Japanese Journal of Infectious Diseases

Editorial Committee

Editor-in-Chief: Masayuki Saijo
Bacteriology: Makoto Kuroda, Masahiko Makino, Makoto Ohnishi,
Keigo Shibayama, Haruo Watanabe
Biochemisty: Kentaro Hanada
Blood Safety: Isao Hamaguchi
Epidemiology: Nobuhiko Okabe, Kiyosu Taniguchi
Immunology: Kazuo Kobayashi
Mycology: Yoshitsugu Miyazaki
Parasitology: Tomoyoshi Nozaki
Pathology: Hideki Hasegawa
Virology: Ichiro Kurane, Tetsuro Matano, Makoto Takeda,
Masato Tashiro, Takaji Wakita
Zoonosis: Mutsuo Kobayashi, Akio Yamada

Editorial Board

Hideki Aizaki Hiroki Kawabata Akihide Ryo
Shuji Ando Hirokazu Kimura Hironori Sato
Manabu Ato Yuki Kinjo Kyoko Sawabe
Tsuguto Fujimoto Katsuhiro Komase Hidenobu Senpuku
Masayoshi Fukasawa Toshifumi Konda Hiroyuki Shimizu
Hidesuke Fukazawa Iwao Kukimoto Kazuyoshi Sugiyama
Yasuo Fukutomi Chang-Kweng Lim Koichi Suzuki
Kenichi Hagiwara Tomohiko Maehama Yuki Tada
Yoshihiko Hoshino Shutoku Matsuyama Hidehiro Takahashi
Koichi Imaoka Takuo Mizukami Yoshimasa Takahashi
Naoki Inoue Toshiaki Mizuochi Tomohiko Takasaki
Satoshi Inoue Shuichi Mori Fumihiko Takeuchi
Koji Ishii Yoshio Mori Toshiki Tamura
Norihisa Ishii Shigeru Morikawa Kiyoshi Tanabayashi
Jun Ishikawa Tetsu Mukai Isei Tanida
Shigeyuki Itamura Tsutomu Murakami Masashi Tatsumi
Ken-ichiro Ito Kisaburo Nagamune Keiko Taya
Hidemasa Izumiya Noriyo Nagata Jun Terajima
Tsutomu Kageyama Eri Nobusawa Takashi Tomita
Masanori Kai Takato Odagiri Kozo Tsuchida
Kazunari Kamachi Hiroshi Ohmae Yoshio Tsuda
Harutaka Katano Hideaki Ohno Yasuko Yamada
Kazuhiko Katayama Yoshiaki Okada Norio Yamamoto
Atsushi Kato Kazu Okuma Hiroshi Yamasaki
Haru Kato Masamichi Oshima Yasuko Yokota
Takanobu Kato

Guest Editorial Members

Takuro Endo Toru Mori Toshitada Takemori
Mitsunobu Imai Tsuneo Morishima Tsutomu Takeuchi
Sakae Inouye Yoshiyuki Nagai Tomoyuki Tanaka
Aikichi Iwamoto Masahiro Nishijima Yoshimasa Uehara
Tatsuo Kato Nobuo Ohta Keizo Yamaguchi
Kiyoshi Kita Shigeru Omi Koichi Yamanishi
John Kobayashi Hitoshi Oshitani Shudo Yamazaki
Yoshio Koyanagi Tsuguo Sasaki Yusuke Yanagi
Takeshi Kurata Komei Shirabe Koichi Yano
Hiroko Minagawa Ikuo Takashima Hiroshi Yoshikura
Chiaki Miyazaki Yoshifumi Takeda Takesumi Yoshimura

This page last reviewed March 7, 2012.


Go to JJID Homepage