>gi|26553589|ref|NP_757523.1| hypothetical protein MYPE1350 [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453595|dbj|BAC43927.1| hypothetical protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (351 aa)
Score = 1529, Expect = 6.1e-168, Identities = 351/351 (100%), Positives = 351/351 (100%)
 Q:   1 MIKIKEMTDILLKDRQLYKECGDLFKYLAEVRINFSSLEAHNVPWQLSQVLEIISSNKLDHNEIDLEETIFNYCYNTAHYGQNAKRAVMCSFKSIFWITKIRNQESIGLKDIDKIIEIFKDTHKVASIKKNDLSGEDIDFLLSLINGKFSNNPLYFFPLFLLLIEEYLKNFPYNNSVISTLTNLYLIKNKLLFAPSICFSYPLLNNWRKYKKLLLITKENPKEISNFSIFVFDLLKQASVVSRAFISDYSSIKNGLSTLIDNKVISKKDFIRILKSIVFEEYEKSNKETETAKVLIKHKLVTKVGHLKPSTEKEVPKDIYMFNEYMSSLQKLINNKKEPTTKLFTLKENLN 351
      MIKIKEMTDILLKDRQLYKECGDLFKYLAEVRINFSSLEAHNVPWQLSQVLEIISSNKLDHNEIDLEETIFNYCYNTAHYGQNAKRAVMCSFKSIFWITKIRNQESIGLKDIDKIIEIFKDTHKVASIKKNDLSGEDIDFLLSLINGKFSNNPLYFFPLFLLLIEEYLKNFPYNNSVISTLTNLYLIKNKLLFAPSICFSYPLLNNWRKYKKLLLITKENPKEISNFSIFVFDLLKQASVVSRAFISDYSSIKNGLSTLIDNKVISKKDFIRILKSIVFEEYEKSNKETETAKVLIKHKLVTKVGHLKPSTEKEVPKDIYMFNEYMSSLQKLINNKKEPTTKLFTLKENLN
 S:   1 MIKIKEMTDILLKDRQLYKECGDLFKYLAEVRINFSSLEAHNVPWQLSQVLEIISSNKLDHNEIDLEETIFNYCYNTAHYGQNAKRAVMCSFKSIFWITKIRNQESIGLKDIDKIIEIFKDTHKVASIKKNDLSGEDIDFLLSLINGKFSNNPLYFFPLFLLLIEEYLKNFPYNNSVISTLTNLYLIKNKLLFAPSICFSYPLLNNWRKYKKLLLITKENPKEISNFSIFVFDLLKQASVVSRAFISDYSSIKNGLSTLIDNKVISKKDFIRILKSIVFEEYEKSNKETETAKVLIKHKLVTKVGHLKPSTEKEVPKDIYMFNEYMSSLQKLINNKKEPTTKLFTLKENLN 351