>gi|26553561|ref|NP_757495.1| phosphomannomutase [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453567|dbj|BAC43899.1| phosphomannomutase [Mycoplasma penetrans HF-2] (555 aa)
Score = 2866, Expect = 0.0e+00, Identities = 555/555 (100%), Positives = 555/555 (100%)
 Q:   1 MKIFQEKNPSSMHANVNPLSKAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLRS 555
      MKIFQEKNPSSMHANVNPLSKAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLRS
 S:   1 MKIFQEKNPSSMHANVNPLSKAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLRS 555
>gi|31544786|ref|NP_853364.1| hypothetical protein MGA_0358 [Mycoplasma gallisepticum R] >gi|31541632|gb|AAP56932.1| CpsG [Mycoplasma gallisepticum R] (559 aa)
Score = 1208, Expect = 2.2e-130, Identities = 246/531 (46%), Positives = 343/531 (64%)
 Q:  16 VNPLSKAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKS-NPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLD-EIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGET----KEICDQILKALK 546
      +N  K WL  ++S  K I M+E+E+  F+  L FGTAGIR MGPG  +N FTY QM+ G R+L++K  +P ++AHDNR N ++A +I  LTS GI+V+L+ N+I +TPI+SY++   D I TASHN K  GFK YN G Q+L+ +A +I+ MP+  I++ Y PN L+ + D I + YF  YR L T+  K+F VI T HG ASY LP +L+  Y N+I  +QC D NFTY+ + NPE + S+DL+LKYA+ Y A+IML DPD+DRLAV V+H N++ Y GN+MGIIF +Y+L K+ K P++VS++VSTN IDRI KYN V+R TGFKW+GN+  H D+ DF++GFEEAIG+L + IG DKD FQ AALALE+Y   ++ T+VD+L+ EI+ +FG  +T++ I L+WK++ + M++    I  +I I+WN+  L+W LE+D W++FRLSGTEPKFK YY +YG +  KE +QI K LK
 S:  17 MNNTVKYWLVHPKVSKDLKAQIKAMSEQELAYAFNEKPLGFGTAGIRQKMGPGYRYLNDFTYAQMAFGYGRFLIDKFGFSPRCVIAHDNRKNGVHFAKIITDVLTSMGIEVYLFDNNKISSTPILSYAIPRYNADGGINVTASHNRKTDNGFKTYNEKGAQLLNQDAQKIIDFMPKSCEILNLEYQPNDRLVKFIPDEIYDRYFADIYRDLYTTDHKEVKDFKVIFTGQHGAASYWLPEMLRRFNY-NVIPVKEQCKYDENFTYTKSPNPEARESWDLALKYAQHYGADIMLATDPDADRLAVAVKHNNEFRYFNGNEMGIIFAYYILKYKQLTKRPYIVSSYVSTNLIDRIIAKYNGVVYRVGTGFKWIGNKAIDHKDQEDFILGFEEAIGALPTTIGSDKDSFQTAALALEIYNECLKRKITMVDFLEREIYPQFGFIHNDTITTLINDLDWKKKANDWMERLKRYDQPYINDRKIVSIKWNQAGDCLDWILEDDSWIRFRLSGTEPKFKFYYNLYGNSLKQLKEEANQITKTLK 552
>gi|1352196|sp|P47723|MANB_MYCPI Phosphomannomutase (PMM) >gi|401786|gb|AAA25434.1| phosphomannomutase (544 aa)
Score = 1190, Expect = 2.2e-128, Identities = 239/537 (44%), Positives = 347/537 (64%)
 Q:  17 NPLSKAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNP--TVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDE-IFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYML 553
      N + K WL S+ +  K++I KM EE++ FS + LSFGTAGIRA M PGT +N TY QM+ G ++L NK SN  +VIVAHDNR N  +++ +  LTS ++  K  +  + SY++R+   A+I TASHNPK  GFK+YN TG Q+L + ++V MP  +ID   + LI+Y ++ I  Y+E  + LI TNI  K F ++ + HGTA  LP LK +GY+NIIL +QC+ D NF+ +  NPE++A++DLS++YA+K AN+++ VDPD+DR A+ VR+KN W +L+GNQMGII+T Y+L NK F K P++VS++VSTN IDRI ++Y+ +V+R TGFKWVG+++NK D +FVVGFEEA+G+LNS I RDKD +QAAALALE+Y     ++D+L++ I+ ++G  +T+S+   NWKE +++ +DK   K I  I I++NE   +W L+ D W++FR+SGTEPKFK+YY +YGE   Q K + D+ + +L
 S:   3 NEIVKKWLSSDNVPQTDKDIISKMKNEELELAFSNAPLSFGTAGIRAKMAPGTQFLNKITYYQMATGYGKFLKNKFSNQNISVIVAHDNRNNGIDFSIDVTNILTSLELEFICLKIINLLLRQLFSYAIRKLNAQGAVIVTASHNPKEDNGFKIYNETGAQVLPDDGLKVVELMPNVFEMIDLKVANDDSLITYLNEDIFRQYYEDCKQALIKTNINESKEFSIVFSGQHGTACKRLPEFLKLLGYKNIILVEEQCIFDGNFSNTPTPNPENRAAWDLSIEYADKNNANVIIQVDPDADRFALGVRYKNSWRFLSGNQMGIIYTDYILKNKTFTKKPYIVSSYVSTNLIDRIIKEYHGEVYRVGTGFKWVGDKINKIKDSEEFVVGFEEAVGALNSTINRDKDAYQAAALALEIYNECLKNNINIIDHLEKNIYGKYGIIHNDTISFTFVENNWKELVKKSLDKILKYSEKTIGNRTITSIKYNEVGGCYDWILDGDSWLRFRMSGTEPKFKVYYNLYGENLNALSQEAKTINDQIKTLL 542
>gi|171920535|ref|ZP_02931812.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|185179085|ref|ZP_02964817.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188024011|ref|ZP_02996771.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188039194|ref|ZP_02998005.1| phosphomannomutase [Ureaplasma urealyticum serovar 8] >gi|188518361|ref|ZP_03003869.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|188524285|ref|ZP_03004327.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|188530645|ref|ZP_03004991.1| phosphomannomutase [Ureaplasma urealyticum serovar 4 str. ATCC 27816] >gi|188568895|ref|ZP_03005608.1| phosphomannomutase [Ureaplasma urealyticum serovar 2] >gi|188592711|ref|ZP_03005999.1| phosphomannomutase [Ureaplasma urealyticum serovar 10] >gi|195867923|ref|ZP_03079921.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] >gi|171903231|gb|EDT49520.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|184208974|gb|EDU06017.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188019038|gb|EDU57078.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188997995|gb|EDU67092.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|195660027|gb|EDX53407.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|195660400|gb|EDX53659.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] (552 aa)
Score = 975, Expect = 2.3e-103, Identities = 215/539 (39%), Positives = 317/539 (58%)
 Q:  15 NVNPLSKAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYS-KLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKS-NPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYL-DEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYML 553
      N N L  WL S +IS  KE   +EEID F + + FGT+G+R   G  +NV TY Q++ G ++L KKS N +++ DNR +   +IA+ +SF  V++ ++ + +TPI S+ V E  A I+ TASHNPKNY GFKVYN G Q L + N I S MP   ++ + P D I +   ++YF+A  LI+TN+ +K F V+ + HHGT + D+  L+S+GY+ ++  +Q  DPNF+  + NPE++ SFDLS++YA+  A++M+ DPD DR+A+ VRH+N W +LTGNQ G++ HY+L +KKF K P+++STF+ST Y + A+ +N V   GFK GN +    D VVGFEEAIGSL+SDI DKD +QAA++ LE+  ++Q  L  L EIF ++G W +T + I+ NWK++  ++  N + K I  I+ I ++E  LEW L+  +KFRLSGTEPKFK+Y ++Y TK+   + LK + E +L
 S:   3 NTNKLFNCWLNSPKISQTIKEEYKNKTQEEIDHIFDENYRFKFGTSGVRCIYQEGARYLNVITYTQLALGFIKYLETKKSPNKIIVIGRDNRFGSRENLKLIAEIFSSFDYTVYVNEDYGMLSTPITSFLVNELQASAGIMITASHNPKNYNGFKVYNANGAQPLVDDTNTIESLMPSYIEALNFSFEPKQDSIKFLTQQHLQTYFDAVKAQLIHTNLNTKKPFKVVFSGHHGTTTNDMIPFLESLGYD-MVSVKEQNFEDPNFSDDPSSNPEEQRSFDLSIEYADNANADVMIASDPDGDRMAIAVRHQNYWKFLTGNQTGVLIAHYLLHHKKFTKPPYIISTFISTRYPELFAKDFNCDVLYVDVGFKNHGNLVANRKKTHDLVVGFEEAIGSLSSDINNDKDSYQAASILLEMVNYYHEQNLDLFTVLKKEIFAKYGNWYSKTAQFVIDGENWKQKALAILNNLKNFEFKTITQYTIQNIIFHEQGSYLEWKLDEYSTIKFRLSGTEPKFKVYIDLYDFTKDQNRDFYQELKVKVEDIL 543
>gi|13507805|ref|NP_109754.1| phosphomannomutase/phosphoglucomutase [Mycoplasma pneumoniae M129] >gi|2499513|sp|P75050|MANB_MYCPN Phosphomannomutase (PMM) >gi|1673743|gb|AAB95736.1| CpsG [Mycoplasma pneumoniae M129] (554 aa)
Score = 934, Expect = 1.1e-98, Identities = 200/541 (36%), Positives = 323/541 (59%)
 Q:  12 MHANVNPLSKAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWL--LNKKSNP-TVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTIT-ESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV--RHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSD-IGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVD-YLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYM 552
      M++N  ++ WL  R+  KE+I M+ EEI+ +FS K SFGTAG+R M PG + +NVF+Y +++G  ++ LN  P  +VA D R +  + ++  +TS G V+++ N+  TP++SY +++  D + TASHNPK  GFK+Y+ G Q+LD + +++++ +P  T++D   N +L+ + D+ + ++YF+   L+ N  KN PV+ T HGT+  LP L +GY NII  Q V D NF + + NPE K +++L+ +YA  +A +M+ +DPD+DR A+     WHY +GN+ G++ +Y L +K+F + P++V+T VST+ +D+IA+KY A V RT GFK++G +N   + VV FEEAIG + SD + R+KD FQAAA+ LE+  +++ +L++ Y EIF EFG +  TV + I +NWKE+M++ + +   K+++G +I I+    +E+ LEN W+KFR+SGTEPK K+Y+    + + L ALK E + M
 S:   1 MNSNAYLEAQRWLSHPRVKPNLKEVITAMSAEEIEHFFSLKKPSFGTAGVRGKMAPGYHGMNVFSYAYLTQGYVNYIQSLNPTKKPLRFLVARDTRKHGALFNGIVCDVITSMGHVVYMFDNNEPTPTPLVSYVIKKYHFDGGVNVTASHNPKTDNGFKIYDGHGAQLLDFQTDQLIAMLPPVVTMLDFEPRGNNELLHFLDNEVVYKNYFDDLKESLVVDN-DSFKNLPVVFTGLHGTSVKLLPRFLTYLGYSNIISVQPQNVFDANFANADHLNPESKDTWELARQYASNTKAKLMMAIDPDADRFAIAEWNPQTQDWHYFSGNESGVMVAYYKLKHKQFKRQPYIVTTVVSTDLVDKIAKKYGAFVKRTNVGFKFIGQAVNHFSKDNELVVAFEEAIGMMASDGLNREKDSFQAAAIMLEIARYCHNKGISLLEFYRGEIFGEFGDYYNWTVPHTIHGVNWKEKMEQVLHQLTTATIKEVVGHKITKIKNYVDINLVEYVLENGNWIKFRISGTEPKLKLYF-------NLSNGYLAALKHEAKKM 541
>gi|171920372|ref|ZP_02931702.1| phosphomannomutase [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|186701874|ref|ZP_02971533.1| phosphomannomutase [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] >gi|171902804|gb|EDT49093.1| phosphomannomutase [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|186701179|gb|EDU19461.1| phosphomannomutase [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] (552 aa)
Score = 912, Expect = 4.0e-96, Identities = 205/539 (38%), Positives = 309/539 (57%)
 Q:  15 NVNPLSKAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYS-KLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKS-NPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYL-DEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYML 553
      N N +  WL S +I  KE   ++EID F + + FGT+G+R   GT +N TY Q++ G  +L KK+ N +++ DNR +   ++A+ +SF  V++ ++ + +TPI S+ + +  A I+ TASHNPKNY GFKVYN G Q L + N I S MP   +D +  D I +   +SYF+A  LINT+  +K F ++ + HHGT + D+  L+S+GY+ ++ ++Q  DPNF  + NPE++ SFDLS++YA+  A IM+ DPD DR+A+ VRH+N W +LTGNQ G++ HY+L +KKF K +++STF+ST Y + A+ ++ V   GFK GN +    D VVGFEEAIGSL SDI DKD +Q A++ LE+  Y+Q+ L  L EIF ++G W +T + I+ NWK++  ++  N + K +  I I ++E  LEW L+  +KFRLSGTEPKFK+Y ++Y +K+   + LK + E +L
 S:   3 NTNKIFNCWLNSPKIPQVIKEEYKNKTQKEIDHIFDENYRFKFGTSGVRCIYEEGTRYLNAITYTQLTLGFIEYLETKKNFNKIIVIGRDNRFGSRENLKLVAEIFSSFDYTVYINEDYGMLSTPITSFLINQLQAGAGIMITASHNPKNYNGFKVYNANGAQPLVDDTNLIESLMPSYIEALDFNFEFKQDNIRFLTKEQIQSYFDAVKAQLINTDPNIKKPFKIVFSGHHGTTTKDMIPFLESLGYD-MVSVSEQNFEDPNFNDDPSSNPEEQCSFDLSVEYADNTNAEIMIASDPDGDRMAIAVRHENYWKFLTGNQTGVLIAHYLLEHKKFTKPTYIISTFISTRYPELFAKNFDCDVLYVDVGFKNHGNLIANRKKTHDLVVGFEEAIGSLPSDINNDKDSYQTASILLEMINYYYEQKLDLFTVLKKEIFAKYGNWYSKTTQFVIDGDNWKQKALIILNNLRNFEFKTVTQYTIHNIIFHEQGSYLEWKLDEYSTIKFRLSGTEPKFKVYIDLYDFSKDQKRDFYQELKIKAEDIL 543
>gi|183508450|ref|ZP_02957990.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|182675861|gb|EDT87766.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] (552 aa)
Score = 912, Expect = 4.2e-96, Identities = 205/539 (38%), Positives = 309/539 (57%)
 Q:  15 NVNPLSKAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYS-KLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKS-NPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYL-DEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYML 553
      N N +  WL S +I  KE   ++EID F + + FGT+G+R   GT +N TY Q++ G  +L KK+ N +++ DNR +   ++A+ +SF  V++ ++ + +TPI S+ + +  A I+ TASHNPKNY GFKVYN G Q L + N I S MP   +D +  D I +   +SYF+A  LINT+  +K F ++ + HHGT + D+  L+S+GY+ ++ ++Q  DPNF  + NPE++ SFDLS++YA+  A IM+ DPD DR+A+ VRH+N W +LTGNQ G++ HY+L +KKF K +++STF+ST Y + A+ ++ V   GFK GN +    D VVGFEEAIGSL SDI DKD +Q A++ LE+  Y+Q+ L  L EIF ++G W +T + I+ NWK++  ++  N + K +  I I ++E  LEW L+  +KFRLSGTEPKFK+Y ++Y +K+   + LK + E +L
 S:   3 NTNKIFNCWLNSPKIPQVIKEEYKNKTQKEIDHIFDENYRFKFGTSGVRCIYEEGTRYLNAITYTQLTLGFIEYLETKKNFNKIIVIGRDNRFGSRENLKLVAEIFSSFDYTVYINEDYGMLSTPITSFLINQLQAGAGIMITASHNPKNYNGFKVYNANGAQPLVDDTNLIESLMPSYIEALDFNFEFKQDNIRFLTKEQIQSYFDAVKAQLINTDPNIKKPFKIVFSGHHGTTTKDMIPFLESLGYD-MVSVSEQNFEDPNFNDDPSSNPEEQCSFDLSVEYADNTNAEIMIASDPDGDRMAIAVRHENYWKFLTGNQTGVLIAHYLLEHKKFTKPTYIISTFISTRYPELFAKNFDCDVLYVDVGFKNHGNLIANRKKTHDLVVGFEEAIGSLPSDINNDKDSYQTASILLEMINYYYEQKLDLFTVLKKEIFAKYGNWYSKTAQFVIDGDNWKQKALIILNNLRNFEFKTVTQYTIHNIIFHEQGSYLEWKLDEYSTIKFRLSGTEPKFKVYIDLYDFSKDQKRDFYQELKIKAEDIL 543
>gi|13358094|ref|NP_078368.1| phosphomannomutase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|170761996|ref|YP_001752615.1| phosphomannomutase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|11357004|pir||D82878 phosphomannomutase UU530 [imported] - Ureaplasma urealyticum >gi|6899534|gb|AAF30943.1|AE002152_2 phosphomannomutase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|168827573|gb|ACA32835.1| phosphomannomutase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] (552 aa)
Score = 909, Expect = 9.7e-96, Identities = 204/539 (37%), Positives = 309/539 (57%)
 Q:  15 NVNPLSKAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYS-KLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKS-NPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYL-DEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYML 553
      N N +  WL S +I  KE   ++EID F + + FGT+G+R   GT +N TY Q++ G  +L KK+ N +++ DNR +   ++A+ +SF  V++ ++ + +TPI S+ + +  A I+ TASHNPKNY GFKVYN G Q L + N I S MP   +D +  D I +   +SYF+A  LINT+  +K F ++ + HHGT + D+  L+S+GY+ ++ ++Q  DPNF  + NPE++ SFDLS++YA+  A IM+ DPD DR+A+ VRH+N W +LTGNQ G++ HY+L +KKF K +++STF+ST Y + A+ ++ V   GFK GN +    + VVGFEEAIGSL SDI DKD +Q A++ LE+  Y+Q+ L  L EIF ++G W +T + I+ NWK++  ++  N + K +  I I ++E  LEW L+  +KFRLSGTEPKFK+Y ++Y +K+   + LK + E +L
 S:   3 NTNKIFNCWLNSPKIPQVIKEEYKNKTQKEIDHIFDENYRFKFGTSGVRCIYEEGTRYLNAITYTQLTLGFIEYLETKKNFNKIIVIGRDNRFGSRENLKLVAEIFSSFDYTVYINEDYGMLSTPITSFLINQLQAGAGIMITASHNPKNYNGFKVYNANGAQPLVDDTNLIESLMPSYTEALDFNFEFKQDNIRFLTKEQIQSYFDAVKAQLINTDPNIKKPFKIVFSGHHGTTTKDMIPFLESLGYD-MVSVSEQNFEDPNFNDDPSSNPEEQCSFDLSVEYADNTNAEIMIASDPDGDRMAIAVRHENYWKFLTGNQTGVLIAHYLLEHKKFTKPTYIISTFISTRYPELFAKNFDCDVLYVDVGFKNHGNLIANRKKTHNLVVGFEEAIGSLPSDINNDKDSYQTASILLEMINYYYEQKLDLFTVLKKEIFAKYGNWYSKTTQFVIDGDNWKQKALIILNNLRNFEFKTVTQYTIHNIIFHEQGSYLEWKLDEYSTIKFRLSGTEPKFKVYIDLYDFSKDQKRDFYQELKIKAEDIL 543
>gi|12044903|ref|NP_072713.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase, putative [Mycoplasma genitalium G37] >gi|1352195|sp|P47299|MANB_MYCGE Phosphomannomutase (PMM) >gi|1045726|gb|AAC71269.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase, putative [Mycoplasma genitalium G37] >gi|166078996|gb|ABY79614.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase, putative [synthetic Mycoplasma genitalium JCVI-1.0] (550 aa)
Score = 889, Expect = 1.8e-93, Identities = 198/532 (37%), Positives = 321/532 (60%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWL--LNK-KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFD-DTITESYFEASYRCL-INTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSD-IGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVS--YKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      WL  ++ + K+ I ++NE EI + FS K FGTAG+R M PG + +NVF+Y +++G +++ +N+ K   +VA D R N  +  +  +TS G  +++ +NQ +TP++S+ + + G  I TASHNPK+ GFKVY+HTG Q+LD++ N+++S +P  +++D  PN  +  D + + ++YF  + L IN N + K+ V+ + +GT+  +  LK +GY NII  +Q  D NF + N NPE K ++ L+ KYA+K A +++ DPD+DR A+  + N+WHY +GN+ G I +Y L +K F K+P++VSTFVST +++IA++Y A V RT GFK++G +N+   + VVGFEEAIG + SD + R+KD +QAAAL LE+   +Q TL+D+  I EFG +  T+S +K + +WKEE++  ++ N  ++ G ++ + ++  LE+ EN WVKFR SGTEPK K Y+++  T+E ++ K +  F +L+
 S:  11 WLNHPNVNWELKQQIKELNESEIQELFSLEKPLFGTAGVRNKMAPGYHGMNVFSYAYLTQGYVKYIESINEPKRQLRFLVARDTRKNGGLFLETVCDVITSMGHLAYVFDDNQPVSTPLVSHVIFKYGFSGGINITASHNPKDDNGFKVYDHTGAQLLDTQTNQLLSDLPCVTSMLDLELQPNPKFVHTLDNEKVYKNYFRELKKVLVINNNNF--KDIKVVFSGLNGTSVCLMQRFLKYLGYSNIISVEEQNWFDENFENAPNLNPEYKDTWILAQKYAKKNNAKLIIMADPDADRFAIAELNNNQWHYFSGNETGAITAYYKLNHKVF-KSPYIVSTFVSTYLVNKIAKRYGAFVHRTNVGFKYIGQAINELSQTNELVVGFEEAIGLITSDKLNREKDAYQAAALLLEIARHCKEQNITLLDFYKRILSEFGEYFNLTISHPFKATATDWKEEIKALFNQLINANLTEVAGFKVVKVHLDKQTNILEFGFENG-WVKFRFSGTEPKLKFYFDLTNGTREALEKQAKKIYKFFVNLLK 546
>gi|50364935|ref|YP_053360.1| phosphomannomutase/phosphoglucomutase-like protein [Mesoplasma florum L1] >gi|50363491|gb|AAT75476.1| phosphomannomutase/phosphoglucomutase homolog [Mesoplasma florum L1] (561 aa)
Score = 774, Expect = 4.8e-80, Identities = 189/530 (35%), Positives = 301/530 (56%)
 Q:  17 NPLSKAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK---KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYR-----QKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIA-EKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDK-MDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR------WNEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGET----KEICDQILKALK 546
      N +  W+ S ++ ++ K L++  ++E+  F  +L FGTAGIR +G G + NV+T ++++  A L   + N ++V HDNR N+ +A V+A+ L+SFGIK +L+KEN++ TP++SY+ +    I+ TASHNP Y G+K+Y+ G Q+ D +  I  M E  I++ Y N LI  +T++E+ +   + N  Y+   +K+ +I + +GT +  P +L+ GY N+I  +  D F  N NPE  ++ + L+Y K+ A+I++ DPD+DR + ++H  + L GNQ G I  + L+N K   K P + S+FV+++ DRIA EKY  + +T TGFKW+G E+ K D ++FV +EE+ G + D RDKDG QA+ L E    Q KTLVDYL+++F+E GA+  T++  +  K +++ M     I GL++ +    +N P Q L++YLE+ W  R SGTEPK KIY+  GE+  K  D+I+K LK
 S:   7 NKVYSEWINSQKLDDELKSLLVNATDDELHAAFEGIELEFGTAGIRGILGAGPGRFNVYTVKKVTIAFAELLKQNYPNRLNDGIVVGHDNRHNSKQFAKVVAEVLSSFGIKAYLFKENEMMPTPVVSYATKFLNCIGGIVITASHNPSEYNGYKIYDPYGCQLQDEQTAIIAKRMDEITDILNWEYKINDSLI----ETVSENVIKEYVDMIKNLEFYKKEQEAKKDLKIIFSAVNGTGTKFTPKILRESGY-NVIEVEEHAFEDETFKNVVNPNPEFDPAWKIPLEYGIKHDADIIIMNDPDADRFGMAIKHDGHFVRLDGNQTGPILIDWKLSNLKRLNSIPKNPALYSSFVTSDLGDRIAHEKYGVNIVKTLTGFKWMGREIAKEEDNGLNFVFAYEESYGYVIDDSARDKDGIQASILIAEAAWFYKKQNKTLVDYLEDLFKEMGAYYTFTLNLNFKPEEKKLKIEPLMKSLRATPLTQIAGLKVVNVEDYIDGMYNMPGQDLLKFYLEDKSWFAVRPSGTEPKLKIYFIGVGESVQNAKVKVDEIIKELK 556
>gi|56421832|ref|YP_149150.1| phosphomannomutase [Geobacillus kaustophilus HTA426] >gi|56381674|dbj|BAD77582.1| phosphomannomutase [Geobacillus kaustophilus HTA426] (580 aa)
Score = 771, Expect = 9.7e-80, Identities = 187/527 (35%), Positives = 311/527 (59%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQI-----------LDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMN--KHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR-----------------WNEP-AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKD 547
      + WL  + + K+ ++ M NE+ ++ F Y L FGT G+R +GPGTN++N++T ++ SEG+AR+++ +    V++A+D+R + +A+ +AKT+  GIK +L+KE ++ TP +S++VR G A ++ TASHNP Y GFKVY  GGQI      +++ NE+  +  Q +++N    L++Y + I E+Y +   +N I + K  ++ + HGTA+ +  LK+ G+EN+ + +Q +PDPNF+ A+ NPE+ A+F L+++Y EK A+I++ DPD+DRL V V++  ++ LTGNQMG +  Y+L+ K+   K  VV T V++   IAE Y   T TGFK++G ++N +  + F G+EE+ G L D RDKD Q+A A EV   Q KTL + L EIFE++G +   S ++ + E++  + F   K+I G+E+ I          + P + L+++L N W  R SGTEPK K Y+ + G + + ++++ AL++
 S:   8 EKWLSYPELDAELKQQLISMQHNEKALEDSF-YKNLEFGTGGMRGEIGPGTNRMNIYTIRKASEGLARYIVEQGEEAKARGVVIAYDSRHKSPEFALEVAKTVGKHGIKAYLFKE--LRPTPELSFAVRYLGAFAGVVITASHNPPEYNGFKVYGEDGGQIPPAVADAIIQYVNAVENELTVEVASEQELLEN------GLLTYIGEEIDEAYLQQLKTIQLNPEIVAEVAKELKIVFSPLHGTANKLVRAGLKAFGFENVTVVKEQELPDPNFSTVASPNPEEHAAFALAIQYGEKIDADILMATDPDADRLGVAVKNLDGEYVVLTGNQMGALMLEYLLSQKQAKGILPKNGVVVKTIVTSEIGRAIAEHYGLPTIDTLTGFKFIGEKINEFEQTKEYTFQFGYEESYGYLIGDFVRDKDAVQSAIFAAEVAAYYKAQGKTLYEGLLEIFEKYGYYRESLRSLTLKGKDGAEQIANILAAFRKEPPKEIAGVEVVAIEDYLTSKRTIVTTGEEQTIDLPRSNVLKYHLANGAWFCLRPSGTEPKAKFYFGVRGTSLQESEELIAALEN 568
>gi|83319929|ref|YP_424707.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] >gi|83283815|gb|ABC01747.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] (560 aa)
Score = 758, Expect = 3.1e-78, Identities = 186/532 (34%), Positives = 318/532 (59%)
 Q:  22 AWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK---KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYR-----QKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN----KKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIA-EKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDK-MDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQE----------KMDKFANVKNKDILGLE--IKGIRWNEPAQA-LEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYML 553
      +W+  + + K+L+ K +++E++ F+ +L FGTAGIR +G G + NV+T ++++  + L +K  + + V++ HDNR N+ +A ++A LTSF IK +L+K+NQ++ TP++S++ ++   I+ TASHNP Y G+K+Y+ G Q++ ++ + I S M +  I+D + N +L+  D+ + + YFE   + N  Y+   + N +I + +GT S  P +LK GY+ II  +  D F  N NPE  ++ + L+YA+KY A+I++ DPD+DR + V+H N++ L GNQ G I  + L+N   K K P + S+FV+++ DRIA E YN + +T TGFKW+G E+ K +D ++FV +EE+ G + D RDKDG QA+ +A E   +Q TLVDYL++++E++G +  T +Y  +LN+K E ++     + +  + N ++ E I G+ +N P++ L++YLE+ W  R SGTEPK KIY+ I  + + +  + + E + +L
 S:  12 SWVNHPNLDPELKDLLNKADDDELNAAFNL-ELKFGTAGIRGILGAGPGRFNVYTIKKVTIAYVKLLKSKYIDQLDKGVVIGHDNRHNSKKFAKLVADILTSFNIKAYLFKDNQLQPTPVVSFATKQLNCIGGIVITASHNPAEYNGYKIYDPYGCQLMPNDTDLIASEMNKISNILDWTFQANDNLLQEVDEIVIDKYFEM----IKNLEFYKDNKTSKSNLKIIYSAVNGTGSLYTPIVLKQSGYQ-IIEVKEHAFEDETFKNVINPNPEFDPAWKIPLEYAKKYDADIIILNDPDADRFGMAVKHNNEFIRLNGNQTGAILIDWKLSNLKRLNKLPKNPALYSSFVTSDLGDRIASETYNTTIIKTLTGFKWMGQEILKEVDNGLNFVFAYEESYGYVIDDSTRDKDGIQASIIAAEACWYYKNQNMTLVDYLNQLYEKYGYYF--TTTY---NLNFKPEEKDSKIAPIMKLLRSNGIKEINNLKVIKTEDYINGL-YNMPSEDFLKFYLEDKSWFAIRPSGTEPKLKIYFVIVDSSLQKAENKAEKIYKELKAIL 558
>gi|188159106|ref|ZP_02512151.2| phosphoglucomutase or phosphomannomutase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides LC str. GM12] (558 aa)
Score = 757, Expect = 3.6e-78, Identities = 192/531 (36%), Positives = 309/531 (58%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSN---PTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYR---QKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN----KKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIA-EKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH-IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFA------------NVKNKDILGLE--IKGIRWNEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYML 553
      W+  + + KEL+ K ++ E++ F+ +L FGTAGIR +G G + NV+T ++++  A+ L K SN   V++ HDNR N+ +A ++A LTSF IK +L+K N ++ TP++S++ +    I+ TASHNP Y G+K+Y+ G Q++ + + I + M E  I+D + N +L+  D T+ + YFE   + N  Y+  + N +I + +GT S  P +LK GYE +I  +  D F  N NPE  ++ + L+YA+KY A+I++ DPD+DR + ++H N++ L GNQ G I  + L+N   K K P + S+FV+++ DRIA E YNA V +T TGFKW+G EM K ++ ++FV +EE+ G + D RDKDG QA+ +A E   +Q TLVDYL++++E++       +LN+K E EK K A       + N ++ +E I G+ +N P++ L+ YLE+ W+ R SGTEPK KIY+ I  + + +  + + E + +L
 S:  13 WINHPNLDQELKELLNKADDNELNAAFNL-ELKFGTAGIRGILGAGPGRFNVYTIKKVTIAYAKLLQTKYSNDLNKGVVIGHDNRHNSKKFAKLVADILTSFNIKAYLFKNNDLQPTPVVSFATKALNCIGGIVITASHNPAEYNGYKIYDPYGCQLMPHDTDVIANYMNEITNILDWTFISNNNLLEIVDQTVIDKYFEM----IKNLEFYKDQDKSNLKIIYSAVNGTGSLYTPIVLKQSGYE-VIEVKEHAFEDETFKNVINPNPEFDPAWKIPLEYAKKYDADIIILNDPDADRFGMAIKHNNEFIRLNGNQTGAILIDWKLSNLKRLNKLPKNPALYSSFVTSDLGDRIASETYNANVVKTLTGFKWMGQEMLKEPLNGLNFVFAYEESYGYVIDDSTRDKDGIQASIIAAEACWYYKNQNMTLVDYLNQLYEKY-----GYYYTTTYNLNFKPE--EKDSKIAPIMKLLRTTGIKQINNLKVVKIEDYINGL-YNMPSEDLLKIYLEDKSWIAIRPSGTEPKLKIYFVIVDSSLQKAENKAEKIYTELKTIL 556
>gi|42561351|ref|NP_975802.1| phosphoglucomutase or phosphomannomutase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|42492849|emb|CAE77444.1| phosphoglucomutase or phosphomannomutase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] (558 aa)
Score = 747, Expect = 5.4e-77, Identities = 193/525 (36%), Positives = 308/525 (58%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSN---PTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK---NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIA-EKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH-IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFA------------NVKNKDILGLE--IKGIRWNEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGET----KEICDQILKALKD 547
      W+  + + KEL+ K ++ E++ F+ +L FGTAGIR +G G + NV+T ++++  A+ L K SN   V++ HDNR N+ +A ++A LTSF IK +L+K N ++ TP++S++ +    I+ TASHNP Y G+K+Y+ G Q++ + + I S M E  I+D + N +L+  D T+ + YFE   + N  Y+ +  N +I + +GT S  P +LK GY+ +I  +  D F  N NPE  ++ + L+YA+KY A+I++ DPD+DR + ++H N++ L GNQ G I  + L+N K   K P + S+FV+++ DRIA E YNA V +T TGFKW+G EM K ++ ++FV +EE+ G + D RDKDG QA+ +A E   +Q TLVDYL++++E++       +LN+K E EK K A       + N ++ +E I G+ +N P++ L+ YLE+ W+ R SGTE K KIY+ I  +  +  ++I K LK+
 S:  13 WINHPNLDQELKELLNKADDNELNAAFNL-ELKFGTAGIRGILGAGPGRFNVYTIKKVTIAYAKLLQTKYSNDLNKGVVIGHDNRHNSKKFAKLVADILTSFNIKAYLFKNNDLQPTPVVSFATKALNCIGGIVITASHNPAEYNGYKIYDPYGCQLMPHDTDVIASYMNEITNILDWTFISNNNLLEIVDQTVIDKYFEM----IKNLEFYKNQDKSNLKIIYSAVNGTGSLYTPIVLKQSGYQ-VIEVKEHAFEDETFKNVINPNPEFDPAWKIPLEYAKKYDADIIILNDPDADRFGMAIKHNNEFIRLNGNQTGAILIDWKLSNLKRLNELPKNPTLYSSFVTSDLGDRIASETYNANVVKTLTGFKWMGQEMLKEPLNGLNFVFAYEESYGYVIDDSTRDKDGIQASIIAAEACWYYKNQNMTLVDYLNQLYEKY-----GYYYTTTYNLNFKPE--EKDSKIAPIMKLLRTTGIKQINNLKVVQIEDYINGL-YNMPSEDLLKIYLEDKSWIAIRPSGTESKLKIYFVIVDSSLQKAENKAEKIYKELKE 554
>gi|169188234|ref|ZP_02848380.1| Phosphomannomutase [Paenibacillus sp. JDR-2] >gi|169004883|gb|EDS51738.1| Phosphomannomutase [Paenibacillus sp. JDR-2] (570 aa)
Score = 728, Expect = 9.4e-75, Identities = 174/526 (33%), Positives = 298/526 (56%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK-KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ---KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN-KKFDKTP---FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMN--KHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIK-------GIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK 546
      +AWL  I  KE + ++ E+EI  F Y L FGT G+R MG GTN++N +T + ++G+A W+L++ + P+ ++AHD+R N+ +A+ A L + G+K +L+  ++ TP +SY+VR G  I+ TASHNP Y G+K Y  G Q++ +A ++++S+ + T D V  + +   L+ + D  E Y +   +N + +  + F V+ T HG+ + + +L+ G+ N+ + A+Q PD F+  + NPE++ +F L++K A++ A+I++G DPD+DR+ VV++ N ++ LTGNQ G +  YVL+ K+ + P  V+ T V++   IA Y A V T TGFK++G +M  +  + F+ G+EE+ G L D RDKD  A+ L E    Q KTL D L E++ + G +   S ++ L+ +++  M+ + N  +I G++++    G+  P  L++ L + W  R SGTEPK K+Y+ + GE+ E  ++L L+
 S:  12 QAWLNDTLIDEATKEELRSIEGQEKEITDRF-YRDLEFGTGGLRGVMGAGTNRLNAYTVGKATQGLANWVLSRVEGQPSAVIAHDSRNNSPEFALDSALVLAANGVKTYLFP--SLRPTPQLSYAVRALGCSTGIVITASHNPPEYNGYKAYGADGCQLIPEDAEQVIASIGQV-TGFDQVKRMSREDAEAQGLLVWLDAEADEQYTDTVVAQSLNKELLQSGLGEKFKVVFTPLHGSGNLPVREVLRKAGFSNVHIVAEQEAPDGYFSTVKSPNPEEREAFTLAMKLAQEINADIIMGTDPDADRMGAVVKNNNGEYVVLTGNQSGALMIEYVLSQLKERGQLPANGVVIKTIVTSEMGADIARSYGAAVENTLTGFKYIGEKMTAYEQTGEHAFLFGYEESYGYLTGDYARDKDAVVASLLICEAAAYYSSQGKTLYDVLLELYAKHGFYLEGLESRTLKGLDGVQQIAGIMNDWRNNPPAEINGVKVEKVLDYLGGLDGLRPENVLKYMLADGSWFCLRPSGTEPKIKVYFAVRGESTEHAAELLGNLR 559
>gi|52079409|ref|YP_078200.1| Alpha phosphoglucomutase PgcA [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52784769|ref|YP_090598.1| YhxB [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52002620|gb|AAU22562.1| Alpha Phosphoglucomutase PgcA [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52347271|gb|AAU39905.1| YhxB [Bacillus licheniformis DSM 13] (582 aa)
Score = 721, Expect = 5.9e-74, Identities = 176/526 (33%), Positives = 303/526 (57%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL---NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTII-----DNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH--IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFA-----NVKNKDILGLE--IKG----IRWNE-------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      W   + ++ K L+L+  NE+E++ F Y KL FGTAG+R +GPG N++NV+T ++ S G+A ++   +   V++A+D+R + +AM AKTL  G++ +++ E ++ TP +S++VRE  A I+ TASHNP Y G+KVY  G Q+ ++A+++  +  + +   D    LI  + I ++Y +   +N ++ ++  VI T HGTA+ +  LK++GYE++ + +Q +PDP+F+ ++ NPE+ A+F+ +++ E+ A+I++G DPD+DRL V V+ + ++ LTGNQ G + HY+L+ K+     V+ T V++   IA +   T TGFK++G ++ +   + F G+EE+ G L D RDKD QAA LA+EV   Q K+L D L E+++ FG +   S ++   E++  + F   ++ KD++ E + G  ++ N+    + L+++LE+ W  R SGTEPK K Y+ + G T E + +L L DE
 S:  10 WRNKENLDSELKALLLEAEGNEKELEDCF-YKKLEFGTAGMRGEIGPGPNRMNVYTVRKASAGLAAYIGANGGEAKKRGVVIAYDSRHKSPEFAMEAAKTLAENGVQTYVFDE--LRPTPELSFAVRELNAFAGIVITASHNPPEYNGYKVYGEDGAQLPPADADKLTGYVNAIENELEIEAGDEAALTEKGLIKIIGEEIDQAYLDKLTSISVNPDLAKETEVKVIFTPLHGTANKSVRRGLKALGYEHVTVVPEQELPDPDFSTVSSPNPEEHAAFEYAIRLGEENGADILIGTDPDADRLGVAVKDQEGRYVVLTGNQTGALLLHYLLSQKQQKGMLPDNGVVLKTIVTSEMGRDIAASFGLDTIDTLTGFKFIGEKIKQFEASGEYAFQFGYEESYGYLIGDFARDKDAVQAALLAVEVCAFYKKQGKSLYDGLLELYKSFGFYREGLKSLTLKGKEGAEQIAAILSTFREQPPLSIAGKDVVSAEDYLTGKRTLLKENKRETIDLPKSNVLKYFLEDGSWFCLRPSGTEPKVKFYFAVKGRTNEESEALLNQLTDE 567
>gi|192809044|ref|ZP_03037719.1| Phosphomannomutase [Geobacillus sp. Y412MC10] >gi|192801715|gb|EDV78220.1| Phosphomannomutase [Geobacillus sp. Y412MC10] (572 aa)
Score = 717, Expect = 1.8e-73, Identities = 170/526 (32%), Positives = 296/526 (56%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL----NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTI-----IDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK---NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN-KKFDKTP---FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIK-------GIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      WL  + + K+ + L+ + +E+++ F Y L FGT G+R +G G+N+IN +T + ++G A+++L  + + P+V++AHD+R + +A+ A L  GI  LY  +++TP +S+SVR G  I+ TASHNP Y G+KVYN GGQ++ EA +++ + E +   +     L+ + +  +++ +   +N +  K  +F ++ T HGT  + +L++IG+++I + +Q PD NF+  + NPE++ +F L++K E+ A+I++G DPD+DR+ VV++ + ++ LTGNQ G I HY+L  K+ K P  V+ T V++   IAE Y A V T TGFK++G +M + +   ++ G+EE+ G L + RDKD  A+ L E    Q KTL D L E++E+FG +   S ++ +  ++Q KM + +  + + G +K    G+    L++ LE+ W  R SGTEPK K+Y+ + GE+    +++L D+
 S:  15 WLNDPYVDEETKQELRSLEHDAKELEERF-YRDLEFGTGGLRGVIGAGSNRINKYTVGRATQGFAQYILEAHGDAEGKPSVVIAHDSRHFSPEFALEAALVLAGNGIVAKLYP--SLRSTPQLSFSVRHLGATGGIVITASHNPPEYNGYKVYNREGGQLVPDEAENVIARIQEVDSFSAVKRLSQADAEAQGLLVWLGEAEDQAFVDTVTDVSVNRELIASKLGEDFKIVFTPLHGTGQAPVERVLRNIGFKHIHVVPEQAQPDGNFSTVKSPNPEEREAFTLAMKLGEEVGADILIGTDPDADRMGAVVKNGQGEYVVLTGNQSGAIMIHYLLGQLKEAGKLPNNGAVIKTIVTSEMGAAIAEHYGAAVLNTLTGFKYIGEKMTQFEESGSHTYLFGYEESYGYLAGNYARDKDAVLASMLICEAAAYYKGQGKTLYDVLQELYEQFGYFLETLESRTLKGKDGVAQIQAKMSDWRDNPPQKVGGQSVKQVLDYAEGLDGLPKENVLKYLLEDGSWFCLRPSGTEPKIKVYFAVRGESLGDAKAKIQSLSDQ 565
>gi|34849454|gb|AAP58953.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase [Spiroplasma kunkelii] (558 aa)
Score = 715, Expect = 3.4e-73, Identities = 181/530 (34%), Positives = 303/530 (57%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKS-----NPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYT----PNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYL-TGNQMGIIFTHYVLTN----KKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDK-MDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE-IKGIR--------WNEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFE 550
      K W ++ +     +M+E ++  FS  L FGTAG+R +GPGT ++N++T ++ +  ++L  S   + +++ HDNR + +A +A  S IK L+ N ++ TPI+SY++R+  A +I TASHN + Y G+K+Y+H G Q L  + I + +  I + V+T  P+ LI+Y  + ++Y      N +++N ++ + HGT+  P +LK GY+ + + +Q  DPNFT++ N NPE  +DL+LKYA+K A++++ DPD+DRL + V+ K+ +YL TGN+  +  Y+ ++  K  K  + +TFV+ N D++AE Y +V +T TGFKW+G++M+K DK ++F+ GFEEA G + DI RDKDG Q++ + E   ++Q KTL D L E + +FG + +TV+  + ++ K+ +  + K  ++ K I LE IK I+    + P Q L++Y + W  R SGTEPK K Y+  +T E  + ++A+ E E
 S:   8 KLWKDAKNLDPTLATEFQQMSEADLIAAFS-DDLEFGTAGLRGLLGPGTGKMNLYTIRRATLAFMQYLRTIYSATDLKSKGIVIGHDNRHFSAEFAQEVANIFASNNIKAILFTNNDLRPTPIVSYTIRKIKALAGVIITASHNSREYNGYKIYDHNGSQFLPVATDIIGENYLK---IKEEVFTLTLNPDSTLITYVAKEVEDNYVSDVKAMHFYPN--QKRNIKIVFSNLHGTSKEWTPRILKECGYD-VTIVEEQFDNDPNFTFAPNPNPELTECYDLALKYAKKINADVIILNDPDADRLGIGVKIKDYEYYLMTGNETAPVLIEYLFSHYQRQKTLPKNGVMYNTFVTGNLSDKVAESYGVQVIKTLTGFKWIGDQMSKAADKGLEFLFGFEEAYGYVLKDITRDKDGIQSSLVLAEACWYYHNQGKTLYDVLVEQYNKFGFFYCKTVNLVRDGIDGKKIINNMLKK---LRQKTITSLEKIKCIKKEDYLYGLYEMPGQDLLKFYFADGSWFAVRASGTEPKIKFYFVCVDKTNEEAKRKMEAMYQELE 552
>gi|152977212|ref|YP_001376729.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] >gi|152025964|gb|ABS23734.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] (574 aa)
Score = 713, Expect = 5.3e-73, Identities = 174/526 (33%), Positives = 304/526 (57%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARW---LLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM----PECQTIIDNVYTPNMD-LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEP------------------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      WL  + + K+ + +K +E++I+ F Y L FGT G+R +G GTN++NV+T ++ ++G+A +  L +   V+VA+D+R + +AM +A TL + GI ++++  ++ TP++S++VR   + I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ+  EA+E++ +   E  + NV   D L+   + E+Y E   +IN + + K+ ++ T HGT++ +  L+++G+ ++ + +Q +PDPNF+  + NPE+ A+F+L+++ EK A++++ DPD+DRL V VR H ++ LTGNQ G +  Y+L+ K+   K  V+ T V++   IA+ Y   T TGFK++G ++ ++ + + +F G+EE+ G L   RDKD Q+  A EV   Q KTL D L EIFE++G + + VS ++ + E++QE M F   K++ GL +K +  +          + L++ L + W  R SGTEPK K Y+ + ++ + +Q L +K++
 S:  10 WLSYANLDAELKQQLEDMKQDEKKIEDSF-YKNLEFGTGGMRGELGAGTNRLNVYTVRKATKGLAHFIESLGEEAKKRGVVVAYDSRHKSPEFAMEVAATLGAHGITTYVFE--SLRPTPVLSFAVRHLHTISGIVLTASHNPPEYNGYKVYGEDGGQLPPKEADELIRYVNQVEDELTVEVANVEQLKADGLLHIIGTEVDEAYVEQLKTVIINKEMVEKVGKDLKIVFTPLHGTSNIPVRQGLEAVGFTDVTVVKEQELPDPNFSTVKSPNPEEHAAFELAIRDGEKVGADVLIATDPDADRLGVAVRNHNGEFQVLTGNQTGALMLEYLLSQKEQNGTLPKNGVVLKTIVTSEIGRTIAKAYGLDTVDTLTGFKFIGEKIKQYEESGQYEFQFGYEESYGYLIRPFCRDKDAVQSVLFACEVAAYYKSQGKTLYDGLLEIFEKYGFFREDLVSLTLKGKDGAEKIQEMMTAFRENPPKEVAGLTVKTVEDYKASTITSLIDGSQEEIQLPKSNVLKYQLTDGSWFCLRPSGTEPKIKFYFGVKADSLQNSEQKLLTIKED 569
>gi|23100492|ref|NP_693959.1| phosphomannomutase [Oceanobacillus iheyensis HTE831] >gi|22778725|dbj|BAC14993.1| phosphomannomutase [Oceanobacillus iheyensis HTE831] (577 aa)
Score = 710, Expect = 1.1e-72, Identities = 178/513 (34%), Positives = 299/513 (58%)
 Q:  38 LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL---NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQT-----IIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRC--LINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKM--DFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQE-----KMDKFANVKNKDILGLE-----IKGIRWNEPAQA--------LEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFE 550
      LK +  ++ F Y +LSFGTAG+R +G GTN++N++T ++  G+A +LL  N  N +++A+D+R + +A+ AK L +GI ++++  ++ TP++S++VR   A I+ TASHNP Y GFKVYN G QI+ +EA IV S+ + +   I++    + +++ +D + ++Y E Y  L  +  +K+ ++ T HGTA  +  LK + + I + +Q PDP F+  + NPE+ +F ++  ++ A+I+LG DPD+DRL V V++ + ++ L+GNQ+G++  Y++ K DK+  P ++ T V+T   IAE  +  T TGFK++G ++N H D   F+ GFEE+ G L SD RDKD QAA +A E+   Q KTL D LD ++E++G +   S ++   ++M+E   +  FA +  ++ +E   ++ +  + +     +++ LE+D WV FR SGTEPK K YY + G  E +Q L LK+ E
 S:  28 LKNDRSALEDAF-YQELSFGTAGMRGILGAGTNRMNIYTIRKAVNGLADYLLTNYNDAKNRGIVIAYDSRYMSKEFAIESAKVLGYYGIHTYVFE--SLRPTPLLSFAVRHLNTVAGIMITASHNPPEYNGFKVYNEHGAQIVPAEAKLIVESIQQTKDELTVPILEQSQVEEQEKLTWLNDEVDQAYLERLYEITQLSLEDKQSEKDIQIVFTPLHGTALDLVTKGLKQLQFSKIAVVEEQAQPDPEFSTVESPNPEEHQAFSKAINLGKQTNADILLGTDPDADRLGVAVKNSEGEYQVLSGNQLGVLLFDYIV--KHIDKSKSVKPRMIKTVVTTELGRAIAEANQVESIDTLTGFKYIGEKIN-HYDTTGETFLFGFEESYGYLISDFVRDKDAVQAAMMATEMAYYWKQQGKTLFDALDVLYEKYGYYLEGMTSLTLKGQEGSQQMEEILTSIREKPFAEIGGMKVIAIEDYSSSVRTLTLEDKQETIILPKENMIKYLLEDDGWVCFRPSGTEPKIKYYYGVRGTNAEDSEQRLLGLKESLE 569
>gi|149182155|ref|ZP_01860637.1| YhxB [Bacillus sp. SG-1] >gi|148850106|gb|EDL64274.1| YhxB [Bacillus sp. SG-1] (581 aa)
Score = 707, Expect = 2.4e-72, Identities = 179/535 (33%), Positives = 307/535 (57%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEE--IDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL---NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIID-NVYTPN----MDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK-FDKTPF---VVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI---------------KGIRWN---EPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYG----ETKEICDQILKALKDEFEYMLRS 555
      + W   + ++ + L+ +M E+E ++ F Y L FGT G+R +G G N++NV+T ++ SEG+A++++  ++   V +A+D+R + +AM AKTL S G++ +++ E +K TP +S++VR+  + I+ TASHNP Y G+KVY  G Q+  EA+E++S + E + + NV +    LI  + I +SY E     I ++ + ++ + HGTA  +  L ++GY ++  +Q VPDP F+  + NPEDKA+F+L+++ ++ A+I++ DPD+DRL V V+ +N ++ LTGNQ G +  Y+L KK D P  V T V++  ++AE Y A V  TGFK++G ++ + D + F+ G+EE+ G L D RDKD QA +A E    Q KTL D L ++++ FG +   S ++   E++Q + F   K+I GL +        G+    + ++++LE+ W+ R SGTEPK K Y+ + G  E++E + + +AL ++ + M+ S
 S:   8 EKWDSFEELDSEMRGLLTEMQEDEKSLEDAF-YKNLEFGTGGMRGEIGAGINRMNVYTVRKASEGLAQYIISHGDEAKKRGVAIAYDSRHKSPEFAMEAAKTLASNGVQTYVFDE--LKPTPELSFAVRQLKAFSGIVVTASHNPPEYNGYKVYGEDGAQLPPKEADEVISKVNEIENELQINVKSEEELKAAGLIKMIGEEIDQSYLEHLLSISEKPQIAKEVDLSIVFSPLHGTALKMVEKGLDALGYRDVHYVKEQSVPDPEFSTVKSPNPEDKAAFELAIRDGKEKDADILIATDPDADRLGVAVKDRNGEYILLTGNQTGALLIDYILGRKKEKDMIPANGRVFKTIVTSELGRKVAESYGASVEDVLTGFKFIGEKIKNYEDSGEYQFLFGYEESYGYLIGDFARDKDAVQAVLMATEAAAYFKQQGKTLYDALLDLYDRFGYYQEGLESLTLKGKEGAEQIQSILTSFREEPLKEIRGLAVTKCEDYKTSMSTMLENGLEETISLPKSNVIKYFLEDGSWICLRPSGTEPKIKFYFSVTGNSLSESQEKLEGLKQALMEKIDNMVNS 578
>gi|42784104|ref|NP_981351.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus cereus ATCC 10987] >gi|42740035|gb|AAS43959.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus cereus ATCC 10987] (574 aa)
Score = 706, Expect = 2.9e-72, Identities = 173/526 (32%), Positives = 304/526 (57%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARW---LLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM----PECQTIIDNVYTPNMD-LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEP------------------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      WL  + + KE + +K +E++I+ F Y L FGT G+R +G GTN++NV+T ++ ++G+A++  L +   V+VA+D+R + +AM +A TL + GI ++++  ++ TP++S++VR   + I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ+  EA+E++S +   E  + +V   D L+   + ++Y    +IN + ++ K+ ++ T HGT++ +  LK +G+ ++ + +Q +PDPNF+  + NPE+ A+F+ +++ EK A++++ DPD+DRL V VR H ++ LTGNQ G +  Y+L+ KK + T   V+ T V++   IA+ Y   T TGFK++G ++ ++ + + +F G+EE+ G L   RDKD Q+  A EV   Q KTL D L E+FE++G + + VS ++ + E++QE M F   K++ GL + +  +          + L++ LE+ W  R SGTEPK K Y+ +  + + +Q L +K++
 S:  10 WLSYAELDAELKEQLENMKQDEKKIEDSF-YKNLEFGTGGMRGELGAGTNRLNVYTVRKATQGLAKFIEKLGEEAKKRGVVVAYDSRHKSPEFAMEVAATLGAHGITTYVFE--SLRPTPVLSFAVRHLHTVSGIVLTASHNPPEYNGYKVYGEDGGQLPPKEADELISYVNAVEDELTVEVADVEQLKADGLLHIIGQEVDDAYAAELNNVIINKEMVQKVGKDLKIVFTPLHGTSNISVRRGLKEVGFTDVTVVKEQELPDPNFSTVKSPNPEEHAAFEYAIRDGEKVGADVLIATDPDADRLGVAVRNHDGEFQVLTGNQTGALMLDYLLSQKKENGTLPENGVVLKTIVTSEIGRTIAKAYGLDTVDTLTGFKFIGEKIKQYEESGQYEFQFGYEESYGYLIRPFCRDKDAVQSVLFACEVAAYYKSQGKTLYDGLLEVFEKYGFFREDLVSLTLKGKDGAEQIQEMMATFRENPPKEVAGLTVVAVEDYKASMITSLQDGHKEEIHLPKSNVLKYQLEDGSWFCLRPSGTEPKIKFYFGVQDNSLQNSEQKLLTIKED 569
>gi|168161671|ref|ZP_02596904.1| Phosphoglucomutase [Bacillus cereus H3081.97] (574 aa)
Score = 706, Expect = 3.6e-72, Identities = 174/526 (33%), Positives = 303/526 (57%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARW---LLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM----PECQTIIDNVYTPNMD-LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEP------------------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      WL  ++ + KE + +K +E++I+ F Y L FGT G+R +G GTN++NV+T ++ ++G+A +  L +   V+VA+D+R + +AM +A TL + GI ++++  ++ TP++S++VR   + I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ+  EA+E++S +   E  + NV   D L+   + ++Y    +IN + + K+ ++ T HGT++ +  LK +G+ ++ + +Q +PDPNF+  + NPE+ A+F+ +++ EK A++++ DPD+DRL V VR H ++ LTGNQ G +  Y+L+ KK + T   V+ T V++   IA+ Y   T TGFK++G ++ ++ + + +F G+EE+ G L   RDKD Q+  A EV   Q KTL D L E+FE++G + + VS ++ + E++QE M F   K++ GL + +  +          + L++ LE+ W  R SGTEPK K Y+ +  + + +Q L +K++
 S:  10 WLSYAQLDAELKEQLENMKQDEKKIEDSF-YKNLEFGTGGMRGELGAGTNRLNVYTVRKATKGLASFIEKLGEEAKKRGVVVAYDSRHKSPEFAMEVAATLGAHGITTYVFE--SLRPTPVLSFAVRHLHTVSGIVLTASHNPPEYNGYKVYGEDGGQLPPKEADELISYVNAVEDELTVEVANVEQLKADGLLHIIGQEVDDAYAAELNNVIINKEMVEKAGKDLKIVFTPLHGTSNISVRRGLKEVGFTDVTVVKEQELPDPNFSTVKSPNPEEHAAFEYAIRDGEKVGADVLIATDPDADRLGVAVRNHDGEFQVLTGNQTGALMLDYLLSQKKENGTLPENGVVLKTIVTSEIGRTIAKAYGLDTIDTLTGFKFIGEKIRQYEESGQYEFQFGYEESYGYLIRPFCRDKDAVQSVLFACEVAAYYKSQGKTLYDGLLEVFEKYGFFREDLVSLTLKGKDGAEKIQEMMATFRENPPKEVAGLTVVSVEDYKASIVTSLQDGHKEEIHLPKSNVLKYQLEDSSWFCLRPSGTEPKIKFYFGVKDSSLQNSEQKLLTIKED 569
>gi|148324403|gb|EDK89653.1| phosphoglucomutase [Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphum ATCC 10953] (562 aa)
Score = 705, Expect = 4.0e-72, Identities = 183/529 (34%), Positives = 301/529 (56%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKK----SNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQ-----TIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAV-VVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK-FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEM----NKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR------WNEP-AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEF 549
      K WL+SN +S  KE + + NE+EI+ F Y+ LSFGTAG+R  G G N++N + ++ ++G+A +++ +     V +A+D+R+++  A+ A TL  GIKV+L+ + +++TP +S++VRE  A I+ TASHNPK Y G+KVY  G QI+D +A IVSS+     +++   + L+ Y + + + Y E  + IN N+ +   + + HG A+ + +LK +GY N+  +Q PD NF   NPED  F LS + A+K A I + DPD DR+ + V+ + KW + GNQ+GI+F Y+L +KK  +  +++T VST +D I +K  K R TGFK++G ++  NK +D  F+ GFEEAIG L   RDKD  A+ + E+ T  +  ++ + + +I+E++G   TV  + + EE+Q+ M    + +I G+++K R    N P A ++ LE++ ++ R SGTEPK K Y +  K++ ++ L ++ EF
 S:   7 KKWLDSNMLSASEKEELKSIANNEKEIESRF-YTDLSFGTAGMRGVRGIGRNRMNKYNIRKATQGLANYIIKEAGEVGKKKGVAIAYDSRLDSVENAINTAMTLAGNGIKVYLF--DGVRSTPELSFAVRELKAQAGIMITASHNPKEYNGYKVYWEDGAQIVDPQATGIVSSVEAVDIFNGIKLMEEKEAIDKGLLVYVGEKLDDRYIEEVKKNAINPNVENKDKVKFVYSPLHGVAARPVERVLKEMGYTNVYPVKEQEKPDGNFPTCDYANPEDTNVFKLSTELADKVGAKICIANDPDGDRVGLAVLDNDGKWFFPNGNQIGILFAEYILNHKKNIPENGTMITTIVSTPLLDTIVKKNGKKALRVLTGFKYIGEKIRQFENKELDGT-FLFGFEEAIGYLVGTHVRDKDAVVASMIIAEMATTFENNGSSIYNEIIKIYEKYGWRLETTVPITKKGKDGLEEIQKIMKSMRAKTHTEIAGVKVKEYRDYQKGVDNLPKADVIQMVLEDETYLTVRPSGTEPKIKFYISVVDSDKKVAEEKLARIEKEF 555
>gi|166984320|ref|ZP_02255676.1| Phosphoglucomutase [Bacillus cereus AH187] (574 aa)
Score = 705, Expect = 4.0e-72, Identities = 174/526 (33%), Positives = 303/526 (57%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARW---LLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM----PECQTIIDNVYTPNMD-LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEP------------------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      WL  ++ + KE + +K +E++I+ F Y L FGT G+R +G GTN++NV+T ++ ++G+A +  L +   V+VA+D+R + +AM +A TL + GI ++++  ++ TP++S++VR   + I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ+  EA+E++S +   E  + NV   D L+   + ++Y    +IN + + K+ ++ T HGT++ +  LK +G+ ++ + +Q +PDPNF+  + NPE+ A+F+ +++ EK A++++ DPD+DRL V VR H ++ LTGNQ G +  Y+L+ KK + T   V+ T V++   IA+ Y   T TGFK++G ++ ++ + + +F G+EE+ G L   RDKD Q+  A EV   Q KTL D L E+FE++G + + VS ++ + E++QE M F   K++ GL + +  +          + L++ LE+ W  R SGTEPK K Y+ +  + + +Q L +K++
 S:  10 WLSYAQLDAELKEQLENMKQDEKKIEDSF-YKNLEFGTGGMRGELGAGTNRLNVYTVRKATKGLASFIEKLGEEAKKRGVVVAYDSRHKSPEFAMEVAATLGAHGITTYVFE--SLRPTPVLSFAVRHLHTVSGIVLTASHNPPEYNGYKVYGEDGGQLPPKEADELISYVNAVEDELTVEVANVEQLKADGLLHIIGQEVDDAYAAELNNVIINKEMVEKAGKDLKIVFTPLHGTSNISVRRGLKEVGFTDVTVVKEQELPDPNFSTVKSPNPEEHAAFEYAIRDGEKVGADVLIATDPDADRLGVAVRNHDGEFQVLTGNQTGALMLDYLLSQKKENGTLPENGVVLKTIVTSEIGRTIAKAYGLDTIDTLTGFKFIGEKIRQYEESGQYEFQFGYEESYGYLIRPFCRDKDAVQSVLFACEVAAYYKSQGKTLYDGLLEVFEKYGFFREDLVSLTLKGKDGAEKIQEMMATFRENPPKEVAGLTVVSVEDYKASIVTSLQDGHKEEIHLPKSNVLKYQLEDGSWFCLRPSGTEPKIKFYFGVKDSSLQNSEQKLLTIKED 569
>gi|19703894|ref|NP_603456.1| phosphoglucomutase [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] >gi|19714058|gb|AAL94755.1| Phosphoglucomutase [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] (580 aa)
Score = 704, Expect = 5.7e-72, Identities = 183/529 (34%), Positives = 300/529 (56%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKK----SNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVY------TPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAV-VVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK-FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEM----NKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-------KGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEF 549
      K WL+SN +S  KE + + +E+EI+ F Y+ LSFGTAG+R  G G N++N + ++ ++G+A +++      + +A+D+R+++  A+ A TL  GIKV+L+ + +++TP +S++VRE  A I+ TASHNPK Y G+KVY  G QI+D +A IVSS+ E  I +++     + L+ Y  + + Y E  + IN N+ +   + + HG A+ + +LK +GY N+  +Q PD NF   NPED  F LS++ A+K A I + DPD DR+ + V+ + KW + GNQ+GI+F Y+L KK  K  +++T VST +D I +K  K R TGFK++G ++  NK +D  F+ GFEEAIG L   RDKD  A+ + E+ T  +  ++ + + +I+E++G   TV  + + EE+Q+ M    + +I G+++    KG+   A ++ LE++ ++ R SGTEPK K Y +  K++ ++ L +K EF
 S:  25 KKWLDSNMLSASEKEELKNIANDEKEIESRF-YTDLSFGTAGMRGVRGIGRNRMNKYNIRKATQGLANYIIKATGEVGKQKGIAIAYDSRLDSVENALNTAMTLAGNGIKVYLF--DGVRSTPELSFAVRELKAQAGIMITASHNPKEYNGYKVYWEDGAQIVDPQATGIVSSV-EAVNIFNDIKLMEEKEAIDKGLLVYVGKKLDDRYIEEVKKSAINPNVENKDKVKFVYSPLHGVAARPVERVLKEMGYTNVYPVKEQEKPDGNFPTCDYANPEDTTVFKLSIELADKVGAKICIANDPDGDRVGLAVLDNDGKWFFPNGNQIGILFAEYILNYKKDIPKNGTMITTVVSTPLLDTIVKKNGKKALRVLTGFKYIGEKIRQFENKELDGT-FLFGFEEAIGYLVGTHVRDKDAVVASMIIAEMATTFENNGSSIYNEIIKIYEKYGWRLETTVPITKKGKDGLEEIQKIMKSMRVKSHTEIAGVKVKEYRDYQKGVENLPKADVIQMVLEDETYLTVRPSGTEPKIKFYISVVDSDKKVAEEKLAKIKKEF 573
>gi|171326071|ref|ZP_02914563.1| Phosphomannomutase [Geobacillus sp. WCH70] >gi|171087958|gb|EDT34317.1| Phosphomannomutase [Geobacillus sp. WCH70] (582 aa)
Score = 703, Expect = 6.7e-72, Identities = 169/525 (32%), Positives = 297/525 (56%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKMNEEE--IDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLN---KKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQT-----IIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH--IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI-------RWNEPA-----------QALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKD 547
      WL  + + K L+ + ++  ++ F Y L FGT G+R +GPGTN++N++T ++ SEG+AR++ +  +   V++A+D+R + +AM AKTL + GI+ +++ E ++ TP +S++VR   + I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ+  A+ ++ + E +   + D    LI  + + +Y +A   +  + + + ++ T HGT++ +  LK +GY N+ + +Q PDPNF+ A+ NPE+ A+F L+++Y +K A++++ DPD+DRL + V++ K + LTGNQ G + HY+L+ KK   +  V+ T V++ +  IA+ +   T TGFK++G ++ ++  + F G+EE+ G L D RDKD QAA LA+EV   Q +L + L ++F+++G +   S ++   E +Q + F N  ++ G ++ I    R N A       L++ LE+D W  R SGTEPK K+Y+ + G++  + L+ L +
 S:  10 WLAHKSLDKELKRLLTERQDDLKWLEDCF-YKNLEFGTGGMRGEIGPGTNRMNIYTIRKASEGLARYIESFGEEAKKRGVVIAYDSRHKSREFAMEAAKTLATHGIQTYVFDE--LRPTPELSFAVRYLHAFSGIVITASHNPPEYNGYKVYGEDGGQLPPDTADAVIRYVNEVENELDIHVEDEAILKEKGLIQIIGEEVDNAYIDAVKTVSLQPKLAEEVDIHIVFTPLHGTSNKPIRRALKELGYRNVFVVKEQEQPDPNFSTVASPNPEEHAAFALAIEYGKKVNADLLIATDPDADRLGIAVKNEKGDYVVLTGNQTGGLLLHYLLSQKKEKGILPQNGVVLKTIVTSEFGRAIAQSFGLDTVDTLTGFKFIGEKIKEYEQTGQYTFQFGYEESYGYLIGDFVRDKDAVQAAVLAVEVCAFYKKQGMSLYEGLLQLFDQYGYYREGQQSLTLKGREGAETIQAILTSFRNEPPVEVAGKKVTVIEDYKTKERVNTAAGEKTMITLPTSNVLKYLLEDDSWFCLRPSGTEPKIKVYFGVKGKSLADSEAKLQQLSN 566
>gi|196250716|ref|ZP_03149404.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Geobacillus sp. G11MC16] >gi|196209795|gb|EDY04566.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Geobacillus sp. G11MC16] (585 aa)
Score = 703, Expect = 8.4e-72, Identities = 168/525 (32%), Positives = 299/525 (56%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKMNEEE--IDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL---NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQT-----IIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH--IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI-------RWNE-----------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKD 547
      WL  ++ + K+L+ + ++E ++ F Y L FGT G+R +GPGTN++N++T ++ SEG+AR++  N+   V++A+D+R + +AM AKTL + GI+ +++ E ++ TP +S++VR G + I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ+  A+E++ + E +   + D    LI   I E+Y A   ++ + ++ N ++ T HGT++ + +L +GY+N+ + +Q PDPNF+ A+ NPE+ A+F L+++ ++ A++++ DPD+DRL + V++ + ++ LTGNQ G + HY+L+ +K   +  V+ T V++ +  IA+ + +  T TGFK++G ++ ++  + F G+EE+ G L D RDKD QAA LA EV   Q +L + L ++F+++G +   S ++   E +  + F   + G ++ I    R N       + L++ LE+ W  R SGTEPK K Y+ + G + + ++ L L D
 S:  10 WLREPQLDPELKQLLEQHRDDERWLEDCF-YKNLEFGTGGMRGEIGPGTNRMNIYTVRKASEGLARYIQSFGNEAKQRGVVIAYDSRHKSPEFAMEAAKTLATNGIQTYVFDE--LRPTPELSFAVRHLGAFSGIVITASHNPPEYNGYKVYGEDGGQLPPDTADEVIRYVNEVENELAIHVEDEETLKEKGLIRIIGQEIDEAYVNAVKTISLHPELAQETNIRIVFTPLHGTSNKPVRRVLAELGYQNVFVVQEQEQPDPNFSTVASPNPEEHAAFALAIELGKQVNADLLIATDPDADRLGIAVKNEQGEYVVLTGNQTGGLLLHYLLSQRKEKGLLPQNGVVLKTIVTSEFGRAIADSFGLETIDTLTGFKFIGEKIKEYEQTGQYTFQFGYEESYGYLIGDFARDKDAVQAAVLAAEVCAFYKQQGLSLYEALLQLFDKYGYYREGQQSLTLKGKEGAETIAAILSSFREQPPVEAAGKKVTVIEDYKTKERTNTLTGEKTAITLPTSNVLKYVLEDGSWFCLRPSGTEPKMKAYFGVKGTSLQDSEEKLANLTD 566
>gi|47566955|ref|ZP_00237672.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus cereus G9241] >gi|47556273|gb|EAL14607.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus cereus G9241] (574 aa)
Score = 702, Expect = 9.7e-72, Identities = 172/526 (32%), Positives = 304/526 (57%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARW---LLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM----PECQTIIDNVYTPNMD-LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEP------------------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      WL  + + KE + +K +E++I+ F Y L FGT G+R +G GTN++NV+T ++ ++G+A++  L +   V+VA+D+R + +AM +A TL + GI ++++  ++ TP++S++VR   + I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ+  EA+E++S +   E  + +V   D L+   + ++Y    +IN + ++ K+ ++ T HGT++ +  L+ +G+ ++ + +Q +PDPNF+  + NPE+ A+F+ +++ EK A++++ DPD+DRL V VR H ++ LTGNQ G +  Y+L+ KK + T   V+ T V++   IA+ Y   T TGFK++G ++ ++ + + +F G+EE+ G L   RDKD Q+  A EV   Q KTL D L E+FE++G + + VS ++ + E++QE M F   K++ GL + +  +          + L++ LE+ W  R SGTEPK K Y+ +  + + +Q L +K++
 S:  10 WLSYAELDAELKEQLENMKQDEKKIEDSF-YKNLEFGTGGMRGELGAGTNRLNVYTVRKATQGLAKFIEKLGEEAKKRGVVVAYDSRHKSPEFAMEVAATLGAHGITTYVFE--SLRPTPVLSFAVRHLHTVSGIVLTASHNPPEYNGYKVYGEDGGQLPPKEADELISYVNAVEDELTVEVADVEQLKADGLLHIIGQEVDDAYAAELNNVIINKEMVQKVGKDLKIVFTPLHGTSNISVRRGLEEVGFTDVTVVKEQELPDPNFSTVKSPNPEEHAAFEYAIRDGEKIGADVLIATDPDADRLGVAVRNHDGEFQVLTGNQTGALMLDYLLSQKKENGTLPENGVVLKTIVTSEIGRTIAKTYGLDTVDTLTGFKFIGEKIKQYEESGQYEFQFGYEESYGYLIRPFCRDKDAVQSVLFACEVAAYYKSQGKTLYDGLLEVFEKYGFFREDLVSLTLKGKDGAEQIQEMMATFRENPPKEVAGLTVVAVEDYKASIITSLQDGHKEEIHLPKSNVLKYQLEDGSWFCLRPSGTEPKIKFYFGVQDNSLQNSEQKLLTIKED 569
>gi|30264962|ref|NP_847339.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47530458|ref|YP_021807.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49187780|ref|YP_031033.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|49480344|ref|YP_038942.1| phosphomannomutase [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|65316911|ref|ZP_00389870.1| COG1109: Phosphomannomutase [Bacillus anthracis str. A2012] >gi|165870837|ref|ZP_02215489.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|166996877|ref|ZP_02263337.1| probable phosphomannomutase [Bacillus cereus AH820] >gi|167634923|ref|ZP_02393241.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|167639968|ref|ZP_02398236.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|170685911|ref|ZP_02877134.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|170706974|ref|ZP_02897431.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|177652277|ref|ZP_02934780.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190567100|ref|ZP_03020015.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|196033047|ref|ZP_03100460.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus cereus W] >gi|196043853|ref|ZP_03111090.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus cereus 03BB108] >gi|30259639|gb|AAP28825.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47505606|gb|AAT34282.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49181707|gb|AAT57083.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|49331900|gb|AAT62546.1| probable phosphomannomutase [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|164713346|gb|EDR18871.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|167512049|gb|EDR87427.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|167529673|gb|EDR92422.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|170128077|gb|EDS96947.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|170670375|gb|EDT21115.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|172082283|gb|EDT67349.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190561604|gb|EDV15574.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|195994476|gb|EDX58431.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus cereus W] >gi|196025189|gb|EDX63859.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Bacillus cereus 03BB108] (574 aa)
Score = 702, Expect = 1.1e-71, Identities = 172/526 (32%), Positives = 303/526 (57%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARW---LLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM----PECQTIIDNVYTPNMD-LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEP------------------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      WL  + + KE + +K +E++I+ F Y L FGT G+R +G GTN++NV+T ++ ++G+A++  L +   V+VA+D+R + +AM +A TL + GI ++++  ++ TP++S++VR   + I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ+  EA+E++S +   E  + +V   D L+   + ++Y    +IN + ++ K+ ++ T HGT++ +  L +G+ ++ + +Q +PDPNF+  + NPE+ A+F+ +++ EK A++++ DPD+DRL V VR H ++ LTGNQ G +  Y+L+ KK + T   V+ T V++   IA+ Y   T TGFK++G ++ ++ + + +F G+EE+ G L   RDKD Q+  A EV   Q KTL D L E+FE++G + + VS ++ + E++QE M F   K++ GL + +  +          + L++ LE+ W  R SGTEPK K Y+ +  + + +Q L +K++
 S:  10 WLSYAELDAELKEQLENMKQDEKKIEDSF-YKNLEFGTGGMRGELGAGTNRLNVYTVRKATQGLAKFIEKLGEEAKKRGVVVAYDSRHKSPEFAMEVAATLGAHGITTYVFE--SLRPTPVLSFAVRHLHTVSGIVLTASHNPPEYNGYKVYGEDGGQLPPKEADELISYVNAVEDELTVEVADVEQLKADGLLHMIGQEVDDAYAAELNNVIINKEMVQKVGKDLKIVFTPLHGTSNLSVRRGLAEVGFTDVTVVKEQELPDPNFSTVKSPNPEEHAAFEYAIRDGEKVGADVLIATDPDADRLGVAVRNHDGEFQVLTGNQTGALMLDYLLSQKKENGTLPENGVVLKTIVTSEIGRTIAKAYGLDTVDTLTGFKFIGEKIKQYEESGQYEFQFGYEESYGYLIRPFCRDKDAVQSVLFACEVAAYYKSQGKTLYDGLLEVFEKYGFFREDLVSLTLKGKDGAEQIQEMMATFRENPPKEVAGLTVVAVEDYKASIITSLQDGHKEEIHLPKSNVLKYQLEDGSWFCLRPSGTEPKIKFYFGVQDNSLQNSEQKLLTIKED 569
>gi|30022960|ref|NP_834591.1| phosphoglucomutase [Bacillus cereus ATCC 14579] >gi|29898519|gb|AAP11792.1| Phosphoglucomutase [Bacillus cereus ATCC 14579] (574 aa)
Score = 702, Expect = 1.1e-71, Identities = 173/526 (32%), Positives = 304/526 (57%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARW---LLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM----PECQTIIDNVYTPNMD-LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEP------------------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      WL  ++ + KE + +K +E++I+ F Y L FGT G+R +G GTN++NV+T ++ ++G+A +  L +   V+VA+D+R + +AM +A TL + GI ++++  ++ TP++S++VR   + I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ+  EA+E++S +   E  + +V   D L+   + ++Y    +IN + ++ K+ ++ T HGT++ +  LK +G+ ++ + +Q +PDPNF+  + NPE+ A+F+ +++ EK A++++ DPD+DRL V VR H ++ LTGNQ G +  Y+L+ KK + T   V+ T V++   IA+ Y   T TGFK++G ++ ++ + + +F G+EE+ G L   RDKD Q+  A EV   Q KTL D L E+FE++G + + VS ++ + E++QE M F   K++ GL + +  +          + L++ LE+ W  R SGTEPK K Y+ +  + + +Q L +K++
 S:  10 WLSYAQLDAELKEQLENMKQDEKKIEDSF-YKNLEFGTGGMRGELGAGTNRLNVYTVRKATKGLASFIEKLGEEAKKRGVVVAYDSRHKSPEFAMEVAATLGARGITTYVFE--SLRPTPVLSFAVRHLHTVSGIVLTASHNPPEYNGYKVYGEDGGQLPPKEADELISYVNAVEDELTVEVADVEQLKADGLLHIIGQEVDDAYAAELNNVIINKEMVQKVGKDLKIVFTPLHGTSNISVRRGLKEVGFTDVTVVKEQELPDPNFSTVKSPNPEEHAAFEYAIRDGEKVGADVLIATDPDADRLGVAVRNHNGEFQVLTGNQTGALMLDYLLSQKKENGTLPENGVVLKTIVTSEIGRTIAKAYGLDTIDTLTGFKFIGEKIRQYEESGQYEFQFGYEESYGYLIRPFCRDKDAVQSVLFACEVAAYYKSQGKTLYDGLLEVFEKYGFFREDLVSLTLKGKDGAEKIQEMMATFRENPPKEVAGLTVVAVEDYKASIVTSLQDGHKEEIHLPKSNVLKYQLEDGSWFCLRPSGTEPKIKFYFGVKDSSLQNSEQKLLTIKED 569
>gi|167939460|ref|ZP_02526535.1| Phosphoglucomutase [Bacillus cereus AH1134] (574 aa)
Score = 701, Expect = 1.2e-71, Identities = 173/526 (32%), Positives = 304/526 (57%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARW---LLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM----PECQTIIDNVYTPNMD-LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEP------------------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      WL  ++ + KE + +K +E++I+ F Y L FGT G+R +G GTN++NV+T ++ ++G+A +  L +   V+VA+D+R + +AM +A TL + GI ++++  ++ TP++S++VR   + I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ+  EA+E++S +   E  + +V   D L+   + ++Y    +IN + ++ K+ ++ T HGT++ +  LK +G+ ++ + +Q +PDPNF+  + NPE+ A+F+ +++ EK A++++ DPD+DRL V VR H ++ LTGNQ G +  Y+L+ KK + T   V+ T V++   IA+ Y   T TGFK++G ++ ++ + + +F G+EE+ G L   RDKD Q+  A EV   Q KTL D L E+FE++G + + VS ++ + E++QE M F   K++ GL + +  +          + L++ LE+ W  R SGTEPK K Y+ +  + + +Q L +K++
 S:  10 WLSYAQLDAELKEQLENMKQDEKKIEDSF-YKNLEFGTGGMRGELGAGTNRLNVYTVRKATKGLASFIEKLGEEAKKRGVVVAYDSRHKSPEFAMEVAATLGARGITTYVFE--SLRPTPVLSFAVRHLHTVSGIVLTASHNPPEYNGYKVYGEDGGQLPPKEADELISYVNAVEDELTVEVADVEQLKTDGLLHIIGQEVDDAYAAELNNVIINKEMVQKVGKDLKIVFTPLHGTSNISVRRGLKEVGFTDVTVVKEQELPDPNFSTVKSPNPEEHAAFEYAIRDGEKVGADVLIATDPDADRLGVAVRNHNGEFQVLTGNQTGALMLDYLLSQKKENGTLPENGVVLKTIVTSEIGRTIAKAYGLDTVDTLTGFKFIGEKIRQYEESGQYEFQFGYEESYGYLIRPFCRDKDAVQSVLFACEVAAYYKSQGKTLYDGLLEVFEKYGFFREDLVSLTLKGKDGAEKIQEMMATFRENPPKEVAGLTVVAVEDYKASVVTSLQDGHKEEIHLPKSNVLKYQLEDGSWFCLRPSGTEPKIKFYFGVKDSSLQNSEQKLLTIKED 569
>gi|168137403|ref|ZP_02580632.1| Phosphoglucomutase [Bacillus cereus B4264] (574 aa)
Score = 701, Expect = 1.2e-71, Identities = 173/526 (32%), Positives = 304/526 (57%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARW---LLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM----PECQTIIDNVYTPNMD-LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEP------------------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      WL  ++ + KE + +K +E++I+ F Y L FGT G+R +G GTN++NV+T ++ ++G+A +  L +   V+VA+D+R + +AM +A TL + GI ++++  ++ TP++S++VR   + I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ+  EA+E++S +   E  + +V   D L+   + ++Y    +IN + ++ K+ ++ T HGT++ +  LK +G+ ++ + +Q +PDPNF+  + NPE+ A+F+ +++ EK A++++ DPD+DRL V VR H ++ LTGNQ G +  Y+L+ KK + T   V+ T V++   IA+ Y   T TGFK++G ++ ++ + + +F G+EE+ G L   RDKD Q+  A EV   Q KTL D L E+FE++G + + VS ++ + E++QE M F   K++ GL + +  +          + L++ LE+ W  R SGTEPK K Y+ +  + + +Q L +K++
 S:  10 WLSYAQLDAELKEQLENMKQDEKKIEDSF-YKNLEFGTGGMRGELGAGTNRLNVYTVRKATKGLASFIEKLGEEAKKRGVVVAYDSRHKSPEFAMEVAATLGARGITTYVFE--SLRPTPVLSFAVRHLHTVSGIVLTASHNPPEYNGYKVYGEDGGQLPPKEADELISYVNAVEDELTVEVADVEQLKADGLLHIIGQEVDDAYAAELNNVIINKEMVQKVGKDLKIVFTPLHGTSNISVRRGLKEVGFTDVTVVKEQELPDPNFSTVKSPNPEEHAAFEYAIRDGEKVGADVLIATDPDADRLGVAVRNHNGEFQVLTGNQTGALMLDYLLSQKKENGTLPENGVVLKTIVTSEIGRTIAKAYGLDTVDTLTGFKFIGEKIRQYEESGQYEFQFGYEESYGYLIRPFCRDKDAVQSVLFACEVAAYYKSQGKTLYDGLLEVFEKYGFFREDLVSLTLKGKDGAEKIQEMMATFRENPPKEVAGLTVVAVEDYKASIVTSLQDGHKEEIHLPKSNVLKYQLEDGSWFCLRPSGTEPKIKFYFGVKDSSLQNSEQKLLTIKED 569
>gi|15895604|ref|NP_348953.1| phosphomannomutase [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] >gi|15025346|gb|AAK80293.1|AE007734_7 Phosphomannomutase [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] (575 aa)
Score = 700, Expect = 1.5e-71, Identities = 170/516 (32%), Positives = 302/516 (58%)
 Q:  21 KAWLESNRIS-NKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQ-----TIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN-KKFDKTP---FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMN--KHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-----------KGIRWNE-------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      KAWL+S +   KEL  +E+EI+ F Y L FGT G+R + G+N+IN++T + ++G+A +L  +N ++ +AHD+R+ + +A  A L + GIK +L+ + ++ TP++S++VR   A I+ TASHNPK Y G+KVYN G Q+ D+ A E++ + + +   +ID    ++  + + + Y +   I ++ ++ K+ +I T HG+ + + +LK +GYEN+ + +Q PD NF +  NPE + F+++L+ A+K  +++ G DPD DR+ V+V++K+ ++ LTGNQ G++ THY++++ K  K P  V+ T V++  +I E Y+ K+  TGFK++G ++  + +  ++ GFEE+ G L   RDKD  AA L E+   ++ +L D L+E++E++G + + VS +++  +E++Q+ ++   + ++ G++I      K I NE    + L + LE+ W  R SGTEPK K+Y + G KE
 S:   8 KAWLDSEYVDVETKKELEAIKDEKEIEDRF-YKDLEFGTGGLRGVIAAGSNRINIYTVGKATQGLADYLNKNYNNASIAIAHDSRIMSREFAERAASVLCANGIKTYLF--DSLRPTPMLSFTVRHLNCKAGIVITASHNPKQYNGYKVYNEDGNQLTDNAAAEVLDFIEKTEDFSGVKLIDIKKAEKDGILDIIGEEVDKVYIDKVKDLTIRKDMVKESAKDLKIIYTPIHGSGNIPVRRVLKELGYENLTVVKEQEKPDGNFPTAPYPNPEQPSVFNIALELAKKVDPDVIFGTDPDCDRIGVLVKNKSGEYKVLTGNQTGVLLTHYIISSLKDTGKLPANGAVIKTIVTSEMTRKITEDYDMKLIDVLTGFKYIGEKIKEFEETNSNTYLFGFEESYGCLAGTFVRDKDAVVAATLVCEMALYYKNKGLSLDDALNELYEKYGFYKEKLVSIELQGKEGQEKIQKALNYLRENMSDNVAGVKIVKKFDYKSSVEKDIPKNEEKKIELPKSNVLRFILEDGSWFVVRPSGTEPKMKVYLAVAGTNKE 553
>gi|52140605|ref|YP_086224.1| phosphomannomutase [Bacillus cereus E33L] >gi|51974074|gb|AAU15624.1| probable phosphomannomutase [Bacillus cereus E33L] (574 aa)
Score = 700, Expect = 1.6e-71, Identities = 172/526 (32%), Positives = 303/526 (57%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARW---LLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM----PECQTIIDNVYTPNMD-LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEP------------------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      WL  + + KE + +K +E++I+ F Y L FGT G+R +G GTN++NV+T ++ ++G+A++  L +   V+VA+D+R + +AM +A TL + GI ++++  ++ TP++S++VR   + I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ+  EA+E++S +   E  + +V   D L+   + ++Y    +IN + ++ K+ ++ T HGT++ +  L +G+ ++ + +Q +PDPNF+  + NPE+ A+F+ +++ EK A++++ DPD+DRL V VR H ++ LTGNQ G +  Y+L+ KK + T   V+ T V++   IA+ Y   T TGFK++G ++ ++ + + +F G+EE+ G L   RDKD Q+  A EV   Q KTL D L E+FE++G + + VS ++ + E++QE M F   K++ GL + +  +          + L++ LE+ W  R SGTEPK K Y+ +  + + +Q L +K++
 S:  10 WLSYAELDAELKEQLENMKQDEKKIEDSF-YKNLEFGTGGMRGELGAGTNRLNVYTVRKATQGLAKFIEKLGEEAKKRGVVVAYDSRHKSPEFAMEVAATLGAHGITTYVFE--SLRPTPVLSFAVRHLHTVSGIVLTASHNPPEYNGYKVYGEDGGQLPPKEADELISYVNAVEDELTVEVADVEQLKADGLLHIIGQEVDDAYAAELNNVIINKEMVQKVGKDLKIVFTPLHGTSNLSVRRGLAEVGFTDVTVVKEQELPDPNFSTVKSPNPEEHAAFEYAIRDGEKVGADVLIATDPDADRLGVAVRNHDGEFQVLTGNQTGALMLDYLLSQKKENGTLPENGVVLKTIVTSEIGRTIAKAYGLDTVDTLTGFKFIGEKIKQYEESGQYEFQFGYEESYGYLIRPFCRDKDAVQSVLFACEVAAYYKSQGKTLYDGLLEVFEKYGFFREDLVSLTLKGKDGAEKIQEMMATFRENPPKEVAGLTVVAVEDYKASIITSLQDGHKEEIHLPKSNVLKYQLEDGSWFCLRPSGTEPKIKFYFGVQDNSLQNSEQKLLTIKED 569
>gi|75760262|ref|ZP_00740315.1| PHOSPHOGLUCOMUTASE / PHOSPHOMANNOMUTASE [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] >gi|74492257|gb|EAO55420.1| PHOSPHOGLUCOMUTASE / PHOSPHOMANNOMUTASE [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] (574 aa)
Score = 699, Expect = 1.9e-71, Identities = 172/526 (32%), Positives = 301/526 (57%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKMNEEE--IDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARW---LLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMP----ECQTIIDNVYTPNMD-LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEP------------------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      WL  ++ + KE + MN++E I+ F Y L FGT G+R +G GTN++NV+T ++ ++G+A +  L +   V+VA+D+R + +AM +A TL + GI ++++  ++ TP++S++VR   + I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ+  EA+E++S +   E  + +V   D L+   + ++Y    +IN + + K+ ++ T HGT++ +  L+ +G+ ++ + +Q +PDPNF+  + NPE+ A+F+ +++ EK A++++ DPD+DRL V VR H ++ LTGNQ G +  Y+L+ KK   +  V+ T V++   IA+ Y   T TGFK++G ++ ++ + + +F G+EE+ G L   RDKD Q+  A EV   Q KTL D L E+FE++G + + VS ++ + E++QE M F   K++ GL + +  +          + L++ LE+ W  R SGTEPK K Y+ +  + + +Q L +K++
 S:  10 WLSYAQLDAELKEQLENMNQDEKKIEDSF-YKNLEFGTGGMRGELGAGTNRLNVYTVRKATKGLASFIEKLGEEAKKRGVVVAYDSRHKSPEFAMEVAATLGARGITTYVFE--SLRPTPVLSFAVRHLHTVSGIVLTASHNPPEYNGYKVYGEDGGQLPPKEADELISYVDAIEDELTVEVADVEQLKADGLLHIIGQEVDDAYAAELNNVIINKEMVEKAGKDLKIVFTPLHGTSNISVRRGLEEVGFTDVTVVKEQELPDPNFSTVKSPNPEEHAAFEYAIRDGEKVGADVLIATDPDADRLGVAVRNHNGEFQVLTGNQTGALMLDYLLSQKKENGILPENGVVLKTIVTSEIGRTIAKAYGLDTVDTLTGFKFIGEKIRQYEESGQYEFQFGYEESYGYLIRPFCRDKDAVQSVLFACEVAAYYKSQGKTLYDGLLEVFEKYGFFREDLVSLTLKGKDGAEQIQEMMATFRENPPKEVAGLTVVAVEDYKASIITSLQDGHKEEIHLPKSNVLKYQLEDGSWFCLRPSGTEPKIKFYFGVQDSSLQNSEQKLLTIKED 569
>gi|118480012|ref|YP_897163.1| alpha-phosphoglucomutase [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|118419237|gb|ABK87656.1| alpha-phosphoglucomutase [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] (574 aa)
Score = 699, Expect = 2.0e-71, Identities = 172/526 (32%), Positives = 302/526 (57%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARW---LLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM----PECQTIIDNVYTPNMD-LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEP------------------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      WL  + + KE + +K +E++I+ F Y L FGT G+R  G GTN++NV+T ++ ++G+A++  L +   V+VA+D+R + +AM +A TL + GI ++++  ++ TP++S++VR   + I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ+  EA+E++S +   E  + +V   D L+   + ++Y    +IN + ++ K+ ++ T HGT++ +  L +G+ ++ + +Q +PDPNF+  + NPE+ A+F+ +++ EK A++++ DPD+DRL V VR H ++ LTGNQ G +  Y+L+ KK + T   V+ T V++   IA+ Y   T TGFK++G ++ ++ + + +F G+EE+ G L   RDKD Q+  A EV   Q KTL D L E+FE++G + + VS ++ + E++QE M F   K++ GL + +  +          + L++ LE+ W  R SGTEPK K Y+ +  + + +Q L +K++
 S:  10 WLSYAELDAELKEQLENMKQDEKKIEDSF-YKNLEFGTGGMRGEFGAGTNRLNVYTVRKATQGLAKFIEKLGEEAKKRGVVVAYDSRHKSPEFAMEVAATLGAHGITTYVFE--SLRPTPVLSFAVRHLHTVSGIVLTASHNPPEYNGYKVYGEDGGQLPPKEADELISYVNAVEDELTVEVADVEQLKADGLLHMIGQEVDDAYAAELNNVIINKEMVQKVGKDLKIVFTPLHGTSNLSVRRGLAEVGFTDVTVVKEQELPDPNFSTVKSPNPEEHAAFEYAIRDGEKVGADVLIATDPDADRLGVAVRNHDGEFQVLTGNQTGALMLDYLLSQKKENGTLPENGVVLKTIVTSEIGRTIAKAYGLDTVDTLTGFKFIGEKIKQYEESGQYEFQFGYEESYGYLIRPFCRDKDAVQSVLFACEVAAYYKSQGKTLYDGLLEVFEKYGFFREDLVSLTLKGKDGAEQIQEMMATFRENPPKEVAGLTVVAVEDYKASIITSLQDGHKEEIHLPKSNVLKYQLEDGSWFCLRPSGTEPKIKFYFGVQDNSLQNSEQKLLTIKED 569
>gi|138894187|ref|YP_001124640.1| phosphoglucomutase [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] >gi|134265700|gb|ABO65895.1| Phosphoglucomutase [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] (585 aa)
Score = 698, Expect = 2.9e-71, Identities = 167/525 (31%), Positives = 299/525 (56%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKMNEEE--IDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL---NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQT-----IIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH--IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI-------RWNE-----------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKD 547
      WL  ++ + K+L+ + ++E ++ F Y L FGT G+R +GPGTN++N++T ++ SEG+AR++  N+   V++A+D+R + +AM AKTL + GI+ +++ E ++ TP +S++VR G + I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ+  A+E++ + E +   + D    LI   I E+Y A   ++ + ++ + ++ T HGT++ + +L +GY+N+ + +Q PDPNF+ A+ NPE+ A+F L+++ ++ A++++ DPD+DRL + V++ + ++ LTGNQ G + HY+L+ +K   +  V+ T V++ +  IA+ + +  T TGFK++G ++ ++  + F G+EE+ G L D RDKD QAA LA EV   Q +L + L ++F+++G +   S ++   E +  + F   + G ++ I    R N       + L++ LE+ W  R SGTEPK K Y+ + G + + ++ L L D
 S:  10 WLREPQLDPELKQLLEQHRDDERWLEDCF-YKNLEFGTGGMRGEIGPGTNRMNIYTVRKASEGLARYIQSFGNEAKQRGVVIAYDSRHKSPEFAMEAAKTLATNGIQTYVFDE--LRPTPELSFAVRHLGAFSGIVITASHNPPEYNGYKVYGEDGGQLPPDTADEVIRYVNEVENELAIHVEDEETLKEKGLIRIIGQEIDEAYVNAVKTISLHPELAQETDIRIVFTPLHGTSNKPVRRVLAELGYQNVFVVQEQEQPDPNFSTVASPNPEEHAAFALAIELGKQVNADLLIATDPDADRLGIAVKNEQGEYVVLTGNQTGGLLLHYLLSQRKEKGLLPQNGVVLKTIVTSEFGRAIADSFGLETIDTLTGFKFIGEKIKEYEQTGQYTFQFGYEESYGYLIGDFARDKDAVQAAVLAAEVCAFYKQQGLSLYEALLQLFDKYGYYREGQQSLTLKGKEGAETIAAILSSFREQPPVEAAGKKVTVIEDYKTKERTNTLTGEKTAITLPTSNVLKYVLEDGSWFCLRPSGTEPKMKAYFGVKGTSLQDSEEKLANLTD 566
>gi|168143658|ref|ZP_02586887.1| Phosphoglucomutase [Bacillus cereus G9842] (574 aa)
Score = 697, Expect = 4.1e-71, Identities = 171/526 (32%), Positives = 302/526 (57%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARW---LLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMP----ECQTIIDNVYTPNMD-LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEP------------------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      WL  ++ + KE + +K +E++I+ F Y L FGT G+R +G GTN++NV+T ++ ++G+A +  L +   V+VA+D+R + +AM +A TL + GI ++++  ++ TP++S++VR   + I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ+  EA+E++S +   E  + +V   D L+   + ++Y    +IN + + K+ ++ T HGT++ +  L+ +G+ ++ + +Q +PDPNF+  + NPE+ A+F+ +++ EK A++++ DPD+DRL V VR H ++ LTGNQ G +  Y+L+ KK   +  V+ T V++   IA+ Y   T TGFK++G ++ ++ + + +F G+EE+ G L   RDKD Q+  A EV   Q KTL D L E+FE++G + + VS ++ + E++QE M F   K++ GL + +  +          + L++ LE+ W  R SGTEPK K Y+ +  + + +Q L +K++
 S:  10 WLSYAQLDAELKEQLENMKQDEKKIEDSF-YKNLEFGTGGMRGELGAGTNRLNVYTVRKATKGLASFIEKLGEEAKKRGVVVAYDSRHKSPEFAMEVAATLGARGITTYVFE--SLRPTPVLSFAVRHLHTVSGIVLTASHNPPEYNGYKVYGEDGGQLPPKEADELISYVDAIEDELTVEVADVEQLKADGLLHIIGQEVDDAYAAELNNVIINKEMVEKAGKDLKIVFTPLHGTSNISVRRGLEEVGFTDVTVVKEQELPDPNFSTVKSPNPEEHAAFEYAIRDGEKVGADVLIATDPDADRLGVAVRNHNGEFQVLTGNQTGALMLDYLLSQKKENGILPENGVVLKTIVTSEIGRTIAKAYGLDTVDTLTGFKFIGEKIRQYEESGQYEFQFGYEESYGYLIRPFCRDKDAVQSVLFACEVAAYYKSQGKTLYDGLLEVFEKYGFFREDLVSLTLKGKDGAEQIQEMMATFRENPPKEVAGLTVVAVEDYKASIITSLQDGHKEEIHLPKSNVLKYQLEDGSWFCLRPSGTEPKIKFYFGVQDSSLQNSEQKLLTIKED 569
>gi|157691667|ref|YP_001486129.1| phosphoglucomutase [Bacillus pumilus SAFR-032] >gi|157680425|gb|ABV61569.1| phosphoglucomutase [Bacillus pumilus SAFR-032] (581 aa)
Score = 696, Expect = 4.8e-71, Identities = 174/526 (33%), Positives = 292/526 (55%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKMNEEE--IDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMP----ECQTIIDNVYT-PNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQ------------------ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      W+  ++ + +E +  +++ ++ F Y L FGT G+R +G GTN++NV+T ++ S G+A ++   +   V +A+D+R + +AM AKTL + GIK +++ E ++ TP +S++VRE  A I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ+  +A++++ +   E  +D+ T   LI+   I +Y E   ++ + + + V+ T HGTA+ +  L+++GY+++ + +Q PDP F+  + NPE+ A+F+ ++K EK A+I++ DPD+DRL + VR H ++ LTGNQ G + HY+L+ K  +  P V+ T V++   +A + A  T TGFK++G ++ + + + F G+EE+ G L D RDKD QAA LA+EV   Q K+L D L +IF+EFG +   S ++   E++  + F    I G I I  + +Q          L+++LE+ W  R SGTEPK K Y + G +  ++ LK L +E
 S:  10 WINEKHLNTELREWLEAHQDDQQALEDCF-YKNLEFGTGGMRGEIGAGTNRMNVYTVRKASAGLAAYIAKHGEDAKRRGVAIAYDSRHKSPEFAMEAAKTLAAQGIKTYVFDE--LRPTPELSFAVRELNAFAGIVVTASHNPPEYNGYKVYGEDGGQLPPFQADQVIQEVDAIENELSISVDSEETLKQQGLINMIGAEIDLAYIEKLKTISVHPELADEVDVKVVFTPLHGTANQPVRKGLQALGYQHVTVVPEQERPDPQFSTVTSPNPEEHAAFEYAIKLGEKQNADILIATDPDADRLGIAVRDHDGEFTVLTGNQTGALLLHYLLSEKQKLGQLPPRPVVMKTIVTSELGRAVASAFGAHTIDTLTGFKFIGEKIKQFEESGEYTFQFGYEESYGYLIGDFARDKDAVQAALLAVEVTAFYKKQGKSLYDALVDIFKEFGFYREGLKSLTLKGKEGAEQISAILHTFRTNPPAAIAGQRITVIEDYQSSQRHLVAEKKEETIHLPASNVLKYFLEDGSWFCLRPSGTEPKVKFYMAVKGTSLTDSEEKLKHLSEE 567
>gi|189459653|ref|ZP_03008438.1| hypothetical protein BACCOP_00280 [Bacteroides coprocola DSM 17136] >gi|189433612|gb|EDV02597.1| hypothetical protein BACCOP_00280 [Bacteroides coprocola DSM 17136] (581 aa)
Score = 696, Expect = 4.8e-71, Identities = 169/500 (33%), Positives = 275/500 (55%)
 Q:  34 KELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK----KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTN-IYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR------------------WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGE 533
      K ++  ++ E+ + F Y L FGT G+R MG G+N++N++T  ++G++ +L NK  K + +V+V HD R N+ +A + A  ++ GIKV+L+++ ++ TP +S+++R G + II TASHNPK Y G+K Y  G Q+L   I+ + + + D + N +LI   I + Y  +  I+  I RQK+ ++ T HGT  +P LK G+EN+  +Q V  +F  + NPE+ + L++K A++ A+I++ DPD+DR+ + + K +W + GNQ +IF +Y++ N+  K   F+V T V+T I +A+K N K+  TGFKW+ E+   K ++ G EE+ G L D RDKD  A +L E+   DQ KTL D L EI+ E+G   TV+   + +E++ MD F   K++ G E+ ++          EP+ L+++ +  + R SGTEPK K Y EI GE
 S:  31 KRMLENPDKTELIEAF-YKDLEFGTGGLRGIMGVGSNRMNIYTVGAATQGLSNYL-NKCFAGKKDISVVVGHDCRNNSRLFAEISANIFSANGIKVYLFED--MRPTPEMSFAIRHLGCQSGIILTASHNPKEYNGYKAYWDDGAQVLAPHDKGIIDEVNKIASAADIKFEGNKELIQIIGKDIDDEYLRQVHTISIDPEVIKRQKDLKIVYTPIHGTGMMLIPQSLKLWGFENVHCVPEQMVKSGDFPTVVSPNPENAEALTLAIKLAKEIDADIVMASDPDADRVGMACKDDKGEWVLINGNQTCLIFLYYIIKNRIAMGKMKGNEFIVKTIVTTELIKSVADKNNIKMLDCYTGFKWIAREIRLREGKEQYIGGGEESYGFLAEDFVRDKDAVSACSLLAEICAWAKDQGKTLYDVLMEIYVEYGFSKEVTVNVVKPGKSGADEIKAMMDNFRACPPKELGGSEVVLVKDYKTLKATDANGNVTDLDMPEPSNVLQFFTADGTKISVRPSGTEPKIKFYMEIKGE 554
>gi|169347372|ref|ZP_02866310.1| hypothetical protein CLOSPI_00087 [Clostridium spiroforme DSM 1552] >gi|169293989|gb|EDS76122.1| hypothetical protein CLOSPI_00087 [Clostridium spiroforme DSM 1552] (564 aa)
Score = 695, Expect = 6.4e-71, Identities = 168/510 (32%), Positives = 299/510 (58%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLN--KKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD---LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN-KKFDKTP---FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH--IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMD---KFANVKNKDILGLEIKGIRWNE-------------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYG 532
      W +  +  K +L MNE+E + F Y L FGTAG+R +G GTN++N++T ++ + G A+++L  +   V + +DNR + +A+ AK L ++GIK ++++  ++ TP +S++VR    I+ TASHNPK Y G+KVY+ TG Q++  A+++V+ + E + +   + D  I++ + + E+Y++   IN + + +F ++ + HGT++ +  L +GY N+I  QC PDP+F+ +A+ NPE  S+DL++K A++ A++++ DPD DRL VV +H ++ ++GNQ  ++ Y+L+ KK K P  + +T V+++ + +++ Y +V +T TGFK++G+++ K+  + +FV G+EE+ G + D RDKD QA +A E    Q K L+D L+E++E+ G +  ++     + ++E MD  K A K D  + I+ + +E       + L++YLE+ W+ R SGTEPK K Y+ I G
 S:  10 WTDCKDLDPSLKAELLSMNEKEKEDAF-YMNLEFGTAGMRGILGAGTNRMNIYTIRKANVGFAKYVLGLPEGKERGVAIGYDNRHMSYKFAIESAKVLATYGIKSYIFE--SLRPTPELSFAVRYLKCAGGIMITASHNPKEYNGYKVYDDTGCQLIPEWADQVVTYVNEVEDELAIEVASDDDAYPYITWIGEEVDEAYYKEVMAIEINPGM-DKSDFKIVFSPQHGTSNLPVRTCLTRLGY-NVIPVLAQCAPDPDFSNTASPNPEIACSYDLAIKKAKEVDADVVVICDPDGDRLGVVAKHDGEYVLMSGNQSAAVYLEYILSELKKQGKLPSNAVMYNTIVTSDLGELVSKSYGVEVEKTLTGFKFIGDKIRKYEKTKEKEFVFGYEESYGCVVKDFVRDKDAVQAVVMAAEAGNFYKKQGKDLIDVLNELYEKHGTFKESQIALSKAGAEGAKRIKEIMDNLRKDAPAKIGDYKVVAIEDYQSSEKIENGATSTIDLPKSNVLKYYLEDGSWIAARPSGTEPKCKFYFSIKG 541
>gi|162447707|ref|YP_001620839.1| phosphoglucomutase / phosphomannomutase [Acholeplasma laidlawii PG-8A] >gi|161985814|gb|ABX81463.1| phosphoglucomutase / phosphomannomutase [Acholeplasma laidlawii PG-8A] (544 aa)
Score = 695, Expect = 6.5e-71, Identities = 183/526 (34%), Positives = 298/526 (56%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-KGIRWNE-----------PAQALEWYLENDM-WVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK 546
      K WL N +S K K+ +L M+E+E ++ F Y +LSFGT GIR +G G N+IN +T Q+++ G A +L ++   V +++DNR + +A  AK L  GIK ++YK  ++ TP++SY VR   A I+ TASHNPK Y GFK YN TG Q+  E+N+++ + + +  ++ T + DLI + D I + Y   + +  + +K+ ++ + HGT  +P LL  GY +   Q  DP F+++ + NPED +++ +++ A K A+++  DPD+DRL V + + +H L GNQ  + +Y+L+ KK  + V +T VS++ + IA KYN KV T TGFK++G + K+ K+ ++ G EE+ GSL SD RDKD QA L E+  L + T+ DYLDEI+ FG + +T++ ++ +  + + + D + +  I G E+ K I +++      P+ L++ E+D ++ FR SGTEPK KIY +  +   Q + LK
 S:   8 KIWLNGNALSEKEKQTLLSMDEKEKEESF-YQELSFGTGGIRGILGLGPNRINKYTIQRVTLGFANYLKSEHKLNGVAISYDNRYGSYEFAYEAAKVLAFNGIKSYIYK--ALRPTPMLSYLVRHFKTSAGIMLTASHNPKEYNGFKAYNDTGAQLSTDESNKVIEEISKIASPF-HIGTLDNDLIHWIGDEIDDIYLNEVEKIAVR---HDEKDLKIVYSPLHGTGGTVIPKLLDKTGY-TVYREPNQMKVDPEFSHTKSSNPEDHIAYEKTIELARKKDADVIFVTDPDADRLGVAYKLNDDYHILNGNQTASMMLYYILSEKK-QPSGIVYTTVVSSHLLKDIAHKYNQKVGETLTGFKFIGEQAEKNQGKLPYIFGCEESYGSLVSDFVRDKDAVQAVYLLAEILNTLKSRNLTVKDYLDEIYHIFGYYLEDTINLTLKGIEGSKRIIQITD-YVRLHGIKIDGFEVKKKIDFSKGMIHPHDIVLPPSNVLKF--ESDQGFIIFRPSGTEPKLKIYISVKTTSHAASKQKISDLK 534
>gi|196040480|ref|ZP_03107780.1| phosphoglucomutase (Alpha-phosphoglucomutase) (Glucosephosphomutase) (PGM) [Bacillus cereus NVH0597-99] >gi|196028612|gb|EDX67219.1| phosphoglucomutase (Alpha-phosphoglucomutase) (Glucosephosphomutase) (PGM) [Bacillus cereus NVH0597-99] (575 aa)
Score = 695, Expect = 6.7e-71, Identities = 169/511 (33%), Positives = 295/511 (57%)
 Q:  38 LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMP----ECQTIIDNVYTPNMD-LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIK-------GIRWN-----------EPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      +K + ++I+ F Y L FGT G+R +G GTN++NV+T ++ +EG+A+++ +    V+VA+D+R + +AM +A TL + GIK ++++  ++ TP +S++VR   + I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ+  EA+E++S +   E  + NV   + L+   + ++Y E   +IN +  +   ++ T HGTA+ +  L+++G++N+ + +Q PDPNF+  + NPE+ A+F+L+++Y + +A++++ DPD+DRL V VR H ++ LTGNQ G +  Y+L+ KK   +  V+ T V++   +A Y   T TGFK++G ++ ++ + + +F G+EE+ G L   RDKD Q+  A EV   Q KTL D L E+FE+ G +  VS ++ + E++Q M F   ++ GL++     +R        + L++YLE+ W  R SGTEPK K Y+ + G T +  + L+++K++
 S:  27 MKQDVKKIEDSF-YKNLEFGTGGMRGELGAGTNRLNVYTVRKATEGLAQFIEKQGEEAKARGVVVAYDSRHKSPEFAMEVAATLGAHGIKTYVFE--SLRPTPELSFAVRYLHTYSGIVLTASHNPPEYNGYKVYGEDGGQLPPKEADELISYVDGVSDELLVEVANVEQLKQNGLLQIIGQDVDDAYLEQLKTIIINKGLVESQGEELKIVFTPLHGTANIPVRRGLEAVGFKNVTIVKEQEQPDPNFSTVKSPNPEEHAAFELAIRYGTEIKADVLIATDPDADRLGVAVRNHDGEYQVLTGNQTGALMLDYMLSQKKEKGILPENGVVLKTIVTSELGRTVANSYGLDTIDTLTGFKFIGEKIKQYEESGQYNFQFGYEESYGYLIKPFCRDKDAVQSVLFACEVAAYYKAQGKTLYDGLLEVFEKHGYFREGLVSLTLKGKDGAEQIQNLMTTFRENCPVEVAGLKVTIAEDYKASLRTKIIGDGTEEIHLPQSNVLKYYLEDGSWFCLRPSGTEPKIKFYFGVQGSTLQHSKEKLESIKND 569
>gi|163942635|ref|YP_001647519.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] >gi|163864832|gb|ABY45891.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] (574 aa)
Score = 694, Expect = 8.3e-71, Identities = 171/526 (32%), Positives = 305/526 (57%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARW---LLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMP----ECQTIIDNVYTPNMD-LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR-WNEP-----------------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      WL  + + KE + +K +E++I+ F Y L FGT G+R +G GTN++NV+T ++ ++G+A +  L +   V+VA+D+R + +AM +A TL + GI ++++  ++ TP++S++VR   + I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ+  EA+E++S +   E  + +V   D L+   + ++Y    +IN + ++ K+ ++ T HGT++ +  L+ +G+ ++ + +Q +PDPNF+  + NPE+ A+F+ +++ EK A++++ DPD+DRL V VR H ++ LTGNQ G +  Y+L+ KK + T   V+ T V++   IA+ Y   T TGFK++G ++ ++ + + +F G+EE+ G L   RDKD Q+  A EV   Q KTL D L E+F+++G + + VS ++ + E++Q+ M F   K++ GL + + + E         + L++ LE+ W  R SGTEPK K Y+ + ++ + +Q L +K++
 S:  10 WLSYAELDAELKEQLENMKQDEKKIEDSF-YKNLEFGTGGMRGELGAGTNRLNVYTVRKATKGLAMFIEKLGEEAKKRGVVVAYDSRHKSPEFAMEVAATLGAHGITTYVFE--SLRPTPVLSFAVRHLHTASGIVLTASHNPPEYNGYKVYGEDGGQLPPKEADELISYVNAVENELTVEVADVEQLKADGLLHIIGQEVDDAYAAELNNVIINKEMVKEVGKDLKIVFTPLHGTSNISVRRGLEEVGFTDVTVVKEQELPDPNFSTVKSPNPEEHAAFEYAIRDGEKVGADVLIATDPDADRLGVAVRNHDGEFQVLTGNQTGALMLDYLLSQKKENGTLPENGVVLKTIVTSEIGRTIAKAYGLDTVDTLTGFKFIGEKIKQYEESGQYEFQFGYEESYGYLIRPFCRDKDAVQSVLFACEVAAYYKSQGKTLYDGLLEVFKKYGFFREDLVSLTLKGKDGAEQIQKMMATFREDPPKEVAGLTVVAVEDYKESIITTLQDGNKEEIHLPKSNVLKYQLEDGSWFCLRPSGTEPKIKFYFGVQDDSLQNSEQKLLTIKED 569
>gi|160916195|ref|ZP_02078402.1| hypothetical protein EUBDOL_02222 [Eubacterium dolichum DSM 3991] >gi|158431919|gb|EDP10208.1| hypothetical protein EUBDOL_02222 [Eubacterium dolichum DSM 3991] (564 aa)
Score = 694, Expect = 9.1e-71, Identities = 166/521 (31%), Positives = 290/521 (55%)
 Q:  16 VNPLSKAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL---NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD---LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH--IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE-------------------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      VN + + WL  +  YKE++ M+E+E + F Y+ + FGTAG+R +GPGTN+IN+ T ++ + G A+++   +   + + +DNR + +AM AK L +F I ++++  ++ TP +S++VR    I+ TASHNPK Y G+K+Y+ G Q++  A +++ +  + +   P +  LI   + E+Y+E   +N I + + +I T HGTA+ + +  GY + +  +QC PDP+F+ +  NPE+ +++L+L+YA++ A+I+L DPD+DR+ V V+H ++ LTGNQ G +  Y+ + K    P + +T V+++ ++IA+KY   +T TGFK++G ++ K+  ++ +V G+EE+ GSL   RDKD QA + E    Q KTLVD L +++ E G +   S +   + +QE +   + +D+ G + +R+ +          + L++YL + W+ R SGTEPK K YY I G + E
 S:   2 VNEVYEKWLHHPNLDPSYKEVLANMSEKEKNDAF-YTTIEFGTAGMRGLLGPGTNRINLHTIRKANAGFAQYICAHGEEAKKRGIAIGYDNRHMSYEFAMDSAKMLATFDITSYVFE--SLRPTPELSFAVRYFHCFGGIMVTASHNPKEYNGYKLYDEKGCQLVPHLAEQVIERVNAVEDELALCANPTAEQEQLIHVIGKEVDEAYYEKVLGIQLNPQIAKD-DVKIIFTPEHGTANIPVKEVYTRAGY-HFVAVEEQCTPDPDFSNTPTPNPEEAGAYELALEYAKREAADIILVCDPDADRMGVGVKHHGEYKLLTGNQSGAVLIEYIFSQLKAKNQMPPNPVMFNTVVTSDLGEKIADKYGVATEKTLTGFKFIGEKVAKYEATNEKQYVFGYEESYGSLIQPFVRDKDAPQACLMLAEAACYYKAQGKTLVDVLYDLYAELGYYEESQKSLTLAGQEGAQRIQEILATLRKTQLQDLGGSAV--VRFEDYKECRVVENGKEFELTGFTKSDVLKYYLADGSWIAIRPSGTEPKCKFYYCIKGSSLE 546
>gi|154685391|ref|YP_001420552.1| YhxB [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] >gi|154351242|gb|ABS73321.1| YhxB [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] (580 aa)
Score = 693, Expect = 1.1e-70, Identities = 172/525 (32%), Positives = 300/525 (57%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQT-----IIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH--IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-------KGIRW----------NEP-AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKD 547
      W ++ ++ ++ K+L+   NE+ ++ +F Y L FGT G+R +GPGTN++N++T ++ S G+A ++ + +   V +A+D+R + +AM AKTL S GI+ +++ E ++ TP +S++VR+  A I+ TASHNP Y G+KVY  G Q+  EA+ +++ +  +   + D    LI  + I + Y E   ++ + + + V+ T HGTA+ +  L+++GY+N+ + +Q +PDP+F+  + NPE+ A+F+ ++K E+ A+I++ DPD+DRL + V++ + K+ LTGNQ G + HY+L+ KK   +  V+ T V++   +A +   T TGFK++G ++ ++  + F G+EE+ G L D RDKD QAA LA+EV   Q +L D L IF+E+G +   S ++   E++  + F N  K + G +I    G R      + P + L+++LE+ W  R SGTEPK K Y+ + G + + +Q L AL +
 S:  10 WNQAEQLDSELKKLLADAEGNEQLLEDFF-YKNLEFGTGGMRGEIGPGTNRMNIYTVRKASAGLAAYIAKQGEDAKKRGVAIAYDSRHKSPEFAMEAAKTLASQGIQTYVFDE--LRPTPELSFAVRKLNAYAGIVVTASHNPPEYNGYKVYGDDGAQLPPKEADIVIAEVNAIENELTIQVEDEQSLKEKGLIKIIGEEIDKPYTEELTSISVHPELSAEVDVSVVFTPLHGTANKPVRRGLEALGYKNVTVVKEQELPDPDFSTVKSPNPEEHAAFEYAIKLGEEQNADILVATDPDADRLGIAVKNSEGKYTVLTGNQTGALLLHYLLSEKKKQGALPENGVVMKTIVTSELGRAVASSFGLDTVDTLTGFKFIGEKIKEYEKSGQYTFQFGYEESYGYLIGDFARDKDAIQAALLAVEVCAFYKKQGMSLYDALLSIFKEYGYYREGLKSLTLKGKQGAEQISAILTSFRNDPPKQMAGKQITQAEDYSTGKRTVFADHHEEDIDLPKSNVLKYFLEDGSWFCLRPSGTEPKVKFYFAVKGTSLQDSEQRLAALSE 566
>gi|188588947|ref|YP_001921610.1| phosphomannomutase [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] >gi|188499228|gb|ACD52364.1| phosphomannomutase [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] (575 aa)
Score = 693, Expect = 1.1e-70, Identities = 177/526 (33%), Positives = 300/526 (57%)
 Q:  22 AWLESNRISNKYK-ELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTI-----IDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN-KKFDKTP---FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMN--KHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-----------------KGIRWNEP-AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKD 547
      +W+ S I+ + K EL  +E+EI+ F Y L FGT G+R +G G+N++NV++ + ++G A +L  + P V +A+D+R + +A  A TL + +KV+LY+  ++ TP++S++ RE   I+ TASHNPK Y G+KVY+ GGQ+ D +AN+I++ + + +    ID    L+ Y + + + Y E   I T + +K   VI T HG+ + + +LK +GY N+ + +Q PD NF ++ NPE+  F+L+LK A+  +I+ G DPD DR+ VVV+ K ++ LTGNQ G++ THY+L++ K+ +K P  V+ T V+T   IA+ +N ++  TGFK++G ++  K  + ++ GFEE+ G L D RDKD  A+ L E+   + K+L D L E++E++G +  VS ++   +E++  +D  N  +I +++          + N P + L++ LE+D +  R SGTEPK K+Y I G +  ++ +  K+
 S:   9 SWINSESINEETKNELKAISDEKEIEDRF-YKDLDFGTGGLRGVIGAGSNRMNVYSVSKATQGFANYLNENFNKPAVAIAYDSRNMSKEFAKAAALTLCANNVKVYLYE--SLRPTPVLSFATRELKCSGGIVVTASHNPKQYNGYKVYDEFGGQVTDDKANKIITCVNQIEDFSQIKTIDEKDALEKGLLEYVGEELDKIYMEKVKSLTIRTELVSEKANTLNVIYTPIHGSGNVPVRRVLKELGYTNVEVVKEQEAPDGNFPTASYPNPENPDVFELALKMAKNTNPDIIFGTDPDCDRIGVVVKDSKGEYKVLTGNQTGLLLTHYMLSSLKETNKLPANGVVIKTIVTTEGAKAIADDFNIEILDVLTGFKYIGEKIREFKESGEHTYLFGFEESYGYLAGDFVRDKDAVIASMLICEMCLYYKEHGKSLYDALIELYEKYGYFKETLVSLELAGKEGQEKIASCIDAMRNSNITEINNVKVVKKLDYKLSTDEDIINGTKVAINLPKSNVLKFILEDDSYFVVRPSGTEPKMKVYLSIKGNSVTDAERQISEFKE 564
>gi|187932543|ref|YP_001886650.1| phosphomannomutase [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] >gi|187720696|gb|ACD21917.1| phosphomannomutase [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] (575 aa)
Score = 692, Expect = 1.3e-70, Identities = 176/526 (33%), Positives = 299/526 (56%)
 Q:  22 AWLESNRISNKYK-ELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQ-----TIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN-KKFDKTP---FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMN--KHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-----------------KGIRWNEP-AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKD 547
      +W+ S I+ + K EL  +E+EI+ F Y L FGT G+R +G G+N++NV++ + ++G A +L  + P V +A+D+R + +A  A TL + +KV+LY+  ++ TP++S++ RE   I+ TASHNPK Y G+KVY+ GGQ+ D +AN+I++ + + +   IID    L+ Y + + ++Y E   I  + +K   VI T HG+ + + +LK +GY N+ + +Q PD NF ++ NPE+  F L+L A+  +I+ G DPD DR+ VVV+ K ++ LTGNQ G++ THY+L++ K+ +K P  V+ T V+T   IA+ +N ++  TGFK++G ++  K  + ++ GFEE+ G L D RDKD  A+ L E+   + K+L D L E++E++G +  VS ++   +E++  +D  N  +I +++          + N P + L++ LE+D +  R SGTEPK K+Y I G +  ++ +  K+
 S:   9 SWINSESINEETKNELKAICDEKEIEDRF-YKDLEFGTGGLRGVIGAGSNRMNVYSVSKATQGFANYLNENFNKPAVAIAYDSRNMSKEFAKAAALTLCANNVKVYLYE--SLRPTPVLSFATRELKCSGGIVVTASHNPKQYNGYKVYDEFGGQVTDDKANKIITCVNQIEDFSQIKIIDEKDALEKGLLEYVGEELDKTYMEKVKSLTIRKELVSEKANTLNVIYTPIHGSGNVPVRRVLKELGYTNVEVVKEQEAPDGNFPTASYPNPENPDVFKLALNMAQSTNPDIIFGTDPDCDRIGVVVKDSKGEYKVLTGNQTGLLLTHYILSSLKETNKLPENGVVIKTIVTTEGAKAIADDFNIEILDVLTGFKYIGEKIREFKESGEYTYLFGFEESYGYLAGDFVRDKDAVIASMLICEMCLYYKEHGKSLYDALIELYEKYGYFKETLVSLELAGKEGQEKIASCIDAMRNSNITEINNVKVVKKLDYKLSTDEDIINGTKVAINLPKSNVLKFILEDDSYFVVRPSGTEPKMKVYLSIKGNSVTDAEKQISEFKE 564
>gi|167755575|ref|ZP_02427702.1| hypothetical protein CLORAM_01089 [Clostridium ramosum DSM 1402] >gi|167704514|gb|EDS19093.1| hypothetical protein CLORAM_01089 [Clostridium ramosum DSM 1402] (564 aa)
Score = 692, Expect = 1.5e-70, Identities = 166/518 (32%), Positives = 296/518 (57%)
 Q:  15 NVNPLSKAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLN--KKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPEC------QTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN-KKFDKTP---FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH--IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALE----------------WYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYG 532
      N N  + W+  +  K + MNE+E + F Y L FGTAG+R +G GTN++N++T ++ + G A+++L  +   V + +DNR + +A+ AK L ++GIK ++++  ++ TP +SY+VR    I+ TASHNPK Y G+KVY+ TG Q++  +++V+ + E    + I D  P  I++ + + E+Y++   IN + +K+F ++ + HGT++ +  L +GY N+I  QC PDP+F+ + + NPE  S+DL++K A++ A++++ DPD DRL VV +H ++ ++GNQ  ++ Y+L+ KK K P  + +T V+++ + +++ Y +V +T TGFK++G+++ K+  + +F+ G+EE+ G + D RDKD QA +A E    Q K L+D L+E++ + G +  ++     + ++E MD     I G ++ +  + +Q +E        +YLE+ W+ R SGTEPK K Y+ I G
 S:   2 NYNEEYQRWVNCENLDPSLKAELASMNEKEKEDAF-YMNLEFGTAGMRGILGAGTNRMNIYTIRKANVGFAKYVLGLPEGKERGVAIGYDNRHMSYKFAIESAKVLATYGIKSYIFE--SLRPTPELSYAVRYLKCAGGIMITASHNPKEYNGYKVYDDTGCQLIPEWGDQVVAYVNEVKDELAVEVISDEEAYP---YITWIGEEVDEAYYQEVMAIEINPGM-DKKDFKIVFSPQHGTSNLPVRNCLSRLGY-NVIPVLAQCAPDPDFSNTKSPNPEVDCSYDLAIKKAKEVDADVVVICDPDGDRLGVVAKHDGEYVLMSGNQSAAVYLEYILSELKKQGKLPANAVMYNTIVTSDLGELVSKSYGVEVEKTLTGFKFIGDKIRKYEKTKEKEFIFGYEESYGCVVKDFVRDKDAVQAVVMAAEAGNFYKHQGKDLIDVLNELYAKHGTFKESQIALSKAGAEGAKRIKEIMDNLRKDAPSVIGGYKVLAVEDYQSSQRIENETTTVIDLPKSNVLKYYLEDGSWIAARPSGTEPKCKFYFSIKG 541
>gi|168333995|ref|ZP_02692219.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Epulopiscium sp. 'N.t. morphotype B'] (575 aa)
Score = 689, Expect = 2.9e-70, Identities = 176/534 (32%), Positives = 302/534 (56%)
 Q:  15 NVNPLSKAWLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKK-SNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQIL---DSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNM--DLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMN--KHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQ-----------------ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      N  L K WL   + K + ++ NE+EI+ F Y++L FGTAG+R +G GTN++N + Q+ ++G+A +L +  NP V++A+D+R +D +AM A L + GIK +L++  ++A P +S+++R  DA ++ TASHNP Y G+KVY + G Q++  D  + V+S+ + TI   T   L+  + I + Y E   +IN ++ +  F ++ T HGT + +  LK +G++N+ + A+Q PD NF  + NPED +F L+++ A+K +A+I++G DPD+DR+ V++R K ++ LTGN +G + T Y+L +K     V+ T V+T I I E Y + V  TGFK++G ++  + ++ +V GFEE+ G+L   RDKD  + LA E+     TL + L ++++FG + + S+ ++ +  +++ M+  N +  I G +I  R + Q         + + L N+ W+ R SGTEPK K Y + G++ E + L+A+KD+
 S:   2 NYKDLYKKWLTDECFDDATKAELKSIENNEKEIEDRF-YTELEFGTAGLRGVIGAGTNRMNKYIVQKATQGLANFLKGQGLQNPKVVIAYDSRNKSDTFAMDTALVLAANGIKAYLFE--SLRAVPQLSFALRTLKADAGVVITASHNPPEYNGYKVYGNDGAQVIAPFDKMIIDQVNSITDFSTIKTTTETEAKADGLLEIIGENIDKLYIEQVKSQVINQDVINKVADEFKIVYTPLHGTGNLPVRRALKEVGFKNVYVVAEQEKPDGNFPTVKSPNPEDPNAFKLAIELAKKEQADIIIGTDPDADRVGVLIRDEKGEYIVLTGNMIGTMLTDYILRGRKENGSLPTNGVVIKTIVTTEMIRPICEFYGSDVIEVLTGFKFIGEQIKNFETTNQHSYVFGFEESYGALAGTYARDKDAVVTSLLACEMAAYYKLNGMTLYEALVALYQKFGYYREDVQSFTLKGIEGIGKIKNIMETLRNQQIDTIGGYQILAKRDYKTQQRVTKDGTTSKIELPVSDVIYFELSNNAWICVRPSGTEPKIKFYIGVKGQSLEDANNKLQAIKDD 566
>gi|110004297|emb|CAK98635.1| putative phosphomannomutase protein [Spiroplasma citri] (558 aa)
Score = 688, Expect = 3.8e-70, Identities = 173/512 (33%), Positives = 294/512 (57%)
 Q:  39 KMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT-----VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYT----PNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHK-NKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN----KKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDK-MDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGL-EIKGIR--------WNEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFE 550
      +M+E ++  FS  L FGTAG+R +GPGT ++N++T ++ +  ++L  S    +++ HDNR + +A +A  S IK L+ N ++ TP++SY++R+  A +I TASHN + Y G+K+Y+H G Q L  + I + +  I + V+T  PN LI+Y  + ++Y      N +++N ++ + HGT+  P + + GY+ + + +Q  DPNFT++ N NPE  +DL+LKYA+K A++++ DPD+DRL + V+ K N+++ +TGN+  +  Y+ ++  K  K  + +TFV+ N D++AE Y +V +T TGFKW+G++M+K  K + F+ GFEEA G + DI RDKDG Q++ + E   ++Q KTL D L E + +FG + +TV+  + ++ K+ +  + K  ++ + I L +IK I+    + P Q L++Y + W  R SGTEPK K Y+  +T E   ++A+ E E
 S:  26 QMSEADLIAAFS-DDLEFGTAGLRGLLGPGTGKMNLYTIRRATLAFMQYLKTIYSETDLKTKGIVIGHDNRYFSAEFAQAVANIFASNNIKAILFANNDLRPTPMVSYTIRKIKAAAGVIITASHNSREYNGYKIYDHNGSQFLPVATDIIGENYLK---IKEEVFTLTLNPNSTLITYVPKEVEDNYVSDVKAMQFYPN--QKRNIKIVFSNLHGTSKEWTPRIFEECGYD-VTIVEEQFDNDPNFTFAPNPNPELTECYDLALKYAKKVNADVIILNDPDADRLGIGVKIKDNEYYLMTGNETAPVLIEYLFSHYQRQKTLPKNGVMYNTFVTGNLSDKVAEGYGVQVIKTLTGFKWIGDQMSKASAKGLQFLFGFEEAYGYVLKDITRDKDGIQSSLILAEACWYYHNQGKTLYDVLVEQYNKFGYFYCKTVNLVRDGIDGKKVINNMLKK---LRQETITSLNQIKCIKKEDYLNGLYEMPGQDLLKFYFADGSWFAVRASGTEPKIKFYFVCVDKTNEEAKIKMEAMYQELE 552
>gi|153955794|ref|YP_001396559.1| Pgm2 [Clostridium kluyveri DSM 555] >gi|146348652|gb|EDK35188.1| Pgm2 [Clostridium kluyveri DSM 555] (575 aa)
Score = 688, Expect = 4.0e-70, Identities = 175/524 (33%), Positives = 300/524 (57%)
 Q:  23 WLESNRISNKYK-ELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK-KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTI-----IDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN-KKFDKTP---FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI------------------KGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK 546
      WL S+ + ++ K EL  +E+EI+ F Y L FGT G+R +G GTN++N+ T + +EG++R+L+  SN +V +A+D R+ ++ +A  A L + GI V L+  + TP++SY+VRE  A I+ TASHNPKNY G+KVY  GGQ+ D AN+I+S +      +D   N +++  + I + Y E  + +I ++   KN VI T HGT + +  LK +GYEN+ + +Q PD NF +  NPED  F L+L+ A++ + +I+ G DPD DR+ ++V++ N + LTGNQ+GI+ T Y+L++ K+ ++ P  ++ T V+T + IA+ YN +  TGFK++G ++ +   D F+ GFEE+ G L D RDKD  A+ L E+   +  + + L ++ ++G +  +S +++   EEM  ++  +  + + G++I         + +   + L++ +E+ W  R SGTEPK K+Y+ + G + + ++ ++ LK
 S:   9 WLNSSYLDDEEKLELKNIKDEKEIEDRF-YKDLEFGTGGLRGIIGVGTNRLNIHTIGKTTEGLSRYLIEAYGSNISVAIAYDCRIMSEEFAKAAASNLCANGIIVNLF--GTLHPTPMLSYAVRELKCKAGIVITASHNPKNYNGYKVYGEDGGQVTDKIANKILSYINNVNDFSEIKRMDIKEAENRKILNIIGEDIDKPYIEKVKQMVIRKDMVSSCGKNLNVIYTPLHGTGNIPVRRALKELGYENVFIVKEQEYPDGNFPTAVCPNPEDPKVFQLALELAKELKPDIIFGTDPDCDRIGIIVKYDDNNYRTLTGNQVGILLTEYILSSLKELNRLPENGVIIKTIVTTEMVRDIAKDYNVGLIDVLTGFKYIGEKIKEFEQWQDKKFIFGFEESYGYLAGDFVRDKDAVIASTLICEMALYYKMKGINIYEALINLYNKYGFYKENIISIELKGKEGCEEMDTILEYLRHSMKRTLGGVKIVKKLDYKLSIEKDLVNITENVIQLPKSNVLKFVMEDKSWFVVRPSGTEPKIKLYFSVIGNSFKDSEEKMEILK 563
>gi|15613669|ref|NP_241972.1| phosphomannomutase [Bacillus halodurans C-125] >gi|10173721|dbj|BAB04825.1| phosphomannomutase [Bacillus halodurans C-125] (578 aa)
Score = 686, Expect = 7.0e-70, Identities = 172/515 (33%), Positives = 295/515 (57%)
 Q:  41 NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSN---PTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD--------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHK-NKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF-----ANVKNKDILGLE--------------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLRS 555
      +E++++ F Y L FGT G+R +GPG N++N +T ++ SEG AR+LL + +   V++A+D+R + +A  A T+  GIK +L++E ++ TP +S++VR+ G  I+ TASHNP Y GFKVY  G Q+  AN +V + E  I D + P D     +  + + +Y EA  ++N +   K+ ++ T HGTA+ + +L+++G+EN+ + +Q +PDP F+   NPE+ A+F L+++Y +K A++++ DPD+DR+ V V+++ ++ LTGNQ G + HY+L+ KK      + T V++ +  IAE +  + T TGFK++G ++ ++  + F+ G+EE+ G L D RDKD QA LA E+   + TL D L E+F+ +G +   S ++   E++Q + +F    V ++ ++ +E       ++ I   + L++ LE+ W  R SGTEPK KIYY + E E + L A+K + E ++ S
 S:  30 DEQQLEDCF-YKNLEFGTGGMRGEIGPGPNRMNTYTIRKASEGFARYLLEQGEHVKAQGVVIAYDSRHKSPEFAREAALTIGKHGIKAYLFEE--LRPTPELSFAVRKLGAAGGIVITASHNPPEYNGFKVYGSDGCQLPPEPANRLVKFVNE---IEDELVIPVGDERELKENGTLEMIGEEVDVAYHEALKTIIVNPELLEASAKDVRIVFTPLHGTANLPVRRVLEAVGFENVTVVKEQELPDPQFSTVKAPNPEEHAAFALAIEYGKKTEADVLIATDPDADRVGVAVQNQAGEYIVLTGNQTGGLMLHYLLSQKKEKGQLPVNGIALKTIVTSEFGRAIAEDFGIPMVDTLTGFKFIGEKIKEYEQSGEHQFLFGYEESYGYLIGDFVRDKDAVQACLLAAEMTAYYKSRGMTLYDGLLELFDRYGYYREGLTSITLKGKVGVEKIQHVLSQFRQSPPKQVNDQQVVVIEDYQTKEKVSVKERTVEAITL-PTSNVLKYMLEDGSWFCLRPSGTEPKLKIYYGVKTEALEKSEAALDAVKRDVEEIVHS 576
>gi|150015869|ref|YP_001308123.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] >gi|149902334|gb|ABR33167.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] (575 aa)
Score = 686, Expect = 7.7e-70, Identities = 175/533 (32%), Positives = 310/533 (58%)
 Q:  23 WLESNRISNKYK-ELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTI-----IDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN-KKFDKTP---FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIK-------GIRWNE-----------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLRS 555
      W+ S+ I+ + K EL  +E+EI+ F Y L FGT G+R +G G+N++N++T Q ++G A +L +  +P+V +A+D+R + +A  A L + IKV+LY+  ++ TP++S++VRE  + I+ TASHNPK Y G+KVY+ GGQ+ D +A I++S+      ID   + L+ Y + + + Y+E   I T++ ++K N VI T HG+ + + +LK +GY N+ + +Q PD NF ++ NPE+  F+L+LK A+  +I+ G DPD DR+ +VV+  ++ LTGNQ G++ T+Y+L++ K+ +K P  V+ T V+T   IAE ++ ++  TGFK++G ++ + D D ++ GFEE+ G L + RDKD  AA L E+   +Q K+L D L +++E++G +  VS +++  +E++  ++  N  ++ G++I     + N       + L++ LE+ +  R SGTEPK K+Y +  + + ++ +  K++  ++ S
 S:  10 WINSDFINEETKNELKSISDEKEIEDRF-YQDLDFGTGGLRGVIGAGSNRMNIYTVAQSTQGFANYLNDNFKDPSVAIAYDSRNMSKEFAKAAALNLCANNIKVYLYE--SLRPTPVLSFTVRELKCNGGIVITASHNPKIYNGYKVYDEFGGQVTDEKAKMIINSVKAVDDFSKIESIDENVALDKGLLKYIGEDVDKVYYEKVKGLTIRTDLVKEKASNLNVIYTPIHGSGNVPVRTVLKELGYSNVKVVKEQEAPDGNFPTASYPNPENPDVFELALKMAKTENPDIIFGTDPDCDRIGLVVKDSTGEYKVLTGNQTGLLLTNYILSSMKETNKLPQNGVVIKTIVTTEGARSIAEDFDIELMDVLTGFKYIGEKIREFEDAGDRNYIFGFEESYGYLAGNFVRDKDAVIAAMLVCEMCLYYKEQGKSLYDALIDLYEKYGYFKETLVSLELKGKEGQEKIANCIEALRNNPASEVNGVKIVTRLDYKLSVEENTVNNTKAPIDLPKSNVLKYILEDGSYFVVRPSGTEPKMKVYLAVKSNSLDNAEKDIATFKEKVMEIINS 572
>gi|160891818|ref|ZP_02072821.1| hypothetical protein BACUNI_04275 [Bacteroides uniformis ATCC 8492] >gi|156858296|gb|EDO51727.1| hypothetical protein BACUNI_04275 [Bacteroides uniformis ATCC 8492] (580 aa)
Score = 684, Expect = 1.1e-69, Identities = 171/491 (34%), Positives = 269/491 (54%)
 Q:  43 EEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK----KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTN-IYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILG-----------LEIKGIRWN-------EPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGE 533
      E ID + Y L FGT G+R MG GTN++N++T  ++G++ +L NK  K + +V+V HD R N+D +A + A  ++ GIKV+L+ + ++ TP +S+++R G + I TASHNP+ Y G+K Y  G Q+L   I+ + + T+ D + N DLI   + + Y + +  I+  I RQK+ ++ T HG   +P LK G+ENI  +Q V D NF  + NPE+ + +++ A+K A+I++ DPD+DR+ + + K +W + GNQ +IF +Y++ N+  K   F+V T V+T I +A+K  ++  TGFKW+ E+   K ++ G EE+ G L D RDKD  A +L E+   DQ KTL D L EI+ E+G   TV+   + EE++ MD F   K+I G      LE+  + N    E + L+++ +  + R SGTEPK K Y E+ GE
 S:  41 ELIDSF--YKDLEFGTGGLRGIMGAGTNRMNIYTVGAATQGLSNYL-NKCFAGKKDISVVVGHDCRNNSDKFAKISADIFSANGIKVYLF--DDLRPTPEVSFAIRHFGCQSGINITASHNPREYNGYKAYWDDGAQVLAPHDTAIIDEVNKV-TVADIKFNGNKDLIQIIGKEVDKVYLDMVHSISIDPEVIRRQKDLSIVYTPLHGAGRVLIPDSLKEWGFENINCVPEQMVKDGNFPTVVSPNPENAEALSMAIALAKKIDADIVMASDPDADRVGMACKDDKGEWVLINGNQTCLIFLYYIIKNRIAMGKMQPNDFIVKTIVTTELIKAVADKNKIEMRDCYTGFKWIAREIRLSEGKQQYIGGGEESYGFLAEDFVRDKDAVSACSLLAEICAWAKDQGKTLYDVLMEIYVEYGFSKETTVNVVKPGKSGAEEIKAMMDNFRANPPKEIGGSAVSLIKDYKTLELTDAQGNVSKLDMPETSNVLQYFTVDGTKISVRPSGTEPKIKFYIEVKGE 553
>gi|126645213|ref|ZP_01717757.1| phosphoglucomutase phosphomannomutase [Algoriphagus sp. PR1] >gi|126578624|gb|EAZ82788.1| phosphoglucomutase phosphomannomutase [Algoriphagus sp. PR1] (576 aa)
Score = 684, Expect = 1.2e-69, Identities = 177/512 (34%), Positives = 279/512 (54%)
 Q:  19 LSKA--WLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLN--KKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFE-ASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN----KKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILG------LEIKGIRWNEPA------------QALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      LSKA WL+ N   N+ K+LI +  E +D + Y L FGT G+R MG GTN++NV+T  ++G+A +LL   + V + HD+R+N  +A  A LT+ GIKV +KE ++ TP++S++VR G + ++ TASHNPK Y G+K Y  G Q++   I+ + + +   +  +L SY ++   Y +   L  I +QK+ P++ + HG +  +P +K+ G++NI + +Q PD F   NPE+ + LS+K ++ A ++L DPD DR A V +++ ++ L GNQ G + T+Y+L+   K D  F+V+T V+T IDRI E + K F  TGFK +  + +  K FV G EE+ G L D RDKDG A A+ EV   Q KT+ D L EI+E+FG +  +S  + + E++Q M F +  K++ G   +++K   E A       +++YL +  + R SGTEPK K Y+ +
 S:   9 LSKAQSWLDGNIDEESKNEIKKLIDENPSELLDSF--YRDLEFGTGGLRGLMGVGTNRMNVYTVGMATQGLANYLLKCFPGEDIKVAITHDSRINNTLFATTTANVLTANGIKVLYFKE--MRPTPMLSFAVRHYGCKSGVMITASHNPKEYNGYKAYWEDGAQVVAPHDTNIIKEVQKITSFDMVNWNKKDELFSYIEEDFDAIYLDLVKGLSLAPEEIQKQKSMPIVFSPIHGASGKMVPAAIKAFGFDNIHVVKEQAEPDGTFPTVVYPNPEEAEALTLSVKLGKEVGAELILACDPDGDRYAAAVPNESGEFELLNGNQTGSLLTYYLLSRWKEAGKLDGKQFMVNTIVTTELIDRICEGFGVKCFSVLTGFKNIAAIILELEGKEKFVGGGEESYGYLVGDFVRDKDGVSACAMVAEVIAYYKSQGKTVFDVLAEIYEKFGFYKENLISVTKKGKDGAEQIQALMTNFRDNPPKEMNGQKVEKIVDVKASTITEVATGKVEKLDMDKSNVMQFYLADGSKISARPSGTEPKIKYYFSV 547
>gi|110802226|ref|YP_699155.1| phosphomannomutase [Clostridium perfringens SM101] >gi|110682727|gb|ABG86097.1| phosphomannomutase [Clostridium perfringens SM101] (575 aa)
Score = 682, Expect = 2.0e-69, Identities = 176/514 (34%), Positives = 301/514 (58%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKMNEE-EIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL-NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN-KKFDKTP---FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGL------------EIKGIRWNE------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      WL S+ IS + K + + E+ EI+ F Y +L FGT G+R +G GTN++N++T + ++G A +L N   +V +A+D+R + +A  A TL + GIKV L++  ++ TP++S++VRE   I+ TASHNPK Y G+KVY  G Q+ D+ A ++ + + T  N+ T + +   L+ Y + I + Y +   I ++ ++ K+ +I T HG+ + + +LK +GYEN+ + +Q +PD NF +  NPED  F L+L A++ + +I+ G DPD DR+ VVV+ N ++ L+GNQ G++ T+Y+L++ K+ +K P  V+ T V+T + ++ E+Y  + T TGFK++G ++ + +  +++ GFEE+ G L   RDKD  A+ L E+   +Q KTL D L E++ ++G +  VS ++   +E++ + +D  N  K++ G+      E+ +  E    + L++ LE+D W  R SGTEPK KIY + G + E
 S:   9 WLNSDIISEEIKAELRDVKEDKEIEDRF-YKELDFGTGGLRGVIGAGTNRMNIYTVGKATQGFADYLNDNYAGEKSVAIAYDSRNMSKEFAKAAALTLCANGIKVNLFE--SLRPTPMLSFAVRELNCKGGIVITASHNPKQYNGYKVYGDDGCQLTDAPAKAVIGYVNKV-TDYANIKTMSEEKALEEGLLVYIGEEIDKKYIDDLKTLTIREDLVKKHAKDLKIIYTPIHGSGNVPVRRILKELGYENVFVVKEQEMPDGNFPTAPYPNPEDPKVFKLALDMAKEIQPDIIFGTDPDCDRIGVVVKDNNGEYQVLSGNQTGMLLTNYILSSLKEMNKLPKNGVVIKTIVTTESVRKMTEEYGVTLIDTLTGFKYIGEKIREFEESGSNEYLFGFEESYGYLAGTFARDKDAVVASMLIAEMTLYYKEQGKTLYDGLIELYNKYGYFKESLVSIELAGKEGQEQIAKCIDGLRNDALKEMNGVKVITSFDYKLSKEVNNLTGEEKEVKLPKSNVLKYVLEDDSWFVVRPSGTEPKMKIYLSVKGSSLE 553
>gi|169343596|ref|ZP_02864595.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|169298156|gb|EDS80246.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium perfringens C str. JGS1495] (575 aa)
Score = 682, Expect = 2.0e-69, Identities = 176/514 (34%), Positives = 301/514 (58%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKMNEE-EIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL-NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN-KKFDKTP---FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGL------------EIKGIRWNE------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      WL S+ IS + K + + E+ EI+ F Y +L FGT G+R +G GTN++N++T + ++G A +L N   +V +A+D+R + +A  A TL + GIKV L++  ++ TP++S++VRE   I+ TASHNPK Y G+KVY  G Q+ D+ A ++ + + T  N+ T + +   L+ Y + I + Y +   I ++ ++ K+ +I T HG+ + + +LK +GYEN+ + +Q +PD NF +  NPED  F L+L A++ + +I+ G DPD DR+ VVV+ N ++ L+GNQ G++ T+Y+L++ K+ +K P  V+ T V+T + ++ E+Y  + T TGFK++G ++ + +  +++ GFEE+ G L   RDKD  A+ L E+   +Q KTL D L E++ ++G +  VS ++   +E++ + +D  N  K++ G+      E+ +  E    + L++ LE+D W  R SGTEPK KIY + G + E
 S:   9 WLNSDIISEEIKAELRDVKEDKEIEDRF-YKELDFGTGGLRGVIGAGTNRMNIYTVGKATQGFADYLNDNYAGEKSVAIAYDSRNMSKEFAKAAALTLCANGIKVNLFE--SLRPTPMLSFAVRELNCKGGIVITASHNPKQYNGYKVYGDDGCQLTDAPAKAVIGYVNKV-TDYANIKTMSEEKALEEGLLVYIGEEIDKKYIDDLKTLTIREDLVKKHAKDLKIIYTPIHGSGNVPVRRILKELGYENVFVVKEQEMPDGNFPTAPYPNPEDPKVFKLALDMAKEIQPDIIFGTDPDCDRIGVVVKDNNGEYQVLSGNQTGMLLTNYILSSLKEMNKLPKNGAVIKTIVTTESVRKMTEEYGVTLIDTLTGFKYIGEKIREFEESGSNEYLFGFEESYGYLAGTFARDKDAVVASMLIAEMTLYYKEQGKTLYDGLIELYNKYGYFKESLVSIELAGKEGQEQIAKCIDGLRNDALKEMKGVKVVTSFDYKLSKEVNNLTGEEKEVKLPKSNVLKYVLEDDSWFVVRPSGTEPKMKIYLSVKGSSLE 553
>gi|168215501|ref|ZP_02641126.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium perfringens NCTC 8239] >gi|182382028|gb|EDT79507.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium perfringens NCTC 8239] (575 aa)
Score = 680, Expect = 3.2e-69, Identities = 176/514 (34%), Positives = 301/514 (58%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKMNEE-EIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL-NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN-KKFDKTP---FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGL------------EIKGIRWNE------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      WL S+ IS + K + + E+ EI+ F Y +L FGT G+R +G GTN++N++T + ++G A +L N   +V +A+D+R + +A  A TL + GIKV L++  ++ TP++S++VRE   I+ TASHNPK Y G+KVY  G Q+ D+ A ++ + + T  N+ T + +   L+ Y + I + Y +   I ++ ++ K+ +I T HG+ + + +LK +GYEN+ + +Q +PD NF +  NPED  F L+L A++ + +I+ G DPD DR+ VVV+ N ++ L+GNQ G++ T+Y+L++ K+ +K P  V+ T V+T + ++ E+Y  + T TGFK++G ++ + +  +++ GFEE+ G L   RDKD  A+ L E+   +Q KTL D L E++ ++G +  VS ++   +E++ + +D  N  K++ G+      E+ +  E    + L++ LE+D W  R SGTEPK KIY + G + E
 S:   9 WLNSDIISEEIKAELRDVKEDKEIEDRF-YKELDFGTGGLRGVIGAGTNRMNIYTVGKATQGFADYLNDNYAGEKSVAIAYDSRNMSKEFAKAAALTLCANGIKVNLFE--SLRPTPMLSFAVRELNCKGGIVITASHNPKQYNGYKVYGDDGCQLTDAPAKAVIGYVNKV-TDYANIKTMSEEKALEEGLLVYIGEEIDKKYIDDLKTLTIREDLVKKHAKDLKIIYTPIHGSGNVPVRRILKELGYENVFVVKEQEMPDGNFPTAPYPNPEDPKVFKLALDMAKEIQPDIIFGTDPDCDRIGVVVKDNNGEYQVLSGNQTGMLLTNYILSSLKEMNKLPKNGAVIKTIVTTESVRKMTEEYGVTLIDTLTGFKYIGEKIREFEESGSNEYLFGFEESYGYLAGTFARDKDAVVASMLIAEMTLYYKEQGKTLYDGLIELYNKYGYFKESLVSIELAGKEGQEQIAKCIDGLRNDALKEMNGVKVITSFDYKLSKEVNNLTGEEKEIKLPKSNVLKYVLEDDSWFVVRPSGTEPKMKIYLSVKGSSLE 553
>gi|168206074|ref|ZP_02632079.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|170662439|gb|EDT15122.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium perfringens E str. JGS1987] (575 aa)
Score = 680, Expect = 3.2e-69, Identities = 176/514 (34%), Positives = 301/514 (58%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKMNEE-EIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL-NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN-KKFDKTP---FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGL------------EIKGIRWNE------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      WL S+ IS + K + + E+ EI+ F Y +L FGT G+R +G GTN++N++T + ++G A +L N   +V +A+D+R + +A  A TL + GIKV L++  ++ TP++S++VRE   I+ TASHNPK Y G+KVY  G Q+ D+ A ++ + + T  N+ T + +   L+ Y + I + Y +   I ++ ++ K+ +I T HG+ + + +LK +GYEN+ + +Q +PD NF +  NPED  F L+L A++ + +I+ G DPD DR+ VVV+ N ++ L+GNQ G++ T+Y+L++ K+ +K P  V+ T V+T + ++ E+Y  + T TGFK++G ++ + +  +++ GFEE+ G L   RDKD  A+ L E+   +Q KTL D L E++ ++G +  VS ++   +E++ + +D  N  K++ G+      E+ +  E    + L++ LE+D W  R SGTEPK KIY + G + E
 S:   9 WLNSDIISEEIKAELRDVKEDKEIEDRF-YKELDFGTGGLRGVIGAGTNRMNIYTVGKATQGFADYLNDNYAGEKSVAIAYDSRNMSKEFAKAAALTLCANGIKVNLFE--SLRPTPMLSFAVRELNCKGGIVITASHNPKQYNGYKVYGDDGCQLTDAPAKAVIGYVNKV-TDYANIKTMSEEKALEEGLLVYIGEEIDKKYIDDLKTLTIREDLVKKHAKDLKIIYTPIHGSGNVPVRRILKELGYENVFVVKEQEMPDGNFPTAPYPNPEDPKVFKLALDMAKEIQPDIIFGTDPDCDRIGVVVKDNNGEYQVLSGNQTGMLLTNYILSSLKEMNKLPENGAVIKTIVTTESVRKMTEEYGVTLIDTLTGFKYIGEKIREFEESGSNEYLFGFEESYGYLAGTFARDKDAVVASMLIAEMTLYYKEQGKTLYDGLIELYNKYGYFKESLVSIELAGKEGQEQIAKCIDGLRNDALKEMNGVKVITSFDYKLSKEVNNLTGEEKEIKLPKSNVLKYVLEDDSWFVVRPSGTEPKMKIYLSVKGSSLE 553
>gi|18310855|ref|NP_562789.1| phosphomannomutase [Clostridium perfringens str. 13] >gi|168214906|ref|ZP_02640531.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|18145537|dbj|BAB81579.1| probable phosphomannomutase [Clostridium perfringens str. 13] >gi|170713659|gb|EDT25841.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium perfringens CPE str. F4969] (575 aa)
Score = 680, Expect = 3.8e-69, Identities = 176/514 (34%), Positives = 301/514 (58%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKMNEE-EIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL-NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN-KKFDKTP---FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGL------------EIKGIRWNE------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      WL S+ IS + K + + E+ EI+ F Y +L FGT G+R +G GTN++N++T + ++G A +L N   +V +A+D+R + +A  A TL + GIKV L++  ++ TP++S++VRE   I+ TASHNPK Y G+KVY  G Q+ D+ A ++ + + T  N+ T + +   L+ Y + I + Y +   I ++ ++ K+ +I T HG+ + + +LK +GYEN+ + +Q +PD NF +  NPED  F L+L A++ + +I+ G DPD DR+ VVV+ N ++ L+GNQ G++ T+Y+L++ K+ +K P  V+ T V+T + ++ E+Y  + T TGFK++G ++ + +  +++ GFEE+ G L   RDKD  A+ L E+   +Q KTL D L E++ ++G +  VS ++   +E++ + +D  N  K++ G+      E+ +  E    + L++ LE+D W  R SGTEPK KIY + G + E
 S:   9 WLNSDIISEEIKAELRDVKEDKEIEDRF-YKELDFGTGGLRGVIGAGTNRMNIYTVGKATQGFADYLNDNYAGEKSVAIAYDSRNMSKEFAKAAALTLCANGIKVNLFE--SLRPTPMLSFAVRELNCKGGIVITASHNPKQYNGYKVYGDDGCQLTDAPAKAVIGYVNKV-TDYANIKTMSEEKALEEGLLVYIGEEIDKKYIDDLKTLTIREDLVKKHAKDLKIIYTPIHGSGNVPVRRILKELGYENVFVVKEQEMPDGNFPTAPYPNPEDPKVFKLALDMAKEIQPDIIFGTDPDCDRIGVVVKDNNGEYQVLSGNQTGMLLTNYILSSLKEMNKLPENGAVIKTIVTTESVRKMTEEYGVTLIDTLTGFKYIGEKIREFEESGSNEYLFGFEESYGYLAGTFARDKDAVVASMLIAEMTLYYKEQGKTLYDGLIELYNKYGYFKESLVSIELAGKEGQEQIAKCIDGLRNDALKEMNGVKVITSFDYKLSKELNNLTGEEKEIKLPKSNVLKYVLEDDSWFVVRPSGTEPKMKIYLSVKGSSLE 553
>gi|182417155|ref|ZP_02948526.1| phosphomannomutase [Clostridium butyricum 5521] >gi|182378997|gb|EDT76503.1| phosphomannomutase [Clostridium butyricum 5521] (575 aa)
Score = 679, Expect = 3.9e-69, Identities = 177/514 (34%), Positives = 299/514 (58%)
 Q:  23 WLESNRISNKYK-ELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTI-----IDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN-KKFDKTP---FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFAN-----------VKNKDI-LGLEIKGIRWNEP------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      W+ S+ I+ + K EL  +E+EI+ F Y L FGT G+R +G G+N++N++T + ++G A +L   NP+V +A+D+R + +A  A L + IKV+LY+  ++ TP++S++VRE   I+ TASHNPK Y G+KVY+ GGQ+ D +AN I++ + +     ID    L+ Y + +  Y+E   I T++ +K   VI T HG+ + + +L +GY N+ + +Q +PD NF ++ NPE+  F+L+LK A+  +I+ G DPD DR+ VVV+ + ++ LTGNQ G++ THYVL++ K+ +K P  V+ T V+T   IA+ ++ ++  TGFK++G ++ + D + ++ GFEE+ G L D RDKD  AA L E+   + K+L + L E++E++G + + VS +++  +E++  ++  N      VKN D L +E  +  +    + L++ L +D +  R SGTEPK K+Y + G + E
 S:  10 WINSDIINEETKNELRNISDEKEIEDRF-YQDLDFGTGGLRGVIGAGSNRMNIYTVAKATQGFANYLNENFENPSVAIAYDSRNMSKEFAESAALNLCANNIKVYLYE--SLRPTPVLSFTVRELKCSGGIVVTASHNPKIYNGYKVYDEFGGQVTDEKANTIINCVNDVDDFSKIKTIDKNDAVEKGLLKYIGEDLDNIYYEKVKGLTIRTDLVDKKASELNVIYTPIHGSGNVPVRSVLNQLGYSNVKVVKEQELPDGNFPTASYPNPENPDVFELALKMAQSENPDIIFGTDPDCDRIGVVVKDSQGEYKVLTGNQTGLLLTHYVLSSLKETNKLPNNGVVIKTIVTTEGARAIAKDFDVELMDVLTGFKYIGEKIREFEDAGNKTYLFGFEESYGYLAGDFVRDKDAVIAAMLVCEMALYYKEHGKSLYEALIELYEKYGYFKEQLVSIELKGKEGQEKIASCIEALRNDPIAEVDGIKVVKNFDYKLSVETDAVNNVKSDIDLPKSNVLKYILSDDSYFVVRPSGTEPKMKVYLAVKGNSLE 553
>gi|168211679|ref|ZP_02637304.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|170710369|gb|EDT22551.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] (575 aa)
Score = 679, Expect = 4.4e-69, Identities = 176/514 (34%), Positives = 301/514 (58%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKMNEE-EIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL-NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN-KKFDKTP---FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGL------------EIKGIRWNE------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      WL S+ IS + K + + E+ EI+ F Y +L FGT G+R +G GTN++N++T + ++G A +L N   +V +A+D+R + +A  A TL + GIKV L++  ++ TP++S++VRE   I+ TASHNPK Y G+KVY  G Q+ D+ A ++ + + T  N+ T + +   L+ Y + I + Y +   I ++ ++ K+ +I T HG+ + + +LK +GYEN+ + +Q +PD NF +  NPED  F L+L A++ + +I+ G DPD DR+ VVV+ N ++ L+GNQ G++ T+Y+L++ K+ +K P  V+ T V+T + ++ E+Y  + T TGFK++G ++ + +  +++ GFEE+ G L   RDKD  A+ L E+   +Q KTL D L E++ ++G +  VS ++   +E++ + +D  N  K++ G+      E+ +  E    + L++ LE+D W  R SGTEPK KIY + G + E
 S:   9 WLNSDIISEEIKAELRDVKEDKEIEDRF-YKELDFGTGGLRGVIGAGTNRMNIYTVGKATQGFADYLNDNYAGEKSVAIAYDSRNMSKEFAKAAALTLCANGIKVNLFE--SLRPTPMLSFAVRELNCKGGIVITASHNPKQYNGYKVYGDDGCQLTDAPAKAVIGYVNKV-TDYANIKTMSEEKALEEGLLVYIGEEIDKKYIDDLKTLTIREDLVKKHAKDLKIIYTPIHGSGNVPVRRILKELGYENVFVVKEQEMPDGNFPTAPYPNPEDPKVFKLALDMAKEIQPDIIFGTDPDCDRIGVVVKDNNGEYQVLSGNQTGMLLTNYILSSLKEMNKLPKNGAVIKTIVTTESVRKMTEEYGITLIDTLTGFKYIGEKIREFEESGSNEYLFGFEESYGYLAGTFARDKDAVVASMLIAEMTLYYKEQGKTLYDGLIELYNKYGYFKESLVSIELAGKEGQEQIAKCIDGLRNDALKEMNGVKVITSFDYKLSKEVNNLTGEEKEIKLPKSNVLKYVLEDDSWFVVRPSGTEPKMKIYLSVKGSSLE 553
>gi|110800100|ref|YP_696555.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|110674747|gb|ABG83734.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium perfringens ATCC 13124] (575 aa)
Score = 677, Expect = 6.9e-69, Identities = 176/514 (34%), Positives = 303/514 (58%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKMNEE-EIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL-NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN-KKFDKTP---FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-------------------KGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      WL S+ IS + K + + E+ EI+ F Y +L FGT G+R +G GTN++N++T + ++G A +L N   +V +A+D+R + +A  A TL + GIKV L++  ++ TP++S++VRE   I+ TASHNPK Y G+KVY  G Q+ D+ A ++ + + T  N+ T + +   L+ Y + I + Y +   I ++ ++ K+ +I T HG+ + + +LK +GYEN+ + +Q +PD NF +  NPED  F L+L A++ + +I+ G DPD DR+ VVV+ N ++ L+GNQ G++ T+Y+L++ K+ +K P  V+ T V+T + ++ E+Y  + T TGFK++G ++ + +  +++ GFEE+ G L   RDKD  A+ L E+   +Q KTL D L E++ ++G +  VS ++   +E++ + +D  N  K++ G+++          K I+ + + L++ LE+D W  R SGTEPK KIY + G + E
 S:   9 WLNSDIISEEIKAELRDVKEDKEIEDRF-YKELDFGTGGLRGIIGAGTNRMNIYTVGKATQGFADYLNDNYAGEKSVAIAYDSRNMSKEFAKAAALTLCANGIKVNLFE--SLRPTPMLSFAVRELNCKGGIVITASHNPKQYNGYKVYGDDGCQLTDAPAKAVIGYVNKV-TDYANIKTMSEEKALEEGLLVYIGEEIDKKYIDDLKTLTIREDLVKKHAKDLKIIYTPIHGSGNVPVRRILKELGYENVFVVKEQEMPDGNFPTAPYPNPEDPKVFKLALDMAKEIQPDIIFGTDPDCDRIGVVVKDNNGEYQVLSGNQTGMLLTNYILSSLKEMNKLPENGAVIKTIVTTESVRKMTEEYGVTLIDTLTGFKYIGEKIREFEESGSNEYLFGFEESYGYLAGTFARDKDAVVASMLIAEMTLYYKEQGKTLYDGLIELYNKYGYFKESLVSIELAGKEGQEQIAKCIDGLRNDALKEMNGVKVITSFDYKLSKEVNNLTDEEKEIKLPK-SNVLKYVLEDDSWFVVRPSGTEPKMKIYLSVKGSSLE 553
>gi|189466990|ref|ZP_03015775.1| hypothetical protein BACINT_03372 [Bacteroides intestinalis DSM 17393] >gi|189435254|gb|EDV04239.1| hypothetical protein BACINT_03372 [Bacteroides intestinalis DSM 17393] (580 aa)
Score = 677, Expect = 7.7e-69, Identities = 162/483 (33%), Positives = 262/483 (54%)
 Q:  51 YSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWL---LNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTN-IYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR------------------WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGE 533
      Y L FGT G+R MG GTN++N++T  ++G++ +L   K  +V+V +D R N+D +A + A  ++ GIKV+L+ + ++ TP +S+++R G + I TASHNP+ Y G+K Y  G Q+L   I+ + + T+ D + N DLI   + + Y + +  I+  I RQK+ ++ T HG   +P LK G+EN+  +Q V D NF  + NPE+ + +++ A+K A+I++ DPD+DR+ + + K +W + GNQ +IF +Y++ N+  K   F+V T V+T I +A+K  ++  TGFKW+ E+   K ++ G EE+ G L D RDKD  A +L E+   DQ KTL D L +I+ E+G   TV+   + +E++ MD F   K+I G +K I+          E + L+++ E+  + R SGTEPK K Y E+ GE
 S:  47 YKDLEFGTGGLRGIMGAGTNRMNIYTVGAATQGLSNYLNKCFKDKEQISVVVGYDCRNNSDKFAQISADIFSANGIKVYLF--DDLRPTPEVSFAIRHFGCQSGINITASHNPREYNGYKAYWDDGAQVLAPHDTAIIDEVNKV-TVADIKFKGNKDLIQTIGADVDKIYLDMVHSISIDPEVIKRQKDLSIVYTPLHGAGRVLIPASLKEWGFENVNCVPEQMVKDGNFPTVVSPNPENAEALSMAIALAKKIDADIVMASDPDADRVGMACKDDKGEWVLINGNQTCLIFLYYIIKNRIAMGKMQPNDFIVKTIVTTELIKAVADKNKIEMRDCYTGFKWIAREIRLSEGKQQYIGGGEESYGFLAEDFVRDKDAVSACSLLAEICAWAKDQGKTLYDVLMDIYVEYGFSKETTVNVVKPGKSGADEIKAIMDNFRANPPKEIGGSPVKLIKDYKTLKITDAEGKVSELDMPEASNVLQYFTEDGTKISVRPSGTEPKIKFYIEVKGE 553
>gi|153939110|ref|YP_001392393.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum F str. Langeland] >gi|152935006|gb|ABS40504.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum F str. Langeland] (575 aa)
Score = 677, Expect = 8.0e-69, Identities = 182/532 (34%), Positives = 297/532 (55%)
 Q:  22 AWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLN--KKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPE-----CQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYR--QKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN----KKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMN--KHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQE-----KMDKFANVKNKDIL-------GLEIKGIRWNE------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYML 553
      +W+ S + + KE + +++E+ K  Y LSFGT GIR  G GTN+IN +T + +EG++ +L++ K+  +V +A+D R ++ +A  ++ L S GI+V+++ + I TPI+SY+VRE  A I+ TASHN K Y G+KVYNH G QI D EA EI  + E   C  +D    +L +  I  YF    + +I + +KNF ++ T HGT + +  L IGY N+ +  Q P+ NF   NPED +F SLK AE  ++++ DPD DR+ ++VR H ++ L GN++G+I T+Y+L++  KK +  ++ T V+T+ + I + Y KV  TGFK++G ++  K  + F+ GFEE+ G L D R+KDG ++AL E+   Q K L D L E+++++G + + +S + +  K +++   ++D  + N++IL    GL+I  + E    + L+++L N   R SGTEPK KIY   T E + + L+  + M+
 S:   9 SWMNSCFLEEREKEQLKNIDDEQEIKDRFYKDLSFGTGGIRGVAGLGTNRINKYTIAKATEGLSNYLIHNFKEKGISVAIAYDCRNDSLDFAKKASEVLCSHGIRVYIFSD--IMCTPILSYAVRELKCKAGIVITASHNSKEYNGYKVYNHNGNQITDKEAQEIAEYIKEVEDLGCIKYMDINNAKGKNLYEFVPIEILNKYFYNVKNLTLRKDIVKNYEKNFKILYTPLHGTGNVPVRRALCEIGYNNVFVVKDQEKPNGNFPTVKYPNPEDNKAFYASLKEAENINPDVIIATDPDCDRVGIMVRDHSTRYVALNGNELGVILTNYILSSLEEEKKIPENSVLLKTIVTTDMVKNICKDYGVKVEEVLTGFKYIGEKIEEFKKNGQNKFIFGFEESYGYLFGDFVREKDGIISSALICEMALYYKSQNKNLFDVLTELYDKYGYYREKLISMEFKGEEGKNKIENIINNLRIDDSKTIFNEEILLKEDYKTGLKINMNKKKEYINKLPKSNVLKFHLNNGTNFVIRPSGTEPKIKIYLSSVHTTAEGAEMKINKLEKNIKNMI 572
>gi|56419105|ref|YP_146423.1| phosphomannomutase [Geobacillus kaustophilus HTA426] >gi|56378947|dbj|BAD74855.1| phosphomannomutase [Geobacillus kaustophilus HTA426] (585 aa)
Score = 675, Expect = 1.3e-68, Identities = 167/525 (31%), Positives = 293/525 (55%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELI-LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL---NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQT-----IIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH--IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI-------RWNE-----------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKD 547
      WL  ++ + K L+ + N+E  +  Y L FGT G+R +GPGTN++N++T ++ SEG+AR++  ++   V++A+D+R + +AM AKTL + GI+ +++ E ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ+ + A++++ + E +   + D    LI   + ++Y A   I+ + R+  ++ T HGT++ +  L +GY+N+ + +Q +PDPNF+ A+ NPE+ A+F ++++ ++ A++++ DPD+DR+ V V + K + LTGNQ G + HY+L+ +K  T   V+ T V++ +  IA+ + +  T TGFK++G +M ++  + F G+EE+ G L D RDKD QAA LA EV   Q +L + L ++F+++G +   S ++   E +  + F   + G ++ I    R N       + L++ LE+ W  R SGTEPK K Y+ + G + E ++ L L +
 S:  10 WLREPQLDPELKRLLEQRRNDERWLEDCFYKNLEFGTGGMRGEIGPGTNRMNMYTVRKASEGLARYIQSFGDEAKQRGVVIAYDSRHKSPEFAMEAAKTLATNGIQTYVFDE--LRPTPELSFAVRYLRAFAGIVITASHNPPEYNGYKVYGEDGGQLPPAVADQVIRYVNEVENELAIHVEDEETLREKGLIRIIGSEVDDAYIHAVKTISIHPELAREAAINIVFTPLHGTSNKPVRRALAELGYQNVFVVKEQELPDPNFSTVASPNPEEHAAFAMAMELGKQVNADLLIATDPDADRMGVAVTNDKGNYVVLTGNQTGGLLLHYLLSQRKAQGTLPENGVVLKTIVTSEFGRAIAQSFGLETVDTLTGFKFIGEKMKEYEQTGQYAFQFGYEESYGYLIGDFVRDKDAVQAAVLAAEVCAFYKKQGLSLYEALLQLFDQYGYYREGQRSLTLKGKEGAEAIAAILASFRQQPPVEAAGKKVTVIEDYKTKERTNTLTGEKTAIDLPTSNVLKYILEDGSWFCLRPSGTEPKMKAYFGVKGTSLEDSEERLARLTE 566
>gi|167762305|ref|ZP_02434432.1| hypothetical protein BACSTE_00658 [Bacteroides stercoris ATCC 43183] >gi|167699948|gb|EDS16527.1| hypothetical protein BACSTE_00658 [Bacteroides stercoris ATCC 43183] (580 aa)
Score = 672, Expect = 3.1e-68, Identities = 159/483 (32%), Positives = 262/483 (54%)
 Q:  51 YSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWL---LNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTN-IYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIK------------------GIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGE 533
      Y L FGT G+R MG G+N++N++T  ++G+A +L   K  +V+V HD R N+ +A + A  ++ GIKV+L+++ ++ TP +S+++R G + I TASHNPK Y G+K Y  G Q+L   I+ + + T+ D + N DLI  + + + Y + +  I+  I RQK+ ++ T HG   +P LK G+EN+  +Q V  +F  + NPE+ + ++++ A+K A+I++ DPD+DR+ + + K +W + GNQ ++F +Y++ N+  K  T F+V T V+T I +A+K  ++  TGFKW+ E+   K ++ G EE+ G L D RDKD  A +L E+   DQ KTL D L +I+ E+G   TV+   + +E++ MD F   K+I G +          +  E + L+++ E+  + R SGTEPK K Y E+ GE
 S:  47 YKDLEFGTGGLRGIMGAGSNRMNIYTVGAATQGLANYLNKCFKDKGQISVVVGHDCRNNSRKFAEISADIFSANGIKVYLFED--LRPTPEVSFAIRHLGCQSGINLTASHNPKEYNGYKAYWDDGAQVLAPHDTAIIDEVNKV-TVEDIKFKGNKDLIQIIGEDVDKVYLDKVHTLSIDPEVIKRQKDLSIVYTPLHGAGRTLIPASLKEWGFENVHCVPEQMVKSGDFPTVVSPNPENAEALSMAIELAKKIDADIVMASDPDADRVGMACKDDKGEWVLINGNQTCLLFLYYIIKNRIATGKMQPTDFIVKTIVTTELIKAVADKNKIEMLDCYTGFKWIAREIRLREGKQQYIGGGEESYGFLAEDFVRDKDAVSACSLLAEICAWAKDQGKTLYDILMDIYVEYGFSKETTVNVVKPGKSGADEIKAMMDNFRANPPKEIGGSAVSLTKDYKTLKATDAKGTVTALDMPETSNVLQYFTEDGTKISVRPSGTEPKIKFYIEVKGE 553
>gi|168187379|ref|ZP_02622014.1| phosphoglucomutase [Clostridium botulinum C str. Eklund] >gi|169294731|gb|EDS76864.1| phosphoglucomutase [Clostridium botulinum C str. Eklund] (579 aa)
Score = 672, Expect = 3.3e-68, Identities = 179/527 (33%), Positives = 304/527 (57%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKE-LILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLN--KKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYT------PNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN---EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKG------------IRWNEP------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEF 549
      WL S I K KE L + ++ EI+ F Y L FGT G+R +G GTN++N++T +++++G + +LL+ K + +V +A+D+R+ + +A  A TL  GIKV L++  ++ TP++SY+VR  +A I+ TASHNPK Y G+KVY  GGQ+ D +A +I++ +  + + NV +     L++  + I + Y +   I  + R+ K+ +I T HG+ + + +L+ +GYE + + +Q +PD F +  NPE  FD++LK A+  +I+ G DPD DR+ +V+ +K+++ LTGN MG++ T Y+L++ K   K P V+ T V+T + IA+ +N +V  TGFK++G  E K+ DK D+V GFEE+ G L   RDKD  A+ L E+   + +L D L +++++G + + VS +   +++++ +DK NV + I G+ I       I NE    + L++ L++ +  R SGTEPK KIY I ++ E  +I+  ++ 
 S:  10 WLNSGFIDEKTKEELRIIKDKAEIEDRF-YKDLDFGTGGLRGIIGAGTNRMNIYTVKKVTQGFSEYLLDAYKNKDISVSIAYDSRIMSKEFAKEAALTLCGNGIKVNLFE--SLRPTPMLSYTVRHLKSNAGIVITASHNPKEYNGYKVYGEDGGQVTDKKAKDIIAYVNNVKNL-KNVKSMILKEAKGKKLLNIIGEEIDKDYIDEVKNLTIRKELVRENAKDLKIIYTPIHGSGNIPVRRVLRELGYEKVFVVKEQELPDGTFPTAEYPNPEMPQVFDIALKMAKDINPDIIFGTDPDCDRIGAIVKNNKDEYKVLTGNMMGVLLTEYILSSLKERNMMPKNPVVIKTIVTTEMVRAIAKDFNVEVIDVLTGFKYIGEKIGEFEKNKDK-DYVFGFEESYGYLRGTFVRDKDAVIASMLICEMTLYYKKKGLSLYDALMNLYKKYGFYNEKLVSINLMGKEGQKQIEMIIDKLRNVNDLKIDGVNIVKKYDYKFRIQKDIITGNEKEINLPISNVLKFVLKDGSYFVIRPSGTEPKMKIYMGIKEKSLENSSRIMGKFEESL 568
>gi|29376919|ref|NP_816073.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Enterococcus faecalis V583] >gi|29344384|gb|AAO82143.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Enterococcus faecalis V583] (574 aa)
Score = 671, Expect = 4.0e-68, Identities = 168/507 (33%), Positives = 275/507 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNE--EEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQT-----IIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR-----------------WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIY 527
      + WL+  I  K + +N  E+ + F Y+ L FGTAG+R +G G N++N+FT +Q +EG+AR++ +    V +A+D+R + +AM AKTL  I F+++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ+ ++A+ +  +  +   ++ +  + LI+  + + +Y +   IN + + K  ++ T HGT    LK G+E +L +Q V DP+FT  + NPE+ ++F+ +++ EK A++++ DPD+DRL  VR N + LTGNQ+G I HY+L  +   +  V+ + VS+   IAEK N K+F  TGFK++ ++ ++ +   F+ GFEE+ G L   RDKD QA L EV   Q KTL D L +IFEEFG + +T+S + +  +++ M K    + G+++            P+ L+++LE+ W+ R SGTEPK K Y
 S:   8 QQWLDEENIPENLKNELKDLNTDPEKCEDAF-YAPLEFGTAGMRGILGAGINRMNIFTVRQATEGLARFMDTQDPETKRRGVAIAYDSRHMSPEFAMEAAKTLAKHDIPSFVFE--SLRPTPELSFAVRYFKAFAGIMITASHNPAAYNGYKVYGEDGGQMPPADADALTKYVRSIENPLKIDVLSDEEVAHSGLINIVGEEVDNAYLKEIKTVTINQELINEMGKELKLVYTPLHGTGKMLGEKALKQAGFEKFVLVPEQAVADPDFTTVKSPNPEEHSAFEYAIRLGEKEGADLLIATDPDADRLGAAVRMPNGDYQVLTGNQLGSIMIHYILEAHQQAGTLPQNAAVLKSIVSSELATAIAEKCNTKMFNVLTGFKFIAEKIQQYEEDHSQTFMFGFEESYGYLVKPFVRDKDAIQALVLLAEVAAFYKKQGKTLYDGLQDIFEEFGYFEEKTISVTMSGIEGSGKIKALMAKCREQAPTEFAGIQVAQTEDFKELTRTFADGQTEQLQTPPSDVLKYHLEDGSWIAIRPSGTEPKIKFY 547
>gi|187605992|ref|ZP_02992171.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Exiguobacterium sp. AT1b] >gi|187481956|gb|EDU19981.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Exiguobacterium sp. AT1b] (575 aa)
Score = 670, Expect = 4.9e-68, Identities = 164/499 (32%), Positives = 279/499 (55%)
 Q:  38 LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL---NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQ-----TIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE--------------------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      L +E ++ F Y L FGT G+R +GPG N++NV+T ++ S+G A ++   +   V++AHD+R + +A+ A+TL S GIK +L+  ++ATP +S++VR    I+ TASHNP Y GFKVY  GGQ+ +EA+E+V+ +  +   I D    L+  D ++ E+Y EA   I+ +I +   ++ + HGT  +  LK+ G+E++ + +Q PD F  + NPE+KA+F L+++Y ++ A++++ DPD+DR+ + VR ++ +W LTGNQ G +  Y+L+ K  T   FV T V++   IA+ Y  + T TGFK++G ++ ++ + + +F+ G+EE+ G L D RDKD QA LA E+    +TL D L I+E++G +   S ++   E++  M+ F   K++ G E+ +R+ +           + L++  + W  R SGTEPK K Y+ ++ + E
 S:  27 LAKDETTLEDAF-YKTLEFGTGGMRGEIGPGANRMNVYTIRKASQGFADFISASGEEAKRHGVVIAHDSRHFSPEFALEAARTLASNGIKTYLFP--SLRATPELSFAVRHLNAFGGIVITASHNPPEYNGFKVYGADGGQLPPAEADELVTYVNAIEDELKIEIEDEAALRQTGLLLTVDSSVDEAYMEALQSIRIHRDI-QDSPLRIVYSPLHGTGRRPVMEGLKAYGFEHVTIVEEQAEPDGAFPTVSYPNPEEKAAFKLAMEYGDRVEADLLMATDPDADRVGLTVRGRDGEWFVLTGNQTGALLMEYILSQKSETGTLPSNGFVAKTIVTSELGAAIAKAYGVHLENTLTGFKFIGEKIKQYEESGEYEFLFGYEESYGYLIGDFCRDKDAVQACLLAAEMAAYHKQHGRTLYDALQSIYEKYGFYEESLQSMTLKGKAGLEQIGRMMEAFRANPPKEVGGYEV--VRFEDYKKQVATDLQSGKSETIELPSSNVLKFVFADGSWFCLRPSGTEPKIKFYFSVHADRAE 554
>gi|150020651|ref|YP_001306005.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Thermosipho melanesiensis BI429] >gi|149793172|gb|ABR30620.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Thermosipho melanesiensis BI429] (574 aa)
Score = 669, Expect = 5.8e-68, Identities = 177/534 (33%), Positives = 299/534 (55%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKE--LILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK---KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD--------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNK-HIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIK-------GIRWN--------------EPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      K WLES + + K+ L +K EEEI + F + L FGTAG+R +G GTN++N +  + ++G+A ++ +K  ++  V++A+D R + +A  A L  GIKV+L+++ I+ TP +S++VR G A I+ TASHNP Y G+KVY  G QILD A + +++  + + D   MD    LI   + E Y++   +N ++  K  ++ T +GT + + Y+LK G++N+ + +Q +PDP+F   NPED +F+L+L A + A+I+L DPD DRLAV+V+H +++ L GNQ G +  Y+L+ +K     ++ + V+ N  +A++Y  F T TGFK +  NK  +  F G+EE+IG + + RDKDG +A + E    Q KTLVD L+E++E++G +   S  E +  E+++ M+ +   K I L++    G +N        + L ++ E+ W  R SGTEPK K+Y  + T++ ++ L +++EF+ +++
 S:   8 KKWLESPYVDEETKKELLSIKDKEEEIKERF-FKDLEFGTAGLRGKIGAGTNRMNKYVVAKATQGLADFINSKGKERAKMGVVIAYDVRHFSKDFAKEAASVLAGNGIKVYLFED--IRPTPELSFAVRHLGATAGIVITASHNPPEYNGYKVYWDEGSQILDEVAIPVQNNI---KALTDFGMIKKMDFDEAIEKGLIEIIGKEVDEEYYKRVLSLALNEDL--DKEVKIVYTPLNGTGNIPVRYVLKERGFKNVFVVKEQELPDPDFKTVGYPNPEDIKAFELALSLAREKNADIILATDPDCDRLAVMVKHNDQYIALNGNQTGAVLIQYILSQRKKKNLLSDKSIIIKSIVTGNLGKLVAQEYGVNTFETLTGFKNICGLENKLEKEGYQFEFGYEESIGFVTGNFVRDKDGVISAMMLAEAAGYYKKQGKTLVDVLNELYEKYGYYLENNFSLIYEGIEGMEKIKGIMEFYRKSFPKQIGTLKLSKYIDYLDGNVYNVNREVIDKLNQNHIPSSNVLRFFFEDGSWYAVRPSGTEPKLKVYIYSFAMTRKESEEKLDIIEEEFKNLIK 572
>gi|160903288|ref|YP_001568869.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Petrotoga mobilis SJ95] >gi|160360932|gb|ABX32546.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Petrotoga mobilis SJ95] (559 aa)
Score = 669, Expect = 6.3e-68, Identities = 175/523 (33%), Positives = 294/523 (56%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVY-----TPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN----KKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDK-MDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQE---KMDKFANVKNKDILGLE----IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILK 543
      + WLES +++ +KE +L++ NEEEI  F Y L FGT G+R MG GTN++NV+T + ++G A +L  K P+V++A+D R+N+D +A V A+ L + + V ++ +Q+ TP++S++VR+  D II TASHNP Y G+KVY  G Q +  ANEI S + +   D     N + I+  ++I  Y +   + + N  K  ++ T +G A  + +L +G+E  L +Q  DP+F+   NPE+K +F+L+LK A++ A+++L DPD DR+ V ++K +  TGNQ+G++ HY+L+      ++V T V+T+ + IA++++ KV T TGFK++G ++ K++   F+ GFEE+ G L +D RDKD  AAAL  + +  + KTL +YL ++ E +G + + +S+ E   ++++  KM K  +K D  E  + GI   + +E  N + + R SGTEPK K Y +  ++  +++K
 S:  13 QQWLES--VTDDFKEELLRLKDNEEEIIDRF-YKDLEFGTGGLRGIMGVGTNRMNVYTVARATQGFANYLKKYKDFPSVVIAYDTRLNSDLFAKVAARVLAANNVNVHIF--DQVAPTPLLSFTVRKLKADGGIIITASHNPPQYNGYKVYTSDGTQAVPQYANEITSEIEKLDYFKDIKMMGFEEAVNSEKINILSESIFNDYLDEIEGYIRSLNPKMDKKPLIVYTPLYGAALKLVEGILNRLGFE-FSLVEEQSKIDPSFSTLKVPNPEEKEAFELALKKAKEIDADLILATDPDGDRIGVFEKYKGDYVSFTGNQIGVMLAHYLLSKFREFSSLKPDDYIVKTIVTTDMVKPIAQEFDVKVEETLTGFKYIGEKIEKYLGSGKKFIFGFEESYGYLANDHVRDKDAIIAAALISVMSSESLSKLKTLTEYLKDLKERYGYYDEKLLSFTFEGFEGTQKIKRIMSKMRKNPPIKVGDFTLKETLDYLNGIEGFPKSDVVELRYSN-VKIIARPSGTEPKIKFYIMVKSSSENESRKLIK 547
>gi|170761337|ref|YP_001788436.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] >gi|169408326|gb|ACA56737.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] (575 aa)
Score = 669, Expect = 7.3e-68, Identities = 181/532 (34%), Positives = 294/532 (55%)
 Q:  22 AWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLN--KKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPE-----CQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYR--QKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN----KKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMN--KHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-------KGIRWN-----------EPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYML 553
      +W+ S + +K KE + +++E+ K  Y LSFGT GIR +G GTN+IN +T + +EG++ +L++ K+  +V +A+D R ++ +A  ++ L S GI+V+++ + I TPI+SY+VRE  A I+ TASHN K Y G+KVYNH G QI D EA EI  + E   C  +D    +L +  I  YF    + +I + +K+F ++ T HGT + +  L IGY N+ +  Q P+ NF   NPED +F +SLK AE  +I++ DPD DR+ V+VR H ++ L GN++G+I T+Y+L++  KK +  ++ T V+T+ + I + Y KV  TGFK++G ++  K  + F+ GFEE+ G L D R+KDG ++ L E+   Q K L D L E+++++G + + +S + +  K +++ ++   +K I  EI    G++ N       + L+++L N   R SGTEPK KIY   T E + + L+   M+
 S:   9 SWMNSCFLEDKEKEQLKNIDDEQEIKDRFYKDLSFGTGGIRGIVGLGTNRINKYTIAKATEGLSNYLIHNFKEEVISVAIAYDCRNDSLDFAKKASEVLCSHGIRVYIFSD--IMCTPILSYAVRELKCKAGIVITASHNSKEYNGYKVYNHNGNQITDKEAQEIAEYIREVGDLGCIKYMDINDAKGKNLYEFVPIEILNKYFYNVKNLTLRKDIVKNYEKDFKILYTPLHGTGNIPVRRALCEIGYNNVFVVKDQEKPNGNFPTVKYPNPEDHKAFYISLKEAENIHPDIIIATDPDCDRVGVMVRDHNARYVALNGNELGVILTNYILSSLEEEKKIPENSVLLKTIVTTDMVKNICKDYGVKVEEVLTGFKYIGEKIEEFKKNGQNKFIFGFEESYGYLFGDFVREKDGIISSVLICEMSLYYKSQNKNLFDVLTELYDKYGYYKEKLISMEFKGEEGKNKIENIINNLRIHDSKTIFNEEILLKEDYKTGLKININKKKEYINKLPKSNVLKFHLNNGTNFVIRPSGTEPKIKIYLSSVHTTAEGAEMNINKLEKNIRNMI 572
>gi|118444174|ref|YP_877849.1| phosphomannomutase [Clostridium novyi NT] >gi|118134630|gb|ABK61674.1| phosphomannomutase [Clostridium novyi NT] (580 aa)
Score = 668, Expect = 8.5e-68, Identities = 176/514 (34%), Positives = 304/514 (59%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKM-NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLN--KKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN---EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE---------------IKGI--RWNEP-AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      WL+S I +K KE + + +E++I+ F Y L FGT G+R +G G+N++N++T +++++G++ +LL  K + +V +A+D+R+ + +A  + TL + GI+V L++  ++ TP++SY+VR  +A I+ TASHNPK Y G+KVY  GGQ+ D +A +I++ +  + +  V + ++   L++  + +  Y   + I  + +  K+ +I T HG+ + + +L +GYEN+ + +Q +PD F +  NPE  FD++L+ A+ + +I+ G DPD DR+ +V+ +K ++ LTGN MG++ T Y+L++ K  T  P V+ T V+T I IA+ +N ++  TGFK++G  E K+ +K D+V GFEE+ G L   RDKD  A+ L E+   + +L D L +++E++G + E VS +   ++++  +DK +V + I GL        I GI + N P + L++ LEN +  R SGTEPK KIY + GE E
 S:  10 WLDSPLIDDKTKEELRSIKDEKDIEDRF-YKDLEFGTGGLRGVIGAGSNRMNIYTVKKVTQGLSEYLLEAYKNRDISVSIAYDSRIMSKEFAKEASLTLCANGIRVNLFE--SLRPTPMLSYTVRYLKSNAGIVITASHNPKEYNGYKVYGEDGGQVTDKKAKDIITCVNNIKDL-KQVKSFTLEEAKERKLLNIIGEEVDRDYINDVKKLTIRNELVKNNAKDLKIIYTPIHGSGNIPVRRVLGELGYENLFVVKEQELPDGTFPTAEYPNPEMPQVFDIALEMAKDIKPDIIFGTDPDCDRIGAIVKNNKKEYKVLTGNMMGVLLTEYILSSLKEKNTMPENPVVIKTIVTTEMIRAIAKDFNVEIMDVLTGFKYIGEKIGEFEKNKNK-DYVFGFEESYGYLRGTFVRDKDAVIASMLICEMTLYYKKKGLSLYDALMKLYEKYGFYKEELVSINLMGKEGQKQIGMTIDKLRHVNDLKIEGLNISKKYDYKMGVEKDIINGIEKKINLPTSNVLKFVLENGDYFVIRPSGTEPKMKIYMGVKGENLE 555
>gi|110637408|ref|YP_677615.1| phosphomannomutase [Cytophaga hutchinsonii ATCC 33406] >gi|110280089|gb|ABG58275.1| phosphomannomutase [Cytophaga hutchinsonii ATCC 33406] (579 aa)
Score = 668, Expect = 8.6e-68, Identities = 164/510 (32%), Positives = 283/510 (55%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKE---LILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNP----TVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTN-IYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVL----TNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRW-------------NEPAQALEWYLENDM--------WVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      + WL + ++ KE  L+  E+E+ + F Y L FGT G+R MG G+N++N +T  ++G+ +L KK+ P    +AHD+R N+D++A  A+  + GI+V+ +K  +++TP +S+++R G  ++ TASHNPK Y G+K Y + G Q++   I++ + + +I D + + LI+  + + +Y   + ++ + I RQK+ ++ T HGT  +P +LK G+EN+ + +Q VPD NF   NPE+K + L++K A ++ A++++ DPD+DR+ + +++ KN++ L GNQ G +  Y+L    K   F+V T V+T+ I++IA K+ K + T TGFK++ ++ +  K F+ G EE+ G L D RDKD  + A  E+   DQ K+L D L +++ E+G +  +S  + + EE+Q M +   K + G   + W       N  + +E  EN +     V R SGTEPK K Y+ +
 S:  13 QTWLSGSYDADTKKEIQSLVDAGKEDELIECF-YKDLEFGTGGLRGLMGVGSNRMNKYTIGAATQGLCNYL--KKNFPGQPLKAAIAHDSRNNSDFFARTTAEVFAANGIQVYFFK--ALRSTPELSFAIRHFGCQTGVVLTASHNPKEYNGYKAYWNDGAQVIAPHDKNIITEVQKISSIDDVNFNADQSLITEIGEEVDNAYLNEIVKLTVSPDAIKRQKDMKIVYTPIHGTGIVLVPEILKRFGFENVRVVQEQAVPDGNFPTVVYPNPEEKDALSLAVKQATEWNADLVMATDPDADRVGIAIKNDKNEFQLLNGNQTGSLLILYMLQAWKNANKITGKEFIVKTIVTTDLIEKIANKFGVKYYNTLTGFKYIAAKIKELEGKEQFIAGGEESYGYLIGDSVRDKDAIASCAFIAEMVAYAKDQGKSLYDMLLDMYVEYGFYKEHLISLTKKGKSGAEEIQTMMKELRATPPKTLSG---SPVEWMFDYDSQLATNIINGTTKKIELPQENVLQFKTADGTLVSARPSGTEPKIKFYFSV 548
>gi|196164648|ref|ZP_03125179.1| putative phosphoglucomutase [Clostridium difficile QCD-23m63] (565 aa)
Score = 668, Expect = 9.3e-68, Identities = 166/516 (32%), Positives = 292/516 (56%)
 Q:  38 LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL----NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQ--TIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHK-NKWHYLTGNQMGIIFTHYVL----TNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMN--KHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-------KGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYML 553
      +K NE+EI+ F Y L FGTAG+R + GTN+IN +T ++ + G+A ++L   +++N V++AHDNR + + + A TL + GIK +++ + ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP Y G+KVY  G Q++  AN I  +   +II   N +L+  D++  + EA  +I ++ +  K+F ++ T  GT + +  LK +G+ENII+ ++ PDPNF   NPE+K + + + A++ A++++ DPD DR+ V V+  ++ LTGNQ+G + THY++   N K + P ++ T V++ +  IA+ N V  TGFK++G ++  +   +V G+EE+ G L   RDKDG ++ L E+  Y + +L + L E++E++G + +T+S ++ +  E+++E + F  +  I +++    GI   + L+++LE++ WV R SGTEPK K Y + G +  D+ ++ LK  + M+
 S:  27 IKNNEKEIEDRF-YKDLEFGTAGLRGIIEAGTNRINKYTVRRATFGLANYILENTTKEETNRGVVIAHDNRHKSRQFCIESANTLAACGIKAYIF--DSLRTTPELSFAVRSLNAIAGIVITASHNPPEYNGYKVYWEDGAQVMPEIANAITEKVNSIHDYSIIPTPSEANKNLVVLLDESQDTKFIEAVKSQIIRKDLVKNVGKSFKIVYTPLCGTGNIPIRRALKEVGFENIIVVPEEENPDPNFAGLDYPNPEEKKALNRGILLAKEKGADLVIATDPDCDRVGVAVKTTIGEYALLTGNQIGGMLTHYIIEGLKENNKLKENPTIIKTIVTSEFGADIAKANNVDVLNVLTGFKFIGEKIKLFEQNKNRSYVFGYEESYGYLVGTHARDKDGVVSSLLISEMAAFYYSKGMSLYEGLIELYEKYGFFKEQTISLTLKGIEGVEKIKEIISYFRENQIDYINSVKVIDKKDYKNGIDNLPKSDVLKYFLEDESWVAIRPSGTEPKLKFYIAVKGASDIEADKKIQGLKKYIDDMV 561
>gi|154249640|ref|YP_001410465.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] >gi|154153576|gb|ABS60808.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] (574 aa)
Score = 667, Expect = 9.8e-68, Identities = 183/527 (34%), Positives = 291/527 (55%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKK---SNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD--------LISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE-IKGIRWNE-------------------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKD 547
      + WLES + + K + + N+EEI + F + +L FGTAG+R +G GTN++N++T + ++G+A ++L++  +  V++A+D R + +A  A+ L + G++V+L+ + I+ TPI+SY+VR   + I+ TASHNP Y G+KVY  G QI+D A I ++  + I D   MD    LI   I E+YFE   +N NI  KN +I T HGT  + Y+L  G+ N + +Q P+ F   NPED +FDL+LKYA++ A+++L DPD+DR AV+V+H  + L GNQ G +  Y+L+ +K   K  ++ + V+ +  IA++Y + F T TGFK +  N  DK F G+EE+IG + + RDKDG  + L E+   Q KTLVD L+ ++++FG +   S  E L  E+++ M+ F   K+I LE ++ I + E          + L ++L + W  R SGTEPK K+Y   + +  + L +KD
 S:   9 RKWLESPHVDEETKNELRSIANNDEEIKERFLF-ELEFGTAGLRGKIGAGTNRMNIYTVGKATQGLAEYILSRGEEYAKRGVVIAYDVRRMSREFARTTAQILAANGVQVYLF--DDIRPTPILSYAVRHLKTASGIVITASHNPPEYNGYKVYWEQGSQIMDDIAEPIEENI---RKIDDFGKIKKMDFDEAISKGLIKIVGKEIDEAYFEKVLGLSLNDENI--DKNISIIYTPLHGTGGRFVRYILTKRGFTNFTIIPEQEEPNGEFPTVEYPNPEDLKAFDLALKYAKEKDADLILATDPDADRNAVMVKHNGDYVPLNGNQTGALLIEYLLSQRKEKGLLPKNGIIIKSIVTGDLGKLIAKQYGVETFETLTGFKNICGLENMLEDKYSFQFGYEESIGYVTGNFVRDKDGVMMSMLISEMAAYYKKQGKTLVDVLESLYKKFGYYFEGNFSMIYEGLKGMEKIRRIMEVFRKKFPKEIGPLELVEYIDYKERKVYDRNGNVIGEVEKHIPESNVLRFFLSDGSWYAIRPSGTEPKLKVYIYTVDKIETESKKKLSLIKD 565
>gi|194014369|ref|ZP_03052986.1| phosphoglucomutase (Alpha-phosphoglucomutase) (Glucosephosphomutase) (PGM) [Bacillus pumilus ATCC 7061] >gi|194013395|gb|EDW22960.1| phosphoglucomutase (Alpha-phosphoglucomutase) (Glucosephosphomutase) (PGM) [Bacillus pumilus ATCC 7061] (581 aa)
Score = 667, Expect = 1.0e-67, Identities = 175/526 (33%), Positives = 291/526 (55%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMP----ECQTIIDNVYT-PNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQ------------------ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      W+  + + +E +  + N++ ++ F Y L FGT G+R +G GTN++NV+T ++ S G+A ++   +   V +A+D+R + +AM AKTL S GI+ +++ E ++ TP +S++VRE  A I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ+  +A++++ +   E  +D+ T   LI+   I +Y E   ++ + + + V+ T HGTA+ +  L+ +GY+++ + +Q PDP F+  + NPE+ A+F+ ++K EK A+I++ DPD+DRL + VR H ++ LTGNQ G + HY+L+ K  +  P V+ T V++   +A + A  T TGFK++G ++ + + + F G+EE+ G L D RDKD QAA LA+EV   Q K+L D L +IF+EFG +   S ++   E++  + F    I G I I  + +Q          L+++LE+ W  R SGTEPK K Y + G +  ++ LK L +E
 S:  10 WINEKHLDTELREWLEAHQDNQQALEDCF-YKNLEFGTGGMRGEIGAGTNRMNVYTVRKASAGLAAYIAKHGEDAKRRGVAIAYDSRHKSPEFAMEAAKTLASQGIQTYVFDE--LRPTPELSFAVRELNAFAGIVVTASHNPPEYNGYKVYGEDGGQLPPLQADQVIQEVDAIENELSISVDSEETLKQQGLINMIGAEIDHAYIEKLKTISVHPELADEVDVKVVFTPLHGTANQPVRKGLQVLGYQHVTVVPEQERPDPQFSTVTSPNPEEHAAFEYAIKLGEKQNADILIATDPDADRLGIAVRDHDGEFTVLTGNQTGALLLHYLLSEKQKLGQLPPRPVVMKTIVTSELGRAVASAFGAHTIDTLTGFKFIGEKIKQFEESGEYTFQFGYEESYGYLIGDFARDKDAVQAALLAVEVAAFYKKQGKSLYDALVDIFKEFGFYREGLKSLTLKGKEGAEQISAILHTFRTNPPAAIAGQRITVIEDYQSSQRYLIAEKKEETIHLPASNVLKYFLEDGSWFCLRPSGTEPKVKFYIAVKGTSLTDSEEKLKHLSEE 567
>gi|170755958|ref|YP_001782750.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum B1 str. Okra] >gi|169121170|gb|ACA45006.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum B1 str. Okra] (575 aa)
Score = 666, Expect = 1.3e-67, Identities = 179/532 (33%), Positives = 293/532 (55%)
 Q:  22 AWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLN--KKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPE-----CQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYR--QKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN----KKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMN--KHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-------KGIRWN-----------EPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYML 553
      +W+ S + + KE + +++E+ K  Y LSFGT GIR  G GTN+IN +T + +EG++ +L++ K+  +V +A+D R ++ +A  ++ L S+GI+V+++ + I TPI+SY+VRE  A I+ TASHN K Y G+KVYNH G QI D EA EI  + E   C  +D    +L +  I  YF    + +I + +KNF ++ T HGT + +  L IGY N+ +  Q P+ NF   NPED +F SLK AE  ++++ DPD DR+ ++VR H ++ L GN++G+I T+Y+L++  KK +  ++ T V+T+ + I + Y KV  TGFK++G ++  K  + F+ GFEE+ G L D R+KDG ++ L E+   Q K L D L E+++++G + + +S + +  K +++ ++   +K I  EI    G++ N       + L+++L N   R SGTEPK KIY   T E + + L+  + M+
 S:   9 SWMNSCFLEKREKEQLKNIDDEQEIKDRFYKDLSFGTGGIRGVAGLGTNRINKYTIAKATEGLSNYLIHNFKEKGISVAIAYDCRNDSLDFAKKASEVLCSYGIRVYIFSD--IMCTPILSYAVRELKCKAGIVITASHNSKEYNGYKVYNHNGNQITDKEAQEIAEYIKEVEDLGCIKYMDINDAKEKNLYEFVPIEILNKYFYNVKNLTLRKDIVKNYEKNFKILYTPLHGTGNVPVRRALCEIGYNNVFVVKDQEKPNGNFPTVKYPNPEDNKAFYASLKEAENINPDVIIATDPDCDRVGIMVRDHSTRYVALNGNELGVILTNYILSSLEEEKKIPENSVLLKTIVTTDMVKSICKDYGVKVEEVLTGFKYIGEKIEEFKKNGQNKFIFGFEESYGYLFGDFVREKDGIISSVLICEMALYYKIQNKNLFDVLTELYDKYGYYKEKLISMEFKGEEGKNKIENIINNLRIHDSKTIFNEEILIKEDYKTGLKINMNKKKEYINKLPKSNVLKFHLNNGTNFVIRPSGTEPKIKIYLSSVHTTAEGAEMKINKLEKNIKNMI 572
>gi|150388542|ref|YP_001318591.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] >gi|149948404|gb|ABR46932.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] (577 aa)
Score = 663, Expect = 2.9e-67, Identities = 177/516 (34%), Positives = 298/516 (57%)
 Q:  38 LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM---PECQTIID------NVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ-KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPF-----VVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMN--KHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFAN-----VKNKDILGLEIKGIRWNE-------------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYML 553
      +K N +EI+ F Y L FGTAG+R +G GTN++N++T +++++G+A + + +   V++A+D R + +  A L + GIK +++++ ++ TP +S++VR+  A I+ TASHNP +Y G+KVY  G QI  A +I+ ++  P+ TI     Y  +L  DD  E  E  +CL  I ++ K+F VI T HGTA+ + +LK +G+E +I+ +Q PDPNF+  + NPE++ +F L+++ AEK A++++G DPD DR+ VV++K ++ LTGNQ G + HY+L N K DK    ++ T V++  +IA Y ++ T TGFK++ ++  +  K F+ G+EE+ G L   RDKD  AA L E+   +++ L D L ++EE+G +   S ++   E++Q ++K +   V ++ +L LE  ++ +       P+ L+ LE + W+ R SGTEPK K+Y + +T E  + K L++ EYML
 S:  29 IKGNAKEIEDRF-YKNLEFGTAGLRGIIGAGTNRMNIYTVRRVTQGLADHIKTQGKDAMAGGVVIAYDCRHFSKEFTQEAALVLAANGIKAYVFED--LRPTPELSFAVRQCKATAGIVITASHNPPDYNGYKVYWDDGAQINTFLATKIIDAIDQIPDFNTIKRIEQKEAEFYGLYHELGKEMDDLYIE---EVKAQCLRPDLIKKEGKDFKVIFTPLHGTANLHIRQVLKEVGFEQVIVVPEQECPDPNFSTVKSPNPEEREAFALAIELAEKEGADLIIGTDPDGDRVGAVVKNKTGQYIVLTGNQTGALLIHYILDNLK-DKNEIPVDGKIIKTIVTSEMGTKIAANYGVEMLNTLTGFKFIAEQIKGFESTGKGAFIFGYEESYGYLKGTYARDKDAVVAAMLICEMAASYREKDMNLYDGLLALYEEYGYFAEGLKSITLKGKEGLEKIQSIIEKLRSQPIKKVGDRKVLILEDYLLQQRKDMVTGKVETMMLPPSNVLKLKLEGNAWITLRPSGTEPKLKVYGAVQEKTLE---ESHKKLEEIIEYML 573
>gi|151549182|gb|ABS12709.1| Pgm [Brachyspira hyodysenteriae] (563 aa)
Score = 663, Expect = 3.2e-67, Identities = 174/537 (32%), Positives = 292/537 (54%)
 Q:  12 MHANVNPLSKAWLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKK-SNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK-NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIG-SLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE------------------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      M  V   +WL +    + K L+  NE+E+  F Y L FGT G+R MG GTN++N +T  ++G+A ++L + SN V + +D+R N+D ++  A+ L+S GI V+LY + I  ++SY+VR G A I+ TASHNPK Y G+KVY  G Q++   I+ + + +  + V  +  ++   I + Y    L+N +I ++ + ++ T HG+  +P L+ G+ N+    P+ NF  + NPE+ + +++ A++ A +++G DPD DR+  + K+ + YLTGNQ+G I +Y++TNKK K PF+V T V+T   IA+ N K++  TGFKW+ + + + +  ++ GFEE+ G +NS++ RDKDG + + EV   D  TL DYL+ I+E++G + ET+S  + + + + + M + N  K+I G++++ I  E          + L++ LE+  + R SGTEPK K Y+E+  KE D+ L  KD+
 S:   1 MEQEVKARIDSWLNGSYDEETKKEIKALLDAGNEKELIDAF-YRDLEFGTGGLRGIMGVGTNRMNKYTVGVATQGLANYILKQGGSNYKVAIGYDSRNNSDVFSKAAAEILSSNGISVYLY--DDIHPISLLSYAVRSLGCIAGIVVTASHNPKEYNGYKVYWTDGAQVIPPHDKNIIDEVLKVKP--EEVKMGDSSKVTIIGKDIEDKYMNDLMGYLVNPDIIKKHHDIKIVYTPIHGSGYKMVPMALRKAGFTNLTTMEGAQPPNGNFPTVESPNPENPEALKIAVDKAKEIGAELVMGTDPDCDRMGCALLTKDGSYMYLTGNQIGSIMAYYLITNKKNVKNPFIVKTIVTTELARAIADANNVKIYDVLTGFKWIADVIERDKEGT-YLFGFEESFGYCINSNV-RDKDGVSSCLMLAEVLAYCKDNNMTLADYLESIYEKYGYFYEETISITKKGADGAKAIADLMTYYRNNLPKEISGVKVESISDYEKKEVYDNTGKKIKDITLPKSNVLQYILEDKTKITIRPSGTEPKIKFYFEVC--VKESKDKRLAVAKDK 553
>gi|126699180|ref|YP_001088077.1| putative phosphoglucomutase [Clostridium difficile 630] >gi|168714544|ref|ZP_02746821.1| putative phosphoglucomutase [Clostridium difficile QCD-63q42] >gi|115250617|emb|CAJ68441.1| putative phosphoglucomutase [Clostridium difficile 630] (565 aa)
Score = 663, Expect = 3.6e-67, Identities = 167/516 (32%), Positives = 296/516 (57%)
 Q:  38 LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL----NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEI---VSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVL----TNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMN--KHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-------KGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYML 553
      +K NE+EI+ F Y L FGTAG+R + GTN+IN +T ++ + G+A ++L   ++++ V++AHDNR + + + A TL + GIK +++ + ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP Y G+KVY  G Q++  AN I  V+S+ + TI  +  N +L+  D++  + EA  +I ++ +  K+F ++ T  GT + +  LK +G+ENII+ ++ PDPNF   NPE+K + + + A++ A++++ DPD DR+ V V+  ++ LTGNQ+G + THY++   N K + P ++ T V++ +  IA+ N V  TGFK++G ++  +   +V G+EE+ G L   RDKDG ++ L E+  Y + +L D L E+++++G + +T+S ++ +  E+++E + F  +  I +++    GI   + L+++LE++ WV R SGTEPK K Y + G +  D+ ++ LK  + M+
 S:  27 IKNNEKEIEDRF-YKDLEFGTAGLRGIIEAGTNRINKYTVRRATFGLANYILENTTKEETSRGVVIAHDNRHKSRQFCIESANTLAACGIKAYIF--DSLRTTPELSFAVRSLNAIAGIVITASHNPPEYNGYKVYWEDGAQVMPEIANAITEKVNSIHDYSTI-PTLTEANKNLVVLLDESQDTKFIEAVKSQIIRKDLVKNVGKSFKIVYTPLCGTGNVPIRRALKEVGFENIIVVPEEENPDPNFAGLDYPNPEEKKALNRGILLAKEKGADLVIATDPDCDRVGVAVKTTTGEYALLTGNQIGGMLTHYIIEGLKENNKLKENPTIIKTIVTSEFGADIAKANNVDVLNVLTGFKFIGEKIKLFEQNKNRSYVFGYEESYGYLVGTHARDKDGVVSSLLISEMAAFYYSKGMSLYDGLIELYKKYGFFKEQTISLTLKGIEGVEKIKEIISYFRENQIDYINSIKVVDKKDYKNGIDNLPKSDVLKYFLEDESWVAIRPSGTEPKLKFYIAVKGASDIEADKKIQGLKKYIDDMV 561
>gi|94990561|ref|YP_598661.1| phosphoglucomutase / phosphomannomutase [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94544069|gb|ABF34117.1| Phosphoglucomutase / Phosphomannomutase [Streptococcus pyogenes MGAS10270] (572 aa)
Score = 662, Expect = 4.2e-67, Identities = 166/528 (31%), Positives = 290/528 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF-----ANVKNKDILGLE-------------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      + WL+ ++ + ++ +L M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+A+ + K    V +A+D+R + +A  A+ L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+ ++A+ +  +   P  + D  + + LI  + +  Y    IN ++   K+ ++ T HGT    L  G+E++++  Q  DP+F+  + NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DRL V +R + + L+GNQ+G I  Y+L  K   +  + + VST + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + ++ GFEE+ G L   RDKD QA L E+   + TL D +DEI++E+G + +T+S + ++  E+++ MDKF     N DI+ LE       I +  P+ L++ L +D W+ R SGTEPK K Y  G+T +I + + ++ E
 S:   8 QKWLDFEQLPDYLRQELLSMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGYIGAGTNRINIYVVRQATEGLAKLIETKGEEAKKRGVAIAYDSRHFSPEFAFESAQVLAQHGIKSYVFE--ALRPTPELSFAVRHLNAYAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGQDGGQLPPADADALTDFIRAIENPFAVELADLDESKSSGLIQVVGEDVDMEYLREVKDVNINQDLINNFGKDMKIVYTPLHGTGEMLTRRALAQAGFESVVVVESQAKADPDFSTVKSPNPESQAAFALAEELGREVEADVLVATDPDADRLGVEIRQPDGSYKNLSGNQIGAIIAKYILEAHKTAGTLPENAALAKSIVSTELVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMFGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLLVAEIAAYYRSRGLTLADGIDEIYKEYGYFAEKTISVTLSGVDGAAEIKKIMDKFRENGPKQFNNTDIVLLEDFQKQTATKNDGTISNLT-TPPSNVLKYTLADDSWIAVRPSGTEPKIKFYIATIGDTLDIAQEKIANIETE 566
>gi|168179610|ref|ZP_02614274.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum NCTC 2916] >gi|182669811|gb|EDT81787.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum NCTC 2916] (575 aa)
Score = 662, Expect = 4.3e-67, Identities = 177/532 (33%), Positives = 294/532 (55%)
 Q:  22 AWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLN--KKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPE-----CQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYR--QKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN----KKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMN--KHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-------KGIRWN-----------EPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYML 553
      +W+ S + + KE + +++E+ K  Y LSFGT GIR +G GTN+IN +T + +EG++ +L++ K+  +V +A+D R ++ +A  ++ L S GI+V+++ + I TPI+SY+VRE  A I+ TASHN K Y G+KVYNH G Q+ D EA EI  + E   C  +D    +L +  I  YF    + +I + +K+F ++ T HGT + +  L IGY N+ +  Q P+ NF   NPED +F SLK AE  ++++ DPD DR+ ++VR H ++ L GN++G+I T+Y+L++  KK +  ++ T V+T+ + I + Y KV  TGFK++G ++  K  + F+ GFEE+ G L D R+KDG ++AL E+   Q K L D L E+++++G + + +S + +  K +++ ++   +K I  EI    G++ N       + ++++L N   R SGTEPK KIY   T E + + L+  + M+
 S:   9 SWMNSCFLEEREKEQLKNIDDEQEIKDRFYKDLSFGTGGIRGVVGLGTNRINKYTIAKATEGLSNYLIHNFKQKVISVAIAYDCRNDSLDFAKKASEVLCSHGIRVYIFSD--IMCTPILSYAVRELKCKAGIVITASHNSKEYNGYKVYNHNGNQVTDKEAQEIAEYIKEVEDLGCIKYMDINDAKGKNLYEFVPIEILNKYFYNVKNLTLRKDIVKNYEKDFKILYTPLHGTGNVPVRRALCEIGYNNVFVVKDQEKPNGNFPTVKYPNPEDNKAFYASLKEAENINPDVIIATDPDCDRVGIMVRDHSTRYVALNGNELGVILTNYILSSLEEEKKIPENSVLLKTIVTTDMVKSICKDYGVKVEEVLTGFKYIGEKIEEFKKNGQNKFIFGFEESYGYLFGDFVREKDGIISSALICEMALYYKSQNKNLFDVLTELYDKYGYYKEKLISMEFKGEEGKNKIENIINNLRIHDSKTIFNEEILLKEDYKTGLKININKKKEYINKLPKSNVIKFHLNNGTNFVIRPSGTEPKIKIYLSSVHTTAEGAEMNINKLEKNIKNMI 572
>gi|47096067|ref|ZP_00233668.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|153180572|ref|ZP_01933615.1| hypothetical protein LMMG_01984 [Listeria monocytogenes F6900] >gi|153184948|ref|ZP_01935596.1| hypothetical protein LMOG_01515 [Listeria monocytogenes J0161] >gi|153192135|ref|ZP_01939180.1| hypothetical protein LMPG_01262 [Listeria monocytogenes J2818] >gi|47015528|gb|EAL06460.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|126942460|gb|EBA20199.1| hypothetical protein LMOG_01515 [Listeria monocytogenes J0161] >gi|127764463|gb|EBA24995.1| hypothetical protein LMPG_01262 [Listeria monocytogenes J2818] >gi|133731965|gb|EBA33663.1| hypothetical protein LMMG_01984 [Listeria monocytogenes F6900] (576 aa)
Score = 662, Expect = 4.4e-67, Identities = 165/529 (31%), Positives = 298/529 (56%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLI------SYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID---KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIE-----------SLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE-------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEF 549
      + W+ ++++ + ++ + M NE+E++ F Y + FGTAG+R +G GTN++N++T ++ S G+A+++      +++A+D R + +A  A L  G+K +++ + ++ TP +S++VR    I+ TASHNP Y G+K+Y  GGQ+ + A+ ++ +  + I +V  N +L+     + +  Y E   ++N + +++ + ++ T HGT    L+S+G+ NI+  +Q V DP+F  + NPE++ +F L+++Y +K+ +I++G DPD+DRL V VR+ + ++ L+GNQ+G I HY+L KK     V+ + V++N  IA+ Y A++  TGFK++ ++ KH +  K F G+EE+ G +   RDKD QA   EV +   +TL++ LD+I++EFG + + VS +      + N++E++  M F  + +D L E  I  +    A ++ Y E+ W  R SGTEPK K Y+ I GE+KE   L+ +K + 
 S:   8 QKWVANDKLDSTLRKQLTNMETNEKELEDSF-YRNMEFGTAGMRGVLGAGTNRMNIYTIRKASLGLAQFVAENGEEAKKRGIVIAYDPRHMSREFAFESAAVLGHHGVKSYVF--DALRPTPELSFAVRHLNAFGGIVITASHNPPEYNGYKIYGEDGGQMPPTGASAVIEYINAVEDIF-SVEVANQELLIENGLLEVISEKVDRPYLEKLKEVIVNKELVQERGEDLKIVFTPLHGTGGILGVPALESVGFTNIVKVDEQFVNDPDFGTVKSPNPENREAFLLAIEYGKKFGGDILVGTDPDADRLGVAVRNADGEYKVLSGNQIGAIILHYLLKQKKAQNELPANAAVLKSIVTSNLGTEIAKHYGAEMIEVLTGFKFIAEQI-KHFEETGKHTFEFGYEESNGYMVKPFTRDKDAIQAVLAVAEVALVSKVAGRTLLEDLDQIYDEFGYYNEDLVSLTLSGKDGSERIKEITSNFREQLPTSMGGFVVERAEDYLRSETTWIATGKTEAIHLPTADVIKCYFEDGSWFCLRPSGTEPKIKFYFSIRGESKEESTAKLEKVKADL 570
>gi|171779474|ref|ZP_02920438.1| hypothetical protein STRINF_01319 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] >gi|171282091|gb|EDT47522.1| hypothetical protein STRINF_01319 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] (584 aa)
Score = 662, Expect = 4.5e-67, Identities = 164/512 (32%), Positives = 283/512 (55%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFAN-----------VKNKDILGLEIKGIRWNE-----PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYG 532
      + WL+  + + +E +L ++E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+INV+ +Q +EG+A+ + K +   V +A+D+R + +A  A+ L  GIK ++++  ++ TP +S++VR G A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+ ++A+ +  +   P  + D  +  LI  + +  Y +   IN + + K+ ++ T HGT    L  G++++ +  Q VPDP+F+  + NPE++ +F L+ +  K A++++ DPD+DRL V +R + + L+GNQ+G I  Y+L  K   +  + + VST + +IAE Y AK+F  TGFK++ ++ + +K + ++ GFEE+ G L   RDKD QA + E+   + TL D ++EI++E+G + +T+S + ++  E+++ MDKF +      VK +D L     E   P+ L++ L +D W+ R SGTEPK K Y  G
 S:  21 QKWLDFAGLPDYLREELLALDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGVIGVGTNRINVYVVRQATEGLAKLIETKGEDVKKRGVAIAYDSRHFSPEFAFESAQVLAKHGIKAYVFE--SLRPTPELSFAVRHLGTFAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGEDGGQMPPADADALTDFIRAIDDPFAIELADLEESKASGLIEVIGENVDAEYLKEVKDVNINQKLIDEYGKDMKIVYTPLHGTGEMLARRALAQAGFQSVQVVEAQAVPDPDFSTVKSPNPENQEAFALAEELGRKVDADVLVATDPDADRLGVEIRQADGSYRNLSGNQIGAIIAKYILEAHKTAGTLPENAALAKSIVSTELVTKIAESYGAKMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNYTYMFGFEESFGYLIKPFVRDKDAVQAVLIVAEIAAYYRSRGLTLADGIEEIYKEYGYFAEKTISVTLSGVDGAAEIKKIMDKFRDNAPAQFNSTDIVKTEDFLAQTATSANGVEKLTTPPSNVLKYVLADDSWIAVRPSGTEPKIKFYIATVG 562
>gi|139473703|ref|YP_001128419.1| putative phosphomannomutase [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] >gi|134271950|emb|CAM30188.1| putative phosphomannomutase [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] (572 aa)
Score = 661, Expect = 5.3e-67, Identities = 166/528 (31%), Positives = 290/528 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF-----ANVKNKDILGLE-------------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      + WL+ ++ + ++ +L M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+A+ + K    V +A+D+R + +A  A+ L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+ ++A+ +  +   P  + D  + + LI  + +  Y    IN ++   K+ ++ T HGT    L  G+E++++  Q  DP+F+  + NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DRL V +R + + L+GNQ+G I  Y+L  K   +  + + VST + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + ++ GFEE+ G L   RDKD QA L E+   + TL D +DEI++E+G + +T+S + ++  E+++ MDKF     N DI+ LE       I +  P+ L++ L +D W+ R SGTEPK K Y  G+T +I + + ++ E
 S:   8 QKWLDFEQLPDYLRQELLSMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGYIGAGTNRINIYVVRQATEGLAKLIETKGEEAKKRGVAIAYDSRHFSPEFAFESAQVLAQHGIKSYVFE--ALRPTPELSFAVRHLNAYAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGQDGGQLPPADADALTDFIRAIENPFAVELADLDESKSSGLIQVIGEDVDMEYLREVKDVNINQDLINNFGKDMKIVYTPLHGTGEMLTRRALAQAGFESVVVVESQAKADPDFSTVKSPNPESQAAFALAEELGREVDADVLVATDPDADRLGVEIRQPDGSYKNLSGNQIGAIIAKYILEAHKTAGTLPENAALAKSIVSTELVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMFGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLLVAEIAAYYRSRGLTLADGIDEIYKEYGYFAEKTISVTLSGVDGAAEIKKIMDKFRENGPKQFNNTDIVLLEDFQKQTATKNDGTISNLT-TPPSNVLKYTLADDSWIAVRPSGTEPKIKFYIATIGDTLDIAQEKIANIETE 566
>gi|71903575|ref|YP_280378.1| phosphoglucomutase [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|71802670|gb|AAX72023.1| phosphoglucomutase [Streptococcus pyogenes MGAS6180] (572 aa)
Score = 661, Expect = 5.3e-67, Identities = 166/528 (31%), Positives = 290/528 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF-----ANVKNKDILGLE-------------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      + WL+ ++ + ++ +L M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+A+ + K    V +A+D+R + +A  A+ L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+ ++A+ +  +   P  + D  + + LI  + +  Y    IN ++   K+ ++ T HGT    L  G+E++++  Q  DP+F+  + NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DRL V +R + + L+GNQ+G I  Y+L  K   +  + + VST + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + ++ GFEE+ G L   RDKD QA L E+   + TL D +DEI++E+G + +T+S + ++  E+++ MDKF     N DI+ LE       I +  P+ L++ L +D W+ R SGTEPK K Y  G+T +I + + ++ E
 S:   8 QKWLDFEQLPDYLRQELLSMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGYIGAGTNRINIYVVRQATEGLAKLIETKGEEAKKHGVAIAYDSRHFSPEFAFESAQVLAQHGIKSYVFE--ALRPTPELSFAVRHLNAYAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGQDGGQLPPADADALTDFIRAIENPFAVELADLDESKSSGLIQVIGEDVDMEYLREVKDVNINQDLINNFGKDMKIVYTPLHGTGEMLTRRALAQAGFESVVVVESQAKADPDFSTVKSPNPESQAAFALAEELGREVDADVLVATDPDADRLGVEIRQPDGSYKNLSGNQIGAIIAKYILEAHKTAGTLPENAALAKSIVSTELVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMFGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLLVAEIAAYYRSRGLTLADGIDEIYKEYGYFAEKTISVTLSGVDGAAEIKKIMDKFRENGPKQFNNTDIVLLEDFQKQTATKNDGTISNLT-TPPSNVLKYTLADDSWIAVRPSGTEPKIKFYIATIGDTLDIAQEKIANIETE 566
>gi|15675188|ref|NP_269362.1| putative phosphoglucomutase [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|71910751|ref|YP_282301.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|13622353|gb|AAK34083.1| putative phosphoglucomutase [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|71853533|gb|AAZ51556.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase [Streptococcus pyogenes MGAS5005] (572 aa)
Score = 661, Expect = 5.3e-67, Identities = 166/528 (31%), Positives = 289/528 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF-----ANVKNKDILGLE-------------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      + WL+ ++ + ++ +L M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+A+ + K    V +A+D+R + +A  A+ L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+ ++A+ +  +   P  + D   + LI  + +  Y    IN ++   K+ ++ T HGT    L  G+E++++  Q  DP+F+  + NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DRL V +R + + L+GNQ+G I  Y+L  K   +  + + VST + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + ++ GFEE+ G L   RDKD QA L E+   + TL D +DEI++E+G + +T+S + ++  E+++ MDKF     N DI+ LE       I +  P+ L++ L +D W+ R SGTEPK K Y  G+T +I + + ++ E
 S:   8 QKWLDFEQLPDYLRQELLSMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGYIGAGTNRINIYVVRQATEGLAKLIETKGEEAKKRGVAIAYDSRHFSPEFAFESAQVLAQHGIKSYVFE--ALRPTPELSFAVRHLNAYAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGQDGGQLPPADADALTDFIRAIENPFAVELADLDENKSSGLIQVIGEDVDMEYLREVKDVNINQDLINNFGKDMKIVYTPLHGTGEMLTRRALAQAGFESVVVVESQAKADPDFSTVKSPNPESQAAFALAEELGREVEADVLVATDPDADRLGVEIRQPDGSYKNLSGNQIGAIIAKYILEAHKTAGTLPENAALAKSIVSTELVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMFGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLLVAEIAAYYRSRGLTLADGIDEIYKEYGYFAEKTISVTLSGVDGAAEIKKIMDKFRENGPKQFNNTDIVLLEDFQKQTATKNDGTISNLT-TPPSNVLKYTLADDSWIAVRPSGTEPKIKFYIATIGDTLDIAQEKIANIETE 566
>gi|168695314|ref|ZP_02727591.1| putative phosphoglucomutase [Clostridium difficile QCD-37x79] >gi|168726290|ref|ZP_02758567.1| putative phosphoglucomutase [Clostridium difficile QCD-76w55] >gi|168730219|ref|ZP_02762496.1| putative phosphoglucomutase [Clostridium difficile QCD-97b34] (565 aa)
Score = 661, Expect = 5.4e-67, Identities = 167/516 (32%), Positives = 296/516 (57%)
 Q:  38 LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL----NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEI---VSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVL----TNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMN--KHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-------KGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYML 553
      +K NE+EI+ F Y L FGTAG+R + GTN+IN +T ++ + G+A ++L   ++++ V++AHDNR + + + A TL + GIK +++ + ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP Y G+KVY  G Q++  AN I  V+S+ + TI  +  N +L+  D++  + EA  +I ++ +  K+F ++ T  GT + +  LK +G+ENII+ ++ PDPNF   NPE+K + + + A++ A++++ DPD DR+ V V+  ++ LTGNQ+G + THY++   N K + P ++ T V++ +  IA+ N V  TGFK++G ++  +   +V G+EE+ G L   RDKDG ++ L E+  Y + +L D L E+++++G + +T+S ++ +  E+++E + F  +  I +++    GI   + L+++LE++ WV R SGTEPK K Y + G +  D+ ++ LK  + M+
 S:  27 IKNNEKEIEDRF-YKDLEFGTAGLRGIIEAGTNRINKYTVRRATFGLANYILENTTKEETSRGVVIAHDNRHKSRQFCIESANTLAACGIKAYIF--DSLRTTPELSFAVRSLNAIAGIVITASHNPPEYNGYKVYWEDGAQVMPEIANAITEKVNSIHDYSTI-PTLTEANKNLVVLLDESQDTKFIEAVKSQIIRKDLVKNVGKSFKIVYTPLCGTGNVPIRRALKEVGFENIIVVPEEENPDPNFAGLDYPNPEEKKALNRGILLAKEKGADLVIATDPDCDRVGVAVKTTTGEYALLTGNQIGGMLTHYIIEGLKENNKLKENPTIIKTIVTSEFGADIAKANNVDVLNVLTGFKFIGEKIKLFEQNKNRSYVFGYEESYGYLVGTHARDKDGVVSSLLISEMAAFYYSKGISLYDGLIELYKKYGFFKEQTISLTLKGIEGVEKIKEIISYFRENQIDYINSIKVVDKKDYKNGIDNLPKSNVLKYFLEDESWVAIRPSGTEPKLKFYIAVKGASDIEADKKIQGLKKYIDDMV 561
>gi|148381065|ref|YP_001255606.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|153933484|ref|YP_001385438.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|153935099|ref|YP_001388845.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum A str. Hall] >gi|148290549|emb|CAL84677.1| alpha-phosphoglucomutase [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|152929528|gb|ABS35028.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|152931013|gb|ABS36512.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum A str. Hall] (575 aa)
Score = 660, Expect = 6.6e-67, Identities = 177/532 (33%), Positives = 294/532 (55%)
 Q:  22 AWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLN--KKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPE-----CQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYR--QKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN----KKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMN--KHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-------KGIRWN-----------EPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYML 553
      +W+ S + + KE + +++E+ K  Y LSFGT GIR +G GTN+IN +T + +EG++ +L++ K+  +V +A+D R ++ +A  ++ L S GI+V+++ + I TPI+SY+VRE  A I+ TASHN K Y G+KVYNH G QI D EA EI  + +   C  +D    +L +  I  YF    + +I + +K+F ++ T HGT + +  L IGY N+ +  Q P+ NF   NPED +F SLK AE  ++++ DPD DR+ ++VR H ++ L GN++G+I T+Y+L++  KK +  ++ T V+T+ + I + Y KV  TGFK++G ++  K  + F+ GFEE+ G L D R+KDG ++AL E+   Q K L D L E+++++G + + +S + +  K +++ ++   +K I  EI    G++ N       + ++++L N   R SGTEPK KIY   T E + + L+  + M+
 S:   9 SWMNSCFLEEREKEQLKNIDDEQEIKDRFYKDLSFGTGGIRGIVGLGTNRINKYTIAKATEGLSNYLIHNFKEKAISVAIAYDCRNDSLDFAKKASEVLCSHGIRVYIFSD--IMCTPILSYAVRELKCKAGIVITASHNSKEYNGYKVYNHNGNQITDKEAQEIAEYIKQVEDLGCIKYMDINDAKGKNLYEFVPIEILNKYFYNVKNLTLRKDIVKNYEKDFKILYTPLHGTGNVPVRRALCEIGYNNVFVVKDQEKPNGNFPTVKYPNPEDNKAFYASLKEAENINPDVIIATDPDCDRVGIMVRDHSTRYVALNGNELGVILTNYILSSLEEEKKIPENSVLLKTIVTTDMVKNICKDYGVKVEEVLTGFKYIGEKIEEFKKDGQNKFIFGFEESYGYLFGDFVREKDGIISSALICEMALYYKSQNKNLFDVLTELYDKYGYYKEKLISMEFKGEEGKNKIENIINNLRIHDSKTIFNEEILLKEDYKTGLKININKKKEYINKFPKSNVIKFHLNNGTNFVIRPSGTEPKIKIYLSSVHTTAEGAEMNINKLEKNIKNMI 572
>gi|145953260|ref|ZP_01802268.1| hypothetical protein CdifQ_04003242 [Clostridium difficile QCD-32g58] >gi|168697003|ref|ZP_02729280.1| putative phosphomannomutase/phosphoglycerate mutase [Clostridium difficile QCD-37x79] >gi|168723137|ref|ZP_02755414.1| putative phosphomannomutase/phosphoglycerate mutase [Clostridium difficile QCD-76w55] >gi|168732779|ref|ZP_02765056.1| putative phosphomannomutase/phosphoglycerate mutase [Clostridium difficile QCD-97b34] >gi|196162436|ref|ZP_03122997.1| putative phosphomannomutase/phosphoglycerate mutase [Clostridium difficile CIP 107932] (568 aa)
Score = 660, Expect = 6.9e-67, Identities = 163/514 (31%), Positives = 299/514 (58%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKE--LILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKK----SNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEI---VSSMPECQTI--IDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVL-----TNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-------KGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      WL S   + K  L +K +E+EI  F Y L FGT G+R +G GTN+IN++T ++ + GV +++ +    +++AHD+R + + + +AKTL+++G+K ++++E +K TP +S++VR    I+ TASHNPK Y G+KVY+ GGQI  AN+I  V+ + + TI ID   + +LI+ D+ + + + +A + ++ NI + K  +I T HGT + + +L  G+EN+++ +Q +PD NF+   NPE+K+ F+++++ A+  ++++G DPD DR+ +VV+ + ++ L GNQ+G +  Y+L   NK   P ++ T V++  +IA+ YN   T TGFK++G ++  + D F++G+EE+ G L   RDKDG ++ + E+   +  L + L + + +FG + + S ++ ++ ++++E M F +VK ++ +++    G+   + L++ LE+ W+ R SGTEPK K Y+  + +E
 S:  10 WLNSPYFDEQTKNELLSIKDDEKEIQDRF-YKNLEFGTGGLRGIIGAGTNRINIYTVRRATLGVLNYIMKTQGEEGKQKGIVIAHDSRYMSREFCIEVAKTLSAYGVKAYIFEE--LKPTPELSFAVRYLKCAMGIVITASHNPKEYNGYKVYDSDGGQICIDMANDIIAEVNKIDDYSTIKSIDFEEALSKNLITILDNEVDDEFIKAVKKQVLRQNIIDEYGKKLKIIYTPIHGTGNKPVRKVLNECGFENVMVVKEQELPDSNFSTVKYPNPEEKSVFNIAIEMAKNNDTDLIIGTDPDCDRVGIVVKDSSGEYVVLNGNQVGSLLVRYILESLVEENKLPKNNPTIIKTIVTSELGAKIAKAYNVDCLNTLTGFKFIGEKIKAFEESNDRSFIMGYEESYGYLIGTHARDKDGVVSSLMICEMAAYYSSKGMNLYEALIDTYNKFGYYKEDLKSVTLKGIDGIKKIKEMMLYFRSVKIDNVADVKVDKILDYKDGVDDLPKSDVLKFLLEDGSWIAIRPSGTEPKIKFYFGANSDNQE 548
>gi|126700396|ref|YP_001089293.1| putative phosphomannomutase/phosphoglycerate mutase [Clostridium difficile 630] >gi|115251833|emb|CAJ69668.1| putative phosphomannomutase/phosphoglycerate mutase [Clostridium difficile 630] (568 aa)
Score = 660, Expect = 7.9e-67, Identities = 163/514 (31%), Positives = 299/514 (58%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKE--LILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKK----SNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEI---VSSMPECQTI--IDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVL-----TNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-------KGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      WL S   + K  L +K +E+EI  F Y L FGT G+R +G GTN+IN++T ++ + GV +++ +    +++AHD+R + + + +AKTL+++G+K ++++E +K TP +S++VR    I+ TASHNPK Y G+KVY+ GGQI  AN+I  V+ + + TI ID   + +LI+ D+ + + + +A + ++ NI + K  +I T HGT + + +L  G+EN+++ +Q +PD NF+   NPE+K+ F+++++ A+  ++++G DPD DR+ +VV+ + ++ L GNQ+G +  Y+L   NK   P ++ T V++  +IA+ YN   T TGFK++G ++  + D F++G+EE+ G L   RDKDG ++ + E+   +  L + L + + +FG + + S ++ ++ ++++E M F +VK ++ +++    G+   + L++ LE+ W+ R SGTEPK K Y+  + +E
 S:  10 WLNSPYFDEQTKNELLSIKDDEKEIQDRF-YKNLEFGTGGLRGIIGAGTNRINIYTVRRATLGVLNYIMKTQGEEGKQKGIVIAHDSRYMSREFCIEVAKTLSAYGVKAYIFEE--LKPTPELSFAVRYLKCAMGIVITASHNPKEYNGYKVYDSDGGQICIDMANDIIAEVNKIDDYSTIKSIDFEEALSKNLITILDNEVDDEFIKAVKKQVLRQNIIDEYGKKLKIIYTPIHGTGNKPVRKVLNECGFENVMVVKEQELPDSNFSTVKYPNPEEKSVFNIAIEMAKNNGTDLIIGTDPDCDRVGIVVKDSSGEYVVLNGNQVGSLLVRYILESLVEENKLPKNNPTIIKTIVTSELGAKIAKAYNVDCLNTLTGFKFIGEKIKAFEESNDRSFIMGYEESYGYLIGTHARDKDGVVSSLMICEMAAYYSSKGMNLYEALIDTYNKFGYYKEDLKSVTLKGIDGIKKIKEMMLYFRSVKIDNVADVKVDKILDYKDGVDDLPKSDVLKFLLEDGSWIAIRPSGTEPKIKFYFGANSDNQE 548
>gi|19746157|ref|NP_607293.1| putative phosphoglucomutase [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|19748335|gb|AAL97792.1| putative phosphoglucomutase [Streptococcus pyogenes MGAS8232] (572 aa)
Score = 659, Expect = 9.1e-67, Identities = 165/528 (31%), Positives = 290/528 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF-----ANVKNKDILGLE-------------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      + WL+ ++ + ++ +L M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+A+ + K    V +A+D+R + +A  A+ L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+ ++A+ +  +   P  + D  + + LI  + +  Y    IN ++   K+ ++ T HGT    L  G+E++++  Q  DP+F+  + NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DRL V +R + + L+GNQ+G I  Y+L  K   +  + + VST + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + ++ GFEE+ G L   RDKD QA L E+   + TL D +DEI++E+G + +T+S + ++  E+++ M+KF     N DI+ LE       I +  P+ L++ L +D W+ R SGTEPK K Y  G+T +I + + ++ E
 S:   8 QKWLDFEQLPDYLRQELLSMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGYIGAGTNRINIYVVRQATEGLAKLIETKGEEAKKRGVAIAYDSRHFSPEFAFESAQVLAQHGIKSYVFE--TLRPTPELSFAVRHLNAYAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGQDGGQLPPADADALTDFIRAIENPFAVELADLDESKSAGLIQVIGEDVDMEYLREVKDVNINQDLINNFGKDMKIVYTPLHGTGEMLTRRALAQAGFESVVVVESQAKADPDFSTVKSPNPESQAAFALAEELGREVDADVLVATDPDADRLGVEIRQPDGSYKNLSGNQIGAIIAKYILEAHKTAGTLPENAALAKSIVSTELVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFAEKHNHTYMFGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLLVAEIAAYYRSRGLTLADGIDEIYKEYGYFAEKTISVTLSGVDGAAEIKKIMNKFRENGPKQFNNTDIVLLEDFQKQTATKNDGTISNLT-TPPSNVLKYTLADDSWIAVRPSGTEPKIKFYIATIGDTLDIAQEKIANIETE 566
>gi|196161805|ref|ZP_03122366.1| putative phosphoglucomutase [Clostridium difficile CIP 107932] (573 aa)
Score = 658, Expect = 1.1e-66, Identities = 167/516 (32%), Positives = 296/516 (57%)
 Q:  38 LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL----NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEI---VSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVL----TNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMN--KHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-------KGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYML 553
      +K NE+EI+ F Y L FGTAG+R + GTN+IN +T ++ + G+A ++L   ++++ V++AHDNR + + + A TL + GIK +++ + ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP Y G+KVY  G Q++  AN I  V+S+ + TI  +  N +L+  D++  + EA  +I ++ +  K+F ++ T  GT + +  LK +G+ENII+ ++ PDPNF   NPE+K + + + A++ A++++ DPD DR+ V V+  ++ LTGNQ+G + THY++   N K + P ++ T V++ +  IA+ N V  TGFK++G ++  +   +V G+EE+ G L   RDKDG ++ L E+  Y + +L D L E+++++G + +T+S ++ +  E+++E + F  +  I +++    GI   + L+++LE++ WV R SGTEPK K Y + G +  D+ ++ LK  + M+
 S:  27 IKNNEKEIEDRF-YKDLEFGTAGLRGIIEAGTNRINKYTVRRATFGLANYILENTTKEETSRGVVIAHDNRHKSRQFCIESANTLAACGIKAYIF--DSLRTTPELSFAVRSLNAIAGIVITASHNPPEYNGYKVYWEDGAQVMPEIANAITEKVNSIHDYSTI-PTLTEANKNLVVLLDESQDTKFIEAVKSQIIRKDLVKNVGKSFKIVYTPLCGTGNVPIRRALKEVGFENIIVVPEEENPDPNFAGLDYPNPEEKKALNRGILLAKEKGADLVIATDPDCDRVGVAVKTTTGEYALLTGNQIGGMLTHYIIEGLKENNKLKENPTIIKTIVTSEFGADIAKANNVDVLNVLTGFKFIGEKIKLFEQNKNRSYVFGYEESYGYLVGTHARDKDGVVSSLLISEMAAFYYSKGISLYDGLIELYKKYGFFKEQTISLTLKGIEGVEKIKEIISYFRENQIDYINSIKVVDKKDYKNGIDNLPKSNVLKYFLEDESWVAIRPSGTEPKLKFYIAVKGASDIEADKKIQGLKKYIDDMV 561
>gi|160376170|sp|P18159|PGCA_BACSU Phosphoglucomutase (PGM) (Alpha-phosphoglucomutase) (Glucose phosphomutase) >gi|51490691|emb|CAH04980.1| alpha-phosphoglucomutase [Bacillus subtilis subsp. subtilis] (581 aa)
Score = 658, Expect = 1.1e-66, Identities = 170/526 (32%), Positives = 301/526 (57%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD---------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH--IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAW---------TGETVSYKIESL--NWKEEMQEKMDKFANVKNKD------ILGLEIKGIRWNEP-AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      W ++ + + KE ++++ +E+ ++ F Y L FGT G+R +G GTN++N++T ++ S G A ++ +    V++A+D+R + +AM AKTL + GI+ +++ E ++ TP +S++VR+   I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ+  EA+ ++ +   I+N T +D     LI  + I + Y E   ++ + + + V+ T HGTA+ +  L+++GY+N+ + +Q +PD NF+  + NPE+ A+F+ ++K E+ A+I++ DPD+DRL + V++ + K+ LTGNQ G + HY+L+ KK     V+ T V++   +A +   T TGFK++G ++ ++  + F G+EE+ G L D RDKD QAA LA+EV   Q +L + L +F E+G +     G+ + +IE++ ++++  +KM   V +D    L E K  + P + L+++LE+ W  R SGTEPK K Y+ + G + E ++ L L ++
 S:  10 WKQTEHLDLELKERLIELEGDEQALEDCF-YKDLEFGTGGMRGEIGAGTNRMNIYTVRKASAGFAAYISKQGEEAKKRGVVIAYDSRHKSPEFAMEAAKTLATQGIQTYVFDE--LRPTPELSFAVRQLNAYGGIVVTASHNPPEYNGYKVYGDDGGQLPPKEADIVIEQV----NAIENELTITVDEENKLKEKGLIKIIGEDIDKVYTEKLTSISVHPELSEEVDVKVVFTPLHGTANKPVRRGLEALGYKNVTVVKEQELPDSNFSTVTSPNPEEHAAFEYAIKLGEEQNADILIATDPDADRLGIAVKNDQGKYTVLTGNQTGALLLHYLLSEKKKQGILPDNGVVLKTIVTSEIGRAVASSFGLDTIDTLTGFKFIGEKIKEYEASGQYTFQFGYEESYGYLIGDFARDKDAIQAALLAVEVCAFYKKQGMSLYEALINLFNEYGFYREGLKSLTLKGKQGAEQIEAILASFRQNPPQKMAGKQVVTAEDYAVSKRTLLTESKEEAIDLPKSNVLKYFLEDGSWFCLRPSGTEPKVKFYFAVKGSSLEDSEKRLAVLSED 567
>gi|196124672|ref|ZP_03116421.1| putative phosphoglucomutase [Clostridium difficile ATCC 43255] (565 aa)
Score = 658, Expect = 1.1e-66, Identities = 166/516 (32%), Positives = 296/516 (57%)
 Q:  38 LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL----NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEI---VSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVL----TNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMN--KHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-------KGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYML 553
      +K NE+EI+ F Y L FGTAG+R + GTN+IN +T ++ + G+A ++L   ++++ V++AHDNR + + + A TL + GIK +++ + ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP Y G+KVY  G Q++  AN I  V+S+ + TI  +  N +L+  +++  + EA  +I ++ +  K+F ++ T  GT + +  LK +G+ENII+ ++ PDPNF   NPE+K + + + A++ A++++ DPD DR+ V V+  ++ LTGNQ+G + THY++   N K + P ++ T V++ +  IA+ N V  TGFK++G ++  +   +V G+EE+ G L   RDKDG ++ L E+  Y + +L D L E+++++G + +T+S ++ +  E+++E + F  +  I +++    GI   + L+++LE++ WV R SGTEPK K Y + G +  D+ ++ LK  + M+
 S:  27 IKNNEKEIEDRF-YKDLEFGTAGLRGIIEAGTNRINKYTVRRATFGLANYILENTTKEETSRGVVIAHDNRHKSRQFCIESANTLAACGIKAYIF--DSLRTTPELSFAVRSLNAIAGIVITASHNPPEYNGYKVYWEDGAQVMPEIANAITEKVNSIHDYSTI-PTLTEANKNLVVLLEESQDTKFIEAVKSQIIRKDLVKNVGKSFKIVYTPLCGTGNVPIRRALKEVGFENIIVVPEEENPDPNFAGLDYPNPEEKKALNRGILLAKEKGADLVIATDPDCDRVGVAVKTTTGEYALLTGNQIGGMLTHYIIEGLKENNKLKENPTIIKTIVTSEFGADIAKANNVDVLNVLTGFKFIGEKIKLFEQNKNRSYVFGYEESYGYLVGTHARDKDGVVSSLLISEMAAFYYSKGMSLYDGLIELYKKYGFFKEQTISLTLKGIEGVEKIKEIISYFRENQIDYINSIKVVDKKDYKNGIDNLPKSDVLKYFLEDESWVAIRPSGTEPKLKFYIAVKGASDIEADKKIQGLKKYIDDMV 561
>gi|160931402|ref|ZP_02078800.1| hypothetical protein CLOLEP_00237 [Clostridium leptum DSM 753] >gi|156869649|gb|EDO63021.1| hypothetical protein CLOLEP_00237 [Clostridium leptum DSM 753] (574 aa)
Score = 658, Expect = 1.2e-66, Identities = 161/507 (31%), Positives = 278/507 (54%)
 Q:  41 NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDL------ISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNE---MNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQA------------------LEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKD 547
      +E+EI  F Y +L FGTAG+R +G GTN++N++T ++ ++G+A +L +KK  +V +A+D+R+ ++ +A  A+ L + GI  + KE ++ P++S++VRE  DA I+ TASHNP Y G+K Y  G Q+ D++A+ + + + +  + D V  + D    I Y +D+ + Y +   +N +    ++ T +G + + +L IG + I + +Q +PD +F   NPE + + L+LK A++ + +++L DPDSDR+ + V+ + + +TGN+ GI+ +Y+L+ +K + T  P V T V++ I RI  Y ++  TGFK++G +  + + +  FV GFEE+ G L   RDKD  + L E+   Q K+LV ++E+++ +G +  T+SY E   E M KM    ++I G+++   + ++A         L + LE  V R SGTEPK K+Y  G+   QI K L D
 S:  33 DEKEIYDRF-YKELEFGTAGLRGVIGAGTNRMNIYTVRRTTQGLANYLNSKKEGASVAIAYDSRIKSELFARECARVLAANGITARIVKE--LQPVPVLSFAVRELRCDAGIMITASHNPAKYNGYKCYGPDGCQMTDTDADNVYAEILKVD-LFDGVEEISFDQGLETGKIVYIEDSFYDKYLDCLEAQSVNPGVCAGSGLKIVYTPLNGAGNKLVRKILARIGVKEIQVVPEQELPDGSFPTCPYPNPEFREALTLALKLAQESKPDLVLATDPDSDRVGIAVKDGDDYRLMTGNETGIMLMNYILSCRKRNGTLPERPVAVKTIVTSEMIPRICADYGCELRNVLTGFKYIGEQILGLERAGEADRFVFGFEESYGYLAGTYVRDKDAVVTSMLICEMAAYYRRQGKSLVQVINELYDRYGYYQNTTLSYSFEGAEGMEIMAGKMSFMREHPFREIAGMKVVKTADYQLSEAVDLATGQKTEIKLPKSNVLSYSLEGGAAVIVRPSGTEPKIKVYVTSVGKDLAHASQITKRLGD 566
>gi|94994483|ref|YP_602581.1| Phosphoglucomutase / Phosphomannomutase [Streptococcus pyogenes MGAS10750] >gi|94547991|gb|ABF38037.1| Phosphoglucomutase / Phosphomannomutase [Streptococcus pyogenes MGAS10750] (572 aa)
Score = 658, Expect = 1.3e-66, Identities = 165/528 (31%), Positives = 290/528 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF-----ANVKNKDILGLE-------------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      + WL+ ++ + ++ +L M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+A+ + K    V +A+D+R + +A  A+ L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+ ++A+ +  +   P  + D  + + LI  + +  Y    IN ++   K+ ++ T HGT    L  G+E++++  Q  DP+F+  + NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DRL V +R + + L+GNQ+G I  Y+L  K   +  + + VST + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + ++ GFEE+ G L   RDKD QA L E+   + TL D +DEI++E+G + +T+S + ++  E+++ M+KF     N DI+ LE       I +  P+ L++ L +D W+ R SGTEPK K Y  G+T +I + + ++ E
 S:   8 QKWLDFEQLPDYLRQELLSMDEKSKEDAF-YTNLEFGTAGMRGYIGAGTNRINIYVVRQATEGLAKLIETKGEEAKKRGVAIAYDSRHFSPEFAFESAQVLAQHGIKSYVFE--TLRPTPELSFAVRHLNAYAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGQDGGQLPPADADALTDFIRAIENPFAVELADLDESKSAGLIQVIGEDVDMEYLREVKDVNINQDLINNFGKDMKIVYTPLHGTGEMLTRRALAQAGFESVVVVESQAKADPDFSTVKSPNPESQAAFALAEELGREVDADVLVATDPDADRLGVEIRQPDGSYKNLSGNQIGAIIAKYILEAHKTAGTLPENAALAKSIVSTELVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMFGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLLVAEIAAYYRSRGLTLADGIDEIYKEYGYFAEKTISVTLSGVDGAAEIKKIMNKFRENGPKQFNNTDIVLLEDFQKQTATKNDGTISNLT-TPPSNVLKYTLADDSWIAVRPSGTEPKIKFYIATIGDTLDIAQEKIANIETE 566
>gi|88806476|ref|ZP_01121993.1| phosphoglucomutase phosphomannomutase [Robiginitalea biformata HTCC2501] >gi|88783308|gb|EAR14480.1| phosphoglucomutase phosphomannomutase [Robiginitalea biformata HTCC2501] (572 aa)
Score = 658, Expect = 1.3e-66, Identities = 167/520 (32%), Positives = 282/520 (54%)
 Q:  20 SKAWLES---NRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWL--LNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNI--YRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK---FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALE------------------WYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICD 539
      +K+WL    + + ++L+  EE D++ Y L FGT G+R MG GTN+IN +T + ++G++ +L +    V++A+D R N+  A ++A+ +S GI+V+L+ E ++ TP +S++VR G A ++ TASHNP Y G+KVY  GGQI+ + EI+ ++  +  D + P DLI  D + E++ EA  C+ N +I  + +F ++ T+ HGT+  +P +L+ GY+ + + +Q PD NF  A+ NPE+ A+ L+L+ E  A++++G DPDSDRL + VR+ + +  L GNQ ++ T Y+L +K  F  FV +T VST + +A+ Y +  + TGFKW+  +  D+ +F+ G EE+ G + D RDKD  + LA E+     +  L + + +FG +  VS  + ++ +E+++ M F   K + G E+ I   A +L+         +  +  V R SGTEPK K Y +   + D
 S:  10 AKSWLTDFFDPAVKKEIQDLVENDPEELKDRF--YKNLEFGTGGMRGIMGTGTNRINKYTLGKSTQGLSNYLKEIYGADGLQVVIAYDCRNNSQSLARLVAEVFSSNGIRVYLFSE--LRTTPELSFAVRHLGCHAGVVLTASHNPPEYNGYKVYWTDGGQIVPPQDGEIIRAINRLE-YEDIRFEPREDLIKTIDAEVDEAFIEA---CVANGSIGAAGKDDFSIVFTSLHGTSITAIPQVLEKAGYKKVTIIPEQAEPDGNFPTVASPNPEEPAALALALEKGEAIGADMVVGTDPDSDRLGIAVRNSEGRLELLNGNQTMVLMTRYLLDARKSEGFKGNEFVATTIVSTPMMPAMADAYGVECKTSLTGFKWIAKMIVDFPDQ-EFLGGGEESYGYMVGDFVRDKDAVTSTLLACEIAAQAKSDGSSFYRELLQCYADFGCYRERLVSLVKKGMDGAQEIRQMMKDFRENPLKQLDGSEVVRIDDYNDATSLDTRTGERTPIDLPTSNVLVYTTADGTRVAARPSGTEPKIKFYVSVNAPIDSVSD 549
>gi|164688019|ref|ZP_02212047.1| hypothetical protein CLOBAR_01664 [Clostridium bartlettii DSM 16795] >gi|164602432|gb|EDQ95897.1| hypothetical protein CLOBAR_01664 [Clostridium bartlettii DSM 16795] (562 aa)
Score = 657, Expect = 1.5e-66, Identities = 167/516 (32%), Positives = 289/516 (56%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT----VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNM-----DLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN----KKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQE--------KMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEIC 538
      WLES+   K+ + +K NE+EI+ F Y+ L FGTAG+R + GTN+IN++T ++ + G+A +++  +    V++AHDNR + + + A TL + GIK +++ + ++ TP +S++VR+  A I+ TASHNP Y G+KVY  G Q++  A+ I +  E  I D  P +   DL+  DD  ++ EA  +I T + ++ K F ++ T  GT + +  L +G+EN+I+ ++ PDPNF   NPE+ +  + A+  A++++ DPD DR+ V V+   + LTGNQ+G + T+Y++ +   K D  +V T V++ +  IA  N V  TGFK++G ++  + D ++ G+EE+ G L   RDKDG A+ L E+  YD+ +L + L E+++++G + +T+S ++ +  +++E     + +F N K D+  + KGI   + L+++LE+ W+ R SGTEPK K Y + G+ + C
 S:   7 WLESDYFDADTKKELENIKGNEKEIEDRF-YTDLEFGTAGLRGIIAAGTNRINIYTVRRATFGLANYIIKNTTEEEKERGVVIAHDNRHMSREFCLEAANTLAACGIKAYIF--DSLRTTPELSFAVRKLHTIAGIVITASHNPPEYNGYKVYWEDGAQVMPEIASAITA---EVNAITDYSTIPTIKDEQKDLVVMLDDKQDTAFIEAVKTQVIKTELVKKVGKEFKIVYTPLCGTGNVPVTRALAEVGFENVIVVPEEQNPDPNFAGIEYPNPEEHKALTRGIALAKAEGADLVIATDPDCDRVGVAVKTTTGDYALLTGNQIGAMLTNYIIESSKEENKLDPKATLVKTIVTSEFGADIARANNLDVINVLTGFKFIGQKIKSFEESGDRTYLFGYEESYGYLVGTHARDKDGVVASLLISEMAAYYYDKGMSLYEGLQELYKKYGYFKEKTISLTLKGIEGLAKIKEIITYFRENDIKEFNNTKVVDLKDYQ-KGIDDLPKSNVLKYFLEDGSWIAVRPSGTEPKLKFYVAVKGQDESEC 543
>gi|153175727|ref|ZP_01931031.1| hypothetical protein LMIG_01548 [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|133729152|gb|EBA30850.1| hypothetical protein LMIG_01548 [Listeria monocytogenes FSL N3-165] (576 aa)
Score = 657, Expect = 1.6e-66, Identities = 164/529 (31%), Positives = 298/529 (56%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLI------SYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID---KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIE-----------SLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE-------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEF 549
      + W+ ++++ + ++ + M NE+E++ F Y + FGTAG+R +G GTN++N++T ++ S G+A+++      +++A+D R + +A  A L  G+K +++ + ++ TP +S++VR    I+ TASHNP Y G+K+Y  GGQ+ + A+ ++ +  + I +V  N +L+     + +  Y E   ++N + +++ + ++ T HGT    L+S+G+ +I+  +Q V DP+F  + NPE++ +F L+++Y +K+ +I++G DPD+DRL V VR+ + ++ L+GNQ+G I HY+L KK     V+ + V++N  IA+ Y A++  TGFK++ ++ KH +  K F G+EE+ G +   RDKD QA   EV +   +TL++ LD+I++EFG + + VS +      + N++E++  M F  + +D L E  I  +    A ++ Y E+ W  R SGTEPK K Y+ I GE+KE   L+ +K + 
 S:   8 QKWVANDKLDSTLRKQLTNMETNEKELEDSF-YRNMEFGTAGMRGVLGAGTNRMNIYTIRKASLGLAQFVAENGEEAKKRGIVIAYDPRHMSREFAFESAAVLGHHGVKSYVF--DALRPTPELSFAVRHLNAFGGIVITASHNPPEYNGYKIYGEDGGQMPPTGASAVIEYINAVEDIF-SVEVANQELLIENGLLEVISEKVDRPYLEKLKEVIVNKELVQERGEDLKIVFTPLHGTGGILGVPALESVGFTSIVKVDEQFVNDPDFGTVKSPNPENREAFLLAIEYGKKFGGDILVGTDPDADRLGVAVRNADGEYEVLSGNQIGAIILHYLLKQKKAQNELPANAAVLKSIVTSNLGTEIAKHYGAEMIEVLTGFKFIAEQI-KHFEETGKHTFEFGYEESNGYMVKPFTRDKDAIQAVLAIAEVALVSKVAGRTLLEDLDQIYDEFGYYNEDLVSLTLSGKDGSRRIKEITSNFREQLPTSMGGFVVERAEDYLRSETTWIATGKTEAIHLPTADVIKCYFEDGSWFCLRPSGTEPKIKFYFSIRGESKEESTAKLEKVKADL 570
>gi|50914273|ref|YP_060245.1| phosphoglucomutase [Streptococcus pyogenes MGAS10394] >gi|50903347|gb|AAT87062.1| phosphoglucomutase; phosphomannomutase [Streptococcus pyogenes MGAS10394] (572 aa)
Score = 657, Expect = 1.6e-66, Identities = 166/528 (31%), Positives = 289/528 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF-----ANVKNKDILGLE-------------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      + WL+ ++ + ++ +L M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+A+ + K    V +A+D+R + +A  A+ L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+ ++A+ +  +   P  + D  + + LI  + +  Y    IN +   K+ ++ T HGT    L  G+E++++  Q  DP+F+  + NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DRL V +R + + L+GNQ+G I  Y+L  K   +  + + VST + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + ++ GFEE+ G L   RDKD QA L E+   + TL D +DEI++E+G + +T+S + ++  E+++ MDKF     N DI+ LE       I +  P+ L++ L +D W+ R SGTEPK K Y  G+T +I + + ++ E
 S:   8 QKWLDFEQLPDYLRQELLSMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGYIGAGTNRINIYVVRQATEGLAKLIETKGEEAKKRGVAIAYDSRHFSPEFAFESAQVLAQHGIKSYVFE--ALRPTPELSFAVRHLNAYAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGQDGGQLPPADADALTDFIRAIENPFAVELADLDESKSSGLIQVIGEDVDMEYLREVKDVNINQVLINNFGKDMKIVYTPLHGTGEMLTRRALAQAGFESVVVVESQAKADPDFSTVKSPNPESQAAFALAEELGREVDADVLVATDPDADRLGVEIRQPDGSYKNLSGNQIGAIIAKYILEAHKTAGTLPENAALAKSIVSTELVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMFGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLLVAEIAAYYRSRGLTLADGIDEIYKEYGYFAEKTISVTLSGVDGAAEIKKIMDKFRENGPKQFDNTDIVLLEDFQKQTATKNDGTISNLT-TPPSNVLKYTLADDSWIAVRPSGTEPKIKFYIATIGDTLDIAQEKIANIETE 566
>gi|21910400|ref|NP_664668.1| putative phosphoglucomutase [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28895976|ref|NP_802326.1| putative phosphoglucomutase [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|21904598|gb|AAM79471.1| putative phosphoglucomutase [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28811226|dbj|BAC64159.1| putative phosphoglucomutase [Streptococcus pyogenes SSI-1] (572 aa)
Score = 657, Expect = 1.6e-66, Identities = 165/528 (31%), Positives = 290/528 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF-----ANVKNKDILGLE-------------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      + WL+ ++ + ++ +L M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+A+ + K    V +A+D+R + +A  A+ L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+ ++A+ +  +   P  + D  + + LI  + +  Y    IN ++   K+ ++ T HGT    L  G+E++++  Q  DP+F+  + NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DRL V +R + + L+GNQ+G I  Y+L  K   +  + + VST + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + ++ GFEE+ G L   RDKD QA L E+   + TL D +DEI++E+G + +T+S + ++  E+++ M+KF     N DI+ LE       I +  P+ L++ L +D W+ R SGTEPK K Y  G+T +I + + ++ E
 S:   8 QKWLDFEQLPDYLRQELLSMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGYIGAGTNRINIYVVRQATEGLAKLIETKGEEAKKRGVAIAYDSRHFSPEFAFESAQVLAQHGIKSYVFE--TLRPTPELSFAVRHLNAYAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGQDGGQLPPADADALTDFIRAIENPFAVELADLDESKSAGLIQVIGEDVDMEYLREVKDVNINQDLINNFGKDMKIVYTPLHGTGEMLTRRALAQAGFESVVVVESQAKADPDFSTVKSPNPESQAAFALAEELGREVDADVLVATDPDADRLGVEIRQPDGSYKNLSGNQIGAIIAKYILEAHKTAGTLPENAALAKSIVSTELVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMFGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLLVAEIAAYYRSRGLTLADGIDEIYKEYGYFAEKTISVTLSGVDGAAEIKKIMNKFRENGPKQFNNTDIVLLEDFQKQTATKNDGTISNLT-TPPSNVLKYTLADDSWIAVRPSGTEPKIKFYIATIGDTLDIAQEKIANIETE 566
>gi|153808621|ref|ZP_01961289.1| hypothetical protein BACCAC_02919 [Bacteroides caccae ATCC 43185] >gi|149128943|gb|EDM20160.1| hypothetical protein BACCAC_02919 [Bacteroides caccae ATCC 43185] (581 aa)
Score = 657, Expect = 1.6e-66, Identities = 163/483 (33%), Positives = 261/483 (54%)
 Q:  51 YSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL-NKKSNP--TVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTN-IYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN----KKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI--------------KG----IRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGE 533
      Y L FGT G+R MG G+N++N++T  ++G++ +L N K P +V+V HD R N+ +A  A  ++ GIKV+L+ + ++ TP +S+++R G + II TASHNPK Y G+K Y  G Q+L   I+ +  + D + N DLI  + I + Y +   I+  I R K+ ++ T HGT  +P+ LK G+EN+  +Q + D NF  + NPE+ + +++ A++ A++++ DPD+DR+ + + K +W + GNQ +++ +Y+LT   K   F V T V+T I +IA+K N ++  TGFKW+ E+   K ++ G EE+ G L D RDKD  A L EV   D K+L  L +I+ E+G   TV+   + EE++ M+ F   K++ G ++       KG  I  EP+ L+++ E+  V R SGTEPK K Y E+ GE
 S:  47 YKDLEFGTGGLRGIMGVGSNRMNIYTVGAATQGLSNYLKKNFKDLPQISVVVGHDCRNNSRLFAETSANIFSANGIKVYLF--DDMRPTPEMSFAIRHLGCQSGIILTASHNPKEYNGYKAYWDDGAQVLAPHDKGIIDEVNAIASAADIKFQGNPDLIQIIGEDIDKVYLDMVKTVSIDPEAIARHKDMKIVYTPIHGTGMMLIPHALKMWGFENVFTVPEQMIKDGNFPTVISPNPENAEALSMAVNLAKEIDADLVMASDPDADRVGIACKDDKGEWVLINGNQTCMMYLYYILTQYKQLGKIKGNEFCVKTIVTTELIKKIADKNNIEMLDCYTGFKWIAREIRLREGKKKYIGGGEESYGFLAEDFVRDKDAVSACCLIAEVAAWAKDNGKSLYQLLLDIYVEYGFSKEFTVNVVKPGKSGAEEIKAMMENFRANPPKELGGSKVILSKDYKTLKQTDDKGNVTAIDMPEPSNVLQYFTEDGSKVSVRPSGTEPKIKFYMEVQGE 554
>gi|124009327|ref|ZP_01694006.1| phosphomannomutase, putative [Microscilla marina ATCC 23134] >gi|123985104|gb|EAY25048.1| phosphomannomutase, putative [Microscilla marina ATCC 23134] (577 aa)
Score = 657, Expect = 1.7e-66, Identities = 158/500 (31%), Positives = 273/500 (54%)
 Q:  51 YSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT--VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNV-YTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTN-IYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVL----TNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEP------------------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYG--ETKEICDQILKALKDEFE 550
      Y L FGT G+R MG G+N+IN +T  ++G+A +LL  N T V +AHD+R +DY+A + A  ++ GI+V+ + +Q++ TP +S+++R G + ++ TASHNPK Y G+K Y  G Q++   +++ + + Q +D++ +T +  I   I E Y +   I+  I +Q + ++ T HGT  +P +L+ +G+ N+ +  Q PD NF   NPE+ + L+L A++ A++++ DPD+DR+ + ++ H N+W + GNQ G + HY+L    + +  ++V T V+T ID ++ Y  F T TGFK + + +   K F+ G EE+ G + D RDKD  + A  E+ + DQ KTL D L +I+ E G + + VS K E   + +++ M++F   K + G E+ ++ +          + L+++ +  V R SGTEPK K Y+ +  E++E D++  LK + E
 S:  45 YKDLEFGTGGLRGIMGVGSNRINKYTIGMATQGLANYLLQCFPNETIKVAIAHDSRNQSDYFAQITAHVFSANGIEVYFF--DQLRPTPELSFAIRHLGCKSGVVLTASHNPKEYNGYKAYWTDGAQLVAPHDKNVIAEVQKIQ--VDDIKFTKDDRKIHVIGKDIDEVYLDKIKALSISPEAIKKQSDIKIVYTPIHGTGVVLVPQILEKMGFTNVHVLEAQATPDGNFPTVVYPNPEEAEALTLALAKAKELDADLVMATDPDTDRVGIALKNHHNEWQLINGNQTGALLVHYLLDALKNTHQLEDKHYIVKTIVTTELIDTMSASYGVDCFNTLTGFKHIASIIRALEGKRKFIGGGEESYGYMIGDFVRDKDAVASCAFLAEMTAVAKDQGKTLFDQLIDIYLEHGFYLEDLVSIKKEGKAGADAIKQMMEEFRLNPPKSLAGSEVITLKDYQSRTETNLQTGATRPIDLPVSNVLQFFTADGSKVSARPSGTEPKIKFYFGVKATLESREAFDEVHTQLKAKIE 569
>gi|16804513|ref|NP_465998.1| hypothetical protein lmo2475 [Listeria monocytogenes EGD-e] >gi|167213130|ref|ZP_02283437.1| hypothetical protein LmonL_22186 [Listeria monocytogenes LO28] >gi|16411963|emb|CAD00553.1| lmo2475 [Listeria monocytogenes] (576 aa)
Score = 657, Expect = 1.7e-66, Identities = 164/529 (31%), Positives = 298/529 (56%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLI------SYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID---KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIE-----------SLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE-------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEF 549
      + W+ ++++ + ++ + M NE+E++ F Y + FGTAG+R +G GTN++N++T ++ S G+A+++      +++A+D R + +A  A L  G+K +++ + ++ TP +S++VR    I+ TASHNP Y G+K+Y  GGQ+ + A+ ++ +  + I +V  N +L+     + +  Y E   ++N + +++ + ++ T HGT    L+S+G+ NI+  +Q V DP+F  + NPE++ +F L+++Y +K+ +I++G DPD+DRL V VR+ + ++ L+GNQ+G I HY+L KK     V+ + V++N  IA+ Y A++  TGFK++ ++ KH +  K F G+EE+ G +   RDKD QA   EV +   +TL++ LD+I++EFG + + VS +      + +++E++  M F  + +D L E  I  +    A ++ Y E+ W  R SGTEPK K Y+ I GE+KE   L+ +K + 
 S:   8 QKWVANDKLDSTLRKQLTNMETNEKELEDSF-YRNMEFGTAGMRGVLGAGTNRMNIYTIRKASLGLAQFVAENGEEAKKRGIVIAYDPRHMSREFAFESAAVLGHHGVKSYVF--DALRPTPELSFAVRHLNAFGGIVITASHNPPEYNGYKIYGEDGGQMPPTGASAVIEYINAVEDIF-SVEVANQELLIENGLLEVISEKVDRPYLEKLKEVIVNKELVQERGEDLKIVFTPLHGTGGILGVPALESVGFTNIVKVDEQFVNDPDFGTVKSPNPENREAFLLAIEYGKKFGGDILVGTDPDADRLGVAVRNADGEYEVLSGNQIGAIILHYLLKQKKAQSELPANAAVLKSIVTSNLGTEIAKHYGAEMIEVLTGFKFIAEQI-KHFEETGKHTFEFGYEESNGYMVKPFTRDKDAIQAVLAIAEVALVSKVAGRTLLEDLDQIYDEFGYYNEDLVSLTLSGKDGSERIKEITSSFREQLPTSMGGFVVERAEDYLRSETTWIATGKTEAIHLPTADVIKCYFEDGSWFCLRPSGTEPKIKFYFSIRGESKEESTAKLEKVKADL 570
>gi|168708023|ref|ZP_02740300.1| putative phosphomannomutase/phosphoglycerate mutase [Clostridium difficile QCD-63q42] >gi|196127849|ref|ZP_03119598.1| putative phosphomannomutase/phosphoglycerate mutase [Clostridium difficile ATCC 43255] (568 aa)
Score = 656, Expect = 1.9e-66, Identities = 163/514 (31%), Positives = 299/514 (58%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKE--LILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKK----SNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEI---VSSMPECQTI--IDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVL-----TNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE-------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      WL S   + K  L +K +E+EI  F Y L FGT G+R +G GTN+IN++T ++ + GV +++ +    +++AHD+R + + + +AKTL+++G+K ++++E +K TP +S++VR    I+ TASHNPK Y G+KVY+ GGQI  AN+I  V+ + + TI ID   + +LI+ D+ + + + +A + ++ NI + K  +I T HGT + + +L  G+EN+++ +Q +PD NF+   NPE+K+ F+++++ A+  ++++G DPD DR+ +VV+ + ++ L GNQ+G +  Y+L   NK   P ++ T V++  +IA+ YN   T TGFK++G ++  + D F++G+EE+ G L   RDKDG ++ + E+   +  L + L + + +FG + + S ++ ++ ++++E M F +VK ++ +++ I  +    + L++ LE+ W+ R SGTEPK K Y+  + +E
 S:  10 WLNSPYFDEQTKNELLSIKDDEKEIQDRF-YKNLEFGTGGLRGIIGAGTNRINIYTVRRATLGVLNYIMKTQGEEGKQKGIVIAHDSRYMSREFCIEVAKTLSAYGVKAYIFEE--LKPTPELSFAVRYLKCAMGIVITASHNPKEYNGYKVYDSDGGQICIDMANDIIAEVNKIDDYSTIKSIDFKEALSKNLITILDNEVDDEFIKAVKKQVLRQNIIDEYGKKLKIIYTPIHGTGNKPVRKVLNECGFENVMVVKEQELPDSNFSTVKYPNPEEKSVFNIAIEMAKNNGTDLIIGTDPDCDRVGIVVKDSSGEYVVLNGNQVGSLLVRYILESLVEENKLPKNNPTIIKTIVTSELGAKIAKAYNVDCLNTLTGFKFIGEKIKAFEESNDRSFIMGYEESYGYLIGTHARDKDGVVSSLMICEMAAYYSSKGMNLYEALIDTYNKFGYYKEDLKSVTLKGIDGIKKIKEMMLYFRSVKIDNVADVKVDKILDYKDSVDDLPKSDVLKFLLEDGSWIAIRPSGTEPKIKFYFGANSDNQE 548
>gi|151549196|gb|ABS12716.1| Pgm [Brachyspira pilosicoli] (563 aa)
Score = 656, Expect = 1.9e-66, Identities = 167/519 (32%), Positives = 284/519 (54%)
 Q:  12 MHANVNPLSKAWLE---SNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKK-SNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK-NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIG-SLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE------------------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      M NV   +WL     + K L+  NE+E+  F Y L FGT G+R MG GTN++N +T  ++G+A ++L + S+ V + +D+R N+D ++  A+ L+S GI V+LY + I  ++SY+VR G A ++ TASHNPK Y G+KVY  G Q++   I+ + + +  + V T +  ++   I + Y    L+N +I ++ + ++ T HG+  +P L+ G+ N+    P+ NF  + NPE+ + +++ A++ A +++G DPD DR+  + K+ + YLTGNQ+G I ++Y++TNKK K P++V T V+T   IA+ N K++  TGFKW+ + + +  + ++ GFEE+ G +NS++ RDKDG + + EV   D  TL DYL+ I+E++G + ET+S  + + + + + M + N  K+I G+E+ I  E          + L++ L +  + R SGTEPK K Y+E+
 S:   1 MEKNVQDRINSWLNGPYDEETKKEIKALLDSGNEKELTDAF-YRDLEFGTGGLRGIMGVGTNRMNKYTVGVATQGLANYILKQGGSDYKVAIGYDSRNNSDVFSKAAAEILSSNGISVYLY--DDIHPISLLSYAVRSLGCIAGVVVTASHNPKEYNGYKVYWTDGAQVIPPHDKNIIEEVLKVKP--EEVKTGDASRVTLIGKDIEDKYMNDLMGYLVNPDIIKKHHDIKIVYTPIHGSGYKMVPMALRKAGFTNLTTLEGAQPPNGNFPTVESPNPENPEALQIAVNKAKEIGAELVMGTDPDCDRMGCALLTKDGSYMYLTGNQIGSIISYYLITNKKNVKDPYIVKTIVTTELARSIADANNVKLYDVLTGFKWIADIIER-TKEGTYLFGFEESFGYCINSNV-RDKDGVSSCLMLAEVLAYCKDNNMTLADYLESIYEKYGYFYEETISITKKGADGAKAIADLMTYYRNNLPKEISGVEVVSISDYEKKEVYDNSGKKISDIALPKSNVLQYILADKTKITVRPSGTEPKIKFYFEV 537
>gi|170017596|ref|YP_001728515.1| phosphoglucomutase [Leuconostoc citreum KM20] >gi|169804453|gb|ACA83071.1| Phosphoglucomutase [Leuconostoc citreum KM20] (566 aa)
Score = 656, Expect = 2.2e-66, Identities = 161/502 (32%), Positives = 271/502 (53%)
 Q:  34 KELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL---NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH--IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR----------------WNEP-AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETK 535
      K+L   EE+ D + Y LSFGTAG+R +G GTN++N++T +Q++E +AR++  N   V+++ D+R + +A  A+ L++ GIK +L+ + ++ TP +S++VRE G A I+ TASHNPK Y G+KVY  GGQ++   +VS +  Q +    +  +  D I + Y    +N + ++ +  + + HGT Y   L+ G+ N + +Q V D +F   NPED A+ +++ YA++ A+ ++ DPD+DR+  V+  + + LTGNQ+ + +Y+LT KK  T   +V++ VS+ + +IA +    TGFK++  ++++    F+ GFEE+ G L   DKD QA L EV   Q KT D L E+FE+FG + +T+S   ++ +EM  + KF N + K I G+ + ++         +P A L+++L + WV R SGTEPK K Y + +++
 S:  21 KDLAHYTPEEQEDAF--YQNLSFGTAGMRGVLGAGTNRMNIYTVRQVTEALARYIDAQGNAAKTSGVVISFDSRHFSPEFASDAAQVLSAHGIKAYLF--SSLRPTPELSFAVRELGTFAGIMITASHNPKEYNGYKVYGADGGQMVPEAVEAVVSELENIQDVFTIALDESNAHVQVIDSEIDDKYLANVATVTVNPELVAKEGASLKFVYSPLHGTGQYIGEKALQQAGFTNYTIVKEQAVIDGDFPTVKKPNPEDAAALVMAIDYAKREGADAVVATDPDADRMGAAVKLADDTFQVLTGNQIAAVLVNYLLTAKKETNTLPENGAIVTSIVSSRFASKIAASFGVTTADVLTGFKYIAATIDEYEATKSHQFLFGFEESFGYLVKPFAHDKDAIQALVLFAEVAAYYKSQGKTFADGLQELFEKFGYFEEKTISLDFPGIHGNDEMSAIISKFRNEQPKTIGGVAVNRVQDFSTATETSADGQQKTLPQPKANVLKYWLADGSWVAVRPSGTEPKLKFYIGVESDSQ 547
>gi|53712771|ref|YP_098763.1| phosphoglucomutase phosphomannomutase [Bacteroides fragilis YCH46] >gi|52215636|dbj|BAD48229.1| phosphoglucomutase phosphomannomutase [Bacteroides fragilis YCH46] (581 aa)
Score = 656, Expect = 2.3e-66, Identities = 167/500 (33%), Positives = 273/500 (54%)
 Q:  34 KELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWL---LNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTN-IYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLT--NK--KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF-AN----------VKNKDILGLE-------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGE 533
      K ++  ++ E+ + F Y L FGT G+R MG GTN++N++T  ++G++ +L     +V+V +D R N+ +A + A  ++ GIKV+L++E ++ TP +S+++R G + II TASHNPK Y G+K Y  G Q+L   I+ + + + D + N DLI  + + + Y +   I+  I R K+ ++ T HGT  +P LK G+EN+  +Q + D NF  + NPE+ + ++L A++ A++++ DPD+DR+ + ++ K +W + GNQ +++ +Y++T NK K   F V T V+T I +IA+K + ++  TGFKW+ E+   K ++ G EE+ G L D RDKD  A L EV   D KTL  L +I+ E+G   TV+   + EE++ M+ F AN     V +KD  L+    + I  EP+ L+++ E+  V R SGTEPK K Y E+ GE
 S:  31 KRMLENEDKTELIEAF-YKDLEFGTGGLRGIMGVGTNRMNIYTVGAATQGLSNYLNANFKDMKQISVVVGYDCRNNSSLFAKISADIFSANGIKVYLFEE--MRPTPEMSFAIRHLGCQSGIILTASHNPKEYNGYKAYWDDGAQVLAPHDKGIIDEVNKIASAADIKFQGNPDLIQIIGEDVDKIYLDMVKTVSIDPEAIARHKDMKIVYTPIHGTGMMLIPRALKMWGFENVYTVPEQMIKDGNFPTVVSPNPENAEALTMALNLAKEIDADLVMASDPDADRVGIACKNDKGEWVLINGNQTCLMYLYYIITQYNKLGKMTGNEFCVKTIVTTELIKKIADKNHIEMLDCYTGFKWIAREIRLREGKKKYIGGGEESYGFLAEDFVRDKDAVSACCLIAEVAAWAKDNGKTLYQLLMDIYVEYGFSKEFTVNVVKPGKSGAEEIKAMMENFRANPPKELGGSKVVLSKDYKTLKQTDAAGHVTDIDMPEPSNVLQYFTEDGGKVSVRPSGTEPKIKFYIEVKGE 554
>gi|196165818|ref|ZP_03126349.1| putative phosphomannomutase/phosphoglycerate mutase [Clostridium difficile QCD-23m63] (568 aa)
Score = 654, Expect = 3.5e-66, Identities = 159/514 (30%), Positives = 297/514 (57%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKE--LILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKK----SNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTI-----IDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVL-----TNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-------KGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      WL S   + K  L +K +E+EI  F Y L FGT G+R +G GTN+IN++T ++ + GV +++ +    +++AHD+R + + + +AKTL+++G+K ++++E +K TP +S++VR    I+ TASHNPK Y G+KVY+ GGQI  AN+I++ + +     ID   + +LI+ D+ + + + +A + ++ NI + K  +I T HGT + + +L  G+EN+++ +Q +PD NF+   NPE+K+ F+++++ A+  ++++G DPD DR+ +VV+ + ++ L GNQ+G +  Y++   NK   P ++ T V++  +IA+ YN   T TGFK++G ++    D F++G+EE+ G L   RDKDG ++ + E+   +  L + L + + +FG + + S ++ ++ ++++E M F +VK ++ +++    +G+   + L++ LE+ W+ R SGTEPK K Y+  + +E
 S:  10 WLNSPYFDEQTKNELLSIKDDEKEIQDRF-YKDLEFGTGGLRGIIGAGTNRINIYTVRRATLGVLNYIIKTQGEEGKQKGIVIAHDSRYMSREFCIEVAKTLSAYGVKAYIFEE--LKPTPELSFAVRYLKCAMGIVITASHNPKEYNGYKVYDSDGGQICIDVANDIIAEVNKIDDYSVIKSIDFEEALSKNLITILDNEVDDEFIKAVKKQVLRQNIIDEYGKKLKIIYTPIHGTGNKPVRRVLSECGFENVMVVKEQELPDSNFSTVKYPNPEEKSVFNIAIEMAKSNGTDLIIGTDPDCDRVGIVVKDSSGEYIVLNGNQVGSLLVRYIVESLVKENKLPKNNPTIIKTIVTSELGAKIAKAYNVDCLNTLTGFKFIGEKIKAFEKSNDRSFIMGYEESYGYLIGTHARDKDGVVSSLMICEMAAYYSSKGMNLYEALLDTYNKFGYYKEDLKSVTLKGIDGIKKIKEMMLYFRSVKIDNVADVKVDKILDYKEGVDDLPKSDVLKFLLEDGSWIAIRPSGTEPKIKFYFGANSDNQE 548
>gi|116617722|ref|YP_818093.1| alpha-phosphoglucomutase [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] >gi|116096569|gb|ABJ61720.1| alpha-phosphoglucomutase [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] (566 aa)
Score = 654, Expect = 3.7e-66, Identities = 163/504 (32%), Positives = 280/504 (55%)
 Q:  33 YKELILKMNEEEIDKYFS---------------YSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNK--HIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI----------------RWNEP-AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      YKE + K E + Y +        Y LSFGTAG+R +G GTN++NVFT +Q++E +AR++ + S+   V ++ D+R + +A  A+ L++ GIK FL+ + ++ TP +S++VRE  A I+ TASHNPK Y G+KVY  GGQ++  + +V+ +   I +   +  +  DD I  Y +   +N ++ ++ +  + + HGT Y   L+ G+ N + +Q V D +F   NPED A+ L+++YA++ A+ ++ DPD+DR+  V+ + + LTGNQ+ + +Y+LT KK  T   +V++ VS+ + ++AE + +   TGFK++  +++    F+ GFEE+ G L   DKD QA L EV   Q KT D L E+FE+FG + +T+S   ++ +EM  + F + + +I G+++ +        + ++P A L+++L++ WV R SGTEPK K Y + E+++
 S:   3 YKEALKKWQEATLPDYLAADLEKYTPDQQEDAFYQNLSFGTAGMRGVLGAGTNRMNVFTVRQVTEALARYIDEQGSDAKKRGVAISFDSRHFSPEFASNAAQVLSAHGIKSFLF--SSLRPTPELSFTVRELHAFAGIMITASHNPKEYNGYKVYGEDGGQMVPEAVDAVVNELANITDIFNIALDEDNKNVQIIDDEIDNKYLKKMETVTVNADLVAKEGASLKFVYSPLHGTGQYIGEKALQQAGFTNYTIVKEQAVIDGDFPTVKKPNPEDAAALSLAIEYAKRDGADAVVATDPDADRMGAAVKLADGTFQILTGNQIAAVLVNYLLTAKKDTNTLPTNGSIVTSIVSSRFASKVAESFGVETADVLTGFKYIAATIDQFEETKSNTFLFGFEESFGYLVKPFSHDKDAIQALVLFAEVAAYYKSQGKTFADGLYELFEKFGYFEEKTISLDFPGIHGNDEMAAIIAGFRDNQPAEIGGVKVARVQDFSTSVETSKDGSTAKLSQPKANVLKYWLDDGSWVALRPSGTEPKLKFYIGVESESQQ 548
>gi|160886282|ref|ZP_02067285.1| hypothetical protein BACOVA_04289 [Bacteroides ovatus ATCC 8483] >gi|156108167|gb|EDO09912.1| hypothetical protein BACOVA_04289 [Bacteroides ovatus ATCC 8483] (581 aa)
Score = 654, Expect = 3.7e-66, Identities = 163/483 (33%), Positives = 260/483 (53%)
 Q:  51 YSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL-NKKSNP--TVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN----KKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI--------------KG----IRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGE 533
      Y L FGT G+R MG G+N++N++T  ++G++ +L N K P +V+V HD R N+ +A  A  ++ GIKV+L+ + ++ TP +S+++R G + II TASHNPK Y G+K Y  G Q+L   I+ +  + D + N DLI  + I + Y +   I+  I R K+ ++ T HGT  +P LK G+EN+  +Q + D NF  + NPE+ + +++ A++ A++++ DPD+DR+ + + K +W + GNQ +++ +Y+LT   K   F V T V+T I +IA+K N ++  TGFKW+ E+   K ++ G EE+ G L D RDKD  A L EV   D K+L  L +I+ E+G   TV+   + EE++ M+ F   K++ G ++       KG  I  EP+ L+++ E+  V R SGTEPK K Y E+ GE
 S:  47 YKDLEFGTGGLRGIMGVGSNRMNIYTVGAATQGLSNYLKKNFKDLPQISVVVGHDCRNNSRLFAETSANIFSANGIKVYLF--DDMRPTPEMSFAIRHLGCQSGIILTASHNPKEYNGYKAYWDDGAQVLAPHDKGIIDEVNAIASAADIKFQGNPDLIQIIGEDIDKIYLDMVKTVSIDPAAIARHKDMKIVYTPIHGTGMMLIPRALKMWGFENVFTVPEQMIKDGNFPTVVSPNPENAEALSMAVNLAKEIDADLVMASDPDADRVGIACKDDKGEWVLINGNQTCMMYLYYILTQYKQLGKIKGGEFCVKTIVTTELIKKIADKNNIEMLDCYTGFKWIAREIRLREGKQKYIGGGEESYGFLAEDFVRDKDAVSACCLIAEVAAWAKDNGKSLYQLLLDIYVEYGFSKEFTVNVVKPGKSGAEEIKAMMENFRANPPKELGGSKVILSKDYKTLKQTDDKGNVTAIDMPEPSNVLQYFTEDGSKVSVRPSGTEPKIKFYMEVQGE 554
>gi|160947303|ref|ZP_02094470.1| hypothetical protein PEPMIC_01236 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] >gi|158446437|gb|EDP23432.1| hypothetical protein PEPMIC_01236 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] (565 aa)
Score = 654, Expect = 3.9e-66, Identities = 170/506 (33%), Positives = 285/506 (56%)
 Q:  31 NKYKELI-LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLIS-----YFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH--IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI------RWNEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      N K+L+ +K NEEEI  F Y L FGTAG+R +G GTN++N +  + ++ +A +++     V +++D R + +A +  +  GIK ++YK  I+ TP+ SY++R+  A ++ TASHNP+ Y G+K Y  G QILD AN+I + M + +  D  P D I   Y DD++ E Y +   IN NI  K+ V+ T +G + + +LK G+ENI + +Q +PDP FT   NPE  +F S K ++ A+I++ DPD DR+A+ V+ KN ++ +L GN++G + ++Y+ + +    + P +V + V+ +  IA+KY +  T TGFK + + N++  + ++V G+EE+IG    RDKD  A+ + +E+   Q K+LVD L++I+EEFG +  +S ++E + ++ +  M+ F   K++ + +K I    + P Q L++YL + W  R SGTEPK K+Y  G+T++
 S:  20 NTRKDLLSIKDNEEEIKDRF-YKVLEFGTAGLRGKLGAGTNRMNKYMVSKAAQALANTIIDHGQGAIERGVALSYDVRYGSKEFAELTCSIMAGNGIKSYIYK--GIRPTPMCSYAIRKLNCIAGVMVTASHNPQAYNGYKAYWKEGSQILDDIANQISAHMDKIEKFEDVKLIPFEDAIKSGIAKYIDDSVDEDYKKEVLNLTINDENI--DKDIKVVYTPLNGVGNLPVREVLKRRGFENIFVVKEQELPDPEFTTVGYPNPEVPKAFLYSEKLGKEVGADILIATDPDCDRVALEVKDKNGEYVFLNGNRIGALLSYYIFSQRYALNNLPENPVLVKSIVTGDLSRVIAKKYGIETVETLTGFKNICGKTNEYDITKEKNYVFGYEESIGFCYGTFVRDKDAVGASMMVVEMAAYYKKQGKSLVDVLNDIYEEFGYYNERQISLELEGIEGQQRIGRMMEDFRENPIKEMGDISLKEIIDFKDGYLDFPKQNCLKYYLNDGSWYALRPSGTEPKIKLYIYTIGKTEQ 544
>gi|149280437|ref|ZP_01886557.1| phosphomannomutase [Pedobacter sp. BAL39] >gi|149228851|gb|EDM34250.1| phosphomannomutase [Pedobacter sp. BAL39] (577 aa)
Score = 654, Expect = 4.0e-66, Identities = 166/505 (32%), Positives = 273/505 (54%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKMNEE---EIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNP--TVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTN-IYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLT----NKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE------------------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIY 527
      WLE N   +E+  ++ E  E+  F Y L FGT G+R MG G+N+IN +T  ++G+A +LL K S   V +AHD+R N+DY+A V A  ++ GI V+ ++  ++ TP +S+++RE G + ++ TASHNPK Y G+K Y  GGQ  +  ++ +  ++I + +   +S   I +SY +   ++  I RQK+ ++ + HGT  +P L+ G+ N+ L +Q PD NF   NPE+K + L+LK AE+ A+++L DPD+DR+ + V++ + ++ L GNQ G + +Y+L+   K +  ++V T V+TN I+ IA+ N  + T TGFK++G +   K F+ G EE+ G L ++ RDKD  + A  E+   D+ +L D L ++ E+G + E VS  +   EE++ M+KF N   + G + ++ E          + L++ E+  V R SGTEPK K Y
 S:  14 WLEGNYDDTTKQEIQKLLDAEAFTELTDSF-YRSLEFGTGGLRGIMGAGSNRINKYTIGTATQGLANYLLKKYSGEQVKVAIAHDSRNNSDYFAKVTADVFSANGIHVYFFE--ALRPTPELSFAIRELGCRSGVMLTASHNPKEYNGYKAYGADGGQFTAPDDVMVMDEVAAIKSIDEVKFDRIEGNVSLIGSDIDKSYLDKITALSVSPEAIQRQKDLKIVFSPIHGTGITLVPKALEQFGFTNVTLVEEQSTPDGNFPTVVYPNPEEKEALTLALKKAEEIDADLVLATDPDADRVGIAVKNNDGQFVLLNGNQTGALLINYLLSAWEEKGKLNGEQYIVKTIVTTNLIEEIAKAKNVTYYNTLTGFKFIGQLITSLQGKKTFIGGGEESYGYLIGELVRDKDAVISCAFIAEMTAFYKDKGSSLYDALLNMYTEYGLYKEELVSITKKGKTGAEEIKAMMEKFRNNPPATLGGSPVATLKDYELGVETDLKTGNKTELPFPKSDVLQFITEDGSIVSARPSGTEPKIKFY 544
>gi|167464939|ref|ZP_02330028.1| Phosphoglucomutase [Paenibacillus larvae subsp. larvae BRL-230010] (564 aa)
Score = 653, Expect = 4.1e-66, Identities = 164/512 (32%), Positives = 281/512 (54%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNP-TVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTI-----IDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMN--KHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMD--------KFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGET 534
      WL + + + K + LK NE+EI+ F Y L FGT G+R +G GTN++N++T + ++G+A++LL    + ++A+D+R + +A+ A   GIK F+++  ++ TP +S++VR+  A I+ TASHNP Y G+K Y  GGQ++  A +++ + +     +   + L+ + + I + + +A   + + RQ  +F +I T HGT + +  LK+IG++ + + A+Q PDP+F  + NPE++A+F L+LK A+++ A+I++G DPD+DR+ V+++ K + LTGNQ G I  Y+ + K  T   +++T V++   IA+ Y   T TGFK++G +M  +  + +V G+EE+ G L   RDKD  A+ L E    Q KTL D L+E++ +G +   S  + + E++  M+    K A+VK D+   +GI    L++ LE+ W  R SGTEPK K Y + G +
 S:  11 WLNAPSVDPETKRELEGLKGNEKEIEDRF-YKDLEFGTGGLRGVVGAGTNRMNIYTVGRTTQGLAQYLLETAGESISAVIAYDSRHCSPEFALETALVFAGNGIKAFVFE--SLRPTPELSFAVRKLKASAGIVITASHNPPEYNGYKAYGADGGQLVPKYAELVLAQVKKVDRFDKVKKLSREEAESRGLLEWIGEQIDQHFIQAVTSLCQHPEVIRQISPDFRIIYTPLHGTGNIPVRKALKTIGFDQVRVVAEQEKPDPDFLTVKSPNPEERAAFTLALKEAKEWDADIIIGTDPDADRMGAVIKNRKGDYIVLTGNQSGAILADYLFRSMKEKGTLPANGVLINTIVTSEMGAEIAKHYGLSTLNTLTGFKYIGEKMTEFERTKEYTYVFGYEESYGYLAGTYARDKDAVVASMLICEAAAFYKSQGKTLYDVLEELYASYGYFLERLESRTFKGKDGVEQINRLMEEWRTNPPLKAADVKVTDMEDYS-RGINGLPQENVLKFKLEDGSWFCLRPSGTEPKIKFYIAVKGTS 543
>gi|94988671|ref|YP_596772.1| phosphoglucomutase [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94992494|ref|YP_600593.1| phosphoglucomutase / phosphomannomutase [Streptococcus pyogenes MGAS2096] >gi|94542179|gb|ABF32228.1| phosphoglucomutase [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94546002|gb|ABF36049.1| Phosphoglucomutase / Phosphomannomutase [Streptococcus pyogenes MGAS2096] (572 aa)
Score = 653, Expect = 5.3e-66, Identities = 164/528 (31%), Positives = 289/528 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF-----ANVKNKDILGLE-------------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      + WL+ ++ + ++ +L M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+A+ + K    V +A+D+R + +A  A+ L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+ ++A+ +  +   P  + D  + + LI  + +  Y    IN ++   K+ ++ T HGT    L  G+E++++  Q  DP+F+  + NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DRL V +R + + L+GNQ+G I  Y+L  K   +  + + VST + +IAE Y  +F  TGFK++ ++ + +K + ++ GFEE+ G L   RDKD QA L E+   + TL D +DEI++E+G + +T+S + ++  E+++ M+KF     N DI+ LE       I +  P+ L++ L +D W+ R SGTEPK K Y  G+T +I + + ++ E
 S:   8 QKWLDFEQLPDYLRQELLSMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGYIGAGTNRINIYVVRQATEGLAKLIETKGEEAKKRGVAIAYDSRHFSPEFAFESAQVLAQHGIKSYVFE--ALRPTPELSFAVRHLNAYAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGQDGGQLPPADADALTDFIRAIENPFAVELADLDESKSAGLIQVIGEDVDIEYLREVKDVNINQDLINNFGKDMKIVYTPLHGTGEMLTRRALAQAGFESVVVVESQAKADPDFSTVKSPNPESQAAFALAEELGREVDADVLVATDPDADRLGVEIRQPDGSYKNLSGNQIGAIIAKYILEAHKTAGTLPENAALAKSIVSTELVTKIAESYGTTMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKQNHTYMFGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLLVAEIAAYYRSRGLTLADGIDEIYKEYGYFAEKTISVTLSGVDGAAEIKKIMNKFRENGPKQFNNTDIVLLEDFQKQTATKNDGTISNLT-TPPSNVLKYTLADDSWIAVRPSGTEPKIKFYIATIGDTLDIAQEKIANIETE 566
>gi|196252893|ref|ZP_03151540.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Clostridium thermocellum DSM 4150] >gi|196197686|gb|EDX92536.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Clostridium thermocellum DSM 4150] (578 aa)
Score = 652, Expect = 5.6e-66, Identities = 173/529 (32%), Positives = 298/529 (56%)
 Q:  19 LSKAWLESNRISNKYKE--LILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKK-SNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTI-----IDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKM---DFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSY---------KIESL--NWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEP-------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKD 547
      L K W+E++  + K+ L +K N +EI++ F Y L FGT G+R +G GTN+IN++T ++ S+G+A ++ +  + + +A+D+R + +A+ AK   GIK FL+ E ++ TP +S++VR   A ++ TASHNPK Y G+KVY  GGQ+  +N+++S + + + I   ++    L+   I + Y    +N + + K F ++ T HGT + + +L IG++N+++ +Q +PD F+  + NPE++ +F+L+++ A+K  ++++G DPD DR+ +VVR+K ++ LTGNQ G +  Y+L+ KK   + FVV T V+T   I + YN ++  TGFK++G ++ K +D+   ++ GFEE+ G L   RDKD  A+ L E+   + TL + L E+ E++G    S+     KI+S  N +E  K ++ V +D L E  +      + L + L++ W  R SGTEPK KIYY + ++ +  + LK L+D
 S:   6 LYKFWVENDYFDAETKKELLSIKDNPKEIEERF-YKDLEFGTGGLRGIIGAGTNRINIYTVRKASQGLADYIKSLGLQDRGIAIAYDSRYKSPEFALEAAKVFAGNGIKAFLFDE--LRPTPELSFTVRHLNAAAGVVITASHNPKEYNGYKVYGEDGGQLPVEASNKVISYINKIEDITQVKVMEKDEAIEKGLLRIIGKEIDDEYISKLKTLSVNPELAAEIGKTFKIVYTPLHGTGNKPVRRILDEIGFKNVLVVKEQELPDSEFSTVKSPNPEEREAFELAIELAKKENVDLIIGTDPDCDRVGIVVRNKEGEYVPLTGNQTGCLLLEYILSQKKQRGELPENGFVVKTIVTTELARAITDAYNVELVEVLTGFKFIGEKI-KQLDEFGDKKYLFGFEESYGYLAGTFARDKDAVVASMLIAEMAAYYKSRGLTLYEGLMELLEKYGYTLEGITSFTLKGKDGVEKIKSAMKNLRENRVVKFGEYEAVAVRDYLTSERYEVATGAKEKLTLVESDVLYYELKDKAWFCIRPSGTEPKIKIYYGVTEKSMDAAKEKLKHLQD 566
>gi|81096356|ref|ZP_00874702.1| Phosphoglucomutase/phosphomannomutase C terminal:Phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I:Phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain II:Phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain III [Streptococcus suis 89/1591] >gi|146318340|ref|YP_001198052.1| phosphomannomutase [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|146320534|ref|YP_001200245.1| phosphomannomutase [Streptococcus suis 98HAH33] >gi|80977574|gb|EAP41111.1| Phosphoglucomutase/phosphomannomutase C terminal:Phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I:Phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain II:Phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain III [Streptococcus suis 89/1591] >gi|145689146|gb|ABP89652.1| Phosphomannomutase [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|145691340|gb|ABP91845.1| Phosphomannomutase [Streptococcus suis 98HAH33] (572 aa)
Score = 651, Expect = 7.8e-66, Identities = 169/528 (32%), Positives = 287/528 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHY-LTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF-----ANVKNKDILGLEIKGIRWNE------------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      + WL+  + + +E ++ M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+INVF +Q +EG+A+ + +K    V +A+D+R + +A  A+ L + GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNPK + G+KVY  GGQ+ ++A+ + + +   P  + D  +  LI+  +   Y E   IN + + K+ ++ T HGT    L  G+E++ +  Q  DP+F+ A+ NPE +A+F L+ +  + A+++L DPD+DR+ V VR + ++ L+GNQ+G I  Y+L  K     + + VST + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + ++ GFEE+ G L   RDKD QA + E+   + TL D +DEIF+E+G + +T+S +  + E+++ M KF   A   DI  E  ++        P+ L++ L +D W  R SGTEPK K Y  GET  ++ + ++ E
 S:   8 QTWLDFADLPDYLREELVAMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGYIGAGTNRINVFVVRQATEGLAKLVESKGEEAKKRGVAIAYDSRHFSPEFAFESAQVLAAHGIKSYVFE--SLRPTPELSFAVRHYNAIAGIMVTASHNPKEFNGYKVYGEDGGQMPPADADALTNFIRAIDNPFAVELADLEASKENGLITVLGEETDVKYLEELNDLNINPELIAEYGKDMKIVYTPLHGTGEMLARRALAQAGFESVQVVEAQATADPDFSTVASPNPESQAAFALAEELGREVGADVLLATDPDADRVGVEVRQADGSYWNLSGNQIGAIIAKYILEAHKQAGTLPANAALAKSIVSTELVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMFGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLMVAEIAAYYRSRGMTLADGIDEIFKEYGYFAEKTISVTLSGKDGAEQIKAIMAKFRDNSPAQFNATDIAVFEDFALQTKTDKDGNIEKLTTPPSDVLKYTLADDSWFAVRPSGTEPKIKFYIATVGETLAEAEEKISNIEKE 566
>gi|76798927|ref|ZP_00781131.1| phosphoglucomutase [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|77410511|ref|ZP_00786872.1| phosphoglucomutase [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|76585718|gb|EAO62272.1| phosphoglucomutase [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|77163459|gb|EAO74409.1| phosphoglucomutase [Streptococcus agalactiae CJB111] (572 aa)
Score = 651, Expect = 8.2e-66, Identities = 165/512 (32%), Positives = 282/512 (55%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF-----ANVKNKDILGLEI---------KGIRWN---EPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYG 532
      + WL+ ++ + ++ +L M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+A+ + K    V +A+D+R + +A  A+ L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+ ++A+ +  +   P  + D  + + LI  + +  Y    IN ++   K+ ++ T HGT    L  G+E++++  Q  DP+F+  + NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DRL V +R + + L+GNQ+G I  Y+L  K   +  + + VST + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + ++ GFEE+ G L   RDKD QA L E+   + TL D +DEI++E+G + +T+S + ++  E+++ MDKF     N DI+ LE      GI N  P+ L++ L +D W+ R SGTEPK K Y  G
 S:   8 QKWLDFEQLPDYLRQELLSMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGYIGAGTNRINIYVVRQATEGLAKLIETKGEEAKKRGVAIAYDSRHFSPEFAFESAQVLAQHGIKSYVFE--ALRPTPELSFAVRHLNAYAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGQDGGQLPPADADALTDFIRAIENPFAVELADLDESKSAGLIQVIGEDVDIEYLREVKDVNINQDLINNFGKDMKIVYTPLHGTGEMLTRRALAQAGFESVVVVESQAKADPDFSTVKSPNPESQAAFALAEELGREVDADVLVATDPDADRLGVEIRQPDGSYKNLSGNQIGAIIAKYILEAHKTAGTLPENAALAKSIVSTELVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMFGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLLVAEIAAYYRSRGLTLADGIDEIYKEYGYFAEKTISVTLSGVDGAAEIKKIMDKFRENGPKQFNNTDIVLLEDFQKQTATKNDGIISNLTTPPSNVLKYTLADDSWIAVRPSGTEPKIKFYIATVG 550
>gi|56807809|ref|ZP_00365657.1| COG1109: Phosphomannomutase [Streptococcus pyogenes M49 591] (572 aa)
Score = 650, Expect = 1.1e-65, Identities = 164/528 (31%), Positives = 289/528 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF-----ANVKNKDILGLE-------------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      + WL+ ++ + ++ +L M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+A+ + K    V +A+D+R + +A  A+ L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+ ++A+ +  +   P  + D  + + LI  + +  Y    IN ++   K+ ++ T HGT    L  G+E++++  Q  DP+F+  + NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DRL V +R + + L+GNQ+G I  Y+L  K   +  + + VST + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + ++ GFEE+ G L   DKD QA L E+   + TL D +DEI++E+G + +T+S + ++  E+++ M+KF     N DI+ LE       I +  P+ L++ L +D W+ R SGTEPK K Y  G+T +I + + ++ E
 S:   8 QKWLDFEQLPDYLRQELLSMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGYIGAGTNRINIYVVRQATEGLAKLIETKGEEAKKRGVAIAYDSRHFSPEFAFESAQVLAQHGIKSYVFE--ALRPTPELSFAVRHLNAYAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGQDGGQLPPADADALTDFIRAIENPFAVELADLDESKSAGLIQVIGEDVDIEYLREVKDVNINQDLINNFGKDMKIVYTPLHGTGEMLTRRALAQAGFESVVVVESQAKADPDFSTVKSPNPESQAAFALAEELGREVDADVLVATDPDADRLGVEIRQPDGSYKNLSGNQIGAIIAKYILEAHKTAGTLPENAALAKSIVSTELVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMFGFEESFGYLIKPFVHDKDAIQAVLLVAEIAAYYRSRGLTLADGIDEIYKEYGYFAEKTISVTLSGVDGAAEIKKIMNKFRENGPKQFNNTDIVLLEDFQKQTATKNDGTISNLT-TPPSNVLKYTLADDSWIAVRPSGTEPKIKFYIATIGDTLDIAQEKIANIETE 566
>gi|168181808|ref|ZP_02616472.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum Bf] >gi|182675043|gb|EDT87004.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum Bf] (575 aa)
Score = 650, Expect = 1.1e-65, Identities = 178/532 (33%), Positives = 293/532 (55%)
 Q:  22 AWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLN--KKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPE-----CQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYR--QKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN----KKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMN--KHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-------KGIRWN-----------EPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYML 553
      +W+ S + + KE + +++E+ K  Y LSFGT GIR +G GTN+IN +T + +EG++ +L++ K+  +V +A+D R ++ +A  ++ L S GI+V+++ + I TPI+SY+VRE  A I+ TASHN K Y G+KVYNH G QI D EA +I  + +   C  +D    DL +  +  YF    +  I + +K+F ++ T HGT + +  L IGY N+ +  Q P+ NF   NPED +F +SLK AE  +I++ DPD DR+ V+VR + ++ L GN++GII T+Y+L++  +K +  ++ T V+T+ + I + Y KV  TGFK++G ++  K  + F+ GFEE+ G L D RDKDG ++ L E+   Q K L D L E+++++G + + +S + +  K +++ ++   +K I  EI    G++ N       + L+++L N   R SGTEPK KIY   T E + + L+  + M+
 S:   9 SWMNSCFLEEREKEQLKNIDDEQEIKERFYKDLSFGTGGIRGIVGLGTNRINKYTIAKATEGLSNYLIHNFKEKGISVAIAYDCRNDSLDFAKKASEVLCSHGIRVYIFSD--IMCTPILSYAVRELKCKAGIVITASHNSKEYNGYKVYNHNGNQITDKEAQKISEYIRKVEDLGCIKYMDINDAEEKDLYEFVPIEVLNKYFYNVKNLTLRKYIVKNYEKDFKILYTPLHGTGNIPVRRALCEIGYNNVFVVKDQEKPNGNFPTVKYPNPEDNKAFYVSLKEAENIYPDIIIATDPDCDRVGVMVRDYSARYVALNGNELGIILTNYILSSLEEEEKIPENSVLLKTIVTTDMVKNICKDYGVKVEEVLTGFKYIGEKIEEFKKNGQNKFIFGFEESYGYLFGDFVRDKDGIISSVLICEMALYYKSQNKNLFDVLTELYDKYGYYKEKLISVEFKGEEGKNKIENIINNLRIHDSKTIFNEEILIKEDYKTGLKINMNKKKEYINKLPKSNVLKFHLNNGTNFVIRPSGTEPKIKIYLSSVHTTAEGAEMKINKLEKNIKNMI 572
>gi|16077996|ref|NP_388812.1| hypothetical protein BSU09310 [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] >gi|2226139|emb|CAA74431.1| hypothetical protein [Bacillus subtilis] >gi|2633254|emb|CAB12759.1| yhxB [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] (565 aa)
Score = 649, Expect = 1.3e-65, Identities = 167/526 (31%), Positives = 298/526 (56%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH--IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAW---------TGETVSYKIESL--NWKEEMQEKMDKFANVKNKD------ILGLEIKGIRWNEP-AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      W ++ + + KE ++++ +E+ ++ F Y L FGT G+R +G GTN++N++T ++ S G A ++ +    V++A+D+R + +AM AKTL + GI+ +++ E ++ TP +S++VR+   ++ TASHNP Y G+KVY  GGQ+  EA+ ++ +   I+N T   + +D  TE   S  ++ + + + V+ T HGTA+ +  L+++GY+N+ + +Q +PD NF+  + NPE+ A+F+ ++K E+ A+I++ DPD+DRL + V++ + K+ LTGNQ G + HY+L+ KK     V+ T V++   +A +   T TGFK++G ++ ++  + F G+EE+ G L D RDKD QAA LA+EV   Q +L + L +F E+G +     G+ + +IE++ ++++  +KM   V +D    L E K  + P + L+++LE+ W  R SGTEPK K Y+ + G + E ++ L L ++
 S:  10 WKQTEHLDLELKERLIELEGDEQALEDCF-YKDLEFGTGGMRGEIGAGTNRMNIYTVRKASAGFAAYISKQGEEAKKRGVVIAYDSRHKSPEFAMEAAKTLATQGIQTYVFDE--LRPTPELSFAVRQLNAYGGVVVTASHNPPEYNGYKVYGDDGGQLPPKEADIVIEQV----NAIENELTIT---VVRYDKVYTEKLTSIS----VHPELSEEVDVKVVFTPLHGTANKPVRRGLEALGYKNVTVVKEQELPDSNFSTVTSPNPEEHAAFEYAIKLGEEQNADILIATDPDADRLGIAVKNDQGKYTVLTGNQTGALLLHYLLSEKKKQGILPDNGVVLKTIVTSEIGRAVASSFGLDTIDTLTGFKFIGEKIKEYEASGQYTFQFGYEESYGYLIGDFARDKDAIQAALLAVEVCAFYKKQGMSLYEALINLFNEYGFYREGLKSLTLKGKQGAEQIEAILASFRQNPPQKMAGKQVVTAEDYAVSKRTLLTESKEEAIDLPKSNVLKYFLEDGSWFCLRPSGTEPKVKFYFAVKGSSLEDSEKRLAVLSED 551
>gi|192807943|ref|ZP_03036620.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Geobacillus sp. Y412MC10] >gi|192803363|gb|EDV79866.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Geobacillus sp. Y412MC10] (575 aa)
Score = 649, Expect = 1.3e-65, Identities = 161/528 (30%), Positives = 281/528 (53%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTI-----IDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNK--HIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIK-------GIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      K WL S I  K+ + + NE EI  F Y +L FGT G+R +G G+N+IN++T + ++G+A L + +P+ +A+D+R +  A+ A L  G+K ++++  ++ TP +SY+VR  +A I+ TASHNP Y G+KVY  GGQI  A ++ +  +   +D    L+ +  I ++Y A   N I +  N+ ++ T HGT + + +LK +G++++ + +Q PD NF+  + NPE+ A+F++++ A+  A+++LG DPD+DR+ V++ + ++ L+GNQ G I HY+L + K   +  ++ T V+++  IA+ Y  VF T TGFK++G +M +    +F+ G+EE+ G L   RDKD  AA L E    Q KTL + L E++ +G + + + ++ +  + +  M +   + G+E+    G+    L+++L + W  R SGTEPK K+Y+ + G T E   + AL +
 S:  14 KRWLNSRVIDEASKDELRAIAHNESEIADRF-YKELEFGTGGLRGVIGAGSNRINIYTVGKATQGLAAVLKQEYESPSAAIAYDSRQFSPELALEAALVLAGNGVKAYVFE--TLRPTPELSYAVRHLNAEAGIVITASHNPPEYNGYKVYGSDGGQITPDTAARVIKEIGHVASFEEIRKLDRAEAEGSGLLVWLGQEIDDAYTLAVAGVSQNHGIIPEASSNYRIVFTPLHGTGNVPVRAVLKHLGFQHVDVVPEQEQPDANFSTVQSPNPEEHAAFEIAISQAKASAADLILGTDPDADRMGAVIQDDQGQYFILSGNQSGAIMVHYLLESMKNKGTLPENGAIIKTIVTSDMGAAIADAYGMTVFNTLTGFKYIGEKMTQFEKTGAFEFIFGYEESYGYLAGSYARDKDAVVAAMLIAEAGAYYKTQGKTLYEVLQELYRTYGYFAEKLETRTLKGIQGVQLIAGIMSAWREAAPSEAAGIELSETEDFSLGLYGLPQENVLKFHLADGSWFCLRPSGTEPKIKLYFAVQGSTYEEAQAKIAALTQD 561
>gi|116494456|ref|YP_806190.1| phosphomannomutase [Lactobacillus casei ATCC 334] >gi|116104606|gb|ABJ69748.1| alpha-phosphoglucomutase [Lactobacillus casei ATCC 334] (575 aa)
Score = 649, Expect = 1.3e-65, Identities = 166/527 (31%), Positives = 287/527 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSK-LSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARW---LLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIID----NVYTPNMD-LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID---KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI----------------RWNEP-AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGET----KEICDQILKALKD 547
      + W++  + + K + M ++E K +++ ++FGTAG+R +G G ++N++T +Q +EG+AR+  L ++   V +++D+R + +A  A L + GIK +++ +Q++ TP +S++VR   A I+ TASHNPK Y G+K+Y  GGQ+  E+++I     +   N++   L+  + + E+Y+    IN ++ + KN ++ + HGT    +L++ G+EN L +Q + DP F +  NPE  FDL +  +K A++++ DPD+DRL  V+ + + LTGNQ+ + HY+L +K   K  VV + VST   IA+ Y  +  TGFK++G+++ KH   + +F+ GFEE+ G L   RDKD Q+ L EV   Q KTL D + E+++++G + +TV  E ++ +++M  M KF  + D G++I +        +  P + L++ L + W+ R SGTEPK K Y   +T  +E D  KAL D
 S:   8 QQWVDEPTLDPELKADLKNMADDETTKEQAFAAPMAFGTAGMRGVLGAGIGRMNIYTVRQATEGLARFMDTLSDETKARGVAISYDSRYMSQEFAYESAGVLGAHGIKSYVF--DQLRPTPELSFAVRHLKTYAGIMITASHNPKQYNGYKIYGPDGGQMPPEESDKITKYARSAADLFAIKSLNIHVLRAKKLMQPIGEDVDEAYYAEVATVTINHDLINKVGKNMSLVYSPLHGTGRIPAQMVLRNAGFENFRLVPEQSIADPEFATTPFPNPEFAQVFDLPIALGKKIGADVLIATDPDADRLGTAVKVGDHYQLLTGNQIASVLLHYILEARKQAGTLPKNGAVVKSIVSTELATAIAKDYGVDMINVLTGFKFIGDQI-KHFQATGEHEFLFGFEESYGYLIKPFVRDKDAIQSTVLLAEVAAYYQSQGKTLWDGVQELYKKYGYYAEKTVGVDFEGVDGQKQMANLMTKFREEQPADFAGVKITKVEDFLSQEAKSADGTVEKLTMPSSNVLKYILADGTWIAIRPSGTEPKVKFYVGTKADTEAKAQEKLDAFEKALND 570
>gi|118444132|ref|YP_877313.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase [Clostridium novyi NT] >gi|118134588|gb|ABK61632.1| Phosphoglucomutase/phosphomannomutase [Clostridium novyi NT] (563 aa)
Score = 649, Expect = 1.4e-65, Identities = 176/527 (33%), Positives = 282/527 (53%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQ-----TIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLT----NKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNK--HIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMD--------KFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKD 547
      + WL + I K KE + +K N+EEI  F Y L FGTAG+R +G GTN++N++  ++++G+A ++ K N   V +A+D R + ++  A L  GIK +L+++ I+ TP +S+++R+  A II TASHNPK Y G+KVY  G Q+L S A+ +  + E +   I+D   N L++   I + Y E   I +I  K+ ++ + +GT + + +L+ G+ NII+ +Q PDP+FT   NPED +F +  +K A +++ DPD DRLA+ V+ KN ++  GNQ G I  Y++     K  +V + V+ +  IAEKY  F  TGFK +  + K   + +F+ G+EE+IG  S  RDKDG ++ L E     KTL+D L E+F+E G + + +S +E + +E +  M     K N+K K+ +  I G +  + L++YL++ W  R SGTEPK KIY   +T  ++ LK ++D
 S:   8 EKWLNDDFIDPKTKEELKSIKDNKEEIQDRF-YKNLEFGTAGLRGKLGAGTNRMNIYNISKVTQGIADFIKEKGQNYMNRGVAIAYDVRHFSKEFSKTAALVLAGNGIKSYLFED--IRPTPELSFTIRKLNTAAGIIITASHNPKEYNGYKVYWEDGAQVLSSIADPMTEKINEIKDFKDVKIMDEKEAINKGLLNIIGKEIDDEYIEKVKSLSIRDDI--DKDIKIVYSPLNGTGNIPVRRVLRERGFTNIIVVPEQENPDPDFTTVGYPNPEDTKAFKYAENLGKKVDAELLIATDPDCDRLAIEVKDKNGEYVAFNGNQTGAILIKYIVEGMHDKGTLPKNAAIVKSIVTGDLGKVIAEKYGVTTFEALTGFKNICGRIPKFEKTGEYEFIFGYEESIGYNASTFVRDKDGVSSSMLLCEAAAYYKSIGKTLIDVLKEVFKEHGYYKEKQISLVLEGIEGQERISRMMKEYRKSYPTKIGNMKLKECIDF-IDGYKDIGASNVLKFYLDDGSWYAVRPSGTEPKIKIYLYTKADTPAKSEENLKVMED 553
>gi|191637841|ref|YP_001987007.1| Phosphoglucomutase [Lactobacillus casei] >gi|190712143|emb|CAQ66149.1| Phosphoglucomutase [Lactobacillus casei BL23] (575 aa)
Score = 649, Expect = 1.4e-65, Identities = 167/527 (31%), Positives = 287/527 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSK-LSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARW---LLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIID----NVYTPNMD-LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID---KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI----------------RWNEP-AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGET----KEICDQILKALKD 547
      + W++  + + K + M ++E K +++ ++FGTAG+R +G G ++N++T +Q +EG+AR+  L ++   V +++D+R + +A  A L + GIK +++ +Q++ TP +S++VR   A I+ TASHNPK Y G+K+Y  GGQ+  E+++I     +   NV+   L+  + + E+Y+    IN ++ + KN ++ + HGT    +L++ G+EN L +Q + DP F +  NPE  FDL +  +K A++++ DPD+DRL  V+ + + LTGNQ+ + HY+L +K   K  VV + VST   IA+ Y  +  TGFK++G+++ KH   + +F+ GFEE+ G L   RDKD Q+ L EV   Q KTL D + E+++++G + +TV  E ++ +++M  M KF  + D G++I +        +  P + L++ L + W+ R SGTEPK K Y   +T  +E D  KAL D
 S:   8 QQWVDEPTLDPELKVDLKNMADDETTKEEAFAAPMAFGTAGMRGVLGAGIGRMNIYTVRQATEGLARFMDTLSDETKARGVAISYDSRYMSQEFAYESAGVLGAHGIKSYVF--DQLRPTPELSFAVRHLKTYAGIMITASHNPKQYNGYKIYGPDGGQMPPEESDKITKYAHSAADLFAIKSLNVHVLRAKKLMQPIGEDVDEAYYAEVATVTINHDLINKVGKNMSLVYSPLHGTGRIPAQMVLRNAGFENFRLVPEQSIADPEFATTPFPNPEFAQVFDLPIALGKKIGADVLIATDPDADRLGTAVKVGDHYQLLTGNQIASVLLHYILEARKQAGTLPKNGAVVKSIVSTELATAIAKDYGVDMINVLTGFKFIGDQI-KHFQATGEHEFLFGFEESYGYLIKPFVRDKDAIQSTVLLAEVAAYYQSQGKTLWDGVQELYKKYGYYAEKTVGVDFEGVDGQKQMANLMTKFREEQPADFAGVKITKVEDFLGQEAKSADGTVEKLTMPSSNVLKYILADGTWIAIRPSGTEPKVKFYVGTKADTEAKAQEKLDAFEKALND 570
>gi|89210164|ref|ZP_01188556.1| Phosphoglucomutase/phosphomannomutase C terminal:Phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I:Phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain II:Phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain III [Halothermothrix orenii H 168] >gi|89160237|gb|EAR79893.1| Phosphoglucomutase/phosphomannomutase C terminal:Phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I:Phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain II:Phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain III [Halothermothrix orenii H 168] (581 aa)
Score = 649, Expect = 1.5e-65, Identities = 171/529 (32%), Positives = 302/529 (57%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMP-----ECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHY--LTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGL-------------------EIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEF 549
      K WL S+  + K + +K +++EI+ F Y L+FGT G+R +G GTN++N +T Q+ ++G+A +++N  N   V++A+D+R + +A+ A L  GIK +L+ E ++ TP +S++VR+   I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ++ +A EI++ +   E  ID   + L+  + I + Y E  + L N + +K +F +I T HGT + + +LK +G+ N+ + +Q PDP F+  + NPE+ ++F ++L A +Y  +++G DPD DR+ +VV++ N+ Y L GNQ+G++  Y+L+ K     ++ T V+T + ++A Y +V  TGFK++G ++ +   D F+ GFEE+ G L   RDKD  A+AL  +   +Q ++ + L ++ E++G + + + K+E  +++++ +   +  I G+          EI+ I  E + L++ LE+D + R SGTEPK KIY+ + GE +E ++ + ALK+ F
 S:   8 KEWLLSDYFDEETKAELESIKDDKKEIEDRF-YKDLNFGTGGLRGIIGAGTNRMNKYTVQKATQGLANYIINYSENGKDRGVVIAYDSRHKSPEFALEAALVLNGNGIKAYLFDE--LRPTPELSFAVRDLNAIGGIVITASHNPPEYNGYKVYWEDGGQVVPDQAREIIAEIEEIDDFELVKRIDEKEARSQGLLKTIGEEIDKRYIEEMLKVLPNKELASKKGKDFSIIYTPLHGTGNKPVRRVLKELGFNNVHVVEEQAKPDPEFSTVESPNPEEFSAFKMALDLAGEYEPELIIGTDPDCDRMGIVVKN-NEGEYVGLNGNQVGVLMADYLLSQMKEQGELPDNGVIIKTIVTTEMVRKVAADYGVEVMDVLTGFKFIGEKIKEFKKTGDHTFIFGFEESYGYLAGTYCRDKDAVIASALIATMALYYREQGFSIYEKLIDLMEKYGYYKEKLSAIKLEGKEGQDKIKNTLATIREDRPDSISGIKVEVFKDYKEKKSYNNKTGEIEDIDLPE-SNVLQFKLEDDSMLTIRPSGTEPKLKIYFAVRGENEEDAERKINALKENF 570
>gi|57790334|gb|AAW56093.1| phosphoglucomutase [Streptococcus iniae] (571 aa)
Score = 649, Expect = 1.5e-65, Identities = 165/528 (31%), Positives = 288/528 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK---KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHY-LTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFAN-----------VKNKDILGLEIKGIRWNE-----PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      + WL ++ + + K+ +L M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+INVF +Q +EG+A+ + +K   + V +A+D+R + +A  A+ L + GIK ++++  ++ TP +S++VR G A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+ ++A+ +  +   P  + D  + + LI  + I  Y +   IN +   ++ ++ T HGT    L  G+E++ +  Q  DPNF+ A+ NPE + +F L+ +   A++++ DPD+DRL V +R + ++ L+GNQ+G +  Y+L  K  T   + + VST + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + + + ++ GFEE+ G L   RDKD QA + E+   + TL D +D+I++E+G + +T+S + ++  +++ MDKF       V ++D L  K      P+ L++ L +D W  R SGTEPK K Y  G+T  ++ +K ++ E
 S:   8 QKWLNASNLPDYLKDELLAMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGYIGAGTNRINVFVVRQATEGLAKLVESKGQAAKDAGVAIAYDSRHFSPEFAFESAQVLAAHGIKSYVFE--SLRPTPELSFAVRHLGAVAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGADGGQMPPADADALTDYIRAIEDPFSIVLADLEDSKSNGLIEVIGEAIDTEYLKEVKDVTINQELIDTFGRDMKIVYTPLHGTGEMLTRRALAQAGFESVEVVESQAKADPNFSTVASPNPESQEAFALAEELGRTVNADVLVATDPDADRLGVEIRQADGSYWNLSGNQIGALIAKYILEAHKVAGTLPVNAALAKSIVSTELVTKIAESYGATMFNXLTGFKFIAEKIQEFEETHNHTYMFGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLIVAEIAAYYRSKGLTLADGIDDIYKEYGYFAEKTISLTLSGVDGASQIKAIMDKFRQSAPTSFNQTEIVLSEDFLEQTAKSADGTSPLTTPPSNVLKYTLADDSWFAVRPSGTEPKIKFYVATVGQTLLEAEEKIKTIEAE 565
>gi|150006293|ref|YP_001301037.1| putative phosphoglucomutase [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] >gi|149934717|gb|ABR41415.1| putative phosphoglucomutase [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] (581 aa)
Score = 648, Expect = 1.7e-65, Identities = 157/483 (32%), Positives = 261/483 (54%)
 Q:  51 YSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKK----SNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTN-IYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE------------------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGE 533
      Y L FGT G+R MG G+N++N++T  ++G++ +L NK    +V+V HD R N+ +A + A  ++ GIKV+L+++ ++ TP +S+++R G + I TASHNP+ Y G+K Y  G Q+L   I+ + + + D + N DLI  + +  Y    I+  I RQK+ ++ T HGT  +P LK G+EN+  +Q V  +F  + NPE+ + +++ A+K A+I++ DPD+DR+ + ++ K +W + GNQ ++F +Y++ N+  K   F+V T V+T I +A+K + ++  TGFKW+ E+   K ++ G EE+ G L D RDKD  A L E+   DQ KTL + L +I+ E+G   TV+   + EE++ M+ F +  ++I G +         I I  E + L+++ E+  + R SGTEPK K Y E+ GE
 S:  47 YKDLEFGTGGLRGIMGVGSNRMNIYTVGAATQGLSNYL-NKNFKDLDQISVVVGHDCRNNSRLFAEISANIFSANGIKVYLFED--MRPTPEMSFAIRHFGCQSGINITASHNPREYNGYKAYWDDGAQVLAPHDKGIIDEVNKISSATDIKFEGNKDLIQIVGEEVDSVYLNKVKTISIDPEVIKRQKDLKIVYTPIHGTGMMLIPRALKQWGFENVHTVPEQMVKSGDFPTVVSPNPENAEALSMAIDLAKKIDADIVMASDPDADRVGMACKNDKGEWVLINGNQTCLLFLYYIIKNRIAMGKMKDDDFIVKTIVTTELIKSVADKNHIEMLDCYTGFKWIAREIRLREGKQQYIGGGEESYGFLAEDFVRDKDAVSACTLLAEICAWAKDQGKTLFEVLLDIYVEYGFSKETTVNVVKPGKSGAEEIKAMMENFRSNPPREIGGSKVVLVKDFKTLKVTDGNGNITEIDMPEASNVLQYFTEDGTKISVRPSGTEPKIKFYVEVKGE 554
>gi|47092761|ref|ZP_00230546.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|167015570|ref|ZP_02278103.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Listeria monocytogenes FSL J1-194] >gi|47018849|gb|EAL09597.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] (576 aa)
Score = 648, Expect = 1.8e-65, Identities = 163/529 (30%), Positives = 298/529 (56%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL---NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLI------SYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID---KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIE-----------SLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE-------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEF 549
      + W+ ++++ + ++ + M NE+E++ F Y + FGTAG+R +G GTN++N++T ++ S G+A+++  ++   +++A+D R + +A  A L  G+K +++ + ++ TP +S++VR    I+ TASHNP Y G+K+Y  GGQ+ + A+ ++ +  + I +V  N +L+     + +  Y E   ++N + +++ + ++ T HGT    L+S+G+ NI+  +Q V DP+F  + NPE++ +F L+++Y +K+ +I++G DPD+DRL V VR+  ++ L+GNQ+G I HY+L KK     V+ + V++N  IA+ Y A++  TGFK++ ++ KH +  K F G+EE+ G +   RDKD QA   EV +  + +L++ L++I+ EFG + + VS +      + N++E++  M F  + +D L E  I  +    A ++ Y E+ W  R SGTEPK K Y+ I GE+KE   L+ +K + 
 S:   8 QKWVANDKLDSTLRKQLTNMEANEKELEDSF-YRNMEFGTAGMRGVLGAGTNRMNIYTIRKASLGLAQFVAENGDEAKKRGIVIAYDPRHMSREFAFESAAVLGHHGVKSYVF--DALRPTPELSFAVRHLNAFGGIVITASHNPPEYNGYKIYGEDGGQMPPTGASAVIEYINAVEDIF-SVEVANQELLIENGLLEVISEKVDRPYLEKLKEVIVNKELVQERGEDLKIVFTPLHGTGGILGVPALESVGFTNIVKVDEQFVNDPDFGTVKSPNPENREAFLLAIEYGKKFGGDILVGTDPDADRLGVAVRNLDGEYEVLSGNQIGAIILHYLLKQKKAQNELPANAAVLKSIVTSNLGTEIAKHYGAEMIEVLTGFKFIAEQI-KHFEETGKHTFEFGYEESNGYMVKPFTRDKDAIQAVLAIAEVALVSKVEGGSLLEDLEQIYAEFGYYKEDLVSLTLSGKDGSRRIKEITSNFREQLPTSMGGFPVERAEDYLRSETTWIATGKTEAIHLPTADVIKCYFEDGSWFCLRPSGTEPKIKFYFSIRGESKEESATKLEKVKADL 570
>gi|77408659|ref|ZP_00785392.1| phosphoglucomutase [Streptococcus agalactiae COH1] >gi|77172707|gb|EAO75843.1| phosphoglucomutase [Streptococcus agalactiae COH1] (572 aa)
Score = 647, Expect = 2.2e-65, Identities = 163/512 (31%), Positives = 281/512 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF-----ANVKNKDILGLE-------------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYG 532
      + WL+ ++ + ++ +L M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+A+ + K    V +A+D+R + +A  A+ L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+ ++A+ +  +   P  + D  + + LI  + +  Y    IN ++   K+ ++ T HGT    L  G+E++++  Q  DP+F+  + NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DRL V +R + + L+GNQ+G I  Y+L  K   +  + + VST + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + ++ GFEE+ G L   RDKD QA L E+   + TL D +DEI++E+G + +T+S + ++  E+++ MDKF     N DI+ LE       I +  P+ L++ L +D W+ R SGTEPK K Y  G
 S:   8 QKWLDFEQLPDYLRQELLSMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGYIGAGTNRINIYVVRQATEGLAKLIETKGEEAKKRGVAIAYDSRHFSPEFAFESAQVLAQHGIKSYVFE--ALRPTPELSFAVRHLNAYAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGQDGGQLPPADADALTDFIRAIENPFAVELADLDESKSSGLIQVIGEDVDIEYLREVKDVNINQDLINNFGKDMKIVYTPLHGTGEMLTRRALAQAGFESVVVVESQAKADPDFSTVKSPNPESQAAFALAEELGREVNADVLVATDPDADRLGVEIRQPDGSYKNLSGNQIGAIIAKYILEAHKTAGTLPENAALAKSIVSTELVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMFGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLLVAEIAAYYRSRGLTLADGIDEIYKEYGYFAEKTISVTLSGVDGAAEIKKIMDKFRENGPKQFNNTDIVLLEDFQKQIATKNDGTISNLT-TPPSNVLKYTLADDSWIAVRPSGTEPKIKFYIATVG 550
>gi|46908647|ref|YP_015036.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|153204046|ref|ZP_01944912.1| hypothetical protein LMSG_01687 [Listeria monocytogenes HPB2262] >gi|46881919|gb|AAT05213.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|47559005|gb|AAT35573.1| phosphomannomutase [Listeria monocytogenes] >gi|133734458|gb|EBA36156.1| hypothetical protein LMSG_01687 [Listeria monocytogenes HPB2262] (576 aa)
Score = 647, Expect = 2.4e-65, Identities = 163/529 (30%), Positives = 296/529 (55%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLI------SYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID---KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIE-----------SLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE-------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEF 549
      + W+ ++++ + ++ + M NE+E++ F Y + FGTAG+R +G GTN++N++T ++ S G+A+++      +++A+D R + +A  A L  G+K +++ + ++ TP +S++VR    I+ TASHNP Y G+K+Y  GGQ+ + A+ ++ +  + I +V  N +L+     + +  Y E   ++N + +++ + ++ T HGT    L+S+G+ NI+  +Q V DP+F  + NPE++ +F L+++Y +K+ +I++G DPD+DRL V VR+  ++ L+GNQ+G I HY+L KK     V+ + V++N  IA+ Y A++  TGFK++ ++ KH +  K F G+EE+ G +   RDKD QA   EV +  + +L++ L++I+ EFG + + VS +      + N++E++  M F  + +D L E  I  +    A ++ Y E+ W  R SGTEPK K Y+ I GE+KE   L+ +K + 
 S:   8 QKWVANDKLDSTLRKQLTNMEANEKELEDSF-YRNMEFGTAGMRGVLGAGTNRMNIYTIRKASLGLAQFVAENGEEAKKRGIVIAYDPRHMSREFAFESAAVLGHHGVKSYVF--DALRPTPELSFAVRHLNAFGGIVITASHNPPEYNGYKIYGEDGGQMPPTGASAVIEYINAVEDIF-SVEVANQELLIENGLLEVISEKVDRPYLEKLKEVIVNKELVQERGEDLKIVFTPLHGTGGILGVPALESVGFTNIVKVDEQFVNDPDFGTVKSPNPENREAFLLAIEYGKKFGGDILVGTDPDADRLGVAVRNLDGEYEVLSGNQIGAIILHYLLKQKKAQNELPANAAVLKSIVTSNLGTEIAKHYGAEMIEVLTGFKFIAEQI-KHFEETGKHTFEFGYEESNGYMVKPFTRDKDAIQAVLAIAEVALVSKVEGGSLLEDLEQIYAEFGYYKEDLVSLTLSGKDGSRRIKEITSNFREQLPTSMGGFPVERAEDYLRSETTWIATGKTEAIHLPTADVIKCYFEDGSWFCLRPSGTEPKIKFYFSIRGESKEESATKLEKVKADL 570
>gi|60680921|ref|YP_211065.1| putative phosphoglucomutase [Bacteroides fragilis NCTC 9343] >gi|60492355|emb|CAH07121.1| putative phosphoglucomutase [Bacteroides fragilis NCTC 9343] (581 aa)
Score = 647, Expect = 2.5e-65, Identities = 166/500 (33%), Positives = 272/500 (54%)
 Q:  34 KELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWL---LNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTN-IYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLT--NK--KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF-AN----------VKNKDILGLE-------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGE 533
      K ++  ++ E+ + F Y L FGT G+R MG GTN++N++T  ++G++ +L     +V+V +D R N+ +A + A  ++ GIKV+L++E ++ TP +S+++R G + II TASHNPK Y G+K Y  G Q+L   I+ + + + D + N DLI  + + + Y +   I+  I R K+ ++ T HGT  +P LK G+EN+  +Q + D NF  + NPE+ + ++L A++ A++++ DPD+DR+ + ++ K +W + GNQ +++ +Y++T NK K   F V T V+T I +IA+K + ++  TGFKW+ E+   K ++ G EE+ G L D RDKD  A L EV   D KTL  L +I+ E+G   TV+   + EE++ M+ F AN     V +KD  L+    + I  E + L+++ E+  V R SGTEPK K Y E+ GE
 S:  31 KRMLENEDKTELIEAF-YKDLEFGTGGLRGIMGVGTNRMNIYTVGAATQGLSNYLNANFKDMKQISVVVGYDCRNNSSLFAKISADIFSANGIKVYLFEE--MRPTPEMSFAIRHLGCQSGIILTASHNPKEYNGYKAYWDDGAQVLAPHDKGIIDEVNKIASAADIKFQGNPDLIQIIGEDVDKIYLDMVKTVSIDPEAIARHKDMKIVYTPIHGTGMMLIPRALKMWGFENVYTVPEQMIKDGNFPTVVSPNPENAEALTMALNLAKEIDADLVMASDPDADRVGIACKNDKGEWVLINGNQTCLMYLYYIITQYNKLGKMTGNEFCVKTIVTTELIKKIADKNHIEMLDCYTGFKWIAREIRLREGKKKYIGGGEESYGFLAEDFVRDKDAVSACCLIAEVAAWAKDNGKTLYQLLMDIYVEYGFSKEFTVNVVKPGKSGAEEIKAMMENFRANPPKELGGSKVVLSKDYKTLKQTDAAGHVTDIDMPESSNVLQYFTEDGGKVSVRPSGTEPKIKFYIEVKGE 554
>gi|25011151|ref|NP_735546.1| hypothetical protein gbs1100 [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|76787313|ref|YP_329776.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus agalactiae A909] >gi|23095550|emb|CAD46759.1| Unknown [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|76562370|gb|ABA44954.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus agalactiae A909] (572 aa)
Score = 647, Expect = 2.5e-65, Identities = 163/512 (31%), Positives = 281/512 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF-----ANVKNKDILGLE-------------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYG 532
      + WL+ ++ + ++ +L M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+A+ + K    V +A+D+R + +A  A+ L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+ ++A+ +  +   P  + D  + + LI  + +  Y    IN ++   K+ ++ T HGT    L  G+E++++  Q  DP+F+  + NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DRL V +R + + L+GNQ+G I  Y+L  K   +  + + VST + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + ++ GFEE+ G L   RDKD QA L E+   + TL D +DEI++E+G + +T+S + ++  E+++ MDKF     N DI+ LE       I +  P+ L++ L +D W+ R SGTEPK K Y  G
 S:   8 QKWLDFEQLPDYLRQELLSMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGYIGAGTNRINIYVVRQATEGLAKLIETKGEEAKKRGVAIAYDSRHFSPEFAFESAQVLAQHGIKSYVFE--ALRPTPELSFAVRHLNAYAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGQDGGQLPPADADALTDFIRAIENPFAVELADLDESKSAGLIQVIGEDVDIEYLREVKDVNINQDLINNFGKDMKIVYTPLHGTGEMLTRRALAQAGFESVVVVESQAKADPDFSTVKSPNPESQAAFALAEELGREVDADVLVATDPDADRLGVEIRQPDGSYKNLSGNQIGAIIAKYILEAHKTAGTLPENAALAKSIVSTELVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMFGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLLVAEIAAYYRSRGLTLADGIDEIYKEYGYFAEKTISVTLSGVDGAAEIKKIMDKFRENGPKQFNNTDIVLLEDFQKQTATKNDGTISNLT-TPPSNVLKYTLADDSWIAVRPSGTEPKIKFYIATVG 550
>gi|77413292|ref|ZP_00789488.1| phosphoglucomutase [Streptococcus agalactiae 515] >gi|77160679|gb|EAO71794.1| phosphoglucomutase [Streptococcus agalactiae 515] (572 aa)
Score = 647, Expect = 2.6e-65, Identities = 163/512 (31%), Positives = 281/512 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF-----ANVKNKDILGLE-------------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYG 532
      + WL+ ++ + ++ +L M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+A+ + K    V +A+D+R + +A  A+ L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+ ++A+ +  +   P  + D  + + LI  + +  Y    IN ++   K+ ++ T HGT    L  G+E++++  Q  DP+F+  + NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DRL V +R + + L+GNQ+G I  Y+L  K   +  + + VST + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + ++ GFEE+ G L   RDKD QA L E+   + TL D +DEI++E+G + +T+S + ++  E+++ MDKF     N DI+ LE       I +  P+ L++ L +D W+ R SGTEPK K Y  G
 S:   8 QKWLDFEQLPDYLRQELLSMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGYIGAGTNRINIYVVRQATEGLAKLIETKGEEAKKRGVAIAYDSRHFSPEFAFESAQVLAQHGIKSYVFE--ALRPTPELSFAVRHLNAYAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGQDGGQLPPADADALTDFIRAIENPFAVELADLDESKSAGLIQVIGEDVDIEYLREVKDVNINQDLINNFGKDMKIVYTPLHGTGEMLTRRALAQAGFESVVVVESQAKADPDFSTVKSPNPESQAAFALAEELGREVDADVLVATDPDADRLGVEIRQPDGSYKNLSGNQIGAIIAKYILEAHKTAGTLPENAALAKSIVSTELVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMFGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLLVAEIAAYYRSRGLTLADGIDEIYKEYGYFAEKTISVTLSGVDGAAEIKKIMDKFRENGPKQFNNTDIVLLEDFQKQTATKNDGTISNLT-TPPSNVLKYTLADDSWIAVRPSGTEPKIKFYIATVG 550
>gi|22537224|ref|NP_688075.1| phosphoglucomutase [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|22534090|gb|AAM99947.1|AE014240_18 phosphoglucomutase [Streptococcus agalactiae 2603V/R] (572 aa)
Score = 646, Expect = 2.7e-65, Identities = 163/512 (31%), Positives = 281/512 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF-----ANVKNKDILGLE-------------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYG 532
      + WL+ ++ + ++ +L M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+A+ + K    V +A+D+R + +A  A+ L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+ ++A+ +  +   P  + D  + + LI  + +  Y    IN ++   K+ ++ T HGT    L  G+E++++  Q  DP+F+  + NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DRL V +R + + L+GNQ+G I  Y+L  K   +  + + VST + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + ++ GFEE+ G L   RDKD QA L E+   + TL D +DEI++E+G + +T+S + ++  E+++ MDKF     N DI+ LE       I +  P+ L++ L +D W+ R SGTEPK K Y  G
 S:   8 QKWLDFEQLPDYLRQELLSMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGYIGAGTNRINIYVVRQATEGLAKLIETKGEEAKKRGVAIAYDSRHFSPEFAFESAQVLAQHGIKSYVFE--ALRPTPELSFAVRHLNAYAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGQDGGQLPPADADALTDFIRAIENPFAVELADLDESKSSGLIQVIGEDVDIEYLREVKDVNINQDLINNFGKDMKIVYTPLHGTGEMLTRRALAQAGFESVVVVESQAKADPDFSTVKSPNPESQAAFALAEELGREVDADVLVATDPDADRLGVEIRQPDGSYKNLSGNQIGAIIAKYILEAHKTAGTLPENAALAKSIVSTELVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMFGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLLVAEIAAYYRSRGLTLADGIDEIYKEYGYFAEKTISVTLSGVDGAAEIKKIMDKFRENGPKQFNNTDIVLLEDFQKQTATKNDGTISNLT-TPPSNVLKYTLADDSWIAVRPSGTEPKIKFYIATVG 550
>gi|77405513|ref|ZP_00782605.1| phosphoglucomutase [Streptococcus agalactiae H36B] >gi|77175910|gb|EAO78687.1| phosphoglucomutase [Streptococcus agalactiae H36B] (572 aa)
Score = 646, Expect = 2.9e-65, Identities = 163/512 (31%), Positives = 281/512 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF-----ANVKNKDILGLE-------------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYG 532
      + WL+ ++ + ++ +L M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+A+ + K    V +A+D+R + +A  A+ L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+ ++A+ +  +   P  + D  + + LI  + +  Y    IN ++   K+ ++ T HGT    L  G+E++++  Q  DP+F+  + NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DRL V +R + + L+GNQ+G I  Y+L  K   +  + + VST + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + ++ GFEE+ G L   RDKD QA L E+   + TL D +DEI++E+G + +T+S + ++  E+++ MDKF     N DI+ LE       I +  P+ L++ L +D W+ R SGTEPK K Y  G
 S:   8 QKWLDFXQLPDYLRQELLSMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGYIGAGTNRINIYVVRQATEGLAKLIETKGEEAKKRGVAIAYDSRHFSPEFAFESAQVLAQHGIKSYVFE--ALRPTPELSFAVRHLNAYAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGQDGGQLPPADADALTDFIRAIENPFAVELADLDESKSAGLIQVIGEDVDIEYLREVKDVNINQDLINNFGKDMKIVYTPLHGTGEMLTRRALAQAGFESVVVVESQAKADPDFSTVKSPNPESQAAFALAEELGREVDADVLVATDPDADRLGVEIRQPDGSYKNLSGNQIGAIIAKYILEAHKTAGTLPENAALAKSIVSTELVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMFGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLLVAEIAAYYRSRGLTLADGIDEIYKEYGYFAEKTISVTLSGVDGAAEIKKIMDKFRENGPKQFNNTDIVLLEDFQKQTATKNDGTISNLT-TPPSNVLKYTLADDSWIAVRPSGTEPKIKFYIATVG 550
>gi|90962151|ref|YP_536067.1| phosphoglucomutase [Lactobacillus salivarius UCC118] >gi|90821345|gb|ABD99984.1| Phosphoglucomutase [Lactobacillus salivarius UCC118] (575 aa)
Score = 646, Expect = 3.1e-65, Identities = 168/526 (31%), Positives = 292/526 (55%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWL--LNKKSNPT-VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLIS-----YFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD---FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF---ANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQA--------------LEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      W E+ +  + +++M N++E++ F Y+ L FGTAG+R +G G N++N++T +Q +EG+A ++ L++++  V +++D+R ++ +A  A+ L  GI F+++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNPK Y G+K+Y  G Q+  E++ I  + +  +     +LI     D + ++Y +  + IN + + K  +I T HGT +   L+ G+EN + +Q PDP+F+   NPED A+FDL++K ++ A++++ VDPD+DRL  VR + ++ LTGNQ+ I +Y+LT +K  T    V + VS+ + +IAE +N +  TGFK++ ++ KH + +  F+ GFEE+ G L   RDKD Q+ + EV   Q K L D L E+FE+ G + +T S  + +  ++++ M KF  A + D  + ++  +E + A       L++ LE+ W+ R SGTEPK K Y  G+T E  +   ++E
 S:  10 WKENKELVEDLRADLVRMEGNQDELEDAF-YAPLEFGTAGMRGVLGAGINRMNIYTVRQATEGLALFMETLDEETRKRGVAISYDSRHHSQDFAFESARVLGQHGIPTFVFE--SLRPTPELSFTVRHLHTYAGIMITASHNPKQYNGYKIYGEDGAQMPPKESDLITKYIRKVDDLFAIKVADQEELIEDGVLKVIGDEVDKAYLDEVKQVTINQELVAEEGKTMKLIFTPLHGTGAMLGEKALRQAGFENFTMVPEQAKPDPDFSTVKKPNPEDTAAFDLAIKLGKEEGADLLVAVDPDADRLGAAVRQPDGEYQLLTGNQIAAIMLNYILTARKNAGTLPANAAAVKSIVSSEFATKIAESFNVDMINVLTGFKFIAEQI-KHFEDTNEHTFMFGFEESYGYLVRPFVRDKDAVQSLVMLAEVAAFYKKQGKNLYDGLQELFEKHGYFVEKTTSLTFDGVEGANKIKDLMAKFRAEAPKQFGDYKVVAMEDFDKSEKSYADGKVEAMTLPKSNVLKFLLEDGTWIAIRPSGTEPKIKFYIGTLGDTLEAATKKRSVFEEE 568
>gi|16799932|ref|NP_470200.1| hypothetical protein lin0858 [Listeria innocua Clip11262] >gi|16413309|emb|CAC96090.1| lin0858 [Listeria innocua] (557 aa)
Score = 645, Expect = 3.9e-65, Identities = 172/526 (32%), Positives = 296/526 (56%)
 Q:  22 AWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL-NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTI--IDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAV-VVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKF-DKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNK-HIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDK----------------FANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKD 547
      AW ++ +S++++  LK E E +++ Y L+FGT G+R MG G+N+IN+FT ++++ G+ ++ N   V + +D+R N+D +A  AK L++ GI+V+L  + I+ TP +S+ VRET  A ++ TASHNP Y GFKVY+ G QI  A EI S + +  I I   PN+ L++   + ++Y +A + +  +     + T HG   +  L  G+ N +L +Q PD +F  + NPE++ SF+L+  A+K +A+I+L DPD+DRL V V+ ++N++ LTGNQ+G +  Y+L+ K+F K  +++T V+ +  +IA ++   +T TGFK++G ++ +  + +F+ G+EE+ G L +  RDKD QAA L E+   + TL+ L ++E+FG    + +E+ +  +M + +D         F  + ++L EI I  +  L++YL++ W  R SGTEPK KIY++  ET+E ++ + LK+
 S:   9 AWKNAD-LSDEWRSE-LKRVEHEQERFEGY--LTFGTGGMRGKMGLGSNRINLFTIRRVASGLGEYVAANGGKEKGVAIFYDSRNNSDVFAAETAKVLSALGIRVYL--SDTIRPTPALSFCVRETKSFAGVVITASHNPSIYNGFKVYDENGCQITLGAAQEITSYLNKITDIFRIPVRELPNL-LVTTIGKEMDDAYLQALTKVISRPELVADYGNELGICYTPLHGAGKELVMRGLAENGFSNTLLVQEQSEPDGDFPTVVSPNPEEENSFELAKLQAQKMQADIILATDPDADRLGVAVLTNQNEYQILTGNQLGALLLDYILSAKEFVTKEDTMINTIVTGDLGGKIASRFGILHVQTLTGFKFIGEKIAEMEGTQANFIFGYEESYGYLIAPFVRDKDAVQAALLTAEMALFYKKEGTTLLGKLTSLYEQFGYHKEYLHTITLENNDGAAKMNQMIDTLRKEPHFLPEIVAVEDFLTSERTNLLTKEITNIELPQ-ENVLKFYLKDKSWFAVRPSGTEPKCKIYFQTIAETEENAEKAMNDLKE 550
>gi|195978068|ref|YP_002123312.1| phosphomannomutase PgmA [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] >gi|195974773|gb|ACG62299.1| phosphomannomutase PgmA [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] (582 aa)
Score = 645, Expect = 4.1e-65, Identities = 164/528 (31%), Positives = 290/528 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK---KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNM---------DLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDF--VVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF-----ANVKNKDILGLEIKGIR-----------WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      + WL+  +  ++ +L M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+INVF +Q +EG+A + +K    V +A+D+R + +A  A+ L + GIK ++++  ++ TP +S++VR G A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+ ++A+ +  +   IDN +  +     LI  + + +Y E  + IN ++   ++ ++ T HGT    L  G++++ +  Q PDP+F+  + NPE + +F L+ +  + A++++ DPD+DRL V +R + + L+GNQ+G +  Y+L  +     + + VST + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K ++ + GFEE+ G L   RDKD QA L E+   + TL D +D+I++E+G + +T+S + ++  E+++ MDKF   A  + DI+ E  I+       P+ L++ L +D W  R SGTEPK K Y  G+T + ++ + ++ E
 S:  19 QKWLDIPDLPAYLRDELLSMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGYIGAGTNRINVFVVRQATEGLAALVESKGEAAKKAGVAIAYDSRHFSPEFAFESAQVLAAHGIKSYVFE--SLRPTPELSFAVRHLGAFAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGSDGGQMPPADADALTDYI----RAIDNPFAIRLADLEKAKANGLIEVIGEAVDLAYLEEVKKVNINQDLINDYGRDMKIVYTPLHGTGEMLARRALAQAGFKSVQVVEVQAKPDPDFSTVKSPNPESQEAFALAEELGRQVDADVLVATDPDADRLGVEIRQADGSYRNLSGNQIGALIAKYILEAHQQAGTLPNNAALAKSIVSTELVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNYTYMFGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLLVAEIAAYYRSRGLTLADGIDDIYKEYGYFAEKTISVTLSGVDGAAEIKQIMDKFRKHAPAQFNHTDIVLTEDFLIQTATHKAGQTQLTTPPSNVLKYTLADDSWFAVRPSGTEPKIKFYIATVGDTLALAEEKIANIESE 576
>gi|168266718|ref|ZP_02688683.1| hypothetical protein LmonFSL_15485 [Listeria monocytogenes FSL J2-071] (568 aa)
Score = 645, Expect = 4.2e-65, Identities = 162/526 (30%), Positives = 296/526 (56%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID---KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIE-----------SLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE-------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK 546
      + W+ ++++ + ++ + M NE+E++ F Y + FGTAG+R +G GTN++N++T ++ S G+A+++      +++A+D R + +A  A L  G+K +++ + ++ TP +S++VR    I+ TASHNP Y G+K+Y  GGQ+ + A+ ++ +  + I +V  N +   L+  + +  Y +   ++N + ++ ++ ++ T HGT    L+S+G+ NI+  +Q V DP+F  + NPE++ +F L+++Y +K+ +I++G DPD+DRL V VR+  ++ L+GNQ+G I HY+L KK     V+ + V++N  IA+ Y A++  TGFK++ ++ KH +  K F G+EE+ G +   RDKD QA   EV +  + +TL++ LD+I++EFG + + VS +      + ++E++  M F  + +D L E  +  +    A ++ Y E+ W  R SGTEPK K Y+ I GE+KE   L+ +K
 S:   8 QKWVANDKLDSALRKQLTNMEANEKELEDSF-YRNMEFGTAGMRGVLGVGTNRMNIYTIRKASLGLAQFVAENGEEAKKRGIVIAYDPRHMSREFAFESAAVLGHHGVKSYVF--DALRPTPELSFAVRHLNAFGGIVITASHNPPEYNGYKIYGEDGGQMPPTGASAVIDYINAVEDIF-SVEVANQEVLIENGLLEVISEKVDRPYLKKLKEVIVNKELVQEHGEDLKIVFTPLHGTGGILGVPALESVGFTNIVKVDEQFVNDPDFGTVKSPNPENREAFLLAIEYGKKFGGDILVGTDPDADRLGVAVRNLDGEYEVLSGNQIGAIILHYLLKQKKAQNELPANAAVLKSIVTSNLGTEIAKHYGAEMIEVLTGFKFIAEQI-KHFEETGKHTFEFGYEESNGYMVKPFTRDKDAIQAVLAIAEVALVSKVEGRTLLEDLDQIYDEFGYYNEDLVSLTLSGKDGSQRIKEITSGFREQLPTSMGGFLVERVEDYLRSETTWVATGKTEAIHLPTADVIKCYFEDGSWFCLRPSGTEPKIKFYFSIRGESKEESTAKLEKVK 567
>gi|125973780|ref|YP_001037690.1| alpha-phosphoglucomutase [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|125714005|gb|ABN52497.1| alpha-phosphoglucomutase [Clostridium thermocellum ATCC 27405] (578 aa)
Score = 644, Expect = 4.7e-65, Identities = 172/529 (32%), Positives = 296/529 (55%)
 Q:  19 LSKAWLESNRISNKYKE--LILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKK-SNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTI-----IDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKM---DFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSY---------KIESL--NWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEP-------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKD 547
      L K W+E++  + K+ L +K N +EI++ F Y L FGT G+R +G GTN+IN++T ++ S+G+A ++ +  + + +A+D+R + +A+ AK   GIK FL+ E ++ TP +S++VR   A ++ TASHNPK Y G+KVY  GGQ+  +N+++S + + + I   ++    L+   I + Y     N + + K F ++ T HG + + +L IG++N+++ +Q +PD F+  + NPE++ +F+L+++ A+K  ++++G DPD DR+ +VVR+K ++ LTGNQ G +  Y+L+ KK   + FVV T V+T   I + YN ++  TGFK++G ++ K +D+   ++ GFEE+ G L   RDKD  A+ L E+   + TL + L E+ E++G    S+     KI+S  N +E  K ++ V +D L E  +      + L + L++ W  R SGTEPK KIYY + ++ +  + LK L+D
 S:   6 LYKFWVENDYFDAETKKELLSIKDNPKEIEERF-YKDLEFGTGGLRGIIGAGTNRINIYTVRKASQGLADYIKSLGLQDRGIAIAYDSRYKSPEFALEAAKVFAGNGIKAFLFDE--LRPTPELSFTVRHLNAAAGVVITASHNPKEYNGYKVYGEDGGQLPVEASNKVISYINKIEDITQVKVMEKDEAIEKGLLRIIGKEIDDEYISKLKTLSANPELAAEIGKTFKIVYTPLHGAGNKPVRRILDEIGFKNVLVVKEQELPDSEFSTVKSPNPEEREAFELAIELAKKENVDLIIGTDPDCDRVGIVVRNKEGEYVPLTGNQTGCLLLEYILSQKKQRGELPENGFVVKTIVTTELARAITDAYNVELVEVLTGFKFIGEKI-KQLDEFGDKKYLFGFEESYGYLAGTFARDKDAVVASMLIAEMAAYYKSRGLTLYEGLMELLEKYGYTLEGITSFTLKGKDGVEKIKSAMKNLRENRVVKFGEYEAVAVRDYLTSERYEVATGAKEKLTLVESDVLYYELKDKAWFCIRPSGTEPKIKIYYGVTEKSMDAAKEKLKHLQD 566
>gi|153168583|ref|ZP_01928406.1| hypothetical protein LMHG_01524 [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|133726146|gb|EBA27844.1| hypothetical protein LMHG_01524 [Listeria monocytogenes FSL N1-017] (576 aa)
Score = 644, Expect = 5.1e-65, Identities = 162/529 (30%), Positives = 297/529 (56%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL---NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLI------SYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID---KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIE-----------SLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE-------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEF 549
      + W+ ++++ + ++ + M NE+E++ F Y + FGTAG+R +G GTN++N++T ++ S G+A+++  ++   +++A+D R + +A  A L  G+K +++ + ++ TP +S++VR    I+ TASHNP Y G+K+Y  GGQ+ + A+ ++ +  + I +V  N +L+     + +  Y E   ++N + +++ + ++ T HGT    L+S+G+ NI+  +Q V DP+F  + NPE++ +F L+++Y +K+ +I++G DPD+DRL V VR+  ++ L+GNQ+G I HY+L KK     V+ + V++N  I + Y A++  TGFK++ ++ KH +  K F G+EE+ G +   RDKD QA   EV +  + +L++ L++I+ EFG + + VS +      + N++E++  M F  + +D L E  I  +    A ++ Y E+ W  R SGTEPK K Y+ I GE+KE   L+ +K + 
 S:   8 QKWVANDKLDSTLRKQLTNMETNEKELEDSF-YRNMEFGTAGMRGVLGAGTNRMNIYTIRKASLGLAQFVAENGDEAKKRGIVIAYDPRHMSREFAFESAAVLGHHGVKSYVF--DALRPTPELSFAVRHLNAFGGIVITASHNPPEYNGYKIYGEDGGQMPPTGASAVIEYINAVEDIF-SVEVANQELLIENGLLEVISEKVDRPYLEKLKEVIVNKELVQERGEDLKIVFTPLHGTGGILGVPALESVGFTNIVKVDEQFVNDPDFGTVKSPNPENREAFLLAIEYGKKFGGDILVGTDPDADRLGVAVRNLDGEYEVLSGNQIGAIILHYLLKQKKAQNELPANAAVLKSIVTSNLGTEITKHYGAEMIEVLTGFKFIAEQI-KHFEETGKHTFEFGYEESNGYMVKPFTRDKDAIQAVLAIAEVALVSKVEGGSLLEDLEQIYAEFGYYKEDLVSLTLSGKDGSRRIKEITSNFREQLPTSMGGFPVERAEDYLRSETTWIATGKTEAIHLPTADVIKCYFEDGSWFCLRPSGTEPKIKFYFSIRGESKEESATKLEKVKADL 570
>gi|24379514|ref|NP_721469.1| putative phosphoglucomutase [Streptococcus mutans UA159] >gi|24377454|gb|AAN58775.1|AE014945_12 putative phosphoglucomutase [Streptococcus mutans UA159] (571 aa)
Score = 642, Expect = 7.8e-65, Identities = 163/516 (31%), Positives = 280/516 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNK-----DILGLE---------IKGIR--WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      + WL  ++ +  + +L M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+A+ + K +   V +A+D+R + +A  A+ L  GIK ++++  ++ TP +S++VR G A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+  +A+ +  +   P  + D  +  LI  + +  Y +   IN + + K+ ++ T HGT    L  G++++ +  Q VPDP+F+  + NPE++ +F L+ +  + A++++ DPD+DRL V +R + + L+GNQ+G I  Y+L  K     + + VST + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + ++ GFEE+ G L   RDKD QA + E+   + TL D +DEI++E+G + +T+S + ++  E+++ MDKF   K   D++ LE      GI   P+ L++ L + W+ R SGTEPK K Y  G  E
 S:   8 QKWLAYAKLPDYLHQELLAMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGYIGAGTNRINIYVVRQATEGLAQLIETKGDDVKKRGVAIAYDSRHFSQEFAFESAQVLAKHGIKAYVFE--SLRPTPELSFTVRHLGTFAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGEDGGQMPPFDADALTDFIRAINDPFSIELADLEESKASGLIEVIGEAVDTDYLKEVKDVNINQKLIDEYGKDMKIVYTPLHGTGEMLARRALAQAGFDSVQVVEAQAVPDPDFSTVKSPNPENQEAFRLAEELGRQVDADVLVATDPDADRLGVEIRQADGSYKNLSGNQIGAIIAKYILEAHKTAGSLPTNAALCKSIVSTELVSKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMFGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLIVAEIAAYYRSRGLTLADGIDEIYKEYGYFAEKTISVTLSGVDGATEIKKIMDKFRGDAPKQFNATDVVKLEDFQAQTATTADGIEKLTTPPSNVLKYILSDASWIAVRPSGTEPKIKFYIATVGNNSE 553
>gi|16801680|ref|NP_471948.1| hypothetical protein lin2618 [Listeria innocua Clip11262] >gi|16415155|emb|CAC97845.1| lin2618 [Listeria innocua] (576 aa)
Score = 642, Expect = 7.9e-65, Identities = 165/532 (31%), Positives = 296/532 (55%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIY--RQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID---KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLN-----------WKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE-------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK-DEFEYM 552
      + W+ + +  K+ ++ + NE+E++ F Y + FGTAG+R +G GTN++N++T ++ S G+A+++      +++A+D R + +A  A L  G+K +++ + ++ TP +S++VR    I+ TASHNP Y G+K+Y  GGQ+ + A+ ++ +  + I +V  + D   L+  + +  Y E   ++N +  R K+ ++ T HGT    L+S+G+ NI+  +Q V DP+F  + NPE+K +F L+++Y +K+ +I++G DPD+DRL V VR+ + ++ L+GNQ+G I HY+L KK   +  V+ + V++N  IA+ + ++  TGFK++ ++ KH +  K F G+EE+ G +   RDKD QA   EV +  + +TL++ L++I+ EFG + + VS +  +      ++E++  M F  + +D L E  I  +    A ++ Y E+ W  R SGTEPK K Y+ I GE +  Q L+ +K D +Y+
 S:   8 QKWITNKELDESLKKQLVDIEKNEKELEDSF-YRNMEFGTAGMRGVLGAGTNRMNIYTIRKASLGLAQFVAENGEEAKKRGIVIAYDPRHMSREFAFESAAVLGHHGVKSYVF--DALRPTPELSFAVRFLNAFGGIVITASHNPPEYNGYKIYGEDGGQMPPTGASAVIDYISAVEDIF-SVEVADQDELIEKGLLEIISEKVDRPYLEKLKEVIVNNELVQERGKDLKIVFTPLHGTGGILGVPALESVGFTNIVKVEEQFVNDPDFGTVKSPNPENKEAFSLAIEYGKKHDGDILVGTDPDADRLGVAVRNNDGEYEILSGNQIGAIILHYLLKQKKAQNELPENAAVLKSIVTSNLGTEIAKHFGVQMIEVLTGFKFIAEQI-KHFEETGKHTFEFGYEESNGYMVKSFTRDKDAIQAVLAISEVALVSKTEGRTLLEELEQIYAEFGYYKEDLVSLTLSGKDGSERIKEITSGFREQLPTSMGGFRIERAEDYLRSETTWIETGKTEEIQLPTADVIKCYFEDGSWFCLRPSGTEPKIKFYFSIRGENEAESTQKLEKVKADLMQYI 574
>gi|187776972|ref|ZP_02993445.1| hypothetical protein CLOSPO_00516 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] >gi|187775631|gb|EDU39433.1| hypothetical protein CLOSPO_00516 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] (575 aa)
Score = 641, Expect = 1.1e-64, Identities = 177/513 (34%), Positives = 290/513 (56%)
 Q:  41 NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL-NKKSNP-TVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTI-----IDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYR--QKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN----KKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMN--KHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDK-----FANVKNKDIL-------GLEIKGIRWNE------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYML 553
      +E+EI  F  LSFGT GIR + GTN+IN +T + ++G+A +L+ N + P +V +A+D R ++ +A + ++ L S IKV+++ + I TPI+SY+VRE  A I+ TASHN K Y G+KVYNH G QI D EA +I  + + + +   +D    DL +  +  YF   ++ +I + + +F ++ T HGT + +  L IGY N+ +  Q P+ NF   NPED +F SLK AE  +I++ DPD DR+ V+VR H K+ LTGN++GII T+Y+L++  KK +  ++ T V+T+ + I + Y KV  TGFK++G ++  K  + F+ GFEE+ G L D R+KDG ++ L E+   +Q + L D L ++++++G + + +S + +  K +++ ++   F + +++IL    GL+I  + E    + L++YL ND   R SGTEPK KIY   T E + + L+  + M+
 S:  29 DEQEIKDRFC-KDLSFGTGGIRGIVSLGTNRINKYTIAKATQGLANYLMHNFEEKPLSVAIAYDCRNDSLDFAKIASEVLCSQDIKVYMFSD--IMCTPILSYAVRELKCKAGIVITASHNSKEYNGYKVYNHNGNQITDREAQKIAECIGKVEDLSRIKHMDISDAKEKDLYKFVPIEVLNKYFYNVKNLILRKDIIKNYESDFKILYTPLHGTGNVPVRRALCEIGYNNVFVVKDQEKPNGNFPTVKYPNPEDHKAFYASLKEAENINPDIIIATDPDCDRVGVMVRDHSEKYVALTGNELGIILTNYILSSLEEEKKIPENSVLLKTIVTTDMVKNICKDYGVKVEEVLTGFKYIGEKIEEFKKNGQNKFIFGFEESYGYLFGDFVREKDGIISSVLICEMALYYKNQNENLCDVLRDLYDKYGYYKEKLISMEFKGEEGKNKIENIINNLRIYDFKTIFDEEILIKEDYKTGLKINMNKKEEYINKLPKSNVLKFYLNNDTNFVVRPSGTEPKIKIYLASVDTTVEGAEMKINNLEKNIKNMI 572
>gi|118726615|ref|ZP_01575237.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Clostridium cellulolyticum H10] >gi|118663972|gb|EAV70612.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Clostridium cellulolyticum H10] (576 aa)
Score = 641, Expect = 1.1e-64, Identities = 168/524 (32%), Positives = 287/524 (54%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKE--LILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK-KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQ-----TIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHY--LTGNQMGIIFTHYVLTNKKFD-KTP---FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQ------------------ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK 546
      WL++    K  L +K N +E++ F Y L FGT G+R +G GTN+IN++T + S+G+A ++  K + +++A+D R + +++ AK  + GIK +L+ E ++ TP +S++VR   A ++ TASHNPK Y G+KVY  GGQ+  +N ++S + +    II   + L+   I ++Y E  + IN +  +  F ++ T HG + + +L  G++ +++ +Q +PD F+  + NPE++++F+L++K A   ++++G DPDSDR+ VVVR KN  Y LTGNQ G +  Y+LT K + K P  FVV T V+T   IA+ YN ++  TGFK++G ++  +   ++ GFEE+ G L   RDKD  A+ L E+   + +L D L ++E++G +   S+ +E +  +++E +   K +  G+++K IR + ++          L + +E+ W  R SGTEPK KIYY +  T +  L+ K
 S:  10 WLDNEYFDQDTKNELLSIKNNAKEVEDRF-YKSLEFGTGGLRGIIGAGTNRINIYTVRVASQGLANYINQMGKQDKGIVIAYDPRFMSPEFSLEAAKVFCANGIKAYLFDE--LRPTPQLSFAVRYLKAAAGVVVTASHNPKQYNGYKVYGEDGGQLSIDGSNAVISEINKITDITKVNIISKEDAASKGLLQIIGSEIDDAYIEMLKKLRINKDAVSKVADTFKIVYTPLHGAGNKPVRRILAESGFKEVLVVKEQELPDSQFSTVKSPNPEERSAFELAIKLASDNNVDLIIGTDPDSDRVGVVVR-KNDGEYAVLTGNQTGCLLLEYILTAMKEEGKLPANGFVVKTIVTTELARIIADFYNVELVEVLTGFKFIGEQIKLRDENGNQKYLFGFEESYGYLAGTDVRDKDAVVASMLVAEMAAYYKVKGISLYDALTNLYEKYGYFVEGISSFTLEGKDGVMKIKEALTTMRKTKYESFGGIKVKAIRDYQKSERHVIASGATEKITLPESDVLYFEMEDGSWFCVRPSGTEPKIKIYYGVSDRTLNLSQDKLEKFK 565
>gi|29346958|ref|NP_810461.1| phosphoglucomutase phosphomannomutase [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] >gi|29338856|gb|AAO76655.1| phosphoglucomutase phosphomannomutase [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] (581 aa)
Score = 641, Expect = 1.2e-64, Identities = 166/500 (33%), Positives = 269/500 (53%)
 Q:  34 KELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL-NKKSNP--TVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTN-IYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN----KKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF-ANVK-----NKDILGLEIKGIRWN------------EPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGE 533
      K ++  ++ E+ + F Y L FGT G+R MG G+N++N++T  ++G++ +L N K P +V+V HD R N+ +A  A  ++ GIKV+L+ + ++ TP +S+++R G + II TASHNPK Y G+K Y  G Q+L   I+ +  + D + N DLI  + I + Y +   I+  I R K+ ++ T HGT  +P LK G+EN+  +Q + D NF  + NPE+ + +++ A++ A++++ DPD+DR+ + + K +W + GNQ +++ +Y+LT   K   F V T V+T I +IA+K N ++  TGFKW+ E+   K ++ G EE+ G L D RDKD  A L EV   D K+L  L +I+ E+G   TV+   + EE++ M+ F AN    +K IL + K ++       E + L+++ E+  V R SGTEPK K Y E+ GE
 S:  31 KRMLENEDKTELIEAF-YKDLEFGTGGLRGIMGVGSNRMNIYTVGAATQGLSNYLKKNFKDLPQISVVVGHDCRNNSRLFAETSANIFSANGIKVYLF--DDMRPTPEMSFAIRHLGCQSGIILTASHNPKEYNGYKAYWDDGAQVLAPHDAGIIDEVNNIASAADIKFKGNPDLIQIIGEDIDKIYLDMVKTVSIDPEAIARHKDMKIVYTPIHGTGMMLIPRALKMWGFENVFTVPEQMIKDGNFPTVISPNPENAEALSMAVNLAKEIDADLVMASDPDADRVGIACKDDKGEWVLINGNQTCMMYLYYILTQYKQLGKIKGNEFCVKTIVTTELIKKIADKNNIEMLDCYTGFKWIAREIRLREGKKKYIGGGEESYGFLAEDFVRDKDAVSACCLIAEVAAWAKDNGKSLYQLLLDIYVEYGFSKEFTVNVVKPGKSGAEEIKAMMENFRANPPKELGGSKVILSKDYKTLKQTDAEGKVTDLDMPETSNVLQYFTEDGSKVSVRPSGTEPKIKFYMEVQGE 554
>gi|172056711|ref|YP_001813171.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Exiguobacterium sibiricum 255-15] >gi|171989232|gb|ACB60154.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Exiguobacterium sibiricum 255-15] (578 aa)
Score = 640, Expect = 1.4e-64, Identities = 166/509 (32%), Positives = 286/509 (56%)
 Q:  22 AWLESNRISNKY--------KELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTII------DNVYTPNMDLISYFDDTITESYFE--ASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-----------KGIRWNEP-------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      +W E+ + N++    +EL  N+++ +  Y +L FGT G+R +G GTN++NV+T ++ S+G A ++ +    +++AHD+R + +A+ AKTL S GIK +L+ + ++ TP +S++VRE   I+ TASHNP Y G+KVY + GGQ+  EA+++VS + +  +   + V  N LI  + + ++Y E  + R L      ++ T HGT  +  LKS G+E++ + +Q PD F  ++ NPE+ A+F L+++Y ++ A+++L DPD+DR+ V R + +W LTGNQ G +  Y+L+ K    K FV T V++   IA Y+ V T TGFK++G ++ ++ + + +++ G+EE+ G L D RDKD QA LA E+   + +TL + L I+E+FG +   S ++ +  ++  MD F   K + G ++       + ++P    + L++ LE+ W  R SGTEPK K Y+ +
 S:   2 SWKETYQKWNQFAGLETELKEELTALANDDKAAEEAFYKELEFGTGGMRGEIGVGTNRMNVYTVRKASQGFADFIKAEGDEAVAQGIVIAHDSRHYSPEFALEAAKTLASNGIKAYLF--DGLRPTPELSFAVRELRAAGGIVITASHNPPEYNGYKVYGNDGGQLPPKEADDLVSYVDQVADELSIELEAEEVLRAN-GLIVRVGEQLDDAYQEQLKTIRVLPTIQDELADPLKIVFTPLHGTGLVPVTVGLKSYGFEHVTVVEEQAKPDGAFPTVSSPNPEEHAAFKLAIEYGDRVDADVLLATDPDADRVGVATRDADGEWVVLTGNQTGALLLDYILSQKAAQGTLPKNGFVAKTIVTSELGALIARHYDLHVENTLTGFKFIGEKIKQYNESGEYEYLFGYEESYGYLIGDFCRDKDAVQACLLAAEMTAYHKKEGRTLYEALQAIYEQFGYFEESLRSLTLKGKDGVAQIGRIMDTFREHPPKQVAGEKVILFEDYDASISHDLVKHQPSPINLPKSNVLKFTLEDGSWFCLRPSGTEPKIKFYFSV 551
>gi|116873839|ref|YP_850620.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] >gi|116742717|emb|CAK21841.1| unnamed protein product [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] (576 aa)
Score = 640, Expect = 1.6e-64, Identities = 164/512 (32%), Positives = 288/512 (56%)
 Q:  41 NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKM---DFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLN-----------WKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE-------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK-DEFEYM 552
      +E+E++ F Y + FGTAG+R +G GTN++N++T ++ S G+A+++      +++A+D R + +A  A L  G+K +++ + ++ TP +S++VR    I+ TASHNP Y G+K+Y  GGQ+ + A+ ++ +   I +V  N D   L+  + +  Y E   ++N + Q ++ ++ T HGT    L+S+G+ NI+  +Q V DP+F  + NPE+K +F L+++Y +K+ +I++G DPD+DRL V VR+K+ ++ L+GNQ+G I HY+L KK     V+ + V++N  IA+ + ++  TGFK++ ++ KH ++   F G+EE+ G +   RDKD QA   EV +  + +TL++ L++I+ EFG + + VS +  +      ++E++  M F  + +D L E  I+ +    A ++ YLE+ W  R SGTEPK K Y+ I GE +E  Q L+ +K D +Y+
 S:  30 DEKELEDSF-YRNMEFGTAGMRGVLGAGTNRMNIYTIRKASYGLAQFVAENGEEAKKRGIVIAYDPRHMSREFAFESAAVLGHHGVKSYVF--DALRPTPELSFAVRFLNAFGGIVITASHNPPEYNGYKIYGEDGGQMPPNGASAVIDYINAVDDIF-SVEVANQDELIKNGLLEVISEKVDRPYLEKLKEVIVNNELVEQHGQDLKIVFTPLHGTGGILGVPALQSVGFTNIVKVEEQFVNDPDFGTVKSPNPENKEAFLLAIEYGKKFGGDILVGTDPDADRLGVAVRNKDGEYEILSGNQIGAIILHYLLKQKKAQNELPANAAVLKSIVTSNLGTEIAKHFGVEMIEVLTGFKFIAEQI-KHFEETGTHTFEFGYEESNGYMVKPFTRDKDAIQAVLAISEVALVSKTEGRTLLEDLEKIYAEFGYYKEDLVSLTLSGKDGSERIKEITSGFREQLPTSMGGFRIERAEDYLRSETTWIKTGKTEVIHLPTADVIKCYLEDGSWFCLRPSGTEPKIKFYFSILGENEEESTQKLEKIKADLMQYI 574
>gi|167771393|ref|ZP_02443446.1| hypothetical protein ANACOL_02759 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] >gi|167666033|gb|EDS10163.1| hypothetical protein ANACOL_02759 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] (569 aa)
Score = 639, Expect = 1.8e-64, Identities = 154/499 (30%), Positives = 266/499 (53%)
 Q:  35 ELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDL------ISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-----EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEP----------------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGE 533
      E I  ++E D++ Y LSFGTAG+R +G GTN++N++T ++ ++G+A +L + +PTV +++D+R+ +D ++  A L + GI V++Y+E +  P +S++ R  DA I+ TASHNP Y G+KVY  G Q+ ++ A+ +++ +   + D++ T + +    I Y  TI + + E   +N I +  ++ + +G + + +L+ IG ++ + A+Q PD NF   NPE K +  L A + A++ML DPD DR+ + V+ + + LTGN +G +  Y+ N+    K P V+T VST  + I + Y +V  TGFK++G   E  H ++ F+ GFEE+ G L+  RDKD  + L +E+ +  + TLVD L+++++ FG +   +++ E   ++M  MD    K + G ++   E         + LE+ L N   R SGTEPK K+Y  G+
 S:  25 EAIKGKDDEIFDRF--YRDLSFGTAGLRGVLGAGTNRMNIYTVRRATQGLANYLNAQAKHPTVAISYDSRIKSDRFSKEAAGVLAANGIHVYIYRE--LMPVPALSFATRALKCDAGIMVTASHNPAKYNGYKVYGCDGCQMTENAADAVLAQINSLD-LFDDIRTLDFEQGIHDGKIEYIAQTIIDQFIENVLSQQVNPGICAKAGLKLVYSPLNGAGNQPVRRVLREIGASDVTVVAEQEHPDGNFPTCPFPNPEIKEALAKGLALARETGADLMLATDPDCDRVGIAVKDGDDYRLLTGNHVGALLFDYICRNRIENGTMPKDPIAVTTIVSTKLTNAIGKAYGVEVINVLTGFKYIGEQIAIVEAQGHPER--FIFGFEESYGYLSGTYVRDKDAVVGSMLIVEMASWYKQKGMTLVDALNDLYKRFGLYCESVANFQFEGAEGMKKMAAIMDGLRAHPPKQLGGSDVVSTSDYEASTVVSAEETRPISLPKSNVLEYALANGCTAIVRPSGTEPKIKLYLSAVGK 547
>gi|153197219|ref|ZP_01941489.1| hypothetical protein LMRG_01773 [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|127633270|gb|EBA22687.1| hypothetical protein LMRG_01773 [Listeria monocytogenes 10403S] (576 aa)
Score = 639, Expect = 1.9e-64, Identities = 161/529 (30%), Positives = 296/529 (55%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLI------SYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID---KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIE-----------SLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE-------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEF 549
      + W+ ++++ + ++ + M NE+E++ F Y + FGTAG+R +G GTN++N++T ++ S G+A+++      +++A+D R + +A  A L  G+K +++ + ++ TP +S++VR    I+ TASHNP Y G+K+Y  GGQ+ + A+ ++ +  + I +V  N +L+     + +  Y E   ++N + +++ + ++ T HGT    L+S+G+ NI+  +Q V DP+F  + NPE++ +F L+++Y +K+ +I++G DPD+DRL V VR+ + ++ L+GNQ+G I HY+L KK     V+ + V++N  IA+ Y A++  TGFK++ ++ KH +  K F G+EE+ G +   RDKD QA   EV +  + +L++ L++I+ +FG + + VS +      + +++E++  M F  + +D L E  I  +    A ++ Y E+ W  R SGTEPK K Y+ I GE KE   L+ +K + 
 S:   8 QKWVANDKLDSTLRKQLTNMETNEKELEDSF-YRNMEFGTAGMRGVLGAGTNRMNIYTIRKASLGLAQFVAENGEEAKKRGIVIAYDPRHMSREFAFESAAVLGHHGVKSYVF--DALRPTPELSFAVRHLNAFGGIVITASHNPPEYNGYKIYGEDGGQMPPTGASAVIEYINAVEDIF-SVEVANQELLIENGLLEVISEKVDRPYLEKLKEVIVNKELVQERGEDLKIVFTPLHGTGGILGVPALESVGFTNIVKVDEQFVNDPDFGTVKSPNPENREAFLLAIEYGKKFGGDILVGTDPDADRLGVAVRNADGEYEVLSGNQIGAIILHYLLKQKKAQNELPANAAVLKSIVTSNLGTEIAKHYGAEMIEVLTGFKFIAEQI-KHFEETGKHTFEFGYEESNGYMVKPFTRDKDAIQAVLAIAEVALVSKVEGGSLLEDLEQIYADFGYYKEDLVSLTLSGKDGSRRIKEITSSFREQLPTSMGGFPVERAEDYLRSETTWIATGKTEAIHLPTADVIKCYFEDGSWFCLRPSGTEPKIKFYFSIRGENKEESTAKLEKVKADL 570
>gi|163789800|ref|ZP_02184237.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Carnobacterium sp. AT7] >gi|159875022|gb|EDP69089.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Carnobacterium sp. AT7] (575 aa)
Score = 639, Expect = 2.0e-64, Identities = 163/506 (32%), Positives = 285/506 (56%)
 Q:  22 AWLESNRISNKYKELILKMNEE---------EIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARW---LLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLIS-----YFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHY--LTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI--------RWNE---------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIY 527
      +W E+ ++  + +L +++ E     ++ F Y+ L FGTAG+R +G G N++N +T +Q +EG+AR+  L ++   V +A+D+R + +AM AKTL + GI F+++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ+  EA+ +  +  + +++    DL+S    + +  Y E   +N + ++ K  ++ T HGT    LK+ G+E+I L +Q  DP+F+  + NPE+ +F+ ++K ++ A++++ DPD+DRL + V+ ++ HY LTGNQ+ + HY+LT ++     V+ + VS+  +IAE +N ++  TGFK++ ++ ++    F+ GFEE+ G L S  RDKD QA L EV   + TL D L +IF +G + +T+S ++ +  E+++ M KF   ++ G+E+ +    R +     PA L++ L ++ W+ R SGTEPK K Y
 S:   2 SWRETYQLWENFNDLEMELKNELKSLKDDSDTLEDAF-YAPLEFGTAGMRGIIGAGVNRMNAYTVRQATEGLARFMDSLGDETKKRGVAIAYDSRHKSPEFAMEAAKTLGAHGIPAFVFE--SLRPTPELSFAVRHLNAFAGIMITASHNPAAYNGYKVYGEDGGQMPPKEADALTEYVRSVENMLEIEVLSKEDLLSKGLLTMIGEDVDSEYLENVKSVTVNPALVKEMSKEMKLVYTPLHGTGKMIGEKALKNAGFESIYLVPEQAEADPDFSTVKSPNPEEPGAFEYAIKLGKEIDADVLVATDPDADRLGIAVK-TSEGHYEVLTGNQIASLMLHYLLTAQQEAGTLPANGVVLKSIVSSELPTQIAESFNVQMVDVLTGFKFIAEKIKQYETDGSKTFLFGFEESYGYLVSPFVRDKDAIQALVLIAEVAAYYKQKGDTLYDGLKQIFHNYGHYKEKTISISMQGITGAEKIKALMVKFREESPEEFAGIEVAYVEDFSISKRRLADGTVEEIDLPPADVLKYTLVDNSWIAIRPSGTEPKIKFY 547
>gi|89097697|ref|ZP_01170585.1| phosphomannomutase [Bacillus sp. NRRL B-14911] >gi|89087556|gb|EAR66669.1| phosphomannomutase [Bacillus sp. NRRL B-14911] (623 aa)
Score = 637, Expect = 3.5e-64, Identities = 167/544 (30%), Positives = 293/544 (53%)
 Q:   6 EKNPSSMHANVNPLSKAWL-ESNRISNKYKELI-LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPN-----MDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHI--DKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFAN-----------VKNKDIL-GLEIKGIRWNEP-----AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEF 549
      E+ P   +  ++ WL +N S+ +EL L++++ ++ F Y L FGT G+R +GPGTN++N++T ++ + G+A ++  +    +A+D+R + +AM AKTL + GI+ +++ N ++ TP +S++VR   A ++ TASHNP Y G+KVY  G Q+  A+ ++ + E + +       LI+  + + ++Y E    N + + + V+ T HGTA  + +L ++ Y ++  +Q VPDP F+  + NPE+ A+F+L++K  + A++++ DPD+DRL + V+ + ++ LTGNQ G I HY+L KK  T   ++ T V++  +IAE ++ +V  TGFK++ ++N   +  F+ G+EE+ G L D RDKD QAA LA E    + +L D L I++E+G +   S ++   E +QE + F       ++ +D L GL    EP   + +++ E+ W+ R SGTEPK K Y+ +   E  + L L++EF
 S:  32 ERQPGGKEMDWKQKAEKWLGYANMDSSLQQELAELRLDDSRMEDAF-YKDLEFGTGGMRGEIGPGTNRMNIYTVRKAAAGLASYIETYGAEAKKRGAAIAYDSRYMSKEFAMETAKTLATRGIRAYVF--NGLRPTPELSFAVRYLQAFAGVVITASHNPPEYNGYKVYGEDGAQLPPESADIVIEKVNEIENELLIEAAEEETLLEQGLITMIGEEVDQAYQEKLKTISENPALGSETDIKVVFTPLHGTAGKPVQDILAAMDYRHVYTVEEQAVPDPGFSTVKSPNPEEHAAFELAIKLGNEVGADLLIATDPDADRLGIAVKDDRGEYTVLTGNQTGAILLHYILNEKKAKGTLPSNGAMLKTIVTSELGAKIAESHDVEVMDVLTGFKFIAEKINAFYKENSYKFLFGYEESYGYLIGDFARDKDAVQAALLATEACAFYKKKGMSLYDALMAIYKEYGYYLEGLRSLTLKGKQGAELIQETLASFRRDPIESLGEWKVLRMEDYLTGLAKPATGEEEPIGLPKSNVIKYLFEDGSWICLRPSGTEPKIKFYFGVNSTGLEESREKLAKLENEF 606
>gi|91217901|ref|ZP_01254855.1| putative phosphoglucomutase [Psychroflexus torquis ATCC 700755] >gi|91183994|gb|EAS70383.1| putative phosphoglucomutase [Psychroflexus torquis ATCC 700755] (571 aa)
Score = 635, Expect = 5.6e-64, Identities = 171/533 (32%), Positives = 291/533 (54%)
 Q:  20 SKAWLES--NRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLN--KKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCL-INTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-----------KGIRWNE-------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYG--ETKEICDQILKALKDEFEYM 552
      +K WL  ++ +NK + ++  E +++ F + L FGT G+R MG GT++IN +T + ++G++ ++ +    V++A D R N+ +A +A  ++ GI+ +++ E ++ TP++SYSVR G  I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ++ + +I+S +    D +  DLI  DD++ ++Y + +  + N   +KN + T+ HGT+  +P LL++ GY N+ L + Q PDP F  + NPE+ + L+LK A + ++++ +G DPD DRL + VR+ K +  L GNQ ++ T Y+L  K   ++ F+ ST VST + + E Y K  + TGFKW+ ++ K  +D++ G EE+ G + D RDKD  A L E+  L + ++ + L +I+ E G +  VS   +  +E++ KM + N  K+I G E+      K ++ +E    + L +Y EN  V R SGTEPK K Y +  +TK  ++I  L + E++
 S:   8 AKEWLTETFDKTTNKEVQDLMDSKSELLEESF-FQDLGFGTGGMRGIMGVGTSRINKYTLGKNTQGISNYMKSVFPDEKLKVVIAFDCRHNSMEFAHQVAGVFSANGIQAYIFPE--LRPTPLLSYSVRHLGCQCGIMLTASHNPPEYNGYKVYWEDGGQLVPPQDLDIISEI-NALNFSDINFESQSDLIEVLDDSVEKAYLKKAVENVNFNLPAESKKNLNITFTSLHGTSITTVPQLLENAGYPNLNLVSSQSEPDPEFPTVKSPNPEEPDALKLALKLANEKKSDLAIGTDPDGDRLGIAVRNRKGELTLLNGNQTMVLMTWYLLEKVKESNSLKESHFIASTIVSTPLMRVLTEAYGVKYMESLTGFKWIA-KLIKDNPTLDYIGGGEESFGYMVGDFVRDKDANTAILLVCEMAAELKSKGSSIYEQLIDIYIEHGFFKEHLVSLVKSGIEGAKEIKAKMIELRNNPPKEINGEEVVLIEDYQTSIAKNMQSHETHNINLPKSNVLIYYTENGTKVAARPSGTEPKIKFYISVNSTLKTKNDFEEIDSELSSKIEHI 565
>gi|154490834|ref|ZP_02030775.1| hypothetical protein PARMER_00751 [Parabacteroides merdae ATCC 43184] >gi|154088582|gb|EDN87626.1| hypothetical protein PARMER_00751 [Parabacteroides merdae ATCC 43184] (582 aa)
Score = 633, Expect = 8.6e-64, Identities = 155/487 (31%), Positives = 268/487 (55%)
 Q:  51 YSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSN---PTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYF-EASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN----KKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF-------------------ANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEI 537
      Y L FGT G+R MG G+N++N++T  ++G++ +L + ++   V++ HD R N+ +A + A  ++ GIKV+L+++ ++ TP +SY++R+ G + II TASHNPK Y G+K Y  G Q++    ++ + + +  + + N +LI   I E Y + +  L  +I R + ++ T HGT  +P LK+ G+ NII  +Q V  +F  + NPE+ A+ L+++ A++ A ++L DPD+DR+  V++ + +W L GNQ ++F +Y++T   K +  ++V T V+T I IAEK  +V+  TGFKW+ + M K+ K +++ G EE+ G L D RDKD  A A+ E+   DQ T+  L I+ ++G  + +S  + + EE++ M F          A++K KD + E  +   + L+++ E+  V R SGTEPK K Y E++ + K +
 S:  47 YKDLEFGTGGLRGIMGVGSNRMNIYTVGAATQGLSNYLKKEFADLDQIKVVIGHDCRNNSRKFAEISADIFSANGIKVYLFED--LRPTPEMSYTIRKLGCQSGIILTASHNPKEYNGYKAYWDDGAQMIAPHDKNTIAEVNKIRNASEIKFKGNKELIEIIGKEIDEQYINDLTKISLSPESIARHHDMKIVYTPIHGTGVTVIPPTLKAFGFTNIIHVPEQDVVSGDFPTVVSPNPEEPAALALAVEKAKETDAELVLASDPDADRVGAAVKNNEGEWVLLNGNQTALMFVYYLITRWKELGKINGKEYIVKTIVTTELIRTIAEKNGVEVYDVYTGFKWIADVMKKNEGKKNYIGGGEESYGFLCEDFVRDKDAVSACAILAEIAAWAKDQGITMYQLLQNIYVQYGFSKEKGISVVKKGKSGAEEIEAMMKHFRENPLQEIAGSKVTLFYDYASLKGKDYVENETLTLDMPTTSNVLQYFTEDGTKVSIRPSGTEPKIKFYCEVHSKVKSL 559
>gi|167405315|ref|ZP_02310073.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Listeria monocytogenes FSL J2-003] (576 aa)
Score = 633, Expect = 1.1e-63, Identities = 159/529 (30%), Positives = 297/529 (56%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLI------SYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID---KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIE-----------SLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE-------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEF 549
      + W+ ++++ + ++ + M NE+E++ F Y + FGTAG+R +G GTN++N++T ++ S G+A+++      +++A+D R + +A  A L  G+K +++ + ++ TP +S++VR    I+ TASHNP Y G+K+Y  GGQ+ + A+ ++ +  + I +V  N +L+     + +  Y E   ++N + +++ + ++ T HGT    L+S+G+ +I+  +Q V DP+F  + NPE++ +F L+++Y +K+ +I++G DPD+DRL V VR+ + ++ L+GNQ+G I HY+L KK     V+ + V++N  IA+ Y A++  TGFK++ ++ KH +  + F G+EE+ G +   RDKD QA   EV +  + +L++ L++I+ +FG + + VS +      + +++E++  M F  + +D L E  I  +    A ++ Y E+ W  R SGTEPK K Y+ I GE+KE   L+ +K + 
 S:   8 QKWVANDKLDSTLRKQLTNMETNEKELEDSF-YRNMEFGTAGMRGVLGAGTNRMNIYTIRKASLGLAQFVAENGEEAKKRGIVIAYDPRHMSREFAFESAAVLGHHGVKSYVF--DALRPTPELSFAVRHLNAFGGIVITASHNPPEYNGYKIYGEDGGQMPPTGASAVIEYINAVEDIF-SVEVANQELLIENGLLEVISEKVDRPYLEKLKEVIVNKELVQERGEDLKIVFTPLHGTGGILGVPALESVGFTSIVKVDEQFVNDPDFGTVKSPNPENREAFLLAIEYGKKFGGDILVGTDPDADRLGVAVRNADGEYEVLSGNQIGAIILHYLLKQKKAQNELPANAAVLKSIVTSNLGTEIAKHYGAEMIEVLTGFKFIAEQI-KHFEETGRHTFEFGYEESNGYMVKPFTRDKDAIQAVLAIAEVALVSKVEGGSLLEDLEQIYADFGYYKEDLVSLTLSGKDGSRRIKEITSSFREQLPTSMGGFPVERAEDYLRSETTWIATGKTEAIHLPTADVIKCYFEDGSWFCLRPSGTEPKIKFYFSIRGESKEESTAKLEKVKADL 570
>gi|125718025|ref|YP_001035158.1| phosphoglucomutase [Streptococcus sanguinis SK36] >gi|125497942|gb|ABN44608.1| Phosphoglucomutase [Streptococcus sanguinis SK36] (572 aa)
Score = 632, Expect = 1.2e-63, Identities = 165/534 (30%), Positives = 287/534 (53%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNP----TVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR-----------------WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      K WL+  + + ++ + M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+AR L+ +K +   V +A+D+R + +A  A L  GIK ++++  ++ TP +S++VR G A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+  +A+ +  +   P  + D    LI  D I  Y +   IN + + K+ ++ T HGT    L  G++++ +  Q V DP+F+  + NPE +A+F L+ +  K A++++ DPD+DR+ V V K+ + L+GNQ+G I  Y+L  K  T   + + VST+ + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + +++GFEE+ G L   RDKD QA + E+   + TL D ++EI++E+G + +T+S + ++ E+++ M KF +  K+   I            P+ L++ L + W+ R SGTEPK K Y + G++ E   + A++ E  ++
 S:   8 KKWLDYAELPDYLRQDLNSMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGLIGAGTNRINIYVVRQATEGLAR-LIEEKGDEFKKRGVAIAYDSRHFSPEFAFESAAVLAKHGIKSYVFE--SLRPTPELSFAVRHLGTFAGIMITASHNPAPFNGYKVYGEDGGQMPPHDADALTDYIRAIENPFAIEVADVEAEKASGLIEVIGDAIDAEYLKEVKDVNINEKLIDEYGKDMKIVYTPLHGTGEMLARRALAQAGFDSVEVVEAQAVADPDFSTVKSPNPESQAAFALAEELGRKVGADVLVATDPDADRVGVEVLQKDGSYLNLSGNQIGAIMAKYILEAHKSAGTLPANAALCKSIVSTDLVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMMGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLVVAELAAYYRSRGLTLADGIEEIYKEYGYFAEKTISVTLSGVDGAEQIKAIMAKFRDNAPKEFNATAISVTEDFKAQTSTAADGTVTALTTPPSDVLKYTLADGSWIAVRPSGTEPKIKFYIAVVGDSNEDAQAKIAAIEAEINDFIK 572
>gi|187777397|ref|ZP_02993870.1| hypothetical protein CLOSPO_00953 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] >gi|187774325|gb|EDU38127.1| hypothetical protein CLOSPO_00953 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] (573 aa)
Score = 632, Expect = 1.2e-63, Identities = 175/528 (33%), Positives = 295/528 (55%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKK---SNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEI------VSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWV-GNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE---------------IKGIRWNEP-----AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      K WL+++ I  K+ + ++ NE+EI+ F Y +L FGTAG+R +G GTN++N++  ++++G+A ++ K  +N V +A D R + +A  A L  GIK +L+++ ++ TP +S++VR+  A I+ TASHNPK+Y G+KVY  G Q+L  AN I   +  + +TI +   + L++  + I  Y E   I +I  K+ VI T +GT + + +LK G+ NII+ +Q PDP+FT   NPED +F +  ++ A +++ DPD DRLA+ V+ KN ++  GNQ G I +Y+++N   K K  +V + V+ +  I E+Y + +  TGFK + G  N  + +F+ G+EE+IG +   RDKDG ++ L E    + KTL+D L+EI+E+ G + + +S +E + K+ +  M+ +   K+I G +        IK R +P   + L ++L++ W  R SGTEPK K+Y  GE+ + ++ +KA++ E
 S:   8 KEWLDNDYIDEDTKKELKEIINNEKEIEDRF-YKELEFGTAGLRGKIGAGTNRMNIYNISKVTQGLANYIKEKGEEYTNRGVAIAFDCRHYSKEFAKTAALVLAGNGIKSYLFED--LRPTPELSFAVRKLNTAAGIVITASHNPKDYNGYKVYWEDGAQVLSQIANGITEKIKSIGKFSDIKTISEEEALKS-GLLNILGEDIDFEYIEKVKSLSIREDI--DKDIKVIYTPLNGTGNIPVRRVLKERGFTNIIVVPEQENPDPDFTTVGYPNPEDTKAFKYAENLGKEVGAELLIATDPDCDRLAIEVKDKNGEYLAFNGNQTGAILINYIVSNMKEMGKLPKGAAIVKSIVTGDLGKVIGEEYGVETYEALTGFKNICGKIPNLKEEGKEFIFGYEESIGYVTGTFVRDKDGVSSSMLLCEAAAYYKTKGKTLIDVLNEIYEKHGYYREKQISLILEGIEGKKRIDRMMESYRKSFPKEIAGAKLLTYIDYQDRIEYDIIKNDR--KPCRIPRSNVLRFFLDDGSWYAVRPSGTEPKIKLYVYTKGESIKAAEEKIKAIEKE 564
>gi|168183697|ref|ZP_02618361.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum Bf] >gi|182673169|gb|EDT85130.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum Bf] (573 aa)
Score = 632, Expect = 1.4e-63, Identities = 175/528 (33%), Positives = 294/528 (55%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKS---NPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEI------VSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWV-GNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE---------------IKGIRWNEP-----AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      K WL+++ I  K+ + ++ NE+EI+ F Y +L FGTAG+R +G GTN++N++  ++++G+A ++ K   N V +A D R + +A  A L  GIK +L+++ ++ TP +S++VR+  A I+ TASHNPK+Y G+KVY  G Q+L  AN I   +  + +TI +   + L++  + I  Y E   I +I  K+ VI T +GT + + +LK G+ NII+ +Q PDP+FT   NPED +F +  +K A +++ DPD DRLA+ V+ KN ++  GNQ G I +Y+++N   K K  +V + V+ +  I E+Y + +  TGFK + G  N  + +F+ G+EE+IG +   RDKDG ++ L E    + KTL+D L+EI+E+ G + + +S +E + K+ +  M+ +   K+I G +        IK R +P   + L ++L++ W  R SGTEPK K+Y  G++ + ++ +KA++ E
 S:   8 KEWLDNDYIDEDIKKELKEIINNEKEIEDRF-YKELEFGTAGLRGKIGAGTNRMNIYNISKVTQGLADYITEKGGEYINRGVAIAFDCRHYSKEFAKTAALVLAGNGIKSYLFED--LRPTPELSFAVRKLNTAAGIVITASHNPKDYNGYKVYWEDGAQVLSQIANGITEKIKSIGKFSDVKTISEEKALKS-GLLNILGEDIDFEYIERVKSLSIREDI--DKDIKVIYTPLNGTGNIPVRRVLKERGFTNIIVVPEQENPDPDFTTVGYPNPEDTKAFRYAENLGKKVDAELLIATDPDCDRLAIEVKDKNGEYLAFNGNQTGAILINYIVSNMKEMGKLPKGAAIVKSIVTGDLGKVIGEEYGVETYEALTGFKNICGKIPNLKEEGKEFIFGYEESIGYVTGTFVRDKDGVSSSMLLCEAAAYYKTKGKTLIDVLNEIYEKHGYYREKQISLILEGIEGKKRIDRMMESYRKSFPKEIAGAKLLTYIDYQDRIEYDIIKNDR--KPCKIPRSNVLRFFLDDGSWYAVRPSGTEPKIKLYVYTKGKSIKAAEEKIKAIEKE 564
>gi|168181086|ref|ZP_02615750.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum NCTC 2916] >gi|182668072|gb|EDT80051.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum NCTC 2916] (573 aa)
Score = 631, Expect = 1.5e-63, Identities = 175/528 (33%), Positives = 294/528 (55%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKS---NPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEI------VSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWV-GNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE---------------IKGIRWNEP-----AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      K WL+++ I  K+ + ++ NE+EI+ F Y +L FGTAG+R +G GTN++N++  ++++G+A ++ K   N V +A D R + +A  A L  GIK +L+++ ++ TP +S++VR+  A I+ TASHNPK+Y G+KVY  G Q+L  AN I   +  + +TI +   + L++  + I  Y E   I +I  K+ VI T +GT + + +LK G+ NII+ +Q PDP+FT   NPED +F +  +K A +++ DPD DRLA+ V+ KN ++  GNQ G I +Y+++N   K K  +V + V+ +  I E+Y + +  TGFK + G  N  + +F+ G+EE+IG +   RDKDG ++ L E    + KTL+D L+EI+E+ G + + +S +E + K+ +  M+ +   K+I G +        IK R +P   + L ++L++ W  R SGTEPK K+Y  G++ + ++ +KA++ E
 S:   8 KEWLDNDYIDEDIKKELKEIINNEKEIEDRF-YKELEFGTAGLRGKIGAGTNRMNIYNISKVTQGLADYITEKGEEYINRGVAIAFDCRHYSKEFAKTAALVLAGNGIKSYLFED--LRPTPELSFAVRKLNTAAGIVITASHNPKDYNGYKVYWEDGAQVLSKIANGITEKIKSIGKFSDIKTISEEKALKS-GLLNILGEDIDFEYIERVKSLSIREDI--DKDIKVIYTPLNGTGNIPVRRVLKERGFTNIIVVPEQENPDPDFTTVGYPNPEDTKAFRYAENLGKKVDAELLIATDPDCDRLAIEVKDKNGEYLAFNGNQTGAILINYIVSNMKEMGKLPKGAAIVKSIVTGDLGKVIGEEYGVETYEALTGFKNICGKIPNLKEEGKEFIFGYEESIGYVTGTFVRDKDGVSSSMLLCEAAAYYRTKGKTLIDVLNEIYEKHGYYREKQISLILEGIEGKKRIDRMMESYRKSFPKEIAGAKLLTYIDYQDRIEYDIIKNDR--KPCKIPRSNVLRFFLDDGSWYAVRPSGTEPKIKLYVYTKGKSIKAAEEKIKAIEKE 564
>gi|148381556|ref|YP_001256097.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|153932578|ref|YP_001385933.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|153936275|ref|YP_001389340.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum A str. Hall] >gi|148291040|emb|CAL85177.1| putative phosphoglucomutase/phosphomannomutase [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|152928622|gb|ABS34122.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|152932189|gb|ABS37688.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum A str. Hall] (573 aa)
Score = 631, Expect = 1.5e-63, Identities = 175/528 (33%), Positives = 294/528 (55%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKS---NPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEI------VSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWV-GNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE---------------IKGIRWNEP-----AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      K WL+++ I  K+ + ++ NE+EI+ F Y +L FGTAG+R +G GTN++N++  ++++G+A ++ K   N V +A D R + +A  A L  GIK +L+++ ++ TP +S++VR+  A I+ TASHNPK+Y G+KVY  G Q+L  AN I   +  + +TI +   + L++  + I  Y E   I +I  K+ VI T +GT + + +LK G+ NII+ +Q PDP+FT   NPED +F +  +K A +++ DPD DRLA+ V+ KN ++  GNQ G I +Y+++N   K K  +V + V+ +  I E+Y + +  TGFK + G  N  + +F+ G+EE+IG +   RDKDG ++ L E    + KTL+D L+EI+E+ G + + +S +E + K+ +  M+ +   K+I G +        IK R +P   + L ++L++ W  R SGTEPK K+Y  G++ + ++ +KA++ E
 S:   8 KEWLDNDYIDEDIKKELKEIINNEKEIEDRF-YKELEFGTAGLRGKIGAGTNRMNIYNISKVTQGLADYITEKGEEYINRGVAIAFDCRHYSKEFAKTAALVLAGNGIKSYLFED--LRPTPELSFAVRKLNTAAGIVITASHNPKDYNGYKVYWEDGAQVLSKIANGITEKIKSIGKFSDIKTISEEKALKS-GLLNILGEDIDFEYIERVKSLSIREDI--DKDIKVIYTPLNGTGNIPVRRVLKERGFTNIIVVPEQENPDPDFTTVGYPNPEDTKAFRYAENLGKKVDAELLIATDPDCDRLAIEVKDKNGEYLAFNGNQTGAILINYIVSNMKEMGKLPKGAAIVKSIVTGDLGKVIGEEYGVETYEALTGFKNICGKIPNLKEEGKEFIFGYEESIGYVTGTFVRDKDGVSSSMLLCEAAAYYKTKGKTLIDVLNEIYEKHGYYREKQISLILEGIEGKKRIDRMMESYRKSFPKEIAGAKLLTYIDYQDRIEYDIIKNDR--KPCKIPRSNVLRFFLDDGSWYAVRPSGTEPKIKLYVYTKGKSIKAAEEKIKAIEKE 564
>gi|153939481|ref|YP_001392975.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum F str. Langeland] >gi|152935377|gb|ABS40875.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum F str. Langeland] (573 aa)
Score = 631, Expect = 1.8e-63, Identities = 175/528 (33%), Positives = 294/528 (55%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKS---NPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEI------VSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWV-GNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE---------------IKGIRWNEP-----AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      K WL+++ I  K+ + ++ NE+EI+ F Y +L FGTAG+R +G GTN++N++  ++++G+A ++ K   N V +A D R + +A  A L  GIK +L+++ ++ TP +S++VR+  A I+ TASHNPK+Y G+KVY  G Q+L  AN I   +  + +TI +   + L++  + I  Y E   I +I  K+ VI T +GT + + +LK G+ NII+ +Q PDP+FT   NPED +F +  +K A +++ DPD DRLA+ V+ KN ++  GNQ G I +Y+++N   K K  +V + V+ +  I E+Y + +  TGFK + G  N  + +F+ G+EE+IG +   RDKDG ++ L E    + KTL+D L+EI+E+ G + + +S +E + K+ +  M+ +   K+I G +        IK R +P   + L ++L++ W  R SGTEPK K+Y  G++ + ++ +KA++ E
 S:   8 KEWLDNDYIDEDIKKELKEIINNEKEIEDRF-YKELEFGTAGLRGKIGAGTNRMNIYNISKVTQGLADYITEKGEEYINRGVAIAFDCRHYSKEFAKTAALVLAGNGIKSYLFED--LRPTPELSFAVRKLNTAAGIVITASHNPKDYNGYKVYWEDGAQVLTQIANGITEKIKSIGKFSDIKTISEEKALKS-GLLNILGEDIDFEYIERVKSLSIREDI--DKDIKVIYTPLNGTGNIPVRRVLKERGFTNIIVVPEQENPDPDFTTVGYPNPEDTKAFRYAENLGKKVDAELLIATDPDCDRLAIEVKDKNGEYLAFNGNQTGAILINYIVSNMKEMGKLPKGAAIVKSIVTGDLGKVIGEEYGVETYEALTGFKNICGKIPNLKEEGKEFIFGYEESIGYVTGTFVRDKDGVSSSMLLCEAAAYYKTKGKTLIDVLNEIYEKHGYYREKQISLILEGIEGKKRIDRMMESYRKSFPKEIAGAKLLTYIDYQDRIEYDIIKNDR--KPCRIPRSNVLRFFLDDGSWYAVRPSGTEPKIKLYVYTKGKSIKAAEEKIKAIEKE 564
>gi|184154826|ref|YP_001843166.1| phosphoglucomutase [Lactobacillus fermentum IFO 3956] >gi|183226170|dbj|BAG26686.1| phosphoglucomutase [Lactobacillus fermentum IFO 3956] (574 aa)
Score = 630, Expect = 2.1e-63, Identities = 161/522 (30%), Positives = 277/522 (53%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTII-----DNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVL-TNKKFDKTP---FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI----------------RWNEP-AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQIL 542
      + WL +++  KE ++ M++++ +  Y LSFGTAG+R MGPG N++NV+T +Q + G+A+ + +     V +++D+R N+ +A  A+ L + GIK ++Y + ++ TP +S++VR   A I+ TASHNPK Y G+K+Y  GGQ+  E++ +  + + + +   D    L   + + ++Y    +N+++ + K+  + T  GT    LK G+ N L ++ P+ +F  N NPE  +F +  +K A+I++ DPD+DRL  VR N ++ LTGNQ+ + HY+L NK+  P   V + VSTN+ +IA+ Y  +  TGFKW+ ++++++ K + F+ GFEE+ G L   RDKD Q  L EV   +E TL D + E+F ++G + +T+S   +  ++  M KF   +D G++I+         +  P + L + L ++ W+ R SGTEPK K Y  G + + +Q L
 S:   8 QEWLNQDQLEPALKEQLVAMDDDQEKEDAFYGPLSFGTAGMRGLMGPGINRMNVYTVRQATAGLAKLMTSLGEETMARGVAISYDSRNNSRLFAHEAARVLGAQGIKTYIY--DDLRPTPELSFAVRHLHTYAGIMITASHNPKEYNGYKIYGEDGGQMPPKESDMMTGYIRQIEDLFNIELADEEELKAQGLEVVIGEEVDQAYLANVKTVTVNSDLATEFGKDMKFVYTPLCGTGRMLGERALKQAGFTNYELVEEEAAPNGDFPGLKNPNPEFPEAFVRATALGKKVDADILIATDPDADRLGCAVRQPNGEYQLLTGNQIAAVLLHYILEANKQAGTLPDNAAAVKSIVSTNFATKIAQSYGVTMVNVLTGFKWIADQIHQYETKHNHTFMFGFEESYGYLIKPFVRDKDAIQTLVLLAEVAAYYRSREMTLFDGVQELFTKYGYFKEKTISTTYAGVQGPAKIAALMKKFREEAPQDFAGVKIEETEDFAKDTKTLADGTVEKLGMPNSNVLRYVLADETWIAIRPSGTEPKLKFYIGTAGSSNQEANQKL 561
>gi|86142824|ref|ZP_01061263.1| phosphoglucomutase phosphomannomutase [Flavobacterium sp. MED217] >gi|85830856|gb|EAQ49314.1| phosphoglucomutase phosphomannomutase [Leeuwenhoekiella blandensis MED217] (572 aa)
Score = 630, Expect = 2.2e-63, Identities = 164/528 (31%), Positives = 286/528 (54%)
 Q:  12 MHANVNPLSKAWLESNRISNKYKEL--ILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK--KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKN-FPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVL----TNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALE------------------WYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICD 539
      M++ +  +KAWL S  S  E+ ++ N +E+++ F Y L FGT G+R MG GTN+IN +T + ++G++ +L    P V +A+D R N+  A V+A  ++ IKVFL+ + ++ TP +S++V+    I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ++ + +EIV+ +    N ++  + I+Y D + +++ EAS +   + + ++  ++ T HGT+  +P +L+ GY+N+ + +Q P+ NF  + NPE+ + ++L+ AE+ A+I++G DPD DRL + VR +K K  L GNQ ++ T ++L  +N K   F+ ST VST +D +AE Y +   TGFKW+  + H ++ +F+ G EE+ G + D RDKD  A LA E+ T  + +  L +++ + G + + S  + ++ EE+++ M     I G ++ I   +++L+         ++ +  + R SGTEPK K Y + E K + D
 S:   1 MNSEIIEKAKAWLSSTFDSATQNEVQKLIDANADELNESF-YKNLEFGTGGMRGIMGVGTNRINKYTLGKNTQGLSNYLKEAFPGETPKVAIAYDCRNNSKELAQVVADVFSANDIKVFLFSD--LRPTPELSFAVKHLDCHCGIVLTASHNPPEYNGYKVYWQDGGQLVPPQDSEIVAEIESLDYDAVN-FSAKKEHITYIDKDVDQAFIEASLKNGSFAELDKHRDDVTIVFTPLHGTSVTIIPEVLEGAGYKNVHIVEEQRTPNGNFPTVKSPNPEEPEALKMALELAEEKNADIVIGTDPDCDRLGIAVRNNKGKLQLLNGNQTMVVMTDFLLDLYFSNNKPKGNEFIGSTIVSTPMMDVLAESYGVECKLGLTGFKWIAKMIKDHPNQ-NFIGGGEESFGYMVGDFVRDKDAVTATLLACEIVTKAKSEGASFFKKLQDLYVKHGFYKEDLTSLVKKGISGAEEIKQTMIDLRENPLTTINGEQVVQIDDYASSKSLKTTTGTSVDIDIPKSNVLIYHTDQGSRIAARPSGTEPKIKFYISVNDEAKSLED 551
>gi|88711983|ref|ZP_01106070.1| phosphoglucomutase phosphomannomutase [Flavobacteriales bacterium HTCC2170] >gi|88709389|gb|EAR01622.1| phosphoglucomutase phosphomannomutase [Flavobacteriales bacterium HTCC2170] (569 aa)
Score = 630, Expect = 2.3e-63, Identities = 174/534 (32%), Positives = 292/534 (54%)
 Q:  20 SKAWLES---NRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNP----TVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYR--QKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK---FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQA------------------LEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYML 553
      +K+WL   + + + + L+  EE D++ Y + FGT G+R MG GTN+IN +T + ++G++ ++ KK+ P   V++A+D R N++ A +A+ L++ IKVFL+ E ++ TP +S++VR G A I+ TASHNP Y G+KVY  GGQI+ + +I+S +    + + N +LI  D + E++ AS  +IN N   + +F ++ T+ HGT+  +P +LK GY N+ + +Q PD NF  + NPE+ + +++K A+  A++++G DPDSDRL + VR+ + +  L GNQ ++ T ++L +K    F+ ST VST + +A+ Y +   TGFKW+ +M K  + FV G EE+ G + D RDKD  A LA E+   + +  L + + ++G + + VS  + ++ EE+++ M F   K+I G +++ I  + + A         L + E+  + R SGTEPK K Y+ + G  E  I K + E E L
 S:   8 AKSWLTDFFDDEVQVEIQNLMANDPEELKDRF--YKNMEFGTGGMRGLMGVGTNRINKYTLGKSTQGLSNYI--KKACPGEEHKVVIAYDCRHNSNTLARTVAEVLSANDIKVFLFSE--LRTTPELSFAVRHLGCHAGIVLTASHNPPEYNGYKVYWTDGGQIVPPQDGDIISEI-NGLAYEEIKFDANEELIEIIDTEVDEAFMNAS---VINGNFNAAGKDDFKIVFTSLHGTSITAIPEVLKRAGYNNVSIVEEQAKPDGNFPTVESPNPEEPEALSMAIKQAKDIGADMVVGTDPDSDRLGIAVRNLEGEMEILNGNQTMMLMTKFLLDQRKAKGMQGNEFIASTIVSTPMMLSLAKAYKVECKVALTGFKWIA-KMIKDFPEQFFVGGGEESFGFMVGDFVRDKDAVTATLLACEIAAAAKAKGSSFYKELIQCYVDYGFYMEKLVSMTKKGISGAEEIKQMMVDFRENPIKEIDGSKVEWIHDYDTSVATNLLNGKTETISVPKSNVLIYTTEDGTRMAARPSGTEPKIKFYFSVNGNLNETGSFIAK--RSELENKL 559
>gi|167749133|ref|ZP_02421260.1| hypothetical protein EUBSIR_00077 [Eubacterium siraeum DSM 15702] >gi|167657906|gb|EDS02036.1| hypothetical protein EUBSIR_00077 [Eubacterium siraeum DSM 15702] (572 aa)
Score = 629, Expect = 2.7e-63, Identities = 167/523 (31%), Positives = 276/523 (52%)
 Q:  14 ANVNPLSKAWLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK-KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDL------ISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNE---MNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKG-------IRWN-----------EPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      AN  L  WLE    K + +K +EEI+ F Y L FGT G+R +G GTN++NV+T + ++G+A +L N KS+ V VA+D+R+ +D +A  A  + GI  +Y E + TP++S++VR G DA II TASHNP Y G+KVY  G Q+  A +I+ + E  I +V + + +    I Y  + + Y   + I+ + +  V+ T +G + + +LK IG N+++ +Q +PD NFT   NPE K + L L+ + + +++L DPDSDR+ + V  +K+  TGN++G +  Y+  +  T  P V T V+T+ + IA KY ++  TGFK++G +  +  ++ ++ GFEE+ G L   RDKD  A+ L E+   Q +LV  +++ ++G + + ++ E   ++M  MD  N K  + GL++ G    ++ +       + + +YLE++ V R SGTEPK K+YY  G + E
 S:   2 ANTTELYNEWLEKAVKDPDLKTELESVKGKDEEINDRF-YRDLEFGTGGLRGVIGAGTNRMNVYTVGKATQGLANYLKNTGKSDLKVAVAYDSRIKSDVFAKHAASIFAANGITANIYTE--LMPTPMLSWAVRALGCDAGIIVTASHNPAKYNGYKVYGSDGCQVTLEAAEKILGEI-EKLNIFADVKSGDFEQFVNEGKIKYIGQDVIDEYIANVKKQSIHPELCAKSGLKVVYTPLNGAGNKPVRRILKEIGINNVVVVKEQEMPDGNFTTCPYPNPEIKEALHLGLELCKTEKPDLLLATDPDSDRVGIAVPDGDKYVLFTGNEVGAMLLEYICKERTAAGTMPANPVAVKTIVTTDLVKAIAAKYGVELREVLTGFKFIGEQIGFLEAKGEENRYIFGFEESYGYLAGSYVRDKDAVVASMLICEMAAFYRSQGISLVQARAKMYSDYGFYCNKLDTFTFEGETGMKKMNAIMDTLRNEKLDSVAGLKVIGKADYKLSVKTDYESGKTEELTLPKSNVITFYLEDNASVVIRPSGTEPKIKLYYTTVGTSVE 554
>gi|157150644|ref|YP_001450502.1| phosphomannomutase [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] >gi|78100276|gb|ABB20929.1| alpha-phosphoglucomutase [Streptococcus gordonii] >gi|157075438|gb|ABV10121.1| phosphomannomutase [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] (572 aa)
Score = 629, Expect = 2.9e-63, Identities = 159/516 (30%), Positives = 281/516 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR-----------------WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      + W++  + + ++ + M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+AR + +K N   V +A+D+R + +A  A L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+  +A+ + + +   P  + D    LI  + +  Y +   IN + + K+ ++ T HGT    L  G++++ +  Q PDP+F+  + NPE++A+F L+ +  + A++++ DPD+DR+ V V K+ + L+GNQ+G I  Y+L  K  T   + + VST+ + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + +++GFEE+ G L   RDKD QA + E+   + TL D ++EI++E+G + +T+S + ++ E+++ M KF N  K+   I +           P+ L++ L + W+ R SGTEPK K Y + GE+ E
 S:   8 QKWVDFADLPDYLRQDLENMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGLIGAGTNRINIYVVRQATEGLARLIESKGRNEKERGVAIAYDSRHFSPEFAFESAAVLAKHGIKSYVFE--SLRPTPELSFAVRHLNCFAGIMITASHNPAPFNGYKVYGEDGGQMPPHDADALTTYIRAIENPFAVEVADVEAEKASGLIEVIGEAVDVEYLKEVKDVNINPALIEEFGKDMKIVYTPLHGTGEMLARRALAQAGFDSVQVVEAQATPDPDFSTVKSPNPENQAAFALAEELGRQVGADVLVATDPDADRVGVEVLQKDGSYLNLSGNQIGAIMAKYILEAHKNAGTLPDNAALCKSIVSTDLVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMMGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLVVAELAAYYRSRGLTLADGIEEIYKEYGYYAEKTISVTLSGVDGAEQIKAIMAKFRNNAPKEWNATAISVVEDFKAQTSTAADGTVTTLTTPPSDVLKYTLADGSWIAVRPSGTEPKIKFYIAVVGESNE 554
>gi|28210496|ref|NP_781440.1| phosphoglucomutase [Clostridium tetani E88] >gi|28202933|gb|AAO35377.1| phosphoglucomutase [Clostridium tetani E88] (573 aa)
Score = 628, Expect = 3.4e-63, Identities = 175/533 (32%), Positives = 284/533 (53%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKS---NPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTI-----IDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWV-GNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFAN-----------VKNKDI-LGLEIKGIRWNE------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLRS 555
      WL ++  + KE + +K N +EI+ F Y L FGTAG+R + GTN++N +  ++++G+A ++ +   N V +A+D R +D +A  A L + GIK +L+++ ++ TP +SY+VR   + I+ TASHNPK+Y G+KVY  G QILD A +  +  +    I     L+   I + Y E   I +I  K+ ++ T +GT + + +L+  + N+I+ +Q PDP+FT   NPED +F+ + + EK RA+++L DPD DRLAV+ R ++ ++ L GNQ G +  Y++ +K    + P +V + V+ +  + EKY  F + TGFK + G EM +  +F+ G+EE+IG  D +DKDG +A  E    Q KTL+D L++++ EFG +  +S +E + + +  M+ + N      +K DI G EI I  E    + L++ LE+ W  R SGTEPK KIY  G T + + LK ++   L S
 S:  10 WLNNDYFDDVTKEELKSIKDNPKEIEDRF-YKNLEFGTAGLRGKIAAGTNRMNKYIIAKVTQGLANFIAKQGKEVMNRGVAIAYDCRHYSDVFAKTAALVLAANGIKAYLFED--LRPTPELSYTVRRLNTISGIVVTASHNPKDYNGYKVYWEDGAQILDKIAKPVTEEINNIKNFKEIKSISEEEALEKGLLEILGKEIDDEYIEKVKALSIRNDI--DKDIKIVYTPLNGTGNIPVRRVLRERRFTNVIVVPEQENPDPDFTTVGYPNPEDIKAFEYAKRLGEKERADLLLATDPDCDRLAVMARNNRGEFVALNGNQTGAVLIKYLVESKVEKGTLPEKPMIVKSVVTGDMGKVVGEKYGVTTFESLTGFKNICGKEMEMNKKGYNFIFGYEESIGYTAGDFVKDKDGVISAMFLCEAAAYYKTQGKTLIDVLNDMYNEFGYYRENLISLILEGVEGQRRIGRMMEAYRNEFPKIIGDNKLIKYIDIDKGKEIDFITREEKSVEFPKSNVLKFILEDGSWYAIRPSGTEPKIKIYLYSKGHTLKDSEDKLKIMEKTIMEKLNS 571
>gi|170761753|ref|YP_001788961.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] >gi|169408742|gb|ACA57153.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] (573 aa)
Score = 628, Expect = 3.8e-63, Identities = 175/528 (33%), Positives = 296/528 (56%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKK---SNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEI------VSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWV-GNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE---------------IKGIRWNEP-----AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      K WL++ I  K+ + ++ NE+EI+ F Y +L FGTAG+R +G GTN++NV+  ++++G+A ++ +K  +N V +A D R + +A  A L  GIK +L+++ ++ TP +S++VR+  A I+ TASHNPK+Y G+KVY  G Q+L  AN I   ++  + +TI +   + L++  + I  Y E   I +I  K+ VI T +GT + + +L+ G+ NII+ +Q PDP+FT   NPED +F +  +K A +++ DPD DRLA+ V+ KN ++  GNQ G I +Y+++N   K K+ +V + V+ +  I E+Y + +  TGFK + G  N  + +F+ G+EE+IG +   RDKDG ++ L E    + KTL+D L+EI+E+ G + + +S +E + K +  M+ +   K+I G +        IK R +P   + L ++L++ W  R SGTEPK K+Y  G++ + ++ +KA++ E
 S:   8 KQWLDNEYIDEDTKKELKEIMNNEKEIEDRF-YKELEFGTAGLRGKIGAGTNRMNVYNISKVTQGLADYIKDKGEEYTNRGVAIAFDCRHYSKEFAKTAALVLAGNGIKSYLFED--LRPTPELSFAVRKLNTAAGIVITASHNPKDYNGYKVYWEDGAQVLSKIANGITEKIKSINDFSDIKTISEEEALKS-KLLNILGEDIDFEYIEKVKSLSIREDI--DKDIKVIYTPLNGTGNIPVRRVLEERGFTNIIVVPEQENPDPDFTTVGYPNPEDTKAFKYAENLGKKIGAELLIATDPDCDRLAIEVKDKNDEYLAFNGNQTGAILINYIVSNMKEMGKLPKSAAIVKSIVTGDLGKVIGEEYGVETYEALTGFKNICGKIPNLKEEGKEFIFGYEESIGYVTGTFVRDKDGVSSSMLLCEAAAYYKTKGKTLIDVLNEIYEKHGYYREKQISLILEGIEGKNRIDRMMESYRKSFPKEIAGAKLLTYIDYQDRIEYDIIKNDR--KPCKIPRSNVLRFFLDDGSWYAVRPSGTEPKIKLYVYTKGKSIKAAEEKIKAIEKE 564
>gi|170756131|ref|YP_001783254.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum B1 str. Okra] >gi|169121343|gb|ACA45179.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Clostridium botulinum B1 str. Okra] (573 aa)
Score = 627, Expect = 5.1e-63, Identities = 174/528 (32%), Positives = 293/528 (55%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKS---NPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWV-GNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE---------------IKGIRWNEP-----AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      K WL+++ I  K+ + ++ NE+EI+ F Y +L FGTAG+R +G GTN++N++  ++++G+A ++ K   N V +A D R + +A  A L  GIK +L+++ ++ TP +S++VR+  A I+ TASHNPK+Y G+KVY  G Q+L  AN I  +    D + T + +   L++  + I  Y E   I +I  K+ VI T +GT + + +L+ G+ NII+ +Q PDP+FT   NPED +F +  +K A +++ DPD DRLA+ V+ KN ++  GNQ G I +Y+++N   K K  +V + V+ +  I E+Y + +  TGFK + G  N  + +F+ G+EE+IG +   RDKDG ++ L E    + KTL+D L+EI+E+ G + + +S +E + K+ +  M+ +   K+I G +        IK R +P   + L ++L++ W  R SGTEPK K+Y  G++ + ++ +KA++ E
 S:   8 KEWLDNDYIDEDIKKELKEIINNEKEIEDRF-YKELEFGTAGLRGKIGAGTNRMNIYNISKVTQGLADYITEKGEEYINRGVAIAFDCRHYSKEFAKTAALVLAGNGIKSYLFED--LRPTPELSFAVRKLNTAAGIVITASHNPKDYNGYKVYWEDGAQVLTQIANGITEKIKSIGKFSD-IKTMSEEKALKSGLLNILGEDIDFEYIERVKSLSIREDI--DKDIKVIYTPLNGTGNIPVRRVLRERGFTNIIVVPEQENPDPDFTTVGYPNPEDTKAFRYAENLGKKVDAELLIATDPDCDRLAIEVKDKNGEYLAFNGNQTGAILINYIVSNMKEMGKLPKGAAIVKSIVTGDLGKVIGEEYGVETYEALTGFKNICGKIPNLKEEGKEFIFGYEESIGYVTGTFVRDKDGVSSSMLLCEAAAYYKTKGKTLIDVLNEIYEKHGYYREKQISLILEGIEGKKRIDRMMESYRKSFPKEIAGAKLLTYIDYQDRIEYDIIKNDR--KPCRIPRSNVLRFFLDDGSWYAVRPSGTEPKIKLYVYTKGKSIKAAEEKIKAIEKE 564
>gi|150008707|ref|YP_001303450.1| phosphoglucomutase phosphomannomutase [Parabacteroides distasonis ATCC 8503] >gi|149937131|gb|ABR43828.1| phosphoglucomutase phosphomannomutase [Parabacteroides distasonis ATCC 8503] (582 aa)
Score = 626, Expect = 5.7e-63, Identities = 155/496 (31%), Positives = 274/496 (55%)
 Q:  51 YSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSN---PTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYF-EASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN----KKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF-------------------ANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK 546
      Y L FGT G+R MG G+N++N++T  ++G++ +L + ++   V++ HD R N+ +A + A  ++ GIKV+L+++ ++ TP +S+++R+ G + II TASHNPK Y G+K Y  G Q++    ++ + + +  + + N +LI   I + Y E +  L  I R K+ ++ T HGT  +P LK+ G+ NII  +Q V  +F  + NPE+ A+ ++++ A++ A +++ DPD+DR+  V++ + +W L GNQ ++F +Y++T   K +  ++V T V+T I IAE+  +++  TGFKW+ N M ++ K +++ G EE+ G L D RDKD  A + E+   DQ +L  L +I+ E+G  + +S  + + EE++ M KF          + +K KD  E  +   + L+++ E++ V R SGTEPK K Y E++ + K I D++ +A K
 S:  47 YKDLEFGTGGLRGIMGVGSNRMNIYTVGAATQGLSNYLKKEFADLEQIKVVIGHDCRNNSRKFAEISADIFSANGIKVYLFED--LRPTPEMSFAIRKLGCQSGIILTASHNPKEYNGYKAYWDDGAQMIAPHDKNTIAEVNKIRNASEIKFKGNKELIEIIGQAIDDEYIKELTTISLSPEAISRHKDMKIVYTPIHGTGVKLVPAALKAYGFTNIIHVPEQDVVSGDFPTVISPNPEEPAALAMAVEKAKETDAELVMASDPDADRVGAAVKNNEGEWVLLNGNQTALMFVYYLITRWKELGKINGKEYIVKTIVTTETIKTIAERNGVEMYDVYTGFKWIANVMRENESKKNYIGGGEESYGFLCEDFVRDKDAVSACVILAEIAAWAKDQGLSLYQLLQKIYVEYGFSKEKGISVVKKGKSGAEEIEAMMKKFRENPLTEIAGSKVTYFYDYSTLKGKDYAENETVTLDMPTTSNVLQYFTEDNTKVSIRPSGTEPKIKFYCEVHSKVKSI-DELPEAEK 567
>gi|5929887|gb|AAD56627.1|AF165218_2 Pgm [Streptococcus pneumoniae] (572 aa)
Score = 625, Expect = 8.2e-63, Identities = 160/516 (31%), Positives = 280/516 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE---------------------------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      + W++  + + ++ + M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+AR + +K N   V +A+D+R + +A  A L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+  +A+ + + +   P  + D    LI  + +  Y +   IN + + K+ ++ T HGT    L  G++++ +  Q  DP+F+  + NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DR+ V V K+ + L+GNQ+G I  Y+L  K   +  + + VST+ + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + +++GFEE+ G L   RDKD QA + E+   + TL D ++EI++E+G + +T+S + ++ E+++ M KF N  K+     WNE              P+ L++ L + W+ R SGTEPK K Y + GET E
 S:   8 QKWVDFVELPDYLRQDLENMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGLVGAGTNRINIYVVRQATEGLARLIESKGGNEKERGVAIAYDSRHFSPEFAFESAAVLAKHGIKSYVFE--SLRPTPELSFAVRHLNCFAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGEDGGQMPPHDADALTTYIRAIENPFAVEVADVETEKASGLIEVIGEAVDVEYLKEVKDVNINPALIEEFGKDMKIVYTPLHGTGEMLARRALAQAGFDSVQVVEAQATADPDFSTVTSPNPESQAAFALAEELGRQVGADVLVATDPDADRVGVEVLQKDGSYLNLSGNQIGAIMAKYILEAHKNAGTLPENAALCKSIVSTDLVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMMGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLVVAELAAYYRSRGLTLADGIEEIYKEYGYYAEKTISVTLSGVDGAEQIKAIMAKFRNNAPKE----------WNETAITVVEDFKAQTATVADGTVTNLTTPPSDVLKYTLADSSWIAVRPSGTEPKIKFYIAVVGETNE 554
>gi|119953613|ref|YP_945823.1| phosphoglucomutase [Borrelia turicatae 91E135] >gi|119862384|gb|AAX18152.1| phosphoglucomutase [Borrelia turicatae 91E135] (569 aa)
Score = 625, Expect = 8.6e-63, Identities = 170/527 (32%), Positives = 274/527 (51%)
 Q:  24 LESNR-ISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTP---NMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNI-YRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVG---NEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-------------------KGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYG--ETKEICDQILKALKDEFE 550
      LE N+  ++  L+ + NE E+  F Y L FGTAG+R +G GT IN +  + S+G+A ++L  NP V++++D+R + +A  A+  S G+KV++YK  ++ TP +SY+VR+  D I+ TASHN K Y G+KVY  G QI+   I+S + +  + + +   N  I  +D I +Y E    + N  + N + T HGT  + L K  E +++  Q +PDP F   NPE+ +  ++ A++  +I  DPD+DR+ +   KW L GNQ+ I +Y+L+ +K K FV+++F +T +++IA+KYN+ ++RT TGFKW+G  +E+    F G EE+ G L   RDKD F A   ++  L  + T+ YL E+++EFG +  ++  + N   +E M F N  K+ G+ I          K ++   A+++ LEN++ + R SGTE K K Y IY  E K   I+ ++K E E
 S:  16 LEKNKYFKDEAIRLLNENNERELYNRF-YKDLEFGTAGMRGIIGAGTYYINTYNITKASQGIANYILEITQNPKVVISYDSRYFSKNFAYDAAEIFASNGLKVYIYK--NLRPTPQLSYTVRKLDCDLGIMITASHNTKEYNGYKVYWKGGAQIIPPHDTRIISEIKKVSNVKNTLTKEEGINKQAIIELNDEIDIAYIEKINEEFPDFNKKSKNTNLKIAYTPLHGTGGTIIKELFKGSKVE-LLIEQSQIIPDPEFPSVNYPNPEEHTTLSKVIELAKRENCDIAFATDPDADRMGIAFNEDKKWKTLNGNQIACILMNYLLSREKNPKNVFVIASFTTTPMLNKIAKKYNSTLYRTYTGFKWIGHLIDEIKTKEPNKKFTFGCEESYGYLIGTGTRDKDAFSAIKGFCDLMLTLKKNQITIGKYLQEMYKEFGYYEDFIINKSFQGSNGDFLREELMSNFRNEIKKNFAGINIIKKLDYKKLTETDMNGNVYKITKYKHTTNAIKFLLENEIEITIRPSGTESKIKFYVSIYSRYEQKNNIFDIINSIKMEIE 567
>gi|148984841|ref|ZP_01818094.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|149008121|ref|ZP_01831652.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|149021765|ref|ZP_01835772.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|168575954|ref|ZP_02721869.1| phosphomannomutase [Streptococcus pneumoniae MLV-016] >gi|194397272|ref|YP_002038128.1| Phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus pneumoniae G54] >gi|147760427|gb|EDK67405.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|147922863|gb|EDK73979.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|147930001|gb|EDK80988.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|183578280|gb|EDT98808.1| phosphomannomutase [Streptococcus pneumoniae MLV-016] >gi|194356939|gb|ACF55387.1| Phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus pneumoniae G54] (572 aa)
Score = 625, Expect = 8.6e-63, Identities = 158/516 (30%), Positives = 279/516 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR-----------------WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      + W++  + + ++ + M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+AR + +K N   V +A+D+R + +A  A L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+  +A+ + + +   P  + D    LI  + +  Y +   IN + + K+ ++ T HGT    L  G++++ +  Q  DP+F+  + NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DR+ V V K+ + L+GNQ+G I  Y+L  K   +  + + VST+ + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + +++GFEE+ G L   RDKD QA + E+   + TL D ++EI++E+G + +T+S + ++ E+++ M KF N  K+   I +           P+ L++ L + W+ R SGTEPK K Y + GET E
 S:   8 QKWVDFVELPDYLRQDLENMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGLVGAGTNRINIYVVRQATEGLARLIESKGGNEKERGVAIAYDSRHFSPEFAFESAAVLAKHGIKSYVFE--SLRPTPELSFAVRHLNCFAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGEDGGQMPPHDADALTTYIRAIENPFAVEVADVETEKASGLIEVIGEAVDVEYLKEVKDVNINPALIEEFGKDMKIVYTPLHGTGEMLARRALAQAGFDSVQVVEAQATADPDFSTVTSPNPESQAAFALAEELGRQVGADVLVATDPDADRVGVEVLQKDGSYLNLSGNQIGAIMAKYILEAHKNAGTLPENAALCKSIVSTDLVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMMGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLVVAELAAYYRSRGLTLADGIEEIYKEYGYYAEKTISVTLSGVDGAEQIKAIMAKFRNNAPKEWNATAITVVEDFKAQTATVADGTVTNLTTPPSDVLKYTLADGSWIAVRPSGTEPKIKFYIAVVGETNE 554
>gi|168487568|ref|ZP_02712076.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|183569634|gb|EDT90162.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] (572 aa)
Score = 625, Expect = 8.8e-63, Identities = 160/516 (31%), Positives = 280/516 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE---------------------------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      + W++  + + ++ + M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+AR + +K N   V +A+D+R + +A  A L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+  +A+ + + +   P  + D    LI  + +  Y +   IN + + K+ ++ T HGT    L  G++++ +  Q  DP+F+  + NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DR+ V V K+ + L+GNQ+G I  Y+L  K   +  + + VST+ + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + +++GFEE+ G L   RDKD QA + E+   + TL D ++EI++E+G + +T+S + ++ E+++ M KF N  K+     WNE              P+ L++ L + W+ R SGTEPK K Y + GET E
 S:   8 QKWVDFVELPDYLRQDLENMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGLVGAGTNRINIYVVRQATEGLARLIESKGGNEKERGVAIAYDSRHFSPEFAFESAAVLAKHGIKSYVFE--SLRPTPELSFAVRHLNCFAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGEDGGQMPPHDADALTTYIRAIENPFAVEVADVETEKASGLIEVIGEAVDVEYLKEVKDVNINPALIEEFGKDMKIVYTPLHGTGEMLARRALAQAGFDSVQVVEAQATADPDFSTVTSPNPESQAAFALAEELGRQVGADVLVATDPDADRVGVEVLQKDGSYLNLSGNQIGAIMAKYILEAHKNAGTLPENAALCKSIVSTDLVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMMGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLVVAELAAYYRSRGLTLADGIEEIYKEYGYYAEKTISVTLSGVDGAEQIKAIMAKFRNNAPKE----------WNETAITVVEDFKAQTATVADGTVTNLTTPPSDVLKYTLADGSWIAVRPSGTEPKIKFYIAVVGETNE 554
>gi|169833362|ref|YP_001694905.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|168995864|gb|ACA36476.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] (572 aa)
Score = 623, Expect = 1.2e-62, Identities = 160/516 (31%), Positives = 280/516 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE---------------------------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      + W++  + + ++ + M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+AR + +K N   V +A+D+R + +A  A L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+  +A+ + + +   P  + D    LI  + +  Y +   IN + + K+ ++ T HGT    L  G++++ +  Q  DP+F+  + NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DR+ V V K+ + L+GNQ+G I  Y+L  K   +  + + VST+ + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + +++GFEE+ G L   RDKD QA + E+   + TL D ++EI++E+G + +T+S + ++ E+++ M KF N  K+     WNE              P+ L++ L + W+ R SGTEPK K Y + GET E
 S:   8 QKWVDFVELPDYLRQDLENMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGLVGAGTNRINIYVVRQATEGLARLIESKGGNEKERGVAIAYDSRHFSPEFAFESAAVLAKHGIKSYVFE--SLRPTPELSFAVRHLNCFAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGEDGGQMPPHDADALTTYIRAIENPFAVEVADVETEKASGLIEVIGEAVDIEYLKEVKDININPALIEEFGKDMKIVYTPLHGTGEMLARRALAQAGFDSVQVVEAQATADPDFSTVTSPNPESQAAFALAEELGRQVGADVLVATDPDADRVGVEVLQKDGSYLNLSGNQIGAIMAKYILEAHKNAGTLPENAALCKSIVSTDLVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMMGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLVVAELAAYYRSRGLTLADGIEEIYKEYGYYAEKTISVTLSGVDGAEQIKAIMAKFRNNAPKE----------WNETAITVVEDFKAQTATVADGTVTNLTTPPSDVLKYTLADGSWIAVRPSGTEPKIKFYIAVVGETNE 554
>gi|167215166|ref|ZP_02285473.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Listeria monocytogenes FSL R2-503] (535 aa)
Score = 623, Expect = 1.4e-62, Identities = 155/496 (31%), Positives = 277/496 (55%)
 Q:  54 LSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL---NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLI------SYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID---KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIE-----------SLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE-------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEF 549
      + FGTAG+R +G GTN++N++T ++ S G+A+++  ++   +++A+D R + +A  A L  G+K +++ + ++ TP +S++VR    I+ TASHNP Y G+K+Y  GGQ+ + A+ ++ +  + I +V  N +L+     + +  Y E   ++N + +++ + ++ T HGT    L+S+G+ NI+  +Q V DP+F  + NPE++ +F L+++Y +K+ +I++G DPD+DRL V VR+  ++ L+GNQ+G I HY+L KK     V+ + V++N  I + Y A++  TGFK++ ++ KH +  K F G+EE+ G +   RDKD QA   EV +  + +L++ L++I+ EFG + + VS +      + N++E++  M F  + +D L E  I  +    A ++ Y E+ W  R SGTEPK K Y+ I GE+KE   L+ +K + 
 S:   1 MEFGTAGMRGVLGAGTNRMNIYTIRKASLGLAQFVAENGDEAKKRGIVIAYDPRHMSREFAFESAAVLGHHGVKSYVF--DALRPTPELSFAVRHLNAFGGIVITASHNPPEYNGYKIYGEDGGQMPPTGASAVIEYINAVEDIF-SVEVANQELLIENGLLEVISEKVDRPYLEKLKEVIVNKELVQERGEDLKIVFTPLHGTGGILGVPALESVGFTNIVKVDEQFVNDPDFGTVKSPNPENREAFLLAIEYGKKFGGDILVGTDPDADRLGVAVRNLDGEYEVLSGNQIGAIILHYLLKQKKAQNELPANAAVLKSIVTSNLGTEITKHYGAEMIEVLTGFKFIAEQI-KHFEETGKHTFEFGYEESNGYMVKPFTRDKDAIQAVLAIAEVALVSKVEGGSLLEDLEQIYAEFGYYKEDLVSLTLSGKDGSRRIKEITSNFREQLPTSMGGFPVERAEDYLRSETTWIATGKTEAIHLPTADVIKCYFEDGSWFCLRPSGTEPKIKFYFSIRGESKEESATKLEKVKADL 529
>gi|49484700|ref|YP_041924.1| putative phosphomannomutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] >gi|81650409|sp|Q6GDU9|PGCA_STAAR Phosphoglucomutase (PGM) (Alpha-phosphoglucomutase) (Glucose phosphomutase) >gi|49242829|emb|CAG41556.1| putative phosphomannomutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] (552 aa)
Score = 623, Expect = 1.6e-62, Identities = 156/479 (32%), Positives = 260/479 (54%)
 Q:  52 SKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTP----NMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI-----------------RWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      SKL+FGTAGIR  G G ++N FT ++++ G+AR+L + +NPT+++ +D R + +A +IA L + I V+L  + K TP +S++VR   A I+ TASHNPK+Y G KVY+ G Q L ++A+E+VS  E    + P  N  I F ++T+ Y +   +    + + V+ T+ HGT+  +P LLKS+ +  L  QC PDPNF+  + NPED +FD +++ A K A++++ DPD+DRL + R +  Y GNQ+G + +Y +   +  ++ + VS+   +A  N +   TGFK++ E+ + D + + FEE+ G L+  RDKD Q  L ++ + L  KTL D L++I++ G    S+ +E L K++++ M F +  ++I GL++K I         + + P  +  L ++ ++ R SGTEPK K+Y +
 S:  40 SKLTFGTAGIRGKFGLGEGRLNKFTIEKLALGLARYLNAQTNNPTIVIHYDIRHLSTEFAQIIANVLANHQIIVYL--PDTYKTTPELSFAVRNLNTTAGIMITASHNPKDYNGIKVYSSDGAQ-LSTDASELVSRYIEEVGDPLQIDIPISKQNTSYIKPFPKSVTDDYMKHIQNMI---GYIPKSDLQVVFTSLHGTSVPIVPELLKSLNFNQFNLVEAQCKPDPNFSSVQSANPEDHRAFDQAVELANKSHADLLISTDPDADRLGIAERDAHGHITYFNGNQIGALLLNYRIQQTSQLRHRLMIQSIVSSELTKSLARYNNVEYKEVLTGFKFIAQEIRQLDDHQNMIFAFEESYGFLSEPFVRDKDAVQIVPLIIKYASELKLYGKTLKDELEQIYQTVGRHEDTLFSHTLEGLEGKKKIESIMTHFRSNPPQEIQGLKVKAIEDYLTSEVYQLDKDTTSQIDSPKSNVIRVLFDEGFIALRPSGTEPKIKLYVSL 534
>gi|163814510|ref|ZP_02205899.1| hypothetical protein COPEUT_00661 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] >gi|158450145|gb|EDP27140.1| hypothetical protein COPEUT_00661 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] (578 aa)
Score = 622, Expect = 1.7e-62, Identities = 165/506 (32%), Positives = 277/506 (54%)
 Q:  41 NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT-VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD--------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYL--TGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMN--KHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE-----------------PAQALEWY-LENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK 546
      ++ EI+ F Y L FGT G+R +G GTN++N +T ++ ++G+A +++ + +  V +A+D+R + +A  A L + GIK +L++  ++ TP +SY+VR+ G A I+ TASHNP Y G+KVY  G QI  + EI++  E + + D   MD    L++   I ++Y E  + +I+ I +++ N ++ T HGT  + +L +G++N+ + +Q +PDP FT   NPED +F+L+LK A++ A+I+L DPD+DRL +     Y+ TGN G+I  Y  +    K P +V T V+TN D +A YN +  TGFK++G ++  + + +FV+G EE+ G L   RDKD  A   E    Q TL D++ +++E++G +   + ++ +  E+++ M  +   I L++ +R E         P  + +Y LE+ W  R SGTEPK K+YY I G + E D L++L+
 S:  30 DDAEIEDRF-YRDLVFGTGGLRGVIGAGTNRMNFYTVRKATQGLANFIVKQNAQEKGVAIAYDSRKYSPEFAAEAALCLCANGIKAYLFE--SLRPTPELSYAVRKLGCTAGIVITASHNPPEYNGYKVYWEDGAQITAPKDREIIA---EVKAVTDFHAVKTMDRREALDKGLLTIIGAEIDDAYMEELKKQIIHPEIIKEQSENIKIVYTPFHGTGLVPVKRVLSELGFKNVYIVPEQELPDPEFTTLEYPNPEDPKAFELALKLAKEKNADIVLATDPDADRLGIYALDTKTGRYMPFTGNMSGLIIAEYQFRERAKCGLMPKNPAMVKTIVTTNMADPLAADYNVNLIEVLTGFKFIGEQIKFFEQNNSYNFVMGMEESYGCLVGTYARDKDAPVAVMCLCEAAAYCKSQGITLWDHMLDLYEKYGYYKEGLYTITLKGVTGAEKIRRIMSSLRSESITQIDTLKVLKVRDYEKNTITDLATGVVTESGLPQSNVLYYDLEDGAWACVRPSGTEPKIKLYYGIKGTSLEDADAKLESLQ 566
>gi|160903193|ref|YP_001568774.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Petrotoga mobilis SJ95] >gi|160360837|gb|ABX32451.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Petrotoga mobilis SJ95] (577 aa)
Score = 622, Expect = 2.0e-62, Identities = 174/514 (33%), Positives = 283/514 (55%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLN---KKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQ------TIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWV---GNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGL-------------------EIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      WL + I + KE + ++ N EEI + F Y L FGTAG+R +G G+N +N++T + S+ +A ++ +  ++  V++A+D R + +A  A L + GIK +L+ + I+ TP++S++VR   A I+ TASHNPK+Y G+KVY  G QILD AN I+ + +     I   N +L+ Y  + E Y +   L  +  KN ++ T +GT++ + +LK G++N+ + +Q +PDP+F  AN NPE + +F+ + K  + A ++L DPD DR A+ +  N + L GNQ+G + +Y+L +K   ++  ++ + V+ +  RIA+KY  V T TGFK +  NE+ K  K F+ GFEE+IG +   RDKDG A+ L E+   + K L++ L++I++E+G    S +E + +E ++ M+KF N  K++ L          EI I   + L ++ + W  R SGTEPK KIY IY  KE
 S:  11 WLNNPYIDERAKEELKSIENNPEEIKERF-YKDLEFGTAGLRGKLGIGSNMMNIYTVGRASQALADYITDFGEERMKMGVVIAYDVRHFSKEFAKESALILAANGIKTYLF--DDIRPTPVLSFAVRYLKTTAGIVVTASHNPKDYNGYKVYWDQGSQILDDVANGIIEKIEKIGYDFSKIKKISEEEALNKNLLQYISKEVDEEYIQ-RVEGLALRDEDLDKNIKIVYTPLNGTSNNFVRRVLKDRGFKNVFIVKEQELPDPDFKSVANPNPEYEVAFEEAKKLGYEKNAQLLLANDPDGDRTALEILDGNNYKMLNGNQVGALLVNYILESKSKKGSLEENSVIIKSIVTGDLTKRIAKKYGVSVLETLTGFKNICGKENELEKE-GKSKFLFGFEESIGYIYGTFVRDKDGTIASMLISEMVGYYSKKNKNLIEVLEDIYQEYGYELENNYSLVLEGVEGQERIKRIMEKFRNNFPKEMGDLKLEQYADYLKRKIYNLTTGEINDITDIPSSDVLRFWFSDGSWYAIRPSGTEPKLKIY--IYSNDKE 554
>gi|153812528|ref|ZP_01965196.1| hypothetical protein RUMOBE_02927 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] >gi|149831453|gb|EDM86541.1| hypothetical protein RUMOBE_02927 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] (577 aa)
Score = 622, Expect = 2.0e-62, Identities = 172/513 (33%), Positives = 287/513 (55%)
 Q:  41 NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWL--LNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQIL---DSEANEIVSSMPECQTI--IDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK-----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEM--NKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMD--------KFAN---VKNKDILGLEIKGIRWNE-------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQ----ILKALKDEFEYML 553
      +E EI + F Y L FGTAG+R +G GTN++N++ ++ ++G+A ++ ++KKS  V +A+D+R + +A  A L + GIK ++++  ++ TP +S++VR G A I TASHNP Y G+KVY  G QI  DS   V ++ + T+ +D    L    + ++Y   + +I+ + +  KN ++ T HGT +   +LK +G+EN+ + +Q +PD +F  + NPE  +F+L LK A++ A+++L DPD+DRL V V+ KN ++H LTGN G + +Y ++ +K    +  ++ T V+TN D IA+ Y K+  TGFK++G ++  +  K ++ GFEE+ G L   RDKD  A   E    Q KTL D + E++E+FG + + + ++ +  +++Q+ M+    +FA  V +D   IK +  E    + L + L ND WV R SGTEPK K YY + G +  D+  + KA+ D + M+
 S:  30 DENEIKERF-YMDLEFGTAGLRGIIGAGTNRMNIYVVRRATQGLANYIAKVDKKSQ-GVAIAYDSRHMSPEFAQEAALCLAANGIKAYIFE--TLRPTPELSFAVRHLGCVAGINVTASHNPPEYNGYKVYWEDGAQITPPHDSGIMGEVKAISDWNTVKTMDKAEAEKAGLFEVIGKEVDDAYMAELKKQVIHMDAIQAEGKNLKIVYTPLHGTGNIPARRILKELGFENVYVVKEQELPDGDFPTVSYPNPEAAEAFELGLKLAKEVDADLVLATDPDADRLGVRVKDKNGEYHDLTGNMSGCLLANYEISQRKAVNGSLPEDGALIKTIVTTNLADAIAKGYGVKLIEVLTGFKFIGQQILGFEKSGKGSYLFGFEESYGCLIGTYARDKDAIVATMALCEAAAYYKTQGKTLWDAMIEMYEQFGYYKDDIKAVTMKGIEGLQKIQDIMNSLRQNPPAEFAGHKVVAVRDYKADTIKNLETGEVTPTGLPNSNVLYYELTNDAWVCVRPSGTEPKVKFYYGVKGTSLADADEKSAVMGKAVLDMVDSMM 577
>gi|194468164|ref|ZP_03074150.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Lactobacillus reuteri 100-23] >gi|194453017|gb|EDX41915.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Lactobacillus reuteri 100-23] (574 aa)
Score = 621, Expect = 2.3e-62, Identities = 171/534 (32%), Positives = 283/534 (52%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEE-EIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARW---LLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRC-----LINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH-IDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-------KGIRWNEPAQ----------ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      K W E  +  K+ + M+++ EI+ F Y LSFGTAG+R MGPG N++NV+T +Q +EG+A   L N   V + +D+R N+ +A  A+ L + GIKV++Y + ++ TP +S++VR G A I+ TASHNPK Y G+K+Y  GGQ+  E++ +  + +  I D    +++  +TI   +A+Y    +N + ++ K+  + T  GT    L+ G+ N +  + P+ +F  + NPE  +F S+  +K A++++ DPD+DRL  VR + ++ LTGNQ+ I  Y+L  K   K  V + VSTN+ +IAE Y ++  TGFKW+ ++++++  K D F+ GFEE+ G L   RDKD Q+ L EV   + TL D L E+F+++G + +T++   ++  +++ M KF     G ++    G +   +      L + L++D W+ R SGTEPK K Y  G + + D+ + L D FE L+
 S:   8 KVWQERTDLEPDLKQELAAMSDDKEIEDAF-YGPLSFGTAGMRGLMGPGINRMNVYTVRQATEGLATLMDSLGNDIKKRGVAIGYDSRHNSRKFAHDAARVLGAHGIKVYIY--DNLRPTPELSFAVRHMGTYAGIMITASHNPKEYNGYKIYGEDGGQMPPKESDMMTGYIRKIDDIFDIALADEQEMLDNGLETIMGEDVDAAYLANAKGVTVNPELAKEYGKDMKFVFTPLCGTGRMLGERALRQAGFTNYEMEPTEAQPNGDFPGLEHPNPEFPEAFVRSIALGKKVGADVLIATDPDADRLGCAVRQPDGEYQLLTGNQIASIMLAYILEAHKQAGTLPKNAAAVKSIVSTNFAAKIAESYGVEMINVLTGFKWIADQIHQYETGKADHTFMFGFEESYGYLIKPFVRDKDAIQSLTLLAEVAAYYRSRNMTLYDGLQELFKKYGYFREKTIANTYAGVDGPAKIKALMKKFREEAPTHFAGHQVVVTEDLANGTKTTADGEVSELGIPESNVLRYILDDDTWIAIRPSGTEPKLKFY---IGTSADTLDKANEKLAD-FEKALQ 570
>gi|55820839|ref|YP_139281.1| phosphoglucomutase [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|55822754|ref|YP_141195.1| phosphoglucomutase [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] >gi|8920345|emb|CAB96418.1| phosphoglucomutase [Streptococcus thermophilus] >gi|55736824|gb|AAV60466.1| phosphoglucomutase [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|55738739|gb|AAV62380.1| phosphoglucomutase [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] (572 aa)
Score = 621, Expect = 2.3e-62, Identities = 160/515 (31%), Positives = 284/515 (55%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNM---------DLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDF--VVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF-----ANVKNKDILGLE---------IKGIR--WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETK 535
      + WL+  +  ++ ++ M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+A+ + +K    V +A+D+R + +A  A+ L + GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+ ++A+ +  +   IDN +T +     LI  + +  Y +   IN ++ + ++ ++ T+ HGT  +  L  G++ + +  Q VP +F  + NPE++ +F L+ +   A++++ DPD+DRL V +R + + L+GNQ+G I  Y+L  K  T   + + VST + +IAE Y A +F  TGFK++G ++++  + ++ + GFEE+ G L   RDKD QA + E+   + TL D ++EI++++G ++ +T+S + ++  E+++ MDKF     N DI  E      G+   P+ L++ L +D W  R SGTEPK K Y  GET+
 S:   8 QKWLDFAELPAYLRDELVSMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGLIGAGTNRINIYVVRQATEGLAQLIDSKGEEAKKRGVAIAYDSRHFSPEFAFESAQVLAAHGIKSYVFE--SLRPTPELSFAVRHLHTFAGIMITASHNPAPFNGYKVYGEDGGQMPPADADALTDYI----RAIDNPFTVKLADLEDSKASGLIEIIGENVDAEYLKEVKDVNINQDLINEYGRDMKIVYTSLHGTGEMLVRRALAQAGFDAVQVVEAQAVPHADFLTVKSPNPENQDAFALAEELGRNVDADVLVATDPDADRLGVEIRQPDGSYLNLSGNQIGAIIAKYILEAHKTAGTLPANAALCKSIVSTELVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIGEKIHEFETQHNYTYMFGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLIVAEIAAYYRSRGMTLADGIEEIYKQYGYFSEKTISVTLSGVDGAAEIKKIMDKFRRNAPKQFNNTDIAKTEDFLEQTATTADGVEKLTTPPSNVLKYILADDSWFAVRPSGTEPKIKFYIATVGETE 552
>gi|82752080|ref|YP_417821.1| phosphoglucomutase [Staphylococcus aureus RF122] >gi|82657611|emb|CAI82059.1| phosphoglucomutase [Staphylococcus aureus RF122] (587 aa)
Score = 620, Expect = 3.3e-62, Identities = 155/479 (32%), Positives = 256/479 (53%)
 Q:  52 SKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTP----NMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVV-VRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI-----------------RWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      SKL+FGTAGIR  G G ++N FT ++++ G+AR+L + +NPT+++ +D R + +A +IA L + I V+L  + K TP +S++VR   A I+ TASHNPK+Y G KVY  G Q L ++A+E+ S  E    + P  N  I F ++T+ Y +   +    + + V+ T+ HGT+  +P LL+S+ +  L  QC PDPNF+  + NPED +FD +++ A K A++++ DPD+DRL +     Y GNQ+G + +Y +   +  ++ + VS+   +A  N +   TGFK++ E+ + D + + FEE+ G L+  RDKD Q  L ++ + L  KTL D L++I++ G    S+ +E L K+++  M KF +  ++I GL++K I         + N P  +  L ++ ++ R SGTEPK K+Y +
 S:  75 SKLTFGTAGIRGKFGLGEGRLNKFTIEKLALGLARYLNAQTNNPTIVIHYDIRHLSTEFAQIIANVLANHQITVYL--PDTYKTTPELSFAVRNLNTAAGIMITASHNPKDYNGIKVYGSDGAQ-LSTDASELASRYIEEVGDPLQIDIPISKQNTSYIKPFPKSVTDDYMKHIQNMI---GYIPKSDLQVVFTSLHGTSVPIVPELLQSLNFNQFNLVEAQCKPDPNFSSVQSANPEDHRAFDQAVELANKSHADLLISTDPDADRLGIAECDAHGHITYFNGNQIGALLLNYRIQQTSQLRHRLMIQSIVSSELTKSLARYNNVEYKEVLTGFKFIAQEIRQLDDHQNMIFAFEESYGFLSEPFVRDKDAVQIVPLIIKYASELKLYGKTLKDALEQIYQTVGRHEDTLFSHTLEGLEGKKKINAIMTKFRSNPPQEIQGLKVKAIEDYLTSEVYQLDKDTTSQINSPKSNVIRVLFDEGFIALRPSGTEPKIKLYVSL 569
>gi|163814508|ref|ZP_02205897.1| hypothetical protein COPEUT_00659 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] >gi|158450143|gb|EDP27138.1| hypothetical protein COPEUT_00659 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] (592 aa)
Score = 619, Expect = 3.8e-62, Identities = 159/510 (31%), Positives = 286/510 (56%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLN---KKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN--------------KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK-FDKTP---FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNE--MNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR-----WNEP------------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      K WLES+  K KE + + +++EI  F Y L FGT G+R MG GTN++N++T + ++G+A ++L  + +  V++AHD R + +  A L + GIK +++ + ++ TP +S++VRE G A I+ TASHNP Y G+KVY  G QI+ + +I+ + + +  ++V T + D   L   ++ E+Y++A + I+ +I +  + ++ T HGT + + +LK +G++++ + +Q VPD +F+  + NPE+ ++F + ++ A+K A++++ DPD+DRL + V+         +   N G +  YV  +K  K P  + +T VSTN  IAE YN K  T TGFK++G + + + +  F+ G EE+ G L D RDKD  A + E+   Q +T+ + ++E++ ++G +    ++ ++  +++E M+ F N    G+++ G+R    +P      + L + LEN+ W  R SG EPK K Y+ +
 S:  13 KFWLESDCFDEKTKEELRSIADDDKEIQDRF-YKNLKFGTGGMRGIMGAGTNRMNIYTVTKATQGLAEYILEVGPEAAKRGVVIAHDCRNMSAEFTEASALCLNANGIKTYVF--DALRPTPELSFAVRELGCIAGIVVTASHNPPEYNGYKVYWEDGSQIVSPQDQDILKHVADVERY-EDVKTMDKDKAVADGLFCMVPASVDENYYQALIKQTIHGDIIPKVADDIKIVYTPLHGTGNVPVREVLKRLGFKHVYVVEEQTVPDGDFSTVKSPNPEEPSAFAMGIELAKKVDADVIMATDPDADRLGIYVKDSTGIWKDTEFADDPAYPYVRFNANMTGALIAEYVCREQKAVGKLPANGAICNTVVSTNLTKAIAENYNLKYIETLTGFKYIGEQILLFEKNNTYKFIFGMEESFGCLVGDYTRDKDACAAVVILCEIAAFYKLQGETICNAMEEVYRKYGYYFEGAFGITLKGVDGAAQIKEMMENFRNHPLTTFAGIKVTGMRDYVSGIRKPLDGEEENMGLPKSNVLYYELENNAWFAVRPSGNEPKIKFYFGV 568
>gi|116627655|ref|YP_820274.1| phosphoglucomutase [Streptococcus thermophilus LMD-9] >gi|116100932|gb|ABJ66078.1| alpha-phosphoglucomutase [Streptococcus thermophilus LMD-9] (572 aa)
Score = 619, Expect = 4.3e-62, Identities = 160/515 (31%), Positives = 283/515 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNM---------DLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDF--VVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF-----ANVKNKDILGLE---------IKGIR--WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETK 535
      + WL+  +  ++ ++ M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+A+ + +K    V +A+D+R + +A  A+ L + GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+ ++A+ +  +   IDN +T +     LI  + +  Y +   IN ++ + ++ ++ T+ HGT    L  G++ + +  Q VP +F  + NPE++ +F L+ +   A++++ DPD+DRL V +R + + L+GNQ+G I  Y+L  K  T   + + VST + +IAE Y A +F  TGFK++G ++++  + ++ + GFEE+ G L   RDKD QA + E+   + TL D ++EI++++G ++ +T+S + ++  E+++ MDKF     N DI  E      G+   P+ L++ L +D W  R SGTEPK K Y  GET+
 S:   8 QKWLDFAELPAYLRDELVSMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGLIGAGTNRINIYVVRQATEGLAQLIDSKGEEAKKRGVAIAYDSRHFSPEFAFESAQVLAAHGIKSYVFE--SLRPTPELSFAVRHLHTFAGIMITASHNPAPFNGYKVYGEDGGQMPPADADALTDYI----RAIDNPFTVKLADLEDSKASGLIEIIGENVDAEYLKEVKDVNINQDLINEYGRDMKIVYTSLHGTGEMLARRALAQAGFDAVQVVEAQAVPHADFLTVKSPNPENQDAFALAEELGRNVDADVLVATDPDADRLGVEIRQPDGSYLNLSGNQIGAIIAKYILEAHKTAGTLPANAALCKSIVSTELVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIGEKIHEFETQHNYTYMFGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLIVAEIAAYYRSRGMTLADGIEEIYKQYGYFSEKTISVTLSGVDGAAEIKKIMDKFRRNAPKQFNNTDIAKTEDFLEQTATTADGVEKLTTPPSNVLKYILADDSWFAVRPSGTEPKIKFYIATVGETE 552
>gi|149003288|ref|ZP_01828184.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|147758748|gb|EDK65745.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] (572 aa)
Score = 619, Expect = 4.4e-62, Identities = 157/516 (30%), Positives = 278/516 (53%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR-----------------WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      + W++  + + ++ + M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+AR + +K N   V +A+D+R + +A  A L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+  +A+ + + +   P  + D    LI  + +  Y +   IN + + K+ ++ T HGT    L  G++++ +  Q  DP+F+  + NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DR+ V V K+ + L+GNQ+G I  Y+L  K   +  + + VST+ + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + +++GFEE+ G L   RDKD QA + E+   + TL D ++EI++E+G + +T+S + ++ E+++ M KF N  +   I +           P+ L++ L + W+ R SGTEPK K Y + GET E
 S:   8 QKWVDFVELPDYLRQDLENMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGLVGAGTNRINIYVVRQATEGLARLIESKGGNEKERGVAIAYDSRHFSPEFAFESAAVLAKHGIKSYVFE--SLRPTPELSFAVRHLNCFAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGEDGGQMPPHDADALTTYIRAIENPFAVEVADVETEKASGLIEVIGEAVDVEYLKEVKDVNINPALIEEFGKDMKIVYTPLHGTGEMLARRALAQAGFDSVQVVEAQATADPDFSTVTSPNPESQAAFALAEELGRQVGADVLVATDPDADRVGVEVLQKDGSYLNLSGNQIGAIMAKYILEAHKNAGTLPENAALCKSIVSTDLVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMMGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLVVAELAAYYRSRGLTLADGIEEIYKEYGYYAEKTISVTLSGVDGAEQIKAIMAKFRNNAPTEWNATAITVVEDFKAQTATVADGTVTNLTTPPSDVLKYTLADGSWIAVRPSGTEPKIKFYIAVVGETNE 554
>gi|15675406|ref|NP_269580.1| putative phosphomannomutase [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|50914601|ref|YP_060573.1| phosphoglucomutase [Streptococcus pyogenes MGAS10394] >gi|13622593|gb|AAK34301.1| putative phosphomannomutase [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|50903675|gb|AAT87390.1| phosphoglucomutase; phosphomannomutase [Streptococcus pyogenes MGAS10394] (564 aa)
Score = 618, Expect = 4.7e-62, Identities = 161/530 (30%), Positives = 291/530 (54%)
 Q:  17 NPLSKAWLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEI---VSSMPECQTIIDNVYTPNMD--LISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHK-NKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFD-----KTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH--IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE-------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK 546
      N + + WL +N +S+ K + +K NE EI  F Y L FGTAG+R +G GTN++N +  + ++ +A +++     + V++D R + +A +  + + GIK +LYK  I+ TP+ SY++R G + ++ TASHNP+ Y G+K Y  G QILD A++I  ++++ + Q I  +  +D L++Y D++I E+Y +   IN T+I  K+ V+ T +G + + +L+ G+EN+ + +Q +PDP+FT   NPE  +F S K +  A+I++ DPD DR+A+ V++  + +L GN++G + ++Y+ + ++FD    P +V + V+ +  IA Y +  T TGFK + + N++  + +++ G+EE+IG    RDKD  A+ + +E+   + + L+D L I+ FG +  ++ ++E + ++ +  M+ F    + +    I G +    L++YL++ W  R SGTEPK K Y  G+T+E   L A++
 S:   4 NEVYQEWLHNNDLSDDIKADLAAIKDNEAEIQDRF-YKTLEFGTAGLRGKLGAGTNRMNTYMVGKAAQALANTIIDHGPEAVKKGIAVSYDVRYQSRTFAELTCSIMAANGIKAYLYK--GIRPTPMCSYAIRALGCISGVMITASHNPQAYNGYKAYWQEGSQILDDIADQIAQHMAALTQYQEIKQMPFEKALDSGLVTYIDESIEEAYKKEVLGLTINDTDI--DKSVRVVYTPLNGVGNLPVREVLRRRGFENVYVVPEQEMPDPDFTTVGYPNPEVPKTFAYSEKLGKAVDADILIATDPDCDRVALEVKNAVGDYVFLNGNKIGALLSYYIFS-QRFDLGNLPANPVLVKSIVTGDLSRAIASHYGIETVETLTGFKNICGKANEYDVTKQKNYLFGYEESIGFCYGTFVRDKDAVSASMMIVEMAAYYKKKGQNLLDVLQTIYATFGYYNERQIALELEGIEGQKRIARIMEDFRQTPIASVAEMALDKTIDFIDGYQDFPKQNCLKFYLDDGSWYALRPSGTEPKIKFYLYTIGQTQENSATKLDAIE 553
>gi|168489659|ref|ZP_02713858.1| phosphoglucomutase (Alpha-phosphoglucomutase) (Glucosephosphomutase) (PGM) [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|183572010|gb|EDT92538.1| phosphoglucomutase (Alpha-phosphoglucomutase) (Glucosephosphomutase) (PGM) [Streptococcus pneumoniae SP195] (572 aa)
Score = 618, Expect = 4.8e-62, Identities = 157/516 (30%), Positives = 278/516 (53%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR-----------------WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      + W++  + + ++ + M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+AR + +K N   V +A+D+R + +A  A L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+  +A+ + + +   P  + D    LI  + +  Y +   IN + + K+ ++ T HGT    L  G++++ +  Q  DP+F+  + NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DR+ V V K+ + L+GNQ+G I  Y+L  K   +  + + VST+ + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + +++GFEE+ G L   RDKD QA + E+   + TL D ++EI++E+G + +T+S + ++ E+++ M KF N  +   I +           P+ L++ L + W+ R SGTEPK K Y + GET E
 S:   8 QKWVDFMELPDYLRQDLENMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGLVGAGTNRINIYVVRQATEGLARLIESKGGNEKERGVAIAYDSRHFSPEFAFESAAVLAKHGIKSYVFE--SLRPTPELSFAVRHLNCFAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGEDGGQMPPHDADALTTYIRAIENPFAVEVADVETEKASGLIEVIGEAVDIEYLKEVKDININPALIEEFGKDMKIVYTPLHGTGEMLARRALAQAGFDSVQVVEAQATADPDFSTVTSPNPESQAAFALAEELGRQVGADVLVATDPDADRVGVEVLQKDGSYLNLSGNQIGAIMAKYILEAHKNAGTLPENAALCKSIVSTDLVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMMGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLVVAELAAYYRSRGLTLADGIEEIYKEYGYYAEKTISVTLSGVDGAEQIKAIMAKFRNNAPTEWNATAITVVEDFKAQTATVADGTVTNLTTPPSDVLKYTLADGSWIAVRPSGTEPKIKFYIAVVGETNE 554
>gi|148988540|ref|ZP_01819973.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|147925741|gb|EDK76816.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] (572 aa)
Score = 618, Expect = 4.8e-62, Identities = 157/516 (30%), Positives = 278/516 (53%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR-----------------WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      + W++  + + ++ + M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+AR + +K N   V +A+D+R + +A  A L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+  +A+ + + +   P  + D    LI  + +  Y +   IN + + K+ ++ T HGT    L  G++++ +  Q  DP+F+  + NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DR+ V V K+ + L+GNQ+G I  Y+L  K   +  + + VST+ + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + +++GFEE+ G L   RDKD QA + E+   + TL D ++EI++E+G + +T+S + ++ E+++ M KF N  +   I +           P+ L++ L + W+ R SGTEPK K Y + GET E
 S:   8 QKWVDFVELPDYLRQDLENMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGLIGAGTNRINIYVVRQATEGLARLIESKGGNEKERGVAIAYDSRHFSPEFAFESAAVLAKHGIKSYVFE--SLRPTPELSFAVRHLNCFAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGEDGGQMPPHDADALTTYIRAIENPFAVEVADVETEKASGLIEVIGEAVDIEYLKEVKDININPALIEEFGKDMKIVYTPLHGTGEMLARRALAQAGFDSVQVVEAQATADPDFSTVTSPNPESQAAFALAEELGRQVGADVLVATDPDADRVGVEVLQKDGSYLNLSGNQIGAIMAKYILEAHKNAGTLPENAALCKSIVSTDLVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMMGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLVVAELAAYYRSRGLTLADGIEEIYKEYGYYAEKTISVTLSGVDGAEQIKAIMAKFRNNAPTEWNATAITVVEDFKAQTATVADGTVTNLTTPPSDVLKYTLADGSWIAVRPSGTEPKIKFYIAVVGETNE 554
>gi|148997441|ref|ZP_01825046.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|147756496|gb|EDK63537.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] (572 aa)
Score = 618, Expect = 4.9e-62, Identities = 157/516 (30%), Positives = 278/516 (53%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR-----------------WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      + W++  + + ++ + M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+AR + +K N   V +A+D+R + +A  A L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+  +A+ + + +   P  + D    LI  + +  Y +   IN + + K+ ++ T HGT    L  G++++ +  Q  DP+F+  + NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DR+ V V K+ + L+GNQ+G I  Y+L  K   +  + + VST+ + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + +++GFEE+ G L   RDKD QA + E+   + TL D ++EI++E+G + +T+S + ++ E+++ M KF N  +   I +           P+ L++ L + W+ R SGTEPK K Y + GET E
 S:   8 QKWVDFVELPDYLRQDLENMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGLVGAGTNRINIYVVRQATEGLARLIESKGGNEKERGVAIAYDSRHFSPEFAFESAAVLAKHGIKSYVFE--SLRPTPELSFAVRHLNCFAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGEDGGQMPPHDADALTTYIRAIENPFAVEVADVETEKASGLIEVIGEAVDIEYLKEVKDININPALIEEFGKDMKIVYTPLHGTGEMLARRALAQAGFDSVQVVEAQATADPDFSTVTSPNPESQAAFALAEELGRQVGADVLVATDPDADRVGVEVLQKDGSYLNLSGNQIGAIMAKYILEAHKNAGTLPENAALCKSIVSTDLVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMMGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLVVAELAAYYRSRGLTLADGIEEIYKEYGYYAEKTISVTLSGVDGAEQIKAIMTKFRNNAPTEWNATAITVVEDFKAQTATVADGTVTNLTTPPSDVLKYTLADGSWIAVRPSGTEPKIKFYIAVVGETNE 554
>gi|15901345|ref|NP_345949.1| phosphoglucomutase [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|15903394|ref|NP_358944.1| phosphoglucomutase [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|111657050|ref|ZP_01407846.1| hypothetical protein SpneT_02001715 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|116515604|ref|YP_816788.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|149011730|ref|ZP_01832926.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|168483892|ref|ZP_02708844.1| phosphomannomutase [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|168492568|ref|ZP_02716711.1| phosphomannomutase [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|168493398|ref|ZP_02717541.1| phosphomannomutase [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] >gi|182684451|ref|YP_001836198.1| phosphoglucomutase [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|14972987|gb|AAK75589.1| phosphoglucomutase [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|15458998|gb|AAL00155.1| Phosphoglucomutase [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116076180|gb|ABJ53900.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|147764161|gb|EDK71093.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|172042753|gb|EDT50799.1| phosphomannomutase [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|182629785|gb|ACB90733.1| phosphoglucomutase [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|183573294|gb|EDT93822.1| phosphomannomutase [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|183576642|gb|EDT97170.1| phosphomannomutase [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] (572 aa)
Score = 618, Expect = 5.1e-62, Identities = 157/516 (30%), Positives = 278/516 (53%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR-----------------WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      + W++  + + ++ + M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+AR + +K N   V +A+D+R + +A  A L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+  +A+ + + +   P  + D    LI  + +  Y +   IN + + K+ ++ T HGT    L  G++++ +  Q  DP+F+  + NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DR+ V V K+ + L+GNQ+G I  Y+L  K   +  + + VST+ + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + +++GFEE+ G L   RDKD QA + E+   + TL D ++EI++E+G + +T+S + ++ E+++ M KF N  +   I +           P+ L++ L + W+ R SGTEPK K Y + GET E
 S:   8 QKWVDFVELPDYLRQDLENMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGLVGAGTNRINIYVVRQATEGLARLIESKGGNEKERGVAIAYDSRHFSPEFAFESAAVLAKHGIKSYVFE--SLRPTPELSFAVRHLNCFAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGEDGGQMPPHDADALTTYIRAIENPFAVEVADVETEKASGLIEVIGEAVDIEYLKEVKDININPALIEEFGKDMKIVYTPLHGTGEMLARRALAQAGFDSVQVVEAQATADPDFSTVTSPNPESQAAFALAEELGRQVGADVLVATDPDADRVGVEVLQKDGSYLNLSGNQIGAIMAKYILEAHKNAGTLPENAALCKSIVSTDLVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMMGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLVVAELAAYYRSRGLTLADGIEEIYKEYGYYAEKTISVTLSGVDGAEQIKAIMAKFRNNAPTEWNATAITVVEDFKAQTATVADGTVTNLTTPPSDVLKYTLADGSWIAVRPSGTEPKIKFYIAVVGETNE 554
>gi|148992617|ref|ZP_01822285.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|147928634|gb|EDK79648.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] (572 aa)
Score = 618, Expect = 5.9e-62, Identities = 157/516 (30%), Positives = 278/516 (53%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR-----------------WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      + W++  + + ++ + M+E+ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+AR + +K N   V +A+D+R + +A  A L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+  +A+ + + +   P  + D    LI  + +  Y +   IN + + K+ ++ T HGT    L  G++++ +  Q  DP+F+  + NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DR+ V V K+ + L+GNQ+G I  Y+L  K   +  + + VST+ + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + +++GFEE+ G L   RDKD QA + E+   + TL D ++EI++E+G + +T+S + ++ E+++ M KF N  +   I +           P+ L++ L + W+ R SGTEPK K Y + GET E
 S:   8 QKWVDFVELPDYLRQDLENMDEKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGLVGAGTNRINIYVVRQATEGLARLIESKGGNEKERGVAIAYDSRHFSPEFAFESAAVLAKHGIKSYVFE--SLRPTPELSFAVRHLNCFAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGEDGGQMPPHDADALTTYIRAIENPFAVEVADVETEKASGLIEVIGEAVDIEYLKEVKDININPALIEEFGKDMKIVYTPLHGTGEMLARRALAQAGFDSVQVVEAQATADPDFSTVTSPNPESQAAFALAEELGRQVGADVLVATDPDADRVGVEVLQKDGSYLNLSGNQIGAIMAKYILEAHKNAGTLPENAALCKSIVSTDLVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMMGFEESFGYLIKPFVRDKDAIQAVLVVAELAAYYRSRGLTLADGIEEIYKEYGYYAEKTISVTLSGVDGAEQIKAIMAKFRNNAPTEWNATAITVVEDFKAQTATVADGTVTNLTTPPSDVLKYTLADGSWIAVRPSGTEPKIKFYIAVVGETNE 554
>gi|116490456|ref|YP_810000.1| alpha-phosphoglucomutase [Oenococcus oeni PSU-1] >gi|116091181|gb|ABJ56335.1| alpha-phosphoglucomutase [Oenococcus oeni PSU-1] (566 aa)
Score = 618, Expect = 6.0e-62, Identities = 172/504 (34%), Positives = 268/504 (53%)
 Q:  51 YSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDL-ISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE------------------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      Y L+FGTAG+R +G GTN++N++T Q +E +AR + + +   V+++ D+R+N++ + + A+ L + GI V+L+ N  TP +S++V   A I+ TASHN K Y G+K+Y  GGQ+  A+EIV  E Q + D +  +  I   I + Y    IN ++ ++   + T HG     LK G+ I+  +Q PD F   NPE  F  K +E Y A++ L VDPDSDR+ V R K+ ++YLTGNQ+ + +Y+LT ++   K  +V++ VS+N + IA+ + K F  TGFK++ +++ +  K + F GFEE+ G L   DKD QA L E+   D+ T+ D LDEI +FGA+ ET + +   +EEM  M KF N  K+I L+I + N+          A ++++LE+ WV R SGTEPK K+Y  GE   ++ L L+ E E +L+
 S:  40 YQDLNFGTAGMRGLLGVGTNRMNIYTVAQTTEALARHMEKQGESAKQRGVVISGDSRINSELFKKISAEVLRAHGITVYLF--NGPHPTPELSFAVMHLHTYAGIMITASHNSKEYNGYKLYGEDGGQLPPKPADEIVR---ERQEVTDIFHIKKVSGGIKKIGSEIDKEYLNQVKTIPINRDLIKKWGDKLTISFTPLHGAGGDLGSKALKEAGFNKILTVKEQFKPDGTFPTVKYPNPE----FHEVFKISESYGADVELAVDPDSDRMGVGYRTKDGSYNYLTGNQIAALMVNYILTAQQKAGTLPKNGAIVTSIVSSNLPELIAKSFKVKQFTVLTGFKYIADKIVEFDKKQNYSFEFGFEESYGFLIKPFVHDKDAIQAITLMSELAAYYKDRGMTIGDGLDEIHAKFGAFAEETKATEFPGEKGQEEMTAVMTKFRNRGPKEIGNLKINLVEDNDLRIAKDLNTGATKKISLPRANVIKYWLEDGSWVALRPSGTEPKLKVYIGAKGENMSSANKRLDYLQTELEKLLK 565
>gi|19746456|ref|NP_607592.1| putative phosphomannomutase [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|19748659|gb|AAL98091.1| putative phosphomannomutase [Streptococcus pyogenes MGAS8232] (564 aa)
Score = 617, Expect = 6.1e-62, Identities = 161/530 (30%), Positives = 291/530 (54%)
 Q:  17 NPLSKAWLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEI---VSSMPECQTIIDNVYTPNMD--LISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHK-NKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFD-----KTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH--IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE-------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK 546
      N + + WL +N +S+ K + +K NE EI  F Y L FGTAG+R +G GTN++N +  + ++ +A +++     + V++D R + +A +  + + GIK +LYK  I+ TP+ SY++R G + ++ TASHNP+ Y G+K Y  G QILD A++I  ++++ + Q I  +  +D L++Y D++I E+Y +   IN T+I  K+ V+ T +G + + +L+ G+EN+ + +Q +PDP+FT   NPE  +F S K +  A+I++ DPD DR+A+ V++  + +L GN++G + ++Y+ + ++FD    P +V + V+ +  IA Y +  T TGFK + + N++  + +++ G+EE+IG    RDKD  A+ + +E+   + + L+D L I+ FG +  ++ ++E + ++ +  M+ F    + +    I G +    L++YL++ W  R SGTEPK K Y  G+T+E   L A++
 S:   4 NEVYQEWLHNNDLSDDIKADLAAIKDNEAEIQDRF-YKTLEFGTAGLRGKLGAGTNRMNTYMVGKAAQALANTIIDHGPEAVKKGIAVSYDVRYQSRTFAELTCSIMAANGIKAYLYK--GIRPTPMCSYAIRALGCISGVMITASHNPQAYNGYKAYWQEGSQILDDIADQIAQHMAALTQYQEIKQMPFEKALDSGLVTYIDESIEEAYKKEVLGLTINDTDI--DKSVRVVYTPLNGVGNLPVREVLRRRGFENVYVVPEQEMPDPDFTTVGYPNPEVPKTFAYSEKLGKAVDADILIATDPDCDRVALEVKNAVGDYVFLNGNKIGALLSYYIFS-QRFDLGNLPANPVLVKSIVTGDLSRAIASHYGIETVETLTGFKNICGKANEYDVTKQKNYLFGYEESIGFCYGTFVRDKDAVSASMMIVEMAAYYKKKGQNLLDVLQTIYATFGYYNERQIALELEGIEGQKRIARIMEDFRQTPIASVAEMALDKTIDFIDGYQDFPKQNCLKFYLDDGSWYALRPSGTEPKIKFYLYTIGQTQENSATKLDAIE 553
>gi|160013193|sp|Q2YW66|PGCA_STAAB Phosphoglucomutase (PGM) (Alpha-phosphoglucomutase) (Glucose phosphomutase) (552 aa)
Score = 617, Expect = 6.5e-62, Identities = 155/479 (32%), Positives = 256/479 (53%)
 Q:  52 SKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTP----NMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVV-VRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI-----------------RWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      SKL+FGTAGIR  G G ++N FT ++++ G+AR+L + +NPT+++ +D R + +A +IA L + I V+L  + K TP +S++VR   A I+ TASHNPK+Y G KVY  G Q L ++A+E+ S  E    + P  N  I F ++T+ Y +   +    + + V+ T+ HGT+  +P LL+S+ +  L  QC PDPNF+  + NPED +FD +++ A K A++++ DPD+DRL +     Y GNQ+G + +Y +   +  ++ + VS+   +A  N +   TGFK++ E+ + D + + FEE+ G L+  RDKD Q  L ++ + L  KTL D L++I++ G    S+ +E L K+++  M KF +  ++I GL++K I         + N P  +  L ++ ++ R SGTEPK K+Y +
 S:  40 SKLTFGTAGIRGKFGLGEGRLNKFTIEKLALGLARYLNAQTNNPTIVIHYDIRHLSTEFAQIIANVLANHQITVYL--PDTYKTTPELSFAVRNLNTAAGIMITASHNPKDYNGIKVYGSDGAQ-LSTDASELASRYIEEVGDPLQIDIPISKQNTSYIKPFPKSVTDDYMKHIQNMI---GYIPKSDLQVVFTSLHGTSVPIVPELLQSLNFNQFNLVEAQCKPDPNFSSVQSANPEDHRAFDQAVELANKSHADLLISTDPDADRLGIAECDAHGHITYFNGNQIGALLLNYRIQQTSQLRHRLMIQSIVSSELTKSLARYNNVEYKEVLTGFKFIAQEIRQLDDHQNMIFAFEESYGFLSEPFVRDKDAVQIVPLIIKYASELKLYGKTLKDALEQIYQTVGRHEDTLFSHTLEGLEGKKKINAIMTKFRSNPPQEIQGLKVKAIEDYLTSEVYQLDKDTTSQINSPKSNVIRVLFDEGFIALRPSGTEPKIKLYVSL 534
>gi|94992750|ref|YP_600849.1| phosphoglucomutase / phosphomannomutase [Streptococcus pyogenes MGAS2096] >gi|94546258|gb|ABF36305.1| Phosphoglucomutase / Phosphomannomutase [Streptococcus pyogenes MGAS2096] (567 aa)
Score = 617, Expect = 6.8e-62, Identities = 161/530 (30%), Positives = 291/530 (54%)
 Q:  17 NPLSKAWLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEI---VSSMPECQTIIDNVYTPNMD--LISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHK-NKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFD-----KTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH--IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE-------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK 546
      N + + WL +N +S+ K + +K NE EI  F Y L FGTAG+R +G GTN++N +  + ++ +A +++     + V++D R + +A +  + + GIK +LYK  I+ TP+ SY++R G + ++ TASHNP+ Y G+K Y  G QILD A++I  ++++ + Q I  +  +D L++Y D++I E+Y +   IN T+I  K+ V+ T +G + + +L+ G+EN+ + +Q +PDP+FT   NPE  +F S K +  A+I++ DPD DR+A+ V++  + +L GN++G + ++Y+ + ++FD    P +V + V+ +  IA Y +  T TGFK + + N++  + +++ G+EE+IG    RDKD  A+ + +E+   + + L+D L I+ FG +  ++ ++E + ++ +  M+ F    + +    I G +    L++YL++ W  R SGTEPK K Y  G+T+E   L A++
 S:   7 NEVYQEWLHNNDLSDDIKADLAAIKDNEAEIQDRF-YKTLEFGTAGLRGKLGAGTNRMNTYMVGKAAQALANTIIDHGPEAVKKGIAVSYDVRYQSRTFAELTCSIMAANGIKAYLYK--GIRPTPMCSYAIRALGCISGVMITASHNPQAYNGYKAYWQEGSQILDDIADQIAQHMAALTQYQEIKQMPFEKALDSGLVTYIDESIEEAYKKEVLGLTINDTDI--DKSVRVVYTPLNGVGNLPVREVLRRRGFENVYVVPEQEMPDPDFTTVGYPNPEVPKTFAYSEKLGKAVDADILIATDPDCDRVALKVKNAVGDYVFLNGNKIGALLSYYIFS-QRFDLGNLPANPVLVKSIVTGDLSRAIASHYGIETVETLTGFKNICGKANEYDVTKQKNYLFGYEESIGFCYGTFVRDKDAVSASMMIVEMAAYYKKKGQNLLDVLQTIYATFGYYNERQIALELEGIEGQKRIARIMEDFRQTPIASVAEMALDKTIDFIDGYQDFPKQNCLKFYLDDGSWYALRPSGTEPKIKFYLYTIGQTQENSATKLDAIE 556
>gi|71911048|ref|YP_282598.1| phosphoglucomutase [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|94988859|ref|YP_596960.1| phosphoglucomutase [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|71853830|gb|AAZ51853.1| phosphoglucomutase [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|94542367|gb|ABF32416.1| phosphoglucomutase [Streptococcus pyogenes MGAS9429] (567 aa)
Score = 617, Expect = 7.0e-62, Identities = 161/530 (30%), Positives = 291/530 (54%)
 Q:  17 NPLSKAWLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEI---VSSMPECQTIIDNVYTPNMD--LISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHK-NKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFD-----KTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH--IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE-------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK 546
      N + + WL +N +S+ K + +K NE EI  F Y L FGTAG+R +G GTN++N +  + ++ +A +++     + V++D R + +A +  + + GIK +LYK  I+ TP+ SY++R G + ++ TASHNP+ Y G+K Y  G QILD A++I  ++++ + Q I  +  +D L++Y D++I E+Y +   IN T+I  K+ V+ T +G + + +L+ G+EN+ + +Q +PDP+FT   NPE  +F S K +  A+I++ DPD DR+A+ V++  + +L GN++G + ++Y+ + ++FD    P +V + V+ +  IA Y +  T TGFK + + N++  + +++ G+EE+IG    RDKD  A+ + +E+   + + L+D L I+ FG +  ++ ++E + ++ +  M+ F    + +    I G +    L++YL++ W  R SGTEPK K Y  G+T+E   L A++
 S:   7 NEVYQEWLHNNDLSDDIKADLAAIKDNEAEIQDRF-YKTLEFGTAGLRGKLGAGTNRMNTYMVGKAAQALANTIIDHGPEAVKKGIAVSYDVRYQSRTFAELTCSIMAANGIKAYLYK--GIRPTPMCSYAIRALGCISGVMITASHNPQAYNGYKAYWQEGSQILDDIADQIAQHMAALTQYQEIKQMPFEKALDSGLVTYIDESIEEAYKKEVLGLTINDTDI--DKSVRVVYTPLNGVGNLPVREVLRRRGFENVYVVPEQEMPDPDFTTVGYPNPEVPKTFAYSEKLGKAVDADILIATDPDCDRVALEVKNAVGDYVFLNGNKIGALLSYYIFS-QRFDLGNLPANPVLVKSIVTGDLSRAIASHYGIETVETLTGFKNICGKANEYDVTKQKNYLFGYEESIGFCYGTFVRDKDAVSASMMIVEMAAYYKKKGQNLLDVLQTIYATFGYYNERQIALELEGIEGQKRIARIMEDFRQTPIASVAEMALDKTIDFIDGYQDFPKQNCLKFYLDDGSWYALRPSGTEPKIKFYLYTIGQTQENSATKLDAIE 556
>gi|118587565|ref|ZP_01544989.1| phosphoglucomutase [Oenococcus oeni ATCC BAA-1163] >gi|118432016|gb|EAV38758.1| phosphoglucomutase [Oenococcus oeni ATCC BAA-1163] (566 aa)
Score = 616, Expect = 8.2e-62, Identities = 172/504 (34%), Positives = 268/504 (53%)
 Q:  51 YSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNM-DLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE------------------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      Y L+FGTAG+R +G GTN++N++T Q +E +AR + + +   V+++ D+R+N++ + + A+ L + GI V+L+ N  TP +S++V   A I+ TASHN K Y G+K+Y  GGQ+  A+EIV  E Q + D +  +  I   I + Y    IN ++ ++   + T HG     LK G+ I+  +Q PD F   NPE  F  K +E Y A++ L VDPDSDR+ V R K+ ++YLTGNQ+ + +Y+LT ++   K  +V++ VS+N + IA+ + K F  TGFK++ +++ +  K + F GFEE+ G L   DKD QA L E+   D+ T+ D LDEI +FGA+ ET + +   +EEM  M KF N  K+I L+I + N+          A ++++LE+ WV R SGTEPK K+Y  GE   ++ L L+ E E +L+
 S:  40 YQDLNFGTAGMRGLLGVGTNRMNIYTVAQTTEALARHMEKQGESAKQRGVVISGDSRINSELFKKISAEVLRAHGITVYLF--NGPHPTPELSFAVMHLHTYAGIMITASHNSKEYNGYKLYGEDGGQLPPKPADEIVR---ERQEVTDIFHIKKVAGGIKKIGSEIDKEYLNQVKTIPINRDLIKKWGDKLTISFTPLHGAGGDLGSKALKEAGFNKILTVKEQFKPDGTFPTVKYPNPE----FHEVFKISESYGADVELAVDPDSDRMGVGYRTKDGSYNYLTGNQIAALMVNYILTAQQKAGTLPKNGAIVTSIVSSNLPELIAKSFKVKQFTVLTGFKYIADKIVEFDKKQNYSFEFGFEESYGFLIKPFVHDKDAIQAITLMSELAAYYKDRGMTIGDGLDEIHAKFGAFAEETKATEFPGEKGQEEMTAVMTKFRNRGPKEIGNLKINLVEDNDLRIAKDLNTGATKKISLPRANVIKYWLEDGSWVALRPSGTEPKLKVYIGAKGENMSSANKRLDYLQTELEKLLK 565
>gi|195977749|ref|YP_002122993.1| probable phosphomannomutase [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] >gi|195974454|gb|ACG61980.1| probable phosphomannomutase [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] (564 aa)
Score = 616, Expect = 8.3e-62, Identities = 157/515 (30%), Positives = 283/515 (54%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD-----LISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH--IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI------RWNEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETK 535
      + WL ++ + + K + +K +E EI  F Y L FGTAG+R +G GTN++N++  + ++ +A +++     + +++D R + +A +  + + GIK ++YK  I+ TP+ SY++R   + ++ TASHNP+ Y G+K Y  G QILD AN+I + M  +  D  P +   L SY DD+I E+Y +   IN T+I  K+ V+ T +G + + +LK G++++ + +Q +PDP+FT   NPE  +F S + ++ A+I++ DPD DR+A+ VR + + +L GN++G + ++Y+ + +     P +V + V+ +  IA KY +  T TGFK + + N +  + +V G+EE+IG    RDKD  A+ + +E+   + ++L+D L +I++EFG +  V+ ++E + ++ +  M+ F N  +  + +K +    + P Q L++Y ++ W  R SGTEPK K+Y  GET+
 S:   8 QEWLHNDFFNEEIKADLEAIKHDEAEIQDRF-YKVLEFGTAGLRGKLGAGTNRMNIYMVGKAAQALANTIIDHGPEAVSRGIAISYDVRYKSKEFAELTCSIMAANGIKSYIYK--GIRPTPMCSYAIRALNCISGVMITASHNPQAYNGYKAYWEEGSQILDDIANQIAAHMDAIERFEDVKQIPFEEALASGLTSYIDDSIEEAYKKEVLGLTINDTDI--DKSVRVVYTPLNGVGNLPVREVLKRRGFDHVFVVPEQEMPDPDFTTVGYPNPEVPKAFAYSERLGQEVGADILIATDPDCDRVALEVRAADGSYVFLNGNKIGALLSYYIFSQRHARHNLPDNPVLVKSIVTGDLSKAIAAKYGIETVETLTGFKNICGKANDYDITKEKTYVFGYEESIGFCYGTFVRDKDAVSASMMVVEMAAYYKQRGQSLLDVLQDIYKEFGYYNERQVALELEGVEGQKRIARIMEDFRNKPIERAGAMSLKTVVDFKDGYLDFPKQNCLKYYFDDGSWYALRPSGTEPKIKLYIYTIGETE 542
>gi|168185698|ref|ZP_02620333.1| phosphoglucomutase phosphomannomutase [Clostridium botulinum C str. Eklund] >gi|169296487|gb|EDS78620.1| phosphoglucomutase phosphomannomutase [Clostridium botulinum C str. Eklund] (563 aa)
Score = 616, Expect = 8.4e-62, Identities = 170/525 (32%), Positives = 280/525 (53%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKS---NPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQT-----IIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVL--TNKK--FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH--IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIK-------GIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKD 547
      WL + I K K+ + +K N EI  F Y L FGTAG+R +G GTN++NV+  ++++G+A ++ K   N V +A+D R + ++  A L  GIK +L+++ I+ TP +S+++R+  A II TASHNPK Y G+KVY  G Q+L S A+ +  + +    I+D   + L++   I + Y    I NI  K+ V+ + +GT + + +LK G+ NII+ +Q PDP+FT   NPED +F +  +K A++++ DPD DRLA+ V+ KN ++  GNQ G I  Y++  N K  K  +V + V+ +  I EKY  F  TGFK +  + K   + +F+ G+EE+IG  S  RDKD  ++ L E     KTL+D L+E+F+E+G + + +S +E + ++ +  M ++   +I +++K    G +  + L++YL++ W  R SGTEPK KIY   +T  ++ LK +++
 S:  10 WLNDDFIDEKTKKELKSIKDNNAEIQDRF-YKNLEFGTAGLRGKLGAGTNRMNVYNISKVTQGIADFIKEKGQDYMNRGVAIAYDVRHFSKEFSKTAALVLAGNGIKSYLFED--IRPTPELSFTIRKLNATAGIIITASHNPKEYNGYKVYWEDGAQVLSSIADPMTEKINKINNFKDVKIMDEKEALDKGLLNIIGKEIDDEYTTNVKELSIRNNI--DKDIKVVYSPLNGTGNIPVRRVLKERGFTNIIVVPEQENPDPDFTTVGYPNPEDTKAFKYAGNLGKKVGADLLIATDPDCDRLAIEVKDKNGEYIAFNGNQTGAILIKYIVEGMNDKGTLPKNAAIVKSIVTGDLGKVIGEKYGVTTFEALTGFKNICGRIPKFEATGEYEFIFGYEESIGYNASTFVRDKDAVSSSMLLCEAAGYYKSIGKTLIDVLNEVFKEYGYYKEKQISLVLEGIEGQQRISRMMKEYRKSYPTEIGTMKLKECIDFIDGYKDIGASNVLKFYLDDGSWYAVRPSGTEPKIKIYLYTKADTPSKSEENLKIMEE 553
>gi|57651000|ref|YP_187296.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|87160054|ref|YP_495067.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300] >gi|88196428|ref|YP_501252.1| hypothetical protein SAOUHSC_02793 [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|161510689|ref|YP_001576348.1| bifunctional phosphoglucomutase/phosphomannomutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|57285186|gb|AAW37280.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|87126028|gb|ABD20542.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_FPR3757] >gi|87203986|gb|ABD31796.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|160369498|gb|ABX30469.1| bifunctional phosphoglucomutase/phosphomannomutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] (602 aa)
Score = 616, Expect = 8.9e-62, Identities = 154/479 (32%), Positives = 257/479 (53%)
 Q:  52 SKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTP----NMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI-----------------RWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      SKL+FGTAGIR  G G ++N FT ++++ G+AR+L + ++PT+++ +D R + +A +IA L + I V+L  + K TP +S++VR   A I+ TASHNPK+Y G KVY  G Q L ++A+E+ S  E    + P  N  I F ++T+ Y +   +    + + V+ T+ HGT+  +P LL+S+ +  L  QC PDPNF+  + NPED +FD +++ A K A++++ DPD+DRL + R +  Y GNQ+G + +Y +   +  ++ + VS+   +A  N +   TGFK++ E+ + D + + FEE+ G L+  RDKD Q  L ++ + L  KTL D L++I++ G    S+ +E  K+++  M KF +  ++I GL++K I         + N P  +  L ++ ++ R SGTEPK K+Y +
 S:  90 SKLTFGTAGIRGKFGLGEGRLNKFTIEKLALGLARYLNAQTNSPTIVIHYDIRHLSTEFAQIIANVLANHQITVYL--PDTYKTTPELSFAVRNLNTTAGIMITASHNPKDYNGIKVYGSDGAQ-LSTDASELASRYIEEVGDPLQIDIPISKQNTSYIKPFPKSVTDDYMKHIQNMI---GYIPKSDLQVVFTSLHGTSVPIVPELLQSLNFNQFNLVEAQCKPDPNFSSVQSANPEDHRAFDQAVELANKSHADLLISTDPDADRLGIAERDAHGHITYFNGNQIGALLLNYRIQQTSQLRHRLMIQSIVSSELTKSLARYNNVEYKEVLTGFKFIAQEIRQLDDHQNMIFAFEESYGFLSEPFVRDKDAVQIVPLIIKYASELKLYGKTLKDELEQIYQTVGRHEDTLFSHTLEGFEGKKKINAIMTKFRSNPPQEIQGLKVKAIEDYLTSEVYHLDKDTTSQINSPKSNVIRVLFDEGFIALRPSGTEPKIKLYVSL 584
>gi|94990760|ref|YP_598860.1| phosphoglucomutase / phosphomannomutase [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94544268|gb|ABF34316.1| Phosphoglucomutase / Phosphomannomutase [Streptococcus pyogenes MGAS10270] (567 aa)
Score = 616, Expect = 9.6e-62, Identities = 161/530 (30%), Positives = 291/530 (54%)
 Q:  17 NPLSKAWLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEI---VSSMPECQTIIDNVYTPNMD--LISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHK-NKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFD-----KTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH--IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE-------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK 546
      N + + WL +N +S+ K + +K NE EI  F Y L FGTAG+R +G GTN++N +  + ++ +A +++     + V++D R + +A +  + + GIK +LYK  I+ TP+ SY++R G + ++ TASHNP+ Y G+K Y  G QILD A++I  ++++ + Q I  +  +D L++Y D++I E+Y +   IN T+I  K+ V+ T +G + + +L+ G+EN+ + +Q +PDP+FT   NPE  +F S K +  A+I++ DPD DR+A+ V++  + +L GN++G + ++Y+ + ++FD    P +V + V+ +  IA Y +  T TGFK + + N++  + +++ G+EE+IG    RDKD  A+ + +E+   + + L+D L I+ FG +  ++ ++E + ++ +  M+ F    + +    I G +    L++YL++ W  R SGTEPK K Y  G+T+E   L A++
 S:   7 NEVYQEWLHNNDLSDDIKADLAAIKDNEAEIQDRF-YKTLEFGTAGLRGKLGAGTNRMNTYMVGKAAQALANTIIDHGPEAVKKGIAVSYDVRYQSRTFAELTCSIMAANGIKAYLYK--GIRPTPMCSYAIRALGCISGVMITASHNPQAYNGYKAYWQEGSQILDDIADQIAQHMAALTQYQEIKQMPFEKALDSGLVTYIDESIEEAYKKEVLGLTINDTDI--DKSVRVVYTPLNGVGNLPVRDVLRRRGFENVYVVPEQEMPDPDFTTVGYPNPEVPKTFAYSEKLGKAVDADILIATDPDCDRVALEVKNAVGDYVFLNGNKIGALLSYYIFS-QRFDLGNLPANPVLVKSIVTGDLSRAIASHYGIETVETLTGFKNICGKANEYDVTKQKNYLFGYEESIGFCYGTFVRDKDAVSASMMIVEMAAYYKKKGQNLLDVLQTIYATFGYYNERQIALELEGIEGQKRIARIMEDFRQTPIASVAEMALDKTIDFIDGYQDFPKQNCLKFYLDDGSWYALRPSGTEPKIKFYLYTIGQTQENSATKLDAIE 556
>gi|94994738|ref|YP_602836.1| Phosphoglucomutase / Phosphomannomutase [Streptococcus pyogenes MGAS10750] >gi|94548246|gb|ABF38292.1| Phosphoglucomutase / Phosphomannomutase [Streptococcus pyogenes MGAS10750] (567 aa)
Score = 616, Expect = 9.6e-62, Identities = 161/530 (30%), Positives = 291/530 (54%)
 Q:  17 NPLSKAWLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEI---VSSMPECQTIIDNVYTPNMD--LISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHK-NKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFD-----KTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH--IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE-------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK 546
      N + + WL +N +S+ K + +K NE EI  F Y L FGTAG+R +G GTN++N +  + ++ +A +++     + V++D R + +A +  + + GIK +LYK  I+ TP+ SY++R G + ++ TASHNP+ Y G+K Y  G QILD A++I  ++++ + Q I  +  +D L++Y D++I E+Y +   IN T+I  K+ V+ T +G + + +L+ G+EN+ + +Q +PDP+FT   NPE  +F S K +  A+I++ DPD DR+A+ V++  + +L GN++G + ++Y+ + ++FD    P +V + V+ +  IA Y +  T TGFK + + N++  + +++ G+EE+IG    RDKD  A+ + +E+   + + L+D L I+ FG +  ++ ++E + ++ +  M+ F    + +    I G +    L++YL++ W  R SGTEPK K Y  G+T+E   L A++
 S:   7 NEVYQEWLHNNDLSDDIKADLAAIKDNEAEIQDRF-YKTLEFGTAGLRGKLGAGTNRMNTYMVGKAAQALANTIIDHGPEAVKKGIAVSYDVRYQSRTFAELTCSIMAANGIKAYLYK--GIRPTPMCSYAIRALGCISGVMITASHNPQAYNGYKAYWQEGSQILDDIADQIAQHMAALTQYQEIKQMPFEKALDSGLVTYIDESIEEAYKKEVLGLTINDTDI--DKSVRVVYTPLNGVGNLPVRDVLRRRGFENVYVVPEQEMPDPDFTTVGYPNPEVPKTFAYSEKLGKAVDADILIATDPDCDRVALEVKNAVGDYVFLNGNKIGALLSYYIFS-QRFDLGNLPANPVLVKSIVTGDLSRAIASHYGIETVETLTGFKNICGKANEYDVTKQKNYLFGYEESIGFCYGTFVRDKDAVSASMMIVEMAAYYKKKGQNLLDVLQTIYATFGYYNERQIALELEGIEGQKRIARIMEDFRQTPIASVAEMALDKTIDFIDGYQDFPKQNCLKFYLDDGSWYALRPSGTEPKIKFYLYTIGQTQENSATKLDAIE 556
>gi|51599086|ref|YP_073274.1| phosphomannomutase [Borrelia garinii PBi] >gi|51573657|gb|AAU07682.1| phosphomannomutase [Borrelia garinii PBi] (569 aa)
Score = 616, Expect = 1.0e-61, Identities = 165/504 (32%), Positives = 273/504 (54%)
 Q:  33 YKELILKM----NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPN---MDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK-NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVG---NEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI---------KGIRWNE----------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      +KE +K+  NE EI  F Y L FGTAG+R +G GT IN + +++S+G+ ++L  NP V +++D+R + +A  A+  S  + ++YK  ++ TP +SY++R+  D ++ TASHNPK Y G+K Y  G QI+   I + + + + II+ +     +I  ++ I + Y +  +  +   +K N V T HGT  + L +  + + L  + VP+P F   NPE K S  ++ A+K  +I L DPD+DR+ V + +N+W +L GNQ+ I +Y+L+ +  K FV+S+FV+T +++IA+KY +++FRT TGFKW+G  +EM K+   F  EE+ G L   RDKD F A   +  L +++T+ +YL++I++EFG +  V  E N + + + M K  +   G++I     K I + +     P A+++ LEN++ + R SGTEPK K Y + E KE
 S:  22 FKEEAIKIQKTNNETEILNRF-YKDLEFGTAGMRGIIGAGTCYINTYNVKKISQGICNYVLKINKNPKVAISYDSRYFSKEFAYNTAQIFASNNFETYIYK--SLRPTPQLSYTIRKFDCDVGVMITASHNPKEYNGYKAYWKGGIQIMPPHDTLITNEIKKVKNIINKITIKEGIEKKIIKELNNEIDKEYVQTINKEFPDFEKNSKKTNLKVAYTALHGTGGTIIKKLFTNSKIQ-LFLEKSEIVPNPEFPTITYPNPEKKTSMLKVIELAKKEDCDIALATDPDADRIGVAFKDQNEWIFLNGNQISCILMNYILSKEINPKNTFVISSFVTTQMLEKIAKKYGSQIFRTYTGFKWIGSLIDEMEKNEPNKKFAFACEESHGYLIGKKVRDKDAFSAIKGICSLALYLKAKKQTIKNYLEKIYKEFGYYEELNVEKNFEGANGEIQREALMSKLRKEQKMQFAGIKIIEKLDYKTLKKINFKKEISEIKEYKYPINAIKFILENEIVITVRPSGTEPKIKFYISVKLEYKE 551
>gi|139473473|ref|YP_001128189.1| putative phosphoglucomutase [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] >gi|134271720|emb|CAM29953.1| putative phosphoglucomutase [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] (564 aa)
Score = 615, Expect = 1.1e-61, Identities = 161/530 (30%), Positives = 291/530 (54%)
 Q:  17 NPLSKAWLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEI---VSSMPECQTIIDNVYTPNMD--LISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHK-NKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFD-----KTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH--IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE-------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK 546
      N + + WL +N +S+ K + +K NE EI  F Y L FGTAG+R +G GTN++N +  + ++ +A +++     + V++D R + +A +  + + GIK +LYK  I+ TP+ SY++R G + ++ TASHNP+ Y G+K Y  G QILD A++I  ++++ + Q I  +  +D L++Y D++I E+Y +   IN T+I  K+ V+ T +G + + +L+ G+EN+ + +Q +PDP+FT   NPE  +F S K +  A+I++ DPD DR+A+ V++  + +L GN++G + ++Y+ + ++FD    P +V + V+ +  IA Y +  T TGFK + + N++  + +++ G+EE+IG    RDKD  A+ + +E+   + + L+D L I+ FG +  ++ ++E + ++ +  M+ F    + +    I G +    L++YL++ W  R SGTEPK K Y  G+T+E   L A++
 S:   4 NEVYQEWLHNNDLSDDIKADLAAIKDNEAEIQDRF-YKTLEFGTAGLRGKLGAGTNRMNTYMVGKAAQALANTIIDHGPEAVKKGIAVSYDVRYQSRTFAELTCSIMAANGIKAYLYK--GIRPTPMCSYAIRALGCISGVMITASHNPQAYNGYKAYWQEGSQILDDIADQIAQHMAALTQYQEIKQMPFEKALDSGLVTYIDESIEEAYKKEVLGLTINDTDI--DKSVRVVYTPLNGVGNLPVREVLRRRGFENVYVVPEQEMPDPDFTTVGYPNPEVPKTFAYSEKLGKAVDADILIATDPDCDRVALEVKNAVGDYVFLNGNKIGALLSYYIFS-QRFDLGNLPANPVLVKSIVTGDLSRAIASHYGIETVETLTGFKNICGKANEYDVTKQKNYLFGYEESIGFCYGTFVRDKDAVSASMMIVEMAAYYKKKGQNLLDVLQTIYATFGYYNERQIALELEGIEGQKCIARIMEDFRQTPIASVAEMALDKTIDFIDGYQDFPKQNCLKFYLDDGSWYALRPSGTEPKIKFYLYTIGQTQENSATKLDAIE 553
>gi|148543616|ref|YP_001270986.1| alpha-phosphoglucomutase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|184153024|ref|YP_001841365.1| phosphoglucomutase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|148530650|gb|ABQ82649.1| alpha-phosphoglucomutase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|183224368|dbj|BAG24885.1| phosphoglucomutase [Lactobacillus reuteri F275] (574 aa)
Score = 615, Expect = 1.1e-61, Identities = 170/534 (31%), Positives = 282/534 (52%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEE-EIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARW---LLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRC-----LINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH-IDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-------KGIRWNEPAQ----------ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      K W E  +  K+ + M+++ EI+ F Y LSFGTAG+R MGPG N++NV+T +Q +EG+A   L +   V + +D+R N+ +A  A+ L + GIKV++Y + ++ TP +S++VR G A I+ TASHNPK Y G+K+Y  GGQ+  E++ +  + +  I D    +++  +TI   +A+Y    +N + ++ K+  + T  GT    L+ G+ N +  + P+ +F  + NPE  +F S+  +K A++++ DPD+DRL  VR + ++ LTGNQ+ I  Y+L  K   K  V + VSTN+ +IAE Y  +  TGFKW+ ++++++  K D F+ GFEE+ G L   RDKD Q+ L EV   + TL D L E+F+++G + +T++   ++  +++ M KF     G ++    G +   +      L + L++D W+ R SGTEPK K Y  G + + D+ + L D FE L+
 S:   8 KVWQERTDLEPDLKQELAAMSDDKEIEDAF-YGPLSFGTAGMRGLMGPGINRMNVYTVRQATEGLATLMDSLGDDIKKRGVAIGYDSRHNSRKFAHDAARVLGAHGIKVYIY--DNLRPTPELSFAVRHMGTYAGIMITASHNPKEYNGYKIYGEDGGQMPPKESDMMTGYIRKIDDIFDIALADEQEMLDNGLETIMGEDVDAAYLANAKGVTVNPELAKEYGKDMKFVFTPLCGTGRMLGERALRQAGFTNYEMEPTEAQPNGDFPGLEHPNPEFPEAFVRSIALGKKVGADVLIATDPDADRLGCAVRQPDGEYQLLTGNQIASIMLAYILEAHKQAGTLPKNAAAVKSIVSTNFAAKIAESYGVDMINVLTGFKWIADQIHQYETGKADHTFMFGFEESYGYLIKPFVRDKDAIQSLTLLAEVAAYYRSRNMTLYDGLQELFKKYGYFREKTIANTYAGVDGPAKIKALMKKFREEAPTHFAGHQVVVTEDFANGTKTTADGEVSELGIPESNVLRYILDDDTWIAIRPSGTEPKLKFY---IGTSADTLDKANEKLAD-FEKALQ 570
>gi|151222600|ref|YP_001333422.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|168729512|ref|ZP_02761789.1| bifunctional phosphoglucomutase/phosphomannomutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|150375400|dbj|BAF68660.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] (583 aa)
Score = 614, Expect = 1.4e-61, Identities = 154/479 (32%), Positives = 257/479 (53%)
 Q:  52 SKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTP----NMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI-----------------RWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      SKL+FGTAGIR  G G ++N FT ++++ G+AR+L + ++PT+++ +D R + +A +IA L + I V+L  + K TP +S++VR   A I+ TASHNPK+Y G KVY  G Q L ++A+E+ S  E    + P  N  I F ++T+ Y +   +    + + V+ T+ HGT+  +P LL+S+ +  L  QC PDPNF+  + NPED +FD +++ A K A++++ DPD+DRL + R +  Y GNQ+G + +Y +   +  ++ + VS+   +A  N +   TGFK++ E+ + D + + FEE+ G L+  RDKD Q  L ++ + L  KTL D L++I++ G    S+ +E  K+++  M KF +  ++I GL++K I         + N P  +  L ++ ++ R SGTEPK K+Y +
 S:  71 SKLTFGTAGIRGKFGLGEGRLNKFTIEKLALGLARYLNAQTNSPTIVIHYDIRHLSTEFAQIIANVLANHQITVYL--PDTYKTTPELSFAVRNLNTTAGIMITASHNPKDYNGIKVYGSDGAQ-LSTDASELASRYIEEVGDPLQIDIPISKQNTSYIKPFPKSVTDDYMKHIQNMI---GYIPKSDLQVVFTSLHGTSVPIVPELLQSLNFNQFNLVEAQCKPDPNFSSVQSANPEDHRAFDQAVELANKSHADLLISTDPDADRLGIAERDAHGHITYFNGNQIGALLLNYRIQQTSQLRHRLMIQSIVSSELTKSLARYNNVEYKEVLTGFKFIAQEIRQLDDHQNMIFAFEESYGFLSEPFVRDKDAVQIVPLIIKYASELKLYGKTLKDELEQIYQTVGRHEDTLFSHTLEGFEGKKKINAIMTKFRSNPPQEIQGLKVKAIEDYLTSEVYHLDKDTTSQINSPKSNVIRVLFDEGFIALRPSGTEPKIKLYVSL 565
>gi|21910694|ref|NP_664962.1| putative phosphomannomutase [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28895616|ref|NP_801966.1| putative phosphomannomutase [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|21904897|gb|AAM79765.1| putative phosphomannomutase [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28810865|dbj|BAC63799.1| putative phosphomannomutase [Streptococcus pyogenes SSI-1] (564 aa)
Score = 614, Expect = 1.6e-61, Identities = 160/530 (30%), Positives = 291/530 (54%)
 Q:  17 NPLSKAWLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEI---VSSMPECQTIIDNVYTPNMD--LISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHK-NKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFD-----KTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH--IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE-------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK 546
      N + + WL +N +S+ K + +K NE EI  F Y L FGTAG+R +G GTN++N +  + ++ +A +++     + V++D R + +A +  + + GIK +LYK  I+ TP+ SY++R G + ++ TASHNP+ Y G+K Y  G QILD A++I  ++++ + + I  +  +D L++Y D++I E+Y +   IN T+I  K+ V+ T +G + + +L+ G+EN+ + +Q +PDP+FT   NPE  +F S K +  A+I++ DPD DR+A+ V++  + +L GN++G + ++Y+ + ++FD    P +V + V+ +  IA Y +  T TGFK + + N++  + +++ G+EE+IG    RDKD  A+ + +E+   + + L+D L I+ FG +  ++ ++E + ++ +  M+ F    + +    I G +    L++YL++ W  R SGTEPK K Y  G+T+E   L A++
 S:   4 NEVYQEWLHNNDLSDDIKADLAAIKDNEAEIQDRF-YKTLEFGTAGLRGKLGAGTNRMNTYMVGKAAQALANTIIDHGPEAVKKGIAVSYDVRYQSRTFAELTCSIMAANGIKAYLYK--GIRPTPMCSYAIRALGCISGVMITASHNPQAYNGYKAYWQEGSQILDDIADQIAQHMAALTQYEEIKQMPFEKALDSGLVTYIDESIEEAYKKEVLGLTINDTDI--DKSVRVVYTPLNGVGNLPVREVLRRRGFENVYVVPEQEMPDPDFTTVGYPNPEVPKTFAYSEKLGKAVDADILIATDPDCDRVALEVKNAVGDYVFLNGNKIGALLSYYIFS-QRFDLGNLPANPVLVKSIVTGDLSRAIASHYGIETVETLTGFKNICGKANEYDVTKQKNYLFGYEESIGFCYGTFVRDKDAVSASMMIVEMAAYYKKKGQNLLDVLQTIYATFGYYNERQIALELEGIEGQKRIARIMEDFRQTPIASVAEMALDKTIDFIDGYQDFPKQNCLKFYLDDGSWYALRPSGTEPKIKFYLYTIGQTQENSATKLDAIE 553
>gi|15925481|ref|NP_373015.1| phosphomannomutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|15928070|ref|NP_375603.1| hypothetical protein SA2279 [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|156980806|ref|YP_001443065.1| hypothetical protein SAHV_2475 [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] >gi|13702441|dbj|BAB43582.1| SA2279 [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|14248265|dbj|BAB58653.1| similar to phosphomannomutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|156722941|dbj|BAF79358.1| hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] (583 aa)
Score = 614, Expect = 1.6e-61, Identities = 155/479 (32%), Positives = 257/479 (53%)
 Q:  52 SKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTP----NMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI-----------------RWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      SKL+FGTAGIR  G G ++N FT ++++ G+AR+L + ++PT+++ +D R + +A +IA L + I V+L  + K TP +S++VR   A I+ TASHNPK+Y G KVY  G Q L ++A+E+ S  E    + P  N  I F ++T+ Y +   +    + + V+ T+ HGT+  +P LLKS+ +  L  QC PDPNF+  + NPED +FD +++ A K A++++ DPD+DRL + R +  Y GNQ+G + +Y +   +  ++ + VS+   +A  N K   TGFK++ E+ + D + + FEE+ G L+  RDKD Q  L ++ + L  KTL D L++I++ G    S+ +E L K++++ M F +  ++I GL++K I         + N   +  L ++ ++ R SGTEPK K+Y +
 S:  71 SKLTFGTAGIRGKFGLGEGRLNKFTIEKLALGLARYLNAQTNSPTIVIHYDIRHLSTEFAQIIANVLANHQITVYL--PDTYKTTPELSFAVRNLNTTAGIMITASHNPKDYNGIKVYGSDGAQ-LSTDASELASRYIEEVGDPLQIDIPISKQNTSYIKPFPKSVTDDYMKHIQNMI---GYIPKSDLQVVFTSLHGTSVPIVPELLKSLNFNQFNLVDAQCKPDPNFSSVQSANPEDHRAFDQAVELANKSHADLLISTDPDADRLGIAERDAHGHITYFNGNQIGALLLNYRIQQTSQLRHRLMIQSIVSSELTKSLARYNNVKYKEVLTGFKFIAQEIRQLDDHQNMIFAFEESYGFLSEPFVRDKDAVQIVPLIIKYASELKLYGKTLKDELEQIYQTVGRHEDTLFSHTLEGLEGKKKIESIMTHFRSNPPQEIQGLKVKAIEDYLTSEVYHLDKDTTSQINSSKSNVIRVLFDEGFIALRPSGTEPKIKLYVSL 565
>gi|160013175|sp|Q2FE11|PGCA_STAA3 Phosphoglucomutase (PGM) (Alpha-phosphoglucomutase) (Glucose phosphomutase) >gi|160013184|sp|Q2FVC1|PGCA_STAA8 Phosphoglucomutase (PGM) (Alpha-phosphoglucomutase) (Glucose phosphomutase) >gi|160013199|sp|Q5HD61|PGCA_STAAC Phosphoglucomutase (PGM) (Alpha-phosphoglucomutase) (Glucose phosphomutase) (552 aa)
Score = 613, Expect = 1.8e-61, Identities = 154/479 (32%), Positives = 257/479 (53%)
 Q:  52 SKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTP----NMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI-----------------RWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      SKL+FGTAGIR  G G ++N FT ++++ G+AR+L + ++PT+++ +D R + +A +IA L + I V+L  + K TP +S++VR   A I+ TASHNPK+Y G KVY  G Q L ++A+E+ S  E    + P  N  I F ++T+ Y +   +    + + V+ T+ HGT+  +P LL+S+ +  L  QC PDPNF+  + NPED +FD +++ A K A++++ DPD+DRL + R +  Y GNQ+G + +Y +   +  ++ + VS+   +A  N +   TGFK++ E+ + D + + FEE+ G L+  RDKD Q  L ++ + L  KTL D L++I++ G    S+ +E  K+++  M KF +  ++I GL++K I         + N P  +  L ++ ++ R SGTEPK K+Y +
 S:  40 SKLTFGTAGIRGKFGLGEGRLNKFTIEKLALGLARYLNAQTNSPTIVIHYDIRHLSTEFAQIIANVLANHQITVYL--PDTYKTTPELSFAVRNLNTTAGIMITASHNPKDYNGIKVYGSDGAQ-LSTDASELASRYIEEVGDPLQIDIPISKQNTSYIKPFPKSVTDDYMKHIQNMI---GYIPKSDLQVVFTSLHGTSVPIVPELLQSLNFNQFNLVEAQCKPDPNFSSVQSANPEDHRAFDQAVELANKSHADLLISTDPDADRLGIAERDAHGHITYFNGNQIGALLLNYRIQQTSQLRHRLMIQSIVSSELTKSLARYNNVEYKEVLTGFKFIAQEIRQLDDHQNMIFAFEESYGFLSEPFVRDKDAVQIVPLIIKYASELKLYGKTLKDELEQIYQTVGRHEDTLFSHTLEGFEGKKKINAIMTKFRSNPPQEIQGLKVKAIEDYLTSEVYHLDKDTTSQINSPKSNVIRVLFDEGFIALRPSGTEPKIKLYVSL 534
>gi|88802649|ref|ZP_01118176.1| phosphoglucomutase phosphomannomutase [Polaribacter irgensii 23-P] >gi|88781507|gb|EAR12685.1| phosphoglucomutase phosphomannomutase [Polaribacter irgensii 23-P] (571 aa)
Score = 613, Expect = 1.9e-61, Identities = 158/511 (30%), Positives = 269/511 (52%)
 Q:  20 SKAWLESNRISNKYKEL--ILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLN--KKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLT----NKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEP------------------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      +K WL   +  +E+ ++ N ++  F Y + FGT G+R MG GTN++N +T + ++G++ +L  KK  V++A+D R N+ +A ++A  ++ IKVFL+++ ++ATP +S++VR  DA I+ TASHNP Y G+KVY  GGQI+   +I+ ++    N + N LI   + + + +AS +  +  +KN V+ T+ HGT+  +P L  GY ++ L A+Q PD +F  + NPE+ + ++  A+K A+I++G DPD DRL V VR +   + GNQ ++ T ++L    K +  F+ ST VST ++ IA Y+ +   TGFKW+ +M K  ++DF+ G EE+ G + D RDKD  A LA EV     + + L ++ + G +  ++  + ++ EE+Q+ +  N  K+I G ++ +  +          + L +  N  + R SGTEPK K Y+ +
 S:   8 AKQWLSPTFDTETRQEIQQLITTNAPDLADRF-YKDMEFGTGGMRGIMGAGTNRVNKYTLGRATQGLSNYLTENVKKEQLKVVIAYDCRHNSKKFAKIVANVFSANKIKVFLFED--LRATPELSFAVRHLDCDAGIVLTASHNPSEYNGYKVYWADGGQIVPPHDGKIIKNVNALDFSEIN-FNANTALIESIGAEVDDVFIDASVKHGCLSKSIDRKNLKVVFTSLHGTSIVSVPDTLAKAGYSDVHLVAEQSAPDGDFPTVMSPNPEEPEALKMATDLADKIGADIVVGTDPDCDRLGVAVRDTDGNMKLMNGNQTMVLMTEFLLKKWKETGKINGKQFIGSTIVSTELVNAIASSYHVETKVGLTGFKWIA-KMVKDFPELDFIGGGEESFGYMVGDFVRDKDAVTATLLACEVAAYAKQNGSSFYEELLNVYVKNGFYKEHLIAITKKGMDGAEEIQQMLSTMRNNPLKEIDGEQVASLSDYQASTKKDLITGKITTIELPKSNVLIYQTINGTRIAARPSGTEPKIKFYFSV 540
>gi|71903836|ref|YP_280639.1| phosphoglucomutase [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|71802931|gb|AAX72284.1| phosphoglucomutase [Streptococcus pyogenes MGAS6180] (567 aa)
Score = 613, Expect = 1.9e-61, Identities = 160/530 (30%), Positives = 291/530 (54%)
 Q:  17 NPLSKAWLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEI---VSSMPECQTIIDNVYTPNMD--LISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHK-NKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFD-----KTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH--IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE-------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK 546
      N + + WL +N +S+ K + +K NE EI  F Y L FGTAG+R +G GTN++N +  + ++ +A +++     + V++D R + +A +  + + GIK +LYK  I+ TP+ SY++R G + ++ TASHNP+ Y G+K Y  G QILD A++I  ++++ + + I  +  +D L++Y D++I E+Y +   IN T+I  K+ V+ T +G + + +L+ G+EN+ + +Q +PDP+FT   NPE  +F S K +  A+I++ DPD DR+A+ V++  + +L GN++G + ++Y+ + ++FD    P +V + V+ +  IA Y +  T TGFK + + N++  + +++ G+EE+IG    RDKD  A+ + +E+   + + L+D L I+ FG +  ++ ++E + ++ +  M+ F    + +    I G +    L++YL++ W  R SGTEPK K Y  G+T+E   L A++
 S:   7 NEVYQEWLHNNDLSDDIKADLAAIKDNEAEIQDRF-YKTLEFGTAGLRGKLGAGTNRMNTYMVGKAAQALANTIIDHGPEAVKKGIAVSYDVRYQSRTFAELTCSIMAANGIKAYLYK--GIRPTPMCSYAIRALGCISGVMITASHNPQAYNGYKAYWQEGSQILDDIADQIAQHMAALTQYEEIKQMPFEKALDSGLVTYIDESIEEAYKKEVLGLTINDTDI--DKSVRVVYTPLNGVGNLPVREVLRRRGFENVYVVPEQEMPDPDFTTVGYPNPEVPKTFAYSEKLGKAVDADILIATDPDCDRVALEVKNAVGDYVFLNGNKIGALLSYYIFS-QRFDLGNLPANPVLVKSIVTGDLSRAIASHYGIETVETLTGFKNICGKANEYDVTKQKNYLFGYEESIGFCYGTFVRDKDAVSASMMIVEMAAYYKKKGQNLLDVLQTIYATFGYYNERQIALELEGIEGQKRIARIMEDFRQTPIASVAEMALDKTIDFIDGYQDFPKQNCLKFYLDDGSWYALRPSGTEPKIKFYLYTIGQTQENSATKLDAIE 556
>gi|148268927|ref|YP_001247870.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|150395004|ref|YP_001317679.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|147741996|gb|ABQ50294.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|149947456|gb|ABR53392.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] (611 aa)
Score = 613, Expect = 2.0e-61, Identities = 155/479 (32%), Positives = 257/479 (53%)
 Q:  52 SKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTP----NMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI-----------------RWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      SKL+FGTAGIR  G G ++N FT ++++ G+AR+L + ++PT+++ +D R + +A +IA L + I V+L  + K TP +S++VR   A I+ TASHNPK+Y G KVY  G Q L ++A+E+ S  E    + P  N  I F ++T+ Y +   +    + + V+ T+ HGT+  +P LLKS+ +  L  QC PDPNF+  + NPED +FD +++ A K A++++ DPD+DRL + R +  Y GNQ+G + +Y +   +  ++ + VS+   +A  N K   TGFK++ E+ + D + + FEE+ G L+  RDKD Q  L ++ + L  KTL D L++I++ G    S+ +E L K++++ M F +  ++I GL++K I         + N   +  L ++ ++ R SGTEPK K+Y +
 S:  99 SKLTFGTAGIRGKFGLGEGRLNKFTIEKLALGLARYLNAQTNSPTIVIHYDIRHLSTEFAQIIANVLANHQITVYL--PDTYKTTPELSFAVRNLNTTAGIMITASHNPKDYNGIKVYGSDGAQ-LSTDASELASRYIEEVGDPLQIDIPISKQNTSYIKPFPKSVTDDYMKHIQNMI---GYIPKSDLQVVFTSLHGTSVPIVPELLKSLNFNQFNLVDAQCKPDPNFSSVQSANPEDHHAFDQAVELANKSHADLLISTDPDADRLGIAERDAHGHITYFNGNQIGALLLNYRIQQTSQLRHRLMIQSIVSSELTKSLARYNNVKYKEVLTGFKFIAQEIRQLDDHQNMIFAFEESYGFLSEPFVRDKDAVQIVPLIIKYASELKLYGKTLKDELEQIYQTVGRHEDTLFSHTLEGLEGKKKIESIMTHFRSNPPQEIQGLKVKAIEDYLTSEVYHLDKDTTSQINSSKSNVIRVLFDEGFIALRPSGTEPKIKLYVSL 593
>gi|160013206|sp|Q99RE2|PGCA_STAAM Phosphoglucomutase (PGM) (Alpha-phosphoglucomutase) (Glucose phosphomutase) >gi|160013214|sp|Q7A3K7|PGCA_STAAN Phosphoglucomutase (PGM) (Alpha-phosphoglucomutase) (Glucose phosphomutase) (552 aa)
Score = 613, Expect = 2.0e-61, Identities = 155/479 (32%), Positives = 257/479 (53%)
 Q:  52 SKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTP----NMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI-----------------RWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      SKL+FGTAGIR  G G ++N FT ++++ G+AR+L + ++PT+++ +D R + +A +IA L + I V+L  + K TP +S++VR   A I+ TASHNPK+Y G KVY  G Q L ++A+E+ S  E    + P  N  I F ++T+ Y +   +    + + V+ T+ HGT+  +P LLKS+ +  L  QC PDPNF+  + NPED +FD +++ A K A++++ DPD+DRL + R +  Y GNQ+G + +Y +   +  ++ + VS+   +A  N K   TGFK++ E+ + D + + FEE+ G L+  RDKD Q  L ++ + L  KTL D L++I++ G    S+ +E L K++++ M F +  ++I GL++K I         + N   +  L ++ ++ R SGTEPK K+Y +
 S:  40 SKLTFGTAGIRGKFGLGEGRLNKFTIEKLALGLARYLNAQTNSPTIVIHYDIRHLSTEFAQIIANVLANHQITVYL--PDTYKTTPELSFAVRNLNTTAGIMITASHNPKDYNGIKVYGSDGAQ-LSTDASELASRYIEEVGDPLQIDIPISKQNTSYIKPFPKSVTDDYMKHIQNMI---GYIPKSDLQVVFTSLHGTSVPIVPELLKSLNFNQFNLVDAQCKPDPNFSSVQSANPEDHRAFDQAVELANKSHADLLISTDPDADRLGIAERDAHGHITYFNGNQIGALLLNYRIQQTSQLRHRLMIQSIVSSELTKSLARYNNVKYKEVLTGFKFIAQEIRQLDDHQNMIFAFEESYGFLSEPFVRDKDAVQIVPLIIKYASELKLYGKTLKDELEQIYQTVGRHEDTLFSHTLEGLEGKKKIESIMTHFRSNPPQEIQGLKVKAIEDYLTSEVYHLDKDTTSQINSSKSNVIRVLFDEGFIALRPSGTEPKIKLYVSL 534
>gi|111115670|ref|YP_710288.1| phosphomannomutase [Borrelia afzelii PKo] >gi|167942967|ref|ZP_02530041.1| phosphomannomutase [Borrelia afzelii ACA-1] >gi|110890944|gb|ABH02112.1| phosphomannomutase [Borrelia afzelii PKo] (569 aa)
Score = 613, Expect = 2.2e-61, Identities = 165/510 (32%), Positives = 274/510 (53%)
 Q:  41 NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPN---MDLISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVG---NEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI---------KGIRWNE----------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI---YGETKEICDQILKALKDEFE 550
      NE EI  F Y L FGTAG+R +G GT IN + +++S+G+ ++L   P V +++D+R + +A  A+  S  + ++YK  ++ TP +SY++R+  D ++ TASHN K Y G+K Y  G Q++   I + + + + II+ +     +I  D+ I + Y +  +  + N ++ N V T HGT  + L +  + + L  Q +P+P F   NPE K S  ++ A+K  +I L DPD+DR+ V + +N+W +L GNQ+ I +Y+L+ +  K FV+S+FV+T +++IA+KY +++FRT TGFKW+G  +EM K+   F  EE+ G L   RDKD F A   +  L + +T+ DYL++I++EFG +  +  E N + + + M K  +   G++I     K I + +     P A+++ LEN++ + R SGTEPK K Y +  Y E +I D I+ A+K E +
 S:  34 NETEILNRF-YKDLEFGTAGMRGVIGAGTCYINTYNVKKISQGICNYVLKINKTPKVAISYDSRYFSKEFAYHAAQIFASNNFETYIYK--NLRPTPQLSYTIRKFDCDVGVMITASHNSKEYNGYKAYWKGGIQMMPPHDALITNEIKKVKNIINTITIKEGIEKKIIKELDNEIDKEYVKTINKEFPDFENNSKKTNLKVAYTALHGTGGTIIKKLFTNSKVQ-LFLEKSQIMPNPEFPTINYPNPEKKTSMIKVIELAKKEDCDIALATDPDADRIGVAFKDQNEWIFLNGNQISCILMNYILSKETNPKNTFVISSFVTTQMLEKIAQKYGSRIFRTYTGFKWIGSLIDEMEKNEPNKKFAFACEESHGYLIGRKVRDKDAFSAIKGICSLMLDLKAKNQTIKDYLEKIYKEFGYYEEFNIEKNFEGANGEIQREALMSKLRKEQKMQFAGIKIIEKLDYQALKKINFKKEISEIKEYKYPTNAIKFILENEIVITVRPSGTEPKIKFYISVKLEYKEKHKIFD-IINAIKMEIK 567
>gi|70725302|ref|YP_252216.1| hypothetical protein SH0301 [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] >gi|123661455|sp|Q4L9R5|PGCA_STAHJ Phosphoglucomutase (PGM) (Alpha-phosphoglucomutase) (Glucose phosphomutase) >gi|68446026|dbj|BAE03610.1| unnamed protein product [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] (548 aa)
Score = 612, Expect = 2.4e-61, Identities = 159/479 (33%), Positives = 258/479 (53%)
 Q:  52 SKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTP---NMDLISYFDDTITESYFEASYRCLIN--TNIY---RQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE-----------------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      ++L+FGTAGIR  G G ++N +T Q+++ G+A +L +K+ NP++++ +D R + +A +I + LTS GIKV+L  + K TP +S++VR   A I+ TASHNPK+Y G KVY  G Q+ + + E+     I+N+ P  N+DL   + T  EA Y  IN TN+   Q + V+ T+ HGT  +P +LK + ++N+ L  QC DPNF+  + NPE++ +FDL+++ A  AN+++ DPD DR+ V R N + +Y G+++G +  Y+L     V+ + VS   R+A+++  V   GFK +  + + D  F+ +EE+ G L D RDKD Q  L ++ ++L ++ KTL D L EI E G + + +S  E  ++++  MDK    I GL++ +  E         P  +  L + ++ R SGTEPK K Y +
 S:  32 TELAFGTAGIRGQFGLGPGRLNRYTIQRLALGIANYLKDKEDNPSIVIHYDIRHLSSEFAHIITQILTSKGIKVYL--ADVYKTTPQLSFAVRYLQTSAGIMITASHNPKDYNGIKVYGADGAQLDEDTSLEVAQ-------YINNLGNPLELNIDLNQELIEKNTFDLQEAVYDSYINEITNLIGDIPQSDLKVVYTSLHGTGVPIIPDVLKHLNFQNVSLVELQCELDPNFSSVKSANPEEREAFDLAIQQAHDLEANLIIATDPDVDRMGFVERDTNGQTYYFGGSEIGALLIKYLLEYTNVPNHSVVIQSIVSGELGKRLAQQHEVTVKEVLIGFKHIAKAIRELDDTESFLFAYEESYGYLADDFVRDKDAIQIVPLIIKYTSILKNEGKTLHDALKEIHREVGQYRDKPMSKVFEGREGQQQINALMDKLRRNIPDVIAGLKVIAVEDYETLKRNYKEDNTEEAISLPQANVIRILFKEGFIALRPSGTEPKLKFYLSL 527
>gi|21284140|ref|NP_647228.1| hypothetical protein MW2411 [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|21205583|dbj|BAB96276.1| MW2411 [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] (583 aa)
Score = 612, Expect = 2.4e-61, Identities = 153/479 (31%), Positives = 258/479 (53%)
 Q:  52 SKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTP----NMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI-----------------RWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      SKL+FGTAGIR  G G ++N FT ++++ G+AR+L + ++PT+++ +D R + +A +IA L + I V+L  + K TP +S++VR   A I+ TASHNPK+Y G KVY  G Q L ++A+E+ S  E    + P  N  I F ++T+ Y +   +    + + V+ T+ HGT+  +P LL+S+ +  L  QC PDPNF+  + NPED +FD +++ A K A++++ DPD+DRL + R +  Y GNQ+G + +Y +   +  ++ + VS+   +A  N +   TGFK++ E+ + D + + FEE+ G L+  RDKD Q  L ++ + L  KTL D L++I++ G    S+ ++ L K++++ M F +  ++I GL++K I         + N P  +  L ++ ++ R SGTEPK K+Y +
 S:  71 SKLTFGTAGIRGKFGLGEGRLNKFTIEKLALGLARYLNAQTNSPTIVIHYDIRHLSTEFAQIIANVLANHQITVYL--PDTYKTTPELSFAVRNLNTTAGIMITASHNPKDYNGIKVYGSDGAQ-LSTDASELASRYIEEVGDPLQIDIPISKQNTSYIKPFPKSVTDDYMKHIQNMI---GYIPKSDLQVVFTSLHGTSVPIVPELLQSLNFNQFNLVEAQCKPDPNFSSVQSANPEDHRAFDQAVELANKSHADLLISTDPDADRLGIAERDAHGHITYFNGNQIGALLLNYRIQQTSQLRHRLMIQSIVSSELTKSLARYNNVEYKEVLTGFKFIAQEIRQLDDHQNMIFAFEESYGFLSEPFVRDKDAVQIVPLIIKYASELKLYGKTLKDELEQIYQTVGRHEDTLFSHTLDGLEGKKKIESIMTHFRSNPPQEIQGLKVKAIEDYLTSEVYHLDKDTTSQINSPKSNVIRVLFDEGFIALRPSGTEPKIKLYVSL 565
>gi|169824729|ref|YP_001692340.1| putative phosphomannomutase [Finegoldia magna ATCC 29328] >gi|167831534|dbj|BAG08450.1| putative phosphomannomutase [Finegoldia magna ATCC 29328] (565 aa)
Score = 612, Expect = 2.4e-61, Identities = 165/503 (32%), Positives = 287/503 (57%)
 Q:  38 LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLIS-----YFDDTITESYFEASYRCLINT-NIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH--IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFAN-----------VKNKDILGLEIKGIRWNEP-AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQ 540
      +K N+EEI  F Y L FGTAG+R +G GTN++N +  + ++ +A + N     V +++D R + +A + A L S GIKV+L  + I+ TP++SYS+R+  + I+ TASHNPK Y G+K Y  G QIL+ +A+EI+S++ + ++ +    LI+   YF + + + YFE   IN NI  K+ ++ T +GT + + ++L  G++N+ + +Q PD NFT   NPE+ +F+ ++  ++ A+++L DPD+DR AV V  ++ +L GN++G + T+Y+L+ +    + P VV + V+ +  +IA+KY ++ T TGFK V + N++  + +V G+EE+IG    RDKD  ++ + E+   Q KTL+D L+++++EFG    S +E L+ +E++  M++F +      V+ KD  ++  + P + L++Y ++ W  R SGTEPK K+Y   ++KE +Q
 S:  27 IKDNDEEIKDRF-YKSLEFGTAGLRGKIGAGTNRMNKYNIMKTTQALADTIKNYGDEALKRGVSISYDVRKFSKEFAEISANVLASNGIKVYL--SDDIRPTPMLSYSIRKFNCISGIMITASHNPKEYNGYKAYWEEGSQILEDKADEILSNLDKIKSFTEVKIGDFEKLIAEGKIQYFGENLDKDYFEDVLSLTINDDNI--DKDVKIVYTPLNGTGNRFVRHILDVRGFKNVYVVKEQENPDSNFTTVPYPNPENPEAFEYAINLGKEVGADLLLATDPDADRTAVEVLSNGEYVFLDGNKIGALLTNYILSQRYEKHDLPENPAVVKSIVTGDLSSKIAKKYGVEMIETLTGFKNVCGKANEYEKTGEKSWVFGYEESIGYSYGTFVRDKDAVSSSMMISEMLAYYKTQGKTLIDVLNDLYKEFGYHENSLSSVVLEGLDGQEKIGRIMEEFRHNPISEIGSTKLVETKD---YDVNFEDYGTPRSNVLKYYYDDGSWYALRPSGTEPKIKLYIYSVADSKEKAEQ 548
>gi|83857371|ref|ZP_00950899.1| phosphoglucomutase phosphomannomutase [Croceibacter atlanticus HTCC2559] >gi|83848738|gb|EAP86607.1| phosphoglucomutase phosphomannomutase [Croceibacter atlanticus HTCC2559] (575 aa)
Score = 612, Expect = 2.5e-61, Identities = 165/529 (31%), Positives = 283/529 (53%)
 Q:  20 SKAWLESNRISNKYKEL--ILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNP--TVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASY-RCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN----KKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-----------------KGIRWNEP-AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYG--ETKEICDQILKALKDE 548
      + +W+ S  ++  ++ ++ N E++ F Y L FGT G+R MG GTN+IN +T + ++G++ ++ + +   V++A+D R N+  A +A  T+ GI VFL+ + ++ TP +S+SV+    I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ++ +  I++ +  +  D ++  + I+Y D TI E++F AS   NT  ++N ++ T+ HGT+  +P +L+ GY N+ + +Q P+ +F  + NPE+ + ++  A  A+I++G DPDSDRL + VR K++  L GNQ ++ T ++L    K   FV ST VST + + E Y A+   TGFKW+ +M K + +DF+ G EE+ G + D RDKD  + LA E+  L + +++D L +++ +FG + E +S  +   EE+++ + + N  + I G +         K  N P + L +Y +  + R SGTEPK K Y +   +KE D+  L +
 S:  11 ANSWMTSTYDADTTAKVNHLITNNPTELEDSF-YKNLEFGTGGMRGIMGVGTNRINKYTLGKNTQGLSNFMKQQFNGEQLKVVIAYDCRHNSKSLAKTVADVFTANGIDVFLFSD--LRTTPELSFSVKYLNCHCGIVLTASHNPPEYNGYKVYWQDGGQLVPPQDAAIINEIDSLK-YEDILFKGQDERITYIDSTIDEAFFAASVDNGSFNTPNSAKENLNIVFTSLHGTSITAIPQVLERAGYNNVNIVKEQAEPNGDFPTVKSPNPEEPEALKMATDLALAINADIVIGTDPDSDRLGIAVRDLKDQMVLLNGNQTMVVMTWFLLEQWKKAGKLHNDTFVGSTIVSTPMLKVMTEAYGAQYHEGLTGFKWIA-KMIKDLPDLDFIGGGEESFGFMVGDFVRDKDAVTSTLLACEIAAQLKAEGSSILDKLHDLYSQFGYYKEELISLVKKGKEGAEEIKQMLIELRNNPLQTIAGETVVKVEDYANSTSLNPVSQKTTELNIPKSNVLIYYTDKGTKIAARPSGTEPKIKFYISVNSTLSSKETIDETTAVLNSK 564
>gi|49487270|ref|YP_044491.1| putative phosphomannomutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] >gi|81648648|sp|Q6G6I3|PGCA_STAAS Phosphoglucomutase (PGM) (Alpha-phosphoglucomutase) (Glucose phosphomutase) >gi|160013122|sp|Q8NUV4|PGCA_STAAW Phosphoglucomutase (PGM) (Alpha-phosphoglucomutase) (Glucose phosphomutase) >gi|49245713|emb|CAG44192.1| putative phosphomannomutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] (552 aa)
Score = 612, Expect = 2.6e-61, Identities = 153/479 (31%), Positives = 258/479 (53%)
 Q:  52 SKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTP----NMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI-----------------RWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      SKL+FGTAGIR  G G ++N FT ++++ G+AR+L + ++PT+++ +D R + +A +IA L + I V+L  + K TP +S++VR   A I+ TASHNPK+Y G KVY  G Q L ++A+E+ S  E    + P  N  I F ++T+ Y +   +    + + V+ T+ HGT+  +P LL+S+ +  L  QC PDPNF+  + NPED +FD +++ A K A++++ DPD+DRL + R +  Y GNQ+G + +Y +   +  ++ + VS+   +A  N +   TGFK++ E+ + D + + FEE+ G L+  RDKD Q  L ++ + L  KTL D L++I++ G    S+ ++ L K++++ M F +  ++I GL++K I         + N P  +  L ++ ++ R SGTEPK K+Y +
 S:  40 SKLTFGTAGIRGKFGLGEGRLNKFTIEKLALGLARYLNAQTNSPTIVIHYDIRHLSTEFAQIIANVLANHQITVYL--PDTYKTTPELSFAVRNLNTTAGIMITASHNPKDYNGIKVYGSDGAQ-LSTDASELASRYIEEVGDPLQIDIPISKQNTSYIKPFPKSVTDDYMKHIQNMI---GYIPKSDLQVVFTSLHGTSVPIVPELLQSLNFNQFNLVEAQCKPDPNFSSVQSANPEDHRAFDQAVELANKSHADLLISTDPDADRLGIAERDAHGHITYFNGNQIGALLLNYRIQQTSQLRHRLMIQSIVSSELTKSLARYNNVEYKEVLTGFKFIAQEIRQLDDHQNMIFAFEESYGFLSEPFVRDKDAVQIVPLIIKYASELKLYGKTLKDELEQIYQTVGRHEDTLFSHTLDGLEGKKKIESIMTHFRSNPPQEIQGLKVKAIEDYLTSEVYHLDKDTTSQINSPKSNVIRVLFDEGFIALRPSGTEPKIKLYVSL 534
>gi|153166182|ref|ZP_01926801.1| hypothetical protein LMHG_00047 [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|167214063|ref|ZP_02284370.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Listeria monocytogenes FSL R2-503] >gi|133727698|gb|EBA29396.1| hypothetical protein LMHG_00047 [Listeria monocytogenes FSL N1-017] (557 aa)
Score = 612, Expect = 2.8e-61, Identities = 165/525 (31%), Positives = 290/525 (55%)
 Q:  22 AWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL-NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYT------PNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK-KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNK-HIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMD----------------KFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK 546
      AW ++ +S++++ + ++ E+E +++ Y L+FGT G+R MG GT +IN+FT +++++G+ +++ N +  V +A+D+R ++ +A  AK L + G+KV+L  + I+ TP +S+ VRE G A ++ TASHNP Y GFKVY+ G QI  A EI  +   I +++T   PN L+   + ++Y +A  +  ++     + T HG   +  L  G+  + A+Q PD +F  + NPE++ SF+L+ K A++ +A+I+L DPD+DRL V V +K  + LTGNQ+G +  Y+L K  +  +++T V+ +  RIA +   +T TGFK++G ++ +  + +F+ G+EE+ G L +  RDKD QAA L E+   + TL+ L ++E+FG    + ++ +  +M + +D         F  K ++ +E+ I  +  L++YL ++ W  R SGTEPK KIY++ G+T+EI + + LK
 S:   9 AWQNAD-LSDEWRRELQRV-EQEQERFDGY--LTFGTGGMRGKMGVGTKRINLFTIRRVAKGLGDYVVANGGAEMGVAIAYDSRHHSGAFAQETAKVLAAQGVKVYL--SDTIRPTPALSFCVREKGAFAGVVITASHNPSIYNGFKVYDKNGCQITLGVAQEIAGYLEN----ITDIFTIPVRELPN-PLVMTLGKEMDDAYLKALTAVVSRPDLLADYGNELQICYTPLHGAGKELVMRGLLENGFSETTMIAEQSEPDGDFPTVVSPNPEEENSFELAKKQAKEIQADIILATDPDADRLGVAVLNKQATYQILTGNQLGALLLQYILEAKTSVTQADTMINTIVTGDLGGRIAHDFGINHIQTLTGFKFIGEKIAEMEGTEKNFLFGYEESYGYLIAPFVRDKDAVQAALLTAEMALFYKKEGTTLLQKLTNLYEKFGYHKEHLHTITLDDSDGTTKMNQVIDDLRKEPTCIPGITVLEDFLTSKRTNLSTMEMTNIELPK-ENVLKFYLNDNAWFAIRPSGTEPKCKIYFQTIGQTEEIATKAMDELK 549
>gi|153197784|ref|ZP_01941996.1| hypothetical protein LMRG_02288 [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|127632743|gb|EBA22185.1| hypothetical protein LMRG_02288 [Listeria monocytogenes 10403S] (557 aa)
Score = 612, Expect = 2.8e-61, Identities = 168/525 (32%), Positives = 287/525 (54%)
 Q:  22 AWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL-NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYT------PNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK-KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNK-HIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMD----------------KFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK 546
      AW ++ +SN+++ + ++ EEE +++ Y L+FGT G+R MG GT +IN FT +++++G+ +++ N+ +  V +A D+R ++ +A  AK L + GI ++L  + I+ TP +S+ VRE G A ++ TASHNP Y GFKVY+ G QI  A EI  + +  I +++T   PN L++   + ++Y A  +  ++     + T HG   +  L  G+  + A+Q PD +F  + NPE++ SFDL+ K A++ +A+I+L DPD+DRL V V +K  + LTGNQ+G +  Y+L K    +++T V+ +  RIA +   +T TGFK++G ++ +  + +F+ G+EE+ G L +  RDKD QAA L E+   + TL+ L ++E+FG    + ++ +  +M + +D         F  K ++ +E+ I  +  L++YL ++ W  R SGTEPK KIY++ GET+EI  + LK
 S:   9 AWQNAD-LSNEWRRELQRV-EEEQERFDGY--LTFGTGGMRGKMGIGTKRINFFTIRRVAKGLGDYVVANEGAEMGVAIAFDSRHHSGAFAQETAKVLAAQGINIYL--SDSIRPTPALSFCVREKGAFAGVVITASHNPSIYNGFKVYDKNGCQITLGVAQEIAGYLEK----ITDIFTIPVRELPN-PLVTPLGKEMDDAYLNALTAVVSRPDLLADYGNELRICYTPLHGAGKELVMRGLLENGFSETTIIAEQSEPDGDFPTVISPNPEEENSFDLAKKLAKEIQADIILATDPDADRLGVAVLNKQATYQILTGNQLGALLLQYILEAKTSVTGADTMINTIVTGDLGGRIAHDFGINHIQTLTGFKYIGEKIAEMEGTEKNFLFGYEESYGYLIAPFVRDKDAVQAALLTAEMALFYKKEGTTLLQKLTNLYEKFGYHKEHLHTITLDDSDGTTKMNQVIDALRKEPTFIPGITVLEDFLTNKRTNLSTMEMTNIELPK-ENVLKFYLNDNAWFAIRPSGTEPKCKIYFQTIGETEEIATNAMDELK 549
>gi|15595180|ref|NP_212969.1| phosphomannomutase (cpsG) [Borrelia burgdorferi B31] >gi|2688773|gb|AAC67177.1| phosphomannomutase (cpsG) [Borrelia burgdorferi B31] (570 aa)
Score = 611, Expect = 3.1e-61, Identities = 173/518 (33%), Positives = 285/518 (55%)
 Q:  33 YKELILKM----NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPN---MDLISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVG---NEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLN---WKEEMQEKMDK-----FANVKNKDILGL----------EIKGIR-WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI---YGETKEICDQILKALKDEFE 550
      +KE +K+  N EI  F Y L FGTAGIR +G GT +N + +++S+G+ ++L  NP V +++D+R + +A  A+  S  + ++YK  ++ +P +SY++R+  DA ++ TASHN K Y G+K Y  G QI+   I + +  + II+ +     +I  + I E Y +A + L +   ++ N + T HGT  + L +   + L  Q +P+P F   NPE + S  ++ A+K  +I L DPD+DR+ + + +N+W +L GNQ+ I +Y+L+ +K K FV+S+FV+T +++IA+KY +++FRT TGFKW+G  NEM K+   F  EE+ G L   RDKD F A   +  L +++T+ DYL++I++EFG +  +  E N  +E++ K+ K   FA +K + L      EI I+ + P A+++ LEN++ + R SGTEPK K Y +  Y E +I D I+ A+K E +
 S:  23 FKEEAIKIQKTNNSTEILNRF-YKDLEFGTAGIRGIIGAGTCYMNTYNIKKISQGICNYILKINKNPKVAISYDSRYFSKEFAYNAAQIFASNNFETYIYK--SLRPSPQLSYTIRKFDCDAGVMITASHNSKEYNGYKAYWKGGIQIIPPHDTLITNEIKNTKNIINTITIKEGIEKGIIKELGNEIDEEYVKAINKELPDFEKNSKETNLKIAYTALHGTGGTIIKKLFANSKIR-LFLEKNQILPNPEFPTINYPNPEKQTSMLKVIELAKKKDCDIALATDPDADRIGIAFKDQNEWIFLNGNQISCILMNYILSKEKNPKNTFVISSFVTTPMLEKIAKKYGSQIFRTYTGFKWIGSLINEMEKNEPNKKFAFACEESHGYLIGRKVRDKDAFSAIKGICSLALDLKAKQQTIKDYLEKIYKEFGYYEEFNIEKNFEGANGEIQREKLMLKLRKEQKVQFAGIKIIEKLDYKTLKKINFKNEISEIKEYKYPINAIKFILENEIAIIVRPSGTEPKIKFYISVKLEYKEKHKIFD-IINAIKMEIK 568
>gi|167944345|ref|ZP_02531419.1| phosphomannomutase (cpsG) [Borrelia burgdorferi Bol26] (569 aa)
Score = 611, Expect = 3.3e-61, Identities = 173/518 (33%), Positives = 285/518 (55%)
 Q:  33 YKELILKM----NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPN---MDLISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVG---NEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLN---WKEEMQEKMDK-----FANVKNKDILGL----------EIKGIR-WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI---YGETKEICDQILKALKDEFE 550
      +KE +K+  N EI  F Y L FGTAGIR +G GT +N + +++S+G+ ++L  NP V +++D+R + +A  A+  S  + ++YK  ++ +P +SY++R+  DA ++ TASHN K Y G+K Y  G QI+   I + +  + II+ +     +I  + I E Y +A + L +   ++ N + T HGT  + L +   + L  Q +P+P F   NPE + S  ++ A+K  +I L DPD+DR+ + + +N+W +L GNQ+ I +Y+L+ +K K FV+S+FV+T +++IA+KY +++FRT TGFKW+G  NEM K+   F  EE+ G L   RDKD F A   +  L +++T+ DYL++I++EFG +  +  E N  +E++ K+ K   FA +K + L      EI I+ + P A+++ LEN++ + R SGTEPK K Y +  Y E +I D I+ A+K E +
 S:  22 FKEEAIKIQKTNNSTEILNRF-YKDLEFGTAGIRGIIGAGTCYMNTYNIKKISQGICNYILKINKNPKVAISYDSRYFSKEFAYNAAQIFASNNFETYIYK--SLRPSPQLSYTIRKFDCDAGVMITASHNSKEYNGYKAYWKGGIQIIPPHDTLIANEIKNTKNIINTITIKEGIEKGIIKELGNEIDEEYVKAINKELPDFEKNSKETNLKIAYTALHGTGGTIIKKLFANSKIR-LFLEKNQILPNPEFPTINYPNPEKQTSMLKVIELAKKEDCDIALATDPDADRIGIAFKDQNEWIFLNGNQISCILMNYILSKEKNPKNTFVISSFVTTPMLEKIAKKYGSQIFRTYTGFKWIGSLINEMEKNEPNKKFAFACEESHGYLIGRKVRDKDAFSAIKGICSLALDLKAKQQTIKDYLEKIYKEFGYYEEFNIEKNFEGANGEIQREKLMLKLRKEQKVQFAGIKIIEKLDYKTLKKINFKNEISEIKEYKYPINAIKFILENEIAIIVRPSGTEPKIKFYISVKLEYKEKHKIFD-IINAIKMEIK 567
>gi|167933931|ref|ZP_02521006.1| phosphomannomutase (cpsG) [Borrelia burgdorferi ZS7] (569 aa)
Score = 611, Expect = 3.3e-61, Identities = 173/518 (33%), Positives = 285/518 (55%)
 Q:  33 YKELILKM----NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPN---MDLISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVG---NEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLN---WKEEMQEKMDK-----FANVKNKDILGL----------EIKGIR-WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI---YGETKEICDQILKALKDEFE 550
      +KE +K+  N EI  F Y L FGTAGIR +G GT +N + +++S+G+ ++L  NP V +++D+R + +A  A+  S  + ++YK  ++ +P +SY++R+  DA ++ TASHN K Y G+K Y  G QI+   I + +  + II+ +     +I  + I E Y +A + L +   ++ N + T HGT  + L +   + L  Q +P+P F   NPE + S  ++ A+K  +I L DPD+DR+ + + +N+W +L GNQ+ I +Y+L+ +K K FV+S+FV+T +++IA+KY +++FRT TGFKW+G  NEM K+   F  EE+ G L   RDKD F A   +  L +++T+ DYL++I++EFG +  +  E N  +E++ K+ K   FA +K + L      EI I+ + P A+++ LEN++ + R SGTEPK K Y +  Y E +I D I+ A+K E +
 S:  22 FKEEAIKIQKTNNSTEILNRF-YKDLEFGTAGIRGIIGAGTCYMNTYNIKKISQGICNYILKINKNPKVAISYDSRYFSKEFAYNAAQIFASNNFETYIYK--SLRPSPQLSYTIRKFDCDAGVMITASHNSKEYNGYKAYWKGGIQIIPPHDTLIANEIKNTKNIINTITIKEGIEKGIIKELGNEIDEEYVKAINKELPDFEKNSKETNLKIAYTALHGTGGTIIKKLFANSKIR-LFLEKNQILPNPEFPTINYPNPEKQTSMLKVIELAKKEDCDIALATDPDADRIGIAFKDQNEWIFLNGNQISCILMNYILSKEKNPKNTFVISSFVTTPMLEKIAKKYGSQIFRTYTGFKWIGSLINEMEKNEPNKKFAFACEESHGYLIGRKVRDKDAFSAIKGICSLALDLKAKQQTIKDYLEKIYKEFGYYEEFNIEKNFEGANGEIQREKLMLKLRKEQKVQFAGIKIIEKLDYKTLKKINFKNEISEIKEYKYPINAIKFILENEIAIIVRPSGTEPKIKFYISVKLEYKEKHKIFD-IINAIKMEIK 567
>gi|166030757|ref|ZP_02233586.1| hypothetical protein DORFOR_00431 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] >gi|166029549|gb|EDR48306.1| hypothetical protein DORFOR_00431 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] (560 aa)
Score = 611, Expect = 3.5e-61, Identities = 157/526 (29%), Positives = 277/526 (52%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTP-----NMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-----EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE-IKGIRWNEP-------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYG----ETKEICDQILKALK 546
      K W+E++   K + ++ N+EEI + F+ + L FGTAG+R +G GTN++N++ +Q ++G+A W+ +  TV +++D+R+ +D +A  A L + GIKV +Y + +  P +S++ R  +A ++ TASHNP Y G+K Y  G Q+ D A +  + +  +  Y P    LI + D  + ++A   +  + +   ++ + +G+  + +LK IG +I + +Q P+ FT + NPE  + + L A++ A++ML DPD+DR+ + ++ + + ++GN++G++  Y+  +    K P V + VST  D +AE Y ++  TGFKW+G+   E  +D+ F+ GFEE+ G L   RDKD  + L E+     +L  ++EI+ E+G + + S++  L+ + M E M  +  + I G + +K  + +P    A L + LEN+ V R SGTEPK KIYY  G  E +  D++ +ALK
 S:   7 KRWMEADLEDADLKPELARIEENDEEIKERFAVA-LKFGTAGLRGVLGAGTNRMNIYVVRQATQGLANWVKTQGGTQTVAISYDSRIKSDIFAKNAASVLAANGIKVRIY--DALMPVPALSFATRYYNCNAGVMVTASHNPAKYNGYKAYGPDGCQMTDDAAAIVYEEIQKTDVLTGAKYMPFAQGVEEGLIRFVGDDCKRALYDAIEDRQVRPGLCKTAGLKLVYSPLNGSGLVPVTQVLKDIGITDITIVPEQEYPNGYFTTCSYPNPEIFEALEKGLNLAKETGADLMLATDPDADRVGIAMKCPDGSYELVSGNEVGVLLLDYICAGRIEKGTMPKNPVAVKSIVSTPLADAVAEHYGVELRSVLTGFKWIGDQIAGLEAAGEVDR--FIFGFEESYGYLAGPYVRDKDAIIGSMLICEMAAYYRSIGSSLKQRMEEIYSEYGRYLNKIDSFEFPGLSGMDRMSEIMQGLRDKPLEKIAGYKVVKVTDYKKPEETGLPAANVLIYKLENNETVIVRPSGTEPKIKIYYTTLGKDLAEAQAEKDKLSEALK 556
>gi|153201565|ref|ZP_01943374.1| hypothetical protein LMSG_00392 [Listeria monocytogenes HPB2262] >gi|133735873|gb|EBA37571.1| hypothetical protein LMSG_00392 [Listeria monocytogenes HPB2262] (557 aa)
Score = 611, Expect = 3.5e-61, Identities = 165/525 (31%), Positives = 290/525 (55%)
 Q:  22 AWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL-NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYT------PNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK-KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNK-HIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMD----------------KFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK 546
      AW ++ +S++++ + ++ E+E +++ Y L+FGT G+R MG GT +IN+FT +++++G+ +++ N +  V +A+D+R ++ +A  AK L + G+KV+L  + I+ TP +S+ VRE G A ++ TASHNP Y GFKVY+ G QI  A EI  +   I +++T   PN L+   + ++Y +A  +  ++     + T HG   +  L  G+  + A+Q PD +F  + NPE++ SF+L+ K A++ +A+I+L DPD+DRL V V +K  + LTGNQ+G +  Y+L K  +  +++T V+ +  RIA +   +T TGFK++G ++ +  + +F+ G+EE+ G L +  RDKD QAA L E+   + TL+ L ++E+FG    + ++ +  +M + +D         F  K ++ +E+ I  +  L++YL ++ W  R SGTEPK KIY++ G+T+EI + + LK
 S:   9 AWKNAD-LSDEWRRELQRV-EQEQERFDGY--LTFGTGGMRGKMGVGTKRINLFTIRRVAKGLGDYVVANGGAEMGVAIAYDSRHHSGAFAQETAKVLAAQGVKVYL--SDTIRPTPALSFCVREKGAFAGVVITASHNPSIYNGFKVYDKNGCQITLGVAQEIAGYLEN----ITDIFTIPVRELPN-PLVMTLGKEMDDAYLKALTAVVSRPDLLADYGNELQICYTPLHGAGKELVMRGLLENGFSETTMIAEQSEPDGDFPTVVSPNPEEENSFELAKKQAKEIQADIILATDPDADRLGVAVLNKQATYQILTGNQLGALLLQYILEAKTSVTQADTMINTIVTGDLGGRIAHDFGINHIQTLTGFKFIGEKIAEMEGTEKNFLFGYEESYGYLIAPFVRDKDAVQAALLTAEMALFYKKEGTTLLQKLTNLYEKFGYHKEHLHTITLDDSDGTTKMNQVIDDLRKEPTCIPGITVLEDFLTSKRTNLSTMEMTNIELPK-ENVLKFYLNDNAWFAIRPSGTEPKCKIYFQTIGQTEEIATKAIDELK 549
>gi|81428134|ref|YP_395133.1| phosphoglucomutase [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] >gi|78609775|emb|CAI54821.1| Phosphoglucomutase [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] (574 aa)
Score = 611, Expect = 3.7e-61, Identities = 155/505 (30%), Positives = 261/505 (51%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARW---LLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQ-----TIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR------------WNEP-----AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIY 527
      W  ++  +E + M +EE ++K FS  + FGTAG+R +GPG N +N++T +Q +EG+A++  L    V ++ D+R ++ +A  A+ L  I F++ + ++ TP +S++VR   A I+ TASHNPK Y G+K+Y  G Q+  E++ I S + +    + D +   +++  + + ++Y   + IN +   K  +I T HGT    L+ G+E  + A+Q V DP F +  NPE  +FD++++ + +A++++ DPD+DRL  VR + + +TGNQ+ +  Y+L  K      V + VST  +IA YN K+  TGFK++ ++  D + F+ GFEE+ G L   RDKD Q  L EV    KTL D + E++ E+G + +T +  E +N ++M + M K    D G+++         EP   + L+++LE+ W+ R SGTEPK K Y
 S:  10 WNNQTKMDLPLREALDNMANDEEALEKAFSVP-MEFGTAGMRGLLGPGINCMNIYTVRQATEGLAQFMETLPEATKKRGVAISFDSRYQSETFAHEAARVLGQHQIPTFVF--DALRPTPELSFTVRHLHTYAGIMITASHNPKQYNGYKIYGEDGAQMPPKESDMITSYIRQVSDLFAIEVADEMALREAGIMALIGENVDQAYLAEVKKVTINQELVDTVGKTMSLIYTPLHGTGKVLGERALRQAGFEQFTMVAEQAVADPEFATTPFPNPEFPQTFDMAIELGKSQKADLLIATDPDADRLGAAVRQPDGSYQLMTGNQIASVLLRYILQASKDAGTLPANAAAVKSIVSTELATKIAASYNVKMIDVLTGFKFIAEQIQHFEDTNENTFMFGFEESYGYLVKPFVRDKDAIQTLVLLAEVAAYYKSNGKTLYDGIQELYAEYGYYAEQTTAIDFEGVNGPQQMADLMVKCREESPVDFAGIKVASAEDFQTQTQTFADGHTEPINLPTSNVLKYHLEDGTWIAIRPSGTEPKVKFY 547
>gi|86132313|ref|ZP_01050908.1| putative phosphoglucomutase [Cellulophaga sp. MED134] >gi|85817232|gb|EAQ38415.1| putative phosphoglucomutase [Dokdonia donghaensis MED134] (575 aa)
Score = 610, Expect = 4.0e-61, Identities = 158/491 (32%), Positives = 270/491 (54%)
 Q:  41 NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNP--TVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASY-RCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT------PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALE------------------WYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIY 531
      N +E+  F Y L FGT G+R MG GTN+IN +T + ++G++ +L + ++  +V +A+D R N+  A V+A  ++ GIKVFL+ + ++ TP +S++VR    I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ++ +  I+ ++ +   D + N DLI  D T+ +++ +AS +   +  +++ ++ T+ HGT+  +P LK G+ N+ + +Q VPD NF  + NPE+ A+ ++L+ EK A+I++G DPD DRL + VR N K  L GNQ I+ T Y+L ++F ++   PFV ST VST +D +A Y+ +   TGFKW+ +M +  + F+ G EE+ G + D RDKD  A LA +    +TL + L ++ + G +  +S  + +  E+++ +    ++I G ++ +  + + +L+         +Y ++  V R SGTEPK K Y ++
 S:  35 NPDELADSF-YKNLEFGTGGMRGVMGAGTNRINKYTLGKNTQGLSDYLYTQFTDEQISVAIAYDCRHNSKELAQVVADVFSANGIKVFLFSD--LRPTPELSFAVRHLNCHCGIVLTASHNPPEYNGYKVYWQDGGQLVPPQDAAIIKTI-DALDFSDIKFKGNDDLIERIDTTVDKAFIDASVAKVSFGLDNKTKEDLGIVFTSLHGTSITLVPDTLKQAGFTNLSIVKEQEVPDGNFPTVVSPNPEETAALKMALELGEKEGADIVIGTDPDCDRLGIAVRGDNGKLTILNGNQTMILMTDYLL--ERFRESANQHPQPFVGSTIVSTPMMDVLAASYDVECKTGLTGFKWIA-KMIEDYPQQHFIGGGEESFGFMVGDFVRDKDAVTATLLACTIAAEAKKNGQTLFEKLKTLYLKHGFYQETLISLVKKGQSGAAEIKQMLKDLRENPMQEINGSKVTRVEDYQASTSLDLTTGKTTTIDIPKSNVLIYYTQDGSKVAARPSGTEPKIKFYISVH 546
>gi|77409336|ref|ZP_00786039.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus agalactiae COH1] >gi|77172068|gb|EAO75234.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus agalactiae COH1] (564 aa)
Score = 609, Expect = 6.5e-61, Identities = 165/521 (31%), Positives = 282/521 (54%)
 Q:  15 NVNPLSKAWLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM---PECQTIIDNVYTPNM--DLISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDIL---------GLEIKGIRWNEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETK 535
      N  + + WLE++ +  K + +K +E EI  F Y L FGTAG+R +G GTN++N +  + ++ +A +++     + V++D R + +A +  + + GIK ++YK  I+ TP+ SY++R G + ++ TASHNP+ Y G+K Y  G QILD A++I + M  + Q I  +  +  L SY D++I E+Y +   IN TNI  K+ V+ T +G + + +L+ G+ENI + +Q +PDP+FT   NPE  +F S  +  A+++L DPD DR+A+ V+ K ++ +L GN++G + ++Y+ + +     P +V + V+ +  IA+KYN +  T TGFK + + N++  D ++ G+EE+IG    RDKD  A+ + +E+   ++ +TL+D L I++EFG +   S ++E  +E +  M+ F  +  IL     ++ K  + P Q L++Y   W  R SGTEPK K Y  G T+
 S:   2 NYKEIYQEWLENDSLGKDIKSDLEAIKGDESEIQDRF-YKTLEFGTAGLRGKLGAGTNRMNTYMVGKAAQALANTIIDHGPEAIARGIAVSYDVRYQSKEFAELTCSIMAANGIKSYIYK--GIRPTPMCSYAIRALGCVSGVMVTASHNPQAYNGYKAYWKEGSQILDDIADQIANHMDAITDYQQIKQIPFEEALASGLASYIDESIEEAYKKEVLGLTINDTNI--DKSVRVVYTPLNGVGNLPVREVLRRRGFENIYVVPEQEMPDPDFTTVGYPNPEVPKAFAYSESLGKSVDADVLLATDPDCDRVALEVKDSKGEYIFLNGNKIGALLSYYIFSQRCALGNLPHHPVLVKSIVTGDLSKVIADKYNIETVETLTGFKNICGKANEYDISKDKTYLFGYEESIGFCYGTFVRDKDAVSASMMVVEMTAYYKERGQTLLDVLQTIYDEFGYYNERQFSLELEGAEGQERISRIMEDF---RQNPILQVGEMTLENSIDFKDGYKDFPKQNCLKYYFNEGSWYALRXSGTEPKIKCYLYTIGCTE 542
>gi|93280014|gb|ABF06649.1| phosphoglucomutase [Lactobacillus reuteri] (574 aa)
Score = 608, Expect = 7.1e-61, Identities = 168/534 (31%), Positives = 283/534 (52%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEE-EIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARW---LLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRC-----LINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH-IDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-------KGIRWNEPAQ----------ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      K W E  + + K+ + M+++ EI+ F Y LSFGTAG+R MGPG N++NV+T +Q +EG+A   L +   V + +D+R N+ +A  A+ L + GIKV++Y + ++ TP +S++VR G A I+ TASHNPK Y G+K+Y  GGQ+  E++ +  + +  I D    +++  +TI   +A+Y    +N + ++ K+  + T  GT    L+ G+ N +  + P+ +F  + NPE  +F S+  +K A++++ DPD+DRL  VR + ++ LTGNQ+ I  Y+L  K   K  V + VSTN+ +IAE Y ++  TGFKW+ ++++++  K D F+ GFE++ G L   RDKD Q+ L EV   +  L D L E+F+++G + +T++   ++  +++ M KF     G ++    G +   +      L + L++D W+ R SGTEPK K Y  G + + D+ + L D FE L+
 S:   8 KVWQERTDLESDLKQELAAMSDDKEIEDAF-YGPLSFGTAGMRGLMGPGINRMNVYTVRQATEGLATLMDSLGDDIKKRGVAIGYDSRHNSRKFAHDAARVLGAHGIKVYIY--DNLRPTPELSFAVRHMGTYAGIMITASHNPKEYNGYKIYGEDGGQMPPKESDMMTGYIRKIDDIFDIALADEQEMLDNGLETIMGEDVDAAYLANAKGVTVNPELAKEYGKDMKFVFTPLCGTGRMLGERALRQAGFTNYEMEPTEAQPNGDFPGLEHPNPEFPEAFVRSIALGKKVDADVLIATDPDADRLGCAVRQPDGEYQLLTGNQIASIMLAYILEAHKQAGTLPKNAAAVKSIVSTNFAAKIAESYGVEMINVLTGFKWIADQIHQYETGKADHTFMFGFEKSYGYLIKPFVRDKDAIQSLTLLAEVAAYSRSRNMPLYDGLQELFKKYGYFREKTIANTYAGVDGPAKIKALMKKFREEAPTHFAGHQVVVTEDFANGTKTTADGEVSELGIPESNVLRYILDDDTWIAIRPSGTEPKLKFY---IGTSADTLDKANEKLAD-FEKALQ 570
>gi|195959613|ref|ZP_03095822.1| phosphomannomutase (cpsG) [Borrelia sp. SV1] (569 aa)
Score = 608, Expect = 7.8e-61, Identities = 172/518 (33%), Positives = 285/518 (55%)
 Q:  33 YKELILKM----NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPN---MDLISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVG---NEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLN---WKEEMQEKMDK-----FANVKNKDILGL----------EIKGIR-WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI---YGETKEICDQILKALKDEFE 550
      +KE +K+  N EI  F Y L FGTAGIR +G GT +N + +++S+G+ ++L  NP V +++D+R + +A  A+  S  + ++YK  ++ +P +SY++R+  DA ++ TASHN K Y G+K Y  G QI+   I + +  + II+ +     +I  + I E Y +  + L +   ++ N + T HGT  + L +  + + L  Q +P+P F   NPE + S  ++ A+K  +I L DPD+DR+ + + +N+W +L GNQ+ I +Y+L+ +K K FV+S+FV+T +++IA+KY +++FRT TGFKW+G  NEM K+   F  EE+ G L   RDKD F A   +  L +++T+ DYL++I++EFG +  +  E N  +E++ K+ K   FA +K + L      EI I+ + P A+++ LEN++ + R SGTEPK K Y +  Y E +I D I+ A+K E +
 S:  22 FKEEAIKIQKTNNSTEILNRF-YKDLEFGTAGIRGIIGAGTCYMNTYNIKKISQGICNYILKINKNPKVAISYDSRYFSKEFAYNAAQIFASNNFETYIYK--SLRPSPQLSYTIRKFDCDAGVMITASHNSKEYNGYKAYWKGGIQIIPPHDTLITNEIKNTKNIINTITIKEGIEKGIIKELGNEIDEEYVKTINKELPDFEKNSKETNLRIAYTALHGTGGTIIKKLFANSKIQ-LFLEKNQILPNPEFPTINYPNPEKQTSMLKVIELAKKEDCDIALATDPDADRIGIAFKDQNEWIFLNGNQISCILMNYILSKEKNPKNTFVISSFVTTPMLEKIAKKYGSQIFRTYTGFKWIGSLINEMEKNEPNKKFAFACEESHGYLIGRKVRDKDAFSAIKGICSLALDLKAKQQTIKDYLEKIYKEFGYYEEFNIEKNFEGANGEIQREKLMLKLRKEQKVQFAGIKIIEKLDYKTLKKINFKNEISEIKEYKYPINAIKFILENEIAIIVRPSGTEPKIKFYISVKLEYKEKHKIFD-IINAIKMEIK 567
>gi|163756457|ref|ZP_02163570.1| phosphomannomutase [Kordia algicida OT-1] >gi|161323565|gb|EDP94901.1| phosphomannomutase [Kordia algicida OT-1] (574 aa)
Score = 608, Expect = 8.4e-61, Identities = 164/511 (32%), Positives = 279/511 (54%)
 Q:  20 SKAWLESNRISN---KYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT----VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIY--RQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVL----TNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKM-----DKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQA-------------LEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      + AWL S+ S+  K ++LI  + +E+ + F Y L+FGT G+R MGPGTN+IN +T + ++G++ +L KK+ P   V +A+D R N+  A V+A  ++ GI+V+L+ + ++ TP +S++V+    I+ TASHNP Y G+KVY  GGQI+ + EI+ +     + N DLI  D + E++ +AS  + N +   + + ++ T+ HGT+  +P +LK GY N+ + +Q PD +F  + NPE+ + +++L+ AEK A+I++G DPDSDRL + VR +   L GNQ ++ T ++L   N K +  F+ ST VST + +  Y+ +   TGFKW+ +M K  +M+F+ G EE+ G + D RDKD  AA LA E+ T    +  L +++  G + + +S  + ++  E+++ M   +  +  ++ +E     +A       L +Y +  + R SGTEPK K Y+ +
 S:  12 ATAWLSSSFDSDTQAKVQQLI-DSDPKELTESF-YKDLAFGTGGMRGVMGPGTNRINKYTLGKNTQGLSNYL--KKTYPNEQLKVAIAYDCRHNSKSLAQVVANVFSANGIEVYLFSD--LRPTPELSFAVKYLDCHCGIVLTASHNPPEYNGYKVYWTDGGQIVPPQDGEIIEEI-NALDFAQVQFDANADLIHLIDTDVDEAFIKAS---VANADFKAPNKDDVTIVFTSLHGTSITMIPEVLKRAGYNNVHIVEEQAKPDGDFPTVVSPNPEEPEALEMALQLAEKTNADIVIGTDPDSDRLGIAVRDLEGNMILLNGNQTMVVMTDFLLQQWKNNNKINGKQFIGSTIVSTPMMTTLGNAYDVECKIGLTGFKWIA-KMIKDFPEMEFIGGGEESFGFMTGDFVRDKDAVTAALLACEIATTAKANGSSFYASLIDMYVAHGFYKEKLISLVKKGIDGAAEIKQTMIDLRENSLTTLDGSKVVRIEDYQTSMTTDIEAGTSTPISIPKSNVLIYYTADGTKIAARPSGTEPKIKFYFSV 543
>gi|168692592|ref|ZP_02725384.1| phosphomannomutase (cpsG) [Borrelia burgdorferi 94a] >gi|195960700|ref|ZP_03096905.1| phosphomannomutase (cpsG) [Borrelia burgdorferi 64b] (569 aa)
Score = 608, Expect = 8.7e-61, Identities = 172/518 (33%), Positives = 284/518 (54%)
 Q:  33 YKELILKM----NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPN---MDLISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVG---NEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLN---WKEEMQEKMDK-----FANVKNKDILGL----------EIKGIR-WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI---YGETKEICDQILKALKDEFE 550
      +KE +K+  N EI  F Y L FGTAGIR +G GT +N + +++S+G+ ++L  NP V +++D+R + +A  A+  S  + ++YK  ++ +P +SY++R+  DA ++ TASHN K Y G+K Y  G QI+   I + +  + II+ +     +I  + I E Y +A +  +   ++ N + T HGT  + L +   + L  Q +P+P F   NPE + S  ++ A+K  +I L DPD+DR+ + + +N+W +L GNQ+ I +Y+L+ +K K FV+S+FV+T +++IA+KY +++FRT TGFKW+G  NEM K+   F  EE+ G L   RDKD F A   +  L +++T+ DYL++I++EFG +  +  E N  +E++ K+ K   FA +K + L      EI I+ + P A+++ LEN++ + R SGTEPK K Y +  Y E +I D I+ A+K E +
 S:  22 FKEEAIKIQKTNNSTEILNRF-YKDLEFGTAGIRGIIGAGTCYMNTYNIKKISQGICNYILKINKNPKVAISYDSRYFSKEFAYNAAQIFASNNFETYIYK--SLRPSPQLSYTIRKFDCDAGVMITASHNSKEYNGYKAYWKGGIQIIPPHDTLITNEIKNTKNIINTITIKEGIEKGIIKELGNEIDEEYVKAINKEFPDFEKNSKETNLKIAYTALHGTGGTIIKKLFANSKIR-LFLEKNQILPNPEFPTINYPNPEKQTSMLKVIELAKKEDCDIALATDPDADRIGIAFKDQNEWIFLNGNQISCILMNYILSKEKNPKNTFVISSFVTTPMLEKIAKKYGSQIFRTYTGFKWIGSLINEMEKNEPNKKFAFACEESHGYLIGRKVRDKDAFSAIKGICSLALDLKAKQQTIKDYLEKIYKEFGYYEEFNIEKNFEGANGEIQREKLMLKLRKEQKVQFAGIKIIEKLDYKTLKKINFKNEISEIKEYKYPINAIKFILENEIAIIVRPSGTEPKIKFYISVKLEYKEKHKIFD-IINAIKMEIK 567
>gi|25010608|ref|NP_735003.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|77414017|ref|ZP_00790189.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus agalactiae 515] >gi|23094962|emb|CAD46183.1| Unknown [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|77159943|gb|EAO71082.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus agalactiae 515] (564 aa)
Score = 607, Expect = 8.8e-61, Identities = 165/521 (31%), Positives = 282/521 (54%)
 Q:  15 NVNPLSKAWLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM---PECQTIIDNVYTPNM--DLISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDIL---------GLEIKGIRWNEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETK 535
      N  + + WLE++ +  K + +K +E EI  F Y L FGTAG+R +G GTN++N +  + ++ +A +++     + V++D R + +A +  + + GIK ++YK  I+ TP+ SY++R G + ++ TASHNP+ Y G+K Y  G QILD A++I + M  + Q I  +  +  L SY D++I E+Y +   IN TNI  K+ V+ T +G + + +L+ G+EN+ + +Q +PDP+FT   NPE  +F S  +  A+I+L DPD DR+A+ V+ K ++ +L GN++G + ++Y+ + +     P +V + V+ +  IA+KYN +  T TGFK + + N++  D ++ G+EE+IG    RDKD  A+ + +E+   ++ +TL+D L I++EFG +   S ++E  +E +  M+ F  +  IL     ++ K  + P Q L++Y   W  R SGTEPK K Y  G T+
 S:   2 NYKEIYQEWLENDSLGKDIKSDLEAIKGDESEIQDRF-YKTLEFGTAGLRGKLGAGTNRMNTYMVGKAAQALANTIIDHGPEAIARGIAVSYDVRYQSKEFAELTCSIMAANGIKSYIYK--GIRPTPMCSYAIRALGCVSGVMVTASHNPQAYNGYKAYWKEGSQILDDIADQIANHMDAITDYQQIRQIPFEEALASGLASYIDESIEEAYKKEVLGLTINDTNI--DKSVRVVYTPLNGVGNLPVREVLRRRGFENVYVVPEQEMPDPDFTTVGYPNPEVPKAFAYSESLGKSVDADILLATDPDCDRVALEVKDSKGEYIFLNGNKIGALLSYYIFSQRCALGNLPHHPVLVKSIVTGDLSKVIADKYNIETVETLTGFKNICGKANEYDISKDKTYLFGYEESIGFCYGTFVRDKDAVSASMMVVEMTAYYKERGQTLLDVLQTIYDEFGYYNERQFSLELEGAEGQERISRIMEDF---RQDPILQVGEMRLENSIDFKDGYKDFPKQNCLKYYFNEGSWYALRPSGTEPKIKCYLYTIGCTE 542
>gi|195955710|ref|ZP_03094403.1| phosphomannomutase (cpsG) [Borrelia burgdorferi CA-11.2a] (569 aa)
Score = 607, Expect = 8.9e-61, Identities = 172/518 (33%), Positives = 284/518 (54%)
 Q:  33 YKELILKM----NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPN---MDLISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVG---NEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLN---WKEEMQEKMDK-----FANVKNKDILGL----------EIKGIR-WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI---YGETKEICDQILKALKDEFE 550
      +KE +K+  N EI  F Y L FGTAGIR +G GT +N + +++S+G+ ++L  NP V +++D+R + +A  A+  S  + ++YK  ++ +P +SY++R+  DA ++ TASHN K Y G+K Y  G QI+   I + +  + II+ +     +I  + I E Y +A +  +   ++ N + T HGT  + L +   + L  Q +P+P F   NPE + S  ++ A+K  +I L DPD+DR+ + + +N+W +L GNQ+ I +Y+L+ +K K FV+S+FV+T +++IA+KY +++FRT TGFKW+G  NEM K+   F  EE+ G L   RDKD F A   +  L +++T+ DYL++I++EFG +  +  E N  +E++ K+ K   FA +K + L      EI I+ + P A+++ LEN++ + R SGTEPK K Y +  Y E +I D I+ A+K E +
 S:  22 FKEEAIKIQKTNNSTEILNRF-YKDLEFGTAGIRGIIGAGTCYMNTYNIKKISQGICNYILKINKNPKVAISYDSRYFSKEFAYNAAQIFASNNFETYIYK--SLRPSPQLSYTIRKFDCDAGVMITASHNSKEYNGYKAYWKGGIQIIPPHDTLITNEIKNTKNIINTITIKEGIEKGIIKELGNEIDEKYVKAINKEFPDFEKNSKETNLKIAYTALHGTGGTIIKKLFANSKIR-LFLEKNQILPNPEFPTINYPNPEKQTSMLKVIELAKKEDCDIALATDPDADRIGIAFKDQNEWIFLNGNQISCILMNYILSKEKNPKNTFVISSFVTTPMLEKIAKKYGSQIFRTYTGFKWIGSLINEMEKNEPNKKFAFACEESHGYLIGRKVRDKDAFSAIKGICSLALDLKAKQQTIKDYLEKIYKEFGYYEEFNIEKNFEGANGEIQREKLMLKLRKEQKVQFAGIKIIEKLDYKTLKKINFKNEISEIKEYKYPINAIKFILENEIAIIVRPSGTEPKIKFYISVKLEYKEKHKIFD-IINAIKMEIK 567
>gi|195941955|ref|ZP_03087337.1| phosphomannomutase (cpsG) [Borrelia burgdorferi 80a] (569 aa)
Score = 607, Expect = 9.4e-61, Identities = 172/518 (33%), Positives = 284/518 (54%)
 Q:  33 YKELILKM----NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPN---MDLISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVG---NEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLN---WKEEMQEKMDK-----FANVKNKDILGL----------EIKGIR-WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI---YGETKEICDQILKALKDEFE 550
      +KE +K+  N EI  F Y L FGTAGIR +G GT +N + +++S+G+ ++L  NP V +++D+R + +A  A+  S  + ++YK  ++ +P +SY++R+  DA ++ TASHN K Y G+K Y  G QI+   I + +  + II+ +     +I  + I E Y +A +  +   ++ N + T HGT  + L +   + L  Q +P+P F   NPE + S  ++ A+K  +I L DPD+DR+ + + +N+W +L GNQ+ I +Y+L+ +K K FV+S+FV+T +++IA+KY +++FRT TGFKW+G  NEM K+   F  EE+ G L   RDKD F A   +  L +++T+ DYL++I++EFG +  +  E N  +E++ K+ K   FA +K + L      EI I+ + P A+++ LEN++ + R SGTEPK K Y +  Y E +I D I+ A+K E +
 S:  22 FKEEAIKIQKTNNSTEILNRF-YKDLEFGTAGIRGIIGAGTCYMNTYNIKKISQGICNYILKINKNPKVAISYDSRYFSKEFAYNAAQIFASNNFETYIYK--SLRPSPQLSYTIRKFDCDAGVMITASHNSKEYNGYKAYWKGGIQIIPPHDTLITNEIKNTKNIINTITIKEGIEKGIIKELGNEIDEEYVKAINKEFPDFEKNSKETNLKIAYTALHGTGGTIIKKLFANSKIR-LFLEKNQILPNPEFPTINYPNPEKQTSMLKVIELAKKEDCDIALATDPDADRIGIAFKDQNEWIFLNGNQISCILMNYILSKEKNPKNTFVISSFVTTPMLEKIAKKYGSQIFRTYTGFKWIGSLINEMEKNEPNKKFAFACEESHGYLIGRKVRDKDAFSAIKGICSLALDLKAKQQTIKDYLEKIYKEFGYYEEFNIEKNFEGANGEIQREKLMLKLRKEQKVQFAGIKIIEKLDYKTLKKINFKNEISEIKEYKYPINAIKFILENEIAIIVRPSGTEPKIKFYTSVKLEYKEKHKIFD-IINAIKMEIK 567
>gi|28377622|ref|NP_784514.1| phosphoglucomutase [Lactobacillus plantarum WCFS1] >gi|28270455|emb|CAD63357.1| phosphoglucomutase [Lactobacillus plantarum WCFS1] (575 aa)
Score = 606, Expect = 1.2e-60, Identities = 154/504 (30%), Positives = 264/504 (52%)
 Q:  51 YSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARW---LLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLI-----SYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVL-TNKKFDKTPF---VVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID---KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEP-----------------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      Y + FGTAG+R +GPG N++N++T +Q +EG+AR+  L +   V ++ D+R +++ +A  A+ L  GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I+ TASHNPK Y G+K+Y  GGQ+  E++ I S + +  +     L+   +  D + + Y    IN + + K+ ++ T HGT    LK+ G++N + +Q V DP F+   NPE  +F +++  +K A++++ VDPD+DRL  VR N ++ LTGNQ+ + HY+L NK   P   V + VS+ + ++A Y  +  TGFK++ ++ +H +  + ++ GFEE+ G L   DKD Q  L EV   Q K L D L ++F+E+G + +T S + + +  +++  M KF +    G ++ G  +         A L+++L + W+ R SGTEPK K Y  G T E + L  +D + ++
 S:  39 YEPMEFGTAGMRGVLGPGINRMNIYTVRQATEGLARFMDTLPAEVKERGVAISFDSRHHSEDFAHESARVLGQHGIKSYVFE--SLRPTPELSFTVRHLHTYAGIMITASHNPKQYNGYKIYGEDGGQMPPKESDLITSYIRKVDDVFAIAVADEQQLLADKTETIIGDDVDQDYLAKVKEVTINQKLVDEVGKDMKLVFTPLHGTGRMLGEKALKNAGFKNFSVVKEQAVADPEFSTVKFPNPEFPEAFKMAIDLGKKEGADVLIAVDPDADRLGTAVRQPNGEYVLLTGNQIAAVLLHYILQANKDAGTLPTNAAAVKSIVSSEFATKVAASYGVTMINVLTGFKYIAEQI-EHFEATGEHTYMFGFEESYGYLIKPFVHDKDAIQTTVLLAEVAAYYKQQGKNLYDGLQDLFKEYGYFREQTTSEEFDGVGGSDKIAALMTKFRSEAPTAFAGYDVTGTEDFQSQTESFADGHTAPIALPKANVLKYHLNDGTWIAIRPSGTEPKIKFYIGTLGSTLEEANDKLAKFEDAIQAFIK 574
>gi|150025210|ref|YP_001296036.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Flavobacterium psychrophilum JIP02/86] >gi|149771751|emb|CAL43225.1| Phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Flavobacterium psychrophilum JIP02/86] (575 aa)
Score = 606, Expect = 1.2e-60, Identities = 165/508 (32%), Positives = 280/508 (55%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKEL--ILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT----VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNV-YTPNMDLISYFDDTITESYFE-----ASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVL----TNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKM-------------------DKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      WL   S  E+ I+ + +E++ F Y L FGT G+R MG G+N+IN +T + ++G++ +L  KS P   V +A+D R N+D A V+A  ++ GIKVFL+ + ++ TP +S++V+ G A I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ++ + EI+ +    D + + N +LI Y D + +++    AS++ L    ++  ++ T+ HGT+  +P +L+ GY+N+ + A+Q +PD NF  + NPE+ + +++ A+K A+I++G DPDSDR+ V VR+ + K  L GNQ ++ T+++L    K   F+ ST VST + +A Y +   TGFKW+  + K   F+ G EE+ G + D RDKD  A L E+   +  +L + L +++ +FG +  +S  + +  E+++ M          + + N+ K+I  EI+ +  + + L +YLE+  + R SGTEPK K Y+ +
 S:  14 WLTPTFDSKTQDEIKEIMTSSPKELEDCF-YKNLEFGTGGMRGIMGVGSNRINKYTLGKNTQGLSDYL--HKSFPNQEIKVAIAYDCRHNSDSLAKVVADVFSANGIKVFLFSD--MRPTPELSFAVKYLGCQAGIVLTASHNPPEYNGYKVYWEDGGQLVPPQDKEIIQVIDALN--YDQIKFDANENLIEYIDVKVDDAFINSTIENASFKTLATA----KEKLKIVFTSLHGTSIKLIPDVLEKAGYKNVEIVAEQAIPDGNFPTVKSPNPEEPEALTMAMALADKTNADIVIGTDPDSDRVGVAVRNTQGKMVLLNGNQSMVVMTNFLLEQWKKQGKITGNEFIGSTIVSTPMMLELASAYGIECKVGLTGFKWIAKFI-KDFPNQKFIGGGEESFGFMVGDAVRDKDAVAATLLVCEMAAQAKENGSSLYEELLKLYVDFGFYKEHLISITKKGIEGANEIKQMMVNLRENPLKEINGERVVFIEDYQNLTAKNIFTNEIEALHLPK-SNVLIYYLEDGSKICARPSGTEPKIKFYFSV 544
>gi|46907096|ref|YP_013485.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|46880363|gb|AAT03662.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] (557 aa)
Score = 605, Expect = 1.5e-60, Identities = 164/525 (31%), Positives = 288/525 (54%)
 Q:  22 AWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL-NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYT------PNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK-KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNK-HIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMD----------------KFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK 546
      AW ++ +S++++ + ++ E+E +++ Y L+FGT G+R MG GT +IN+F +++++G+ +++ N +  V +A+D+R ++ +A  AK L + G+KV+L  + I+ TP +S+ VRE G A ++ TASHNP Y GFKVY+ G QI  A EI  +   I +++T   PN L+   + ++Y +A  +  ++     + T HG   +  L  G+  + A+Q PD F  + NPE++ SF+L+ K A++ +A+I+L DPD+DRL V V +K  + LTGNQ+G +  Y+L K  +  +++T V+ +  RIA +   +T TGFK++G ++ +  + +F+ G+EE+ G L +  RDKD QAA L E+   + TL+ L ++E+FG    + ++ +  +M + +D         F  K ++ +E+ I  +  L++YL ++ W  R SGTEPK KIY++ G+T+EI + + LK
 S:   9 AWQNAD-LSDEWRRELQRV-EQERERFDGY--LTFGTGGMRGKMGVGTKRINLFIIRRVAKGLGDYVVANGGAEMGVAIAYDSRHHSGAFAQETAKVLAAQGVKVYL--SDTIRPTPALSFCVREKGAFAGVVITASHNPSIYNGFKVYDKNGCQITLGVAQEIAGYLEN----ITDIFTIPVRELPN-PLVMTLGKEMDDAYLKALTAVVSRPDLLADYGNELQICYTPLHGAGKELVMRGLLENGFSETTMIAEQSEPDGGFPTVVSPNPEEENSFELAKKQAKEIQADIILATDPDADRLGVAVLNKQATYQILTGNQLGALLLQYILEAKTSVTQADTMINTIVTGDLGGRIAHDFGINHIQTLTGFKFIGEKIAEMEGTEKNFLFGYEESYGYLIAPFVRDKDAVQAALLTAEMALFYKKEGTTLLQKLTNLYEKFGYHKEHLHTITLDDSDGTTKMNQVIDDLRKEPTCIPGITVLEDFLTSKRTNLSTMEMTNIELPK-ENVLKFYLNDNAWFAIRPSGTEPKCKIYFQTIGQTEEIATKAMDELK 549
>gi|187918689|ref|YP_001884256.1| phosphoglucomutase [Borrelia hermsii DAH] >gi|119861537|gb|AAX17332.1| phosphoglucomutase [Borrelia hermsii DAH] (578 aa)
Score = 605, Expect = 1.8e-60, Identities = 169/520 (32%), Positives = 266/520 (51%)
 Q:  31 NKY--KELILKMNEEEIDKYFS--YSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTP---NMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK-NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVG---NEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-------------------KGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYG--ETKEICDQILKALKDEFE 550
      NKY  E I +NE  K ++ Y +L FGTAG+R +G GT IN +  + S+G+A ++L  NP V +++D+R + +A  A+  S G+KV++YK  +++TP +SY+VR+  D I+ TASHN K Y G+KVY  G Q++   I+S + +  I + +   N  I+ +D +  Y E    N N  + N V T HGT  + L K  E ++  Q PDP F   NPE+ +  ++ A++  +I  DPD+DR+ +   +W L GNQ+ I HY+L+ ++   F +++FV+T +D+I++KYN+ +FRT TGFKW+G  +EM    F+ G EE+ G L   RDKD F A   ++  L  + T+ YL E+++E G +  ++  + N   ++ + KF N  K  G+ I          K  +   A+++ LEN + + R SGTE K K Y IY  E K   I+ +K E E
 S:  28 NKYFKDEAIRLLNENNEGKIYNRFYKELEFGTAGMRGIIGAGTYYINTYNIAKASQGIANYILEITQNPKVAISYDSRYFSKEFAYNAAEIFASNGLKVYIYK--HLRSTPQLSYTVRKLDCDLGIMITASHNAKEYNGYKVYWKGGAQVIPPHDTRIISEIKKVSKIKNTLTKEEGINTQAITEINDELDMMYIEKVNEEFPNFNKKSKNINLRVAYTPLHGTGGTMIKNLFKGSQVE-LLTEPSQINPDPEFPTVNYPNPEEHVAMSRVIELAKRKNCDIAFATDPDADRMGIAFNEGKEWKILNGNQIACILMHYLLSIEENPNNVFTIASFVTTPMLDKISQKYNSTLFRTYTGFKWIGHLIDEMKTKEPNKKFIFGCEESHGYLIGTGTRDKDAFSAIKGFCDLMFTLKKNQITIGTYLQEMYKELGYYEDFIINKSFQESNGDFLKEDLISKFRNEVKKKFAGINIIKKLDYKTLKETDINGNVHKIKEYKHTTNAIKFLLENGIEITIRPSGTESKIKFYVSIYSRYEKKNNIFDIMNNIKMEIE 576
>gi|16802906|ref|NP_464391.1| hypothetical protein lmo0865 [Listeria monocytogenes EGD-e] >gi|16410268|emb|CAC98943.1| lmo0865 [Listeria monocytogenes] (557 aa)
Score = 605, Expect = 1.9e-60, Identities = 170/525 (32%), Positives = 291/525 (55%)
 Q:  22 AWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL-NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYT------PNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPF-----VVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNK-HIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMD----------------KFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK 546
      AW ++ +SN+++ + ++ EEE +++ Y L+FGT G+R MG GT +IN+FT +++++G+ +++ N+ +  V +A D+R ++ +A  AK L + GI V+L  + I+ TP +S+ VRE G A ++ TASHNP Y GFKVY+ G QI  A EI  + +  I +++T   PN L++   + ++Y A  +  ++     + T HG   +  L  G+  + A+Q PD +F  + NPE++ SFDL+ K A++ +A+I+L DPD+DRL V V +K  + LTGNQ+G + +Y+L   KTP   +++T V+ +  +IA +   +T TGFK++G ++ +  + +F+ G+EE+ G L +  RDKD QAA L E+   + TL+ L +FE+FG    + ++ +  +M + +D         F  K + + +E+ I  +  L++YL + W  R SGTEPK KIY++ GET+EI + + L+
 S:   9 AWQNAD-LSNEWRRELQRV-EEEQERFDGY--LTFGTGGMRGKMGIGTKRINLFTIRRVAKGLGDYVVANEGAEMGVAIAFDSRHHSGAFAQETAKVLAAQGINVYL--SDSIRPTPALSFCVREKGAFAGVVITASHNPSIYNGFKVYDKNGCQITLGVAQEIAGYLEK----ITDIFTIPVRELPN-PLVTPLGKEMDDAYLNALTAVVSRPDLLADYGNELRICYTPLHGAGKELVMRGLLENGFSETTIIAEQSEPDGDFPTVISPNPEEENSFDLAKKLAKEIQADIILATDPDADRLGVAVLNKQATYQILTGNQLGALLLNYILEA----KTPVTGADTMINTIVTGDLGGKIAYDFGINHIQTLTGFKFIGEKIAEMEGTEKNFLFGYEESYGYLIAPFVRDKDAVQAALLTAEMALFYKKEGTTLLGKLTNLFEKFGYHKEYLHTITLDDSDGITKMIQVIDALRKEPIFMPEITVVEDFLTSKRTNFVTMEVTNIELPK-ENVLKFYLMDSSWFAIRPSGTEPKCKIYFQTSGETEEIATKAMNELR 549
>gi|195962686|ref|ZP_03098891.1| phosphomannomutase [Borrelia spielmanii A14S] (569 aa)
Score = 604, Expect = 2.0e-60, Identities = 164/496 (33%), Positives = 271/496 (54%)
 Q:  41 NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPN---MDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK-NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVG---NEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAW---------TGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE-IKGIRWNE----------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      NE EI  F Y L FGTAGIR +G GT IN + +++S+G+ ++L   P V +++D+R + +A  A+  S  + ++YK  ++ TP +SY++R+  D ++ TASHN K Y G+K Y  G Q++   I + + + + II+ +     +I  D+ I + Y +  +  +   +K N + T HGT  + L +  + + L  Q +P+P F   NPE K S  ++ A+K  +I L DPD+DR+ V + +N+W +L GNQ+ I +Y+L+ +  K FV+S+FV+T +++IA+KY +++FRT TGFKW+G  +EM K+   F  EE+ G L   RDKD F A   +  L +++T+ +YL++I++EFG +     G   + E+L K  ++KM +FA +K + L E +K I + +     P A+++ LEN++ + R SGTEPK K Y + E KE
 S:  34 NEAEILNRF-YKDLEFGTAGIRGVVGAGTCYINTYNVKKISQGICNYVLKINKTPKVAISYDSRYFSKEFAYHTAQIFASNNFETYIYK--NLRPTPQLSYTIRKFDCDVGVMITASHNSKEYNGYKAYWRGGIQMMPPHDALITNEIKKVKNIINTITIKEGIAKKIIKELDNEIDKEYIKTINKEFPDFEKNSKKTNLKIAYTALHGTGGTIIKKLFTNSKVQ-LFLEKSQIMPNPEFPTINYPNPEKKTSMLKVIELAKKEDCDIALATDPDADRIGVAFKDQNEWIFLNGNQISCILMNYILSKEINPKNTFVISSFVTTQMLEKIAKKYGSQIFRTYTGFKWIGSLIDEMEKNEPNKKFAFACEESHGYLIGGKVRDKDAFSAIKGICSLAIDLKAKQQTIKNYLEKIYKEFGYYEEFNIEKNFEGANGEIQREALMLKLRKEQKM-QFAGIKVIEKLDYETLKKINFKKEISEIKEYKYPTNAIKFILENEIVITIRPSGTEPKIKFYISVKLEYKE 551
>gi|56963264|ref|YP_174995.1| phosphomannomutase [Bacillus clausii KSM-K16] >gi|56909507|dbj|BAD64034.1| phosphomannomutase [Bacillus clausii KSM-K16] (579 aa)
Score = 603, Expect = 2.9e-60, Identities = 160/506 (31%), Positives = 279/506 (55%)
 Q:  41 NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK---KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD--------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH--IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAW---------TGETVSYKIESL--NWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE------PA-QALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK 546
      N++ ++ F Y +L+FGT G+R +GPG N++N +T ++ +EG+AR++ +   + V +A D+R + +A  A TL + GIK ++++  ++ TP +S++VR G +A I+ TASHNP Y GFKVY  G Q  + A E+V+ +  Q+I D +   D    L    I ++Y +   L+  + +Q   ++ T HGTA+ +  LK G+ N+ + A+Q PDP+F+ ++ NPE+ A+F L++ Y E+ A+++L DPD+DR+ + V+ + + LTGNQ G +  Y+L ++   +  V+ T V++   +A+ Y   T TGFK++G +M ++  + F+ G+EE+ G L D RDKD QA  A E+   + T+ + + +++ ++G +     G+ + KI S+ + ++E  M    +D  +    E   PA  L++ LE+ W  R SGTEPK K Y+ + G + E +Q L L+
 S:  30 NDKALEDCF-YRELAFGTGGMRGEIGPGPNRMNTYTVRKAAEGLARFIEKRGETAKSKGVAIAFDSRHKSAKFAHEAAITLGAHGIKAYVFE--SLRPTPELSFAVRYLGAEAGIVITASHNPPEYNGFKVYGSDGCQFPPAPAEELVACV---QSIEDELAIEVGDEEELKAAQLYELISTEIDDAYNDQLKTILLQPEMDKQYGDELAIVFTPLHGTANVAVRRALKESGFTNVTVVAEQEQPDPDFSTVSSPNPEEHAAFTLAMDYGERQEADLLLATDPDADRVGLAVKDDEGNYVVLTGNQTGALLLDYLLETRQQKGTLPQNGIVLKTIVTSELGRAVADAYGLTTIDTLTGFKFIGEKMGEYERSGEHTFLFGYEESYGYLIGDFVRDKDAIQACLFAAELALHYKRKGMTVYEAMQQVYRKYGYYREGLQSLTLKGKEGAEKIASILASLRQEAPTHMASKLITTVEDFESRQALATATGERTAIELPASNVLKYTLEDGSWFCVRPSGTEPKVKFYFGVVGSSNEESEQKLTQLQ 567
>gi|34764147|ref|ZP_00145016.1| PHOSPHOGLUCOMUTASE; PHOSPHOMANNOMUTASE [Fusobacterium nucleatum subsp. vincentii ATCC 49256] >gi|27886080|gb|EAA23387.1| PHOSPHOGLUCOMUTASE; PHOSPHOMANNOMUTASE [Fusobacterium nucleatum subsp. vincentii ATCC 49256] (492 aa)
Score = 602, Expect = 4.1e-60, Identities = 154/453 (33%), Positives = 250/453 (55%)
 Q:  97 VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQ-----TIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAV-VVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK-FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEM----NKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-------KGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEF 549
      V +A+D+R+++  A+ A TL  GIKV+L+ + +++TP +S++VRE  A I+ TASHNPK Y G+KVY  G QI+D +A IVSS+     ++D   + L+ Y + +  Y E  + IN N+ +   + + HG A+ + +LK +GY N+  +Q PD NF   NPED  F LS + A+K A I + DPD DR+ + V+ + KW + GNQ+GI+F Y+L +KK  +  +++T VST +D I +K  K R TGFK++G ++  NK +D  F+ GFEEAIG L   RDKD  A+ + E+ T  +  ++ + + +I+E++G   TV  + + EE+Q+ M    + +I G+++    KG+   A ++ LE+D ++ R SGTEPK K Y +  +++ + L ++ EF
 S:  18 VAIAYDSRLDSVENAINTAMTLAGNGIKVYLF--DGVRSTPELSFAVRELKAQAGIMITASHNPKEYNGYKVYWEDGAQIVDPQATGIVSSVGAVDIFNDIKLMDEKEAIDKGLLVYVGEKLDNRYIEEVKKNAINPNVENKNKIKFVYSPLHGVAARPVERVLKEMGYTNVYPVKEQEKPDGNFPTCDYANPEDTTVFKLSTELADKVGAKICIANDPDGDRMGLAVLDNDGKWFFPNGNQIGILFAEYILNHKKNIPENGTMITTVVSTPLLDTIVKKNGKKALRVLTGFKYIGEKIRQFENKELDGT-FLFGFEEAIGYLIGTHVRDKDAVVASMVIAEMATTFENNGSSIYNEIIKIYEKYGWRLEITVPVTKKGKDGLEEIQKIMKSMRAKNHTEIAGIKVKEYRDYQKGVEGLPKADVIQIVLEDDTYLTVRPSGTEPKIKFYISVVDSDRKVAENKLAKMEKEF 485
>gi|153173796|ref|ZP_01929491.1| hypothetical protein LMIG_01920 [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|133730630|gb|EBA32328.1| hypothetical protein LMIG_01920 [Listeria monocytogenes FSL N3-165] (557 aa)
Score = 602, Expect = 4.3e-60, Identities = 168/525 (32%), Positives = 292/525 (55%)
 Q:  22 AWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL-NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYT------PNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPF-----VVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNK-HIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMD----------------KFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK 546
      AW ++ +S++++ + ++ E+E +++ Y L+FGT G+R MG GT +IN+FT +++++G+ +++ N +  V +A+D+R ++ +A  AK L + GIKV+L  + I+ TP +S+ VRE G A ++ TASHNP Y GFKVY+ G QI  A EI  +   I N++T   PN L+   + ++Y +A  +  N+     + T HG   +  L  G+  + A+Q PD +F  + NPE++ SFDL+ K A++ +A+I+L DPD+DRL V V +K  + LTGNQ+G + +Y+L   KTP   +++T V+ +  +IA +   +T TGFK++G ++ +  + +F+ G+EE+ G L +  RDKD QAA L E+   + TL+ L ++E+FG    + ++ +  +M + +D         F  K ++ +E+ +  +  L+++L ++ W  R SGTEPK KIY++ GET+EI + + L+
 S:   9 AWQNAD-LSDEWRRELERV-EQEQERFDGY--LTFGTGGMRGKMGVGTKRINLFTIRRVAKGLGDYVVANGGAEMGVAIAYDSRHHSGAFAKETAKVLAAQGIKVYL--SDTIRPTPALSFCVREKGAFAGVVITASHNPSIYNGFKVYDKNGCQITLGVAQEIAGYLEN----ITNIFTIPVRELPN-PLVMTLGKEMDDAYLKALTAVVSRPNLLADYGNELRICYTPLHGAGKELVMRGLLENGFSETTIIAEQSEPDGDFPTVISPNPEEENSFDLAKKLAKEIQADIILATDPDADRLGVAVLNKQATYQILTGNQLGALLLNYILEA----KTPVTGADTMINTIVTGDLGGKIAYDFGINHIQTLTGFKFIGEKIAEMEGTEKNFLFGYEESYGYLIAPFVRDKDAVQAALLTAEMALFYKKEGTTLLGKLTNLYEKFGYHKEYLHTITLDDSDGITKMNQVIDALRKEPTCISGISVLEDFLTSKRTNLSTMEMTNLELPK-ENVLKFHLNDNAWFAIRPSGTEPKCKIYFQTSGETEEIATKAMNELR 549
>gi|167766190|ref|ZP_02438243.1| hypothetical protein CLOSS21_00684 [Clostridium sp. SS2/1] >gi|167712270|gb|EDS22849.1| hypothetical protein CLOSS21_00684 [Clostridium sp. SS2/1] (574 aa)
Score = 601, Expect = 4.4e-60, Identities = 166/502 (33%), Positives = 269/502 (53%)
 Q:  29 ISNKY------KELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT-VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEI------VSSMPECQTII-DNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHY--LTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPF-----VVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEM--NKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR-------------WNEP-----AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      +SN Y   KEL  N+E  K  Y+ L+FGTAG+R +G G N++N++ ++ ++G+A ++L + ++  V +A D+R + +A  A+TL + GIK F+++  ++ TP +S++VR   A I TASHNP Y G+KVY  G Q D A+ +   ++ + C+T+ ++ T  L    + ++Y   + +IN   +   ++ T HGT + + +L +G++N+ + +Q +PD +F  + NPE K +F L L A++ A+++L DPD+DRL V V+   Y LTGN G +  YVL+ KK      VV + V+TN +D IA+ YN K+  TGFKW+G E+  +  K ++ G EE+ G L   RDKD  A   E    + KTL D + +++E++G    +   L  ++M+ +    KDI G ++ IR        EP   + L + LE+ WV R SGTEPK K YY +
 S:  11 LSNPYFDEDTKKELTAIENDENEIKERFYADLAFGTAGLRGIIGAGINRMNIYVVRKATQGLADYILEQGTDKKRVAIAFDSRHMSPEFADEAARTLAANGIKAFIFE--SLRPTPELSFAVRHLDCIAGINVTASHNPPQYNGYKVYWEDGAQFTDPHASGVTAKVNAITDISTCKTMSKEDAVTAG--LYEVIGKEVDDAYIAEVEKQVINQASIDEMASKLKIVYTPLHGTGNLPVRRVLDDLGFKNVYVVPEQELPDGDFPTVSYPNPEAKEAFALGLALAKEKDADLVLATDPDADRLGVYVKDAKSGEYIPLTGNMSGSLLCEYVLSQKKEKAGSLPADGAVVKSIVTTNLVDEIAKAYNVKLIEVLTGFKWIGKEILGFEQSGKGTYLFGLEESYGCLIGTYARDKDAVSATVALCEAAAYYATKGKTLWDVMIDMYEKYGYCVDSITAMDFPGLEGMDKMKAMLANLRENPLKDIAGYKVLKIRDYSKDTVLDVESGKVEPTGLPSSDVLYYELESGAWVCVRPSGTEPKIKFYYGV 551
>gi|195948214|ref|ZP_03089400.1| phosphomannomutase [Borrelia garinii PBr] (569 aa)
Score = 601, Expect = 4.9e-60, Identities = 163/504 (32%), Positives = 272/504 (53%)
 Q:  33 YKELILKM----NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPN---MDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK-NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVG---NEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI---------KGIRWNE----------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      +KE +K+  NE EI  F Y L FGTAG+R +G GT IN + +++S+G+ ++L  NP V +++D+R + +A  A+  S  + ++YK  ++ TP +SY++R+  D ++ TASHN K Y G+K Y  G QI+   I + + + + II+ +     +I  ++ I + Y +A +  +   +K N V T +GT  + L +  + + L  + VP+P F   NPE K S  ++ A+K  +I L DPD+DR+ V + +N+W +L GNQ+ I +Y+L+ +  K FV+S+FV+T +++IA+KY +++FRT TGFKW+G  +EM K+   F  EE+ G L   RDKD F A   +  L +++T+ +YL+ I++EFG +  +  E N + + + M K  +   G++I     K I + +     P A+++ LEN++ + R SGTEPK K Y + E KE
 S:  22 FKEEAIKIQKTNNETEILNRF-YKDLEFGTAGMRGIIGAGTCYINTYNVKKISQGICNYVLKINKNPKVAISYDSRHFSKEFAYNAAQIFASNNFETYIYK--SLRPTPQLSYTIRKFDCDVGVMITASHNSKEYNGYKAYWKGGIQIMPPHDTLITNEIKKVKNIINKITIKEGIEKKIIKELNNEIDKEYVQAINKEFPDFEKNSKKTNLKVAYTALYGTGGTIIKKLFTNSKIQ-LFLEKNEIVPNPEFPTITYPNPEKKTSMLKVIELAKKEDCDIALATDPDADRIGVAFKDQNEWIFLNGNQISCILMNYILSKEINPKNTFVISSFVTTQMLEKIAKKYGSQIFRTYTGFKWIGSLIDEMEKNEPNKKFAFACEESHGYLIGKKVRDKDAFSAIKGICSLALDLKAKQQTIKNYLENIYKEFGYYEELNIEKNFEGANGEIQREALMSKLRKEQKMQFAGIKIIEKLDYKTLKKINFKKEISEIKEYKYPINAIKFILENEIVITVRPSGTEPKIKFYISVKLEYKE 551
>gi|77412384|ref|ZP_00788694.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|77161572|gb|EAO72573.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus agalactiae CJB111] (567 aa)
Score = 599, Expect = 9.2e-60, Identities = 162/523 (30%), Positives = 279/523 (53%)
 Q:  13 HANVNPLSKAWLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLI-----SYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDIL---------GLEIKGIRWNEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETK 535
      H N  + + WLE++ +  K + + +E EI  F Y L FGTAG+R +G GTN++N +  + ++ +A +++     + V++D R + +A +  + + GIK ++YK  I+ TP+ SY++R G + ++ TASHNP+ Y G+K Y  G QILD A++I + M      P + +   SY D++I E+Y +   IN TNI  K+ V+ T +G + + +L+ G+EN+ + +Q +PDP+FT   NPE  +F S  +  A+I+L DPD DR+A+ V+ K ++ +L GN++G + ++Y+ + +     P +V + V+ +  IA+KYN +  T TGFK + + N++  D ++ G+EE+IG    RDKD  A+ + +E+   ++ +TL+D L I+++FG +   S ++E  +E +  M+ F  +  IL     ++ K  + P Q L++Y   W  R SGTEPK K Y  G T+
 S:   3 HMNYKEIYQEWLENDSLGKDIKSDLEAIXGDESEIQDRF-YKTLEFGTAGLRGKLGAGTNRMNTYMVGKAAQALANTIIDHGPEAIARGIAVSYDVRYQSKEFAELTCSIMAANGIKSYIYK--GIRPTPMCSYAIRALGCVSGVMITASHNPQAYNGYKAYWKEGSQILDDIADQIANHMDAITDYQQIKQIPFEEALASGSASYIDESIEEAYKKEVLGLTINDTNI--DKSVRVVYTPLNGVGNLPVREVLRRRGFENVYVVPEQEMPDPDFTTVGYPNPEVPKAFAYSESLGKSVDADILLATDPDCDRVALEVKDSKGEYIFLNGNKIGALLSYYIFSQRCALGNLPHHPVLVKSIVTGDLSKVIADKYNIETVETLTGFKNICGKANEYDISKDKTYLFGYEESIGFCYGTFVRDKDAVSASMMVVEMTAYYKERGQTLLDVLQTIYDKFGYYNERQFSLELEGAEGQERISRIMEDF---RQDPILQVGEMTLENSIDFKDGYKDFPKQNCLKYYFNEGSWYALRPSGTEPKIKCYLYTIGCTE 545
>gi|154505530|ref|ZP_02042268.1| hypothetical protein RUMGNA_03067 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] >gi|153794188|gb|EDN76608.1| hypothetical protein RUMGNA_03067 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] (576 aa)
Score = 599, Expect = 9.5e-60, Identities = 168/513 (32%), Positives = 275/513 (53%)
 Q:  41 NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK-KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNM--------DLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEM--NKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYK---IESLNWKEEMQEKMDK--------FANVKNKDILGLEIKGIRWNE------PAQALEWY-LENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYML 553
      +E EI + F Y+ L FGTAG+R +G GTN++N++T ++ ++G+A ++L  +  V +A D+R + +A  A L + GIK +++ + ++ TP +SY+VR+ G A I TASHNP Y G+KVY  G QI    I  M E + + D   M     L    + ++Y   + +I+ +   K+ ++ + HGT +   +LK +G+EN+ + +Q +PD F  + NPE  +F+L LK A + A+I+L DPD+DRL V V+ KN ++H LTGN G +  Y + +    + +++ T V+TN D IA+ YN +  TGFK++G ++  +  K +++ GFEE+ G L   RDKD  A   E    ++ TL D + E++E +G + + S   IE L  +E+ E + K    + +K +D   I+ ++ E   P  + +Y L +D W+ R SGTEPK K YY I G +  D+  A+ E  M+
 S:  30 DENEIKERF-YTDLEFGTAGLRGIIGAGTNRMNIYTVRKATQGLANYILKSGNAEKGVAIAFDSRRMSPEFAQEAACCLAANGIKAYVF--DSLRPTPELSYAVRKLGCIAGINITASHNPPEYNGYKVYWEDGAQITPPHDKGI---MDEVKAVTDYTTMKTMPAEDAKAAGLYEVIGAEVDDAYIAELKKQVIHQDAIDAVGKDLKIVYSPLHGTGNIPARRILKELGFENVYVVKEQELPDGEFPTVSYPNPEAAEAFELGLKLAREVDADIVLATDPDADRLGVRVKDKNGEYHDLTGNMSGCLLADYEIGQRNALRGLPEDGYLIKTIVTTNMADAIADYYNTGLIEVLTGFKYIGQQILGFETSKKGEYLFGFEESYGCLIGTHARDKDAIVATMALCEAAAYYKTKDMTLWDAMIEMYERYGYYKDDIQSITLKGIEGLAKIQEILETLRKNPPAEIAGYKVLKARDYKADTIQDMQTGEVSSTGLPTSNVLYYDLSDDAWLCVRPSGTEPKVKFYYGIKGTSLSDADEKSAAMGREVLAMI 572
>gi|160945524|ref|ZP_02092750.1| hypothetical protein FAEPRAM212_03053 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] >gi|158443255|gb|EDP20260.1| hypothetical protein FAEPRAM212_03053 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] (560 aa)
Score = 598, Expect = 1.0e-59, Identities = 148/513 (28%), Positives = 268/513 (52%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD-----LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNK-----HIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE-IKGIRWNEP-------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGE 533
      K WL ++   K + K+ N++EI  F+ + L FGTAG+R +G GTN++N++ +Q ++G+A W+L +  TV +++D+R+ +D +A  A L + GIKV +Y + +  P +S++ R  +A I+ TASHNP Y G+K Y  G Q+ D A +  + +  +  Y  +   +I + D  ++ ++A   +  + +   ++ + +G+  + ++L +G +I + +Q P+ FT + NPE  + L L+ A K A++ML DPD+DR+ + ++ + + ++GN+MG++  Y+  +    K P V + VST  D +A+ Y ++  TGFKW+G+++    +D+ F+ GFEE+ G L   RDKD  + L E+     ++  L+EI+ ++G + + S++  L  E+M  M K +  ++ G + +K  + +P    A L + LEN  V R SGTEPK K Y+  G+
 S:   7 KRWLAADLEDADLKPELAKVEGNDDEIKDRFAVA-LKFGTAGLRGVLGAGTNRMNIYVVRQATQGLANWVLTQGGTQTVAISYDSRLKSDVFAKTAAGVLAANGIKVRIY--DALMPVPALSFATRYYNCNAGIMVTASHNPAKYNGYKAYGPDGCQMTDDAAAIVYDEIQKTDVLTGAKYISFAEGVENGMIRFVGDDCKKALYDAIEARQVRPGLCKTAGLKLVYSPLNGSGLVPVTHVLNDMGITDITIVPEQEYPNGYFTTCSYPNPEIFEALKLGLELATKTGADLMLATDPDADRVGIAMKCPDGSYELVSGNEMGVLLLDYICAGRIEKGTMPKNPVAVKSIVSTPLADAVAKHYGVEMRNVLTGFKWIGDQIANLEAAGEVDR--FIFGFEESYGYLAGPYVRDKDAVIGSMLICEMAAYYRSIGSSIKQRLEEIYAQYGRYLNKVDSFEFPGLTGMEKMASIMQKLRDQPPVELAGHKVVKVTDYKKPEETGLPAANVLIYTLENGATVVVRPSGTEPKIKTYFTTLGK 539
>gi|47094871|ref|ZP_00232485.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|153178940|ref|ZP_01932227.1| hypothetical protein LMMG_01501 [Listeria monocytogenes F6900] >gi|153185385|ref|ZP_01935972.1| hypothetical protein LMOG_01908 [Listeria monocytogenes J0161] >gi|153190259|ref|ZP_01937681.1| hypothetical protein LMPG_01858 [Listeria monocytogenes J2818] >gi|47016753|gb|EAL07672.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|126941951|gb|EBA19823.1| hypothetical protein LMOG_01908 [Listeria monocytogenes J0161] >gi|127766191|gb|EBA26533.1| hypothetical protein LMPG_01858 [Listeria monocytogenes J2818] >gi|133733628|gb|EBA35326.1| hypothetical protein LMMG_01501 [Listeria monocytogenes F6900] (557 aa)
Score = 598, Expect = 1.2e-59, Identities = 167/525 (31%), Positives = 292/525 (55%)
 Q:  22 AWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL-NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYT------PNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPF-----VVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNK-HIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMD----------------KFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK 546
      AW ++ +SN+++ + ++ EEE +++ Y L+FGT G+R MG GT +IN+FT +++++G+ +++ N+ +  V +A D+R ++ +A  AK L + GI V+L  + I+ TP +S+ VRE G A ++ TASHNP Y GFKVY+ G QI  A EI  + +  I +++T   PN L++   + ++Y A  +  ++     + T HG   +  L  G+  + A+Q PD +F  + NPE++ SFDL+ K A++ +A+I+L DPD+DRL V V +K  + LTGNQ+G + +Y+L   KTP   +++T V+ +  +IA +   +T TGFK++G ++ +  + +F+ G+EE+ G L +  RDKD QAA L E+   + TL+ L ++E+FG    + ++ +  +M + +D         F  K ++ +E+ +  +  L+++L ++ W  R SGTEPK KIY++ GET+EI + + L+
 S:   9 AWQNAD-LSNEWRRELQRV-EEEQERFDGY--LTFGTGGMRGKMGIGTKRINLFTIRRVAKGLGDYVVANEGAEMGVAIAFDSRHHSGAFAQETAKVLAAQGINVYL--SDSIRPTPALSFCVREKGAFAGVVITASHNPSIYNGFKVYDKNGCQITLGVAQEIAGYLEK----ITDIFTIPVRELPN-PLVTPLGKEMDDAYLNALTAVVSRPDLLADYGNELRICYTPLHGAGKELVMRGLLENGFSETTIIAEQSEPDGDFPTVISPNPEEENSFDLAKKLAKEIQADIILATDPDADRLGVAVLNKQATYQILTGNQLGALLLNYILEA----KTPVTGADTMINTIVTGDLGGKIAYDFGINHIQTLTGFKFIGEKIAEMEGTEKNFLFGYEESYGYLIAPFVRDKDAVQAALLTAEMALFYKKEGTTLLGKLTNLYEKFGYHKEYLHTITLDDSDGITKMNQVIDALRKEPTCISGISVLEDFLTSKRTNLSTMEMTNLELPK-ENVLKFHLNDNAWFAIRPSGTEPKCKIYFQTSGETEEIATKAMNELR 549
>gi|22536672|ref|NP_687523.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|76788263|ref|YP_329226.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus agalactiae A909] >gi|76799069|ref|ZP_00781261.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|77405321|ref|ZP_00782417.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus agalactiae H36B] >gi|22533512|gb|AAM99395.1|AE014214_9 phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|76563320|gb|ABA45904.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus agalactiae A909] >gi|76585584|gb|EAO62150.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|77176116|gb|EAO78889.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Streptococcus agalactiae H36B] (564 aa)
Score = 597, Expect = 1.4e-59, Identities = 162/521 (31%), Positives = 279/521 (53%)
 Q:  15 NVNPLSKAWLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLI-----SYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDIL---------GLEIKGIRWNEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETK 535
      N  + + WLE++ +  K + +K +E EI  F Y L FGTAG+R +G GTN++N +  + ++ +A +++     + V++D R + +A +  + + GIK ++YK  I+ TP+ SY++R G + ++ TASHNP+ Y G+K Y  G QILD A++I + M      P + +   SY D++I E+Y +   IN TNI  K+ V+ T +G + + +L+ G+EN+ + +Q +PDP+FT   NPE  +F S  +  A+I+L DPD DR+A+ V+ K ++ +L GN++G + ++Y+ + +     P +V + V+ +  IA+KYN +  T TGFK + + N++  D ++ G+EE+IG    RDKD  A+ + +E+   ++ +TL+D L I+++FG +   S ++E  +E +  M+ F  +  IL     ++ K  + P Q L++Y   W  R SGTEPK K Y  G T+
 S:   2 NYKEIYQEWLENDSLGKDIKSDLEAIKGDESEIQDRF-YKTLEFGTAGLRGKLGAGTNRMNTYMVGKAAQALANTIIDHGPEAIARGIAVSYDVRYQSKEFAELTCSIMAANGIKSYIYK--GIRPTPMCSYAIRALGCVSGVMITASHNPQAYNGYKAYWKEGSQILDDIADQIANHMDAITDYQQIKQIPFEEALASGSASYIDESIEEAYKKEVLGLTINDTNI--DKSVRVVYTPLNGVGNLPVREVLRRRGFENVYVVPEQEMPDPDFTTVGYPNPEVPKAFAYSESLGKSVDADILLATDPDCDRVALEVKDSKGEYIFLNGNKIGALLSYYIFSQRCALGNLPHHPVLVKSIVTGDLSKVIADKYNIETVETLTGFKNICGKANEYDISKDKTYLFGYEESIGFCYGTFVRDKDAVSASMMVVEMTAYYKERGQTLLDVLQTIYDKFGYYNERQFSLELEGAEGQERISRIMEDF---RQDPILQVGEMTLENSIDFKDGYKDFPKQNCLKYYFNEGSWYALRPSGTEPKIKCYLYTIGCTE 542
>gi|70950230|ref|XP_744456.1| phosphoglucomutase [Plasmodium chabaudi chabaudi] >gi|56524417|emb|CAH75717.1| phosphoglucomutase, putative [Plasmodium chabaudi] (593 aa)
Score = 596, Expect = 1.7e-59, Identities = 171/514 (33%), Positives = 286/514 (55%)
 Q:  29 ISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKK-----SNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDD-------TITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFP----------VILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN---KKFDKTPFV-VSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID-KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR------------------WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI----YGETKEICDQIL 542
      +S++ KE+I  NE+E+ K F ++L+FGTAG+R MG G N +NV T Q ++G+ +L+NK    N +I  D R N++ +A V +  S G KV+L+ +Q ATPI+ YS +   ++ TASHNPK  G+K+Y  G QI+   + ++ +C I+DN+ P D+ Y DD    ++ + +  +  I +++ ++ NF      ++ + HG   + +++ +GY N++  QQ +PDP F+   NPE+K + DLS++ A++ ++ +++ DPD+DR A  ++ NKW L+G+++GIIF ++++ +  K DK+ V + T V + + + +K+ K  T TGFKW+ N+ ++ D K + + +EEA+G  S  RDK G A A +E+  LY+  T  L++I +E G +   Y I  N  + +   N K K +  +I IR           +Q + Y EN  V R SGTEPK K Y EI  Y E K+ D+++
 S:  25 LSDQTKEVINNSNEDELKKLF-LNRLNFGTAGLRGKMGVGFNAMNVVTIIQTTQGLCTYLINKYGADACKNRGIIFGFDGRHNSESFAHVASAVCLSKGFKVYLF--SQTVATPILCYSSFKKSCLCGVMVTASHNPKIDNGYKLYGENGAQIIPP----VDKNVSDC--ILDNL-KPWNDIYKYLDDDFYLKDKSLVKDIYHEMFDSFI-SDLKKEFNFSCNRNSRTKLVIVYSPMHGVGRKFVQGIMQIVGYNNLLTVPQQALPDPEFSTVTFPNPEEKGALDLSMELADQVKSPLVVANDPDADRFACAEKYNNKWKILSGDELGIIFAYFIMKDYEKKNIDKSKHVFLCTIVCSRMLKMLCQKHGYKYDETLTGFKWLINKAIEYNDNKHNTLYCYEEALGHALSKHIRDKCGISALAYWVEIAIHLYENNSTFHQCLEDIRKEIGYFVSNNGYYTILDSNDVANIFNEFRSKGNYK-KQLASYKIAHIRDLTTGYDSQTPDKKSLIAPTPDSQNITLYFENTAIVTIRASGTEPKIKWYGEISRKSYDEAKKDIDKLI 575
>gi|163814961|ref|ZP_02206348.1| hypothetical protein COPEUT_01111 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] >gi|158449644|gb|EDP26639.1| hypothetical protein COPEUT_01111 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] (584 aa)
Score = 596, Expect = 1.8e-59, Identities = 169/534 (31%), Positives = 280/534 (52%)
 Q:  15 NVNPLSKAWLESNRISNKYKE--LILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK-KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLIS--------YFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHY--LTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPF-----VVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNK--HIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKM--------DKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEP----------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      N  + + W+ +   + K+ L +K +E+EI++ F Y L FGTAG+R +G GTN++N++ ++ ++G+A +++  K + V +A+D+R + ++M A L + GIK  Y+  ++ TP +S++VR   A I TASHNP Y G+KVY  G QI    I  M E + I D  T MD++       + ++Y   + ++N +  + K+ ++ T HGT + + +LK IG+EN+ + +Q +PD F   NPE K +F L+LK A++ A+++L DPD+DRL  +   Y  TGN G +  Y ++ K      +V T V+TN +D IA+ Y  +  TGFK +G E+ +   K ++ GFEE+ G L   RDKD  A   E    Q KTL D + +++E++G + + + ++ +  +++  M    ++ A K K +  ++ IR E      A L + LEND W+ R SGTEPK K YY I G + +  +  A D+
 S:   6 NYKDVYEQWVNNPLFGQETKDELLAIKDDEKEIEERF-YCDLVFGTAGLRGIIGAGTNRMNIYVVRKATQGLANYIIKAGKQDKGVAIAYDSRRMSPEFSMEAALCLAANGIKA--YRFESLRPTPELSFAVRYLDCVAGINVTASHNPPEYNGYKVYWEDGAQITPPHDQGI---MAEVKAITDFADTKTMDMVEAKKKGLLVTIGSEVDDAYMGELKKLILNQDAIDKYGKDLKIVYTPLHGTGNIPVRRILKEIGFENVYVVPEQELPDGEFPTVEYPNPEAKEAFTLALKLAKEVDADLVLATDPDADRLGCYAKDSKTGEYKVFTGNMSGSLLCEYEVSQMKEKNGSLPADGAIVKTIVTTNMVDAIAKYYGTDLIECFTGFKNIGREILRFEQTGKGTYLFGFEESYGCLIGTHARDKDAVVATMALCEAAAYYRGQGKTLWDAMMDMYEKYGYYVDDIKTVTLKGVEGSKKIGHIMNILRANVPEQVAGYKTKVVRDYRLEYIRNIETGEVKPTGFPNANVLYYELENDAWLAVRPSGTEPKIKFYYGIKGSSYDEAQKESAAFGDK 573
>gi|160943653|ref|ZP_02090885.1| hypothetical protein FAEPRAM212_01145 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] >gi|158445108|gb|EDP22111.1| hypothetical protein FAEPRAM212_01145 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] (577 aa)
Score = 596, Expect = 2.0e-59, Identities = 161/515 (31%), Positives = 264/515 (51%)
 Q:  41 NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFE-ASYRCLIN--TNIYRQK--------NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMN--KHIDKMD-FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKG-IRWNEP------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLRS 555
      NE+ I  F Y +L FGT G+R +G GTN++NV+ ++ ++G+A +L    V + +D+R+ +D +A  A L + GIK ++Y  +++ TP +S++VR G A + TASHNP Y G+KVY  G QI  A +I++++   +D    D  FD + E  E +S +CL +  +Y Q+    + ++ T +G+  + LL +G ++ + +Q PD NF   NPE + +  L+ +K  +++LG DPD DR  V  K + +TGN+MGII  Y+  +K   + P V+T VST+  +A KY ++ RT TGFK++G ++  +  + D ++ GFEE+ G L+  RDKD  A L E    Q TL+D +++++ EFG +   S+ E +  M  M +    I G+ ++ + +N    A LE+ L   + R SGTEPK K+Y   T+E D I  L   +L++
 S:  48 NEDAITDRF-YRELEFGTGGLRGVIGAGTNRMNVYNIRKATQGLANYLNASDLPKKVAIGYDSRIKSDVFAKETAAVLAANGIKAYIYP--RLEPTPALSWAVRYYGCGAGVCITASHNPAKYNGYKVYGADGCQITLEVAAKILAAIEA----VDCFAVQPAD----FDAALAEGKIEYSSEKCLDDFVDAVYAQRVGDGAGTADLKLVYTPLNGSGLECVKKLLAKLGVTHVTVVPEQEKPDGNFPTCPYPNPEIREAMQKGLELCDKVHPDLLLGTDPDCDRCGTAVPDGKGGYRLITGNEMGIILLDYICRTRKALGTMPEHPVAVTTIVSTDMATPVAAKYGVELRRTLTGFKFIGEQIGLLEAAGEADRYIFGFEESYGYLSGAHVRDKDAVNATLLVCEAAAWYAKQGMTLLDAINQLYAEFGCYRNALHSFAFEGESGMHTMDAIMKQLRQTPPTAIGGMAVESLVDYNTAGTGLPKANVLEFRLAGGAKLMVRPSGTEPKIKVYLSAVAPTEEAADAINDTLGKAASALLKA 577
>gi|104162028|emb|CAJ75736.1| phosphomannomutase [uncultured Thermotogales bacterium] (575 aa)
Score = 595, Expect = 2.2e-59, Identities = 159/514 (30%), Positives = 286/514 (55%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLN---KKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTII-------DNVYTPNM--DLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDK-------------------FANVKNKDILGLEIKGIRWNEP-AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      WL+S I  + +L + NE EI + F Y +L FGTAG+R +G G N++N +T + ++G+A +L+  +   V++AHD+R + +A + A LT+ IKV+L+ + I+ TP++S+SV +  + I+ TASHNPK Y G+K+Y  G Q+L  A+ +  M  + +    D  T + ++  DD     + R  ++   K+ ++ T +GT + + +L+ G++N+ + +Q PDP+F+   NPED +F L+ + ++ RA+I+L DPD+DRLAV+VR  + L GNQ G + +Y+L + K   + F+V + V+ +  IA+ Y K +  TGFK + + + ++ + F+ G+EE+IG + + RDKD  ++ L E+   + KTL++ L+E+F ++G + + +S +E + ++ +++ M +          F + + DI L + +  P + +++ ++ W  R SGTEPK KIY IY  K+
 S:  10 WLDSPVIDEATRRELLSIAENETEIKERF-YKELEFGTAGLRGKLGAGDNRMNKYTVARATQGLANLILSGDPEYRRRGVVIAHDSRHMSRAFAEIAASVLTANEIKVYLF--DDIRPTPLLSFSVLQLSTISGIMITASHNPKEYNGYKLYWEDGAQVLSDIADRVYEEMRSTELFLGPKMIELDEARTKGLLVEVGEELDDLYISKVLSLTLR---DSEEELDKSIRIVYTPLNGTGNVPVRRVLRERGFKNVFVVPEQEEPDPDFSTIGYPNPEDLKAFTLAREVGQEKRADILLATDPDADRLAVMVRENGDFVPLNGNQTGALIVNYLLLSMKEKSSMPEDGFIVKSIVTGDMAKTIADSYGVKTYEALTGFKNICGKALEVEERREGKFIFGYEESIGYVAGNFVRDKDAVSSSMLLCEMAAYFLRRGKTLLNVLEELFVKYGVFAEKQISMVLEGVAGQKRVRKIMKEYRKEYPTAIGDSKIVRYIDFFSATDNDI--LSGRTVETGVPTSDVIKFQFDDGSWYAIRPSGTEPKLKIY--IYTGAKD 553
>gi|86133848|ref|ZP_01052430.1| phosphoglucomutase phosphomannomutase [Tenacibaculum sp. MED152] >gi|85820711|gb|EAQ41858.1| phosphoglucomutase phosphomannomutase [Polaribacter dokdonensis MED152] (571 aa)
Score = 595, Expect = 2.4e-59, Identities = 161/511 (31%), Positives = 270/511 (52%)
 Q:  20 SKAWLESNRISNKYKEL--ILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK--KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI-------RWN-----------EPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      +K WL   +  E+ ++ N+ E+  F Y + FGT G+R MG GTN+IN +T + ++G++ +L++  K  V++A+D R N+ +A V+A L++ IKVFL+++ ++ TP +S++VR  DA I+ TASHNP Y G+KVY  GGQI+  + I+S +  +  N + N DLI   + + + EAS +  ++  + + ++ T HGT+  +P+ LK GY ++ + +Q P+ +F  + NPE+ + ++ + A  A+I++G DPD DRL V VR N   L GNQ ++ T ++L  K   +  F+ ST VST +++IA KYN +   TGFKW+ +M   +++F+ G EE+ G + D RDKD  A LA EV     +  L I+ E  +  +S  + ++  E+Q+ +  N  +I G +I+ +    R N       + L +  +  + R SGTEPK K Y+ +
 S:   8 AKQWLTPTFDAETQSEIQNLIDNNQAELADRF-YKDMEFGTGGMRGVMGAGTNRINKYTLGRATQGLSNYLVDNVSKDQIRVVIAYDCRHNSKKFAKVVADVLSANNIKVFLFED--LRPTPELSFAVRHLNCDAGIVLTASHNPPEYNGYKVYWADGGQIVPPHDSGIISKVNALEFSEIN-FDANEDLIEVIGKNVDDVFIEASVKNGSLSDKIDRNSLKIVFTPLHGTSIMSIPHTLKGAGYTDVHIVEEQRKPNGDFPTVKSPNPEEPEALHMATELANNIGADIVIGTDPDCDRLGVAVRDLNGNMKLLNGNQTMVVMTDFLLKKWKEEGRLNGKEFIGSTIVSTELVNQIAAKYNVETKVGLTGFKWIA-KMVVDFPELEFIGGGEESFGYMVGDFVRDKDAVTATLLACEVAAYAKQNGSSFYHELLNIYIENSFYKEHLISITKKGMDGAAEIQQMLSDMRNNPLTEIDGEKIESLSDYQASTRKNLITGEVSNMDIPKSNVLIYQTASGTRIAARPSGTEPKIKFYFSV 540
>gi|167624727|ref|YP_001675021.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Shewanella halifaxensis HAW-EB4] >gi|167354749|gb|ABZ77362.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Shewanella halifaxensis HAW-EB4] (577 aa)
Score = 595, Expect = 2.6e-59, Identities = 161/510 (31%), Positives = 271/510 (53%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEE---EIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWL---LNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQT----IIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLN------WKEEMQEKMDKFANVKNKDI-------LGLEIKGIRWN---EPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      K W+ ++ S++ +EL  ++ +  E++ F+ +L+FGTAG+R +G G ++N  QQ S G+A +L  ++ S+ V++ +D R ++ +A  A LT+ GIKV+L   + ATP++++ V  G A ++ TASHNP Y G+KVY  G QI+  + I + + + T  +++    L+  +D  ++Y +  + + N + ++ + T HG +   +LK G+ +  A+Q +PD +F + NF NPE+K + D + A+K+ A +  DPD+DR AV VR + ++ LTG+Q+G++F HY+LT+  D+   +T VS++ + R+A+ NA  T TGFKW+ N M++ D  F+ +EEA+G   + DKDG A   ++  L Q +T+ D L+ I+ E G   VS ++     +E  ++   V  DI    G  G     + L + LEN  V R SGTEPK K YYE+
 S:  10 KHWMATDPDSSRRQELQALIDSDDGAELEARFA-GRLAFGTAGLRGVVGAGPTRMNRLVIQQTSAGLASYLKAQISDVSSRGVVIGYDGRHDSKQFAHDAACVLTAMGIKVYLTA--NVAATPLLAFGVLHLGCAAGVVVTASHNPPQYNGYKVYWGNGAQIIPPHDSGIAACIDKAATEAIPLLEIQQAKASGLLVMLEDDFYDAYRQGVKQAAVLQNHTQPESVSLAYTAMHGVGNAMALNVLKDAGFTKVYSVAEQALPDGDFP-TVNFPNPEEKGAMDRVIAEAKKHNAMLACANDPDADRFAVAVRTYDGEYQMLTGDQVGVLFGHYLLTHASDDQR-LTCTTIVSSSLLSRVAQSLNATCLTTLTGFKWLTNVGMSEETDDNRFLFAYEEALGYTVGSMVWDKDGLSALVAFAQLTAELTSQGQTIWDRLEAIYREHGFHLNAQVSIALKPTTPNIGAYLREHPPVEIAGHKVVSTDDISIGKRFFSGGSADGTEEEIALPASDVLIYRLENGARVIVRPSGTEPKIKCYYEV 543
>gi|153815228|ref|ZP_01967896.1| hypothetical protein RUMTOR_01462 [Ruminococcus torques ATCC 27756] >gi|145847487|gb|EDK24405.1| hypothetical protein RUMTOR_01462 [Ruminococcus torques ATCC 27756] (579 aa)
Score = 593, Expect = 3.8e-59, Identities = 158/497 (31%), Positives = 270/497 (54%)
 Q:  38 LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL-NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD--------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNK-WHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEM--NKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEP------------------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGET 534
      +K +E EI + F Y L FGTAG+R +G GTN++N++T ++ ++G+A +++ N   V +A+D+R + +A  A L + GIK ++++  ++ TP +SY+VR+ G A I TASHNP Y G+KVY  G QI    I  M E + + D   M     L    + ++Y   + +++ +   K+ ++ T HGT +   +LK +G+EN+ + +Q +PD +F  + NPE + +F+L LK A++ A+I+L DPD+DRL V V+ K+ +H LTGN G +  Y + +K   + +++ T V++N D IAE YN +  TGFK++G ++  +  K +++ GFEE+ G L   RDKD  A   E    + TL D + E++E +G + + S ++ +  E++++ +  +  K+I G ++ +R +          + L + L + WV R SGTEPK K YY + G +
 S:  27 IKEDENEIKERF-YMDLEFGTAGLRGIIGAGTNRMNIYTVRKATQGLANYIMKNDGQGKGVAIAYDSRHMSTEFAKEAACCLAANGIKAYIFE--SLRPTPELSYAVRKLGCIAGINITASHNPPEYNGYKVYWEDGAQITPPHDKGI---MDEVKAVEDYTTMKTMTEEDAKAAGLYEVIGAEVDDAYIAELKKQVLHKDAIEAAGKDLKIVYTPLHGTGNIPARRILKELGFENVYVVKEQELPDGDFPTVSYPNPEAEEAFELGLKLAKEIDADIVLATDPDADRLGVRVKDKDGVYHDLTGNMSGCLLADYEIGQRKELKGLPEDGYLIKTIVTSNMADAIAEHYNVGLIECLTGFKYIGQQILGFETKGKGEYLFGFEESYGCLIGTHARDKDAIVATMALCEAAAYYRTKGMTLWDAMIEMYERYGYYKDDIQSITMKGIEGLEKIRQILATLRSEPPKEIAGYKVLKVRDYQADTIRDMETGEVTATGLPNSNVLYYELPDGAWVCVRPSGTEPKVKFYYGVKGTS 553
>gi|167748107|ref|ZP_02420234.1| hypothetical protein ANACAC_02851 [Anaerostipes caccae DSM 14662] >gi|167652099|gb|EDR96228.1| hypothetical protein ANACAC_02851 [Anaerostipes caccae DSM 14662] (574 aa)
Score = 592, Expect = 5.1e-59, Identities = 163/527 (30%), Positives = 275/527 (52%)
 Q:  15 NVNPLSKAWLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT-VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ-------KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHY--LTGNQMGIIFTHYVLTNKK-----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEM--NKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE-----------------PAQALEWY-LENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQI 541
      N   + WL +    KE + ++ ++ EI + F YS L+FGTAG+R +G G N++N++ ++ ++G+A ++L + ++  V +A D+R + +A  A L + GIK ++++  ++ TP +S++VR   A I TASHNP Y G+KVY  G Q    + + +   I     D +S   + S + +Y  +  ++ Q      ++ T HGT + + +LK +G++N+ + +Q +PD F  + NPE K +F+L LK A + A+++L DPD+DRL V V+   Y LTGN G +  YVL+ KK      VV + V+TN +D +A+ Y  +  TGFK++G +M  ++ K ++ G EE+ G L   RDKD  A   E    Q KTL D + +++E++G + + + +  L+ E++Q +    K+I GL++  R +         PA + +Y LEN+ W+ R SGTEPK K YY + G + E + I
 S:   2 NYQETYQEWLNNPYFDEATKEELKNIQDDDNEIKERF-YSDLAFGTAGLRGIIGAGINRMNIYVVRKATQGLADYILEQGTDKKRVAIAFDSRHMSPEFADEAALCLAANGIKAYIFE--SLRPTPELSFAVRYYNCIAGINITASHNPPEYNGYKVYWEDGAQFTPPHDKGVTAKVNAVTDISKVKTMSREDAVSAGLYEVIGSEVDDAYIAEVEKQVHNQDAIDQMASKLKIVYTPLHGTGNLPVRRVLKDLGFQNVYVVPEQELPDGAFPTVSYPNPESKEAFELGLKLAREKDADLVLATDPDADRLGVYVKDSKTGDYIALTGNMSGSLLCEYVLSQKKAMNGSLPDDGAVVKSIVTTNLVDAVADGYGVNLIEVLTGFKFIGQQMLNFENTGKGTYLFGLEESYGCLIGTYARDKDAVSATVALCEAAAYYMTQGKTLWDAMTDMYEKYGYYLDKVKALEFAGLDGAEKIQNMLKSLRENPPKEIGGLKVLKSRDYQNDTITDLTTGETVPTGLPASNVLYYELENNAWLCVRPSGTEPKIKFYYGVKGSSMEDAEAI 562
>gi|167575978|ref|ZP_02368852.1| phosphomannomutase [Borrelia valaisiana VS116] (569 aa)
Score = 592, Expect = 5.3e-59, Identities = 156/496 (31%), Positives = 266/496 (53%)
 Q:  41 NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPN---MDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK-NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVG---NEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI---------KGIRWNE----------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      NE EI  F Y L FGTAG+R +G GT IN + +++S+G+ ++L  NP V +++D+R + +A  A+  S  + ++YK +++ TP +SY++R+  D ++ TASHN K Y G+K Y  G Q++   I + + + + II+ +     +I  + I + Y +  +  +   +K N + T HGT  + L ++  + + L  Q +P+ F   NPE K S  ++ A+K  +I L DPD+DR+ + + +N+W +L GNQ+ I +Y+L+ +  K FV+S+FV+T +++IA+KY +++FRT TGFKW+G  +EM K+   F  EE+ G L   RDKD F A   +  L +++T+ +YL++I++EFG +  +  E N + + + M K  +   G++I     K I + +     P A+++ LEN++ + R SGTEPK K Y + E KE
 S:  34 NEPEILNRF-YKDLEFGTAGMRGIIGAGTCYINTYNIKKISQGICNYVLKINKNPKVAISYDSRYFSKEFAYSAAQIFASNNFETYIYK--KLRPTPQLSYTIRKFDCDVGVMITASHNSKEYNGYKAYWKGGIQMMPPHDTLITNEIKKVKNIINTITIKEGIEKKIIKELGNEIDKEYVKTINKEFSDFEKSSKKTNLKIAYTALHGTGGTIIKKLFENSKIQ-LFLEKSQIMPNSEFPTIKYPNPEKKTSMIKVIELAKKEDCDIALATDPDADRIGIAFKDQNEWIFLNGNQISCILMNYILSKEINPKNTFVISSFVTTQMLEKIAKKYGSQIFRTYTGFKWIGSLIDEMEKNEPNKKFAFACEESHGYLIGKTVRDKDAFSAIKGICSLVLDLKAKQQTIKNYLEKIYKEFGYYEEFNIEKNFEGANGEIQREAIMLKLRKEQKMQFAGIKIIEKLDYKTLKKINFKKEISEIKEYKYPINAIKFILENEIAITVRPSGTEPKIKFYISVKLEYKE 551
>gi|163762827|ref|ZP_02169891.1| transposase, IS204/IS1001/IS1096/IS1165 family protein [Bacillus selenitireducens MLS10] >gi|160356760|gb|EDP83409.1| transposase, IS204/IS1001/IS1096/IS1165 family protein [Bacillus selenitireducens MLS10] (577 aa)
Score = 592, Expect = 5.9e-59, Identities = 158/524 (30%), Positives = 283/524 (54%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKS---NPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMP------ECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH--IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVK-----NKDILGLE--IKGIRW----------NEP-AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK 546
      W   + +K +E + L +++ I+ +F Y L FGT GIR +GPG N++NV+T ++ ++G+A ++ +K   N V++A+DNR + +A+ A+TL  G+K +++ E ++ TP++S++VR   A + TASHNP Y GFK Y  G Q++ +A++++ +    E +T  N  N L+ + D + ++Y    +++ + +   ++ T HGTA  +    G+ N+  ++Q PD FT  + NPE+ ++F+L++K E+ A++++ DPD+DR+ + V+ H+ +  +GNQ G +  Y+L +K     V+ T V++   IAE Y +   TGFK++G ++ ++  + F+ G+EE+ G L   RDKD Q  LA E+     +L D L ++++ +G + + VSY +   E++  MD F      D++ +E  G R      N P + L+ +L + W  R SGTEPK K Y+ + G++ E   L+ LK
 S:  10 WQAYEGLDSKVREQLDQLSGDDKAIEDHF-YKTLEFGTGGIRGEIGPGINRMNVYTMRKAAKGLADYVASKGKEAMNRGVVIAYDNRRMSKEFAVEAAETLGKNGVKAYVFSE--LRPTPVLSFAVRHLNTFAGAMITASHNPPEYNGFKAYGEDGCQLVPEDADQLIGFVNAVEDELEVETGDQNELLSN-GLMQWVLDEVDDAYLHEMKAVIMDQGLIDEMGGELSIVFTPLHGTAQKPMMNTFAMAGFTNVHPVSEQAEPDTEFTTVKSPNPEEHSAFELAIKKGEEVNADLLIATDPDADRIGLAVKNHQGDYQVFSGNQTGGLLLDYLLMKRKEKGNLPDNGMVLKTIVTSELGRVIAEAYGMQSLDVLTGFKFIGEKIRQYETSGEHTFLFGYEESYGYLIEPFARDKDAIQPGLLAAEMAAYYKKLGMSLYDALLDLYKRYGFFYEDLVSYTFKGKEGSEKIVRIMDTFRQSVADGELEDDVVAVEDYKSGKRTDLKSGQESDVNLPSSNVLKMFLADGSWYCLRPSGTEPKIKFYFGVNGDSHEQTSARLEELK 567
>gi|195949434|ref|ZP_03090534.1| phosphomannomutase (cpsG) [Borrelia burgdorferi WI91-23] (570 aa)
Score = 590, Expect = 8.8e-59, Identities = 171/518 (33%), Positives = 283/518 (54%)
 Q:  33 YKELILKM----NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKV-FLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPN---MDLISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVG---NEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLN---WKEEMQEKMDK-----FANVKNKDILGL----------EIKGIR-WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI---YGETKEICDQILKALKDEFE 550
      +KE +K+  N EI  F Y L FGTAGIR +G GT +N + +++S+G+ ++L  NP V +++D+R + +A  A+  S  + ++YK  ++ +P +SY++R+  D ++ TASHN K Y G+K Y  G QI+   I + +  + II+ +     +I  + I E Y +A +  +   ++ N + T HGT  + L +   + L  Q +P+P F   NPE + S  ++ A+K  +I L DPD+DR+ + + +N+W +L GNQ+ I +Y+L+ +K K FV+S+FV+T +++IA+KY +++FRT TGFKW+G  NEM K+   F  EE+ G L   RDKD F A   +  L +++T+ DYL++I++EFG +  +  E N  +E++ K+ K   FA +K + L      EI I+ + P A+++ LEN++ + R SGTEPK K Y +  Y E +I D I+ A+K E +
 S:  22 FKEEAIKIQKTNNSTEILNRF-YKDLEFGTAGIRGIIGAGTCYMNTYNIKKISQGICNYILKINKNPKVAISYDSRYFSKEFAYNAAQIFASNNFETTYIYK--SLRPSPQLSYTIRKFDCDIGVMITASHNSKEYNGYKAYWKGGIQIIPPHDTLITNEIKNTKNIINTITIKEGIEKGIIKELGNEIDEEYVKAINKEFPDFEKNSKETNLKIAYTALHGTGGTIIKKLFANSKIR-LFLEKNQILPNPEFPTINYPNPEKQTSMLKVIELAKKEDCDIALATDPDADRIGIAFKDQNEWIFLNGNQISCILMNYILSKEKNPKNTFVISSFVTTPMLEKIAKKYGSQIFRTYTGFKWIGSLINEMEKNEPNKKFAFACEESHGYLIGRKVRDKDAFSAIKGICSLALDLKAKQQTIKDYLEKIYKEFGYYEEFNIEKNFEGANGEIQREKLMLKLRKEQKVQFAGIKIIEKLDYKTLKKINFKNEISEIKEYKYPINAIKFILENEIAIIVRPSGTEPKIKFYISVKLEYKEKHKIFD-IINAIKMEIK 568
>gi|167932171|ref|ZP_02519258.1| phosphomannomutase (cpsG) [Borrelia burgdorferi 156a] (570 aa)
Score = 590, Expect = 9.1e-59, Identities = 171/518 (33%), Positives = 283/518 (54%)
 Q:  33 YKELILKM----NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKV-FLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPN---MDLISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVG---NEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLN---WKEEMQEKMDK-----FANVKNKDILGL----------EIKGIR-WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI---YGETKEICDQILKALKDEFE 550
      +KE +K+  N EI  F Y L FGTAGIR +G GT +N + +++S+G+ ++L  NP V +++D+R + +A  A+  S  + ++YK  ++ +P +SY++R+  D ++ TASHN K Y G+K Y  G QI+   I + +  + II+ +     +I  + I E Y +A +  +   ++ N + T HGT  + L +   + L  Q +P+P F   NPE + S  ++ A+K  +I L DPD+DR+ + + +N+W +L GNQ+ I +Y+L+ +K K FV+S+FV+T +++IA+KY +++FRT TGFKW+G  NEM K+   F  EE+ G L   RDKD F A   +  L +++T+ DYL++I++EFG +  +  E N  +E++ K+ K   FA +K + L      EI I+ + P A+++ LEN++ + R SGTEPK K Y +  Y E +I D I+ A+K E +
 S:  22 FKEEAIKIQKTNNSTEILNRF-YKDLEFGTAGIRGIIGAGTCYMNTYNIKKISQGICNYILKINKNPKVAISYDSRYFSKEFAYNAAQIFASNNFETTYIYK--SLRPSPQLSYTIRKFDCDIGVMITASHNSKEYNGYKAYWKGGIQIIPPHDTLITNEIKNTKNIINTITIKEGIEKGIIKELGNEIDEEYVKAINKEFPDFEKNSKETNLKIAYTALHGTGGTIIKKLFANSKIR-LFLEKNQILPNPEFPTINYPNPEKQTSMLKVIELAKKEDCDIALATDPDADRIGIAFKDQNEWIFLNGNQISCILMNYILSKEKNPKNTFVISSFVTTPMLEKIAKKYGSQIFRTYTGFKWIGSLINEMEKNEPNKKFAFACEESHGYLIGRKVRDKDAFSAIKGICSLALDLKAKQQTIKDYLEKIYKEFGYYEEFNIEKNFEGANGEIQREKLMLKLRKEQKVQFAGIKIIEKLDYKTLKKINFKNEISEIKEYKYPINAIKFILENEIAIIVRPSGTEPKIKFYTSVKLEYKEKHKIFD-IINAIKMEIK 568
>gi|163788926|ref|ZP_02183371.1| putative phosphoglucomutase [Flavobacteriales bacterium ALC-1] >gi|159876163|gb|EDP70222.1| putative phosphoglucomutase [Flavobacteriales bacterium ALC-1] (575 aa)
Score = 590, Expect = 9.6e-59, Identities = 162/509 (31%), Positives = 281/509 (55%)
 Q:  22 AWLES--NRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT----VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYR-CLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN----KKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-----------KGIRWNE-------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      +WL  ++ S + + ++ + +E+++ F Y L FGT G+R MG GTN+IN +T + ++G++ +L K+S P   V +A+D R N+ + V+A  ++ I+V+L+++ ++ TP +S+S++    I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ++ + EI++ +    + + N LI Y  I + +  S +  NT+  ++N V+ T+ HGT+  +P LK GY N+ + +Q P+ +F  + NPE+ + ++++ A+K  +I++G DPD DRL VVVR+ +N+  L GNQ ++ T ++L    K +  FV ST VST + +AE YN +   TGFKW+ +M K  ++ F+ G EE+ G + D RDKD  + LA E+    +KT+  L +++ E G +  VS  + +  +E+++ M  N  K+I G ++      K ++ ++    + L +Y EN  + R SGTEPK K Y +
 S:  14 SWLTPAFDKDSQEQIKHLIASDPKELEESF-YKDLEFGTGGMRGVMGLGTNRINKYTLGKNTQGLSNYL--KQSFPNEQLKVAIAYDCRHNSKTFGKVVADIFSANNIEVYLFED--LRPTPELSFSLKYLNCHCGIVLTASHNPPEYNGYKVYWQDGGQLVPPQDAEIIAEINRLD-YSEIKFEANDSLIKYIGKEIDDVFINNSIKNGSFNTSDDARQNLNVVFTSLHGTSITAIPETLKRAGYTNVSIVEEQSEPNGDFPTVISPNPEEPEALKMAMQLADKVDGDIVIGTDPDCDRLGVVVRNLENELVILNGNQAMLLMTDFLLKQWKNLGKINGNQFVASTIVSTPMMSVLAEAYNVECKIGLTGFKWIA-KMIKDFPELYFIGGGEESFGFMVGDFVRDKDAVTSTLLACEIAAQAKANDKTVFQALIDLYIEHGFYKERLVSLTKKGIEGAQEIKQMMVDARNNPLKEINGEKVVLIEDYQLSISKNLQTHQETIIDIPKSNVLIYYTENGTKIALRPSGTEPKIKFYISV 545
>gi|116492249|ref|YP_803984.1| alpha-phosphoglucomutase [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] >gi|116102399|gb|ABJ67542.1| alpha-phosphoglucomutase [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] (574 aa)
Score = 589, Expect = 1.1e-58, Identities = 158/506 (31%), Positives = 273/506 (53%)
 Q:  31 NKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWL-----LNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTI--IDNVYTPNM---DLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKM-----------DKFANVKNKDILGL-------EIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      N KEL   +++ K  Y+ + FGTAG+R MGPG N++N++T +Q +EG+A ++   +KK  V ++ D+R ++ +A+ A L  GI F++ + ++ TP +SY+VRE  A I+ TASHNPK Y G+K+Y  GGQ+  E+++I  + +  I ++ +  +  L++  + I  Y E   IN + ++  + +I + HGT    L++ G+++ + +Q + DP F +  NPE  +FDL+++ +K A++++ DPD+DRL  VR N + LTGNQ+ +  Y+LT       V + VS+  RIAE ++ ++  TGFK++ +++ + + D F+ GFEE+ G L   RDKD Q  L E+   + +TL D L +F +G  +T+S   ++ KE+M  M      D++ ++ +D L      + I+ + A L++ L++ W+ R SGTEPK K Y  GE ++
 S:  19 NLKKELATLAEDKDALKEAFYAPMEFGTAGMRGVMGPGINRMNIYTVRQATEGLANFMDTLDFTDKKRG--VAISFDSRYHSQEFALAAAGVLGKHGIPSFVF--DSMRPTPELSYTVRELNTYAGIMITASHNPKQYNGYKIYGPDGGQMPPMESDKITEYIRQVTDIFGVETLTQSELRAKGLMTIIGEDIDLKYLEEVKTVSINHELIQRFGADMKLIYSPLHGTGKVVGGRALENAGFKDYTMVPEQAIADPEFITTPFPNPEFPQTFDLAIELGKKQDADLLIATDPDADRLGAAVRLPNGDYKLLTGNQIAALMLEYILTAHDAAGDLPSNAAAVKSIVSSELATRIAEAHHVEMINVLTGFKYIADQIKHYEENGDHTFMFGFEESYGYLVRPFVRDKDAIQGIVLLAEIAAYYRSKGQTLYDGLQNLFTTYGYHEEKTISKDFPGVDGKEKMAAIMEKVREERPSQFDQYKVLETEDFLAQTKYEADGSTQAIKLPK-ADVLKFTLDDGTWIAIRPSGTEPKIKFYIGTVGEDEK 556
>gi|116872278|ref|YP_849059.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] >gi|116741156|emb|CAK20276.1| unnamed protein product [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] (557 aa)
Score = 589, Expect = 1.1e-58, Identities = 173/528 (32%), Positives = 281/528 (53%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEE-IDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL-NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTI--IDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAV-VVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK-KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID-KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFAN--------VKNKDILGLEIKGIRWNEPA-------QALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      KAW ++    EL  NE E D Y   L+FGT G+R MG G+ +IN +T ++++ G+ +++ N   V +A+D+R ++ +A  AK L++ GIKV+L  + I+ TP +S+ VRE  A ++ TASHNP Y GFKVY+ G QI  A EI  + E  I I   PN+ + S  + + ++Y A + +  ++     + T HG   +  L  G+ NI L ++Q PD +F  ++ NPE++ SF L+ K AEK +A+I+L DPD+DRL V V+ +N++ LTGNQ+G +  Y+L K  KT +++T V+ +  +IA+ +   +T TGFK++G ++ + + + F+ G+EE+ G L +  RDKD QAA L E+   + TL+ L ++++ FG    + +E N E+M + +D      V +D    + NE      L++YL + W  R SGTEPK KIY++  +T+E  + + LK +
 S:   8 KAWQNADLPKKWQNELNQVANERERFDGY-----LTFGTGGMRGKMGIGSKRINRYTIRRVARGLGEYVVANGGKEQGVAIAYDSRHQSNEFAAETAKVLSALGIKVYL--SDAIRPTPALSFCVREKAAFAGVVITASHNPSIYNGFKVYDKNGCQITLGVAEEIAGYLAEITDIFSIPVCELPNLHVTSRSKE-MDDAYLNALTKVVSRPDLLADYGNELGICYTPLHGAGKELVMRGLLKNGFSNITLISEQSEPDGDFPTVSSPNPEEENSFSLAKKQAEKVQADIILATDPDADRLGVAVLNDQNEYQILTGNQLGALLLDYILAAKADLSKTDTMINTIVTGDLGGKIAQHFGINHIQTLTGFKFIGEKIAEMENTEAHFIFGYEESYGYLIAPFVRDKDAVQAALLTAEMALFYKKEGITLLTKLKKLYKAFGYHKEHLHTITLEDNNGLEKMNQVLDSLRKEPAFLAEIVAVEDFFTSVRTNLLTNETVSIELPRENVLKFYLADGSWFAIRPSGTEPKCKIYFQTVAKTEENATKAMNNLKKQ 551
>gi|168526293|ref|ZP_02719932.1| phosphomannomutase (cpsG) [Borrelia burgdorferi 118a] (570 aa)
Score = 589, Expect = 1.1e-58, Identities = 171/518 (33%), Positives = 283/518 (54%)
 Q:  33 YKELILKM----NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKV-FLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPN---MDLISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVG---NEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLN---WKEEMQEKMDK-----FANVKNKDILGL----------EIKGIR-WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI---YGETKEICDQILKALKDEFE 550
      +KE +K+  N EI  F Y L FGTAGIR +G GT +N + +++S+G+ ++L  NP V +++D+R + +A  A+  S  + ++YK  ++ +P +SY++R+  D ++ TASHN K Y G+K Y  G QI+   I + +  + II+ +     +I  + I E Y +A +  +   ++ N + T HGT  + L +   + L  Q +P+P F   NPE + S  ++ A+K  +I L DPD+DR+ + + +N+W +L GNQ+ I +Y+L+ +K K FV+S+FV+T +++IA+KY +++FRT TGFKW+G  NEM K+   F  EE+ G L   RDKD F A   +  L +++T+ DYL++I++EFG +  +  E N  +E++ K+ K   FA +K + L      EI I+ + P A+++ LEN++ + R SGTEPK K Y +  Y E +I D I+ A+K E +
 S:  22 FKEEAIKIQKTNNSTEILNRF-YKDLEFGTAGIRGIIGAGTCYMNTYNIKKISQGICNYILKINKNPKVAISYDSRYFSKEFAYNAAQIFASNNFETTYIYK--SLRPSPQLSYTIRKFDCDIGVMITASHNSKEYNGYKAYWKGGIQIIPPHDTLIANEIKNTKNIINTITIKEGIEKGIIKELGNEIDEEYVKAINKEFPDFEKNSKETNLKIAYTALHGTGGTIIKKLFANSKIR-LFLEKNQILPNPEFPTINYPNPEKQTSMLKVIELAKKEDCDIALATDPDADRIGIAFKDQNEWIFLNGNQISCILMNYILSKEKNPKNTFVISSFVTTPMLEKIAKKYGSQIFRTYTGFKWIGSLINEMEKNEPNKKFAFACEESHGYLIGRKVRDKDAFSAIKGICSLALDLKAKQQTIKDYLEKIYKEFGYYEEFNIEKNFEGANGEIQREKLMLKIRKEQKVQFAGIKIIEKLDYKTLKKINFKNEISEIKEYKYPINAIKFILENEIAIIVRPSGTEPKIKFYISVKLEYKEKHKIFD-IINAIKMEIK 568
>gi|27468960|ref|NP_765597.1| phosphomannomutase [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] >gi|81842539|sp|Q8CN38|PGCA_STAES Phosphoglucomutase (PGM) (Alpha-phosphoglucomutase) (Glucose phosphomutase) >gi|27316508|gb|AAO05683.1|AE016750_288 phosphomannomutase [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] (546 aa)
Score = 588, Expect = 1.7e-58, Identities = 148/479 (30%), Positives = 254/479 (53%)
 Q:  52 SKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPEC----QTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE------------------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      + LSFGTAGIR  G G ++N FT +++ G A +L + ++P V++ +D R + +A +IA L S IKV+L  + + TP +S++VR  DA ++ TASHNPK+Y G KVY  G Q+  ++ + + + +    + ++ T  LI   + E YF+ + + L+ T  Q + V+ T+ HGT+  +P +L S+ +  L A QC PD +F+ A+ NPED +FD S++ A  A++++G DPD+DRL +V R +  +Y GNQ+G + +Y +  +   + + VS   +A+ +N    TGFK++ E+   + +F+ G+EE+ G L   RDKD Q  L ++  L ++ + L D L++I  G + + S+ E  K +++ M +F +  ++ GL++ I  E          A ++ Y N+ ++ R SGTEPK K+Y +
 S:  32 TTLSFGTAGIRGKFGLGEGRLNKFTVSKVALGFAHYLTSSIAHPVVVIHYDTRHLSPEFAQIIANILASLDIKVYL--ADTYRTTPDLSFAVRYLQADAGVMITASHNPKDYNGIKVYGEDGAQLSTDDSARLSTYIDKLGHPLHINLPSLTTEQQSLIHSVPSEVREDYFK-NVQDLVGT--IPQSDLKVVFTSLHGTSVPVVPDILSSLNFNQFELVASQCEPDSDFSSVASANPEDHKAFDQSIELANLIDADLLIGTDPDADRLGIVERDAEGNIYYYNGNQIGALLLNYRIKQTEGLPNRIMFQSIVSGGLAKSLAQYHNVNFKEVLTGFKYIAAEIRHLSPEQNFIFGYEESYGFLARPFVRDKDAIQIVPLMIKYAAELKNEGRMLKDELEDITRNVGNFNDKLFSHTFEGTQGKAKIENIMTQFRSETPTEMCGLKVIAIEDFETGKKTDLQNDEVSDITLPKANVIKIYF-NEGFIALRPSGTEPKIKLYVSL 527
>gi|153853006|ref|ZP_01994443.1| hypothetical protein DORLON_00428 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149754648|gb|EDM64579.1| hypothetical protein DORLON_00428 [Dorea longicatena DSM 13814] (560 aa)
Score = 587, Expect = 1.9e-58, Identities = 153/526 (29%), Positives = 276/526 (52%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD-----LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNK-----HIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI----RWNE----PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYG----ETKEICDQILKALK 546
      K WL ++   K + K+ N++EI + F+ + L FGTAG+R +G GTN++N++ +Q ++G+A W+ +  TV +++D+R+ +D +A  A L + GIKV +Y + +  P +S++ R  +A ++ TASHNP Y G+K Y  G Q+ D A +  + +  +  Y  +   LI + D  + ++A   +  + +   ++ + +G+  + +LK IG +I + +Q P+ FT + NPE  + +L L A++ A++ML DPD+DR+ + ++ + + ++GN++G++  Y+  +    +  V + VST  D +A Y ++  TGFKW+G+++ +   +D+ F+ GFEE+ G L   RDKD  A+ L E+     +L  L+EI+ E+G + + S++  L+ ++M  M     +I G ++ +  + E   A L + LEN+ V R SGTEPK KIYY  G  E +  D++ +ALK
 S:   7 KRWLAADLEDADLKPELSKIEGNDDEIKERFAVA-LKFGTAGLRGVLGAGTNRMNIYVVRQATQGLANWVKTQGGTQTVAISYDSRLKSDVFAKTAAGVLAANGIKVRIY--DALMPVPALSFATRYYNCNAGVMVTASHNPAKYNGYKAYGPDGCQMTDDAAAIVYEEIQKTDVLTGAKYMSFAEGVEEGLIRFVGDDCKRALYDAIESRQVRPGLCKTAGLKLVYSPLNGSGLVPVTQVLKDIGITDITIVPEQEYPNGYFTTCSYPNPEIFEALELGLNLAKESDADLMLATDPDADRVGIAMKCPDGSYELVSGNEVGVLLLDYICAGRIEKGTMPEKAVAVKSLVSTPLADAVAAHYGVELRNVLTGFKWIGDQIAQLEAAGEVDR--FIFGFEESYGYLAGPYVRDKDAVIASMLICEMAAYYRSIGSSLKQRLEEIYAEYGRYLNKIDSFEFPGLSGMDKMSGIMQNLRENAPAEIAGYKVTEVTDYTKTEETGLPAANVLVYKLENNETVIVRPSGTEPKIKIYYTTLGNDLAEAQAEKDKLAEALK 556
>gi|89894415|ref|YP_517902.1| hypothetical protein DSY1669 [Desulfitobacterium hafniense Y51] >gi|89333863|dbj|BAE83458.1| hypothetical protein [Desulfitobacterium hafniense Y51] (575 aa)
Score = 587, Expect = 2.0e-58, Identities = 166/532 (31%), Positives = 281/532 (52%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKMNEE-EIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKS---NPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD-----LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVG-NEMNKHID-KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQE-KTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI---------KGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKF----------RLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      WL S    + + +N+E EI+ F Y+ L FGT G+R +G GTN++N++ ++ ++G+A +L +  N V++A+D+R +D +A  A L  GIK +L+ + ++ TP +S++VR   A ++ TASHNPK Y G+KVY  GGQ+  A+ I++ +  Q  D +   +   L+  + I  Y    +  + R K N ++ T HG + + +L +GY ++  +Q PDP FT   NPE ++FDL+ Y +  A +++ DPD+DRL + +R + + LTGNQ+G + ++Y+LT KK   +  V+ T ST+ D + +  A+V  TGFK++  E  I  DF GFEE+ G L   RDKD  A+ L E   ++E ++L++ L++I+ ++G + + +S +E  KE+M++ M K   K  G+ +     KG R  P + E L   +++     R SGTEPK K Y+ I G  +   L+ +K +  +++
 S:   9 WLTSPYFDEDTRSEVAAINDEKEIEDRF-YTDLEFGTGGLRGVLGAGTNRMNIYVIRKATQGLADLILEGEEAGKNRGVVIAYDSRRFSDRFAKEAALVLAGNGIKAYLF--DDLRPTPELSFAVRHLKAQAGLVITASHNPKEYNGYKVYWEDGGQVPPDRADRILAHIKAHQAWDDILPLEEAEARAKGLLVEIGEEIDAVYLSKVKELALYPELSRAKGSNRSIVYTPLHGAGNVLVNRILTEMGY-SVFTVPEQEKPDPEFTTVPYPNPEIPSTFDLARSYGKARNAQMLIATDPDADRLGMALRTPQGDYRQLTGNQVGTLLSYYLLTQKKRLGILPEQAVVIKTIASTDLADLLVKDLGARVENVLTGFKFIAEKEQEMEIQGSGDFQFGFEESYGYLAGHFVRDKDAVIASLLLAEAALYYQEKEGRSLLEVLEDIYGKYGYFIDDQISITLEGKAGKEQMEKMMVKLRETDVKSFGGIAVACIDDYELRKGRRMIAPFHSYELALPQSNVIRYSFQGGGFVMARPSGTEPKIKFYFNIRGVDPQRLQATLENVKKDLLELIK 574
>gi|57865456|ref|YP_189611.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Staphylococcus epidermidis RP62A] >gi|81673345|sp|Q5HLD2|PGCA_STAEQ Phosphoglucomutase (PGM) (Alpha-phosphoglucomutase) (Glucose phosphomutase) >gi|57636114|gb|AAW52902.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Staphylococcus epidermidis RP62A] (546 aa)
Score = 587, Expect = 2.0e-58, Identities = 151/479 (31%), Positives = 256/479 (53%)
 Q:  52 SKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPE-----CQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE------------------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      + LSFGTAGIR  G G ++N FT +++ G A +L + ++P V++ +D R + +A +IA L S IKV+L  + + TP +S++VR  DA ++ TASHNPK+Y G KVY  G Q L ++A+ +S+ +     + ++ T  LI   + E YF+ + + L+ T  Q + V+ T+ HGT+  +P +L S+ +  L A QC PD +F+ A+ NPED +FD S++ A  A++++G DPD+DRL +V R +  +Y GNQ+G + +Y +  +   + + VS   +A+ +N    TGFK++ E+   + +F+ G+EE+ G L   RDKD Q  L ++  L ++ + L D L++I  G + + S+ E  K +++ M +F +  ++ GL++ I  E          A ++ Y N+ ++ R SGTEPK K+Y +
 S:  32 TTLSFGTAGIRGKFGLGEGRLNKFTVSKVALGFAHYLTSSIAHPVVVIHYDTRHLSPEFAQIIANILASHDIKVYL--ADTYRTTPDLSFAVRYLQADAGVMITASHNPKDYNGIKVYGEDGAQ-LSTDASAQLSTYIDKLGHPLHINVPSLTTEQQSLIHSVPSEVREDYFK-NVQDLVGT--IPQSDLKVVFTSLHGTSVPIVPDILSSLNFNQFELVASQCEPDSDFSSVASANPEDHKAFDQSIELANLIDADLLIGTDPDADRLGIVERDAEGNIYYYNGNQIGALLLNYRIKQTEGLPNRIMFQSIVSGGLAKSLAQYHNVNFKEVLTGFKYIAAEIRHLSPEQNFIFGYEESYGFLARPFVRDKDAIQIVPLMIKYAAELKNEGRMLKDELEDITRNVGNFNDKLFSHTFEGTQGKAKIENIMTQFRSETPTEMCGLKVIAIEDFETGKKTDLQNDEVSDITLPKANVIKIYF-NEGFIALRPSGTEPKIKLYVSL 527
>gi|160880395|ref|YP_001559363.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Clostridium phytofermentans ISDg] >gi|160429061|gb|ABX42624.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Clostridium phytofermentans ISDg] (573 aa)
Score = 587, Expect = 2.1e-58, Identities = 164/525 (31%), Positives = 280/525 (53%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKK-SNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYL--TGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMN--KHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE------------------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKD 547
      W E   K K + L+ N+ EI  F Y L FGT G+R +G GTN++N++T ++ ++G+A ++ +  + V +A+D+R + ++ +A L + GIK  Y+  ++ TP +S+++R   + I+ TASHNP Y G+KVY  G QI  + +I++ +  T + V T N +   L    I + Y   + +I+ ++ ++  + ++ T HGT +   +L +G+EN+ + +Q +PD NF+   NPED +F L+L A+K A+++L DPD+DRL V +   Y+ TGN G++  Y+L+ +K   K  ++ T VSTN D+IA++YN ++  TGFK++G ++  +  K + GFEE+ G L   RDKD  A   E    + TL D + I+E++G +   + ++ +  E+++E M+ F   K +  ++  R E          + L + L+ND WV R SGTEPK K Y + G + E ++ LK+L D
 S:  10 WCEDAYFDEKTKTELKSLEGNDIEIKDRF-YKSLEFGTGGLRGIIGAGTNRMNLYTVRKATQGLANFIKKEHGEDRGVAIAYDSRNMSIEFSEEVALCLCANGIKA--YRFESLRPTPELSFALRTLNCISGIVITASHNPPEYNGYKVYWEDGAQITYPKDEQIINEVNNV-TDFNTVKTMNKEDAIAAGLYHTIGKEIDDLYITELKKQVIHPDVIKKVGGDIKIVYTPLHGTGNIPARRVLSELGFENVYVVPEQELPDGNFSTVGYPNPEDPKAFRLALDLAKKVDADLVLATDPDADRLGVYAKDSKTGDYISFTGNMSGMLICEYLLSQRKENGTIAKDGALIKTIVSTNMADKIAQEYNIQLIEVLTGFKYIGEQIKLFEETGKGTYEFGFEESYGCLIGTHARDKDAIVAVMALCEAAAYYSTKGLTLWDQMLNIYEKYGYFREGLETMTLKGVEGAEKIKEMMESFRQNPPKQLGDYKVVSFRDYEMDKVINLETNEVSKTGLPKSNVLYFELDNDAWVCVRPSGTEPKIKFYIGVKGTSNEDANEQLKSLTD 567
>gi|109644800|ref|ZP_01368720.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] >gi|109642749|gb|EAT52302.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] (575 aa)
Score = 587, Expect = 2.3e-58, Identities = 163/532 (30%), Positives = 282/532 (53%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKMNEE-EIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLN---KKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTI-----IDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKM---DFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQE-KTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI---------KGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKF----------RLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      WL S    + + +N+E EI+ F Y+ L FGT G+R +G GTN++N++ ++ ++G+A +L    N V++A+D+R +D +A  A L  GIK +L+ + ++ TP +S++VR   A ++ TASHNPK Y G+KVY  GGQ+   + I++ +  Q    ++   + L+  + I  Y    +  + + K N ++ T HG + + +L +GY ++  +Q PDP FT   NPE ++FDL+ Y +  A +++ DPD+DRL + +R + + LTGNQ+G + ++Y+LT KK   +  V+ T ST+ D + +  A+V  TGFK++ E + ++   DF GFEE+ G L   RDKD  A+ L E   ++E ++L++ L++I+ ++G + + +S +E  KE+M++ M K   K  G+ +     KG R  P + E L   +++     R SGTEPK K Y+ I G  +   L+A+K +  +++
 S:   9 WLTSPYFDEDTRSEVAAINDEKEIEDRF-YTDLEFGTGGLRGVLGAGTNRMNIYVIRKATQGLADLILEGGEAGKNRGVVIAYDSRRFSDRFAKEAALVLAGNGIKAYLF--DDLRPTPELSFAVRHLKAQAGLVITASHNPKEYNGYKVYWEDGGQVPPDRGDRILAHIKAHQAWDDILPLEEAEARDKGLLVEIGEEIDAVYLSKVKELALYPELSQAKGSNLSIVYTPLHGAGNVLVNRILTEMGY-SVFTVPEQEKPDPEFTTVPYPNPEIPSTFDLARSYGKARNAQMLIATDPDADRLGMALRTPQGDYRQLTGNQVGTLLSYYLLTQKKRLGILPEQAVVIKTIASTDLADLLVKDLGARVENVLTGFKFIA-EKEQEMEVQGSGDFQFGFEESYGYLAGHFVRDKDAVIASLLLAEAALYYQEKEGRSLLEVLEDIYGKYGYFIDDQISITLEGKAGKEQMEKMMVKLRETDVKSFGGIAVACIDDYELRKGRRMIAPFHSYELALPQSNVIRYSFQGGGFVMARPSGTEPKIKFYFNIRGVNPQELPTTLEAVKKDLLELIK 574
>gi|168580025|ref|ZP_02724005.1| phosphomannomutase (cpsG) [Borrelia burgdorferi 72a] (570 aa)
Score = 586, Expect = 2.7e-58, Identities = 170/518 (32%), Positives = 283/518 (54%)
 Q:  33 YKELILKM----NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKV-FLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPN---MDLISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVG---NEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLN---WKEEMQEKMDK-----FANVKNKDILGL----------EIKGIR-WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI---YGETKEICDQILKALKDEFE 550
      +KE +K+  N EI  F Y L FGTAGIR +G GT +N + +++S+G+ ++L  NP V +++D+R + +A  A+  S  + ++YK  ++ +P +SY++R+  D ++ TASHN K Y G+K Y  G QI+   I + +  + II+ +     +I  + I E Y +A +  +   ++ N + T HGT  + L +   + L  Q +P+P F   NPE + S  ++ A+K  +I L DPD+DR+ + + +N+W +L GNQ+ I +Y+L+ +K K FV+S+FV+T +++IA+KY +++FRT TGFKW+G  N+M K+   F  EE+ G L   RDKD F A   +  L +++T+ DYL++I++EFG +  +  E N  +E++ K+ K   FA +K + L      EI I+ + P A+++ LEN++ + R SGTEPK K Y +  Y E +I D I+ A+K E +
 S:  22 FKEEAIKIQKTNNSTEILNRF-YKDLEFGTAGIRGIIGAGTCYMNTYNIKKISQGICNYILKINKNPKVAISYDSRYFSKEFAYNAAQIFASNNFETTYIYK--SLRPSPQLSYTIRKFDCDIGVMITASHNSKEYNGYKAYWKGGIQIIPPHDTLITNEIKNTKNIINTITIKEGIEKGIIKELGNEIDEEYVKAINKEFPDFEKNSKETNLKIAYTALHGTGGTIIKKLFANSKIR-LFLEKNQILPNPEFPTINYPNPEKQTSMLKVIELAKKEDCDIALATDPDADRIGIAFKDQNEWIFLNGNQISCILMNYILSKEKNPKNTFVISSFVTTPMLEKIAKKYGSQIFRTYTGFKWIGSLINKMEKNEPNKKFAFACEESHGYLIGRKVRDKDAFSAIKGICSLALDLKAKQQTIKDYLEKIYKEFGYYEEFNIEKNFEGANGEIQREKLMLKLRKEQKVQFAGIKIIEKLDYKTLKKINFKNEISEIKEYKYPINAIKFILENEIAIIVRPSGTEPKIKFYISVKLEYKEKHKIFD-IINAIKMEIK 568
>gi|73663046|ref|YP_301827.1| putative phosphomannomutase [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] >gi|123642229|sp|Q49WH7|PGCA_STAS1 Phosphoglucomutase (PGM) (Alpha-phosphoglucomutase) (Glucose phosphomutase) >gi|72495561|dbj|BAE18882.1| putative phosphomannomutase [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] (552 aa)
Score = 586, Expect = 2.8e-58, Identities = 160/522 (30%), Positives = 280/522 (53%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIID------NVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTP-FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN--EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI-----------------RWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKA 544
      WLE N  + K+   EEE + F  LSFGTAGIR+T G G ++N FT ++++ G+A++L +  + +V++ D R + ++ +A L + GI  +  + K+TP +S++VR  V+A I+ TASHNPKNY G K+YN GGQ+L  + ++  +  +T ++   N + N  I Y + +TESY +   + + + + K  VILT+ HGT+  + +L + Y N ++ +Q P+ NF  A NPED+A+F L + A+K A +++ DPD+DRL + R+ N + Y GN++G++    +  D TP +++ + V++  +R+A  N +V  TGFK++ + E + D  ++ FEE+ G L  I RDKD Q  L ++  +L   T + +++I+E G +  T++  E   ++++ M +F N +  I G+++ I         +  P  L ++ + ++ R SGTEPK K+Y+ + E +  Q +A
 S:   5 WLE-NINESLVKDFYETQTEEEQNAGFE-GVLSFGTAGIRSTFGLGPARLNAFTVRKVALGLAQYLNHNVDDASVVIHFDTRFLSKAFSQEMASVLANNGITAII--SDNYKSTPELSFAVRHLQVNAGIMITASHNPKNYNGIKIYNEKGGQLLPEASEQLSEYINSIETPLNIEKGDFNAFVENGK-IKYMSNEVTESYKKEVKSLVGSIDAHDAK---VILTSLHGTSLPLVSDILTELDYHNFVIEKEQSEPNGNFPTVAIANPEDEAAFTLGKQLADKTDAQLIIATDPDADRLGFIERYGDNDFRYFNGNEIGLLLMKLRFQDLTEDSTPQYMIKSIVTSELAERLATSLNVEVNDVLTGFKFISDLIEHKQKDDDKQLLLAFEESHGYLAQPISRDKDAIQMVPLLVKYKNLLDKNGITFKETIEDIYENIGYFKDRTLAPTFEGKAGVKKIESIMSQFRNEQVFSICGMDVLKIEDYHVGEVRDMITGHTEKLTLPKTNLIRFIFENGFIALRPSGTEPKIKLYFSLEVENIDEITQQFEA 545
>gi|89891164|ref|ZP_01202671.1| phosphomannomutase/phosphoglucomutase [Flavobacteria bacterium BBFL7] >gi|89516476|gb|EAS19136.1| phosphomannomutase/phosphoglucomutase [Flavobacteria bacterium BBFL7] (591 aa)
Score = 586, Expect = 3.1e-58, Identities = 160/516 (31%), Positives = 271/516 (52%)
 Q:  15 NVNPLSKAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK--KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQIL---DSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVL--TNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKM-----DKFANVKNKDILGLE--IKGIRWNE-----------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      N  +KA +++ I+   ++ N + + F Y L FGT G+R MG GTN+IN +T + ++G++++L     V +A+D R N+  A V+A  ++ GI V+L+++ ++ TP++SY+V+   A I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ++  D  E+++S+    D + N DLI     ++  S +     +  ++ T+ HGT+  +P LK GY ++ + +Q +PD NF  + NPE+ + ++++ A++ A+I++G DPDSDRL V VR + K  L GNQ I T ++L ++ K  PF+ ST VST + +A Y +   TGFKW+  + H + DF+ G EE+ G + D RDKD  AA LA E+Y    T  L +++ + G + + VS  + ++ +E+++ M   +  + +D++ +E   R N+      + L +YL +  + R SGTEPK K Y +
 S:  30 NAQSWTKAPFDTDTITKTLA--LISANNADFQESF-YKDLEFGTGGMRGIMGVGTNRINKYTLGKNTQGLSQYLKETFIDEQIKVAIAYDCRHNSKELAQVVADVFSANGIHVYLFED--LRPTPLLSYTVKAKNCHAGIVLTASHNPPEYNGYKVYWQDGGQLVPPQDKAILELIASL----NFKDINFNGNADLIELLTPADDNAFIVDSIKAGKIAGDVDRSRLKIVFTSLHGTSITLIPETLKRAGYTDLHVVKEQAIPDGNFPTVVSPNPEEPEALKMAVELADRVHADIVIGTDPDSDRLGVAVRDNDGKMVLLNGNQTMIAMTDFLLQQSDLKNATQPFIGSTIVSTPMMHDLAMDYQVECKEGLTGFKWIAKMIKDH-PQQDFIGGGEESFGYMVGDFVRDKDAVTAALLACEMYAYAKANSSTTYQDLLKLYVKHGCYQEKLVSLVKKGISGAQEIKQMMIDLRENTPTQIAGQDVIIVEDYAASTRENKHLKKTESLEIPKSNVLIFYLADGSKIAARPSGTEPKIKFYISV 561
>gi|195950804|ref|ZP_03091901.1| phosphomannomutase (cpsG) [Borrelia burgdorferi 29805] (569 aa)
Score = 585, Expect = 3.4e-58, Identities = 172/518 (33%), Positives = 284/518 (54%)
 Q:  33 YKELILKM----NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPN---MDLISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVG---NEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLN---WKEEMQEKMDK-----FANVKNKDILGL----------EIKGIR-WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI---YGETKEICDQILKALKDEFE 550
      +KE +K+  N EI  F Y L FGTAGIR +G GT +N + +++S+G+ ++L  NP V +++D+R + +A  A+  S  + ++YK  ++ +P +SY++R+  DA ++ TASHN K Y G+K Y  G QI+   I + +  + II+ +     +I  + I E Y +A +  +   ++ N + T HGT  + L +   + L  Q +P+P F   NPE + S  ++ A+K  +I L DPD+DR+ + + +N+W +L GNQ+ I +Y+L+ +K K FV+S+FV+T +++IA+KY +++FRT TGFKW+G  NEM K+   F  EE+ G L   RDKD F A   +  L +++T+ DYL++I++EFG +  +  E N  +E++ K+ K   FA +K + L      EI I+ + P A+++ LEN++ + R SGTEPK K Y +  Y E +I D I+ A+K E +
 S:  22 FKEEAIKIQKTNNSTEILNRF-YKDLEFGTAGIRGIIGAGTCYMNTYNIKKISQGICNYILKINKNPKVAISYDSRYFSKEFAYNAAQIFASNNFETYIYK--SLRPSPQLSYTIRKFDCDAGVMITASHNSKEYNGYKAYWKGGIQIIPPHDTLITNEIKNTKNIINIITIKEGIEKGIIKELGNEIDEEYVKAINKEFPDFEKNSKETNLKIAYTALHGTGGTIIKKLFANSKIR-LFLEKNQILPNPEFPTINYPNPEKQTSMLKVIELAKKEDCDIALATDPDADRIGIAFKDQNEWIFLNGNQISCILMNYILSKEKNPKNTFVISSFVTTPMLEKIAKKYGSQIFRTYTGFKWIGSLINEMEKNEPNKKFAFACEESHGYLIGRKVRDKDAFSAIKGICSLALDLKAKQQTIKDYLEKIYKEFGYYEEFNIEKNFEGANGEIQREKLMLKLRKEQKVQFAGIKIIEKLDYKTLKKINFKNEISEIKEYKYPINAIKFILENEIAIIVRPSGTEPKIKFYISVKLEYKEKHKIFD-IINAIKMEIK 567
>gi|42527503|ref|NP_972601.1| phosphohexose mutase family protein [Treponema denticola ATCC 35405] >gi|41818088|gb|AAS12512.1| phosphohexose mutase family protein [Treponema denticola ATCC 35405] (587 aa)
Score = 584, Expect = 4.4e-58, Identities = 167/500 (33%), Positives = 274/500 (54%)
 Q:  28 RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNP------TVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTI---IDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ---KNFP----VILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHK-NKWHYLTGNQMGIIFTHYV-LTNKKFDKTP---FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID--KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR---------WNEPAQ----------ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIY 527
      + + + K LI K +E+E+  F Y L FGTAG+R +G GTN++N  + ++G+A +L+ KS    + ++A+D+R +D +A  A  + I+ +L+ + ++ TP +SY++RE G D I+ TASHNP Y G+K Y  G QI    I+ + E +I  +   N L+  D I E Y+   ++  I RQ  KN   ++ T HGT + + +L +G+ N+I  +Q PD NF  + NPED + +++ A K A+I++ DPD+DR A V++  +  ++GNQMG +F Y+ LT K+ +K P  +V + V++  D IA YN +   TGFKW+   + +   ++ G+EE+ G    RDKDG ++A+ E+   + K+L+D L+EIF +FG + +T++     + MQ+ M +    +I G+++K IR      EPA+      L++YLE+  + R SGTEPK KIY
 S:  21 KFAEEVKALIEKNDEKELYDRF-YRDLEFGTAGLRGIIGGGTNRMNPLVIKNATQGLADYLIEAKSEKAKAGSLSAVIAYDSRRFSDVFAKTAALIFAANNIRCYLF--SSLRPTPELSYAIRELGCDTGIVVTASHNPPEYNGYKAYWSDGAQITPPHDLGIIKKVGEVSSIKMMSEEEALKNGKLV-IIDKEIDEKYW-----AMLKKKISRQEIIKNMASKVKIVYTPLHGTGAMHVEKVLGEMGF-NVISVPEQREPDGNFPTVSYPNPEDPKALKMAMDLAIKEGADILMATDPDADRFACAVKNDAGEMQLISGNQMGALFADYICLTLKEQNKLPQNAAIVRSIVTSPLSDLIAASYNVQSEECLTGFKWICGVAERMVSTGSHSYLYGYEESFGYNFGTEVRDKDGIASSAICAEMTLYWRSKGKSLLDRLNEIFSQFGFYGEKTINMVYPGAEGLKIMQDMMVRVRERNLSEIAGVKVKTIRDIQESTEYSPLEPAKKTKVTLPKSNVLQYYLEDGSIICIRPSGTEPKIKIY 552
>gi|167752112|ref|ZP_02424239.1| hypothetical protein ALIPUT_00354 [Alistipes putredinis DSM 17216] >gi|167660353|gb|EDS04483.1| hypothetical protein ALIPUT_00354 [Alistipes putredinis DSM 17216] (581 aa)
Score = 581, Expect = 9.8e-58, Identities = 166/531 (31%), Positives = 278/531 (52%)
 Q:  20 SKAWLESNRISNKYKELILKMNEE--EIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT--VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYT-PNMDLISYFDDTITESYFEASYR-CLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN----KKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHI-DKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEK-TLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKM-DKFAN----------VKNKDILGLEIKGIRW-------NEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICD--QILKALKDEFE 550
      ++ WL+ N +  K++  M+ + E+ + F Y L FGT G+R MG GTN++N++T  ++G++ +L  +   V+V HD+R N+ +A +A  S G VFL+ + ++ TP +S+++RE  + ++ TASHNPK Y G+K Y  G Q+    I+ + E T +D V T N  I    E Y  Y  L + ++ R + ++ + HG   +P LK G+ N+ + +Q V D NF  + NPE++ + +++ A+K +A+++L DPDSDR+ V + +N ++ L GNQ ++  Y LT   + +  +V+ T V+T +D +A+ + K +  TGFK++  + H  M ++ G EE+ G L D RDKDG A +LA E  + D  +L ++L +++ ++G +  VS     E +Q M D AN     VK DI LE  +R     + + L+WY E+  V R SGTEPK K Y+ +   + D ++  L D+ E
 S:  13 AQKWLDGNYDAETKKQVKYLMDNDMKELVESF-YKDLEFGTGGLRGVMGVGTNRMNIYTVGAATQGLSNYLKRNFAGEEIRVVVGHDSRNNSRMFAERVADIFASNGFTVFLF--DALRPTPELSFAIRELKCQSGVVVTASHNPKEYNGYKAYWSDGSQVTAPHDKNIIDEV-EKITEVDQVLTGRNPQNIHALGKDFDELYLNKIYELSLSSESVKRFHDMKIVYSPMHGAGVRLVPESLKRFGFTNVQMVPEQAVIDGNFPTVESPNPEERKTMSMAIDLAKKVKADLVLATDPDSDRIGVALPDENGEYVLLNGNQTLVLLMTYQLTRWAELGRLNGHQYVIKTIVTTEMVDAVADYFKVKCYECLTGFKYIAKIIRGHEGTDMQYIGGGEESFGYLAGDYVRDKDGVSACSLAAEAAAWVRDTMGISLYEWLKQLYVKYGFYQEGLVSVVRTGKEGAELIQRMMVDYRANPPKEILGSLVVKINDIQTLESFDVRTGKKTHLEQDKSNVLQWYTEDGTRVCVRPSGTEPKIKFYFGVKATLPSVADYEKVRAELNDKIE 572
>gi|160937815|ref|ZP_02085174.1| hypothetical protein CLOBOL_02707 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] >gi|158439254|gb|EDP17007.1| hypothetical protein CLOBOL_02707 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] (594 aa)
Score = 581, Expect = 1.0e-57, Identities = 165/505 (32%), Positives = 263/505 (52%)
 Q:  41 NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKK-SNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQIL---DSEANEIVSSMPECQTI--IDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIY--RQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHY--LTGNQMGIIFTHYVLTNKK-FDKTP---FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEM--NKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE-----------------PAQALEWYLEND-MWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKAL 545
      +E EI + F Y L FGTAG+R +G G N++N++ ++ ++G+A +++ + ++ V +A+D+R + +AM A TL + GIK  YK  ++ TP +S++VRE G A I TASHNP Y G+KVY  G Q   D  E V ++ + T+  D        I + Y    ++N    Q  ++ T HGT +   ++K +G+ ++ + +Q +PD F  + NPE  +F L LK A + A+++L DPD+DRL V V+   Y LTGN G +  YVL+ KK  K P  V+ + VSTN ID +A++Y ++  TGFKW+G ++ N+  + ++ G EE+ G L   RDKD  A A  E    + TL D + ++E++G +   S + +  ++Q M+  N  K++ G ++  R +         P+ + +Y ND W+ R SGTEPK K YY I G + E D  +AL
 S:  47 DENEIKERF-YMDLEFGTAGLRGVIGAGINRMNIYVVRRATQGLANYIIKQGGADKGVAIAYDSRHMSPEFAMEAAMTLAANGIKA--YKFESLRPTPELSFAVRELGCIAGINITASHNPPEYNGYKVYWEDGAQFTPPHDKGVTEEVLAIEDLSTVKTTDEASAAAAGKYEVIGREIDDKYIAQVKAQVVNQKAIDEMQDQISIVYTPLHGTGNIPARRVMKELGFTHVYVVPEQELPDGGFPTVSYPNPEAAEAFSLGLKLAAEKNADLVLATDPDADRLGVYVKDAGSGEYIPLTGNMSGSLLCEYVLSQKKAAGKIPDDGQVIKSIVSTNLIDAVAKEYGCELIEVLTGFKWIGQQVLKNEKTGRGTYLFGMEESYGCLIGTYARDKDAISATAALCEAAAYYKQKGMTLWDAMVAMYEKYGYYKDAVKSIGLSGIEGLAKIQSIMETLRNNTPKEVGGYKVVSARDYKLDTIKDMASGEVKPTGLPSSNVLYYDLNDGAWICVRPSGTEPKIKFYYGIKGSSMEDADAKSEAL 582
>gi|149372605|ref|ZP_01891717.1| phosphomannomutase [unidentified eubacterium SCB49] >gi|149354648|gb|EDM43212.1| phosphomannomutase [unidentified eubacterium SCB49] (572 aa)
Score = 581, Expect = 1.1e-57, Identities = 174/513 (33%), Positives = 276/513 (53%)
 Q:  34 KELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT----VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYR--CLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVL----TNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFAN-----------VKNKDILGLEIKGIRWN-------EPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIY---GETKEICDQILKALK 546
      KE+I  E  D + Y L+FGT G+R MG G N+IN +T + ++G++ +L KK P+  V +A+D R N+  A V+A  ++ GI V+L+ + ++ TP +S++V+    I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ++ + EI+ +    N  N LI  D + +++ AS + C + N R+ N V+ T+ HGT+  +P +L+ GY N+ L +Q PD +F  + NPE+ + +++ A+K +A+I++G DPD DRL + VR + K  L GNQ  I T+++L   K ++ F+ ST VST I +IA K+    TGFKW+ +M K  ++DFV G EE+ G + D RDKD  A LA E+ +  + TL+DY + + E G +  +S  +   EE+ E + +       V+ +D L E K + N     + L +Y E+  + R SGTEPK K Y +  G T + DQ +K ++
 S:  29 KEMIAHDPEGLEDSF--YKSLAFGTGGMRGVMGVGDNRINKYTLGKNTQGISEYL--KKQFPSETLKVAIAYDCRHNSKELAKVVADVFSANGIHVYLFTD--LRPTPELSFAVKHLECHCGIVLTASHNPPEYNGYKVYWQDGGQLVPPQDGEIIDLINSLDYNDINFKGDNT-LIKAIDKEVDDAFAAASLKNGCKVKDNSLRE-NLKVVFTSLHGTSITMIPRVLEDAGYTNVHLVKEQESPDGDFPTVVSPNPEEPEALSMAIALADKEQADIVIGTDPDCDRLGIAVRDSDGKMQILNGNQAMAIKTYFLLDQLKEQKALNQKHFIASTIVSTPMIAKIAAKFGVMYKEGLTGFKWIA-KMVKDFPELDFVGGGEESFGYMVGDFVRDKDAVTATLLACEIAAIEKAKGNTLLDYFNTVQNEVGYYKEHLISVVKKGKKGAEEIAEILKQLRENPFTEINGSKVVRIEDYLTSESKDLVKNISETIEIPKSNVLIYYTEDGSKIAARPSGTEPKIKFYMSVTVQGGNTDTVLDQRIKDIQ 564
>gi|148377728|ref|YP_001256604.1| phosphomannomutase [Mycoplasma agalactiae PG2] >gi|148291774|emb|CAL59163.1| Phosphomannomutase [Mycoplasma agalactiae PG2] (523 aa)
Score = 579, Expect = 1.6e-57, Identities = 160/502 (31%), Positives = 268/502 (53%)
 Q:  52 SKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK--KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIID------NVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNI---YRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSI----GY---ENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVL----TNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDK-MDFVVGFEEAIGSL-NSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYML 553
      +KL FGTAGIR +G G  +N+  +++ G A++LLNK K  +++ DNR + +A+ A+ L S+GIKV+ K  I TP +SYS+    I TASHNPK Y G K+YN + Q+L E E+ S  + + ++   ++   + + + + + + Y + +  N +    +N V+ + HGT S +P L K +   Y  E+I  +  D NF Y  NPE ++++L +K ++ A+I+L DPDSDR+ + V+H +++ L GN+ II  ++L  + K   ++V +FVSTN + +A   K  PTGFKW+G +N+ ++  F+ FEE+ GSL + ++ RDKD Q+ A+ ++ +  Q KTL+D L+E++E G  E + +++    +QEK K N +NK I  +K     +++ +N W+ R SGTEPK K Y  + +T ++ Q L  K+ + +L
 S:   2 NKLEFGTAGIRGKIGSGVENLNIAHVRRIMHGYAKYLLNKYAKQEIKIVIGRDNRRKSYSFALCSAQILDSYGIKVYFSK--NICPTPFVSYSIMHYKAHGGINITASHNPKEYNGIKLYNESAFQMLPEEIQEVSSYFDDYEKYLEPYKTVKSIKKSEFNNLEFISEKVKDKYLNSVAQIANNLDKSVNLNPENIKVVYSPLHGTGSKFVPKLFKKLFSESAYDINESIFYVKEHMKIDANFKYVQYPNPEKHSAYELLIKLGKQKDADILLMSDPDSDRVGLAVKHSDEYRILNGNETAIIVFKFLLDLVKSTIKQPNNHYIVYSFVSTNIPEILALSEGIKSVVVPTGFKWIGKIINEFSNEGKKFMFAFEESYGSLIDENLSRDKDALQSIAILTKMASYYKKQNKTLIDILNEVYETVGYVASENIEIEVDESTDLALLQEKF-KNLNFENKIIEDFNLKSSFMKSNMIQIKFKNDNS-WLALRPSGTEPKIKFYVFAFDKTIDLAQQKLNKFKETIKSIL 523
>gi|160895442|ref|ZP_02076211.1| hypothetical protein CLOL250_02999 [Clostridium sp. L2-50] >gi|156862944|gb|EDO56375.1| hypothetical protein CLOL250_02999 [Clostridium sp. L2-50] (604 aa)
Score = 579, Expect = 1.7e-57, Identities = 167/536 (31%), Positives = 283/536 (52%)
 Q:  15 NVNPLSKAWLESNRISNKYKELILKMNEE--EIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK-KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDD--------TITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHY--LTGNQMGIIFTHYVLT-----NKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNK--HIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR-----------------WNEPAQALEWY-LENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGE--------TKEICDQILKALKDEFE 550
      N  + + W+ +   + K+ +L + ++ EI++ F Y L FGTAG+R +G GTN++N + ++ ++G+A +++ + K + V +A+D+R + ++M A L + GIK  Y+  ++ TP +S++VR   A I TASHNP Y G+KVY  G QI    I  M E + I D  T M++I       + ++Y   + +++ +  + K+ ++ T HGT +   +L +G+EN+ + +Q +PD NF   NPE K +F L+L A+K A+++L DPD+DRL V +   Y  TGN G +  Y ++   + K +  ++ T V+TN +D IA+ YN +  TGFK +G E+ +   K ++ GFEE+ G L   RDKD  A   E    Q KTL D + +++E++G + + + ++ +  +++  M+  +  +I G + K +R          P  + +Y LEND W+ R SGTEPK K YY I G     + E D+I+ + D E
 S:  26 NYMEVYEQWVNNPLFGQETKDELLSIKDDPKEIEERF-YCDLVFGTAGLRGIIGAGTNRMNKYVVRKATQGLANYIIKQGKQDKGVAIAYDSRRMSPEFSMEAALCLAANGIKA--YRFESLRPTPELSFAVRYLDCVAGINVTASHNPPEYNGYKVYWEDGAQITPPHDTGI---MAEVKAITDFADTKTMEMIDAIKAGLLVTIGAEVDDAYMGELKKLVLHQDAIDKYGKDLKIVYTPLHGTGNIPARRILSDLGFENVYVVPEQELPDGNFPTVDYPNPEAKEAFTLALDLAKKVDADLVLATDPDADRLGVYAKDSKTGEYKVFTGNMSGSLLCEYEVSQMKARDGKLPEDGAIIKTIVTTNMVDAIAKYYNTDLIECFTGFKNIGREILRFEQEGKGTYLFGFEESYGCLIGTHARDKDAIVATMALCEAAAFYKGQGKTLWDVMMDMYEKYGYYVDDIKTVTLKGVEGSKKIGHIMNVLRDNTPAEIAGYKTKVVRDYRLETIKNLETGETVKTGMPNSNVLYYELENDAWLAVRPSGTEPKIKFYYGIKGSSYDEAQKMSAEAGDKIMDLIYDILE 603
>gi|116334471|ref|YP_795998.1| phosphomannomutase [Lactobacillus brevis ATCC 367] >gi|116099818|gb|ABJ64967.1| alpha-phosphoglucomutase [Lactobacillus brevis ATCC 367] (576 aa)
Score = 578, Expect = 2.3e-57, Identities = 152/491 (30%), Positives = 251/491 (51%)
 Q:  52 SKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL---NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTII-----DNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR----------------WNEP-AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQIL 542
      + +SFGTAG+R MGPG Q+NV+T +Q +EGVAR+L  +   V ++ D+R ++ +A  A L + I +++ + ++ TP +S++VR    I+ TASHNPK Y GFK+Y  GGQ+  ++ I  +  + +   D   + L+  + + + Y +   IN+ + R  K  +I T HGT    L+ G+EN + +Q + DP F   NPE  +FD+++  +K A++++ DPD+DRL  VR N + LTGNQ+ I  Y+L +K     VV + VST  +IA Y ++  TGFK++ +++++  D F+ GFEE+ G L   RDKD Q+ L EV   + TL D ++E++ +G + +T  +  ++ ++M  M +F     G +I+ +         + P + L+++L + W+ R SGTEPK K Y   ET   Q L
 S:  40 APMSFGTAGMRGVMGPGIGQMNVYTVRQATEGVARYLDTLDDATKQQGVAISFDSRYHSREFAHEAAHVLGAHHIPSYVF--DDMRPTPELSFAVRHLQTAMGIMITASHNPKQYNGFKIYGPDGGQMPPKASDMITDFVRSAKDVFAIDVADETQLRSNKLLRIIGEDVDQPYLQNVESVTINSELIRSVGKTMKLIYTPLHGTGKVIGERALRGAGFENFTMVPEQAIADPEFPTVPFPNPEFSQAFDMAIALGKKEGADLLVATDPDADRLGAAVRQPNGDYQLLTGNQIASILLAYILKARKQAGQLPSDGRVVKSIVSTELATKIAAAYGVEMKNVLTGFKFIAEQIHQYETAHDHTFLFGFEESYGYLIKPFVRDKDAIQSTVLLAEVAADYKQRGMTLYDGIEELYATYGYFAEKTTFEEFPGVDGADQMAHLMSEFRENAPTAFAGNQIEAVEDFSTSVKTLADGTTSSIDLPQSNVLKYWLSDGTWICIRPSGTEPKVKFYIGTSDETDAAAQQRL 562
>gi|113970876|ref|YP_734669.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Shewanella sp. MR-4] >gi|113885560|gb|ABI39612.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Shewanella sp. MR-4] (573 aa)
Score = 577, Expect = 2.8e-57, Identities = 168/519 (32%), Positives = 277/519 (53%)
 Q:  12 MHANVNPLSKAWLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQT----IIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFP----VILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKM----DFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVS--YKIESLNWKEEMQE----KMDKFANVKNKDILGLEI-----KGIRWNEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      M+ ++  K WLE++  R  + + LI  N+ E++ F+ +L FGTAG+R +G G  +N  +Q S G+ +LL + +   V++ +D R ++ +A  A LT+ GIKV L  ++ TP++++ V+   A I+ TASHNP Y G+KVY  G QI+  + I + +  T   +D V    + + D   Y+E  R +++ N+ +  P  + T HG +   +LK G+ +  A Q PD +F + NF NPE+K + DL + A+K+ A +  DPD+DR AV VR + ++ LTG+Q+G++F HY+L++  D+  V +T VS++ + +IA+ + + + T TGFKW+  MN I +   F+ +EEA+G  ++ DKDG A   ++  L + +++ D L++I+ E G   VS  K ++ N  ++E   + + A V  D+ LE   K + N PA  L + L N  V R SGTEPK K YYE+
 S:   1 MNTHLQLQVKHWLENDPDPRTQAQLQALIDAGNDTELEARFA-GRLEFGTAGLRGVVGAGPMGMNRLVIRQTSAGLGTYLLEQIKDAAERGVVIGYDGRHDSRTFAHDTASVLTAMGIKVRLTA--KVAPTPLVAFGVKHFNAAAGIVVTASHNPPQYNGYKVYWENGAQIIPPHDSGIAAQIELAATQAIPFMDQVEATKQGKLIWLQD----DYYETYRRGVMHANVLQNNTAPEKVSLAYTAMHGVGAEMAETVLKDAGFTQVYSVAAQREPDGDFP-TVNFPNPEEKGAMDLVIAEAKKHGAMLACANDPDADRFAVAVRKDDGEYQMLTGDQVGVLFGHYLLSHAAKDQR-LVGTTIVSSSLLSKIAKGFGVESYTTLTGFKWL---MNVGIAQTQPDNQFLFAYEEALGYTVGNMVWDKDGLSALVAFAQLTAELAAKGQSIWDRLEQIYREQGFHLNAQVSIALKPDTPNIGAYLREHPPLAIGEHAVVSTDDLKALERRFADGKVEKINLPASDVLTYRLANGARVIVRPSGTEPKIKCYYEV 539
>gi|20809047|ref|NP_624218.1| phosphomannomutase [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] >gi|20517719|gb|AAM25822.1| Phosphomannomutase [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] (556 aa)
Score = 577, Expect = 3.3e-57, Identities = 169/533 (31%), Positives = 283/533 (53%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK--KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD------LISYFDDTITESYFEA--SYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLT---NKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNK-HIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE-------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYY-EIYGETKEICDQILKALKDEFEYML 553
      +AWL  IS + KE + KM+ EEI + F + L FGTAG+R MG G N++N +T + ++ +A ++ NK +  +V V++D R + +A+ A+ L + GIKV+L+ + + TP++S++VR   A I+ TASHNP Y G+KVY  G QI+   I+  +   +V  + D    +   + +YFE  SY  I++   K+ ++ T HGT  +P LL+ +G++ I  QQ +PD +F  + NPE  +F+L+LK A  A+I++ DPD+DR+ V+V+HK + + GNQMGI+ +++LT  K  + P V+ + VS+  +IA + +V  TGFKW+ NE ++  +    +EE+ G  D  DKD   + E+   + TLVD L+EI++++G + + +S  E   ++++ M++   + + G     +KG   P+ L+   + V R SGTEPK K Y+ + E E  ++LK K+E  +L
 S:  10 EAWLNDPAISYEDKEKLKKMSPEEIKEAF-FMDLEFGTAGLRGIMGLGANRMNFYTVGRATQALANYI-NKTVEEEKSVAVSYDTRKFSKEFAVESAQILAANGIKVYLF--DDFRPTPLLSFAVRFLKATAGIMITASHNPPEYNGYKVYWSNGAQIIPPHDKGIIEEYEKLS--FADVKRMSFDEAKDKGFVVMVGKEVDSAYFEKALSYSFGISS-----KDLKIVYTPLHGTGIKIVPPLLEKVGFDVYIQKEQQ-IPDGSFPTVSYPNPEFDEAFELALKDARSIDADIVVASDPDADRMGVLVKHKGDYVRIDGNQMGILLLNFLLTMYFEKGMPENPAVIESIVSSKLFAKIARAHGVEVSEVLTGFKWICNEADRLRKEGKTVFFAYEESYGYNVGDFVYDKDSGTPIMVTCEMAAYYKKKGMTLVDALEEIYKKYGYYLEDQLSPVYEGEKGLKKIKGIMERLREKPIESLAGHRLTRVVDYLKGYDRISPSDVLKMEFGEKLIVYVRPSGTEPKIKFYFMAMEMENIEEAKKLLKRAKEELVKVL 552
>gi|114048100|ref|YP_738650.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Shewanella sp. MR-7] >gi|113889542|gb|ABI43593.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Shewanella sp. MR-7] (573 aa)
Score = 576, Expect = 3.8e-57, Identities = 163/519 (31%), Positives = 275/519 (52%)
 Q:  12 MHANVNPLSKAWLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQT----IIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFP----VILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIE------SLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-----KGIRWNEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      M+ ++  K WLE++  R  + + LI  N+ E++ F+ +L FGTAG+R +G G  +N  +Q S G+ +LL + +   V++ +D R ++ +A  A LT+ GIKV L  ++ TP++++ V+   A I+ TASHNP Y G+KVY  G QI+  + I + +  T   +D V    + + D   Y+E  R +++ N+ +  P  + T HG +   +LK G+ +  A Q PD +F + NF NPE+K + DL + A+K+ A +  DPD+DR AV VR + ++ LTG+Q+G++F HY+L++  ++  V ST VS++ + +IA+ + + + T TGFKW+ N + +  + F+ +EEA+G  ++ DKDG A   ++  + + +++ D L++I+ E G   VS ++     +E  + + + A V  D+ LE   K + N PA  L + L N  V R SGTEPK K YYE+
 S:   1 MNTHLQLQVKHWLENDPDPRTQAQLQALIDAGNDAELEARFA-GRLEFGTAGLRGVVGAGPMGMNRLVIRQTSAGLGAYLLEQIKDAAERGVVIGYDGRHDSRTFAHDTASVLTAMGIKVRLTA--KVAPTPLVAFGVKHFNAAAGIVVTASHNPPQYNGYKVYWENGAQIIPPHDSGIAAQIELAATQAIPFMDQVEATKQGKLIWLQD----DYYETYRRGVMHANVLQNNTAPEKVSLAYTAMHGVGAEMAETVLKDAGFTQVYSVAAQREPDGDFP-TVNFPNPEEKGAMDLVIAEAKKHGAMLACANDPDADRFAVAVRKDDGEYQMLTGDQVGVLFGHYLLSHASKEQR-LVGSTIVSSSLLSKIAKGFGVESYTTLTGFKWLMNVGIAQTQPENQFLFAYEEALGYTVGNMVWDKDGLSALVAFAQLTAEVAAKGQSIWDRLEQIYREQGFHLNAQVSIALKPDTPNIGAYLREHSPQAIGEHAVVSTDDLKALERRFADGKVEKINLPASDVLTYRLANGARVIVRPSGTEPKIKCYYEV 539
>gi|157374656|ref|YP_001473256.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Shewanella sediminis HAW-EB3] >gi|157317030|gb|ABV36128.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Shewanella sediminis HAW-EB3] (582 aa)
Score = 575, Expect = 5.6e-57, Identities = 168/510 (32%), Positives = 258/510 (50%)
 Q:  21 KAWLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQI-----------LDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH----------KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE--IKGIRWNE---------PAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      K WLE++  R  + + LI  +E E+  FS +L FGTAG+R +G G ++N  QQ S G+ +L ++ +   V++ +D R ++ +A  A LT+ GIKV+L E + ATP++++ V  G A I+ TASHNP Y G+KVY  G QI      +D A + +   +TI DN T     +  E+Y +   I N R   + T HG +   +LK G  +  A Q PD +F   NPE+K + D + A+K+  +  DPD+DR AV VR      K ++ LTG+Q+G++ HY+LT+  +   +T VS++ + ++A +NA  T TGFKW+ N M++ D  F+ +EEA+G   + DKDG A   ++  L + +T+ D LDEI+ E G   VS ++     + +  ++ K +L +  G+RW E     PA  L + LE  V R SGTEPK K YYE+
 S:  10 KNWLENDPDPRTKQELQGLIDANDETELGHRFS-GRLVFGTAGLRGVVGAGPMRMNRLVVQQTSAGLGMYLKHQTRDVETRGVVIGYDGRHDSKQFAHDAAAVLTAMGIKVYLTSE--VAATPLVAFGVTHFGAAAGIVVTASHNPPEYNGYKVYWGNGAQIIPPHDSGIAACIDRAATQAIVMQELEKTIADNSLT-------MLEADFYEAYRQGVRTAEILQNHTRPDLVSLSYTAMHGVGAKMAETVLKDAGVTQVYSVATQREPDGDFPTVKFPNPEEKGAMDRVIAEAKKHHTLLACANDPDADRFAVAVRKGEYESKDESAKGEYQMLTGDQVGVLLGHYLLTHAASSQR-LTCTTIVSSSLLSKVAASFNATCRTTLTGFKWLTNVGMSEQTDDNRFLFAYEEALGYTVGSMVWDKDGLSALVAFAQLTAELASKGQTIWDRLDEIYREHGFHLNAQVSIALKPETPNIGAYLRNNPPLSIAGKKVLVTDDISSGLRWFEDGHTESIALPASDVLIYQLEGGARVIVRPSGTEPKIKCYYEV 548
>gi|84387577|ref|ZP_00990595.1| Phosphomannomutase [Vibrio splendidus 12B01] >gi|84377625|gb|EAP94490.1| Phosphomannomutase [Vibrio splendidus 12B01] (574 aa)
Score = 574, Expect = 6.6e-57, Identities = 169/507 (33%), Positives = 275/507 (54%)
 Q:  23 WLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDT-------ITESYFEASYRCLINTNIY-----RQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-------KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTG--ETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRW---------NEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYE 529
      WL +  R  + + LI +  +E++ F+ +L FGTAG+R +G G N++N  Q+ + G+ +L+  +N +  V+V +D R+++ +A+ A LT+ GIKV+L + + ATPI+++ +   AA++ TASHNP Y GFKVY  G QI+   I     ID  T + L+S D     +TE Y++ +YR IN + Y    N + T HG +   LL  G+ +  A+Q PD NF + NF NPE+K + DL + A+  A+I  DPD+DR AV VR +    + LTG+Q+G++F HY+L+ K  K  V ++ VS+ ++++A+ + A F+T TGFKW+ N M  ++ +F+ +EEA+G    RDKDG A + ++  L Q +T+ D L +I E G T  +++  +S +  +++  K N   ++   +R+     N P+  L ++LE+  + R SGTEPK K+YYE
 S:   7 WLARDPDPRTREELQHLIDEGMHDELEDRFT-QRLEFGTAGLRGKVGCGPNRMNRLVIQETATGLGHYLIEHVANASIRGVVVGYDGRLDSKQFAIDTASVLTALGIKVYLTSD--VAATPIVAFGIEHFNAAAAVVVTASHNPPEYNGFKVYWENGAQIIPPHDAGIAGE-------IDIASTKPIPLMSLSDAETQGKLVWLTEGYYQ-TYRAAINQSPYVNNALESANTTITYTAMHGVGAKMAEDLLHDAGFHKVFSVAEQREPDGNFP-TVNFPNPEEKGAMDLVVNLAKSVDADIACANDPDADRFAVAVRTDDTARTDDASYKMLTGDQVGVLFAHYLLS-KPHTKNQLVGNSIVSSTLLEKVAQSHGATYFQTLTGFKWLANIGMQLENEQNEFLFAYEEALGYTIGTQVRDKDGLSAIVVFAQLVEELKSQGRTVWDLLAQISFEHGVHTNAQRSIALDPDSPSIGSKLRAAQPKAINGVAISVIEDLQSSLRFVIGGNTEAINLPSSDVLIYHLEDGTRIIVRPSGTEPKVKVYYE 539
>gi|167759628|ref|ZP_02431755.1| hypothetical protein CLOSCI_01986 [Clostridium scindens ATCC 35704] >gi|167662754|gb|EDS06884.1| hypothetical protein CLOSCI_01986 [Clostridium scindens ATCC 35704] (577 aa)
Score = 573, Expect = 8.4e-57, Identities = 163/535 (30%), Positives = 282/535 (52%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEE--EIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLL-NKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHY--LTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEM--NKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDK-----------FANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQA-------LEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLRS 555
      + WL +    K+ + + E+ EI + F Y L FGTAG+R +G GTN++N++T ++ ++G+A +++ N   V +A+D+R + +A  A L + GIK ++++  ++ TP +SY+VR G A I TASHNP Y G+KVY  G QI    I+ + E T + V T ++   L    + + Y   + +I+ +   K  ++ + HGT +   +LK +G+EN+ + +Q +PD F  + NPE K +F+L L A++ A+++L DPD+DRL V V+   Y LTGN G +  Y + +K     +++ T V++N D IA+ Y+ +  TGFK++G ++  +  K ++ GFEE+ G L   RDKD  A   E    + KTL D + ++++++G + + S ++ +  +++QE ++      + +K +D   IK +  + AQ    L + L +D W+ R SGTEPK K YY I G + + D+  L +E  M+ +
 S:   8 EGWLSNPYFDENTKDELRSIAEDDNEIKERF-YKDLEFGTAGLRGIIGAGTNRMNIYTVRKATQGLANYIMKNGGQAKGVAIAYDSRRMSPEFADEAALCLAANGIKAYVFE--SLRPTPELSYAVRTLGCIAGINITASHNPPEYNGYKVYWEDGAQITPPHDKGIMDEV-EAVTDYNTVKTMGLEEAKKAGLYEVIGQEVDDGYIAKLKKQVIHQDSIDAVGKELKIVYSPLHGTGNIPARRILKELGFENVYVVKEQELPDGEFPTVSYPNPEAKEAFELGLALAKEVDADLVLATDPDADRLGVYVKDAKSGEYKVLTGNMSGCLLADYEIGQRKEVSGLPDDGYLIKTIVTSNLADAIAKGYDIGLIEVLTGFKYIGQQILGFETTGKGTYLFGFEESYGCLIGTYARDKDAIVATMALCEAAAYYKTKGKTLWDAMVDMYDKYGYYKDDIQSITLKGIEGLQKIQEILETLRKNPPLEVGGYKVLKVRDYQADTIKDVATGDVAQTGLPTSNVLYYDLTDDAWLCVRPSGTEPKVKFYYGIKGSSLKDADEKSSKLGEEVLSMINT 575
>gi|163814509|ref|ZP_02205898.1| hypothetical protein COPEUT_00660 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] >gi|158450144|gb|EDP27139.1| hypothetical protein COPEUT_00660 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] (574 aa)
Score = 573, Expect = 9.7e-57, Identities = 164/531 (30%), Positives = 273/531 (51%)
 Q:  23 WLESNRISN-KYKELI-LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKK-SNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD--------LISYFDDTITESYFEASYRCLIN-TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAV--VVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKV-FRTPTGFKWVGNEMN--KHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDI------------LGLEIKGIRWNEPAQALE------WYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYML 553
      WL S+++   KELI ++ N EEI+ F Y+ L FGT G+R MG GTN++N++T + ++G+A +L   S P+ +A DNR NA YA+ A L + G+KV+L+ + ++ TP +S++VR  + + TASHNPK Y G+KVY  G QI+ + EI++  E  I D   MD    L++   I ++Y  ++ ++N  I + + ++ + HGT  + +L +G++++ + +Q V D NF  + NPE  ++ LSL+ A+K  ++L DPD+DRL +    N++  TGN G I  YVL +  + + P +V+T V TN + I +KY+     GFK + + M  +  + ++V G E+ G L   RDKD   L E   ++ TL D + E+++E+G + + + K +   ++Q +  +  + +      LG E     A L    + L + W  R SGTEPK K Y + G ++E  + L L  + M 
 S:  10 WLGSDQVDEYTKKELISIRDNAEEIEDRF-YTNLEFGTGGLRGVMGAGTNRMNIYTVRMATQGIANYLAKLGISEPSAAIAFDNRNNASLYALETALCLCANGVKVYLF--DALRPTPELSFAVRYLHCNIGVNITASHNPKEYNGYKVYWDDGAQIVSPQDKEIIA---EVNNIEDFSMVKTMDKDAAIDAGLLNVIGQEIDDAYIGELHKLVMNPEEIQKAGDLKIVYSPLHGTGLKPVTRVLSELGFKDVHVVEEQAVQDGNFPTVKSPNPEGAEAYALSLELAKKVGGELILVTDPDADRLGMYGYDSKNNEYKEFTGNMFGAILCDYVLMQRSRSGRLPENPAIVTTVVITNMVKEICKKYDTFCDCNNLIGFKNIASRMRAYEQTGEHNYVFGLEDTFGCLPGTYARDKDSVGTLMLLCEAAAYYKNRGMTLWDRMVELWQEYGFYKEKVQTMKFDGREGAAKIQSMIQTLRDNPVRKVGAYSVEKIYDYKLGTETDAATGKSEAAVLPKSNMIYYQLADGAWFLVRPSGTEPKIKFYLGVKGSSQEDAAEQLDELAANVKAMF 573
>gi|148975710|ref|ZP_01812541.1| Phosphomannomutase [Vibrionales bacterium SWAT-3] >gi|145964783|gb|EDK30035.1| Phosphomannomutase [Vibrionales bacterium SWAT-3] (568 aa)
Score = 572, Expect = 1.2e-56, Identities = 172/507 (33%), Positives = 270/507 (53%)
 Q:  23 WLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDT-------ITESYFEASYRCLIN-----TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR----------------WNEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYE 529
      WL +  R  + + LI +  +E++ F+ +L FGTAG+R +G G N++N  Q+ + G+ +L+  +N T  V+V +D R+++ +A+ A LT+ GIKV+L  + + ATPI+++ +   AA++ TASHNP Y GFKVY  G QI+   I +    ID  T + L+S D     +TE Y++ +YR IN   N   N + T HG +   LL  G+ +  A+Q PD +F + NF NPE+K + DL + A+  A+I  DPD+DR A VR + + LTG+Q+G++F HY+L+ K +K  V ++ VS+ ++++A + A F+T TGFKW+ N M  ++ +F+ +EEA+G    RDKDG A + ++  L Q +T+ D L +I E G T  S ++   +   K  + K I G+ I I         N PA  L ++LE+  + R SGTEPK K+YYE
 S:   7 WLARDPDPRTREELQHLIDEGMHDELEDRFT-QRLEFGTAGLRGKVGCGPNRMNRLVIQETATGLGHYLIEHVANATMRGVVVGYDGRLDSKQFAIDTASVLTALGIKVYL--TSNVAATPIVAFGIEHFNAAAAVVVTASHNPPEYNGFKVYWENGAQIIPPHDAGIAAE-------IDFAATKPIPLMSLSDAETQYKLVWLTEGYYQ-TYRAAINKSPFVKNDIESANTTIAYTAMHGVGAQMAEDLLHDSGFHKVFSVAEQREPDGHFP-TVNFPNPEEKGAMDLVVNLAKSVDADIACANDPDADRFAAAVRTDDGSYKMLTGDQVGVLFAHYLLS-KPHNKNQLVGNSIVSSTLLEKVANSHGATYFQTLTGFKWLANIGMQLEDEQNEFLFAYEEALGYTIGTQVRDKDGLSAIVVFAQLVEELKSQGRTVWDLLAQISFEHGVHTNAQRSIALDP-----DSPSIGSKLRAAQPKTINGIAISVIEDLHSSLRFITGGATEAINLPASDVLIYHLEDGSRIIVRPSGTEPKVKVYYE 533
>gi|117921148|ref|YP_870340.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Shewanella sp. ANA-3] >gi|117613480|gb|ABK48934.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Shewanella sp. ANA-3] (573 aa)
Score = 572, Expect = 1.3e-56, Identities = 165/519 (31%), Positives = 275/519 (52%)
 Q:  12 MHANVNPLSKAWLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQT----IIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFP----VILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVS--YKIESLNWKEEMQE----KMDKFANVKNKDILGLEI-----KGIRWNEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      M+ ++  K WLE++  R  + + LI  N+ E++ F+ +L FGTAG+R +G G  +N  +Q S G+ +LL + +   V++ +D R ++ +A  A LT+ GIKV L  ++ TP++++ V+   A I+ TASHNP Y G+KVY  G QI+  + I + +  T   +D V    + + D   Y+E  R +++ N+ +  P  + T HG +   +LK G+ +   Q PD +F + NF NPE+K + DL + A+K+ A +  DPD+DR AV VR + ++ LTG+Q+G++F HY+L++  ++  V +T VS++ + +IA+ + + + T TGFKW+ N + +   F+ +EEA+G  ++ DKDG A   ++  L + +T+ D L++I+ E G   VS  K ++ N  ++E   + + A V  D+ LE   K + N PA  L + L N  V R SGTEPK K YYE+
 S:   1 MNTHLQLQVKHWLENDPDPRTQAQLQALIDAGNDAELEARFA-GRLEFGTAGLRGVVGAGPMGMNRLVIRQTSAGLGAYLLEQIKDAAERGVVIGYDGRHDSRTFAHDTASVLTAMGIKVRLTA--KVAPTPLVAFGVKHFNAAAGIVVTASHNPPQYNGYKVYWENGAQIIPPHDSGIAAKIELAATQAIPFMDQVEATKQGKLIWLQD----DYYETYRRGVMHANVLQNNTAPEKVSLAYTAMHGVGAEMAETVLKDAGFAQVYSVVAQREPDGDFP-TVNFPNPEEKGAMDLVIAEAKKHGAMLACANDPDADRFAVAVRKDDGEYQMLTGDQVGVLFGHYLLSHASKEQR-LVGTTIVSSSLLSKIAKGFGVESYTTLTGFKWLMNVGIAQSQPDNQFLFAYEEALGYTVGNMVWDKDGLSALVAFAQLTAELAAKGQTIWDRLEQIYREQGFHLNAQVSIALKPDTPNIGAYLREHPPLAIGEHALVSTDDLKALERRFADGKVEKINLPASDVLTYRLANGARVIVRPSGTEPKIKCYYEV 539
>gi|58337008|ref|YP_193593.1| phosphoglucomutase [Lactobacillus acidophilus NCFM] >gi|58254325|gb|AAV42562.1| phosphoglucomutase [Lactobacillus acidophilus NCFM] (574 aa)
Score = 569, Expect = 2.5e-56, Identities = 167/527 (31%), Positives = 278/527 (52%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT----VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDL-----ISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLT----NKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNE---MNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFAN-----------VKNKDILGLEIKGIRWNEP------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKD 547
      K W + + + K+ + L +E+ I+ F  ++FGTAG+R + PGTN+IN+FT +++EG+AR L+++     V++A D+R ++ +A  A+ L + GI V+L+ + ++ TP +SY+VR   A I TASHN K Y G+KVY  G Q+  A+ + +  +  I     +L   +  + + E+Y   + ++ + +    +I T HGT     + G++N+I  Q + DP F +  NPE + F+  K A+K AN+++ DPD+DR+  VR + + LTGNQ+ + +Y+L   + K   +V++ VS+  +IAE + K   TGFK++G E  MNK D  F++GFEE+ G L   RDKD Q A + EV +  + T+ D L EI++++G   T + ++ + +++M E M K N      VK +D L E    P   + L+++L+++ WV R SGTEP K Y  G KE ++ KA +D
 S:   8 KEWQNATGLPDYLKDQLDTLGKDEKWIEDAFG-QDINFGTAGMRGRLEPGTNRINLFTVGRVTEGLAR-LIDENGEEAKKRGVVIAFDSRYHSREFAEHAARVLGAHGIHVYLF--DDLRPTPELSYAVRHLNTFAGINITASHNAKQYNGYKVYGEDGAQMAPENADRLFAYAQKVTDIFGVEVASVKELRANNTLQLIGEDVDEAYLNELKQVTVDKEMVKANADKLKIIYTPLHGTGKMLYDRAFRQGGFDNVIPVPSQSIIDPEFPTTIKPNPEYRDVFEPGFKLADKVDANVIIATDPDADRMGAAVRKSDGDFQVLTGNQIATLMAYYLLAHLKESGKLTDDYEIVTSVVSSALPFKIAEDFGIKTKHVLTGFKYIGEEVDRMNKAGDA-KFLMGFEESYGYLFKPFARDKDAMQGALMFAEVASYYASRGMTVFDGLQEIWKKYGVAYEITRAIEMPGIGGQKKMAELMSKLRNEHLTEIGGSKVVKIQDFLKQETIENGEKTPLEGFPESNVLKYFLDDETWVALRPSGTEPVIKAY---VGVNKENIEKAEKAAED 564
>gi|86144420|ref|ZP_01062752.1| Phosphomannomutase [Vibrio sp. MED222] >gi|85837319|gb|EAQ55431.1| Phosphomannomutase [Vibrio sp. MED222] (574 aa)
Score = 568, Expect = 3.2e-56, Identities = 166/490 (33%), Positives = 269/490 (54%)
 Q:  40 MNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDT-------ITESYFEASYRCLINTNIYRQK-----NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNK-------WHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTG--ETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRW---------NEP-AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYE 529
      M++E D++  +L FGTAG+R +G G N++N  Q+ + G+ +L+  N +  V+V +D R+++ +A+ A LT+ GIKV+L  + + ATPI+++ +   AA++ TASHNP Y GFKVY  G QI+   I +    ID  T + L+S D     +TE Y++ +YR IN + + K   N + T HG +   LL  G+ +  A+Q PD +F + NF NPE+K + DL + A+  A+I  DPD+DR AV VR +K    + LTG+Q+G++F HY+L+ K  K  V ++ VS+ ++++A+ + A F+T TGFKW+ N M  +K +F+ +EEA+G    RDKDG A + ++  L Q +T+ D L +I E G T  +++  +S +  +++  K N   ++   +R+     N P + L ++LE+  + R SGTEPK K+YYE
 S:  28 MHDELEDRFIQ--RLEFGTAGLRGKVGCGPNRMNRLVIQETATGLGHYLIEHVENASMRGVVVGYDGRLDSKQFAIDTASVLTALGIKVYL--TSNVAATPIVAFGIEHFNAAAAVVVTASHNPPEYNGFKVYWENGAQIIPPHDAGIAAE-------IDIASTKPIPLMSLSDAETQGKLVWLTEGYYQ-TYRAAINQSPHVSKEIESANTTITYTAMHGVGAQMAEDLLHDSGFHKVFSVAEQREPDGHFP-TVNFPNPEEKGAMDLVVNLAKSVDADIACANDPDADRFAVAVRTDDKVRTEDDSYKMLTGDQVGVLFAHYLLS-KPHTKNQLVGNSIVSSTLLEKVAQSHGATYFQTLTGFKWLANIGMQLEDEKNEFLFAYEEALGYTIGTQVRDKDGLSAIVVFAQLVEELKSQGRTVWDLLAQISFEHGVHTNAQRSIALDPDSPSIGSKLRAAQPKAINGVAISVIEDLQSSLRFIVGGATEAINLPVSDVLIYHLEDGSRIIVRPSGTEPKVKVYYE 539
>gi|161507207|ref|YP_001577161.1| phosphoglucomutase [Lactobacillus helveticus DPC 4571] >gi|160348196|gb|ABX26870.1| phosphoglucomutase [Lactobacillus helveticus DPC 4571] (574 aa)
Score = 568, Expect = 3.5e-56, Identities = 154/513 (30%), Positives = 273/513 (53%)
 Q:  15 NVNPLSKAWLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT----VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDL-----ISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR-----------------WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIY 527
      N  + + W +N + + ++ + L +E+ I+ F  ++FGTAG+R + PGTN+IN+FT +++EG+AR L+++     V ++ D+R ++ +A  A+ L + I V+L+ + ++ TP +SY+VR   A I TASHN K Y G+KVY  G Q+  A+ + +  +  I   P +L   +  + + E Y +  + ++ + +    +I T HGT     + G++N+I  Q + DP F +  NPE + F+  K A+K +AN+++ DPD+DR+  VR + + LTGNQ+ + +Y+L +   K   +V++ VS+  +IAE + K   TGFK++G E+++   D F++GFEE+ G L   RDKD Q A + EV +  + T+ D L EI+ ++G   T + ++ + +++M E M K N  +I G+++ I+           + L+++L+++ WV R SGTEP K+Y
 S:   2 NAREIFEEWQNANNLPDYLRDQLDTLGKDEKWIEDAFG-QDINFGTAGMRGRLEPGTNRINLFTVGRVTEGLAR-LIDENGEEAKKRGVAISFDSRYHSREFAEHAARILGAHRIHVYLF--DDLRPTPELSYAVRHLHTFAGINITASHNAKQYNGYKVYGEDGAQMAPENADRLFAYAQKVTDIFGVKAAPVQELRANGTLQLIGEDVDEDYLQELKQVTVDPEMVKANADKLKIIYTPLHGTGKMLYDRAFRQGGFDNVIPVPIQSIIDPEFPTTIKPNPEYRDVFEPGFKLADKVKANVIIATDPDADRMGAAVRKSDGDFQVLTGNQIATLMAYYLLVHMKESGKLTSDYEIVTSVVSSALPFKIAEDFGIKTKHVLTGFKYIGEEVDRMKKAGDAKFLMGFEESYGYLFKPFARDKDAMQGALMFAEVASYYASKGMTVFDGLQEIWNKYGVAYEITKAIEMPGIGGQKKMAELMSKLRNEHLSEINGVKVNKIQDFLKKETIENCNVTPLEGFPESNVLKYFLDDETWVALRPSGTEPVIKVY 547
>gi|116629947|ref|YP_815119.1| phosphomannomutase [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] >gi|116095529|gb|ABJ60681.1| alpha-phosphoglucomutase [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] (574 aa)
Score = 568, Expect = 3.6e-56, Identities = 160/540 (29%), Positives = 283/540 (52%)
 Q:  15 NVNPLSKAWLESNRISNKYKELILKMNEEE--IDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT----VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDL-----ISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPF----VVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNE---MNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALE-----------------WYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      N  +  W +N + + K+ + K+ ++E I+ F  ++FGTAG+R + PGTN+IN+FT +++EG+AR L+++     V ++ D+R ++ +A  A+ L + GI V+L+ + ++ TP +S++VR   A I TASHN K Y G+KVY  G Q+  A+ + +  +  I   P +L   +  + + E+Y    ++ + +    +I T HGT     + G++N+I  Q + DP F +  NPE + F+  K A + AN+++ DPD+DR+  VR + + LTGNQ+ + +Y+L + K + T   +V++ VS+  +IA+ + K   TGFK++G E  MNK D  F++GFEE+ G L   RDKD Q A + EV +  + T+ D L EI++++G   T + ++ + +++M E M K    +I G ++ I+ E + +E         ++L+++ WV R SGTEP K Y + + E ++ + +D  +L+
 S:   2 NAKEIYSQWTNANNLPDYLKDQLDKLGKDEKWIEDAFG-QDINFGTAGMRGRLEPGTNRINLFTVGRVTEGLAR-LIDENGEEAKKRGVAISFDSRYHSREFAEHAARILGAHGIHVYLF--DDLRPTPELSFAVRHLNTFAGINITASHNAKQYNGYKVYGEDGAQMAPENADRLFAYAQKVDDIFGVKAAPVEELRANGTLQLIGEDVDEAYLAHLKDVTVDPEMVKANADKLKIIYTPLHGTGKMLYDRAFRQGGFDNVIPVPSQSIIDPEFPTTIKPNPEYRDVFEPGFKLANEVDANVIIATDPDADRMGAAVRKSDGDFQVLTGNQIATLMAYYLLVHMKENGTLSPDYELVTSVVSSALPFKIADDFGIKTKHVLTGFKYIGEEVDRMNKENDG-KFLMGFEESYGYLFKPFARDKDAMQGALMFAEVASYYASKGMTVFDGLQEIWQKYGVAYEITKAIEMPGIGGQKKMAELMSKLRKEHLTEINGAKVVKIQDFETQETIEGDKKTPLTGFPKSNVLKYFLDDETWVALRPSGTEPVIKAYVGVNKKDIETAEKAAEEYQDALANLLK 574
>gi|34541601|ref|NP_906080.1| phosphomannomutase, putative [Porphyromonas gingivalis W83] >gi|34397918|gb|AAQ66979.1| phosphomannomutase, putative [Porphyromonas gingivalis W83] (550 aa)
Score = 568, Expect = 3.8e-56, Identities = 150/489 (30%), Positives = 270/489 (55%)
 Q:  43 EEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK---KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYF-EASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAW---------TGETVSYKIESL--NWKE---------EMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIY 531
      E +D + Y L FGT G+R MG GTN++N +T  ++G++ +LL +  SN +V++ +D R N+ ++A  A  ++ GI V+L++E ++ TP ISY++R G + ++ TASHNPK Y G+K Y  G QI+   I++ +  +++ + +  +LI  + I ++ E   L  +I R ++ ++ T HGT S +P L+ G+ NII  +Q V  +F  + NPE+ A+ +++ AE+ A+++L DPD+DR+ V VR ++ +  + GN++ + +Y + +K     ++V T V+T I IA+K + +F  TGFKW+  + ++ + ++ G EE+ G L D RDK  A AL E+   D+ ++  + I+ E+G +     G++ + +IE++ N++E     +QE +D +A+++ KD  E  +   + L++ E+  V R SGTEPK K Y ++
 S:   9 ELVDAF--YRDLEFGTGGLRGIMGAGTNRMNRYTVGAATQGLSNYLLREFAGSSNISVVIGYDCRNNSRFFADTAAAVFSANGIGVYLFEE--LRPTPEISYAIRHLGCKSGVMITASHNPKEYNGYKAYWEDGAQIIAPHDRNIIAEVNRIRSVDEIKFEAKPELIRMIGENIDSAFIAEVKALSLSPESIARHRDMKIVYTPIHGTGSTVVPRALREYGFANIIHVPEQDVVSGDFPTVHSPNPEEPAALAMAIAKAEETGADLVLASDPDADRIGVAVRNNEGRMVLINGNEICSLLIYYSIMRRKELGDLHPDDYIVKTIVTTELIRDIAKKEHVSMFDCYTGFKWIAAVIRENEGRRRYIGGGEESYGFLWEDFIRDKSSVSACALFCEMAAWALDRGMSVYRLIRSIYLEYGLYYEKGLSVVRKGKSGAEEIEAMMRNYREYAPVELGGSPVQEILD-YASLEGKDFTRGEKFSLDMPTTSNVLQYKTEDGTKVSIRPSGTEPKIKFYIGVH 521
>gi|154484256|ref|ZP_02026704.1| hypothetical protein EUBVEN_01968 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] >gi|149734733|gb|EDM50650.1| hypothetical protein EUBVEN_01968 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] (577 aa)
Score = 566, Expect = 5.9e-56, Identities = 163/499 (32%), Positives = 264/499 (52%)
 Q:  34 KEL-ILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKK-SNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD--------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYR--QKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN--KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEM--NKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE-----------IKGIRWNE------PAQALEWY-LENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYG 532
      KEL +K + +EI+ F Y L FGTAG+R +G GTN++N++T ++ ++G+A +++   + V +A D+R + +A  A L + GIK +++ + ++ TP +S++VRE  A I TASHNP Y G+KVY  G QI    V+ M   I D   MD    L    + + Y A + + + +   QK+ ++ T HGT + + +LK +G+EN+ + +Q +PD +F  + NPE + +F+L++K  + A+I+L DPD+DRL V VR K  +H LTGN G +  Y ++ K   +  ++ T V+TN + IA+ YN +  TGFK++G ++  +  K + GFEE+ G L   RDKD  A   E    + +L D + E++E +G W   + ++   E++Q ++K    +I G +      IK +  E   P  + +Y LE  WV R SGTEPK K YY + G
 S:  22 KELEAIKDDNKEIEDRF-YKDLEFGTAGLRGVIGAGTNRMNIYTVRRATQGLANYIIKMNGQDKGVAIAFDSRHMSPEFADEAALCLNANGIKAYVF--DSLRPTPELSFAVRELKCIAGINVTASHNPAEYNGYKVYWEDGAQITPPHD---VNIMDAVLAITDYADVKTMDKDEAVKAGLYVQIGKDVDDKYIAALKKQVKHQDAIDAVQKDIKIVYTPLHGTGNIPVRRVLKELGFENVYVVKEQELPDGDFPTVSYPNPESEEAFELAVKLGNEIGADILLATDPDADRLGVYVRGKEPGTYHVLTGNMSGCLLAEYEISQMKEAGTLPEDGALIKTIVTTNLANDIAKYYNVNLIEVLTGFKYIGEQILGFETTGKGHYCFGFEESYGCLIGTHARDKDAVVATMALCEAVAYYKTKGMSLWDKMTEMYERYGYWLDGVQAITLKGKEGIEKIQNTIEKLRQQVPTEINGYKVLSARDYKLNTIKNMETGEVTETGLPKSNVLYYDLEGGAWVCVRPSGTEPKLKFYYGVKG 552
>gi|139439215|ref|ZP_01772657.1| Hypothetical protein COLAER_01668 [Collinsella aerofaciens ATCC 25986] >gi|133775239|gb|EBA39059.1| Hypothetical protein COLAER_01668 [Collinsella aerofaciens ATCC 25986] (564 aa)
Score = 565, Expect = 7.2e-56, Identities = 158/514 (30%), Positives = 270/514 (52%)
 Q:  14 ANVNPLSKAWLESNRISN-KYKELILKMN-------EEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD------LISYFDDTITESYFEASY-RCLINTNIYRQKNFP--VILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKF---DKTPFV-VSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD---FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKG-IRWNE------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIY 527
      A+V+ L  W   I+N K +EL+ ++N    E+ I  F + L+FGTAG+R T+G GTN++N++T + ++G A +L   +PTV +A D+R  + +  A L + G+  +Y  +I  P +S++VR+   I TASHNP Y G+K Y  G QI  A+ I ++ E T  V + + D   L+ + DD+ E Y++A  R + N +    P ++ T +GT  + +L+ G ++ + +Q P+ +F   NPE + +  +  E+  +++L DPD+DR+ V V++ + + LTGN+MG++  Y+  +   D T V V+T VS+ +D +A++Y ++ R TGFK++G+ +  D +  F+ GFEE+ G L D RDKD  + L ++   Q K L D + E++E++G + +T+S     +M  M     ++ G +I+ + +N    A +E+ LE    R SGTEPK K+Y
 S:   2 ADVHELLDTW-----IANVKDEELLAELNTMKEQGDEDAITDAF-FQDLAFGTAGLRGTIGAGTNRMNIYTVGRATQGFADYLNATFEHPTVAIARDSRNKGELFVKTTAAILAANGVTALVYP--KISPVPTLSWAVRDLKCSGGICMTASHNPAPYNGYKAYGPDGCQITSEAADAISKAIAETDTFT-GVKSMDFDEALEQGLVKWIDDSCLERYYDAVLARGVTNLSAEEIAGAPLKLVYTPLNGTGLIPVTTVLERAGITDVTVVPEQKEPNGDFPTCPYPNPEIRQAMQKGIDLCEQVHPDLLLATDPDADRVGVAVKNGDDYLLLTGNEMGVLLLDYICKTRAARGEDLTKKVAVTTIVSSAMVDALADEYGFELRRCLTGFKYIGDIITSLSDAGEVDRFIFGFEESYGYLAGDHVRDKDAVSTSLLICQMAQYYKLQGKNLADAMHELYEKYGYYHNKTISLSYPGAEGAAKMAGIMAGLRENPPAELAGSKIEAVVDYNTCVNGLPKANVIEFDLEGGNKGIVRPSGTEPKIKLY 537
>gi|153000084|ref|YP_001365765.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Shewanella baltica OS185] >gi|151364702|gb|ABS07702.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Shewanella baltica OS185] (573 aa)
Score = 564, Expect = 9.5e-56, Identities = 162/508 (31%), Positives = 267/508 (52%)
 Q:  23 WLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSE----ANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD----FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVS--YKIESLNWKEEMQE----KMDKFANVKNKDILGLE-------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      WLE++  R  + + LI  NE E+  F+ +L FGTAG+R +G G  +N  +Q S G+ +LL++ +   V++ +D R ++ +A  A LT+ GIKV L  +++ TP++++ V+   A I+ TASHNP Y G+KVY  G QI+    A +I + +  +++    ++  D  +SY   + + N  +  + T HG +   +LK G+ +  A Q PD +F + NF NPE+K + DL + A+K+ A +  DPD+DR AV VR ++ ++ LTG+Q+G++F HY+L++ K D   +T VS++ + +IA+ + + F T TGFKW+  MN I K   F+ +EEA+G   + DKDG A   ++  L + +T+ D L++I+ E G   VS  K ++ N  ++E  K+ +  +  D+ LE    ++ I  P+ L + L   V R SGTEPK K YYE+
 S:  12 WLENDPDPRTQTQLQTLIDNGNEAELAARFA-GRLEFGTAGLRGVVGAGPMGMNRLVIRQTSAGLGAYLLDQIKDAAERGVVIGYDGRHDSFNFAHDAASVLTAMGIKVRL--TSKVAPTPLVAFGVKHFNAAAGIVVTASHNPPQYNGYKVYWENGAQIIPPHDSGIAAQIERAANQAIPFLEHDEAVKQGKLTLLQDDFYQSYRHGVQQAEVLQNHTAPEKVSLAYTAMHGVGAEMAETVLKDAGFTQVYSVASQREPDGDFP-TVNFPNPEEKGAMDLVIAEAKKHGAMLACANDPDADRFAVAVRREDGEYQMLTGDQVGVLFGHYLLSHAK-DNQRLTGTTIVSSSLLSKIAQGFGTQSFTTLTGFKWL---MNVGIAKTSPEDQFLFAYEEALGYTVGSMVWDKDGLSALVAFAQLTAELVAKGQTIWDRLEQIYREHGFHLNAQVSIALKPDTPNIGAYLREHPPVKIGEQDVLSTDDLKALERRFADGRVEKIDL-PPSDVLTYCLAGGARVIVRPSGTEPKIKCYYEV 539
>gi|163727938|ref|ZP_02135423.1| phosphoglucomutase [Vibrio fischeri MJ11] >gi|161398839|gb|EDQ23123.1| phosphoglucomutase [Vibrio fischeri MJ11] (569 aa)
Score = 563, Expect = 1.3e-55, Identities = 159/501 (31%), Positives = 264/501 (52%)
 Q:  36 LILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIE--SLNWKEEMQ-EKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRW---------NEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      L+  N +E+++ F +S+L FGTAG+R +G G N++N  Q+ + G+ +L+++ +   V+V +D R ++ +A  A LT+ GIKVFL  +++ ATPI+++ ++   A++ TASHNP Y GFKVY  G QI+  + I ++  T  ++  +D   L+ + +D  ++Y    + +N   + + T HG +   LL+ G+ ++  A+Q PD NF + NF NPE+ + D+  A  A+I  DPD+DR A+ R + + LTG+Q+G +F HY+LT+ +   V +T VS+ + +IAE  A+ F+T TGFKW+ N M K ++ F+ +EEA+G    DKDG A   ++  L Q K + D L+ I+ + G    S ++ S  E ++ +  A VK  + L+  +R+     + PA  L ++LEN  + R SGTEPK K YYE+ + E
 S:  24 LVDSHNTQELEERF-HSRLQFGTAGLRGKVGAGPNRMNRLVIQETATGLGHYLIDQVKDAKQRGVVVGYDGRNDSKQFAHDTASVLTALGIKVFL--TSKVAATPIVAFGIKHFNAAGAVVVTASHNPPEYNGFKVYWENGAQIIPPHDSGIAQTIDIAAT--KSIVMMPLDEAEEKGLLVWLEDDYYQTYRNTMNSNKLLSNHTDPSSITIAYTAMHGVGADMAETLLRDAGFNHVFSVAEQREPDGNFP-TVNFPNPEEAGAMDMVEALAASANADIACANDPDADRFALAARKPDGGYKMLTGDQVGTLFGHYLLTHTE-ASGKLVGNTIVSSTLLKKIAESTGAQYFQTLTGFKWLTNVAMQKETNEKQFLFAYEEALGYTIGSQVWDKDGLSALVAFAQLTAELATQGKCVWDQLESIYRQHGIHINAQRSIALDPSSPAIGEHLRANQPTHIAGVKIDVVEDLK-ASLRYLPNGATESIDLPASDVLIYHLENGARIIVRPSGTEPKLKCYYEVVADISE 541
>gi|188995819|ref|YP_001930071.1| phosphomannomutase [Porphyromonas gingivalis ATCC 33277] >gi|188595499|dbj|BAG34474.1| phosphomannomutase [Porphyromonas gingivalis ATCC 33277] (582 aa)
Score = 562, Expect = 1.6e-55, Identities = 150/489 (30%), Positives = 270/489 (55%)
 Q:  43 EEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK---KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYF-EASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAW---------TGETVSYKIESL--NWKE---------EMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIY 531
      E +D + Y L FGT G+R MG GTN++N +T  ++G++ +LL +  S+ +V++ +D R N+ ++A  A  ++ GI V+L++E ++ TP ISY++R G + ++ TASHNPK Y G+K Y  G QI+   I++ +  +++ + +  +LI  + I ++ E   L  +I R ++ ++ T HGT S +P L+ G+ NII  +Q V  +F  + NPE+ A+ L++ AE+ A+++L DPD+DR+ V VR ++ +  + GN++ + +Y + +K     ++V T V+T I IA+K + +F  TGFKW+  + ++ + ++ G EE+ G L D RDK  A AL E+   D+ ++  + I+ E+G +     G++ + +IE++ N++E     +QE +D +A+++ KD  E  +   + L++ E+  V R SGTEPK K Y ++
 S:  41 ELVDAF--YRDLEFGTGGLRGIMGAGTNRMNRYTVGAATQGLSNYLLREFAGSSDISVVIGYDCRNNSRFFADTAAAVFSANGIGVYLFEE--LRPTPEISYAIRHLGCKSGVMITASHNPKEYNGYKAYWEDGAQIIAPHDRNIIAEVNRIRSVDEIKFEAKPELIRMIGENIDSAFIAEVKALSLSPESIARHRDIKIVYTPIHGTGSTVVPRALREYGFANIIHVPEQDVVSGDFPTVHSPNPEEPAALALAIAKAEETGADLVLASDPDADRIGVAVRNNEGRIVLINGNEICSLLIYYSIMRRKELGDLHPDDYIVKTIVTTELIRDIAKKEHVSMFDCYTGFKWIAAVIRENEGRRRYIGGGEESYGFLWEDFIRDKSSVSACALFCEMAAWALDRGMSVYRLIRSIYLEYGLYYEKGLSVVRKGKSGAEEIEAMMRNYREYAPVELGGSPVQEILD-YASLEGKDFTRGEKFSLDMPTTSNVLQYKTEDGTKVSIRPSGTEPKIKFYIGVH 553
>gi|120435415|ref|YP_861101.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase [Gramella forsetii KT0803] >gi|117577565|emb|CAL66034.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase [Gramella forsetii KT0803] (576 aa)
Score = 562, Expect = 1.7e-55, Identities = 167/511 (32%), Positives = 284/511 (55%)
 Q:  20 SKAWLESNRISNKYKEL--ILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNP----TVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYR-CLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKM-----DKFANVKNKDILGLE-----IKGIRWNEPAQALE--------WYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      ++AWL   ++  E+ ++ N +E+++ F Y  FGT G+R MG GTN+IN +T + ++G++ +L KKS P   V +A+D R N+  A V+A  ++ GIKVFL+ E ++ TP +SY+V++   I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ++  +E+V+ +  +  N + N +LI  D + + + +AS +  + +  ++N V+ T+ HGT+  +P +L+ G+ N+ + +Q P+ NF  + NPE+ + ++L AE+ A+I++G DPD DRL V VR K +  L GNQ ++ T ++L  K     FV ST VST + + E Y K   TGFKW+  + H +MDF+ G EE+ G + D RDKD  A LA E+  + D+ K+ + L E++ E G + E +S  + + ++E+++ +   + + + + ++ +E   I   N  ++++    +Y EN  + R SGTEPK K Y +
 S:  12 AEAWLTDIFDNDTRSEVNRLIDENPKELEESF-YKNAEFGTGGMRGMMGVGTNRINKYTLGKNTQGLSDYL--KKSFPDKEIKVAIAYDCRNNSQKLAKVVANVFSANGIKVFLFSE--LRPTPELSYAVKKLDCQCGIVLTASHNPPEYNGYKVYWKDGGQLVPPHDSEVVNMINALEYSAIN-FKANEELIQEIDTEVDQDFADASVKNGSFDNSASARENLNVVFTSLHGTSITIVPEVLEKAGFTNVHIVEEQREPNGNFPTVKSPNPEEPEALKMALNLAERKNADIVIGTDPDCDRLGVAVRDLKGEMILLNGNQTMLVMTWFLLEEWKRQGRIKGNEFVASTIVSTPMLKNLTEAYGVKYMEVLTGFKWIAKLIKDH-PEMDFIGGGEESFGYMVGDFVRDKDAVTATLLACEIAAKMKDEGKSFYEKLLELYTEHGLYREELISLVKKGIEGEQEIKQMLIDLRENPWEEIDGEKVVLVEDYKTSIAKNTQNHTEESIDIPKSNVLIYYTENGTKIAARPSGTEPKIKFYISV 545
>gi|59711663|ref|YP_204439.1| phosphoglucomutase [Vibrio fischeri ES114] >gi|59479764|gb|AAW85551.1| phosphoglucomutase [Vibrio fischeri ES114] (569 aa)
Score = 561, Expect = 2.3e-55, Identities = 158/501 (31%), Positives = 263/501 (52%)
 Q:  36 LILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTG--ETVSYKIESLNWKEEMQEK-MDKFANVKNKDILGLEIKGIRW---------NEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      L+  N +E+++ F +S+L FGTAG+R +G G N++N  Q+ + G+ +L+++ +   V+V +D R ++ +A  A LT+ GIKVFL  +++ ATPI+++ ++   A++ TASHNP Y GFKVY  G QI+  + I ++  T  ++  +D   L+ + +D  ++Y    + +N   + + T HG +   LL+ G+ ++  A+Q PD NF + NF NPE+ + D+  A  A+I  DPD+DR A+ R + + LTG+Q+G +F HY+LT+ +   V +T VS+ + +IAE  A+ F+T TGFKW+ N M K  + F+ +EEA+G    DKDG A   ++  L Q K + D L+ I+ + G    +++  +S  E ++    A VK  + L+  +R+     + PA  L ++LEN  + R SGTEPK K YYE+ + E
 S:  24 LVDSHNTQELEERF-HSRLQFGTAGLRGKVGAGPNRMNRLVIQETATGLGHYLIDQVKDAKQRGVVVGYDGRNDSKQFAHDTASVLTALGIKVFL--TSKVAATPIVAFGIKHFNAAGAVVVTASHNPPEYNGFKVYWENGAQIIPPHDSGIAQTIDIAAT--KSIVMMPLDEAEEKGLLVWLEDDYYQTYRNTMNSNKLLSNHTDPSSITIAYTAMHGVGADMAETLLRDAGFNHVFSVAEQREPDGNFP-TVNFPNPEEAGAMDMVEALAASANADIACANDPDADRFALAARKPDGGYKMLTGDQVGTLFGHYLLTHTE-ASGKLVGNTIVSSTLLKKIAESMGAEYFQTLTGFKWLTNVAMQKETKEKQFLFAYEEALGYTIGSQVWDKDGLSALVAFAQLTAELATQGKCVWDQLESIYRQHGIHINAQRSIALNPDSPAIGEHLRANPPTHIAGVKIDVVEDLK-ASLRYLPDGATESIDLPASDVLIYHLENGARIIVRPSGTEPKLKCYYEVVADISE 541
>gi|120599451|ref|YP_964025.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Shewanella sp. W3-18-1] >gi|120559544|gb|ABM25471.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Shewanella sp. W3-18-1] (573 aa)
Score = 561, Expect = 2.4e-55, Identities = 161/508 (31%), Positives = 264/508 (51%)
 Q:  23 WLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSE----ANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD----FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVS--YKIESLNWKEEMQE----KMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWN------EPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      WLE++  R  + + LI  NE E+  F+ +L FGTAG+R +G G  +N  +Q S G+ +LL++ +   V++ +D R ++ +A  A LT+ GIKV L  +++ TP++++ V+   A I+ TASHNP Y G+KVY  G QI+    A +I + +  +++    +  D  +SY   + + N  +  + T HG +   +LK G+ +  A Q PD +F + NF NPE+K + DL + A+K+ A +  DPD+DR AV VR + ++ LTG+Q+G++F HY+L++ K D   +T VS++ + +IA+ + + F T TGFKW+  MN I K   F+ +EEA+G   + DKDG A   ++  L + +T+ D L++I+ E G   VS  K ++ N  ++E  K+ +  +  D+ LE +  +    P+ L + L   V R SGTEPK K YYE+
 S:  12 WLENDPDPRTQAQLQTLIDSGNEAELAARFA-GRLEFGTAGLRGVVGAGPMGMNRLVIRQTSAGLGAYLLDQIKDAAERGVVIGYDGRHDSFNFAHDAASVLTAMGIKVRL--TSKVAPTPLVAFGVKHFNAAAGIVVTASHNPPQYNGYKVYWENGAQIIPPHDSGIAAQIERAANQAIPFLEHDDAVKQGKLILLQDDFYQSYRHGVQQAEVLQNHTAPEKVSLAYTAMHGVGAEMAETVLKDAGFTQVYSVASQREPDGDFP-TVNFPNPEEKGAMDLVIAEAKKHGAMLACANDPDADRFAVAVRRDDGEYQMLTGDQVGVLFGHYLLSHAK-DNQRLTGTTIVSSSLLSKIAQGFGTQSFTTLTGFKWL---MNVGIAKTSPEDQFLFAYEEALGYTVGSMVWDKDGLSALVAFAQLTAELVAKGQTIWDRLEQIYREHGFHLNAQVSIALKPDTPNIGAYLREHPPLKIGELDVLSTDDLKALERRFADGSVEKIDLPPSDVLTYCLAGGARVIVRPSGTEPKIKCYYEV 539
>gi|124547327|ref|ZP_01706258.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Shewanella putrefaciens 200] >gi|124509329|gb|EAY53410.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Shewanella putrefaciens 200] (573 aa)
Score = 561, Expect = 2.4e-55, Identities = 161/508 (31%), Positives = 264/508 (51%)
 Q:  23 WLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSE----ANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD----FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVS--YKIESLNWKEEMQE----KMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWN------EPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      WLE++  R  + + LI  NE E+  F+ +L FGTAG+R +G G  +N  +Q S G+ +LL++ +   V++ +D R ++ +A  A LT+ GIKV L  +++ TP++++ V+   A I+ TASHNP Y G+KVY  G QI+    A +I + +  +++    +  D  +SY   + + N  +  + T HG +   +LK G+ +  A Q PD +F + NF NPE+K + DL + A+K+ A +  DPD+DR AV VR + ++ LTG+Q+G++F HY+L++ K D   +T VS++ + +IA+ + + F T TGFKW+  MN I K   F+ +EEA+G   + DKDG A   ++  L + +T+ D L++I+ E G   VS  K ++ N  ++E  K+ +  +  D+ LE +  +    P+ L + L   V R SGTEPK K YYE+
 S:  12 WLENDPDPRTQAQLQTLIDSGNEAELAARFA-GRLEFGTAGLRGVVGAGPMGMNRLVIRQTSAGLGAYLLDQIKDAAERGVVIGYDGRHDSFNFAHDAASVLTAMGIKVRL--TSKVAPTPLVAFGVKHFNAAAGIVVTASHNPPQYNGYKVYWENGAQIIPPHDSGIAAQIERAANQAIPFLEHDDAVKQGKLILLQDDFYQSYRHGVQQAEVLQNHTAPEKVSLAYTAMHGVGAEMAETVLKDAGFTQVYSVASQREPDGDFP-TVNFPNPEEKGAMDLVIAEAKKHGAMLACANDPDADRFAVAVRRDDGEYQMLTGDQVGVLFGHYLLSHAK-DNQRLTGTTIVSSSLLSKIAQGFGTQSFTTLTGFKWL---MNVGIAKTSPEDQFLFAYEEALGYTVGSMVWDKDGLSALVAFAQLTAELVAKGQTIWDRLEQIYREHGFHLNAQVSIALKPDTPNIGAYLREHPPVKIGELDVLSTDDLKALERRFADGSVEKIDLPPSDVLTYCLAGGARVIVRPSGTEPKIKCYYEV 539
>gi|90578126|ref|ZP_01233937.1| putative phosphomannomutase [Vibrio angustum S14] >gi|90441212|gb|EAS66392.1| putative phosphomannomutase [Vibrio angustum S14] (567 aa)
Score = 560, Expect = 2.6e-55, Identities = 157/508 (30%), Positives = 277/508 (54%)
 Q:  23 WLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLN---KKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSE----ANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIY-----RQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAW---------------TGETVSYKIES------LNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      WLE +  + N+ ++LI  N+ E+  F  +L+FGTAG+R +G G N++N  Q+ + G+ ++LL  + ++ V++ +D R ++ +A  A LT+ GIKV+L  ++ TP++++ V+   AA++ TASHNP Y GFKVY  G QI+ +  A+EI +   + +   + L+ + D  E Y++A YR +NTN     ++ + T HG +   LL  G++++  A Q PD F   NPE+ + DL + A+K+ A +  DPD+DR AV VR + ++ LTG+Q+G +F +Y+L++  ++  V +T VS++ + +IA  A+ ++T TGFKW+ N M + ++ F+ +EEA+G    DKDG A   ++  L+ + T+ D L+ I+ E G +        G+T+ ++ +   +  E+ ++ + F+  + + G+E+    + L ++L+  V R SGTEPK K YYE+
 S:   8 WLERDPDPKTRNELEQLIKDNNQAELTDRFD-GRLAFGTAGLRGVVGAGPNRMNRLVIQETAAGLGQYLLRSVPEGASKGVVIGYDGRPDSQQFAHDTASVLTAQGIKVYL--TVKVAPTPVVAFGVKHLHTAAAVVVTASHNPPQYNGFKVYWENGAQIIPPQDAGIADEIDKATKHELSYLPLEEAVDKGLLVWLD----EDYYQA-YRQTMNTNPLLMNHTNPQSINIAYTAMHGVGAEMAETLLADAGFDHVYSVAAQREPDGTFPTVKFPNPEETGAMDLVIAEAKKHDAVLACANDPDADRFAVAVRRDDGEYQMLTGDQVGTLFGYYLLSHAHANQN-LVGNTIVSSSLLGKIATTLGARYYQTLTGFKWLTNVAMAQQTEEHQFLFAYEEALGYTIGSKVWDKDGLSALVAFAQLTAELHAKGLTIWDQLEAIYREHGLYINAQRSIALDPIAAPIGDTLRHQPPTEIAGLPIVCTEDYKQSLRTFS---DGTVEGIELP------VSDVLIYHLQGGARVIVRPSGTEPKIKCYYEV 535
>gi|68525541|ref|XP_723630.1| hypoxanthine phosphoribosyltransferase [Plasmodium yoelii yoelii str. 17XNL] >gi|23477986|gb|EAA15195.1| hypoxanthine phosphoribosyltransferase, putative [Plasmodium yoelii yoelii] (872 aa)
Score = 559, Expect = 3.4e-55, Identities = 167/520 (32%), Positives = 274/520 (52%)
 Q:  29 ISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKK-----SNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYF-------DDTITESYFEASYRCL-------INTNIYR--QKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN---KKFDKTPFV-VSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID-KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNK----------------DILGLEIKGIRWNEP-AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      +S++ +E+I  NEEE++K F  +L+FGTAG+R MG G N +NV T Q ++G+ +L+NK    N +I  D R N++ ++ V A  S G +V+L+  Q ATPI+ YS +   ++ TASHNPK  G+K+Y+ G QI+   + ++ C I+DN+ P D+ Y    D ++ E +  Y      N + YR +  ++ + HG   + +++ +GY N++  QQ +PD +F   NPE+K + +LS++ A+  + +++ DPD+DR A  ++ NKW  +G+++GIIF ++++   K DK+ V + T V + + + +KY   T TGFKW+ N+ ++ D  + + +EEA+G  +  RDK G A A +E+  LY+  T  YL+ I +E G +   Y +  N  + ++   N K +        D  + K +  P +Q + Y EN  V R SGTEPK K Y EI ET E   + L DE
 S:  25 LSDQTEEVINNYNEEELNKLF-LKRLNFGTAGLRGKMGVGFNAMNVVTIIQTTQGLCEYLINKYGINLCKNRGIIFGFDGRHNSESFSHVAASVCLSKGFRVYLF--GQTVATPILCYSSFKKNCLCGVMITASHNPKIDNGYKLYDENGAQIIPP----VDKNISNC--ILDNL-KPWNDIYEYLNEDFYLKDKSLVEDIYHEMYDMFTSDLKNEFNFSCYRNSRTKLVIVYSPMHGVGRKFVQKIMQIVGYNNLLTVPQQALPDADFPTVTFPNPEEKGALNLSIELADLVNSPLVVANDPDADRFACAEKYNNKWKIFSGDELGIIFAYFIMKQYEKKNIDKSKHVFLCTIVCSRMLKMLCQKYGYMYDETLTGFKWLINKAIEYNDNNYNTLYCYEEALGHALTKHVRDKCGISALAYWVEMAVYLYENNLTFHQYLENIRKEIGYFVSNNGYYTVFDSNDVASIFDEFRSNGNYKQQLASYKILHIRDLTTGYDSQTSDKKSLIAPTPDSQNITLYFENTAIVTIRASGTEPKVKWYGEISRETYEEAKNDIDKLIDE 577
>gi|126173795|ref|YP_001049944.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Shewanella baltica OS155] >gi|125997000|gb|ABN61075.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Shewanella baltica OS155] (573 aa)
Score = 559, Expect = 3.9e-55, Identities = 160/508 (31%), Positives = 264/508 (51%)
 Q:  23 WLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSE----ANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD----FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVS--YKIESLNWKEEMQE----KMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWN------EPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      WLE++  R  + + LI  +E E+  F+ +L FGTAG+R +G G  +N  +Q S G+ +LL++ +   V++ +D R ++ +A  A LT+ GIKV L  +++ TP++++ V+   A I+ TASHNP Y G+KVY  G QI+    A +I + +  +++    ++  D  +SY    + N  +  + T HG +   +LK G+ +  A Q PD +F + NF NPE+K + DL + A+K+ A +  DPD+DR AV VR + ++ LTG+Q+G++F HY+L++ K D   +T VS++ + +IA+ + + F T TGFKW+  MN I K   F+ +EEA+G   + DKDG A   ++  L + +T+ D L++I+ E G   VS  K ++ N  ++E  K+ +  +  D+ LE +  +    P+ L + L   V R SGTEPK K YYE+
 S:  12 WLENDPDPRTQTQLQTLIDNGSEAELAARFA-GRLEFGTAGLRGVVGAGPMGMNRLVIRQTSAGLGAYLLDQIKDAAERGVVIGYDGRHDSFNFAHDAASVLTAMGIKVRL--TSKVAPTPLVAFGVKHFNAAAGIVVTASHNPPQYNGYKVYWENGAQIIPPHDSGIAAQIERAANQAIPFLEHDEAVKQGKLTLLQDDFYQSYRHGVQHAEVLQNHTAPEKVSLAYTAMHGVGAEMAETVLKDAGFTQVYSVASQREPDGDFP-TVNFPNPEEKGAMDLVIAEAKKHGAMLACANDPDADRFAVAVRRDDGEYQMLTGDQVGVLFGHYLLSHAK-DNQRLTGTTIVSSSLLSKIAQGFGTQSFTTLTGFKWL---MNVGIAKTSPEDQFLFAYEEALGYTVGSMVWDKDGLSALVAFAQLTAELVAKGQTIWDRLEQIYREHGFHLNAQVSIALKPDTPNIGAYLREHPPVKIGEHDVLSTDDLKALERRFADGSVEKIDLPPSDVLTYCLAGGARVIVRPSGTEPKIKCYYEV 539
>gi|15643532|ref|NP_228578.1| phosphomannomutase [Thermotoga maritima MSB8] >gi|4981297|gb|AAD35851.1|AE001746_12 phosphomannomutase [Thermotoga maritima MSB8] (471 aa)
Score = 558, Expect = 4.9e-55, Identities = 152/499 (30%), Positives = 263/499 (52%)
 Q:  56 FGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      FGT GIR M G + + T ++ S  A WL +K  +V++A+D R N+ +A + +   GI+ +++ E   TP++S++VR    ++ TASHNP Y G+KVY  G Q +  NEI   E  +D +  + I +  + ESY +A   I +N+ + + + + HGT + +P +LK +G++ + L +Q PDPNF+   NPE+  D +L  K A + L DPD DR+ VV + +   LTGNQ+G++ T ++L + K + P V+ T V+T+ + I E+ A + TPTGFK++G+ + +H K D FV GFEE+ G L + RDKDG  + L+  ++   EK   L+E+++++G + + +++K E ++  E+   + ++KN D +  KG   P + + + E  + R SGTEPK K+Y + G+T+E ++++K + + + +L+
 S:   4 FGTGGIRGVMRKG--EFDEETVKRASLSTALWL-KEKGQKSVVIAYDTRKNSKEFAELAGRVFAGEGIEAYVFPEPT--PTPVLSFAVRYMKTGGGVVITASHNPPEYNGYKVYTWDGVQAIPEYTNEIT----EIYKKVDLSHVKEGE-IKFVPPEVKESYIKAVLE--IVSNLPMKTDLDIAYSPLHGTGANYVPEVLKRLGFK-VRLVEEQMKPDPNFSTVPTPNPEE----DEALVLLNKKGATLGLATDPDCDRVGVVFKGRR----LTGNQVGVLLTDFLLDHVKVE-NPLVIKTIVTTDMVRPICEEKGAFLEETPTGFKFIGHLIEEHTKKGDRNFVFGFEESCGYLAGNHARDKDGVVGSVLSAVAFSNYDPYEK-----LEELYQKYGYYMEKLINFKFEDVDRAVEI------YRSLKNYDGIIDYSKGYGNVIPNETIAFVFEKSR-IFVRPSGTEPKLKVYIHVRGDTREEAEELMKESESKIKEILK 470
>gi|149114391|ref|ZP_01841144.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Shewanella baltica OS223] >gi|146865790|gb|EDK51071.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Shewanella baltica OS223] (573 aa)
Score = 557, Expect = 6.2e-55, Identities = 161/508 (31%), Positives = 266/508 (52%)
 Q:  23 WLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSE----ANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD----FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVS--YKIESLNWKEEMQE----KMDKFANVKNKDILGLE-------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      WLE++  R ++ + L+  NE E+  F+ +L FGTAG+R +G G  +N  +Q S G+ +LL++ +   V++ +D R ++ +A  A LT+ GIKV L  +++ TP++++ V+   A I+ TASHNP Y G+KVY  G QI+    A +I + +  +++    +  D  +SY   + + N  +  + T HG +   +LK G+ +  A Q PD +F + NF NPE+K + DL + A+K+ A +  DPD+DR AV VR + ++ LTG+Q+G++F HY+L++ K D   +T VS++ + +IA+ + + F T TGFKW+  MN I K   F+ +EEA+G   + DKDG A   ++  L + +T+ D L++I+ E G   VS  K ++ N  ++E  K+ +  +  D+ LE    ++ I  P+ L + L   V R SGTEPK K YYE+
 S:  12 WLENDPDPRTQSQLQNLVDSGNEAELAARFA-GRLEFGTAGLRGVVGAGPMGMNRLVIRQTSAGLGAYLLDQIKDAAERGVVIGYDGRHDSFNFAHDAASVLTAMGIKVRL--TSKVAPTPLVAFGVKHFNAAAGIVVTASHNPPQYNGYKVYWDNGAQIIPPHDSGIAAQIERAANQVIPFLEHDEAVKQGKLIILQDDFYQSYRHGVQQAEVLQNHTAPEKVSLTYTAMHGVGAEMAETVLKDAGFTQVYSVASQREPDGDFP-TVNFPNPEEKGAMDLVIAEAKKHGAMLACANDPDADRFAVAVRRDDGEYQMLTGDQVGVLFGHYLLSHAK-DNQRLTGTTIVSSSLLSKIAQGFGTQSFTTLTGFKWL---MNVGIAKTSPEDQFLFAYEEALGYTVGSMVWDKDGLSALVAFAQLTAELVAKGQTIWDRLEQIYREHGFHLNAQVSIALKPDTPNIGAYLREHPPVKIGEQDVLSTDDLKALERRFADGRVEKIDL-PPSDVLTYCLAGGARVIVRPSGTEPKIKCYYEV 539
>gi|46446896|ref|YP_008261.1| putative phosphoglucomutase/phosphomannomutase [Candidatus Protochlamydia amoebophila UWE25] >gi|46400537|emb|CAF23986.1| putative phosphoglucomutase/phosphomannomutase [Candidatus Protochlamydia amoebophila UWE25] (592 aa)
Score = 556, Expect = 7.2e-55, Identities = 165/524 (31%), Positives = 280/524 (53%)
 Q:  23 WLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT-----VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPN-------MD--LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVL----TNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNK---HIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKI-ESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR-------------WNEP-----AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGE-----------TKEICDQILKALK 546
      WLE     + K+L+L+ + +D +F+  L+FGT G+R MG GTN++N +T + ++G+A ++ NK+ N T   V + +D+R ++ +A  AK L + I V+L+K+ I+ TP++S++ R   AA++ TASHNP Y G+KVY  GGQ++  + +++  E  I+D  PN    +D LI  D+ I E+Y +A     I R++   + T+ HGT   P LK G+ N +  Q +PD F   NPE+ A+ L ++  + + ++++ DPD+DR+ + V H +  L GNQ+ +  +V    KK +  + T +T   I + Y  F  TGFK++ ++++   + F+ G EE+ G L   RDKD  +AL E+   + KTL+D L +++ ++G + + +S  E+  KE+M  M K +  K+I G+ + I        +P   + L ++L++  V R SGTEPK KIY + +      +K CDQ+L +K
 S:  20 WLEGQYDVATKAEIKQLLLEDPKHIVDAFFT--NLTFGTGGLRGIMGVGTNRMNFYTVRAATQGLANYI-NKQPNETQKKRAVFIGYDSRHHSREFAEETAKVLAANKIHVYLFKD--IRPTPLVSFACRYKKCIAAVMITASHNPPEYNGYKVYWSDGGQLVPPHDDGVIA---EASKIVD----PNQVKVCHSLDDLLIEEIDNEIDEAYLKAIRPLQHYPEINRKQGSQLKIAYTSLHGTGITMAPLALKEWGFTNYVFVEPQVIPDGTFPTVRFPNPEEPAALKLGIELMLQSKCDLLIANDPDADRMGIAVLHNGEAVLLNGNQICALLLEHVCEALAKQKKLPEKAAFIKTIGTTELFQAICDAYERPCFNVLTGFKYIAEKIHEWELFKGRHQFIFGGEESYGYLLGTHARDKDAIVCSALISELALKAKLEGKTLLDKLHDLYHKYGIYQEKLLSINFGETKEGKEQMSLGMQKLRSTHLKNICGIPVMVIEDYLLSTKIHLETNQTDPITLPISDVLLYWLKDGTKVMVRPSGTEPKVKIYCGLVEKQFTTIEQGLEISKTRCDQLLNFMK 587
>gi|193808833|emb|CAQ39535.1| Phosphoglucomutase, putative [Plasmodium knowlesi strain H] (593 aa)
Score = 556, Expect = 7.6e-55, Identities = 170/520 (32%), Positives = 273/520 (52%)
 Q:  29 ISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKK-----SNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQIL---DSEANE-IVSSMPECQTIID----NVYTPNMDLISYFDDTITESY--FEASYRCLINTNIYR--QKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN---KKFDKTPFV-VSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID----KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESL------------NWKEEMQEKMDKFANVKN----KDILGLEIKGIRWNEP-AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      +S + KE +  NEEE+ + F  +L+FGTAG+R MG G N +NV T Q ++G+ +L+N    N +I  D R +++ +A V A  S G +V+L+  Q ATPI+ YS +   ++ TASHNPK  G+KVY  G QI+  D  ++ I+S++   + D  + Y + L+  +D  E Y F A +  N N +R +  ++ + HG   + ++ +GY N++  QQ +PD +F+   NPE+K S +LS++ A+  + I++ DPD+DR A  + NKW  +G+++GIIF ++++   K DK+ V + T V + + ++ E Y K  T TGFKW+  +NK ID    + +EEA+G  +  RDK G A A +E+  LY+  T +YL+ I +E G +   Y +        N  + Q  K N+++   D  + K +  P +Q + Y EN  + R SGTEPK K Y EI  + E  + + L DE
 S:  25 LSEETKEALSTYNEEELKRLF-LRRLNFGTAGLRGKMGVGFNAMNVVTIMQTTQGLCTYLINTYGVNLCKNRGIIFGFDGRYHSESFAHVAASVCLSRGFRVYLF--GQTVATPILCYSSFKKSCLCGVMVTASHNPKLDNGYKVYAANGAQIIPPVDKNISDCILSNLKPWTEVYDYLDEDFYLKDTSLV---EDIYYEMYDAFMADMKSEFNFNCHRNSRTKLVIVYSPMHGIGRKFVQGVMHIVGYNNLLTVPQQALPDADFSTVTFPNPEEKGSLNLSMQLADVVNSPIVVANDPDADRFACAEKFNNKWKIFSGDELGIIFAYHLMKQNEKKNIDKSKHVFICTVVCSRMLKKLCEMYGYKYEETLTGFKWL---INKAIDLSEKNYTTLYCYEEALGHALTKYVRDKCGISALAYWIEIAVYLYENGLTFHEYLENIRKEIGYFVSNNGYYTVLDPTDVVSIFNDFRGNGSYKNQLGSYKIVNIRDLTTGYDSTTADGKSLIAPTPDSQNITLYFENTAVLTIRASGTEPKVKWYSEISRGSYEAAKKEIDQLVDE 577
>gi|42518787|ref|NP_964717.1| phosphomannomutase [Lactobacillus johnsonii NCC 533] >gi|41583073|gb|AAS08683.1| probable phosphomannomutase [Lactobacillus johnsonii NCC 533] (574 aa)
Score = 556, Expect = 7.6e-55, Identities = 159/540 (29%), Positives = 281/540 (52%)
 Q:  15 NVNPLSKAWLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT----VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDL-----ISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPF----VVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNE---MNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALE-----------------WYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      N  +  W +N + + K+ + L +E+ I+ F  ++FGTAG+R + PGTN+IN+FT +++EG+AR L+++     V ++ D+R ++ +A  A+ L + GI V+L+ + ++ TP +S++VR   A I TASHN K Y G+KVY  G Q+  A+ + +  +  I   P +L   +  + + E+Y    ++ + +    +I T HGT     + G++N+I  Q + DP F +  NPE + F+  K A + AN+++ DPD+DR+  VR + + LTGNQ+ + +Y+L + K + T   +V++ VS+  +IA+ + K   TGFK++G E  MNK D  F++GFEE+ G L   RDKD Q A + EV +  + T+ D L EI++++G   T + ++ + +++M E M K    +I  ++ I+ E + +E         ++L+++ WV R SGTEP K Y + + E ++ + +D  +L+
 S:   2 NAKEIYSQWTNANNLPDYLKDQLNDLGKDEKWIEDAFG-QDINFGTAGMRGRLEPGTNRINLFTVGRVTEGLAR-LIDENGEEAKKRGVAISFDSRYHSREFAEHAARILGAHGIHVYLF--DDLRPTPELSFAVRHLNTFAGINITASHNAKQYNGYKVYGEDGAQMAPENADRLFAYAQKVDDIFSVKAAPVEELRANGTLQLIGEDVDEAYLARLKDVTVDPEMVKANADKLKIIYTPLHGTGKMLYDRAFRQGGFDNVIPVPSQSIIDPEFPTTIKPNPEYRDVFEPGFKLANEVDANVIIATDPDADRMGAAVRKSDGDFQVLTGNQIATLMAYYLLVHMKENGTLSSDYELVTSVVSSALPFKIADDFGIKTKHVLTGFKYIGEEVDRMNKE-DDGKFLMGFEESYGYLFKPFARDKDAMQGALMFAEVASYYASKGMTVFDGLQEIWQKYGVAYEITKAIEMPGIGGQKKMAELMSKLRKEHLTEINDAKVVKIQDFETQETIEDGKKTPLTGFPKSNVLKYFLDDETWVALRPSGTEPVIKAYVGVNKKDIETAEKAAEEYQDALANILK 574
>gi|24373322|ref|NP_717365.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Shewanella oneidensis MR-1] >gi|24347572|gb|AAN54809.1|AE015620_1 phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Shewanella oneidensis MR-1] (573 aa)
Score = 556, Expect = 8.2e-55, Identities = 164/508 (32%), Positives = 272/508 (53%)
 Q:  23 WLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTI--------TESYFEASYRCLINTNIYRQKNFP----VILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEE--FGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQE----KMDKFANVKNKDILGL-------EIKGIRWNEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      WL+++    + + LI  NE E+  F+ +L FGTAG+R +G G  +N  +Q S G+ +LL + +   V++ +D R ++ +A  A LT+ GIKV L  ++ TP++++ V+   A I+ TASHNP Y G+KVY  G QI+  + I + + + T    P M+L  DD I     + Y+E  R +++ + +  P  + T HG +   +LK G+ +  A Q PD +F + NF NPE+K + DL + A+K+ A +  DPD+DR AV VR + ++ LTG+Q+G++F HY+L++  D+  V +T VS++ + +IA + + + T TGFKW+ N + +   F+ +EEA+G  ++ DKDG A   ++  L + +T+ D L++I+ E F   +++ K E+ N  ++E   + + A V  D+ L    +++ I N PA  L + L N  V R SGTEPK K YYE+
 S:  12 WLKNDPDPSTQAQLQALIDSGNEAELAARFA-GRLEFGTAGLRGVVGAGPMGMNRLVIRQTSAGLGAYLLEQIHDVAERGVVIGYDGRHDSYTFAHDTASVLTAMGIKVRLTA--KVAPTPLVAFGVKHFNAAAGIVVTASHNPPQYNGYKVYWENGAQIIPPHDSGIAAKIEQAAT----QAIPFMEL----DDAIKQGKLIWLNDDYYETYRRGVMHAKVLQNHTAPEKVSLAYTAMHGVGADMAETVLKDAGFTQVYSVAAQREPDGDFP-TVNFPNPEEKGAMDLVIAEAKKHSAMLACANDPDADRFAVAVRKDDGEYQMLTGDQVGVLFGHYLLSHASADQR-LVGTTIVSSSLLSKIANGFGVESYTTLTGFKWLMNVGIAQSQPDNQFLFAYEEALGYTVGNMVWDKDGLSALVAFAQLTAELAAKGQTIWDRLEQIYREQGFHLNAQASIALKPETPNIGAYLREHPPLTIGEHAVVSTDDLKALSRRFADGKVENI--NLPASDVLTYRLSNGARVIVRPSGTEPKIKCYYEV 539
>gi|160874707|ref|YP_001554023.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Shewanella baltica OS195] >gi|160860229|gb|ABX48763.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Shewanella baltica OS195] (573 aa)
Score = 555, Expect = 1.0e-54, Identities = 161/508 (31%), Positives = 265/508 (52%)
 Q:  23 WLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSE----ANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD----FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVS--YKIESLNWKEEMQE----KMDKFANVKNKDILGLE-------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      WLE++  R ++ + L+  NE E+  F+ +L FGTAG+R +G G  +N  +Q S G+ +LL++ +   V++ +D R ++ +A  A LT+ GIKV L  +++ TP++++ V+   A I+ TASHNP Y G+KVY  G QI+    A +I + +  +++    +  D  +SY    + N  +  + T HG +   +LK G+ +  A Q PD +F + NF NPE+K + DL + A+K+ A +  DPD+DR AV VR + ++ LTG+Q+G++F HY+L++ K D   +T VS++ + +IA+ + + F T TGFKW+  MN I K   F+ +EEA+G   + DKDG A   ++  L + +T+ D L++I+ E G   VS  K ++ N  ++E  K+ +  +  D+ LE    ++ I  P+ L + L   V R SGTEPK K YYE+
 S:  12 WLENDPDPRTQSQLQTLVDSGNEAELAARFA-GRLEFGTAGLRGVVGAGPMGMNRLVIRQTSAGLGAYLLDQIKDAAERGVVIGYDGRHDSFNFAHDAASVLTAMGIKVRL--TSKVAPTPLVAFGVKHFNAAAGIVVTASHNPPQYNGYKVYWDNGAQIIPPHDSGIAAQIERAANQVIPFLEHDEAVKQGKLIILQDDFYQSYRHGVQHAEVLQNHTAPEKVSLAYTAMHGVGAEMAETVLKDAGFTQVYSVASQREPDGDFP-TVNFPNPEEKGAMDLVIAEAKKHGAMLACANDPDADRFAVAVRRDDGEYQMLTGDQVGVLFGHYLLSHAK-DNQRLTGTTIVSSSLLSKIAQGFGTQSFTTLTGFKWL---MNVGIAKTSPEDQFLFAYEEALGYTVGSMVWDKDGLSALVAFAQLTAELVAKGQTIWDRLEQIYREHGFHLNAQVSIALKPDTPNIGAYLREHPPVKIGEQDVLSTDDLKALERRFADGRVEKIDL-PPSDVLTYRLAGGARVIVRPSGTEPKIKCYYEV 539
>gi|127513472|ref|YP_001094669.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Shewanella loihica PV-4] >gi|126638767|gb|ABO24410.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Shewanella loihica PV-4] (584 aa)
Score = 555, Expect = 1.1e-54, Identities = 174/543 (32%), Positives = 282/543 (51%)
 Q:  12 MHANVNPLSKAWLESNRISNKYKE---LILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQI-----------LDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVIL----TTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH---------KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF--------ANVKNKDI-LGLEIKGIRWNEP-----AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI---YGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      M  +  K WL + +  E  L+ + +EE+  F+ +L+FGTAGIR +G G ++N  QQ S+GVA +L + N   V++ +D R ++ +A  A LT+ G KVFL  +++ TP++++ V  G A I+ TASHNP Y G+KVY  G QI      ++ AN V +P +T ++  T + ++    E Y++A + ++N + +  P ++  T HG +   LLK IG  +  A Q PD +F + NF NPE+ + L + A K+ A +  DPD+DR AV VR       + LTG+Q+G++ HY+L++  D+  + T VS++ + RI+E  A+  T TGFKW+ N M+K  + F+ +EEA+G   + DKDG A  +++  L + +TL D L+ I+ ++G +  VS +    + E++      A V  DI LG+    E   + L + L+ + V R SGTEPK K YYE+  +GE + + D  +A   E++ R
 S:   1 MQTQIQARIKHWLSLDSDAKSRAEIQALVDQGAQEELVARFA-GRLTFGTAGIRGVVGAGPMRMNRLVVQQTSKGVAEYLKAQVENAVSRGVVIGYDGRHDSKQFAEDAASVLTAAGFKVFL--TSKVAPTPLVAFGVLHLGAAAGIVVTASHNPPQYNGYKVYWGNGAQIIPPHDTGIAARIELAANSPVDMLP-LETAVE---TGKLVMLE-------EDYYQAYRQGVLNAEVLQSPARPELVSLAYTAMHGVGAEMAETLLKDIGVTQVYSVAAQREPDGDFP-TVNFPNPEEAGAMVLVMAEAHKHGAMLACANDPDADRFAVAVRKPAATPEMLASEAYQMLTGDQVGVLLGHYLLSHASDDQR-LLCCTIVSSSLLTRISEACGARCETTLTGFKWLTNVGMSKQTQENRFLFAYEEALGYTVGSMVWDKDGLSALVAFVQLTAELAAKGETLWDRLETIYRQYGYYLNRQVSIALSGEPGAPTIGEQLRALDPSEIAGRALVSVDDISLGVRRFADGREETIDLPRSDVLIYRLQGNARVIVRPSGTEPKVKCYYEVVEPFGEQEGLADVQRRAEAAMAEFVSR 576
>gi|145640824|ref|ZP_01796406.1| phosphomannomutase [Haemophilus influenzae R3021] >gi|145274338|gb|EDK14202.1| phosphomannomutase [Haemophilus influenzae 22.4-21] (550 aa)
Score = 554, Expect = 1.3e-54, Identities = 165/516 (31%), Positives = 256/516 (49%)
 Q:  39 KMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVY---NHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYT------PNMDLISYFDDTITESYFEASYR------CLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSL-NSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE----IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      K E E+  F  +L FGTAG+R + G  +N   Q + G+A +L   P++++ +D R N+D +A  A+ +  G+K +L    TP+++Y+++   A ++ TASHNP  G+KVY  + GGQI+   EI +    +ID V    P D   +D + ++Y  +    C IN      + T HG   L  L  G   + A Q PD F + NF NPE+K + DL++K A++ A ++ DPD+DRLAV V  + W L GN +G F + L +  K  + + VS+ + IA+KY +  T TGFK++G      + GFEEA+G L + D RDKDG AA + L++  L Q KTL DY DE +EFGA+  +S ++ L+  E+ + M  N  +I G++  I I+ + + L + LEN  + R SGTEPK K Y + +G+ + D+IL  +  ++LR
 S:  36 KAAEAELHARFD-GRLQFGTAGLRGRLQAGLMGMNRVLVSQAAGGLAEYLKGYDKEPSIVIGYDGRKNSDVFARDTAEIMAGAGVKAYLLPRKL--PTPVLAYAIQYFDTTAGVMVTASHNPPEDNGYKVYLGKANGGGQIVSPADKEIAA-------LIDKVAAGNIQDLPRSDNYVVLNDEVVDAYITKTASLAKEPACDIN----------YVYTAMHGVGYEVLSKTLAKAGLPQPHVVADQVWPDGRFP-TVNFPNPEEKGALDLAIKVAKEKNAEFIIANDPDADRLAVAVPDVQGNWKSLHGNVVG-CFLGWYLAKQYQGKQGTLACSLVSSPALAEIAKKYGFQSEETLTGFKYIGKVSG-------LLFGFEEALGYLVDPDKVRDKDGISAAIVFLDLVRNLKKQGKTLADYADEFTKEFGAYVSGQISIRVSDLS---EIGKLMTALRNKPPAEISGVKVAQFIDHIKTDRQSDILVFNLENGGRLIARPSGTEPKIKFYLDAHGKDPKDADRILAEFDEGVRHILR 541
>gi|146292554|ref|YP_001182978.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Shewanella putrefaciens CN-32] >gi|145564244|gb|ABP75179.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Shewanella putrefaciens CN-32] (573 aa)
Score = 554, Expect = 1.5e-54, Identities = 159/508 (31%), Positives = 264/508 (51%)
 Q:  23 WLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSE----ANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD----FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVS--YKIESLNWKEEMQE----KMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWN------EPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      WLE++  R  + + LI  NE E+  F+ +L FGTAG+R +G G  +N  +Q S G+ +LL++ +   V++ +D R ++ +A  A LT+ GIKV L  +++ TP++++ V+   A I+ TASHNP Y G+KVY  G QI+    A +I + +  +++    +  D  +SY   + + N  +  + T HG +   +LK G+ +  A Q PD +F + NF NPE++ + DL + A+K+ A +  DPD+DR AV VR + ++ LTG+Q+G++F HY+L++ K D   +T VS++ + +IA+ + + F T TGFKW+  MN I K   F+ +EEA+G   + DKDG A   ++  L + +T+ D L++I+ E G   VS  K ++ N  ++E  K+ +  +  ++ LE +  +    P+ L + L   V R SGTEPK K YYE+
 S:  12 WLENDPDPRTQAQLQTLIDSGNEAELAARFA-GRLEFGTAGLRGVVGAGPMGMNRLVIRQTSAGLGAYLLDQIKDAAERGVVIGYDGRHDSFNFAHDAASVLTAMGIKVRL--TSKVAPTPLVAFGVKHFNAAAGIVVTASHNPPQYNGYKVYWENGAQIIPPHDSGIAAQIERAANQAIPFLEHDDAVKQGKLILLQDDFYQSYRHGVQQAEVLQNHTAPEKVSLAYTAMHGVGAEMAETVLKDAGFTQVYSVASQREPDGDFP-TVNFPNPEERGAMDLVIAEAKKHGAMLACANDPDADRFAVAVRRDDGEYQMLTGDQVGVLFGHYLLSHSK-DNQRLTGTTIVSSSLLSKIAQGFGTQSFTTLTGFKWL---MNVGIAKTSPEDQFLFAYEEALGYTVGSMVWDKDGLSALVAFAQLTAELVAKGQTIWDRLEQIYREHGFHLNAQVSIALKPDTPNIGAYLREHPPLKIGELDVLSTDNLKALERRFADGSVEKIDLPPSDVLTYCLAGGARVIVRPSGTEPKIKCYYEV 539
>gi|90411211|ref|ZP_01219224.1| putative phosphomannomutase [Photobacterium profundum 3TCK] >gi|90328057|gb|EAS44378.1| putative phosphomannomutase [Photobacterium profundum 3TCK] (569 aa)
Score = 554, Expect = 1.6e-54, Identities = 157/508 (30%), Positives = 269/508 (52%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKEL---ILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSE----ANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIG-SLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGL-EIKG----------IRWNEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      WL +  N  EL  I   E++ F+ +L FGTAG+R +G G N++N  Q+ + G+A +L ++ +   V++ +D R ++ +A  A LT+ GIKV+L  ++ ATP++++ V+ G A I+ TASHNP Y GFKVY  G QI+    A EI + +  ++D    L+ + DD  + Y    + +N +   + T HG +   LL  G+ ++  A Q PD F + NF NPE+ + D+ + A+K+ A +  DPD+DR AV V+ N ++ LTG+Q+G++F HY+L++ K ++  V +T VS++ +++IA+  A ++T TGFKW+ N M + +  F+ +EEA+G ++ S++ DKDG A   ++  L  +T+ D L+ I+ E G +   S ++    + + +  + + +L  ++K      + + PA  L ++L++  V R SGTEPK K YYE+
 S:   8 WLSRDPDPNTRDELQRLIDSQESAELEDRFN-GRLEFGTAGLRGIVGAGPNRMNRLVIQETAIGLAHYLKAQQHDAEFRGVVIGYDGRPDSKQFACDAASALTAHGIKVYL--TVRVAATPLVAFGVKHLGTAAGIVVTASHNPPAYNGFKVYWGNGAQIIPPHDSGIAAEIDLAAQKELHLMDLEIAHQQGLLVWLDDDFYQEYRRTMNENPLLSNNTQPDGISLAYTAMHGVGANMAETLLHDAGFNHVYSVAAQREPDGAFP-TVNFPNPEEPGAMDMVIAEAKKHGATLACANDPDADRFAVAVQLDNSEYKMLTGDQVGVLFGHYLLSHAKAEQN-LVGATIVSSSLLEQIAKSAGANFYQTLTGFKWLTNVGMQQETETSQFLFAYEEALGYTVGSEVW-DKDGLSALVAFAQLTAELASNGQTIWDQLEAIYREHGLYLNAQRSIALDPAAAPIGDKLRANPIMQIAGQTVLQTDDLKSSKRTFQDGTVVNIDLPASDVLIYHLDSGARVVVRPSGTEPKLKCYYEV 535
>gi|33152559|ref|NP_873912.1| phosphomannomutase [Haemophilus ducreyi 35000HP] >gi|33148783|gb|AAP96301.1| probable phosphomannomutase [Haemophilus ducreyi 35000HP] (553 aa)
Score = 553, Expect = 1.7e-54, Identities = 158/502 (31%), Positives = 256/502 (50%)
 Q:  53 KLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVY---NHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLIS------YFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV-RHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFD---KTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSL-NSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI----RWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGET-KEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      +L FGTAG+R + G  +N   Q + G+A +L   P++++ +D R N+D +A  A+ +  GIK +L    TP+++Y+++   A ++ TASHNP  G+KVY  + GGQI+   +I +    ID V T N+ ++    DD + +Y E + R L  N  +   + T HG   L  LK G   L ++Q PD NF  + NPE+K + DL++K A++ A ++ DPD+DRLAV +  + W L GN +G +  ++  KK+  +  + + VS+ + IA+KY K  T TGFK++G   +D + F GFEEAIG L + D RDKDG AA  L++  L Q KT++DY++E ++FGA+  +S ++ L  E+ + M  N   I G+++ +  + + + L + L N  + R SGTEPK K Y ++ G  ++ ++ L  +  MLR
 S:  49 RLQFGTAGLRGPLQAGPMGMNRVLVAQAAAGLALYLKTYDKQPSIVIGYDGRKNSDVFARDTAEIMAGVGIKAYLLPRKL--PTPVLAYAIKHLDTTAGVMVTASHNPPEDNGYKVYLGKANGGGQIVSPADQQIAA-------FIDQVATGNIRELARSQDFNLLDDEVINAYIEKTAR-LSQEN---KMALNYVYTAMHGVGYEVLQKTLKQAGLSQPKLVSEQIEPDGNFPTVSFPNPEEKGALDLAIKLAQQENAEFIIANDPDADRLAVAIPDAQGIWKSLHGNVLGCLLGWHLA--KKYHAQGQQGVLACSLVSSPALAEIAKKYGLKSEETLTGFKYIGK-----VDNLLF--GFEEAIGYLVDPDKVRDKDGISAAVAFLDLVLYLKKQGKTILDYINEFNQQFGAYISGQISIRVSDL---AEISKLMTALRNNPPTKIGGVKVTQLIDHTKTDRQSDILVFNLANGSRLITRPSGTEPKIKFYLDVKGNNGQQEAERALAHFDESVRQMLR 544
>gi|30995397|ref|NP_438900.2| phosphomannomutase [Haemophilus influenzae Rd KW20] (550 aa)
Score = 550, Expect = 3.7e-54, Identities = 163/516 (31%), Positives = 257/516 (49%)
 Q:  39 KMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVY---NHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYT------PNMDLISYFDDTITESYFEASYR------CLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV-RHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSL-NSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE----IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      K E E+  F  +L FGTAG+R + G+ +N   Q + G+A +L   P++++ +D R N+D +A  A+ +  G+K +L    TP+++Y+++   A ++ TASHNP  G+KVY  + GGQI+   +I +    +ID V    P D   +D + ++Y  +    C IN      + T HG   L  L  G   + A Q PD F + NF NPE+K + DL++K A++ A ++ DPD+DRLAV V  + W L GN +G F + L +  K  + + VS+ + IA+KY+ +  T TGFK++G      + GFEEA+G L + D RDKDG AA + L++  L Q KTL DY DE +EFGA+  +S ++ L+  E+ + M  N  +I G++  I I+ + + L + LEN  + R SGTEPK K Y + G+ + D++L  +  ++LR
 S:  36 KAAEAELHARFD-GRLQFGTAGLRGRLQAGSMGMNRVLVSQAAGGLAEYLKGYDKEPSIVIGYDGRKNSDVFARDTAEIMAGAGVKAYLLPRKL--PTPVLAYAIQYFDTTAGVMVTASHNPPEDNGYKVYLGKANGGGQIVSPADKDIAA-------LIDKVAAGNIQDLPRSDNYVVLNDEVVDAYITKTASLAKEPACDIN----------YVYTAMHGVGYEVLSKTLAKAGLPQPHVVADQVWPDGTFP-TVNFPNPEEKGALDLAIKVAKEKNAEFIIANDPDADRLAVAVPDAQGNWKSLHGNVVG-CFLGWYLAKQYQGKQGTLACSLVSSPALAEIAKKYSFQSEETLTGFKYIGKVSG-------LLFGFEEALGYLVDPDKVRDKDGISAAIVFLDLVRNLKKQGKTLADYADEFTKEFGAYVSGQISIRVSDLS---EIGKLMTALRNNPPAEIAGVKVAQFIDHIKTDRQSDILVFNLENGGRLIARPSGTEPKIKFYLDARGKDPKDADRVLAEFDEGVRHILR 541
>gi|115373683|ref|ZP_01460977.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase, C-terminal domain family [Stigmatella aurantiaca DW4/3-1] >gi|115369230|gb|EAU68171.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase, C-terminal domain family [Stigmatella aurantiaca DW4/3-1] (575 aa)
Score = 550, Expect = 4.2e-54, Identities = 149/511 (29%), Positives = 260/511 (50%)
 Q:  20 SKAWLESNRISNKYKEL---ILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWL---LNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD-----LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEM--NKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNE-------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      ++AW +++  + +EL  + + N ++  F+  L FGTAG+R +G G N++N  ++ S G+AR+L  + + + V++ D R + +A  A L + GI  ++  + TP+ +++  G AA++ TASHNP Y G+KVY  G QI+   I +++  +    P +   L   +++ E+Y EA  ++  ++ + +  V+ T HG   +  +K+ G+   A+Q PD F   NPE+ + DLS+ AE+++A+++L DPD+DRLAV+ R K+   TGN++G++ HY+LT    P V +T VS+ + +IA + A   TGFKW+ N   +H +  FV G+EEA+G   + RDKDG AA + ++   + T+V YL+EI  G + G  ++    + +  M+ F   K +  ++ ++ +    P+ + + LE  V R SGTEPK K Y+E+
 S:  10 AEAWRKADPDPSTAEELGRVLAENNAADLADRFA-GNLEFGTAGLRGVLGAGPNRMNRAVVRRTSAGLARYLKAQVPEAVSRGVVIGRDGRRMSAEFAEDTACVLAAEGIPALVFP--GLVPTPLTAFATLRLGACAAVMVTASHNPPEYNGYKVYWGNGAQIVPPHDQGIAAAIDAVEPANQVRLLPPAEARARGLWRDIPESMGEAYLEA----ILGLRLHGRGAEALSVVYTAMHGVGGVWMERAMKAAGFSRFHPVAEQQQPDGTFPSVRFPNPEEPGAMDLSIAAAERHKADLVLANDPDADRLAVMARDKDGALRMFTGNEVGVLLGHYLLTQGPKQAKPHVATTIVSSVQLGQIAHELGAAFDEVLTGFKWIANRALEREHSEGTRFVFGYEEALGYTVGSVVRDKDGVSAALVFADLAAWCQSRGVTVVGYLEEIQRRHGLFVGAQRNFTFPGSEGAQTIARIMEGFRREPPKRVGAYAVQTVKDYKTGALRLPPSNVIAFELEGGGRVTLRPSGTEPKIKYYFEL 536
>gi|145637721|ref|ZP_01793373.1| export protein SecB [Haemophilus influenzae PittHH] >gi|145269070|gb|EDK09021.1| export protein SecB [Haemophilus influenzae PittHH] (550 aa)
Score = 550, Expect = 4.4e-54, Identities = 163/516 (31%), Positives = 256/516 (49%)
 Q:  39 KMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVY---NHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYT------PNMDLISYFDDTITESYFEASYR------CLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV-RHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSL-NSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE----IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      K E E+  F  +L FGTAG+R + G+ +N   Q + G+A +L   P++++ +D R N+D +A  A+ +  G+K +L    TP+++Y+++   A ++ TASHNP  G+KVY  + GGQI+   +I +    +ID V    P D   +D + ++Y  +    C IN      + T HG   L  L  G   + A Q PD F + NF NPE+K + DL++K A++ A ++ DPD+DRLAV V  + W L GN +G F + L +  K  + + VS+ + IA+KY +  T TGFK++G      + GFEEA+G L + D RDKDG AA + L++  L Q KTL DY DE +EFGA+  +S ++ L+  E+ + M  N  +I G++  I I+ + + L + LEN  + R SGTEPK K Y + G+ + D++L  +  ++LR
 S:  36 KAAETELHARFD-GRLQFGTAGLRGRLQAGSMGMNRVLVSQAAGGLAEYLKGYDKEPSIVIGYDGRKNSDVFARDTAEIMAGAGVKAYLLPRKL--PTPVLAYAIQYFDTTAGVMVTASHNPPEDNGYKVYLGKANGGGQIVSPADKDIAA-------LIDKVAAGNIQDLPRSDNYVVLNDEVVDAYITKTASLAKEPACDIN----------YVYTAMHGVGYEVLSKTLAKAGLPQPHVVADQVWPDGTFP-TVNFPNPEEKGALDLAIKVAKEKNAEFIIANDPDADRLAVAVPDEQGNWKSLHGNVVG-CFLGWYLAKQYQGKQGTLACSLVSSPALAEIAKKYGFQSEETLTGFKYIGKVSG-------LLFGFEEALGYLVDPDKVRDKDGISAAIVFLDLVRNLKKQGKTLADYADEFTKEFGAYVSGQISIRVSDLS---EIGKLMTALRNNPPAEIAGVKVAQFIDHIKTDRQSDILVFNLENGGRLIARPSGTEPKIKFYLDARGKDPKDADRVLAEFDEGVRHILR 541
>gi|157962548|ref|YP_001502582.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Shewanella pealeana ATCC 700345] >gi|157847548|gb|ABV88047.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Shewanella pealeana ATCC 700345] (577 aa)
Score = 550, Expect = 4.6e-54, Identities = 155/510 (30%), Positives = 261/510 (51%)
 Q:  21 KAWLESNR---ISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQT-IIDNVYTPNMDL---ISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE--IKGIRWNEPAQA--------------LEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      K W+ S+  + + + L+  + E++ F+ +L+FGTAG+R +G G ++N  QQ S G+ +L + S+   V++ +D R ++ +A  A LT+ GIKV+L   + ATP++++ V  G A I+ TASHNP Y G+KVY  G QI+  + I + + + T +I + P    +  ++  ++Y +   + N + +  + T HG +   +LK G+ +  A+Q PD +F + NF NPE+K + D+ + A+K+ A +  DPD+DR AV VR   + LTG+Q+G++F HY+LT+  +   +T VS++ + ++A+ NA  T TGFKW+ N M++ D  F+ +EEA+G   + DKDG A   ++  L Q +T+ D L+ I+ E G   VS ++     + +  +  +L +  G R+   A       L + L+N  V R SGTEPK K YYE+
 S:  10 KHWMASDPDPLMRQQLQTLLNSGDSAELEGRFA-GRLAFGTAGLRGVVGAGPTRMNRLVVQQTSAGLGAYLKAQISDVATRGVVIGYDGRHDSKQFAHDAASVLTAMGIKVYLTA--NVAATPLVAFGVLHLGTAAGIVVTASHNPPQYNGYKVYWGNGAQIIPPHDSGIAACIDKAATQVIPLLEMPQAKASGQLVMLEEDFYDAYRQGVKLAPVLQNHTQPEAVSLAYTAMHGVGNQMALDVLKDAGFTKVYSVAEQAQPDGDFP-TVNFPNPEEKGAMDMVMAEAKKHGAMLACANDPDADRFAVAVRTDSGDYQMLTGDQVGVLFGHYLLTHAS-ENQRLTCTTIVSSSLLSKVAQSLNATCRTTLTGFKWLTNVGMSEETDSNRFLFAYEEALGYTVGSMVWDKDGLSALVAFAQLTAELASQGQTIWDRLEAIYREHGFHINAQVSIALKPTTPNIGAYLRANPPTEIAGHKVLSTDDISLGKRFFFEGSADGTQEDIALPASDVLIYRLKNGARVIVRPSGTEPKIKCYYEV 543
>gi|166154506|ref|YP_001654624.1| phosphoglucomutase [Chlamydia trachomatis 434/Bu] >gi|165930494|emb|CAP03987.1| phosphoglucomutase [Chlamydia trachomatis 434/Bu] (593 aa)
Score = 549, Expect = 5.0e-54, Identities = 161/509 (31%), Positives = 274/509 (53%)
 Q:  22 AWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNP----TVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTI--IDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTH---HGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPF-----VVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD-FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFA-------NVKNKDILGLE----------IKGIRWN---EPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      +WLE   +   +L + E + + FS + L+FGTAG+R MG GTN++NVFT ++ ++G+AR L K+ P  +V++ +D R ++ +  AK L  GI +L++ + A ++SYSVRE  A ++ TASHNP Y G+KVY TGGQ+L   EI+  + + + ++++ P + +I  +D  E+Y+E +  L    +++ ++ ++  HGT  +P +LK G+ ++ L +Q VPD +F   NPED + L ++  + + ++ + DPDSDR+ VV  K  +  GNQ+ +  ++L+ K+ K P   VV + V+T + I+E Y A +   GFK++G ++   M+ F+ G EE+ G L   DKD  AA L E    + TL D L E++E +G +  T S + ++ + QE +D++    ++ ++ ++ E     + I +     L +Y E D V R SGTEPK K+Y+EI
 S:  22 SWLEDVVCDHTSVLTLLDNDPERLRELFSET-LTFGTAGLRGLMGIGTNRLNVFTIRRATQGLARVL--KRRYPDEKISVVIGYDTRHDSFEFGQETAKVLAGNGILAYLFQIPEPLA--LVSYSVRELQAKAGVMITASHNPPAYNGYKVYMSTGGQVLPPMDQEIMEEFQKVEMVSAVESLDHPYIRMIQ--EDM--ENYYEETLHKLQLCEEDNRRHGSLLRISYSPLHGTGVTMIPRILKDWGFSSVSLVEKQMVPDGDFPTVVLPNPEDPEALVLGIQQMVEQKDDLFIATDPDSDRIGVVSLEKEGPYRFNGNQIACLLAAHILS-KESQKAPLGAEDKVVKSLVTTELLTAISESYGANIVNVGAGFKYIGEKIELWRSGMERFIFGAEESYGYLYGSYVEDKDAMIAAVLISEAALQQKIRGCTLRDALLELYEVYGYYANRTESIDL-PIDQPQRKQELLDRWETQDPLRMSLSSRKLIAFENYNTGEGRDLVTDITYKLSLPKMSMLCFYYEGDCRVIVRPSGTEPKMKLYFEI 554
>gi|145634847|ref|ZP_01790555.1| export protein SecB [Haemophilus influenzae PittAA] >gi|145268013|gb|EDK08009.1| export protein SecB [Haemophilus influenzae PittAA] (550 aa)
Score = 549, Expect = 5.2e-54, Identities = 164/516 (31%), Positives = 256/516 (49%)
 Q:  39 KMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVY---NHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYT------PNMDLISYFDDTITESYFEASYR------CLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV-RHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSL-NSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE----IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      K E E+  F S+L FGTAG+R + G+ +N   Q + G+A +L   P++++ +D R N+D +A  A+ +  G+K +L    TP+++Y+++   A ++ TASHNP  G+KVY  + GGQI+   +I +    +ID V    P D   +D + ++Y  +    C IN      + T HG   L  L  G   + A Q PD F + NF NPE+K + DL++K A++ A ++ DPD+DRLAV V  + W L GN +G F + L +  K  + + VS+ + IA+KY +  T TGFK++G      + GFEEA+G L + D RDKDG AA + L++  L Q KTL DY DE +EFGA+  +S ++ L+  E+ + M  N  +I G++  I I+ + + L + LEN  + R SGTEPK K Y + G+ + D +L  +  ++LR
 S:  36 KAAEAELHARFD-SRLQFGTAGLRGRLQAGSMGMNRVLVSQAAGGLAEYLKGYDKEPSIVIGYDGRKNSDVFARDTAEIMAGAGVKAYLLPRKL--PTPVLAYAIQYFDTTAGVMVTASHNPPEDNGYKVYLGKANGGGQIVSPADKDIAA-------LIDKVAAGNIQDLPRSDNYVVLNDEVVDAYITKTASLAKEPACDIN----------YVYTAMHGVGYEVLSKTLAKAGLPQPHVVADQVWPDGTFP-TVNFPNPEEKGALDLAIKVAKEKNAEFIIANDPDADRLAVAVPDEQGTWKSLHGNVVG-CFLGWYLAKQYQGKQGTLACSLVSSPALAEIAKKYGFQSEETLTGFKYIGKVSG-------LLFGFEEALGYLVDPDKVRDKDGISAAIVFLDLVRNLKKQGKTLADYADEFTKEFGAYVSGQISIRVSDLS---EIGKLMTALRNNPLAEIAGVKVAQFIDHIKTDRQSDILVFNLENGGRLIARPSGTEPKIKFYLDARGKDPKDADCVLAEFDEGVRHILR 541
>gi|46128873|ref|ZP_00154500.2| COG1109: Phosphomannomutase [Haemophilus influenzae R2846] (550 aa)
Score = 549, Expect = 5.8e-54, Identities = 163/516 (31%), Positives = 256/516 (49%)
 Q:  39 KMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVY---NHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYT------PNMDLISYFDDTITESYFEASYR------CLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV-RHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSL-NSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE----IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      K E E+  F  +L FGTAG+R + G+ +N   Q + G+A +L   P++++ +D R N+D +A  A+ +  G+K +L    TP+++Y+++   A ++ TASHNP  G+KVY  + GGQI+   +I +    +ID V    P D   +D + ++Y  +    C IN      + T HG   L  L  G   + A Q PD F + NF NPE+K + DL++K A++ A ++ DPD+DRLAV V  + W L GN +G F + L +  K  + + VS+ + IA+KY +  T TGFK++G      + GFEEA+G L + D RDKDG AA + L++  L Q KTL DY DE +EFGA+  +S ++ L+  E+ + M  N  +I G++  I I+ + + L + LEN  + R SGTEPK K Y + G+ + D++L  +  ++LR
 S:  36 KAAEAELHARFD-GRLQFGTAGLRGRLQAGSMGMNRVLVSQAAGGLAEYLKGYDKEPSIVIGYDGRKNSDVFARDTAEIMAGAGVKAYLLPRKL--PTPVLAYAIQYFDTTAGVMVTASHNPPEDNGYKVYLGKANGGGQIVSPADKDIAA-------LIDKVAAGNIQDLPRSDNYVVLNDEVVDAYITKTASLAKEPACDIN----------YVYTAMHGVGYEVLSKTLAKAGLPQPHVVADQVWPDGTFP-TVNFPNPEEKGALDLAIKVAKEKNAEFIIANDPDADRLAVAVPDAQGNWKSLHGNVVG-CFLGWYLAKQYQGKQGTLACSLVSSPALAEIAKKYGFQSEETLTGFKYIGKVSG-------LLFGFEEALGYLVDPDKVRDKDGISAAIVFLDLVRNLKKQGKTLADYADEFTKEFGAYVSGQISIRVSDLS---EIGKLMTALRNNPPAEIAGVKVAQFIDHIKTDRQSDILVFNLENGGRLIARPSGTEPKIKFYLDARGKDPKDADRVLAEFDEGVRHILR 541
>gi|148827931|ref|YP_001292684.1| phosphomannomutase [Haemophilus influenzae PittGG] >gi|148719173|gb|ABR00301.1| phosphomannomutase [Haemophilus influenzae PittGG] (550 aa)
Score = 548, Expect = 6.3e-54, Identities = 163/516 (31%), Positives = 256/516 (49%)
 Q:  39 KMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVY---NHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYT------PNMDLISYFDDTITESYFEASYR------CLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV-RHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSL-NSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE----IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      K E E+  F  +L FGTAG+R + G+ +N   Q + G+A +L   P++++ +D R N+D +A  A+ +  G+K +L    TP+++Y+++   A ++ TASHNP  G+KVY  + GGQI+   +I +    +ID V    P D   +D + ++Y  +    C IN      + T HG   L  L  G   + A Q PD F + NF NPE+K + DL++K A++ A ++ DPD+DRLAV V  + W L GN +G F + L +  K  + + VS+ + IA+KY +  T TGFK++G      + GFEEA+G L + D RDKDG AA + L++  L Q KTL DY DE +EFGA+  +S ++ L+  E+ + M  N  +I G++  I I+ + + L + LEN  + R SGTEPK K Y + G+ + D++L  +  ++LR
 S:  36 KAAEAELHVRFD-GRLQFGTAGLRGRLQAGSMGMNRVLVSQAAGGLAEYLKGYDKEPSIVIGYDGRKNSDVFARDTAEIMAGAGVKAYLLPRKL--PTPVLAYAIQYFDTTAGVMVTASHNPPEDNGYKVYLGKANGGGQIVSPADKDIAA-------LIDKVAAGNIQDLPRSDNYVVLNDEVVDAYITKTASLAKEPACDIN----------YVYTAMHGVGYEVLSKTLAKAGLPQPHVVADQVWPDGRFP-TVNFPNPEEKGALDLAIKVAKEKNAEFIIANDPDADRLAVAVPDAQGNWKSLHGNVVG-CFLGWYLAKQYQGKQGTLACSLVSSPALAEIAKKYGFQSEETLTGFKYIGKVFG-------LLFGFEEALGYLVDPDKVRDKDGISAAIVFLDLVRNLKKQGKTLADYADEFTKEFGAYVSGQISIRVSELS---EIGKLMTALRNNPPAEIAGVKVAQFIDHIKTDRQSDILVFNLENGGRLIARPSGTEPKIKFYLDARGKDPKDADRVLAEFDEGVRHILR 541
>gi|166155381|ref|YP_001653636.1| phosphoglucomutase [Chlamydia trachomatis L2b/UCH-1/proctitis] >gi|165931369|emb|CAP06941.1| phosphoglucomutase [Chlamydia trachomatis L2b/UCH-1/proctitis] (593 aa)
Score = 548, Expect = 6.4e-54, Identities = 161/509 (31%), Positives = 274/509 (53%)
 Q:  22 AWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNP----TVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTI--IDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTH---HGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPF-----VVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD-FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFA-------NVKNKDILGLE----------IKGIRWN---EPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      +WLE   +   +L + E + + FS + L+FGTAG+R MG GTN++NVFT ++ ++G+AR L K+ P  +V++ +D R ++ +  AK L  GI +L++ + A ++SYSVRE  A ++ TASHNP Y G+KVY TGGQ+L   EI+  + + + ++++ P + +I  +D  E+Y+E +  L    +++ ++ ++  HGT  +P +LK G+ ++ L +Q VPD +F   NPED + L ++  + + ++ + DPDSDR+ VV  K  +  GNQ+ +  ++L+ K+ K P   VV + V+T + I+E Y A +   GFK++G ++   M+ F+ G EE+ G L   DKD  AA L E    + TL D L E++E +G +  T S + ++ + QE +D++    ++ ++ ++ E     + I +     L +Y E D V R SGTEPK K+Y+EI
 S:  22 SWLEDVVCDHTSVLTLLDNDPERLRELFSET-LTFGTAGLRGLMGIGTNRLNVFTIRRATQGLARVL--KRRYPDEKISVVIGYDTRHDSFEFGQETAKVLAGNGILAYLFQIPEPLA--LVSYSVRELQAKAGVMITASHNPPAYNGYKVYMSTGGQVLPPMDQEIMEEFQKVEMVSAVESLDHPYIRMIQ--EDM--ENYYEETLHKLQLCEEDNRRHGSLLRISYSPLHGTGVTMIPRILKDWGFSSVSLVEKQMVPDGDFPTVVLPNPEDPEALVLGIQQMVEQKDDLFIATDPDSDRIGVVSLEKEGPYRFNGNQIACLLAAHILS-KESQKAPLGAEDKVVKSLVTTELLTAISESYGANIVNVGAGFKYIGEKIELWRSGMERFIFGAEESYGYLYGSYVEDKDAMIAAVLISEAALQQKIRGCTLRDALLELYEVYGYYANRTESIDL-PIDQPQRKQELLDRWETQDPLRMSLSSRKLIAFENYNTGEGRDLVTDITYKLSLPKMSMLCFYYEGDCRVIVRPSGTEPKMKLYFEI 554
>gi|114563330|ref|YP_750843.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Shewanella frigidimarina NCIMB 400] >gi|114334623|gb|ABI72005.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Shewanella frigidimarina NCIMB 400] (573 aa)
Score = 548, Expect = 6.4e-54, Identities = 156/508 (30%), Positives = 264/508 (51%)
 Q:  23 WLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFL-YKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQT------IIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIES------LNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPA------QALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      WL ++   ++ + LI  NE E+  F+ +L+FGTAG+R +G G  +N  +Q + G+ +LL + N   V++ +D R ++ +A  A LT+ GI V L YK  + ATP++++ V+   A I+ TASHNP Y G+KVY  G QI+   I + +  T    +D+ +  D +++ D  ++Y +       Q  + T HG +   +L  G+ +  A Q PD +F + NF NPE+K + DL + A+K+ A +  DPD+DR AV R +N + LTG+Q+G++F HY+L++  ++   +T VS++ + +IA ++ ++ + T TGFKW+ N + KH   F+ +EEA+G  ++ DKDG A   ++  L D +T+ D L++I+ + G  + VS + +     +E  K+ ++A +  D+ L+   ++ A    L + LE  V R SGTEPK K YYE+
 S:  12 WLNNDPDPHTRSQLQTLIDNGNETELAARFA-GRLAFGTAGLRGEVGVGPMAMNRLVIRQTTVGLGAYLLEQIDNAAERGVVIGYDGRHDSFTFAHDAASVLTAMGINVHLTYK---VAATPLVAFGVKHLNAAAGIVVTASHNPPQYNGYKVYWENGAQIIPPHDTGIAAQITRAATQAIPFLALDDAIS--QDKLTWLQDDFYQAYRQGIREAKELQYHSGQDKVSLAYTAMHGVGADMAETVLNDAGFTQVYSVAAQREPDGDFP-TVNFPNPEEKGAMDLVIAEAKKHHATLACANDPDADRFAVAARTENGDYQMLTGDQVGVLFGHYLLSHAPKNQQ-LTGTTIVSSSLLSKIATEFGSQSYTTLTGFKWLMNVGIAKHQADNQFLFAYEEALGYTIGNLVWDKDGLSALVAFAQLTAELADNGQTIWDKLEQIYRQHGFHLNKQVSIALNADTPNIGAYLREHPPVKIGEYAVISTDDLKSLQRTDADGSKQAIDLPSSDVLIYALEGGARVIVRPSGTEPKIKCYYEV 539
>gi|146297878|ref|YP_001192469.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Flavobacterium johnsoniae UW101] >gi|146152296|gb|ABQ03150.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Flavobacterium johnsoniae UW101] (575 aa)
Score = 547, Expect = 8.7e-54, Identities = 161/506 (31%), Positives = 271/506 (53%)
 Q:  34 KELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNP--TVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNV-YTPNMDLISYFDDTITESYFEASYR-CLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN----KKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALE------------------WYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICD 539
      KEL + + +++++ F Y L FGT G+R MG G N+IN +T + ++G++ +L   N  V++A+D R N++ A V+A  ++ GI+V+L+ + ++ TP +S++++ G  I+ TASHNP Y G+KVY  GGQI+ + EIV+ +    D + + N LI Y D + +++ ++S   NT  + N ++ T+ HGT+  +P +L  GY+N+ + +Q VPD +F  + NPE+ + ++L A+K ++I++G DPD DRL V VR+ + K  L GNQ ++ T ++L    K +  FV ST VST + +A Y +   TGFKW+ +M K  +++F+ G EE+ G + D RDKD  A L EV     ++  L +++ E G +  VS  + +  EE+ + M    K+I G + +  + + AL          +Y E+  + R SGTEPK K Y + E + + D
 S:  28 KEL-MTTSPKDLEESF-YKNLEFGTGGMRGVMGVGNNRINKYTLGKNTQGLSDYLHQVFPNEPLKVVIAYDCRHNSNTLAKVVADVFSANGIQVYLFSD--LRPTPELSFALKYLGCQCGIVLTASHNPPEYNGYKVYWQDGGQIVPPQDKEIVNVIESLG--YDKIKFNANESLIQYIDTELDKAFIKSSIENASFNTPAEAKDNLHIVFTSLHGTSIKSIPDVLSQAGYKNVHIVPEQAVPDGDFPTVKSPNPEEPEALTMALALADKTNSDIVVGTDPDCDRLGVAVRNNDGKMILLNGNQTMVLMTSFLLKQWKKAGKINGKQFVGSTIVSTPMMMELATSYGVECKVGLTGFKWIA-KMIKDFPELEFIGGGEESFGFMVGDAVRDKDAVAATLLICEVAAQAKAAGSSVYKELLQLYVENGFYKEFLVSLTKKGMEGLEEINQMMVNLRQNPLKEINGQRVIMVEDYQSSTALNLLTNEESSMDIPKSNVLIYYTEDGSKICARPSGTEPKIKFYISVNAELESVLD 553
>gi|194538136|ref|YP_002073274.1| phosphomannomutase, putative [Vibrio cholerae V51] >gi|125622750|gb|EAZ51068.1| phosphomannomutase, putative [Vibrio cholerae V51] (567 aa)
Score = 547, Expect = 8.9e-54, Identities = 153/508 (30%), Positives = 260/508 (51%)
 Q:  23 WLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPE-CQTIIDNVYTPNMD---LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI------KGIRWN-----------EPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      WL +  +  + ++LI  + +I + F S+L FGTAG+R +G G N++N  Q+ + G+ ++L+ + +   +++ +D R ++ +A  A LTS GIK +L  Q+ ATPI+++ VR   AA++ TASHNP Y GFKVY  G QI+   I + + + Q I +   +  L+ + D  ++Y +   + + + +  + T HG +   LL +G+ ++  +Q PD F + NF NPE+ + D+ + A+K A +  DPD+DR AV R + ++ LTG+Q+G +F HY+L+   +  V +T VS++ + +IA + A+ ++T TGFKW+ N M + ++ F+ +EEA+G    DKDG A   ++  L Q KT+ D L+ ++ + G    S ++      DK   KDI G ++   K +R        + L ++L+  V R SGTEPK K YYE+
 S:   8 WLARDPDPKTRQELQQLIDTQQDAQIAERFQ-SRLEFGTAGLRGKVGCGPNRMNRLVIQETAAGLGQYLITQLPDAKKRGIVIGYDGRPDSQQFAHDTASVLTSLGIKTYL--TYQVAATPIVAFGVRHFNAAAAVVITASHNPPEYNGFKVYWENGAQIIPPHDAGIAACIDQAAQQAIPYLALEQAEQQGLLHWLRDEYYQTYRKTIGASPLLQHHTKPQALSLAYTAMHGVGANMAETLLADVGFTHVSSVKEQREPDGTFP-TVNFPNPEEAGAMDMVMALAKKVGAQLACANDPDADRFAVAARKADGEYQMLTGDQVGSLFGHYLLSQTDAHRQ-LVGNTIVSSSLLSKIAAAHGARYYQTLTGFKWLTNVAMQEQTEQHQFLFAYEEALGYTIGSTVWDKDGLSALVAFAQLAAELNAQGKTVWDQLEALYRQHGLHVNAQRSIALDP-----NSPPVGDKLRATPPKDIAGRKVLIVEDFKLVRRTFADGKTETITLPTSDVLIYHLDGGARVIVRPSGTEPKLKCYYEV 535
>gi|15602939|ref|NP_246011.1| YhxB [Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70] >gi|12721411|gb|AAK03158.1| YhxB [Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70] (551 aa)
Score = 546, Expect = 1.1e-53, Identities = 164/536 (30%), Positives = 263/536 (49%)
 Q:  19 LSKAWLESNRISNKYKELILKMN---------EEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVY---NHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYT------PNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV-RHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVS-TFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSL-NSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI----RWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      L++ WL +   + EL  ++      E++ F  +L FGTAG+R + G  +N   Q + G+A +L +  P++++ +D R N+D +A  A+ +  GIK +L    TP+++Y+++   A ++ TASHNP  G+KVY  + GGQI+   +I     +ID V    P    DD + ++Y  +      Q +  + T HG   L  L  G   L A+Q PD F + NF NPE+K + DL++K A++ A ++ DPD+DRLAV V  + W L GN +G   Y+      +++ + VS+ + IA+KY +  T TGFK++G   +D + F GFEEA+G L + D RDKDG AA  L++  L Q KTL DY DE +EFGA+  +S +++ L+  E+ + M     DI G ++    + + + L + LEN  + R SGTEPK K Y + G+ + +Q+L  +  ++LR
 S:   6 LAQHWLAQDPDPETHAELTALLDAAKTGDAKASTELNARFD-GRLQFGTAGLRGRLQAGPMGMNRVLVAQAAGGLADYLKDYDKTPSIVIGYDGRKNSDVFARDTAEIMAGAGIKAYLLPRKL--PTPVLAYAIKYFDTTAGVMVTASHNPPEDNGYKVYLGKANGGGQIVSPADQDIAK-------LIDKVAAGSIKDLPRSQDFIVLDDEVVDAYIAKTASLAKEP----QTDINYVYTAMHGVGYEVLSKTLAKAGLPQPHLVAEQVWPDGTFP-TVNFPNPEEKGALDLAIKVAKEKNAEFIIANDPDADRLAVAVPDAEGNWKPLHGNVVGCFLGWYLAKQYHAQGQKGILACSLVSSPALAEIAKKYGFQSEETLTGFKYIGK-----VDGLLF--GFEEALGYLVDPDKVRDKDGISAAISFLDLVRYLKKQGKTLADYADEFTQEFGAYVSGQISIRVDDLS---EIGKLMSALRQNPPSDIGGFKVAQFLDHTKTDRQSDILVFVLENGSRLIVRPSGTEPKIKFYLDAKGKDPKDAEQVLAQFDESVRHILR 542
>gi|91793321|ref|YP_562972.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Shewanella denitrificans OS217] >gi|91715323|gb|ABE55249.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Shewanella denitrificans OS217] (582 aa)
Score = 546, Expect = 1.3e-53, Identities = 161/495 (32%), Positives = 258/495 (52%)
 Q:  36 LILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWL---LNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVS--------SMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYR-CLINTNIYRQK----------NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNE-MNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIE------SLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIK---GIR--WNEP-AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      LI + +E +I  FS +L FGTAGIR +GPG  +N  +Q + G+ +L  + +   V++ +D R ++ +A  A LT G KVFL  ++ ATP++++ V+ G A I+ TASHNP Y G+KVY H G QI+   I +    ++P C+ +ID    + + + D  ESY  Y  ++  + + +     N + T HG +   +LK G+ +  A Q PD NF + NF NPE+ + DL + A++++A +  DPD+DR AV VR + + LTG+Q+G++ HY+L++  D+  V T VS++ + +IA ++A + T TGFKW+ NE +    F+ +EEA+G  ++ DKDG A   ++  L   T+ D L EI+++ G   VS       + E +++ FA +  D+  E +  G R  + P + L + L   V R SGTEPK K YYE+
 S:  28 LIAEGDEAKIAACFS-GRLEFGTAGIRGIVGPGPMGMNRLVVRQTTAGLGTYLQGQIKEACQRGVVIGYDGRHDSRQFAHDAASVLTGMGFKVFLTA--KVAATPLVAFGVKHFGAAAGIVVTASHNPPAYNGYKVYWHNGAQIIAPHDTGIAACIEYAATQALPFCE-LID---ATKQEKLHWLMDDFYESYRHQLYHAAVLQFGLEKNEEGKVFTPGADNISLAYTAMHGVGANMAEIVLKDAGFNRVFSVAVQREPDGNFP-TVNFPNPEEPGAMDLVIAEAKQHQAMLACANDPDADRFAVAVRKDDGDYQMLTGDQVGVLLGHYLLSHSSSDQR-LVGCTIVSSSLLSKIAAAFDAPCYTTLTGFKWLMNEAIGLSTPHSRFLFAYEEALGYTVGNLVWDKDGLSALVAFAKLCAELSCHNYTIWDRLTEIYQQHGYHLNSQVSIATSGDAGTIGAKLRAENVQQIGGFAVLACSDLNASEKRYSDGKREIIDLPKSDVLIYELAEGQRVIVRPSGTEPKVKCYYEV 550
>gi|153092428|gb|EDN73491.1| phosphomannomutase [Mannheimia haemolytica PHL213] (550 aa)
Score = 545, Expect = 1.4e-53, Identities = 161/502 (32%), Positives = 252/502 (50%)
 Q:  53 KLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVY---NHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYT------PNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV-RHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFD---KTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSL-NSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-------KGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      +L FGTAG+R + G+ +N   Q + G+A ++   P++++ +D R N+D +A  A+ + + GIK +L    TP+++Y+++   A ++ TASHNP  G+KVY  + GGQI+   EI +    +ID V    P   + DD + +Y E +  +   + N+ + T HG   L  L+ G   L ++Q PD +F + NF NPE+K + DL++K A++ A ++ DPD+DRLAV V  + W L GN +G   Y+  K+F  K  + + VS+ + IA+KY   T TGFK++G  N    + GFEEA+G L + D RDKDG AA + L++  L + KTL DY E +EFGA+  +S ++ L  E+ + M  N  +I G ++    K R N+  L + LEN  + R SGTEPK K Y + G  E +Q+L  +  +LR
 S:  47 RLQFGTAGLRGRLQAGSMGMNRVLVAQAASGLAGFIKGYDKEPSIVIGYDGRKNSDVFARDTAEIMAAAGIKTYLLPRKL--PTPVLAYAIQYFDTTAGVMVTASHNPPEDNGYKVYLGKANGGGQIVSPADKEIAA-------LIDKVAAGDIRDLPRSQDFTVLDDEVVNAYIEKTAS--LAKRPKAEINY--VYTAMHGVGYEVLSKTLEKAGLPQPYLVSEQIQPDGSFP-TVNFPNPEEKGALDLAIKLAKEKNAEFIIANDPDADRLAVAVPDAQGNWKPLHGNVIGCFLGWYLA--KQFHAQGKQGVLACSLVSSPALAEIAKKYGLSSEETLTGFKYIGKVEN-------LLFGFEEALGYLVDPDKVRDKDGISAAIMFLDLVCSLKQEGKTLADYTTEFVQEFGAYVSGQISIRVCDL---AEIGKLMTALRNNPPSEIGGFKVAEFIDHTKTTRQND---ILVFVLENGSRLIARPSGTEPKIKFYLDARGTDAENAEQVLAQFDESVRSLLR 541
>gi|145632095|ref|ZP_01787830.1| phosphomannomutase [Haemophilus influenzae 3655] >gi|144987002|gb|EDJ93532.1| phosphomannomutase [Haemophilus influenzae 3655] (550 aa)
Score = 545, Expect = 1.5e-53, Identities = 163/516 (31%), Positives = 255/516 (49%)
 Q:  39 KMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVY---NHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYT------PNMDLISYFDDTITESYFEASYR------CLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV-RHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSL-NSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE----IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      K E E+  F  +L FGTAG+R + G+ +N   Q + G+A +L   P++++ +D R N+D +A  A+ +  G+K +L    TP+++Y+++   A ++ TASHNP  G+KVY  + GGQI+   +I +    +ID V    P D   +D + ++Y  +    C IN      + T HG   L  L  G   + A Q PD F + NF NPE+K + DL++K A++ A ++ DPD+DRLAV V  + W L GN +G F + L +  K  + + VS+ + IA+KY +  T TGFK++G      + GFEEA+G L + D RDKDG AA + L++  L Q KTL DY DE +EFGA+  +S ++ L+  E+ + M  N  +I G++  I I+ + + L + LEN  + R SGTEPK K Y + G+ + D +L  +  ++LR
 S:  36 KAAEAELHARFD-GRLQFGTAGLRGRLQAGSMGMNRVLVSQAAGGLAEYLKGYDKEPSIVIGYDGRKNSDVFARDTAEIMAGAGVKAYLLPRKL--PTPVLAYAIQYFDTTAGVMVTASHNPPEDNGYKVYLGKANGGGQIVSPADKDIAA-------LIDKVAAGNIQDLPRSDNYVVLNDEVVDAYIAKTASLAKEPACDIN----------YVYTAMHGVGYEVLSKTLAKAGLPQPHVVADQVWPDGTFP-TVNFPNPEEKGALDLAIKVAKEKNAEFIIANDPDADRLAVAVPDEQGTWKSLHGNVVG-CFLGWYLAKQYQGKQGTLACSLVSSPALAEIAKKYGFQSEETLTGFKYIGKVSG-------LLFGFEEALGYLVDPDKVRDKDGISAAIVFLDLVRNLKKQGKTLADYADEFTKEFGAYVSGQISIRVSDLS---EIGKLMTALRNNPLAEIAGVKVAQFIDHIKTDRQSDILVFNLENGGRLIARPSGTEPKIKFYLDARGKDPKDADCVLAEFDEGVRHILR 541
>gi|15605016|ref|NP_219800.1| phosphoglucomutase [Chlamydia trachomatis D/UW-3/CX] >gi|76789017|ref|YP_328103.1| phosphoglucomutase [Chlamydia trachomatis A/HAR-13] >gi|3328710|gb|AAC67888.1| Phosphomannomutase [Chlamydia trachomatis D/UW-3/CX] >gi|76167547|gb|AAX50555.1| phosphoglucomutase [Chlamydia trachomatis A/HAR-13] (593 aa)
Score = 545, Expect = 1.6e-53, Identities = 160/509 (31%), Positives = 266/509 (52%)
 Q:  22 AWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNP----TVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKN--FPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPF-----VVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD-FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFA-------NVKNKDILGLE----------IKGIRWN---EPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      +WLE   +   +L + E + + FS + L+FGTAG+R +G GTN++NVFT ++ ++G+AR L K+ P  +V++ +D R + +  AK L  GI +L++ + A ++SYSVRE  A ++ TASHNP Y G+KVY TGGQ+L   EIV  + + ++ V + +  I  + +  Y E +  +   R+   + + HGT  +P +LK G+ ++ L +Q VPD +F+   NPED + L ++  + + ++ + DPDSDR+ VV  K  +  GNQ+ +  ++L+ K+ K P   VV + V+T + I+E Y A +   GFK++G ++   M+ F+ G EE+ G L   DKD  AAAL E    + TL D L E++E +G +  T S + ++ + QE +D++    ++ ++ ++ E     + I +     L +Y E D V R SGTEPK K+Y+EI
 S:  22 SWLEDVVCDHTSVLTLLDNDPERLRELFSET-LTFGTAGLRGLVGIGTNRLNVFTIRRATQGLARVL--KRRYPDEKISVVIGYDTRHYSFEFGQETAKVLAGNGILAYLFQIPEPLA--LVSYSVRELQAKAGVMITASHNPPPYNGYKVYMSTGGQVLPPMDQEIVEEFQKVE-MVSAVESLDHPYIRMVQEDMENCYEETLHNLQLCEEDNRRHGSLLRISYSPLHGTGVTMIPRILKDWGFSSVSLVEKQIVPDGDFSTVVLPNPEDPEALVLGIQQMVEQKDDLFIATDPDSDRIGVVSLEKEGPYRFNGNQIACLLAAHILS-KESQKAPLGAEDKVVKSLVTTELLTAISESYGANIVNVGAGFKYIGEKIELWRSGMERFIFGAEESYGYLYGSYVEDKDAMIAAALISEAALQQKIRGCTLRDALLELYEVYGYYANRTESIDL-PIDQPQRKQELLDRWETQDPLRMSLSSRKLIAFENYNTGEGRDLVTDITYKLSLPKMSMLCFYYEGDCRVIVRPSGTEPKMKLYFEI 554
>gi|104774530|ref|YP_619510.1| phosphoglucomutase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] >gi|103423611|emb|CAI98547.1| Phosphoglucomutase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] (573 aa)
Score = 544, Expect = 1.8e-53, Identities = 155/514 (30%), Positives = 272/514 (52%)
 Q:  41 NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT----VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDL-----ISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDK--TP--FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNE---MNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR-WNE----------------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      +E+ I+ F  ++FGTAG+R + PGTN+INVFT +++EG+AR L+++     V+++ D+R N+  A  A+ L + GI V+L+ + ++ TP +S++VR   A I TASHN K Y G+K Y  G Q+  A+ + +  + + I   P  L   +  + + E+Y    +N ++ ++   ++ T HGT     + G+ N++  Q + DP F   NPE + F+ ++ A + A++++ DPD+DR+  VR K + LTGNQ+ + ++Y+L N K   TP  +V++ VS+  +IA+ + K   TGFK++G E  MNK D  F++GFEE+ G L   RDKD Q A + EV +  + T+ D L EI++++G   T + ++ + +++M E M K  + +I G ++ I + E         + L+++L+++ WV R SGTEP K Y +    ++ ++ +D  +L+
 S:  29 DEKWIEDAFG-QDINFGTAGMRGLLEPGTNRINVFTVGRVTEGLAR-LIDENGEEAKKRGVVISFDSRYNSRELATHAARVLGAHGIHVYLF--DDLRPTPELSFAVRYLHTFAGINITASHNAKQYNGYKAYGEDGAQMGPENADRLFAYAQKVEDIFSVKAAPVKKLRAEGTLQLIGEDVDEAYLAKLETVNVNKDMIKENADKLKIVYTPLHGTGKMLYDRAFRRGGFSNVVPVPSQAIVDPEFPTCKKPNPEFRDVFNPGVELANEIGADMIVATDPDADRMGACVRTDKGDFQVLTGNQIATLMSYYLLQNLKDSGKLTPDYEIVTSIVSSALPFKIAKDFGIKTKSVLTGFKYIGEEVDRMNKEGDG-KFLMGFEESYGYLFQAFARDKDAMQGALMFAEVASYYASKGMTVFDGLQEIWKKYGVAYEITRAIEMPGIGGQKKMAELMSKLREERLSEINGAKVLKIEDYQEQVTVENGEETPLTGFPKSNVLKYFLDDETWVALRPSGTEPVIKAYVGVNKADIATAEKAAESYQDAISELLK 573
>gi|170727491|ref|YP_001761517.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Shewanella woodyi ATCC 51908] >gi|169812838|gb|ACA87422.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Shewanella woodyi ATCC 51908] (577 aa)
Score = 544, Expect = 1.9e-53, Identities = 158/510 (30%), Positives = 267/510 (52%)
 Q:  21 KAWLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSN---PTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPEC--QTIIDNVYTPNMD------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHK-NKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVS--YKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEP--------------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      K W+E++  R  + ++L+  ++ E+ K F+ +L+FGTAG+R +G G  +N F QQ + G+ +L + S+   V++ +D R ++ +A  A LT+ GIKV+L  + + ATP++++ V  G A I+ TASHNP Y G+KVY  G QI+  + I + + +  Q+I  +  +++    +  +D  ++Y +   + N R +  + T HG +   +LK G  +  A Q PD +F + NF NPE+K + DL + A K+ A +  DPD+DR AV VR +  + LTG+Q+G++F HY+L +  ++   +T VS++ + ++A  A+  T TGFKW+ N + +   F+ +EEA+G  D+ DKDG A   ++  L + +T+ D L +I++E G   VS  K ++ N  ++E    V + +L ++  I  E        + L + LE  V R SGTEPK K YYE+
 S:  10 KNWIEADPDPRSKRELQQLVDNNDDTELGKRFA-GRLAFGTAGLRGVVGAGPMGMNRFVVQQTTSGLGSYLKAQVSDLDSRGVVIGYDGRHDSKQFAHDAAGVLTAMGIKVYL--TSNVAATPLVAFGVLHFGAAAGIVVTASHNPPQYNGYKVYWGNGAQIIPPHDSGIAACVHQAADQSICRTIELLSLEQARLSGTLVMLEDDFYQTYRQGIQDAEVLQNHTRPELVSLAYTAMHGVGAEMAETVLKDAGVSQVYSVAAQREPDGDFP-TVNFPNPEEKGAMDLVIAEATKHDAMLACANDPDADRFAVAVRKRAGDYQMLTGDQVGVLFGHYLLKHASKEQR-LTCTTIVSSSLLSKVAASMGARCITTLTGFKWLMNVAIAEQTPDNRFLFAYEEALGYTVGDMVWDKDGLSALVAFSQLTAELASKGETIWDRLADIYKEHGFHLNAQVSIALKPDTPNIGAYLREHPP--VTVAGRKVLSVD--DISCGERRFADGRLETIALPLSDVLIYSLEGGARVIVRPSGTEPKIKCYYEV 543
>gi|15639629|ref|NP_219079.1| phosphomannomutase (manB) [Treponema pallidum subsp. pallidum str. Nichols] >gi|189025867|ref|YP_001933639.1| phosphomannomutase [Treponema pallidum subsp. pallidum SS14] >gi|3322941|gb|AAC65616.1| phosphomannomutase (manB) [Treponema pallidum subsp. pallidum str. Nichols] >gi|189018442|gb|ACD71060.1| phosphomannomutase [Treponema pallidum subsp. pallidum SS14] (586 aa)
Score = 544, Expect = 2.1e-53, Identities = 155/498 (31%), Positives = 257/498 (51%)
 Q:  30 SNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT--------VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTII--DNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVL----TNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNK--HIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFAN-----------VKNKDI-LGLEIKGIRWNEPAQA----------LEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIY 527
      + + ++L+ + N E+++ F  LSFGTAG+R +G GTN++N F ++++ +A +LL K+ P     ++A+D+R+++ +A  A  + I +L+ +  + TP +SY+V+  D I+ TASHNP Y G+KVY + G QI    I  M  +++ +     + D I E Y +  L  + ++ ++ + T HGT + + +L +G+ +I+  +Q +PD NF  ++ NPED A+  + YA++ A +++ DPD+DR A VR+ +   LTGNQMG +FT Y+L      P +V + V++  DRIA Y A   TGFKW+   K    +V GFEE+ G    RDKDG AAAL E+   + +L+D L ++F  G + +T++   +   M  M+        +K +DI LG+E    PAQ      L++++++  V R SGTE K K Y
 S:  23 AQQVRDLVAQNNIAELEERF-LQTLSFGTAGLRGVVGGGTNRMNPFMIKKITHAIALYLL--KTFPEKAARGALRAVIAYDSRVHSRLFAHTAAHVFLAHDITAYLFSDP--RPTPELSYAVQYLTCDVGIVVTASHNPPQYNGYKVYWNDGAQIAHPHEKNITEEMNAITSVVNLEEKVPVKRSAPTIIDAEIDEPYCTSIKEKLFRPGLTKETVQSMRIAYTPLHGTGALHVERILGDMGF-SIMTVPEQRLPDGNFPTVSSPNPEDPAALVHACAYADRVHAEVLMATDPDADRFACAVRNTRGVLQLLTGNQMGALFTDYILLTLQEQNNMPARPAIVRSVVTSPLSDRIARTYGATCVECLTGFKWICGTAEKISQSGAYSYVYGFEESYGHNFGIQVRDKDGINAAALCAEMGVYWKLRGMSLIDRLHQLFRTHGLFCEKTLNKTYAGVAGVSTMNAIMNTLRRQPLTQIARKRVMKVRDIYLGVEFSP---ENPAQTSALSFPQSNVLQYFVQDGSIVSIRPSGTEQKIKCY 552
>gi|116514641|ref|YP_813547.1| phosphomannomutase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] >gi|116093956|gb|ABJ59109.1| alpha-phosphoglucomutase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] (573 aa)
Score = 544, Expect = 2.1e-53, Identities = 155/514 (30%), Positives = 272/514 (52%)
 Q:  41 NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT----VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDL-----ISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK--NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDK--TP--FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNE---MNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR-WNE----------------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      +E+ I+ F  ++FGTAG+R + PGTN+INVFT +++EG+AR L+++     V+++ D+R N+  A  A+ L + GI V+L+ + ++ TP +S++VR   A I TASHN K Y G+K Y  G Q+  A+ + +  + + I   P  L   +  + + E+Y    +N ++ ++   ++ T HGT     + G+ N++  Q + DP F   NPE + F+ ++ A + A++++ DPD+DR+  VR K + LTGNQ+ + ++Y+L N K   TP  +V++ VS+  +IA+ + K   TGFK++G E  MNK D  F++GFEE+ G L   RDKD Q A + EV +  + T+ D L EI++++G   T + ++ + +++M E M K    +I G+++ I + E         + L+++L+++ WV R SGTEP K Y +    ++ ++ +D  +L+
 S:  29 DEKWIEDAFG-QDINFGTAGMRGLLEPGTNRINVFTVGRVTEGLAR-LIDENGEEAKKRGVVISFDSRYNSRELATHAARVLGAHGIHVYLF--DDLRPTPELSFAVRYLHTFAGINITASHNAKQYNGYKAYGEDGAQMGPENADRLFAYAQKVEDIFSVKAAPVKKLRAEGTLQLIGEDVDEAYLAKLETVNVNKDMIKENADKLKIVYTPLHGTGKMLYDRAFRRGGFSNVVPVPSQAIVDPEFPTCKKPNPEFRDVFNPGVELANEIGADMIVATDPDADRMGACVRTDKGDFQVLTGNQIATLMSYYLLQNLKDSGKLTPDYEIVTSIVSSALPFKIAKDFGIKTKSVLTGFKYIGEEVDRMNKEGDG-KFLMGFEESYGYLFQAFARDKDAMQGALMFAEVASYYASKGMTVFDGLQEIWKKYGVAYEITRAIEMPGIGGQKKMAELMSKLREEHLSEINGVKVLKIEDYQEQVTVENGEETPLTGFPKSNVLKYFLDDETWVALRPSGTEPVIKAYVGVNKADIATAEKAAESYQDAISELLK 573
>gi|68249340|ref|YP_248452.1| phosphoglucomutase [Haemophilus influenzae 86-028NP] >gi|68057539|gb|AAX87792.1| phosphoglucomutase [Haemophilus influenzae 86-028NP] (547 aa)
Score = 543, Expect = 2.3e-53, Identities = 163/516 (31%), Positives = 255/516 (49%)
 Q:  39 KMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVY---NHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYT------PNMDLISYFDDTITESYFEASYR------CLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV-RHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSL-NSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE----IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      K E E+  F  +L FGTAG+R + G+ +N   Q + G+A +L   P++++ +D R N+D +A  A+ +  G+K +L    TP+++Y+++   A ++ TASHNP  G+KVY  + GGQI+   +I +    +ID V    P D   +D + ++Y  +    C IN      + T HG   L  L  G   + A Q PD F + NF NPE+K + DL++K A++ A ++ DPD+DRLAV V  + W L GN +G F + L +  K  + + VS+ + IA+KY +  T TGFK++G      + GFEEA+G L + D RDKDG AA + L++  L Q KTL DY DE +EFGA+  +S ++ L+  E+ + M  N  +I G++  I I+ + + L + LEN  + R SGTEPK K Y + G+ + D +L  +  ++LR
 S:  36 KAAEAELHARFD-GRLQFGTAGLRGRLQAGSIGMNRVLVSQAAGGLAEYLKGYDKEPSIVIGYDGRKNSDVFARDTAEIMAGAGVKAYLLPRKL--PTPVLAYAIQYFDTTAGVMVTASHNPPEDNGYKVYLGKANGGGQIVSPADKDIAA-------LIDKVAAGNIQDLPRSDNYVVLNDEVVDAYITKTASLAKEPACDIN----------YVYTAMHGVGYEVLSKTLAKAGLPQPHVVADQVWPDGTFP-TVNFPNPEEKGALDLAIKVAKEKNAEFIIANDPDADRLAVAVPDAQGNWKSLHGNVVG-CFLGWYLAKQYQGKQGTLACSLVSSPALAEIAKKYGFQSEETLTGFKYIGKVSG-------LLFGFEEALGYLVDPDKVRDKDGISAAIVFLDLVRNLKKQGKTLADYADEFTKEFGAYVSGQISIRVSDLS---EIGKLMTALRNNPPAEIAGVKVAQFIDHIKTDRQSDILVFNLENGGRLIARPSGTEPKIKFYLDARGKDPKDADCVLAEFDEGVRHILR 541
>gi|145630482|ref|ZP_01786262.1| DNA polymerase III subunit alpha [Haemophilus influenzae 22.4-21] >gi|144983872|gb|EDJ91314.1| DNA polymerase III subunit alpha [Haemophilus influenzae R3021] (550 aa)
Score = 543, Expect = 2.4e-53, Identities = 162/516 (31%), Positives = 255/516 (49%)
 Q:  39 KMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVY---NHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYT------PNMDLISYFDDTITESYFEASYR------CLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV-RHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSL-NSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE----IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      K E E+  F  +L FGTAG+R + G+ +N   Q + G+A +L   P++++ +D R N+D +A  A+ +  G+K +L    TP+++Y+++   A ++ TASHNP  G+KVY  + GGQI+   +I +    +ID V    P D   +D + ++Y  +    C IN      + T HG   L  L  G   + A Q PD F + NF NPE+K + DL++K A++ A ++ DPD+DRLAV V  + W L GN +G F + L +  K  + + VS+ + IA+KY +  T TGFK++G      + GFEEA+G L + D RDKDG AA + L++  L Q KTL DY DE +EFGA+  +S ++ L+  E+ + M  N  +I G++  I  + + + L + LEN  + R SGTEPK K Y + G+ + D++L  +  ++LR
 S:  36 KAAEAELHARFD-GRLQFGTAGLRGRLQAGSMGMNRVLVSQAAGGLAEYLKGYDKEPSIVIGYDGRKNSDVFAHDTAEIMAGAGVKAYLLPRKL--PTPVLAYAIQYFDTTAGVMVTASHNPPEDNGYKVYLGKANGGGQIVSPADKDIAA-------LIDKVAAGNIQDLPRSDNYVVLNDEVVDAYITKTASLAKEPACDIN----------YVYTAMHGVGYEVLSKTLAKAGLPQPHVVADQVWPDGTFP-TVNFPNPEEKGALDLAIKVAKEKNAEFIIANDPDADRLAVAVPDAQGNWKSLHGNVVG-CFLGWYLAKQYQGKQGTLACSLVSSPALAEIAKKYGFQSEETLTGFKYIGKVSG-------LLFGFEEALGYLVDPDKVRDKDGISAAIVFLDLVRNLKKQGKTLADYADEFTKEFGAYVSGQISIRVSDLS---EIGKLMTALRNNPPAEIAGVKVAQFIDHTKTDRQSDILVFNLENGGRLIARPSGTEPKIKFYLDARGKDPKDADRVLAEFDEGVRHILR 541
>gi|42631063|ref|ZP_00156601.1| COG1109: Phosphomannomutase [Haemophilus influenzae R2866] >gi|145628377|ref|ZP_01784178.1| export protein SecB [Haemophilus influenzae 22.1-21] >gi|145638462|ref|ZP_01794072.1| export protein SecB [Haemophilus influenzae PittII] >gi|144980152|gb|EDJ89811.1| export protein SecB [Haemophilus influenzae 22.1-21] >gi|145272791|gb|EDK12698.1| export protein SecB [Haemophilus influenzae PittII] (551 aa)
Score = 543, Expect = 2.5e-53, Identities = 161/512 (31%), Positives = 255/512 (49%)
 Q:  43 EEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVY---NHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYT------PNMDLISYFDDTITESYFEASYR------CLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV-RHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSL-NSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE----IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      EE+  F+ +L FGTAG+R + G+ +N   Q + G+A +L   P++++ +D R N+D +A  A+ +  G+K +L    TP+++Y+++   A ++ TASHNP  G+KVY  + GGQI+   +I +    +ID V    P D   +D + ++Y  +    C IN      + T HG   L  L  G   + A Q PD F + NF NPE+K + DL++K A++ A ++ DPD+DRLAV +  + W L GN +G F + L +  K  + + VS+ + IA+KY +  T TGFK++G      + GFEEA+G L + D RDKDG AA + L++  L Q KTL DY DE +EFGA+  +S ++ L+  E+ + M  N  +I G++  I  + + + L + LEN  + R SGTEPK K Y + G+ + D+IL  +  ++LR
 S:  41 EELHARFN-GRLQFGTAGLRGRLQAGSMGMNRVLVSQAAGGLAEYLKGYDKEPSIVIGYDGRKNSDVFARDTAEIMAGAGVKAYLLPRKL--PTPVLAYAIQYFDTTAGVMVTASHNPPEDNGYKVYLGKANGGGQIVSPADKDIAA-------LIDKVAAGNIQDLPRSDNYVVLNDEVVDAYIAKTASLAKEPACDIN----------YVYTAMHGVGYEVLSKTLAKAGLPQPHVVADQVWPDGTFP-TVNFPNPEEKGALDLAIKVAKEKNAEFIIANDPDADRLAVAIPDAQGNWKSLHGNVVG-CFLGWYLAKQYQGKQGTLACSLVSSPALAEIAKKYGFQSEETLTGFKYIGKVSG-------LLFGFEEALGYLVDPDKVRDKDGISAAIVFLDLVRNLKKQGKTLADYADEFTKEFGAYVSGQISIRVSDLS---EIGKLMTALRNNPPAEIAGVKVAQFIDHTKTDRQSDILVFNLENGGRLIARPSGTEPKIKFYLDARGKDPKDADRILAEFDEGVRHILR 542
>gi|15835185|ref|NP_296944.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase, putative [Chlamydia muridarum Nigg] >gi|8163251|gb|AAF73572.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase, putative [Chlamydia muridarum Nigg] (593 aa)
Score = 541, Expect = 4.8e-53, Identities = 155/509 (30%), Positives = 265/509 (52%)
 Q:  22 AWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK--KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTH--HGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPF-----VVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD-FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTG--ETVSYKIESLNWKEEMQEKMDK----FANVKNKDILGLE----------IKGIRWN---EPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      +WL+ N  N   +L + E++ + F  L+FGTAG+R+ MG GTN++NVFT ++ ++ +A+ L +  + +V+V +D R ++ +  AK L  GI +L++ + A ++SYSVRE  A ++ TASHNP Y G+KVY TGGQ+L   EIV    ++ +V T +  I  + I  Y +A ++ +   RQ  + ++  HGT  +P +LK G+ ++ L +Q +PD +F   NPED + L ++   + ++ + DPD+DR+ +V  K+ +  GNQ+ +  ++L+ ++ K P   VV + V+T + I E Y  V   GFK++G ++   M+ F+ G EE+ G L   DKD  +AAL E    + TL D L E++E G +  E++  ++ N K+E+ E+ +   + ++ + ++ E     + GI +     L +Y E  V R SGTEPK K+Y+E+
 S:  22 SWLQDNACDNTLILDLLDKDPEKLKERFG-DILTFGTAGLRSLMGVGTNRLNVFTVRRATQSLAQVLKQRYPDEDISVVVGYDTRHHSLEFGQETAKVLAGNGILTYLFQVPEPLA--LVSYSVREFQAKAGVMITASHNPPAYNGYKVYMSTGGQVLPPMDQEIVKEFQMIDQVL-SVDTLDHPCIRLIQEEIEADYEKALHQLQLCREDNRQHGSLLRMSYSPLHGTGVSMVPRILKDWGFSSVCLVEKQMIPDGDFPTIVLPNPEDPEALVLGIQQMLDQKDDLFIATDPDADRIGIVSLEKDGPYRFNGNQIACLLAAHILS-RESQKAPLGVEDKVVKSIVTTELLTAITESYGGSVVNVGAGFKYIGEKIELWRSGMERFIFGAEESYGYLYGSHVEDKDAMISAALIAETALQQKLRGYTLRDALLELYEIHGYYANLTESIDLPVDQPNQKQELLERWETQDPLYMSLPGRKLVAFENYKTGEGCDLVTGITYKLALPKMSMLCFYYEGSGRVIVRPSGTEPKIKLYFEL 554
>gi|167522319|ref|XP_001745497.1| predicted protein [Monosiga brevicollis MX1] >gi|163775846|gb|EDQ89468.1| predicted protein [Monosiga brevicollis MX1] (610 aa)
Score = 540, Expect = 5.9e-53, Identities = 177/523 (33%), Positives = 288/523 (55%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKE---LILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT-----VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTP--NMDLISYFDDTITESYFEA-----SYRCLIN----------------TNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPED-KASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFD------KTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKM----DFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKM--DK-FANVKNK-----DILGLEIKGIR--------------WNEPAQA---LEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIY--GET---KEICDQILKAL 545
      WL+ ++ + +E  L  M+ EEI++ F S+++FGTAG+RA M G  +N T Q S+G+A+ +L  S    V++ D R N+ +AM A+   G +V+L+ E + TP I ++V   A I+ TASHNPK  G+KVY   QI+   EI + + +    + P  D +  + I+++YF+A   S C +N        ++I R K  + T HG   + + + G  I A+Q PDP F   NPE+ K + L++ AE++ + ++L DPD+DRLA+ V H KWH LTGN++G +F +++ N +      F++++ VS+ + +A   +  T TGFKW+GN  + ID M  + + +EEAIG    DKDG AAA+A E+  L ++KTLV+ L+E++ +G +   SY I     +KM D+ F N++    + G+ ++ +R         P Q+  + + LEN++ + FR SGTEPK K Y E+  G T  ++ D+ L++L
 S:  12 WLKYDKYPDTLEEAKRLFASMDTEEIERRFG-SRMTFGTAGLRAPMQAGWACMNDLTVIQASQGLAKHVLEHTSANNHLAFRVVIGFDGRHNSSRFAMRAARAFKQLGAEVYLFGE--MVPTPFIPFAVSHLQCAAGIMVTASHNPKQDNGYKVYWSNAAQIISPTDKEIAAKIEDNLEPWPQAWDPLTEGDTVDALAE-ISDAYFQAARLIASPHCFVNISCTPTGTISSQQYLASSIDRNK-LKITYTAMHGVGYRYVEQVFSAFGLPGFIPVAEQVQPDPEFPTVEYPNPEEGKGALQLAMATAERHSSGLILANDPDADRLAIAVLHDGKWHILTGNEIGSLFAWWLVHNYRTQHPGGSMDNVFMLASTVSSKMLQTMANVEGFQFDETLTGFKWLGN---RAIDLMSANHEVLFSYEEAIGFCIGTNVVDKDGVTAAAVAAEMALFLAAEDKTLVNKLEELYALYG-YHATFNSYYI--------CHDKMIIDRIFGNIRKDGRYPDKLAGVPVRAVRDVTMGFDSSQPDHVSRLPVQSGHMITFVLENNLTITFRTSGTEPKIKFYSELISSGSTASERQAVDEQLRSL 589
>gi|54302294|ref|YP_132287.1| putative phosphomannomutase [Photobacterium profundum SS9] >gi|46915716|emb|CAG22487.1| putative phosphomannomutase [Photobacterium profundum SS9] (569 aa)
Score = 540, Expect = 6.1e-53, Identities = 154/508 (30%), Positives = 268/508 (52%)
 Q:  23 WLESNRISN---KYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSE----ANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIG-SLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE-------------IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      WL +  N  + + LI   E++ F+ +L FGTAG+R +G G N++N  Q+ + G+A +L ++ +   V++ +D R ++ +A  A LT+ GIKV+L  ++ ATP++++ V+ G A I+ TASHNP Y GFKVY  G QI+    A EI + +  ++D    L+ + DD  + Y    + +N +   + T HG +   LL  G+ ++  A Q PD F + NF NPE+ + D+ + A+ + A +  DPD+DR AV V+ N ++ LTG+Q+G++F HY+L++ K ++  V +T VS++ +++IA+  A ++T TGFKW+ N M + +  F+ +EEA+G ++ S++ DKDG A   ++  L  +T+ D L+ I+ E G +   S ++    + + +  + + +L +       ++ I  E + L ++L++  V R SGTEPK K YYE+
 S:   8 WLSRDPDPNTRYELQRLIDSQESAELEDRFN-GRLEFGTAGLRGIVGAGPNRMNRLVIQETAIGLAHYLKAQEHDAEFRGVVIGYDGRPDSKQFACDAASALTAHGIKVYL--TIRVAATPLVAFGVKHLGAAAGIVVTASHNPPAYNGFKVYWGNGAQIIPPHDSGIAAEIDLAAQQELHLMDLEIAHQQGLLVWLDDDFYQEYRRTMNENPLLSNHTQPDGISLAYTAMHGVGANMAETLLHDAGFNHVYSVAAQREPDGAFP-TVNFPNPEEPGAMDMVIAEAKSHGATLACANDPDADRFAVAVQLDNGEYKMLTGDQVGVLFGHYLLSHAKPEQN-LVGATIVSSSLLEQIAKSAGANYYQTLTGFKWLTNVGMKQETETSQFLFAYEEALGYTVGSEVW-DKDGLSALVAFAQLTAELASNGQTIWDQLEAIYREHGLYLNAQQSIALDPAAPPIGDKLRANPVMQIAGQIVLQTDDLKSSKRTFQDGTVEDIDLPE-SDVLIYHLDSGARVVVRPSGTEPKLKCYYEV 535
>gi|148826616|ref|YP_001291369.1| export protein SecB [Haemophilus influenzae PittEE] >gi|148716776|gb|ABQ98986.1| export protein SecB [Haemophilus influenzae PittEE] (550 aa)
Score = 539, Expect = 7.0e-53, Identities = 162/516 (31%), Positives = 256/516 (49%)
 Q:  39 KMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVY---NHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYT------PNMDLISYFDDTITESYFEASYR------CLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV-RHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSL-NSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE----IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      K E E+  F+ +L FGTAG+R + G+ +N   Q + G+A +L   P++++ +D R N+D +A  A+ +  G+K +L    TP+++Y+++   A ++ TASHNP  G+KVY  + GGQI+   +I +    +ID V    P D   +D + ++Y  +    C IN      + T HG   L  L  G   + A Q  D F + NF NPE+K + DL++K A++ A ++ DPD+DRLAV V  + W L GN +G F + L +  K  + + VS+ + IA+KY +  T TGFK++G      + GFEEA+G L + D RDKDG AA + L++  L Q KTL DY DE +EFGA+  +S ++ L+  E+ + M  N  +I G++  I I+ + + L + LEN  + R SGTEPK K Y + G+ + D++L  +  ++LR
 S:  36 KAAEAELHARFN-GRLQFGTAGLRGRLQAGSMGMNRVLVSQAAGGLAEYLKGYDKEPSIVIGYDGRKNSDVFARDTAEIMAGAGVKAYLLPRKL--PTPVLAYAIQYFDTTAGVMVTASHNPPEDNGYKVYLGKVNGGGQIVSPADKDIAA-------LIDKVAAGNIQDLPRSDNYVVLNDEVVDAYIAKTASLAKEPACDIN----------YVYTAMHGVGYEVLSKTLAKAGLPQPHVVADQVWSDGTFP-TVNFPNPEEKGALDLAIKVAKEKNAEFIIANDPDADRLAVAVPDAQGNWKSLHGNVVG-CFLGWYLAKQYQGKQGTLACSLVSSPALAEIAKKYGFQSEETLTGFKYIGKVSG-------LLFGFEEALGYLVDPDKVRDKDGISAAIVFLDLVRNLKKQGKTLADYADEFTKEFGAYVSGQISIRVSDLS---EIGKLMTALRNNPPAEIAGVKVAQFIDHIKTDRQSDILVFNLENGGRLIARPSGTEPKIKFYLDACGKDPKDADRVLAEFDEGVRHILR 541
>gi|154496019|ref|ZP_02034715.1| hypothetical protein BACCAP_00302 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] >gi|150274902|gb|EDN01958.1| hypothetical protein BACCAP_00302 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] (575 aa)
Score = 539, Expect = 8.5e-53, Identities = 169/522 (32%), Positives = 278/522 (53%)
 Q:  19 LSKAWLESNRISNKYKELILKM--NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT-----VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMD------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQK---NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNK--HIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-------KGIRWN-EPAQALEWYLENDMWVKFRL----------SGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQ 540
      + + WL S +S  KE + + +E+EI+ F ++ L FGTAG+R TM G +Q+NV  + ++ A + K  P   V + +D R N+D +A  A + + GIKV L+ + ++ TP +S++VRE  A + TASHNPK Y G+KVY  G Q+  A I + M E  + D++  + D   LI+   T+ F A+  +N   +K  F ++ T HGT  +P LK +G +++I  +Q V D NF  + NPE+  F L++ A+K A+ +LG DPD+DR+ ++V+ K ++ +TGNQ G+I  Y++ K  K + P + T V+T  ++AE  K + T TGFK++ + +K + +  + +EE+ G + D RDKD  AA  E+   Q TL D L + +E++G + +T++ + L+  +M++ M     +I G+++    G  N E   E L+  +K++L     SGTEPK K+Y  G TK  D+
 S:   6 MYEKWLNSPALSEAEKEELRSIANDEKEIESRF-FAPLEFGTAGLRGTMCVGLHQMNVHVIRHATQAFAEVI--KAEGPEAVERGVAICYDCRNNSDLFARETACVMAANGIKVRLF--DAMRPTPEVSFAVREYHCIAGVNVTASHNPKEYNGYKVYWQDGAQLPPHHAAAIAAKMEELD-LFDSIQRMDYDEAVKAGLITLMGAE-TDEKFLANVMGQVNDKAAVEKVADTFKMVYTPFHGTGYKLIPEALKRLGMKHVICVPEQMVIDGNFPTVVSPNPENPEGFYLAVDLAKKEGADFILGSDPDADRVGIMVKDDKGEYITITGNQTGVILLDYLIGAKQRTGKMPENPVALKTIVTTEMARKVAETNGLKCYDTFTGFKFLAEKKDKLENAGEGKVIFAYEESYGYMLGDYVRDKDAVTAALALTEMAAWYAGQGMTLYDALQKCYEKYGFYGEKTLNLVMPGLDGLAKMKKLMADLREKPLTEIAGVKVVLRKDYADGTETNVETGAVTEMELKGSNVLKYKLADGTDLVVRPSGTEPKVKVYILASGATKAEADE 561
>gi|28492984|ref|NP_787145.1| phosphomannomutase [Tropheryma whipplei str. Twist] >gi|28572192|ref|NP_788972.1| phosphomannomutase [Tropheryma whipplei TW08/27] >gi|28410323|emb|CAD66709.1| putative phosphomannomutase [Tropheryma whipplei TW08/27] >gi|28476024|gb|AAO44114.1| phosphomannomutase [Tropheryma whipplei str. Twist] (550 aa)
Score = 538, Expect = 1.0e-52, Identities = 161/530 (30%), Positives = 272/530 (51%)
 Q:  16 VNPLSKA--WLESNRISNKYKEL--ILKMNEE-----EIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVY---NHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIF---------THYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSL-NSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESL--------NWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKF-----RLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKAL 545
      +N L KA W+E++ ++  E+ +L +E+   E+++ S + L FGTAG+RA G G N++N   Q + ++++LL +  T+++ +D R N+ +A  A+ +S+ I  +  +  TP+++++VR+ G A ++ TASHNP+ Y G+KVY   G QI D+ A +I ++ +   D  P D   D+ I E+Y  + + +    + + + T HG    L++ +G+ N++  +Q +PDP F   NPE+K + DL+ + A   +I++ DPD+DR+AV  H +   TGN++G +      H VL+N      + VS+ + RIAE Y +  TPTGFKWV      D  GFEEA+G + + ++ RDKDG A A  +   Q ++L D LD++ + G +   + ++ SL    N + E  K+ +F  K +D+L     + P  LE+ L D+  F   R SGTE K K Y +  +T + +Q+L L
 S:   1 MNILRKASLWIENDPVAITRLEMRRLLAESEKTGDVRELEERLSKT-LEFGTAGLRAPQGAGFNRVNAVVTAQAANALSQFLLEENRGRTLVIGYDGRYNSQLWARNTARIASSYDITALIMP--RALPTPLLAFAVRQLGAAAGVMVTASHNPREYNGYKVYLGGEDKGAQIPDTAAAKIAKNLRDEVAYSD---IPMKDSYGILDEEIIEAYLSRTAKAIKRQFGSPKADLKICHTAMHGVGHEIFVRLMEKLGFHNLVFVEEQKMPDPAFPTLPFPNPEEKGALDLAFETARLAECDIIIANDPDADRVAVA--HPDG-KVFTGNEIGALLGVEIARMQRGHGVLSN-----------SMVSSPIMRRIAETYGMQHVETPTGFKWVAR-------VPDICFGFEEALGYMIHPELVRDKDGLSAGAAIATIAASQKAQGRSLRDCLDDLQSKLGYFRSTQYAVRMASLDSVQAVMQNLRAESLNKIGRFRVTKYRDLL-------FGSPPVDLLEFNLGQDIDDLFGRLIVRPSGTELKLKCYIDSVAKTPDGAEQLLSEL 531
>gi|156096805|ref|XP_001614436.1| phosphoglucomutase, putative [Plasmodium vivax SaI-1] >gi|148803310|gb|EDL44709.1| phosphoglucomutase, putative [Plasmodium vivax] (593 aa)
Score = 538, Expect = 1.0e-52, Identities = 161/520 (30%), Positives = 272/520 (52%)
 Q:  29 ISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKK-----SNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILD----SEANEIVSSMPECQTIID----NVYTPNMDLISYFDDTITESY--FEASYRCLINTNIYR--QKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN---KKFDKTPFV-VSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID----KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKI----------ESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEP-----------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      ++++ KE +  +EEE+ + F  +L+FGTAG+R MG G N +NV T Q ++G+ +L+N    N +I  D R +++ +A V A  S G +V+L+  Q ATPI+ YS +   ++ TASHNPK  G+KVY  G QI+   + ++ I+S++   + D  + Y + L+  +D  E Y F + +  N N +R +  ++ + HG   + ++ +GY N++  QQ +PD +F+   NPE+K + ++S++ A+  + I++ DPD+DR A  + NKW  +G+++GIIF ++++   K DK+ V + T V + + ++ E Y K  T TGFKW+  +NK ID    + +EEA+G  +  RDK G A A +EV  LY+  T +YL+ I +E G +   Y +          + ++ + V +D+   G   P      +Q++ + EN  + R SGTEPK K Y EI  + E  + + L DE
 S:  25 LADETKEALSTYDEEELKRLF-LRRLNFGTAGLRGKMGVGFNAMNVVTIMQTTQGLCTYLINTYGISLCKNRGIIFGFDGRYHSESFAHVAASVCLSKGFRVYLF--GQTVATPILCYSSFKKSCLCGVMVTASHNPKLDNGYKVYAANGAQIIPPVDVNISDCILSNLKPWSEVYDYLNEDFYLKDTSLV---EDIYYEMYDSFMSDMKSEFNFNCHRNSRTKLVIVYSPMHGIGRKFVQGVMHIVGYNNLLTVPQQALPDADFSTVTFPNPEEKGALNMSMQLADVVNSPIVVANDPDADRFACAEKFNNKWKIFSGDELGIIFAYHLMKQNEKKNIDKSKHVFICTVVCSRMLKKLCEMYGYKYDETLTGFKWL---INKAIDLSQENYTTLYCYEEALGHALTKYVRDKCGISALAYWIEVAVYLYENGLTFHEYLENIRKEIGYFVSNNGYYTVLDPTDVVSIFNDFRGNGSYRSELGSYKVVHVRDL----TTGYDSTTPDGKSLIAPTPDSQSITLHFENTAILTVRASGTEPKVKWYSEISRGSYESAKEEIDRLVDE 577
>gi|156977486|ref|YP_001448392.1| phosphomannomutase [Vibrio harveyi ATCC BAA-1116] >gi|156529080|gb|ABU74165.1| hypothetical protein VIBHAR_06273 [Vibrio harveyi ATCC BAA-1116] (566 aa)
Score = 537, Expect = 1.2e-52, Identities = 169/508 (33%), Positives = 268/508 (52%)
 Q:  23 WLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK---KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFL-YKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDT--------ITESYFEASYRCLINTNIY----RQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV-RHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIR----------------WNEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      WL +  +  + + L+  NE+E+  F S+L+FGTAG+R +G G N++N  Q+ + G+ +L+ +  S+ V++ +D R ++ +A  A LT+ IKV+L YK  + ATPI+++ VRE  AA++ TASHNP Y GFKVY  G QI+  + I +    ID  T + L+S DD     + + Y++ +YR +N N     + ++ T HG +   LL  G+E +  ++Q PD F + NF NPE+ + D+ +  +  A+I  DPD+DR AV V R  ++ LTG+Q+G +F Y+L +    V +T VS+ + IA+ + A+ ++T TGFKW+ N M + +  F+ +EEA+G  +  DKDG A   ++  L Q KTL D L+E++ + G +   S ++   +   DK   K+I G I+ I         N PA  L ++LE+  V R SGTEPK K YYE+
 S:  10 WLARDPDPKTREELQHLVDANNEQELTDRFG-SRLAFGTAGLRGKVGAGPNRMNRLVIQETATGLGHYLIEQVKDASSRGVVIGYDGRPDSKQFAHDTASVLTALSIKVYLTYK---VAATPIVAFGVRELNAAAAVVVTASHNPPEYNGFKVYWENGAQIIPPHDSGIAAR-------IDEATTKPLPLMS-LDDAKQKGLLVWLEDEYYQ-TYRKTMNDNALLTPDSNTDISIVYTAMHGVGADMAETLLADAGFEKVASVSEQREPDGTFP-TVNFPNPEEAGAMDMVMALGKSVDADIACANDPDADRFAVAVKRPDGEYQMLTGDQVGSLFGDYLLQGQ---PNALVGNTIVSSRLLSSIAKAHGAEYYQTLTGFKWLTNVAMTQETEANPFLFAYEEALGYTVGNKVWDKDGLSALVAFSQLTGKLKAQGKTLWDKLEELYRQHGFYFNAQRSIALDP-----KSPPIGDKLRANPPKEIAGKRIEVIEDLKSSLRFVTDGPTEAINLPASDVLVYHLEDKSRVIVRPSGTEPKLKCYYEV 534
>gi|170718119|ref|YP_001785150.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Haemophilus somnus 2336] >gi|168826248|gb|ACA31619.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Haemophilus somnus 2336] (551 aa)
Score = 537, Expect = 1.4e-52, Identities = 159/513 (30%), Positives = 252/513 (49%)
 Q:  42 EEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVY---NHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYT------PNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYR--QKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV-RHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFD-KTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSL-NSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      ++E+  F+ +L FGTAG+R + G+ +N   Q + G+A +L  S P++++ +D R N+D +  A+ +  GIK FL    TP+++Y+++   A ++ TASHNP  G+KVY  + GGQI+   +I     +ID V    P   + DD I E+Y  +    +I + Q N  + T HG   L  L  G   L +Q PD +F + NF NPE+K + DL++K A+  A ++ DPD+DRLAV V  + W L GN +G   Y+    K  + + VS+ + IA+KY +  T TGFK++G ++N   D + GFEEA+G L + D RDKDG AA  L++  L + KTL DY ++  EFGA+  +S ++ L+  +M  + K  +  +  I  + + + L + LEN  + R SGTEPK K Y ++ G  + D++L  +  +LR
 S:  39 QKELHNRFN-GRLQFGTAGLRGRLQAGSMGMNRVLVAQAAGGLAEYLKGYDSEPSIVLGYDGRKNSDVFVRDTAEIMAGAGIKTFLLPRKL--PTPVLAYAIKHLNTTAGVMVTASHNPPEDNGYKVYLGKANGGGQIVSPADVDIAK-------LIDKVANGDIRDLPRSQHYTVLDDEIVEAYIAKT------ASIAKEPQANINYVYTAMHGVGYEVLSKTLAKAGLPQPHLVEEQIQPDGSFP-TVNFPNPEEKGALDLAIKLAKAKNAEFIIANDPDADRLAVAVPDSEGNWKPLHGNVIGCFLGWYLAKQYHAQGKQGKLACSLVSSPALAEIAKKYGFQSEETLTGFKYIG-KVN------DLLFGFEEALGYLVDPDKVRDKDGISAAIAFLDLVRSLKKEGKTLTDYANDFTAEFGAYVSGQISIRVNELSDIGKMMTALRKEPLTELGGFVTQFIDHSKTDRASDILVFVLENGSRLIVRPSGTEPKVKFYLDVCGTDPKNADEVLAEFDENVRQILR 542
>gi|170287963|ref|YP_001738201.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Thermotoga sp. RQ2] >gi|170175466|gb|ACB08518.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain I [Thermotoga sp. RQ2] (471 aa)
Score = 536, Expect = 1.8e-52, Identities = 146/499 (29%), Positives = 260/499 (52%)
 Q:  56 FGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      FGT GIR M G + + T ++ S  A WL +K  +V++A+D R N+ +A + +   G++ +++ E   TP++S++VR    ++ TASHNP Y G+KVY  G Q +  +EI   E  +D    + I +  + ESY    + +N+ + + + + HGT + +P +LK +G++ + L +Q PDPNF+ +  NPE+  D +L  K A + L DPD DR+ VV R +   LTGNQ+G++ T ++L  K + P V+ T V+T+ + I E+ A + TPTGFK++G+ + +H K D FV GFEE+ G L   RDKDG  + L+  ++   EK   L+E++++ G + + +++K+   E++++ + + ++K ++ +  KG   P + + + E  + R SGTEPK K+Y + G+T+E +++++ + + E +L+
 S:   4 FGTGGIRGVMRKG--EFDEETVKRASLSTALWL-KEKGQKSVVIAYDTRKNSREFAELAGRVFAGEGLEAYVFPEPT--PTPVLSFAVRYVKAGGGVVVTASHNPPEYNGYKVYTWNGVQAIPEYTDEIT----EIYKKVDTSRVKEGE-IKFVPPEVKESYINTVLELV--SNLPMKTDLDIAYSPLHGTGANYVPEVLKRLGFK-VRLVEEQMKPDPNFSTAPTPNPEE----DEALVLLNKKGATLGLATDPDCDRVGVVFRGRR----LTGNQVGVLLTDFLLDYVKVE-NPLVIKTIVTTDMVRPICEEKGAFLEETPTGFKFIGHLIEEHSRKGDRNFVFGFEESCGYLAGTHARDKDGVVGSVLSAIAFSNHDPYEK-----LEELYQKHGYYMEKLINFKV------EDVEKAIKIYESLKTRNDIIDYSKGYGNVIPNETIAFVFEKSR-IFVRPSGTEPKLKVYIHVRGDTREEAEELIRENEKKIEEILK 470
>gi|148269304|ref|YP_001243764.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/subunit [Thermotoga petrophila RKU-1] >gi|147734848|gb|ABQ46188.1| alpha-phosphoglucomutase [Thermotoga petrophila RKU-1] (471 aa)
Score = 535, Expect = 2.0e-52, Identities = 146/499 (29%), Positives = 260/499 (52%)
 Q:  56 FGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      FGT GIR M G + + T ++ S  A WL +K  +V++A+D R N+ +A + +   G++ +++ E   TP++S++VR    ++ TASHNP Y G+KVY  G Q +  +EI   E  +D    + I +  + ESY    + +N+ + + + + HGT + +P +LK +G++ + L +Q PDPNF+ +  NPE+  D +L  K A + L DPD DR+ VV R +   LTGNQ+G++ T ++L  K + P V+ T V+T+ + I E+ A + TPTGFK++G+ + +H K D FV GFEE+ G L   RDKDG  + L+  ++   EK   L+E++++ G + + +++K+   E++++ + + ++K ++ +  KG   P + + + E  + R SGTEPK K+Y + G+T+E +++++ + + E +L+
 S:   4 FGTGGIRGVMRKG--EFDEETVKRASLSTALWL-KEKGQKSVVIAYDTRKNSREFAELAGRVFAGEGLEAYVFPEPT--PTPVLSFAVRYMKAGGGVVVTASHNPPEYNGYKVYTWNGVQAIPEYTDEIT----EIYKKVDTSRVKEGE-IKFVPPEVKESYINTVLELV--SNLPMKTDLDIAYSPLHGTGANYVPEVLKRLGFK-VRLVEEQMKPDPNFSTAPTPNPEE----DEALVLLNKKGATLGLATDPDCDRVGVVFRGRR----LTGNQVGVLLTDFLLDYVKVE-NPLVIKTIVTTDMVRPICEEKGAFLEETPTGFKFIGHLIEEHSRKGDRNFVFGFEESCGYLAGTHARDKDGVVGSVLSAIAFSNHDPYEK-----LEELYQKHGYYMEKLINFKV------EDVEKAIKIYESLKTRNDIIDYSKGYGNVIPNETIAFVFEKSR-IFVRPSGTEPKLKVYIHVRGDTREEAEELIRENEKKIEEILK 470
>gi|146328893|ref|YP_001209799.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase [Dichelobacter nodosus VCS1703A] >gi|146232363|gb|ABQ13341.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase [Dichelobacter nodosus VCS1703A] (538 aa)
Score = 534, Expect = 2.6e-52, Identities = 162/535 (30%), Positives = 265/535 (49%)
 Q:  20 SKAWLESNRISNKYKEL---ILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVY---NHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVIL----TTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV-RHKNKWHYLTGNQMGIIFT-HYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSL-NSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMW---------VKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      ++AWL + S  EL  I  +E E+ + F  +L FGTAG+R + G N +N   Q + G+AR+L  K  V++ +D R ++ +A  A+ L + GI+ +L + ++ TP++++++R  DA ++ TASHNP  G+KVY  H G QI+   +I + +   +   P     ++ + Y E +    +++ K PV++  T HG + L  L ++G   L  Q PD NF  A NPE+K + DL+++ A+K A ++ DPD+DRLAV +  + W L GN +G+  H   +  K   + VS+ + +IA Y+   TPTGFKW+G   I+ + F GFEEA+G L ++D  DKDG AA  L++  L Q KT +DY+   +FGA+ + +S +IE     EK+++ NV +   ++  R    L+ + ++M     V R SGTEPK KIY + + + ++  +I  L  E L+
 S:   8 AQAWLAQDPDSETRAELQAFIDANDEAELKRRFE-GRLQFGTAGLRGRLQAGPNGMNRVLVAQAAAGLARYLGAGKK---VVIGYDGRKHSRRFAKDTAEILQASGIEAYLMPD--LRPTPVLAFALRVYQADAGVMVTASHNPAEDNGYKVYLGGEHRGAQIVPPADADIAAEIDYVAQHLRVNELPRDIHYHLIPMSVIDQYIERT------AAVFQSK--PVLMNYVYTAMHGVGTETLLDTLHAVGLTQPQLVETQAQPDANFPTVAFPNPEEKGALDLAIELAKKVNAEFIIANDPDADRLAVALPSSEGVWERLHGNMVGLYLAWHLAQRAQAQGKKGVFACSLVSSPLLKKIAAAYDMTYQETPTGFKWIG-----RIEGLIF--GFEEALGYLVDADKVADKDGISAAIAFLDLMATLKAQGKTFLDYMQAFQAQFGAFHSQQISIRIED-------NEKINRIINVLREKPFE-KVGDYRVMHYCDHLKTAMASNMLVFELVDGHRVIVRPSGTEPKLKIYLDTFADNQKTAAEIAAQLAMNIEQFLK 535
>gi|71897287|ref|NP_001026554.1| phosphoglucomutase 2 [Gallus gallus] >gi|53136744|emb|CAG32701.1| hypothetical protein [Gallus gallus] (609 aa)
Score = 532, Expect = 4.4e-52, Identities = 169/527 (32%), Positives = 272/527 (51%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWL---LNKKSNPTVIVAHDNRMN------ADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVY-TPNMDLISYFDD---TITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPED-KASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLT---NKKFD----KTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVV-GFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILG-----LEIKGIR------------------WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYG--------ETKEICDQILKALKDEF 549
      W ++ + S  KEL+ + N EE+ KYF S++ FGTAG+RA MG G + +N T Q ++G R+L  +  N V++ D R +   + +A + A T S G+ V+L+ + + TP + Y+V  + A I+ TASHNPK  G+KVY  G QI+   I ++ E +   +  +D +  D  TI + YF+  +  + NI ++ N  + T+ HG   +  K+     +Q PDP F   NPE+ K  LS  AEK A I+L DPD+DRLAV + ++ +W  +GN++G +  ++ T  N+ D  K +++S+ VS+ + IA K    T TGFKW+GN  + +D+  V+ FEEAIG +   DKDG AA + E+ + L + +L  L +++E+G  + SY I  + + +Q+ D  N  KD     ++ GIR          ++ +Q + +  N   R SGTEPK K Y E+     + K+ D+++ AL+ F
 S:  22 WDQNPKTSAIVKELVAEGNVEELQKYFG-SRMEFGTAGLRAAMGAGISHMNDLTIIQTTQGFCRYLEKNFSDLKNRGVVIGFDARAHLSSGGSSKRFARLAANTFISQGVPVYLFSD--VTPTPFVPYTVTHLKLCAGIMVTASHNPKQDNGYKVYWENGAQIISPHDKGISQAIEENKEPWPQAWDDKQIDSSALLHDPYATINKEYFKDIQKQCFHRNINKETNLKFVHTSVHGVGHKFVQLAFKAFDLRPPFAVPEQKDPDPEFPTVKYPNPEEGKGVLTLSFALAEKDGAKIILANDPDADRLAVAEKQESGEWKVFSGNELGALLGWWIFTCWKNQNRDACAIKDVYMLSSTVSSKILRAIALKEGFHFEETLTGFKWMGNRAKQLMDQGKAVLFAFEEAIGYMCCPAVLDKDGVSAAVITAEMASFLATRNLSLSQQLKAVYDEYGFHITKA-SYFI--CHDPKVIQQLFDNLRNYDGKDTYPKSCGRFKVSGIRDLTTGYDSSQPDLKAILPTSKSSQMITFTFANGGVATMRTSGTEPKIKYYSELCAPPGNSDVEQLKKELDELVSALEKHF 596
>gi|126663478|ref|ZP_01734475.1| phosphomannomutase [Flavobacteria bacterium BAL38] >gi|126624426|gb|EAZ95117.1| phosphomannomutase [Flavobacteria bacterium BAL38] (583 aa)
Score = 532, Expect = 4.5e-52, Identities = 167/526 (31%), Positives = 277/526 (52%)
 Q:   7 KNPSSMHANVNPLSKA--WLE---SNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT----VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYR-CLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN----KKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQA------------------LEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYG 532
      K ++MH  + L+K  WL   N  + KE++   +E+++ F Y L FGT G+R MG GTN+IN +T + ++G++ +L  KS P   V +A+D R N++ A V+A  ++ GI V+L+ + ++ TP +S++VR   A I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ++ + EI+ + + +  + + N +LI Y D + E++ +++   NT  + N ++ T+ HGT+  +P +L  GY ++ + +Q P+ +F  + NPE+ + +++ A+K A++++G DPDSDRL V VR    L GNQ +I T ++L    KF  F+ ST VST + +A Y+ +   TGFKW+  + K   FV G EE+ G + D RDKD  A L E+     +L  L ++ +FG +  +S  + +  E+++ M    K+I G + I  + A+          L +YLE+  + R SGTEPK K Y+ + G
 S:   4 KRNNNMHIEQSILNKVNEWLTPTFDNATQDAIKEMMTSA-PKELEESF-YKNLEFGTGGMRGVMGVGTNRINKYTLGKNTQGLSDYL--HKSFPNEQLKVAIAYDCRHNSNTLAKVVADVFSANGIHVYLFSD--MRPTPELSFAVRYLNCHAGIVLTASHNPPEYNGYKVYWQDGGQLVPPQDAEIIKVIEDLK-YSEIKFEANNNLIEYIDTKVDEAFAKSTIENASFNTQTEAKANLKIVYTSLHGTSIKAIPNVLAKAGYTDVNIVPEQAEPNGDFPTVVSPNPEEPEALSMAIALADKIGADMVVGTDPDSDRLGVAVRDLDGNIKLLNGNQTMVIMTAFLLEQWKRADKFKGNEFIGSTIVSTPMMLELAAAYDVECKVGLTGFKWIAKFI-KDFPNQKFVGGGEESFGYMVGDAVRDKDAVAAILLVSEIAAQAKASGSSLYQELLNLYIDFGFYKESLISITKKGIEGANEIKQMMIDLRENPLKEINGQRVICIEDYQTAKGKYFMNNEEFEIHIPKSNVLIYYLEDGSKICARPSGTEPKIKFYFSVNG 554
>gi|52424826|ref|YP_087963.1| CpsG protein [Mannheimia succiniciproducens MBEL55E] >gi|52306878|gb|AAU37378.1| CpsG protein [Mannheimia succiniciproducens MBEL55E] (553 aa)
Score = 530, Expect = 7.8e-52, Identities = 158/502 (31%), Positives = 247/502 (49%)
 Q:  53 KLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSN-PTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVY---NHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLIS------YFDDTITESYFE--ASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFT-HYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSL-NSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE----IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      +L FGTAG+R + G+ +N   Q + G+A ++   N P++++ +D R N+D +A  A+ ++ GIK +L    TP+++Y++   A ++ TASHNP  G+KVY  + GGQI+   +I +    +ID V  N+ +     DD + ++Y E AS   T+I  N+ + T HG   L  L+ G   L +Q PD F  + NPE+K + DL++K A+K A ++ DPD+DRLAV +  K W L GN +G +  H     K  + + VS+ + IA+KY +  T TGFK++G      + GFEEAIG L + D RDKDG A+  L++  L Q KT++DY++E  EFGA+  +S ++ L  E+ + M  N  +I G +  I ++    L + LEN  + R SGTEPK K Y + G+   D +L  +  +LR
 S:  49 RLQFGTAGLRGRLQAGSMGMNRVLVAQAAGGLADYIKQYDHNAPSIVIGYDGRKNSDIFARDTAEIMSGAGIKAYLLPRKL--PTPVLAYAINYFDATAGVMVTASHNPPEDNGYKVYLGKENGGGQIVSPADKDIAA-------LIDKVAAGNIKNLPRSQDYVVLDDQVVDAYIEKTASIAQEPRTDI----NY--VYTAMHGVGYEVLSKTLQKAGLSQPHLVKEQVYPDGTFPTVSFPNPEEKGALDLAVKLAKKQNAEFIIANDPDADRLAVAIPDAKGNWKSLHGNVLGCLLGWHLAKKYHAAGKQGVLACSLVSSPALAEIAKKYGLQSEETLTGFKYIGKVKG-------LLFGFEEAIGYLVDPDKVRDKDGISASVAFLDLVLYLKKQGKTILDYMNEFNREFGAYVSGQISIRVSDLT---EISKLMTALRNNPPSEIGGFKVTQFIDHLKTERNNDILVFTLENGSRLITRPSGTEPKIKFYLDAKGKDALDADNVLAQFDESVRALLR 544
>gi|183221690|ref|YP_001839686.1| phosphomannomutase (phosphomannose mutase) [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Paris)'] >gi|189911765|ref|YP_001963320.1| Phosphomannomutase [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Ames)'] >gi|167776441|gb|ABZ94742.1| Phosphomannomutase [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Ames)'] >gi|167780112|gb|ABZ98410.1| Phosphomannomutase (Phosphomannose mutase) [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Paris)'] (584 aa)
Score = 528, Expect = 1.4e-51, Identities = 152/474 (32%), Positives = 258/474 (54%)
 Q:  54 LSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQIL---DSEANEIVSSMPECQTI-----IDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ------KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFD-KTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKT-LVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKG----------------------IRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIY 527
      LSFGT GIR +G G ++N++T + + G  +L + K +P++++A+D+R + +A + A  + G+KV+L+  ++ TP++SY++R    I+ TASHNP Y GFK Y  GGQ++  DS  + +S + + +I   D VY     F T+  F+  + L  I Q    N ++ + HGT  + + + GY+++ L +Q PD F   NPE+K + L  +A+K +A + + DPD+DRL V VR + ++ YL GNQ+G I  Y+  KK  K  +V T V+T+ + IA+K  K+  TGFK++ EM +  K + F+ G EE+ G L   RDKD  +A L +E+    EKT L+ YL+EI+ ++G +   S +E + +E++++ ++  +++ K+++G I G            +  + ++ LE + + R SGTEPK K+Y
 S:  47 LSFGTGGIRGKIGYGIGKMNLYTVGRAALGFLSYLRDTKKSPSIVIAYDSRRMSKEFAELSAGIGATLGVKVYLFP--KVTPTPLLSYAIRYFEASGGIVITASHNPPEYNGFKAYLADGGQLVPPDDSLIIQRISGIEDWTSIPMISKTDKVYKK-------FVKTVGPDCFQNYLKELKKAGIQSQAKPKTRNNLKIVYSPLHGTGGEYMKEMFQYFGYKSVFLVPEQKKPDGEFPTVKYPNPEEKEALALCEFHAKKKKAEVFIATDPDADRLGVGVRKPDGEYEYLNGNQIGSIMAAYLSERKKQKGKVYHLVKTIVTTDLQEAIAKKNGIKIKNVLTGFKYIAEEMKQIESKKNNLFLFGGEESYGYLPVPFVRDKDSLSSALLFIEILA-----EKTDLLTYLNEIYLKYGLYRESLYSLTLEGSSGQEKIKQSIE---SLRTKNLIGKLIGGRKVISVLDYETQKADGKGKSSVFKGMPKSNVIQVELEGNAKLTIRPSGTEPKVKVY 544
>gi|165976005|ref|YP_001651598.1| phosphomannomutase [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 3 str. JL03] >gi|165876106|gb|ABY69154.1| phosphomannomutase [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 3 str. JL03] (552 aa)
Score = 528, Expect = 1.5e-51, Identities = 158/502 (31%), Positives = 253/502 (50%)
 Q:  53 KLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVY---NHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNM-DL-----ISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV-RHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFD-KTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSL-NSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI----RWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      +L FGTAG+R + G+ +N   Q + G+A +L   P++++ +D R N+D +A  A+ +  GIK +L    TP+++Y+++   A ++ TASHNP  G+KVY  + GGQI+   +I +    +ID V  N+ DL   + DD I E+Y E +  +   + N+ + T HG   L  L+ G   L A+Q PD +F + NF NPE+K + DL++K A++ A ++ DPD+DRLAV +  + W L GN +G +  Y+    K  + + VS+ + IA+KY +  T TGFK++G   ++ + F GFEEA+G L + D RDKDG AA + L+  L Q KTL D + +  EFGA+  +S ++ L+  E+ + M  N   I G + +  + + + L + LEN  + R SGTEPK K Y + G+   D++L  +  +LR
 S:  49 RLQFGTAGLRGRLQAGSMGMNRVLVAQAAGGLADYLKGYDKAPSIVIGYDGRKNSDVFARDTAEIMAGAGIKAYLLPRKL--PTPVLAYAIKYFDTTAGVMVTASHNPPEDNGYKVYLGKANGGGQIVSPADKDIAA-------LIDKVAAGNIADLPRSQDFTVLDDEIVEAYIEKT--AALAKEQAAEINY--VYTAMHGVGYEVLSKTLEKAGLPQPHLVAEQIQPDGSFP-TVNFPNPEEKGALDLAIKLAKEKNAEFIIANDPDADRLAVAMPDAQGNWKGLHGNVVGCLLGWYLAKQYHAQGKQGVLACSLVSSPALAEIAKKYGLQSEETLTGFKYIGK-----VNGLLF--GFEEALGYLVDPDKVRDKDGISAAIVFLDFIRNLKAQGKTLQDAITDFNNEFGAYVSGQISIRVSDLS---EIGKLMTALRNNPPSAIGGFNVAQLIDHTKTDRQSDILVFVLENGSRLITRPSGTEPKIKFYLDAKGKDAADADKVLSQFDESVRELLR 543
>gi|194540036|ref|YP_002075079.1| Phosphomannomutase [Vibrio sp. Ex25] >gi|151938591|gb|EDN57427.1| Phosphomannomutase [Vibrio sp. Ex25] (567 aa)
Score = 527, Expect = 1.7e-51, Identities = 164/516 (31%), Positives = 270/516 (52%)
 Q:  15 NVNPLSKAWLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDT--------ITESYFEASYRCLINTNIY----RQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV-RHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIE---------------------SLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      ++ L  WLE +  +  + + L+  NE+E+  F S+L+FGTAG+R +G G N++N  Q+ + G+ +LL + +   V++ +D R ++ +A  A LT+ GIKV+L + + ATPI+++ VR   AA++ TASHNP Y GFKVY  G QI+  + I +    ID+ T + L+S DD     + + Y++ +YR +N N     + + T HG +   LL  G++ +  +Q PD +F + NF NPE+ + D+ +  +  A+I  DPD+DR AV V R  ++ LTG+Q+G +F Y+L +    V +T VS+ + IA+ + A+ ++T TGFKW+ N M + +  F+ +EEA+G  +  DKDG A   ++  L Q KTL D L+E++ E G +   S ++           +  E+++ + F +  + I     + PA  L ++LE+  V R SGTEPK K YYE+
 S:   3 DMTALITQWLERDPDPKTREELQHLVDTNNEQELTDRFG-SRLAFGTAGLRGKVGAGPNRMNRLVIQETATGLGNYLLEQVKDAASRGVVIGYDGRPDSKQFAHDTASVLTALGIKVYLTYD--VAATPIVAFGVRTLNAAAAVVVTASHNPPEYNGFKVYWENGAQIIPPHDSGIAAK-------IDDATTKPLPLMS-LDDAKQRGLLVWLKDGYYQ-TYRKTMNENALLTPDNNTDISIAYTAMHGVGANMAETLLADAGFKKVASVKEQREPDGSFP-TVNFPNPEEAGAMDMVMALGKSVDADIACANDPDADRFAVAVKRPDGEYQMLTGDQVGSLFGDYLLEQQ---SNALVGNTIVSSRMLSSIAKAHGAQYYQTLTGFKWLTNVAMEQETEANPFLFAYEEALGYTVGNKVWDKDGLSAIVAFAQLTGKLKAQGKTLWDKLEELYREHGFYFNAQRSIALDPNSPPIGDKLRANPPTEIAGKKVAVTEDLKTSVRMFDDGSEESI----------DLPASDVLIYHLEDQSRVIVRPSGTEPKLKCYYEV 535
>gi|124802225|ref|XP_001347407.1| phosphoglucomutase, putative [Plasmodium falciparum 3D7] >gi|23494986|gb|AAN35320.1|AE014830_64 phosphoglucomutase, putative [Plasmodium falciparum 3D7] (593 aa)
Score = 526, Expect = 2.4e-51, Identities = 164/517 (31%), Positives = 273/517 (52%)
 Q:  37 ILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKK-----SNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQIL----DSEANEIVSSMP----ECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESY--FEASYRCLINTNIYR--QKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN---KKFDKTPFV-VSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDK-MDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLN-----WKEEMQEKMDKFANVKNKDILGL------------EIKGIRWNEP-AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYML 553
      ILK N+EE K   +L+FGTAG+R M G N +NV T Q ++G+ +L+N    N +I  D R +++ +A V A  S G +V+L+  Q ATPI+ YS +   ++ TASHNPK  G+KVY  G QI+   + +N I++++    + + +N Y + L+  +D  E Y F  +  N N YR +  ++ + HG   + ++ +G+ N++  QQ +PD +F+ + NPE+K + D+S++ A+K + I++ DPD+DR A  + NKW  +G+++GIIF ++++   K DK+ V + T V + + ++ EKY K  T TGFKW+ N+ ++ ++  + +EEA+G  +  +DK G A  +E+  LY+  T  YL+ I EE G +   Y +  N   + E   + K N+ + I+ +      + K +  P +Q + + EN  + R SGTEPK K Y EI +T E  + + L DE  M 
 S:  32 ILKKNDEEELKCLFLKRLNFGTAGLRGKMCVGFNAMNVVTIMQTTQGLCSYLINTYGLNLCKNRGIIFGFDGRYHSESFAHVAASVCLSKGFRVYLFA--QTVATPILCYSNLKKNCLCGVMVTASHNPKLDNGYKVYASNGAQIIPPVDKNISNCILNNLEPWKDAYEYLNENFYLKDTSLV---EDIYFEMYDSFMDDLKHEFNFNCYRNSRTKLAIVYSPMHGIGRKFVQGIMHVVGFNNLLTVPQQALPDSDFSTVSFPNPEEKGALDMSMELADKVCSPIVVANDPDADRFACAEKFNNKWKVFSGDELGIIFAYHLMKQYEKKNIDKSKHVFLCTVVCSRMLKKLCEKYGYKYDETLTGFKWIINKAIEYNEQNYTILYCYEEALGHALTRHVKDKCGISALGYWIEIAVYLYENNLTFHQYLETIREEIGYFVNNNGYYIVLDSNDIVSIFNEFRSNGLYK-TNLGSYKIIHIRDLTTGYDSTTADKKSLIAPTPDSQNITIHFENTAILTIRASGTEPKVKWYAEISRDTYEQAKKEIDQLIDEVMPMF 582
>gi|126331831|ref|XP_001374449.1| PREDICTED: hypothetical protein [Monodelphis domestica] (703 aa)
Score = 526, Expect = 2.5e-51, Identities = 166/527 (31%), Positives = 265/527 (50%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMN------ADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPE----CQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPED-KASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLT-------NKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVV-GFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKN--KDILGLEIKGIR------------------WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI--------YGETKEICDQILKALKDEF 549
      W ++ +   K++I  N E+ K F S++ FGTAG+RA MGPG Q+N T Q ++G+ R+L  S+   V++ +D R +   + +A + A  S G+ V+L+ + I TP + Y+V  + A I+ TASHNPK  G+KVY  G QI+   I ++ E     D+  N L   TI  YFE  +  + NI +   + T+ HG   +  K+ +    +Q PDP F   NPE+ K  LS  AEK +A I+L DPD+DRLAV + +N +W  +GN+MG +  ++ T    ++  K +++S+ VS+ + IA K    T TGFKW+GN  + ID+  V+ FEEAIG +   DKDG AA ++ E+ + L + +L  L I+ E+G  +  +   N + + E + +  N K   E+ GIR          ++ +Q + +  N   R SGTEPK K Y E+    + + K+ D+++ A+++ F
 S:  116 WDKNPKTLEMVKQIIANNNRVELQKCFG-SRMEFGTAGLRAAMGPGFAQMNDLTIIQTTQGLCRYLEKTFSDLKKRGVVIGYDARAHPSSGGGSKRFAQLAATAFISQGVPVYLF--SNITPTPFVPYTVSHLNLCAGIMVTASHNPKQDNGYKVYWDNGAQIISPHDKGISQAIEENLEPWTKAWDDSIINNNPLHHDPYSTINNDYFEDLKKYCFHRNIDQSTQLKFVHTSVHGVGHDFVQSAFKAFDFVPPDAVPEQKAPDPEFPTVKYPNPEEGKGVLTLSFALAEKTQAKIILANDPDADRLAVAEQQENGEWKVFSGNEMGALLGWWLFTCWKEKNQDQNALKDLYMLSSTVSSKILRAIALKEGFHFEETLTGFKWMGNRAKQLIDQGKTVLFAFEEAIGYMCCPFVLDKDGVSAAVISAELASFLATKNMSLAQQLKAIYVEYGYHITKASYFICHDQNIIQNLFENLRNYDGKNNYPKTCGKFEVSGIRDLTTGYDSSQPDKKAILPTSKSSQMITFTFANGGVATLRTSGTEPKIKYYAELCVPPGNSDHEQLKKELDELVSAIEEYF 690
>gi|28900390|ref|NP_800045.1| putative phosphomannomutase [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] >gi|28808701|dbj|BAC61878.1| putative phosphomannomutase [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] (564 aa)
Score = 525, Expect = 3.5e-51, Identities = 163/512 (31%), Positives = 268/512 (52%)
 Q:  19 LSKAWLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDT--------ITESYFEASYRCLINTNIY----RQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV-RHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIE---------------------SLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      L  WL +  +  + + L+  NE+E+  F S+L+FGTAG+R +G G N++N  Q+ + G+ +LL + +   V++ +D R ++ +A  A LT+ GIKV+L  Q+ ATPI+++ VR   AA++ TASHNP Y GFKVY  G QI+  + I +    ID  T + L+S DD     + + Y++ +YR +N N     + + T HG +   LL  G++ +  A+Q PD F + NF NPE+ + D+ +  +  A+I  DPD+DR AV V R  ++ LTG+Q+G +F Y+L +    V +T VS+ + IA+ + A+ ++T TGFKW+ N M++ ++ F+ +EEA+G  +  DKDG A   ++  L Q KTL D L+ ++ + G +   S ++           ++ E+++ + F +  + I     + PA  L ++LE+  V R SGTEPK K YYE+
 S:   4 LITQWLARDPDPKTREELQHLVDTNNEQELSDRFG-SRLAFGTAGLRGKVGAGPNRMNRLVIQETATGLGHYLLEQVQDAASRGVVIGYDGRPDSKQFAHDTASVLTALGIKVYL--TYQVAATPIVAFGVRTMNAAAAVVVTASHNPPEYNGFKVYWENGAQIIPPHDSGIAAK-------IDEATTKPLPLMS-LDDAKQQGLLVWLEDDYYQ-TYRKTMNENALLTPDSNTDISIAYTAMHGVGADMAETLLADAGFKKVASVAEQREPDGTFP-TVNFPNPEEAGAMDMVMALGKSVDADIACANDPDADRFAVAVKRPDGEYQMLTGDQVGSLFGDYLLEQQ---PNSLVGNTIVSSRLLSSIAKAHGAEYYQTLTGFKWLTNVAMSQETEQHPFLFAYEEALGYTVGNKVWDKDGLSAIVAFSQLTGKLKAQGKTLWDKLEALYRQHGFYFNAQRSIALDPNSPPIGDKLRANPPSEIAGKKVSVTEDLKTSVRTFEDGSEETI----------DLPASDVLIYHLEDKSRVIVRPSGTEPKLKCYYEV 532
>gi|118121115|ref|XP_001236252.1| PREDICTED: hypothetical protein, partial [Gallus gallus] (585 aa)
Score = 524, Expect = 3.8e-51, Identities = 167/516 (32%), Positives = 267/516 (51%)
 Q:  34 KELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWL---LNKKSNPTVIVAHDNRMN------ADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVY-TPNMDLISYFDD---TITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPED-KASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLT---NKKFD----KTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVV-GFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILG-----LEIKGIR------------------WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYG--------ETKEICDQILKALKDEF 549
      KEL+ + N EE+ KYF S++ FGTAG+RA MG G + +N T Q ++G R+L  +  N V++ D R +   + +A + A T S G+ V+L+ + + TP + Y+V  + A I+ TASHNPK  G+KVY  G QI+   I ++ E +   +  +D +  D  TI + YF+  +  + NI ++ N  + T+ HG   +  K+     +Q PDP F   NPE+ K  LS  AEK A I+L DPD+DRLAV + ++ +W  +GN++G +  ++ T  N+ D  K +++S+ VS+ + IA K    T TGFKW+GN  + +D+  V+ FEEAIG +   DKDG AA + E+ + L + +L  L +++E+G  + SY I  + + +Q+ D  N  KD     ++ GIR          ++ +Q + +  N   R SGTEPK K Y E+     + K+ D+++ AL+ F
 S:   9 KELVAEGNVEELQKYFG-SRMEFGTAGLRAAMGAGISHMNDLTIIQTTQGFCRYLEKNFSDLKNRGVVIGFDARAHLSSGGSSKRFARLAANTFISQGVPVYLFSD--VTPTPFVPYTVTHLKLCAGIMVTASHNPKQDNGYKVYWENGAQIISPHDKGISQAIEENKEPWPQAWDDKQIDSSALLHDPYATINKEYFKDIQKQCFHRNINKETNLKFVHTSVHGVGHKFVQLAFKAFDLRPPFAVPEQKDPDPEFQRVKYPNPEEGKGVLTLSFALAEKDGAKIILANDPDADRLAVAEKQESGEWKVFSGNELGALLGWWIFTCWKNQNRDACAIKDVYMLSSTVSSKILRAIALKEGFHFEETLTGFKWMGNRAKQLMDQGKAVLFAFEEAIGYMCCPAVLDKDGVSAAVITAEMASFLATRNLSLSQQLKAVYDEYGFHITKA-SYFI--CHDPKVIQQLFDNLRNYDGKDTYPKSCGRFKVSGIRDLTTGYDSSQPDLKAILPTSKSSQMITFTFANGGVATMRTSGTEPKIKYYSELCAPPGNSDVEQLKKELDELVSALEKHF 572
>gi|163751969|ref|ZP_02159180.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Shewanella benthica KT99] >gi|161328127|gb|EDP99294.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Shewanella benthica KT99] (573 aa)
Score = 524, Expect = 4.0e-51, Identities = 158/510 (30%), Positives = 264/510 (51%)
 Q:  21 KAWLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQT----IIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAW--TGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGL-EIK-GIRW---------NEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      K WL+ +  R  + + LI  NE E+ + FS +L+FGTAG+R + G  +N  QQ S G+ +L + S+   V++ +D R ++ +A  A LT+ GIKV+L  ++ TP++++ V   A I+ TASHNP Y G+KVY  G QI+  + I + + + T  ++D     +  +D  +SY +   + N + +  + T HG +   +L  G  +  A Q PD +F + NF NPE+K + DL + A+K+ A +  DPD+DR AV VR   + LTG+Q+G++F HY++T+  ++  + +T VS++ + ++A  +A  T TGFKW+ N M + +  + +EEA+G +  + DKDG A   ++  L Q T+ D L+ I+ E G  T +++ K + N  +++++   + K +L  +I+ G+R     + PA  L + LE  V R SGTEPK K YYE+
 S:  10 KHWLDKDPDPRSRQELQALIDNGNEAELQRRFS-GRLAFGTAGLRGVVEAGPMGMNRLVVQQTSAGLGAYLKQQVSDVDTRGVVIGYDGRHDSKQFAHDAAGVLTAMGIKVYL--TCKVAPTPLVAFGVIHLDAAAGIVVTASHNPPQYNGYKVYWGNGAQIIPPHDSGIAACIDKAATESIHLLDLESAKARGKLIMLEDDFYQSYRQGIKDAAVLQNHTQPELVSLSYTAMHGVGAEMAETVLADAGVTQVYSVAAQREPDGDFP-TVNFPNPEEKGAMDLVIAEAKKHGAMLACANDPDADRFAVAVRTEAGDYQMLTGDQVGVLFGHYLMTHAAKNQR-LICTTIVSSSLLSKVAASLDATCLTTLTGFKWLTNVGMAEQTEDNQCLFAYEEALGYMVGSMVWDKDGLSALVAFAQLTAELASQGLTIWDRLEAIYREHGFHLNTQVSIALKPSTPNIGAYLRKELPSV--IAGKQVLSTDDIRCGLRTFKDGTSEVIDLPASDVLIFKLEGGGRVIVRPSGTEPKIKCYYEV 539
>gi|167856326|ref|ZP_02479056.1| YhxB [Haemophilus parasuis 29755] >gi|167852556|gb|EDS23840.1| YhxB [Haemophilus parasuis 29755] (552 aa)
Score = 523, Expect = 5.6e-51, Identities = 152/502 (30%), Positives = 248/502 (49%)
 Q:  53 KLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVY---NHTGGQILDSEANEIVSSMPE-CQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV-RHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFD-KTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSL-NSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI----RWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      +L FGTAG+R + G+ +N   Q + G+A +L   P++++ +D R N+D +A  A+ + + GIK +L    TP+++Y+++   A ++ TASHNP  G+KVY  + GGQI+   EI + + + Q I ++ P   + DD I ++Y  +      Q +  + T HG   L  L  G   + A+Q PD F + NF NPE+K + DL++K A++ A ++ DPD+DRLAV V  + W L GN +G   Y+    K  + + VS+ + IA+KY +  T TGFK++G   ++ + F GFEEA+G L + D RDKDG AA + L++  L Q KTL DY D+  EFGA+  +S +++ L+  + + M     ++ G ++    + + + L + LEN  + R SGTEPK K Y + G  + +++L     +LR
 S:  49 RLQFGTAGLRGRLQAGSMGMNRVLVAQTAGGLAEFLKGYDKEPSIVLGYDGRKNSDVFARDTAEIMAAAGIKTYLLPRKL--PTPVLAYAIKYFDTTAGVMVTASHNPPEDNGYKVYLGKANGGGQIVSPADQEIAACIDKVAQGSIKDL--PRSQNYTVLDDEIVDAYIAKTASLAKEP----QVDINYVYTAMHGVGYEVLSKTLAKAGLPQPSIVAEQVWPDGTFP-TVNFPNPEEKGALDLAIKVAKERNAEFIIANDPDADRLAVAVPDAQGNWKPLHGNVIGCFLGWYLAKQYHAQGKKGILACSLVSSPALAEIAKKYGFESEETLTGFKYIGK-----VNGLLF--GFEEALGYLVDPDKVRDKDGISAAIMFLDLVRNLKKQGKTLADYADDFTREFGAYVSGQISIRVDDLS---AIGKLMTALRTNPPSEVGGFKVATFLDHTKTDRQSDILVFVLENGSRLIARPSGTEPKIKFYLDARGTDPKNAEEVLAQFDASVRAILR 543
>gi|153837366|ref|ZP_01990033.1| phosphomannomutase [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] >gi|149749281|gb|EDM60060.1| phosphomannomutase [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] (564 aa)
Score = 522, Expect = 6.6e-51, Identities = 163/512 (31%), Positives = 267/512 (52%)
 Q:  19 LSKAWLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDT--------ITESYFEASYRCLINTNIY----RQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV-RHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIE---------------------SLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      L  WL +  +  + + L+  NE+E+  F S+L+FGTAG+R +G G N++N  Q+ + G+ +LL + +   V++ +D R ++ +A  A LT+ GIKV+L  Q+ ATPI+++ VR   AA++ TASHNP Y GFKVY  G QI+  + I +    ID  T + L+S DD     + + Y++ +YR +N N     + + T HG +   LL  G++ +  A Q PD F + NF NPE+ + D+ +  +  A+I  DPD+DR AV V R  ++ LTG+Q+G +F Y+L +    V +T VS+ + IA+ + A+ ++T TGFKW+ N M++ ++ F+ +EEA+G  +  DKDG A   ++  L Q KTL D L+ ++ + G +   S ++           ++ E+++ + F +  + I     + PA  L ++LE+  V R SGTEPK K YYE+
 S:   4 LITQWLARDPDPKTREELQHLVDTNNEQELSDRFG-SRLAFGTAGLRGKVGAGPNRMNRLVIQETATGLGHYLLEQVQDAASRGVVIGYDGRPDSKQFAHDTASVLTALGIKVYL--TYQVAATPIVAFGVRTMNAAAAVVVTASHNPPEYNGFKVYWENGAQIIPPHDSGIAAK-------IDEATTKPLPLMS-LDDAKQQGLLVWLEDDYYQ-TYRKTMNENALLTPDSNTDISIAYTAMHGVGADMAETLLADAGFKKVASVADQREPDGTFP-TVNFPNPEEAGAMDMVMALGKSVDADIACANDPDADRFAVAVKRPDGEYQMLTGDQVGSLFGDYLLEQQ---PNSLVGNTIVSSRLLSSIAKAHGAEYYQTLTGFKWLTNVAMSQETEQHPFLFAYEEALGYTVGNKVWDKDGLSAIVAFSQLTGKLKAQGKTLWDKLEALYRQHGFYFNAQRSIALDPNSPPIGDKLRANPPSEIAGKKVSVTEDLKTSVRTFEDGSEETI----------DLPASDVLIYHLEDKSRVIVRPSGTEPKLKCYYEV 532
>gi|91228803|ref|ZP_01262711.1| putative phosphomannomutase [Vibrio alginolyticus 12G01] >gi|91187644|gb|EAS73968.1| putative phosphomannomutase [Vibrio alginolyticus 12G01] (564 aa)
Score = 522, Expect = 7.1e-51, Identities = 163/512 (31%), Positives = 268/512 (52%)
 Q:  19 LSKAWLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDT--------ITESYFEASYRCLINTNIY----RQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV-RHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIE---------------------SLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      L  WLE +  +  + + L+  NE+E+  F S+L+FGTAG+R +G G N++N  Q+ + G+ +LL + +   V++ +D R ++ +A  A LT+ GIKV+L + + ATPI+++ VR   AA++ TASHNP Y GFKVY  G QI+  + I +    ID+ T + L+S DD     + + Y++ +YR +N N     + + T HG +   LL  G++ +  +Q PD +F + NF NPE+ + D+ +  +  A+I  DPD+DR AV V R  ++ LTG+Q+G +F Y+L +    + +T VS+ + IA+ + A+ ++T TGFKW+ N M + +  F+ +EEA+G  +  DKDG A   ++  L Q KTL D L+E++ E G +   S ++           +  E+++ + F +  + I     + PA  L ++LE+  V R SGTEPK K YYE+
 S:   4 LITQWLERDPDPKTREELQHLVDTNNEQELTDRFG-SRLAFGTAGLRGKVGAGPNRMNRLVIQETATGLGHYLLEQVKDAASRGVVIGYDGRPDSKQFAHDTASVLTALGIKVYLTYD--VAATPIVAFGVRTLNAAAAVVVTASHNPPEYNGFKVYWENGAQIIPPHDSGIAAK-------IDDATTKPLPLMS-LDDAKQHGLLVWLEDDYYQ-TYRKTMNENALLTPDNNTDISIAYTAMHGVGANMAETLLADAGFQKVASVKEQREPDGSFP-TVNFPNPEEAGAMDMVMALGKSVDADIACANDPDADRFAVAVKRPDGEYQMLTGDQVGSLFGDYLLEQQ---PNALIGNTIVSSRMLCSIAKAHGAQYYQTLTGFKWLTNVAMEQETETNPFLFAYEEALGYTVGNKVWDKDGLSAIVAFSQLTGKLKAQGKTLWDKLEELYREHGFYFNAQRSIALDPNSPPIGDKLRANPPTEIAGKKVAVTEDLKTSVRMFDDGSEESI----------DLPASDVLIYHLEDQSRVIVRPSGTEPKLKCYYEV 532
>gi|108759054|ref|YP_633855.1| putative phosphoglucomutase/phosphomannomutase [Myxococcus xanthus DK 1622] >gi|108462934|gb|ABF88119.1| putative phosphoglucomutase/phosphomannomutase [Myxococcus xanthus DK 1622] (575 aa)
Score = 522, Expect = 7.3e-51, Identities = 151/487 (31%), Positives = 240/487 (49%)
 Q:  44 EIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTV-----IVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIID-NVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEM--NKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-------KGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      E++ FS  L FGTAG+R +G G N++N  ++ + G+AR+L K+ P V   +V D R +  A  A L + GI  ++ E   TP+++++    AA++ TASHNP Y G+KVY  G QI+   I S++  +   + TP      + + +A R ++  + + ++ ++ T HG     L+ G+ +  A+Q PD F   NPE+ + DL+  AE+ +A+++L DPD+DRLAV+ R +   LTGN++G++ HYVLT    P VV+T VS+ + IA  A   TGFKW+ N   + +  FV G+EEA+G   + RDKDG +A + ++   + T++ YL+EI  G + G  ++    + ++ MD F   KDI G +    KG R  P+ +  LE+  V R SGTEPK K Y+E+
 S:  37 ELEDRFS-QDLEFGTAGLRGVLGAGPNRMNRAVIRRTTAGLARYL--KEQVPDVATRGVVVGRDARNLSAELAEDTAAVLAAEGIPAHVFPEPV--PTPLVAFAALHLNAAAAVMVTASHNPPEYNGYKVYWGNGAQIIPPHDTGIASAIARVEPANRVPLLTPADARAKGLWRDLPAAIGDAYVRAILGLRVVGKGSESLSIVYTAMHGVGGDWAVRALREAGFPRVTPVAEQQQPDGRFPTVRFPNPEEPGAMDLATATAERVKADVVLANDPDADRLAVMARDADGSLRLLTGNEVGVLLGHYVLTQGAKQGKPHVVTTIVSSAQLGDIARSLGAACDEVLTGFKWIANRALEREQAEGTRFVFGYEEALGYTVGTVTRDKDGVGSALVMADLAAWCQARGTTVLGYLEEIQRAHGLYVGAQRNFTFPGAAGAQVIRGIMDAFRASPPKDIGGDAVRAVSDYKKGERGLPPSNVVALELESGGRVTLRPSGTEPKIKYYFEL 536
>gi|167395885|ref|XP_001741790.1| phosphoglucomutase-2, putative [Entamoeba dispar SAW760] >gi|165893502|gb|EDR21744.1| phosphoglucomutase-2, putative [Entamoeba dispar SAW760] (583 aa)
Score = 521, Expect = 9.1e-51, Identities = 166/533 (31%), Positives = 270/533 (50%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKE---LILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVA---RWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDD--TITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPED-KASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKF----DKTP-FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKM--DFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQA----AALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMD-------KFANVKNKDILGLEIKGIRWNEP-----------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLRS 555
      WL+ ++   KE  L+  NEEE+ K F  ++ FGTAG+R M G N +N  QQ S+G++   L+    V++ +D R ++ +A + AK  S G K +L+ + + TP +++V    ++ TASHNPK  G+KVY  G QI++  +I S +  + ++   N+D+  D  ++ Y++   + +   Q   + T HG S +  K+   IL  Q PDP F   NPE+ K +  S++ AE  A +++ DPD+DRL+V V+ N W  TGN+M +  + T K+  DKTP F+V + VS+++I ++ E   + T TGFKW+GN+ + +D   ++ +EEAIG + ++ DKDG +A  AA+ALE   +Q TL D L++++E++G +   Y    E++ KM    KF   K I L + GI  +P      Q + + EN   R SGTEPK K Y E+ G+   + ++ L D  +L++
 S:  11 WLKWDKTPETRKEIEDLVASKNEEELKKRFC-KRIEFGTAGLRGKMCAGFNCMNNLIVQQASQGLSLAVEELVQNAHEKGVVIGYDGRYHSKEFAAITAKVFLSKGFKTYLF--STLCPTPWTAFAVGYLKTACGVMVTASHNPKADNGYKVYWENGCQIVEPIDAKIASKI---HSNLEPWDLSNVDISKVIDPLADVSAEYYKQMMLTVPHFVCPEQPKVKYVYTAMHGVGSRYVQDAFKAAKLPQPILVPLQNEPDPEFPTVPFPNPEEGKGALKCSIEVAEANGATVIIANDPDADRLSVAVKSGNGWRQFTGNEMANLIADW--TYNKYIASGDKTPAFMVRSTVSSSFISKMGEVEGFDTYETLTGFKWIGNKAKEIVDTQHKKLLMAYEEAIGFVIGNMSYDKDGVRAAVCFAAMALE----YAEQGITLEDRLNQVYEKYGYFASNNKYYFCYDPKLMEKIFNKMRNNGQYYWKFGKYAVKSIRDLTV-GIDTAQPDKNPLLPVSASTQMITYTFENGCKATLRGSGTEPKLKYYIELPGKKGVKPEDVIAELMDLSHELLQA 568
>gi|126208073|ref|YP_001053298.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase [Actinobacillus pleuropneumoniae L20] >gi|126096865|gb|ABN73693.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase [Actinobacillus pleuropneumoniae L20] (552 aa)
Score = 521, Expect = 9.7e-51, Identities = 158/502 (31%), Positives = 256/502 (50%)
 Q:  53 KLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVY---NHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNM-DL-----ISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV-RHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFD-KTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSL-NSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFAN-----VKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      +L FGTAG+R + G+ +N   Q + G+A +L   P++++ +D R N+D +A  A+ +  GIK +L    TP+++Y+++   A ++ TASHNP  G+KVY  + GGQI+   +I +    +ID V  N+ DL   + DD I E+Y E +  +   + N+ + T HG   L  L+ G   L A+Q PD +F + NF NPE+K + DL++K A++ A ++ DPD+DRLAV +  + W L GN +G +  Y+    K  + + VS+ + IA+KY +  T TGFK++G   ++ + F GFEEA+G L + D RDKDG AA + L+  L Q KTL D + +  EFGA+  +S ++ L+  E+ + M  N   + + +++ L I  + + + L + LEN  + R SGTEPK K Y + G+   D++L  +  +LR
 S:  49 RLQFGTAGLRGRLQAGSMGMNRVLVAQAAGGLADYLKGYDKEPSIVIGYDGRKNSDVFARDTAEIMAGAGIKAYLLPRKL--PTPVLAYAIKYFDTTAGVMVTASHNPPEDNGYKVYLGKANGGGQIVSPADKDIAA-------LIDKVAAGNIADLPRSQDFTVLDDEIVEAYIEKT--AALAKEQAAEINY--VYTAMHGVGYEVLSKTLEKAGLPQPHLVAEQIQPDGSFP-TVNFPNPEEKGALDLAIKLAKEKNAEFIIANDPDADRLAVAMPDAQGNWKGLHGNVVGCLLGWYLAKQYHAQGKQGVLACSLVSSPALAEIAKKYGLQSEETLTGFKYIGK-----VNGLLF--GFEEALGYLVDPDKVRDKDGISAAIVFLDFIRNLKAQGKTLQDAITDFNNEFGAYVSGQISIRVSDLS---EIGKLMTALRNNPPSAIGSFNVVQL-IDHTKTDRQSDILVFVLENGSRLITRPSGTEPKIKFYLDAKGKDAADADKVLSQFDESVRELLR 543
>gi|46143712|ref|ZP_00134557.2| COG1109: Phosphomannomutase [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 1 str. 4074] (552 aa)
Score = 521, Expect = 9.8e-51, Identities = 158/502 (31%), Positives = 256/502 (50%)
 Q:  53 KLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVY---NHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNM-DL-----ISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV-RHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFD-KTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSL-NSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFAN-----VKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      +L FGTAG+R + G+ +N   Q + G+A +L   P++++ +D R N+D +A  A+ +  GIK +L    TP+++Y+++   A ++ TASHNP  G+KVY  + GGQI+   +I +    +ID V  N+ DL   + DD I E+Y E +  +   + N+ + T HG   L  L+ G   L A+Q PD +F + NF NPE+K + DL++K A++ A ++ DPD+DRLAV +  + W L GN +G +  Y+    K  + + VS+ + IA+KY +  T TGFK++G   ++ + F GFEEA+G L + D RDKDG AA + L+  L Q KTL D + +  EFGA+  +S ++ L+  E+ + M  N   + + +++ L I  + + + L + LEN  + R SGTEPK K Y + G+   D++L  +  +LR
 S:  49 RLQFGTAGLRGRLQAGSMGMNRVLVAQAAGGLADYLKGYDKEPSIVIGYDGRKNSDVFARDTAEIMAGAGIKAYLLPRKL--PTPVLAYAIKYFDTTAGVMVTASHNPPEDNGYKVYLGKANGGGQIVSPADKDIAA-------LIDKVAAGNIADLPRSQDFTVLDDEIVEAYIEKT--AALAKEQAAEINY--VYTAMHGVGYEVLSKTLEKAGLPQPHLVAEQIQPDGSFP-TVNFPNPEEKGALDLAIKLAKEKNAEFIIANDPDADRLAVAMPDAQGNWKGLHGNVVGCLLGWYLAKQYHAQGKQGVLACSLVSSPALAEIAKKYGLQSEETLTGFKYIGK-----VNGLLF--GFEEALGYLVDPDKVRDKDGISAAIVFLDFIRNLKAQGKTLQDAITDFNNEFGAYVSGQISIRVSDLS---EIGKLMTALRNNPPSAIGSFNVVQL-IDHTKTDRQSDILVFVLENGSRLITRPSGTEPKIKFYLDAKGKDAADADKVLSQFDESVRELLR 543
>gi|126303166|ref|XP_001377583.1| PREDICTED: hypothetical protein [Monodelphis domestica] (626 aa)
Score = 520, Expect = 1.1e-50, Identities = 166/527 (31%), Positives = 265/527 (50%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMN------ADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPE----CQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPED-KASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLT-------NKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVV-GFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKN--KDILGLEIKGIR------------------WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI--------YGETKEICDQILKALKDEF 549
      W ++ +   K++I  N E+ K F S++ FGTAG+RA MGPG Q+N T Q ++G+ R+L  S+   V++ +D R +   + +A + A  S G+ V+L+ + I TP + Y+V  + A I+ TASHNPK  G+KVY  G QI+   I ++ E     D+  N L   TI  YFE  +  + NI +   + T+ HG   +  K+ +    +Q PDP F   NPE+ K  LS  AEK +A I+L DPD+DRLAV + +N +W  +GN+MG +  ++ T    ++  K +++S+ VS+ + IA K    T TGFKW+GN  + ID+  V+ FEEAIG +   DKDG AA ++ E+ + L + +L  L I+ E+G  +  +   N + + E + +  N K   E+ GIR          ++ +Q + +  N   R SGTEPK K Y E+    + + K+ D+++ A+++ F
 S:  39 WDKNPKTLEMVKQIIANNNRVELQKCFG-SRMEFGTAGLRAAMGPGFAQMNDLTIIQTTQGLCRYLEKTFSDLKKRGVVIGYDARAHPSSGGGSKRFAQLAATAFISQGVPVYLF--SNITPTPFVPYTVSHLNLCAGIMVTASHNPKQDNGYKVYWDNGAQIISPHDKGISQAIEENLEPWTKAWDDSIINNNPLHHDPYSTINNDYFEDLKKYCFHRNIDQSTQLKFVHTSVHGVGHDFVQSAFKAFDFVPPDAVPEQKAPDPEFPTVKYPNPEEGKGVLTLSFALAEKTQAKIILANDPDADRLAVAEQQENGEWKVFSGNEMGALLGWWLFTCWKEKNQDQNALKDLYMLSSTVSSKILRAIALKEGFHFEETLTGFKWMGNRAKQLIDQGKTVLFAFEEAIGYMCCPFVLDKDGVSAAVISAELASFLATKNMSLAQQLKAIYVEYGYHITKASYFICHDQNIIQNLFENLRNYDGKNNYPKTCGKFEVSGIRDLTTGYDSSQPDKKAILPTSKSSQMITFTFANGGVATLRTSGTEPKIKYYAELCVPPGNSDHEQLKKELDELVSAIEEYF 613
>gi|62859765|ref|NP_001016701.1| phosphoglucomutase 2 [Xenopus tropicalis] >gi|89268292|emb|CAJ82739.1| phosphoglucomutase 2 [Xenopus tropicalis] (610 aa)
Score = 520, Expect = 1.1e-50, Identities = 159/508 (31%), Positives = 261/508 (51%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWL---LNKKSNPTVIVAHDNRMN------ADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPE----CQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPED-KASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLT---NKKFD----KTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVV-GFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDIL--GLEIKGIR-------WNEP-----------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      W ++ +   K+++  +E++  F S++ FGTAG+RA MGPG +Q+N T Q ++G R+L  +N   V++ +D R +   + +A + A T S GIKV+++ + I TP + Y+V  + A I+ TASHNPK  G+KVY  G QI+  + I S+ E   T D++  + L+   +I + YF+  +  + +I +   + T+ HG   +  K+ +  +  +Q PDP FT   NPE+ K  LS  AEK A I+L DPD+DRLAV + ++ +W  +GN++G +  ++ T  K D  K +++++ VS+ + IA K    T TGFKW+GN  + ID+  V+ FEEAIG +   DKDG AA +A E+ + L + TL  L+ IF ++G  +  +     ++ E + +  K  L  +++ +R    N+P      +Q + +  N   R SGTEPK K Y E+
 S:  23 WDKNPKTLELVKQMVADGKKEDLQACFG-SRMEFGTAGLRAAMGPGISQMNDLTIIQTTQGFCRYLEKNINDLKERGVVIGYDARAHPASGGSSKRFARLAATTFVSQGIKVYMFSD--ITPTPFVPYAVTHLKLCAGIMVTASHNPKQDNGYKVYWENGAQIIPPHDSGIAQSIEENLEPWPTAWDDIVIDDSSLLQDPYQSINKDYFKDIQKHCFHRDINKASKVKFVHTSVHGVGHKFVQSAFKAFDFSPPLPVEEQKDPDPEFTTVKYPNPEEGKGVLKLSFALAEKEGARIILANDPDADRLAVAEKQESGEWKVFSGNELGALLGWWIFTCWKEKNQDPEAVKNVYMLASTVSSKILRAIAVKEGFHFEETLTGFKWMGNRAKQLIDQGKTVLFAFEEAIGYMCCPFVLDKDGVSAAVIAAELASYLATKNVTLTQQLNSIFNKYGYHISQNSYFICYDQKTIHDLFEHLRNYNGEKAYPKLCGKIDVSSVRDLTTGYDSNQPDNKAILPTSKSSQMITFTFANGGVATMRTSGTEPKIKYYAEL 570
>gi|124520841|ref|ZP_01695924.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain III [Bacillus coagulans 36D1] >gi|124497292|gb|EAY44856.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase alpha/beta/alpha domain III [Bacillus coagulans 36D1] (452 aa)
Score = 520, Expect = 1.2e-50, Identities = 135/410 (32%), Positives = 224/410 (54%)
 Q:  139 ISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLIS-----YFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVR-HKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKM---DFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKG-------IRWNE-----------PAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      +S++VR   A ++ TASHNPK Y G+KVY  GGQ+  EA+E+  +  + +    DLI   Y + + ++Y +  +  N +   +F ++ T HGT + +  L++ G++N+ + +Q +PD F+  + NPE+ A+F+L+++Y E+ A+I+LG DPD+DRL V V+ H+ K+ LTGNQ G + HY+LT K+   +  V+ T V++   IA +   T TGFK++G ++ K +K   F+ G+EE+ G L D RDKD Q+A LA EV    KTL + L +IFE++G +   S ++   E++  + F   ++ G+ +     +R N       + L+++LE+ W  R SGTEPK K Y+ + ++  +Q K L DE
 S:   1 MSFAVRYLNAYAGVVITASHNPKEYNGYKVYGPDGGQMPPKEADELTGYVNRVENELLVEVGEEKDLIEKGLLVYIGENVDKAYQDQLIKLRQNKEVISSVADSFKIVYTPLHGTGNLPVRRGLENFGFQNVTVVKEQELPDSEFSTVKSPNPEEHAAFELAIRYGEEIGADILLGTDPDTDRLGVAVKNHEGKYEVLTGNQTGALLLHYLLTQKQKQGTLPENGIVIKTIVTSEIGRDIARSFGIPTIDTLTGFKFIGEKI-KEFEKTGAHTFLFGYEESYGYLIGDFVRDKDAVQSAVLAAEVAAYYKSMGKTLYEGLLDIFEQYGYYKESLTSLTLKGKEGSEKIAGILANFRAHPLTEVAGIPVSAREDYQSQVRTNAKTGETSKIELPKSNVLKFFLEDGSWFCMRPSGTEPKVKFYFGVKADSLAESEQRNKRLSDE 442
>gi|47092071|ref|ZP_00229864.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|47019511|gb|EAL10251.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] (479 aa)
Score = 520, Expect = 1.2e-50, Identities = 143/450 (31%), Positives = 237/450 (52%)
 Q:  97 VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTI--IDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK-KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNK-HIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMD----------------KFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALK 546
      V +A+D+R ++ +A  AK L + G+KV+L  + I+ TP +S+ VRE G A ++ TASHNP Y GFKVY+ G QI  A EI  +   I I   PN L+   + ++Y +A  +  ++     + T HG   +  L  G+  + A+Q PD +F  + NPE++ SF+L+ K A++ +A+I+L DPD+DRL V V +K  + LTGNQ+G +  Y+L K  +  +++T V+ +  RIA +   +T TGFK++G ++ +  + +F+ G+EE+ G L +  RDKD QAA L E+   + TL+ L ++E+FG    + ++ +  +M + +D         F  K ++ +E+ I  +  L++YL ++ W  R SGTEPK KIY++ G+T+EI + + LK
 S:   3 VAIAYDSRHHSGAFAQDTAKVLAAQGVKVYL--SDTIRPTPALSFCVREKGAFAGVVITASHNPSIYNGFKVYDKNGCQITLGVAQEIAGYLENTTDIFTIPVRELPN-PLVMTLGKEMDDAYLKALTAVVSRPDLLADYGNELQICYTPLHGAGKELVMRGLLENGFSETTMIAEQSEPDGDFPTVVSPNPEEENSFELAKKQAKEIQADIILATDPDADRLGVAVLNKQATYQILTGNQLGALLLQYILEAKTSVTQADTMINTIVTGDLGGRIAHDFGINHIQTLTGFKFIGEKIAEMEGTEKNFLFGYEESYGYLIAPFVRDKDAVQAALLTAEMALFYKKEGTTLLQKLTNLYEKFGYHKEHLHTITLDDSDGTTKMNQVIDDLRKEPTCIPGITVLEDFLTSKRTNLSTMEMTNIELPK-ENVLKFYLNDNAWFAIRPSGTEPKCKIYFQTIGQTEEIATKAMDELK 471
>gi|190149905|ref|YP_001968430.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 7 str. AP76] >gi|189915036|gb|ACE61288.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 7 str. AP76] (552 aa)
Score = 519, Expect = 1.5e-50, Identities = 156/502 (31%), Positives = 252/502 (50%)
 Q:  53 KLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVY---NHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNM-DL-----ISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV-RHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFD-KTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSL-NSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI----RWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      +L FGTAG+R + G+ +N   Q + G+A +L   P++++ +D R N+D +A  A+ +  GIK +L    TP+++Y+++   A ++ TASHNP  G+KVY  + GGQI+   +I +    +ID V  N+ DL   + DD I E+Y  +  +   + N+ + T HG   L  L+ G   L A+Q PD +F + NF NPE+K + DL++K A++ A ++ DPD+DRLAV +  + W L GN +G +  Y+    K  + + VS+ + IA+KY +  T TGFK++G   ++ + F GFEEA+G L + D RDKDG AA + L+  L Q KTL D + +  EFGA+  ++ ++ L+  E+ + M  N   I G + +  + + + L + LEN  + R SGTEPK K Y + G+   D++L  +  +LR
 S:  49 RLQFGTAGLRGRLQAGSMGMNRVLVAQAAGGLADYLKGYDKAPSIVIGYDGRKNSDVFARDTAEIMAGAGIKAYLLPRKL--PTPVLAYAIKYFDTTAGVMVTASHNPPEDNGYKVYLGKANGGGQIVSPADKDIAA-------LIDKVAAGNIADLPRSQDFTVLDDEIVEAYIAKT--AALAKEQAAEINY--VYTAMHGVGYEVLSKTLEKAGLPQPHLVAEQIQPDGSFP-TVNFPNPEEKGALDLAIKLAKEKNAEFIIANDPDADRLAVAMPDAQGNWKGLHGNVVGCLLGWYLAKQYHAQGKQGVLACSLVSSPALAEIAKKYGLQSEETLTGFKYIGK-----VNGLLF--GFEEALGYLVDPDKVRDKDGISAAIVFLDFIRNLKAQGKTLQDAITDFNNEFGAYVSGQIAIRVSDLS---EIGKLMTALRNNPPSAIGGFNVAQLIDHTKTDRQSDILVFVLENGSRLITRPSGTEPKIKFYLDAKGKDAADADKVLSQFDESVRELLR 543
>gi|92399539|gb|ABE76511.1| phosphoglucomutase [Toxoplasma gondii] >gi|156105471|gb|ABU49221.1| phosphoglucomutase 2 [Toxoplasma gondii] (596 aa)
Score = 519, Expect = 1.5e-50, Identities = 152/495 (30%), Positives = 263/495 (53%)
 Q:  35 ELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLN----KKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQI---LDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLI-------SYFDD---TITESYFE--ASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGY-ENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK---FDKTPF-VVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNE-MNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKN--KDILGLEIKGIR-------------WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYE 529
      EL+ + E+E+ K F ++L FGTAG+R MG G +++N T QQ ++G  +L++    + V++ D R N+ +A + A  S G +V L+ + I TP++ Y+V   A I+ TASHNPK  G+KVY  G QI  +DSE + ++S + + +D +   ++    S +D  T ++Y + A+ C+   + +  + T HG + + +L + G+ +N++  QC PDP F  A NPE+K + DL+ + A+ +  +++ DPD+DR A  +  +W+ TG+++G I  Y + ++   K+  ++ + VS+ + +IA++    T TGFKW+ N+ +  + + V +EEA+G  S  RDKDG AAA+ +++  LY + +T++D+L + + +G +   +     +Q   FAN N K +  I+ IR       +  + L YL+N  V R SGTEPK K Y E
 S:  35 ELLKNLTEDELAKLF-LARLEFGTAGLRGRMGAGFSRMNDVTIQQTTQGYCAFLVDVFGEDGKDRGVVIGFDARHNSRRFAQLTAAVFLSKGFRVQLFSD--IVHTPMVPYTVVAANCIAGIMITASHNPKADNGYKVYAANGAQIIPPMDSEISAFINSNLDFWSDVDEYFDSKTGMLTEKAANSSLLEDPLNTYVDAYIKDIAADLCVAEQ---QGSDLKFMYTAMHGVGTPMVKKMLAAFGFNDNLLTVDAQCTPDPEFPTVAFPNPEEKGALDLAFQEADSHGLTLVIANDPDADRFAAAEKCDGRWYQFTGDELGAILGAYAIKLREGQGISKSKMALICSAVSSRMLQKIAKENGCTFAETMTGFKWMENKAIEMEAEGLIPVFVYEEALGYALSQRVRDKDGVSAAAVWMQMAIDLYSRGQTVMDFLMSLRKRYGYFVTRNSYFICPD---PRLIQGLFKDFANGGNYPKQLGPFTIRRIRDVGRGYDSEEQCSFPSNCEMLTVYLDNGAVVTLRGSGTEPKLKYYAE 560
>gi|29829885|ref|NP_824519.1| phosphomannomutase [Streptomyces avermitilis MA-4680] >gi|29606994|dbj|BAC71054.1| putative phosphomannomutase [Streptomyces avermitilis MA-4680] (543 aa)
Score = 519, Expect = 1.6e-50, Identities = 152/519 (29%), Positives = 260/519 (50%)
 Q:  12 MHANVNPLSKAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKY---FSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK-KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIG-SLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLN--------WKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      MH +  +KAWL + +  +EL  ++ E++ +  FS  L FGTAG+R +G G ++N   + + G+A +L K +  V++ +D R + +A  A +T G++ +  +  TP+++Y++R G A + TASHNP  G+KVY  G QI+   EI + +  + + D V P+    DD++ +Y  +  L  +  +  + T HG   L    G+  +L A+Q PDP+F  A NPE+ + DL+  A +  ++++ DPD+DR AV V+  W L G+++G +  ++++   + F S VS++ + RIAEK    T TGFKW+    ++ + + G+EEA+G ++ + RDKDG AA L E+ + L ++ +TLVD+LD+I E G  + +S ++E L+     +E+  ++  A +++D+   KG   P  L + L+  V R SGTEPK K Y E+
 S:   1 MHDELIARAKAWLAEDPDAETREELAKLIDAEDVTELAARFS-GTLQFGTAGLRGELGAGPMRMNRAVVIRAAAGLAAYLKAKGEQGGLVVIGYDARHKSADFARDTAAVMTGAGLRAAVLP--RPLPTPVLAYAIRHLGAVAGVEVTASHNPPRDNGYKVYLGDGSQIVPPADAEIAAEIDAVRALAD-VPRPDSGW-ETLDDSVLNAYLARTDAVLAEGS---PRTARTVYTAMHGVGKDVLLAAFARAGFPEPVLVAEQAEPDPDFPTVAFPNPEEPGAMDLAFAKARETDPDLIIANDPDADRCAVAVKGGTDWRMLRGDEVGALLAQHLVSRGA--RGTFAES-IVSSSLLGRIAEKAGVPYEETLTGFKWIA-----RVEGLRY--GYEEALGYCVDPEGVRDKDGITAALLITELASELKERGRTLVDFLDDIAVEHGLHATDQLSVRVEDLSVIANAMRRLREQPPTRLAGLAITRSEDL----TKGTDRLPPTDGLRYTLDGAR-VIVRPSGTEPKLKCYLEV 509
>gi|153827849|ref|ZP_01980516.1| putative phosphomannomutase [Vibrio cholerae 623-39] >gi|148876694|gb|EDL74829.1| putative phosphomannomutase [Vibrio cholerae 623-39] (567 aa)
Score = 519, Expect = 1.7e-50, Identities = 154/508 (30%), Positives = 258/508 (50%)
 Q:  23 WLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK---KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPE-CQTIIDNVYTPNMD---LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQ-----------------ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      WL +  +  + ++LI  + +I + F S+L FGTAG+R +G G N++N  Q+ + G+ +L+ +   N V++ +D R ++ +A  A LTS GIK +L  Q+ ATPI+++ VR   AA++ TASHNP Y GFKVY  G QI+   I + + + Q I +   +  L+ + D  ++Y +   + + + +  + T HG +   LL +G+ ++  +Q PD F + NF NPE+ + D+ + A+K A +  DPD+DR AV R + ++ LTG+Q+G +F HY+L+   +  V +T VS++ + +IA + A+ ++T TGFKW+ N M + ++ F+ +EEA+G    DKDG A   ++  L Q KT+ D L+ ++ + G      S+     DK   KDI G ++ +  + A+         L ++L+  V R SGTEPK K YYE+
 S:   8 WLARDPDPKTRQELQQLIDTQQDAQIAERFQ-SRLEFGTAGLRGKVGCGPNRMNRLVIQETAAGLGHYLIAQLPDAKNRGVVIGYDGRPDSQQFAHDTASVLTSLGIKTYL--TYQVAATPIVAFGVRHFNAAAAVVVTASHNPPEYNGFKVYWENGAQIIPPHDAGIAACIDQAAQQAIPYLALEQAEQQGLLHWLRDEYYQTYRKTIGASPLLQHHTKPQALSLAYTAMHGVGANMAETLLADVGFTHVSSVKEQREPDGTFP-TVNFPNPEEAGAMDMVMALAKKVGAQLACANDPDADRFAVAARKADGEYQMLTGDQVGSLFGHYLLSQTDAHRQ-LVGNTIVSSSLLSKIAAAHGARYYQTLTGFKWLTNVAMQEQTEQHQFLFAYEEALGYTIGSTVWDKDGLSALVAFAQLAAELNAQGKTVWDQLEALYRQHGLHVNAQ-----RSIALAPNSPPVGDKLRATPPKDIAGRKVLIVEDFKLARRTFADGKTEAITLPTSDVLIYHLDGGARVIVRPSGTEPKLKCYYEV 535
>gi|171912031|ref|ZP_02927501.1| phosphomannomutase [Verrucomicrobium spinosum DSM 4136] (651 aa)
Score = 518, Expect = 2.0e-50, Identities = 170/529 (32%), Positives = 277/529 (52%)
 Q:   7 KNPSSMHA-NVNPLSKAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRA-TMGP---------------------GTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSN------PTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTP----NMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIY-RQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLT--------NKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKH------------IDKMD-------------FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI-------KGIRWNE-----PAQALEWYLEND-MWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETK 535
      KN S+ A +VNP+ +A +E  + ++ EL     D++ Y+ L FGT G+R T+G           GTN +N +  + ++G+ + + ++N   P ++ +HD R + +A  AK T G V+L+ + +ATP +S+SVR+  DA ++ TASHNP + G+KV  G I++ A I++  E  I  YTP    ++  + + + Y +   ++  + + +N ++ T HG   +P +L+ +G+ N +  +Q + D F  A+ NPE+ + +++ A+K A+I++G DPD DR+ V VR  K  LTGNQ+G +  Y +     N  K  ++ TFV+T+  +AE +  V T TGFK++ ++ K+       D D       FV G EE+ G L +D RDKDG A + EV   Q KTLV+ LD+I+ EFG +   S  E   ++Q+ D +AN  + G +    KG  +E   P + + W  D   R SGTEPK K Y +YG +
 S:  22 KNIQSLFAGSVNPVYRASVEELANAGQWTELN--------DRF--YAALKFGTGGLRGRTIGKIVTTAERGNAAADARPEYACVGTNSMNEYNVSRATQGLVAYAIKYRANAGLAGKPKIVFSHDTRHFSPEFAKDCAKIATDLGCDVYLF--DGPRATPEMSFSVRQLRADAGVMLTASHNPAHDNGYKVNYADGAGIVEPHATGIIT---EVNAIKSEAYTPLPEDQRGTLTILGEEMDQIYLKRVEALMLQPELLEKARNLKIVYTALHGAGGVLVPRILRKLGF-NTLTVPEQDIFDGRFPTVASPNPENAPTLAMAVALADKEGADIVIGTDPDCDRMGVGVRGLDGKMQLLTGNQIGSLIGWYRIKTFFDLGIINDANKKNAVLIKTFVTTDLQSAVAEGFGIGVVNTLTGFKYISAKLEKYEQALPADIRAKYRDMTDAETRAARLEHSKFFVFGGEESYGYLGTDSTRDKDGNGAVVMFAEVAAYAASQGKTLVELLDDIYAEFGYFLESNHSKTFEGAEGAAKIQKLADSYANQPPTEFDGSPVIRTVDYSKGGHLDEEGDTIPKEKMLWVFTADGRAFAVRPSGTEPKIKYY--LYGRQQ 613
>gi|149173793|ref|ZP_01852422.1| phosphomannomutase [Planctomyces maris DSM 8797] >gi|148847323|gb|EDL61657.1| phosphomannomutase [Planctomyces maris DSM 8797] (615 aa)
Score = 517, Expect = 2.9e-50, Identities = 174/524 (33%), Positives = 269/524 (51%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNE----EEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGP-GTNQINVFTYQQMSEGVARWL--LNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYT----PNMD--------LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF--NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRH-KNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKT----PFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRT-PTGFKWVGNEMNKH-IDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKN-----------KDILGLEIKGIRWNEPAQA----------LEWYLEND---MWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE--ICDQILKA 544
      K W+  + + Y+ +LK+ E  +++D F + + FGT G R M  G+ IN T + + G+A +  + K   +AHD+R+N+ ++A + A L  G+ V+ +K + ++TP +S++VRE G D  + TASHNP + GFK Y TGGQ+L      P Q IID VY   P +D    LI  D+ I  Y +   + N  ++   T HG   + +L+ G+ I   QC D NF  +  NPE  + +++ A++  I+L DPD+DR+ V V++  ++ +LTGNQ+G +  YVL ++  T   FVV T V+T I IA K N ++   GFK++  M++  DK FV G EE++G L + RDKD  AA A E+  L + KTL+D LDE++ E G   VS  + + E++++ M F N       +D  LEI+ + N  +      LE  E   + + R SGTEPK K YY  E + + DQ +A
 S:  35 KRWVTEPQYA-PYQPALLKLIEDKDFQQLDTCF-WEVIPFGTGGRRGLMSELGSATINERTIAESAHGLAAYSKKFSGKETGKAAIAHDSRINSSHFARIAASVLAGHGLTVYFFKTS--RSTPELSFAVRECGCDVGAMITASHNPPSDNGFKAYWSTGGQVLP----------PHDQGIIDEVYQATEIPLLDFDQAVEQGLIQLIDEDIASKYRSSVVSHSHSDN----RDLTGYFTPLHGVGEASVYQVLQQAGFTGIQRYEPQCAQDGNFPNVPDQLPNPERTEVYQPAIEQAKQTGGEIILASDPDADRMGVCVKNGAGEFIHLTGNQVGALLADYVLRKRQAAGTLSPQHFVVETIVTTPLIAAIARKANVRIINNLLVGFKYIAETMDEEGPDK--FVFGTEESLGYLAGEYCRDKDAAIAALWACELAAELKAEGKTLLDRLDELYREHGFHLEGQVSKTCKGSSGNEQIKQLMKAFRNTPPEKMGKLKFTLVRDYQDLEIRSLPENTVTETFSKPKGNVLMLEARAEGSPLTVQLGVRPSGTEPKIKFYYFAQAEVTDPGLLDQTKEA 592
>gi|150020471|ref|YP_001305825.1| phosphomannomutase [Thermosipho melanesiensis BI429] >gi|149792992|gb|ABR30440.1| Phosphomannomutase [Thermosipho melanesiensis BI429] (474 aa)
Score = 517, Expect = 2.9e-50, Identities = 156/498 (31%), Positives = 268/498 (53%)
 Q:  56 FGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSN-PTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTI----IDNVYTPNMDL---ISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN--EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYML 553
      FGT GIR M G + + T  S+GV+ ++ K +N ++++A+D R N+ +A + A  + G KV+++ E   TP +S++VRE  D I+ TASHNP Y G+KVY  G      V ++P+  I  ++ +  ++L  +Y + I +Y +  + LI+TN+    ++ T HGT  + +LK++G E +IL ++Q  D NF  + NPED + L +Y EK+ A++ + DPD DR+ V+ + K   LTGNQ+G++ T Y+L N  +  ++ T V+T+ + + ++ N K+F TPTGFK++G+ E + H  +F+ GFEE+ G L ++ RDKDG  AAL  V   ++ L++ L+ ++E++G + + ++YK ++  + + +K+ K N + K I   KG  EP + +  E  + R SGTEPK K Y   +++E  + L+ L ++F +L
 S:   4 FGTGGIRGIMKEG--EFDEKTVMVASKGVSNYM--KDNNLKSMVIAYDTRNNSQKFAEISASVFAADGHKVYIFPEPV--PTPALSFAVRELKCDMGIVITASHNPPEYNGYKVYTSDG-----------VQAVPKLTDILAKYVERAWNTPIELSKNFNYLEKKILNNYVDKVAK-LISTNL---SGLKIVYTPLHGTGLKPVVSVLKNLGAE-LILVSEQAFFDGNFPTVKSPNPEDDEALVLLKEYMEKFEADLGIATDPDCDRVGVIWKGKR----LTGNQVGVLITDYLLENAT--ENDMIIKTIVTTDMVKPMCKEKNVKLFETPTGFKFIGHLAENSNH----NFLFGFEESCGYLTGNLSRDKDGAVGAALIAAV-----SKKFDLIERLNSLYEKYGYYMEKLLTYKFKNAEIAKNIYKKL-KTINFREKII--DYSKGYENIEPNETIAIIFEEGK-IFIRPSGTEPKLKAYVMTVSDSEETSSKNLEILVNKFNDIL 470
>gi|1658319|emb|CAA87406.1| unknown [Streptococcus pneumoniae] (405 aa)
Score = 516, Expect = 3.1e-50, Identities = 122/384 (31%), Positives = 218/384 (56%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHY-LTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEA 404
      + WL  +  K+ +L M+++ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+A+ + +K    V +A+D+R + +A  A+ L + GIK ++++  ++ TP +S++VR G A I+ TASH P + G+KVY  GGQ+L ++A+ +  +   P  + D   + LI  +T+ +Y E   IN ++ Q ++ ++ T HGT    L  G+E++ +  Q PDP+F+ A+ NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DRL V +R + ++ L+GNQ+G +  Y+L  K   K  + + VST + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + ++ GFEE+
 S:   8 QKWLNVPDLPAYLKDELLSMDDKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGYIGAGTNRINIYVVRQATEGLAKLVESKGETAKKAGVAIAYDSRHFSPEFAFESAQVLAAHGIKSYVFE--SLRPTPELSFAVRHLGAFAGIMVTASHTPAPFNGYKVYGSDGGQMLPADADALTDYIRAIDNPFAVVLADLEEAKSTGLIEVIGETLDAAYLEEVKSVNINEDLIDQYGRDMQIVYTPLHGTGEMLARRALAQAGFESVQVVEAQAKPDPDFSTVASPNPESQAAFALAEELGRQVDADVLVATDPDADRLGVEIRQADGSYWNLSGNQIGALIAKYILEAHKQAGTLPKNAALAKSIVSTELVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMFGFEES 405
>gi|110766229|ref|XP_395823.3| PREDICTED: similar to Phosphomannomutase 45A CG8073-PA, isoform A [Apis mellifera] (574 aa)
Score = 516, Expect = 3.3e-50, Identities = 161/514 (31%), Positives = 271/514 (52%)
 Q:  23 WLESNR---ISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM------PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPED-KASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTP------FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVV--GFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKF---ANVKNKDILG--LEIKGIR------------------WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE 536
      WL+ N+  I NK +ELIL N++ +  F  +L FGTAG+R MGPG NQIN   Q +G++ +LL+  + T  +++ +D R + +A + A  + IKV+L+ +++ TP I YS+ +  A ++ TASHNPKN G+KVY  G QI+   EI  +    E  I +Y ++ L + D I +SYF   ++  + +    T HG   +   + ++ I+ +Q +PDP F   NPE+ K++ DLS++ A K ++I+L DPD+DR+A  + KN +W+ +GN++G +  +++  +  T    +++++ VS+ + +A++    T TGFKW+GN+  ++KM +V  +EEAIG +   DKDG A   E+  L   TL D L+EI+ ++G  +  +   N +++ E++ +  N  +IL   I GIR          ++ Q + + +N + V R SGTEPK K Y E+  +E
 S:  21 WLKWNKVFNILNKVQELILNNNKKVLSSLF-LKRLEFGTAGLRGRMGPGYNQINDLVIIQTGQGLSMYLLDTIVDATEKGIVIGYDGRHCSKRFAELTAAIFMAKNIKVYLF--SKVVPTPFIPYSILKYKCAAGVMITASHNPKNDNGYKVYWENGAQIISPHDKEIQKYIFNHLEPMESSWNITKIYENSLYLNPW--DNIMQSYFNDLKETVLYPEVNKNTILKFTYTPMHGVGYQYMTAAFNAANFKPFIIVEEQKLPDPEFPTVKFPNPEEGKSTLDLSIQVANKNSSSIILANDPDADRVACATKMKNDEWYIFSGNELGALLGWWMIHKYQVQHTDTDFSNVYMLASTVSSKILASMAKQEGFNFEETLTGFKWMGNK-TIELEKMGKIVLFAYEEAIGFMCGSKVLDKDGISAGMHIAELAAYLETMGLTLHDKLNEIYNQYGYHISKNSYWICHEPNIIKKIFERLRTYLGKPNTYPTNILNGKYPIIGIRDLTTGYDNTKPENKAILPISKSNQMITFTFKNGLVVTLRTSGTEPKIKYYSELCASPEE 573
>gi|67464960|ref|XP_648671.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Entamoeba histolytica HM-1:IMSS] >gi|56464908|gb|EAL43285.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Entamoeba histolytica HM-1:IMSS] (594 aa)
Score = 515, Expect = 4.1e-50, Identities = 165/533 (30%), Positives = 268/533 (50%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKE---LILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVA---RWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDD--TITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPED-KASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGII-----FTHYVLTNKKFDKTP-FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKM--DFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQA----AALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMD-------KFANVKNKDILGLEIKGIRWNEP-----------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLRS 555
      WL+ ++   KE  L+  NEEE+ K F  ++ FGTAG+R M G N +N  QQ S+G+A   L+    V++ +D R ++ +A + AK  S G K +L+ + + TP +++V    ++ TASHNPK  G+KVY  G QI++   I S +  + ++   N+D+  D  ++ Y++   + +   Q   + T HG S +  K+   IL  Q PDP F   NPE+ K +  S++ AE  A +++ DPD+DRL+V V+ N W  TGN+M +   + Y+++  DKTP F+V + VS+++I ++ E   + T TGFKW+GN+ + +D   ++ +EEAIG + ++ DKDG +A  AA+ALE   +Q  L D L+ ++E++G +   Y    E++ KM    KF   K I L + GI  +P      Q + + EN   R SGTEPK K Y E+ G+   + ++ L D  +L++
 S:  22 WLKWDKTPETRKEIEDLVASKNEEELKKRFC-KRIEFGTAGLRGKMCAGFNCMNNLIVQQASQGLALAVEELVQNAHEKGVVIGYDGRYHSKEFAAITAKVFISKGFKTYLF--STLCPTPWTAFAVGYLKTACGVMVTASHNPKADNGYKVYWENGCQIIEPIDANIASKI---HSNLEPWDLSNVDISKVIDPLADVSAEYYKQMMLTIPHFECPEQPKVKYVYTAMHGVGSKYVQDAFKTAKLPQPILVPLQNEPDPEFPTVPFPNPEEGKGALKCSIEVAEANGATVIIANDPDADRLSVAVKSGNGWRQFTGNEMANLIADWTYNKYIVSG---DKTPAFMVRSTVSSSFISKMGEVEGFDTYETLTGFKWIGNKAKEIVDTQHKKLLMAYEEAIGFVIGNMSYDKDGVRAAVCFAAMALE----YAEQGFNLEDRLNMLYEKYGYFASNNKYYFCYDPKLMEKIFNKMRNNGQYYWKFGKYAVKSIRDLTV-GIDTAQPDKKPLLPVSASTQMITYTFENGCKATLRGSGTEPKLKYYIELPGKKGVKAEDVIAELMDLSHELLQA 579
>gi|148983764|ref|ZP_01817083.1| putative phosphomannomutase [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|147923911|gb|EDK75023.1| putative phosphomannomutase [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] (405 aa)
Score = 515, Expect = 4.4e-50, Identities = 122/384 (31%), Positives = 217/384 (56%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHY-LTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEA 404
      + WL  +  K+ +L M+++ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q +EG+A+ + +K    V +A+D+R + +A  A+ L + GIK ++++  ++ TP +S++VR G A I+ TASHNP + G+KVY  GGQ+L ++A+ +  +   P  + D   + LI  +T+ +Y E   IN ++ Q ++ ++ T HGT    L  G+E++ +  Q P P+F+ A+ NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DRL V +R + ++ L+GNQ+G +  Y+L  K   K  + + VST + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + ++ GFEE 
 S:   8 QKWLNVPDLPAYLKDELLSMDDKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGYIGAGTNRINIYVVRQATEGLAKLVESKGETAKKAGVAIAYDSRHFSPEFAFESAQVLAAHGIKSYVFE--SLRPTPELSFAVRHLGAFAGIMVTASHNPAPFNGYKVYGSDGGQMLPADADALTDYIRAIDNPFAVALADLEEAKSTGLIEVIGETLDSAYLEEVKSVNINQDLIDQYGRDMKIVYTPLHGTGEMLARRALAQAGFESVQVVEAQAKPAPDFSTVASPNPESQAAFALAEELGRQVDADVLVATDPDADRLGVEIRQADGSYWNLSGNQIGALIAKYILEAHKQAGTLPKNAALAKSIVSTELVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMFGFEEG 405
>gi|15601792|ref|NP_233423.1| phosphomannomutase, putative [Vibrio cholerae O1 biovar eltor str. N16961] >gi|121587154|ref|ZP_01676929.1| phosphomannomutase, putative [Vibrio cholerae 2740-80] >gi|121726660|ref|ZP_01679896.1| phosphomannomutase, putative [Vibrio cholerae V52] >gi|153220524|ref|ZP_01951658.1| phosphomannomutase, putative [Vibrio cholerae MAK 757] >gi|153821718|ref|ZP_01974385.1| phosphomannomutase, putative [Vibrio cholerae B33] >gi|194533875|ref|YP_002069290.1| phosphomannomutase, putative [Vibrio cholerae MO10] >gi|9658485|gb|AAF96935.1| phosphomannomutase, putative [Vibrio cholerae O1 biovar eltor str. N16961] >gi|121548593|gb|EAX58645.1| phosphomannomutase, putative [Vibrio cholerae 2740-80] >gi|121630966|gb|EAX63346.1| phosphomannomutase, putative [Vibrio cholerae V52] >gi|124120355|gb|EAY39098.1| phosphomannomutase, putative [Vibrio cholerae MAK 757] >gi|125619927|gb|EAZ48453.1| phosphomannomutase, putative [Vibrio cholerae MO10] >gi|126520714|gb|EAZ77937.1| phosphomannomutase, putative [Vibrio cholerae B33] (567 aa)
Score = 515, Expect = 4.9e-50, Identities = 153/508 (30%), Positives = 259/508 (50%)
 Q:  23 WLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPE-CQTIIDNVYTPNMD---LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQ-----------------ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      WL +  +  + ++LI  + +I + F S+L FGTAG+R +G G N++N  Q+ + G+ +L+ + +   V++ +D R ++ +A  A LTS GIK +L  Q+ ATPI+++ VR   AA++ TASHNP Y GFKVY  G QI+   I + + + Q I +   +  L+ + D  ++Y +   + + + +  + T HG +   LL +G+ ++  +Q PD F + NF NPE+ + D+ + A+K A +  DPD+DR AV R + ++ LTG+Q+G +F HY+L+   +  V +T VS++ + +IA + A+ ++T TGFKW+ N M + ++ F+ +EEA+G    DKDG A   ++  L Q KT+ D L+ ++ + G    S ++      DK   KDI G ++ +  + A+         L ++L+  V R SGTEPK K YYE+
 S:   8 WLARDPDPKTRQELQQLIDTQQDAQIAERFQ-SRLEFGTAGLRGKVGCGPNRMNRLVIQETAAGLGHYLIAQLPDAKSRGVVIGYDGRPDSKQFAHDTASVLTSLGIKTYL--TYQVAATPIVAFGVRHFNAAAAVVVTASHNPPEYNGFKVYWENGAQIIPPHDAGIAACIDQAAQQAIPYLALEQAEQQGLLHWLRDEYYQTYRKTIGASPLLQHHTKPQALSLAYTAMHGVGANMAETLLADVGFTHVSSVKEQREPDGTFP-TVNFPNPEEAGAMDMVMALAKKVGAQLACANDPDADRFAVAARKADGEYQMLTGDQVGSLFGHYLLSQTDAHRQ-LVGNTIVSSSLLSKIAAAHGARYYQTLTGFKWLTNVAMQEQTEQHQFLFAYEEALGYTIGSTVWDKDGLSALVAFAQLAAELNAQGKTVWDQLEALYRQHGLHVNAQRSIALDP-----NSPPVGDKLRATPPKDIAGRKVLIVEDFKLARRTFADDKTETITLPTSDVLIYHLDGGARVIVRPSGTEPKLKCYYEV 535
>gi|156543479|ref|XP_001601687.1| PREDICTED: similar to phosphoglucomutase 2 [Nasonia vitripennis] (605 aa)
Score = 514, Expect = 6.5e-50, Identities = 163/527 (30%), Positives = 271/527 (51%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTV-----IVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSE----ANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDK------TPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVV-GFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKD------ILG--LEIKGIR------------------WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKE--------ICDQILKALKDEF 549
      W  +  + + L+ + + + +  F  +L FGTAG+R MGPG NQ+N   Q +G+A++L+ K+ P V   I+ +D R N+ +A + A  + IKV++Y +++ TP I Y V +  A ++ TASHNPK  G+KVY  G QI+    N I+ ++  Q+ D   N L   D + +YF   ++  I +   + T HG   +  K  ++ I+ +Q PDP F+   NPE+ ++ +LS+K A K + I+L DPD+DRLA V+ N +WH +GN++G +  ++L  + K    +++++ VS+ + +A+K  K  T TGFKW+GN ++ I   V+ +EEAIG +   DKDG AA  E+  L   TL+D ++EI+ E+G  + SY I  + KE +  ++ N  K+   ILG  I +R          ++ +Q + + +N +  R SGTEPK K Y E+   +    I +++ A+ +EF
 S:  23 WNNDEKAEKEIQALMQQGDVKTLSNLF-LKRLEFGTAGLRGRMGPGYNQMNDLVIIQTGQGLAKYLM--KTIPDVKEKGIILGYDGRYNSKRFAELTAAIFLNHDIKVYMY--SKLCPTPFIPYGVLKYKCAAGVMVTASHNPKEDNGYKVYWDNGSQIISPHDKGIQNSILENLEPLQSSWDTSNVYNHSLFKDPLDEVMNTYFNDIKNNVLYPEINKNTPLKFVYTPVHGVGHNYMIEAFKVANFKPFIVVEEQKDPDPEFSTVKFPNPEEPSALELSIKTANKNGSTIILANDPDADRLACAVKKPNGEWHIFSGNELGGLLGWWMLHTLRVRKPDANIADTYMLASTVSSKILASMAKKEGFKFEETLTGFKWMGNRASELIKSGKTVLFAYEEAIGFMCGSHVLDKDGVSAATCVAEMAAYLQTIGLTLIDKINEIYCEYGHHISDN-SYWI--CHEKEVINSIFNRLRNFGGKENAYPTCILGGRYTITSVRDLTTGYDNTKPGNKAVLPVSKSSQMITFTFKNGLVCTLRTSGTEPKVKYYNELCASPDQKDLKQLQGILSEMVAAIVEEF 592
>gi|147671586|ref|YP_001215041.1| putative phosphomannomutase [Vibrio cholerae O395] >gi|146313969|gb|ABQ18509.1| putative phosphomannomutase [Vibrio cholerae O395] (567 aa)
Score = 513, Expect = 7.0e-50, Identities = 153/508 (30%), Positives = 258/508 (50%)
 Q:  23 WLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPE-CQTIIDNVYTPNMD---LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQ-----------------ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      WL +  +  + ++LI  + +I + F S+L FGTAG+R +G G N++N  Q+ + G+ +L+ + +   V++ +D R ++ +A  A LTS GIK +L  Q+ ATPI+++ VR   AA++ TASHNP Y GFKVY  G QI+   I + + + Q I +   +  L+ + D  ++Y +   + + + +  + T HG +   LL +G+ ++  +Q PD F + NF NPE+  D+ + A+K A +  DPD+DR AV R + ++ LTG+Q+G +F HY+L+   +  V +T VS++ + +IA + A+ ++T TGFKW+ N M + ++ F+ +EEA+G    DKDG A   ++  L Q KT+ D L+ ++ + G    S ++      DK   KDI G ++ +  + A+         L ++L+  V R SGTEPK K YYE+
 S:   8 WLARDPDPKTRQELQQLIDTQQDAQIAERFQ-SRLEFGTAGLRGKVGCGPNRMNRLVIQETAAGLGHYLIAQLPDAKSRGVVIGYDGRPDSKQFAHDTASVLTSLGIKTYL--TYQVAATPIVAFGVRHFNAAAAVVVTASHNPPEYNGFKVYWENGAQIIPPHDAGIAACIDQAAQQAIPYLALEQAEQQGLLHWLRDEYYQTYRKTIGASPLLQHHTKPQALSLAYTAMHGVGANMAETLLADVGFTHVSSVKEQREPDGTFP-TVNFPNPEEAGGMDMVMALAKKVGAQLACANDPDADRFAVAARKADGEYQMLTGDQVGSLFGHYLLSQTDAHRQ-LVGNTIVSSSLLSKIAAAHGARYYQTLTGFKWLTNVAMQEQTEQHQFLFAYEEALGYTIGSTVWDKDGLSALVAFAQLAAELNAQGKTVWDQLEALYRQHGLHVNAQRSIALDP-----NSPPVGDKLRATPPKDIAGRKVLIVEDFKLARRTFADDKTETITLPTSDVLIYHLDGGARVIVRPSGTEPKLKCYYEV 535
>gi|113461806|ref|YP_719875.1| phosphomannomutase [Haemophilus somnus 129PT] >gi|112823849|gb|ABI25938.1| phosphomannomutase [Haemophilus somnus 129PT] (552 aa)
Score = 513, Expect = 7.0e-50, Identities = 154/513 (30%), Positives = 250/513 (48%)
 Q:  42 EEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVY---NHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYT------PNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYR--QKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV-RHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFD-KTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSL-NSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGI----RWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      ++E+  F+ +L FGTAG+R + G+ +N   Q + G+A +L  S P++++ +D R N++ +  A+ +  GIK FL    TP+++Y+++   A ++ TASHNP  G+KVY  + GGQI+   +I     +ID V    P   + DD I E+Y  +    +I + Q N  + T HG   L  L  G   L +Q PD +F   NPE+K + DL++K A+  A ++ DPD+DRLAV V  + W L GN +G   Y+    K  + + VS+ + IA+KY +  T TGFK++G ++N   D + GFEEA+G L + D RDKDG AA  L++  L + KTL DY ++  EFGA+  +S ++ L+  ++ + M     ++ G ++    + + + L + LEN  + R SGTEPK K Y ++ G  +  ++L  +  +LR
 S:  39 QKELHNRFN-GRLQFGTAGLRGRLQAGSMGMNRVLVAQAAGGLAEYLKGYDSEPSIVLGYDGRKNSNVFVRDTAEIMAGAGIKTFLLPRKL--PTPVLAYAIKYLNTTAGVMVTASHNPPEDNGYKVYLGKANGGGQIVSPADVDIAK-------LIDKVANGDIRDLPRSQHYTVLDDEIVEAYIAKT------ASIAKEPQANINYVYTAMHGVGYEVLSKTLAKAGLPQPHLVEEQIQPDGSFPTVKFPNPEEKGALDLAIKLAKAKNAEFIIANDPDADRLAVAVPDSEGNWKPLHGNVIGCFLGWYLAKQYHAQGKQGKLACSLVSSPALAEIAKKYGFQSEETLTGFKYIG-KVN------DLLFGFEEALGYLVDPDKVRDKDGISAAIAFLDLVRSLKKEGKTLTDYANDFTAEFGAYVSGQISIRVNELS---DIGKMMTALRKEPLTELGGFKVTQFIDHSKTDRASDILVFVLENGSRLIVRPSGTEPKVKFYLDVCGTDPKNAGEVLAEFDENVRQILR 543
>gi|37676777|ref|NP_937173.1| phosphomannomutase [Vibrio vulnificus YJ016] >gi|37201320|dbj|BAC97143.1| phosphomannomutase [Vibrio vulnificus YJ016] (568 aa)
Score = 513, Expect = 7.3e-50, Identities = 153/492 (31%), Positives = 263/492 (53%)
 Q:  39 KMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDT-------ITESYFEASYRCLINTNIYRQK----NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAW--TGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRW---------NEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      KM EE D++  +L FGTAG+R +G G N++N  Q+ + G+ +L+  +   V++ +D R ++ +A  A LT+ GIKV+L  +++ TP++++ V++  AA++ TASHNP Y GFKVY  G QI+   I + + +    + P + L+S D     + E Y++ +YR +NT+  +   + + T HG +   LL  G+ +++  +Q PD F + NF NPE+ + D+ + A+  A I  DPD+DR AV VR + + LTG+Q+G +F +Y+L++  K  V +T VS+ + IA+++ A ++T TGFKW+ N M + D  F+ +EEA+G  +  DKDG A   ++  L +  TL D L++++ + G +   +++  +S  ++++ K K  +  ++   +R+     N PA  L ++LE+  V R SGTEPK K YYE+
 S:  28 KMTEELQDRF--RGRLEFGTAGLRGKVGSGPNRMNRLVVQETATGLGHYLIETIRDAAARGVVIGYDGRTDSKQFAHDTAAVLTALGIKVYL--THKVAPTPVVAFGVKQFNAAAAVVVTASHNPPEYNGFKVYWENGAQIIPPHDAGIAAEIEQA------THKP-IPLMSLSDAEKHGLLVWLKEDYYQ-TYRQAMNTHPLLKSGHAVDISIAYTAMHGVGAEMAETLLADAGFTHVLSVPEQQEPDGTFP-TVNFPNPEEAGAMDMVMNLAKTVDAEIACANDPDADRFAVAVRKPDGNYQMLTGDQVGALFANYLLSSVDASKQ-LVGNTIVSSRLLADIAKQHGAHYYQTLTGFKWLTNVAMTQQSDDKQFLFAYEEALGYTVGNKVWDKDGLSALVAFAQLTAHLKENGLTLWDKLEQLYRQHGFYFNAQRSIALSPDSPPIGDQLRAKPPKTIAGQKVTVIEDLKASLRYVTNGVTEAINLPASDVLIYHLEDRSRVIVRPSGTEPKLKCYYEV 534
>gi|150425447|gb|EDN17223.1| phosphomannomutase, putative [Vibrio cholerae AM-19226] (567 aa)
Score = 513, Expect = 7.8e-50, Identities = 155/508 (30%), Positives = 259/508 (50%)
 Q:  23 WLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK---KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPE-CQTIIDNVYTPNMD---LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVIL----TTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQ-----------------ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      WL +  +  + ++LI  + +I + F S+L FGTAG+R +G G N++N  Q+ + G+ +L+ +   N V++ +D R ++ +A  A LTS GIK +L  Q+ ATPI+++ VR   AA++ TASHNP Y GFKVY  G QI+   I + + + Q + +   +  L+ + D   Y++  + + + + +  P +L  T HG +   LL  G+ ++  +Q PD F + NF NPE+ + D+ + A+K A +  DPD+DR AV R + ++ LTG+Q+G +F HY+L+   +  V +T VS++ + +IA + A+ ++T TGFKW+ N M + ++ F+ +EEA+G    DKDG A   ++  L Q KT+ D L+ ++ + G      S+     DK   KDI G ++ +  + A+         L ++L+  V R SGTEPK K YYE+
 S:   8 WLARDPDPKTRQELQQLIDTQQDAQIAERFQ-SRLEFGTAGLRGKVGCGPNRMNRLVIQETAAGLGHYLIAQLPDAKNRGVVIGYDGRPDSKQFAHDTASVLTSLGIKTYL--TYQVAATPIVAFGVRHFNAAAAVVVTASHNPPEYNGFKVYWENGAQIIPPHDAGIAACIDQAAQQALPYLSLEEAEQQGLLHWLRD----EYYQTYRKTIGASPLLQHHTKPQVLSLAYTAMHGVGANMAETLLADAGFTHVSSVKEQREPDGTFP-TVNFPNPEEAGAMDMVMALAKKVGAQLACANDPDADRFAVAARKADGEYQMLTGDQVGSLFGHYLLSQTDAHRQ-LVGNTIVSSSLLSKIAAAHGARYYQTLTGFKWLTNVAMQEQTEQHQFLFAYEEALGYTIGSTVWDKDGLSALVAFAQLAAELNAQGKTVWDQLEALYRQHGLHVNAQ-----RSIALAPNSPPVGDKLRATPPKDIAGRKVLIVEDFKLARRTFADGKTEAITLPTSDVLIYHLDGGARVIVRPSGTEPKLKCYYEV 535
>gi|149187366|ref|ZP_01865664.1| putative phosphomannomutase [Vibrio shilonii AK1] >gi|148838902|gb|EDL55841.1| putative phosphomannomutase [Vibrio shilonii AK1] (564 aa)
Score = 513, Expect = 8.5e-50, Identities = 165/500 (33%), Positives = 264/500 (52%)
 Q:  31 NKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFL-YKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDT--------ITESYFEASYRCLINTNIY----RQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVV-RHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTG------------------------ETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      ++ ++L+  +E E+  FS S+L+FGTAG+R +G G N++N  Q+ + G+ +LL + S +  V++ +D R ++ +A  A LT+ GIKV+L YK  + ATPI+++ VRE  AA++ TASHNP Y GFKVY  G QI+  + I +    ID+ T + L+  D     + E Y++ +YR IN +     + ++ T HG +   LL  G+ +  +Q PD F + NF NPE+ + D+ +  +  A+I  DPD+DR AV V R  ++ LTG+Q+G +F Y+L +    V +T VS+ + IA+ ++A+ +T TGFKW+ N M +   F+ +EEA+G  +  DKDG A   ++  L Q KTL D L+E++ + G +             E  +IE +  E++  + +FA+  + I     + PA  L + LE+  V R SGTEPK K YYE+
 S:  19 HELQQLVDSNDERELKDRFS-SRLAFGTAGLRGKVGAGPNRMNRLVIQETATGLGHYLLEQVSEASSRGVVIGYDGRPDSKQFAHDTASVLTALGIKVYLTYK---VAATPIVAFGVRELNAAAAVVVTASHNPPEYNGFKVYWENGAQIIPPHDSGIAAQ-------IDDATTQPLTLLP-LDQAKQQGLLIWLEEDYYQ-TYRKAINQSELLTPDSNTDISIVYTAMHGVGADMAEKLLADAGFNQVASVTEQREPDGTFP-TVNFPNPEEAGAMDMVMALGKSVGADIACANDPDADRFAVAVKRPDGEYQMLTGDQVGSLFGDYLLAGQ---PNALVGNTIVSSRLLRSIAKAHSAQYCQTLTGFKWLTNVAMIQESVDHPFLFAYEEALGYTVGNKVWDKDGLSALVAFSQLTGKLKAQGKTLWDKLEELYRQHGFYFNAQRSIALDPKSPPIGEKLRRNPPTEIAGKRIEVI---EDLNTSVRQFADGTTETI----------DLPASDVLIYLLEDQSRVIVRPSGTEPKLKCYYEV 532
>gi|27366998|ref|NP_762525.1| phosphomannomutase [Vibrio vulnificus CMCP6] >gi|27358566|gb|AAO07515.1|AE016810_18 Phosphomannomutase [Vibrio vulnificus CMCP6] >gi|28797563|gb|AAO46874.1| phosphomannomutase [Vibrio vulnificus] (568 aa)
Score = 513, Expect = 8.8e-50, Identities = 153/492 (31%), Positives = 263/492 (53%)
 Q:  39 KMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDT-------ITESYFEASYRCLINTNIYRQK----NFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAW--TGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRW---------NEPAQ-ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      KM EE D++  +L FGTAG+R +G G N++N  Q+ + G+ +L+  +   V++ +D R ++ +A  A LT+ GIKV+L  +++ TP++++ V++  AA++ TASHNP Y GFKVY  G QI+   I + + +    + P + L+S D     + E Y++ +YR +NT+  +   + + T HG +   LL  G+ +++  +Q PD F + NF NPE+ + D+ + A+  A I  DPD+DR AV VR + + LTG+Q+G +F +Y+L++  K  V +T VS+ + IA+++ A ++T TGFKW+ N M + D  F+ +EEA+G  +  DKDG A   ++  L +  TL D L++++ + G +   +++  +S  ++++ K K  +  ++   +R+     N PA  L ++LE+  V R SGTEPK K YYE+
 S:  28 KMTEELQDRF--RGRLEFGTAGLRGKVGSGPNRMNRLVIQETATGLGHYLIETIRDAAARGVVIGYDGRTDSKQFAHDTAAVLTALGIKVYL--THKVAPTPVVAFGVKQFNAAAAVVVTASHNPPEYNGFKVYWENGAQIIPPHDAGIAAEIEQA------THKP-IPLMSLSDAEKHGLLVWLKEDYYQ-TYRQAMNTHPLLKSGHAVDISIAYTAMHGVGAEMAETLLADAGFTHVLSVPEQREPDGTFP-TVNFPNPEEAGAMDMVMNLAKTVDAEIACANDPDADRFAVAVRKPDGNYQMLTGDQVGALFANYLLSSVDASKQ-LVGNTIVSSRLLADIAKQHGAHYYQTLTGFKWLTNVAMTQQSDDKQFLFAYEEALGYTVGNKVWDKDGLSALVAFAQLTAHLKENGLTLWDKLEQLYRQHGFYFNAQRSIALSPDSPPIGDQLRAKPPKTIAGQKVTVIEDLKASLRYVTNGVTEAINLPASDVLIYHLEDRSRVIVRPSGTEPKLKCYYEV 534
>gi|149640674|ref|XP_001513136.1| PREDICTED: similar to Phosphoglucomutase 2 [Ornithorhynchus anatinus] (590 aa)
Score = 512, Expect = 1.1e-49, Identities = 162/508 (31%), Positives = 255/508 (50%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMN------ADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPE----CQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPED-KASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTP--------FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVV-GFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKN--KDILGLEIKGIR------------------WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      W ++ + S  K+L+  N EE+ K F S++ FGTAG+RA MG G +Q+N T Q ++G R+L  S+   V++ D R +   + +A + A T S G+ V+L+ + I TP + Y+V  + A I+ TASHNPK  G+KVY  G QI+   I ++ E     D+  N L+   I + YFE  +  + NI ++   + T+ HG   +  K+ +    +Q PDP F   NPE+ K  LS  A+K A ++L DPD+DRLAV + ++ +W  +GN++G +  + T K +K P    +++++ VS+ + IA K    T TGFKW+GN  + ID+  V+ FEEAIG + S  DKDG AAA+ E+ + L + +L  L I+ E+G  +T +    + + E + +  N K   EI G+R          ++ +Q + +  N   R SGTEPK K Y E+
 S:  15 WDQNPKTSEIVKQLVADGNTEELQKCFG-SRMEFGTAGLRAAMGAGISQMNDLTIIQTTQGFCRYLEKNFSDLKKRGVVIGFDARAHPPSGGSSKRFARLAATTFISQGVPVYLF--SNITPTPWVPYTVSHLNLRAGIMVTASHNPKQDNGYKVYWDNGAQIISPHDKGIAQAIEENLEPWPKAWDDSLIDNNPLLHDPYTKINKDYFEDLKKYCFHRNINKESKVKFVHTSVHGVGHDFVQLAFKAFDFAPPHAVPEQKDPDPEFPTVKYPNPEEGKGVLTLSFALADKVGARVILANDPDADRLAVAEKQESGEWKVFSGNELGALLGWWTFTCWK-EKNPDLTALKDVYMLASTVSSKILRAIALKEGFHFEETLTGFKWMGNRAKQLIDQGKSVLFAFEEAIGYMCSSYVLDKDGVSAAAITAELASFLDTKNISLSQQLKNIYVEYGYHIAKTSYFICHDQKIIKGLFEHLRNYDGKNNYPKTCGKFEISGVRDLTTGYDSSQPDKKAILPTSQSSQMITFTFANGGVATMRTSGTEPKIKYYAEL 562
>gi|15617980|ref|NP_224264.1| phosphomannomutase [Chlamydophila pneumoniae CWL029] >gi|33241392|ref|NP_876333.1| phosphomannomutase [Chlamydophila pneumoniae TW-183] >gi|4376312|gb|AAD18209.1| Phosphomannomutase [Chlamydophila pneumoniae CWL029] >gi|33235900|gb|AAP97990.1| phosphomannomutase [Chlamydophila pneumoniae TW-183] (598 aa)
Score = 512, Expect = 1.2e-49, Identities = 152/508 (29%), Positives = 260/508 (51%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNP----TVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIID--NVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYR-CLINTNIYRQKN------FPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVL----TNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD-FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI---------KGIRWN-----------EPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      WL ++   K ++ L + +++ F + L+FGT G+R+ MG GTN+IN+FT ++ ++G+ + L   +P   V+V D R N+ +A  AK L  G +VFL++ + A ++S++VR    ++ TASHNP NY G+KVY +GGQ+L   EIV++   I+  ++ PN+ LI      +EA YR L  +Y + N    + + HGT  +P++LK G+ ++ L +Q + D +F   NPED + L ++    ++ + DPD+DR+ VV   + +  GNQM +  ++L   +  +  +V + V+T + IA+ Y+ +  TGFK++G ++  + + FV G EE+ G L   DKD  A+AL E    Q KTL D L ++E +G + +T S  +  ++E+++K+   + + +  +     +GI +N        L +Y   V R SGTEPK K Y+E+
 S:  23 WLSNDCTQQDAKTILGWLDTDPAQLEDLFG-ATLTFGTGGLRSLMGIGTNRINLFTIRRTTQGLVQVLRAHLPHPGDPMRVVVGCDTRHNSIEFAQETAKVLAGNGCEVFLFQYPEPLA--LVSFTVRYERAIGGVMITASHNPPNYNGYKVYMASGGQVLPPLDQEIVAACSAVNEILSVPSIDHPNIHLIG--------KEYEALYRDTLKQLQLYPEANRISGRSLSISYSPLHGTGISLVPHVLKDWGFLSVHLVEKQAIGDGDFPTVQLPNPEDPEALTLGIEQMLANDDDLFIATDPDADRVGVVCLEDGQPYRFNGNQMASLLADHILGAWSKTRHLGEHDKLVKSLVTTEMLSAIAKHYHVDLINVGTGFKYIGEKIESWRNSTNKFVFGAEESYGCLYGTHVEDKDAIIASALIAEAALQQKLQGKTLCDALLSLYETYGYFANKTESVVFSAKTDEQEIRKKLSHLEEISSANFFSGKYQVEKFENYKQGIGFNLLSKDSYALTLPKTSMLCYYFSGGGRVIIRPSGTEPKIKFYFEM 559
>gi|194536272|ref|YP_002071432.1| putative phosphomannomutase [Vibrio cholerae RC385] >gi|150421066|gb|EDN13350.1| putative phosphomannomutase [Vibrio cholerae RC385] (567 aa)
Score = 511, Expect = 1.3e-49, Identities = 153/511 (29%), Positives = 258/511 (50%)
 Q:  23 WLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK---KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPE-CQTIIDNVYTPNMD---LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQ-----------------ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGE 533
      WL +  +  + ++LI  + +I + F S+L FGTAG+R +G G N++N  Q+ + G+ +L+ +   N V++ +D R ++ +A  A LTS GIK +L  Q+ ATPI+++ VR   AA++ TASHNP Y GFKVY  G QI+   I + + + Q I +   +  L+ + D +++Y +   + + + +  + T HG +   LL  G+ ++  +Q PD F + NF NPE+ + D+ + A+K A +  DPD+DR AV R + ++ LTG+Q+G +F HY+L+   +  V +T VS++ + +IA + A+ ++T TGFKW+ N M + ++ F+ +EEA+G    DKDG A   ++  L Q KT+ D L+ ++ + G      S+     DK    DI G ++ +  + A+         L ++L+  V R SGTEPK K YYE+ +
 S:   8 WLARDPDPKTRQELQQLIDTQQDAQIAERFQ-SRLEFGTAGLRGKVGCGPNRMNRLVIQETAAGLGHYLIAQLPDAKNRGVVIGYDGRPDSKQFAHDTASVLTSLGIKTYL--TYQVAATPIVAFGVRHFNAAAAVVVTASHNPPEYNGFKVYWENGAQIIPPHDAGIAACIDQAAQQAIPYLALEKAEQQGLLHWLRDEYSQTYRKTIGASPLLQHHTQPQALSLAYTAMHGVGANMAESLLADAGFTHVSSVKEQREPDGTFP-TVNFPNPEEAGAMDMVMALAKKVGAQLACANDPDADRFAVAARKADGEYQMLTGDQVGSLFGHYLLSQTD-ARRQLVGNTIVSSSLLSKIAAAHGARYYQTLTGFKWLTNVAMQEQTEQHQFLFAYEEALGYTIGSTVWDKDGLSALVAFAQLAAELNAQGKTVWDQLEALYRQHGLHVNAQ-----RSIALAPNSPPVGDKLRATPPTDIAGRKVLIVEDFKLARRTFADGKTEAITLPTSDVLIYHLDGGARVIVRPSGTEPKLKCYYEVVAQ 538
>gi|147898787|ref|NP_001086585.1| phosphoglucomutase 2-like 1 [Xenopus laevis] >gi|49903695|gb|AAH76840.1| Pgm2l1-prov protein [Xenopus laevis] (610 aa)
Score = 509, Expect = 2.2e-49, Identities = 156/508 (30%), Positives = 256/508 (50%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMN------ADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSE----ANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPED-KASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLT-------NKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVV-GFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDIL--GLEIKGIR-------WNEP-----------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      W ++ +   K+++  +EE+  F S++ FGTAG+RA MGPG +Q+N T Q ++G R+L  S+   V++ +D R +   + +A + A T S GIKV+++ + I TP + Y+V  + A I+ TASHNPK  G+KVY  G QI+    A I ++  T  +  + L+   +I + YFE  +  + +I +   + T+ HG   +  ++ G+  +  +Q PDP FT   NPE+ K  LS  AE+  I+L DPD+DRLAV + ++ +W  +GN++G +  ++ T    + + K +++++ VS+ + IA K    T TGFKW+GN  + ID+  V+ FEEAIG +   DKDG AA +A E+ + L + TL  L+ IF ++G    +     ++ E + +  K  L  E+ +R    N+P      +Q + +  N   R SGTEPK K Y E+
 S:  23 WDKNPKTLALVKQMVADGKKEELQACFG-SRMEFGTAGLRAAMGPGISQMNDLTIIQTTQGFCRYLEKNISDLKERGVVIGYDARAHPASGGSSKRFARLAATTFVSQGIKVYMFSD--ITPTPFVPYAVTHLNLCAGIMVTASHNPKQDNGYKVYWENGAQIIPPHDSGIAQSIEKNLEPWPTAWGDTLIDDSSLLQDPYQSINKDYFEDIQKHCFHRDINKASKVKFVHTSVHGVGHKFVQSAFQAFGFSPPLPVEEQKDPDPEFTTVKYPNPEEGKGVLKLSFALAEEKGVRIILANDPDADRLAVAEKQESGEWKVFSGNELGALLGWWIFTCWKEKHQDSEAVKNVYMLASTVSSKILRAIAVKEGFHFEETLTGFKWMGNRAKQLIDQGKTVLFAFEEAIGYMCCPFVLDKDGVSAAVIAAELASYLATKNVTLTQQLNLIFNKYGYHISRNSYFICHDQKTINDLFEHLRNYNGEKAYPKLCGKFEVSSVRDLTTGYDSNQPDNKAILPTSKSSQMITFTFANGGVATMRTSGTEPKIKYYAEL 570
>gi|153214985|ref|ZP_01949744.1| phosphoglucomutase [Vibrio cholerae 1587] >gi|124114959|gb|EAY33779.1| phosphoglucomutase [Vibrio cholerae 1587] (567 aa)
Score = 509, Expect = 2.3e-49, Identities = 154/508 (30%), Positives = 255/508 (50%)
 Q:  23 WLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPE-CQTIIDNV---YTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQ-----------------ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      WL +  +  + ++LI  + +I + F S+L FGTAG+R +G G N++N  Q+ + G+ +L+ + +   V++ +D R ++ +A  A LTS GIK +L  Q+ ATPI+++ VR   AA++ TASHNP Y GFKVY  G QI+   I + +  Q I +     L+ + D  ++Y +   + + + +  + T HG +   LL  G+ +I  +Q PD F + NF NPE+ + D+ + A+K A +  DPD+DR AV R + ++ LTG+Q+G +F HY+L+   +  V +T VS++ + +IA + A+ ++T TGFKW+ N M + ++ F+ +EEA+G    DKDG A   ++  L Q KT+ D L+ ++ + G      S+     DK   KDI G ++ +  + A+         L ++L+  V R SGTEPK K YYE+
 S:   8 WLARDPDPKTRQELQQLIDTQQDAQIAERFQ-SRLEFGTAGLRGKVGCGPNRMNRLVIQETAAGLGHYLIAQLPDAKSRGVVIGYDGRPDSKQFAHDTASVLTSLGIKTYL--TYQVAATPIVAFGVRHFNAAAAVVVTASHNPPEYNGFKVYWENGAQIIPPHDAGIAACIDHAAQQAIPYLALELAEQQGLLHWLRDEYYQTYRKTIGASPLLQHHTKPQALSLAYTAMHGVGANMAETLLADAGFTHISSVKEQREPDGTFP-TVNFPNPEEAGAMDMVMALAKKVGAQLACANDPDADRFAVAARKADGEYQMLTGDQVGSLFGHYLLSQTDAHRQ-LVGNTIVSSSLLSKIAAAHGARYYQTLTGFKWLTNVAMQEQTEQHQFLFAYEEALGYTIGSTVWDKDGLSALVAFAQLAAELNAQGKTVWDQLEALYRQHGLHVNAQ-----RSIALAPNSPPVGDKLRATPPKDIAGRKVLIVEDFKLARRTFADGKTEAITLPTSDVLIYHLDGGARVIVRPSGTEPKLKCYYEV 535
>gi|153817625|ref|ZP_01970292.1| phosphomannomutase, putative [Vibrio cholerae NCTC 8457] >gi|126511781|gb|EAZ74375.1| phosphomannomutase, putative [Vibrio cholerae NCTC 8457] (566 aa)
Score = 509, Expect = 2.4e-49, Identities = 153/508 (30%), Positives = 258/508 (50%)
 Q:  23 WLESN---RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPE-CQTIIDNVYTPNMD---LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQ-----------------ALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      WL +  +  + ++LI  + +I + F S+L FGTAG+R +G G N++N  Q+ + G+ +L+ + +   V++ +D R ++ +A  A LTS GIK +L  Q+ ATPI+++ VR   AA++ TASHNP Y GFKVY  G QI+   I + + + Q I +   +  L+ + D  ++Y +   + + + +  + T HG +   LL +G+ ++  +Q PD F + NF NPE+ + D+ + A+K A +  DPD+DR AV R + ++ LTG+Q+G +F HY+L+  D   +T VS++ + +IA + A+ ++T TGFKW+ N M + ++ F+ +EEA+G    DKDG A   ++  L Q KT+ D L+ ++ + G    S ++      DK   KDI G ++ +  + A+         L ++L+  V R SGTEPK K YYE+
 S:   8 WLARDPDPKTRQELQQLIDTQQDAQIAERFQ-SRLEFGTAGLRGKVGCGPNRMNRLVIQETAAGLGHYLIAQLPDAKSRGVVIGYDGRPDSKQFAHDTASVLTSLGIKTYL--TYQVAATPIVAFGVRHFNAAAAVVVTASHNPPEYNGFKVYWENGAQIIPPHDAGIAACIDQAAQQAIPYLALEQAEQQGLLHWLRDEYYQTYRKTIGASPLLQHHTKPQALSLAYTAMHGVGANMAETLLADVGFTHVSSVKEQREPDGTFP-TVNFPNPEEAGAMDMVMALAKKVGAQLACANDPDADRFAVAARKADGEYQMLTGDQVGSLFGHYLLSQT--DAHLNCRNTIVSSSLLSKIAAAHGARYYQTLTGFKWLTNVAMQEQTEQHQFLFAYEEALGYTIGSTVWDKDGLSALVAFAQLAAELNAQGKTVWDQLEALYRQHGLHVNAQRSIALDP-----NSPPVGDKLRATPPKDIAGRKVLIVEDFKLARRTFADDKTETITLPTSDVLIYHLDGGARVIVRPSGTEPKLKCYYEV 534
>gi|194209234|ref|XP_001495708.2| PREDICTED: similar to Phosphoglucomutase-2 (Glucose phosphomutase 2) (PGM 2) [Equus caballus] (771 aa)
Score = 509, Expect = 2.5e-49, Identities = 158/519 (30%), Positives = 269/519 (51%)
 Q:  12 MHANVNPLSKAWLESNRIS---NKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRM------NADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPED-KASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN-KKFDKTP------FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDK-MDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKN--KDILGLEIKGIR------------------WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      M  ++ + WL+ ++ S   K+LI + N+EE+ K F +++ FGTAG+R+ MG G + +N T Q ++G R+L + ++   V+++ D R    ++ +A + A T S GI V+L+ + I TP + Y+V  + A I+ TASHNPK  G+KVY  G QI+   EI ++   P Q  D+V  + L+   +I + YFE  +  + ++ R+   + T HG   +  ++ +    +Q PDP F   NPE+ +  LS  A+K +A I+L DPD+DRLAV + + +W  +GN++G +  ++ T+ K+ ++ P   +++S+ VS+ + IA K    T TGFKW+GN  + ID+ + + FEEAIG +   DKDG AA ++ E+ + L + +L  L I+ E+G  +  +   + +++ E + +  N K   EI G+R          ++ +Q + +  N   R SGTEPK K Y E+
 S:  170 MDPRLDQETARWLQWDKNSLTLQSVKQLIAEGNKEELQKCFG-ARMEFGTAGLRSAMGVGVSHMNDLTIIQTTQGFCRYLEKQFTDLKQRGVVISFDARAHPASGGSSRRFARLAATTFISQGIPVYLFSD--ITPTPFVPYTVSHLKLCAGIMITASHNPKEDNGYKVYWENGAQIISPHDQEISQAIEDNLEPWPQAWDDSVINGS-PLLHDPSASINKDYFEDLKKYCFHRSVNRETKLKFVHTAVHGVGHNFVQSAFRAFDFVPPAAVPEQKDPDPEFPTVKYPNPEEGEGVLTLSFALADKTKAKIILANDPDADRLAVAEKQDSGEWRVFSGNELGALLGWWLFTSWKEKNQDPSALKDTYMLSSTVSSKILRAIALKEGFHFEETLTGFKWMGNRAKQLIDQGKNVLFAFEEAIGYMCCPFVLDKDGVSAAVISAELASFLATKNLSLSQQLKAIYVEYGYHITKASYFICYDQDTIKKLFENLRNYDGKNNYPKTCGRFEISGVRDLTTGYDDSQPDKKAVLPTSKSSQMITFTFANGGVATMRTSGTEPKIKYYSEL 731
>gi|15835592|ref|NP_300116.1| phosphomannomutase [Chlamydophila pneumoniae J138] >gi|16752988|ref|NP_445261.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase, putative [Chlamydophila pneumoniae AR39] >gi|8163488|gb|AAF73700.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase, putative [Chlamydophila pneumoniae AR39] >gi|8978430|dbj|BAA98267.1| phosphomannomutase [Chlamydophila pneumoniae J138] (598 aa)
Score = 509, Expect = 2.5e-49, Identities = 152/508 (29%), Positives = 259/508 (50%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELI--LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNP----TVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIID--NVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYR-CLINTNIYRQKN------FPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVL----TNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD-FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEI---------KGIRWN-----------EPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      WL ++   K ++ L + +++ F + L+FGT G+R+ MG GTN+IN+FT ++ ++G+ + L   +P   V+V D R N+ +A  AK L  G +VFL++ + A ++S++VR    ++ TASHNP NY G+KVY +GGQ+L   EIV++   I+  ++ PN+ LI      +EA YR L  +Y + N    + + HGT  +P++LK G+ ++ L +Q + D +F   NPED + L +    ++ + DPD+DR+ VV   + +  GNQM +  ++L   +  +  +V + V+T + IA+ Y+ +  TGFK++G ++  + + FV G EE+ G L   DKD  A+AL E    Q KTL D L ++E +G + +T S  +  ++E+++K+   + + +  +     +GI +N        L +Y   V R SGTEPK K Y+E+
 S:  23 WLSNDCTQQDAKTILGWLDTDPAQLEDLFG-ATLTFGTGGLRSLMGIGTNRINLFTIRRTTQGLVQVLRAHLPHPGDPMRVVVGCDTRHNSIEFAQETAKVLAGNGCEVFLFQYPEPLA--LVSFTVRYERAIGGVMITASHNPPNYNGYKVYMASGGQVLPPLDQEIVAACSAVNEILSVPSIDHPNIHLIG--------KEYEALYRDTLKQLQLYPEANRISGRSLSISYSPLHGTGISLVPHVLKDWGFLSVHLVEKQAIGDGDFPTVQLPNPEDPEALTLGTEQMLANDDDLFIATDPDADRVGVVCLEDGQPYRFNGNQMASLLADHILGAWSKTRHLGEHDKLVKSLVTTEMLSAIAKHYHVDLINVGTGFKYIGEKIESWRNSTNKFVFGAEESYGCLYGTHVEDKDAIIASALIAEAALQQKLQGKTLCDALLSLYETYGYFANKTESVVFSAKTDEQEIRKKLSHLEEISSANFFSGKYQVEKFENYKQGIGFNLLSKDSYALTLPKTSMLCYYFSGGGRVIIRPSGTEPKIKFYFEM 559
>gi|154249182|ref|YP_001410007.1| phosphomannomutase [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] >gi|154153118|gb|ABS60350.1| Phosphomannomutase [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] (483 aa)
Score = 508, Expect = 2.7e-49, Identities = 148/493 (30%), Positives = 255/493 (51%)
 Q:  56 FGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSN-PTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLI---SYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN--KKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      FGT GIR M G + + T  S+GVA ++ K +N  V++A+D R N++ +A + A  + G+ +L+ E   TP++SY VR+ +D I+ TASHNP Y G+KVY  G Q + E ++++ +   ++N +  ++ +  ++  + + Y +  R +   R   V+ + HGT + +P LL+ +G E +I  +Q  + NF   NPED + +L  Y K+ ++ + DPD+DR+ VV ++   LTGN +G++ + ++  K    +V T VSTN + + ++  K+F PTGFK++G+ + K D +DFV+GFEE+ G L D+ RDKD  A+ L  V   ++ L++ L E++ ++G +  +++++ S+   + EKM F+  K+I+  KG   P + L  + M + R SGTEPK K Y + GE+ E   L+ L +E
 S:   4 FGTGGIRGIMREG--EFDEKTVAVASKGVANYM--KMNNLHKVLIAYDTRNNSEKFAKIAASVFSGEGLDAYLFSEPV--PTPVLSYGVRKLKMDMGIVITASHNPPEYNGYKVYTSNGVQAI-PEVTDVLAKL------VENAWNEPINAVEKYNFVSHDMLDEYVQDVARLIGE----RLDGLKVVYSPLHGTGARFVPQLLRLLGAE-VIEVKEQMEHNGNFPTVKTPNPEDDRALELLKDYMVKFNVDLGIATDPDADRVGVVFKNVR----LTGNNVGVLLSDNLIDEYRKSGKNNGMLVKTIVSTNMVVPMCKENGIKLFEVPTGFKFIGDLVEKRKD-LDFVIGFEESCGYLTGDLARDKDAVLASGLVARV-----AKKVDLLERLKELYGKYGYYFENLLNFELGSVEKSYAVYEKMKSFSIDGLKNIVDYS-KGFDGVIPNETLRLDFDYGM-IFVRPSGTEPKMKAYVMVKGESSEDTKAKLEKLSNE 472
>gi|62184966|ref|YP_219751.1| putative phosphomannomutase [Chlamydophila abortus S26/3] >gi|62148033|emb|CAH63785.1| putative phosphomannomutase [Chlamydophila abortus S26/3] (601 aa)
Score = 508, Expect = 2.9e-49, Identities = 160/508 (31%), Positives = 267/508 (52%)
 Q:  23 WLESNRISNKYKELI---LKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNP------TVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNF---PVILTTH---HGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVL----TNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDK-MDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANV---------------KNKDI-LGLEIK-GIRWNEPAQALE---WYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      WL SN + + K+ I  L + + +++ F + LSFGT G+R+ MG GTN+INVFT ++ ++G+A+ L KK +P    V+V +D R N+ +A  AK L  I V L+K + A ++S+++R   A ++ TASHNP Y G+KVY +GGQ+L   EI+ +  + I  + +  D  +F  I E Y +   +  +Y + N  P I ++  HGT  +P +L+  + + L +Q +PD +F   NPED + L ++  + + +I + DPD+DRL VV H+N+ +  GNQ+ +  ++L     K  VV + V+T + I + Y  +  TGFK++G ++  + + ++ G EE+ G L   DKD  +AL E    Q KTL D + +++E G + +T+S  E  + M+ ++K A +        +N D  G+ I GI + P  +  +Y +N  + R SGTEPK K+Y+E+
 S:  23 WL-SNDCNEQDKDTIAELLNNDPKRLEELFGMT-LSFGTGGLRSPMGLGTNRINVFTIRRATQGLAQVL--KKHHPHSGDLIRVVVGYDTRHNSFDFAQETAKVLAGNNIHVLLFKHPEPLA--LVSFTLRAERALAGVMITASHNPPEYNGYKVYMASGGQVLPPWDQEIMHASAHIEEIA--MASSLQDPYIHF---IGEEYEQLYVETVHTLQLYPEDNRISGPAIRVSYSPLHGTGVAMIPRVLRDWNFPMVNLVEKQAIPDGDFPTVHLPNPEDPEALTLGIEQMLRNQDDIFIATDPDADRLGVVCLHENQPYRFNGNQIACLLADHILRALSARAPLGKEDKVVKSLVTTEMLSAIVKFYGGDIVNVGTGFKYIGEKIEAWRESVVRYIFGAEESYGYLYGTHVEDKDAMSTSALITEAALHQKLQGKTLRDAILDLYETHGYFMNKTLSLSFEQ-GQESLMKSHIEKLAKLDPSTMSLRGYSIHTCENYDQGTGINIPCGITYKLPLPKMAMLCYYYQNGGKIIVRPSGTEPKIKLYFEL 558
>gi|153801936|ref|ZP_01956522.1| phosphomannomutase, putative [Vibrio cholerae MZO-3] >gi|124122511|gb|EAY41254.1| phosphomannomutase, putative [Vibrio cholerae MZO-3] (567 aa)
Score = 507, Expect = 4.0e-49, Identities = 152/503 (30%), Positives = 257/503 (51%)
 Q:  28 RISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNK---KSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPE-CQTIIDNVYTPNMD---LISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANF-NPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN-EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFG-----------AWTGETVSYKIESLNWK----------EEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      +  + ++LI  + +I + F S+L FGTAG+R +G G N++N  Q+ + G+ +L+ +   N V++ +D R ++ +A  A LTS GIK +L  Q+ ATPI+++ VR   AA++ TASHNP Y GFKVY  G QI+   I + + + Q + +   +  L+ + D  ++Y +   + + + +  + T HG +   LL  G+ ++  +Q PD F + NF NPE+ + D+ + A+K A++  DPD+DR AV R + ++ LTG+Q+G +F HY+L+   +  V +T VS++ + +IA + A+ ++T TGFKW+ N M + ++ F+ +EEA+G    DKDG A   ++  L Q KT+ D L+ ++ + G      A   V K+ +  K     E+ +   FA+ K + I       + L ++L+  V R SGTEPK K YYE+
 S:  16 KTRQELQQLIDTQQDAQIAERFQ-SRLEFGTAGLRGKVGCGPNRMNRLVIQETAAGLGHYLIAQLPDAKNRGVVIGYDGRPDSKQFAHDTASVLTSLGIKTYL--TYQVAATPIVAFGVRHFNAAAAVVVTASHNPPEYNGFKVYWENGAQIIPPHDAGIAACIDQAAQQALPYLALEEAEQQGLLHWLRDEYYQTYRKTIAASPLLQHHTKPQALSLAYTAMHGVGANMAETLLADAGFTHVSSVKEQREPDGTFP-TVNFPNPEEAGAMDMVMALAKKVGAHLACANDPDADRFAVAARKADGEYQMLTGDQVGSLFGHYLLSQTDAHRQ-LVGNTIVSSSLLSKIAAAHGARYYQTLTGFKWLTNVAMQEQTEQHQFLFAYEEALGYTIGSTVWDKDGLSALVAFAQLAAELNAQGKTVWDQLEALYRQHGLHVNAQRSIALAPNSPPVGNKLRATPPKDIAGRKVLIVEDFKLARRTFADGKTETIT---------LPTSDVLIYHLDGGARVIVRPSGTEPKLKCYYEV 535
>gi|47459098|ref|YP_015960.1| phosphomannomutase [Mycoplasma mobile 163K] >gi|47458427|gb|AAT27749.1| phosphomannomutase [Mycoplasma mobile 163K] (513 aa)
Score = 507, Expect = 4.0e-49, Identities = 144/496 (29%), Positives = 259/496 (52%)
 Q:  53 KLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKK---SNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM------PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMG-IIFTHYVLTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN---EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSL-NSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLE--IKGIRWNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDE 548
      +L FGTAG+R +G   +N+F  ++ EG A++L ++   N VI+ DNR + ++ + A L  I V + +E I ATPIISY+ +   AI TASHNPK Y G K+Y+ G QIL  ++I S+    + Q +  +++   I+Y   +SY E  + + +   N + + HGT + + + K +  N   Q  DP+FT++ + NPEDK+S++ +K  ++++ +L DPD+DR+ + +  N++ L GN+  +IF + + N+  + +++ +FVS++  ++A + N K +  TGFK++GN  ++     + FEE+ GSL N + DKD Q+ + ++ +  + KTL+D L++I++++G  E+ S ++ N  ++  KF N+K +  +E IKG   P+ +  +N W+ R SGTE K K Y + + K + ++  LK++
 S:   3 ELEFGTAGLRGILGKTKEHLNIFHVARVIEGFAKYLKSETFNWKNKIVIIGRDNRRKSREFSRLAASILAFHKINVLISRE--IIATPIISYATKYHKALGAINITASHNPKEYNGIKLYDKNGSQILPDVVDKIKSNFLNYEDYTKKQALNQFIFSIKNKYINYIPKQTLQSYEEKVLK--VGGSQKNLSNINLSFSPQHGTGAKIVKSIFKKLNV-NAFFEEAQMKNDPDFTHTKSPNPEDKSSYENVIKLGLIHKSDAVLITDPDADRVGIGILRNNEYILLNGNETATLIFNYLIEINENKLQDKYLIYSFVSSSLPKKMAIENNIKWYEVATGFKYIGNLIEQIKNESKTSKLLFAFEESYGSLINDSLAYDKDAIQSCVILAKMISFYKKKSKTLLDVLEDIYKKYGYIKSESFSINLDEKN-PLHLENIQSKFINLKFNEDFKIENFIKGKENIAPSNMIRISFQNLNWIALRPSGTEAKIKFYLYVVDKDKILVEKNWNILKEK 508
>gi|121710764|ref|XP_001272998.1| phosphoglucomutase [Aspergillus clavatus NRRL 1] >gi|119401148|gb|EAW11572.1| phosphoglucomutase [Aspergillus clavatus NRRL 1] (602 aa)
Score = 507, Expect = 4.3e-49, Identities = 152/538 (28%), Positives = 272/538 (50%)
 Q:  17 NPLSKAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKK---SNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTP---NMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYV---LTNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVV--GFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDY--LDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEM-----------QEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRWNEP-------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYGETKEICDQILKALKDEFEYMLR 554
      NP ++A +E + S  +EL ++ +     ++ FGTAG+R M G + +N T Q S+G+A+++ ++  ++ V++ HD R N+ +A + A  T+ GI V+ YK+ + TP + + V   A ++ TASHNP  G+KVY  G QI   EI S+    N +    L +  T+  Y +A +  +T    P + T HG   P L +S+G + + +Q P+P+F  + NPE+ + DL++K ++  +++ DPD+DR A  +  W  TGNQ+G++  ++  L K    V+++ VST+ ++++A+    T TGFKW+GN + + ++  + V  FEEA+G + D+ DKDG AAA+ +   + + + L+ Y L ++FE+FG    ++ S + + +      Q+ + F ++ +D+   G + +P    +Q L +L+ D+  R SGTEPK K+Y E G ++  Q ++A+ D F +L+
 S:  25 NPGTRAEIEQLQASGATEELEQRLRQ----------RIQFGTAGLRGRMAAGFSCMNTLTVIQASQGLAKYIKDEHPDIASNGVVIGHDARHNSASFATLAANAFTAVGIPVWYYKDPSL--TPSVPFGVTYLPAAAGVMITASHNPAQDNGYKVYFKNGAQINTPMDVEIAQSIERNLEPWPNAWNDLQVTDSLHAEALQTVLPQYTQAVWNYARSTVAQWAAPRPFVYTPLHGVGGLTFPDLCRSVGITDFAVVKEQIEPNPDFPTVSFPNPEESGALDLAMKTGDEEGKTLIIANDPDADRFAAAEKVNGSWFTFTGNQLGVLLASHLFDSLDGKDTKSRVAVLNSAVSTSMLEKMAKAKGIHFEETLTGFKWMGN-IARRLEASGYYVPFAFEEALGYMFPDVCHDKDGV-AAAMVFQAAEARW-RSQGLIPYSKLQQLFEDFGYHETLNNYFRSPSPDITKSLFQAIRSGPYQTQKSLGPFKILRWRDMTEGYDSGTQDQKPVLPVDKSSQMLTLWLDRDVRFTIRGSGTEPKVKVYIESCGASQV---QAVEAVCDTFRAVLK 575
>gi|194667808|ref|XP_583514.4| PREDICTED: phosphoglucomutase 2 [Bos taurus] (699 aa)
Score = 507, Expect = 4.3e-49, Identities = 165/516 (31%), Positives = 266/516 (51%)
 Q:  34 KELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRM------NADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPED-KASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN---KKFDKTP----FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDK-MDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKN--KDILGLEIKGIR-------WNEP-----------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYG--------ETKEICDQILKALKDEF 549
      K+LI  N EE+ K FS +++ FGTAG+RA MG G + +N T Q ++G R+L + S+   V+++ D R    ++ +A + A T S GI V+L+ + I TP + Y+V  + A I+ TASHNPK  G+KVY  G QI+   I ++   P Q  D+V  ++ L+   +I + YFE  +  + + ++   + T+ HG   +  K+ +   ++Q PDP F   NPE+ K  LS  A+K +A I+L DPD+DRLAV + + KW  +GN++G +  ++ T+  K D +   +++S+ VS+ + IA K    T TGFKW+GN  + ID+ + + FEEAIG +   DKDG AA + E+ + L + +L  L I+ E+G    +    +++ E + +  N K   EI IR    NEP      +Q + +  N   R SGTEPK K Y E+     + K+ D+++ A+++ F
 S:  123 KQLIAAGNTEELQKCFS-ARMEFGTAGLRAAMGAGISHMNDLTIIQTTQGFCRYLEKQFSDLKQRGVVISFDARAHPASGGSSRRFARLAATTFISQGIPVYLFSD--ITPTPFVPYTVSHLKLCAGIMITASHNPKQDNGYKVYWDNGAQIISPHDKGISQAIEENLEPWPQAWDDSVLNGSL-LLHDPSASINKDYFEDLKKYCFHRAVNKETKVKFVHTSVHGVGHSFVQSAFKAFDFVPPEAVSEQKDPDPEFPTVKYPNPEEGKGVLTLSFALADKIKAKIILANDPDADRLAVAEKQDSGKWKVFSGNELGALLGWWLFTSWKEKNQDHSALQNLYMLSSTVSSKILRAIALKEGFHFEETLTGFKWMGNRAKQLIDQGKNVLFAFEEAIGYMCCPFVLDKDGVSAAVITAELASFLATKNLSLSQQLKAIYVEYGYHITRASYFICHDQETIKQLFENLRNYDGKSNYPKTCGRFEISHIRDLTTGYDDNEPDKKAILPTSKSSQMITFSFANGGVATMRTSGTEPKIKYYLELCAPPGNSDPEQLKKELDELVSAVEEHF 686
>gi|51893872|ref|YP_076563.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] >gi|51857561|dbj|BAD41719.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] (586 aa)
Score = 507, Expect = 4.5e-49, Identities = 149/487 (30%), Positives = 258/487 (52%)
 Q:  41 NEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT-----VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTI-----IDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNK----KFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMN--KHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKM--------DKFANVK---NKDI---LGLEIKGIRWNEP-----AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIY 527
      + EI+ F Y L+FGT G+R +G GTN+IN + + ++G+A L + + P   V++AHD+R + +A  A TL + G+  L++  ++ TP++S++VR+ G A I+ TASHNP Y G+KVY  GGQ+  A +I ++M   I   +     L+   + E+Y+ +  L++ + ++  ++ T HGT  + +L+ G+ + + A+Q PDP F  A NPE+  ++++L+ A  R +++L DPD+DRL V+VR +  + LTGNQ+G I  +L ++      V+ T ++N + + +Y  + T TGFK++G ++  +   +F+ GFEE+ G L +  RDKD  AA L +    + +TL+D L+ I++ G +   + +  + + ++ M     FA V   D   G+E+  R  P   A+ L +  + +V R SGTEPK K+Y
 S:  31 DPREIEDRF-YQMLAFGTGGLRGVIGAGTNRINRYMVRLATQGLAEAL--RATGPDALRRGVVIAHDSRRRSAEFAREAAFTLAANGVVAHLWE--GLRPTPMLSFAVRKLGAAAGIVITASHNPPEYNGYKVYWEDGGQVPPDRAGQIQAAMQAVGDIRSIRPMAEGEARTRGLLRPVPPEVDEAYY-SRLLGLVSASPTQRHALRILYTPLHGTGLVPVRTVLERAGFP-VEVVAEQAEPDPGFPTVAKPNPEEPEVYEIALRRAASGRPDLILATDPDADRLGVLVRDREGGYRALTGNQIGAILAEQILRSRAEAGTLPANGAVIKTIATSNLVASLCREYGVTLLETHTGFKFIGEKIKEFEETGSHEFLFGFEESYGYLAATFVRDKDAVMAALLVADAAAHHKAEGRTLLDALEAIWQRHGYFQEGLHNVTLPGRDGQARIRSLMAALRADPPRAFAGVPVAYRDDYAAGTGVEVATGR-TYPLQLGRAEVLHYRFADGGFVMVRPSGTEPKLKVY 545
>gi|29840108|ref|NP_829214.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Chlamydophila caviae GPIC] >gi|29834456|gb|AAP05092.1| phosphoglucomutase/phosphomannomutase family protein [Chlamydophila caviae GPIC] (600 aa)
Score = 506, Expect = 4.8e-49, Identities = 160/530 (30%), Positives = 273/530 (51%)
 Q:   1 MKIFQEKNPSSMHANVNPLSK----AWLESNRISNKYKEL--ILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNP------TVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTI--IDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKN------FPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVL----TNKKFDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD-FVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFA--NVKNKDILGLEI-------KGIRWNEPAQA-----------LEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEI 530
      MK Q+K  +  NP++   WL S+  N + + +L+ N + +++ F + L+FGT G+R+ MG GTN+INVFT ++ ++G+A+ L KK NP    V++ +D R + +A  AK   I  ++K+ + A ++S+++R   A ++ TASHNP Y G+KVY +GGQ+L   EI+ +  + I +D++ P + LI    E Y    +  +Y + N    V + HGT  +P +L+  + + L +Q +PD NF   NPED + L ++  K + +I + DPD+DRL VV  +N+ +  GNQ+ +  ++L     K  VV + V+T + I E Y  +  TGFK++G ++   +++ +V G EE+ G L   DKD  +AL E    Q KTL + + +++E G + +T+S  E  + M+ +++K A +   + G +    +GI N +       L +Y +N  + R SGTEPK K+Y+E+
 S:   1 MKHLQQK----IETLCNPITAKNILTWLSSDFGQNDRETIAELLENNPQHLEELFGKT-LAFGTGGLRSPMGLGTNRINVFTVRRATQGLAQVL--KKHNPHPGDPIRVVIGYDTRHCSFDFAQETAKVFAGNKIHALIFKDPEPLA--LVSFTLRSQEALAGVMITASHNPPEYNGYKVYMASGGQVLPPLDQEIIQASANVEEILVVDSLKDPYIHLIG-------EEYEALYTETVRQLQLYPEDNRISGQAIHVSYSPLHGTGVTMIPRVLRDWNFPMVKLVEKQALPDGNFPTVHLPNPEDPEALTLGIEQMIKNQDDIFIATDPDADRLGVVCLDENQPYIFNGNQIACLLADHILRAWSAQAPLGKEDKVVKSLVTTEMLSAITESYGGDIINVGTGFKYIGEKIEAWRGQLERYVFGAEESYGYLYGTHVEDKDAISTSALITEAALKQKLQGKTLREAILDLYETHGYFMNKTLSLSFEP-GQESFMKSQIEKLAVLDPSTMSLTGYPVAAFENYRQGIGINIASGTTYKLHLPKMFMLCYYYQNGGKIIVRPSGTEPKIKLYFEL 558
>gi|1657604|gb|AAC96026.1| Cps3M [Streptococcus pneumoniae] (405 aa)
Score = 503, Expect = 1.0e-48, Identities = 120/384 (31%), Positives = 215/384 (55%)
 Q:  21 KAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQ--KNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHY-LTGNQMGIIFTHYVLTNKK----FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMD--FVVGFEEA 404
      + WL  +  K+ +L M+++ + F Y+ L FGTAG+R +G GTN+IN++ +Q  +A+ + +K    V +A+D+R + +A  A+ L + GIK ++++  ++ TP +S++VR G A I+ TASH P + G+KVY  GGQ+L ++A+ +  +   P  + D   + LI  +T+ +Y E   IN ++ Q ++ ++ T HGT    L  G+E++ +  Q PDP+F+ A+ NPE +A+F L+ +  + A++++ DPD+DRL V +R + ++ L+GNQ+G +  Y+L  K   K  + + VST + +IAE Y A +F  TGFK++ ++ + +K + ++ GFEE+
 S:   8 QKWLNVPDLPAYLKDELLSMDDKTKEDAF-YTNLEFGTAGMRGYIGAGTNRINIYVVRQAHRSLAKLVESKGETAKKAGVAIAYDSRHFSPEFAFESAQVLAAHGIKSYVFE--SLRPTPELSFAVRHLGAFAGIMVTASHTPAPFNGYKVYGSDGGQMLPADADALTDYIRAIDNPFAVVLADLEEAKSTGLIEVIGETLDAAYLEEVKSVNINQDLIDQYGRDMQIVYTPLHGTGEMLARRALAQAGFESVQVVEAQAKPDPDFSTVASPNPESQAAFALAEELGRQVDADVLVATDPDADRLGVEIRQADGSYWNLSGNQIGALIAKYILEAHKQAGTLPKNAALAKSIVSTELVTKIAESYGATMFNVLTGFKFIAEKIQEFEEKHNHTYMFGFEES 405
>gi|169642489|gb|AAI60893.1| Pgm2 protein [Rattus norvegicus] (620 aa)
Score = 503, Expect = 1.3e-48, Identities = 169/538 (31%), Positives = 276/538 (51%)
 Q:  12 MHANVNPLSKAWLESNR---ISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRM------NADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPE----CQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPED-KASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFD-------KTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDKMDFVV-GFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDIL-----GLEIKGIR-------WNEP-----------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYG--------ETKEICDQILKALKDEF 549
      M A ++ + WL +R  S  K+L+ + N+EE++K F +++ FGTAG+RA MG G +++N T Q ++G R+L + S+   V+++ D R    ++ +A + A  S G+ V L+ + I TP + Y+V  + A I+ TASHNPK  G+KVY  G QI+   I ++ E     D   + L+   +I+ YFE  +  + + R+   + T+ HG   +  K+     QQ PDP F   NPE+ K  LS + A+K +A I+L DPD+DRLAV + + +W  +GN++G +  ++ T+ K     K +++S+ VS+ + IA K    T TGFKW+GN  + ID+  V+ FEEAIG +   DKDG AA ++ E+ + L + +L  L I+ E+G +  T SY I  + + +Q+ +  N  K+     EI +R    N+P      +Q + +  N   R SGTEPK K Y E+     + K  D+++ A+++ F
 S:  19 MDARLDQETAQWLRWDRNPLTSESVKQLLAEGNKEELEKCFG-ARMEFGTAGLRAPMGAGISRMNDLTIIQTTQGFCRYLEKQFSDLKQRGVVISFDGRAHPASGGSSRRFARLAATAFISQGVPVHLFSD--ITPTPFVPYTVSHLKLCAGIMITASHNPKQDNGYKVYWDNGAQIISPHDRGISQAIEENLEPWPQAWDESLIDSSSLLHNPSTSISNDYFEDLKKYCFHRTVNRESQVKFVHTSVHGVGHEFVQSAFKAFDLNPPEAVPQQKDPDPEFPTVKYPNPEEGKGVLTLSFELADKIKAKIVLANDPDADRLAVAEKQDSGEWRVFSGNELGALLGWWLFTSWKEKNQGQSNLKDTYMLSSTVSSKILRAIALKEGFHFEETLTGFKWMGNRAKQLIDQGKTVLFAFEEAIGYMCCPFVLDKDGVSAAVISAELVSFLATKNLSLSLQLKAIYLEYG-YHITTASYFI--CHDQGTIQKLFENLRNYDGKNKYPKTCGKFEISAVRDLTTGYDSNQPDKKAVLPTSKSSQMITFTFVNGGVATMRTSGTEPKIKYYAELCAPPGNSDPEQLKRELDELVGAIEEHF 607
>gi|73951890|ref|XP_536263.2| PREDICTED: similar to phosphoglucomutase 2 [Canis familiaris] (615 aa)
Score = 502, Expect = 1.4e-48, Identities = 165/539 (30%), Positives = 274/539 (50%)
 Q:  11 SMHANVNPLSKAWLESNR---ISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRM------NADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPE----CQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPED-KASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKKFD-------KTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDK-MDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKN--KDILGLEIKGIR------------------WNEPAQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYG--------ETKEICDQILKALKDEF 549
      SM  ++ + WL ++  S  K+LI  N+EE++K F +++ FGTAG+RA MG G + +N T Q ++G R+L + S+   V+++ D R    N+ +A + A T + GI V+L+ + I TP + Y+V  + A I+ TASHNPK  G+KVY  G QI    I ++ E     D+    L+   +I +SYFE  +  + ++ R+   + T+ HG   +  K+ +    +Q PDP F   NPE+ K  LS  A+K +A I+L DPD+DRLAV + + +W  +GN++G +  ++ T+ K     K +++S+ VS+ + IA K    T TGFKW+GN  + ID+ + + FEEAIG +   DKDG AA ++ E+ + L + +L  L I+ E+G  +  +    +++ E + +  N K   EI GIR          ++ +Q + +  N   R SGTEPK K Y E+     + K+ ++++ A+++ F
 S:  13 SMDPRLDQETARWLRWDKNPLTSESVKQLIADGNKEELEKCFG-ARMEFGTAGLRAAMGTGISHMNDLTIIQTTQGFCRYLEKQFSDLKQRGVVISFDARAHPPSGGNSRRFARLAATTFITQGIPVYLF--SGITPTPFVPYTVSHLKLCAGIMITASHNPKQDNGYKVYWDNGAQITSPHDKGISRAIEENLEPWPQAWDDSLINGSPLLHDPSASINKSYFEDLKKYCFHRSVNRETKVKFVHTSVHGVGHDFVQSAFKAFDFVPPEAVPEQKDPDPEFPTVKYPNPEEGKGVLTLSFALADKTKAKIVLANDPDADRLAVAEKQDSGEWRVFSGNELGALLGWWLFTSWKEKNQDHSALKDLYMLSSTVSSKILRAIALKEGFHFEETLTGFKWMGNRAKQLIDQGKNVLFAFEEAIGYMCCPFVLDKDGVSAAVISAELASFLATKNLSLSQQLKAIYVEYGYHITKASYFICHDQGTIKKLFENLRNYDGKNNYPKTCGRFEISGIRDLTTGYDDSQPDKKAVLPTSKSSQMITFTFANGGVATMRTSGTEPKIKYYSELCAPPGNSDPEQLKKELNELVSAIEEHF 602
>gi|151554318|gb|AAI49590.1| PGM2 protein [Bos taurus] (627 aa)
Score = 502, Expect = 1.6e-48, Identities = 165/516 (31%), Positives = 266/516 (51%)
 Q:  34 KELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT---VIVAHDNRMN------ADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSM-----PECQTIIDNVYTPNMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPED-KASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKN-KWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN---KKFDKTP----FVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHIDK-MDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKN--KDILGLEIKGIR-------WNEP-----------AQALEWYLENDMWVKFRLSGTEPKFKIYYEIYG--------ETKEICDQILKALKDEF 549
      K+LI  N EE+ K FS +++ FGTAG+RA MG G + +N T Q ++G R+L + S+   V+++ D R +   + +A + A T S GI V+L+ + I TP + Y+V  + A I+ TASHNPK  G+KVY  G QI+   I ++   P Q  D+V  ++ L+   +I + YFE  +  + + ++   + T+ HG   +  K+ +   ++Q PDP F   NPE+ K  LS  A+K +A I+L DPD+DRLAV + + KW  +GN++G +  ++ T+  K D +   +++S+ VS+ + IA K    T TGFKW+GN  + ID+ + + FEEAIG +   DKDG AA + E+ + L + +L  L I+ E+G    +    +++ E + +  N K   EI IR    NEP      +Q + +  N   R SGTEPK K Y E+     + K+ D+++ A+++ F
 S:  51 KQLIAAGNTEELQKCFS-ARMEFGTAGLRAAMGAGISHMNDLTIIQTTQGFCRYLEKQFSDLKQRGVVISFDARAHPASGGSSRRFARLAATTFISQGIPVYLFSD--ITPTPFVPYTVSHLKLCAGIMITASHNPKQDNGYKVYWDNGAQIISPHDKGISQAIEENLEPWPQAWDDSVLNGSL-LLHDPSASINKDYFEDLKKYCFHRAVNKETKVKFVHTSVHGVGHSFVQSAFKAFDFVPPEAVSEQKDPDPEFPTVKYPNPEEGKGVLTLSFALADKIKAKIILANDPDADRLAVAEKQDSGKWKVFSGNELGALLGWWLFTSWKEKNQDHSALQNLYMLSSTVSSKILRAIALKEGFHFEETLTGFKWMGNRAKQLIDQGKNVLFAFEEAIGYMCCPFVLDKDGVSAAVITAELASFLATKNLSLSQQLKAIYVEYGYHITRASYFICHDQETIKQLFENLRNYDGKSNYPKTCGRFEISHIRDLTTGYDDNEPDKKAILPTSKSSQMITFSFANGGVATMRTSGTEPKIKYYLELCAPPGNSDPEQLKKELDELVSAVEEHF 614
>gi|68472083|ref|XP_719837.1| hypothetical protein CaO19.6739 [Candida albicans SC5314] >gi|68472318|ref|XP_719720.1| hypothetical protein CaO19.14031 [Candida albicans SC5314] >gi|46441550|gb|EAL00846.1| hypothetical protein CaO19.14031 [Candida albicans SC5314] >gi|46441676|gb|EAL00971.1| hypothetical protein CaO19.6739 [Candida albicans SC5314] (616 aa)
Score = 502, Expect = 1.7e-48, Identities = 167/540 (30%), Positives = 290/540 (53%)
 Q:  10 SSMHANVNPLSKAWLESNRISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLY------KENQIKAT-----------------PIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQT-------IIDNVYTP-NMDLISYFDDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTNKK---FDKTPFVVSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGN---EMNKHIDKMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKT-LVDYLDEIFEEFGAWTGETVSYKIESLNWKEEMQEKMDKFANVKNKDILGLEIKGIRW--------------------NEPAQALEWYLE----NDMWVKF--RLSGTEPKFKIYYEIYG-----ETKEICDQILKALKDEF 549
      S + ++NP S+ +E  IS Y++L K+++     +++FGTAG+R++M G + +N T Q S+G+ ++LL KK+ ++++ +D+R N+ +A ++A  + G+ V+     E +K T         P++ +++  G  ++ TASHNP N G+KVY  G QI+   EI S+ E T    + DN+    L+S  D +T+ Y +   LI N   +F + T HG     L     + +Q PDP F  + NPE+K + DL+++ A K  ++L DPD+DR +V V K +W+ LTGN++G +F YV+ +K  D+ ++V++ VS+ + +A+K    T TGFKW+GN  ++ K  K+ F G+EEAIG + D+ DKDG AA + L++Y  +  K + D L+ + ++G +   Y++ ++ +++  +  + K+ + +G E K  W          + +Q +  L+  ++ V+F R SGTEPK K+Y E     KEI + + LK E+
 S:  14 SWLSIDMNPESRHEIEQLHISGNYEQLDRKLSK----------RIAFGTAGLRSSMESGFSHMNDVTVLQASQGLVKYLL-KKTPTSIVIGYDHRFNSQRFAEILASVALTQGVHVYYLGSVANLSEETMKLTKGDIENDSSTDRGYVHTPLVPFAIDYYGASGGVMITASHNPANDNGYKVYYSNGCQIIPPVDKEIADSIEENLTPWEGVWDVYDNIKKGVQKGLLSLAGDEVTKEYLKGVKEKLIQDN---NLDFSFVYTPMHGVGYRIFKECLDLFHASTWNVVQEQADPDPTFRTVSFPNPEEKGALDLAIETARKLGYKLVLANDPDADRFSVAVETKGQWNQLTGNEIGFLFAMYVIEQQKEQDLDRV-YLVNSTVSSQILKAMADKDGFHFQDTLTGFKWIGNKAIDLQKEGFKVPF--GYEEAIGFM-FDLVHDKDGISAATIFLQLYQKWFSGGKIDVTDKLEAGYAKYGWFKDYNGYYRLADMSTLDKIFTNIRGSFDSKSPENIG-EFKVTSWRDLTIGYDSSTVDHTPVLPVDSSSQMITASLKLPGNDNAVVRFTCRGSGTEPKLKLYIEGKSTINEQSAKEIAVKCWETLKQEW 603
>gi|68062396|ref|XP_673204.1| hypothetical protein PB300693.00.0 [Plasmodium berghei strain ANKA] >gi|56490881|emb|CAI02355.1| hypothetical protein PB300693.00.0 [Plasmodium berghei] (460 aa)
Score = 501, Expect = 1.8e-48, Identities = 134/418 (32%), Positives = 229/418 (54%)
 Q:  29 ISNKYKELILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKK-----SNPTVIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTPNMDLISYF-------DDTITESYFEASYRCLINTNIYRQKNFP----------VILTTHHGTASYDLPYLLKSIGYENIILAAQQCVPDPNFTYSANFNPEDKASFDLSLKYAEKYRANIMLGVDPDSDRLAVVVRHKNKWHYLTGNQMGIIFTHYVLTN---KKFDKTPFV-VSTFVSTNYIDRIAEKYNAKVFRTPTGFKWVGNEMNKHID-KMDFVVGFEEAIGSLNSDIGRDKDGFQAAALALEVYTMLYDQEKTLVDYLDEI 446
      +S++ +E+I  NEEE++K F  +L+FGTAG+R MG G N +NV T Q ++G+ +L+NK    N +I  D R N++ ++ V A  S G +V+L+  Q ATPI+ YS +   ++ TASHNPK  G+K+Y  G Q++   I +    I+DN+ P D+ Y    D ++ E +  Y L +++ + NF      ++ + HG   + +++ +GY N++  QQ +PD +F   NPE+K + +LS++ A+  + +++ DPD+DR A  ++ NKW  +G+++GIIF ++++   K DK+ V + T V + + + +KY   T TGFKW+ N+ ++ D  + + +EEA+G  +  RDK G A A +E+  LY+  T  L+ I
 S:  25 LSDQTEEVINNYNEEELNKLF-LKRLNFGTAGLRGKMGVGFNAMNVVTIIQTTQGLCEYLINKYGINLCKNRGIIFGFDGRHNSESFSHVAASVCLSKGFRVYLF--GQTVATPILCYSSFKKNCLCGVMITASHNPKLDNGYKLYGENGAQLISPVDKNIYNC------ILDNL-KPWNDIYEYLNEDFYLKDKSLVEDIYHEMYD-LFTSDLKSEFNFSYCRNSRTKLVIVYSPMHGVGRKFVQGIMQIVGYNNLLTVPQQALPDADFPTVTFPNPEEKGALNLSIELADLVNSPLVVANDPDADRFACAEKYNNKWKIFSGDELGIIFAYFIMKQYEKKNIDKSKHVFLCTIVCSRMLKTLCQKYGYMYDETLTGFKWLINKAIEYNDNNYNTLYCYEEALGHALTKHVRDKCGISALAYWVEIAVYLYENNLTFHQCLENI 458
>gi|160936476|ref|ZP_02083844.1| hypothetical protein CLOBOL_01367 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] >gi|158440561|gb|EDP18299.1| hypothetical protein CLOBOL_01367 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] (443 aa)
Score = 500, Expect = 2.6e-48, Identities = 127/426 (29%), Positives = 222/426 (52%)
 Q:  12 MHANVNPLSKAWLESNRISNKY-KEL-ILKMNEEEIDKYFSYSKLSFGTAGIRATMGPGTNQINVFTYQQMSEGVARWLLNKKSNPT-VIVAHDNRMNADYYAMVIAKTLTSFGIKVFLYKENQIKATPIISYSVRETGVDAAIIATASHNPKNYLGFKVYNHTGGQILDSEANEIVSSMPECQTIIDNVYTP-----NMDLISYFDDTITESYFEA-SYRCLINTNIYRQKNFPVILTTHHGTASYDLPYLLKSIGY