>gi|26553580|ref|NP_757514.1| excinuclease ABC subunit C [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|81748060|sp|Q8EWS6|UVRC_MYCPE UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|26453586|dbj|BAC43918.1| excinuclease ABC subunit C [Mycoplasma penetrans HF-2] (589 aa)
Score = 2649, Expect = 0.0e+00, Identities = 589/589 (100%), Positives = 589/589 (100%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIKKL 589
      MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIKKL
 S:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIKKL 589
>gi|31541404|gb|AAP56705.1| UvrC [Mycoplasma gallisepticum R] (671 aa)
Score = 1187, Expect = 5.4e-128, Identities = 271/588 (46%), Positives = 410/588 (69%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDI-IFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRR-YKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIKK 588
      MN +K KL  P KPGCYLWK+  +IY+GKA ++ R+ QYF  +DLKT KL NEI V+++ VNNENE+LLLE NLI K+KP+YN+LL+++N +PYIL+TKE++PR++Y+ +  K KG +YGPFA+S +K Y+LYN + ++FPL+ C   +KC +YD+ C+ C +V+ DYE  K+I+ FF  + + + L++KE A+EK FE ++KYL+L+K + + ++Q I ++S K  D++ + KENVI IV+F YV+ L+SK +  +Y E E++ + + +YY K I+ PK +Y SL    L +SL I+ +NP+ G  ++M A N  + KY L+ + R  +L++L+KL+ + L +E++DNSN+FNT+KV AM+V+EN  NK +YRK+ IKD+ A DY YM EVIYRR Y+  +F ++P+LII+DGGK QV AA +++ L++D I +IGLAK++KH+TD+IV +D EI LDK S LYFFL N+Q+EVH+FAISF+R K+KSL+++ L +IK LGK R ++L+E ++T+D+IK+AS+ LSQ++PIE+AK++K+
 S:  80 MNFNLKQKLDLAPKKPGCYLWKNHLNEIIYIGKAKNIYKRVHQYFNGPKDLKTSKLVNEIFYVEFIEVNNENEALLLEANLIKKHKPRYNILLKDNNGYPYILMTKEKYPRLIYTRNFDPK-KGKHYGPFASSEMKAYDLYNLLLKLFPLKNCFNKKGRKCEFYDLNLCMKACTHEVSEADYEVMKKKIDYFFHNGADQVLKDLKEKESIASEKFDFEQAKKYLDLQKAINLIFDKQIINLYSAKERIDVLAYQIKENVICIVLFSYVSSQLVSKNTICDFYYGEEQEVITSYLSQYY-KDNIK-PKILYASLDQANATLLKDSLGIEIINPTSGKMNEIMSLALQNVTNELSQKYDSLVKKEQRINLALDQLKKLIKVDKLNHLEVYDNSNLFNTDKVSAMIVFENNQFNKKKYRKYKIKDQQALGDYHYMYEVIYRRLYQALKNNFVDLPDLIILDGGKHQVLAAKKAIVDLQIDKKINLIGLAKNNKHQTDKIVTFDLDEISLDKSSALYFFLANLQEEVHKFAISFFRKTKAKSLYDSILDQIKGLGKKRKQQLIEHFKTIDEIKKASIASLSQVLPIEIAKKLKQ 666
>gi|161511508|ref|NP_853137.2| excinuclease ABC subunit C [Mycoplasma gallisepticum R] >gi|119367674|sp|Q7NBC4|UVRC_MYCGA UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) (592 aa)
Score = 1172, Expect = 3.7e-126, Identities = 271/588 (46%), Positives = 410/588 (69%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDI-IFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRR-YKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIKK 588
      MN +K KL  P KPGCYLWK+  +IY+GKA ++ R+ QYF  +DLKT KL NEI V+++ VNNENE+LLLE NLI K+KP+YN+LL+++N +PYIL+TKE++PR++Y+ +  K KG +YGPFA+S +K Y+LYN + ++FPL+ C   +KC +YD+ C+ C +V+ DYE  K+I+ FF  + + + L++KE A+EK FE ++KYL+L+K + + ++Q I ++S K  D++ + KENVI IV+F YV+ L+SK +  +Y E E++ + + +YY K I+ PK +Y SL    L +SL I+ +NP+ G  ++M A N  + KY L+ + R  +L++L+KL+ + L +E++DNSN+FNT+KV AM+V+EN  NK +YRK+ IKD+ A DY YM EVIYRR Y+  +F ++P+LII+DGGK QV AA +++ L++D I +IGLAK++KH+TD+IV +D EI LDK S LYFFL N+Q+EVH+FAISF+R K+KSL+++ L +IK LGK R ++L+E ++T+D+IK+AS+ LSQ++PIE+AK++K+
 S:   1 MNFNLKQKLDLAPKKPGCYLWKNHLNEIIYIGKAKNIYKRVHQYFNGPKDLKTSKLVNEIFYVEFIEVNNENEALLLEANLIKKHKPRYNILLKDNNGYPYILMTKEKYPRLIYTRNFDPK-KGKHYGPFASSEMKAYDLYNLLLKLFPLKNCFNKKGRKCEFYDLNLCMKACTHEVSEADYEVMKKKIDYFFHNGADQVLKDLKEKESIASEKFDFEQAKKYLDLQKAINLIFDKQIINLYSAKERIDVLAYQIKENVICIVLFSYVSSQLVSKNTICDFYYGEEQEVITSYLSQYY-KDNIK-PKILYASLDQANATLLKDSLGIEIINPTSGKMNEIMSLALQNVTNELSQKYDSLVKKEQRINLALDQLKKLIKVDKLNHLEVYDNSNLFNTDKVSAMIVFENNQFNKKKYRKYKIKDQQALGDYHYMYEVIYRRLYQALKNNFVDLPDLIILDGGKHQVLAAKKAIVDLQIDKKINLIGLAKNNKHQTDKIVTFDLDEISLDKSSALYFFLANLQEEVHKFAISFFRKTKAKSLYDSILDQIKGLGKKRKQQLIEHFKTIDEIKKASIASLSQVLPIEIAKKLKQ 587
>gi|185178930|ref|ZP_02964691.1| excinuclease ABC, C subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188039587|ref|ZP_02998304.1| excinuclease ABC, C subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 8] >gi|184209193|gb|EDU06236.1| excinuclease ABC, C subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] (584 aa)
Score = 1090, Expect = 9.4e-117, Identities = 256/588 (43%), Positives = 371/588 (63%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKY-DLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIKK 588
      MN+ +K KLK IPHKPGCYLWKD+  +IY+GKA DL NR  YF  +D KT KL + I D++Y+VVNN NE+L+LENNLI ++PKYN+LL++ + +PYI++T E++PR+ Y   K KG Y+GP A+S  KY+L+N +N IFP KCN P++KCIYYD+ Q  CI +V Q YE + E+ + F G  I  LE KE A KL FE++QKY E +K L    +    D++GFY K N + I+IF YV G LL+K D  ++ E++E++ + + +YYS+ I   + +SL D+ L LS+ K KF+N   K ++ AF+NA+  +  +I+ QN  +L +L+++L + DL +E FDNSNI + + M+VY+NG N  RK+N+   SDY +M EVI RRY+  +  ++PNLI+VDGGK QV AAL +L+ L++  IP+IGL KD KHKT+ IV + EI LD+KS LY FL N+Q++VH +AISF RNK +KS+F + L ++ LGK R+ +LL Y++++ +K AS +EL Q +P V  +++
 S:   1 MNDLLKTKLKLIPHKPGCYLWKDEFDQIIYIGKAKDLYNRTHSYFNGPKDNKTSKLVSNIKDLEYIVVNNVNEALILENNLIKTHRPKYNILLKDGSNYPYIMITNEQYPRLKYVRTYDKN-KGIYFGPLADST-NKYQLFNLLNSIFPFNKCNHQPHQKCIYYDLHQ----CINQVQPQTYEKAIAEVKEIFKGNLDHILAILENKEQHAVAKLDFENAQKYAEQQKALTYIINSGLVQLDNNESFDVVGFYEKNNYLVIIIFNYVKGKLLNKSADTFAIYDHEINELITSFLMQYYSQNKIS--TKIIVSLDDDNLLALSQRFKTKFINAQTKFHKQILKLAFDNAILYFDSNIKSVINKQNELDEALNQLKQILKLSDLSMIECFDNSNINLSLPIAGMIVYQNGKLNNKLNRKYNLMTTKNASDYHFMIEVITRRYQRLVSQHQKLPNLIVVDGGKLQVNAALYALEQLQIS--IPLIGLKKDQKHKTNAIVLANGDEIILDRKSVLYKFLANMQNDVHNYAISFLRNKHTKSIFNSLLNDVQGLGKKRLNELLNYYDSINDLKSASDQELLQFLPKNVLVNLRE 579
>gi|195867851|ref|ZP_03079850.1| excinuclease ABC, C subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] >gi|195660428|gb|EDX53686.1| excinuclease ABC, C subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] (584 aa)
Score = 1088, Expect = 1.9e-116, Identities = 256/588 (43%), Positives = 370/588 (62%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKY-DLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIKK 588
      MN+ +K KLK IPHKPGCYLWKD+  +IY+GKA DL NR  YF  +D KT KL + I D++Y+VVNN NE+L+LENNLI ++PKYN+LL++ + +PYI++T E++PR+ Y   K KG Y+GP A+S  KY+L+N +N IFP KCN P++KCIYYD+ Q  CI +V Q YE + E+ + F G  I  LE KE A KL FE++QKY E +K L    +    D++GFY K N + I+IF YV G LL+K D  ++ E++E++ + + +YYS+ I   + +SL D+ L LS+ K KF+N   K ++ AF+NA+  +   I+ QN  +L +L+++L + DL +E FDNSNI + + M+VY+NG N  RK+N+   SDY +M EVI RRY+  +  ++PNLI+VDGGK QV AAL +L+ L++  IP+IGL KD KHKT+ IV + EI LD+KS LY FL N+Q++VH +AISF RNK +KS+F + L ++ LGK R+ +LL Y++++ +K AS +EL Q +P V  +++
 S:   1 MNDLLKTKLKLIPHKPGCYLWKDEFDQIIYIGKAKDLYNRTHSYFNGPKDNKTSKLVSNIKDLEYIVVNNVNEALILENNLIKTHRPKYNILLKDGSNYPYIMITNEQYPRLKYVRTYDKN-KGIYFGPLADST-NKYQLFNLLNSIFPFNKCNHQPHQKCIYYDLHQ----CINQVQPQTYEKAIAEVKEIFKGNLDHILAILENKEQHAVAKLDFENAQKYAEQQKALTYIINSGLVQLDNNESFDVVGFYEKNNYLVIIIFNYVKGKLLNKSADTFAIYDHEINELITSFLMQYYSQNKIS--TKIIVSLDDDNLLALSQRFKTKFINAQTKFHKQILKLAFDNAILYFDSNIKSAINKQNELDEALNQLKQILKLSDLSMIECFDNSNINLSLPIAGMIVYQNGKLNNKLNRKYNLMTTKNASDYHFMIEVITRRYQRLVSQHQKLPNLIVVDGGKLQVNAALYALEQLQIS--IPLIGLKKDQKHKTNAIVLANGDEIILDRKSVLYKFLANMQNDVHNYAISFLRNKHTKSIFNSLLNDVQGLGKKRLNELLNYYDSINDLKSASDQELLQFLPKNVLVNLRE 579
>gi|188592845|ref|ZP_03006106.1| excinuclease ABC, C subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 10] (584 aa)
Score = 1087, Expect = 2.2e-116, Identities = 255/588 (43%), Positives = 371/588 (63%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKY-DLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIKK 588
      MN+ +K KLK IPHKPGCYLWKD+  +IY+GKA DL NR  YF  +D KT KL + I D++Y+VVNN NE+L+LENNLI ++PKYN+LL++ + +PYI++T E++PR+ Y   K KG Y+GP A+S  KY+L+N +N IFP KCN P++KCIYYD+ +  CI +V Q YE + E+ + F G  I  LE KE A KL FE++QKY E +K L    +    D++GFY K N + I+IF YV G LL+K D  ++ E++E++ + + +YYS+ I   + +SL D+ L LS+ K KF+N   K ++ AF+NA+  +  +I+ QN  +L +L+++L + DL +E FDNSNI + + M+VY+NG N  RK+N+   SDY +M EVI RRY+  +  ++PNLI+VDGGK QV AAL +L+ L++  IP+IGL KD KHKT+ IV + EI LD+KS LY FL N+Q++VH +AISF RNK +KS+F + L ++ LGK R+ +LL Y++++ +K AS +EL Q +P V  +++
 S:   1 MNDLLKTKLKLIPHKPGCYLWKDEFDQIIYIGKAKDLYNRTHSYFNGPKDNKTSKLVSNIKDLEYIVVNNVNEALILENNLIKTHRPKYNILLKDGSNYPYIMITNEQYPRLKYVRTYDKN-KGIYFGPLADST-NKYQLFNLLNSIFPFNKCNHQPHQKCIYYDLHR----CINQVQPQTYEKAIAEVKEIFKGNLDHILAILENKEQHAVAKLDFENAQKYAEQQKALTYIINSGLVQLDNNESFDVVGFYEKNNYLVIIIFNYVKGKLLNKSADTFAIYDHEINELITSFLMQYYSQNRIS--TKIIVSLDDDNLLALSQRFKTKFINAQTKFHKQILKLAFDNAILYFDSNIKSVINKQNELDEALNQLKQILKLPDLSMIECFDNSNINLSLPIAGMIVYQNGKLNNKLNRKYNLMTTKNASDYHFMIEVITRRYQRLVSQHQKLPNLIVVDGGKLQVNAALYALEQLQIS--IPLIGLKKDQKHKTNAIVLANGDEIILDRKSVLYKFLANMQNDVHNYAISFLRNKHTKSIFNSLLNDVQGLGKKRLNELLNYYDSINDLKSASDQELLQFLPKNVLVNLRE 579
>gi|171920846|ref|ZP_02696210.2| excinuclease ABC, C subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|188024477|ref|ZP_02997124.1| excinuclease ABC, C subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188518228|ref|ZP_03003763.1| excinuclease ABC, C subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|171903048|gb|EDT49337.1| excinuclease ABC, C subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|188018591|gb|EDU56631.1| excinuclease ABC, C subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188998241|gb|EDU67338.1| excinuclease ABC, C subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] (584 aa)
Score = 1083, Expect = 7.2e-116, Identities = 254/588 (43%), Positives = 371/588 (63%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKY-DLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIKK 588
      MN+ +K KLK IPHKPGCYLWKD+  +IY+GKA DL NR  YF  +D KT KL + I D++Y+VV+N NE+L+LENNLI ++PKYN+LL++ + +PYI++T E++PR+ Y   K KG Y+GP A+S  KY+L+N +N IFP KCN P++KCIYYD+ +  CI +V Q YE + E+ + F G  I  LE KE A KL FE++QKY E +K L    +    D++GFY K N + I+IF YV G LL+K D  ++ E++E++ + + +YYS+ I   + +SL D+ L LS+ K KF+N   K ++ AF+NA+  +  +I+ QN  +L +L+++L + DL +E FDNSNI + + M+VY+NG N  RK+N+   SDY +M EVI RRY+  +  ++PNLI+VDGGK QV AAL +L+ L++  IP+IGL KD KHKT+ IV + EI LD+KS LY FL N+Q++VH +AISF RNK +KS+F + L ++ LGK R+ +LL Y++++ +K AS +EL Q +P V  +++
 S:   1 MNDLLKTKLKLIPHKPGCYLWKDEFDQIIYIGKAKDLYNRTHSYFNGPKDNKTSKLVSNIKDLEYIVVSNVNEALILENNLIKTHRPKYNILLKDGSNYPYIMITNEQYPRLKYVRTYDKN-KGIYFGPLADST-NKYQLFNLLNSIFPFNKCNHQPHQKCIYYDLHR----CINQVQPQTYEKAIAEVKEIFKGNLDHILAILENKEQHAVAKLDFENAQKYAEQQKALTYIINSGLVQLDNNESFDVVGFYEKNNYLVIIIFNYVKGKLLNKSADTFAIYDHEINELITSFLMQYYSQNKIS--TKIIVSLDDDNLLALSQRFKTKFINAQTKFHKQILKLAFDNAILYFDSNIKSVINKQNELDEALNQLKQILKLPDLSMIECFDNSNINLSLPIAGMIVYQNGKLNNKLNRKYNLMTTKNASDYHFMIEVITRRYQRLVSQHQKLPNLIVVDGGKLQVNAALYALEQLQIS--IPLIGLKKDQKHKTNAIVLANGDEIILDRKSVLYKFLANMQNDVHNYAISFLRNKHTKSIFNSLLNDVQGLGKKRLNELLNYYDSINDLKSASDQELLQFLPKNVLVNLRE 579
>gi|188569206|ref|ZP_03005722.1| excinuclease ABC, C subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 2] (584 aa)
Score = 1083, Expect = 7.3e-116, Identities = 254/588 (43%), Positives = 370/588 (62%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKY-DLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIKK 588
      MN+ +K KLK IPHKPGCYLWKD+  +IY+GKA DL NR  YF  +D KT KL + I D++Y+VVNN NE+L+LENNLI ++PKYN+LL++ + +PYI++T E++PR+ Y   K KG Y+GP A+S  KY+L+N +N IFP KCN P++KCIYYD+ +  CI +V Q YE + E+ + F G  I  LE KE A KL FE++QKY E +K L    +    D++GFY K N + I+IF YV G LL+K D  ++ E++E++ + + +YYS+ I   + +SL D+ L LS+ K KF+N   K ++ AF+NA+  +  +I+ QN  +L +L+++L + DL +E FDNSNI + + M+VY+NG N  RK+N+   SDY +M EVI RRY+  +  ++PNLI+VDGGK QV A L +L+ L++  IP+IGL KD KHKT+ IV + EI LD+KS LY FL N+Q++VH +AISF RNK +KS+F + L ++ LGK R+ +LL Y++++ +K AS +EL Q +P V  +++
 S:   1 MNDLLKTKLKLIPHKPGCYLWKDEFDQIIYIGKAKDLYNRTHSYFNGPKDNKTSKLVSNIKDLEYIVVNNVNEALILENNLIKTHRPKYNILLKDGSNYPYIMITNEQYPRLKYVRTYDKN-KGIYFGPLADST-NKYQLFNLLNSIFPFNKCNHQPHQKCIYYDLHR----CINQVQPQTYEKAIAEVKEIFKGNLDHILAILENKEQHAVAKLDFENAQKYAEQQKALTYIINSGLVQLDNNESFDVVGFYEKNNYLVIIIFNYVKGKLLNKSADTFAIYDHEINELITSFLMQYYSQNKIS--TKIIVSLDDDNLLALSQRFKTKFINAQTKFHKQILKLAFDNAILYFDSNIKSIINKQNELDEALNQLKQILKLPDLSMIECFDNSNINLSLPIAGMIVYQNGKLNNKLNRKYNLMTTKNASDYHFMIEVITRRYQRLVSQHQKLPNLIVVDGGKLQVNATLYALEQLQIS--IPLIGLKKDQKHKTNAIVLANGDEIILDRKSVLYKFLANMQNDVHNYAISFLRNKHTKSIFNSLLNDVQGLGKKRLNELLNYYDSINDLKSASDQELLQFLPKNVLVNLRE 579
>gi|188524411|ref|ZP_03004432.1| excinuclease ABC, C subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|188530970|ref|ZP_03005232.1| excinuclease ABC, C subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 4 str. ATCC 27816] >gi|195659903|gb|EDX53283.1| excinuclease ABC, C subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] (584 aa)
Score = 1079, Expect = 2.2e-115, Identities = 254/588 (43%), Positives = 371/588 (63%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKY-DLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIKK 588
      MN+ +K KLK IPHKPGCYLWKD+  +IY+GKA DL NR  YF  +D KT KL + I D++Y+VVNN NE+L+LENNLI ++PKYN+LL++ + +PYI++T E++PR+ Y   K KG Y+GP A+S  KY+L+N +N IF  KCN P++KCIYYD+ +  CI +V Q YE + E+ + F G  I  LE KE A KL FE++QKY E +K L    +    D++GFY K N + I+IF YV G LL+K D  ++ E++E++ + + +YYS+ I   + +SL D+ L +LS+ K KF+N   K ++ AF+NA+  +  +I+ QN  +L +L+++L + DL +E FDNSNI + + M+VY+NG N  RK+N+   SDY +M EVI RRY+  +  ++PNLI+VDGGK QV AAL +L+ L++  IP+IGL KD KHKT+ IV + EI LD+KS LY FL N+Q++VH +AISF RNK +KS+F + L ++ LGK R+ +LL Y++++ +K AS +EL Q +P V  +++
 S:   1 MNDLLKTKLKLIPHKPGCYLWKDEFDQIIYIGKAKDLYNRTHSYFNGPKDNKTSKLVSNIKDLEYIVVNNVNEALILENNLIKTHRPKYNILLKDGSNYPYIMITNEQYPRLKYVRTYDKN-KGIYFGPLADST-NKYQLFNLLNSIFSFNKCNHQPHQKCIYYDLHR----CINQVQPQTYEKAIAEVKEIFKGNLDHILAILENKEQHAVAKLDFENAQKYAEQQKALTYIINSGLVQLDNNESFDVVGFYEKNNYLVIIIFNYVKGKLLNKSADTFAIYDHEINELITSFLMQYYSQNKIS--TKIIVSLDDDNLLSLSQRFKTKFINAQTKFHKQILKLAFDNAILYFDSNIKSVINKQNELDEALNQLKQILKLPDLSMIECFDNSNINLSLPIAGMIVYQNGKLNNKLNRKYNLMTTKNASDYHFMIEVITRRYQRLVSQHQKLPNLIVVDGGKLQVNAALYALEQLQIS--IPLIGLKKDQKHKTNAIVLANGDEIILDRKSVLYKFLANMQNDVHNYAISFLRNKHTKSIFNSLLNDVQGLGKKRLNELLNYYDSINDLKSASDQELLQFLPKNVLVNLRE 579
>gi|183508512|ref|ZP_02689173.2| excinuclease ABC, C subunit [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|182675945|gb|EDT87850.1| excinuclease ABC, C subunit [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] (584 aa)
Score = 1073, Expect = 1.1e-114, Identities = 255/588 (43%), Positives = 370/588 (62%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKY-DLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIKK 588
      MN+ +K+KLK IPHKPGCYLWKD+  +IY+GKA DL NR  YF  +D KT KL N I D++Y+VVNN NE+L+LENNLI + PKYN+LL++ + +PYI++T E++PR+ Y   K KG Y+GP A+S  KY+L+N +N IFP KCN P KKCIYYD+ Q  CI +V + Y+ + E+ + F G  I  L+ KE A KL FE++QKY E +K L    +    DIIGFY K N + I+IF YV G LL+K D  ++ E++E++ + + +YYS+ I   + +SL D+ L LS+  KF+N   K ++ A +NA+  ++  +I+ QN  ++L +L+++L + DL +E FDNSNI + + M+VY+NG N  RK+N+   SDY +M EVI RRY+  +  ++PNLI+VDGGK QV AAL +L L+++ IP+IGL KD KHKTD IV + EI LD+KS LY FL N+Q++VH +AISF R+K +KS+F + L ++ LGK R +LL+ Y++++ +K AS +EL Q +P V  +++
 S:   1 MNDLLKNKLKLIPHKPGCYLWKDQFNQIIYIGKAKDLYNRTHSYFNGCKDNKTSKLVNNINDLEYIVVNNVNEALILENNLIKTHLPKYNILLKDGSNYPYIMITNEQYPRLKYVRTYDKN-KGIYFGPLADST-NKYQLFNLLNSIFPFNKCNHQPYKKCIYYDLHQ----CINQVQQSTYQEAISEVKEIFKGNLDHILMILQTKEQHAVTKLDFENAQKYAEQQKALTSIINSGLVQLDNNESFDIIGFYEKNNYLVIIIFNYVKGKLLNKSADTFAIYDYEINELITSFLMQYYSQNKIS--SKIIVSLDDDNLLALSQRFHTKFINAQTKFHKQILKLALDNAILYFESNIKNVINKQNELDDALNQLKQILKLPDLNIIECFDNSNINLSLPIAGMIVYQNGKLNNKLNRKYNLMTTKNASDYHFMIEVITRRYQRLVSQHQKLPNLIVVDGGKLQVNAALYALAQLQIN--IPLIGLKKDQKHKTDAIVLTNGDEIVLDRKSILYKFLANMQNDVHNYAISFLRDKHTKSIFNSLLDNVQGLGKKRFNELLKYYDSINDLKSASDQELLQFLPKNVLVNLRE 579
>gi|13357942|ref|NP_078216.1| excinuclease ABC subunit C [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|170762218|ref|YP_001752464.1| excinuclease ABC, C subunit [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|189038127|sp|B1AJ20|UVRC_UREP2 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|26006902|sp|Q9PQA9|UVRC_UREPA UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|11356846|pir||H82898 excinuclease ABC subunit c UU381 [imported] - Ureaplasma urealyticum >gi|6899365|gb|AAF30791.1|AE002135_7 excinuclease ABC subunit c [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|168827795|gb|ACA33057.1| excinuclease ABC, C subunit [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] (584 aa)
Score = 1071, Expect = 1.5e-114, Identities = 255/588 (43%), Positives = 370/588 (62%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKY-DLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIKK 588
      MN+ +K+KLK IPHKPGCYLWKD+  +IY+GKA DL NR  YF  +D KT KL N I D++Y+VVNN NE+L+LENNLI + PKYN+LL++ + +PYI++T E++PR+ Y   K KG Y+GP A+S  KY+L+N +N IFP KCN P KKCIYYD+ Q  CI +V + Y+ + E+ + F G  I  L+ KE A KL FE++QKY E +K L    +    DIIGFY K N + I+IF YV G LL+K D  ++ E++E++ + + +YYS+ I   + +SL D+ L LS+  KF+N   K ++ A +NA+  ++  +I+ QN  ++L +L+++L + DL +E FDNSNI + + M+VY+NG N  RK+N+   SDY +M EVI RRY+  +  ++PNLI+VDGGK QV AAL +L L+++ IP+IGL KD KHKTD IV + EI LD+KS LY FL N+Q++VH +AISF R+K +KS+F + L ++ LGK R +LL+ Y++++ +K AS +EL Q +P V  +++
 S:   1 MNDLLKNKLKLIPHKPGCYLWKDQFNQIIYIGKAKDLYNRTHSYFNGCKDNKTSKLVNNINDLEYIVVNNVNEALILENNLIKTHLPKYNILLKDGSNYPYIMITNEQYPRLKYVRTYDKN-KGIYFGPLADST-NKYQLFNLLNSIFPFNKCNHQPYKKCIYYDLHQ----CINQVQQSTYQEAISEVKEIFKGNLDHILMILQTKEQHAVTKLDFENAQKYAEQQKALTSIINSGLVQLDNNESFDIIGFYEKNNYLVIIIFNYVKGKLLNKSADTFAIYDYEINELITSFLMQYYSQNKIS--SKIIVSLDDDNLLALSQRFHTKFINAQTKFHKRILKLALDNAILYFESNIKNVINKQNELDDALNQLKQILKLPDLNIIECFDNSNINLSLPIAGMIVYQNGKLNNKLNRKYNLMTTKNASDYHFMIEVITRRYQRLVSQHQKLPNLIVVDGGKLQVNAALYALAQLQIN--IPLIGLKKDQKHKTDAIVLTNGDEIVLDRKSILYKFLANMQNDVHNYAISFLRDKHTKSIFNSLLDNVQGLGKKRFNELLKYYDSINDLKSASDQELLQFLPKNVLVNLRE 579
>gi|171920374|ref|ZP_02690327.2| excinuclease ABC, C subunit [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|171902806|gb|EDT49095.1| excinuclease ABC, C subunit [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] (584 aa)
Score = 1069, Expect = 3.1e-114, Identities = 254/588 (43%), Positives = 370/588 (62%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKY-DLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIKK 588
      MN+ +K+KLK IPHKPGCYLWKD+  +IY+GKA DL NR  YF  +D KT KL N I D++Y+VVNN NE+L+LENNLI + PKYN+LL++ + +PYI++T E++PR+ Y   K KG Y+GP A+S  KY+L+N +N IFP KCN P KKCIYYD+ Q  CI +V + Y+ + E+ + F G  I  L+ KE A KL FE++QKY E +K L    +    DIIGFY K N + I+IF YV G LL+K D  ++ E++E++ + + +YYS+ I   + +SL D+ L LS+  KF+N   K ++ A +NA+  ++  +I+ QN  ++L +L+++L + DL +E FDNSNI + + M+VY+NG N  RK+N+   SDY +M EVI RRY+  +  ++PNLI+VDGGK QV AAL +L L+++ IP+IGL KD KHKT+ IV + EI LD+KS LY FL N+Q++VH +AISF R+K +KS+F + L ++ LGK R +LL+ Y++++ +K AS +EL Q +P V  +++
 S:   1 MNDLLKNKLKLIPHKPGCYLWKDQFNQIIYIGKAKDLYNRTHSYFNGCKDNKTSKLVNNINDLEYIVVNNVNEALILENNLIKTHLPKYNILLKDGSNYPYIMITNEQYPRLKYVRTYDKN-KGIYFGPLADST-NKYQLFNLLNSIFPFNKCNHQPYKKCIYYDLHQ----CINQVQQSTYQEAISEVKEIFKGNLDHILMILQTKEQHAVTKLDFENAQKYAEQQKALTSIINSGLVQLDNNESFDIIGFYEKNNYLVIIIFNYVKGKLLNKSADTFAIYDYEINELITSFLMQYYSQNKIS--SKIIVSLDDDNLLALSQRFHTKFINAQTKFHKQILKLALDNAILYFESNIKNVINKQNELDDALNQLKQILKLPDLNIIECFDNSNINLSLPIAGMIVYQNGKLNNKLNRKYNLMTTKNASDYHFMIEVITRRYQRLVSQHQKLPNLIVVDGGKLQVNAALYALAQLQIN--IPLIGLKKDQKHKTNAIVLTNGDEIVLDRKSILYKFLANMQNDVHNYAISFLRDKHTKSIFNSLLDNVQGLGKKRFNELLKYYDSINDLKSASDQELLQFLPKNVLVNLRE 579
>gi|186701612|ref|ZP_02553940.2| excinuclease ABC, C subunit [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] >gi|186700842|gb|EDU19124.1| excinuclease ABC, C subunit [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] (584 aa)
Score = 1067, Expect = 4.5e-114, Identities = 254/588 (43%), Positives = 370/588 (62%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKY-DLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIKK 588
      MN+ +K+KLK IPHKPGCYLWKD+  +IY+GKA DL NR  YF  +D KT KL N I D++Y+VVNN NE+L+LENNLI + PKYN+LL++ + +PYI++T E++PR+ Y   K KG Y+GP A+S  KY+L+N +N IFP KCN P KKCIYYD+ Q  CI +V + Y+ + E+ + F G  I  L+ KE A KL FE++QKY E +K L    +    DIIGFY K N + I+IF YV G LL+K D  ++ E++E++ + + +YYS+ I   + +SL D+ L LS+  KF+N   K ++ A +NA+  ++  +I+ QN  ++L +L+++L + DL +E FDNSNI + + M+VY+NG N  RK+N+   SDY +M EVI RRY+  +  ++PNLI+VDGGK QV AAL +L L+++ IP+IGL KD KHKT+ IV + EI LD+KS LY FL N+Q++VH +AISF R+K +KS+F + L ++ LGK R +LL+ Y++++ +K AS +EL Q +P V  +++
 S:   1 MNDLLKNKLKLIPHKPGCYLWKDQFNQIIYIGKAKDLYNRTHSYFNGCKDNKTSKLVNNINDLEYIVVNNVNEALILENNLIKTHLPKYNILLKDGSNYPYIMITNEQYPRLKYVRTYDKN-KGIYFGPLADST-NKYQLFNLLNSIFPFNKCNHQPYKKCIYYDLHQ----CINQVQQSTYQEAISEVKEIFKGNLDHILMILQTKEQHAVTKLDFENAQKYAEQQKALTSIINSGLVQLDNNESFDIIGFYEKNNYLVIIIFNYVKGKLLNKSADTFAIYDYEINELITSFLMQYYSQNKIS--SKIIVSLDDDNLLALSQRFHTKFINAQTKFHKRILKLALDNAILYFESNIKNVINKQNELDDALNQLKQILKLPDLNIIECFDNSNINLSLPIAGMIVYQNGKLNNKLNRKYNLMTTKNASDYHFMIEVITRRYQRLVSQHQKLPNLIVVDGGKLQVNAALYALAQLQIN--IPLIGLKKDQKHKTNAIVLTNGDEIVLDRKSILYKFLANMQNDVHNYAISFLRDKHTKSIFNSLLDNVQGLGKKRFNELLKYYDSINDLKSASDQELLQFLPKNVLVNLRE 579
>gi|171324166|ref|ZP_02912682.1| excinuclease ABC, C subunit [Geobacillus sp. WCH70] >gi|171089811|gb|EDT36129.1| excinuclease ABC, C subunit [Geobacillus sp. WCH70] (591 aa)
Score = 1029, Expect = 1.3e-109, Identities = 228/588 (38%), Positives = 365/588 (62%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      M++ +K+KL +P +PGCYL KDKNG VIYVGKA L NR++ YF  D KT +L NEI D +Y+V +++ E+L+LE NLI KY PKYN++L++ ++P+I +T E+HPR++ +  KK G Y+GP+ +   E  ++RI+PLRKC+ +PN+ C+YY +GQCL PC+ V+ Q + +++I F SG K + ++L +K ++AAE L FE +++Y +  ++  E+Q +I +  D D+ G+  + + + +F  G L+ +  I  Y + DE LLT + ++Y+K   PK V L +D  +  + L++ + P +G KK+++D A NA  +K K+ + ++ R + ++E L K+L I  +R+E FDNSNI  + V AMVV+ +G  K EYRK+ IK +  DY+ M+EV+ RRY     +P+LII+DGGK + AA + L+ EL  IP+ GLAKDDKH+T ++ D + + L++ S ++ L IQDEVHRFAI+F+R + K++F + L I +G+ R + LL+ + ++ +KEA+VEEL + +P VA++I K
 S:   2 MHDHLKEKLAVLPEQPGCYLMKDKNGTVIYVGKAKVLKNRVRSYFTGTHDGKTLRLVNEIADFEYIVTSSDVEALILEMNLIKKYDPKYNVMLKDDKSYPFIKITAEKHPRLVITR-KVKKDGGKYFGPYPHVQAAN-ETKKLLDRIYPLRKCSTMPNRVCLYYHMGQCLAPCVYPVSEQQNKEIVEQIARFLSGGYKEVKKELAEKMMKAAEALEFERAKEYRDQIAYIEATMEKQKMIINDFVDRDVFGYAYDKGWMCVQVFFIRQGKLIERDVSIFPMYQDPDEELLTFLGQFYTKANHFKPKEVILP-ADIDGELAEQLLEVTIVQPKRGKKKELVDLASKNAAIALKEKFYLIERDEERTIKAVENLGKILGIPTPHRIEAFDNSNIHGADPVSAMVVFIDGKPEKKEYRKYKIKTVEGPDDYESMREVVRRRYTRALKEGLPLPDLIIIDGGKGHLAAARDVLEN-ELGLDIPLAGLAKDDKHRTSELIMGDPPQVVPLERNSQEFYLLQRIQDEVHRFAITFHRQARGKTMFRSVLDDIPGVGEKRKKALLKHFGSIKNMKEATVEELQKANIPRSVAEKIYK 587
>gi|56964432|ref|YP_176163.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus clausii KSM-K16] >gi|81365726|sp|Q5WEK8|UVRC_BACSK UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|56910675|dbj|BAD65202.1| excinuclease ABC subunit C UrvC [Bacillus clausii KSM-K16] (594 aa)
Score = 1016, Expect = 3.7e-108, Identities = 231/586 (39%), Positives = 354/586 (60%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFS-EIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEI 586
      MNE I +KL +P KPGCYL KD+ G +IYVGKA L NR++ YF  D KT++L EICD +Y+V ++ E+L+LE LI K+ PKYN+LL++  +PYI +T E HPR+L +  KK  Y+GP+ N+   E  ++R++PLRKC K+P+ C+YY IGQCL PC+ +V+ + + + EI F    I EQL ++ +AAE L FE +++ +  ++  E+Q + F+ K D D+ GF  + + + +F  G L+ +  I FY E E LLT I +Y +   PK ++++ S +K + L E L+ +  P +G KK ++D A NA  +K K+ + ++ R + ++E L + + I  YR+E FDNSNI  + V AMVV+ NGV + EYRK+ IK +  DY M+EV+ RRY     +P+LI++DGG Q+ AA E ++ EL  IPV GLAKDDKH+T +++    + L + S ++ L IQDEVHRFAI+F+R ++KS +++L I +G+ R + LL+ + ++ KIKEAS+E+LS+ VP ++A+ I
 S:   1 MNETITNKLALLPDKPGCYLMKDRQGTIIYVGKAKVLKNRVRSYFTGSHDSKTQRLVGEICDFEYIVTSSNIEALILELTLIKKHDPKYNVLLKDDKTYPYIKITNERHPRLLITR-KVKKDGAKYFGPYPNAGAAT-ETKKLLDRLYPLRKCRKMPDSVCLYYHIGQCLAPCVYEVSEETNQTMVNEITKFLKNGHSDIKEQLRERMEKAAEDLDFERAKELRDTIAQMEKVMEKQKMAFADKTDRDVFGFSYDKGWMCVQVFFIRQGRLIERDVSIFPFYQEASEELLTFIARFYLEKNHIKPKEIFVAESVDK-QLLKELLETRVTQPKRGQKKALLDLAEENAALALKEKFSLIERDEQRTVKAVERLGEAIGINAPYRIEAFDNSNIQGVDPVSAMVVFVNGVPQRKEYRKYKIKTVEGPDDYGSMREVVRRRYVRLLKEKRPLPDLIVIDGGAGQIAAAKEVIED-ELGQAIPVCGLAKDDKHRTSQLLMGSPPVVVPLQRDSHEFYLLQRIQDEVHRFAITFHRQTRAKSFLQSALDDIPGVGEKRRKALLKTFGSVKKIKEASIEDLSKHVPTKLAETI 583
>gi|52081351|ref|YP_080142.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52786728|ref|YP_092557.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|81384876|sp|Q65GF0|UVRC_BACLD UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|52004562|gb|AAU24504.1| excinuclease ABC (subunit C) [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52349230|gb|AAU41864.1| UvrC [Bacillus licheniformis DSM 13] (590 aa)
Score = 1011, Expect = 1.4e-107, Identities = 230/588 (39%), Positives = 365/588 (62%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEI-KLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      MN++IK+KL +P +PGCYL KD+  VIYVGKA L NR++ YF  D KT++L +EI D +Y+V ++ E+L+LE NLI KY PKYN++L++ ++P+I +T E HP+++ +  KK KG Y+GP+ N  + E  ++R++PLRKC KLP++ C+YY +GQCL PC+ V+ +   +EI F G  + ++LE K ++A+E L FE ++++ +  +++  E+Q ++ +  D D+ +  + + + +F  G L+ +  +  Y E DE LT I ++YSK  LPK + + S +K  + E L +  P +G KKD++ A NA  +K K+ + ++ R + ++E+L K LDI  YR+E FDNSNI T+ V AMVV+ +G +K EYRK+ IK +  DY M+EVI RRY     +P+LI++DGGK QV AAL+ L+ EL  +PV GL KDDKH+T ++ D EI +L++ S ++ L IQDEVHRFAISF+R + KS F++ L I +G+ R + LL+ + ++ K+KEAS E++ ++ +P++ A+ I++
 S:   1 MNKKIKEKLALLPDQPGCYLMKDRQDTVIYVGKAKILKNRVRSYFSGSHDAKTQRLVSEIEDFEYIVTSSNIEALILEMNLIKKYDPKYNVMLKDDKSYPFIKITNERHPKLVVTR-KVKKDKGRYFGPYPNVQAAR-ETKKLLDRLYPLRKCAKLPDRVCLYYHLGQCLAPCVYDVSEETNRQLTEEITRFLKGGYNEVKKELEAKMLEASENLQFERAKEFRDQIAHIESTMEKQKMMLNDMVDRDVFAYSYDKGWMCVQVFFIRQGKLIERDVSMFPLYREADEEFLTFIGQFYSKNNHFLPKEILVPDSVDK-DMIEELLDVNVRQPKRGAKKDLLLLAHKNAKLALKEKFSLIERDEERTIGAIEKLGKALDIYTPYRIEAFDNSNIQGTDPVSAMVVFLDGKPHKKEYRKYKIKTVEGPDDYGSMREVIRRRYTRVLKENLPLPDLILIDGGKGQVSAALDVLEN-ELGLDVPVAGLVKDDKHRTSNLLIGDPLEIVQLERNSQEFYLLQRIQDEVHRFAISFHRQLRGKSAFQSVLDGIPGVGEQRKKLLLKHFGSVKKMKEASAEDIRKLGIPLKTAQLIEE 586
>gi|149183293|ref|ZP_01861734.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus sp. SG-1] >gi|148848986|gb|EDL63195.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus sp. SG-1] (590 aa)
Score = 1008, Expect = 3.7e-107, Identities = 232/586 (39%), Positives = 363/586 (61%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLS-DEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEI 586
      MNE I KL +P +PGCYL KD+ G VIYVGKA L NR++ YF  D KT++L EI D +Y+V ++ E+L+LE NLI K+ PKYN++L++ ++P+I +T E HPR++ + + KK KG Y+GP+ N+   E  ++RI+PLRKC+ LP++ C+YY +GQCL PC+K+V + Y+  EI+ F +G K I ++L +K +AAE L FE ++++ +  +++  E+Q + +  D DI G+  + + + +F  G L+ +  +  Y E E LT I ++YSK   PK + L  DE + +SE L ++  P KG KK ++ A NA  +K K+ + ++ R + ++++L + + I  +R+E FDNSNI T+ V AM+V+ +G  K EYRK+ IK   DYD M+EV+ RRY     +P+LII+DGGK Q+ AA E L+ LEL+ IPV GLAKDDKH+T ++ + E I L+K+S ++ L IQDEVHRFAI+F+R + K+ F + L ++ +G R ++L + + ++ K+KEAS+EEL++ +P  A+E+
 S:   1 MNEIISHKLALLPDQPGCYLMKDRQGTVIYVGKAKVLKNRVRSYFTGSHDGKTQRLVGEIEDFEYIVTSSNLEALILELNLIKKHDPKYNVMLKDDKSYPFIKLTAERHPRLIITRN-VKKDKGKYFGPYPNAGAAN-ETKKLLDRIYPLRKCDNLPDRVCLYYHLGQCLAPCVKEVEPETYKKLTDEISRFLNGGYKDIKKELNEKMAEAAENLEFERAKEFRDQISHIEATMEKQTMDIADFTDRDIFGYAVDKGWMCVQVFFIRQGKLIERDVSLFPIYDEPAEEFLTFIGQFYSKTNHFKPKEINLPEGIDESI--VSELLDVRTTQPKKGQKKHLVQLAGKNAEIALKEKFALIERDEERTVMAVDKLGEAMGIYTPHRIEAFDNSNIQGTDPVSAMIVFLDGKPEKKEYRKYKIKSVKGPDDYDSMREVVRRRYTRVLKEGLPLPDLIIIDGGKGQIGAAKEVLE-LELNLDIPVAGLAKDDKHQTSELLYGNPLEIIPLEKRSQEFYLLQRIQDEVHRFAITFHRQLRGKTAFSSMLDEVSGIGPKRKKQLQKTFGSMKKMKEASLEELTEAGLPKAAAEEL 584
>gi|169350170|ref|ZP_02867108.1| hypothetical protein CLOSPI_00914 [Clostridium spiroforme DSM 1552] >gi|169292953|gb|EDS75086.1| hypothetical protein CLOSPI_00914 [Clostridium spiroforme DSM 1552] (588 aa)
Score = 1008, Expect = 3.8e-107, Identities = 232/584 (39%), Positives = 364/584 (62%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIA----IELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEI 586
      + IKDKL +P PGCYL KDKNG VIYVGKA L NR+ YF+  + KT KL +EI D DY+V ++E E+LLLE NLI Y PKYN+  ++ +PYI +TKE HPR+  ++ K K ++GPF +  + E + +NR++PLRKCN +P K C+YY + QCL PCI+ V + Y+   I F G +K I +L++K  A+E  +E +++ +L +++ + +Q + F+  D DI+G+Y + + + +F  NG LL++  +   + E +++ + +Y +   + +PK + +SL    L E +K K + P KG K +++ A NA E ++ K+L + N+  + ++++L LL+I  R+E+FDNSNI + V MV +++G+ +K +YRKF IK +  DY MKEVIYRRY    E P+LIIVDGGK Q+K A E + L L+ I V GLAKDDKH T ++ + +E+ +DKKS+L+F L+ +QDEVHR+AISF++N +SKSLF++ L ++ +G R + LL+++ ++ ++KEAS+E+L +++P EVA +
 S:   4 KMIKDKLSLLPLLPGCYLMKDKNGDVIYVGKAKKLKNRVSSYFVGAHNYKTTKLVHEIVDFDYIVTDSEKEALLLEINLIKDYSPKYNISFMDNKYYPYIQLTKERHPRLKIVRNAQDK-KHRHFGPFPDGTAAR-ETFKLLNRLYPLRKCNHIPKKPCLYYSLNQCLAPCIQTVNEETYKQITSNITKFIQGDTKQIINELQEKMYNASEVQNYELAKECRDLISHIQHVTSKQHVQFNDLVDRDIVGYYHDKGYLCLQLFFMRNGKLLARDLNLVPMQDDFQEQIISFLVLFYQENTEPKELLVPKELDVSL-------LQEIIKCKIIKPQKGNKANLVAMANENAKEQLEKKFLLIQKNEASTIGAIKQLGSLLNIDLPRRIELFDNSNIQGSYAVAGMVCFKDGLPSKKDYRKFKIKTVEGPDDYASMKEVIYRRYYRVLMENLERPDLIIVDGGKGQIKVAKEVIDSLNLN--IMVCGLAKDDKHSTSMLLDSEGNEVAIDKKSELFFLLVRMQDEVHRYAISFHKNVRSKSLFQSILDNVEGIGPKRKKLLLKEFGSVKQLKEASLEQLEKVLPKEVAANL 580
>gi|153196011|ref|ZP_01940419.1| excinuclease ABC, C subunit [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|127634293|gb|EBA23679.1| excinuclease ABC, C subunit [Listeria monocytogenes 10403S] (603 aa)
Score = 1002, Expect = 1.9e-106, Identities = 228/587 (38%), Positives = 357/587 (60%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEI-KLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      +E I++KL +P +PGCYL KD+ G +IYVGKA L NR++ YF  D KT++L EI D +Y+V ++ E+LLLE NLI K+ P++N+ L++  +P+I +T E HPR++ +  KK KG Y+GP+ N   E+  ++R++PLRKC+ LPNK C+YY +GQCL PC+ V  Y+  EI F +G K++  L KK +AAE + FE + ++ +  ++  E+Q + +  D D+ G+  + + + +F  G L+ +   FY++ DE LT I ++Y K   PK +YL  + E ++ +  KI + P +G KKD++ A+ NA  + K++ L N+ R + ++E L + + I  R+E FDNSNI T+ V AMV + +G +KN+YRK+ IK +  DY M+EVI RRY     +P+LI++DGGK Q+ +A + L  EL  IPV GLAKDDKH+T +++ D EI L++ S ++ L +QDEVHRFAI+F+R +SK+ F++ L I +G R +KLL+ + ++ K+KEAS+EE+ + VP+ VA+E+ K
 S:   3 SEHIQNKLALLPDQPGCYLMKDRQGTIIYVGKAKILKNRVRSYFSGTHDSKTQRLVQEIVDFEYIVTSSNVEALLLEINLIKKHDPRFNIRLKDDKTYPFIKITNERHPRLIITR-QVKKDKGKYFGPYPNVYAAN-EVKRILDRLYPLRKCSTLPNKVCLYYHLGQCLAPCVFDVEASKYKEMQDEIVAFLNGGYKTVKNDLMKKMQEAAENMEFEKAGEFRDQINAIETTMEKQKMTMNDFVDRDVFGYAIDKGWMCVQVFFIRQGKLIERDVSQFPFYNDADEDFLTFIGQFYQKTNHIPPKEIYLPDDVDSEAVQAIVPDTKI--IVPQRGNKKDLVKLAYKNAKIALNEKFMLLERNEERTVGAVERLGEAMGIPTPSRVEAFDNSNIHGTDPVSAMVTFLDGKPSKNDYRKYKIKTVEGPDDYATMREVIRRRYWRVLKEGLPMPDLILIDGGKGQIDSAKDVLTN-ELGLDIPVAGLAKDDKHRTSQLLFGDPLEIVPLERNSQEFYLLQRMQDEVHRFAITFHRQLRSKTGFQSILDGIPGVGPGRKKKLLKHFGSMKKLKEASIEEIKEAGVPLNVAEEVHK 588
>gi|154686983|ref|YP_001422144.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] >gi|189038022|sp|A7Z7D7|UVRC_BACA2 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|154352834|gb|ABS74913.1| UvrC [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] (590 aa)
Score = 1001, Expect = 2.0e-106, Identities = 225/584 (38%), Positives = 359/584 (61%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWD-FSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAK 584
      MN+Q+K+KL +P +PGCYL KD+  VIYVGKA L NR++ YF  D KT++L +EI D +Y+V ++ E+L+LE NLI KY PKYN++L++  +P+I +T E HPR++ + + KK KG Y+GP+ N  + E  ++R++PLRKC+KLP++ C+YY +GQCL PC+K ++ +   +++I F G  I ++LE K +AAEKL FE ++++ +  +++  E+Q + +  D D+ +  + + + +F  G L+ +  +  Y E DE LT I ++YSK  LPK + + S ++  ++E L+   P KG KK+++ A NA  ++ K+ + ++ R + + E L + L+I  +R+E FDNSNI TN V AM+V+ +G NK EYRK+ IK   DY M+EV+ RRY     +P+LII+DGGK Q+ AA + L+ EL  +PV GLAKDDKH+T ++ D  + L++ S ++ L IQDEVHRFAISF+R + KS+F++ L I +G+ R + LL+ + ++ K+KEAS++++ + VP  A+
 S:   1 MNKQLKEKLALLPDQPGCYLMKDRQKTVIYVGKAKVLKNRVRSYFTGSHDAKTQRLVSEIEDFEYIVTSSNLEALILEMNLIKKYDPKYNVMLKDDKTYPFIKITHERHPRLIVTRN-VKKDKGRYFGPYPNVQAAR-ETKKLLDRLYPLRKCSKLPDRVCLYYHLGQCLAPCVKDISEETNREIVEDITRFLKGGHNEIKKELEAKMAEAAEKLEFERAKEFRDQLAHIESTMEKQKMTMNDLLDRDVFAYAYDKGWMCVQVFFIRQGKLIERDVSMFPMYQEADEEFLTFIGQFYSKNNHFLPKEILVPDSVDR-DMITELLETAVHQPKKGPKKELLLLAHKNAKIALREKFSLIERDEERSIGAAERLGEALNIYTPHRIEAFDNSNIQGTNPVSAMIVFIDGKPNKKEYRKYKIKTVTGPDDYGSMREVVRRRYTRVLRENLPLPDLIIIDGGKGQINAARDVLEN-ELGLDVPVAGLAKDDKHRTSNLLIGDPLEPVFLERNSQEFYLLQRIQDEVHRFAISFHRQIRGKSVFQSVLDDIPGIGEKRKKMLLKHFGSVKKMKEASLDDIKKAGVPAAAAQ 582
>gi|153179314|ref|ZP_01932533.1| excinuclease ABC, C subunit [Listeria monocytogenes F6900] >gi|153184605|ref|ZP_01935332.1| excinuclease ABC, C subunit [Listeria monocytogenes J0161] >gi|153190614|ref|ZP_01938003.1| excinuclease ABC, C subunit [Listeria monocytogenes J2818] >gi|126942576|gb|EBA20313.1| excinuclease ABC, C subunit [Listeria monocytogenes J0161] >gi|127765996|gb|EBA26340.1| excinuclease ABC, C subunit [Listeria monocytogenes J2818] >gi|133732799|gb|EBA34497.1| excinuclease ABC, C subunit [Listeria monocytogenes F6900] (603 aa)
Score = 1001, Expect = 2.0e-106, Identities = 228/587 (38%), Positives = 357/587 (60%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEI-KLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      +E I++KL +P +PGCYL KD+ G +IYVGKA L NR++ YF  D KT++L EI D +Y+V ++ E+LLLE NLI K+ P++N+ L++  +P+I +T E HPR++ +  KK KG Y+GP+ N   E+  ++R++PLRKC+ LPNK C+YY +GQCL PC+ V  Y+  EI F +G K++  L KK +AAE + FE + ++ +  ++  E+Q + +  D D+ G+  + + + +F  G L+ +   FY++ DE LT I ++Y K   PK +YL  + E ++ +  KI + P +G KKD++ A+ NA  + K++ L N+ R + ++E L + + I  R+E FDNSNI T+ V AMV + +G +KN+YRK+ IK +  DY M+EVI RRY     +P+LI++DGGK Q+ +A + L  EL  IPV GLAKDDKH+T +++ D EI L++ S ++ L +QDEVHRFAI+F+R +SK+ F++ L I +G R +KLL+ + ++ K+KEAS+EE+ + VP+ VA+E+ K
 S:   3 SEHIQNKLALLPDQPGCYLMKDRQGTIIYVGKAKILKNRVRSYFSGTHDSKTQRLVQEIVDFEYIVTSSNVEALLLEINLIKKHDPRFNIRLKDDKTYPFIKITNERHPRLIITR-QVKKDKGKYFGPYPNVYAAN-EVKRILDRLYPLRKCSTLPNKVCLYYHLGQCLAPCVFDVEASKYKEMQDEIVAFLNGGYKTVKNDLMKKMQEAAENMEFEKAGEFRDQINAIETTMEKQKMTMNDFVDRDVFGYAIDKGWMCVQVFFIRQGKLIERDVSQFPFYNDADEDFLTFIGQFYQKANHIPPKEIYLPDDVDSEAVQAVVPDTKI--IVPQRGNKKDLVKLAYKNAKIALNEKFMLLERNEERTVGAVERLGEAMGIPTPSRVEAFDNSNIHGTDPVSAMVTFLDGKPSKNDYRKYKIKTVEGPDDYATMREVIRRRYWRVLKEGLPMPDLILIDGGKGQIDSAKDVLTN-ELGLDIPVAGLAKDDKHRTSQLLFGDPLEIVPLERNSQEFYLLQRMQDEVHRFAITFHRQLRSKTGFQSILDGIPGVGPGRKKKLLKHFGSMKKLKEASIEEIKEAGVPLNVAEEVHK 588
>gi|138896241|ref|YP_001126694.1| excinuclease ABC subunit C [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] >gi|134267754|gb|ABO67949.1| Excinuclease ABC, subunit C [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] (592 aa)
Score = 1001, Expect = 2.1e-106, Identities = 218/586 (37%), Positives = 362/586 (61%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWD-FSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEI 586
      MN+++K+KL +P +PGCYL KDK+G VIYVGKA L R++ YF  + KT++L EI D +Y+V ++ E+L+LE NLI K+ PKYN++L+  ++P+I +T E+HPR+L +  KK G Y+GP+ N  + E  ++R++PLRKC+ LP++ C+YY +GQCL PC+ V+ + + ++++ F +G + + +L +K QAAE L FE +++Y +  ++M E+Q I+F+  D D+ G+  + + + +F  G L+ +  I  Y + DE +LT + ++Y+K   PK V L +D  + + E L + + P KG KK++++ A NA  +K K+ + ++ R + ++E L +LL I  R+E FDNSNI+ + V A+VV+ +G  K EYRK+ +K + +DY+ M+EV+ RRY     +P+LII+DGGK + A + L+ EL  +P+ GLAKD+KH+T ++ D + + LD++S ++ L IQDEVHRFA++F+R + K++ + L I +G R + LL + ++ K+KEA+VEEL + +P VA++I
 S:   3 MNDRLKEKLSVLPEQPGCYLMKDKHGTVIYVGKAKSLKARVRSYFTGTHEGKTQRLVEEIADFEYIVTSSNAEALILEMNLIKKHDPKYNVMLKGDESYPFIKITAEKHPRLLITR-KVKKDGGKYFGPYPNVQAAR-ETKKLLDRLYPLRKCSTLPSRVCLYYHMGQCLAPCVYPVSDEQNKAMVEQVVRFLNGGYQEVKRELTEKMHQAAEALEFERAKEYRDQIAAIEMTMEKQKIVFNDFIDRDVFGYAYDKGWMCVQVFFLRQGKLIERDVSIFPLYQDPDEEMLTFLGQFYTKAHHLKPKEVVLP-TDIDGELVRELLGVHVVQPKKGKKKELIELANKNAAIALKEKFYFIERDEERTIKAIERLGELLGIPTPRRIEAFDNSNIYGADPVSALVVFLDGKPAKKEYRKYKVKTVEGPNDYESMREVVRRRYTRVLKERLPLPDLIIIDGGKGHLSAVRDVLEN-ELGLDVPLAGLAKDEKHRTSELIAGDPPAVVPLDRQSQEFYLLQRIQDEVHRFAVTFHRQTRQKTMLHSILDDIPGVGAKRKKALLNYFGSVKKMKEATVEELQRANIPRSVAEKI 586
>gi|168265736|ref|ZP_02687701.1| excinuclease ABC subunit C [Listeria monocytogenes FSL J2-071] (603 aa)
Score = 1001, Expect = 2.2e-106, Identities = 229/587 (39%), Positives = 357/587 (60%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEI-KLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      +E I++KL +P +PGCYL KD+ G +IYVGKA L NR++ YF  D KT++L EI D +Y+V ++ E+LLLE NLI K+ P++N+ L++  +P+I +T E HPR++ +  KK KG Y+GP+ N   E+  ++R++PLRKC+ LPNK C+YY +GQCL PC+ V  Y+  EI F +G K++  L KK +AAE + FE + ++ +  ++  E+Q + +  D D+ G+  + + + +F  G L+ +   FY++ DE LT I ++Y K   PK +YL  + E ++ +  KI + P +G KKD++ A+ NA  + K++ L N+ R + ++E L + + I  R+E FDNSNI T+ V AMV + +G +KN+YRK+ IK +  DY M+EVI RRY     +P+LI++DGGK Q+ +A + L  EL  IPV GLAKDDKH+T +++ D EI L++ S ++ L +QDEVHRFAI+F+R +SK+ F++ L I +G R +KLL+ + ++ K+KEASVEE+ + VP+ VA+E+ K
 S:   3 SEHIQNKLALLPDQPGCYLMKDRQGTIIYVGKAKILKNRVRSYFSGTHDSKTQRLVQEIVDFEYIVTSSNVEALLLEINLIKKHDPRFNIRLKDDKTYPFIKITNERHPRLIITR-QVKKDKGKYFGPYPNVYAAN-EVKRILDRLYPLRKCSTLPNKVCLYYHLGQCLAPCVFDVEASKYKEMQDEIVAFLNGGYKTVKNDLMKKMQEAAENMEFEKAGEFRDQINAIETTMEKQKMTMNDFVDRDVFGYAIDKGWMCVQVFFIRQGKLIERDVSQFPFYNDADEDFLTFIGQFYQKANHIPPKEIYLPDDVDSEAVQAVVPDTKI--IVPQRGNKKDLVKLAYKNAKIALNEKFMLLERNEERTVGAVERLGESMGIPTPSRVEAFDNSNIHGTDPVSAMVTFLDGKPSKNDYRKYKIKTVEGPDDYATMREVIRRRYWRVLKEGLPMPDLILIDGGKGQIDSAKDVLTN-ELGLDIPVAGLAKDDKHRTSQLLFGDPLEIVPLERNSQEFYLLQRMQDEVHRFAITFHRQLRSKTGFQSILDGIPGVGPGRKKKLLKHFGSMKKLKEASVEEIKEAGVPLNVAEEVHK 588
>gi|196250198|ref|ZP_03148892.1| excinuclease ABC, C subunit [Geobacillus sp. G11MC16] >gi|196210382|gb|EDY05147.1| excinuclease ABC, C subunit [Geobacillus sp. G11MC16] (590 aa)
Score = 1000, Expect = 2.6e-106, Identities = 218/586 (37%), Positives = 362/586 (61%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWD-FSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEI 586
      MN+++K+KL +P +PGCYL KDK+G VIYVGKA L R++ YF  + KT++L EI D +Y+V ++ E+L+LE NLI K+ PKYN++L+  ++P+I +T E+HPR+L +  KK G Y+GP+ N  + E  ++R++PLRKC+ LP++ C+YY +GQCL PC+ V+ + + ++++ F +G + + +L +K QAAE L FE +++Y +  ++M E+Q I+F+  D D+ G+  + + + +F  G L+ +  I  Y + DE +LT + ++Y+K   PK V L +D  + + E L + + P KG KK++++ A NA  +K K+ + ++ R + ++E L +LL I  R+E FDNSNI+ + V A+VV+ +G  K EYRK+ +K + +DY+ M+EV+ RRY     +P+LII+DGGK + A + L+ EL  +P+ GLAKD+KH+T ++ D + + LD++S ++ L IQDEVHRFA++F+R + K++ + L I +G R + LL + ++ K+KEA+VEEL + +P VA++I
 S:   1 MNDRLKEKLSVLPEQPGCYLMKDKHGTVIYVGKAKSLKARVRSYFTGTHEGKTQRLVEEIADFEYIVTSSNAEALILEMNLIKKHDPKYNVMLKGDESYPFIKITAEKHPRLLITR-KVKKDGGKYFGPYPNVQAAR-ETKKLLDRLYPLRKCSTLPSRVCLYYHMGQCLAPCVYPVSDEQNKAMVEQVVRFLNGGYQEVKRELTEKMHQAAEALEFERAKEYRDQIAAIEMTMEKQKIVFNDFIDRDVFGYAYDKGWMCVQVFFLRQGKLIERDVSIFPLYQDPDEEMLTFLGQFYTKAHHLKPKEVVLP-TDIDGELVRELLGVHVVQPKKGKKKELIELANKNAAIALKEKFYFIERDEERTIKAIERLGELLGIPTPRRIEAFDNSNIYGADPVSALVVFLDGKPAKKEYRKYKVKTVEGPNDYESMREVVRRRYTRVLKERLPLPDLIIIDGGKGHLSAVRDVLEN-ELGLDVPLAGLAKDEKHRTSELIAGDPPAVVPLDRQSQEFYLLQRIQDEVHRFAVTFHRQTRQKTMLHSILDDIPGVGAKRKKALLNYFGSVKKMKEATVEELQRANIPRSVAEKI 584
>gi|46907453|ref|YP_013842.1| excinuclease ABC subunit C [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|67461980|sp|Q720J5|UVRC_LISMF UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|46880721|gb|AAT04019.1| excinuclease ABC, C subunit [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] (603 aa)
Score = 999, Expect = 3.6e-106, Identities = 229/587 (39%), Positives = 357/587 (60%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEI-KLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      +E I++KL +P +PGCYL KD+ G +IYVGKA L NR++ YF  D KT++L EI D +Y+V ++ E+LLLE NLI K+ P++N+ L++  +P+I +T E HPR++ +  KK KG Y+GP+ N   E+  ++R++PLRKC+ LPNK C+YY +GQCL PC+ V  Y+  EI F +G K++  L KK +AAE + FE + ++ +  ++  E+Q + +  D D+ G+  + + + +F  G L+ +   FY++ DE LT I ++Y K   PK +YL  + E ++ +  KI + P +G KKD++ A+ NA  + K++ L N+ R + ++E L + + I  R+E FDNSNI T+ V AMV + +G +KN+YRK+ IK +  DY M+EVI RRY     +P+LI++DGGK Q+ +A + L  EL  IPV GLAKDDKH+T +++ D EI L++ S ++ L +QDEVHRFAI+F+R +SK+ F++ L I +G R +KLL+ + ++ K+KEASVEE+ + VP+ VA+E+ K
 S:   3 SEHIQNKLALLPDQPGCYLMKDRQGTIIYVGKAKILKNRVRSYFSGTHDSKTQRLVQEIVDFEYIVTSSNVEALLLEINLIKKHDPRFNIRLKDDKTYPFIKITNERHPRLIITR-QVKKDKGKYFGPYPNVYAAN-EVKRILDRLYPLRKCSTLPNKVCLYYHLGQCLAPCVFDVEASKYKEMQDEIVTFLNGGYKTVKNDLMKKMQEAAENMEFEKAGEFRDQINAIETTMEKQKMTMNDFVDRDVFGYAIDKGWMCVQVFFIRQGKLIERDVSQFPFYNDADEDFLTFIGQFYQKANHIPPKEIYLPDDVDSEAVQAVVPDTKI--IVPQRGNKKDLVKLAYKNAKIALNEKFMLLERNEERTVGAVERLGEAMGIPTPSRVEAFDNSNIHGTDPVSAMVTFLDGKPSKNDYRKYKIKTVEGPDDYATMREVIRRRYWRVLKEELPMPDLILIDGGKGQIDSAKDVLTN-ELGLDIPVAGLAKDDKHRTSQLLFGDPLEIVPLERNSQEFYLLQRMQDEVHRFAITFHRQLRSKTGFQSILDGIPGVGPGRKKKLLKHFGSMKKLKEASVEEIKEAGVPLNVAEEVHK 588
>gi|47094129|ref|ZP_00231851.1| excinuclease ABC, C subunit [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|47017496|gb|EAL08307.1| excinuclease ABC, C subunit [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] (603 aa)
Score = 999, Expect = 3.8e-106, Identities = 229/587 (39%), Positives = 357/587 (60%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEI-KLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      +E I++KL +P +PGCYL KD+ G +IYVGKA L NR++ YF  D KT++L EI D +Y+V ++ E+LLLE NLI K+ P++N+ L++  +P+I +T E HPR++ +  KK KG Y+GP+ N   E+  ++R++PLRKC+ LPNK C+YY +GQCL PC+ V  Y+  EI F +G K++  L KK +AAE + FE + ++ +  ++  E+Q + +  D D+ G+  + + + +F  G L+ +   FY++ DE LT I ++Y K   PK +YL  + E ++ +  KI + P +G KKD++ A+ NA  + K++ L N+ R + ++E L + + I  R+E FDNSNI T+ V AMV + +G +KN+YRK+ IK +  DY M+EVI RRY     +P+LI++DGGK Q+ +A + L  EL  IPV GLAKDDKH+T +++ D EI L++ S ++ L +QDEVHRFAI+F+R +SK+ F++ L I +G R +KLL+ + ++ K+KEASVEE+ + VP+ VA+E+ K
 S:   3 SEHIQNKLALLPDQPGCYLMKDRQGTIIYVGKAKILKNRVRSYFSGTHDSKTQRLVQEIVDFEYIVTSSNVEALLLEINLIKKHDPRFNIRLKDDKTYPFIKITNERHPRLIITR-QVKKDKGKYFGPYPNVYAAN-EVKRILDRLYPLRKCSTLPNKVCLYYHLGQCLAPCVFDVEASKYKEMQDEIVAFLNGGYKTVKNDLMKKMQEAAENMEFEKAGEFRDQINAIETTMEKQKMTMNDFVDRDVFGYAIDKGWMCVQVFFIRQGKLIERDVSQFPFYNDADEDFLTFIGQFYQKANHIPPKEIYLPDDVDSEAVQAVVPDTKI--IVPQRGNKKDLVKLAYKNAKIALNEKFMLLERNEERTVGAVERLGEAMGIPTPSRVEAFDNSNIHGTDPVSAMVTFLDGKPSKNDYRKYKIKTVEGPDDYATMREVIRRRYWRVLKEELPMPDLILIDGGKGQIDSAKDVLTN-ELGLDIPVAGLAKDDKHRTSQLLFGDPLEIVPLERNSQEFYLLQRMQDEVHRFAITFHRQLRSKTGFQSILDGIPGVGPGRKKKLLKHFGSMKKLKEASVEEIKEAGVPLNVAEEVHK 588
>gi|16803274|ref|NP_464759.1| excinuclease ABC subunit C [Listeria monocytogenes EGD-e] >gi|153174313|ref|ZP_01929841.1| excinuclease ABC, C subunit [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|32130304|sp|Q8Y7P0|UVRC_LISMO UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|16410650|emb|CAC99312.1| uvrC [Listeria monocytogenes] >gi|133730261|gb|EBA31959.1| excinuclease ABC, C subunit [Listeria monocytogenes FSL N3-165] (603 aa)
Score = 999, Expect = 4.0e-106, Identities = 227/587 (38%), Positives = 357/587 (60%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEI-KLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      +E I++KL +P +PGCYL KD+ G +IYVGKA L NR++ YF  D KT++L EI D +Y+V ++ E+LLLE NLI K+ P++N+ L++  +P+I +T E HPR++ +  KK KG Y+GP+ N   E+  ++R++PLRKC+ LPNK C+YY +GQCL PC+ V  Y+  EI F +G K++  L KK +AAE + FE + ++ +  ++  E+Q + +  D D+ G+  + + + +F  G L+ +   FY++ DE LT I ++Y K   P+ +YL  + E ++ +  KI + P +G KKD++ A+ NA  + K++ L N+ R + ++E L + + I  R+E FDNSNI T+ V AMV + +G +KN+YRK+ IK +  DY M+EVI RRY     +P+LI++DGGK Q+ +A + L  EL  IPV GLAKDDKH+T +++ D EI L++ S ++ L +QDEVHRFAI+F+R +SK+ F++ L I +G R +KLL+ + ++ K+KEAS+EE+ + VP+ VA+E+ K
 S:   3 SEHIQNKLALLPDQPGCYLMKDRQGTIIYVGKAKILKNRVRSYFSGTHDSKTQRLVQEIVDFEYIVTSSNVEALLLEINLIKKHDPRFNIRLKDDKTYPFIKITNERHPRLIITR-QVKKDKGKYFGPYPNVYAAN-EVKRILDRLYPLRKCSTLPNKVCLYYHLGQCLAPCVFDVEASKYKEMQDEIVAFLNGGYKTVKNDLMKKMQEAAENMEFEKAGEFRDQINAIETTMEKQKMTMNDFVDRDVFGYAIDKGWMCVQVFFIRQGKLIERDVSQFPFYNDADEDFLTFIGQFYQKANHIPPQEIYLPNDVDSEAVQAVVPDTKI--IVPQRGNKKDLVKLAYKNAKIALNEKFMLLERNEERTVGAVERLGEAMGIPTPSRVEAFDNSNIHGTDPVSAMVTFLDGKPSKNDYRKYKIKTVEGPDDYATMREVIRRRYWRVLKEGLPMPDLILIDGGKGQIDSAKDVLTN-ELGLDIPVAGLAKDDKHRTSQLLFGDPLEIVPLERNSQEFYLLQRMQDEVHRFAITFHRQLRSKTGFQSILDGIPGVGPGRKKKLLKHFGSMKKLKEASIEEIKEAGVPLNVAEEVHK 588
>gi|16800266|ref|NP_470534.1| excinuclease ABC subunit C [Listeria innocua Clip11262] >gi|32130305|sp|Q92CH5|UVRC_LISIN UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|16413656|emb|CAC96428.1| uvrC [Listeria innocua] (603 aa)
Score = 999, Expect = 4.0e-106, Identities = 228/587 (38%), Positives = 357/587 (60%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEI-KLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      +E I++KL +P +PGCYL KD+ G +IYVGKA L NR++ YF  D KT++L EI D +Y+V ++ E+LLLE NLI K+ P++N+ L++  +P+I +T E HPR++ +  KK KG Y+GP+ N   E+  ++R++PLRKC+ LPNK C+YY +GQCL PC+ V  Y+  EI F +G K++  L KK +AAE + FE + ++ +  ++  E+Q + +  D D+ G+  + + + +F  G L+ +   FY++ DE LT I ++Y K   PK +YL  + E ++ +  KI + P +G KK+++ A+ NA  + K++ L N+ R + ++E L + + I  R+E FDNSNI T+ V AMV + +G +KN+YRK+ IK +  DY M+EVI RRY     +P+LI++DGGK Q+ +A + L  EL  IPV GLAKDDKH+T +++ D EI L++ S ++ L +QDEVHRFAI+F+R +SK+ F++ L I +G R +KLL+ + ++ K+KEASVEE+ + VP+ VA+E+ K
 S:   3 SEHIQNKLALLPDQPGCYLMKDRQGTIIYVGKAKVLKNRVRSYFSGTHDSKTQRLVQEIVDFEYIVTSSNVEALLLEINLIKKHDPRFNIRLKDDKTYPFIKITNERHPRLIITR-QVKKDKGKYFGPYPNVYAAN-EVKRILDRLYPLRKCSTLPNKVCLYYHLGQCLAPCVFDVEASKYKEMQDEIVAFLNGGYKTVKNDLMKKMQEAAENMEFEKAGEFRDQINAIETTMEKQKMTMNDFVDRDVFGYAIDKGWMCVQVFFIRQGKLIERDVSQFPFYNDADEDFLTFIGQFYQKANHIPPKEIYLPDDVDSEAVQAVVPDTKI--IVPQRGNKKELVKLAYKNAKIALNEKFMLLERNEERTVGAVERLGEAMGIPTPSRVEAFDNSNIHGTDPVSAMVTFLDGKPSKNDYRKYKIKTVEGPDDYATMREVIRRRYWRVLKEGLPMPDLILIDGGKGQIDSAKDVLTN-ELGLDIPVAGLAKDDKHRTSQLLFGDPLEIVPLERNSQEFYLLQRMQDEVHRFAITFHRQLRSKTGFQSILDGIPGVGPGRKKKLLKHFGSMKKLKEASVEEIKEAGVPLNVAEEVHK 588
>gi|56421210|ref|YP_148528.1| excinuclease ABC subunit C [Geobacillus kaustophilus HTA426] >gi|81346720|sp|Q5KWH6|UVRC_GEOKA UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|56381052|dbj|BAD76960.1| excinuclease ABC subunit C [Geobacillus kaustophilus HTA426] (590 aa)
Score = 993, Expect = 1.7e-105, Identities = 219/586 (37%), Positives = 359/586 (61%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEI 586
      MNE++K+KL +P +PGCYL KDK+G VIYVGKA L R++ YF  D KT++L EI D +Y+V ++ E+L+LE NLI K+ PKYN++L++ ++P+I +T E+HPR+L +  KK G Y+GP+ N   E  ++R++PLRKC+ LP++ C+YY +GQCL PC+ V+ + + +++I F +G + + +L +K +AAE L FE +++Y +  ++M E+Q ++ +  D D+ G+  + + + +F  G L+ +  I  Y + DE +LT + ++Y+K   PK V L SD  +  E L + + P KG KK++++ A NA  +K K+ + ++ R + ++E L + L I  R+E FDNSNI+ + V A+VV+ +G  K EYRK+ +K   +DY+ M+EV+ RRY     +P+LII+DGGK + A + L+ EL  +P+ GLAKD+KH+T ++ D + + LD++S ++ L IQDEVHRFA+ F+R + K++F + L I +G+ R + LL + ++ K+KEA+VEEL + +P VA++I
 S:   1 MNERLKEKLAVLPEQPGCYLMKDKHGTVIYVGKAKSLKARVRSYFTGTHDGKTQRLVEEIADFEYIVTSSNAEALILEMNLIKKHDPKYNVMLKDDKSYPFIKITAEKHPRLLITR-KVKKDGGKYFGPYPNVQAAN-ETKKLLDRLYPLRKCSTLPSRACLYYHMGQCLAPCVHPVSDEQNKAMVEQIVRFLNGGYEDVKRELAEKMHEAAETLEFERAKEYRDQIAAIEMTMEKQKMMLNDFIDRDVFGYAYDKGWMCVQVFFLRQGKLIERDVSIFPLYQDPDEEMLTFLGQFYAKAHHLKPKEVVLP-SDIDGELARELLGVAVVQPKKGKKKELVELASKNAAIALKEKFYFIERDEERTIKAVERLGERLGIPAPRRIEAFDNSNIYGADPVSALVVFLDGKPAKKEYRKYKVKTVAGPNDYETMREVVRRRYTRVLKEGLPLPDLIIIDGGKGHLSAVRDVLEN-ELGLDVPLAGLAKDEKHRTSELLAGDPPDVVPLDRQSQEFYLLQRIQDEVHRFAVMFHRKTRQKTMFHSVLDDIPGVGEKRKKALLNYFGSVKKMKEATVEELQRANIPRAVAEKI 584
>gi|116872605|ref|YP_849386.1| excinuclease ABC subunit C [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] >gi|123463712|sp|A0AHX5|UVRC_LISW6 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|116741483|emb|CAK20607.1| uvrC [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] (603 aa)
Score = 993, Expect = 1.8e-105, Identities = 228/587 (38%), Positives = 356/587 (60%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEI-KLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      +E I++KL +P +PGCYL KD+ G +IYVGKA L NR++ YF  D KT++L EI D +Y+V ++ E+LLLE NLI K+ P++N+ L++  +P+I +T E HPR++ +  KK KG Y+GP+ N   E+  ++R++PLRKC+ LPNK C+YY +GQCL PC+ V  Y+  EI F +G K++  L KK  AAE + FE + ++ +  ++  E+Q + +  D D+ G+  + + + +F  G L+ +   FY++ DE LT I ++Y K   PK +YL  + E ++ +  KI + P +G KK+++ A+ NA  + K++ L N+ R + ++E L + + I  R+E FDNSNI T+ V AMV + +G +KN+YRK+ IK +  DY M+EVI RRY     +P+LI++DGGK Q+ +A + L  EL  IPV GLAKDDKH+T +++ D EI L++ S ++ L +QDEVHRFAI+F+R +SK+ F++ L I +G R +KLL+ + ++ K+KEASVEE+ + VP+ VA+E+ K
 S:   3 SEHIQNKLALLPDQPGCYLMKDRQGTIIYVGKAKVLKNRVRSYFSGTHDSKTQRLVQEIVDFEYIVTSSNVEALLLEINLIKKHDPRFNIRLKDDKTYPFIKITNERHPRLIITR-QVKKDKGKYFGPYPNVYAAN-EVKRILDRLYPLRKCSTLPNKVCLYYHLGQCLAPCVFDVEASKYKEMQDEIVAFLNGGYKTVKNDLMKKMQVAAENMEFEKAGEFRDQINAIETTMEKQKMTMNDFVDRDVFGYAIDKGWMCVQVFFIRQGKLIERDVSQFPFYNDADEDFLTFIGQFYQKANHIPPKEIYLPDDVDSEAVQAVVPDTKI--IVPQRGNKKELVKLAYKNAKIALNEKFMLLERNEERTVGAVERLGEAMGIPTPSRVEAFDNSNIHGTDPVSAMVTFLDGKPSKNDYRKYKIKTVEGPDDYATMREVIRRRYWRVLKERLPMPDLILIDGGKGQIDSAKDVL-INELGLDIPVAGLAKDDKHRTSQLLFGDPLEIVPLERNSQEFYLLQRMQDEVHRFAITFHRQLRSKTGFQSILDGIPGVGPGRKKKLLKHFGSMKKLKEASVEEIKEAGVPMNVAEEVHK 588
>gi|89098899|ref|ZP_01171779.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus sp. NRRL B-14911] >gi|89086303|gb|EAR65424.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus sp. NRRL B-14911] (590 aa)
Score = 992, Expect = 2.3e-105, Identities = 226/587 (38%), Positives = 365/587 (62%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIK 587
      MNE+IK+KL +P +PGCYL KD+  VIYVGKA L NR++ YF  D KT +L NEI D +Y+V +++ E+L+LE NLI KY PKYN++L++ ++P+I +T E HPR++ + + KK KG Y+GP+ N   E  ++RI+PLRKC+ LP++ C+YY +GQCL PC+K V+ + Y+ + EI F +G K I ++L K  AAE+L FE +++ +  +++  E+Q + +  D D+ GF  + + + +F  G L+ +  +  Y E +E +LT + ++Y+K   P+ + + ++++E + L  L++K L P +G KKD++ A NA  ++ K+ + ++ R + ++E L + L I  +R+E FDNSNI T+ V AM+V+ +G  K EYRK+ IK   DY+ M+E + RRY     IP+LIIVDGGK +++ + L+ EL  IP+ GLAKD+KH+T +++ + E I L++ S ++ L IQDEVHRFAI+F+R + KS F++ L I +G+ R + LL+ + ++ K+KEA ++E + I +P VA+E+K
 S:   1 MNERIKNKLMLLPDQPGCYLMKDRQATVIYVGKAKVLKNRVRSYFTGSHDGKTLRLVNEIEDFEYIVTSSDMEALILEMNLIKKYDPKYNVMLKDDKSYPFIKLTAERHPRLITTRN-VKKDKGKYFGPYPNVQAAN-ETKKLLDRIYPLRKCSTLPDRVCLYYHMGQCLAPCVKPVSEKQYKDIVDEIARFLNGGYKDIKKELTVKMTAAAEELDFERAKELRDQIAHIEATMEKQKMTSTDFTDRDVFGFAVDKGWMCVQVFFIRQGKLIERDVSLFPVYGEPEEEMLTFMGQFYTKANHFKPREILVPDTVNEEMAEKL---LEVKVLKPQRGQKKDLVKLAGKNARIALQEKFSLIERDEERTIKAVENLGRQLGIYTPHRIEAFDNSNIQGTDPVSAMIVFIDGKPEKREYRKYKIKTVKGPDDYESMREAVRRRYTRVLKEGLPIPDLIIVDGGKGHIESVRDVLEN-ELGLDIPISGLAKDEKHRTSQLLYGNPLEIIPLERNSQEFYLLQRIQDEVHRFAITFHRQLRGKSAFQSLLDDIPGIGEKRKKLLLKTFGSVKKMKEAGLDEFTAIGIPANVAQELK 585
>gi|70726816|ref|YP_253730.1| excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] >gi|92058696|sp|Q4L5F1|UVRC_STAHJ UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|68447540|dbj|BAE05124.1| excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] (596 aa)
Score = 991, Expect = 3.0e-105, Identities = 223/586 (38%), Positives = 365/586 (62%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK-YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      E+IK+KL +P +PGCYL KD+N VIYVGKA L NR++ YF  D KT +L EI + +++V ++E ESLLLE NLI +Y+P+YN+LL++ ++P+I +TKE+HP+++ + + KK G Y+GP+ N+   E  ++RI+P RKC+K+P+K C+YY IGQC+GPC+ V +Q Y  +EI+DF +G+ K+I + LE + + A+EKL FE +++Y +L +++  +++Q I+ S   D+ G+  + + I +F  G+L+ +  +I +   +E  T I ++YS   LPK V++ + +K  +  + K + P++G KK+++D A +NA  ++NK+ + +++R + ++EEL + + I+  R+E FDNSNI  + V AMV + +G +K YRK+ IK D  DY M+EV+ RRY     +P+LIIVDGGK +  L+ L+ EL  IPV GL K+DKH+T ++  +E + L K S ++ L IQDEVHRFAI+F+R + K+ ++ L + +G R  LL + ++ K+KEASV +L + +P +VA +++
 S:   7 EKIKNKLSVVPFEPGCYLMKDRNDQVIYVGKAKRLRNRLRSYFTGAHDAKTTRLVGEIRNFEFIVTSSETESLLLELNLIKQYQPRYNILLKDDKSYPFIKITKEKHPKLIVTR-TVKKGTGKYFGPYPNA-YSAQETKKLLDRIYPFRKCDKMPDKLCLYYHIGQCMGPCVYDVDQQVYAQMTREISDFLNGEDKTILKNLEDRMMDASEKLDFERAKEYRDLIQHIHNLTKKQKIMSSDNTIRDVFGYNVSKGWMCIQVFFIRQGNLIQRDATMIPLQQQSEEEEFYTFIGQFYSLNQHILPKEVHVPKNLDK-DMIQSVVDTKIVQPARGAKKEMVDLANHNAEVALENKFELIARDESRTIKAIEELGERMGIQTPIRIEAFDNSNIQGVDPVSAMVTFVDGKADKKGYRKYKIKTVDGPDDYKSMREVVRRRYTRVLNEGLPLPDLIIVDGGKGHMSGVLDVLEN-ELGLDIPVAGLRKNDKHQTSELLYGPNAEVVPLKKNSQAFYLLHRIQDEVHRFAITFHRQTRQKTGLQSVLDTVDGIGSKRKTSLLRTFGSIKKMKEASVVDLKKAGLPEKVALNLQQ 591
>gi|167936697|ref|ZP_02523772.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus cereus AH1134] (594 aa)
Score = 988, Expect = 6.3e-105, Identities = 226/586 (38%), Positives = 354/586 (60%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEI 586
      M+E +K+KL +P +PGCYL KDK G VIYVGKA L NR++ YF  D KT +L EI D +Y+V ++ E+L+LE NLI KY PKYN+ L++  +P+I +T E+ PR+L + + KK KG Y+GP+ N+  +E  ++R++PLRKC +P+K C+YY +GQCL PC+K+VT + + + EI F +G K + +LE K +A+EKL FE +++ +  ++  E+Q +I S  D D+ G+  + + + +F  G L+ +  +  Y E +E LT I ++Y  +  PK + + S + + +  L+++  P +G KKD+++ A NA  ++ K+ + ++ R + +++ L K L I+ YR+E FDNSNI TN V AM+ + +G  K EYRK+ IK   DY+ M+EV+ RRY     +P+LII+DGGK + AA + L+ EL  IP+ GL KDDKHKT ++ D E + L++ S ++ L IQDEVHRFAI+F+R  KS+ +++L I +G R + LL+ + +L K+KEAS+EE + +P VA+ I
 S:   1 MHEHLKEKLAILPDQPGCYLMKDKQGTVIYVGKAKVLKNRVRSYFTGSHDGKTLRLVGEIVDFEYIVTSSNLEALILELNLIKKYDPKYNIQLKDDKTYPFIKITAEKQPRLLITRN-VKKDKGKYFGPYPNAQ-SAHETKKLLDRMYPLRKCTNMPDKVCLYYHMGQCLAPCVKEVTEEQNKEIVDEIIKFLNGGHKEVRSELEIKMYEASEKLEFERAKELRDQIAHIDAIMEKQKMIMSDLVDRDVFGYAVDKGWMCVQVFFVRKGKLIERDVSMFPIYDEPEEGFLTFIGQFYENSSHFKPKEIVVPGSIDS-ELVERFLEVEATQPKRGKKKDLVELANKNAKIALEEKFYLIERDEERTIKAVDHLGKQLGIETPYRIEAFDNSNIQGTNPVSAMIAFIDGKPAKKEYRKYKIKTVQGPDDYESMREVVRRRYTRALKENSPLPDLIIIDGGKGHLAAASDILEN-ELGLYIPMAGLVKDDKHKTSHLIIGDPPEPVMLERNSQEFYLLQRIQDEVHRFAITFHRQLHGKSVIQSALDDIPGIGDKRKKVLLKHFGSLKKMKEASIEEFVEAGMPKNVAETI 584
>gi|163763607|ref|ZP_02170668.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus selenitireducens MLS10] >gi|160355927|gb|EDP82579.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus selenitireducens MLS10] (593 aa)
Score = 987, Expect = 9.0e-105, Identities = 221/583 (37%), Positives = 358/583 (61%)
 Q:   6 KDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      K KL +P +PGCYL K+K+ VIYVGKA L NR++ YF  D KT+ L +EI D +Y+V ++E E+LLLE NLI K++P+YN+LL++ ++P+I +T EEHPR++ + + KK  Y+GP+ N+   E  ++RI+PLRKC LP++ C+YY IGQCL PC +VT  + +++I F +G K + E +EKK +A+E++ FE +++ +  +++  E+Q I + + + D+ GF  + + + +F  G L+ +  +  Y E +  T I ++Y +  + P +++ S   +S+ L +K L P +G KK+++D A NA  +K K+ + N+ + +++++EL +++ I  YR+E FDNSNI  + V AMV + +G +K YRK+ +K   DY+ M+EVI RRYK    +P+LI++DGGK Q+ AA +S+  EL  IPV GL KDDKH+T +++ D E I L + S+ ++ L IQDEVHRFAI+F+RN + KS F++ L + +G+ R  LL+ + +L +IK+ASVEE+ + +P VA +K+
 S:   5 KHKLDLLPAQPGCYLMKNKHQTVIYVGKAKVLKNRVRSYFTGSHDQKTQMLVSEIADFEYIVTSSEIEALLLEQNLIKKHEPRYNVLLKDDKSYPFIKITNEEHPRLITTRN-VKKDGAKYFGPYPNA-YSANETKKLLDRIYPLRKCRTLPDRVCLYYHIGQCLAPCEFEVTADQNKTMVQDITKFLNGGHKEVKESIEKKMYEASEEMNFERAKELRDQMVHIENVMEKQKITIADQTNRDVFGFEVDKGWMCVQVFFVRQGKLIERDVSLFPVYQEPVDDFYTFIGQFYLEEHHKKPNEIFVQ-SGVDTGLVSDFLDVKVLEPKRGQKKELVDLARKNASISLKEKFDLIEKNEKKTIHAIQELGQVMKIDTPYRIEAFDNSNIQGVDPVSAMVSFLDGKPDKKNYRKYKVKTVQGPDDYESMREVIRRRYKRLLTEEQPLPDLIVIDGGKGQISAA-QSVLEDELGQTIPVCGLVKDDKHRTSQLMAGDPPEVISLKRTSEAFYLLQRIQDEVHRFAITFHRNVRKKSQFQSILDDVDGIGEKRKRTLLKTFGSLKRIKQASVEEIERAGIPQSVASALKR 585
>gi|49481523|ref|YP_038571.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|52140985|ref|YP_085846.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus cereus E33L] >gi|118479672|ref|YP_896823.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|166996201|ref|ZP_02262661.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus cereus AH820] >gi|196034329|ref|ZP_03101738.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus cereus W] >gi|196039346|ref|ZP_03106652.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus cereus NVH0597-99] >gi|189038023|sp|A0RJC3|UVRC_BACAH UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|81394678|sp|Q6HD05|UVRC_BACHK UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|81686006|sp|Q633S1|UVRC_BACCZ UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|49333079|gb|AAT63725.1| excinuclease ABC, subunit C [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|51974454|gb|AAU16004.1| excinuclease ABC, subunit C [Bacillus cereus E33L] >gi|118418897|gb|ABK87316.1| Excinuclease ABC subunit C [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|195992871|gb|EDX56830.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus cereus W] >gi|196029973|gb|EDX68574.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus cereus NVH0597-99] (594 aa)
Score = 987, Expect = 9.5e-105, Identities = 225/586 (38%), Positives = 355/586 (60%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEI 586
      M+E +K+KL +P +PGCYL KDK G VIYVGKA L NR++ YF  D KT +L EI D +Y+V ++ E+L+LE NLI K+ PKYN+ L++  +P+I +T E+ PR+L + + KK KG Y+GP+ N+  +E  ++R++PLRKC+ +P+K C+YY +GQCL PC+K+VT + + + EI F +G K + +LE K +A+EKL FE +++ +  ++  E+Q +I S  D D+ G+  + + + +F  G L+ +  +  Y E +E LT I ++Y  +  PK + + S + + +  L+++  P +G KKD+++ A NA  ++ K+ + ++ R + ++E L K L I+ YR+E FDNSNI TN V AM+ + +G  K EYRK+ IK   DY+ M+EV+ RRY     +P+LII+DGGK + AA + L+ EL  IP+ GL KDDKHKT ++ D E + L++ S ++ L +QDEVHRFAI+F+R  KS+ +++L I +G R + LL+ + +L K+KEAS+EE + +P VA+ I
 S:   1 MHEHLKEKLAILPDQPGCYLMKDKQGTVIYVGKAKVLKNRVRSYFTGSHDGKTLRLVGEIVDFEYIVTSSNLEALILELNLIKKHDPKYNIQLKDDKTYPFIKITAEKQPRLLITRN-VKKDKGKYFGPYPNAQ-SAHETKKLLDRMYPLRKCSNMPDKVCLYYHMGQCLAPCVKEVTEEQNKEIVDEIIKFLNGGHKEVRSELETKMYEASEKLEFERAKELRDQIAHIDAIMEKQKMIMSDLVDRDVFGYAVDKGWMCVQVFFVRKGKLIERDVSMFPIYDEPEEGFLTFIGQFYENSSHFKPKEIVVPGSIDS-ELVERFLEVEATQPKRGKKKDLVELANKNAKIALEEKFYLIERDEERTIKAVENLGKQLGIETPYRIEAFDNSNIQGTNPVSAMIAFIDGKPAKKEYRKYKIKTVQGPDDYESMREVVRRRYTRALKEGLPLPDLIIIDGGKGHLAAASDVLEN-ELGLYIPMAGLVKDDKHKTSHLIIGDPPEPVMLERNSQEFYLLQRVQDEVHRFAITFHRQLHGKSVIQSALDDIPGIGDKRKKVLLKHFGSLKKMKEASIEEFVEAGMPKNVAETI 584
>gi|196044923|ref|ZP_03112157.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus cereus 03BB108] >gi|196024411|gb|EDX63084.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus cereus 03BB108] (594 aa)
Score = 987, Expect = 9.8e-105, Identities = 225/586 (38%), Positives = 355/586 (60%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEI 586
      M+E +K+KL +P +PGCYL KDK G VIYVGKA L NR++ YF  D KT +L EI D +Y+V ++ E+L+LE NLI K+ PKYN+ L++  +P+I +T E+ PR+L + + KK KG Y+GP+ N+  +E  ++R++PLRKC+ +P+K C+YY +GQCL PC+K+VT + + + EI F +G K + +LE K +A+EKL FE +++ +  ++  E+Q +I S  D D+ G+  + + + +F  G L+ +  +  Y E +E LT I ++Y  +  PK + + S + + +  L+++  P +G KKD+++ A NA  ++ K+ + ++ R + ++E L K L I+ YR+E FDNSNI TN V AM+ + +G  K EYRK+ IK   DY+ M+EV+ RRY     +P+LII+DGGK + AA + L+ EL  IP+ GL KDDKHKT ++ D E + L++ S ++ L +QDEVHRFAI+F+R  KS+ +++L I +G R + LL+ + +L K+KEAS+EE + +P VA+ I
 S:   1 MHEHLKEKLAILPDQPGCYLMKDKQGTVIYVGKAKVLKNRVRSYFTGSHDGKTLRLVGEIVDFEYIVTSSNLEALILELNLIKKHDPKYNIQLKDDKTYPFIKITAEKQPRLLITRN-VKKDKGKYFGPYPNAQ-SAHETKKLLDRMYPLRKCSNMPDKVCLYYHMGQCLAPCVKEVTEEQNKEIVDEIIKFLNGGHKEVRSELETKMYEASEKLEFERAKELRDQIAHIDAIMEKQKMIMSDLVDRDVFGYAVDKGWMCVQVFFVRKGKLIERDVSMFPIYDEPEEGFLTFIGQFYENSSHFKPKEIVVPGSIDS-ELVEHFLEVEATQPKRGKKKDLVELANKNAKIALEEKFYLIERDEERTIKAVENLGKQLGIETPYRIEAFDNSNIQGTNPVSAMIAFIDGKPAKKEYRKYKIKTVQGPDDYESMREVVRRRYTRALKENLPLPDLIIIDGGKGHLAAASDVLEN-ELGLYIPMAGLVKDDKHKTSHLIIGDPPEPVMLERNSQEFYLLQRVQDEVHRFAITFHRQLHGKSVIQSALDDIPGIGDKRKKVLLKHFGSLKKMKEASIEEFVEAGMPKNVAETI 584
>gi|30264586|ref|NP_846963.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47530056|ref|YP_021405.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49187411|ref|YP_030663.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|65321885|ref|ZP_00394844.1| COG0322: Nuclease subunit of the excinuclease complex [Bacillus anthracis str. A2012] >gi|165871485|ref|ZP_02216132.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|167635615|ref|ZP_02393927.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|167641662|ref|ZP_02399907.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|170688237|ref|ZP_02879447.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|170708324|ref|ZP_02898768.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|177653110|ref|ZP_02935397.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190566893|ref|ZP_03019809.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|81581242|sp|Q81L74|UVRC_BACAN UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|30259244|gb|AAP28449.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47505204|gb|AAT33880.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49181338|gb|AAT56714.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|164712782|gb|EDR18312.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|167510369|gb|EDR85770.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|167529035|gb|EDR91790.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|170126699|gb|EDS95582.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|170667743|gb|EDT18496.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|172081634|gb|EDT66705.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190561884|gb|EDV15853.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] (594 aa)
Score = 986, Expect = 1.1e-104, Identities = 224/586 (38%), Positives = 355/586 (60%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEI 586
      M+E +K+KL +P +PGCYL KD+ G VIYVGKA L NR++ YF  D KT +L EI D +Y+V ++ E+L+LE NLI K+ PKYN+ L++  +P+I +T E+ PR+L + + KK KG Y+GP+ N+  +E  ++R++PLRKC+ +P+K C+YY +GQCL PC+K+VT + + + EI F +G K + +LE K +A+EKL FE +++ +  ++  E+Q +I S  D D+ G+  + + + +F  G L+ +  +  Y E +E LT I ++Y  +  PK + + S + + +  L+++  P +G KKD+++ A NA  ++ K+ + ++ R + ++E L K L I+ YR+E FDNSNI TN V AM+ + +G  K EYRK+ IK   DY+ M+EV+ RRY     +P+LII+DGGK + AA + L+ EL  IP+ GL KDDKHKT ++ D E + L++ S ++ L +QDEVHRFAI+F+R  KS+ +++L I +G R + LL+ + +L K+KEAS+EE + +P VA+ I
 S:   1 MHEHLKEKLAILPDQPGCYLMKDRQGTVIYVGKAKVLKNRVRSYFTGSHDGKTLRLVGEIVDFEYIVTSSNLEALILELNLIKKHDPKYNIQLKDDKTYPFIKITAEKQPRLLITRN-VKKDKGKYFGPYPNAQ-SAHETKKLLDRMYPLRKCSNMPDKVCLYYHMGQCLAPCVKEVTEEQNKEIVDEIIKFLNGGHKEVRSELETKMYEASEKLEFERAKELRDQIAHIDAIMEKQKMIMSDLVDRDVFGYAVDKGWMCVQVFFVRKGKLIERDVSMFPIYDEPEEGFLTFIGQFYENSSHFKPKEIVVPGSIDS-ELVERFLEVEATQPKRGKKKDLVELANKNAKIALEEKFYLIERDEERTIKAVENLGKQLGIETPYRIEAFDNSNIQGTNPVSAMIAFIDGKPAKKEYRKYKIKTVQGPDDYESMREVVRRRYTRALKEGLPLPDLIIIDGGKGHLAAASDVLEN-ELGLYIPMAGLVKDDKHKTSHLIIGDPPEPVMLERNSQEFYLLQRVQDEVHRFAITFHRQLHGKSVIQSALDDIPGIGDKRKKVLLKHFGSLKKMKEASIEEFVEAGMPKNVAETI 584
>gi|169187954|ref|ZP_02848112.1| excinuclease ABC, C subunit [Paenibacillus sp. JDR-2] >gi|169005370|gb|EDS52223.1| excinuclease ABC, C subunit [Paenibacillus sp. JDR-2] (626 aa)
Score = 985, Expect = 1.7e-104, Identities = 221/584 (37%), Positives = 350/584 (59%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSL--------------SDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEI 586
      E I++KL +P +PGCYL K+ G +IYVGKA L NR++ YF  + KT++L +EI D DY++ ++ E+L+LE NLI +Y P+YN+LL++  FPYI +T E+HPR+ +  K KG Y+GP+ N+   +  ++R++PLRKC LP+K C+YY IGQC+ PC  V + Y+ ++EI F +G  ++ ++ +K  AAE+L FE +++Y +  ++  E+Q I +  D DI G+ ++ + + I   G ++ +   +Y E + +T + +YYS   LPK + L L       SDE  L  LK+K L P +G K + + A +NA  + +K+ + ++ R + + E L + L + ++ R+E FDNSNI TN V AMVV+ +G ++ EYRK+ +K   DY+ M+EVI RRY+     P+LI+VDGGK Q+ AAL+ L+ EL  IPV GL KD KHKT +++ D E + L + S ++ L IQDEVHRFAISF+R ++ KS+ + L I +G+ R + LL+ + ++ KIKEAS+E+   P+ + +++
 S:  17 ELIRNKLALLPDQPGCYLMKNGEGTIIYVGKAKVLKNRVRSYFNGSHNGKTQRLVSEIRDFDYIITSSNMEALILECNLIKQYHPRYNVLLKDDKTFPYIKITNEKHPRLEVTRRVVKD-KGKYFGPYPNA-FAAQQTKKLLDRLYPLRKCGTLPDKVCLYYHIGQCIAPCEYDVEQGQYDAMIQEITKFLNGGHDAVKAEIHRKMEAAAEELNFERAKEYRDQIISIDAVIEKQKITMNDALDRDIFGYAVEKGWMCVQILYMRQGKMIERRGTTFPYYGEEYDDFMTFVTQYYSDNP-ALPKQILLPLPAEEEEGTAESSTASDEFATMLHNWLKVKVLMPQRGRKSEAVSMAIDNAKIALADKFRLIERDEERSVRASEGLAEWLGLPEVRRIEAFDNSNIQGTNPVSAMVVFTDGKPDRKEYRKYKVKTVVGADDYETMREVIRRRYERMLKEQQTPPDLIVVDGGKGQISAALDILQN-ELGLYIPVCGLVKDAKHKTAQLMTGDPPEVVPLPRDSQEFYLLQRIQDEVHRFAISFHREQRGKSMIASQLDAIPGIGEKRRKLLLKHFGSIKKIKEASIEDFK---PLSIGEKL 608
>gi|161511200|ref|NP_834229.2| excinuclease ABC subunit C [Bacillus cereus ATCC 14579] >gi|119370540|sp|Q817L9|UVRC_BACCR UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) (594 aa)
Score = 985, Expect = 1.7e-104, Identities = 226/586 (38%), Positives = 353/586 (60%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEI 586
      M+E +K+KL  P +PGCYL KDK G VIYVGKA L NR++ YF  D KT +L EI D +Y+V ++ E+L+LE NLI KY PKYN+ L++  +P+I +T E+ PR+L + + KK KG Y+GP+ N+  +E  ++R++PLRKC +P+K C+YY +GQCL PC+K+VT + + + EI F +G K + +LE K +A+EKL FE +++ +  ++  E+Q +I S  D D+ G+  + + + +F  G L+ +  +  Y E +E LT I ++Y  +  PK + + S + + +  L+++  P +G KKD+++ A NA  ++ K+ + ++ R + +++ L K L I+ YR+E FDNSNI TN V AM+ + +G  K EYRK+ IK   DY+ M+EV+ RRY     +P+LII+DGGK + AA + L+ EL  IP+ GL KDDKHKT ++ D E + L++ S ++ L IQDEVHRFAI+F+R  KS+ +++L I +G R + LL+ + +L K+KEAS+EE + +P VA+ I
 S:   1 MHEHLKEKLAISPDQPGCYLMKDKQGTVIYVGKAKVLKNRVRSYFTGSHDGKTLRLVGEIVDFEYIVTSSNLEALILELNLIKKYDPKYNIQLKDDKTYPFIKITAEKQPRLLITRN-VKKDKGKYFGPYPNAQ-SAHETKKLLDRMYPLRKCTNMPDKVCLYYHMGQCLAPCVKEVTEEQNKEIVDEIIKFLNGGHKEVRSELEIKMYEASEKLEFERAKELRDQIAHIDAIMEKQKMIMSDLVDRDVFGYAVDKGWMCVQVFFVRKGKLIERDVSMFPIYDEPEEGFLTFIGQFYENSSHFKPKEIVVPGSIDS-ELVERFLEVEATQPKRGKKKDLVELANKNAKIALEEKFYLIERDEERTIKAVDHLGKQLGIETPYRIEAFDNSNIQGTNPVSAMIAFIDGKPAKKEYRKYKIKTVQGPDDYESMREVVRRRYTRALKENSPLPDLIIIDGGKGHLAAASDILEN-ELGLYIPMAGLVKDDKHKTSHLIIGDPPEPVMLERNSQEFYLLQRIQDEVHRFAITFHRQLHGKSVIQSALDDIPGIGDKRKKVLLKHFGSLKKMKEASIEEFVEAGMPKNVAETI 584
>gi|166982156|ref|ZP_02253598.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus cereus AH187] >gi|168163351|ref|ZP_02598584.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus cereus H3081.97] (594 aa)
Score = 985, Expect = 1.8e-104, Identities = 226/586 (38%), Positives = 354/586 (60%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEI 586
      M+E +K+KL +P +PGCYL KDK G VIYVGKA L NR++ YF  D KT +L EI D +Y+V ++ E+L+LE NLI K+ PKYN+ L++  +P+I +T E+ PR+L + + KK KG Y+GP+ N+  +E  ++R++PLRKC+ +P+K C+YY +GQCL PC+K+VT + + + EI F +G K + +LE K +A+EKL FE +++ +  ++  E+Q +I S  D D+ G+  + + + +F  G L+ +  +  Y E +E LT I ++Y  +  PK + + S + + +  L+++  P +G KKD+++ A NA  ++ K+ + ++ R + ++E L K L I+ YR+E FDNSNI TN V AM+ + +G  K EYRK+ IK   DY+ M+EV+ RRY     +P+LII+DGGK + AA + L+ EL  IP+ GL KDDKHKT ++ D E + L++ S ++ L IQDEVHRFAI+F+R  KS+ +++L I +G R + LL+ + +L K+KEASV E + +P VA+ I
 S:   1 MHEHLKEKLAILPDQPGCYLMKDKQGTVIYVGKAKVLKNRVRSYFTGSHDGKTLRLVGEIVDFEYIVTSSNLEALILELNLIKKHDPKYNIQLKDDKTYPFIKITAEKQPRLLITRN-VKKDKGKYFGPYPNAQ-SAHETKKLLDRMYPLRKCSNMPDKVCLYYHMGQCLAPCVKEVTEEQNKEIVDEIIKFLNGGHKEVRSELETKMYEASEKLEFERAKELRDQIAHIDAIMEKQKMIMSDLVDRDVFGYAVDKGWMCVQVFFVRKGKLIERDVSMFPIYDEPEEGFLTFIGQFYENSSHFKPKEIVVPGSIDS-ELVERFLEVEATQPKRGKKKDLVELANKNAKIALEEKFYLIERDEERTIKAVENLGKQLGIETPYRIEAFDNSNIQGTNPVSAMIAFIDGKPAKKEYRKYKIKTVQGPDDYESMREVVRRRYTRALKEGLPLPDLIIIDGGKGHLAAASDVLEN-ELGLYIPMAGLVKDDKHKTSHLIIGDPPEPVMLERNSQEFYLLQRIQDEVHRFAITFHRQLHGKSVIQSALDDIPGIGDKRKKILLKHFGSLKKMKEASVTEFVEAGMPKNVAETI 584
>gi|160914271|ref|ZP_02076492.1| hypothetical protein EUBDOL_00281 [Eubacterium dolichum DSM 3991] >gi|158433898|gb|EDP12187.1| hypothetical protein EUBDOL_00281 [Eubacterium dolichum DSM 3991] (592 aa)
Score = 983, Expect = 2.5e-104, Identities = 221/583 (37%), Positives = 352/583 (60%)
 Q:   4 QIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEI 586
      +I+DKL +P PGCYL K+K G +IYVGKA L NR++QYF  D KT +L  I D +Y+V +E E+LLLE NLI K+ P+YN++ +  +PY+ +TKE+ P +L  +TK K TY+GPF +S+  Y+  +NRI+PLRKCN+LP K+C+YY +GQCL PC+ + Q Y  + I F G K I E+L+ + +A+E L FE +Q+ L L + ++ + RQ I F  D D+ G+Y + ISI F  G L+ +  IT Y + E  + + +YY+   LP+ + L  + ++ L + L K + P +G K +++  NA  + K+ +  +R  +++L +LL K+++R+E+FDNS+I   V MVVY++G +K +YR + + ++ SD D MKEVIYRRY    G+ P+L+IVDGG Q++AA E + LE+  I V GL KDD H+T ++ +  + + K+S L+F L +QDEVHRFAIS++R + K + ++ L +++ +G R +K+  +++L ++K+ASVEE++ +VP++VA+ +
 S:   6 KIEDKLAILPALPGCYLMKNKQGEIIYVGKAKKLKNRVRQYFHGAHDFKTTRLVANIDDFEYIVCGSEKEALLLEINLIKKHTPQYNIMFMDDKTYPYLKLTKEKAP-LLRVVRNTKDKKATYFGPFPDSS-AAYDTQKLLNRIYPLRKCNRLPKKECLYYHMGQCLAPCVNVIDEQVYADMAQGIRKFLRGDVKEIVERLKAEMKEASEALQFEKAQEKLSLIQAIEHVTARQQIDFKDHKDRDVFGYYVDKGYISIQGFFMRGGKLIERTLSITPLYEDAMEAFQSFVLQYYANNP--LPQEILLP-KEYDVEHLVQILDTKIVQPIRGDKLKLVEMVLANAKNSHEQKFELISRKDHRREEGMQQLCQLLG-KEIHRIELFDNSHISGAYNVSGMVVYKDGEPSKQDYRTYRL--QEYRSDLDSMKEVIYRRYVRLLKERGKFPDLLIVDGGWLQIEAAKEIIDALEVS--ITVCGLVKDDNHRTSNLMDSEGRVLAVSKESSLFFLLTQMQDEVHRFAISYHRRLRGKGMTKSILDEVEGIGNVRKKKIWNHFKSLKRLKQASVEEIAAVVPMQVAQSV 578
>gi|73662958|ref|YP_301739.1| excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] >gi|92058697|sp|Q49WR3|UVRC_STAS1 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|72495473|dbj|BAE18794.1| excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] (595 aa)
Score = 983, Expect = 2.7e-104, Identities = 224/584 (38%), Positives = 360/584 (61%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLS--LSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEI 586
      E+IK KL +P +PGCYL KD+N +IYVGKA L NR++ YF  D KT +L EI + +++V ++E ESLLLE NLI +Y+P+YN+LL++ ++P+I +TKE++PR++ + + KK G Y+GP+ N+   E  ++RI+P RKC+K+P+K C+YY IGQCLGPC+ V + Y  KEI DF +G+ K+I  LE+K +++E L FE +++Y +L +++  +++Q I S   D+ G+  + + I +F  G+++ +  +    +E  T I ++Y   LPK V++  L+ E ++++ ++  K + P KG KKD++D A +NA  ++NK+ + +++R + ++EEL ++ I+  R+E FDNSNI  N V AMV + +G NK YRK+ IK D  DY M+EV+ RRY     +P+LIIVDGGK +  ++ L+ EL  IPV GL K+DKH+T I+ + +E + + K S ++ L IQDEVHRFAI+F+R + K+ ++ L + +G R KLL + ++ ++KEASVE+L  +P VA+ +
 S:   6 EKIKQKLTVVPIEPGCYLMKDRNDQIIYVGKAKKLRNRLRSYFTGAHDAKTTRLVGEIRNFEFIVTSSETESLLLELNLIKQYQPRYNILLKDDKSYPFIKITKEKYPRLIVTR-TVKKGSGKYFGPYPNA-YSAQETKKLLDRIYPFRKCDKMPDKLCLYYHIGQCLGPCVYPVDLEKYAEMTKEITDFLNGEDKTILHNLEQKMQESSESLDFERAKEYRDLIQHIHNLNKKQKITSSDNTIRDVFGYSISKGWMCIQVFFIRQGNMIKRDATMIPLQQTEEEEFYTFIGQFYDLNQHILPKEVHVPKHLNKELIQSVVDT---KIVQPLKGKKKDMVDLANHNAEVTLENKFELIAKDESRTVKAIEELGDVMGIQTPIRIEAFDNSNIQGVNPVSAMVSFIDGKPNKKGYRKYKIKTVDGPDDYKSMREVVRRRYTRVLNEGSPLPDLIIVDGGKGHMSGVIDVLEN-ELGLDIPVAGLRKNDKHQTSEILYGEQAEVVPMKKNSQPFYLLQRIQDEVHRFAITFHRQTRQKTGLQSVLDTVDGIGAKRKTKLLRTFGSIKRMKEASVEDLKNSGLPQNVAENL 587
>gi|167755831|ref|ZP_02427958.1| hypothetical protein CLORAM_01347 [Clostridium ramosum DSM 1402] >gi|167704770|gb|EDS19349.1| hypothetical protein CLORAM_01347 [Clostridium ramosum DSM 1402] (590 aa)
Score = 982, Expect = 3.8e-104, Identities = 224/583 (38%), Positives = 361/583 (61%)
 Q:   1 MNEQ-IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      MN Q IKDKL +P +PGCYL KDK+ VIYVGKA L NR+ YF+  + KT KL EI D DY+V ++E E+LLLE NLI Y PKYN+  ++ +PYI +TKE+HPR+  ++ K K ++GPF +  + E + +NR++PLRKCN +P K C+YY + QC+ PCI++V+ + Y+   I F G +K I  L+ K + A+E  +E +++ +L +++ + +Q + F+  D DI+G+Y + + + +F  NG LL++  +   + E +++ + ++Y +   PK + L  + ++ L E + K + P KG K +++ A NA E ++ K+L + N+  + ++++L ++L+I+  R+E+FDNSNI   V MV +++G +K +YRKF IK +  DY MKEVIYRRY    E P+LIIVDGGK Q+K A E + L L+ I V GLAKDD+H T ++   +++++KS+L+F L +QDEVHR+AISF++N +SKSLF++ L ++ +G R + LL+++ ++ ++KEA +E+L +++P EVA
 S:   1 MNRQMIKDKLSLLPLQPGCYLMKDKDNTVIYVGKAKKLKNRVSSYFVGAHNYKTTKLVQEIVDFDYIVTDSEKEALLLEINLIKDYSPKYNISFMDNKYYPYIQLTKEKHPRLKIVRNAQDK-KHKHFGPFPDGTAAR-ETFKLLNRLYPLRKCNHIPKKPCLYYSLNQCVAPCIQEVSDEVYKEMTSSITKFIQGDTKEIINDLQNKMMSASEVQNYELAKECRDLITHIQHVTSKQHVQFNDLVDRDIVGYYSDKGYLCLQLFFMRNGKLLARDLNLVPAQDDYQEQIISFLVQFYQENT--EPKEL-LVPQELDIELLKEIVNCKIIKPQKGNKANLVAMANENAKEQLEKKFLLIQKNEASTIGAIKQLGEILNIQLPRRIELFDNSNIQGAYAVAGMVCFKDGTPSKKDYRKFKIKTVEGPDDYASMKEVIYRRYYRVLMEGLEKPDLIIVDGGKGQIKVAKEVIDALNLN--IMVCGLAKDDRHSTSVLLDSSGEVVEINRKSELFFLLTRMQDEVHRYAISFHKNVRSKSLFQSILDSVEGIGPKRRKMLLKEFGSVKQLKEAQLEQLERVLPHEVA 577
>gi|89894629|ref|YP_518116.1| excinuclease ABC subunit C [Desulfitobacterium hafniense Y51] >gi|119367647|sp|Q24WC0|UVRC_DESHY UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|89334077|dbj|BAE83672.1| hypothetical protein [Desulfitobacterium hafniense Y51] (607 aa)
Score = 982, Expect = 3.9e-104, Identities = 217/574 (37%), Positives = 341/574 (59%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQ 576
      E +++KL +P KPG YL KD +G +IYVGKA L NR++ YF  + KT+ + + I D + ++ ++E E+LLLE NLI K+ PKYN+LLR+  +P+I +T E HPRIL +  KK G YYGP+ N+  K E  +NR+FP RKC ++PNK C+YY +GQCLGPC  V ++ Y+  KE  F G  +I + LEKK +A+E L FE +++Y +L ++LK  E+Q+I +  D D++G+  ++ + I IF  G LLS+ + I +Y E +E ++ + ++Y++ + LP+ + L  D + T  + +  P KG K+D++ A NA  + +  I N   +L E+  L I L +E FD SNI T+ V M+ + +G N+++YRKF I+   D  M +VI RRY     +P+LI+VDGGK Q+ AAL +L  L++ IPV G+ K+DKH+T ++    LD++S + L IQ+EVHRFAI+F+R +++KS+ + L I +G R ++LL+ ++++D I++A++EEL Q
 S:  18 EILREKLSLLPDKPGVYLMKDASGQIIYVGKAKVLKNRVRSYFTGSHNGKTQLMISLIADFETIITDSEVEALLLECNLIKKHNPKYNILLRDDKTYPFITITDEAHPRILVTR-QVKKGAGKYYGPYPNATAAK-EAARLLNRLFPFRKCRQIPNKPCLYYHLGQCLGPCQVDVPKEAYDKIRKEAAAFLKGDQGAILKALEKKMKEASENLEFERAKEYRDLMEDLKKVGEKQNITLNDFVDRDVVGYAYTQDQLCIQIFYLRQGKLLSRDNFIFPYYEEPEEAFVSFLAQFYTE-SSALPQEILLPPLDISVLTKLFPMVV----PQKGQKRDLVQMAMENAQTTLHEQISIEIRNLTECTQALAEIGNALGIPSLRTIESFDISNIAGTHSVAGMIQFLDGKPNRSQYRKFKIQPMPNMDDTASMHQVIERRYARLQQENLPLPDLILVDGGKGQIHAALAALH--SLNAAIPVAGMVKNDKHQTSALIDAMDRIHSLDRRSAGFRLLERIQNEVHRFAITFHRQQRAKSMTLSELDGIAGVGPKRRQQLLKFFKSIDSIRQATLEELQQ 582
>gi|168135549|ref|ZP_02578778.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus cereus B4264] (594 aa)
Score = 981, Expect = 4.9e-104, Identities = 225/586 (38%), Positives = 353/586 (60%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEI 586
      M+E +K+KL +P +PGCYL KDK G VIYVGKA L NR++ YF  D KT +L EI D +Y+V ++ E+L+LE NLI KY PKYN+ L++  +P+I +T E+ PR+L + + KK KG Y+GP+ N+  +E  ++R++PLRKC +P+K C+YY +GQCL PC+K+VT + + + EI F +G K + +LE K +A+EKL FE +++ +  ++  E+Q +I S  D D+ G+  + + + +F  G L+ +  +  Y E +E LT I ++Y  +  PK + + S + + +  L+++  P +G KKD+++ A NA  ++ K+ + ++ R + +++ L K L I+ YR+E FDNSNI TN V AM+ + +G  K EYRK+ IK   DY+ M+EV+ RRY     +P+LII+DGGK + AA + L+ EL  IP+ GL KDDKHKT ++   E + L++ S ++ L IQDEVHRFAI+F+R  KS+ +++L I +G R + LL+ + +L K+KEAS+EE + +P VA+ I
 S:   1 MHEHLKEKLAILPDQPGCYLMKDKQGTVIYVGKAKVLKNRVRSYFTGSHDGKTLRLVGEIVDFEYIVTSSNLEALILELNLIKKYDPKYNIQLKDDKTYPFIKITAEKQPRLLITRN-VKKDKGKYFGPYPNAQ-SAHETKKLLDRMYPLRKCTNMPDKVCLYYHMGQCLAPCVKEVTEEQNKEIVDEIIKFLNGGHKEVRSELEIKMYEASEKLEFERAKELRDQIAHIDAIMEKQKMIMSDLVDRDVFGYAVDKGWMCVQVFFVRKGKLIERDVSMFPIYDEPEEGFLTFIGQFYENSSHFKPKEIVVPGSIDS-ELVERFLEVEATQPKRGKKKDLVELANKNAKIALEEKFYLIERDEERTIKAVDHLGKQLGIETPYRIEAFDNSNIQGTNPVSAMIAFIDGKPAKKEYRKYKIKTVQGPDDYESMREVVRRRYTRALKENSPLPDLIIIDGGKGHLAAASDILEN-ELGLYIPMAGLVKDDKHKTSHLIIGVPPEPVMLERNSQEFYLLQRIQDEVHRFAITFHRQLHGKSVIQSALDDIPGIGDKRKKVLLKHFGSLKKMKEASIEEFVEAGMPKNVAETI 584
>gi|75762575|ref|ZP_00742428.1| Excinuclease ABC subunit C [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] >gi|74489937|gb|EAO53300.1| Excinuclease ABC subunit C [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] (594 aa)
Score = 981, Expect = 5.1e-104, Identities = 226/586 (38%), Positives = 353/586 (60%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEI 586
      M+E +K+KL +P +PGCYL KDK G VIYVGKA L NR++ YF  D KT +L EI D +Y+V ++ E+L+LE NLI KY PKYN+ L++  +P+I +T E+ PR+L + + KK KG Y+GP+ N+  +E  ++R++PLRKC +P+K C+YY +GQCL PC+K+VT + + + EI F +G K + +LE K +A+EKL FE +++ +  ++  E+Q +I S  D D+ G+  + + + +F  G L+ +  +  Y E +E LT I ++Y  +  PK + + S + + +  L+++  P +G KKD+++ A NA  ++ K+ + ++ R + +++ L K L I+ YR+E FDNSNI TN V AM+ + +G  K EYRK+ IK   DY+ M+EV+ RRY     +P+LII+DGGK + AA + L+ EL  IP+ GL KDDKHKT ++ D E + L++ S ++ L IQDEVHRFAI+F+R  KS+ +++L I +G R + LL+ + +L K+KEASV E + +P VA+ I
 S:   1 MHEHLKEKLAILPDQPGCYLMKDKQGTVIYVGKAKVLKNRVRSYFTGSHDGKTLRLVGEIVDFEYIVTSSNLEALILELNLIKKYDPKYNIQLKDDKTYPFIKITAEKQPRLLITRN-VKKDKGKYFGPYPNAQ-SAHETKKLLDRMYPLRKCTNMPDKVCLYYHMGQCLAPCVKEVTEEQNKEIVDEIIKFLNGGHKEVRSELEIKMYEASEKLEFERAKELRDQIAHIDAIMEKQKMIMSDLVDRDVFGYAVDKGWMCVQVFFVRKGKLIERDVSMFPIYDEPEEGFLTFIGQFYENSSHFKPKEIVVPGSIDS-ELVERFLEVEATQPKRGKKKDLVELANKNAKIALEEKFYLIERDEERTIKAVDHLGKQLGIETPYRIEAFDNSNIQGTNPVSAMIAFIDGKPAKKEYRKYKIKTVQGPDDYESMREVVRRRYTRALKENLPLPDLIIIDGGKGHLAAASDILED-ELGLYIPMAGLVKDDKHKTSHLIIGDPPEPVVLERNSQEFYLLQRIQDEVHRFAITFHRQLHGKSVIQSALDDIPGIGDKRKKVLLKHFGSLKKMKEASVAEFVEAGMPKNVAETI 584
>gi|42783693|ref|NP_980940.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus cereus ATCC 10987] >gi|81408957|sp|Q72ZM1|UVRC_BACC1 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|42739622|gb|AAS43548.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus cereus ATCC 10987] (594 aa)
Score = 978, Expect = 9.1e-104, Identities = 225/586 (38%), Positives = 354/586 (60%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEI 586
      M+E +K+KL +P +PGCYL KDK G VIYVGKA L NR++ YF  D KT +L EI D +Y+V ++ E+L+LE NLI K+ PKYN+ L++  +P+I +T E+ PR+L + + KK KG Y+GP+ N+  +E  ++R++PLRKC+ +P+K C+YY +GQCL PC+K+VT + + + EI F +G K + +LE K +A+EKL FE +++ +  ++  E+Q +I S  D D+ G+  + + + +F  G L+ +  +  Y E +E LT I ++Y  +  PK + + S + + +  L+++  P +G KKD+++ A NA  ++ K+ + ++ R + ++E L K L I+ +R+E FDNSNI TN V AM+ + +G  K EYRK+ IK   DY+ M+EV+ RRY     +P+LII+DGGK + AA + L+ EL  IP+ GL KDDKHKT ++ D E + L++ S ++ L IQDEVHRFAI+F+R  KS+ +++L I +G R + LL+ + +L K+KEASV E + +P VA+ I
 S:   1 MHEHLKEKLAILPDQPGCYLMKDKQGTVIYVGKAKVLKNRVRSYFTGSHDGKTLRLVGEIVDFEYIVTSSNLEALILELNLIKKHDPKYNIQLKDDKTYPFIKITAEKQPRLLITRN-VKKDKGKYFGPYPNAQ-SAHETKKLLDRMYPLRKCSNMPDKVCLYYHMGQCLAPCVKEVTEEQNKEIVDEIIKFLNGGHKEVRSELETKMYEASEKLEFERAKELRDQIAHIDAIMEKQKMIMSDLVDRDVFGYAVDKGWMCVQVFFVRKGKLIERDVSMFPIYDEPEEGFLTFIGQFYENSSHFKPKEIVVPGSIDS-ELVERFLEVEATQPKRGKKKDLVELANKNAKIALEEKFYLIERDEERTIKAVENLGKRLGIETPHRIEAFDNSNIQGTNPVSAMIAFIDGKPAKKEYRKYKIKTVQGPDDYESMREVVRRRYTRALKENLPLPDLIIIDGGKGHLAAASDILEN-ELGLYIPMAGLVKDDKHKTSHLIIGDPPEPVMLERNSQEFYLLQRIQDEVHRFAITFHRQLHGKSVIQSALDDIPGIGDKRKKILLKHFGSLKKMKEASVTEFVEAGMPKNVAETI 584
>gi|109645007|ref|ZP_01368927.1| excinuclease ABC, C subunit [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] >gi|109642956|gb|EAT52509.1| excinuclease ABC, C subunit [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] (591 aa)
Score = 978, Expect = 1.2e-103, Identities = 217/574 (37%), Positives = 341/574 (59%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQ 576
      E +++KL +P KPG YL KD +G +IYVGKA L NR++ YF  + KT+ + + I D + ++ ++E E+LLLE NLI K+ PKYN+LLR+  +P+I +T E HPRIL +  KK G YYGP+ N+  K E  +NR+FP RKC ++PNK C+YY +GQCLGPC  V ++ Y+  KE  F G  +I + LEKK +A+E L FE +++Y +L ++LK  E+Q+I +  D D++G+  ++ + I IF  G LLS+ + I +Y E +E ++ + ++Y++ + LP+ + L  D + T  + +  P KG K+D++ A NA  + +  I N   +L E+  L I L +E FD SNI T+ V M+ + +G N+++YRKF I+   D  M +VI RRY     +P+LI+VDGGK Q+ AAL +L  L++ IPV G+ K+DKH+T ++    LD++S + L IQ+EVHRFAI+F+R +++KS+ + L I +G R ++LL+ ++++D I++A++EEL Q
 S:   2 EILREKLSLLPDKPGVYLMKDASGQIIYVGKAKVLKNRVRSYFTGSHNGKTQLMISLIADFETIITDSEVEALLLECNLIKKHNPKYNILLRDDKTYPFITITDEAHPRILVTR-QVKKGAGKYYGPYPNATAAK-EAARLLNRLFPFRKCRQIPNKPCLYYHLGQCLGPCQVDVPKEAYDKIRKEAAAFLKGDQGAILKALEKKMKEASENLEFERAKEYRDLMEDLKKVGEKQNITLNDFVDRDVVGYAYTQDQLCIQIFYLRQGKLLSRDNFIFPYYEEPEEAFVSFLAQFYTE-SSALPQEILLPPLDISVLTKLFPMVV----PQKGQKRDLVQMAMENAQTTLHEQISIEIRNLTECTQALAEIGNALGIPSLRTIESFDISNIAGTHSVAGMIQFLDGKPNRSQYRKFKIQPMPNMDDTASMHQVIERRYARLQQENLPLPDLILVDGGKGQIHAALAALH--SLNAAIPVAGMVKNDKHQTSALIDAMDRIHSLDRRSAGFRLLERIQNEVHRFAITFHRQQRAKSMTLSELDGIAGVGPKRRQQLLKFFKSIDSIRQATLEELQQ 566
>gi|163942251|ref|YP_001647135.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] >gi|163864448|gb|ABY45507.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] (594 aa)
Score = 977, Expect = 1.2e-103, Identities = 225/586 (38%), Positives = 353/586 (60%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEI 586
      M+E +K+KL +P +PGCYL KDK G VIYVGKA L NR++ YF  D KT +L EI D +Y+V ++ E+L+LE NLI KY PKYN+ L++  +P+I +T E+ PR+L + + KK KG Y+GP+ N+  +E  ++R++PLRKC+ +P+K C+YY +GQCL PC+K+VT + + + EI F +G K I +LE K +A+EKL FE +++ +  ++  E+Q +I S  D D+ G+  + + + +F  G L+ +  +  Y E +E LT I ++Y  +  PK + + S + + +  L+++  P +G KKD+++ A NA  ++ K+ + ++ R + +++ L K L I+ YR+E FDNSNI TN V AM+ + +G  K EYRK+ IK   DY+ M+EV+ RRY     +P+LII+DGGK + A + L+ EL  IP+ GL KDDKHKT ++ D E + L++ S ++ L IQDEVHRFAI+F+R  KS+ +++L I +G R + LL+ + +L K+KEAS+ E + +P VA+ I
 S:   1 MHEHLKEKLAILPDQPGCYLMKDKQGTVIYVGKAKVLKNRVRSYFTGSHDGKTLRLVGEIVDFEYIVTSSNLEALILELNLIKKYDPKYNIQLKDDKTYPFIKITAEKQPRLLITRN-VKKDKGKYFGPYPNAQ-SAHETKKLLDRMYPLRKCSNMPDKVCLYYHMGQCLAPCVKEVTDEQNKEIVDEIIKFLNGGHKEIRSELETKMYEASEKLEFERAKELRDQIAHIDAIMEKQKMIMSDLVDRDVFGYAVDKGWMCVQVFFVRKGKLIERDVSMFPIYDEPEEGFLTFIGQFYENSSHFKPKEIVVPGSIDS-ELVERFLEVEATQPKRGKKKDLVELANKNAKIALEEKFHLIERDEERTVKAIDNLGKQLGIETPYRIEAFDNSNIQGTNPVSAMIAFIDGKPAKKEYRKYKIKTVQGPDDYESMREVVRRRYTRALKENLPLPDLIIIDGGKGHLAATSDVLEN-ELGLYIPMAGLVKDDKHKTSHLIIGDPPEPVMLERNSQEFYLLQRIQDEVHRFAITFHRQLHGKSVIQSALDDIPGIGDKRKKVLLKHFGSLKKMKEASIAEFVEAGMPKNVAEMI 584
>gi|15924136|ref|NP_371670.1| excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|15926730|ref|NP_374263.1| excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|148267638|ref|YP_001246581.1| excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|150393693|ref|YP_001316368.1| excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|156979468|ref|YP_001441727.1| excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] >gi|189038098|sp|A7X172|UVRC_STAA1 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|189038119|sp|A6U0W3|UVRC_STAA2 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|189038120|sp|A5IS32|UVRC_STAA9 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|54039845|sp|P67429|UVRC_STAAN UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|54042753|sp|P67428|UVRC_STAAM UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|13700946|dbj|BAB42242.1| excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|14246916|dbj|BAB57308.1| excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|147740707|gb|ABQ49005.1| Excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|149946145|gb|ABR52081.1| excinuclease ABC, C subunit [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|156721603|dbj|BAF78020.1| excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] (593 aa)
Score = 977, Expect = 1.3e-103, Identities = 222/586 (37%), Positives = 357/586 (60%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEI-KLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      ++IK+KL +P +PGCYL KD+N VIYVGKA L NR++ YF  D KT +L EI  +++V ++E ESLLLE NLI +Y+P+YN+LL++ ++P+I +TKE++PR+L + + K+ G Y+GP+ N+   E  ++RI+P RKC+K+P+K C+YY IGQCLGPC+ V  Y  KEI DF +G+ K+I + LE++ + A+E L FE +++Y +L ++++ + +Q I+ S K  D+ G+  + + I +F  G+++ +  +    +E  T I ++YS   LPK V++ + +K + +  + K + P++G KKD++D A +NA  + NK+ + +++R + ++EEL  + I+  R+E FDNSNI  + V AMV + +G +K YRK+ IK   DY M+EV+ RRY     +P+LIIVDGGK +  ++ L+ EL  IPV GL K+DKH+T ++  +EI L K S ++ L IQDEVHRFAI+F+R + K+ ++ L I +G R  LL + ++ K+KEA++E+  I +P VAK + +
 S:   6 QRIKNKLNVVPMEPGCYLMKDRNDQVIYVGKAKKLRNRLRSYFTGAHDAKTTRLVGEIRRFEFIVTSSETESLLLELNLIKQYQPRYNILLKDDKSYPFIKITKEKYPRLLVTR-TVKQGTGKYFGPYPNA-YSAQETKKLLDRIYPYRKCDKMPDKLCLYYHIGQCLGPCVYDVDLSKYAQMTKEITDFLNGEDKTILKSLEERMLTASESLDFERAKEYRDLIQHIQNLTNKQKIMSSDKTIRDVFGYCVDKGWMCIQVFFIRQGNMIKRDTTMIPLQQTEEEEFYTFIGQFYSLNQHILPKEVHVPRNLDK-EMIQSVVDTKIVQPARGPKKDMVDLAAHNAKVSLNNKFELISRDESRTIKAIEELGTQMGIQTPIRIEAFDNSNIQGVDPVSAMVTFVDGKPDKKNYRKYKIKTVKGPDDYKSMREVVRRRYSRVLNEGLPLPDLIIVDGGKGHMNGVIDVLQN-ELGLDIPVAGLQKNDKHQTSELLYGASAEIVPLKKNSQAFYLLHRIQDEVHRFAITFHRQTRQKTGLKSILDDIDGIGNKRKTLLLRSFGSIKKMKEATLEDFKNIGIPENVAKNLHE 589
>gi|27467757|ref|NP_764394.1| excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] >gi|27315301|gb|AAO04436.1|AE016746_226 excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] (600 aa)
Score = 977, Expect = 1.3e-103, Identities = 220/585 (37%), Positives = 358/585 (61%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEI-KLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIK 587
      ++IK+KL +P +PGCYL KD+N VIYVGKA L NR++ YF  D KT +L EI + +++V ++E ESLLLE NLI +Y+P+YN+LL++ ++P+I +TKE+HPR+L + + KK G Y+GP+ N+   E  ++RI+P RKC+ +P+K C+YY IGQC+GPC+ V + Y  KEI DF +G+ K+I  LE + +A+E+L FE +++Y ++ +++  +++Q I+ S   D+ G+  + + + +F  G+++ +  +    +E  T I ++YS   LPK V++ + +K  +  + K + P +G KKD+++ A +NA  + NK+ + +++R + ++EEL + + I+  R+E FDNSNI  + V AMV + +G +K +YRK+ IK +  DY M+EV+ RRY     +P+LIIVDGGK +  ++ L+ EL  IPV GL K+DKH+T ++  +EI L K S ++ L IQDEVHRFAI+F+R + K+ ++ L I +G R  LL + ++ K+KEAS +EL Q +P +VAK ++
 S:  12 KKIKEKLNVVPLEPGCYLMKDRNDQVIYVGKAKRLRNRLRSYFTGAHDAKTTRLVGEIRNFEFIVTSSETESLLLELNLIKQYQPRYNILLKDDKSYPFIKITKEKHPRLLVTR-TVKKNSGKYFGPYPNA-YSAQETKKLLDRIYPFRKCDNMPDKLCLYYHIGQCMGPCVYDVDLEKYAQMTKEITDFLNGEDKTILHHLEDRMNKASEQLDFEQAKEYRDMIQHIHNLTKKQKIMSSDNTIRDVFGYSVSKGWMCVQVFFVRQGNMIKRDATMIPLQQTEEEEFYTFIGQFYSLNQHLLPKEVHVPKNLDK-DIIQSVVDTKIVQPVRGAKKDMINLANHNAEVQLDNKFELIARDESRTIKAIEELGERMGIQTPIRIEAFDNSNIQGVDPVSAMVTFVDGKPHKKDYRKYKIKTVEGPDDYKSMREVVRRRYTRVLNEGLPLPDLIIVDGGKGHMNGVMDVLEN-ELGLDIPVAGLQKNDKHQTSELLYGASAEIVPLKKNSQAFYLLHRIQDEVHRFAITFHRQTRQKTGLKSVLDDIDGIGTKRKTSLLRTFGSIKKMKEASFDELRQAGLPEKVAKNLQ 594
>gi|82750753|ref|YP_416494.1| excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus aureus RF122] >gi|119367844|sp|Q2YXC9|UVRC_STAAB UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|82656284|emb|CAI80698.1| excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus aureus RF122] (593 aa)
Score = 977, Expect = 1.4e-103, Identities = 222/586 (37%), Positives = 357/586 (60%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEI-KLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      ++IK+KL +P +PGCYL KD+N VIYVGKA L NR++ YF  D KT +L EI  +++V ++E ESLLLE NLI +Y+P+YN+LL++ ++P+I +TKE++PR+L + + K+ G Y+GP+ N+   E  ++RI+P RKC+K+P+K C+YY IGQCLGPC+ V  Y  KEI DF +G+ K+I + LE++ + A+E L FE +++Y +L ++++ + +Q I+ S K  D+ G+  + + I +F  G+++ +  +    +E  T I ++YS   LPK V++ + +K + +  + K + P++G KKD++D A +NA  + NK+ + +++R + ++EEL  + I+  R+E FDNSNI  + V AMV + +G +K YRK+ IK   DY M+EV+ RRY     +P+LIIVDGGK +  ++ L+ EL  IPV GL K+DKH+T ++  +EI L K S ++ L IQDEVHRFAI+F+R + K+ ++ L I +G R  LL + ++ K+KEA++E+  I +P VAK + +
 S:   6 QRIKNKLNVVPMEPGCYLMKDRNDQVIYVGKAKKLRNRLRSYFTGAHDAKTTRLVGEIRRFEFIVTSSETESLLLELNLIKQYQPRYNILLKDDKSYPFIKITKEKYPRLLVTR-TVKQGTGKYFGPYPNA-YSAQETKKLLDRIYPYRKCDKMPDKLCLYYHIGQCLGPCVYDVDLSKYAQMTKEITDFLNGEDKTILKSLEERMLTASESLDFERAKEYRDLIQHIQNLTNKQKIMSSDKTIRDVFGYSVDKGWMCIQVFFIRQGNMIKRDTTMIPLQQTEEEEFYTFIGQFYSLNQHILPKEVHVPRNLDK-EMIQSVVDTKIVQPARGPKKDMVDLAAHNAKVSLNNKFELISRDESRTIKAIEELGTQMGIQTPIRIEAFDNSNIQGVDPVSAMVTFVDGKPDKKNYRKYKIKTVKGPDDYKSMREVVRRRYSRVLNEGLPLPDLIIVDGGKGHMNGVIDVLQN-ELGLDIPVAGLQKNDKHQTSELLYGASAEIVPLKKNSQAFYLLHRIQDEVHRFAITFHRQTRQKTGLKSILDDIDGIGSKRKTLLLRSFGSIKKMKEATLEDFKNIGIPENVAKNLHE 589
>gi|57650256|ref|YP_186020.1| excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|151221270|ref|YP_001332092.1| excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|161353528|ref|YP_499646.2| excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|161509321|ref|YP_001574980.1| excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|162138564|ref|YP_493743.2| excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300] >gi|168727553|ref|ZP_02759830.1| excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|189038121|sp|A6QG48|UVRC_STAAE UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|189038122|sp|A8Z1S8|UVRC_STAAT UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|71153397|sp|Q5HGT7|UVRC_STAAC UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|119367842|sp|Q2FHT5|UVRC_STAA3 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|119367843|sp|Q2FZD0|UVRC_STAA8 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|57284442|gb|AAW36536.1| excinuclease ABC, C subunit [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|150374070|dbj|BAF67330.1| uvr ABC system protein, C subunit [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|160368130|gb|ABX29101.1| excinuclease ABC subunit UvrC [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] (593 aa)
Score = 976, Expect = 1.7e-103, Identities = 222/586 (37%), Positives = 357/586 (60%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEI-KLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      ++IK+KL +P +PGCYL KD+N VIYVGKA L NR++ YF  D KT +L EI  +++V ++E ESLLLE NLI +Y+P+YN+LL++ ++P+I +TKE++PR+L + + K+ G Y+GP+ N+   E  ++RI+P RKC+K+P+K C+YY IGQCLGPC+ V  Y  KEI DF +G+ K+I + LE++ + A+E L FE +++Y +L ++++ + +Q I+ S K  D+ G+  + + I +F  G+++ +  +    +E  T I ++YS   LPK V++ + +K + +  + K + P++G KKD++D A +NA  + NK+ + +++R + ++EEL  + I+  R+E FDNSNI  + V AMV + +G +K YRK+ IK   DY M+EV+ RRY     +P+LIIVDGGK +  ++ L+ EL  IPV GL K+DKH+T ++  +EI L K S ++ L IQDEVHRFAI+F+R + K+ ++ L I +G R  LL + ++ K+KEA++E+  I +P VAK + +
 S:   6 QRIKNKLNVVPMEPGCYLMKDRNDQVIYVGKAKKLRNRLRSYFTGAHDAKTTRLVGEIRRFEFIVTSSETESLLLELNLIKQYQPRYNILLKDDKSYPFIKITKEKYPRLLVTR-TVKQGTGKYFGPYPNA-YSAQETKKLLDRIYPYRKCDKMPDKLCLYYHIGQCLGPCVYDVDLSKYAQMTKEITDFLNGEDKTILKSLEERMLTASESLDFERAKEYRDLIQHIQNLTNKQKIMSSDKTIRDVFGYSVDKGWMCIQVFFIRQGNMIKRDTTMIPLQQTEEEEFYTFIGQFYSLNQHILPKEVHVPRNLDK-EMIQSVVDTKIVQPARGPKKDMVDLAAHNAKVSLNNKFELISRDESRTIKAIEELGTQMGIQTPIRIEAFDNSNIQGVDPVSAMVTFVDGKPDKKNYRKYKIKTVKGPDDYKSMREVVRRRYSRVLNEGLPLPDLIIVDGGKGHMNGVIDVLQN-ELGLDIPVAGLQKNDKHQTSELLYGASAEIVPLKKNSQAFYLLHRIQDEVHRFAITFHRQTRQKTGLKSILDDIDGIGNKRKTLLLRSFGSIKKMKEATLEDFKNIGIPENVAKNLHE 589
>gi|71153186|sp|Q8CPL4|UVRC_STAES UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) (594 aa)
Score = 976, Expect = 1.8e-103, Identities = 220/585 (37%), Positives = 358/585 (61%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEI-KLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIK 587
      ++IK+KL +P +PGCYL KD+N VIYVGKA L NR++ YF  D KT +L EI + +++V ++E ESLLLE NLI +Y+P+YN+LL++ ++P+I +TKE+HPR+L + + KK G Y+GP+ N+   E  ++RI+P RKC+ +P+K C+YY IGQC+GPC+ V + Y  KEI DF +G+ K+I  LE + +A+E+L FE +++Y ++ +++  +++Q I+ S   D+ G+  + + + +F  G+++ +  +    +E  T I ++YS   LPK V++ + +K  +  + K + P +G KKD+++ A +NA  + NK+ + +++R + ++EEL + + I+  R+E FDNSNI  + V AMV + +G +K +YRK+ IK +  DY M+EV+ RRY     +P+LIIVDGGK +  ++ L+ EL  IPV GL K+DKH+T ++  +EI L K S ++ L IQDEVHRFAI+F+R + K+ ++ L I +G R  LL + ++ K+KEAS +EL Q +P +VAK ++
 S:   6 KKIKEKLNVVPLEPGCYLMKDRNDQVIYVGKAKRLRNRLRSYFTGAHDAKTTRLVGEIRNFEFIVTSSETESLLLELNLIKQYQPRYNILLKDDKSYPFIKITKEKHPRLLVTR-TVKKNSGKYFGPYPNA-YSAQETKKLLDRIYPFRKCDNMPDKLCLYYHIGQCMGPCVYDVDLEKYAQMTKEITDFLNGEDKTILHHLEDRMNKASEQLDFEQAKEYRDMIQHIHNLTKKQKIMSSDNTIRDVFGYSVSKGWMCVQVFFVRQGNMIKRDATMIPLQQTEEEEFYTFIGQFYSLNQHLLPKEVHVPKNLDK-DIIQSVVDTKIVQPVRGAKKDMINLANHNAEVQLDNKFELIARDESRTIKAIEELGERMGIQTPIRIEAFDNSNIQGVDPVSAMVTFVDGKPHKKDYRKYKIKTVEGPDDYKSMREVVRRRYTRVLNEGLPLPDLIIVDGGKGHMNGVMDVLEN-ELGLDIPVAGLQKNDKHQTSELLYGASAEIVPLKKNSQAFYLLHRIQDEVHRFAITFHRQTRQKTGLKSVLDDIDGIGTKRKTSLLRTFGSIKKMKEASFDELRQAGLPEKVAKNLQ 588
>gi|21282758|ref|NP_645846.1| excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49485984|ref|YP_043205.1| excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] >gi|24212605|sp|Q8NX55|UVRC_STAAW UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|56749719|sp|Q6GA68|UVRC_STAAS UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|21204196|dbj|BAB94894.1| excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49244427|emb|CAG42855.1| putative excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] (593 aa)
Score = 975, Expect = 2.1e-103, Identities = 222/586 (37%), Positives = 357/586 (60%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEI-KLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      ++IK+KL +P +PGCYL KD+N VIYVGKA L NR++ YF  D KT +L EI  +++V ++E ESLLLE NLI +Y+P+YN+LL++ ++P+I +TKE++PR+L + + K+ G Y+GP+ N+   E  ++RI+P RKC+K+P+K C+YY IGQCLGPC+ V  Y  KEI DF +G+ K+I + LE++ + A+E L FE +++Y +L ++++ + +Q I+ S K  D+ G+  + + I +F  G+++ +  +    +E  T I ++YS   LPK V++ + +K + +  + K + P++G KKD++D A +NA  + NK+ + +++R + ++EEL  + I+  R+E FDNSNI  + V AMV + +G +K YRK+ IK   DY M+EV+ RRY     +P+LIIVDGGK +  ++ L+ EL  IPV GL K+DKH+T ++  +EI L K S ++ L IQDEVHRFAI+F+R + K+ ++ L I +G R  LL + ++ K+KEA++E+  I +P VAK + +
 S:   6 QRIKNKLNVVPMEPGCYLMKDRNDQVIYVGKAKKLRNRLRSYFTGAHDAKTTRLVGEIRRFEFIVTSSETESLLLELNLIKQYQPRYNILLKDDKSYPFIKITKEKYPRLLVTR-TVKQGTGKYFGPYPNA-YSAQETKKLLDRIYPYRKCDKMPDKLCLYYHIGQCLGPCVYDVDLSKYAQMTKEITDFLNGEDKTILKSLEERMLTASESLDFERAKEYRDLIQHIQNLTNKQKIMSSDKTIRDVFGYSVDKGWMCIQVFFIRQGNMIKRDTTMIPLQQTEEEEFYTFIGQFYSLNQHILPKEVHVPRNLDK-EMIQSVVDTKIVQPARGPKKDMVDLAAHNAKVSLNNKFELISRDESRTIKAIEELGTQMGIQTPIRIEAFDNSNIQGVDPVSAMVTFIDGKPDKKNYRKYKIKTVKGPDDYKSMREVVRRRYSRVLNEGLPLPDLIIVDGGKGHMNGVIDVLQN-ELGLDIPVAGLQKNDKHQTSELLYGASAEIVPLKKNSQAFYLLHRIQDEVHRFAITFHRQTRQKTGLKSILDDIDGIGNKRKTLLLRSFGSIKKMKEATLEDFKNIGIPENVAKNLHE 589
>gi|49483309|ref|YP_040533.1| excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] >gi|8134803|sp|Q9ZEH3|UVRC_STAAU UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|56749748|sp|Q6GHT9|UVRC_STAAR UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|3776112|emb|CAA11405.1| excinuclease ABC, subunit C [Staphylococcus aureus] >gi|49241438|emb|CAG40122.1| putative excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] (593 aa)
Score = 975, Expect = 2.3e-103, Identities = 222/586 (37%), Positives = 357/586 (60%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEI-KLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      ++IK+KL +P +PGCYL KD+N VIYVGKA L NR++ YF  D KT +L EI  +++V ++E ESLLLE NLI +Y+P+YN+LL++ ++P+I +TKE++PR+L + + K+ G Y+GP+ N+   E  ++RI+P RKC+K+P+K C+YY IGQCLGPC+ V  Y  KEI DF +G+ K+I + LE++ + A+E L FE +++Y +L ++++ + +Q I+ S K  D+ G+  + + I +F  G+++ +  +    +E  T I ++YS   LPK V++ + +K + +  + K + P++G KKD++D A +NA  + NK+ + +++R + ++EEL  + I+  R+E FDNSNI  + V AMV + +G +K YRK+ IK   DY M+EV+ RRY     +P+LIIVDGGK +  ++ L+ EL  IPV GL K+DKH+T ++  +EI L K S ++ L IQDEVHRFAI+F+R + K+ ++ L I +G R  LL + ++ K+KEA++E+  I +P VAK + +
 S:   6 KRIKNKLNVVPMEPGCYLMKDRNDQVIYVGKAKKLRNRLRSYFTGAHDAKTTRLVGEIRRFEFIVTSSETESLLLELNLIKQYQPRYNILLKDDKSYPFIKITKEKYPRLLVTR-TVKQGTGKYFGPYPNA-YSAQETKKLLDRIYPYRKCDKMPDKLCLYYHIGQCLGPCVYDVDLSKYAQMTKEITDFLNGEDKTILKSLEERMLTASESLDFERAKEYRDLIQHIQNLTNKQKIMSSDKTIRDVFGYSVDKGWMCIQVFFIRQGNMIKRDTTMIPLQQTEEEEFYTFIGQFYSLNQHILPKEVHVPRNLDK-EMIQSVVDTKIVQPARGPKKDMVDLAAHNAKVSLNNKFELISRDESRTIKAIEELGTQMGIQTPIRIEAFDNSNIQGVDPVSAMVTFVDGKPDKKNYRKYKIKTVKGPDDYKSMREVVRRRYSRVLNEGLPLPDLIIVDGGKGHMNGVIDVLQN-ELGLDIPVAGLQKNDKHQTSELLYGASAEIVPLKKNSQAFYLLHRIQDEVHRFAITFHRQTRQKTGLKSILDDIDGIGSKRKTLLLRSFGSIKKMKEATLEDFKNIGIPENVAKNLHE 589
>gi|57866656|ref|YP_188312.1| excinuclease ABC subunit C [Staphylococcus epidermidis RP62A] >gi|71153398|sp|Q5HQ28|UVRC_STAEQ UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|57637314|gb|AAW54102.1| excinuclease ABC, C subunit [Staphylococcus epidermidis RP62A] (594 aa)
Score = 974, Expect = 2.8e-103, Identities = 219/585 (37%), Positives = 359/585 (61%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEI-KLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIK 587
      ++IK+KL +P +PGCYL KD+N VIYVGKA L NR++ YF  D KT +L EI + +++V ++E ESLLLE NLI +Y+P+YN+LL++ ++P+I +TKE+HPR+L + + KK G Y+GP+ N+   E  ++RI+P RKC+ +P+K C+YY IGQC+GPC+ V + Y  KEI DF +G+ K+I  LE++ +A+E+L FE +++Y ++ +++  +++Q I+ S   D+ G+  + + + +F  G+++ +  +    +E  T I ++YS   +PK V++ + +K  +  + K + P +G KKD+++ A +NA  + NK+ + +++R + ++EEL + + I+  R+E FDNSNI  + V AMV + +G +K +YRK+ IK +  DY M+EV+ RRY     +P+LIIVDGGK +  ++ L+ EL  IPV GL K+DKH+T ++  +EI L K S ++ L IQDEVHRFAI+F+R + K+ ++ L I +G R  LL + ++ K+KEAS +EL Q +P +VAK ++
 S:   6 KKIKEKLNVVPLEPGCYLMKDRNDQVIYVGKAKRLRNRLRSYFTGAHDAKTTRLVGEIRNFEFIVTSSETESLLLELNLIKQYQPRYNILLKDDKSYPFIKITKEKHPRLLVTR-TVKKNSGKYFGPYPNA-YSAQETKKLLDRIYPFRKCDNMPDKLCLYYHIGQCMGPCVYDVDLEKYAQMTKEITDFLNGEDKTILNHLEERMNKASEQLDFEQAKEYRDMIQHIHNLTKKQKIMSSDNTIRDVFGYSVSKGWMCVQVFFVRQGNMIKRDATMIPIQQTEEEEFYTFIGQFYSLNQHLIPKEVHVPKNLDK-DIIQSVVDTKIVQPVRGAKKDMINLANHNAEVQLDNKFELIARDESRTIKAIEELGERMGIQTPIRIEAFDNSNIQGVDPVSAMVTFVDGKPHKKDYRKYKIKTVEGPDDYKSMREVVRRRYTRVLNEGLPLPDLIIVDGGKGHMNGVMDVLEN-ELGLDIPVAGLQKNDKHQTSELLYGASAEIVPLKKNSQAFYLLHRIQDEVHRFAITFHRQTRQKTGLKSVLDDIDGIGTKRKTSLLRTFGSIKKMKEASFDELRQAGLPEKVAKNLQ 588
>gi|168140499|ref|ZP_02583728.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus cereus G9842] (594 aa)
Score = 973, Expect = 4.4e-103, Identities = 225/586 (38%), Positives = 352/586 (60%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEI 586
      M+E +K+KL +P +PGCYL KDK G VIYVGKA L NR++ YF  D KT +L EI D +Y+V ++ E+L+LE NLI KY PKYN+ L++  +P+I +T E+ PR+L + + KK KG Y+GP+ N+  +E  ++R++PLRKC +P+K C+YY + QCL PC+K+VT + + + EI F +G K + +LE K +A+EKL FE +++ +  ++  E+Q +I S  D D+ G+  + + + +F  G L+ +  +  Y E +E LT I ++Y  +  PK + + S + + +  L+++  P +G KKD+++ A NA  ++ K+ + ++ R + +++ L K L I+ YR+E FDNSNI TN V AM+ + +G  K EYRK+ IK   DY+ M+EV+ RRY     +P+LII+DGGK + AA + L+ EL  IP+ GL KDDKHKT ++ D E + L++ S ++ L IQDEVHRFAI+F+R  KS+ +++L I +G R + LL+ + +L K+KEASV E + +P VA+ I
 S:   1 MHEHLKEKLAILPDQPGCYLMKDKQGTVIYVGKAKVLKNRVRSYFTGSHDGKTLRLVGEIVDFEYIVTSSNLEALILELNLIKKYDPKYNIQLKDDKTYPFIKITAEKQPRLLITRN-VKKDKGKYFGPYPNAQ-SAHETKKLLDRMYPLRKCTNMPDKVCLYYHMDQCLAPCVKEVTEEQNKEIVDEIIKFLNGGHKEVRSELEIKMYEASEKLEFERAKELRDQIAHIDAIMEKQKMIMSDLVDRDVFGYAVDKGWMCVQVFFVRKGKLIERDVSMFPIYDEPEEGFLTFIGQFYENSSHFKPKEIVVPGSIDS-ELVERFLEVEATQPKRGKKKDLVELANKNAKIALEEKFYLIERDEERTIKAVDHLGKQLGIETPYRIEAFDNSNIQGTNPVSAMIAFIDGKPAKKEYRKYKIKTVQGPDDYESMREVVRRRYTRALKENLPLPDLIIIDGGKGHLAAASDILED-ELGLYIPMAGLVKDDKHKTSHLIIGDPPEPVVLERNSQEFYLLQRIQDEVHRFAITFHRQLHGKSVIQSALDDIPGIGDKRKKVLLKHFGSLKKMKEASVAEFVEAGMPKNVAETI 584
>gi|15615659|ref|NP_243963.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus halodurans C-125] >gi|20140835|sp|Q9K8A9|UVRC_BACHD UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|10175719|dbj|BAB06816.1| excinuclease ABC (subunit C) [Bacillus halodurans C-125] (591 aa)
Score = 973, Expect = 4.4e-103, Identities = 223/586 (38%), Positives = 355/586 (60%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEE-LSQIVPIEVAKEI 586
      M + IK KL +P +PGCYL KD+ G +IYVGKA L NR++ YF  D KT++L EI D +Y+V ++ E+L+LE NLI K+ PKYN++L++ ++PY+ +T EEHPR++ +  KK G Y+GP+ N+   E  ++R++PLRKC LP+K C+YY IGQCL PC+ +VT + E ++EI F   K + +LEKK +AAE+L FE +++ +  ++  E+Q ++ + + D D+ G+  + + + +F  G L+ +  I FY E +E LT I ++Y +   P V L  +  + + L +  P +G KK+++D A NA  +K K+ + N+ R + ++E+L + + I  YR+E FDNSNI T+ V AMV + +G NK EYRK+ IK   DY+ M+EV+ RRY     +P+LI++DGGK Q+ AA E L  EL  IPV GLAKD+KH+T +++ D + + L + S ++ L IQDEVHRFA++F+R +SK+ F++ L + +G+ R +LL+ + ++ K+KEAS+++ L+ +P VA+ +
 S:   1 MKDHIKQKLTVLPDQPGCYLMKDRQGTIIYVGKAKVLKNRVRSYFTGSHDAKTQRLVGEIADFEYIVTSSNIEALILEMNLIKKHDPKYNVMLKDDKSYPYLKLTNEEHPRLVTTR-KLKKDGGKYFGPYPNAGAAN-ETKKLLDRLYPLRKCRTLPDKVCLYYHIGQCLAPCVYEVTPEQNEQMVQEITRFLKYGHKEVKVELEKKMHKAAEELNFERAKELRDTLGYMEAVMEKQTMMVNDRVDRDVFGYAYDKGWMCVQVFFVRQGKLIERDVSIFPFYKEAEEDFLTFIGQFYLQKDHIKPGEVLLPAGTDA-ALVEQLLDVSVHIPKRGKKKELVDVAMRNATMALKEKFALIERNEERTIKAVEQLGEAMGIPTPYRIEAFDNSNIQGTDPVSAMVAFIDGKPNKKEYRKYKIKTVTGPDDYESMREVVRRRYVRLLKEQRSLPDLIVIDGGKGQIAAAQEILHD-ELGLSIPVCGLAKDEKHRTSQLLLGDPPQVVPLKRDSHEFYLLQRIQDEVHRFALTFHRQTRSKTFFQSVLDDVPGIGEKRKRQLLKHFGSVKKMKEASIDDFLALSIPKSVAETL 584
>gi|29898156|gb|AAP11430.1| Excinuclease ABC subunit C [Bacillus cereus ATCC 14579] (590 aa)
Score = 972, Expect = 5.7e-103, Identities = 224/582 (38%), Positives = 350/582 (60%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEI 586
      +K+KL  P +PGCYL KDK G VIYVGKA L NR++ YF  D KT +L EI D +Y+V ++ E+L+LE NLI KY PKYN+ L++  +P+I +T E+ PR+L + + KK KG Y+GP+ N+  +E  ++R++PLRKC +P+K C+YY +GQCL PC+K+VT + + + EI F +G K + +LE K +A+EKL FE +++ +  ++  E+Q +I S  D D+ G+  + + + +F  G L+ +  +  Y E +E LT I ++Y  +  PK + + S + + +  L+++  P +G KKD+++ A NA  ++ K+ + ++ R + +++ L K L I+ YR+E FDNSNI TN V AM+ + +G  K EYRK+ IK   DY+ M+EV+ RRY     +P+LII+DGGK + AA + L+ EL  IP+ GL KDDKHKT ++ D E + L++ S ++ L IQDEVHRFAI+F+R  KS+ +++L I +G R + LL+ + +L K+KEAS+EE + +P VA+ I
 S:   1 MKEKLAISPDQPGCYLMKDKQGTVIYVGKAKVLKNRVRSYFTGSHDGKTLRLVGEIVDFEYIVTSSNLEALILELNLIKKYDPKYNIQLKDDKTYPFIKITAEKQPRLLITRN-VKKDKGKYFGPYPNAQ-SAHETKKLLDRMYPLRKCTNMPDKVCLYYHMGQCLAPCVKEVTEEQNKEIVDEIIKFLNGGHKEVRSELEIKMYEASEKLEFERAKELRDQIAHIDAIMEKQKMIMSDLVDRDVFGYAVDKGWMCVQVFFVRKGKLIERDVSMFPIYDEPEEGFLTFIGQFYENSSHFKPKEIVVPGSIDS-ELVERFLEVEATQPKRGKKKDLVELANKNAKIALEEKFYLIERDEERTIKAVDHLGKQLGIETPYRIEAFDNSNIQGTNPVSAMIAFIDGKPAKKEYRKYKIKTVQGPDDYESMREVVRRRYTRALKENSPLPDLIIIDGGKGHLAAASDILEN-ELGLYIPMAGLVKDDKHKTSHLIIGDPPEPVMLERNSQEFYLLQRIQDEVHRFAITFHRQLHGKSVIQSALDDIPGIGDKRKKVLLKHFGSLKKMKEASIEEFVEAGMPKNVAETI 580
>gi|23099571|ref|NP_693037.1| excinuclease ABC subunit C [Oceanobacillus iheyensis HTE831] >gi|32130294|sp|Q8CXB4|UVRC_OCEIH UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|22777801|dbj|BAC14072.1| excinuclease ABC subunit C (deoxyribodipyrimidine photolyase) [Oceanobacillus iheyensis HTE831] (596 aa)
Score = 970, Expect = 8.1e-103, Identities = 224/584 (38%), Positives = 365/584 (62%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLIS-NQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEI--KLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAK 584
      MNE I+ KL +P +PGCYL KDKNG VIYVGK+ L NR++ YF  D KT++L EI D +Y+V ++E E+L+LE NLI KY P+YN++L++ ++PY+ +T E HPR++ +  KK KG Y+GP+ N I  E  ++R++PLRKCN  + C+YY +GQC    + ++Y+ ++EI+ F G K I + L + +A+E L FE +++ + +++  E+Q + + + D DI G+  + + + +F  G L+ +  + F+  +E +++ I +Y    PK V + + + + L++ L+I+  P +G KK+++ A NA EI N+ QLI ++ R + ++E+L + L+I+ +R+E FDNSNI T+ V AM+V+E+G NK EYRK+ I+D   DYD M+EV+ RRY     +P+LIIVDGGK Q+ AALE L+ EL  IP+ GLAKDD+HKT ++ +  I  L+++S ++ + IQDEVHRFAI+F+R + KSLF++ L KI +G+ R + LL ++++++IK+AS+E++ ++ +P +A+
 S:   1 MNENIEKKLSILPQQPGCYLMKDKNGTVIYVGKSKKLRNRVRSYFRGANDRKTQRLVQEIRDFEYMVTSSEIEALILEMNLIKKYDPRYNVMLKDDKSYPYLKITSERHPRLIVTR-RLKKDKGKYFGPYPNV-IAARETKKLLDRMYPLRKCNNPSGRPCLYYHMGQCKACAENPPSVKEYQEIVQEISSFLQGGFKDIRKNLAGEMQKASEALNFERAKEIRDTIQHIDATMEQQKMTLTDQMDRDIFGYSYDKGWMCVQVFFIRQGKLIERDTSVFPFFDSPEETIVSFIGRFYLHENHLKPKQVLVPVGIDN-ELLAKVLEIQVHIPLRGRKKELVQLAVKNA-EISLNEKFQLIEKDEERTIQAIEDLGEQLNIETPHRIEAFDNSNIQGTDPVSAMIVFEDGKPNKKEYRKYKIRDVKGPDDYDTMREVVRRRYSRVLKENLPLPDLIIVDGGKGQMSAALEVLED-ELGLDIPLAGLAKDDRHKTSELL-YGMPPIVVPLERQSQAFYLVQRIQDEVHRFAITFHRQLRGKSLFQSELDKIPGVGEKRRKLLLSHFKSINQIKKASIEDMRKLGIPSNIAE 582
>gi|126652659|ref|ZP_01724820.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus sp. B14905] >gi|126590508|gb|EAZ84626.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus sp. B14905] (596 aa)
Score = 965, Expect = 3.3e-102, Identities = 219/586 (37%), Positives = 353/586 (60%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQ-NRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEI 586
      MN+ IK KL +P +PGCYL KD+ G +IYVGKA L NR++ YF  + KT++L +EI D +Y+V ++ E+L+LE NLI + PKYN++L +  +PY+ +T E+HPR++ +  KK K Y+GP+ N+   E  ++R++PLRKC +LP+K C+YY +GQC+ PC+K++  Y+ ++++ F +G +++ ++LE K + AAE L FE ++++ +  ++  ++Q I+ S  + DI G+ ++ + + +F  G L+ +  I  Y + +E LT + +Y K   PK V++ + +  L+E L IK L P +G KK+++D A NA EI +  QLI Q R + + E L  + I  R+E FDNS++ T+ V AMVV+ +G  K EYRK+ +  + DY M+EVI RRY     +P+L+++DGGK Q++ A E L+ EL +IP+ GLAKDDKH T +++ D E I L + SD ++ L IQDEVHRFAI+F R + K  ++ L +I+ +G R ++LL+ + ++ KI+EAS  L + +P +A I
 S:   1 MNDLIKRKLDILPDQPGCYLMKDRQGTIIYVGKAKVLKNRVRSYFTGTHEGKTQRLVSEIEDFEYIVTSSNIEALILELNLIKLHDPKYNVMLTDDKTYPYLKITNEKHPRLITTR-KVKKDKAKYFGPYPNAYAAS-ETKKLLDRLYPLRKCVQLPSKVCLYYHMGQCIAPCVKQIDGHVYQEMIEDMTKFLNGGVEAVKKELEIKMLAAAENLEFERAKEFRDQIAHIDTVMQKQKIVSSDTTNRDIFGYAVEKGWMCVQVFFVRQGKLIERDVSIFPIYQDAEEEFLTFVGRFYEKPEHIKPKEVFIPQAIDG-AILTELLGIKVLTPKRGQKKELVDLATKNA-EIAVSAKFQLIERQEERTIGACEALGDAMGITTPLRIEAFDNSHMHGTDAVSAMVVFIDGKPAKKEYRKYKTRTAAKHDDYGAMQEVIRRRYIRVLKEGLPLPDLVLIDGGKGQMEVAREVLED-ELGLVIPIAGLAKDDKHNTSQLLFGDPPEVIALKRTSDGFYLLQRIQDEVHRFAITFLRQQHEKHAIQSVLDQIEGVGPKRKQQLLKHFGSVKKIREASELALQEAGMPANLANHI 584
>gi|152976918|ref|YP_001376435.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] >gi|152025670|gb|ABS23440.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] (596 aa)
Score = 964, Expect = 4.5e-102, Identities = 220/586 (37%), Positives = 351/586 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEI 586
      ++E +K+KL +P +PGCYL KDK G VIYVGKA L NR++ YF  D KT +L EI D +Y+V ++ E+L+LE NLI KY P+YNM L++  +P+I +T E+ PR+L +  KK KG Y+GP+ NS  +E  ++R++PLRKC K+P+K C+YY +GQCL PC+ +VT + + + +I F +G K I +LE K +A+EKL FE +++ +  ++  E+Q +I +  D D+ G+  + + + +F  G L+ +  +  Y E +E LT I ++Y +   PK + + S + + +  L++  P +G KK++++ A NA  ++ K+ + ++ R + ++E L + L I  YR+E FDNSNI  N V AM+V+ +G  K EYRK+ IK   DY+ M+EV+ RRY     +P+LI++DGGK + AA + L+ EL  IP+ GL KD+KH+T ++ D + + L++ S ++ L IQDEVHRFAI+F+R  KS+ +++L I +G+ R + LL+ + +L K+KEASV E + +P VA+ I
 S:   3 VHEHLKEKLAILPDQPGCYLMKDKQGTVIYVGKAKVLKNRVRSYFTGSHDGKTLRLVGEIADFEYIVTSSNLEALILELNLIKKYDPRYNMKLKDDKTYPFIKITGEKQPRLLITR-KVKKDKGKYFGPYPNSQ-SAHETKKLLDRMYPLRKCTKMPDKVCLYYHMGQCLAPCVNEVTDEQNKEIVDKITKFLNGGHKEIRSELEAKMYEASEKLEFERAKELRDQIAHMDAIMEKQKMIMNDIVDRDVFGYAVDKGWMCVQVFFIRKGKLIERDVSMFPIYDEPEEGFLTFIGQFYEQNNHFKPKEIAVPGSIDP-ELVERFLEVDVTQPKRGKKKELVELANKNAKIALEEKFYLIERDEERTVKAIENLGERLGIDTPYRIEAFDNSNIQGVNPVSAMIVFIDGKPAKKEYRKYKIKTVQGPDDYESMREVVRRRYTRALKEGLPLPDLIVIDGGKGHLAAASDVLEN-ELGLYIPIAGLVKDEKHRTSHLIIGDPPDPVILERNSQEFYLLQRIQDEVHRFAITFHRQLHGKSVIQSALDGIPGVGEKRKKVLLKHFGSLKKMKEASVGEFVEAGIPQHVAETI 586
>gi|29375973|ref|NP_815127.1| excinuclease ABC subunit C [Enterococcus faecalis V583] >gi|81585291|sp|Q835H1|UVRC_ENTFA UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|29343435|gb|AAO81197.1| excinuclease ABC, subunit C [Enterococcus faecalis V583] (598 aa)
Score = 962, Expect = 7.0e-102, Identities = 229/588 (38%), Positives = 342/588 (58%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIV-KWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      MNE+IK+KL +P +PGCYL KDKNG +IYVGKA L NR++ YF  D KT++L +EI D +Y+V + E+LLLE NLI K PKYN++L++  +P+I +T E++PR++ +  K K Y+GP+ + N  E  ++R+FPLRKCN   C+YY +GQCL P  V Q Y+ ++EI F SG  I ++L++K  AA + FE + ++ + K ++  RQ +   D D+ G+  + + + +F  G L+ +  I FY + E LT I ++Y +  +PK V +  D  +++  L K L P +G KK ++ A NA  + K+ ++ Q R + ++E+L  ++I  R+E FDNSNI TN V AMVV+ +G  KNEYRK+ IK   DY M+EVIYRRY     P+LI++DGGK QV A + L  +L  IPV GLAK+DKHKT ++  +  + L++ S +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L I+ LG R + LL+++++L I ASVEEL + +P VAK + +
 S:   1 MNERIKNKLALLPDQPGCYLMKDKNGTIIYVGKAKILKNRVRSYFRGSHDTKTERLVSEIDDFEYIVTESNIEALLLEINLIHKNNPKYNIMLKDDKTYPFIKITNEKYPRLMITRKVLKD-KALYFGPYPDVNAAN-ETKKLLDRLFPLRKCNPSQKTPCLYYHLGQCLCPYAFDVDPQVYKDMVEEIKGFLSGGHTEIQDRLQEKMAYAAAHMEFEKAAEFRDQIKAIETVMTRQKMTNVDLIDRDVFGYAVDKGWMCVQVFFVRQGKLIERDVSIFPFYDDASEAFLTFIGQFYQENEHFVPKEVLIP-DDIDKESVEALLATKVLQPQRGEKKKLVKLASKNAAVALNEKFDLIVRKQERTIGAVEKLGNAMNIPAPIRIEAFDNSNIMGTNPVSAMVVFIDGRPAKNEYRKYKIKTVQGPDDYASMREVIYRRYSRVLKEGLPFPDLILIDGGKGQVDVAKDVLAN-QLGVDIPVAGLAKNDKHKTSELLFGPNLEVVPLERNSQEFFLLQRIQDEVHRFAITFHRQLRSKNSFASKLDNIEGLGPKRKKNLLKEFKSLKNITAASVEELRKAGLPETVAKNVYR 586
>gi|169829497|ref|YP_001699655.1| excinuclease ABC subunit C [Lysinibacillus sphaericus C3-41] >gi|168993985|gb|ACA41525.1| UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) [Lysinibacillus sphaericus C3-41] (596 aa)
Score = 961, Expect = 9.0e-102, Identities = 218/586 (37%), Positives = 352/586 (60%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQ-NRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEI 586
      MN+ IK KL +P +PGCYL KD+ G +IYVGKA L NR++ YF  + KT++L +EI D +Y+V ++ E+L+LE NLI + PKYN++L +  +PY+ +T E+HPR++ +  KK K Y+GP+ N+   E  ++R++PLRKC +LP+K C+YY +GQC+ PC+K++  Y+ ++++ F +G +++ ++LE K + AAE L FE ++++ +  ++  ++Q I+ S  + D+ G+ ++ + + +F  G L+ +  I  Y + +E LT + +Y K   PK V++ + +  L+E L IK L P +G KK+++D A NA EI   QLI Q R + + E L  + I  R+E FDNS++ T+ V AMVV+ +G  K EYRK+ +  + DY M+EVI RRY     +P+L+++DGGK Q++ A E L+ EL +IP+ GLAKDDKH T +++ D E I L + SD ++ L IQDEVHRFAI+F R + K  ++ L +I+ +G R ++LL+ + ++ KI+EAS  L + +P +A I
 S:   1 MNDLIKRKLDILPDQPGCYLMKDRQGTIIYVGKAKVLKNRVRSYFTGTHEGKTQRLVSEIEDFEYIVTSSNIEALILELNLIKLHDPKYNVMLTDDKTYPYLKITNEKHPRLITTR-KVKKDKAKYFGPYPNAYAAS-ETKKLLDRLYPLRKCVQLPSKVCLYYHMGQCIAPCVKEIEGHVYQEMIEDMTKFLNGGVEAVKKELEVKMLAAAENLEFERAKEFRDQIAHIDTVMQKQKIVSSDTTNRDVFGYAVEKGWMCVQVFFVRQGKLIERDVSIFPIYQDPEEEFLTFVGRFYEKPEHIKPKEVFIPQAIDG-AILTELLGIKVLTPKRGQKKELVDLATKNA-EIAVAAKFQLIERQEERTIGACEALGDAMGITTPLRIEAFDNSHMHGTDAVSAMVVFIDGKPAKKEYRKYKTRTAAKHDDYGAMQEVIRRRYIRVLKEGLPLPDLVLIDGGKGQMEVAREVLED-ELGLVIPIAGLAKDDKHNTSQLLFGDPPEVIALKRTSDGFYLLQRIQDEVHRFAITFLRQQHEKHAIQSVLDQIEGVGPKRKQQLLKHFGSVKKIREASELALQEAGMPANLASHI 584
>gi|16079901|ref|NP_390727.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] >gi|137192|sp|P14951|UVRC_BACSU UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|142521|gb|AAA87316.1| deoxyribodipyrimidine photolyase >gi|1770045|emb|CAA99578.1| deoxyribodipyrimidine photolyase [Bacillus subtilis] >gi|2635314|emb|CAB14809.1| excinuclease ABC (subunit C) [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] (598 aa)
Score = 959, Expect = 1.5e-101, Identities = 216/576 (37%), Positives = 351/576 (60%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIK-LDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQ 576
      MN+Q+K+KL +P +PGCYL KD+  VIYVGKA L NR++ YF  D KT++L EI D +Y+V ++ E+L+LE NLI K+ PKYN++L++  +P+I +T E HPR++ + + KK KG Y+GP+ N  + E  ++R++PLRKC+KLP++ C+YY +GQCL PC+K ++ +   ++ I F G  + ++LE+K +AAE L FE +++ +  +++  E+Q + +  D D+ +  + + + +F  G L+ +  +  Y E DE LT I ++YSK  LPK + + S ++  + + L+   P KG KK+++ A NA  +K K+ + ++ R + ++++L + L+I  +R+ FDNSNI TN V AM+V+ +G  K EYRK+ IK   DY M+EV+ RRY     +P+LII+DGGK Q+ AA + ++ EL  IP+ GLAKD+KH+T ++ D E+ L++ S ++ L IQDEVHRFAISF+R + KS F++ L I +G+ R + LL+ + ++ K+KEAS+E++ +
 S:   1 MNKQLKEKLALLPDQPGCYLMKDRQQTVIYVGKAKVLKNRVRSYFTGSHDAKTQRLVTEIEDFEYIVTSSNLEALILEMNLIKKHDPKYNVMLKDDKTYPFIKLTHERHPRLIVTRN-VKKDKGRYFGPYPNVQAAR-ETKKLLDRLYPLRKCSKLPDRVCLYYHLGQCLAPCVKDISEETNRELVESITRFLRGGYNEVKKELEEKMHEAAENLEFERAKELRDQIAHIESTMEKQKMTMNDLVDRDVFAYAYDKGWMCVQVFFIRQGKLIERDVSMFPLYQEADEEFLTFIGQFYSKNNHFLPKEILVPDSIDQ-SMIEQLLETNVHQPKKGPKKELLMLAHKNAKIALKEKFSLIERDEERSIGAVQKLGEALNIYTPHRIVAFDNSNIQGTNPVSAMIVFIDGKPYKKEYRKYKIKTVTGPDDYGSMREVVRRRYTRVLRENLPLPDLIIIDGGKGQINAARDVIEN-ELGLDIPIAGLAKDEKHRTSNLLIGDPLEVAYLERNSQEFYLLQRIQDEVHRFAISFHRQIRGKSAFQSVLDDIPGIGEKRKKMLLKHFGSVKKMKEASLEDIKK 573
>gi|153166589|ref|ZP_01927129.1| excinuclease ABC, C subunit [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|133727516|gb|EBA29214.1| excinuclease ABC, C subunit [Listeria monocytogenes FSL N1-017] (573 aa)
Score = 957, Expect = 2.9e-101, Identities = 217/568 (38%), Positives = 341/568 (60%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEI-KLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEA 569
      +E I++KL +P +PGCYL KD+ G +IYVGKA L NR++ YF  D KT++L EI D +Y+V ++ E+LLLE NLI K+ P++N+ L++  +P+I +T E HPR++ +  KK KG Y+GP+ N   E+  ++R++PLRKC+ LPNK C+YY +GQCL PC+ V  Y+  EI F +G K++  L KK +AAE + FE + ++ +  ++  E+Q + +  D D+ G+  + + + +F  G L+ +   FY++ DE LT I ++Y K   PK +YL  + E ++ +  KI + P +G KKD++ A+ NA  + K++ L N+ R + ++E L + + I  R+E FDNSNI T+ V AMV + +G +KN+YRK+ IK +  DY M+EVI RRY     +P+LI++DGGK Q+ +A + L  EL  IPV GLAKDDKH+T +++ D EI L++ S ++ L +QDEVHRFAI+F+R +SK+ F++ L I +G R +KLL+ + ++ K+K +
 S:   3 SEHIQNKLALLPDQPGCYLMKDRQGTIIYVGKAKILKNRVRSYFSGTHDSKTQRLVQEIVDFEYIVTSSNVEALLLEINLIKKHDPRFNIRLKDDKTYPFIKITNERHPRLIITR-QVKKDKGKYFGPYPNVYAAN-EVKRILDRLYPLRKCSTLPNKVCLYYHLGQCLAPCVFDVEASKYKEMQDEIVAFLNGGYKTVKNDLMKKMQEAAENMEFEKAGEFRDQINAIETTMEKQKMTMNDFVDRDVFGYAIDKGWMCVQVFFIRQGKLIERDVSQFPFYNDADEDFLTFIGQFYQKANHIPPKEIYLPDDVDSEAVQAVVPDTKI--IVPQRGNKKDLVKLAYKNAKIALNEKFMLLERNEERTVGAVERLGEAMGIPTPSRVEAFDNSNIHGTDPVSAMVTFLDGKPSKNDYRKYKIKTVEGPDDYATMREVIRRRYWRVLKEELPMPDLILIDGGKGQIDSAKDVLTN-ELGLDIPVAGLAKDDKHRTSQLLFGDPLEIVPLERNSQEFYLLQRMQDEVHRFAITFHRQLRSKTGFQSILDGIPGVGPGRKKKLLKHFGSMKKLKRS 568
>gi|168490496|ref|ZP_02714639.1| excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|183574918|gb|EDT95446.1| excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] (614 aa)
Score = 946, Expect = 5.2e-100, Identities = 217/588 (36%), Positives = 351/588 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      MN IK KL+ +P PGCY+ KDKNG +IYVGKA +L NR++ YF  D KT+ L +EI D +++V + E+LLLE NLI + KPKYN++L++ ++P+I +T E +PR++ +  KK G Y+GP+ +   E+  ++RIFP RKC  P+K C YY IGQC+  I K   ++  +E++DF G+  I ++L+ K + AA+ + FE + +Y +L + +   +Q ++   + D+ G+Y + + + +F  G L+ +  + ++++ DE LT + ++Y + + +P V +  + +E +K L ++  K L P +G KK +++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L +LL I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ NG +K +YRK+ IK   DY M+EVI RRY     P+LI++DGG+ QV A + ++ EL  IP+ GL K+DKH+T ++ D E + L + S +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L I LG R + L++ +++L KIKEASV+E+ ++ VP VA+ +++
 S:   1 MNNLIKSKLELLPTSPGCYIHKDKNGTIIYVGKAKNLRNRVRSYFRGSHDTKTEALVSEIVDFEFIVTESNIEALLLEINLIKENKPKYNIMLKDDKSYPFIKITNERYPRLIITR-QVKKDGGLYFGPYPDVGAAN-EIKRLLDRIFPFRKCTNPPSKVCFYYHIGQCMAHTICKKDEAYFKSMAQEVSDFLKGQDNKIIDELKGKMVAAAQTMEFERAAEYRDLIQAIGTLRTKQRVMAKDLQNRDVFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIERDVNLFPYFNDPDEDFLTYVGQFYQEKSHLVPNEVLIPQDIDEEAVKALVDT---KILKPQRGEKKQLVNLAIKNARVSLEQKFNLLEKSVEKTQGAIENLGRLLQIPTPVRIESFDNSNIMGTSPVSAMVVFVNGKPSKKDYRKYKIKTVVGPDDYASMREVIRRRYGRVQREALTPPDLIVIDGGQGQVNIAKQVIQ-EELGLDIPIAGLQKNDKHQTHELLFGDPLEVVDLSRNSQEFFLLQRIQDEVHRFAITFHRQLRSKNSFSSQLDGIDGLGPKRKQNLMKHFKSLTKIKEASVDEIVEVGVPRVVAEAVQR 586
>gi|169832456|ref|YP_001694096.1| excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|168994958|gb|ACA35570.1| excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] (615 aa)
Score = 945, Expect = 6.6e-100, Identities = 217/588 (36%), Positives = 352/588 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      MN IK KL+ +P PGCY+ KDKNG +IYVGKA +L NR++ YF  D KT+ L +EI D +++V + E+LLLE NLI + KPKYN++L++ ++P+I +T E +PR++ +  KK G Y+GP+ +   E+  ++RIFP RKC  P+K C YY IGQC+  I K   ++  +E++DF G+  I ++L+ K  AA+ + FE + +Y +L + +   +Q ++   + D+ G+Y + + + +F  G L+ +  + ++++ DE LT + ++Y + + +P V +  + +E +K L +S  K L P +G KK +++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L +LL I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ NG +K +YRK+ IK   DY M+EVI RRY     P+LI++DGG+ QV A + ++ EL  IP+ GL K+DKH+T ++ D E ++L + S +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L I+ LG R + L++ +++L KIKEASV+++ ++ VP VA+ +++
 S:   1 MNNLIKSKLELLPTSPGCYIHKDKNGTIIYVGKAKNLRNRVRSYFRGSHDTKTEALVSEIVDFEFIVTESNIEALLLEINLIKENKPKYNIMLKDDKSYPFIKITNERYPRLIITR-QVKKDGGLYFGPYPDVGAAN-EIKRLLDRIFPFRKCTNPPSKVCFYYHIGQCMAHTICKKDEAYFKSMAQEVSDFLKGQDNKIIDELKGKMAAAAQTMEFERAAEYRDLIQAIGTLRTKQRVMAKDLQNRDVFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIERDVNLFPYFNDPDEDFLTYVGQFYQEKSHLVPNEVLIPQDIDEEAVKALVDS---KILKPQRGEKKQLVNLAIKNARVSLEQKFNLLEKSVEKTQGAIENLGRLLQIPTPVRIESFDNSNIMGTSPVSAMVVFVNGKPSKKDYRKYKIKTVVGPDDYASMREVIRRRYGRVQREALTPPDLIVIDGGQGQVHIAKQVIQ-EELGLDIPIAGLQKNDKHQTHELLFGDPLEVVELSRNSQEFFLLQRIQDEVHRFAITFHRQLRSKNSFSSQLDGIEGLGPKRKQNLMKHFKSLTKIKEASVDDIVEVGVPRAVAEAVQR 586
>gi|149010764|ref|ZP_01832135.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|147765245|gb|EDK72174.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] (614 aa)
Score = 943, Expect = 1.2e-99, Identities = 217/588 (36%), Positives = 350/588 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      MN IK KL+ +P PGCY+ KDKNG +IYVGKA +L NR++ YF  D KT+ L +EI D +++V + E+LLLE NLI + KPKYN++L++ ++P+I +T E +PR++ +  KK G Y+GP+ +   E+  ++RIFP RKC  P+K C YY IGQC+  I K   ++  +E++DF G+  I ++L+ K  AA+ + FE + +Y +L + +   +Q ++   + D+ G+Y + + + +F  G L+ +  + ++++ DE LT + ++Y + + +P V +  + +E +K L ++  K L P +G KK +++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L +LL I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ NG +K +YRK+ IK   DY M+EVI RRY     P+LI++DGG+ QV A + ++ EL  IP+ GL K+DKH+T ++ D E + L + S +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L I LG R + L++ +++L KIKEASV+E+ ++ VP VA+ +++
 S:   1 MNNLIKSKLELLPTSPGCYIHKDKNGTIIYVGKAKNLRNRVRSYFRGSHDTKTEALVSEIVDFEFIVTESNIEALLLEINLIKENKPKYNIMLKDDKSYPFIKITNERYPRLIITR-QVKKDGGLYFGPYPDVGAAN-EIKRLLDRIFPFRKCTNPPSKVCFYYHIGQCMAHTICKKDETYFKSMAQEVSDFLKGQDNKIIDELKGKMAAAAQTMEFERAAEYRDLIQAIGTLRTKQRVMAKDLQNRDVFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIERDVNLFPYFNDPDEDFLTYVGQFYQEKSHLVPNEVLIPQDIDEEAVKALVDT---KILKPQRGEKKQLVNLAIKNARVSLEQKFNLLEKSVEKTQGAIENLGRLLQIPTPVRIESFDNSNIMGTSPVSAMVVFVNGKPSKKDYRKYKIKTVVGPDDYASMREVIRRRYGRVQREALTPPDLIVIDGGQGQVNIAKQVIQ-EELGLDIPIAGLQKNDKHQTHELLFGDPLEVVDLSRNSQEFFLLQRIQDEVHRFAITFHRQLRSKNSFSSQLDGIDGLGPKRKQNLMKHFKSLTKIKEASVDEIVEVGVPRVVAEAVQR 586
>gi|168485730|ref|ZP_02710238.1| excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|183571093|gb|EDT91621.1| excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] (614 aa)
Score = 941, Expect = 1.8e-99, Identities = 218/588 (37%), Positives = 348/588 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      MN IK KL+ +P PGCY+ KDKNG +IYVGKA +L NR++ YF  D KT+ L +EI D +++V + E+LLLE NLI + KPKYN++L++ ++P+I +T E +PR++ +  KK G Y+GP+ +   E+  ++RIFP RKC  P+K C YY IGQC+  I K   ++  +E++DF G+  I + L+ K  AA+ + FE + +Y +L + +   +Q ++   + D+ G+Y + + + +F  G L+ +  + ++++ DE LT + ++Y + + +P V +  + +E +K L +S  K L P +G KK +++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L +LL I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ NG +K +YRK+ IK   DY M+EVI RRY     P+LI++DGG+ QV A + ++ EL  IP+ GL K+DKH+T ++ D E + L + S +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L I LG R + L+ +++L KIKEASV+E+ ++ VP VA+ +++
 S:   1 MNNLIKSKLELLPTSPGCYIHKDKNGTIIYVGKAKNLRNRVRSYFRGSHDTKTEALVSEIVDFEFIVTESNIEALLLEINLIKENKPKYNIMLKDDKSYPFIKITNERYPRLIITR-QVKKDGGLYFGPYPDVGAAN-EIKRLLDRIFPFRKCTNPPSKVCFYYHIGQCMAHTICKKDEAYFKSMAQEVSDFLKGQDDKIIDDLKSKMAVAAQSMEFERAAEYRDLIQAIGTLRTKQRVMAKDLQNRDVFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIERDVNLFPYFNDPDEDFLTYVGQFYQEKSHLVPNEVLIPQDIDEEAVKALVDS---KILKPQRGEKKQLVNLAIKNARVSLEQKFNLLEKSVEKTQGAIENLGRLLQIPTPVRIESFDNSNIMGTSPVSAMVVFVNGKPSKKDYRKYKIKTVVGPDDYASMREVIRRRYGRVQREALTPPDLIVIDGGQGQVNIAKQVIQ-EELGLDIPIAGLQKNDKHQTHELLFGDPLEVVDLSRNSQEFFLLQRIQDEVHRFAITFHRQLRSKNSFSSQLDGIDGLGPKRKQNLMRHFKSLTKIKEASVDEIVEVGVPRVVAEAVQR 586
>gi|194398570|ref|YP_002037276.1| excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus pneumoniae G54] >gi|194358237|gb|ACF56685.1| excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus pneumoniae G54] (615 aa)
Score = 940, Expect = 2.3e-99, Identities = 218/587 (37%), Positives = 348/587 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIK 587
      MN IK KL+ +P PGCY+ KDKNG +IYVGKA +L NR++ YF  D KT+ L +EI D +++V + E+LLLE NLI + KPKYN++L++ ++P+I +T E +PR++ +  KK G Y+GP+ +   E+  ++RIFP RKC  P+K C YY IGQC+  I K   ++  +E++DF G+  I ++L+ K  AA+ + FE + +Y +L + +   +Q ++   + D+ G+Y + + + +F  G L+ +  + ++++ DE LT + ++Y + + +P V +  + +E +K L +S  K L P +G KK +++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L +LL I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ NG +K +YRK+ IK   DY M+EVI RRY     P+LI++DGG+ QV A + ++ EL  IP+ GL K+DKH+T ++ D E + L + S +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L I LG R + L+ +++L KIKEASV+E+ ++ VP VA+ ++
 S:   1 MNNLIKSKLELLPTSPGCYIHKDKNGTIIYVGKAKNLRNRVRSYFRGSHDTKTEALVSEIVDFEFIVTESNIEALLLEINLIKENKPKYNIMLKDDKSYPFIKITNERYPRLIITR-QVKKDGGLYFGPYPDVGAAN-EIKRLLDRIFPFRKCTNPPSKVCFYYHIGQCMAHTICKKDEAYFKSMAQEVSDFLKGQDNKIIDELKGKMAAAAQTMEFERAAEYRDLIQAIGTLRTKQRVMAKDLQNRDVFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIERDVNLFPYFNDPDEDFLTYVGQFYQEKSHLVPNEVLIPQDIDEEAVKALVDS---KILKPQRGEKKQLVNLAIKNARVSLEQKFNLLEKSVEKTQGAIENLGRLLQIPTPVRIESFDNSNIMGTSPVSAMVVFVNGKPSKKDYRKYKIKTVVGPDDYASMREVIRRRYGRVQREALTPPDLIVIDGGQGQVNIAKQVIQ-EELGLDIPIAGLQKNDKHQTHELLFGDPLEVVDLSRNSQEFFLLQRIQDEVHRFAITFHRQLRSKNSFSSQLDGIDGLGPKRKQNLMRHFKSLTKIKEASVDEIVEVGVPRAVAEAVQ 585
>gi|149021578|ref|ZP_01835633.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|147930274|gb|EDK81259.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] (614 aa)
Score = 940, Expect = 2.5e-99, Identities = 218/588 (37%), Positives = 349/588 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      MN IK KL+ +P PGCY+ KDKNG +IYVGKA +L NR++ YF  D KT+ L +EI D +++V + E+LLLE NLI + KPKYN++L++ ++P+I +T E +PR++ +  KK G Y+GP+ +   E+  ++RIFP RKC  P+K C YY IGQC+  I K   ++  +E++DF G+  I + L+ K  AA+ + FE + +Y +L + +   +Q ++   + D+ G+Y + + + +F  G L+ +  + ++++ DE LT + ++Y + + +P V +  + +E +K L +S  K L P +G KK +++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L +LL I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ NG +K +YRK+ IK   DY M+EVI RRY     P+LI++DGG+ QV A + ++ EL  IP+ GL K+DKH+T ++ D E + L + S +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L I LG R + L++ +++L KIKEASV+E+ ++ VP VA+ +++
 S:   1 MNNLIKSKLELLPTSPGCYIHKDKNGTIIYVGKAKNLRNRVRSYFRGSHDTKTEALVSEIVDFEFIVTESNIEALLLEINLIKENKPKYNIMLKDDKSYPFIKITNERYPRLIITR-QVKKDGGLYFGPYPDVGAAN-EIKRLLDRIFPFRKCTNPPSKVCFYYHIGQCMAHTICKKDETYFKSMAQEVSDFLKGQDNKIIDDLKSKMAVAAQSMEFERAAEYRDLIQAIGTLRTKQRVMAKDLQNRDVFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIERDVNLFPYFNDPDEDFLTYVGQFYQEKSHLVPNEVLIPQDIDEEAVKALVDS---KILKPQRGEKKQLVNLAIKNARVSLEQKFNLLEKSVEKTQGAIENLGRLLQIPTPVRIESFDNSNIMGTSPVSAMVVFVNGKPSKKDYRKYKIKTVVGPDDYASMREVIRRRYGRVQREALTPPDLIVIDGGQGQVNIAKQVIQ-EELGLDIPIAGLQKNDKHQTHELLFGDPLEVVDLSRNSQEFFLLQRIQDEVHRFAITFHRQLRSKNSFSSQLDGIDGLGPKRKQNLMKHFKSLTKIKEASVDEIVEVGVPRVVAEAVQR 586
>gi|15900526|ref|NP_345130.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|24212615|sp|Q97S07|UVRC_STRPN UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|14972094|gb|AAK74770.1| excinuclease ABC, subunit C [Streptococcus pneumoniae TIGR4] (614 aa)
Score = 940, Expect = 2.5e-99, Identities = 218/588 (37%), Positives = 349/588 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      MN IK KL+ +P PGCY+ KDKNG +IYVGKA +L NR++ YF  D KT+ L +EI D +++V + E+LLLE NLI + KPKYN++L++ ++P+I +T E +PR++ +  KK G Y+GP+ +   E+  ++RIFP RKC  P+K C YY IGQC+  I K   ++  +E++DF G+  I + L+ K  AA+ + FE + +Y +L + +   +Q ++   + D+ G+Y + + + +F  G L+ +  + ++++ DE LT + ++Y + + +P V +  + +E +K L +S  K L P +G KK +++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L +LL I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ NG +K +YRK+ IK   DY M+EVI RRY     P+LI++DGG+ QV A + ++ EL  IP+ GL K+DKH+T ++ D E + L + S +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L I LG R + L++ +++L KIKEASV+E+ ++ VP VA+ +++
 S:   1 MNNLIKSKLELLPTSPGCYIHKDKNGTIIYVGKAKNLRNRVRSYFRGSHDTKTEALVSEIVDFEFIVTESNIEALLLEINLIKENKPKYNIMLKDDKSYPFIKITNERYPRLIITR-QVKKDGGLYFGPYPDVGAAN-EIKRLLDRIFPFRKCTNPPSKVCFYYHIGQCMAHTICKKDEAYFKSMAQEVSDFLKGQDDKIIDDLKSKMAVAAQSMEFERAAEYRDLIQAIGTLRTKQRVMAKDLQNRDVFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIERDVNLFPYFNDPDEDFLTYVGQFYQEKSHLVPNEVLIPQDIDEEAVKALVDS---KILKPQRGEKKQLVNLAIKNARVSLEQKFNLLEKSVEKTQGAIENLGRLLQIPTPVRIESFDNSNIMGTSPVSAMVVFVNGKPSKKDYRKYKIKTVVGPDDYASMREVIRRRYGRVQREALTPPDLIVIDGGQGQVNIAKQVIQ-EELGLDIPIAGLQKNDKHQTHELLFGDPLEVVDLSRNSQEFFLLQRIQDEVHRFAITFHRQLRSKNSFSSQLDGIDGLGPKRKQNLMKHFKSLTKIKEASVDEIVEVGVPRVVAEAVQR 586
>gi|148992275|ref|ZP_01821998.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|168488302|ref|ZP_02712501.1| excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|147928901|gb|EDK79913.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|183573193|gb|EDT93721.1| excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus pneumoniae SP195] (614 aa)
Score = 940, Expect = 2.6e-99, Identities = 217/588 (36%), Positives = 348/588 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      MN IK KL+ +P PGCY+ KDKNG +IYVGKA +L NR++ YF  D KT+ L +EI D +++V + E+LLLE NLI + KPKYN++L++ ++P I +T E +PR++ +  KK G Y+GP+ +   E+  ++RIFP RKC  P+K C YY IGQC+  I K   ++  +E++DF G+  I ++L+ K  AA+ + FE + +Y +L + +   +Q ++   + D+ G+Y + + + +F  G L+ +  + ++++ DE LT + ++Y + + +P V +  + +E +K L ++  K L P +G KK +++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L +LL I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ NG +K +YRK+ IK   DY M+EVI RRY     P+LI++DGG+ QV A + ++ EL  IP+ GL K+DKH+T ++ D E + L + S +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L I LG R + L+ +++L KIKEASV+E+ ++ VP VA+ +++
 S:   1 MNNLIKSKLELLPTSPGCYIHKDKNGTIIYVGKAKNLRNRVRSYFRGSHDTKTEALVSEIVDFEFIVTESNIEALLLEINLIKENKPKYNIMLKDDKSYPSIKITNERYPRLIITR-QVKKDGGLYFGPYPDVGAAN-EIKRLLDRIFPFRKCTNPPSKVCFYYHIGQCMAHTICKKDETYFKSMAQEVSDFLKGQDNKIIDELKGKMAAAAQTMEFERAAEYRDLIQAIGTLRTKQRVMAKDLQNRDVFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIERDVNLFPYFNDPDEDFLTYVGQFYQEKSHLVPNEVLIPQDIDEEAVKALVDT---KILKPQRGEKKQLVNLAIKNARVSLEQKFNLLEKSVEKTQGAIENLGRLLQIPTPVRIESFDNSNIMGTSPVSAMVVFVNGKPSKKDYRKYKIKTVVGPDDYASMREVIRRRYGRVQREALTPPDLIVIDGGQGQVNIAKQVIQ-EELGLDIPIAGLQKNDKHQTHELLFGDPLEVVDLSRNSQEFFLLQRIQDEVHRFAITFHRQLRSKNSFSSQLDGIDGLGPKRKQNLMRHFKSLTKIKEASVDEIVEVGVPRAVAEAVQR 586
>gi|148983998|ref|ZP_01817317.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|147924145|gb|EDK75257.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] (614 aa)
Score = 939, Expect = 3.5e-99, Identities = 217/588 (36%), Positives = 349/588 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      MN IK KL+ +P PGCY+ KDKNG +IYVGKA +L NR++ YF  D KT+ L +EI D +++V + E+LLLE NLI + KPKYN++L++ ++P+I +T E +PR++ +  KK G Y+GP+ +   E+  ++RIFP RKC  P+K C YY IGQC+  I K   ++  +E++DF G+  I + L+ K  AA+ + FE + +Y +L + +   +Q ++   + D+ G+Y + + + +F  G L+ +  + ++++ DE LT + ++Y + + +P V +  + +E +K L +S  K L P +G KK +++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L +LL I  R+E FDNSNI T+ V AMV++ NG +K +YRK+ IK   DY M+EVI RRY     P+LI++DGG+ QV A + ++ EL  IP+ GL K+DKH+T ++ D E + L + S +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L I LG R + L++ +++L KIKEASV+E+ ++ VP VA+ +++
 S:   1 MNNLIKSKLELLPTSPGCYIHKDKNGTIIYVGKAKNLRNRVRSYFRGSHDTKTEALVSEIVDFEFIVTESNIEALLLEINLIKENKPKYNIMLKDDKSYPFIKITNERYPRLIITR-QVKKDGGLYFGPYPDVGAAN-EIKRLLDRIFPFRKCTNPPSKVCFYYHIGQCMAHTICKKDETYFKSMAQEVSDFLKGQDNKIIDDLKSKMAVAAQSMEFERAAEYRDLIQAIGTLRTKQRVMAKDLQNRDVFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIERDVNLFPYFNDPDEDFLTYVGQFYQEKSHLVPNEVLIPQDIDEEAVKALVDS---KILKPQRGEKKQLVNLAIKNARVSLEQKFNLLEKSVEKTQGAIENLGRLLQIPTPVRIESFDNSNIMGTSPVSAMVIFVNGKPSKKDYRKYKIKTVVGPDDYASMREVIRRRYGRVQREALTPPDLIVIDGGQGQVNIAKQVIQ-EELGLDIPIAGLQKNDKHQTHELLFGDPLEVVDLSRNSQEFFLLQRIQDEVHRFAITFHRQLRSKNSFSSQLDGIDGLGPKRKQNLMKHFKSLTKIKEASVDEIVEVGVPRVVAEAVQR 586
>gi|168492779|ref|ZP_02716922.1| excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] >gi|182683548|ref|YP_001835295.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|182628882|gb|ACB89830.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|183576998|gb|EDT97526.1| excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] (615 aa)
Score = 938, Expect = 4.2e-99, Identities = 218/587 (37%), Positives = 348/587 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIK 587
      MN IK KL+ +P PGCY+ KDKNG +IYVGKA +L NR++ YF  D KT+ L +EI D +++V + E+LLLE NLI + KPKYN++L++ ++P+I +T E +PR++ +  KK G Y+GP+ +   E+  ++RIFP RKC  P+K C YY IGQC+  I K   ++  +E++DF G+  I ++L+ K  AA+ + FE + +Y +L + +   +Q ++   + D+ G+Y + + + +F  G L+ +  + ++++ DE LT + ++Y + + +P V +  + +E +K L +S  K L P +G KK +++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L +LL I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ NG +K +YRK+ IK   DY M+EVI RRY     P+LI++DGG+ QV A + ++ EL  IP+ GL K+DKH+T ++ D E + L + S +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L I LG R + L+ +++L KIKEASV+E+ ++ VP VA+ ++
 S:   1 MNNLIKSKLELLPTSPGCYIHKDKNGTIIYVGKAKNLRNRVRSYFRGSHDTKTEALVSEIVDFEFIVTESNIEALLLEINLIKENKPKYNIMLKDDKSYPFIKITNERYPRLIITR-QVKKDGGLYFGPYPDVGAAN-EIKRLLDRIFPFRKCTNPPSKVCFYYHIGQCMAHTICKKDEIYFKSMAQEVSDFLKGQDNKIIDELKGKMAAAAQTMEFERAAEYRDLIQAIGTLRTKQRVMAKDLQNRDVFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIERDVNLFPYFNDPDEDFLTYVGQFYQEKSHLVPNEVLIPQDIDEEAVKALVDS---KILKPQRGEKKQLVNLAIKNARVSLEQKFNLLEKSVEKTQGAIENLGRLLQIPTPVRIESFDNSNIMGTSPVSAMVVFVNGKPSKKDYRKYKIKTVVGPDDYASMREVIRRRYGRVQREALTPPDLIVIDGGQGQVNIAKQVIQ-EELGLDIPIAGLQKNDKHQTHELLFGDPLEVVDLSRNSQEFFLLQRIQDEVHRFAITFHRQLRSKNSFSSQLDGIDGLGPKRKQNLMRHFKSLTKIKEASVDEIVEVGVPRAVAEAVQ 585
>gi|148998291|ref|ZP_01825760.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|147755934|gb|EDK62978.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] (615 aa)
Score = 936, Expect = 6.9e-99, Identities = 215/588 (36%), Positives = 347/588 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      MN IK KL+ +P PGCY++KDKNG +IYVGKA +L NR++ YF  D KT+ L +EI D +++V + E+LLLE NLI + KPKYN++L++ ++P+I +T E +PR++ +  KK G Y+GP+ +   E+  ++RIFP RKC  P+K C YY IGQC+  I K   ++  +E++DF G+  I + L+ K  A+ + FE + +Y +L + +   +Q ++   + D+ G+Y + + + +F  G L+ +  + ++++ DE LT + ++Y + + +P V +  + +E +K L ++  K L P +G KK +++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L +LL I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ NG +K +YRK+ IK   DY M+EVI RRY     P+LI++DGG+ QV A + ++ EL  IP+ GL K+DKH+T ++ D E + L + S +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L I LG R + L+ +++L KIKEA V+E+ ++ VP VA+ +++
 S:   1 MNNLIKPKLELLPTSPGCYIYKDKNGTIIYVGKAKNLRNRVRSYFRGSHDTKTEALVSEIVDFEFIVTESNIEALLLEINLIKENKPKYNIMLKDDKSYPFIKITNEHYPRLIITR-QVKKDGGLYFGPYPDVGAAN-EIKRLLDRIFPFRKCTNPPSKVCFYYHIGQCMAHTICKNDEAYFKSMAQEVSDFLKGQDDKIIDDLKSKMAVTAQSMEFERAAEYRDLIQAIGTLRTKQRVMAKDLQNRDVFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIERDVNLFPYFNDPDEDFLTYVGQFYQEKSHLVPNEVLIPQDIDEEAVKALVDT---KILKPQRGEKKQLVNLAIKNARVSLEQKFNLLEKSVEKTQGAIENLGRLLQIPTPVRIESFDNSNIMGTSPVSAMVVFVNGRPSKKDYRKYKIKTVVGPDDYASMREVIRRRYGRVQHEALTPPDLIVIDGGQGQVNIAKQVIQ-EELGLDIPIAGLQKNDKHQTHELLFGDPLEVVDLSRNSQEFFLLQRIQDEVHRFAITFHRQLRSKNSFSSQLDGIDGLGPKRKQNLMRHFKSLTKIKEAGVDEIVEVGVPRAVAEAVQR 586
>gi|168576483|ref|ZP_02722357.1| excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus pneumoniae MLV-016] >gi|183577678|gb|EDT98206.1| excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus pneumoniae MLV-016] (615 aa)
Score = 935, Expect = 9.2e-99, Identities = 215/588 (36%), Positives = 347/588 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      MN IK KL+ +P PGCY++KDKNG +IYVGKA +L NR++ YF  D KT+ L +EI D +++V + E+LLLE NLI + KPKYN++L++ ++P+I +T E +PR++ +  KK G Y+GP+ +   E+  ++RIFP RKC  P+K C YY IGQC+  I K   ++  +E++DF G+  I + L+ K  A+ + FE + +Y +L + +   +Q ++   + D+ G+Y + + + +F  G L+ +  + ++++ DE LT + ++Y + + +P V +  + +E +K L ++  K L P +G KK +++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L +LL I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ NG +K +YRK+ IK   DY M+EVI RRY     P+LI++DGG+ QV A + ++ EL  IP+ GL K+DKH+T ++ D E + L + S +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L I LG R + L+ +++L KIKEA V+E+ ++ VP VA+ +++
 S:   1 MNNLIKPKLELLPTSPGCYIYKDKNGTIIYVGKAKNLRNRVRSYFRGSHDTKTEALVSEIVDFEFIVTESNIEALLLEINLIKENKPKYNIMLKDDKSYPFIKITNEHYPRLIITR-QVKKDGGLYFGPYPDVGAAN-EIKRLLDRIFPFRKCTNPPSKVCFYYHIGQCMAHTICKNDEAYFKSMAQEVSDFLKGQDDKIIDDLKSKMAVTAQSMEFERAAEYRDLIQAIGTLRTKQRVMAKDLQNRDVFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIERDVNLFPYFNDPDEDFLTYVGQFYQEKSHLVPNEVLIPQDIDEEAVKALVDT---KILKPQRGEKKQLVNLAIKNARVSLEQKFNLLEKSVEKTQGAIENLGRLLQIPTPVRIESFDNSNIMGTSPVSAMVVFVNGRPSKKDYRKYKIKTVVGPDDYASMREVIRRRYGRVQREALTPPDLIVIDGGQGQVNIAKQVIQ-EELGLDIPIAGLQKNDKHQTHELLFGDPLEVVDLSRNSQEFFLLQRIQDEVHRFAITFHRQLRSKNSFSSQLDGIDGLGPKRKQNLMRHFKSLTKIKEAGVDEIVEVGVPRAVAEAVQR 586
>gi|149005728|ref|ZP_01829467.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|147762668|gb|EDK69628.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] (614 aa)
Score = 935, Expect = 1.0e-98, Identities = 217/588 (36%), Positives = 349/588 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      MN IK KL+ +P PGCY+ KDKNG +IYVGKA +L NR++ YF  + KT+ L +EI D +++V + E+LLLE NLI + KPKYN++L++ ++P+I +T E +PR++ +  KK G Y+GP+ +   E+  ++RIFP RKC  P+K C YY IGQC+  I K   ++  +E++DF G+  I + L+ K  AA+ + FE + +Y +L + +   +Q ++   + D+ G+Y + + + +F  G L+ +  + ++++ DE LT + ++Y + + +P V +  + +E +K L +S  K L P +G KK +++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L +LL I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ NG +K +YRK+ IK   DY M+EVI RRY     P+LI++DGG+ QV A + ++ EL  IP+ GL K+DKH+T ++ D E + L + S +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L I LG R + L++ +++L KIKEASV+E+ ++ VP VA+ +++
 S:   1 MNNLIKSKLELLPTSPGCYIHKDKNGTIIYVGKAKNLRNRVRSYFRGSHNTKTEALVSEIVDFEFIVTESNIEALLLEINLIKENKPKYNIMLKDDKSYPFIKITNERYPRLIITR-QVKKDGGLYFGPYPDVGAAN-EIKRLLDRIFPFRKCTNPPSKVCFYYHIGQCMAHTICKKDEAYFKSMAQEVSDFLKGQDDKIIDDLKSKMAVAAQSMEFERAAEYRDLIQAIGTLRTKQRVMAKDLQNRDVFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIERDVNLFPYFNDPDEDFLTYVGQFYQEKSHLVPNEVLIPQDIDEEAVKALVDS---KILKPQRGEKKQLVNLAIKNARVSLEQKFNLLEKSVEKTQGAIENLGRLLQIPTPVRIESFDNSNIMGTSPVSAMVVFVNGKPSKKDYRKYKIKTVVGPDDYASMREVIRRRYGRVQREALTPPDLIVIDGGQGQVNIAKQVIQ-EELGLDIPIAGLQKNDKHQTHELLFGDPLEVVDLSRNSQEFFLLQRIQDEVHRFAITFHRQLRSKNSFSSQLDGIDGLGPKRKQNLMKHFKSLTKIKEASVDEIVEVGVPRVVAEAVQR 586
>gi|15902587|ref|NP_358137.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116515431|ref|YP_816039.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|168482850|ref|ZP_02707802.1| excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|122279075|sp|Q04LQ9|UVRC_STRP2 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|32130298|sp|Q8DQQ9|UVRC_STRR6 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|15458119|gb|AAK99347.1| Exonuclease ABC - subunit C [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116076007|gb|ABJ53727.1| excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|172043714|gb|EDT51760.1| excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] (614 aa)
Score = 933, Expect = 1.8e-98, Identities = 217/588 (36%), Positives = 347/588 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      MN IK KL+ +P PGCY+ KDKNG +IYVGKA +L NR++ YF  D KT+ L +EI D +++V + E+LLLE NLI + KPKYN++L++ ++P+I +T E +PR++ +  KK  Y+GP+ +   E+  ++RIFP RKC  P+K C YY IGQC+  I K   ++  +E++DF G+  I + L+ K  AA+ + FE + +Y +L + +   +Q ++   + D+ G+Y + + + +F  G L+ +  + ++++ DE LT + ++Y + + +P V +  + +E +K L +S  K L P +G KK +++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L +LL I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ NG +K +YRK+ IK   DY M+EVI RRY     P+LI++DGG+ QV A + ++ EL  IP+ GL K+DKH+T ++ D E + L + S +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L I LG R + L+ +++L KIKEASV+E+ ++ VP VA+ +++
 S:   1 MNNLIKSKLELLPTSPGCYIHKDKNGTIIYVGKAKNLRNRVRSYFRGSHDTKTEALVSEIVDFEFIVTESNIEALLLEINLIKENKPKYNIMLKDDKSYPFIKITNERYPRLIITR-QVKKDGSLYFGPYPDVGAAN-EIKRLLDRIFPFRKCTNPPSKVCFYYHIGQCMAHTICKKDEAYFKSMAQEVSDFLKGQDDKIIDDLKSKMAVAAQSMEFERAAEYRDLIQAIGTLRTKQRVMAKDLQNRDVFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIERDVNLFPYFNDPDEDFLTYVGQFYQEKSHLVPNEVLIPQDIDEEAVKALVDS---KILKPQRGEKKQLVNLAIKNARVSLEQKFNLLEKSVEKTQGAIENLGRLLQIPTPVRIESFDNSNIMGTSPVSAMVVFVNGKPSKKDYRKYKIKTVVGPDDYASMREVIRRRYGRVQREALTPPDLIVIDGGQGQVNIAKQVIQ-EELGLDIPIAGLQKNDKHQTHELLFGDPLEVVDLSRNSQEFFLLQRIQDEVHRFAITFHRQLRSKNSFSSQLDGIDGLGPKRKQNLMRHFKSLTKIKEASVDEIVEVGVPRVVAEAVQR 586
>gi|195978295|ref|YP_002123539.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] >gi|195975000|gb|ACG62526.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] (594 aa)
Score = 930, Expect = 4.2e-98, Identities = 214/586 (36%), Positives = 348/586 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLS-DEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWD-FSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEI 586
      MNE IK KL+ +P PGCYL KDK G +IYVGKA +L NR++ YF  D KT+ L +EI D +++V + E+LLLE NLI + PKYN+ L++ ++P+I +T E PR+L +  KK G Y+GP+ ++   E+  ++RIFP +KC  NK C YY +GQC  I  + ++ + ++ F +GK  I + L K ++A+ K FE + +Y +L  +   +Q ++   D DI G++ + + + +F  G L+ +  + +Y+E +E LT + ++YS   +PK +++ + DE L ++ + + + P +G KK ++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L +LL I+  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ +G +K +YRKF IK   DY M+EVIYRRY    ++P+LIIVDGG+ QVKAA + ++ +L  IPV GL K+DKH+T ++ + + ++L + S+ +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L I LG R + LL++++++ +++AS+EE+ Q+ +P VA+ +
 S:   1 MNELIKHKLELLPDSPGCYLHKDKAGTIIYVGKAKNLRNRVRSYFRGSHDTKTELLVSEIADFEFIVTGSNTEALLLEINLIQENMPKYNIKLKDDKSYPFIKITNEPFPRLLITR-QIKKNDGLYFGPYPDAYTAT-EVKKLLDRIFPFKKCKNPVNKVCFYYHLGQCQAHTICHTDKAYWDSLVADVKQFLNGKDDKIIDDLRSKMLEASNKQEFERAAEYRDLISGIATMRTKQRVMSKDLQDRDIFGYFVDKGWMCVQVFFVRQGKLIQRDVNMFPYYNEAEEDFLTYVGQFYSDQRHLIPKEIFIPETIDETL--VAAIVPARIVKPQRGEKKQLVALATKNARVSLQQKFDLLEKDLRKTSGAIEHLGQLLGIEKPVRIEAFDNSNIQGTSPVAAMVVFVDGKPSKKDYRKFKIKTVIGPDDYASMREVIYRRYSRVKHEGLQVPDLIIVDGGQGQVKAARDVIEH-QLGLSIPVAGLQKNDKHQTHELLFGNPLAVVELPRNSEEFFLLHRIQDEVHRFAITFHRQVRSKNAFSSKLDHIAGLGPKRKQLLLKRFKSMTALEQASLEEIQQLGIPKTVAEAL 584
>gi|192811504|ref|ZP_03040175.1| excinuclease ABC, C subunit [Geobacillus sp. Y412MC10] >gi|192800067|gb|EDV76576.1| excinuclease ABC, C subunit [Geobacillus sp. Y412MC10] (667 aa)
Score = 927, Expect = 7.7e-98, Identities = 215/584 (36%), Positives = 348/584 (59%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSK-------------------------------------IAIELPKTVYLSLSDEKLKTL-----------------------SESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEI 586
      E I+ KL +P +PGCYL K+ G +IYVGKA L NR++ YF  + KT+ L +EI D +Y+V + E+L+LE NLI ++P++N+LL++  +PY+ +T EEHPR+ +  K K Y+GP+ N+  + +  ++R++PLRKC +P + C+YY +GQCL PC+K+V + YE  EI F SG + I ++L++K +AAE L FE +++ +  ++  E+Q I +  D D+ G+  + + + I   G ++ +  + FY +   ++ I +YYS                    A E K +  +S+E+ + L            E L +K  P +G+KK ++ A +NA  + K+ + ++ R  +  L +++ ++ L R+E FDNSNI +N V AMVV+ NG +K EYRK+ I+   DYD M+EVI RRY+    +P+LI+VDGGK Q+ AA++ L+ EL  +PV GL KD KHKT +++ D E + L + S ++ L IQDEVHRFAISF+R ++ KS+ + L I +G+ R + LL+ + ++ KIKEASVE+   P+ + +++
 S:  16 ENIRHKLALLPDQPGCYLMKNHEGTIIYVGKAKVLKNRVRSYFTGSHNGKTQMLVSEIRDFEYIVTGSNMEALILECNLIKTHQPRFNVLLKDDKTYPYLKITNEEHPRLEVTRRVLKD-KAKYFGPYPNAYAAQ-QTKKLLDRMYPLRKCGVMPKEVCLYYHMGQCLAPCVKEVPKSAYEQITGEITSFLSGGHEEIKKELQRKMQEAAEDLYFERAKELRDQIIHIDTLMEKQKITTTDTRDRDVFGYAVDKGWMCVQILYMRQGKMVQRNKSVFPFYGDAHSDFMSFIAQYYSDNPALPQEILLPGPLLAEEAGSETATGSAGEQGARNAGEAAETEKKLTTDISEEQHEVLVQAQAEQAEAAGLVDAAGGAAALQEWLGVKVHVPQRGLKKQMVGMASDNAKVSLDEKFRLIERDEERTSVAAANLGEVIGLQSLNRIEAFDNSNIQGSNPVSAMVVFTNGKPDKKEYRKYKIRTVQGPDDYDTMREVIRRRYERVLKENLPLPDLIVVDGGKGQISAAIDVLEN-ELGLFVPVCGLVKDAKHKTAQLMVGDPPEPVSLPRDSQEFYLLQRIQDEVHRFAISFHREQRGKSMVTSKLDSIPGIGEKRRKMLLKHFGSVKKIKEASVEDFK---PLSIGEKL 654
>gi|157149911|ref|YP_001450129.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] >gi|189038123|sp|A8AWG9|UVRC_STRGC UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|157074705|gb|ABV09388.1| excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] (611 aa)
Score = 926, Expect = 1.0e-97, Identities = 213/588 (36%), Positives = 349/588 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWD-FSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      MN+ I+ KL+ +P PGCY+ KDKNG +IYVGKA +L NR++ YF  D KT+ L +EI D +++V + E+LLLE NLI + KPKYN++L++ ++P+I +T E +PR++ +  KK G Y+GP+ +   E+  ++R+FP RKC  P K C YY +GQC  I +V Q ++  +E+ F G+  I E L K  AA+ + FE + +Y +L +++   +Q ++   + D+ G+Y + + + +F  G L+ +  + +Y++ DE LT I ++Y + +  P + +  + +E ++ + ++  K L P +G KK +++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L +LL+I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ NG +K +YRK+ IK   DY M+EVI RRY     P+LI++DGG+ QV A E ++ +L  IP+ GL K+DKH+T ++ D  ++L + S +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L I+ LG R + L++ +++L KIKEASV+E+ ++ VP VA+ +++
 S:   1 MNKLIQSKLELLPTSPGCYIHKDKNGTIIYVGKAKNLRNRVRSYFRGSHDTKTEALVSEIVDFEFIVTESNIEALLLEINLIKENKPKYNIMLKDDKSYPFIKITNETYPRLIITR-QVKKDGGLYFGPYPDVGAAN-EIKRLLDRLFPFRKCTNPPEKVCFYYHLGQCKAHTICQVDSQYFKDLAQEVAAFLKGQDDQIIEDLRGKMAGAAQTMEFEKAAEYRDLIQSIGTLRTKQRVMAKDLQNRDVFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIERDVNLFPYYNDPDEDFLTYIGQFYQEKSHLKPNEILIPADIDEEAVRAMVDT---KVLKPQRGEKKQLVNLAIKNARVSLQQKFDLLEKSIEKTQGAIENLGQLLNIPTPVRIESFDNSNIMGTSPVSAMVVFVNGKPSKKDYRKYKIKTVVGPDDYASMREVIKRRYSRVIRDGLTPPDLIVIDGGQGQVNVAKEVIQ-EQLGLDIPIAGLQKNDKHQTHELLFGDPLQVVELSRNSQEFFLLQRIQDEVHRFAITFHRQLRSKNSFSSQLDGIEGLGPKRKQNLMKHFKSLTKIKEASVDEIVEVGVPRAVAEAVQE 586
>gi|77412313|ref|ZP_00788627.1| excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|77161632|gb|EAO72629.1| excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus agalactiae CJB111] (593 aa)
Score = 925, Expect = 1.3e-97, Identities = 214/587 (36%), Positives = 343/587 (58%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIK 587
      MNE IK KL+ +P PGCYL KDKNG +IYVGKA +L NR+K YF  + KT+ L +EI D +Y+V + E+LLLE NLI + PKYN+ L++ ++PYI +T E +PR++ +  KK GTY+GP+ +S   E+  ++R+FP +KC  NK C YY +GQC  + + + ++  +++ F +GK  I  L +K  AA + FE + +Y +L + + +  +Q +I   D D+ G++ + + + +F  NG L+ +  + +Y+E +E LT I ++Y   LPK V++  D  K++  + K + P +G KK +++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L LL+I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ NG +K +YRKF IK   DY M+EVI+RRY     P+LI++DGG+ QV A + ++ +L  IP+ GL K+DKH+T ++ D E ++L + S+ +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L I LG R + L++ +++L I++A +E++  +P VA+ ++
 S:   1 MNELIKHKLELLPDSPGCYLHKDKNGTIIYVGKAKNLKNRVKSYFHGSHNTKTELLVSEIEDFEYIVTTSNTEALLLEINLIQENMPKYNIRLKDDKSYPYIKITNERYPRLMITR-QVKKSDGTYFGPYPDSGAAT-EIKRLLDRLFPFKKCTNPANKVCFYYHLGQCNAHTVCQTNKAYWDSLREDVKQFLNGKDNKIVNGLTEKMKSAAMTMEFERAAEYRDLIEAISLLRTKQRVIHQDMKDRDVFGYFVDKGWMCVQVFFVRNGKLIQRDVNMFPYYNEPEEDFLTYIGQFYQDTKHFLPKEVFIP-QDIDAKSVETIVGCKIVKPQRGEKKQLVNLAIKNARVSLQQKFDLLEKDIRKTHGAIENLGNLLNIPKPVRIEAFDNSNIQGTSPVAAMVVFVNGKPSKKDYRKFKIKTVIGPDDYASMREVIHRRYSRVLKDGLTPPDLIVIDGGQGQVNIARDVIEN-QLGLAIPIAGLQKNDKHQTHELLFGDPLEVVELPRNSEEFFLLHRIQDEVHRFAITFHRQLRSKNSFSSKLDGITGLGPKRKQLLMKHFKSLSSIQKADIEDIIMCGIPRNVAESLR 585
>gi|25011343|ref|NP_735738.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|81446312|sp|Q8CX26|UVRC_STRA3 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|24412881|emb|CAD46953.1| excinuclease ABC (subunit C) [Streptococcus agalactiae NEM316] (593 aa)
Score = 924, Expect = 1.8e-97, Identities = 214/587 (36%), Positives = 343/587 (58%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIK 587
      MNE IK KL+ +P PGCYL KDKNG +IYVGKA +L NR+K YF  + KT+ L +EI D +Y+V + E+LLLE NLI + PKYN+ L++ ++PYI +T E +PR++ +  KK GTY+GP+ +S   E+  ++R+FP +KC  NK C YY +GQC  + + + ++  +++ F +GK  I  L +K  AA + FE + +Y +L + + +  +Q +I   D D+ G++ + + + +F  NG L+ +  + +Y+E +E LT I ++Y   LPK V++  D  K++  + K + P +G KK +++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L LL+I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ NG +K +YRKF IK   DY M+EVI+RRY     P+LI++DGG+ QV A + ++ +L  IP+ GL K+DKH+T ++ D E ++L + S+ +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L I LG R + L++ +++L I++A +E++  +P VA+ ++
 S:   1 MNELIKHKLELLPDSPGCYLHKDKNGTIIYVGKAKNLKNRVKSYFHGSHNTKTELLVSEIEDFEYIVTTSNTEALLLEINLIQENMPKYNIRLKDDKSYPYIKITNERYPRLMITR-QVKKSDGTYFGPYPDSGAAT-EIKRLLDRLFPFKKCTNPANKVCFYYHLGQCNAHTVCQTNKAYWDSLREDVKQFLNGKDNKIVNGLTEKMKSAAMTMEFERAAEYRDLIEAISLLRTKQRVIHQDMKDRDVFGYFVDKGWMCVQVFFVRNGKLIQRDVNMFPYYNEPEEDFLTYIGQFYQDTKHFLPKEVFIP-QDIDAKSVETIVGCKIVKPQRGEKKQLVNLAIKNARVSLQQKFDLLEKDIRKTHGAIENLGNLLNIPKPVRIEAFDNSNIQGTSPVAAMVVFVNGKPSKKDYRKFKIKTVIGPDDYASMREVIHRRYSRVLKDGLTPPDLIVIDGGQGQVNIARDVIEN-QLGLAIPIAGLQKNDKHQTHELLFGDPLEVVELPRNSEEFFLLHRIQDEVHRFAITFHRQLRSKNSFSSKLDGITGLGPKRKQLLMKHFKSLPNIQKAEIEDIIMCGIPRTVAESLR 585
>gi|76786803|ref|YP_329921.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus agalactiae A909] >gi|77405386|ref|ZP_00782480.1| excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus agalactiae H36B] >gi|92058698|sp|Q3K0N2|UVRC_STRA1 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|76561860|gb|ABA44444.1| UvrABC system, C protein [Streptococcus agalactiae A909] >gi|77175968|gb|EAO78743.1| excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus agalactiae H36B] (593 aa)
Score = 923, Expect = 2.7e-97, Identities = 213/587 (36%), Positives = 343/587 (58%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIK 587
      MNE IK KL+ +P PGCYL KDKNG +IYVGKA +L NR++ YF  + KT+ L +EI D +Y+V + E+LLLE NLI + PKYN+ L++ ++PYI +T E +PR++ +  KK GTY+GP+ +S   E+  ++R+FP +KC  NK C YY +GQC  + + + ++  +++ F +GK  I  L +K  AA + FE + +Y +L + + +  +Q +I   D D+ G++ + + + +F  NG L+ +  + +Y+E +E LT I ++Y   LPK V++  D  K++  + K + P +G KK +++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L LL+I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ NG +K +YRKF IK   DY M+EVI+RRY     P+LI++DGG+ QV A + ++ +L  IP+ GL K+DKH+T ++ D E ++L + S+ +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L I LG R + L++ +++L I++A +E++  +P VA+ ++
 S:   1 MNELIKHKLELLPDSPGCYLHKDKNGTIIYVGKAKNLKNRVRSYFHGSHNTKTELLVSEIEDFEYIVTTSNTEALLLEINLIQENMPKYNIRLKDDKSYPYIKITNERYPRLMITR-QVKKSDGTYFGPYPDSGAAT-EIKRLLDRLFPFKKCTNPANKVCFYYHLGQCNAHTVCQTNKAYWDSLREDVKQFLNGKDNKIVNGLTEKMKSAAMTMEFERAAEYRDLIEAISLLRTKQRVIHQDMKDRDVFGYFVDKGWMCVQVFFVRNGKLIQRDVNMFPYYNEPEEDFLTYIGQFYQDTKHFLPKEVFIP-QDIDAKSVETIVGCKIVKPQRGEKKQLVNLAIKNARVSLQQKFDLLEKDIRKTHGAIENLGNLLNIPKPVRIEAFDNSNIQGTSPVAAMVVFVNGKPSKKDYRKFKIKTVIGPDDYASMREVIHRRYSRVLKDGLTPPDLIVIDGGQGQVNIARDVIEN-QLGLAIPIAGLQKNDKHQTHELLFGDPLEVVELPRNSEEFFLLHRIQDEVHRFAITFHRQLRSKNSFSSKLDGITGLGPKRKQLLMKHFKSLPNIQKADIEDIIMCGIPRTVAESLR 585
>gi|157693266|ref|YP_001487728.1| excinuclease ABC subunit C [Bacillus pumilus SAFR-032] >gi|189038024|sp|A8FG01|UVRC_BACP2 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|157682024|gb|ABV63168.1| excision endonuclease subunit UvrC [Bacillus pumilus SAFR-032] (590 aa)
Score = 922, Expect = 3.1e-97, Identities = 215/584 (36%), Positives = 356/584 (60%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEI-KLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAK 584
      MN+ IK+KL +P +PGCYL KD+  VIYVGKA L NR++ YF  D KT++L +EI D +Y+V ++ E+L+LE NLI KY PKYN++L++  +P+I +T E HP+++ +  KK KG Y+GP+ N  + E  ++R++PLRKC LP++ C+YY +GQCL PC+ ++ + + + EI F +G + I ++L +K +AAE+L FE +++ +  +  E+Q + S +D D+ +  + + + +F  G L+ +  +  Y + +E LT + ++YSK  LPK + + S ++ + + + L+   P KG KKD++ A NA  +K K+ + ++ R + ++++L  L+I  YR+E FDNSNI  + V AMVV+++G  K EYRK+ IK   DY M+EVI RRY     +P+LI++DGGK Q+ AA++ L+ EL+ +PV GL KD+KH+T ++ D EI L++ S ++ L IQDEVHRFAISF+R + K+ F++ L + +G+ R ++LL+ + ++ K+KEA++E+ + +P + A+
 S:   1 MNKLIKEKLSVLPDQPGCYLMKDRQNTVIYVGKAKILKNRVRSYFTGSHDAKTQRLVSEIEDFEYIVTSSNIEALILELNLIKKYDPKYNVMLKDDKTYPFIKITNERHPKLIVTR-HVKKDKGKYFGPYPNVQAAR-ETKKLLDRLYPLRKCATLPDRVCLYYHLGQCLAPCVYDISEETNKQLVDEIIRFLNGGHQQIKKELTEKMQEAAEQLEFERAKELRDQIAYIDSTMEKQKMTMSDLSDRDVFAYAYDKGWMCVQVFFIRQGKLIERDVSLFPMYQDPEEEFLTFMGQFYSKNNHFLPKEILVPDSVDQ-EMIEQLLETNVHQPKKGKKKDLLLLAHQNAKIALKEKFSLIERDEERSIGAVKQLGDALNIYMPYRIEAFDNSNIQGADPVSAMVVFQDGKPYKKEYRKYKIKTVTGPDDYASMREVIRRRYTRVLKDELPLPDLILIDGGKGQINAAIDVLEN-ELNLSVPVAGLVKDEKHRTSNLMMGDTLEIVALERNSQAFYLLQRIQDEVHRFAISFHRQLRGKNAFQSILDDVPGIGEKRKKQLLKHFGSVKKMKEATIEDFQEAGIPKQTAE 582
>gi|55821309|ref|YP_139751.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|81560416|sp|Q5M3R7|UVRC_STRT2 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|55737294|gb|AAV60936.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus thermophilus LMG 18311] (595 aa)
Score = 922, Expect = 3.2e-97, Identities = 217/586 (37%), Positives = 349/586 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWD-FSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEI 586
      MN+ IK KL+ +P+ PGCYL KDK G +IYVGKA +L NR++ YF  D KT+ L +EI D +++V + E+LLLE NLI + PK+N+ L++ ++P+I +TKE +PR+L +  KK G Y+GP+ ++   E+  ++RIFP +KC  NK C YY IGQC  I  T  ++ ++++ +F +G  I QL+ K  ++++ FE + +Y +L + +   +Q +I   D DI G+Y + + + +F  G L+ +  + +Y++ +E LT I ++Y    PK +++  + E ++ L + ++K  P +G KK +++ A NA  + K+ L + +  ++E L KL+ I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ENG NK EYRK+ IK +  DY M+EVI RRY     P+LII+DGG+ QV A + L+ EL+ IPV GL K+DKH+T+ ++ D  I L ++S+ +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L ++ LG R +KLL+ ++++ I++ASVE++ + +P +VA+ +
 S:   1 MNDLIKHKLELLPNNPGCYLHKDKFGNIIYVGKAKNLKNRVRSYFRGSHDTKTELLVSEIADFEFIVTESNIEALLLEINLIQENMPKFNIRLKDGKSYPFIKITKELYPRLLITR-QVKKDGGLYFGPYPDAGAAN-EIKKLLDRIFPFKKCKNPANKVCFYYHIGQCKAHTICHTTEAYWQGLVEDVKNFLNGHDDKIVNQLKAKMKDMSDQMEFERAAEYRDLIEAVSTLRTKQRVIRQDMQDRDIFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIQRDVNMFPYYNDAEEDFLTYIGQFYLDSRHLKPKEIFIPGDIDQESVEALVGN-EVKVFKPQRGEKKQLVNLAMKNARVSLTQKFDLLEKDIAKTQGAIENLGKLMGIPTPVRIESFDNSNIMGTSPVSAMVVFENGKPNKKEYRKYKIKTVEGPDDYASMREVIRRRYSRVKRDGLTPPDLIIMDGGQGQVNVAKDVLRN-ELNLSIPVAGLQKNDKHQTNELLFGDPLRVIDLPRQSEEFFLLHRIQDEVHRFAITFHRQVRSKNSFSSKLDGVEGLGPKRKQKLLKNFKSMTAIQQASVEDIQALGIPEKVAQAL 586
>gi|22537378|ref|NP_688229.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|81454002|sp|Q8DZ90|UVRC_STRA5 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|22534251|gb|AAN00102.1|AE014247_17 excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus agalactiae 2603V/R] (593 aa)
Score = 921, Expect = 4.5e-97, Identities = 213/587 (36%), Positives = 342/587 (58%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIK 587
      MNE IK KL+ +P PGCYL KDKNG +IYVGKA +L NR+K YF  + KT+ L +EI D +Y+V + E+LLLE NLI + PKYN+ L++ ++PYI +T E +PR++ +  KK GTY+GP+ +S   E+  ++R+FP +KC  NK C YY +GQC  + + + ++  +++ F +GK  I  L +K  AA + FE + +Y +L + + +  +Q +I   D D+ G++ + + + +F  NG L+ +  + +Y+E +E LT I ++Y   LPK V++  D  K++  + K + P +G KK +++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L LL+I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ NG +K +YRKF IK   DY M+EVI+RRY     P+LI++DGG+ QV A + ++ +  IP+ GL K+DKH+T ++ D E ++L + S+ +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L I LG R + L++ +++L I++A +E++  +P VA+ ++
 S:   1 MNELIKHKLELLPDSPGCYLHKDKNGTIIYVGKAKNLKNRVKSYFHGSHNTKTELLVSEIEDFEYIVTTSNTEALLLEINLIQENMPKYNIRLKDDKSYPYIKITNERYPRLMITR-QVKKSDGTYFGPYPDSGAAT-EIKRLLDRLFPFKKCTNPANKVCFYYHLGQCNAHTVCQTNKAYWDSLREDVKQFLNGKDNKIVNGLTEKMKSAAMTMEFERAAEYRDLIEAISLLRTKQRVIHQDMKDRDVFGYFVDKGWMCVQVFFVRNGKLIQRDVNMFPYYNEPEEDFLTYIGQFYQDTKHFLPKEVFIP-QDIDAKSVETIVGCKIVKPQRGEKKQLVNLAIKNARVSLQQKFDLLEKDIRKTHGAIENLGNLLNIPKPVRIEAFDNSNIQGTSPVAAMVVFVNGKPSKKDYRKFKIKTVIGPDDYASMREVIHRRYSRVLKDGLTPPDLIVIDGGQGQVNIARDVIEN-QFGLAIPIAGLQKNDKHQTHELLFGDPLEVVELPRNSEEFFLLHRIQDEVHRFAITFHRQLRSKNSFSSKLDGITGLGPKRKQLLMKHFKSLPNIQKAEIEDIIMCGIPRTVAESLR 585
>gi|87126817|gb|ABD21331.1| excinuclease ABC, C subunit [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_FPR3757] >gi|87202406|gb|ABD30216.1| excinuclease ABC, C subunit [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] (570 aa)
Score = 920, Expect = 5.0e-97, Identities = 212/567 (37%), Positives = 342/567 (60%)
 Q:  22 KDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEI-KLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      KD+N VIYVGKA L NR++ YF  D KT +L EI  +++V ++E ESLLLE NLI +Y+P+YN+LL++ ++P+I +TKE++PR+L + + K+ G Y+GP+ N+   E  ++RI+P RKC+K+P+K C+YY IGQCLGPC+ V  Y  KEI DF +G+ K+I + LE++ + A+E L FE +++Y +L ++++ + +Q I+ S K  D+ G+  + + I +F  G+++ +  +    +E  T I ++YS   LPK V++ + +K + +  + K + P++G KKD++D A +NA  + NK+ + +++R + ++EEL  + I+  R+E FDNSNI  + V AMV + +G +K YRK+ IK   DY M+EV+ RRY     +P+LIIVDGGK +  ++ L+ EL  IPV GL K+DKH+T ++  +EI L K S ++ L IQDEVHRFAI+F+R + K+ ++ L I +G R  LL + ++ K+KEA++E+  I +P VAK + +
 S:   2 KDRNDQVIYVGKAKKLRNRLRSYFTGAHDAKTTRLVGEIRRFEFIVTSSETESLLLELNLIKQYQPRYNILLKDDKSYPFIKITKEKYPRLLVTR-TVKQGTGKYFGPYPNA-YSAQETKKLLDRIYPYRKCDKMPDKLCLYYHIGQCLGPCVYDVDLSKYAQMTKEITDFLNGEDKTILKSLEERMLTASESLDFERAKEYRDLIQHIQNLTNKQKIMSSDKTIRDVFGYSVDKGWMCIQVFFIRQGNMIKRDTTMIPLQQTEEEEFYTFIGQFYSLNQHILPKEVHVPRNLDK-EMIQSVVDTKIVQPARGPKKDMVDLAAHNAKVSLNNKFELISRDESRTIKAIEELGTQMGIQTPIRIEAFDNSNIQGVDPVSAMVTFVDGKPDKKNYRKYKIKTVKGPDDYKSMREVVRRRYSRVLNEGLPLPDLIIVDGGKGHMNGVIDVLQN-ELGLDIPVAGLQKNDKHQTSELLYGASAEIVPLKKNSQAFYLLHRIQDEVHRFAITFHRQTRQKTGLKSILDDIDGIGNKRKTLLLRSFGSIKKMKEATLEDFKNIGIPENVAKNLHE 566
>gi|194017145|ref|ZP_03055757.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus pumilus ATCC 7061] >gi|194011013|gb|EDW20583.1| excinuclease ABC, C subunit [Bacillus pumilus ATCC 7061] (590 aa)
Score = 919, Expect = 7.0e-97, Identities = 214/584 (36%), Positives = 356/584 (60%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEI-KLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAK 584
      MN+ IK+KL +P +PGCYL KD+  VIYVGKA L NR++ YF  D KT++L +EI D +Y+V ++ E+L+LE NLI KY PKYN++L++  +P+I +T E HP+++ +  KK KG Y+GP+ N  + E  ++R++PLRKC LP++ C+YY +GQCL PC+ ++ + + + EI F +G + I ++L +K +AAE+L FE +++ +  +  E+Q + S +D D+ +  + + + +F  G L+ +  +  Y + +E LT + ++Y+K  LPK + + S ++ + + + L+   P KG KKD++ A NA  +K K+ + ++ R + ++++L  L+I  YR+E FDNSNI  + V AMVV+++G  K EYRK+ IK   DY M+EVI RRY     +P+LI++DGGK Q+ AA++ L+ EL+ +PV GL KD+KH+T ++ D EI L++ S ++ L IQDEVHRFAISF+R + K+ F++ L + +G+ R ++LL+ + ++ K+KEAS+++ + +P + A+
 S:   1 MNKLIKEKLSVLPDQPGCYLMKDRQNTVIYVGKAKVLKNRVRSYFTGSHDAKTQRLVSEIEDFEYIVTSSNIEALILELNLIKKYDPKYNVMLKDDKTYPFIKITNERHPKLIVTR-HVKKDKGKYFGPYPNVQAAR-ETKKLLDRLYPLRKCATLPDRVCLYYHLGQCLAPCVYDISEETNKQLVDEIIRFLNGGHQQIKKELTEKMNEAAEQLEFERAKELRDQIAYIDSTMEKQKMTMSDLSDRDVFAYAYDKGWMCVQVFFIRQGKLIERDVSLFPMYQDPEEEFLTFMGQFYAKNNHFLPKEILVPDSVDQ-EMIEQLLETNVHQPKKGKKKDLLLLAHQNAKIALKEKFSLIERDEERSIGAVKQLGDALNIYMPYRIEAFDNSNIQGADPVSAMVVFQDGKPYKKEYRKYKIKTVTGPDDYASMREVIRRRYTRVLKDELPLPDLILIDGGKGQINAAIDVLEN-ELNLSVPVAGLVKDEKHRTSNLMMGDTLEIVALERNSQAFYLLQRIQDEVHRFAISFHRQLRGKNAFQSILDDVPGIGEKRKKQLLKHFGSVKKMKEASIQDFQEAGIPKQTAE 582
>gi|55823221|ref|YP_141662.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] >gi|81559227|sp|Q5LZ62|UVRC_STRT1 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|55739206|gb|AAV62847.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] (595 aa)
Score = 917, Expect = 1.2e-96, Identities = 216/586 (36%), Positives = 347/586 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWD-FSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEI 586
      MN+ IK KL+ +P PGCYL KDK G +IYVGKA +L NR++ YF  D KT+ L +EI D +++V + E+LLLE NLI + PK+N+ L++ ++P+I +TKE +PR+L +  KK G Y+GP+ ++   E+  ++RIFP +KC  NK C YY IGQC  I  T  ++ ++++ +F +G  I QL+ K  ++++ FE + +Y +L + +   +Q +I   D DI G+Y + + + +F  G L+ +  + +Y++ +E LT + ++Y    PK +++  + E ++ L  ++K  P +G KK +++ A NA  + K+ L + +  ++E L KL+ I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ENG NK EYRK+ IK +  DY M+EVI RRY     P+LII+DGG+ QV A + L+ EL+ IPV GL K+DKH+T+ ++ D  I L ++S+ +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L ++ LG R +KLL+ ++++ I++ASVE++ + +P +VA+ +
 S:   1 MNDLIKHKLELLPSNPGCYLHKDKFGNIIYVGKAKNLKNRVRSYFRGSHDTKTELLVSEIADFEFIVTESNIEALLLEINLIQENMPKFNIRLKDGKSYPFIKITKELYPRLLITR-QVKKDGGLYFGPYPDAGAAN-EIKKLLDRIFPFKKCKNPANKVCFYYHIGQCKAHTICHTTEAYWQGLVEDVKNFLNGHDDKIVNQLKAKMKDMSDQMEFERAAEYRDLIEAVSTLRTKQRVIRQDMQDRDIFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIQRDVNMFPYYNDAEEDFLTYMGQFYLDSRHLKPKEIFIPGDIDQESVEALVGD-EVKVFKPQRGEKKQLVNLATKNARVSLTQKFDLLEKDIAKTQGAIENLGKLMGIPTPVRIESFDNSNIMGTSPVSAMVVFENGKPNKKEYRKYKIKTVEGPDDYASMREVIRRRYSRVKRDGLTPPDLIIIDGGQGQVNVAKDVLRN-ELNLSIPVAGLQKNDKHQTNELLFGDPLRVIDLPRQSEEFFLLHRIQDEVHRFAITFHRQVRSKNSFSSKLDGVEGLGPKRKQKLLKNFKSMTAIQQASVEDIQALGIPEKVAQAL 586
>gi|116628039|ref|YP_820658.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus thermophilus LMD-9] >gi|122267365|sp|Q03K10|UVRC_STRTD UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|116101316|gb|ABJ66462.1| Excinuclease ABC subunit C [Streptococcus thermophilus LMD-9] (595 aa)
Score = 916, Expect = 1.6e-96, Identities = 217/586 (37%), Positives = 346/586 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWD-FSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEI 586
      MN IK KL+ +P PGCYL KDK G +IYVGKA +L NR++ YF  D KT+ L +EI D +++V + E+LLLE NLI + PK+N+ L++ ++P+I +TKE +PR+L +  KK G Y+GP+ +S   E+  ++RIFP +KC  NK C YY IGQC  I  T  ++ ++++ +F +G  I QL+ K  ++++ FE + +Y +L + +   +Q +I   D DI G+Y + + + +F  G L+ +  + +Y++ +E LT + ++Y    PK +++  + E ++ L  ++K  P +G KK +++ A NA  + K+ L + +  ++E L KL+ I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ENG NK EYRK+ IK +  DY M+EVI RRY     P+LII+DGG+ QV A + L+ EL+ IPV GL K+DKH+T+ ++ D  I L ++S+ +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L ++ LG R +KLL+ ++++ I++ASVE++ + +P +VA+ +
 S:   1 MNGLIKHKLELLPSNPGCYLHKDKFGNIIYVGKAKNLKNRVRSYFRGSHDTKTELLVSEIADFEFIVTESNIEALLLEINLIQENMPKFNIRLKDGKSYPFIKITKELYPRLLITR-QVKKDGGLYFGPYPDSGAAN-EIKKLLDRIFPFKKCKNPANKVCFYYHIGQCNAHTICHTTEDYWQGLVEDVKNFLNGHDDKIVNQLKAKMKDMSDQMAFERAAEYRDLIEAVSTLRTKQRVIRQDMQDRDIFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIQRDVNMFPYYNDAEEDFLTYMGQFYLDSRHLKPKEIFIPGDIDQESVEALVGD-EVKVFKPKRGEKKQLVNLATKNARVSLTQKFDLLEKDIAKTQGAIENLGKLMGIPTPVRIESFDNSNIMGTSPVSAMVVFENGKPNKKEYRKYKIKTVEGPDDYASMREVIRRRYSRVKRDGLTPPDLIIMDGGQGQVNVAKDVLRN-ELNLSIPVAGLQKNDKHQTNELLFGDPLRVIDLPRQSEEFFLLHRIQDEVHRFAITFHRQVRSKNSFSSKLDGVEGLGPKRKQKLLKNFKSMTAIQQASVEDIQALGIPKKVAQAL 586
>gi|81096617|ref|ZP_00874955.1| Excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus suis 89/1591] >gi|80977343|gb|EAP40888.1| Excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus suis 89/1591] (622 aa)
Score = 915, Expect = 2.0e-96, Identities = 214/588 (36%), Positives = 348/588 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      MN+ IK KL+ +P PGCYL K+K G +IYVGKA +L NR++ YF  D KT+ L +EI D +++V ++ E+LLLE NLI + KP+YN++L++ ++P+I +TKE HPR+L +  KK G Y+GP+ +    L  + R++P RKC  NK C+YY +GQCL    + DY+  KE+ F +G  I ++++ K  AA L FE + +Y ++ +++   +Q ++   + D+ G+Y + + + +F  G L+ +  + +Y++ DE LT I ++Y   +P V +  + E ++ L ++  K + P +G KK +++ A NA  ++ K+ L N +  ++E + +LL I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ENGV NK EYRK+ IK +  DY M+EV+ RRY     P+LII+DGG+ QV A + ++ EL  IP+ GL K+DKH+T ++ + E ++L + S +F L IQDEVHRFAI F+R +SK+ F + L I+ LG R + L++ ++++ I+ AS++E+++ VP +VA+ +K+
 S:  29 MNDLIKHKLELLPDSPGCYLHKNKYGKIIYVGKAKNLRNRVRSYFRGAHDTKTEALVSEIADFEFIVTDSNIEALLLEINLIQENKPRYNIMLKDDKSYPFIKITKERHPRLLITR-QIKKDSGQYFGPYPDVGAANQTL-KLLERLYPFRKCKLPENKYCLYYHLGQCLAHGENLPSLSDYDKMAKEVAQFLTGHDDKIVKEVQDKMKAAAGNLEFEKAAEYRDVLQSISTLRTKQRVMAHDLQNRDVFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIERNVNLFPYYNDADEDFLTYIGQFYRDQQHLIPSEVLIPQDIDQEAVEALVDT---KVIKPQRGEKKQLINLATKNARVSLEQKFNLLEKNLEKTYGAVENIGQLLGIPTPVRIEAFDNSNIMGTSPVSAMVVFENGVPNKKEYRKYKIKTVEGPDDYASMREVLQRRYSRVLRDDLTPPDLIIIDGGQGQVNVAKQVIE-QELGMSIPIAGLQKNDKHQTHELLFGNPLEVVELPRNSQEFFLLHRIQDEVHRFAIEFHRQVRSKNSFSSKLDGIEGLGPKRKQALMKHFKSIGNIQSASLQEIAEAGVPYKVAELVKE 614
>gi|69245124|ref|ZP_00603248.1| Excinuclease ABC, C subunit [Enterococcus faecium DO] >gi|68195967|gb|EAN10400.1| Excinuclease ABC, C subunit [Enterococcus faecium DO] (592 aa)
Score = 915, Expect = 2.1e-96, Identities = 216/586 (36%), Positives = 349/586 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKK-CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIV-KWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEI 586
      MNE+IK+KL +P +PGCYL KDKNG +IYVGKA L NR++ YF  + KT++L +EI D +Y+V + E+LLLE NLI K PKYN++L++  +P++ +T E++PR++ +  K K Y+GP+ +   E  ++R+FPLRKC   K+ C+YY +GQCL P  V + Y  + E+ F +G + I+ ++ +K +AAE + FE + +Y + + ++  RQ + +  D D+ G+  + + + +F  G L+ +  + FY+E +E LT + ++Y +  +PK V + + +K ++  L K L P +G KK +++ A NA  + ++ +  Q R + ++E L  ++I  R+E FDNSNI TN V AMVV+ +G  + EYRK+ IK +  DY M+EVIYRRY     +P+LI++DGGK QV A + L+ +L  IP+ G+AK+DKHKT+ ++  D + + L++ S +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L +I+ LG R + LL+++++L I A+ EEL +I +P VA+ +
 S:   1 MNERIKNKLALLPDQPGCYLMKDKNGTIIYVGKAKILKNRVRSYFTGSHNTKTERLVSEIEDFEYIVTESNIEALLLEINLIKKNDPKYNIMLKDDKTYPFLKITNEKYPRLVITRKVLKD-KALYFGPYPDVGAAN-ETKKILDRLFPLRKCKPSQTKEPCLYYHLGQCLCPYYFDVDPKVYTKIVDEVKKFLNGGHEKIESEIHQKMEKAAENMEFEKAAEYRDQIRAIETIMTRQKMTNTDLLDRDVFGYAIDKGWMCVQVFFVRQGKLIERDVSMFPFYNEAEEDFLTYLGQFYQENEHFIPKEVLIPDTIDK-PSVEALLATKVLQPKRGEKKKLVELANKNASVALNERFDLIARKQERTIGAVERLGNAMNIPTPIRIESFDNSNIMGTNPVAAMVVFIDGKPARKEYRKYKIKTVNGPDDYASMREVIYRRYSRVIREGLPLPDLILIDGGKGQVDVAKDVLEN-QLGIDIPIAGMAKNDKHKTNELLFGIDLAVVPLERNSPEFFLLQRIQDEVHRFAITFHRQLRSKNSFASRLDEIEGLGPKRKKMLLKEFKSLKNITAATTEELQEIGLPKNVAQNV 585
>gi|125718113|ref|YP_001035246.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus sanguinis SK36] >gi|189038125|sp|A3CNE1|UVRC_STRSV UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|125498030|gb|ABN44696.1| Nuclease subunit of the excinuclease complex, subunit C, putative [Streptococcus sanguinis SK36] (611 aa)
Score = 913, Expect = 3.7e-96, Identities = 210/588 (35%), Positives = 348/588 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWD-FSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      MN+ I+ KL+ +P PGCY+ KDKN +IYVGKA +L NR++ YF  D KT+ L +EI D +++V + E+LLLE NLI + +PKYN++L++ ++P+I +T E +PR++ +  K + G Y+GP+ +   E+  ++R+FP RKC  P K C YY +GQC  I KV Q ++  +E+ F G+  I E L K  AA+ + FE + +Y +L +++   +Q ++   + D+ G+Y + + + +F  G L+ +  + +Y++ DE LT I ++Y + +  P + +  + +E ++ + ++  K L P +G KK +++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L +LL+I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ NG +K +YRK+ IK   DY M+EVI RRY     P+LI++DGG+ QV A E ++ +L  IP+ GL K+DKH+T ++ D  ++L + S +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L I+ LG R + L++ +++L KIKEASV+++ ++ VP VA+ +++
 S:   1 MNKLIQSKLELLPTSPGCYIHKDKNDTIIYVGKAKNLRNRVRSYFRGSHDTKTEALVSEIEDFEFIVTESNIEALLLEINLIKENQPKYNIMLKDDKSYPFIKITNETYPRLIITRQVKKDV-GLYFGPYPDVGAAN-EIKRLLDRLFPFRKCTNPPEKVCFYYHLGQCKAHTICKVDSQYFKELAQEVAAFLKGQDDQIIEDLRGKMAGAAQAMEFEKAAEYRDLIQSIGTLRTKQRVMAKDLQNRDVFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIERDVNLFPYYNDPDEDFLTYIGQFYQEKSHLKPNEILIPADIDEEAVRAMVDT---KVLKPQRGEKKQLVNLAIKNARVSLQQKFDLLEKSIEKTQGAIENLGQLLNIPTPVRIESFDNSNIMGTSPVSAMVVFVNGKPSKKDYRKYKIKTVVGPDDYASMREVIKRRYSRVIRDGLTPPDLIVIDGGQGQVNIAKEVIQ-EQLGLDIPIAGLQKNDKHQTHELLFGDPLQVVELSRNSQEFFLLQRIQDEVHRFAITFHRQLRSKNSFSSQLDGIEGLGPKRKQNLMKHFKSLTKIKEASVDQIVEVGVPRAVAEAVRE 586
>gi|146320599|ref|YP_001200310.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus suis 98HAH33] >gi|145691405|gb|ABP91910.1| Nuclease subunit of the excinuclease complex [Streptococcus suis 98HAH33] (620 aa)
Score = 908, Expect = 1.5e-95, Identities = 211/585 (36%), Positives = 342/585 (58%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKE 585
      MN+ IK KL+ +P PGCYL K+K G +IYVGKA +L NR++ YF  D KT+ L EI D +++V ++ E+LLLE NLI + KP+YN++L++ ++P+I +TKE HPR+L +  KK G Y+GP+ +    L  + R++P RKC  NK C+YY +GQCL    + DY+  KE+ F +G  I ++++ K  AA L FE + +Y ++ +++   +Q ++   + D+ G+Y + + + +F  G L+ +  + +Y++ E LT I ++Y   +P V +  + E ++ L ++  K + P +G KK +++ A NA  ++ K+ L N +  ++E + +LL I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ENGV NK EYRK+ I  +  DY M+EV+ RRY     P+LII+DGG+ QV A + ++ EL  IP+ GL K+DKH+T ++ + E ++L + S +F L IQDEVHRFAI F+R +SK+ F + L I+ LG R + L++ ++++ I+ AS++E+++ VP +VA +
 S:  29 MNDLIKHKLELLPDSPGCYLHKNKYGKIIYVGKAKNLRNRVRSYFRGAHDTKTEALVAEIADFEFIVTDSNIEALLLEINLIQENKPRYNIMLKDDKSYPFIKITKERHPRLLITR-QIKKDGGQYFGPYPDVGAANQTL-KLLERLYPFRKCKLPENKYCLYYHLGQCLAHGDNMPSLSDYDKMAKEVAQFLTGHDDKIIKEVQDKMKAAAGNLEFEKAAEYRDVLQSISTLRTKQRVMAHDLQNRDVFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIERNVNLFPYYNDAGEDFLTYIGQFYRDQQHLIPSEVLIPQDIDQEAVEALVDT---KVIKPQRGEKKQLINLATKNARVSLEQKFNLLEKNLEKTYGAVENIGQLLGIPTPVRIEAFDNSNIMGTSPVSAMVVFENGVPNKKEYRKYKINTVEGPDDYASMREVLQRRYSRVLRDGLTPPDLIIIDGGQGQVNVAKQVIE-QELGMSIPIAGLQKNDKHQTHELLFGNPLEVVELPRNSQEFFLLHRIQDEVHRFAIEFHRQVRSKNSFSSKLDGIEGLGPKRKQTLMKHFKSIGNIQSASLQEIAEAGVPYKVADK 611
>gi|146318403|ref|YP_001198115.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|145689209|gb|ABP89715.1| Nuclease subunit of the excinuclease complex [Streptococcus suis 05ZYH33] (622 aa)
Score = 908, Expect = 1.5e-95, Identities = 212/588 (36%), Positives = 345/588 (58%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      MN+ IK KL+ +P PGCYL K+K G +IYVGKA +L NR++ YF  D KT+ L EI D +++V ++ E+LLLE NLI + KP+YN++L++ ++P+I +TKE HPR+L +  KK G Y+GP+ +    L  + R++P RKC  NK C+YY +GQCL    + DY+  KE+ F +G  I ++++ K  AA L FE + +Y ++ +++   +Q ++   + D+ G+Y + + + +F  G L+ +  + +Y++ E LT I ++Y   +P V +  + E ++ L ++  K + P G KK +++ A NA  ++ K+ L N +  ++E + +LL I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ENGV NK EYRK+ I  +  DY M+EV+ RRY     P+LII+DGG+ QV A + ++ EL  IP+ GL K+DKH+T ++ + E ++L + S +F L IQDEVHRFAI F+R +SK+ F + L I+ LG R + L++ ++++ I+ AS++E+++ VP +VA+++K+
 S:  29 MNDLIKHKLELLPDSPGCYLHKNKYGKIIYVGKAKNLRNRVRSYFRGAHDTKTEALVAEIADFEFIVTDSNIEALLLEINLIQENKPRYNIMLKDDKSYPFIKITKERHPRLLITR-QIKKDGGQYFGPYPDVGAANQTL-KLLERLYPFRKCKLPENKYCLYYHLGQCLAHGDNMPSLSDYDKMAKEVAQFLTGHDDKIIKEVQDKMKAAAGNLEFEKAAEYRDVLQSISTLRTKQRVMAHDLQNRDVFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIERNVNLFPYYNDAGEDFLTYIGQFYRDQQHLIPSEVLIPQDIDQEAVEALVDT---KVIKPQLGEKKQLINLATKNARVSLEQKFNLLEKNLEKTYGAVENIGQLLGIPTPVRIEAFDNSNIMGTSPVSAMVVFENGVPNKKEYRKYKINTVEGPDDYASMREVLQRRYSRVLRDGLTPPDLIIIDGGQGQVNVAKQVIE-QELGMSIPIAGLQKNDKHQTHELLFGNPLEVVELPRNSQEFFLLHRIQDEVHRFAIEFHRQVRSKNSFSSKLDGIEGLGPKRKQTLMKHFKSIGSIQSASLQEIAEAGVPYKVAEKVKE 614
>gi|172058170|ref|YP_001814630.1| excinuclease ABC, C subunit [Exiguobacterium sibiricum 255-15] >gi|171990691|gb|ACB61613.1| excinuclease ABC, C subunit [Exiguobacterium sibiricum 255-15] (594 aa)
Score = 900, Expect = 1.3e-94, Identities = 205/586 (34%), Positives = 353/586 (60%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL-SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE----IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      E IK KL +P +PGCYL K++ G VIYVGKA +L NR++ YF  DLKT++L +I D +Y++ +E E+LLLE LI K+ PKYN++L++ ++PY+ +T E +PR++ +  KK G Y+GP+ N+   E  ++R++PLRKC +P K C+YY IGQCLGPC    D + + EI F SG++K + + L++K  AAE++ FE + + + + ++  +Q++I +   D+ G Y + + + +F  G ++ +  +  Y  E L + I ++Y K   P +Y+ L ++ L L E+L ++  P +G K+ ++D A NA  + ++ + ++ + + +++EL  +DI L R+EI DN+NI  + V A+VV+E+G  K EYRKF IK   DY+ M+E++ RRY+    +P+L+++DGG Q+ AALE ++ EL  +PV L KDDKH+T +++  F E  I+L +S ++ L +QDEVHRFAI+F+R+ +SK + + L I +G R ++L+ + ++ +K+A++E+L++ +P+++A+ + +
 S:   5 EHIKAKLSLLPDEPGCYLHKNQFGEVIYVGKAKNLKNRVRSYFTGAHDLKTERLVADIRDFEYIITGSELEALLLEMTLIKKHDPKYNIMLKDDKSYPYLKITNETYPRLITTR-KLKKDGGHYFGPYPNAYAAN-ETKRLLDRLYPLRKCQPMPKKLCLYYHIGQCLGPCEIPNLEGDQKEIVSEIRRFLSGETKDLVQSLQQKMSVAAEEMEFERAGELRDQIRAIESIMNKQNMITADLTARDVFGIYVDKGWMCVQVFFLRGGKMIERDVSLFPIYGTPAEELESFIVQFYEKNI--KPSEIYVPPLVNQML--LKEALSLRVHVPVRGSKRKLLDLATKNAENAIGERFELIARDEKKTVQAVQELADAIDIHPLSRIEIIDNANIQGADAVSALVVFEDGKPLKKEYRKFKIKTVTGPDDYESMREIVRRRYRRLLLEGARLPDLVLIDGGLGQLNAALEVIQD-ELGLSLPVGSLKKDDKHRTSQLL---FGEGGRLIELHPRSSAFYLLQRMQDEVHRFAITFHRSLRSKGMTRSLLDDIPGVGPKRRQQLIRHFGSMRSLKKANIEQLTEAGLPVKLAETVAE 586
>gi|77412862|ref|ZP_00789067.1| excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus agalactiae 515] >gi|77161158|gb|EAO72264.1| excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus agalactiae 515] (583 aa)
Score = 898, Expect = 1.8e-94, Identities = 207/576 (35%), Positives = 335/576 (58%)
 Q:  12 IPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIK 587
      +P PGCYL KDKNG +IYVGKA +L NR+K YF  + KT+ L +EI D +Y+V + E+LLLE NLI + PKYN+ L++ ++PYI +T E +PR++ +  KK GTY+GP+ +S   E+  ++R+FP +KC  NK C YY +GQC  + + + ++  +++ F +GK  I  L +K  AA + FE + +Y +L + + +  +Q +I   D D+ G++ + + + +F  NG L+ +  + +Y+E +E LT I ++Y   LPK V++  D  K++  + K + P +G KK +++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L LL+I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ NG +K +YRKF IK   DY M+EVI+RRY     P+LI++DGG+ QV A + ++ +L  IP+ GL K+DKH+T ++ D E ++L + S+ +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L I LG R + L++ +++L I++A +E++  +P VA+ ++
 S:   2 LPDSPGCYLHKDKNGTIIYVGKAKNLKNRVKSYFHGSHNTKTELLVSEIEDFEYIVTTSNTEALLLEINLIQENMPKYNIRLKDDKSYPYIKITNERYPRLMITR-QVKKSDGTYFGPYPDSGAAT-EIKRLLDRLFPFKKCTNPANKVCFYYHLGQCNAHTVCQTNKAYWDSLREDVKQFLNGKDNKIVNGLTEKMKSAAMTMEFERAAEYRDLIEAISLLRTKQRVIHQDMKDRDVFGYFVDKGWMCVQVFFVRNGKLIQRDVNMFPYYNEPEEDFLTYIGQFYQDTKHFLPKEVFIP-QDIDAKSVETIVGCKIVKPQRGEKKQLVNLAIKNARVSLQQKFDLLEKDIRKTHGAIENLGNLLNIPKPVRIEAFDNSNIQGTSPVAAMVVFVNGKPSKKDYRKFKIKTVIGPDDYASMREVIHRRYSRVLKDGLTPPDLIVIDGGQGQVNIARDVIEN-QLGLAIPIAGLQKNDKHQTHELLFGDPLEVVELPRNSEEFFLLHRIQDEVHRFAITFHRQLRSKNSFSSKLDGITGLGPKRKQLLMKHFKSLPNIQKAEIEDIIMCGIPRTVAESLR 575
>gi|77407834|ref|ZP_00784587.1| excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus agalactiae COH1] >gi|77173581|gb|EAO76697.1| excinuclease ABC, C subunit [Streptococcus agalactiae COH1] (583 aa)
Score = 898, Expect = 1.8e-94, Identities = 207/576 (35%), Positives = 335/576 (58%)
 Q:  12 IPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIK 587
      +P PGCYL KDKNG +IYVGKA +L NR+K YF  + KT+ L +EI D +Y+V + E+LLLE NLI + PKYN+ L++ ++PYI +T E +PR++ +  KK GTY+GP+ +S   E+  ++R+FP +KC  NK C YY +GQC  + + + ++  +++ F +GK  I  L +K  AA + FE + +Y +L + + +  +Q +I   D D+ G++ + + + +F  NG L+ +  + +Y+E +E LT I ++Y   LPK V++  D  K++  + K + P +G KK +++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L LL+I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ NG +K +YRKF IK   DY M+EVI+RRY     P+LI++DGG+ QV A + ++ +L  IP+ GL K+DKH+T ++ D E ++L + S+ +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L I LG R + L++ +++L I++A +E++  +P VA+ ++
 S:   2 LPDSPGCYLHKDKNGTIIYVGKAKNLKNRVKSYFHGSHNTKTELLVSEIEDFEYIVTTSNTEALLLEINLIQENMPKYNIRLKDDKSYPYIKITNERYPRLMITR-QVKKSDGTYFGPYPDSGAAT-EIKRLLDRLFPFKKCTNPANKVCFYYHLGQCNAHTVCQTNKAYWDSLREDVKQFLNGKDNKIVNGLTEKMKSAAMTMEFERAAEYRDLIEAISLLRTKQRVIHQDMKDRDVFGYFVDKGWMCVQVFFVRNGKLIQRDVNMFPYYNEPEEDFLTYIGQFYQDTKHFLPKEVFIP-QDIDAKSVETIVGCKIVKPQRGEKKQLVNLAIKNARVSLQQKFDLLEKDIRKTHGAIENLGNLLNIPKPVRIEAFDNSNIQGTSPVAAMVVFVNGNPSKKDYRKFKIKTVIGPDDYASMREVIHRRYSRVLKDGLTPPDLIVIDGGQGQVNIARDVIEN-QLGLAIPIAGLQKNDKHQTHELLFGDPLEVVELPRNSEEFFLLHRIQDEVHRFAITFHRQLRSKNSFSSKLDGITGLGPKRKQLLMKHFKSLPNIQKADIEDIIMCGIPRTVAESLR 575
>gi|24379665|ref|NP_721620.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus mutans UA159] >gi|81446291|sp|Q8CWX4|UVRC_STRMU UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|24377620|gb|AAN58926.1|AE014960_7 putative excinuclease ABC (subunit C) [Streptococcus mutans UA159] (595 aa)
Score = 893, Expect = 8.2e-94, Identities = 213/588 (36%), Positives = 346/588 (58%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLS-DEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKF-LELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      MNE IK KL+ +P PGCY+ KDKNG +IYVGKA +L NR++ YF  + KT+ L +EI D +Y+V + E+LLLE NLI + KPKYN+ L++ ++P+I +T E +PR+L +  KK G Y+GP+ +S   E+  ++R+FP +KC  NK C YY +GQC  I + + ++  +++ +F +G+  I +L K +A+E + FE + +Y +L + + +  +Q ++   D DI G+Y + + + +F  G L+ +  + +Y+E +E LT + ++Y   +PK +++ + DE L +  + K + P +G KK +++ A NA  ++ K+ L + +  ++E + LL+I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ +G +K +YRKF IK   DY M+EVIYRRY     P+LII+DGG+ QV A + ++ L LD IP+ GL K+DKH+T ++ D E I L + S+ +F L IQDEVHRFAI+F+R + K+ F + L I LG R + L++ ++ L I++AS++++  +P VA+ I++
 S:   1 MNELIKHKLELLPDSPGCYIHKDKNGTIIYVGKAKNLKNRVRSYFHGSHNTKTELLVSEIEDFEYIVTGSNTEALLLEINLIQENKPKYNIRLKDDKSYPFIKITNEPYPRLLITR-QVKKDGGLYFGPYPDSGAAT-EIKRLLDRLFPFKKCTNPANKVCFYYHLGQCKAHTICQTDQTYWDSLKEDVKNFLNGRDDKIVNELRDKMTKASELMEFERAAEYRDLIEGIGLLRTKQRVMNQDMQDRDIFGYYVDKGWMCVQVFFIRQGKLIQRDVNMFPYYNESEEDFLTYVGQFYQDNRHFIPKEIFIPRNIDETL--VKAVVNTKIIKPQRGEKKQLVNLATKNARVSLQQKFDLLEKDIRKTHGAIENIGDLLNIPKPVRIEAFDNSNIQGTSPVAAMVVFVDGKPSKKDYRKFKIKTVIGPDDYASMREVIYRRYSRVMRDGLTPPDLIIIDGGQGQVNVARDVIENKLGLD--IPIAGLQKNDKHQTHELLFGDPLEVIPLPRNSEEFFLLQRIQDEVHRFAITFHRQLRGKNTFSSKLNGIAGLGPKRKQLLMKHFKNLPNIQKASLDDIINCGIPKNVAENIQE 586
>gi|50914154|ref|YP_060126.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pyogenes MGAS10394] >gi|73920384|sp|Q5XCC0|UVRC_STRP6 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|50903228|gb|AAT86943.1| Excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pyogenes MGAS10394] (598 aa)
Score = 892, Expect = 1.1e-93, Identities = 212/588 (36%), Positives = 337/588 (57%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLS-DEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKT-DRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      MNE IK KL+ +P PGCYL KDK G +IYVGKA +L R++ YF  D KT+ L +EI D +Y+V ++ E+LLLE NLI K PKYN+ L++ ++P++ +T E PR++ +  KK G Y+GP+ +S   E+  ++RIFP +KC  NK C YY +GQC  I  + ++ + ++ F +GK  I E L K + A+E++ FE + +Y +L  +   +Q ++   D DI G+Y + + + +F  G L+ +  + +Y++ +E LT + ++Y   +PK V++ + DE+L ++ + K + P +G KK ++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L +LL I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ +G +K +YRKF IK   DY M+EV++RRY    + PNLIIVDGG QV A + ++ +L  IPV GL K+DKH+T D +    + L ++S+ +F L IQDEVHRFA++F+R + K+ F ++L I LG R + LL ++T+ I A+ EE+ + +P V + I++
 S:   1 MNELIKHKLELLPDSPGCYLHKDKEGTIIYVGKAKNLKKRVRSYFRGSHDTKTELLVSEIVDFEYIVTESDTEALLLEINLIQKNMPKYNIKLKDDKSYPFLKITNESFPRLVITR-YIKKNDGLYFGPYPDSYTAN-EVKKLLDRIFPFKKCKNPINKVCFYYHLGQCCAHTICHTDKAYWDRLIDDVKHFLNGKDDKIIEDLRSKMLAASEEMAFERAAEYRDLISGIATMRTKQRVMSKDLQDRDIFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIQRDVNLFPYYNDAEEDFLTYMGQFYQDKQHFIPKEVFIPEAIDEEL--VAAIVPTKIIKPKRGEKKQLVALATKNARVSLQQKFDLLEKDIKKTSGAIENLGQLLRIDKPVRIEAFDNSNIQGTSPVAAMVVFVDGKPSKKDYRKFKIKTVVGPDDYASMREVLFRRYSRVKKEGLQAPNLIIVDGGVGQVNVAKDVIE-KQLGLTIPVAGLQKNDKHQTHDLLFGNPLEVVSLPRRSEEFFLLHRIQDEVHRFAVTFHRQVRRKNSFSSTLDHISGLGPKRKQLLLRHFKTITAIASATSEEIQALGIPKTVVEAIQQ 586
>gi|56808206|ref|ZP_00365982.1| COG0322: Nuclease subunit of the excinuclease complex [Streptococcus pyogenes M49 591] >gi|94988536|ref|YP_596637.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94990413|ref|YP_598513.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94992359|ref|YP_600458.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pyogenes MGAS2096] >gi|94994335|ref|YP_602433.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pyogenes MGAS10750] >gi|119367845|sp|Q1JBZ4|UVRC_STRPB UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|119367846|sp|Q1JLX6|UVRC_STRPC UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|119367847|sp|Q1JH25|UVRC_STRPD UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|119367848|sp|Q1J6U4|UVRC_STRPF UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|94542044|gb|ABF32093.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94543921|gb|ABF33969.1| Excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94545867|gb|ABF35914.1| Excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pyogenes MGAS2096] >gi|94547843|gb|ABF37889.1| Excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pyogenes MGAS10750] (598 aa)
Score = 892, Expect = 1.1e-93, Identities = 212/588 (36%), Positives = 337/588 (57%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLS-DEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKT-DRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      MNE IK KL+ +P PGCYL KDK G +IYVGKA +L R++ YF  D KT+ L +EI D +Y+V ++ E+LLLE NLI K PKYN+ L++ ++P++ +T E PR++ +  KK G Y+GP+ +S   E+  ++RIFP +KC  NK C YY +GQC  I  + ++ + ++ F +GK  I E L K + A+E++ FE + +Y +L  +   +Q ++   D DI G+Y + + + +F  G L+ +  + +Y++ +E LT + ++Y   +PK V++ + DE+L ++ + K + P +G KK ++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L +LL I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ +G +K +YRKF IK   DY M+EV++RRY    + PNLIIVDGG QV A + ++ +L  IPV GL K+DKH+T D +    + L ++S+ +F L IQDEVHRFA++F+R + K+ F ++L I LG R + LL ++T+ I A+ EE+ + +P V + I++
 S:   1 MNELIKHKLELLPDSPGCYLHKDKEGTIIYVGKAKNLKKRVRSYFRGSHDTKTELLVSEIVDFEYIVTESDTEALLLEINLIQKNMPKYNIKLKDDKSYPFLKITNESFPRLVITR-YIKKNDGLYFGPYPDSYTAN-EVKKLLDRIFPFKKCKNPINKVCFYYHLGQCCAHTICHTDKAYWDRLIDDVKHFLNGKDDKIIEDLRSKMLAASEEMAFERAAEYRDLISGIATMRTKQRVMSKDLQDRDIFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIQRDVNLFPYYNDAEEDFLTYMGQFYQDKQHFIPKEVFIPEAIDEEL--VAAIVPTKIIKPKRGEKKQLVALATKNARVSLQQKFDLLEKDIKKTSGAIENLGQLLRIDKPVRIEAFDNSNIQGTSPVAAMVVFVDGKPSKKDYRKFKIKTVVGPDDYASMREVLFRRYSRVKKEGLQAPNLIIVDGGVGQVNVAKDVIE-KQLGLTIPVAGLQKNDKHQTHDLLFGNPLEVVPLPRRSEEFFLLHRIQDEVHRFAVTFHRQVRRKNSFSSTLDHISGLGPKRKQLLLRHFKTITAIASATSEEIQALGIPKTVVEAIQQ 586
>gi|71903430|ref|YP_280233.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|92058699|sp|Q48TS8|UVRC_STRPM UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|71802525|gb|AAX71878.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pyogenes MGAS6180] (598 aa)
Score = 891, Expect = 1.3e-93, Identities = 212/588 (36%), Positives = 337/588 (57%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLS-DEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKT-DRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      MNE IK KL+ +P PGCYL KDK G +IYVGKA +L R++ YF  D KT+ L +EI D +Y+V ++ E+LLLE NLI K PKYN+ L++ ++P++ +T E PR++ +  KK G Y+GP+ +S   E+  ++RIFP +KC  NK C YY +GQC  I  + ++ + ++ F +GK  I E L K + A+E++ FE + +Y +L  +   +Q ++   D DI G+Y + + + +F  G L+ +  + +Y++ +E LT + ++Y   +PK V++ + DE+L ++ + K + P +G KK ++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L +LL I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ +G +K +YRKF IK   DY M+EV++RRY    + PNLIIVDGG QV A + ++ +L  IPV GL K+DKH+T D +    + L ++S+ +F L IQDEVHRFA++F+R + K+ F ++L I LG R + LL ++T+ I A+ EE+ + +P V + I++
 S:   1 MNELIKHKLELLPDSPGCYLHKDKEGTIIYVGKAKNLKKRVRSYFRGSHDTKTELLVSEIVDFEYIVTESDTEALLLEINLIQKNMPKYNIKLKDDKSYPFLKITNESFPRLVITR-YIKKNDGLYFGPYPDSYTAN-EVKKLLDRIFPFKKCKNPINKVCFYYHLGQCCAHTICHTDKAYWDRLIDDVKHFLNGKDDKIIEDLRSKMLAASEEMAFERAAEYRDLISGIATMRTKQRVMSKDLQDRDIFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIQRDVNLFPYYNDAEEDFLTYMGQFYQDKQHFIPKEVFIPEAIDEEL--VAAIVPTKIIKPKRGEKKQLVALATKNARVSLQQKFDLLEKDIKKTSGAIENLGQLLKIDKPVRIEAFDNSNIQGTSPVAAMVVFVDGKPSKKDYRKFKIKTVVGPDDYASMREVLFRRYSRVKKEGLQAPNLIIVDGGVGQVNVAKDVIE-KQLGLTIPVAGLQKNDKHQTHDLLFGNPLEVVPLPRRSEEFFLLHRIQDEVHRFAVTFHRQVRRKNSFSSTLDHISGLGPKRKQLLLRHFKTITAIASATSEEIQALGIPKTVVEAIQQ 586
>gi|21910285|ref|NP_664553.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28895862|ref|NP_802212.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|25453317|sp|Q8K7L7|UVRC_STRP3 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|21904480|gb|AAM79356.1| putative excinuclease ABC (subunit C) [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28811112|dbj|BAC64045.1| putative excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pyogenes SSI-1] (598 aa)
Score = 890, Expect = 1.9e-93, Identities = 212/588 (36%), Positives = 337/588 (57%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLS-DEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKT-DRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      MNE IK KL+ +P PGCYL KDK G +IYVGKA +L R++ YF  D KT+ L +EI D +Y+V ++ E+LLLE NLI K PKYN+ L++ ++P++ +T E PR++ +  KK G Y+GP+ +S   E+  ++RIFP +KC  NK C YY +GQC  I  + ++ + ++ F +GK  I E L K + A+E++ FE + +Y +L  +   +Q ++   D DI G+Y + + + +F  G L+ +  + +Y++ +E LT + ++Y   +PK V++ + DE+L ++ + K + P +G KK ++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L +LL I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ +G +K +YRKF IK   DY M+EV++RRY    + PNLIIVDGG QV A + ++ +L  IPV GL K+DKH+T D +    + L ++S+ +F L IQDEVHRFA++F+R + K+ F ++L I LG R + LL ++T+ I A+ EE+ + +P V + I++
 S:   1 MNELIKHKLELLPDSPGCYLHKDKEGTIIYVGKAKNLKKRVRSYFRGSHDTKTELLVSEIVDFEYIVTESDTEALLLEINLIQKNMPKYNIKLKDDKSYPFLKITNESFPRLVITR-YIKKNDGLYFGPYPDSYTAN-EVKKLLDRIFPFKKCKNPINKVCFYYHLGQCCAHTICHTDKVYWDRLIDDVKHFLNGKDDKIIEDLRSKMLAASEEMAFERAAEYRDLISGIATMRTKQRVMSKDLQDRDIFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIQRDVNLFPYYNDAEEDFLTYMGQFYQDKQHFIPKEVFIPEAIDEEL--VAAIVPTKIIKPKRGEKKQLVALATKNARVSLQQKFDLLEKDIKKTSGAIENLGQLLKIDKPVRIEAFDNSNIQGTSPVAAMVVFVDGKPSKKDYRKFKIKTVVGPDDYASMREVLFRRYSRVKKEGLQAPNLIIVDGGVGQVNVAKDVIE-KQLGLTIPVAGLQKNDKHQTHDLLFGNPLEVVPLPRRSEEFFLLHRIQDEVHRFAVTFHRQVRRKNSFSSTLDHISGLGPKRKQLLLRHFKTITAIASATSEEIQALGIPKTVVEAIQQ 586
>gi|15675060|ref|NP_269234.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|71910604|ref|YP_282154.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|24212616|sp|Q99ZU3|UVRC_STRP1 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|13622214|gb|AAK33955.1| excinuclease ABC (subunit C) [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|71853386|gb|AAZ51409.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pyogenes MGAS5005] (598 aa)
Score = 888, Expect = 2.5e-93, Identities = 211/588 (35%), Positives = 337/588 (57%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLS-DEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKT-DRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      MNE IK KL+ +P PGCYL KDK G +IYVGKA +L R++ YF  D KT+ L +EI D +Y+V ++ E+LLLE NLI K PKYN+ L++ ++P++ +T E PR++ +  KK G Y+GP+ +S   E+  ++RIFP +KC  NK C YY +GQC  I  + ++ + ++ F +GK  I E L K + A++++ FE + +Y +L  +   +Q ++   D DI G+Y + + + +F  G L+ +  + +Y++ +E LT + ++Y   +PK V++ + DE+L ++ + K + P +G KK ++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L +LL I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ +G +K +YRKF IK   DY M+EV++RRY    + PNLIIVDGG QV A + ++ +L  IPV GL K+DKH+T D +    + L ++S+ +F L IQDEVHRFA++F+R + K+ F ++L I LG R + LL ++T+ I A+ EE+ + +P V + I++
 S:   1 MNELIKHKLELLPDSPGCYLHKDKEGTIIYVGKAKNLKKRVRSYFRGSHDTKTELLVSEIVDFEYIVTESDTEALLLEINLIQKNMPKYNIKLKDDKSYPFLKITNESFPRLVITR-YIKKNDGLYFGPYPDSYTAN-EVKKLLDRIFPFKKCKNPINKVCFYYHLGQCCAHTICHTDKAYWDRLIDDVKHFLNGKDDKIIEDLRSKMLAASKEMAFERAAEYRDLISGIATMRTKQRVMSKDLQDRDIFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIQRDVNLFPYYTDAEEDFLTYMGQFYQDKQHFIPKEVFIPEAIDEEL--VAAIVPTKIIKPKRGEKKQLVALATKNARVSLQQKFDLLEKDIKKTSGAIENLGQLLRIDKPVRIEAFDNSNIQGTSPVAAMVVFVDGKPSKKDYRKFKIKTVVGPDDYASMREVLFRRYSRVKKEGLQAPNLIIVDGGVGQVNVAKDVIE-KQLGLTIPVAGLQKNDKHQTHDLLFGNPLEVVPLPRRSEEFFLLHRIQDEVHRFAVTFHRQVRRKNSFSSTLDHISGLGPKRKQLLLRHFKTITAIASATSEEIQALGIPKTVVEAIQQ 586
>gi|125624511|ref|YP_001032994.1| excinuclease ABC subunit C [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] >gi|189038062|sp|A2RLW6|UVRC_LACLM UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|124493319|emb|CAL98290.1| excinuclease ABC, C subunit [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] (669 aa)
Score = 888, Expect = 2.6e-93, Identities = 225/587 (38%), Positives = 351/587 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVY----------------------------------------LSLSDEK---------------LKTLSESL-KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIK 587
      MN+ IK KL+ +P PGCYL KDKNG VIYVGKA +L NR++ YF  + KT+ L +EI D++++VV + ESL+LE NLI +YKPKYN++L++  +P++ +T E++PR+L   +K  TY+GP+ +   E+  ++RIFP RKC   K C Y+ I QCL P + V Q Y+  +E+ +F +G K I ++LE K I A++ + FE + +Y ++ K +   +Q ++   D D+ G+Y + + + +F  G L+ +  + +Y++ +E LT I ++Y   +P+ ++                    L SD+K        K LS L K + + PS+G KK +++ A NA  ++ K+   + +  ++E L K+L I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ +G +K +YRK+ IK   DY M+EV+ RRY     +P+LI +DGG QV A E L+ EL  IPV G+ K+DKH+T ++ D E + L ++S +F L IQDEVHRFAI+F+R + K+ F + L I LG R +KLL ++ L I+EA+V+E+++ VP EVA+ +K
 S:   1 MNQTIKAKLELLPDSPGCYLHKDKNGTVIYVGKAKNLKNRVRSYFHGSHNTKTELLVSEIEDLEWIVVGSNIESLVLEINLIQRYKPKYNIMLKDDKYYPFLKITNEKYPRLLVVR-KVQKDGATYFGPYPDVKAAN-EVKRLLDRIFPFRKCGLHEKKVCFYFHIHQCLCPVVNHVDPQVYKDMTQEVKEFLTGSDKKIVKELEGKMISASDNMEFEQAAEYRDVIKAIGTLRTKQRVMNQDLKDRDVFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIQRDVNMFPYYNDAEEDFLTYIGQFYQDNNHMMPREIFIPQDIDKDSVEAVVAASQEGNLLTKAQAKAVDAKVFTAKTLKFSDQKDVEQSIVKLDKELSSEKRLSSLLAKTQIIQPSRGEKKQLVNMATKNAQTQLQLKFDVAERDILKTTKAVENLGKILGIPKPVRIESFDNSNIMGTSPVSAMVVFIDGKPSKKDYRKYKIKTVVGADDYASMREVMTRRYSRALKEETALPDLIAMDGGAGQVNIAKEVLR--ELGLAIPVAGMQKNDKHQTSELLFGDPLEVVPLSRQSQEFFLLTRIQDEVHRFAITFHRQLRGKNTFSSKLDGIVGLGPKRKQKLLTTFKNLKAIEEATVQEVAEAGVPYEVAERVK 641
>gi|139473819|ref|YP_001128535.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] >gi|189038124|sp|A2REN0|UVRC_STRPG UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|134272066|emb|CAM30305.1| UvrABC system protein C [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] (598 aa)
Score = 887, Expect = 3.9e-93, Identities = 211/588 (35%), Positives = 336/588 (57%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLS-DEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKT-DRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      MNE IK KL+ +P PGCYL KDK G +IYVGKA +L R++ YF  D KT+ L +EI D +Y+V ++ E+LLLE NLI K PKYN+ L++ ++P++ +T E PR++ +  KK G Y+GP+ +S   E+  ++RIFP +KC  NK C YY +GQC  I  + ++ + ++ F +GK  I E L K + A+E++ FE + +Y +L  +   +Q ++   D DI G+Y + + + +F  G L+ +  + +Y++ +E LT + ++Y   +PK V++ + DE+L ++ + K + P +G KK ++ A NA  ++ K+ L + +  +++ L LL I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ +G +K +YRKF IK   DY M+EV++RRY    + PNLIIVDGG QV A + ++ +L  IPV GL K+DKH+T D +    + L ++S+ +F L IQDEVHRFA++F+R + K+ F ++L I LG R + LL ++T+ I A+ EE+ + +P V + I++
 S:   1 MNELIKHKLELLPDSPGCYLHKDKEGTIIYVGKAKNLKKRVRSYFRGSHDTKTELLVSEIVDFEYIVTESDTEALLLEINLIQKNMPKYNIKLKDDKSYPFLKITNESFPRLVITR-YIKKNDGLYFGPYPDSYTAN-EVKKLLDRIFPFKKCKNPINKVCFYYHLGQCCAHTICHTDKAYWDRLIDDVKHFLNGKDDKIIEDLRSKMLAASEEMAFERAAEYRDLISGIATMRTKQRVMSKDLQDRDIFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIQRDVNLFPYYNDAEEDFLTYMGQFYQDKQHFIPKEVFIPEAIDEEL--VAAIVPTKIIKPKRGEKKQLVALATKNARVSLQQKFDLLEKDIKKTSGAIDNLGHLLGINKPVRIEAFDNSNIQGTSPVAAMVVFVDGKPSKKDYRKFKIKTVVGPDDYASMREVLFRRYSRVKKEGLQAPNLIIVDGGVGQVNVAKDVIE-KQLGLTIPVAGLQKNDKHQTHDLLFGNPLEVVPLPRRSEEFFLLHRIQDEVHRFAVTFHRQVRRKNSFSSTLDHISGLGPKRKQLLLRHFKTITAIASATSEEIQALGIPKTVVEAIQQ 586
>gi|19746037|ref|NP_607173.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|24212606|sp|Q8P163|UVRC_STRP8 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|19748204|gb|AAL97672.1| excinuclease ABC (subunit C) [Streptococcus pyogenes MGAS8232] (598 aa)
Score = 886, Expect = 5.0e-93, Identities = 210/588 (35%), Positives = 336/588 (57%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLS-DEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKT-DRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      MNE IK KL+ +P PGCYL KDK G +IYVGKA +L R++ YF  D KT+ L +EI D +Y+V ++ E+LLLE NLI K PKYN+ L++ ++P++ +T E PR++ +  KK G Y+GP+ +S   E+  ++RIFP +KC  NK C YY +GQC  I  + ++ + ++ F +GK  I E L K + A+E++ FE + +Y +L  +   +Q ++   D DI G+Y + + + +F  G L+ +  + +Y++ +E LT + ++Y   +PK V++ + DE+L ++ + K + P +G KK ++ A NA  ++ K+ L + +  +++ L LL I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ +G +K +YRKF +K   DY M+EV++RRY    + PNLIIVDGG QV A + ++ +L  IPV GL K+DKH+T D +    + L ++S+ +F L IQDEVHRFA++F+R + K+ F ++L I LG R + LL ++T+ I A+ EE+ + +P V + I++
 S:   1 MNELIKHKLELLPDSPGCYLHKDKEGTIIYVGKAKNLKKRVRSYFRGSHDTKTELLVSEIVDFEYIVTESDTEALLLEINLIQKNMPKYNIKLKDDKSYPFLKITNESFPRLVITR-YIKKNDGLYFGPYPDSYTAN-EVKKLLDRIFPFKKCKNPINKVCFYYHLGQCCAHTICHTDKAYWDRLIDDVKHFLNGKDDKIIEDLRSKMLAASEEMAFERAAEYRDLISGIATMRTKQRVMSKDLQDRDIFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIQRDVNLFPYYNDAEEDFLTYMGQFYQDKQHFIPKEVFIPEAIDEEL--VAAIVPTKIIKPKRGEKKQLVALATKNARVSLQQKFDLLEKDIKKTSGAIDNLGHLLGINKPVRIEAFDNSNIQGTSPVAAMVVFVDGKPSKKDYRKFKVKTVVGPDDYASMREVLFRRYSRVKKEGLQAPNLIIVDGGVGQVNVAKDVIE-KQLGLTIPVAGLQKNDKHQTHDLLFGNPLEVVPLPRRSEEFFLLHRIQDEVHRFAVTFHRQVRRKNSFSSTLDHISGLGPKRKQLLLRHFKTITAIASATSEEIQALGIPKTVVEAIQQ 586
>gi|116617637|ref|YP_818008.1| excinuclease ABC subunit C [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] >gi|116096484|gb|ABJ61635.1| Excinuclease ABC subunit C [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] (599 aa)
Score = 886, Expect = 5.4e-93, Identities = 201/575 (34%), Positives = 334/575 (58%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEI-KLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      + I+ KL +P +PG Y KD+NG +IYVGKA +L NR++ YF +D D KT +L ++I D D++V N++ E+ LLEN LI KYKP YN+ L+  +PYI +TKE +P++  ++ KK G Y+GP+ N  + E  F+ + +PLR+CN  + C+YY++GQCLG C + V Q+Y  + I F G +K + +Q+ +K  AA L FE +  + K +  E Q ++    D+ +Y + +++ +F   L+ ++    E DE + + I ++YS+ I+ P+ V +  + K LS L++  P +G K++++D A NA +++ K+ + N+ +  +++E+  L I  +R+E FD+S+   V AMVV+++G+ NK EYRK+ IK D +++  +EVI RRY    G+ P+LI++DGG+ Q+ AA E L+   + IP+ + K+DKHKT ++  ++I LDK+S+ +F + +Q+EVHRFAISF+R +SK+  + L I+ +G  +KLL ++ +L KI ASV +L I
 S:   7 QHIEQKLILLPSEPGSYQMKDQNGKIIYVGKAKNLKNRVRSYFKQDHDGKTAELVSKIVDFDFIVTNSDKEAFLLENELIKKYKPYYNIRLKYGTGYPYIKITKERNPKMALVNE-VKKDGGFYFGPYPNVYAAQ-ETLRFLEKNYPLRRCNGPQGRPCLYYNMGQCLGACFRDVPVQEYNDQISRIKKFLDGDTKIVKKQIAEKMQVAASSLEFERAADLRDQLKYIDETVESQRVLSKDTTPRDLFNYYMDKGWMTVEVFFLRQARLIRQFKRTFSIVGEADEEVSSFIQQFYSQKNIQKPREVLVPKGIDT-KALSAVLEVPVRIPVRGEKRELLDLAAKNARIVLEEKFRLMQLNERKTTGAMKEITDALQIPMGHRIEAFDHSHTQGVEIVSAMVVFDDGIPNKTEYRKYKIKSTDHANEWAETQEVIRRRYSRLLREDGDFPDLILMDGGEIQLHAAQEVLEDELGLTNIPIAAMVKNDKHKTADLIDGVTNQIVTLDKQSEGFFLIQRVQEEVHRFAISFHRQLRSKNSLASRLDTIQGVGPKTRQKLLREFGSLPKITAASVSDLVDI 579
>gi|163789539|ref|ZP_02183977.1| excinuclease ABC subunit C [Carnobacterium sp. AT7] >gi|159875071|gb|EDP69137.1| excinuclease ABC subunit C [Carnobacterium sp. AT7] (592 aa)
Score = 883, Expect = 1.1e-92, Identities = 211/588 (35%), Positives = 350/588 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRE-LNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWD-FSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      +N I +KL +P PGCYL K+K  +IY+GKA +L R++ YF  + KT+ L EI D + ++ + + E LLLE LI K+ PKYN+ L++ ++PY+ +T E+ P+++ + + K+ G Y+GP+ N   E  FI +++PLRKCN  + C+YY +GQC+GPC ++ +++Y  + +I F +G K I + L+ K +QAA++L FE + +Y  + ++  ERQ+II +   D+ +Y + ISI +F   +L+ +  I  Y  E L + + ++Y +  LPK + L S  KTLSE L+I  P +G KKD++D A N+ EI N+ QLI  +R+ + +++EL + L + + R+E FD+SNI TN V AMV + +G +K+ YRK+ IK+  +++  +EVI RRY+    +P+LI++DGGK QV A+ L+ EL  IPV G+ KDDKH+T ++ +  ++ L  S ++ + IQDEVHRFAI+F+R + K+  + L +I+ +G   K+L+ ++++ K+ EASVEE++ + +P++ A IK+
 S:   2 VNTHINNKLMLLPDLPGCYLMKNKEKEIIYIGKAKNLKKRVRSYFRGTHEGKTQLLVEEIVDFETIITSTDKECLLLEITLIKKHLPKYNIKLKQGTSYPYLKITNEKDPQLIITSE-VKRDGGHYFGPYPNVYAAS-ETQQFIQKVYPLRKCNGYQKRACLYYHLGQCIGPCDHEIPKEEYNAQIDKIRRFLNGDVKEIKKILKSKMMQAADELAFERAAEYRNQIQYIETTVERQNIITNDFTTRDVFSYYMNKGWISIQVFFIRQATLIKREATIFPCYDTPQEELASYMVQFYQEENHLLPKEI-LVPSGVDTKTLSEVLEIPVKVPLQGRKKDMLDLATKNS-EISLNEKFQLIEMDDRKTIGAIKELSEALHLPLVSRIEAFDHSNIQGTNPVSAMVSFLDGRPDKSNYRKYKIKNVHGSNELATTEEVIRRRYERLLKEGKPLPDLILMDGGKIQVNGAINILEN-ELGLSIPVAGMVKDDKHRTSSLIFGEKLEKVSLKPTSQAFYLVQRIQDEVHRFAITFHRQLRGKNSLSSKLDRIEGVGPKTRTKILKHFKSVKKVTEASVEEINGLGIPLKTAVRIKE 587
>gi|13507864|ref|NP_109813.1| excinuclease ABC subunit C [Mycoplasma pneumoniae M129] >gi|2499104|sp|P75350|UVRC_MYCPN UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|1673677|gb|AAB95677.1| excinuclease ABC subunit C [Mycoplasma pneumoniae M129] (586 aa)
Score = 883, Expect = 1.2e-92, Identities = 204/562 (36%), Positives = 336/562 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKK---CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKN-LKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK----YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIP--NLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYET 562
      +N + KLK PHKPGCYLWKD G V+YVGKA D+ R+ YF +R KT+ L  I DV+YV++ NEN++L LE LI +YKP++N++L+E+N + Y +T  P +    + K Y+GPFA+S + ++Y+ + ++FPLRKC  P+++  C YY + C+G C+ + T + Y+ +K I FF+  + +  L+++EI+A+E+ FE ++ +L+L+K L++ + +Q   K  D IG+ ++NV++I +F YV+ L+ K  ++L   E++ L+T IY YYS  I PKT+ +SLS+E L L+ SLKI  P G +K ++ T +NA  + K+  I+N NR   ++L +LL + + +EI D S   + VGAM+ YENG + K  R++NI + D  D +YM +V+YRR ++ + ++P +L+IVDGG Q+  +    +  +IGLAK+ +H+TD IV D + I +DK + L+ +L IQ+EV FA   + S++ F+N L +I+ +G+ ++ LL+ ++T
 S:   4 VNNTLAFKLKNAPHKPGCYLWKDDAGQVLYVGKAKDIFKRVHHYFNPNRSFKTRALVERIADVEYVILKNENDALNLEAKLIKQYKPRFNLVLKENNGYLYFFITASVKPTLELGR-RYEFSKNKYFGPFASSKFRLRDIYDLLLKLFPLRKC--APHERGHPCFYYQLKMCMGQCMGEDTPERYQTTVKGIEQFFNHGPEQVLNHLQQQEIKASEQQNFEAARHFLDLQKAVLELVNMQQTAFIKAKQSHDFIGYVFEKNVLAITVFAYVDNQLIGKNQQVFELPQDDEKEVESALVTFIYHYYSTNKI--PKTLTVSLSEENLSLLANSLKINVTQPKNGEQKSILQTVIDNARYALNTKWTGFINNLNRA-EVHQQLAQLLQVPSIQSLEIIDISFYDKDHVVGAMLRYENGKRMKALSRRYNI-NIDHKGDTNYMADVVYRRIISSIQTHKQLPLSDLLIVDGGIAQINTVTKVFASFPNVTQPIIIGLAKNTRHQTDHIVLTDNTTINIDKNTPLFAYLTTIQEEVDSFAKHNAFKRVSRARFQNPLLQIEGVGRKTVQILLDNFQT 568
>gi|28378731|ref|NP_785623.1| excinuclease ABC subunit C [Lactobacillus plantarum WCFS1] >gi|38258748|sp|Q88VE9|UVRC_LACPL UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|28271568|emb|CAD64473.1| excinuclease ABC, subunit C [Lactobacillus plantarum WCFS1] (604 aa)
Score = 878, Expect = 4.0e-92, Identities = 202/584 (34%), Positives = 329/584 (56%)
 Q:   4 QIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKT-DRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIK 587
      I+ KL +P PGCYL K+ N +IYVGKA +L NR++ YF   KT +L +EI D +++V + + E+ LLE LI K++P +N+ L++  +PYI +T E P+IL  D +K G Y+GP+ N  + E NFI +++PLR+C+  + C+YY +GQCLG C K V  +Y+ +K I F +G +++ +QL K+ QAA L FE + + +  ++M E+Q II +   D+ FY + +SI +F   L+ +  +  S  E + + I ++Y++  LP+ V +  +K + LS+ L I  P +G KKD++D A NA +++ K+ L ++ +  +++E+  L I  +++E FD+S+I  + V AMVV+ +G NK YRK+ ++ D  +  +EVI RRY     +P+LI++DGG+ Q++AA + L+ EL  PV + K+D HKT D +    + LD KS ++ L IQDEVHRFAI+F+R  +K  + L +I +G   KLL K+ ++ KI AS+EE+ + +  VA+ +K
 S:   5 HIEHKLSLLPDLPGCYLMKNLNSQIIYVGKAKNLKNRVRSYFKSSHTGKTARLVSEIADFEFIVTSTDKEAFLLEITLIQKHQPYFNIKLKKGTGYPYIKITNERDPQILIVSD-VRKDGGYYFGPYPNVYAAQ-ETVNFIQKVYPLRRCHGFQKRPCLYYHMGQCLGACFKTVPVAEYDAQIKRIKSFLNGHVETVKKQLTKRMDQAAADLEFERAAELRDQLNYIEMTVEKQKIISNDNTPRDLFNFYLDKGWLSIQVFFIRQARLMKREKRLFPVVSTAPEEMTSFILQFYNRKNNVLPREVLVPNGLDK-QVLSDILGIPVRTPQRGQKKDLLDMAQKNARIVLEEKFRLLELDERKTTGAMQEITDALGIPAGHKIEAFDHSHIQGADLVSAMVVFTDGQPNKKLYRKYKLRTVDHADEAASTREVIRRRYTRLLKEHAALPDLILMDGGEIQLEAAKDVLEN-ELGIATPVAAMVKNDHHKTADLLASAGDQHLHLDPKSQGFYLLQRIQDEVHRFAITFHRQVHTKHSLSSRLDEIPGVGPKTRNKLLRKFGSMSKIAGASLEEIQSLGIAKNVAQTVK 586
>gi|15672822|ref|NP_266996.1| excinuclease ABC subunit C [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] >gi|13878835|sp|Q9CH98|UVRC_LACLA UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|12723766|gb|AAK04938.1|AE006318_1 excinuclease ABC subunit C [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] (668 aa)
Score = 870, Expect = 3.9e-91, Identities = 220/587 (37%), Positives = 348/587 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVY----------------------------------------LSLSDEK---------------LKTLSESL-KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWD-FSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIK 587
      MN+ IK KL+ +P PGCYL KDKNG VIYVGKA +L NR++ YF  + KT+ L +EI D++++VV + ESL+LE NLI +YKPKYN++L++  +P++ +T E++PR+L   +K  TY+GP+ +   E+  ++RIFP RKC   K C Y+ I QCL P + V Q ++  +E+ +F +G K I +LE K + +++ + FE + +Y ++ K +   +Q ++   D D+ G+Y + + + +F  G L+ +  + +Y++ +E LT I ++Y   +P+ ++                    L SD+K        K LS L K + + PS+G KK +++ A NA  ++ K+   + +  ++E L K+L I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ +G +K +YRK+ IK   DY M+EV+ RRY     +P+LI +DGG QV  + LK EL  IPV G+ K+DKH+T ++ D  + L ++S +F L IQDEVHRFAI+F+R + K+ F + L I LG R +KLL ++ L I+EASV+E+++ +P EVA+ +K
 S:   1 MNQTIKAKLELLPDSPGCYLHKDKNGTVIYVGKAKNLKNRVRSYFHGSHNTKTELLVSEIEDLEWIVVGSNIESLVLEINLIQRYKPKYNIMLKDDKYYPFLKITNEKYPRLLVVR-KVQKDGATYFGPYPDVKAAN-EVKRLLDRIFPFRKCGLHEKKVCFYFHIHQCLCPVVNHVDPQVFKDMTQEVKEFLTGSDKKIVNELEAKMMVSSDNMEFEQAAEYRDVIKAIGTLRTKQRVMNQDLKDRDVFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIQRDVNMFPYYNDAEEDFLTYIGQFYQDNNHMMPREIFIPQDIDKESVEAVVAASQEGNLLTKAQAKEVDAKVFTAKTLKFSDQKDVEQSIVKLDKELSAEKRLSSLLAKTQIVQPSRGEKKQLVNMATKNAQSQLQLKFDVAERDILKTTKAVENLGKILGIPKPVRIESFDNSNIMGTSPVSAMVVFIDGKPSKKDYRKYKIKTVVGADDYASMREVMTRRYSRALKEETALPDLIAMDGGAGQVNITKQVLK--ELGLSIPVAGMQKNDKHQTSELLFGDPLDVVPLSRQSQEFFLLTRIQDEVHRFAITFHRQLRGKNTFSSKLDGIVGLGPKRKQKLLTTFKNLKAIEEASVQEVAEADIPYEVAERVK 641
>gi|42518995|ref|NP_964925.1| excinuclease ABC subunit C [Lactobacillus johnsonii NCC 533] >gi|81667898|sp|Q74JN8|UVRC_LACJO UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|41583282|gb|AAS08891.1| excinuclease ABC subunit C [Lactobacillus johnsonii NCC 533] (600 aa)
Score = 865, Expect = 1.4e-90, Identities = 209/574 (36%), Positives = 334/574 (58%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD--EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDE----DANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE------IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQ 576
      E I++KLK +P KPGCYL KD NG VIYVGK+ +L NR++ YF  + + +L EI D D + V+++ ES LLE LI KY+P YN+ L++  +PYI +T E P+  +   K G Y+GP+ N  + L FI +++PLR+C   + C+YY +GQCLG C K+V + Y+ +++I F +G  + + L +K QA+ L FE + + + K ++  E+Q II +   DI FY ++ ISI IF   LL +  +    D + ++ I ++Y +  LPK V +  + ++LSE LK+  P +G KK +++ A +NA  + K+ L   +  + +E+  L +  +R+E FD+S+I  + V A+VV+ +G +K+EYRK+ +K E  +A +  +EV+ RRY    ++P+LI++DGG+ QV+A L+ L+ EL+ IPV G+ KDD H+T+ ++ D ++   I LD KS+ ++ + IQDEVHRFAI+F+R  +K+  + L +IK +G   KLL K+ +L KIKEASV+EL +
 S:   4 EHIENKLKLLPDKPGCYLMKDVNGNVIYVGKSKNLKNRVRSYFKSKQVGRRAELVREIRDFDIITVSSDKESFLLEITLIKKYQPYYNVQLKQGTGYPYIEITNERDPQTRLT-SIVHKDHGYYFGPYPNVYAAQATL-KFIQKVWPLRRCTGHQGRPCLYYHMGQCLGACFKEVPKSTYDAQIRKIKRFLNGDIAQVKQDLTEKMTQASMDLEFERAAEIRDQLKYIEQTVEKQKIISNDHTQRDIFNFYVDKSWISIQIFFLRQAKLLRRETRLFPLTDTNDPQDAFVSFIAQFYGQRNRVLPKEVLVPAGMDN-ESLSEVLKVPVRTPQRGQKKALLEMAHDNAKLKLDEKFRLLELGNRKTKGAQKEIFDALGLPYGHRIESFDHSHIQGADPVSALVVFTDGEADKHEYRKYKLKGEVEHQNAADEVGNTREVVRRRYSRLLKEHKKMPDLILMDGGQIQVEACLDVLRN-ELNVNIPVAGMVKDDHHRTNHLIFGDPTKGEELKLIPLDPKSEGFYLMTRIQDEVHRFAITFHRRTHAKNALSSKLDEIKGIGPKSRNKLLRKFGSLKKIKEASVDELRE 585
>gi|171779772|ref|ZP_02920728.1| hypothetical protein STRINF_01609 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] >gi|171281874|gb|EDT47308.1| hypothetical protein STRINF_01609 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] (598 aa)
Score = 861, Expect = 4.0e-90, Identities = 210/588 (35%), Positives = 344/588 (58%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKF-LELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      MNE IK KL+ +P PGCY+ KDKNG +IYVGKA +L NR++ YF  + KT+ L +EI D +Y+V + E+LLLE NLI + PKYN+ L++ ++P+I +T E++PR++ +  KK  Y+GP+ +S   E+  ++RIFP +KC  NK C YY +GQC  I V  +  +++ +F GK  I + L+ K +A++ + FE + +Y +L + +   +Q ++   D DI G+Y + + + +F  G L+ +  + +Y++ +E LT + ++Y   +PK +++  + +E +K + ++  K + P +G KK +++ A NA  ++ K+ L + +  ++E + +LL+I  R+E FDNSNI T+ V MVV+ NG +K YRKF IK   DY M+EVIYRRY     P+LII+DGG+ QV A + ++ L LD IP+ GL K+DKH+T ++ D E ++L + S+ +F L IQDEVHRFAI+F+R +SK+ F + L I LG R + L++ +++L +++A VE++  +P VA +K+
 S:   1 MNELIKHKLELLPDSPGCYIHKDKNGKIIYVGKAKNLKNRVRSYFHGSHNTKTELLVSEIEDFEYIVTGSNTEALLLEINLIQENMPKYNIKLKDDKSYPFIKITVNEQYPRLMITR-QIKKDGAMYFGPYPDSGAAT-EIKRLLDRIFPFKKCTNPANKVCFYYHLGQCKAHTICHVDHDYFVEMAQDVKNFLDGKDNKIVDGLKDKMQKASDMMEFERAAEYRDLLQAISTLRTKQRVMNQDMMDRDIFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIQRDVNMFPYYNDPEEDFLTYVGQFYRDSKHFIPKEIFIPQDIDEELVKAVVDT---KVIKPQRGEKKQLVNLAIKNARVSLQQKFDLLEKDIRKTHGAIENIGELLNIPKPVRIEAFDNSNIQGTSPVAGMVVFVNGKPSKKNYRKFKIKTVVGPDDYASMREVIYRRYSRVMKDGLTPPDLIIIDGGQGQVNVARDVIENKLGLD--IPIAGLQKNDKHQTHELLFGDPLEVVELPRNSEEFFLLQRIQDEVHRFAITFHRQLRSKNSFSSKLDGIAGLGPKRKQLLMKHFKSLPNVQKADVEDIINCGIPRNVAVVVKE 587
>gi|90962073|ref|YP_535989.1| excinuclease ABC subunit C [Lactobacillus salivarius UCC118] >gi|119367662|sp|Q1WT45|UVRC_LACS1 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|90821267|gb|ABD99906.1| Excinuclease ABC subunit C [Lactobacillus salivarius UCC118] (590 aa)
Score = 860, Expect = 5.3e-90, Identities = 208/585 (35%), Positives = 339/585 (57%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLG-KTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIK 587
      + I++KLK +P PGCY+ KD N +IYVGKA +L NR++ YF  + KT KL +EI + + ++ + + E+ LLE LI K+KP YN+ L+  +PYI +T E+ P+ L   KK G Y+GP+ N   E  + +++PLR+CN  + C+YY +GQCLG C K+V + +YE +K+I F +G  I ++LE+K  A+E L FE + + +  ++M E+Q II +   D+ FY + +S+ IF   L+ +  +    + L + I ++Y++  LPK + +  +K +TLSE L I  P +G K+D+++ A NA +++ K+ L ++ +  ++ E+  L + + +R+E FD+S++  + V AMV + +G  K EYRK+ +K+ D  +  +EVIYRRY     +P+LI++DG  Q+ AA++ L  +L  IPV G+ K+D+HKT ++ + +I LD KS+ ++ L IQDEVHRFAI+F+R +SK+  + L +I+ +G KTRI KLL Y +L I ASVE+L + + +VA+ IK
 S:   4 QHIENKLKLLPDLPGCYMMKDINSRIIYVGKAKNLKNRVRSYFKSSHEGKTAKLVSEIRNFETIITSTDKEAFLLEITLIQKHKPYYNIKLKRGTGYPYIKITHEKDPQ-LKIVSQVKKDGGYYFGPYPNV-YAATETLQLLQKVYPLRRCNGYQKRPCLYYHMGQCLGACFKEVPQSEYEKQIKKIKSFLNGNVSKIKKELEQKMETASENLEFERAAEIRDQIHYVEMTVEKQKIISNDNTPRDLFAFYMNKGWLSLQIFSIRQARLMKREKRLFPCIDTPEAELESFILQFYNQKNRILPKEILVPSGMDK-ETLSEILGIPVKTPQRGQKRDLLEMAQKNARLVLEEKFRLLELDERKTTGAMNEITDALGLPNGHRIEAFDHSHLQGEDLVSAMVCFIDGKPEKTEYRKYKLKNVDHADEAASTREVIYRRYSRLLKEKANLPDLILMDGASIQINAAVDVLHN-QLGIDIPVAGMVKNDRHKTADLMTENDEKIGLDPKSEGFYLLQRIQDEVHRFAITFHRQVRSKNSLASRLERIQGVGPKTRI-KLLRNYGSLKNISAASVEDLESLGISKKVAQTIK 585
>gi|116511657|ref|YP_808873.1| excinuclease ABC subunit C [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] >gi|116107311|gb|ABJ72451.1| Excinuclease ABC subunit C [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] (658 aa)
Score = 857, Expect = 1.2e-89, Identities = 219/576 (38%), Positives = 343/576 (59%)
 Q:  12 IPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVY----------------------------------------LSLSDE--------KL-KTLSESLKIKFL-------NPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIK 587
      +P PGCYL KDKNG VIYVGKA +L NR++ YF  + KT+ L +EI D++++VV + ESL+LE NLI +YKPKYN++L++  +P++ +T E++PR+L   +K  TY+GP+ +   E+  ++RIFP RKC   K C Y+ I QCL P + V Q Y+  +E+ +F +G K I ++LE K I A++ + FE + +Y ++ K +   +Q ++   D D+ G+Y + + + +F  G L+ +  + +Y++ +E LT I ++Y   +P+ ++                    L SD+    KL K LS  ++ L    PS+G KK +++ A NA  ++ K+   + +  ++E L K+L I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ +G +K +YRK+ IK   DY M+EV+ RRY     +P+LI +DGG QV A E L+ EL  IPV G+ K+DKH+T ++ D E + L ++S +F L IQDEVHRFAI+F+R + K+ F + L I LG R +KLL ++ L I+EA+V+E+++ VP EVA+ +K
 S:   1 MPDSPGCYLHKDKNGTVIYVGKAKNLKNRVRSYFHGSHNTKTELLVSEIEDLEWIVVGSNIESLVLEINLIQRYKPKYNIMLKDDKYYPFLKITNEKYPRLLVVR-KVQKDGATYFGPYPDVKAAN-EVKRLLDRIFPFRKCGLHEKKVCFYFHIHQCLCPVVNHVDPQVYKDMTQEVKEFLTGSDKKIVKELEGKMISASDNMEFEQAAEYRDVIKAIGTLRTKQRVMNQDLKDRDVFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIQRDVNMFPYYNDAEEDFLTYIGQFYQDNNHMMPREIFIPQDIDKDSVEAVVAASQEGNLLTKAQAKAVDAKVFTAKTLKFSDQEDVEQSIVKLDKELSSEKRLSSLLAKTQIIQPSRGEKKQLVNMATKNAQTQLQLKFDVAERDILKTTKAVENLGKILGIPKPVRIESFDNSNIMGTSPVSAMVVFIDGKPSKKDYRKYKIKTVVGADDYASMREVMTRRYSRALKEETALPDLIAMDGGAGQVNIAKEVLR--ELGLAIPVAGMQKNDKHQTSELLFGDPLEVVPLSRQSQEFFLLTRIQDEVHRFAITFHRQLRGKNTFSSKLDGIVGLGPKRKQKLLTTFKNLKAIEEATVQEVAEAGVPYEVAERVK 630
>gi|162447172|ref|YP_001620304.1| excinuclease ABC, subunit C [Acholeplasma laidlawii PG-8A] >gi|161985279|gb|ABX80928.1| excinuclease ABC, subunit C [Acholeplasma laidlawii PG-8A] (577 aa)
Score = 856, Expect = 1.3e-89, Identities = 218/584 (37%), Positives = 339/584 (58%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIKK 588
      +K+KL +P +PGCY+ D++G VIYVGKA +L NR+ YF  + KT+KL +EI D +Y+V N+E ESL+LE NLI KY P YN+ L + ++PY+ +T E+ P ++ S     T +GP+ NS  + E  + R++PLR+CN + +K C+YY +G CLGPC + + DY+P ++ I F G +K + +LE++ QA+E L FE + +Y ++  +K +E+Q + +  D D I F  E+ ++I I   G +L + + + ++ E LT I YY K  LP +     K L  K K + P G KK ++D A NA+E + + Y  + + +  +E L+++ D K Y +E+FDN+++F T + M+V+++  + YRKF++K  N DY MKEV+YRRY+    ++P+LI VDGGK QV AA E ++  LD IP++GL KD H + V +  I LDKKS LY FL + +EVHRF I+F++ K++ + + L I LG TR +KLL ++++D IK AS E+L I +P +V K IK+
 S:   1 MKEKLSILPTEPGCYMMLDQSGEVIYVGKAKNLKNRVSSYFRGAHNAKTEKLISEISDFNYIVTNSEQESLILEYNLIKKYAPLYNIRLIDDKSYPYLEITNEKDPMLVVSRYIEVDKTKTLFGPYPNSKSAR-ETLKLLQRLYPLRRCNPVDSKPCLYYHMGLCLGPCAHE--KVDYKPNIERITRFLKGDTKEVLNELEERMKQASEDLEFERAVEYRDMILAVKDTTEKQIMTLNDYKDRDFISFAYNEDDMAIQILMMRQGRILDTHKNVISYMTDPYETFLTYIKNYYDKFL--LPDELVFD-QQIPFKELQMYFKNKVVVPKIGDKKKLVDLAHKNALEDLTHYYKLYRAKEEKLGEQIEALEQIFDKKISY-IEVFDNAHLFGTAPISGMIVWKDYHFERKMYRKFHLK-TTTNDDYQAMKEVLYRRYQRLLVEKQKLPDLICVDGGKGQVSAAYEVIQLFNLD--IPILGLKKDKYHMLEGYVIQNEVTI-LDKKSPLYQFLGQLSEEVHRFTITFHQKTKNRKDYTSVLDNIPGLGPTRKKKLLASFKSIDDIKNASTEDLRSIGLPDKVIKSIKE 574
>gi|116629526|ref|YP_814698.1| excinuclease ABC subunit C [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] >gi|122273536|sp|Q043W2|UVRC_LACGA UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|116095108|gb|ABJ60260.1| Excinuclease ABC subunit C [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] (600 aa)
Score = 854, Expect = 2.2e-89, Identities = 204/572 (35%), Positives = 333/572 (58%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVF--YSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDE----DANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE------IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEEL 574
      E I++KLK +P KPGCYL KD NG VIYVGK+ +L NR++ YF  + + +L EI D D + V+++ ES LLE LI KY+P YN+ L++  +PYI +T E P+  +   K G Y+GP+ N  + L FI +++PLR+C+  + C+YY +GQCLG C K+V + Y+ +++I F +G  + + L +K QA+ L FE + ++ + K ++  E+Q II +   DI FY ++ ISI +F   LL +  +   +E + ++ I ++Y +  LPK V +  + + L+E L +  P +G K+ +++ A +NA  + K+ L   +  + +E+  L +  +R+E FD+S+I  + V A+VV+ +G +K+EYRK+ +K E  +A +  +EV+ RRY    ++P+LI++DGG+ QV A L+ L+ EL+ IPV G+ KDD H+T+ ++ D ++   I L+ KS+ ++ + IQDEVHRFAI+F+R  +K+  + L +IK +G   KLL K+ +L KIKEAS+EEL
 S:   4 EHIENKLKLLPDKPGCYLMKDINGNVIYVGKSKNLKNRVRSYFKSKQVGRRAELVREIRDFDIITVSSDKESFLLEITLIKKYQPYYNVQLKQGTGYPYIEITNERDPQTRLT-SFVHKDHGYYFGPYPNVYAAQATL-KFIQKVWPLRRCSGHQGRPCLYYHMGQCLGACFKEVPKSAYDKQIRKIKRFLNGDISQVKQDLTEKMTQASMNLEFERAAEFRDQLKYIEQTVEKQKIISNDHTQRDIFNFYVDKSWISIQVFFLRQAKLLRRETRLFPLTDTNEPQDAFVSFIAQFYGQRNRVLPKEVLVPAGIDN-EALAEVLGVAVRTPQRGQKRALLEMAHDNAKLKLDEKFRLLELGNRKTKGAQKEIFDALGLPYGHRIESFDHSHIQGADPVSALVVFTDGEPDKHEYRKYKLKGEVEHQNAADEVGNTREVVRRRYSRLLKEHKKMPDLILMDGGQIQVDACLDVLRN-ELNVNIPVAGMVKDDHHRTNHLIFGDPTQGEELKLIPLNPKSEGFYLMTRIQDEVHRFAITFHRRTHAKNALSSKLDEIKGIGPKSRNKLLRKFGSLKKIKEASIEEL 583
>gi|148543889|ref|YP_001271259.1| excinuclease ABC subunit C [Lactobacillus reuteri F275] >gi|184153289|ref|YP_001841630.1| excinuclease ABC subunit C [Lactobacillus reuteri F275] >gi|189038063|sp|A5VJ98|UVRC_LACRF UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|148530923|gb|ABQ82922.1| Excinuclease ABC subunit C [Lactobacillus reuteri F275] >gi|183224633|dbj|BAG25150.1| excinuclease ABC subunit C [Lactobacillus reuteri F275] (603 aa)
Score = 850, Expect = 7.5e-89, Identities = 205/576 (35%), Positives = 329/576 (57%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIK------DEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKT-DRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      +E ++ KL +P KPGCYL K+ N +IYVGKA +L NR++ YF   K K+ +E+ D + +V +  ES LLE LI K++P +N+ L++  +PYI +T E P+I    KK G Y+GP+ N  + E +FI +++PLR+CN  + C+YY +GQCLG C K+V + DYE +K+I F SG + ++ QL KK +AAE + FE + + +  +++ E+Q II + K  D+ FY + +SI IF   L+ +  +    E + + I ++Y++  LP + L    K +SE L +  P +G K+D++ A NA  + K+ L +Q++  +++E+  L + + +R+E FD+S+I  + V AMVV+ NG  KN YRK+ +K   DE A++   +EVI RRY     +P++I +DGG+ Q+ AA + L+ EL  IPV+G+ K+DKH+T D +  D  I L+ +S ++ + IQDEVHRFAI+F+R  +K  + L +IK +G   KLL+KY ++ KI +ASV+E+ +
 S:   3 SEHLEHKLALLPDKPGCYLMKNINDQIIYVGKAKNLKNRVRSYFKSSHTGKVAKMVSEVADFETIVTSTNKESFLLEITLIQKHQPYFNIKLKKGTGYPYIKITNERDPQIKIV-SKIKKDGGYYFGPYPNVYAAE-ETMHFIQKVYPLRRCNGYQGRPCLYYHMGQCLGACFKEVPKSDYEEQIKKIKSFLSGNTATVKRQLTKKMQRAAENMEFERAAEIRDQLHYIEVTVEKQKIISNDKTPRDLFNFYMDKGWLSIQIFFIRQARLMKREKRLFPIVDTAVEEMTSFILQFYNRRNNILPHEILLPKGLPN-KEISEILGVPVRTPVRGEKRDLLAMAHENAQLSLDEKFRLLEMDQSKTTGAMKEITDALGLPEGHRIEAFDHSHIQGADPVSAMVVFINGEPAKNFYRKYKLKTVINHADEAAST-----REVIRRRYSRLLKENKPMPDMIFMDGGEIQMDAAKDVLEN-ELGLEIPVVGMVKNDKHQTADLLFGDDDHHINLNPRSQGFYLVQRIQDEVHRFAITFHRRVHTKHSLSSRLDEIKGVGPRTRTKLLKKYGSITKIAQASVDEIHSL 576
>gi|116492896|ref|YP_804631.1| excinuclease ABC subunit C [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] >gi|122265640|sp|Q03F33|UVRC_PEDPA UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|116103046|gb|ABJ68189.1| Excinuclease ABC subunit C [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] (594 aa)
Score = 846, Expect = 2.0e-88, Identities = 200/586 (34%), Positives = 340/586 (58%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKT-DRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIK 587
      +E I+ KL +P KPGCY K+ N +IYVGKA +L NR++ YF  + KT KL +EI D DY+V +++ E+ LLE LI K++P YN+ L++  +PYI +T E+ PR+   S ++ G Y+GP+ N  + E +F+ +++PLR+CN  + C+YY +GQCLG C ++V +++Y+ + +I F G  I + L+ K +A+E + FE +  +  +++ E+Q II +   D+ FY + +SI IF   L+ +  +  +++++ L + I ++Y+   LP + L S  K ++E L +  P +G KK++++ A NA  ++ K+ + ++++  +++E+  L I + +R+E FD+S+I + V AMVV+ +G +K YRKF +  D  +  +EVI RRY     +P+LI++DGG Q+ AA + L  EL  IPV G+ K+DKHKT D I    ++LD KS ++ + IQDEVHRFAI+F+R  +K+  + L I+ +G   KLL+ + +L+KI++A+++E+ ++ +P +VAK IK
 S:   3 SEHIEHKLALLPDKPGCYQMKNLNSQIIYVGKAKNLKNRVRSYFKSSHEGKTAKLVSEIADFDYIVTSSDKEAFLLEITLIQKFQPYYNIKLKKGTGYPYIKITNEKDPRMEIV-SSVRRDGGFYFGPYPNVYAAE-ETLHFLEKVYPLRRCNGFQGRPCLYYHMGQCLGACFQEVPKEEYDQQIAKIKSFLRGNVAKIKQSLQTKMQKASEAMEFERAADIRDQIHYIEVTVEKQKIISNDSTPRDLFNFYLDKGWLSIQIFFIRQSRLIKREKRLFPIATDVNDELSSFILQFYNNKNKVLPNEI-LVPSGLDNKIMAEILGVPVRTPQRGEKKNLLELAKENAQITLEEKFRLMELDESKTTGAMKEITDALGIPEGHRIEAFDHSHIQGSELVSAMVVFTDGKPDKKMYRKFKLNTVDHADEAASTREVIRRRYVRLLKEKQSLPDLILMDGGDIQLNAAKDVL-VNELSLHIPVAGMVKNDKHKTSDLIFGSQDQRVQLDPKSQGFYLVQRIQDEVHRFAITFHRQLHAKNSLASQLDLIQGVGPKTRNKLLKSFGSLNKIRDANLKEIEELGIPEKVAKTIK 586
>gi|194468445|ref|ZP_03074431.1| excinuclease ABC, C subunit [Lactobacillus reuteri 100-23] >gi|194453298|gb|EDX42196.1| excinuclease ABC, C subunit [Lactobacillus reuteri 100-23] (603 aa)
Score = 845, Expect = 2.5e-88, Identities = 205/576 (35%), Positives = 329/576 (57%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIK------DEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKT-DRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      +E I+ KL +P KPGCYL K+ N +IYVGKA +L NR++ YF   K K+ +E+ D + +V +  ES LLE LI K++P +N+ L++  +PYI +T E P+I    KK G Y+GP+ N  + E +FI +++PLR+CN  + C+YY +GQCLG C K+V + DYE +K+I F SG + ++ QL KK  AAE + FE + + +  +++ E+Q II + K  D+ FY + +SI IF   L+ +  +    E + + I ++Y++  LP+ + L    K +SE L +  P +G K++++ A NA  + K+ L +Q++  +++E+  L + + +R+E FD+S+I  + V AMVV+ NG  KN YRK+ +K   DE A++   +EVI RRY     +P++I +DGG+ Q+ AA + L+ EL  IPV+G+ K+DKH+T D +  D  I L+ +S ++ + IQDEVHRFAI+F+R  +K  + L +IK +G   KLL+KY ++ KI +ASV+E+ +
 S:   3 SEHIEHKLALLPDKPGCYLMKNINDQIIYVGKAKNLKNRVRSYFKSSHTGKVAKMVSEVADFETIVTSTNKESFLLEITLIQKHQPYFNIKLKKGTGYPYIKITNERDPQIKIV-SKIKKDGGYYFGPYPNVYAAE-ETMHFIQKVYPLRRCNGYQGRPCLYYHMGQCLGACFKEVPKSDYEEQIKKIKSFLSGNTATVKRQLTKKMQLAAENMEFERAAEIRDQLHYIEVTVEKQKIISNDKTPRDLFNFYMDKGWLSIQIFFIRQARLMKREKRLFPIVDTAVEEMTSFILQFYNRRNNILPREILLPKGLPN-KEISEILGVPVRTPVRGEKRNLLAMAHENAQLSLDEKFRLLEMDQSKTTGAMKEITDALGLPEGHRIEAFDHSHIQGADPVSAMVVFINGEPAKNFYRKYKLKTVINHADEAAST-----REVIRRRYSRLLKENKPMPDMIFMDGGEIQMDAAKDILEN-ELGLDIPVVGMVKNDKHQTADLLFGDDDHHINLNPRSQGFYLVQRIQDEVHRFAITFHRRVHTKHSLSSRLDEIKGVGPRTRTKLLKKYGSITKIAQASVDEIHSL 576
>gi|187606216|ref|ZP_02992384.1| excinuclease ABC, C subunit [Exiguobacterium sp. AT1b] >gi|187481730|gb|EDU19766.1| excinuclease ABC, C subunit [Exiguobacterium sp. AT1b] (594 aa)
Score = 845, Expect = 2.6e-88, Identities = 196/575 (34%), Positives = 340/575 (59%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIE----LPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE----IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQ 576
      ++ IK KL +P +PGCYL K++ G VIYVGKA +L NR++ YF  D+KT +L EI D +Y+V +E E+LLLE LI K+ PKYN+ L++  +PYI +T E +PR+L +  KK G Y+GP+ N+   E  +++++PLRKC +P K C+YY IGQCLGPC  V   + ++EI F +G++   +L + +AAE + FE + + + + ++  +Q++I +   D+ G+   + + +F  G ++ +  +  + E E L + I ++Y + +   +P+TV L L    L++++ K + P +G KK ++D A NA  + K+ L ++ R L ++ EL + + I +L R++I DN+NI  + V A+VV+E+G  K EYRK+ I+   DY+ M+EV+ RR++    +P+L+++DGG Q+ AAL+ ++ E  +PV L KDD+H+T +++  F E  ++L +S ++ L +QDEVHRFAI+F+R+ ++K + ++ L +I +G R ++L+ + ++ +I+ AS+E+L +
 S:   4 SDHIKHKLALLPDEPGCYLHKNEYGEVIYVGKAKNLKNRVRSYFTGAHDIKTMRLVAEIRDFEYIVTASELEALLLEMTLIKKHDPKYNIRLKDDKTYPYIKITNEPYPRLLTTR-KLKKDGGHYFGPYPNAYAAN-ETKRLLDKLYPLRKCQPMPKKLCLYYHIGQCLGPCELAVDTDSQKEIVQEIRRFLNGETSETLTKLNVEMGRAAEDMQFERAAELRDQIRAVESIMNKQNMITADPTARDVFGYTLDRGWMCVQVFYMRGGKMIERDVSLFPMHGEPSEELESFIVQFYEQNVVPKEILVPETVRLDL-------LNDAIGTKVMQPKRGAKKQLLDLATKNATIALNEKFELLARDEERTLLAMRELGEAIGIPNLSRVDIIDNANIQGADAVSALVVFEDGKPLKKEYRKYKIRTVQGPDDYETMREVVRRRFRRLLTEDKRLPDLLLIDGGIGQLNAALDVIQN-EFGLDLPVGSLKKDDRHRTSQLL---FGEGGGVVELHPRSSAFYLLQRMQDEVHRFAITFHRSLRTKKMTKSILDEIPGVGPKRRQQLIRHFGSMKQIRLASLEQLKE 573
>gi|161507438|ref|YP_001577392.1| excinuclease ABC subunit C [Lactobacillus helveticus DPC 4571] >gi|189038061|sp|A8YV13|UVRC_LACH4 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|160348427|gb|ABX27101.1| Excinuclease ABC subunit C [Lactobacillus helveticus DPC 4571] (600 aa)
Score = 842, Expect = 5.6e-88, Identities = 205/570 (35%), Positives = 334/570 (58%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK----YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDE----DANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWD------FSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEEL 574
      I++KLK +P KPGCYL KD NG VIYVGK+ +L NR++ YF  + + +L EI D D + V+ + E+ LLE LI KY+P YN+ L++  +PYI +T+E P+  +  K  G Y+GP+ N  + L FI ++FPLR+C+  + C+YY +GQCLG C KKV +++Y+ +K+I F +G  ++ + L +K QA+E+L FE + + + K ++  E+Q II +   DI +Y ++ ISI IF   LL +  + L + ++ ++  + I ++Y +  LPK V +  +  TL+E L +  P +G KK ++D A +NA  + +K+ L   +  + +E+  L +  + +E FD+S+I  + V A+VV+++G +K YRK+ +K E  +  +  +EV+ RRY    ++P+LI++DGG+ QV A + L+ EL+ IPV G+ KDDKH+T+ ++ D     I L+ KS+ ++ + IQDEVHRFAI+F+R + +K+  + L IK +G   KLL K+ +L KIKEASV++L
 S:   6 IENKLKLLPEKPGCYLMKDINGTVIYVGKSKNLKNRVRSYFKSKQVGRRAELVREIRDYDIITVSTDKEAFLLEITLIKKYQPYYNVQLKQGTGYPYIEITREHDPQTRLTSIVCKD-GGYYFGPYPNVYAAQATL-KFIQKVFPLRRCHGYQGRPCLYYHMGQCLGACFKKVPQKEYDEQIKKIKRFLNGDIGAVKQDLTQKMEQASEQLEFERAAEIRDQLKYIEETVEKQKIISNDNTQRDIFNYYVDKSWISIQIFFLRQAKLLRRETRMFPLTDI--TDPEDAFTSFIVQFYGQKNRVLPKEVLIPAGFDN-DTLAEVLTVPVRTPQRGQKKSLLDMAKDNAKLKLDDKFRLLELGNRKTKGAQKEIFDALGLPYGHIIESFDHSHIQGADPVSALVVFKDGEPDKTAYRKYKLKGEVEHQNGGDEVRNTREVVRRRYGRLLREHKKMPDLILMDGGQIQVDACEDVLRN-ELNLNIPVAGMVKDDKHRTNHLLFGDPINGVPLKLIPLNPKSEGFYLMTRIQDEVHRFAITFHRRRHAKNALSSRLDSIKGIGPKSRNKLLRKFGSLKKIKEASVDDL 583
>gi|116491096|ref|YP_810640.1| excinuclease ABC subunit C [Oenococcus oeni PSU-1] >gi|118586932|ref|ZP_01544365.1| excinuclease ABC, C subunit [Oenococcus oeni ATCC BAA-1163] >gi|122276722|sp|Q04EZ7|UVRC_OENOB UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|116091821|gb|ABJ56975.1| Excinuclease ABC subunit C [Oenococcus oeni PSU-1] >gi|118432659|gb|EAV39392.1| excinuclease ABC, C subunit [Oenococcus oeni ATCC BAA-1163] (607 aa)
Score = 839, Expect = 1.4e-87, Identities = 191/576 (33%), Positives = 327/576 (56%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      +E I+ KL +P +PG Y KDKNG +IYVGKA +L NR++ YF +  KT +L  I D +++V N++ E+ LLEN LI +Y+P +N+ L+ S ++PYI +T E PR++ + ++ K  GTY+GP+ N   E +F+  +PLR+CN  + C+YY +GQCLG C + V +++Y+ + I F +G++   ++KK +A++  +E + + + K +  E Q ++ +   D+ FY + ++I IF  G LL +     + E L + I ++YS+  + PK V L  +  K L+E+L+I  P +G K+D++ A NA  +++K+ + N+ +  +++E+  L I  YR E FD+SN  +N V A+VV+E+G+ NKN YR++ ++   +   EVI RRY     P+LI++DGG+ Q+ +A +L+ L++D IPV + K+DKH+T ++   + LD S ++ L IQDEVHRF I+F+R ++K+  + L +I +G   KL+ ++ +L KI +AS+E++ +
 S:   3 SELIEQKLALLPSQPGSYQMKDKNGKIIYVGKAKNLKNRVRSYFKAEHTGKTAELVANIHDFEFIVTNSDKEAFLLENTLIKRYRPYFNIRLKFSGSYPYIEITNERDPRLILA-NTLKHDHGTYFGPYPNVYAAS-ETLHFLEMTYPLRRCNGYQGRPCLYYSMGQCLGACWRTVPQEEYQKNIDAITRFLNGETGKAISDIKKKMKRASDSTEYELAADFRDRLKFIDQTVESQRVLQNDHTPRDLFNFYMDKGWMTIEIFFLRQGRLLRQQKETLALADSVKEELESYIQQFYSQKNAQKPKEV-LVPKNVDTKLLAETLEIPVRTPVRGEKRDLLKLAAKNARITLEDKFRLMELNEEKTTGAMKEITDALKIPHGYRFEAFDHSNTQGSNYVSALVVFEDGLPNKNLYRRYKLRTPTGQDEAKATFEVITRRYTRLRDEGQMYPDLILMDGGEIQLHSAEAALRKLDID--IPVAAMVKNDKHQTADLLNSRGENLFLDPHSQGFYLLQRIQDEVHRFVITFHRQLRTKTNLSSRLDEIAGIGPKSRVKLMRRFGSLPKIADASIEDIEAL 573
>gi|81428665|ref|YP_395665.1| excinuclease ABC subunit C [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] >gi|90111069|sp|Q38WS5|UVRC_LACSS UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|78610307|emb|CAI55356.1| Excinuclease ABC, subunit C [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] (592 aa)
Score = 839, Expect = 1.4e-87, Identities = 203/586 (34%), Positives = 334/586 (56%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIK--------DEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIK 587
      +E I+ KL +P PGCYL KD N +IYVGKA +L NR++ YF  + KT KL +EI D + ++ +  E+ LLE LI K++P +N+ L+  +PYI +T E PR+L + D KK  Y+GP+ +  + E  F+ R++PLR+C   + C+YY +GQCLG C ++V  Y  +K+I F +G+ ++ + L +K  AA+++ FE + + + + ++  E+Q II +   D+ FY + +SI IF   L+ +  +  + +E L T I ++Y++  LP+ + +  EK + LS+ L++  P +G KK +M+ A N+ +++ K+ L + + + + +E+  L +  + +E FD+S+I T+ V AMV + +G  K YRK+ +     +EDAN+   +EVIYRRY     +P+LI++DGG ++ AA + L+ EL  IPV G+ KD+ HKT ++ + + I+LD KS ++ L IQDEVHRFAISF+R + K+  + L IK +G   KLL+ + ++ IK+ASVEEL + +  VA+ IK
 S:   3 SEHIEHKLALLPALPGCYLMKDINAQIIYVGKAKNLKNRVRSYFKSSHEGKTAKLVSEIVDFETIITSTNKEAFLLEITLIQKHQPYFNIKLKRGTGYPYIKITNERDPRLLITGD-VKKDGSYYFGPYPDVYAAQ-ETLRFLQRVYPLRRCQGHQGRPCLYYHMGQCLGACFQEVPEAAYTEQIKKIKRFLNGQVDNVKKDLTEKMATAAQEMQFERAAELRDQLRYIEATVEKQKIISNDHTPRDLFAFYMDKGWLSIQIFFIRQARLIRREKRLFPCVNTPEEELATFILQWYNRKNNVLPREILVPDGIEK-QVLSDILQVPIRTPQRGEKKALMEMAQKNSRLVLEEKFRLLELDNRKTVGAQDEIMDALGLPHGHVIEAFDHSHIQGTDPVSAMVTFVDGRAEKKLYRKYKLTQTAERAGANEDANT-----REVIYRRYSRLLKEGKALPDLILMDGGVVELNAAKDVLEN-ELGLTIPVAGMVKDNHHKTASLLFGEADQTIQLDPKSQGFYLLTRIQDEVHRFAISFHRQLRGKNSLSSKLDDIKGVGPKTRTKLLKNFGSMKHIKDASVEELEALGISKTVAQTIK 589
>gi|58337244|ref|YP_193829.1| excinuclease ABC subunit C [Lactobacillus acidophilus NCFM] >gi|75357715|sp|Q5FKH6|UVRC_LACAC UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|58254561|gb|AAV42798.1| excinuclease ABC subunit C [Lactobacillus acidophilus NCFM] (600 aa)
Score = 838, Expect = 1.6e-87, Identities = 205/572 (35%), Positives = 328/572 (57%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD--EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDE----DANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWD------FSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEEL 574
      E I++KLK +P KPGCYL KD NG VIYVGK+ +L NR++ YF  + + +L EI D D + V+ + E+ LLE LI KY+P YN+ L++  +PYI +T+E P+  +   K G Y+GP+ N  + L FI +++PLR+C+  + C+YY +GQCLG C KKV +++Y+ +K+I F +G  S+ + L K +A+E L FE + + + K ++  E+Q II +   DI +Y ++ ISI IF   LL +  +    D +  + I ++Y +  LPK + + S   TL+E L +  P +G KK ++D A +NA  + +K+ L   +  + +E+  L +  + +E FD+S+I  + V A+VV+++G +K YRK+ +K E  +  +  +EV+ RRY    ++P+LI++DGG+ QV A + L+ EL+ IPV G+ KDDKH+T+ ++ D     I LD KS+ ++ + IQDEVHRFAI+F+R + +K+  + L IK +G   KLL + +L KIKEAS+E+L
 S:   4 ELIENKLKLLPEKPGCYLMKDINGTVIYVGKSKNLKNRVRSYFKSKQVGRRAELVREIRDYDIITVSTDKEAFLLEITLIKKYQPYYNVQLKQGTGYPYIEITREHDPQTRLT-SVVHKDGGYYFGPYPNVYAAQATL-KFIRKVYPLRRCHGYQGRPCLYYHMGQCLGACFKKVPQKEYDEQIKKIKSFLNGDITSVKQDLTTKMEKASENLEFERAAEIRDQLKYIEETVEKQKIISNDNTQRDIFNYYVDKSWISIQIFFLRQAKLLRRETRMFPLTDAADPEDAFTSFIVQFYGQKNRILPKEILIP-SGFDDDTLAEVLNVAVRTPQRGQKKSLLDMAKDNAKLKLDDKFRLLELGNRKTKGAQKEIFDALGLPYGHVIESFDHSHIQGADPVSALVVFKDGEPDKTSYRKYKLKGEVEHQNGGDEVRNTREVVRRRYGRLLREHKKMPDLILMDGGQIQVDACEDVLRN-ELNLNIPVAGMVKDDKHRTNHLLFGDPINGIPLKLIPLDPKSEGFYLMTRIQDEVHRFAITFHRRRHAKNALSSRLDSIKGIGPKSRNKLLRNFGSLKKIKEASIEDL 583
>gi|170017685|ref|YP_001728604.1| excinuclease ABC subunit C [Leuconostoc citreum KM20] >gi|169804542|gb|ACA83160.1| Excinuclease ABC, C subunit [Leuconostoc citreum KM20] (574 aa)
Score = 829, Expect = 2.1e-86, Identities = 191/556 (34%), Positives = 312/556 (56%)
 Q:  22 KDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      KDKNG +IYVGKA +L NR++ YF +D  KT +L  I D DY+V N++ E+ LLEN LI KYKP YN+ L+  +PYI +TKE P++  ++ K+ G Y+GP+ N  + E  F+ + +PLR+CN  + C+YY++GQCLGPC  V ++ Y+ + I F G + S+ + + +K  AAE L FE +  + K +  E Q ++    D+ +Y + +++ +F   L+ +Y     DE ++ + ++Y++ I+ P V +  +  LSE L+I  P +G K+D++D A NA  ++ K+ + N+ +  ++ E+  L+I  R+E FD+S+   V AMVV+++GV NK+ YRK+ IK   ++  +EVI RRY    GE+P+LI++DGG+ Q+ AA E L+   + +P+ + K+DKHKT ++   E + L K+S+ +F + +Q+EVHRFAI+F+R +SK+  + L I +G  +KLL ++ +L KI AS+E L I
 S:   2 KDKNGKIIYVGKAKNLKNRVRSYFKQDHSGKTAELVQNITDFDYIVTNSDKEAFLLENELIKKYKPYYNIRLKYGTGYPYIKITKERDPKMALVNE-VKRDGGFYFGPYPNVYAAQ-ETLRFLEKNYPLRRCNGYQGRPCLYYNMGQCLGPCWHDVPQKAYDDQIARIKHFLDGNTASVKKAIAQKMQIAAETLEFERAADLRDQLKYIDETVESQRVLSKDTTPRDLFNYYLDKGWMTVEVFFLRQARLIRQYKQTFSVVGAADEEMMNFMQQFYAQRNIQKPNEVLVPKGIDT-NALSEMLQIPVRVPVRGEKRDLLDLAQKNARIALEEKFRLMQLNEKKTTGAMREITHALNIPMGKRIEAFDHSHTQGVEIVSAMVVFDDGVPNKDLYRKYKIKSVSHADEWSETQEVIRRRYSRILKEGGEMPDLILMDGGEIQLHAAKEVLEDELGLTSLPIAAMVKNDKHKTADLIDGRTGEVVVLSKQSEGFFLIQRVQEEVHRFAINFHRQLRSKNSLASRLDMIDGVGPKTRQKLLREFGSLPKIAGASIEALQAI 555
>gi|12045058|ref|NP_072868.1| excinuclease ABC, C subunit [Mycoplasma genitalium G37] >gi|2507151|sp|P47448|UVRC_MYCGE UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|3844804|gb|AAC71424.1| excinuclease ABC, C subunit [Mycoplasma genitalium G37] >gi|166078748|gb|ABY79366.1| excinuclease ABC, C subunit [synthetic Mycoplasma genitalium JCVI-1.0] (597 aa)
Score = 824, Expect = 7.5e-86, Identities = 207/587 (35%), Positives = 340/587 (57%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTY-YGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN-KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKN-LKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK----YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIP--NLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIK 587
      M  +K KLK P KPGCYLWKD NG V+YVGKA ++ NR+ QYF K+  KT+ L+++I DVD+ ++ +EN++L LE LI +Y+P++N++L+++N + Y +TK + P + +   +IK T +GPFA+S K E+++ + ++FPLRKC   N C Y+ +G C+G C++ T++ Y+ + I FF+ S I+ L+ E +A++  FE +Q++L L+K L++    I QK+ D IG+ + NV++I IF Y G L K  + L   E++ ++T IY +Y   LP + +SL + LK +S+SLKI  P G +K ++ T +NA  + K+L+ SN ++   ++L +LL+  ++ +EI D S   + VG M+ +E+G K K+ R++NI +   D +++ ++YRR +  +  +P +L+I+DGGK Q+K+ +      +IGL K+ H+TD I+ DF  K+  S L+ +L IQ EV FA   NK S  +N L +I +GK  + L + ++TL+ IK ASV ELSQ +  +A++IK
 S:   1 MTTNLKQKLKTAPKKPGCYLWKDSNGKVLYVGKASNIFNRVHQYFQKNNPYKTQLLSSQISDVDFFILKDENDALNLEAKLINQYQPRFNLVLKQNNGYLYFYITKAKKPTLELARKY--QIKTTKCFGPFASSKFKLREIHDLLLKLFPLRKCAPHQKNHPCFYFQMGLCMGQCMQTDTKEKYQQVISNIEQFFNDPSVVIN-YLKAAEKKASDNQEFEKAQQFLTLQKAVLELTKTHHTTIIKQKSSHDFIGYVFQNNVLAITIFCYEKGELTDKEQAVFTLEQTDIVEVESAIITFIYHHYK--TTPLPSKITVSLDETNLKLISDSLKIGVFKPKNGNEKLILQTVIDNAKHALATKWLKFTSNYDKT-QLHKDLAQLLNTDYIHSLEIIDVSFYDQNHVVGCMLRFEDGKKIKHLSRRYNI-NSLKKGDTNHIALLVYRRILSAMQTKANLPFSDLLIIDGGKAQIKSVKQVFSLFSNVKPPIIIGLVKNKNHQTDHIMLSDFQVKKIAINSPLFHYLATIQTEVDGFAKRSAFNKLSNHQLQNPLLQIPGVGKITAQILFDNFQTLNNIKLASVNELSQFIKKPLAQKIK 589
>gi|104773886|ref|YP_618866.1| excinuclease ABC subunit C [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] >gi|116513892|ref|YP_812798.1| excinuclease ABC subunit C [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] >gi|122275338|sp|Q04B12|UVRC_LACDB UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|119367661|sp|Q1GAM4|UVRC_LACDA UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|103422967|emb|CAI97638.1| Excinuclease ABC, subunit C [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] >gi|116093207|gb|ABJ58360.1| Excinuclease ABC subunit C [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] (600 aa)
Score = 823, Expect = 9.3e-86, Identities = 202/575 (35%), Positives = 332/575 (57%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD--EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDE----DANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWD------FSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQ 576
      ++ I++KLK +P K GCYL KD NG VIYVGK+ +L NR++ YF  ++ + +L  I D D +VV+++ E+ LLE LI KY+P YN+ L+  +PYI +T E++P+  +   K KG Y+GP+ N    L FI ++FPLR+C+  + C+YY +GQCLG C K+V + +Y+ +K+I F +G + + + L K +QA+ L FE + + + K ++  E+Q II +   DI +Y  + ISI +F   LL +  +   E D + ++ I ++Y++   P+ V +  ++  L+ ++ IK  P +G K +M+ A NA  + +K+ L  Q +  + EE+ K L +   +E FD+S+I  + V A+VV+++G  K YRKF +K E  ++ +  +EV+ RRY     +P+LI++DGG+ QV+A + L+ EL+ IPV G+ KDDKH+T+ ++ D   F I +D KS+ ++ + IQDEVHRFAI+F+R  +K+  + L IK +G   KLL ++ +L KIKEAS+++L +
 S:   3 SQLIENKLKLLPEKAGCYLMKDVNGKVIYVGKSKNLKNRVRSYFKSSQEGRRAELVKNIADYDIIVVDSDKEAFLLEVTLIKKYQPYYNVALKSGTGYPYIEITNEKNPQTRLT-SIVYKDKGYYFGPYPNVYAASATL-KFIQKVFPLRRCSGYTGRPCLYYHMGQCLGSCFKEVPQSEYDEQIKKIKRFLNGDIQEVKKDLTNKMLQASADLEFERAGELRDQLKYIEETVEKQKIISNDHTQRDIFNYYVDRSWISIQVFFLRQAKLLRRESHMFPLTDETDPEDEFMSFIAQFYAQKNRVNPREVLVPKGIDQ-DELAAAIGIKVRTPQRGQKASLMEMARENAQLKLDDKFRLLELGQRKTKGAQEEIFKALGLPYGSYIESFDHSHIQGADPVSALVVFKDGEPFKTGYRKFKLKGEVEHQNSADEVGNTREVVRRRYSRLLKEHERMPDLILMDGGQIQVEACEDVLRN-ELNLDIPVAGMVKDDKHRTNHLLYGDPFKGQPFKLIPMDPKSEGFYLMTRIQDEVHRFAITFHRQTHAKNSLVSRLDSIKGIGPKSRTKLLREFGSLKKIKEASIDDLRK 585
>gi|153813326|ref|ZP_01965994.1| hypothetical protein RUMOBE_03743 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] >gi|149830616|gb|EDM85707.1| hypothetical protein RUMOBE_03743 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] (616 aa)
Score = 822, Expect = 1.4e-85, Identities = 195/573 (34%), Positives = 349/573 (60%)
 Q:   4 QIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRD--LKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK-LP-----NKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIG------FYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK--YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTA----SFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQ 576
      QI+++LKK+P KPG YL D+  +IYVGKA+ L NR++QYF  R+  K +++  I  +Y++ ++E E+L+LE+NLI +++PKYN +L++ ++P+I VT +E +PR+L++  KK K Y+GP+ +  K ++  + +++ +R CN+ LP   ++ C+YY + QC+GPC   ++ Y+ ++++ F +G +  +QL +K +A+E++ FED+ + +L ++++  ERQ I  + D DII     +E  + +F  +G L+ + + L     ++L + + ++Y+   +P + L  E  + E L   K++ + P KG K+ +++ A+ NA +++  ++  + R + ++ E++ L +K L RME FD SNI   VG+MVVYE G  +++YRKF IK   +DY M+EV+ RR+ + +   SF +P+L+++DGG+ QV AL L L +  IPV G+ KDD H+T R + +D EI +D S+ + + IQDE HRFAI ++R+ +SK  + L I +G+ R + L+ +Y +++ I++A+VEEL++
 S:   3 QIEEELKKLPAKPGVYLMHDERDEIIYVGKAISLKNRVRQYFQSSRNKGAKIEQMVTHIARFEYIITDSELEALVLESNLIKEHRPKYNTMLKDDKSYPFIKVTVQEAYPRVLFAR-RMKKDKNRYFGPYTSGGAVK-DVIELVRKLYQVRSCNRNLPRDCGKDRPCLYYHMKQCMGPCTGHADQRAYKENIQKVIRFLNGDFQETIDQLTEKMQKASEEMRFEDAAEARDLIRSIQKIGERQKITAYGEEDRDIIACDMDESLDLREQDAVVQVFFMRDGKLIGRDHFYLRVARGDTRSQVLSSFVKQFYAGTPF-IPGEITLQTEIEDADVIEEWLTSRRKQKVRIVVPKKGTKEKLVELAWENARMVLEKDRERIRREEGRTIGAVHEVEDWLGLKGLNRMEAFDISNISGFESVGSMVVYEKGKPKRSDYRKFRIKSVQGPNDYASMEEVLTRRFTHESNGEFDSFSRMPDLLLMDGGRGQVNIALGVLDKLGIR--IPVCGMVKDDHHRT-RGLYFDNIEIPIDTNSEGFRLITRIQDEAHRFAIEYHRSLRSKEQVHSVLDDIPGIGERRRKALMRRYRSIEGIRDATVEELAE 596
>gi|153854576|ref|ZP_01995846.1| hypothetical protein DORLON_01841 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149752885|gb|EDM62816.1| hypothetical protein DORLON_01841 [Dorea longicatena DSM 13814] (617 aa)
Score = 821, Expect = 1.7e-85, Identities = 203/576 (35%), Positives = 342/576 (59%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRD--LKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK-LPN-----KKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD---EILLTLIYEYYSKIA-----IELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRY---------KNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      N I+++LKK+P KPG YL D+  +IYVGKA+ L NR++QYF  R+  K +++  I  +Y+V ++E E+L+LE NLI +++PKYN +L +  +P+I VT E PR++ +  KK K Y+GP+ ++  K +  I +++ +R CN+ LP   + C+ Y I QC PC  ++R++Y  + E+ F +G  I ++LE+K + A+E L FE + +Y EL +++ +++Q I + +D DII   E  ++V  ++ G L  D  + +E D  EIL + I ++Y+    + LP+ +   E+ T   K++  P KG K+ +++ A NA ++KN  +L  + R + +++EL+K+L + + RME +D SN  + VG+MVVYE+G  +N+YRKF IK   DY M EV+ RR+     ++ T F  P+LI++DGG+ QV ALE L+ +L+ IPV G+ KDD H+T R + ++ E+ +D+ S+ + + IQDE HRFAI+F+R +SK  + L I +G R + L+ +E ++ I+ A+V++L ++
 S:   3 NFNIQEELKKLPGKPGVYLMHDEKDAIIYVGKAISLKNRVRQYFQSSRNKGAKIEQMVTHISRFEYIVTDSELEALVLECNLIKEHRPKYNTMLMDDKTYPFIKVTVNEPFPRVMMAR-RMKKDKAKYFGPYTSTGAVK-DTIELIRKLYHIRSCNRSLPKDIGKERPCLNYHIHQCYAPCQGYISREEYRKSIDEVVRFLNGNYDPILKELEEKMLDASENLEFEKAIEYRELLASVQKIAQKQKITDTAGDDRDIIAM-ASEGEDAVVQVFFIRGGRLIGRDHFYLKIAENDTKSEILSSFIKQFYAGTPYIPAELMLPEEIEDQEIIEEWLTTRREHKVRLRIPKKGTKEKLVELAQKNAQMVLKNDKERLKREEGRTIGAVKELEKILGLTGIIRMEAYDISNTNGFDSVGSMVVYEHGKPKRNDYRKFKIKSVQGPDDYASMNEVLTRRFEHGLRERQDESETGGFQAFPDLIMMDGGRGQVNIALEVLE--KLNQHIPVCGMVKDDNHRT-RGLYFNNVELPIDRNSECFRLITRIQDEAHRFAITFHRQLRSKGQVHSILDDIPGVGPARRKDLMRSFENIEAIRNATVDDLKEL 598
>gi|116333985|ref|YP_795512.1| excinuclease ABC subunit C [Lactobacillus brevis ATCC 367] >gi|122269331|sp|Q03QP1|UVRC_LACBA UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|116099332|gb|ABJ64481.1| Excinuclease ABC subunit C [Lactobacillus brevis ATCC 367] (605 aa)
Score = 821, Expect = 1.7e-85, Identities = 187/576 (32%), Positives = 316/576 (54%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKT-DRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      +E ++ KL +P PGCYL K+ N +IYVGKA +L NR++ YF   KT +L +EI D + ++ + + E+ LLE LI K++P +N+ L+  +PYI +T E P++L  D +K  Y+GP+ N  + E +F+ +++PLR+C   + C+YY +GQCLG C K+V  +Y+ +++I F +G   + L ++ +AA + +E +  + + ++  E+Q II +   DI FY + +SI +F   L+ +  +  + +E L + I ++Y +  LP+ + + S +  + E LK+  P +G K+D+++ A NA +++ K+ L ++ +  +++E+  L I  +++E FD+S+I  + V AMVV+ +G NK YRK+ ++ D  +   EVI RRY     +P+LI++DGG Q+ A E L+ E D IPV G+ K+D HKT D +  D  + LD KS ++ + IQDEVHRFAISF+R  +K  + L +I +G   KLL K+ + KI EAS+ E+ ++
 S:   3 SEYLEHKLALLPGLPGCYLMKNINSQIIYVGKAKNLKNRVRSYFKSSHTGKTAQLVSEIVDFETIITSTDKEAFLLEITLIQKHQPYFNIKLKRGTGYPYIKITNERDPQLLLVSD-IRKDGAYYFGPYPNVYAAE-ETMHFLQKVYPLRRCPGHQGRPCLYYHMGQCLGACFKEVPEAEYDQQIRKIKSFLNGNVGHAKKDLTQRMEKAAADMAYERAGDLRDQIRYIEATVEKQKIISNDSTPRDIFNFYLDKGWLSIQVFFIRQARLMKREKRLFPVVNSAEEELASFIVQFYQRKNTVLPREILVPASIDH-DVIEELLKVPVRTPQRGTKRDLLEMAGKNAKLVLEEKFRLLELDEGKTTGAMKEITDALGIAPGHKIEAFDHSHIQGADLVSAMVVFVDGQPNKKLYRKYKLQTVDHADETASTLEVIRRRYGRLLKEHAPMPDLILMDGGDIQMNAVKEVLED-EFDLHIPVAGMVKNDHHKTADLLFGPDDHHVHLDPKSQGFYLVQRIQDEVHRFAISFHRQVHTKHSLSSRLDRIPGVGPKTRNKLLRKFGSTKKISEASMAEIREL 575
>gi|51891309|ref|YP_074000.1| excinuclease ABC subunit C [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] >gi|81389794|sp|Q67T37|UVRC_SYMTH UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|51854998|dbj|BAD39156.1| excinuclease ABC subunit C [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] (629 aa)
Score = 818, Expect = 3.8e-85, Identities = 204/584 (34%), Positives = 347/584 (59%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLA--NEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN---KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTR-QDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD--EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELN------SLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTAS---------------------------FGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHK-TDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEIKK 588
      ++++L+ +P +PGCYL+KD +G +IYVGKA +L NR++QYF  R+L K LA  +I +++++V + E E+L+LE+NLI K+KPKYN+ LR+  +PY+ +T E+ PR++ + S KK  Y+GP+ +S  +E   R+FPLR CN  + P + C+ Y IG+CLGPC+  R ++Y  ++++ F G+++ + E+L + QAAE+L FE + + + + ++ +E+Q II   D D+I +  +  + +F  G L+ +  +   E+  EIL  I ++YS+  +PK + +S    ++E L   ++  P +G K+ +++  NA E M +    Q REL    L ELQ LD+ L +R+E FD S++   V +MVV+E G  K++YR+F +K D N+D+ M E + RR++  A              F + P+L+I+DGGK Q+ A  ++ L +D IP GLAK+++  T+  W  I+L + S  F L I+DE HRFAI+++R  ++  + L + +G R + LL+ + +L I+EASVEE++Q+ + +E+A+ +K+
 S:   3 LEEQLRLLPDRPGCYLFKDASGRIIYVGKARNLKNRVRQYFQSSRNLTAKVLAMVGQIVEIEHIVTDTETEALVLESNLIKKHKPKYNIRLRDDKHYPYLRLTLTEQWPRLVVAR-SMKKDGSRYFGPYTSSQ-AMWETMKLARRLFPLRTCNDPSRYP-RGCLQYHIGRCLGPCLPDFDRHREYAEAVRDLQAFLEGRTQEVLERLRARMEQAAERLEFERAAELRDQIRAIEKVTEKQKIIAHTMVDLDVIAYARLYDEAGVQVFFVRQGKLVGRDQFLMSGADEMTGGEILAAFIQQHYSQTDF-VPKEILVSEDLPDADVIAEWLSAKRGSRVALRCPKRGEKRALVEMVAQNAQEAMTER------RQQRELELAATEGVLRELQAYLDLPRLPHRIECFDVSHVQGAEVVASMVVFEGGRPKKSDYRRFKMK-VDQNNDFANMAEAVGRRFRRGLAERAAQVEGRVRDLEEGRVAEGGAEYGGKFADFPDLLIIDGGKGQLSYARAVMRELGVDH-IPTFGLAKENELLCTEDRPDW----IELPRGSQALFLLQRIRDEAHRFAITYHRKLHRRASTHSRLDDVPGIGPKRKKALLQHFGSLKAIREASVEEVAQVPGITLELAERVKE 622
>gi|167745943|ref|ZP_02418070.1| hypothetical protein ANACAC_00638 [Anaerostipes caccae DSM 14662] >gi|167654458|gb|EDR98587.1| hypothetical protein ANACAC_00638 [Anaerostipes caccae DSM 14662] (627 aa)
Score = 806, Expect = 8.7e-84, Identities = 208/582 (35%), Positives = 349/582 (59%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTK--KLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN-KLP-----NKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDL-ITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRY------------KNNTASFG---EIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPI--EVAKEI 586
      I+++LKK+P KPG Y+ +  +IYVGKA+ L NR++QYF  R+L TK  + + I  +Y++ ++E E+L+LE NLI +++PKYN +L++  +PYI VT EE+PRI+ +  K+ K Y+GP+ ++  K ++  + ++F +R C+ KLP   ++ C+YY I QC GPC  ++ +DY  + ++ F +G K + + LE+K QAA L FE + +Y L K++  ++RQ I   + DII F ++  + +F  +G LL +  +T   DE L++  + +   LP ++L  + ++ + E L   ++  P +G K +++ A NA +++  +L  + R + +++E+++LL IK L+RME FD SNI   V +MVV+E+G  K +YRKF +K D  DY M+EV+ RR       KN  FG  + P+L+++DGGK QV A  LK L++D IPV G+ KDD H+T R + ++ EI  K+S+ + + IQDE HRFAI ++R+ ++K  + L +IK +G R + L++ ++ + IKEA+ +E+ Q+ + + AKEI
 S:   4 IEEELKKLPAKPGVYIMHNDKDEIIYVGKAIKLCNRVRQYFQGSRNLTTKIQHMVSHIAYFEYIITDSELEALVLECNLIKEHRPKYNTMLKDDKNYPYIKVTTNEEYPRIMLAR-RMKQDKCKYFGPYTSAGAVK-DIIELLRKLFKIRTCSRKLPKDIGKDRPCLYYQIKQCEGPCQDYISGEDYRKSIDQVLSFLNGNYKDVSDMLEEKMKQAAADLEFEQAAEYRNLLKSIGKIADRQKINSYGFENRDIIAFAKEKQDAVVAVFFIRDGKLLGREHFHMTQDEETTDEELMSAFVKQFYAGTPYLPGEIFLECGMDDMEIVEEWLSKKRGGRVHIRIPLRGEKHRLVELAKENASNVLRQDKEKLKREEKRTIGAVKEIEQLLGIKGLHRMEAFDISNISGFQTVASMVVFEDGKARKRDYRKFRLKTVDGPDDYRSMEEVLTRRLLHGQKEIEELKAKNEDLEFGSFTKFPDLLLMDGGKGQVNVAQRVLKDLKMD--IPVCGMVKDDNHRT-RALYYNNDEIYFPKRSEAFQLVTRIQDEAHRFAIEYHRSLRAKGQVSSVLDEIKGVGPKRRKALMKHFKQIQNIKEATEDEIMQVPGMTRKAAKEI 613
>gi|160893084|ref|ZP_02073872.1| hypothetical protein CLOL250_00629 [Clostridium sp. L2-50] >gi|156865167|gb|EDO58598.1| hypothetical protein CLOL250_00629 [Clostridium sp. L2-50] (604 aa)
Score = 806, Expect = 9.2e-84, Identities = 197/572 (34%), Positives = 333/572 (58%)
 Q:   6 KDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLK--DRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK-LP-----NKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCK---ENVISIVIFKYVNGSLLSK--YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLK------IKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      +++LKK+PH PG YL +K  +IYVGKA+DL NR+ QYF   R K +K+ + I  +Y++ +E E+L+LE NLI +++P YN +L + ++PYI +T E+ PRIL+SH  +   Y+GP+ N+  K + + + +++ LR CNK LP   ++ C+YY IGQC PC  ++++DY  +++  F +G +  ++LE+K Q A + FE + + +L +++K + +Q + + +D D+I    E VIS+  + NG ++ + + + V   +I+  + +YY+   LPK + L   + + + + L    + L P KG K ++ A +NA ++   +L  Q R  + +EL +L+ +  R+E FD S+I  + V +MVV+ENG  NEYRKF ++ D  DY M+EV+ RR+ +  F  P+++++DGGK QV ALE L L L+ IPV G+ KDD H+T R + ++ E++ K + + + +QDE HRFAI ++R+ +SKS  + L I +G R + L+ ++ + KI+EASV+EL Q+
 S:   5 EEELKKLPHTPGVYLMHNKTDEIIYVGKAIDLYNRVHQYFQAGYKRSPKIEKMVSHIAWFEYIICESEIEALVLECNLIKEHRPHYNTMLTDDKSYPYIKITVNEDFPRILFSHQMHRD-HARYFGPYTNAGAVK-DTIDLLKKLYHLRSCNKKLPQETGLDRPCLYYHIGQCKAPCQGYISKEDYGRQVEQAIHFLTGHHRQTVKELEEKMKQLAADMEFEQAAEVRDLIESIKHIASKQRVDNTTTDDRDVIAMAANNMNEGVISVFFIR--NGKMIGREHFHMTGVQSESYGDIMAAFLKQYYASTPF-LPKEIILEHEVNEQELIEQYLSERRGNLVHILTPQKGDKAKLLKLARDNAFLVLTQDTEKLKREQARTEGAAKELAELIGVPSAKRLEAFDISHISGYHSVASMVVFENGKARPNEYRKFKLRTIDGPDDYASMREVLTRRFTDE--RFKVYPDILMMDGGKGQVNIALEVLNELHLN--IPVCGMVKDDYHRT-RGLYFNNKEVEFPKNTQAFDMVTRLQDEAHRFAIEYHRSLRSKSQVHSILEDIPGIGPARRKDLMGYFKDIAKIREASVDELMQV 586
>gi|110004469|emb|CAK98806.1| putative uvrc protein excinuclease abc subunit c [Spiroplasma citri] (593 aa)
Score = 799, Expect = 5.8e-83, Identities = 209/574 (36%), Positives = 334/574 (58%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDI-IFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK-YDLITV-FYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNS---LEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIV 578
      +K++++ +P KPGCYL+ +  V+YVGKA +L +R+ YF K + KT +L EI ++ ++  E E+L+LE+NLI +YKPKYN+LL +  +PYI++TKE+ P+ LY + +K  YYGPF  + + E+  + R++PLR+C   K C+YY I QC G C+K V+  Y  +K+++ FF G   + LEK+ +QAA+ L FE++ K  L +NL   Q + + +Q +D D+I Y   + +  Y G L K Y+  + F + E+  +  Y K +   V  ++ +L L ++  + +P  ++K +M A N+ E   Y+Q +  RELN+  L+ELQ LLD+ +L Y +E+ D +NI +  G ++VY+NG ++N+YRK+N++ D + D  + V+ RRY+    +PNLII+DGG QV A L+ L  +LD IPVIGL K+++HKTD ++   +I LDK S L+ FL IQD+VH FAI+ +R +++K+L + L I  GK RI+ L  +E++ IK+AS EL Q++
 S:   7 LKEQVEILPAKPGCYLFYNNYHQVLYVGKAKNLRSRVSSYFNKVYNYKTTRLVQEIVRLETIITKTEKEALILEHNLIKQYKPKYNILLNDDKHYPYIVITKEKDPQYLYVRNIHQKY-ARYYGPFPEGSHAR-EIIKVLERLYPLRRCKGNLGKPCLYYHINQCSGACVKTVSPDYYIKMIKKVHSFFKGNFTETKKLLEKRMLQAADNLQFEEAHKLKLLIRNLDWTLSSQTVEMLNQNDDLDVISLYQTAEHLVLTTLFYRAGKLSYKDYEYYHLDFAEDCQELYRLYLQNIYQKNILPTKIIVNEIIALPELNLLFDN---RVFHPKTPIEKTIMKLATENSYE----SYVQYQTTAQRELNNAEVLKELQMLLDLSELPYLIEMIDIANINDEFVTGGVIVYKNGRLSRNDYRKYNLEIPDQD-DTHRIAAVVTRRYQKVIQEEQALPNLIIMDGGIQQVNACLKELA--KLDLAIPVIGLVKNNQHKTDHLLNLKKEKIYLDKSSRLFLFLTRIQDDVHHFAITSFRRRQTKALTTSILETIPGFGKQRIKLLNHHFESIGAIKKASDAELYQVL 575
>gi|166031032|ref|ZP_02233861.1| hypothetical protein DORFOR_00713 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] >gi|166029299|gb|EDR48056.1| hypothetical protein DORFOR_00713 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] (612 aa)
Score = 797, Expect = 9.5e-83, Identities = 203/573 (35%), Positives = 335/573 (58%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRD--LKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK-LPN-----KKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK--YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIA-----IELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKN---------NTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      I+++LKK+P KPG YL D+  +IYVGKA+ L NR++QYF  R+  K +++  I  +Y+V ++E E+L+LE NLI +++PKYN +L + A+P+I VT +E PR++ +  +K K Y+GP+ ++  K +  I +++ +R CN+ LP   + C+ Y I QC PC  +++++Y  ++E+ F +G  I E+L+ + +A+E L FE + +Y EL +++ +++Q I + +D DI+     + +F  NG L+ + + L V   EIL + I ++Y+    I LP+ +   E+ T + K+ + P KG K+ +++ A NA ++   ++  + R + +++ELQ LL + L+RME +D SN   VG+MVVYE G  +N+YRKF IK   +DY M EV+ RR+ +      SF  P+LI++DGGK QV ALE L L LD IPV G+ KDD H+T R + +  EI +D+ S+ + + IQDE HRFAI+F+R +S+  + L I +G R + L++ + ++ IK A+VEEL +
 S:   4 IQEELKKLPGKPGVYLMHDETDKIIYVGKAISLKNRVRQYFQSSRNKGAKIEQMVTHISRFEYIVTDSELEALVLECNLIKEHRPKYNTMLMDDKAYPFIKVTVQEPFPRVMLAR-RVQKDKAKYFGPYTSAGAVKATI-ELIRKLYFIRSCNRRLPKDIGKERPCLNYHIHQCKAPCQGYISKEEYRKSVEEVLHFLNGNYDPILEKLKAQMEEASESLEFERAIEYRELINSVQKIAQKQKITDTAGDDRDIVAVSKDLEDAVVQVFFIRNGRLIGRDHFYLKLVDKETKAEILSSFIKQFYAGTPYIPGQIMLPEEIPDHEIIEEWLTRKKEHKVHLVIPKKGTKEKLVELAEKNARMVLTKDKERIKREEGRTIGAVKELQNLLGLTGLHRMEAYDISNTNGFESVGSMVVYEKGKPKRNDYRKFKIKGVKGANDYASMNEVLTRRFGHGLREKEEGRELGSFTVFPDLILMDGGKGQVNIALEVLDKLNLD--IPVCGMVKDDHHRT-RGLYYHNEEIPIDRNSEAFRLITRIQDEAHRFAITFHRQLRSQGQVHSILDDIPGVGPARRKDLMKHFANIEAIKNATVEELKSL 596
>gi|116494833|ref|YP_806567.1| excinuclease ABC subunit C [Lactobacillus casei ATCC 334] >gi|122263749|sp|Q039J7|UVRC_LACC3 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|116104983|gb|ABJ70125.1| Excinuclease ABC subunit C [Lactobacillus casei ATCC 334] (602 aa)
Score = 796, Expect = 1.5e-82, Identities = 196/584 (33%), Positives = 330/584 (56%)
 Q:   4 QIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDY---MKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLG-KTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIK 587
      I+ KL +P PG Y KD NG +IYVGKA +L NR++ YF  D K  + +++ D D++V + + E+ LLE LI KY+P YN+ L++  +PYI +T E P+I + + +K G Y+GP+ N  + E +FI +++PLR+CN  + C+YY +GQCLG C + V ++Y  ++ I F +G    L K +AA+ L FE + + +  ++  E+Q II    D+ FY + ISI +F   L+ +  +  +  E  + I ++YS+   P+ V +  + K L++ L+I  P +G K+D+M A N+  +++K+ + +  + +++EL  L++  + E FD+S+I  + V AMV + +G  KN YRK+ + + ++ D   +EVI RRY     +P+LI++DGG+ ++ AA + L+ EL+ IPV G+ K++KHKT ++ + + I LD KS ++ L IQDEVHRFAI+F+R  +K+  + L IK +G KTR+ KLL K++T++KIKEA +E++ ++ + +VA+ +K
 S:   5 HIEHKLSLLPDLPGSYQMKDINGKIIYVGKAKNLKNRVRSYFKSSHDGKVAAMVSQVADFDFIVTSTDKEAFLLEITLIQKYQPYYNIKLKKGTGYPYIKITHERDPKIEIT-GTIRKDGGYYFGPYPNVYAAQ-ETMHFIQKVYPLRRCNGYQGRPCLYYHMGQCLGACFRTVPEKEYTDQIERIKRFLNGNVGKAKASLTAKMERAAKNLQFERAAEIRDQLHYIEQTLEKQKIISHDNTTRDLFNFYMDKGWISIQVFFIRQARLMKRESRLFPVVNTAKEEFESFILQFYSRRNNVKPREVLVPAGLDN-KVLADILEIPVRTPQRGEKRDLMALAAKNSQIKLEDKFRLMELDNRTTIGAMKELMAALNLPMGHVAEAFDHSHIQGADPVSAMVQFVDGQPAKNNYRKYKLDADKTHNGADEAANTREVIRRRYTRLLKERAPLPDLILMDGGEIEMNAAKDVLEN-ELNLDIPVAGMVKNNKHKTAALLFGNADQLINLDPKSQGFYLLERIQDEVHRFAITFHRQLHAKNSLASRLEGIKGVGPKTRL-KLLRKFKTINKIKEAPLEDIQELGISKKVAQALK 589
>gi|191638340|ref|YP_001987506.1| UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) [Lactobacillus casei] >gi|190712642|emb|CAQ66648.1| UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) [Lactobacillus casei BL23] (602 aa)
Score = 795, Expect = 1.7e-82, Identities = 196/584 (33%), Positives = 331/584 (56%)
 Q:   4 QIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDY---MKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLG-KTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI-VPIEVAKEIK 587
      I+ KL +P PG Y KD NG +IYVGKA +L NR++ YF  D K  + +++ D D++V + + E+ LLE LI KY+P YN+ L++  +PYI +T E P+I + + +K G Y+GP+ N  + E +FI +++PLR+CN  + C+YY +GQCLG C + V ++Y  ++ I F +G    L K +AA+ L FE + + +  ++  E+Q II    D+ FY + ISI +F   L+ +  +  +  E  + I ++YS+   P+ V + + + K L++ L+I  P +G K+D+M A N+  +++K+ + +  + +++EL  L++  + E FD+S+I  + V AMV + +G  KN YRK+ + + ++ D   +EVI RRY     +P+LI++DGG+ ++ AA + L+ EL+ IPV G+ K++KHKT ++ + + I LD KS ++ L IQDEVHRFAI+F+R  +K+  + L IK +G KTR+ KLL K++T++KIKEA +E++ ++ + +VA+ +K
 S:   5 HIEHKLSLLPDLPGSYQMKDINGKIIYVGKAKNLKNRVRSYFKSSHDGKVAAMVSQVADFDFIVTSTDKEAFLLEITLIQKYQPYYNIKLKKGTGYPYIKITHERDPKIEIT-GTIRKDGGYYFGPYPNVYAAQ-ETMHFIQKVYPLRRCNGYQGRPCLYYHMGQCLGACFRTVPEKEYTDQIERIKRFLNGNVGKAKASLTAKMERAAKNLQFERAAEIRDQLHYIEQTVEKQKIISHDNTTRDLFNFYMDKGWISIQVFFIRQARLMKRESRLFPVVNTAKEEFESFILQFYSRKNNVKPREVLVPAALDN-KVLADILEIPVRTPQRGEKRDLMALAAKNSQIKLEDKFRLMELDNRTTIGAMKELMAALNLPMGHVAEAFDHSHIQGADPVSAMVQFVDGQPAKNNYRKYKLDADKTHNGADEAANTREVIRRRYTRLLKERAPLPDLILMDGGEIEMNAAKDVLEN-ELNLDIPVAGMVKNNKHKTAALLFGNADQLINLDPKSQGFYLLERIQDEVHRFAITFHRQLHAKNSLASRLEGIKGVGPKTRL-KLLRKFKTINKIKEAPLEDIQELGISKKVAQALK 589
>gi|184155101|ref|YP_001843441.1| excinuclease ABC subunit C [Lactobacillus fermentum IFO 3956] >gi|183226445|dbj|BAG26961.1| excinuclease ABC subunit C [Lactobacillus fermentum IFO 3956] (603 aa)
Score = 793, Expect = 3.0e-82, Identities = 188/573 (32%), Positives = 319/573 (55%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKD-EDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKT-DRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEEL 574
      +E ++ KL +P +PGCYL K+ N +IYVGKA +L NR++ YF   K  + E+ D + +V ++ ES LLE LI K++P YN+ L+  +PYI +T E P I+   KK  Y+GP+ N  + E +FI ++FPLR+C+  + C+YY +GQCLG C K+V ++Y  K I F +G + + +QL + +AA +L FE + + +  +++ E+Q II + K  D+ FY + +SI +F   L+ +  +    +E + + I ++Y++  LPK + L  L +++++  E L +  P +G K+D++D A NA+ + K+ L ++ +  +++E+  L +  + +E FD+S+I  + V AMVV+ NG  K YRK+ +  D  +  +EVI+RRY     +P++I++DGG Q++AA + L+ +L  IPVIG+ K+DKH+T D +  D  + LD +S ++ + IQDEVHRFAI+++R  +K  + L +I +G   KLL+ + +++KI A VEE+
 S:   3 SEYLEHKLALLPDQPGCYLMKNANAQIIYVGKAKNLKNRVRSYFKSSHTGKVAAMVEEVADFETIVTSSNKESFLLEITLIQKHQPYYNIKLKRGTGYPYIKITNERDP-IIKITGQVKKDGAYYFGPYPNVYAAE-ETVHFIQKVFPLRRCHGYQGRPCLYYHLGQCLGCCFKEVPEEEYAVQTKRIKSFLNGNTAQVKKQLTARMERAAGQLEFERAAEIRDQLHYIEVTVEKQKIISNDKTPRDLFNFYLDKGWLSIQVFFIRQARLMKREKRLFPVVDTAEEEMTSFILQFYNRRNKLLPKEILLPEGLPNQEIE---EILGVPVRTPQRGEKRDLLDMAKENAILSLNEKFRLLEMDRQKTTGAMKEITDELGLPTGHVIEAFDHSHIQGADPVSAMVVFVNGEPAKKLYRKYKLTTVVDHADEAASTREVIFRRYSRLLKEEKPMPDMIMMDGGPIQMEAAKDVLEN-QLGLNIPVIGMVKNDKHQTADLLYGDDAHHVNLDPRSQGFYLVQRIQDEVHRFAITYHRKVHTKHSLSSRLDEIHGVGPRTRNKLLKAFGSINKIAVAPVEEI 573
>gi|158321277|ref|YP_001513784.1| excinuclease ABC subunit C [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] >gi|189038017|sp|A8MJ06|UVRC_ALKOO UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|158141476|gb|ABW19788.1| excinuclease ABC, C subunit [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] (621 aa)
Score = 791, Expect = 5.1e-82, Identities = 211/573 (36%), Positives = 345/573 (60%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL--KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYI-LVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK-----LPNKK--CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD---EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKN---------------NTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      +K+KL+ +P KPG Y+ ++  +IYVGKA+ L NR++QYF  K+  K K + + I  +Y+V + E E+L+LE NLI + +PKYN+LLR+  +PYI + T EE+PRIL +  K K Y+GP+ N   E + I+ I+P+R CNK   + NK+ C+ Y I +C+GPC  VT+++Y  + +I F GK  + ++E+K  AA + FE++ +Y +  L  E+Q I+  + D+D+I   E  I +F  G L+ +  I + +E D  EI+ + + ++YS A +PK + + S E L L E L   K+  P KG KK+++D  NA+ M+   +  + + ++L EL +LLD++++ YR+E +D SNI   VG+MVV+E G   +YR+F IK   +DY ++E+I RR+K        +  F  P+LI+VDGG QV + ++L L L+ IPV G+ KDD+H+T +V ++ E+ ++K S L+ + IQDEVHRFAI+++R+ + K+ ++ L +I +G+ R + L+ + ++DKIK A+VEEL ++
 S:   4 LKEKLRTLPEKPGVYMMRNDKNEIIYVGKAISLKNRVRQYFQSSKNHPPKVKAMVSHIVTFEYIVTDTELEALILECNLIKENRPKYNVLLRDDKTYPYIKITTNEEYPRILKTRKVIKD-KAKYFGPYTNIGALN-ETLDVIHTIYPIRTCNKNIERMIANKERPCLNYHIKKCIGPCTGLVTKEEYHQMIHDIILFLDGKEDELVRKIEEKMKAAAISMDFENAARYRDQIIALNNIVEKQKIVSVAEQDQDVIAMAKNEGNTWIQVFFIRKGKLVQREHFI-LKDTEDDSNQEIIASFLKQFYSG-ATFVPKEILIEESVEDLNVLEEWLSGKRGNKVSIKVPQKGDKKELLDMVKKNALMTMEQATTVIQLEKEKTEDTLIELAQLLDLEEVPYRIESYDISNIQGVESVGSMVVFEGGKSKNKDYRRFKIKTVKGPNDYASLEEIITRRFKRGLEETQDIIEQSLEVSEGKFAIFPDLIMVDGGFGQVTSVKKALHSLNLN--IPVCGMIKDDRHRTKGLV-YEGEELSIEKTSHLFRLITKIQDEVHRFAITYHRSLRKKTTLQSILEEIPGVGEARRKALMIHFGSIDKIKNATVEELLEV 604
>gi|167761265|ref|ZP_02433392.1| hypothetical protein CLOSCI_03670 [Clostridium scindens ATCC 35704] >gi|167660931|gb|EDS05061.1| hypothetical protein CLOSCI_03670 [Clostridium scindens ATCC 35704] (612 aa)
Score = 790, Expect = 6.5e-82, Identities = 202/573 (35%), Positives = 334/573 (58%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRD--LKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEE-HPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN-KLP-----NKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK--YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKN---------NTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      I+++LKK+P KPG Y+ D+  +IYVGKA+ L NR++QYF  R+  K +++  I  +Y+V ++E E+L+LE NLI +Y+PKYN +L + A+P+I VT EE PR++ +  K K Y+GP+ ++  K +  I +++ +R CN KLP   + C+ Y I QC PC  +++++Y  + E+ F +G  I ++LE++ +A+E L FE + +Y EL +++ +++Q I +  D DI+  +E  + +F  G L+ + + L     EIL + I ++Y+   +P + L  E L + E L   +++ + P KG K+ +++ A NA ++   +L  + R + +++EL+KLL + + RME +D SN   VG+MVVYE G  +N+YRKF IK   DY M+EV+ RR+++       F  P+LI++DGGK QV AL L L L+ IPV G+ KDD H+T R + +  EI +DK S+ + + IQDE HRFAI+F+R +S+  + L I +G R + L+ +E ++ IK A+VE+L ++
 S:   4 IQEELKKLPGKPGVYIMHDEKDNIIYVGKAISLKNRVRQYFQSSRNKGAKIEQMVTHIRRFEYIVTDSELEALVLECNLIKEYRPKYNTMLMDDKAYPFIKVTVEEPFPRVMLARKMVKD-KSKYFGPYTSAGAVK-DTIELIRKLYQIRSCNRKLPRDIGKERPCLNYHIHQCKAPCQGYISQEEYRESVNEVIHFLNGNYDIILKELEERMEEASEALEFEKAIEYRELLTSVQKIAQKQKITDTAGEDRDILAVAVEEEEAVVQVFFIRGGRLIGRDHFYLKIAKGETQSEILSSFIKQFYAGTPY-IPPRLMLPEEIEDLAVIEEWLTKRRGHRVRLIVPKKGTKEKLVELAKKNAQLVLSTDKERLKREEGRTIGAVKELEKLLGLTGIVRMEAYDISNTNGFESVGSMVVYEKGRPKRNDYRKFKIKGVQGADDYASMEEVLTRRFEHGLREKEEGKEMGGFTLFPDLILMDGGKGQVNVALRVLDKLRLN--IPVCGMVKDDSHRT-RGLYYQNEEISIDKDSESFKLITRIQDEAHRFAITFHRQLRSQGQVHSILDDIPGVGPARRKDLMRHFENIEAIKNATVEQLKEL 596
>gi|159896596|ref|YP_001542843.1| excinuclease ABC, C subunit [Herpetosiphon aurantiacus ATCC 23779] >gi|159889635|gb|ABX02715.1| excinuclease ABC, C subunit [Herpetosiphon aurantiacus ATCC 23779] (641 aa)
Score = 785, Expect = 2.2e-81, Identities = 199/584 (34%), Positives = 336/584 (57%)
 Q:   6 KDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN-------KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD--EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRY----------------------KNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDK--HKTDRIVK-WDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPI--EVAKEIKKL 589
      +++L+ +P PG Y+++D+  +IYVGK+ L +R++ YF  R L KT++L  I D +++ + E E+LLLE NLI K++P+YN+LL++ ++PYI +TKE PR+L   +  G Y+GPFA ++  Y   +N++F R CN    + N+ C+YYDI +CLGPC  T ++Y  + ++ F GK ++I  L+ K QAAE L FE +  + K ++  ERQ ++ + +D+D+I F  E  + +F Y+ G L  + T+ +E + E L++   +  A ++P + L  E+ + + + L   K+  P +G KKD++D A NA + +  LQ ++ + R  L +L++LL++ +L R+E +D SN  TN VG+MVV+E G  K YR+F IK + +D  + EV+ RR+            NN ++ +P+LI++DGG QV AA ++L   + IPV+GL K D  H  +VK   I  +    + I +E HRFAIS++R ++K + +++ I +G R + L+ + +L+ I+ AS+EEL+ + + + A+EIK L
 S:  16 EERLRNLPLSPGVYIYRDQANTIIYVGKSKSLRDRVRSYFGAPRGLTSKTRRLVQNIADFEFITTDTELEALLLEMNLIKKHRPRYNVLLKDDKSYPYIKITKEAWPRVLRVRKVIED-GGIYFGPFAKAS-SVYATIELLNKLFAFRLCNDDMFKKHERRNRACMYYDIKRCLGPCANNCTTEEYSTAINQVRLFLGGKPEAILRDLKVKMNQAAEDLQFERAAYVRDQIKAVERVMERQKVLNTAASDQDVIAFARDEGKAVVQVF-YIRGGKLIGSEPFTLQGTEEEHPEALMSSFLTQFYDAAADIPPNILLPDYPEETQIIEQWLESKGGHKVSLQVPRRGDKKDLVDLAARNASQTLDQLRLQWLNAEQRATAGLSQLRELLNLAELPQRIECYDISNTQGTNSVGSMVVFEQGEPAKKHYRRFKIKTVEGANDVASLSEVLQRRFARADDTGQTDEPESTEQTSAEPTNNDETWAVLPDLILIDGGIGQVNAAAKTLAAAGFEH-IPVVGLVKGDTKGHLPYGLVKPGQRVPIAFAQNDPGLHLVQRIDEEAHRFAISYHRKLRTKGMLRSTMEDIPGIGPKRKKALINAFGSLEGIRNASIEELAAVPGMTRKAAEEIKGL 640
>gi|160878485|ref|YP_001557453.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium phytofermentans ISDg] >gi|189038041|sp|A9KSS0|UVRC_CLOPH UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|160427151|gb|ABX40714.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium phytofermentans ISDg] (628 aa)
Score = 785, Expect = 2.8e-81, Identities = 196/573 (34%), Positives = 336/573 (58%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTK--KLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK-LPN-----KKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK--YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLK------TLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKN---------------NTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      + ++LKK+P KPG Y+ +  +IYVGKA+ L NR++QYF  R+L TK ++ + I  +Y++V++E E+L+LE NLI +++PKYN +L++ ++PYI VT E +PR+L++  KK K Y+GP+ +  K ++ + + R++ +R CN+ LP   + C+YY I QC PC  ++ ++Y  + E+ +F +G  + + L+ K  A+E L FE++ Y +L +++ S++Q    D DII F  +   +F  +G +L + Y + V    I+  + ++Y+   +P+ + LS  E+ +   +   K++  P KG K+ +++ A NA +++  ++  + + + ++ + +L + +YRME FD SN   VG+MVVYENG  +N+YRKF IK   DY M+EV+ RR+ +        + SF  P+LI++DGG+ QV ALE +  EL  IPV G+ KDD H+T R + +D EI +D S+ + + IQDE HRFAI ++R+ +SK+  + L I +G+TR  L++ + ++D IK AS+E+L +
 S:   4 LDEELKKLPAKPGVYIMHNNKDEIIYVGKAISLKNRVRQYFQSSRNLSTKIQQMVSNIDHFEYIIVDSEMEALVLECNLIKEHRPKYNTMLKDDKSYPYIKVTVNEAYPRVLFARQQ-KKDKAKYFGPYTSLGAVK-DILDLLRRLYFIRTCNRNLPKDIGLERPCLYYHIKQCKAPCQGYISEEEYRKSIDEVIEFLNGNYALVTKDLQAKMKAASENLEFEEAAGYRDLILSVEKLSQKQKASDVDGVDRDIIAFASTGDEAVAQVFFIRDGKMLGREHYHITGVANESRSSIMTNFVKQFYAGTPY-IPRELLLSEPLEEEELISEWLSTKRGQKVRIHVPKKGDKERLVELAEKNASLVLQQDSDKIQREEAKTIGAVRHIADMLSLPGIYRMESFDISNTNGFESVGSMVVYENGKPKRNDYRKFKIKSVQGPDDYASMREVLTRRFSHGQKEAEELAKKNIDISHGSFTRYPDLILMDGGRGQVNIALEVMN--ELKLTIPVCGMVKDDNHRT-RGLYFDNVEIPIDTHSEAFRLITRIQDETHRFAIEYHRSLRSKAQVHSILDDIDGVGQTRRRALMKHFASIDAIKAASMEDLMAV 602
>gi|50364916|ref|YP_053341.1| repair endonuclease subunit C [Mesoplasma florum L1] >gi|81391981|sp|Q6F216|UVRC_MESFL UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|50363472|gb|AAT75457.1| repair endonuclease subunit C [Mesoplasma florum L1] (588 aa)
Score = 780, Expect = 1.0e-80, Identities = 214/575 (37%), Positives = 344/575 (59%)
 Q:   4 QIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSE-LDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVE-IMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIV 578
      ++K+K+ +P KPGCYL+ +K+ VIYVGKA +L R+ YF + ++LKT +L EI D++Y VV+NE ESLLLE NLI KY+PKYN+LL + A+PYI++T E+ P  Y   KK  + +GP  + + L  + R+FPLR+C   K C++Y IGQC G C K+V ++ Y+ +K +++FF G  +  L + +AAE L FE++Q+ E  +L  + +Q++ F + D D+I ++ ++ I+IV  Y +G LL K + I +++ + + +++ + + + Y K  LP + + ++ +L L+E K  +P K +K +  A NA E I K+K  I+ N   LE +K  K+ YR+E+FD SNI N  VG+ VVY NG  +NE+RK+NI+ +  SDYD +KE++YRR++    +P+LII+DGG Q+ AA E + L L S I VIGL KD+ H T ++ + ++ + K L+ +L +IQ V +A S +R K++ S ++ L +I+ LGK RI+ L +K+ T+++I+ A EEL +I+
 S:   2 ELKNKVSNLPSKPGCYLYLNKDKHVIYVGKAKNLKKRVSSYFDRAQNLKTTRLVREIADLEYFVVSNEKESLLLEENLIKKYRPKYNVLLNDDKAYPYIIITNEKDPTYKYVRKLDKKAFRS-FGPLPIGSNARETLIT-LQRLFPLRRCKGNLGKPCLHYFIGQCSGACFKEVNKEYYQEQIKRVDNFFKGNINEVKTLLTNQMHKAAENLQFEEAQRIKEQIISLDFTTTKQNVEFKSQTDVDVISYFIEDEKIAIVTLFYRSGKLLFKDEHIQLYFEQDITDLIDSFMSQIYDKNI--LPDKIIVD-NEVELFDLNEKYKSISTHPIKEDEKIIYKLATENAQEAIRKSKISTTINIGNENELLLELQEKANLQKEPYRLEMFDISNIGNEFIVGSCVVYINGKPARNEFRKYNIESK-FTSDYDRLKEMLYRRFQKALIEKRMLPDLIIMDGGIIQIHAAKEIINALGL-SEIQVIGLVKDEHHNTSFLIDTNEEQVIIKDKPKLFNWLSSIQVRVDEYAKSGFRKKQNNSFLKSDLEQIEGLGKKRIQDLFKKFNTINEIESADQEELFKIL 571
>gi|160939920|ref|ZP_02087267.1| hypothetical protein CLOBOL_04811 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] >gi|158437354|gb|EDP15119.1| hypothetical protein CLOBOL_04811 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] (659 aa)
Score = 779, Expect = 1.2e-80, Identities = 189/572 (33%), Positives = 339/572 (59%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRD--LKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTK-EEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK-LPN-----KKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK--YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLS--LSDEKL----KTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKN---------------NTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQ 576
      ++++LKK+P PG YL +  +IYVGKA+ L NR++QYF  R+  K +++ + I  +Y++ ++E E+L+LE NLI +++P+YN +L++ ++PYI T E+ PR+L++ D K + Y+GP+ ++  K L + I++++ +R CN+ LP   + C+ Y I QC PC  ++R++Y+  + DF +G+  + + L++K  A++ L FE + +Y EL ++K +++Q I S  D DI+   E  + +F  G L+ + + +     EIL + + ++Y+   +P+ ++L  L DE++   +   K++ + P KG K+ +++ A NA ++   ++  + R + ++ ++ +L+ I + RME +D SN   VG+MVVYE+G  +++YRKF IK   +DY M+EV+ RR+ +        + SF  P+LI++DGG+ QV ALE L L L  IPV G+ KDD H+T R + ++ EI +D+ S+ + + IQDE HRFAI ++R+ + K  ++ L I +G R + L+ ++ ++ ++ ASVEEL Q
 S:   4 LEEELKKLPASPGVYLMHNDRDEIIYVGKAISLKNRVRQYFQSSRNKTAKIEQMVSHIAWFEYILTDSELEALVLECNLIKEHRPRYNTMLKDDKSYPYIKATMGEDFPRLLFARDMKKDGRSRYFGPYTSAGAVKDTL-DLIHKLYRIRTCNRNLPKDTGKERPCLNYHIKQCDAPCQGYISREEYQSNFNQALDFLNGRFDPLIKNLQEKMQTASDNLEFERAIEYRELLNSVKQVAQKQKITSSGMEDRDIVAMARDERDAVVQVFFIREGKLIGRDHFHISAATAENEGEILDSFVKQFYAGTPF-IPRELWLQHPLGDEEVISQWLSAKRGQKVRLVVPKKGEKERLVELAARNAALVLSQDKERIKKEELRTIGAINQIGELIGIGGIRRMEAYDISNTSGVESVGSMVVYEDGRPKRSDYRKFRIKTVQGPNDYASMEEVLTRRFSHGMRETEELKEKGADLSMGSFTRFPDLIMMDGGRGQVNIALEVLDKLGLS--IPVCGMVKDDNHRT-RGLYYNNVEIPIDRHSEGFRLITRIQDEAHRFAIEYHRSLRGKGQVKSILDDIPGIGPARRKALMRHFKDIEAVRSASVEELEQ 602
>gi|154484305|ref|ZP_02026753.1| hypothetical protein EUBVEN_02018 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] >gi|149734782|gb|EDM50699.1| hypothetical protein EUBVEN_02018 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] (633 aa)
Score = 778, Expect = 1.4e-80, Identities = 204/583 (34%), Positives = 345/583 (59%)
 Q:   7 DKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD--RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK-------------------LPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK--YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLK------IKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNT---------------ASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPI--EVAKEIKKL 589
      ++LKK+P PG YL D + VIYVGKAV+L R+ YF K  R K + + ++I  +Y++ ++E E+L+LE NLI +Y+PKYN +L +  +PY+++T E++PRI+ +  KK  Y+GPF +S  K + + + +++ +R CNK          + + C+YY IGQC GPC  ++++DY  + +  F G   ++LE+K +A+ L FE + + +L ++  + Q I  Q D DII + + N  + +F  NG L+ + + L TV   +IL + I +YY   +P+ + +  E+ + LS+ L    ++ +NP KG K+ +++ A NA +++  +  Q R + ++EE+++L+ I ++RME +D SN   V +M+VYE+G  +N YRKF IK   DY M+EV+ RR+++         SF  P+++++DGGK QV ALE L L L  IPV G+ KDD H+T R + ++ EI + K S+ + + +QDE HRFAI ++R+ ++K  + L I +G R + L+ ++++++ I+EA+VE+LSQ+ I +VAK+I K 
 S:   8 EELKKMPQTPGVYLMHDAHDDVIYVGKAVNLKRRVSSYFRKSTKRTTKIESMVSKIRRFEYILTDSELEALILECNLIKEYRPKYNTMLMDDKTYPYVMITVSEDYPRIVLAR-RMKKDNNKYFGPFTSSAAVK-DTIDLLQKMYQIRSCNKAIVSDGTYTADGEYKNIPKINGRPCLYYHIGQCKGPCQGYISKEDYRENINKAIKFLEGNYTLTIKELEEKMQEASANLDFEKAMECRDLINSINHVAGNQKITTHQFEDRDIIAYAEEGNDAVVQVFFVRNGKLIGREHFYLTTVPGDTGKDILTSFIKQYYIGTPF-IPRELLVQEEVEEPELLSQLLSRNQNYTVRIVNPKKGSKEKLVELAAKNAGNLLEQNKEKYRREQKRTVGAVEEIEELIGITGIHRMEAYDISNTNGYESVASMIVYEDGKPKRNNYRKFRIKSVKGPDDYASMREVLTRRFRHGIEEREKLDMEEKDYKLGSFSNFPDILMMDGGKGQVNIALEVLDSLNLH--IPVCGMVKDDNHRT-RGLYYNNEEIPIAKNSEGFRLITRMQDETHRFAIEYHRSLRNKKQVHSILDDISGVGPARRKALMREFKSIEGIREATVEQLSQVDTISEKVAKDIYKF 631
>gi|167036996|ref|YP_001664574.1| excinuclease ABC subunit C [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] >gi|166855830|gb|ABY94238.1| excinuclease ABC, C subunit [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] (615 aa)
Score = 777, Expect = 2.3e-80, Identities = 214/573 (37%), Positives = 348/573 (60%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL-KDRDL-KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIK---GTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNK------KCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK--YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLN------PSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRY---------------KNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      I++KLK +P KPG Y+ KDK+G +IYVGKAV L NR++QYF K++ L K K + + + D +Y+V + E E+L+LE NLI KYKPKYN+LL++  +PYI VT EE+PRI++  T++I+   Y+GP++ S   E  + ++FP+R CNK  K   +C+YY IG C PC K+ ++DY  + +  F GK  + ++L++  +AAE+L FE++ + +  ++ SE+Q ++  ++++DII   ++ I +F  +G L + Y +   E EI+ + I ++Y  A +PK +  + ++ + LSE L K N   P +G KK+++D + NA+E +KN   I + +  + EL L+ +  R+E +D SN  + VG+MVV+ +G  K++YRKFNIK +  DY+ M+EVI RR+        + + A F E+P+LI VDGG  V A L+ L L +  IPV G+ KD KH+T +V   EI +  S + + IQ+E HRFAI+F++ K+SK F++ L I +G+ R + L + ++++++IK ASVE+L ++
 S:   3 IEEKLKLLPEKPGVYIMKDKSGKIIYVGKAVVLKNRVRQYFQNKEKQLPKVKVMLSHVEDFEYIVTDTELEALMLECNLIKKYKPKYNVLLKDDKNYPYIKVTVNEEYPRIMF----TRRIEPDGAKYFGPYS-SAFAVRETIKLVRKMFPIRTCNKNIEKDMGKVRECLYYHIGLCSAPCTNKINKEDYIKLVDQAVLFLDGKRDWLIQKLKEDMKKAAEELRFEEAARIRDQIFAIERTSEKQKVVSVGEDEQDIISMARSADISCIQVFFVRDGKLSGREHYYMKNTEGMERGEIISSFIKQFYEG-APYIPKEIITDVELDESELLSEWLSQKRGNKVFITIPVRGKKKELVDMVYQNALEALKNDI--SIREEISKAQVVLELSNLVGLDYAKRIEAYDISNTRGQDNVGSMVVFVDGKPKKSQYRKFNIKYVEGQDDYESMREVIERRFLHAIEEKELIEKGELEEDKAKFAEMPDLIFVDGGIGHVNAVLQVLSGLGIS--IPVYGMVKDSKHRTRGLVSPQ-GEIDIPMTSKAFRLIAQIQEEAHRFAITFHKEKQSKR-FKSELLNIPGIGEKRAKALYDAFKSIEEIKRASVEDLKKV 598
>gi|150019667|ref|YP_001311921.1| excinuclease ABC subunit C [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] >gi|189038037|sp|A6M2Y5|UVRC_CLOB8 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|149906132|gb|ABR36965.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] (621 aa)
Score = 776, Expect = 2.5e-80, Identities = 210/576 (36%), Positives = 349/576 (60%)
 Q:   6 KDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL--KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL------PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLI--TVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIK-----FLN-PSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRY---------------KNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIE 581
      K +LK +P++PG YL K+ G +IYVGKA L NR++QYF  K+  K K +  + + +Y+V ++E E+L+LE NLI KY PKYN+ L++  +P+I VT E+ PR+ + + K   Y+GP+ N+  +E N I +IFPLR C K    P + C+ Y I +C PC ++++ +Y+ + EI + SGK +S+ +L+++  A+ L FE +  +  ++ +E+Q + SQ+NDED I Y E  I +F  +G + +  +   + E  I+  I +Y   ++PK +Y+ SDE ++ L E L IK   F+ P KG KK++++  NNA  +   +++ ++  + SL+E+Q+LL++ + R+E +D SNI  + VG+M+V+ENG  ++YR+F IK  + +DYD M+E++ RR+        K ++ F  P+LI++DGGK QV ALE L+ L +D IPV GL KDD H T I+ ++ +E+ +++ S+L  + IQDEVHRFAI+++R+ + K  + L I N+G+ R  LL K+ ++D IK+A+++EL +  I+
 S:   5 KAQLKILPNEPGVYLMKNSLGEIIYVGKAKILKNRVRQYFQNSKNHSEKVKAMVKNVAEFEYIVTDSEMEALILECNLIKKYSPKYNISLKDDKFYPFIKVTTNEDFPRVFITRNYAKD-GNKYFGPYPNAG-DVHETINLIRKIFPLRTCKKSIIEGEKPTRACLNYHIKKCNAPCEGRISKTEYKKMIDEIMEVLSGKDRSLLNKLKEEMQSASGNLEFEKAASLRDKMIAIENIAEKQKVFKSQENDEDFINIYKDEKDCCIQVFFLRDGKITGREHFMIENSSHEEDTTIISQFIISFYGGTP-KVPKNIYIPESDE-IEALEEFLSIKRGSRVFVKVPIKGEKKEMLELVKNNAKVTLDQFKDKILRDKEINMISLKEIQELLELDSIPLRIEAYDISNIQGVDSVGSMIVFENGKAKNSDYRRFRIKTVKSANDYDSMREILDRRFTHGLKEIEEIQNKEIKFSSGKFSNFPDLIMMDGGKGQVNIALEVLEKLGID--IPVCGLVKDDYHATRGII-YNNNELIINRNSNLMQMIRRIQDEVHRFAITYHRSLRDKRTLHSILDDIPNIGQKRRMSLLMKFGSIDNIKKATLDELLETESID 606
>gi|150391815|ref|YP_001321864.1| excinuclease ABC subunit C [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] >gi|189038016|sp|A6TVI7|UVRC_ALKMQ UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|149951677|gb|ABR50205.1| excinuclease ABC, C subunit [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] (622 aa)
Score = 776, Expect = 2.9e-80, Identities = 205/573 (35%), Positives = 335/573 (58%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK-------LPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK--YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLK------IKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKD-LYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYK----------NNTAS-----FGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      IK++LK +P KPG YL K+K  +IYVGKA+ L NR++QYF  +  K + +  I  +Y+V ++E E+L+LE NLI + +PKYN+LLR+  +PYI VT E PR+L +  K K Y+GP+ N +  E  I++++P+R C K     + C+ Y I +C+GPC  V + Y+ + EI F GK  + +++E+K +AAEK+ FE + Y + R+ L  ERQ ++   D+DII   E  + +F  G L+ + Y L T  + EIL  I ++Y +  +PK V +  E + +++ L    +K  P +G KK ++   NA  M +   ++ +  ++ LQ+ L + D ++R+E FD SN   VG+MVV+E G   +YR+F IK   +DY ++E+IYRRYK      NT +   F  P+LI+VDGG QV + + L L + +IPV G+ KD++H+T +V ++ EI +++ S L F+ +QDEVHRFAI+++R+ ++KS+ + L I +G+ R + L++ +E++DK+K+A++EEL ++
 S:   4 IKEQLKLLPDKPGVYLMKNKANEIIYVGKAISLKNRVRQYFQSSNNQHPKVRAMVTHINFFEYIVTDSELEALILECNLIKENRPKYNVLLRDDKTYPYIKVTMNETFPRVLKTRKVLKD-KAKYFGPYTNISALN-ETLEVIHQMYPIRVCGKNIEKMIERQERPCLNYHIRKCIGPCTGMVNDETYQQMIHEIILFLGGKEDELIKKIEEKMKRAAEKMDFEGAAHYRDQRQALLDIIERQKVVSVNDIDQDIIAMAKGEQESCVQVFFVRGGKLVQREHYILTTREDEDEKEILSAFIKQFYGETNF-IPKEVLVEREVEDQELMAQWLTNKRGNHVKVRAPLRGEKKSMIQLVKRNAALTMGQREETQRKSKEKTEGAMVVLQEALGLADAIHRVEAFDISNTQGMESVGSMVVFEGGKPKNKDYRRFKIKTIQGANDYGSIEEIIYRRYKRGVDETKAMIENTMTVQEGKFSLFPDLIMVDGGLGQVTSVKKGLAALGI--LIPVCGMVKDERHRTRGLV-YEGKEIPIERPSHLLRFITQVQDEVHRFAITYHRSLRTKSILHSVLEDIPGIGEKRRKSLMKHFESIDKMKQATIEELIEV 604
>gi|169824072|ref|YP_001691683.1| excinuclease ABC subunit C [Finegoldia magna ATCC 29328] >gi|167830877|dbj|BAG07793.1| excinuclease ABC subunit C [Finegoldia magna ATCC 29328] (608 aa)
Score = 775, Expect = 3.1e-80, Identities = 208/573 (36%), Positives = 347/573 (60%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL-KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN------KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK-YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIEL---PKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYL--QLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYK------NNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      IK +L+K+PHKPG Y+ DKN +IYVGKA+DL R+ QYF  + L K  + + +  +Y++VNNE E+L+LE+NLI K PKYN++LR+  +PYI +T E+ PR+L +  K K Y+GPF N+   ++ + I+ + +R CN   +  + C+ Y I +C G C+ V +DY  L E+ +F +G+  + ++L K + A++ L FE + K +  N+++ E+Q+I ++ D D+I  +  + + +F  NG ++ + + +I  Y E +E  ++ E++ + I+L  PK +  + E  + E L   K++  P +G K D+++  NA E + +KY+  L  +NRE N++ +LQ + +K + R+E +D SN  + VG+M+V++NG K+ +YRKF IK +  DY  +EV+ RR++     SF E+P++I++DGGK QV A E L  LD IP++GL KDDKH+T I+ ++ EI+L  + LY L IQ+E HRFAI+++R  K+ ++ L I +G+ R + L++ ++TLD+IK+ASVEEL ++
 S:   4 IKKELQKVPHKPGVYIMHDKNDEIIYVGKAIDLRRRVGQYFDSSKKLAKVAAMVSHVEYFEYIIVNNECEALVLESNLIKKNSPKYNIVLRDDKQYPYIKITNEKFPRVLKTRRVLKD-KAKYFGPFPNAYAVN-DIIDLIHETYKIRTCNLNFDKGQKLKRPCLNYYINRCDGMCVYDVNEEDYNKELLEVENFLNGREDELTKKLTDKMMAASKNLNFELAAKLRDSITNIQVILEKQNITNTKGLDLDMISMAREAETVCVQVFFMRNGKIIERQHFIIDNKYEESNE---HIVGEFFKQFYIDLTYVPKQILTDIEIEDRDLIEEMLTEKKGSKVEIKIPKRGNKTDLLEMVRVNAKEGL-DKYISRHLKRERNRE-NAILDLQDITGVKPIDRIECYDISNTSGVDSVGSMIVFKNGAKSSKDYRKFKIKTVEGADDYASHREVLTRRFRRLLDSDKKDNSFDEMPSIILMDGGKGQVNIAKEVLNEFNLD--IPILGLVKDDKHRTRGII-YENEEIRLKVNTPLYRLLFAIQEETHRFAINYHRKLHEKNFKKSELDNIALIGEKRKKALMKHFKTLDRIKKASVEELCEV 591
>gi|167039707|ref|YP_001662692.1| excinuclease ABC subunit C [Thermoanaerobacter sp. X514] >gi|166853947|gb|ABY92356.1| excinuclease ABC, C subunit [Thermoanaerobacter sp. X514] (615 aa)
Score = 774, Expect = 4.8e-80, Identities = 214/573 (37%), Positives = 348/573 (60%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL-KDRDL-KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIK---GTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNK------KCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK--YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLN------PSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRY---------------KNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      I++KLK +P KPG Y+ KDK+G +IYVGKAV L NR++QYF K++ L K K + + + D +Y+V + E E+L+LE NLI KYKPKYN+LL++  +PYI VT EE+PRI++  T++I+   Y+GP++ S   E  + ++FP+R CNK  K   +C+YY IG C PC K+ ++DY  + +  F GK  + ++L++  +AAE+L FE++ + +  ++ SE+Q ++  ++++DII   ++ I +F  +G L + Y +   E EI+ + I ++Y  A +PK +  + ++ + LSE L K N   P +G KK+++D + NA+E +KN   I + +  + EL L+ +  R+E +D SN  + VG+MVV+ +G  K++YRKFNIK +  DY+ M+EVI RR+        + + A F E+P+LI VDGG  V A L+ L L +  IPV G+ KD KH+T +V   EI +  + + + IQ+E HRFAI+F++ K+SK F++ L I +GK R + L + ++++++IK ASVE+L ++
 S:   3 IEEKLKLLPEKPGVYIMKDKSGKIIYVGKAVVLKNRVRQYFQNKEKQLPKVKVMLSHVEDFEYIVTDTELEALMLECNLIKKYKPKYNVLLKDDKNYPYIKVTVNEEYPRIMF----TRRIEPDGAKYFGPYS-SAFAVRETIKLVRKMFPIRTCNKNIEKDMGKVRECLYYHIGLCSAPCTNKINKEDYIKLVDQAVLFLDGKRDWLIQKLKEDMKKAAEELRFEEAARIRDQIFAIERTSEKQKVVSVGEDEQDIISMARSADISCIQVFFVRDGKLSGREHYYMKNTEGMERGEIISSFIKQFYEG-APYIPKEIITDVELDESELLSEWLSQKRGNKVFITIPVRGKKKELVDMVYQNALEALKNDI--SIREEISKDQVVLELSNLVGLDYAKRIEAYDISNTRGQDNVGSMVVFVDGKPKKSQYRKFNIKYVEGQDDYESMREVIERRFLHAIEEKELIEKGELEEDKAKFAEMPDLIFVDGGIGHVNAVLQVLSGLGIS--IPVYGMVKDSKHRTRGLVSPQ-GEIDIPMTTKAFRLIAQIQEEAHRFAITFHKEKQSKR-FKSELLNIPGIGKKRAKALYDAFKSIEEIKRASVEDLKKV 598
>gi|116625695|ref|YP_827851.1| excinuclease ABC subunit C [Solibacter usitatus Ellin6076] >gi|122939314|sp|Q01S04|UVRC_SOLUE UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|116228857|gb|ABJ87566.1| Excinuclease ABC subunit C [Solibacter usitatus Ellin6076] (623 aa)
Score = 772, Expect = 7.1e-80, Identities = 188/583 (32%), Positives = 337/583 (57%)
 Q:   4 QIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR--DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKC----NKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQD-YEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDE-----ILLTLIY--EYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEI 586
      +++DK+ ++P PG YL+KD G VIYVGKA L NR++ YF +D+ D+KT L E CD+DY++V+NE E+L LENNLI +YKP++N+LLR+  +PY+ VT E++PR+ Y   +K  Y+GPF +N+ + L +FI+R F + C   +  K C+ + I +CLGPC++ +T + Y  ++++ F G+  +  L +  A+ ++ FE++  +L  ++  ERQ + ++ +D DI  Y + ++++ IF  NG ++ + +L   E DE   LL IY + +  I +P    + E+L T   +++  P +G KK ++   NA   ++ +++  +R +  E LQ L++ D  R+E FD S+I T+KV +MVV+E+G  K++YRKF I+  N D+ M+EV+ RRY     +P L+++DGG Q+ AA E+L+ + + + P+ +AK + +  +  +  + LD+ S +  + +I+DE HRFA++F+R+ ++   + L I+ +G  ++KLL+++ +L++++ A+ +L+ +V  AK +
 S:   2 ELRDKVGQLPFSPGVYLYKDSGGKVIYVGKAKSLRNRVRSYFSEDKLGDIKTGTLITEACDIDYILVDNEKEALALENNLIKQYKPRFNILLRDDKTYPYVKVTNEKYPRV-YVTRRLRKDGAQYFGPFFPANL-AHRLVHFIHRHFQVPSCKVDLTRFHPKPCLQFHIHRCLGPCVQGLTTDEAYAAAVRDVRLFLDGRHSDLARGLRARMEAASLEMRFEEAAGLRDLITTVEEIEERQKMAAAKGDDVDIFAVYAEPPLVALNIFHLRNGQIVDRRELFWEDQFEYDESLFLSSLLKQIYLDQQFVPAEIHVPVEFEDLEALEELLTEKRQRRVEIRTPQRGQKKALLGLVETNAKHSFDARF-RVLKPSSRAIQ--EALQDALNLPDAPSRIECFDISHIQGTDKVASMVVWEDGKMKKSDYRKFIIRTVVGNDDFASMREVVTRRYSRLQEEKQPMPGLVLIDGGLGQLHAAAEALEAIGI-ADQPLASIAK--REEIIYVFGQEDEPVVLDRFSPILHLVQSIRDEAHRFAVTFHRSLRNTRQLTSELDAIRGVGAKTVQKLLKEFGSLERVRAATETQLATVVGRAAAKRV 591
>gi|153956163|ref|YP_001396928.1| excinuclease ABC subunit C [Clostridium kluyveri DSM 555] >gi|189038039|sp|A5N361|UVRC_CLOK5 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|146349021|gb|EDK35557.1| UvrC [Clostridium kluyveri DSM 555] (622 aa)
Score = 771, Expect = 9.9e-80, Identities = 210/569 (36%), Positives = 340/569 (59%)
 Q:   6 KDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKK-------CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSEL--DEILLTLIYEYYSKIA-----IELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKN---------------NTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEEL 574
      + +LK +P KPG YL K+ G VIYVGKA L NR++QYF K ++  K + +  I + +Y+V ++E E+L+LE NLI KY+P+YN+LL++  +P I +T E+ PRI+ + + K   Y+GP+ ++  YE  I +IFP+R C KL KK    C+ Y IG C PC  +++++Y  + + DF SGK+K I +L++   +E + FE + + +  L+  E+Q I   DED I + E  I +F  G ++ +  I   +L  EI+  I E+Y  A   I +P+  + L ++ L  +S K+  P KG KK +++  NA  ++N L+ I ++   SLEEL ++L++ D+ +R+E +D SNI  + VG MVV+ENG  N+YR+F I +  +DY+ MKE++ RR++N        +  F  P+LI++DGGK QV AALE LK  +D I V G+ KDDKH+T ++ +  E+ L++ S++  + IQDEVHRFA++++R+ +SK + + L I N+G R ++LL+++ +++ IK+AS+EEL
 S:   5 EQQLKILPDKPGVYLMKNSLGEVIYVGKAKILKNRVRQYFQKSKNHSEKVRTMVKHISEFEYIVTDSEMEALVLECNLIKKYRPRYNILLKDDKIYPLIKITLNEDFPRIICARNKIKD-GAKYFGPYISTG-AVYETMEVIKKIFPIRDC-KLNIKKGNVKVRPCLNYHIGLCKAPCTGHISKEEYGKIISGVMDFLSGKNKDIIRKLKEDMDTLSENMEFEKAAELRDKIFALEKIIEKQKITTGGFEDEDFINIHSDEKDSCIQVFFSRTGKIIGREHFIIEDTQDLPKGEIVANFIKEFYGGTAYIAKTIYVPEIYDVQLLEDWLSIKKDS-KVYIKIPQKGDKKAILNLVEKNARTTLQNFKLKFIQDKKMYETSLEELMEILNLDDIPHRIEAYDVSNIQGVDSVGTMVVFENGRPKHNDYRRFKINEVKGANDYESMKEILRRRFQNGMEEIKRIKERKLEFSAGKFSFFPDLILMDGGKIQVSAALEVLKEFNID--ITVCGMVKDDKHRTRGLI-YRNEEMPLNRNSNIIKLITRIQDEVHRFAVTYHRSLRSKRVLHSVLEDIPNVGVKRRKELLKRFLSVENIKKASMEEL 599
>gi|27262180|gb|AAN87371.1| exconuclease ABC subunit C [Heliobacillus mobilis] (630 aa)
Score = 771, Expect = 1.2e-79, Identities = 207/586 (35%), Positives = 348/586 (59%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLP----NKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD--EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLS---LSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEE----LQKLLDIKD-LYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNN---------------TASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-----IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      M+ +++KLK +P +PG YL KD+ G VIYVGKA++L NR++ YF  ++L KT+ L  I D++ +V ++E E+L+LE NLI ++KP+YN++LR+  +PY+ VT +E +PR+L +  +K G Y+GP+ ++  + E N + IFPLR C++    + C+ Y IG+CL PC KV+R +Y  LK I F GK  + +L ++ QAAE L FE + +   + L+  E+Q ++ +  D+D+I   N + + IF  G L+ +  I   E++ E++  + +YYS+  +P+ + L   S E+ + LS L   K++  P +G K +++  NA+ ++  QL + Q R+ + EE  LQ+ L +++ +R+E FD SN   V +MVV+E G   EYR+F IK D +D+ M+EV+ RR+         +A F +P+LIIVDGGK Q+ +A E+L+ + D IP GLAK++    +W F E   I L + S  + + I+DE HRFAI+++R ++++  + L +I +G R  LL + ++ KI EA++E+L+ + + +E+A+ +
 S:   1 MHLTLQEKLKNLPDRPGVYLMKDETGRVIYVGKAINLKNRVRSYFQSAKNLTAKTQALVARIQDLETIVTDSELEALILECNLIKEHKPRYNIMLRDDKTYPYLKVTLQETYPRLLMTR-RLEKDGGKYFGPYTSAGAVR-ETLNLLRSIFPLRTCSRKDFDQRKRPCLNYHIGRCLAPCFGKVSRDEYMHMLKNIIAFLEGKEDDLLRRLREEMHQAAEDLEFERAAELRNRIQALEQVMEKQKVVSTDLEDQDVIAMARGFNQVCVQIFFIRGGKLIGREHFILEGTDEMERSEVITAFVKQYYSRSEF-VPREILLQEPLESQEEEEVLSRFLKEKRKGKVEIRVPKRGDKLKLIEMVAKNALLTLE----QLQNEQQRKKSMTEEAVLDLQRYLALEEPPWRIECFDISNTMGKESVASMVVFEGGAPKNAEYRRFRIKTVDGPNDFASMQEVLNRRFSRAREEAQAVEEGQLDPMSAKFAVLPDLIIVDGGKGQLSSARETLRRVGYD-YIPTFGLAKEN--------EWLFHESSSEPIILPRGSRSLYLVQRIRDEAHRFAITYHRKLRAQAQTASVLDEISGIGPKRKTALLRHFGSVKKIAEATLEQLAAVDGMNVEIAERV 615
>gi|153814597|ref|ZP_01967265.1| hypothetical protein RUMTOR_00811 [Ruminococcus torques ATCC 27756] >gi|145848091|gb|EDK25009.1| hypothetical protein RUMTOR_00811 [Ruminococcus torques ATCC 27756] (624 aa)
Score = 769, Expect = 1.6e-79, Identities = 200/576 (34%), Positives = 331/576 (57%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRD--LKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK-LPN-----KKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYS--ELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLS--LSDEKL----KTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKN---------NTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      N I+++LKK+P +PG YL D+  +IYVGKA+ L NR++QYF  R+ +K +++  I  +Y+V ++E E+L+LE NLI ++ PKYN +L +  +P+I VT E PR+L +  K K Y+GP+ ++  + + + I++++ +R CN+ LP   + C+ Y I QC PC  ++++DY  + E+ F +G  I ++LE+K  A+E L FE + +Y EL ++K +++Q I S  D DI+  +   + +F  G L+ +    S +  IL + I +YY+   +P + +  + D +L   T   K+  P KG K+ +++ A +NA ++   ++  + R + +++E++ LL I + RME +D SN   VG+MVVYE G  +N+YRKF IK   DY M+EV+ RR+ +       F  P+LI++DGGK QV AL+ L+ L L+ IPV G+ KDD H+T R + +  EI ++K S+ + + IQDE HRFAI ++R + K  + L I+ +G R + L+ Y +LD IK AS+EEL+++
 S:  12 NFNIQEELKKLPARPGVYLMHDERDEIIYVGKAISLKNRVRQYFQSSRNKGVKIEQMVTHIRRFEYIVTDSELEALVLECNLIKEHHPKYNTMLMDDKTYPFIKVTVNEPFPRVLLARKMLKD-KAKYFGPYTSAQAVR-DTIDLIHKLYHVRSCNRNLPKDIGKERPCLNYHIKQCDAPCQGYISQEDYGAAIAEVLKFLNGNYDVILKELEEKMNTASENLEFERAIEYRELINSVKKIAQKQKITDSSGEDRDILAAASEGEDAVVQVFFIRGGRLIGRDHFYLRISSGEKTSGILDSFIKQYYAGTPY-IPGELMIQEEIKDRELIETWLTSKRGQKVTVKVPKKGTKEKLVELASDNAKLVLSKDKERMRREEGRTIGAVKEIEALLGISQIRRMEAYDISNTNGFESVGSMVVYERGKPKRNDYRKFKIKGIQGADDYGSMREVLTRRFTHGLKEREENGELGKFTVFPDLILMDGGKGQVNVALQVLEDLNLN--IPVCGMVKDDFHRT-RGLYFQNEEISIEKSSEAFRLITRIQDEAHRFAIEYHRQLRGKGQVHSILDDIEGIGPARRKALMRHYLSLDAIKAASIEELAKL 607
>gi|163847590|ref|YP_001635634.1| excinuclease ABC, C subunit [Chloroflexus aurantiacus J-10-fl] >gi|187599109|ref|ZP_02985343.1| excinuclease ABC, C subunit [Chloroflexus sp. Y-400-fl] >gi|163668879|gb|ABY35245.1| excinuclease ABC, C subunit [Chloroflexus aurantiacus J-10-fl] >gi|187488541|gb|EDU26508.1| excinuclease ABC, C subunit [Chloroflexus sp. Y-400-fl] (651 aa)
Score = 766, Expect = 3.6e-79, Identities = 203/583 (34%), Positives = 351/583 (60%)
 Q:   7 DKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKI---KGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLR---KC-------NKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKK-VTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITV--FYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYK--------------------NNTA-----------SFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKD-DKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPI--EVAKEIKKL 589
      ++L+ +P +PG YLWKD NG ++YVGK+ L +R++ YF  R L KT++L + I D D +V +E E+LLLE NLI +++P YN+LL++  +PYI VT E+ PR+   +T+++   Y+GP+A+   Y+ + +NR+F R  +C    ++  K C+YY + +CLGPC+  VT++ Y  + + F GKS I +L + QAAE+L FE +  + + ++ SERQ ++ +  D+D+I F +E  ++V  ++ G L  + T+   E DE LLT   + + A +P + L+  E+  ++ L   +++  P +G K+ +++ A NNA + ++  Q ++++ R + +L EL+ LL++ L +R+E +D SNI  + V +MVV+E G   YR+F IK   +D  + EVI RR++          N T+      S+ E+P+L++VDGG+ QV AA +L+ L   IPV+G+AK D+++ D +++ D  + L + S   + I +E HRFAI+++R +SK+  +SL I +G R  LL+ + +LD I++AS++EL+ + + + A+E+K L
 S:  16 ERLRLVPDQPGVYLWKDANGRLLYVGKSKRLRDRMRSYFGSPRSLSGKTRRLVSHIADFDIIVTQSELEALLLEMNLIKQHRPPYNILLKDDKTYPYIKVTVNEDWPRVF----ATRQVLNDGARYFGPYASPG-SVYQALDVLNRLFAFRPPYECKDDKFNRHRKLGKPCLYYQMRRCLGPCVPGLVTKEAYRQAIDAVCRFLEGKSDQIVRELRAQMEQAAEQLEFERAAYLRDRIQAIEKISERQQVLRTVDTDQDVIAF-AREEGSAVVQVLFIRGGKLINAEPFTLQGTEGESDEALLTSFLTQFYQDAPNIPPNLLLADHVEEPMIIASWLQQKSGHRVEITVPRRGEKRQLVELAANNARQKLREIREQWLNSEQRAVAALSELRDLLELPALPHRIECYDVSNIQGQHSVASMVVFERGSPRPAHYRRFKIKTVSGANDVASLHEVISRRFRRAAEALGETQTVTGMVADDDNKTSETGNTDQQALESWAELPDLLLVDGGQAQVAAASAALRDLGFTQ-IPVVGVAKGPDRNRFD-LIRLDCEPLVLARDSKALALIQRIDEEAHRFAITYHRKLRSKATLRSSLEDIPGIGPKRKRALLKAFGSLDAIRQASIDELAAVPGMTRKAAEELKSL 650
>gi|167768134|ref|ZP_02440187.1| hypothetical protein CLOSS21_02689 [Clostridium sp. SS2/1] >gi|167709658|gb|EDS20237.1| hypothetical protein CLOSS21_02689 [Clostridium sp. SS2/1] (622 aa)
Score = 766, Expect = 3.8e-79, Identities = 197/573 (34%), Positives = 335/573 (58%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK-LP-----NKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK--YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRY--------------KNNT-ASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      I+ +LKK+P KPG YL +  +IYVGKA+ L NR++QYF  R+L K + +  +  +Y++ ++E E+L+LENNLI ++ PKYN L++  +PYI VT EE PRI+ +  K  G Y+GP+ ++   +  + +IF +R CN+ LP   ++ C+YY I QC PC  +++++Y  ++E  F +G K + + L++K +A+++L FE + +Y +L K+++  +RQ I   D DII   + + + IF  G LL + + +   S +E+L  + ++Y+   LP ++L   + + + E L   K+ F P +G K +++ A NA +++  ++  + R + ++ E+++LL ++ L RME FD SNI   V +MVV+E G  + +YRKF ++ +  DY M+EV+ RR+       K+ T SF + P+++++DGGK QV AL L L LD IPV G+ KDD H+T R + ++ EI   S+ + + IQDE HRFAI ++R+ ++K  + L IK +G R ++L++ ++ L +IK A+V EL +
 S:   4 IQQELKKLPAKPGVYLMHNSKDEIIYVGKAIKLCNRVRQYFQDSRNLSVKIQHMVKNVAYFEYIITDSELEALVLENNLIKEHHPKYNTKLKDDKGYPYIKVTVNEEFPRIMLAR-KMKADGGKYFGPYTSAGAVN-DTIELLRKIFKIRTCNRRLPKDTGKDRPCLYYQIKQCDAPCQGYISKEEYAKQIEETIKFLNGNYKQVAKMLQEKMQKASDELEFEQAMEYRDLLKSIERIMDRQKINTYAFEDRDIIAMAQDDKDVVVSIFFIRQGKLLGREHFHMEADEESSKEEVLGAFVKQFYAGTPY-LPGEIFLEHDISEKEIIEEWLSKKRGAKVHFKIPVRGQKHKMVEMAKENAQNVLRMDREKIKREERRTIGAVHEIEELLGMEGLNRMEAFDISNISGFQTVASMVVFERGKARRRDYRKFRLRTIEGPDDYASMEEVLTRRFLHGKKELEELKEQGKDTTLGSFTKFPDILMMDGGKGQVNVALRVLDHLGLD--IPVCGMVKDDDHRT-RGLYYNNEEIIFAPNSEAFLLVTRIQDEAHRFAIEYHRSLRAKGQVHSVLDDIKGVGPKRRKELMKYFKDLGQIKTATVTELLNV 602
>gi|168185645|ref|ZP_02620280.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium botulinum C str. Eklund] >gi|169296408|gb|EDS78541.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium botulinum C str. Eklund] (621 aa)
Score = 766, Expect = 4.0e-79, Identities = 208/567 (36%), Positives = 341/567 (60%)
 Q:   8 KLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL--KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYI-LVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKC------NKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLI---TVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVY------LSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEI---------------PNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEEL 574
      +LK IP KPG YL K+ G VIYVGKA L NR++QYF  K  K + +  I + +Y++ ++E E+L+LE NLI KY+P+YN+LL++  +P++ + T E+ PRI +  K   Y+GP+ ++  Y+  I +IFPLR C   N P K C+ Y I C+ PC  ++R++Y  +K+I D +GK  +  L+ K +A+E+L FE++  +  ++  ERQ II S  +ED I Y +E +  IF  +G ++ +  I  ++F + D I+  I E+Y  A +PK +Y   + L + L +  S K+  P KG KK ++D  +NA  ++  L+L ++  N+L+ELQ +L ++++ R+E +D SNI  + VG+M+V++ G  ++YR+F IK   +DYD M+E++ RR+ +   EI        P+LI++DGGK QV ALE L+ L ++ IPV G+ KDDKHKT +V ++ EI +  + + F+ +QDEVHRFAI+++R+ +++ + + L I N+G+ R ++LL+K+ +++ IK+AS EEL
 S:   7 QLKIIPEKPGVYLMKNSLGEVIYVGKAKVLKNRVRQYFQNSKSHGSKVRAMVKNIAEFEYIITDSEMEALILECNLIKKYRPRYNILLKDDKHYPFLKITTNEDFPRIFVTRVRAKD-GARYFGPYPETS-AVYDTIELIKKIFPLRTCRLNIKENSEPIKPCLNYHIKLCMAPCAGYISREEYRKIIKKIIDLLNGKDNDVINDLKSKMEKASEELNFEEAATLRDKILAVEKIRERQKIISSNFENEDFINIYSEEVDLCAQIFFIRDGKIMGREHFILDRSIFGNNAD-IISDFIKEFYGGTAF-IPKNIYAPEVMDIELLENWLSSKKGS-KVSIKIPQKGEKKKLLDLVESNAKNTLEQFKLKLKVDKELYSNTLKELQNVLGLEEIPNRIEAYDISNIQGVDSVGSMIVFDKGKPKNSDYRRFKIKTVKGANDYDSMREILTRRFTHGLGEIKEIQKRDLLLSGAKFSIFPDLILMDGGKGQVNIALEVLEKLNIN--IPVCGMVKDDKHKTRGLV-YNNKEINIKSNNKIMQFITRVQDEVHRFAITYHRSLRNRRVLHSVLEDIPNVGQKRRKELLQKFGSIENIKKASYEEL 599
>gi|163815353|ref|ZP_02206728.1| hypothetical protein COPEUT_01517 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] >gi|158449327|gb|EDP26322.1| hypothetical protein COPEUT_01517 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] (638 aa)
Score = 765, Expect = 5.2e-79, Identities = 190/569 (33%), Positives = 328/569 (57%)
 Q:   6 KDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLK--DRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEH-PRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK-LPN-----KKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYC---KENVISIVIFKYVNGSLLSK--YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEEL 574
      +++LKK+PH PG YL D  +IYVGKA+DL NR+ QYF   + K +K+ + I  +Y+V +E E+L+LE NLI +++P YN +L +  +PYI +T EE PRILYSH  K+  Y+GP+ NS  K ++  + +++ +R C++ LP   + C+Y+ I QC PC  ++++DY  +++  F +G  + + LEK+ + A+++ FE + + +L K+++   Q + + +D D+I    E VISI  + +G ++ + Y + V  +  I+ + + +YY+   LPK + +  +  + E L   ++ + P KG K+ ++ A +NA +M   +L  + R  + +EL +L+ +  R+E FD S+I  + V +MVV+ENG  KN+YRKF ++ D  DY M+EV+ RR+ +  F  P+++++DGG+ QV ALE L L L+ IPV G+ KDD H+T R + ++ EI+  + + + +QDE HRFAI ++R+ +SK+  + L I +G R + LL ++ +D IK+A++ +L
 S:  28 EEELKKLPHVPGVYLMHDSGDHIIYVGKAIDLYNRVHQYFQAGYKKSPKIQKMVSHIAWFEYIVCGSELEALVLECNLIKEHRPHYNTMLTDDKGYPYIRITVEEDFPRILYSH-QMKRDHSKYFGPYTNSRAVK-DIIELLKKLYHIRSCSRNLPKDIGLERPCLYHQIKQCDAPCQGYISKEDYNNNIQQAISFLNGNHGHVVKDLEKRMRELADEMEFEQASEIRDLIKSIQHIETTQRVGDTSSDDRDVIAMATDLGNECVISIFFVR--SGKMIGREHYHMSGVNAEKYSTIMESFLKQYYASTPY-LPKEIIIEQQIDDYALIEEYLSARCGSQVHIVIPQKGDKQKLLKLAKDNAFLVMNQDADKLKREKERTEGAAKELAQLIGVPSAKRLEAFDISHISGYHSVASMVVFENGRAKKNDYRKFKLRTIDGPDDYASMREVLTRRFTDE--KFNIYPDILMMDGGRGQVNIALEVLGDLGLN--IPVCGMVKDDHHRT-RGLYYNNKEIEFPAGTQAFNMITRLQDEAHRFAIEYHRSLRSKAQIHSVLDDIDGIGPARRKALLAYFKDIDNIKKAAIADL 606
>gi|118443548|ref|YP_877364.1| excinuclease ABC subunit C [Clostridium novyi NT] >gi|189038040|sp|A0PYB2|UVRC_CLONN UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|118134004|gb|ABK61048.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium novyi NT] (621 aa)
Score = 763, Expect = 8.1e-79, Identities = 206/567 (36%), Positives = 343/567 (60%)
 Q:   8 KLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL--KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYI-LVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKC------NKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLI---TVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL-SLSD----EKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKN---------------NTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEEL 574
      +LK IP KPG YL K+ G VIYVGKA L NR++QYF  K+  K + +  I + +Y++ ++E E+L+LE NLI KY+P+YN+LL++  +P++ + T E+ PRI +  K   Y GP+ ++  YE  I +IFPLR C   N P K C+ Y I C PC  ++R++Y  +K+I D +GK  +  L+ K +A+ +L FE++ + +  ++  ERQ II S  +ED I Y +E +  IF  +G ++ +  I  ++F + D I+  I ++Y  A +PKT+Y+ + D  E  + + K+  P KG KK ++D  +NA  ++  L+L ++  N+L+ELQ +L+++++ R+E +D SNI  + VG+M+V++ G  ++YR+F IK   +DYD M+E++ RR+ +        + A F  P+LI++DGGK QV ALE L+ L ++ IPV G+ KDDKHKT +V ++ EI +  + + F+ +QDEVHRFAI+++R+ +++ + + L I N+G+ R ++LL+K+ +++ IK+AS +EL
 S:   7 QLKIIPEKPGVYLMKNSLGEVIYVGKAKVLKNRVRQYFQNSKNHGSKVRAMVKNIAEFEYIITDSEMEALILECNLIKKYRPRYNILLKDDKHYPFLKITTNEDFPRIFVTRVRAKD-GARYLGPYPETS-AVYETIELIKKIFPLRTCRLNIKENGEPVKPCLNYHIKLCTAPCAGYISREEYGKTIKKIIDLLNGKDNEVINDLKIKMEKASSELKFEEAASFRDKLLAVEKIRERQKIISSNFENEDFINMYSEEIDLCAQIFFVRDGKIMGREHFILDRSIFGNNAD-IISNFIKDFYGGTAF-IPKTIYVPEVMDIELLENWLSSKKGSKVSIKIPQKGEKKKILDLVESNAKNTLEQFKLKLKVDKELYSNTLKELQNILELEEIPNRIEAYDISNIQGVDSVGSMIVFDKGKPKNSDYRRFKIKTVKGANDYDSMREILTRRFTHGLEEIKEIQKRNLLLSGAKFSVFPDLILMDGGKGQVNIALEVLEKLNIN--IPVCGMVKDDKHKTRGLV-YNNKEINIKSNNKIMQFITRVQDEVHRFAITYHRSLRNRRVLHSVLEDIPNIGEKRRKELLQKFGSVENIKKASYDEL 599
>gi|89210698|ref|ZP_01189084.1| Excinuclease ABC, C subunit [Halothermothrix orenii H 168] >gi|89159668|gb|EAR79330.1| Excinuclease ABC, C subunit [Halothermothrix orenii H 168] (607 aa)
Score = 762, Expect = 1.2e-78, Identities = 199/573 (34%), Positives = 336/573 (58%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLK-DRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK-----LPNKK-CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK-YDLITVFYSELD-EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      I+++LK++P +PG YL KD+ G VIYVGKA L R++ YF K +  KTK +  I D DY+V + E E+ +LE NLI KY PK+N+ L++  +PYI VT +E+ PRI +  K   Y+GPF + N  Y+ + + +F LR C K   P K+ C+ Y IG+C+GPCI + R Y  + + F SGK  + ++EK+ QAAEK FE + ++ + + LK S +Q ++ S+ ++DII  +E  + +  NG L+ + Y L+   E + +I+++ + +YY + A E+P+ + ++  + + L + L   K+K L P KG KK +++ A NA + +K + ++  + R  +L++L + L +   +E FD SNI ++ V +MVV+++GV +K +YR+F IK   +D+ M+EV+ RRY    G++P+LI++DGGK Q+ AALE LK + LD + + GLAK ++  + +   + + +KS   L ++DE HRFA+S++R +S+ L  L +I +G R + LL + +L I++A++ +L ++
 S:   4 IEEQLKRLPDRPGVYLMKDETGEVIYVGKAKSLRRRVRSYFRKGNHTFKTKIMVKHIADFDYIVTDTEVEAFILEANLIKKYNPKFNIRLKDDKTYPYIKVTVQEDFPRIFKTR-LVKNDGNRYFGPFTDVN-AIYKTIDVLKDLFSLRTCKKNLEAGKPEKRPCLNYHIGKCVGPCIGAIDRNSYRELVDRVCLFLSGKQDELINEVEKEMYQAAEKKNFEKAARFRDAVRALKNISAQQKVMSSKNINQDIIALVEEEGEACVQVLFIRNGRLIGQEYFLMEGVDEESNTDIMVSFLQQYYEQ-APEIPQEIVINTHVSQTELLEDWLQQKKGKKVKILIPLKGEKKRLVEMASKNASQNLKKELIRRKYQKQRNEKALDQLVEYLVLSSKPVHIEGFDISNIQGSDPVASMVVFKDGVPSKADYRRFRIKTVSGPNDFAMMQEVVKRRYSRLLEEEGDLPDLILIDGGKGQLNAALEVLKEMNLD-YLDIAGLAKREE---EVFLPGQKEPVIIPRKSPALHLLQRVRDEAHRFAVSYHRKLRSRRLTHTMLDEIPGVGPKRRKALLSHFGSLGAIRKATIGQLKEV 586
>gi|125975219|ref|YP_001039129.1| excinuclease ABC subunit C [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|196253520|ref|ZP_03152144.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium thermocellum DSM 4150] >gi|189038042|sp|A3DJ07|UVRC_CLOTH UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|125715444|gb|ABN53936.1| Excinuclease ABC subunit C [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|196197061|gb|EDX91934.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium thermocellum DSM 4150] (625 aa)
Score = 757, Expect = 3.9e-78, Identities = 204/573 (35%), Positives = 344/573 (60%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYF--LKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK-LP-----NKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSEL--DEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNR-ELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYK------------------NNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      I+++LKK+P KPG Y+ KD+NG +IYVGKAV L NR++QYF L ++ K + +  I + +Y+V + E E+L+LE NLI K++PK+N+LL++  +PYI VT E+ PRIL +  +K  Y+GP+ ++  + E + + ++FP++ C+K LP   + C+ Y I QCLGPC  V++++Y  ++++ +F G+ + I ++LEK  +AA+ L FE + + +  +LK +E+Q II +  D+D+I F  E  I +F  G L+ +  I  S++  E++  + ++YS A +P + L  ++++ + + L   K   P +G K +++  NA+ I N++ + I +    +E+L++LL++ L R+E +D SN +T VG+MVV+ENG  K++YR+F IK + +DY M+EVI+RR K           A FG +P++++VDGG  V A  L+ ELD IPV G+ KDD H+T +V + E L K  L F+ IQDE HRFA+ + R ++K  + L I+ +G R ++L+ + ++ IKEA  E++++
 S:   4 IQEELKKLPDKPGVYIMKDENGEIIYVGKAVVLKNRVRQYFQSLSNQTPKVRAMVAHIKEFEYIVTDTELEALILECNLIKKHRPKFNILLKDDKNYPYIKVTMNEDFPRILMTR-RVEKDGAKYFGPYTSAYAVR-ETIDLVKKLFPVKTCSKVLPRDIGKGRPCLNYHIYQCLGPCQGNVSKEEYRFMMQDVCNFLGGRQEDIIKKLEKDMKEAADNLEFERAARIRDKINSLKHIAEKQKIISTAMEDQDVIAFAKSETDSCIQVFFIRGGKLIGREHFILEGTSDVSDSELMTAFVKQFYSSAAY-VPGQIILQEDIDEMEIIEKWLSGKRGTKTYIKVPRRGEKLKLVEMVSKNAL-IELNQFKERIKKEAALAKEGMEKLKELLNLDRLPRRIEAYDISNTGSTEIVGSMVVFENGSPKKSDYRRFKIKSINVQNDYQSMQEVIFRRLKRAQKEMTEKDEGGGKDVGEKGAGFGTLPDVLLVDGGTGHVNAVRSVLE--ELDFNIPVYGMVKDDNHRTRGLVTGE-REFDLSKDIVLLRFVTAIQDEAHRFALEYNRKLRAKRYSGSVLDNIEGVGPKRKKELIRHFGSVKAIKEAEPGEIAKV 606
>gi|168216567|ref|ZP_02642192.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium perfringens NCTC 8239] >gi|182381551|gb|EDT79030.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium perfringens NCTC 8239] (620 aa)
Score = 757, Expect = 3.9e-78, Identities = 201/569 (35%), Positives = 329/569 (57%)
 Q:   6 KDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL--KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYI-LVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL------PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLI--TVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSD----EKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEI---------------PNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEEL 574
      + +LK +P KPG Y+ K+ G VIYVGKA L NR++QYF  K+  K + +  I + +Y+V ++E E+L+LE NLI KY P+YN+ L++  +P+I + T E+ PR+ + + K   Y+GP+ N   YE+  I ++FPLR C K    P + C+ Y I C PC  +++ +Y  + EI + +G  SI + L+ + +AAE+L FE + K +  +++ SE+Q +  ++ DED I Y E   +F  G + +  +  +  ++E++ + I +Y  A ++PKT+Y+  + D  EK T   K+  P KG KK+++D  NNA ++   +++ +  ++L EL +L + L R+E +D SNI  + VG MVV+ENG  ++YR+F IK   +DY+ M+E++ RR+ +   +I        P+LI++DGGK QV ALE LK  ++ IPV GL KDDKH+T I+ ++ EI + + S L  + +QDEVHR+AI+++R+ + K  + L I +G+ R  LL K+ ++D IK+AS+EEL
 S:   5 QHQLKILPDKPGVYIMKNSLGEVIYVGKAKVLKNRVRQYFQNSKNHSEKVRAMVKNIAEFEYIVTDSEMEALILECNLIKKYSPRYNIALKDDKFYPFIKITTNEDFPRVYVTRNFAKD-GNRYFGPYTNGT-AVYEVMGLIKKLFPLRTCKKAIVEGGEPTRACLNYHINLCKAPCAGYISKDEYWEMIDEIINILNGTDTSIIKNLKLEMEKAAEELEFEKAAKIRDRILAIELISEKQKMFTVKEGDEDFIDLYTDEKDGCAQVFFVREGKVTGREHFMIENIGDDPVEEVISSFIASFYGGTA-QIPKTIYVPEEIEDQELIEKFLTEKRGSKVWIKVPKKGDKKNLLDMVRNNAKIMLDQFKEKMVEEKELNKSALTELADVLGLDSLPARIEAYDISNIQGVDSVGTMVVFENGKAKNSDYRRFKIKSVKGPNDYESMREILSRRFSHGLEEINKIKERNLEYSKGKFCIFPDLIMMDGGKGQVNIALEVLKDFGIE--IPVCGLVKDDKHRTRGII-FNNEEILIRRGSGLMNLITRVQDEVHRYAITYHRSLRDKRTLHSILEDIPRIGEKRRRNLLMKFGSIDNIKKASMEEL 600
>gi|156742924|ref|YP_001433053.1| excinuclease ABC, C subunit [Roseiflexus castenholzii DSM 13941] >gi|156234252|gb|ABU59035.1| excinuclease ABC, C subunit [Roseiflexus castenholzii DSM 13941] (665 aa)
Score = 756, Expect = 6.2e-78, Identities = 192/585 (32%), Positives = 342/585 (58%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKK----------CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQ-DYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDL-ITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFG------------------------------------------EIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKD-DKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPI--EVAKEIKKL 589
      ++++L+ +P PG YLWK+ G +IY+GK+ L +R++ YF + D  KT +L +I D  +V +NE E+LLLE LI +++P++N+LL++ ++PYI VT E PRI+ + +  +  Y+GP++++  Y  + +NR+F R ++ P+ K     C+YYDI +CLGPC+ + Q DY  ++ + F GKS + + L ++ +AAE+L FE + + + +++++ +RQ ++   D+D+IG  +E + + + +  G L+S   +   E DE LL   +  A ELP T+ L  + L + + L   K+  P +G K+ +++ A NA + +  LQ ++++ R + L E++ LL + L R+E FD SN  ++ VGAMVV+E+G  K+ YRKF IK + +D  ++EV+ RR++   G                     E+P+LI++DGG QV AL L+ L + IPV+G+ K ++ + D ++   I L+++S   + I +E RFA ++R +SKS  + L +I +G R + LL+++ +LD I+ A+V+E++ + + + A+E+K L
 S:  15 LEERLRAVPLAPGVYLWKNAQGKIIYIGKSKRLRDRMRSYFARTDDPYGKTARLVAQIADFQVIVTSNELEALLLEMTLIKQHRPRFNVLLKDDKSYPYIKVTLHEPWPRIVATRNPRWEEGARYFGPYSSAG-AVYRTLDQLNRLFAFRPPSRCPDDKFNRHRRLGKPCLYYDIKRCLGPCVPGLVNQNDYRATVESVCRFLEGKSDLVAKILRRQMEEAAERLDFERAARLRDSIRDIELIGQRQQVLRHDDADQDVIGLAREEGMAVVQVLRIRAGKLISAESFPLQNAEGERDESLLASFLTQFYDAAAELPATLLLPAPLDDLAIIEQWLAQKAGRKVALHTPQRGEKRRLVELAEQNARQKLDELRLQWLNSEQRAVAGLTEVRDLLGLSALPTRIECFDVSNTQGSHSVGAMVVFEHGEPKKSRYRKFRIKTVEGANDVASIQEVLRRRFRRAAMVIGEEEQPADERVVNGQTDAAEQEDGEKTDAPGSQSDLERQETWAELPDLILIDGGIGQVNGALHVLRDLCFEH-IPVVGVVKGPNRDRFDLLIPGASDLIVLERESAALRLIRRIDEEADRFAKDYHRKLRSKSATASRLEEIPGIGPKRRQLLLKRFGSLDGIRNATVDEIAAVPGMTRKAAEELKSL 664
>gi|189501493|ref|YP_001957210.1| excinuclease ABC, C subunit [Candidatus Amoebophilus asiaticus 5a2] >gi|189496934|gb|ACE05481.1| excinuclease ABC, C subunit [Candidatus Amoebophilus asiaticus 5a2] (596 aa)
Score = 756, Expect = 6.3e-78, Identities = 196/581 (33%), Positives = 329/581 (56%)
 Q:   8 KLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR--DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN---------KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDL-ITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE----IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIKK 588
      ++ K+P++PG Y + +K  +IYVGKA DL R+ YF K++ +LKT+++ EI + + +VN+E E+LLLENNLI +++P+YN+LL++ +FPYI +T+E P+++ +   K+ G YYGPF +   Y++ + I ++ LR CN     K  K C+ Y IG C GPC  T + Y  +++I F G  ++ + ++K QAA + ++++Q Y E  L+ + + ++ Q + D+      I  +  G+++  + I   ELDE +L LI ++ +   P + +++    +  K   P G KK +++ A N + + +  L+  NQNR  +L LQ L +KDL  +E FDNSNI T+ V AMVV+++G  K EYR FNIK   D+ M+E++ RRY+    ++P+LI++DGGK Q+ AA+ +L+ L +  IP+IG+AK    R+ + F E  I + K+S   L I++E HRFAI+F+R+K+SK+ ++ L I +G+ I LL+ + ++ IKEAS++ L+ V + A +IK+
 S:  10 EIGKLPNQPGVYFFYNKQQQIIYVGKAKDLKKRVSSYFNKNQQDNLKTRRMVEEIAAISFTIVNSEYEALLLENNLIKRFQPRYNILLKDDKSFPYICITRERFPKVITTRQPGAKL-GQYYGPFTDLK-NMYQILDLIKSLYTLRTCNYNLLEENICKHKFKVCLEYHIGHCKGPCEGLQTEEAYNQDIQQIEHFLKGNINAVKKHFKEKMSQAAAAMDYKNAQAYKEKIAALENYQSKSLVVNPQVGNLDVFAIVSDAKAAFISYLQIKEGAIICTQNTEIKKQLEELDEDILPLIILHFREKYASNPSEILVNIP-----IATTFDKAMLTVPRIGDKKKLVELATKNVLFLKREALLRQEDNQNRANKTLVLLQHDLQLKDLPLHIECFDNSNIQGTHPVAAMVVFQHGKPAKKEYRHFNIKTVVGPDDFASMREIVTRRYRRLIEENQKLPDLIVIDGGKGQLGAAVAALQELGIYGQIPIIGIAK-------RLEEIYFPEDSYPIHISKQSPSLKLLQQIRNEAHRFAITFHRDKRSKTSLKSQLESIPGVGEKTITTLLQHFGSVQNIKEASLKALASQVGNKRAIQIKE 593
>gi|110802431|ref|YP_697662.1| excinuclease ABC subunit C [Clostridium perfringens SM101] >gi|119367644|sp|Q0SW38|UVRC_CLOPS UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|110682932|gb|ABG86302.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium perfringens SM101] (620 aa)
Score = 753, Expect = 1.2e-77, Identities = 202/569 (35%), Positives = 329/569 (57%)
 Q:   6 KDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL--KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYI-LVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL------PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSE--LDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSD----EKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEI---------------PNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEEL 574
      + +LK +P KPG Y+ K+ G VIYVGKA L NR++QYF  K+  K + +  I + +Y+V ++E E+L+LE NLI KY P+YN+ L++  +P+I + T E+ PR+ + + K   Y+GP+ N   YE+  I ++FPLR C K    P + C+ Y I C PC  +++ +Y  + EI + +G  SI + L+ + +AAE+L FE + K +  +++ SE+Q +  ++ DED I Y E   +F  G + +  +  S+ + E++ + I +Y  A ++PKT+Y+  + D  EK T   K+  P KG KK+++D  NNA ++   +++ +  ++L EL +L + L R+E +D SNI  + VG MVV+ENG  ++YR+F IK   +DY+ M+E++ RR+ +   +I        P+LI++DGGK QV ALE LK  ++ IPV GL KDDKH+T I+ ++ EI + + S L  + +QDEVHR+AI+++R+ + K  + L I +G+ R  LL K+ ++D IK+AS+EEL
 S:   5 QHQLKILPDKPGVYIMKNSLGEVIYVGKAKVLKNRVRQYFQNSKNHSEKVRAMVKNIAEFEYIVTDSEMEALILECNLIKKYSPRYNIALKDDKFYPFIKITTNEDFPRVYVTRNFAKD-GNRYFGPYTNGT-AVYEVMGLIKKLFPLRTCKKAIVEGGEPTRACLNYHINLCKAPCAGYISKAEYWKMIDEIINILNGTDTSIIKNLKLEMEKAAEELEFEKAAKIRDRILAIELISEKQKMFTVKEGDEDFIDLYTDEKDGCAQVFFVREGKVTGREHFMIENISDDPVKEVISSFIASFYGGTA-QIPKTIYVPEEIEDQELIEKFLTEKRGSKVWIKVPKKGDKKNLLDMVRNNAKIMLDQFKEKMVEEKELNKSALIELADVLGLDSLPTRIEAYDISNIQGVDSVGTMVVFENGKAKNSDYRRFKIKSVKGPNDYESMREILSRRFSHGLEEVNKIKERNLEYSKGKFCIFPDLIMMDGGKGQVNIALEVLKDFGIE--IPVCGLVKDDKHRTRGII-FNNEEILIRRGSGLMNLITRVQDEVHRYAITYHRSLRDKRTLHSILEDIPRIGEKRRRNLLMKFGSIDNIKKASMEEL 600
>gi|182624542|ref|ZP_02952325.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|177910350|gb|EDT72731.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium perfringens D str. JGS1721] (620 aa)
Score = 753, Expect = 1.3e-77, Identities = 201/569 (35%), Positives = 329/569 (57%)
 Q:   6 KDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL--KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYI-LVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL------PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSE--LDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSD----EKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEI---------------PNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEEL 574
      + +LK +P KPG Y+ K+ G VIYVGKA L NR++QYF  K+  K + +  I + +Y+V ++E E+L+LE NLI KY P+YN+ L++  +P+I + T E+ PR+ + + K   Y+GP+ N   YE+  I ++FPLR C K    P + C+ Y I C PC  +++ +Y  + EI + +G  SI ++L+ + +AAE+L FE + K +  +++ SE+Q +  ++ DED I Y E   +F  G + +  +  S+ + E++ + I +Y  A ++PKT+Y+  + D  EK T   K+  P G KK+++D  NNA ++   +++ +  ++L EL +L + L R+E +D SNI  + VG MVV+ENG  ++YR+F IK   +DY+ M+E++ RR+ +   +I        P+LI++DGGK QV ALE LK  ++ IPV GL KDDKH+T I+ ++ EI + + S L  + +QDEVHR+AI+++R+ + K  + L I +G+ R  LL K+ ++D IK+AS+EEL
 S:   5 QHQLKILPDKPGVYIMKNSLGEVIYVGKAKVLKNRVRQYFQNSKNHSEKVRAMVKNIAEFEYIVTDSEMEALILECNLIKKYSPRYNIALKDDKFYPFIKITTNEDFPRVYVTRNFAKD-GNRYFGPYTNGT-AVYEVMGLIKKLFPLRTCKKAIVEGGEPTRACLNYHINLCKAPCAGYISKAEYWEMIDEIINILNGTDTSIIKKLKLEMEKAAEELEFEKAAKIRDRILAIELISEKQKMFTVKEGDEDFIDLYTDEKDGCAQVFFVREGKVTGREHFMIENISDDPVKEVISSFIASFYGGTA-QIPKTIYVPEEIEDQELIEKFLTEKRGSKVWIKVPKNGDKKNLLDMVRNNAKIMLDQFKEKMVEEKELNKSALTELADVLGLDSLPARIEAYDISNIQGVDSVGTMVVFENGKAKNSDYRRFKIKSVKGPNDYESMREILSRRFSHGLEEVNKIKERNLEYSKGKFCIFPDLIMMDGGKGQVNIALEVLKDFGIE--IPVCGLVKDDKHRTRGII-FNNEEILIRRGSGLMNLITRVQDEVHRYAITYHRSLRDKRTLHSILEDIPRIGEKRRRNLLMKFGSIDNIKKASMEEL 600
>gi|154499928|ref|ZP_02037966.1| hypothetical protein BACCAP_03585 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] >gi|150271526|gb|EDM98783.1| hypothetical protein BACCAP_03585 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] (616 aa)
Score = 752, Expect = 1.5e-77, Identities = 187/584 (32%), Positives = 337/584 (57%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYF--LKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYI-LVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK-LP-----NKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK-YDLI-TVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDE----KLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDI-KDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVI---YRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEI 586
      +++K+K  +P KPG Y+ +DK+ +VIYVGKA L NR+ QYF L   KT+ + ++I  D +V ++E E+L+LE++LI +++P YN+LL++  +PYI L  E++PR  ++ +    Y+GP+ +  + + + +   L CN+ P   + C+ Y +G C G C  + ++ Y  + +   G+ K + ++++ + QAAE+L FE + + + + +++ +RQ ++   D D++GF+    V+ YV+G L +K +DL+ T  E+ +++ L+ +YY +  +LP+ + L  + DE  +L + +  ++ + P +G K D++ A NA E  + + + + R  LE L K+L + K  RME +D SN  + V +MVVY+N  K +YR+F +KD DA DY M++V+  +RRY +  F ++P+L+++DGG+  K A++ L+ L L  IPV G+ KDD+H+T +V + EI +   ++ + IQ+E HRFAI F+R ++++ + + L KI +G+ R  LL+ ++++ IK A++EEL  VP  AK +
 S:   4 DELKEKAHALPLKPGVYIMQDKHNVVIYVGKAKALKNRVSQYFADLASHTEKTRAMVSQIDHFDVIVADSEFEALVLESSLIKRHQPHYNILLKDDKGYPYIRLTVNEDYPRFSLANKAADD-GARYFGPYGSRGSTQ-GIIDALRAALKLPSCNRRFPRDIGKERPCLNYHMGLCDGYCRFGMPQERYRDAIDQAIRLLEGQFKEVGDEIQAEMEQAAEELRFEKAAELRDRYRAIELLGKRQKVMAGSLADTDVVGFHRGTAKSCFVVLHYVDGELAAKDWDLMETPMEEEIADVVSALVRQYYGERN-QLPRQILLPCEIEDEVPLARLLSENAGRRVNLITPQRGAKMDLIRLANKNAEE----EVARWTTKEERTSKLLELLAKMLKLDKPPMRMESYDISNQGADDIVASMVVYQNARPLKRDYRRFKLKDMDAPDDYASMEQVLTRRFRRYLDGDEKFKDLPDLLLIDGGENHAKVAVKVLETLGLS--IPVFGMVKDDRHRTRALVTPEGREIGIQANQAVFSLIGQIQEETHRFAIEFHRQQQNQRVKGSVLDKIPGVGEKRRADLLKHFKSVKNIKAATLEELEAAVPKNTAKAV 599
>gi|168204466|ref|ZP_02630471.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|170664072|gb|EDT16755.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium perfringens E str. JGS1987] (620 aa)
Score = 752, Expect = 1.7e-77, Identities = 201/569 (35%), Positives = 329/569 (57%)
 Q:   6 KDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL--KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYI-LVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL------PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSE--LDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSD----EKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEI---------------PNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEEL 574
      + +LK +P KPG Y+ K+ G VIYVGKA L NR++QYF  K+  K + +  I + +Y+V ++E E+L+LE NLI KY P+YN+ L++  +P+I + T E+ PR+ + + K   Y+GP+ N   YE+  I ++FPLR C K    P + C+ Y I C PC  +++ +Y  + EI + +G  SI ++L+ + +AAE+L FE + K +  +++ SE+Q +  ++ DED I Y E   +F  G + +  +  S+ + E++ + I +Y  A ++PKT+Y+  + D  EK T   K+  P KG KK+++D  NNA ++   +++ +  ++L EL +L + L R+E +D SNI  + VG MVV+ENG  ++YR+F IK   +DY+ M+E++ RR+ +   +I        P+LI++DGGK QV ALE LK  ++ IPV GL KD KH+T I+ ++ EI + + S L  + +QDEVHR+AI+++R+ + K  + L I +G+ R  LL K+ ++D IK+AS+EEL
 S:   5 QHQLKILPDKPGVYIMKNSLGEVIYVGKAKVLKNRVRQYFQNSKNHSEKVRAMVKNIAEFEYIVTDSEMEALILECNLIKKYSPRYNIALKDDKFYPFIKITTNEDFPRVYVTRNFAKD-GNRYFGPYTNGT-AVYEVMGLIKKLFPLRTCKKAIVEGGEPTRACLNYHINLCKAPCAGYISKAEYWEMIDEIINILNGTDTSIIKKLKLEMEKAAEELEFEKAAKIRDRILAIELISEKQKMFTVKEGDEDFIDLYTDEKDGCAQVFFVREGKVTGREHFMIENISDDPVKEVISSFIASFYGGTA-QIPKTIYVPEEIEDQELIEKFLTEKRGSKVWIKVPKKGDKKNLLDMVRNNAKIMLDQFKEKMVEEKELNKSALTELADVLGLDSLPVRIEAYDISNIQGVDSVGTMVVFENGKAKNSDYRRFKIKSVKGPNDYESMREILSRRFSHGLEEVNKIKERNLEYSKGKFCIFPDLIMMDGGKGQVNIALEVLKDFGIE--IPVCGLVKDHKHRTRGII-FNNEEILIRRGSGLMNLITRVQDEVHRYAITYHRSLRDKRTLHSILEDIPRIGEKRRRNLLMKFGSIDNIKKASMEEL 600
>gi|110800325|ref|YP_694801.1| excinuclease ABC subunit C [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|168210457|ref|ZP_02636082.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|119367643|sp|Q0TU89|UVRC_CLOP1 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|110674972|gb|ABG83959.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|170711527|gb|EDT23709.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] (620 aa)
Score = 751, Expect = 1.9e-77, Identities = 201/569 (35%), Positives = 329/569 (57%)
 Q:   6 KDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL--KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYI-LVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL------PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSE--LDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSD----EKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEI---------------PNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEEL 574
      + +LK +P KPG Y+ K+ G VIYVGKA L NR++QYF  K+  K + +  I + +Y+V ++E E+L+LE NLI KY P+YN+ L++  +P+I + T E+ PR+ + + K   Y+GP+ N   YE+  I ++FPLR C K    P + C+ Y I C PC  +++ +Y  + EI + +G  SI ++L+ + +AAE+L FE + K +  +++ SE+Q +  ++ DED I Y E   +F  G + +  +  S+ + E++ + I +Y  A ++PKT+Y+  + D  EK T   K+  P KG KK+++D  NNA ++   +++ +  ++L EL +L + L R+E +D SNI  + VG MVV+ENG  ++YR+F IK   +DY+ M+E++ RR+ +   +I        P+LI++DGGK QV ALE LK  ++ IPV GL KD KH+T I+ ++ EI + + S L  + +QDEVHR+AI+++R+ + K  + L I +G+ R  LL K+ ++D IK+AS+EEL
 S:   5 QHQLKILPDKPGVYIMKNSLGEVIYVGKAKVLKNRVRQYFQNSKNHSEKVRAMVKNIAEFEYIVTDSEMEALILECNLIKKYSPRYNIALKDDKFYPFIKITTNEDFPRVYVTRNFAKD-GNRYFGPYTNGT-AVYEVMGLIKKLFPLRTCKKAIVEGGEPTRACLNYHINLCKAPCAGYISKAEYWEMIDEIINILNGTDTSIIKKLKLEMEKAAEELEFEKAAKIRDRILAIELISEKQKMFTVKEGDEDFIDLYTDEKDGCAQVFFVREGKVTGREHFMIENISDDPVKEVISSFIASFYGGTA-QIPKTIYVPEEIEDQELIEKFLTEKRGSKVWIKVPKKGDKKNLLDMVRNNAKIMLDQFKEKMVEEKELNKSALTELADVLGLDSLPARIEAYDISNIQGVDSVGTMVVFENGKAKNSDYRRFKIKSVKGPNDYESMREILSRRFSHGLEEVNKIKERNLEYSKGKFCIFPDLIMMDGGKGQVNIALEVLKDFGIE--IPVCGLVKDHKHRTRGII-FNNEEILIRRGSGLMNLITRVQDEVHRYAITYHRSLRDKRTLHSILEDIPRIGEKRRRNLLMKFGSIDNIKKASMEEL 600
>gi|20808370|ref|NP_623541.1| excinuclease ABC subunit C [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] >gi|32130303|sp|Q8R8M9|UVRC_THETN UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|20516981|gb|AAM25145.1| Nuclease subunit of the excinuclease complex [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] (617 aa)
Score = 751, Expect = 2.2e-77, Identities = 203/573 (35%), Positives = 343/573 (59%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYF--LKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIK---GTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNK------KCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK--YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLN------PSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRY---------------KNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      +++KLK +P KPG YL KD+ G +IYVGKA L NR++QYF  +  K K + + + D +Y+V + E E+L+LE NLI KYKPKYN+LL++  +PYI +T E++PRI++  T+KI   Y+GP+ S   E  + ++FP+R CN  K   +C+YY IG C PC ++ +++Y  + +  F GK + + E+L+++ +AA++L FE++ + +  ++ SE+Q +  ++++D+I   +++ I +F  G L + Y +    +EI+ + I ++Y  + +PK + + + E+  L + L K N   P +G KK+++D + NAVE +KN+ L   + + ++ EL LL I+  R+E +D SN+  + VG+MVV+ +G  K+EYRKF IK +  DY M+E+I RR+          A F E+P+LI+VDGG  V AALE ++ L +  +PV G+ KD +H+T +V   E+++   + + IQ+E HRFAI+F+R ++SK F+ L IK +G+ R + L E + ++++IK+AS+EEL ++
 S:   3 LQEKLKLLPEKPGVYLMKDEEGNIIYVGKASVLKNRVRQYFQNTDNHPPKVKVMLSHVEDFEYIVTDTELEALMLECNLIKKYKPKYNVLLKDDKNYPYIKITVAEDYPRIMF----TRKIDMDGSKYFGPYG-SAFAVRETIKLVRKMFPIRTCNVNIEKSLGKVRECLYYHIGLCSAPCTGRIEKEEYRKLVDQAVMFLEGKREWLVEKLKEEMQKAADELRFEEAARLRDQIFAIEKISEKQKVTSINEDEQDVISMARSDDIAHIEVFFVREGKLSGREHYYMKNTEGMGREEIISSFIKQFYES-SPSVPKEIIIDVELEEKDLLEDWLSQKRGNRVSITVPLRGKKKELVDMVYQNAVEALKNEILA--REKILKDPAVLELSNLLGIEYPKRIEAYDISNVRGEDNVGSMVVFVDGKPKKSEYRKFTIKYVEGQDDYQSMREMIERRFLHALEEKKQIEEGTLSKEKAKFIEMPDLILVDGGIGHVNAALEVIEKLGIS--VPVYGMVKDSRHRTRGLVGVS-GEVQMPVTGRAFRLVAQIQEEAHRFAITFHRERQSKR-FKTDLLNIKGIGEKRAKVLYEAFGSIEEIKKASLEELKKV 598
>gi|18309334|ref|NP_561268.1| excinuclease ABC subunit C [Clostridium perfringens str. 13] >gi|21363051|sp|Q8XNI1|UVRC_CLOPE UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|18144010|dbj|BAB80058.1| excinuclease ABC subunit C [Clostridium perfringens str. 13] (620 aa)
Score = 750, Expect = 2.5e-77, Identities = 200/569 (35%), Positives = 327/569 (57%)
 Q:   6 KDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL--KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYI-LVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL------PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLI--TVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSD----EKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEI---------------PNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEEL 574
      + +LK +P KPG Y+ K+ G VIYVGKA L NR++QYF  K+  K + +  I + +Y+V ++E E+L+LE NLI KY P+YN+ L++  +P+I + T E+ PR+ + + K   Y+GP+ N   YE+  I ++FPLR C K    P + C+ Y I C PC  +++ +Y  + EI + +G  SI ++L+ + +AAE+L FE + K +  +++ SE+Q +  ++ DED I Y E   +F  G + +  +  +  + E++ + I +Y  A ++PKT+Y+  + D  EK T   K+  P KG KK+++D  NNA ++   +++ +  ++L EL +L + L R+E +D SNI  + VG MVV+ENG  ++YR+F IK   +DY+ M+E++ RR+ +   +I        P+LI++DGGK QV ALE LK  ++ IPV GL KD KH+T I+ + EI + + S L  + +QDEVHR+AI+++R+ + K  + L I +G+ R  LL K+ ++D IK+AS+EEL
 S:   5 QHQLKILPDKPGVYIMKNSLGEVIYVGKAKVLKNRVRQYFQNSKNHSEKVRAMVKNIAEFEYIVTDSEMEALILECNLIKKYSPRYNIALKDDKFYPFIKITTNEDFPRVYVTRNFAKD-GNRYFGPYTNGT-AVYEVMGLIKKLFPLRTCKKAIVEGGEPTRACLNYHINLCKAPCAGYISKAEYWEMIDEIINILNGTDTSIIKKLKLEMEKAAEELEFEKAAKIRDRILAIELISEKQKMFTVKEGDEDFIDLYTDEKDGCAQVFFVREGKVTGREHFMIENIGDDPVKEVISSFIASFYGGTA-QIPKTIYVPEEIEDQELIEKFLTEKRGSKVWIKVPKKGDKKNLLDMVRNNAKIMLDQFKEKMVEEKELNKSALTELADVLGLDSLPVRIEAYDISNIQGVDSVGTMVVFENGKAKNSDYRRFKIKSVKGPNDYESMREILSRRFSHGLEEVNKIKERNLEYSNGKFCIFPDLIMMDGGKGQVNIALEVLKGFGIE--IPVCGLVKDHKHRTRGII-LNNEEILIRRGSGLMNLITRVQDEVHRYAITYHRSLRDKRTLHSILEDIPRIGEKRRRNLLMKFGSIDNIKKASMEEL 600
>gi|169344093|ref|ZP_02865079.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|169297828|gb|EDS79925.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium perfringens C str. JGS1495] (620 aa)
Score = 749, Expect = 3.6e-77, Identities = 200/569 (35%), Positives = 328/569 (57%)
 Q:   6 KDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL--KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYI-LVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL------PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLI--TVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSD----EKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEI---------------PNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEEL 574
      + +LK +P KPG Y+ K+ G VIYVGKA L NR++QYF  K+  K + +  I + +Y+V ++E E+L+LE NLI KY P+YN+ L++  +P+I + T E+ PR+ + + K   Y+GP+ N   YE+  I ++FPLR C K    P + C+ Y I C PC  +++ +Y  + EI + +G  SI ++L+ + +AAE+L FE + K +  +++ SE+Q +  ++ DED I Y E   +F  G + +  +  +  + E++ + I +Y  A ++PKT+Y+  + D  EK T   K+  P KG KK+++D  NNA ++   +++ +  ++L EL +L + L R+E +D SNI  + VG MVV+ENG  ++YR+F IK   +DY+ M+E++ RR+ +   +I        P+LI++DGGK QV ALE LK  ++ IPV GL KD KH+T I+ ++ EI + + S L  + +QDEVHR+AI+++R+ + K  + L I +G+ R  LL K+ ++D IK+AS+EEL
 S:   5 QHQLKILPDKPGVYIMKNSLGEVIYVGKAKVLKNRVRQYFQNSKNHSEKVRAMVKNIAEFEYIVTDSEMEALILECNLIKKYSPRYNIALKDDKFYPFIKITTNEDFPRVYVTRNFAKD-GNRYFGPYTNGT-AVYEVMGLIKKLFPLRTCKKAIVEGGEPTRACLNYHINLCKAPCAGYISKAEYWEMIDEIINILNGTDTSIIKKLKLEMEKAAEELEFEKAAKIRDRILAIELISEKQKMFTVKEGDEDFIDLYTDEKDGCAQVFFVREGKVTGREHFMIENIGDDPVKEVISSFIASFYGGTA-QIPKTIYVPEEIEDQELIEKFLTEKRGSKVWIKVPKKGDKKNLLDMVRNNAKIMIDQFKEKMVEEKELNKSALTELADVLGLDSLPTRIEAYDISNIQGVDSVGTMVVFENGKAKNSDYRRFKIKSVKGPNDYESMREILSRRFSHGLEEVNKIKERNLEYSKGKFCIFPDLIMMDGGKGQVNIALEVLKDFGIE--IPVCGLVKDHKHRTRGII-FNNEEILIRRGSGLMNLITRVQDEVHRYAITYHRSLRDKRTLHSILEDIPRIGEKRRRNLLMKFGSIDNIKKASMEEL 600
>gi|146296208|ref|YP_001179979.1| excinuclease ABC, C subunit [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] >gi|145409784|gb|ABP66788.1| Excinuclease ABC subunit C [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] (593 aa)
Score = 749, Expect = 3.8e-77, Identities = 204/584 (34%), Positives = 351/584 (60%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLK-DRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN-KLPN-----KKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSL---SDEKLKTLSESL---KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIK-DLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEIKK 588
      +++KL +P PG Y+ KD+NG VIYVGKAV+L NR++QYF  D  KT+ + +I D +Y+V + E E+L+LE NLI +Y+PKYN+LLR+  + YI +T E PR++ +  +K  Y+GP+ +  K +  + +F LR C K P+   + C+ + I +CLG C  + ++Y+ +++   SGK  I E+L+KK + A+ LMFE +Q+   +L+  +Q +I++  ED+I +  + I IV+  NG L++K + +    +E+  + +YYS + + +PK + L   + E ++ + E L  K K + P +G KK +++ A NA  + NK Q I +N + +L L+ LL I+ D+ ++E +D SN+  + VG +VV+E+G NK+ YRKF +K +  D  +KEV+ RR+ N  G +P+LI++DGG+ QV AA+E L+ L + IPV G+ KDD+HKT ++ +  E+ + + S ++ + IQ+E HRFA+ ++R + K L+E+ L +I+ +G+ R KL  + ++D +++AS+EE+ +  +P ++A +IK+
 S:   4 LQEKLANLPTTPGVYMMKDENGKVIYVGKAVNLRNRVRQYFQNSDMTPKTRLMVKKIKDFEYIVTDTEVEALILECNLIKEYRPKYNVLLRDDKNYQYIKITNEMFPRLVTTR-KVEKDGAKYFGPYVSGYSVK-QTIELLKSLFMLRTCKRKFPDQLGKGRPCLNFYIERCLGVCKGDIPEEEYQKLVEKAVKVLSGKGDEIVEELKKKMFEYADNLMFEKAQEIKNKITSLEQIITKQKVIYADDRSEDVINYAEDSSNICIVVLVIRNGKLINKEEFV---LKNDEEVFERFLEQYYSDV-VSVPKEIILPHEVGNGENIEKMIEKLYGFKAKIVVPKQGEKKQLLEMAKKNAEISLVNK--QRI--ENYYIEALLHLKNLLGIEHDIEKIESYDISNLAGADNVGTLVVFEDGKFNKDLYRKFKLKSFEGQDDIRSVKEVLTRRF-TNLEKHGRLPDLILIDGGQNQVNAAVEVLRSLGFN--IPVAGMVKDDRHKTRDLI-YKGQELNIQRDSLVFKLISTIQEETHRFAVKYHRELRKKHLYESILDEIEGIGEKRKIKLFRIFGSIDNLRKASIEEIVKAADIPYDIALKIKE 589
>gi|168212741|ref|ZP_02638366.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|170715691|gb|EDT27873.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium perfringens CPE str. F4969] (620 aa)
Score = 748, Expect = 4.9e-77, Identities = 199/569 (34%), Positives = 327/569 (57%)
 Q:   6 KDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL--KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYI-LVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL------PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLI--TVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSD----EKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEI---------------PNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEEL 574
      + +LK +P KPG Y+ K+ G VIYVGKA L NR++QYF  K+  K + +  I + +Y+V ++E E+L+LE NLI KY P+YN+ L++  +P+I + T E+ PR+ + + K   Y+GP+ N   YE+  I ++FPLR C K    P + C+ Y I C PC  +++ +Y  + EI + +G  SI + + + +AAE+L FE + K +  +++ SE+Q +  ++ DED I Y E   +F  G + +  +  +  ++E++ + I +Y  A ++PKT+Y+  + D  EK T   K+  P KG KK+++D  NNA ++   +++ +  ++L EL +L + L R+E +D SNI  + VG MVV+ENG  ++YR+F IK   +DY+ M+E++ RR+ +   +I        P+LI++DGGK QV ALE LK  ++ IPV GL KD KH+T I+ ++ EI + + S L  + +QDEVHR+AI+++R+ + K  + L I +G+ R  LL K+ ++D IK+AS+EEL
 S:   5 QHQLKILPDKPGVYIMKNSLGEVIYVGKAKVLKNRVRQYFQNSKNHSEKVRAMVKNIAEFEYIVTDSEMEALILECNLIKKYSPRYNIALKDDKFYPFIKITTNEDFPRVYVTRNFAKD-GNRYFGPYTNGT-AVYEVMGLIKKLFPLRTCKKAIVEGGEPTRACLNYHINLCKAPCAGYISKAEYWEMIDEIINILNGTDTSIIKNFKLEMEKAAEELEFEKAAKIRDRILAIELISEKQKMFTVKEGDEDFIDLYTDEKDGCAQVFFVREGKVTGREHFMIENIGDDPVEEVISSFIASFYGGTA-QIPKTIYVPEEIEDQELIEKFLTEKRGSKVWIKVPKKGDKKNLLDMVRNNAKIMLDQFKEKMVEEKELNKSALTELADVLGLDSLPARIEAYDISNIQGVDSVGTMVVFENGKAKNSDYRRFKIKSVKGPNDYESMREILSRRFSHGLEEVNKIKERNLEYSKGKFCIFPDLIMMDGGKGQVNIALEVLKDFGIE--IPVCGLVKDHKHRTRGII-FNNEEILIRRGSGLMNLITRVQDEVHRYAITYHRSLRDKRTLHSILEDIPRIGEKRRRNLLMKFGSIDNIKKASMEEL 600
>gi|14250931|emb|CAC39227.1| UvrC protein [Eubacterium acidaminophilum] (607 aa)
Score = 744, Expect = 1.3e-76, Identities = 198/582 (34%), Positives = 327/582 (56%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLK--DRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN-------KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLIT--VFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL---SLSDEKLKTLSESLKIKFLN---PSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      IK +L +P PG Y+ KD G +IY+GKA L NR++QYF    K + +  I + +Y++ ++E E+L+LE NLI K++PKYN++ R+  +P+I V+ E++PR+L  S ++  Y+GP+ +   ++ + I RI+P+RKC    +  + CI YDIG+C GPC   R+ Y  + EI F SG+S+++ E +E++  AAE+L FE + + +  +L++ ++RQ I+   D+D I Y E  I +F  G ++ +  +  V  + E+ + I +YS   +P + +  + DE L++ ES+K + ++  P KG K+++++  NA E  K+ +  ++ +  E  L  +  R+E FD SNI  + VG+MVV+ G K+ EYR+F IK   DY + E++ RR K +   P+L+++DGG+ QV  + S  LEL  IPV G+ KDDKH+T +V + EI+L K S LY F+ IQDE HRFAI ++R+ +  L + L I +G+ R  L+ + +++ I+ A +EEL I + EVA+ I
 S:   4 IKKQLSMLPDSPGVYIMKDSTGDIIYIGKAKSLKNRVRQYFGSHGKSSPKVEAMVGNISEFEYIMTDSELEALILECNLIKKHRPKYNIIFRDDKTYPFIKVSVNEDYPRVLKVR-SMREDGAKYFGPYTSEGAVN-DVISLIRRIYPIRKCKNDIKRMIQRGERPCINYDIGKCTGPCRGIDAREQYMQMIDEIVTFLSGRSETLIESIEQQMQVAAERLDFEKAAYFRDKIGSLRILAQRQKIVSKSSVDQDFIAAYFYEGKACIQVFFVREGRIIGREHFVVEDVLEEQKGEVFASFIKHFYSYQGF-IPSEILIESETGEDEVLQSWLESIKGRKVHIKVPQKGEKREMIEMVKKNARE-SAEKFSNVSRLKDSQELLEELRSLLELEETPNRIEAFDISNIQGVDSVGSMVVFTRGRKDSKEYRRFRIKTVQGPDDYSSLYEIVLRRLKKWSGR----PDLMLIDGGRGQV--GVVSRLLLELGVDIPVWGMYKDDKHRTRGLVSLE-REIELKKSSQLYRFICTIQDEAHRFAIDYHRSLRHGKLKRSVLDDIAGVGEKRKLLLISHFRSVENIRNAKLEELKAISGISAEVAERI 594
>gi|149002298|ref|ZP_01827240.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|147759613|gb|EDK66604.1| excinuclease ABC subunit C [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] (553 aa)
Score = 743, Expect = 1.6e-76, Identities = 169/468 (36%), Positives = 271/468 (57%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALES 468
      MN IK KL+ +P PGCY+ KDKNG +IYVGKA +L NR++ YF  D KT+ L +EI D +++V + E+LLLE NLI + KPKYN++L++ ++P+I +T E +PR++ +  KK G Y+GP+ +   E+  ++RIFP RKC  P+K C YY IGQC+  I K   ++  +E++DF G+  I ++L+ K  AA+ + FE + +Y +L + +   +Q ++   + D+ G+Y + + + +F  G L+ +  + ++++ DE LT + ++Y + + +P V +  + +E +K L +S  K L P +G KK +++ A NA  ++ K+ L + +  ++E L +LL I  R+E FDNSNI T+ V AMVV+ NG +K +YRK+ IK   DY M+EVI RRY     P+LI++DGGK VK+ L S
 S:   1 MNNLIKSKLELLPTSPGCYIHKDKNGTIIYVGKAKNLRNRVRSYFRGSHDTKTEALVSEIVDFEFIVTESNIEALLLEINLIKENKPKYNIMLKDDKSYPFIKITNERYPRLIITR-QVKKDGGLYFGPYPDVGAAN-EIKRLLDRIFPFRKCTNPPSKVCFYYHIGQCMAHTICKKDEIYFKSMAQEVSDFLKGQDNKIIDELKGKMAAAAQTMEFERAAEYRDLIQAIGTLRTKQRVMAKDLQNRDVFGYYVDKGWMCVQVFFVRQGKLIERDVNLFPYFNDPDEDFLTYVGQFYQEKSHLVPNEVLIPQDIDEEAVKALVDS---KILKPQRGEKKQLVNLAIKNARVSLEQKFNLLEKSVEKTQGAIENLGRLLQIPTPVRIESFDNSNIMGTSPVSAMVVFVNGKPSKKDYRKYKIKTVVGPDDYASMREVIRRRYGRVQREALTPPDLIVIDGGK--VKSILLS 463
>gi|189460229|ref|ZP_03009014.1| hypothetical protein BACCOP_00866 [Bacteroides coprocola DSM 17136] >gi|189433090|gb|EDV02075.1| hypothetical protein BACCOP_00866 [Bacteroides coprocola DSM 17136] (618 aa)
Score = 743, Expect = 2.0e-76, Identities = 194/587 (33%), Positives = 342/587 (58%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYE-LYNFINRIFPLRKCNKLPNKK---------CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLK---IKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVE--IMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIV-KWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIKK 588
      NE ++ + +P PG Y + +K G++IYVGKA +L R+ YF K+ + KT+ L ++I D+ Y+VVN E ++LLLENNLI KYKP+YN+LL++ ++P I V+ E PR+ +  +  TYYGP+ S+I  + + + I +++PLR C+   +     C+ Y I C GPCI  + +Y  + ++ +  G +++I + L K+ + AE++ FE++QK E + ++ + + +++ S ++ D+   EN  I   NG +  +   +  L+E  L+   ++ I  + Y S S E +   ++  + F P +G KK +++ + N + + + K + ++ + R + L+E+Q+ L + +  +E FDNSNI ++ V A VV++  +K +YRK+NIK   DY M+EV+ RRY    GE+P+LI+ DGGK Q++  + ++ EL  IP+ GLAK++KH+T ++ +  I + + + L+ L NIQDEVHRFAI+F+R+K+SKS  ++L IK +G+ R  LL++++++ +IK+A+VEEL+ ++  AK +K+
 S:  23 NEYLRGIVLNLPSTPGIYQYLNKEGVIIYVGKAKNLKRRVYSYFSKEHQSAKTRILVSKIADIRYIVVNTEEDALLLENNLIKKYKPRYNVLLKDDKSYPSICVSNEYFPRVFKTRQIIRN-GSTYYGPY--SHIPSMQAVLDLIKKLYPLRTCHLALTPENIRQGKFNVCLEYHIKNCKGPCIGMQSHDEYMDNIAQVKEILKGNTQAISDALMKEMMSLAEEMKFEEAQKVKEKYELIESYRAKSEVVSSILHNIDVFSIEMDENSAYINYLHITNGCINQAFTF--EYKKRLNETKEELL-----QLGIIEMRERYKSCSREIIVPFELDMELNNVTFTIPQRGDKKHLLELSLLNVKQYKVDRLKQAEKLNPEQRSVRLLKEIQEQLQMDKMPMHIECFDNSNIQGSDAVAACVVFKKARPSKKDYRKYNIKTVVGPDDYASMQEVVRRRYSRILEEQGELPDLILTDGGKGQMEVVRQVIED-ELKLQIPIAGLAKNNKHRTSEVLFGFPPMTIGIKQGTPLFHLLENIQDEVHRFAITFHRDKRSKSQIASALDGIKGIGEKRKTALLKEFKSVARIKQATVEELAAVIGEAAAKSVKE 616
>gi|167769119|ref|ZP_02441172.1| hypothetical protein ANACOL_00442 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] >gi|167668759|gb|EDS12889.1| hypothetical protein ANACOL_00442 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] (615 aa)
Score = 742, Expect = 2.4e-76, Identities = 190/563 (33%), Positives = 320/563 (56%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYF--LKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGT-YYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKC-NKLPN-----KKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDEKL--KTLSES--LKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDI-KDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRR---YKNNTA---SFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIK 567
      + +K +++P PG Y+ K+K+G +IY+GKA L NR+ YF ++  K K+ + + D D +V ++E E+L+LE +LI ++ PKYN+LL++  + YI V  ++ RI +H  K+ G Y GP+ +S +  E + NR+F L C K P   + C+ Y I +C+G C+ K++ + Y+ L++ D+ G S  E+L ++  AE + FE + + + + +  SE Q ++F++ ++DII   E+  V+ K+  L+ K D +   ++D  L + YY+  +LPK + L  ++D +L + LSE  K++  P +G + +++ A NAVE +   Q +  RE+ +L+EL +LL + +  R+E +D SNI +  VG MVV+ENG  + YRKF IK   DY M E+I RR  YKN+   +FG +P+LI++DGG+ V A  L+ + +  +P+ G+ KDDKH+T R +   EI +   + + IQDEVHR++ISF R + KS FE SL K + +G+ R ++  ++T+ I+
 S:  12 LAEKARRLPLLPGVYIMKNKSGEIIYIGKAKALKNRVSSYFRAVEKHHPKVYKMVSHVYDFDSIVTDSEFEALVLECSLIKQHTPKYNILLKDDKGYSYIKVAPRQYGRI--THVFQKEDDGAQYIGPYISSFVVN-ETVDEANRVFMLPTCGKKFPQEFGKARPCLNYHIKRCMGVCMGKISPEAYDEILEQALDYIRGGSARAVERLTEQMNLCAENMQFEKAAQLRDRIRAVTRISESQKVVFAKVANQDIIALARSESETCAVVLKFRGERLVDKQDFLIGATDDIDAARLEFLLRYYTTRRGDLPKKIQLDGDVADVQLAARLLSEQAGYKVEIHIPQRGEQLRLVEMARKNAVERLS----QTVRRAGREVGALDELARLLGLERPPARIEAYDISNIGSDTVVGGMVVFENGRPLRRCYRKFTIKTVAGTDDYASMAEMIGRRFTHYKNDETPDEAFGRLPDLILLDGGRGHVGAIAPVLESMGI--AVPLFGMVKDDKHRT-RAIAQSGGEIAVAPHRSAFTLVSTIQDEVHRYSISFSRARHQKSSFELSLTKCEGIGQKRAAEIFRHFKTIKAIR 586
>gi|196164998|ref|ZP_03125529.1| excinuclease ABC subunit C [Clostridium difficile QCD-23m63] (605 aa)
Score = 741, Expect = 2.8e-76, Identities = 207/573 (36%), Positives = 349/573 (60%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL--KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN-------KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKN-DEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLIT--VFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRE-----LNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      I++ LKK+P +PG YL KDK  +IYVGKA+ L NR++QYF  K+  K K +  I  +Y++ ++E E+L+LE NLI +Y+PKYN++LR+  +PYI VT E++PRIL   K K Y+GP+ N    L  I+ +P+R C    K  + C+  I +CLGPC  V++++Y  ++EI  SGK + + E L++K +++  FE++ Y + K+L+  ++Q I + + ++D++   N  + +F  NG ++ +  I  V S  IL + + ++Y++  +PK + +  E  L E L   K+  P KG KK +++  NAVE   YL+ S+ N+   + +LEEL+++L+++ L R+E +D SNI  + +G+MVVY N K+K EYR++ IK   +DYD M E++ RR K+   G +P+LI++DGGK QV A + L+ ++D IP+ G+ KDDKH+T ++ + EI+LDK ++LY F+ +IQ+EVH +AI+++R+ ++K+L ++ L I+ +G+ R + LL ++ +D IK+A++EEL ++
 S:   4 IQEHLKKLPSEPGVYLMKDKYDHIIYVGKAISLKNRVRQYFQSSKNHTSKVKSMVKNIYKFEYIITDSELEALILECNLIKRYRPKYNVVLRDDKTYPYIKVTTNEDYPRILKVRRVLKD-KAKYFGPYTNITAVNDTL-ELISSTYPIRSCKIDIDKAIKNKTRPCLNLHINKCLGPCTGNVSKEEYGKMIEEIIMCLSGKEEKLMELLKEKMNESSMNFRFEEAAVYRDKIKSLEEMIQKQKIDATVSDLNQDVVAMARAHNEACVQVFFIRNGKIVGREHFILEGVMDSPRASILSSFVKQFYNEQEY-IPKELIIEDEIEDSCILEEWLSSKKGQKVTIRVPQKGEKKSLVEMVRKNAVE-----YLEKFSDMNKRKYEKSIGALEELKQILNLEKLPIRIEAYDISNIQGVDSIGSMVVYTNAKKDKKEYRRYKIKTVIGPNDYDSMAEIVDRRLKH-----GNLPDLILLDGGKGQVSAVKKVLELNDVD--IPLWGMYKDDKHRTKGLICKE-KEIELDKTTNLYRFIASIQEEVHNYAITYHRSLRNKALTKSILDDIQGIGEKRKKSLLNHFKDVDAIKKATMEELLEV 585
>gi|126701033|ref|YP_001089930.1| excinuclease ABC subunit C [Clostridium difficile 630] >gi|168715087|ref|ZP_02747364.1| excinuclease ABC subunit C [Clostridium difficile QCD-63q42] >gi|196124916|ref|ZP_03116665.1| excinuclease ABC subunit C [Clostridium difficile ATCC 43255] >gi|119367642|sp|Q180Q8|UVRC_CLOD6 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|115252470|emb|CAJ70313.1| excinuclease ABC subunit C [Clostridium difficile 630] (605 aa)
Score = 740, Expect = 3.9e-76, Identities = 207/573 (36%), Positives = 349/573 (60%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL--KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN-------KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKN-DEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLIT--VFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRE-----LNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      I++ LKK+P +PG YL KDK  +IYVGKA+ L NR++QYF  K+  K K +  I  +Y++ ++E E+L+LE NLI +Y+PKYN++LR+  +PYI VT E++PRIL   K K Y+GP+ N    L  I+ +P+R C    K  + C+  I +CLGPC  V++++Y  ++EI  SGK + + E L++K +++  FE++ Y + K+L+  ++Q I + + ++D++   N  + +F  NG ++ +  I  V S  IL + + ++Y++  +PK + +  E  L E L   K+  P KG KK +++  NAVE   YL+ S+ N+   + +LEEL+++L+++ L R+E +D SNI  + +G+MVVY N K+K EYR++ IK   +DYD M E++ RR K+   G +P+LI++DGGK QV A + L+ ++D IP+ G+ KDDKH+T ++ + EI+LDK ++LY F+ +IQ+EVH +AI+++R+ ++K+L ++ L I+ +G+ R + LL ++ +D IK+A++EEL ++
 S:   4 IQEHLKKLPSEPGVYLMKDKYDHIIYVGKAISLKNRVRQYFQSSKNHTSKVKSMVKNIYKFEYIITDSELEALILECNLIKRYRPKYNVVLRDDKTYPYIKVTTNEDYPRILKVRRVLKD-KAKYFGPYTNITAVNDTL-ELISSTYPIRSCKIDIDKAIKNKTRPCLNLHINKCLGPCTGNVSKEEYGKMIEEIIMCLSGKEEKLMELLKEKMNESSMNFRFEEAAVYRDKIKSLEEMIQKQKIDATVSDLNQDVVAMARAHNEACVQVFFIRNGKIVGREHFILEGVMDSPRASILSSFVKQFYNEQEY-IPKELIIEDEIEDSSILEEWLSSKKGQKVTIRVPQKGEKKSLVEMVRKNAVE-----YLEKFSDMNKRKYEKSIGALEELKQILNLEKLPIRIEAYDISNIQGVDSIGSMVVYTNAKKDKKEYRRYKIKTVIGPNDYDSMAEIVDRRLKH-----GNLPDLILLDGGKGQVSAVKKVLELNDVD--IPLWGMYKDDKHRTKGLICKE-KEIELDKTTNLYRFIASIQEEVHNYAITYHRSLRNKALTKSILDDIQGIGEKRKKSLLNHFKDVDAIKKATMEELLEV 585
>gi|187776683|ref|ZP_02993156.1| hypothetical protein CLOSPO_00198 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] >gi|187775342|gb|EDU39144.1| hypothetical protein CLOSPO_00198 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] (618 aa)
Score = 737, Expect = 8.3e-76, Identities = 201/570 (35%), Positives = 330/570 (57%)
 Q:   8 KLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR--DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK------LPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLIT--VFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSD-----EKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKN---------------NTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      +LK +P KPG YL K+ G +IYVGKA L NR++QYF K +  K K +  I + +Y++ ++E E+L+LE NLI KY+PKYN+LL++  +P+I VT E+ PR++ +  TK   Y+GP+ + N K ++  I + FP+R C K    P + C+ + IG C PC + + + DY  + ++  SGK  I E +  +AAE L FE +  +  ++  E+Q II + ++ED I Y E   +F  NG ++ +  I  F +  ++  + E+Y  A +PK +Y+  +   E+ TL + K   P KG KK+++D  NA  ++N L+ + +  N L++L+ +L++K+  R+E FD SNI  + VG+MVV+E G  ++YR+F I    DY MKE++ RR+++        ++ F  P+LI++DGGK Q+ ALE L  ++ IPV G+ KD+KH+T ++ ++ EI ++K  + F+ +QDEVHRFAIS++R+ + K+ F + L I N+G+ R + LL ++++D IK+A+ EEL I
 S:   7 QLKNLPDKPGVYLMKNNLGEIIYVGKAKVLKNRVRQYFQKSQKHSEKVKAMVKNIEEFEYIITDSEMEALILECNLIKKYRPKYNILLKDDKHYPFIKVTLSEDFPRVISTRKVTKD-GSKYFGPYVDGNSVK-DIIELIKKTFPIRTCKKNIVEGAKPTRPCLNHQIGLCKAPCAQYINKSDYREIIDDVIKLLSGKQLDIVENFKINMEKAAENLEFEKAAMLRDKINIIEKIGEKQKIILNNFDNEDYISLYSDEKDTCFQVFFLRNGKIVGREHFIIEDTFDTNSSTLISNFLKEFYGGTAY-IPKIIYVPAVEDRELLEQWLTLKKENKSTIKVPIKGEKKNILDLVQKNAKTTLENFRLKYLQEKVLYDNVLKDLKNILNLKEEPIRIEAFDISNIQGFDSVGSMVVFEKGRAKPSDYRRFKINTVKGVDDYKSMKEILTRRFQHGLSEIKAIQDRKLNFSSGKFSVFPDLILMDGGKGQINIALEVLNSFNIN--IPVCGMVKDNKHRTRGLI-YNGEEIIINKYGSVMKFITRVQDEVHRFAISYHRSLRGKNSFHSLLDDIPNIGEKRKKDLLFNFKSIDNIKKATYEELLSI 602
>gi|168697445|ref|ZP_02729722.1| excinuclease ABC subunit C [Clostridium difficile QCD-37x79] >gi|168724334|ref|ZP_02756611.1| excinuclease ABC subunit C [Clostridium difficile QCD-76w55] >gi|168731676|ref|ZP_02763953.1| excinuclease ABC subunit C [Clostridium difficile QCD-97b34] >gi|196159554|ref|ZP_03120115.1| excinuclease ABC subunit C [Clostridium difficile CIP 107932] (605 aa)
Score = 736, Expect = 1.1e-75, Identities = 206/573 (35%), Positives = 349/573 (60%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL--KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN-------KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKN-DEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLIT--VFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRE-----LNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      I++ LKK+P +PG YL KDK  +IYVGKA+ L NR++QYF  K+  K K +  I  +Y++ ++E E+L+LE NLI +Y+PKYN++LR+  +PYI VT E++PRIL   K K Y+GP+ N    L  I+ +P+R C    K  + C+  I +CLGPC  V++++Y  ++EI  SGK + + E L++K +++  FE++ Y + K+L+  ++Q I + + ++D++   N  + +F  NG ++ +  I  V S  IL + + ++Y++  +PK + +  E  L E L   K+  P KG KK +++  NAVE   YL+ S+ N+   + +LEEL+++L+++ L R+E +D SNI  + +G+MVVY N K+K EYR++ IK   +DYD M E++ RR K+   G +P+LI++DGGK QV A + L+ ++D IP+ G+ KDDKH+T ++ + EI+LDK ++LY F+ +IQ+EVH +AI+++R+ ++K+L ++ L I+ +G+ R + LL ++ ++ IK+A++EEL ++
 S:   4 IQEHLKKLPSEPGVYLMKDKYDHIIYVGKAISLKNRVRQYFQSSKNHTSKVKSMVKNIYKFEYIITDSELEALILECNLIKRYRPKYNVVLRDDKTYPYIKVTTNEDYPRILKVRRVLKD-KAKYFGPYTNITAVNDTL-ELISSTYPIRSCKIDIDKAIKNKTRPCLNLHINKCLGPCTGNVSKEEYGKMIEEIIMCLSGKEEKLMELLKEKMNESSMNFRFEEAAVYRDKIKSLEEMIQKQKIDATVSDLNQDVVAMARAHNEACVQVFFIRNGKIVGREHFILEGVMDSPRASILSSFVKQFYNEQEY-IPKELIIEDEIEDSSILEEWLSSKKGQKVTIRVPQKGEKKSLVEMVRKNAVE-----YLEKFSDMNKRKYEKSIGALEELKQILNLEKLPIRIEAYDISNIQGVDSIGSMVVYTNAKKDKKEYRRYKIKTVIGPNDYDSMAEIVDRRLKH-----GNLPDLILLDGGKGQVSAVKKVLELNDVD--IPLWGMYKDDKHRTKGLICKE-KEIELDKTTNLYRFIASIQEEVHNYAITYHRSLRNKALTKSILDDIQGIGEKRKKSLLNHFKDVEAIKKATMEELLEV 585
>gi|167628788|ref|YP_001679287.1| excinuclease ABC subunit C [Heliobacterium modesticaldum Ice1] >gi|167591528|gb|ABZ83276.1| excinuclease abc, c subunit [Heliobacterium modesticaldum Ice1] (635 aa)
Score = 735, Expect = 1.6e-75, Identities = 196/589 (33%), Positives = 342/589 (58%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL-PNKK---CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD--EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLS----------LSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEE----LQKLLDIKD-LYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNN---------------TASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-----IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKI------KEASVEELSQIVPIEVAKEIKKL 589
      M+ +++KLK +P KPG YL+KD+ G VIYVGKA++L NR++ YF  R+L KT+ L  ICD++ +V ++E E+L+LE NLI ++KP+YN++LR+  +PY+ VT +E +PR+L +  +K  Y+GP+ ++  + E  + +FPLR C++ P+++  C+ + IG+CL PC +V R++Y  + I F GK + + ++L+ + +AAE L FE +    + L  E+Q + +  D+D+I   N + + IF  G LL +  I   E+D E++  + +YYS+  +P+ + L      L + L+  + +++  P +G K +++  NA+ ++  QL + Q R+ + EE  LQ+ L + + +R+E FD SN   V +MVV+E G  K++YR+F IK + +D+ M EV+ RR+         +A F +P+L+IVDGGK Q+ +A E++   D+ I  GLAK++    +W F E   I L + S  + + I+DE HRFAI+++R ++++  ++L I +G R  LL + ++ I   + A+VE +++ + +V  +K L
 S:   1 MHIALQEKLKSLPEKPGVYLYKDEAGQVIYVGKAINLKNRVRSYFQSSRNLNAKTQALVARICDLETIVTDSELEALILECNLIKEHKPRYNIMLRDDKTYPYLKVTLQETYPRLLITR-RLEKDGAKYFGPYTSAGAVR-ETVELLRTLFPLRTCSRREPDRRQRPCLNHHIGRCLAPCAGRVPRREYMALIGSIVAFLEGKEEELRKRLQGEMEEAAENLEFERAATLRNRIRALDQVMEKQKVFSTDLADQDVIAMARGFNQVCVQIFFIRGGKLLGREHYILEGTDEMDRSEVITAFVKQYYSRSDF-VPREILLQEPLESAEEEELINRFLREKRQG-RVELRVPKRGDKLKLVEMVAKNALLTLE----QLQNEQQRKKSMTEEAVLDLQRYLGLDEPPWRIECFDISNTMGKESVASMVVFEGGAPKKSDYRRFRIKTVEGPNDFASMAEVLTRRFNRAREEAREVDAGHLDPMSAKFATLPDLVIVDGGKGQLSSAREAMARTGYDN-IATYGLAKEN--------EWLFHESNPDPIILPRGSRALYLIQRIRDEAHRFAITYHRQLRTRAQTASALDGIAGIGPKRRTALLRHFGSVKAIAAATVAQLAAVEGMTEALAEQVLSALKPL 622
>gi|15893799|ref|NP_347148.1| excinuclease ABC subunit C [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] >gi|21363070|sp|Q97LP6|UVRC_CLOAB UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|15023370|gb|AAK78488.1|AE007565_7 Excinuclease ABC subunit C [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] (623 aa)
Score = 735, Expect = 1.7e-75, Identities = 197/574 (34%), Positives = 338/574 (58%)
 Q:   8 KLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL--KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPN------KKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDE--ILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSD-----EKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKN---------------NTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIE 581
      +LK +P KPG Y+ K+ G VIYVGKA L NR++QYF  K+  K K +  I + +Y+V ++E E+L+LE NLI KYKP+YN+LL++  +P+I VT E+ PRI+ + + K   Y+GP+ + +  +E + + RIFP+R C K     + C+ Y I +C PC  +++++Y  +K+   SGK+ I +L+++ +A+ L FE +  +   + +E+Q II   +ED I Y E  + +F  G ++ +  I  + +E I+  I E+YS A +PK++Y S +   E  T+  K++  P KG KKD+++  N+  ++  ++L+S++  N L E+ +++ ++++ +R+E +D SNI  + VG+M+V+E G  ++YR+F IK   +DYD M+E++ RR+K+        +  F  P+LI++DGGK QV ALE LK  +D IPV G+ KDD+H T I+ ++ +EI +   + F+ +QDEVHRFAI+++R+ + K + + L I +G+ R + LL+ + +++ IK+A+ EEL +  I+
 S:   7 QLKNLPDKPGVYIMKNSLGEVIYVGKAKILKNRVRQYFRNSKNHSEKVKAMVKNISEFEYIVTDSEIEALILECNLIKKYKPRYNILLKDDKHYPFIKVTMNEDFPRIIVTRNMVKD-GSKYFGPYPDVS-AVHETVDLMRRIFPIRTCKKYIKENGENIRPCLNYHIKRCNAPCAGLISKEEYGEIIKKAVGLISGKNNDIIRELKEEMEKASMNLDFEKAADLRDKMLAAQKVTEKQKIIIGNFENEDYISLYSDEKDSCVQVFFLREGKIVGREHFIVENTAGENEGDIIGEFIKEFYSGTAY-VPKSIYASAGEDLNLLENWLTMKRGSKVEIKIPQKGEKKDIIEMVKRNSKITLEKFKIKLLSDKRLNENILIEMTEVIGLEEVPHRIEAYDISNIQGVDSVGSMIVFEEGKPKNSDYRRFKIKTVKGANDYDSMREILTRRFKHGLEEVNSIVNKNLSLSAGKFCVFPDLILMDGGKGQVNIALEVLKEFNID--IPVCGMVKDDRHNTRGII-YNNNEIDIKSNRKIINFVTRVQDEVHRFAITYHRSLRDKRVLHSVLDDIPYIGEKRRKALLKHFGSIENIKKATYEELMKTPSID 606
>gi|164686654|ref|ZP_02210682.1| hypothetical protein CLOBAR_00249 [Clostridium bartlettii DSM 16795] >gi|164604044|gb|EDQ97509.1| hypothetical protein CLOBAR_00249 [Clostridium bartlettii DSM 16795] (604 aa)
Score = 733, Expect = 2.8e-75, Identities = 209/576 (36%), Positives = 337/576 (58%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL--KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN-KLPN------KKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKN-DEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLIT--VFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQ-NRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPI 580
      I+++LK +P +PG YL K+KN +IYVGKAV L NR++QYF  K+  K K + + I  +Y++ ++E E+L+LE NLI +Y+PKYN+LLR+  +PYI VT E+ PRI+   K K Y+GP+ N    L  I I+P+R CN +P    + C+ Y I +C+GPC  V++++Y  + EI F SGK +++ E L++K  A + FED+ Y + KNL+  E+Q I S + ++D+I   E  + +F  N ++ +  I  V S+ D IL + + ++Y +  +PK + +  E  L + L   K+  P KG KK +   NA+E + NK+ L  + + + +L +L +LL ++ + R+E +D SNI  + +G+MVV+ +G K+K EYR+F IK   DY M E++ RR K+    +P+LI++DGGK QV A  L  L  IP+ G+ KDDKH+T +V   EI LD+ ++LY F+ +IQ+EVH +AI+++R+ + KSL ++ L I +G+ R + LL ++ ++ IK A+ E+L ++ I
 S:   4 IQEQLKLLPEEPGVYLMKNKNDKIIYVGKAVSLKNRVRQYFQSSKNHSSKVKSMVSNIASFEYIITDSELEALILECNLIKQYRPKYNVLLRDDKTYPYIKVTVNEDFPRIMKVRRVLKD-KAKYFGPYTNVGAVNDTL-EIIRNIYPIRNCNVDIPKAIRNSARPCLNYHIKKCVGPCTGNVSKEEYRKMIDEIILFLSGKEETLIEILKEKMNSCAMEFKFEDAAMYRDKIKNLEEIMEKQKIDASNSDVNQDVIALARTEEEACVQVFFMRNSKIIGREHFILEGVEGSKSDSILGSFVKQFYMEQEY-IPKEIIIDEELEDRYILEQWLSDKKGSKVTITIPQKGEKKGLALMVRKNAMEYL-NKFSHLNKQKYEKSIGALTQLTELLKLETMPKRIEAYDISNIQGVDSIGSMVVFTDGKKDKKEYRRFKIKTIVGPDDYGSMAEILSRRVKHKN-----LPDLILLDGGKGQVSAVQNVLDQNNLQ--IPLWGMFKDDKHRTKGLVN-KSQEIVLDRTTNLYRFVASIQEEVHNYAITYHRSLRKKSLTKSVLDDIPGIGEKRKKNLLSHFKNIESIKAATFEQLLEVESI 588
>gi|182418177|ref|ZP_02949477.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium butyricum 5521] >gi|182377995|gb|EDT75535.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium butyricum 5521] (626 aa)
Score = 728, Expect = 1.0e-74, Identities = 202/576 (35%), Positives = 335/576 (58%)
 Q:   6 KDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL--KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYI-LVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL------PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLI--TVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSD-------EKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQ--NRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRY---------------KNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIE 581
      K +LK +P KPG YL K+ G +IYVGKA L NR++QYF  K+  K K +  I + +Y+V ++E E+L+LE NLI K+ PKYN+ L++  +P+I + T E+ PR+ + + K   Y+GP+ N+  +E  I +IFPLR C KL    + C+ Y I +C PC  +++ +Y+ + EI D SG+ KS+ +L+  +A+ L FE + + +  ++ +E+Q + SQ NDED I Y E  ++ +F  +G + + + I   Y +  I+  I +Y   ++PK +Y+ LS+    E+ T+  K+  P KG KK++++  +NA  +   +++ ++ NR   +  LD  + R+E +D SNI  + VG+M+V+E+G  ++YR+F IK   +DYD M+E++ RR+        K ++ F  P+LI++DGGK QV ALE L+ L ++ IPV GL KDD H T I+ ++ E+ +++ S+L  + +QDEVHRFAI+++R+ + K  + L I N+G+ R  LL K+ ++D IK+A+VEEL +  I+
 S:   5 KAQLKILPDKPGVYLMKNSLGEIIYVGKAKVLKNRVRQYFQNSKNHSEKVKAMVKNIAEFEYIVTDSEMEALILECNLIKKHSPKYNISLKDDKFYPFIKITTNEDFPRVFITRNFAKD-GNRYFGPYPNAG-AVHETIKLIRKIFPLRTCKKLIFENGKHTRPCLNYHIKKCNAPCEGHISKDEYKRMIDEIIDVLSGRDKSLINKLKNDMQEASMNLEFEKAASFRDKILAIESIAEKQKVFKSQDNDEDFINIYKDEKDCAVQVFFLRDGKVTGRENFILENSAYEDDSVIISQFIVSFYGGTP-KVPKNIYIPLSNDDDNDALEEFLTIKRGSKVFVKVPIKGEKKEMLELVKSNAKVTLDQFKDKILRDKEINRLCLEEIQELLELDSMPI-RIEAYDISNIQGVDSVGSMIVFEDGKAKNSDYRRFRIKTVKNANDYDSMREILERRFSHGLKEIKEIQERQLKFSSGKFSNFPDLIMMDGGKGQVNVALEVLQKLGIN--IPVCGLVKDDHHATRGII-YNNKELIINRSSNLMQMIRRVQDEVHRFAITYHRSLRDKKTLHSILDDIPNIGQKRRMALLMKFGSIDNIKKATVEELLETESID 608
>gi|94970144|ref|YP_592192.1| excinuclease ABC subunit C [Acidobacteria bacterium Ellin345] >gi|119367490|sp|Q1ILY2|UVRC_ACIBL UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|94552194|gb|ABF42118.1| Excinuclease ABC subunit C [Acidobacteria bacterium Ellin345] (610 aa)
Score = 728, Expect = 1.1e-74, Identities = 186/574 (32%), Positives = 331/574 (57%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLK--DRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYI-LVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKC----NKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQ-DYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLT---LIYEYYSKIAIEL-------PKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIV 578
      + K++ +P PG YL+K+ G +IYVGKA +L +R+ YF++ D + KT L E DV+Y+VV+NE E+L LENNLI + KP++N+LLR+  +PYI L  E+ PR+ Y   KK  YYGPF +N+ Y + + I+R F + C   +  + C+ + IG+CLGPC++ +T + Y  +K++ F G+  + + L + +AAE + FE + KY +L  ++  ++Q I ++ +D D+ G++ + +++++ +F  G +L + D  F+ +L E+ T   E++S + ++    P+T+Y+ + E + L E L   KI  P +G K+ ++D  NA +  ++ +++ Q  L S+ LQ L++ +L R+E FD S+I   V +MVV+E+G  K++YRKF IK   D+ M+EV+ RRYK    +P+L+++DGG Q+ AA +L+ + + + P+ +AK + +  +  +  I++D S +  + I+DE HRFAI+F+R ++   N L +I +G+ +++LL + ++ I+ A+  L +V
 S:   3 LHQKIRTLPTSPGVYLYKNAEGEIIYVGKAKNLRSRVGSYFVRGADENSKTGSLLREAVDVEYIVVDNEKEALALENNLIKQKKPRFNILLRDDKTYPYIKLTMGEKWPRV-YVTRRLKKDGSEYYGPFFPANL-AYRVVDLIHRNFLVPSCYIDLRRYHPRPCLQHYIGRCLGPCVEGLTNEVQYGEAVKDVKLFLEGRHSDLKQSLTARMNKAAEGMQFELAAKYRDLITTVEDLHQKQRIAAAEGDDADVFGYHYENHMVAVNLFHMRGGKVLDRRDF---FFEDLGEMEATGGLNTGEFFSTLLQQIYLDNKYVPRTIYVPVEFEDREALCEILSEQMHRKIDINVPQRGDKRSLIDLVAQNAKQSYDQRF-RVMRPQTDVLKSV--LQDTLELPELPNRIECFDISHIQGAETVASMVVWEDGKMKKSDYRKFIIKTVQGVDDFASMREVVTRRYKRIVEENQPMPSLVLIDGGVGQLHAAAGALEAIGITN-QPLASIAK--REEIIYVHGREDEPIRIDHHSPVLHIIQLIRDEAHRFAITFHRKRREIRDRSNELLEIPGIGEQAMKRLLRHFGSIQSIRTANATSLEAVV 590
>gi|170761411|ref|YP_001788709.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] >gi|169408400|gb|ACA56811.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] (618 aa)
Score = 725, Expect = 2.3e-74, Identities = 201/570 (35%), Positives = 330/570 (57%)
 Q:   8 KLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR--DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK------LPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLIT--VFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL-SLSDEKLK----TLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKN---------------NTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      +LK +P KPG YL K+ G +IYVGKA L NR++QYF K +  K K +  I + +Y++ ++E E+L+LE NLI KY+PKYN+LL++  +P+I VT E+ PR++ +  TK   Y+GP+ + + K ++  I + FP+R C K     + C+ Y IG C PC + + + +Y  + ++  SGK  I E +  +AAE L FE +  +  ++  E+Q II + ++ED I Y     +F  NG ++ +  I  F +  ++  + E+Y  A +PKT+Y+ ++ DE L   TL + K   P KG KK+++D  NA  ++N L+ + +  N L++L+ +L +++  R+E FD SNI  + VG+MVV+E G  ++YR+F I    DY MKE++ RR+++        ++ F  P+LI++DGGK Q+ ALE L  +D IPV G+ KD+KH+T ++ ++ EI ++K  + F+ +QDEVHRFAIS++R+ + K+ F + L I N+G+ R + LL ++++D IK+A+ EEL I
 S:   7 QLKNLPDKPGVYLMKNNLGEIIYVGKAKILKNRVRQYFQKSQKHSEKVKAMVKNIEEFEYIITDSEIEALILECNLIKKYRPKYNILLKDDKHYPFIKVTLAEDFPRVISTRKVTKD-GSKYFGPYVDGSSVK-DIIELIKKTFPIRTCKKNIVEGAKAIRPCLNYQIGLCKAPCAQYIKKSEYREIIDDVIKLLSGKHLDIVENFKLNMEKAAENLEFEKAAMLRDKINIIEKIGEKQKIILNNFDNEDYISLYSDGKDTCFQVFFLRNGKIVGREHFIIEDTFDTNSSTLISNFLKEFYGGTAY-IPKTIYVPNIEDEALLEQWLTLKKESKSTIKIPIKGEKKNILDLVEKNAKTTLENFKLKYLQEKALYDNVLKDLKNILSLQEEPIRIEAFDISNIQGFDSVGSMVVFEKGRAKPSDYRRFKISTVKGADDYKSMKEILTRRFQHGLSEIKSIQDRKLEFSSGKFSVFPDLILMDGGKGQINIALEVLNTFNID--IPVCGMVKDNKHRTRGLI-YNGEEIIINKYGSVMKFITRVQDEVHRFAISYHRSLRGKNSFHSLLDDIPNIGEKRKKDLLFNFKSIDNIKKATYEELLSI 602
>gi|160947769|ref|ZP_02094936.1| hypothetical protein PEPMIC_01704 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] >gi|158446903|gb|EDP23898.1| hypothetical protein PEPMIC_01704 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] (620 aa)
Score = 725, Expect = 2.5e-74, Identities = 213/570 (37%), Positives = 333/570 (58%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLK-TKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFAN-SNIKKYELYNFINRIFPLRKCN------KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLI--TVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEK--------LKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRY------KNNTA--SFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEEL 574
      I +LKK+P PG Y+ DK+ +IYVGK+V L NR++ YF +  K + +  I  +Y++VNNE ESL+LE NLI K +PKYN+ L++  +PYI +T E+ P+IL  D K+ K Y+GPF  S+++K L   I+ +R C    K  + C+ Y +G+C PC + + R++Y  +K + F SG + I E L + Q++ K +E + KY +  +   +Q   + + +I +  EN++ + IF  +G ++ +  I  +  E++E+  +I ++Y   ++ K VY+ SDEK    L +   I  NP KGVK D M   NA EI+    +  + L ++ L+ +LDI +L R+E +D SNI   VG+MVVY+NG K+ +YRKF IK   DY  +E++ RR+   K N+A SF E P+LI++DGGK V A E L LE + +PVIGL K+DKH+T I+ D + I+LD +++Y FL +IQ+EVHRFAI+++R+ ++K L + L +IK +G+ + KLL + ++ IK+ASVEEL
 S:  10 INYELKKLPDLPGVYIMYDKDDKIIYVGKSVSLKNRVRSYFTTNHKYKKVQAMVEHIHRFEYIIVNNETESLVLEANLIKKNRPKYNINLKDDKQYPYIKITNEKFPKILKVRD-IKEDKAQYFGPFPTISDLEK--LMELSILIYNIRDCKLNFDKGKFLQRPCMSYYLGRCSAPCTQNIDRENYNNDVKRVIKFLSGDTTEIKEILLNRMKQSSAKEEYELAMKYRDFLSEIDYLFTKQIFNIKKFKEYHLISYAYAENILVVAIFIVNDGLVVDRKHFIVENILDLEVEELFSNVIRQFYISHHNKV-KEVYIDYSDEKFLNEISLFLANIFSEKSISVKNPKKGVKFDQMKILQKNANEILTKHIFDNKNINVKYLQAINYLKNILDIDNLDRIECYDISNISGDFNVGSMVVYKNGFKSSKDYRKFKIKTVVGQDDYSSHREMLTRRFNRFLDEKINSAGSSFSEKPDLILMDGGKGHVNVAKEVL--LEKNLDVPVIGLVKNDKHRTKGIIFED-NYIELDINTNIYRFLFDIQEEVHRFAINYHRSLQNKKLQNSVLDEIKGVGEIKKIKLLSHFGSISSIKKASVEEL 598
>gi|118045693|ref|ZP_01514350.1| excinuclease ABC, C subunit [Chloroflexus aggregans DSM 9485] >gi|117997705|gb|EAV11889.1| excinuclease ABC, C subunit [Chloroflexus aggregans DSM 9485] (653 aa)
Score = 725, Expect = 2.5e-74, Identities = 193/583 (33%), Positives = 341/583 (58%)
 Q:   7 DKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKI---KGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLR---KC-------NKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKK-VTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITV--FYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFG---------------------------------EIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKD-DKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEIKKL 589
      ++L+ +P +PG YLWKD G ++YVGK+ L +R++ YF  R L KT++L + I D + +V +E E+LLLE NLI +++P YN+LL++  +PYI VT EE PR+   +T+++   Y+GP+A++  Y  + +NR+F R  +C    ++  K C+YY + +CLGPC+  VT++ Y  + + F GKS I +L + +AAE+L FE +  + + ++ SERQ ++ +  D+D+I F +E+ ++V  ++ G L  + T+   E DE LLT   + + A +P ++ L+  E+  ++ L   +++  P +G KK +++ A NA + ++  Q + ++ R + +L EL+ LL++ L R+E +D SN   V +MVV+E+G   YR+F IK   +D  ++EVI RR++  + G                 ++P+L++VDGG QV A  +L L   IPV+G+AK D+++ D +V+   + L + S   + I +E HRFAI+++R ++K+  + L +I +G R  LL+ + ++D I+ AS++EL+ + + + A+E+K L
 S:  16 ERLRLVPDQPGVYLWKDATGRLLYVGKSKRLRDRMRSYFGSPRSLSGKTRRLVSHIADFEIIVTQSELEALLLEMNLIKQHRPPYNILLKDDKTYPYIKVTVNEEWPRVF----ATRQVLNDGARYFGPYASAG-SVYHALDILNRLFAFRPPYECKDDKFNRHRKQGKPCLYYQMRRCLGPCVPGLVTKETYRQAIDSVCRFLEGKSDQIVRELRAQMEEAAERLEFERAAYLRDRIQAIEKISERQQVLRTVDTDQDVIAF-AREDGSAVVQVLFIRGGKLINAEPFTLQGTEDESDEALLTSFLTQFYQHAPSIPPSLLLAEHVEEPLIIASWLQQKSGHRVEITVPRRGEKKQLVEMAAANARQKLREIREQWLHSEQRAVAALSELRDLLELPALPRRIECYDVSNTQGQQSVASMVVFEHGEPRPAHYRRFKIKTVSGANDVASLREVISRRFRRAAEALGDTQQAAAAVEVEGENDSPAEPTDTARQALERWADLPDLLLVDGGVAQVAAVEAALHELGFTQ-IPVVGVAKGPDRNRFD-LVRIGQDPLVLARDSKALALVQRIDEEAHRFAITYHRKLRNKATLRSPLDEIPGIGPKRKRALLKAFGSIDGIRRASIDELAAVPGMTRKAAEELKSL 652
>gi|49475349|ref|YP_033390.1| excinuclease ABC subunit C [Bartonella henselae str. Houston-1] >gi|81648054|sp|Q6G424|UVRC_BARHE UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|49238155|emb|CAF27363.1| Excinuclease ABC subunit c [Bartonella henselae str. Houston-1] (661 aa)
Score = 724, Expect = 2.7e-74, Identities = 199/576 (34%), Positives = 312/576 (54%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK--LPNKK--CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIF------KYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRY-----------------KNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPI 580
      I++ +K +PHKPG Y  D+NG V+YVGKA +L R+ Y +  + + ++   +++VV + E E+LLLE NLI + P++N+LLR+ +FPYI++T +   LY H  + K Y+GPFA+S+  + N + R F LR C  L N+  C+ Y I +C PC +++ +DY  +K  F SGKS+SI  + +  +AA+  FE + Y +  L   Q I   + D+   KE + I +F    + N +  K D  F S  EIL + + ++Y   LPK + LS S E  L+E+    KI  P +G +K +++ A+ NA E + +K L  +  +  + E+ +L    R+EI+DNS+I TN VGAM+V    KN+YRKFNI+ D   D+ MKEVI RR+          + ASF  P+LI++DGGK Q+ +  L L LD+ + V+G+AK D +  +R   +  L   + +FL ++DE HRFAI +R K+ K  +N L +I+N+G TR  LL + +  I AS+E+L++++ I
 S:  43 IQEFVKHLPHKPGVYRMVDENGKVLYVGKARNLKKRVSNYTREQGHNNRITRMIRATSHMEFVVTHTEIEALLLEANLIKRLHPRFNVLLRDDKSFPYIIITDDHRAPALYKHRGARTRKAHYFGPFASSSAVT-QTINVLQRAFLLRTCTDSVLENRTRPCLLYQIKRCSAPCTHEISDRDYRELVKGAKSFLSGKSQSIKNDMVQAMHKAAKNFDFEQAAAYRDRLSALSHIQSHQGINPQTIEEADVFAIAQKEGISCIQVFFFRMGQNWGNRAYFPKAD--PSFSSS--EILASFLSQFYDDKP--LPKLILLSESIEDKTLLAEAFSLKANRKISLSLPKQGERKTLVNYAYINAHETLGHK-LAETATHTKLFQGIAEIFQLPHTP--CRIEIYDNSHIMGTNAVGAMIVAGKNGFIKNQYRKFNIRSTDITPGDDFGMMKEVIKRRFSRLIKEHGLPHESKNIQSKDDASFPIWPDLILIDGGKGQINSVHTILSELGLDNFMTVVGIAKGADRRAGRERFFIKGKTPFTLPPCDPILYFLQRLRDEAHRFAIGTHRAKRKKETLKNPLDEIENIGPTRKRALLHHFGSAKAIASASLEDLTKVIGI 646
>gi|83589125|ref|YP_429134.1| excinuclease ABC subunit C [Moorella thermoacetica ATCC 39073] >gi|119367672|sp|Q2RLU8|UVRC_MOOTA UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|83572039|gb|ABC18591.1| Excinuclease ABC subunit C [Moorella thermoacetica ATCC 39073] (613 aa)
Score = 723, Expect = 3.7e-74, Identities = 172/570 (30%), Positives = 322/570 (56%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYI-LVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLP----NKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD--EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL----YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTAS---FGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEEL 574
      +++KL ++P PG Y+ D NG +IYVGKA L NR++ YF   +T+ + + + D +Y++ +NE E+L+LE NLI +++P+YN+ L++ ++PYI + T+E+ PRI +  T+   Y+GP+ ++  K E  + +FP+R C  P  ++ C+  IG+CL PC +V R+ Y  + + F G+ ++ ++L+++  AA +L FE + + + + ++  E+Q + +  D D I F +   +IF  G ++ +     L  E++ L+ EYYS+ +E+P + L  E  T++ L   ++  P +G K ++   NAV +++   L++ + +E S  L +L +I +L   RME +D SN  +++VGAM V+ +G  + YR+F IK   +D+ ++EV+ RR++    F ++P+ +++DGG Q+ AA E+++ + +  IP GLAK++  + + +  SE I+L ++S   L +++DEVHRFAI+++R K+ K+ + + L I +G R + LL + ++ I +A++E+L
 S:   3 LEEKLARLPDHPGVYIMHDANGAIIYVGKAASLRNRVRSYFRGQHQPRTQAMVSHVADFEYILTDNEVEALILECNLIKQHRPRYNVSLKDDKSYPYIKITTQEDFPRIQITRSVTRD-GSRYFGPYTSAGSLK-ETLKLLRGLFPIRTCRDTPLQPRSRPCLNAHIGRCLAPCAGQVDRETYREAVDNVIMFLEGRHTALVKELKEQMEAAAARLEFEKAARLRDQLRAVQEVCEKQKLAAASGEDADAIAFAREGEAALGLIFFSRGGKVIGRDHFFLTGSEGLSRGEVMAALLKEYYSR-GVEIPPEILLHDEPEDAATIASWLSRLRGGRVNLRVPKRGTKLKLLRLVHENAVSLLQE---HLLTRRRQEEGSRAALLELQEILELPRLPRRMEAYDISNFQGSSQVGAMAVFVDGRPLPSAYRRFQIKTVRGPNDFASLQEVLSRRFRRAAEQDPHFADLPDFVLIDGGLGQLHAARETMEAMGV-GYIPTFGLAKEE----ELLFRVGTSEPIRLPRESKALQILQHLRDEVHRFAITYHRQKREKTAYRSVLDDIPGVGPKRKKALLRHFGSVAAISKATLEDL 582
>gi|28212079|ref|NP_783023.1| excinuclease ABC subunit C [Clostridium tetani E88] >gi|32130290|sp|Q890Y5|UVRC_CLOTE UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|28204522|gb|AAO36960.1| excinuclease ABC subunit C [Clostridium tetani E88] (622 aa)
Score = 723, Expect = 3.9e-74, Identities = 205/574 (35%), Positives = 334/574 (58%)
 Q:   8 KLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL--KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL------PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDE--ILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL-SLSD----EKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNA---VEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKN---------------NTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIE 581
      +LK +P KPG YL K+ + VIYVGKA L NR+KQYF  K+  K + + + I + +Y++ ++E E+L+LE NLI KY+PKYN+LL++  +PYI +T E+ PR+ S + K  Y+GP+ + + + E  I +IFP+R C +    P + C+ Y I C PC  +++Q Y  + +I  SGK K I ++L+ + +A+ L FE +  +  +K +E+Q II   +ED I   E  + +F  G ++ +  I + S+ E I+  I ++Y  A +PKTVY+ + D  E+ T+  K++  P +G K ++++  NA  +E K KYLQ  ++   +L EL +L  D+ R+E +D SNI  + VG+MVV+E G  K++YR+F IK + +DY M+E++ RR++        ++ F  P+LI++DGGK V ALE LK EL+ IPV G+ KDD H T I+ ++ E +  S+  + IQDEVHRFAIS++R + K + ++ L I N+G R ++LL+K+ +++ IK+AS+++L +  I+
 S:   7 QLKVLPEKPGVYLMKNSSDEVIYVGKAKILKNRVKQYFQQSKNHSEKVRVMVSNIAEFEYIITDSEMEALILECNLIKKYRPKYNILLKDDKGYPYIKITINEDFPRVFISR-TIAKDGSRYFGPYTDYSAVR-ETIELIKKIFPIRSCKRYIRDGQKPTRPCLNYHIKLCSAPCGAHISKQGYALIINDIVQLLSGKDKDILDKLKNQMEEASNSLQFEKAASLRDKIFAVKKITEKQKIIMGSFQNEDYINIAKDEKDSCVQVFFVREGKIIGREHFILEYTSDEREYKIIAEFIKDFYGGAAF-VPKTVYVPDIEDKYLLEQWLTIRRGSKVEIKVPKRGEKIELLNLVKKNAKLTLEQFKIKYLQ---DKALYEVALAELSDILGFDDMPNRIEAYDISNIQGVDSVGSMVVFEKGRSKKSDYRRFKIKTVEGANDYHSMREILRRRFQRGIEEIQQIQKRNLEFSSGKFSVFPDLILIDGGKGHVNIALEVLK--ELNIEIPVAGMVKDDSHTTRGII-YNNIEKDISLDSNAMKLITRIQDEVHRFAISYHRTLRDKRVLKSILDDIPNIGTIRKKELLKKFGSIESIKKASIDQLLETPSID 606
>gi|167729761|emb|CAO80673.1| Excinuclease ABC, C subunit [Candidatus Cloacamonas acidaminovorans] (601 aa)
Score = 722, Expect = 4.9e-74, Identities = 186/576 (32%), Positives = 322/576 (55%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYF-LKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK-LPNKK----CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK--YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEI-FDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      +E+I+ KL +P +PG YLWKDK+G +IY+GKA++L +RIK Y   +DLKT+ L  I D+DY++ N+E ++ +LE L+ +Y+PKYN++L++  +P++ +T E PRI + + K   Y+GP+   + L + + IFPLR CN+ +P K  C+ + +G+C PCI +++++Y  + ++ FF+G+  + ++L +  A+ +L FE++ K+ +  ++  +RQ +  + + DIIGFY +E   VI K NG+++ + Y L + Y E D IL + + YY+  E+P+ V L + + + L+ L K  P +G K ++ A NA I++  L +  NR + ++EL++ L + L R + D S I ++ V + V +ENG  K YR F I+ + +DY M+E + R      P+LI++DGGK Q+ A+ + L+  + I +I LA  K  + V +  I L + S   L+NI+DE HRFA+S +R ++S+  E+ L I +G+   LL++ +++ I A+ E LS+I
 S:   5 SEEIETKLALLPEQPGVYLWKDKDGTIIYIGKALNLKHRIKNYLNPAGKDLKTEHLIKNIADLDYIITNSEADAFILEATLVKRYRPKYNIMLKDDKRYPFVKITVNEPFPRIFITRELLKD-NAKYFGPYTEVRYLRNTLRD-LEWIFPLRSCNRNIPKIKYKQPCMNFQLGKCPAPCIGNISQKNYAKTVNQLLRFFNGRYTELLDELRTEMQNASAELRFEEAGKFRDRIIAIERIQKRQSVFNVEGGNIDIIGFYREEKRAVCVILKMKNGAIIHQENYPLTNLDYEEPDSILASFLQLYYADRE-EMPEEVLLPFAPKDMDKLNSWLGNKLQIPQRGEKTKLIAMAKTNAFNIVEESKLAHLRKANRTIFPVQELKEALKLPKLPRKIVCMDISTIQGSDTVSSAVFFENGKSKKKYYRHFIIRSIETQNDYAAMQETMARFLTETEKEPQMKPDLIVIDGGKGQLSASEQILRASGKND-ISIIALA---KRAEEVFVPGNEQSIILPRSSSALRLLINIRDEAHRFALSLHRKRRSRRTLESELESISGIGEKNKFLLLKELGSVENIANANRETLSKI 583
>gi|145952560|ref|ZP_01801569.1| hypothetical protein CdifQ_04003934 [Clostridium difficile QCD-32g58] (589 aa)
Score = 722, Expect = 5.4e-74, Identities = 202/565 (35%), Positives = 342/565 (60%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL--KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILV-TKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN-------KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKN-DEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLIT--VFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQN-----RELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEA 569
      I++ LKK+P +PG YL KDK  +IYVGKA+ L NR++QYF  K+  K K +  I  +Y++ ++E E+L+LE NLI +Y+PKYN++LR+  +PYI V T E++PRIL   K K Y+GP+ N    L  I+ +P+R C    K  + C+  I +CLGPC  V++++Y  ++EI  SGK + + E L++K +++  FE++ Y + K+L+  ++Q I + + ++D++   N  + +F  NG ++ +  I  V S  IL + + ++Y++  +PK + +  E  L E L   K+  P KG KK +++  NAVE   YL+ S+ N   + + +LEEL+++L+++ L R+E +D SNI  + +G+MVVY N K+K EYR++ IK   +DYD M E++ RR K+   G +P+LI++DGGK QV A + L+ ++D IP+ G+ KDDKH+T ++ + EI+LDK ++LY F+ +IQ+EVH +AI+++R+ ++K+L ++ L I+ +G+ R + LL ++ ++ IK++
 S:   4 IQEHLKKLPSEPGVYLMKDKYDHIIYVGKAISLKNRVRQYFQSSKNHTSKVKSMVKNIYKFEYIITDSELEALILECNLIKRYRPKYNVVLRDDKTYPYIKVTTNEDYPRILKVRRVLKD-KAKYFGPYTNITAVNDTL-ELISSTYPIRSCKIDIDKAIKNKTRPCLNLHINKCLGPCTGNVSKEEYGKMIEEIIMCLSGKEEKLMELLKEKMNESSMNFRFEEAAVYRDKIKSLEEMIQKQKIDATVSDLNQDVVAMARAHNEACVQVFFIRNGKIVGREHFILEGVMDSPRASILSSFVKQFYNEQEY-IPKELIIEDEIEDSSILEEWLSSKKGQKVTIRVPQKGEKKSLVEMVRKNAVE-----YLEKFSDMNKRKYEKSIGALEELKQILNLEKLPIRIEAYDISNIQGVDSIGSMVVYTNAKKDKKEYRRYKIKTVIGPNDYDSMAEIVDRRLKH-----GNLPDLILLDGGKGQVSAVKKVLELNDVD--IPLWGMYKDDKHRTKGLICKE-KEIELDKTTNLYRFIASIQEEVHNYAITYHRSLRNKALTKSILDDIQGIGEKRKKSLLNHFKDVEAIKKS 577
>gi|118727208|ref|ZP_01575816.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium cellulolyticum H10] >gi|118663425|gb|EAV70078.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium cellulolyticum H10] (613 aa)
Score = 721, Expect = 6.2e-74, Identities = 201/582 (34%), Positives = 331/582 (56%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK-LP-----NKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDE----ILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDE-----KLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYK---------NNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPI--EVAKEI 586
      I+++LKK+P K G Y+ KD NG+VIYVGKAV L NR++QYF + +  K + + +++ + +Y+VV++E E+L+LE LI KYKPKYN+LL++  +PYI VT EE+PRIL +  +K  Y+GP++ S   + + + ++F L+ CNK LP   + C+ Y + QCL PC  V R +Y  +K+I F G+  I  L +  AAE+L FE + +   ++K SE Q ++F+  D DIIG+   + I +F  NG ++ +  I F E +E   L T I ++Y+K+   + V S D+   K T   K+  P +G  ++   NA  +K  +      + +L KLL +++  R+E +D SN ++ V +MVV+ENG  + EYRKF +K + +DY M+E ++RR       A F ++P+LI+VDGG  V AA + ++ EL   + G+AKDD+H+T +V + +E +L   L F+ IQDE HR A+ + R + K  + L +I+ +G+TR + L++ ++++ I++A + +L ++ I ++AK I
 S:   4 IQEELKKLPDKSGVYIMKDANGVVIYVGKAVVLKNRVRQYFQQSANHPPKVQAMVSKVSEFEYIVVDSEVEALMLECTLIKKYKPKYNILLKDDKHYPYIKVTLNEEYPRILKTR-RVEKDGARYFGPYS-SGFAVNDTIDTLKKLFSLKTCNKNLPRDIGKTRPCLNYHMKQCLAPCQGGVNRDEYREMMKKICRFLGGQYDEIINDLRIQMETAAEQLDFEKAAQLRNKITSIKQLSESQKVLFTDLEDRDIIGYSADSTDLCIQVFFVRNGRVIGREHFI--FEGEANEDKGYSLSTFIKQFYTKVQYVPSEIVLQSEVDDSETIAKWLTEKRGFKVALRVPQRGDLVKLVHMVSENAEITLKLHRERQSREGTVHSEGMAQLVKLLGLEEAPARIESYDISNTGSSEIVASMVVFENGRPARQEYRKFKMKSIEQQNDYGSMQETLFRRLNRAKREKEEGTENAKFSKLPDLILVDGGSNHVNAARQVVE--ELGYNFKIAGMAKDDRHRTKSLV-YMGNEYELATNMPLLRFITEIQDETHRVAVEYNRKLREKRYVRSELDEIEGIGQTRKKALIKHFKSVAAIRKADIAQLQEVNGISEKIAKNI 608
>gi|49474108|ref|YP_032150.1| excinuclease ABC subunit C [Bartonella quintana str. Toulouse] >gi|81647123|sp|Q6G041|UVRC_BARQU UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|49239612|emb|CAF25970.1| Excinuclease ABC subunit c [Bartonella quintana str. Toulouse] (678 aa)
Score = 721, Expect = 6.6e-74, Identities = 197/578 (34%), Positives = 315/578 (54%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR-DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK--LPNKK--CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIF------KYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIK-----FLN-PSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRYK-----------------NNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEV 582
      I++ +K +PHKPG Y  D+NG V+Y+GKA +L R+ Y + R + + ++   +++VV + E E+LLLE NLI + P++N+LLR+ +FPYI++T+   LY H  + K Y+GPFA+S+  + N + R F LR C  L N+  C+ Y I +C PC ++  DY  ++  F SGKS+S+  + +  +AAE L FE + Y +  L   Q I   + D+   K + I +F    + N S  K D   +S  EIL + + ++Y   LPK + LS  E+  L+E+ +K   FL+ P +G +K +++ A+ NA E + +K L  +  + L + E+ +L   +R+E++DNS++ TN VGAM+V +   KN+YRKFNI+ D   D+ MKEVI RR+          +  F  PNLI++DGG+ Q+ +  L L+LD I V+G+AK D   +R   +  L   + +FL ++DE HRFAI +R K+ K+ +N L +IKN+G TR  LL + +  + AS+E+L+++ I V
 S:  60 IQEFVKHLPHKPGVYRMFDENGNVLYIGKARNLKKRVSNYTCEQRHNNRITRMIRATYHMEFVVTHTETEALLLEANLIKRLHPRFNVLLRDDKSFPYIIITENHRAPALYKHRGARTRKAHYFGPFASSSAVT-QTINVLQRAFLLRTCTDSVLENRTRPCLLYQIKRCSAPCTHEINENDYRELVRGAKAFLSGKSQSVKNDMIQAMHKAAEDLDFEQAAVYRDRLSALSHIQSHQGINPQTIEEADVFAIAQKGGITCIQVFFFRMRQNWGNRSYFPKAD---PSFSR-SEILASFLAQFYDDKP--LPKLILLSEEIEEKTLLAEAFSLKANRKIFLSLPKQGERKTLVNHAYINAYEALGHK-LAETATHTKLLQGIAEVFQLPQTP--HRIEVYDNSHLMGTNAVGAMIVADQMGFLKNQYRKFNIRSTDITPGDDFGMMKEVIKRRFSRLIKEHGLPHESNSIKGEDEDCFSIWPNLILIDGGEGQINSVHTILSELKLDDFITVVGIAKGADRGAGHERFFIKGKTPFTLPPHDPILYFLQRLRDEAHRFAIKTHRIKRKKATLKNPLDEIKNIGSTRKRALLHHFGSAKIVASASLEDLTKVTGISV 665
>gi|170756327|ref|YP_001783017.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium botulinum B1 str. Okra] >gi|169121539|gb|ACA45375.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium botulinum B1 str. Okra] (618 aa)
Score = 720, Expect = 8.8e-74, Identities = 201/570 (35%), Positives = 329/570 (57%)
 Q:   8 KLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR--DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK------LPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLIT--VFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL-SLSDEKLK----TLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKN---------------NTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      +LK +P KPG YL K+ G +IYVGKA L NR++QYF K +  K K +  I + +Y++ ++E E+L+LE NLI KY+PKYN+LL++  +P+I VT E+ PR++ +  TK   Y+GP+ + + K ++  I + FP+R C K     + C+ Y IG C PC + + + +Y  + ++  SGK  I E +  +AAE L FE +  +  ++  E+Q II + ++ED I Y     +F  NG ++ +  I  F +  ++  + E+Y  A +PKT+Y+ S+ DE L   TL + K   P KG KK+++   NA  ++N L+ + +  N L++L+ +L +++  R+E FD SNI  + VG+MVV+E G  ++YR+F I    DY MKE++ RR+++        ++ F  P+LI++DGGK Q+ ALE L  +D IPV G+ KD+KH+T ++ ++ EI ++K  + F+ +QDEVHRFAIS++R+ + K+ F + L I N+G+ R + LL ++++D IK+A+ EEL I
 S:   7 QLKNLPDKPGVYLMKNNLGEIIYVGKAKILKNRVRQYFQKSQKHSEKVKAMVKNIEEFEYIITDSEIEALILECNLIKKYRPKYNILLKDDKHYPFIKVTLAEDFPRVVSTRKVTKD-GSKYFGPYVDGSSVK-DIIELIKKTFPIRTCKKNIVEGAKAIRPCLNYQIGLCKAPCAQYIKKSEYREIIDDVIKLLSGKHLDIVENFKLNMEKAAENLEFEKAAMLRDKINIIEKIGEKQKIILNNFDNEDYISLYSDGKDTCFQVFFLRNGKIVGREHFIIEDTFDTNSSTLISNFLKEFYGGTAY-IPKTIYVPSIEDEALLEQWLTLKKESKSTIKIPIKGEKKNILVLVEKNAKTTLENFKLKYLQEKALYDNVLKDLKNILRLQEEPIRIEAFDISNIQGFDSVGSMVVFEKGRAKPSDYRRFKINTVKGADDYKSMKEILTRRFQHGLSEIKSIQDRKLEFSSGKFSVFPDLILMDGGKGQINIALEVLNTFNID--IPVCGMVKDNKHRTRGLI-YNGEEIIINKYGSVMKFITRVQDEVHRFAISYHRSLRGKNSFHSLLDDIPNIGEKRKKDLLFNFKSIDNIKKATYEELLSI 602
>gi|29348675|ref|NP_812178.1| excinuclease ABC subunit C [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] >gi|81443557|sp|Q8A2N9|UVRC_BACTN UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|29340580|gb|AAO78372.1| excinuclease ABC subunit C [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] (609 aa)
Score = 718, Expect = 1.4e-73, Identities = 198/587 (33%), Positives = 336/587 (57%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL-KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPN---------KKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIK---FLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQL--ISNQNRELNSLEELQKLLDI-KDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIV-KWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIKK 588
      NE ++ + +P KPG Y + + G +IYVGKA +L R+ YF K+ + KT+ L ++I D+ Y+VVN E ++LLLENNLI KYKP+YN+LL++  +P I V E PRI +  K  +YYGP+++   Y + + I ++PLR CN  +     K C+ Y I +C GPC+  + +DY  + EI +  G ++ I  L +K + A ++ FE++QK E  ++ + + +++ S ++ D+   ++ + V + ++  +++   F E + L   E +  IE+ + Y S S E +   L++  F P +G KK ++D + N +  ++ Q  ++ + R + L+E+Q L + K  ++E FDNSNI ++ V A VV++  +K +YRK+NIK   DY MKEV+ RRY+    +P+LII DGGK Q++  E ++ EL  IP+ GLAKD+KH+T ++ +  I + ++S L+ L IQDEVHRFAI+F+R+K+SK  ++L IK +G+   LL++++++ +IKEAS+EE+++++  A+ +KK
 S:  10 NEYLRGIVANLPEKPGVYQYLNTEGTIIYVGKAKNLKKRVYSYFSKEHEPGKTRVLVSKIADIRYIVVNTEEDALLLENNLIKKYKPRYNVLLKDDKTYPSICVQNEYFPRIFRTRKIIKN-GSSYYGPYSHLP-SMYAVLDLIKHLYPLRTCNLNLSPENIRAGKFKVCLEYHIKKCAGPCVGLQSHEDYLKNIDEIKEILKGNTQDISRMLVEKMQELANEMKFEEAQKIKEKYLLIENYRSKSEVVSSVLHNIDVFSIEEDDSNSAFVNYLHITNGAINQ-----AFTFEYKKKLNESKEELLTLGIIEM-RERYKSHSREIIVPFELDLELNNVVFTVPQRGDKKKLLDLSILNVKQYKADRLKQAEKLNPEQRSMRLLKEIQNELHLDKPPLQIECFDNSNIQGSDAVAACVVFKKAKPSKKDYRKYNIKTVVGPDDYASMKEVVRRRYQRAIEENSPLPDLIITDGGKGQMEVVREVIED-ELHLNIPIAGLAKDNKHRTSELLFGFPAQTIGIKQQSSLFRLLTQIQDEVHRFAITFHRDKRSKRQVASALDSIKGIGEKTKTALLKEFKSVKRIKEASLEEIAKVIGEVKAQTVKK 604
>gi|188587558|ref|YP_001922471.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] >gi|188497839|gb|ACD50975.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] (629 aa)
Score = 718, Expect = 1.7e-73, Identities = 211/569 (37%), Positives = 333/569 (58%)
 Q:   6 KDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL--KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL------PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLI--TVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLN------PSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRY---------------KNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEEL 574
      K++LK +P KPG YL K+ G VIYVGKA L NR++QYF  K+  K K +  I + +Y++ ++E E+L+LE NLI KY P+YN+LL++  +P+I VT EE P+I +  K   Y+GP+ N   YE N I +IFP+R C K    P + C+ Y I +C PC  +++ DY  + E+ + SGK+K + +L+K  A++ L FE +  +  +  E+Q I SQ+ DED I Y E  + +F  +G + +  I   Y E  IL  + +Y   ++PK +Y+  ++ + L E LKIK +   P G KK++++  NNA  ++  +L+ ++  + LEEL++LL++ D+ R+E FD SNI  + VG+M+V+ENG  ++YR+F IK+  ++YD M+E++ RR+        K +  F  P+LI++DGGK QV A E L  +LD IP+ GL KDD H T R + ++ EI +++ S+L F+ +QDEVHRFAI+++R+ + K  + L I N+G+ R  LL K+ +++ IK A +EEL
 S:  10 KNQLKILPDKPGVYLMKNSLGEVIYVGKAKILKNRVRQYFQNSKNHSEKVKAMVKNIAEFEYIITDSEMEALILECNLIKKYSPRYNILLKDDKFYPFIKVTINEEFPKIFITRKYAKD-GNKYFGPYTNI-ASVYETMNLIKKIFPIRTCKKAITEGGNPTRPCLNYHIKKCNAPCAGYISKDDYRNMISEVMELLSGKNKDLVNKLQKDMEYASQNLEFEKAASLRDKIIAINNIVEKQKIFKSQEGDEDFINLYKDEKDCCVQVFFLRDGKVTGREHFILENSTYQEESSILSQFMISFYGGTP-KVPKHIYIP-KEQDTEILEEFLKIKRGSKVNVKVPKIGSKKEMLELVRNNAKLTLEQFKEKLLMDKKINIGCLEELKELLNLDDIPNRIESFDISNIQGVDSVGSMIVFENGKAKNSDYRRFGIKNVKNGNEYDSMREILERRFTHGLKEVKEIQERNLKFSNGKFSNFPDLIMMDGGKGQVNVAKEVLN--KLDIQIPICGLVKDDHHST-RGIIYNNEEIIINRSSNLMQFIRRVQDEVHRFAITYHRSLRDKRTLHSILEDIPNVGEKRRRALLMKFGSVENIKNAKLEEL 604
>gi|148657260|ref|YP_001277465.1| excinuclease ABC, C subunit [Roseiflexus sp. RS-1] >gi|148569370|gb|ABQ91515.1| Excinuclease ABC subunit C [Roseiflexus sp. RS-1] (669 aa)
Score = 717, Expect = 1.8e-73, Identities = 184/584 (31%), Positives = 337/584 (57%)
 Q:   6 KDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKK----------CIYYDIGQCLGPCIKK-VTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLS-------------KYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFG----------------------------------------------EIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKD-DKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPI--EVAKEIKKL 589
      +++L+ +P PG YLWK+ G +IYVGK+ L +R++ YF + D  KT +L +I D  +V + E E+LLLE LI +++P++N+LL++ ++PYI VT E PRI + +  +  Y+GP++++  Y  + +NR+F R ++ P+ K     C+YYDI +CLGPC+  V +++Y  ++ + F GKS + + L ++ +AAE+L FE + + + +++++ S+RQ ++   D+D+IG  +E + + +   G L+S        DL+ F ++ +  L    + ++ P +   E+    KI  P +G K+ +++ A NA + ++  LQ ++++ R + L E++ LL + L R+E FD SNI ++ VGAMVV+E G  K+ YRKF IK   +D  ++E++ RR++   G                       E+P+LI++DGG Q+ A+++L+ L D IPV+G+ K ++ + D ++   I L++ S   + I +E RFA ++R +SKS  + L +I +G R + LL+++ +L+ I+ A+V+EL+ + + + A+E+K +
 S:  16 EERLRAVPLAPGVYLWKNAQGKIIYVGKSKRLRDRMRSYFNQTGDPYGKTARLVEQIADFQVIVTSTELEALLLEMTLIKQHRPRFNVLLKDDKSYPYIKVTLHETWPRIFATRNPRWEEGARYFGPYSSAG-AVYRTLDQLNRLFAFRPPSRCPDDKFNRHRRMGKPCLYYDIKRCLGPCVPGLVNQEEYRATIESVCRFLEGKSDLVVKTLRRQMEEAAERLDFERAARLRDSIRDIELISQRQQVLRHDDADQDVIGLAREEGMAVVQVLCIRAGKLISAESFPLQNAEGERNEDLLASFLTQFYDTAAELPAALLLPMPLDEPAVI------EQWLAQKAGRKITLHTPQRGEKRRLVELAEQNARQKLEELRLQWLNSEQRAVAGLSEVRDLLGLSALPTRIECFDVSNIQGSHAVGAMVVFERGEPKKSRYRKFRIKTVQGANDVASIQEILRRRFRRAAMVIGEEEQQSEAQRMNGSVNGPAEADDQEEAEKTDTPGSHADIERQETWAELPDLILIDGGVGQLNGAIQALRDLRFDH-IPVVGVVKGPNRDRFDLLLPGASDVIVLERDSAALRLIRMIDEEADRFAKDYHRKLRSKSATSSRLEEIPGIGPKRRQLLLKRFGSLEGIRNATVDELAAVPGMTRKAAEELKSM 668
>gi|167752742|ref|ZP_02424869.1| hypothetical protein ALIPUT_01003 [Alistipes putredinis DSM 17216] >gi|167659811|gb|EDS03941.1| hypothetical protein ALIPUT_01003 [Alistipes putredinis DSM 17216] (605 aa)
Score = 716, Expect = 2.3e-73, Identities = 182/580 (31%), Positives = 312/580 (53%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRD--LKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN---------KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYD--LITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNS---LEELQKLLDIKDLYR-MEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIV-PIEVAK 584
      +K+++ +P PG Y + DKNG +IYVGKA L R+ YF+++++  K + L +I + ++VV+ E ++LLLEN+LI  +P+YN+LL++  +P+I+V +E PR+ S   +  Y+GP+ + +++ + FI + PLR C+     K   C+ Y +G C GPC+  + ++Y+ +    G + +  LEK+  AA L FE +Q+Y   L +S + I+ ++ D D+   ++V   + +GS++ Y  L T  ++ ++L  I   IA L K V +    +    + F P +G K D+++ + +A I + + L+ + +N E ++  + +QK L +  R +E FDNSN+ TN V + VV+ +G ++ EYR FNIK   D+ M+E+++RRY  A  E+P+LIIVDGGK Q+ +A  L L ++ +P++GLA  K  +   D   L + +  + +I+DE HRF I+F+R K+SK  + L I+ +G  IE LL + T++KI+ A EELS +V P + A+
 S:   9 LKEQVALLPLSPGVYQFLDKNGAIIYVGKAKSLRKRVSSYFMQNKEHSAKVQVLVRQIAAIRHIVVDTETDALLLENSLIKTLQPRYNILLKDDKTYPWIVVRREPFPRV-QSTRILNRDGSQYFGPYGSVMMQR-SILEFIREVIPLRTCSLNLSPAAIAKGRYSVCLQYHLGNCKGPCVGAQSEEEYDALVDMTVSILKGDLRPVRTYLEKEMEAAARNLKFEVAQRYKTRLDALDNYSSKSVIVSARIVDVDVFSLLVDDDVAYCNFLRIRHGSVVGVYTIRLTTGIDTDPAQMLTLAIQHIAETIAGTLAKEVIVPYLPSAAQLFD---GVTFTVPKRGEKLDLLEFSLKSA-RIYRAEQLKNLEIKNPERHTERLMAAMQKELHLDRPPRHIECFDNSNLQGTNPVASCVVFRDGKPSRKEYRHFNIKTVIGADDFASMREIVFRRYSRLIAEGAELPDLIIVDGGKGQLSSAYAVLCELGIEKQVPIVGLA---KRIEEIFFPGDPMPYYLSRTGEPLKVVCHIRDEAHRFGITFHRQKRSKGFIHSELENIEGVGPKTIELLLRHFRTVEKIRTAPAEELSALVGPAKAAR 597
>gi|153938122|ref|YP_001392736.1| excinuclease ABC subunit C [Clostridium botulinum F str. Langeland] >gi|189038038|sp|A7GIX6|UVRC_CLOBL UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|152934018|gb|ABS39516.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium botulinum F str. Langeland] (618 aa)
Score = 716, Expect = 2.5e-73, Identities = 200/570 (35%), Positives = 329/570 (57%)
 Q:   8 KLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR--DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK------LPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLIT--VFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL-SLSDEKLK----TLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKN---------------NTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      +LK +P KPG YL K+ G +IYVGKA L NR++QYF K +  K K +  I + +Y++ ++E E+L+LE NLI KY+PKYN+LL++  +P+I VT E+ PR++ +  TK   Y+GP+ + + K ++  I + FP+R C K     + C+ Y IG C PC + + + +Y  + ++  SGK  I E +  +AAE L FE +  +  ++  E+Q II + ++ED I Y     +F  NG ++ +  I  F +  ++  + E+Y  A +PKT+Y+ ++ DE L   TL + K   P KG KK+++   NA  ++N L+ + +  N L++L+ +L +++  R+E FD SNI  + VG+MVV+E G  ++YR+F I    DY MKE++ RR+++        ++ F  P+LI++DGGK Q+ ALE L  +D IPV G+ KD+KH+T ++ ++ EI ++K  + F+ +QDEVHRFAIS++R+ + K+ F + L I N+G+ R + LL ++++D IK+A+ EEL I
 S:   7 QLKNLPDKPGVYLMKNNLGEIIYVGKAKILKNRVRQYFQKSQKHSEKVKAMVKNIEEFEYIITDSEIEALILECNLIKKYRPKYNILLKDDKHYPFIKVTLAEDFPRVVSTRKVTKD-GSKYFGPYVDGSSVK-DIIELIKKTFPIRTCKKNIVEGAKAIRPCLNYQIGLCKAPCAQYIKKSEYREIIDDVIKLLSGKHLDIVENFKLNMERAAENLEFEKAAMLRDKINIIEKIGEKQKIILNNFDNEDYISLYSDGKDTCFQVFFLRNGKIVGREHFIIEDTFDTNSSTLISNFLKEFYGGTAY-IPKTIYVPNIEDEALLEQWLTLKKESKSTIKIPIKGEKKNILVLVEKNAKTTLENFKLKYLQEKALYDNVLKDLKNILRLQEEPIRIEAFDISNIQGFDSVGSMVVFEKGRAKPSDYRRFKINTVKGADDYKSMKEILTRRFQHGLSEIKSIQDRKLEFSSGKFSVFPDLILMDGGKGQINIALEVLNTFNID--IPVCGMVKDNKHRTRGLI-YNGEEIIINKYGSVMKFITRVQDEVHRFAISYHRSLRGKNSFHSLLDDIPNIGEKRKKDLLFNFKSIDNIKKATYEELLSI 602
>gi|168334892|ref|ZP_02693013.1| excinuclease ABC, C subunit [Epulopiscium sp. 'N.t. morphotype B'] (602 aa)
Score = 716, Expect = 2.5e-73, Identities = 205/575 (35%), Positives = 332/575 (57%)
 Q:  12 IPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRD--LKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK-LP-----NKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLI--TVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDI-KDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEI 586
      +P PG YL KD  VIYVGKA +L NR+ QYF K+++  KT K+ + I  +Y+V N E E+L+LE NLI KY PKYN+ L++  +PYI + K  PRI    K   Y+GP+ ++  +E+  I +++ LR NK LP   N++C+ + IG+C GPCIK +T ++Y  + EI +F SG +  +L+++ +A++ + FE +  +  +  ++Q + + K+++DI+ +  N  I ++  +G L+ +  I    E  +  I +Y++ A +P+ + + +  +++ L  L   ++  +P KG K ++++ A NA   + QL     +L +LQ+ L++ K + R+E FD SN   VGAMVV+ENGV K++YRKF IK   +DY M+E++ RRYKN A G++P++I +DGGK QV AA + L  L+ I V G+ KD+KH+T ++ D +EI L K S L+ + IQDEVHRFAI ++R K +  + L +IK +G R + LL ++++ +KEAS+EEL Q +P +VAK +
 S:   4 LPTTPGVYLMKDDLDEVIYVGKAKNLKNRVSQYFQKNKNHSAKTIKMVSNIASYEYIVTNTEVEALILECNLIKKYSPKYNIRLKDDKRYPYIKINIKSPFPRIQVVRKIIKD-DAKYFGPYTDAT-SMWEMIELIKQLWQLRSXNKKLPKDIGKNRECLNFHIGRCSGPCIKNITAREYHKIVDEIVEFLSGDYRKXVTELKQRMSEASDAMNFELAATLRDQLIAIAKLEQKQTVDTASKDNQDIVAYAEGTNDALIQVYFVRSGKLVGREHFILRDATGDEAKTLFRNFILXFYAE-ATFVPREIVVQVIPAEVELLENYLSDKRGARVVITSPKKGTKFNLLELAKKNAELTFFEQGDQLKKKLENTKLALSQLQEALNLEKPIIRIEAFDISNTSGVYPVGAMVVFENGVPKKSDYRKFKIKTVRGQNDYAAMEEMLSRRYKN--AEEGKVPDMIFMDGGKSQVAAAKKVLVKYNLE--ILVCGMVKDEKHRTFGLLYED-NEIVLPKFSKLFKLVTRIQDEVHRFAIEYHR--KLRGNIHSVLDEIKGVGPVRKKILLLNFKSVYNLKEASLEELEQYIPKDVAKNV 586
>gi|168178938|ref|ZP_02613602.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium botulinum NCTC 2916] >gi|182670244|gb|EDT82220.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium botulinum NCTC 2916] (618 aa)
Score = 716, Expect = 2.6e-73, Identities = 200/570 (35%), Positives = 329/570 (57%)
 Q:   8 KLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR--DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK------LPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLIT--VFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL-SLSDEKLK----TLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKN---------------NTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      +LK +P KPG YL K+ G +IYVGKA L NR++QYF K +  K K +  I + +Y++ ++E E+L+LE NLI KY+PKYN+LL++  +P+I VT E+ PR++ +  TK   Y+GP+ + + K ++  I + FP+R C K     + C+ Y IG C PC + + + +Y  + ++  SGK  I E +  +AAE L FE +  +  ++  E+Q II + ++ED I Y     +F  NG ++ +  I  F +  ++  + E+Y  A +PKT+Y+ ++ DE L   TL + K   P KG KK+++   NA  ++N L+ + +  N L++L+ +L +++  R+E FD SNI  + VG+MVV+E G  ++YR+F I    DY MKE++ RR+++        ++ F  P+LI++DGGK Q+ ALE L  +D IPV G+ KD+KH+T ++ ++ EI ++K  + F+ +QDEVHRFAIS++R+ + K+ F + L I N+G+ R + LL ++++D IK+A+ EEL I
 S:   7 QLKNLPDKPGVYLMKNNLGEIIYVGKAKILKNRVRQYFQKSQKHSEKVKAMVKNIEEFEYIITDSEIEALILECNLIKKYRPKYNILLKDDKHYPFIKVTLAEDFPRVVSTRKVTKD-GSKYFGPYVDGSSVK-DIIELIKKTFPIRTCKKNIVEGAKAIRPCLNYQIGLCKAPCAQYIKKSEYREIIDDVIKLLSGKHLDIVENFKLNMEKAAENLEFEKAAMLRDKINIIEKIGEKQKIILNNFDNEDYISLYSDGKDTCFQVFFLRNGKIVGREHFIIEDTFDTNSSTLISNFLKEFYGGTAY-IPKTIYVPNIEDEALLEQWLTLKKESKSTIKIPIKGEKKNILVLVEKNAKTTLENFKLKYLQEKALYDNVLKDLKNILRLQEEPIRIEAFDISNIQGFDSVGSMVVFEKGRAKPSDYRRFKINTVKGADDYKSMKEILTRRFQHGLSEIKSIQDRKLEFSSGKFSVFPDLILMDGGKGQINIALEVLNTFNID--IPVCGMVKDNKHRTRGLI-YNGEEIIINKYGSVMKFITRVQDEVHRFAISYHRSLRGKNSFHSLLDDIPNIGEKRKKDLLFNFKSIDNIKKATYEELLSI 602
>gi|160883396|ref|ZP_02064399.1| hypothetical protein BACOVA_01365 [Bacteroides ovatus ATCC 8483] >gi|156111116|gb|EDO12861.1| hypothetical protein BACOVA_01365 [Bacteroides ovatus ATCC 8483] (611 aa)
Score = 715, Expect = 3.2e-73, Identities = 199/587 (33%), Positives = 335/587 (57%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL-KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKC--NKLPN-------KKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYV-NGSLLSKYDL-ITVFYSELDEILLTL----IYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQL--ISNQNRELNSLEELQKLLDI-KDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIV-KWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIKK 588
      NE +K + +P KPG Y + + G +IYVGKA +L R+ YF K+ + KT+ L ++I D+ Y+VVN E ++LLLENNLI KYKP+YN+LL++  +P I V E PR+ +  +  +YYGP+++   Y + + I ++PLR C N P     C+ Y I C GPCI  +++DY  + EI +  G ++ I  L ++  A ++ FE++QK E  ++ + + +++ + ++ D+   E+ + + + ++ NG++  +    +E E LLTL  + E Y  + E+   L L     E  I F P +G KK ++D + N +  ++ Q  ++ + R + ++E+Q+ L + +  ++E FDNSNI ++ V A VV++  +K +YRK+NIK   DY MKEV+ RRY+    +P+LII DGGK Q++  E ++ EL+ IP+ GLAKD++H+T ++ +  I + ++S L+ L IQDEVHRFAISF+R+K+SK  ++L IK +G+   LL++++++ +IKEAS EE+S ++  AK +K+
 S:  10 NEYLKGIVANLPEKPGIYQYLNTEGTIIYVGKAKNLKKRVYSYFSKEHEPGKTRVLVSKIADIRYIVVNTEEDALLLENNLIKKYKPRYNVLLKDDKTYPSICVQNEYFPRVFRTRKIIRN-GSSYYGPYSHIP-SMYAVLDLIKHLYPLRTCSLNLTPENIRAGKFNVCLEYHIKNCAGPCIGLQSQEDYLKNIDEIKEILKGNTQEISRMLLERMQTLAGEMKFEEAQKVKEKYLLIENYRSKSEVVSAVLHNIDVFSIEEDESNSAFINYLHITNGAINQAFTFEYKKKLNESKEELLTLGIIEMRERYKSQSREIIVPFELDL---------ELNNIVFTVPQRGDKKKLLDLSILNVKQYKADRLKQAEKLNPEQRSMRLMKEIQQELHLDRPPLQIECFDNSNIQGSDAVAACVVFKKAKPSKKDYRKYNIKTVVGPDDYASMKEVVRRRYQRAIEENTPLPDLIITDGGKGQMEVVREVIED-ELNLTIPIAGLAKDNRHRTSELLFGFPPQTIGIKQQSPLFRLLTQIQDEVHRFAISFHRDKRSKRQVASALDNIKGIGEKTKTALLKEFKSVKRIKEASFEEISAVIGEAKAKTVKE 604
>gi|148381321|ref|YP_001255862.1| excinuclease ABC subunit C [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|153931930|ref|YP_001385697.1| excinuclease ABC subunit C [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|153936269|ref|YP_001389103.1| excinuclease ABC subunit C [Clostridium botulinum A str. Hall] >gi|148290805|emb|CAL84939.1| excinuclease ABC subunit C [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|152927974|gb|ABS33474.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|152932183|gb|ABS37682.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium botulinum A str. Hall] (618 aa)
Score = 715, Expect = 3.4e-73, Identities = 200/570 (35%), Positives = 329/570 (57%)
 Q:   8 KLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR--DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK------LPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLIT--VFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL-SLSDEKLK----TLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKN---------------NTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      +LK +P KPG YL K+ G +IYVGKA L NR++QYF K +  K K +  I + +Y++ ++E E+L+LE NLI KY+PKYN+LL++  +P+I VT E+ PR++ +  TK   Y+GP+ + + K ++  I + FP+R C K     + C+ Y IG C PC + + + +Y  + ++  SGK  I E +  +AAE L FE +  +  ++  E+Q II + ++ED I Y     +F  NG ++ +  I  F +  ++  + E+Y  A +PKT+Y+ ++ DE L   TL + K   P KG KK+++   NA  ++N L+ + +  N L++L+ +L +++  R+E FD SNI  + VG+MVV+E G  ++YR+F I    DY MKE++ RR+++        ++ F  P+LI++DGGK Q+ ALE L  +D IPV G+ KD+KH+T ++ ++ EI ++K  + F+ +QDEVHRFAIS++R+ + K+ F + L I N+G+ R + LL ++++D IK+A+ EEL I
 S:   7 QLKNLPDKPGVYLMKNNLGEIIYVGKAKILKNRVRQYFQKSQKHSEKVKAMVKNIEEFEYIITDSEIEALILECNLIKKYRPKYNILLKDDKHYPFIKVTLAEDFPRVISTRKVTKD-GSKYFGPYVDGSSVK-DIIELIKKTFPIRTCKKNIVEEAKAIRPCLNYQIGLCKAPCAQYIKKSEYRETIDDVIKLLSGKHLDIVENFKLNMEKAAENLEFEKAAMLRDKINIIEKIGEKQKIILNNFDNEDYISLYSDGKDTCFQVFFLRNGKIVGREHFIIEDTFDTNSSTLISNFLKEFYGGTAY-IPKTIYVPNIEDEALLEQWLTLKKESKSTIKIPIKGEKKNILVLVEKNAKTTLENFKLKYLQEKALYDNVLKDLKNILRLQEEPIRIEAFDISNIQGFDSVGSMVVFEKGRAKPSDYRRFKINTVKGADDYKSMKEILTRRFQHGLSEIKSIQDRKLEFSSGKFSVFPDLILMDGGKGQINIALEVLNAFNID--IPVCGMVKDNKHRTRGLI-YNGEEIIINKYGSVMKFITRVQDEVHRFAISYHRSLRGKNSFHSLLDDIPNIGEKRKKDLLFNFKSIDNIKKATYEELLSI 602
>gi|163812347|ref|ZP_02204021.1| excinuclease ABC, C subunit [Dehalococcoides sp. VS] >gi|157404001|gb|EDO70047.1| excinuclease ABC, C subunit [Dehalococcoides sp. VS] (607 aa)
Score = 714, Expect = 4.0e-73, Identities = 198/588 (33%), Positives = 334/588 (56%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL-PNKK---CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK--YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTV-YLSLSDEKL--KTLSESL--KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIK-DLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRY----KNNTA-SFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIE--VAKEIKKL 589
      +E +++++ +P PG YL K+ G +IYVGKA L +R+K YF   L KT++L ++I +++Y++ +E E+L+LE NLI +++P +N+ L++  FPY+ +T E+ PRI Y  S   G Y+GPFA++  ++ L  + +F R CN+ P K+  C+ YDI QCL PC K+++QDY+ + +  F GK  + + L K  +A+ +L +E +  +  ++K  E Q +   ++D I F + ++ + +F  G L+ + + L   + +IL  + ++Y    PK V  LSD ++ K LSE  K++   +G KD+++  NA E +K  ++ +S+   ++LEELQ L +   R+E +D SNI TN VG+MVV+ENG  K YR+F IK   D+ +KEVI RR+  K+N  SF  P+L+++DGGK Q+ + E+L L L+  VIGLAK+ +  + +  + I+L  S   L ++DE HRFA+ ++ N + KS  ++L I +G +R  L++ + ++ I++AS++ELSQ+ I  +A IK+L
 S:   3 SETLQNQIASLPENPGVYLMKNAQGEIIYVGKAAVLKDRVKSYFAPPSRLEPKTRQLVSQINELEYLITGSEQEALILELNLIKRHRPYFNVRLKDDKGFPYLKITLNEKWPRI-YITRSMADDGGRYFGPFASTRSVRHTL-QVLKELFRFRSCNRTEPEKRSRPCLEYDIHQCLSPCTGKISKQDYDHLISQAILFLEGKQDKVLKLLNKLMNEASARLDYETAALRRDQISSIKEVIEGQQLAARVSGEQDAIAFAQEGDLSMVQVFFIRRGKLIGRESFSLQGTREEKPGDILSEFVKQFYHSSTQIPPKIVTQYPLSDREILEKWLSERRGGKVQITAGLRGQPKDLINIVAENAREQLKQARIKNLSSAVTLTDALEELQTALGLPLPPQRIEGYDISNIQGTNAVGSMVVFENGKPQKAHYRRFRIKTVKGADDFSMLKEVISRRFGRLNKDNAGESFARRPSLMLIDGGKGQLSSVKETLDTLGLEG-QAVIGLAKEFE---EIYLPGKSAPIRLTANSPALQLLQRVRDEAHRFALGYHLNIRHKSGLTSTLDGIPGIGPSRRRLLIKTFGSVAGIRQASLDELSQVKGINQALALSIKEL 606
>gi|167764034|ref|ZP_02436161.1| hypothetical protein BACSTE_02417 [Bacteroides stercoris ATCC 43183] >gi|167698150|gb|EDS14729.1| hypothetical protein BACSTE_02417 [Bacteroides stercoris ATCC 43183] (606 aa)
Score = 713, Expect = 6.3e-73, Identities = 200/586 (34%), Positives = 335/586 (57%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL-KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKK---------CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIK---FLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQL--ISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIV-KWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIK 587
      N+ +K + +P PG Y + + G +IYVGKA +L R+ YF ++ + KT+ L ++I D+ Y+VVN E ++LLLENNLI KYKP+YN+LL++  +P I V E PR+ +  +  +YYGP+++   Y + + I ++PLR CN  + +     C+ Y I C GPCI K +++Y  + EI +  G ++ I+ L ++ + A ++ FE++QK E  L+ + + +++ + ++ D+ F +E+   F +N  ++  +  F E + L   E S  IE+ + Y SLS E +   +++K  F P +G KK +++ + N +  ++ Q  ++ + R + L+E+Q+ L + L R+E FDNSNI ++ V  VV+ G +K +YRK+NIK +  DY MKEV+ RRY+    +P+L+I DGGK Q+ A E + L LD IP+ GLAKD KH+T ++ +  I L + S L+ L IQDEVHRFAI+F+R+K+SK  ++L +IK +G+   LL++++++ +IKEAS E++ +++  AK IK
 S:   7 NDYLKGIVLNLPESPGIYQYLNAEGTIIYVGKAKNLKRRVSSYFNREHEPGKTRVLVSKIADIRYIVVNTEEDALLLENNLIKKYKPRYNVLLKDDKTYPSICVQNEYFPRVFKTRRIIRN-GSSYYGPYSHIP-SMYAVLDLIKHLYPLRTCNLNLSPENIRAGKFNVCLEYHIKNCAGPCIGKQNQEEYLKNIAEIKEILKGNTQEIERMLYQQMQELAAEMKFEEAQKIKEKYLLLENYRSKSEVVSNVLHNIDV--FSIEEDTDEKSAF--INYLHITNGAINQAFTFEYKKRLNETKEELLSLGIIEM-RERYKSLSREIIVPFELDMELKDVIFTIPQRGDKKKLLELSILNVKQYKADRLKQAEKLNPEQRTVRLLKEIQQELHLDRLPMRIECFDNSNIQGSDPVAGCVVFIKGKPSKKDYRKYNIKTVEGPDDYTSMKEVVKRRYQRAIEENAPLPDLLITDGGKGQMSAVKEVVDELNLD--IPIAGLAKDGKHRTSELLYGFPPQTIGLKQNSPLFRLLTQIQDEVHRFAITFHRDKRSKRQIASALDEIKGIGEKTKNALLKEFKSVKRIKEASAEDIVKVIGEAKAKIIK 600
>gi|57234009|ref|YP_181929.1| excinuclease ABC, C subunit [Dehalococcoides ethenogenes 195] >gi|90111066|sp|Q3Z770|UVRC_DEHE1 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|57224457|gb|AAW39514.1| excinuclease ABC, C subunit [Dehalococcoides ethenogenes 195] (607 aa)
Score = 712, Expect = 6.8e-73, Identities = 200/588 (34%), Positives = 334/588 (56%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL-PNKK---CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK--YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTV-YLSLSDEKL--KTLSESL--KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIK-DLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRY----KNNTA-SFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLN---------IQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIE--VAKEIKKL 589
      +E +++++ +P PG YL K+ G +IYVGKA L +R+K YF+  L KT++L ++I +++Y++ +E E+L+LE NLI +++P +N+ L++  FPY+ +T E+ PRI Y  S   G Y+GPFA++  ++ L  + +F R CN+ P K+  C+ YDI QCL PC K+++QDY+ + +  F GK  + + L K  +A+ +L +E +  +  ++K  E Q +   ++D I F + ++ + +F  G L+ + + L   + +IL  + ++Y    PK V  LSD ++ K LSE  K++   +G KD+++  NA E +K  ++ +S+   ++LEELQ L +   R+E +D SNI TN VG+MVV+ENG  K YR+F IK   D+ +KEVI RR+  K+N  SF  P+L+++DGGK Q+ + E+L L L+  VIGLAK      +F EI L KS+  + N     ++DE HRFA+ ++ N + KS  ++L I +G +R  L++ + ++ I++AS++EL Q+ I  +A IK+L
 S:   3 SETLQNQIASLPENPGVYLMKNAQGEIIYVGKAAVLKDRVKSYFVPPSRLEPKTRQLVSQINELEYLITGSEQEALILELNLIKRHRPYFNVRLKDDKGFPYLKITLNEKWPRI-YITRSMADDGGRYFGPFASTRSVRHTL-QVLKELFRFRSCNRTEPEKRSRPCLEYDIHQCLSPCTGKISKQDYDHLISQAILFLEGKQDKVLKLLAKLMNEASARLDYETAALRRDQISSIKEVIEGQQLAARVSGEQDAIAFAQEGDLSMVQVFFIRRGKLIGRESFSLQGTREEKPGDILSEFVKQFYHSSTQIPPKIVTQYPLSDREILEKWLSERRGGKVQITAGLRGQPKDLINIVAENAREQLKQARIKNLSSAATLTDALEELQTALGLPLPPQRIEGYDISNIQGTNAVGSMVVFENGKPQKAHYRRFRIKTVKGADDFSMLKEVISRRFGRLNKDNAGESFARRPSLMLIDGGKGQLSSVKETLDTLGLEG-QAVIGLAK------------EFEEIYLPGKSEPIRLMANSPALQLLQRVRDEAHRFALGYHLNIRHKSGLTSALDGIPGIGPSRRRLLIKTFGSVSGIRQASLDELLQVKGINQALALSIKEL 606
>gi|187934936|ref|YP_001887530.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] >gi|187723089|gb|ACD24310.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] (626 aa)
Score = 712, Expect = 7.0e-73, Identities = 209/569 (36%), Positives = 335/569 (58%)
 Q:   6 KDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL--KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL------PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLI--TVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLN------PSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKN---------------NTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEEL 574
      K++LK +P +PG YL K+ G VIYVGKA L NR++QYF  K+  K K +  I + +Y++ ++E E+L+LE NLI KY P+YN+LL++  +P+I VT EE P+I +  K   Y+GP+ N   YE N I +IFP+R C K    P + C+ Y I +C PC  +++ +Y  + E+ + SGK+K + +L+K  A++ L FE +  +  +  E+Q + SQ+ DED I Y E  + +F  +G + +  I   Y E  IL  + +Y   ++PK +Y+  ++ + L E LKIK +   P KG KK++++  NNA  ++  +L+ ++   LEEL++LL++ D+ R+E FD SNI  + VG+M+V+ENG  ++YR+F+IK+  ++YD M+E++ RR+ +        +  F  P+LI++DGGK QV A E L  +LD IPV GL KDD+H T R + ++ EI +++ S+L F+ +QDEVHRFAI+++R+ + K  + L I N+G+ R  LL K+ +++ IK A +EEL
 S:   7 KNQLKILPDEPGVYLMKNSLGEVIYVGKAKILKNRVRQYFQNSKNHSEKVKAMVKNISEFEYIITDSEMEALILECNLIKKYSPRYNILLKDDKFYPFIKVTINEEFPKIFITRKYAKD-GNKYFGPYTNI-ASVYETMNLIKKIFPIRTCKKTITEGGNPTRPCLNYHIKKCNAPCAGYISKDEYRNMISEVMELLSGKNKDLVNKLQKDMEDASKSLEFEKAASLRDKIIAINNIVEKQKVFKSQEGDEDFINLYKDEKDCCVQVFFLRDGKVTGREHFILENSTYQEESSILSQFMISFYGGTP-KVPKHIYIP-KEQDTEILEEFLKIKRGSKVNVKVPKKGSKKEMLELVKNNAKLTLEQFKEKLLMDKKINRGCLEELKELLNLDDIPNRIESFDISNIQGVDSVGSMIVFENGKAKNSDYRRFSIKNVKNGNEYDSMREILERRFVHGLKEVKEIQERNLQFSNGKFSNFPDLIMMDGGKGQVNVAKEVLN--KLDIQIPVCGLVKDDRHST-RGIIYNNEEIIINRSSNLMQFIRRVQDEVHRFAITYHRSLRDKRTLHSILEDIPNIGEKRRRALLMKFGSVENIKNAKLEEL 601
>gi|168181969|ref|ZP_02616633.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium botulinum Bf] >gi|182674896|gb|EDT86857.1| excinuclease ABC, C subunit [Clostridium botulinum Bf] (618 aa)
Score = 711, Expect = 8.4e-73, Identities = 199/574 (34%), Positives = 331/574 (57%)
 Q:   8 KLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR--DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK------LPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLIT--VFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL-SLSDEKLK----TLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKN---------------NTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIE 581
      +LK +P KPG YL K+ G +IYVGKA L NR++QYF K +  K K +  I + +Y++ ++E E+L+LE NLI KY+PKYN+LL++  +P+I VT E+ PR++ +  TK   Y+GP+ + + K ++  I + FP+R C K     + C+ Y IG C PC + + + +Y  + ++  SGK  I E +  +AA L FE +  +  ++  E+Q II + ++ED I Y     +F  NG ++ +  I  F +  ++  + E+Y  A +PKT+Y+ ++ DE L   TL + K   P KG KK+++D  NA  ++N L+ + +  N L++L+ +L +++  R+E FD SNI  + VG+MVV+E G  ++YR+F I    DY MKE++ RR+++        ++ F  P+LI++DGGK Q+ ALE L  ++ IPV G+ KD+KH+T ++ ++ EI ++K  + F+ +QDEVHRFAIS++R+ + K+ F + L I N+G+ R + LL ++++D IK+A+ EEL I ++
 S:   7 QLKNLPDKPGVYLMKNNLGEIIYVGKAKILKNRVRQYFQKSQKHSEKVKAMVKNIEEFEYIITDSEIEALILECNLIKKYRPKYNILLKDDKHYPFIKVTLAEDFPRVISTRKVTKD-GSKYFGPYVDGSSVK-DIIELIKKTFPIRTCKKNIVEGAKAIRPCLNYQIGLCKAPCAQYIKKSEYREIIDDVIKLLSGKHLDIVENFKLNMEKAAGNLEFEKAAMLRDKINIIEKIGEKQKIILNNFDNEDYISLYSDGKDTCFQVFFLRNGKIVGREHFIIEDTFDTNSSTLISNFLKEFYGGTAY-IPKTIYVPNIEDEVLLEQWLTLKKESKSTIKIPIKGEKKNILDLVEKNAKTTLENFKLKYLQEKALYDNVLKDLKNILRLQEEPIRIEAFDISNIQGFDSVGSMVVFEKGRAKPSDYRRFKINTVKGADDYKSMKEILTRRFQHGLSEIKSIQDRKLEFSSGKFSVFPDLILMDGGKGQINIALEVLNTFNIN--IPVCGMVKDNKHRTRGLI-YNGEEIIINKYGSVMKFITRVQDEVHRFAISYHRSLRGKNSFHSLLDDIPNIGEKRKKDLLFNFKSIDNIKKATYEELLSISSMD 606
>gi|193213289|ref|YP_001999242.1| excinuclease ABC, C subunit [Chlorobaculum parvum NCIB 8327] >gi|193086766|gb|ACF12042.1| excinuclease ABC, C subunit [Chlorobaculum parvum NCIB 8327] (629 aa)
Score = 710, Expect = 1.1e-72, Identities = 186/586 (31%), Positives = 324/586 (55%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD--RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN-KLPNKK--------CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL-SKYDLIT-VFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTL----------SESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAV----EIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIKK 588
      E + +KL +P PG Y + + G VIYVGKA +L NR++ YF   + KT L + I D++ ++ ++E E+L+LENNLI + KP+YN+ L++ ++PY+++T E PRI +  ++  Y+GP+ ++ + L + I IFP+R C KL +     C+ Y I +C GPC  + ++Y+ ++EI   GK+ ++  L + Q A +L FE++    + LK ++ERQ ++ ++ D D+   E   VIF+  G L+ S++ +T  + L +L + + YY +  +P+ ++L   + +      +  +++F P G K ++  +NA   E M K L+   +R+ +LE L+++L + L R+E FDNS+  T+ V +MV + G  K++YRKF +K + + DY M+E + RRY  A  +P+L+++DGGK QV A ++L+ L +D +PV GLA  K  + V +   L K S   L ++DE HRFAI+++R +S    L IK +G+  EKLL ++ +++ + +AS+EELS++  + A+ I +
 S:  15 ETLAEKLASLPTSPGVYRFSNAAGTVIYVGKARNLRNRVRSYFNSQGRQPGKTAVLVSHIADLNVIITSSEVEALILENNLIKELKPRYNVNLKDDKSYPYVVITNERFPRIFLTR-QVRRDGSQYFGPYTEASQLRLIL-DLIGSIFPVRSCKYKLTEEAVAAGKYRVCLDYHIHKCKGPCEGLQSEEEYQAMIREIVTLLKGKTSALVRDLTAEMQQKAAELKFEEAATLKAQIEGLKRYAERQKVVSNEPVDRDVFAIATGEEDACGVIFRIREGKLIGSRHTYLTNTGNTPLPNLLASFLEHYYLETPDLIPQEIFLQAELPEEELEALRQLLASRQTGQRQVRFTVPRIGEKAQLIAMCLDNAEHHLHEFMVQKRLR--GEMSRKSPALESLKQVLHLDKLPERIECFDNSHFQGTDYVSSMVTFVLGKPKKSDYRKFKLKSFEGSDDYAAMQEAVTRRYSGTLAEELPMPDLVLIDGGKGQVNVAWKALQELGID--VPVAGLA---KRLEEIFVPNERDPYNLPKTSPALKLLQQLRDEAHRFAITYHRKLRSDRTIRTELTGIKGVGEKSAEKLLSRFGSVETVAKASIEELSEVTGRKTAESIYR 619
>gi|160888680|ref|ZP_02069683.1| hypothetical protein BACUNI_01097 [Bacteroides uniformis ATCC 8492] >gi|156861994|gb|EDO55425.1| hypothetical protein BACUNI_01097 [Bacteroides uniformis ATCC 8492] (606 aa)
Score = 710, Expect = 1.4e-72, Identities = 198/586 (33%), Positives = 333/586 (56%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL-KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKC--NKLPNK-------KCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIK---FLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQL--ISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIV-KWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIK 587
      N+ +K + +P PG Y + + G +IYVGKA +L R+ YF ++ + KT+ L ++I D+ Y+VVN E ++LLLENNLI KYKP+YN+LL++  +P I V E PR+ +  +  +YYGP+++   Y L + I ++PLR C N P     C+ Y I C GPCI K ++++Y  + EI +  G ++ I+ L ++ + A ++ FE++QK +  L+ + + +++ + ++ D+    + S   +VN  ++  +  F E + L   E S  IE+ + Y SLS E +   +++K  F P +G KK +++ + N +  ++ Q  ++ + R + L+E+Q+ L + L ++E FDNSNI ++ V  VV+ G +K +YRK+NIK +  DY MKEV+ RRY+    +P+L+I DGGK Q+ A E + L L+ IP+ GLAKD KH+T ++ +  I L + + L+ L IQDEVHRFAI+F+R+K+SK  ++L +IK +G+   LL++++++ +I+EAS EEL+ +V  AK I+
 S:   7 NDYLKGIVSNLPESPGIYQYLNTEGTIIYVGKAKNLKRRVSSYFNREHEPGKTRVLVSKIADIRYIVVNTEEDALLLENNLIKKYKPRYNVLLKDDKTYPSICVQNEYFPRVFRTRKIIRN-GSSYYGPYSHIP-SMYALLDLIKHLYPLRTCHLNLSPENIRARKFNVCLEYHIKNCAGPCIGKQSQEEYLKNIAEIKEILKGNTQEIERMLFQQMQELAAEMKFEEAQKIKKKYLLLENYRAKSEVVSNVLHNIDVFSIEEDSDEKS----AFVNYLHITNGAINQAFTFEYKKRLNESKEELLSLGIIEM-RERYKSLSREIIVPFELDMELKDVVFTIPQRGDKKKLLELSILNVKQYKADRLKQAEKLNPEQRTVRLLKEIQQELHLDRLPMQIECFDNSNIQGSDPVAGCVVFVKGKPSKKDYRKYNIKTVEGPDDYASMKEVVKRRYQRAIEEKAPLPDLLITDGGKGQMSAVKEVIDELGLN--IPIAGLAKDGKHRTSELLYGYPPQTIGLKQNTPLFRLLTQIQDEVHRFAITFHRDKRSKRQIASALDEIKGIGEKTKSALLKEFKSVKRIREASAEELAAVVGEAKAKIIQ 600
>gi|121602255|ref|YP_988831.1| excinuclease ABC subunit C [Bartonella bacilliformis KC583] >gi|120614432|gb|ABM45033.1| excinuclease ABC, C subunit [Bartonella bacilliformis KC583] (658 aa)
Score = 709, Expect = 1.7e-72, Identities = 199/582 (34%), Positives = 312/582 (53%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK--LPNKK--CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIF------KYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRYK---------------NNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      I++ +K +PHKPG Y  ++ G V+YVGKA +L R+ Y +  + + ++   +++VV + E E+LLLE NLI + +P++N+LLR+ +FPYI++T +   LY H  + K Y+GPFA+++  + N + R F LR C  L N+  C+ Y I +C PC ++  DY  +KE  F SGKS+SI + + +  +AAE L FE + Y +  L   Q I   + D+   + + I +F    + N +  K D  F S  EIL + I ++Y  I PK + LS  E+  L+E+L   KI  P G +K +++ A+ NA E + K L  S  +  +L E+ +L  + R+E++DNS+I TN VG M+V    KN+YRKFNI+ D   D  MKEVI RR+         + SF  P+LI++DGG+ Q    L L +D ++ V+G+AK D +  +R     L + + +FL ++DE HRFAI +R K+ K F+N L +I N+G TR  LL + +  I ASVE+L+++ + I +A+ I
 S:  44 IQEFVKHLPHKPGVYRMFNEYGDVLYVGKARNLKKRVSNYTHEHGHNNRIIRMIRATSHMEFVVTHTEIEALLLEANLIKRLQPRFNILLRDDKSFPYIIITDDHRIPALYKHRGARTRKAHYFGPFASASAVT-QTINVLQRAFLLRTCTDSVLENRTRPCLLYQIKRCSAPCTNEINNSDYIKLVKEARAFLSGKSQSIKQDMVQAMHKAAENLDFERAANYRDRLSALSHVQSHQGINPRTIEEADVFAIAQQGGITCIQVFFFRMGQNWGNQAYFPKAD--PSFSSA--EILASFIAQFYDNKPI--PKLILLSEEIEEAVLLTEALSLKAHCKISLSLPRNGERKTLINHAYTNAHEALGRK-LSETSTYTKLFQNLAEIFQLPRTPN--RLEVYDNSHIMGTNAVGIMIVANQTGFIKNQYRKFNIRSTDITPGDDLGMMKEVIERRFSRLIKTYGLPTQNKDIEDENSFPMWPDLILIDGGEGQTNIVRTILSKLGVDDLVTVVGIAKGTDREAGRERFFIQGKPSFTLSPRDPILYFLQRLRDEAHRFAIGTHRTKRKKETFKNPLDEINNIGPTRKRALLNYFGSTKAIANASVEDLTKVSGISITIAQNI 653
>gi|167750941|ref|ZP_02423068.1| hypothetical protein EUBSIR_01926 [Eubacterium siraeum DSM 15702] >gi|167656120|gb|EDS00250.1| hypothetical protein EUBSIR_01926 [Eubacterium siraeum DSM 15702] (585 aa)
Score = 709, Expect = 1.8e-72, Identities = 192/565 (33%), Positives = 309/565 (54%)
 Q:  22 KDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYF--LKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL------PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYR-MEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYR---RYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPI--EVAKEI 586
      KDK G +IYVGKA L NR+ YF L+ + KT+KL  I D D++V +E ++L+LE +LI +Y PKYN+LL++  + YI +TKE +PRI Y+ +  K  Y GPF +  K + + +NRIF  C+K+    + C+ Y I +C+G C K+ + +Y  +  ++  SK+ E+L ++ +A+E L FE + K +  ++  + QDI  + D D++    + SI + Y G + K +    + ++  + EYYS   +PK +Y+  E  L E    K+   +G   + A NA E + K  +  +E+N+LE+L KLL + +  +E +D SN+  ++VG M+VY NG  K YRKF IK+  +DY M+EV+ R  RY +  SF +P+LI++DGGK V A + L + +  IP+ GL KDDKH+T R +   EI+++  L+ + NIQDEVHRF++SF +  K +E L KIK +G+ +  L++ ++T  +K+AS +E++ + + E AKEI
 S:   2 KDKTGRIIYVGKAKALKNRVTTYFHALESHNAKTRKLVENIYDFDFIVTPSELDALVLECSLIKQYNPKYNILLKDDKGYNYIKITKEPYPRISYALNCNDK-NAEYLGPFTSGFTAK-QAVDEVNRIFMFPSCHKVFPRDFRKERPCLNYHIKRCMGVCTGKIKQDEYNSLIHSAIEYMQNGSKASVERLTEQMYEASENLEFEKAAKLRDRINAIEKMKDGQDIFSDKTYDFDVVALAQNVELASIAVMCYRGGRITDKMNFFIGDEYDPGQMRSDFLVEYYSARTDAIPKQIYIDKEMEDSAILEEYFSALCGHKVTVTVAQRGEGLSRVLLAKQNASEYLSMK----VGRTVKEINALEDLAKLLGLPKIPTVIESYDISNLGEDSRVGGMIVYRNGRPYKAGYRKFTIKNVIGQNDYACMQEVLQRRIQRYLDGDESFAPLPDLILLDGGKGHVHAVQQVLDSMNVS--IPLYGLVKDDKHRT-RAIAAQGEEIQINANRKLFSLMTNIQDEVHRFSLSFQQQTHKKKTYELELTKIKGIGEAKALALIKHFKTKQALKDASPDEIASVAKVKEEKAKEI 577
>gi|150009554|ref|YP_001304297.1| excinuclease ABC subunit C [Parabacteroides distasonis ATCC 8503] >gi|149937978|gb|ABR44675.1| excinuclease ABC subunit C [Parabacteroides distasonis ATCC 8503] (611 aa)
Score = 708, Expect = 2.2e-72, Identities = 199/587 (33%), Positives = 324/587 (55%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL-KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLP----------NKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQL--ISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSD--LYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIKK 588
      +E IK L IP KPGCY + D+NG +IYVGKA +L R+ YF K D KT+ L +I D+ Y+VV+ E ++LLLENNLI +Y+P+YN+LL++  +P I+V E PR+ + + +   YYGP+ +  K L  + ++PLR C K P      K C+ Y I +C GPC  + ++Y+ + EI +  G  I + L ++  A +L FE++QK E + ++ + + ++  ++ D+   ++  +   NG+++ Y   +  LDE  L+   ++   T  +  KL  E+ + F P +G KK ++D + N +  ++ Q  ++ + R  L+E+Q+ L ++ L  +E FDNSNI ++ V A VV++ G +K EYRK+NIK   DY MKEV+ RRY     +P+LII DGGK Q++ + S+  EL  IP+ GLAKD KH+T ++ + F + + + D L+ L IQDEVHRFAI+F+++K+SK+ ++ L IK +G+   LL ++++ +IKEAS EEL ++  AK +++
 S:   6 DEHIKTILSVIPEKPGCYQYFDENGTIIYVGKAKNLKRRVSSYFNKVHDSNKTRVLVKQIRDIKYIVVDTEEDALLLENNLIKQYRPRYNVLLKDDKTYPSIVVKNEYFPRVFQTRNIVRD-GSQYYGPYPSLFTAKVML-QMLKELYPLRTC-KYPLTPESIAQGRYKVCLEYHIKRCKGPCEGLQSLEEYQQNISEIKEILRGNISQISKHLYEEMQSLAAELKFEEAQKIKEKYEVIENYRSKSTVVTPMLHNIDVFTIIENDHSAYVNFMHIGNGAIVQAYTF--EYKKRLDESKEELLSLGIIEMRNRFKSTAREIIVPFKLDMQLEN--VTFTIPQRGDKKKLLDLSEMNVKQFKVDRLKQAEKLNPEQRNTRILKEIQEALHLEKLPAHIECFDNSNIQGSDAVAACVVFKMGKPSKQEYRKYNIKTVVGPDDYASMKEVVRRRYGRAIEERSPLPDLIITDGGKGQME-VVRSVVEDELGLSIPIAGLAKDGKHRTSELL-FGFPPVTVGMRLDSPLFHLLTRIQDEVHRFAITFHKDKRSKTQTKSELDTIKGIGEKTKVLLLRHFKSVKRIKEASFEELKSVIGEAKAKALQE 599
>gi|53711389|ref|YP_097381.1| excinuclease ABC subunit C [Bacteroides fragilis YCH46] >gi|60679707|ref|YP_209851.1| putative excinuclease UvrC protein [Bacteroides fragilis NCTC 9343] >gi|81317219|sp|Q5LIY7|UVRC_BACFN UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|81383989|sp|Q650H7|UVRC_BACFR UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|52214254|dbj|BAD46847.1| excinuclease ABC subunit C [Bacteroides fragilis YCH46] >gi|60491141|emb|CAH05889.1| putative excinuclease UvrC protein [Bacteroides fragilis NCTC 9343] (608 aa)
Score = 706, Expect = 3.6e-72, Identities = 200/587 (34%), Positives = 340/587 (57%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL-KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKK---------CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFY----SELDEILLTL----IYEYYSKIAIEL--PKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQL--ISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIV-KWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIKK 588
      +E +K + +P KPG Y + + G +IYVGKA +L R+ YF K+  KT+ L ++I D+ Y+VVN+E ++LLLENNLI KYKP+YN+LL++  +P I V E PR+ +  +  +YYGP+++S  + + + I ++PLR CN  + +     C+ Y I C GPCI  ++++Y  + EI +  G ++ I  L ++  A ++ FE++QK E  ++ + + +++ S ++ D+ F +E+    Y++ + +   T Y  +E E LLTL  + E Y  + E+ P + + L+D      + F P +G KK +++ + N +  ++ Q  ++ + R + ++E+Q+ L + L ++E FDNSNI T+ V A VV++  +K++YRK+NIK   DY MKEV+ RRY+    +P+LII DGGK Q++  + ++ L+LD IP+ GLAKD KH+T ++ +  I + + S L+ L IQDEVHRFAI+F+R+K+SK  ++L IK +G+   LL++++++ +IKEA++EE+S I+  AK IK+
 S:  10 SEYLKGIVSNLPEKPGIYQYLNAEGTIIYVGKAKNLKRRVYSYFSKEHQPGKTRVLVSKIADIRYIVVNSEEDALLLENNLIKKYKPRYNVLLKDDKTYPSICVQNEYFPRVFKTRRIIRN-GSSYYGPYSHSP-SMHAVLDLIKHLYPLRTCNLNLSPENIRAGKFNVCLEYHIKNCAGPCIGLQSQEEYLKNIAEIKEILKGNTQEISRLLYQRMQDLAAEMKFEEAQKVKEKYALIENYRSKSEVVSSVLHNIDV--FSIEEDGEKSAFINYLHITNGAINQAFTFEYKKKLNETKEELLTLGIIEMRERYKSASREIIVPFDIEIELND-----------VTFTIPQRGDKKKLLELSLLNVKQYKADRMKQAEKLNPEQRSMRLMKEIQQELHLDRLPMQIECFDNSNIQGTDAVAACVVFKKAKPSKSDYRKYNIKTVVGADDYASMKEVVRRRYQRAIEEESPLPDLIITDGGKGQMEVVRQVMEELQLD--IPIAGLAKDRKHRTSEVLFGFPPQTIGIKQHSPLFRLLEQIQDEVHRFAITFHRDKRSKRQVASALDNIKGIGEKTKTALLKEFKSVKRIKEATIEEVSAIIGESKAKIIKE 603
>gi|189347284|ref|YP_001943813.1| excinuclease ABC, C subunit [Chlorobium limicola DSM 245] >gi|189341431|gb|ACD90834.1| excinuclease ABC, C subunit [Chlorobium limicola DSM 245] (619 aa)
Score = 705, Expect = 5.1e-72, Identities = 198/588 (33%), Positives = 321/588 (54%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN------KLPNKK---CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL-SKYDLITVFYSELDEILLTLIYE-YYSKIAIELPKTVYL-----SLSDEKLKTLSESLK---------IKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYL---QLISNQNRELNSLEELQKLLDI-KDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIKKL 589
      N I +K+ +P PG Y +++ +G VIYVGKA +L NR++ YF  R L KT +  I D++ ++ ++E E+L+LENNLI + KP+YN+ L++  +PY+++T E PRI +  K+  ++GP+ +  + L + I IFPLR C    + + K  C+ Y I +C GPC  + DY  ++E+   G++ +  L +K + A +L FE + +   +LK ++ERQ ++   D D+I   E+  VIFK  G LL S+  +   E + +LL  E YY +  +P + L   + ++E LK+  + K     I+ + P G K ++D  NA  ++ +YL  Q   RE  L +LQ+LL + K  R+E FDNS+  T+ V +MV + +G  K+EYRKF ++ + + DY M+EV+ RRY + A   P+LI+VDGGK QV A  L  L+ IPVIGLAK  + + I   S+  L K S   L ++DE HRFA++++R +S+  + L I +G+  KLL+ + ++ +I EAS+E+L    A++I ++
 S:   6 NSSIPEKIATLPTSPGVYQFRNASGKVIYVGKAKNLRNRVRSYFRDSRQLYGKTLVMVGHIADLEVIITSSEVEALILENNLIKELKPRYNVNLKDDKTYPYLVITNEPFPRIFLTR-YIKRDGSIWFGPYTEARQLRLIL-DLIGSIFPLRSCKHRFTAESIASGKFRVCLDYHIHKCKGPCEGFQSEADYRQMIEEVVRLLKGRTSGLIRSLTEKMHEHAAELKFEAAAEIRSQLDSLKRYAERQKVVSPDGADRDVIALAAGEDDACAVIFKIREGKLLGSQRIYMNNTGGETETVLLAKAAENYYLETIDTIPDEILLQHTLVAENEETLKSFVAAKKLAEPGRKTAIRIVVPQIGEKAHLLDMCHRNARHHLE-EYLIQKQKRGEAAREHAGLNDLQELLHLEKPPERIECFDNSHFQGTDYVSSMVCFVHGKPKKSEYRKFRLRTIEGSDDYAAMEEVLNRRYTGSLAEELPFPDLIVVDGGKGQVNIAHRILAESGLN--IPVIGLAK----RLEEIFLPHVSDPFNLPKTSPALRMLQQLRDEAHRFAVTYHRKLRSERTLQTELTAIAGIGEKTAHKLLQHFGSVKRISEASLEDLVSAAGRNTAEKIHRV 616
>gi|150003780|ref|YP_001298524.1| excinuclease ABC subunit C [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] >gi|149932204|gb|ABR38902.1| excinuclease ABC subunit C [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] (606 aa)
Score = 703, Expect = 7.1e-72, Identities = 192/587 (32%), Positives = 330/587 (56%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR-DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKC--NKLPNK-------KCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDL-----ITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVE--IMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFS--EIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIKK 588
      N+ +K + +P PG Y + + G +IYVGKA +L R+ YF ++ + KT+ L ++I D+ Y+VV E ++LLLENNLI KYKP+YN+LL++  +P I V+ E PRI +  +  +YYGP+++    + + I +++P+R C N P     C+ Y I C GPCI + + ++Y  + EI +  G ++ + + L ++  A ++ FE++QK E  ++ + + +++ S ++ D+   +EN  I   NG +  +    +   EL ++ + + E Y  + E+   L +     E  + F P +G KK ++D + N + + + K + ++ + R + ++E+Q+ L +K L  +E FDNSNI ++ V A VV++  +K EYRK+ IK   DY MKEV+ RRY     +P+LII DGGK Q++  E ++ EL  IP+ GLAKD KH+T ++ + F  I + + + L+ L NIQ+EVHRFAI+F+R+K+SKS  ++L IK +G+ R  LL+ ++++ +I++AS+EE++ +V  AK IK+
 S:   9 NDYLKGIVLNLPDSPGIYQYLNSEGTIIYVGKAKNLKRRVSSYFNREHPNGKTRLLVSKIADIRYIVVKTEEDALLLENNLIKKYKPRYNVLLKDDKTYPSICVSNEYFPRIFKTRQVIRN-GSSYYGPYSHMP-SMLAVMDLIKKLYPIRTCKLNLSPENIRAGKFNVCLEYHIKNCKGPCIGQQSHEEYMKNIGEIKNILKGDTQIVSDLLMEEMQALAAEMKFEEAQKIKEKYDLIENYRSKSEVVNSIIHNVDVFSIEMEENSAYINYLHITNGCINQAFTFEYKKRLNETKEELLQLGIIEMRERYKSTSREIIVPFELDM---------EMNNVSFTVPQRGEKKHLLDLSVMNVKQYKVDRLKQAEKLNPEQRSVRLMKEIQEQLHMKKLPNHIECFDNSNIQGSDAVAACVVFKKAKPSKKEYRKYIIKTVTGPDDYASMKEVVRRRYSRAIEEGSPLPDLIITDGGKGQMEVVREVIED-ELHLDIPIAGLAKDRKHRTSELL-YGFPPLTIGVKQSTPLFHLLENIQNEVHRFAITFHRDKRSKSQVASALDNIKGIGEKRKTALLKTFKSVSRIRQASLEEIAAVVGEAAAKNIKE 602
>gi|24373426|ref|NP_717469.1| excinuclease ABC subunit C [Shewanella oneidensis MR-1] >gi|32130299|sp|Q8EFV4|UVRC_SHEON UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|24347704|gb|AAN54913.1|AE015629_7 excinuclease ABC, C subunit [Shewanella oneidensis MR-1] (609 aa)
Score = 703, Expect = 8.2e-72, Identities = 188/578 (32%), Positives = 329/578 (56%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR-DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKK----CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL---SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIE--LPKTVYLSLSDEKLKTL----SESLKIKFLNPSKGVKKD---VMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIK-DLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESL--KFLELDSIIPVIGLAKDDKHKT--DRIVKWDF-SEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      L+ +  G Y  D G VIYVGKA DL R+ YF K+ ++KT+ L + I +D + ++E ++LLLEN+ I +Y PKYN+LLR+ ++PYIL+++ EHPR+ Y H  ++ KG Y+GP+ N  + L+ + ++FP+R+C+ L K   C+ Y + +C PC+ KV+ +Y+ +K + F GK K + +L K +AAE+ +E + ++ +  L+ +E+Q++   D D+IG +  +  +   G +  S Y +  ++++E+L + + ++Y  I+ +PK V +S  E+L L  SE+L KF +  V+ D  + A NA   N + +S++N    L+++L++  + RME FD S+  + V + VV+   +K EYR++NI+   DY MK+ I RR+  AS G+IP+++ +DGG Q++ A + + KF+ LD  +IG+AK + K  + ++ D +  L+ S   + +I+DE HRFAI+ +RN++ K+  ++L I +G R + LL+  L ++K ASV EL+++ + IE+A+ I
 S:  11 LRTVTSSAGVYRMYDVKGDVIYVGKAKDLKKRLSSYFRKNLGNVKTQALVSHIHHIDVTLTHSETDALLLENDYIKQYMPKYNVLLRDDKSYPYILLSQHEHPRLAY-HRGPQREKGHYFGPYPNGGAVRESLH-LMQKLFPIRQCDDLYYKSRTRPCLQYQLSRCSAPCVGKVSNAEYDEQVKLASLFLKGKDKQVISELVAKMEEAAEQQAYEQAARFRDQIMALRRVAEQQEVS-GNTGDMDVIGVHYASGIACFHLLFIREGKIFGSRSYYPTVPA-QTDIEEVLRSFLLQFYLNADIQRTIPKEVVISHHFEELHELEAAVSEALNKKF-SIKTNVRADRASFLRLAITNAT----NAVMTRLSHKNTVEQRFVLLEEILELNAPIQRMECFDISHTMGESTVASCVVFNREGPHKAEYRRYNIEGITPGDDYAAMKQAISRRFDKIDAS-GKIPDILFIDGGLGQLRIAQQIVDEKFVNLDKAPQLIGVAKGESRKPGLETLIFGDTETSFSLEDDSPALHLIQHIRDESHRFAITGHRNRRQKTRNTSTLESIPGIGPKRRKALLQHLGGLQEVKGASVAELAKVPGISIEMAQTI 603
>gi|193215119|ref|YP_001996318.1| excinuclease ABC, C subunit [Chloroherpeton thalassium ATCC 35110] >gi|193088596|gb|ACF13871.1| excinuclease ABC, C subunit [Chloroherpeton thalassium ATCC 35110] (640 aa)
Score = 703, Expect = 9.0e-72, Identities = 197/586 (33%), Positives = 330/586 (56%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYF--LKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN---------KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDE-----ILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLS-----------LSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNR--------ELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIK----LDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEI 586
      ++E ++ KLK +P PG Y +KDK+ VIYVGKA +L R++ YF L +  KT+ L  I D++ ++  E E+L+LENNLI + KP+YN+ L++ ++PYI+VT E PR+ + + ++  YYGP+ +  + L + I+ IF +R C+       K C+ Y I +CLGPC  +R+DY+ + E+   GK+K I  LE +  A++L FE + +   + L+ +S RQ ++ + + D DI   + +   +FK +G LL    ++S +++   ++ L+ +YY +  LP ++ +      L +++ + E K+ F+ P G K ++D  NA ++  LQ  Q R     + SLE  +L  K  R+E FDNSN  T+ V +M+ + +G  K++YR+F IK + +D+ M E+I RRY + A  +P+LI+VDGGK Q+ +A  L+  +  +PVIGLAK    R+ + F  +  L K S   L ++DE HRFAI+F+R +SK  + L +I+ +GKT+ EKLL+ + ++ ++K+AS E L++ V + A+ I
 S:  26 LSEALQFKLKNLPTSPGVYQFKDKDERVIYVGKAKNLRARVQSYFRNLSEHSGKTRLLVRRIMDLELILTGTEVEALILENNLIKQLKPRYNINLKDDKSYPYIVVTNEPFPRVFPTRN-VRRDGSKYYGPYTETRQMRM-LLDAISEIFQVRSCSLNMTDENIAARKFKVCLDYHIKKCLGPCEALQSREDYDAMIDEVKKLLRGKTKDIVRSLESRMKNYAKELKFEYAAEIKRQLEALERYSARQKVLTTDEIDRDIFAVAREGDDACGTVFKVRDGKLLGSQHF---YFSNVEDEPMANLVGRLLEKYYLETTDILPNEIFTAEQPSNQDAIEALLQKRMSEIGEQKKVHFVIPQIGDKAKLVDMCAANAKHLLSEYQLQ---KQKRGEAKAIPHAVRSLERDLRL--AKPPRRIECFDNSNFQGTDPVASMICFVDGKPKKSDYRRFKIKTVEGANDFASMAEIIERRYTGSLAESLPMPDLIVVDGGKGQLSSAYAVLQKSGVG--VPVIGLAK-------RLEEVFFPNEQLPHNLPKTSSSLKLLQQVRDEAHRFAITFHRELRSKRTLQTELTEIEGIGKTKAEKLLKTFGSVAEVKKASAEALAEAVGKKAAERI 631
>gi|113969890|ref|YP_733683.1| excinuclease ABC subunit C [Shewanella sp. MR-4] >gi|119367835|sp|Q0HJZ1|UVRC_SHESM UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|113884574|gb|ABI38626.1| excinuclease ABC, C subunit [Shewanella sp. MR-4] (609 aa)
Score = 702, Expect = 1.1e-71, Identities = 188/578 (32%), Positives = 328/578 (56%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR-DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKK----CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL---SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIE--LPKTVYLSLSDEKLKTL----SESLKIKFLNPSKGVKKD---VMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIK-DLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESL--KFLELDSIIPVIGLAKDDKHKT--DRIVKWDF-SEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      L+ +  G Y  D G VIYVGKA DL R+ YF K+ ++KT+ L + I +D + ++E ++LLLEN+ I +Y PKYN+LLR+ ++PYI +++ EHPR+ Y H  ++ KG Y+GP+ N  + L+ + ++FP+R+C+ L K   C+ Y + +C PC+ KV+ +Y+ +K + F GK K + +L K +AAE+ +E + ++ +  L+ +E+Q++   D D+IG +  +  +   G +  S Y +  ++++E+L + + ++Y  I+ +PK V +S  E+L L  SE+L KF +  V+ D  + A NA   N + +S++N    L+++L++  + RME FD S+  + V + VV+   +K EYR++NI+   DY MK+ I RR+  AS G+IP+++ +DGG Q++ A + + KF+ LD  +IG+AK + K  + ++ D S  L+ S   + +I+DE HRFAI+ +RN++ K+  ++L I +G R + LL+  L ++K ASV EL+++ + IE+A+ I
 S:  11 LRTVSSSAGVYRMYDVKGDVIYVGKAKDLKKRLSSYFRKNLGNVKTQALVSHIHHIDVTLTHSETDALLLENDYIKQYMPKYNVLLRDDKSYPYIFLSQHEHPRLAY-HRGPQREKGYYFGPYPNGGAVRESLH-LMQKLFPIRQCDDLYYKSRTRPCLQYQLSRCSAPCVGKVSNAEYDEQVKLASLFLKGKDKQVISELVAKMEEAAEQQAYEQAARFRDQIMALRRVAEQQEVS-GNTGDMDVIGVHYASGIACFHLLFIREGKIFGSRSYYPTVPA-QTDIEEVLRSFLLQFYLNADIQRTIPKEVVISHHFEELHELEAAVSEALNKKF-SIKTNVRADRASFLRLALTNAT----NAVMTRLSHKNTVEQRFVLLEEILELNAPIQRMECFDISHTMGESTVASCVVFNREGPHKAEYRRYNIEGITPGDDYAAMKQAISRRFDKIDAS-GKIPDILFIDGGLGQLRIAQQIVDEKFVNLDKAPQLIGVAKGESRKPGLETLIFGDTESSFSLEDDSPALHLIQHIRDESHRFAITGHRNRRQKTRNTSTLESIPGIGPKRRKALLQHLGGLQEVKGASVAELAKVPGISIEMAQTI 603
>gi|194334457|ref|YP_002016317.1| excinuclease ABC, C subunit [Prosthecochloris aestuarii DSM 271] >gi|194312275|gb|ACF46670.1| excinuclease ABC, C subunit [Prosthecochloris aestuarii DSM 271] (616 aa)
Score = 702, Expect = 1.1e-71, Identities = 192/581 (33%), Positives = 326/581 (56%)
 Q:   6 KDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKK---------CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDE-----ILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSL---SDE--KLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNR-ELN----SLEELQKLLDI-KDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEI 586
      + KL +P PG Y +K+ G +IYVGKA ++ +R++ YF +  + KTK L N I D+D ++ ++E E+L+LENNLI  KP+YN+ L++  +PY+++T E PRIL +  K+  TY+GP+ + +  + + I+ IFP+RKC   K+     C+ Y I C GPC K  +DY  ++EI   GK+ ++  L + + A++L FE++ +   + L+ ++ERQ ++   D D+ G  ++  VIFK  G LL  +  ++S +D+   +L  + +YY +  +P+ ++L L  DE  L+ L+ + ++F+ P G K ++  +NA  ++   LI Q R EL+  +L+ LQ+ L + +  R+E FDNS+  T+  +MV + G  K++YRKF +  + + DY M+E + RRY +   +P+LI++DGGK QV A + L+ L L+ IPVIGLAK  + + I  + +  L K S   L I+DE HRFAI+++R ++K  + L I +G+  KLLE + ++++I +A EE+ +  + A+ I
 S:  13 EKKLSNLPTCPGVYQFKNNQGTIIYVGKAKNIRSRVRSYFREGPHISGKTKVLVNHIADIDIILTSSEVEALILENNLIKDLKPRYNINLKDDKTYPYLVITNEAFPRILITR-QVKRDGSTYFGPYTEAR-QLRSVLDLISTIFPVRKCKLKLTKENIESGRFSVCLNYHIHTCKGPCEGKQREEDYLRMIEEIKGLLKGKTGALIRTLSAEMHRYADELRFEEAAELKIQIEGLRKYTERQKVVSKDPVDRDVFGIAQHQDDACGVIFKIREGKLLGSQRM---YFSNVDDEQHETLLRKCLEKYYLETPDLIPQEIFLPLPIDDDEVMALRELTGDINLRFIVPKIGEKAKLVAMCIDNARHHLEE---YLIEKQKRGELSRIVPALQALQETLHLSRQPERIECFDNSHFQGTDYTSSMVCFVGGKPRKSDYRKFKLNSFEGSDDYAAMQEAVTRRYSGSLQDELPLPDLIVIDGGKGQVNTAWKVLQELGLE--IPVIGLAK----RLEEIFLPNTPDPYNLAKTSPALKLLQQIRDEAHRFAITYHRKLRTKRTIQTGLTDIAGIGEKSAMKLLEHFGSIEQIAKAEKEEILAVTGPKTAEAI 607
>gi|91792795|ref|YP_562446.1| excinuclease ABC subunit C [Shewanella denitrificans OS217] >gi|119367833|sp|Q12PA3|UVRC_SHEDO UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|91714797|gb|ABE54723.1| excinuclease ABC, C subunit [Shewanella denitrificans OS217] (609 aa)
Score = 701, Expect = 1.2e-71, Identities = 180/578 (31%), Positives = 322/578 (55%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR-DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL---SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIE--LPKTVYLSLS----DEKLKTLSESLKIKFLNPS--KGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDI-KDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAA--LESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDR---IVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      LK +  G Y  D G VIYVGKA DL R+ YF + ++KT+ L + I ++D + ++E ++LLLEN+ I +Y PKYN+LLR+ ++PY+ ++ +HPR+ Y H  ++ KG Y+GP+ N  + L N + ++FP+R+C+ L   + C+ Y +G+C PC+ KVT +DY  ++ + F GK + +  L K QAAE+ +E + Y +  L+ +E+Q++  K D D+IG + ++ +  +  +G +  S Y +  +++DE+L  I ++Y  ++ LP V LS S   E  ++E+L+ KF+ + +G +  + A NA  + +  ++++N +   L++ L++  + RME FD S+  + V + VV+   +K +YR++NI    DY M++ I RR+ +  + G++P+++ +DGG Q++ A +  K  LD  +IG+ K + K   +   + L  S + +L+I+DE HRFAI+ +RNK+ K+  +SL I +G R + LL+  L ++K ASV EL+++ + +E+A+ I
 S:  10 LKNLSSSAGVYRMYDAKGEVIYVGKAKDLKKRLSSYFRANLGNIKTQALVSHITNIDVTLTHSETDALLLENDYIKQYMPKYNVLLRDDKSYPYLFLSGHKHPRLAY-HRGPQREKGRYFGPYPNGGAVRESL-NLLQKLFPIRQCDDLYYKARTRPCLQYQLGRCSAPCVNKVTDEDYAEQVQLASLFLQGKDQQVVTNLVTKMEQAAEEFHYEQAAAYRDQITALRKVAEQQEVSLD-KGDMDVIGVHYEKAIACFHMLFIRSGKIFGSRSYYPSVPA-QTDIDEVLSAFISQFYLNADVQRTLPNEVILSQSFSDKAELESAIAEALEKKFIIKTQVRGERASFLRLALTNATNAVTTR----LADKNTQEQRFSLLEEALELGHSIGRMECFDISHTMGESTVASCVVFNREGPHKADYRRYNISGITGGDDYAAMEQAINRRF-DKIDTNGKVPDIVFIDGGLGQLRIAQGIVDEKCAHLDRPPLLIGVTKGEGRKAGLETFVFGGSEQQFNLPSDSGAFHLILHIRDESHRFAITGHRNKRQKTRNTSSLESIAGVGPKRRKALLQHLGGLQEVKGASVAELTKVPGISLEMAQTI 602
>gi|119356545|ref|YP_911189.1| excinuclease ABC subunit C [Chlorobium phaeobacteroides DSM 266] >gi|189038035|sp|A1BED8|UVRC_CHLPD UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|119353894|gb|ABL64765.1| Excinuclease ABC subunit C [Chlorobium phaeobacteroides DSM 266] (631 aa)
Score = 700, Expect = 1.6e-71, Identities = 189/568 (33%), Positives = 312/568 (54%)
 Q:   7 DKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKC---------NKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLI--TVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLS--LSDEKLKTLSESL------------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQN--RELNSLEELQKLLDI-KDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEEL 574
      DK+ +P PG Y +K+ G VIY+GKA +L NR++ YF  + L KT + +I D++ ++ ++E E+L+LENNLI + KP+YN+ L++  +PY+++T E PRIL +  KK  T++GP+ + +  + +FI IFP+R C     ++  K C+ Y I +C GPC  +T ++Y  + EI   GK+ +  L ++ + A++L FE + +   +LK ++ERQ ++ S  D D+   + +  V+FK  G LL  L     + ++L ++ YY +  LP ++L  L E+ +TL  L       I+  P G K ++   NA  ++  +Q    RE + L L +LL + K  R+E FDNS+  T+ V +MV + +G  K++YRKF +K  + DY M EV+ RRY  +  +P+LI+VDGGK Q+ A++ L L+LD IPVIGLAK  + + I   S+  L K S   + ++DE HRFA++++R +++  E L I+ +G+  +KLL + ++D I+ A V+EL
 S:  19 DKVASLPSSPGVYQFKNAQGRVIYIGKAKNLRNRVRSYFRNPQQLFGKTLVMVGKIADIEVIITSSEVEALILENNLIKELKPRYNVNLKDDKTYPYLVITNEPFPRILVTR-QVKKDGSTWFGPYTEAR-QLRSILDFIGSIFPIRSCKLRLSPENISRGKFKVCLDYHIHKCKGPCEGLLTEEEYLLMIVEITRLLKGKTSATIRSLNERMLSFAKELKFEQAAELKTQIDSLKRYAERQKVVTSDTLDRDVFAVASRNDDGCGVVFKIREGKLLGSERLYMNNTEGVSVQDLLARVVERYYLETCNLLPDEIFLQTELPAEEKETLENLLISKISAEGKQKRTIRLTVPIIGEKAHLIQLCRENARHHLEEYLIQKQKRGEALREHSGLIALAELLHLPKTPNRIECFDNSHFHGTDYVSSMVAFVHGKAKKSDYRKFKLKTVQGSDDYAAMHEVLTRRYSGTLSVELPLPDLIVVDGGKGQLSTAVKVLVSLKLD--IPVIGLAK----RIEEIFTPHTSDPFNLPKTSPALKLIQQLRDEAHRFAVTYHRKLRTERTLETELTTIQGIGEKTAQKLLRHFGSVDLIRTAGVDEL 609
>gi|163751600|ref|ZP_02158821.1| excinuclease ABC subunit C [Shewanella benthica KT99] >gi|161328512|gb|EDP99666.1| excinuclease ABC subunit C [Shewanella benthica KT99] (609 aa)
Score = 700, Expect = 1.9e-71, Identities = 181/578 (31%), Positives = 323/578 (55%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR-DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLS--KYDLITVFYSELDEILLTLIYEYY--SKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKD-LYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESL--KFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTD-RIVKWDFSEIKLDKKSD--LYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      LK +  PG Y  D  +VIYVGKA DL R+ YF K+  +KT+ L + I ++D V ++E ++L+LEN+ I +Y P+YN+LLR+ ++PYIL++ +HPR+ Y H +K+ KGTY+GP+ N  + L+ + +IFP+R+C+ L   ++ C+ Y IG+C PC+ K++ ++YE +K + F GK++ + +L K  A+ L +E + Y +  L+ +E+Q+ +   D D+IG +  V  +  NG +   Y    +++DE+L  + ++Y    +PK + LS S + L L +++   K++   + + + + A NA  + +  +S++N    L++ LD+  + RME FD S+  + V + VV+   NK +YR +NI    DY MK+ I RR+ +   G+IP+++ +DGG Q++ A + + KF LD+  +IG+AK + K   + + +E+   +D   + +I+DE HRFAI+ +RNK+ K+  ++L I +G R + LL+  L ++K ASV E++++ + +++AK+I
 S:  11 LKSVSSSPGVYRMYDAEDVVIYVGKAKDLKKRLSSYFRKNLVHVKTQALVSHIANIDVTVTHSETDALILENDYIKQYMPRYNVLLRDDKSYPYILLSHHKHPRLAY-HRGSKRDKGTYFGPYPNGGAVRESLH-LMQKIFPIRQCDDLYYKSRSRPCLQYQIGRCSAPCVDKISSEEYEAQVKLASLFLKGKNQQVMVELVSKMEACAQSLEYEKAASYRDQISALRRVAEQQE-VSGTSGDMDVIGAHYASGVACFHLLFIRNGKIFGSRSYYPSVPDQTDMDEVLSAFMIQFYLNGDSQRTVPKEILLSQSFDDLPQLEKAIQTALDKKVEIKTNVRSERANFLRLAVTNATNAVNTR----LSHKNTVEQRFLLLEEALDMTTRVQRMECFDISHTMGESTVASCVVFNREGPNKADYRHYNINGITPGDDYAAMKQAITRRF-DKIDKTGKIPDILFIDGGLGQLRIAQKIIDEKFAHLDTAPMLIGIAKGEGRKPGLETLIYGENELSFSIAADSGALHLIQHIRDESHRFAITGHRNKRQKTRNTSTLESIAGVGPKRRKALLQFLGGLQEVKNASVAEMAKVPGISVDMAKKI 603
>gi|110634325|ref|YP_674533.1| excinuclease ABC subunit C [Mesorhizobium sp. BNC1] >gi|119367666|sp|Q11GV7|UVRC_MESSB UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|110285309|gb|ABG63368.1| Excinuclease ABC subunit C [Mesorhizobium sp. BNC1] (653 aa)
Score = 699, Expect = 2.4e-71, Identities = 179/575 (31%), Positives = 305/575 (53%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL-KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD------EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRY----------------KNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      E I+ +K++P+ PG Y  + G V+YVGKA L R+ Y  +  + +++ E  +++VV  E E+LLLE NLI + +P++N+L+R+ +FPYIL+T    ++ H  + +G Y+GPFA++   + N + R F LR C   +  + C+ Y I +C GPC ++++ +DY  +KE DF SG+S ++ ++   +A++ L FE + Y +  L   Q I   + D+  + +   I +F + G      ++ + D   E+L + + ++Y    P+ + LS  E  L+E+L   K++  P++G KKD+ D A NA E + + L  S+Q R L L E  L    R+E++DNS+I TN VGAM+V    KN+YRKFNI+ +   D+ M+EV+ RR+        +++ ASF  P+LI++DGG+ Q+ A + L L + ++ IG+AK D   +R     L + + +F+ ++DE HRFAI +R ++ K + +N L +I +G R  LL + T  + A+VE+L ++
 S:  33 EVIQAVVKRLPNAPGVYRMVNTEGDVLYVGKARSLKKRVTNYAQGRGHSNRIERMIRETATMEFVVTRTETEALLLEANLIKRLRPRFNVLMRDDKSFPYILLTGNHPAPGIFKHRGARSRRGDYFGPFASAGAVGRTI-NSLQRAFLLRTCTDSVFESRTRPCLLYQIKRCSGPCTREISVEDYATLVKEAKDFLSGRSSTVKAEIATAMQEASQALDFERAAIYRDRLAALSHVQSHQGINPQGLEEADVFAIHQEGGQTCIQVFFFRTGQNWGN----RAYFPKADPALGHGEVLGSFLAQFYDDKPC--PRLILLSHPVEDQDLLAEALSARAGRKVQVSVPARGEKKDLTDHALQNAREALGRR-LAETSSQARLLEGLAETFGLEAAPR--RIEVYDNSHIMGTNAVGAMIVAGPEGFVKNQYRKFNIRSAEITPGDDFGMMREVMQRRFARLIKEQGLPGNGSEAEDSDASFPAWPDLILIDGGQGQMSAVRQILDDLGIADLVTAIGVAKGVDRDAGRERFFMEGRPPFTLPPRDPVLYFVQRLRDEAHRFAIGSHRARRKKEMVKNPLDEIAGIGPGRKRALLHHFGTAKAVSRAAVEDLMEV 634
>gi|114047120|ref|YP_737670.1| excinuclease ABC subunit C [Shewanella sp. MR-7] >gi|119367836|sp|Q0HW92|UVRC_SHESR UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|113888562|gb|ABI42613.1| Excinuclease ABC subunit C [Shewanella sp. MR-7] (609 aa)
Score = 698, Expect = 2.9e-71, Identities = 188/578 (32%), Positives = 327/578 (56%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR-DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKK----CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL---SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIE--LPKTVYLSLSDEKLKTL----SESLKIKFLNPSKGVKKD---VMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIK-DLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESL--KFLELDSIIPVIGLAKDDKHKT--DRIVKWDF-SEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      L+ +  G Y  D G VIYVGKA DL R+ YF K+ ++KT+ L + I +D + ++E ++LLLEN+ I +Y PKYN+LLR+ ++PYI +++ EHPR+ Y H  + KG Y+GP+ N  + L+ + ++FP+R+C+ L K   C+ Y + +C PC+ KV+ +Y+ +K + F GK K + +L K +AAE+ +E + ++ +  L+ +E+Q++   D D+IG +  +  +   G +  S Y +  ++++E+L + + ++Y  I+ +PK V +S  E+L L  SE+L KF +  V+ D  + A NA   N + +S++N    L+++L++  + RME FD S+  + V + VV+   +K EYR++NI+   DY MK+ I RR+  AS G+IP+++ +DGG Q++ A + + KF+ LD  +IG+AK + K  + ++ D S  L+ S   + +I+DE HRFAI+ +RN++ K+  ++L I +G R + LL+  L ++K ASV EL+++ + IE+A+ I
 S:  11 LRTVSSSAGVYRMYDVKGDVIYVGKAKDLKKRLSSYFRKNLGNVKTQALVSHIHHIDVTLTHSETDALLLENDYIKQYMPKYNVLLRDDKSYPYIFLSQHEHPRLAY-HRGPLREKGYYFGPYPNGGAVRESLH-LMQKLFPIRQCDDLYYKSRTRPCLQYQLSRCSAPCVGKVSNAEYDEQVKLASLFLKGKDKQVISELVAKMEEAAEQQAYEQAARFRDQIMALRRVAEQQEVS-GNTGDMDVIGVHYASGIACFHLLFIREGKIFGSRSYYPTVPA-QTDIEEVLRSFLLQFYLNADIQRTIPKEVVISHHFEELHELEAAVSEALNKKF-SIKTNVRADRASFLRLALTNAT----NAVMTRLSHKNTVEQRFVLLEEILELNAPIQRMECFDISHTMGESTVASCVVFNREGPHKAEYRRYNIEGITPGDDYAAMKQAISRRFDKIDAS-GKIPDILFIDGGLGQLRIAQQIVDEKFVNLDKAPQLIGVAKGESRKPGLETLIFGDTESSFSLEDDSPALHLIQHIRDESHRFAITGHRNRRQKTRNTSTLESIPGIGPKRRKALLQHLGGLQEVKGASVAELAKVPGISIEMAQTI 603
>gi|194337093|ref|YP_002018887.1| excinuclease ABC, C subunit [Pelodictyon phaeoclathratiforme BU-1] >gi|194309570|gb|ACF44270.1| excinuclease ABC, C subunit [Pelodictyon phaeoclathratiforme BU-1] (627 aa)
Score = 697, Expect = 4.0e-71, Identities = 196/568 (34%), Positives = 311/568 (54%)
 Q:   7 DKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN------KLPNKK---CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL-SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIEL-PKTVYLSLS-----DEKLKTL---------SESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQN--RELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEEL 574
      +KL +P PG Y +++ +G VIYVGKA +L NR++ YF  + L KT L  I D + ++ ++E E+L+LENN+I + KP+YN+ L++  +PY+++T E PRIL S  +K  T++GP+ S + + + + I IFP+R C    + KK  C+ Y I +C GPC + + ++Y  + EI   GK+ ++  L    A +L FE + +   ++LK ++ERQ ++   D D+   E   V+FK  G LL S+  +   E D L  + E Y  +EL P + L S   +E L+ L     E  I+FL P G K +++  NA  ++  +Q    RE  L L++LL + L R+E FDNS++ T+ V +M+ +E G  K +YRKF I  + + DY M+EVI RRY + +S  P+LI+VDGGK QV A ++L L L  IP+IGLAK +    + F+  L K S   L ++DE HRFAI+++R +S+ + + L I +G+  KLLE++ ++D + +A++EEL
 S:  19 EKLGTLPPSPGVYQFRNSSGRVIYVGKAKNLRNRVRSYFRNQQQLYGKTLVLVTHIADFEVIITSSEVEALILENNMIKELKPRYNVNLKDDKTYPYLVITNEPFPRILISRQR-RKDGSTWFGPYTESR-QLHSILDLIGSIFPVRSCKFRLSEENIATKKYKVCLDYHIHKCKGPCEGRQSEEEYLLMIAEITRLLKGKTSTMIRSLTSAMQLFARELKFERAAEIKMQLESLKRYAERQKVVAGDGLDRDVFAVATGEEDGCGVVFKIREGKLLGSQRIYMNNVTGETDSGLQARVMEKYYLETLELLPDEILLQESLGADEEETLRALFSEKEREEAQEKKNIRFLVPQIGEKAHLVEMCRQNARHHLEEYLIQKQKRGEAAREHYGLTALKELLHLPKLPQRIECFDNSHLQGTDYVSSMICFEKGKPKKADYRKFKINSFEGSDDYAAMEEVIRRRYSGSLSSKLPWPDLIVVDGGKGQVNIAFQTLNALGLS--IPIIGLAKRIEEIFTPQARDPFN---LPKTSPALKLLQQMRDEAHRFAITYHRKLRSERMLQTELTTIAGIGEKTAFKLLERFGSVDAVAQATLEEL 609
>gi|167624269|ref|YP_001674563.1| excinuclease ABC subunit C [Shewanella halifaxensis HAW-EB4] >gi|189038091|sp|B0TIW9|UVRC_SHEHH UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|167354291|gb|ABZ76904.1| excinuclease ABC, C subunit [Shewanella halifaxensis HAW-EB4] (609 aa)
Score = 697, Expect = 4.2e-71, Identities = 186/578 (32%), Positives = 318/578 (55%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL---SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYY--SKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESL--KFLELDSIIPVIGLAKDDKHK---TDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      LK +  PG Y  D  +VIYVGKA DL R+ YF K+ ++KT+ L + I ++D V ++E ++L+LEN+ I +Y PKYN+LLR+ ++PYIL++ +HPR+ Y H  K+ KG Y+GP+ N  + L+ + +IFP+R+C+ L   ++ C+ Y IG+C PC+ KV+ +DY+ ++  F GK  +  L K QAA + +E + Y +  L+ SE+Q++ +  D D+IG Y  V  +   G +  S Y + V +E+ E+L + + ++Y S   PK + +S  E+  L++++   K++   +G +  + A NA  + +   + + R L  E ++  I+  RME FD S+  + V + VV+   +K +YR++NI    DY MK+ I RR+ + +S G+IP+++ +DGG Q++ A + + KF+ LD+  +IG+AK + K   I  +   L  S   + +I+DE HRFAI+ +RNK+ K+  ++L I +G R + LL+  L ++K ASV EL ++ + +E+A+ I
 S:  11 LKTVTSSPGVYRMYDAKAVVIYVGKAKDLKKRLSSYFRKNLTNVKTQALVSHIANIDVTVTHSETDALILENDYIKQYMPKYNVLLRDDKSYPYILLSNHKHPRLAY-HRGPKRDKGLYFGPYPNGGAVRESLH-LLQKIFPIRQCDDLYYKSRSRPCLQYQIGRCSAPCVGKVSLEDYQEQVRLATLFLKGKDHQVMSVLVGKMEQAASDMRYEQAALYRDQITALRRVSEQQEVS-NASGDMDVIGAYYASGVACFHLLFIREGKIFGSRSYYPKVPV-NTEVSEVLRSFMLQFYLNSDSQRLTPKEILISEPFEEQDELAKAIQAAQNKKVEIKTQVRGERASFLRLALTNATNAVNTRLSHKNTIEQRFLLLEEAIESTNKIQ---RMECFDISHTMGESTVASCVVFNREGPSKADYRRYNITGITPGDDYAAMKQAITRRF-DKISSSGKIPDILFIDGGIGQLRIAQKVVDEKFVALDNAPTLIGVAKGEGRKPGLETLIYGENEESFTLPADSGALHLIQHIRDESHRFAITGHRNKRQKTRNTSTLESIAGVGPKRRKALLQYLGGLQEVKGASVSELVKVPGISLEMAQTI 603
>gi|88711870|ref|ZP_01105958.1| excinuclease ABC, C subunit [Flavobacteriales bacterium HTCC2170] >gi|88710811|gb|EAR03043.1| excinuclease ABC, C subunit [Flavobacteriales bacterium HTCC2170] (596 aa)
Score = 696, Expect = 5.0e-71, Identities = 197/582 (33%), Positives = 331/582 (56%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL-KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN------KLPNKK---CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDL-ITVFYSELDEILLTL-IYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQL-ISNQNRELNS-LEELQKLLDIKDLYR-MEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE----IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEI 586
      +K ++ +P+ PG Y + D+  ++YVGKA +L R+ YF K+ + KT+ L +I + ++VV+ E+++LLLE+NLI KY+P+YN+LL++ ++P+I + KE PRI +  K   Y+GP+ +  K L  I ++PLR CN   K+ + K  C+ Y +G CLGPC  + DY+ + EI   G KS + + +  A+ ++FE++Q+ +  L+ + + I+ + N+ D+   ++  +  +  G+++ + + I   E DE LL L I+E  +  E K +YL    K + E  IK  P G K+ ++D + NA  + ++ Q+ I + R N + ++QK + +  R +E FDNSNI +N V A VV++NG +K EYR +NIK   D+ M+EV+YRRYK    +P LI++DGGK Q+ +AL+SL L L  I +IG+AK    R+ + F E  + LDKKS+  + +++E HRF I+ +RNK+SK+  ++L I +G+   LL+K++++ +IKEAS+E+++Q+V I AK+I
 S:   6 LKIQISTLPNSPGVYQFYDEADTILYVGKAKNLKKRVSSYFNKNHEYGKTRILVKKIRSIKHIVVSTESDALLLESNLIKKYRPRYNVLLKDDKSYPWICIKKERFPRIFPTRKLIKD-GSEYFGPYTSMYTVK-TLLELIRNVYPLRTCNYDLSEEKIKSGKYKLCLEYHLGNCLGPCEGLQSSSDYDKQIDEIRSILKGNFKSSLQSFKNQMKLLADDMLFEEAQQIKDKIAVLENYQSKTTIVNPKINNVDVFSIIADDSFAYVNFLQISLGAIIRSHTMEIKKKLEEKDEDLLQLAIFEIRQRFNSE-SKEIYLPF-----KVVVEP-HIKVTVPKLGDKRKILDLSIRNAKYFRQERFNQIKIVDPERHTNRIMAQMQKDIRLSTEPRHIECFDNSNIQGSNPVAACVVFKNGKPSKKEYRHYNIKTVVGPDDFASMEEVVYRRYKRLLDETQPLPQLIVIDGGKGQLSSALKSLDILGLRGKIAIIGIAK-------RLEEIYFPEDPIPLYLDKKSESLKIIQQLRNEAHRFGITLHRNKRSKAAINSTLENINGVGEKTARDLLKKFKSVKRIKEASIEDIAQVVGISKAKKI 590
>gi|124008163|ref|ZP_01692861.1| excinuclease ABC, C subunit [Microscilla marina ATCC 23134] >gi|123986411|gb|EAY26224.1| excinuclease ABC, C subunit [Microscilla marina ATCC 23134] (601 aa)
Score = 696, Expect = 5.6e-71, Identities = 201/575 (34%), Positives = 315/575 (54%)
 Q:   4 QIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD--RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKK---------CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKN-DEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDL-ITVFYSELDEILLTLI-YEYYSKIAIELPKTVY---LSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNS--LEELQKLLDIKDLYR-MEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRI-VKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIV 578
      QI+ LK++P  G Y + DKN +++YVGKA +L NR+ YF K  + KT L +I VDY VVN+E ++LLLENNLI Y+PKYN+LL++  +PYIL+T E P+++ +  +K KG +YGPF N    +  I ++ +R CN  +K+     C+ Y +G C PC  + +DY  L+    G  +  L+++ + AEKL FE ++  +  +L F + ++  K D D+   EN  +  K NG+++  + I   E +E +LTL+ +   I  P+ +  L++SD++       P G KK ++ + N +  K K Q + Q ++ +  LEELQ++L +K+L R +E FDNSNI   V +MV + NG  K YR FNIK   D+ MKE+++RRYK    E+P LI++DGGK Q+ AA E+LK L+L  I +IG+AK  K + I  D  + + KKS   L ++DE HRFAI F+RNK+S   + L I+ +G+ I LL ++T++ + +AS +E++++V
 S:   3 QIEATLKQLPTNAGVYKFFDKNNVLLYVGKAKNLKNRVNSYFNKSAQHNRKTINLVKQIAHVDYTVVNSEFDALLLENNLIKNYQPKYNILLKDDKTYPYILITNEPFPKLVVTR-KLEKNKGRFYGPFTNLKAMN-AIVELIRELYTIRTCNLHLSKENIQQNKFKLCLEYHLGNCQAPCEGLQSEEDYLKDLEHAKHIMKGNIHIVKTYLKEQMLAYAEKLEFEKAESQKQKLASLDKFQSKSLVVNPNKVIDTDVFSIISDENYSYVNFLKIKNGAIIHTQSIEIAKKLDETEEEILTLVAFNLRDTIGSNAPEIITNLPLNISDDRFTNTI---------PKIGDKKKLLSLSQKNVLYYKKEKIQQRLLRQGKDKSRVVLEELQQVLRMKELPRHIECFDNSNIQGIYPVASMVFFRNGFPYKKGYRHFNIKTVVGPDDFASMKEIVHRRYKRLLYEKAELPQLIVIDGGKGQLSAACEALKELDLYGEITIIGIAK----KLEEIYFPEDSIPLHISKKSPALKLLQKVRDEAHRFAIEFHRNKRSNDSLHSELEAIEGVGEKTITSLLRHFKTVNNVAQASTQEIAKVV 583
>gi|116748697|ref|YP_845384.1| excinuclease ABC, C subunit [Syntrophobacter fumaroxidans MPOB] >gi|116697761|gb|ABK16949.1| excinuclease ABC, C subunit [Syntrophobacter fumaroxidans MPOB] (677 aa)
Score = 696, Expect = 5.9e-71, Identities = 184/579 (31%), Positives = 314/579 (54%)
 Q:   8 KLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK----LPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDL-ITVFYSELDEILLTLIYEYYSK-----IAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDI-KDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWD--FSEIKLDKKS---------DLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      K  PH PG YL+KD +G V+YVGKA+DL RI YF   + KT+ L + D++YVV +NE E+LLLE +LI K++P+YN++LR+  +P + + +E PR+    ++  Y+GP+ +S   E  ++++FPLR C     + C+ Y +G+CLG C +V+ +DY  + E+ F GK+ + +QL ++  AAE L FE + Y + + +  E+Q I+ + ++D+IG + E  + I   G+L + D +   E E+L  I ++Y +    I +P V   E+ T + +++   +G ++++++ A NA E  +Y   Q R++ L+ LQ++L + +  RM  D SNI  + VGA+VV+ G +K+ YR++ I +  D  M EVI R KN+ A  E +L+++DGGK Q+   ++ L   +P+I +AK+  +TDR K  + +I L +     D+  L ++DE HRFAIS Y++   L ++L + +G R  L+ + ++ ++EASVE+++Q+ VP VA+ I
 S:  71 KTASFPHLPGVYLFKDASGAVLYVGKAIDLRKRIASYFKSTGPIPVKTRALMGKAADMEYVVTSNEKEALLLEASLIKKHRPRYNVVLRDDKNYPALRIDPREPFPRLEVVR-RFQRDGALYFGPY-HSAYALRETLRLLHQLFPLRLCKGKRLLARERPCLNYSLGRCLGACAGRVSPEDYHKMVDEVVLFLQGKTDVLQQQLRRRMADAAEALNFELAAYYRDRLQGIASMLEKQHIVSDRFLNQDVIGLHVGEEGAELAILFVRKGTLTGQRDFDLRDAQGEPMELLTAFIQQFYREDRYIPDEIVVPAPVEAEALLEEWLTELKGKRVRVWAARRGDRRELLEIAGKNARE----RYTSRRKWQKRDVTMLQNLQRILKLPRAPLRMACVDISNIQGRHAVGAVVVFSEGSPDKDSYRRYRIHGKTEPDDPAMMAEVIERLLKND-APLAESLDLLVLDGGKSQLNRIRRLMEELGAAEGLPLISIAKEK--ETDRGEKGRGLYEKIYLPGRKNPLFLHHYPDILHLLQRLRDEAHRFAISHYKSLHRNDLLASALDAVPGVGPKRSRLLIRHFGSMKALREASVEDIAQVPGVPPTVARTI 667
>gi|120599189|ref|YP_963763.1| excinuclease ABC subunit C [Shewanella sp. W3-18-1] >gi|189038097|sp|A1RKL4|UVRC_SHESW UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|120559282|gb|ABM25209.1| excinuclease ABC, C subunit [Shewanella sp. W3-18-1] (609 aa)
Score = 695, Expect = 5.9e-71, Identities = 190/578 (32%), Positives = 330/578 (57%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRD-LKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL---SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIE--LPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDV-MDTA--FNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKD-LYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESL--KFLELDSIIPVIGLAKDDKHKT--DRIVKWDF-SEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      L+ +  G Y  D G VIYVGKA DL R+ YF K+ D +KT+ L + I +D + ++E ++LLLEN+ I +Y PKYN+LLR+ ++PYIL+++ EHPR+ Y H  ++ KG Y+GP+ N  + L+ + ++FP+R+C+ L   ++ C+ Y + +C PC+ KV+ DY+ +K + F GK + +  L K QAA++ +E + ++ +  L+ +E+Q++ + K D D+IG +  +  +   G +  S Y +  +++DE+L + I ++Y  I+ +PK V +S + E+L L ++ I LN  +K +V D A   AV  N + +S++N    L+++L++  +YRME FD S+  + V + VV+   +K EYR++NI+   DY MK+ I RR+  A G+IP+++ +DGG Q++ A + + KF+ LD  +IG+AK + K  + ++ D +  L+ S   + +I+DE HRFAI+ +RN++ K+  ++L I +G R + LL+  L ++K ASV EL ++ + IE+A+ I
 S:  11 LRTVSSSAGVYRMYDVKGDVIYVGKAKDLKKRLSSYFRKNLDNVKTQALVSHIHHIDVTLTHSETDALLLENDYIKQYMPKYNVLLRDDKSYPYILLSQHEHPRLAY-HRGPQREKGHYFGPYPNGGAVRESLH-LMQKLFPIRQCDDLYYKSRSRPCLQYQLSRCSAPCVGKVSNADYDEQVKLASLFLKGKDQQVISTLVAKMEQAAQQQEYEQAARFRDQIMALRKVAEQQEVS-NNKGDMDVIGVHYASGIACFHLLFIREGKIFGSRSYYPSVPA-QTDMDEVLRSFILQFYLNADIQRTIPKEVVISHNFEELHELEAAVSIA-LNKKFSIKTNVRADRASFLRLAVTNATNAVITRLSHKNTVEQRFVLLEEILELSTPIYRMECFDISHTMGESTVASCVVFNREGPHKGEYRRYNIEGITPGDDYAAMKQAITRRFDKIEAG-GKIPDILFIDGGLGQLRIAQKIVDEKFVHLDKAPQLIGVAKGEGRKPGLETLILGDTETSFSLEGDSPALHLIQHIRDESHRFAITGHRNRRQKTRNTSTLESIPGIGPKRRKALLQHLGGLQEVKGASVAELVKVPGISIEMAQTI 603
>gi|159027472|emb|CAO89437.1| uvrC [Microcystis aeruginosa PCC 7806] (625 aa)
Score = 695, Expect = 6.7e-71, Identities = 183/584 (31%), Positives = 334/584 (57%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTK--KLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHD-STKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK--LPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKN-DEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD-EILLTLIYEYYSKI-AIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAV-EIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDA----NSDYDYMKEVIYRRYK------NNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPI--EVAKEI 586
      ++++++L++IP +PG Y +D+NG ++Y+GK+ L +R++ YF  + L +  + ++ +++++V + E ESL LE NLI +++P +N LL++  +PYI +T E +PRI +  S  K YYGP+ ++ + +Y L+ I R FPLR+ +  ++ C+ YDIG+C G C K ++ QDY  L+++  F G++ + ++L K + A+E L FE +  + + L+ + Q +     D I   E  I +F+ +G L+ +    S + EIL ++ E+Y + +E+P + L   + + L+ L   K++  P + K D++   NA+ E+ K K   + +R+L SL++L +LD+ L +R+E +D S+I +N V + VV+ +GV   YR + IK+ +   + D+ + EVI RR++   +N A  + P+L+++DGGK Q+ A + L + L  + V+ LAK  + + + + S ++ DK+   L ++DE HRFA+SF+R ++ +  + L +I LG R + LL + +LD I+EAS+E+L Q+ I ++AKEI
 S:  15 DRLENRLREIPLEPGVYFLRDQNGEILYIGKSKKLRSRVRSYFRPSQPLSPRIALMVRQVTEIEFIVTDTEAESLALEANLIKQHQPHFNTLLKDDKKYPYICITWSETYPRIFITRKRSINNQKDRYYGPYVDTRLLRYTLH-LIKRTFPLRQRPQPLFKDRPCLNYDIGRCPGVCQKLISPQDYRETLQKVAMIFQGRTGELLDKLATKMLAASENLDFEQAATIRDQIRGLQALNTDQKVSLPDDTVSRDAIALAKDEQHCCIQLFQVRSGRLVGRLGFFADSQSANEGEILQKVLEEHYLSVEGVEIPSEILLPCELPEGEVLAGWLREKKGRKVELTVPQRQSKADLLAMVEKNALYELEKTK-----RSADRDLQSLQDLAVILDLPALPHRIEGYDISHIQGSNAVASSVVFIDGVAANQHYRHYKIKNPEVKIGHSDDFASLAEVIRRRFRRYAENPDNIAESDDFPDLVMIDGGKGQLSAVVTVLGEMNLLEQVKVVSLAK---QREEIFLPGESSPLETDKEQPGVQLLRRVRDEAHRFAVSFHRQQRMQKSRRSRLDEIPGLGFKRQKDLLAHFHSLDYIREASLEQLQQVTGIGEQLAKEI 618
>gi|166362764|ref|YP_001655037.1| excinuclease ABC subunit C [Microcystis aeruginosa NIES-843] >gi|189038065|sp|B0JFQ0|UVRC_MICAN UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|166085137|dbj|BAF99844.1| excinuclease ABC subunit C [Microcystis aeruginosa NIES-843] (625 aa)
Score = 694, Expect = 8.4e-71, Identities = 183/584 (31%), Positives = 334/584 (57%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTK--KLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDS-TKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK--LPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKN-DEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD-EILLTLIYEYYSKI-AIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAV-EIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDA----NSDYDYMKEVIYRRYK------NNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPI--EVAKEI 586
      ++++++L++IP +PG Y +D+NG ++Y+GK+ L +R++ YF  + L +  + ++ +++++V + E ESL LE NLI +++P +N LL++  +PYI +T E +PRI +    K YYGP+ ++ + +Y L+ I R FPLR+ +  ++ C+ YDIG+C G C K ++ QDY  L+++  F G++ + E+L K + A+E L FE +  + + L+ + Q +     D I   E  I +F+ +G L+ +    S + EIL ++ E+Y + +E+P + L   + + L+ L   K++  P + K D++   NA+ E+ K K   + +R+L SL++L +LD+ L +R+E +D S+I +N V + VV+ +GV   YR + IK+ +   + D+ + EVI RR++   +N A  + P+L+++DGGK Q+ A + L + L  + V+ LAK  + + + + S ++ DK+   L ++DE HRFA+SF+R ++ +  + L +I LG R ++LL + +LD I+EAS+E+L Q+ I ++AKEI
 S:  15 DRLENRLREIPLEPGVYFLRDQNGEILYIGKSKKLRSRVRSYFRPSQPLSPRIALMVRQVTEIEFIVTDTEAESLALEANLIKQHQPHFNTLLKDDKKYPYICITWSETYPRIFITRKRRINNQKDRYYGPYVDTRLLRYTLH-LIKRTFPLRQRPQPLFKDRPCLNYDIGRCPGVCQKLISPQDYRETLQKVAMIFQGRTGELLEKLATKMLAASENLDFEQAATIRDQIRGLQALNTDQKVSLPDDTVSRDAIALAKDEQHCCIQLFQVRSGRLVGRLGFFADSQSANEGEILQKVLEEHYLSVEGVEIPSEILLPCELPEGEVLAGWLREKKGRKVELTVPQRQSKADLLAMVEKNALYELEKTK-----RSADRDLQSLQDLAVILDLPALPHRIEGYDISHIQGSNAVASGVVFIDGVAANQHYRHYKIKNPEVKIGHSDDFASLAEVIRRRFRRYAENPDNIAESDDFPDLVMIDGGKGQLSAVVAVLGEMNLLEQVKVVSLAK---QREEIFLPGESSPLETDKEQPGVQLLRRVRDEAHRFAVSFHRQQRMQKSRRSRLDEIPGLGFKRQKELLAHFHSLDYIREASLEQLQQVTGIGEQLAKEI 618
>gi|153807188|ref|ZP_01959856.1| hypothetical protein BACCAC_01466 [Bacteroides caccae ATCC 43185] >gi|149130308|gb|EDM21518.1| hypothetical protein BACCAC_01466 [Bacteroides caccae ATCC 43185] (609 aa)
Score = 694, Expect = 8.9e-71, Identities = 193/587 (32%), Positives = 333/587 (56%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL-KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKC--NKLPNK-------KCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIK---FLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQL--ISNQNRELNSLEELQKLLDI-KDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIV-KWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIKK 588
      N+ +K + +P KPG Y + + G +IYVGKA +L R+ YF K+ + KT+ L ++I D+ Y+VVN E ++LLLENNLI KYKP+YN+LL++  +P I V E PRI +  +  +YYGP+++   Y + + I ++PLR C N P     C+ Y I C GPCI  ++++Y  + EI +  G ++ I  L +K  A ++ FE++QK E  ++ + + +++ + ++ D+   ++ + + + ++  +++   F E + L   E +  IE+ + Y S S E +   L++  F P +G KK ++D + N +  ++ Q  ++ + R + ++E+Q+ L + +  ++E FDNSNI ++ V A VV++  +K +YRK+NIK   DY MKEV+ RRY+    +P+LII DGGK Q++  E ++ EL  IP+ GLAKD++H+T ++ +  I + + + L+ L IQDEVHRFAISF+R+K+SK  ++L IK +G+   LL++++++ +IKEAS+E++S I+  AK +K+
 S:  10 NKYLKGIVANLPEKPGIYQYLNAEGTIIYVGKAKNLKKRVYSYFSKEHEPGKTRVLVSKIADIRYIVVNTEEDALLLENNLIKKYKPRYNVLLKDDKTYPSICVQNEYFPRIFRTRKIIRN-GSSYYGPYSHIP-SMYAVLDLIKHLYPLRTCSLNLTPENIRAGKFNVCLEYHIKNCAGPCIGLQSQEEYLKNIDEIKEILKGNTQEISRMLLEKMQTLAGEMKFEEAQKIKEKYLLIENYRSKSEVVSAVLHNIDVFSIEEDDSNSAFINYLHITNGAINQ-----AFTFEYKKKLNESKEELLTLGIIEM-RERYKSRSREIIVPFELDLELNNVVFTVPQRGDKKKLLDLSILNVKQYKADRMKQAEKLNPEQRSMRLMKEIQQELHLERPPLQIECFDNSNIQGSDAVAACVVFKKAKPSKKDYRKYNIKTVVGPDDYASMKEVVKRRYQRAIEESSPLPDLIITDGGKGQMEVVREVIED-ELGLNIPIAGLAKDNRHRTSELLFGFPPQTIGIKQHTPLFRLLTQIQDEVHRFAISFHRDKRSKRQVASALDSIKGIGEKTKTALLKEFKSVKRIKEASLEDISAIIGEAKAKTVKE 604
>gi|77165121|ref|YP_343646.1| excinuclease ABC subunit C [Nitrosococcus oceani ATCC 19707] >gi|90111071|sp|Q3JAN0|UVRC_NITOC UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|76883435|gb|ABA58116.1| Excinuclease ABC subunit C [Nitrosococcus oceani ATCC 19707] (599 aa)
Score = 694, Expect = 9.2e-71, Identities = 187/585 (31%), Positives = 311/585 (53%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR-DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSEL--DEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDR---IVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      N I D L+ +  PG Y  D G V+YVGKA +L RIK YF  +  K  L +ICD+  V + ENE+L+LE+NLI  +P+YN+LLR+ ++PYI ++ ++ PR+ + H  K++ G Y+GP+ N   ++  + R+FP+R+C   + ++ C+ Y I +C PC+ ++++DY  ++ + F G+ + + +L + +A+ +L FE + Y +  +L+  RQ I +K D D++G  E + + +F  G L   +   L +E+L T I +YY + E P + LS  + + L+E L   KI + P +G K  + A NA +I N++L  SN   SL++L L +   R+E FD S+I T V + VV++   K +YR+FNI    DY +++ + RR+K   F  P+L+++DGGK Q+ +L LK + + I V+G+AK + K    +  + + +  S   L +I+DE HRFAI +R +++K  + L I LG R KLL +  L +I A VE+L+QI + +E+A+ I
 S:   3 NFDIDDFLRNLTPCPGVYRMLDAKGKVLYVGKAKNLKRRIKSYFRNSKLAPKIHVLVKQICDIKITVTHTENEALILESNLIKALQPRYNVLLRDDKSYPYIFLSADDFPRLGF-HRGVKQVSGQYFGPYPNIR-SVWQTLKLLQRVFPVRQCEDNFYRNRSRPCLQYQIKRCTAPCVGLISKKDYSQDIQHVVMFLKGRDQQVINELVIRMEEASGQLAFEQAAYYRDRIASLRQIQARQ-YISGEKKDIDVLGVALTEKMACVEVFFIRGGHNLGNKTFLPKLEGNLTPEELLSTFIAQYY--LNRETPPILILSHQPKDMGLLTEVLSKQAGRKIALIKPVRGPKVQWIKMALANA-KINLNQHLAEKSNITARFKSLQQLLSLANFPQ--RIECFDVSHIQGTATVASCVVFDREGPRKADYRRFNITGIIPGDDYGALRQALMRRFKKKEGVF---PDLLVIDGGKGQINQSLRVLKEIGITEIT-VLGIAKGPERKAGNETLFLAGYENPVMVTSDSPALHILQHIRDEAHRFAIVSHRKRRAKGGKLSLLEGISGLGPKRRRKLLIQLGGLQEITRAGVEDLAQIEGISLELAQRI 593
>gi|160875788|ref|YP_001555104.1| excinuclease ABC subunit C [Shewanella baltica OS195] >gi|189038090|sp|A9L582|UVRC_SHEB9 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|160861310|gb|ABX49844.1| excinuclease ABC, C subunit [Shewanella baltica OS195] (609 aa)
Score = 694, Expect = 9.5e-71, Identities = 188/578 (32%), Positives = 328/578 (56%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL---SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIE--LPKTVYLSLSDEKLKTL----SESLKIKFLNPSKGVKKD---VMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKD-LYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESL--KFLELDSIIPVIGLAKDDKHKT--DRIVKWDF-SEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      L+ +  G Y  D  VIYVGKA DL R+ YF K+ ++KT+ L + I +D + ++E ++LLLEN+ I +Y PKYN+LLR+ ++PYIL+++ EHPR+ Y H  ++ KG Y+GP+ N  + L+ + ++FP+R+C+ L   ++ C+ Y I +C PC+ KV+ DY+ +K + F GK + +  L K  AAE+ +E + ++ +  L+ +E+Q++ + K D D+IG +  +  +   G +  S Y +  +++DE+L + I ++Y  I+ +PK V +S + E+L L  SE+L KF +  V+ D  + A NA   N + +S++N    L+++L++  + RME FD S+  + V + VV+   +K EYR++NI+   DY MK+ + RR+  A G+IP+++ +DGG Q++ A + + KF+ LD  +IG+AK + K  + ++ D +  L+ S   + +I+DE HRFAI+ +RN++ K+  ++L I +G R + LL+  L ++K ASV EL ++ + IE+A+ I
 S:  11 LRTVSSSAGVYRMYDVKNDVIYVGKAKDLKKRLTSYFRKNLANVKTQALVSHIHHIDVTLTHSETDALLLENDYIKQYMPKYNVLLRDDKSYPYILLSQHEHPRLAY-HRGPQREKGHYFGPYPNGGAVRESLH-LMQKLFPIRQCDDLYYKSRSRPCLQYQISRCSAPCVGKVSNADYDEQVKLASLFLKGKDQQVISALVDKMELAAERQAYEQAARFRDQIMALRKVAEQQEVS-NNKGDMDVIGVHYSSGIACFHLLFIREGKIFGSRSYYPSVPA-QTDMDEVLRSFILQFYLNADIQRTIPKEVVISHNFEELHELEAAISEALDKKF-SIKTNVRADRASFLRLAVTNAT----NAVVTRLSHKNTVEQRFVLLEEILELSTPIQRMECFDISHTMGESTVASCVVFNREGPHKGEYRRYNIEGITPGDDYAAMKQAVSRRFDKIEAG-GKIPDILFIDGGLGQLRIAQKIVDEKFVHLDKAPQLIGVAKGEGRKPGLETLILGDTETSFSLEGDSPALHLIQHIRDESHRFAITGHRNRRQKTRNTSTLESIPGIGPKRRKALLQHLGGLQEVKGASVAELVKVPGISIEMAQTI 603
>gi|85712392|ref|ZP_01043442.1| excinuclease ABC subunit C [Idiomarina baltica OS145] >gi|85693835|gb|EAQ31783.1| excinuclease ABC subunit C [Idiomarina baltica OS145] (605 aa)
Score = 694, Expect = 1.0e-70, Identities = 183/575 (31%), Positives = 323/575 (56%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRD-LKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL----SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKL------KTLSESL--KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKL-LDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHK---TDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      L+ + H+PG Y  D++G VIYVGKA DL R+ YF + D +KT+ L +I D+D V N E E+L+LEN I KY+P+YN+LLR+ ++PYI++T  HPR+ + H  ++ KG Y+GPF N  + L  + ++FP+R+C   + ++ C+ Y + +CL PC+  T ++Y+ ++  F +GK++ + +QL +  A+E L FE + +Y +  L+  ER + +Q+ + D+IGF + N ++ V  ++ + L  S + +  S+ +E+L  + ++Y  +    + L DE    + L E++ K++ L+ +G +K   A NAV ++ K L  S NR ++L+++ +L + I+  RME FD S+   V + VV++   K++YR++NI    DY M + + +RY +N  G IP+++ +DGGK Q+ A     D+ + +IG+AK + K   I+   I L+K +   + +I+DE HRFAI+ +R K++K  +SL +I+ +G R +K+L+  L ++K AS+++L+ + I A
 S:  11 LRHLTHQPGVYRMYDESGDVIYVGKAKDLRKRVSSYFREKVDRVKTQVLVKQIADMDVTVTNTEAEALILENTFIKKYRPRYNVLLRDDKSYPYIIMTDHTHPRLGF-HRGARRQKGEYFGPFPNGAAVRESL-RLMQKLFPIRQCEDAYYRARSRPCLQYQLKRCLAPCVNVCTDEEYDEQVQLARQFLNGKNQQVIDQLVTRMENASESLDFERAARYRDQIAMLRRTQERNSVTGAQE-ELDVIGF-ARGNGVTTVQMLFIRDNHLQGSRSYFPKVPADTSD-EEVLQAFLLQFYLNQSSGRKTPAEIVLPDEIKHDPVLGEVLGEAVGRKVRLLHNVRGERKQYQQLAKKNAVNALEGK-LNQQSTMNRRTSALQQVLELGIPIQ---RMECFDISHTMGQQTVASCVVFDQNGPKKSDYRRYNITGITPGDDYAAMAKALAKRY-DNAKENGNIPDILFIDGGKGQLAQAENYFADWGKDAPM-LIGVAKGESRKPGLETLIMAGSHETIPLNKDASALHLIQHIRDESHRFAITGHRQKRNKVKRTSSLEEIEGIGAKRRQKILKNLGGLQEVKNASIDQLANVPGISRA 595
>gi|163724359|ref|ZP_02131889.1| excinuclease ABC, C subunit [Desulfatibacillum alkenivorans AK-01] >gi|161402198|gb|EDQ26436.1| excinuclease ABC, C subunit [Desulfatibacillum alkenivorans AK-01] (603 aa)
Score = 693, Expect = 1.0e-70, Identities = 192/583 (32%), Positives = 330/583 (56%)
 Q:   4 QIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLK--DRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILV-TKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKC-NKLP---NKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL---SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDI-KDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDD---KHKTDRIVK-WDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEV--AKEI 586
      +I+ KL + + PG YL KD++G +IYVGKA L R+ YFL+ +RDLKT L +I  D ++V E E+L+LE NLI K+KP+YN+LL++  FP + + + +PR+    KK  Y+GPF+++  + L  IN+ F LRKC K P  N+ C+ Y +GQCLGPC  V R +Y  + E+ F G++ + ++++++  A+E+ +E + + +  ++  E+Q + +  D D+IG  +E  S +  Y+ G L   Y+  V ++ E +  + +YY K  +P V++  E ++ + + L   ++  P +G K +++ A NA E +K++  IS++N  + LE LQK L + +  R+E FD S+   V +M+V+E+G + K+EYR FNI  D  DY M EV+ RR+ +    P+++++DGGK Q+   L L +   VI +AK D  K  D+I +  + +  + D+ FL ++DE HRFAI+ +R K++K++ +++L + +G+ R + LL + ++ ++KEAS E+++Q+ I V A+EI
 S:   3 EIEKKLATLSNGPGVYLMKDESGEIIYVGKARSLKKRVSSYFLEKPNRDLKTGILVKKIASFDAILVTTEKEALILEANLIRKHKPRYNILLKDGKRFPSLRIDVRTSYPRLEVVR-KVKKDGAIYFGPFSSAGKLRSTL-KIINKTFQLRKCKQKEPPKRNRPCLNYQMGQCLGPCCLPVDRDEYLDMVNEVILFLKGRTNDLLQKIKEQMAAASERQEYELAARLRDRMFAIQATVEKQAAVTTDFVDRDVIGID-REPEGSAISVLYIRGGFLLGSRNYNFDEVLGTD-SESIQAFLRQYYDKDRF-IPDEVFVPCQLENMELMEQWLTETAEKRVVLHWPQRGEKTRLIEMANENAHEALKDR----ISSENVFKSLLERLQKRLRMDRPPRRIECFDISHTGGNQTVASMIVFEDGKEAKSEYRTFNIDSLDHPDDYAAMHEVMARRFSPDKD--WPTPDVLLIDGGKGQLSITASVLDGLGVMGAFEVISIAKKDEAQKETMDKIYRPGQANPVVFGRDGDVLLFLQRVRDEAHRFAITTHRKKRAKTIRKSALDSVPGIGEKRKKALLRHFGSIKRLKEASPEDIAQVPGISVKRAQEI 597
>gi|85707930|ref|ZP_01038996.1| excinuclease ABC subunit C [Erythrobacter sp. NAP1] >gi|85689464|gb|EAQ29467.1| excinuclease ABC subunit C [Erythrobacter sp. NAP1] (653 aa)
Score = 693, Expect = 1.1e-70, Identities = 185/584 (31%), Positives = 312/584 (53%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTK--KLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKE-EHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDE--ILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL-------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQ--NRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKN----------NTASFGEI-PNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDF---SEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      E I++ +K +  PG Y  D G V+YVGKA L R+ Y +  L T+ ++ ++  ++ V N+E E+LLLE LI +++P +N+LLR+ +FP+IL+ + E PRI + H  ++ KG YYGPFA++   L N + ++F LR C    ++ C+ Y I +C PC+ +++ +DY+ + + DF +GKS +  LEK+ +AAE+L FE +  + +    Q I   D D+   K  I + F  G       ++ E +L ++ ++Y ++  P + L  D   L E+    K++  P +G ++ +M A NAV+ + + + +  NREL  EL + +   R+E++DNS+I   VGAMVV    K++YRKFNI++  N D+ M+EV+ RR++N       S  I P+L+++DGGK QV + +E L+ L +  +PV+G+AK  H +  + F  E L  S + F+  ++DEVHR+ I +R K+SK++ + L +I +G R  LL + T K++ A++E+L +  V  VA++I
 S:  39 EAIRETVKTLKPVPGVYRMLDARGDVLYVGKARSLKARVANY-TQVNQLTTRLMRMVSQCRSMEIVTTNSEAEALLLEAQLIKRFRPPFNVLLRDDKSFPFILLRADHEFPRI-HKHRGARRAKGNYYGPFASAGSVNTTL-NALQKLFLLRSCTDSFFNNRDRPCLLYQIKRCSAPCVDRISVEDYDALVSQAKDFLAGKSSQVQADLEKQMAKAAEELDFETAAILRDRLRAATFIQGSQAINAKAVGDADVFALAAKGGQICVQAFFIRGGQNWGHRAFFPSHTKDVGEAQVLADVMLQFYEEVP---PPPMVLVDRDLPEGELMEAALTEIADKKVQISIPQRGDRRKLMAQASRNAVDALDRRLAETGTKAKVNRELAEFLELGEPPE-----RIEVYDNSHIQGAKAVGAMVVASPEGFEKSQYRKFNIREAQTNDDFGMMREVMRRRFRNLAENPDGESGKKNSHETIWPDLVLIDGGKGQVSSVMEVLEELGIADEVPVVGIAKGPHHGREGREVFHFPDGREKTLPTNSPVLFYAQRLRDEVHRYVIGAHRAKRSKAITASPLDEIPGIGPARKRALLLHFGTASKVRAAALEDLQRAPGVSDAVARKI 645
>gi|153009916|ref|YP_001371131.1| excinuclease ABC subunit C [Ochrobactrum anthropi ATCC 49188] >gi|151561804|gb|ABS15302.1| excinuclease ABC, C subunit [Ochrobactrum anthropi ATCC 49188] (691 aa)
Score = 693, Expect = 1.2e-70, Identities = 181/575 (31%), Positives = 299/575 (52%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLK-DRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD--EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRYK---------------NNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      +K++P+ PG Y  + +G V+YVGKA +L R+ Y    + ++ E  +++VV  E E+LLLE NLI + +P++N+L+R+ +FPYIL+T +   ++ H  + KG Y+GPFA++   + N + R F LR C   +  + C+ + I +C GPC +++ +DY  + E  F SGKS+S+ + L   A+ L FE + Y +  L   Q I   + D+  + + + I +F + G       S L  E+L  + ++Y    P+ V LS + E+  ++E+L   K++  P +G KKD++D A NA E + + L  S+Q R L + E  L  +  R+E++DNS+I TN VG M+V    KN+YRKFNI+ D   D+ M+EVI RR+         T +F  P++I++DGG+ QV A + L L + ++ IG+AK D +  +R     L + + +F+ ++DE HRFAI +R ++ K + +N L +I +G +R  LL + T  + A+V +L QI I A
 S:  79 VKRLPNNPGVYRMFNSDGDVLYVGKARNLKKRVSNYARGIGHSNRITRMIRETVTMEFVVTRTETEALLLEANLIKRLRPRFNVLMRDDKSFPYILLTGDHRAPGIFKHRGARSRKGDYFGPFASAGAVGRTI-NALQRAFLLRTCTDSVFETRTRPCLLFQIKRCSGPCTHEISDEDYAELVNEAKAFLSGKSQSVKDHLATAMQAASADLDFEHAAVYRDRLAALSHVQSHQGINPQTVEEADVFAIHQEGGMTCIQVFFFRTGQNWGNRAYFPKADSSLGPAEVLGAFLSQFYDDKPC--PRLVLLSETVEEQSLIAEALSTRAGHKVQVNVPQRGEKKDLVDHALTNAREALGRR-LAETSSQARLLQGMAETFGL--SQPPRRIEVYDNSHIMGTNAVGGMIVAGPEGFVKNQYRKFNIRSTDITPGDDFGMMREVIERRFSRLVKEHGTPEEPADAEVTDTFPAWPDVILIDGGQGQVGAVRQILGELGISHLVNAIGIAKGVDREAGRERFFVEGKQAFTLPPRDPVLYFIQRLRDEAHRFAIGTHRARRKKEMVKNPLDEIAGIGPSRKRALLHHFGTAKAVSRAAVADLMQIEGISEA 679
>gi|189464896|ref|ZP_03013681.1| hypothetical protein BACINT_01240 [Bacteroides intestinalis DSM 17393] >gi|189437170|gb|EDV06155.1| hypothetical protein BACINT_01240 [Bacteroides intestinalis DSM 17393] (611 aa)
Score = 693, Expect = 1.3e-70, Identities = 197/587 (33%), Positives = 326/587 (55%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL-KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKC---------NKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIK---FLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQL--ISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIV-KWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIKK 588
      +E +K + +P PG Y + + G++IYVGKA +L R+ YF K+ + KT+ L ++I D+ Y+VVN E ++LLLENNLI KY+P+YN+LL++  +P I V E PR+ +  +  +YYGP+++    L + I ++PLR C     N   C+ Y I C GPCI K + DY  + EI +  G ++ I  L ++ + A + FE++QK E  ++ + + +++ + ++ D+    + S   +VN  ++  +  F E + L   E   IE+ + Y SLS E +   +++K  F P +G KK ++D + N +  ++ Q  ++ + R + ++E+Q L + L ++E FDNSNI ++ V A VV++  +K +YRK+NIK   DY MKEV+ RRY+    +P+L+I DGGK Q+ A E L L L+ IP+ GLAKD KH+T ++ +  I L + + L+ L IQDEVHRFAI+F+R+K+SK  + L +IK +G+   LL++++++ +IKEAS+E L+++   AK IK+
 S:  10 SEYLKGIVLNLPESPGIYQYLNTEGVIIYVGKAKNLKRRVSSYFNKEHEPGKTRVLVSKIADIRYIVVNTEEDALLLENNLIKKYRPRYNVLLKDDKTYPSICVQNEYFPRVFKTRKIIRN-GSSYYGPYSHIP-SMNALLDLIKHLYPLRTCSLNLSPENINAGKFNVCLEYHIKNCAGPCIGKQSLDDYLKNIGEIKEILKGNTQEIQRHLFQQMQELATDMKFEEAQKVKEKYMLIENYRAKSEVVSNILHNIDVFSIEEDSDEKS----AFVNYLHITNGAINQAFTFEYKKRLNETKEELLELGIIEM-RERYKSLSREIIVPFEVDMELKDVVFTIPQRGDKKKLLDLSILNVKQYKADRMKQAEKLNPEQRNVRLMKEIQDELHLDRLPMQIECFDNSNIQGSDPVAACVVFKKAKPSKQDYRKYNIKTVVGADDYASMKEVVKRRYQRAIEENAPLPDLLITDGGKGQMSAVKEVLDELNLN--IPIAGLAKDGKHRTSELLYGFPPQTIGLKQNTPLFRLLTQIQDEVHRFAITFHRDKRSKRQIASELDEIKGIGEKTKAALLKEFKSVKRIKEASLEALAKVTGEAKAKVIKE 604
>gi|153001116|ref|YP_001366797.1| excinuclease ABC subunit C [Shewanella baltica OS185] >gi|189038089|sp|A6WPJ5|UVRC_SHEB8 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|151365734|gb|ABS08734.1| excinuclease ABC, C subunit [Shewanella baltica OS185] (609 aa)
Score = 692, Expect = 1.4e-70, Identities = 187/578 (32%), Positives = 328/578 (56%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL---SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIE--LPKTVYLSLSDEKLKTL----SESLKIKFLNPSKGVKKD---VMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKD-LYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESL--KFLELDSIIPVIGLAKDDKHKT--DRIVKWDF-SEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      L+ +  G Y  D  VIYVGKA DL R+ YF K+ ++KT+ L + I +D + ++E ++LLLEN+ I +Y PKYN+LLR+ ++PYIL+++ EHPR+ Y H  ++ KG Y+GP+ N  + L+ + ++FP+R+C+ L   ++ C+ Y + +C PC+ KV+ DY+ +K + F GK + +  L K  AAE+ +E + ++ +  L+ +E+Q++ + K D D+IG +  +  +   G +  S Y +  +++DE+L + I ++Y  I+ +PK V +S + E+L L  SE+L KF +  V+ D  + A NA   N + +S++N    L+++L++  + RME FD S+  + V + VV+   +K EYR++NI+   DY MK+ + RR+  A G+IP+++ +DGG Q++ A + + KF+ LD  +IG+AK + K  + ++ D +  L+ S   + +I+DE HRFAI+ +RN++ K+  ++L I +G R + LL+  L ++K ASV EL ++ + IE+A+ I
 S:  11 LRTVSSSAGVYRMYDVKNDVIYVGKAKDLKKRLTSYFRKNLANVKTQALVSHIHHIDVTLTHSETDALLLENDYIKQYMPKYNVLLRDDKSYPYILLSQHEHPRLAY-HRGPQREKGHYFGPYPNGGAVRESLH-LMQKLFPIRQCDDLYYKSRSRPCLQYQLSRCSAPCVGKVSNADYDEQVKLASLFLKGKDQQVISALVDKMELAAERQAYEQAARFRDQIMALRKVAEQQEVS-NNKGDMDVIGVHYSSGIACFHLLFIREGKIFGSRSYYPSVPA-QTDMDEVLRSFILQFYLNADIQRTIPKEVVISHNFEELHELEAAVSEALDKKF-SIKTNVRADRASFLRLAVTNAT----NAVVTRLSHKNTVEQRFVLLEEILELSTPIQRMECFDISHTMGESTVASCVVFNREGPHKGEYRRYNIEGITPGDDYAAMKQAVSRRFDKIEAG-GKIPDILFIDGGLGQLRIAQKIVDEKFVHLDKAPQLIGVAKGEGRKPGLETLILGDTETSFSLEGDSPALHLIQHIRDESHRFAITGHRNRRQKTRNTSTLESIPGIGPKRRKALLQHLGGLQEVKGASVAELVKVPGISIEMAQTI 603
>gi|117920057|ref|YP_869249.1| excinuclease ABC subunit C [Shewanella sp. ANA-3] >gi|189038095|sp|A0KVM4|UVRC_SHESA UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|117612389|gb|ABK47843.1| Excinuclease ABC subunit C [Shewanella sp. ANA-3] (609 aa)
Score = 692, Expect = 1.5e-70, Identities = 186/578 (32%), Positives = 327/578 (56%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR-DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKK----CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL---SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIE--LPKTVYLSLSDEKLKTL----SESLKIKFLNPSKGVKKD---VMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIK-DLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESL--KFLELDSIIPVIGLAKDDKHKT--DRIVKWDF-SEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      L+ +  G Y  D G VIYVGKA DL R+ YF K+ ++KT+ L + I +D + ++E ++LLLEN+ I +Y PKYN+LLR+ ++PYI +++ EHPR+ Y H  ++ KG Y+GP+ N  + L+ + ++FP+R+C+ L K   C+ Y + +C PC+ KV+ +Y+ +K + F GK K + +L K +AA + +E + ++ +  L+ +E+Q++   D D+IG +  +  +   G +  S Y +  ++++E+L + + ++Y  I+ +PK V +S  E+L L  SE+L KF +  V+ D  + A NA   N + +S++N    L+++L++  + RME FD S+  + V + VV+   +K EYR++NI+   DY MK+ I RR+  AS G+IP+++ +DGG Q++ A + + KF+ LD  +IG+AK + K  + ++ D +  L+ S   + +I+DE HRFAI+ +RN++ K+  ++L I +G R + LL+  L ++K ASV EL+++ + IE+A+ I
 S:  11 LRMVSSSAGVYRMYDVKGDVIYVGKAKDLKKRLSSYFRKNLGNVKTQALVSHIHHIDVTLTHSETDALLLENDYIKQYMPKYNVLLRDDKSYPYIFLSQHEHPRLAY-HRGPQREKGYYFGPYPNGGAVRESLH-LMQKLFPIRQCDDLYYKSRTRPCLQYQLSRCSAPCVGKVSNAEYDEQVKLASLFLKGKDKQVISELVAKMEEAAGQQAYEQAARFRDQIMALRRVAEQQEVS-GNTGDMDVIGVHYASGIACFHLLFIREGKIFGSRSYYPTVPA-QTDIEEVLRSFLLQFYLNADIQRTIPKEVVISHHFEELHELEAAVSEALNKKF-SIKTNVRADRASFLRLALTNAT----NAVMTRLSHKNTVEQRFVLLEEILELNAPIQRMECFDISHTMGESTVASCVVFNREGPHKAEYRRYNIEGITPGDDYAAMKQAISRRFDKIDAS-GKIPDILFIDGGLGQLRIAQQIVDEKFVNLDKAPQLIGVAKGESRKPGLETLIFGDTETSFSLEDDSPALHLIQHIRDESHRFAITGHRNRRQKTRNTSTLESIPGIGPKRRKALLQHLGGLQEVKGASVAELAKVPGISIEMAQTI 603
>gi|78186373|ref|YP_374416.1| excinuclease ABC subunit C [Pelodictyon luteolum DSM 273] >gi|119367681|sp|Q3B5K8|UVRC_PELLD UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|78166275|gb|ABB23373.1| Excinuclease ABC subunit C [Pelodictyon luteolum DSM 273] (628 aa)
Score = 692, Expect = 1.7e-70, Identities = 191/573 (33%), Positives = 325/573 (56%)
 Q:   4 QIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN---------KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL-SKYDLITVFYSELDEILLTLIYE-YYSKIAIELPKTVYLS----LSD-EKLKTLSESLK---------IKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYL---QLISNQNRELNSLEELQKLLDIKD-LYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKD-EDA-----NSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFS-EIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQ 576
      ++++ + +P PG Y +K+ G VIYVGKA ++ +R++ YF  R L KT+ L  I D++ ++ ++E E+L+LENNLI + KP+YN+ L++  +P++++T E PR+ S + T+ K T++GP+ + +  +  I IFP+R C       +K C+ Y IG+C GPC    +Y  + EI   G++ + ++L +K + AA +L FE++ +   ++L+ +++RQ ++ +  D D+   ++  V+F+  G +L +++ ++T  E ++ LL + E YY K  +P+ V LS  L D E L+ LS  +     +KF P G K +++  NA  + +YL  Q   RE  ++ L + L ++  R+E FDNS++ T+ V +MV + NG  K+ YRKF ++ E+A   + DY M++V+ RRY +   +P+LI+VDGGK Q +A + L L +  +PVIGLAK  + + +  D   L K S   L ++DE HRFAI+++RN +SK  E L I +G+   LLE++ ++D + AS EELSQ
 S:  11 ELRETVASLPTGPGIYQFKNSAGKVIYVGKAKNIRSRVRSYFRDPRQLTGKTQVLVGHITDLEIIITSSEVEALILENNLIKELKPRYNVNLKDDKTYPWLVITGEPFPRVFISRNRTRD-KSTWFGPYTEAG-QLRSILELIGSIFPVRSCRYSLTPENIAAKKHKLCLDYHIGKCKGPCEGLQNEAEYLEMIGEIVRLLKGRTAGLLKELHEKMLTAAAELRFEEAAELKMQLQSLRRYADRQKMVAADGMDRDVSAIASGDDEACGVVFRIREGKMLGARHFILTNTAGEPEKKLLGKVLEGYYLKSPEAMPEEVLLSAQLDLEDTESLQALSREREEECPTRRKAVKFTVPQIGEKAHLVEMCRQNARHHLA-EYLVQKQKRGEAAREHYGVKALGESLHLETPPKRIECFDNSHLQGTDYVSSMVCFVNGKPLKSAYRKFRLQSLEEACGTGSSDDYAAMEQVLGRRYGGSLQDELPLPDLIVVDGGKGQANSAKKVLDRLGI--TVPVIGLAK----RLEEVFTPDADGPFNLPKTSPALKLLQQLRDEAHRFAITYHRNIRSKRTLETGLTTIPGVGEKIAFALLERFGSVDGVAAASAEELSQ 612
>gi|170726504|ref|YP_001760530.1| excinuclease ABC, C subunit [Shewanella woodyi ATCC 51908] >gi|169811851|gb|ACA86435.1| excinuclease ABC, C subunit [Shewanella woodyi ATCC 51908] (609 aa)
Score = 691, Expect = 1.8e-70, Identities = 184/578 (31%), Positives = 315/578 (54%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL---SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIE--LPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESL--KFLELDSIIPVIGLAKDDKHK---TDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      L+ +  PG Y  D  VIYVGKA DL R+ YF K+ ++KT L + I ++D V ++E ++LLLEN+ I +Y P+YN+LLR+ ++PYIL++ +HPR+ Y H  K+ KG+Y+GP+ N  + L+ + +IFP+R+C   K ++ C+ Y IG+C PC+ K+ ++Y  +K + F G+ + + +L K  AA L +E + ++ +  L+ +E+Q++ +  D D+IG Y  V  +  +G +  S Y +  +ELDE+L + + ++Y   + +PK + LS   L L +++   K++   + +  + A NA  + N L  S  +  LEE ++  K + RME FD S+  + V + VV+   NK EYR++NI    DY MK+ + RR+ N  S G++P+++ +DGG Q++ A + + KF LD  +IG+AK + K   I  +   L  S   + +I+DE HRFAI+ +RNK+ K+  ++L I +G R + LL+  + ++K ASV EL+++ + +E+A+ I
 S:  10 LQSVSSSPGVYRMYDSEETVIYVGKAKDLKKRLTSYFRKNLPNVKTHALVSHIANIDVTVTHSETDALLLENDYIKQYMPRYNVLLRDDKSYPYILLSHHKHPRLAY-HRGPKRHKGSYFGPYPNGGAVRESLH-LMQKIFPIRQCEDVYYKARSRPCLQYQIGRCSAPCVAKINDEEYAAQVKLASLFLKGRDQQVMSELVLKMETAAHMLEYEQAARFRDQISALRRVAEQQEVSHTS-GDMDVIGAYYASGVACFHLLFIRDGKIFGSRSYYPKVPA-QTELDEVLSSFMLQFYLNADSQRTVPKEILLSHDFADLPVLVDAIQSALDKKVEIKTKVRSERAKFLKLALTNATNAV-NTRLSHKSTVEQRFLLLEEAIEV--SKAVTRMECFDISHTMGESTVASCVVFNREGPNKAEYRRYNISGITPGDDYAAMKQALTRRFDNIEKS-GKVPDILFIDGGTGQLRIAQKVVDEKFANLDVAPLLIGVAKGEGRKPGLETLIYGENEQSFTLPADSGALHLIQHIRDESHRFAITGHRNKRQKTRNTSTLESIAGVGPKRRKALLQYLGGIQEVKGASVSELAKVPGISVEMAQTI 602
>gi|146292740|ref|YP_001183164.1| excinuclease ABC subunit C [Shewanella putrefaciens CN-32] >gi|189038094|sp|A4Y5Y2|UVRC_SHEPC UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|145564430|gb|ABP75365.1| Excinuclease ABC subunit C [Shewanella putrefaciens CN-32] (609 aa)
Score = 691, Expect = 2.0e-70, Identities = 189/578 (32%), Positives = 330/578 (57%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRD-LKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL---SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIE--LPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDV-MDTA--FNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKD-LYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESL--KFLELDSIIPVIGLAKDDKHKT--DRIVKWDF-SEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      L+ +  G Y  D G VIYVGKA DL R+ YF K+ D +KT+ L + I +D + ++E ++LLLEN+ I +Y PKYN+LLR+ ++PYIL+++ EHPR+ Y H  ++ KG Y+GP+ N  + L+ + ++FP+R+C+ L   ++ C+ Y + +C PC+ KV+ DY+ +K + F GK + +  L K QAA++ +E + ++ +  L+ +E+Q++ + K D D+IG +  +  +   G +  S Y +  +++DE+L + I ++Y  I+ +PK V +S + E+L L ++ I LN  +K +V D A   AV  N + +S++N    L+++L++  ++RME FD S+  + V + VV+   +K EYR++NI+   DY MK+ I RR+  A G+IP+++ +DGG Q++ A + + KF+ LD  +IG+AK + K  + ++ D +  L+ S   + +I+DE HRFAI+ +RN++ K+  ++L I +G R + LL+  L ++K ASV EL ++ + IE+A+ I
 S:  11 LRTVSSSAGVYRMYDVKGDVIYVGKAKDLKKRLSSYFRKNLDNVKTQALVSHIHHIDVTLTHSETDALLLENDYIKQYMPKYNVLLRDDKSYPYILLSQHEHPRLAY-HRGPQREKGHYFGPYPNGGAVRESLH-LMQKLFPIRQCDDLYYKSRSRPCLQYQLSRCSAPCVGKVSNADYDEQVKLASLFLKGKDQQVISTLVAKMEQAAQQQEYEQAARFRDQIMALRKVAEQQEVS-NNKGDMDVIGVHYASGIACFHLLFIREGKIFGSRSYYPSVPA-QTDMDEVLRSFILQFYLNADIQRTIPKEVVISHNFEELHELEAAVSIA-LNKKFSIKTNVRADRASFLRLAVTNATNAVITRLSHKNTVEQRFVLLEEILELSTPIHRMECFDISHTMGESSVASCVVFNREGPHKGEYRRYNIEGITPGDDYAAMKQAITRRFDKIEAG-GKIPDILFIDGGLGQLRIAQKIVDEKFVHLDKAPQLIGVAKGEGRKPGLETLILGDTETSFSLEGDSPALHLIQHIRDESHRFAITGHRNRRQKTRNTSTLESIPGIGPKRRKALLQHLGGLQEVKGASVAELVKVPGISIEMAQTI 603
>gi|163842969|ref|YP_001627373.1| excinuclease ABC subunit C [Brucella suis ATCC 23445] >gi|163673692|gb|ABY37803.1| excinuclease ABC, C subunit [Brucella suis ATCC 23445] (690 aa)
Score = 691, Expect = 2.1e-70, Identities = 182/575 (31%), Positives = 296/575 (51%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLK-DRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD--EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRYK-------------NNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      +K++P+ PG Y  + +G V+YVGKA +L R+ Y    + ++ E  +++VV  E E+LLLE NLI + +P++N+L+R+ +FPYIL+T    ++ H  + KG Y+GPFA++   + N + R F LR C   +  + C+ Y I +C PC +++ +DY  + E  F SGKS+S+ + L   A+ L FE + Y +  L   Q I   + D+  + + + I +F + G       S L  E+L  + ++Y    PK V LS + E+  ++E+L   K++  P +G KK+++ A NA E + + L  S+Q R L L E  L  +  R+E++DNS+I TN VG M+V    KN+YRKFNI+ D   D+ M+EVI RR+        N +F  P++I++DGG+ QV A + L + + ++ IG+AK D +  +R     L + + +F+ ++DE HRFAI +R ++ K + N L +I +G TR  LL + T  + A+VE+L QI I A
 S:  80 MKRLPNNPGVYRMFNSDGDVLYVGKARNLKKRVSNYARGIGHSNRITRMIRETVTMEFVVTRTETEALLLEANLIKRLRPRFNVLMRDDKSFPYILLTGGHRAPGIFKHRGARSRKGDYFGPFASAGAVGRTI-NALQRAFLLRTCTDSVFETRTRPCLLYQIKRCSAPCTYEISDEDYAGLVAEAKAFLSGKSQSVKDHLAAAMQAASADLDFEHAAVYRDRLAALSHVQSHQGINPQTVEEADVFAIHQEGGMTCIQVFFFRTGQNWGNRAYFPKADSSLGPAEVLGAFLSQFYDDKPC--PKLVLLSETVEEQSLITEALSTRAGHKVQVSVPQRGEKKELVQHALTNAREALGRR-LAETSSQARLLQGLAETFGL--PRAPRRIEVYDNSHIMGTNAVGGMIVAGPEGFVKNQYRKFNIRSTDITPGDDFGMMREVIERRFSRLVKEHGTPAGEVENPDAFPAWPDVILIDGGQGQVGAVRQILGEMGISDLVTAIGIAKGVDREAGRERFFMEGKQPFTLPPRDPVLYFIQRLRDEAHRFAIGTHRARRKKEMVRNPLDEIAGIGPTRKRALLHHFGTAKAVSRAAVEDLMQIDGISEA 678
>gi|21674621|ref|NP_662686.1| excinuclease ABC, subunit C [Chlorobium tepidum TLS] >gi|32130301|sp|Q8KBI0|UVRC_CHLTE UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|21647822|gb|AAM73028.1| excinuclease ABC, subunit C [Chlorobium tepidum TLS] (626 aa)
Score = 691, Expect = 2.2e-70, Identities = 183/584 (31%), Positives = 322/584 (55%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD--RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN-KLPNKK--------CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYD--LITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTL----------SESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAV----EIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRI-VKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIKK 588
      + +KL +P PG Y + + G VIYVGKA +L NR++ YF   + KT + + I D++ ++ ++E E+L+LENNLI + KP+YN+ L++ ++P++++T E PRI +  ++  Y+GP+ ++ + L + I IFP+R C KL +     C+ Y I +C GPC  + ++Y+ ++EI   GK+ ++  L + + A++L FE++    + LK ++ERQ I+ ++ D D+   E+  V+F+  G L+   L   + L +L + + YY +  +P+ + L   + +      +E +++F P G K ++  +NA   E M K L+   R+ +LE L+++L + L R+E FDNS+  T+ V +MV + +G  K++YRKF +K + + DY M+E + RRY + A  +P+L+++DGGK QV A + L+ L LD +PV GLAK  + + I V +   L K S   L ++DE HRFAI+++R +S    L IK +G+  EKLL+ + +++ + +AS++ELS +  + A+ I +
 S:  16 LAEKLATLPTSPGVYRFSNAAGTVIYVGKARNLRNRVRSYFNSQGRQPGKTAVMVSHIADLNVIITSSEVEALILENNLIKELKPRYNVNLKDDKSYPWLVITNERFPRIFLTR-QVRRDGSLYFGPYTEASQLRLIL-DLIGSIFPVRSCKYKLTEEAVASGRYRVCLDYHIHKCKGPCEGLQSEEEYQAMIREIVTLLKGKTSALLRDLSAEMQKKAKELKFEEAAALKAQIEGLKRYAERQKIVSTEAIDRDVFAVAAGEDDACGVVFRIREGKLIGSRHTYLSNTGNTPLPNLLASFVEHYYLETPDLIPQELMLQAELPEEELEALRQLLSSRQTERRQVRFTVPRIGEKAHLIAMCLDNAKHHLHEFMVQKKLR--GEIARKSPALESLKQVLHLGKLPERIECFDNSHFQGTDYVSSMVTFVSGKPKKSDYRKFRLKSFEGSDDYAAMREAVTRRYGGSLAGELPLPDLVLIDGGKGQVNVAWQVLQELGLD--LPVAGLAK----RLEEIYVPNEPDPYNLPKTSPALKLLQQLRDEAHRFAITYHRKLRSDRTIRTELTGIKGVGEKSAEKLLKHFGSVESVSKASIDELSAVAGRKTAESIYR 618
>gi|163754371|ref|ZP_02161493.1| excinuclease ABC, C subunit [Kordia algicida OT-1] >gi|161325312|gb|EDP96639.1| excinuclease ABC, C subunit [Kordia algicida OT-1] (596 aa)
Score = 690, Expect = 2.3e-70, Identities = 197/586 (33%), Positives = 327/586 (55%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL-KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN-KLPNKK--------CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDL-ITVFYSELDEILLTL-IYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQL-ISNQNRELNS-LEELQKLLDIKDLYR-MEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEI 586
      M E ++ +LK +P PG Y + DK+G ++YVGKA +L R+ YF K+ + KT+ L +I + ++VV E ++LLLENNLI KY+P+YN++L++ ++P+I + E PR+ +  K   Y+GP+ +  + L + I ++PLR CN L +K    C+ Y +G CLGPC  T Q Y+ + I +  G K  Q + +  AE + FE +QK E  L+ + + ++ + ++ D+   E+  I  +  GS++ + + I   E D+ LL L I E + +   K +Y+  E  + E KI  P G KK +++ + NA   ++ Q+ +++ ++ +N + +++K L + + R +E FDNSNI +N V A VV++NG +K EYR FNIK   D+ M+EV+YRRYK    +P LI++DGGK Q+ +AL+SL L L  I +IG+A  K  +   D  + LDKKS+  + ++++E HRF I+F+RNK+S S  + L I +G+ I +LL+K++++ +I EAS+E++S +V  AK+I
 S:   1 MTEALQLQLKTLPTNPGVYQYYDKDGKLLYVGKAKNLKKRVASYFTKNHEYGKTRVLVKKIVSIKHIVVATETDALLLENNLIKKYQPRYNVMLKDDKSYPWICIKNERFPRVFPTRRVIKD-GSEYFGPYTSMKTVR-TLLDLIKGLYPLRTCNYDLSQEKINAGKYKVCLEYHLGNCLGPCEGYQTIQSYDEQIVAIREIIKGNFKDSLNQFKAQMKTYAEAMEFEQAQKVKEKIDILENYQAKSTVVNPKISNVDVFTIVSDESFGYINFLQLSLGSIIRSHTMEIKKKLDETDKELLELAITEIHQRFKTN-SKELYVPFEVE----VGEKFKITI--PKLGDKKRILELSLRNAKYHRMERFKQIKLTDPDKHVNRIMAQMKKDLRLSEEPRHIECFDNSNIQGSNPVAACVVFKNGKPSKKEYRHFNIKTVVGPDDFASMEEVVYRRYKRLVEEKQPLPQLIVIDGGKGQLSSALKSLDALNLRGKIAIIGIA---KRLEEIYYPGDSIPLYLDKKSETLKIIQHLRNEAHRFGITFHRNKRSNSALNSELETIAGIGEKTIVELLKKFKSVKRISEASLEDISAVVGNSRAKKI 589
>gi|124547159|ref|ZP_01706112.1| excinuclease ABC, C subunit [Shewanella putrefaciens 200] >gi|124509459|gb|EAY53538.1| excinuclease ABC, C subunit [Shewanella putrefaciens 200] (609 aa)
Score = 690, Expect = 2.4e-70, Identities = 189/578 (32%), Positives = 330/578 (57%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRD-LKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL---SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIE--LPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDV-MDTA--FNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKD-LYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESL--KFLELDSIIPVIGLAKDDKHKT--DRIVKWDF-SEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      L+ +  G Y  D G VIYVGKA DL R+ YF K+ D +KT+ L + I +D + ++E ++LLLEN+ I +Y PKYN+LLR+ ++PYIL+++ EHPR+ Y H  ++ KG Y+GP+ N  + L+ + ++FP+R+C+ L   ++ C+ Y + +C PC+ KV+ DY+ +K + F GK + +  L K QAA++ +E + ++ +  L+ +E+Q++ + K D D+IG +  +  +   G +  S Y +  +++DE+L + I ++Y  I+ +PK V +S + E+L L ++ I LN  +K +V D A   AV  N + +S++N    L+++L++  ++RME FD S+  + V + VV+   +K EYR++NI+   DY MK+ I RR+  A G+IP+++ +DGG Q++ A + + KF+ LD  +IG+AK + K  + ++ D +  L+ S   + +I+DE HRFAI+ +RN++ K+  ++L I +G R + LL+  L ++K ASV EL ++ + IE+A+ I
 S:  11 LRTVSSSAGVYRMYDVKGDVIYVGKAKDLKKRLSSYFRKNLDNVKTQALVSHIHHIDVTLTHSETDALLLENDYIKQYMPKYNVLLRDDKSYPYILLSQHEHPRLAY-HRGPQREKGHYFGPYPNGGAVRESLH-LMQKLFPIRQCDDLYYKSRSRPCLQYQLSRCSAPCVGKVSNADYDEQVKLASLFLKGKDQQVISTLVAKMEQAAQQQEYEQAARFRDQIMALRKVAEQQEVS-NNKGDMDVIGVHYASGIACFHLLFIREGKIFGSRSYYPSVPA-QTDMDEVLRSFILQFYLNADIQRTIPKEVVISHNFEELHELEAAVSIA-LNKKFSIKTNVRADRASFLRLAVTNATNAVITRLSHKNTVEQRFVLLEEILELSTPIHRMECFDISHTMGESTVASCVVFNREGPHKGEYRRYNIEGITPGDDYAAMKQAITRRFDKIEAG-GKIPDILFIDGGLGQLRIAQKIVDEKFVHLDKAPQLIGVAKGEGRKPGLETLILGDTETSFSLEGDSPALHLIQHIRDESHRFAITGHRNRRQKTRNTSTLESIPGIGPKRRKALLQHLGGLQEVKGASVAELVKVPGISIEMAQTI 603
>gi|161486699|ref|NP_697713.2| excinuclease ABC subunit C [Brucella suis 1330] (690 aa)
Score = 690, Expect = 2.5e-70, Identities = 182/575 (31%), Positives = 296/575 (51%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLK-DRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD--EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRYK-------------NNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      +K++P+ PG Y  + +G V+YVGKA +L R+ Y    + ++ E  +++VV  E E+LLLE NLI + +P++N+L+R+ +FPYIL+T    ++ H  + KG Y+GPFA++   + N + R F LR C   +  + C+ Y I +C PC +++ +DY  + E  F SGKS+S+ + L   A+ L FE + Y +  L   Q I   + D+  + + + I +F + G       S L  E+L  + ++Y    PK V LS + E+  ++E+L   K++  P +G KK+++ A NA E + + L  S+Q R L L E  L  +  R+E++DNS+I TN VG M+V    KN+YRKFNI+ D   D+ M+EVI RR+        N +F  P++I++DGG+ QV A + L + + ++ IG+AK D +  +R     L + + +F+ ++DE HRFAI +R ++ K + N L +I +G TR  LL + T  + A+VE+L QI I A
 S:  80 MKRLPNNPGVYRMFNSDGDVLYVGKARNLKKRVSNYARGIGHSNRITRMIRETVTMEFVVTRTETEALLLEANLIKRSRPRFNVLMRDDKSFPYILLTGGHRAPGIFKHRGARSRKGDYFGPFASAGAVGRTI-NALQRAFLLRTCTDSVFETRTRPCLLYQIKRCSAPCTYEISDEDYAGLVAEAKAFLSGKSQSVKDHLAAAMQAASADLDFEHAAVYRDRLAALSHVQSHQGINPQTVEEADVFAIHQEGGMTCIQVFFFRTGQNWGNRAYFPKADSSLGPAEVLGAFLSQFYDDKPC--PKLVLLSETVEEQSLITEALSTRAGHKVQVSVPQRGEKKELVQHALTNAREALGRR-LAETSSQARLLQGLAETFGL--PRAPRRIEVYDNSHIMGTNAVGGMIVAGPEGFVKNQYRKFNIRSTDITPGDDFGMMREVIERRFSRLVKEHGTPAGEVENPDAFPAWPDVILIDGGQGQVGAVRQILGEMGISDLVTAIGIAKGVDREAGRERFFMEGKQPFTLPPRDPVLYFIQRLRDEAHRFAIGTHRARRKKEMVRNPLDEIAGIGPTRKRALLHHFGTAKAVSRAAVEDLMQIDGISEA 678
>gi|169198595|ref|ZP_02857904.1| excinuclease ABC, C subunit [Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM2304] >gi|169087724|gb|EDS67439.1| excinuclease ABC, C subunit [Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM2304] (680 aa)
Score = 690, Expect = 2.6e-70, Identities = 183/584 (31%), Positives = 305/584 (52%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL-KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD------EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRYKN-------------------NTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIE--VAKEI 586
      E I + +K++P+ PG Y  + G V+YVGKA L R+ Y + +  + ++ + ++++V  E E+LLLE NLI + +P++N+LLR+ +FPYIL+T +   ++ H  + KG Y+GPFA++   + N + R F +R C   +  + C+ Y I +C GPC +V+  Y  ++E DF SGKS+ +  + +  QAAE L FE + Y +  L   Q I +  + D+  + + V I +F + G      ++ + D   E+L  + ++Y  + PK + LS + E+++ L+ +L   K+ L P +G K+D++D  NA E  K L  ++Q+R L  +E  L    R+EI+DNS+I TN VG MVV    KN+YRKFNIK D   D+ MKEV+ RR+             F  P++I++DGG+ Q+ A  L L +  + IG+AK D   +R     L + + +F+ ++DE HRFAI +R ++ K + +N L +I +G +R  LL+ + T  + A++ +L + I  VAK++
 S:  55 ELIGEFVKRLPNSPGVYRMFNAEGDVLYVGKARSLKKRVGNYAVGRVHSNRIAQMVRQTANMEFVTTRTETEALLLEANLIKRLRPRFNVLLRDDKSFPYILITGDHRAPAIFKHRGARARKGDYFGPFASAGAVGRTI-NSLQRAFLIRTCTDSVFETRTRPCLLYQIKRCSGPCTHEVSDAGYGELVQEAKDFLSGKSQKVKSHMAEAMNQAAEDLDFERAAIYRDRLAALSHVQSHQGINPAGVEEADVFAIHHEGGVSCIQVFFFRTGQNWGN----RAYFPKADPQLSGAEVLNAFLAQFYDDKPV--PKQIMLSETIEEMELLAAALSEKAGHKVAILVPRRGEKRDLVDHVVGNAREAHGRK-LAETASQSRLLEGFKETFGLAYAPQ--RIEIYDNSHIMGTNAVGGMVVAGPEGFVKNQYRKFNIKSTDITPGDDFGMMKEVMTRRFSRLIKEEGIPDRTAQATAADAADMPFPTWPDVILIDGGQGQMTAVRAILTELGITDSVTAIGIAKGVDRDAGRERFFPPGRESFTLPPRDPVLYFVQRMRDEAHRFAIGSHRARRKKEMVKNPLDEIGGIGPSRKRALLQHFGTAKAVSRAALSDLMAVEGISEAVAKQV 670
>gi|38258795|sp|Q8G1L5|UVRC_BRUSU UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|23347500|gb|AAN29628.1| excinuclease ABC, C subunit [Brucella suis 1330] (611 aa)
Score = 690, Expect = 2.7e-70, Identities = 182/575 (31%), Positives = 296/575 (51%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLK-DRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD--EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRYK-------------NNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      +K++P+ PG Y  + +G V+YVGKA +L R+ Y    + ++ E  +++VV  E E+LLLE NLI + +P++N+L+R+ +FPYIL+T    ++ H  + KG Y+GPFA++   + N + R F LR C   +  + C+ Y I +C PC +++ +DY  + E  F SGKS+S+ + L   A+ L FE + Y +  L   Q I   + D+  + + + I +F + G       S L  E+L  + ++Y    PK V LS + E+  ++E+L   K++  P +G KK+++ A NA E + + L  S+Q R L L E  L  +  R+E++DNS+I TN VG M+V    KN+YRKFNI+ D   D+ M+EVI RR+        N +F  P++I++DGG+ QV A + L + + ++ IG+AK D +  +R     L + + +F+ ++DE HRFAI +R ++ K + N L +I +G TR  LL + T  + A+VE+L QI I A
 S:   1 MKRLPNNPGVYRMFNSDGDVLYVGKARNLKKRVSNYARGIGHSNRITRMIRETVTMEFVVTRTETEALLLEANLIKRSRPRFNVLMRDDKSFPYILLTGGHRAPGIFKHRGARSRKGDYFGPFASAGAVGRTI-NALQRAFLLRTCTDSVFETRTRPCLLYQIKRCSAPCTYEISDEDYAGLVAEAKAFLSGKSQSVKDHLAAAMQAASADLDFEHAAVYRDRLAALSHVQSHQGINPQTVEEADVFAIHQEGGMTCIQVFFFRTGQNWGNRAYFPKADSSLGPAEVLGAFLSQFYDDKPC--PKLVLLSETVEEQSLITEALSTRAGHKVQVSVPQRGEKKELVQHALTNAREALGRR-LAETSSQARLLQGLAETFGL--PRAPRRIEVYDNSHIMGTNAVGGMIVAGPEGFVKNQYRKFNIRSTDITPGDDFGMMREVIERRFSRLVKEHGTPAGEVENPDAFPAWPDVILIDGGQGQVGAVRQILGEMGISDLVTAIGIAKGVDREAGRERFFMEGKQPFTLPPRDPVLYFIQRLRDEAHRFAIGTHRARRKKEMVRNPLDEIAGIGPTRKRALLHHFGTAKAVSRAAVEDLMQIDGISEA 599
>gi|38258822|sp|Q8YGA9|UVRC_BRUME UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|90111059|sp|Q2YN35|UVRC_BRUA2 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|82615689|emb|CAJ10676.1| Excinuclease ABC, C subunit, N-terminal:Helix-hairpin-helix motif:Excinuclease ABC, C subunit, C-terminal:UvrB/UvrC protein:H... [Brucella melitensis biovar Abortus 2308] (611 aa)
Score = 689, Expect = 3.1e-70, Identities = 182/575 (31%), Positives = 296/575 (51%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLK-DRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD--EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRYK-------------NNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      +K++P+ PG Y  + +G V+YVGKA +L R+ Y    + ++ E  +++VV  E E+LLLE NLI + +P++N+L+R+ +FPYIL+T    ++ H  + KG Y+GPFA++   + N + R F LR C   +  + C+ Y I +C PC +++ +DY  + E  F SGKS+S+ + L   A+ L FE + Y +  L   Q I   + D+  + + + I +F + G       S L  E+L  + ++Y    PK V LS + E+  ++E+L   K++  P +G KK+++ A NA E + + L  S+Q R L L E  L  +  R+E++DNS+I TN VG M+V    KN+YRKFNI+ D   D+ M+EVI RR+        N +F  P++I++DGG+ QV A + L + + ++ IG+AK D +  +R     L + + +F+ ++DE HRFAI +R ++ K + N L +I +G TR  LL + T  + A+VE+L QI I A
 S:   1 MKRLPNNPGVYRMFNSDGGVLYVGKARNLKKRVSNYARGIGHSNRITRMIRETVTMEFVVTRTETEALLLEANLIKRLRPRFNVLMRDDKSFPYILLTGGHRAPGIFKHRGARSRKGDYFGPFASAGAVGRTI-NALQRAFLLRTCTDSVFETRTRPCLLYQIKRCSAPCTYEISDEDYAGLVAEAKAFLSGKSQSVKDHLAAAMQAASADLDFEHAAVYRDRLAALSHVQSHQGINPQTVEEADVFAIHQEGGMTCIQVFFFRTGQNWGNRAYFPKADSSLGPAEVLGAFLSQFYDDKPC--PKLVLLSETVEEQSLITEALSTRAGHKVQVSVPQRGEKKELVQHALTNAREALGRR-LAETSSQARLLQGLAETFGL--PRAPRRIEVYDNSHIMGTNAVGGMIVAGPEGFVKNQYRKFNIRSTDITPGDDFGMMREVIERRFSRLVKEHGTPAGEVKNPDAFPAWPDVILIDGGQGQVGAVRQILGEMGISDLVTAIGIAKGVDREAGRERFFMEGKQPFTLPPRDPVLYFIQRLRDEAHRFAIGTHRARRKKEIVRNPLDEIAGIGPTRKRALLHHFGTAKAVSRAAVEDLMQIDGISEA 599
>gi|148560017|ref|YP_001258680.1| excinuclease ABC subunit C [Brucella ovis ATCC 25840] >gi|148371274|gb|ABQ61253.1| excinuclease ABC, C subunit [Brucella ovis ATCC 25840] (690 aa)
Score = 689, Expect = 3.1e-70, Identities = 182/575 (31%), Positives = 296/575 (51%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLK-DRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD--EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRYK-------------NNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      +K++P+ PG Y  + +G V+YVGKA +L R+ Y    + ++ E  +++VV  E E+LLLE NLI + +P++N+L+R+ +FPYIL+T    ++ H  + KG Y+GPFA++   + N + R F LR C   +  + C+ Y I +C PC +++ +DY  + E  F SGKS+S+ + L   A+ L FE + Y +  L   Q I   + D+  + + + I +F + G       S L  E+L  + ++Y    PK V LS + E+  ++E+L   K++  P +G KK+++ A NA E + + L  S+Q R L L E  L  +  R+E++DNS+I TN VG M+V    KN+YRKFNI+ D   D+ M+EVI RR+        N +F  P++I++DGG+ QV A + L + + ++ IG+AK D +  +R     L + + +F+ ++DE HRFAI +R ++ K + N L +I +G TR  LL + T  + A+VE+L QI I A
 S:  80 VKRLPNNPGVYRMFNSDGDVLYVGKARNLKKRVSNYARGIGHSNRITRMIRETVTMEFVVTRTETEALLLEANLIKRLRPRFNVLMRDDKSFPYILLTGGHRAPGIFKHRGARSRKGDYFGPFASAGAVGRTI-NALQRAFLLRTCTDSVFETRTRPCLLYQIKRCSAPCTYEISDEDYAGLVAEAKAFLSGKSQSVKDHLAAAMQAASADLDFEHAAVYRDRLAALSHVQSHQGINPQTVEEADVFAIHQEGGMTCIQVFFFRTGQNWGNRAYFPKADSSLGPAEVLGAFLSQFYDDKPC--PKLVLLSETVEEQSLITEALSTRAGHKVQVSVPQRGEKKELVQHALTNAREALGRR-LAETSSQARLLQGLAETFGL--PRAPRRIEVYDNSHIMGTNAVGGMIVAGPEGFVKNQYRKFNIRSTDITPGDDFGMMREVIERRFSRLVKEHGTPAGEVENPDAFPAWPDVILIDGGQGQVGAVRQILGEMGISDLVTAIGIAKGVDREAGRERFFMEGKQPFTLPPRDPVLYFIQRLRDEAHRFAIGTHRARRKKEMVRNPLDEIAGIGPTRKRALLHHFGTAKAVSRAAVEDLVQIDGISEA 678
>gi|163868037|ref|YP_001609241.1| excinuclease ABC subunit C [Bartonella tribocorum CIP 105476] >gi|161017688|emb|CAK01246.1| excinuclease ABC subunit C [Bartonella tribocorum CIP 105476] (661 aa)
Score = 689, Expect = 3.3e-70, Identities = 187/579 (32%), Positives = 313/579 (54%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD------EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRY-----------KNNTAS------FGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKD-DKHK-TDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      I++ ++ +PHKPG Y  +NG ++YVGKA +L R+ Y +  + + ++   ++++V + E E+LLLE NLI + P +N+LLR+ +FPYI++T +   LY H  + K Y+GPFA+++   ++ + R F LR C     + C+ + I +C PC ++  DY+ ++E  F SGK +S+  + +  +AAE L FE + Y +  L   Q I   + D+   KE + I +F + G      ++ + D   EIL + + ++Y   LPK++ LS  E+  L+E+L   KI  P +G +K +++ A+ NA E +++K L  +  + L L E +L    R+E++DNS+I TN VGAM+V    KN+YRKFNI+ D   D+ MKEVI RR+      KN+     F  P+LI++DGG+ Q+ +  L L+L+++I V+G+AK D+H  +R       + + +FL ++DE H FAI +R K+ K+ F+N L +I+N+G TR  LL + +  + +AS+E+L ++ I A
 S:  43 IQEFVRHLPHKPGVYRMIGENGDILYVGKARNLKKRVSNYAREQGHNNRITRMIRATYHMEFIVTHTETEALLLEANLIKRLHPHFNVLLRDDKSFPYIMITNDHRAPALYKHRGARTQKAHYFGPFASASAVTQTIH-VLQRAFLLRTCTDTIFENRTRPCLLHQIKRCSAPCTHEINDIDYKELVREAKAFLSGKDQSVKNDMVQAMHKAAENLDFEQAASYRDRLSALSHIQSHQGINPQTIKEADVFAIAQKEGMTCIQVFFFRMGQNWGN----RAYFPKADPSFSRTEILASFLTQFYDDKP--LPKSILLSEEIEEKTLLTEALSLKANHKISLSLPKQGERKTLVNHAYLNAQEALEHK-LAETATHTKLLQGLAETFQLPFPPR--RIEVYDNSHIMGTNSVGAMIVAGQMGFVKNQYRKFNIRSTDITPGDDFGMMKEVIKRRFSRLIKEHDLPNKNHDIHNQENDLFPIWPDLILIDGGEGQINSVHTILTELQLNNLITVVGIAKGVDRHAGRERFFIKGTPPFTFPPRDPILYFLQRLRDEAHHFAIGTHRIKRKKATFKNPLDEIENIGPTRKRALLHHFGSAKAVADASLEDLKKVTGISAA 649
>gi|37525944|ref|NP_929288.1| excinuclease ABC subunit C [Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1] >gi|81419566|sp|Q7N5C7|UVRC_PHOLL UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|36785373|emb|CAE14320.1| excinuclease ABC subunit C [Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1] (610 aa)
Score = 689, Expect = 3.3e-70, Identities = 192/583 (32%), Positives = 316/583 (54%)
 Q:   1 MNEQIKDK--LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQD-YEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL---SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIE--LPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFL--ELDSIIP-VIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE---IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      M EQ  K LK + +PG Y  D +G VIYVGKA DL R+ YF    KT+ L  I +D V + E E+LLLE+N I Y+P+YN+LLR+ ++PYI ++ ++HPR L +  K KG Y+GPF N++ + L  + ++FP+R+C   + ++ C+ Y IG+CLGPC+K + +D Y+ + I F SGK + + +L ++ QA+++L FED+ +Y + + ++ +ERQ +  +D D+I    + + +   G +L  S Y I  + LDEI+ T + ++Y + +  LP + L + +  LS+SL   KI   +G K  + A NA  + +  +S Q+   L+ L KL+ + + RME FD S+   V + VV+++  ++EYR++NI    DY M +V+ RRY    +IP++I +DGGK Q+ A++ + L E D  P +IG+AK  K   + +E  I L  S   + +I+DE H AI+ +R ++SK  ++L I+ +G R + LL+  L ++ ASVEE++++ I A
 S:   1 MTEQFDSKTFLKTVTSQPGVYRMYDTSGTVIYVGKAKDLKKRLASYFRAQVTSRKTESLVKNIVQIDVTVTHTETEALLLEHNYIKLYQPRYNVLLRDDKSYPYIFLSADKHPR-LAMYRGAKHFKGEYFGPFPNTHAVRESLI-LLQKLFPIRQCEDSVYRNRSRPCLQYQIGRCLGPCVKGLVSEDEYQQQVDYIRLFLSGKDQQVLTRLIERMEQASQQLKFEDAARYRDQIQAVRQVTERQ-FVSGTDDDLDVISVAFDAGMACLHVLFIRQGKVLGSRSYYPKIPT-GTTLDEIVQTFLGQFYLQGSQNRTLPSEILLDFTLPEKDILSDSLSEISGRKIHIQTRPRGDKARYLKLARTNATIALSTR----LSQQSTIHQRLDSLTKLVKLAKIQRMECFDISHTMGEQTVASCVVFDSNGPLRSEYRRYNISGITPGDDYAAMNQVLRRRY-GKALDESKIPDIIFIDGGKGQLAQAIDVFQSLDVEWDKTRPQLIGVAKGSDRKAGLETLFFATEDKSIALPPDSPALHVIQHIRDESHNHAITGHRQRRSKVRNTSTLESIEGVGPKRRQMLLKYMGGLQPLRNASVEEIAKVPTISYA 599
>gi|110636600|ref|YP_676807.1| excinuclease ABC, subunit C [Cytophaga hutchinsonii ATCC 33406] >gi|119367645|sp|Q11YP9|UVRC_CYTH3 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|110279281|gb|ABG57467.1| excinuclease ABC, subunit C [Cytophaga hutchinsonii ATCC 33406] (596 aa)
Score = 689, Expect = 3.4e-70, Identities = 191/576 (33%), Positives = 319/576 (55%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL--KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKK---------CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLS--KYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSK-SLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIV 578
      E I+ LK++P PG Y +   +IYVGKA L R+ YF  K+ D KT+ + +I  +Y +VN+E E+LLLENNLI + KPKYN+LLR+  +P+I ++ + P + +  KK KG Y+GP+ S  + L  + + F +R C+  K+     C+ Y IG C GPC K ++DY+ + ++ +  G  S+ + ++K + AAE + FE +Q + E  ++  +  I+  N+ ++   + N S+   ++GS++   ++ V   +E+L+ ++E + +  + K + ++  +L LS  K+  P +G KK ++D + NA  +   Q  + E+ L+ LQ L +K+L  +E FDNSNI TN V AMV Y+NG +K +YR FNIK + +D+ M E++YRRYK     P LII+DGGK Q+ A ++LK L +  IP++ +AK+ +  +   D  + LDKKS+  + I+DE HRFAI+F+R K+SK +L +   + +G  ++KLL ++T+ +IKEAS+E+L+ ++
 S:   5 EDIRSLLKELPSSPGVYRFYSIEKELIYVGKAKSLRKRVANYFTNKKNLDQKTRSMVRKIYHAEYTLVNSEYEALLLENNLIKENKPKYNVLLRDDKTYPFICLSSADFPTLTTTRKIDKK-KGEYFGPYT-SGRAMHSLVESLRKTFFIRTCDLNLTKQNIDAHKFKVCLEYHIGNCKGPCEGKQEKEDYDVSIIQVRNILKGNFSSVKKYYQEKMLSAAEDMQFEKAQFFKERYNSVLGLEKSSLIVNPDINNLEVYTIVKRLNRASVNFMSILHGSIIKARTIEMKAVLDETEEELLMHALFEIHEE-GWDSTKEIICNI---ELPILSTYCKVSI--PQRGDKKKLIDLSLKNAWHTLTRYDDQ--KKEKPEIRVLKTLQADLSLKELPAHIECFDNSNIQGTNPVAAMVCYKNGKPSKKDYRHFNIKTVEGPNDFASMYEIVYRRYKRMGEEGLPFPTLIIIDGGKGQLSFACQALKDLNIYGQIPIVSIAKNLE---ELFFPGDNDPLYLDKKSESLKLIQQIRDETHRFAITFHRQKRSKDALLKTEFENLVGIGPGTVKKLLTHFKTVKRIKEASIEQLTPVI 582
>gi|157375591|ref|YP_001474191.1| excinuclease ABC subunit C [Shewanella sediminis HAW-EB3] >gi|189038096|sp|A8FW40|UVRC_SHESH UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|157317965|gb|ABV37063.1| excinuclease ABC, C subunit [Shewanella sediminis HAW-EB3] (609 aa)
Score = 689, Expect = 3.6e-70, Identities = 183/578 (31%), Positives = 320/578 (55%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYF-LKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL---SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYY--SKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLY-RMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESL--KFLELDSIIPVIGLAKDDKHK---TDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      LK +  PG Y  D+ G VIYVGKA DL R+ YF +  ++KT+ L + I ++D V ++E ++L+LEN+ I +Y P+YN+LLR+ ++PYIL++ +HPR+ Y H  K+ KG+Y+GP+ N  + L+ + +IFP+R+C+ L   ++ C+ Y IG+C PC+ KV+ ++Y  +K + F GK  + +L K  +A L +E + Y +  L+ +E+Q++ +  D D+IG Y  V  +   G +  S Y +  +ELDE+L  + ++Y S   +PK + LS  + L L ++   K++   + + + + A NA  + +  +S++N    L++ L++ L RME FD S+  + V + VV++  NK +YR++NI    DY MK+ I RR+ +   G+IP+L+ +DGG Q++ A + + KF+++D  +IG+AK + K   I  +   +  S   + +I+DE HRFAI+ +RNK+ K+  ++L I +G R + LL+  + ++K ASV EL+++ + +E+A+ I
 S:  11 LKTVSSSPGVYRMYDEEGTVIYVGKAKDLKKRLSSYFRVNLPNVKTQALVSHIANIDVTVTHSETDALILENDYIKQYMPRYNVLLRDDKSYPYILLSDHKHPRLAY-HRGPKRDKGSYFGPYPNGGAVRESLH-LLQKIFPIRQCDDLYYKSRSRPCLQYQIGRCSAPCVNKVSDEEYAVQVKLASLFLKGKDLQVMTELVSKMEASALALEYEQAASYRDQIAALRRVAEQQEVS-NTSGDMDVIGAYYASGVACFHLLFIREGKIFGSRSYYPSVPA-ETELDEVLSAFMIQFYLNSDSQRTVPKEILLSHGFDDLPELERAIQTALEKKVEIKTNVRSERANFLRLAVTNATNAVNTR----LSHKNTVEQRFLLLEEALEVSTLIQRMECFDISHTMGESTVASCVVFDREGPNKADYRRYNINGITPGDDYAAMKQAITRRF-DKIDKNGKIPDLLFIDGGTGQLRIAQKIVDEKFVDIDKTPMLIGVAKGEGRKPGLETLIYGENEQSFTIPADSGALHLIQHIRDESHRFAITGHRNKRQKTRNTSTLESIAGVGPKRRKALLQYLGGIQEVKGASVAELAKVPGISLEMAQTI 603
>gi|169830506|ref|YP_001716488.1| excinuclease ABC, C subunit [Candidatus Desulforudis audaxviator MP104C] >gi|169637350|gb|ACA58856.1| excinuclease ABC, C subunit [Candidatus Desulforudis audaxviator MP104C] (614 aa)
Score = 688, Expect = 3.9e-70, Identities = 176/571 (30%), Positives = 310/571 (54%)
 Q:   7 DKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL---PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSE---RQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKY--DLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDAN-SDYDYMKEVIYRRY---------------KNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      +K+K P KPG YL++  G V+YVGKAV L NR++ YF  R K + L + DV+ +V +E E+L+LE+NLI +++P+YN++L++ ++PY+ VT +EE+PRI +  +   Y+GP+ S  +E  + ++FPLR C +   + C+ + IG+CLGPC  V + Y  ++E+ F G+  +  L +K  AA L FE  + ELR L+  +  RQ I+  + D D++   N  +++ + +G LL ++ DL +   E+L  + +YY + + P+ +   E+  ++E L   +++  P +G K++++ A NA E    Q+  ++   E  L  +  R+E +D SN+   VG MVV+E+G   EYR+F +++   +D+ M+EV+ RR+        + A F +P+L++VDGGK Q+ AALE L+  ++ +PV L K++  ++I   S+ + +  S  F L +++DE HRFA+ +R +S+  + L +I +G R  L + + +LD +K A++ EL+ +
 S:   5 EKVKHFPDKPGVYLFRGARGEVLYVGKAVSLKNRVRSYFTGARSDKVQALVGKTRDVECLVTGSEIEALILESNLIKEHRPRYNVVLKDDKSYPYLKVTVQEEYPRIFLTRAQPRD-GARYFGPYP-SAAAVHETVRLLKKLFPLRSCRQTRFRQQRPCLNHHIGRCLGPCSGTVDPERYRAMVQEVLLFLEGRHADLVRGLARKMEAAAANLEFE---RAAELRDQLRAVEQVLARQSIVSPGREDRDVLALARDGNRGRVIVLEIRDGKLLGRHSLDLQGIAERSDAEVLAAFLKQYYREAGLIPPEVLLPVPLGEEQGLIAEWLGLRRQGRVRLHVPRRGRKRELVRLAEQNAAEARA----QMEFERDAGEALAELAAVLGLDQAPARLEGYDISNLQGAQTVGVMVVFEDGRPAPGEYRQFRVRETAGTPNDFAAMREVVARRFARAREEGKLIATGRLSSRDARFHRLPDLVLVDGGKGQLSAALEGLRETGFEA-VPVFALTKEE----EKIFAPGRSDPVPVPPGSQALFLLQHLRDEAHRFAVDTHRRTRSRESLRSLLEEIDGIGPARRRALQKAFPSLDALKGATLAELAAV 593
>gi|161611214|ref|YP_221454.2| excinuclease ABC subunit C [Brucella abortus bv. 1 str. 9-941] >gi|162002877|ref|YP_414162.2| excinuclease ABC subunit A [Brucella melitensis biovar Abortus 2308] >gi|189023910|ref|YP_001934678.1| excinuclease ABC subunit C [Brucella abortus S19] >gi|189019482|gb|ACD72204.1| excinuclease ABC subunit C [Brucella abortus S19] (690 aa)
Score = 688, Expect = 3.9e-70, Identities = 182/575 (31%), Positives = 296/575 (51%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLK-DRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD--EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRYK-------------NNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      +K++P+ PG Y  + +G V+YVGKA +L R+ Y    + ++ E  +++VV  E E+LLLE NLI + +P++N+L+R+ +FPYIL+T    ++ H  + KG Y+GPFA++   + N + R F LR C   +  + C+ Y I +C PC +++ +DY  + E  F SGKS+S+ + L   A+ L FE + Y +  L   Q I   + D+  + + + I +F + G       S L  E+L  + ++Y    PK V LS + E+  ++E+L   K++  P +G KK+++ A NA E + + L  S+Q R L L E  L  +  R+E++DNS+I TN VG M+V    KN+YRKFNI+ D   D+ M+EVI RR+        N +F  P++I++DGG+ QV A + L + + ++ IG+AK D +  +R     L + + +F+ ++DE HRFAI +R ++ K + N L +I +G TR  LL + T  + A+VE+L QI I A
 S:  80 VKRLPNNPGVYRMFNSDGGVLYVGKARNLKKRVSNYARGIGHSNRITRMIRETVTMEFVVTRTETEALLLEANLIKRLRPRFNVLMRDDKSFPYILLTGGHRAPGIFKHRGARSRKGDYFGPFASAGAVGRTI-NALQRAFLLRTCTDSVFETRTRPCLLYQIKRCSAPCTYEISDEDYAGLVAEAKAFLSGKSQSVKDHLAAAMQAASADLDFEHAAVYRDRLAALSHVQSHQGINPQTVEEADVFAIHQEGGMTCIQVFFFRTGQNWGNRAYFPKADSSLGPAEVLGAFLSQFYDDKPC--PKLVLLSETVEEQSLITEALSTRAGHKVQVSVPQRGEKKELVQHALTNAREALGRR-LAETSSQARLLQGLAETFGL--PRAPRRIEVYDNSHIMGTNAVGGMIVAGPEGFVKNQYRKFNIRSTDITPGDDFGMMREVIERRFSRLVKEHGTPAGEVKNPDAFPAWPDVILIDGGQGQVGAVRQILGEMGISDLVTAIGIAKGVDREAGRERFFMEGKQPFTLPPRDPVLYFIQRLRDEAHRFAIGTHRARRKKEIVRNPLDEIAGIGPTRKRALLHHFGTAKAVSRAAVEDLMQIDGISEA 678
>gi|17987534|ref|NP_540168.1| excinuclease ABC subunit C [Brucella melitensis 16M] >gi|17983236|gb|AAL52432.1| EXCINUCLEASE ABC SUBUNIT C [Brucella melitensis 16M] (685 aa)
Score = 688, Expect = 4.0e-70, Identities = 182/575 (31%), Positives = 296/575 (51%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLK-DRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD--EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRYK-------------NNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      +K++P+ PG Y  + +G V+YVGKA +L R+ Y    + ++ E  +++VV  E E+LLLE NLI + +P++N+L+R+ +FPYIL+T    ++ H  + KG Y+GPFA++   + N + R F LR C   +  + C+ Y I +C PC +++ +DY  + E  F SGKS+S+ + L   A+ L FE + Y +  L   Q I   + D+  + + + I +F + G       S L  E+L  + ++Y    PK V LS + E+  ++E+L   K++  P +G KK+++ A NA E + + L  S+Q R L L E  L  +  R+E++DNS+I TN VG M+V    KN+YRKFNI+ D   D+ M+EVI RR+        N +F  P++I++DGG+ QV A + L + + ++ IG+AK D +  +R     L + + +F+ ++DE HRFAI +R ++ K + N L +I +G TR  LL + T  + A+VE+L QI I A
 S:  75 VKRLPNNPGVYRMFNSDGGVLYVGKARNLKKRVSNYARGIGHSNRITRMIRETVTMEFVVTRTETEALLLEANLIKRLRPRFNVLMRDDKSFPYILLTGGHRAPGIFKHRGARSRKGDYFGPFASAGAVGRTI-NALQRAFLLRTCTDSVFETRTRPCLLYQIKRCSAPCTYEISDEDYAGLVAEAKAFLSGKSQSVKDHLAAAMQAASADLDFEHAAVYRDRLAALSHVQSHQGINPQTVEEADVFAIHQEGGMTCIQVFFFRTGQNWGNRAYFPKADSSLGPAEVLGAFLSQFYDDKPC--PKLVLLSETVEEQSLITEALSTRAGHKVQVSVPQRGEKKELVQHALTNAREALGRR-LAETSSQARLLQGLAETFGL--PRAPRRIEVYDNSHIMGTNAVGGMIVAGPEGFVKNQYRKFNIRSTDITPGDDFGMMREVIERRFSRLVKEHGTPAGEVKNPDAFPAWPDVILIDGGQGQVGAVRQILGEMGISDLVTAIGIAKGVDREAGRERFFMEGKQPFTLPPRDPVLYFIQRLRDEAHRFAIGTHRARRKKEIVRNPLDEIAGIGPTRKRALLHHFGTAKAVSRAAVEDLMQIDGISEA 673
>gi|91773432|ref|YP_566124.1| excinuclease ABC subunit C [Methanococcoides burtonii DSM 6242] >gi|119367668|sp|Q12W02|UVRC_METBU UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|91712447|gb|ABE52374.1| Excinuclease ABC subunit C [Methanococcoides burtonii DSM 6242] (604 aa)
Score = 688, Expect = 4.1e-70, Identities = 192/573 (33%), Positives = 320/573 (55%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL--KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKK----CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGK-SKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVF---YSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKL--KTLSE--SLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE--IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      ++ + IP PG YL KD + +IY+GKA L R+ QYF  K+  KT+ + +I DVDY+V +E +L+LE NL+ K +P YN+ L++  +PY+ VT  + P+I +     Y+GP+ N  + L + I++IF +++CN+ + K  C+ Y I +C PC  +T ++Y  + E  F G+ S +I E EK I A + +E +  +  LK S RQ  + +D DII   + + + IF  +G+++ K D+  +   + +  I +YY  +   V  + +++L K LSE + ++  P +G KK +M+ A NA  ++ +L+ S++ + L +L +L+ L + L  +E FD SNI T+ VG+MVV+ENG+  ++YR FNIK   D+ M EV+ RRY + A  ++P+LI++DGG QV AA+ SLK L+LD IP++GLAK +H  IV D ++ + L  S+  L+ ++DE HRFA+S +R +++ L + L I +G +R + LL + ++++I+ ASVEEL+ +
 S:   1 MRPDISNIPELPGVYLMKDISDNIIYIGKAKSLKKRVSQYFQSSKNHSSKTRAMVRKIADVDYIVTESEVAALILEANLVKKNRPHYNIDLKDDKRYPYVKVTVNTKFPKIFITRRRLMD-GALYFGPYTNVKPVRQTL-DMISQIFRIKRCNRRVDGKGKRACLNYHIDRCYAPCNGSITPEEYRNNVMEAVKLFKGETSGTIKELQEKMNIHAIAQ-EYESAAVIRDQIDALKSLS-RQQTATAGNDDSDIIATASDDETVFVQIFYIRDGNMVGKADMSLSWGDATGNIARVTEEFIKQYYQDAPVPPEILVQYPIPEKELVIKWLSEKAARSVQIQVPQRGNKKRLMEMAEQNAQMTLEQSHLKQ-SDKEQALQALLQLRDALALSTLPAHIEGFDISNISGTDAVGSMVVFENGLPANSKYRHFNIKTVKGIDDFAMMAEVVKRRYTHQKAEKDKLPDLILIDGGPGQVSAAMGSLKELQLD--IPLVGLAKRFEHI---IVPKDGTDEVVILPHTSEALKVLMRVRDESHRFAVSSHRRRRTARLSHSELDTIPGIGASRKKALLNHFSSIEQIRHASVEELTAV 581
>gi|149277111|ref|ZP_01883253.1| excinuclease ABC, C subunit [Pedobacter sp. BAL39] >gi|149231988|gb|EDM37365.1| excinuclease ABC, C subunit [Pedobacter sp. BAL39] (600 aa)
Score = 688, Expect = 4.3e-70, Identities = 191/573 (33%), Positives = 320/573 (55%)
 Q:   6 KDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKK---------CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDL-ITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDE---KLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNS-------LEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIV 578
      K L IPHKPG Y + D  +IY+GKA DL NR+ YF++DR L KT+ L ++I + + +V+ E ++ LLEN+LI K++P+YN++L++  +P+I++ KE PR+ ++ + K  TY+GP+A+ + + + + I  + LR CN  +K     C+ Y IG C GPC  + DY+ ++EI + +GK ++ + +++  AA +L FE + +Y +  L+ + + ++ S  + D++   E  +  K +NGS++  + I   E DE LLTL    AI  +T + S S E    + E  ++F P G KK +++ + N +  K K   NQ +LN    L +LQK L + L  +E FDNSN   V A+VV+++  +K +YR FN+K + +D+ M+E ++RRYK    +P LII+DGGK Q+ +A+ SLK L L + + V+G+A  K  +   D  + LDKKS+  + ++DE HRF I+F+R K+ +  + L +I+ +GKT +KLL +++++ KIK A+ EL ++
 S:   7 KKVLADIPHKPGVYQYWDVEDTLIYIGKAKDLRNRVGSYFIQDRQLNGKTRVLVSKIRKITFTIVDTEIDAWLLENSLIKKHQPRYNIMLKDDKTYPWIIIKKEPFPRVYWTRNRVKD-GSTYFGPYASVGMM-HTILDLIKETYTLRTCNLPLTQKNITDGKFKVCLEYQIGNCKGPCQAYQSEPDYDKNIEEIKEILNGKISNVIKDVKQVIRDAAAELNFEYAHQYQKKLLVLEKYQSKSTVVSSAITNIDVVSIASDERYAFVNYLKVMNGSIIQTQTIEIKKRLDETDEELLTL--------AITEFRTKFNSTSKEVIVPFDIVLEDSNLRFTVPKLGEKKKLLELSQKNVLFFKKEKL-----NQYEKLNPDLRTERILGQLQKDLGMAKLPVHIECFDNSNFQGKYPVSAIVVFKDAKPSKKDYRHFNVKTVEGPNDFATMEEAVFRRYKRMLEEEDTLPQLIIIDGGKGQLSSAMSSLKKLGLANKVMVVGIA---KRLEELFFPNDPYPLYLDKKSESLKLIQQLRDEAHRFGITFHRKKRDQGTLKTELEQIEGIGKTTADKLLRQFKSVKKIKAATEPELQTVL 584
>gi|154494271|ref|ZP_02033591.1| hypothetical protein PARMER_03622 [Parabacteroides merdae ATCC 43184] >gi|154085955|gb|EDN85000.1| hypothetical protein PARMER_03622 [Parabacteroides merdae ATCC 43184] (601 aa)
Score = 688, Expect = 4.4e-70, Identities = 195/576 (33%), Positives = 321/576 (55%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL-KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN---------KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEI---LLTL-IYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVE--IMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIV-KWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIV 578
      E IK+ L IP PGCY + D+ G +IYVGKA +L R+ YF K+ D KT+ L +I D+ Y VV+ E ++LLLENNLI +Y+P+YN+LL++  +P I+V E PR+ + + +   YYGP+ +  K L  + ++PLR C     K  K C+ Y I C GPC  T ++Y+ + EI +  G  I + L ++ + A +L FE++QK E + ++ + + ++  ++ D+   EN  I   NG+++ Y   +  LDE  LL+L I E ++   + +   D +L+ +S ++   P +G KK +++ + N + + K K + ++ + R  L+E+Q+ L + L  +E FDNSNI ++ V A VV++  +K +YRK+NIK   DY MKEV+ RRY+    +P+LII DGGK Q++  E ++ EL  IP+ GLAKD KH+T ++ +  I + +S ++ F  IQDEVHRFAI+F+++K+SKS ++ L IK +G+   LL ++++ +I+EA +EL +++
 S:   6 EHIKNILSVIPESPGCYQYFDEKGTIIYVGKAKNLKRRVSSYFNKEHDSNKTRVLVKQIRDIKYFVVDTEEDALLLENNLIKQYRPRYNVLLKDDKTYPSIVVKNEYFPRVFQTRNIVRD-GSRYYGPYPSIYTAKVML-QMLKELYPLRTCKYPLTPESIAKGRYKVCLEYHIKHCKGPCEGLQTLEEYQQNISEIKEILRGNISQISKHLYEEMQKLAGELRFEEAQKIKEKYEVIENYRSKSTVVTPMLHNIDVFSLAENENSAYINYLHIGNGAIVQAYTF--EYKKRLDESKEELLSLGIIEMRNRFKSTAREIIVPFPLDIELENVSITV------PQRGDKKKLVELSEMNVKQYKVDKLKQAEKLNPEQRSTRLLKEIQETLHLPKLPAHIECFDNSNIQGSDAVAACVVFKMAKPSKKDYRKYNIKTVVGPDDYASMKEVVRRRYQRAIVEETPLPDLIITDGGKGQMEVVREVIQD-ELHLDIPIAGLAKDGKHRTSELLFGFPPETIGMPIQSFMFKFFTQIQDEVHRFAITFHKDKRSKSQTKSELDTIKGIGEKTKVLLLRHFKSVKRIREAGFDELKEVI 588
>gi|75497050|sp|Q57E41|UVRC_BRUAB UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|62195793|gb|AAX74093.1| UvrC, excinuclease ABC, C subunit [Brucella abortus biovar 1 str. 9-941] (627 aa)
Score = 688, Expect = 4.4e-70, Identities = 182/575 (31%), Positives = 296/575 (51%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLK-DRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD--EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRYK-------------NNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      +K++P+ PG Y  + +G V+YVGKA +L R+ Y    + ++ E  +++VV  E E+LLLE NLI + +P++N+L+R+ +FPYIL+T    ++ H  + KG Y+GPFA++   + N + R F LR C   +  + C+ Y I +C PC +++ +DY  + E  F SGKS+S+ + L   A+ L FE + Y +  L   Q I   + D+  + + + I +F + G       S L  E+L  + ++Y    PK V LS + E+  ++E+L   K++  P +G KK+++ A NA E + + L  S+Q R L L E  L  +  R+E++DNS+I TN VG M+V    KN+YRKFNI+ D   D+ M+EVI RR+        N +F  P++I++DGG+ QV A + L + + ++ IG+AK D +  +R     L + + +F+ ++DE HRFAI +R ++ K + N L +I +G TR  LL + T  + A+VE+L QI I A
 S:  17 VKRLPNNPGVYRMFNSDGGVLYVGKARNLKKRVSNYARGIGHSNRITRMIRETVTMEFVVTRTETEALLLEANLIKRLRPRFNVLMRDDKSFPYILLTGGHRAPGIFKHRGARSRKGDYFGPFASAGAVGRTI-NALQRAFLLRTCTDSVFETRTRPCLLYQIKRCSAPCTYEISDEDYAGLVAEAKAFLSGKSQSVKDHLAAAMQAASADLDFEHAAVYRDRLAALSHVQSHQGINPQTVEEADVFAIHQEGGMTCIQVFFFRTGQNWGNRAYFPKADSSLGPAEVLGAFLSQFYDDKPC--PKLVLLSETVEEQSLITEALSTRAGHKVQVSVPQRGEKKELVQHALTNAREALGRR-LAETSSQARLLQGLAETFGL--PRAPRRIEVYDNSHIMGTNAVGGMIVAGPEGFVKNQYRKFNIRSTDITPGDDFGMMREVIERRFSRLVKEHGTPAGEVKNPDAFPAWPDVILIDGGQGQVGAVRQILGEMGISDLVTAIGIAKGVDREAGRERFFMEGKQPFTLPPRDPVLYFIQRLRDEAHRFAIGTHRARRKKEIVRNPLDEIAGIGPTRKRALLHHFGTAKAVSRAAVEDLMQIDGISEA 615
>gi|161618668|ref|YP_001592555.1| excinuclease ABC subunit C [Brucella canis ATCC 23365] >gi|161335479|gb|ABX61784.1| excinuclease ABC, C subunit [Brucella canis ATCC 23365] (690 aa)
Score = 688, Expect = 4.9e-70, Identities = 182/575 (31%), Positives = 296/575 (51%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLK-DRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD--EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRYK-------------NNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      +K++P+ PG Y  + +G V+YVGKA +L R+ Y    + ++ E  +++VV  E E+LLLE NLI + +P++N+L+R+ +FPYIL+T    ++ H  + KG Y+GPFA++   + N + R F LR C   +  + C+ Y I +C PC +++ +DY  + E  F SGKS+S+ + L   A+ L FE + Y +  L   Q I   + D+  + + + I +F + G       S L  E+L  + ++Y    PK V LS + E+  ++E+L   K++  P +G KK+++ A NA E + + L  S+Q R L L E  L  +  R+E++DNS+I TN VG M+V    KN+YRKFNI+ D   D+ M+EVI RR+        N +F  P++I++DGG+ QV A + L + + ++ IG+AK D +  +R     L + + +F+ ++DE HRFAI +R ++ K + N L +I +G TR  LL + T  + A+VE+L QI I A
 S:  80 MKRLPNNPGVYRMFNSDGDVLYVGKARNLKKRVSNYARGIGHSNRITRMIRETVTMEFVVTRTETEALLLEANLIKRLRPRFNVLMRDDKSFPYILLTGGHRAPGIFKHRGARSRKGDYFGPFASAGAVGRTI-NALQRAFLLRTCTDSVFETRTRPCLLYQIKRCSAPCTYEISDEDYAGLVAEAKAFLSGKSQSVKDHLAAAMQAASADLDFEHAAVYRDRLAALSHVQSHQGINPQTVEEADVFAIHQEGGMTCIQVFFFRTGQNWGNRAYFPKADSSLGPAEVLGAFLSQFYDDKPC--PKLVLLSETVEEQFLITEALSTRAGHKVQVSVPQRGEKKELVQHALTNAREALGRR-LAETSSQARLLQGLAETFGL--PRAPRRIEVYDNSHIMGTNAVGGMIVAGPEGFVKNQYRKFNIRSTDITPGDDFGMMREVIERRFSRLVKEHGTPAGEVENPDAFPAWPDVILIDGGQGQVGAVRQILGEMGISDLVTAIGIAKGVDREAGRERFFMEGKQPFTLPPRDPVLYFIQRLRDEAHRFAIGTHRARRKKEMVRNPLDEIAGIGPTRKRALLHHFGTAKAVSRAAVEDLMQIDGISEA 678
>gi|126174774|ref|YP_001050923.1| excinuclease ABC subunit C [Shewanella baltica OS155] >gi|189038088|sp|A3D5P1|UVRC_SHEB5 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|125997979|gb|ABN62054.1| excinuclease ABC, C subunit [Shewanella baltica OS155] (609 aa)
Score = 687, Expect = 5.2e-70, Identities = 186/578 (32%), Positives = 328/578 (56%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL---SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIE--LPKTVYLSLSDEKLKTL----SESLKIKFLNPSKGVKKD---VMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKD-LYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESL--KFLELDSIIPVIGLAKDDKHKT--DRIVKWDF-SEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      L+ +  G Y  D  VIYVGKA DL R+ YF K+ ++KT+ L + I ++ + ++E ++LLLEN+ I +Y PKYN+LLR+ ++PYIL+++ EHPR+ Y H  ++ KG Y+GP+ N  + L+ + ++FP+R+C+ L   ++ C+ Y + +C PC+ KV+ DY+ +K + F GK + +  L K  AAE+ +E + ++ +  L+ +E+Q++ + K D D+IG +  +  +   G +  S Y +  +++DE+L + I ++Y  I+ +PK V +S + E+L L  SE+L KF +  V+ D  + A NA   N + +S++N    L+++L++  + RME FD S+  + V + VV+   +K EYR++NI+   DY MK+ + RR+  A G+IP+++ +DGG Q++ A + + KF+ LD  +IG+AK + K  + ++ D +  L+ S   + +I+DE HRFAI+ +RN++ K+  ++L I +G R + LL+  L ++K ASV EL ++ + IE+A+ I
 S:  11 LRTVSSSAGVYRMYDVKNDVIYVGKAKDLKKRLTSYFRKNLANVKTQALVSHIHHINVTLTHSETDALLLENDYIKQYMPKYNVLLRDDKSYPYILLSQHEHPRLAY-HRGPQREKGHYFGPYPNGGAVRESLH-LMQKLFPIRQCDDLYYKSRSRPCLQYQLSRCSAPCVGKVSNADYDEQVKLASLFLKGKDQQVISALVDKMELAAERQAYEQAARFRDQIMALRKVAEQQEVS-NNKGDMDVIGVHYSSGIACFHLLFIREGKIFGSRSYYPSVPA-QTDMDEVLRSFILQFYLNADIQRTIPKEVVISHNFEELHELEAAVSEALDKKF-SIKTNVRADRASFLRLAVTNAT----NAVVTRLSHKNTVEQRFVLLEEILELSTPIQRMECFDISHTMGESTVASCVVFNREGPHKGEYRRYNIEGITPGDDYAAMKQAVSRRFDKIEAG-GKIPDILFIDGGLGQLRIAQKIVDEKFVHLDKAPQLIGVAKGEGRKPGLETLILGDTETSFSLEGDSPALHLIQHIRDESHRFAIAGHRNRRQKTRNTSTLESIPGIGPKRRKALLQHLGGLQEVKGASVAELVKVPGISIEMAQTI 603
>gi|157961777|ref|YP_001501811.1| excinuclease ABC subunit C [Shewanella pealeana ATCC 700345] >gi|189038093|sp|A8H3Y9|UVRC_SHEPA UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|157846777|gb|ABV87276.1| excinuclease ABC, C subunit [Shewanella pealeana ATCC 700345] (609 aa)
Score = 687, Expect = 5.6e-70, Identities = 183/578 (31%), Positives = 322/578 (55%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL---SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYY--SKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESL--KFLELDSIIPVIGLAKDDKHKT--DRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      LK +  PG Y  D  VIYVGKA DL R+ YF K+ ++KT+ L + I ++D V ++E ++L+LEN+ I +Y PKYN+LLR+ ++PYIL++ +HPR+ Y H  K+ KG Y+GP+ N  + L+ + +IFP+R+C+ L   ++ C+ Y IG+C PC+ V+ +DY+ ++  F GK++ +  L +K QA+ + +E + Y +  L+ SE+Q++ +  D D+IG Y  V  +   G +  S Y + V +E+ E+L + + ++Y S   PK + +S + E+  L++++   K++   +G +  + A NA  + +   + + R L  E ++  I+  RME FD S+  + V + VV+   +K +YR++NI    DY MK+ I RR+  T  G+IP+++ +DGG Q++ A + + +F+ LD+  +IG+AK + K  + ++ + E  L  S   + +I+DE HRFAI+ +RNK+ K+  ++L I +G R + LL+  L ++K ASV EL+++ + +E+A+ I
 S:  11 LKTVTSSPGVYRMYDAKDAVIYVGKAKDLKKRLSSYFRKNLANVKTQALVSHIANIDVTVTHSETDALILENDYIKQYMPKYNVLLRDDKSYPYILLSNHQHPRLAY-HRGPKRDKGQYFGPYPNGGAVRESLH-LMQKIFPIRQCDDLYYKSRSRPCLQYQIGRCSAPCVDLVSEEDYQEQVRLATLFLKGKNQQVMSVLVQKMEQASSDMRYEQAALYRDQITALRRVSEQQEVS-NASGDMDVIGAYYASGVACFHLLFIREGKIFGSRSYYPKVPV-NTEVSEVLRSFMLQFYLNSDSQRLTPKEILISDAFEEQAELADAIQSAQNKKVEIKTQVRGERASFLRLALTNATNAVNTRLSHKNTIEQRFLLLEEAIESTNKIQ---RMECFDISHTMGESTVASCVVFNREGPSKADYRRYNITGITPGDDYAAMKQAITRRFDKITEK-GKIPDILFIDGGIGQLRIAQKVVDEQFVALDNAPTLIGVAKGEGRKPGLETLIYGESEESFSLPADSGALHLIQHIRDESHRFAITGHRNKRQKTRNTSTLETIAGVGPKRRKALLQYLGGLQEVKGASVSELAKVPGISLEMAQTI 603
>gi|78485489|ref|YP_391414.1| excinuclease ABC, C subunit [Thiomicrospira crunogena XCL-2] >gi|119367857|sp|Q31GI3|UVRC_THICR UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|78363775|gb|ABB41740.1| Excinuclease ABC subunit C [Thiomicrospira crunogena XCL-2] (613 aa)
Score = 686, Expect = 8.3e-70, Identities = 191/569 (33%), Positives = 313/569 (55%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLK-DRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILV-TKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKK-VTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSEL---DEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLS--LSDE-KLKT-LSESLKIKFLNPSKGVK---KDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTD-RIVKWDFSEIKLD-KKSDLYFFLLN-IQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      LK + +PG YL D +G +IYVGKA +L R+ YF K  ++KT+ L +++ ++ V + E+E+L+LEN LI ++KP+YN+L R+ ++PYI V T ++ P + Y H  K+ G Y+GPF N++   L+ + +IFP+R+C +   ++ C+ Y I +C GPC++ VT +Y  ++  F GKS + E L K QA+++ FE + Y +  L+  + I   D D++  + N + + I Y G+L  +    +   EI+  I ++Y I + +P+ + +S L D+ L+T LSE K K ++ K V  K +M A NA  +K + Q S  R + SL+++ L  +  ME FD S+   V + VV+ GV N + YRKFNI+   DY M + I RRY     +P+LI++DGGK Q+ A++ K LELD+ +P++ +AK + K  I+  F+E +D + D+  LLN I+DE HRFAI+ +R+++ K+  + L I +G   KLL + L ++K A+V EL ++
 S:  15 LKHLTERPGVYLMYDASGQIIYVGKAKNLKRRVSSYFKKRHEEIKTETLVSQVASIEVTVTDTESEALILENTLIKRHKPRYNILFRDDKSYPYIFVSTGKKFPSLSY-HRGAKRKVGRYFGPFPNASAVHQTLHA-LQKIFPVRQCTESVFNHRSRPCLQYQIKRCSGPCVEGLVTEAEYNEDVQHTIAFLEGKSFDVIESLGHKMQQASDEFEFEKAALYRDKISALRAIQSQHLINQPGSKDTDVVALAEEANQVCVSIMMYRGGNLWGSQNYFPKIGGQSINPGEIISAFITQHY--IDLPIPQMILVSDVLEDKSSLETWLSEQKKAK-VSIRKAVSQTHKGLMKLALTNAQSGLKQQLTQKASQAER-VKSLQDVLALASPPN--HMECFDISHTQGNQTVASCVVFNEGVPNTSAYRKFNIEGIQPGDDYAAMHQAITRRYSRVKKEGLPLPDLIVIDGGKGQLNKAIDVFKTLELDN-LPLVSVAKGEGRKAGLEILYTPFNEEGIDLEADDIALHLLNYIRDEAHRFAITSHRSRRQKAQTHSRLEDIPGVGAKTRHKLLTHFGGLTEVKNAAVSELQKV 594
>gi|15806371|ref|NP_295077.1| excinuclease ABC, subunit C [Deinococcus radiodurans R1] >gi|81551289|sp|Q9RUN0|UVRC_DEIRA UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|6459106|gb|AAF10924.1|AE001981_9 excinuclease ABC, subunit C [Deinococcus radiodurans R1] (617 aa)
Score = 685, Expect = 8.8e-70, Identities = 172/583 (29%), Positives = 330/583 (56%)
 Q:   7 DKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYF-LKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKK----CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNL-KMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSE--LDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIV-------KWDF---SEIKLDKKSDL------YFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEIKKL 589
      D L +P PG Y+++ K G+ IY+GKA +L +R+ Q+F  + K KLA +  +++  NE E+L+LE NLI +++P YN+LL++  +P++ +T E +P ++ +  K   YYGP+ +++ + + + I+ +FPLRK + LP +K  C+ Y +G+CLGPCI   +Y  ++++   G++ + +L++  AA+  FE + + + + + K+F  Q  S++ D D +G     + +F+  G ++ +     E L EI+  + +YY++ A +P + L  E   SE L   +++  P +G K D+++ A NA  + ++  L  + +  L+ L+ +L + + +R+E +DNSN+F TN V MVV+E G  + E+R+F ++ +  DY+ MK+ IYRR+ + A  +P+L+++DGG+ QV AAL++LK E  +PV+GLAK  + +R++    +W   +E+ +D++ L     L+ ++DEVH +A+S++R + + + +  + +G+ R + LLE + +L+ + A VE ++ + + + A+ +K+ 
 S:   4 DDLPVLPTTPGVYIFR-KGGVPIYIGKANNLRSRVSQHFKAGGKSGKFTKLAESL---EFISAANEVEALVLEANLIKQHRPHYNVLLKDDKHYPFLKLTNEAYPMLVVTRRVLKD-GANYYGPYPDASAVR-RVKHLIDTMFPLRKNSGLPMQKKPRPCLNYHMGRCLGPCIDAAQPDEYRQAVEDVKALLEGRAAPVIARLKEDMKVAAQGQDFEQAARLRDRVQAVEKLFGTEQHAFVSEETDLDFLGAAQAGEFAMVQLFRMRGGRVVGRDKRFLTGADETGLGEIIGAFVADYYTQ-ATHVPPLILLPAEYEDAALWSEFLSRQAGRRVEMRTPKRGDKTDLIEMAQRNAAVGLDSEMALL--ERRGDHPGLDALKDVLALPERPWRIEGYDNSNLFGTNIVSGMVVFEGGRSRRGEHRRFKVRGLEHPDDYESMKQTIYRRFTGSLADKLPLPDLMLIDGGRGQVNAALDALK--EAGVQVPVVGLAK----REERLILPGRYGAQWWLETGTEVGVDRELLLPHTHPALRMLIGVRDEVHNYAVSYHRKLRGEGMLRSVFDDLPGIGQKRRDALLEHFTSLEDLAAAPVEHIAAVPGMTLRAAQSVKEF 604
>gi|127512753|ref|YP_001093950.1| excinuclease ABC subunit C [Shewanella loihica PV-4] >gi|189038092|sp|A3QDZ3|UVRC_SHELP UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|126638048|gb|ABO23691.1| excinuclease ABC, C subunit [Shewanella loihica PV-4] (609 aa)
Score = 685, Expect = 9.3e-70, Identities = 181/578 (31%), Positives = 316/578 (54%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLS--KYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIE--LPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLD-IKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESL--KFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTD-RIVKWDFSEI--KLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      LK +  G Y  D G+VIYVGKA DL R+ YF ++ ++KT+ L + I ++D + +E ++L+LEN+ I +Y P+YN+LLR+ ++PYI ++  HPR+ Y H  ++ KG Y+GP+ N  + L+ + ++FP+R+C+ L   ++ C+ Y I +C PC+ K++ +DY  +K + F GK + +  L K QAA L +ED+ +Y +  L+ +E+Q++ S  D D+IG Y  +  +  NG +   Y    +E+ E+L  + ++Y + + LP+ + +S  E + L E++   ++   + +  + A NA  KN   +S+QN    L++ L+ + + RME FD S+  + V + VV+   +K EYR++NI    DY MK+ I RR+  A G+IP+++ +DGG Q++ A + + KF LD  +IG+AK + K   + + +E+  L  S   + +I+DE HRFAI+ +RNK+ K+  ++L I +G R + LL+  L ++K ASV +LS++ + +E+A+ I
 S:  11 LKTVSSSAGVYRMYDAQGVVIYVGKAKDLKKRLSSYFRRNLPNVKTQALVSHIANIDVTLTPSETDALILENDYIKQYMPRYNVLLRDDKSYPYIFLSGHRHPRLAY-HRGPQREKGHYFGPYPNGGAVRESLH-LMQKLFPIRQCDDLYYKARSRPCLQYQIARCSAPCVGKISDEDYAEQVKLASLFLRGKDQQVIATLVGKMEQAAMDLNYEDAARYRDQISALRRVAEQQEVS-SDSGDMDVIGAYYASGIACFHLLFIRNGKIFGSRSYYPSVPDETEVSEVLRAFMLQFYLNVDSQRTLPREIVVSHEFEDIHELEEAIAQASNRRLLIKTKVRSERASFLRIADANA----KNAVETRLSHQNTVEERFLLLEEALEQSQAINRMECFDISHTMGESTVASCVVFNREGPSKGEYRRYNISGITPGDDYAAMKQAIGRRFDKIEAD-GKIPDILFIDGGMGQLRIAQKVVNEKFAHLDVAPTLIGVAKGEGRKPGLETLIYGENEVAFSLPADSGALHLIQHIRDESHRFAITGHRNKRQKTRNTSTLESIPGVGPKRRKALLQYLGGLQQVKGASVAQLSKVPGISLEMAQTI 603
>gi|90419512|ref|ZP_01227422.1| excinuclease ABC, C subunit, uvrC [Aurantimonas sp. SI85-9A1] >gi|90336449|gb|EAS50190.1| excinuclease ABC, C subunit, uvrC [Aurantimonas sp. SI85-9A1] (688 aa)
Score = 684, Expect = 1.1e-69, Identities = 181/581 (31%), Positives = 302/581 (51%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYF-LKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD--EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLN------PSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEI------------------------PNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      E I  K++P++PG Y  K+G V+YVGKA L R+ Y L   + ++ E  +++V  E E+LLLE NLI + +P+YN+LLR+ +FPYILV+++   + H  + KG+Y+GPFA++   + N + R F LR C   +  + C+ + I +C PC +++ DY+ ++E  F SG+S I  +   +A++ L FE + Y +  L   Q I +  + D+  + + + I +F + G       S L+ E+L  + ++Y  + P+ V L L +  L+E+L +K +   P++G+K+D++D A NA E + + L  S+Q R L + E  L  +  R+E++DNS+I T VG M+V    KN YRKFNI+ +D   D+ MKEV+ RR+    G++            P+L+++DGGK Q+ A E L L +  + IG+AK D   +R V +   L + + +FL ++DE HRFAI +R ++ K L +N L +I +G +R  LL + T  + A++ +L ++ I A
 S:  60 ELIAALAKRLPNQPGVYRMFGKDGDVLYVGKARSLKKRVANYTRLGGHTQRIARMIRETRQMEFVTTRTETEALLLEANLIKRLRPRYNVLLRDDKSFPYILVSEDHEAPAIMKHRGARSRKGSYFGPFASAGAVGRTI-NSLQRAFLLRTCTDSVYESRTRPCLLHQIKRCSAPCTGEISIADYDGLVREAKAFLSGRSNQIKNGMSAAMQEASDDLDFERAAIYRDRLAALSHVQSHQGINPTGIEEADVFAIHQEGGMTCIQVFFFRTGQNWGNRAYFPKADSSLEPSEVLGAFLAQFYDDKPV--PRLVLLPLMVDDGPLLAEALSLKASHRVQIGVPARGLKRDLVDHATANAREALGRR-LAETSSQARLLKGVAETFGL--ARTPRRIEVYDNSHIMGTAAVGGMIVAGPQGFAKNHYRKFNIRGDDITPGDDFGMMKEVMRRRFSRLIKEHGDVPLSAQTEDEEDPQDALSDSSMPAWPDLVLIDGGKGQISAVREILDELGIADRVTTIGVAKGVDRDAGRERFVTGEREPFSLPPRDPVLYFLQRLRDEAHRFAIGTHRARRKKELVKNPLDEIGGIGPSRKRALLHHFGTAKAVSRAALSDLREVEGISAA 675
>gi|147669666|ref|YP_001214484.1| excinuclease ABC subunit C [Dehalococcoides sp. BAV1] >gi|189038046|sp|A5FQB7|UVRC_DEHSB UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|146270614|gb|ABQ17606.1| Excinuclease ABC subunit C [Dehalococcoides sp. BAV1] (607 aa)
Score = 684, Expect = 1.2e-69, Identities = 193/588 (32%), Positives = 330/588 (56%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL-PNKK---CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK--YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTV-YLSLSDEKL--KTLSESL--KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIK-DLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRY-----KNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDK-----HKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIE--VAKEIKKL 589
      NE +++++ +P PG YL K+ G +IYVGKA L +R+K YF+  L KT +L ++I +++Y++ +E E+L+LE NLI +++P +N+ L++  FPY+ +T E+ PRI Y  S   G Y+GPFAN+  ++ L  + +F R CN+ P K+  C+ YDI QCL PC K+++ DY+ + +  F GK  + + L +  +A+ +L +E +  +  ++K  E Q +   ++D I F + ++ + +F  G L+ + + L   + +IL   ++Y    PK V  +SD ++ K LS+  K+   +G K++++  NA E +K  ++ +S+   ++L ELQ L +   R+E +D SNI TN VG+MVV+ENG  K YR+F IK   D+ +KEVI RR+   ++  SF +P+L+++DGGK Q+ + E+L L L+  VIGLAK+ +   HK++     I+L  S   L ++DE HRFA+ ++ + + KS  ++L I +G +R  L++ + ++ I++AS E+LSQ+ I  +A IK+L
 S:   3 NETLQNQIASLPENPGVYLMKNAQGEIIYVGKAAVLKDRVKSYFVPPSRLTPKTCQLVSQINELEYLITGSEQEALILELNLIKRHRPYFNVRLKDDKGFPYLKITLNEKWPRI-YITRSMADDGGRYFGPFANTRSVRHTL-QVLKELFRFRSCNRTEPEKRSRPCLEYDIHQCLSPCTGKISKSDYDHLISQAILFLEGKQDQVLKLLIRLMNEASARLDYETAALRRDQIASIKEVIEGQQLAARVTGEQDAIAFAQEGDLSMVQVFFIRRGKLIGRESFCLQGTREEKPGDILSEFAKQFYHSSTQIPPKIVTQYPVSDREILEKWLSQRRGDKVHITAGLRGQPKELINIVAENAREQLKQARIKNLSSSVTLTDALAELQTALGLSLPPQRIEGYDISNIQGTNAVGSMVVFENGKPQKAHYRRFRIKTVKGADDFSMLKEVISRRFGRVHREDAGESFARLPSLMLIDGGKGQLSSVKETLDKLGLEG-QAVIGLAKEFEEIYLPHKSE--------PIRLAANSPALQLLQRVRDEAHRFALGYHLHIRQKSGLTSALDGIPGVGPSRRRLLIKTFGSVAGIRQASFEKLSQVKGINQALALSIKEL 606
>gi|20092138|ref|NP_618213.1| excinuclease ABC subunit C [Methanosarcina acetivorans C2A] >gi|30173457|sp|Q8TKS2|UVRC_METAC UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|19917360|gb|AAM06693.1| excinuclease ABC, subunit C [Methanosarcina acetivorans C2A] (516 aa)
Score = 684, Expect = 1.2e-69, Identities = 179/531 (33%), Positives = 300/531 (56%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLK-DRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFL-----------NPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYR-MEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFE 539
      L+ +PH PGCYL+KD+ G+V+YVGKA DL R+ YF K D D KT L   +D++V N E E+LLLEN LI K+ P+YN+LL++S + I +T E+ PRI + +T  G ++GPF ++ + Y ++ + + F LR C K+P++ C+ Y IG C GPCI ++ ++Y  +K    G  + E +EK+ + A K MFE +  +  L+  E+Q++  +K+DEDI+ + ++N + +++FK  G+L K D + F  ++ L  + +YYS+  + P+ + +    + L ESL ++FL      P +G KK+++D A    +KN +  ++ +  LE LQ L + L  +E FD S++ T+ VG+MV + G +K+ YR+F I+ +  D+ + EV+ RRY    E+P+LII+DGGK Q+ +A + L+ L++  +P+I +AK ++   +K  S + + +   F+ I+DE HRFAI++ R + KSL +
 S:   4 LEALPHLPGCYLFKDEEGVVLYVGKAKDLKKRVSSYFQKRDHDPKTTSLVQAARGLDFIVTNTEVEALLLENTLIKKHWPRYNILLKDSKRYACIHLTGEKFPRIRIARKNTGD--GEFFGPFVSAKERDY-IFEVVRKTFQLRTCKKMPSRACLRYHIGACSGPCIGSISEEEYGEKVKRATSVLKGNIGELIESMEKEMKKMAAKQMFEQAMALRDEISALEYLQEKQNMERQKKHDEDILNYIVRDNTVYLMLFKVYKGTLEDKQDYVFAFG---EDFLQEFLVQYYSE--NDPPEELIVP------QVLEESL-VEFLAHVKGKKVKVTVPKQGEKKELLDLA-------LKNVEIGFFGDRKK----LESLQSKLSLPKLPNVIECFDISHLSGTSTVGSMVQFRGGRPDKHNYRRFKIESVEGIDDFASIAEVVRRRYSRLLEDKHEMPDLIIIDGGKGQLSSAFQELRKLKIR--VPIISIAKREEELYVPGLK---SPLPIKRNEKASLFVQEIRDEAHRFAITYNRLLRQKSLIK 516
>gi|15964924|ref|NP_385277.1| excinuclease ABC subunit C [Sinorhizobium meliloti 1021] >gi|81634822|sp|Q92QX2|UVRC_RHIME UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|15074103|emb|CAC45750.1| Probable excinuclease ABC subunit C [Sinorhizobium meliloti 1021] (674 aa)
Score = 684, Expect = 1.2e-69, Identities = 180/575 (31%), Positives = 294/575 (51%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL-KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD------EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRYK---------------NNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      E I+ +K++P+ PG Y  ++ G V+YVGKA L R+ Y  +  + ++ E  +++V  E E+LLLE NLI + +P++N+LLR+ +FPYI+VT +   LY H  + KG Y+GPFA++   + N + R F LR C   +  + C+ Y I +C PC +V+ DY  + E DF SGKS+++  +   +A+E L FE + Y +  L   Q I +  + D+  + + + I +F + G      ++ + D   E+L  + ++Y    P+ V L  E+ + L+++L   K+ L P +G KKD+++ A NA E  K L  ++Q R L    +L +  R+EI+DNS+I TN VG MVV    K +YRKFNIK D   D+ M+EV+ RR+          A F  P++I++DGG+ Q+ A  LK L ++ + IG+AK D   +R     L + + +F+ ++DE HRFAI +R ++ K + +N L +I +G TR  LL + T  + A + +L +
 S:  53 ELIQAFVKRLPNGPGVYRMLNEAGDVLYVGKARSLKKRVSNYAQGRGHSNRIARMVRETAHMEFVTTRTEIEALLLEANLIKRLRPRFNVLLRDDKSFPYIVVTGDTRAPALYKHRGARSRKGDYFGPFASAGAVGRTI-NSLQRAFLLRTCTDSVFETRTRPCLLYQIKRCSAPCTNEVSDADYAELVSEAKDFLSGKSQAVKATIASAMAEASENLDFERAALYRDRLAALSHVQSHQGINPAGVEEADVFATHHEGGISCIQVFFFRTGQNWGN----RAYFPKADPSIPPAEVLSAFLAQFYDDKPC--PRQVLLCAPVEEQELLAQALSEKSGYKVSILVPQRGEKKDLVEHALANAREAHGRK-LAETASQGRLLEGFAATFQLPYVPR--RIEIYDNSHIMGTNAVGGMVVAGPEGFVKGQYRKFNIKSTDITPGDDFGMMREVMTRRFSRLLKEEGKPDRSAEPGEDAGFPAWPDVILIDGGQGQMTAVRTILKELGIEDCVTAIGVAKGVDRDAGRERFFAEGRESFTLPPRDPVLYFIQRLRDEAHRFAIGSHRARRKKEMVKNPLDEIAGIGPTRKRALLTHFGTAKAVSRAGINDLMSV 653
>gi|163759154|ref|ZP_02166240.1| excinuclease ABC subunit C [Hoeflea phototrophica DFL-43] >gi|162283558|gb|EDQ33843.1| excinuclease ABC subunit C [Hoeflea phototrophica DFL-43] (701 aa)
Score = 683, Expect = 1.5e-69, Identities = 180/581 (30%), Positives = 302/581 (51%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL-KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD------EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGE------------------------IPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      E I+ +K +P++PG Y  ++ G V+YVGKA L R+ Y  +  + ++ + ++++V  E E+LLLE NLI + KP++N+L+R+ +FPYILVT +   ++ H  + KG+Y+GPFA++   + N + R F LR C   +  + C+ Y I +C GPC ++ + Y  + E DF SG+S+++ QL +  A+E L FE + Y +  L   Q I   + D+  +  + I +F + G      ++ + D   EIL  I ++Y    P+ + +S  E  L+E+L   K+  P +G K++++D  +NA E  ++L  ++Q R L L E  L  +  R+E++DNS+I TN VG M+V    KN+YRKFNIK D   D+ M+EV+ RR+    GE             P+L+++DGGK Q+ A + L+ L +  I IG+AK D +  +R    + L + + +F+ ++DE HRFAI +R ++ K + +N L +I +G +R  LL + T  + A V++L ++ I A
 S:  72 EVIQAFVKHLPNQPGVYRMINEAGDVLYVGKARSLKKRVTNYAQGRGHSNRITRMIAQTANMEFVTTRTETEALLLEANLIKRLKPRFNVLMRDDKSFPYILVTADHEAPAIFKHRGARSRKGSYFGPFASAGAVGRTI-NALQRAFLLRTCTDSVYESRTRPCLLYQIKRCAGPCTGEIDAEGYARLVSEAKDFLSGRSQTVKAQLSRAMQDASEDLDFERAAVYRDRLSALSHVQSHQGINPQTVEEADVFAIHHDAGMACIQVFFFRTGQNWGN----RAYFPKADPSLAPGEILGAFIGQFYDDKPT--PRMILVSNDFEDRPLLAEALSVRMERKVTISEPQRGEKRELVDQVLSNARE-AHGRHLAETASQARLLEGLAETFAL--PRPPRRIEVYDNSHIMGTNAVGGMIVAGPEGFVKNQYRKFNIKSTDITPGDDFGMMREVMQRRFSRLIKDHGEEGPNQPDSADDADTDAAAQAGMPAWPDLVLIDGGKGQMSAVRKILEELGIAGKITAIGVAKGMDREAGRERFFVEGKPDFTLPPRDPVLYFVQRLRDEAHRFAIGTHRARRKKEMIKNPLDEIGGIGPSRKRALLHHFGTAKAVSRAGVDDLIKVEGISEA 687
>gi|167925613|ref|ZP_02512704.1| excinuclease ABC subunit C [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides LC str. GM12] (584 aa)
Score = 683, Expect = 1.6e-69, Identities = 203/574 (35%), Positives = 320/574 (55%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSE-LDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDV-MDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDI-KDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIV 578
      +K ++ +P+KPGCYL+ +K+ VIYVGKA +L R+ YF K ++KT +L EI D+ Y +V+NE ESLLLE NLI KY PKYN+LL +  +PYI++T ++ P  Y   KK  Y   SN +  L  + R+FPLR C  NK C+YY + QC G C K+V  YE +K+++ FF G+  + + L K+ +A++ L FE +Q+ +  +L  + +Q++   + D+I +  ++ I V+ Y G L K + I + + L E+ + + + Y K  +  V L ++ +L L ++L ++F + S  + DV + A NA++ +  +  N  E+ LE+L+++ + K L R+EIFD SNI+N  GA +VY N  +NE+RK+NI D  SDY MK ++ +R+    ++P+LIIVDGG Q+ AA E L L L  I VIGL+KDD HKT ++   I +   LY FL ++Q V +A S +R KK +  + + IK +GK  KL + ++T+D IK AS +EL++++
 S:   3 LKQQVDLLPNKPGCYLFFNKDNDVIYVGKAKNLKKRVSTYFNKAYNIKTTRLVREITDLKYFIVDNEKESLLLEKNLIKKYHPKYNVLLNDDKTYPYIIITNQKDPMYKYVRKYDKKALKNYGPLPIGSNARSILLT--LQRLFPLRMCQGNLNKPCLYYHLNQCSGACFKQVDLSYYEYQIKQVDKFFKGEINQVKQTLIKQMQKASDNLQFEQAQRIKDQITSLDFITAKQNVDIVTNKNIDVINYEINQDKICFVMLFYRLGQLTYKDEYIQNYEGQNLSELFNSYLQQIYQK---NIYPDVLLIPNEIELLDLDQNL-LEFSSYSLNKQDDVFIKLAKQNAIDSLNKSVISHNVNSGDEIEILEQLKQISNASKYLKRIEIFDISNIYNQFITGACIVYINAKPIRNEFRKYNI-DSSYTSDYARMKFMLEKRFLKRIKEKEQLPDLIIVDGGIIQIHAAKEVLNKLNLK--IDVIGLSKDDHHKTRYLIDIFEQTIDIKNFKKLYNFLTSLQIRVDEYAKSGFR-KKYHNQLNDQILLIKGVGKKTNLKLYKHFKTIDNIKNASFDELNKVI 569
>gi|73748905|ref|YP_308144.1| excinuclease ABC, C subunit [Dehalococcoides sp. CBDB1] >gi|90111067|sp|Q3ZYA3|UVRC_DEHSC UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|73660621|emb|CAI83228.1| excinuclease ABC, C subunit [Dehalococcoides sp. CBDB1] (607 aa)
Score = 683, Expect = 1.8e-69, Identities = 192/588 (32%), Positives = 329/588 (55%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKK----CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK--YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTV-YLSLSDEKL--KTLSESL--KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIK-DLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRY-----KNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDK-----HKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIE--VAKEIKKL 589
      NE +++++ +P PG YL K+ G +IYVGKA L +R+K YF+  L KT +L ++I +++Y++ +E E+L+LE NLI +++P +N+ L++  FPY+ +T E+ PRI Y  S   G Y+GPFAN+  ++ L  + +F R CN+  +K  C+ YDI QCL PC K+++ DY+ + +  F GK  + + L +  +A+ +L +E +  +  ++K  E Q +   ++D I F + ++ + +F  G L+ + + L   + +IL   ++Y    PK V  +SD ++ K LS+  K+   +G K++++  NA E +K  ++ +S+   ++L ELQ L +   R+E +D SNI TN VG+MVV+ENG  K YR+F IK   D+ +KEVI RR+   ++  SF +P+L+++DGGK Q+ + E+L L L+  VIGLAK+ +   HK++     I+L  S   L ++DE HRFA+ ++ + + KS  ++L I +G +R  L++ + ++ I++AS E+LSQ+ I  +A IK+L
 S:   3 NETLQNQIASLPENPGVYLMKNAQGEIIYVGKAAVLKDRVKSYFVPPSRLTPKTCQLVSQINELEYLITGSEQEALILELNLIKRHRPYFNVRLKDDKGFPYLKITLNEKWPRI-YITRSMADDGGRYFGPFANTRSVRHTL-QVLKELFRFRSCNRTEPEKHSRPCLEYDIHQCLSPCTGKISKSDYDHLISQAILFLEGKQDQVLKLLIRLMNEASARLDYETAALRRDQIASIKEVIEGQQLAARVTGEQDAIAFAQEGDLSMVQVFFIRRGKLIGRESFCLQGTREEKPGDILSEFAKQFYHSSTQIPPKIVTQYPVSDREILEKWLSQRRGDKVHITAGLRGQPKELINIVAENAREQLKQARIKNLSSSVTLTDALAELQTALGLSLPPQRIEGYDISNIQGTNAVGSMVVFENGKPQKAHYRRFRIKTVKGADDFSMLKEVISRRFGRVHREDAGESFARLPSLMLIDGGKGQLSSVKETLDKLGLEG-QAVIGLAKEFEEIYLPHKSE--------PIRLAANSPALQLLQRVRDEAHRFALGYHLHIRQKSGLTSALDGIPGVGPSRRRLLIKTFGSVAGIRQASFEKLSQVKGINQALALSIKEL 606
>gi|94496331|ref|ZP_01302908.1| excinuclease ABC, C subunit [Sphingomonas sp. SKA58] >gi|94424077|gb|EAT09101.1| excinuclease ABC, C subunit [Sphingomonas sp. SKA58] (637 aa)
Score = 683, Expect = 1.8e-69, Identities = 182/574 (31%), Positives = 314/574 (54%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR-DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEH--PRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSEL--DEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKD-EDANSDYDYMKEVIYRRY-----KNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKH-KTDRIV--KWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQ 576
      E I+ LK +P +PG Y  D G V+YVGKA L NR+ Y  DR  + +++ +  + V N+E E+LLLE LI +Y+P YN+LLR+ +FP+IL+ +++H PR+  H  +K +G YYGPFA++   + N + ++F LR C    ++ C+ Y I +C PC+ ++  Y  +++ DF GKS ++ ++L   QA++ + FE +  + K L   Q I   D DI   K  + I F  G     V +++ +E+L + + ++Y ++  P+ +    + + ++ +L   K++  P +G + ++ A NAVE + ++ L  ++Q R L+ + E  L + D R+EI+DNS+I  + +GAMVV    KN YRKFN+K+ E +N D+ M+E+ RR+   ++   GE P+L+++DGGK Q+ AA  L+ L ++ + +IG+AK  H + R V  D EI    + F+L ++DE HRFAI +R K+SK++ +SL ++ +G R + LL + T  +++A++E+L++
 S:  31 EAIRTVLKTLPIRPGVYRMHDARGDVLYVGKARALKNRVANYTQVDRLPKRLQRMVAQTRSMTIVTTNSEAEALLLEAQLIKRYRPPYNVLLRDDKSFPFILL-RDDHAFPRV-QKHRGARKYQGRYYGPFASAGSVTRTI-NALQKLFLLRSCTDSFFANRSRPCLLYQIKRCSAPCVDRIDEAGYAELVRDAQDFLGGKSTAVQKKLGAAMQQASDAMDFEQAAVIRDRLKALTFIQGSQAINAEGLGDADIFALAEKGGAMCIQAFFIRGGQNWGHRSFFPVHTADVATEEVLESFMAQFYEEVPP--PRLILADRQPAECELMALALSERAGGKVRIEVPQRGERTRLIKQAQRNAVEAL-DRRLAETTSQGRILDEMVETFGLEGVPD--RIEIYDNSHIQGAHALGAMVVAGPEGFRKNAYRKFNMKNPEISNDDFAMMREMFERRFGRAAREDPDRDSGEWPDLVLIDGGKGQLSAARGILEDLGIEDVC-MIGVAKGPHHGREGREVFHLMDGREITFPLNHPVLFYLQRLRDEAHRFAIGAHRAKRSKAITVSSLDEVPGIGPARKKALLMHFGTARAVRDAALEDLAK 619
>gi|56551568|ref|YP_162407.1| excinuclease ABC subunit C [Zymomonas mobilis subsp. mobilis ZM4] >gi|81355285|sp|Q5NPR4|UVRC_ZYMMO UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|56543142|gb|AAV89296.1| excinuclease complex nuclease subunit [Zymomonas mobilis subsp. mobilis ZM4] (664 aa)
Score = 681, Expect = 2.6e-69, Identities = 193/579 (33%), Positives = 311/579 (53%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYF-LKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKE-EHPRI--LYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK--LPNKK--CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK--YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYS-KIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDAN--SDYDYMKEVIYRRY-----KNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      I + LK +P +PG Y  D G ++YVGKA L NR+ Y +   + +++ ++  + V  E+E+LLLE LI +Y+P YN+LLR+ +FPYIL+ ++  P+  L H  K+ KG YYGPFA+++   L N + ++F LR C+   N+K C+ Y I +C PC+ +++ DY   + DF +GKS + ++L   QA+ L +E + Y + K L   Q I   + DI G C+ + I +F  N    Y L +  L++++ + + ++Y KIA  PK + +    L ++L   ++KF P +G K ++D A NA E + ++ L  S Q + L + L L I D R+E++DNS+I +N VG M+V    +N YRKFNIK  N  D++ M+EV+ RR+   +  S E P+L+++DGGK QV A + L  + S I ++G++K D   +   D SE L  S L F+L ++DE HRFAI +R K++K+L + L ++ +G +R + LL + T  +K AS+ EL ++ I A
 S:  54 IGNVLKTLPLRPGVYRMYDSKGNILYVGKARALRNRVANYTQISGLSRRIQRMVSQTRSMTIVTTVTESEALLLEAQLIKRYRPPYNILLRDDKSFPYILLKEDGTFPQFPSLQRHRGVKRAKGKYYGPFASADSVTLTL-NSLQKLFLLRSCSDSFFRNRKRPCLLYQIKRCSAPCVGRISEDDYRDLAVDTRDFLAGKSTHVQKKLVTAMEQASNDLNYELAAVYRDRLKALAFIQSHQSINSGNLRNADIFGIECRAGLACIQVFFIRNRQNWGHHAYYLNHIDEQPLEDVMQSFLGQFYEDKIA---PKDILTNYLPSDKNVLEDALSSQRDYRVKFYQPQRGELKKLVDQAVRNAKEAI-DRRLAEASTQKQLLKEMVNLFHLDKIPD--RIEVYDNSHIMGSNMVGGMIVAGPEGFRRNSYRKFNIKSPSINPGDDFEMMREVLTRRFSRLERSDPDHSSSEWPDLLLIDGGKGQVHAVKDILAEQGI-SDIAIVGISKGPDRNAGREHFHLVDGSEYALPPNSGLLFYLQRLRDEAHRFAIGTHRAKRAKNLTSSPLDEVPGIGPSRKKALLLHFGTARDVKNASLSELEKVNGISSA 650
>gi|13476555|ref|NP_108125.1| excinuclease ABC subunit C [Mesorhizobium loti MAFF303099] >gi|81776470|sp|Q984P3|UVRC_RHILO UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|14027316|dbj|BAB54270.1| excinuclease ABC subunit C [Mesorhizobium loti MAFF303099] (688 aa)
Score = 681, Expect = 2.7e-69, Identities = 189/582 (32%), Positives = 308/582 (52%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQY----FLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNG------SLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRYK-----------NNTA--------------SFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPI--EVAK 584
      E I+ +K++P+ PG Y  + G V+YVGKA L R+ Y  F +R   ++ E  +++VV  E E+LLLE NLI + +P++N+L+R+ +FPYIL+T +   +Y H  + KG Y+GPFA++   + N + R F LR C   +  + C+ Y I +C GPC +++ + Y  + E DF SG+S+ + ++   QA+E L FE + Y +  L   Q I + ++ D+  + +  + I +F + G   +  K D    E E+L + + ++Y    P+ + LS  E + L E+L   K+  P +G KKD+ D A NA E + + L  S Q R L  E  L  K  R+E++DNS+I TN VGAMVV    KN+YRKFNI+ +   D+ M+EV+ RR+      N+ A       SF  P++I++DGG+ Q+ A + L L ++ + IG+AK D   +R     L + + +F+ ++DEVHRFAI +R ++ K + ++ L +I +G R  LL + T  + A++E+L ++ I +VAK
 S:  60 EVIQTLVKRLPNAPGVYRMMNAAGDVLYVGKARSLKKRVTNYAQGRFHTNR---IGRMVRETSTMEFVVTRTEIEALLLEANLIKRLRPRFNVLMRDDKSFPYILLTGDHVSPGIYKHRGARSRKGDYFGPFASAGAVGRTI-NSLQRAFLLRSCTNSFYENRTRPCLLYQIKRCAGPCTGEISHEGYAELVAEAKDFLSGRSQKVKTEISAAMQQASEDLDFERAAIYRDRLAALSHVQSHQGINPATVDEADVFAIHQEGGQVCIQVFFFRTGQNWGNRAYFPKADPAL----EAAEVLGSFLAQFYDDKPT--PRNILLSRGVEDQELLGEALSTRAGRKVTISVPQRGEKKDLTDNALQNAREALGRR-LAETSTQGRLLAGFAETFGL--AKPPVRIEVYDNSHIMGTNAVGAMVVAGPEGFVKNQYRKFNIRSTEITPGDDFGMMREVMERRFSRLLKEHGDVAPNDAASAEAGDDIEDDISGSFPAWPDVILIDGGQGQMTAVRKILADLGIEDRVVAIGIAKGQDRDAGRERFFVKGRDSFSLPVRDPVLYFVQRLRDEVHRFAIGSHRARRKKEMVKSPLDEIAGIGPGRKRALLLAFGTAKAVSRAAIEDLRKVDGISEQVAK 679
>gi|121996832|ref|YP_001001619.1| excinuclease ABC, C subunit [Halorhodospira halophila SL1] >gi|121588237|gb|ABM60817.1| Excinuclease ABC subunit C [Halorhodospira halophila SL1] (613 aa)
Score = 681, Expect = 3.1e-69, Identities = 168/575 (29%), Positives = 316/575 (54%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL-KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYI-LVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL--SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYY-SKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLK------IKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIK-DLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDR---IVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      E ++++++ +P +PG Y   G +IYVGKA +L R+ YF  R  KT++L  I DV  V + E E+L+LENNLI +++P+YN+LLR+ ++PYI L + ++ PR+ Y H  ++ G ++GP+ NSN + E  ++ ++FP+R+C   + ++ C+ Y I +C PC+ ++ +DY  ++++ F G+S + +L ++ +AAE L FE + + +  NL+  +RQ +  + ++ DI+  + +  + +F  GS L  Y  T  S  +IL + + ++Y ++A  P V ++  + + L ++L+   +  + +G ++ ++ A NA  + +   S Q R    L +++D   R+E FD S+   V + VV+   K++YR+FNI++ A DY M + + RRY+  +  +P+L+++DGGK QV A + L L +D + ++G+AK + +   ++   EI+L  S   L ++DE HRFA+S +R ++ K+ E+ L +I LG R + LL+ + + I++A +E+L+++
 S:  13 EALRERVRGLPERPGVYRMLSAEGTIIYVGKARNLRRRVSSYFTPSRKTPKTERLVQLIADVQITVTHTEAEALILENNLIKEHRPRYNVLLRDDKSYPYIYLSSHQQFPRLGY-HRGARQGAGRFFGPYPNSNAVR-ETLGYLQKVFPIRQCRDTFFRNRSRPCLQYQIRRCTAPCVGYISEEDYRRDVRDVEFFLEGRSGEVIAELVRRMEEAAENLEFEQAARLRDRIANLRHIQQRQYVAQDRDDNMDIVACVAEGDTACVQVFFIRGGSSLGNQSYFPNTPSGSRESDILASFLAQHYLGRVA---PPEVVINRPVREQRLLEQALRTASGGTVAIRHRVRGDRRRWVEMAEENARYALSARSASTASQQRR----YSALAEVIDSDAPPERIECFDISHTAGEATVASCVVFNREGPVKSDYRRFNIRNVTAGDDYAAMHQALTRRYRRVKSGEAPLPDLLLIDGGKGQVAQARDVLDELGIDG-VALMGIAKGPERRPGEETLLLDDGEREIELPADSPALHLLQQVRDEAHRFAVSGHRQRRGKARRESILEEIPGLGPKRRQSLLKHFGGIQGIRQAGIEDLARV 596
>gi|87199082|ref|YP_496339.1| excinuclease ABC subunit C [Novosphingobium aromaticivorans DSM 12444] >gi|119367680|sp|Q2G9G8|UVRC_NOVAD UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|87134763|gb|ABD25505.1| Excinuclease ABC subunit C [Novosphingobium aromaticivorans DSM 12444] (658 aa)
Score = 680, Expect = 3.4e-69, Identities = 178/579 (30%), Positives = 316/579 (54%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR-DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEE-HPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK----LPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSE---LDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRY-----KNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDF---SEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      I++ ++ + KPG Y  D G V+YVGKA L NR+ Y  +R  + +++ ++  + V N+E E+LLLE LI +++P YN+LLR+ +FP+IL+ +  PRI  H  +K KG YYGPFA++   + N + ++F LR CN    ++ C+ Y I +C PC+ +++ DY  +++ DF GKS ++ ++E + +AAE L FE +  + +    Q I   + D+   K  +++ F ++ G   +   ++E  +E++ + + ++Y ++    V +L + L L+E+L   K++  P +G ++ +M+ A NAVE + +  ++  +  + EL + L++ ++ R+EI+DNS+I TN +GAMVV    K +YRK+NIK  N D+ M+EV+ RR+   ++   G P+L+++DGGK Q+ A E+L L ++ +P++ +AK  H +  + F  E L  S + F L ++DEVHRFAI +R K+S+++ + L +I +G R  LL + T K++ AS+E+L +  + A
 S:  53 IRETVQTLKPKPGVYRMLDARGDVLYVGKARALKNRVANYTQVERLPNRLRRMVSQTRSMTIVTTNSEAEALLLEAQLIKRFRPPYNVLLRDDKSFPFILLRGDHAFPRI-SKHRGARKAKGNYYGPFASAGSVNTTI-NALQKLFLLRSCNDGFMARRDRPCLLYQIRRCSAPCVGRISEADYGELVRQAKDFLGGKSGAVQREIEAQMHKAAEDLDFERAAMLRDRLRAATFIQGSQAINAEGVGNADVFAMATKGGQVAVQAF-FIRGGQNWGHRAFFPSHTEGLSEEEVMTSFLAQFYEEVPPARLILVDRALPEADL--LAEALCEAAGGKVEISVPQRGDRRRLMEQAQRNAVEALDRR----MAESGTKAKVMRELAEFLELPEVPQRIEIYDNSHIQGTNALGAMVVAGPEGFVKGQYRKWNIKLAQTNDDFAMMREVMTRRFGRAQEEDPDRESGNWPDLVLIDGGKGQMSAVKEALGELGIED-VPLVAIAKGPHHGREGREVFHFPDGREKMLPVNSPVLFQLQVMRDEVHRFAIGAHRAKRSRAITASPLDEIPGIGPARKRALLLHFGTAGKVRAASLEDLQRAPGVSAA 645
>gi|163787198|ref|ZP_02181645.1| excinuclease ABC, C subunit [Flavobacteriales bacterium ALC-1] >gi|159877086|gb|EDP71143.1| excinuclease ABC, C subunit [Flavobacteriales bacterium ALC-1] (597 aa)
Score = 680, Expect = 3.6e-69, Identities = 194/579 (33%), Positives = 319/579 (55%)
 Q:   8 KLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL-KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN------KLPNKK---CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDL-----ITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQL-ISNQNRELNS-LEELQKLLDIKDLYR-MEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFS-EIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEI 586
      ++K +PH+PG Y + D + +IYVGKA ++ R+ YF K + KT+ L  I V ++VV EN++LLLENNLI KY+PKYN++L++ ++P+I + KE PR+ +S   K  Y+GP+ +  K L  I ++ LR CN   K+  K  C+ Y +G C GPC  T ++Y  + I +  G K  +Q  + Q AE + FED+QK E + L+ + + I+ + +D D+   E  +  +  GS++ + L   +  +EL E+ +T I + ++ + E+   ++L ++     IK  P G KK ++D + NA+  +K Q+ I + +R N + +++ L + + R +E FDNSNI T+ V A VV++NG +K +YR FNIK   D+ M+EV+YRRYK    +P LII+DGGK Q+ +AL+SL L L  I +IG+AK  + + +  D S + LDKKS+  + +++E HRF I +RN++SKS   L I +G+ I L+++++T+ +I A ++EL +V + A +I
 S:   9 QIKTLPHQPGVYQYFDADEKLIYVGKAKNIKKRVSSYFTKHHEYGKTRVLVKNIASVKHIVVETENDALLLENNLIKKYQPKYNVMLKDDKSYPWICIKKERFPRV-FSTRRVFKDGSEYFGPYTSMKTVK-TLLGLIKGLYQLRTCNYDLSEAKIKAGKYKVCLEYHLGNCKGPCEGYETEEEYHSNITAIREILKGNFKDSLQQFRIQMKQHAENMQFEDAQKIKEKLEVLENYQAKSTIVNPKISDVDVFSIVSDETYAYVNFLQLSYGSIIRSHTLELKKKLQESDTELLELAITEIRQRFNSNSKEIYVPFKVNLGEQ----------IKVTIPKLGDKKSILDLSRRNAMYYRMDKLKQMKIVDPDRHANRIMAQMKADLRLSEEPRHIECFDNSNIQGTHPVAACVVFKNGKPSKKDYRHFNIKTVVGPDDFASMEEVVYRRYKRLVEEKQPLPQLIIIDGGKGQLSSALKSLDNLGLRGKIAIIGIAK----RLEELFYPDDSIPLYLDKKSETLKIIQQLRNEAHRFGIEHHRNRRSKSALTTELENISGVGEQTIIDLMKRFKTVKRIANAKLDELEAVVGVSRANKI 590
>gi|86134938|ref|ZP_01053520.1| excinuclease ABC, C subunit [Tenacibaculum sp. MED152] >gi|85821801|gb|EAQ42948.1| excinuclease ABC, C subunit [Polaribacter dokdonensis MED152] (601 aa)
Score = 679, Expect = 4.3e-69, Identities = 201/578 (34%), Positives = 315/578 (54%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL-KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKC---------NKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDL-ITVFYSELDEILLTL-IYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNA--VEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYR-MEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIV 578
      MN ++ ++K +P PG Y + DK  +IYVGKA +L R+ YF K D KT+ L  I V ++VVN E ++LLLENNLI KYKPKYN+LL++  +P+I + KE PR+ +  K   YYGP+ +  K L  I ++ LR C     N  K C+ Y +G CLGPC  T  Y  +KEI +  G K  E+L  + AEK+ FE +Q+ E  L + + I+  N+ D+   +    K NGS++ +  I   E D+ LL L I+E  +   P+ +Y+     + E++K+  P G KK +++ + NA  ++ + K ++++     + +++ L +K+ R +E FDNSNI TN V A VV+ +G +K EYR +NIK   D+ M+EV++RRYK  +  +P LII+DGGK Q+ +A++SL+ L L  I +IG+AK ++ + D   D  + LDKKS+    +++E HRF I+F+RNK+SKS ++ L I ++GK I LL K+++ ++KEAS++EL ++
 S:   1 MNTSLELQIKTLPSSPGVYQYFDKEEKLIYVGKAKNLKKRVSSYFTKTHDSGKTRVLVKNINTVKHIVVNTETDALLLENNLIKKYKPKYNVLLKDDKTYPWICIKKERFPRVFMTRRVIKD-GSEYYGPYTSVRTIK-ALLELIKELYTLRTCKYDLSREKINTGKYKVCLEYHLGNCLGPCEALETEAHYNNSIKEIRNIIKGNFKESLERLNTLMMGFAEKMEFEKAQRIKEKLDRLSNYQAKSTIVNPTINNVDVFSIISDKTHGYANFIKISNGSIIQSHTTEIKKKLEESDKELLELFIFEIRQRYNSTSPE-IYVPFQ----VNIGENVKVTI--PKVGDKKRIVELSERNAKYYKLEQLKQIKIVDPDRHVKRIMAQMKADLRLKEEPRHIECFDNSNIQGTNPVAACVVFRDGKPSKKEYRHYNIKTVVGPDDFASMEEVVFRRYKRLLSEGESLPQLIIIDGGKGQLSSAVKSLEILGLRGKIAIIGIAKRLEEIYYPD-----DPIPLYLDKKSETLKITQFLRNEAHRFGITFHRNKRSKSAIQSELESIPDVGKQTITTLLRKFKSAKRVKEASLDELKAVI 581
>gi|6116772|dbj|BAA85760.1| UVR-C protein [Deinococcus radiodurans] (610 aa)
Score = 679, Expect = 4.6e-69, Identities = 170/578 (29%), Positives = 328/578 (56%)
 Q:  12 IPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYF-LKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKK----CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNL-KMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSE--LDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIV-------KWDF---SEIKLDKKSDL------YFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEIKKL 589
      +P PG Y+++ K G+ IY+GKA +L +R+ Q+F  + K KLA +  +++  NE E+L+LE NLI +++P YN+LL++  +P++ +T E +P ++ +  K   YYGP+ +++ + + + I+ +FPLRK + LP +K  C+ Y +G+CLGPCI   +Y  ++++   G++ + +L++  AA+  FE + + + + + K+F  Q  S++ D D +G     + +F+  G ++ +     E L EI+  + +YY++ A +P + L  E   SE L   +++  P +G K D+++ A NA  + ++  L  + +  L+ L+ +L + + +R+E +DNSN+F TN V MVV+E G  + E+R+F ++ +  DY+ MK+ IYRR+ + A  +P+L+++DGG+ QV AAL++LK E  +PV+GLAK  + +R++    +W   +E+ +D++ L     L+ ++DEVH +A+S++R + + + +  + +G+ R + LLE + +L+ + A VE ++ + + + A+ +K+ 
 S:   2 LPTTPGVYIFR-KGGVPIYIGKANNLRSRVSQHFKAGGKSGKFTKLAESL---EFISAANEVEALVLEANLIKQHRPHYNVLLKDDKHYPFLKLTNEAYPMLVVTRRVLKD-GANYYGPYPDASAVR-RVKHLIDTMFPLRKNSGLPMQKKPRPCLNYHMGRCLGPCIDAAQPDEYRQAVEDVKALLEGRAAPVIARLKEDMKVAAQGQDFEQAARLRDRVQAVEKLFGTEQHAFVSEETDLDFLGAAQAGEFAMVQLFRMRGGRVVGRDKRFLTGADETGLGEIIGAFVADYYTQ-ATHVPPLILLPAEYEDAALWSEFLSRQAGRRVEMRTPKRGDKTDLIEMAQRNAAVGLDSEMALL--ERRGDHPGLDALKDVLALPERPWRIEGYDNSNLFGTNIVSGMVVFEGGRSRRGEHRRFKVRGLEHPDDYESMKQTIYRRFTGSLADKLPLPDLMLIDGGRGQVNAALDALK--EAGVQVPVVGLAK----REERLILPGRYGAQWWLETGTEVGVDRELLLPHTHPALRMLIGVRDEVHNYAVSYHRKLRGEGMLRSVFDDLPGIGQKRRDALLEHFTSLEDLAAAPVEHIAAVPGMTLRAAQSVKEF 597
>gi|114705636|ref|ZP_01438539.1| excinuclease ABC subunit C [Fulvimarina pelagi HTCC2506] >gi|114538482|gb|EAU41603.1| excinuclease ABC subunit C [Fulvimarina pelagi HTCC2506] (716 aa)
Score = 679, Expect = 4.7e-69, Identities = 186/575 (32%), Positives = 308/575 (53%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYF-LKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNG------SLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRY--------------KNNTASFGEI--------------PNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKW--DFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      E I  +K++P++PG Y   +G V+YVGKA L R+ Y L   + ++   +++V  E E+LLLE NLI + KP++N+L+R+ +FPYILVT +   + H  + KG+++GPFA++   + N + R F LR C   +  + C+ + I +C GPC +++++DY  +K+  F SG+S + E + ++  A++ L FE + + +  L  S Q I   + D+  + + + + +F + G   +  K D    E D +L  I ++Y      + L DE L L+E+L   K++  P++G K+D++D A +NA E + K L  S+Q R L L+E  L  +  R+E+FDNS+I TN +GAM+V    KN+YRKFNIK +   D+ MKEV+ RR+       K  A  EI       P+L+++DGGK Q+ A  L+ L +  + IG+AK D +  +R ++  DFS  L + + +F+ ++DE HRFAI +R K+ K + +N L +I +G TR  LL+ + T  + A + +L +
 S:  85 ELIAALVKRLPNQPGVYRMFGSDGDVLYVGKARSLKKRVASYARLGGHTQRIARMIRLTRQMEFVTTRTETEALLLEANLIKRLKPRFNVLMRDDKSFPYILVTDDHQAPAIVKHRGARNRKGSFFGPFASAGAVDRTI-NSLQRAFLLRTCTDSVFESRTRPCLLHQIKRCAGPCTGEISQEDYRSLVKQAKGFLSGRSGQVKEAMAEQMTSASDDLDFERAALFRDRLAALSHVSSHQGINPQSVEEADVFAIHQEGGLTCVQVFFFRTGQNWGNRAYFPKADPSL----EPDAVLGAFIAQFYDDKPAPRLILSQVKLDDEAL--LAEALAIKAERKVRIEKPARGAKRDLVDHAASNAKEALGRK-LAETSSQARLLEGLKETFSLE--RTPRRIEVFDNSHIMGTNAIGAMIVAGPEGFVKNQYRKFNIKSTEITPGDDFGMMKEVMTRRFSRLIKDHADEMPGAKPEPAPDTEIDEPEDLADTPFPAWPDLVLIDGGKGQMSAVRSILEELGIADKVMTIGVAKGVDREAGRERFIQGAKDFS---LPPRDPVLYFVQRMRDEAHRFAIGTHRAKRKKEMIKNPLDEIAGIGPTRKRALLQHFGTAKAVSRAGLPDLRAV 697
>gi|149185958|ref|ZP_01864273.1| excinuclease ABC subunit C [Erythrobacter sp. SD-21] >gi|148830519|gb|EDL48955.1| excinuclease ABC subunit C [Erythrobacter sp. SD-21] (655 aa)
Score = 679, Expect = 4.7e-69, Identities = 185/582 (31%), Positives = 314/582 (53%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYF-LKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEH--PRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSEL--DEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLN------PSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYK--------NNTASFGE-----IPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDF---SEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIE--VAKEI 586
      I++ +K + +PG Y  D G V+YVGKA L R+ Y +K  + +++ ++  ++ VV N+E E+LLLE LI +Y+P +N+LLR+ +FP+IL+ + +H PRI  H  ++ KG YYGPFA++   L N + ++F LR C    ++ C+ Y I +C PC+ ++  Y+ + E DF SGKS ++  +EK+ +AAE L FE +  + +    Q I S  D D+   K  I + F  G       +L DE+L ++ ++Y ++  P+T+ +   + + ++E+L K +   P +G ++ +M A NAVE ++ + + +  R   E L+   +  R+EI+DNS+I   +GAMVV    K +YRKFNI   N D+ M+EV+ RR++    ++ A G+   P+L+++DGGK QV + + L+ L +  +PVIG+AK  H +  + F  E L  S L F+L ++DEVHR+AI +R K+S+++ + L +I +G R  LL + T K++ A++++L +  I  VA++I
 S:  41 IRETVKTLKPRPGVYRMLDTRGDVLYVGKARSLKARVANYTQVKGLSNRLQRMVSQCRAMEIVVTNSEAEALLLEAQLIKRYRPPFNVLLRDDKSFPFILL-RADHAFPRI-QKHRGARRAKGNYYGPFASAGSVNKTL-NALQKLFLLRSCTDSFFNNRDRPCLLYQIKRCSAPCVGRIDEAGYDALVNEAKDFLSGKSSAVQANIEKQMAKAAEDLDFETAAILRDRLRAATFIQGSQAINASGVGDADVFALAAKGGQIGVQAFFIRGGQNWGHKAFFPKNTGDLEHDEVLSDVLLQFYEEVPP--PRTILVDRDLAEQELIAEALAEKAGHAVAISIPQRGDRRKLMSQAQRNAVESLERRLAESGTKAQRLRELAEFLELEEPPQ---RIEIYDNSHIQGDKALGAMVVASPEGFEKGQYRKFNINTAQTNDDFGMMREVMSRRFRKLAETERDSDGAPGGKGHEAIWPDLLLIDGGKGQVSSVMGVLEDLGIAEQVPVIGIAKGPHHGREGREVFHFPDGREKTLPVNSQLLFYLQTLRDEVHRYAIGAHRAKRSRAITASPLDEIPGIGPARKRALLLHFGTAGKVRAAALDDLKRAPGISAGVAQQI 647
>gi|108804832|ref|YP_644769.1| excinuclease ABC subunit C [Rubrobacter xylanophilus DSM 9941] >gi|119367830|sp|Q1AUH1|UVRC_RUBXD UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|108766075|gb|ABG04957.1| Excinuclease ABC subunit C [Rubrobacter xylanophilus DSM 9941] (611 aa)
Score = 679, Expect = 4.7e-69, Identities = 175/575 (30%), Positives = 322/575 (56%)
 Q:  12 IPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTK--KLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTK-EEHPRILYS---HDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN-KLPNKK----CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD--EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEK-LKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTA---SFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSI---IPVIGLAKDDKHKTDR------IVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      +P PG Y+++D G V+YVGKA ++ +R+ YF + D + K +L  + +D++  E E+L+LE NLI +++P++N LR+ ++PYI+VT +E+PR+ +  HD  +  Y+GPF ++  +  + +N+ F RKC  P ++  C+ Y IG+  PCI V++++Y  + ++ F G+  + + E++ +AA ++ FE + + +  L+  +RQ  + ++ D +G Y +   + IF  G ++ +  +  Y E D  + L+ + +YY  A+ P+ V +S DE+ L ++E L   +++  P +G K+ V++ A +NA  ++++   + ++R ++L+ L++ L + L R+E +D SN  TN V +MVV++ G  K++YR+F IK +  D  M EV+ RR +  A  F  P+LI++DGGK Q+ A E L+ L    IPV LAK ++  +    ++ D +E++L     L ++DE HRFA +++R + +++ + L + +G R ++LE + T   EAS+EEL + +P VA+EI
 S:  12 LPASPGVYIFRDGEGRVLYVGKARNIRSRVASYFTRSGDGRPKIAELRERVRQIDFIAARGETEALVLEANLIKRHRPRFNASLRDDKSYPYIVVTTGDEYPRVFATRGPHDPRHR----YFGPFPSAG-SVHATLDVLNKTFRFRKCRGPEPGRRSGIPCLNYHIGRSAAPCIGAVSKEEYGAIIADVIAFLEGRVDGLIREREEQMRRAAAEMDFERAARLRDEAAALRHVRDRQQATIASEDSFDAVGAYAEGEEACVQIFAVREGRIVGRDSFLLDNYGEQDAESVALSFVPQYYETAAV--PREVLVSSPDEEALAPIAEHLSRLRGTRVEVRRPQRGDKRRVLELALHNARMGLEHERAMSEARRSRLSSTLDRLREELALPRLPMRIECYDISNTMGTNSVASMVVFQGGRPAKDQYRRFRIKTVEGADDPASMAEVVRRRLERLLAGDEKFSPAPDLILLDGGKGQLSAVAEVLEGLGSGGRLPDIPVRALAKREEEVFEPGRPGPVVLAPDSAELRL---------LQRVRDEAHRFANAYHRKLRGRAMTASVLDDLPGVGPVRKRRILEHFGTPQAFLEASLEELEAVPGLPGRVAREI 605
>gi|103486571|ref|YP_616132.1| excinuclease ABC subunit C [Sphingopyxis alaskensis RB2256] >gi|119367841|sp|Q1GU73|UVRC_SPHAL UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|98976648|gb|ABF52799.1| Excinuclease ABC subunit C [Sphingopyxis alaskensis RB2256] (644 aa)
Score = 679, Expect = 4.9e-69, Identities = 178/581 (30%), Positives = 306/581 (52%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR-DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILV-TKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSEL--DEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKD-LYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIK--DEDANSDYDYMKEVIYRRY-----KNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKW--DFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      E I+ ++K+P +PG Y  D G V+YVGKA L NR+ Y  R  + +++ +  ++ V  +E E+LLLE LI +Y+P YN+LLR+ +FP+IL+ T + PR+  H  ++ KG YYGPFA++   L N + + F LR C    ++ C+ Y I +C PC+ +++++DY  + + DF G+S ++ ++L +  +AA+ + FE +  + K L   Q +   D D+   K  + I F  G       + +  E++ + + ++Y  + PK + +  ++  L+E+L   K++  P +G +K ++D A NA E + + + S+  +L  EL L D+++  R+EI+DNS+I T+ +GAMVV    K YRKFNIK +   D+ M+EV RR+   ++  + GE P+L+++DGGK QV A    L +D +P +G+AK    R  + D E L  + + F++ ++DE HRFAI +R K++K++ + L ++ +G R + LL + T  IK AS+E+L +  + A
 S:  36 EVIRSVVRKLPARPGVYRMLDARGDVLYVGKARALRNRVTSYTQVARLPQRLQRMVAQTRAMEIVTTTSEAEALLLEAQLIKRYRPPYNVLLRDDKSFPFILLRTDHDFPRV-QKHRGARRAKGRYYGPFASAGSVARTL-NALQKTFLLRSCTDSFFANRSRPCLLYQIRRCSAPCVDRISKEDYAGLVSDAQDFLEGRSTAVQKRLGEAMTRAADAMDFEQAAVLRDRLKALTFIQGSQSVHADGLGDADVFALAAKGGQLCIAGFFIRGGQNWGHRSFFPAHVAGVPETEVMASFLMQFYE--GVPPPKLILVDREPDESALLAEALGETAGRKVEISVPQRGNRKRLLDQAVRNAGEELDRRLAE--SSSQAKLG--RELADLFDLENPPQRIEIYDNSHIQGTSALGAMVVAGPEGWMKGAYRKFNIKRAETQPGDDFAMMREVFQRRFARAIEEDPERTKGEWPDLVLIDGGKGQVSAVAAVFSELGIDD-LPFVGVAKGPDRNAGRETFYLPDGREFTLPTNNAVLFYIQRLRDEAHRFAIGAHRAKRAKAMGSSPLDEVPGIGPARKKALLMHFGTTRAIKGASLEDLQKAPGVSAA 631
>gi|110596791|ref|ZP_01385081.1| excinuclease ABC, C subunit [Chlorobium ferrooxidans DSM 13031] >gi|110341478|gb|EAT59938.1| excinuclease ABC, C subunit [Chlorobium ferrooxidans DSM 13031] (637 aa)
Score = 678, Expect = 6.0e-69, Identities = 190/582 (32%), Positives = 314/582 (53%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPN---------KKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL-SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIEL-PKTVYLS--LSDEKLKTLSESL------------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQN--RELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKD-----DKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEI 586
      +K+KL +P PG Y + + G VIYVGKA +L NR++ YF  + L KT L + I + + ++ ++E E+L+LENNLI + KP+YN+ L++  +PY+++T E PRI +  ++  T++GP+ + +  + + + IFP+R C  +     K C+ Y I +C GPC  + ++Y  + EI   G++ ++  L ++  A +L FE + +   +LK ++ERQ ++   D D+   E+  V+FK  G LL S+  +   E +E+L + + E Y  +EL P + L  L+DE+  L  L      +I+FL P G K +M+  NA  ++  +Q    RE  L L++LL + + R+E FDNS++ T+ V +MV +E G  K++YRKF +K  + DY M+EVI+RRY + A  +P+LIIVDGGK QV A +L L +  PVIGLAK    H D      L K S   L ++DE HRFA++++R +++  + L I+ +G+  KLL+++ + D + A++EEL   + A+ +
 S:  27 LKEKLSSLPSSPGVYQFINDKGRVIYVGKAKNLRNRVRSYFRNPQQLFGKTLVLVSHIDNFEVIITSSEVEALILENNLIKELKPRYNVNLKDDKTYPYLVITNEPFPRIFLTR-QVRRDGSTWFGPYTEAG-QLRTILDLLGSIFPIRSCKHRLSPENIAAHKFKVCLDYHIHKCKGPCEGLQSEEEYLLMIGEIIRLLKGRTSAMIRTLTERMQYFAAELKFEQAAELKAQLDSLKRYAERQKVVSGDALDRDVFAVASGEDDACGVVFKIREGKLLGSQRIYMNNTSGESEEVLQSRVLEKYYLETLELIPDEILLRKPLTDEEESALRALLTEKQKEEKQEKKQIRFLVPQIGEKAHLMEMCHQNARHHLEEYLIQKQKRGEAAREHYGLIALKELLHLSVIPQRIECFDNSHLQGTDYVSSMVCFEKGKPKKSDYRKFKLKSFQGSDDYAAMEEVIHRRYGGSLARELALPDLIIVDGGKGQVNTAFTALNALGISC--PVIGLAKRIEEIFTPHAPD--------PFNLPKTSPALKLLQQLRDEAHRFAVTYHRKLRTERTLQTELTTIEGIGEKTAFKLLKQFGSADAVSRATIEELQAATGAKSAQAV 631
>gi|42560845|ref|NP_975296.1| excinuclease ABC subunit C [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|81400734|sp|Q6MTU8|UVRC_MYCMS UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|42492341|emb|CAE76938.1| excinuclease ABC subunit C [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] (584 aa)
Score = 678, Expect = 6.5e-69, Identities = 199/574 (34%), Positives = 320/574 (55%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSE-LDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDV-MDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDI-KDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIV 578
      +K ++ +P+KPGCYL+ +K+ VIYVGKA +L R+ YF K ++KT +L EI D+ Y +V+NE ESLLLE NLI KY PKYN+LL +  +PYI++T ++ P  Y   KK  Y   SN +  L  + R+FPLR C  NK C+YY + QC G C K+V  YE +K+++ FF G+  + + L K+ +A++ L FE +Q+ +  +L  + +Q++   + D++ +  ++ I VI Y G L K + I + + L E+ + + + Y K  +  V L ++ +L L ++L ++F + S  + DV + A NA++ +  +  N  E+ LE+L+++ + K L R+E+FD SNI++  GA +VY N  +NE+RK+NI D  SD+ MK ++ +R+    ++P+L+IVDGG Q+ AA E L L L  I VIGL+KDD HKT ++   I +   LY FL ++Q V +A S +R KK +  + + IK +GK  KL + ++T+D IK AS +EL++++
 S:   3 LKQQVDLLPNKPGCYLFFNKDNDVIYVGKAKNLKKRVSTYFNKAYNIKTTRLVREITDLKYFIVDNEKESLLLEKNLIKKYHPKYNVLLNDDKTYPYIIITNQKDPMYKYVRKYDKKALKNYGPLPIGSNARSILLT--LQRLFPLRMCQGNLNKPCLYYHLNQCSGACFKQVDPSYYEYQIKQVDKFFKGEINQVKQTLVKQMQKASDNLQFEQAQRIKDQITSLDFITAKQNVDIVTNKNIDVVNYEINQDKICFVILFYRLGQLTYKDEYIQNYEGQNLSELFNSYLQQIYQK---NIYPDVLLIPNEIELLDLDQNL-LEFSSYSLNKQDDVFIKLAKQNAIDSLNKSVISHNVNSGDEIEILEQLKQISNASKYLKRIEVFDISNIYSQFITGACIVYINAKPIRNEFRKYNI-DPSYTSDFSRMKFMLEKRFLKQIKEKEQLPDLVIVDGGIIQIHAAKEVLNKLNLK--IDVIGLSKDDHHKTRYLIDIFEQTIDIKNFKKLYNFLTSLQIRVDEYAKSGFR-KKYHNQLNDQILLIKGVGKKTNLKLYKHFKTIDNIKNASFDELNKVI 569
>gi|15678469|ref|NP_275584.1| excinuclease ABC subunit C [Methanothermobacter thermautotrophicus str. Delta H] >gi|8134792|sp|O26541|UVRC_METTH UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|2621507|gb|AAB84947.1| excinuclease ABC subunit C [Methanothermobacter thermautotrophicus str. Delta H] (579 aa)
Score = 678, Expect = 6.5e-69, Identities = 173/585 (29%), Positives = 325/585 (55%)
 Q:   4 QIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEK---LKTLSE--SLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPI--EVAKEIKK 588
      ++KD +K+P  G Y+++D++ V+YVGK++ + R+ YF + + + + +  + ++Y++ NE E+L+LE+NLI +Y+P YN+ L++  +P+I +T EE+PR+L  + +  YYGPF ++  + L  I +F +R C ++ + C+  I C PC +++R+DY  +++++ FF G+ + + E LE++ +A+E+L FE + + + ++++  ERQ  F+  D+DI+   + ++V+ + +G + K D I  +  EIL  + +YY+ I  +P +   E   + LSE  ++K +P G + +++ A+ NA I+K K     R ++L +L+ L + ++ RME D SNI  + G++ V+ +G +  YR++ I + + DY M+E++ RRY +    P+L+++DGGK Q+ ALE+LK  +  +PV+G+AK  K + +   SE +D    L +++DE HRFA+ ++R + +  E+ L I+ +G R  LLE + +LD +++ASVEEL+ I + EVA+ I +
 S:   3 RVKDP-EKLPDATGVYIFRDRDDRVLYVGKSISIRKRVSSYFREQENPRLRIMMRHLESIEYILTQNEKEALILESNLIKRYRPPYNVRLKDDKRYPFIKITDEEYPRVLIVR-TIGRDSARYYGPFTDTGAVRRTL-KLIKSLFRIRSCRRM-DGPCLNSQIDLCYAPCDGRISREDYREIIEKVDLFFQGRYQEVIEVLEEEMKEASERLEFERAARIRDQIESIREVMERQHASFTDSIDQDIVALERGGDTSAVVVLQIRDGKITGKDDFILRGSAPRTEILEAFLKQYYA-IPRRVPSEILTQYPVEDGVIAEWLSELRGEEVKIHSPEGGAGRRLLNIAWKNASVILKQK--------GRVRDALLQLKDDLKLPEIPRRMEGLDISNIAGESATGSVAVFIDGKPSSGSYRRYRISAQGPD-DYAMMRELVERRYSSPEL---RKPDLVLIDGGKGQLGVALEALKNCGVH--VPVVGIAK----KREEVYLPGLSE-PVDVDDGALQILRHLRDEAHRFAVKYHRTIRDRDSLESELDGIRGVGPVRKRALLEHFGSLDGVRDASVEELASIPGMTREVAERIHR 571
>gi|114569323|ref|YP_756003.1| excinuclease ABC subunit C [Maricaulis maris MCS10] >gi|119367665|sp|Q0ARM2|UVRC_MARMM UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|114339785|gb|ABI65065.1| excinuclease ABC, C subunit [Maricaulis maris MCS10] (633 aa)
Score = 677, Expect = 7.7e-69, Identities = 174/579 (30%), Positives = 310/579 (53%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEIC-------DVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCK--ENVISIVIFK----YVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDA--NSDYDYMKEVIYRRYK---NNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLEL--DSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKW--DFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      I D ++ +P KPG Y  ++G V+YVGKA +L NR+ Y     + +N I     +++VV  E E+LLLE NLI  KP++N+LLR+ +FPYIL+ K+   L H  +K KG Y+GPFA+    L N + + F +R C+  + ++ C+ + I +C GPC+ +  Y+ + + DF G+S ++ E L+ + QA+E + FE + K + + +  + Q I   + D++ +  ++ + + F+  + N S  ++D+   +E E+L  I ++Y    P + LS  E+ + L E+L   K+  P +G K+ ++D  NA E + +  ++  +  L+ +Q++ D+ DL R+E++DNS+I TN +GAM+V    KN YR+FN+K +DA N D+ MK ++ RR+      +P+L+++DGGK Q+ + +E + L + ++ I + +AK +  R  +    KL K + ++L ++DE HRFAI +R K+ K + +N L I +G +R + LL + +  ++ A++ +L + I A
 S:  28 IADYVRNLPPKPGVYRMFGEDGAVLYVGKARNLKNRVSNY------ANGRGHSNRIALMIGLTRKMEFVVTQTETEALLLEANLIKSLKPRFNILLRDDKSFPYILIRKDHPAAQLTKHRGARKAKGDYFGPFASVGAVNQTL-NTLQKAFLVRTCSDSVYEGRSRACMLHQIKRCAGPCVDLIDPAAYDELVGQATDFLRGRSNALREDLQTRMAQASEAMDFETAAKLRDRIRAIAAVTTDQGINPDGVEEADVVAVHSDGGKSCVQVFFFRAGQNWGNQSFFPRHDM----EAEPAEVLAAFIAQFYDDKPA--PALILLSHEIEEAELLGEALSLRTERKVSLHTPRRGEKRKLVDRTLTNAREALARR----MAESASQTQLLKGVQRVFDLTDLPQRIEVYDNSHIQGTNALGAMIVAGPEGFEKNHYRRFNMKGDDAATNDDFAMMKAMLKRRFSRLLKERDDGAPVPDLVLIDGGKGQLSSVMEIAEELGITDETGITIAAIAKGPERDAGREAFYLPGKPPFKLPMKDPVLYYLQRLRDEAHRFAIGGHRAKRKKQMTDNPLDGIDGIGPSRKKALLAHFGSAKAVRNAALADLEAVDGISRA 622
>gi|73670178|ref|YP_306193.1| excinuclease ABC subunit C [Methanosarcina barkeri str. Fusaro] >gi|119367667|sp|Q468S9|UVRC_METBF UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|72397340|gb|AAZ71613.1| Excinuclease ABC subunit C [Methanosarcina barkeri str. Fusaro] (519 aa)
Score = 677, Expect = 8.4e-69, Identities = 173/529 (32%), Positives = 293/529 (55%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLK-DRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSE-LDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYR-MEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSL 537
      L+ +PH PGCYL+K++ G VIYVGKA DL R+ YF K + D KT L  +  D++V N E E+ LLEN LI K+ P+YN+LL++S + I +T+E+ PRI S  K  G+++GPF ++ + Y ++ + + F LR C K+P + C+ Y I C GPCI ++ +DY  +K+   G + + E +EK  + A + FE +  +  L+  E+Q++  +K++EDI+ + +++ + +++FK  G+L K D + F  L+E L+  E   + LP+ + SL D  + + K+K  P +G KK+++D A    +KN +  ++ +  LE LQ L + L  +E FD S++ T+ VG+MV + G +K+ YR+F I+ +  D+ + EV+ RRY    ++P+LII+DGGK Q+ +A + L+ L++  +P+I +AK ++   +K  S + + K+   F+ I+DE HRFAI++ R + KS+
 S:   4 LEALPHLPGCYLFKNEEGTVIYVGKAKDLKKRVSSYFQKREHDPKTASLIEAVRGFDFIVTNTEVEAFLLENTLIKKHWPRYNILLKDSKRYACIHLTEEKFPRIRLSR--KKADNGSFFGPFVSAKERDY-IFEVVRKTFQLRTCKKMPKRACLRYHIAACSGPCIGAISAEDYAEKVKKAASVLKGNIRELIESMEKDMRELASRQQFEQAMALRDEIAALEYLQEKQNMERQKKHNEDILNYIVRDDTVYLMLFKVYKGTLEDKQDYVFAFGENFLEEFLVQYYSENEPPEELILPEPLEESLVD--FLSHVKGTKVKVTVPKQGEKKELLDLA-------LKNVEIGFFGDRKK----LEALQSKLSLPKLPNVIECFDISHLSGTSTVGSMVQFRGGRPDKHNYRRFKIESVEGIDDFASIAEVVRRRYSRLLEDKHDLPDLIIIDGGKGQLSSAFQELRKLKVR--VPLISIAKREEEIYVPGIK---SPLPIKKEEKASLFVQEIRDEAHRFAITYNRLLRQKSM 514
>gi|120437498|ref|YP_863184.1| UvrABC system protein C [Gramella forsetii KT0803] >gi|189038058|sp|A0M672|UVRC_GRAFK UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|117579648|emb|CAL68117.1| UvrABC system protein C [Gramella forsetii KT0803] (597 aa)
Score = 677, Expect = 9.0e-69, Identities = 181/571 (31%), Positives = 320/571 (56%)
 Q:   8 KLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL-KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN------KLPNKK---CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDL-----ITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQL-ISNQNRELNS-LEELQKLLDI-KDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIV 578
      +LK +P+ PG Y + DKNG ++YVGKA +L R+ YF K+ D +  + +IC++ ++VV +E ++LLLENNLI K++P++N++L++  +P+I + E PR+ +  K   YYGPF +    L + I ++ LR CN   K+ N K  C+ Y +G CLGPC   ++Y  ++ I   G K  ++  + Q +EK+ FED+Q+    L+ + + ++ + N+ D+   E  +  + +G+++ + +   +   EL E+ + I + +S + E+   + + +E     +K + P G KK +++ + NA  + ++ Q+ I + +R +N + ++++ L + K+  +E FDNSNI TN V A VV++NG +K +YRKFNIK +  D+ M+EV++RRY+    ++P LIIVDGGK Q+ + +++L+ L L  I +IG+A  K  +   D  + LDKKS+  + +++E HRF I+F+RNK+SK+   L I+ +G+ + +LL + +L +IKEAS +EL+ +V
 S:   9 QLKTLPNSPGVYQYFDKNGKILYVGKAKNLKKRVTSYFNKNHDSHRIGVMVKKICEIKHIVVASETDALLLENNLIKKHQPRFNVMLKDDKTYPWICIKNERFPRVFPTRRLIKD-GSEYYGPFTSFKTVN-TLLDLIKGLYKLRTCNYDLAEDKIRNGKYKVCLEYHLGNCLGPCEGFQPEEEYNNNIEAIRQIVKGNFKDSLQRFRNQMKQHSEKMEFEDAQRIKNKIDVLENYQAKSTVVNPRINNVDVFSVVSDEGYGYVNFLQLSHGAIIRSHTIEMKKKLDESDRELLELAIVEIRQRFSSNSTEIYVPFKVDVGEE----------LKIVIPKLGDKKKIVELSQRNAKYFRQERFKQMKIVDPDRHVNRVMAQMKEDLRLGKEPRHIECFDNSNIQGTNPVAACVVFKNGKPSKKDYRKFNIKTVEGPDDFASMEEVVFRRYRRLLNEGEDLPELIIVDGGKGQLSSGVKALETLGLRGKIAIIGIA---KRLEEIFYPEDSIPLYLDKKSETLKIIQQLRNEAHRFGITFHRNKRSKTALNTELESIQGIGEKTVVELLTHFRSLKRIKEASQKELADVV 582
>gi|194682867|emb|CAR43195.1| UvrABC system protein C (excinuclease ABC subunit C) [Proteus mirabilis HI4320] (610 aa)
Score = 676, Expect = 1.0e-68, Identities = 182/575 (31%), Positives = 313/575 (54%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKK-VTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLS--KYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAI--ELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELD---SIIPVIGLAKDDKHKT---DRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      L ++ +PG Y  D +G VIYVGKA DL R+ YF    KT+ L  I ++D V + E E+LLLE++ I +Y+P+YN+LLR+ ++PYI ++ ++HPR L S+  K KG Y+GPF NS +  E  + ++FP+R+C   + ++ C+ Y IG+CL PC+K V+ ++Y  + + F SG  + E L K+ +A++ L FE++ + +  ++ +E+Q + + +D D+I    + + + + G +L  Y    + LDE++ T I ++Y + +  LP + L + E  L+ES+   KI   +G +  + A NA  + K ++ S ++ NS  L LL++K++ RME FD S+   V + VV++   K+EYR++NI    DY M +V+ RRY +   +IP++I +DGGK Q+ A++ + L++D  S  +IG+AK  K    K +  + L  S   + +I+DE HR AI+ +R +++K  +SL I+ +G R + LL+  L +++ASVEE++++ I A
 S:  11 LSRVTSQPGVYRMYDASGTVIYVGKAKDLKKRLSSYFRAQVNSRKTEALVKCIANIDVTVTHTETEALLLEHSYIQRYQPRYNVLLRDDKSYPYIYLSADKHPR-LASYRGAKHAKGEYFGPFPNS-LAVRETLALMQKLFPIRQCEDSVYRNRSRPCLQYQIGRCLAPCVKGYVSDEEYAQQVNYVRLFLSGDDSQVIEGLIKRMEEASQALRFEEAARIRDQIHAVRQVTEKQ-FVANIGDDLDVISVAFNGAIACVYVLFFRQGKVLGSRSYFPKVPANTSLDEVVQTFIGQFYLQGSAIRTLPTEILLDFNLEDKTILAESISSIAGRKIHIQTKPRGDRARYLKLARTNAATALATKQVEQ-STISQRYNS---LMSLLEMKEIKRMECFDISHTMGEQTVASCVVFDMNGPLKSEYRRYNISGITPGDDYAAMNQVLTRRYGKSLEE-SKIPDIIFIDGGKGQLAQAIDVFQSLDVDWDKSHPKLIGVAKGSDRKAGLETLFFKPEGEGVALPSDSPALHLIQHIRDESHRHAITGHRQRRAKVKNTSSLESIEGVGPKRRQMLLKYMGGLQALRDASVEEIAKVPTISTA 599
>gi|119774745|ref|YP_927485.1| excinuclease ABC subunit C [Shewanella amazonensis SB2B] >gi|119767245|gb|ABL99815.1| Excinuclease ABC subunit C [Shewanella amazonensis SB2B] (606 aa)
Score = 676, Expect = 1.1e-68, Identities = 174/578 (30%), Positives = 310/578 (53%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVF--YSELDEILLTLIYEYY--SKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDI-KDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESL--KFLELDSIIPVIGLAKDDKHK---TDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      LK +  G Y  D  VIYVGKA DL R+ YF + ++KT+ L + I ++D + ++E E+L+LEN+ I +Y PKYN+LLR+ ++PYIL++ +HPR+ Y H  ++ KG Y+GP+ N  + L N + ++FP+R+C   + ++ C+ Y IG+C PC+ K++ +DY+ ++  F GK + +  L K  AA + +E + +Y + + L+ +E+Q+ + Q+ D D+IG   +  I   G +       +EL E+L  + ++Y ++  +PK V L  E L L ++   +++   + +  + A NA  + K   + + R  +E L+++L +  + RME FD S+  + V + VV+   NK EYR++NI    DY M + + RR+ +   G++P+++ +DGG Q++AA+ + KF ELD  ++G+AK + K   I   +E L+ +   + +I+DE HRFAI+ +R K+ ++  ++L I +G R + LL+  L ++K ASV EL+++ + E+A+ I
 S:   8 LKTVSSASGVYRMYDAAAEVIYVGKAKDLKKRLSSYFRTNLPNIKTQALVSNIANIDVTLTHSETEALILENDYIKQYMPKYNVLLRDDKSYPYILLSGHKHPRLAY-HRGAQREKGEYFGPYPNGGAVRESL-NLMQKLFPIRQCEDAYYRARSRPCLQYQIGRCSAPCVGKISDEDYDEQVRLATLFLRGKDQQVIASLVGKMEAAALAMEYEAAARYRDQIQALRKVAEQQN-VSGQQGDMDVIGVNYASGIACFHILFIREGKIFGSRSYFPAVPDATELGEVLRAFMLQFYLGNEAHRSIPKEVLLGEEFEDLHELEAAMQDSLGHRLEIKTKVRADRAAFLRLANTNAANAVVTKLAHKSTVEQR----MELLEEVLGLGAPIQRMECFDISHTMGESTVASCVVFNREGPNKGEYRRYNISGITGGDDYAAMAQALSRRF-DKIERTGKVPDVLFIDGGLGQLRAAMTIVNDKFAELDRQPLLVGVAKGESRKPGLETLIFGGSEAEFSLESDNPALHLIQHIRDESHRFAITGHRAKRQQTRNTSTLESIPGIGPKRRKALLQYLGGLQQVKNASVAELAKVPGISAEMAQTI 600
>gi|159184627|ref|NP_354147.2| excinuclease ABC subunit C [Agrobacterium tumefaciens str. C58] >gi|159139925|gb|AAK86932.2| excinuclease ABC chain C [Agrobacterium tumefaciens str. C58] (642 aa)
Score = 675, Expect = 1.3e-68, Identities = 185/582 (31%), Positives = 305/582 (52%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEI---CDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD------EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRY--------KNNTAS-----------FGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIE--VAKEI 586
      I + +K +P+ PG Y  ++ G V+YVGKA L R+ Y   + + ++A +   +++V  E E+LLLE NLI + +P++N+LLR+ +FPYIL+T +   ++ H  + KG Y+GPFA++   + N + R F +R C   +  + C+ Y I +C GPC +V+ + Y  +KE DF SGKS+++  + ++ +A+E L FE + Y +  L   Q I +  + D+  + + + I +F + G      ++ + D   EIL  + ++Y  + PK + LS + E+ + L+ +L   K+  P +G KKD+ D  NA E  K L  S+Q R L  E  L +  R+EI+DNS+I TN VG MVV    KN+YRKFNIK D   D+ M+EV+ RR+    K + A      F  P++I++DGG+ Q+ A  L L +  + IG+AK D +  +R   S+ L + + +F+ ++DE HRFAI +R ++ K + N L +I +G R  LL+ + T  + A + +L + I  VA++I
 S:  19 IGEFVKHLPNSPGVYRMFNEAGDVLYVGKARSLKKRVGNY--AQGRVHSNRIAQMVRFTTHMEFVTTRTETEALLLEANLIKRLRPRFNVLLRDDKSFPYILITADNRAPAIFKHRGARARKGDYFGPFASAGAVGRTI-NSLQRAFLIRTCTDSVFETRTRPCLLYQIKRCSGPCTHEVSDEGYAELVKEAKDFLSGKSQAVKTAIARQMNEASEDLDFERAAIYRDRLAALSHVQSHQGINPAGIEEADVFAIHHEGGISCIQVFFFRTGQNWGN----RAYFPKADPSLPGSEILNAFLAQFYDDKPV--PKQILLSETVEEQELLAAALGEKAGHKVTISVPQRGEKKDITDHVLANAREAHGRK-LAETSSQARLLKGFAETFNLPYVPR--RIEIYDNSHIMGTNAVGGMVVAGPEGFVKNQYRKFNIKSTDITPGDDFGMMREVMTRRFSRLLKEEGKPDRAQTPTPEEAADLPFPAWPDVILIDGGQGQMTAVRAILDELGIRDCVTAIGVAKGVDREAGRERFFADGRSDFSLPPRDPVLYFIQRMRDEAHRFAIGSHRARRKKEMVRNPLDEISGIGPGRKRSLLQHFGTAKAVSRAGLNDLMTVTGISETVARQI 632
>gi|119367493|sp|Q8UGA9|UVRC_AGRT5 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) (681 aa)
Score = 675, Expect = 1.3e-68, Identities = 185/582 (31%), Positives = 305/582 (52%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEI---CDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD------EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRY--------KNNTAS-----------FGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIE--VAKEI 586
      I + +K +P+ PG Y  ++ G V+YVGKA L R+ Y   + + ++A +   +++V  E E+LLLE NLI + +P++N+LLR+ +FPYIL+T +   ++ H  + KG Y+GPFA++   + N + R F +R C   +  + C+ Y I +C GPC +V+ + Y  +KE DF SGKS+++  + ++ +A+E L FE + Y +  L   Q I +  + D+  + + + I +F + G      ++ + D   EIL  + ++Y  + PK + LS + E+ + L+ +L   K+  P +G KKD+ D  NA E  K L  S+Q R L  E  L +  R+EI+DNS+I TN VG MVV    KN+YRKFNIK D   D+ M+EV+ RR+    K + A      F  P++I++DGG+ Q+ A  L L +  + IG+AK D +  +R   S+ L + + +F+ ++DE HRFAI +R ++ K + N L +I +G R  LL+ + T  + A + +L + I  VA++I
 S:  58 IGEFVKHLPNSPGVYRMFNEAGDVLYVGKARSLKKRVGNY--AQGRVHSNRIAQMVRFTTHMEFVTTRTETEALLLEANLIKRLRPRFNVLLRDDKSFPYILITADNRAPAIFKHRGARARKGDYFGPFASAGAVGRTI-NSLQRAFLIRTCTDSVFETRTRPCLLYQIKRCSGPCTHEVSDEGYAELVKEAKDFLSGKSQAVKTAIARQMNEASEDLDFERAAIYRDRLAALSHVQSHQGINPAGIEEADVFAIHHEGGISCIQVFFFRTGQNWGN----RAYFPKADPSLPGSEILNAFLAQFYDDKPV--PKQILLSETVEEQELLAAALGEKAGHKVTISVPQRGEKKDITDHVLANAREAHGRK-LAETSSQARLLKGFAETFNLPYVPR--RIEIYDNSHIMGTNAVGGMVVAGPEGFVKNQYRKFNIKSTDITPGDDFGMMREVMTRRFSRLLKEEGKPDRAQTPTPEEAADLPFPAWPDVILIDGGQGQMTAVRAILDELGIRDCVTAIGVAKGVDREAGRERFFADGRSDFSLPPRDPVLYFIQRMRDEAHRFAIGSHRARRKKEMVRNPLDEISGIGPGRKRSLLQHFGTAKAVSRAGLNDLMTVTGISETVARQI 671
>gi|84515713|ref|ZP_01003074.1| excinuclease ABC subunit C [Loktanella vestfoldensis SKA53] >gi|84510155|gb|EAQ06611.1| excinuclease ABC subunit C [Loktanella vestfoldensis SKA53] (622 aa)
Score = 675, Expect = 1.5e-68, Identities = 182/573 (31%), Positives = 302/573 (52%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD--EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLS--LSDEKL--KTLSESL--KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRYK-----NNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLA--------KDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      I  L+ +  PG Y  D + V+YVGKA +L R+ Y    + ++ +E  + ++  E E+LLLE NLI + KP+YN+LLR+ +FP ILVTK+  ++ H  K KG YYGPFA +   L  + R+F LR C+  +  + C+ Y I +C GPC  +++ DY  +KE +F G++K I E L +  A+E+++FE +  + K L   Q I   + D+I +    + +F     +D    E D E++  + ++Y+  E P+ + LS L ++ L  L+E  KI+ + P +G K +++ A NA E + K +  + Q+R L L E  L +  R+E++DNS+I  + VGAMVV   +KN+YRKFNI+ ED   D+ MKEV+ RR++   +  S G P+L+++DGG+ QV A + + + + S IP++G+A    K++ H+T + V   + L   + +F+ ++DEVHRFAI +R K+SK++  L + +G TR  LL + +  + A++ +L +
 S:  16 IHGYLRSLDSSPGVYRMLDADSRVLYVGKARNLRARVSNYARPGPHSPRIARMISETASMMFLTTRTETEALLLEQNLIKQLKPRYNVLLRDDKSFPNILVTKDHDFPMIRKHRGAKSQKGDYYGPFAGAGAVNRTLSQ-LQRVFLLRNCSDSDFETRTRPCLQYQIKRCSGPCCGMISKPDYALSVKEAENFLQGRTKGIQEALATQMQAASEEMLFERAAALRDRIKALTQVQSAQGINPQNTAEADVIALHTDGGQACVQVFFIRANQNWGNHDYYPRISGEEDMAEVMEAFVGQFYA--GREPPRMLILSHGLDNDDLMAAALAEKAGRKIEIVVPQRGEKAELVQNALRNARESLARK-MSETATQSRLLKGLAEAFDLPKVPQ--RIEVYDNSHIQGAHAVGAMVVAGPDGFDKNQYRKFNIRGEDLTPGDDFGMMKEVLTRRFQRLIKEDPDRSTGTWPDLLLIDGGQGQVSAVRQIMDDMGV-SDIPMVGVAKGLDRDAGKEEFHRTGKPV------MALRHNDPVLYFIQRMRDEVHRFAIGTHRAKRSKAIGATPLDDVPGVGATRKRALLAHFGSAKAVARANLADLKAV 603
>gi|183598704|ref|ZP_02960197.1| hypothetical protein PROSTU_02116 [Providencia stuartii ATCC 25827] >gi|188020895|gb|EDU58935.1| hypothetical protein PROSTU_02116 [Providencia stuartii ATCC 25827] (610 aa)
Score = 675, Expect = 1.5e-68, Identities = 182/583 (31%), Positives = 314/583 (53%)
 Q:   1 MNEQIKDK--LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKK-VTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSE--LDEILLTLIYEYYSKIAIE--LPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELD---SIIPVIGLAKDDKHKT---DRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      M+EQ + K LK + ++PG Y  D G VIYVGKA DL R+ YF +  KT++L  I +D V + E E+LLLE+N I Y+P+YN+LLR+ ++PYI ++KE HPR L H  K KG Y+GPF NS  + E  + ++FP+R+C   K ++ C+ Y IG+CLGPC+K V+ ++YE + + F +GK + +  L ++ +A++ L FE++ ++ + + ++ +E+Q +  +D D+IG  + + I +   G +L     ++ L+E++ T + ++Y + +  LP + L + +  L++SL   KI+   +G +  + A NA  + K Q +  R  + L K + + + RME FD S+   V + VV++   K+EYR++NI    DY M +V+ RRY +   ++P++I +DGGK Q+ A +  L++D  +  +IG+AK  K    K +  + L  S   + +I+DE H AI+ +R +++K  ++L I+ +G R + LL+  L +K AS+EE++++ I A
 S:   1 MSEQFEPKAFLKTVTNQPGVYRMYDAGGTVIYVGKAKDLKKRLSSYFRTNVSSRKTEQLVKNIASIDVTVTHTETEALLLEHNYIKLYQPRYNVLLRDDKSYPYIFLSKETHPR-LSMHRGAKHAKGEYFGPFPNSYAVR-ETLALMQKLFPIRQCEDSVYKNRSRPCLQYQIGRCLGPCVKGLVSDEEYEQQVNYVRLFLTGKDQQVLTGLIERMEKASQALRFEEAARFRDQIQAVRAVTEQQ-FVSGDSDDLDVIGVAFEAGLACIHVLFIRQGKVLGSRSYYPKIPADTLLEEVVQTFLGQFYLQGSENRTLPGEILLDFALPEKTLLADSLSHIAGRKIQIQTQPRGARARYLKLARTNASTALLTKLAQQSTIHQR----MSSLAKTVGLDSIARMECFDISHTMGEQTVASCVVFDKNGPVKSEYRRYNITGITPGDDYAAMHQVLTRRYGKHIDE-SKVPDIIFIDGGKGQLGQAKDVFNSLDVDWDKNRPLLIGVAKGSDRKAGLETLFFKPEGEGVALPPDSPALHVIQHIRDESHNHAITGHRQRRAKVKNTSALESIEGVGPKRRQMLLKYMGGLQPLKNASIEEIAKVPSISYA 599
>gi|167358831|ref|ZP_02293481.1| excinuclease ABC, C subunit [Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM1325] >gi|167074342|gb|EDR78168.1| excinuclease ABC, C subunit [Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM1325] (680 aa)
Score = 673, Expect = 2.2e-68, Identities = 181/584 (30%), Positives = 300/584 (51%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL-KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD------EILLTLIYEYYSK----IAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRYK---------NNTAS----------FGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIE--VAKEI 586
      E I + +K++P+ PG Y  + G V+YVGKA L R+ Y + +  + ++ + ++++V  E E+LLLE NLI + +P++N+LLR+ +FPYIL+T +   ++ H  + KG Y+GPFA++   + N + R F +R C   +  + C+ Y I +C GPC +V+  Y  ++E DF SGKS+ +  + +  QAAE L FE + Y +  L   Q I +  + D+  + + + I +F + G      ++ + D   E+L + + ++Y    I L +TV     +   K+ L P +G K+D++D  NA E  K L  ++Q+R L  +E  L    R+EI+DNS+I TN VG MVV    KN+YRKFNIK D   D+ MKEV+ RR+     + TA      F  P++I++DGG+ Q+ A  L L +  + IG+AK D   +R     L + + +F+ ++DE HRFAI +R ++ K + +N L +I +G +R  LL+ + T  + A++ +L + I  VAK++
 S:  55 ELIGEFVKRLPNSPGVYRMFNAEGDVLYVGKARSLKKRVNNYAVGRVHSNRIAQMVRQTANMEFVTTRTETEALLLEANLIKRLRPRFNVLLRDDKSFPYILITGDHRAPAIFKHRGARARKGDYFGPFASAGAVGRTI-NSLQRAFLIRTCTDSVFETRTRPCLLYQIKRCSGPCTHEVSDGGYGELVQEAKDFLSGKSQKVKSHMAEAMNQAAEDLDFERAAIYRDRLAALSHVQSHQGINPAGVEEADVFAIHHEGGISCIQVFFFRTGQNWGN----RAYFPKADPQLSSAEVLNSFLAQFYDDKPVPKQIMLSQTVEELELLAAALSEKAGHKVSILVPQRGEKRDLVDHVVGNAREAHGRK-LAETASQSRLLEGFKETFGLAYAPQ--RIEIYDNSHIMGTNAVGGMVVAGPEGFVKNQYRKFNIKSTDITPGDDFGMMKEVMSRRFSRLIKEDGIPDRTAQVATPDAADMPFPTWPDVILIDGGQGQMTAVRAILAELGITDSVTAIGIAKGVDRDAGRERFFPPGRESFTLPPRDPVLYFIQRMRDEAHRFAIGSHRARRKKEMIKNPLDEIGGIGPSRKRALLQHFGTAKAVSRAALSDLMAVEGISEAVAKQV 670
>gi|118591881|ref|ZP_01549276.1| excinuclease ABC subunit C [Stappia aggregata IAM 12614] >gi|118435524|gb|EAV42170.1| excinuclease ABC subunit C [Stappia aggregata IAM 12614] (659 aa)
Score = 673, Expect = 2.5e-68, Identities = 191/581 (32%), Positives = 315/581 (54%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYF-LKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNG------SLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLS--LSDEKL--KTLSESL--KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRY---------------------KNNTASFGEI----------PNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      E I D++K++P+ PG Y  D+NG V+YVGKA L R+ Y L+ + + ++   +++VV  E E+LLLE NLI + +P++N+LLR+ +FPYILVT +   + H  +K KG Y+GPFA++   + N + + F +R C+  + ++ C+ Y I +C GPC ++  DY  + E  F SG+S+ I QL K+  A+ L FE + Y +  L   Q I   + D+  + +   + +F + G   +  K D   + E D IL + + ++Y    P+ + LS LS++ L + L+E  K+  P +G KK+++D A NA E + + L  S+Q R L + E  L  +  R+E++DNS+I TN VG M+V    K +YRKFNIK ED   DY M+EV+ RR+           ++ AS E      P L+++DGG+ Q+ AA E+L+ L +  +P++G+AK D   ++     L ++ + +F+ ++DE HRFAI +R ++ K + N L +I +G TR + LL + T  + +A V++L+ + I A
 S:  27 EVIADEVKRLPNGPGVYRMLDENGEVLYVGKARSLKKRVTSYTRLQGQSNRIMRMILATAAMEFVVTQTEPEALLLEANLIKRLRPRFNVLLRDDKSFPYILVTGDHESPAIVKHRGARKRKGDYFGPFASAGAVDRTI-NALQKAFLIRTCSDSYYENRSRPCLQYQIKRCAGPCTGEIDPADYAGLVSEAKAFLSGRSQLIKTQLAKQMEAASADLEFERAAIYRDRLSALSHIQAHQGINPQSVEEADVFAIHQEGGQTCVQVFFFRTGQNWGNRAYFPKAD---KSFEEAD-ILESFLAQFYDDKPA--PRQILLSHELSEQDLLAQALTERTGRKVDVACPKRGEKKELVDHALTNAREALGRR-LAETSSQARLLKGVAEAFDL--AQPPRRIEVYDNSHIMGTNAVGGMIVAGLEGFAKGQYRKFNIKSEDLVPGDDYGMMREVLTRRFSRLLKEHAREDSKPQADDPTLEDADASDLEAVPTDTGVPAWPELVLIDGGQGQLTAARETLESLGITD-VPLVGIAKGPDRDAGREKFFIPGRQSFMLPERDPVLYFVQRLRDEAHRFAIGSHRARRKKDITRNPLDEIAGVGPTRKKALLRHFGTAKAVSKAGVDDLAAVPGISEA 648
>gi|56459762|ref|YP_155043.1| excinuclease ABC subunit C [Idiomarina loihiensis L2TR] >gi|81363435|sp|Q5R0A6|UVRC_IDILO UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|56178772|gb|AAV81494.1| Nuclease subunit of the excinuclease complex, UvrC [Idiomarina loihiensis L2TR] (612 aa)
Score = 673, Expect = 2.7e-68, Identities = 178/569 (31%), Positives = 311/569 (54%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRD-LKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLS---KYDLITVFYSELDEILLTLIYEYY--SKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSE------SLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIK-DLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPV-IGLAKDDKHK---TDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      L+ + H+PG Y  D++G VIYVGKA DL R+ YF + D +KT+ L +I +D V N E E+L+LEN+ I KY+P+YN+LLR+ ++PYI++T +HP++ + H  ++ KG Y+GPF N + + L N + ++FP+R+C+  +  + C+ Y + +CL PC+  T +Y  +   F GK++ + ++L K QA+ L FE + ++ +  L+  ER + SQ+ + D+IG  + N ++ V  ++ + L   Y    + DE+L  + ++Y    ++P+ V L + +  L+E   S +K + +G K+   A NAV ++++ L  S NR  +  LQ++L+  + RME FD S+   V + VV++   K++YR++NI    DY M + + +RY +N  G IP+++ +DGGK Q+ A   F +   PV IG+AK + K   I+   I L K +   + +I+DE HRFAI+ +R K++K  ++L +I +G R + +L+  L ++K AS+++L+ +
 S:  16 LRHLTHQPGVYRMYDESGDVIYVGKAKDLRKRVSSYFREKVDRMKTQVLVKQIASMDVTVTNTEAEALILENSFIKKYRPRYNVLLRDDKSYPYIILTSHQHPKLGF-HRGARRAKGDYFGPFPNGSAVRESL-NLLQKLFPIRQCDDSYYRARTRPCLQYQLKRCLAPCVNVCTDDEYNEQVALAKQFLQGKNQQVIDELMNKMEQASTDLDFERAARFRDQIAALRKTQERNSVTGSQQ-ELDVIGL-ARGNGMTTVQMLFIRDNHLQGSRSYFPKVPTDTPDDEVLRAFLLQFYLSDTAGRKIPREVVLPVDVQPDNVLAEVMSDALSQPVKLQSSVRGDKRQYQSLAQKNAVNALESR-LNQQSTMNRRTQA---LQQVLEFGVPIQRMECFDISHTMGQQTVASCVVFDQNGPKKSDYRRYNITGITPGDDYAAMSKALAKRY-DNAKEQGNIPDILFIDGGKGQLAQAENY--FNDWGKEAPVLIGVAKGESRKPGLETLIMAGSHETIPLSKDASALHLIQHIRDESHRFAITGHRQKRAKVKKTSTLEQIDGVGAKRRQAILKNLGGLQEVKNASIDKLASV 594
>gi|45657622|ref|YP_001708.1| nucleotide excision repair subunit C [Leptospira interrogans serovar Copenhageni str. Fiocruz L1-130] >gi|59799053|sp|Q72RI9|UVRC_LEPIC UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|45600862|gb|AAS70345.1| nucleotide excision repair subunit C [Leptospira interrogans serovar Copenhageni str. Fiocruz L1-130] (609 aa)
Score = 672, Expect = 3.0e-68, Identities = 180/570 (31%), Positives = 321/570 (56%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR-DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL-----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK--YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDE---KLKTLSESL----KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEEL 574
      I +K+K +  PGCYLWK K G V+YVGKA +L R++ Y ++ D+KTK L EI D+D++  E E+L+LE LI K+ P++N+ L++  +PYI V+ E  ++Y   K   Y+GP+++  + E + I RIFP+RK ++   P + C+ +D+G+CLGPC  + +DY+ + ++ F G+ +S+  L K  A+E+L FE + +Y ++ + ++ F E+Q ++ + DED+IGF K++  +++ +  G L +K + + V +E EIL   +YY  ++ +P +++  + DE  + L E   KIKF P G K+ ++ A NA E+ ++ L L ++  + SL+E+Q++ ++ L + +E +D S+  + V + V++ G  K YRK+NI+ + +D  + EVI RR +   G P+LI++DGG Q+ A E+   + IP++GLAK  + +   +   D S   L +++DE HRF +S +R++++K  + + ++ ++G R + LL+ +  KI+EA+ EEL
 S:  10 ILEKIKNLGASPGCYLWKSKKGEVLYVGKAKNLDKRVRSYLKENHPDVKTKVLQREIFDLDWIATGTEKEALILEATLIKKHNPRFNVRLKDDKKYPYICVSLSEPYPMVYVTRKLKDNGDRYFGPYSDVKSTR-ETLDIILRIFPVRKTRQVLPLPRPRRPCLNFDMGRCLGPCQGNIPVEDYKVIIDQVIQFLEGRKESLVSDLNIKMSNASERLDFEKAARYRDMLQRIQNFREKQTVVSLEGGDEDVIGFARKQDEGQVILLEIRGGRLETKKSFPIQGVLDAENSEILGAFFRDYYLNASL-VPPCIFIPADIQDEVIPVIDVLQEKTGFRPKIKF--PKGGDKRSLLKIAEKNA-ELGLSERL-LATHYRDQTASLKEIQEMFSLERLPHIIECYDISHFQGSQPVASGVMFVEGKPFKQGYRKYNIRGYEGINDPGMIHEVISRRLQRIINEEGVFPDLIVIDGGLTQLTKACEAAVEAGAEG-IPMVGLAKK---REEIFFPGENEPFIFDMNSPGMKLLRHLRDEAHRFGVSHHRSRRNKETMRSLIQEVPDIGFKRSKLLLQHFSGEKKIEEATKEEL 587
>gi|160933337|ref|ZP_02080725.1| hypothetical protein CLOLEP_02182 [Clostridium leptum DSM 753] >gi|156867214|gb|EDO60586.1| hypothetical protein CLOLEP_02182 [Clostridium leptum DSM 753] (628 aa)
Score = 672, Expect = 3.2e-68, Identities = 181/572 (31%), Positives = 311/572 (54%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYF--LKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIK--GTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN-KLPN-----KKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVI---FKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLK------IKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDI-KDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRY------KNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQ 576
      ++ +  +P PG YL K+ + +IY+GKA L NR+ QYF  K+  K +K+ +++  DY++ ++E E+L+LE +LI ++ PKYN+LL++  + YI VT + + RI  ++ +K+   Y GP+ +S  K + +  +IF L C+ K P   + C+ Y I QC PC K++ ++YE Y+ E +F G S  + + ++ +AAE L FE + + +  +K + +Q ++ ++ ++D++     +   F++ G L + + +  ++    + +YY++ + P V L  E + L + L    +K  P KG + ++D  NA E  K Q   RE+ +L+EL +LL + +  +E +D SN+ + V MV +ENG  K+ YRKF IK +  DY M+EVI RR    K+  FG +P+LI++DGGK V A  L+  L  IP+ G+ KDDKH+T R + D EI ++   + + IQDEVHRFAI ++R + ++  +SL I +G +R + LL+ ++T+ I +A ++EL Q
 S:   8 LRTRAMALPAAPGVYLMKNASNEIIYIGKAKALKNRVSQYFGSPKNHPPKVRKMVSQVDHFDYILTDSEFEALVLECSLIKQHTPKYNILLKDDKGYHYIKVTPKPYRRIF---EAKQKLNDGAEYIGPYTSSFSVKQSV-DEARKIFKLPTCSRKFPQEIGRGRPCLNYFIKQCCAPCRGKLSEEEYEGYVDEALEFLKGGSVVSVKDMTQQMNEAAENLEFERAARIRDRISAVKRITAKQKVVATKVREQDVVAMAQAAGAAAHACVVVFRFSGGRLCDQEEFMLGEIADGKTTRAEFLQQYYAQRTV--PPQVTLDGEVEGKEALRQWLSEKAGRSVKLTVPQKGEQAHLVDMCRRNASE----KLAQQAGRTGREMGALDELGRLLGLAQPPEYIEAYDISNLAGSGNVAGMVAFENGRPLKSAYRKFKIKGFEGQDDYASMQEVISRRLQEYQEKKDTGEGFGRLPDLILLDGGKGHVAAVRPVLEAFGLQ--IPLFGMVKDDKHRT-RAIARDGGEIAINSSRQAFTLVSQIQDEVHRFAIGYHRQTRKRTALSSSLTSIPGIGPSRAKALLKSFKTIKNIAQAELKELEQ 592
>gi|119370546|sp|Q6A9J8|UVRC_PROAC UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) (672 aa)
Score = 671, Expect = 3.6e-68, Identities = 182/566 (32%), Positives = 310/566 (54%)
 Q:  12 IPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKC-----NKLPN--KKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSE-----LDEILLTLIYEYYSKIAI--------ELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLK------IKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDI-KDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKN------------------------NTAS---FGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      IP +PG Y + D +G VIYVGKA +L NR+ YF   L +T+++   V + VV NE ESL LE  I ++ P++N++ R+ ++P++ T +E+PR+   + K  YYGPF +  + +  + R+FP+R C   N+ N + C+  IG+C PC++++T + +   E DF +G++ I ++LE + +A+E L FE +  +  L  ER ++   D D+I    + + IF  G + +  +   +   L E LT +Y  +       +P V +S    +S L    ++  P +G K +MDT  NA E +  L+ S+   +LEE+Q+ L + +  RME +D S+I TN VG+MVV+E+G+ K+EYR+F+IK + + D+ M EV+ RR +             T S  F  P+LI+VDGG PQV AA + L+  L+ I + GLAK +    +W  + L + S+ + L ++DE HRFAI+F+R+K+SK++ E+ L + LG+TR + L+ + ++ +++A+V+++ ++
 S:  14 IPTQPGVYRFSDAHGQVIYVGKAKNLRNRLNSYFQDISALHPRTQRMVTTAAHVQWTVVQNEVESLQLEYTWIKEFDPRFNVMYRDDKSYPWLCFTWTDEYPRVFVGRGAHHK-GWRYYGPFGQAWAIRDTVETLL-RVFPMRSCSTGVFNRAKNQGRPCLLGYIGKCSAPCVERITSEAHREIADEFCDFMAGRTTKIVKRLESQMAEASENLEFERAAVIRDSLGALSKTLERNAVVLGDGTDADVISMALDPLEVGVKIFHVRGGRIRGERGWVADRADDADEAELMETFLTQLYGVNASDGQVRDDGHGNAVPPLVLVSAEPTNPDVMSTILSSERGSHVEIRVPRRGDKATLMDTVTRNAQETLAQHKLKRASDLATRTRALEEIQESLGLDRAPLRMESYDISHIQGTNVVGSMVVFEDGMPRKSEYRRFSIKGFEGSDDFAAMHEVLSRRLRRLIEDRDAMAAAQTPDGDVGSLIDPTTGSPRKFAYAPHLIVVDGGAPQVHAAQQVLEEFGLEDEIALCGLAKRLEEVWLPDEEW---PVILPRTSEGLYLLQRLRDEAHRFAITFHRSKRSKAMVESVLDGVSGLGETRRKALVSHFGSVRSLRKATVDDIVEV 631
>gi|50842299|ref|YP_055526.1| excinuclease ABC subunit C [Propionibacterium acnes KPA171202] >gi|50839901|gb|AAT82568.1| excinuclease ABC subunit C [Propionibacterium acnes KPA171202] (686 aa)
Score = 671, Expect = 3.7e-68, Identities = 182/566 (32%), Positives = 310/566 (54%)
 Q:  12 IPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKC-----NKLPN--KKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSE-----LDEILLTLIYEYYSKIAI--------ELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLK------IKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDI-KDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKN------------------------NTAS---FGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      IP +PG Y + D +G VIYVGKA +L NR+ YF   L +T+++   V + VV NE ESL LE  I ++ P++N++ R+ ++P++ T +E+PR+   + K  YYGPF +  + +  + R+FP+R C   N+ N + C+  IG+C PC++++T + +   E DF +G++ I ++LE + +A+E L FE +  +  L  ER ++   D D+I    + + IF  G + +  +   +   L E LT +Y  +       +P V +S    +S L    ++  P +G K +MDT  NA E +  L+ S+   +LEE+Q+ L + +  RME +D S+I TN VG+MVV+E+G+ K+EYR+F+IK + + D+ M EV+ RR +             T S  F  P+LI+VDGG PQV AA + L+  L+ I + GLAK +    +W  + L + S+ + L ++DE HRFAI+F+R+K+SK++ E+ L + LG+TR + L+ + ++ +++A+V+++ ++
 S:  28 IPTQPGVYRFSDAHGQVIYVGKAKNLRNRLNSYFQDISALHPRTQRMVTTAAHVQWTVVQNEVESLQLEYTWIKEFDPRFNVMYRDDKSYPWLCFTWTDEYPRVFVGRGAHHK-GWRYYGPFGQAWAIRDTVETLL-RVFPMRSCSTGVFNRAKNQGRPCLLGYIGKCSAPCVERITSEAHREIADEFCDFMAGRTTKIVKRLESQMAEASENLEFERAAVIRDSLGALSKTLERNAVVLGDGTDADVISMALDPLEVGVKIFHVRGGRIRGERGWVADRADDADEAELMETFLTQLYGVNASDGQVRDDGHGNAVPPLVLVSAEPTNPDVMSTILSSERGSHVEIRVPRRGDKATLMDTVTRNAQETLAQHKLKRASDLATRTRALEEIQESLGLDRAPLRMESYDISHIQGTNVVGSMVVFEDGMPRKSEYRRFSIKGFEGSDDFAAMHEVLSRRLRRLIEDRDAMAAAQTPDGDVGSLIDPTTGSPRKFAYAPHLIVVDGGAPQVHAAQQVLEEFGLEDEIALCGLAKRLEEVWLPDEEW---PVILPRTSEGLYLLQRLRDEAHRFAITFHRSKRSKAMVESVLDGVSGLGETRRKALVSHFGSVRSLRKATVDDIVEV 645
>gi|24214866|ref|NP_712347.1| excinuclease ABC, subunit C [Leptospira interrogans serovar Lai str. 56601] >gi|59799067|sp|Q8F479|UVRC_LEPIN UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|24195885|gb|AAN49365.1|AE011387_6 excinuclease ABC, subunit C [Leptospira interrogans serovar Lai str. 56601] (609 aa)
Score = 671, Expect = 4.0e-68, Identities = 180/570 (31%), Positives = 321/570 (56%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR-DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL-----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK--YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSDE---KLKTLSESL----KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEEL 574
      I +K+K +  PGCYLWK K G V+YVGKA +L R++ Y ++ D+KTK L EI D+D++  E E+L+LE LI K+ P++N+ L++  +PYI V+ E  ++Y   K   Y+GP+++  + E + I RIFP+RK ++   P + C+ +D+G+CLGPC  + +DY+ + ++ F G+ +S+  L K  A+E+L FE + +Y ++ + ++ F E+Q ++ + DED+IGF K++  +++ +  G L +K + + V +E EIL   +YY  ++ +P +++  + DE  + L E   KIKF P G K+ ++ A NA E+ ++ L L ++  + SL+E+Q++ ++ L + +E +D S+  + V + V++ G  K YRK+NI+ + +D  + EVI RR +   G P+LI++DGG Q+ A E+   + IP++GLAK  + +   +   D S   L +++DE HRF +S +R++++K  + + ++ ++G R + LL+ +  KI+EA+ EEL
 S:  10 ILEKIKNLGASPGCYLWKSKKGEVLYVGKAKNLDKRVRSYLKENHPDVKTKVLQREIFDLDWIATGTEKEALILEATLIKKHNPRFNVRLKDDKKYPYICVSLSEPYPMVYVTRKLKDNGDRYFGPYSDVKSTR-ETLDIILRIFPVRKTRQVLPLPRPRRPCLNFDMGRCLGPCQGNIPVEDYKVIIDQVIQFLEGRKESLVSDLNIKMSNASERLDFEKAARYRDMLQRIQNFREKQTVVSLEGGDEDVIGFARKQDEGQVILLEIRGGRLETKKSFPIQGVLDAENSEILGAFFRDYYLNASL-VPPCIFIPADIQDEVIPVIDVLQEKTGFRPKIKF--PKGGDKRSLLKIAEKNA-ELGLSERL-LATHYRDQTASLKEIQEMFSLERLPHIIECYDISHFQGSQPVASGVMFVEGKPFKQGYRKYNIQGYEGINDPGMIHEVISRRLQRIINEEGVFPDLIVIDGGLTQLTKACEAAVEAGAEG-IPMVGLAKK---REEIFFPGENEPFIFDMNSPGMKLLRHLRDEAHRFGVSHHRSRRNKETMRSLIQEVPDIGFKRSKLLLQHFSGEKKIEEATKEEL 587
>gi|116251353|ref|YP_767191.1| excinuclease ABC subunit C [Rhizobium leguminosarum bv. viciae 3841] >gi|119367822|sp|Q1MIX8|UVRC_RHIL3 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|115256001|emb|CAK07082.1| putative uvrABC system protein C [Rhizobium leguminosarum bv. viciae 3841] (680 aa)
Score = 671, Expect = 4.1e-68, Identities = 180/584 (30%), Positives = 300/584 (51%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL-KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD------EILLTLIYEYYSK----IAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRYK---------NNTAS----------FGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIE--VAKEI 586
      E I + +K++P+ PG Y  + G V+YVGKA L R+ Y + +  + ++ + ++++V  E E+LLLE NLI + +P++N+LLR+ +FPYIL+T +   ++ H  + KG Y+GPFA++   + N + R F +R C   +  + C+ Y I +C GPC +V+  Y  ++E DF SGKS+ +  + +  QAAE L FE + Y +  L   Q I +  + D+  + + + I +F + G      ++ + D   E+L + + ++Y    I L +TV     +   K+ L P +G K+D++D  NA E  K L  ++Q+R L  +E  L    R+EI+DNS+I TN VG MVV    KN+YRKFNIK D   D+ MKEV+ RR+     + TA      F  P++I++DGG+ Q+ A  L L +  + IG+AK D   +R     L + + +F+ ++DE HRFAI +R ++ K + +N L +I +G +R  LL+ + T  + A++ +L + I  VA+++
 S:  55 ELIGEFVKRLPNSPGVYRMFNAEGDVLYVGKARSLKKRVNNYAVGRVHSNRIAQMVRQTANMEFVTTRTETEALLLEANLIKRLRPRFNVLLRDDKSFPYILITGDHRAPAIFKHRGARARKGDYFGPFASAGAVGRTI-NSLQRAFLIRTCTDSVFETRTRPCLLYQIKRCSGPCTHEVSDGGYGELVQEAKDFLSGKSQKVKSHMAEAMNQAAEDLDFERAAIYRDRLAALSHVQSHQGINPAGVEEADVFAIHHEGGISCIQVFFFRTGQNWGN----RAYFPKADPQLSSAEVLNSFLAQFYDDKPVPKQIMLSQTVEELELLAAALSEKAGHKVSMLVPQRGEKRDLVDHVVGNAREAHGRK-LAETASQSRLLEGFKETFGLAYAPQ--RIEIYDNSHIMGTNAVGGMVVAGPEGFVKNQYRKFNIKSTDITPGDDFGMMKEVMTRRFSRLIKEEGIPDRTAQVATPDAADMPFPTWPDVILIDGGQGQMTAVRAILAELGITDSVTAIGIAKGVDRDAGRERFFPPGRESFTLPPRDPVLYFIQRMRDEAHRFAIGSHRARRKKEMIKNPLDEIGGIGPSRKRALLQHFGTAKAVSRAALSDLMAVEGISEAVARQV 670
>gi|153093488|gb|EDN74468.1| exinuclease UvrC [Mannheimia haemolytica PHL213] (612 aa)
Score = 669, Expect = 6.5e-68, Identities = 190/578 (32%), Positives = 314/578 (54%)
 Q:   6 KDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKV-TRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYS--ELDEILLTLIYEYYSKIAIE--LPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFL-NPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFL--ELDSIIP-VIGLAKDDKHK----TDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      K L +PH+PG Y  D G +IYVGKA DL R+ YF    KT+ L  + +++ + ++E E+LLLE+N I + +PKYN+LLR+ ++PYIL+TK +HPR L +  +KKI G Y+GP+ N  + E N + +IFP+R+C   K ++ C+ Y IG+CL PC++  + +Y+ + + F GK  + E L +K  AAE L FE + ++ + ++++  E+Q +  + +D DII  + + + I   G +L     S +L E+ T + ++Y ++   +P + +   + K LSE L   K+ L N +G K+ + A NA+ + + Q  Q+R   + L+++L + ++ RME FD S+   V + VV++   K++YR+FNI+   DY M++ + +RY N   +IP++I +DGGK Q+ AL+  L E D  P +IG+AK + K  T I KWD EI L  S   + +I+DE H+ AIS +R K+ K+ E+ L I +G R + LL+  + +K A++EE+ + I A
 S:   7 KSFLLNVPHQPGVYRMYDSKGTIIYVGKAKDLKKRLASYFRSQLSSKKTEALVANLANIETTITHSETEALLLEHNYIKENQPKYNVLLRDDKSYPYILLTKHKHPR-LTAFRGSKKIAGEYFGPYPNVTAVR-ETLNLLQKIFPIRQCEDTYYKNRSRPCLQYQIGRCLAPCVEGCYSPVEYDQQVNLVRLFLQGKDHQVVEHLVQKMEDAAEALDFEGAARFRDQIQSVRAVQEKQFVSNDRLDDLDIISIVYQNGIACVHILFVRQGKVLGNRSYFPKVPSNTDLTELADTFVGQFYLQMNQHRTIPNQIVIDHQLSESKALSEILSEQAGHKVSILDNAIRGDKQRYLALARTNAMAALVLQLKQESHIQSR----YQALKEMLKMSEIKRMECFDISHTMGNQTVASCVVFDENGPLKSDYRRFNIEGITGGDDYAAMEQALLKRY-NRELPPEKIPDIIFIDGGKGQLNRALDVFAKLDVEWDKSKPLLIGVAKGVERKAGLETLIISKWD-KEIHLPPDSLALHLIQHIRDESHQHAISGHRKKRQKAFTESGLESIAGVGAKRRQALLKYLGGMQGVKSATLEEIQSVPGISKA 600
>gi|190891161|ref|YP_001977703.1| excinuclease ABC protein, C subunit [Rhizobium etli CIAT 652] >gi|190696440|gb|ACE90525.1| excinuclease ABC protein, C subunit [Rhizobium etli CIAT 652] (679 aa)
Score = 669, Expect = 7.9e-68, Identities = 180/584 (30%), Positives = 297/584 (50%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL-KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD------EILLTLIYEYYSK----IAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRYKN-------------------NTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIE--VAKEI 586
      E I + +K++P+ PG Y  + G V+YVGKA L R+ Y + +  + ++ + ++++V  E E+LLLE NLI + +P++N+LLR+ +FPYIL+T +   ++ H  + KG Y+GPFA++   + N + R F +R C   +  + C+ Y I +C GPC +V+ + Y  ++E DF SGKS+ +  + +  QAAE L FE + Y +  L   Q I +  + D+  + + V I +F + G      ++ + D   E+L  + ++Y    I L +TV     +   K+ L P +G K+D++D  NA E  K L  ++Q+R L  +E  L    R+EI+DNS+I TN VG MVV    KN+YRKFNIK D   D+ MKEV+ RR+             F  P++I++DGG+ Q+ A  L L L  + IG+AK D   +R     L + + +F+ ++DE HRFAI +R ++ K + +N L +I +G +R  LL+ + T  + A++ +L + I  VA+++
 S:  54 ELIGEFVKRLPNSPGVYRMFNAEGDVLYVGKARSLKKRVGNYAVGRVHSNRIAQMVRQTANMEFVTTRTETEALLLEANLIKRLRPRFNVLLRDDKSFPYILITGDHRAPAIFKHRGARARKGDYFGPFASAGAVGRTI-NSLQRAFLIRTCTDSVFETRTRPCLLYQIKRCSGPCTHEVSDEGYGELVQEAKDFLSGKSQKVKSHMAEAMNQAAEDLDFERAAIYRDRLAALSHVQSHQGINPAGVEEADVFAIHHEGGVSCIQVFFFRTGQNWGN----RAYFPKADPQLSGAEVLNAFLAQFYDDKPVPKQIMLSETVEELELLAAALSEKAGHKVSILVPQRGEKRDLVDHVVGNAREGHGRK-LAETASQSRLLEGFKETFGLAYAPQ--RIEIYDNSHIMGTNAVGGMVVAGPEGFVKNQYRKFNIKSTDITPGDDFGMMKEVMTRRFSRLIKEEGIPDRTAQATAADAADMPFPAWPDVILIDGGQGQMTAVRAILAELGLTDSVTAIGIAKGVDRDAGRERFFPPGRESFTLPPRDPVLYFIQRMRDEAHRFAIGSHRARRKKEMVKNPLDEIGGIGPSRKRALLQHFGTAKAVSRAALSDLMAVEGISEAVARQV 669
>gi|167856418|ref|ZP_02479141.1| UvrABC system protein C [Haemophilus parasuis 29755] >gi|167852459|gb|EDS23750.1| UvrABC system protein C [Haemophilus parasuis 29755] (591 aa)
Score = 668, Expect = 8.7e-68, Identities = 185/561 (32%), Positives = 308/561 (54%)
 Q:  23 DKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKV-TRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVF--YSELDEILLTLIYEYYSKIAIE--LPKTVYLSLS----DEKLKTLSESL--KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFL--ELDSIIP-VIGLAKDDKHK----TDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      D G +IYVGKA DL R+ YF +  KT+ L ++I +D + ++E E+LLLE+N I + +PKYN+LLR+ ++PYIL+TK +HPR L S  +KKI G Y+GP+ N+  + E N + ++FP+R+C   K ++ C+ Y IG+CL PC++ V ++++Y+ ++ + F GK + + E L K +AAE L FE + ++ + + +++ +E+Q +  + +D DII  + + + I   G +L      ++E E+ T I ++Y ++   +P + + S  D  K LSE  K+  + +G K  + A NA+ + + Q  Q R   E LQ +L + + RME FD S+   V + VV++   K++YR+FNI+   DY M++ + +RY    +IP++I +DGGK Q+ AL++  L E D  P +IG+AK + K  T I KWD EI L  S   + +I+DE H AIS +R K+ K+ E+ L I +G R  LL+  + +K A+++E+ + I V+
 S:   3 DDKGTIIYVGKAKDLKKRLSSYFRSNLASRKTEALVSQIAHIDTTITHSETEALLLEHNYIKENQPKYNVLLRDDKSYPYILLTKHQHPR-LASFRGSKKIAGEYFGPYPNAGAVR-ETLNLLQKLFPIRQCEDSYYKNRSRPCLQYQIGRCLAPCVEGVYSQREYDQQVEYVRLFLQGKDQQVIEHLIGKMEKAAEDLDFEAAARFRDQIQQMRVVTEKQFVSNERLDDLDIISIAYQHGIACVHILFVRQGKMLGSRSYFPKVPNHTEFAELSDTFIGQFYLQMNQHRTIPHQIIIDHSVSEVDALEKVLSEQAGHKVSITDKVRGEKSRYLALAKTNAMAALTLQLKQDARIQTR----YEALQAVLSLPKIARMECFDISHTMGEQTVASCVVFDENGPLKSDYRRFNIEGITGGDDYAAMEQALLKRYDKPLPP-EKIPDIIFIDGGKGQLNRALDTFANLKVEWDKSKPLLIGVAKGVERKAGLETLLISKWD-KEIHLPPDSPALHLIQHIRDESHNHAISGHRKKRQKAFTESGLEAIAGVGAKRRHLLLKYLGGMQGVKSATLDEIKSVPGISVS 578
>gi|86143737|ref|ZP_01062113.1| excinuclease ABC, C subunit [Flavobacterium sp. MED217] >gi|85829780|gb|EAQ48242.1| excinuclease ABC, C subunit [Leeuwenhoekiella blandensis MED217] (601 aa)
Score = 668, Expect = 9.7e-68, Identities = 185/579 (31%), Positives = 311/579 (53%)
 Q:   8 KLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRD-LKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKK---------CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDL-ITVFYSELDEILLTL----IYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQL-ISNQNRELNSL-EELQKLLDIK-DLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEI 586
      +LK +P PG Y + DK G ++YVGKA +L R+ YF K D +T L +I + ++VVN+E ++LLLENN+I Y+PKYN++L++ ++P+I + E PR+ +  K   YYGP+ S  + L + I ++PLR CN  +K+     C+ Y +G CLGPC K++ + Y  + I D  G K  +  +  AE + FED+Q+ E + L+ + + ++  N+ D+   E  +  + +G+++ + L +   E D LL +  I + ++ + E+   L L D      I+  P G KK +++ + NA   ++ Q I + +R +N L +++ L + +  +E FDNSNI TN V A VV+++G +K +YRKFNIK   D+ M+EV++RRY+    +P LIIVDGGK Q+ + +++L+ L L  I +IG+A  K  +   D  + LDKKS+  + +++E HRF I+F+RN++SK+   L I +G+ + +LL + ++ K+K+AS  LS+++  AK I
 S:   9 QLKTLPSSPGVYQYYDKKGKLLYVGKAKNLKKRVSSYFNKKHDNARTHMLVKKIVTIKHIVVNSETDALLLENNMIKNYQPKYNVMLKDDKSYPWICIKNERFPRVFPTRRLIKD-GSEYYGPYT-SMKTVHTLLDLIKGLYPLRTCNYDLSKEKIESGKYKVCLEYHLGNCLGPCEDKISAKTYHDNIDAIRDIVKGNFKDSLHRFRSQMKAHAEAMEFEDAQRIKEKIEVLEGYQAKSTVVNPSINNVDVFSIVSDEGYGYVNFLQLSHGAIIRSHTLELKKKLDESDAELLAIGIIEIRQRFNSQSSEIYVPFDLDLGD----------GIRVTVPKLGDKKRIVELSERNAKYFRMERFKQTKIVDPDRHVNRLMAQMKSDLRLSVEPRHIECFDNSNIQGTNPVAACVVFKDGKPSKKDYRKFNIKTVTGPDDFASMEEVVFRRYRRLLNEDEPLPQLIIVDGGKGQLSSGVKALEALGLRGKIAIIGIA---KRLEELFYPGDSIPLYLDKKSETLKVIQQLRNEAHRFGITFHRNQRSKAAINTELETIPGIGEKTVIELLRHFRSVSKVKKASAAALSEVIGPAKAKII 590
>gi|145219356|ref|YP_001130065.1| excinuclease ABC subunit C [Prosthecochloris vibrioformis DSM 265] >gi|145205520|gb|ABP36563.1| Excinuclease ABC subunit C [Prosthecochloris vibrioformis DSM 265] (636 aa)
Score = 667, Expect = 1.3e-67, Identities = 185/572 (32%), Positives = 311/572 (54%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLK--DRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKC------NKLPNKK---CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL-SKYDLITVFYSELDEILLTLIYE-YYSKIAIELPKTVYLSLSD-------------EKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNA----VEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQ 576
      +++K+ +P +PG Y +++ G VIYVGKA +L +R++ YF   + KT+ L  I D++ ++ ++E E+L+LENNLI + KP+YN+ L++  +P++++T E PRI + + T+ + ++GP+ + +  + + I+ IFP+R C    + +KK  C+ Y I +C GPC    DY  + EI   GK+ +  L +K + AAE L FE++ +   +LK +SERQ I+ +  D D +   E+  V+F+  G +L S++ ++T  E + +L + E +Y K A +P V L         E+    +++F P G K ++D  NA   E M K Q   RE + + L + L +++  R+E FDNS++ T+ V AMV + G  K YRKF +  + + DY M+E I RRY + +  +P+LIIVDGGK QV A ++L L +  +PVIGLA  K  + + +   L K S   L ++DE HRFAIS++R + K  + L I+ +G+   LLE++ + + + A++EEL++
 S:  26 LREKIASLPKEPGVYQFRNDKGRVIYVGKAKNLRSRVRSYFSNPLQQSGKTQVLVTHIRDLEIIITSSEVEALILENNLIKELKPRYNINLKDDKTYPWLVITAEPFPRIFITRNRTRD-RSIWFGPYTEAG-QLRTILDLISSIFPVRSCRHPLTPENIASKKYKLCLDYHIHKCKGPCEGLQEEGDYLEMIGEIVRLLKGKTAGLRRDLHEKMLTAAEDLRFEEAAEIKLQLDSLKRYSERQKIVAADGADRDAVAVAIGEDEACGVVFRIREGKMLGSQHFILTNTKGESEATILGRVLETHYLKTADLMPDEVLLPELPEEEAAEALRALGREQQGEGGRQKEMRFTVPQIGEKAHLLDMCRQNARHHLAEYMVQK--QKRGEAAREHSGSKALAEALHLENTPNRIECFDNSHLQGTDYVSAMVCFVMGRPLKGGYRKFKLNSFEGSDDYAAMEEAINRRYGGSLSKELPLPDLIIVDGGKGQVNTARKALDALGVS--VPVIGLA---KRLEEIFIPFTPDPFNLPKTSPALKLLQQLRDESHRFAISYHRTLRRKRTLQTELTAIEGIGEKTAFTLLERFGSAEGVAAATLEELAK 619
>gi|91199963|emb|CAJ73005.1| similar to uvrABC system protein C (UvrC exinuclease) [Candidatus Kuenenia stuttgartiensis] (610 aa)
Score = 666, Expect = 1.4e-67, Identities = 186/579 (32%), Positives = 332/579 (57%)
 Q:   8 KLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLK---DRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEE---HPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSL--LSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE----------IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      KLK +P PG YL KD  VIYVGKA +L NR++ YF K  DR L T+ L  + D+D+V+  E E+L+LENN I ++KPK+N+ LR+  F I +  +  +P+++  +  +  Y+GP+A++  + E  +IN  P+RKC   K  K C+YY I +CLGPC  + R Y+ + ++   GK + +  L K+ + +++L +E + K + ++++  E+Q I   D D+ G+Y +N + I +  +G++ ++ Y L ++ ++ ++E+ + + ++YS+  +P V + ++   L E L   K+  P +G K +++ A NA+  K  Q  N +R L +L+++ L ++ + R+E FD SNIF  VG+MV ++ G+ +K++Y++F IK D  DY M EV+ RRYK   G++P+L++VDGGK Q+ AL  + L ++  ++ L+KD    I K + E     I L  S + FL I+DE HRFAI+++R + K +++ L +I +G R + L++++ +++ I+ A++ +L++I +P ++A E+
 S:   6 KLKNVPVSPGVYLMKDAKHKVIYVGKAKNLKNRVRSYFQKGTGDR-LYTEYLIKHVVDIDFVLTETEKEALILENNFIKQFKPKFNINLRDDKNFLCIKLETNKDFPYPKVVRQKEDDGAM---YFGPYASARAVR-ETLRYINDTIPVRKCRDNAFKSRTKPCLYYQIHKCLGPCCGLIDRAGYKTLIDQVILLLKGKQEDLISILRKQMYEESKQLRYEKAAKLRDQIQSIEQTVEKQRINSLTFIDRDVFGYYLTDNDVYIEVMFIRSGNMEDIASYRL-SINHTTIEEVFRSFLNQFYSQTRF-IPSEVIIPVNSPDAVLLEEWLTERKGKKVSVFCPKRGDKLRLIEMAQKNAMNAYKVSQTQ-DDNYSRTLQALKDVIGLRNLPE--RIECFDISNIFGKQAVGSMVTFKCGMPDKSKYKRFRIKTVDQIDDYAMMHEVLLRRYKRAVEE-GDLPDLVMVDGGKGQLGVALRVFEELAIND-TDLLALSKD--RGKSGIPKGEQGEQVHAPHIPHPILLPSSSPVLLFLAKIRDEAHRFAIAYHRKLRDKEYYKSPLDEIPGIGIIRKKALIKRFGSIEGIRNATINQLTEIGKLPAKLANEV 600
>gi|171853837|emb|CAM11786.1| Nuclease subunit of the excinuclease complex [Candidatus Phytoplasma australiense] (597 aa)
Score = 666, Expect = 1.5e-67, Identities = 192/580 (33%), Positives = 327/580 (56%)
 Q:   7 DKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYY-SKIAIEL---PKTVYLSLSDE-----------KLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAV-EIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEI 586
      +K+K +P PGCYL+K+KN +IYVGKA L R++ YF+K + KT + EI DV YV+ NNE E+L+LE NLI ++ PKYN L +  +PY+ +T+E+ P++ S      +GP+ N N K E  ++ ++PLR+C   K C+++ I QCLGPC K  DY P ++ I +F G +K I ++++  +A+++ +E +Q+Y ++ +++ +++Q I  + + DI+ +  ++ I+I I K  G+++ + + +   E +  + YY SK+ EL  K +  S E       + LS++LK K +  G KK +  A NA ++M+N L  +Q + +L++L + + KD+ R+++FDNS +F  V A +V++   K YR F+IKD D N ++  +EV+ R Y+     PNLI+VDGG Q+KA ++L L LD I + L K+DKH+ + ++  ++I L K L+ FL + +EVHRF + F+  K+K ++ L +IK +G R + +L + + + +K+AS E  +  I ++KEI
 S:   6 EKIKNLPLNPGCYLFKNKNNTIIYVGKAKKLRKRVQSYFIKGHNRKTTCMVQEISDVFYVITNNEQEALILEANLIKEHTPKYNFKLLDDKTYPYLEITQEKDPQLKISRFKKIPPGKVLFGPYPNLNSTK-ETLKLLHFLYPLRRCPLSAKKPCLHFHINQCLGPCALK--NVDYRPNIEAITNFLKGDTKIILKKIKLLMQEASQQRFYEKAQEYRDMLIHIQNTTKKQIISHQKIKNCDILAYVYNDDQIAIQILKMQQGNIVDSHRSVFSYVGYPQENINNYLALYYQSKLKPELIITGKNTHNLTSPESNTQQQEAILFSAELLSQTLKTKVVVAKIGDKKKLYSLALKNAQNDLMQNNLLYQSKDQAIQ-EALDQLAIIFN-KDIKRIDVFDNSQLFGQAFVSARIVFDQFDFKKPLYRVFHIKDNDPN-EFTSFEEVLTRSYQKKDKEELVKPNLILVDGGLWQLKAGFQALNQLNLD--IALGALQKNDKHQLECLLT-SHNKIALTPKPRLFAFLKRLSEEVHRFVVKFHHKTKNKLDYQTVLSQIKGIGAKRHKIILNHFNSWEDLKKASWETFEK---IGISKEI 589
>gi|114331403|ref|YP_747625.1| excinuclease ABC, C subunit [Nitrosomonas eutropha C91] >gi|122313779|sp|Q0AG72|UVRC_NITEC UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|114308417|gb|ABI59660.1| Excinuclease ABC subunit C [Nitrosomonas eutropha C91] (604 aa)
Score = 666, Expect = 1.6e-67, Identities = 167/565 (29%), Positives = 298/565 (52%)
 Q:  12 IPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR-DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKC-NKLPNKK---CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYC--KENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLI--TVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIE----LPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHK---TDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQ 576
      +P +PG Y  + G VIYVGKA+DL R+ YF K   + + + ++I ++ V +E E+LLLENNLI  P+YN+L R+ ++PY+L+T  PR+ +  +  + Y+GPF N+ + K +  + ++F LR C N + N +  C+ + I +C PC+ +T + Y  +   F GK  + + +E+K +A+++ +E + + + + L+M E+Q + S+ D D+I    ++ +++ +  +G L       + +L  + ++Y  ++   L K + ++L +KL +   K+    G ++ +D A NA  ++ K +Q S ++R  L+ LQ++L++ L R+E FD S+   + + VVY++   EYR++NI    DY M++V+ RRY    G++P+LI++DGGK Q+ A E + L L+ IP++G+AK + K   I+ W  + L     + I+DE HRFAI +R K++K+  +SL +I +G R + LL ++ L +K AS+EEL Q
 S:  15 LPSQPGVYRMLNAAGDVIYVGKAIDLRKRVSSYFQKSNLSPRIQLMVSQITGIETTVTRSEAEALLLENNLIKSLAPRYNILFRDDKSYPYLLLTNHAFPRLAFYRGALDN-RHQYFGPFPNAGVVKSSI-QLLQKVFRLRTCENSVFNNRTRPCLLHQIKRCSAPCVNLITPEAYREDVNSAALFLQGKQDEVLKTIEQKMFEASDRQAYEQAVLFRDQMQALRMIQEKQFVDSSRALDADVIACTTGTDKHTVAVNLVMIRSGRHLGDKTFFPQNTHEDSISTVLEAFVSQHYLNRSVPPLIILGKKIRVTLL-QKLLSEQAGHKVTLTINPIGERRKWLDMATENAQLALRQKQIQQASQEDR----LQALQEVLNLPGLARIECFDISHTMGEATMASCVVYDHYAMRNGEYRRYNITGITPGDDYAAMRDVLQRRYAKIAMEEGKLPDLILIDGGKGQIGVASEVMIELGLND-IPLVGVAKGEARKPGLEQLILPWQEETLHLPNDHPALHLIQQIRDEAHRFAIQGHRAKRAKTRKTSSLEQIAGIGSKRRQNLLTRFGGLKGVKNASIEELQQ 587
>gi|28898718|ref|NP_798323.1| excinuclease ABC subunit C [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] >gi|32130286|sp|Q87NC4|UVRC_VIBPA UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|28806936|dbj|BAC60207.1| excinuclease ABC, subunit C [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] (610 aa)
Score = 666, Expect = 1.6e-67, Identities = 182/569 (31%), Positives = 308/569 (54%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL-KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKK-VTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL---SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYY--SKIAIELPKTVYLS--LSDEK---LKTLSE--SLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELD-SIIPV-IGLAKDDKHKT--DRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      LK + H+PG Y  + + +VIYVGKA DL R+ YF K D KT+ L + I +D V + E E+L+LE+N I +Y PKYN+LLR+ ++PYIL++ +HPR L H  KK KG Y+GP+ +S  + E + + +IFP+R+C     + C+ Y IG+C GPC+  ++ ++Y  + + F GK + + +QL +K  A+++L FED+ K+ + + ++  E+Q +   +D D++GF + + I I   G +L  S + I  S+ E+ + + +YY   A +P + L+ L+D+   K LSE  K+ F   G +  + + NA+ + K  ++  R   + L++ L ++ + RME FD S+  + + + VV+ N  K EYR++NI    DY M + + RRY    +IP++I +DGGK Q+ A E +   D  P+ IG+AK  K  + ++ D E L  +   + +I+DE H AI+ +R K+ K+  ++L I+ +G R + LL+  L ++K ASVEE++++
 S:  11 LKTVTHQPGVYRMYNADAVVIYVGKAKDLQKRLSSYFRKKVDSEKTRALVSNIAKIDVTVTHTETEALILEHNYIKQYLPKYNVLLRDDKSYPYILISGHKHPR-LSMHRGAKKRKGEYFGPYPDSGAVR-ETLHLLQKIFPVRQCEDTVYSNRTRPCLMYQIGRCAGPCVSSIISDEEYAELVGFVRLFLQGKDQQVLKQLIEKMEVASQQLRFEDAAKFRDQIQAIRRVQEQQYVSEDSMDDMDVLGFAQENGIACIHILMIRQGKVLGSRSHFPKIPQNTSQ-QEVFDSFLTQYYLSHNEARTIPSRIILNQELADDLEPIQKALSEVAGRKVHFHTSPTGARGRYLKLSNTNALTAITTKINHKMTINQR----FKALRETLGMESIMRMECFDISHTMGESTIASCVVFNNEGPVKQEYRRYNITGITGGDDYAAMGQALERRYSKQL-DVEKIPDIIFIDGGKGQLNRAHEIIAQYWGDWPKRPIMIGIAKGVTRKPGLETLITVDGEEFNLPSDAPALHLIQHIRDESHNHAIAGHRAKRGKTRRTSALEGIEGVGPKRRQALLKYMGGLQELKRASVEEIAKV 593
>gi|188995802|ref|YP_001930054.1| excinuclease ABC C subunit [Porphyromonas gingivalis ATCC 33277] >gi|188595482|dbj|BAG34457.1| excinuclease ABC C subunit [Porphyromonas gingivalis ATCC 33277] (600 aa)
Score = 665, Expect = 2.0e-67, Identities = 186/576 (32%), Positives = 314/576 (54%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR-DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN-KLPNKK--------CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVY-LSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVE--IMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDI-KDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAK 584
      L +P KPGCY + D++G VIYVGKA +L R+ YF K+ D KT+ L +I + Y+VV++E ++LLLEN+LI +Y+P+YN+LL++  +P I++ +E PRI + D KK  Y+GP+ + I K +  + I+P+R C  L +K    C+ Y I +C GPCI  T +YE + EI D  G  +   +  +E+L FE++Q  E + L+ + + ++  ++ D+ +  E+  I   +G +  Y L  + +++E  L+  +++    + + L +   ES+   P +G K+ +++ + N + + K K + ++ + R L+ + +QK L + +  +E FDNSNI T+ V A VV++ G +K +YRKF++K + +D+ M+E+I R Y  T   +P+LI+VDGGK Q+ AA E+L L L  IP+IGLA  +  +   D  + LDKKS+  + +++DE HRF I F+R+ +SK  ++ L IK +GK  E LL ++++ +I+ A EELS ++  AK
 S:  11 LPTLPEKPGCYQYFDEDGKVIYVGKAKNLRRRVSSYFYKEHADRKTRILVRQIRSIKYIVVDSEGDALLLENSLIKEYQPRYNVLLKDGKTYPSIVIKREPFPRIFATRD-IKKDGSEYFGPYPGALIAK-GMLRLVKEIYPIRTCKLDLREEKIRQGRYRVCLQYHIKKCKGPCIGNQTSNEYESNVSEIRDLLRGNLHRLVRMYRDRMQAYSEELRFEEAQICKERIELLERYEAKHTVVPRNIDNVDVFSYDEDEHTAYINYMHIEHGGINRVYTL--EYRKQIEESKEELLAAAITELRQRFESNAHEIVLPFDTGWQTGESITTTI--PRRGDKRKLLELSEKNVAQYKLDKLKRAEKLNPEQRALHIVHGIQKDLHLDRPPKHIECFDNSNIQGTSPVAACVVFKMGKPSKKDYRKFHVKTVEGPNDFASMREIISRHYTRLTEENLPLPDLIVVDGGKGQLSAAYETLDKLGLIGKIPIIGLA---ERLEEIFFPKDPVPLILDKKSETLKVIQHLRDEAHRFGIGFHRDVRSKKQIQSELDNIKGIGKKTKEDLLRHFKSVKRIRSAEEEELSALIGRNKAK 591
>gi|86608727|ref|YP_477489.1| excinuclease ABC subunit C [Synechococcus sp. JA-2-3B'a(2-13)] >gi|119367851|sp|Q2JM21|UVRC_SYNJB UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|86557269|gb|ABD02226.1| excinuclease ABC, C subunit [Synechococcus sp. JA-2-3B'a(2-13)] (623 aa)
Score = 665, Expect = 2.3e-67, Identities = 168/584 (28%), Positives = 334/584 (57%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRI-LYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK--LPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKN-DEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLI----YEYYSKIAI--------ELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNA-VEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDA----NSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPI--EVAKEIKK 588
      ++ +LK+IP +PG YL +D  ++YVGK+ L +R++ YF  DL + +++ ++C+++++V +NE+E+L LE+NLI ++P YN+LL++  +PY+ +T E +P++ + H  + + YYGP+ + + ++ L  + RIFPLR+ K  ++ C+ YDIG+C G C  ++ ++Y  L ++  F G++ + +L++K IQAAE+ +E + +Y + + L+  E Q +     D +   ++  I +F+  G L+ +  +   +  ++L    Y+Y  + I    ELP  +L  E  + + K+ + P + K ++++  NA +E+ + + L   +R+ +LE L ++LD+ D+ R+E +D S+I ++ V + VV+ +G+ K YR++ I++ +   + D+  EV RR+  T  + P+L+++DGGK Q+ A + L L LD +PVI LAK ++  + + +  ++L +   L ++DE HRFA++F+R ++   ++L +I LGK R + L+E++ ++ +I+ AS ++L+Q+ I ++A++I +
 S:  12 LESRLKEIPAEPGVYLMRDATDQILYVGKSKKLRSRVRSYFRFTSDLSPRIQRMVAQVCEIEFIVTDNESEALALEDNLIKTHQPPYNVLLKDDKKYPYLCITWSEPYPQLYITRHRRLDRNQDKYYGPYTDVGLLRHTL-GLVKRIFPLRQRPKPLYKDRTCLNYDIGRCPGVCQGLISPEEYRKTLTQVAMIFQGQTDELIRELQEKMIQAAEQENYEAAARYRDQIRGLEQLGESQKVSLPNSTVSRDALALAMNDSRACIQLFQVRAGKLVGRLGFVAENRGDDPGLILQRALQEHYQYCDPVEIPSEILTQYELPDHDFL----ESWLSQKKGRKVSLVAPQRQSKAELIELVERNAQLELTRTQRL-----ADRDAAALERLAEVLDLPDVPRRLEAYDISHIQGSDAVASQVVFIDGLPAKQHYRRYKIRNPEVRPGHSDDFASHAEVARRRFSKMTPE--DQPDLVLIDGGKGQLSAVMAVLADLGLDH-LPVIALAKREE---EIFLPGNPVPLRLPAQDPARLLLQRLRDEAHRFALAFHRQQRKARQHASTLDEIPGLGKYRQKLLMEEFRSIARIQVASEDQLAQVPGIGPKIARQIYR 606
>gi|21229392|ref|NP_635314.1| excinuclease ABC subunit C [Methanosarcina mazei Go1] >gi|30173452|sp|Q8PRZ8|UVRC_METMA UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|20907983|gb|AAM32986.1| Excinuclease ABC, subunit C [Methanosarcina mazei Go1] (523 aa)
Score = 664, Expect = 2.5e-67, Identities = 178/531 (33%), Positives = 297/531 (55%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLK-DRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSE--SLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYR-MEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFE 539
      L+ +PH PGCYL+KD+ GIV+YVGKA DL R+ YF K D D KT L   +D++V N E E+ LLEN LI K+ P+YN++L++S + I +T E+ PRI + +T + G ++GPF ++ + Y ++ + + F LR C K+P++ C+ Y IG C GPCI V+ ++Y  +K+   G + + E +E + + A K MFE + + +  L+  E+Q++  +K DEDI+ + ++N + +++FK  G+L K D + F + E L  +YYS+    V  L + ++ L+   K+K  P +G KK+++D    ++KN +  ++ +  LE LQ L + +  +E FD S++ T VG+MV + G +K+ YR+F I+ +  D+ + EV+ RRY    E+P+LII+DGGK Q+ +A + L+ L +  +P+I +AK ++   +K   IK D+K+ L F+ I+DE HRFAI++ R + K+L +
 S:  10 LEALPHLPGCYLFKDEEGIVLYVGKAKDLKKRVSSYFQKRDHDPKTASLMQFARGLDFIVTNTEVEAFLLENTLIKKHWPRYNIMLKDSKRYACIHLTGEKFPRIRIARKNTGE--GEFFGPFVSARERDY-IFEVVRKTFQLRTCRKMPSRACLRYHIGACSGPCISSVSVEEYGEKVKKAISVLKGNIRELIESMETEMKEMAAKQMFEQAMELRDEIAALEYLQEKQNMERQKKYDEDILNYIVRDNNVYLMLFKVYKGTLEDKQDFVFAFGEDFLEEFLV---QYYSENDPPEELIVPEPLDESLVEFLAHVKGKKVKVAVPKQGDKKELLDL-------VLKNVEIGFFGDRKK----LEALQSKLSLPKIPNVIECFDISHLSGTATVGSMVQFRGGRPDKHNYRRFKIESVEGIDDFASIAEVVRRRYSRLLEDKHEMPDLIIIDGGKGQLSSAFQELRKLRVK--VPIISIAKREEEIYVPGLKSPLP-IKKDEKASL--FVQEIRDEAHRFAINYNRLLRQKALIQ 522
>gi|30248937|ref|NP_841007.1| uvrC nuclease subunit of the excinuclease complex [Nitrosomonas europaea ATCC 19718] >gi|81436207|sp|Q820N6|UVRC_NITEU UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|30138554|emb|CAD84844.1| uvrC Nuclease subunit of the excinuclease complex [Nitrosomonas europaea ATCC 19718] (604 aa)
Score = 664, Expect = 2.6e-67, Identities = 165/565 (29%), Positives = 298/565 (52%)
 Q:  12 IPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCK--ENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLI--TVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIE----LPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHK---TDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQ 576
      +P +PG Y  + G VIYVGKA+DL R+ YF K   + + + ++I ++ V +E E+LLLENNLI  P+YN+L R+ ++PY+L+T+  PR+ +  +  + Y+GPF N+ + K +  + ++F LR C     + C+ Y I +C GPC+ +T + Y+ +K  F GK  + + +E+K  A+++ +E + + + + L+  E+Q +  + D D+I  +  + +++ +  +G L     V+ +++ +L  + ++Y  ++   L + + ++L +KL +   KI    G ++ +D A NA  ++  +Q S ++R  L+ LQ+ L++ L R+E FD S+   + + VVY+    EYR++NI    DY M++V+ RRY    G++P+LI++DGGK Q++ A E + L L+ IP++G+AK + K   I+ W  + L     + I+DE HRFAI +R K++K+  ++L +I +G R + LL ++ L +K AS+EEL Q
 S:  15 LPAQPGVYRMLNAAGDVIYVGKAIDLRKRVSSYFQKSGLSPRIQLMVSQIAGIETTVTRSEAEALLLENNLIKSLAPRYNILFRDDKSYPYLLLTRHIFPRLAFYRGALDD-RHQYFGPFPNAGVVKSSI-QLLQKVFRLRTCENSVFDHRTRPCLLYQIKRCSGPCVGLITPEAYQQDVKSAAMFLQGKQDEVLKTIEQKMFTASDQQDYEQAAQLRDQMQALRKIQEKQFVDSGKALDADVIACAIEPDSHAVAVNLVMIRSGRHLGDKTFFPQNVYEADISTVLEAFVTQHYLNRSVPPLIILGQKIRVTLL-QKLLSDQAGHKITLTTNPIGERRKWLDMAAENAQLALQQMLIQQASQEDR----LQALQEALNLPGLARIECFDISHTMGEATIASCVVYDRFAMRNGEYRRYNITGIVPGDDYAAMRDVLQRRYAKLAMEEGKLPDLILIDGGKGQIRVASEVMIELGLND-IPLVGVAKGETRKPGLEQLILPWQEEALHLPDDHPALHLIQQIRDEAHRFAIQGHRAKRAKTRKISTLEQISGIGTKRRQSLLTRFGGLKGVKNASIEELQQ 587
>gi|114565821|ref|YP_752975.1| excinuclease ABC, C subunit [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] >gi|119367856|sp|Q0B0A0|UVRC_SYNWW UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|114336756|gb|ABI67604.1| Excinuclease ABC subunit C [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] (601 aa)
Score = 664, Expect = 2.7e-67, Identities = 180/576 (31%), Positives = 325/576 (56%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKK--CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK--YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLK------IKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKN---NTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      +E +K++LKK+P +PG YL+K++ G V+YVGKA L R++ YF   + K K +  + D D++V ++E E+L+LENNLI YKP+YN+ LR+ ++PYI VT ++ PR+ + +  +  Y+GP+ +  + L  +N +F LR C + +++ C+ D+G+CL PC +++ ++Y  ++ + F G + I + EK+  AA L FE + + + ++L+  E+Q I +  + D++G  E  +++FK +G ++ K + L   + +E +  I YY +  ++P + LS  + K +  LK   ++  P +G KK V++  NA +++ K +  +N++L +L L ++LD++ + R+E FD S++   V +MVV+ G  K YR F I+ + N+D  + E + RR +N   +F  P+LI+VDGG QV A  L+ + LD IP+ LA+  K + I +  S+ + L + +  L ++DE HRFAI + R +++K + ++L +I +GK R + LL + ++ KIKEAS++E++ +
 S:   3 DEMLKERLKKVPLQPGVYLFKNQEGQVLYVGKARVLRQRMRSYFQAPERMHPKVKAMMAWVSDFDFIVTHSEMEALILENNLIKSYKPRYNIDLRDDKSYPYIKVTVADKFPRVYLAREKKDGVS-RYFGPYTDVTSLRDTL-KLLNGVFGLRSCRTMKSRRRPCLNRDMGKCLSPCSGEISEEEYSQKVQALITFLEGDFQEIVREKEKEMAMAARSLEFEKAARLRDQIQSLRQLGEKQKIELASPYELDLVGMLSGEKENLVLVFKVRSGKIVGKDTFWLKRPIQEDENEAMEFFIKHYYDENP-DIPPEILLSHLPSESKLVEAWLKSRVSHRVELRVPQRGEKKQVLNMLLENARLLLEEKQRE----ENKQLAALSHLARVLDLEVVPNRLECFDVSHLAGEETVASMVVFVGGQPEKKAYRHFKIRTQQ-NNDTASLAETVRRRLENARQANPAFLPEPDLILVDGGLGQVNAVAAVLQEMNLD--IPLFALAE----KNEEIYRPGKSQPLVLAARDNGLQLLQRLRDEAHRFAIEYNRKRRAKKIRSSALDEIPGIGKQRKKNLLVHFTSVAKIKEASLDEIAAV 582
>gi|34541586|ref|NP_906065.1| excinuclease ABC, C subunit [Porphyromonas gingivalis W83] >gi|81416896|sp|Q7MTG8|UVRC_PORGI UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|34397903|gb|AAQ66964.1| excinuclease ABC, C subunit [Porphyromonas gingivalis W83] (599 aa)
Score = 663, Expect = 3.2e-67, Identities = 186/576 (32%), Positives = 313/576 (54%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR-DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN-KLPNKK--------CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVY-LSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVE--IMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDI-KDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAK 584
      L +P KPGCY + D++G VIYVGKA +L R+ YF K+ D KT+ L +I + Y+VV++E ++LLLEN+LI +Y+P+YN+LL++  +P I++ +E PRI + D KK  Y+GP+ + I K +  + I+P+R C  L +K    C+ Y I +C GPCI  T +YE + EI D  G  +   +  +E L FE++Q  E + L+ + + ++  ++ D+ +  E+  I   +G +  Y L  + +++E  L+  +++    + + L +   ES+   P +G K+ +++ + N + + K K + ++ + R L+ + +QK L + +  +E FDNSNI T+ V A VV++ G +K +YRKF++K + +D+ M+E+I R Y  T   +P+LI+VDGGK Q+ AA E+L L L  IP+IGLA  +  +   D  + LDKKS+  + +++DE HRF I F+R+ +SK  ++ L IK +GK  E LL ++++ +I+ A EELS ++  AK
 S:  10 LPTLPEKPGCYQYFDEDGKVIYVGKAKNLRRRVSSYFYKEHADRKTRILVRQIRSIKYIVVDSEGDALLLENSLIKEYQPRYNVLLKDGKTYPSIVIKREPFPRIFATRD-IKKDGSEYFGPYPGALIAK-GMLRLVKEIYPIRTCKLDLREEKIRQGRYRVCLQYHIKKCKGPCIGNQTSNEYESNVSEIRDLLRGNLHRLVRMYRDRMQVYSEGLRFEEAQICKERIELLERYEAKHTVVPRNIDNVDVFSYDEDEHTAYINYMHIEHGGINRVYTL--EYRKQIEESKEELLAAAITELRQRFESNAHEIVLPFDTGWQTGESITTTI--PRRGDKRKLLELSEKNVAQYKLDKLKRAEKLNPEQRALHIVHGIQKDLHLDRPPKHIECFDNSNIQGTSPVAACVVFKMGKPSKKDYRKFHVKTVEGPNDFASMREIISRHYTRLTEENLPLPDLIVVDGGKGQLSAAYETLDKLGLIGKIPIIGLA---ERLEEIFFPKDPVPLILDKKSETLKVIQHLRDEAHRFGIGFHRDVRSKKQIQSELDNIKGIGKKTKEDLLRHFKSVKRIRSAEEEELSALIGRNKAK 590
>gi|85059149|ref|YP_454851.1| excinuclease ABC subunit C [Sodalis glossinidius str. 'morsitans'] >gi|119367840|sp|Q2NTS9|UVRC_SODGM UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|84779669|dbj|BAE74446.1| excinuclease ABC subunit C [Sodalis glossinidius str. 'morsitans'] (610 aa)
Score = 663, Expect = 3.7e-67, Identities = 182/578 (31%), Positives = 310/578 (53%)
 Q:   6 KDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKK-VTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL---SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAI--ELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQV---KAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      K L + +PG Y  D +G VIYVGKA DL R+ YF    KT+ L  I +D + + E E+LLLE+N I Y+P+YN+LLR+ ++P+I ++ + HPRI SH  K KG Y+GPF N  K E  + ++FP+R+C   + ++ C+ Y IG+CLGPC+  V+ ++Y+ ++ + F SGK + + QL ++  A+ L FED+  + + ++ +E+Q +  + D D+IG   + + +   G +L  S + + V +EL E++ T + ++Y + +  LP + L + +  L+ SL   KI+   +G +  + A NA  + K  +S Q+   L L +LL I+ + RME FD S+  + + + V+++   + EYR++NI+   DY M +V+ RRY    +IP+++I+DGGK Q+  KA E L+   S + ++G+AK D K  + +   E + L  S   + +I+D+ H AI+ +RNK++K  ++L I+ +G R + LL+  L ++ ASVEE++Q+ I A
 S:   8 KQFLSTVTSQPGVYSMYDLSGTVIYVGKAKDLKKRLASYFRAQVASRKTEALVKSIHHIDVTITHTETEALLLEHNYIKLYQPRYNVLLRDDKSYPFIFLSGDAHPRIT-SHRGAKHAKGDYFGPFPNGYAVK-ETLALLQKLFPIRQCEDSVYRNRSRPCLQYQIGRCLGPCVAGLVSDEEYQQQVEYVRLFLSGKDQQVLNQLVERMELASRALNFEDAAHARDQIQAVRRVTEKQ-FVSGDREDLDVIGVSFDAGMACVHVLFIRQGKVLGSRSYFPKVPV-GTELAEVVQTFVGQFYLQGSQMRSLPGEILLDFTLPEKTLLAASLSEQAGRKIQIQTQPRGDRARYLKLARTNAATALVTK----LSQQSTVHQRLAALAELLGIQAINRMECFDISHTMGEHTIASCVIFDGNGSVRAEYRRYNIEGITPGDDYAAMDQVLRRRYGKALEE-KKIPDVVIIDGGKGQLGMAKAVFEQLEVPWDKSRVVLLGVAKGVDRKAGLETLFLQPHGEGMALPPDSPALHVIQHIRDDSHNHAITGHRNKRAKVKNTSALELIEGVGPRRRQSLLKYMGGLQPLRNASVEEIAQVPGISGA 599
>gi|134300888|ref|YP_001114384.1| excinuclease ABC subunit C [Desulfotomaculum reducens MI-1] >gi|134053588|gb|ABO51559.1| Excinuclease ABC subunit C [Desulfotomaculum reducens MI-1] (588 aa)
Score = 663, Expect = 3.9e-67, Identities = 189/547 (34%), Positives = 308/547 (56%)
 Q:  31 VGKAVDLANRIKQYFLK--DRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLP----NKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNL---KMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK--YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKD-LYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKN---------------NTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELD-SIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      +GKAV L NR++ YF   + K K +   D+D++V ++E E+L+LENNLI +++PKYN+LL++  +PYI VT +EE PR+ Y   K + Y+GPF N   E  + +IFPLR C +   ++ C+ Y I +CLGPC  V RQ Y  + E+ F G+ + + ++L ++ +AAEKL FE  K ELR L  +  ERQ ++ +  D+D+I   +  + +F  G L+ + Y L   E EI+ T I ++Y++  +P V +S  K + L  L   K+  P +G K +++ A NA+ ++  LQ +N+   +L EL  L +++ +RME +D SNI T V +MVV+E G  K++YR+F I+ + +D+ M E + RR+          A F +P+LII+DGGK Q+ AA +++ LE  + I  GLAK+++       I+L ++S   L ++DE HRFA++++R ++K  ++ L +I +G R +L + Y+ L+ IK+ASVEEL++I
 S:   1 MGKAVSLKNRVRSYFQAGAKQAPKVKAMLGRAVDLDFIVTDSEMEALILENNLIKEHRPKYNILLKDDKTYPYIKVTVQEEFPRV-YLTRRVLKDRARYFGPFTNVGAVN-ETMRLLKKIFPLRTCKQRKLSPRDRPCLNYHIKRCLGPCCNLVERQTYRETVNEVVLFLEGRQEDLMKRLRQRMEEAAEKLEFE---KAAELRDQLLAVEKIVERQKVVSTDLVDQDVIAMARGFDESCLTVFFIRGGKLIGREHYFLEGTDTLERGEIMTTFIQQFYNQTEF-IPAEVLISEEIAKPELLRSWLSELRGSKVTIKAPKRGDKHKLVEMAAQNALLSLEQAKLQRQANREAVDGALAELMAALGLENPPHRMECYDISNIQGTETVSSMVVFEEGRPKKDQYRRFKIRWVEGPNDFASMHETLTRRFSRAKEEQDLLSRGELTPKQAKFTRLPDLIIIDGGKGQLSAARQAM--LEQGFAHIATFGLAKEEEL---LFAPGRPDPIRLPRESKGLQMLQRLRDEAHRFAVTYHRKLRTKRNLKSLLDEIDGIGAVRRRELYKAYKNLESIKQASVEELAKI 571
>gi|170076867|ref|YP_001733505.1| excinuclease ABC, C subunit [Synechococcus sp. PCC 7002] >gi|169884536|gb|ACA98249.1| excinuclease ABC, C subunit [Synechococcus sp. PCC 7002] (623 aa)
Score = 662, Expect = 4.7e-67, Identities = 175/584 (29%), Positives = 326/584 (55%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR--DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGT-YYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK--LPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIF-SQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYS--------ELDEILLTLIYEYYSKI-AIELPKTVYLS--LSD----EKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNA-VEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDA----NSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPI--EVAKEI 586
      E+++ +L++IP +PG Y  + G ++Y+GK+ L NR++ YF  R  + + + ++ D++++V + E E+L LE NLI +++P YN+LL++  +PY+ +T E++PR  +    KG YYGP+ ++ + ++ L  + RIFPLR+ +  ++ C+ YDIG+C G C + ++ Q+Y  ++++  F G+S + E L + QAAE L FE + + + K +  + Q +   +  D I   E+ +I +F+  G L+ +  T      E +IL ++ +Y+ + +E+P + +  L D  EK    K++  P + +K D++   NA E+ + +     + L +LE+L LLD+ +L R+E +D S+I +N V + VV+ +G+ K +YR + IK+ +   + D+ M E++ RR+K    + P+LI++DGGK Q+  + L+ L L  + VI LAK +   + ++ + +K +K+   L ++DE HRFA+SF+R ++ KS  + L I LG R ++LL + +LD ++EA E+++++ I  +A+EI
 S:  14 ERLQQRLREIPTEPGVYFMHSRQGDILYIGKSKTLRNRVRSYFRDARLHSPRIEMMVQQVADIEFIVTDTEAEALALEANLIKQHQPYYNVLLKDDKKYPYVCITWSEDYPRFFITRKRHIGSKGDRYYGPYVDTRLLRHTL-GLMKRIFPLRQRRQPLFKHRPCLNYDIGRCPGVCQQLISPQEYRQTVQKVAMVFQGRSGELIETLTAQMAQAAENLQFEKAAQIRDQIKAIGALNADQKVSLPDDRVSRDAIALAADEHHCAIQLFQVRAGRLVGRLGFFTPLPENLGPDLTVEYGKILQHVLETHYANVDGVEIPAEILVQYPLRDQEWLEKFLGDRRGNKVQIRQPQRQLKADLIAMVERNAQYELSRTQ-----RTATKNLAALEDLASLLDLPELPKRIEGYDISHIQGSNAVASQVVFIDGIPAKQDYRHYKIKNPEIHIGRSDDFASMAEIMRRRFKKGLEK--DCPDLIMIDGGKGQLSTVMGVLEELNLADKLNVISLAKKQEQV---YLPYESNPLKSEKEQPGIQLLRRVRDEAHRFAVSFHRQQRLKSSRRSQLDDIPGLGHHRKKQLLAHFHSLDYLREAKPEQIAEVKGIGSHLAQEI 616
>gi|88801846|ref|ZP_01117374.1| excinuclease ABC, C subunit [Polaribacter irgensii 23-P] >gi|88782504|gb|EAR13681.1| excinuclease ABC, C subunit [Polaribacter irgensii 23-P] (598 aa)
Score = 662, Expect = 4.7e-67, Identities = 192/574 (33%), Positives = 313/574 (54%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL-KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN---------KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDL-ITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNA--VEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIK-DLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEEL 574
      M  ++ ++K +P++PG Y + DKN ++IY+GKA +L R+ YF K + KTK L +I + ++VV E ++LLLENNLI K+KP+YN+LL++  +P+I + KE PRI +  K   Y+GPF +  + L + I ++PLR CN     + +K C+ Y + C G C  T  Y  +KEI +  G K  ++ ++   AEK+ FE++QK E  L + + II  N+ D+   E    K NG+++ +  I  +E D+ LL L   +  +  +Y   +  + ESLK+  P G KK +++ + NA  ++ + K +Q++     + +++K L + +  +E FDNSNI T+ V A VV+++G +K EYR +NIK   D+ M+EV++RRYK    +P LIIVDGGK Q+ + L+SL+ L L  I +IG+AK ++ + D   D  + LDKKS+    +++E HRF I+F+RNK+SK+ ++ L +I N+G  I LL K+++ ++KEAS+E+L
 S:   1 MTPSLELQIKTLPNEPGVYQYFDKNEVIIYIGKAKNLKKRVGSYFSKTHENGKTKVLVTKIVSIKHIVVETETDALLLENNLIKKHKPRYNILLKDDKTYPWICIKKERFPRIFMTRRVIKD-GSEYFGPFTSIKTVRV-LLDLIKELYPLRTCNFDLSYQNVSEGKHKVCLEYHLKNCKGACEGLETESHYNNSIKEIRNIIKGNFKESLDKFQEMMFLFAEKMEFEEAQKIKEKLNLLGNYQSKSTIINPAINNVDVFSIISDETHGYANFLKISNGAIIQSHTTEIKKKLAETDKELLELFIVEVRQRFNSISPEIYTPFKVD----VGESLKVTV--PILGDKKRIVELSERNAKYYKLEQLKQVQIVDPDRHVKRIMAQMKKDLRLTVEPRHIECFDNSNIQGTHPVAACVVFKDGKPSKKEYRHYNIKTVVGPDDFGSMEEVVFRRYKRLLEEKQPLPQLIIVDGGKGQLSSGLKSLELLGLRGKIAIIGIAKRLEEIYYPD-----DPIPLYLDKKSETLKITQYLRNEAHRFGITFHRNKRSKTAVKSELEEIPNVGVQTITTLLRKFKSAKRVKEASLEDL 577
>gi|86357117|ref|YP_469009.1| excinuclease ABC subunit C [Rhizobium etli CFN 42] >gi|119367821|sp|Q2KA54|UVRC_RHIEC UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|86281219|gb|ABC90282.1| excinuclease ABC subunit C protein [Rhizobium etli CFN 42] (679 aa)
Score = 662, Expect = 5.0e-67, Identities = 184/584 (31%), Positives = 307/584 (52%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL-KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD------EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRYKN-------------------NTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIE--VAKEI 586
      E I + +K++P+ PG Y  + G V+YVGKA L R+ Y + +  + ++ + ++++V  E E+LLLE NLI + +P++N+LLR+ +FPYIL+T +   ++ H  + KG Y+GPFA++   + N + R F +R C   +  + C+ Y I +C GPC +V+ + Y  ++E DF SGKS+ +  + +  QAAE L FE + Y +  L   Q I + ++ D+  + + V I +F + G      ++ + D   E+L  + ++Y  + PK + LS + E+L+ L+ +L   K+ L P +G K+D++D  NA E  K L  ++Q+R L  +E  L    R+EI+DNS+I TN VG MVV    KN+YRKFNIK D   D+ MKEV+ RR+             F  P++I++DGG+ Q+ A  L L +  + IG+AK D   +R     L + + +F+ ++DE HRFAI +R ++ K + +N L +I +G +R  LL+ + T  + A++ +L + I  VAK++
 S:  54 ELIGEFVKRLPNSPGVYRMLNAEGDVLYVGKARSLKKRVGNYAVGRVHSNRIAQMVRQTANMEFVTTRTETEALLLEANLIKRLRPRFNVLLRDDKSFPYILITGDHRAPAIFKHRGARARKGDYFGPFASAGAVGRTI-NSLQRAFLIRTCTDSVFETRTRPCLLYQIKRCSGPCTHEVSDEGYAELVQEAKDFLSGKSQKVKSHMAEAMNQAAEDLDFERAAIYRDRLAALSHVQSHQGINPAGVDEADVFAIHHEGGVSCIQVFFFRTGQNWGN----RAYFPKADPQLSSAEVLNAFLAQFYDDKPV--PKQIMLSETAEELELLAAALSEKAGHKVSILVPRRGEKRDLVDHVVGNAREAHGRK-LAETASQSRLLEGFKETFGLAYAPQ--RIEIYDNSHIMGTNAVGGMVVAGPEGFVKNQYRKFNIKSTDITPGDDFGMMKEVMTRRFSRLIKEEGIPDRTAQAAAADAADMPFPAWPDVILIDGGQGQMTAVRAILAELGITDSVTAIGIAKGVDRDAGRERFFAPGRESFTLPPRDPVLYFIQRMRDEAHRFAIGSHRVRRKKEMVKNPLDEIGGIGPSRKRALLQHFGTAKAVSRAALSDLMAVEGISEAVAKQV 669
>gi|34496760|ref|NP_900975.1| excinuclease ABC subunit C [Chromobacterium violaceum ATCC 12472] >gi|81656372|sp|Q7NYG9|UVRC_CHRVO UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|34102615|gb|AAQ58980.1| excinuclease ABC subunit C [Chromobacterium violaceum ATCC 12472] (601 aa)
Score = 661, Expect = 5.8e-67, Identities = 164/572 (28%), Positives = 294/572 (51%)
 Q:   6 KDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLK-DRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQ-KNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD---EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL--KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHK---TDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      ++ L+ +P PG Y  D G V+YVGKA+DL R+ YF K D  + + + +I ++ V +E E+L+LENNLI  P+YN+L R+ ++PY++ +  P++ Y   KK  Y+GP+ N  + E  + ++F LR C    ++ C+ Y I +C GPC+ +++++Y  +   F +G+  + +L ++  AAE + FE + + + + L  E+Q + +Q + D D++  ++ V + +   G L    +  E D  EIL  I ++Y  +   V  + D  + L E  K+ +  G ++ ++ A NA  +  LQ + ++ +  L +L ++L+++D R E FD S+   V + VVY+ G   EYR+FNI    DY M+EV+ RRY    G +P+ + +DGGK QV ALE L L L+ +P++G+AK ++ K   I+ +  ++L +    + ++DE HRFAI+ +R +++K+  ++L I +G R ++LL ++ L + ASV++L+Q+
 S:   9 RNVLQNLPTLPGVYRMLDAAGKVLYVGKAIDLKRRVSSYFQKNDLSPRIQLMVRQIASIETTVTRSEAEALILENNLIKALAPRYNILFRDDKSYPYLMFSGHAFPQMAYYRGEPKK-PNQYFGPYPNGYAVR-ESIQILQKVFRLRTCEDAVFANRSRPCLLYQIKRCSGPCVDHISKEEYAADVASAVAFLNGRQSELINELTRRMTAAAEAMAFEQAAELRDQIQALARVQEKQFVASNQSQQDCDVVAARVRDGVPCVNLVMIRGGRHLGDKSHFPI-GGEADTEQEILEAFIGQHYQHAGVPAALVVNGVVDDALQQFLQERAGRKVYIVGNPIGERRVWLEMAEKNA----ELAILQRLGSKATQAQRLAQLNEVLELEDAGRFECFDISHTMGEATVASCVVYDKGAMQPTEYRRFNITTAAPGDDYAAMREVLSRRYGKLAEGEGRLPDAVFIDGGKGQVGVALEVLGELGLN--LPIVGIAKGEERKPGLETLILPYLEKTLQLRQDHPALHLIQTVRDEAHRFAITGHRARRAKARTSSTLEDIPGIGAKRRQQLLTRFGGLRGVATASVDDLAQV 585
>gi|148557385|ref|YP_001264967.1| excinuclease ABC subunit C [Sphingomonas wittichii RW1] >gi|148502575|gb|ABQ70829.1| Excinuclease ABC subunit C [Sphingomonas wittichii RW1] (642 aa)
Score = 660, Expect = 7.0e-67, Identities = 179/572 (31%), Positives = 303/572 (52%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR-DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEH--PRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSEL--DEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDA--NSDYDYMKEVIYRRY-----KNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQ 576
      I++ LK +P +PG Y +D G V+YVGKA L NR+ Y  R  + ++ +  + V N+E E+LLLE LI +Y+P YN+LLR+ +FP+IL+ +E+H PRI  H  ++ KG Y+GPFA++   L N + ++F LR C    ++ C+ Y I +C PC+ ++  DY  + +  F +GKS + ++L +  AAE + +E + Y + + L   Q I   D D+  CK  + I F  G       +++  E+L + + ++Y ++  P+ V +   + + L+++L   K++  P +G ++ +M+ A NA E + ++ L  + Q R  + +L +L  D R+E++DNS+I TN VGAM+V    K YRKFNIK +   D+ M+EV+ RR+   ++   GE P+L+++DGGK Q+ A E L+ + +  +PV+G++K D   +    E L  S L F L ++DE HRFAI +R K++ S ++ L + +G R + LL + T  ++ AS+E+L +
 S:  36 IRNVLKTLPARPGVYRMQDARGDVLYVGKARALKNRVANYTQVARLPKRLSRMVAQTRSMTIVTTNSEAEALLLEAQLIKRYRPPYNVLLRDDKSFPFILL-REDHAFPRI-QKHRGARRAKGQYFGPFASAGSVTRTL-NALQKLFLLRSCTDSFFANRDRPCLLYQIKRCSAPCVGRIDEADYAELVDDSKAFLAGKSTQVQKKLGEAMSAAAEAMDYELAAVYRDRLRALTFIQGSQAINAEGVADADVFALDCKAGTVCIQAFFIRGGQNWGHRAFFPAHTADVPEPEVLASFLMQFYEEVPP--PRLVLVGGEPAEAELLAQALGERAGRKVQIKVPQRGEQRKLMEQARRNAREAL-DRRLAESTTQGRIFQEMADLFELEGPPD--RIEVYDNSHIMGTNMVGAMIVAGPEGFRKGSYRKFNIKRPETAPGDDFAMMREVLERRFARLEKEDPERRSGEWPDLLLIDGGKGQLGAVCEVLEEMGVQD-VPVVGISKGPDRNAGREHFHLPGGREAMLPPNSPLLFHLQRLRDEAHRFAIGAHRTKRAASFTKSPLDDVPGIGPARKKALLMHFGTARAVRAASLEDLER 622
>gi|119471718|ref|ZP_01614078.1| excinuclease ABC subunit C [Alteromonadales bacterium TW-7] >gi|119445341|gb|EAW26629.1| excinuclease ABC subunit C [Alteromonadales bacterium TW-7] (607 aa)
Score = 660, Expect = 7.4e-67, Identities = 181/569 (31%), Positives = 298/569 (52%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK--YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAI--ELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHK---TDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      LK + +PG Y  D + VIYVGKA L R+ YF + D KT+ L + I D++ + N E E+LLLENNLI KY+P+YN+LLR+ ++PYIL+T +HPR+ + H ++KIKG Y+GPF ++   L  + +IFP+R+C   + ++ C+ Y + +C PC+ KVT QDY  + + F +GKS + +L KK  A+ +L FE + K +  L+  E+Q I   + D++GF   + I +  + +L  Y    S  EIL + + +YY    + K + L  E+  LSE+L   K+   ++G +  + A NA+ + K   S Q+    +L+ L + D+ RME FD S+  N V + VV+++  N EYR++N+    DY M+ + +RY N   +IP++I +DGGK Q+ A +     + ++G+AK  K   +V   I +D +   + +I+DE HRFAI+ +RNK+ K  ++ L +I +G R + LL+  + +K A++E+L ++
 S:  10 LKTLSSEPGVYRMLDSDNQVIYVGKAKQLKKRVSSYFRSNITDSKTRVLVSNINDIEVTLTNTETEALLLENNLIKKYQPRYNILLRDDKSYPYILLTNHKHPRLAF-HRGSRKIKGEYFGPFPSAGAVSESL-RLMQKIFPVRQCEDAYYRARSRPCLQYQLKRCSAPCVNKVTEQDYSEQVDYVRKFLTGKSDEVIAELIKKMEAASAELNFELAAKVRDQIMLLRKMQEQQSIS-GNFAEMDVVGFAHLNGLNGIHLLMIRDHKVLGSKTYFPKVPKDSSEQEILTSFLGQYYLAPGATGRIAKEIILPFEIEESSALSEALTQISDRKVALKVVTRGERAQYLQLANKNALNSIAVKQ----STQDSINKRYAQLKATLRLDDIARMECFDISHTMGENTVASCVVFDSQGPNTKEYRRYNVTGITGGDDYAAMEFALNKRY-NKLVDEDKIPDVIFIDGGKGQLGRAEQYFSNWSHSKMPLLVGVAKGTSRKPGLETLLVDGGRKTIPMDSDAPALHLIQHIRDESHRFAIAGHRNKRQKQRTQSLLEEINGVGSKRRQTLLKYLGGMQGVKAANIEQLKKV 588
>gi|83319764|ref|YP_424239.1| excinuclease ABC, C subunit [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] >gi|119367673|sp|Q2SSM4|UVRC_MYCCT UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|83283650|gb|ABC01582.1| excinuclease ABC, C subunit [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] (584 aa)
Score = 659, Expect = 9.6e-67, Identities = 202/574 (35%), Positives = 315/574 (54%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSE-LDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDV-MDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDI-KDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIV 578
      +K+++ + +KPGCYL+ +K+ VIYVGKA +L R+ YF K ++KT +L EI + Y +V+NE ESLLLE NLI KY+PKYN+LL +  +PYI++T ++ P  Y   KK  Y   SN +  L  + R+FPLR C   K C+YY + QC G C K V  YE +K+++ FF G+  + + L K+ +A++ L FE +++ +  +L  + +Q++   + D++ +  E I V+ Y G L K + I + + LDE+L + + + Y K  L  V L + +E   +  ++F + S  + D+ + A NAV+ +  L  N  EL L++LQ++ +I K  R+EIFD SNI+N  GA +VY N  +NE+RK+NI D  SDY MK ++ +R+    ++P+LIIVDGG Q+ AA E L L L  I VIGL+KD+ HKT ++   I +   LY FL ++Q V +A S +R KK +  + + IK +GK  KL + ++T+D IK AS +EL++I+
 S:   3 LKEQVDLLTNKPGCYLFLNKDNEVIYVGKAKNLKKRVSTYFNKAYNIKTTRLIREITHLKYFIVDNEKESLLLEKNLIKKYRPKYNVLLNDDKTYPYIIITNQKDPMYKYVRKYEKKALRNYGPLPIGSNARSILLT--LQRLFPLRMCKGDLKKPCLYYHLNQCSGACFKTVDSSYYEYQIKQVDKFFKGEINQVKQTLVKQMQKASDNLQFEQAKRIKDQITSLDFITAKQNVDIVTNKNIDVVNYEINEEKICFVMLFYRLGQLTYKDEYIQNYEGQDLDELLNSYLQQIYQK---NLYPDVLL-IPNEIDLLDLDENLLEFSSYSFNNQDDIFIKLAKQNAVDSLNKSILSNNVNSGDELEILDQLQQISNINKYPKRIEIFDISNIYNQFITGACIVYINAKPVRNEFRKYNI-DSQYTSDYARMKFMLEKRFLKRIKEKEQLPDLIIVDGGIIQIHAAKEVLNKLNLK--INVIGLSKDNNHKTRYLIDIFEQTIDIKNFKKLYNFLTSLQIRVDEYAKSGFR-KKYHNQLNDQILLIKGVGKKTNLKLYKHFKTIDNIKNASFDELNKII 569
>gi|86604931|ref|YP_473694.1| excinuclease ABC subunit C [Synechococcus sp. JA-3-3Ab] >gi|119367850|sp|Q2JXP8|UVRC_SYNJA UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|86553473|gb|ABC98431.1| excinuclease ABC, C subunit [Synechococcus sp. JA-3-3Ab] (621 aa)
Score = 659, Expect = 9.7e-67, Identities = 173/586 (29%), Positives = 331/586 (56%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRI-LYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK--LPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKN-DEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLI----YEYYSKIAI--------ELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNA-VEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKD-LYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDA----NSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVK-WDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPI--EVAKEIKK 588
      E ++ +LK+IP +PG YL +D  ++YVGK+ L +R++ YF  DL + +++ ++C+++++V +NE+E+L LE+NLI Y+P YN+LL+E  +PY+ +T E +P+I + H  + + YYGP+ + + +Y L  + RIFPLR+ K  ++ C+ YDIG+C G C  ++ + Y  + ++  F G++ + +L++K QAA++ +E + +Y + + L+  + Q +     D I   ++  I +F+  G L+ +  +   +  ++L +  Y+Y  + I    ELP  +L  E  + + K+ L P + K ++++  NA +E+ +++ L    RE +LE L ++LD+ +  R+E +D S+I ++ VG+ VV+ +G+ K YR++ I++    + D+  EV RR+  T+  + P+L+++DGGK Q+ A + L L LD +PV LAK  + + I + D  ++L +   L ++DE HRFA++++R ++   + L +I LGK R + L+E + +L +I+ A+ E+L+Q+ I ++A++I +
 S:  10 EVLESRLKEIPAEPGVYLMRDATDQILYVGKSKKLRSRVRSYFRFTGDLSPRIQRMVVQVCEIEFIVTDNESEALALEDNLIKTYQPPYNVLLKEDKKYPYLCITWSEPYPQIYITRHRRLNQNQDKYYGPYTDVGLLRYTL-GLVKRIFPLRQRPKPLYKDRPCLNYDIGRCPGVCQGLISPEAYRKTVAQVAMIFQGQTDELIRELKEKMAQAAQQENYEAAARYRDQIRGLEQLGQSQKVSLPNSTASRDAIALAMNDSRACIQLFQVRAGKLVGRLGFVAENRGDDPALILQRVLQEHYQYCDPVEIPSEILTQYELPDRDFL----ESWLSQKKGRKVSLLAPQRQSKAELIELVERNAQLELARSQRL-----AEREAAALERLAEVLDLPEPPRRLEAYDISHIQGSDAVGSQVVFIDGLPAKQHYRRYKIRNPQVRPGHSDDFASHAEVARRRFSKMTSE--DQPDLVLIDGGKGQLAAVMAVLAELGLDH-LPVFALAK----REEEIFRPGDPEPLRLPPQDPARLLLQRLRDEAHRFALAYHRQQRKLRQQASVLEEIPGLGKQRQKLLMEAFRSLARIQVATEEQLAQVPGIGPKLARQIYR 606
>gi|89070175|ref|ZP_01157503.1| excinuclease ABC subunit C [Oceanicola granulosus HTCC2516] >gi|89044191|gb|EAR50342.1| excinuclease ABC subunit C [Oceanicola granulosus HTCC2516] (617 aa)
Score = 659, Expect = 1.0e-66, Identities = 176/573 (30%), Positives = 299/573 (52%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD--RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD--EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRYK-----NNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLA--------KDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      I+ LK +  PG Y  D  V+YVGKA +L R+ Y     + ++ E  + ++  E E+LLLE NLI + KPK+N+LLR+ +FP ILV++E   + H  KK KG+YYGPFA++   L N + ++F LR C+  +  + C+ Y I +C PC+ + + YE + +  F SGK+ S+ QL ++ +A+E + FE +  + + L   Q I   ++ D+I +    + +F  +   +D    E D EI+  + ++Y+  E P+ + LS  ++  ++++L   K++  P +G K +++ +A NA E + K +  + Q R L L + +L +  R+E++DNS+I   VGAM+V    KN+YRKFNI+ ++   D+ MKEV+ RR+K   +   G P+L+++DGG QV A  + L ++ IP+IG+A    K++ H+T R VK    L   + +F+ ++DE HRFAI +R K++K++ N L I +G TR  LL + +  + A++ +L +
 S:  10 IRAYLKTLDSSPGVYRMLDDQSRVLYVGKARNLKARVSNYSRPSPQHSARIARMIRETASMMFLTTRTETEALLLEQNLIKQLKPKFNVLLRDDKSFPNILVSREHDFPQIKKHRGAKKEKGSYYGPFASAGAVNRTL-NQLQKVFLLRNCSDSTFETRTRPCLLYQIKRCSAPCVGYIDKAGYEALVGDAQRFLSGKTTSVQNQLAQQMQEASEAMEFERAAALRDRIRALTQVQSSQGINPQTTSEADVIALHVDGGQACVQVFFIRSNQNWGNHDYYPRISGEEDPAEIIEAFVGQFYAN--REPPRLLLLSHGLDEPDLMAQALCEQRGGKVEISVPQRGEKAELVGSALRNARESLGRK-MSETATQGRLLKGLADAFELPAVPQ--RIEVYDNSHIQGAYAVGAMIVAGPEGLEKNQYRKFNIRGDELTPGDDFGMMKEVLTRRFKRLLKEDPDRQSGTWPDLLLIDGGAGQVSAVHAIMAELGVED-IPMIGVAKGVDRDLGKEEFHRTGRTVK------ALRHNDPVLYFVQRLRDEAHRFAIGTHRAKRAKAVSANPLDDIAGVGATRKRALLAHFGSAKAVGRAALADLKAV 598
>gi|71082792|ref|YP_265511.1| excinuclease ABC subunit C [Candidatus Pelagibacter ubique HTCC1062] >gi|91762785|ref|ZP_01264750.1| excinuclease ABC subunit C [Candidatus Pelagibacter ubique HTCC1002] >gi|90110993|sp|Q4FPI1|UVRC_PELUB UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|71061905|gb|AAZ20908.1| excinuclease ABC chain C [Candidatus Pelagibacter ubique HTCC1062] >gi|91718587|gb|EAS85237.1| excinuclease ABC subunit C [Candidatus Pelagibacter ubique HTCC1002] (611 aa)
Score = 659, Expect = 1.1e-66, Identities = 191/582 (32%), Positives = 318/582 (54%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL-KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYV------NGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLK------IKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKD-LYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDE-DANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGE---IPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDD-KHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIE--VAKEI 586
      I+ +L IP PG Y  D  +++YVGKA +L NR+K Y  K+ ++T ++ ++  ++   NE+E+LLLE NLI K+KPK+N+LL++ +FP++ ++ ++  + H  K +G Y+GPFA++  + +  + +IF +R C+  K  + CI Y I +C GPC+ + ++DY+ + +  F SGKS+ I + L K+ +A+EKL FE + + + K+L +  Q I +  D D+I Y +   I +F Y    N +  K+D    L EI+ + + ++Y  + PK + ++  E K + E+L    I   KG K V+ A NA E + K  I  N  N E + K D+K+ L +E++DNS+I TN VGAM+ + N  K YRKF+IK + +  D+ +KEV+ RR+K   G  +P+LI++DGGK Q +A E L  L  +P+I +AK  ++ D  +   K DK   FF+ ++DE HRFAI+ +R K++K + ++ L +I +G R  LL + +  ++ AS +E+ + +E VAK+I
 S:  11 IRKELPLIPKSPGVYRMLDHKDVILYVGKAKNLPNRLKSYVAEKNHIIRTARMLSQTFKLEITTTANESEALLLEANLIKKHKPKFNILLKDDKSFPFVFISNKDQWAQVTKHRGKKDKEGFYFGPFASAGTANWTI-KMLQKIFQIRVCDDSTFKNRKRPCILYQIKRCSGPCVDYIDKEDYKKSVDQAIQFVSGKSRDIQKNLSKQMEEASEKLDFERASIFRDRIKSLNIIQSSQRINEANLIDADVIAAYKESGKTCIQVFFYRSKQNWGNQAYFPKHDP----DQSLSEIMSSFLMQFYENKNV--PKLIIINTEIEDKKLIEETLSKKENSAISINVAKKGTKAKVIAMAEKNAKESLNRK----IYETNNNKNLFEGVAKKFDLKNGLNLVEVYDNSHISGTNSVGAMITFGNEGFVKKRYRKFDIKTKGNEQDDFAMLKEVLTRRFKRAMLEKGNYLTLPDLILIDGGKGQYSSAKEVLDEFGLHD-LPMIAIAKGKLRNSGDETFFYKGKSFKFDKNDPTLFFMQRLRDEAHRFAITSHRAKRAKGITKSLLDQIDGIGSIRKRALLNHFGSARAVESASFDEIKSVEGVEEKVAKKI 605
>gi|83858529|ref|ZP_00952051.1| excinuclease ABC subunit C [Oceanicaulis alexandrii HTCC2633] >gi|83853352|gb|EAP91204.1| excinuclease ABC subunit C [Oceanicaulis alexandrii HTCC2633] (636 aa)
Score = 659, Expect = 1.1e-66, Identities = 174/575 (30%), Positives = 305/575 (53%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEIC---DVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSEL--DEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIK------FLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDA--NSDYDYMKEVIYRRY---KNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFS-EIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      E I D +K +  PG Y  ++G V+YVGKA L NR+ Y    T ++A I   +++V+  E E+LLLE NLI + KP++N+LLR+ +FPYIL+ ++   L H  +K KG Y+GPFA+ +   L N + + F +R C   +  + C+ Y I +C GPC+ V+ DY+ ++E DF SG+S S+ ++L+ +  A+E L FE + K + + +  + +QD+   D D+I + +   + IF + G    L   +  DE+L  I ++Y    P+ + S  ++ + L+E+L ++     P +G KK +++ A NA E + + L  +Q + L+ + + L + + R+E++DNS+I TN +GAM+V    K YR+FN+K +DA N D+ M+ +I RR+  +    +P+LI++DGGK Q+ + +E ++ L +D +     D+   +    I++   + ++L I+DE HRFAI+ +R K++K + EN L +I +G TR  LL+ + +  + A++ +L +
 S:  32 EIIADYVKNLSQGPGVYRMYGEDGEVLYVGKAKKLKNRVSNY--AKSGGHTNRIALMISLTRSMEFVLTRTETEALLLEANLIKRLKPRFNILLRDDKSFPYILIRRDHESAQLTKHRGARKAKGDYFGPFASPSAVNNTL-NTLQKAFGIRTCTDSVYEGRTRPCMLYQIKRCAGPCVDLVSPSDYDELVREAKDFLSGRSNSLRQRLQDEMTAASENLDFETAAKLRDRIRAIAAVTSQQDVNPDGVEDADVIALHQEGGKTCVQIFFFRAGQNWGNRALYPKHEQDAAPDEVLSAFIAQFYDDKPA--PRLILTSSDPQQAELLAEALTLRAGHPVEIRTPKRGSKKALVEAAERNAKEAL-GRNLAESRSQAQLLDGVARVFGLEERPE--RIEVYDNSHIQGTNALGAMIVAGPEGFEKQSYRRFNMKGDDAATNDDFAMMQAMIRRRFTRLQKEREEGAPVPDLILIDGGKGQLSSVMEVMEELGVDDVAVAAVAKGPDRDAGREVFYMPGKPPIRMPMNDPVLYYLQRIRDEAHRFAITGHRAKRAKQMRENPLDEIDGVGATRKSALLKHFGSAKAVSRANLADLEAV 619
>gi|126662636|ref|ZP_01733635.1| excinuclease ABC, C subunit [Flavobacteria bacterium BAL38] >gi|126626015|gb|EAZ96704.1| excinuclease ABC, C subunit [Flavobacteria bacterium BAL38] (605 aa)
Score = 658, Expect = 1.2e-66, Identities = 185/586 (31%), Positives = 323/586 (55%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRD-LKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN---KLPN------KKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDL-----ITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNA--VEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIK-DLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEI 586
      M  ++ +++ +P PG Y + DK G ++YVGKA +L R++ YF K+ D KT L +I + ++VV E ++LLLENNLI K +P+YN+LLR+  +P+I + E PRI +S   K  Y+GP+ S  + + + I ++PLR CN   PN   K C+ Y IG C GPC  + ++Y+ +++I   G K  + ++   A ++ FE++QK E + L+ + R I+ + ++ D+   E + +  + +G+++ + L   +   EL E+ + + E +  A E+   + L D ++    IK  P G KK +++ + NA  + + K +Q++ +   + ++QK L + +  +E FDNSNI TN V A VV+++G +K +YR FNIK + +D+ M+EV+YRRYK    +P LII+DGGK Q+ +AL+S+ L L  I +IG+A  K  +   D + + LDKKS+  + +++E HRF I+ +R+K+SKS  NSL I +G+ + L++ ++++ +++ A + +S++V + AK+I
 S:   1 MQTLLELQIQTLPDNPGVYQYYDKEGKILYVGKAKNLKKRVQSYFTKNHDNYKTSVLVKKIVTIKHIVVPTETDALLLENNLIKKLQPRYNVLLRDDKTYPWICIKNERFPRI-FSTRKMIKDGSEYFGPYT-SFKTVHTILDLIKELYPLRTCNYDLSKPNIDFGKFKVCLEYHIGNCKGPCEDYESAENYQNQVEKIRQILKGNFKESLKDFKRLMTDLAMEMKFEEAQKIKEKIEVLENYQSRSTILNPKISNLDVFSIISDETMAYVNFLQISHGAIVRSHTLELKKKLDETNEELLELAVVELRERFHLNAREIVVPFPIDLGDPEVS------GIKVTVPQLGDKKQILELSERNAKYYRLDQLKQIQIVDPERHTNRIMAQMQKDLRLSVEPRHIECFDNSNIQGTNPVAACVVFKDGKPSKKDYRHFNIKTVEGPNDFASMEEVVYRRYKRMLDENQPLPQLIIIDGGKGQLSSALKSIDDLGLRGKIAIIGIA---KRLEELFYPGDSAPLYLDKKSETLKVIQFLRNEAHRFGITHHRDKRSKSALTNSLESIPGIGEKTMITLMKHFKSVKRLQIADEKAISEVVGLSKAKKI 593
>gi|54309405|ref|YP_130425.1| excinuclease ABC subunit C [Photobacterium profundum SS9] >gi|81399352|sp|Q6LQ03|UVRC_PHOPR UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|46913841|emb|CAG20623.1| putative excinuclease ABC, subunit C [Photobacterium profundum SS9] (616 aa)
Score = 658, Expect = 1.2e-66, Identities = 187/578 (32%), Positives = 306/578 (52%)
 Q:   6 KDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYF-LKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKK-VTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYS--ELDEILLTLIYEYYSKIAIE--LPKTVYL--SLSDEK---LKTLSE--SLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLK-FLELDSIIP-VIGLAKDDKHKT--DRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      K LK + H+PG Y  D G VIYVGKA DL R+ YF +   KT+ L  IC VD V + E E+L+LE+N I Y PKYN+LLR+ ++PYI ++  HPR L H TKK KG Y+GP+ ++  + L+ + ++FP+R+C    ++ C+ Y IG+CL PC+K+ +T +DYE +   F GK + +  L +K QA++ L FE + + + + L+  E+Q +  ++D D+IG  + + I    G +L     S EL E+L + I ++Y  A  +P + L +L D+   +TLS+  KI+   +G +  + A NA+ + +K  ++  R   EL+K L+++ + RME FD S+   V + VV+   K +YR++NI    DY M +V+ RRY    +IP++I +DGG+ Q+ A  +K F++   P +IG+AK  K  + ++   E L  S   + +I+DE H AIS +R +++K  ++L ++ +G R + LL+  L ++K AS EE++++ I A
 S:  13 KSFLKTVTHQPGVYRMYDAVGDVIYVGKAKDLKKRLSSYFRINVAGEKTRALVKNICKVDVTVTHTETEALILEHNYIKLYLPKYNVLLRDDKSYPYIFLSNHHHPR-LSIHRGTKKRKGEYFGPYPDAGAVRESLH-LMQKLFPIRQCEDSVYANRSRPCLMYQIGRCLAPCVKELITEKDYEDQVSFARLFLQGKDRQVIASLVEKMEQASQSLNFEQAATFRDQIQALRRVQEQQFVSHDSEDDLDVIGIAHQNGMACIHALYIRQGKILGSRSYFPKMPSDAELTEVLSSFITQFYLNQAEGRVIPSVIILGENLGDDAAVITETLSDIAGRKIELKVNPRGNRARYLKLAQTNAMTALTSKLSHKMTIHER----FSELRKALNLETISRMECFDISHTMGEKTVASCVVFNQEGPFKQDYRRYNITGITGGDDYAAMGQVLERRYGKPMEP-EKIPDIIFIDGGRGQLSRAYNVVKPFMDEWPKQPLLIGIAKGVTRKAGLETLIFITGEEFSLPSDSPALHLIQHIRDESHNHAISGHRAQRAKVRKRSALEDVEGIGPKRRQALLKFMGGLHELKRASREEIAKVPGISKA 604
>gi|150396006|ref|YP_001326473.1| excinuclease ABC subunit C [Sinorhizobium medicae WSM419] >gi|150027521|gb|ABR59638.1| excinuclease ABC, C subunit [Sinorhizobium medicae WSM419] (674 aa)
Score = 658, Expect = 1.3e-66, Identities = 174/578 (30%), Positives = 293/578 (50%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL-KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD------EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRYK---------------NNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPI 580
      E I+ +K +P+ PG Y  ++ G V+YVGKA L R+ Y  +  + ++ E ++++V  E E+LLLE NLI + +P++N+LLR+ +FPYI++T +   LY H  + KG Y+GPFA++   + N + R F LR C   +  + C+ + I +C PC +++ DY  + E DF SGKS+++  +   +A+E L FE + Y +  L   Q I +  + D+  + + + I +F + G      ++ + D   E+L  + ++Y    P+ + L + ++  L+++L   K+ L P +G KKD+++ A NA E  K L  ++Q R L    +L +  R+EI+DNS+I TN VG MVV    K +YRKFNI+ D   D+ M+EV+ RR+          A F  P++I++DGG+ Q+ A  L L ++ + IG+AK D   +R     L + + +F+ ++DE HRFAI +R ++ K + N L +I +G TR  LL + T  + A + +L + I
 S:  53 ELIQAFVKVLPNGPGVYRMLNEAGDVLYVGKARSLKKRVSSYAQGRGHSNRIARMVRETANMEFVTTRTEIEALLLEANLIKRLRPRFNVLLRDDKSFPYIVLTGDTRAPALYKHRGARSRKGDYFGPFASAGAVGRTI-NSLQRAFLLRTCTDSVFETRTRPCLLHQIKRCSAPCTNEISDDDYAELVSEAKDFLSGKSQAVKATIATAMSEASENLDFERAALYRDRLAALSHVQSHQGINPAGVEEADVFAIHHEGGISCIQVFFFRTGQNWGN----RAYFPKADPSLTPAEVLSAFLAQFYDDKPC--PRQILLCATVDEQDLLAQALSEKSGYKVSILVPQRGEKKDLVEHALGNAREAHGRK-LAETASQERLLEGFAATFQLPYVPR--RIEIYDNSHIMGTNAVGGMVVAGPEGFVKGQYRKFNIRSTDITPGDDFGMMREVMTRRFSRLLKEEGKPDRAAEPGEDAGFPAWPDVILIDGGQGQMTAVRTILGELGIEDCVTAIGVAKGVDRDAGRERFFASGREGFTLPPRDPVLYFIQRLRDEAHRFAIGSHRARRKKEMVRNPLDEIAGIGPTRKRALLTHFGTAKAVSRAGINDLMSVSGI 656
>gi|126734014|ref|ZP_01749761.1| excinuclease ABC subunit C [Roseobacter sp. CCS2] >gi|126716880|gb|EBA13744.1| excinuclease ABC subunit C [Roseobacter sp. CCS2] (622 aa)
Score = 657, Expect = 1.7e-66, Identities = 177/573 (30%), Positives = 300/573 (52%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDR-DLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD--EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRYK-----NNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLA--------KDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      I  L+ +  PG Y  D + V+YVGKA +L R+ Y  +  + ++ E  + ++  E E+LLLE NLI + KP+YN+LLR+ +FP ILVTK+  ++ H  KK +G YYGPFA +   L N + R+F LR C+  +  + C+ Y I +C GPC  +  DYE +++  F G++K I E L K+  A+E + FE +  + K L   Q I   + D+I +    + +F     +D    + D E++  + ++YS  E P+ + LS  +  ++++L   K++ + P +G K +++ A NA E + K +  + Q R L + E ++  +  R+E++DNS+I  + VGAMVV   +KN+YRKFNI+ +D   D+ MKEV+ RR++   +  + G P+L+++DGG+ QV A E + L + S IP++G+A    K++ H+T + V   + L   + +F+ ++DEVHRFAI +R K+SK++  L + +G TR  LL + +  + A++ +L +
 S:  16 IHGYLRTLDSSPGVYRMLDADSRVLYVGKARNLKARVSNYARPGQHSPRITRMIRETASMMFLTTRTETEALLLEQNLIKQLKPRYNVLLRDDKSFPNILVTKDHAFPMIKKHRGAKKQQGNYYGPFAGAGAVNRTL-NQLQRVFLLRNCSDSDFETRTRPCLQYQIKRCSGPCCGLIAEGDYEASVRDAEKFLQGRTKGIQEALAKQMQDASEAMEFERAAALRDRIKALTQVQSAQGINPQNTPEADVIALHRDGGQACVQVFFIRANQNWGNHDYYPRVSGDEDPSEVMEAFVGQFYSN--REPPRMLILSHGLDSDDLMADALAEKAERKVEIIVPQRGEKAELVQNALRNARESLARK-MSETATQARLLKGVAEAFEM--DRAPQRIEVYDNSHIQGAHAVGAMVVAGPDGFDKNQYRKFNIRGDDLTPGDDFGMMKEVLTRRFQRLLKEDPERTLGTWPDLLLIDGGQGQVSAVREIMNDLGV-SDIPMVGVAKGEDRDAGKEEFHRTGKPV------MALRHNDPVLYFIQRMRDEVHRFAIGTHRAKRSKAIGATPLDDVPGVGATRKRALLAHFGSAKAVARANLADLKAV 603
>gi|117925176|ref|YP_865793.1| excinuclease ABC subunit C [Magnetococcus sp. MC-1] >gi|117608932|gb|ABK44387.1| Excinuclease ABC subunit C [Magnetococcus sp. MC-1] (617 aa)
Score = 657, Expect = 1.9e-66, Identities = 168/575 (29%), Positives = 315/575 (54%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYF--LKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYI-LVTKEEHPRI-LYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLP----NKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD--EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLK------IKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDR---IVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      +++K +K++P KPG Y + D G ++YVGKA L R+ YF L   KT + +I +++  NEN++L+LE NLI ++P+YN+LL+++ ++PY+ L T  +PR+ LY D +K +G ++GP+ +++ + E N++ +IFP+R+C    ++ C+ Y I +C GPC ++  Y  + ++ F GK K +  L++  QAA+  FE + + +  ++  ER+ + S + D D++     + +F  G L      E D EIL  + ++Y +  P + L  ++ + L E+L    +K  P +G ++ +++ A NA + +K  Q S+++   LE LQ+L ++ +  R+EI+DNS+I + + VGAMVV+   KN+YRKFN++  A D  M EV+ RR+K   G P+L+++DGG Q+ AA++ ++ L++D +  +AK +  R  +  + + L  + L FL ++DE HRF I ++R +++K  + L I +G R + L++++ ++ +++A++ E++ +
 S:  13 QRLKRDVKQLPLKPGVYRFYDDAGQLLYVGKAKALRKRVSSYFNHLAGHSPKTVVMVKQIMRLEFTTTANENDALVLEANLIKAHQPRYNVLLKDNKSYPYLHLTTDHAYPRLALYRGD--RKARGRFFGPYPSAHAVR-ETLNWLQKIFPVRQCEDSQFNHRSRPCLQYQIHRCGGPCCDRIDVTSYGAMVSQVTLFLEGKDKQLVNTLKEAMWQAAQARDFEGAARLRDRIAGIEHVQERRRLNLSGEIDLDVMSVAVGLKKAVVQVFFIRAGINLGNRAFFLERGEEDDPSEILQAFVSQFY--LDKPPPPEILLEHLPQQQEMLEEALSARLGKAVKLRQPQRGERRRLLEMAVENAQQALK----QYQSSRDHVRTQLEALQELFNLAEPPQRIEIYDNSHIQDQHAVGAMVVFGADGFEKNQYRKFNLEASSAPDDTARMIEVLTRRFKRLKEGEGRWPDLVLLDGGIAQLNAAMKVVEELQIDG-VAFSAIAKGPQRHAGREQLFLPDRPNPLILPHDAPLLHFLQVVRDESHRFVIGYHRTRRAKGQTSSRLDGIAGVGAQRKKALIKQFGSVKGVRQATLAEIAAL 597
>gi|15643035|ref|NP_228078.1| excinuclease ABC, subunit C [Thermotoga maritima MSB8] >gi|8134799|sp|Q9WYA3|UVRC_THEMA UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|4980761|gb|AAD35353.1|AE001708_21 excinuclease ABC, subunit C [Thermotoga maritima MSB8] (557 aa)
Score = 656, Expect = 2.2e-66, Identities = 184/586 (31%), Positives = 331/586 (56%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKI-KGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN---KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGV-KKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIV-PIEVAKEI 586
      M E+I+ K+  P +PG Y++K+K G+ IY+GKA L+NR++ Y L + K ++ E +++ +VV NE E+ +LE NLI KY+PKYN+ L++++ +PYI ++ +E P  Y   +K+ GTY+GP+ +  + L  + +I  R C  K  + C Y +G+C+GPCI + + +E ++++ +F SG + + + L++K  ++ L FE++ KY +L NL  E Q ++F + + D++      V+ + NG L+ K   + +   +  I EYY   ++PKT+ L  +++   SL +++ P +  ++D+++ A N  +K + L+     +LEEL KLL++KD YR+E D S++   V ++VV+E+G  K +YR++ I ++D  DY+ ++ V+ RRY +   +PNL+ VDGG QV AA+E+LK E+  PV+GLAK ++   V ++ EI L   +  L+ I+DE HRFA+S++R ++ K  + L + +G R +KL+E + +L+ I+ AS+EE+++++  E+A+ +
 S:   1 MKEKIRKKILLAPEEPGVYIFKNK-GVPIYIGKAKRLSNRLRSY-LNPQTEKVFRIGEEADELETIVVMNEREAFILEANLIKKYRPKYNVRLKDTDFYPYIRISDDEIP---YVEIVKRKLWDGTYFGPYTSVQFVR-NLLEILQKIMGFRTCKSDLKRIKRPCFLYHLGRCIGPCIGNI--ESHEEAIRKLREFLSGNMEEVFDYLKEKMETHSKMLDFENAAKYRDLLLNLSNVLESQGVVFEENINCDVLVHAHD----LFVVLRVRNGYLVGK-----ISFEMEGGNVEDFIREYYISGRGDIPKTLILESDLDEMDY--SSLGFEYVGPPRSTTEEDLLEKAKKNLENELKMRGLRK--------EALEELMKLLNMKDFPYRIEGIDISHLQGKYTVASLVVFEDGFPKKGDYRRYKI-EQDHPDDYESIRTVVKRRYSKHP-----LPNLLFVDGGIGQVNAAIEALK--EIGKDCPVVGLAKKEE-----TVVFENREIHLPHDHPVLRLLVQIRDETHRFAVSYHRKRREKESLRSVLDNVPGIGPIRKKKLIEHFGSLENIRSASLEEIARVIGSTEIARRV 553
>gi|146298489|ref|YP_001193080.1| excinuclease ABC, C subunit [Flavobacterium johnsoniae UW101] >gi|189038052|sp|A5FM03|UVRC_FLAJO UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|146152907|gb|ABQ03761.1| excinuclease ABC, C subunit [Flavobacterium johnsoniae UW101] (597 aa)
Score = 656, Expect = 2.3e-66, Identities = 189/575 (32%), Positives = 310/575 (53%)
 Q:  12 IPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL-KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPN---------KKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDL-ITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL--KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNA--VEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIK-DLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEI 586
      +P PG Y + DK+G ++YVGKA +L R+ YF K D KT L +I + ++VV E ++LLLENNLI  +P+YN+LLR+ ++P+I + KE  RI +  K   Y+GP+ N + Y + + I ++PLR CN  +     K C+ Y IG C GPC   ++Y+ + I +  G K  + +K   A+ L FE++QK E + L+ + R I+ + + D+   E+  +  + +GS++ + L +   E DE LL L     IEL +  L +S E +   L  IK  P G KK ++D + NA  I + K LQ++     + ++QK L + +  +E FDNSNI TN V A VV+++G +K +YR FN+K +  D+ M E++YRRYK    +P LII+DGGK Q+ +AL+S+ L L  + +IG+A  K  +   D  + LDKKS+  + +++E HRF I+F+R+K+SK+  +S+ I +G+ + L++ ++++ ++K A+ +E+S +V + AK+I
 S:  13 LPDNPGVYQYYDKDGKILYVGKAKNLKKRVSSYFNKIHDTAKTNVLVKKIVTIKHIVVPTETDALLLENNLIKTLQPRYNVLLRDDKSYPWICIKKEPFSRIFLTRRMVKD-GSEYFGPYTNFKMV-YTILDLIKELYPLRTCNYDLSQSNIDSGKFKVCLEYHIGNCKGPCEGLEPLEEYQRQVNAIREILKGNFKESLKDFKKLMNNYAQNLQFEEAQKIKEKIEVLENYQSRSTIVNPKITNIDVFSIISDESAAYVNFLQISHGSIIRSHTLEMKKKLDESDEELLELA-------IIELRERFQL-MSKEIIVPFEIDLGENIKTTVPQLGDKKQILDLSIRNAKFYRIEQLKQLQIVDPDRHVNRIMAQMQKDLRLPVEPRHIECFDNSNIQGTNPVAACVVFKDGKPSKKDYRHFNVKTVEGPDDFASMTEIVYRRYKRLLDENQPLPQLIIIDGGKGQLSSALKSIDELGLRGKVAIIGIA---KRLEELFYPGDSIPLYLDKKSETLKVIQQLRNEAHRFGITFHRDKRSKAALNSSVESIPGIGEKTMLTLIQHFKSVKRLKLATEKEISAVVGVSKAKKI 590
>gi|165975733|ref|YP_001651326.1| excinuclease ABC subunit C [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 3 str. JL03] >gi|165875834|gb|ABY68882.1| excinuclease ABC, subunit C [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 3 str. JL03] (610 aa)
Score = 656, Expect = 2.5e-66, Identities = 186/571 (32%), Positives = 310/571 (54%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQ-DYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVF--YSELDEILLTLIYEYY----------SKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKD---VMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLEL--DSIIP-VIGLAKDDKHK----TDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVP 579
      L +PH PG Y  D  +IYVGKA DL R+ YF    KT+ L  I ++ + ++E E+LLLE+N I + +PKYN+LLR+ ++PYIL+TK +HPRI S  +KK+ G Y+GP+ N+  + E N + ++FP+R+C   K ++ C+ Y IG+CL PC++  Q +Y+ + + F GK  + E L +K  AA++L FE + ++ + ++++  E+Q +  + +D DII  + + + I  +G +L      ++L E+ T + ++Y     ++I I+ P +  +L+D   LSE  K   K ++ D  + A NA  + + Q  + R   + L+ LL++ ++ RME FD S+   V + VV++   K++YR+FNI+   DY M++ + +RY +   +IP++I +DGGK Q+ ALE+  L + D  P +IG+AK + K  T I KWD EI L  S   + +I+DE H AI+ +R K+ K+ E+ L I +G R + LL+  + +K A++EE+ Q VP
 S:   8 LADVPHLPGVYRMYDAKNTIIYVGKAKDLKKRLSSYFRSQLASKKTEALVANIHHIETTITHSETEALLLEHNYIKENQPKYNVLLRDDKSYPYILLTKHQHPRIT-SFRGSKKVAGEYFGPYPNAGAVR-ETLNLLQKLFPIRQCEDSYYKNRSRPCLQYQIGRCLAPCVESYYSQAEYDNQVNLVRLFLQGKDGQVIEHLVQKMENAAQELDFEAAARFRDQIQSVRAVQEKQFVSNERLDDLDIISIAYQHGIACVHILFVRHGKVLGNRSYFPKVPNNTDLSELADTFVGQFYLQMNQHRTIPNQIIIDQPLSESAALAD----VLSEQAGHKVSIADKNIRGDKSRYLALAKTNAEAALTLQLKQDTHIRQR----YDSLKTLLNLAEIKRMECFDISHTMGNQTVASCVVFDENGPLKSDYRRFNIEGITGGDDYAAMEQALLKRYSRHLEE-EKIPDIIFIDGGKGQLNRALETFASLNVSWDKRKPLLIGVAKGVERKAGLETLLISKWD-KEIHLPPDSPALHLIQHIRDESHNHAITGHRKKRQKAFTESGLESIAGVGAKRRQALLKYLGGMQGVKAATLEEI-QSVP 593
>gi|153803514|ref|ZP_01958100.1| excinuclease ABC, subunit C [Vibrio cholerae MZO-3] >gi|124120950|gb|EAY39693.1| excinuclease ABC, subunit C [Vibrio cholerae MZO-3] (610 aa)
Score = 655, Expect = 2.6e-66, Identities = 183/575 (31%), Positives = 306/575 (53%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL-KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKK-VTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL---SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYY--SKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKF-----------LNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLK--FLELDSIIPVIGLAKDDKHKT--DRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      LK + ++PG Y  +  VIYVGKA DL R+ YF K+ D KTK L + I +D V + E E+L+LE+N I +Y PKYN+LLR+ ++PYI ++ +HPR L SH  KK +G Y+GP+ +S  + E + I +IFP+R+C     + C+ Y IG+C GPC+K ++ Q Y+ + + F GK  +  L +K QA+ +L FED+ K + + ++  E+Q +   D D++GF + + I I   G +L  S + I  S++ E+ + + +YY   A +P + L  + L  +E+L+I       +NP+ G +  + A NA+ + K  ++  R   + LQ+ L + + RME FD S+  + + + VV+   K EYR++NI    DY M +V+ RRY   S +IP++I +DGGK Q+ A E +  + +   +IG+AK  K  + ++ D E L  +   + +I+DE H AI+ +R ++ K+  ++L I+ +G R + LL+  + ++K ASVEE++++ I A
 S:  11 LKTVTNQPGVYRMYNAEAEVIYVGKAKDLKKRLTSYFRKNLDSEKTKALVSNIAKIDVTVTHTETEALILEHNYIKQYLPKYNVLLRDDKSYPYIFLSAHKHPR-LSSHRGAKKRRGEYFGPYPDSGAVR-ETLHLIQKIFPVRQCEDTVYSNRTRPCLMYQIGRCAGPCVKGLISDQGYQEIVHXLRLFLQGKDNQVLSILVEKMEQASRELRFEDAAKARDQIQAIRRVQEQQFVSDDSLEDLDVLGFAQENGIACIHILMIRQGKVLGSRSHFPKIPSDTSQV-EVFESFLSQYYLSHSEARSIPARIIL---NRGLTEETEALQIAISELAGRKVTFHVNPT-GTRGRYLKLANTNALTAITTKMNHKMTISQR----FKALQEELGMDAITRMECFDISHTMGESTMASCVVFNQEGPLKQEYRRYNITGITGGDDYAAMAQVLERRYSKQLDS-SKIPDIIFIDGGKGQLNRAYEIISSCWQDWPKYPKIIGIAKGVTRKPGLETLITIDGDEFHLPSDAPALHLIQHIRDESHNHAIAGHRAQRGKTRRTSTLEGIEGVGPKRRQALLKYLGGMQELKRASVEEIAKVPGISHA 599
>gi|85858550|ref|YP_460752.1| nuclease subunit of the excinuclease complex [Syntrophus aciditrophicus SB] >gi|119367849|sp|Q2LR71|UVRC_SYNAS UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|85721641|gb|ABC76584.1| nuclease subunit of the excinuclease complex [Syntrophus aciditrophicus SB] (618 aa)
Score = 655, Expect = 2.9e-66, Identities = 186/575 (32%), Positives = 312/575 (54%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL-KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL-SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLK------IKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYR-MEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKL---DKKSDLY--------FFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      +Q++ ++  P PG YL KD G ++YVGKA +L +R + YF  D    L + I D+++++  E E+L+LENNLI ++ P+YN+ R+ A+ I   E PR    +K  Y+GP+ +S  + E  F+ IFPLR C   K  + C+ Y I +CL PC+ ++ +DY  +++  F G+ ++ +L ++  AAE++ +E++  + + ++  ERQ ++   D+DI G Y + ++I + I   G +L S+  + F E ++L +L+ +YY + ++++P+ + + S E + + E L+   + L P KG  +++ A NA  K +  L +   SL L + L ++  R +E FD SNI   V AMV +++G  K+ YR+F I+   DY M E + RRY+    +P+LI+VDGGK Q+ A  LK L + S  VIGLAK+ +    + SE ++  KK LY    F L I+DE HRFA+S++R+ K++S F + L I +G+ R + LL + L +I+EA+VEEL+Q+
 S:   4 QQLEGRIDIAPRTPGVYLMKDAAGKILYVGKAKNLKSRTRAYFSGTDSRAMIPFLVSRIHDIEFILTETEKEALILENNLIKEHHPRYNICFRDDKAYFNIRADLNEPFPRFQLVR-RPRKDGAKYFGPYPSSASAR-ETLQFLQSIFPLRTCRDAELKSRTRPCLEYQIKRCLAPCVGRINSEDYLQMVRDGVSFLEGRGNNLLRELRERMKMAAEQMNYEEAAFLRDRIRAIEETLERQRMVSMTFKDQDIFGLYREGHLIQVCILLIRQGKILGSRLLPLLKFEGETADMLSSLLMQYYDQ-SVDIPQEILIPASIEDRQVIREWLEEKRGKGLSILIPRKGRGLELLHIAEQNAEHGFKMERKSLDDSD----ESLRLLMERLHLRRFPRKIEAFDISNIGGRLAVAAMVTFQDGRPLKSGYRRFRIRTVHGADDYAMMYEALKRRYQGKE----NLPDLIVVDGGKGQLAVAFSLLKDLSI-SGQDVIGLAKERVNGVTVQGGVNKSEDRVYLPHKKEALYLSRWPAVLFLLQRIRDEAHRFAVSYHRSLKTRSDFMSLLDDIPGVGEVRKKALLLSFGDLARIREATVEELTQV 591
>gi|162139923|ref|YP_340422.2| excinuclease ABC subunit C [Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125] >gi|119367818|sp|Q3IIM0|UVRC_PSEHT UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) (607 aa)
Score = 655, Expect = 3.0e-66, Identities = 179/569 (31%), Positives = 301/569 (52%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK--YDLITVFYSELDEILLTLIYEYY------SKIAIELPKTVYLSLSD---EKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHK---TDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      LK + +PG Y  D + VIYVGKA L R+ YF + D KT+ L + IC+V+ + N E E+LLLENNLI KY+P+YN+LLR+ ++PYIL+T +HPR+ + H ++K+KG Y+GPF ++   L  + +IFP+R+C   + ++ C+ Y + +C PC+ KV+ +DY  + + F +GKS +  L KK  A+++L FE + K +  L+  E+Q I   + D++GF   + I +  + +L  Y    S  EIL + + +YY    +IA E+   + SD  + L +SE K+   ++G +  + A NA+ + K   S Q+    +L+ L + D+ RME FD S+  N V + VV+++  N EYR++N+    DY M+ + +RY N   +IP++I +DGGK Q+ A +     + ++G+AK  K   ++   I +D +   + +I+DE HRFAI+ +RNK+ K  ++ L +I +G R + LL+  + +K A++E+L ++
 S:  10 LKTLSSEPGVYCMLDSDNQVIYVGKAKHLKKRVSSYFRSNITDSKTRVLVSNICNVEVTLTNTETEALLLENNLIKKYQPRYNILLRDDKSYPYILLTNHKHPRLAF-HRGSRKVKGEYFGPFPSAGAVSESL-RLMQKIFPIRQCEDVYYRARSRPCLQYQLKRCSAPCVNKVSDEDYTEQVDYVRKFLTGKSHEVIADLIKKMEAASQQLNFELAAKVRDQIMLLRKMQEQQSIS-GNFAEMDVVGFAHLNGLNGIHLLMIRDHKVLGSKTYFPKVPKDSSEQEILTSFLGQYYLAPGATGRIAKEIILPFEIQESDVLGQALTQISER-KVTLKVVTRGERAQYLQLANKNALNSITVKQ----STQDSINKRYAQLKATLRLDDITRMECFDISHTMGENTVASCVVFDSQGPNTKEYRRYNVTGITGGDDYAAMEFALNKRY-NKLVDEDKIPDVIFIDGGKGQLGRAEQYFATWPHAKMPLLVGVAKGTSRKPGLETLLIDGGRKTIPMDSDAPALHLIQHIRDESHRFAIAGHRNKRQKQRTQSLLEEINGVGAKRRQTLLKYLGGMQGVKAANIEQLKKV 588
>gi|149369500|ref|ZP_01889352.1| excinuclease ABC, C subunit [unidentified eubacterium SCB49] >gi|149356927|gb|EDM45482.1| excinuclease ABC, C subunit [unidentified eubacterium SCB49] (597 aa)
Score = 654, Expect = 3.9e-66, Identities = 185/583 (31%), Positives = 311/583 (53%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRD-LKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN------KLPNKK---CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDL-ITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNA--VEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIK-DLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEIK 587
      +K ++ +P PG Y + DK+ ++Y+GKA +L R++ YF K+ D KT+ L +I + ++VV E ++LLLENNLI KY+PKYN+LL++  +P+I + E PR+ +  K   Y+GP+ N    L  I ++PLR CN   K+ N K  C+ Y +G CLGPC  + + Y  + I +  G K   +K+ Q A++L+FE++QK E  L+ + + ++   + D+   E+  +  +  G+++ + L I   E D+ LL +   +  L K +Y     +S  +K  P G KK ++D + NA  + + K +++   E  + +++K L + +  +E FDNSNI TN V A VV++NG +K +YRKF+IK +  D+ M+EV+YRRYK    +P LII+DGGK Q+ ++L++L L L  I +IG+A  K  +   D  + LDKKS+  + +++E HRF I+F+R +SK   +L I +G+ + +LL K+++ +I AS +EL++++  AK++K
 S:   6 LKLQVSTLPSTPGVYQYYDKDDKLLYIGKAKNLKKRVQSYFNKEHDHAKTRILVRKIKSIKHIVVETETDALLLENNLIKKYQPKYNILLKDDKTYPWICIKNERFPRVFPTRRLIKD-GSEYFGPYTNFKTIN-ALLELIKGLYPLRNCNFDLAEDKIRNGKYKVCLEYHLGNCLGPCEGLYSEKFYNENIAAIRNILKGNFKESLHLFKKQMHQFADELLFEEAQKVKEKIDALENYQSKSMVVHPTITNVDVFSIISDESYAYVNYLQVSYGAIIRSHTLEIKKKLDETDKELLEMSVLEIRQRFNSLSKEIYTPFK------ISIETGVKMHIPKVGDKKKILDLSIRNAKYYRLERFKQSKIVDPDRHEKRIMAQMKKDLRLSVEPRHIECFDNSNIQGTNPVAACVVFKNGKPSKKDYRKFHIKTVEGPDDFASMEEVVYRRYKRLVEEKQPLPQLIIIDGGKGQLSSSLKALDDLGLRGKIAIIGIA---KRLEELFYPDDPIPLYLDKKSETLKIIQQLRNEAHRFGITFHRQLRSKEALNTALETIPGIGEKTVIELLTKFKSHKRIGTASFDELAEVIGASRAKKVK 591
>gi|126647169|ref|ZP_01719679.1| excinuclease ABC, C subunit [Algoriphagus sp. PR1] >gi|126577217|gb|EAZ81465.1| excinuclease ABC, C subunit [Algoriphagus sp. PR1] (601 aa)
Score = 654, Expect = 4.2e-66, Identities = 190/567 (33%), Positives = 310/567 (54%)
 Q:  12 IPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYF--LKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN------KLPNKK---CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSL-LSKYDLITVFYSELDE-ILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLY-RMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIV 578
      +P +PG Y + +  +IYVGKA +L R+ YF +  +LKTK++ EI ++ +VN+E ++LLLENNLI K +PKYN+LLR+  +PY+L+TKE PRI +   K +GTY+GPFA+    + + I +F +R C    K+ +K  C+ Y IG C GPC+   +Y  +++   G     +++ + AE L FE +QK +  L+ + + +   + D+   E  +  + NG++ +SK  +   E DE +LLT +   +  + + +   +E ++ L+ +L   P G KK +++ + NA+  K K L  N++++  + +LQ+ L + D+  +E FDNSNI TN V +MV + NG   EYR F+IK   +D+ MKEV+ RRYK    +P LI++DGGK Q+ +++E+LK L +  +P+IG+A  K  +   D  I +DKKS+  L I+DE HRFAI+F+R+ +SK+ F  L I+ +GK  EKLL ++++ KIKEA+ EL +++
 S:  14 LPDQPGVYRYFNAANELIYVGKAKNLKKRVSSYFNKISGLNLKTKRMVREIQRIEITMVNSELDALLLENNLIKKTQPKYNILLRDDKTYPYLLLTKENFPRIFQTRKYIPK-RGTYFGPFASVKAMN-NVLDLIRELFTIRTCKLDLSPYKIAEEKYKVCLEYHIGNCQGPCVGLQKESNYLKDIEQAKHILKGNLGVAKSHFKQEMQKMAENLEFEKAQKLKDKLILLEKYQAKSLVASPNIANLDVCTIVTDEKNAYVNYLRIKNGAMNVSKNVELKKKLDETDEQLLLTALIRLQDQFQSDAKEVLINIDIEEPIEGLNLTL------PKIGDKKKLIELSLKNALYYKKEKALLKGLNEDKKDRVIRQLQQDLSLPDIPDHIECFDNSNIQGTNPVASMVCFLNGKPAVKEYRHFHIKTVVGANDFASMKEVVGRRYKRLLEEDKPLPKLIVIDGGKGQLSSSVEALKELGIYGKMPIIGIA---KRLEEIYFPGDSYPIHIDKKSESLRLLQRIRDEAHRFAITFHRDVRSKNAFGTQLTDIEGIGKNTAEKLLSHFKSIKKIKEANETELIEVI 583
>gi|89095317|ref|ZP_01168236.1| excinuclease ABC subunit C [Oceanospirillum sp. MED92] >gi|89080436|gb|EAR59689.1| excinuclease ABC subunit C [Oceanospirillum sp. MED92] (613 aa)
Score = 653, Expect = 4.8e-66, Identities = 186/578 (32%), Positives = 324/578 (56%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYF-LKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL---SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVY--LSLSDEKL--KTLSESL--KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKT--DRIVKWDF-SEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      LK++ +PG Y  D  ++Y+GKA +L NR+ YF   +KT+ L ++I DV  V N+E E+LLLE NLI +Y+P YN+LLR+ ++PYI ++ K+ +P + +S + +K G Y+GP+ +  + L N + +IF +R+C   K ++ C+ Y I +C PC++ ++ Q+Y+ +K  F GK+K++ +++ ++  A+E+L FE + Y +  +L+  E+Q +  Q D D+IG  +  + + +   G ++  S Y +++ + DEI+  I ++Y   E+P +   LSDE   L+E+  K+  + +G +   A NA E  + YL  +N+  N  ELQ+LL + D+ R+E FD S+   V + VV++   K++YR FNI+   DY M + ++RRY    ++P+L+IVDGGK QV A+E L L++ ++ VIG+AK  K  + ++ D  E L+ S   L +I+DE HRFAI+ +R ++ K+  + L I +G R +LL + + +I+ ASVEE++++ + + +A+EI
 S:  16 LKQLTKRPGVYQMYDAQEKLLYIGKAKNLKNRVSSYFRATGLSVKTRSLVSKIADVQITVTNSETEALLLEQNLIKEYRPPYNILLRDDKSYPYIFISDKDTYPAVRFSRGAKRK-SGKYFGPYPSGGAVRDSL-NLLQKIFRIRQCEESFFKNRSRPCLQYQIKRCTAPCVEAISPQEYQEDIKHAAMFLEGKNKAVMDEIAQEMEAASEQLNFEQAALYRDQLVSLQKVQEQQYVTGLQ-GDADVIGCDLQPGGVCLHMLFVRGGRVIGSKSHYPKVSIEETR-DEIVSAFIAQWYLGAQREIPAYIITPFELSDEDCLKAALAEARDKKVALSHNVRGERSGWQKLAQTNA-EQQLSSYL---ANKKNIYNRYLELQELLGLDDIPTRLECFDISHSSGEATVASCVVFDKNGPLKSDYRHFNIEGITPGDDYAAMYQALHRRYSRIKKEEAKLPDLLIVDGGKGQVTQAMEVLDELQIAQVL-VIGIAKGPTRKAGFEVLISGDTGDETVLENDSGALHLLQHIRDEAHRFAITGHRARRGKARKRSVLEDIPGVGPKRRRELLRHFGGIQEIQRASVEEIAKVSTISLTIAEEI 605
>gi|46446331|ref|YP_007696.1| putative excinuclease ABC subunit C [Candidatus Protochlamydia amoebophila UWE25] >gi|81627340|sp|Q6MDC8|UVRC_PARUW UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|46399972|emb|CAF23421.1| putative Excinuclease ABC subunit C [Candidatus Protochlamydia amoebophila UWE25] (610 aa)
Score = 653, Expect = 5.2e-66, Identities = 182/576 (31%), Positives = 320/576 (55%)
 Q:   8 KLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRD--LKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRI--LYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLP----NKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL-SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYL--SLSD----EKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKD-DKHKTDRIVKWDFS-----EIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      K+  P PG YL K++ G V+YVGKA +L R+KQYF+ RD L  L +I ++ +VV +E E+LLLENNLI ++KP+YN LL++ ++ + +++ +   L + T + G Y+GP+ ++  + L + +NR+FPLR+C+    + C+ Y + +C+GPC +K T+ +Y+ +L   F G++K + + L ++  +E+L FE +  L  + ++  E Q +   +D D IG +   + +V+ + G L+ S++    E E+L + + ++Y  A E+P + L  +SD  E++ +   K+  P +G KK +++ A NA + K + +  +   +L E+Q+LL + +  R+E FDNSNI + V +MV + +G+K+  YR + +K   DY M EV+ RRYK    ++P+L++VDGGK Q+ A++ + L +  + ++GLAK+ +H   + F+   I L  S + F L I+DE HR AISF+R ++SK  +++L I +G + + LL + +L KI+ A+ EL ++ I A
 S:   7 KIDLFPTLPGVYLMKNEEGEVLYVGKAKNLRQRVKQYFVPGRDGRLMIPYLVAKINYIETIVVTSEKEALLLENNLIKQHKPRYNALLKDDKSYIALKISQNDAWATVRLVRYKGTPEPDGLYFGPYTSAQAARQTL-DLLNRLFPLRQCSDQEFARRTRPCLLYQMKRCVGPCTQKCTKGEYQQHLDRTIKFLRGQNKDVLKDLYEEMRLLSEQLEFEKANHLLRTIRYIEKTIESQYVDRPLGHDADAIGLFRYGEHVVVVLMIFRGGKLVGSRHFEFDNIIEEDHELLTSFLLQHYEG-ATEIPSEILLPSKISDEHPVEEILSARREQKVNLQIPQRGEKKALIEIAQKNAEALFKTQKDEATLRE----KTLLEMQELLFLTNYPTRIECFDNSNIAGSEPVSSMVAFTDGLKDSKRYRTYRLKIGSKPDDYAAMYEVLTRRYKRAKEE-NDMPDLVVVDGGKGQLNIAIKVFEELNITG-VDLLGLAKEAGRHDKGMTAEQVFTCYQKEPILLKANSPILFLLQKIRDEAHRVAISFHRKRRSKKTLKSALDDIPGIGPAKRKTLLTHFGSLKKIELAADAELREVKGISAA 596
>gi|158334297|ref|YP_001515469.1| excinuclease ABC subunit C [Acaryochloris marina MBIC11017] >gi|189038013|sp|B0C2T9|UVRC_ACAM1 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|158304538|gb|ABW26155.1| excinuclease ABC, C subunit [Acaryochloris marina MBIC11017] (626 aa)
Score = 653, Expect = 5.7e-66, Identities = 169/584 (28%), Positives = 329/584 (56%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYF--LKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDST-KKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK--LPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKN-DEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYE--YYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNA-VEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANS----DYDYMKEVIYRRYKNNTAS-------FGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPI--EVAKEI 586
      ++++ +LK+IP +PG Y +D N ++Y+GK+ L NR++ YF ++D  + + + +++ D++++V + E E+L LE NLI +++P +N+LL++  +PY+ VT + +PRI +   K + YYGP+ +  + L  + R+FPLR+ K  ++ C+ Y+IG+C G C  +T + Y  L+++  F G++ +  L + QAAE L FE + + + K L+   Q +     D I   + + + +F+ +G L+ +  +  S  ++L + E Y S  +ELP + +   + + L+ L   K+  P + +K ++++  NA E+ + +   +++R LN+L++L +LLD+ +L +R+E +D S+I ++ V + VV+ +G+ K YR++ I++ + +  D+ + EV++RR++  S     + P+L+++DGGK Q+ A LESL +E+  + +I LA  K + +   +  + D +   + ++DE HRFAISF+R K+ + + + L I LG R ++LL + ++D I+EAS E+L + I ++A++I
 S:  15 DRLEARLKEIPPEPGVYFMRDANDDILYIGKSKKLRNRVRSYFRQIQDHPPRIELMVHQVADIEFIVTDTEAEALALEANLIKQHQPHFNVLLKDDKKYPYLCVTWSQTYPRIFITRKRRLGKAQDKYYGPYVDVWQLRQTL-RLVKRLFPLRQRRKPLFKDRPCLNYEIGRCPGVCQALITPEAYRQILQKVVMIFQGRTSELINTLSLQMEQAAEDLNFEQAARLRDQIKGLQGLGVDQKVALPDDTVSRDAIALAADDQIACVQLFQIRSGRLVGRLGFMADAQSGSLGMILQHVLEAHYGSAEPVELPLEILVQTELPETELLASYLSQRKERKVSITCPQRQIKAELIEMVERNAQYELARTQ-----KSRDRTLNALQDLAELLDLPELPHRIECYDISHIQGSDAVASQVVFIDGLPAKQHYRRYKIRNPNVKAGHSDDFASLAEVLHRRFRQYHLSPEQPRQGTSDWPDLVVIDGGKGQLSAVLESLTKIEVVEDLQIISLA---KQREEIFQPGESQPLPTDPEQPGVQLIRRLRDEAHRFAISFHRKKRLERMRRSRLDDIPGLGHHRQKELLAAFRSIDYIREASPEQLKAVPTIGPQLAQKI 619
>gi|196477485|gb|ACG77013.1| UvrC, excinuclease ABC, C subunit [Phenylobacterium zucineum HLK1] (662 aa)
Score = 652, Expect = 6.1e-66, Identities = 170/573 (29%), Positives = 309/573 (53%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEI---CDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD------EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRYK---NNTASFGEI--PNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      IKD+++++P +PG Y  ++G V+YVGKA L R+ QY    T+++A+ +   +++V  E ++LLLE NLI + KP++N+LLR+ +FP I++ ++   L H   IKG Y+GPFA++   L N + + F LR C+  +  + C+ + I +C PC  ++ +DY  + E  F GKS+++ E++ +  AAE L FE + + + + L  ++ Q I   ++ D+  + +   + +F + G      ++ +D   +++  + ++Y  I P+ + +++  + + LSE+    K++  P +G K+ ++ A NA E + K + S Q++ L + E  L  + R+E++DNS+I TN VG M+V    K++YRKFNI+ +   DY M+EV+ RR+     GE  P+L+++DGG+ Q+ AA+E + L +D IPV+G+AK D   +R     L+ KS + ++L ++DE HRFAI +R +++ + +N L +I +G R  LL + +  + ASV +L+++
 S:  57 IKDEVRRLPDRPGVYRMIGEDGEVLYVGKARSLKKRVLQY--AQGRFHTQRIAHMVDLTRAMEFVTTRTETDALLLEINLIKQLKPRFNVLLRDDKSFPEIVIRRDHAAPQLRKHRGAHSIKGDYFGPFASAWAVNRTL-NTLQKAFLLRSCSDSVYETRTRPCMLHQIRRCSAPCTGLISLEDYNALVDEAGAFLRGKSRAVMERMAGEMQAAAEDLEFERAARLRDRIRALASVAQEQQINPETVDEADVFALHAEGGQACVQVFFFRAGQNWGN----RAYFPRVDKSDEDPDVMGAFLGQFYDDKPI--PRMILVNVVPAECELLSEAFCQKSGRKVEISRPQRGEKRQIVQHALTNAREALGRKMAE-SSAQSKLLAGVCEAFGLEGSPE--RIEVYDNSHIMGTNAVGGMIVAGPEGFQKSQYRKFNIRSSELTPGDDYGMMREVLRRRFSRLVKEEEEGGEAVRPDLVLIDGGRGQLDAAMEVMADLGVDD-IPVVGVAKGPDRDAGLERFFMPGKEPFMLEPKSPVLYYLQRLRDEAHRFAIGSHRTRRAMDMKKNPLDEIDGVGPGRKRALLHTFGSARGVSRASVADLAKV 644
>gi|148269795|ref|YP_001244255.1| excinuclease ABC, C subunit [Thermotoga petrophila RKU-1] >gi|189038126|sp|A5IKF6|UVRC_THEP1 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|147735339|gb|ABQ46679.1| Excinuclease ABC subunit C [Thermotoga petrophila RKU-1] (557 aa)
Score = 652, Expect = 6.2e-66, Identities = 186/586 (31%), Positives = 329/586 (56%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIK-GTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN---KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGV-KKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIV-PIEVAKEI 586
      M E+I+ K+  P +PG Y++K+K G+ IY+GKA L++R++ Y L + K ++ E +++ +VV NE E+ +LE NLI KY+PKYN+ L+++N +PYI ++ +E P  Y   +K++ GTY+GP+ +  + L  + +I  R C  K  + C Y +G+C GPCI + + +  ++ + +F SG + + + L++K  + L FE++ KY +L NL  E Q ++F +  D++      V+ + NG L+ K   + +   +  I EYY   ++PKT+ L  +++   SL +++ P +  ++D+++ A N  +K + L+     +LEEL KLL++KD YR+E D S++   V ++VV+E+G  K++YR++ I ++D  DY+ ++ V+ RRY +   +PNL+ VDGG QV AA+E+LK E+  PV+GLAK ++   V ++ EIKL   +  L+ I+DE HRFA+S++R ++ K  + L + +G R +KL+E + +L+ I+ AS+EE+++++  E+AK I
 S:   1 MKEKIRKKILLAPEEPGVYIFKNK-GVPIYIGKAKRLSSRLRSY-LNPQTEKVFRIVEEADELETIVVMNEREAFILEANLIKKYRPKYNVRLKDTNFYPYIRISDDEIP---YVEIVKRKLRDGTYFGPYTSVQFVR-NLLEILQKIMGFRTCKSDLKRIKRPCFLYHLGRCTGPCIGNI--ESHGEAVRRLKEFLSGNMEEVFDYLKEKMETHSRMLDFENAAKYRDLLLNLSNVLESQGVVFEESISCDVLVHAHD----LFVVLRVRNGYLVGK-----ISFEMEGGNVEDFIREYYVSGRGDIPKTLILESDLDEMDY--SSLGFEYVGPPRSTTEEDLLEKAKKNLENELKMRGLRK--------EALEELMKLLNMKDFPYRIEGIDISHLQGKYTVASLVVFEDGFPKKSDYRRYKI-EQDHPDDYESIRTVVKRRYSKHP-----LPNLLFVDGGIGQVNAAVEALK--EIGKDCPVVGLAKKEE-----TVVFENREIKLPHDHPVLRLLVQIRDETHRFAVSYHRKRREKESLRSVLDSVPGIGPIRKKKLIEYFGSLENIRSASLEEIARVIGSAEIAKRI 553
>gi|15641227|ref|NP_230859.1| excinuclease ABC subunit C [Vibrio cholerae O1 biovar eltor str. N16961] >gi|121729871|ref|ZP_01682299.1| excinuclease ABC, subunit C [Vibrio cholerae V52] >gi|147674383|ref|YP_001216784.1| excinuclease ABC subunit C [Vibrio cholerae O395] >gi|153224464|ref|ZP_01954461.1| excinuclease ABC, subunit C [Vibrio cholerae MAK 757] >gi|194531328|ref|YP_002066791.1| excinuclease ABC, subunit C [Vibrio cholerae MO10] >gi|189038129|sp|A5F1X2|UVRC_VIBC3 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|21264129|sp|Q9KSP2|UVRC_VIBCH UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|9655694|gb|AAF94373.1| excinuclease ABC, subunit C [Vibrio cholerae O1 biovar El Tor str. N16961] >gi|121628380|gb|EAX60880.1| excinuclease ABC, subunit C [Vibrio cholerae V52] >gi|124117602|gb|EAY36345.1| excinuclease ABC, subunit C [Vibrio cholerae MAK 757] >gi|125617238|gb|EAZ45816.1| excinuclease ABC, subunit C [Vibrio cholerae MO10] >gi|146316266|gb|ABQ20805.1| excinuclease ABC, subunit C [Vibrio cholerae O395] (610 aa)
Score = 652, Expect = 6.7e-66, Identities = 183/575 (31%), Positives = 306/575 (53%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL-KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKK-VTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL---SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYY--SKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKF-----------LNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLK--FLELDSIIPVIGLAKDDKHKT--DRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      LK + ++PG Y  +  VIYVGKA DL R+ YF K+ D KTK L + I +D V + E E+L+LE+N I +Y PKYN+LLR+ ++PYI ++ +HPR L SH  KK +G Y+GP+ +S  + E + I +IFP+R+C     + C+ Y IG+C GPC+K ++ Q Y+ + + F GK  +  L +K QA+ +L FED+ K + + ++  E+Q +   D D++GF + + I I   G +L  S + I  S++ E+ + + +YY   A +P + L  + L  +E+L+I       +NP+ G +  + A NA+ + K  ++  R   + LQ+ L + + RME FD S+  + + + VV+   K EYR++NI    DY M +V+ RRY   S +IP++I +DGGK Q+ A E +  + +   +IG+AK  K  + ++ D E L  +   + +I+DE H AI+ +R ++ K+  ++L I+ +G R + LL+  + ++K ASVEE++++ I A
 S:  11 LKTVTNQPGVYRMYNAEAEVIYVGKAKDLKKRLTSYFRKNLDSEKTKALVSNIAKIDVTVTHTETEALILEHNYIKQYLPKYNVLLRDDKSYPYIFLSAHKHPR-LSSHRGAKKRRGEYFGPYPDSGAVR-ETLHLIQKIFPVRQCEDTVYSNRTRPCLMYQIGRCAGPCVKGLISDQGYQEIVHYLRLFLQGKDNQVLSILVEKMEQASRELRFEDAAKARDQIQAIRRVQEQQFVSDDSLEDLDVLGFAQENGIACIHILMIRQGKVLGSRSHFPKIPSDTSQV-EVFESFLSQYYLSHSEARSIPARIIL---NRGLTEETEALQIAISELAGRKVTFHVNPT-GTRGRYLKLANTNALTAITTKMNHKMTISQR----FKALQEELGMDAITRMECFDISHTMGESTMASCVVFNQEGPLKQEYRRYNITGITGGDDYAAMAQVLERRYSKQLDS-SKIPDIIFIDGGKGQLNRAYEIISSCWQDWPKYPKIIGIAKGVTRKPGLETLITIDGDEFHLPSDAPALHLIQHIRDESHNHAIAGHRAQRGKTRRTSTLEGIEGVGPKRRQALLKYLGGMQELKRASVEEIAKVPGISHA 599
>gi|150421954|gb|EDN13928.1| excinuclease ABC, subunit C [Vibrio cholerae AM-19226] (610 aa)
Score = 652, Expect = 6.9e-66, Identities = 183/575 (31%), Positives = 306/575 (53%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL-KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKK-VTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL---SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYY--SKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKF-----------LNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLK--FLELDSIIPVIGLAKDDKHKT--DRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      LK + ++PG Y  +  VIYVGKA DL R+ YF K+ D KTK L + I +D V + E E+L+LE+N I +Y PKYN+LLR+ ++PYI ++ +HPR L SH  KK +G Y+GP+ +S  + E + I +IFP+R+C     + C+ Y IG+C GPC+K ++ Q Y+ + + F GK  +  L +K QA+ +L FED+ K + + ++  E+Q +   D D++GF + + I I   G +L  S + I  S++ E+ + + +YY   A +P + L  + L  +E+L+I       +NP+ G +  + A NA+ + K  ++  R   + LQ+ L + + RME FD S+  + + + VV+   K EYR++NI    DY M +V+ RRY   S +IP++I +DGGK Q+ A E +  + +   +IG+AK  K  + ++ D E L  +   + +I+DE H AI+ +R ++ K+  ++L I+ +G R + LL+  + ++K ASVEE++++ I A
 S:  11 LKTVTNQPGVYRMYNAEAEVIYVGKAKDLKKRLTSYFRKNLDSEKTKALVSNIAKIDVTVTHTETEALILEHNYIKQYLPKYNVLLRDDKSYPYIFLSAHKHPR-LSSHRGAKKRRGEYFGPYPDSGAVR-ETLHLIQKIFPVRQCEDTVYSNRTRPCLMYQIGRCAGPCVKGLISDQGYQEIVHYLRLFLQGKDNQVLSILVEKMEQASRELRFEDAAKARDQIQAIRRVQEQQFVSDDSLEDLDVLGFAQENGIACIHILMIRQGKVLGSRSHFPKIPSDTSQV-EVFESFLSQYYLSHSEARSIPARIIL---NRGLTEETEALQIAISELAGRKVTFHVNPT-GTRGRYLKLANTNALTAITTKINHKMTISQR----FKALQEELGMDAITRMECFDISHTMGESTMASCVVFNQEGPLKQEYRRYNITGITGGDDYAAMAQVLERRYSKQLDS-SKIPDIIFIDGGKGQLNRAYEIISSCWQDWPKYPKIIGIAKGVTRKPGLETLITIDGDEFHLPSDAPALHLIQHIRDESHNHAIAGHRAQRGKTRRTSTLEGIEGVGPKRRQALLKYLGGMQELKRASVEEIAKVPGISHA 599
>gi|139439822|ref|ZP_01773199.1| Hypothetical protein COLAER_02230 [Collinsella aerofaciens ATCC 25986] >gi|133774837|gb|EBA38657.1| Hypothetical protein COLAER_02230 [Collinsella aerofaciens ATCC 25986] (601 aa)
Score = 652, Expect = 7.3e-66, Identities = 174/548 (31%), Positives = 302/548 (55%)
 Q:  41 IKQYF-LKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEE-HPRILYSHDSTKKIKGT-YYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPL--------RKCNKL-----------------PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLT--LIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIK------FLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVE-----IMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDE-DANSDYDYMKEVIYRRYKNNTAS---FGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEIKK 588
      ++QY L+D  K  +  +  DY+VV E+E+L+LE NLI +Y P +N+ L++ ++P+I +TK + P I Y+ + K  GT Y+GP+ +S  + E + + ++ P+    R+C ++          + C Y +G+ G C+ ++ DY  +K + F SG K + ++L + +AAE L FE + +   + ++  +RQ ++F  D D+IGFY +E + + +F  G +  + I   ++DE L  + YY + A ++P + LS+ E + L E L K     P +G K ++D A NA    +M+ Y  +NQ        +  R+E FD S + T V +MVV+ NG +K +YR+F I+ E D +D+ M EV+ RRY   +  FG P+L++VDGGKPQ+ AA++ L+ L LD IPV GLAK D+  + V WD + + L  S  + + ++DE HRFAI+F+R + K++ + L + +G TR  ++ + ++ +++ AS +E++++ VP +VAK + +
 S:   1 MRQYVTLQDERQKIPLMMQLVASFDYIVVETEHEALVLERNLIGQYHPYFNVDLKDDKSYPFIAITKSDLFPAIKYTRERHKP--GTRYFGPYTDSRAAR-ETIDTLRKVIPICSASCAEWRRCRRIVESHKGEEDIVNMICAQNGRPCFDYHVGRGPGACVGAISPADYAKNVKRVERFLSGHRKDVVDELTSEMTEAAETLDFERAARVKRRLEVIRGLDDRQQVVFPSSVDIDVIGFYREETISAACVFVVREGRTVRTCEFILDKGLDVDEEELQSGFLKRYYDETA-DIPAEINLSVELEDAEALGEWLAGKRERSCHLHRPQRGEKHRLLDMASKNARHALMRYMMRTGYADDRTNQALLELESALALPAPPL----RIECFDISTLHGTFTVASMVVFTNGRADKGQYRRFKIQAELDEANDFVSMSEVLGRRYAPERMADERFGSRPDLLVVDGGKPQLTAAIKQLEALGLD--IPVCGLAKADE---EVFVPWDETPVVLPTGSASLYLIKQVRDESHRFAITFHRELRDKAMTVSVLDDVPGVGPTRKRAIMRHFGSMKRLRAASEQEIAEVRGVPADVAKAVHE 582
>gi|163745640|ref|ZP_02153000.1| excinuclease ABC subunit C [Oceanibulbus indolifex HEL-45] >gi|161382458|gb|EDQ06867.1| excinuclease ABC subunit C [Oceanibulbus indolifex HEL-45] (622 aa)
Score = 651, Expect = 8.5e-66, Identities = 181/573 (31%), Positives = 299/573 (52%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFL-KDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKE-EHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK----LPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD--EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRYK-----NNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLA--------KDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      I+ LK +  PG Y  D  V+YVGKA +L R+ Y    + ++   + ++  E E+LLLE NLI + KPK+N+LLR+ +FP ILVT + ++P+I  H  KK KG+YYGPFA++   L N + R+F LR C+    + C+ + I +C PC+ K++ +DY  +++  F SGKS I +L +  +A+E + FE +  + K L   Q I   N+ DII + +   + +F      D   +++D E+L  I ++Y   E P+ + LS  E  ++E+L   K++ L P +G K +++D A NA E + K + + Q + L L E  L  +  R+E++DNS+I TN VGAM+V    KN+YRKFNI+ +D   D+ MKEV++RR+K   +  S G P+L+++DGG QV A  +  ++ IP++G+A    K++ H+ + V   + L   + +F+ ++DE HRFAI +R K++K +  L + +G R  LL + +  + A++ +L +
 S:  16 IQAYLKSLDSSPGVYRMLDSESRVLYVGKARNLRARVSSYARPTGHSGRISRMIANTASMMFLTTKTETEALLLEQNLIKQLKPKFNVLLRDDKSFPNILVTADHDYPQI-KKHRGAKKEKGSYYGPFASAGAVNRTL-NQLQRVFLLRDCSNSMFDSRTRPCLQHQIKRCSAPCVGKISAEDYRQTVRDAERFLSGKSTEIQGRLARDMAEASEAMEFERAAALRDRIKALTQVQTAQGINPQGVNEADIIALHMEGGQACVQVFFIRANQNWGNRDYYPRVGADVDAAEVLEAFIGQFYD--TREPPRQLILSNEIENPDLMAEALSGKIGRKVELLVPQRGEKAELVDGALRNARESLARKMAE-TATQTKLLQGLVEAFDL--PRSPERIEVYDNSHIQGTNAVGAMIVAGPEGMMKNQYRKFNIRGDDLTPGDDFGMMKEVLHRRFKRLIKEDPDRSRGLWPDLLLIDGGAGQVSAVASIMAQHGVED-IPMVGVAKGIDRDAGKEEFHRVGKRV------MALRHNDPVLYFVQRLRDEAHRFAIGTHRAKRAKGISATPLDDVPGVGAARKRALLAHFGSAKAVGRANLSDLKAV 603
>gi|183221458|ref|YP_001839454.1| excinuclease ABC subunit C [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Paris)'] >gi|189911545|ref|YP_001963100.1| Excinuclease ABC, subunit C [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Ames)'] >gi|167776221|gb|ABZ94522.1| Excinuclease ABC, subunit C [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Ames)'] >gi|167779880|gb|ABZ98178.1| UvrABC system protein C (UvrC protein; Excinuclease ABC subunit C) [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Paris)'] (614 aa)
Score = 651, Expect = 8.7e-66, Identities = 183/575 (31%), Positives = 319/575 (55%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILV-TKEEHPRILYSHDSTKKIKGT---YYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN-KLP----NKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSK--YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLS---------DEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYR-MEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      + I++K+K +  PGCYLWK++ G VIYVGKA+ L +R++ Y  + +D KT+ L E+ D+D++  E E+LLLE LI KY PK+N+ L++  +P++ V T E++P +   T+K+K   Y+GPF +  + L  I+RIFP+RK  KLP   + C+ + +G+CLGPC  VT+ Y  + EI F GK + +  L+K + A+ K+ +E +  + + +  E+Q ++   DEDI+G  +E+  I+I +  G L K + L + +S+ +E  + + +YY + + LP VYL S     + L+  S+K+KF P G KK ++ A NA  + + L  +  + +++ELQ+ L++ L R +E +D S+  + V + V++ G  K YR + ++ + +D  + EVI RR +    +P+LI++DGG Q+ A E+  L+L  IP++GLAK +    K +S  D+ S +  L N++DE HRF ++F R ++ K  ++ L I ++G +R + +L ++  K+ +A+ +EL ++
 S:   8 KTIQEKIKNLGSLPGCYLWKNELGQVIYVGKALKLQSRVRSYLNPNQKDRKTRALFVELYDLDWIATGTEKEALLLEATLIKKYNPKFNVRLKDDKKYPFLCVSTSEDYPMVFL----TRKVKDNGDRYFGPFTDVKAARDTL-ELIHRIFPIRKTKLKLPLPKPQRPCLNFHMGRCLGPCQGNVTKDTYSELVDEILRFLEGKKERLVADLKKAMMDASSKMEYERAGFLKQRIEKINQLREKQTVVSMDGGDEDILGISKREDEGQILILEVRGGRLEGKKSFPLTGLSFSDDEEAFTSFLRDYYLNVTV-LPSVVYLPTSAKGNYDVFLEAILEKFGTSIKLKF--PEMGPKKSLLRLAEKNADLSLTERILA--TKLRDQTVAMKELQEKLNLPTLPRTIECYDISHFQGSLPVASGVMFVEGKPYKPGYRHYKMRGYEGINDPGMIHEVIARRLSHLVNEEEPLPDLIVIDGGLTQLSRAAEAANALDLGH-IPMVGLAKKREEIYFPGEKHPYS---FDQHSPMMRLLRNLRDEAHRFGVTFQRLQRKKKALKSILDDIPDIGASRRKSILMYFQAKKKVTDATRQELEKV 590
>gi|113954278|ref|YP_730568.1| excinuclease ABC subunit C [Synechococcus sp. CC9311] >gi|119367853|sp|Q0IAF4|UVRC_SYNS3 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|113881629|gb|ABI46587.1| excinuclease ABC, C subunit [Synechococcus sp. CC9311] (651 aa)
Score = 651, Expect = 9.3e-66, Identities = 174/585 (29%), Positives = 342/585 (58%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIK-GTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK--LPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKN-DEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDE--ILLTLIYEYYSKI-AIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQL-ISNQNRELNSL--EELQKLLDIKD-LYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANS----DYDYMKEVIYRRYKN----------------------NTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLL-NIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEIK 587
      E+++ +LK IP +PGCYL +D + ++YVGK+ L +R++ YF  DL + + + +IC+++++V ++E E+L LE+NLI  +P +N+LL++  +PY+ +T E++PRI +   +   +YGP+ + + + L+ + R+FPLR+ +  PN+ C+ Y IG+C G C +KV+ +DY  L+++  F G+S + + L ++ + AE+L FE + + + + +  + Q +   +  D++   ++ +I +F+  G L+ +    ++L  IL +I E+YS++ A+E+P V +   + + ++E L   K++ L+P + K D++D    +M+N  +L + Q++E +L E+L +LL++   R+E +D S+I ++ V + VV+ +G+ K YR++ I+   +  D+ M E++ RR++            N   + P+++++DGGK Q+ A +E+L+ L+L  + V LAK  + + I  + +  +  L  LL ++DE HRFA++F+R ++ + + + L I LG R+ LL ++++D I+ ASV++L Q  V + +AK+I+
 S:  10 ERLEQRLKDIPTEPGCYLMRDADDRLLYVGKSKTLRSRVRSYFRSSHDLSPRIRLMVRQICEIEFIVTDSEAEALALESNLIKNQQPHFNVLLKDDKKYPYLCITWSEDYPRIFITRRRRFRSPLDRFYGPYVDVGLLRRTLF-LVKRVFPLRQRPRPLYPNRTCLNYSIGRCPGVCQEKVSSEDYHQILRKVAMVFQGRSDELRQLLNQQMERYAERLDFESAARIRDQLQGIDQLTADQKMSLPDASVSRDVLAVAQDDHFAAIQLFQMRAGKLVGRLGF-AADATDLQAGLILQRVIEEHYSQVDAVEIPPEVLVQHELPQQRLIAEWLSEQRERKVQVLHPQRRQKADLIDL-------VMRNAEFELGRARQSQEQQALANEDLAQLLELATPPRRIEGYDISHIQGSDAVASQVVFIDGLPAKQHYRRYKIQSSSIQAGHSDDFMAMAEIMRRRFRKWARVKAEGADLDQVRRQSSSSLNMDGLHDWPDVVMIDGGKGQLSAVMEALRELDLHEDLVVCSLAK----QREEIFLPEAKQPLESEPDQLGVSLLRRLRDEAHRFAVTFHRQQRGQRMKRSRLSDIPGLGPKRVRDLLAHFQSIDAIQLASVDQLHQAPGVGLSLAKQIR 630
>gi|170288481|ref|YP_001738719.1| excinuclease ABC, C subunit [Thermotoga sp. RQ2] >gi|170175984|gb|ACB09036.1| excinuclease ABC, C subunit [Thermotoga sp. RQ2] (557 aa)
Score = 651, Expect = 9.7e-66, Identities = 185/586 (31%), Positives = 331/586 (56%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIK-GTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN---KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGV-KKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIV-PIEVAKEI 586
      M E+I+ K+   +PG Y++K+K G+ IY+GKA L++R++ Y L + K ++ E +++ +VV NE E+ +LE NLI KY+PKYN+ L+++N +PYI ++ +E P  Y   +K++ GTY+GP+ +  + L  + +I  R C  K  + C Y +G+C+GPCI + + +E ++++ +F SG + + + L++K  ++ L FE++ KY +L NL  E Q ++F + + D++      V+ + NG L+ K    S D   I EYY   ++PKT+ L  +++   SL +++ P +  ++D+++ A N  +K + L+     +LEEL KLL++KD YR+E D S++   V ++VV+E+G  K++YR++ I ++D  DY+ ++ V+ RRY +   +PNL+ VDGG QV AA+E+LK E+  PV+GLAK ++   V ++ EI L   +  L+ I+DE HRFA+S++R ++ K  + L + +G R +KL+E + +L+ I+ AS+EE+++++  E+A+ +
 S:   1 MKEKIRKKILLASEEPGVYIFKNK-GVPIYIGKAKRLSSRLRSY-LNPQTEKVFRIVEEADELETIVVMNEREAFILEANLIKKYRPKYNVRLKDTNFYPYIRISDDEIP---YVEIVKRKLRDGTYFGPYTSVQFVR-NLLEILQKIMGFRTCKSDLKRIKRPCFLYHLGRCIGPCIGNI--ESHEEAIRKLREFLSGNMEEVFDYLKEKMETHSKMLDFENAAKYRDLLLNLSNVLESQGVVFEENINCDVLVHAHD----LFVVLRVRNGYLVGKISFEMEGGSVED-----FIREYYISGRGDIPKTLILESDLDEMDY--SSLGFEYVGPPRSTTEEDLLEKAKKNLENELKMRGLRK--------EALEELMKLLNMKDFPYRIEGIDISHLQGKYTVASLVVFEDGFPKKSDYRRYKI-EQDHPDDYESIRTVVKRRYSKHP-----LPNLLFVDGGIGQVNAAIEALK--EIGKDCPVVGLAKKEE-----TVVFENREIHLPHDHPVLRLLVQIRDETHRFAVSYHRKRREKESLRSVLDNVPGIGPIRKKKLIEHFGSLENIRSASLEEIARVIGSTEIARRV 553
>gi|33861439|ref|NP_893000.1| excinuclease ABC subunit C [Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. CCMP1986] >gi|81576027|sp|Q7V1I9|UVRC_PROMP UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|33634016|emb|CAE19341.1| Excinuclease ABC subunit C (UvrC) [Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. CCMP1986] (656 aa)
Score = 650, Expect = 1.0e-65, Identities = 190/573 (33%), Positives = 339/573 (59%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKK--LANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDSTKKIK-GTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK--LPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKN-DEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLIT-VFYSELDEILLTLIYEYYSKI-AIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDA----NSDYDYMKEVIYRRYKNNTA---SFGEI-------------------PNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE-IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      +K +L +IP  GCYL+KD + ++Y+GK+ L NR+ YF  +L +  + +I +++ +V ++E E+L LE+NLI  KP +N+LL++  +PY+ +T E++PRI +   +   YYGP+ + + + L+ I +IFPLR+ +  ++ C+ Y IG+C G C + ++ +DY+ +K+++ F G++ ++ LE+K Q + L FE++ K +  LK+ +E Q I   + + DI G  + N+ SI IF+ +G L+ +   + S+ EIL ++ E+Y + +E+P + L + K T+ E L   K+K + P + K + ++  NA  K + ++++   +S+E+L ++L++ +  R+E +D S+I T+ V + VV+ +G+ +K YRK+ IKD +   + D+ + EVIYRR+K +   G+I          P+LI++DGGK Q+ AAL++L L+L  + + LAK  K + I  FS+ + D+    L ++DE HRFA+SF+RNK+S + + L +I LG +RI+ LLE + ++D I+ AS EELS++
 S:  32 LKSRLSEIPKSSGCYLFKDIDNNLLYIGKSKTLRNRVSSYFNNYAELSPRLSLMVRQITEIEIIVTDSEYEALNLESNLIKTNKPYFNILLKDDKKYPYLCITWSEQYPRIFITRKRRNRNNFDRYYGPYVDVGLLRKTLF-IIKKIFPLRQRPRPVYKDRTCLNYSIGRCPGVCQEIISSEDYKKTMKQVSMIFQGRNDDLEVFLERKMNQYSNDLEFENAAKIRDQISGLKLLTESQKISIPDSSINRDIFGIVSENNISSIQIFQMRSGKLIGRIGYTQKIDNSDETEILQRVLEEHYINVEGVEIPSEILLQFNLPKHNTIEEWLSELRQKKVKLIIPKRNKKFETVEMVLKNA----KLELERILNGIQDNESSIEDLTQILELTNQPRRIEGYDISHIQGTDPVASQVVFIDGIPSKQNYRKYKIKDPNIFIGHSDDFASIYEVIYRRFKKWSKFKIDGGDISSLQDKKKSTLENDLLTDWPDLIMIDGGKGQLNAALKALTQLDLHEEVNICSLAK----KNEEIFIPGFSKSLDTDQNQKGLLLLRRVRDEAHRFALSFHRNKRSARMNRSQLSQIPGLGPSRIKDLLEHFNSIDAIRIASREELSKV 638
>gi|91776156|ref|YP_545912.1| excinuclease ABC subunit C [Methylobacillus flagellatus KT] >gi|119367669|sp|Q1H0B6|UVRC_METFK UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|91710143|gb|ABE50071.1| Excinuclease ABC subunit C [Methylobacillus flagellatus KT] (599 aa)
Score = 650, Expect = 1.0e-65, Identities = 175/572 (30%), Positives = 297/572 (51%)
 Q:   6 KDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLI--TVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLK-TLSESL--KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE----IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      K LK +P+ PG Y  +  VIYVGKA DL R+ YF K+  +T+ + + I ++ V +E E+LLLENNLI + P+YN+L R+ ++PYI +T + PR+ + H  ++  +Y+GPF N+ +  E  + ++F LR C    ++ C+ + I +C PC+ ++ +DY  +  + F GK + + ++L +K +AAEK+ +E + Y + ++L+  +Q +   +D D+I   E  + +   G L      ++L+ +  + ++Y  AI   V SL  L+  SE  +I+   G K+ + A NA  + + Q +NQ  LN+L E  L + + R+E FD S+   V + VV++ G  +EYR++NI    DY M++V+ RRY+  A G+ P+L+ +DGGK Q+ A+E L + L  I ++G+AK ++ K  + + F E  + L K    L I+DE HRFAI+ +R K+ K+  +SL I +G R + LL ++ LD +K ASV+E++Q+
 S:   5 KPVLKNLPNLPGVYRMINAQDEVIYVGKARDLKKRVSSYFQKNLPSARTRLMVSNIARIETTVTRSEAEALLLENNLIKGFMPRYNVLFRDDKSYPYIALTGDTFPRLAF-HRGAQRKGSSYFGPFPNA-VAVRESIQLLQKVFRLRTCENTVFANRSRPCLLHQIERCTAPCVGFISEEDYRRDVMHASLFLQGKEQQVMDELGEKMNEAAEKMEYELAAVYRDRIQSLRQVQAKQFVSDFNVSDADVIACAELEGQWCVNLVMIRGGHHLGDKSFFPKNADGADLETTMEAFLEQHYMAGAIPPLLIVGASLETAALEEVFSEQAGRRIRINTHPIGDKRVWLKMAHTNAQLALSQRIAQQ-ANQQSRLNALREALGLPESTE--RIECFDISHTMGEATVASCVVFDKGAMQSSEYRRYNITGITPGDDYAAMRDVLTRRYRKVAAGEGKRPDLVFIDGGKGQLGVAVEVLNEVGLPD-IQLVGIAKGEERKPG-LEQMFFPEREEPVSLKKDHPGLHLLQQIRDEAHRFAITGHRAKRGKARMHSSLEDISGIGAKRRKSLLTRFGGLDGVKNASVDEIAQV 583
>gi|196257385|ref|ZP_03155921.1| excinuclease ABC, C subunit [Cyanothece sp. PCC 7822] >gi|196200985|gb|EDX95804.1| excinuclease ABC, C subunit [Cyanothece sp. PCC 7822] (631 aa)
Score = 650, Expect = 1.3e-65, Identities = 182/585 (31%), Positives = 342/585 (58%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLA---NEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDST-KKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK--LPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLK-MFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLI--------TVFYSELDEILLTLIYE-YYSKIAIELPKTVYLS--LSDEK--LKTLSE--SLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDA----NSDYDYMKEVIYRRYKNNT-----------ASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPI--EVAKEI 586
      +E+++++LK+IP +PG Y +DKNG ++Y+GK+ L +R++ YF ++ + + +LA  ++ D++++V + E E+L LE NLI +++P +N+LL++  +PY+ +T E++PRI +    K YYGP+ ++ + +Y L + I RIFPLR+ K  ++ C+ YDIG+C G C  ++ Q+Y  ++++  F G++ +  L+K+ +AA L FE +  + K L+ +FSE++ +    D+I     I +F+  G L+ +      TV ++  IL ++ E Y+  +E+P + L  LSD++  K LSE  K+ + P + K ++++  NA  K + +  + +R L ++E+L +LD++ + R+E +D S+I +N V + VV+ +GV K YR + IK+ +   + D+ + EVI RR++ +        ++P+LI++DGGK Q+ A +E L+ L L S + V+ LA  K + + + +  + D +   L ++DE HRFA+SF+R ++   + L +I LG R ++LL + ++D I++A+V +L ++ I ++A+EI
 S:   8 SEKLENRLKEIPLEPGVYFMRDKNGDILYIGKSKKLRSRVRSYF-RNFPVLSPRLALMVQQVADIEFIVTDTEAEALALEANLIKQHQPYFNVLLKDDKKYPYVCITWSEDYPRIFITRKRRLDNEKDRYYGPYVDTGLLRYTL-SIIKRIFPLRQRPKPLFKDRPCLNYDIGRCPGVCQLLISSQEYHKTVQQVAMIFQGRTGELIHTLQKQMEEAANGLNFEKAAVIRDQIKALESLFSEQKVALPDDTVSRDVIAGAADGQHCCIQLFQIRAGRLVGRLGFFVDIKQPDETVTQTDQGAILQRVLEEHYWLADPVEIPSEILLQYPLSDQESLKKWLSERKGKKVNLIVPQRQTKAELIEMVQRNA----KYELERTQRHSDRNLKAMEDLAAILDLEAVPKRIEGYDISHIQGSNAVASQVVFIDGVAAKQHYRHYKIKNPEVKIGHSDDFASLAEVIRRRFRKYSQKTSPPTPFLQGEGSDLPDLIMIDGGKGQLSAVVEVLQELNLLSELRVVSLA---KQREEIFLPGESEPLATDAEQPGVQLLRRVRDEAHRFAVSFHRQQRITHSRRSRLDEIPGLGFGRQKQLLAHFHSVDYIRQATVSQLMEVSGIGEQLAQEI 624
>gi|56698457|ref|YP_168831.1| excinuclease ABC subunit C [Silicibacter pomeroyi DSS-3] >gi|81348818|sp|Q5LMC7|UVRC_SILPO UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|56680194|gb|AAV96860.1| UvrABC system protein C [Silicibacter pomeroyi DSS-3] (623 aa)
Score = 650, Expect = 1.3e-65, Identities = 173/573 (30%), Positives = 291/573 (50%)
 Q:   5 IKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD------EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDED--ANSDYDYMKEVIYRRY-----KNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      I+D L+ +  PG Y  D  V+YVGKA +L R+ Y    + +++ E  + ++  E E+LLLE NLI + KPKYN+LLR+ +FP ILV K+   + H  KK KGTY+GPFA++   L N + + F LR C   +  + C+ Y I +C PC+ ++ QDY  +K+  F SG+S + E+L ++ + A+E + FE +  + + L   Q I   + D++ + +   + +F      D  FY +    E++  + ++Y   E P+ + LS + E  ++E+L   K++ L P +G K +++ A NA E + + +  + Q + L L E  L    R+E++DNS+I TN VG M+V    KN+YRKFNI+ +D   D+ MKEV+ RR+   ++   G P+L+++DGG QV A E +  +  IP++G+AK D H +  +    L +  + +F+ ++DE HRFAI +R K++K++  L I +G R  LL + +  + A + +L+ +
 S:  19 IQDYLRNLSGAPGVYRMLDAQARVLYVGKARNLKARVSNYARPGHSPRIERMIRETASMMFLTTRTETEALLLEQNLIKQLKPKYNVLLRDDKSFPNILVAKDHSFAQIKKHRGAKKEKGTYFGPFASAGAVNRTL-NQLQKAFLLRNCTDAVFESRTRPCLLYQIKRCSAPCVGLISDQDYAAAVKDAERFLSGRSTRVQEELAEQMMAASEAMEFERAAALRDRIRALTTVQGTQGINPRGVAEADVVALHLENGQACVQVFFIRANQNWGNRD----FYPRVGEDVSAAEVMEAFLGQFYDN--KEPPRQLILSDAIENADLMTEALSEKAGRKVELLVPQRGEKAELVSGALRNARESLARR-MSESATQTKLLGGLAEAFDLDGPPQ--RIEVYDNSHIQGTNAVGGMIVAGPEGFLKNQYRKFNIRGDDLTPGDDFGMMKEVLTRRFTRLLKEDPDRDKGLWPDLLLIDGGAGQVSAVHEIMMAHGVQD-IPMVGVAKGIDRDHGKEEFHRTGQRPFALKRNDPVLYFIQRLRDEAHRFAIGTHRAKRAKAVSATPLDDIPGVGAARKRALLAHFGSAKAVSRADLADLTAV 605
>gi|190149548|ref|YP_001968073.1| UvrABC system protein C [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 7 str. AP76] >gi|189914679|gb|ACE60931.1| UvrABC system protein C [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 7 str. AP76] (610 aa)
Score = 649, Expect = 1.5e-65, Identities = 185/571 (32%), Positives = 310/571 (54%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQ-DYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVF--YSELDEILLTLIYEYY----------SKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKD---VMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLEL--DSIIP-VIGLAKDDKHK----TDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVP 579
      L +PH PG Y  D  +IYVGKA DL R+ YF    KT+ L  I ++ + ++E E+LLLE+N I + +PKYN+LLR+ ++PYIL+TK +HPRI S  +KK+ G Y+GP+ N+  + E N + ++FP+R+C   K ++ C+ Y IG+CL PC++  Q +Y+ + + F GK  + E L +K  AA++L FE + ++ + ++++  E+Q +  + +D DII  + + + I  +G +L      ++L E+ T + ++Y     ++I I+ P +  +L++   LSE  K   K ++ D  + A NA  + + Q  + R   + L+ LL++ ++ RME FD S+   V + VV++   K++YR+FNI+   DY M++ + +RY +   +IP++I +DGGK Q+ ALE+  L + D  P +IG+AK + K  T I KWD EI L  S   + +I+DE H AI+ +R K+ K+ E+ L I +G R + LL+  + +K A++EE+ Q VP
 S:   8 LADVPHLPGVYRMYDAKNTIIYVGKAKDLKKRLSSYFRSQLASKKTEALVANIHHIETTITHSETEALLLEHNYIKENQPKYNVLLRDDKSYPYILLTKHQHPRIT-SFRGSKKVAGEYFGPYPNAGAVR-ETLNLLQKLFPIRQCEDSYYKNRSRPCLQYQIGRCLAPCVEGYYSQAEYDNQVNLVRLFLQGKDGQVVEHLVQKMENAAQELDFEAAARFRDQIQSVRAVQEKQFVSNERLDDLDIISIAYQHGIACVHILFVRHGKVLGNRSYFPKVPNNTDLTELADTFVGQFYLQMNQHRTIPNQIIIDQPLSEATALAN----VLSEQAGHKVSIADKNIRGDKSRYLALAKTNAEAALTLQLKQDTHIRQR----YDSLKALLNLAEIKRMECFDISHTMGNQTVASCVVFDENGPLKSDYRRFNIEGITGGDDYAAMEQALLKRYGRHLEE-EKIPDIIFIDGGKGQLNRALETFASLNVSWDKRKPLLIGVAKGVERKAGLETLLISKWD-KEIHLPPDSPALHLIQHIRDESHNHAITGHRKKRQKAFTESGLESIAGVGAKRRQALLKYLGGMQGVKSATLEEI-QSVP 593
>gi|27382581|ref|NP_774110.1| excinuclease ABC subunit C [Bradyrhizobium japonicum USDA 110] >gi|81734657|sp|Q89DG9|UVRC_BRAJA UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|27355753|dbj|BAC52735.1| excinuclease ABC chain C [Bradyrhizobium japonicum USDA 110] (686 aa)
Score = 648, Expect = 1.9e-65, Identities = 185/585 (31%), Positives = 307/585 (52%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD--RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEE-HPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDII------GFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDE--DANSDYDYMKEVIYRRYKN-----------NTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      +E I+ ++ P PG Y  + N V+YVGKA ++ R+ Y +  + + ++   V+ V N E E+LLLE NLI + +P++N+ LR+ +FPYIL+T +  P+IL H  +  G Y+GPFA++   +  + R F +R C   + ++ C+ Y I +C GPC +++  Y  ++E DF SGKS ++ ++L + +AA +L FE + Y +  L   +Q I   + D+    GF C E     + N +  + +  F E E+L + + ++Y    PK + LS  E+ + L+ +L   KI+  P +G KK+++ A NA E + K L  + Q R L+++   L    R+E++DNS+I TN VGAM+V    KN+YRKFNIK E   DY M+EV+ RR+K        F + P+L+I+DGG+ Q+ A E  L L  + ++ +AK D   + +  +  IKL+ + + +F+ ++DE HRF I +R + K + E L +I +G +R  LL + TL +I+ AS+ +L ++ V E A+ I
 S:  69 HEAIERAVRLAPTSPGVYRMLNANADVLYVGKAKNVKKRLSNYARQSAPQPARILRMIAATVTVEIVSTNTETEALLLEANLIKQLRPRFNVQLRDDKSFPYILITGDHWAPQIL-KHRGAQTRPGRYFGPFASAGAVNRTI-TALQRAFLIRSCTDSFFESRSRPCLLYQIRRCAGPCTREIDFPGYTTLVREATDFLSGKSHAVKQELAGEMEKAANELEFETAALYRDRLAALSAIQSQQGINPRTVEEADVFAIHQEGGFSCVEVFFFRTGQNWGNRAYFPRAE--KTFTPE--EVLGSFLAQFYDDKPP--PKNILLSHEIEESELLANALSIKAGHKIEVTAPKRGEKKELVAHALTNAREALGRK-LADTATQGRLLDAMATTLSLPHAPK--RIEVYDNSHIQGTNAVGAMIVAGPDGFVKNQYRKFNIKSEGLTPGDDYGMMREVLERRFKRLINPPEEGAKVKDDDFPQWPDLVIIDGGRGQLNAVREIFANLGLTQ-VSLMSVAKGPDRDAGRETLFMPEREAIKLEPRDPVLYFIQRLRDEAHRFVIGSHRKLRKKDIREAGLQEIPGIGPSRKRALLHHFGTLKEIERASIADLGKVPGVSAESARRI 677
>gi|114563814|ref|YP_751327.1| excinuclease ABC subunit C [Shewanella frigidimarina NCIMB 400] >gi|119367834|sp|Q07ZS6|UVRC_SHEFN UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|114335107|gb|ABI72489.1| excinuclease ABC, C subunit [Shewanella frigidimarina NCIMB 400] (610 aa)
Score = 648, Expect = 2.0e-65, Identities = 182/581 (31%), Positives = 314/581 (54%)
 Q:   6 KDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYF-LKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLL---SKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIE--LPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAA--LESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTD-RIVKWDFSEIKLDKKSD--LYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI--VPIEVAKEI 586
      K LK +  PG Y  DK+ VIYVGKA DL R+ YF +  ++KT+ L + I +D V ++E ++LLLEN+ I +Y PKYN+LLR+ ++PYIL++ +HPR+ Y H  K+ KG Y+GP+ N  + L+ I ++FP+R+C+ L   ++ C+ Y + +C PC+ V+ +Y  +K  F GK K + QL K  AA + +E + +Y +  L+ +E+Q++ + K D D+IG   +  +  +G +  S Y +  +E++E+L + + ++Y  I+ +PK V LS  + + L S+   K +   +G + + + A NA  + K   + + R   E L+  IK  RME FD S+  + V + VV+   +K +YR++NI    DY M++ I RR+ +  + G++P+L+ +DGG Q++ A +  K + +D  +I + K + K     SE  + SD  + +L+I+DE HRFAI+ +RNK+ K+  ++L I +G R + LL+  + ++K ASV EL+++ + +E+A+ I
 S:   8 KSFLKNVTSAPGVYRMYDKHQQVIYVGKAKDLKKRLSSYFRVNIANVKTQALVSHIDHIDVTVTHSETDALLLENDYIKQYMPKYNVLLRDDKSYPYILLSGHKHPRLAY-HRGPKREKGHYFGPYPNGGAVRESLH-LIQKLFPIRQCDDLYYKSRSRPCLQYQLDRCSAPCVGIVSDDEYSEQVKLAGLFLRGKDKQVISQLVAKMETAAIDMEYERAAQYRDQITALRRVAEQQEVS-NHKGDMDVIGVDYASGIACFHLLFIRDGKIFGSRSYYPSVPA-ETEIEEVLSSFLGQFYLNADIQRTIPKEVILSHHFDGITELQASIEHALDKKFELKTQVRGDRANFLRLAMTNASNAVATKLSHKNTVEQRFQLLEEALELNEPIK---RMECFDISHTMGESTVASCVVFNREGPHKADYRRYNITGITGGDDYAAMEQAISRRF-DKIDNNGKVPDLVFIDGGIGQLRVAQTIVDEKCVNIDHPPLLICVTKGEGRKAGLETFTVGGSEQTFEVASDSPAFHLMLHIRDESHRFAITGHRNKRQKTRNTSTLESIAGVGPKRRKALLQHLGGIQEVKGASVAELTKVPGISLEMAQTI 603
>gi|188586645|ref|YP_001918190.1| excinuclease ABC, C subunit [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] >gi|179351332|gb|ACB85602.1| excinuclease ABC, C subunit [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] (685 aa)
Score = 647, Expect = 2.2e-65, Identities = 195/575 (33%), Positives = 345/575 (60%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLK-DRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEE-HPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKLPNKK-----CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVIS------------IVIFKYVNGSLLSK--YDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLS--LSDEKL--KTLSESL--KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRY----------------------------KNNTAS-------------FGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      E +++KL +P KPG YL K K G VIYVGKA++L NR++ YF  ++ +K + + +I D++ +V ++E E+L+LENNLI KY+PKYN+ LR+  +PY+ +T EE +PR++ +  K  G Y+GP+ N+  + E  + ++FP+R C   K   C+ Y I +CL PC +KV+R +Y  +++I   GK + + +LE+K  AAE++ FE + +Y  + L+  ++Q I+ ++ D DII  +E +       + IF  G L+ + + + T   +++L + I +YY++ A+ +PK + +S L++++L  L+E  K++  P +G K +M+ A NA  +K + L+  +   +L+EL  L + ++ +R+E +D S+   V +MVV+E G  K +YRKF I+   D+ M+EV+ RR+              K+N +       F +P+LI++DGGK Q+ +A++ ++ +  S IPVI LAK ++  + V  + +K  S+  L I+DE HRFA+S++R + K+  + L ++ +G R ++L E Y +L++IK+AS++EL+ +
 S:   4 EDLQEKLANLPEKPGVYLMKSKQGRVIYVGKAINLKNRVRSYFNSGNKAVKVQVMTPKISDIETIVTDSELEALILENNLIKKYRPKYNVSLRDDKNYPYLKITTEEDYPRLIIARRMGKH--GRYFGPYPNAGAVR-ETIKLLRKLFPVRTCKGETPKNQGKRPCLNYFINRCLAPCNEKVSRDEYREMIQDIISVLEGKEEELLNELERKMNLAAEEMEFEKAAEYRNQKAALEKIRQKQKIVSERREDYDIIALGFEEKIDDTSDTDDSTEEACVQIFYIRGGKLMGRNNFRVSTGALEGAEDMLTSFIKQYYAQ-ALHVPKQILVSHPLTEKELIESWLAEKREGKVEVKVPQRGEKYQLMNMAIKNAELELKQQELESEKERKMTEGALKELALKLSLSEIPFRVEGYDISHTQGEETVASMVVFEGGKSKKKDYRKFRIRTTAGPDDFKAMEEVLRRRFHRAKKEEQEYLMAAETKQDSEYDAREGNKDNISQYNSGTEYSEYDFKFAVLPDLIVIDGGKGQLSSAVKVMEEVGY-SQIPVISLAKREE---EIFVPERSTSLKFPSNSEALKLLQRIRDEAHRFAVSYHRKSRGKATLTSLLDEVPEIGSRRKKELFEHYSSLNEIKQASIDELANL 639
>gi|169335028|ref|ZP_02862221.1| hypothetical protein ANASTE_01434 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] >gi|169257766|gb|EDS71732.1| hypothetical protein ANASTE_01434 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] (622 aa)
Score = 647, Expect = 2.4e-65, Identities = 195/586 (33%), Positives = 336/586 (57%)
 Q:   2 NEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKTK--KLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRIL----YSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK------LPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD--EILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSE------SLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL--YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRY---------KNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLN-IQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPI--EVAKEIK 587
      ++ + +K+K +P  G YL KD+NG +IYVGKA L NR+ QYF K+ +  K K+  I D +Y++ NNE E+L+LE NLI KY+P YN+L+R+  +PYI +T K+E+P++   Y +D K   Y+GP+AN+  K + + IN ++P+ C K      C+ Y IGQCLG C  + + Y Y+KEI D +GK+ I + LE K  +E L FE++ K +  ++   Q++ + ++ DI+G  E++ + ++  + ++ + + I  +E D E+L  I ++Y+   +P + +  E + + +   S K++  P KG KK ++ A +NA  ++N  +    E ++EE+ K +I   +R E +D SN  + VG MVV++  +N  YRKF +K + +DY M EV++RR      ++  F +P++I VDGG  V A  +  + + I V+GL K++KHK  +VK + E + + +  LLN I +EVHRFAI +++N +SKS + +L +I+ +GK +  LL+ ++ ++++K AS+EE+ ++ + E+AK++K
 S:   6 SKNLNNKIKLLPENSGVYLMKDENGTIIYVGKAKVLKNRVTQYFRKNSNHTPKVLKMVENIADFEYIITNNEMEALILECNLIKKYRPYYNILMRDDKTYPYIKITIKDEYPKLFVTRKYINDGNK-----YFGPYANATYAK-KAVSTINELYPIAMCKKELKSGVKKGNVCLNYHIGQCLGVCQGNIDTKLYNRYIKEIIDILNGKTSKIIQSLENKMNGYSENLDFENAGKVRDKIFAIRGLKSEQNVSNANADNMDILGLAMAEDMACVQVYALRDKKIVGRENYILKGQNEKDVSEVLAAFIKQFYTNTPF-IPPLILVEKEFEDIDNIKDLLTNLKSKKVEIKVPVKGEKKKLLKLATDNAKLNLENIIGKEKQKALMEKKAVEEINKYANISKEGNFRYEAYDISNTSGVDSVGVMVVFDGAKRNYKAYRKFKVKSIEGPNDYGSMVEVVFRRLNRAQKELKQNDDNPRFLPLPDVIFVDGGIGHVNAVKNVVDTFDFN--IKVLGLGKNNKHKLKEVVK-NNEEARNIRDFEFAGKLLNDISEEVHRFAIDYHKNLRSKSFLKTTLEEIEGIGKVKCRNLLKHFKNMEELKNASIEEIVKVDGMNEELAKKVK 616
>gi|59712233|ref|YP_205009.1| excinuclease ABC subunit C [Vibrio fischeri ES114] >gi|75353751|sp|Q5E4C5|UVRC_VIBF1 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|59480334|gb|AAW86121.1| excinuclease UvrABC, endonuclease subunit [Vibrio fischeri ES114] (608 aa)
Score = 647, Expect = 2.6e-65, Identities = 180/569 (31%), Positives = 299/569 (52%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNKL----PNKKCIYYDIGQCLGPCIKK-VTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELD--EILLTLIYEYY--SKIAIELPKTVYLSLS------DEKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESL-KFLELDSIIP-VIGLAK--DDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQI 577
      LK + H+PG Y  +  VIYVGKA DL R+ YF +  KTK L + I VD V ++E E+L+LE+N I +Y PKYN+LLR+ ++PYI +++ +HPRI  H  K+ KG Y+GP+ +S  + L+ I ++FP+R+C    ++ C+ + IG+CL PC+K V+ ++Y+   I F GK + + + L K+  A++ L FE +  + + ++  E+Q +   +D D++GF + + + +   G +L     + D E+ L+ + +YY    +P V S    + L LS  I LNP KG+K  + A NA+ + +K  ++  R   ++L++ L + + RME FD S+   V + VV+   K+EYR++NI    DY M +V+ RRY    +IP++I +DGGK Q+ A E + K E   P ++G+AK  KH + +VK  E +  S   + +I+DE H AI +R +++K  ++L I +G R + LL+  L ++K ASVEE++++
 S:  10 LKSVTHQPGVYRMYNAEADVIYVGKAKDLKKRLSSYFRSNVPSEKTKALVSHIHQVDVTVTHSETEALILEHNYIKQYLPKYNVLLRDDKSYPYIFISQHKHPRISI-HRGVKRKKGEYFGPYPDSGAVRESLH-LIQKLFPIRQCEDSVYANRHRPCLMHQIGRCLAPCVKGIVSDEEYKEQTDFIRLFLQGKDRQVIQTLVKQMESASQSLNFEKAAIIRDQIQAMRRVQEQQYVSDDSGDDLDVLGFAIENGLACVHLLMIRQGKILGSRSFFPKIPANTDKEEVFLSFLTQYYLNHTQGRTIPNRVVTSFEFNSEDLERALTELSGRKVIFQLNP-KGIKGRYLKLADTNALTALTSKSNHKLTMYQR----FKQLEEALVLSSIQRMECFDISHTMGEKTVASCVVFNQEGPVKSEYRRYNIAGITGGDDYAAMAQVLERRYSKQL-DIDKIPDIIFIDGGKGQLNRAYEVISKHWEDWPKQPLLLGIAKGVTRKHGLETLVKISGEEFSMPSDSPALHLIQHIRDESHNHAIGGHRAQRAKVRKTSTLQNIDGVGPKRRQALLQYLGGLQELKSASVEEIAKV 590
>gi|87124468|ref|ZP_01080317.1| excinuclease ABC, C subunit [Synechococcus sp. RS9917] >gi|86168040|gb|EAQ69298.1| excinuclease ABC, C subunit [Synechococcus sp. RS9917] (659 aa)
Score = 647, Expect = 2.6e-65, Identities = 161/573 (28%), Positives = 328/573 (57%)
 Q:   3 EQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVT-KEEHPRILYSHDST-KKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK--LPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKN-DEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSELDE--ILLTLIYEYYSKI-AIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDI-KDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANS----DYDYMKEVIYR------------------RYKNNTA----SFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELS 575
      E++ +LK+IP +PGCYL +D++ ++YVGK+ L +R++ YF  DL + + + ++C+++++V ++E E+L LE+NLI ++P +N+LL++  +PY+ +T E +PR+ +   +   +YGP+ + + + L+ + R+FPLR+ +  P++ C+ + IG+C G C +K++ ++Y  L+++  F G+S +  L ++ + AE+L FE + + + + L  + Q +   +  D++  C + V ++ +F+  G L+ +  T  + L+  IL +I E+YS++ A+E+P + +   +  L + L   +++  P + K D+++  NA  + + L+  Q ++ + E+L +LL++ +  R+E +D S+I ++ V + VV+ +G+ K YRK+ I+   +  D+ M EVI R         R++ +A    + P+++++DGGK Q+ A +E+L+ L+LD + V LA  K + + + +  ++ +    L ++DE HRFA+SF+R ++ + + + L I LG R+ LL + ++D I+ A +E L+
 S:   4 ERLDRRLKEIPAQPGCYLMRDQDDRILYVGKSKSLRSRVRSYFRSRHDLSPRIRLMTRQVCEIEFIVTDSEAEALALESNLIKNHQPHFNVLLKDDKKYPYLCITWSEPYPRLFITRRRRFRSPLDRFYGPYVDVGLLRRTLF-LVKRVFPLRQRPRPLYPDRTCLNHAIGRCPGVCQEKISSEEYHRILRKVAMVFQGRSDELQTLLTEQMERYAERLDFEAAARIRDQLQGLDQLTADQKMSLPDSSVSRDVLALACDQRVAAVQLFQMRAGKLVGRLGF-TADAAGLEPGLILQRVIEEHYSQLDAVEIPPELLVQYPLPQRLLLEDWLGEQRERRVQIHCPQRRQKADLIELVQRNA----EFELLRAQRGQEQQALATEDLAQLLELPRPPRRIEGYDISHIQGSDAVASQVVFIDGLPAKQHYRKYKIRSSSVRAGHSDDFMSMAEVIRRRFRRWARAKAEGADLGALRHRGGSALQTDGLNDWPDVVMIDGGKGQLSAVMEALRELDLDQDLTVCSLA---KQREEIFLPGERQPLESEPDQLGVALLRRLRDEAHRFAVSFHRQQRGERMKRSRLSDIPGLGPKRVRDLLGHFHSIDAIQLAPIERLA 610
>gi|116670629|ref|YP_831562.1| excinuclease ABC subunit C [Arthrobacter sp. FB24] >gi|189038021|sp|A0JWP2|UVRC_ARTS2 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|116610738|gb|ABK03462.1| Excinuclease ABC subunit C [Arthrobacter sp. FB24] (669 aa)
Score = 646, Expect = 3.2e-65, Identities = 188/565 (33%), Positives = 311/565 (55%)
 Q:  11 KIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDL--KTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTK-EEHPRILYSHDSTKKIKGT-YYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN-------KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGS-------LLSKYDLITVFYSELDEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMK-NKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIK-DLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKN------------------------------------NTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELS 575
      +IP PG Y ++D +G VIYVGKA L +R+ YF   L KT + +  V++ VV +E ESL LE  I ++KP++N++ R+  +PY+ VT E+ PR+    +K GT Y+GP+  I+ E + + R+FP+R C+    +  + C+  I +C PC+ +VT +++  ++  F G++K  +LEK  A +L +E + + +  L+  ER ++ ++ D D+  + E  ++ +F  G    ++ K + T  +L E LL +Y  +  LP+ V +     L++ L   K+  P +G K +M T  NA  +K +K +   NR L +L+ELQ+ LD+  L R+E FD S++ TN V +MVV E+G+ K++YRKF+I  A D  M +V+ RR++N                   A F  PNL++VDGGKPQV AA +L L +D + V+GLAK + +  +  DF I L + S+ + L I+DE HRFAI+F+R K+ K++ ++L + LG+ + + LL ++ ++ I+ AS EL+
 S:  13 EIPTNPGVYRFRDPHGRVIYVGKAKSLRSRLNSYFANPGGLLPKTYAMVHAASSVEWTVVASELESLQLEYTWIKEFKPRFNVVFRDDKTYPYLAVTMGEKFPRVQVLRGERRK--GTRYFGPYTAGAIR--ETMDTLLRVFPVRSCSPGVLKRAQASGRPCLLGYIDKCAAPCVGRVTPEEHRALAEDFCSFMGGEAKRFIGRLEKDMAAAVAELDYERAARVRDDIIALRKVFERNAVVLAEDTDADVFALHEDELEAAVQVFHVRGGRVRGQRGWVVEKVEDFTT--PDLVEHLLQQVYGEEGETQGRLPREVLVPEEPSNAAELAQWLAGLRGAKVDIRVPRRGDKAALMSTVRENAEHALKLHKSRRAGDLTNRSL-ALQELQEALDLPVALLRIECFDISHVQGTNVVASMVVVEDGLPKKSDYRKFSITGAAAVDDTAAMHDVLTRRFRNYLQEKAAQAEAAQLPGHQAALEAMAVASMQDTTTPAPRAKFAYPPNLVVVDGGKPQVNAAARALAELGIDDVY-VVGLAK--RLEEVWLPDSDFPVI-LPRTSEGLYLLQRIRDEAHRFAITFHRQKRGKAMTVSALDSVPGLGEAKRKALLAQFGSVKSIRTASAAELA 628
>gi|108761605|ref|YP_630852.1| excinuclease ABC, C subunit [Myxococcus xanthus DK 1622] >gi|119367676|sp|Q1D921|UVRC_MYXXD UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|108465485|gb|ABF90670.1| excinuclease ABC, C subunit [Myxococcus xanthus DK 1622] (646 aa)
Score = 646, Expect = 3.5e-65, Identities = 179/586 (30%), Positives = 327/586 (55%)
 Q:   1 MNEQIKDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKDRDLKT--KKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEE-HPRI----LYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCNK--LPNKK--CIYYDIGQCLGPCIKKVTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFYSEL--DEILLTLIYEYYSKIAIELPKTVYLSLSD------EKLKTLSESLKIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDL-YRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLELDSIIPVIGLAK-----------DDKHKTDRI-VKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVAKEI 586
      M+ ++ +KL +P +PG YL KD+ G VIYVGKA++L +R++ YF + D +   L  + D++ V+V+NE E+LLLEN LI K++P++N+LL++  F + + + + +PR+   Y D +   Y+GP++++  + E  +NR F LR C  L N+K C+ + IG+C PC+ V ++DY  + E+ F GK+ + E L + +AA++L FE++ + +  ++  ERQ + +  D+D+ F+ + + I  + +V  L+     E  +E++ + + YY + +  + +   +   E L T + +++ L P +G K D++ A NA  + +++  ++   L LQ+ L +++  RME FD S+  + V + V  +G +K+ YRK+ IK +  D+ M EVI RR K    ++P+L+++DGGK Q+ +A ++K + ++S+ V+GLAK      +   +RI V   I L + S  F L ++DE HRFAI+F +  KS  ++L I +G+TR ++LL + +L ++ +AS+EEL+++V  +A+ +
 S:   1 MDAKLLEKLDALPTEPGVYLMKDRRGQVIYVGKAINLRSRVRSYFNRTGDTRVFVSLLDQLLGDLETVLVSNEKEALLLENELIKKHRPRFNVLLKDDKQFISLRLDRTQPYPRLEVVRKYERDGAR-----YFGPYSSAGAIR-ETLRVVNRFFRLRTCTDHVLANRKRPCLLHQIGRCPAPCVYPVPQEDYHRSVDEVVMFLEGKAGELVEGLRLRMKRAAQELKFEEAARIRDQLNAIERSLERQKVATTDFKDQDVFAFHREGDRILFYVL-WVRQGRLNGGQAFPFGSQEFPDEELIASFVNLYYDQGSFVPEEVLLPLELEDGTGGLEALLTERKGERVRVLVPKRGEKLDLVKMAAKNA----EQAFVERRRTKDETDTVLSRLQQRLGLRNFPCRMECFDISHFQGSAIVASQVAVTDGDADKSRYRKYKIKTLEKQDDFASMYEVISRRLKKGLED-NDLPDLLVIDGGKGQLASAHAAMKDVGVESV-DVVGLAKSRDLEVFDRDAESARSPERIFVVGRKDPIVLSQNSAEMFMLTRMRDEAHRFAITFQKQVLRKSRVRSALEDIPGVGETRRKQLLRHFGSLKRVGDASIEELAEVVGPAMAERV 605
>gi|157370091|ref|YP_001478080.1| excinuclease ABC subunit C [Serratia proteamaculans 568] >gi|189038087|sp|A8GCW2|UVRC_SERP5 UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >gi|157321855|gb|ABV40952.1| excinuclease ABC, C subunit [Serratia proteamaculans 568] (610 aa)
Score = 645, Expect = 3.8e-65, Identities = 178/575 (30%), Positives = 302/575 (52%)
 Q:   9 LKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYFLKD-RDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKKVTRQD-YEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFY--SELDEILLTLIYEYYSKIAI--ELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLEL--DSIIP-VIGLAKDDKHKTDRIVKWDFSE---IKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      L + +PG Y  D G VIYVGKA DL R+ YF +   KT+ L  I +D V + E E+LLLE+N I Y+P+YN+LLR+ ++P I ++ + HPR L H  K KG Y+GPF NS  + E  + ++FP+R+C   + ++ C+ Y IG+CLGPC+ + +D Y  + + F SGK + + QL ++  A++ L FE++ + + + ++ +ERQ +  +D D+IG  + + + +   G +L      +E+ E++ T + ++Y + +  LP + L + + + L+ESL   KI+ + +G +  + A NA  + K  +S Q+   L EL K+L++ ++ RME FD S+   V + VV++   ++EYR++NI    DY M +V+ RRY    +IP++I +DGGK Q+ A++  L + D  P +IG+AK  K   +  E  I L  S   + +I+D+ H AI+ +R +++K  ++L I +G R + LL+  L + ASVEE++++ I A
 S:  11 LSTVTSQPGVYRMYDATGTVIYVGKAKDLKKRLASYFRQQVGSRKTETLVKNIAQIDVTVTHTETEALLLEHNYIKLYQPRYNVLLRDDKSYPLIFLSADSHPR-LAVHRGAKHAKGEYFGPFPNSYAVR-ETLALLQKLFPIRQCENSVYRNRSRPCLQYQIGRCLGPCVAGLVSEDEYRQQVDYVRLFLSGKDQQVLHQLIERMENASKALNFEEAARIRDQIQAVRRVTERQ-FVSGNSDDLDVIGVAFEAGMACLHVLFIRQGKVLGSRSYFPKVPGGTEMSEVVQTFVGQFYLQGSQMRTLPAEILLDFTLPEKELLAESLSELAGRKIQIQSKPRGDRARYLKLARTNAATALTTK----LSQQSTIHQRLAELTKVLNLSEINRMECFDISHTMGEQTVASCVVFDANGPLRSEYRRYNITGITPGDDYAAMAQVLKRRY-GKALEEKKIPDVIFIDGGKGQLGMAIDVFNSLNVSWDKNKPLLIGIAKGADRKAGLETLFFVPEGEGIALPSDSPALHVIQHIRDDSHNHAITGHRQRRAKVRNTSALELIDGVGPKRRQVLLKYMGGLQPLLNASVEEIAKVPGISQA 599
>gi|188534204|ref|YP_001908001.1| UvrABC system protein C [Erwinia tasmaniensis] >gi|188029246|emb|CAO97123.1| UvrABC system protein C [Erwinia tasmaniensis] (610 aa)
Score = 645, Expect = 3.9e-65, Identities = 180/578 (31%), Positives = 301/578 (52%)
 Q:   6 KDKLKKIPHKPGCYLWKDKNGIVIYVGKAVDLANRIKQYF---LKDRDLKTKKLANEICDVDYVVVNNENESLLLENNLIAKYKPKYNMLLRESNAFPYILVTKEEHPRILYSHDSTKKIKGTYYGPFANSNIKKYELYNFINRIFPLRKCN----KLPNKKCIYYDIGQCLGPCIKK-VTRQDYEPYLKEINDFFSGKSKSIDEQLEKKEIQAAEKLMFEDSQKYLELRKNLKMFSERQDIIFSQKNDEDIIGFYCKENVISIVIFKYVNGSLLSKYDLITVFY--SELDEILLTLIYEYY--SKIAIELPKTVYLSLSDEKLKTLSESL------KIKFLNPSKGVKKDVMDTAFNNAVEIMKNKYLQLISNQNRELNSLEELQKLLDIKDLYRMEIFDNSNIFNTNKVGAMVVYENGVKNKNEYRKFNIKDEDANSDYDYMKEVIYRRYKNNTASFGEIPNLIIVDGGKPQVKAALESLKFLEL--DSIIP-VIGLAKDDKHKT---DRIVKWDFSEIKLDKKSDLYFFLLNIQDEVHRFAISFYRNKKSKSLFENSLYKIKNLGKTRIEKLLEKYETLDKIKEASVEELSQIVPIEVA 583
      K LK + +PG Y  D G VIYVGKA DL R+ YF  L R KT+ L  I +D V + E E+LLLE+N I Y+P+YN+LLR+ ++PYI ++ + HPR L SH  K KG Y+GPF N  + E + + +IFP+R+C   + ++ C+ Y IG+CLGPC++ VT ++Y  + + F SGK  + QL + QA+ L FE++ + + + ++ +E+Q + +Q +D D+IG   + + +   G +L      +EL E++ T + ++Y   A LP + + + +  L+ SL   ++  + +G +  + A NA  + + Q +  R  L L + L + + RME FD S+   V + VV++   ++EYR++NI    DY M +V+ RRY    +IP++I++DGGK Q+ A E  L++ D  P ++G+AK  K    ++ +   L  S   + +I+D+ H AI+ +RNK++K  ++L I+ +G R + LL+  L + AS EE++++ I A
 S:   8 KSFLKTVTSQPGVYRMYDAGGTVIYVGKAKDLKKRLSSYFRGNLGSR--KTEALVALIEQIDVTVTHTETEALLLEHNYIKLYQPRYNVLLRDDKSYPYIFLSADHHPR-LASHRGAKHAKGEYFGPFPNGYAVR-ETLSLLQKIFPVRQCENSVYRNRSRPCLQYQIGRCLGPCVEGLVTEEEYARQIDYVRLFLSGKDDQVLNQLVARMEQASGDLRFEEAGRLRDQIQAVRRVTEKQ-FVSNQGDDMDVIGVSFDSGMACLHVLFIRQGKVLGSRSYFPKVPGGTELAEVVQTFVGQFYLQGSQARTLPSDILIDFTLPEKDLLAASLTALSGRRVSIQSKPRGDRARYLKLARTNAATALITRLAQHSTIHQR----LAALAQTLKLPAIGRMECFDISHTMGEQTVASCVVFDANGPLRSEYRRYNISGITPGDDYAAMNQVLRRRYGKAIEE-SKIPDVIVIDGGKGQLAQAKEVFAQLDVTWDKSHPLLLGVAKGTDRKAGLETLFLEPEGEGFSLPPDSPALHVIQHIRDDSHNHAITGHRNKRAKVKNTSALETIEGIGPKRRQMLLKYMGGLQPLINASKEEIARVPGISTA 599
>gi|78189306|ref|YP_379644.1| excinuclease ABC subunit C [Chlorobium chlorochromatii CaD3] >gi|90111062|sp|Q3AQX4|UVRC_CHLCH UvrABC system protein C (Protein uvrC) (Excinuclease ABC subunit C) >