>gi|26553541|ref|NP_757475.1| permease [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453547|dbj|BAC43879.1| predicted permeases [Mycoplasma penetrans HF-2] (1786 aa)
Score = 8000, Expect = 0.0e+00, Identities = 1786/1786 (100%), Positives = 1786/1786 (100%)
 Q:   1 MLQLIKQVLKSFKSSILLLIGLFFISFAIVFATFSSLYFSNNISSSYSTMESSSKGSQAILETKDDSLKNGTLEYDYDSLNSLQSISSSNGVYFSSLEDYAEIEKSFIYPVTNLYHSSFTKQGSVSNYIFAYYTDTSSNNPYFTGTGINSFDSIYKTRARGILTSYGNLVIPSESTKWRAYGLELGSSDLQYIVYDINPLTGQTNINSSTNRVNTLGYFSNGHLNSTISFSSGNLKYPTNLTANSPSETLDGSKNYQIKNGSTNTPFFISKSDWWTDQSYDLQGSSIDSVLSGFKTVDGTDDQPDIANILSSFYVDSSVSLSLDKEIDWNIASLTPWYDYMRILRDKNYLTNTVTNNSKDFVFSIHLNNDKLTTLQKETLEYVKAKYGIQKYIDLTSFVYTVNSLWIKDAALSYFDSNSTEYNEINKLSFNSLNELALTYGDYSGLSIVKTWLKNYGDDKLITIDKELKQYEKEYLSYQQMSQLSNIEYNVQKSFTLSDFKSYQTFLVSLKGGSYGDNNQTDDINQIVLSDGSSIVNSYDFLSEKYSYLKPESYVDDLQESNSTKYEDISNALLSAEIIGGASQPKLADNGYSINEQGKYLINLIRLIKDTYLSGVQSGDSSTDASKIIPLATKIINQYDGNTEGSVSGTINVNDYYHLFALATPQNYFLYVNSDATDSNSSYLFNNNTQNLVYNFVTRGGLTPLSYLSKAILSAPYGNAIVVNDQWLSSNQKSVIPVSEWNKALLMNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYVNSRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYENPMFEWQINPYKTISTSDSQETRDLMALRDLNGNVITYENGKKKYFTNFLLPSYVSINSFTNDIELFRNVIVSKWLIDFDISVAGIYINAWDFVSNAFPTDLISRINAISNNFLVNVLEVPELKAINDSKSYIIQNSSGNWVLDSNSVLDLSNVANTSSIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLDAKITFGIVPFRDLSSNDLTETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYDVNQKLTTTVLGDWSSGVLATPTSSTDNKYVVIKKSYPTDYVPFNGVFSKEENPLLVNSLLLENTSGLWGNYSSFNDAAFATLVSFVGVKHVLNLVTPYSAKGVAELSAYYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNLKNSIS 1786
      MLQLIKQVLKSFKSSILLLIGLFFISFAIVFATFSSLYFSNNISSSYSTMESSSKGSQAILETKDDSLKNGTLEYDYDSLNSLQSISSSNGVYFSSLEDYAEIEKSFIYPVTNLYHSSFTKQGSVSNYIFAYYTDTSSNNPYFTGTGINSFDSIYKTRARGILTSYGNLVIPSESTKWRAYGLELGSSDLQYIVYDINPLTGQTNINSSTNRVNTLGYFSNGHLNSTISFSSGNLKYPTNLTANSPSETLDGSKNYQIKNGSTNTPFFISKSDWWTDQSYDLQGSSIDSVLSGFKTVDGTDDQPDIANILSSFYVDSSVSLSLDKEIDWNIASLTPWYDYMRILRDKNYLTNTVTNNSKDFVFSIHLNNDKLTTLQKETLEYVKAKYGIQKYIDLTSFVYTVNSLWIKDAALSYFDSNSTEYNEINKLSFNSLNELALTYGDYSGLSIVKTWLKNYGDDKLITIDKELKQYEKEYLSYQQMSQLSNIEYNVQKSFTLSDFKSYQTFLVSLKGGSYGDNNQTDDINQIVLSDGSSIVNSYDFLSEKYSYLKPESYVDDLQESNSTKYEDISNALLSAEIIGGASQPKLADNGYSINEQGKYLINLIRLIKDTYLSGVQSGDSSTDASKIIPLATKIINQYDGNTEGSVSGTINVNDYYHLFALATPQNYFLYVNSDATDSNSSYLFNNNTQNLVYNFVTRGGLTPLSYLSKAILSAPYGNAIVVNDQWLSSNQKSVIPVSEWNKALLMNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYVNSRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYENPMFEWQINPYKTISTSDSQETRDLMALRDLNGNVITYENGKKKYFTNFLLPSYVSINSFTNDIELFRNVIVSKWLIDFDISVAGIYINAWDFVSNAFPTDLISRINAISNNFLVNVLEVPELKAINDSKSYIIQNSSGNWVLDSNSVLDLSNVANTSSIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLDAKITFGIVPFRDLSSNDLTETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYDVNQKLTTTVLGDWSSGVLATPTSSTDNKYVVIKKSYPTDYVPFNGVFSKEENPLLVNSLLLENTSGLWGNYSSFNDAAFATLVSFVGVKHVLNLVTPYSAKGVAELSAYYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNLKNSIS
 S:   1 MLQLIKQVLKSFKSSILLLIGLFFISFAIVFATFSSLYFSNNISSSYSTMESSSKGSQAILETKDDSLKNGTLEYDYDSLNSLQSISSSNGVYFSSLEDYAEIEKSFIYPVTNLYHSSFTKQGSVSNYIFAYYTDTSSNNPYFTGTGINSFDSIYKTRARGILTSYGNLVIPSESTKWRAYGLELGSSDLQYIVYDINPLTGQTNINSSTNRVNTLGYFSNGHLNSTISFSSGNLKYPTNLTANSPSETLDGSKNYQIKNGSTNTPFFISKSDWWTDQSYDLQGSSIDSVLSGFKTVDGTDDQPDIANILSSFYVDSSVSLSLDKEIDWNIASLTPWYDYMRILRDKNYLTNTVTNNSKDFVFSIHLNNDKLTTLQKETLEYVKAKYGIQKYIDLTSFVYTVNSLWIKDAALSYFDSNSTEYNEINKLSFNSLNELALTYGDYSGLSIVKTWLKNYGDDKLITIDKELKQYEKEYLSYQQMSQLSNIEYNVQKSFTLSDFKSYQTFLVSLKGGSYGDNNQTDDINQIVLSDGSSIVNSYDFLSEKYSYLKPESYVDDLQESNSTKYEDISNALLSAEIIGGASQPKLADNGYSINEQGKYLINLIRLIKDTYLSGVQSGDSSTDASKIIPLATKIINQYDGNTEGSVSGTINVNDYYHLFALATPQNYFLYVNSDATDSNSSYLFNNNTQNLVYNFVTRGGLTPLSYLSKAILSAPYGNAIVVNDQWLSSNQKSVIPVSEWNKALLMNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYVNSRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYENPMFEWQINPYKTISTSDSQETRDLMALRDLNGNVITYENGKKKYFTNFLLPSYVSINSFTNDIELFRNVIVSKWLIDFDISVAGIYINAWDFVSNAFPTDLISRINAISNNFLVNVLEVPELKAINDSKSYIIQNSSGNWVLDSNSVLDLSNVANTSSIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLDAKITFGIVPFRDLSSNDLTETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYDVNQKLTTTVLGDWSSGVLATPTSSTDNKYVVIKKSYPTDYVPFNGVFSKEENPLLVNSLLLENTSGLWGNYSSFNDAAFATLVSFVGVKHVLNLVTPYSAKGVAELSAYYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNLKNSIS 1786
>gi|26553542|ref|NP_757476.1| permease [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453548|dbj|BAC43880.1| predicted permeases [Mycoplasma penetrans HF-2] (1793 aa)
Score = 5179, Expect = 0.0e+00, Identities = 1127/1786 (63%), Positives = 1436/1786 (80%)
 Q:   1 MLQLIKQVLKSFKSSILLLIGLFFISFAIVFATFSSLYFSNNISSSYSTMESSSKGSQAILETKDDSLKNGTLEYDYDSLNSLQSIS-SSNGVYFSSLEDYAEIEKSFIYPVTNLYHSSFTKQGSVSNYIFAYYTDTSSNNPYFTGTGINSFDSIYKTRARGILTSYGNLVIPSESTKWRAYGLELGSSDLQYIVYDINPLTGQTNINSSTNRVNTLGYFSNGHLNSTISFSSGNLKYPTNLTANSPSETLDGSKNYQIKNGSTNTPFFISKS----DWWTDQSYDLQGSSIDSVLSGFKTVDGTDDQPDIANILSSFYVDSSVSLSLDKEIDWNIASLTPWYDYMRILRDKNYLTNTVTNNSKDFVFSIHLNNDKLTTLQKETLEYVKAKYGIQKYIDLTSFVYTVNSLWIKDAALSYFDSNSTEYNEINKLSFNSLNE-LALTYGDYSGLSIVKTWLKNYGDDKLITIDKELKQYEKEYLSYQQMSQLSNIEYNVQKSFTLSDFKSYQTFLVSLKGGSYGDNNQTDDINQIVLSDGSSIVNSYDFLSEKYSYLKPESYVDDLQESNSTKYEDISNALLSAEIIGGASQPKLADNGYSINEQGKYLINLIRLIKDTYLSGVQ---SGDSSTDASKIIP-----LATKIINQYDGNTEGSVSGTINVNDYYHLFALATPQNYFLYVNSDATDSNSSYLFNNNTQNLVYNFVTRGGLTPLSYLSKAILSAPYGNAIVVNDQWLSSNQKSVIPVSEWNKALLMNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYVNSRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYENPMFEWQINPYKTISTSDSQETRDLMALRDLNGNVITYENGKKKYFTNFLLPSYVSINSFTNDIELFRNVIVSKWLIDFDISVAGIYINAWDFVSNAFPTDLISRINAISNNFLVNVLEVPELKAINDSKSYIIQNSSGNWVLDSNSVLDLSNVANTSSIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLDAKITFGIVPFRDLSSNDLTETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYDVNQKLTTTVLGDWSSGVLATPTSSTDNKYVVIKKSYPTDYVPFNGVFSKEENPLLVNSLLLENTSGLWGNYSSFNDAAFATLVSFVGVKHVLNLVTPYSAKGVAELSAYYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNLKNSIS 1786
      MLQLIKQVLKSFKSSILLLIGLFFISFAIVFATFSSLYFS+NIS+SY+++ +SS G++A LETKD LKN L YD+DSLN+L I +S+G YF+SL++YA + SFIYP TNLYHSSFTKQ + NYIFAYYT ++ N YF G G+N DS+YK RARGIL SYGNL IP S +WRA+GLELG+ DL+ I+Y+I+PLTGQT I++++N VNTLGYFS+G+++STI+  GNLKYPTN+T S ++   K Y++KN +T+TPFF+ ++  +WWTDQ+YDL GS+++ + S F+TV+ T D PDI NI+SS Y+ SSV+LSLDK IDWNIASLTP+YDYMRI+RDK YLT  T ++D + S+HL+ KL+TLQ++T ++V+ KYG+QKYIDLTSF+YTVN  +K A L+ + ++  EI LS +SL  L T+G +G I+ TWL+NYG++KLIT+ KEL +YE+E+LSY+++S  N Y QKSFTLSDFK+ Q+FLVS KGG  + N+ + IN + + GS I N YDFLS KY YL E Y DD Q++NSTKYEDISN LLS  IGG SQ ++  GYSIN G YLINL++ I D+Y++G   + ++S+++SK++   LA KI++ Y+G T +VSG+INVNDYYHLFA+ATPQNY++Y N+D D+NSSY+F+NN QNL Y+F  G+TP +Y S+A L APYGN+IVVN+ WL+SNQKSV+P ++W K LLMNS EF WK NL  YKV INSL+FIIIGSG SFENSFP+VS+ESPIPNP+ EG YVDD+GY SLLYTNS NQDIYFAI+F  KVDL +NS M+ Y  AYLSS + + TNLLTARISYP++IA Y+N+F IL+ VL+VIGIYLSSLL+KIYVEKN++ LA+AKANGIS+ QI++SLSVFG AA ISG++GY+ A+ QG+F+GIL+NFW+IPI  FS IGL  I LY+AFLLF +GV +TFR+PINELLSS+EE+KVNKLLYL+KS+K  F L KFRI+L+LSKLTRFILFV+LCSAG+SII VG+AIPRKFETSQ +TL N++Y Y YNLQTPSEQSGLYK QEY LG DE GI++I+ N MF+  NPY+ + TS Q+ +DL+ALRDL GNVI Y NG+ KYF+N LLPSYV +++F D +LFRN +VSKWL+DF+IS+AGIY+NAW FVS AFP +LISRINAISNNFL++VLEVPELK IND+++YI +NSSGN+VL+  VLDL+NV++T+SIRFN+EFLK+IGM+YGN +LSS+DAKI+FGIVPFR + +N LTE+YTYLDA LND +VRIPS+RN+GK L +I ++I+GIK+DS++VTL+ D+ +LNS L +P E + D + YP V+N+GAAY+YDLE+G++FKID+ N+YTRYTD M  NP K++KLK+VGISSD+F T +YISQ+NAN ILGLNF+QGATI+G+S Y N + TTVLGDWSSGVL  + T+ Y + + YP YVPFNGVFSKEENPLLVNSL+LENTSGLWGNYSSF D+ FA LVS VG+ +++N+ PYS +G+++L+  +S+ + +  +S++M+I SLQ+WLQ+N GTPSIVAINSFEYF T+FDTY TIF TL+ IETL+ICLF+PLIIII+MI+SSVMM+DFR+LVAILKTLGYSD+ENLLSIL+IFVPV+LISLIVGI ++A+LS FNFM+FNAASIYL+P IDW++YL+G IAI GIV INFIFV++YLKKQNL+NSIS
 S:   1 MLQLIKQVLKSFKSSILLLIGLFFISFAIVFATFSSLYFSSNISNSYNSLSASSNGNEAFLETKDSELKNNNLSYDFDSLNNLNPIKPNSDGKYFNSLDEYANLNFSFIYPETNLYHSSFTKQSNARNYIFAYYTSSADTNKYFKGDGVNKADSLYKDRARGILASYGNLKIPDSSNQWRAFGLELGNEDLKNIIYEIDPLTGQTAIDANSNYVNTLGYFSDGYISSTITLWGGNLKYPTNVTGTSATDI--SGKTYRVKNNNTDTPFFVGETGYGKEWWTDQNYDLNGSNLNEIFSKFQTVEQTTDTPDIVNIMSSAYIQSSVALSLDKNIDWNIASLTPYYDYMRIMRDKRYLTQETTGKNQDLIVSVHLDMSKLSTLQRQTFDFVREKYGVQKYIDLTSFLYTVNGQSVKTALLASPNLSAELKKEIEGLSVDSLLPILKQTFGTTTGYEILITWLENYGNEKLITVKKELLKYEREFLSYKELSTFDNFTYKTQKSFTLSDFKTSQSFLVSHKGG-VSNPNENNSINDLQILSGSKITNGYDFLSSKYDYLNKEVYSDDEQKTNSTKYEDISNTLLSTTRIGGGSQQEIETGGYSINPNGDYLINLVKFINDSYVTGETENTNANNSSESSKLLSDRIKELAKKIVDHYNGTT-ANVSGSINVNDYYHLFAMATPQNYYVYTNTDNPDNNSSYIFSNNNQNLEYSFSANAGMTPTTYSSRASLYAPYGNSIVVNEAWLNSNQKSVLPTNQWQKVLLMNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSNTMFD-NNNPYRKLVTSTDQDEKDLLALRDLQGNVIKYSNGQPKYFSNLLLPSYVHVDAFKKDPQLFRNAVVSKWLVDFEISIAGIYVNAWQFVSEAFPLELISRINAISNNFLISVLEVPELKTINDTQNYITRNSSGNYVLNPEKVLDLTNVSDTNSIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSIDAKISFGIVPFRSMETNSLTESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVE-TEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYG-NGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNANYRIKQVEYPKSYVPFNGVFSKEENPLLVNSLVLENTSGLWGNYSSFTDSGFAGLVSTVGINNIINMAMPYSEEGLSKLATNLSISSNSRNDIITRLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSIS 1793
>gi|26554065|ref|NP_757999.1| permease [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26454073|dbj|BAC44403.1| predicted permiase [Mycoplasma penetrans HF-2] (1818 aa)
Score = 3134, Expect = 0.0e+00, Identities = 790/1785 (44%), Positives = 1161/1785 (65%)
 Q:   1 MLQLIKQVLKSFKSSILLLIGLFFISFAIVFATFSSLYFSNNISSSYSTMESSSKGSQAILETKDDSLKNGTLEYDYD-SLNSLQSISSSN----GVYFSSLEDYAE-IEKSFIYPVTNLYHSSFTKQGSVSNYIFAYYTDTSS--NNPYFTGTGINSFDSIYKTRARGILTSYGNLVIPSESTKWRAYGLELGSSDLQYIVYDINPLTGQTNINSSTNRVNTLGYFSNGHLNSTISFSSGNLKYPTNLTANSPSETLDGSKNYQIKNGSTNTPFFISKSDWW-TDQSYDLQGSSIDSVLSGFKTVDGTDDQPDIANILSSFYVDSSVSLSLDKEIDWNIASLTPWYDYMRILRDKNYLTNTVTNNS-------------KDFVFSIHLNNDKLTTLQKETLEYVKAKYGIQKYIDLTSFVYTVNSLWIKDAALSYFDSNSTEYNEINKLSFNSLNELALTYG-------DYSGLSIVKTWLKNYGDDKLITIDKELKQYEKEYLSYQQMSQLSNIEYNVQKSFTLSDFKSYQTFLVSLKG-GSYGDNNQTDDINQIVLSDGSSIVNSYDFLSEKYSYLKPESYVDDLQESNSTKYEDISNALLSAEIIGGASQPKLADNGYSINEQGKYLINLIRLIKDTYLSGVQS----GDSSTDASKIIPLATKIINQYD-GNTEGSVSGTINVNDYYHLFALATPQNYFLYVNSDATDSNSSYLFNNNTQNLVYNFVTRGGLTPLSYLSKAILSAPYGNAIVVNDQWLSSNQKSVIPVSEWNKALLMNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYVNSRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYENPMFEWQINPYKTISTSDSQETRDLMALRDLNGNVITYENGK----KKYFTNFLLPSYVSINSFTNDIELFRNVIVSKWLIDFDISVAGIYINAWDFVSNAFPTDLISRINAISNNFLVNVLEVPELKA--------------INDSKSYIIQNSSGNWVLDSNSVLDLSNVANTSSIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLDAKITFGIVPFRDLS--SNDLTETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYDVNQKLTTTVLGDWS--SGVLATPTSSTDNKYVVIKKSYPTDYVPFNGVFSKEENPLLVNSLLLENTSGLWGNYSSFN--DAAFATLVSFV-----GVKHVLNLVTPYSAKGVAEL--------SAYYGLSTTDKYS-----LSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNLKNSI 1785
      M QLIKQV KSFK S++LLIGL FI FAI+FA FSSLYF++NI S S++ S+S  +I+ T  L + +L YD D + N Q +S N   VYFSS E+ + ++KSF Y T L+HSSF K S NYIFAYY +++ +NP+FT GIN + +Y RARG+L SYG  IPSES+KWRA+GL L SDLQ IVY ++PLTG+T I+S+   T+GYF++G+LNST++  GN+ YP+N+TA  S+  +K Y+ KNG  TPFF SK DWW D S+DL   D +L  +     D+ N+L S  +  ++SL  I+W++A +P+Y+Y++ILRD YLT  +N+       KD+VF++HLN + L+ L++ETL YVK+ YG + Y DL SFVYTVN WIK    DS+ T  ++ SF +L++L  Y     S  IVK W++NY + KL +  L YEKEY++ ++S +SNIE+N Q+S+T+SD KS T+LVS K   D Q++++N++V++ G+ + NSY +L       D  S   ED ++ + + E      N Y++N G YL+NL++  ++ ++G+     ++D  + LA I+NQY G+T + + ++N NDYYHLF++ +P      D +  +  N QN+ +  + G P +    PYG+A+V  +WL N+KS++  EW KA+ M+S ++ EW +NLS + K+ INS F IIG+G S EN++PV S+ +P+PN TE IY++D GY ++L T+S + +D YFA+  NN  +L V S +  +  Y S+ + NN NLLT RI P+++ Y+ IF ILIVV+ +IG+YL LLIKIY+EKN+I LA+AKANG+S+ +I ++S+FG+ A +GI+GY+ A F Q +FLG++ N+WFIPI +H FS IG I   +YLAFLLF +GV +TFR PIN+LLS T ELK+NK LYL+KS    +++FRI LS +K++RF L V+LCS GIS I+ G +IP+KF SQ T ++ Y Y ++LQTP++Q+GLYK Q+Y DLGITDE GI+++Y N +  +PY+T+  +  +DL+ALRD +GNVI Y N   K+YFTN LLPSY++   D  FRN + +KWL+D+ I++A + +N WDFVS++F +DLISRI+A+SN+F+ ++  +         +++ K ++ +++G W +++++V+  N N  IRFNDEFLKFIGMVYGNK+LS+ D+K+ FGIVPF +L+ SN+ TETYTYL + N ++ IP+ +NDG +L+ I+ +I GIKE+SKYV L+D++ N++SLLS + S+DG  YPV+IN G+AYKY L++G+ F + ++NTY RYT ++ ++P  +K K+VGIS+DSF  Y +QE AN+ILGLNF QGA I G+S   ++ T+LGD S +    S+ D+K+ V  + P++YVPFNG+F+ EE PL +SL LE SG+WGNY+ F  DA A+ ++    + +LN V PY K ++ L     Y+  T D +   LS  +  ++ SL  LQ+ G ++VAI + YF LF TYTTIF +LL +E +LI L VP+II IMI+SS ++DFRK++A+LKTLGY DRE L SI++ ++ ++L+S+ +GI ++A L T F +IFN +SI+L+ AI W+ +++G  I I+I N ++++V KKQNL+NSI
 S:   1 MTQLIKQVFKSFKRSVVLLIGLLFIGFAIIFAFFSSLYFTSNIDYSSSSLNSASNLGTSIVSTNSSDLNSSSLSYDIDGAFNEYQKPTSDNNQTSSVYFSSYEEKVQNMDKSFAYTPTYLHHSSFVKDTSSRNYIFAYYNGSTNKDSNPFFTQAGINDANQLYTKRARGVLYSYGIASIPSESSKWRAWGLFLDDSDLQNIVYAVDPLTGETQIDSN-QMATTMGYFNDGYLNSTMTVREGNMIYPSNVTATKASDITGNNKAYRYKNGDYYTPFFSSKDDWWVNDFSWDL-AQGWDWILQMLQ------QGADVFNLLPSMSKNIKNTISLSPNINWDLAVFSPYYEYLKILRDGRYLTKNGNSNTDNKPTNGNDIIQFKDYVFNVHLNMNNLSQLERETLNYVKSTYGAKTYNDLVSFVYTVNGSWIKSKLKENVDSSQT--TNVDNNSFETLSDLNTQYTLRSNDKEKISAKDIVKAWIRNYSESKLSELSSSLLTYEKEYIA-SKLSTVSNIEFNNQRSYTISDSKSSITYLVSRKDYDPTNDKYQSNNVNKLVMTSGTRLENSYKYL--------------DAANSLFNTVEDTTSRIPAVE------PDNKEINSYALNANGNYLMNLVKFTNESIVAGITDVPIIDGMASDYQTVRNLAANILNQYGIGDTPSTTAPSVNANDYYHLFSIVSP------------DFSKDNIVTTNDQNISLSIQVKWGGAPAHFPGSVTYVTPYGSAVVTTQKWLELNKKSIVDPQEWAKAVYMDSADYVEWLNNLSDDKKIVINSKSFAIIGTGISAENAYPVTSITNPLPNFSTESLIYLNDQGYRTILATSSLITEDSYFAVASTNNSD-NLASVQSAVRNLVSTPYSSNDIVNNNNLLTMRIGVPKMMTTYIQIFTSILIVVISIIGVYLCYLLIKIYIEKNQISLAIAKANGVSSLKIIFAVSMFGLVVAVFAGIVGYLSALFLQSIFLGVIGNYWFIPISQHLFSPIGFISGTAIIYLAFLLFVSLGVWKTFRKPINDLLSITTELKINKFLYLLKSSFTNASVISRFRIGLSFTKMSRFFLLVLLCSVGISFISTGVSIPQKFTKSQTDTQNSINYKYSFDLQTPTQQTGLYKVQDYADLGITDESLGIYSMYANKNYTGYTDPYQTLFEKEGSSGKDLLALRDSSGNVIEYTNSDGTKYKRYFTNLLLPSYIAQFGIQKDPHFFRNSVGTKWLLDYTINIASLSLNIWDFVSSSFSSDLISRIDALSNDFVNQIMAATDANGNTYLAEKNEIGNGTVDNPKPFLSLDTNGIWQINASNVMSSLNATNVDDIRFNDEFLKFIGMVYGNKELSAADSKMAFGIVPFNNLNDESNNQTETYTYLTSTFNSPNITIPASKNDGISKLSGIDVEILGIKENSKYVKLIDEDENNISSLLST-TSASADGNTVYPVIINVGSAYKYGLKVGQEFDVLVSNTYDRYTKKIAGEDPSVDVKFKVVGISADSFGAQFYTNQEYANKILGLNFDQGAIIYGTSKKTQWNQVEATILGDESLMAKEEVNIESNGDHKFKVNYVAPPSNYVPFNGIFTAEETPLQTSSLTLEMVSGIWGNYNYFKRGDAINASFNNYFVSGDSSIGDILNAVIPYDQKTLSVLIEKFKTANPNYFASITVDDTNRRTTVLSYLRTTYNSVSSLAELLQTTFGNNNMVAIQNLTYFDILFGTYTTIFNSLLTVENMLIILIVPIIIFTIMIISSTTLNDFRKMLAVLKTLGYKDREILNSIIVSYLLILLVSIGIGIGLLAGLLTVFQLLIFNLSSIFLTSAISWIPFVFGASGILAILIFNILYITVLFKKQNLRNSI 1817
>gi|13508423|ref|NP_110373.1| suggestion: membrane transporter component [Mycoplasma pneumoniae M129] >gi|2496460|sp|P75109|Y684_MYCPN Uncharacterized ABC transporter permease MG468 homolog >gi|1673819|gb|AAB95806.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma pneumoniae M129] (1882 aa)
Score = 1246, Expect = 2.8e-134, Identities = 349/1129 (30%), Positives = 589/1129 (52%)
 Q:  654 NDYYHLFALATPQNYFLYVNSDATDSNSSYLFNNNTQNLVYNFVTRGGLTPLSYLSKA---ILSAPYGNAIVVNDQWLSSNQKSVIPVS---EWNKALLMNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFA-----IKFKNNGKVDLEYVNSRMNKYL-----DNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYENPM-FEWQINPYKTISTSDSQETRDLMALR--DLNGNVITYENGKKKYFTNFLLPSYVSINSFTNDIELFRNVIVSKWLIDFDISVAGIYINAWDFVSNAFPTDLISRINAISNNFLVNVLEVPELKAINDSKSYIIQNSSGNWV-LDSNSVLDLSNVANTSSIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLDAKITFGIVPFRDLSSNDLTETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNP-VKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYDVNQKLTTTVLGDWSSGVLATPTSSTDNKYVVIKKSYPTDYVPFNGVFSKEENPLLVNSLLLENTS-GLWGNYSSFNDAAFATLVSFVGVKHVLNLVTPYSAKGVAELSAYYGLSTTD--------KYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQ----SNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNLK 1782
      N+Y L + TP+      D N  L  N Q L  + + G+ PL+ +   ++ P + VV+ QWL + K V+P+   W +AL N +  W ++L  YK +IN L F I+G G S E +PV+S SP+PN + EG I++++ GY S+L+   +++ Y+A   IK K G+ ++ V S++ YL   D A+  +   L TAR +P ++ Y+ I ++++  L ++ +YL+ LLIK +++KN+  ++ +A G ST +  +SVF  A S  G + A+ +  GI++ +WFI + ++F+ I  G++ +++ F   I  + F P+N L+  E K + L+L+K +  + L KFR+SL +S+L+R  +V L S + +I +  IP+KF +Q++T+ N+ ++YR NLQTP+EQSG Y Q Y+ G TD+ GI +Y++   Q  +  +D +  +L L+ D GN I + NGK+  N LLPS+    D  FR+ +SKWLIDF I V G IN W+ V + P +  ++A S+ FL+ VL  +   ++ ++ +N  N++ LD+ VL  NV N  ++FN++FLKF+ VYG+ +LS D+K+T+GIVP    + ETYTY+     +  L D  LT    GI DSK+V L D  +L SL+S SE++    V++N G Y + +IG+  I  NT TRY+++ +  P  T+K ++VG+S+D+F  +YI+Q AN++L LN  G ++   D   +       TSST   I+  PT YVPFNGVFSKE NP LV+ L+ N++ G+WGN++ F + F LV   K ++ + P   + +L+  G + D    K +  S  + SL S +   NI P++  +  Q + +  +F T+ ++ L+  +P I I +++  M+ + +++  LK++GY D +NL+S+L F+P ++SL++ I ++A L   ++F A ++L+  +++ Y+ G++   + +  + + L+  LK
 S:  755 NNYVALLSYFTPE---------FQDPNE--LVVTNRQKLDIPIIFKNGVNPLTLPTDQQSLVVQTPEAHGAVVSQQWLFKHDKEVLPLEGEYSWKEAL-ENPKNLPNWLNDLPDKYKFSINGLTFAILGVGESVETGYPVLSTNSPLPNSQDEGLIFLNEQGYRSVLFAVPAASEENYYAFKSDDIKAKFPGQDPIQVVASKLKGYLNVPDSDLAFNVKDISKFQYLTTARNYFPDLVQNYLAIASVVIAAFLSILALYLTILLIKSFIKKNQTEFSIIRAGGFSTAKFIAGMSVFAGIVALASSFFGVLFAFLLERQVKGIISRYWFIALPANSFNWISFFGSMLLIFVIFQFISWIAFKQLFSKPVNVLIDQGNETKFSVFLHLLKRKSYTMTPLGKFRVSLIISRLSRLFTYVGLSSIALLLIGIAGTIPQKFGAAQSNTVLNRNFNYRLNLQTPTEQSGWYAIQPYSRFGQTDDSLGIKALYKDKGDQIQQQQQQQQQQGNDKEHPYNLKELKISDRGGNPIKH-NGKEIELGNLLLPSFGGAQQLNTDENFFRHASLSKWLIDFPIRVGGANINPWEIVEKSIPKQITQLLSASSDQFLIAVL-TDDYFNNLNNNGFLTRNPRTNFIQLDAARVLTQINVFNPGGVKFNEQFLKFLTKVYGDPELSYQDSKLTYGIVPV----DPQIEETYTYVQGPF---GFKETELNPDSPYTLT-------GISPDSKFVNLTDSGGNSLRSLISSDSEMN--------VIVNAGFQYANNTKIGDFIFIQPKNTATRYSEKFLKSPPKTPTVKFRVVGVSTDAFGQELYINQNIANRLLKLNGFDGRGVIKDVVKDGQSTDDSGGTSSGGGSCGGGSTSSTTKDKYKIEYVKPTGYVPFNGVFSKELNPSLVSKALVLNSNIGVWGNFTDFGN-NFTNLVKGKENK-IITSILPSDPDILKQLAKEKGENGVDSMTYENLRKKVIEKYTSEWSSTQSLASGARGIFGDNIMVPALKLDAAGASAQIIRNNAEVLFNTVNQVDGFLLGTIIPFIFITCVVLGISMLEEMKRIFISLKSIGYKDSQNLVSLLCFFIPAFVLSLLISIAILAGLLVGVQALVFGVAQVFLTNVFEFLPYMVGIVLFGATIFVIGSYFWIKLRSAELK 1879
Score = 99, Expect = 3.4e-01, Identities = 63/265 (23%), Positives = 113/265 (42%)
 Q:   1 MLQLIKQVLKSFKSSILLLIGLFFISFAIVFATFSSLYFSNNISSSYSTMESSSKGSQAILETKDDSLKNGTLEYDYDSLNSLQSISSSNGVYFSSLEDYAEIEKSFIYPVTNLYHSSFTKQGSVSNYIFAYYTDTSSNNPYFTGTGINSFDSIYKTRARGILTSYGNLVIPSESTKWRAYGLELGSSDLQYIVYDINPLTGQTNINSSTN--------RVNTLGYFSNGHLNSTISFSSGNLKYPTNLTANSPSETLDGSKNYQIKNGSTNT 265
      M  KQ+ KS K  LL G+ F+ F+I+F  S L SNN+ ++Y+ +  + S +    K + Y +   +    +FS ++  E + +FI+P    S +++  +    T +S NNP   +N D ++ R RGIL +YG  I +E  ++  +  ++  Y   + +  N N+ ++     N LGYF +G +  I  +G ++P +    +T  K +IK S+ T
 S:   1 MFSFFKQIFKSLKKFFFLLFGIIFVLFSIIFLETSILQLSNNLVNTYTALVQKTNSSDIVAPA---IFKESSPVYKTELKEEKR--------HFSKIK-LTEKKINFIWPYQESDFGSDSEKKDST-------TKSSDNNP--RKGDVNDKDKLFLARKRGILKAYGEANI-AEKRIYKGLAVSFQNT---YSFTGTDQESNNLNQNTVSDPQNLIYDKEGNLLGYFVDGLILDGIPLRAGIARFPGDKGKGEDKKTT--KKKSEIKQASSAT 246
>gi|1209522|gb|AAC43650.1| orf1882fr (1848 aa)
Score = 1222, Expect = 1.9e-131, Identities = 344/1098 (31%), Positives = 575/1098 (52%)
 Q:  654 NDYYHLFALATPQNYFLYVNSDATDSNSSYLFNNNTQNLVYNFVTRGGLTPLSYLSKA---ILSAPYGNAIVVNDQWLSSNQKSVIPVS---EWNKALLMNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFA-----IKFKNNGKVDLEYVNSRMNKYL-----DNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYENPM-FEWQINPYKTISTSDSQETRDLMALR--DLNGNVITYENGKKKYFTNFLLPSYVSINSFTNDIELFRNVIVSKWLIDFDISVAGIYINAWDFVSNAFPTDLISRINAISNNFLVNVLEVPELKAINDSKSYIIQNSSGNWV-LDSNSVLDLSNVANTSSIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLDAKITFGIVPFRDLSSNDLTETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNP-VKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYDVNQKLTTTVLGDWSSGVLATPTSSTDNKYVVIKKSYPTDYVPFNGVFSKEENPLLVNSLLLENTS-GLWGNYSSFNDAAFATLVSFVGVKHVLNLVTPYSAKGVAELSAYYGLSTTD--------KYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQ----SNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDW 1751
      N+Y L + TP+      D N  L  N Q L  + + G+ PL+ +   ++ P + VV+ QWL + K V+P+   W +AL N +  W ++L  YK +IN L F I+G G S E +PV+S SP+PN + EG I++++ GY S+L+   +++ Y+A   IK K G+ ++ V S++ YL   D A+  +   L TAR +P ++ Y+ I ++++  L ++ +YL+ LLIK +++KN+  ++ +A G ST +  +SVF  A S  G + A+ +  GI++ +WFI + ++F+ I  G++ +++ F   I  + F P+N L+  E K + L+L+K +  + L KFR+SL +S+L+R  +V L S + +I +  IP+KF +Q++T+ N+ ++YR NLQTP+EQSG Y Q Y+ G TD+ GI +Y++   Q  +  +D +  +L L+ D GN I + NGK+  N LLPS+    D  FR+ +SKWLIDF I V G IN W+ V + P +  ++A S+ FL+ VL  +   ++ ++ +N  N++ LD+ VL  NV N  ++FN++FLKF+ VYG+ +LS D+K+T+GIVP    + ETYTY+     +  L D  LT    GI DSK+V L D  +L SL+S SE++    V++N G Y + +IG+  I  NT TRY+++ +  P  T+K ++VG+S+D+F  +YI+Q AN++L LN  G ++   D   +       TSST   I+  PT YVPFNGVFSKE NP LV+ L+ N++ G+WGN++ F + F LV   K ++ + P   + +L+  G + D    K +  S  + SL S +   NI P++  +  Q + +  +F T+ ++ L+  +P I I +++  M+ + +++  LK++GY D +NL+S+L F+P ++SL++ I ++A L   ++F A ++L+  ++
 S:  755 NNYVALLSYFTPE---------FQDPNE--LVVTNRQKLDIPIIFKNGVNPLTLPTDQQSLVVQTPEAHGAVVSQQWLFKHDKEVLPLEGEYSWKEAL-ENPKNLPNWLNDLPDKYKFSINGLTFAILGVGESVETGYPVLSTNSPLPNSQDEGLIFLNEQGYRSVLFAVPAASEENYYAFKSDDIKAKFPGQDPIQVVASKLKGYLNVPDSDLAFNVKDISKFQYLTTARNYFPDLVQNYLAIASVVIAAFLSILALYLTILLIKSFIKKNQTEFSIIRAGGFSTAKFIAGMSVFAGIVALASSFFGVLFAFLLERQVKGIISRYWFIALPANSFNWISFFGSMLLIFVIFQFISWIAFKQLFSKPVNVLIDQGNETKFSVFLHLLKRKSYTMTPLGKFRVSLIISRLSRLFTYVGLSSIALLLIGIAGTIPQKFGAAQSNTVLNRNFNYRLNLQTPTEQSGWYAIQPYSRFGQTDDSLGIKALYKDKGDQIQQQQQQQQQQGNDKEHPYNLKELKISDRGGNPIKH-NGKEIELGNLLLPSFGGAQQLNTDENFFRHASLSKWLIDFPIRVGGANINPWEIVEKSIPKQITQLLSASSDQFLIAVL-TDDYFNNLNNNGFLTRNPRTNFIQLDAARVLTQINVFNPGGVKFNEQFLKFLTKVYGDPELSYQDSKLTYGIVPV----DPQIEETYTYVQGPF---GFKETELNPDSPYTLT-------GISPDSKFVNLTDSGGNSLRSLISSDSEMN--------VIVNAGFQYANNTKIGDFIFIQPKNTATRYSEKFLKSPPKTPTVKFRVVGVSTDAFGQELYINQNIANRLLKLNGFDGRGVIKDVVKDGQSTDDSGGTSSGGGSCGGGSTSSTTKDKYKIEYVKPTGYVPFNGVFSKELNPSLVSKALVLNSNIGVWGNFTDFGN-NFTNLVKGKENK-IITSILPSDPDILKQLAKEKGENGVDSMTYENLRKKVIEKYTSEWSSTQSLASGARGIFGDNIMVPALKLDAAGASAQIIRNNAEVLFNTVNQVDGFLLGTIIPFIFITCVVLGISMLEEMKRIFISLKSIGYKDSQNLVSLLCFFIPAFVLSLLISIAILAGLLVGVQALVFGVAQVFLTNVFEF 1848
Score = 99, Expect = 3.3e-01, Identities = 63/265 (23%), Positives = 113/265 (42%)
 Q:   1 MLQLIKQVLKSFKSSILLLIGLFFISFAIVFATFSSLYFSNNISSSYSTMESSSKGSQAILETKDDSLKNGTLEYDYDSLNSLQSISSSNGVYFSSLEDYAEIEKSFIYPVTNLYHSSFTKQGSVSNYIFAYYTDTSSNNPYFTGTGINSFDSIYKTRARGILTSYGNLVIPSESTKWRAYGLELGSSDLQYIVYDINPLTGQTNINSSTN--------RVNTLGYFSNGHLNSTISFSSGNLKYPTNLTANSPSETLDGSKNYQIKNGSTNT 265
      M  KQ+ KS K  LL G+ F+ F+I+F  S L SNN+ ++Y+ +  + S +    K + Y +   +    +FS ++  E + +FI+P    S +++  +    T +S NNP   +N D ++ R RGIL +YG  I +E  ++  +  ++  Y   + +  N N+ ++     N LGYF +G +  I  +G ++P +    +T  K +IK S+ T
 S:   1 MFSFFKQIFKSLKKFFFLLFGIIFVLFSIIFLETSILQLSNNLVNTYTALVQKTNSSDIVAPA---IFKESSPVYKTELKEEKR--------HFSKIK-LTEKKINFIWPYQESDFGSDSEKKDST-------TKSSDNNP--RKGDVNDKDKLFLARKRGILKAYGEANI-AEKRIYKGLAVSFQNT---YSFTGTDQESNNLNQNTVSDPQNLIYDKEGNLLGYFVDGLILDGIPLRAGIARFPGDKGKGEDKKTT--KKKSEIKQASSAT 246
>gi|12045327|ref|NP_073138.1| ABC transporter, permease protein [Mycoplasma genitalium G37] >gi|6136529|sp|Q49460|Y468_MYCGE Uncharacterized ABC transporter permease MG468 >gi|3845063|gb|AAC72488.1| ABC transporter, permease protein [Mycoplasma genitalium G37] >gi|166078936|gb|ABY79554.1| ABC transporter, permease protein [synthetic Mycoplasma genitalium JCVI-1.0] (1783 aa)
Score = 1132, Expect = 5.7e-121, Identities = 333/1099 (30%), Positives = 566/1099 (51%)
 Q:  684 LFNNNTQNLVYNFVTRGGLTPL---SYLSKAILSAPYGNAIVVNDQWLSSNQKSVIPVS---EWNKALLMNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIK---FKNNGKVD-LEYVNSRMNKYLDN-----AYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYENPMFEWQIN--PYKTISTSDSQETRDLMALRDLNGNVITYENGKKKYFTNFLLPSYVSINSFTNDIELFRNVIVSKWLIDFDISVAGIYINAWDFVSNAFPTDLISRINAISNNFLVNVLEVPELKAINDSKSYIIQNSSGNWV-LDSNSVLDLSNVANTSSIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLDAKITFGIVPFRDLSSNDLTETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPV--KTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYDVNQKLTTTVLGDWSSGVLATPTSSTDNKYVVIKKSYPTDYVPFNGVFSKEENPLLVN-SLLLENTSGLWGNYSSFNDAAFATLVSFVGVKHVLNLV--TPYSAKGVAELSAYYGLSTTDKYSLSVAMSN---------NMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNLK 1782
      L  N Q L   + G+ PL  +   ++ P + VV+ QWL + K ++P   W AL   F W ++L  YK +IN L F I+G G S E +PV+SL+SP+PN + E I+V+D Y S+L+   NQ+ Y+A K  K +  D ++++ +R+ YLD   A+  +   L TAR +P ++ Y+ I + ++ + L+++ +YL LLIK +++KN+  ++ +A G ST + + +SVF  A +S LG + A+ +G  GI+N +WFI + E++F+ +  G+  + F   I  + F P+N L+  E K + LL+L+K +  + LTKFR+SL +S+ +R  +V L S + +I +  IP+KF +Q ST N+ ++Y+ NLQTP+EQSG Y Q Y+ G+TD  GI +Y  +   N PYK +     + L++   I  +G +  N LLPSY    D  FR+ +SKW+IDF I V G IN W+ V + P +  ++A S+ FL++VL    +N + ++I+N  N + LD++ VL  +V N  ++FND FL F+ VYG+ +L+ D+K+ FGIVP    + ETYTY++     +      N  + GI +S +V L+D  +L +L+S  E++    V++N G Y ++ IG+  I  NT TRY+++ + K P+  T+ K+VG+S+D+F  +YI+Q AN +L L+ +QG I+   DV +K        T  S +  I  P YVPFNGVFSKE P L+N +L+L + G+WGN++ F + F LV   K + +++  P   +A+    ++ + SL  + N     N+  + S  +NI P +  +  Q + +  +F T+ ++ L+  +P I I +++  M+ + +++  LK +GY D +NL+S+L F+P +++L++ I V+A +   ++FN A ++L+  +++ Y+ G++   + +  + + L+  LK
 S:  705 LIETNRQMLEIPITVKNGVNPLILPTDQQNLVVQTPEAHGAVVSQQWLFRHNKEILPQEGEYAWKTAL-QTPNNFPNWLNDLPDRYKFSINGLTFAILGIGESVETGYPVLSLQSPLPNTQDEALIFVNDQAYRSILFAVPAANQENYYAFKSTDLKQHTDQDPVQFIANRLEGYLDVPRSDLAFNVKDISKFNYLTTARNYFPDLVQSYLAIVSTVIAIFLIILALYLIILLIKSFIKKNQTEFSIIRAGGFSTTKFIVGMSVFAGIVAIVSSFLGVLFAFLLEGQVKGIINRYWFIALPENSFNWLSFFGSFFITFFVFEFISWIAFKQLFSKPVNVLIDQGNETKFSVLLHLLKHKSHTMSPLTKFRVSLIVSRFSRLFTYVGLSSVALLLIGIAGTIPQKFSAAQTSTSLNRNFNYKLNLQTPTEQSGWYAIQPYSHFGVTDNNNGIKTLYNESVQANSQNEHPYKPSN----------LKLKNRQDQPIKAADGTELELGNLLLPSYGGAQQLNTDENFFRHASLSKWIIDFPIRVGGSNINPWEIVEKSIPKQITQLLSASSDQFLISVLTDDFFNNLN-ANGFLIRNPRTNQIQLDASRVLTTIDVFNPGGVKFNDSFLSFMLKVYGDFELAKQDSKLNFGIVPV----DPAIEETYTYVEGPFGFQEDNLDE----------NSPYTLTGINPESSFVNLIDGSGNSLRNLISSDQEMN--------VIVNAGFQYANNINIGDYVYIKPKNTATRYSEKFL-KAPLNNSTVAFKVVGVSTDAFGQELYINQHIANNLLKLSGNQGRGII----RDVIKK---------------TNGQSQSSDEYEIDYVKPNGYVPFNGVFSKELKPSLLNKALVLNSIIGVWGNFTDFGN-NFQNLVRNKLDKVITSILPTDPEIINKLAQEKQIINTTSMNYESLRKELVNKYKTEWNSVNLLSQNASSIFGNNIIAPVLNIDAAGTSAQIIRNNAEVLFNTVNQVDAFLLGTIIPFIFITCVVLGISMLEEMKRIFISLKAIGYRDVQNLISLLTFFIPAFVLALLISIGVLAGVLIGIQAVVFNVAQVFLTNVFEFLPYMVGIVLFGVTIFVIGSYFWIKLRSAELK 1780
Score = 136, Expect = 1.5e-05, Identities = 90/384 (23%), Positives = 172/384 (44%)
 Q:   1 MLQLIKQVLKSFKSSILLLIGLFFISFAIVFATFSSLYFSNNISSSYSTMESSSKGSQAILETKDDSLKNGTLEYDYDSLNSLQSISSSNGVYFSSLE-DYAEIEKSFIYPVTNLYHSSFTKQGSVSNYIFAYYTDTSSNNPYFTGTGINSFDSIYKTRARGILTSYGNLVIPSESTKWRAYGLELGSSDLQYIVYDI-NPLTGQTNINSSTNRV-----NTLGYFSNGHLNSTISFSSGNLKYPTNLTANSPSETLDGSK----NYQIKNGSTNTPFFISKSDWWTDQSYDLQGSSIDSVLSGFKTVDGTDDQPDIANILSSFYVDSSVSLSLDKEIDWNIASLTPWYDYMRILRDKNYLTNTVTNNSKDFVFSIHLNNDKLTTLQKETLEYVK 384
      M  KQ+ KS K  LL G+ F+ F+I+F  S + SNN+ S+Y+T+ S + S +    LK   Y    + S+++ +G YFS ++ D +I  F Y  +  S  GS N      N    +N D ++ R RGIL +YG  I +E  ++  +  ++D +  DI + +T + I+  N +   N LGYF++G + TIS +G ++P +  ++ ++   K  N  K+ + N+ + + D  +S + + + D +S   G ++  AN  + Y + + L +D  +  + P+ + +   + + T  + +++ F + +L+ KL L E L++++
 S:   1 MFSFFKQIFKSLKKFFFLLFGIIFVLFSIIFLETSIVQLSNNLVSTYTTLVSKTNSSDIVAPA---ILKEANPVY-------IASLTNDSG-YFSKIKIDDKKINYLFPYQENDFGSDSGQSNGSGDN----------QNKTIPRKGDVNEKDKLFLARKRGILKAYGEANI-AEKRIYKGLAVSFNNTD-SFNGSDISDSITNRHIISDPQNLIYDASGNLLGYFADGLIKETISLRAGIARFPGDKGKSTGTQVKITQKQQTNNDPQKDSTVNSLYKTNNKDKVWFKSDETKADNTD--ISANYLFTGGNEA---ANWFPNLYANIPIDLEIDPGSQF-WKDVNPFKEIV-----EEFQTQKESKDNQSFTLTFNLDISKLNKLDNEQLKWLE 361
>gi|66880419|ref|ZP_00405400.1| hypothetical protein MgenG_01000026 [Mycoplasma genitalium G-37] (574 aa)
Score = 677, Expect = 2.6e-68, Identities = 188/563 (33%), Positives = 292/563 (51%)
 Q: 1001 FRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYENPMFEWQIN--PYKTISTSDSQETRDLMALRDLNGNVITYENGKKKYFTNFLLPSYVSINSFTNDIELFRNVIVSKWLIDFDISVAGIYINAWDFVSNAFPTDLISRINAISNNFLVNVLEVPELKAINDSKSYIIQNSSGNWV-LDSNSVLDLSNVANTSSIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLDAKITFGIVPFRDLSSNDLTETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPV--KTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYDVNQKLTTTVLGDWSSGVLATPTSSTDNKYVVIKKSYPTDYVPFNGVFSKEENPLLVN-SLLLENTSGLWGNYSSFND 1563
      F P+N L+  E K + LL+L+K +  + LTKFR+SL +S+ +R  +V L S + +I +  IP+KF +Q ST N+ ++Y+ NLQTP+EQSG Y Q Y+ G+TD  GI +Y  +   N PYK +     + L++   I  +G +  N LLPSY    D  FR+ +SKW+IDF I V G IN W+ V + P +  ++A S+ FL++VL    +N + ++I+N  N + LD++ VL  +V N  ++FND FL F+ VYG+ +L+ D+K+ FGIVP    + ETYTY++     +      N  + GI +S +V L+D  +L +L+S  E++    V++N G Y ++ IG+  I  NT TRY+++ + K P+  T+ K+VG+S+D+F  +YI+Q AN +L L+ +QG I+   DV +K        T  S +  I  P YVPFNGVFSKE P L+N +L+L + G+WGN++ F +
 S:   2 FSKPVNVLIDQGNETKFSVLLHLLKHKSHTMSPLTKFRVSLIVSRFSRLFTYVGLSSVALLLIGIAGTIPQKFSAAQTSTSLNRNFNYKLNLQTPTEQSGWYAIQPYSHFGVTDNNNGIKTLYNESVQANSQNEHPYKPSN----------LKLKNRQDQPIKAADGTELELGNLLLPSYGGAQQLNTDENFFRHASLSKWIIDFPIRVGGSNINPWEIVEKSIPKQITQLLSASSDQFLISVLTDDFFNNLN-ANGFLIRNPRTNQIQLDASRVLTTIDVFNPGGVKFNDSFLSFMLKVYGDFELAKQDSKLNFGIVPV----DPAIEETYTYVEGPFGFQEDNLDE----------NSPYTLTGINPESSFVNLIDGSGNSLRNLISSDQEMN--------VIVNAGFQYANNINIGDYVYIKPKNTATRYSEKFL-KAPLNNSTVAFKVVGVSTDAFGQELYINQHIANNLLKLSGNQGRGII----RDVIKK---------------TNGQSQSSDEYEIDYVKPNGYVPFNGVFSKELKPSLLNKALVLNSIIGVWGNFTDFGN 517
>gi|31544225|ref|NP_852803.1| hypothetical protein MGA_0654 [Mycoplasma gallisepticum R] >gi|31541069|gb|AAP56371.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma gallisepticum R] (1361 aa)
Score = 600, Expect = 2.3e-59, Identities = 279/1181 (23%), Positives = 541/1181 (45%)
 Q:  605 IRLIKDTYLSGVQSGDSSTDASKIIPLATKIINQYDGNTEGSVSGTINVNDYYHLFALATPQNYFLYVNSDATDSNSSYLFNNNTQNLVYNFVTRGGLTPLSYLSKAILSAPYGNAIVVNDQWLSSNQKSVIPVSEWNKALLMNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSL--LYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYVNSRMNKY----------LDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGV---VRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYENPMFEWQINPYKTISTSDSQETRDLMALRDLNGNVITYENGKKKYFTNFLLPSYVSINSFTNDIELFRNVIVSKWLIDFDISVAGIYINAWDFVSNAFPTDLISR--------INAISNNFLVNVLEVPELKAINDSKSYIIQNSSGNWVLDSNSVLDLSNVANTSSIRFNDEFLKFIGMVY---GNKQLSSLDAKITFGIVPFRDLSSNDLTE------TYTYLDAIL-NDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKN-----PVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYDVNQKLTTTVLGDWSSGVLATPTSSTDNKYVVIKKSYPTDYVPFNGVFSKE------ENPLLVNSLLLENTSGLWGNYSSFNDAAFATLV--SFVGVKHVLNLVTPYSAKGVAELSAYYGLSTTDKYSLSVAMS--NNMTILSLQSWLQSNIGTPSI-------VAINSFEYFQTLFD----------TYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNLKNSI 1785
      ++ I + L+G+  ++ + + + ATK++N  N            Q  +++++  N+++ N  + +   R + P SY  AI+SA     D +  + +I   ++ + +N  F E + +S YK+ I+  ++I+G+G S E +P+ S + IPNP +  YV+D GY+ L  ++ + + +I  K +N +  +  ++N++     L +AY ++ + N NL AR ++  +  +  +++L+ +++++ + + L++K Y++KNR L + ANG + +I+LS+++F  + I G+ GY++ Y Q + +  ++FWFIP+  FSA L  + S +L ++F V   V  R + + L + E KV+K+  IK   L + +FRIS++ + + + L IL +A + ++  +  ++ ++N T   Y Y +L TP++QSGL YQE+ DLG TD       +E  N +  S +D ++            ++N +   I  ++ +  +N + SK +D+ I + + N W  S+ P++ +     + AI+NN  N L+ P  A ND  YI   N L+ N V +++   S   EF+ F+  +  N   +D KIT+ ++   + D+ +    YT +D + ND  +I ++N K  TN++   ++D   L+D+ N+ +N L  ++ +    P++IN+ A   ++G++  I N  R +D++  N    + +K K++GISS +  +Y S + AN++LG      S++++ KL                  PFNG +S +    PL  S LL +TS    S ++   ++ S + + L+ TPY+   +LS+    D +L VA+  N+  +  W +   S+    V++   + T+ +      + I +T L I+ ++I + VP++ +I++++S++++ + +K+  +K LG+SDR + S L I++PV + L+VG +  L  +N +I +ASI L  I   L + + GI I+F   L+K +  I
 S:  249 LKTILNVVLTGINPNTNNPNLANFVQAATKVVNNQPLNNN-------------------EQQRIQEFIDTETNPINNNWSINFQWKYQIVPLSIR-LINPNSYF--AIVSASNWKHDQQTDGKMIFQDQEMI-----DQLMSLNGDAFLERFNTISDRYKIQIDQTSYLILGTGVSPEFIYPIYSFTNFIPNPVNQRIYYVNDYGYSRLREAFSTNPIETNIVGRFKDRNLSQAQRQLALDKINQWASINMAWPPNLKSAYFANDISNILNLRAARTTFIPSLLNTIKNTSLMLMAIIILLALMVGILIVKSYIDKNRQTLGILLANGFNKTKINLSMAIFSFIPSLIGGMAGYILGYILQEVAINAFSSFWFIPVELRRFSATAL---VTSFFLPVIIFGVTSFLVSVYLMRKNVVDSLKNDSEYKVSKISVYIKKPIAILSVMNRFRISIAFNSMWKLFLLCILSAATMVVLIFSLSTLNVYDKAKNDTFGANNYKYYVDLATPTQQSGLIMYQEFKDLGKTDAALA--------GWEDHKNYFLANSRTDPNQSG----------------------WSNLHIVGLNDIIDQSSKVTYLKNYVQSKIGLDYLIGLGVLSANPWSLSSSLMPSNQAAASEKSYEIFLQAIANNVYRN-LKTP---ADNDPSYYI--RIVFNPQLNRN-VYEINQDQALSGGILKPEFIHFLIQQFENISNNTYGLVDYKITYNVIGLGAKTIGDIKDKESPKFAYTRIDTVTDNDQKFQIKGIKNWIKT--TNLDDV---DRKDYLGPILIDNNNKVINQKLFNQTDDN-------PIIINEFVAKNNHWKVGDTIDFTITNRVDRISDKLNIINHDEYLKNQKVKFKVIGISSSARDNDLYTSYDLANKLLGF-----------SDFEIEHKL------------------------------------PFNGYYSDDLDAFERSTPLFSESGLLPSTSNF-----SVDNKQLQKIIRNSILNYQSTLSTSTPYN-----QLSSTRQAYVDDYKALLVALGEVKNLDGNNFHQWTELKADNQSVSDYIKKLVSVYGSLPYNTMINFLYNSSSNRAIFENISKTSLTIQNVIIAMIVPIVTLIVILISNMLIDELKKIAIRMKALGFSDRAIIFSFLSIYIPVFIFGLLVGGPLSLILVNIYNLIILKSASIALFTTISITHILGALTGVMGIFSISFFTNWYTLRKMKIAQEI 1358
>gi|13507819|ref|NP_109768.1| ABC transporter membrane protein [Mycoplasma pneumoniae M129] >gi|2496282|sp|P75613|Y080_MYCPN Uncharacterized ABC transporter permease MG064 homolog >gi|1673728|gb|AAB95723.1| Probably ABC transporter membrane protein subunit [Mycoplasma pneumoniae M129] (1386 aa)
Score = 480, Expect = 2.1e-45, Identities = 253/1048 (24%), Positives = 476/1048 (45%)
 Q:  738 VSEWNKALLMNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGY----NSLLYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYVNSRMNKY------LDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIG----------LIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQN-STLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYENPMFEWQINPYKTISTSDSQETRDLMALRDLNGNVITYENGKKKYFTNFLLPSYVS-INSFTNDIELFRNVIVSKWLIDFDISVAGIYINAWDFVSNAFPTDLISRINAISNNFLVNVLEVPELKAINDSKSYIIQNSSGNWV-----LDSNSVLDLSNVANTSSIR-----------------FNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLDAKIT-FGIVPFRDLSSNDLTETYTYLDAI------LNDSSVRIP--SLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDD---ENRNLNSLL-SQPSEISSDGFETYP--VVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYDVNQKLTTTVLGDWSSGVLATPTSSTDNKYVVIKKSYPTDYV----PFNGVFSKEENPLLVNSLLLENTSGLWGNYSSFNDAAFATLVSFVGVKHVLNLVTPYSAKGVAELSAYYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQ------SWLQSNI-------------GTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNLKNSI 1785
      ++ WN+  +  EFE   +  YK+ ++ ++++I+G G + + +PV S  IPN  E  YV+ GY  +S L  +E    +  N  DL+ +N  K    L AY ++  N NLL AR +  +  +++ + L + ++++ I+++ L++ Y++KN  + + KANG+S +I+LSL +F +  +  +GY +  Q + + + +N+WFIP  +FS +G     ++ I SL++ +L+     R + ++L  E KV+ L  K    +T+FR++L+ +  + +  ++ + + I+ + A  F+ +Q +TL+  + Y + L +P+EQSGL K+Q + +LG TD+               T D + L +  + + + KK + N + ++V+  F+NDI  N++ SK +D+ +  + N W    P + S N  NFL ++ +   N+  YI Q   V   +DS+ L  N + + I+         +++F KF+  Y  L   K   + F  + N +  Y+ +A+   L + + +P ++ N   L     + D+ + + D  +N NL +L +  EI +  + P ++IN AA KY L+ G  + I+N Y R  +++N++P T  IVGI++  +  Y S + A +L                          YP +++  PFN ++  P  S L + SGL+  SSF AA T+++ V +K +   S  V + +A  +  KY+ S  +N M  LQ   S L S+       G P  I+   Q   + I T  I+T I + +P+I++I+++VS+ ++ + +K+  LK LGYS+ + LLS L I++P+ + L++ I +  L  N +IF++A+I L  +++ + + ++ ++G++ I F+  + L K +  I
 S:  366 INHWNRIKRLPFNEFEREFQKIDKRYKMLVDKIEYLILGVGITPDFVYPVFSESLLIPNTANEQLYYVNQTGYERTASSFLTNPTETG-----IVARLPNLNHDLDVINQWAVKNMSWPPNLKAAYSNTDTTNILNLLAARTVFIPNLINTISLVSSFLTIAILLVAIFVTILILVSYLKKNTEQIGILKANGVSGRKINLSLLIFSLIPGIVGSFIGYTLGISMQNVAINLFSNYWFIPTQTSSFSVLGLLFFALLVVLMMSGI-SLFVGWLIL---------RQDVVKILKHDSEFKVSHLGLWAKWLFAKFGIMTRFRVALAFNAPWKLVFLTLMSALTMMILNLSFATKDAFQVAQTKTTLTQSNHQYEFELASPTEQSGLLKWQLFAELGATDDR-----------------------------TTDAVKLANRRMEIQSVDESKK--WKNQQVINFVTDATGFSNDINYLENIVQSKIGLDYSLGFGNVSSNPWKLSETLMPANQASASNTAFQNFLKAIIVIDP----NEGGKYIKQTKDEVTVRFLYEIDSSKALKNGNTKSVNKIQKSTAAPQAQQGQSNQLMLDNDFAKFL---YKQFNLIKEGGKADPVDLNNFDFANQNQIKRFYSKYNALPPVDYKLAFNVIGLPKETIANQKDAPLFGFLTLQAQLGNDAIKIKGIKDWKLDNTNLGPVLRTNEDEIINQRLFSKPNGIIINSSAAKKYRLKEGSQLHVKIHNGYKRVNAKLVNQDPTLTATFNIVGINNSVHEPEFYTSYKTAATLL---------------------------------------------------QYPNEWIEKQLPFNSFYANSILPF-TQSTSLFSESGLFPGTSSF--AANNTVLTEV-IKKTIEGGKTNSKTDVQKRAAQ--ATANGKYNSS--QNNKMNYERLQKALGITSDLDSSKAGEYATILERVYDGLPYNSTISFISNVQANDALFANIANTTQQIQTAAIGIIIPIIMLIVLLVSTTLIQELKKIAIRLKALGYSNPKILLSFLSIYLPLFIFGLLISIPISIYLIALHNQVIFSSAAILLEATLNFPTVILSMLVLSGVLSITFVLNWLELNKIKIAKEI 1383
>gi|12044916|ref|NP_072726.1| ABC transporter, permease protein, putative [Mycoplasma genitalium G37] >gi|6226729|sp|P47310|Y064_MYCGE Uncharacterized ABC transporter permease MG064 >gi|3844662|gb|AAC71282.1| ABC transporter, permease protein, putative [Mycoplasma genitalium G37] >gi|166079075|gb|ABY79693.1| ABC transporter, permease protein, putative [synthetic Mycoplasma genitalium JCVI-1.0] (1331 aa)
Score = 469, Expect = 3.9e-44, Identities = 192/750 (25%), Positives = 354/750 (47%)
 Q:  721 IVVNDQWLSSNQ--KSVIP-VSEWNKALLMNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYN---SLLYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYVNSRMN--KYLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRT--FRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNST-LSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYENPMFEWQINPYKTISTSDSQETRDLMALRDLNGNVITYENGKKKYFTNFLLPSYVSINSFTNDIELFRNVIVSKWLIDFDISVAGIYINAWDFVSNAFPTDLISRINAISNNFLVNVLEV-PELKAINDSKSYIIQNSSGNWVLDSNSVLDLSNVANTSS--IRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLDAKITFGIVPFRDLSS-NDLTETYTY---LDAILNDSSVRIPSLRNDGK------------RRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSE--ISSDGFETY---PVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQIL 1470
      IV  W  Q K V P ++ W   +  +FE   +  YK++I+++D+++IG G S + +PV S  +PN + E  YV+ GY  S  TN   +  I +++   ++  M+  + AY SS  N NLL AR +  +  +N+ A+ L + ++ + I +S L++ Y++KN  + + KANG+S +I+LSL +FG+ A + I GY   Q + + + +N+WFIP  +FS +GL+  SL++ ++ + +V +  + + ++L  E KV++L  K    +T+FR++L+ +  + +  ++ S + I+ + A  FE +Q+ T L+N+ + Y + L + + QSGL K+Q + +LG TD+              S+ + L  R  NV  ++ K +  NFL +  + F+ND+  N++ SK +D+ +  I N W    PT+ S N  NFL ++ + P  +  ++     + +DS+ L +N N S  + ND+F KF+  +  + S  +   + F + + D  Y   LD L+ + + +P   G+        N  +I GIK+     D+ NL +LS +  I+ + F+ Y  P+++N AA KY L IG  I +NN++ R ++++N++P+   ++VGI++ +   + S  A ++L
 S:  317 IVAPGNWTYQQQLGKEVYPDINNWESIKKLPLEQFESEFLKIDQKYKISIDNIDYLVIGVGISPDFVYPVFSASLIVPNIENEQLYYVNQTGYERTFSSFLTNPVETAIVARLINLESDLNTINQWAVENMSWPTNIKAAYSSSDTTNILNLLAARTVFIPNLINTINLVALFLTIAILTVAIIVSILILISYLKKNTEQIGILKANGLSGKKINLSLLIFGLIPAIVGAISGYSFGIGFQDVAIHLFSNYWFIPTATSSFSVVGLL--FFSLFVILIMSSISLLVGSIILKKDVVKILKHDSEFKVSRLGLSSKKLFARFGIMTRFRVALAFNAPWKLVFLTLMSSFTMMILNLSFATKDSFENAQSKTNLTNQNHQYEFELASATTQSGLLKWQLFAELGTTDKR--------------------------SESSVKLANKRMDISNVDASKDWKNQQVINFLSDA----SGFSNDLNYLENIVQSKIGLDYSLGFNNIVSNPWRLSETLMPTNQASASNTAFQNFLKAIITINPSQGSQFIKQTQDPLTKRFIYAIDSDKALKNNNEQNGSQNHLTLNDDFAKFLYSQFELIKKSGNASNEDLNAIDFENPQTIRDFYNKYNALPPLDYKLSFNVIGLPKETIAGQIDTPKYGFLTLHGEYQNTPIKIKGIKD-------WKDKVDNLGPVLSDQNNHIINQELFKNYSFDPLIVNNSAAKKYQLAIGSEINIAVNNSFKRIDNKIINQDPLVNATFRVVGINNSAHDPEFFTSYSTAFKVL 1062
Score = 100, Expect = 2.5e-01, Identities = 28/105 (26%), Positives = 58/105 (55%)
 Q: 1678 VSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNLK 1782
      VS+ ++ + +K+  LK LGYS+ + L S L I++P+  L++ I   L  N +IF ++SI+L  + + S + ++ + + +++ FV +L+  +K
 S: 1221 VSTTLIQELKKIAIRLKALGYSNLKILASFLSIYIPLFAFGLLISIPFSIYLIALHNEVIFASSSIFLDAFLSFESAIGSMLVL--LAVLSITFVLNWLELNKIK 1323
>gi|195869135|ref|ZP_03004494.2| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|195659701|gb|EDX53081.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] (1575 aa)
Score = 436, Expect = 2.2e-40, Identities = 114/389 (29%), Positives = 207/389 (53%)
 Q:  725 DQWLSSNQKSVIPVSEWNKALL--MNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSL--LYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYV-------NSRMNK--------YLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGIT 1113
      D +LSS+ K  P+ W KAL+  + + FE+W ++L  Y V I++ ++I+ SG + + +P++S S IPNPK EG +Y + GY +  + ++  +++  I + + VD+ +    N R+ K     LD AYL   N+   R+ +  I  + F+I++ + ++V+ +++ ++I ++ +N+I + ++ ANG++ W+I LS  G+  + G+ GY+VAYF Q + + I + +W IP   F  LI I  +L F   I  + R P  L+ TE K++K++++IK   +  K+ I+LS S +TR I+F I+ +   I  +  K + + ++TL K+Y Y +L TP++Q G Y    +G T
 S:  321 DAFLSSHNKQKYPMDLWQKALVEHQDQKSFEKWFNSLDEKYIVHIDNTPYLILDSGITPDFMYPIISFTSVIPNPKKEGLVYANLNGYARIHDAFRSNPAEKNLQIRITNQKHEAVDINTLKKITKDLNDRIKKESIMNWPTSLDAAYLKDDTNNHITPSPLRLVFIDKITSTIQTFSILITLFILVLAVFVVVIIINRFLAQNKINIGISIANGVARWKIILSFGFIGLIPCVVGGLCGYLVAYFTQNLAVSIFSGYWLIPTALEGFDFGALITVIVFPFLLFFALIAILGYWSVRKPPINLMRGTETFKISKIVHVIKLPFKYMSGFNKYLITLSFSSITRIIIFSIMIALSFGSIMFLTGTRGKIKQTTDATLQTKKYRYGIDLITPTDQGGQYISLSTNQIGST 728
Score = 129, Expect = 9.5e-05, Identities = 58/205 (28%), Positives = 102/205 (49%)
 Q: 1283 SIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLD--AKITFGIVPFRDLSSNDLT------ETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYD 1487
      S++ +++F+ + + + +  S D + ITF ++ F L+ N+ T   E Y ++DA +N     + + ++    +I GI ++SK V L+ ++ + +N LL  ++      +IN+ AA Y+L+IG+ F  NN  RYT  + K   I LK+VGI   + +Y  +NA QILG++ S A    YD
 S: 1101 SVKLDNDFINLVLLTHPSINPSYTDVWSGITFNMIGFDYLTKNNKTQLNEFDEPYIWIDAQIN---------KINKQKYEEAKNPKIIGIIKNSKLVHLLSNK-KQINHLLFNEND-------EQVAIINRVAAKYYNLKIGDHFSFVANNQTNRYTKDYVKKQ----ITLKVVGIIDTYQEIEIYTGIKNAAQILGMHSSPYADKSLYEGYD 1292
Score = 110, Expect = 1.5e-02, Identities = 34/116 (29%), Positives = 67/116 (57%)
 Q: 1636 INSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDW 1751
      + + E  LF  T +T+ +E ++I L + +II++++++S  +SD K+ +LK +GY+D +N  LM F+P ++I I+ I ++ +  F+ MIFN+ ++ L+  W
 S: 1423 LKNVEVVDVLFAVLETASKTIQTVEIVVILLILFIIILVLVLMSINSLSDILKVAKLLKNMGYNDLKNAQLFLMAFLPPLIIGSIISIPLVVLVMQAFSEMIFNSLNVLLTTGFIW 1538
>gi|195867653|ref|ZP_03079655.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] >gi|195660710|gb|EDX53965.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] (1575 aa)
Score = 432, Expect = 8.1e-40, Identities = 113/387 (29%), Positives = 206/387 (53%)
 Q:  727 WLSSNQKSVIPVSEWNKALL--MNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSL--LYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYV-------NSRMNK--------YLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGIT 1113
      +LSS+ K  P+ W KAL+  + + FE+W ++L  Y V I++ ++I+ SG + + +P++S S IPNPK EG +Y + GY +  + ++  +++  I + + VD+ +    N R+ K     LD AYL   N+   R+ +  I  + F+I++ + ++V+ +++ ++I ++ +N+I + ++ ANG++ W+I LS  G+  + G+ GY+VAYF Q + + I + +W IP   F  LI I  +L F   I  + R P  L+ TE K++K++++IK   +  K+ I+LS S +TR I+F I+ +   I  +  K + + ++TL K+Y Y +L TP++Q G Y    +G T
 S:  323 FLSSHNKQKYPMDLWQKALVEHQDQKSFEKWFNSLDEKYIVHIDNTPYLILDSGITPDFMYPIISFTSVIPNPKKEGLVYANLNGYARIHDAFRSNPAEKNLQIRITNQKHEAVDINTLKKITKDLNDRIKKESIMNWPTSLDAAYLKDDTNNHITPSPLRLVFIDKITSTIQTFSILITLFILVLAVFVVVIIINRFLAQNKINIGISIANGVARWKIILSFGFIGLIPCVVGGLCGYLVAYFTQNLAVSIFSGYWLIPTALEGFDFGALITVIVFPFLLFFALIAILGYWSVRKPPINLMRGTETFKISKIVHVIKLPFKYMSGFNKYLITLSFSSITRIIIFSIMIALSFGSIMFLTGTRGKIKQTTDATLQTKKYRYGIDLITPTDQGGQYISLSTNQIGST 728
Score = 129, Expect = 9.6e-05, Identities = 58/205 (28%), Positives = 102/205 (49%)
 Q: 1283 SIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLD--AKITFGIVPFRDLSSNDLT------ETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYD 1487
      S++ +++F+ + + + +  S D + ITF ++ F L+ N+ T   E Y ++DA +N     + + ++    +I GI ++SK V L+ ++ + +N LL  ++      +IN+ AA Y+L+IG+ F  NN  RYT  + K   I LK+VGI   + +Y  +NA QILG++ S A    YD
 S: 1101 SVKLDNDFINLVLLTHPSINPSYTDVWSGITFNMIGFDYLTKNNKTQLNEFDEPYIWIDAQIN---------KINKQKYEEAKNPKIIGIIKNSKLVHLLSNK-KQINHLLFNEND-------EQVAIINRVAAKYYNLKIGDHFSFVANNQTNRYTKDYVKKQ----ITLKVVGIIDTYQEIEIYTGIKNAAQILGMHSSPYADKSLYEGYD 1292
Score = 110, Expect = 1.5e-02, Identities = 34/116 (29%), Positives = 67/116 (57%)
 Q: 1636 INSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDW 1751
      + + E  LF  T +T+ +E ++I L + +II++++++S  +SD K+ +LK +GY+D +N  LM F+P ++I I+ I ++ +  F+ MIFN+ ++ L+  W
 S: 1423 LKNVEVVDVLFAVLETASKTIQTVEIVVILLILFIIILVLVLMSINSLSDILKVAKLLKNMGYNDLKNAQLFLMAFLPPLIIGSIISIPLVVLVMQAFSEMIFNSLNVLLTTGFIW 1538
>gi|188592408|ref|ZP_03005776.1| hypothetical protein Uureaserovar_00370 [Ureaplasma urealyticum serovar 10] (1547 aa)
Score = 432, Expect = 8.3e-40, Identities = 113/387 (29%), Positives = 206/387 (53%)
 Q:  727 WLSSNQKSVIPVSEWNKALL--MNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSL--LYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYV-------NSRMNK--------YLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGIT 1113
      +LSS+ K  P+ W KAL+  + + FE+W ++L  Y V I++ ++I+ SG + + +P++S S IPNPK EG +Y + GY +  + ++  +++  I + + VD+ +    N R+ K     LD AYL   N+   R+ +  I  + F+I++ + ++V+ +++ ++I ++ +N+I + ++ ANG++ W+I LS  G+  + G+ GY+VAYF Q + + I + +W IP   F  LI I  +L F   I  + R P  L+ TE K++K++++IK   +  K+ I+LS S +TR I+F I+ +   I  +  K + + ++TL K+Y Y +L TP++Q G Y    +G T
 S:  295 FLSSHNKQKYPMDLWQKALVEHQDQKSFEKWFNSLDEKYIVHIDNTPYLILDSGITPDFMYPIISFTSVIPNPKKEGLVYANLNGYARIHDAFRSNPAEKNLQIRITNQKHEAVDINTLKKITKDLNDRIKKESIMNWPTSLDAAYLKDDTNNHITPSPLRLVFIDKITSTIQTFSILITLFILVLAVFVVVIIINRFLAQNKINIGISIANGVARWKIILSFGFIGLIPCVVGGLCGYLVAYFTQNLAVSIFSGYWLIPTALEGFDFGALITVIVFPFLLFFALIAILGYWSVRKPPINLMRGTETFKISKIVHVIKLPFKYMSGFNKYLITLSFSSITRIIIFSIMIALSFGSIMFLTGTRGKIKQTTDATLQTKKYRYGIDLITPTDQGGQYISLSTNQIGST 700
Score = 129, Expect = 9.5e-05, Identities = 58/205 (28%), Positives = 102/205 (49%)
 Q: 1283 SIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLD--AKITFGIVPFRDLSSNDLT------ETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYD 1487
      S++ +++F+ + + + +  S D + ITF ++ F L+ N+ T   E Y ++DA +N     + + ++    +I GI ++SK V L+ ++ + +N LL  ++      +IN+ AA Y+L+IG+ F  NN  RYT  + K   I LK+VGI   + +Y  +NA QILG++ S A    YD
 S: 1073 SVKLDNDFINLVLLTHPSINPSYTDVWSGITFNMIGFDYLTKNNKTQLNEFDEPYIWIDAQIN---------KINKQKYEEAKNPKIIGIIKNSKLVHLLSNK-KQINHLLFNEND-------EQVAIINRVAAKYYNLKIGDHFSFVANNQTNRYTKDYVKKQ----ITLKVVGIIDTYQEIEIYTGIKNAAQILGMHSSPYADKSLYEGYD 1264
Score = 110, Expect = 1.6e-02, Identities = 34/116 (29%), Positives = 67/116 (57%)
 Q: 1636 INSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDW 1751
      + + E  LF  T +T+ +E ++I L + +II++++++S  +SD K+ +LK +GY+D +N  LM F+P ++I I+ I ++ +  F+ MIFN+ ++ L+  W
 S: 1395 LKNVEVVDVLFAVLETASKTIQTVEIVVILLILFIIILVLVLMSINSLSDILKVAKLLKNMGYNDLKNAQLFLMAFLPPLIIGSIISIPLVVLVMQAFSEMIFNSLNVLLTTGFIW 1510
>gi|188568597|ref|ZP_03005390.1| hypothetical protein Uurealyserovar_00335 [Ureaplasma urealyticum serovar 2] (1547 aa)
Score = 432, Expect = 8.3e-40, Identities = 113/387 (29%), Positives = 206/387 (53%)
 Q:  727 WLSSNQKSVIPVSEWNKALL--MNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSL--LYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYV-------NSRMNK--------YLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGIT 1113
      +LSS+ K  P+ W KAL+  + + FE+W ++L  Y V I++ ++I+ SG + + +P++S S IPNPK EG +Y + GY +  + ++  +++  I + + VD+ +    N R+ K     LD AYL   N+   R+ +  I  + F+I++ + ++V+ +++ ++I ++ +N+I + ++ ANG++ W+I LS  G+  + G+ GY+VAYF Q + + I + +W IP   F  LI I  +L F   I  + R P  L+ TE K++K++++IK   +  K+ I+LS S +TR I+F I+ +   I  +  K + + ++TL K+Y Y +L TP++Q G Y    +G T
 S:  295 FLSSHNKQKYPMDLWQKALVEHQDQKSFEKWFNSLDEKYIVHIDNTPYLILDSGITPDFMYPIISFTSVIPNPKKEGLVYANLNGYARIHDAFRSNPAEKNLQIRITNQKHEAVDINTLKKITKDLNDRIKKESIMNWPTSLDAAYLKDDTNNHITPSPLRLVFIDKITSTIQTFSILITLFILVLAVFVIVIIINRFLAQNKINIGISIANGVARWKIILSFGFIGLIPCVVGGLCGYLVAYFTQNLAISIFSGYWLIPTALEGFDFGALITVIVFPFLLFFALIAILGYWSVRKPPINLMRGTETFKISKIVHVIKLPFKYMSGFNKYLITLSFSSITRIIIFSIMIALSFGSIMFLTGTRGKIKQTTDATLQTKKYRYGIDLITPTDQGGQYISLSTNQIGST 700
Score = 126, Expect = 2.4e-04, Identities = 58/205 (28%), Positives = 101/205 (49%)
 Q: 1283 SIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLD--AKITFGIVPFRDLSSNDLT------ETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYD 1487
      S++ +++F+ + + + +  S D + ITF ++ F L+ N+ T   E Y ++DA +N     + + ++    +I GI ++SK V L+ ++ + +N LL  ++      +IN+ AA Y+L+IG+ F  NN  RYT  + K   I LK+VGI    +Y  +NA QILG++ S A    YD
 S: 1073 SVKLDNDFINLVLLTHPSINPSYTDVWSGITFNMIGFDYLTKNNKTQLNEFDEPYIWIDAQIN---------KINKQKYEEAKNPKIIGIIKNSKLVHLLSNK-KQINHLLFNEND-------EQVAIINRVAAKYYNLKIGDHFSFVANNQTNRYTKDYVKKQ----ITLKVVGIIDTYQGIEIYTGIKNAAQILGMHSSPYADKSLYEGYD 1264
Score = 110, Expect = 1.6e-02, Identities = 34/116 (29%), Positives = 67/116 (57%)
 Q: 1636 INSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDW 1751
      + + E  LF  T +T+ +E ++I L + +II++++++S  +SD K+ +LK +GY+D +N  LM F+P ++I I+ I ++ +  F+ MIFN+ ++ L+  W
 S: 1395 LKNVEVVDVLFAVLETASKTIQTVEIVVILLILFIIILVLVLMSINSLSDILKVAKLLKNMGYNDLKNAQLFLMAFLPPLIIGSIISIPLVVLVMQAFSEMIFNSLNVLLTTGFIW 1510
>gi|188530882|ref|ZP_03005165.1| hypothetical protein Uurese_01000004_0200001960 [Ureaplasma urealyticum serovar 4 str. ATCC 27816] (1547 aa)
Score = 432, Expect = 8.3e-40, Identities = 113/387 (29%), Positives = 206/387 (53%)
 Q:  727 WLSSNQKSVIPVSEWNKALL--MNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSL--LYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYV-------NSRMNK--------YLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGIT 1113
      +LSS+ K  P+ W KAL+  + + FE+W ++L  Y V I++ ++I+ SG + + +P++S S IPNPK EG +Y + GY +  + ++  +++  I + + VD+ +    N R+ K     LD AYL   N+   R+ +  I  + F+I++ + ++V+ +++ ++I ++ +N+I + ++ ANG++ W+I LS  G+  + G+ GY+VAYF Q + + I + +W IP   F  LI I  +L F   I  + R P  L+ TE K++K++++IK   +  K+ I+LS S +TR I+F I+ +   I  +  K + + ++TL K+Y Y +L TP++Q G Y    +G T
 S:  295 FLSSHNKQKYPMDLWQKALVEHQDQKSFEKWFNSLDEKYIVHIDNTPYLILDSGITPDFMYPIISFTSVIPNPKKEGLVYANLNGYARIHDAFRSNPAEKNLQIRITNQKHEAVDINTLKKITKDLNDRIKKESIMNWPTSLDAAYLKDDTNNHITPSPLRLVFIDKITSTIQTFSILITLFILVLAVFVVVIIINRFLAQNKINIGISIANGVARWKIILSFGFIGLIPCVVGGLCGYLVAYFTQNLAVSIFSGYWLIPTALEGFDFGALITVIVFPFLLFFALIAILGYWSVRKPPINLMRGTETFKISKIVHVIKLPFKYMSGFNKYLITLSFSSITRIIIFSIMIALSFGSIMFLTGTRGKIKQTTDATLQTKKYRYGIDLITPTDQGGQYISLSTNQIGST 700
Score = 129, Expect = 9.5e-05, Identities = 58/205 (28%), Positives = 102/205 (49%)
 Q: 1283 SIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLD--AKITFGIVPFRDLSSNDLT------ETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYD 1487
      S++ +++F+ + + + +  S D + ITF ++ F L+ N+ T   E Y ++DA +N     + + ++    +I GI ++SK V L+ ++ + +N LL  ++      +IN+ AA Y+L+IG+ F  NN  RYT  + K   I LK+VGI   + +Y  +NA QILG++ S A    YD
 S: 1073 SVKLDNDFINLVLLTHPSINPSYTDVWSGITFNMIGFDYLTKNNKTQLNEFDEPYIWIDAQIN---------KINKQKYEEAKNPKIIGIIKNSKLVHLLSNK-KQINHLLFNEND-------EQVAIINRVAAKYYNLKIGDHFSFVANNQTNRYTKDYVKKQ----ITLKVVGIIDTYQEIEIYTGIKNAAQILGMHSSPYADKSLYEGYD 1264
Score = 110, Expect = 1.6e-02, Identities = 34/116 (29%), Positives = 67/116 (57%)
 Q: 1636 INSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDW 1751
      + + E  LF  T +T+ +E ++I L + +II++++++S  +SD K+ +LK +GY+D +N  LM F+P ++I I+ I ++ +  F+ MIFN+ ++ L+  W
 S: 1395 LKNVEVVDVLFAVLETASKTIQTVEIVVILLILFIIILVLVLMSINSLSDILKVAKLLKNMGYNDLKNAQLFLMAFLPPLIIGSIISIPLVVLVMQAFSEMIFNSLNVLLTTGFIW 1510
>gi|185179146|ref|ZP_02964863.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|189009911|ref|ZP_03004070.2| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|184208925|gb|EDU05968.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188997855|gb|EDU66952.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] (1540 aa)
Score = 429, Expect = 1.8e-39, Identities = 112/387 (28%), Positives = 206/387 (53%)
 Q:  727 WLSSNQKSVIPVSEWNKALL--MNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSL--LYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYV-------NSRMNK--------YLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGIT 1113
      +LSS+ K  P+ W KAL+  + + FE+W ++L  Y V I++ ++I+ SG + + +P++S S IPNPK EG +Y + GY +  + ++  +++  I + + VD+ +    N R+ +     LD AYL   N+   R+ +  I  + F+I++ + ++V+ +++ ++I ++ +N+I + ++ ANG++ W+I LS  G+  + G+ GY+VAYF Q + + I + +W IP   F  LI I  +L F   I  + R P  L+ TE K++K++++IK   +  K+ I+LS S +TR I+F I+ +   I  +  K + + ++TL K+Y Y +L TP++Q G Y    +G T
 S:  288 FLSSHNKQKYPMDLWQKALVEHQDQKSFEKWFNSLDEKYIVHIDNTPYLILDSGITPDFMYPIISFTSVIPNPKKEGLVYANLNGYARIHDAFRSNPAEKNLQIRITNQKHEAVDINTLKKITKDLNDRIKRESIMNWPTSLDAAYLKDDTNNHITPSPLRLVFIDKITSTIQTFSILITLFILVLAVFVIVIIINRFLAQNKINIGISIANGVARWKIILSFGFIGLIPCVVGGLCGYLVAYFTQNLAVSIFSGYWLIPTALEGFDFGALITVIVFPFLLFFALIAILGYWSVRKPPINLMRGTETFKISKIVHVIKLPFKYMSGFNKYLITLSFSSITRIIIFSIMIALSFGSIMFLTGTRGKIKQTTDATLQTKKYRYGIDLITPTDQGGQYISLSTNQIGST 693
Score = 129, Expect = 9.5e-05, Identities = 58/205 (28%), Positives = 102/205 (49%)
 Q: 1283 SIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLD--AKITFGIVPFRDLSSNDLT------ETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYD 1487
      S++ +++F+ + + + +  S D + ITF ++ F L+ N+ T   E Y ++DA +N     + + ++    +I GI ++SK V L+ ++ + +N LL  ++      +IN+ AA Y+L+IG+ F  NN  RYT  + K   I LK+VGI   + +Y  +NA QILG++ S A    YD
 S: 1066 SVKLDNDFINLVLLTHPSINPSYTDVWSGITFNMIGFDYLTKNNKTQLNEFDEPYIWIDAQIN---------KINKQKYEEAKNPKIIGIIKNSKLVHLLSNK-KQINHLLFNEND-------EQVAIINRVAAKYYNLKIGDHFSFVANNQTNRYTKDYVKKQ----ITLKVVGIIDTYQEIEIYTGIKNAAQILGMHSSPYADKSLYEGYD 1257
Score = 110, Expect = 1.6e-02, Identities = 34/116 (29%), Positives = 67/116 (57%)
 Q: 1636 INSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDW 1751
      + + E  LF  T +T+ +E ++I L + +II++++++S  +SD K+ +LK +GY+D +N  LM F+P ++I I+ I ++ +  F+ MIFN+ ++ L+  W
 S: 1388 LKNVEVVDVLFAVLETASKTIQTVEIVVILLILFIIILVLVLMSINSLSDILKVAKLLKNMGYNDLKNAQLFLMAFLPPLIIGSIISIPLVVLVMQAFSEMIFNSLNVLLTTGFIW 1503
>gi|188039436|ref|ZP_02998199.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 8] (1547 aa)
Score = 429, Expect = 1.8e-39, Identities = 112/387 (28%), Positives = 206/387 (53%)
 Q:  727 WLSSNQKSVIPVSEWNKALL--MNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSL--LYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYV-------NSRMNK--------YLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGIT 1113
      +LSS+ K  P+ W KAL+  + + FE+W ++L  Y V I++ ++I+ SG + + +P++S S IPNPK EG +Y + GY +  + ++  +++  I + + VD+ +    N R+ +     LD AYL   N+   R+ +  I  + F+I++ + ++V+ +++ ++I ++ +N+I + ++ ANG++ W+I LS  G+  + G+ GY+VAYF Q + + I + +W IP   F  LI I  +L F   I  + R P  L+ TE K++K++++IK   +  K+ I+LS S +TR I+F I+ +   I  +  K + + ++TL K+Y Y +L TP++Q G Y    +G T
 S:  295 FLSSHNKQKYPMDLWQKALVEHQDQKSFEKWFNSLDEKYIVHIDNTPYLILDSGITPDFMYPIISFTSVIPNPKKEGLVYANLNGYARIHDAFRSNPAEKNLQIRITNQKHEAVDINTLKKITKDLNDRIKRESIMNWPTSLDAAYLKDDTNNHITPSPLRLVFIDKITSTIQTFSILITLFILVLAVFVIVIIINRFLAQNKINIGISIANGVARWKIILSFGFIGLIPCVVGGLCGYLVAYFTQNLAVSIFSEYWLIPTALEGFDFGALITVIVFPFLLFFALIAILGYWSVRKPPINLMRGTETFKISKIVHVIKLPFKYMSGFNKYLITLSFSSITRIIIFSIMIALSFGSIMFLTGTRGKIKQTTDATLQTKKYRYGIDLITPTDQGGQYISLSTNQIGST 700
Score = 129, Expect = 9.5e-05, Identities = 58/205 (28%), Positives = 102/205 (49%)
 Q: 1283 SIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLD--AKITFGIVPFRDLSSNDLT------ETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYD 1487
      S++ +++F+ + + + +  S D + ITF ++ F L+ N+ T   E Y ++DA +N     + + ++    +I GI ++SK V L+ ++ + +N LL  ++      +IN+ AA Y+L+IG+ F  NN  RYT  + K   I LK+VGI   + +Y  +NA QILG++ S A    YD
 S: 1073 SVKLDNDFINLVLLTHPSINPSYTDVWSGITFNMIGFDYLTKNNKTQLNEFDEPYIWIDAQIN---------KINKQKYEEAKNPKIIGIIKNSKLVHLLSNK-KQINHLLFNEND-------EQVAIINRVAAKYYNLKIGDHFSFVANNQTNRYTKDYVKKQ----ITLKVVGIIDTYQEIEIYTGIKNAAQILGMHSSPYADKSLYEGYD 1264
Score = 110, Expect = 1.6e-02, Identities = 34/116 (29%), Positives = 67/116 (57%)
 Q: 1636 INSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDW 1751
      + + E  LF  T +T+ +E ++I L + +II++++++S  +SD K+ +LK +GY+D +N  LM F+P ++I I+ I ++ +  F+ MIFN+ ++ L+  W
 S: 1395 LKNVEVVDVLFAVLETASKTIQTVEIVVILLILFIIILVLVLMSINSLSDILKVAKLLKNMGYNDLKNAQLFLMAFLPPLIIGSIISIPLVVLVMQAFSEMIFNSLNVLLTTGFIW 1510
>gi|171920966|ref|ZP_02932100.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|188024199|ref|ZP_02996912.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|171902990|gb|EDT49279.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|188018850|gb|EDU56890.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] (1575 aa)
Score = 429, Expect = 1.8e-39, Identities = 112/387 (28%), Positives = 206/387 (53%)
 Q:  727 WLSSNQKSVIPVSEWNKALL--MNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSL--LYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYV-------NSRMNK--------YLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGIT 1113
      +LSS+ K  P+ W KAL+  + + FE+W ++L  Y V I++ ++I+ SG + + +P++S S IPNPK EG +Y + GY +  + ++  +++  I + + VD+ +    N R+ +     LD AYL   N+   R+ +  I  + F+I++ + ++V+ +++ ++I ++ +N+I + ++ ANG++ W+I LS  G+  + G+ GY+VAYF Q + + I + +W IP   F  LI I  +L F   I  + R P  L+ TE K++K++++IK   +  K+ I+LS S +TR I+F I+ +   I  +  K + + ++TL K+Y Y +L TP++Q G Y    +G T
 S:  323 FLSSHNKQKYPMDLWQKALVEHQDQKSFEKWFNSLDEKYIVHIDNTPYLILDSGITPDFMYPIISFTSVIPNPKKEGLVYANLNGYARIHDAFRSNPAEKNLQIRITNQKHEAVDINTLKKITKDLNDRIKRESIMNWPTSLDAAYLKDDTNNHITPSPLRLVFIDKITSTIQTFSILITLFILVLAVFVIVIIINRFLAQNKINIGISIANGVARWKIILSFGFIGLIPCVVGGLCGYLVAYFTQNLAVSIFSGYWLIPTALEGFDFGALITVIVFPFLLFFALIAILGYWSVRKPPINLMRGTETFKISKIVHVIKLPFKYMSGFNKYLITLSFSSITRIIIFSIMIALSFGSIMFLTGTRGKIKQTTDATLQTKKYRYGIDLITPTDQGGQYISLSTNQIGST 728
Score = 129, Expect = 9.6e-05, Identities = 58/205 (28%), Positives = 102/205 (49%)
 Q: 1283 SIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLD--AKITFGIVPFRDLSSNDLT------ETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYD 1487
      S++ +++F+ + + + +  S D + ITF ++ F L+ N+ T   E Y ++DA +N     + + ++    +I GI ++SK V L+ ++ + +N LL  ++      +IN+ AA Y+L+IG+ F  NN  RYT  + K   I LK+VGI   + +Y  +NA QILG++ S A    YD
 S: 1101 SVKLDNDFINLVLLTHPSINPSYTDVWSGITFNMIGFDYLTKNNKTQLNEFDEPYIWIDAQIN---------KINKQKYEEAKNPKIIGIIKNSKLVHLLSNK-KQINHLLFNEND-------EQVAIINRVAAKYYNLKIGDHFSFVANNQTNRYTKDYVKKQ----ITLKVVGIIDTYQEIEIYTGIKNAAQILGMHSSPYADKSLYEGYD 1292
Score = 110, Expect = 1.5e-02, Identities = 34/116 (29%), Positives = 67/116 (57%)
 Q: 1636 INSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDW 1751
      + + E  LF  T +T+ +E ++I L + +II++++++S  +SD K+ +LK +GY+D +N  LM F+P ++I I+ I ++ +  F+ MIFN+ ++ L+  W
 S: 1423 LKNVEVVDVLFAVLETASKTIQTVEIVVILLILFIIILVLVLMSINSLSDILKVAKLLKNMGYNDLKNAQLFLMAFLPPLIIGSIISIPLVVLVMQAFSEMIFNSLNVLLTTGFIW 1538
>gi|13357877|ref|NP_078151.1| hypothetical protein UU317 [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|11356796|pir||G82905 conserved hypothetical UU317 [imported] - Ureaplasma urealyticum >gi|6899294|gb|AAF30726.1|AE002129_2 conserved hypothetical [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] (1575 aa)
Score = 420, Expect = 1.8e-38, Identities = 113/394 (28%), Positives = 213/394 (54%)
 Q:  720 AIVVNDQWLSSNQKSVIPVSEWNKALLMNSRE--FEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLL--YTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDL-------EYVNSRMNK--------YLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGIT 1113
      A+V  +LS++ K  P+ W KAL+ + + FE+W ++L  Y + I++ ++I+ SG + + +P++S S IPNPK EG +YV+ GY +  + ++ + ++  I + + VD+    + +N ++ K     LD AYL   N+   R+ +  I  + F++++ + ++++ I++ ++I ++ +N+I + ++ ANG+ W+I LS + G+  I G+ GY+ AYF Q + + I + +W IP   F+  LI I  +L F + V   + R P +L+ TE K++K++Y+IK   +  K+ I+LS S +TR I+F I+ +   I  +  K + + ++TL K+Y Y +L TP++Q G Y    +G T
 S:  316 ALVGLGAFLSNHNKQKYPMYLWQKALVDHEEQQSFEKWFNSLDEKYIIHIDNTPYLILDSGITPDFMYPIISFTSVIPNPKKEGLVYVNLNGYARIYDAFRSNPIENNLQIRITNQKHQSVDISILKKIVKNLNDQIKKDAIMNWPTSLDAAYLKDDTNNHITPSPLRLVFINKITNTIQTFSVLITLFILILTIFVIVIIINRFLAQNKINIGISIANGVPRWKIILSFAFIGLIPCVIGGLCGYLTAYFTQNLAINIFSGYWLIPTVLENFNFGALITVIIFPFLLFFILIVGLGYWSIRKPPIDLMRGTETFKISKIVYVIKFPFKYISGFNKYLITLSFSSITRIIIFSIMIALSFGSIMFLTGTRGKIKQTIDATLQTKKYRYGIDLITPTDQGGQYISLSTNQIGST 728
Score = 134, Expect = 2.5e-05, Identities = 62/205 (30%), Positives = 100/205 (48%)
 Q: 1283 SIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLD--AKITFGIVPFRDLSSNDLT------ETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYD 1487
      SI+ +++F+ + + + +  S D + ITF +V F L+ ND T   E Y ++DA +N    + N    N  +I GI ++SK V L+ ++ + N L ++ E +    +IN+ AA Y+L+IG+ F  NN  RYT  + K   I LK+VGI    +Y  +NA +ILG++ S A    YD
 S: 1101 SIKLDNDFINLVLLTHPSINPSYADVWSGITFNMVGFDYLTKNDKTQLNEFDEPYIWIDAQIN-------KINNQKYEEAKN--PKIIGIIKNSKLVHLLSNKKQINNLLFNKNDEQVA--------IINRVAAKYYNLKIGDHFSFVANNQTNRYTKDYIKKQ----ITLKVVGIIDTYQGIEIYTGIKNAAEILGMHSSPYADKSLYDEYD 1292
>gi|186701641|ref|ZP_02971343.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] >gi|186700881|gb|EDU19163.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] (1540 aa)
Score = 420, Expect = 2.0e-38, Identities = 113/394 (28%), Positives = 213/394 (54%)
 Q:  720 AIVVNDQWLSSNQKSVIPVSEWNKALLMNSRE--FEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLL--YTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDL-------EYVNSRMNK--------YLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGIT 1113
      A+V  +LS++ K  P+ W KAL+ + + FE+W ++L  Y + I++ ++I+ SG + + +P++S S IPNPK EG +YV+ GY +  + ++ + ++  I + + VD+    + +N ++ K     LD AYL   N+   R+ +  I  + F++++ + ++++ I++ ++I ++ +N+I + ++ ANG+ W+I LS + G+  I G+ GY+ AYF Q + + I + +W IP   F+  LI I  +L F + V   + R P +L+ TE K++K++Y+IK   +  K+ I+LS S +TR I+F I+ +   I  +  K + + ++TL K+Y Y +L TP++Q G Y    +G T
 S:  281 ALVGLGAFLSNHNKQKYPMYLWQKALVDHEEQQSFEKWFNSLDEKYIIHIDNTPYLILDSGITPDFMYPIISFTSVIPNPKKEGLVYVNLNGYARIYDAFRSNPIENNLQIRITNQKHQSVDISILKKIVKNLNDQIKKDAIMNWPTSLDAAYLKDDTNNHITPSPLRLVFINKITNTIQTFSVLITLFILILTIFVIVIIINRFLAQNKINIGISIANGVPRWKIILSFAFIGLIPCVIGGLCGYLTAYFTQNLAINIFSGYWLIPTVLENFNFGALITVIIFPFLLFFILIVGLGYWSIRKPPIDLMRGTETFKISKIVYVIKFPFKYISGFNKYLITLSFSSITRIIIFSIMIALSFGSIMFLTGTRGKIKQTIDATLQTKKYRYGIDLITPTDQGGQYISLSTNQIGST 693
Score = 134, Expect = 2.6e-05, Identities = 62/205 (30%), Positives = 100/205 (48%)
 Q: 1283 SIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLD--AKITFGIVPFRDLSSNDLT------ETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYD 1487
      SI+ +++F+ + + + +  S D + ITF +V F L+ ND T   E Y ++DA +N    + N    N  +I GI ++SK V L+ ++ + N L ++ E +    +IN+ AA Y+L+IG+ F  NN  RYT  + K   I LK+VGI    +Y  +NA +ILG++ S A    YD
 S: 1066 SIKLDNDFINLVLLTHPSINPSYADVWSGITFNMVGFDYLTKNDKTQLNEFDEPYIWIDAQIN-------KINNQKYEEAKN--PKIIGIIKNSKLVHLLSNKKQINNLLFNKNDEQVA--------IINRVAAKYYNLKIGDHFSFVANNQTNRYTKDYIKKQ----ITLKVVGIIDTYQGIEIYTGIKNAAEILGMHSSPYADKSLYDEYD 1257
>gi|170761957|ref|YP_001752399.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|171920330|ref|ZP_02691358.2| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|183508697|ref|ZP_02958185.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|168827534|gb|ACA32796.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|171902751|gb|EDT49040.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|182675619|gb|EDT87524.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] (1549 aa)
Score = 420, Expect = 2.1e-38, Identities = 113/394 (28%), Positives = 213/394 (54%)
 Q:  720 AIVVNDQWLSSNQKSVIPVSEWNKALLMNSRE--FEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLL--YTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDL-------EYVNSRMNK--------YLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGIT 1113
      A+V  +LS++ K  P+ W KAL+ + + FE+W ++L  Y + I++ ++I+ SG + + +P++S S IPNPK EG +YV+ GY +  + ++ + ++  I + + VD+    + +N ++ K     LD AYL   N+   R+ +  I  + F++++ + ++++ I++ ++I ++ +N+I + ++ ANG+ W+I LS + G+  I G+ GY+ AYF Q + + I + +W IP   F+  LI I  +L F + V   + R P +L+ TE K++K++Y+IK   +  K+ I+LS S +TR I+F I+ +   I  +  K + + ++TL K+Y Y +L TP++Q G Y    +G T
 S:  290 ALVGLGAFLSNHNKQKYPMYLWQKALVDHEEQQSFEKWFNSLDEKYIIHIDNTPYLILDSGITPDFMYPIISFTSVIPNPKKEGLVYVNLNGYARIYDAFRSNPIENNLQIRITNQKHQSVDISILKKIVKNLNDQIKKDAIMNWPTSLDAAYLKDDTNNHITPSPLRLVFINKITNTIQTFSVLITLFILILTIFVIVIIINRFLAQNKINIGISIANGVPRWKIILSFAFIGLIPCVIGGLCGYLTAYFTQNLAINIFSGYWLIPTVLENFNFGALITVIIFPFLLFFILIVGLGYWSIRKPPIDLMRGTETFKISKIVYVIKFPFKYISGFNKYLITLSFSSITRIIIFSIMIALSFGSIMFLTGTRGKIKQTIDATLQTKKYRYGIDLITPTDQGGQYISLSTNQIGST 702
Score = 134, Expect = 2.6e-05, Identities = 62/205 (30%), Positives = 100/205 (48%)
 Q: 1283 SIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLD--AKITFGIVPFRDLSSNDLT------ETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYD 1487
      SI+ +++F+ + + + +  S D + ITF +V F L+ ND T   E Y ++DA +N    + N    N  +I GI ++SK V L+ ++ + N L ++ E +    +IN+ AA Y+L+IG+ F  NN  RYT  + K   I LK+VGI    +Y  +NA +ILG++ S A    YD
 S: 1075 SIKLDNDFINLVLLTHPSINPSYADVWSGITFNMVGFDYLTKNDKTQLNEFDEPYIWIDAQIN-------KINNQKYEEAKN--PKIIGIIKNSKLVHLLSNKKQINNLLFNKNDEQVA--------IINRVAAKYYNLKIGDHFSFVANNQTNRYTKDYIKKQ----ITLKVVGIIDTYQGIEIYTGIKNAAEILGMHSSPYADKSLYDEYD 1266
>gi|71894623|ref|YP_278731.1| putative ABC transporter permease protein [Mycoplasma synoviae 53] (2638 aa)
Score = 376, Expect = 2.4e-33, Identities = 256/1053 (24%), Positives = 452/1053 (42%)
 Q:  724 NDQWLSSNQKSV----IPVSEWNKALLMNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLL--YTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYVNSRMN---------KYLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLL----YLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILF--VILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKY--------QEYTDLGITDEERGIFNIYENPMFEWQINPYKTISTSDSQETRDLMALRDLNGNVITYENGKKKYFTNFLLPSYVSINSFTNDIELFRNVIVSKWLIDFDISVAGIYINAWDFVSNAFPTDLISRINAISNNFLVNVLEVPELKAINDSKSYIIQNSSGNWVLDSNSVLDLSNVANTSSIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLDAKITFGIVPFRDLS-SNDLTETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNK-NPVK-----TIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYDVNQKLTTTVLGDWSSGVLATPTSSTDNKYVVIKKSYPTDYVPFNGVFSKEENP-LLVNSLLLENTSGLWGNYSSFNDAAFATL--VSFVGVKHVLNLVTPYS-AKGVAELSAYYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTIL------------SLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYL 1776
      N WL N K +  IP +   L+NS     L + + +N + FIIIG  + + +PV+ E+  + K++G IYV+ G++ +  Y N+ V + +  I +  +  E N+ N      +  YL++ L    + R+   I  +N  I L +L+     +IK Y+   + + + G S W+I S++ F I  F GILGYVV + +Q  + ++ N+W +PI  FS + L+ +  +LA +   + + R  +L+S  E+K+ ++   L KS+KI   TKF SL +  +  F  I ++ ++I  +   F+ + N T N+ Y+Y+Y+L+TP+ +S YK     Q Y LG + E    Y P F  IN  T  + + E D  L  + N I  G   N + S  +S N I + RN+I   + + +  + N+  +N    S+IN      +V   I D + +IQN  W  N  +    ++ + +E+ +F ++ G K+L   K  ++ F +  N  ETYTY AI ND+S+          +YG + DSK + + D+ N N+  ++  + + D E P++IN+ A YKY L+ +  + I NT R+ ++  + NP +   T K KIV IS   T  I + AN I L+                       K ++ D PFNG+ SK E P LL++S L + S WG ++ + + + + V+     L P  +GV + + Y     + +  ++  I       ++ +L +  P ++ ++ +     T  T+ VI T + +F  I+I++I S++++++ K +AI  LGYS++E +   IF+P +L++ ++ I + ++  F+ +  ASI +  I+ V+  + A G+V+ F  SV L
 S: 1632 NYAWLQQNNKKIYSGEIPDNPIKMLALLNS---------LPEDNILNVNGVKFIIIGQEITADYLYPVIDEENLQVDTKSQGIIYVNQNGFDRIRNSYRNNVVKEYVVSKIPGETTDEQKSEIRNNIENYVQETIDDSAKIQRTYLTNELDGINPERSLRVRIIDSIISSINKSLIALTGILIFFVTVSVIFIIKRYIFNKNKVIGILISQGYSPWEIVFSMTTFSIFIIFFGGILGYVVGFTSQAAVIHVIKNYWTLPIVTLNFSWVSLLVTLMIPFLAITVLIYSITISSLRFKSIDLMSGVYEVKLGRVQRIFSSLFKSKKIT----TKFSASLIFNSFWKLFSFGTSIFLTSIVTIFAFTATT--VFDKAINETYKNRLYNYKYDLKTPTVESNAYKTFNGSTLDNQLYVPLGHSSEINSYAGDYFRPGFSNSIN---TNFANGNPEYNDPHVLTQFSLN-IRINGGVSVDPFNLIFNSLP--DSQKNKIIVIRNIIGK----ELEKTQDNLVYNS----NNEIDISKTSKIN-----------KVGFFGYIPD--NLVIQNGK-FWYFQYNDAKNEYERVQITTGAYRNEYRQF--LINGYKKLYEDPKKTQDFLISFGGIYLDNRFDETYTYAQAIFNDNSI------------------NLYGYRPDSKQIQVYDN-NVNILKKINDEFDANPDLNEPIPLIINEVARYKYLLQRNQIITLKIENTTDRFKEKFDKEINPNRELSDNTYKFKIVDISKTYINTEFIIPHQAANLITKLD----------------------------------------------KLNFGEDTGPFNGILSKNEIPSLLLSSASLYSYSNFWGVVAAIDTNSMSRIDKVALFNSLFGSKLTNPNDFTEGVLKTNGYSDFEIAKFINPNFNQNDRNAIYDNYHQTINNPDGAINKFLAAYNDMPYVIVASNLDAKNIELSFTTITANTVKVIITFVSIIFFITSIVILIIFSTILINENTKNIAIWSILGYSNKEKVKMFFGIFIPFILVAFLLAIPLAIAIMQIFSITLTYVASIAIPSMINAVN----IFATLGVVLGVFSITSVIL 2622
>gi|144575197|gb|AAZ44020.2| putative ABC transporter permease protein [Mycoplasma synoviae 53] (2636 aa)
Score = 375, Expect = 2.8e-33, Identities = 256/1053 (24%), Positives = 452/1053 (42%)
 Q:  724 NDQWLSSNQKSV----IPVSEWNKALLMNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLL--YTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYVNSRMN---------KYLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLL----YLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILF--VILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKY--------QEYTDLGITDEERGIFNIYENPMFEWQINPYKTISTSDSQETRDLMALRDLNGNVITYENGKKKYFTNFLLPSYVSINSFTNDIELFRNVIVSKWLIDFDISVAGIYINAWDFVSNAFPTDLISRINAISNNFLVNVLEVPELKAINDSKSYIIQNSSGNWVLDSNSVLDLSNVANTSSIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLDAKITFGIVPFRDLS-SNDLTETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNK-NPVK-----TIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYDVNQKLTTTVLGDWSSGVLATPTSSTDNKYVVIKKSYPTDYVPFNGVFSKEENP-LLVNSLLLENTSGLWGNYSSFNDAAFATL--VSFVGVKHVLNLVTPYS-AKGVAELSAYYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTIL------------SLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYL 1776
      N WL N K +  IP +   L+NS     L + + +N + FIIIG  + + +PV+ E+  + K++G IYV+ G++ +  Y N+ V + +  I +  +  E N+ N      +  YL++ L    + R+   I  +N  I L +L+     +IK Y+   + + + G S W+I S++ F I  F GILGYVV + +Q  + ++ N+W +PI  FS + L+ +  +LA +   + + R  +L+S  E+K+ ++   L KS+KI   TKF SL +  +  F  I ++ ++I  +   F+ + N T N+ Y+Y+Y+L+TP+ +S YK     Q Y LG + E    Y P F  IN  T  + + E D  L  + N I  G   N + S  +S N I + RN+I   + + +  + N+  +N    S+IN      +V   I D + +IQN  W  N  +    ++ + +E+ +F ++ G K+L   K  ++ F +  N  ETYTY AI ND+S+          +YG + DSK + + D+ N N+  ++  + + D E P++IN+ A YKY L+ +  + I NT R+ ++  + NP +   T K KIV IS   T  I + AN I L+                       K ++ D PFNG+ SK E P LL++S L + S WG ++ + + + + V+     L P  +GV + + Y     + +  ++  I       ++ +L +  P ++ ++ +     T  T+ VI T + +F  I+I++I S++++++ K +AI  LGYS++E +   IF+P +L++ ++ I + ++  F+ +  ASI +  I+ V+  + A G+V+ F  SV L
 S: 1630 NYAWLQQNNKKIYSGEIPDNPIKMLALLNS---------LPEDNILNVNGVKFIIIGQEITADYLYPVIDEENLQVDTKSQGIIYVNQNGFDRIRNSYRNNVVKEYVVSKIPGETTDEQKSEIRNNIENYVQETIDDSAKIQRTYLTNELDGINPERSLRVRIIDSIISSINKSLIALTGILIFFVTVSVIFIIKRYIFNKNKVIGILISQGYSPWEIVFSMTTFSIFIIFFGGILGYVVGFTSQAAVIHVIKNYWTLPIVTLNFSWVSLLVTLMIPFLAITVLIYSITISSLRFKSIDLMSGVYEVKLGRVQRIFSSLFKSKKIT----TKFSASLIFNSFWKLFSFGTSIFLTSIVTIFAFTATT--VFDKAINETYKNRLYNYKYDLKTPTVESNAYKTFNGSTLDNQLYVPLGHSSEINSYAGDYFRPGFSNSIN---TNFANGNPEYNDPHVLTQFSLN-IRINGGVSVDPFNLIFNSLP--DSQKNKIIVIRNIIGK----ELEKTQDNLVYNS----NNEIDISKTSKIN-----------KVGFFGYIPD--NLVIQNGK-FWYFQYNDAKNEYERVQITTGAYRNEYRQF--LINGYKKLYEDPKKTQDFLISFGGIYLDNRFDETYTYAQAIFNDNSI------------------NLYGYRPDSKQIQVYDN-NVNILKKINDEFDANPDLNEPIPLIINEVARYKYLLQRNQIITLKIENTTDRFKEKFDKEINPNRELSDNTYKFKIVDISKTYINTEFIIPHQAANLITKLD----------------------------------------------KLNFGEDTGPFNGILSKNEIPSLLLSSASLYSYSNFWGVVAAIDTNSMSRIDKVALFNSLFGSKLTNPNDFTEGVLKTNGYSDFEIAKFINPNFNQNDRNAIYDNYHQTINNPDGAINKFLAAYNDMPYVIVASNLDAKNIELSFTTITANTVKVIITFVSIIFFITSIVILIIFSTILINENTKNIAIWSILGYSNKEKVKMFFGIFIPFILVAFLLAIPLAIAIMQIFSITLTYVASIAIPSMINAVN----IFATLGVVLGVFSITSVIL 2620
>gi|193216518|ref|YP_001999760.1| ABC transporter permease protein [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] >gi|193001841|gb|ACF07056.1| ABC transporter permease protein [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] (2777 aa)
Score = 356, Expect = 4.5e-31, Identities = 246/1037 (23%), Positives = 472/1037 (45%)
 Q:  723 VNDQWLSSNQKSVIP--VSEWNKALLMNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYVNSRMNKYLDNAYLSSTLK----NNTNLL----TARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGA--IGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKL---LYLIKSR-KIPLFALTKFRISLSLSKLTR-FILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYENPMFEWQINPYKTISTSDSQETRDLMALRDLNGNVITYENGKKKYFTNFLLPSYVSINSFTNDI--ELFRNVIVSKWLIDFDISVAGIYINAWDFVSNAFPTDLISRINAI----------SNNFLVNVLEVPE--LKAINDSKSYIIQNSSG---------NWVLDSNSVLDLSNVANTSSIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLDAKITFGIVPFRDLSSNDLTETYTYLDA---ILNDSSVRIPSLRND----GKRRLTN-IEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNK-NPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYDVNQKLTTTVLGDWSSGVLATPTSSTDNKYVVIKKSYPTDYVPFNGVFSKEENPL-LVNSLLLENTSGLWGNYSSFNDAAFATLVSFVGVKHVL-------------------NLVTPYSAKGVAELSAYYGL----------STTD--KYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVI 1759
      VN +L N K +  +S++  L N  +E+ ++L + YK+ +N+++++IIG T+ + +PVV+ E+  + KT+ +YV+ G++ +      Y IK    ++ +  +N + N  S+ K   ++ L  + RI+  +  +  +I I++L+VI I++  +IK Y+E   + + A G T +I+LS + FG  A I GI GY+   Q  + I +++W +   F+ + L+ A + L ++ L+F I   R P+ E+++  EL +N +  +Y+I R I +  KF IS+ L+  + F LF+  S + ++  S+  F+ S + T N+ Y Y+ +L++P+ + G Y  + DL   R ++              DL   NG+ + YEN    NFL P    F +D+  F V+++K +D + ++ + ++ WD   P  +R+ I     + N +  +  E  A+ D + Y  ++G     + L SN+ L  +  + S R+     V N Q SS ++ +    R+   L + Y +D   +  V   N+   K LTN E +IYG +EDSKY+ ++D  +L+ L Q S S  E P+V+N +A + L +G+ + D+ N  R+ +++  P  + ++VGIS     S++ ++ILG++       + ++L   +    P  +N  I+K +  Y FNG+ S ++ P+ +++L  + SG WG ++F+  +  +  K+V          N   + K  E+ + G+      TTD K+  + + N   +S  NI  +  +NS +     ++I +T+ VI T++I +  + I+I++I++++M++ R +A  LGY++ E +   F+P +L++ + I   L T FN + + + I L  ++ + + V+
 S: 1717 VNQAYLDKNNKEIYTGDISKY----LNNPLAMKEFIASLPSKYKIKVNTIEYLIIGKETTADYLYPVVNEENIQVDTKTQALVYVNQRGFDRIRSAYPTFAIKEYVLIKMPKASDKEINKMRDELNGVISNITSSANKKVYKTTESDYLNPERSIRITAVMSVVNIIQKAQVISIIMLIVIVIFIVYFVIKRYIENRHKVIGILCAQGYKTSEIALSFAAFGWLPAAIGGIAGYITGLSLQLGAMRIFSSYWTLENNTIPFNVLSLLIAMILPVLGISALIF-AITYYAVRRKPV-EMMNGLVELSINNVSQKIYMIFRRWNIKM----KFVISMILNNFWKLFSLFLGFSSTSLIMMFFLSS-GNVFDRSISQTYKNRNYRYKLDLESPTTEGGPYVTYNHNDL-----SRLLY------------------------VPSDLAGKASSNGSQLDYEN------PNFLRPG----GGFNSDVIPRKFDPVVLTKSSLDLKLDLS-VELSPWDITYANMPETQRARVLQIFERVSMKMQATQNLITGEVNSGEGGYIAVKDLEKYKRDKAAGRPEDLSNRKGYFLFSNNRLSGDDDVASKSFRY----------VAWNPQSSSYESSVKVTTSAHREKYREFLVDAYKKIDVPDFYVAFGGVYWNEATNERYTYAKLGLTNGQETRIYGYQEDSKYIKVLDKNGNDLSKKLDQWSGPS----EPIPLVVNNVSAKRLGLSVGDIIEGDLLNHVDRFVHKLVQTAAPQTRYRFRVVGISDTYINDEFVASKKILDRILGMD-------------TLTKRLRDARRSELDQLNALYPEKKEEN----IRK-FNKKYEAFNGILSVDKTPVQTIDTLTTYSASGYWGATATFDTEGASAEAKWAFFKNVFISNPKLKFTSLFEHAINAYNEAHGTNKKYEEEMRKFLGIDDPAVFEEIKETTDISKFQKIASDAINKFYAPQESIYGKNIMYGASFDVNSKDIEAGFI---SSISKTINVILTVVIIVSFIISIVILVIITNIMIASNRISIATFSVLGYNNFEKIFLFFFSFIPSILLACGLMIPATLGLITIFNNFVLSTSQIVLPLTLNISTVIISVV 2748
>gi|26554476|ref|NP_758410.1| ABC transporter membrane protein [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26454486|dbj|BAC44814.1| probably ABC transporter membrane protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (1485 aa)
Score = 315, Expect = 2.7e-26, Identities = 118/514 (22%), Positives = 225/514 (43%)
 Q:  722 VVNDQWLSSNQKSVIPVSEWNKALLMNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFK----NNGKVDLEYVNSRMNKYL------DNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRT---FRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYENPMFEWQINPYKTISTSDSQETRDLMALRDLNGNVITYENGKKKYFTNFLLPSYVSINSFTNDIELFRNVIVSKWLIDFDISVAGIYINAWDFVSNAFPTDLISRINAISN 1235
      +V+ +L + K +  +W  L   F W ++LS N  I++ F+I+G+G + + +P+VS + +P+ TE +Y + GY+ ++ +  +Q+ +  KF   N   L +NS  Y+   + AY+   N +  R+ +  I  +  + L  ++++ I ++ ++IK +E NR L + +ANG  +I L + + +   + +LGY++  Q + + +L +FW +P   S I    +L++ LLF I +V +    +E +  + K+ K+  +K  +  + + R +++ S L R IL ++ + +S +T  I  F+ S  T  + Y+Y NL TP+ QSG Y  Y  G T +  F+       Y    SQ  + + + + + T +  K F N+ L S  +N+ T+++  +N  +K  D +  + N W  S  PT+ S N  N
 S:  385 IVSTNYLETLGKRPVNYQDWVSHLSDKQASFNAWLNSLSEN-TFEIDNQTFVILGTGITPDFMYPIVSFSNLVPDSNTEQVVYTNSSGYSKMINSFRGNDQETFLVGKFSTRNSNLNNQTLAQINSITTNYMAWPSNINAAYMYDDTSNTMSPTALRVIFIPQIVTTITSVSGFLTTFILILSIIIAVVIIKRCIETNRNSLGIMQANGYKKREIILGMCLLILIPVLAASVLGYILGISLQTVAINLLGSFWTLPT---EISGISFASMFLTLFIVALLFLAIVIVFSSICLLGETSEFMKDDAKYKMTKVASALKKPFVKFSIIDRLRAAIAFSSLWRLILLSLMSALLVSSLTFSINILDSFKDSAEKTYGIRNYNYALNLLTPTLQSGQYYTVPYQQQGKTLNKTTYFDT------SLATGTYDQSDNYISQRYWETGSAYNTDASSNTLFSDNLKKFGNYQLISQDDLNAQTSELYYLKNKTTTKAFADITLGAGSVSSNPWTLASQLMPTNNTSYANKAFN 901
>gi|66880418|ref|ZP_00405399.1| hypothetical protein MgenG_01000025 [Mycoplasma genitalium G-37] (258 aa)
Score = 306, Expect = 3.1e-25, Identities = 78/229 (34%), Positives = 135/229 (58%)
 Q:  746 LMNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIK---FKNNGKVD-LEYVNSRMNKYLDN-----AYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFS 974
      +   F W ++L  YK +IN L F I+G G S E +PV+SL+SP+PN + E I+V+D Y S+L+   NQ+ Y+A K  K +  D ++++ +R+ YLD   A+  +   L TAR +P ++ Y+ I + ++ + L+++ +YL LLIK +++KN+  ++ +A G ST + + +SVF  A +S LG + A+ +G  GI+N +WFI + E++F+
 S:   1 MQTPNNFPNWLNDLPDRYKFSINGLTFAILGIGESVETGYPVLSLQSPLPNTQDEALIFVNDQAYRSILFAVPAANQENYYAFKSTDLKQHTDQDPVQFIANRLEGYLDVPRSDLAFNVKDISKFNYLTTARNYFPDLVQSYLAIVSTVIAIFLIILALYLIILLIKSFIKKNQTEFSIIRAGGFSTTKFIVGMSVFAGIVAIVSSFLGVLFAFLLEGQVKGIINRYWFIALPENSFN 238
>gi|71893801|ref|YP_279247.1| hypothetical protein MHJ_0450 [Mycoplasma hyopneumoniae J] (2660 aa)
Score = 299, Expect = 1.8e-24, Identities = 241/1064 (22%), Positives = 448/1064 (42%)
 Q:  713 LSAPYGNAIVVNDQWLSSNQKSVIPVSEWNKALLMNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFK---NNGKVDLEYVNSRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTA----RISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYENPMFEWQINPYKTISTSDSQETRDLMALRDLNGNVITYENGKKKYFTNFLLPSYVSINSFTN--DIELFRNVIVSKWLIDFDISVAGIYINAWDFVSNAFPTDLISRINAISNNF---LVNVLEVPE-LKAINDSKSYIIQNSSGN----WVL----DSNS--VLDLSNVANTSSIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLDAKITFGIVPFRDLSSNDL--TETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLN---------------------------------FSQGATIVGSSNYDVNQKLTTTVLGDWSSGVLATPTSSTDNKYVVIKKSYPTDYVPFNGVFSKEENPLLVNSLLLENTSGLWGNYSSFNDAAFATLVSFVGVKHVLNLVTPYSAKGVAELSAYYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYL 1776
      L+  G + VN +L N+K V   +  + ++ + E+  L  Y +  L +II+G+ S + +PV+ ++  + + +  YV+ G++  ++    YF I+ K  N K  + +   + N+  +  N + L   RI   I  +  I L + L ++ ++ + +IK Y+ N  L + +A G S ++I+ S  G  AF+ G LG++ +F +   +++ FW  I + F I + ++  +  +  + +  R   LLS  E+ +K  +     + KF ISL ++ + + I +I    ++  +  F+ S  T N+ Y+Y+ NL +P+++ G    DLG            K +   + T    ++N N  Y       PS  INS   D E  V++S+ ++ ++ A  + +D V  P L + I AISN   + V +PE +K    Y++ +S N  W   D N   ++S  +++  D + KF+  Y N Q++ D I+F + F + ++ +L  + YTY+D+        G + T  +IYG  ++ ++++ +++ N+LL++ +   E YP++IN  A K++L IG  ++ I N  RY ++ + K P K K I+GIS   + + SQ AN++LGL+                 +S   GSS  V+Q   +G + + + A  + TD   ++ +      ++K+E  L+N  +N  W N SS D A T SFV   N  P  K +  + YG        + + L   NI T   N  F LF   I     ++ +F+ + +II++I++S ++++ ++ +AIL LGY+++ +   I++P++LIS ++ I +   FN I  SI+LS +  ++    GI+++ FIFV +L
 S: 1638 LNNASGYVVKVNKSYLEKNKKEV-----YQGKIPDSASDIEKLIELLDPKYILNAGGLKYIIVGTDFSIDYLYPVIDEKNVKLDGQNQVLAYVNKFGFDKARFSYQSNPIKNYFLIRLKPGTNREKFRADIDSFIAKNFASNSSQHTFFTNEIDHLNPERALRIQVGTNIIETFSKTNIYLSLFLSILVLFAIAFIIKRYISTNNKVLGILRAQGYSLFEIASSFLSIGFIIAFLGGSLGFLSGFFGKIPLYNLISQFWEFDINIYNFEPISFVFSLIIPFFVISVLIYLVIFWNLRQKPYHLLSGINEINTSKFAQKVAKLFWKSKIVNKFSISLVINSIWKIISLIIAIVIVQFVLIFSLSSYNIFQNSIKKTYQNRHYAYKINLFSPTKEGGPLVVYNAKDLG------------------------KNLYVPAGENT-------EVNYNSPNYFRPGN--------PSVFGINSKNGLVDSESRNPVVISRSSLNIKVNQAN-KASIFDIVLANLPESLRNNIFAISNKVVHQIEKVQNIPEKIKQKQPYFKYLVDSSDPNQGRFWYYQFDQDKNEYRAYEVSIFGQSNN---RDAYRKFLVDSYLNNQVAK-DFTISFAGIEFSENANENLPKNQVYTYIDSFY-------------GAKNNTESSIKIYGYNPKTEKNSIIEIKDKYNNNLLAEIEKYPIKD-EIYPLIINYVFAKKHNLGIGSRIEVPILNHVDRYYNK-IKKLPQKKAKFVIIGISDTYINSELITSQAIANKLLGLDQFENILKNYNLSPFNGIILSNPEIEQISKSFSLYSPSGYWAGSSKISVDQLNKDDTIG-FFANIFAFSENETDKTKGALQIAG----------YTKQEILDLIN-FDKKNQEKPWLNSSSALDFASLTNPSFV------NQNIPEIKKALKNFNEIYG--------------ETIYQIGLTGLEAKNIET------NFISNFANLFGAGINI----------VVIIFLVVSLIILVIIASSIINENQQNIAILDVLGYANKTKVRLFYSIYLPILLISSLISIPFVIIAMEIFNSYILLTNSIFLSLGLSISTFFLAF----GIILVVFIFVLSFL 2643
>gi|144227641|gb|AAZ44536.2| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hyopneumoniae J] (2651 aa)
Score = 299, Expect = 2.0e-24, Identities = 241/1064 (22%), Positives = 448/1064 (42%)
 Q:  713 LSAPYGNAIVVNDQWLSSNQKSVIPVSEWNKALLMNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFK---NNGKVDLEYVNSRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTA----RISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYENPMFEWQINPYKTISTSDSQETRDLMALRDLNGNVITYENGKKKYFTNFLLPSYVSINSFTN--DIELFRNVIVSKWLIDFDISVAGIYINAWDFVSNAFPTDLISRINAISNNF---LVNVLEVPE-LKAINDSKSYIIQNSSGN----WVL----DSNS--VLDLSNVANTSSIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLDAKITFGIVPFRDLSSNDL--TETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLN---------------------------------FSQGATIVGSSNYDVNQKLTTTVLGDWSSGVLATPTSSTDNKYVVIKKSYPTDYVPFNGVFSKEENPLLVNSLLLENTSGLWGNYSSFNDAAFATLVSFVGVKHVLNLVTPYSAKGVAELSAYYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYL 1776
      L+  G + VN +L N+K V   +  + ++ + E+  L  Y +  L +II+G+ S + +PV+ ++  + + +  YV+ G++  ++    YF I+ K  N K  + +   + N+  +  N + L   RI   I  +  I L + L ++ ++ + +IK Y+ N  L + +A G S ++I+ S  G  AF+ G LG++ +F +   +++ FW  I + F I + ++  +  +  + +  R   LLS  E+ +K  +     + KF ISL ++ + + I +I    ++  +  F+ S  T N+ Y+Y+ NL +P+++ G    DLG            K +   + T    ++N N  Y       PS  INS   D E  V++S+ ++ ++ A  + +D V  P L + I AISN   + V +PE +K    Y++ +S N  W   D N   ++S  +++  D + KF+  Y N Q++ D I+F + F + ++ +L  + YTY+D+        G + T  +IYG  ++ ++++ +++ N+LL++ +   E YP++IN  A K++L IG  ++ I N  RY ++ + K P K K I+GIS   + + SQ AN++LGL+                 +S   GSS  V+Q   +G + + + A  + TD   ++ +      ++K+E  L+N  +N  W N SS D A T SFV   N  P  K +  + YG        + + L   NI T   N  F LF   I     ++ +F+ + +II++I++S ++++ ++ +AIL LGY+++ +   I++P++LIS ++ I +   FN I  SI+LS +  ++    GI+++ FIFV +L
 S: 1629 LNNASGYVVKVNKSYLEKNKKEV-----YQGKIPDSASDIEKLIELLDPKYILNAGGLKYIIVGTDFSIDYLYPVIDEKNVKLDGQNQVLAYVNKFGFDKARFSYQSNPIKNYFLIRLKPGTNREKFRADIDSFIAKNFASNSSQHTFFTNEIDHLNPERALRIQVGTNIIETFSKTNIYLSLFLSILVLFAIAFIIKRYISTNNKVLGILRAQGYSLFEIASSFLSIGFIIAFLGGSLGFLSGFFGKIPLYNLISQFWEFDINIYNFEPISFVFSLIIPFFVISVLIYLVIFWNLRQKPYHLLSGINEINTSKFAQKVAKLFWKSKIVNKFSISLVINSIWKIISLIIAIVIVQFVLIFSLSSYNIFQNSIKKTYQNRHYAYKINLFSPTKEGGPLVVYNAKDLG------------------------KNLYVPAGENT-------EVNYNSPNYFRPGN--------PSVFGINSKNGLVDSESRNPVVISRSSLNIKVNQAN-KASIFDIVLANLPESLRNNIFAISNKVVHQIEKVQNIPEKIKQKQPYFKYLVDSSDPNQGRFWYYQFDQDKNEYRAYEVSIFGQSNN---RDAYRKFLVDSYLNNQVAK-DFTISFAGIEFSENANENLPKNQVYTYIDSFY-------------GAKNNTESSIKIYGYNPKTEKNSIIEIKDKYNNNLLAEIEKYPIKD-EIYPLIINYVFAKKHNLGIGSRIEVPILNHVDRYYNK-IKKLPQKKAKFVIIGISDTYINSELITSQAIANKLLGLDQFENILKNYNLSPFNGIILSNPEIEQISKSFSLYSPSGYWAGSSKISVDQLNKDDTIG-FFANIFAFSENETDKTKGALQIAG----------YTKQEILDLIN-FDKKNQEKPWLNSSSALDFASLTNPSFV------NQNIPEIKKALKNFNEIYG--------------ETIYQIGLTGLEAKNIET------NFISNFANLFGAGINI----------VVIIFLVVSLIILVIIASSIINENQQNIAILDVLGYANKTKVRLFYSIYLPILLISSLISIPFVIIAMEIFNSYILLTNSIFLSLGLSISTFFLAF----GIILVVFIFVLSFL 2634
>gi|72080785|ref|YP_287843.1| hypothetical protein MHP7448_0453 [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (2666 aa)
Score = 297, Expect = 3.4e-24, Identities = 239/1064 (22%), Positives = 457/1064 (42%)
 Q:  713 LSAPYGNAIVVNDQWLSSNQKSVIPVSEWNKALLMNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFK---NNGKVDLEYVNSRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTA----RISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYENPMFEWQINPYKTISTSDSQETRDLMALRDLNGNVITYENGKKKYFTNFLLPSYVSINSFTN--DIELFRNVIVSKWLIDFDISVAGIYINAWDFVSNAFPTDLISRINAISNNF---LVNVLEVPE-LKAINDSKSYIIQNSSGN----WVL----DSNS--VLDLSNVANTSSIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLDAKITFGIVPFRDLSSNDL--TETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYDVNQKLTTTVLGDWSSGVLATPTSSTDNKYVVIKKSYPTDYVPFNGVFSKEENPLLVNSLLLENTSGLWGNYSSFND-----AAFATLVSFVGVKHVLNLVTPYSAKGVAELSAYYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQS----------NIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYL 1776
      L+  G + VN +L N+K V   +  + ++ + E+  L  Y +  L +II+G+ S + +PV+ ++  + + +  YV+ G++  ++    YF I+ K  N K  + +   + N+  +  N + L   RI   I  +  I L + L ++ ++ + +IK Y+ N  L + +A G S ++I+ S  G  AF+ G LG++ +F +   +++ FW  I + F I + ++  +  +  + +  R   LLS  E+ +K  +     + KF ISL ++ + + I +I    ++  +  F+ S  T N+ Y+Y+ NL +P+++ G    DLG            K +   + T    ++N N  Y       PS  INS   D +  V++S+ ++ ++ A  + +D V  P L + I AISN   + V +PE +K    Y++ +S N  W   D N   ++S  +++  D + KF+  Y N Q+S D I+F + F + ++ +L  + YTY+D+        G + T  +IYG  ++ ++++ +++ N+LL++ +   E YP++IN  A K++L IG  ++ I N  RY ++ + K P K K I+GIS   + + SQ AN++LGL+ Q  I+ + N      L ++ +L+ P     I KS+  Y P  +  + + V+ L ++T G + N +F++    A ++  + +L+L+   K  E    S D SL+   N I ++ L++      IG  + A N  F + F     ++VI   +F+ + +II++I++S ++++ ++ +AIL LGY+++ +   I++P++LIS ++ I +   FN I  SI+LS +  ++    GI+++ FIFV +L
 S: 1644 LNNASGYVVKVNKSYLEKNKKEV-----YQGKIPDSASDIEKLIELLDPKYILNAGGLKYIIVGTDFSIDYLYPVIDEKNVKLDGQNQVLAYVNKFGFDKARFSYQSNPIKNYFLIRLKPGTNREKFRADIDSFIAKNFASNSSQHTFFTNEIDHLNPERALRIQVGTNIIETFSKTNIYLSLFLSILVLFAIAFIIKRYISTNNKVLGILRAQGYSLFEIASSFLSIGFIIAFLGGSLGFLAGFFGKIPLYNLISQFWEFDINIYNFEPISFVFSLIIPFFVISVLIYLVIFWNLRQKPYHLLSGINEINTSKFAQKVAKLFWKSKIVNKFSISLVINSIWKIISLIIAIVIVQFVLIFSLSSYNIFQNSIRKTYQNRHYAYKINLFSPTKEGGPLVVYNAKDLG------------------------KNLYVPAGENT-------EVNYNSPNYFRPGN--------PSVFGINSKNGLVDSKSRNPVVISRSSLNIKVNQAN-KASIFDIVLANLPESLRNNIFAISNKVVHQIEKVQNIPEKIKQKQPYFKYLVDSSDPNQGRFWYYQFDQDKNEYRAYEVSIFGQSNN---RDAYRKFLVDSYLNNQVSK-DFTISFAGIEFSENANENLPKNQVYTYIDSFY-------------GAKNNTESSIKIYGYNPKTEKNSIIEIKDKYNNNLLAEIEKYPIKD-EIYPLIINYVFAKKHNLGIGSRIEVPILNHVDRYYNK-IKKLPQKKAKFVIIGISDTYINSELITSQAIANKLLGLD--QFENILKNYN-----------LSPFNGIILSNPEIEQ------ISKSFSL-YSPSG--YWAGSSKISVDQLNKDDTIGFFANIFAFSENETDKTKGALQIAGYTKQEILDLIN--FDKKNQEKPWLNSASALDFASLTNPSFVNQNIPEIKKALKNFNEIYGETIYQIGLTGLEAKNIETNFISNFANLFGAGINIVVI------IFLVVSLIILVIIASSIINENQQNIAILDVLGYANKTKVRLFYSIYLPILLISSLISIPFVIIAMEIFNSYILLTNSIFLSLGLSISTFFLAF----GIILVVFIFVLSFL 2649
>gi|144575465|gb|AAZ53820.2| ABC transporter permease protein [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (2651 aa)
Score = 295, Expect = 5.3e-24, Identities = 239/1064 (22%), Positives = 457/1064 (42%)
 Q:  713 LSAPYGNAIVVNDQWLSSNQKSVIPVSEWNKALLMNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFK---NNGKVDLEYVNSRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTA----RISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYENPMFEWQINPYKTISTSDSQETRDLMALRDLNGNVITYENGKKKYFTNFLLPSYVSINSFTN--DIELFRNVIVSKWLIDFDISVAGIYINAWDFVSNAFPTDLISRINAISNNF---LVNVLEVPE-LKAINDSKSYIIQNSSGN----WVL----DSNS--VLDLSNVANTSSIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLDAKITFGIVPFRDLSSNDL--TETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYDVNQKLTTTVLGDWSSGVLATPTSSTDNKYVVIKKSYPTDYVPFNGVFSKEENPLLVNSLLLENTSGLWGNYSSFND-----AAFATLVSFVGVKHVLNLVTPYSAKGVAELSAYYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQS----------NIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYL 1776
      L+  G + VN +L N+K V   +  + ++ + E+  L  Y +  L +II+G+ S + +PV+ ++  + + +  YV+ G++  ++    YF I+ K  N K  + +   + N+  +  N + L   RI   I  +  I L + L ++ ++ + +IK Y+ N  L + +A G S ++I+ S  G  AF+ G LG++ +F +   +++ FW  I + F I + ++  +  +  + +  R   LLS  E+ +K  +     + KF ISL ++ + + I +I    ++  +  F+ S  T N+ Y+Y+ NL +P+++ G    DLG            K +   + T    ++N N  Y       PS  INS   D +  V++S+ ++ ++ A  + +D V  P L + I AISN   + V +PE +K    Y++ +S N  W   D N   ++S  +++  D + KF+  Y N Q+S D I+F + F + ++ +L  + YTY+D+        G + T  +IYG  ++ ++++ +++ N+LL++ +   E YP++IN  A K++L IG  ++ I N  RY ++ + K P K K I+GIS   + + SQ AN++LGL+ Q  I+ + N      L ++ +L+ P     I KS+  Y P  +  + + V+ L ++T G + N +F++    A ++  + +L+L+   K  E    S D SL+   N I ++ L++      IG  + A N  F + F     ++VI   +F+ + +II++I++S ++++ ++ +AIL LGY+++ +   I++P++LIS ++ I +   FN I  SI+LS +  ++    GI+++ FIFV +L
 S: 1629 LNNASGYVVKVNKSYLEKNKKEV-----YQGKIPDSASDIEKLIELLDPKYILNAGGLKYIIVGTDFSIDYLYPVIDEKNVKLDGQNQVLAYVNKFGFDKARFSYQSNPIKNYFLIRLKPGTNREKFRADIDSFIAKNFASNSSQHTFFTNEIDHLNPERALRIQVGTNIIETFSKTNIYLSLFLSILVLFAIAFIIKRYISTNNKVLGILRAQGYSLFEIASSFLSIGFIIAFLGGSLGFLAGFFGKIPLYNLISQFWEFDINIYNFEPISFVFSLIIPFFVISVLIYLVIFWNLRQKPYHLLSGINEINTSKFAQKVAKLFWKSKIVNKFSISLVINSIWKIISLIIAIVIVQFVLIFSLSSYNIFQNSIRKTYQNRHYAYKINLFSPTKEGGPLVVYNAKDLG------------------------KNLYVPAGENT-------EVNYNSPNYFRPGN--------PSVFGINSKNGLVDSKSRNPVVISRSSLNIKVNQAN-KASIFDIVLANLPESLRNNIFAISNKVVHQIEKVQNIPEKIKQKQPYFKYLVDSSDPNQGRFWYYQFDQDKNEYRAYEVSIFGQSNN---RDAYRKFLVDSYLNNQVSK-DFTISFAGIEFSENANENLPKNQVYTYIDSFY-------------GAKNNTESSIKIYGYNPKTEKNSIIEIKDKYNNNLLAEIEKYPIKD-EIYPLIINYVFAKKHNLGIGSRIEVPILNHVDRYYNK-IKKLPQKKAKFVIIGISDTYINSELITSQAIANKLLGLD--QFENILKNYN-----------LSPFNGIILSNPEIEQ------ISKSFSL-YSPSG--YWAGSSKISVDQLNKDDTIGFFANIFAFSENETDKTKGALQIAGYTKQEILDLIN--FDKKNQEKPWLNSASALDFASLTNPSFVNQNIPEIKKALKNFNEIYGETIYQIGLTGLEAKNIETNFISNFANLFGAGINIVVI------IFLVVSLIILVIIASSIINENQQNIAILDVLGYANKTKVRLFYSIYLPILLISSLISIPFVIIAMEIFNSYILLTNSIFLSLGLSISTFFLAF----GIILVVFIFVLSFL 2634
>gi|54020519|ref|YP_115962.1| hypothetical protein mhp452 [Mycoplasma hyopneumoniae 232] >gi|53987692|gb|AAV27893.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hyopneumoniae 232] (2651 aa)
Score = 293, Expect = 1.1e-23, Identities = 236/1064 (22%), Positives = 462/1064 (43%)
 Q:  713 LSAPYGNAIVVNDQWLSSNQKSVIPVSEWNKALLMNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYVNSRMNKYLDNAYLSSTLKNN------TNLLTARISYPRVIAGYVNIFA---IILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYENPMFEWQINPYKTISTSDSQETRDLMALRDLNGNVITYENGKKKYFTNFLLPSYVSINSFTN--DIELFRNVIVSKWLIDFDISVAGIYINAWDFVSNAFPTDLISRINAISNNF---LVNVLEVPE-LKAINDSKSYIIQNSSGN----WVL----DSNS--VLDLSNVANTSSIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLDAKITFGIVPFRDLSSNDL--TETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYDVNQKLTTTVLGDWSSGVLATPTSSTDNKYVVIKKSYPTDYVPFNGVFSKEENPLLVNSLLLENTSGLWGNYSSFND-----AAFATLVSFVGVKHVLNLVTPYSAKGVAELSAYYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQS----------NIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYL 1776
      L+  G + VN +L N+K V   +  + ++ + E+  L  Y +  L +II+G+ S + +PV+ ++  + + +  YV+ G++  ++    YF I+ K   + E  + ++ ++  + S++ ++    +L  R  +V  + F+  I L + L ++ ++ + +IK Y+ N  L + +A G S ++I+ S  G  AF+ G LG++ +F +   +++ FW  I + F I + ++  +  +  + +  R   LLS  E+ +K  +     + KF ISL ++ + + I +I    ++  +  F+ S  T N+ Y+Y+ NL +P+++ G    DLG            K +   + T    ++N N  Y       PS  INS   D +  V++S+ ++ ++ A  + +D V  P L + I A SN   + V +PE +K    Y++ +S N  W   D N   ++S  +++  D + KF+  Y N Q+S D I+F + F + ++ +L  + YTY+D+        G + T  +IYG  ++ ++++ +++ N+LL++ +   E YP++IN  A K++L IG  ++ I N  RY ++ + K P K K I+GIS   + + SQ AN++LGL+ Q  I+ + N      L ++ +L+ P     I KS+  Y P  +  + + V+ L ++T G + N +F++    A ++  + +L+L+   K  E    S D SL+   N I ++ L++      IG  + A N  F + F     ++VI   +F+ + +II++I++S ++++ ++ +AIL LGY+++ +   I++P++LIS ++ I +   FN I  SI+LS +  ++    GI+++ FIFV +L
 S: 1629 LNNASGYVVKVNKSYLEKNKKEV-----YQGKIPDSASDIEKLIELLDPKYILNAGGLKYIIVGTDFSIDYLYPVIDEKNVKLDGQNQVLAYVNKFGFDKARFSYQSNPIKNYFLIRLKPG--TNREKFRADIDSFIGKNFASNSSQHTFFTNEIDHLNPERALRIQVGTNIIETFSKTNIYLSLFLSILVLFAIAFIIKRYISTNNKVLGILRAQGYSLFEIASSFLSIGFIIAFLGGSLGFLAGFFGKIPLYNLISQFWEFDINIYNFEPISFVFSLIIPFFVISVLIYLVIFWNLRQKPYHLLSGINEINTSKFAQKVAKLFWKSKIVNKFSISLVINSIWKIISLIIAIVIVQFVLIFSLSSYNIFQNSIKKTYQNRHYAYKINLFSPTKEGGPLVVYNAKDLG------------------------KNLYVPAGENT-------EVNYNSPNYFRPGN--------PSVFGINSKNGLVDSKTRNPVVISRSSLNIKVNQAN-KASIFDIVLANLPESLRNNIFATSNKVVHQIEKVQNIPEKIKQKQPYFKYLVDSSDPNQGRFWYYQFDQDKNEYRAYEVSIFGQSNN---RDAYRKFLVDSYLNNQVSK-DFTISFAGIEFSENANENLPKNQVYTYIDSFY-------------GAKNNTESSIKIYGYNPKTEKNSIIEIKDKYNNNLLAEIEKYPIKD-EIYPLIINYVFAKKHNLGIGSRIEVPILNHVDRYYNK-IKKLPQKKAKFVIIGISDTYINSELITSQAIANKLLGLD--QFENILKNYN-----------LSPFNGIILSNPEIEQ------ISKSFSL-YSPSG--YWAGSSKISVDQLNKDDTIGFFANIFAFSENETDKTKGALQIAGYTKQEILDLIN--FDKKNQEKPWLNSASALDFASLTNPSFVNQNIPEIKKALKNFNEIYGETIYQIGLTGLEAKNIETNFISNFANLFGAGINIVVI------IFLVVSLIILVIIASSIINENQQNIAILDVLGYANKTKVRLFYSIYLPILLISSLISIPFVIIAMEIFNSYILLTNSIFLSLGLSISTFFLAF----GIILVVFIFVLSFL 2634
>gi|15829245|ref|NP_326605.1| ABC transporter permease [Mycoplasma pulmonis UAB CTIP] >gi|14090189|emb|CAC13947.1| ABC TRANSPORTER PERMEASE PROTEIN [Mycoplasma pulmonis] (2599 aa)
Score = 285, Expect = 8.0e-23, Identities = 99/428 (23%), Positives = 198/428 (46%)
 Q:  673 NSDATDSNSSYLFNNNTQNLVYNFVTRGGLTPLSYLSKAILSAPYGNAIV-VNDQWLSSNQKSVIPVSEWNKALLMNSREFEEWK-SNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFK-NNGKVDLEYVNSRMNKYLDNA------YLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSG 1100
      NS  +   +F N + +Y F+  +T  L  ++   + +V VN +L N K++   +  + N++ F E+  N  ++ + +N  FII+G+ T+ + +PVV  +  N  + +YV+ G+ +  +  N  Y +K +  ++ + + S +++ D +   YL++ +    + R++ PR+I  V+ F  +I++L+ +    ++ Y++  + + + + G S QISLS++VF + A  G+ GYVV  QG+ + + +NFW +   FS + L+ A+  +L  + ++ +  R  +L+S  +KV   I     TKF SL ++  + +   +  +II G +I + F S +ST N+ YS++ NL TP+ + G
 S: 1527 NSRKKNDEQELVFGINFKKTIYEFID--AVTYPHTLDNVVVFNDVASYLVKVNQAYLVKNNKTI-----YTGEIPTNNKLFNEFLLKNKDESWMLNVNGSQFIIVGTDTTSDYLYPVVDENNLQVNTSQQAIVYVNQKGFERVKTFSESPNIKEYILVKAEPKKERLLADQIESYISQQTDQSVGIKKTYLNNEIDPINPERSIRVATPRLIISSVSNFNFYIIIILITLVAISIIFIVHRYIKNKSLVIGILISQGYSPLQISLSMTVFAMFTAVFGGVFGYVVGNNLQGLLMNVFSNFWTLERHTEKFSIVSLMVAVFLPFLGMSILIILTSLWILRKKPIDLMSGITAIKVGSFSRRINRLFSKRNVKTKFSASLLVNSFFKLLSLAFAITITSTIIMFGISINKVFSKSIDSTYKNRHYSFKLNLATPTLEGG 1956
Score = 162, Expect = 1.4e-08, Identities = 38/113 (33%), Positives = 64/113 (56%)
 Q: 1361 IYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLN 1473
      IYG K DSK++ ++D+ + +L  +++  + DG + YPVV+N ++ KY L IG +F + I N TRY+ ++ +N  + ++VGI+     SQE N+I LN
 S: 2219 IYGYKSDSKFIKIIDENDVDLMQEIAKFETKTIDGKKVYPVVVNTVSSKKYKLGIGSTFGVSILNKATRYSHQIKQENFDNNVIFEVVGINPTFINEEFITSQEIVNEITDLN 2331
Score = 122, Expect = 7.0e-04, Identities = 28/91 (30%), Positives = 53/91 (58%)
 Q: 1688 KLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKK 1778
      K +AI  LGY+++E L+  IFVP ++ ++++ + + ++  FNF + NAASI L ++ +  L  +A+A I+ + IF + + K
 S: 2499 KNIAIFAILGYNNKERLILFFSIFVPFIIFAILLSSVFVLAIIFTFNFFLINAASIALPLSLKFWHMLVTFLAVAAIISVTSIFSWIGINK 2589
>gi|188568885|ref|ZP_03005600.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 2] (2263 aa)
Score = 250, Expect = 8.8e-19, Identities = 115/462 (24%), Positives = 212/462 (45%)
 Q:  671 YVNSDATDSNSSYLFNNNTQNLVYNFVTRGGLTPLSYLSKAILSAPYGNAIVVNDQWLSSNQKSVIPVSEWNKALLMNSREFEEWKSN-LSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYVN-------SRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIG-SLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYENPMFEWQI 1132
      YV++  +N   N N+  V N+     +L  L PY  V+ND+  N + +    K +  ++++ W + +S  KV IN  F IIG+ S E FP ++  + N +  +YV+D G+ L  + V  Y+ +K  N  L+ N     ++  N Y +  N  +  R +  +  V  A+ LIV+++++GIY + IK + KN++ L  +A G++ WQ LS + F  + I I+GY VAY Q + + + +++W IPI E F ++G I AI +L L   C  +  + P E +   K+NK +  K+ +  A+  + + ++ L R ++ +++ S+  I ++ +   F S + T + ++Y Y +L +P+EQ G Y  ++ ++G+ +E  + I +N  E +I
 S:  811 YVSTSYIKANQKTAKNTNSYKEVGNYE--------DFLEA--LKLPYR---VINDE---PNYREITLADGSKKRI---AKDYYSWINYVVSPANKVEINGQFFFIIGAVDSPEFLFPAINDSDILINKQKSTVLYVNDSGFAKLKTIAASVPILEYYTLKVNTNNFNLLQKNNVYNQIKSELLSAKKGNIYKKTDKDNPYRIYVKRTLFLTQLRNLVIAIAVGLIVLILLLGIYFVASSIKNMINKNKVMLGAMQAQGVTRWQAWLSFAPFYTIPSLIVLIIGYSVAYAIQPLIMRLFSSYWLIPIPEQ-FVSVGWIFAIPITLALILGFICWTLIFYILKQPTAETMKGDAGFKINKFIIGTKAIFLKFGAIRVLKATYVVANLARMLILLVIASSFSIIASIIATTKNNFSQSASITNAKREYEYAVDLYSPTEQGGFYYISKFEEMGVPNEYSPLKQIVQNVKIEVKI 1261
Score = 176, Expect = 3.7e-10, Identities = 142/619 (22%), Positives = 279/619 (45%)
 Q: 1168 KYFTNFLLPSYVSINSFTNDIELFRNVIVSKWLIDFDISVAG----IYINAWDFVSNAFPTDLISR--------INAISNNFLVNVLE---------VPEL-------------------KAINDSKSYIIQNSSGNWVLDSNSVLDLSNVANTSSIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLDAKITFGIVPFRDLSSNDLTETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDS--KYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYDVNQKLTTTVLGDWSSGVLATPTSSTDNKYVVIKKSYPTDYVPFNGVFSKEENPLLVNSLL-LENTSGLWGNYSSFNDAAFATLVSFVGVKHVLNLVTPYSAKGVAELSAYYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGT----PSIVAINS---FEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNLKNSIS 1786
      K +N  PS +   +I F + ++SK +D +ISV   I N W F   P  I+R    ++  NF  +++     VP           K+ ND ++ ++ +G W ++  +  +  + F EFL+ I +Y K  L K   V  D +  + YTYL  L   +   N+ K  N E+ +  + S  ++L++D+ NL L+  + +  E + ++IN+ A KY L I + F+ +INN  R +++ N  V  K K+VGI+    + I+Q+ AN+++G +       D +++          +N + +I+     FNG F+KE++P+ N++  + SGL  S  D+  L+ +G +V N+  +   +L+   ++ DK +S  + + + L  +  G   PS A+++  E F ++ D   +T  +  +I  +P ++III++V+S + ++ R+L+AI+K LG D +N+ + + I+ V L+++++  +  +  +  IF A +I L +I W ++   + +++ ++ +  KK NL +++
 S: 1654 KMLSNVYYPSISTQPEILQNIRFFDSKVISKSSLDGNISVKATDVNIEFNPWVFAKTFLPITAIARSELNEKHLLDEAFKNFGYEIIDGKKVNKLYDVPNFEDDGIVRQVSLWTKTGLPPKSENDEDAFFVK-INGQWKINEKPGV----LTEQGAAEFLPEFLRLITQMYTFKSTRYLQYKAGLKFVNIEDEKTQ---QPYTYL---LGQMQTKTKKFGNEIKILGINYEKNKFIDDKPSPTTQLSLINDQGVNLIDLIKDDNVNN----EVHNIIINKVVAQKYHLNINDVFEYEINNHIKRLSNKFNNTPQVYKTKFKVVGINDSLMDEQLIINQKIANKLIGFD-------------DYRERM------------------QVENGHPIIEAR------EFNGFFTKEKSPIFFNNMASFYSPSGL----SPAIDSWPQNLLENIG-GNVQNINIYWIFYYSWDLANSILNASFDKNKISWDSFSEVNLDKLLKKMSKIFGKEANLPSFKAVDANIENEIFASVID------KTSFTLLLNIIIAIIPSLVIIIILVASTLANESRRLIAIMKVLGMRDFKNVNNFMFIYPIVWLLNILIATPLSFGIIHIYKLAIFAAFNIVLVASIPWWIFVVSFGFVGLVLLFAWLQMLYKTKKLNLPKALN 2259
>gi|188518370|ref|ZP_03003877.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|188530636|ref|ZP_03004983.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 4 str. ATCC 27816] >gi|188998162|gb|EDU67259.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] (2263 aa)
Score = 247, Expect = 2.2e-18, Identities = 114/462 (24%), Positives = 211/462 (45%)
 Q:  671 YVNSDATDSNSSYLFNNNTQNLVYNFVTRGGLTPLSYLSKAILSAPYGNAIVVNDQWLSSNQKSVIPVSEWNKALLMNSREFEEWKSN-LSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYVN-------SRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIG-SLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYENPMFEWQI 1132
      YV++  +N   N N+  V N+     +L  L PY  V+ND+  N + +    K +  ++++ W + +S  KV IN  F IIG+ S E FP ++  + N +  +YV+D G+ L  + V  Y+ +K  N  L+ N     ++  N Y +  N  +  R +  +  V  A+ LIV+++++GIY + IK + KN++   +A G++ WQ LS + F  + I I+GY VAY Q + + + +++W IPI E F ++G I AI +L L   C  +  + P E +   K+NK +  K+ +  A+  + + ++ L R ++ +++ S+  I ++ +   F S + T + ++Y Y +L +P+EQ G Y  ++ ++G+ +E  + I +N  E +I
 S:  811 YVSTSYIKANQKTAKNTNSYKEVGNYE--------DFLEA--LKLPYR---VINDE---PNYREITLADGSKKRI---AKDYYSWINYVVSPANKVEINGQFFFIIGAVDSPEFLFPAINDSDILINKQKSTVLYVNDSGFAKLKTIAASVPILEYYTLKVNTNNFNLLQKNNVYNQIKSELLSAKKGNIYKKTDKDNPYRIYVKRTLFLTQLRNLVIAIAVGLIVLILLLGIYFVASSIKNMINKNKVMFGAMQAQGVTRWQAWLSFAPFYTIPSLIVLIIGYSVAYAIQPLIMRLFSSYWLIPIPEQ-FVSVGWIFAIPITLALILGFICWTLIFYILKQPTAETMKGDAGFKINKFIIGTKAIFLKFGAIRVLKATYVVANLARMLILLVIASSFSIIASIIATTKNNFSQSASITNAKREYEYAVDLYSPTEQGGFYYISKFEEMGVPNEYSPLKQIVQNVKIEVKI 1261
Score = 176, Expect = 3.7e-10, Identities = 142/619 (22%), Positives = 279/619 (45%)
 Q: 1168 KYFTNFLLPSYVSINSFTNDIELFRNVIVSKWLIDFDISVAG----IYINAWDFVSNAFPTDLISR--------INAISNNFLVNVLE---------VPEL-------------------KAINDSKSYIIQNSSGNWVLDSNSVLDLSNVANTSSIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLDAKITFGIVPFRDLSSNDLTETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDS--KYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYDVNQKLTTTVLGDWSSGVLATPTSSTDNKYVVIKKSYPTDYVPFNGVFSKEENPLLVNSLL-LENTSGLWGNYSSFNDAAFATLVSFVGVKHVLNLVTPYSAKGVAELSAYYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGT----PSIVAINS---FEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNLKNSIS 1786
      K +N  PS +   +I F + ++SK +D +ISV   I N W F   P  I+R    ++  NF  +++     VP           K+ ND ++ ++ +G W ++  +  +  + F EFL+ I +Y K  L K   V  D +  + YTYL  L   +   N+ K  N E+ +  + S  ++L++D+ NL L+  + +  E + ++IN+ A KY L I + F+ +INN  R +++ N  V  K K+VGI+    + I+Q+ AN+++G +       D +++          +N + +I+     FNG F+KE++P+ N++  + SGL  S  D+  L+ +G +V N+  +   +L+   ++ DK +S  + + + L  +  G   PS A+++  E F ++ D   +T  +  +I  +P ++III++V+S + ++ R+L+AI+K LG D +N+ + + I+ V L+++++  +  +  +  IF A +I L +I W ++   + +++ ++ +  KK NL +++
 S: 1654 KMLSNVYYPSISTQPEILQNIRFFDSKVISKSSLDGNISVKATDVNIEFNPWVFAKTFLPITAIARSELNEKHLLDEAFKNFGYEIIDGKKVNKLYDVPNFEDDGIVRQVSLWTKTGLPPKSENDEDAFFVK-INGQWKINEKPGV----LTEQGAAEFLPEFLRLITQMYTFKSTRYLQYKAGLKFVNIEDEKTQ---QPYTYL---LGQMQTKTKKFGNEIKILGINYEKNKFIDDKPSPTTQLSLINDQGVNLIDLIKDDNVNN----EVHNIIINKVVAQKYHLNINDVFEYEINNHIKRLSNKFNNTPQVYKTKFKVVGINDSLMDEQLIINQKIANKLIGFD-------------DYRERM------------------QVENGHPIIEAR------EFNGFFTKEKSPIFFNNMASFYSPSGL----SPAIDSWPQNLLENIG-GNVQNINIYWIFYYSWDLANSILNASFDKNKISWDSFSEVNLDKLLKKMSKIFGKEANLPSFKAVDANIENEIFASVID------KTSFTLLLNIIIAIIPSLVIIIILVASTLANESRRLIAIMKVLGMRDFKNVNNFMFIYPIVWLLNILIATPLSFGIIHIYKLAIFAAFNIVLVASIPWWIFVVSFGFVGLVLLFAWLQMLYKTKKLNLPKALN 2259
>gi|188039204|ref|ZP_02998014.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 8] (2263 aa)
Score = 247, Expect = 2.2e-18, Identities = 114/462 (24%), Positives = 211/462 (45%)
 Q:  671 YVNSDATDSNSSYLFNNNTQNLVYNFVTRGGLTPLSYLSKAILSAPYGNAIVVNDQWLSSNQKSVIPVSEWNKALLMNSREFEEWKSN-LSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYVN-------SRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIG-SLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYENPMFEWQI 1132
      YV++  +N   N N+  V N+     +L  L PY  V+ND+  N + +    K +  ++++ W + +S  KV IN  F IIG+ S E FP ++  + N +  +YV+D G+ L  + V  Y+ +K  N  L+ N     ++  N Y +  N  +  R +  +  V  A+ LIV+++++GIY + IK + KN++   +A G++ WQ LS + F  + I I+GY VAY Q + + + +++W IPI E F ++G I AI +L L   C  +  + P E +   K+NK +  K+ +  A+  + + ++ L R ++ +++ S+  I ++ +   F S + T + ++Y Y +L +P+EQ G Y  ++ ++G+ +E  + I +N  E +I
 S:  811 YVSTSYIKANQKTAKNTNSYKEVGNYE--------DFLEA--LKLPYR---VINDE---PNYREITLADGSKKRI---AKDYYSWINYVVSPANKVEINGQFFFIIGAVDSPEFLFPAINDSDILINKQKSTVLYVNDSGFAKLKTIAASVPILEYYTLKVNTNNFNLLQKNNVYNQIKSELLSAKKGNIYKKTDKDNPYRIYVKRTLFLTQLRNLVIAIAVGLIVLILLLGIYFVASSIKNMINKNKVMFGAMQAQGVTRWQAWLSFAPFYTIPSLIVLIIGYSVAYAIQPLIMRLFSSYWLIPIPEQ-FVSVGWIFAIPITLALILGFICWTLIFYILKQPTAETMKGDAGFKINKFIIGTKAIFLKFGAIRVLKATYVVANLARMLILLVIASSFSIIASIIATTKNNFSQSASITNAKREYEYAVDLYSPTEQGGFYYISKFEEMGVPNEYSPLKQIVQNVKIEVKI 1261
Score = 176, Expect = 3.6e-10, Identities = 142/619 (22%), Positives = 279/619 (45%)
 Q: 1168 KYFTNFLLPSYVSINSFTNDIELFRNVIVSKWLIDFDISVAG----IYINAWDFVSNAFPTDLISR--------INAISNNFLVNVLE---------VPEL-------------------KAINDSKSYIIQNSSGNWVLDSNSVLDLSNVANTSSIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLDAKITFGIVPFRDLSSNDLTETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDS--KYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYDVNQKLTTTVLGDWSSGVLATPTSSTDNKYVVIKKSYPTDYVPFNGVFSKEENPLLVNSLL-LENTSGLWGNYSSFNDAAFATLVSFVGVKHVLNLVTPYSAKGVAELSAYYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGT----PSIVAINS---FEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNLKNSIS 1786
      K +N  PS +   +I F + ++SK +D +ISV   I N W F   P  I+R    ++  NF  +++     VP           K+ ND ++ ++ +G W ++  +  +  + F EFL+ I +Y K  L K   V  D +  + YTYL  L   +   N+ K  N E+ +  + S  ++L++D+ NL L+  + +  E + ++IN+ A KY L I + F+ +INN  R +++ N  V  K K+VGI+    + I+Q+ AN+++G +       D +++          +N + +I+     FNG F+KE++P+ N++  + SGL  S  D+  L+ +G +V N+  +   +L+   ++ DK +S  + + + L  +  G   PS A+++  E F ++ D   +T  +  +I  +P ++III++V+S + ++ R+L+AI+K LG D +N+ + + I+ V L+++++  +  +  +  IF A +I L +I W ++   + +++ ++ +  KK NL +++
 S: 1654 KMLSNVYYPSISTQPEILQNIRFFDSKVISKSSLDGNISVKATDVNIEFNPWVFAKTFLPITAIARSELNEKHLLDEAFKNFGYEIIDGKKVNKLYDVPNFEDDGIVRQVSLWTKTGLPPKSENDEDAFFVK-INGQWKINEKPGV----LTEQGAAEFLPEFLRLITQMYTFKSTRYLQYKAGLKFVNIEDEKTQ---QPYTYL---LGQMQTKTKKFGNEIKILGINYEKNKFIDDKPSPTTQLSLINDQGVNLIDLIKDDNVNN----EVHNIIINKVVAQKYHLNINDVFEYEINNHIKRLSNKFNNTPQVYKTKFKVVGINDSLMDEQLIINQKIANKLIGFD-------------DYRERM------------------QVENGHPIIEAR------EFNGFFTKEKSPIFFNNMASFYSPSGL----SPAIDSWPQNLLENIG-GNVQNINIYWIFYYSWDLANSILNASFDKNKISWDSFSEVNLDKLLKKMNKIFGKEANLPSFKAVDANIENEIFASVID------KTSFTLLLNIIIAIIPSLVIIIILVASTLANESRRLIAIMKVLGMRDFKNVNNFMFIYPIVWLLNILIATPLSFGIIHIYKLAIFAAFNIVLVASIPWWIFVVSFGFVGLVLLFAWLQMLYKTKKLNLPKALN 2259
>gi|188592701|ref|ZP_03005990.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 10] (2263 aa)
Score = 247, Expect = 2.2e-18, Identities = 114/462 (24%), Positives = 211/462 (45%)
 Q:  671 YVNSDATDSNSSYLFNNNTQNLVYNFVTRGGLTPLSYLSKAILSAPYGNAIVVNDQWLSSNQKSVIPVSEWNKALLMNSREFEEWKSN-LSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYVN-------SRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIG-SLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYENPMFEWQI 1132
      YV++  +N   N N+  V N+     +L  L PY  V+ND+  N + +    K +  ++++ W + +S  KV IN  F IIG+ S E FP ++  + N +  +YV+D G+ L  + V  Y+ +K  N  L+ N     ++  N Y +  N  +  R +  +  V  A+ LIV+++++GIY + IK + KN++   +A G++ WQ LS + F  + I I+GY VAY Q + + + +++W IPI E F ++G I AI +L L   C  +  + P E +   K+NK +  K+ +  A+  + + ++ L R ++ +++ S+  I ++ +   F S + T + ++Y Y +L +P+EQ G Y  ++ ++G+ +E  + I +N  E +I
 S:  811 YVSTSYIKANQKTAKNTNSYKEVGNYE--------DFLEA--LKLPYR---VINDE---PNYREITLADGSKKRI---AKDYYSWINYVVSPANKVEINGQFFFIIGAVDSPEFLFPAINDSDILINKQKSTVLYVNDSGFAKLKTIAASVPILEYYTLKVNTNNFNLLQKNNVYNQIKSELLSAKKGNIYKKTDKDNPYRIYVKRTLFLTQLRNLVIAIAVGLIVLILLLGIYFVASSIKNMINKNKVMFGAMQAQGVTRWQAWLSFAPFYTIPSLIVLIIGYSVAYAIQPLIMRLFSSYWLIPIPEQ-FVSVGWIFAIPITLALILGFICWTLIFYILKQPTAETMKGDAGFKINKFIIGTKAIFLKFGAIRVLKATYVVANLARMLILLVIASSFSIIASIIATTKNNFSQSASITNAKREYEYAVDLYSPTEQGGFYYISKFEEMGVPNEYSPLKQIVQNVKIEVKI 1261
Score = 176, Expect = 3.8e-10, Identities = 142/619 (22%), Positives = 279/619 (45%)
 Q: 1168 KYFTNFLLPSYVSINSFTNDIELFRNVIVSKWLIDFDISVAG----IYINAWDFVSNAFPTDLISR--------INAISNNFLVNVLE---------VPEL-------------------KAINDSKSYIIQNSSGNWVLDSNSVLDLSNVANTSSIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLDAKITFGIVPFRDLSSNDLTETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDS--KYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYDVNQKLTTTVLGDWSSGVLATPTSSTDNKYVVIKKSYPTDYVPFNGVFSKEENPLLVNSLL-LENTSGLWGNYSSFNDAAFATLVSFVGVKHVLNLVTPYSAKGVAELSAYYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGT----PSIVAINS---FEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNLKNSIS 1786
      K +N  PS +   +I F + ++SK +D +ISV   I N W F   P  I+R    ++  NF  +++     VP           K+ ND ++ ++ +G W ++  +  +  + F EFL+ I +Y K  L K   V  D +  + YTYL  L   +   N+ K  N E+ +  + S  ++L++D+ NL L+  + +  E + ++IN+ A KY L I + F+ +INN  R +++ N  V  K K+VGI+    + I+Q+ AN+++G +       D +++          +N + +I+     FNG F+KE++P+ N++  + SGL  S  D+  L+ +G +V N+  +   +L+   ++ DK +S  + + + L  +  G   PS A+++  E F ++ D   +T  +  +I  +P ++III++V+S + ++ R+L+AI+K LG D +N+ + + I+ V L+++++  +  +  +  IF A +I L +I W ++   + +++ ++ +  KK NL +++
 S: 1654 KMLSNVYYPSISTQPEILQNIRFFDSKVISKSSLDGNISVKATDVNIEFNPWVFAKTFLPITAIARSELNEKHLLDEAFKNFGYEIIDGKKVNKLYDVPNFEDDGIVRQVSLWTKTGLPPKSENDEDAFFVK-INGQWKINEKPGV----LTEQGAAEFLPEFLRLITQMYTFKSTRYLQYKAGLKFVNIEDEKTQ---QPYTYL---LGQMQTKTKKFGNEIKILGINYEKNKFIDDKPSPTTQLSLINDQGVNLIDLIKDDNVNN----EVHNIIINKVVAQKYHLNINDVFEYEINNHIKRLSNKFNNTPQVYKTKFKVVGINDSLMDEQLIINQKIANKLIGFD-------------DYRERM------------------QVENGHPIIEAR------EFNGFFTKEKSPIFFNNMASFYSPSGL----SPAIDSWPQNLLENIG-GNVQNINIYWIFYYSWDLANSILNASFDKNKISWDSFSEVNLDKLLKKMSKIFGKEANLPSFKAVDANIENEIFASVID------KTSFTLLLNIIIAIIPSLVIIIILVASTLANESRRLIAIMKVLGMRDFKNVNNFMFIYPIVWLLNILIATPLSFGIIHIYKLAIFAAFNIVLVASIPWWIFVVSFGFVGLVLLFAWLQMLYKTKKLNLPKALN 2259
>gi|13358107|ref|NP_078381.1| hypothetical protein UU543 [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|11356824|pir||B82877 conserved hypothetical UU543 [imported] - Ureaplasma urealyticum >gi|6899548|gb|AAF30956.1|AE002153_4 conserved hypothetical [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] (1413 aa)
Score = 244, Expect = 5.2e-18, Identities = 90/377 (23%), Positives = 184/377 (48%)
 Q:  749 SREFEEWKSN-LSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFKNN-------GKVDLEYVNSRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIG-SLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYEN 1125
      ++++ W + +S  K+ IN  F IIG+ S E FP ++  + N +  +YV+D G+ L  ++ V  Y+ +K  N     V E + ++  N Y +  N  +  R +  +  +  A+ LIV+++++GIY + IK + KN++   +A G+S WQ+ S + F  + I I+GY ++Y Q + + + +++W IPI + F ++G I AI +L L   C + +  ++  E +   K+NK +  K+ +  A+  + + ++ L R ++ +++ S+  I ++ +   F S + T + ++Y Y +L +P+EQ G Y  ++ ++G+++E  + I +N
 S:  20 AKDYYSWINYVVSPANKIEINGQFFFIIGAVDSPEFLFPAINDSDILINKQKSTVLYVNDSGFAKLKTISASVPILEYYTLKVNTNDLNLLQKNNVYNEIKSELLDSKKGNIYKRTDKDNPYPIYVKRTFFLTQLRNLIIAIALSLIVLILLLGIYFVTSSIKNMINKNKVMFGAMQAQGVSRWQVWFSFAPFYTIPSLIVLIIGYSISYEIQPLIMRLFSSYWLIPIPDQ-FVSVGWIFAIPIALTLILGFICWVLIYYILKHSTAETMKGDAGFKINKFIIKTKAIFLKFGAIRVLKATYVVANLARMLILLVIASSFSIIASIIATTKNNFSQSASITNAKREYQYAVDLYSPTEQGGFYYISKFDEMGVSNEYAPLKQIVKN 404
Score = 165, Expect = 7.3e-09, Identities = 146/619 (23%), Positives = 270/619 (43%)
 Q: 1168 KYFTNFLLPSYVSINSFTNDIELFRNVIVSKWLIDFDISVAG----IYINAWDFVSNAFPTDLISRINAISNNFLVNVLEVPELKAIND---SKSYIIQNSSGNWVL-----------------DSNSVLDLSN-----------VANTSSIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLDAKITFGIVPFRDLSSNDLTETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQ--IYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYDVNQKLTTTVLGDWSSGVLATPTSSTDNKYVVIKKSYPTDYVPFNGVFSKEENPLLVNSLL-LENTSGLWGNYSSFNDAAFATLVSFVGVKHVLNLVTPYSAKGVAELSAYYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGT----PSIVAINS---FEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYL--YGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNLKNSIS 1786
      K +N  PS +   +I F + ++SK +D +ISV   I N W F   P  I+R   + L  +  + IN  +K Y + N  N ++         D N+   N      +  + F EFL+ I +Y K  L K   V  D   + + YTYL  L   +   N+ K  N E+  I G  + ++L++D+ NL L+   +     V+ Q  KY L+I + F+ INN  R +++ N    K K+VGI+    + I+Q+ AN+++G +       D +++          +N Y +I++    FNG F+KE+ P+ N++  + +GL  S  D+  L+ +G +V ++  +   +L+   ++ DK ++  + + + L  +  G   PS A+++  E F ++ D  T F LL I  I  +P ++III++V+S + ++ R+L+AI+K LG D N+ + + I+ V L+++++  +  +  +  IF A +I L +I W ++ YG + I +++ ++ +  KK NL +++
 S:  804 KMLSNVYYPSISTQPEILQNIRFFDSKVISKSSLDGNISVKATDVNIEFNPWVFAKTFLPITAIARSELNEKHLLDEAFKTFGYEIINGKKINKLYDVPNFEDNGIIHQISLWTKNGLPPKSENDENAFFIKQNGQWKINEKPGVLTEQGAAEFLPEFLRLITQMYTFKTTRYLQYKAGLKFVNIED---EKVQQPYTYL---LGKMQTKTKRFANEIKILGINYEKNKFINGKPSPTTQLSLINDQGVNLIDLIKNDDPNNEIHNIIINKVVAQ----KYHLKINDVFEYQINNHIKRLSNKFNNTPENYKTKFKVVGINDSLMDEQLIINQKVANKLIGFD-------------DYRRRI------------------QIENGYPIIEER------EFNGFFTKEKEPIFFNNMASFYSPTGL----SPAIDSWPQNLLENIG-GNVQSINIYWIFYYSWDLANSILNASFDKNKITWEPFSEINLDKLLKKIGKIFGKEANLPSFKAVDANIENEIFASVVD--KTSFTLLLNI----ITAIIPSLVIIIILVASTLANESRRLIAIMKVLGMRDFRNVNNFMFIYPIVWLLNILIATPLSFGIIHIYKLAIFAAFNIVLVASIPWWIFVISYGFVGI--VLLFAWLQMLYKTKKLNLPKALN 1409
>gi|170761857|ref|YP_001752627.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|168827434|gb|ACA32696.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] (2263 aa)
Score = 238, Expect = 2.0e-17, Identities = 90/377 (23%), Positives = 184/377 (48%)
 Q:  749 SREFEEWKSN-LSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFKNN-------GKVDLEYVNSRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIG-SLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYEN 1125
      ++++ W + +S  K+ IN  F IIG+ S E FP ++  + N +  +YV+D G+ L  ++ V  Y+ +K  N     V E + ++  N Y +  N  +  R +  +  +  A+ LIV+++++GIY + IK + KN++   +A G+S WQ+ S + F  + I I+GY ++Y Q + + + +++W IPI + F ++G I AI +L L   C + +  ++  E +   K+NK +  K+ +  A+  + + ++ L R ++ +++ S+  I ++ +   F S + T + ++Y Y +L +P+EQ G Y  ++ ++G+++E  + I +N
 S:  870 AKDYYSWINYVVSPANKIEINGQFFFIIGAVDSPEFLFPAINDSDILINKQKSTVLYVNDSGFAKLKTISASVPILEYYTLKVNTNDLNLLQKNNVYNEIKSELLDSKKGNIYKRTDKDNPYPIYVKRTFFLTQLRNLIIAIALSLIVLILLLGIYFVTSSIKNMINKNKVMFGAMQAQGVSRWQVWFSFAPFYTIPSLIVLIIGYSISYEIQPLIMRLFSSYWLIPIPDQ-FVSVGWIFAIPIALTLILGFICWVLIYYILKHSTAETMKGDAGFKINKFIIKTKAIFLKFGAIRVLKATYVVANLARMLILLVIASSFSIIASIIATTKNNFSQSASITNAKREYQYAVDLYSPTEQGGFYYISKFDEMGVSNEYAPLKQIVKN 1254
Score = 154, Expect = 1.2e-07, Identities = 145/619 (23%), Positives = 268/619 (43%)
 Q: 1168 KYFTNFLLPSYVSINSFTNDIELFRNVIVSKWLIDFDISVAG----IYINAWDFVSNAFPTDLISRINAISNNFLVNVLEVPELKAIND---SKSYIIQNSSGNWVL-----------------DSNSVLDLSN-----------VANTSSIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLDAKITFGIVPFRDLSSNDLTETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQ--IYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYDVNQKLTTTVLGDWSSGVLATPTSSTDNKYVVIKKSYPTDYVPFNGVFSKEENPLLVNSLL-LENTSGLWGNYSSFNDAAFATLVSFVGVKHVLNLVTPYSAKGVAELSAYYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGT----PSIVAINS---FEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYL--YGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNLKNSIS 1786
      K +N  PS +   +I F + ++SK +D +ISV   I N W F   P  I+R   + L  +  + IN  +K Y + N  N ++         D N+   N      +  + F EFL+ I +Y K  L K   V  D   + + YTYL  L   +   N+ K  N E+  I G  + ++L++D+ NL L+   +     V+ Q  KY L+I + F+ INN  R +++ N    K K+VGI+    + I+Q+ AN+++G +       D +++          +N Y +I++    FNG F+KE+ P+ N++  + +GL  S  D+  L+ +G +V ++  +   +L+   ++ DK ++  + + + L  +  G   PS A+++  E F ++ D  T F LL I T +I  V +II++  +S + ++ R+L+AI+K LG D N+ + + I+ V L+++++  +  +  +  IF A +I L +I W ++ YG + I +++ ++ +  KK NL +++
 S: 1654 KMLSNVYYPSISTQPEILQNIRFFDSKVISKSSLDGNISVKATDVNIEFNPWVFAKTFLPITAIARSELNEKHLLDEAFKTFGYEIINGKKINKLYDVPNFEDNGIIHQISLWTKNGLPPKSENDENAFFIKQNGQWKINEKPGVLTEQGAAEFLPEFLRLITQMYTFKTTRYLQYKAGLKFVNIED---EKVQQPYTYL---LGKMQTKTKRFANEIKILGINYEKNKFINGKPSPTTQLSLINDQGVNLIDLIKNDDPNNEIHNIIINKVVAQ----KYHLKINDVFEYQINNHIKRLSNKFNNTPENYKTKFKVVGINDSLMDEQLIINQKVANKLIGFD-------------DYRRRI------------------QIENGYPIIEER------EFNGFFTKEKEPIFFNNMASFYSPTGL----SPAIDSWPQNLLENIG-GNVQSINIYWIFYYSWDLANSILNASFDKNKITWEPFSEINLDKLLKKIGKIFGKEANLPSFKAVDANIENEIFASVVD--KTSFTLLLNIITAIIPSLVIIIILV----ASTLANESRRLIAIMKVLGMRDFRNVNNFMFIYPIVWLLNILIATPLSFGIIHIYKLAIFAAFNIVLVASIPWWIFVISYGFVGI--VLLFAWLQMLYKTKKLNLPKALN 2259
>gi|148378006|ref|YP_001256882.1| ABC transporter permease protein [Mycoplasma agalactiae PG2] >gi|148292052|emb|CAL59444.1| ABC transporter permease protein [Mycoplasma agalactiae PG2] (2723 aa)
Score = 202, Expect = 3.6e-13, Identities = 87/388 (22%), Positives = 179/388 (46%)
 Q:  723 VNDQWLSSNQKSVIPVSEWNKALLMNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLL--YTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYVNSRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNL---LTARISYPRVIAGYVNIF--AIILIVVLMVIGIYLSSL-LIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKL-LYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLS---KLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQS---GLYKYQEYTDL 1110
      VN +LS N K++   +N L N+ E E  + +  Y + +N + F+I+G T+ + +PV+    N + + +Y+++ G++ ++ Y + V +++   KN+ +V  + + ++ + +A   + +  L   R   I G +N+  +II ++ L +I + ++ + +I+ Y+    + A G  +I++SL F + + I GILGY + + Q +  + +N+W +P   F  L  +  +L  L ++ + + R  +L++ ++  KL  + K     +F +L+ S  KL F  V+L S    G A + F + N T N+ Y ++ +L++P+ +   LY  E DL
 S: 1664 VNYAYLSKNNKAI-----YNGELPRNNVEMESLLNTIDDKYILDVNGIKFLIVGEDTTVDYIYPVIDENHLQVNTQNQALVYLNNYGFSRIMAAYQGNVVKKNLLVVNGSKNSNEVVKRNITNIVDSSISDANKLKRVFSYDELDPINPERALRITTIEGMINVILSSIIALMSLFIIMVSVAIIFIIRRYIANKAKVFGILLAQGYRPIEIAISLLPFAMVTSLIGGILGYSIGFRTQILLQNVFSNYWTLPKSAIPFDFFSLFFNVFIPFLGMSLLIIVVALISLRKSSIDLITGVDDAPRGKLFNKIKKKFINKKNVKKRFSFTLAYSGFWKLASFGGSVLLTSIA---TMFGLANYKTFNNTINDTYKNRDYRFKIDLESPTTEGKYYSLYNPSELKDL 2058
>gi|66880420|ref|ZP_00405401.1| COG0577: ABC-type antimicrobial peptide transport system, permease component [Mycoplasma genitalium G-37] (118 aa)
Score = 156, Expect = 7.1e-08, Identities = 26/101 (25%), Positives = 61/101 (60%)
 Q: 1659 IETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVI 1759
      ++ L+  +P I I +++  M+ + +++  LK +GY D +NL+S+L F+P +++L++ I V+A +   ++FN A ++L+  +++ Y+ G++
 S:   4 VDAFLLGTIIPFIFITCVVLGISMLEEMKRIFISLKAIGYRDVQNLISLLTFFIPAFVLALLISIGVLAGVLIGIQAVVFNVAQVFLTNVFEFLPYMVGIV 104
>gi|42561240|ref|NP_975691.1| permease [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|42492738|emb|CAE77333.1| Predicted permease [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] (1384 aa)
Score = 146, Expect = 1.0e-06, Identities = 65/255 (25%), Positives = 132/255 (51%)
 Q:  772 FIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGY---------------NSLLYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLE-------YVNSRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAF-LLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKS 1026
      + ++G  S + FP ++ SPIPN  EG IYVD + +        +S L +S  + ++++K  N K+ E    Y + +NK  + ++  L++   +R S +  G NI++ I+++ ++ + +Y + L+ K + +R +  +A G  Q++L+ +   + + GILGY+++   + +  +N++ + G +F IGL+ + ++L  + +IG +  + IN LL +  K++KL LIKS
 S:  240 YQVVGFANSADFIFPTINAYSPIPNRLNEGIIYVDPLRFGLIKQTDGFYKYDSTSSKLVVSSNNEWESFYSLK--TNQKLSDETIDWMNQYFSQLINKKAQDKWIYK-LEDPNYRFNSRTSVIKKTIGAYNIYSFIVLLAVISVVLYTTFLITKKQILNSRGQIGTMRAIGYKKRQMALNYVMMPFFTSIVGGILGYILSCLVSIIIINRFSNYFSLDYGVFSFDWIGLLNNLIFMWLIISAISFLIGYLIMKKGAIN-LLENRNVKKISKLGSLIKS 513
Score = 99, Expect = 3.4e-01, Identities = 43/148 (29%), Positives = 77/148 (52%)
 Q: 1628 IGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVI-AIAGIVIINFI--FVSVY 1775
      IG  I I  + + + D + +  LV+ + I +  + +II++ +S+++SD + +A LK LGYS++  +IL ++ V+  L++G I  S  F+ I + SI + P I +  + VI A+ GI +I I F S+Y
 S: 1227 IGQGVIQTITPIQITKQILDQISNLVMLALVLAIITILM---IAFVIILLTTSLIISDNTRFIATLKVLGYSNKYITENILGMYFIVIANMLVIGFI---SGWFIFDSTIKSLYSIIVLPIIFPIWLPFAVILAVGGIYLITLIVGFNSIY 1371
>gi|146319034|ref|YP_001198746.1| peptide ABC transporter permease [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|146321242|ref|YP_001200953.1| peptide ABC transporter permease [Streptococcus suis 98HAH33] >gi|145689840|gb|ABP90346.1| ABC-type antimicrobial peptide transport system, permease component [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|145692048|gb|ABP92553.1| ABC-type antimicrobial peptide transport system, permease component [Streptococcus suis 98HAH33] (1125 aa)
Score = 139, Expect = 7.0e-06, Identities = 52/194 (26%), Positives = 105/194 (54%)
 Q: 1588 KGVAELSAYYGLSTTDKYSLSVA---MSNNMTILSLQSWLQSNIGTPS-----IVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      + VA++ A + + TD Y  V   + N ++ L+   +I T +   + A+ S   +L D TTI +L I T+L+ L + L ++I+ ++ + MS+ + ++ +K LG+ +RE + I  + + LI ++VG++  L   MI + SI +P++  YL ++AI+GI+ +  +V+ +L+K ++
 S:  917 EAVADMYAGHFIYMTDSYYEQVTGKQKTANAYLVQLKDSQLGHIQTLASQLLAMPAVRSLVQNTSLIDMLTTIAGSLQTIMTILVILSILLGLVILYNLTIINMSERIRELSTIKVLGFHNREVTMYIYRETIALSLIGMLVGLVGGIYLHKLLLAMI-GSDSIRFNPSVGLEVYLIPILAISGILSVLGWYVNHHLRKVDM 1117
>gi|81096560|ref|ZP_00874900.1| Protein of unknown function DUF214 [Streptococcus suis 89/1591] >gi|80977382|gb|EAP40925.1| Protein of unknown function DUF214 [Streptococcus suis 89/1591] (1121 aa)
Score = 135, Expect = 2.2e-05, Identities = 51/194 (26%), Positives = 105/194 (54%)
 Q: 1588 KGVAELSAYYGLSTTDKYSLSVA---MSNNMTILSLQSWLQSNIGTPS-----IVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      + VA++ A + + TD Y  V   + N ++ L+   +I T +   + A+ S   +L D TTI +L I T+L+ L + L ++I+ ++ + MS+ + ++ +K LG+ ++E + I  + + LI ++VG++  L   MI + SI +P++  YL ++AI+GI+ +  +V+ +L+K ++
 S:  913 EAVADMYAGHFIYMTDSYYEQVTGKQKTANAYLVQLKDSQLGHIQTLASQLLAMPAVRSLVQNTSLIDMLTTIAGSLQTIMTILVILSILLGLVILYNLTIINMSERIRELSTIKVLGFHNKEVTMYIYRETIVLSLIGMLVGLVGGIYLHKLLLAMI-GSDSIRFNPSVGLEVYLIPILAISGILAVLGWYVNHHLRKVDM 1113
>gi|42560992|ref|NP_975443.1| hypothetical protein MSC_0457 [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|42492489|emb|CAE77085.1| Hypothetical transmembrane protein [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] (1754 aa)
Score = 133, Expect = 3.5e-05, Identities = 76/345 (22%), Positives = 145/345 (42%)
 Q:  759 LSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQD-------IYFAIKFKNNGKVDL--EYVNSRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGY--------VNIF---AIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFAL-TKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYK 1103
      L  ++ ++   I G T  + FP  + PIP +  +YV   N +L  S+ N +    +F K +NN +DL  Y + ++K D+    KN     +  I +    +N +  +I +V+ +I I  + I+ + N  + + KA G S QIS+S  + I   S +G++   Q +F+ + N++ IP+  T   L+ ++  L ++ ++ +  + + ++L+ +  +K + +K     TKF ++L+ S   L V +    I+ G AIP  T +N+  + +Y+ YN    S L K
 S:  502 LKLGQQIIVDGALLTITGFATDAYSFFPTTDPDFPIPQSELGAILYVTRSTINDILGATSQSNTNRVLKGYLSFFLRKKQNNASIDLFNSYQMNDISKLYDSIKYQKDQKNKVTTWLNIKDFDHSIFRFNWTIAPLAINSYKGSTLIAALVVSLIAIIALVICIRKTIYFNAKQIGILKALGSSPIQISISYLAYVIVIILTSVPIGWITGLSTQSVFVKLFVNYFSIPLYSFTIEPFSLLISLLIFGLFGVIVSLLSAIIITKKQLADILAVKQNWSSSKFINRLKRTWFKKAKFTTKFSLTLASSGKKNIFLLVTVVGISTMFISAGLAIPSIAFTIKNTYYKSIKYANEYNYSKGVSNSPLTK 867
>gi|115252760|emb|CAK98196.1| hypothetical abc transporter permease component transmembrane protein [Spiroplasma citri] (1415 aa)
Score = 133, Expect = 3.5e-05, Identities = 83/318 (26%), Positives = 145/318 (45%)
 Q:  771 DFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNS---LLYTNSEVNQDIYFA-IKFKNNGKVDLEYVNSRM--------NKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFR---ISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLS-NKQYSY 1088
      +F +  G  N +P +   P+PKT+G IYV + Y S   T+ E N +Y  +  N  D E   +    N  NA L S ++ T L+ R S    +   I+L ++ ++I I+  +LIK + + +I  + KANG S  I+ S   I  I  LG+++ F Q  + + N+++ IP+  +FS I   G + L  L ++ +R    +LL+ + +K +KL+Y I +    TKFR  +++S+ K+ F L  + S +++ T+   KF   + L+ + +Y Y
 S:  423 NFFVGAIGGDPANIYPTIYDTDVFPDPKTDGIIYVSEKVYRSESIAANTDIEENSTLYINHVGLSENKGTDFENFKKYLAADFWSLNNPSYKNAPLQS--RDETKLVYLRYSLLGTTIIFYRTITIVLCIIFLIILIFTLIILIKKIINQQKIENGILKANGYSGLTIASSYLAHAIVVTGIGVPLGWIIGVFLQLPIMSVFNSYFVIPV-NFSFSLIPFAICFGIIGLVSSLSILVTAIRQLIISPLDLLNPNKNIKTSKLVYSISNVFRFKKFTTKFRFVMMAVSMKKIGWFFLTFFVASLSLTLATLIPTAINKFSKDYYANLNYDNEYEY 753
>gi|188159163|ref|ZP_02998575.1| Predicted permease [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides LC str. GM12] (1381 aa)
Score = 133, Expect = 3.8e-05, Identities = 62/255 (24%), Positives = 130/255 (50%)
 Q:  772 FIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGY---------------NSLLYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDL-----EYVNSRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAF-LLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKS 1026
      + ++G  S + FP ++ SPIPN  EG IYVD + +        +S L +S  + ++++K K   ++   +Y + +NK  + ++  L++   +R S +   NI++ I+++ ++ + +Y + L+ K + +R +  +A G  Q+ L+ +   + + GILGY+++   + +  +N++ + G +F IGL+ + ++L  + +IG +  + IN LL +  K++KL LIKS
 S:  237 YQVVGFANSADFIFPTINAYSPIPNRLNEGIIYVDPLRFGLIKQTDGFYKYDSTSSKLVVSSNNEWESFYSLKTKQKLSDEIVDWMNQYFSQLINKKAQDKWIYK-LEDPNYRFNSRTSVIKKTISAYNIYSFIVLLAVISVVLYTTFLITKKQILNSRGQIGTMRAIGYKKRQMVLNYVMMPFFTSIVGGILGYILSCLISIIIINRFSNYFSLDYGVFSFDWIGLLNNLIFMWLIISSISFLIGYLIMKKGAIN-LLENRNAKKISKLGSLIKS 510
Score = 98, Expect = 4.4e-01, Identities = 42/148 (28%), Positives = 78/148 (52%)
 Q: 1628 IGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVI-AIAGIVIINFI--FVSVY 1775
      IG  I I  + + + D + +  LV+ + I +  + +II++ +S+++SD + +A LK LGYS++  +IL ++ V+  L++G +  S  F+ I + SI + P I +  + VI A++GI +I I F S+Y
 S: 1224 IGQGVIQTITPIQITKQILDQISNLVMLALVLAIITILM---IAFVIILLTTSLIISDNTRFIATLKVLGYSNKYITENILGMYFIVIANMLVIGFV---SGWFIFDSTIKSLYSIIVLPIIFPIWLPFAVILAVSGIYLITLIVGFNSIY 1368
>gi|50365077|ref|YP_053502.1| unknown substrate ABC transporter permease component [Mesoplasma florum L1] >gi|50363633|gb|AAT75618.1| unknown substrate ABC transporter permease component [Mesoplasma florum L1] (1693 aa)
Score = 132, Expect = 4.0e-05, Identities = 83/339 (24%), Positives = 156/339 (46%)
 Q:  765 VTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYVNSRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTA-RISY---PRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVV--RTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKF--RISLSLSKLTRFILFVILCSAGIS--IITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYK 1103
      + + + +F +IG T  + +PVV+ + PIP PK G IY    SL    N   A K     + N + + L N  + + K T  + R S+  P+V+ Y ++F II+ +++ VI +  + +K ++ N  + + KA G+  I+LS   + A   L + +  Q F+ +  ++ I + +  S + LI IG ++ FL  V +V R  P+ E+L  E K +  +++  K +F+ +KF + S++L+  R ++++   I+ ++++G IP  T++++  N +YS YN    S L K
 S:  489 LKVGAQNFTVIGYATDTFSYYPVVNDDLPIPQPKNTGIIYASQETLKSLFEDTPSSN-----AEKIAKTYAKRFIWTNEKSDIDLFNYLFAPSQKAKTFAESVYRFSWDLQPQVVLAY-SLFTIIISLIIGVIALSGLLISLKKSIKANTKQIGILKALGVEPHNIALSYIAQSVIIAIFIIPLSWGIGLLVQSGFVHLFIPYFSIQLYQIQVSVLPLI--IGFIFFGFLSVMVSFLVAWRLTNKPVIEILRVEETKKSHS--WILNKMKNTIFSKSKFTLKFSITLASTNRRNIYLMTVVIFITSFLVSIGFTIPATVRTAESAYYKNVEYSNSYNYVENVSNSPLSK 827
>gi|50364971|ref|YP_053396.1| unknown substrate ABC transporter permease [Mesoplasma florum L1] >gi|50363527|gb|AAT75512.1| unknown substrate ABC transporter permease [Mesoplasma florum L1] (1429 aa)
Score = 132, Expect = 5.1e-05, Identities = 72/330 (21%), Positives = 147/330 (44%)
 Q:  772 FIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVD-----------------DIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVD---LEYVNSRMNKYL---DNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRF--ILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGL 1101
      F ++G G+S +  P+ + + +P+  E IYV+         ++ N L +S V + +++IKFK+ K   LE  S + + +  N +  ++++  + RI  +   NI A ++ ++++ + +Y SL+ K +EK  L  KA G   + + + + A+ I G+LGY+V+      +++ +  + F I L+ IG ++    +   R   L+++T  K +   ++S    +K R +L +  +  I FV+L S+  + TV A P  + ++ +T + +Y    PS + L
 S:  239 FQVVGFGSSADFMSPIFNASTTLPSRNKEVMIYVNPTAFGLKYNQESNLYEYNLNQNGNLTVSSNVEIESFYSIKFKDAKKAKSTGLEQFESDLKELIRRNSNNKIVYGKEDSSYRFSKRILLIQKTIRTYNIAAFVIFILILFVCLYTISLVTKKQIEKASKQLGTLKALGYRKRILVYNFVMLPVIASTIGGLLGYIVSISVSNTLTNEFASYFSLNYSKFDFDWITLVLMIGVMWFILSAISFVIATMLMRKSSLSLITATFNQKASAFKAKLRSIHFRKSFGSKLRKALLVDAFGKMMAIGFVVLLSS--MLFTVSFAAPDILKRNEKATYTGVKYKQIVEYAQPSYNNPL 591
>gi|406356|gb|AAD12431.1| unknown [Mycoplasma genitalium] (116 aa)
Score = 130, Expect = 7.0e-05, Identities = 41/113 (36%), Positives = 59/113 (52%)
 Q: 1451 SSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYDVNQKLTTTVLGDWSSGVLATPTSSTDNKYVVIKKSYPTDYVPFNGVFSKEENPLLVN-SLLLENTSGLWGNYSSFND 1563
      S+D+F  +YI+Q AN +L L+ +QG I+   DV +K        T  S +  I  P YVPFNGVFSKE P L+N +L+L + G+WGN++ F +
 S:   1 STDAFGQELYINQHIANNLLKLSGNQGRGII----RDVIKK---------------TNGQSQSSDEYEIDYVKPNGYVPFNGVFSKELKPSLLNKALVLNSIIGVWGNFTDFGN 95
>gi|66880287|ref|ZP_00405270.1| COG0577: ABC-type antimicrobial peptide transport system, permease component [Mycoplasma genitalium G-37] (103 aa)
Score = 130, Expect = 7.3e-05, Identities = 32/102 (31%), Positives = 59/102 (57%)
 Q:  863 NLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFW 964
      NLL AR +  +  +N+ A+ L + ++ + I +S L++ Y++KN  + + KANG+S +I+LSL +FG+ A + I GY   Q + + + +N+W
 S:   2 NLLAARTVFIPNLINTINLVALFLTIAILTVAIIVSILILISYLKKNTEQIGILKANGLSGKKINLSLLIFGLIPAIVGAISGYSFGIGFQDVAIHLFSNYW 103
>gi|83319508|ref|YP_424628.1| hypothetical protein MCAP_0664 [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] >gi|83283394|gb|ABC01326.1| membrane protein, putative [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] (1381 aa)
Score = 128, Expect = 1.2e-04, Identities = 59/255 (23%), Positives = 123/255 (48%)
 Q:  772 FIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVD---------DIGY------NSLLYTNSEVNQDIYFAIKFK---NNGKVDL--EYVNSRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKS 1026
      + ++G  S + FP ++ +PIPN  EG IYVD     D G+   +S L +S  + ++++K K  N+ +D  +Y N +NK  N ++   +N  +   + I+ Y NI+++ +++ ++ + +Y + L+ K + +R +  +A G  Q+ + +   + + GILGY+++   + +  N++ + G +F IG + + ++L    +   +   LL +  K+ KL L+KS
 S:  238 YQVVGFANSADFIFPTINAYTPIPNRLNEGIIYVDPSRFGLIKQDDGFYRYDSTSSKLVVSSNNEWESFYSLKTKDKLNDQIIDWMNQYFNQLINKRTQNKWIYKLDDSNYRFSSRTNVIKKTISAY-NIYSVAVLLAVISVVLYTTFLITKKQILNSRGQIGTMRAIGYKKRQMVFNYVMMPFFTSIVGGILGYILSCLISIIIINKFANYFSLDYGVFSFDWIGFLNNLIFMWLIISAISFLIAYLIMKKGAINLLENRNAKKITKLGNLVKS 511
Score = 99, Expect = 3.0e-01, Identities = 42/148 (28%), Positives = 79/148 (53%)
 Q: 1628 IGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVI-AIAGIVIINFI--FVSVY 1775
      IG  I I  + + + D + +  LV+ + I +  ++ +II++ +S+++SD + +A LK LGYS++  +IL ++ V+  L++G +  S  F+ I + SI + P I +  + VI A++GI +I I F S+Y
 S: 1224 IGQGVIKTITPIQITKQILDQISNLVMLALVLAIITILM---IVFVIILLTTSLIISDNIRFIATLKVLGYSNKYITENILGMYFIVIANMLVIGFV---SGWFIFDSTIKSLYSIIVLPIIFPIWLPFAVILAVSGIYLITLIVGFNSIY 1368
>gi|188159342|ref|ZP_02998718.1| hypothetical protein Mmycm_02535 [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides LC str. GM12] (1753 aa)
Score = 126, Expect = 2.1e-04, Identities = 75/345 (21%), Positives = 145/345 (42%)
 Q:  759 LSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQD-------IYFAIKFKNNGKVDL--EYVNSRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGY--------VNIF---AIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFAL-TKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYK 1103
      L  ++ ++   I G T  + FP  + PIP +  +YV   N +L  S+ N +    +F K ++N ++L  Y + ++K D+    KN     +  I +    +N +  +I +V+ +I I  + I+ + N  + + KA G S QIS+S  + I   S LG++   Q +F+ + N++ IP+  T   L+ ++  L ++ ++ +  + + ++L+ +  +K + +K     TKF ++L+ S   L V +    I+ G AIP  T +N+  + +Y+ YN    S L K
 S:  501 LKLGQQIIVDGALLTITGFATDTYSFFPTTDPDFPIPQSELGAILYVTRSTINDILGATSQSNTNRVSKGYLSFFLRKRQSNASINLFNSYQMNDISKLYDSIKYQKDQKNKVTTWLNIKDFDHSIFRFNWTIAPLAINSYKGATLIAALVVSLIAIIALVICIRKTIYFNAKQIGILKALGSSPIQISISYLAYVIVIILTSVPLGWITGLSTQSVFVKLFVNYFSIPLYSFTIEPFSLLISLLIFGLFGVIVSLLSAIIITKKQLADILAVKQNWSSSKFINRLKRTWFKKAKFTTKFSLTLASSGKKNIFLLVTVVGISTMFISAGLAIPSIAFTIKNTYYKSIKYANEYNYSKGVSNSPLTK 866
>gi|66880415|ref|ZP_00405396.1| hypothetical protein MgenG_01000021 [Mycoplasma genitalium G-37] (292 aa)
Score = 124, Expect = 3.4e-04, Identities = 67/238 (28%), Positives = 110/238 (46%)
 Q:   1 MLQLIKQVLKSFKSSILLLIGLFFISFAIVFATFSSLYFSNNISSSYSTMESSSKGSQAILETKDDSLKNGTLEYDYDSLNSLQSISSSNGVYFSSLE-DYAEIEKSFIYPVTNLYHSSFTKQGSVSNYIFAYYTDTSSNNPYFTGTGINSFDSIYKTRARGILTSYGNLVIPSESTKWRAYGLELGSSDLQYIVYDI-NPLTGQTNINSSTNRV-----NTLGYFSNGHLNSTISFSSGNLKYP 238
      M  KQ+ KS K  LL G+ F+ F+I+F  S + SNN+ S+Y+T+ S + S +    LK   Y    + S+++ +G YFS ++ D +I  F Y  +  S  GS N      N    +N D ++ R RGIL +YG  I +E  ++  +  ++D +  DI + +T + I+  N +   N LGYF++G + TIS +G ++P
 S:   1 MFSFFKQIFKSLKKFFFLLFGIIFVLFSIIFLETSIVQLSNNLVSTYTTLVSKTNSSDIVAPA---ILKEANPVY-------IASLTNDSG-YFSKIKIDDKKINYLFPYQENDFGSDSGQSNGSGDN----------QNKTIPRKGDVNEKDKLFLARKRGILKAYGEANI-AEKRIYKGLAVSFNNTD-SFNGSDISDSITNRHIISDPQNLIYDASGNLLGYFADGLIKETISLRAGIARFP 222
>gi|148988697|ref|ZP_01820130.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|147925898|gb|EDK76973.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] (812 aa)
Score = 123, Expect = 5.0e-04, Identities = 47/186 (25%), Positives = 95/186 (51%)
 Q: 1596 YYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      Y L  + Y +S+ ++ +I S  L +   S+V  S   LFD+  I +L  T+L+ + V L I+I+ ++++ +++ + ++ +K LG+ + E L I  + + L+ +++G+I  L F  MI + A+I  P + W Y+ V+A++ I+ +  FV+ YL+K ++
 S:  626 YGQLPQANTYLVSLRDTSATSIESQAGLLMNQSAVSSVVQNASA---IRLFDS---IASSLNQTMTILVIVSVLLAIVILYNLTNINVAERIRELSTIKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLIAGFYLHQFLIQMI-SPATILFYPQVGWEVYVIPVVAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDM 804
>gi|406330|gb|AAD12416.1| unknown [Mycoplasma genitalium] (103 aa)
Score = 121, Expect = 8.3e-04, Identities = 36/115 (31%), Positives = 56/115 (48%)
 Q: 1272 VLDLSNVANTSSIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLDAKITFGIVPFRDLSSNDLTETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLS 1386
      VL  +V N  ++FND FL F+ VYG+ +L+ D+K+ FGIVP    + ETYTY++     +      N  + GI +S +V L+D  +L +L+S
 S:   1 VLTTIDVFNPGGVKFNDSFLSFMLKVYGDFELAKQDSKLNFGIVPV----DPAIEETYTYVEGPFGFQEDNLDE----------NSPYTLTGINPESSFVNLIDGSGNSLRNLIS 101
>gi|111657855|ref|ZP_01408569.1| hypothetical protein SpneT_02000952 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] (902 aa)
Score = 119, Expect = 1.4e-03, Identities = 47/186 (25%), Positives = 94/186 (50%)
 Q: 1596 YYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      Y L  + Y +S+ ++ +I S  L +   S+V  S   LFD+  I +L  T+L+ + V L I+I+ ++++ +++ + ++ +K LG+ + E L I  + + L+ +++G+I  L F  MI + A+I  P + W Y+ V A++ I+ +  FV+ YL+K ++
 S:  716 YGQLPQANTYLVSLRDTSATSIESQAGLLMNQSAVSSVVQNASA---IRLFDS---IASSLNQTMTILVIVSVLLAIVILYNLTNINVAERIRELSTIKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLIAGFYLHQFLIQMI-SPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDM 894
>gi|149006719|ref|ZP_01830405.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|147761634|gb|EDK68598.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] (902 aa)
Score = 119, Expect = 1.4e-03, Identities = 47/186 (25%), Positives = 94/186 (50%)
 Q: 1596 YYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      Y L  + Y +S+ ++ +I S  L +   S+V  S   LFD+  I +L  T+L+ + V L I+I+ ++++ +++ + ++ +K LG+ + E L I  + + L+ +++G+I  L F  MI + A+I  P + W Y+ V A++ I+ +  FV+ YL+K ++
 S:  716 YGQLPQANTYLVSLRDTSATSIESQAGLLMNQSAVSSVVQNASA---IRLFDS---IASSLNQTMTILVIVSVLLAIVILYNLTNINVAERIRELSTIKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLIAGFYLHQFLIQMI-SPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSFILTLLGFFVNYYLRKVDM 894
>gi|148993778|ref|ZP_01823205.1| isoleucyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|168488634|ref|ZP_02712833.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|147927734|gb|EDK78758.1| isoleucyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|183572660|gb|EDT93188.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae SP195] (902 aa)
Score = 119, Expect = 1.5e-03, Identities = 47/186 (25%), Positives = 94/186 (50%)
 Q: 1596 YYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      Y L  + Y +S+ ++ +I S  L +   S+V  S   LFD+  I +L  T+L+ + V L I+I+ ++++ +++ + ++ +K LG+ + E L I  + + L+ +++G+I  L F  MI + A+I  P + W Y+ V A++ I+ +  FV+ YL+K ++
 S:  716 YGQLPQANTYLVSLRDTSATSIESQAGLLMNQSAVSSVVQNASA---IRLFDS---IASSLNQTMTILVIVSVLLAIVILYNLTNINVAERIRELSTIKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLIAGFYLHQFLIQMI-SPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDM 894
>gi|148997702|ref|ZP_01825266.1| hypothetical protein CGSSp11BS70_02304 [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|168575160|ref|ZP_02721123.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae MLV-016] >gi|147756201|gb|EDK63243.1| hypothetical protein CGSSp11BS70_02304 [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|183578925|gb|EDT99453.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae MLV-016] (902 aa)
Score = 119, Expect = 1.5e-03, Identities = 47/186 (25%), Positives = 94/186 (50%)
 Q: 1596 YYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      Y L  + Y +S+ ++ +I S  L +   S+V  S   LFD+  I +L  T+L+ + V L I+I+ ++++ +++ + ++ +K LG+ + E L I  + + L+ +++G+I  L F  MI + A+I  P + W Y+ V A++ I+ +  FV+ YL+K ++
 S:  716 YGQLPQANTYLVSLRDTSATSIESQAGLLMNQSAVSSVVQNASA---IRLFDS---IASSLNQTMTILVIVSVLLAIVILYNLTNINVAERIRELSTIKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLIAGFYLHQFLIQMI-SPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDM 894
>gi|149021256|ref|ZP_01835502.1| isoleucyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|147930357|gb|EDK81341.1| isoleucyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] (902 aa)
Score = 119, Expect = 1.7e-03, Identities = 47/186 (25%), Positives = 94/186 (50%)
 Q: 1596 YYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      Y L  + Y +S+ ++ +I S  L +   S+V  S   LFD+  I +L  T+L+ + V L I+I+ ++++ +++ + ++ +K LG+ + E L I  + + L+ +++G+I  L F  MI + A+I  P + W Y+ V A++ I+ +  FV+ YL+K ++
 S:  716 YGQLPQANTYLVSLRDTSATSIESQAGLLMNQSAVSSVVQNASA---IRLFDS---IASSLNQTMTILVIVSVLLAIVILYNLTNINVAERIRELSTIKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLIAGFYLHQFLIQMI-SPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDM 894
>gi|15901487|ref|NP_346091.1| hypothetical protein SP_1652 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|14973142|gb|AAK75731.1| putative membrane protein [Streptococcus pneumoniae TIGR4] (924 aa)
Score = 119, Expect = 1.7e-03, Identities = 47/186 (25%), Positives = 94/186 (50%)
 Q: 1596 YYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      Y L  + Y +S+ ++ +I S  L +   S+V  S   LFD+  I +L  T+L+ + V L I+I+ ++++ +++ + ++ +K LG+ + E L I  + + L+ +++G+I  L F  MI + A+I  P + W Y+ V A++ I+ +  FV+ YL+K ++
 S:  738 YGQLPQANTYLVSLRDTSATSIESQAGLLMNQSAVSSVVQNASA---IRLFDS---IASSLNQTMTILVIVSVLLAIVILYNLTNINVAERIRELSTIKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLIAGFYLHQFLIQMI-SPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDM 916
>gi|168491466|ref|ZP_02715609.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|183574226|gb|EDT94754.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] (902 aa)
Score = 118, Expect = 1.8e-03, Identities = 47/186 (25%), Positives = 93/186 (50%)
 Q: 1596 YYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      Y L  + Y +S+ ++ +I S  L S   S+V  S   LFD+  I +L  T+L+ + V L I+I+ ++++ +++ + ++ K LG+ + E L I  + + L+ +++G++  L F  MI + A+I  P + W Y+ V A++ I+ +  FV+ YL+K ++
 S:  716 YGQLPQANTYLVSLRDTSATSIESQAGLLMSQSAVSSVVQNASA---IRLFDS---IASSLNQTMTILVIVSVLLAIVILYNLTNINVAERIRELSTTKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLVAGFYLHQFLIQMI-SPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDM 894
>gi|169834468|ref|YP_001695037.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|168996970|gb|ACA37582.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] (902 aa)
Score = 118, Expect = 1.8e-03, Identities = 45/186 (24%), Positives = 92/186 (49%)
 Q: 1596 YYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      Y L  + Y +S+ ++ +I S  L S   S+V  S   LFD+ +   +  T+L+ + V L I+I+ ++++ +++ + ++ K LG+ + E L I  + + L+ +++G++  L F  MI + A+I  P + W Y+ V A++ I+ +  FV+ YL+K ++
 S:  716 YGQLPQANTYLVSLRDTSATSIESQAGLLMSQSAVSSVVQNASA---IRLFDSVASSLNQTM---TILVIVSVLLAIVILYNLTNINVAERIRELSTTKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLVAGFYLHQFLIQMI-SPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDM 894
>gi|149001931|ref|ZP_01826885.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|147759740|gb|EDK66730.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] (902 aa)
Score = 118, Expect = 1.9e-03, Identities = 47/186 (25%), Positives = 93/186 (50%)
 Q: 1596 YYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      Y L  + Y +S+ ++ +I S  L S   S+V  S   LFD+  I +L  T+L+ + V L I+I+ ++++ +++ + ++ K LG+ + E L I  + + L+ +++G++  L F  MI + A+I  P + W Y+ V A++ I+ +  FV+ YL+K ++
 S:  716 YGQLPQANTYLVSLRDTSATSIESQAGLLMSQSAVSSVVQNASA---IRLFDS---IASSLNQTMTILVIVSVLLAIVILYNLTNINVAERIRELSTTKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLVAGFYLHQFLIQMI-SPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDM 894
>gi|194397244|ref|YP_002038267.1| ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae G54] >gi|194356911|gb|ACF55359.1| ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae G54] (902 aa)
Score = 118, Expect = 2.0e-03, Identities = 46/186 (24%), Positives = 94/186 (50%)
 Q: 1596 YYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      Y L  + Y +S+ ++ +I S  L +   S+V  S   LFD+  I +L  T+L+ + V L I+I+ ++++ +++ + ++ +K LG+ + E L I  + + L+ +++G++  L F  MI + A+I  P + W Y+ V A++ I+ +  FV+ YL+K ++
 S:  716 YGQLPQANTYLVSLRDTSATSIESQAGLLMNQSAVSSVVQNASA---IRLFDS---IASSLNQTMTILVIVSVLLAIVILYNLTNINVAERIRELSTIKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLVAGFYLHQFLIQMI-SPATILFYPXVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDM 894
>gi|116516046|ref|YP_816921.1| hypothetical protein SPD_1465 [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|116076622|gb|ABJ54342.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae D39] (902 aa)
Score = 118, Expect = 2.0e-03, Identities = 45/186 (24%), Positives = 92/186 (49%)
 Q: 1596 YYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      Y L  + Y +S+ ++ +I S  L S   S+V  S   LFD+ +   +  T+L+ + V L I+I+ ++++ +++ + ++ K LG+ + E L I  + + L+ +++G++  L F  MI + A+I  P + W Y+ V A++ I+ +  FV+ YL+K ++
 S:  716 YGQLPQANTYLVSLRDTSATSIESQAGLLMSQSAVSSVVQNASA---IRLFDSVASSLNQTM---TILVIVSVLLAIVILYNLTNINVAERIRELSTTKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLVAGFYLHQFLIQMI-SPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDM 894
>gi|15903539|ref|NP_359089.1| hypothetical protein spr1496 [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|15459156|gb|AAL00300.1| Hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae R6] (924 aa)
Score = 118, Expect = 2.1e-03, Identities = 45/186 (24%), Positives = 92/186 (49%)
 Q: 1596 YYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      Y L  + Y +S+ ++ +I S  L S   S+V  S   LFD+ +   +  T+L+ + V L I+I+ ++++ +++ + ++ K LG+ + E L I  + + L+ +++G++  L F  MI + A+I  P + W Y+ V A++ I+ +  FV+ YL+K ++
 S:  738 YGQLPQANTYLVSLRDTSATSIESQAGLLMSQSAVSSVVQNASA---IRLFDSVASSLNQTM---TILVIVSVLLAIVILYNLTNINVAERIRELSTTKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLVAGFYLHQFLIQMI-SPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDM 916
>gi|168493553|ref|ZP_02717696.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] >gi|183576306|gb|EDT96834.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] (902 aa)
Score = 117, Expect = 2.2e-03, Identities = 46/186 (24%), Positives = 94/186 (50%)
 Q: 1596 YYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      Y L  + Y +S+ ++ +I S  L +   S+V  S   LFD+  I +L  T+L+ + V L I+I+ ++++ +++ + ++ +K LG+ + E L I  + + L+ +++G++  L F  MI + A+I  P + W Y+ V A++ I+ +  FV+ YL+K ++
 S:  716 YGQLPQANTYLVSLRDTSATSIESQAGLLMNQSAVSSVVQNASA---IRLFDS---IASSLNQTMTILVIVSVLLAIVILYNLTNINVAERIRELSTIKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLVAGFYLHQFLIQMI-SPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDM 894
>gi|188159619|ref|ZP_02998777.1| ABC transporter, permease protein, putative [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides LC str. GM12] (1773 aa)
Score = 115, Expect = 3.8e-03, Identities = 84/372 (22%), Positives = 160/372 (43%)
 Q:  769 SLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDD------IGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYVNSRMNKYLDNAYLSSTLKNNTN--------------------------LLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMV-IGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFR----ISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYENPMFEWQINPYKTIST 1140
      ++ ++ G   + FP   P+P  + G IY D   IG +  N +   +F IK +++ ++    N YLD+  S+ ++ N N              L +I++  +A ++  I LI L V +G+ S    ++ N  + + KANG+ + I+ S  + +  IS +G++   Q F+GI +++ + +  F I ++ ++    LF I +   P+ ++++ T++  +L  +K   LF  KF   + L+ S  F L +IL    I++G AIP   ++N+  N Y+ Y +      +  T+ + +  ++N +EN    N YKTI T
 S:  517 AVGLVVSGYAVDTYSFFPTSDPNVPLPKSDSGGLIYASDKTIDQIIGDQTDPSNNDQTTIYNFFLIKKQSDANLN--------NLYLDHFSKSTKIRENINAYNSKDKANTFYKTYDFDKSWYSLNWTLYQKITFYYSLATFLTAGLIALIAALAVFVGVIKS-------IQANAKQIGILKANGVYSKTIASSYIWYALILVLISIPIGWMFGTILQVPFVGIFKDYFSLKVEVIEFDWISVLISVAIFGFLIGLFSFIVALFNIHKPVLQVINHTKKWSRPRLTDWLKKY---LFKKIKFNNLLMLKLTESGKKPFSLLLILTFVATLFISIGIAIPSIAIHTKNNYFKNINYNNEYQI-----------FNNITNTPLGKDTLNLWNGHEN-----LDNSYKTIKT 891
>gi|83319322|ref|YP_424484.1| hypothetical protein MCAP_0511 [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] >gi|83283208|gb|ABC01140.1| membrane protein, putative [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] (1753 aa)
Score = 115, Expect = 4.3e-03, Identities = 84/376 (22%), Positives = 159/376 (42%)
 Q:  728 LSSNQKSVIPVSEWNKALLMNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQD-------IYFAIKFKNNGKVDL--EYVNSRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIY-LSSLLIKIYVEK----------------NRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSR--KIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYK 1103
      L+ NQ + +P   K+ + S +F   L  ++ ++   I+G T  + FP  + PIP +  +YV    +L + S+ N +    +F K +  +D+  Y + ++K D+    KN +    +    +IF  I+ + I Y +S+L+ + V         N  + + KA G S QIS+S  + +   S LG++V  Q +F+ + +++ IP+  T   L+ ++  L L+ ++   + P+ ++L+ +  +K + +K  K  F TKF ++L+ S   L V +    I+ G AIP  T +N+  + +Y+ YN    S L K
 S:  474 LNKNQGARLP----TKSEALISEQFAR-AHKLKLGQQIIVDGALLSIVGFATDAYSFFPTTDPDFPIPQSELGAILYVYKSTIKDILSSTSQSNTNRVSKGYLSFFLTKKHSTASIDMFNAYQMNDISKLYDSIKYQKEQKNKVSTWLNIKDFDH------SIFRFNWIIAPLAINTYKISTLIAALAVSLIAIIALIICIRKTIYFNAKQIGILKALGSSPLQISISYLAYILVIILTSVPLGWIVGLSTQSVFVKLFVHYFSIPLYSFTVEPFSLLISLLIFGLFGLIISLLTAFLITKKPLFDILAVKQNWSSSKFINRLKRTWFKKARFT-TKFSLTLASSGKKNIFLLVTVVGISTMFISAGLAIPSIAFTIKNTYYKSIKYANEYNYAKGVTNSPLTK 865
>gi|168483478|ref|ZP_02708430.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|172043087|gb|EDT51133.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] (902 aa)
Score = 115, Expect = 4.6e-03, Identities = 46/186 (24%), Positives = 93/186 (50%)
 Q: 1596 YYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      Y L  + Y +S+ ++ +I S  L +   S+V  S   LFD+  I +L  T+L+ + V L I+I+ ++++ +++ + ++ K LG+ + E L I  + + L+ +++G++  L F  MI + A+I  P + W Y+ V A++ I+ +  FV+ YL+K ++
 S:  716 YGQLPQANTYLVSLRDTSATSIESQAGLLMNQSAVSSVVQNASA---IRLFDS---IASSLNQTMTILVIVSVLLAIVILYNLTNINVAERIRELSTTKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLVAGFYLHQFLIQMI-SPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDM 894
>gi|168486980|ref|ZP_02711488.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|183570117|gb|EDT90645.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] (902 aa)
Score = 114, Expect = 5.6e-03, Identities = 44/186 (23%), Positives = 92/186 (49%)
 Q: 1596 YYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      Y L  + Y +S+ ++ +I S  L +   S+V  S   LFD+ +   +  T+L+ + V L I+I+ ++++ +++ + ++ K LG+ + E L I  + + L+ +++G++  L F  MI + A+I  P + W Y+ V A++ I+ +  FV+ YL+K ++
 S:  716 YGQLPQANTYLVSLRDTSATSIESQAGLLMNQSAVSSVVQNASA---IRLFDSVASSLNQTM---TILVIVSVLLAIVILYNLTNINVAERIRELSTTKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLVAGFYLHQFLIQMI-SPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDM 894
>gi|149011487|ref|ZP_01832734.1| isoleucyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|147764477|gb|EDK71408.1| isoleucyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] (902 aa)
Score = 113, Expect = 6.7e-03, Identities = 45/186 (24%), Positives = 93/186 (50%)
 Q: 1596 YYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      Y L  + Y +S+ ++ +I S  L +   S+V  S   LFD+  I +L  T+L+ + V L I+I+ ++++ +++ + ++ +K LG+ + E L I  + + L+ +++G++  L F  MI + A+I  P + W Y+ V ++ I+ +  FV+ YL+K ++
 S:  716 YGQLPQANTYLVSLRDTSATSIESQAGLLMNQSAVSSVVQNASA---IRLFDS---IASSLNQTMTILVIVSVLLAIVILYNLTNINVAERIRELSTIKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLVAGFYLHQFLIQMI-SPATILFYPQVGWEVYVIPVATVSIILTLLGFFVNYYLRKVDM 894
>gi|182684595|ref|YP_001836342.1| hypothetical protein SPCG_1625 [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|182629929|gb|ACB90877.1| hypothetical protein SPCG_1625 [Streptococcus pneumoniae CGSP14] (924 aa)
Score = 113, Expect = 7.5e-03, Identities = 45/186 (24%), Positives = 93/186 (50%)
 Q: 1596 YYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      Y L  + Y +S+ ++ +I S  L +   S+V  S   LFD+  I +L  T+L+ + V L I+I+ ++++ +++ + ++ +K LG+ + E L I  + + L+ +++G++  L F  MI + A+I  P + W Y+ V ++ I+ +  FV+ YL+K ++
 S:  738 YGQLPQANTYLVSLRDTSATSIESQAGLLMNQSAVSSVVQNASA---IRLFDS---IASSLNQTMTILVIVSVLLAIVILYNLTNINVAERIRELSTIKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLVAGFYLHQFLIQMI-SPATILFYPQVGWEVYVIPVATVSIILTLLGFFVNYYLRKVDM 916
>gi|115252772|emb|CAK98208.1| hypothetical transmembrane protein [Spiroplasma citri] (280 aa)
Score = 110, Expect = 1.8e-02, Identities = 39/182 (21%), Positives = 91/182 (50%)
 Q: 1599 LSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIA-GIVIINFIFVSVYLKKQN 1780
      S TD Y + M +N  L L++ L    + +N  F TL + Y+  RT+ + +L L + ++ +I+ ++ ++++ + R+ + ILK LGY  + + +L ++ +++ ++ ++  L   ++F + + L  + + SY+ + +A G ++I+ I V ++ K+N
 S:  94 FSLTDNYDFT--MFDNNKKLHLKNALDLRTNLKLLNGLNKIWPFDTLRENYSQGMRTVRDVLNVLEGLTIAIVALILSVLIAMVLDENRRTILILKVLGYPTWKIITIVLGFYLFAIILGYVLSYVIAQLLWNVIANIVFKSTGMLL--ILSFSSYVVSIATLAIGFILISVIGVGIWKIKKN 272
>gi|77360333|ref|YP_339908.1| lipoprotein releasing system transmembrane protein [Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125] >gi|76875244|emb|CAI86465.1| putative lipoprotein releasing system transmembrane protein [Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125] (414 aa)
Score = 108, Expect = 2.6e-02, Identities = 39/135 (28%), Positives = 72/135 (53%)
 Q: 1636 INSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLL-ICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKL--VAILKTLGYSDRENLLSILM-----IFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFI 1770
      I+ + Y + F T ++++ + ++ T++ I +F+ + +  IVSS++M  K  +AILKT+G D  L + +M   FV V+L SLI G+++ ++S F         W+S L+G  + G+ I F+
 S:  247 IDDYVYISSWFRTQGSLYQDIQMVRTIVYIVVFLIIAVASFNIVSSLVMEVREKQGNIAILKTMGAKDSTILATFVMQGLTQAFVGVVLGSLI-GVVLAINISELFT----------------WLSQLFGANPLQGVYFIEFL 372
>gi|149177070|ref|ZP_01855678.1| hypothetical protein PM8797T_12051 [Planctomyces maris DSM 8797] >gi|148844135|gb|EDL58490.1| hypothetical protein PM8797T_12051 [Planctomyces maris DSM 8797] (795 aa)
Score = 108, Expect = 2.9e-02, Identities = 58/267 (21%), Positives = 117/267 (43%)
 Q:  771 DFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDI-YFAIKFKNNGKVD--LEYVNSRMNKYLDNAYLSSTLKNNTN--LLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIP-IGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKF 1037
      + +I+G+ S E + ++   +P P+T G Y+    +    NQ + + A +F++ +V  L+ +  ++ Y  + ++ L  ++  L + I     + + A IL + +++   +LL+  E+ R +  KA G S +I L  FG+   G+LG ++ Y  G    NF+ P +  + + L+G + S++   F V+G R R+ +  LS E ++  L  ++R+I L + F
 S:  165 ELLIVGTAISSEFVY-LIGPGGLVPEPETYGVFYLKHDYAEDVFGFEGAANQILGHLAPEFQSPDRVRQILDQLELNLDDY--GVFSTTPLAQQSSHWFLKSEIDG-------LKVSATILPTIFLIVAALALNLLMSRMAEQQRTIVGTLKALGYSNQEIFLHFIQFGLLIGIAGGLLGILIGYSLAGAMTAQYRNFFEFPSLINQMYPRVILLGMLISIF-----FAVLGTFRGVRSVVR--LSPAEAMRPKPPL---RARRILLEKIHAF 417
>gi|94994512|ref|YP_602610.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS10750] >gi|94548020|gb|ABF38066.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS10750] (878 aa)
Score = 108, Expect = 3.0e-02, Identities = 32/130 (24%), Positives = 72/130 (55%)
 Q: 1652 IFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      + +L + TLL+ L + L I+I+ ++++ +++ + ++ +K LG+ D+E L I  + + L+ +++GI +  L T+  MI +  I   +D  YL ++ I ++ + I+V+ +LKK ++
 S:  742 VVTSLNQVMTLLVFLSILLAIVILYNLTTINIAERIRELSTIKVLGFYDQEVTLYIYRETISLSLVGILLGIYLGKGLHTYIMTMI-STGDIQFGVKVDAYVYLVPILVILSLLAVLGIWVNCHLKKVDM 870
>gi|15675215|ref|NP_269389.1| hypothetical protein SPy_1255 [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|13622383|gb|AAK34110.1| hypothetical protein SPy_1255 [Streptococcus pyogenes M1 GAS] (878 aa)
Score = 106, Expect = 4.4e-02, Identities = 32/130 (24%), Positives = 72/130 (55%)
 Q: 1652 IFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      + +L + TLL+ L + L I+I+ ++++ +++ + ++ +K LG+ D+E L I  + + L+ +++GI +  L T+  MI +  I   +D  YL ++ I ++ + I+V+ +LKK ++
 S:  742 VVTSLNQVMTLLVFLSILLAIVILYNLTTINIAERIRELSTIKVLGFYDQEVTLYIYRETISLSLVGILLGIYLGKGLHTYIMTMI-STGDIQFGVKVDAYVYLVPILVILSLLAVLGIWVNRHLKKVDM 870
>gi|71903603|ref|YP_280406.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|71802698|gb|AAX72051.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS6180] (878 aa)
Score = 106, Expect = 4.5e-02, Identities = 32/130 (24%), Positives = 72/130 (55%)
 Q: 1652 IFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      + +L + TLL+ L + L I+I+ ++++ +++ + ++ +K LG+ D+E L I  + + L+ +++GI +  L T+  MI +  I   +D  YL ++ I ++ + I+V+ +LKK ++
 S:  742 VVTSLNQVMTLLVFLSILLAIVILYNLTTINIAERIRELSTIKVLGFYDQEVTLYIYRETISLSLVGILLGIYLGKGLHTYIMTMI-STGDIQFGVKVDAYVYLVPILVILSLLAVLGIWVNRHLKKVDM 870
>gi|56808389|ref|ZP_00366142.1| COG0577: ABC-type antimicrobial peptide transport system, permease component [Streptococcus pyogenes M49 591] (851 aa)
Score = 106, Expect = 4.5e-02, Identities = 32/130 (24%), Positives = 72/130 (55%)
 Q: 1652 IFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      + +L + TLL+ L + L I+I+ ++++ +++ + ++ +K LG+ D+E L I  + + L+ +++GI +  L T+  MI +  I   +D  YL ++ I ++ + I+V+ +LKK ++
 S:  715 VVTSLNQVMTLLVFLSILLAIVILYNLTTINIAERIRELSTIKVLGFYDQEVTLYIYRETISLSLVGILLGIYLGKGLHTYIMTMI-STGDIQFGVKVDAYVYLVPILVILSLLAVLGIWVNRHLKKVDM 843
>gi|50914301|ref|YP_060273.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS10394] >gi|50903375|gb|AAT87090.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS10394] (878 aa)
Score = 106, Expect = 4.6e-02, Identities = 32/130 (24%), Positives = 72/130 (55%)
 Q: 1652 IFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      + +L + TLL+ L + L I+I+ ++++ +++ + ++ +K LG+ D+E L I  + + L+ +++GI +  L T+  MI +  I   +D  YL ++ I ++ + I+V+ +LKK ++
 S:  742 VVTSLNQVMTLLVFLSILLAIVILYNLTTINIAERIRELSTIKVLGFYDQEVTLYIYRETISLSLVGILLGIYLGKGLHTYIMTMI-STGDIQFGVKVDAYVYLVPILVILSLLAVLGIWVNRHLKKVDM 870
>gi|94990589|ref|YP_598689.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94544097|gb|ABF34145.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS10270] (878 aa)
Score = 106, Expect = 4.7e-02, Identities = 32/130 (24%), Positives = 72/130 (55%)
 Q: 1652 IFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      + +L + TLL+ L + L I+I+ ++++ +++ + ++ +K LG+ D+E L I  + + L+ +++GI +  L T+  MI +  I   +D  YL ++ I ++ + I+V+ +LKK ++
 S:  742 VVTSLNQVMTLLVFLSILLAIVILYNLTTINIAERIRELSTIKVLGFYDQEVTLYIYRETISLSLVGILLGIYLGKGLHTYIMTMI-STGDIQFGVKVDAYVYLVPILVILSLLAVLGIWVNRHLKKVDM 870
>gi|94988699|ref|YP_596800.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94992522|ref|YP_600621.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS2096] >gi|94542207|gb|ABF32256.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94546030|gb|ABF36077.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS2096] (878 aa)
Score = 106, Expect = 4.7e-02, Identities = 32/130 (24%), Positives = 72/130 (55%)
 Q: 1652 IFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      + +L + TLL+ L + L I+I+ ++++ +++ + ++ +K LG+ D+E L I  + + L+ +++GI +  L T+  MI +  I   +D  YL ++ I ++ + I+V+ +LKK ++
 S:  742 VVTSLNQVMTLLVFLSILLAIVILYNLTTINIAERIRELSTIKVLGFYDQEVTLYIYRETISLSLVGILLGIYLGKGLHTYIMTMI-STGDIQFGVKVDAYVYLVPILVILSLLAVLGIWVNRHLKKVDM 870
>gi|71910778|ref|YP_282328.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|71853560|gb|AAZ51583.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS5005] (391 aa)
Score = 105, Expect = 5.4e-02, Identities = 32/130 (24%), Positives = 72/130 (55%)
 Q: 1652 IFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      + +L + TLL+ L + L I+I+ ++++ +++ + ++ +K LG+ D+E L I  + + L+ +++GI +  L T+  MI +  I   +D  YL ++ I ++ + I+V+ +LKK ++
 S:  255 VVTSLNQVMTLLVFLSILLAIVILYNLTTINIAERIRELSTIKVLGFYDQEVTLYIYRETISLSLVGILLGIYLGKGLHTYIMTMI-STGDIQFGVKVDAYVYLVPILVILSLLAVLGIWVNRHLKKVDM 383
>gi|50365078|ref|YP_053503.1| unknown substrate ABC transporter permease component [Mesoplasma florum L1] >gi|50363634|gb|AAT75619.1| unknown substrate ABC transporter permease component [Mesoplasma florum L1] (1724 aa)
Score = 105, Expect = 6.5e-02, Identities = 78/373 (20%), Positives = 166/373 (44%)
 Q:  758 NLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYVNSRMNKYLDNAYLSSTLKNNT---NLLTARISY---PRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSL------SKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNL-----QTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYENPMFEW 1130
      N+ N + I   ++G T  + +P+V  P P +  IY  G  L+  E +Q     N  L  ++ +K +   + L NT  N + R+++  P +++G + I I + V++ VI +  + IK V+ N  +A+ KA G++++ I+ S + G+  F+  +G++V  Q +F+ +  ++ + I + + S + L+ + +  A ++ ++   R + +L+  ++K  +  +R  +FA +KF + SL    + T  FVI S+  +I G +IP  ET++N  ++ Y+ ++     P +S +  ++  +  +  +  Y NP + +
 S:  520 NIKNNSTIKIGPQVLTVVGIATDTFSYYPIVDENVPFPQYRNSAIIY----GTEQTLFPIVENSQSTSKEQISNTNINYFLWSKDNSASKNFETFASFTPLSKNTKTFNESSYRMNWVLQPSIVSGLLII-MISISVIVGVISLLGVVIYIKKMVKANIKQIAILKAMGVNSFSIAKSYAAVGLIITFLVIPIGWMVGTSVQLIFIKMFIPYFSVQISQISISMVALLIGVFAFGFAVIILSILFAYIETREDVTLMLNKVGKVKQQAAIMNWINR---VFANSKFTLRFSLIVSASAIRNTTTTAFVIFISS--FLIFFGLSIPALVETTKNGYYNHLNYNNQHRFVENVYNAPLSKSTISYTEDLKTIDANYKTTSLMEYYSNPTYSY 899
>gi|109646336|ref|ZP_01370240.1| protein of unknown function DUF214 [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] >gi|109641582|gb|EAT51136.1| protein of unknown function DUF214 [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] (794 aa)
Score = 105, Expect = 6.9e-02, Identities = 52/221 (23%), Positives = 90/221 (40%)
 Q:  774 IIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYVNSRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRV-IAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQG-MFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCV 994
      I+G+  E + +    P+ + G IYV   ++L   VN   ++  +G D + V + + K L  L ST++  + +    +   IF ++ +  VI IY++  +  +E R + V KA G S W I L  + +  + ILG ++ F G  LGI N+F+ +P  +   ++ A   L L FCV
 S:  167 IVGTVKGPEYMYEIRDATEVFPDHEKFGVIYVQASYLQTILDYKGSVND---ISVLLTKDG--DSKKVKAELEKMLAPYGLVSTVEKKDQISYSMFHSDETGLQSMAAIFPMLFFIASAVI-IYIT---MTRMIENQRTLMGVFKALGYSDWDIMLHYQTYPLLVGILGSILGSLIGLFFIGEALLGIFNSFYNLPTENSSVQLAMVVPA----SLTALFFCV 376
>gi|89894072|ref|YP_517559.1| hypothetical protein DSY1326 [Desulfitobacterium hafniense Y51] >gi|89333520|dbj|BAE83115.1| hypothetical protein [Desulfitobacterium hafniense Y51] (791 aa)
Score = 104, Expect = 7.1e-02, Identities = 52/221 (23%), Positives = 90/221 (40%)
 Q:  774 IIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYVNSRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRV-IAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQG-MFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCV 994
      I+G+  E + +    P+ + G IYV   ++L   VN   ++  +G D + V + + K L  L ST++  + +    +   IF ++ +  VI IY++  +  +E R + V KA G S W I L  + +  + ILG ++ F G  LGI N+F+ +P  +   ++ A   L L FCV
 S:  164 IVGTVKGPEYMYEIRDATEVFPDHEKFGVIYVQASYLQTILDYKGSVND---ISVLLTKDG--DSKKVKAELEKMLAPYGLVSTVEKKDQISYSMFHSDETGLQSMAAIFPMLFFIASAVI-IYIT---MTRMIENQRTLMGVFKALGYSDWDIMLHYQTYPLLVGILGSILGSLIGLFFIGEALLGIFNSFYNLPTENSSVQLAMVVPA----SLTALFFCV 373
>gi|83319828|ref|YP_424016.1| hypothetical protein MCAP_0018 [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] >gi|83283714|gb|ABC01646.1| membrane protein, putative [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] (1797 aa)
Score = 104, Expect = 7.4e-02, Identities = 81/359 (22%), Positives = 156/359 (43%)
 Q:  768 NSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYT-NSEVNQDIYFAIKF---KNNGKVDLEYV--------------------NSRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMV-IGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSR--KIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYK-----YQEYTDLGITDEE----RGIFNIYENP 1126
      N+  I+ G   + FP   P+P  + G IY D  N +L  NS  D   F  KNN ++++ V           + + + N  S + +  L R+++  +A ++  I L+ L V +G+ S    ++ N  + + KANG S+ IS S  + +  FI+ LG++   Q F+ I +++    T+ + + +I  +  +F + +  + P+ +++ S+++  K+  + R K P F T  + L+ S  F L ++L  G  ++ G AIP  + ++++   Y+ +Y +   S L K   + + + T +E   G N YE+P
 S:  534 NAKGLIVTGYAVDTYSFFPTSDPNVPLPKSDSGGLIYADFTTINQILGDGNSATGNDQTSTFNFFLIKNNNSLNIKNVYFDHFSVADKIRDNIIAKQKGTEIQTFYKNQQFSDSSYSLNWTLYQRVAFWYSLATFLTASLIALVSALAVFVGVIKS-------IQANSKQIGILKANGASSSTISWSYVSYAVILVFIAIPLGWMAGTMLQVPFVAIFKDYFSFKTNVLTYDWLAPLISIIIFGVLIGVFSFLVALFHIKKPVLDIIKSSKKWSKPKITDWLHKRIFKKPRFT-TLLMLKLTESGKKPFSLLLVLVFVGTLFVSAGIAIPSVTKYAKDNYFKKVNYNNQYEIYNSLSNSPLGKDVFNFWNGHEQIDNTYKEIKDSSGTINYYEDP 920
>gi|45200983|ref|NP_986553.1| AGL114Cp [Ashbya gossypii ATCC 10895] >gi|44985753|gb|AAS54377.1| AGL114Cp [Ashbya gossypii ATCC 10895] (786 aa)
Score = 104, Expect = 7.5e-02, Identities = 45/150 (30%), Positives = 76/150 (50%)
 Q:   6 KQVLKSFKSSILLLIGLFFISFAIVFATFSSLYFSNNISSSYSTMESSSKGSQ-------AILETKDDSLKNGTLEYDYDSLNSLQSISSSNGVYFSSLEDYAEIEKSFIYPVTNLYHSSFTKQGSVSNYIFAYYTDTSSNNPYFTGTGINSFDSIY 155
      ++++KS+ S+ L IG+F I + I + ++L   IS +S++  + +Q    A+L T  +L N + Y Y+ L  Q + S    S E+ + + K+F Y  NL+  FT G+ SNY +AY +DT +  Y  T + F  Y
 S:  435 ERLIKSY--SVTLFIGIFSIFWIIPVSYLATLLNIKTISKFWSSLGKFLEDNQWAENIVTALLPTYIFTLFNFGIPYLYERLTEHQGLVSY------SEEELSLVSKNFFYIFVNLF-LVFTLAGTASNY-WAYLSDT-TKIAYQLATSVKEFSLFY 580
>gi|148984085|ref|ZP_01817380.1| hypothetical protein CGSSp3BS71_02652 [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|147923374|gb|EDK74487.1| hypothetical protein CGSSp3BS71_02652 [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] (129 aa)
Score = 104, Expect = 7.6e-02, Identities = 30/121 (24%), Positives = 68/121 (56%)
 Q: 1661 TLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      T+L+ + V L I+I+ ++++ +++ + ++ +K LG+ + E L I  + + L+ +++G++  L F  MI + A+I  P + W Y+ V ++ I+ +  FV+ YL+K ++
 S:   2 TILVIVSVLLAIVILYNLTNINVAERIRELSTIKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLVAGFYLHQFLIQMI-SPATILFYPQVGWEVYVIPVATVSIILTLLGFFVNYYLRKVDM 121
>gi|50364974|ref|YP_053399.1| unknown substrate ABC transporter permease component [Mesoplasma florum L1] >gi|50363530|gb|AAT75515.1| unknown substrate ABC transporter permease component [Mesoplasma florum L1] (1814 aa)
Score = 102, Expect = 1.3e-01, Identities = 81/339 (23%), Positives = 161/339 (47%)
 Q:  755 WKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKF--KNNGKVDLEYVNSRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTAR---ISY------------------------PRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFS-----AIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKF------RISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQ 1093
      +K+ S  K+ I + +FII G G+   +P+V E P+ +   +Y   N ++  +E +D+ F  + ++N K D E + RM+ + D++ LS+ K + + + ++  +S+            P+++  V I +I+ V+++++    IK ++ N  +  KA G+ ++++SLS  + I  FI  L ++ A F Q +  +  ++  + E F    + ++ IGSL L++ + ++ V +   IN+  +++ KV  L   RK+ + + F   +ISL SK  I F L +  +IT   P       QY+ +Y +Q
 S:  559 FKNGYSVGDKIKIGNSNFIISGFGSDALTYYPLVDPEVPLSDVANSVIVYAPKYVINEIMKNGNE--KDVTFTTYYFIRDNLK-DKETIGKRMSNF-DSSLLSNKSKLSESFIDSKNENLSFGDKKSANEIKLFEKTYFNLNWTLQPKMLE-IVTIISIVTSVLVLIMSFVSIVFGIKKTIDHNSSQIGFLKAKGVDSYRLSLSYIGYSIILLFIIVPLAWLAAGFFQEIITKLFATYFSTTLYEFVFDYKILLILLVVFGIGSLILSYFIAFLL-VSKDVMQIINK---ESQQRKVRNWL----PRKLNVINIIDFKFRFPLKISLRGSKQIAMISFTALITT--FVITFSVLTPSMLNVYIRDAGKYYQYNNQYVMQ 922
>gi|116629719|ref|YP_814891.1| peptide ABC transporter permease [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] >gi|116095301|gb|ABJ60453.1| ABC-type antimicrobial peptide transport system, permease component [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] (859 aa)
Score = 102, Expect = 1.3e-01, Identities = 42/171 (24%), Positives = 87/171 (50%)
 Q: 1611 MSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIV---AINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFF--NFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      M+ N ++ L+S +Q++  S++  A+N+   +   ++ +++ + LLI L V L I++I +++ + + + ++ LK LG+ ++E L I  + + ++ ++ G ++  L +F  N  NA   P I + +YL  I  I I IFVS +K+ N+
 S:  679 MNTNAQLIELKSDVQTDDFANSLMKTGAVNAINLNTSNKQIIDSLIQSMDKVMFLLIGLAVLLAIVVIFTLTTTNLEERMREISTLKVLGFYNKEASLYIYRETIILSILGILFGFLIGNWLHSFIIDNLAPMNAM---FRPGILFSNYLLSAIIPLAITAIMAIFVSREIKEVNM 851
>gi|119472996|ref|ZP_01614831.1| putative lipoprotein releasing system transmembrane protein [Alteromonadales bacterium TW-7] >gi|119444616|gb|EAW25927.1| putative lipoprotein releasing system transmembrane protein [Alteromonadales bacterium TW-7] (414 aa)
Score = 100, Expect = 2.3e-01, Identities = 37/135 (27%), Positives = 70/135 (51%)
 Q: 1636 INSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLL-ICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKL--VAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFI 1770
      I+ + Y + F T ++++ + ++ T++ I +F+ + +  IVSS++M  K  +AILKT+G D   +IL FV  L  VG++  L +F  ++  ++ +S  W+S L G  + G+ I F+
 S:  247 ISDYVYISSWFRTQGSLYQDIQMVRTIVYIVVFLIIAVASFNIVSSLVMEVREKEGNIAILKTMGAKDS----TILATFVMQGLTQAFVGVL----LGSFIGVVL----ALNISELFAWLSQLMGANPLEGVYFIEFL 372
>gi|21910427|ref|NP_664695.1| hypothetical protein SpyM3_0891 [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28896003|ref|NP_802353.1| hypothetical protein SPs1091 [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|21904625|gb|AAM79498.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28811253|dbj|BAC64186.1| hypothetical protein [Streptococcus pyogenes SSI-1] (878 aa)
Score = 100, Expect = 2.5e-01, Identities = 31/130 (23%), Positives = 71/130 (54%)
 Q: 1652 IFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      + +L + TLL+ L + L I+I+ ++++ +++ + ++ +K LG+ D+E L I  + + L+ +++GI +  L T+  MI +  I   +D  YL ++ I ++ + I+ + +LKK ++
 S:  742 VVTSLNQVMTLLVFLSILLAIVILYNLTTINIAERIRELSTIKVLGFYDQEVTLYIYRETISLSLVGILLGIYLGKGLHTYIMTMI-STGDIQFGVKVDAYVYLVPILVILSLLAVLGIWGNRHLKKVDM 870
>gi|42560593|ref|NP_975044.1| permease [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|42492089|emb|CAE76686.1| Predicted permease [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] (1795 aa)
Score = 98, Expect = 3.5e-01, Identities = 84/359 (23%), Positives = 156/359 (43%)
 Q:  768 NSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLL------YTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYVN--SRMNKYLDNAY----------------LSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMV-IGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSR--KIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYK-----YQEYTDLGITDEE----RGIFNIYENP 1126
      N+  I+ G   + FP   P+P  + G IY D  N +L    N + +  +F IK N+ +  Y + S NK DN          S++ +  L +IS+  +A ++  I L+ L V +G+ S    ++ N  + + KANG S+ IS S  + +  FI+ LG++   Q F+ I +++    + + + +I  +  +F + +  + P+ +++ S+++  K+  +   K P FA T  + L+ S  F L ++L  G  ++ G AIP  + ++++   Y +Y +   S L K   + + + T +E   G N YENP
 S:  532 NAKGLIVTGYAVDTYSFFPTSDPNVPLPKSDSGGLIYADFATINQILGDGNSATANDQTSTFNFFLIKKNNSLNIKNVYFDHFSVANKIRDNILAKQKGTEIQTFYQEREFSNSWYSLNWTLYQKISFWYSLATFLMASLITLVSALAVFVGVIKS-------IQANSKQIGILKANGASSATISWSYVSYAVILVFIAIPLGWMAGTMLQVPFVAIFKDYFSFKTNVLIYDWLAPLISIIIFGVLIGVFSFLVALFHIKKPVLDIIKSSKKWSKPKITDWLHKHIFKKPRFA-TLLMLKLTESGKKPFSLLLVLVFIGTLFVSAGVAIPSVTKYAKDNYFKKVNYDNQYEIYNSLSNSPLGKDVFNFWNGHEQIDNTYKEIKDPSGTINYYENP 918
>gi|114567229|ref|YP_754383.1| hypothetical protein Swol_1714 [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] >gi|114338164|gb|ABI69012.1| conserved hypothetical protein [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] (791 aa)
Score = 98, Expect = 4.1e-01, Identities = 46/232 (19%), Positives = 100/232 (43%)
 Q:  770 LDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYVNSRMNKYL-DNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIP--IGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTF 1001
      +  +IG+ TS E +P+  S P P+ G + + +  +L  ++NQ   +    VD E + ++ K L   +SS + +  ++ +   + G + +FA+ L ++ ++  + +++  +  R+P+ V KA G  +I  + +G+A  ++ ILG +   +  +  F+ +P  E F +    LY +FL+ ++G+  F
 S:  164 VSLTVIGTATSPEFIYPMKDAGSLFPEPERFGILMLSQLQAQQILGLPGQINQ-----LLVDLAPGVDEEKIKEQVEKILAPYGNISSYPRKDQ---SSHLVLQAELDG-IKLFALTLPLIFFLVAAGIQFIILTRLIRSQRLPIGVMKALGYDNCRIMWHYTSYGLAVGLVAAILGTGLGIALTAVLNNLYAQFFNLPSMTNEINFRVV--------LY-SFLITSLVGIASGF 380
>gi|29375889|ref|NP_815043.1| permease domain protein [Enterococcus faecalis V583] >gi|29343351|gb|AAO81113.1| permease domain protein [Enterococcus faecalis V583] (878 aa)
Score = 98, Expect = 4.5e-01, Identities = 34/151 (22%), Positives = 68/151 (45%)
 Q: 1631 PSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNL 1781
      P ++ I   + FD  + ++L ++ +LI +  L +I++ ++++ +S+ + ++ +K LG+ DRE  +  + + I +IVG   L +     I SP I W SYLY +   +  + +  LKK N+
 S:  724 PKVLNITFLTAMKGSFDD---MLKSLDIVIWVLIAVSGSLALIVLYNLTNINVSERIRELSTIKVLGFYDREVTTYVYRENIILTFIGIIVGCFFGKILHQYI-LATVEVDLIMFSPIIHWPSYLYSAVITMCFTLFVMVIMHRKLKKINM 870
>gi|90417519|ref|ZP_01225441.1| hypothetical protein GB2207_03202 [marine gamma proteobacterium HTCC2207] >gi|90330672|gb|EAS45956.1| hypothetical protein GB2207_03202 [marine gamma proteobacterium HTCC2207] (405 aa)
Score = 96, Expect = 7.5e-01, Identities = 31/117 (26%), Positives = 63/117 (53%)
 Q: 1642 FQTLFDTYTTIFRTLLVIETLL-ICLFVPLIIIIIMIVSSVMMS--DFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGV 1758
      F+ F T+ +++ + +  ++ + +F+ + I  ++S +MMS D RK +AIL+TLG + RE L  L  V + L +++G++ + L F      +++ + W+ L+GV
 S:  242 FRDWFQTHGNLYQAIQLSRNMVGLLIFMIIAIAAFNVISMLMMSVMDKRKDIAILQTLGLTRREILQLFLTQGVLIGLFGILIGVL-LGVLGCF-----------WVADLVLWLESLFGV 349
>gi|50364884|ref|YP_053309.1| unknown substrate ABC transporter permease component [Mesoplasma florum L1] >gi|50363440|gb|AAT75425.1| unknown substrate ABC transporter permease component [Mesoplasma florum L1] (1186 aa)
Score = 95, Expect = 8.4e-01, Identities = 26/119 (21%), Positives = 63/119 (52%)
 Q: 1667 FVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNLKNSI 1785
      V +++ I +++ S+++ + + + + K+LGY RE  ++ ++  + +LIV +++   + + +I+ A I L  + +  LYG+I + +++  + +Y K+QN K I
 S: 1067 LVGMVLSISLVLISLILFENKNTIILFKSLGYKTREINKYLVTGYLIAAIGALIVALVINNFTIGYLSPIIYETAGISLIYVLSFSYVLYGIILSSTFILLILTSIKIYTKRQNPKEII 1185
>gi|150388436|ref|YP_001318485.1| hypothetical protein Amet_0599 [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] >gi|149948298|gb|ABR46826.1| protein of unknown function DUF214 [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] (785 aa)
Score = 95, Expect = 8.8e-01, Identities = 43/195 (22%), Positives = 88/195 (45%)
 Q:  774 IIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYVNSRMNKYLDNAYLSSTLKN----NTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPI 968
      +IG  S E + + + +S +P P+ G IYV +  S+L   N+   IK ++   ++ +  +  LD  + T+K   + +++  +S  +A V + + L+V ++I I LS +   V+ +R+ + V KA G  + I   + +A  + ++G + + F  F +  F+ IP+
 S:  165 MIGIVGSPEYIYLMENQQSLLPTPERFGVIYVTEEFAQSVLGFQGSYNE---VMIKIEDEHLDRIDSITDEIEDQLDRYGVRRTIKREDQLSNSMMMEEVSQLDQMATSVPL--LFLVVAAVIINIMLSRI-----VKNDRMAIGVMKALGYGNFNIMGHYVKYALAIGLVGAVIGIIFSVFLSQAFTNLYIQFFNIPL 353