>gi|26553603|ref|NP_757537.1| hemolysin [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453609|dbj|BAC43941.1| hemolysin [Mycoplasma penetrans HF-2] (246 aa)
Score = 1027, Expect = 6.2e-110, Identities = 246/246 (100%), Positives = 246/246 (100%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK
 S:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
>gi|167750993|ref|ZP_02423120.1| hypothetical protein EUBSIR_01978 [Eubacterium siraeum DSM 15702] >gi|167656172|gb|EDS00302.1| hypothetical protein EUBSIR_01978 [Eubacterium siraeum DSM 15702] (241 aa)
Score = 463, Expect = 1.4e-44, Identities = 104/240 (43%), Positives = 151/240 (62%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAK-TEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      MQK RLD+YL  N +SR +A LI  V +NG+I +K++ V+E D + I+ E KY+ R  KL+ A+ H+ + L+ + IDIG+STGGFT +++N  KVYS+DVGT+QL+E+L+ + +V+S+E+T+ R  SL  +DFI IDVSFIS+ L+   L N + +AL+KPQFE GK  + G + ++ HKK+ ++ EF S L +  I SPI G  NTEYL YL
 S:   1 MQK-RLDVYLSENNTVKSRSLAASLIKQGSVEVNGRICTKASFAVDENDNIRIIGEMPKYIGRGGLKLEKALSHYRLHLDGSVCIDIGASTGGFTDCMIQNGAVKVYSVDVGTDQLDEKLRNDPRVVSMEKTDIRNCVGSL--PAVDFIGIDVSFISLKLVLPSAYALLKNGGECVALIKPQFEAGKNHLSKHGIVRDSKVHKKVCDDISEFASTLGFERGEVISSPITGGDG-NTEYLIYL 238
>gi|146296859|ref|YP_001180630.1| hemolysin A [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] >gi|145410435|gb|ABP67439.1| hemolysin A [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] (270 aa)
Score = 432, Expect = 6.0e-41, Identities = 103/242 (42%), Positives = 151/242 (62%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAK-TEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKN 244
      K R DI LV + +A SR A+ LI + V +N Q I K+ L++  ++ + E+ K+VSR  KL+ A+ F+ID++ KIA+DIG+STGGFT LL++ KKVY +DVG QL +L+++ +V++ E+TNFR E  I D+ID I DVSFIS+ LI +KIKE    I L+KPQFE G++  KG + ++ H ++I  I+  L +  G  SPIKG + N EYL YL+ ++
 S:   2 KKRADILLVEKGFAESREKARALILSGNVYVNNQKIEKAGELIDCNAQIVVKEQLKFVSRGGLKLEKALNFFSIDVSGKIALDIGASTGGFTDCLLQHGAKKVYCVDVGYGQLAWKLREDPRVVNFEKTNFRYFEREKIPDRIDVIVCDVSFISLTLISHKIKEFMEEGTVGILLIKPQFEAGREEVGKKGVVRSSQTHIRVIKKVIDCYFSLGVSIKGLTYSPIKGPEG-NIEYLLYLKQED 243
>gi|78043160|ref|YP_360803.1| hemolysin A [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] >gi|77995275|gb|ABB14174.1| hemolysin A [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] (266 aa)
Score = 426, Expect = 2.9e-40, Identities = 98/244 (40%), Positives = 146/244 (59%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKT-EDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      K RLD+ +V +  +SR A+ LI  +V++ Q ++K T+V E  + IL + KYVSR YKL+ A+E F I+L KI IDIG+STGGFT  L+   VY++DVG QL+ +L+++ +V+ E+TN R   + +K F T DVSFIS+ L+ KIKE+   +++ L+KPQFE G++  KG +  H++++ N +E+  L + LG  SPI G + N EYL YL  N K
 S:   2 KKRLDVLMVEKGLVQSREKARALIMAGEVLVGEQKVTKPGTMVTEDSPIRILGQGLKYVSRGGYKLEKALEEFKINLQGKIVIDIGASTGGFTDCALQYGANTVYAVDVGYGQLSLKLRQDPRVVVFERTNIRYFSVDNLPEKPGFATCDVSFISLKLVLPKIKEILAPRGEAVVLIKPQFEAGREKVGKKGVVRDPATHREVLKNLLEYAEGLGFQPLGLTYSPITGLEG-NIEYLLYLSTDNTK 246
>gi|150390272|ref|YP_001320321.1| hemolysin A [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] >gi|149950134|gb|ABR48662.1| hemolysin A [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] (267 aa)
Score = 422, Expect = 8.4e-40, Identities = 99/244 (40%), Positives = 153/244 (62%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAK-TEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      +K+R+D+ LV E Y SR A+ I  V+++ Q+I K T V+E  ++I   YVSR  KL+ A+E F ++L NK+ +DIG+STGGFT +L+  KKVY+IDVG QL+ +L+++ +VIS+E+TN R + + I ++ DF ++DVSFIS+ L+  IK L +N + IAL+KPQFE G++  KG + + H++++  +F   +  G  SPIKG + N EYL YL+ +E
 S:   3 KKVRIDLRLVEEGYFDSRERAKSSIMAGVVLVDQQVIDKPGTKVDEDLPIKIKGNPIPYVSRGGLKLQKAMEEFQLNLQNKVCMDIGASTGGFTDCMLQKGAKKVYAIDVGYGQLDWKLRQDERVISMERTNIRYVTPTDITEEPDFASVDVSFISLRLVLPVIKNLLCSNGEIIALIKPQFEAGREKVGKKGVVRDIQVHEEVVKEIYDFAKEHELYTHGLSYSPIKGPEG-NIEYLIYLKTNSE 247
>gi|160938272|ref|ZP_02085627.1| hypothetical protein CLOBOL_03168 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] >gi|158438645|gb|EDP16402.1| hypothetical protein CLOBOL_03168 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] (310 aa)
Score = 408, Expect = 3.7e-38, Identities = 94/241 (39%), Positives = 146/241 (60%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      M+K RLD+ +V N A SR A+ LI + V +NGQ  K+ T  E ++E+   KYVSR  KL+ A+ F + L K+ +D+G+STGGFT +L+N  KVY++DVG QL +L+ +++VI +E+TN R +  I D+I+F +IDVSFIS+ +  +K+L + + + L+KPQFE G++  KG + + H ++I  +++  +  LG  SPIKG + N EYL YL+
 S:   1 MKKERLDVLMVQRNLAESREKAKALIMSGIVYVNGQKEDKAGTSFEETVQIEVRGNTLKYVSRGGLKLEKAMSRFGVQLAGKVCMDVGASTGGFTDCMLQNGAVKVYAVDVGHGQLAWKLRNDDRVICMEKTNIRYVTPEDIGDRIEFASIDVSFISLTKVLGPVKQLLTDEGQVVCLIKPQFEAGREKVGKKGVVREKSVHLEVIEMVMDYARSIGFGILGLEFSPIKGPEG-NIEYLLYLQ 242
>gi|188996824|ref|YP_001931075.1| hemolysin A [Sulfurihydrogenibium sp. YO3AOP1] >gi|188931891|gb|ACD66521.1| hemolysin A [Sulfurihydrogenibium sp. YO3AOP1] (268 aa)
Score = 406, Expect = 5.2e-38, Identities = 110/245 (44%), Positives = 151/245 (61%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFL--SILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      +QK R+D LV++  SR AQ LI + V +N Q I K T V   + I E+ YVSR +KL+ ++ FN+D+ +KI +DIGSSTGGFT LL+N KKVY++DVG NQL+E+L+ +++VIS+E+ N R + + I +KID + DVSFISI I  I L  ++K I L+KPQFEL KK     E H K I + IE L S  IK+L + SPIKG + N E+L +E K+E
 S:   3 VQKERIDKLLVDKGLVESREKAQALIMSGVVFVNNQKIDKPGTKVPTDANIYIKEKMPYVSRGGFKLEKGLKIFNLDVKDKICLDIGSSTGGFTDCLLQNGAKKVYAVDVGKNQLHEKLRADSRVISIEEFNARYLTENEIPEKIDILVCDVSFISITKILPNICNLLKEDFKGIILIKPQFELSKKEVKDGVVRDKELHFKAIKSVIESLKQSCYCIKDLDF--SPIKGPEG-NIEFLALIERKSE 246
>gi|116058234|emb|CAL53423.1| hemolysin A, putative (ISS) [Ostreococcus tauri] (290 aa)
Score = 405, Expect = 7.6e-38, Identities = 88/239 (36%), Positives = 142/239 (59%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      K RLD  V   SR VAQ I  KV+++GQ ++K+ T   K+E++ E+ KYV RA KL+ A+E+F +D++  A+D G STGGFT LL+  +KVY +DVG Q+ E+++++ +V+ +E+TN R + + + D +D +T+D+SFIS+ +  I ++    + L+KPQFE +  +KG +  H ++I N IE     + + SPIKGAK+ NTE+L + +
 S:  31 KTRLDELTVMTRPELSRNVAQSWIAQGKVLVDGQPVTKAGTKFKPSVKIEVIAEQPKYVCRAGLKLEKALEYFGVDVSGLTALDSGLSTGGFTDCLLQGGARKVYGVDVGYGQVAEKIRQDERVVIMERTNLRYV--TQLPDVVDIVTLDLSFISVLKVLPAICKILKPGGTMLVLIKPQFEARRSQIGSKGVVRDASVHAEVIQNVIEGAKTFGFDYVAHTTSPIKGAKEGNTEFLAHFK 269
>gi|160880642|ref|YP_001559610.1| hemolysin A [Clostridium phytofermentans ISDg] >gi|160429308|gb|ABX42871.1| hemolysin A [Clostridium phytofermentans ISDg] (266 aa)
Score = 401, Expect = 2.2e-37, Identities = 89/238 (37%), Positives = 146/238 (61%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      K RLD+ LV N A SR A+ +I + V ++GQ  K+ ++   +E+   KYVSR YKL+ AIE  + L K+ +D+GSSTGGFT +L+N  KV+++DVGTNQL +L+++ +VIS+E+TN R +  IK+++DF++IDV+FIS+ +  + L + + + L+KPQFE G+ K+G   + + H+++I  + + + L  +  SPI+G + N EYL ++
 S:   2 KERLDVLLVARNLAESREKAKAIIMSGNVYVDGQKEDKAGSMFKPEVSIEVKGTAMKYVSRGGYKLEKAIEEHQLSLEGKVCMDVGSSTGGFTDCMLQNGATKVFAVDVGTNQLAWKLRQDERVISMEKTNIRHVTPEDIKEQVDFVSIDVAFISLTKVLEPVHALMKDGAEIVCLIKPQFEAGREKVGKKGVVREPKVHEEVIEMVMNYANTLGFVLIHLDYSPIRGPEG-NIEYLLHM 240
>gi|168333591|ref|ZP_02691856.1| hemolysin A [Epulopiscium sp. 'N.t. morphotype B'] (268 aa)
Score = 397, Expect = 5.9e-37, Identities = 102/244 (41%), Positives = 145/244 (59%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL--EYKNEK 246
      K RLD+ +   A SR AQ I  V ++GQ  K  V  ++E+ ++ KYVSR +KL+ AI+ FNI L KI +D+GSSTGGFT +L+  KVY++DVG QL  L++N KVISLE+TN R +  I ++I+F +IDVSFIS+ I  K L  + + +AL+KPQFE G++   G K  H+++I N  +++ +  +G  SPIKG + N EYL YL EYK +K
 S:   5 KERLDVLITKRALADSREKAQAYIMAGVVYVDGQKEDKVGLKVKVSAEIEVRQKMKYVSRGGFKLEKAIQKFNISLAGKICMDVGSSTGGFTDCMLQEGAAKVYAVDVGYGQLAWTLRQNPKVISLEKTNMRYVTQEEISEQINFSSIDVSFISLTKILQPTKNLLAKDGEIVALIKPQFEAGREEVKKHGVVKDPIVHQRVIENIWNYVTEIGFSVVGLDFSPIKGPEG-NREYLIYLSNEYKVDK 250
>gi|121534494|ref|ZP_01666317.1| hemolysin A [Thermosinus carboxydivorans Nor1] >gi|121306987|gb|EAX47906.1| hemolysin A [Thermosinus carboxydivorans Nor1] (268 aa)
Score = 397, Expect = 7.1e-37, Identities = 92/240 (38%), Positives = 140/240 (58%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNEL-DKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKT-EDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M K RLD+ LV  A SR A+ I  V ++GQ + K+ +V + D V  +  YVSR  KL+ A+ F IDL K  DIG+STGGFT  L++  VY+IDVG QL  L+ +++VI++E+TN R++ ++ +  +DF+ IDVSFIS++ +  KEL  + + +AL+KPQFE G++  KG + + H ++I+ + F   + +G  SPIKG + N EYL +L
 S:   1 MPKERLDVLLVKRGLASSRERAKAWIMAGLVRVDGQRVDKAGAMVPLMADIVVTGDNIGYVSRGGLKLEKALRTFGIDLTGKTVADIGASTGGFTDCALKHGAVCVYAIDVGYGQLAWSLRNDDRVINMERTNIRQVTAADLGSPVDFVAIDVSFISLSKVLPVAKELLLPDGQIVALIKPQFEAGREKVGKKGVVRDPQTHMEVISAVVRFAETQGLNPVGLTFSPIKGPEG-NIEYLLHL 241
>gi|170754365|ref|YP_001781431.1| hemolysin A [Clostridium botulinum B1 str. Okra] >gi|169119577|gb|ACA43413.1| hemolysin A [Clostridium botulinum B1 str. Okra] (273 aa)
Score = 394, Expect = 1.3e-36, Identities = 95/239 (39%), Positives = 149/239 (62%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      +K RLD+ LV +  +SR A+ I  ++ I+G I K  + E  +E  E+ YVSR  KL+ +I++F IDLN K+ +DIG+STGGFT +L+N KKV+SIDVG Q  +L+ + +V+ +E+TN R + S + +K +F +IDVSFIS+ L+  +K+L  N + +AL+KPQFE G+ K+G   ++ HK+++N ++F  +++ L  SPIKG + N EYL Y+
 S:   4 KKERLDLLLVEKGIFQSRERAKASIMAGEIFIDGNRIDKCGEKIKESANIEFRGEKLPYVSRGGLKLEKSIKNFGIDLNEKVCLDIGASTGGFTDCMLQNGAKKVFSIDVGYGQFAWKLRVDPRVVCMERTNVRYVTSEELGEKANFASIDVSFISLTLVIPVVKDLLDENGEIMALIKPQFEAGREKVGKKGVVRESSTHKEVVNKIVQFAEKIDLNILNLDFSPIKGPEG-NIEYLIYM 243
>gi|168184566|ref|ZP_02619230.1| hemolysin A [Clostridium botulinum Bf] >gi|182672367|gb|EDT84328.1| hemolysin A [Clostridium botulinum Bf] (273 aa)
Score = 394, Expect = 1.6e-36, Identities = 95/239 (39%), Positives = 149/239 (62%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      +K RLD+ LV +  +SR A+ I  ++ I+G I K  + E  +E  E+ YVSR  KL+ +I++F IDLN K+ +DIG+STGGFT +L+N KKV+SIDVG Q  +L+ + +V+ +E+TN R + S + +K +F +IDVSFIS+ L+  +K+L  N + +AL+KPQFE G+ K+G   ++ HK+++N ++F  +++ L  SPIKG + N EYL Y+
 S:   4 KKERLDLLLVEKGIFQSRERAKASIMAGEIFIDGNRIDKCGEKIKESANIEFRGEKLPYVSRGGLKLEKSIKNFGIDLNEKVCLDIGASTGGFTDCMLQNGAKKVFSIDVGYGQFAWKLRVDPRVVCMERTNVRYVTSEDLGEKANFASIDVSFISLTLVIPVVKDLLDENGEIMALIKPQFEAGREKVGKKGVVRESSTHKEVVNKIVQFAEKIDLNILNLDFSPIKGPEG-NIEYLIYM 243
>gi|160934290|ref|ZP_02081677.1| hypothetical protein CLOLEP_03161 [Clostridium leptum DSM 753] >gi|156866963|gb|EDO60335.1| hypothetical protein CLOLEP_03161 [Clostridium leptum DSM 753] (270 aa)
Score = 393, Expect = 1.8e-36, Identities = 96/240 (40%), Positives = 138/240 (57%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      +K RLD LV+  A SR A+ LI  +V + Q  K T  E ++E+   YVSR  KL+ A+ F I L +K A+DIG+STGGFT +L+N KKVY++DVG QL +L+ + +VI+LE+TN R   I D IDFI++DVSFIS+ L+  K  + +++ L+KPQFE G++  KG + D H ++I +  +    LG  SP+KG + N EYL YL+
 S:   3 EKKRLDQLLVDRGLAPSREKAKALIMAGQVYVQNQKSDKPGTSYTEAVEIEVRGSGLAYVSRGGLKLEKAMRVFPIRLQDKTAMDIGASTGGFTDCMLQNGAKKVYAVDVGYGQLAWKLRTDPRVINLERTNIRYATKEQIPDPIDFISVDVSFISLKLVLPVAKLFMRDGAQAVCLIKPQFEAGREKVGKKGVVRDPDVHVEVIKSVCAMIRENGFSLLGLDYSPVKGPEG-NIEYLAYLQ 243
>gi|153938144|ref|YP_001391202.1| hemolysin A [Clostridium botulinum F str. Langeland] >gi|152934040|gb|ABS39538.1| hemolysin A [Clostridium botulinum F str. Langeland] (273 aa)
Score = 393, Expect = 1.9e-36, Identities = 95/239 (39%), Positives = 149/239 (62%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      +K RLD+ LV +  +SR A+ I  ++ I+G I K  + E  +E  E+ YVSR  KL+ +I++F IDLN K+ +DIG+STGGFT +L+N KKV+SIDVG Q  +L+ + +V+ +E+TN R + S + +K +F +IDVSFIS+ L+  +K+L  N + +AL+KPQFE G+ K+G   ++ HK+++N ++F  +++ L  SPIKG + N EYL Y+
 S:   4 KKERLDLLLVEKGIFQSRERAKASIMAGEIFIDGNRIDKCGEKIKESANIEFRGEKLPYVSRGGLKLEKSIKNFGIDLNEKVCLDIGASTGGFTDCMLQNGAKKVFSIDVGYGQFAWKLRVDPRVVCMERTNVRYVTSEELGEKANFASIDVSFISLTLVIPVVKDLLDENGEIMALIKPQFEAGREKVGKKGVVRESSTHKEVVNKIVQFAEKIDLNILNLDFSPIKGPEG-NIEYLIYM 243
>gi|160893235|ref|ZP_02074023.1| hypothetical protein CLOL250_00781 [Clostridium sp. L2-50] >gi|156865318|gb|EDO58749.1| hypothetical protein CLOL250_00781 [Clostridium sp. L2-50] (264 aa)
Score = 393, Expect = 2.1e-36, Identities = 91/244 (37%), Positives = 146/244 (59%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      K RLD+ +VN  A SR A+ +I + V ++   K+ + +E ++E+   KYVSR  KL+ A++ F + L K+A+D+GSSTGGFT +L+N  KVYS+DVG QL +L+ + +V+ +E+TN R +  I+D+I+F +IDVSFIS+ +  +KEL ++ + + L+KPQFE G++  KG + + H +++  ++F  + K L  SPIKG + N EYL Y+   K
 S:   2 KERLDVMMVNRGLAESREKAKAIIMSGIVYVDNIKEDKAGSTFDEKAQIEVRGNTLKYVSRGGLKLEKAMDCFGVSLAGKVAMDVGSSTGGFTDCMLQNGAVKVYSVDVGHGQLAWKLRNDERVVCMEKTNIRYVTPDDIEDRIEFASIDVSFISLTKVLPPVKELLTDDGEIVCLIKPQFEAGREKVGKKGVVRDQKVHVEVVEMIVDFARQIGFKTLDLSYSPIKGPEG-NIEYLLYITKDQTK 246
>gi|167770733|ref|ZP_02442786.1| hypothetical protein ANACOL_02079 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] >gi|167667328|gb|EDS11458.1| hypothetical protein ANACOL_02079 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] (270 aa)
Score = 392, Expect = 2.3e-36, Identities = 92/239 (38%), Positives = 140/239 (58%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      K RLDI L + + SR A+ +I  +V INGQ  K  V E  +E+ + +YVSR  KL+ A++ + I L ++I +DIG+STGGFT +L+N  KVY++DVG QL +L+ + +V++LE+TN R I  + D+IDFI+IDVSFIS+ L+   +L   K++ L+KPQFE G++  KG +  H +++  + +     G  SP+KG + N EYL YL+
 S:   6 KKRLDILLTEKEFFPSREKAKAVIMAGQVYINGQKADKPGMDVAEDADIEVRGDTLRYVSRGGLKLEKAMQVWPIVLQDQICMDIGASTGGFTDCMLQNGAAKVYAVDVGYGQLAWKLRNDPRVVNLERTNIRNITREQLPDRIDFISIDVSFISLRLVLPVAAQLLCTGGKAVCLVKPQFEAGREKVGKKGVVRDRATHAEVLVRAVGYALENGFTVHGLDFSPVKGPEG-NIEYLMYLQ 245
>gi|170758649|ref|YP_001787208.1| hemolysin A [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] >gi|169405638|gb|ACA54049.1| hemolysin A [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] (273 aa)
Score = 392, Expect = 2.4e-36, Identities = 95/239 (39%), Positives = 149/239 (62%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      +K RLD+ LV +  +SR A+ I  ++ I+G I K  + E  +E  E+ YVSR  KL+ +I++F IDLN K+ +DIG+STGGFT +L+N KKV+SIDVG Q  +L+ + +V+ +E+TN R + S + +K +F +IDVSFIS+ L+  +K+L  N + +AL+KPQFE G+ K+G   ++ HK+++N ++F  +++ L  SPIKG + N EYL Y+
 S:   4 KKERLDLLLVEKGIFQSRERAKASIMAGEIFIDGNRIDKCGEKIKESANIEFRGEKLPYVSRGGLKLEKSIKNFGIDLNEKVCLDIGASTGGFTDCMLQNGAKKVFSIDVGYGQFAWKLRVDPRVVCMERTNVRYVTSEELGEKANFASIDVSFISLTLVIPVVKDLLDENGEIMALIKPQFEAGREKVGKKGVVRESSTHKEVVNKIVQFAEKIDLNILNLDFSPIKGPEG-NIEYLIYM 243
>gi|188589502|ref|YP_001921546.1| hemolysin A [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] >gi|188499783|gb|ACD52919.1| hemolysin A [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] (269 aa)
Score = 392, Expect = 2.6e-36, Identities = 98/245 (40%), Positives = 145/245 (59%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      +K RLDI LV +  SR A+ I  KV ++GQ + K+  V+ + +E  + KYVSR  KL+ A++ ++I L +K+ +DIG+STGGFT +L+N KKVYS+DVG Q  +L+ + +V+ +E+TN R +  I + +DF +IDVSFIS+ I   L + + +AL+KPQFE G+ K+G   +  HK+++  IEFL  + LG  SPIKG + N EYL Y  NEK
 S:   4 KKERLDILLVEKGIITSRDKAKACIMEGKVFVDGQRVDKAGEKVSVIANIEYKGAKLKYVSRGGLKLEKAMKSYDISLEDKVCMDIGASTGGFTDCMLQNGAKKVYSVDVGYGQFAWKLRTDERVVCMERTNIRYVTLEDIGEPLDFASIDVSFISLKKIMPATLGLLKDTGEVVALIKPQFEAGREKVGKKGVVREISTHKEVVYGIIEFLKNEKLNILGVGYSPIKGPEG-NREYLVYFTKDNEK 249
>gi|167746997|ref|ZP_02419124.1| hypothetical protein ANACAC_01709 [Anaerostipes caccae DSM 14662] >gi|167653957|gb|EDR98086.1| hypothetical protein ANACAC_01709 [Anaerostipes caccae DSM 14662] (271 aa)
Score = 391, Expect = 3.3e-36, Identities = 95/244 (38%), Positives = 145/244 (59%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      K RLD+ LV + A SR A+ +I + V ++GQ  K+ T+V E  +EI + KYVSR  KL+ A++ FNI L +++ +D+G+STGGFT +L N KKVYS+DVG QL+ L+ + +V+ +E+TN R +  I++  F++IDVSFIS+ I  + + N + AL+KPQFE G++  KG +  H ++I  +F S  + L  SPIKG + N EYL +++  EK
 S:   2 KERLDVLLVKKGLAASREKAKAIIMSGVVFVDGQREDKAGTMVKEELPIEIKGKTLKYVSRGGLKLEKAMKQFNIQLTDRVCMDVGASTGGFTHCMLLNGAKKVYSVDVGHGQLDWGLRNDERVVCMERTNMRYVTPEDIEEPAGFVSIDVSFISLTKILPAVYGILENGGEVTALIKPQFEAGREKVGKKGVVRDPAVHGEVIEKITDFASSNGFELLHLDYSPIKGPEG-NIEYLLHMKKTEEK 246
>gi|28211240|ref|NP_782184.1| hemolysin [Clostridium tetani E88] >gi|28203680|gb|AAO36121.1| hemolysin [Clostridium tetani E88] (272 aa)
Score = 390, Expect = 3.9e-36, Identities = 101/245 (41%), Positives = 150/245 (61%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      +K+RLD+ LV +  SR A+ I  ++ ++G  K  +N  K+E  +  YVSR YKL+ AI+ FN+DL +K+ +DIG+STGGFT +L+N+ KKVYSIDVG QL +L+ N KV+ +E+TNFR I+  I + DF +IDVSFIS+ I   + + + +AL+KPQFE G++  KG + + H ++I  ++F  L++K G  SPIKG + N EYL Y+ K+EK
 S:   4 KKLRLDLLLVEKEIFTSRERARSSIMAGEIFVDGIRKDKCGEKINVDAKIEFKGDTMPYVSRGGYKLEKAIKDFNVDLKDKVCLDIGASTGGFTDCMLQNHAKKVYSIDVGYGQLAWKLRTNPKVVCMERTNFRHIKFEHIGEYADFASIDVSFISLEKIIPAAINILNDKGEIVALIKPQFEAGREKVGKKGVVREKSTHIEVIEKIVDFAKTLDLKIKGINYSPIKGPEG-NIEYLLYIT-KDEK 248
>gi|148379841|ref|YP_001254382.1| hemolysin A [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|153933292|ref|YP_001384139.1| hemolysin A [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|153936268|ref|YP_001387679.1| hemolysin A [Clostridium botulinum A str. Hall] >gi|168180468|ref|ZP_02615132.1| hemolysin A [Clostridium botulinum NCTC 2916] >gi|148289325|emb|CAL83421.1| putative methyltransferase [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|152929336|gb|ABS34836.1| hemolysin A [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|152932182|gb|ABS37681.1| hemolysin A [Clostridium botulinum A str. Hall] >gi|182668775|gb|EDT80753.1| hemolysin A [Clostridium botulinum NCTC 2916] (273 aa)
Score = 390, Expect = 4.1e-36, Identities = 94/239 (39%), Positives = 149/239 (62%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      +K RLD+ LV +  +SR A+ I  ++ I+G I K  + E  +E  E+ YVSR  KL+ +I++F IDLN K+ +DIG+STGGFT +L+N KKV+SIDVG Q  +L+ + +V+ +E+TN R + S + +K +F +IDVSFIS+ L+  +K+L  + + +AL+KPQFE G+ K+G   ++ HK+++N ++F  +++ L  SPIKG + N EYL Y+
 S:   4 KKERLDLLLVEKGIFQSRERAKASIMAGEIFIDGNRIDKCGEKIKESANIEFRGEKLPYVSRGGLKLEKSIKNFGIDLNEKVCLDIGASTGGFTDCMLQNGAKKVFSIDVGYGQFAWKLRVDPRVVCMERTNVRYVTSEELGEKANFASIDVSFISLTLVIPVVKDLLDEDGEIMALIKPQFEAGREKVGKKGVVRESSTHKEVVNKIVQFAEKIDLNILNLDFSPIKGPEG-NIEYLIYM 243
>gi|134298943|ref|YP_001112439.1| hemolysin A [Desulfotomaculum reducens MI-1] >gi|134051643|gb|ABO49614.1| hemolysin A [Desulfotomaculum reducens MI-1] (268 aa)
Score = 390, Expect = 4.4e-36, Identities = 87/240 (36%), Positives = 142/240 (59%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAK-TEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      + K RLD+YLVN + SR A+ +  V ++G+ + K  V   +++ +  +VSR  KL+ A++ F+IDL +++ IDIG+STGGFT  L+N + VY++DVG QL +L+ + +VIS+E+TN R +E  + ++ F T+DVSFIS+ L+ ++ L   + IAL+KPQFE G++  KG + E H ++I  + + L + +G  SP++G + N EYL Y 
 S:   3 VTKERLDVYLVNNGFFPSREKARAAVMAGLVFVDGERVDKPGHQVKAEVSIQVQGKTLPFVSRGGLKLEKAMKEFDIDLKDRVVIDIGASTGGFTDCALQNGARLVYAVDVGYGQLAWKLRSDPRVISMERTNIRYLEPEALTERPSFATVDVSFISLALVLPRVDLLTELVAEGIALIKPQFEAGRERVGKKGVVRDPEVHIEVIEKVLGVVHNLGWQAVGLAFSPVRGPEG-NIEYLLYF 243
>gi|187933335|ref|YP_001886589.1| hemolysin A [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] >gi|187721488|gb|ACD22709.1| hemolysin A [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] (269 aa)
Score = 389, Expect = 5.0e-36, Identities = 97/245 (39%), Positives = 145/245 (59%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      +K RLDI LV +  SR A+ I  KV ++GQ + K+  V+ + +E  + KYVSR  KL+ A++ ++I L +K+ +DIG+STGGFT +L+N +KVYS+DVG Q  +L+ + +V+ +E+TN R +  I + +DF +IDVSFIS+ I   L + + +AL+KPQFE G+ K+G   +  HK+++  IEFL  N+ LG  SPIKG + N EYL Y   EK
 S:   4 KKERLDILLVEKGIITSRDRAKACIMEGKVFVDGQRVDKAGEKVSIIANIEYKGAKLKYVSRGGLKLEKAMKSYDISLEDKVCMDIGASTGGFTDCMLQNGAQKVYSVDVGYGQFAWKLRTDERVVCMERTNIRYVTLEDIGEPLDFASIDVSFISLKKIMPATLGLLKDTGEVVALIKPQFEAGREKVGKKGVVREISTHKEVVYGIIEFLKNENLNILGVGYSPIKGPEG-NREYLVYFTKDAEK 249
>gi|89211746|ref|ZP_01190092.1| Hemolysin A [Halothermothrix orenii H 168] >gi|89158657|gb|EAR78359.1| Hemolysin A [Halothermothrix orenii H 168] (272 aa)
Score = 388, Expect = 7.2e-36, Identities = 95/240 (39%), Positives = 147/240 (61%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELG-KKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFL--SILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      +K RLDI L ++ + +R A+ I  V++NGQ+ +K+ T V+E K+ + + YVSR  KL+ A+ +F+I+++ K AIDIG+STGGFT LL++ +KVY+IDVG QL +L+++N+V LE+TNFR +  + K+ I DVSFIS+ LI   +  N  I L+KPQFE G ++G   + + H++++  +F   L+I NL Y SPI GA +N E+L L+
 S:   3 RKKRLDILLTDKGFFETRSRAKRAIMAGDVLVNGQLETKAGTRVSEDVKIRVKNKIPYVSRGGLKLEKALNNFDINVDGKEAIDIGASTGGFTDCLLQHGARKVYAIDVGYGQLAWKLRQDNRVEVLERTNFRYLTPEDLPVKVPIIVSDVSFISLRLIIPPALKFLTENGDIICLIKPQFEAGPDRVGKNGVVKEKKVHRQVLKEMFDFFIGQGLSIVNLDY--SPITGASSKNIEFLVQLK 243
>gi|114566130|ref|YP_753284.1| hypothetical protein Swol_0583 [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] >gi|114337065|gb|ABI67913.1| conserved hypothetical protein [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] (270 aa)
Score = 386, Expect = 1.3e-35, Identities = 89/241 (36%), Positives = 143/241 (59%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      M +IRLD L ++ A SR A+ +I  +V +NGQ++ K T V+E ++E+   +YVSR +KL+ AIE F +D + ++ +DIG+STGG+T  L++  K++++DVG QL+ +L+ + +VI+LE+ N R   + + +D IT+DVSFIS L+F IKE+  +  ++L+KPQFE G+ K+G     H++++ N I   N+    SPI G K N EY  L+
 S:   1 MARIRLDSLLYDKALAPSREKARAMILAGEVRVNGQMVDKPGTTVDEEARIELKSHLSRYVSRGGFKLEKAIEDFRLDFSQRVVLDIGASTGGYTDCALQHGAIKIFALDVGYGQLDWKLRNDPRVINLERRNIRYFSREELGEAVDIITMDVSFISTTLLFPVIKEMLKEDGVIVSLIKPQFEAGRGKVGKHGVVRDPVVHREVLLNCINSAQQENLYCTAVSFSPITGPKG-NIEYFIQLK 242
>gi|55980515|ref|YP_143812.1| hemolysin [Thermus thermophilus HB8] >gi|55771928|dbj|BAD70369.1| hemolysin [Thermus thermophilus HB8] (235 aa)
Score = 385, Expect = 1.4e-35, Identities = 94/237 (39%), Positives = 144/237 (60%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      +RLD YLV   SR A+ LI  KV + G+++ K  V E +VE+L EE+YV R AYKL A+E F ++  K+A D+G+STGGFTQVLLE  ++VY++DVG QL+ +L+++ +V++LE+ + R +  ++ + +D + +DVSFIS L+ K+ EL   +++ L+KPQFELG K  KG + E  ++ +  E  L + LG  SP+ G K+ N EY +L
 S:   1 MRLDRYLVERGLVESREKAKRLIQEGKVRVEGKVVQKPAHPVPEGARVELLAEERYVGRGAYKLLGALEAFPVEPRGKVAADLGASTGGFTQVLLERGARRVYAVDVGKGQLHPRLREDPRVVALEEQDARTL---VLPEPVDLVVMDVSFISSTLLLPKVLELLKPQGEALVLVKPQFELGPK--AHKGVVREEAKRREALRRVREKALELGFQVLGEKESPLPG-KEGNLEYWLWL 232
>gi|46198486|ref|YP_004153.1| hemolysin [Thermus thermophilus HB27] >gi|46196108|gb|AAS80526.1| hemolysin [Thermus thermophilus HB27] (235 aa)
Score = 385, Expect = 1.4e-35, Identities = 95/237 (40%), Positives = 144/237 (60%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      +RLD YLV   SR A+ LI  KV + G+++ K  V E  VE+L EE+YV R AYKL A+E F ++  K+A D+G+STGGFTQVLLE V++VY++DVG QL+ +L+++ +V++LE+ + R +  ++ + +D + +DVSFIS L+ K+ EL   +++ L+KPQFELG K  KG + E  ++ +  E  L + LG  SP+ G K+ N EY +L
 S:   1 MRLDRYLVERGLVESREKAKRLIQEGKVRVGGKVVQKPAHPVPEGAAVELLAEERYVGRGAYKLLGALEAFPVEPRGKVAADLGASTGGFTQVLLERGVRRVYAVDVGKGQLHPRLREDPRVVALEEEDARTL---VLPEPVDLVVMDVSFISSTLLLPKVLELLKPQGEALILVKPQFELGPK--AHKGVVREEAKRREALRRVRERALELGFQVLGEKESPLPG-KEGNLEYWLWL 232
>gi|195952821|ref|YP_002121111.1| hemolysin A [Hydrogenobaculum sp. Y04AAS1] >gi|195932433|gb|ACG57133.1| hemolysin A [Hydrogenobaculum sp. Y04AAS1] (246 aa)
Score = 385, Expect = 1.4e-35, Identities = 102/242 (42%), Positives = 145/242 (59%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDF--ITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKI-INNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKN 244
      K RLD+ LV +  SR AQ I  +V +NG+ + K+ TLV E D +E+L EEK+VSRA YKL+ AI+ F++D++ KI +DIGSSTGGFT LL+  K VY++DVG Q++E+L+K+ +V+ E T+ R +   D IDF +T+DVSFIS+ I  IK L   K + L+KPQFEL K  KG K + K + + + I   + + L Y + KG K N E+ Y  K+
 S:   2 KKRLDLLLVEKGLVSSREKAQAFIMEGRVFVNGKAVLKAGTLVQEEDGIELLGEEKFVSRAGYKLENAIKEFDVDVSEKICLDIGSSTGGFTDCLLQYGAKLVYAVDVGHLQMHEKLRKDPRVMLFEDTDIRVFKKP---DDIDFDIVTVDVSFISLKKIGEYIKNLCSYYTKLLMLVKPQFELSPKY-LKKGIVKDDSAKMLALESVISHFESIGFELLAYTKARPKGTKG-NEEFFTYFILKD 241
>gi|167758092|ref|ZP_02430219.1| hypothetical protein CLOSCI_00430 [Clostridium scindens ATCC 35704] >gi|167663989|gb|EDS08119.1| hypothetical protein CLOSCI_00430 [Clostridium scindens ATCC 35704] (269 aa)
Score = 385, Expect = 1.5e-35, Identities = 90/239 (37%), Positives = 142/239 (59%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      K RLDI LV N A SR A+ +I + V ++GQ  K+   E  +E+   YVSR  KL+ A+ +F++ ++ K+ D+GSSTGGFT +L+N +KVY+IDVG QL+ +L+++ +V+ +E+TN R +  I + +DF +IDVSFIS+ +  I   + + +AL+KPQFE G++  KG + + H ++I+ I++  +  L  SPIKG + N EYL +LE
 S:   2 KERLDILLVKRNLAASREKAKAIIMSGSVFVDGQREDKAGATFPEKAAIEVRGHTLPYVSRGGLKLEKALRNFDVTVDGKVCTDVGSSTGGFTDCMLQNGARKVYAIDVGRGQLDWKLRQDERVVCMEKTNIRYVTPEDIGEPVDFSSIDVSFISLTKVLLPIHNYLKDKGQIVALIKPQFEAGREKVGKKGVVRDKRTHMEVISMVIQYALSIGFSILNLEFSPIKGPEG-NIEYLIHLE 241
>gi|21311777|gb|AAM46848.1|AF498259_1 surface antigen LsaA [Lawsonia intracellularis] (233 aa)
Score = 384, Expect = 1.9e-35, Identities = 95/229 (41%), Positives = 143/229 (62%)
 Q:   9 YLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      YL+ +NY+   A+ LI + +V IN +++  + L+ + DK+ I +++++VSR AYKL AAIE F +D NK+ +DIG+STGGF+QV L  K VY++DVG NQL+ +L++N+K+ SLEQTN + I  + + +ID + DVSFIS+ ++ ++ +  N  I LLKPQFE  K   GF  + H +I+ I  S N K + I SPIKG K +N EY+
 S:   8 YLIEKNYSN----AEILIRSGQVKINNEVVFTPSFLIKDSDKILIEQKKEFVSRGAYKLLAAIEAFKLDFENKVILDIGASTGGFSQVSLNYGAKLVYALDVGNNQLDYKLRQNSKIKSLEQTNLKSISKQMFEVEIDKVVCDVSFISLKEVYKVVEHILKTNDDWIVLLKPQFEASSKYVEKGGFVLEQFHPFLIDRSISQASEHNFKFIDKITSPIKGQKSKNAEYI 232
>gi|160947157|ref|ZP_02094324.1| hypothetical protein PEPMIC_01089 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] >gi|158446291|gb|EDP23286.1| hypothetical protein PEPMIC_01089 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] (244 aa)
Score = 384, Expect = 2.1e-35, Identities = 100/225 (44%), Positives = 144/225 (64%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNE--LDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKN----LGYIVSPIKGA 229
      R DI LVN  A+SR A+ +IT +  G+II K + ++ + L V+  E+ YV R A KL +AI++F +DL N I +DIG+STGGFTQ++L N KKVY+IDVGT+QL + L +++V+SLE NFR ++ +I +K+DFI+IDVSFIS+ IF + +  +  +AL+KPQFE  K  KG K+E  K+I N IE + + + N  + I SPI G 
 S:   3 RADICLVNLGLAKSRTHAKRIITEKRAFYYGKIIEKVSMMIEKPGLVIVKATFEDSYVGRGAIKLDSAIKNFKLDLENLICMDIGASTGGFTQIMLNANAKKVYAIDVGTDQLAKSLLADDRVVSLENINFRYLDFEVIGEKLDFISIDVSFISLKYIFENLYKFLKEDSMIVALIKPQFECEGKSLNKKGIVKSE---KVIENVIEKVRLYALGNKLEIISIIDSPILGG 230
>gi|15644324|ref|NP_229376.1| hemolysin [Thermotoga maritima MSB8] >gi|148270346|ref|YP_001244806.1| hemolysin A [Thermotoga petrophila RKU-1] >gi|170289028|ref|YP_001739266.1| hemolysin A [Thermotoga sp. RQ2] >gi|4982145|gb|AAD36643.1|AE001802_12 hemolysin [Thermotoga maritima MSB8] >gi|147735890|gb|ABQ47230.1| hemolysin A [Thermotoga petrophila RKU-1] >gi|170176531|gb|ACB09583.1| hemolysin A [Thermotoga sp. RQ2] (267 aa)
Score = 384, Expect = 2.1e-35, Identities = 96/243 (39%), Positives = 144/243 (59%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      K RLD ++   SR A+ LI  KV++NG+ ++K++ LV E  VE+LEE KYVSR YKL++A E F ID++ K+A DIG+STGGFT LL+  KKVY++DVG QL+ +L+ + +V+ +E+ N R +  + +K+D +T DVSFIS+ I  I + N  ++ L+KPQFE +K  KG K  H +++  + L    G  S IKG + N EY F+++ + E
 S:   4 KKRLDQLVLERGLVESREKAKVLILAGKVLVNGERVTKASKLVPEDANVELLEEPKYVSRGGYKLESAFESFKIDVSGKVACDIGASTGGFTDFLLQRGAKKVYAVDVGYGQLHWKLRNDPRVVVMEKVNARYLNPDDLGEKVDVVTCDVSFISLKKIIPAISRILKNIGDAVLLVKPQFEAPRKF-VKKGIVKDPGVHLEVLEEIRKSLIENGFVVKGCCFSKIKGTEG-NIEYFFWVKKEGE 245
>gi|187779515|ref|ZP_02995988.1| hypothetical protein CLOSPO_03111 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] >gi|187773140|gb|EDU36942.1| hypothetical protein CLOSPO_03111 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] (273 aa)
Score = 383, Expect = 2.6e-35, Identities = 92/239 (38%), Positives = 148/239 (61%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      +K RLD+ L+ +  +SR A+ I  ++ I+G + K  + E  +E  E+ YVSR  KL+ +I++F IDLN K+ +DIG+STGGFT +L+N KKV+SIDVG Q  +L+ + +V+ +E+TN R + S + +K +F +IDVSFIS+ L+  +K+L   + +AL+KPQFE G+ K+G   ++ HK++++ ++F  L++ L  SPIKG + N EYL Y+
 S:   4 KKERLDLLLIKKGIFQSRERAKASIMAGEIFIDGNRVDKCGEKIKESANIEFRGEKLPYVSRGGLKLEKSIKNFGIDLNEKVCLDIGASTGGFTDCMLQNGAKKVFSIDVGYGQFAWKLRVDPRVVCMERTNIRYVTSEDLGEKANFASIDVSFISLTLVIPVVKDLLDEKGEIMALIKPQFEAGREKVGKKGVVRESSTHKEVVDKIVQFAKKLDLNILNLDFSPIKGPEG-NIEYLIYM 243
>gi|167037517|ref|YP_001665095.1| hemolysin A [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] >gi|166856351|gb|ABY94759.1| hemolysin A [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] (264 aa)
Score = 381, Expect = 4.5e-35, Identities = 97/238 (40%), Positives = 144/238 (60%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEI-LEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFY 239
      +K RLD+ LV + + SR A+ I  +V ++G+ I K+  VN  +EI +  YVSR  KL+ AIE FNI++ KIA+DIG+STGGFT LL++ V KVY++DVG QL+ L+ + +VI++E+TN R +E+ + + +D +TIDVSFIS+ L+   +    IAL+KPQFE G++  KG +  H+++I  +   N  +G  SPIKGA+ N EYL Y
 S:   4 KKERLDVLLVQKGFFSSREKAKASIMAGEVYVDGKKIEKAGEFVNIDSSIEIKINSLPYVSRGGLKLQKAIETFNINVTGKIALDIGASTGGFTDCLLKHGVIKVYAVDVGYGQLDWSLRNDPRVINMEKTNIRFLET--LPETVDMVTIDVSFISLELVIPSADKFLKPEGDLIALIKPQFEAGREKVGKKGVVRDPAVHREVIEKIVTLFQKFNYGIIGITYSPIKGAEG-NIEYLIY 240
>gi|150016581|ref|YP_001308835.1| hemolysin A [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] >gi|149903046|gb|ABR33879.1| hemolysin A [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] (269 aa)
Score = 381, Expect = 5.1e-35, Identities = 96/245 (39%), Positives = 149/245 (60%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL-EYKNEK 246
      +K RLD+ LV +  SR A+ I  KV ++GQ + K+  V+  +E  E KYVSR  KL+ A++ ++I L NK+ +DIG+STGGFT +L+N  KV+S+DVG Q  +L+ + +V+ +E+TN R +  I + +DF +IDVSFIS+ I   L ++ + +AL+KPQFE G+ K+G   +  HK+++++ ++FL  N+ LG  SPIKG + N EYL Y + KN+K
 S:   4 KKERLDLLLVEKGIINSREKAKACIMEGKVYVDGQKVDKAGEKVSSNANIEYRGETLKYVSRGGLKLEKAMKTYSISLENKVCMDIGASTGGFTDCMLQNGASKVFSVDVGYGQFAWKLRTDERVVCMERTNIRYVTLEDIGEHLDFASIDVSFISLKKIMPATINLLKDDGEVVALIKPQFEAGREKVGKKGVVREISTHKEVVHDIVDFLLQQNLNVLGVSFSPIKGPEG-NREYLVYFTKDKNKK 250
>gi|160945192|ref|ZP_02092418.1| hypothetical protein FAEPRAM212_02711 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] >gi|158442923|gb|EDP19928.1| hypothetical protein FAEPRAM212_02711 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] (267 aa)
Score = 380, Expect = 5.4e-35, Identities = 85/243 (34%), Positives = 142/243 (58%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      KIRLD YLV   +SR A+ LI  V +N Q + K+ ++ E  VE+  + YVSR  KL+ A++ F + N K+ +DIG+STGGFT +L+N  KVY++DVG QL  L+ + +V+++E+TN R +  + + I+F ++DVSFIS++ IF  + +  +  + L+KPQFE G+ K+G     H+++++N + + +    G  SP+KG + N EYL +++ ++
 S:   2 KIRLDQYLVQNGLVQSRERAKALIMAGVVFVNQQKVDKAGEMIKEDAVVEVRGHDIGYVSRGGLKLEKAMKCFPLTPNGKVCMDIGASTGGFTDCMLQNGAVKVYAVDVGYGQLAWSLRTDARVVNMERTNIRYVTPEDLAEPIEFFSVDVSFISLHHIFPVAQRITTPDAMGVCLVKPQFEAGREKVGKNGVVRDPAVHREVLHNAMSYAAENGFLVRGLDYSPVKGPEG-NIEYLMFVQKSDQ 245
>gi|153814706|ref|ZP_01967374.1| hypothetical protein RUMTOR_00921 [Ruminococcus torques ATCC 27756] >gi|145847737|gb|EDK24655.1| hypothetical protein RUMTOR_00921 [Ruminococcus torques ATCC 27756] (272 aa)
Score = 380, Expect = 5.7e-35, Identities = 88/239 (36%), Positives = 142/239 (59%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      K RLD+ LV N A SR A+ +I + V + GQ  K+ +  E  +E+   YVSR  KL+ AI +F++ + +K+ D+GSSTGGFT +L+N KKV++IDVG QL+ +L+ + +VI +E+TN R +  + ++IDF +IDVSFIS+ +  I+   + + +AL+KPQFE G++  KG + + H+++I  +++  +     SPIKG + N EYL +L+
 S:   2 KERLDVLLVKRNLAESREKAKAIIMSGNVFVEGQREDKAGSTFPEEVSIEVRGHTLPYVSRGGLKLEKAIANFDVSVKDKVCTDVGSSTGGFTDCMLQNGAKKVFAIDVGRGQLDWKLRNDPRVICMEKTNIRYVTPEDLGEEIDFSSIDVSFISLTKVLEPIRNYLAKDGEIVALIKPQFEAGREKVGKKGVVREKSTHREVIQKIMDYAMSIGFDLCALDFSPIKGPEG-NIEYLIHLK 241
>gi|158320638|ref|YP_001513145.1| hemolysin A [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] >gi|158140837|gb|ABW19149.1| hemolysin A [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] (268 aa)
Score = 380, Expect = 5.9e-35, Identities = 94/244 (38%), Positives = 146/244 (59%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      K RLD+ LV + + SR A+ I  V ++ + I K T V +  V +   YVSR  KL+ A++ F++ L +K+ +DIG+STGGFT +L+N  KVYSIDVG QL+ +L+++++V+++E+TN R +  I K DF +IDVSFIS+ L+  +KEL   + +AL+KPQFE G+ K+G     HK ++ + + F +  +K +G  SPIKG + N EYL Y++  E+
 S:   4 KERLDVVLVEKGFFDSREKAKGAIMAGIVFVDNEKIDKPGTKVKKNGNVVVKGNLIPYVSRGGLKLEKAMKEFDLQLRDKVCLDIGASTGGFTDCMLQNGASKVYSIDVGYGQLDWKLRQDSRVVTMERTNIRYVTLEHIGQKADFASIDVSFISLKLVLPVLKELLKEQGEIVALIKPQFEAGRDKVGKKGVVRDMAVHKSVVVDIVSFAADKGLKVVGLTYSPIKGPEG-NIEYLLYMKNTEEE 248
>gi|72080502|ref|YP_287560.1| haemolysin [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] >gi|71913626|gb|AAZ53537.1| haemolysin [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (237 aa)
Score = 379, Expect = 7.0e-35, Identities = 94/224 (41%), Positives = 129/224 (57%)
 Q:  22 AQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      A+ LI  V +N Q    ++ LD + I E++KYVSR A KL+AA ++F ++ +KI +DIG+S GGFTQ LE  KKVY++D GTNQL+ L+ N KV  E+TN + ++ S  D+ID I DVSFIS+ +  +K L    I LLKPQFE  K   G   HK +IN IEF + + + L + SPIKG K +NTEY +  KN+
 S:  15 AESLIRTGYVKLNNQTCYFPGQKISNLDSINIKEKQKYVSRGALKLQAAYDYFKLNFQDKIILDIGASKGGFTQFCLEKGAKKVYALDSGTNQLDYSLRINPKVCVKEKTNIKFVDKSFFNDEIDLIVCDVSFISLKKVLAVVKNLLTQGKNCITLLKPQFEANSKYVQKGGIVPKLYHKFLINRIIEF-AKPSFEFLNFFESPIKGRKSKNTEYFLHFIRKND 237
>gi|71893515|ref|YP_278961.1| haemolysin [Mycoplasma hyopneumoniae J] >gi|71851642|gb|AAZ44250.1| haemolysin [Mycoplasma hyopneumoniae J] (237 aa)
Score = 378, Expect = 1.0e-34, Identities = 94/224 (41%), Positives = 129/224 (57%)
 Q:  22 AQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      A+ LI  V +N Q    ++ LD + I E++KYVSR A KL+AA ++F ++ +KI +DIG+S GGFTQ LE  KKVY++D GTNQL+ L+ N KV  E+TN + ++ S  D+ID I DVSFIS+ +  +K L    I LLKPQFE  K   G   HK +IN IEF + + + L + SPIKG K +NTEY +  KN+
 S:  15 AESLIRTGYVKLNNQTCYFPGQKISNLDSINIKEKQKYVSRGALKLQAAYDYFKLNFQDKIILDIGASKGGFTQFCLEKGAKKVYALDSGTNQLDYSLRINPKVCVKEKTNIKFVDKSFFNDEIDLIVCDVSFISLKKVLVVVKNLLTQGKNCITLLKPQFEANSKYVQKGGIVPKLYHKFLINRIIEF-AKPSFEFLNFFESPIKGQKSKNTEYFLHFIRKND 237
>gi|153810471|ref|ZP_01963139.1| hypothetical protein RUMOBE_00852 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] >gi|149833650|gb|EDM88731.1| hypothetical protein RUMOBE_00852 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] (269 aa)
Score = 378, Expect = 1.1e-34, Identities = 87/243 (35%), Positives = 143/243 (58%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      K RLD+ +V  A SR A+ I + V ++GQ  K+ T+ E K+E+   YVSR  KL+ A+ +F + L+ K+ +D+G+STGGFT +L+N  KVYSIDVG QL+ +L+ + +V+ +E+TN R +  +++  F +IDVSFIS+ +  ++ L ++ + + L+KPQFE G++  KG +  H ++I  I + S + ++   SPIKG + N EYL +L+ + E
 S:   2 KKRLDLLMVERALAPSREKAKAYIMSGDVYVDGQKEDKAGTMFKETVKIEVRGNTLPYVSRGGLKLEKAMNNFGVSLDGKVCMDVGASTGGFTDCMLQNGAVKVYSIDVGYGQLDWKLRNDPRVVCMEKTNIRYVLPENLQEPAQFSSIDVSFISLTKVLLPVRNLLTDDGEIVCLIKPQFEAGREKVGKKGVVRDPAVHLEVIEKVIAYASTIAMEPCHLSFSPIKGPEG-NIEYLLHLKKRPE 245
>gi|167040179|ref|YP_001663164.1| hemolysin A [Thermoanaerobacter sp. X514] >gi|166854419|gb|ABY92828.1| hemolysin A [Thermoanaerobacter sp. X514] (266 aa)
Score = 378, Expect = 1.1e-34, Identities = 97/238 (40%), Positives = 144/238 (60%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEI-LEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFY 239
      +K RLD+ LV + + SR A+ I  +V ++G+ I K+  VN  +EI +  YVSR  KL+ AIE FNI++ KIA+DIG+STGGFT LL++ V KVY++DVG QL+ L+ + +VI++E+TN R +E+ + + +D +TIDVSFIS+ L+   +    IAL+KPQFE G++  KG +  H+++I  +   N  +G  SPIKGA+ N EYL Y
 S:   4 KKERLDVLLVQKGFFSSREKAKASIMAGEVYVDGKKIEKAGEFVNIDSSIEIKINSLPYVSRGGLKLQKAIETFNINVTGKIALDIGASTGGFTDCLLKHGVIKVYAVDVGYGQLDWSLRNDPRVINMEKTNIRFLET--LPETVDMVTIDVSFISLELVIPSADKFLKPEGDLIALIKPQFEAGREKVGKKGVVRDPAVHREVIEKIVTLFQKFNYGIIGITYSPIKGAEG-NIEYLIY 240
>gi|20807748|ref|NP_622919.1| rRNA methylase [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] >gi|20516302|gb|AAM24523.1| predicted rRNA methylase [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] (265 aa)
Score = 378, Expect = 1.2e-34, Identities = 90/237 (37%), Positives = 144/237 (60%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFY 239
      K R+D+ LV  + SR A+ I  +V ++G+  K+ +V E K+E+   YVSR  KL+ A++ F ID+ KIA+D+G+STGGFT LL++ +KVY++DVG QL+ L+ + +V+ +E+TN R + + + + +D ITIDVSFIS+ ++   +  + + +AL+KPQFE G++  KG + +D HK+++  I+  +N  G  SPIKGA+ N EYL Y
 S:   2 KERIDVLLVKRGFFSSREKAKAAIMAGEVYVDGKRAEKAGEMVKEDSKIEVKGNSLPYVSRGGLKLEKALQLFGIDVRGKIALDVGASTGGFTDCLLKHGAQKVYAVDVGYGQLHWSLRNDPRVVVMEKTNIRFLNA--LPEMVDIITIDVSFISLEIVVPAADKFLKSEGEIVALIKPQFEAGREKVGKKGIVRDKDVHKEVLEKIIKLFKNINYGVCGITYSPIKGAEG-NIEYLIY 237
>gi|177666348|ref|ZP_02942143.1| hemolysin A [Cyanothece sp. PCC 8801] >gi|172074525|gb|EDT59943.1| hemolysin A [Cyanothece sp. PCC 8801] (266 aa)
Score = 377, Expect = 1.2e-34, Identities = 95/240 (39%), Positives = 137/240 (57%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIES-SLIKDK--IDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKT-EDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M K RLD LV N  SR AQ LI  +V +N Q+I K T V  ++E+ + +YVSR YKL+ A++ F+I + +I +D G STGGFT LL+  K+VY +DVG Q+  L+++ +VI E+TNFR + S SL D  D  +DVSFIS+ +  + L + + I L+KPQFE+G+   KG + +DH + I+ ++ + L   G  SPIKG  N EYL +L
 S:   1 MTKQRLDTLLVERNLCSSRQEAQGLIRAGEVKVNQQVIDKPGTPVESTAEIELQAKPRYVSRGGYKLEKALKTFDIAVTGRICLDGGISTGGFTDCLLQFGAKQVYGVDVGYGQVAWTLRQDERVILKERTNFRYLTSDSLYGDNPFADLGVMDVSFISLTKVLEPLWHLLVSPREVILLIKPQFEVGRSRVGKKGVVRNPKDHAQAIDQVLQTANNLGWYYQGLTESPIKGPAG-NVEYLLWL 243
>gi|54020395|ref|YP_115731.1| hemolysin [Mycoplasma hyopneumoniae 232] >gi|53987568|gb|AAV27769.1| TlyA haemolysin [Mycoplasma hyopneumoniae 232] (237 aa)
Score = 377, Expect = 1.2e-34, Identities = 95/224 (42%), Positives = 129/224 (57%)
 Q:  22 AQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      A+ LI  V +N Q    ++ LD + I E++KYVSR A KL+AA ++F ++ +KI +DIG+S GGFTQ LE  KKVY++D GTNQL+ L+ N KV  E+TN + ++ S  D+ID I DVSFIS+ I  +K L    I LLKPQFE  K   G   HK +IN IEF + + + L + SPIKG K +NTEY +  KN+
 S:  15 AESLIRTGYVKLNNQTCYFPGQKISNLDSINIKEKQKYVSRGALKLQAAYDYFKLNFQDKIILDIGASKGGFTQFCLEKGAKKVYALDSGTNQLDYSLRINPKVCVKEKTNIKFVDKSFFNDEIDLIVCDVSFISLKKILAVVKNLLTQGKNFITLLKPQFEANSKYVQKGGIVPKLYHKFLINRIIEF-AKPSFEFLNFFESPIKGQKSKNTEYFLHFIRKND 237
>gi|154502461|ref|ZP_02039521.1| hypothetical protein RUMGNA_00274 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] >gi|153796857|gb|EDN79277.1| hypothetical protein RUMGNA_00274 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] (268 aa)
Score = 377, Expect = 1.3e-34, Identities = 88/239 (36%), Positives = 141/239 (58%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      K RLD+ LV N A SR A+ +I  V + GQ  K+ T  + ++E+   YVSR  KL+ AI +F++ ++ K+ D+GSSTGGFT +L+N +KV++IDVG QL+ +L+++ +V+ +E+TN R +  + + IDF +IDVSFIS+ +  I+   + + +AL+KPQFE G++  KG + + H ++I   +  + K L  SPIKG + N EYL +L+
 S:   2 KERLDVLLVKRNLAESREKAKAVIMAGNVFVEGQREDKAGTTFPDTVQIEVRGHVLPYVSRGGLKLEKAIANFDVSVDGKVCTDVGSSTGGFTDCMLQNGARKVFAIDVGRGQLDWKLRQDERVVCMEKTNIRYVVPEDLGEPIDFSSIDVSFISLTKVLEPIRNYLKEDGEIVALIKPQFEAGREKVGKKGVVREKSTHHEVIEKVALYAQSIGFKILNIDFSPIKGPEG-NIEYLIHLK 241
>gi|188159750|ref|ZP_02998860.1| hemolysin A [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides LC str. GM12] (268 aa)
Score = 377, Expect = 1.5e-34, Identities = 104/238 (43%), Positives = 141/238 (59%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      K+RLD Y+  N +SR A++ I N +V +N  I K + LV+ D +EI  + +YVSRA KLK AI +NIDL NKI +DIG+STGGFTQ L+NN  VY++DVGT+QL+ L N KVI++ Q NFR +    IDF+ DVSFIS+ IF +K++  N  + L+KPQFEL K      DHK+ I  I + + +  +  SPI G KK+N EYL Y+
 S:   2 KLRLDEYIYKNNLTQSRNKAKEHILNKEVYVNNIAIIKPSFLVDSNDLIEIRSTKLEYVSRAYEKLKKAINKWNIDLTNKICLDIGASTGGFTQCCLDNNASLVYAVDVGTDQLHSSLLNNLKVINMSQYNFRNAKKQDFLKSIDFVCCDVSFISLEKIFLPLKDILEFNTSGVFLIKPQFELQPKNIKNGRINSKLDHKQAILKVISYANNNSFDVINLDYSPILGNKKQNIEYLAYV 240
>gi|116791102|gb|ABK25858.1| unknown [Picea sitchensis] (326 aa)
Score = 377, Expect = 1.5e-34, Identities = 91/244 (37%), Positives = 137/244 (56%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      ++ RLD  V   SR + Q I  KV+++G++ K+  V +  VEI E KYV RA YKL+AA+E NID+ K+A+D G STGGFT LL+   VY +DVG Q+ E+++ + +V +E+TN R + S +  +D +T+D+SFISI L+  +K +    + L+KPQFE + ++G    E HK+++  I +   N G+I SPIKGA+ N E+L   K E
 S:  80 KRQRLDEVCVERFPQYSRSMIQSWILQGKVLVDGRVAGKAGMAVTDKAIVEITAETPKYVCRAGYKLEAALEKLNIDVAGKVALDSGLSTGGFTDCLLQYGASFVYGVDVGYGQVAERIRTDKRVNVIERTNLRYL--SGLPQNVDLVTLDLSFISILLVMPAVKAVMNQESTLVTLIKPQFEARRSQVGGGGVVRDPEVHKEVLEKIINGVEAFGFTNEGWIESPIKGAEG-NVEFLACFRRKAE 322
>gi|154498042|ref|ZP_02036420.1| hypothetical protein BACCAP_02023 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] >gi|150273032|gb|EDN00189.1| hypothetical protein BACCAP_02023 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] (268 aa)
Score = 376, Expect = 1.7e-34, Identities = 90/240 (37%), Positives = 138/240 (57%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIV-----SPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M K RLD+ L    SR AQ +I  +V + GQ + K+   E ++E+ +  YVSR  KL+ A++ F I L+ I DIG+STGGFT +L+N  KVY++DVG QL  L+ + +VI +E+TN R +  I D++DF +IDVSFIS+ LI  ++ L  +  + L+KPQFE GK+  KG +  H +++ F   ++N ++ + V   SP++G + N EYL +L
 S:   1 MAKKRLDVLLCERGLMESRQKAQAVIMAGQVYVGGQKVDKAGAQTEETAEIEVRGKTLAYVSRGGLKLEKAMQSFPIVLSGAICGDIGASTGGFTDCMLQNGAAKVYAVDVGYGQLAWSLRSDERVICMERTNARYLTHEQIPDELDFASIDVSFISLRLILPAVRGLLKPDGHVVCLVKPQFEAGKEKVGKKGVVRDPKVHLEVLEQF-----LINARDADFTVKDMTFSPVRGPEG-NIEYLGFL 241
>gi|145954919|ref|ZP_01803923.1| hypothetical protein CdifQ_04001321 [Clostridium difficile QCD-32g58] >gi|168696607|ref|ZP_02728884.1| putative RNA methyltransferase [Clostridium difficile QCD-37x79] >gi|168726221|ref|ZP_02758498.1| putative RNA methyltransferase [Clostridium difficile QCD-76w55] >gi|168731416|ref|ZP_02763693.1| putative RNA methyltransferase [Clostridium difficile QCD-97b34] >gi|196161837|ref|ZP_03122398.1| putative RNA methyltransferase [Clostridium difficile CIP 107932] (270 aa)
Score = 375, Expect = 2.4e-34, Identities = 94/243 (38%), Positives = 145/243 (59%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      K R+D+ LV + Y SR A+ I  V ++ Q  K+ T V E  +E+   YVSR  KL+ A+++F++ ++ K+ +DIG+STGGFT +L+N  KV+SIDVG QL +L+++++V+ +E+TN R +   K  DF +IDVSFIS+ L+ K KEL ++ + +AL+KPQFE G++  KG + + H ++I  +F   + LG  SPIKG + N EYL +L  NE
 S:   2 KKRIDLLLVEQGYFESRERAKKAIMAGLVFVDNQRCDKAGTEVKEDCSIEVKGNPIPYVSRGGLKLEKAMKNFDLTIDGKVCMDIGASTGGFTDCMLKNGAIKVFSIDVGYGQLAWKLRQDDRVVCMERTNIRNVTIEYTKQFADFASIDVSFISLKLVLPKAKELVRHDGEVVALIKPQFEAGREKVGKKGVVREKSTHIEVIKMISDFSVENGFEILGLDFSPIKGPEG-NIEYLIHLRNGNE 245
>gi|116620238|ref|YP_822394.1| hemolysin A [Solibacter usitatus Ellin6076] >gi|116223400|gb|ABJ82109.1| hemolysin A [Solibacter usitatus Ellin6076] (240 aa)
Score = 374, Expect = 2.8e-34, Identities = 92/240 (38%), Positives = 135/240 (56%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGY----IVSPIKGAKKENTEYLFYLEY 242
      K RLD +V+   SR AQ LI  +V +NGQ +K  V  K+E+L  YVSR YKL A+ HF +D+ KI DIGSSTGGFT VLL+N  +V+++DVG QL+ +++ + +V+ E N RE+ + I + IDF+T DVSFIS+ LI  + L   + + L+KPQFE+GK   G + + +   +E   ++ +G+  I S I GA+ N E+L Y +
 S:   2 KTRLDRLIVDRGLVESREKAQALIMAGEVRVNGQKAAKPGQPVESDCKIEMLSRPPYVSRGGYKLAGALRHFALDVAGKICADIGSSTGGFTDVLLQNGAARVHAVDVGAGQLDWKIRTDPRVVLHEGVNAREVSLAEIGEPIDFLTCDVSFISVTLILPAVVSLLQPTGQMVILIKPQFEVGKGQVGKGGIVREPELHRAACEKVE----RAVREIGFETAIIESSIAGAEG-NKEFLLYAHH 240
>gi|145347940|ref|XP_001418417.1| predicted protein [Ostreococcus lucimarinus CCE9901] >gi|144578646|gb|ABO96710.1| predicted protein [Ostreococcus lucimarinus CCE9901] (245 aa)
Score = 373, Expect = 3.6e-34, Identities = 79/216 (36%), Positives = 135/216 (62%)
 Q:  22 AQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      ++ I  KV+++GQ ++K+ T +  K+E++ E+ K+V RA KL+ A+ HF +D++  A+D G STGGFT LL++ KKVY +DVG Q+ E+++++ +VI +E+TN R +  + D +D +T+D+SFIS+ +  I +    + L+KPQFE +  +KG + + HK++I N I+  +  + + + SPIKGAK+ NTE+L
 S:   5 SRSWIAQGKVLVDGQPVTKAGTKLKPSVKIEVIAEQPKFVCRAGLKLEKALAHFGVDVSGCTALDSGLSTGGFTDCLLQSGAKKVYGVDVGYGQVAEKIRQDERVIIMERTNLRYVTD--LPDIVDVVTLDLSFISVLKVLPAICRILKPGGTMLVLIKPQFEAKRSQIGSKGVVRDANVHKEVIENVIQGAKLYGFEYIDHTTSPIKGAKEGNTEFL 220
>gi|153853046|ref|ZP_01994455.1| hypothetical protein DORLON_00440 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149753832|gb|EDM63763.1| hypothetical protein DORLON_00440 [Dorea longicatena DSM 13814] (269 aa)
Score = 373, Expect = 3.9e-34, Identities = 88/239 (36%), Positives = 143/239 (59%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      K RLD+ LV N A SR A+ +I + V ++GQ  K+ T  E  +E+   YVSR  KL+ AI++F++ + K+ D+GSSTGGFT +L+N  KV++IDVG QL+ +L+++ +V+ +E+TN R +  I + + F +IDVSFIS+ +  I+   + + +AL+KPQFE G++  KG + + H ++I+ I++  + + L  SPIKG + N EYL +L+
 S:   2 KERLDVLLVKRNLAASREKAKAIIMSGIVYVDGQKEDKAGTTFPEEATIEVRGHTLPYVSRGGLKLEKAIKNFDVSVEGKVCTDVGSSTGGFTDCMLQNGAVKVFAIDVGRGQLDWKLRQDPRVVCMEKTNIRYVTPEDIGEPVQFSSIDVSFISLTKVLLPIRNYLTEDGQIVALIKPQFEAGREKVGKKGVVREKSTHIEVIHKVIDYAMSIGFEVLNLEFSPIKGPEG-NIEYLVHLQ 241
>gi|83319276|ref|YP_424051.1| hemolysin A [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] >gi|83283162|gb|ABC01094.1| hemolysin A [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] (269 aa)
Score = 373, Expect = 4.3e-34, Identities = 106/238 (44%), Positives = 143/238 (60%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSK-VVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      K+RLD Y+  N +SR A++ ITN K V +N  I K + LV+ D +EI  + KYVSRA KL+ AI +NIDL NK+ +DIG+STGGFTQ L+NN K VY++DVGT+QL+ L N KVI++ Q NFR +    IDF+ DVSFIS+ IF +K++  N  + L+KPQFEL K      DHK+ I  I + + +  +  SPI G KK+N EYL Y+
 S:   2 KLRLDEYIYKINLTQSRSKAKEHITNKKDVYVNNINIIKPSFLVDNNDVIEIRSTKLKYVSRAYEKLEKAINKWNIDLTNKVCLDIGASTGGFTQCCLDNNAKLVYAVDVGTDQLHSSLLNNLKVINMSQCNFRNAKKQDFLKNIDFVCCDVSFISLEKIFLPLKDIVEFNTSGVFLIKPQFELQPKNIKNGRINSKLDHKQAILKVINYANSNSFDVINLDYSPILGNKKQNIEYLAYI 241
>gi|166030419|ref|ZP_02233248.1| hypothetical protein DORFOR_00080 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] >gi|166029777|gb|EDR48534.1| hypothetical protein DORFOR_00080 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] (270 aa)
Score = 373, Expect = 4.5e-34, Identities = 88/239 (36%), Positives = 139/239 (58%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      K RLD+ LV N A SR A+ +I + V ++ Q  K T  E K+E+   YVSR  KL+ A++ F + + K+ D+GSSTGGFT +L+N  KV++IDVG QL+ +L+++ +V+ +E+TN R +  I + +DF +IDVSFIS+ +  I++  + + +AL+KPQFE G++  KG + + H +++  +++ S   L  SPIKG + N EYL LE
 S:   2 KERLDVLLVKRNLAASREKAKAIIMSGNVYVDNQKEDKPGTTFPEESKIEVRGHTLPYVSRGGLKLEKAMKEFQVSVEGKVCTDVGSSTGGFTDCMLQNGAVKVFAIDVGHGQLDWKLRQDERVVCMEKTNIRYVTPEDIGEPVDFSSIDVSFISLTKVLMPIRDYLTDKGQIVALIKPQFEAGREKVGKKGVVREKSTHIEVVTMILDYASTHGFHVLDLTFSPIKGPEG-NIEYLVQLE 241
>gi|126698804|ref|YP_001087701.1| putative RNA methyltransferase [Clostridium difficile 630] >gi|168712863|ref|ZP_02745140.1| putative RNA methyltransferase [Clostridium difficile QCD-63q42] >gi|196125109|ref|ZP_03116858.1| putative RNA methyltransferase [Clostridium difficile ATCC 43255] >gi|115250241|emb|CAJ68062.1| putative RNA methyltransferase [Clostridium difficile 630] (270 aa)
Score = 372, Expect = 4.8e-34, Identities = 94/243 (38%), Positives = 145/243 (59%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      K R+D+ LV + Y SR A+ I  V ++ Q  K+ T V E  +E+   YVSR  KL+ A+++F++ ++ K+ +DIG+STGGFT +L+N  KV+SIDVG QL +L+++++V+ +E+TN R +   K  DF +IDVSFIS+ L+ K KEL ++ + +AL+KPQFE G++  KG + + H ++I  +F   + LG  SPIKG + N EYL +L  NE
 S:   2 KKRIDLLLVEQGYFESRERAKKAIMAGLVFVDNQRCDKAGTEVKEDCSIEVKGNPIPYVSRGGLKLEKAMKNFDLTIDGKVCMDIGASTGGFTDCMLKNGAIKVFSIDVGYGQLAWKLRQDDRVVCMERTNIRNVTIEDTKQFADFASIDVSFISLKLVLPKAKELVRHDGEVVALIKPQFEAGREKVGKKGVVREKSTHIEVIKMISDFSVENGFEILGLDFSPIKGPEG-NIEYLIHLRNGNE 245
>gi|163782710|ref|ZP_02177706.1| hemolysin [Hydrogenivirga sp. 128-5-R1-1] >gi|159881831|gb|EDP75339.1| hemolysin [Hydrogenivirga sp. 128-5-R1-1] (256 aa)
Score = 372, Expect = 4.9e-34, Identities = 85/235 (36%), Positives = 136/235 (57%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKK-IINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      +RLD L    SR AQ LI  +V + G+ + K T +  ++VE+LE +YVSR  KL+ A+ F ID + K +D+GSSTGGFT LL++ +KVY++DVG Q++ +L+++ +V+ E+T+ R++ + + +K+D ITIDVSFIS+ +  +   N  +AL+KPQFEL K  KG + +H+K +   F++ L  LG + S +G+K   +L 
 S:   2 VRLDKLLFERGLVDSREKAQALIMAGQVFVEGRRVDKPGTRLKGDERVEVLELPRYVSRGGDKLEGALRRFGIDPSGKRVLDVGSSTGGFTDCLLQHGAEKVYAVDVGRAQMDFRLREDPRVVLYEKTDARDLTDNHVPEKVDLITIDVSFISLTKVLPSVVRFLKENGLILALVKPQFELCPK-KVKKGIVRDREHRKEAVLKVASFVNELGFNVLGVVKSFPRGSKGNEEFFLL 236
>gi|154483650|ref|ZP_02026098.1| hypothetical protein EUBVEN_01354 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] >gi|149735560|gb|EDM51446.1| hypothetical protein EUBVEN_01354 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] (275 aa)
Score = 371, Expect = 5.9e-34, Identities = 91/244 (37%), Positives = 143/244 (58%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      K RLD+ LV  A SR A+ +I + V ++ +  K+ T +E  +E+ + KYVSR  KL+ A++ F + + K +D+G+STGGFT +L+N  KVYS+DVG QL +L ++++VI +++TN R +  I D +DF +IDVSFIS+ +  +K L  N + + L+KPQFE G++  KG + + H ++I  IE+  + K L  SP+KG + N EYL YL+  E+
 S:   2 KERLDVLLVKRGLAPSREKAKAIIMSGIVFVDNEREDKAGTTFDEKVNIEVRGKTLKYVSRGGLKLEKAMDVFGVKIEGKTCMDVGASTGGFTDCMLQNGAVKVYSVDVGHGQLAWKLVQDDRVICMDRTNIRYVTPDQIDDVLDFASIDVSFISLTKVLLPVKNLLKENGQIVCLIKPQFEAGRENVGKKGVVRDKKVHVQVIEKVIEYAMSIGFKILNLDYSPVKGPEG-NIEYLLYLQNNGEE 246
>gi|167766571|ref|ZP_02438624.1| hypothetical protein CLOSS21_01077 [Clostridium sp. SS2/1] >gi|167711694|gb|EDS22273.1| hypothetical protein CLOSS21_01077 [Clostridium sp. SS2/1] (273 aa)
Score = 371, Expect = 6.2e-34, Identities = 89/240 (37%), Positives = 146/240 (60%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M+K RLD+ LV + A SR A+ +I + V ++GQ  K+ + +E ++ + + KYVSR  KL+ A+++F+I L +K+ +D+G+STGGFT +L+N  KVYS+DVG QL+ +L+ + +V+ +E+TN R +  I +K F++IDVSFIS+ I  + +   + +AL+KPQFE G++  KG +  H+++I  +F S  + L  SPIKG + N EYL ++
 S:   1 MKKERLDVLLVKKGLASSREKAKAIIMSGIVFVDGQREDKAGSTFDEKQEIIVKGKTLKYVSRGGLKLEKAMKNFDIVLKDKVCMDVGASTGGFTDCMLQNGAVKVYSVDVGHGQLDWKLRNDERVVCMERTNMRYMTEDDIDEKASFVSIDVSFISLTKILPAVYRILNTGGEVVALIKPQFEAGREKVGKKGVVRDPKVHEEVIEKICDFASTNGFELLHLDYSPIKGPEG-NIEYLLHM 241
>gi|147677532|ref|YP_001211747.1| rRNA methylase [Pelotomaculum thermopropionicum SI] >gi|146273629|dbj|BAF59378.1| predicted rRNA methylase [Pelotomaculum thermopropionicum SI] (266 aa)
Score = 371, Expect = 6.9e-34, Identities = 86/245 (35%), Positives = 137/245 (55%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE-EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      +K+RLD+ L + Y SR AQ I  V ++G+  K  +V+  +E+   YVSR  KL+ AI+ F + LN ++ ID+G+STGGFT  L++ + VY++DVG QL QL+K+ +V+ LE+TN R +  + + DF IDVSFIS+ + K+ EL  + + +AL+KPQFE G+   KG +  H +++  + ++ L   G  SP+ G + N E+L +  K E+
 S:   4 KKLRLDVRLARDGYCPSREKAQAAIMAGLVFVDGERACKPGMMVDPSSVIEVRGCPLPYVSRGGLKLEKAIKVFGLVLNGRVVIDVGASTGGFTDCALKHGARLVYAVDVGYGQLAWQLRKDPRVVVLERTNIRHLTPGCLTETPDFAVIDVSFISLEKVLPKVGELTAPDAEGVALVKPQFEAGRDRVGKKGVVREPSVHVEVLFKVVALVNGLGWAVGGLDYSPVTGPEG-NIEFLLFFRKKGEQ 249
>gi|15606155|ref|NP_213532.1| hemolysin [Aquifex aeolicus VF5] >gi|2983347|gb|AAC06935.1| hemolysin [Aquifex aeolicus VF5] (258 aa)
Score = 371, Expect = 7.0e-34, Identities = 89/243 (36%), Positives = 144/243 (59%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKK-IINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      +RLD YL ++  SR AQ +I  +V++NG+++ K  +  +KVE+ E KYVSR  KL+ AI+ F++DL +K+ +D+GSSTGGFT  L++ KKVY++DVG Q++ +L+++ +V+ E+T+ RE+  + +K+D IT DVSFIS  +  + +  +  + L+KPQFEL +  KG + ++HK+ +  + FL   + LG I S KG K N E+   K E+
 S:   1 MRLDKYLTDKGIVPSREKAQAVIMAGQVLVNGKVVDKPGYRLKGNEKVEVKELPKYVSRGGEKLEWAIKRFSLDLKDKVVLDVGSSTGGFTDCALQHGAKKVYAVDVGRGQMDYKLRQDPRVVLYEETDARELSEEHVPEKVDLITCDVSFISSTKVLPNVFKFLKEDGLLLVLVKPQFELCPR-KVKKGVVREKEHKREALQKVVNFLKENGFRILGVIKSKPKGTKG-NEEFFVLAGRKGEE 242
>gi|157363559|ref|YP_001470326.1| hemolysin A [Thermotoga lettingae TMO] >gi|157314163|gb|ABV33262.1| hemolysin A [Thermotoga lettingae TMO] (265 aa)
Score = 371, Expect = 7.2e-34, Identities = 88/238 (36%), Positives = 136/238 (57%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      K RLD+ +   A SR A+DLI  +VV+NG+I K T+ E D++++ E +YVSR  KL+ A  F +  KI DIG+STGGFTQ L++ K+VY+IDVG NQL + L+K+ +V+ +E N R +  I + +D + DVSFISI + + I + ++ +++ L+KPQFE+GK  +   E H ++I  +   + + I SPI G+K N EY ++
 S:   2 KKRLDLIVTERKLAASRSQARDLIKLGRVVVNGKICRKPGTICFEEDEIKLCEPRQYVSRGGEKLEKAYLSFGLKFAEKIVCDIGASTGGFTQFALKHGAKRVYAIDVGKNQLADILRKDERVVCMENFNARNLRLRDIGEHVDIVLCDVSFISIIYLLDPIGLILKDSGEAVLLIKPQFEIGKNQSHS-----VESHLEVIQRIFKKAIDSGLFPVDLIYSPITGSKG-NIEYFAHM 233
>gi|159489434|ref|XP_001702702.1| predicted protein [Chlamydomonas reinhardtii] >gi|158280724|gb|EDP06481.1| predicted protein [Chlamydomonas reinhardtii] (271 aa)
Score = 370, Expect = 8.2e-34, Identities = 84/242 (34%), Positives = 139/242 (57%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL----EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKE-LKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      +RLD Y +   SR V Q I  KV + ++++K+ T V    ++  +E KYV RA K++ A+ H+ ID+  +A+D G STGGFT LL+N KKVY IDVG NQL+++++++ +V+ +E+ N R +  + + +D T+D+SFIS+ L+  +  +K  + + L+KPQFE G+ ++G    + H ++I   ++  + +G  SPIKG K NTE+L Y  + E
 S:   1 MRLDEYCLQLAPQYSRNVIQSFILQGKVRVADKVVTKAGTPVVVGPGGPVVVIDADEPKYVCRAGLKMEKALAHWGIDVRGLVALDSGQSTGGFTDCLLQNGAKKVYGIDVGHNQLHDRIRRDERVVVMEKFNLRHLAPQHLLEMVDIATLDLSFISVLLVIGAVTSVIKPAGGQLVVLIKPQFEAGRGQVGPGGVVRDPKVHAEVIQRVTAGIAAHGYQLVGVTESPIKGDKSGNTEFLAYFHRRPE 248
>gi|169831190|ref|YP_001717172.1| hemolysin A [Candidatus Desulforudis audaxviator MP104C] >gi|169638034|gb|ACA59540.1| hemolysin A [Candidatus Desulforudis audaxviator MP104C] (274 aa)
Score = 369, Expect = 1.3e-33, Identities = 85/240 (35%), Positives = 141/240 (58%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSIL--NIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      +K RLDI L +   SR A+ I  V +NG + K T ++  +E+  + +VSR +KL+ A++ F IDL K+ +D+G+STGGFT  L++  VY++DVG QL+ L+++ +V+ LE+TN R + + ++ + F TIDVSFIS+ L+F ++ EL   + + L+KPQFE G+ +  KG + D H +++  ++  L  ++ L Y SP++G + N EYL Y +
 S:   3 RKERLDILLHSRGCFPSRERARSAIMAGVVFVNGVRVDKPGTKLDPHADIEVRGPDLAFVSRGGFKLEKALQVFGIDLQGKVVLDVGASTGGFTDCALKHGAALVYAVDVGYGQLDWSLRRDPRVVVLERTNIRHLSPAALEVRPSFFTIDVSFISLRLVFPRVDELTAPGAEGVVLVKPQFEAGRNLVGKKGVVRDPDVHVQVLLGVLKEAQTLGWGVRALDY--SPVRGPQG-NIEYLVYFQ 243
>gi|118047550|ref|ZP_01516184.1| hemolysin A [Chloroflexus aggregans DSM 9485] >gi|117995968|gb|EAV10175.1| hemolysin A [Chloroflexus aggregans DSM 9485] (264 aa)
Score = 369, Expect = 1.3e-33, Identities = 86/237 (36%), Positives = 130/237 (54%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      M + RLD LV  A +R AQ LI  +V++NGQ+ +K+ T V  ++E+   YVSR +KL A++ F +D  IA+D+G+STGGFT VLL   +V +IDVG  L+ +L+ + +VI LE+TN R + +   + D  IDVSFIS+ L+  ++ L    +AL+KPQFE G ++  G +  H ++I + + F   +  G  SPI G  N E+L
 S:   1 MTRQRLDTLLVERGLAETRAKAQALIMAGQVLVNGQVQTKAGTQVAADAQIEVRSGLPYVSRGGFKLAHALDQFELDPTGLIALDVGASTGGFTDVLLRRGAAQVVAIDVGYGILDHRLRNDPRVIVLERTNIRYLTALPDNMRADCAVIDVSFISLRLVLPAVQRLITPEAWIVALIKPQFEAGPQLVGKGGVVRDPAVHAQVIRDVVAFAVTQQLNPAGLTRSPITGPAG-NVEFL 237
>gi|15895346|ref|NP_348695.1| rRNA methylase [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] >gi|15025064|gb|AAK80035.1|AE007710_5 Predicted rRNA methylase, YQXC B.subtilis ortholog [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] (267 aa)
Score = 368, Expect = 1.3e-33, Identities = 92/241 (38%), Positives = 139/241 (57%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYK 243
      K RLD+ LV +  SR A+ I  ++ ++  I K  V  KVE  E+ YVSR YKL+ AI+ F + L +K+ DIG+STGGFT +L+N  KV++IDVG Q  +L+ + +V+ +E+TN R +  I + +F +IDVSFIS+ +  + L ++ + +AL+KPQFE G+ K+G   + E H ++IN ++FL + + LG  SPIKG + N EYL Y  K
 S:   5 KERLDVLLVEKGIFESREKARASIMAGEIYVDDLRIDKCGQKVKVSSKVEFRGEKMPYVSRGGYKLERAIKSFGLGLKDKVCFDIGASTGGFTDCMLQNGASKVFAIDVGYGQFAWKLRTDPRVVCMERTNVRYVTPEDIGEFGNFASIDVSFISLKKVIPVVINLLKDDGEIVALIKPQFEAGREKVGKRGVVREPETHIEVINTIVDFLKEMKLSILGITYSPIKGPEG-NIEYLVYFSKK 246
>gi|50365145|ref|YP_053570.1| rRNA methylase [Mesoplasma florum L1] >gi|50363701|gb|AAT75686.1| rRNA methylase [Mesoplasma florum L1] (267 aa)
Score = 368, Expect = 1.7e-33, Identities = 97/238 (40%), Positives = 139/238 (58%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSK-VVINGQIISKSNTLVNELDKVEI-LEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      K RLD LV +  +R A++ I N K V +N +I+K+ +V+E D ++I L++ +VSRA KL+ I+ + IDLNNK+ +DIG+STGGFTQV LENN  VY++DVGT+QL+E LK N V +++ NFR +    I+F  DVSFIS++ I  + L    + L+KP+FE G ++      H ++I NFI +       SPI G KK+N EYL YL
 S:   2 KKRLDEVLVEKALVSTRSKAKEQIVNRKEVYVNNVLITKAGFMVSETDLIDIRLKQSTFVSRAGLKLEKTIKDWKIDLNNKVCLDIGASTGGFTQVCLENNASLVYAVDVGTDQLDESLKNNKLVKDMQKYNFRYAKKEDFDKNIEFFCCDVSFISLDKILPTLNNLIQEQTSGVVLIKPEFEAGSELAKNGKVNLKSTHLQVIKNFIYYSKENGFSVDRLTYSPIVGNKKQNIEYLAYL 241
>gi|163849205|ref|YP_001637249.1| hemolysin A [Chloroflexus aurantiacus J-10-fl] >gi|187600062|ref|ZP_02986295.1| hemolysin A [Chloroflexus sp. Y-400-fl] >gi|10198134|gb|AAG15202.1|AF288458_1 HlyA [Chloroflexus aurantiacus] >gi|163670494|gb|ABY36860.1| hemolysin A [Chloroflexus aurantiacus J-10-fl] >gi|187488351|gb|EDU26319.1| hemolysin A [Chloroflexus sp. Y-400-fl] (260 aa)
Score = 368, Expect = 1.7e-33, Identities = 84/237 (35%), Positives = 131/237 (55%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELG-KKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      M + RLD LV+  A +R AQ LI  +V++NGQ+ +K+ TL+ +  VE+   YVSR +KL A++ F +D   A+D+G+STGGFT VLL+  +V+++DVG  L+ +L+ + +V++LE+TN R + +    D  IDVSFIS+ L+  ++ L    +AL+KPQFE G K +G     H ++I + + F   +    SPI G  N E+L
 S:   1 MPRQRLDQVLVSRGLAETRARAQALIMAGQVLVNGQVQTKAGTLIADDASVEVRTGLPYVSRGGFKLAHALDQFALDPTGLTALDVGASTGGFTDVLLQRGAGRVFAVDVGYGILDHRLRNDPRVVALERTNIRHLTALPANTLADCAVIDVSFISLRLVLPAVQRLVTPTAWIVALIKPQFEAGPKHVGKGGVVRDPAVHAQVIRDILSFARDCGLNPAALTRSPITGPAG-NVEFL 237
>gi|12034946|gb|AAG46052.1|AF326115_1 TlyA haemolysin [Mycoplasma hyopneumoniae] (232 aa)
Score = 367, Expect = 2.1e-33, Identities = 91/218 (41%), Positives = 125/218 (57%)
 Q:  22 AQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFY 239
      A+ LI  V +N Q    ++ LD + I E++KYVSR A KL+AA ++F ++ +KI +DIG+S GGFTQ LE  KKVY++D GTNQL+ L+ N KV  E+TN + ++ S  D+ID I DVSFIS+ +  +K L    I LLKPQFE  K   G   HK +IN IEF + + + L + SPIKG K +N EY +
 S:  15 AESLIRTGYVKLNNQTCYFPGQKISNLDSINIKEKQKYVSRGALKLQAAYDYFKLNFQDKIILDIGASKGGFTQFCLEKGAKKVYALDSGTNQLDYSLRINPKVCVKEKTNIKFVDKSFFNDEIDLIVCDVSFISLKKVLVVVKNLLTQGKNCITLLKPQFEANSKYVQKGGIVPKLYHKFLINRIIEF-AKPSFEFLNFFESPIKGQKSKNPEYFSF 231
>gi|163816792|ref|ZP_02208155.1| hypothetical protein COPEUT_02982 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] >gi|158448049|gb|EDP25044.1| hypothetical protein COPEUT_02982 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] (266 aa)
Score = 367, Expect = 2.2e-33, Identities = 85/238 (35%), Positives = 137/238 (57%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      K RLD+ LV + A SR A+ +I + V ++   K+ T  E ++E+   KYVSR  KL+ A+ +F + L K+ +D+G+STGGFT +L+N  KVYS+DVG QL +L+ + +V+ +E+TN R +  I D I+F +IDVSFIS+ +  ++EL   + + L+KPQFE G+ K+G   +  H +++  +++   + L  SPIKG + N EYL ++
 S:   2 KKRLDVLLVEQGLADSREKAKAIIMSGIVYVDNNKEDKAGTTFEETARIEVRGNTLKYVSRGGLKLEKAMNNFGVTLEGKVCMDVGASTGGFTDCMLQNGAVKVYSVDVGHGQLAWKLRNDERVVCMEKTNIRYVTPDDIDDVIEFASIDVSFISLTKVLPAVRELMTPGGEIVCLIKPQFEAGREKVGKKGVVRELSTHIEVVQMIVDYARANGFRTLHLSYSPIKGPEG-NIEYLLHI 240
>gi|118444316|ref|YP_878057.1| hemolysin A [Clostridium novyi NT] >gi|118134772|gb|ABK61816.1| hemolysin A [Clostridium novyi NT] (270 aa)
Score = 365, Expect = 3.0e-33, Identities = 93/236 (39%), Positives = 140/236 (59%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      RLDI LV +N  SR A+ I  K+ +NGQ + K  +  ++E  E  YVSR +KL+ A++ F+I+L K+ +DIG+STGGFT +L+N  KV+SIDVG Q  +L+ + +V+ +E+TN R +  + + +F +IDVSFIS+ I  + L ++ + +AL+KPQFE G+ K+G   +  HK++I N + FL  N+K G  SPIKG + N EYL Y 
 S:   8 RLDILLVEKNIFDSREKAKIAIMEGKIFVNGQRVDKCGQKIKVDSEIEFKGEVMPYVSRGGFKLEKAMKSFDIELQGKVCMDIGASTGGFTDCMLQNGATKVFSIDVGYGQFAWKLRIDPRVVCMERTNARYLTFEDLGEYPNFSSIDVSFISLKKIVPAVVNLLSDDGEVVALIKPQFEAGRDKVGKKGVVREASTHKEVITNILNFLVENNLKIKGLDHSPIKGPEG-NIEYLVYF 244
>gi|18310800|ref|NP_562734.1| hemolysin A [Clostridium perfringens str. 13] >gi|18145481|dbj|BAB81524.1| probable hemolysin [Clostridium perfringens str. 13] (271 aa)
Score = 365, Expect = 3.5e-33, Identities = 94/243 (38%), Positives = 139/243 (57%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEK--YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKN 244
      +K RLD+ LV + A SR A+ I  V I + + K+  V   + I  EK +VSR +KL A++ F IDL K +DIG+STGGFT +L+N+ KV+SIDVG Q  +L+ + +V+ +E+TN R +  I + DF +IDVSFIS+ +  + L +N + +AL+KPQFE G+ K+G   +  HK++I  ++F   + LG  SPIKG + N EYL YL+ N
 S:   7 KKERLDVLLVEQGIAESREKAKRYIMAGMVFIGEKRVDKAGEKVPVSSNI-IFRGEKLPFVSRGGFKLDKAVKSFGIDLKGKRCLDIGASTGGFTDCMLQNDASKVFSIDVGYGQFAWKLRVDPRVVCMERTNVRYVTPEQIGELCDFASIDVSFISLTTVLPAVLNLLNDNGEVMALIKPQFEAGREKVGKKGVVREASTHKEVIKKIVDFALSHKLNILGLDFSPIKGPEG-NIEYLIYLKKDN 250
>gi|77918663|ref|YP_356478.1| rRNA methylase [Pelobacter carbinolicus DSM 2380] >gi|77544746|gb|ABA88308.1| predicted rRNA methylase [Pelobacter carbinolicus DSM 2380] (252 aa)
Score = 364, Expect = 4.3e-33, Identities = 84/243 (34%), Positives = 137/243 (56%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYK 243
      +QK RLD LV  A+SR A+ LI  +VV+  + K+  V   + + E+ YVSR  KL+ A++ F++D+ K+A+D+G+STGGFT LL+  +VY++DVG QL  L+++++V++LE+TN R ++  + +K   ID SFIS++ +   L + + +AL+KPQFE+G+ +G     H+ ++  +  L + LG  SPI G K N E+L YL +
 S:   6 VQKERLDKLLVVRGLAQSRERARALILAGQVVVGHHTVDKAGAQVATDVSLRLKGEDIPYVSRGGLKLEKALDAFSVDVTGKVAMDVGASTGGFTDCLLQRGAARVYAVDVGYGQLAWSLRQDSRVVNLERTNIRHLQPQALPEKPSLAVIDASFISLDKVLPATLGLLTDQAEIVALIKPQFEVGRGAVGKGGVVRDASQHQAVVERIRQLSEQLGCQVLGVTESPILGPKG-NREFLIYLSKR 249
>gi|1708222|sp|Q06803|HLYA_TREHY Hemolysin A >gi|296626|emb|CAA43858.1| hemolysin [Brachyspira hyodysenteriae] (240 aa)
Score = 362, Expect = 6.6e-33, Identities = 98/234 (41%), Positives = 147/234 (62%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITI-DVSFISIN----LIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED--HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      +RLD Y+ +E Y SR AQD+I  V +NG ++   + + D +E+++ KYVSRA KL+ A  F I + NKI +DIG+STGGFT LL++ KKVY++DVG NQL +L+ +N+V+S+E N ++I  + D+I + + DVSFISI   +IF ++ L++ W + L+KPQFE ++  +KG  +D  +KI+NN I +   K +  +SPIKGAK N EYL
 S:   1 MRLDEYVHSEGYTESRSKAQDIILAGCVFVNGVKVTSKAHKIKDTDNIEVVQNIKYVSRAGEKLEKAFVEFGISVENKICLDIGASTGGFTDCLLKHGAKKVYALDVGHNQLVYKLRNDNRVVSIEDFNAKDINKEMFNDEIPSVIVSDVSFISITKIAPIIFKELNNLEF--W--VTLIKPQFE-AERGDVSKGGIIRDDILREKILNNAISKIIDCGFKEVNRTISPIKGAKG-NIEYL 235
>gi|115484941|ref|NP_001067614.1| Os11g0247400 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] >gi|62734664|gb|AAX96773.1| hemolysin A, putative [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] >gi|77549558|gb|ABA92355.1| hemolysin A family protein, expressed [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] >gi|113644836|dbj|BAF27977.1| Os11g0247400 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] (295 aa)
Score = 362, Expect = 6.9e-33, Identities = 86/236 (36%), Positives = 138/236 (58%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      +K RLD  +   SR  Q I  KV+++G++++K+ T V++  +EI E KYV RA +KL+AAI+ F ID + K+A+D G STGGFT LL++  VY +DVG Q+ E+++ + +V +E+TN R +  +  +D +T+D+SFISI L+  + ++  +  I L+KPQFE +   G +  HK++++ I +   N G+I SPIKGA+ N E+L
 S:  42 KKRRLDEVCLERFQQYSRTYIQSWILQGKVLVDGRVVNKAGTQVSDKSIIEIKAEIPKYVCRAGHKLEAAIKEFGIDCDEKVALDSGLSTGGFTDCLLQHGASHVYGVDVGYGQVAEKIRVHERVSVIERTNLRYLTE--LPQLVDLVTLDLSFISILLVMPAVVKVMKTDSTLITLIKPQFEARRSQVGGGGIVRDPLVHKEVLDRIISGVEQFGFCNKGWIESPIKGAEG-NKEFL 276
>gi|116629412|ref|YP_814584.1| rRNA methylase [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] >gi|116094994|gb|ABJ60146.1| Predicted rRNA methylase [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] (270 aa)
Score = 362, Expect = 7.9e-33, Identities = 95/240 (39%), Positives = 139/240 (57%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVI-NGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELG-KKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M K R D+ L +  SR AQ I  V  N Q I KS   E +  I ++ +KYVSR +KL+ A++ FNI+L +KI +DIG+STGGFT V L+N K VY++DVG NQL +L+ N +V+ +E+ NFR + +  D + DF  DVSFIS++LI  + E+ ++ ++ L+KPQFE G + +G    E H +I + ++  +  LG  SPIKG K N E+L +L
 S:   1 MVKKRADVLLFEQGLFNSRSQAQRAIMAGLVNDHNHQRIDKSGEKFPEDETFHIKDDGKKYVSRGGFKLEKALQVFNINLKDKICLDIGASTGGFTDVALQNGAKLVYALDVGYNQLAWKLRDNPQVVVMEKQNFRYSKPADFTDGLPDFAMTDVSFISLDLIMPPMYEILKDHCDAVCLIKPQFEAGPENVGKHGIVHDHEVHANVIKHTMQMAQKIGFNVLGVDYSPIKGGKG-NIEFLIHL 243
>gi|58337601|ref|YP_194186.1| hemolysin-like protein [Lactobacillus acidophilus NCFM] >gi|58254918|gb|AAV43155.1| hemolysin-like protein [Lactobacillus acidophilus NCFM] (270 aa)
Score = 362, Expect = 8.5e-33, Identities = 95/241 (39%), Positives = 140/241 (58%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVI-NGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELG-KKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      M K R D+ L +  SR AQ I  V  N Q I KS T  E +K + ++ +KYVSR +KL+ A++ FNI+L +KI +DIG+STGGFT V L+N K VY++DVG NQL QL+ + +V+ +E+ NFR +    + DF  DVSFIS++LI  + + +  ++ L+KPQFE G + +G    E HK++I + ++  +  LG  SPIKG K N E+L +L+
 S:   1 MAKQRADVLLAEQGIFHSRSAAQRAIMAGLVSDHNHQRIDKSGTKFPEDEKFYVKDDGKKYVSRGGFKLEKALKVFNINLKDKICLDIGASTGGFTDVALQNGAKMVYALDVGYNQLAWQLRDDPRVVVMEKQNFRYSKPEDFDQGLPDFAMTDVSFISLDLIMPPMYAILKDQCDAVCLIKPQFEAGPENVGKHGIVHDHEVHKQVIEHTMQEALKIGFNVLGVDYSPIKGGKG-NIEFLIHLQ 244
>gi|125717532|ref|YP_001034665.1| rRNA methylase, putative [Streptococcus sanguinis SK36] >gi|125497449|gb|ABN44115.1| rRNA methylase, putative [Streptococcus sanguinis SK36] (271 aa)
Score = 361, Expect = 9.0e-33, Identities = 86/245 (35%), Positives = 143/245 (58%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVI--NGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      M K R+D+  +  +R A+ +  V+  NGQ  K  ++  ++ + E+ +YVSR  KL+ A++ F+I + +++ +DIG+STGGFT V+L+  K VY++DVGTNQL +L+++ +V+S+EQ NFR + + + + F +IDVSFIS++LI  + E+  + + +AL+KPQFE G++  KG K + H ++   F+    G  SPI+G + N E+L YLE  E
 S:   1 MAKERVDVLAYRQGLFETREQAKRGVMAGLVIAAANGQRFDKPGEKIDAATELRLKGEKLRYVSRGGLKLEKALQVFDISVADRVTLDIGASTGGFTDVMLQYGAKLVYAVDVGTNQLAWKLRQDERVVSMEQYNFRYAQRTDFEQEPSFASIDVSFISLSLILPALHEILARDGQVVALIKPQFEAGREQIGKKGIVKDKKVHLAVLEKVTAFMLEAGFSVRGLDFSPIQGGQG-NVEFLAYLEKSTE 248
>gi|154251238|ref|YP_001412062.1| hemolysin A [Parvibaculum lavamentivorans DS-1] >gi|154155188|gb|ABS62405.1| hemolysin A [Parvibaculum lavamentivorans DS-1] (247 aa)
Score = 361, Expect = 9.3e-33, Identities = 87/236 (36%), Positives = 133/236 (56%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE-EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELG-KKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      +K RLDI L+  A +R AQ I  V + G+I +K  LV  ++ +L E YVSR A KL A++HF ID + + +D+G+STGGFT+VLLE V V +IDVG QL E++ ++ +V ++E N ++I  ++ +ID I D+SFIS+     L   + IAL+KPQFE+G + +G   +  H+++ N  +L + + G + SPIKG  N E+L
 S:   4 EKRRLDIALLERGLASTRARAQAAIKAGHVRVAGEIATKPADLVAPEAEISMLAPEHPYVSRGALKLVHALDHFGIDPSGSLCLDLGASTGGFTEVLLERGVASVVAIDVGHGQLAEKIAQDTRVRAIEGLNAKDISRDIVPGRIDLIVADLSFISLEKALPPALALAERGARLIALIKPQFEVGPENVGKGGIVREPALHERVCANIAGWLEKMGWRVEGIVESPIKGGDG-NREFL 240
>gi|167464888|ref|ZP_02329977.1| putative cell adhesion protein (contact hemolysin TlyA-related) [Paenibacillus larvae subsp. larvae BRL-230010] (278 aa)
Score = 361, Expect = 9.7e-33, Identities = 89/238 (37%), Positives = 135/238 (56%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESS-LIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      K R+D+ LV + Y SR A+ I  V +N + + K  +   + +   YVSR  KL+ A++ F+ID+  + +DIGSSTGGFT  L++  VY+IDVG NQL+ L+ + +V +E+TNFR + S+ L  K +F TIDVSFIS+ +I  +K++ N + +AL+KPQFE G+ K+G +    H ++I  +EF  +   G  SPI G + N E+L YL
 S:   4 KERIDVLLVEQGYYESREKAKAAIMAGLVFVNEESVDKPGIKICRKADIRVKGAVHPYVSRGGLKLEKALKLFSIDVTGAVMLDIGSSTGGFTDCALQHGASYVYAIDVGYNQLDWSLRSDERVNVMERTNFRYLTSADLQGPKPNFATIDVSFISLKIILPPLKQILGNFGEVVALIKPQFEAGREKVGKSGVVRDPAVHVQVIEEVVEFAETIGFFMKGLTFSPITGGEG-NIEFLVYL 243
>gi|85859632|ref|YP_461834.1| rRNA methylase [Syntrophus aciditrophicus SB] >gi|85722723|gb|ABC77666.1| rRNA methylase [Syntrophus aciditrophicus SB] (277 aa)
Score = 361, Expect = 1.0e-32, Identities = 89/245 (36%), Positives = 142/245 (57%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      +KIRLD+ LVN  + SR A+ LI + V+++ +  K+ LV+  V I ++ YVSR  KLK A++ F ID+ + +A+D+G+STGGFT LL+  ++VY++DVG QL +L+ + +VI +E+TN R + + +  +D +TID SFIS+ L+   +    +AL+KPQFE+GK   G +   + ++N+  FL + ++ LG IVSP+ G K N E+    EK
 S:   6 EKIRLDLLLVNRGLSASRERARALILSGAVLVDEKPADKAGALVSCAASVRIKGKDHPYVSRGGLKLKGALDAFQIDVRDLVALDVGASTGGFTDCLLQEGARRVYALDVGYGQLAWKLRTDPRVICIERTNIRYFDGTGMDVPVDLVTIDASFISLKLVIPAALKFLGEGGLLLALIKPQFEVGKGQVGKGGVVREPALRQNVLNDLTAFLRDMGLEVLGSIVSPLPGPKG-NREFFVSARLPEEK 251
>gi|148264094|ref|YP_001230800.1| hemolysin A [Geobacter uraniireducens Rf4] >gi|146397594|gb|ABQ26227.1| hemolysin A [Geobacter uraniireducens Rf4] (250 aa)
Score = 360, Expect = 1.1e-32, Identities = 85/243 (34%), Positives = 142/243 (58%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYK 243
      M K RLD L++  A+SR A+ LI  +VV++ + K+ +V  ++ + E  +VSR  KL+ A++ F ID+N + +D+G+STGGFT LL+  KK++++DVG QL +L+++ +V++LE+TN R +E  +++ D  ID SFIS++ +   L +  +AL+KPQFE+G+ ++G    + H ++I+   + L++  G  SPI G K N E+L YLE K
 S:   1 MAKERLDKILLDRGLAQSRERAKALIMAGQVVVDDHLADKAGQMVALEAEIRLKGEVHPFVSRGGLKLQKALDEFAIDVNGLVVMDVGASTGGFTDCLLQRGAKKIFAVDVGYGQLAWKLRQDERVVNLEKTNIRYLEPDRLEEIPDMAVIDASFISLDKVLPATIRLISDTGVVVALIKPQFEVGRGEVGKGGVVRDEKKHAEVISAITVLAADLDLTIKGITESPILGPKG-NKEFLIYLEKK 244
>gi|125973345|ref|YP_001037255.1| hemolysin A [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|196252472|ref|ZP_03151129.1| hemolysin A [Clostridium thermocellum DSM 4150] >gi|125713570|gb|ABN52062.1| hemolysin A [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|196198081|gb|EDX92921.1| hemolysin A [Clostridium thermocellum DSM 4150] (270 aa)
Score = 360, Expect = 1.2e-32, Identities = 95/243 (39%), Positives = 144/243 (59%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE--EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYK 243
      M+K RLD+ LVN + +SR A+ I  V +N +  K  V ++D + ++E  YVSR  KL+ AI FNIDL +K AID+G+STGGFT +L+N KKV+++DVG QL +L+ + +V+ +E+TN R ++  I  DF +IDVSFIS+ +  + L ++ + + L+KPQFE G+ K+G    + H++++ + I F   +K G  SPIKG + N EYL YL K
 S:   1 MKKERLDVLLVNRGFFQSREKAKSSIMAGVVFVNDKKEDKPGVKV-DVDSIITIKENVHPYVSRGGLKLEKAIRVFNIDLKDKTAIDVGASTGGFTDCMLKNGAKKVFAVDVGYGQLAWELRNDERVVCMERTNIRYVKPEDIGILADFSSIDVSFISLKKVIPVVINLLKDDGELLCLIKPQFEAGREKVGKHGVVRDKKVHEEVVKDIITFSLKEGLKIRGLDFSPIKGPEG-NIEYLVYLSKK 244
>gi|172035830|ref|YP_001802331.1| hemolysin A [Cyanothece sp. ATCC 51142] >gi|171697284|gb|ACB50265.1| hemolysin A [Cyanothece sp. ATCC 51142] (270 aa)
Score = 360, Expect = 1.3e-32, Identities = 92/240 (38%), Positives = 132/240 (55%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFRE-IESSLIKD--KIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKT-EDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M K+RLD+ LV N  SR AQ I  +V +N +II K T +   +E+ ++ YVSR  KL+ A++ F I + +I +D G STGGFT LL+  K+VY +DVG Q+  L+++ +VI E+TNFR I  L +D K D  +DVSFIS+ +  + L   + I L+KPQFE+G+   KG + +D + I  ++  L   G VSPI G  NTEYL +L
 S:   1 MSKLRLDLLLVERNLCSSRQQAQRCIRAGEVKVNQRIIDKPGTEIEITADIELKQKPPYVSRGGLKLEKALKMFKIAVEGRICLDGGISTGGFTDCLLQAGAKQVYGVDVGYGQVAWSLRQDQRVILKERTNFRYLIPEELYQDNPKADLGVMDVSFISLTKVLEPLWNLLQEPREVILLIKPQFEVGRSRVGKKGVVRDPQDQSQAIYQVLQTAYTLGWFCCGLTVSPITGPAG-NTEYLAWL 243
>gi|150020827|ref|YP_001306181.1| hemolysin A [Thermosipho melanesiensis BI429] >gi|149793348|gb|ABR30796.1| hemolysin A [Thermosipho melanesiensis BI429] (264 aa)
Score = 360, Expect = 1.3e-32, Identities = 95/243 (39%), Positives = 144/243 (59%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      K R+D+ LV +  SR A+ LI + V++N + + K  LV+  + I ++EKYVSR YKL+ A + F ++ +KIA DIG+STGGFT LL+N +KKVY +DVG QL+ +++ N K I LE+TN + ++  +++K+D  DVSFISI IF IK++ ++ +++ L+KPQFE GK K+G    + H ++I  I    +K +  S IKG  N EY YL+  E
 S:   2 KERIDLLLVKKGLVESREKAKRLIMSGNVIVNEERVDKVGKLVDINATIRIKQKEKYVSRGGYKLEGAHKSFKFEIKDKIACDIGASTGGFTDFLLQNGIKKVYCVDVGYGQLHWKIRNNKKTIVLEKTNAKNLD---LEEKVDLAVCDVSFISITKIFPTIKKILKDDGEAVVLIKPQFEAGKSKVGKGGIVRDPKVHVEVITKVINSTIANGLKPISLDYSKIKGTDG-NIEYFLYLKNSKE 241
>gi|186685337|ref|YP_001868533.1| hemolysin A [Nostoc punctiforme PCC 73102] >gi|186467789|gb|ACC83590.1| hemolysin A [Nostoc punctiforme PCC 73102] (272 aa)
Score = 360, Expect = 1.4e-32, Identities = 92/245 (37%), Positives = 134/245 (54%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLI---KDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKT-EDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      M K RLD LV N  SR +AQ LI  +V +N Q++ K T V+  ++ I E  +VSR  KL A+ F I + +I +D G STGGFT LL+  K+VY IDVG Q++ +L+ +++VI E+TN R++  +  D I D  +DVSFIS+ I  + +L  N +++ L+KPQFE+G+   KG +  D  I  ++  L K G  SPI G  N EYL +L ++E
 S:   1 MAKQRLDTLLVELNLCSSRALAQRLIQAGEVTVNQQLVDKPGTEVDISAQINIKERSPFVSRGGEKLSKALSVFAIPVAERICLDGGISTGGFTDCLLQAGAKQVYGIDVGYGQVDWRLRNDSRVILRERTNLRQLRPDELYSENDPIPDLAVVDVSFISLTKILPALWQLTQANREAVLLVKPQFEVGRSRVGKKGVVRDPNDQADAIFQVLQVAHGLGWKYKGLTWSPITGPAG-NIEYLLWLAMESE 249
>gi|191164617|ref|ZP_03026479.1| hemolysin A [Geobacter sp. M21] >gi|190994272|gb|EDV69738.1| hemolysin A [Geobacter sp. M21] (257 aa)
Score = 359, Expect = 1.5e-32, Identities = 85/245 (34%), Positives = 138/245 (56%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      M K RLD ++  A SR A+ LI  +VV++ + K+ +V+  ++ + E  YVSR  KL  +E F ID+  AID+G+STGGFT LL+  +VY++DVG QL +L+++ +V+S+E+TN R +E ++ + D  ID SFIS++ +   L    +AL+KPQFE+G+ ++G    + H++++ + E  L + LG  SPI G K N E+L +L+ + E
 S:   1 MTKERLDKLVLERGLAPSRERAKALIMAGQVVVDDHLADKAGLMVSIEAEIRLKGEPLPYVSRGGLKLAEGLERFGIDVAGLCAIDVGASTGGFTDCLLQRGATRVYAVDVGYGQLAWKLREDPRVVSMEKTNIRHLEPGMLPESPDLAVIDASFISLDKVLPPTLRLIKPEGIVVALIKPQFEVGRGQVGKGGVVRDEKKHQEVVESIGELARGLGLLVLGVCDSPILGPKG-NKEFLIHLKKQGE 246
>gi|110800396|ref|YP_696501.1| hemolysin A [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|110803042|ref|YP_699101.1| hemolysin A [Clostridium perfringens SM101] >gi|168210819|ref|ZP_02636444.1| hemolysin A [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|168215446|ref|ZP_02641071.1| hemolysin A [Clostridium perfringens NCTC 8239] >gi|182625677|ref|ZP_02953446.1| hemolysin A [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|110675043|gb|ABG84030.1| hemolysin A [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|110683543|gb|ABG86913.1| hemolysin A [Clostridium perfringens SM101] >gi|170711111|gb|EDT23293.1| hemolysin A [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|177909079|gb|EDT71554.1| hemolysin A [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|182382420|gb|EDT79899.1| hemolysin A [Clostridium perfringens NCTC 8239] (271 aa)
Score = 359, Expect = 1.6e-32, Identities = 93/243 (38%), Positives = 138/243 (56%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEK--YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKN 244
      +K RLD+ LV + A SR A+ I  V I + + K+  V   + I  EK +VSR +KL A++ F IDL K +DIG+STGGFT +L+N+ KV+SIDVG Q  +L+ + +V+ +E+TN R +  I + DF +IDVSFIS+ +  + L + + +AL+KPQFE G+ K+G   +  HK++I  ++F   + LG  SPIKG + N EYL YL+ N
 S:   7 KKERLDVLLVEQGIAESREKAKRYIMAGMVFIGEKRVDKAGEKVPVSSNI-IFRGEKLPFVSRGGFKLDKAVKSFGIDLKGKRCLDIGASTGGFTDCMLQNDASKVFSIDVGYGQFAWKLRVDPRVVCMERTNVRYVTPEQIGELCDFASIDVSFISLTTVLPAVLNLLNDKGEVMALIKPQFEAGREKVGKKGVVREASTHKEVIKKIVDFALSHKLNILGLDFSPIKGPEG-NIEYLIYLKKDN 250
>gi|168186202|ref|ZP_02620837.1| hemolysin A [Clostridium botulinum C str. Eklund] >gi|169295649|gb|EDS77782.1| hemolysin A [Clostridium botulinum C str. Eklund] (270 aa)
Score = 359, Expect = 1.7e-32, Identities = 94/241 (39%), Positives = 142/241 (58%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL----EYKNE 245
      RLD+ LV +  SR A+ I  KV +NGQ + K  +  ++E  E  YVSR +KL+ A++ F+I+L K+ +DIG+STGGFT +L+N  KV+SIDVG Q  +L+ + +V+ +E+TN R +  + + +F +IDVSFIS+ I  + L ++ + +AL+KPQFE G+ K+G   +  HK++I N + FL  ++K G  SPIKG + N EYL Y   YK E
 S:   8 RLDVLLVEKKIFDSREKAKIAIMEGKVFVNGQRVDKCGQKIKVDSEIEFKGEVMPYVSRGGFKLEKAMKSFDIELQGKVCMDIGASTGGFTDCMLQNGATKVFSIDVGYGQFAWKLRIDPRVVCMERTNARYLTLEDLGECANFSSIDVSFISLRKIVPAVANLLSDDGEVVALIKPQFEAGRDKVGKKGVVREASTHKEVITNILNFLVENDLKIKGLDHSPIKGPEG-NIEYLVYFTKDKNYKKE 253
>gi|168214392|ref|ZP_02640017.1| hemolysin A [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|169343538|ref|ZP_02864537.1| hemolysin A [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|169298098|gb|EDS80188.1| hemolysin A [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|170714133|gb|EDT26315.1| hemolysin A [Clostridium perfringens CPE str. F4969] (271 aa)
Score = 359, Expect = 1.8e-32, Identities = 93/243 (38%), Positives = 138/243 (56%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEK--YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKN 244
      +K RLD+ LV + A SR A+ I  V I + + K+  V   + I  EK +VSR +KL A++ F IDL K +DIG+STGGFT +L+N+ KV+SIDVG Q  +L+ + +V+ +E+TN R +  I + DF +IDVSFIS+ +  + L + + +AL+KPQFE G+ K+G   +  HK++I  ++F   + LG  SPIKG + N EYL YL+ N
 S:   7 KKERLDVLLVEQGIAESREKAKRYIMAGMVFIGEKRVDKAGEKVPVSSNI-IFRGEKLPFVSRGGFKLDKAVKSFGIDLKGKRCLDIGASTGGFTDCMLQNDASKVFSIDVGYGQFAWKLRVDPRVVCMERTNVRYVTPEQIGELCDFASIDVSFISLTTVLPAVLNLLNDKGEVMALIKPQFEAGREKVGKKGVVREASTHKEVIKKIVDFALSHKLNILGLDFSPIKGPEG-NIEYLIYLKKDN 250
>gi|154249375|ref|YP_001410200.1| hemolysin A [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] >gi|154153311|gb|ABS60543.1| hemolysin A [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] (263 aa)
Score = 358, Expect = 2.0e-32, Identities = 88/206 (42%), Positives = 132/206 (64%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAK-TEDHKKIINNFIE 209
      +RLD L+ + + SR AQ +I N V+++G++ +K +  +  K+ IL++ KYVSRA YKL+ ++ + ID++ KIA DIGSSTGGF  LL+N VKKVY++DV T QL+ ++ +++V+ +E+ N R I  I DK+D ITIDVSFISI +  I +L N K I+L+KPQFE   T KG K + H ++I  ++
 S:   6 LRLDQLLILKGFVESRTKAQQMIENGLVLLDGKVCTKPSKKCHSDSKIIILDDLKYVSRAGYKLEGLLKEYKIDVSGKIACDIGSSTGGFIDCLLQNGVKKVYAVDVNTKQLHSKISLDDRVVKIEK-NARYISKKDISDKLDIITIDVSFISITKLLEGILQLSENYTKIISLIKPQFE---TTNTDKGIVKDKKTHIEVIRKIVK 208
>gi|145619739|ref|ZP_01775785.1| hemolysin A [Geobacter bemidjiensis Bem] >gi|144943989|gb|EDJ79068.1| hemolysin A [Geobacter bemidjiensis Bem] >gi|197088391|gb|ACH39662.1| hemolysin A [Geobacter bemidjiensis Bem] (257 aa)
Score = 358, Expect = 2.3e-32, Identities = 84/245 (34%), Positives = 139/245 (56%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      M K RLD ++  A SR A+ LI  +VV++ + K+ +V  ++ + E  YVSR  KL  +E F I +  AID+G+STGGFT LL+  +VY++DVG QL +L+++++V+S+E+TN R +E ++ + D  ID SFIS++ +   L  +  +AL+KPQFE+G+ ++G    + H++++ + E  L +K LG  SPI G K N E+L +L+ + +
 S:   1 MTKERLDKLVLERGLAPSRERAKALIMAGQVVVDDHLADKAGLMVPVEAEIRLKGEPLPYVSRGGLKLAEGLERFGIVVAGLCAIDVGASTGGFTDCLLQRGATRVYAVDVGYGQLAWKLREDSRVVSMEKTNIRHLEPGMLPESPDLAVIDASFISLDKVLPPTLRLIKPDGVVVALIKPQFEVGRGQVGKGGVVRDEKKHQEVVESIGELARGLGLKVLGVCDSPILGPKG-NKEFLIHLQKQGD 246
>gi|189485330|ref|YP_001956271.1| putative rRNA methylase [uncultured Termite group 1 bacterium phylotype Rs-D17] >gi|170287289|dbj|BAG13810.1| putative rRNA methylase [uncultured Termite group 1 bacterium phylotype Rs-D17] (250 aa)
Score = 357, Expect = 2.6e-32, Identities = 89/240 (37%), Positives = 137/240 (57%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKN 244
      RLD+ L + +A +R AQ I + + +N QI + TLV + D +E+   YVSR  KL++ +E  IDL  I +DIG+STGGFT +L+  KVY++DVG QL+ +L+++ +V+++E NFR ++S +KD IDF TIDVSFIS++ I     N  +A++KPQFEL +   KG + +  +K IN  +  L K +  S +KG + N E+ +L K+
 S:   9 RLDVLLFEKGFAETRTKAQAFIMSGNIFVNNQIQYRPGTLVGKEDSIEVRNANPYVSRGGLKLESVLETLAIDLEGYICLDIGASTGGFTDCMLQKGAIKVYAVDVGAGQLHYRLRQDKRVVNIENVNFRYFDNSFLKDNIDFTTIDVSFISLDKILPVAYRSISKNGFVLAMIKPQFEL-EASEIKKGVVRDKKLRQKAINKIKKVALDLGFKIISEADSCLKGLRG-NLEHFIFLSKKH 247
>gi|156740575|ref|YP_001430704.1| hemolysin A [Roseiflexus castenholzii DSM 13941] >gi|156231903|gb|ABU56686.1| hemolysin A [Roseiflexus castenholzii DSM 13941] (272 aa)
Score = 357, Expect = 2.6e-32, Identities = 87/239 (36%), Positives = 135/239 (56%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDK--------IDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELG-KKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      +K+RLD LV  A +R AQ LI  +V +NG  K  LV + ++E++  YVSR YKL A++ F +  N +A+DIG+STGGFT VLL+  +VY++DVG  ++ +L+++ +V+ LE+TN R +E   ++     D  IDVSFIS+ L+  ++ L  N  IAL+KPQFE G ++G     H ++ + + F + + +  G  SPI G  N E+L +L
 S:   3 KKVRLDQLLVQRGLAETRARAQALILAGEVRVNGVTRHKGGELVPDDAEIEVIGALPYVSRGGYKLAHALDTFALSPANLVALDIGASTGGFTDVLLQRGAARVYAVDVGYGLIDWRLRQDPRVVVLERTNIRYLEVLPSPEEEALAAPVLADCAVIDVSFISLKLVLPAVQRLLQPNAWMIALIKPQFEAGPAQVGKGGVVRDPAVHAAVVRDVLTFAATIGLSPHGLTRSPITGPAG-NVEFLAWL 249
>gi|75910708|ref|YP_325004.1| hemolysin A [Anabaena variabilis ATCC 29413] >gi|75704433|gb|ABA24109.1| Hemolysin A [Anabaena variabilis ATCC 29413] (272 aa)
Score = 356, Expect = 3.2e-32, Identities = 94/245 (38%), Positives = 132/245 (53%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLI---KDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAK-TEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      M K RLD LV N  SR +AQ LI  +V +N Q+I K T V+  +++I E ++VSR  KL  +E F I +N ++ +D G STGGFT LL+  K VY IDVG Q + L+ N +VI E+TN R+++  +  D I D  +DVSFIS+ I  + +L   +++ L+KPQFE+GK   KG +  D  I  +  L K G  SPI G  N EYL +L ++E
 S:   1 MAKQRLDNLLVELNLCNSRTLAQRLIQAGEVTVNEQVIDKPGTEVDVAAQIKIKERSRFVSRGGEKLAKGLELFAISVNGRVCLDGGISTGGFTDCLLQAGAKLVYGIDVGYGQTDWGLRNNPQVILRERTNLRQLQPEDLYGDGDAIPDLAVVDVSFISLTKILPALWQLTQPPREAVLLVKPQFEVGKSRVGKKGVVRDPHDQADAIFQVWQAADKLGWKYKGLTWSPITGPAG-NIEYLLWLNMESE 249
>gi|186899963|ref|ZP_02972923.1| hemolysin A [Cyanothece sp. PCC 7424] >gi|186692899|gb|EDU17515.1| hemolysin A [Cyanothece sp. PCC 7424] (270 aa)
Score = 355, Expect = 4.7e-32, Identities = 93/246 (37%), Positives = 135/246 (54%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDK----IDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKT-EDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      M K RLD LV N  SR +AQ LI  +V +N QII K T V+  ++++ + YVSR  KLK AIE F I + +I +D G STGGFT LL+  K+VY +DVG Q+  L+++ +VI E+TNFR + S + +   D  +D+SFIS+ + + + EL + + + L+KPQFE+G+   KG + +DH + I  +  L   G  SPI G  N EYL +L  E+
 S:   1 MAKQRLDNLLVTLNLCSSRQLAQRLIRAGEVRVNQQIIDKPGTEVDPGAEIQLQAKPLYVSRGGEKLKKAIEFFKIPVEGRICLDGGISTGGFTDCLLQYGAKRVYGVDVGYGQVAWSLRQDQRVILKERTNFRYLTYSELYSEDDPPADLGVMDLSFISLTKVLHPLWELLVSPREVVLLIKPQFEVGRDRVGKKGVVRNPKDHAQAIFGVWQGAKGLGWNYGGLTWSPITGPAG-NVEYLLWLSMTAEQ 250
>gi|184155735|ref|YP_001844075.1| hemolysin [Lactobacillus fermentum IFO 3956] >gi|183227079|dbj|BAG27595.1| hemolysin [Lactobacillus fermentum IFO 3956] (271 aa)
Score = 354, Expect = 6.2e-32, Identities = 90/241 (37%), Positives = 143/241 (59%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLI--------TNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFR-EIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKK-IGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      M+K R+DI LV +  SR A+ +     N ++  GQ I + TL + K+    YVSR  KL A++ F I + NK+ +DIGSSTGGFT V+L+N K+ Y++DVGTNQL QL+ + +V+ +EQTNFR  +   + +F +IDVSFIS+++  + ++   + +AL+KPQFE GK+ +G   + + H++++  + F++   LG  SPIKG + N E+L +L+
 S:   1 MEKERVDILLVKQGLFDSREQAKRAVMAGEILGLNNERLDKPGQKIPVTTTLHMKGKKM------PYVSRGGLKLAKALQVFKISVENKVVLDIGSSTGGFTDVMLQNGAKRSYALDVGTNQLVWQLRDDPRVVVMEQTNFRYSKKEDFTAGQPEFASIDVSFISLSMTLPPLAQILTPGGEVVALIKPQFEAGKEHVGKHGIIRERKVHEEVLTRVLSFMAADGFDVLGLDYSPIKGGQG-NVEFLAHLK 244
>gi|42519418|ref|NP_965348.1| hemolysin-like protein [Lactobacillus johnsonii NCC 533] >gi|41583706|gb|AAS09314.1| hemolysin-like protein [Lactobacillus johnsonii NCC 533] (270 aa)
Score = 354, Expect = 6.4e-32, Identities = 96/240 (40%), Positives = 136/240 (56%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVI-NGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELG-KKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M K R D+ L +  SR AQ I  V  N Q I KS   E +  I ++ +KYVSR +KL+ A++ FNIDL KI +DIG+STGGFT V L+N K VY++DVG NQL +L+ N +V+ +E+ NFR +   D + DF  DVSFIS++LI  + E+ +  ++ L+KPQFE G + +G    E H +I + ++  +  LG  SPIKG K N E+L +L
 S:   1 MSKKRADVLLFEQGLFNSRSQAQRAIMAGLVNDHNHQRIDKSGEKFPEDEVFHIKDDGKKYVSRGGFKLEKALQVFNIDLKGKICLDIGASTGGFTDVALQNGAKLVYALDVGYNQLAWKLRDNPQVVVMEKQNFRYSKPVDFTDGLPDFAMTDVSFISLDLIMPPMYEILKDKCDAVCLIKPQFEAGPENVGKHGIVHDHEVHANVIKHTMKVAQKIGFNILGVDYSPIKGGKG-NIEFLIHL 243
>gi|172056946|ref|YP_001813406.1| hemolysin A [Exiguobacterium sibiricum 255-15] >gi|171989467|gb|ACB60389.1| hemolysin A [Exiguobacterium sibiricum 255-15] (268 aa)
Score = 354, Expect = 6.9e-32, Identities = 83/239 (34%), Positives = 136/239 (56%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLV-NELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFL--SILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFY 239
      ++KIRLD+ LV   +R A+ I  V  + + K+  V +++D   +  YV R YK++ A+ F+ID++ + +DIGSSTGGFT  L+N  +Y++DVG+NQL+ +L+ +++V ++E+TNFR   +  + F TIDVSFIS+ LI  +K +    IAL+KPQFE G+   KG + E H +++  ++F    ++ L + SPI G + N E+L +
 S:   4 VKKIRLDVLLVERGLCETREKAKRTIMAGLVFSGTERLEKAGEKVKSDIDLTVKGQVMPYVGRGGYKMEKALAVFDIDVSGRTGLDIGSSTGGFTDCALQNGAAHMYALDVGSNQLDWKLRSDDRVTAMEKTNFRHATPDMFPVQPSFATIDVSFISLRLILPPLKAILAEGGDVIALVKPQFEAGRDDVGKKGIVRDERIHDRVLKEMVDFFVREGFYVQQLDF--SPITGGEG-NIEFLLH 243
>gi|164688606|ref|ZP_02212634.1| hypothetical protein CLOBAR_02251 [Clostridium bartlettii DSM 16795] >gi|164603019|gb|EDQ96484.1| hypothetical protein CLOBAR_02251 [Clostridium bartlettii DSM 16795] (275 aa)
Score = 353, Expect = 7.4e-32, Identities = 95/243 (39%), Positives = 144/243 (59%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFL--SILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      K R+D+ LV + + SR A+ I  V ++ Q  K+ T V  K+E+   YVSR  KL+ A+++F+I L +K+ +DIG+STGGFT +L+N +KV+SIDVG QL +L+++++V+ +E+TN R +   K+ DF +IDVSFIS+ L+   L   + +AL+KPQFE GK K+G   +  H ++I  +F  + +I NL Y SPIKG + N EYL +L  NE
 S:   7 KKRIDVLLVEQGFFESREKAKRSIMAGLVFVDNQKCDKAGTEVKTDAKIEVKGNPIPYVSRGGLKLEKAMKNFDITLQDKVCMDIGASTGGFTDCMLQNGARKVFSIDVGYGQLAWKLRQDDRVVCMERTNIRYVTIEDTKEFADFASIDVSFISLKLVLPVAHNLIIPGGEIVALIKPQFEAGKDKVGKKGVVREKSTHIEVIEMVSKFAVETGFSILNLDY--SPIKGPEG-NIEYLIHLRNSNE 250
>gi|119511719|ref|ZP_01630823.1| Hemolysin A [Nodularia spumigena CCY9414] >gi|119463628|gb|EAW44561.1| Hemolysin A [Nodularia spumigena CCY9414] (270 aa)
Score = 353, Expect = 8.5e-32, Identities = 90/240 (37%), Positives = 131/240 (54%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLI---KDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKT-EDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M K RLD LV+ N  SR +AQ LI  +V +N Q++ K+ T V+  ++++ E ++VSR  KL A++ F I  +I +D G STGGFT LL+  K+VY IDVG Q++ L+ + +VI E+TN R +  +  D+I D  +DVSFIS+ I  + L +  ++ L+KPQFE+GK   KG +  D  I  ++  L K G  SPI G  N EYL +L
 S:   1 MVKQRLDTLLVDLNLCSSRALAQRLIQAGEVTVNQQVVDKAGTEVDTAAQIKVKERSRFVSRGGEKLIKALDAFPISTTGRICLDGGISTGGFTDCLLQAGAKQVYGIDVGYGQVDWGLRNDPRVILRERTNLRNLTPEDLYSEADEIPDLAVVDVSFISLTKILPALWRLTKSPRDAVLLVKPQFEVGKSRVGKKGVVRDPHDQADAIFQVLQVACQLGWKYKGLTWSPITGPAG-NIEYLLWL 244
>gi|15828642|ref|NP_326002.1| hemolysin A [Mycoplasma pulmonis UAB CTIP] >gi|14089584|emb|CAC13344.1| HEMOLYSIN A [Mycoplasma pulmonis] (238 aa)
Score = 352, Expect = 9.9e-32, Identities = 86/216 (39%), Positives = 130/216 (60%)
 Q:  22 AQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      A LI +SKV +N + +  + LV + D +EI+ ++YVSR AYKL AIE F +D +KI +DIGSSTGGF+QV L N KKVY++D GTNQL+ +L+ + V+ E TN + I  + ++++D  DVSFIS+ +F ++ +  N  +AL+KPQFE K +  G+  + H++IIN I F   + + + S  G K +N EY+
 S:  17 AVGLILSSKVKVNDEFVLLPSYLVKQNDIIEIVNVKEYVSRGAYKLLQAIEDFKLDFKDKIVLDIGSSTGGFSQVALINGAKKVYALDSGTNQLDYKLRILDNVVVYENTNLKNINPKMFEEQLDICVCDVSFISLKEVFKVLQSVLKKNKSLMALIKPQFEAPKNLVEKGGYVNVKYHEEIINKVINFAHDYEFELVQFFPSKTPGKKAKNIEYI 232
>gi|121601957|ref|YP_988720.1| hemolysin A [Bartonella bacilliformis KC583] >gi|120614134|gb|ABM44735.1| hemolysin A [Bartonella bacilliformis KC583] (250 aa)
Score = 352, Expect = 1.1e-31, Identities = 94/242 (38%), Positives = 139/242 (57%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL---EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREI-ESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKK-IGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILN-IKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      RLD+ LV +N+ +R A+D +  V ++GQI+SK+ +++ D EI+   + YVSRAA KL A++ F +   IA+DIG+STGGFTQVLLE   V ++DVG NQ + L N+ V LE N R++ + L  +ID I DVSFIS+ L+  + L   +++ L+KPQFE+G++ IG      KK   ++L+   K G I SPI G+  N EYL + E + E+
 S:   6 RLDVLLVEKNFFTTRSRARDAVVRQTVKVDGQIVSKAGKMIS--DDAEIIVCDPAQNYVSRAALKLIGALDAFPVVTTQVIALDIGASTGGFTQVLLERGASHVIAVDVGHNQFDACLSNNSAVTLLEGLNVRDLRQEHLGGREIDLIVSDVSFISLKLVLPSVFALIKKKAQAVLLVKPQFEVGREGIGKGGVLKNPSIAKKTAEELFDWLNTQKGWKAKGLIPSPITGSDG-NLEYLLFGEKRIEQ 250
>gi|157328913|emb|CAO23325.1| unnamed protein product [Vitis vinifera] (252 aa)
Score = 352, Expect = 1.2e-31, Identities = 84/243 (34%), Positives = 139/243 (57%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      K RLD  +   SR  Q I  KV ++G++++K+ T V++  VEI+ E KYV RA YKL+AAIE  ++++ K+A+D G STGGFT LL+   +Y +DVG Q+ ++++++ +V +E+TN R +  + K+D +T+D+SFISI L+  + +    + L+KPQFE +   G +  H++++  I+ +   + G+I SP+KGA+ NTE+L   K E
 S:  11 KRRLDEVCLERFQQYSRTFIQSWILQGKVFVDGKVVNKAGTPVSDKAVVEIMAEVPKYVCRAGYKLEAAIEQLGVEVSGKVALDSGLSTGGFTDCLLQYGASFIYGVDVGYGQVADKIRRDERVSVVERTNLRYLPG--LPQKVDLVTLDLSFISILLVMPAVVNVMKEESTLVTLVKPQFEARRSQVGGGGIVRDPLVHQEVLERIIKGVESFGFECKGWIESPLKGAEG-NTEFLVCFTRKPE 252
>gi|148657960|ref|YP_001278165.1| hemolysin A [Roseiflexus sp. RS-1] >gi|148570070|gb|ABQ92215.1| hemolysin A [Roseiflexus sp. RS-1] (267 aa)
Score = 351, Expect = 1.2e-31, Identities = 86/239 (35%), Positives = 138/239 (57%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIES----SLIKDKI--DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELG-KKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      +K+RLD LV  A +R AQ LI  +V ++G + K+ LV E  +E+ + YVSR YKL A++ FN+  N A+D+G+STGGFT VLL+  +VY++DVG  ++ +L+++ +V+ +E+TN R +E+    D + D TIDVSFIS+ L+  ++ L  +  +AL+KPQFE G ++G     H ++  + F + + ++ G  SPI G  N E+L +L
 S:   3 KKVRLDHLLVQRGLAETRARAQALILAGEVRVDGVVRLKAGELVPEDAGIELAGKLPYVSRGGYKLAHALDAFNLSPANFTALDVGASTGGFTDVLLQRGAARVYAVDVGYGLIDVRLRQDPRVVVIERTNIRYLEALPPLEGSSDPVFADCATIDVSFISLKLVLPAVQRLIRPDAWIVALIKPQFEAGPAQVGKGGVVRDPSVHADVLRQVLTFSAAIGVQPHGLTRSPILGPAG-NVEFLAWL 247
>gi|187736312|ref|YP_001878424.1| hemolysin A [Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835] >gi|187426364|gb|ACD05643.1| hemolysin A [Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835] (242 aa)
Score = 351, Expect = 1.3e-31, Identities = 89/241 (36%), Positives = 134/241 (55%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELG-KKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSI-LNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      M K RLDI LV+ N  SR +AQ LI  +V + G  +K  VNE  + I  +YVSR  K++ A+ F +  K+ +DIG+STGGFT LL++  +V++IDVGTNQL +L+++ +VI E+ N R +  I +++D I DVSFIS+ I   L   ++ L+KPQFEL + IG     H++ +++  F++ LN  +G  SPI G  N E+L +L+
 S:   1 MSKQRLDILLVSRNLVESRELAQRLIIAGEVNVGGHPSTKPGLKVNEDADITIRNRPRYVSRGGLKMEGALNAFPVSAEGKVCLDIGASTGGFTDCLLQHGAARVHAIDVGTNQLVWKLRQDPRVIVKEKFNARYMTPEDIGEQVDLIVSDVSFISLKKILPAAFPLLKQGGDALVLIKPQFELQPEDIGPGGIVRDPALHRRAVDSIRTFVTDELNRSWMGCEPSPITGTDG-NHEFLAWLK 242
>gi|168206128|ref|ZP_02632133.1| hemolysin A [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|170662441|gb|EDT15124.1| hemolysin A [Clostridium perfringens E str. JGS1987] (271 aa)
Score = 351, Expect = 1.3e-31, Identities = 92/243 (37%), Positives = 138/243 (56%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEK--YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKN 244
      +K RLD+ LV + A SR A+ I  V I + + K+  V   + I  E+ +VSR +KL A++ F IDL K +DIG+STGGFT +L+N+ KV+SIDVG Q  +L+ + +V+ +E+TN R +  I + DF +IDVSFIS+ +  + L + + +AL+KPQFE G+ K+G   +  HK++I  ++F   + LG  SPIKG + N EYL YL+ N
 S:   7 KKERLDVLLVEQGIAESREKAKRYIMAGMVFIGEKRVDKAGEKVPVSSNI-IFRGERLPFVSRGGFKLDKAVKSFGIDLKGKRCLDIGASTGGFTDCMLQNDASKVFSIDVGYGQFAWKLRVDPRVVCMERTNVRYVTPEQIGELCDFASIDVSFISLITVLPAVLNLLNDKGEVMALIKPQFEAGREKVGKKGVVREASTHKEVIKKIVDFALSNKLNILGLDFSPIKGPEG-NIEYLIYLKKDN 250
>gi|157151300|ref|YP_001449998.1| hemolysin-like protein [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] >gi|157076094|gb|ABV10777.1| hemolysin-like protein [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] (271 aa)
Score = 351, Expect = 1.4e-31, Identities = 88/241 (36%), Positives = 140/241 (58%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVV--INGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      M K R+D+  +  +R A+ +  VV INGQ  K  +++ ++++ E+ K+VSR  KL+ A++ F I + K+ +DIG+STGGFT V+L+N  VY++DVGTNQL +L+++ +VIS+EQ NFR + +    F +IDVSFIS++LI  +KE+   + +AL+KPQFE G++   G K + H ++   F+ L   G  SPI+G  N E+L +L+
 S:   1 MTKERVDVLAFKQGLFETREQAKRGVMAGLVVSVINGQRFDKPGEKIDDTTELKLKGEKLKFVSRGGLKLEKALQAFGISVKEKVTLDIGASTGGFTDVMLQNGASLVYAVDVGTNQLAWKLRQDQRVISMEQFNFRYAKRTDFDQTPQFASIDVSFISLSLILPALKEILAEEGQVVALIKPQFEAGREQIGKNGIVKDKKVHVAVLEKVTSFMVELGFSVKGLDYSPIQGGHG-NVEFLAHLK 244
>gi|83590353|ref|YP_430362.1| hemolysin A [Moorella thermoacetica ATCC 39073] >gi|83573267|gb|ABC19819.1| hemolysin A [Moorella thermoacetica ATCC 39073] (271 aa)
Score = 351, Expect = 1.5e-31, Identities = 87/240 (36%), Positives = 132/240 (55%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M K RLD+ LV   SR A+ I  +V++N  + K  V +  + +L +  YVSR  KL A+E F+IDL+ KI +D+G+STGGFT  L++  +VY++DVG QL  L+++ +VI +E+ N R +ESS  + D TIDVSFIS+ +  +    + IAL+KPQFE G ++G   +  H+ ++  +   L +K G  SPIKG + N E+L +L
 S:   1 MAKERLDLLLVRRGLYPSREQARTAIMAGEVLVNDVPVDKPGAAVPDTATIRLLGQHLPYVSRGGLKLARALEVFSIDLHGKIILDVGASTGGFTDCALKHGAARVYAVDVGYGQLAWSLRQDPRVIVMERVNARYLESSSFGEPADVATIDVSFISLLKVLPAVASCLKPEGEIIALVKPQFEAGPGRVGKKGVVREAAVHRAVLQEVLAAAVDLGLKIKGLTYSPIKGPEG-NVEFLLWL 241
>gi|95929505|ref|ZP_01312248.1| hemolysin A [Desulfuromonas acetoxidans DSM 684] >gi|95134621|gb|EAT16277.1| hemolysin A [Desulfuromonas acetoxidans DSM 684] (250 aa)
Score = 351, Expect = 1.5e-31, Identities = 86/241 (35%), Positives = 134/241 (55%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYK 243
      K RLD +V   RSR A+ LI + V++N +I K+ T V   + +  + YVSR  KL  +E F +++N ++A+D+G+STGGFT LL+N  KVY++DVG QL +L+++++V++LE+TN RE+  + D D  ID SFIS+ +   +  +  +AL+KPQFE+GK   G + E H ++I+  +  LN    SPI G K N E+L +L +
 S:   5 KERLDKRVVELGLCRSRERARALIMSGNVLVNETVIDKAGTRVAVDAAIRVRGGDLPYVSRGGLKLAGGLEQFGLEVNGRVAVDVGASTGGFTDCLLQNGAAKVYAVDVGYGQLAWKLREDDRVVNLERTNIRELTREQLGDVPDLAVIDASFISLEKVLPPTLAVLAADADIVALIKPQFEVGKGNVGKGGVVRDEQQHAQVIDKIRQLAETLNCDVSALCESPILGPKG-NREFLIHLRRR 246
>gi|118727595|ref|ZP_01576190.1| hemolysin A [Clostridium cellulolyticum H10] >gi|118662993|gb|EAV69659.1| hemolysin A [Clostridium cellulolyticum H10] (270 aa)
Score = 350, Expect = 1.6e-31, Identities = 95/240 (39%), Positives = 139/240 (57%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILN--IKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M+K RLD+ LVN+  SR  + I  V I+G  K T V   +EI E  +VSR  KL A+ +F+IDL NK +DIG+STGGFT +L+N  KV +IDVG QL +L+ + +VI +E+TN R ++  I  DF +IDVSFIS+ +  + + + + + L+KPQFE G+ K+G    + HK++I+ I F++ N +K L + SPIKG + N EYL Y+
 S:   1 MEKERLDVLLVNKGLFESREKCKSAIMAGLVWIDGIREDKPGTKVPVECTIEIRENLNPFVSRGGLKLAKAVSNFDIDLANKTCLDIGASTGGFTDCMLKNGAAKVVAIDVGYGQLAWELRNDPRVICMERTNVRYVKPEDIGFLSDFASIDVSFISLTKVLPAVLAVLKDEAELVCLIKPQFEAGREKVGKHGVVRDSGVHKEVIHYIINFVTAANLFVKELSF--SPIKGPEG-NIEYLLYI 241
>gi|78222437|ref|YP_384184.1| hemolysin A [Geobacter metallireducens GS-15] >gi|78193692|gb|ABB31459.1| Hemolysin A [Geobacter metallireducens GS-15] (260 aa)
Score = 350, Expect = 1.7e-31, Identities = 85/236 (36%), Positives = 138/236 (58%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      RLD LV+  +SR A+ LI  +VV+N + K+ T V   + + E+ +VSR  KL A++ F +D+ + +AID+G+STGGFT LL+  +KVY++DVG QL +L+++ +V++LE+TN R +E  + + D  ID SFIS++ +   L +  +AL+KPQFE+GK   G + E H+++++N +   L+++ G  SPI G K N E+L +L
 S:  15 RLDKLLVDRGLVQSRERARALIMAGQVVVNDHLADKAGTQVPLDADIRLKGEDIPFVSRGGLKLARALDEFGLDVTDMVAIDVGASTGGFTDCLLQRGARKVYAVDVGYGQLAWKLRQDPRVVNLEKTNIRYLEPDALPEVPDLAVIDASFISLDKVLPPTLRLIRDGGAVVALIKPQFEVGKGEVGKGGVVRDEGKHREVVDNVVALAESLDLQVGGITESPILGPKG-NREFLIHL 251
>gi|110004829|emb|CAK99162.1| probable ribosomal 23s rrna methyltransferase protein [Spiroplasma citri] (269 aa)
Score = 350, Expect = 1.8e-31, Identities = 102/239 (42%), Positives = 149/239 (62%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE--KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIK-DKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIV-----SPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      KIRLD +VN N A SR A+ +I + V+++   K  LV +LD + L E KYVSRA KL  + FN+ + N + +DIG+STGGFT LL+N+ KKVY++DVGTNQL +L+ N +V+SLE+TNFR + +L  D+I+  DVSFIS++ I  +K++  N + L+KPQFE K+  +G   +HK I + I+ + L + N G+ V   SPI G KK+N E++ L+
 S:   2 KIRLDQLMVNNNLAPSREKAKAMILANNVLVDNVPALKPGELV-KLDSIIKLRGERLKYVSRAGEKLAKGLTAFNLTVKNLVCLDIGASTGGFTDCLLQNDAKKVYAVDVGTNQLAWKLRNNPRVVSLEKTNFRYVTKALFAPDEIEIACCDVSFISLDKIIPPLKDIILLNHYAFFLIKPQFESTKE-AVKRG---KINHKAIHYDVIKKIFALALNN-GFSVNNCDYSPILGNKKKNIEFICLLQ 242
>gi|167935781|ref|ZP_02522856.1| putative cell adhesion protein (contact hemolysin TlyA-related) [Bacillus cereus AH1134] >gi|168140159|ref|ZP_02583388.1| putative cell adhesion protein (contact hemolysin TlyA-related) [Bacillus cereus G9842] (279 aa)
Score = 350, Expect = 2.0e-31, Identities = 87/246 (35%), Positives = 140/246 (56%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      ++K R+D+ LV   +R A+ I  V N  + K  +++ ++ + +  YVSR YKL+ A+E F++DL +K+ IDIGSSTGGFT  L+N K Y++DVG NQL +L+++ +V+ +E+TNFR + + ++ + F +IDVSFIS+ LI  +K +  N  AL+KPQFE G++  KG +  H+ ++  +EF     G  SPI G  N E+L +L++ E+
 S:   3 VKKERVDVLLVERGLIETREKAKRAIMAGLVYANEMRLDKPGEKISQDTEITVKGQVMPYVSRGGYKLEKALETFHLDLQDKVMIDIGSSTGGFTDCALQNGAKLSYALDVGYNQLAWKLRQDERVVVMERTNFRYVTPADLERGLPQFASIDVSFISLKLILPVLKTMLMPNGDVAALIKPQFEAGREQVGKKGIVRDRKVHEAVVEMIVEFALKEGYDVEGLTFSPITGGDG-NIEFLIHLKWHGER 250
>gi|170790199|gb|EDT31243.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Oligotropha carboxidovorans OM5] (243 aa)
Score = 350, Expect = 2.1e-31, Identities = 78/228 (34%), Positives = 123/228 (53%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGA 229
      ++ R D+ LV   SR AQ I  V NG++I+K + +   +    +VSR  KL AA+EH+ +D+ + + +D+G+STGGFT+VLL N  V++IDVGT QL+ L+ N K++SLE T+ R +E  ++ + D  ID SFIS+ L+  +    + +AL+KPQFE G+   KG + E H+ I ++  F +   ++  S I G 
 S:   3 ERKRADVLLVERGLFESRARAQAAIEAGLVTANGKVIAKVSESIPVDADISAEPAHPWVSRGGVKLAAALEHYPLDIEDHVCVDVGASTGGFTEVLLANGASLVFAIDVGTAQLHPSLRGNPKIVSLENTDIRSLEGRRLEVRPDVAVIDTSFISLKLVLPAVFSFTAAPMQMLALIKPQFEAGRA-QVKKGIVRDEAVHRAICDDIAAFAAAQGCTDIEVFPSAIAGG 230
>gi|153953857|ref|YP_001394622.1| rRNA methylase [Clostridium kluyveri DSM 555] >gi|146346738|gb|EDK33274.1| Predicted rRNA methylase [Clostridium kluyveri DSM 555] (274 aa)
Score = 349, Expect = 2.2e-31, Identities = 88/238 (36%), Positives = 137/238 (57%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      K R+D+ LV++  SR A+ I  ++ ++G+ + K  +   +E  E+ +VSR  KL+ A++ FNI L NK+ +DIG+STGGFT +L+  KKV+SIDVG Q  +L+ + +V+ +E+TN R +  I + DF +IDVSFIS+ +  + L  N  +AL+KPQFE G++  KG + + H ++I  + FL  N+K +  SPIKG + N EYL Y 
 S:   5 KERIDVLLVDKGIFSSRERARASIMAGEIFVDGRRVDKCGQNIKRSSNIEFRGEKLPFVSRGGLKLQKALKKFNIILKNKVCLDIGASTGGFTDCMLQKGAKKVFSIDVGYGQFAWKLRTDERVVCMERTNIRYVTFKDIGEYCDFASIDVSFISLKKVLPAVINLLKENGSIVALIKPQFEAGREKVGKKGVVREQSTHIEVIKAIVTFLKENNLKIISLDYSPIKGPEG-NIEYLIYF 243
>gi|67926067|ref|ZP_00519319.1| Hemolysin A [Crocosphaera watsonii WH 8501] >gi|67852087|gb|EAM47594.1| Hemolysin A [Crocosphaera watsonii WH 8501] (270 aa)
Score = 349, Expect = 2.3e-31, Identities = 88/240 (36%), Positives = 133/240 (55%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKD--KIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKT-EDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M K+RLD+ LV +  SR AQ I  +V +N +II K T V   +E+ + YVSR  K++ A++ FNI + ++I +D G STGGFT LL+  ++VY +DVG Q+  L+++ +VI E+TNFR +  L +D + D  +D+SFIS+ +  + L   + I L+KPQFE+G+   KG + +DH + I  ++  L   G VSPI G  N EYL +L
 S:   1 MSKLRLDLLLVKRDLCSSRQQAQRCIRAGEVKVNQRIIDKPGTEVEITADIELKAKPPYVSRGGLKVEKALKSFNIAVKDRICLDGGISTGGFTDCLLQAGARQVYGVDVGYGQVAWSLRQDPRVILKERTNFRYLSPEDLYQDNPRADLGVMDLSFISLTKVLGPLWNLLLEPREVILLIKPQFEVGRSRVGKKGVVRDPQDHSQAIYQVLQTTYSLGWLCCGLTVSPITGPAG-NKEYLAWL 243
>gi|167628427|ref|YP_001678926.1| hemolysin a, putative [Heliobacterium modesticaldum Ice1] >gi|167591167|gb|ABZ82915.1| hemolysin a, putative [Heliobacterium modesticaldum Ice1] (274 aa)
Score = 349, Expect = 2.3e-31, Identities = 84/239 (35%), Positives = 134/239 (56%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKT-EDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      K RLD+ LV+E + +R A+ I  V ++G+ + K+ TL+ + +V + E  YVSR +KL A+E F ++L+  ID+G+STGGFT V L N  +V ++DVG Q  L+K+ +V LE+TN R +  ++ +K   IDV+FIS+ +  + L    +AL+KPQFE G++  KG + + H ++I  + + +  K G  SPI G + N EYLF+L+
 S:   4 KKRLDVRLVDEGLSPTREKARAAILAGLVQVDGKRVDKAGTLIADSARVTVTGEACPYVSRGGFKLAKALEVFPLNLSGLTVIDVGASTGGFTDVALRNGAARVIAVDVGYGQFAWSLRKDPRVRCLERTNIRHLTPEVLGEKAQAAVIDVAFISLEKVLPAVAALLEEPGHVMALIKPQFEAGREKVGKKGVVRDPQVHCEVIEGLVRWATERGWKVRGLDYSPITGPEG-NIEYLFFLQ 243
>gi|169201214|ref|ZP_02860444.1| hemolysin A [Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM2304] >gi|169084289|gb|EDS65013.1| hemolysin A [Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM2304] (261 aa)
Score = 349, Expect = 2.4e-31, Identities = 86/234 (36%), Positives = 129/234 (55%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE-EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIE--FLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      RLD LV+   SR A+D +  V I GQ+++K+ L+ +  +EI + + YVSRAA KL +A+EHF +D   +DIG+STGGFT+VLL+   V +IDVG Q++ ++ + +V + E N R + + I + DFI DVSFIS+ L   ++   ++ L+KPQFE G++   G K    +  +E F+ + K+LG I SPI G  N EYL 
 S:  21 RLDQLLVSRGLFASRSRARDAVQRGTVRIAGQVVTKAGALIGDDAAIEIDDPAQDYVSRAALKLASALEHFRLDPAGHHCLDIGASTGGFTEVLLQRGAAHVTAIDVGHGQMHPRIAADPRVTNKEGLNARHLTAEDIGEPADFIVSDVSFISLKLALAPALDIAEAGAVAVLLVKPQFEAGREAIGKGGLLKDPSSAPAVAAELERWFIEDMGWKSLGLIPSPIAGGDG-NQEYLL 256
>gi|167756951|ref|ZP_02429078.1| hypothetical protein CLORAM_02500 [Clostridium ramosum DSM 1402] >gi|167703126|gb|EDS17705.1| hypothetical protein CLORAM_02500 [Clostridium ramosum DSM 1402] (266 aa)
Score = 348, Expect = 2.8e-31, Identities = 100/237 (42%), Positives = 144/237 (60%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLV----NELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSI--LNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      M+K R+D+ LV + + SR A+ I  V + II K T +  N  K I+  YVSR  KL+ A++ F +D+ ++I +DIGSSTGGFT  L+N VK VY+IDVGTNQL +L+ + +VI EQTNFR  S L + I F +IDVSFIS+ IF+ +K + + + +AL+KPQFE G++  KG K  H+K+I + IE+ +   ++ L Y SPI G + N E+L
 S:   1 MKKERIDVLLVEQGFFDSREKAKRAIMAGIVHDDYDIIDKPGTKIPIDSNLHVKGNIM---PYVSRGGLKLERALKEFELDITDRIMVDIGSSTGGFTDCALQNGVKLVYAIDVGTNQLVWKLRNDPRVIVKEQTNFRYATSELFEHGIPTFASIDVSFISLKYIFDALKNILHSGNQVVALIKPQFEAGREEVGKKGIVKEPSVHQKVIQHVIEYANHDGFVLEKLTY--SPITGGEG-NIEFL 239
>gi|78358021|ref|YP_389470.1| hemolysin A [Desulfovibrio desulfuricans subsp. desulfuricans str. G20] >gi|78220426|gb|ABB39775.1| hemolysin A [Desulfovibrio desulfuricans G20] (249 aa)
Score = 348, Expect = 2.8e-31, Identities = 86/236 (36%), Positives = 134/236 (56%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVI-----NGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFL-SILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      +K R D + + A SR A+ LI  KV +    + + K T +  +E+  E++VSR AYKL AIE F +D+  +A+D G+STGGFT LL++  +VY++DVG NQL+E+++ +++V+S+E N R   L+ +++D I DVSFIS+ LI        AL+KPQFE+G  T KG + E  ++ ++ ++F  L +  G + S IKG K N EY+
 S:   3 RKERADQLVYEQGLAESREQAKRLIMAGKVYVLRPGAEPEPVGKPGTRYDACWHMELKGVERFVSRGAYKLLTAIETFGLDVQGMVALDAGASTGGFTDCLLQHGAARVYAVDVGKNQLHERMRSDSRVVSMEGVNLRTAPDDLLPEQVDIIVADVSFISLTLILPACLRFLRKGGVVAALVKPQFEVGAG-QTVKGVVRDEALRRQAVDKVLDFARDQLGLTVQGVVPSAIKGPKG-NQEYI 243
>gi|30022258|ref|NP_833889.1| hemolysin A [Bacillus cereus ATCC 14579] >gi|168136576|ref|ZP_02579805.1| putative cell adhesion protein (contact hemolysin TlyA-related) [Bacillus cereus B4264] >gi|29897815|gb|AAP11090.1| putative cell adhesion protein (contact hemolysin TlyA-related) [Bacillus cereus ATCC 14579] (279 aa)
Score = 348, Expect = 2.9e-31, Identities = 87/246 (35%), Positives = 140/246 (56%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      ++K R+D+ LV   +R A+ I  V N  + K  +++ ++ + +  YVSR YKL+ A+E F++DL +K+ IDIGSSTGGFT  L+N K Y++DVG NQL +L+++ +V+ +E+TNFR + + ++ + F +IDVSFIS+ LI  +K +  N  AL+KPQFE G++  KG +  H+ ++  +EF     G  SPI G  N E+L +L++ E+
 S:   3 VKKERVDVLLVERGLIETREKAKRAIMAGLVYANEMRLDKPGEKISQDTEITVKGQVMPYVSRGGYKLEKALETFHLDLQDKVMIDIGSSTGGFTDCALQNGAKLSYALDVGYNQLAWKLRQDERVVVMERTNFRYVTPADLERGLPQFASIDVSFISLKLILPVLKTMLMPNGDVAALIKPQFEAGREQVGKKGIVRDRKVHEAVVEMIVEFALKEGYDVEGLTFSPITGGDG-NIEFLIHLKWHGER 250
>gi|168005710|ref|XP_001755553.1| predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] >gi|162693260|gb|EDQ79613.1| predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] (266 aa)
Score = 348, Expect = 3.0e-31, Identities = 82/236 (34%), Positives = 138/236 (58%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITN-SKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      +K+RLD  + +  SR + Q I  KV+++G+ +K+ + V  K++I+ E KYV RA YKL+AA+E F D+N K+ +D G STGGF+ LL+N  ++Y +DVG Q+ E+++ + +V +E+TN R +  + +++D +T+D+SFISI L+  + +    I L+KPQFE + ++G     HK+++  I +   + G+I SPI GA+ N E+L
 S:   3 RKMRLDELCMEQFPQYSRSLIQSWILQVGKVIVDGRPAAKAGSSVKPTSKIDIIAEVPKYVCRAGYKLEAALEKFCHDVNGKVVLDAGLSTGGFSDCLLQNGAARIYGVDVGYGQVAEKIRVDQRVTIMERTNLRYLPG--LPEQVDLVTLDLSFISILLVMPTVCSVMKPESSIITLIKPQFEARRSQVGGGGIVRDPAVHKEVLQRVISGVEGFGFECQGWIQSPITGAEG-NIEFL 238
>gi|28378304|ref|NP_785196.1| hemolysin-like protein [Lactobacillus plantarum WCFS1] >gi|28271139|emb|CAD64044.1| hemolysin homolog [Lactobacillus plantarum WCFS1] (272 aa)
Score = 348, Expect = 3.1e-31, Identities = 84/245 (34%), Positives = 145/245 (59%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVV-INGQIISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      M+K R+D+ LV +  +R A+ +  +++ +N + + K  +  ++ + +  YVSR  KL+ A++ F ID+ +K +DIGSSTGGFT V+L+N K Y++DVG+NQL +L+++ +V+ +E TNFR + +  + + +F +IDVSFIS++LI  + + N  +AL+KPQFE G++   G +  H+ ++ + +EF    LG  SPIKG + N E+L +L+ +E
 S:   1 MEKERVDVLLVQQGLFDTREKAKRAVMAGEILGVNEERLDKPGMKIPVATELHLKGKPMPYVSRGGLKLEKALKSFEIDVTDKTVLDIGSSTGGFTDVVLQNGAKMSYALDVGSNQLVWKLRQDPRVVVMEHTNFRYSKLADFTQGQPNFASIDVSFISLHLILPPLHAIIENGGSVVALIKPQFEAGRENVGKHGIVRDPAVHQAVLTDIVEFAQANGYNVLGLDYSPIKGGEG-NIEFLIHLQATDE 248
>gi|125576760|gb|EAZ17982.1| hypothetical protein OsJ_032191 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] (839 aa)
Score = 347, Expect = 4.2e-31, Identities = 79/212 (37%), Positives = 129/212 (60%)
 Q:  26 ITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      I  KV+++G++++K+ T V++  +EI E KYV RA +KL+AAI+ F ID + K+A+D G STGGFT LL++  VY +DVG Q+ E+++ + +V +E+TN R +  +  +D +T+D+SFISI L+  + ++  +  I L+KPQFE +   G +  HK++++ I +   N G+I SPIKGA+ N E+L
 S:  610 IAGRKVLVDGRVVNKAGTQVSDKSIIEIKAEIPKYVCRAGHKLEAAIKEFGIDCDEKVALDSGLSTGGFTDCLLQHGASHVYGVDVGYGQVAEKIRVHERVSVIERTNLRYLTE--LPQLVDLVTLDLSFISILLVMPAVVKVMKTDSTLITLIKPQFEARRSQVGGGGIVRDPLVHKEVLDRIISGVEQFGFCNKGWIESPIKGAEG-NKEFL 820
>gi|125533964|gb|EAY80512.1| hypothetical protein OsI_034471 [Oryza sativa (indica cultivar-group)] (897 aa)
Score = 347, Expect = 4.2e-31, Identities = 79/212 (37%), Positives = 129/212 (60%)
 Q:  26 ITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      I  KV+++G++++K+ T V++  +EI E KYV RA +KL+AAI+ F ID + K+A+D G STGGFT LL++  VY +DVG Q+ E+++ + +V +E+TN R +  +  +D +T+D+SFISI L+  + ++  +  I L+KPQFE +   G +  HK++++ I +   N G+I SPIKGA+ N E+L
 S:  668 IAGRKVLVDGRVVNKAGTQVSDKSIIEIKAEIPKYVCRAGHKLEAAIKEFGIDCDEKVALDSGLSTGGFTDCLLQHGASHVYGVDVGYGQVAEKIRVHERVSVIERTNLRYLTE--LPQLVDLVTLDLSFISILLVMPAVVKVMKTDSTLITLIKPQFEARRSQVGGGGIVRDPLVHKEVLDRIISGVEQFGFCNKGWIESPIKGAEG-NKEFL 878
>gi|34763176|ref|ZP_00144142.1| Putative cell adhesion protein (contact hemolysin TlyA-related) [Fusobacterium nucleatum subsp. vincentii ATCC 49256] >gi|27887145|gb|EAA24250.1| Putative cell adhesion protein (contact hemolysin TlyA-related) [Fusobacterium nucleatum subsp. vincentii ATCC 49256] (268 aa)
Score = 347, Expect = 4.6e-31, Identities = 105/243 (43%), Positives = 147/243 (60%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSN--TLVNELDKVEILEEEK-YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAK-TEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      K+RLD YLV  Y   +A+ I  ++IN Q I K   L++++ + I E++ YVSR  KL+ AI+ FN+D +KI +DIG+STGGFT  L+N K VY++DVGTNQL+ +L+ +++V S+E + ++E S + DKID I +D+SFISI + KIKEL  N +I L+KPQFE K+  KG  T HK+IIN IE   +   VSPIKG K N EYL   K++
 S:   8 KMRLDEYLVENEYFEDLEIAKRQIMVGNIIINEQKIDKPGEIILLDKIKSIRIKEKDTPYVSRGGLKLEKAIKTFNLDFKDKIVLDIGASTGGFTDCSLQNGAKFVYAVDVGTNQLDWKLRNDSRVKSIENKHINDLEKSDLNDKIDIIVMDISFISIKKVLYKIKELLKENGFAIFLIKPQFE-AKRNEIEKGIVNDTNVHKRIINEVIEEAKNYQLFLENLTVSPIKGTKG-NIEYLVEFSKKDK 252
>gi|94264457|ref|ZP_01288245.1| Hemolysin A [delta proteobacterium MLMS-1] >gi|93455088|gb|EAT05312.1| Hemolysin A [delta proteobacterium MLMS-1] (251 aa)
Score = 346, Expect = 5.0e-31, Identities = 89/236 (37%), Positives = 134/236 (56%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      K RLD LV  A SR AQ LI  V  +++ K+ TLV   + + E  YVSR  KL AA++HF ID  +AIDIG+STGGF+ LL+  ++VY++DVG QL +L+++ +V+ E+TN R + +  +++D  ID SFIS+ L+  + L   + +AL+KPQFE G++   G + E H++++ + EF  L + LG I SP+ G K N E+L 
 S:   2 KERLDKLLVARGLATSRPRAQALIGAGLVSNASRVLDKAGTLVAVDTPLHVKENPCPYVSRGGLKLAAALDHFAIDPAGLVAIDIGASTGGFSDCLLQRGARRVYAVDVGYGQLAWKLRQDQRVVVKERTNARYLTPADFPEQLDLAVIDASFISLKLLLPPLLPLLRPGARLVALIKPQFEAGRERLGKGGVVRDERVHQEVVASIEEFALQLALNRLGVIPSPLPGPKG-NREFLL 238
>gi|49475233|ref|YP_033274.1| hemolysin-like protein [Bartonella henselae str. Houston-1] >gi|49238038|emb|CAF27245.1| Hemolysin-like protein [Bartonella henselae str. Houston-1] (249 aa)
Score = 346, Expect = 5.2e-31, Identities = 93/241 (38%), Positives = 138/241 (57%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE-EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREI-ESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKN----LGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      RLDI LV +N+ +R A+D I  V +NG+II K+ ++ + ++ + + + YVSRAA KL A++ F I +  AIDIG+STGGFTQVLLE  + V ++DVG NQL+ +L N+ + LE N R++ + L  +ID I DVSFIS+ L  + L   +++ L+KPQFE+G++ + G K D +      LN +   G + S I GA  N EYL + E K+E
 S:   6 RLDILLVEKNFFTTRSRARDAIVRQTVKVNGEIILKAGQIIPDDAEIVVFDPAQNYVSRAALKLMGALDAFPIVTDKVTAIDIGASTGGFTQVLLERGAEHVIAVDVGHNQLDARLFGNSAITLLEGLNVRDLKQEHLGGREIDLIVSDVSFISLKLALPPVLSLAKQGAQAVLLVKPQFEIGREFLSKGGILK--DLSRAKQTAEGLFDWLNTQRGWIAKGLLPSSIAGADG-NLEYLLFGEKKSE 249
>gi|85709089|ref|ZP_01040155.1| Hemolysin HlyA [Erythrobacter sp. NAP1] >gi|85690623|gb|EAQ30626.1| Hemolysin HlyA [Erythrobacter sp. NAP1] (311 aa)
Score = 346, Expect = 6.1e-31, Identities = 85/235 (36%), Positives = 129/235 (54%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      K R+D LV  A SR AQ L+  V + + ++K  V E  +E+  + +VSR  KL AIEHF++D  +AID+GSSTGGFT VLL N  V+++D GTNQL +L+++++V LEQT+ R +  I  +++ D SFI + + + EL   + +AL+KPQFE+ K ++G     H+++ N  E+L L   G + SPI G + N E+L
 S:  70 KKRVDHLLVERELAESRTRAQALVMAGVVFVGEEKVAKPGQQVAEDAALEVRGRDHPWVSRGGIKLAHAIEHFDLDPTGAVAIDVGSSTGGFTDVLLSNGAAHVFAVDSGTNQLAWKLRQDDRVTVLEQTSARILTRDQIDRDCNWVVCDASFIGLAKVLERPLELAAQECQLVALIKPQFEVEKHEVGKGGVVRDPALHERVCNEVREWLEGLGWDIEGIVESPITGPQG-NVEFL 305
>gi|65321561|ref|ZP_00394520.1| COG1189: Predicted rRNA methylase [Bacillus anthracis str. A2012] (279 aa)
Score = 345, Expect = 6.1e-31, Identities = 86/245 (35%), Positives = 138/245 (56%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      +K R+D+ LV   +R A+ I  V N  + K  + + ++ + +  YVSR YKL+ A+E F++DL +K+ IDIGSSTGGFT  L+N K Y++DVG NQL +L+++ +V+ +E+TNFR + + ++ + F +IDVSFIS+ LI  +K +  N  AL+KPQFE G++  KG +  H+ ++  ++F     G  SPI G  N E+L +L++ E+
 S:   4 KKERVDVLLVERGLIETREKAKRAIMAGLVYANEMRLDKPGEKIPQDTEITVKGQVMPYVSRGGYKLEKALETFHLDLQDKVMIDIGSSTGGFTDCALQNGAKLSYALDVGYNQLAWKLRQDERVVVMERTNFRYVTPADLERGLPQFASIDVSFISLKLILPVLKTMLMPNGDVAALIKPQFEAGREQVGKKGIVRDRKVHEAVVEMIVDFAIKEGYDVEGLTFSPITGGDG-NIEFLIHLKWHGER 250
>gi|30264251|ref|NP_846628.1| hemolysin A [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47778290|ref|YP_021043.2| hemolysin A [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49187078|ref|YP_030330.1| hemolysin A [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|52141320|ref|YP_085509.1| hemolysin A [Bacillus cereus E33L] >gi|118479367|ref|YP_896518.1| hemolysin A [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|166995755|ref|ZP_02262215.1| hemolysin A [Bacillus cereus AH820] >gi|177654811|ref|ZP_02936568.1| hemolysin A [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190565875|ref|ZP_03018794.1| hemolysin A [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|196034836|ref|ZP_03102243.1| hemolysin A [Bacillus cereus W] >gi|196041645|ref|ZP_03108937.1| hemolysin A [Bacillus cereus NVH0597-99] >gi|196046292|ref|ZP_03113518.1| hemolysin A [Bacillus cereus 03BB108] >gi|30258896|gb|AAP28114.1| hemolysin A [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47551995|gb|AAT33518.2| hemolysin A [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49181005|gb|AAT56381.1| hemolysin A [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|51974789|gb|AAU16339.1| hemolysin A [Bacillus cereus E33L] >gi|118418592|gb|ABK87011.1| hemolysin A [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|172080472|gb|EDT65558.1| hemolysin A [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190562794|gb|EDV16760.1| hemolysin A [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|195992375|gb|EDX56336.1| hemolysin A [Bacillus cereus W] >gi|196022762|gb|EDX61443.1| hemolysin A [Bacillus cereus 03BB108] >gi|196027633|gb|EDX66248.1| hemolysin A [Bacillus cereus NVH0597-99] (279 aa)
Score = 345, Expect = 6.4e-31, Identities = 86/245 (35%), Positives = 138/245 (56%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      +K R+D+ LV   +R A+ I  V N  + K  + + ++ + +  YVSR YKL+ A+E F++DL +K+ IDIGSSTGGFT  L+N K Y++DVG NQL +L+++ +V+ +E+TNFR + + ++ + F +IDVSFIS+ LI  +K +  N  AL+KPQFE G++  KG +  H+ ++  ++F     G  SPI G  N E+L +L++ E+
 S:   4 KKERVDVLLVERGLIETREKAKRAIMAGLVYANEMRLDKPGEKIPQDTEITVKGQVMPYVSRGGYKLEKALETFHLDLQDKVMIDIGSSTGGFTDCALQNGAKLSYALDVGYNQLAWKLRQDERVVVMERTNFRYVTPADLERGLPQFASIDVSFISLKLILPVLKTMLMPNGDVAALIKPQFEAGREQVGKKGIVRDRKVHEAVVEMIVDFAIKEGYDVEGLTFSPITGGDG-NIEFLIHLKWHGER 250
>gi|169190165|ref|ZP_02850140.1| hemolysin A [Paenibacillus sp. JDR-2] >gi|169003212|gb|EDS50084.1| hemolysin A [Paenibacillus sp. JDR-2] (278 aa)
Score = 345, Expect = 6.9e-31, Identities = 87/243 (35%), Positives = 137/243 (56%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      K R+D+ LV  + SR A+ +  V++N + + K  V  ++++   YVSR  KL+ AI F+IDL+ ++ +DIG+STGGFT  L++  VY+IDVG NQL+ L+++ +V +E+TNFR + + L   F +IDVSFIS+ LI  + L    +AL+KPQFE G+ K+G +  +  HK+++  ++ S L K   SPI G + N E+L Y ++NE
 S:   6 KERIDVLLVERGFYESREKAKAAVMAGLVLVNNEPVDKGGMKVPREAEIKVKGAIHPYVSRGGLKLEKAIRSFDIDLSGRVMLDIGASTGGFTDCALQHGASFVYAIDVGYNQLDWSLRQDERVRVMERTNFRYAQPADLNGPPPTFASIDVSFISLKLILPALSGLLSVGSGIVALIKPQFEAGREKVGKSGVVREPSVHKEVLETVLKTASELGYKLQNLTFSPITGGEG-NIEFLAYWTWENE 250
>gi|171778672|ref|ZP_02919768.1| hypothetical protein STRINF_00620 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] >gi|171282629|gb|EDT48053.1| hypothetical protein STRINF_00620 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] (274 aa)
Score = 345, Expect = 7.4e-31, Identities = 93/245 (37%), Positives = 143/245 (58%)
 Q:   1 MQKIRLDIY-----LVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      M K R+D+   L    RGV  L+ N  VING+  K  +++ ++++ E+ KYVSR  KL+ A++ F I +N + IDIG+STGGFT V+L+N K VY++DVGTNQL +L+++ +V S+EQ NFR E +  K + F +IDVSFIS+NLI  + + ++ + +AL+KPQFE G+ +IG     H+K++   F     G  SPI+G  N E+L +L+ ++
 S:   1 MPKERVDVLAYKQGLFETREQAKRGVMAGLVVN---VINGERYDKPGEKIDDATELKLKGEKLKYVSRGGLKLEKALQVFEISVNGQTTIDIGASTGGFTDVMLQNGAKLVYAVDVGTNQLVWKLRQDERVRSMEQYNFRYAELADFTKGQPTFASIDVSFISLNLILPALHNILADDGQVVALIKPQFEAGRDQIGKNGIIRDNAVHQKVLETVTSFAVNFGFTVKGIDFSPIQGGHG-NIEFLAHLQKSDD 249
>gi|49480918|ref|YP_038237.1| hemolysin A [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|49332474|gb|AAT63120.1| hemolysin A [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] (279 aa)
Score = 344, Expect = 8.1e-31, Identities = 86/245 (35%), Positives = 137/245 (55%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      +K R+D+ LV   +R A+ I  V N  + K  +  ++ + +  YVSR YKL+ A+E F++DL +K+ IDIGSSTGGFT  L+N K Y++DVG NQL +L+++ +V+ +E+TNFR + + ++ + F +IDVSFIS+ LI  +K +  N  AL+KPQFE G++  KG +  H+ ++  ++F     G  SPI G  N E+L +L++ E+
 S:   4 KKERVDVLLVERGLIETREKAKRAIMAGLVYANEMRLDKPGEKIPHDTEITVKGQVMPYVSRGGYKLEKALETFHLDLQDKVMIDIGSSTGGFTDCALQNGAKLSYALDVGYNQLAWKLRQDERVVVMERTNFRYVTPADLERGLPQFASIDVSFISLKLILPVLKTMLMPNGDVAALIKPQFEAGREQVGKKGIVRDRKVHEAVVEMIVDFAIKEGYDVEGLTFSPITGGDG-NIEFLIHLKWHGER 250
>gi|76799063|ref|ZP_00781255.1| hemolysin A [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|76585578|gb|EAO62144.1| hemolysin A [Streptococcus agalactiae 18RS21] (266 aa)
Score = 344, Expect = 8.3e-31, Identities = 95/241 (39%), Positives = 150/241 (62%)
 Q:   1 MQKIRLDIY-----LVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIV-----SPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      M K R+D+   L +   RGV  ++ N  VING+  K  V + ++++ E+ KYVSR  KL+ A++ F I + +K+ IDIG+STGGFT V+L++ + VY++DVGTNQL +L+++++V S+EQ NFR +  K+ + +F +IDVSFIS+NLI  +KE+ + + +AL+KPQFE G++   G K + H+K++   F   K+ GY V   SPI+G  N E+L +L+
 S:   1 MAKERVDVLAYKQGLFDTREQAKRGVMAGMVIN---VINGERYDKPGEKVADDTELKLKGEKLKYVSRGGLKLEKALQVFEISVADKLTIDIGASTGGFTDVMLQSGARLVYAVDVGTNQLVWKLRQDHRVRSMEQYNFRYAQKEDFKEGLPEFASIDVSFISLNLILPALKEILVDGGQVVALIKPQFEAGREQIGKNGIVKDKLVHEKVLTTVTNF-----TKDYGYTVKHLDFSPIQGGHG-NIEFLMHLQ 245
>gi|163941934|ref|YP_001646818.1| hemolysin A [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] >gi|163864131|gb|ABY45190.1| hemolysin A [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] (279 aa)
Score = 344, Expect = 9.3e-31, Identities = 85/246 (34%), Positives = 139/246 (56%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      ++K R+D+ LV   +R A+ +  V N  + K  +++ ++ + +  YVSR YKL+ A+E F +DL +K+ IDIGSSTGGFT  L+N K Y++DVG NQL +L+++ +V+ +E+TNFR + + ++ + F +IDVSFIS+ LI  +K +  N  AL+KPQFE G++  KG +  H+ ++  ++F     G  SPI G  N E+L +L++ E+
 S:   3 VKKERVDVLLVERGLIETREKAKRAVMAGLVYANEMRLDKPGEKISQDTEITVKGQVMPYVSRGGYKLEKALETFQLDLQDKVMIDIGSSTGGFTDCALQNGAKLSYALDVGYNQLAWKLRQDERVVVMERTNFRYVTPADLERGLPQFASIDVSFISLRLILPVLKTMLMPNGDVAALIKPQFEAGREQVGKKGIVRDRKVHEAVVEMIVDFALKEGYNIEGLTFSPITGGDG-NIEFLIHLKWHGER 250
>gi|55821222|ref|YP_139664.1| hemolysin, putative [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|55823134|ref|YP_141575.1| hemolysin, putative [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] >gi|116627948|ref|YP_820567.1| hemolysin, putative [Streptococcus thermophilus LMD-9] >gi|55737207|gb|AAV60849.1| hemolysin, putative [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|55739119|gb|AAV62760.1| hemolysin, putative [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] >gi|116101225|gb|ABJ66371.1| Predicted rRNA methylase [Streptococcus thermophilus LMD-9] (288 aa)
Score = 343, Expect = 1.1e-30, Identities = 92/241 (38%), Positives = 143/241 (59%)
 Q:   1 MQKIRLDIY-----LVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      M K R+D+   L    RGV  L+ N  VING+  K  +++ ++++ E+ +YVSR  KL+ A+ FN+ + + I IDIG+STGGFT V+L+N K VY++DVGTNQL +L+++++V S+EQ NFR E   + + F +IDVSFIS+NLI  + ++ + + +AL+KPQFE G+ +IG   ++ H+K++   F     G  SPI+G  N E+L +LE
 S:   1 MPKERVDVLAYKQGLFETREQAKRGVMAGLVVN---VINGERYDKPGEKIDDGTELKLKGEKLRYVSRGGLKLEKALAVFNLSVEDMITIDIGASTGGFTDVMLQNGAKLVYAVDVGTNQLVWKLRQDDRVRSMEQYNFRYAEPVDFTEGLPSFASIDVSFISLNLILPALAKILVDGGQVVALVKPQFEAGREQIGKNGIVRESSIHEKVLETVTAFAVDYGFSVKGLDFSPIQGGHG-NIEFLAHLE 245
>gi|119486986|ref|ZP_01620858.1| Hemolysin A [Lyngbya sp. PCC 8106] >gi|119455915|gb|EAW37049.1| Hemolysin A [Lyngbya sp. PCC 8106] (300 aa)
Score = 343, Expect = 1.3e-30, Identities = 90/245 (36%), Positives = 137/245 (55%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE------------SSLIKDKI-------------DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      M K RLD L++ N  SR +AQ LI  +V++N Q+I K T ++  ++++ +  +VSR  KL A+++F I+++ +I ID G STGGFT LL+  K++Y IDVG Q++ +L+ + +VI LE+TN R +       S L K I       D  +DVSFIS+ +  + L   + + L+KPQFE+GK   KG ++ D  I     L K G  SP++G  N EYL +L + E
 S:   1 MAKQRLDTLLIDRNLCSSRHIAQRLIRAGEVMVNQQVIDKPGTEIDLEAQIKVKQRSPFVSRGGEKLIKALDYFKINVSERICIDGGISTGGFTDCLLQAGAKRIYGIDVGYGQVDWRLRTDPRVILLERTNLRHLTPEQLYSQSEHSISPLAKKDIEPDTKESDLESYADLAVVDVSFISLTKVLPALWHLLQLPREVVLLVKPQFEVGKGRVGKKGVVRSPFDQADTIFQVCSTAETLGWKYRGLTGSPLQGPAG-NIEYLLWLSVEGE 270
>gi|113477291|ref|YP_723352.1| hemolysin A [Trichodesmium erythraeum IMS101] >gi|110168339|gb|ABG52879.1| hemolysin A [Trichodesmium erythraeum IMS101] (284 aa)
Score = 343, Expect = 1.3e-30, Identities = 94/245 (38%), Positives = 141/245 (57%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFR----------------EIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKT-EDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      M K RLD+ LV N  SR AQ LI  +V++N QI+ K T V+  +++ ++ YVSR YKL A+E+F+I ++N+I +D G STGGFT LL+  K +Y IDVG Q++ +L+ +++VI E+TN R        E++ + +    +DVSFIS+ I  + EL   ++I L+KPQFE+GK+  KG ++ D + I    + L K G  SPI+G  N EYL +L  +E
 S:   1 MPKQRLDVLLVERNLCSSRQKAQVLIRAGEVMVNQQIVDKPGTEVDLESNIKVKQKSLYVSRGGYKLAKALEYFSISISNRICLDGGISTGGFTDCLLQAGAKLIYGIDVGYGQVDWKLRNDSRVILKERTNIRYLTPQELYGDSLILNYELQENTKEIYPSLAVVDVSFISLAKILPALWELLIPPRETILLVKPQFEVGKERVGKKGVVRSYNDQAEAIFQVCCSANNLGWKYAGLTWSPIQGPAG-NIEYLLWLNLDSE 261
>gi|154686690|ref|YP_001421851.1| YqxC [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] >gi|154352541|gb|ABS74620.1| YqxC [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] (281 aa)
Score = 342, Expect = 1.5e-30, Identities = 91/244 (37%), Positives = 132/244 (54%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISK-SNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      +K RLD+ LV + A +R A+ I  V N  + K  + +L     KYVSR  KL+ A+E F + + K IDIGSSTGGFT  L+N ++ Y++DVG NQL +L+++ +V+ +E+TNFR E S  + + +F TIDVSFIS+ LI  +K L    IAL+KPQFE G++  KG +  H ++  +F +    G  SPI G  N E+L +LE+ E
 S:   4 KKERLDVLLVEKGLAETREKAKRAIMAGIVYSNENRLDKPGEKIARDLPLTVKGNPLKYVSRGGLKLEKALEVFPVSVKGKTMIDIGSSTGGFTDCALQNGAERSYAVDVGYNQLAWKLRQDERVVVMERTNFRYSEPSDFTEGLPEFATIDVSFISLRLILPVLKTLLVPGSDCIALVKPQFEAGRESVGKKGIVRDPGVHTDVLRRMNQFAASEGYTVKGLSFSPITGGDG-NIEFLLHLEWGGE 249
>gi|187606249|ref|ZP_02992415.1| hemolysin A [Exiguobacterium sp. AT1b] >gi|187481694|gb|EDU19732.1| hemolysin A [Exiguobacterium sp. AT1b] (271 aa)
Score = 342, Expect = 1.5e-30, Identities = 87/241 (36%), Positives = 140/241 (58%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKV--EILEEEK-----YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSI--LNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEY 242
      +K RLD+ LV  A +R A+   + V+ G + S + L  DKV +I E K   YV R  KL+ A++ F +D+ ++ IDIGSSTGGFT  L+N  ++Y++DVG NQL +L+ +++V+ +E+ NFR  +   + DF TIDVSFIS+ L+  +K++  +  +AL+KPQFE GK   KG + + H+++ ++ + + +   ++ L Y SPI G  N E+L + Y
 S:   5 KKTRLDVLLVERGLAETREKAK------RSVMAGLVYSGTERLDKAGDKVFDDIPLEVKGQVLPYVGRGGLKLEKALDVFPLDVFGRVGIDIGSSTGGFTDCALQNGATQMYAVDVGYNQLAWKLRSDDRVVVMERMNFRHATADQFPIQPDFATIDVSFISLRLMVPPLKQILKQDGVVMALVKPQFEAGKADVGKKGIVRDRNVHERVASDMVRYFASEGFFVEALDY--SPITGGDG-NIEFLLFARY 246
>gi|84703781|ref|ZP_01017609.1| Hemolysin HlyA [Parvularcula bermudensis HTCC2503] >gi|84690215|gb|EAQ16056.1| Hemolysin HlyA [Parvularcula bermudensis HTCC2503] (243 aa)
Score = 341, Expect = 1.8e-30, Identities = 92/234 (39%), Positives = 130/234 (55%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTED----HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      +RLD YLV  + RSR A+ +I + V +NG + K+  +  D+VE  E+ YVSRAA+KL AA+E F+ D + + +DIG+STGGFTQVL   ++VY++DVG QL ++   VI+LE N + +  + + I F+T DVSFIS  +   L   + L KPQFELG  IG KG  T D   + + +  FLS   +GY+ SPI G  N E+L
 S:   1 MRLDSYLVEAGHVRSRERAKKVIGDGYVWVNGVQVRKAGRSLQPTDRVEFRGEDFAYVSRAAFKLLAALEAFSFDPQDLLCLDIGASTGGFTQVLCLKGARRVYAVDVGHGQLAPEVAGAPPVINLEGVNAKTLTRHEVPEPISFLTCDVSFISARKVLPAAMALCGPEAIAAILFKPQFELGPGAIG--KGGLVTWDTAAVERVVREDMTSFLSEQGWDLIGYLPSPIVGGDG-NAEWL 237
>gi|21910689|ref|NP_664957.1| putative hemolysin [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28895621|ref|NP_801971.1| putative hemolysin [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|21904892|gb|AAM79760.1| putative hemolysin [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28810870|dbj|BAC63804.1| putative hemolysin [Streptococcus pyogenes SSI-1] (275 aa)
Score = 341, Expect = 2.2e-30, Identities = 92/240 (38%), Positives = 142/240 (59%)
 Q:   1 MQKIRLDIY-----LVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M K R+D+   L    RGV  L+ +  VINGQ  K  +++ ++++ E+ KYVSR  KL+ + F + + N+I IDIG+STGGFT V+L++ K VY++DVGTNQL +L+++ +V S+EQ NFR +   + + F +IDVSFIS++LI  + + + + IAL+KPQFE G++  KG K + H+K+I  ++F S    G  SPI+G  N E+L +L
 S:   1 MPKERVDVLAYKQGLFETREQAKRGVMAGLVVS---VINGQRYDKPGDKIDDGTELKLKGEKLKYVSRGGLKLEKGLHVFGVSVANQIGIDIGASTGGFTDVMLQDGAKLVYAVDVGTNQLVWKLRQDPRVRSMEQYNFRYAQPEDFSEGQPVFASIDVSFISLSLILPALHNVLSDQGQVIALIKPQFEAGREQIGKKGIVKDKQIHEKVIQKVMDFASGYGFTVKGLDFSPIQGGHG-NIEFLAHL 244
>gi|77409334|ref|ZP_00786037.1| hemolysin A [Streptococcus agalactiae COH1] >gi|77172066|gb|EAO75232.1| hemolysin A [Streptococcus agalactiae COH1] (275 aa)
Score = 341, Expect = 2.3e-30, Identities = 95/241 (39%), Positives = 150/241 (62%)
 Q:   1 MQKIRLDIY-----LVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIV-----SPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      M K R+D+   L +   RGV  L+ N  VING+  K  V + ++++ E+ KYVSR  KL+ A++ F I + +K+ IDIG+STGGFT V+L++ + VY++DVGTNQL +L+++++V S+EQ NFR +  K+ + +F +IDVSFIS+NLI  +KE+ + + +AL+KPQFE G++   G K + H+K++   F   K+ GY V   SP++G  N E+L +L+
 S:   1 MAKERVDVLAYKQGLFDTREQAKRGVMAGLVIN---VINGERYDKPGEKVADDTELKLKGEKLKYVSRGGLKLEKALQVFEISVADKLTIDIGASTGGFTDVMLQSGARLVYAVDVGTNQLVWKLRQDHRVRSMEQYNFRYAQKEDFKEGLPEFASIDVSFISLNLILPALKEILVDGGQVVALIKPQFEAGREQIGKNGIVKDKLVHEKVLTTVTNF-----TKDYGYTVKHLDFSPVQGGHG-NIEFLMHLQ 245
>gi|19746451|ref|NP_607587.1| putative hemolysin [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|50914596|ref|YP_060568.1| hemolysin [Streptococcus pyogenes MGAS10394] >gi|139473478|ref|YP_001128194.1| hemolysin-like protein [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] >gi|19748653|gb|AAL98086.1| putative hemolysin [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|50903670|gb|AAT87385.1| Hemolysin [Streptococcus pyogenes MGAS10394] >gi|134271725|emb|CAM29958.1| hemolysin-like protein [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] (275 aa)
Score = 340, Expect = 2.3e-30, Identities = 92/240 (38%), Positives = 142/240 (59%)
 Q:   1 MQKIRLDIY-----LVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKD-KIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M K R+D+   L    RGV  L+ +  VINGQ  K  +++ ++++ E+ KYVSR  KL+ + F + + N+I IDIG+STGGFT V+L++ K VY++DVGTNQL +L+++ +V S+EQ NFR +   + + F +IDVSFIS++LI  + + + + IAL+KPQFE G++  KG K + H+K+I  ++F S    G  SPI+G  N E+L +L
 S:   1 MPKERVDVLAYKQGLFETREQAKRGVMAGLVVS---VINGQRYDKPGDKIDDGTELKLKGEKLKYVSRGGLKLEKGLHVFGVSVANQIGIDIGASTGGFTDVMLQDGAKLVYAVDVGTNQLVWKLRQDPRVRSMEQYNFRYAQPEDFNEGQPVFASIDVSFISLSLILPALHNVLSDQGQVIALIKPQFEAGREQIGKKGIVKDKQIHEKVIQKVMDFASGYGFTVKGLDFSPIQGGHG-NIEFLAHL 244
>gi|51892979|ref|YP_075670.1| putative rRNA methylase [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] >gi|51856668|dbj|BAD40826.1| putative rRNA methylase [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] (257 aa)
Score = 340, Expect = 2.3e-30, Identities = 78/236 (33%), Positives = 136/236 (57%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKG--FAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      RLD+ LV+ + SR AQ+ I  V +NG++I+K  V+ D +E+ +  YV R  KL+ A++ F ID  ++ +D+G+STGGFT LL  ++VY++DVG +QL+ L+++ +V+ +E+T+ R + + + + ++  +DVSFIS+ L+  + L   + +AL+KPQFE+G  G KG    H+ ++ +  + L + + I SPI G + N E+L + 
 S:   5 RLDVALVSRGHFPSRERAQEAIAAGMVRVNGRVITKPARKVDPGDAIEVTGDPIGYVGRGGLKLQGALDQFGIDPAGRVCLDVGASTGGFTDCLLRRGARRVYAVDVGRDQLHPSLRQDPRVVVMEETDIRSVAA--LPEPVELAAVDVSFISLTLVLPAVARLLAPAGQIVALIKPQFEVGPG-GVGKGCIVRDPAQHRLAVDRVLRRAAELGLACVRVIDSPILGTEG-NREFLAWF 239
>gi|24379061|ref|NP_721016.1| putative hemolysin [Streptococcus mutans UA159] >gi|24376958|gb|AAN58322.1|AE014902_10 putative hemolysin [Streptococcus mutans UA159] (275 aa)
Score = 340, Expect = 2.5e-30, Identities = 95/241 (39%), Positives = 147/241 (60%)
 Q:   1 MQKIRLDIY-----LVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIV-----SPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      M K R+D+   L N   RGV  L+ N  VING+  K  ++E ++++ ++ KYVSR  KL+ A++ F I ++ +I +DIG+STGGFT V+L+N + VY++DVGTNQL +L+++ +V S+EQ NFR E S  + + F +IDVSFIS+NLI  + ++ + + +AL+KPQFE G++   G K + H+ ++   F +   N G+ V   SPI+G  N E+L YLE
 S:   1 MPKERVDVLAYKQGLFNTREQAKRGVMAGLVVN---VINGERYDKPGEKIDEATELKLKGDKLKYVSRGGLKLEKALKVFVISVDGQITLDIGASTGGFTDVMLQNGAQLVYAVDVGTNQLVWKLRQDERVCSMEQYNFRYAEPSDFERGQPTFASIDVSFISLNLILPALSKILTDGGQVVALIKPQFEAGREQIGKHGIVKDKSVHETVLETVTTFAT-----NYGFTVKELDFSPIQGGHG-NIEFLAYLE 245
>gi|94990755|ref|YP_598855.1| lantibotic precursor [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94544263|gb|ABF34311.1| Lantibotic precursor [Streptococcus pyogenes MGAS10270] (275 aa)
Score = 340, Expect = 2.6e-30, Identities = 92/240 (38%), Positives = 142/240 (59%)
 Q:   1 MQKIRLDIY-----LVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKD-KIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M K R+D+   L    RGV  L+ +  VINGQ  K  +++ ++++ E+ KYVSR  KL+ + F + + N+I IDIG+STGGFT V+L++ K VY++DVGTNQL +L+++ +V S+EQ NFR +   + + F +IDVSFIS++LI  + + + + IAL+KPQFE G++  KG K + H+K+I  ++F S    G  SPI+G  N E+L +L
 S:   1 MPKERVDVLAYKQGLFETREQAKRGVMAGLVVS---VINGQRYDKPGDKIDDGTELKLKGEKLKYVSRGGLKLEKGLHVFGVSVANQIGIDIGASTGGFTDVMLQDGAKLVYAVDVGTNQLVWKLRQDPRVRSMEQYNFRYAQPEDFNEGQPVFASIDVSFISLSLILPALHNVLSDQGQVIALIKPQFEAGREQIGKKGIVKDKQIHEKVIQKVMDFASGYGFTVKGLDFSPIQGGHG-NIEFLAHL 244
>gi|42783294|ref|NP_980541.1| hemolysin A [Bacillus cereus ATCC 10987] >gi|42739222|gb|AAS43149.1| hemolysin A [Bacillus cereus ATCC 10987] (279 aa)
Score = 340, Expect = 2.6e-30, Identities = 85/245 (34%), Positives = 137/245 (55%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      +K R+D+ LV   +R A+ I  V N  + K  + + ++ + +  YVSR YKL+ A+E F++DL +K+ IDIGSSTGGFT  L+N K Y++DVG NQL +L+++ +V+ +E+TNFR + + ++ + F +IDVSFIS+ LI  +K +  N  A +KPQFE G++  KG +  H+ ++  ++F     G  SPI G  N E+L +L++ E+
 S:   4 KKERVDVLLVERGLIETREKAKRAIMAGLVYANEMRLDKPGEKIPQDTEITVKGQVMPYVSRGGYKLEKALETFHLDLQDKVMIDIGSSTGGFTDCALQNGAKLSYALDVGYNQLAWKLRQDERVVVMERTNFRYVTPADLERGLPQFASIDVSFISLKLILPVLKTMLMPNGDVAAXIKPQFEAGREQVGKKGIVRDRKVHEAVVEMIVDFAIKEGYDVEGLTFSPITGGDG-NIEFLIHLKWHGER 250
>gi|15675401|ref|NP_269575.1| putative hemolysin [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|71911043|ref|YP_282593.1| hemolysin [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|13622587|gb|AAK34296.1| putative hemolysin [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|71853825|gb|AAZ51848.1| hemolysin [Streptococcus pyogenes MGAS5005] (275 aa)
Score = 340, Expect = 2.7e-30, Identities = 92/240 (38%), Positives = 142/240 (59%)
 Q:   1 MQKIRLDIY-----LVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKD-KIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M K R+D+   L    RGV  L+ +  VINGQ  K  +++ ++++ E+ KYVSR  KL+ + F + + N+I IDIG+STGGFT V+L++ K VY++DVGTNQL +L+++ +V S+EQ NFR +   + + F +IDVSFIS++LI  + + + + IAL+KPQFE G++  KG K + H+K+I  ++F S    G  SPI+G  N E+L +L
 S:   1 MPKERVDVLAYKQGLFETREQAKRGVMAGLVVS---VINGQRYDKPGDKIDDGTELKLKGEKLKYVSRGGLKLEKGLHVFGVSVANQIGIDIGASTGGFTDVMLQDGAKLVYAVDVGTNQLVWKLRQDPRVRSMEQYNFRYAQPEDFNEGQPVFASIDVSFISLSLILPALHNVLSDQGQVIALIKPQFEAGREQIGKKGIVKDKQIHEKVIQKVMDFASGYGFTVKGLDFSPIQGGHG-NIEFLAHL 244
>gi|152976580|ref|YP_001376097.1| hemolysin A [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] >gi|152025332|gb|ABS23102.1| hemolysin A [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] (279 aa)
Score = 339, Expect = 3.1e-30, Identities = 88/246 (35%), Positives = 145/246 (58%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFL--SILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      ++K R+D+ +V   +R A+ I  V N  + K  + E  + I +  YVSR YKL+ A++ F +DL +KI IDIGSSTGGFT  L+N VK Y++DVG NQL +L+++ +V+ +E+TNFR + + ++ + F +IDVSFIS+ LI  +K +  N  +AL+KPQFE G++  KG + + H+ ++  ++F   ++++L + SPI G  N E+L +L++ E+
 S:   3 VKKERVDVLVVERGLIETREKAKRAIMAGLVYANEMRLDKPGEKIPEDTPITIKGQVMPYVSRGGYKLEKALQVFQLDLQDKIMIDIGSSTGGFTDCALQNGVKLSYALDVGYNQLAWKLRQDERVVVMERTNFRYVTPADLERGLPQFASIDVSFISLKLILPVLKTMLTPNGDVVALIKPQFEAGREQVGKKGIVRDKKVHEAVVEMIVDFALQEGYDVQDLTF--SPITGGDG-NIEFLIHLKWYGER 250
>gi|148998634|ref|ZP_01826073.1| hemolysin A, putative [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|168577216|ref|ZP_02723025.1| hemolysin A [Streptococcus pneumoniae MLV-016] >gi|182684066|ref|YP_001835813.1| hemolysin A, putative [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|147755471|gb|EDK62519.1| hemolysin A, putative [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|182629400|gb|ACB90348.1| hemolysin A, putative [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|183577198|gb|EDT97726.1| hemolysin A [Streptococcus pneumoniae MLV-016] (271 aa)
Score = 339, Expect = 3.2e-30, Identities = 88/246 (35%), Positives = 145/246 (58%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVV--INGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      M K R+D+  +  +R A+ +  VV +NG+  K  + + ++++ E+ KYVSR  KL+ A++ F++ ++  IDIG+STGGFT V+L+N+ K V+++DVGTNQL +L+++ +V+S+EQ NFR E + + + F +IDVSFIS+NLI  + + + + +AL+KPQFE G+ +IG    + H+ ++ +    +  LG  SPI+G  N E+L YL K EK
 S:   1 MAKERVDVLAYKQGLFETREQAKRGVMAGLVVAVLNGERFDKPGEKIPDDTELKLKGEKLKYVSRGGLKLEKALQVFDLSVDGATTIDIGASTGGFTDVMLQNSAKLVFAVDVGTNQLAWKLRQDPRVVSMEQFNFRYAEKTDFEQEPSFASIDVSFISLNLILPALHRVLADQGQVVALVKPQFEAGREQIGKNGIIRDAKVHQNVLESVTAMAVEVGFSVLGLDFSPIQGGHG-NIEFLAYL--KKEK 247
>gi|94266002|ref|ZP_01289724.1| Hemolysin A [delta proteobacterium MLMS-1] >gi|93453431|gb|EAT03850.1| Hemolysin A [delta proteobacterium MLMS-1] (251 aa)
Score = 339, Expect = 3.2e-30, Identities = 87/236 (36%), Positives = 133/236 (56%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      K RLD LV  A SR AQ LI  V  +++ K+ TLV   + + E  YVSR  KL AA++HF ID  +AIDIG+STGGF+ L +  +++Y++DVG QL +L+++ +V+ E+TN R + +  +++D  ID SFIS+ L+  + L   + +AL+KPQFE G++   G + E H++++ + EF  L + LG I SP+ G K N E+L 
 S:   2 KERLDKLLVARGLATSRPRAQALIGAGLVSNASRVLDKAGTLVAVDTPLHVKENPCPYVSRGGLKLAAALDHFAIDPAGLVAIDIGASTGGFSDCLRQRGARRIYAVDVGYGQLAWKLRQDQRVVVKERTNARYLTPADFPERLDLAVIDASFISLKLLLPPLLPLLRPGARLVALIKPQFEAGRERLGKGGVVRDERVHQEVVASIEEFALQLALNRLGVIPSPLPGPKG-NREFLL 238
>gi|166981802|ref|ZP_02253253.1| hemolysin A [Bacillus cereus AH187] >gi|168161510|ref|ZP_02596743.1| hemolysin A [Bacillus cereus H3081.97] (279 aa)
Score = 339, Expect = 3.3e-30, Identities = 85/245 (34%), Positives = 138/245 (56%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      +K R+D+ LV   +R A+ I  V N  + K  + + ++ + +  YVSR YKL+ A+E F+++L +K+ IDIGSSTGGFT  L+N K Y++DVG NQL +L+++ +V+ +E+TNFR + + ++ + F +IDVSFIS+ LI  +K +  N  AL+KPQFE G++  KG +  H+ ++  ++F     G  SPI G  N E+L +L++ E+
 S:   4 KKERVDVLLVERGLIETREKAKRAIMAGLVYANEMRLDKPGEKIPQDTEITVKGQVMPYVSRGGYKLEKALETFHLNLQDKVMIDIGSSTGGFTDCALQNGAKLSYALDVGYNQLAWKLRQDERVVVMERTNFRYVTPADLERGLPQFASIDVSFISLKLILPVLKTMLMPNGDVAALIKPQFEAGREQVGKKGIVRDRKVHEAVVEMIVDFAIKEGYDVEGLTFSPITGGDG-NIEFLIHLKWHGER 250
>gi|56808395|ref|ZP_00366147.1| COG1189: Predicted rRNA methylase [Streptococcus pyogenes M49 591] >gi|94994733|ref|YP_602831.1| Lantibotic precursor [Streptococcus pyogenes MGAS10750] >gi|94548241|gb|ABF38287.1| Lantibotic precursor [Streptococcus pyogenes MGAS10750] (275 aa)
Score = 339, Expect = 3.3e-30, Identities = 92/240 (38%), Positives = 142/240 (59%)
 Q:   1 MQKIRLDIY-----LVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKD-KIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M K R+D+   L    RGV  L+ +  VINGQ  K  +++ ++++ E+ KYVSR  KL+ + F + + N+I IDIG+STGGFT V+L++ K VY++DVGTNQL +L+++ +V S+EQ NFR +   + + F +IDVSFIS++LI  + + + + IAL+KPQFE G++  KG K + H+K+I  ++F S    G  SPI+G  N E+L +L
 S:   1 MPKERVDVLAYKQGLFETREQAKRGVMAGLVVS---VINGQRYDKPGDKIDDGTELKLKGEKLKYVSRGGLKLEKGLHVFGVSVANQIGIDIGASTGGFTDVMLQDGAKLVYAVDVGTNQLVWKLRQDPRVRSMEQYNFRYAQPEDFNEGQPVFASIDVSFISLSLILPALHNVLSDQGQVIALIKPQFEAGREQIGKKGIVKDKQIHEKVIQKVMDFASGYGFTVKGLDFSPIQGGHG-NIEFLAHL 244
>gi|22536678|ref|NP_687529.1| hemolysin A [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|25010614|ref|NP_735009.1| hemolysin A [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|76788457|ref|YP_329232.1| hemolysin A [Streptococcus agalactiae A909] >gi|77405295|ref|ZP_00782391.1| hemolysin A [Streptococcus agalactiae H36B] >gi|77412375|ref|ZP_00788685.1| hemolysin A [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|77414005|ref|ZP_00790177.1| hemolysin A [Streptococcus agalactiae 515] >gi|22533518|gb|AAM99401.1|AE014214_15 hemolysin A [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|23094968|emb|CAD46189.1| Unknown [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|76563514|gb|ABA46098.1| hemolysin A [Streptococcus agalactiae A909] >gi|77159931|gb|EAO71070.1| hemolysin A [Streptococcus agalactiae 515] >gi|77161563|gb|EAO72564.1| hemolysin A [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|77176090|gb|EAO78863.1| hemolysin A [Streptococcus agalactiae H36B] (275 aa)
Score = 339, Expect = 3.3e-30, Identities = 95/241 (39%), Positives = 150/241 (62%)
 Q:   1 MQKIRLDIY-----LVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIV-----SPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      M K R+D+   L +   RGV  ++ N  VING+  K  V + ++++ E+ KYVSR  KL+ A++ F I + +K+ IDIG+STGGFT V+L++ + VY++DVGTNQL +L+++++V S+EQ NFR +  K+ + +F +IDVSFIS+NLI  +KE+ + + +AL+KPQFE G++   G K + H+K++   F   K+ GY V   SPI+G  N E+L +L+
 S:   1 MAKERVDVLAYKQGLFDTREQAKRGVMAGMVIN---VINGERYDKPGEKVADDTELKLKGEKLKYVSRGGLKLEKALQVFEISVADKLTIDIGASTGGFTDVMLQSGARLVYAVDVGTNQLVWKLRQDHRVRSMEQYNFRYAQKEDFKEGLPEFASIDVSFISLNLILPALKEILVDGGQVVALIKPQFEAGREQIGKNGIVKDKLVHEKVLTTVTNF-----TKDYGYTVKHLDFSPIQGGHG-NIEFLMHLQ 245
>gi|160915114|ref|ZP_02077327.1| hypothetical protein EUBDOL_01122 [Eubacterium dolichum DSM 3991] >gi|158432913|gb|EDP11202.1| hypothetical protein EUBDOL_01122 [Eubacterium dolichum DSM 3991] (260 aa)
Score = 339, Expect = 3.4e-30, Identities = 83/238 (34%), Positives = 138/238 (57%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYV-SRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFN------KIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      +R+D YLV + Y +R AQD I  V ++G+ I K++ ++ E +V + +EE + SRA +KL  ++ F I L ++I ID+G+STGGF+ V L  K+VY++DVG +QL E LK++ +++++E N R +  +  + DF +DVSFIS+ LI    K KEL    + L+KPQFE G    G K E H +++ + + ++ L +    S I G + N E++ +++
 S:   1 MRIDQYLVEKGYFTTRTRAQDAIKKGCVSVDGKTIMKNSFVIEEGKEVTVFQEELVLASRAGFKLYDVLKDFEICLQDRICIDVGASTGGFSDVCLRQGAKRVYAVDVGHDQLLEHLKQDPRIVNMEGVNCRYLTKDMFSPQPDFACMDVSFISVKLILPALISCMKHKEL-------VILIKPQFEAGNAYVNKHGIVKEERVHVQVLKDMLAYVCSLQLYVHHLQASSILG-RGGNKEFVMHIK 238
>gi|116333611|ref|YP_795138.1| rRNA methylase [Lactobacillus brevis ATCC 367] >gi|116098958|gb|ABJ64107.1| Predicted rRNA methylase [Lactobacillus brevis ATCC 367] (271 aa)
Score = 339, Expect = 3.4e-30, Identities = 80/223 (35%), Positives = 134/223 (60%)
 Q:  19 RGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE--------KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      +G+  L  + V+ G+I+ K+  +++  + ++ E     YVSR +KL A+E F ID+ ++I +DIGSSTGGFT V+L+N + Y++DVG+NQL +L+++ +VI +E TNFR + +  K + F +IDVSFIS+ LI  +K++    +AL+KPQFE ++   G +  H++++  I+F    LG  SPI+G + N E+L +L+
 S:  13 QGLFTSLDEAKRAVMAGEILGKNEERLDKPGSLIPIDTELHLKGHPLPYVSRGGFKLAKALEVFKIDVTDRIVLDIGSSTGGFTDVMLQNGAQLSYALDVGSNQLVWKLRQDPRVIVMEHTNFRYSQLADFTKGQPTFASIDVSFISLKLILPPLKQILAVGGDVVALIKPQFEASREDVGNHGIVRDRAVHEQVVQTIIDFAVATGYSVLGLDFSPIRGGEG-NIEFLVHLQ 244
>gi|147833203|emb|CAN64221.1| hypothetical protein [Vitis vinifera] (250 aa)
Score = 339, Expect = 3.9e-30, Identities = 76/216 (35%), Positives = 130/216 (60%)
 Q:  30 KVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      KV ++G++++K+ T V++  VEI+ E KYV RA YKL+AAIE  ++++ K+A+D G STGGFT LL+   +Y +DVG Q+ ++++++ +V +E+TN R +  + K+D +T+D+SFISI L+  + +    + L+KPQFE +   G +  H++++  I+ +   + G+I SP+KGA+ NTE+L   K E
 S:  36 KVFVDGKVVNKAGTPVSDKAVVEIMAEVPKYVCRAGYKLEAAIEQLGVEVSGKVALDSGLSTGGFTDCLLQYGASFIYGVDVGYGQVADKIRRDERVSVVERTNLRYLPG--LPQKVDLVTLDLSFISILLVMPAVVNVMKEESTLVTLVKPQFEARRSQVGGGGIVRDPLVHQEVLERIIKGVESFGFECKGWIESPLKGAEG-NTEFLVCFTRKPE 250
>gi|148544404|ref|YP_001271774.1| hemolysin A [Lactobacillus reuteri F275] >gi|184153767|ref|YP_001842108.1| hemolysin [Lactobacillus reuteri F275] >gi|148531438|gb|ABQ83437.1| hemolysin A [Lactobacillus reuteri F275] >gi|183225111|dbj|BAG25628.1| hemolysin [Lactobacillus reuteri F275] (273 aa)
Score = 338, Expect = 4.1e-30, Identities = 90/240 (37%), Positives = 144/240 (60%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNEL-DKVEIL-------EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKK-IGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M+K R+D+ LV +  SR A+   + V+ G+I+ K+N +++  K+ I     + YVSR  KL A++ F+I + +K +DIGSSTGGFT V+L+N K Y++DVGTNQL QL+++ +V+ +EQTNFR + +   + +F +IDVSFIS+ LI  + ++   + +AL+KPQFE GK+ +G    + H+ ++  + F  +  LG  SPIKG + N E+L +L
 S:   1 MKKERVDVLLVQQGLFDSREQAK------RAVMAGEILGKNNERLDKPGQKIPITTTLHMKGHKMPYVSRGGLKLAKALKVFDISVKDKTVLDIGSSTGGFTDVMLQNGAKLSYALDVGTNQLVWQLREDPRVVVMEQTNFRYSKLADFTSGQPEFASIDVSFISLRLILPPLAQILKMGGEVVALIKPQFEAGKEHVGKNGIIHDHKVHRAVLEEVLTFAREDHFDILGLDYSPIKGGQG-NMEFLVHL 243
>gi|15615341|ref|NP_243644.1| hemolysin-like protein [Bacillus halodurans C-125] >gi|10175399|dbj|BAB06497.1| hemolysin-like protein [Bacillus halodurans C-125] (272 aa)
Score = 338, Expect = 4.2e-30, Identities = 84/245 (34%), Positives = 140/245 (57%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      +K R+D+ LV   +R A+ I  V  + + K  V+  + + E  YVSR  KL+ AI F++ L +++ +DIG+STGGFT  L+N  VY++DVG NQL +L+++ +V+ +E+TNFR ++ +++ + + TIDVSFIS+ LI  +K +  N  +AL+KPQFE G++  KG + + H+K+++ +EF     G  SPI G + N E+L +L ++ +K
 S:   3 KKERVDVLLVERGLMETREKAKRSIMAGLVFSGHERVDKPGLKVDRDTPLSVKGEVLPYVSRGGLKLEKAIRAFDLHLTDRVVLDIGASTGGFTDCALQNGATFVYAVDVGYNQLAWKLRQDERVVVMERTNFRYLKPEVLERGLPNMATIDVSFISLKLILPVLKTMLLENSDVVALVKPQFEAGREEVGKKGIVRDKSVHQKVLSTIVEFALKEGYAVGGLDFSPITGGEG-NIEFLLHLMWRKDK 249
>gi|183219509|ref|YP_001837505.1| putative ribosomal RNA methyltransferase, putative hemolysine TlyA-like protein [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Paris)'] >gi|189909651|ref|YP_001961206.1| rRNA methylase/Hemolysin-tylA [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Ames)'] >gi|106879730|emb|CAJ90434.1| putative ribosomal RNA methyltransferase [Leptospira biflexa serovar Patoc] >gi|167774327|gb|ABZ92628.1| rRNA methylase/Hemolysin-tylA [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Ames)'] >gi|167777931|gb|ABZ96229.1| Putative ribosomal RNA methyltransferase, putative hemolysine TlyA-like protein [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Paris)'] (257 aa)
Score = 338, Expect = 4.8e-30, Identities = 99/244 (40%), Positives = 147/244 (60%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEK-YVSRAAYKLKAAIEHF-NIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIES----SLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWN----NWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSIL----NIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      +KIRLD YLV E YA+  +AQ LI + V++N I+SK TL++ DKV  E+ K YVSR AYKL A + + I + K ID+G+STGGF QVLLE  +V ++DVG QL +++ + KV L++T+ RE+   +L K+  +IT+D+SFIS+ +F+ + L    +W+ I+L KPQFE+      + + K I N  +L I   ++ LG  SPI+GA  N E+L  E ++E
 S:   4 EKIRLDDYLVREGYAKDLKLAQSLILSGSVLVNDTIVSKVGTLISNKDKVRTKEKIKTYVSRGAYKLLGAFDRWKTIQVEGKTCIDLGASTGGFCQVLLEKGAIRVIAVDVGYGQLAQKIANDPKVFVLDRTHLRELPKLPLGALTKET--WITMDLSFISLVPVFSHLLPLFQKYPDIHWQGISLFKPQFEVHPSKLEKGILIDSHNIGKTIKNV--WLKIKKNDPKLEFLGLGESPIQGADG-NREFLIRWERRSE 256
>gi|194466514|ref|ZP_03072501.1| hemolysin A [Lactobacillus reuteri 100-23] >gi|194453550|gb|EDX42447.1| hemolysin A [Lactobacillus reuteri 100-23] (273 aa)
Score = 338, Expect = 5.1e-30, Identities = 90/240 (37%), Positives = 144/240 (60%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNEL-DKVEIL-------EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKK-IGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M+K R+D+ LV +  SR A+   + V+ G+I+ K+N +++  K+ I     + YVSR  KL A++ F+I + +K +DIGSSTGGFT V+L+N K Y++DVGTNQL QL+++ +V+ +EQTNFR + +   + +F +IDVSFIS+ LI  + ++   + +AL+KPQFE GK+ +G    + H+ ++  + F  +  LG  SPIKG + N E+L +L
 S:   1 MKKERVDVLLVQQGLFDSREQAK------RAVMAGEILGKNNERLDKPGQKIPITTTLHMKGHKMPYVSRGGLKLAKALKVFDISVKDKTVLDIGSSTGGFTDVMLQNGAKLSYALDVGTNQLVWQLREDPRVVVMEQTNFRYSKLADFTSGQPEFASIDVSFISLRLILPPLAQILKMGGEVVALIKPQFEAGKEHVGKNGIIHDHKVHRAVLEEVLTFAQEDHFDILGLDYSPIKGGQG-NMEFLVHL 243
>gi|108799917|ref|YP_640114.1| hemolysin A [Mycobacterium sp. MCS] >gi|119869027|ref|YP_938979.1| hemolysin A [Mycobacterium sp. KMS] >gi|126435545|ref|YP_001071236.1| hemolysin A [Mycobacterium sp. JLS] >gi|108770336|gb|ABG09058.1| hemolysin A [Mycobacterium sp. MCS] >gi|119695116|gb|ABL92189.1| hemolysin A [Mycobacterium sp. KMS] >gi|126235345|gb|ABN98745.1| hemolysin A [Mycobacterium sp. JLS] (269 aa)
Score = 337, Expect = 6.2e-30, Identities = 77/245 (31%), Positives = 137/245 (55%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLV--NELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      ++ R+D LV  ARSR A +LI  +V ++G  +K T V    V+ +E +VSR A+KL A++ F+ID+ ++ +D G+STGGFT+VLL+  ++V ++DVG QL  L+ + +V+ +E+TN RE+  +I  +D + D+SFIS+ +  +   +  + ++KPQFE+GK ++G   ++ E  + + +   + L + +G  SP+ G  N EY +L + ++
 S:   3 RRARVDAELVRRGLARSRQQAAELIGAGRVTVDGMPAAKPATAVAVTAHIAVDTADERSWVSRGAHKLIGALDAFDIDVADRRGLDAGASTGGFTEVLLDRGAREVVAVDVGYGQLAWSLRSDERVVVVERTNVRELTPEMIGGPVDLVVADLSFISLATVLPALTACASPDADIVPMVKPQFEVGKDRVGAGGVVSEPELRAESVLSVAAKAAGLGWETVGATASPLPGPSG-NVEYFLWLRARTDR 249
>gi|81428295|ref|YP_395295.1| putative rRNA methylase, hemolysin A-like protein [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] >gi|78609937|emb|CAI54984.1| Putative rRNA methylase, hemolysin A homolog [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] (276 aa)
Score = 337, Expect = 6.4e-30, Identities = 86/240 (35%), Positives = 139/240 (57%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNE----LDKVEILEEE----KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELG-KKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M+K R+D+ LV +  SR  +   + ++ G++ K++ +++  +D  +L +   YV R A KL AI+ F+IDL +K+ +DIGSSTGGFT V L N ++ Y++DVG NQL +L+++ +V+ +E+ NFR +   D + DF  DVSFIS++ I  +K +  N ++AL+KPQFE G  +G    + HK ++ + + F    LG  SPIKG + N E+L +L
 S:   1 MKKERVDVLLVQQGLFESREQGK------RAIMAGEVYGKNDERIDKPGEKIDAETVLRVKGHKIPYVGRGALKLAKAIDVFDIDLKDKLTLDIGSSTGGFTDVALRNGARRCYALDVGYNQLAWKLREDPRVVVMERVNFRYSQPEDFTDGLPDFAMTDVSFISLHKILVPLKPILKPNCDAVALIKPQFEAGPANVGKNGIVRDPKVHKNVVTDIVNFSLATGYDVLGLDFSPIKGGEG-NIEFLIHL 243
>gi|167471946|ref|ZP_02336650.1| hemolysin [Rickettsia africae ESF-5] (251 aa)
Score = 336, Expect = 7.0e-30, Identities = 97/237 (40%), Positives = 132/237 (55%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVN--ELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIEFLSI-LNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      M KIRLD YL+ + +   +A+ LI  KV  + + K  VN + D  L + YVSR A KL AA+++F ID N + IDIGSSTGGFT+VLLE  K ++++DVG +L+ +L+ N+ + LE+TN R +  I K D I D SFIS+ I  + L  +  IAL+KPQFE+ K   G K  H+K+ N  +L  N K G I SPI GAK N E+L
 S:   1 MTKIRLDKYLLQKGFVTDITIARSLIIQGKVHNKHEQLIKPGIQVNINDTDIKVKLPQHNYVSRGALKLIAALDYFKIDPENLVCIDIGSSTGGFTEVLLERKAKLIFAVDVGYGELHPKLRDNSHIKVLEKTNARYLTDQQIITKPDLIVCDASFISLTTILPTVLNLVKEDCMLIALIKPQFEVEKHEVEQGGVIKNPLLHQKVCNKIKAWLEKEHNFKIFGIIASPILGAKG-NQEFL 240
>gi|144900834|emb|CAM77698.1| Hemolysin A [Magnetospirillum gryphiswaldense MSR-1] (251 aa)
Score = 336, Expect = 7.2e-30, Identities = 83/235 (35%), Positives = 132/235 (56%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFE-LGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFL-SILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      ++R+D LV+  A SR AQ L+  V++ G+ I K+ T V E  +E+ ++ +VSR  KL A++ F ID  K+A+D+G+STGGFT VLL   +VY++DVG QL +L+ +++VI LE+TN R + + I ++D + D SFI + +   L +  +AL+KPQFE  ++G   + E H ++   +L S  + +G  SPIKG + N E+L
 S:   4 RVRIDQLLVDRGLAESRARAQALVMAGLVIVGGKKIDKAGTQVAEDAGIELKGQDHPWVSRGGLKLVEALDRFAIDPTGKVAVDVGASTGGFTDVLLSRGAARVYAVDVGHGQLAWKLRSDDRVIVLERTNARYLTTEQIPQRVDMVVCDASFIGLETVLPAALTLAGDGATLVALIKPQFEVGKGRVGKGGVVREPELHAEVCERITTWLPSNPGWEVIGLCDSPIKGPEG-NKEFL 240
>gi|169334432|ref|ZP_02861625.1| hypothetical protein ANASTE_00832 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] >gi|169259149|gb|EDS73115.1| hypothetical protein ANASTE_00832 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] (267 aa)
Score = 336, Expect = 7.2e-30, Identities = 94/243 (38%), Positives = 140/243 (57%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSI--LNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      K RLD+ L   A SR A+ LI  V +N Q + K+ T V+  + I  + +VSR +KL A++ F+ D+ K +D+G+S+GGFT LL+N KKVYSIDVG Q  +L+++ +V+ LE+TNFR +E  + + ID + +DVSFISI + + +   ++  I L+KPQFE GK +      HKK++ + I L  L ++ L Y SPIKG K N E++ Y+ KNE
 S:   4 KERLDVLLFESGMAESREKAKRLIMAGVVFVNDQRVDKAGTKVDIYSNIIIKGNDNPFVSRGGFKLDKALKVFDADVTGKTCMDVGASSGGFTDCLLQNGAKKVYSIDVGYGQFAYKLRQDERVVCLEKTNFRNMEFEKVGEMIDTVVMDVSFISILKLADNLLNFLKDDGFYICLIKPQFEAGKDLVGNGIIKDKNIHKKVVKDVIYGLKDKGLYVEKLDY--SPIKGPKG-NREFIAYVT-KNE 245
>gi|78777541|ref|YP_393856.1| hemolysin A [Sulfurimonas denitrificans DSM 1251] >gi|78498081|gb|ABB44621.1| Hemolysin A [Sulfurimonas denitrificans DSM 1251] (236 aa)
Score = 336, Expect = 7.7e-30, Identities = 96/237 (40%), Positives = 134/237 (56%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFL-SILNIKNLGYIVSPIKGAKKE-NTEYLFYLE 241
      RLD YLV   SR AQ++I  V +NG+ I KS+ +  DKV + E ++YVSRAA+KL A +  +++L +K A+DIGSSTGGFTQVLLE  K+V ++DVG QL+ LK + +V S E+ + RE +S    D + DV+FIS+ I + + L + K I L KPQFE+G++  K  T D K I+  I+F +      SP K  KE N EY + E
 S:   3 RLDNYLVENGQCESRNKAQNIIKEGLVSVNGEQIIKSSYALKSSDKVVVKEHKEYVSRAAFKLSAFLGELSLNLKDKTALDIGSSTGGFTQVLLEEGAKEVTAVDVGREQLHVSLKNDARVHSYEECDIREFKSD---KSFDIVVSDVAFISLLYILDDVDRLSHD--KIILLFKPQFEVGREAKRDKNGVVT-DEKAILQAMIKFEDTCKLKDWKLLKKSPSKITGKEGNLEYCYLFE 235
>gi|94986449|ref|YP_594382.1| hemolysin A [Lawsonia intracellularis PHE/MN1-00] >gi|94730698|emb|CAJ54060.1| hemolysin A [Lawsonia intracellularis PHE/MN1-00] (251 aa)
Score = 336, Expect = 8.2e-30, Identities = 100/242 (41%), Positives = 141/242 (58%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDK----------VEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKS--IALLKPQFEL-GKKIGTTKGFAK-TEDHKKIINNFIEFL-SILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYK 243
      K+R D + + A SR A+ LI  KV +   + S T+  L+K      ++ E++VSR AYKL A++ F ID+ + I +D G+STGGFT LL++  KVY+IDVG QL+E+L N +VI++E N R   LI +++D +TIDVSFIS+ LI   ++W    IAL+KPQFEL  KI  KG K T  + +  I F S L + +G + S IKG K N EYL YL+ +
 S:   4 HKVRADELVFLQGLAESREQAKRLIMAGKVTLT----NNSTTIPLRLEKPGHKYPLESICSLIGVERFVSRGAYKLLTALDFFKIDVKSCICLDAGASTGGFTDCLLQHGASKVYAIDVGKGQLHEKLYTNEQVINIEGVNLRTASKDLIPEEVDILTIDVSFISLTLILPSC--IRWLKASGIIIALIKPQFELYPDKI--KKGVVKETSLQYEAVEKIIHFCQSELGLIFIGVVPSVIKGPKG-NQEYLIYLKKR 251
>gi|149181865|ref|ZP_01860354.1| putative cell adhesion protein (contact hemolysin TlyA-related) [Bacillus sp. SG-1] >gi|148850404|gb|EDL64565.1| putative cell adhesion protein (contact hemolysin TlyA-related) [Bacillus sp. SG-1] (275 aa)
Score = 335, Expect = 9.2e-30, Identities = 96/246 (39%), Positives = 142/246 (57%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIV-----SPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      ++K RLD+ LV  A +R A+ +  V   + K  VNE  + I   YVSR  KL+ A+E F++ ++ K+ IDIGSSTGGFT  L+N K Y++DVG NQL +L+++ +V+ +E+TNFR ++  L+ D +F T+DVSFIS++LI  +K L  +  IAL+KPQFE GK   KG +   I + IE ++ L +K GY +   SPI G + N E+L +L + EK
 S:   3 VKKQRLDVLLVERGLAETREKAKRAVMAGLVYSKESRLDKPGEKVNEDIPLTIKGNVLPYVSRGGLKLEKALEKFDLSVDGKVMIDIGSSTGGFTDCALQNGAKLSYALDVGYNQLAWKLRQDERVVVMERTNFRYVKPEDLVSDMPNFATMDVSFISLSLILPVLKTLLVRDSDVIALIKPQFEAGKDQVGKKGIVRD---PAIHHAVIEKIANLALKE-GYDIRDISFSPITGGEG-NIEFLIHLSWHGEK 250
>gi|111657820|ref|ZP_01408537.1| hypothetical protein SpneT_02001002 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|148989223|ref|ZP_01820603.1| hemolysin A, putative [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|149008193|ref|ZP_01831698.1| hemolysin A, putative [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|169833625|ref|YP_001694641.1| hemolysin A [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|194398471|ref|YP_002037808.1| hemolysin A, putative [Streptococcus pneumoniae G54] >gi|147760374|gb|EDK67354.1| hemolysin A, putative [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|147925201|gb|EDK76280.1| hemolysin A, putative [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|168996127|gb|ACA36739.1| hemolysin A [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|194358138|gb|ACF56586.1| hemolysin A, putative [Streptococcus pneumoniae G54] (271 aa)
Score = 335, Expect = 9.6e-30, Identities = 87/246 (35%), Positives = 145/246 (58%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVV--INGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      M K R+D+  +  +R A+ +  VV +NG+  K  + + ++++ E+ KYVSR  KL+ A++ F++ ++  IDIG+STGGFT V+L+N+ K V+++DVGTNQL +L+++ +V+S+EQ NFR E + + + F +IDVSFIS++LI  + + + + +AL+KPQFE G+ +IG    + H+ ++ +    +  LG  SPI+G  N E+L YL K EK
 S:   1 MAKERVDVLAYKQGLFETREQAKRGVMAGLVVAVLNGERFDKPGEKIPDDTELKLKGEKLKYVSRGGLKLEKALQVFDLSVDGATTIDIGASTGGFTDVMLQNSAKLVFAVDVGTNQLAWKLRQDPRVVSMEQFNFRYAEKTDFEQEPSFASIDVSFISLSLILPALHRVLADQGQVVALVKPQFEAGREQIGKNGIIRDAKVHQNVLESVTAMAVEVGFSVLGLDFSPIQGGHG-NIEFLAYL--KKEK 247
>gi|158338042|ref|YP_001519218.1| hemolysin A, putative [Acaryochloris marina MBIC11017] >gi|158308283|gb|ABW29900.1| hemolysin A, putative [Acaryochloris marina MBIC11017] (272 aa)
Score = 335, Expect = 9.8e-30, Identities = 85/241 (35%), Positives = 133/241 (55%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESS--LIKDKI--DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      M K RLD LV+   SR AQ +I  +V +N QII K T V  ++++ ++ +VSR +KL+ A+ F I + ++I +D G STGGFT LL+  ++VY IDVG Q+ +L+ + +VI E+TN R ++ +  +D  D  IDVSFIS+ +  + +L   + + L+KPQFE+GK ++G    + H+ I  + S L   G  SP+ G K N E+L +L+
 S:   1 MAKQRLDTLLVSLELCTSRQQAQRVIRAGEVKVNDQIIDKPGTEVQLTAEIQVKQKSPFVSRGGHKLEKALAEFPIQIQDRICLDGGISTGGFTDCLLQAGAQQVYGIDVGYGQVAWKLRNDPRVILKERTNLRHLQPADLFTEDATIPDLGVIDVSFISLTKVLPALWQLLQPPREMVLLVKPQFEVGKDRVGKHGVVRDSHAHRDAIAQVYQAASALGWHYAGVTWSPLPGPKG-NIEFLLWLQ 245
>gi|15892745|ref|NP_360459.1| hemolysin [Rickettsia conorii str. Malish 7] >gi|15619922|gb|AAL03360.1| hemolysin [Rickettsia conorii str. Malish 7] (251 aa)
Score = 335, Expect = 9.8e-30, Identities = 97/237 (40%), Positives = 134/237 (56%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEI---LEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIEFLSI-LNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      M KIRLD YL+ + +   +A+ LI  KV  + + K  VN ++ EI  L + YVSR A KL AA+++F ID N + IDIGSSTGGFT+VLLE  K ++++DVG +L+ +L+ N + LE+TN R +  I K D I D SFIS+ I  + L  +  IAL+KPQFE+ K   G K  H+K+ +  ++L  N K G I SPI GAK N E+L
 S:   1 MTKIRLDEYLLQKGFVTDITIARSLIIQGKVHNKHEQLIKPGIQVN-INDTEIKVKLPQHNYVSRGALKLIAALDYFKIDPENLVCIDIGSSTGGFTEVLLERKAKLIFAVDVGYGELHPKLRDNPHIKVLEKTNARYLTDKQIITKPDLIVCDASFISLTTILPTVLNLVKEDCMLIALIKPQFEVEKHEVEQGGVIKNPLLHQKVCDKIKDWLEKEHNFKIFGIIASPILGAKG-NQEFL 240
>gi|71903831|ref|YP_280634.1| hemolysin [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|71802926|gb|AAX72279.1| hemolysin [Streptococcus pyogenes MGAS6180] (275 aa)
Score = 335, Expect = 1.1e-29, Identities = 91/240 (37%), Positives = 141/240 (58%)
 Q:   1 MQKIRLDIY-----LVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFI-TIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M K R+D+   L    RGV  L+ +  VINGQ  K  +++ ++++ E+ KYVSR  KL+ + F + + N+I IDIG+STGGFT V+L++ K VY++DVGTNQL +L+++ +V S+EQ NFR +   +  + +IDVSFIS++LI  + + + + IAL+KPQFE G++  KG K + H+K+I  ++F S    G  SPI+G  N E+L +L
 S:   1 MPKERVDVLAYKQGLFETREQAKRGVMAGLVVS---VINGQRYDKPGDKIDDGTELKLKGEKLKYVSRGGLKLEKGLHVFGVSVANQIGIDIGASTGGFTDVMLQDGAKLVYAVDVGTNQLVWKLRQDPRVRSMEQYNFRYAQPEDFNEGQPVLASIDVSFISLSLILPALHNVLSDQGQVIALIKPQFEAGREQIGKKGIVKDKQIHEKVIQKVMDFASGYGFTVKGLDFSPIQGGHG-NIEFLAHL 244
>gi|89099258|ref|ZP_01172136.1| putative cell adhesion protein (contact hemolysin TlyA-related) [Bacillus sp. NRRL B-14911] >gi|89086104|gb|EAR65227.1| putative cell adhesion protein (contact hemolysin TlyA-related) [Bacillus sp. NRRL B-14911] (281 aa)
Score = 334, Expect = 1.2e-29, Identities = 93/245 (37%), Positives = 139/245 (56%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEK---YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFL--SILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      +K RLD+ LV   +R A+ I  V N  + K  V   + + + K  YVSR  KL+ AI+ F++D++ K+ +DIG+STGGFT  L+N K Y++DVG NQL +L+++ +V +E+TNFR + + L + DF +IDVSFIS+ LI  +K L    IAL+KPQFE G++  KG +  H +I+ I F   +++NL Y SPI G  N E+L +L ++ EK
 S:   4 KKERLDVLLVERGLIETREKAKRAIMAGLVYTNESRLDKPGEKVGA--DIPLTVKGKLIPYVSRGGLKLEKAIKEFDVDISGKVLLDIGASTGGFTDCALQNGAKMSYALDVGYNQLAWKLRQDERVEVMERTNFRYVTPADLAGEMPDFASIDVSFISLKLILPVLKTLLVPGSDVIALVKPQFEAGREQVGKKGIVRDPKVHADVIDRMIRFSLEQGYDVRNLSY--SPITGGDG-NIEFLLHLRWEGEK 250
>gi|46581315|ref|YP_012123.1| hemolysin A [Desulfovibrio vulgaris subsp. vulgaris str. Hildenborough] >gi|120601504|ref|YP_965904.1| hemolysin A [Desulfovibrio vulgaris subsp. vulgaris DP4] >gi|46450736|gb|AAS97383.1| hemolysin A [Desulfovibrio vulgaris subsp. vulgaris str. Hildenborough] >gi|120561733|gb|ABM27477.1| hemolysin A [Desulfovibrio vulgaris subsp. vulgaris DP4] (253 aa)
Score = 334, Expect = 1.2e-29, Identities = 85/239 (35%), Positives = 141/239 (58%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKV-VINGQIISKSNTLVN------ELD-KVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFL-SILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      +K R D +   A SR A+ +I  +V V+ G + +   V+   +LD + E+  E++VSR AYKL AI++F D+  +A+D G+STGGFT LL++  +VY++DVG QL+E+++ + +V++LE+TN R  + LI +++D + DVSFIS+ L+   +   + +AL+KPQFE+G  T +G + E  + ++ + +  L + + G + S IKG K N EYL L
 S:   3 RKERADQLVHEAGLAESREQAKRMIMAGQVFVLRGPLAAPVAEPVDKPGHKFDLDARFEVRGRERFVSRGAYKLLTAIDYFKFDVTGFVALDAGASTGGFTDCLLQHGAVRVYAVDVGHGQLHERMQADPRVVNLERTNLRTAPADLIPEQVDIVVADVSFISLTLVLEPCMQWLKPGGRVVALVKPQFEVGAH-QTDRGVVRDEGLQQAAVDKVLTYCRETLGLVHEGTVPSAIKGPKG-NQEYLVCL 249
>gi|47569435|ref|ZP_00240116.1| hemolysin A [Bacillus cereus G9241] >gi|47553850|gb|EAL12220.1| hemolysin A [Bacillus cereus G9241] (220 aa)
Score = 334, Expect = 1.2e-29, Identities = 75/188 (39%), Positives = 115/188 (61%)
 Q:  59 YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      YVSR YKL+ A+E F++DL +K+ IDIGSSTGGFT  L+N K Y++DVG NQL +L+++ +V+ +E+TNFR + + ++ + F +IDVSFIS+ LI  +K +  N  AL+KPQFE G++  KG +  H+ ++  ++F     G  SPI G  N E+L +L++ E+
 S:   3 YVSRGGYKLEKALETFHLDLQDKVMIDIGSSTGGFTDCALQNGAKLSYALDVGYNQLAWKLRQDERVVVMERTNFRYVTPADLERGLPQFASIDVSFISLKLILPVLKTMLMPNGDVAALIKPQFEAGREQVGKKGIVRDRKVHEAVVEMIVDFAIKEGYDVEGLTFSPITGGDG-NIEFLIHLKWHGER 191
>gi|116748858|ref|YP_845545.1| hemolysin A [Syntrophobacter fumaroxidans MPOB] >gi|116697922|gb|ABK17110.1| hemolysin A [Syntrophobacter fumaroxidans MPOB] (240 aa)
Score = 334, Expect = 1.2e-29, Identities = 76/229 (33%), Positives = 129/229 (56%)
 Q:  10 LVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      LV+   SR AQ LI ++V+++G+ ++K+  V+  K+E+  + YVSR  KL+ AI F I +  +A+D+G+STGGF  LL+  ++VY++DVG QL +L+++ +V+ LE+ N R +  L+ + +  T+D SFIS+ L+  +    + IAL+KPQFE+G+ ++G    E H+++ + EF    +  SP+ G K N E+L 
 S:   2 LVDRGLTASRERAQALILAARVLVDGRKVTKTGQQVSVDSKIELTGADMPYVSRGGLKLEHAIATFGIGVEGMVAMDVGASTGGFVDCLLQRGARRVYAVDVGYGQLAWKLRQDPRVVVLEKHNIRFLPRDLVPEAVQVATMDTSFISLKLVIPAVIPFLARGARLIALIKPQFEVGRSQVGKGGVVKDPELHRRVCESITEFCRESGFTAIDVTPSPVLGPKG-NREFLL 231
>gi|115376377|ref|ZP_01463614.1| hemolysin A [Stigmatella aurantiaca DW4/3-1] >gi|115366584|gb|EAU65582.1| hemolysin A [Stigmatella aurantiaca DW4/3-1] (246 aa)
Score = 334, Expect = 1.3e-29, Identities = 86/240 (35%), Positives = 131/240 (54%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKK-IINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      +K RLDI +V  A SR AQ LI  +VV+ Q + K  LV  ++ + E  YVSR  KLKAAI+ F +++ K+ DIG+STGGFT LL+  +V++IDVG QL+E+L+ + +V S E+ N R + + + +K  I IDVSFIS+ +  +     +AL+KPQFE+G++   G + ED ++ I++  F+  +  G + P+ G  N E L  E
 S:   4 RKERLDILVVERGLAESRTKAQALILAGQVVVGDQRVDKPGALVPVEAEMRLKGEVLPYVSRGGLKLKAAIDRFGLEVRGKVGADIGASTGGFTDCLLQEGALRVHAIDVGYGQLHEKLRTDARVRSRERVNARYLTAEDLPEKAGVIVIDVSFISLTQVLPSVLPFLEAGGLLVALVKPQFEVGRENIGKGGVVRDEDARQSAIDSVTAFVREQGLTVRGVMDCPVPGPAG-NVEALLVAE 244
>gi|67459268|ref|YP_246892.1| hemolysin A [Rickettsia felis URRWXCal2] >gi|67004801|gb|AAY61727.1| Hemolysin A [Rickettsia felis URRWXCal2] (254 aa)
Score = 334, Expect = 1.4e-29, Identities = 97/244 (39%), Positives = 138/244 (56%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLV--------NELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIE-FLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKN 244
      M KIRLD YL++   +G+ D+   ++I G++ +K  L+    N++D  L + YVSR A KL AA+++F ID N + IDIGSSTGGFT+VLLE  K ++++DVG +L+ +L+ N ++ LE+TN R +  I K D I D SFIS+ I   L  +  IAL+KPQFE+ K   G K  H+K+ +  + F  N K G I SPI GAK N E+L  + KN
 S:   1 MTKIRLDEYLLH------KGLVTDITIARSLIIQGKVHNKHEQLIKPGIQVNINDIDIKVKLPQHNYVSRGALKLIAALDYFKIDPENLVCIDIGSSTGGFTEVLLERKAKLIFAVDVGYGELHPKLRDNPQIKVLEKTNARYLTDKQITTKPDLIVCDASFISLTTILPTPLNLAKEDCMLIALIKPQFEVEKHEVEQGGIIKNPLLHQKVCDKIKDWFEKEHNFKIFGIIESPILGAKG-NKEFLICGKRKN 247
>gi|189218344|ref|YP_001938986.1| rRNA methylase [Methylokorus infernorum V4] >gi|189185202|gb|ACD82387.1| rRNA methylase [Methylacidiphilum infernorum V4] (250 aa)
Score = 334, Expect = 1.4e-29, Identities = 93/243 (38%), Positives = 138/243 (56%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQ--IISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFL-SILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYK 243
      M+K RLD+ LV +N  SR A+ LI  KV  G+ ++ K + L    E+ E+EKYVSR YKL+A +  + L K+ +D+GSSTGGF+ LL+  + VY +DVG  L+ +L+ + ++  E N R ++    DFI++DVSFIS+ LI  + L   K AL+KPQFE+G+ +  KG + E  +K+I   +L S  ++ L I SPI G ++ N EYL+ LE K
 S:   1 MKKERLDLLLVKKNLVSSREEAKRLILAGKVSAIGKPGLVLKPSQLFGLDQDFELTEKEKYVSRGGYKLEALFQAVPLKLEGKVCLDVGSSTGGFSDCLLQQGARTVYCVDVGKGLLHWKLRSDPRIKVKEGINARYLKKEDFDTLFDFISVDVSFISLKLILPPLFPLLSPQGKVCALIKPQFEVGRHLVGKKGIVRDEKLREKLIGELELWLESHYPMQTLAVIPSPILG-QEGNQEYLWLLERK 246
>gi|168484956|ref|ZP_02709901.1| hemolysin A [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|168493126|ref|ZP_02717269.1| hemolysin A [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] >gi|172041901|gb|EDT49947.1| hemolysin A [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|183576542|gb|EDT97070.1| hemolysin A [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] (271 aa)
Score = 334, Expect = 1.5e-29, Identities = 87/246 (35%), Positives = 144/246 (58%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVV--INGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      M K R+D+  +  +R A+ +  VV +NG+  K  + + ++++ E+ KYVSR  KL+ A++ F++ ++  IDIG+STGGFT V+L+N+ K V+++DVGTNQL +L+++ +V+S+EQ NFR E + + + F +IDVSFIS++LI  + + + + +AL+KPQFE G+ +IG    + H+ ++ +      LG  SPI+G  N E+L YL K EK
 S:   1 MAKERVDVLAYKQGLFETREQAKRGVMAGLVVAVLNGERFDKPGEKIPDDTELKLKGEKLKYVSRGGLKLEKALQVFDLSVDGATTIDIGASTGGFTDVMLQNSAKLVFAVDVGTNQLAWKLRQDPRVVSMEQFNFRYAEKTDFEQEPSFASIDVSFISLSLILPALHRVLADQGQVVALVKPQFEAGREQIGKNGIIRDAKIHQNVLESVTAMAVEAGFSVLGLDFSPIQGGHG-NIEFLAYL--KKEK 247
>gi|16079482|ref|NP_390306.1| hypothetical protein BSU24260 [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] >gi|1731101|sp|P19672|YQXC_BACSU Uncharacterized protein yqxC >gi|1303921|dbj|BAA12577.1| YqiF [Bacillus subtilis] >gi|2634860|emb|CAB14357.1| yqxC [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] (269 aa)
Score = 333, Expect = 1.6e-29, Identities = 86/237 (36%), Positives = 130/237 (54%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVE-------ILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFR-EIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      +K RLD+ LV  A +R A+   + ++ G + S N L  +K++      +YVSR  KL+ A++ F + + +KI IDIGSSTGGFT  L+N K+ Y++DVG NQL +L+++ +V+ +E+TNFR  +  K  +F TIDVSFIS+ LI  ++ L    +AL+KPQFE G++  KG +  H ++  I F +    G  SPI G  N E+L 
 S:   4 KKERLDVLLVERGLAETREKAK------RAIMAGIVYSNENRLDKPGEKIDRDLPLTVKGNPLRYVSRGGLKLEKALKEFPVSVKDKIMIDIGSSTGGFTDCALQNGAKQSYAVDVGYNQLAWKLRQDERVVVMERTNFRYATPADFTKGMPEFATIDVSFISLRLILPVLRTLLVPGSDCMALVKPQFEAGRESVGKKGIVRDPKVHADVLKRMISFSAAEGYICKGLSFSPITGGDG-NIEFLL 242
>gi|153007893|ref|YP_001369108.1| hemolysin A [Ochrobactrum anthropi ATCC 49188] >gi|151559781|gb|ABS13279.1| hemolysin A [Ochrobactrum anthropi ATCC 49188] (253 aa)
Score = 333, Expect = 1.6e-29, Identities = 90/237 (37%), Positives = 129/237 (54%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE-EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKK-IGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSIL-NIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      + +RLD LV   +R A+D I  V ++G+ ++K  V  K+ + +  YVSRAA KL AA++HF +D+ + A+DIG+STGGFTQVLLE   V +IDVG +QL+E L+ + +V + E N R +E S L  +ID + DVSFIS+ L         L+KPQFE G++ IG    +D ++I   +L L  + LG  SPI+G  N EYL 
 S:   8 KNLRLDQLLVELGLFATRSRARDAIQRGTVKVDGKPVTKPGQTVLRTAKIAVDDPASAYVSRAALKLIAALDHFELDVKGRTALDIGASTGGFTQVLLERGASHVLAIDVGHDQLHETLRADPRVTNKEGLNARALELSHLDGREIDCVVSDVSFISLKLALPPALAFAQKGAICALLVKPQFEAGREAIGKGGILRDPKDGERIAEELKSWLETLPGWRALGLCPSPIEGGDG-NREYLL 247
>gi|148985098|ref|ZP_01818337.1| hemolysin A, putative [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|148993814|ref|ZP_01823216.1| hemolysin A, putative [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|149002570|ref|ZP_01827502.1| hemolysin A, putative [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|149019196|ref|ZP_01834558.1| hemolysin A, putative [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|168489032|ref|ZP_02713231.1| hemolysin A [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|147759181|gb|EDK66174.1| hemolysin A, putative [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|147922543|gb|EDK73661.1| hemolysin A, putative [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|147927639|gb|EDK78664.1| hemolysin A, putative [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|147931066|gb|EDK82045.1| hemolysin A, putative [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|183572470|gb|EDT92998.1| hemolysin A [Streptococcus pneumoniae SP195] (271 aa)
Score = 333, Expect = 1.6e-29, Identities = 87/246 (35%), Positives = 144/246 (58%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVV--INGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      M K R+D+  +  +R A+ +  VV +NG+  K  + + ++++ E+ KYVSR  KL+ A++ F++ ++  IDIG+STGGFT V+L+N+ K V+++DVGTNQL +L+++ +V+S+EQ NFR E + + + F +IDVSFIS++LI  + + + + +AL+KPQFE G+ +IG    + H+ ++ +      LG  SPI+G  N E+L YL K EK
 S:   1 MAKERVDVLAYKQGLFETREQAKRGVMAGLVVAVLNGERFDKPGEKIPDDTELKLKGEKLKYVSRGGLKLEKALQVFDLSVDGATTIDIGASTGGFTDVMLQNSAKLVFAVDVGTNQLAWKLRQDPRVVSMEQFNFRYAEKTDFEQEPSFASIDVSFISLSLILPALHRVLADQGQVVALVKPQFEAGREQIGKNGIIRDAKIHQNVLESVTAMAVEAGFSVLGLDFSPIQGGHG-NIEFLAYL--KKEK 247
>gi|83945407|ref|ZP_00957755.1| hemolysin A [Oceanicaulis alexandrii HTCC2633] >gi|83851241|gb|EAP89098.1| hemolysin A [Oceanicaulis alexandrii HTCC2633] (245 aa)
Score = 333, Expect = 1.6e-29, Identities = 94/236 (39%), Positives = 128/236 (54%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE--EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIIN-NFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFY 239
      +R D YLV  Y +R AQ I  KV +N I+ K + + E  EIL E  YVSRAA KL  ++ F +D  K +DIGSSTGGFT+VLLE  +V ++DVG +QL  L+ + +V+SLE T+ R +  LI+D   + D SFIS+ + + EL   + I L KPQFE+G K   G K E  ++  N  F + ++ LG  SPI+G  N EYLFY
 S:   1 MRADKYLVEHGYFDTRARAQAAIAAGKVSVNDVILVKPSQTIPE--GAEILAEAAHPYVSRAALKLVKGLDAFGVDPAGKRCLDIGSSTGGFTEVLLERGAARVVAVDVGRDQLAPALRAHPQVLSLEGTDARNLTRELIEDAAPGLLVCDASFISLEKVLARPLELLGEGGEMIVLFKPQFEVGPKFVGKGGLVKDEAAVELAKENARAFFARASVPVLGETGSPIRGGDG-NREYLFY 237
>gi|168486527|ref|ZP_02711035.1| hemolysin A [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|183570460|gb|EDT90988.1| hemolysin A [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] (271 aa)
Score = 333, Expect = 1.6e-29, Identities = 87/246 (35%), Positives = 144/246 (58%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVV--INGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKK-IGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      M K R+D+  +  +R A+ +  VV +NG+  K  + + ++++ E+ KYVSR  KL+ A++ F++ ++  IDIG+STGGFT V+L+N+ K V+++DVGTNQL +L+++ +V+S+EQ NFR E + + + F +IDVSFIS++LI  + + + + +AL+KPQFE G++ IG    + H+ ++ +      LG  SPI+G  N E+L YL K EK
 S:   1 MAKERVDVLAYKQGLFETREQAKRGVMAGLVVAVLNGERFDKPGEKIPDDTELKLKGEKLKYVSRGGLKLEKALQVFDLSVDGATTIDIGASTGGFTDVMLQNSAKLVFAVDVGTNQLAWKLRQDPRVVSMEQFNFRYAEKTDFEQEPSFASIDVSFISLSLILPALHRVLADQGQVVALVKPQFEAGREHIGKNGIIRDAKIHQNVLESVTAMAVEAGFSVLGLDFSPIQGGHG-NIEFLAYL--KKEK 247
>gi|15888079|ref|NP_353760.1| hemolysin [Agrobacterium tumefaciens str. C58] >gi|15155705|gb|AAK86545.1| hemolysin [Agrobacterium tumefaciens str. C58] (250 aa)
Score = 333, Expect = 1.7e-29, Identities = 88/234 (37%), Positives = 132/234 (56%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE-EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDK-IDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIE--FLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      RLD LV+ + SR A+D ++  V +NG+I++K + V  K+ I + + YVSRAA KL AA++HF +D   +D+G+STGGFT+VLL  K V +IDVG Q++ +++ + +V SLE N R + + I ++ I FI DVSFIS+ L   EL   ++ L+KPQFE G+  + G K +  +  +E   + K+LG I SPI G  N E+L 
 S:   9 RLDQLLVSRGHFASRSRARDAVSRGTVSVNGKIVTKPSQTVAANVKIAITDPAQAYVSRAALKLTAALDHFKLDPRGLDCLDVGASTGGFTEVLLHRGAKHVVAIDVGHGQIHPRIENDPRVTSLEGLNARFLTTDDIDERPIGFIVSDVSFISLKLALAPALELAEPGALAVLLVKPQFEAGRDAISKAGLLKEPETAPAVAAELERWLTEDMGWKSLGLIPSPISGGDG-NVEFLL 245
>gi|56420926|ref|YP_148244.1| hypothetical protein GK2391 [Geobacillus kaustophilus HTA426] >gi|47076822|dbj|BAD18362.1| unknown conserved protein [Geobacillus kaustophilus] >gi|56380768|dbj|BAD76676.1| hypothetical conserved protein [Geobacillus kaustophilus HTA426] (282 aa)
Score = 333, Expect = 1.8e-29, Identities = 90/241 (37%), Positives = 131/241 (54%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEK-----YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEY 242
      +K RLD+ LV  A +R A+ I  V N  + K  V   V+I E K   YVSR  KL+ A+ F+I + NKI +DIG+STGGFT  L++ K Y++DVG NQL +L+++ +V+ +E+TNFR +   K  +  IDVSFIS+ LI  +K +    IAL+KPQFE GK+  KG + + H++++ + I+F    L  SPI G  N E+L + Y
 S:   4 KKERLDVLLVERGLAETREKAKRAIMAGLVYSNDVRLDKPGEKV----PVDIPLEVKGNPLPYVSRGGLKLEKALREFHIRVENKIVLDIGASTGGFTDCALQHGAKLTYAVDVGYNQLAWKLRQDERVVVMERTNFRYVTPDQFTKGLPEVAVIDVSFISLRLILPVVKTVMVPGGDVIALVKPQFEAGKEKVGKKGIIRDPNIHEEVLESIIQFACAEGFDVLHLTYSPITGGDG-NIEFLLHAAY 246
>gi|157738061|ref|YP_001490745.1| hemolysin A [Arcobacter butzleri RM4018] >gi|157699915|gb|ABV68075.1| hemolysin A [Arcobacter butzleri RM4018] (232 aa)
Score = 333, Expect = 1.9e-29, Identities = 104/233 (44%), Positives = 144/233 (61%)
 Q:   8 IYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHF-NIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIG-TTKGFAKTEDH-KKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      +YL   +SR A +LI ++KV +G+II+K + V + K+E+LE++ YVSRAAYKLK ++  N DL +K A+DIGSSTGGFTQ+LLEN +KKV +DVGTNQL+E++K N+K+  E T+ R ES I  D +T DVSFISI I + I L  +  I L KPQFE+G +  KG K + +K +NF+  +ILN    +S ++G K N E FY 
 S:   1 MYLTTNFNIQSRNKATELIKSNKVKCDGEIITKPSFNVLDFHKIELLEDDFYVSRAAYKLKFFLQELKNFDLKDKNALDIGSSTGGFTQILLENEIKKVTCVDVGTNQLHERIKYNDKINFFENTDIRNFESDEI---FDIVTCDVSFISILNIIDAINTLASKD--IIILFKPQFEVGSNVKRDKKGIVKDNNAIQKARDNFLNKTNILNWTLKYSNISKLQG-KDGNVEEFFYF 230
>gi|91205423|ref|YP_537778.1| hemolysin A [Rickettsia bellii RML369-C] >gi|91068967|gb|ABE04689.1| Hemolysin A [Rickettsia bellii RML369-C] (249 aa)
Score = 332, Expect = 2.0e-29, Identities = 95/237 (40%), Positives = 135/237 (56%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVN--ELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIEFL-SILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      M KIRLD +L+ + +A + VAQ LI  KV  + ++K+ T VN + D  L + YVSR A KL A++HF I+ + + ID GSSTGGFT+VLLE  + V+++DVG +L+ +L+ N ++I LE+TN R +  I + D I D SFIS+ I   L  +  IAL+KPQFE+ K   G K  H+K+ N  +L  N + G + SPI GAK N E+L
 S:   1 MTKIRLDEFLLQKGFAPNIQVAQSLIMQGKVHNKHEQLTKAGTQVNINDTDIKVKLPKHNYVSRGALKLIKALDHFKINPSGMVCIDFGSSTGGFTEVLLEQGAELVFAVDVGYGELHHRLRDNPQIIVLEKTNARYLTEKQITIQPDLIVCDASFISLTTILPASFALAKKDCLLIALIKPQFEVEKHEVEEGGIIKNPLLHQKVCNKIKAWLEEEHNFEIFGIVESPILGAKG-NKEFL 240
>gi|157827026|ref|YP_001496090.1| hemolysin A [Rickettsia bellii OSU 85-389] >gi|157802330|gb|ABV79053.1| Hemolysin A [Rickettsia bellii OSU 85-389] (249 aa)
Score = 332, Expect = 2.0e-29, Identities = 94/237 (39%), Positives = 136/237 (57%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVN--ELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIEFL-SILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      M KIRLD +L+ + +A + VAQ LI  KV  + ++K+ T VN + D  L + YVSR A KL A++HF I+ + + ID+GSSTGGFT+VLLE  + V+++D+G +L+ +L+ N ++I LE+TN R +  I + D I D SFIS+ I   L  +  IAL+KPQFE+ K   G K  H+K+ N  +L  N + G + SPI GAK N E+L
 S:   1 MTKIRLDEFLLQKGFAPNIQVAQSLIMQGKVHNKHEQLTKAGTQVNINDTDIKVKLPKHNYVSRGALKLIKALDHFKINPSGMVCIDLGSSTGGFTEVLLEQGAELVFAVDIGYGELHHRLRDNPQIIVLEKTNARYLTEKQITIQPDLIVCDASFISLTTILPASFALAKKDCLLIALIKPQFEVEKHEVEEGGIIKNPLLHQKVCNKIKAWLEEEHNFEIFGIVESPILGAKG-NKEFL 240
>gi|108757719|ref|YP_632808.1| hemolysin A [Myxococcus xanthus DK 1622] >gi|108461599|gb|ABF86784.1| hemolysin A [Myxococcus xanthus DK 1622] (246 aa)
Score = 332, Expect = 2.0e-29, Identities = 82/227 (36%), Positives = 128/227 (56%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK----KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKG 228
      +K RLD+ +V  A SR AQ LI  +VV+ Q + K TL+ + ++ + E  YVSR  KLK AI+ F +D+ K+A DIG+STGGFT LL++  +V++IDVG QL+E+L+ + +V S E+ N R +  + + + + IDVSFIS+ +  +     +AL+KPQFE+G   K G + A +D  I+  F+  ++ LG + S + G
 S:   4 RKERLDVLVVERGLAESRTKAQALILAGQVVVGDQRVDKPGTLIPQEAELRLKGEVLPYVSRGGLKLKGAIDRFGLDVRGKVAADIGASTGGFTDCLLQHGATRVHAIDVGYGQLHEKLRTDPRVRSRERVNARYLTEEDLPETVGVVVIDVSFISLTQVLPSVLTYLAPGGLLVALVKPQFEVGPDRVGKGGVVRDVAARQD---AIDTVTAFVREQGLEVLGLMDSTVPG 232
>gi|149012255|ref|ZP_01833324.1| hemolysin A, putative [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|147763581|gb|EDK70516.1| hemolysin A, putative [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] (271 aa)
Score = 332, Expect = 2.0e-29, Identities = 87/246 (35%), Positives = 144/246 (58%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVV--INGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      M K R+D+  +  +R A+ +  VV +NG+  K  + + ++++ E+ KYVSR  KL+ A++ F++ ++  IDIG+STGGFT V+L+N+ K V+++DVGTNQL +L+++ +V+S+EQ NFR E + + + F +IDVSFIS++LI  + + + + +AL+KPQFE G+ +IG    + H+ ++ +      LG  SPI+G  N E+L YL K EK
 S:   1 MAKERVDVLAYKQGLFETREQAKRGVMAGLVVAVLNGERFDKPGEKIPDDTELKLKGEKLKYVSRGGLKLEKALQVFDLSVDGATTIDIGASTGGFTDVMLQNSAKLVFAVDVGTNQLAWKLRQDPRVVSMEQFNFRYAEKTDFEQEPSFASIDVSFISLSLILPALHRVLADQGQVVALVKPQFEAGREQIGKNGIIRDVKIHQNVLESVTAMAVEAGFSVLGLDFSPIQGGHG-NIEFLAYL--KKEK 247
>gi|168491125|ref|ZP_02715268.1| hemolysin A [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|183574498|gb|EDT95026.1| hemolysin A [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] (271 aa)
Score = 332, Expect = 2.3e-29, Identities = 87/246 (35%), Positives = 143/246 (58%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVV--INGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      M K R+D+  +  +R A+ +  VV  NG+  K  + + ++++ E+ KYVSR  KL+ A++ F++ ++  IDIG+STGGFT V+L+N+ K V+++DVGTNQL +L+++ +V+S+EQ NFR E + + + F +IDVSFIS++LI  + + + + +AL+KPQFE G+ +IG    + H+ ++ +      LG  SPI+G  N E+L YL K EK
 S:   1 MAKERVDVLAYKQGLFETREQAKRGVMAGLVVAVFNGERFDKPGEKIPDDTELKLKGEKLKYVSRGGLKLEKALQVFDLSVDGATTIDIGASTGGFTDVMLQNSAKLVFAVDVGTNQLAWKLRQDPRVVSMEQFNFRYAEKTDFEQEPSFASIDVSFISLSLILPALHRVLADQGQVVALVKPQFEAGREQIGKNGIIRDAKIHQNVLESVTAMAVEAGFSVLGLDFSPIQGGHG-NIEFLAYL--KKEK 247
>gi|94988854|ref|YP_596955.1| lantibotic precursor [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94992745|ref|YP_600844.1| lantibotic precursor [Streptococcus pyogenes MGAS2096] >gi|94542362|gb|ABF32411.1| lantibotic precursor [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94546253|gb|ABF36300.1| Lantibotic precursor [Streptococcus pyogenes MGAS2096] (275 aa)
Score = 332, Expect = 2.4e-29, Identities = 93/240 (38%), Positives = 145/240 (60%)
 Q:   1 MQKIRLDIY-----LVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKD-KIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLS--ILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M K R+D+   L    RGV  L+ +  VINGQ  K  +++ ++++ E+ KYVSR  KL+ + F + + N+I IDIG+STGGFT V+L++ K VY++DVGTNQL +L+++ +V S+EQ NFR +   + + F +IDVSFIS++LI  + + + + IAL+KPQFE G++  KG K + H+K+I  ++F S   +K L + SPI+G  N E+L +L
 S:   1 MPKERVDVLAYKQGLFETREQAKRGVMAGLVVS---VINGQRYDKPGDKIDDGTELKLKGEKLKYVSRGGLKLEKGLHVFGVSVANQIGIDIGASTGGFTDVMLQDGAKLVYAVDVGTNQLVWKLRQDPRVRSMEQYNFRYAQPEDFNEGQPVFASIDVSFISLSLILPALHNVLSDQGQVIALIKPQFEAGREQIGKKGIVKDKQIHEKVIQKVMDFASGYGFTVKELDF--SPIQGGHG-NIEFLAHL 244
>gi|34581533|ref|ZP_00143013.1| hemolysin [Rickettsia sibirica 246] >gi|28262918|gb|EAA26422.1| hemolysin [Rickettsia sibirica 246] (251 aa)
Score = 332, Expect = 2.5e-29, Identities = 95/237 (40%), Positives = 132/237 (55%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVN--ELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIEFLSI-LNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      M KIRLD YL+ + +   +A+ LI  KV  + + K  VN + D  L + YVSR A KL AA+++F ID N + IDIGSSTGGFT+VLLE  K ++++DVG +L+ +L+ N + LE+TN R +  I K D I D SFIS+ I  + L  +  IAL+KPQFE+ K   G +  H+K+ +  ++L  N K G I SPI GAK N E+L
 S:   1 MTKIRLDQYLLQKGFVTDITIARSLIIQGKVHNKHEQLIKPGIQVNINDTDIKVKLPQHNYVSRGALKLIAALDYFKIDPENLVCIDIGSSTGGFTEVLLERKAKLIFAVDVGYGELHPKLRDNPHIKVLEKTNARYLTDKQIITKPDLIVCDASFISLTTILPTVLNLVKEDCMLIALIKPQFEVEKHEVEQGGVIQNPLLHQKVCDKIKDWLEKEHNFKIFGIIASPILGAKG-NQEFL 240
>gi|169350496|ref|ZP_02867434.1| hypothetical protein CLOSPI_01264 [Clostridium spiroforme DSM 1552] >gi|169292816|gb|EDS74949.1| hypothetical protein CLOSPI_01264 [Clostridium spiroforme DSM 1552] (266 aa)
Score = 331, Expect = 2.9e-29, Identities = 96/237 (40%), Positives = 140/237 (59%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSI--LNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      M+K R+D+ LV + + SR A+ I  V + II K T +   + +   YVSR  KL+ A++ F++D+ +KI +DIGSSTGGFT  L+N K VY++DVGTNQL +L+ + +VI EQTNFR   L ++ I  +IDVSFIS+ IFN +K +  N + +AL+KPQFE GK+  KG K + H ++I + I++    + NL Y SPI G + N E+L
 S:   1 MKKERIDVLLVEQGFFDSREKAKRAIMAGIVHDDYDIIDKPGTKIPINSNLHVKGNIMPYVSRGGLKLEKALKDFSLDIKDKIMVDIGSSTGGFTDCALQNGAKLVYAVDVGTNQLVWKLRNDPRVIVKEQTNFRYATIDLFQEGIPTLASIDVSFISLKHIFNALKNILKANNQVVALIKPQFEAGKEDVGKKGIVKDKKIHCRVIKDVIKYAKEDGFTLTNLTY--SPITGGEG-NIEFL 239
>gi|104774285|ref|YP_619265.1| putative RNA methylase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] >gi|116514370|ref|YP_813276.1| rRNA methylase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] >gi|103423366|emb|CAI98222.1| Putative RNA methylase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] >gi|116093685|gb|ABJ58838.1| Predicted rRNA methylase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] (271 aa)
Score = 330, Expect = 3.4e-29, Identities = 85/239 (35%), Positives = 138/239 (57%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE--------KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFR-EIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      K R D+ L +  SR AQ   + ++ G +  ++ +++ +  ++EE    KYVSR +KL+ A++ +NIDL +K+ +DIG+STGGFT V L+N K VY++DVG NQL QL+ + +V+ +E+ NFR + +  +  DF  DVSFIS++LI  + E+ +  ++ L+KPQFE G +   G +  H+ +I + +   +  LG  SPIKG K N E+L +L+
 S:   4 KERADVLLAAKGNFNSRTQAQ------RAIMAGLVTDHNHQRIDKAGEKFPVDEEFFIKKDNLKYVSRGGFKLEKAVKVWNIDLKDKVCLDIGASTGGFTDVALQNGAKLVYALDVGYNQLAWQLRDDPRVVVMERQNFRYSVPADFTEGLPDFAMTDVSFISLDLIMPPMYEILKDQGDAVCLIKPQFEAGPENVGKHGIVRDHAVHQAVIEHTMAKALEIGFSILGVDYSPIKGGKG-NIEFLLHLK 245
>gi|39996521|ref|NP_952472.1| hemolysin A [Geobacter sulfurreducens PCA] >gi|39983402|gb|AAR34795.1| hemolysin A [Geobacter sulfurreducens PCA] (227 aa)
Score = 330, Expect = 3.6e-29, Identities = 75/212 (35%), Positives = 123/212 (58%)
 Q:  30 KVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      +VV+N + K+  V  ++ + E+ +VSR  KL A+E F ID+ + AID+G+STGGFT LL+  +KVY++DVG QL +L+++++V++LE+TN R +E  + +   ID SFIS++ +   L    +AL+KPQFE+G+ ++G    E H+++I + +   L + LG  SPI G K N E+L +L+
 S:   4 QVVVNDHLADKAGLQVPVEAEIRLKGEDIPFVSRGGLKLARALEEFGIDVADMTAIDVGASTGGFTDCLLQRGARKVYAVDVGYGQLAWKLRQDSRVVNLEKTNIRYLEPGALPETPGLAVIDASFISLDKVLPSTLRLIGEEGVIVALIKPQFEVGRGEVGKGGVVRDEEKHRRVIADVVALAEGLGLMVLGVTESPILGPKG-NREFLIHLK 216
>gi|169824536|ref|YP_001692147.1| putative hemolysin [Finegoldia magna ATCC 29328] >gi|167831341|dbj|BAG08257.1| putative hemolysin [Finegoldia magna ATCC 29328] (252 aa)
Score = 328, Expect = 5.7e-29, Identities = 101/243 (41%), Positives = 144/243 (59%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIF-NKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      +R+D+YL  +A SR A+ LI N V  G+++ K + +N D+VE+ + +YV R A KL A E FNI  + + +DIGSSTGGFTQVLL+NN K+VY+IDVG NQ+ ++L+ +++V  E TNFR I    K D I DVSFIS+ +I N +K LK N+ + + L+KPQFEL K     ++H IIN  +L+ ++    SPIKG K N EYL ++  + K
 S:   1 MRIDVYLCENKFASSRTKAKALIENELVYYQGKLVKKPSLEINS-DEVEVKKHTEYVGRGALKLLKAFEVFNIG-EHDLCLDIGSSTGGFTQVLLQNNAKEVYAIDVGDNQMVDELRHDSRVKLFENTNFRNINVDEYP-KFDLIVCDVSFISLKMIIPNAVKMLK-NDGEMVFLIKPQFELKSK---NHIINNKKEHLSIINEINNYLNNKDMYISEITNSPIKG-KSGNIEYLIHITNLDNK 236
>gi|13357999|ref|NP_078273.1| hemolysin [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|168281604|ref|ZP_02689271.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|168307749|ref|ZP_02690424.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|170762432|ref|YP_001752522.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|11279182|pir||C82891 hemolysin UU436 [imported] - Ureaplasma urealyticum >gi|6899427|gb|AAF30848.1|AE002140_7 hemolysin [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|168828009|gb|ACA33271.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|171902941|gb|EDT49230.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|182676028|gb|EDT87933.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] (247 aa)
Score = 328, Expect = 6.0e-29, Identities = 93/242 (38%), Positives = 141/242 (58%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKY-VSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTT-KGFAKTEDHKKI-INNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      RLD YL N N  +R A DLI  +V +N  + K + LV + D VEI +E Y VS+ YKL  I+ N+ + N + D+GSSTGGFT  L+  KK+Y+IDVG + L+ LKK+ K+I+ E+TN + ++ S  + +D I D+SFIS+ IF IK++    + L+KPQFELGK + + KG + + +++ IN I   + +   + I  KK+N EY+ +L+ K+EK
 S:   4 RLDHYLKNTNQCETRSKAIDLIKRGRVFVNNFQVLKPSFLVKQTDSVEIKNDEMYFVSKGGYKLLKIIKEINLIIKNFVIADLGSSTGGFTDCCLQLGAKKIYAIDVGVDLLHPSLKKSYKIINYEKTNVKNLDKSYFLEDLDLIVGDLSFISLEQIFPIIKKISSPKTLLLLLIKPQFELGKDVASKYKGLIQNQKLQQLAINKIINLAKNYDFECKHLTPTDIFDEKKQNQEYMIFLQ-KHEK 247
>gi|189425760|ref|YP_001952937.1| hemolysin A [Geobacter lovleyi SZ] >gi|189422019|gb|ACD96417.1| hemolysin A [Geobacter lovleyi SZ] (249 aa)
Score = 328, Expect = 6.1e-29, Identities = 90/243 (37%), Positives = 130/243 (53%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL---EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      K RLD +V  A SR AQ LI  +VV+   K+  V  D+VEI  E  YVSR  KL  ++ F ID  +IAID+G+STGGFT LL+  +VY++DVG QL +L+++ +V+ +E+TN R ++  ++  D  ID SFIS+NL+   L   + +AL+KPQFE+GK   G +  H++++    + L + LG  SPI GA  N E+L L  E
 S:   4 KQRLDKLMVERGLAPSREKAQALIMAGQVVVGDHAAQKAGQQVT--DEVEIRIKGELLPYVSRGGLKLAQGLDAFGIDPAGRIAIDVGASTGGFTDCLLQRGASRVYAVDVGYGQLAWKLREDARVVVMEKTNIRHLQPESLEPLPDLAVIDASFISLNLVLPPTLALLKRPAEVVALVKPQFEVGKGAVGKGGIVRDPKLHEEVLAGMERLATELGAELLGICDSPITGADG-NREFLMGLRMTGE 247
>gi|149184256|ref|ZP_01862574.1| Hemolysin HlyA [Erythrobacter sp. SD-21] >gi|148831576|gb|EDL50009.1| Hemolysin HlyA [Erythrobacter sp. SD-21] (253 aa)
Score = 328, Expect = 6.2e-29, Identities = 82/236 (34%), Positives = 127/236 (53%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      +K RLD LV+   SR AQ L+  V  Q +SK  + E  +++  + +VSR  KL AI+HF ++   A+DIGSSTGGFT VLL+   V+++D GTNQL +L+++ +V LEQT+ R +  +I  + ++ D SFI + + + EL   + +AL+KPQFE+G++  KG    H ++ N  +  L + G + SPIKG + N E+L
 S:  11 KKRRLDQMLVDRGLVESRTRAQALVMAGLVFSGEQKLSKPGQQMAEDAPLDVRGRDHPWVSRGGIKLAHAIKHFGLNPTGVTAMDIGSSTGGFTDVLLQGGADHVFAVDSGTNQLAWKLRQDERVTVLEQTSARILTPEMIDRPVGWVVCDASFIGLAKVLERPLELAERECRMVALIKPQFEVGREEVGKKGVVSDPALHARVCNEVRGWTEGLGFEVQGIVESPIKGPEG-NVEFL 247
>gi|188586310|ref|YP_001917855.1| hemolysin A [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] >gi|179350997|gb|ACB85267.1| hemolysin A [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] (276 aa)
Score = 328, Expect = 6.4e-29, Identities = 91/238 (38%), Positives = 136/238 (57%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE--KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHK-KIINNFIEFLSI-LNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      K RLD LV++ Y SR A+ I  V ++ Q I K  V+ LD  ++ + KYVSR YKL+ A++ F++++ ++IA+DIG+STGGFT LL N  VY++DVG QL +L+ + +V  E+TN R + S L D D TIDVSFIS+ L+  + E+ +  + L+KPQFE K   KG K +D + ++++ ++   LN  G  SPI G  N E+L +L
 S:   5 KNRLDQLLVDKGYFASREQAKRNIMAGLVFVDNQKIDKPGKKVH-LDVPLYVKNDHLKYVSRGGYKLEKALDEFSVNVEDRIAVDIGASTGGFTDCLLANGAAHVYAVDVGYGQLAWRLRNSQQVTVHEKTNIRHVNSDLFDDIPDLATIDVSFISLRLVIPIVNEILAHPKDILVLIKPQFEADKDQVGKKGVIKDKDIQIEVLHKVLDMAKTDLNFNVCGLTFSPITGPAG-NIEFLAFL 244
>gi|159898450|ref|YP_001544697.1| hemolysin A [Herpetosiphon aurantiacus ATCC 23779] >gi|159891489|gb|ABX04569.1| hemolysin A [Herpetosiphon aurantiacus ATCC 23779] (267 aa)
Score = 328, Expect = 6.6e-29, Identities = 81/241 (33%), Positives = 136/241 (56%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE--SSLIKDKIDFIT---IDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELG-KKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      ++K RLD+ LV  A +R AQ LI  +V++N Q +K+ T+++  ++ +   YV R  KL A++ FNI+  +A+D+G+ TGGF+ VLL+ +  VY+IDVG QL+ +++++ +V LE+TN R +E   +   T  +DVSFIS+ L+  + L  +  + L+KPQFE G + +G    + H+++I  + + L +  G  SPI GA+ N E+L Y +
 S:   4 VKKHRLDVLLVELQLAPTRAKAQALIMAGEVIVNSQAETKAGTMIDPAAQITLKSSLPYVGRGGLKLAHALDSFNINPQGCVALDVGACTGGFSDVLLQRDAAHVYAIDVGYGQLDWKIRQDPRVTVLERTNIRYLEHLPHAEQQPAPLATCGVVDVSFISLGLVLPAMLRLLTADAWIVCLIKPQFEAGPEHVGKGGIVRDSAVHRQVIERVAQQANNLGLGLTGLTRSPITGAEG-NIEFLGYFQ 249
>gi|157828691|ref|YP_001494933.1| hemolysin [Rickettsia rickettsii str. 'Sheila Smith'] >gi|165933411|ref|YP_001650200.1| hemolysin [Rickettsia rickettsii str. Iowa] >gi|157801172|gb|ABV76425.1| hemolysin [Rickettsia rickettsii str. 'Sheila Smith'] >gi|165908498|gb|ABY72794.1| hemolysin [Rickettsia rickettsii str. Iowa] (251 aa)
Score = 328, Expect = 6.6e-29, Identities = 96/237 (40%), Positives = 130/237 (54%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVN--ELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIEFLSI-LNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      M KIRLD YL+ + +   +A+ LI  KV  + + K  VN + D  L + YVSR A KL AA+++F ID N + IDIGSSTGGFT+VLLE  K ++++DVG  L+ +L+ N + LE+TN R +  I K D I D SFIS+ I   L  +  IAL+KPQFE+ K   G K  H+K+ +  ++L  N K G I SPI GAK N E+L
 S:   1 MTKIRLDEYLLQKGFVTDITIARSLIIQGKVHNKHEQLIKPGIQVNINDTDIKVKLPQHNYVSRGALKLIAALDYFKIDPENLVCIDIGSSTGGFTEVLLERKAKLIFAVDVGYGGLHPKLRDNPHIKVLEKTNARYLTDKQIITKPDLIVCDASFISLTTILPTALNLVKEDCMLIALIKPQFEVEKHEVEQGGVIKNPLLHQKVCDKIKDWLEKEHNFKIFGIIASPILGAKG-NQEFL 240
>gi|171911749|ref|ZP_02927219.1| hemolysin A [Verrucomicrobium spinosum DSM 4136] (245 aa)
Score = 328, Expect = 6.9e-29, Identities = 82/240 (34%), Positives = 134/240 (55%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKI---INNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M K RLD LV   SR  + LI  V++N  ++K+ LV E  + +  KYVSR +K++ A+ F +  K+ D+G+STGGFT LL++  K+++ DVGTNQL +L+ + +V+S E N R +++ + +++D I DVSFIS+ L+ +  ++   +++ L+KPQFEL + +IG   + E H+K  I F++    K G  SPI+G  N E+L ++
 S:   1 MAKQRLDHLLVARGLCASREQGKRLILAGDVLVNDVPVTKAGQLVPEDSVIRVKVPPKYVSRGGFKMEGALAAFGVSPEGKVCFDVGASTGGFTDCLLQHGAVKIFAFDVGTNQLVWKLRSDPRVVSRENYNVRHLKAEDVGEEVDLIVADVSFISLTLVLSPAFQVLKVGGEALVLIKPQFELSREEIGRGGIVREKELHEKACLKIETFVKCQPGWVWK--GLTDSPIQGTDG-NREFLAWI 241
>gi|110602080|ref|ZP_01390227.1| hemolysin A [Geobacter sp. FRC-32] >gi|110547217|gb|EAT60496.1| hemolysin A [Geobacter sp. FRC-32] (247 aa)
Score = 328, Expect = 7.0e-29, Identities = 83/240 (34%), Positives = 134/240 (55%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M K RLD L++  A SR A+ LI  +VV++ + K+ +V  ++ + E  +VSR  KL+ A++ F ID+  + +D+G+STGGFT LL+  KV ++DVG QL +L+++ +VI+LE+TN R +E  + +   ID SFIS++ +  + L  +  +AL+KPQFE+G+ ++G    + H ++I+    L +K G  SPI G K N E+L YL
 S:   1 MAKERLDKILLDRRLAPSRERAKALIMAGQVVVDDHLADKAGQMVAVDAEIRLKGEVLPFVSRGGLKLQKALDEFAIDVTGLVVMDVGASTGGFTDCLLQRGAAKVIAVDVGYGQLAWKLRQDERVINLEKTNIRYLEQEKLGEVPQMAVIDASFISLDKVLPPVLNLISPSAVVVALIKPQFEVGRGEVGKGGVVRDVKKHAEVISVITALALDLKLKVKGITESPILGPKG-NREFLIYL 241
>gi|18404536|ref|NP_566765.1| bacterial hemolysin-related [Arabidopsis thaliana] >gi|9279726|dbj|BAB01316.1| hemolysin-like [Arabidopsis thaliana] >gi|21593347|gb|AAM65296.1| hemolysin, putative [Arabidopsis thaliana] (301 aa)
Score = 328, Expect = 7.0e-29, Identities = 80/236 (33%), Positives = 130/236 (55%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      +K RLD  V   SR + Q I  KV+++G+ + K+  V+  ++I E K+V R  KL+AA+E ++D++ K+ +D G STGGFT LL   VY +DVG Q+ ++++ + KV +E+TN R +  + K+D +T+D+SFISI +  I +  +  + L+KPQFE + ++G    E H++++  I +   N G+I SPIKGA  N E+L
 S:  53 KKQRLDEACVERFNEYSRTLIQSWIMQGKVLVDGRRVIKAGMPVSTTAAIKITAEVPKFVCRGGLKLEAALEKLDVDVSEKVVLDAGLSTGGFTDCLLRYGAAHVYGVDVGYGQVADKIRNDKKVTVIERTNLRYLPG--LPQKVDVVTLDLSFISILKVMPAIMNVMKEDATLVTLVKPQFEARRQQVGKGGIVRDPEVHQEVLEKIINGVERYGFTNKGFIESPIKGADG-NIEFL 287
>gi|167971562|ref|ZP_02553839.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] >gi|186700951|gb|EDU19233.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] (247 aa)
Score = 328, Expect = 7.2e-29, Identities = 93/242 (38%), Positives = 141/242 (58%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKY-VSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTT-KGFAKTEDHKKI-INNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      RLD YL N N  +R A DLI  +V +N  + K + LV + D VEI +E Y VS+ YKL  I+ N+ + N + D+GSSTGGFT  L+  KK+Y+IDVG + L+ LKK+ K+I+ E+TN + ++ S  + +D I D+SFIS+ IF IK++    + L+KPQFELGK + + KG + + +++ IN I   + +   + I  KK+N EY+ +L+ K+EK
 S:   4 RLDHYLKNTNQCETRSKAIDLIKRGRVFVNNFEVLKPSFLVKQTDSVEIKNDEMYFVSKGGYKLLKIIKEINLIIKNFVIADLGSSTGGFTDCCLQLGAKKIYAIDVGVDLLHPSLKKSYKIINYEKTNVKNLDKSYFLEDLDLIVGDLSFISLEQIFPIIKKISSPKTLLLLLIKPQFELGKDVASKYKGLIQNQKLQQLAINKIINLAKNYDFECKHLTPTDIFDEKKQNQEYMIFLQ-KHEK 247
>gi|138895962|ref|YP_001126415.1| hemolysin A [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] >gi|134267475|gb|ABO67670.1| Hemolysin A [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] (281 aa)
Score = 327, Expect = 7.7e-29, Identities = 87/241 (36%), Positives = 129/241 (53%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLI-KDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEY 242
      +K RLD+ LV   +R A+ I  V N  + K  V   +E+   YVSR  KL+ A+ F I + NKI +DIG+STGGFT  L++ K Y++DVG NQL +L+++ +V+ +E+TNFR +  L K  +  IDVSFIS+ LI  +K +    IAL+KPQFE GK+  KG + D H++++ + ++F    L  SPI G  N E+L ++ Y
 S:   4 KKERLDVLLVERGLVETREKAKRAIMAGLVYSNDIRLEKPGEKVPADIPLEVKGNPLPYVSRGGLKLEKALREFQISVENKIVLDIGASTGGFTDCALQHGAKLSYAVDVGYNQLAWKLRQDERVVVMERTNFRYVTPDLFTKGMPEVAVIDVSFISLRLILPVVKTVIVPGGDVIALVKPQFEAGKENVGKKGIVRDPDVHREVLESIVQFACAEGFDILHLSYSPITGGDG-NIEFLLHVVY 246
>gi|162447341|ref|YP_001620473.1| rRNA methyltransferase, putative [Acholeplasma laidlawii PG-8A] >gi|161985448|gb|ABX81097.1| rRNA methyltransferase, putative [Acholeplasma laidlawii PG-8A] (232 aa)
Score = 327, Expect = 8.2e-29, Identities = 93/236 (39%), Positives = 135/236 (57%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDH-KKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFY 239
      +RLD YL +   +R  D I  V I+ ++I+K + V E  V+ +++ +VSR  KL+ AI+ F ID++NK+ ID+G+STGGFTQ +L + K VY+ DVGT+QL + L+ + +V S EQTN ++    + D I IDVSF S+ I + +    + I LLKPQFE K +  KG K+E  KII  + L L+++ LG+ SPI G K N EYL Y
 S:   1 MRLDKYLTDHYKDITRSQFSDFIKRGFVTIDDKVITKPSFDVLEHHVVKFNKDDVFVSRGGEKLEHAIDVFGIDISNKVVIDVGASTGGFTQSVLNHGAKHVYAYDVGTDQLAKSLRSDVRVSSFEQTNILDVNLP----ENDLIVIDVSFTSVLPILSHVTPFA---KEIIFLLKPQFETTKDM-LKKGILKSEKEISKIIEKTTQHLKSLSLQILGFTPSPITG-KDGNQEYLIY 228
>gi|163867875|ref|YP_001609079.1| hemolysin-like protein [Bartonella tribocorum CIP 105476] >gi|161017526|emb|CAK01084.1| hemolysin-like protein [Bartonella tribocorum CIP 105476] (247 aa)
Score = 327, Expect = 8.7e-29, Identities = 85/239 (35%), Positives = 129/239 (53%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE-EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDK-IDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSI-LNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYK 243
      RLDI LV +N+ +R A+D +  V +NG+I+ K+   E ++ + + + YVSRAA KL A++ F I +  AID+G+STGGFTQVLLE   V ++DVG +Q +++L + + LE N R+ +  + + ID I DVSFIS+ L  + L   +++ L+KPQFE+G+K   G    K+    +L+    G + SPI G  N EYL + E K
 S:   6 RLDILLVEKNFFTTRSRARDAVMRQTVKVNGEIVCKAGQTFFENAEIVVCDPAQNYVSRAALKLITALDAFPIVTDKVTAIDVGASTGGFTQVLLERGAAHVIAVDVGHHQFDKRLLGSCAITLLEGLNVRDFQQEHLGGREIDLIVSDVSFISLKLALPPVLSLAKKGAQAVLLVKPQFEVGRKHLGKGGILDPSRAKETAEGLFVWLNTQTGWCAKGLLPSPITGGDG-NMEYLLFGEKK 246
>gi|124026568|ref|YP_001015683.1| rRNA methyltransferase [Prochlorococcus marinus str. NATL1A] >gi|123961636|gb|ABM76419.1| FtsJ cell division protein:S4 domain:Hemolysin A [Prochlorococcus marinus str. NATL1A] (264 aa)
Score = 327, Expect = 9.5e-29, Identities = 87/239 (36%), Positives = 133/239 (55%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKV-VINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLI---KDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKE-LKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      +K RLD++L+ +  ++R AQ+LI  KV INGQI+ K  V + ++E+ + +YVSR  KL A  F +D+ N+I +D G STGGFT LL+  KVY +DVG Q  ++ + +V+ LE+TN R +  +  D I DF  D+SFIS+ ++  IK L+ + + + L+KPQFE+GK K+G     H + +  +      G I SP+KG  N EYL ++
 S:   3 KKSRLDLHLLTKGLVKTRQEAQNLIRAGKVKTINGQILDKPGQEVLKDLEIEVTQPLRYVSRGGEKLAEAFNQFPLDIKNRICLDAGISTGGFTDCLLQQGAAKVYGVDVGYGQTAWSIRNDPRVVLLERTNIRHLTPEKLFNDGDPIPDFAVADLSFISLKIVLPSIKSLLQSDRSELLVLVKPQFEVGKDKVGKGGVVRDHSLHAEAVEGVVNESKKYGWNPKGLIASPLKGPAG-NQEYLLWM 247
>gi|72382832|ref|YP_292187.1| hemolysin A [Prochlorococcus marinus str. NATL2A] >gi|72002682|gb|AAZ58484.1| hemolysin A [Prochlorococcus marinus str. NATL2A] (264 aa)
Score = 326, Expect = 1.0e-28, Identities = 87/239 (36%), Positives = 132/239 (55%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKV-VINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLI---KDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKE-LKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      +K RLD++L+ +  ++R AQ+LI  KV INGQI+ K  V  ++E+ + +YVSR  KL A  F +D+ N+I +D G STGGFT LL+  KVY +DVG Q  ++ + +V+ LE+TN R +  +  D I DF  D+SFIS+ ++  IK L+ + + + L+KPQFE+GK K+G     H + +  +      G I SP+KG  N EYL ++
 S:   3 KKSRLDLHLLTKGLVKTRQEAQNLIRAGKVKTINGQILDKPGQEVLRDLEIEVTQPLRYVSRGGEKLAEAFNQFPLDIKNRICLDAGISTGGFTDCLLQQGAAKVYGVDVGYGQTAWSIRNDPRVVLLERTNIRHLTPEKLFNDGDPIPDFAVADLSFISLKIVLPSIKSLLQSDRSELLVLVKPQFEVGKDKVGKGGVVRDHSLHAEAVEGVVNESKKYGWNPKGLIASPLKGPAG-NQEYLLWM 247
>gi|192813474|ref|ZP_03042136.1| hemolysin A [Geobacillus sp. Y412MC10] >gi|192797739|gb|EDV74257.1| hemolysin A [Geobacillus sp. Y412MC10] (246 aa)
Score = 326, Expect = 1.0e-28, Identities = 85/236 (36%), Positives = 127/236 (53%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      QK R+D+ LV + Y SR A+ I  V  + I K+  +  ++++   YVSR  KL+ AI F +D+ + +DIGSSTGGFT  L++  VY+IDVG NQL+ L+ + +V +E+TNFR +  +  + DF +IDVSFIS+ +I  +K L    AL+KPQFE G+ K+G +   + HK ++  + F  L K   SPI G + N E+L
 S:   5 QKERIDVLLVEQGYYESREKAKAAIMAGLVYAGTERIEKAGMKIPRTSELKVKGSVHPYVSRGGLKLEKAIRTFGLDMKGRTMLDIGSSTGGFTDCALQHGASYVYAIDVGYNQLDWSLRNDERVCVMERTNFRYMTPEDLNGPLPDFASIDVSFISLRIILPPLKLLLGKPGDVAALIKPQFEAGREKVGKSGVVRDPKVHKDVLTQVLTFADGLGFKLKNLTFSPITGGEG-NIEFL 242
>gi|90961513|ref|YP_535429.1| hemolysin [Lactobacillus salivarius UCC118] >gi|90820707|gb|ABD99346.1| Hemolysin [Lactobacillus salivarius UCC118] (275 aa)
Score = 325, Expect = 1.4e-28, Identities = 92/243 (37%), Positives = 141/243 (58%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE--------KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYK 243
      M+K R+D+ LV +  +R A+   + V+ G+I+ ++  +++   ++ E     YVSR  KL+ A++ F +D NK +DIGSSTGGFT V L+  K Y++DVGTNQL +L+++++V+ +E TNFR +   K + D TIDVSFIS+ LI  + E+ NN  IAL+KPQFE GK K+G    + H +++N I F + N  +  SPI G + N E+L +L K
 S:   1 MKKERVDVLLVKQGLFSTREQAK------RAVMAGEILGENEERLDKPGMKISVDTELHFKGTKMPYVSRGGLKLEKALKVFKVDAKNKTMLDIGSSTGGFTDVALQKGAKLSYALDVGTNQLAWKLRQDDRVVVMENTNFRYSKLEDFTKGQPDLATIDVSFISLQLILPTLHEIIQNNGDVIALIKPQFEAGKEKVGKHGIVRDPKVHLEVLNKIISFAAEENYDVVELDFSPITGGEG-NIEFLVHLVSK 246
>gi|15903129|ref|NP_358679.1| hypothetical protein spr1086 [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116516842|ref|YP_816535.1| hemolysin A, putative [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|15458709|gb|AAK99889.1| Conserved hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116077418|gb|ABJ55138.1| hemolysin A, putative [Streptococcus pneumoniae D39] (271 aa)
Score = 325, Expect = 1.4e-28, Identities = 86/246 (34%), Positives = 143/246 (58%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVV--INGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      M K R+D+  +  +R A+ +  VV +NG+  K  + + ++++ E+ KYVSR  KL+ A++ F++ ++  IDIG+STGGFT V+L+N+ K V+++DVGTNQL +L+++ +V+S+EQ NFR E + + + F +IDVSFIS++LI  + + + + +AL+KPQFE G+ +IG    + H+ ++ +      L  SPI+G  N E+L YL K EK
 S:   1 MAKERVDVLAYKQGLFETREQAKRGVMAGLVVAVLNGERFDKPGEKIPDDTELKLKGEKLKYVSRGGLKLEKALQVFDLSVDGATTIDIGASTGGFTDVMLQNSAKLVFAVDVGTNQLAWKLRQDPRVVSMEQFNFRYAEKTDFEQEPSFASIDVSFISLSLILPALHRVLADQGQVVALVKPQFEAGREQIGKNGIIRDAKIHQNVLESVTAMAVEAGFSVLDLDFSPIQGGHG-NIEFLAYL--KKEK 247
>gi|58038728|ref|YP_190692.1| hemolysin HlyA [Gluconobacter oxydans 621H] >gi|58001142|gb|AAW60036.1| Hemolysin HlyA [Gluconobacter oxydans 621H] (253 aa)
Score = 325, Expect = 1.4e-28, Identities = 84/237 (35%), Positives = 129/237 (54%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSIL-NIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      M K R D LV+   SR AQ LI  V + + I+K+  + E  + + ++ +VSR  KL AIEHF +D  +IAID+G+STGGFT VLL + +KVY++DVG QL +++ + +V+ LE+TN R + + I +  + D SFI + +   EL  + ++AL+KPQFE G+   KG +  H ++   E+ + L  + LG  SPI G + N E+L
 S:   1 MAKRRADQLLVDRGLVESRTRAQALIMAGLVYTSDRRIAKAGDQLPEDAPLALKGQDHPWVSRGGLKLIHAIEHFGLDPKGRIAIDVGASTGGFTDVLLTHGAEKVYAVDVGHGQLAWKIRSDERVVVLEKTNARALTAEQIPEPAGIVVCDASFIGLRTVLPAALELTTPDAWAVALIKPQFEAGRGEVGAKGVVRDPAVHDRVCEEIREWFAALPGWEVLGIEASPITGPEG-NREFL 239
>gi|163761046|ref|ZP_02168124.1| hemolysin-like protein [Hoeflea phototrophica DFL-43] >gi|162281827|gb|EDQ32120.1| hemolysin-like protein [Hoeflea phototrophica DFL-43] (259 aa)
Score = 325, Expect = 1.4e-28, Identities = 85/233 (36%), Positives = 131/233 (56%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE-EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESS-LIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKII-NNFIEFLSIL-NIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      RLD LV  + SR A+D I+  + ++G+++ K+ LV+  ++I + + YVSRAA KLKA +E F D  + A+DIG+STGGFTQVLLE   V ++DVG +QL+ L ++++V +LE N RE+ + L  +I + DVSFIS+ L    L   ++ L+KPQFE+G+   G K   +I   +L +  + +G + SPI G+  N E+L
 S:  18 RLDQILVRLGHYESRARARDAISRGAITVDGKVLMKAGVLVSPTAAIDIADPAQAYVSRAALKLKAGLEAFGFDPAGRTALDIGASTGGFTQVLLEAGAAHVIAVDVGHDQLHPSLTRDSRVSNLEGLNARELGADHLAGHEIGAVVSDVSFISLKLALPPALTLAAPGAFAVLLVKPQFEVGRAGIGKGGLLKDPAQGPLIAEELAAWLGAMPGWRAVGPVASPIAGSDG-NHEFL 253
>gi|156451468|ref|ZP_02057844.1| hemolysin A [Methylobacterium chloromethanicum CM4] >gi|156189732|gb|EDO21925.1| hemolysin A [Methylobacterium chloromethanicum CM4] (250 aa)
Score = 325, Expect = 1.4e-28, Identities = 79/236 (33%), Positives = 122/236 (51%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      +++R D +LV  + RSR A+ I  V +G+++++  LV  ++E   YVSR  KL AA++ F +D   +D+G+STGGFT VLL   ++++DVG +QL+ L+ N +V SLE T+ R +  I+   TIDVSFI + L+  +   +   AL+KPQFE G+ ++G    E H ++    L L   G I SPI+G  N E+L
 S:   4 ERLRADRFLVERGHFRSRAQARAAIEAGLVSADGRLVTRPADLVESSARIEASAPHPYVSRGGLKLAAALDAFGLDPAGLPCLDVGASTGGFTDVLLRRGAAHIHAVDVGRDQLDAALRANPRVTSLEGTDIRALSPGAIQPAPQLATIDVSFIGLRLVLPAVAAQLADEAAIAALIKPQFEAGRERVGRGGIVRDAEVHAEVCEGVRAVLVGLGFTVSGPIPSPIEGGDG-NREFL 239
>gi|125624485|ref|YP_001032968.1| hypothetical protein llmg_1687 [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] >gi|124493293|emb|CAL98261.1| conserved hypothetical protein [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] (268 aa)
Score = 324, Expect = 1.7e-28, Identities = 88/238 (36%), Positives = 138/238 (57%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSR-----GVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFRE-IESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      K R+D+  N+  +R   GV  L+ +SK  +G+  K  +++ ++ + E+ +YVSR  KL+ A++ FNI + K +DIGSSTGGFT V+L+N K VY++DVGTNQL +++ + +V+ +EQ NFR + S  + + F +IDVSFIS+ LI  + E+   + AL+KPQFE G+ ++G    + HK I  +  + L +  G  SPIKG  N E+L +L
 S:   2 KERIDVLATNQGLFETREQAKRGVMAGLVVDSK---SGERYDKPGQKIDDGTELRLKGEKLRYVSRGGLKLEKALKEFNIKIEGKTCLDIGSSTGGFTDVMLQNGAKLVYALDVGTNQLAWKIRSDERVVVMEQFNFRNALLSDFEQGRPAFTSIDVSFISLELILPPLYEILEEGGEVAALIKPQFEAGREQVGKNGIIRDPKVHKMTIEKVLAAATRLGLSIKGLTFSPIKGGAG-NVEFLVHL 243
>gi|16331005|ref|NP_441733.1| hypothetical protein slr0950 [Synechocystis sp. PCC 6803] >gi|1653500|dbj|BAA18413.1| slr0950 [Synechocystis sp. PCC 6803] (274 aa)
Score = 324, Expect = 1.8e-28, Identities = 87/238 (36%), Positives = 126/238 (52%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKDK--IDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      K RLD LV +  SR +AQ LI  +V +N Q++ K TLV   VE+ +  YVSR  KL A+ F ID+ +I +D G STGGFT LL+  KVY +DVG Q+ +L+++++VI E+ NFR +  L D+  D  +D+SFIS+ +  + L   + + L+KPQFE+G+ KIG    +  + I+    L + G  SPI G  N EYL +L
 S:   6 KQRLDALLVAKGLCESRALAQRLIRAGEVKVNQQLVDKPGTLVTMDVAVELAQRPPYVSRGGEKLAKALTEFAIDVTGRICLDGGISTGGFTDCLLQRGATKVYGVDVGYGQVAWKLRQDDRVILRERANFRYLTPQDLYGDQPWPDLGVMDLSFISLTKVMAPLWSLLAPPREVVLLVKPQFEVGREKIGKKGVVRDAQAQAEAIDQVWRSGQSLGWQFNGLTFSPITGPAG-NVEYLLWL 246
>gi|124515821|gb|EAY57330.1| putative rRNA methylase [Leptospirillum sp. Group II UBA] (251 aa)
Score = 324, Expect = 2.0e-28, Identities = 81/236 (34%), Positives = 134/236 (56%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEK---YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEY--LFYL 240
      RLD ++ + +A SR A +LI + +V + G I+  ++  D V +L +  YVSR A KL A+ +F +D+ + +D+G+STGGFTQVLLE  KV+++DVG QL+++L+++ +V+S E N R    D  + D+SFIS++ + + + L    + L KPQFE G +  G +  H+K+++ +I + L + G + SPI G +K N EY LF++
 S:   3 RLDQLVLQKGWASSREKASELIVSGRVQVKG-IVRLKPSVQASYDDVTLLAPDSGIVYVSRGAMKLSGALAYFGLDVRGRTVVDLGASTGGFTQVLLEAGAGKVHAVDVGNAQLDDKLRRDPRVVSREGVNVRWPGDWFPTDPPGGVVADLSFISLSKVADTVLCLLSAGGFFLPLFKPQFEAGPHLVGKGGIVRDRGLHRKLLSKYIREMMALGARVQGIMPSPITG-RKGNQEYFVLFWI 242
>gi|159904124|ref|YP_001551468.1| rRNA methyltransferase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9211] >gi|159889300|gb|ABX09514.1| FtsJ cell division protein:S4 domain:Hemolysin A [Prochlorococcus marinus str. MIT 9211] (271 aa)
Score = 323, Expect = 2.3e-28, Identities = 85/239 (35%), Positives = 140/239 (58%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVV-INGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLI---KDKIDFITI-DVSFISINLIFNKIKE-LKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      QKIRLD++L+N+  +SR AQ LI  KV + G+I+ K  V  K+ +  +++VSR  KL A ++ F I ++ +I +D G STGGFT LL++  +VY IDVG Q+  L+ +++V+ E+TN R ++  +  KD++ + + D+SFIS+ L+  IK L  + ++ L+KPQFE+G+ ++G     H ++++N ++F     G + SPI G  N EYL +L
 S:   3 QKIRLDLHLLNKGLVQSRQQAQRLIRAGKVRDMTGKILDKPGQEVFGESKLLVENPKRFVSRGGEKLLAGLQAFPIKIDGRICLDGGISTGGFTDCLLQHGASRVYGIDVGYGQIAWSLRNDSRVVLRERTNLRNLKPEDLYGPKDRLPNLAVADLSFISLRLVLPAIKNLLSEKDNDALLLVKPQFEIGRNRVGKGGVVKDINAHIEVLSNIVDFSVAEGWIPKGIVASPITGPAG-NHEYLLWL 247
>gi|186457154|ref|ZP_02967466.1| hemolysin A [bacterium Ellin514] >gi|184206790|gb|EDU03837.1| hemolysin A [bacterium Ellin514] (252 aa)
Score = 323, Expect = 2.4e-28, Identities = 78/208 (37%), Positives = 118/208 (56%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI---DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED---HKKIINNFIEFLS 212
      RLD LV   SR A+ I  +V IN Q  K + V + D + +  +KYVSR  K++ A++HF +++  AID+G+STGGFT LL+N  KVY++DVG QL +L+++++V+ +E+TN RE+ +     D I ID SFIS++ I   L  +  +AL+KPQFE GK   KG   D  H +++  +F+S
 S:   5 RLDQALVERGLCESREKARRAIMAGQVTINQQPAKKPSDRVKQGDNIALASGDKYVSRGGLKMEHALKHFALNVAGLTAIDLGASTGGFTDCLLQNGAAKVYAVDVGHGQLAWKLRQDHRVVVMEKTNARELTPARFPAPFSLADLIVIDCSFISLSKILPVAIALLRPSANIVALIKPQFEAGKA-EADKGKGVITDPAIHARVLRELEQFVS 217
>gi|111017953|ref|YP_700925.1| hemolysin [Rhodococcus sp. RHA1] >gi|110817483|gb|ABG92767.1| possible hemolysin [Rhodococcus sp. RHA1] (324 aa)
Score = 323, Expect = 2.6e-28, Identities = 80/239 (33%), Positives = 135/239 (56%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNE---LDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFN---IDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      ++ R+D LV  ARSR AQ+LI + +V+I+G  +K T +   L VE+ E + SR A+KL A+E F  +++ K +D G+STGGFT VLL + ++V ++DVG QL +L+ +++V +++TN R I++ I  +D + D+SFIS+ L+     +  I ++KPQFE+GK +G+    E   + + + + L ++ +G + SP+ G  N EY +L
 S:  51 RRARVDAELVRRGLARSREHAQELIASGRVLISGAAATKPATAIEAGTPLRVVEVDNEVSWASRGAHKLLGALEAFGPRGLEVEAKRCLDAGASTGGFTDVLLHHGAREVVAVDVGYGQLVWRLQSDDRVHVIDRTNVRSIDAEQIGGPVDLVVADLSFISLKLVLPAFVGCVADGADLIPMVKPQFEVGKDHVGSGGVVRDPELRVAAVLDVAKTAASLGLRTVGAVASPLPGPSG-NVEYFLWL 295
>gi|109645428|ref|ZP_01369348.1| hemolysin A [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] >gi|109643377|gb|EAT52930.1| hemolysin A [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] (269 aa)
Score = 323, Expect = 2.7e-28, Identities = 82/243 (33%), Positives = 137/243 (56%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKT-EDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      K RLD LV  + SR A+ I  V  G+ + K  + E  +E+ +  YVSR  KL+ A++ F +   + DIG+STGGFT  L+N ++VY+IDVG QL+ +L+ +++V+ +E+ N R +E  + +++DF+ DV+FIS+ IF + ++  + + I L+KPQFE G++  KG K + H++++ + +E   +K G  SPI+G + N EYL +L + E
 S:   5 KERLDSLLVKRGLSPSREKAKATIMAGLVYSQGRRLDKPGLELAEDTLLEVKGDLIPYVSRGGLKLEKALKVFPVSFAEAVVADIGASTGGFTDCALQNGAQRVYAIDVGYGQLDWKLRTDSRVVCMERVNARYLEGDSLPEQVDFVVSDVAFISVTKIFPAMLKILKEDGQIITLIKPQFEAGREHIGKKGVVKDPQVHQEVLVHVLEEAEKNGLKVKGLDFSPIRGPEG-NIEYLAWLNREQE 248
>gi|89895093|ref|YP_518580.1| hypothetical protein DSY2347 [Desulfitobacterium hafniense Y51] >gi|89334541|dbj|BAE84136.1| hypothetical protein [Desulfitobacterium hafniense Y51] (274 aa)
Score = 322, Expect = 2.8e-28, Identities = 82/243 (33%), Positives = 137/243 (56%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKT-EDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      K RLD LV  + SR A+ I  V  G+ + K  + E  +E+ +  YVSR  KL+ A++ F +   + DIG+STGGFT  L+N ++VY+IDVG QL+ +L+ +++V+ +E+ N R +E  + +++DF+ DV+FIS+ IF + ++  + + I L+KPQFE G++  KG K + H++++ + +E   +K G  SPI+G + N EYL +L + E
 S:  10 KERLDSLLVKRGLSPSREKAKATIMAGLVYSQGRRLDKPGLELAEDTLLEVKGDLIPYVSRGGLKLEKALKVFPVSFAEAVVADIGASTGGFTDCALQNGAQRVYAIDVGYGQLDWKLRTDSRVVCMERVNARYLEGDSLPEQVDFVVSDVAFISVTKIFPAMLKILKEDGQIITLIKPQFEAGREHIGKKGVVKDPQVHQEVLVHVLEEAEKNGLKVKGLDFSPIRGPEG-NIEYLAWLNREQE 253
>gi|148559255|ref|YP_001258457.1| hemolysin A [Brucella ovis ATCC 25840] >gi|148370512|gb|ABQ60491.1| hemolysin A [Brucella ovis ATCC 25840] (253 aa)
Score = 322, Expect = 2.9e-28, Identities = 90/234 (38%), Positives = 130/234 (55%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE-EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK----KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      RLD LV  + +R A+D I  V ++G+ I+K  +V   + + +  YVSRAA KL AA++HF++++ + A+DIG+STGGFTQVLLE   V +IDVG +QL+E L+ + +V S E N R +E + L  +D I DVSFIS+ L    L     L+KPQFE G+  K G + A E  + + +++E S  + LG  SPI+G  N EYL 
 S:  11 RLDQLLVERGFFATRSRARDAIQRGTVKVDGRPITKPGQMVVRDAALAVDDPASAYVSRAALKLVAALDHFDLNVKGRTALDIGASTGGFTQVLLERGAHHVIAIDVGHDQLHESLRHDPRVTSKEGVNARALELAHLDTRAVDCIVSDVSFISLRLALPPALALVEKGAICALLVKPQFEAGREAIGKGGILRDPAYGERMAQELKSWLETQS--GWRALGLCPSPIEGGDG-NREYLL 247
>gi|110633093|ref|YP_673301.1| hemolysin A [Mesorhizobium sp. BNC1] >gi|110284077|gb|ABG62136.1| hemolysin A [Mesorhizobium sp. BNC1] (252 aa)
Score = 322, Expect = 3.4e-28, Identities = 84/227 (37%), Positives = 128/227 (56%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE-EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKD-KIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDH-KKIINNFIEFLSILNIKNLGYIV-----SPIKGA 229
      ++RLD LV  + SR A+D +  V + GQ + K  L   ++ + +  +YVSRAA KL  ++ F +D + +A+DIGSSTGGFTQVLLE   V +IDVGT Q++ +L+++ +V LE N R +  +I  + +F+ DVSFIS+ L   E+    + L+KPQFE G++   G + D ++I N E+LS+  N G+ V   SPI+G 
 S:   9 RLRLDQLLVERGFFESRARARDAVLRGTVQVAGQTVKKPGQLFPADAQITVEDPARRYVSRAALKLVHGLDAFGLDPHGALALDIGSSTGGFTQVLLERGAAHVTAIDVGTGQMDARLREDPRVACLEGINARYLTLGMIGGRRPNFLVSDVSFISLKLALPPALEMAEKGAWGLFLVKPQFEAGREAIGKGGLLREPDKAEEIARNIAEWLSM----NEGWRVIGLEPSPIEGG 239
>gi|126657190|ref|ZP_01728356.1| hypothetical protein CY0110_24716 [Cyanothece sp. CCY0110] >gi|126621461|gb|EAZ92172.1| hypothetical protein CY0110_24716 [Cyanothece sp. CCY0110] (260 aa)
Score = 321, Expect = 4.1e-28, Identities = 83/230 (36%), Positives = 123/230 (53%)
 Q:  11 VNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLI---KDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKT-EDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      + N+ SR AQ I  +V +N +II K T V   +E+ ++ YVSR  KL+ A++ F I + ++I +D G STGGFT LL+  K+VY +DVG Q+  L+++ +VI E+TNFR +  +   K D  +DVSFIS+ +  + L   + I L+KPQFE+G+   KG +  DH + I  ++     G VSPI G  NTEYL +L
 S:   1 MERNFCSSRQQAQRCIRAGEVKVNQRIIDKPGTEVKITADIELKQKPPYVSRGGLKLEKALKLFKIPVEDRICLDGGISTGGFTDCLLQVGAKQVYGVDVGYGQVAWSLRQDQRVILKERTNFRYLTPEELYQGNPKADLGVMDVSFISLIKVLEPLWNLLQEPREVILLIKPQFEVGRSRVGKKGVVRDPHDHTQAIYQVLQTAYTFGWFCCGLTVSPITGPAG-NTEYLAWL 233
>gi|148253963|ref|YP_001238548.1| putative rRNA methylase [Bradyrhizobium sp. BTAi1] >gi|146406136|gb|ABQ34642.1| putative rRNA methylase [Bradyrhizobium sp. BTAi1] (245 aa)
Score = 321, Expect = 4.2e-28, Identities = 73/234 (31%), Positives = 121/234 (51%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      R D+ LV   SR AQ I  V N + ++K++ V   ++   +VSR  KL AA+EH+ I++  + +D+G+STGGFT+VLL +  V+++DVG +QL+ L+ +++++S+EQT+ R E  + + D + ID SFIS+ +   L +  +AL+KPQFE  K G     H+ + ++  F + L  ++  S IKG  N E+ 
 S:   7 RADVLLVERGLFESRARAQAAIEAGLVFANDKQVAKASETVPADASLQAEPAHPWVSRGGVKLAAALEHYGIEVEEHVCLDVGASTGGFTEVLLAHGAALVFAVDVGRDQLHPSLRNHSRIVSMEQTDIRSYEGKRLPQRPDVVVIDCSFISLKSVLPVALSLAASPMSLLALIKPQFEAQGKHGKGGIIKDAAVHQAVCDDVAAFAAALGCSDIEIFPSCIKGGDG-NAEFFL 239
>gi|63852194|dbj|BAD98446.1| rRNA methylase [Desulfovibrio vulgaris] (240 aa)
Score = 321, Expect = 4.2e-28, Identities = 72/188 (38%), Positives = 111/188 (59%)
 Q:  50 KVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKK-IINNFIEFL-SILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      + E+  E++VSR AYKL AIE+F +D+  + +D G+STGGFT LL++  +VYS+DVG NQL+E+L+ + +V+S E TN R   LI + +D + DVSFIS+ L+   +   + +AL+KPQFE+G  T KG +  ++ ++ + +  L +  G + S I G K N EYL
 S:  47 RFELFGRERFVSRGAYKLLTAIEYFGLDVTGFVCLDAGASTGGFTDCLLQHGAARVYSVDVGHNQLHERLRADARVVSHEHTNLRTAPPELIPEPVDLVVADVSFISLTLVLAPCLQWLKPGGRVVALVKPQFEVGPG-QTEKGVVRDPALRQAAVDKVVAYCRDALGLDLEGVVPSAITGPKG-NQEYL 234
>gi|47458915|ref|YP_015777.1| putative rRNA methylase [Mycoplasma mobile 163K] >gi|47458243|gb|AAT27566.1| putative rRNA methylase [Mycoplasma mobile 163K] (241 aa)
Score = 321, Expect = 4.3e-28, Identities = 99/233 (42%), Positives = 140/233 (60%)
 Q:  11 VNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNI--DLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLS----ILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYK 243
      V E + +  A LI N ++++N +II+ N L + D++ + +++YVSR AYKL AIE FN+ ++ NKI +DIGSSTGGF +VLL+  +KV+++DVGTNQL+ L+ N KVIS E TN ++I +L +KI+ +T DVSFIS  +F + L    I L+KPQFE    T G  E H IIN I + S  + +IK    IKG K +NTEY+  E K
 S:   9 VIEKFDFTNSKASLLIRNKQIIVNKKIIADPNFLTIKDDEILLNNKKEYVSRGAYKLLDAIEEFNLKKEIKNKIVLDIGSSTGGFIEVLLKYGAEKVFALDVGTNQLDYSLRINPKVISKENTNLKQISKNLFSEKIELVTCDVSFISSKEVFKVLNFLD-KGVNLILLIKPQFEANSSDVLTGGIVNKEIHNDIINKVINYGSESFLLKSIKE-----CKIKGKKSKNTEYISLFERK 241
>gi|72162433|ref|YP_290090.1| hemolysin A [Thermobifida fusca YX] >gi|71916165|gb|AAZ56067.1| hemolysin A [Thermobifida fusca YX] (266 aa)
Score = 321, Expect = 4.5e-28, Identities = 81/239 (33%), Positives = 129/239 (53%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE----EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKD-KIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKT-EDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      ++ RLD LV  +ARSR A +LI  +V + G + +K+ T V +D+ ++E  E YVSR AYKL A++ F +D+ + +D G+STGGFT VLL   V ++DVG QL  L+ + +V LE+ N RE+  + + + D + D+SFIS+ L+  +   ++  + L+KPQFE+G++  KG + E   + +    L +  G  SP+ G  N EY +L
 S:   3 RRSRLDAELVRRGHARSRAHAAELIAAGRVRVAGTLATKAATQVG-VDQAIVVEQADDEPVYVSRGAYKLIGALDAFAVDVTGRRCLDAGASTGGFTDVLLRRGAAHVVAVDVGYGQLAWSLRSDPRVTVLERQNVRELTPDQVGEPRPDLVVADLSFISLRLVLAPLLACAASDADFVLLVKPQFEVGRERVGAKGVVRDPEARASAVRDVAAHAWTLGLGVCGVTASPLPGPSG-NVEYFLWL 245
>gi|116495117|ref|YP_806851.1| rRNA methylase [Lactobacillus casei ATCC 334] >gi|191638623|ref|YP_001987789.1| Hemolysin A [Lactobacillus casei] >gi|116105267|gb|ABJ70409.1| Predicted rRNA methylase [Lactobacillus casei ATCC 334] >gi|190712925|emb|CAQ66931.1| Hemolysin A [Lactobacillus casei BL23] (276 aa)
Score = 321, Expect = 4.7e-28, Identities = 88/241 (36%), Positives = 138/241 (57%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDK--VEIL---------EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKD-KIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELG-KKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      ++K R+D+ LV +  SR A+   + V+ G++ ++N   LDK V+I     ++ YVSR  KL A++ FNIDL +K +DIG+STGGFT V L+N K Y++DVG NQL +L+++ +V +E+ NFR +   D ++F  DVSFIS+ LI  +K +   ++AL+KPQFE G  +G    + H+ ++  ++F    LG  SPIKG + N E+L +L+
 S:   4 IKKERVDVLLVEQGLFESREQAK------RSVMAGEVYDQNN---QRLDKPGVKIAGDAILHVKGKKMPYVSRGGLKLAKALKVFNIDLKDKTVLDIGASTGGFTDVALQNGAKMSYALDVGYNQLAWKLREDPRVKVMERVNFRYSKPEDFTDGPVEFAMTDVSFISLKLILPPLKAILIPGGHAVALIKPQFEAGPANVGKHGIVRDPQVHRDVLKMIVDFALEAGYDVLGLDYSPIKGGEG-NIEFLIHLQ 247
>gi|116511682|ref|YP_808898.1| hypothetical protein LACR_0928 [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] >gi|116107336|gb|ABJ72476.1| Predicted rRNA methylase [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] (268 aa)
Score = 321, Expect = 4.7e-28, Identities = 88/238 (36%), Positives = 137/238 (57%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSR-----GVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFRE-IESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      K R+D+  N+  +R   GV  L+ +SK  +G+  K  +++ ++ + E+ +YVSR  KL+ A++ FNI + K +DIGSSTGGFT V+L+N K VY++DVGTNQL +++ + +V+ +EQ NFR + S  + + F +IDVSFIS+ LI  + E+   + AL+KPQFE G+ ++G    + HK I  +  + L   G  SPIKG  N E+L +L
 S:   2 KERIDVLATNQGLFETREQAKRGVMAGLVVDSK---SGERYDKPGQKIDDGTELRLKGEKLRYVSRGGLKLEKALKEFNIKIEGKTCLDIGSSTGGFTDVMLQNGAKLVYALDVGTNQLAWKIRSDERVVVMEQFNFRNALLSDFEQGRPAFTSIDVSFISLELILPPLYEILEEGGEVAALIKPQFEAGREQVGKNGIIRDPKVHKMTIEKVLAAATRLKFSIKGLTFSPIKGGAG-NVEFLVHL 243
>gi|56751203|ref|YP_171904.1| hemolysin-like protein [Synechococcus elongatus PCC 6301] >gi|81299130|ref|YP_399338.1| hemolysin A [Synechococcus elongatus PCC 7942] >gi|56686162|dbj|BAD79384.1| hemolysin-like protein [Synechococcus elongatus PCC 6301] >gi|81168011|gb|ABB56351.1| hemolysin A [Synechococcus elongatus PCC 7942] (272 aa)
Score = 321, Expect = 4.8e-28, Identities = 86/240 (35%), Positives = 128/240 (53%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLI--KDKI--DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M K RLD LV   SR AQ LI  +V +  I+ K +LV E  +E+ + YVSR  KL A+ F I L+++I +D G STGGFT LL+  KVY IDVG Q++ +++ + +V+ E+TN R ++ + +  D + D  D+SFIS+ +  + +L + + I L+KPQFE+G+ K+G    +DH  I  +E  L   G  SP+ G  N EYL +L
 S:   1 MAKHRLDALLVERGLCPSRQQAQRLIRAGEVRVAQAIVDKPGSLVAEDAVIEVAAKPPYVSRGGEKLAKALATFPIALSDRICLDAGISTGGFTDCLLQAGASKVYGIDVGYGQVDWKIRTDPRVLLRERTNIRNLQPTDLYGSDDVWPDLAVADLSFISLTKVLLTLGQLLRSPRELILLVKPQFEVGREKVGKGGVVRDRKDHVTAIAQVLESAQGLGWHGQGLTWSPLLGPAG-NVEYLLWL 244
>gi|163853708|ref|YP_001641751.1| hemolysin A [Methylobacterium extorquens PA1] >gi|163665313|gb|ABY32680.1| hemolysin A [Methylobacterium extorquens PA1] (250 aa)
Score = 320, Expect = 4.9e-28, Identities = 78/236 (33%), Positives = 123/236 (52%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      +++R D +LV  + RSR A+ I  V +G+++++ + LV  ++E   YVSR  KL AA++ F +D   +D+G+STGGFT VLL   ++++DVG +QL+ L+ + +V SLE T+ R +  I+   TIDVSFI + L+  +   +   AL+KPQFE G+ ++G    E H ++    L L   G I SPI+G  N E+L
 S:   4 ERLRADRFLVERGHFRSRAQARAAIEAGLVSADGRLVTRPSDLVEAGARIEASAPHPYVSRGGLKLAAALDAFGLDPAGLPCLDVGASTGGFTDVLLRRGAAHIHAVDVGRDQLDAALRADPRVTSLEGTDIRALSPGAIQPAPQLATIDVSFIGLRLVLPAVAAQLADEAAIAALIKPQFEAGRERVGRGGIVRDAEVHAEVCEGVRAVLVGLGFTVSGPIPSPIEGGDG-NREFL 239
>gi|89094264|ref|ZP_01167206.1| probable hemolysin [Oceanospirillum sp. MED92] >gi|89081519|gb|EAR60749.1| probable hemolysin [Oceanospirillum sp. MED92] (253 aa)
Score = 320, Expect = 4.9e-28, Identities = 93/239 (38%), Positives = 134/239 (56%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVI----NGQIISKSNTLVNELD--KVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDK-----IDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSI-LNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYK 243
      R D+ LV  +A+SR AQ +I N++V    Q +SK  +   K+E + +++VSR A KL+AA+E  +D NK+AID+G STGGFT LL+ V KV I+VG +QL E+L+++++V  E N RE+ S L +    D  +DVSFIS  I  + L  N  I L+KPQFE+GK+   G K    + + IE  + L ++  YI SPIKG  N E+L  + K
 S:   3 RADLLLVELGFAQSRTHAQRMIKNNQVTAFFKGRWQCLSKPGIKLESSTEFKIEQADIDRFVSRGAVKLQAALELNIVDPANKVAIDVGQSTGGFTDCLLQAGVAKVVGIEVGHDQLAEKLREDSRVTCYEGMNARELPSDLSQAHTEGRGFDLAVMDVSFISQTKILPSLAPLIAPNGYLITLVKPQFEVGKEGIGRGGIVKDTSLYPEVQSLIEKCCLSLELEPDTYIPSPIKGGDG-NQEFLLIAKKK 252
>gi|15672840|ref|NP_267014.1| hypothetical protein L81441 [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] >gi|12723786|gb|AAK04956.1|AE006320_5 conserved hypothetical protein [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] (243 aa)
Score = 320, Expect = 5.9e-28, Identities = 74/186 (39%), Positives = 116/186 (62%)
 Q:  55 EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFRE-IESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      E+ +YVSR  KL+ A++ F++++N K +DIGSSTGGFT V+L+N K VY++DVGTNQL +++ + +V+ +EQ NFR + +  + + F +IDVSFIS++LI  + E+  N + AL+KPQFE G+ ++G    + H+ I  ++ + L   G  SPIKG  N E+L +L
 S:  32 EKLRYVSRGGLKLEKALKEFHLEINGKTCLDIGSSTGGFTDVMLQNGAKLVYALDVGTNQLAWKIRSDERVVVMEQFNFRNAVLADFEQGRPSFTSIDVSFISLDLILPPLYEILEKNGEVAALIKPQFEAGREQVGKNGIIRDPKVHQMTIEKVLKTATQLGFSVKGLTFSPIKGGAG-NVEFLVHL 218
>gi|157964686|ref|YP_001499510.1| hemolysin A [Rickettsia massiliae MTU5] >gi|157844462|gb|ABV84963.1| Hemolysin A [Rickettsia massiliae MTU5] (257 aa)
Score = 319, Expect = 6.4e-28, Identities = 95/237 (40%), Positives = 130/237 (54%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEK--YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIEFLSI-LNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      M KIRLD YL+ + +   +A+ LI  KV  + + K  VN D  ++ K YVSR A KL AA+++F ID N + IDIGSSTGGFT+VLLE   ++++DVG +L+ +L+ N + LE+TN R +  I K D I D SFIS+ I   L  +  IAL+KPQFE+ K   G K  H+K+ +  ++L  N K G I SPI GAK N E+L
 S:   7 MTKIRLDEYLLQKGFVTDITIARSLIIQGKVHNRHEQLIKPGIQVNINDTDIKVKRPKHNYVSRGALKLIAALDYFKIDPENLVCIDIGSSTGGFTEVLLERKATLIFAVDVGYGELHPKLRDNPHIKVLEKTNARYLTDKQIITKPDLIVCDASFISLTTILPTALNLVKEDCMLIALIKPQFEVEKHEVEQGGIIKNPLLHQKVCDKIKDWLEKEHNFKIFGIIASPILGAKG-NQEFL 246
>gi|192289447|ref|YP_001990052.1| hemolysin A [Rhodopseudomonas palustris TIE-1] >gi|192283196|gb|ACE99576.1| hemolysin A [Rhodopseudomonas palustris TIE-1] (246 aa)
Score = 319, Expect = 6.7e-28, Identities = 77/234 (32%), Positives = 129/234 (55%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKV-EILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      R D+ LV   SR AQ I  VV +G+ ++K + + LD V E   +VSR  KL A+E + I++ + + +D+GSSTGGFT+VLL +  V+++DVG +QL+ L+ + K++S+E+T+ R++E + + + D + ID SFIS+ +   L +  +AL+KPQFE  K G + AK  H+ + ++ + F + L +++  S I G  N E+ 
 S:  12 RADVVLVERGLFDSRARAQAAIEAGLVVADGKPVTKVSEPI-ALDAVLEAQPAHPWVSRGGVKLAGALERYLIEIEDHVCLDVGSSTGGFTEVLLAHGAALVFAVDVGRDQLHASLRGHPKIVSMEETDIRKLEGTRLPQRPDVVVIDASFISLKQVLPAALSLAASPMSLLALIKPQFEAPSKRGIVRD-AKV--HRAVCDDAVAFAASLGCRDIEVFASSIAGGDG-NVEFFL 241
>gi|182678784|ref|YP_001832930.1| hemolysin A [Beijerinckia indica subsp. indica ATCC 9039] >gi|182634667|gb|ACB95441.1| hemolysin A [Beijerinckia indica subsp. indica ATCC 9039] (256 aa)
Score = 319, Expect = 6.8e-28, Identities = 82/233 (35%), Positives = 121/233 (51%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      R D LV   SR AQ+ I  V + G+++ K++ +++  +E   +VSR  KL A IE F +D N++ +DIG+STGGFT VLL + KKV +I+VG QL+E + KN +V S E + R++      IT D SFIS++L+  I L ++  I L+KPQFE G+ G     H ++   E ++ L + G I SPI G  N E+L
 S:  19 RADRVLVEHGLFESRAKAQEAIAAGLVRVEGEVLHKASQMIDADHYIEASAPYPWVSRGGVKLAAGIEAFGVDPRNRLCLDIGASTGGFTHVLLSHGAKKVIAIEVGHGQLHETIAKNPRVDSREGVDARDLRPQDFPILPSLITCDASFISLHLLLPAILALGDDDAFFIGLIKPQFEAGR--GHKSIIRDGAIHARVCAEVEEHVAKLGWQKEGIIPSPITGTDG-NQEFL 248
>gi|171323378|ref|ZP_02911898.1| hemolysin A [Geobacillus sp. WCH70] >gi|171090572|gb|EDT36865.1| hemolysin A [Geobacillus sp. WCH70] (277 aa)
Score = 319, Expect = 6.8e-28, Identities = 88/245 (35%), Positives = 141/245 (57%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL-------EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESS-LIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSI--LNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      +K RLD+ LV   +R A+   + ++ G + S  L  +KV +    +  YVSR  KL+ A+ F++ + +KI +DIG+STGGFT  L++ K Y++DVG NQL +L+++++V+ +E+TNFR +   K  F TIDVSFIS+ LI  +K +    IAL+KPQFE GK+  KG + + H++++ + I+F   ++ NL Y SPI G  N E+L +L ++ +K
 S:   4 KKERLDVLLVQRGLIETREKAK------RAIMAGLVYSNEVRLDKPGEKVPVDIPLAIKGDVLPYVSRGGLKLEKALRTFDVTVQDKIILDIGASTGGFTDCALQHGAKLSYAVDVGYNQLAWKLRQDDRVVVMERTNFRYVTPDYFTKGLPQFATIDVSFISLKLILPVLKTVLVPESDVIALVKPQFEAGKEKVGKKGIVRDPNVHEEVLTSIIDFALCEGFDVMNLSY--SPITGGDG-NIEFLLHLRFQGDK 250
>gi|39934027|ref|NP_946303.1| hemolysin A [Rhodopseudomonas palustris CGA009] >gi|39647875|emb|CAE26394.1| putative hemolysin [Rhodopseudomonas palustris CGA009] (246 aa)
Score = 319, Expect = 7.3e-28, Identities = 77/234 (32%), Positives = 128/234 (54%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKV-EILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      R D+ LV   SR AQ I  VV +G+ + K + + LD V E   +VSR  KL A+E + I++ N + +D+GSS+GGFT+VLL +  V+++DVG +QL+ L+ + K++S+E+T+ R++E + + + D + ID SFIS+ +   L +  +AL+KPQFE  K G + AK  H+ + ++ + F + L +++  S I G  N E+ 
 S:  12 RADVVLVERGLFDSRARAQAAIEAGLVVADGKPVMKVSEPI-ALDAVLEAQPAHPWVSRGGVKLAGALERYPIEIENHVCLDVGSSSGGFTEVLLAHGAALVFAVDVGRDQLHASLRGHPKIVSMEETDIRKLEGTRLPQRPDVVVIDASFISLKQVLPAALSLAASPMSLLALIKPQFEAPSKRGIVRD-AKV--HRAVCDDAVAFAASLGCRDIEVFASSIAGGDG-NVEFFL 241
>gi|157825879|ref|YP_001493599.1| hemolysin A [Rickettsia akari str. Hartford] >gi|157799837|gb|ABV75091.1| Hemolysin A [Rickettsia akari str. Hartford] (247 aa)
Score = 319, Expect = 8.1e-28, Identities = 97/243 (39%), Positives = 135/243 (55%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELD---KVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAK-TEDHKKIINNFIEFLSI-LNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYK 243
      M KIRLD YL+ + +   +A+ LI  KV  + + K  VN D  KV+ L + YVSR A KL AA+++F ID N + IDIGSSTGGFT+VLLE  K ++++DVG +L+ +L+ N ++ LE+TN R +  I K D I D SFIS+ I   L  +  IAL+KPQFE+ K   G K T H+K+ +  ++L  N   I SPI G+K N E+L  +K
 S:   1 MTKIRLDEYLLQKGFVTDITIARSLIIQGKVHNKHEQLIKPGIQVNINDSDIKVK-LPQHNYVSRGALKLIAALDYFKIDPENLVCIDIGSSTGGFTEVLLERKAKLIFAVDVGYGELHPKLRDNPQIKVLEKTNARYLSDKQITIKPDLIVCDASFISLTTILPTSLSLAKEDCMLIALIKPQFEVEKHEVEQGGIIKNTFLHQKVCDKIKDWLEQEHNFNMFDIIESPILGSKG-NKEFLIAGHFK 246
>gi|123966876|ref|YP_001011957.1| rRNA methyltransferase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9515] >gi|123201242|gb|ABM72850.1| FtsJ cell division protein:S4 domain:Hemolysin A [Prochlorococcus marinus str. MIT 9515] (270 aa)
Score = 319, Expect = 8.2e-28, Identities = 93/240 (38%), Positives = 136/240 (56%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVV-INGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREI-------ESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNW-KSIALLKPQFELGKKIGTTKGFA-KTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      ++K RLD+YL+++  +R AQ LI  KV ING+I K  V  + I E ++VSR  KL A + NI++ ++ ID G STGGFT LL+  K VY IDVG Q  +++KN KVI E++N R +    E SL+  +F+ D+SFIS+NL+F I L + ++ + I L+KPQFE+GK  + G  K E H + I + +   L   G + SP+ G  N EYL ++
 S:   2 IKKSRLDLYLLSQGLCETRQKAQGLILAGKVKDINGKIFDKPGQQVITGTEFIIESEAQFVSRGGEKLLEAFKKLNINVKGRVCIDAGISTGGFTDCLLQQGAKMVYGIDVGYGQTAWEIRKNPKVILFERSNIRNLKPLDIYSEESLLP---NFVVADLSFISLNLVFEPINNLLFGDFIEGIFLIKPQFEVGKDRVSKGGVVRKAEYHIEAIESVLNTAEKLQWNIKGLVASPLVGPAG-NHEYLAWM 247
>gi|116872797|ref|YP_849578.1| hemolysin A [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] >gi|116741675|emb|CAK20799.1| unnamed protein product [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] (274 aa)
Score = 319, Expect = 8.2e-28, Identities = 81/246 (32%), Positives = 137/246 (55%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREI-ESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      ++K R DI LV +  +R A+ I  V  + + K  +  ++++ ++ YVSR  KL+ A++ F+ D+ +K+ +DIG+STGGFT  L+N K Y++DVG NQL +L+ + +V +E+TNFR + E+  +  DF TIDVSFIS+ LI  ++ +    + L+KPQFE G++  KG +  H ++ N ++F    +G  SPI G + N E++ +L++ E+
 S:   3 IKKERADILLVEQGLFETREKAKRAIMAGIVYRKEERVDKPGEKIPVDSELQVKGKQMPYVSRGGLKLEKALQIFDFDVKDKLMLDIGASTGGFTDCALQNGAKHSYALDVGYNQLAWKLRNDERVTVMERTNFRHVTEADFTEGLADFATIDVSFISLKLILPVLRTVLVVGGDVMTLIKPQFEAGREQVGKKGIVRDPAVHAAVVENIVQFALDNGYDLMGLDFSPITGGEG-NIEFIAHLKWTGEE 250
>gi|163726242|ref|ZP_02133757.1| hemolysin A [Desulfatibacillum alkenivorans AK-01] >gi|161400452|gb|EDQ24705.1| hemolysin A [Desulfatibacillum alkenivorans AK-01] (245 aa)
Score = 318, Expect = 9.8e-28, Identities = 80/239 (33%), Positives = 131/239 (54%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK----KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      +K RLD +   A SR AQ LI + +V+++   K+ +++  + + ++ YVSR  KL+ A+E  + +   ID+G+STGGFT LL+  +V ++DVG Q  +L+++ +V+ +E+TN R   + K +  IDVSFIS+ ++  + EL  + + I ++KPQFE+GK  K G K AK  H K++ +  F  L ++ +G  SPI G K N E+ F L
 S:   3 KKQRLDTLITELGLAPSRTRAQALILSGQVLVDDVPQDKAGAMISPEANITVRGQDMPYVSRGGLKLEGALEQLGLSVQGLDCIDVGASTGGFTDCLLQRGASRVIAVDVGYGQFAWKLRQDARVVVMERTNIRHTVPEDLPWKPELAVIDVSFISLKIVIPVLLELMAQHCRIIPMVKPQFEVGKGEVGKNGVVKDPAK---HAKVLEDMEAFFKGLGLECIGPAPSPILGPKG-NKEFFFLL 242
>gi|33241066|ref|NP_876008.1| rRNA methylase [Prochlorococcus marinus subsp. marinus str. CCMP1375] >gi|33238595|gb|AAQ00661.1| Predicted rRNA methylase [Prochlorococcus marinus subsp. marinus str. CCMP1375] (270 aa)
Score = 318, Expect = 1.1e-27, Identities = 87/239 (36%), Positives = 135/239 (56%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVV-INGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKID----FITIDVSFISINLIFNKIKE-LKWNNWKSIALLKPQFELG-KKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      +K RLD++L+ + A SR AQ LI  KV  G I+ K  V++ ++ +  ++VSR  KL AA+ F I+++ +I ID G STGGFT LL+   VY IDVG Q+  L+ +++V+ E+TN R ++ S +  D    D+SFIS+ ++  IK L+ + +++ L+KPQFE+G +++G    + H  +N I+F  + K G I SPIKG  N EYL +L
 S:   3 KKNRLDVHLLTKGLAPSREQAQKLIRAGKVRDAVGNILDKPGQEVSKELEIIVQSSPRFVSRGGEKLDAALTQFPIEVSKRICIDAGISTGGFTDCLLKRGASLVYGIDVGYGQIAWTLRNDSRVVLRERTNIRYLKHSDLYGPSDPLPSLAVADLSFISLRIVLPAIKSLLQKSKQEALLLVKPQFEVGPERVGKGGVVRDAQSHMDALNAIIDFSRSKDWKTKGAIASPIKGPAG-NHEYLLWL 247
>gi|47076772|dbj|BAD18315.1| unknown conserved protein [Geobacillus stearothermophilus] (282 aa)
Score = 317, Expect = 1.1e-27, Identities = 86/245 (35%), Positives = 127/245 (51%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      +K RLD+ LV  A +R A+ I  V N  + K  V   +E+   YVSR  KL+ A+ F I + KI +DIG+STGGFT  L++ K Y++DVG NQL +L+++ +V+ +E+TNFR   L  + +  IDVSFIS+ LI  +K +    IAL+KPQFE GK+  KG +  H+ ++ + ++F    L  SPI G  N E+L + Y E+
 S:   4 KKERLDVLLVERGLAETREKAKRAIMAGLVYSNDIRLDKPGEKVPTDIPLEVKGNPLPYVSRGGLKLEKALREFQISVKGKIVLDIGASTGGFTDCALQHGAKLSYAVDVGYNQLAWKLRQDERVVVMERTNFRYATPDLFTKGLPEVAVIDVSFISLRLILPVVKTVIVPGGDVIALVKPQFEAGKEKVGKKGIVRDPAVHRDVLESIVQFACAERFDVLHLSYSPITGGDG-NIEFLLHAVYSGEE 250
>gi|79835462|gb|ABB52091.1| rRNA methylase [Arthrospira platensis] (222 aa)
Score = 317, Expect = 1.3e-27, Identities = 75/195 (38%), Positives = 116/195 (59%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFI--------TIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKT 197
      K RLD LV+ + + SR AQ LI  +V++N Q++ K T V+  +++   YVSR  KL A++ F I++ ++I ID G STGGFT LL+  K+VY IDVG Q++ +L+ +++VI E+TNFR +  + + D+     +DVSFIS+ I  + EL   + + L+KPQFE+GK   KG ++
 S:   2 KQRLDTLLVDRHLSESRQQAQRLIRAGEVMVNRQVVDKPGTEVDISATIDVKVRSPYVSRGGEKLAEALDKFAINVTDRICIDGGISTGGFTDCLLQRGAKQVYGIDVGYGQVDWRLRNDSRVILRERTNFRYLTREQLYHQEDYTKNSFADLGVVDVSFISLTKILPALWELLQPPREVVLLVKPQFEVGKGRVGKKGVVRS 204
>gi|171742791|ref|ZP_02918598.1| hypothetical protein BIFDEN_01905 [Bifidobacterium dentium ATCC 27678] >gi|171278405|gb|EDT46066.1| hypothetical protein BIFDEN_01905 [Bifidobacterium dentium ATCC 27678] (252 aa)
Score = 316, Expect = 1.6e-27, Identities = 81/236 (34%), Positives = 132/236 (55%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNID----LNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSI--LNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFY 239
      +RLD+ L++  + SR AQ LI  KV +NG ++SK++ V++ D +   + YVSR AYKL A + F D     +DIG+STGGF VLL +  +V ++DVG QL+ ++ + ++I +  N R++E  + + + I DVSFIS+ +  I + ++ + + L+KPQFE+GK   G ++E  ++ + N I    L+++ G  SPI+G  N EYL Y
 S:  10 VRLDLALLDRGLSDSRSKAQRLIVQGKVSVNGVVVSKASAKVSDDDVIAADRGDDYVSRGAYKLVGAFDLFFKDGLRPPKGLRCLDIGASTGGFCDVLLRHGAAQVIALDVGHGQLDPKIANDGRIIEMSGVNIRDVEVGDLPFRPEMIVSDVSFISLTYVIPVIARIAADDAQIVLLVKPQFEVGKGNLGKNGIVESEKLREQALRNVIACAKSNGLDVRATG--PSPIEGMHG-NVEYLLY 249
>gi|52080959|ref|YP_079750.1| putative hemolysin A YqxC [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52786335|ref|YP_092164.1| YqxC [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52004170|gb|AAU24112.1| putative hemolysin A YqxC [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52348837|gb|AAU41471.1| YqxC [Bacillus licheniformis DSM 13] (281 aa)
Score = 316, Expect = 1.6e-27, Identities = 83/244 (34%), Positives = 129/244 (52%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      +K RLD+ LV   +R A+ I  V N  + K  V+  + +   KYVSR  KL+ A++ F + + K+ IDIGSSTGGFT  L+N   Y++DVG NQL +L+++ +V+ +E+TNFR  +  + + +F T+DVSFIS+ +I  +K +    IAL+KPQFE G++  KG +  HK ++++  F +      SPI G  N E+L +L + E
 S:   4 KKERLDVLLVERGLMETREKAKRAIMAGIVYTNENRLDKPGEKVDRTIPLTVKGNPLKYVSRGGLKLEKALKEFQLSVQGKLMIDIGSSTGGFTDCALQNGALCSYAVDVGYNQLAWKLRQDERVVVMERTNFRYCTPADFTEGLPEFATVDVSFISLKIILPVLKNILVPGSDCIALVKPQFEAGRESVGKKGIVRDPLVHKAVLDDISRFAAREGYDCRNASFSPITGGDG-NIEFLLHLHWDGE 249
>gi|116618695|ref|YP_819066.1| rRNA methylase [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] >gi|116097542|gb|ABJ62693.1| Predicted rRNA methylase [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] (278 aa)
Score = 316, Expect = 1.7e-27, Identities = 93/245 (37%), Positives = 149/245 (60%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNEL-DKVEIL-------EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIK-DKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKK-IGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSI--LNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      ++K R+D+ LV +  +SR A+   + V+ GQI+ +  +++ +K+ +    E+ KYVSR  KL+ A+ F+I + NK +DIGSSTGGFT V L+N K VY++DVGTNQL +L+ +++V +E TNFR + + K + +F TIDVSFIS+ LI  + +  +  +AL+KPQFE G++ +G    T HK+++  + +   +I +L Y SPIKG + N E+L L+ N+
 S:   3 IEKERVDVLLVQQGLFQSREQAK------RAVMAGQILGNNEERLDKAGEKIPVTTELHFKGEQLKYVSRGGLKLEKALNDFDITVENKTVLDIGSSTGGFTDVSLQNGAKLVYALDVGTNQLAWKLRNDDRVKVMENTNFRYSKLADFKYGQPEFATIDVSFISLGLILPALANIITMSGNVVALIKPQFEAGRENVGKNGIIKDTAVHKQVLQKVTQMMVTDGFSITDLTY--SPIKGGQG-NIEFLAVLKRSNQ 250
>gi|114776789|ref|ZP_01451832.1| Hemolysin A [Mariprofundus ferrooxydans PV-1] >gi|114552875|gb|EAU55306.1| Hemolysin A [Mariprofundus ferrooxydans PV-1] (251 aa)
Score = 316, Expect = 1.7e-27, Identities = 81/237 (34%), Positives = 133/237 (56%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKE-LKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHK-KIINNFIEFLSIL-NIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      +KIRLD L +   + +A+ I  V ++GQ  K+   E  +E+ E  YVSR  KL A++ F    + +D G+STGGFT VLL+  +VY++DVG QL+ +L+ + +VI+LE+T+ R+++++LI + +D + ID SFIS+ +    LK  W +AL+KPQFE+ K  +G + ++++ + I  + + L + + +G  SPI G K N EYL 
 S:   5 KKIRLDQLLFDRGLTDTLDIARRHIMAGLVYVDGQKADKAGMTWREDADIEVREVLPYVSRGGLKLAGALDFFPFQAKGAVCMDAGASTGGFTDVLLQQGALRVYAVDVGHGQLHYRLQHDERVINLEKTHVRKLDNTLIPEPVDALVIDTSFISLTRVLPCCWPFLKPGGW-CVALIKPQFEVEPK-HLDRGVVRDDEYRQQAIKRVCDMVITLPDAEVVGITESPIHGPKG-NVEYLL 241
>gi|170016840|ref|YP_001727759.1| hemolysin A [Leuconostoc citreum KM20] >gi|169803697|gb|ACA82315.1| Hemolysin A [Leuconostoc citreum KM20] (280 aa)
Score = 315, Expect = 1.8e-27, Identities = 89/240 (37%), Positives = 139/240 (57%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNEL-DKVEIL-------EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIK-DKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      ++K R+DI LV +  SR A+   + V+ G+I+ +  +++  K+ +    E+ KYVSR  KL+ A+ F+I + +K+ +DIGSSTGGFT V L+N K VY++DVGTNQL +L+ + +V +E TNFR + + K + F TIDVSFIS+ LI  + ++ +  +AL+KPQFE G++   G K  HK ++  ++ +    G  SPIKG + N E+L L
 S:   4 VEKERVDILLVQQGLFDSREQAK------RAVMAGEILGDNEERLDKAGQKIPVTTELHFKGEKLKYVSRGGLKLEKALNDFDISVADKVVLDIGSSTGGFTDVALQNGAKLVYALDVGTNQLAWKLRSDERVKVMENTNFRYSQLNDFKFGQPQFATIDVSFISLGLILPPLSQIITSGGHVVALIKPQFEAGREHVGKNGIIKDPHVHKHVLQKTVQMMLAEGFSIKGLTYSPIKGGQG-NIEFLAIL 246
>gi|195970192|ref|NP_384985.2| hypothetical protein SMc00973 [Sinorhizobium meliloti 1021] >gi|187904153|emb|CAC45451.2| Probable hemolysin [Sinorhizobium meliloti 1021] (251 aa)
Score = 315, Expect = 2.2e-27, Identities = 81/235 (34%), Positives = 130/235 (55%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE-EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDK-IDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIE--FLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      IRLD L+N   SR A+D I  V ++G+ ++K +  +  + I + + YVSRAA KL AA++HF +D + + +D+G+STGGFT+VLL+   V ++DVG Q++ ++ ++ +V ++E N R +  I ++ I FI DVSFIS+ L    L    I L+KPQFE G+  + G K +  +  +E  + + ++LG I SPI G  N+E+L 
 S:   9 IRLDQLLLNRGLVASRARARDAIQRGTVKVDGRTVTKPASTFAQGVTLTIDDPAQDYVSRAALKLVAALDHFGLDPSEQTCLDVGASTGGFTEVLLKRGAAHVVAVDVGHGQIHPRVAEDPRVTNIEGLNARSMTRGDIDERAITFIVSDVSFISLKLALPPALGLAEPGACCILLVKPQFEAGRDAISKAGLLKDPESAPAVAAELERWLVEDMGWRSLGLIPSPIAGGDG-NSEFLL 246
>gi|27377760|ref|NP_769289.1| hypothetical protein bll2649 [Bradyrhizobium japonicum USDA 110] >gi|27350905|dbj|BAC47914.1| bll2649 [Bradyrhizobium japonicum USDA 110] (245 aa)
Score = 315, Expect = 2.2e-27, Identities = 75/234 (32%), Positives = 121/234 (51%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      R DI LV   SR A+ I  V + + ++K + + E  ++   YVSR  KL A+E + I++ + + +D+G+STGGFT+VLL N  V++IDVGT+QL+ L+ + K++S+E+T+ R E  + + D + IDVSFIS+ +   L    +AL+KPQFE +K      H++I ++  F + L  ++  SPI G  N E+ 
 S:   8 RADILLVERGLFESRARARAAIEAGLVTADDKQVTKPSETIAEDAVIQAEPAHPYVSRGGVKLAGALERYPIEIEDHVCLDVGASTGGFTEVLLANGASLVFAIDVGTSQLHPSLRDHPKIVSMEETDIRAYEGRRLPARPDVVVIDVSFISLKAVLPVALSLAAAPMSLLALIKPQFEAERKHNKKGIIRDAAVHQQICDDIAAFAASLGCTDIAVFPSPITGGDG-NIEFFL 240
>gi|157803620|ref|YP_001492169.1| tyrosyl-tRNA synthetase [Rickettsia canadensis str. McKiel] >gi|157784883|gb|ABV73384.1| tyrosyl-tRNA synthetase [Rickettsia canadensis str. McKiel] (284 aa)
Score = 314, Expect = 2.9e-27, Identities = 99/235 (42%), Positives = 132/235 (56%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELD---KVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFL-SILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      KIRLD YL+ + +   +AQ LI  KV  + + K  VN D  KV+ L + YVSR A KL AA+++F I  N + IDIGSSTGGFTQVLLE  K ++++DVG +L+ +L+ N ++ LE+TN R +  I K D I D SFIS+ I   L  +  IAL+KPQFE+ K   G K  H+K+ N  ++L  N K G I SPI GAK N E+L
 S:  34 KIRLDEYLLQKGFVTDITIAQSLIIQGKVHNKYEQLIKPGIQVNINDTNIKVK-LPKHNYVSRGALKLIAALDYFKITTENLVCIDIGSSTGGFTQVLLERKAKLIFAVDVGYGELHPKLRNNLQIKVLEKTNARYLTDKQITMKPDLIVCDASFISLTTILPTSLNLAKEDCMLIALIKPQFEVKKHEVEKGGIIKNSILHRKVCNKIKDWLVKEHNFKIFGIIDSPILGAKG-NKEFL 271
>gi|168808519|ref|ZP_02829578.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Ureaplasma urealyticum serovar 2] (247 aa)
Score = 314, Expect = 3.0e-27, Identities = 91/236 (38%), Positives = 134/236 (56%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEK-YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTT-KGFAKTEDHKKI-INNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      RLD YL N N  +R A DLI  V +N  I K + LV E D V+I  E +VS+ YKL  I+ N+ + + I D+GSSTGGFT  L+  KKVY+IDVG + L+ LK + K+++ E+TN + ++ S  +++D I D+SFIS+ IF I+++    + L+KPQFELGK I  KG K ++ +++ IN I  +  K   + I  KK+N EY+ +L
 S:   4 RLDHYLKNTNQCETRSKAIDLIKRGFVFVNNLQILKPSFLVQENDFVDIKNNENNFVSKGGYKLFKIIQELNLKIKDFIIADLGSSTGGFTDCCLQLGAKKVYAIDVGVDLLHPSLKNHPKIVNYEKTNVKNLDKSYFLEELDLIVGDLSFISLEQIFPTIEKISSCKTLLLLLIKPQFELGKDIANKYKGIIKNKNLQQLAINKIINLANNYGFKYKHLTPTDIFDQKKQNQEYMIFL 242
>gi|146319307|ref|YP_001199019.1| rRNA methylase [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|146321510|ref|YP_001201221.1| rRNA methylase [Streptococcus suis 98HAH33] >gi|145690113|gb|ABP90619.1| Predicted rRNA methylase [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|145692316|gb|ABP92821.1| Predicted rRNA methylase [Streptococcus suis 98HAH33] (273 aa)
Score = 314, Expect = 3.0e-27, Identities = 87/241 (36%), Positives = 144/241 (59%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKV--VINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIK-DKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFL--SILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      M K R+D+  +  +R A+ +  V VING+  K  ++E ++++ E+ KYVSR  KL+ A++ F++ + + IDIG+STGGFT V+L+  K+VY++DVGTNQL +L+++ +VIS+EQ NFR E  + + F +IDVSFIS++LI  + +   + +AL+KPQFE G++   G K + H K++  +  + ++K L + SP++G  N E+L +LE
 S:   1 MAKERVDVLAFKQGLFETREQAKRGVMAGLVISVINGERYDKPGEKIDEGIELKLKGEKLKYVSRGGLKLEKALQVFHLSVEGQTTIDIGASTGGFTDVMLQAGAKQVYAVDVGTNQLAWKLRQDERVISMEQYNFRYAELGDFELGQPSFASIDVSFISLSLILPALHRILAEGGQVVALVKPQFEAGREQIGKNGIVKDKSVHLKVLEEVTKMAVETGFSVKALSF--SPVQGGHG-NIEFLAHLE 245
>gi|167975818|ref|ZP_02558095.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|195659828|gb|EDX53208.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] (247 aa)
Score = 314, Expect = 3.0e-27, Identities = 91/237 (38%), Positives = 135/237 (56%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEK-YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTT-KGFAKTEDHKKI-INNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      RLD YL N N  +R A DLI  V +N  I K + LV E D V+I  E +VS+ YKL  I+ N+ + + I D+GSSTGGFT  L+  KKVY+IDVG + L+ LK + K+++ E+TN + ++ S  +++D I D+SFIS+ IF I+++    + L+KPQFELGK I  KG K ++ +++ IN I  +  K   + I  KK+N EY+ +L+
 S:   4 RLDHYLKNTNQCETRSKAIDLIKRGFVFVNNLQILKPSFLVQENDFVDIKNNENNFVSKGGYKLFKIIQELNLKIKDFIIADLGSSTGGFTDCCLQLGAKKVYAIDVGVDLLHPNLKNHTKIVNYEKTNVKNLDKSYFLEELDLIVGDLSFISLEQIFPTIEKISSCKTLLLLLIKPQFELGKDIANKYKGIIKNKNLQQLAINKIINLANNYGFKYKHLTPTDIFDQKKQNQEYMIFLQ 243
>gi|81096217|ref|ZP_00874565.1| Hemolysin A [Streptococcus suis 89/1591] >gi|80977704|gb|EAP41239.1| Hemolysin A [Streptococcus suis 89/1591] (273 aa)
Score = 313, Expect = 3.2e-27, Identities = 87/241 (36%), Positives = 144/241 (59%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKV--VINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIK-DKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFL--SILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      M K R+D+  +  +R A+ +  V VING+  K  ++E ++++ E+ KYVSR  KL+ A++ F + + + IDIG+STGGFT V+L+  K+VY++DVGTNQL +L+++ +VIS+EQ NFR E  + + F +IDVSFIS++LI  + +   + +AL+KPQFE G++   G K + H K++ + +  + ++K L + SP++G  N E+L +LE
 S:   1 MAKERVDVLAFKQGLFETREQAKRGVMAGLVISVINGERYDKPGEKIDEGIELKLKGEKLKYVSRGGLKLEKALQVFQLSVEGQTTIDIGASTGGFTDVMLQAGAKQVYAVDVGTNQLAWKLRQDERVISMEQYNFRYAELGDFELGQPSFASIDVSFISLSLILPALHRILAEGGQVVALVKPQFEAGREQIGKNGIVKDKSIHLKVLEDVTKMAVETGFSVKALSF--SPVQGGHG-NIEFLAHLE 245
>gi|187250461|ref|YP_001874943.1| hemolysin A [Elusimicrobium minutum Pei191] >gi|186970621|gb|ACC97606.1| hemolysin A [Elusimicrobium minutum Pei191] (258 aa)
Score = 313, Expect = 3.3e-27, Identities = 83/240 (34%), Positives = 135/240 (56%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKI-INNFIEFLS-----ILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      +K RLD+ L+ + + +SR AQ I  +V++NG +  ++ +  D + + E+  YVSR  KL+ A++ F I++N KI DIG +TGGF+  L+  KKVY +DVG QL ++   I  +TN R + + + DK +  +DVSFIS+ +I  + +     L+KPQFEL K   G KTE+++++ I + +F +    N ++L I SPIKG  N EYL++++
 S:   7 KKPRLDMELIAQGFFKSRTRAQASIMAGEVLVNGTVEYGADRKIKPEDIITLKEKSCPYVSRGGLKLEHALKEFKIEVNGKICADIGVATGGFSHCFLKLGAKKVYGVDVGKGQLASEVAAYKNFIFKNETNARFMSADMFDDKFEVAAVDVSFISLKMILEPLLKCMSAEAHLAVLIKPQFELTPK-QVPGGIVKTEENRQLAIKSVRDFFNENLAKKYNAQSLDLIESPIKGTHG-NIEYLWHIK 251
>gi|108804292|ref|YP_644229.1| hemolysin A [Rubrobacter xylanophilus DSM 9941] >gi|108765535|gb|ABG04417.1| hemolysin A [Rubrobacter xylanophilus DSM 9941] (265 aa)
Score = 313, Expect = 3.3e-27, Identities = 72/236 (30%), Positives = 132/236 (55%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEK-YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKT-EDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      RLD LV  A +R AQ +I  +V + ++++K+    ++V ++ E+ +VSR  KL AA+E F +++ ++ +D G+STGGFT VLL  +++ ++DVG QL+ +L+++ +V +E+TN R + + +  + + D+SFIS+ L + +   + +++ L+KPQFE+G + + G + E  + I  E  L  +G + SP+ G + N EYL +L
 S:   6 RLDAILVERGLAETRSRAQAMILAGRVRVGDRVVTKAGFRPAPGEEVRLVAPERPFVSRGGEKLAAALERFGVEVEGRLCLDAGASTGGFTDVLLRRGARRIIAVDVGYGQLDWRLREDPRVEVMERTNVRHLGAKDLPFAPELVVADLSFISVVLALSGLLRSAGSVREAVVLVKPQFEVGPERVSRGGVVRDPEARAEAILRAAEGFGRLGFGAVGVMESPVAGRRSGNREYLLHL 243
>gi|167941562|ref|ZP_02528637.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Ureaplasma urealyticum serovar 8] >gi|167959946|ref|ZP_02547015.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Ureaplasma urealyticum serovar 4 str. ATCC 27816] >gi|167972860|ref|ZP_02555137.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|167973717|ref|ZP_02555994.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|167987904|ref|ZP_02569575.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|168338300|ref|ZP_02694915.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Ureaplasma urealyticum serovar 10] >gi|168362933|ref|ZP_02696107.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|195867814|ref|ZP_03079814.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] >gi|171903186|gb|EDT49475.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|184209242|gb|EDU06285.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188019160|gb|EDU57200.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188997981|gb|EDU67078.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|195660511|gb|EDX53768.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] (247 aa)
Score = 313, Expect = 3.5e-27, Identities = 91/237 (38%), Positives = 135/237 (56%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEK-YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTT-KGFAKTEDHKKI-INNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      RLD YL N N  +R A DLI  V +N  I K + LV E D V+I  E +VS+ YKL  I+ N+ + + I D+GSSTGGFT  L+  KKVY+IDVG + L+ LK + K+++ E+TN + ++ S  +++D I D+SFIS+ IF I+++    + L+KPQFELGK I  KG K ++ +++ IN I  +  K   + I  KK+N EY+ +L+
 S:   4 RLDHYLKNTNQCETRSKAIDLIKRGFVFVNNLQILKPSFLVQENDFVDIKNNENNFVSKGGYKLFKIIQELNLKIKDFIIADLGSSTGGFTDCCLQLGAKKVYAIDVGVDLLHPNLKNHPKIVNYEKTNVKNLDKSYFLEELDLIVGDLSFISLEQIFPTIEKISSCKTLLLLLIKPQFELGKDIANKYKGIIKNKNLQQLAINKIINLANNYGFKYKHLTPTDIFDQKKQNQEYMIFLQ 243
>gi|153196144|ref|ZP_01940552.1| hemolysin A [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|127634426|gb|EBA23812.1| hemolysin A [Listeria monocytogenes 10403S] (274 aa)
Score = 313, Expect = 3.7e-27, Identities = 79/246 (32%), Positives = 141/246 (57%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEK-------YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      ++K R DI LV +  +R A+   + ++ G + K  +  +K+ I E +    YVSR  KL+ A++ F+ ++ +K+ +DIG+STGGFT  L+N + Y++DVG NQL +L+ +++V +E+TNFR ++ +  + + DF TIDVSFIS+ LI  ++ +    + L+KPQFE G++  KG +  H+ ++ + ++F    +G  SPI G + N E++ +L++ E+
 S:   3 IKKERADILLVEQGLFETREKAK------RAIMAGIVYRKEERVDKPGEKIPIDSELQVKGKQMPYVSRGGLKLEKALQVFDFEVKDKLMLDIGASTGGFTDCALQNGARHSYALDVGYNQLAWKLRNDDRVTVMERTNFRHVKPADFAEGLADFATIDVSFISLKLILPVLRTVLVTGGDVMTLIKPQFEAGREQVGKKGIIRDPAVHESVVEHIVQFALDNGYDMMGLDFSPITGGEG-NIEFIAHLKWTGEE 250
>gi|118579586|ref|YP_900836.1| hemolysin A [Pelobacter propionicus DSM 2379] >gi|118502296|gb|ABK98778.1| hemolysin A [Pelobacter propionicus DSM 2379] (367 aa)
Score = 313, Expect = 3.8e-27, Identities = 78/237 (32%), Positives = 127/237 (53%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      RLD ++  A SR AQ LI  +V+++ + K+  V  ++ + E  +VSR  KL+ A++ F +D++ +A+D+G+STGGFT LL+  +V+++DVG QL +L+K+ +V+S+E+TN R +  +  D  ID SFIS+ +   L   + IAL+KPQFE+G+ ++G     H + +  +  L +  G  SPI GA  N E+L LE
 S:   6 RLDKLVLERGLAPSREKAQALIMAGQVIVDDHVADKAGQQVAVDAEIRVRGETLPFVSRGGLKLRRALDEFAVDVSGLVALDVGASTGGFTDCLLQAGAARVFAVDVGYGQLAWKLQKDPRVVSMERTNIRHLMPEQLDGVPDLAVIDASFISLAKVLPATVGLIRPGGRIIALIKPQFEVGRGQVGKGGIVRDPAAHGRAVEGVRQVALELGLTVAGLCDSPITGADG-NREFLILLE 243
>gi|170077101|ref|YP_001733739.1| hemolysin A [Synechococcus sp. PCC 7002] >gi|169884770|gb|ACA98483.1| hemolysin A [Synechococcus sp. PCC 7002] (285 aa)
Score = 313, Expect = 3.8e-27, Identities = 82/240 (34%), Positives = 126/240 (52%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLI----KDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M K RLD+ LV   SR AQ +I  +V + QI+ K TLV   +E+ + +VSR  KL AI HF I + ++I +D G STGGFT LL+  ++VY IDVG Q+ +++++ ++I E+TNFR +  +   +   +D+SFIS+ +  + L   + I L+KPQFE+G+ ++G    +  + I + +E  L   G  SPI G  N EYL +L
 S:   1 MAKQRLDLLLVERKLCESRQQAQRVIRAGEVKVKQQIVDKPGTLVPADVDIEVQAKPPFVSRGGEKLAKAIAHFQITVKDRICLDGGISTGGFTDCLLQAGAQQVYGIDVGYGQVAWKIRQDPRLILRERTNFRHLTPGDLYPESTKRPTLGVMDLSFISLTKVLPTLWSLLDEPKEVILLVKPQFEVGRAQVGKNGVVRDPQAQAQAIFSVLEAAQKLGWHPQGLTYSPITGPAG-NVEYLLWL 244
>gi|86606220|ref|YP_474983.1| hemolysin A [Synechococcus sp. JA-3-3Ab] >gi|86554762|gb|ABC99720.1| hemolysin A [Synechococcus sp. JA-3-3Ab] (275 aa)
Score = 313, Expect = 4.0e-27, Identities = 79/238 (33%), Positives = 130/238 (54%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKDKI------DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      ++RLD +LV  Y SR AQ I  +V +NG  K+ T V+  V I + +VSR  KL+ A++ F I + +I +D G STGGFT LL+  ++VY +DVG QL  L+ + +VI E+TN R ++ + L  ++   D  +D+SFIS+ + + + +L + +++ L+KPQFE G+   +G +  H +++  ++    + GY SPI G+  N EY +L
 S:   4 RVRLDTWLVERGYFSSRQQAQRAILAGEVFLNGVRAEKAGTWVSGDPVVHIQAKSAFVSRGGEKLQGALQAFPIQVQGRICLDAGISTGGFTDCLLQRGAQRVYGVDVGYGQLAWSLRTDPRVILRERTNLRYLQPADLYGTEVPTPNWPDLAVVDLSFISLTKVLDPLWKLLRSPREALLLVKPQFEAGRGQVGKRGVVRDPAIHARVLQTVMQAAVSRGWRVQGYTWSPITGSAG-NIEYWLWL 248
>gi|167957172|ref|ZP_02544246.1| Hemolysin A [candidate division TM7 single-cell isolate TM7c] (199 aa)
Score = 313, Expect = 4.1e-27, Identities = 75/194 (38%), Positives = 117/194 (60%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWK-SIALLKPQFELGKKIGTTKGFAK 196
      K RLD Y+V   SR A++ I  +V +NG++I K  +V+ +DKV +  E+YVSRA KL +  +F+++ +K+ +DIGSSTGGFT  L + + VY++DVGT+QL+ L+ N+++  E+T+ R+  + + ID I DVSFIS+ I  I +  N   +A++KPQFE G+  T +G K
 S:   2 KQRLDRYIVENRLTNSRSQAENYIRLGRVTVNGEVIKKCGFIVSTVDKVVLNIPEQYVSRAGLKLASVSNNFHLNFTDKVVLDIGSSTGGFTDYALRHGARMVYAVDVGTDQLHPSLRGNDQIKLYEKTDIRDF---IPPETIDIILADVSFISLREILPHITKTAMNKKTLLVAMVKPQFEAGRN-QTNRGVVK 192
>gi|157164345|ref|YP_001467145.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Campylobacter concisus 13826] >gi|112801416|gb|EAT98760.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Campylobacter concisus 13826] (237 aa)
Score = 312, Expect = 4.1e-27, Identities = 82/175 (46%), Positives = 109/175 (62%)
 Q:  18 SRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTK 192
      SR A +LI  KV+ING+I +K ++ V+E K+ +L+E YV R A KLK+ +E  DL K A+DIGSSTGGF Q+LLE VK V +DVGT+QL+ L+ + +V  E+T+ RE  + ++K D IT DVSFIS+ I  I EL  N  I L KPQFE+G I  K
 S:  14 SRNKASELIKGGKVLINGEICTKVSSEVSEA-KISLLDE-IYVGRGALKLKSFLEAMKFDLAGKNALDIGSSTGGFMQILLERGVKSVTGVDVGTDQLDASLRSDERVKIYEKTDVREFAKTH-QNKFDLITCDVSFISLAEILPAICELASENSLIITLFKPQFEVGVGIKRNK 185
>gi|88855477|ref|ZP_01130141.1| hemolysin [marine actinobacterium PHSC20C1] >gi|88815384|gb|EAR25242.1| hemolysin [marine actinobacterium PHSC20C1] (264 aa)
Score = 312, Expect = 4.5e-27, Identities = 85/240 (35%), Positives = 136/240 (56%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIES------SLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK---KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M +RLD L   ARSR A LI ++ V ++G + K++T V++ ++E+ E + YVSRAA+KL AA++ F ID  +A+D+G+STGGFTQVLLE  ++V ++DVG QL + ++ + +V ++E+ N R + +   S  +  + D+SFIS+ +  +     + L+KPQFE+G+  + G  G A ++  I  +   L +  G I SPI G  N EYL +L
 S:   1 MASMRLDAALAARGLARSRTHAAKLIADNLVTVSGVAVPKASTPVSDEHEIEVAETDHYVSRAAHKLVAALDSFGIDATGTLALDVGASTGGFTQVLLERGAREVIALDVGHGQLVDVIRSDARVRTIERENARYLTAESLAVLSGTSETPTLVVSDLSFISLRTVLPALHASVGETADFVLLVKPQFEVGRTNIREGIVHGAALRDE---AIMGVLWAAWDLGLGTAGVIPSPIAG-NAGNREYLVWL 245
>gi|163790195|ref|ZP_02184628.1| putative cell adhesion protein (contact hemolysin TlyA-related) [Carnobacterium sp. AT7] >gi|159874470|gb|EDP68541.1| putative cell adhesion protein (contact hemolysin TlyA-related) [Carnobacterium sp. AT7] (275 aa)
Score = 312, Expect = 4.7e-27, Identities = 82/245 (33%), Positives = 144/245 (58%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL----EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      M+K R+DI LV +  S  A+ +  +V + +  + +T+ +L   L  + +YVSR +KL+ A++ FN+ + +K+ +DIGSSTGGFT  L++ K Y++DVGTNQL +L+++++V+ +EQTNFR +   K + + +IDVSFIS+ LI  +K + +  +AL+KPQFE ++  KG  + H++++ + + F  +  L  SPI G + N E+L +L++ ++
 S:   1 MKKERVDILLVEQGLVESIEKAKSAVMAGQVYTSKE--ERIDTVGEKLSSDTQLHLKGKHSRYVSRGGFKLEKAMKVFNVSITDKVMLDIGSSTGGFTDAALQHGAKLSYALDVGTNQLAWKLRQDSRVVVMEQTNFRYCKPEDFSKGRPNLSSIDVSFISLRLILPVLKNIIASGGDVLALIKPQFEAHREDVGEKGIVSDQRVHEQVLTDMLSFAISIGYDVLNLTFSPITGGEG-NIEFLAHLKWNDK 248
>gi|87200682|ref|YP_497939.1| hemolysin A [Novosphingobium aromaticivorans DSM 12444] >gi|87136363|gb|ABD27105.1| hemolysin A [Novosphingobium aromaticivorans DSM 12444] (251 aa)
Score = 312, Expect = 4.8e-27, Identities = 82/236 (34%), Positives = 127/236 (53%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      +KIR+D LV   SR AQ LI  V   I+K+  +   +++  + +VSR  KL AIEHF +D   A+DIGSSTGGFT VLL+N + V+++D GTNQL +L+++ +V LEQT+ R + + I   ++ D SFIS+ +   L   + +AL+KPQFE+GK ++G    + H+++ +  +L   + G + SPI G + N E+L
 S:   9 KKIRVDQLLVERGLVESRARAQALILAGLVFSGETKIAKAGQPIPADAALDVRGRDHPWVSRGGIKLAHAIEHFGLDPAGVTAMDIGSSTGGFTDVLLQNGAEHVFAVDSGTNQLAWKLRQDPRVTVLEQTSARILTPAHIDRPATWVVCDASFISLRKVLEVPLALATRPTRLVALIKPQFEVGKAEVGKGGVVRDPQLHQRVCDEVRAWLEGDGWEVQGIVQSPITGPEG-NVEFL 245
>gi|169828968|ref|YP_001699126.1| hypothetical protein Bsph_3508 [Lysinibacillus sphaericus C3-41] >gi|168993456|gb|ACA40996.1| Hypothetical yqxC protein [Lysinibacillus sphaericus C3-41] (272 aa)
Score = 312, Expect = 4.9e-27, Identities = 86/238 (36%), Positives = 138/238 (57%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIV-----SPIKGAKKENTEYLFYL 240
      K R+DI LV   +R A+ I  V N  I K+  +   +++  + KYVSR  KL+ A++ F++ + K+ +DIGSSTGGFT  L++ + Y++DVG+NQL +++ + +V +E+TNFR  ++ + + + DF TIDVSFIS++LI  +K L    +AL+KPQFE GK   KG +  KK+  +E + + + +G++V   SPI G + N E+LF+L
 S:   6 KERVDILLVERGLCETREKAKRSIMAGLVFSNEIRIDKAGEKIAIDSPLQVKGSDLKYVSRGGLKLEKALQIFDMSVEGKLMLDIGSSTGGFTDCALQHGARHCYALDVGSNQLAWKIRSDERVTVMEKTNFRYTTAADLSEGLPDFATIDVSFISLSLILPVLKTLLLPGGDVMALVKPQFEAGKDKVGKKGIVRD---KKVHLEVLEKTAAMATE-VGFVVKDASYSPITGGEG-NIEFLFHL 245
>gi|163698768|ref|ZP_02117630.1| hemolysin A [Methylobacterium nodulans ORS 2060] >gi|162435194|gb|EDQ45776.1| hemolysin A [Methylobacterium nodulans ORS 2060] (250 aa)
Score = 312, Expect = 5.0e-27, Identities = 82/236 (34%), Positives = 124/236 (52%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      +++R D LV  + SR AQ I  V +G+ + +++ L+  ++    YVSR  KL AA++ F ID   +D+G+STGGFT VLL   +VY++DVG QL+ +L  ++ISLE T+ R IE+     + IDVSFIS+ LI  + L  + + +AL+KPQFE G++   G + E  +++   E L L   G I SPI+G  N E+L
 S:   4 ERVRADRLLVEAGHFESRARAQAAIAAGLVRADGEPVRRASDLIPRAARLSAEAPHPYVSRGGLKLAAALDAFGIDPAGLTCLDLGASTGGFTDVLLRRGAARVYAVDVGRGQLHPRLAGAPRIISLEATDARAIEAWRFAAPPSLVVIDVSFISLRLILPTLPPLVAPDARLVALIKPQFEAGRERVGRGGLVRDEAVQQEVCEGIRELLDSLGFTVAGLIPSPIEGGDG-NREFL 239
>gi|150395716|ref|YP_001326183.1| hemolysin A [Sinorhizobium medicae WSM419] >gi|150027231|gb|ABR59348.1| hemolysin A [Sinorhizobium medicae WSM419] (251 aa)
Score = 312, Expect = 5.0e-27, Identities = 79/235 (33%), Positives = 130/235 (55%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE-EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDK-IDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIE--FLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      IRLD L+N   SR A+D I  V ++G+ ++K ++  E  + I + + YVSRAA KL A++HF +D + + +D+G+STGGFT+VLL+   V ++DVG Q++ ++ ++ +V ++E N R +  I ++ + FI DVSFIS+ L    L    + L+KPQFE G+  + G K +  +  +E  + + ++LG I SPI G  N+E+L 
 S:   9 IRLDQLLLNRGLVASRARARDAIQRGTVKVDGRTVTKPSSTFAEGVTLAIDDPAQDYVSRAALKLLTALDHFGLDPSEQTCLDVGASTGGFTEVLLKRGAAHVVAVDVGHGQIHPRVAEDPRVTNIEGLNARSMTRDDIGERAVTFIVSDVSFISLKLALPPALGLAEPGACCVLLVKPQFEAGRDAISKAGLLKDPESAPAVAAELERWLVDDMGWRSLGLIPSPIAGGDG-NSEFLL 246
>gi|146339199|ref|YP_001204247.1| putative rRNA methylase [Bradyrhizobium sp. ORS278] >gi|146192005|emb|CAL76010.1| putative rRNA methylase [Bradyrhizobium sp. ORS278] (249 aa)
Score = 312, Expect = 5.2e-27, Identities = 73/234 (31%), Positives = 118/234 (50%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      R DI LV   SR AQ I  V N + ++K++ +   V+   +VSR  KL AA+E + I++ + + +D+G+STGGFT+ LL N  V+++DVG +QL+ L+ + K++S+EQT+ R E  + + D + ID SFIS+ +   L +  +AL+KPQFE   G     H+ + ++  F + L  ++  S IKG  N E+ 
 S:  11 RADILLVERGLFESRARAQAAIEAGLVFANDKQVAKASETIPIDAVVQAEPAHPWVSRGGVKLAAALERYGIEVEDHVCLDVGASTGGFTEALLANGAALVFAVDVGRDQLHPSLRDHPKIVSMEQTDIRSYEGKRLPQRPDIVVIDCSFISLKAVLPVALTLAASPMSLLALIKPQFEAKGAHGKGGIIKDAAVHRAVCDDIAAFAASLGCSDIEIFPSSIKGGDG-NAEFFL 243
>gi|16803406|ref|NP_464891.1| hypothetical protein lmo1366 [Listeria monocytogenes EGD-e] >gi|47095949|ref|ZP_00233552.1| hemolysin A [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|153174471|ref|ZP_01929972.1| hemolysin A [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|153183726|ref|ZP_01934543.1| hemolysin A [Listeria monocytogenes J0161] >gi|153190762|ref|ZP_01938125.1| hemolysin A [Listeria monocytogenes J2818] >gi|16410782|emb|CAC99444.1| lmo1366 [Listeria monocytogenes] >gi|47015695|gb|EAL06625.1| hemolysin A [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|126943378|gb|EBA21099.1| hemolysin A [Listeria monocytogenes J0161] >gi|127765746|gb|EBA26091.1| hemolysin A [Listeria monocytogenes J2818] >gi|133730075|gb|EBA31773.1| hemolysin A [Listeria monocytogenes FSL N3-165] (274 aa)
Score = 311, Expect = 5.5e-27, Identities = 79/246 (32%), Positives = 141/246 (57%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEK-------YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      ++K R DI LV +  +R A+   + ++ G + K  +  +K+ I E +    YVSR  KL+ A++ F+ ++ +K+ +DIG+STGGFT  L+N + Y++DVG NQL +L+ +++V +E+TNFR ++ +  + + DF TIDVSFIS+ LI  ++ +    + L+KPQFE G++  KG +  H+ ++ + ++F    +G  SPI G + N E++ +L++ E+
 S:   3 IKKERADILLVEQGLFETREKAK------RAIMAGIVYRKEERVDKPGEKIPIDSELQVKGKQMPYVSRGGLKLEKALQVFDFEVKDKLMLDIGASTGGFTDCALQNGARHSYALDVGYNQLAWKLRNDDRVTVMERTNFRHVKPADFAEGLADFATIDVSFISLKLILPVLRTVLVTGGDVMTLIKPQFEAGREQVGKKGIIRDPAVHESVVEHIVQFALDNGYDLMGLDYSPITGGEG-NIEFIAHLKWTGEE 250
>gi|94497230|ref|ZP_01303802.1| hemolysin A [Sphingomonas sp. SKA58] >gi|94423335|gb|EAT08364.1| hemolysin A [Sphingomonas sp. SKA58] (245 aa)
Score = 311, Expect = 6.0e-27, Identities = 81/239 (33%), Positives = 126/239 (52%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFY 239
      M K+R D LV+  A SR AQ LI  V + + + K+  V   +++  + +VSR  KL A+E F ID+  +A+D+GSSTGGFT VLL +  KVY++D GTNQL +L+ +++VI EQT+ R + + I + +D I D SFIS+ + K      +AL+KPQFE + ++G     H ++   ++++    G  SPI G + N E+L +
 S:   1 MAKVRADQLLVDAGLAESRARAQALILAGLVYLGDRKVEKAGQQVPADAALDLRGRDHPWVSRGGIKLAHALEAFAIDVTGFVAMDVGSSTGGFTDVLLTHGAAKVYAVDSGTNQLAWKLRSDDRVIVHEQTSARILTDAHIPEPVDIIVCDASFISLAKVLEKPIGFARPGAHLVALIKPQFEARREEVGKNGVVRDPAIHDRVCMEVQDWVASQGWTVAGLTQSPITGPQG-NIEFLLH 240
>gi|119025929|ref|YP_909774.1| hemolysin-like protein [Bifidobacterium adolescentis ATCC 15703] >gi|118765513|dbj|BAF39692.1| hemolysin-like protein with S4 domain [Bifidobacterium adolescentis ATCC 15703] (251 aa)
Score = 311, Expect = 6.0e-27, Identities = 82/236 (34%), Positives = 123/236 (52%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNI----DLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNL-GYIVSPIKGAKKENTEYLFY 239
      +RLDI LV   SR AQ LI + KV +NG + SK++ V  D ++  + YVSR AYKL A + F+      +DIG+STGGF VLL   V ++DVG QL+ ++ N ++I +  N R++E+ + +  I DVSFIS+ +  I +    + L+KPQFE+GK   G ++E +K  + +  + N ++  VSPI+G  N EYL Y
 S:   9 VRLDIALVERGVTDSRSKAQRLIESGKVRVNGTVASKASLKVTAADTLDADLGDDYVSRGAYKLVGAFDMFSQTGLRSAEGLDCLDIGASTGGFCDVLLRRGAAHVIALDVGHGQLDPRIAGNERIIEMSGVNIRDVEADDLPYRPSMIVSDVSFISLTYVIPVIARIAAPGAHVVLLVKPQFEVGKGNLGKNGIVESETLRKQALDTVTACAKANGLDVRATAVSPIEGTHG-NIEYLLY 248
>gi|157692925|ref|YP_001487387.1| hemolysin A [Bacillus pumilus SAFR-032] >gi|157681683|gb|ABV62827.1| hemolysin A [Bacillus pumilus SAFR-032] (284 aa)
Score = 310, Expect = 7.2e-27, Identities = 85/240 (35%), Positives = 135/240 (56%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSI--LNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      +K RLD+ LV +  +R A+ I  V N  + K  +   + +   KYVSR  KL+ A++ F++ + K+ IDIGSSTGGFT  L+N  K Y++DVG NQL +L+++++VI +E+TNFR  +  D + + +IDVSFIS+ LI  +K +    IAL+KPQFE G+++  KG +  H ++  EF +  ++K++ + SPI G  N E+L +L+
 S:   4 KKERLDVLLVEQGLMETREKAKRAIMAGIVYSNENRLDKPGEKIARDTPLTVKGNPLKYVSRGGLKLEKALKEFDLTVEGKLLIDIGSSTGGFTDCALQNGAVKSYAVDVGYNQLAWKLRQDDRVIVMERTNFRHSVPADFTDGLPEVASIDVSFISLKLILPALKHILVPGGDCIALVKPQFEAGRELVGKKGIVREPSVHLGVLEEMNEFAAKEGYDVKDVSF--SPITGGDG-NIEFLLHLK 245
>gi|86751559|ref|YP_488055.1| hemolysin A [Rhodopseudomonas palustris HaA2] >gi|86574587|gb|ABD09144.1| hemolysin A [Rhodopseudomonas palustris HaA2] (246 aa)
Score = 310, Expect = 7.2e-27, Identities = 72/234 (30%), Positives = 122/234 (52%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      R D+ LV   SR AQ I  V +G+ ++K + +   ++   +VSR  KL A+E + I + + + +D+G+STGGFT+VLL +  V+++DVG +QL+ L+ + +++S+E T+ R +E  + + D + ID SFIS+ L+   L    +AL+KPQFE+ K G +   E H+ +I++  F + L  ++  SPI G  N E+ 
 S:  12 RADVVLVERGLFESRARAQAAIEAGLVFADGKQVTKVSEQIPLDAALDAQPAHPWVSRGGVKLAGALERYPIAIEDHVCLDVGASTGGFTEVLLADGAALVFAVDVGRDQLHPSLRGHPRIVSMEATDIRSLEGKRLPQRPDVVVIDASFISLKLVLPAALSLAAAPMSLLALIKPQFEVPSKHGIVR---DAEAHRAVIDDITAFAASLGCTDIAVFASPIAGGDG-NIEFFL 241
>gi|182704003|ref|ZP_02956416.1| hemolysin A [Methylocella silvestris BL2] >gi|172066870|gb|EDT52993.1| hemolysin A [Methylocella silvestris BL2] (255 aa)
Score = 310, Expect = 7.2e-27, Identities = 81/233 (34%), Positives = 122/233 (52%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      R D+ LV   SR AQ+ I  V I+G+ ++K + +   +E   +VSR  KL AA++ F D   +DIG+STGGF VLL   + ++DVG QL+ + + +VIS E T+ R +E++ +   FITIDVSFIS+ L+  + L  + K +AL+KPQFE G +  TKG +  H ++    ++ L + G I SPI+G  N E+L
 S:  19 RADLALVARGLFESRAKAQEAIAAGLVRIDGKTVTKPSQTLAAEAHIEAEAPYPWVSRGGVKLAAALDAFGYDPRGLACLDIGASTGGFANVLLSRGALSLVAVDVGHGQLHSAIASDPRVISREDTDARSLEAASLPAAPQFITIDVSFISLALVLPPLTALAAESAKLVALIKPQFEAG-RFHVTKGLVRDPAVHAEVCARVKRLVASLGWRIDGLIPSPIEGGDG-NREFL 250
>gi|15604410|ref|NP_220927.1| hemolysin (tlyA) [Rickettsia prowazekii str. Madrid E] >gi|3861104|emb|CAA15004.1| HEMOLYSIN (tlyA) [Rickettsia prowazekii] (251 aa)
Score = 310, Expect = 7.2e-27, Identities = 95/237 (40%), Positives = 130/237 (54%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELD---KVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKI---INNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      M KIRLD YL+ +    +A+ LI  KV  + + KS  VN D  KV+ L + YVSR A KL A+++F ID N + IDIGSSTGGFT+VL E  + ++++DVG +L+ +L+ N ++ LE+TN R +  I K D I D SFIS+ I   L  +  IAL+KPQFE+ K   G    H+K+  I N++E   I  G I SPI G K N E+L
 S:   1 MTKIRLDEYLLQKGLVTDIAIARSLIIQGKVHNKHEKLIKSGIKVNRHDPDIKVK-LPQHNYVSRGALKLITALDYFKIDPQNLVCIDIGSSTGGFTEVLFERKAELIFAVDVGYGELHSKLRFNPQIKVLEKTNARYLTDKQITTKPDLIVCDASFISLTTILPTPLNLAKEDCILIALIKPQFEVKKNEVENGGIITNPLLHQKVCDKIKNWLEQEHHFQI--FGIIASPILGTKG-NKEFL 240
>gi|124522051|ref|ZP_01696806.1| hemolysin A [Bacillus coagulans 36D1] >gi|124496345|gb|EAY43948.1| hemolysin A [Bacillus coagulans 36D1] (274 aa)
Score = 310, Expect = 7.5e-27, Identities = 86/240 (35%), Positives = 141/240 (58%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVIN-------GQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFL--SILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M+K R+D+ LV   +R A+ +  V N    G+ I+  L+ + D +    YVSR  KL+ A++ F +++ +KI +DIG+STGGFT  L++ K Y++DVG NQL +L+++ +V+ +E+TNFR +   K  +F +IDVSFIS++LI  +K L    +AL+KPQFE G++  KG K ++ H+++I  I+    +++NL + SPI G + N E+L +L
 S:   1 MKKERVDVLLVERGLIETREKAKRAVMAGLVFSNETRLDKPGEKIAADAPLIVKGDPL------PYVSRGGLKLEKALKVFGLNVKDKIVLDIGASTGGFTDCALQHGAKMSYALDVGYNQLAWKLRQDERVVVMERTNFRYVTPQDFTKGIPEFASIDVSFISLSLILPVLKTLLAPLSDVVALIKPQFEAGREQVGKKGIVKDKNVHREVIEKIIQLALRENFSVENLSF--SPITGGEG-NIEFLIHL 242
>gi|168265875|ref|ZP_02687840.1| hemolysin A [Listeria monocytogenes FSL J2-071] (246 aa)
Score = 310, Expect = 8.2e-27, Identities = 68/188 (36%), Positives = 113/188 (60%)
 Q:  59 YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      YVSR  KL+ A++ F+ D+ +K+ +DIG+STGGFT  L+N + Y++DVG NQL +L+ +++V +E+TNFR + +  + + DF TIDVSFIS+ LI  ++ +    + L+KPQFE G++  KG +  H ++ N ++F    +G  SPI G + N E++ +L++ E+
 S:  34 YVSRGGLKLEKALQVFDFDVKDKLMLDIGASTGGFTDCALQNGARHSYALDVGYNQLAWKLRNDDRVTVMERTNFRHVTPADFSEGLADFATIDVSFISLKLILPVLRTVLVTGGDVMTLIKPQFEAGREQVGKKGIIRDPAVHTSVVENIVQFALDNGYDLMGLDFSPITGGEG-NIEFIAHLKWTGEE 222
>gi|23501338|ref|NP_697465.1| hemolysin A [Brucella suis 1330] >gi|62289422|ref|YP_221215.1| TlyA, hemolysin A [Brucella abortus bv. 1 str. 9-941] >gi|82699349|ref|YP_413923.1| cell division protein FtsJ:RNA-binding S4:hemolysin A [Brucella melitensis biovar Abortus 2308] >gi|161618409|ref|YP_001592296.1| hemolysin A [Brucella canis ATCC 23365] >gi|189023673|ref|YP_001934441.1| Cell division protein FtsJ [Brucella abortus S19] >gi|23347229|gb|AAN29380.1| hemolysin A [Brucella suis 1330] >gi|62195554|gb|AAX73854.1| TlyA, hemolysin A [Brucella abortus biovar 1 str. 9-941] >gi|82615450|emb|CAJ10419.1| Cell division protein FtsJ:RNA-binding S4:Hemolysin A [Brucella melitensis biovar Abortus 2308] >gi|161335220|gb|ABX61525.1| hemolysin A [Brucella canis ATCC 23365] >gi|189019245|gb|ACD71967.1| Cell division protein FtsJ [Brucella abortus S19] (253 aa)
Score = 310, Expect = 8.2e-27, Identities = 89/234 (38%), Positives = 130/234 (55%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE-EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK----KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      RLD LV  + +R A+D I  V ++G+ I+K  +V   + + +  YVSRAA KL AA++HF++++ + A+DIG+STGGFTQVLLE   V +IDVG +QL+E L+ + +V S E N R +E + L  +D I DVSFIS+ L    L     L+KPQFE G+  K G + A E  + + +++E +  + LG  SPI+G  N EYL 
 S:  11 RLDQLLVERGFFATRSRARDAIQRGTVKVDGRPITKPGQMVVRDAALAVDDPASAYVSRAALKLVAALDHFDLNVKGRTALDIGASTGGFTQVLLERGAHHVIAIDVGHDQLHESLRHDPRVTSKEGVNARALELAHLDTRAVDCIVSDVSFISLRLALPPALALAEKGAICALLVKPQFEAGREAIGKGGILRDPAYGERMAQELKSWLE--TQPGWRALGLCPSPIEGGDG-NREYLL 247
>gi|114569403|ref|YP_756083.1| hemolysin A [Maricaulis maris MCS10] >gi|114339865|gb|ABI65145.1| hemolysin A [Maricaulis maris MCS10] (244 aa)
Score = 309, Expect = 9.9e-27, Identities = 84/234 (35%), Positives = 131/234 (55%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE--EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK----KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      +R D+YLV  + +R AQ I  KV +NG +SK + +  D +I+ E  +VSRAA KL A ++ F +D +++ +D+GSSTGGFT+VLL  + VY++DVG +QL+ L+ + +V SLE T+ R +  + +  + D SFIS+ + +  L    IAL+KPQFE+GK  K G K + +D  +  +E L  ++ + + SPI+G  N EYL
 S:   1 MRADLYLVEHGHFDTRARAQAAIAAGKVSVNGIKVSKPSQKI--ADGAQIIAEAAHPWVSRAALKLVAGLDGFGVDPADRVCLDVGSSTGGFTEVLLSRGARHVYAVDVGRDQLHASLQADRRVTSLEATDARSLAGEMFSEPPSLVVCDASFISLLKVIARPLALSAATSDLIALVKPQFEVGKALIGKGGLVKSDSARDDAVAAVRAGLEGLEGFSVHAV--MESPIEGGDG-NREYL 235
>gi|86157525|ref|YP_464310.1| hemolysin A [Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-C] >gi|85774036|gb|ABC80873.1| hemolysin A [Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-C] (246 aa)
Score = 308, Expect = 1.2e-26, Identities = 77/240 (32%), Positives = 138/240 (57%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE---EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSI-LNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M++ R+D+ LV  A SR AQ L+  VV+  + K  LV+  + + +  ++YVSR A KL+ A++ F +D  +  D+G+STGGFT +LL+  KVY++DVG QL+ +L+ + +V+ E+ N R++ + + ++++ + D+SFIS+ LI  +K +   +++ L+KPQFE+GK   G + + ++  + I  ++ L + +G+ SPI+G  N E+L L
 S:   1 MKRERIDVLLVARGLAESRTRAQALVMAGAVVVGEARVDKPGQLVDPEAPIRLKDGAAPQRYVSRGALKLEKALDAFPVDPRGRTCADLGASTGGFTDLLLQRGAAKVYAVDVGYGQLHPRLRADARVVVRERENARQLTAETLGERVELVVGDLSFISLRLILPAVKAILRPGGQAVLLVKPQFEVGKGEVGKGGVVRDDGKRRAALDGIAAAAVELGFEVMGHAESPIEGPAG-NREWLLAL 243
>gi|167212217|ref|ZP_02282524.1| hypothetical protein LmonL_11941 [Listeria monocytogenes LO28] (313 aa)
Score = 308, Expect = 1.5e-26, Identities = 79/246 (32%), Positives = 141/246 (57%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEK-------YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      ++K R DI LV +  +R A+   + ++ G + K  +  +K+ I E +    YVSR  KL+ A++ F+ ++ +K+ +DIG+STGGFT  L+N + Y++DVG NQL +L+ +++V +E+TNFR ++ +  + + DF TIDVSFIS+ LI  ++ +    + L+KPQFE G++  KG +  H+ ++ + ++F    +G  SPI G + N E++ +L++ E+
 S:  42 IKKERADILLVEQGLFETREKAK------RAIMAGIVYRKEERVDKPGEKIPIDSELQVKGKQMPYVSRGGLKLEKALQVFDFEVKDKLMLDIGASTGGFTDCALQNGARHSYALDVGYNQLAWKLRNDDRVTVMERTNFRHVKPADFAEGLADFATIDVSFISLKLILPVLRTVLVTGGDVMTLIKPQFEAGREQVGKKGIIRDPAVHESVVEHIVQFALDNGYDLMGLDYSPITGGEG-NIEFIAHLKWTGEE 289
>gi|148323142|gb|EDK88392.1| possible rRNA methyltransferase [Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphum ATCC 10953] (266 aa)
Score = 307, Expect = 1.8e-26, Identities = 102/242 (42%), Positives = 150/242 (61%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEK----YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKN 244
      K+RLD YLV  Y + +A+ I  ++IN Q I K  +++ LDK++ + ++  YVSR  KL+ AI FN+D +KI +DIG+STGGFT  L+N K VY+IDVGTNQL+ +L+ +++V S+E + ++E + ++D ID I +D+SFISI + KIKEL +N +I L+KPQFE ++  KG  + + HK++IN IE  I +   VSPI+G K N EYL   KN
 S:   8 KMRLDEYLVENEYFENLEIAKRQIMVGNIIINEQKIDKPGEVIS-LDKIKSIRIKEKDIPYVSRGGLKLEKAINVFNLDFKDKIVLDIGASTGGFTDCSLQNGAKFVYAIDVGTNQLDWKLRNDSRVKSIENKHINDLEKNDLQDDIDIIVMDISFISIKKVLYKIKELLKDNGFAIFLIKPQFE-AERNEINKGIVDSLNVHKRVINEVIEEAKINQLFLENLTVSPIRGTKG-NIEYLAKFSNKN 251
>gi|145224093|ref|YP_001134771.1| hemolysin A [Mycobacterium gilvum PYR-GCK] >gi|145216579|gb|ABP45983.1| hemolysin A [Mycobacterium gilvum PYR-GCK] (268 aa)
Score = 307, Expect = 1.8e-26, Identities = 75/242 (30%), Positives = 131/242 (54%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDK--VEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYK 243
      ++ R+D LV  ARSR A +LI+ KV ++G  +K T V+   VE +E+ +VSR A+KL A++ F + + + +D G+STGGFT+VLL +V++V ++DVG QL  ++ + +V +E+TN R++ + I  +D + D+SFIS+ +  +     + ++KPQFE+GK ++G   + +   + +   + LN  +  SP+ G  N EY +L +
 S:   3 RRARVDAELVRRGLARSRQQAAELISAGKVRVDGMPAAKPATAVSVTANLSVEAGDEDSWVSRGAHKLIGALDVFGLTVAGRRCLDAGASTGGFTEVLLSRDVREVVAVDVGYGQLAWSVRTDPRVTVMERTNVRDLTAEAIGGPVDLVVADLSFISLATVLPALAACASPGADIVPMVKPQFEVGKDRVGAGGVVSDPQLRVDAVLSVARRAASLNWHAVAVTASPLPGPAG-NVEYFLHLRAR 246
>gi|19704541|ref|NP_604103.1| hemolysin [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] >gi|19714827|gb|AAL95402.1| Hemolysin [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] (266 aa)
Score = 307, Expect = 2.0e-26, Identities = 103/242 (42%), Positives = 146/242 (60%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL----EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKN 244
      K+RLD YLV  Y + +A+ I  V++N + I K  ++ LDKV+ +  ++ YVSR  KL+ AI+ F++D +KI +DIG+STGGFT  L+N K VY++DVGTNQL+ +L+ + +V S+E +  +E S +KD ID I +D+SFISI + KIKEL  N +I L+KPQFE K+  KG   + HK++IN +E  I +   VSPIKG K N EYL   KN
 S:   8 KMRLDEYLVENKYFENLEIAKRQIMVGNVIVNERKIDKPGEII-LLDKVKSIRIKEKDSPYVSRGGLKLEKAIKVFDLDFKDKIILDIGASTGGFTDCSLQNGAKFVYAVDVGTNQLDWKLRNDCRVKSIENKHINNLEKSDLKDDIDIIVMDISFISIKKVLYKIKELSKENGFAIFLIKPQFE-AKRNEIEKGIVDDFNVHKRVINEVVEEAKIHQLFLENLTVSPIKGTKG-NIEYLAKFSKKN 251
>gi|158521672|ref|YP_001529542.1| hemolysin A [Desulfococcus oleovorans Hxd3] >gi|158510498|gb|ABW67465.1| hemolysin A [Desulfococcus oleovorans Hxd3] (252 aa)
Score = 307, Expect = 2.0e-26, Identities = 77/244 (31%), Positives = 134/244 (54%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEY--LFYLEY-KNEK 246
      K RLD LV + A +R AQ +I  V+++   K+  V   +  +  YVSR  KL+ ++ F +D+ K+ +D+G+STGGFT LL  ++V+++DVG QL +L+++ +V+ +E+TN R + + +  +D +TID SFIS+ ++  +     +AL+KPQFE+GK   G +  H++++++  +   +   +VSPI G K N E+ LF L++ KN +
 S:   6 KKRLDQLLVEKGLAPTRQKAQAMIMAGAVLVDDHPADKAGVQVPVTAAIVTRDACPYVSRGGLKLEGGLDAFGLDVTGKVCLDVGASTGGFTDCLLTRGARRVFAVDVGYGQLAWKLRQDPRVVVIERTNIRHMAADALPCPVDLVTIDASFISLKIVMPAVVGFMKPEAVILALIKPQFEVGKGKVGKGGVVRDPGQHREVLDDLCRWAKTQGLWCADAVVSPITGPKG-NVEFFNLFGLDFSKNTR 252
>gi|51473737|ref|YP_067494.1| hemolysin [Rickettsia typhi str. Wilmington] >gi|51460049|gb|AAU04012.1| hemolysin [Rickettsia typhi str. Wilmington] (251 aa)
Score = 306, Expect = 2.2e-26, Identities = 89/237 (37%), Positives = 130/237 (54%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEI--------LEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIEFLSI-LNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      M KIRLD YL+    +G+ D+   ++I G++ +K  L+  KV I    L + YVSR A KL A+++F I+ N + IDIGSSTGGFT+VL E   ++++DVG  L+ +L+ N ++ LE+TN R +  I K D I D SFIS+ I   L  +  IAL+KPQFE+ K   +G K  H+K+ +  ++L  + + G I SPI G K N E+L
 S:   1 MTKIRLDEYLLQ------KGLVTDITIARSLIIQGKVHNKHEQLIKSGMKVNIHDQDIKVKLPQHNYVSRGALKLITALDYFKIEPTNLVCIDIGSSTGGFTEVLFERKAALIFAVDVGYGALHSKLRYNPQIKVLEKTNARYLTDKQITTKPDLIVCDASFISLTTILPTPLNLAKEDCMLIALIKPQFEVKKNEVENRGIIKNPLLHQKVCDKIKDWLEQEHHFQIFGIIESPILGTKG-NKEFL 240
>gi|188584014|ref|YP_001927459.1| hemolysin A [Methylobacterium populi BJ001] >gi|179347512|gb|ACB82924.1| hemolysin A [Methylobacterium populi BJ001] (249 aa)
Score = 306, Expect = 2.2e-26, Identities = 78/236 (33%), Positives = 121/236 (51%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      +++R D +LV  + RSR A+ I  V +G ++++ + L+  ++E   YVSR  KL AA++ F +D   +D+G+STGGFT VLL   V+++DVG +QL+ L+ + +V SLE T+ R +  I+   TIDVSFI + L+  +      AL+KPQFE G+ ++G    E H ++    L L   G I SPI+G  N E+L
 S:   4 ERLRADRFLVEHGHFRSRAQARAAIEAGLVRADGSLVTRPSDLIGAGARIEASAPHPYVSRGGLKLAAALDAFGLDPAGLRCLDVGASTGGFTDVLLRRGAAHVHAVDVGRDQLDAALRADPRVTSLEGTDIRTLAPGAIEPAPRLATIDVSFIGLRLVLPAVAAQLAGEAALAALIKPQFEAGRERVGRGGIVRDAEVHAEVCEGVRAVLVGLGFTVSGPIPSPIEGGDG-NREFL 239
>gi|152967093|ref|YP_001362877.1| hemolysin A [Kineococcus radiotolerans SRS30216] >gi|151361610|gb|ABS04613.1| hemolysin A [Kineococcus radiotolerans SRS30216] (270 aa)
Score = 306, Expect = 2.2e-26, Identities = 65/186 (34%), Positives = 109/186 (58%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL---EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK 186
      ++++RLD LV  ARSR A +L+T +V + G  +K T V+  + +  EE++YVSR A+KL A++ F +D+ + +D G+STGGFT VLL   V ++DVG Q+  L+ + +V LE+TN R +E  + +  + D+SFIS+ L+  +   + + + ++KPQFE+G+
 S:   3 VRRLRLDAELVRRGLARSREHATELVTAGRVRVAGATAAKPATQVDVAAAILVEDAGEEDEYVSRGAHKLVGALDAFGVDVTGRRCLDAGASTGGFTDVLLRRGAAHVVAVDVGYGQIAWSLRTDERVTVLERTNVRTLEPEQVSPEPSLVVADLSFISLTLVLPALVRCVTPDAEHVLMVKPQFEVGR 191
>gi|15611407|ref|NP_223058.1| putative hemolysin [Helicobacter pylori J99] >gi|4154865|gb|AAD05917.1| putative hemolysin [Helicobacter pylori J99] (235 aa)
Score = 306, Expect = 2.3e-26, Identities = 82/240 (34%), Positives = 130/240 (54%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYK 243
      +RLD L N++ A SR A+ L+  +V++N ++SK + +V E D++E++  +VSRA KL A +E  ID  K+ +D+G+S GGF+QV L  KKV +DVG QL+E LK + ++  E+ + R ++  +KID  DVSFIS+ I  I L  + + + L KPQFE+G+ I  K   D + I+N  F + L K+  +    K +N  F++ +K
 S:   1 MRLDYALFNQHLANSREKAKALVLKKQVLVNKMVVSKPSFIVKEGDQIELIAPNLFVSRAGEKLGAFLEDHFIDFKEKVVLDVGASKGGFSQVALLKGAKKVLCVDVGKMQLDESLKNDQRIECYEECDIRGFKTP---EKIDLALCDVSFISLYCILEAILPL---SGEFLTLFKPQFEVGRTIKRNKK-GVVMDKEAILNALENFKNHLKTKDFQILTIQESLVKGKNGNVEFFIHFK 233
>gi|17228401|ref|NP_484949.1| hypothetical protein all0906 [Nostoc sp. PCC 7120] >gi|17130252|dbj|BAB72863.1| all0906 [Nostoc sp. PCC 7120] (242 aa)
Score = 306, Expect = 2.6e-26, Identities = 81/215 (37%), Positives = 116/215 (53%)
 Q:  31 VVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLI---KDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKT-EDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      + +N QII K T V+  +V+I E ++VSR  KL  +E F I +N ++ +D G STGGFT LL+  K VY IDVG Q + L+ N +VI E+TN R+++  +  D I D  +DVSFIS+ I  + +L   +++ L+KPQFE+GK   KG +  D  I  +  L K G  SPI G  N EYL +L ++E
 S:   1 MTVNEQIIDKPGTEVDVAAQVKIKERSRFVSRGGEKLAKGLELFAISVNGRVCLDGGISTGGFTDCLLQAGAKLVYGIDVGYGQTDWGLRNNPQVILRERTNLRQLQPKDLYGDGDAIPDLAVVDVSFISLTKILPALWQLTQPPREAVLLVKPQFEVGKSRVGKKGVVRDPHDQADAIFQVWQAAEKLGWKYKGLTWSPITGPAG-NIEYLLWLNMESE 219
>gi|46907592|ref|YP_013981.1| hemolysin A [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|47093753|ref|ZP_00231503.1| hemolysin A [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|153166753|ref|ZP_01927257.1| hemolysin A [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|153202205|ref|ZP_01943834.1| hemolysin A [Listeria monocytogenes HPB2262] >gi|167014639|ref|ZP_02277172.1| hemolysin A [Listeria monocytogenes FSL J1-194] >gi|167453985|ref|ZP_02320208.1| hemolysin A [Listeria monocytogenes FSL J2-064] >gi|46880860|gb|AAT04158.1| hemolysin A [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|47017874|gb|EAL08657.1| hemolysin A [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|133727377|gb|EBA29075.1| hemolysin A [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|133735488|gb|EBA37186.1| hemolysin A [Listeria monocytogenes HPB2262] (274 aa)
Score = 306, Expect = 2.6e-26, Identities = 78/242 (32%), Positives = 138/242 (57%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEK-------YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEY 242
      ++K R DI LV +  +R A+   + ++ G + K  +  +K+ I E +    YVSR  KL+ A++ F+ ++ +K+ +DIG+STGGFT  L+N + Y++DVG NQL +L+ +++V +E+TNFR + +  + + DF TIDVSFIS+ LI  ++ +    + L+KPQFE G++  KG +  H+ ++ + ++F    +G  SPI G + N E++ +L++
 S:   3 IKKERADILLVEQGLFETREKAK------RAIMAGIVYRKEERVDKPGEKIPIDSELQVKGKQMPYVSRGGLKLEKALQVFDFEVKDKLMLDIGASTGGFTDCALQNGARHSYALDVGYNQLAWKLRNDDRVTVMERTNFRHVTPADFSEGLADFATIDVSFISLKLILPVLRTVLVTGGDVMTLIKPQFEAGREQVGKKGIIRDPAVHESVVEHIVQFALDNGYDLMGLDFSPITGGEG-NIEFIAHLKW 246
>gi|114326886|ref|YP_744043.1| hemolysin [Granulibacter bethesdensis CGDNIH1] >gi|114315060|gb|ABI61120.1| hemolysin [Granulibacter bethesdensis CGDNIH1] (246 aa)
Score = 305, Expect = 2.7e-26, Identities = 79/237 (33%), Positives = 130/237 (54%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIE--FLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      M K R D LV   SR AQ +I  V  + I+K+ ++ E  +E+ ++ +VSR  KL  +EHF +  +I +D+G+STGGFT VLL +  KV+++DVG QL +L+ +++V+ LE+TN R +  SL D+I+ + D SFI + +   E+   ++AL+KPQFE G++  KG +   + +  I+ + ++ + + LG  SPI G + N E+L
 S:   1 MAKKRADQLLVERGLTESRSRAQAVIMAGLVFSQERRIAKAGDMLPEEAPLELRGQDHPWVSRGGLKLAHGLEHFGLSPQGRICLDVGASTGGFTDVLLTHGALKVHAVDVGHGQLAWKLRSDDRVVVLEKTNARHLTPDSLGSDRIEVVVCDASFIGLRTVLPASLEMVAPGGWAVALIKPQFEAGREAIGAKGVVRDPAVHEAVCGMIQDWWQALPDWRVLGIEPSPITGPEG-NREFL 240
>gi|117924354|ref|YP_864971.1| hemolysin A [Magnetococcus sp. MC-1] >gi|117608110|gb|ABK43565.1| hemolysin A [Magnetococcus sp. MC-1] (251 aa)
Score = 305, Expect = 2.9e-26, Identities = 81/238 (34%), Positives = 123/238 (51%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEK---YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFA-KTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      K RLD L+  A S  A LI  +V++ + + K  V E  + +  K  + SR  KL A ++ F ID  + +DIG+STGGFT +LL+  K+Y++DVG QL +L ++ +VI+LE+TN RE+  LI + ID + DVSFIS++    L    + L+KPQFE +  T G    ++ +   +L+  + +G+ SPIKG K N EYL + 
 S:   7 KQRLDHLLIQLGLANSPAQALGLIMTGQVLVEDRPMFKPGEAVPESAAIRLKNSTKSRQWASRGGDKLVAGLDLFQIDPQGMVGLDIGASTGGFTDLLLQRGAAKIYAVDVGHGQLAWRLVQDARVINLERTNARELSPQLIPEPIDILVSDVSFISLSKALPAPLSLLKPGGLGVVLVKPQFEAPRAAVATGGVVLDLAVQQQCVARIAHWLTAQGCRVVGHTPSPIKGPKG-NQEYLLHF 247
>gi|51246266|ref|YP_066150.1| hemolysin A [Desulfotalea psychrophila LSv54] >gi|50877303|emb|CAG37143.1| related to hemolysin A [Desulfotalea psychrophila LSv54] (242 aa)
Score = 305, Expect = 3.4e-26, Identities = 81/238 (34%), Positives = 135/238 (56%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKS-IALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      M+KIRLD L+ N A S  A+ I  +V++N +  K+     V + ++ YVSR +KL+ A+ +F+IDL K+ DIG+S+GGFT LL+++V KV+++DV  QL+ +++++++V+ LE+ N R +  + ++I+  +D SFISI +  + L    IAL+KPQFEL K +      H++ I+  +F++ L ++ G  SPI G K N E+L 
 S:   1 MKKIRLDQLLLELNLAPSLEKARAYIGAGQVLVNDEPADKAGMTYPCQSAVRLRKKCPYVSRGGFKLEQALNYFSIDLAGKVCADIGASSGGFTDCLLQHDVGKVFAVDVAYGQLDWKIRQDDRVVVLERFNARNLLPESLGEEINLAVMDTSFISITKLIPALLPLFAKGCVDIIALIKPQFELPKGLIGNGVVRDPALHQQAIDKIKDFVAELGLQTAGITPSPILGPKG-NREFLL 238
>gi|158424732|ref|YP_001526024.1| hemolysin A [Azorhizobium caulinodans ORS 571] >gi|158331621|dbj|BAF89106.1| hemolysin A [Azorhizobium caulinodans ORS 571] (274 aa)
Score = 304, Expect = 3.6e-26, Identities = 79/236 (33%), Positives = 119/236 (50%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      + R+D LV   SR AQ +  +V +NG + K  V+E ++E +  YVSR  KL+A ++ F ++ K A+D+GSSTGGFT VLL   V ++DVG +Q + +L+  +V  E T+ R +E + + + +D I DVSFIS+ L+       +AL+KPQFE G   KG K  H+ +    + L + LG  SPI+G  N E+L 
 S:  35 RARIDKLLVERGLFDSRARAQAAVLAGQVSVNGAVAKKPGQEVDEDAQIEARDLHPYVSRGGLKLEAGLDAFGFEVKGKRALDVGSSTGGFTDVLLTRGAASVVAVDVGHDQFHPRLRGRPEVRLFEGTDIRRLEPAQVGEPVDLIVSDVSFISLALVLPPALAFAAEQAALVALVKPQFEAGPA-HVRKGVVKDAAIHEAVCARVRGEVEGLGWRVLGLAPSPIEGGDG-NREFLL 269
>gi|57241144|ref|ZP_00369091.1| hemolysin A [Campylobacter lari RM2100] >gi|57018065|gb|EAL54840.1| hemolysin A [Campylobacter lari RM2100] (241 aa)
Score = 304, Expect = 3.8e-26, Identities = 99/241 (41%), Positives = 149/241 (61%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQI------ISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTK-GFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIV-----SPIKGAKKENTEYLFYLEYKN 244
      +R D++ V++  SR A +LI N ++++N +    I  N L +E K+ +L E YVSRAAYKLK ++++ +++ +KI +DIGSSTGGF Q+LL+N K++Y++DVG+NQL+E LK+N+++I E T+ R+ +S +  K D I+ DVSFIS++ +  I +L  +  I L KPQFE+GK I  K G K E  + N E    NLG+I+   S +KG KE   FY  KN
 S:   2 MRYDVF-VSQKLNISRNKACELIENEQILLNDEFKKTSFKIISENPLEDESLKLTLLNE-FYVSRAAYKLKDFLQNYALEIKDKICLDIGSSTGGFVQILLQNQAKQIYALDVGSNQLHESLKENDEIIICENTDLRKFKSDI---KFDLISCDVSFISLSHLLFYIDKLAKKD--IILLFKPQFEVGKNIKRDKNGVVKDEKAIAMAKNKFE----KECANLGWILQYHQQSSLKG--KEGNVEFFYAYRKN 241
>gi|126653067|ref|ZP_01725202.1| hypothetical protein BB14905_10380 [Bacillus sp. B14905] >gi|126590168|gb|EAZ84292.1| hypothetical protein BB14905_10380 [Bacillus sp. B14905] (272 aa)
Score = 304, Expect = 4.0e-26, Identities = 85/238 (35%), Positives = 138/238 (57%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIV-----SPIKGAKKENTEYLFYL 240
      K R+DI LV   +R A+ I  V N  I K+  +   +++  + KYVSR  KL+ A++ F++ + K+ +DIGSSTGGFT  L++ + Y++DVG+NQL +++ + +V +E+TNFR  ++ + + + DF TIDVSFIS++LI  +K +    +AL+KPQFE GK   KG +  KK+  +E + + + +G++V   SPI G + N E+LF+L
 S:   6 KERVDILLVERGLCETREKAKRSIMAGLVFSNEIRIDKAGEKIAIDAPLQVKGSDLKYVSRGGLKLEKALQIFDMSVEGKLMLDIGSSTGGFTDCALQHGARHGYALDVGSNQLAWKIRSDERVTVMEKTNFRYTTAADLSEGLPDFATIDVSFISLSLILPVLKTVLLPGGDVMALVKPQFEAGKDKVGKKGIVRD---KKVHLEVLEKTAAMATE-IGFVVKDASYSPITGGEG-NIEFLFHL 245
>gi|153004004|ref|YP_001378329.1| hemolysin A [Anaeromyxobacter sp. Fw109-5] >gi|152027577|gb|ABS25345.1| hemolysin A [Anaeromyxobacter sp. Fw109-5] (252 aa)
Score = 304, Expect = 4.2e-26, Identities = 64/181 (35%), Positives = 108/181 (59%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE---EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQF 182
      ++ R+D+ LV  A SR AQ L+  VV+  + K  LV+  V + E  ++YVSR A KL+ A++ F +D  KI D+G+STGGFT VLL+  +VY++DVG QL+ +L+ + +V+ E+ N R + + + +++ +T D+SFIS+ L+  ++ +   ++ L+KPQF
 S:   4 RRQRIDVVLVARGLAESRAKAQALVMAGAVVVGEARVDKPGALVDADAPVRLKEGAAPQRYVSRGALKLEKALDVFPVDPAGKICADLGASTGGFTDVLLQRGAARVYAVDVGYGQLHPKLRGDPRVVVRERENARALTAEALGTRVELVTGDLSFISLRLVLPAVRSILRPGGHAVLLVKPQF 187
>gi|90422659|ref|YP_531029.1| hemolysin A [Rhodopseudomonas palustris BisB18] >gi|90104673|gb|ABD86710.1| hemolysin A [Rhodopseudomonas palustris BisB18] (246 aa)
Score = 303, Expect = 4.6e-26, Identities = 70/237 (29%), Positives = 125/237 (52%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      +K R D+ LV   SR AQ I  V +G+++ K++ V  +++   YVSR  KL A+E + I++  + +D+G+STGGF++VLL+N + V+++DVG QL+ L + ++S+E T+ R ++  + + D + ID SFIS+ +   +L +  +AL+KPQFE +K + +G K + H+ + ++  + + L  +  S I G  N E+ 
 S:   5 RKKRADVLLVERGLFESRARAQAAIEAGLVFADGKLVGKASEGVAADAELQAAPAHPYVSRGGVKLAGALERYPIEIEGHVCLDVGASTGGFSEVLLQNGARLVFAVDVGHGQLHASLHGHPNLVSMEGTDIRSLQGMRLPARPDVVVIDASFISLKAVLPAALDLAASPMWLLALIKPQFEAARK-HSKRGIIKDANVHQAVCDDIAAYAASLGCSEIAVFPSSIAGGDG-NIEFFL 240
>gi|16800471|ref|NP_470739.1| hypothetical protein lin1403 [Listeria innocua Clip11262] >gi|16413876|emb|CAC96634.1| lin1403 [Listeria innocua] (274 aa)
Score = 303, Expect = 5.0e-26, Identities = 78/246 (31%), Positives = 136/246 (55%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      ++K R DI LV +  +R A+ I  V  + + K  +  ++++ ++ YVSR  KL+ A++ FN D+ +K+ +DIG+STGGFT  L+N + Y++DVG NQL +L+ + +V +E+TNFR + +  + + +F TIDVSFIS+ LI  ++ +    + L+KPQFE G++  KG +  H+ ++ N  F    +G  SPI G + N E++ +L++ ++
 S:   3 IKKERADILLVEQGLFETREKAKRAIMAGIVYRKEERVDKPGEKIPADSELQVKGKQMPYVSRGGLKLEKALQVFNFDVKDKLMLDIGASTGGFTDCALQNGARHSYALDVGYNQLAWKLRNDERVTVMERTNFRHVTPADFTEGLAEFATIDVSFISLKLILPVLRTVLVTGGDVMTLIKPQFEAGREQVGKKGIIRDPAVHEAVVENIALFALDNGYDLMGLDFSPITGGEG-NIEFIAHLKWTGKE 250
>gi|94968074|ref|YP_590122.1| hemolysin A [Acidobacteria bacterium Ellin345] >gi|94550124|gb|ABF40048.1| hemolysin A [Acidobacteria bacterium Ellin345] (252 aa)
Score = 303, Expect = 5.2e-26, Identities = 79/239 (33%), Positives = 132/239 (55%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI------DFITIDVSFISINLIFNKI----KELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      K+RLD LV   SR AQ +I  +V++N Q + K+  V +  + +L ++ +YV R  KL+ A++H+NI++ + +DIG+STGGFT  L++  V ++D G Q++ +L+ + +V LE TN R +  +++    D  +DVSFIS L+  +  ++   + + L+KPQFE+G+ KIG      + +  E ++ L + L I SPI GA+ N E+L Y E
 S:   2 KVRLDKLLVERALVPSRERAQAMILAGRVLVNEQKVEKAGANVEDDSAIRLLGDDLRYVGRGGLKLERALQHWNIEVRGRTCMDIGASTGGFTDCFLQHGAAHVIAVDTGFGQIDAKLRADERVHLLELTNARYLTREQVEEVAPGRVLPDIAAMDVSFISATLVLPAVIAVLRDAPSERKQLVVLVKPQFEVGREKIGKGGIVRDAAAQQLALEKVKECVAELRGRGLDTIESPILGAEG-NREFLLYAE 251
>gi|56964226|ref|YP_175957.1| rRNA methylase [Bacillus clausii KSM-K16] >gi|56910469|dbj|BAD64996.1| rRNA methylase [Bacillus clausii KSM-K16] (270 aa)
Score = 303, Expect = 5.4e-26, Identities = 85/239 (35%), Positives = 133/239 (55%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL-------EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEF-LSI-LNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      K RLD+ LV   +R A+   + ++ G + S S L   KV +    E+ YVSR  KL+ A++ F+ + K+ +DIG+STGGFT  L++ + +Y++DVG NQL +++++ +V +E+ NFR  S  + I F TIDVSFIS+ L+  + +    AL+KPQFE GK   KG +  H+++I +  F SI ++ NL Y SPI G + N E+L +L+
 S:   4 KERLDVLLVERGLCETREKAK------RTIMAGLVYSDSERLDKPGMKVAVDMPLRIKGEQMPYVSRGGLKLEKALQTFDFPIAGKVGLDIGASTGGFTDCALQHGAEHMYAVDVGYNQLAWKIRQDERVTVMERMNFRHAVPSDFGNGIPQFATIDVSFISLRLMLPPLFAIIATGGDVCALIKPQFEAGKDQVGKKGIVRDPAIHEQVIESIAAFSCSIGFDVVNLSY--SPITGGEG-NIEFLIHLQ 244
>gi|109947356|ref|YP_664584.1| hemolysin [Helicobacter acinonychis str. Sheeba] >gi|109714577|emb|CAJ99585.1| hemolysin [Helicobacter acinonychis str. Sheeba] (235 aa)
Score = 302, Expect = 6.1e-26, Identities = 83/240 (34%), Positives = 136/240 (56%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYK 243
      +RLD L +++  SR A+ LI ++V++N +ISK + +V E DK+E++  ++SRA KL A +E++ ID  K+ +D+G+S GGF+++ L  KKV +DVG QL+E LKK+ +V  E+ + R +++  +KID + DVSFIS+ I  I L  + + + L KPQFE+G+KI  K   D + I+N  F + L K+  +    K +N  F++ +K
 S:   1 MRLDYALFDQHLVSSREKAKVLILKNQVLVNKIVISKPSFMVKENDKIELVATNLFISRAGEKLGAFLENYLIDFKEKVVLDVGASKGGFSEMALLKGAKKVLCVDVGKMQLDENLKKDKRVECYEECDIRAFKTT---EKIDLVLCDVSFISLYCILEAILPL---SHEFLVLFKPQFEVGRKIKRNKK-GVVVDKEAILNALENFKNHLKTKDFQILKIQESLVKGKNGNVEFFIHFK 233
>gi|113953905|ref|YP_731529.1| hemolysin A [Synechococcus sp. CC9311] >gi|113881256|gb|ABI46214.1| hemolysin A [Synechococcus sp. CC9311] (272 aa)
Score = 302, Expect = 6.9e-26, Identities = 86/240 (35%), Positives = 139/240 (57%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVIN-GQIISKSNTLVNELDKVEILEEE--KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLI---KDKIDFITI-DVSFISINLIFNKIKE-LKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      ++K RLD++++  A SR AQ LI  KV + GQ++ K  V L +E++ E+ ++VSR  KL AA+E F + + + +D G STGGFT LL++  +VY IDVG Q  L+ + +V+ E+TN R + ++ +  +D++ + + DVSFIS++L+  I+ LK  +++ L+KPQFE+G+ ++G     H+ I + I   L  LG + SPI G  N EYL +L
 S:   2 VRKQRLDLHMLTLGLAASRQQAQQLIRAGKVRDHRGQLLDKPGQTV--LIDLELIVEQPPRFVSRGGEKLLAALEAFPVSVEGRTCLDGGISTGGFTDCLLQHGAHRVYGIDVGYGQTAWSLRIDERVVLRERTNLRRLTATELYGPEDELPTLAVADVSFISLSLVLPAIRALLKPQGSEALVLVKPQFEVGRDRVGKGGVVRDGLAHRDAIASVIASAHSLGWNALGVVGSPITGPAG-NHEYLLWL 247
>gi|148557362|ref|YP_001264944.1| hemolysin A [Sphingomonas wittichii RW1] >gi|148502552|gb|ABQ70806.1| hemolysin A [Sphingomonas wittichii RW1] (252 aa)
Score = 302, Expect = 7.0e-26, Identities = 77/234 (32%), Positives = 118/234 (50%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      +R D LV+   SR AQ LI  V  + I K+  +   +E+  + +VSR  KL  +EHF  +  +AID+GSSTGGFT VLL  ++VY++D GTNQL +L+ + +V+ EQTN R + S + + +D I D SFIS+ +       +AL+KPQFE G+ ++G     H+++   ++   + G  SPI G + N E+L
 S:   5 VRADQLLVDRGLVESRSRAQALILAGLVFSGERKIEKAGQPIKPDAAIEVRGRDHPWVSRGGIKLAHGLEHFGWSVEGAVAIDVGSSTGGFTDVLLNGGARRVYAVDSGTNQLAWKLRNDPRVVVHEQTNARFLTSEHVPEPVDVIVCDASFISLAKVLAAPLGFARPGAHLVALIKPQFEAGREEVGKGGVVRDPAVHERVCAQVAAWIEGQGWQVAGVTASPITGPEG-NVEFL 239
>gi|108562786|ref|YP_627102.1| hemolysin [Helicobacter pylori HPAG1] >gi|107836559|gb|ABF84428.1| hemolysin [Helicobacter pylori HPAG1] (235 aa)
Score = 302, Expect = 7.0e-26, Identities = 80/240 (33%), Positives = 132/240 (55%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYK 243
      +RLD L N++  SR A+ L+ ++V++N ++SK + ++ E D++E++  +VSRA KL A +E  ID  K+ +D+G+S GGF+QV L  KKV +DVG QL+E LK++ ++  E+ + R ++  + ID  DVSFIS+ I  I L  + + +AL KPQFE+G++I  K   D + I+N  F + L K+  +    K +N  F++ +K
 S:   1 MRLDYALFNQHLVSSREKAKALVLKNQVLVNKMVVSKPSFIIKEGDQIELIAPNPFVSRAGEKLGAFLEEHFIDFKEKVVLDVGASKGGFSQVALLKGAKKVLCVDVGKMQLDESLKQDKRIECYEECDIRGFKTP---ETIDLALCDVSFISLYCILEAILPL---SDEFLALFKPQFEVGREIKRNKK-GVVMDKEAILNALENFKNHLKTKDFQILEIQESLVKGKNGNVEFFIHFK 233
>gi|17987780|ref|NP_540414.1| hemolysin [Brucella melitensis 16M] >gi|17983504|gb|AAL52678.1| HEMOLYSIN [Brucella melitensis 16M] (253 aa)
Score = 302, Expect = 7.2e-26, Identities = 88/234 (37%), Positives = 129/234 (55%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE-EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK----KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      RLD LV  + +R A+D I  V ++G+ I+K  +V   + + +  YVSRAA KL AA++HF++++ + A+DIG+STGGFTQVLLE   V +IDVG +QL+E L+ + +V S E N R +E + L  +D I DVSFIS+ L    L     L+KP FE G+  K G + A E  + + +++E +  + LG  SPI+G  N EYL 
 S:  11 RLDQLLVERGFFATRSRARDAIQRGTVKVDGRPITKPGQMVVRDAALAVDDPASAYVSRAALKLVAALDHFDLNVKGRTALDIGASTGGFTQVLLERGAHHVIAIDVGHDQLHESLRHDPRVTSKEGVNARALELAHLDTRAVDCIVSDVSFISLRLALPPALALAEKGAICALLVKPLFEAGREAIGKGGILRDPAYGERMAQELKSWLE--TQPGWRALGLCPSPIEGGDG-NREYLL 247
>gi|85717531|ref|ZP_01048476.1| hemolysin A [Nitrobacter sp. Nb-311A] >gi|85695648|gb|EAQ33561.1| hemolysin A [Nitrobacter sp. Nb-311A] (251 aa)
Score = 302, Expect = 7.2e-26, Identities = 74/234 (31%), Positives = 118/234 (50%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      R D+ LV   SR AQ I  V +G+ ++K + ++  +E   YVSR  KL A+ + I + N + +D+G+STGGFT+VLL   V+++DVG +QL+ L+ + +V+S+E T+ R +E  + + D + +D SFIS+ I   L    +AL+KPQFE  +  KG +  H+ + N+  F + L  N+  SPI G  N E+ 
 S:  14 RADVLLVERGLFESRARAQAAIQAGFVTADGKAVTKISETIDVNAAIEAQPAHPYVSRGGVKLAGALARYPIGIENHVCLDVGASTGGFTEVLLNEGASLVFAVDVGRDQLHPSLRNHPRVVSMESTDIRSLEGKRLPQRPDMVVMDASFISLKAILPVTLALAAAPMHLLALIKPQFE-APRTAIKKGIVRDAAVHRAVCNDIAAFAATLGCSNIEIFPSPITGGDG-NIEFFL 246
>gi|184201185|ref|YP_001855392.1| hypothetical protein KRH_15390 [Kocuria rhizophila DC2201] >gi|183581415|dbj|BAG29886.1| hypothetical protein [Kocuria rhizophila DC2201] (255 aa)
Score = 301, Expect = 9.1e-26, Identities = 72/198 (36%), Positives = 116/198 (58%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEI--LEEEKYVSRAAYKLKAAIEHF-NIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKK 202
      RLD L +  ARSR VA  I + KV +NG ++K++T V+E D+VE+  E++Y SRAA+KL A+E F ++D  + +D G+STGGFT VLL  ++V ++DVG +QL QL+ + +V  E N R ++++ I  +  D+SFIS+ L+  +     + ++KPQFE+G  + G  +E ++
 S:   4 RLDRALTDRGLARSRTVAAGWIRDGKVSVNGAPVTKASTPVSEQDRVEVETSPEDEYASRAAHKLVGALECFSDVDPAGRRCLDAGASTGGFTDVLLRRGAREVVAVDVGHDQLVPQLRADPRVHVHEGLNVRYLDAAEIGGPAELTVCDLSFISLTLVVPTLAGATVPGGDLLLMVKPQFEVGVHNLSRTGVVTSERARQ 204
>gi|116492588|ref|YP_804323.1| rRNA methylase [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] >gi|116102738|gb|ABJ67881.1| Predicted rRNA methylase [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] (272 aa)
Score = 301, Expect = 9.8e-26, Identities = 83/241 (34%), Positives = 142/241 (58%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVV-INGQIISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSI--LNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      M K R+D+ LV +  +R A+ +  +++ N + + K  ++  K+ + +  YVSR  KL+ A++ F +D+   +DIGSSTGGFT V+L+N K Y++DVGTNQL +L+++ +V+ +E TNFR +   + + +F +IDVSFIS+ LI  +K +  +  ++L+KPQFE G++   G +  H++++ N +  +  N+K L + SPIKG + N E+L +LE
 S:   1 MAKERVDVLLVEQGLFDTREKAKRAVMAGEILGDNEERLDKPGVKIDPSVKLHLKGKPMPYVSRGGLKLEKALKVFGLDVKGLTVLDIGSSTGGFTDVMLQNGAKLSYALDVGTNQLVWKLREDPRVVVMENTNFRYSKLEDFTEGQPEFASIDVSFISLKLILPALKNIIKTHGSVVSLIKPQFEAGRENVGKHGIVRDRKVHEEVLKNVLAMANAEGFNVKGLDF--SPIKGGEG-NIEFLAWLE 244
>gi|23099331|ref|NP_692797.1| hemolysin [Oceanobacillus iheyensis HTE831] >gi|22777560|dbj|BAC13832.1| hemolysin [Oceanobacillus iheyensis HTE831] (269 aa)
Score = 300, Expect = 1.1e-25, Identities = 79/244 (32%), Positives = 139/244 (56%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEK-YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      +K R D LV   +  A+ I  V   I K T+++  + + +++ YV R  KL+ A++ F++D+++K+ +D+GSSTGGFT  L++  K Y+IDVG NQL+ +L+ +++VI +E+TNF+++  L+  + +F++IDVSFIS+ IF + ++  N  IAL+KPQFE ++  KG +  H ++++ + +    L  SPI G + N E+L +L ++ E
 S:   3 KKKRADELLVERELVENIDKARRSIMAGIVFTENDRIDKPGTIISVETPLRVKQKDNPYVGRGGKKLEKALQEFDVDVSDKLFMDVGSSTGGFTDCALQHGAIKSYAIDVGYNQLDWKLRNDHRVIVMERTNFKDVTPELLNHGLPNFVSIDVSFISLKHIFPVLNKILQPNSDIIALIKPQFEAKREQVGEKGIIRDPAVHHEVLDKVMMYARESGFSLLNLTYSPITGTEG-NIEFLVHLGWEKE 248
>gi|163795881|ref|ZP_02189845.1| Predicted rRNA methylase [alpha proteobacterium BAL199] >gi|159178914|gb|EDP63450.1| Predicted rRNA methylase [alpha proteobacterium BAL199] (250 aa)
Score = 300, Expect = 1.1e-25, Identities = 81/235 (34%), Positives = 126/235 (53%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLS------ILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      K RLD LV+   SR AQ L+  V  + + K+  V E  +++ ++ +VSR  KL A+E F ID  +A+D+G+STGGFT VLL N  KVY++DVG QL +L+ + +V+ LE+TN R + + + + ID + D SFIS+ +   L   + AL+KPQFE G+ ++G    E H+ + +  +L    + + + G  SPI G + N E+L
 S:   2 KRRLDQLLVDRGLVESRSRAQALVMAGLVFSGERKLEKAGLQVAEDIALDVRGQDHPWVSRGGLKLAHALEEFAIDPTGFVALDVGASTGGFTDVLLTNGAVKVYAVDVGHGQLAWKLRSDPRVVVLEKTNARHLTAEQVPEPIDMVVCDASFISLRTVLPAPLALARVGARLAALIKPQFEAGREQVGKGGVVRDPEVHEAVCADIRRWLDGASGGVMSDWRVDGITRSPITGPEG-NVEFL 243
>gi|116071316|ref|ZP_01468585.1| Hemolysin A [Synechococcus sp. BL107] >gi|116066721|gb|EAU72478.1| Hemolysin A [Synechococcus sp. BL107] (267 aa)
Score = 299, Expect = 1.3e-25, Identities = 80/238 (33%), Positives = 127/238 (53%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVIN-GQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKID----FITIDVSFISINLIFNKIKE-LKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      K RLD+ LV   SR AQ LI  KV  G ++ K  V + ++++  ++VSR  KL A +E F + ++ +I +D G STGGFT LL++ K+VY IDVG Q  L+ +++V+ E+TN R ++  + + D    DVSFIS+ LI  ++ L+ + +++ L+KPQFE+G+ ++G     H  I  +   L+  G + SPI G  N EY+ +L
 S:   4 KQRLDLELVARGLVASRQQAQQLIRAGKVRDGVGTVLDKPGHDVKDSLQLQVEHPPRFVSRGGEKLLAGLEAFPVAVDERICLDGGISTGGFTDCLLQHGAKRVYGIDVGYGQTAWSLRTDDRVVLRERTNLRHLQPEALYGEADPWPTLAVTDVSFISLRLILPALRRLLRGSEAEALVLVKPQFEVGRDRVGRGGVVRDPAAHCDAIGTVVAAAQTLDWHPQGIVASPITGPAG-NHEYVLWL 247
>gi|15608832|ref|NP_216210.1| cytotoxin/hemolysin TlyA [Mycobacterium tuberculosis H37Rv] >gi|15841151|ref|NP_336188.1| cytotoxin/hemolysin [Mycobacterium tuberculosis CDC1551] >gi|31792880|ref|NP_855373.1| cytotoxin [Mycobacterium bovis AF2122/97] >gi|121637601|ref|YP_977824.1| cytotoxin/hemolysin TlyA [Mycobacterium bovis BCG str. Pasteur 1173P2] >gi|148661491|ref|YP_001283014.1| cytotoxin/hemolysin [Mycobacterium tuberculosis H37Ra] >gi|148822900|ref|YP_001287654.1| cytotoxin|haemolysin tlyA [Mycobacterium tuberculosis F11] >gi|167969188|ref|ZP_02551465.1| cytotoxin|haemolysin tlyA [Mycobacterium tuberculosis H37Ra] >gi|194543941|ref|YP_002078970.1| cytotoxin|haemolysin tlyA [Mycobacterium tuberculosis C] >gi|2326737|emb|CAB10951.1| CYTOTOXIN|HAEMOLYSIN HOMOLOGUE TLYA [Mycobacterium tuberculosis H37Rv] >gi|2370317|emb|CAA66941.1| cytotoxin /haemolysin homologue [Mycobacterium tuberculosis] >gi|13881370|gb|AAK46002.1| cytotoxin/hemolysin [Mycobacterium tuberculosis CDC1551] >gi|31618470|emb|CAD96388.1| CYTOTOXIN|HAEMOLYSIN HOMOLOGUE TLYA [Mycobacterium bovis AF2122/97] >gi|121493248|emb|CAL71719.1| Cytotoxin|haemolysin homologue tlyA [Mycobacterium bovis BCG str. Pasteur 1173P2] >gi|124600948|gb|EAY59958.1| cytotoxin|haemolysin tlyA [Mycobacterium tuberculosis C] >gi|134150047|gb|EBA42092.1| cytotoxin|haemolysin tlyA [Mycobacterium tuberculosis str. Haarlem] >gi|148505643|gb|ABQ73452.1| cytotoxin/hemolysin [Mycobacterium tuberculosis H37Ra] >gi|148721427|gb|ABR06052.1| cytotoxin|haemolysin tlyA [Mycobacterium tuberculosis F11] (268 aa)
Score = 299, Expect = 1.5e-25, Identities = 78/245 (31%), Positives = 127/245 (51%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL--EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      ++ R+D LV  ARSR A +LI  KV I+G  K T V++  + ++  E +VSR A+KL A+E F I + + +D G+STGGFT+VLL+   V + DVG QL  L+ + +V+ LE+TN R +  I ++D + D+SFIS+ +  +   +  + L+KPQFE+GK ++G    +  + +     L  ++G  SP+ G  N EY +L + ++
 S:   3 RRARVDAELVRRGLARSRQQAAELIGAGKVRIDGLPAVKPATAVSDTTALTVVTDSERAWVSRGAHKLVGALEAFAIAVAGRRCLDAGASTGGFTEVLLDRGAAHVVAADVGYGQLAWSLRNDPRVVVLERTNARGLTPEAIGGRVDLVVADLSFISLATVLPALVGCASRDADIVPLVKPQFEVGKGQVGPGGVVHDPQLRARSVLAVARRAQELGWHSVGVKASPLPGPSG-NVEYFLWLRTQTDR 249
>gi|162456596|ref|YP_001618963.1| hypothetical protein sce8313 [Sorangium cellulosum 'So ce 56'] >gi|161167178|emb|CAN98483.1| unnamed protein product [Sorangium cellulosum 'So ce 56'] (252 aa)
Score = 298, Expect = 1.8e-25, Identities = 68/187 (36%), Positives = 106/187 (56%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHF---NIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKK 187
      M ++R D LV  A SR AQ LI  KV  + I K TL+ E +V +  ++VSR  KL+ A+ F  +D+ K +D+G+STGGFT LL+  +V+++DVG QL +L+ + +V  ++ N RE++    ID + +D SFISI+ + + I L  +  +AL+KPQFE G++
 S:   1 MTRVRADALLVARKLAGSRTEAQALIMAGKVTSGPRRIDKPGTLLPEDAEVHVASGPRFVSRGGEKLEHALAAFAAHGLDVAGKTCVDVGASTGGFTDCLLQRGAARVFAVDVGYGQLAAKLRADARVEVRDRVNARELQREDFDVPIDLVVVDASFISISRLIDAIARLLPPSGDLVALIKPQFEAGRE 190
>gi|15827705|ref|NP_301968.1| cytotoxin/hemolysin [Mycobacterium leprae TN] >gi|2065225|emb|CAB08287.1| hypothetical protein MLC1351.14c [Mycobacterium leprae] >gi|13093256|emb|CAC31739.1| cytotoxin/hemolysin [Mycobacterium leprae] (269 aa)
Score = 298, Expect = 1.8e-25, Identities = 65/185 (35%), Positives = 109/185 (58%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE--EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK 186
      +++R+D+ LV  ARSR A LI+ KV I+G  K +T V   + + + E +VSR A+KL A++ F I + + +D G+STGGFT+VLL+  +V ++DVG QL  ++ + +VI +E+TN ++  LI  +D + D+SFIS+ + + +   +  + ++KPQFE+GK
 S:   3 RRVRVDVELVRRGLARSRQQAAKLISAGKVSIDGLPAVKPSTAVAITTVLTVADDGERSWVSRGAHKLMGALDTFGIPVAGRCCLDAGASTGGFTEVLLDRGAAEVVAVDVGYGQLAWSVRCDPRVIVVERTNVHDLSPELIGGPVDLVVADLSFISLATVLSALAGCALPSADIVPMVKPQFEVGK 189
>gi|188527169|ref|YP_001909856.1| hemolysin [Helicobacter pylori Shi470] >gi|188143409|gb|ACD47826.1| hemolysin [Helicobacter pylori Shi470] (235 aa)
Score = 298, Expect = 2.0e-25, Identities = 80/240 (33%), Positives = 131/240 (54%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYK 243
      +RLD L N++  SR A+ L+ ++V++N ++SK + +V E DK+E++  +VSRA KL A +E  +D  K+ +D+G+S GGF++V L  KKV +DVG QL+E L+ + ++  E+ + RE ++  + ID + DVSFIS+ I  I L  + + +AL KPQFE+G+   K   D K I+N  F + L K+  +    K +N  F++ +K
 S:   1 MRLDYALFNQHLVNSREKAKALVLKNQVLVNKMVVSKPSFIVKEGDKIELIATNLFVSRAGEKLAAFLETHFVDFKEKVVLDVGASKGGFSEVALLKGAKKVLCVDVGKMQLDENLRNDTRIECHEECDIREFKTP---ETIDLVLCDVSFISLYCILEAILPL---SDEFLALFKPQFEVGRATKRNKK-GVVVDKKAILNALENFKNHLKTKDFQILKIQESLVKGKNGNVEFFIHFK 233
>gi|29375564|ref|NP_814718.1| hemolysin A [Enterococcus faecalis V583] >gi|29343025|gb|AAO80788.1| hemolysin A [Enterococcus faecalis V583] (271 aa)
Score = 297, Expect = 2.6e-25, Identities = 86/240 (35%), Positives = 137/240 (57%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVN---ELDKVEILEEEK-----YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKT-EDHKKIINNFIEFL--SILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M+K R+D+  N+  +R A+   + V+ G + + N ++  E  VE   K   YVSR  KL+ A+ F I++ K +DIGSSTGGFT V L+N + Y++DVG NQL +++++ +V+ +E+TNFR +   + + D TIDVSFIS+ LI  + ++    +AL+KPQFE GK+  KG + E H+ ++   F  + ++KNL + SPI G + N E+L +L
 S:   1 MKKERVDVLAFNQGLFETREKAK------RSVMAGLVYNDKNERLDKPGEKISVETPLHTKGQVMPYVSRGGLKLEKALNVFAINVQGKTMLDIGSSTGGFTDVALQNGARLSYALDVGYNQLAWKIRQDERVVVMERTNFRYSKPEDFTEGVPDIATIDVSFISLRLILPPLHDILKKGGSVVALIKPQFEAGKEFVGKKGIVRDPETHQMVVEEITRFAMNNGYDVKNLDF--SPITGGEG-NIEFLAHL 243
>gi|34499756|ref|NP_903971.1| hemolysin [Chromobacterium violaceum ATCC 12472] >gi|34105607|gb|AAQ61961.1| probable hemolysin [Chromobacterium violaceum ATCC 12472] (248 aa)
Score = 297, Expect = 2.7e-25, Identities = 74/236 (31%), Positives = 135/236 (57%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE--KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIK-----DKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIE-FLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFY 239
      IR+DI LV + A SR AQ+L+  +V  G +++K +     +I+ +E +YVSR  K++ A++  +++  A+D+G STGGFT LL+  ++V +DVG +QL+ +++++ +V  E N R ++ + +   D D + DVSFIS++L+   L   + ++L+KPQFE+G++ + G + E  ++ + I+ L+ N++ L + SPIKG  N E+ +
 S:   2 IRVDILLVEQGLAASRTAAQNLVAAGRVSCRGAVVAKPSQKFPADAAFDIVADEADRYVSRGGLKMRGALDAAGLEIAGWTALDVGQSTGGFTDCLLQAGARRVVGVDVGHDQLHPRMREDARVRYFEGVNARALDRAALLAANDGDGFDLMVCDVSFISLSLVLPSALPLLKPGGRLLSLVKPQFEVGREGLSKGGIVRDETLYPLVRDKIDRVLAEQNMQTLAWFDSPIKGGDG-NREFFVH 244
>gi|78779941|ref|YP_398053.1| hemolysin A [Prochlorococcus marinus str. MIT 9312] >gi|78713440|gb|ABB50617.1| hemolysin A [Prochlorococcus marinus str. MIT 9312] (270 aa)
Score = 296, Expect = 3.2e-25, Identities = 93/245 (37%), Positives = 137/245 (55%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVV-INGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI----DFITIDVSFISINLIFNKIKE-LKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSIL--NIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      ++K RLD+YL+N+  +R AQ LI  KV ING+++ K  V  + I E +VSR  KL A +  I + +KI +D G STGGFT LL+  K VY IDVG Q  +++ N KVI E+TN R+++ + + +   +F+ D+SFIS+ L+F I  L+ + + I L+KPQFE+GK  + G +  H + I  I    NIKNL I SP+ G  N EYL ++ ++E
 S:   2 IKKSRLDLYLLNKGLCETRQKAQGLILAGKVRDINGKVLDKPGQQVLIGSEFFIDSEPMFVSRGGEKLLEAFKKLEIKVKDKICLDAGISTGGFTDCLLQQGAKLVYGIDVGYGQTAWKIRNNPKVILFERTNIRKLKPNDLLSRSNELPNFVVADLSFISLKLVFKSIGNLLEGDCIEGIFLIKPQFEVGKDKVSKGGVVRNPKFHTEAIEAVIYAAENFQWNIKNL--IASPLVGPAG-NHEYLAWMCLRSE 252
>gi|33862020|ref|NP_893581.1| rRNA methyltransferase [Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. CCMP1986] >gi|33634238|emb|CAE19923.1| FtsJ cell division protein:S4 domain:Hemolysin A [Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. CCMP1986] (270 aa)
Score = 296, Expect = 3.3e-25, Identities = 91/240 (37%), Positives = 133/240 (55%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVV-INGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREI-------ESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNW-KSIALLKPQFELGKKIGTTKGFA-KTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      ++K RLD+YL+ +  +R AQ LI  KV ING+I K  V  + I E ++VSR  KL A +  I++ +++ ID G STGGFT LL+  K VY IDVG Q  +L+KN KV  E++N R +    E SL+  +F+ +D+SFIS+ L+  I L  ++ + I L+KPQFE+GK  + G  K E H + I + I  + L   G + SP+ G  N EYL ++
 S:   2 IKKSRLDLYLIYKGLCETRQKAQGLILAGKVKDINGKIFDKPGQQVLIGTEFIIESEPQFVSRGGEKLLEAFKKLKINVKDRVCIDAGISTGGFTDCLLQQGAKMVYGIDVGYGQTAWKLRKNPKVKLFERSNIRNLKPLDIYSEESLLP---NFVVVDLSFISLKLVLQPINNLLSGDFIEGIFLIKPQFEVGKDRVSKGGVVRKAEYHIEAIESVINAANQLQWNIQGLVASPLVGPAG-NHEYLAWM 247
>gi|85374499|ref|YP_458561.1| hemolysin HlyA [Erythrobacter litoralis HTCC2594] >gi|84787582|gb|ABC63764.1| Hemolysin HlyA [Erythrobacter litoralis HTCC2594] (247 aa)
Score = 296, Expect = 3.5e-25, Identities = 80/235 (34%), Positives = 127/235 (54%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQI-ISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      K R+D LV  A SR AQ L+ + +V +G+ I+K  + E  VE+  + +VSR  KL A+EHF +D   A+D+GSSTGGFT VLL+N  V ++D GTNQL +L+++ +V +EQT+ R +  +I   ++ D SFI + +   L   + +AL+KPQFE+G+ ++G     H ++ ++  +L  +  G + SPI G + N E+L
 S:   4 KQRIDQLLVARGLAESRTRAQALVM-AGIVFSGETKIAKPGQQLPEDAPVEVRGRDHPWVSRGGLKLAHALEHFELDPAGVTAMDVGSSTGGFTDVLLKNGAAHVIAVDSGTNQLAWKLRQDERVSVMEQTSARILTREMIPQPYSWVVCDASFIGLAKVLEVPLALAETQCQLVALIKPQFEVGRDEVGKGGVVRDPSLHARVCDDVRGWLEGESWHVKGIVESPITGPEG-NVEFL 239
>gi|33863749|ref|NP_895309.1| rRNA methyltransferase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9313] >gi|33635332|emb|CAE21657.1| FtsJ cell division protein:S4 domain:Hemolysin A [Prochlorococcus marinus str. MIT 9313] (267 aa)
Score = 296, Expect = 3.7e-25, Identities = 80/239 (33%), Positives = 136/239 (56%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVI-NGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLI---KDKIDFITI-DVSFISINLIFNKIKE-LKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      K RLD+ L+ + A SR AQ LI  KV  NGQ++ K  V++ ++++ + ++VSR  KL A+ F +++ ++ +D G STGGFT LL++  +VY IDVG Q  L+ +++V+ E+TN R +  +  ++ + + + D++FIS+ L+  IK+ LK ++ +++ L+KPQFE+G+ ++G     H  + + I+  L   G I SPI G  N EYL +L
 S:   3 HKQRLDLQLLMKGLASSRHQAQQLIRAGKVRDGNGQLLDKPGHEVSQELELQVEQPPRFVSRGGEKLLGALREFPLNVEGRVCLDGGISTGGFTDCLLQHGAARVYGIDVGYGQTAWNLRNDSRVVLRERTNLRTLSPDQLYGAEEPLPSLAVADLAFISLRLVLPAIKKLLKPDHSEAVLLVKPQFEVGRERVGKGGVVRDALAHVDALKSVIDTSRSLGWWPKGLIASPITGPAG-NHEYLLWL 247
>gi|163842717|ref|YP_001627121.1| hemolysin A [Brucella suis ATCC 23445] >gi|163673440|gb|ABY37551.1| hemolysin A [Brucella suis ATCC 23445] (238 aa)
Score = 295, Expect = 3.8e-25, Identities = 85/229 (37%), Positives = 127/229 (55%)
 Q:  10 LVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE-EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK----KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      +V  + +R A+D I  V ++G+ I+K  +V   + + +  YVSRAA KL AA++HF++++ + A+DIG+STGGFTQVLLE   V +IDVG +QL+E L+ + +V S E N R +E + L  +D I DVSFIS+ L    L     L+KPQFE G+  K G + A E  + + +++E +  + LG  SPI+G  N EYL 
 S:   1 MVERGFFATRSRARDAIQRGTVKVDGRPITKPGQMVVRDAALAVDDPASAYVSRAALKLVAALDHFDLNVKGRTALDIGASTGGFTQVLLERGAHHVIAIDVGHDQLHESLRHDPRVTSKEGVNARALELAHLDTRAVDCIVSDVSFISLRLALPPALALAEKGAICALLVKPQFEAGREAIGKGGILRDPAYGERMAQELKSWLE--TQPGWRALGLCPSPIEGGDG-NREYLL 232
>gi|154248083|ref|YP_001419041.1| hemolysin A [Xanthobacter autotrophicus Py2] >gi|154162168|gb|ABS69384.1| hemolysin A [Xanthobacter autotrophicus Py2] (266 aa)
Score = 295, Expect = 4.0e-25, Identities = 78/235 (33%), Positives = 125/235 (53%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      ++R+D LV   SR AQ +  V ++G +++K + V  ++E +  +VSR A KL A ++ F ID  K+A+D+G+STGGFT+VLL  +KVY++DVG +Q + +L  +V +E T+ R +   + +D + +DVSFIS+ L+       +AL+KPQFE G+   KG +  H+     ++ L + LG I SPI+G  N E+L
 S:  23 RMRIDRLLVERGLFESRARAQAALAAGLVRVDGVVVAKPSAEVAADARIEAADVHDFVSRGALKLTAGLDAFGIDPAGKVALDVGASTGGFTEVLLRRGARKVYAVDVGRDQFHPRLAARPEVHLMEGTDIRALSRDAAPEPVDLVVVDVSFISLALVLPAALAFAGKEAHLVALVKPQFEAGRA-NVRKGVVRDAAVHEACCTRVEGEIAALGWRLLGRIASPIEGGDG-NREFL 256
>gi|166368024|ref|YP_001660297.1| hemolysin-like protein [Microcystis aeruginosa NIES-843] >gi|166090397|dbj|BAG05105.1| hemolysin-like protein [Microcystis aeruginosa NIES-843] (238 aa)
Score = 295, Expect = 4.3e-25, Identities = 74/208 (35%), Positives = 114/208 (54%)
 Q:  33 INGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLI---KDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKT-EDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      +N QII K T ++  +E+ ++ Y+SR  KL A+E F ID+ +I +D G STGGFT LL+  K+VY +DVG Q+  L+++ +VI LE+TNFR +  +  +  D  +D+SFIS+ +  + L   ++I L+KPQFE+G++  KG + +D  I  ++  L   G  SPI G  N EYL +L
 S:   3 VNHQIIDKPATEIDPEAAIEVKQKLPYLSRGGEKLAKALELFAIDVRERICLDGGISTGGFTDCLLQKGAKRVYGVDVGYGQVAWSLRQDERVILLERTNFRYLTPEKLYGQEKPADLAVMDLSFISLTKVLPTLWTLLNPPREAILLVKPQFEVGREKVGKKGVVRDHQDQAGAIFQVLQAAEALGWFYRGLTWSPITGPAG-NVEYLLWL 213
>gi|92116387|ref|YP_576116.1| hemolysin A [Nitrobacter hamburgensis X14] >gi|91799281|gb|ABE61656.1| hemolysin A [Nitrobacter hamburgensis X14] (251 aa)
Score = 295, Expect = 4.9e-25, Identities = 73/238 (30%), Positives = 119/238 (50%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      + + R D+ LV   SR AQ I  V NG++++K + +   +    YVSR  KL A+E + I++ N + +D+G+STGGFT+VLL   V+++DVG +QL+ L+ + +V+S+E T+ R E  + + D + +D SFIS+ I   L    +AL+KPQFE  +  KG +  H+ + ++  F + L  +  SPI G  N E+ 
 S:  10 LARKRADVLLVERGLFESRARAQAAIEAGLVTANGKVVTKVSETIPVDATLTAQPAHPYVSRGGVKLAGALERYPIEIENHVCLDVGASTGGFTEVLLAGGAGLVFAVDVGRDQLHPSLRGHPRVVSMESTDIRSFEGKRLPQRPDVVVMDASFISLKAILPVALALAAAPMHLLALIKPQFE-APRAAIKKGIVRDAAVHRAVCDDIAAFAATLGCTEIDVFPSPITGGDG-NIEFFL 246
>gi|118617311|ref|YP_905643.1| cytotoxin/hemolysin, TlyA [Mycobacterium ulcerans Agy99] >gi|7340781|emb|CAB83047.1| putative haemolysin [Mycobacterium ulcerans] >gi|118569421|gb|ABL04172.1| cytotoxin/hemolysin, TlyA [Mycobacterium ulcerans Agy99] (281 aa)
Score = 294, Expect = 5.9e-25, Identities = 77/245 (31%), Positives = 128/245 (52%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL--EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      ++ R+D LV  ARSR A +LI+ KV I+G  K T V   + +  E +VSR A+KL A++ F ID++ + +D G+STGGFT+VLL+  +V + DVG QL  L+ + +VI +E+TN R++ + I ++D + D+SFIS+ +  +   +  + ++KPQFE+GK ++G       + +    L  +G  SP+ G  N EY +L + ++
 S:   3 RRTRVDAELVRRGLARSRQQAAELISAGKVRIDGLPAVKPATAVAATAALTVAADSERGWVSRGAHKLIGALDAFGIDVHGRRCLDAGASTGGFTEVLLDRGAAEVVAADVGYGQLAWSLRTDPRVIVIERTNVRDLSPAAIGGQVDLVVADLSFISLTTVLPALAACALPHADIVPMVKPQFEVGKGQVGAGGVVQDPALRAGAVLSVARRAGELGWHTVGVTASPLPGPSG-NVEYFLWLRAQTDR 249
>gi|91070167|gb|ABE11088.1| FtsJ cell division protein:S4 domain:Hemolysin A [uncultured Prochlorococcus marinus clone HF10-11D6] (270 aa)
Score = 293, Expect = 6.7e-25, Identities = 93/245 (37%), Positives = 136/245 (55%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVV-INGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI----DFITIDVSFISINLIFNKIKE-LKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSIL--NIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      ++K RLD+YL+N+  +R AQ LI  KV ING+++ K  V  + I   +VSR  KL A +  I + +KI ID G STGGFT LL+  K VY IDVG Q  +++ N KVI E+TN R ++ + + +   +F+ D+SFIS+ L+F I  L+ + + I L+KPQFE+GK+ + G +  H + I + I    NIKNL I SP+ G  N EYL ++  N+
 S:   2 IKKTRLDLYLLNKGLCETRQKAQGLILAGKVRDINGKVLDKPGQQVLIGSEFFIDSAPMFVSRGGEKLLEAFKKLEIKVKDKICIDAGISTGGFTDCLLQQGAKLVYGIDVGYGQTAWKIRNNPKVILFERTNIRNLKPNDLLSRSNELPNFVVADLSFISLKLVFKSIGNLLEGDCIEGIFLIKPQFEVGKEKVSKGGVVRNPKFHTEAIESVIYAAKNFQWNIKNL--IASPLVGPAG-NHEYLAWMTLGNQ 252
>gi|103485540|ref|YP_615101.1| hemolysin A [Sphingopyxis alaskensis RB2256] >gi|98975617|gb|ABF51768.1| hemolysin A [Sphingopyxis alaskensis RB2256] (246 aa)
Score = 293, Expect = 7.2e-25, Identities = 75/237 (31%), Positives = 122/237 (51%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAK-TEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      M K+R D LV+  A SR AQ LI   + + I K+  +   + +  + +VSR  KL A+ H  D+  +AID+GSSTGGFT VLL   +VY++D GTNQL +L+++++VI EQT+ R + + I + + + D SFI+++ +      + +AL+KPQFE +   KG +  H ++ +  +L+   + + SPI G + N E+L
 S:   1 MAKVRADQLLVDRGLAESRTRAQALILAGLAFVGDRKIDKAGQQIAADAALSVKGRDHPWVSRGGIKLDHALSHLGWDVTGAVAIDVGSSTGGFTDVLLSRGAARVYAVDSGTNQLAWKLRQDDRVIVHEQTSARILTAKHIPEPVSLVVCDASFIALSKVLPVPMSFTGPGARLVALIKPQFEAERHEVGKKGVVRDVAVHARVCADVRAWLTGKGWDVVDLVESPITGPEG-NVEFL 238
>gi|157414065|ref|YP_001484931.1| rRNA methylase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9215] >gi|157388640|gb|ABV51345.1| Predicted rRNA methylase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9215] (270 aa)
Score = 293, Expect = 7.7e-25, Identities = 94/240 (39%), Positives = 134/240 (55%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVV-INGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI----DFITIDVSFISINLIFNKIKE-LKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSIL--NIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      ++K RLD+YL+N+  +R AQ LI  KV ING++ K  V  + I E +VSR  KL A +  I + +KI ID G STGGFT LL++ K VY IDVG Q  +++ N KVI E+TN R ++ + + K   +F+ D+SFIS+ L+F I  L+ + + I L+KPQFE+GK  + G +  H + I + I    NIKNL I SP+ G  N EYL ++
 S:   2 IKKSRLDLYLLNKGLCETRQKAQGLILAGKVRDINGKVFDKPGQQVLIGSEFFIDSEPMFVSRGGEKLLEAFKKLEIKVKDKICIDAGISTGGFTDCLLQHGAKLVYGIDVGYGQTAWKIRNNPKVILFERTNIRNLKPNDLLSKSNELPNFVVADLSFISLKLVFKSIGNLLEGDCIEGIFLIKPQFEVGKDKVSKGGVVRNPKFHTEAIQSVIFAAKNFQWNIKNL--IASPLVGPAG-NHEYLAWM 247
>gi|15645700|ref|NP_207877.1| hemolysin (tly) [Helicobacter pylori 26695] >gi|2314234|gb|AAD08129.1| hemolysin (tly) [Helicobacter pylori 26695] (235 aa)
Score = 292, Expect = 9.3e-25, Identities = 79/240 (32%), Positives = 132/240 (55%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYK 243
      +RLD L +++  SR A+ L+ ++V++N ++SK + +V E DK+E++ E+ +VSRA KL A +E  +D  K+ +D+G+S GGF+QV L  K+V +DVG QL+E LK++ ++  E+ + R ++  + ID  DVSFIS+ I  I L  + + + L KPQFE+G+ I  K   D + I+N  F + L K+  +    K +N  F++ +K
 S:   1 MRLDYALFSQHLVNSREKAKALVLKNQVLVNKMVVSKPSFIVKENDKIELIAEKLFVSRAGEKLGAFLETHFVDFKGKVVLDVGASKGGFSQVALLKGAKRVLCVDVGKMQLDESLKQDKRIECYEECDIRGFKTP---ETIDLALCDVSFISLYYILEAILPL---SDEFLTLFKPQFEVGRGIKRNKK-GVVVDKEAILNALENFKNHLKTKDFQILKIQESLVKGKNGNVEFFIHFK 233
>gi|152992058|ref|YP_001357779.1| hemolysin A [Sulfurovum sp. NBC37-1] >gi|151423919|dbj|BAF71422.1| hemolysin A [Sulfurovum sp. NBC37-1] (237 aa)
Score = 292, Expect = 1.0e-24, Identities = 71/185 (38%), Positives = 110/185 (59%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKI 188
      +RLD YLV E Y SR A + I  +V ++G+ +K + ++  VE+ + + YVSRAA KL++ +  +++ K A+DIGSSTGGF Q++LEN V + +DVG +QL+ ++ + +V  E+T+ R+ +  +  + IT DVSFISI I N I L    I L KPQFE+G+ +
 S:   1 MRLDKYLVEEGYFESRNRALEAIKAGQVTVDGKK-AKPSVKIDTNSYVEVADAKFYVSRAARKLESFLSEHPVEIQGKSALDIGSSTGGFAQIVLENGVASLTCVDVGKDQLHFSIRSDERVSVHEETDIRDFNT---EKPFEMITCDVSFISILQIMNDIDRLVEKGADIIILYKPQFEVGRDV 181
>gi|68535941|ref|YP_250646.1| hypothetical protein jk0864 [Corynebacterium jeikeium K411] >gi|68263540|emb|CAI37028.1| hypothetical protein [Corynebacterium jeikeium K411] (283 aa)
Score = 292, Expect = 1.0e-24, Identities = 75/236 (31%), Positives = 126/236 (53%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLV--NELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFN---IDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSI-LNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      RLD LV  ARSR AQ++I  +V +NG + K + V N  KV  E++++ SR A+KL A+E F  + + K +D G+STGGFT V L+  KV ++DVG QL +L+ +++V +++TN R +  + ++D + D+SFISI L+  +     + ++KPQFE+GK   G ++ + + +  +  ++  +   + SP+ G  N EY +L
 S:  10 RLDAELVARKIARSREHAQEMIKAGRVTVNGMLAKKPASGVDGNVSIKVAESEDDRWASRGAHKLLGALEAFEPQGLSVEGKTVLDAGASTGGFTDVCLDRGAAKVKAVDVGYGQLIWRLQNDDRVDVMDRTNVRTLTPEDLGGQVDLMVGDLSFISIRLVLPALSACVKEGGDLLPMVKPQFEVGKDRLGHGGVVRSPELRAEVTREVAVEAMKYGLSTKAVVASPLPGPSG-NVEYFLWL 250
>gi|163839564|ref|YP_001623969.1| hemolysin A [Renibacterium salmoninarum ATCC 33209] >gi|162953040|gb|ABY22555.1| hemolysin A [Renibacterium salmoninarum ATCC 33209] (281 aa)
Score = 292, Expect = 1.0e-24, Identities = 73/236 (30%), Positives = 127/236 (53%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE--EEKYVSRAAYKLKAAIEHF-NIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      RLD L+   RSR A LI+  V I+ + K++ ++  + + E  +YVSRAA+KL+ A+ F ID N K +D G+STGGFTQVLLE+  +V ++DVG +QL +++ + +V  E N R+++++ I     D+SFIS+ L+  + +    + ++KPQFE+G+ ++ T  +  + ++ + +     ++ G  SP+ G + N EY +L
 S:   3 RLDQELLARGLVRSRTQAAQLISEGAVSIDSVVARKASQPISAEQTLSVQEGGANRYVSRAAHKLRGALAEFPQIDPNGKRCLDAGASTGGFTQVLLESGATEVVAVDVGHDQLVSEIRDDPRVRVFEGLNVRDLDAADIGGPAALTVADLSFISLTLVVGPLAQATLAGGDLLLMVKPQFEVGRERLAKTGVVSSDHERRRAVASVATSALKAGLELRGLATSPLAG-QDGNIEYFLWL 241
>gi|183982514|ref|YP_001850805.1| cytotoxin/hemolysin, TlyA [Mycobacterium marinum M] >gi|183175840|gb|ACC40950.1| cytotoxin/hemolysin, TlyA [Mycobacterium marinum M] (281 aa)
Score = 292, Expect = 1.1e-24, Identities = 77/245 (31%), Positives = 127/245 (51%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL--EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      ++ R+D LV  ARSR A +LI+ KV I+G  K T V   + +  E +VSR A+KL A++ F ID++ + +D G+STGGFT VLL+  +V + DVG QL  L+ + +VI +E+TN R++ + I ++D + D+SFIS+ +  +   +  + ++KPQFE+GK ++G       + +    L  +G  SP+ G  N EY +L + ++
 S:   3 RRTRVDAELVRRGLARSRQQAAELISAGKVRIDGLPAVKPATAVAATAALTVAADSERGWVSRGAHKLIGALDAFGIDVHGRRCLDAGASTGGFTDVLLDRGAAEVVAADVGYGQLAWSLRTDPRVIVIERTNVRDLSPAAIGGQVDLVVADLSFISLTTVLPALAACALPHADIVPMVKPQFEVGKGQVGAGGVVQDPALRAGAVLSVARRAGELGWHTVGVTASPLPGPSG-NVEYFLWLRAQTDR 249
>gi|154488635|ref|ZP_02029484.1| hypothetical protein BIFADO_01942 [Bifidobacterium adolescentis L2-32] >gi|154082772|gb|EDN81817.1| hypothetical protein BIFADO_01942 [Bifidobacterium adolescentis L2-32] (238 aa)
Score = 292, Expect = 1.1e-24, Identities = 74/222 (33%), Positives = 123/222 (55%)
 Q:  18 SRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIA-----IDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFY 239
      SR AQ LI + KV +NG ++K++ V  D +   + YVSR AYKL A E F D+ + A   +DIG+STGGF VLL N+ +V ++DVG QL+ ++ ++++I +  N R++ + + + + I DVSFIS+ +  I +   + + L+KPQFE+GK   G ++++ ++ +++ +    +   VSPI+G  N EYL Y
 S:   9 SRSKAQRLIADGKVSVNGVTVTKASAKVGGDDVIAADRGDGYVSRGAYKLVGAFERF-ADVGLRSAQGLRCLDIGASTGGFCDVLLRNDAAQVIALDVGHGQLDPKIAHDDRIIEMSGVNIRDVYAEDLPYRPEMIVSDVSFISLTYVIPVIARIAAPQAQIVLLVKPQFEVGKGNLGKNGIVESQELREQALSSVVACAERNGLDVRATTVSPIEGTHG-NIEYLLY 234
>gi|83311999|ref|YP_422263.1| rRNA methylase [Magnetospirillum magneticum AMB-1] >gi|82946840|dbj|BAE51704.1| Predicted rRNA methylase [Magnetospirillum magneticum AMB-1] (473 aa)
Score = 291, Expect = 1.1e-24, Identities = 66/181 (36%), Positives = 101/181 (55%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFE 183
      K R+D LV   SR AQ L+  V  + + K T + E  +E+ ++ +VSR  KL A+E F +D +K+AID+G+STGGFT VLL +  +VY++DVG QL +L+ +++V+ LE+TN R + + I + +D + D SFI + +   L    AL+KPQFE
 S:  222 KKRVDQLLVERGLVESRSKAQALVMAGLVYSGDRRVDKPGTAMAEDCALELKGQDHPWVSRGGLKLAKALETFGLDPRDKVAIDVGASTGGFTDVLLAHGAARVYAVDVGHGQLAWKLRSDSRVVVLERTNARHLTAEQIPEPVDMVVCDASFIGLETVLPAALSLARPGAWVAALIKPQFE 403
>gi|126696992|ref|YP_001091878.1| rRNA methyltransferase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9301] >gi|126544035|gb|ABO18277.1| FtsJ cell division protein:S4 domain:Hemolysin A [Prochlorococcus marinus str. MIT 9301] (270 aa)
Score = 291, Expect = 1.2e-24, Identities = 95/245 (38%), Positives = 137/245 (55%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVV-INGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI----DFITIDVSFISINLIFNKIKE-LKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAK-----TEDHKKII---NNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      ++K RLD+YL+   +R AQ LI  KV ING++ K  V  + I E +VSR  KL A +  I + +KI ID G STGGFT LL+  K VY IDVG Q  +++ N KVI E+TN R ++ + + +   +F+ D+SFIS+ L+F +  L+ + + I L+KPQFE+GK  + G +   TE + +I  NNF    NIKNL I SP+ G  N EYL ++ ++E
 S:   2 IKKSRLDLYLLKSGLCETRQKAQGLILAGKVRDINGKVWDKPGQQVLIGSEFFIDSEPMFVSRGGEKLLEAFKKLEIKVKDKICIDAGISTGGFTDCLLQQGAKLVYGIDVGYGQTAWKIRNNPKVILFERTNIRNLKPNDLLSRSNELPNFVVADLSFISLKLVFKSLSNLLEGDCIEGIFLIKPQFEVGKDKVSKGGVVRNPKFHTEAIESVICAANNF-----HWNIKNL--IASPLVGPAG-NHEYLAWMSLRSE 252
>gi|167358939|ref|ZP_02293587.1| hemolysin A [Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM1325] >gi|167074219|gb|EDR78047.1| hemolysin A [Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM1325] (261 aa)
Score = 291, Expect = 1.4e-24, Identities = 83/234 (35%), Positives = 125/234 (53%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE-EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIE--FLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      RLD LV+   SR A+D +  V I GQ+++K+ L   +EI + + YVSRAA KL AA++HF +D   +D+G+STGGFT+VLL+   V +IDVG Q++ ++ + +V + E N R + + I   FI DVSFI++ L   E+   ++ L+KPQFE G++   G K    +  +E F+ + K+LG I SPI G  N E+L 
 S:  21 RLDQLLVSLGLFASRSRARDAVQRGTVKIGGQVVTKAGALFGADAAIEIDDPAQDYVSRAALKLAAALDHFRLDPAGHHCLDVGASTGGFTEVLLQRGAAHVTAIDVGHGQMHPRISGDPRVTNREGLNARNLTADDIDHPSTFIVSDVSFITLKLALAPALEIAEPGAVAVLLVKPQFEAGREAIGKGGMLKDPSSAPAVAAELERWFVEDMGWKSLGLIPSPISGGDG-NQEFLL 256
>gi|149193898|ref|ZP_01870996.1| Hemolysin A [Caminibacter mediatlanticus TB-2] >gi|149135851|gb|EDM24329.1| Hemolysin A [Caminibacter mediatlanticus TB-2] (238 aa)
Score = 291, Expect = 1.4e-24, Identities = 94/237 (39%), Positives = 140/237 (59%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKG--FAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      +RLD LV +  +R A++LI N KV +N +II K + + + DK+EIL++ YVSRAA+KLK + +NI  K +D+G+STGGF++V LE  KKV +DVG+NQL+ ++K+N KV + E T+ R+ + +  +K D + DVSFIS+ I + I  K+   I L KPQFE+G ++  K    E KK  NF +  L K L  S I+G K+ N EY+++ 
 S:   1 MRLDEALVKRDLVETRSKAKELIKNEKVKVNDKIIKKPSFEIKDNDKIEILQK-VYVSRAAWKLKNYLNKYNISFKEKSVLDVGASTGGFSEVSLEKGAKKVVCVDVGSNQLHPKIKENMKVENFENTDIRDFKYN---EKFDIVVSDVSFISLLKIIDVID--KFAKSDIILLFKPQFEVGIEVKRDKRGVVLDKEAIKKARENFEKETQKLGWKLLRSEESSIRG-KEGNIEYIYHF 232
>gi|116250744|ref|YP_766582.1| putative FtsJ cell division/haemolysin-like protein [Rhizobium leguminosarum bv. viciae 3841] >gi|115255392|emb|CAK06467.1| putative FtsJ cell division/haemolysin-like protein [Rhizobium leguminosarum bv. viciae 3841] (248 aa)
Score = 291, Expect = 1.4e-24, Identities = 82/234 (35%), Positives = 126/234 (53%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE-EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIE--FLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      RLD LV+   SR A+D +  V I GQ+++K+ L +  +EI + + YVSRAA KL AA++HF +D   +D+G+STGGFT+VLL+   V +IDVG Q++ ++ + +V + E N R + + +   FI DVSFI++ L   E+   ++ L+KPQFE G++   G K    +  +E F+ + K+LG I SPI G  N E+L 
 S:   8 RLDQLLVSLGLFASRSRARDAVQRGTVRIGGQVVTKAGALFSADAAIEIDDPAQDYVSRAALKLAAALDHFRLDPAGHHCLDVGASTGGFTEVLLQRGAAHVTAIDVGHGQMHPRISGDPRVTNKEGLNARNLTADDVDHPATFIVSDVSFITLRLALAPALEIAEPGAVAVLLVKPQFEAGREAIGKGGMLKDPSSAPAVAAELERWFVEDMGWKSLGLIPSPISGGDG-NQEFLL 243
>gi|25028102|ref|NP_738156.1| hypothetical protein CE1546 [Corynebacterium efficiens YS-314] >gi|23493386|dbj|BAC18356.1| putative membrane protein [Corynebacterium efficiens YS-314] (274 aa)
Score = 290, Expect = 1.6e-24, Identities = 80/236 (33%), Positives = 125/236 (52%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVN-ELD-KVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFN---IDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      RLD LV  ARSR A ++I + +V + G + K T+V E+ +VE  E + SR A+KL A+E F  +D+ + A+D G+STGGFT VLL   +V ++DVG QL +L+ +++V +++TN R +     D + D+SFIS+ L  I     + ++KPQFE+GK ++G+    E  ++   EF  L +  G + SP+ G  N EY +L
 S:   6 RLDAELVRRKIARSREHAVEMIRDRRVFVQGMLALKPATVVEPEVSIRVEDSVTEDWASRGAHKLIGALEVFEPQGLDVTGRRALDAGASTGGFTDVLLRRGAAEVVAVDVGYGQLIWRLQNDDRVRVVDRTNIRYMTLEDTGGPCDLMVGDLSFISLKLTLPAIVACLSEGADLLPMVKPQFEVGKDRLGSGGVVRSPELRAEVTREVAEFAHTLGLSLKGVVASPLPGPSG-NVEYFLWL 246
>gi|123969198|ref|YP_001010056.1| rRNA methyltransferase [Prochlorococcus marinus str. AS9601] >gi|123199308|gb|ABM70949.1| FtsJ cell division protein:S4 domain:Hemolysin A [Prochlorococcus marinus str. AS9601] (270 aa)
Score = 290, Expect = 1.6e-24, Identities = 93/240 (38%), Positives = 134/240 (55%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVV-INGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI----DFITIDVSFISINLIFNKIKE-LKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSIL--NIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      ++K RLD+YL+N+  +R AQ LI  KV ING+++ K  V  + I E +VSR  KL A +  I + +KI ID G STGGFT LL+  K VY IDVG Q  +++ N KVI E+TN R ++ + + +   +F+ D+SFIS+ L+F I  L+ + + I L+KPQFE+GK  + G +  H + I + I    NIKNL I SP+ G  N EYL ++
 S:   2 IKKSRLDLYLLNKGLCETRQKAQGLILAGKVRDINGKVLDKPGQQVLIGSEFFIDSEPMFVSRGGEKLLEAFKKLEIKVKDKICIDAGISTGGFTDCLLQQGAKLVYGIDVGYGQTAWKIRNNPKVILFERTNIRNLKPNDLLSRSNELPNFVVADLSFISLKLVFKSIGNLLEGDCIEGIFLIKPQFEVGKDKVSKGGVVRNPKFHIEAIESVIYSAKNFQWNIKNL--IASPLVGPAG-NHEYLAWM 247
>gi|120404265|ref|YP_954094.1| hemolysin A [Mycobacterium vanbaalenii PYR-1] >gi|119957083|gb|ABM14088.1| hemolysin A [Mycobacterium vanbaalenii PYR-1] (269 aa)
Score = 290, Expect = 1.6e-24, Identities = 74/239 (30%), Positives = 127/239 (53%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDK--VEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      ++ R+D LV  ARSR A +LI  +V I+G  +K T V+   VE + + +VSR A+KL A++ F + + + +D G+STGGFT+VLL+  ++V ++DVG QL  L+ + +V +++TN RE+  I  +D + D+SFIS+ +  +   +  + ++KPQFE+GK ++G   +   + + +   + LN  +  SP+ G  N EY +L
 S:   3 RRARVDAELVRRGLARSRQQAAELIGAGRVRIDGMPAAKPATAVSLTANLTVEGGDADSWVSRGAHKLIGALDAFGLSVRARRCLDAGASTGGFTEVLLDREAREVVAVDVGYGQLAWSLRTDPRVTVMDRTNVRELTPEAIGGPVDLVVADLSFISLATVLPALTACASPDADIVPMVKPQFEVGKDRVGPGGVVSDPLLRAEAVLSVARRAAELNWHAVAVTASPLPGPAG-NVEYFIHL 243
>gi|194476670|ref|YP_002048849.1| Hemolysin A [Paulinella chromatophora] >gi|171191677|gb|ACB42639.1| Hemolysin A [Paulinella chromatophora] (279 aa)
Score = 290, Expect = 1.8e-24, Identities = 85/245 (34%), Positives = 138/245 (56%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVIN-GQIISKSNTLVNELDKVEILE-EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESS---LIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKEL-KWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL---EYKNEK 246
      +K RLD++L+   SR AQ LI  V + GQ++ K + V+ D + ++E  ++VSR  KL AA++ F+I  ++ +D G STGGF+ L +N  ++Y +DVG Q  +L+ +++++ E+TN R ++   L D + D  +DVSFIS+ LI  +K L + + ++I L+KPQFE+GK ++G   +  H + I  I    + + + SPI G  N EYL +L  EYK K
 S:   3 RKQRLDVHLLQLGLVNSRQQAQQLIRAGNVRDSYGQLLDKPSLEVSS-DMIPLVEYPPRFVSRGGEKLDAALKAFSILTQGRVCLDGGISTGGFSDCLFQNGASRIYGVDVGYGQTAWKLRNDSRLVLKERTNLRNLKVKDLYLDSDPLPDLAVVDVSFISLVLILPALKRLILYPSAEAIVLIKPQFEVGKEQVGKGGVVREAASHVEAIKRVIAAALTEKWQVIDIVASPITGPAG-NHEYLLWLSGPEYKGRK 256
>gi|116327488|ref|YP_797208.1| rRNA methylase/hemolysin-tylA [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis L550] >gi|116331898|ref|YP_801616.1| rRNA methylase/hemolysin-tylA [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis JB197] >gi|116120232|gb|ABJ78275.1| rRNA methylase/Hemolysin-tylA [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis L550] >gi|116125587|gb|ABJ76858.1| rRNA methylase/Hemolysin-tylA [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis JB197] (259 aa)
Score = 290, Expect = 1.8e-24, Identities = 88/238 (36%), Positives = 142/238 (59%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKID----------FITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNW----KSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHK-KIINNFIEFLSILNIKNLGYIV-----SPIKGAKKENTEYLFY 239
      +KIRLD+ L+  A S  ++ LI + V++N Q I+K   + +++IL  +YVSR AYKL A E F + ++ K+ +D+G+STGGFTQVLLE  KV++ DVG QL E+L+ + VI ++ + + + SS I+ + +      I D+SFIS+ +F  ++L+  +  + I L+KPQFE KK  TKG +  + +I+ +  +L   K +G ++   SPI+G + N E L Y
 S:   4 EKIRLDVLLLERGLADSPEKSRSLILSGSVLVNEQKITKVGLKFPKDSEIKILNVIREYVSRGAYKLLRAFEIFPLQVDGKLCVDLGASTGGFTQVLLEKGAWKVFACDVGYGQLAEKLRNHPSVIVKDRFHLKRLSSSEIEWETNRFQAPHPESIVIVTDLSFISLRSVFPVFRKLREEKYIPKLECITLIKPQFESDKK-DLTKGILRDPKIRIRIVRSLCGYLK----KEIGGVILGLEWSPIEG-RSGNKEILLY 256
>gi|86608551|ref|YP_477313.1| hemolysin A [Synechococcus sp. JA-2-3B'a(2-13)] >gi|86557093|gb|ABD02050.1| hemolysin A [Synechococcus sp. JA-2-3B'a(2-13)] (275 aa)
Score = 290, Expect = 1.8e-24, Identities = 76/239 (31%), Positives = 122/239 (51%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLI-------KDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      +++RLD +LV  Y SR AQ I  +V +NG  K T V+  V++   +VSR  KL+ A++ F + + +I +D G STGGFT LL+  ++VY +DVG QL  L+ + +VI E+ N R ++  +    +  D  +D+SFIS+ +  + L   +++ L+KPQFE G+   KG +  H +++  +    + GY SPI G  N EY +L
 S:   3 KRVRLDSWLVERGYFSSRQQAQRSILAGEVFLNGVRAEKPGTWVSGDPAVQVQSGPAFVSRGGEKLQGALQTFPVQVQGRICLDAGISTGGFTDCLLKRGAQRVYGVDVGYGQLAWSLRTDARVILKERANLRHLQPEDLYGSEAPPQSWPDLAVVDLSFISLTKVLAPLWNLLRFPREALLLVKPQFEAGRDQVGKKGVVRDPVVHARVLETVMRSAVAQGWQVQGYTWSPITGPAG-NIEYWLWL 248
>gi|148261635|ref|YP_001235762.1| hemolysin A [Acidiphilium cryptum JF-5] >gi|146403316|gb|ABQ31843.1| hemolysin A [Acidiphilium cryptum JF-5] (247 aa)
Score = 290, Expect = 1.9e-24, Identities = 78/237 (32%), Positives = 124/237 (52%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIE-FLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      M + R D+ LV  + SR AQ+ I  V  G+ I K  LV + + + + +  +VSR A KL AA++HF +  N+ +DIG+STGGFT+VLL   V+++DVG Q+  L+ + +V  E N R++ ++ I  + + DVSFI + +   L  + ++AL+KPQFE G +   G +  H+++   + F I  + LG I SPI+G  N E+L
 S:   1 MARGRADLALVARGHFASRARAQEAIRRGLVSAGGRTIGKPGELVGDDEALSVADAGAAWVSRGALKLIAALDHFGLSPENRTCLDIGASTGGFTEVLLARGAALVHAVDVGHGQMAPALRDDARVRLHEGVNARDLSAAGIPGGLGAVVCDVSFIGLRKVLPAGLALCGKDAFAVALIKPQFEAGPEAVGKGGIVRDPAVHERVCGEIGDWFAQIPGWRGLGIIPSPIEGGDG-NREFL 239
>gi|91978766|ref|YP_571425.1| hemolysin A [Rhodopseudomonas palustris BisB5] >gi|91685222|gb|ABE41524.1| hemolysin A [Rhodopseudomonas palustris BisB5] (246 aa)
Score = 289, Expect = 2.0e-24, Identities = 64/191 (33%), Positives = 102/191 (53%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFA 195
      R D+ LV   SR AQ I  V +G+ ++K + +   ++   +VSR  KL A+E + I++ + + +D+G+STGGFT VLL N  V+++DVG QL+ L+ + K++S+E T+ R ++  + + D + ID SFIS+ LI   L    +AL+KPQFE  K G + A
 S:  12 RADVVLVERGLFESRARAQAAIEAGLVFADGKPVTKVSEPIALDAALDAQPAHPWVSRGGVKLAGALERYPIEIEDHVCLDVGASTGGFTDVLLANGAALVFAVDVGRAQLHPSLRGHPKIVSMEATDIRSLDGKRLPQRPDVVVIDASFISLKLILPTALTLAAAPMSLLALIKPQFEAPSKHGIVRDAA 202
>gi|182414187|ref|YP_001819253.1| hemolysin A [Opitutus terrae PB90-1] >gi|177841401|gb|ACB75653.1| hemolysin A [Opitutus terrae PB90-1] (258 aa)
Score = 289, Expect = 2.2e-24, Identities = 78/242 (32%), Positives = 134/242 (55%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESS-LIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNI---KNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYK 243
      +KIRLD LV  A SR A+ LI + +V+  + + K   +  ++ + + ++VSR  KL AA+ HF +DL+  +D+G+STGGFT  L+   V +DVG QL+ +L+ + +V +LE+ N R + ++ L + + D I +D+SFIS+ +  + L  +  IAL+KPQFE GK ++  +G +  ++   +  ++ N+  + +G + SPI GA  N E+L L +
 S:   5 KKIRLDELLVLRELAESRAQAKALIMSGRVLHGTERLEKPGKEYSTEIELIVEQPPRFVSRGGEKLSAALAHFALDLHGAHVLDVGASTGGFTDCALQAGAADVVCVDVGRAQLHARLRADPRVTNLEKINARFLTAADLPRSEFDAIVMDLSFISLTAVLPAVWPLLRGDGTLIALVKPQFEAGKSEVDKGRGVIRDPVVQEATLARVREFALTNLPAAQLIGTVDSPITGADG-NREFLLGLRKR 250
>gi|124022176|ref|YP_001016483.1| rRNA methyltransferase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9303] >gi|123962462|gb|ABM77218.1| FtsJ cell division protein:S4 domain:Hemolysin A [Prochlorococcus marinus str. MIT 9303] (267 aa)
Score = 289, Expect = 2.2e-24, Identities = 80/239 (33%), Positives = 134/239 (56%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVI-NGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLI---KDKIDFITI-DVSFISINLIFNKIKE-LKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      K RLD+ L+ + A SR AQ LI  KV  NGQ++ K  V++ ++++ + ++VSR  KL A+ F +++ ++ +D G STGGFT LL++  +VY IDVG Q  L+ + +V+ E+TN R +  +  ++ + + + D++FIS+ L+  IK+ LK + +++ L+KPQFE+G+ ++G     H  + + I+  L   G I SPI G  N EYL +L
 S:   3 HKQRLDLQLLMKGLASSRHQAQQLIRAGKVRDGNGQLLDKPGHEVSQELELQVEQPPRFVSRGGEKLLGALLEFPLNVEGRVCLDGGISTGGFTDCLLQHGAARVYGIDVGYGQTAWDLRNDPRVVLRERTNLRTLSPDQLYGAEEPLPSLAVADLAFISLRLVLPAIKKLLKPDQSEAVLLVKPQFEVGRERVGKGGVVRDALAHVDALQSVIDTSRSLGWWPKGLIASPITGPAG-NHEYLLWL 247
>gi|149198600|ref|ZP_01875644.1| hemolysin A [Lentisphaera araneosa HTCC2155] >gi|149138315|gb|EDM26724.1| hemolysin A [Lentisphaera araneosa HTCC2155] (247 aa)
Score = 289, Expect = 2.4e-24, Identities = 79/237 (33%), Positives = 127/237 (53%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELD-KVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKI---GTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      ++K R D L+ +  S  A+ LI  V   I + T  +D ++ +   YVSR A+KLK +++ F DL K+ +D+G+STGGFT ++L  K+VY+ID GTNQL+ +L+ + +VI E N + I  I +++D +T DVSFIS+ I +    +  + L+KPQFEL K +  G + A +   + +F +  L+ + + I SP+ G K N E+L
 S:   4 IKKKRADQLLIEQGLVESAEEAKKLILLGLVRSRADHIVRKTTETYPVDSEMSVDRPSPYVSRGAFKLKTSLKKFAPDLTEKVGMDVGASTGGFTDLMLSFGAKRVYTIDSGTNQLHYKLRSDERVICRENFNAKNISEKEIPEEVDLMTCDVSFISVTRILHAAASCLKSQALAFILVKPQFELSKDLVGDGVVRDNALRQQALSKVCDFCK--DELSWELIDQIDSPLAGPKG-NVEFL 241
>gi|167455387|ref|ZP_02321609.1| hemolysin A [Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-1] >gi|167418072|gb|EDR84771.1| hemolysin A [Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-1] (249 aa)
Score = 288, Expect = 2.6e-24, Identities = 63/181 (34%), Positives = 108/181 (59%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE---EEKYVSRAAYKLKAAIEHF-NIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQF 182
      ++ R+D+ LV  A SR AQ L+  VV+   K  LV+  + + +  ++YVSR A KL+ A+E F +D  +  D+G+STGGFT +LL+  KVY++DVG QL+ +L+ + +V+ E+ N R++ S + ++++ + D+SFIS+ LI  +K +   +++ L+KPQF
 S:   4 KRERIDVLLVARGLAESRTRAQALVMAGAVVVGEARADKPGQLVDPEAPIRLKDGAAPQRYVSRGALKLEKALEVFPAVDPRGRTCADLGASTGGFTDLLLQRGAAKVYAVDVGYGQLHPRLRADPRVVVRERENARQLTSEALGERVELVVGDLSFISLRLILPAVKAILLPGGQAVLLVKPQF 188
>gi|87119530|ref|ZP_01075427.1| Hemolysin A [Marinomonas sp. MED121] >gi|86165006|gb|EAQ66274.1| Hemolysin A [Marinomonas sp. MED121] (254 aa)
Score = 288, Expect = 3.1e-24, Identities = 93/236 (39%), Positives = 133/236 (56%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVI--NGQ--IISKSNTLVNELDKVEIL--EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESS-----LIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLG-----YIVSPIKGAKKENTEYLFY 239
      IR+D L +  +SR AQ I +KV I NGQ I +K++ V + +V++   ++YVSR A KL+ A++H +D++N  +D+G STGGFT  L+  KKV I+VG +QL+ +LK+N VI +E N R +    L   D I +DVSFIS  I   L    I L+KPQFE+GK+   G K   K ++  E ++ L I++LG   YI S IKG  N EYL +
 S:   2 IRIDQLLTQKQLCKSRAQAQAFIKGNKVSILLNGQWQIANKASLKVVQDTEVKLTLDASDRYVSRGALKLEGALKHSKLDISNFNVLDVGQSTGGFTDCALQAGAKKVVGIEVGHDQLDSRLKENPNVICIEGVNARNLSKQDLGVHLPDTGFDLIVMDVSFISQTKILQNFPALLKQGGHLITLIKPQFEVGKQAIGKGGIVKD---LKAVSELEEKMTKL-IQDLGFTLHCYIESTIKGGDG-NQEYLVW 248
>gi|15901067|ref|NP_345671.1| hemolysin A, putative [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|14972684|gb|AAK75311.1| putative hemolysin A [Streptococcus pneumoniae TIGR4] (198 aa)
Score = 288, Expect = 3.2e-24, Identities = 67/173 (38%), Positives = 107/173 (61%)
 Q:  74 FNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNEK 246
      F++ ++  IDIG+STGGFT V+L+N+ K V+++DVGTNQL +L+++ +V+S+EQ NFR E + + + F +IDVSFIS++LI  + + + + +AL+KPQFE G+ +IG    + H+ ++ +    +  LG  SPI+G  N E+L YL K EK
 S:   4 FDLSVDGATTIDIGASTGGFTDVMLQNSAKLVFAVDVGTNQLAWKLRQDPRVVSMEQFNFRYAEKTDFEQEPSFASIDVSFISLSLILPALHRVLADQGQVVALVKPQFEAGREQIGKNGIIRDAKVHQNVLESVTAMAVEVGFSVLGLDFSPIQGGHG-NIEFLAYL--KKEK 174
>gi|13476217|ref|NP_107787.1| hemolysin-like protein [Mesorhizobium loti MAFF303099] >gi|14026977|dbj|BAB53573.1| hemolysin-like protein [Mesorhizobium loti MAFF303099] (254 aa)
Score = 287, Expect = 4.1e-24, Identities = 84/234 (35%), Positives = 127/234 (54%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE-EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESS-LIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTE-DHKKIINNFIEFL-SILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      RLD LV   SR A+D +  V ++G + K  V+  V I + + YVSRAA KL  ++HF++D  + A+DIG+STGGFTQVLLE   V +IDVG Q++ + K+ +V +E N R++ ++ L   DFI DVSFIS+ L    L   ++ L+KPQFE G++   G K  D ++   ++L ++  ++LG +SPI+G  N E+L 
 S:  12 RLDDLLVQRGLFASRSRARDAVERGTVTVDGVMARKPGQNVSPQCLVAIDDPAQGYVSRAALKLIGGLDHFSLDPAGREALDIGASTGGFTQVLLERGASHVIAIDVGHGQMHPDVGKDPRVTVVEGLNARDLTAADLAGRNPDFIVSDVSFISLRLALPPALALAKPGAAAVFLVKPQFEAGREAIGKGGLLKDPFDAARVAGLLQDWLDAVPGWRSLGLHLSPIEGGDG-NREFLL 248
>gi|118589267|ref|ZP_01546673.1| hemolysin-like protein [Stappia aggregata IAM 12614] >gi|118437967|gb|EAV44602.1| hemolysin-like protein [Stappia aggregata IAM 12614] (246 aa)
Score = 286, Expect = 4.2e-24, Identities = 86/239 (35%), Positives = 123/239 (51%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEK-YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIV-SPIKGAKKENTEYLFY 239
      M K RLD +LV+   SR A+D I  V ++G  +K   +  + + +  YVSRAA KL  ++ F +D  +I +DIG+STGGFTQVLLE  KV++IDVG QL+E LK + KV + + N R++  L D  + DVSFIS+ L    L   + + L+KPQFE GK   G  E ++  +  +L +   G +V SP+KG  N E+L Y
 S:   1 MSKQRLDQHLVDTGVFPSRARARDAILRGTVSVDGLPCTKPAQKTSADASITVEDPAAGYVSRAALKLIEGLDRFGVDPAGRICLDIGASTGGFTQVLLERGADKVHAIDVGHGQLHESLKTHPKVAARDGLNARDLTLEDLGGDAPALLVSDVSFISLKLALPPALALAAPGAEGVFLVKPQFEAGKDNIGKGGLVDPEIAEETAKSLQVWLGTMPGWQAGDLVPSPVKGGDG-NAEWLLY 241
>gi|86741846|ref|YP_482246.1| hemolysin A [Frankia sp. CcI3] >gi|86568708|gb|ABD12517.1| hemolysin A [Frankia sp. CcI3] (291 aa)
Score = 286, Expect = 4.2e-24, Identities = 78/239 (32%), Positives = 133/239 (55%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL--EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNID---------------------LNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      ++ RLD LV  ARSR A  IT +V++ G  +K+ T+V+  + +  ++ Y SR A+KL A E F +           + + +D+G+STGGFT VLL   V ++DVG QL +L+ + +V L++TN R + + I D++D + D+SFIS+ L+  ++   +  + L+KPQFE+G+ ++G    T H + +++   ++L++  G  SP+ G  N EYL +L
 S:   3 RRTRLDSELVRRGLARSREQAVAAITAGRVLVGGIPATKAATVVDGSTSIAVTKGDDPGYASRGAHKLLGAFEAFGVPAPGPEPGPGAEIPRSTGPTLVVAGRRCLDVGASTGGFTDVLLRYGAGTVVAVDVGYGQLLWRLRCDPRVRVLDRTNARNLTPAEIGDRVDLVVGDLSFISLALVLPALRACAVPDADFVLLVKPQFEVGRERLGPGGVVRDTALHAEAVHDVAASAAMLDLGVRGVTASPLPGPAG-NVEYLLWL 264
>gi|78184053|ref|YP_376488.1| hemolysin A [Synechococcus sp. CC9902] >gi|78168347|gb|ABB25444.1| Hemolysin A [Synechococcus sp. CC9902] (281 aa)
Score = 286, Expect = 4.5e-24, Identities = 80/238 (33%), Positives = 125/238 (52%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVIN-GQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKID----FITIDVSFISINLIFNKIKE-LKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      K RLD+ LV   SR AQ LI  KV  G ++ K  V + ++++  ++VSR  KL A + F I + +I +D G STGGFT LL++ K+VY +DVG Q  L+ +++V+ E+TN R ++  + + D    DVSFIS+ LI  ++ L ++ +++ L+KPQFE+G+ ++G     H  I  I   L+  G + SPI G  N EY+ +L
 S:  18 KQRLDLELVARGLVASRQQAQQLIRAGKVRDGAGTVLDKPGHDVKDTLQLQVEHPPRFVSRGGEKLLAGLAAFPISVQERICLDGGISTGGFTDCLLQHGAKRVYGVDVGYGQTAWSLRTDDRVVLRERTNLRHLQPEALYGEADPWPTLAVTDVSFISLRLILPALRRLLHGSDAEALVLVKPQFEVGRDRVGRGGVVRDPVAHCDAIEMVITAAEELDWFAQGIVASPITGPAG-NHEYVLWL 261
>gi|62424869|ref|ZP_00380009.1| COG1189: Predicted rRNA methylase [Brevibacterium linens BL2] (267 aa)
Score = 286, Expect = 4.9e-24, Identities = 66/198 (33%), Positives = 115/198 (58%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNID-LNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKK 202
      RLD LV   +R A  I  +V +NG +SK + +V++ D++ + E + +V+R+A+KL A+E F+ID +  A+D G+STGGFTQVLL   +V+++DVG +Q + L+++ ++  E N RE++ S + ++D + DVSFIS+ L+  + +   + + ++KPQFEL +   G  T  ++
 S:   3 RLDRELVERELIATRSRAAREIAAGRVSVNGHTVSKPSQVVSDSDELSVTEPDPWVARSAHKLLGALESFSIDDVTGLTALDAGASTGGFTQVLLHRGAAEVWAVDVGHDQFDAGLREDPRIHVREGLNLRELDDSDVP-QVDLVVADVSFISLRLLLAPLLAVIRPTGELLLMVKPQFELARGALDKHGVVATATKRR 200
>gi|115523087|ref|YP_779998.1| hemolysin A [Rhodopseudomonas palustris BisA53] >gi|115517034|gb|ABJ05018.1| hemolysin A [Rhodopseudomonas palustris BisA53] (246 aa)
Score = 286, Expect = 5.1e-24, Identities = 71/234 (30%), Positives = 118/234 (50%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      R D+ LV   SR AQ I  V +G+ I+KS+ +   ++ +  YVSR  KL A+ + I +  + +D+G+STGGFT+VLL   V+++DVG +QL+ L+ + K+IS+EQT+ R++E  + + D + ID SFIS+ +   L    +AL+KPQFE  +     + H+ + ++  F + L  ++  S I+G  N E+ 
 S:   7 RADVALVERGLFESRARAQAAIEAGLVFADGRKITKSSEPIAADAVIQAEQAYPYVSRGGVKLAGALARYPIAIEGYVCLDVGASTGGFTEVLLAEGASLVFAVDVGRDQLHPSLRGHPKIISMEQTDIRDLEGKRLPARPDVVVIDASFISLKTVLPAALALAAAPMSLLALIKPQFEAQGRHNKRGIIKDAKVHRAVCDDIASFAASLGCTDITVFPSSIEGGDG-NIEFFL 239
>gi|34557002|ref|NP_906817.1| putative hemolysin [Wolinella succinogenes DSM 1740] >gi|34482717|emb|CAE09717.1| PUTATIVE HEMOLYSIN [Wolinella succinogenes] (236 aa)
Score = 286, Expect = 5.2e-24, Identities = 66/184 (35%), Positives = 108/184 (58%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIE-HFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKK 187
      +RLD YL E+  SR A+ LI  +++++G+ SK + V E  +E+L  +YV RAA KL+ +E H I L + +DIGSSTGGF QV L+   V +DVG +QL ++L++++++  E + R+ +   + +++ DVSFIS++ +  I L   +I L KPQFE+G++
 S:   1 MRLDAYLAKESLVPSREKARALILEGQILVDGKAASKPSMEVMEGVSIELLSPSRYVGRAALKLQGFLESHPEISLKGERVLDIGSSTGGFAQVALQAGALSVTCVDVGRDQLAKELREDSRIALFEGMDIRDFQD----EPFNWVLCDVSFISLSKVLPDIHRLCAQG--AILLFKPQFEVGRE 179
>gi|57168173|ref|ZP_00367312.1| hemolysin (tly) [Campylobacter coli RM2228] >gi|57020547|gb|EAL57216.1| hemolysin (tly) [Campylobacter coli RM2228] (249 aa)
Score = 286, Expect = 5.3e-24, Identities = 97/240 (40%), Positives = 145/240 (60%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKS----NTLVNEL-DKVEILEEEK---------YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIV-----SPIKGAKKENTEYLFYLEYK 243
      +R DI+ V +  SR A +LI N ++++N +  S  N L N++ D+ E+L ++     YVSRAA+KLK +E+ NI++ NK +DIGSSTGGF Q+LLE+  KV ++DVG NQL+ L+ + ++ +E T+ R +S  + K DFIT DVSFIS+ + + I L  +  + L KPQFE+GK+  K   +D K +   EF +   LG+I+   S IKG K+ N EY +Y  K
 S:   1 MRYDIF-VAKRLNLSRNKALELIENEEILLNSKPYKASFDVQNLLKNKIADQEELLNSKELNLELLGELYVSRAAFKLKYFLENHNINIANKTCLDIGSSTGGFVQILLEHKALKVSALDVGDNQLHPSLRDDKRIEIIENTDLRTFKS---EQKFDFITCDVSFISLAYLLSYIDNLALKD--IVLLFKPQFEVGKQAKRDKK-GVLKDEKAVFKAMREFENA--CARLGWILQCCEESKIKG-KEGNIEYFYYYTKK 249
>gi|37522750|ref|NP_926127.1| hypothetical protein gll3181 [Gloeobacter violaceus PCC 7421] >gi|35213752|dbj|BAC91122.1| gll3181 [Gloeobacter violaceus PCC 7421] (272 aa)
Score = 285, Expect = 6.0e-24, Identities = 76/238 (31%), Positives = 119/238 (50%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDK----IDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      ++RLD LV  A SR AQ LI  +V + G+  K +L   +V +   +VSR  KL A+ F++ + ++ +D G STGGF  LL+  +VY IDVG Q+ +L+ + +V+ E+TN R + + +    D T D+SFIS+ L+  I +L   + + L+KPQFE G+ ++G     H+++I +    L   G  SPI G  N EY +L
 S:   7 RLRLDQILVERGLAESRQKAQALIRAGQVRVGGERFDKPGSLCPVDSEVSVAAGSPFVSRGGEKLTGALARFDVHIEGRVCLDGGISTGGFADCLLQRGAARVYGIDVGYGQVAWKLRTDPRVVLKERTNLRHLRPAELYGPGDPWPDLATADLSFISLKLVLGPIWQLLLVPREVLLLVKPQFEAGRERVGKNGVVRDPAVHREVIADVWSVSQALGWGFRGLCPSPITGPAG-NREYWLWL 248
>gi|118469022|ref|YP_888048.1| hemolysin A [Mycobacterium smegmatis str. MC2 155] >gi|118170309|gb|ABK71205.1| hemolysin A [Mycobacterium smegmatis str. MC2 155] (269 aa)
Score = 285, Expect = 6.6e-24, Identities = 65/185 (35%), Positives = 105/185 (56%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE--EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK 186
      ++ R+D LV  ARSR A +LI  +V I+G  +K T V+  + ++E E +VSR A+KL A++ F + + + +D G+STGGFT+VLL+  +V + DVG QL  L+ + +V LE+TN R++  I  + I D+SFIS+ +  +   +  + ++KPQFE+GK
 S:   3 RRARVDAELVRRGLARSRQQAAELIGAGRVRIDGMPAAKPATAVSVDANLTVIESDERTWVSRGAHKLIGALDAFGLSVEGRRCLDAGASTGGFTEVLLDRGAAEVVAADVGYGQLAWSLRSDPRVHVLERTNVRDLTPEAIGGPVQMIVADLSFISLATVLPALTACAVRDADIVPMVKPQFEVGK 189
>gi|16125573|ref|NP_420137.1| hemolysin A [Caulobacter crescentus CB15] >gi|13422669|gb|AAK23305.1| hemolysin A [Caulobacter crescentus CB15] (243 aa)
Score = 285, Expect = 7.0e-24, Identities = 71/232 (30%), Positives = 118/232 (50%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDH-KKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKE 232
      M + R+D LV+   SR A+ I  +V + G++++K + V++ +V    +V R A KL A++ + I + ++AID+G+STGGFT+VLL   V+++DVG +QL+ L+ +++V L  + R ++  I   I DVSFIS+     L   + +AL+KPQFE G++   G K D  ++  + FL    G  SPI G + +
 S:   1 MARKRIDQLLVDRGVFDSRAKARAAIEAGRVSVAGRVVAKPSEQVDDNAEVAAEAAHPWVGRGALKLVHALDTWPIAVEGRVAIDVGASTGGFTEVLLSRGAAFVFAVDVGRDQLHPSLRASDRVADLSGVDARSLDDDRIAQPPGLIVSDVSFISLTKALPAALHLATRGAELVALIKPQFEAGREHVGKGGLVKDPDVIARVEREIVAFLEAAGWSVRGLAESPITGGEGQ 233
>gi|114798580|ref|YP_759545.1| hemolysin A [Hyphomonas neptunium ATCC 15444] >gi|114738754|gb|ABI76879.1| hemolysin A [Hyphomonas neptunium ATCC 15444] (249 aa)
Score = 284, Expect = 7.5e-24, Identities = 80/237 (33%), Positives = 126/237 (53%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDH--KKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      ++ R D L+  + SR AQ I  +V +GQ+I K + +++  +E   YVSR  KL A++ F+ID+ K+ +D+G+STGGFT VLL+   V +IDVG QL+ ++ + +V + E N R++ + +K  + I D+SF+S++ +   L  +  IAL KPQFE+G +  KG  T+  ++ + F FLS     I SPI+G  N EYLF
 S:   8 ERDRADKVLLALGHFESRAGAQAAIAAGRVKADGQVIRKPSEMISRSAAIEAEAAHPYVSRGGLKLVHALDVFSIDVAGKVCLDLGASTGGFTDVLLQKGAAHVTAIDVGHGQLHPKIAADPRVTAHEGLNARDLSPNHMKSAPEIIVCDLSFVSLHKVLPVPLSLATPDAALIALFKPQFEVGPE-NVGKGGIVTDQTAVEQALGAFPAFLSGCGWLAQAPIPSPIEGGDG-NREYLF 244
>gi|149918794|ref|ZP_01907281.1| rRNA methylase-like protein [Plesiocystis pacifica SIR-1] >gi|149820395|gb|EDM79811.1| rRNA methylase-like protein [Plesiocystis pacifica SIR-1] (267 aa)
Score = 284, Expect = 7.6e-24, Identities = 70/238 (29%), Positives = 123/238 (51%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEK----YVSRAAYKLKAAIEHF-NIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEY 242
      R+D LV   SR AQ LI  +VV+  + K+ +V+  + +     +VSR  KL A++HF ++ + ++ +D+G+STGGFT LL+  +VY+IDVG QL +L ++ +V+ +++ N RE+E  I + ++  D SFIS+ +  + +  + + + L+KPQFE+G+ ++G       +     L  LG + S I G ++ N E+L L +
 S:  10 RIDKLLVERGICDSRSRAQALILAGEVVVGDHAVDKAGAMVDVEAPIRLKSGSAALNPFVSRGGLKLDGALKHFGDVPVTGRVCVDVGASTGGFTDCLLQRGAARVYAIDVGYGQLAWKLSQDPRVVVMDRQNIRELEPGQIPEPVELAVADCSFISLTKVLPHLPPILAPSAQLVVLVKPQFEVGRERVGKGGIVRDAAARADALREVEAHARGLGFSTLGSVPSTITG-REGNQEWLLRLRW 252
>gi|75674830|ref|YP_317251.1| hemolysin A [Nitrobacter winogradskyi Nb-255] >gi|74419700|gb|ABA03899.1| hemolysin A [Nitrobacter winogradskyi Nb-255] (251 aa)
Score = 283, Expect = 1.1e-23, Identities = 71/234 (30%), Positives = 120/234 (51%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      R D+ LV   SR AQ I  V +G+ ++K + V+  +E   YVSR  KL A+ + +++ + + +D+G+STGGFT+VLL   V+++DVG +QL+ L+ + +V+S+E T+ R +E  + + + + +D SFIS+ I   L    +AL+KPQFE  +  KG +  H+ + ++  F S L  ++  SPI+G  N E+ 
 S:  14 RADVLLVERGLFESRARAQAAIEAGFVTADGKPVTKVSEAVDVSAAIEAQPAHPYVSRGGVKLAGALAAYPVEIEDHVCLDVGASTGGFTEVLLSEGAALVFAVDVGHDQLHPSLRGDPRVVSMESTDIRSLEGKRLPQRPNVVVMDASFISLKAILPAALALAAAQMHLLALIKPQFE-APRAAIRKGIVRDAAVHRAVCDDIAAFASTLGCSHIEIFPSPIRGGDG-NIEFFL 246
>gi|54023964|ref|YP_118206.1| putative cytotoxin/hemolysin [Nocardia farcinica IFM 10152] >gi|54015472|dbj|BAD56842.1| putative cytotoxin/hemolysin [Nocardia farcinica IFM 10152] (273 aa)
Score = 283, Expect = 1.1e-23, Identities = 75/239 (31%), Positives = 128/239 (53%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE---EEKYVSRAAYKLKAAIEHFN---IDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILN-IKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      ++ R+D LV  ARSR A +LI  +V+I G + SK T V   + + E  E ++ SR A+KL A+E F  + + K +D G+STGGFT VLL  ++V ++DVG QL +L+ + +V  ++TN R +  LI+ ++ + D+SFIS+ L+  +     + ++KPQFE+GK+  + G +  +   +  + + ++ +G + SP+ G  N EY +L
 S:   3 RRARVDAELVRRGLARSREHAVELIGAGRVLIAGTVASKPATAVEPGTPLVVREQPDEVQWASRGAHKLLGALERFERAGLRVAGKRCLDAGASTGGFTDVLLSREAREVVAVDVGYGQLVWRLRTDERVRVFDRTNVRTLTPELIEGAVELVVGDLSFISLGLVLPALASCCAEGADLLPMVKPQFEVGKERVGSGGVVRDPALRAEAVCGVAAAAAEHGLRTVGAVASPLPGPSG-NVEYFLWL 247
>gi|56552202|ref|YP_163041.1| rRNA methylase [Zymomonas mobilis subsp. mobilis ZM4] >gi|56543776|gb|AAV89930.1| predicted rRNA methylase [Zymomonas mobilis subsp. mobilis ZM4] (249 aa)
Score = 283, Expect = 1.1e-23, Identities = 79/241 (32%), Positives = 129/241 (53%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE--KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKT-EDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      ++K R+D LV   S +AQ LI  +V  + I K+ L+ +D  L+ +  +VSR  KL  +++F  ++N I +D+GSSTGGFT VLL++  +VY++D GTNQ+ +L+++++VI EQ + R + + I + +D + DVSFISI +      + +AL+KPQFE K+   G + E +++ +  +L L  +G  SPI G  N E+L  E
 S:   5 IKKKRVDQQLVEREMVDSLALAQALIMAGEVWNKDRRIEKAGQLL-PIDAPLHLKGKGHPWVSRGGIKLAHGLKYFGWTVDNAIGLDVGSSTGGFTDVLLQSGADRVYAVDSGTNQMAWKLRQDDRVILYEQLSARLLTTDHIPEDVDIVVCDVSFISITKLLEIPLSFAKKGGRLLALVKPQFEARKEEVEKGGIVRDPEVRQRVCSEVKTWLEGLGWHVIGLEKSPITG-HDGNVEFLLAAE 246
>gi|162147643|ref|YP_001602104.1| putative hemolysin A [Gluconacetobacter diazotrophicus PAl 5] >gi|187596041|ref|ZP_02982304.1| hemolysin A [Gluconacetobacter diazotrophicus PAl 5] >gi|161786220|emb|CAP55802.1| putative hemolysin A [Gluconacetobacter diazotrophicus PAl 5] >gi|187491875|gb|EDU29813.1| hemolysin A [Gluconacetobacter diazotrophicus PAl 5] (246 aa)
Score = 283, Expect = 1.2e-23, Identities = 78/237 (32%), Positives = 121/237 (51%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSIL-NIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      M K R D LV+   SR AQ LI  V  + ++K+  + E  + + ++ +VSR  KL A+ HF +   I +D+G+STGGFT VLL +  K+Y++DVG QL +L+ + +V LE+ N R ++++ I D ID + D SFI + +   L   ++AL+KPQFE G+   KG +  H +   ++ S +   LG  SPI G + N E+L
 S:   1 MAKQRADQMLVDRGLVESRTRAQALILAGLVFSGDRRVAKAGDQLPEDAPLRLKGQDHPWVSRGGIKLAHALAHFGLSPEGGICLDVGASTGGFTDVLLTHGAAKIYAVDVGHGQLAWKLRSDPRVTVLEKCNARALDATTIPDPIDVLVCDASFIGLRTVLPAGLALCRPGAGAVALIKPQFEAGRDAVGPKGVVRDPAIHDAVCATIRDWWSAMPGWTVLGIEPSPITGPEG-NREFL 239
>gi|190890624|ref|YP_001977166.1| hemolysin protein [Rhizobium etli CIAT 652] >gi|190695903|gb|ACE89988.1| hemolysin protein [Rhizobium etli CIAT 652] (248 aa)
Score = 283, Expect = 1.2e-23, Identities = 83/234 (35%), Positives = 125/234 (53%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE-EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIE--FLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      RLD LV+   SR A+D +  V I GQ+++K+ L+++  + I + + YVSRAA KL AA+EHF +D   +DIG+STGGFT+VLL+   V +IDVG Q++ ++ + +V + E N R + + I   FI DVSFIS+ L   ++   ++ L+KPQFE G++   G K    +  +E F  +  +LG I SPI G  N E+L 
 S:   8 RLDQLLVSRGLFASRSRARDAVQRGTVRIGGQLVTKAGALISDDADIAIDDPAQDYVSRAALKLAAALEHFRLDPAGHHCLDIGASTGGFTEVLLQRGAAHVTAIDVGHGQMHPRISGDPRVTNREGLNARNLTAEDIGQPASFIVSDVSFISLKLALAPALDIAEPGSIAVLLVKPQFEAGREAIGKGGLLKDPSSAPAVAAELERWFTEDMGWNSLGLIPSPIAGGDG-NQEFLL 243
>gi|116670077|ref|YP_831010.1| hemolysin A [Arthrobacter sp. FB24] >gi|116610186|gb|ABK02910.1| hemolysin A [Arthrobacter sp. FB24] (270 aa)
Score = 282, Expect = 1.5e-23, Identities = 75/239 (31%), Positives = 122/239 (51%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE--EEKYVSRAAYKLKAAIEHF-NIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYK 243
      RLD LV  ARSR A LI  KV  G +++K++ V++L +++ + ++ YVSRA +KL A+E F +  K +D G+STGGFT+VLL   V ++DVG QL QL+ + +V  E N R +  I     D+SFIS+ L+  +     + ++KPQFE+GK ++G T    + + +  +   ++ G  SP+ G + N EY +++ +
 S:   3 RLDQMLVARGLARSRTHAARLIAEGKVSSEGTVLAKASAQVDDLTPLDVADDGQDTYVSRAGHKLAGALEAFPEVIAEGKRCLDAGASTGGFTEVLLRRGADHVVAVDVGHGQLVPQLRDDPRVSVHEGLNVRYMTPEEIGGPAALTVADLSFISLTLVLEPLAACTEPGGDLVLMVKPQFEIGKDRLGRTGVVNSGRERRMAVEKVAQAALDAGLELRGLAASPLPG-QDGNVEYFLWIKRR 244
>gi|46202619|ref|ZP_00208590.1| COG1189: Predicted rRNA methylase [Magnetospirillum magnetotacticum MS-1] (255 aa)
Score = 282, Expect = 1.6e-23, Identities = 65/181 (35%), Positives = 100/181 (55%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFE 183
      K R+D LV+   SR AQ L+  V  + + K T + E  +E+ ++ +VSR  KL A+E F +D ++K+A+D+G+STGGFT VLL   +VY++DVG QL +L+ + +V+ LE+TN R +  I + +D + D SFI + +   L    AL+KPQFE
 S:   4 KKRVDQLLVDRGLVESRSKAQALVMAGLVYSGDRRVDKPGTNMAEDCALELKGQDHPWVSRGGLKLAKALEAFALDPSDKVAVDVGASTGGFTDVLLTYGAARVYAVDVGHGQLAWKLRSDPRVVVLERTNARHLTQEQIPEPVDMVVCDASFIGLETVLPAALALARPGAWVAALIKPQFE 185
>gi|19552628|ref|NP_600630.1| rRNA methylase [Corynebacterium glutamicum ATCC 13032] >gi|62390296|ref|YP_225698.1| rRNA methylase [Corynebacterium glutamicum ATCC 13032] >gi|145295546|ref|YP_001138367.1| hypothetical protein cgR_1473 [Corynebacterium glutamicum R] >gi|21324180|dbj|BAB98805.1| Predicted rRNA methylases [Corynebacterium glutamicum ATCC 13032] >gi|41325633|emb|CAF21422.1| Predicted rRNA methylase [Corynebacterium glutamicum ATCC 13032] >gi|140845466|dbj|BAF54465.1| hypothetical protein [Corynebacterium glutamicum R] (273 aa)
Score = 281, Expect = 1.6e-23, Identities = 74/236 (31%), Positives = 126/236 (53%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE--EKYVSRAAYKLKAAIEHFN---IDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      RLD LV  ARSR A ++I  +V + G + K T+V   + + E+ E + SR A+KL A+E F  + + + +D G+STGGFT VLL   +V ++DVG QL +L+ +++V +++TN R +    + D + D+SFIS+ L  I ++ +  + ++KPQFE+GK ++G+    E  ++ + +F + L +   + SP+ G  N EY +L
 S:   6 RLDAELVRRKIARSREHAVEMIRGRRVFVAGMLALKPATVVEPEVSIRVEEDASEDWASRGAHKLLGALESFEPLGLKVKGRRVLDAGASTGGFTDVLLRREASEVVAVDVGYGQLIWRLQNDDRVRVVDRTNIRYMTLEDTGGECDMMVGDLSFISLKLTLPAIAKVLSDGADLLPMVKPQFEVGKDRLGSGGVVRSPELRAEVTADVAKFAATLGLSLKHVVASPLPGPSG-NVEYFLWL 246
>gi|116073707|ref|ZP_01470969.1| Hemolysin A [Synechococcus sp. RS9916] >gi|116069012|gb|EAU74764.1| Hemolysin A [Synechococcus sp. RS9916] (297 aa)
Score = 281, Expect = 1.9e-23, Identities = 81/239 (33%), Positives = 122/239 (51%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVIN-GQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLI----KDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKE-LKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      K RLD +L+   +R AQ LI  KV  GQ++ K  V   V + + ++VSR  KL A+E F I + ++ +D G STGGFT LL++  +VY IDVG Q  L+ + +V+ E+TN R +  +   + D  DVSFIS+ L+  ++ L  + +++ L+KPQFE+GK ++G     H  I + +E  L   G + SPI G  N EYL +L
 S:  14 HKTRLDQHLLTLGLVPTRQQAQQLIRAGKVRDGCGQLLDKPGQQVAPDLAVRVEQPPRFVSRGGEKLLGALEVFPIQVEGRVCLDGGISTGGFTDCLLQHGASRVYGIDVGYGQTAWSLRTDPRVVLKERTNLRRLTPEELYGPNDPRPDLAVADVSFISLRLVMPAMQALLTTESSEALLLVKPQFEVGKERVGKGGVVRDPAAHCDAIRDVLESAGSLGWTAYGLVGSPITGPAG-NHEYLLWL 258
>gi|167053440|ref|ZP_02279838.1| hypothetical protein LmonF_13715 [Listeria monocytogenes FSL F2-515] (152 aa)
Score = 280, Expect = 2.4e-23, Identities = 55/138 (39%), Positives = 90/138 (65%)
 Q:  59 YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAK 196
      YVSR  KL+ A++ F+ ++ +K+ +DIG+STGGFT  L+N + Y++DVG NQL +L+ +++V +E+TNFR ++ +  + + DF TIDVSFIS+ LI  ++ +    + L+KPQFE G++  KG +
 S:   3 YVSRGGLKLEKALQVFDFEVKDKLMLDIGASTGGFTDCALQNGARHSYALDVGYNQLAWKLRNDDRVTVMERTNFRHVKPADFAEGLADFATIDVSFISLKLILPVLRTVLVTGGDVMTLIKPQFEAGREQVGKKGIIR 141
>gi|152990876|ref|YP_001356598.1| hemolysin A [Nitratiruptor sp. SB155-2] >gi|151422737|dbj|BAF70241.1| hemolysin A [Nitratiruptor sp. SB155-2] (234 aa)
Score = 280, Expect = 2.4e-23, Identities = 87/235 (37%), Positives = 134/235 (57%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEI-LEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNID-LNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGY-----IVSPIKGAKKENTEYLF 238
      +RLD YL + + SR A +LI  V ++G++++K +  EL K E+ ++ + YVSRAAYKLK ++ +  + +  +D+G+STGGFTQ+L E  KKV ++DVG+ QL+ +K  VI + T+ R E   D D +T DVSFIS+ I + I L +  I L KPQFE+GK++  K   +D K I   +F   K LG+   +S ++G K+ N E+L+
 S:   1 MRLDKYLYQKGFTSSRNKAAELIREGLVSVDGKVVTKPSF---ELQKGEVSIKAKPYVSRAAYKLKHFLDTIDASFIKDAEVLDVGASTGGFTQILCEYGAKKVIALDVGSGQLHPTIKSKQNVIDMSNTDIRTFE----HDPFDIVTCDVSFISVLKIVHHIDRL--SKKYIIILFKPQFEVGKEVKRDKR-GVVQDQKAIEKAMRQFEK--KTKELGWQLVQRKISLVEG-KEGNREWLY 229
>gi|83593952|ref|YP_427704.1| hemolysin A [Rhodospirillum rubrum ATCC 11170] >gi|83576866|gb|ABC23417.1| Hemolysin A [Rhodospirillum rubrum ATCC 11170] (264 aa)
Score = 280, Expect = 2.7e-23, Identities = 74/235 (31%), Positives = 120/235 (51%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSIL-NIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      K+RLD LV+   SR AQ +I  V  + + K+  V   +++ +  +VSR  KL  ++ F     +D+G+STGGFT VLL   KVY++DVG QL +L+ + +VI LE+TN R ++++LI + + + D SFI + +       +AL+KPQFE+G+ ++G     H ++   ++L+ L   +G  SPIKG + N E+L
 S:  20 KLRLDQLLVDRGLVESRAKAQAVILAGLVFSGERRLEKAGAPVAADLAIDVRGQPHPWVSRGGMKLDKGLDSFGFSAEGLTCLDVGASTGGFTDVLLTRGAAKVYAVDVGYGQLAHKLRTDERVIVLERTNARHLDATLIPEPVGAVVCDASFIGLRTVLPAALGRAAPGAFLVALIKPQFEVGRERVGKGGVVRDPALHAEVCTTITDWLAALPGWSVVGLTESPIKGPEG-NIEFL 256
>gi|163766322|ref|ZP_02173348.1| hemolysin A [Anaeromyxobacter sp. K] >gi|196171418|gb|ACG72391.1| hemolysin A [Anaeromyxobacter sp. K] (240 aa)
Score = 279, Expect = 2.8e-23, Identities = 62/175 (35%), Positives = 104/175 (59%)
 Q:   8 IYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE---EEKYVSRAAYKLKAAIEHF-NIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQF 182
      + LV  A SR AQ L+  VV+  + K  LV+  + + +  ++YVSR A KL+ A+E F +D  +  D+G+STGGFT +LL+  KVY+IDVG QL+ +L+ + +V+ E+ N R++ S + ++++ + D+SFIS+ LI  +K +   +++ L+KPQF
 S:   1 MLLVARGLAESRTRAQALVMAGAVVVGEARVDKPGQLVDPEAPIRLKDGAAPQRYVSRGALKLEKALEVFPAVDPRGRTCADLGASTGGFTDLLLQRGAAKVYAIDVGYGQLHPRLRADPRVVVRERENARQLTSEALGERVELVVGDLSFISLRLILPAVKAILLPGGRAVLLVKPQF 179
>gi|83645390|ref|YP_433825.1| rRNA methylase [Hahella chejuensis KCTC 2396] >gi|83633433|gb|ABC29400.1| predicted rRNA methylase [Hahella chejuensis KCTC 2396] (269 aa)
Score = 279, Expect = 2.9e-23, Identities = 71/193 (36%), Positives = 112/193 (58%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVIN-----GQIISKSNTLVNELDKVEILEEE--KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIK-----DKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKG 193
      +Q R+D LV++ Y RSR A++LI+ K+++    +  S T+++++ K++IL+ E +YVSR  KL AI   +  K +D+G STGGFT  L+   V ++VG QL + L+ + +V  E N +EI SL++    DF +D+SFIS L+  + L N+  I+L+KPQFE+G  G KG
 S:  13 VQASRIDKLLVDQGYCRSRNQARELISLGKIMLQVGAGWEAVTKPSQTVLSDV-KIKILDNELQEYVSRGGLKLAGAIAQVGAEFKGKTVLDVGQSTGGFTDCALKQGAALVVGVEVGHGQLTQSLRDHPQVRVFEGINAKEIPLSLLELTDDGAGYDFAVMDLSFISQTLVLKSVAALLANDGALISLVKPQFEVGPA-GLGKG 215
>gi|22299000|ref|NP_682247.1| hemolysin-like protein [Thermosynechococcus elongatus BP-1] >gi|22295182|dbj|BAC09009.1| hemolysin-like protein [Thermosynechococcus elongatus BP-1] (262 aa)
Score = 279, Expect = 3.0e-23, Identities = 80/236 (33%), Positives = 126/236 (53%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKD---KIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      +K RLD LV +  SR AQ I  V +N  I K TLV   +++ + YVSR  KL A+ F + + +++ +D G STGGFT LL+  + VY IDVG Q++ +L+++ ++I E+TN R + + L D  + D  +DVSFIS+ +  + EL   + IAL+KPQFE+G+ ++G    + ++ ++ I  + L + G  SPI G  N E+L
 S:   4 RKQRLDSLLVERHLCESRQQAQRWIRAGAVHVNHIPIDKPGTLVAVDATIQVKAKPAYVSRGGEKLAHALGVFPVVVRDRVCLDGGISTGGFTDCLLQAGAQLVYGIDVGYGQVDWKLRQDPRLILRERTNLRYLTPADLYTDDGPRPDLGVVDVSFISLTKVLPALWELLLPPRELIALIKPQFEVGRDRLGKNGVVRDAKARQEAVDQVITAAAALGWQCYGVTPSPILGPAG-NQEFL 243
>gi|117928454|ref|YP_873005.1| hemolysin A [Acidothermus cellulolyticus 11B] >gi|117648917|gb|ABK53019.1| hemolysin A [Acidothermus cellulolyticus 11B] (267 aa)
Score = 279, Expect = 3.0e-23, Identities = 74/236 (31%), Positives = 124/236 (52%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL-EEEKYVSRAAYKLKAAIEHF---NIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDK-IDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      RLD LV  ARSR A DL+ + V++ G+  K T V+ D + +  + +Y SR  KL  + F  + + + +D G+STGGFT VLLE+  +V+++DVG QL  L+ + +V LE+TN R I + + + +D + D+SFIS+ L+  + +  +  + L+KPQFE+G+ ++G    +   I  +  L + + + SP++G  N EY +L
 S:   6 RLDRELVRRGLARSRSEAADLVASGAVLVAGRPAMKPATAVSPQDSLTLRSRQHRYASRGGEKLAPVLAGFIARGLAVAARRCVDAGASTGGFTSVLLEHGAAEVFAVDVGYGQLAWSLRNDPRVRVLERTNIRSITLAHVDGRPVDLVVGDLSFISLTLVLPALVGIARPDADFVLLVKPQFEVGRDQVGAGGVVRAPQARAAAIRKVTDAAHGLGLGTIAAVPSPLRGPAG-NREYFVWL 246
>gi|41207547|gb|AAR99641.1| YiiB [Lactococcus lactis subsp. cremoris] (199 aa)
Score = 278, Expect = 3.7e-23, Identities = 69/173 (39%), Positives = 103/173 (59%)
 Q:  68 KAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFRE-IESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      + A++ FNI + K +DIGSSTGGFT V+L+N K VY++DVGTNQL +++ + +V+ +EQ NFR + S  + + F +IDVSFIS+ LI  + E+   + AL+KPQFE G+ ++G    + HK I  +  + L +  G  SPIKG  N E+L +L
 S:   1 EKALKEFNIKIEGKTCLDIGSSTGGFTDVMLQNGAKLVYALDVGTNQLAWKIRSDERVVVMEQFNFRNALLSDFEQGRPAFTSIDVSFISLELILPPLYEILEEGGEVAALIKPQFEAGREQVGKNGIIRDPKVHKMPIEKVLAAATRLGLSIKGLTFSPIKGGAG-NVEFLVHL 174
>gi|467142|gb|AAA50906.1| u0247a [Mycobacterium leprae] (268 aa)
Score = 276, Expect = 6.1e-23, Identities = 62/185 (33%), Positives = 107/185 (57%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK 186
      +++R+D+ LV  ARSR A LI+ KV I+G  K +T V   + + ++ E+   A+KL A++ F I + + +D G+STGGFT+VLL+  +V ++DVG QL  ++ + +VI +E+TN ++  LI  +D + D+SFIS+ + + +   +  + ++KPQFE+GK
 S:   3 RRVRVDVELVRRGLARSRQQAAKLISAGKVSIDGLPAVKPSTAVAITTVLTVADDGERSWVCGAHKLMGALDTFGIPVAGRCCLDAGASTGGFTEVLLDRGAAEVVAVDVGYGQLAWSVRCDPRVIVVERTNVHDLSPELIGGPVDLVVADLSFISLATVLSALAGCALPSADIVPMVKPQFEVGK 188
>gi|23465615|ref|NP_696218.1| hemolysin-like protein [Bifidobacterium longum NCC2705] >gi|23326286|gb|AAN24854.1| hemolysin-like protein with S4 domain found in bacteria and plants [Bifidobacterium longum NCC2705] (280 aa)
Score = 276, Expect = 6.1e-23, Identities = 78/235 (33%), Positives = 121/235 (51%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNE-LDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIA-------IDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKK-IGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFY 239
      RLD+ LV   SR AQ LI  V ++G+ I+K + +V   ++ + + + YVSR AYKL A E F   N +    +DIG+STGGFT VLL   KV ++DVG QL+ ++ + VI +  N RE+E+ + +  I DVSFIS+ +  I +   + + L+KPQFE+G+ +G      ++ +++ +    + +  SPI G  N EYL Y
 S:  37 RLDMMLVASGLVESRAKAQRLIKAGHVRVDGETITKPSFMVKAGHSELAVDKGDDYVSRGAYKLLGAFETF---AGNGLTGPEGLECLDIGASTGGFTDVLLRGGAAKVVALDVGHGQLDPRIANDEHVIEMSGVNIREVEADDLPYRPAMIVSDVSFISLTYVIPVIARIAAPGAQIVLLVKPQFEVGRAGLGKNGIVEDPALRERALHDVVACAEQHGLDVVATADSPIIGTHG-NEEYLLY 276
>gi|169629445|ref|YP_001703094.1| cytotoxin/hemolysin TlyA [Mycobacterium abscessus] >gi|169241412|emb|CAM62440.1| Cytotoxin/haemolysin homologue TlyA [Mycobacterium abscessus] (268 aa)
Score = 275, Expect = 8.1e-23, Identities = 68/192 (35%), Positives = 110/192 (57%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE--EKYVSRAAYKLKAAIEHFN---IDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAK 196
      R+D LV  ARSR A +LI  +V I+G  K+ T V   + + E +++VSR A+KL A+E F  + + K +D G+STGGFT+VLL + ++V + DVG QL  L+ +++V L++TN R + +LI   I D+SFIS+ L+ + +   +  + ++KPQFE+GK++  G +
 S:   6 RVDAELVRRGLARSRQQAAELIEAGRVRIDGIPAVKAATAVPATASLVVQGEAGDRWVSRGAHKLLGALEVFGPQGLSVEGKRCLDAGASTGGFTEVLLRSGAREVVAADVGYGQLAWSLQSDDRVTVLDRTNVRTLTPALIGGTAQLIVSDLSFISLALVLDALIACAGPDADILPMVKPQFEVGKELVGAGGVVR 202
>gi|46191091|ref|ZP_00206673.1| COG1189: Predicted rRNA methylase [Bifidobacterium longum DJO10A] >gi|189439661|ref|YP_001954742.1| Putative rRNA methylase [Bifidobacterium longum DJO10A] >gi|189428096|gb|ACD98244.1| Putative rRNA methylase [Bifidobacterium longum DJO10A] (257 aa)
Score = 275, Expect = 9.2e-23, Identities = 78/235 (33%), Positives = 121/235 (51%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNE-LDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIA-------IDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKK-IGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFY 239
      RLD+ LV   SR AQ LI  V ++G+ I+K + +V   ++ + + + YVSR AYKL A E F   N +    +DIG+STGGFT VLL   KV ++DVG QL+ ++ + VI +  N RE+E+ + +  I DVSFIS+ +  I +   + + L+KPQFE+G+ +G      ++ +++ +    + +  SPI G  N EYL Y
 S:  14 RLDMMLVASGLVESRAKAQRLIKAGHVRVDGETITKPSFMVKAGHSELAVDKGDDYVSRGAYKLLGAFETF---AGNGLTGPEGLECLDIGASTGGFTDVLLRGGAAKVVALDVGHGQLDPRIANDEHVIEMSGVNIREVEADDLPYRPVMIVSDVSFISLTYVIPVIARIAAPGAQIVLLVKPQFEVGRAGLGKNGIVEDPALRERALHDVVACAEQHGLDVVATADSPIIGTHG-NEEYLLY 253
>gi|38233770|ref|NP_939537.1| putative cytotoxin/hemolysin [Corynebacterium diphtheriae NCTC 13129] >gi|38200031|emb|CAE49703.1| Putative cytotoxin/hemolysin [Corynebacterium diphtheriae] (273 aa)
Score = 275, Expect = 1.0e-22, Identities = 72/237 (30%), Positives = 124/237 (52%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE--EKYVSRAAYKLKAAIEHFN---IDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      RLD LV  ARSR A ++I + +V + G + K T V   + + +  + + SR A+KL A+ F  ++++ + A+D G+STGGFT VLL + +V ++DVG QL +L+ + +V L++TN R +  +   D + D+SFIS+ L  I   +  + ++KPQFE+GK ++G    +  ++ +  F  L + + + SP+ G  N EY +L+
 S:   6 RLDAELVRRKIARSREQAVEMIKDGRVHVQGFVAKKPATQVTPEASIRVEDAGLDDWASRGAHKLLGALAEFKSKGLNVSGRRALDAGASTGGFTDVLLRESASEVVAVDVGYGQLIWRLQNDARVKVLDRTNIRNLSLEITDGPCDLMVGDLSFISLKLTLPAIAACMSDGADLLPMVKPQFEVGKERLGHGGVVRDPKLRAEVTEDIALFAQQLGLSFVDVVASPLPGPSG-NVEYFLWLK 247
>gi|42521830|ref|NP_967210.1| hemolysin [Bdellovibrio bacteriovorus HD100] >gi|39574360|emb|CAE77864.1| hemolysin [Bdellovibrio bacteriovorus HD100] (258 aa)
Score = 274, Expect = 1.1e-22, Identities = 83/237 (35%), Positives = 129/237 (54%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVI--NGQ--IISKSNTLVNELD------KVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFRE------IESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      +K+RLD+YLV + A+SR AQ+LI  +V + N Q I+ K++ V LD   +VE   ++VSR  KL+ A+  + +   +D+G STGGFT LL+  +V +DVG Q++ L N ++ +E N R    + + K+K D + +DVSFISI+LI ++     ++L+KPQFE+G    G K  +K++   E S  K L Y SPI+G  N ++F
 S:   3 EKLRLDLYLVEKGLAQSRTHAQELIEAGQVFLFENSQKRILKKASFAV--LDSHHGKIEVEAGPANRFVSRGGLKLEGALAQAGVFVQGLKVLDVGISTGGFTDCLLQKGAAQVLGVDVGHGQVHSSLLSNPRLTVIEGINARNLSREEAVNQATPKEKFDLVVMDVSFISISLIVPELAHFLKTEGCLLSLVKPQFEVGVDGLAKGGIVKDVSLYKEVETRIKELCSQNGFKVLDYFPSPIQGKDGNNEFFVF 254
>gi|78213715|ref|YP_382494.1| hemolysin A [Synechococcus sp. CC9605] >gi|78198174|gb|ABB35939.1| hemolysin A [Synechococcus sp. CC9605] (268 aa)
Score = 273, Expect = 1.4e-22, Identities = 76/238 (31%), Positives = 122/238 (51%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVI-NGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKID----FITIDVSFISINLIFNKIKE-LKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      K RLD+ L+   SR AQ LI  KV  +G ++ K T V  ++ + + ++VSR  KL  + F + + ++ +D G STGGFT LL++  +VY +DVG Q  L+ + +V+ E+TN R ++  +  D    DVSFIS+ LI  ++ L+   ++ L+KPQFE+GK ++G     H+ I + I  +  + G + SPI G  N EY+ +L
 S:   4 KQRLDLELLTRGLVSSRQQAQQLIRAGKVRDGSGNLLDKPGTEVTPERELVVEQPPRFVSRGGEKLLEGLRAFPVPVKERVCLDGGISTGGFTDCLLQHGASRVYGVDVGYGQTAWSLRTDERVVLRERTNLRHLQPDDLYGAGDPWPSLAVTDVSFISLRLILPALRRLLRGPETDALVLVKPQFEVGKSRVGKGGVVRDPAAHRDAIESVIAAAAESGWQPQGLVASPITGPAG-NHEYVLWL 247
>gi|172040777|ref|YP_001800491.1| hypothetical protein cu1097 [Corynebacterium urealyticum DSM 7109] >gi|171852081|emb|CAQ05057.1| hypothetical protein [Corynebacterium urealyticum DSM 7109] (262 aa)
Score = 273, Expect = 1.6e-22, Identities = 72/225 (32%), Positives = 116/225 (51%)
 Q:  16 ARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE--EEKYVSRAAYKLKAAIEHFN---IDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSI-LNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      ARSR AQ +I  +V +NG + K T VN  + + E E+ + SR A+KL A+ F  + L K +D G+STGGFT V L+  +V ++DVG QL +L+ + +V +++TN R +  I  D + D+SFISI L+  I E    + ++KPQFE+GK   G ++ + + +  +  ++  +   + SP+ G  N EY +L
 S:   6 ARSREQAQKMIKEGRVQVNGMLAQKPATGVNAEVSIRVAESEEDHWASRGAHKLLGALAAFEPQGLSLEGKRVLDAGASTGGFTDVALDRGASEVLAVDVGYGQLIWRLQNDPRVTVMDRTNVRTLTPEAIGGPADVMVGDLSFISIKLVLPAIAECMAEGADLLPMVKPQFEVGKNRLGPGGVVRSPELRAEVTLDVAREALKYGLSTKAVVASPLPGPSG-NVEYFLWL 235
>gi|177673388|ref|ZP_02945755.1| hemolysin A [Micrococcus luteus NCTC 2665] >gi|172070322|gb|EDT56385.1| hemolysin A [Micrococcus luteus NCTC 2665] (280 aa)
Score = 273, Expect = 1.7e-22, Identities = 63/198 (31%), Positives = 113/198 (57%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHF-NIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKK 202
      R D+ L   ARSR   LI  +V+++G+ + +  V   + + +  +YVSRAA+KL +A+E F ++ + + A+D G+STGGFTQVLLE  ++V ++DVG +QL  ++ + +V+ E N R++ + I  +D + D+SFIS+ L+  + +   + + ++KPQFE+G++   G   D ++
 S:   6 RADVVLAARGLARSRTEGAALIRAGQVLLDGRPVRRPADRVAADATLRLRDPGPRYVSRAAHKLVSALEAFPDVGVAGRRALDAGASTGGFTQVLLERGAERVAAVDVGHDQLAPPVRADPRVLVREGLNVRDLTAEDIDGPVDLVVSDLSFISLRLVLAPLAGVCRPGAELLLMVKPQFEVGRRALPRSGVVTDPDARR 205
>gi|170781652|ref|YP_001709984.1| hypothetical protein CMS_1246 [Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus] >gi|169156220|emb|CAQ01362.1| conserved hypothetical protein [Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus] (290 aa)
Score = 273, Expect = 1.7e-22, Identities = 77/237 (32%), Positives = 128/237 (54%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHF-NIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE---------SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHK-KIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      +RLD L   ARSR A LI + V ++G+ + K++ V   VE+  + YVSR A+KL A++ F +++ ++A+D+G+STGGFTQVLLE  ++V ++DVG QL+ ++++ +V +E N R++      L +  + D+SFIS+ L+  I   +  + L+KPQFE+G+ G +G    +  +  +   L +  G + SPI G  N EYL + 
 S:  24 LRLDAALPALGLARSRTHAARLIVDGLVTVDGRGVVKASFRVMPGSVVEVAGTDAYVSRGAHKLIGALDAFPEVEVAGRLALDVGASTGGFTQVLLERGARRVIALDVGHGQLDPLIREDPRVDVVEGFNVRDLTPESLAGVTPDDLAGEAPALVVGDLSFISLGLVLPAIARTAADGADVVLLIKPQFEVGRT-GIREGIVHDAGLRDDAVMRVLWAAWDLGLGTAGLVSSPIVGGAG-NHEYLAWF 269
>gi|57241998|ref|ZP_00369938.1| hemolysin (tly) [Campylobacter upsaliensis RM3195] >gi|57017190|gb|EAL53971.1| hemolysin (tly) [Campylobacter upsaliensis RM3195] (236 aa)
Score = 272, Expect = 1.8e-22, Identities = 80/184 (43%), Positives = 110/184 (59%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE--EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKK 187
      +R DI+ V +  SR A +LI N K+ +NG + S L NE D  LE  E YV RAA KLK +  ++ L   +DIGSSTGGF QVLL+ VK + ++DVG NQL++ L+ + +V SLE + RE +S  ++K D IT DVSFIS+ + + I L  +  I L KPQFE+GK+
 S:   1 MRYDIF-VAKRLKISRNKALELIENKKITLNGNFLKPSFEL-NETDGELNLELLSEIYVGRAALKLKGFLAQLSLGLEGLNCLDIGSSTGGFVQVLLQKGVKNIVALDVGNNQLHQSLRHDARVKSLEGVDLREFKS---EEKFDLITCDVSFISLLNLLSYIDSLAKRD--IILLFKPQFEVGKE 179
>gi|90420129|ref|ZP_01228037.1| hemolysin A [Aurantimonas sp. SI85-9A1] >gi|90335463|gb|EAS49213.1| hemolysin A [Aurantimonas sp. SI85-9A1] (254 aa)
Score = 272, Expect = 1.9e-22, Identities = 76/241 (31%), Positives = 128/241 (53%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE-EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDK-IDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIE--FLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      + ++RLD+ + +  A SR A+D I  V ++GQ ++K + V  ++ + +  YVSRA KL+AA++ F I + ++A+D+G+STGGFT+ LL  V V SIDVG Q++ ++ + +V ++E N R++  I + D + DVSFI++ L   EL    + L+KPQFE G++   G + D  ++  +   + + + G  SPI G  N E+L  E
 S:   9 LSRVRLDVLVSDRGLAASRARARDAIMRGHVKVDGQTVTKPSLNVPPESEITLDDPAADYVSRAGLKLEAALDQFAIPVEGRMAVDLGASTGGFTEALLRRGVAHVVSIDVGHGQMHPRIAADPRVTAIEGLNARDLTREDIGGRAFDLLVADVSFITLRLALPPALELAEPGTTGVFLVKPQFEAGREAIAKNGLLRDPDSAPLVAEAVRDWLAAQPDWQVKGLAPSPIPGGDG-NHEFLLIAE 252
>gi|69244724|ref|ZP_00602988.1| Hemolysin A [Enterococcus faecium DO] >gi|68196315|gb|EAN10744.1| Hemolysin A [Enterococcus faecium DO] (272 aa)
Score = 272, Expect = 1.9e-22, Identities = 77/240 (32%), Positives = 134/240 (55%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNEL-DKVEILEEEK-------YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKT-EDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M+K R+D+ V +  +R A+   + V+ G I ++ N  ++ +K+ + E +    YVSR  KL+ A++ F++ + K +DIG+STGGFT  L+N K Y++DVG NQL +++++ +V+ +E+ NFR +    I +  IDVSFIS+ L+  + +   + IAL+KPQFE G++   G + + H+K++ + + F +   L  SPI G + N E+L +L
 S:   1 MEKERVDVLAVKQGLFETREQAK------RSVMAGLIYNEKNERFDKPGEKIPVSSELRVKGKKLPYVSRGGLKLEKALKAFDLSVEGKTLLDIGASTGGFTDAALQNGAKMSYALDVGYNQLAWKIRQDPRVVVMERVNFRYAKPEDFTLGIPEVAVIDVSFISLKLMLPPLHAILKEEGEVIALIKPQFEAGREAVGKNGIVRDPQTHQKVLEDILSFAAQGGYDVLELSYSPITGGEG-NIEFLAHL 243
>gi|152997489|ref|YP_001342324.1| hemolysin A [Marinomonas sp. MWYL1] >gi|150838413|gb|ABR72389.1| hemolysin A [Marinomonas sp. MWYL1] (252 aa)
Score = 272, Expect = 1.9e-22, Identities = 76/236 (32%), Positives = 129/236 (54%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVING-----QIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDK-----IDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKII-NNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFY 239
      +R+D+ L + A+SR AQ I+ ++     ++  S L ++++  I +E +KYVSR A KL+ A+ H +++  + +DIG STGGF+  +++  V ++VG +QL+ +L+ + +I LE N R +  + +    D I +DVSFIS  I ++ L    I L+KPQFE+GK+   G K +  K++ + +F+ L +  YI SPIKG  N E+L +
 S:   2 LRIDLILTEQGLAKSRSQAQTFISEGRISYKQNEKWIKVTKPSLKLPSDIELNVISDEADKYVSRGALKLEGALLHTKLNIEGFLVLDIGQSTGGFSDCAIQHGAAHVVGVEVGHDQLDPRLRNHQNIICLEGINARNLSVEDLNEHFPEHGFDLIVMDVSFISQTKILPQLPNLLSKTGHLITLVKPQFEVGKEFIGKGGIVKDKQRVKLLEQDMQDFVKRLGFEVKCYIESPIKGGDG-NQEFLLW 248
>gi|170750218|ref|YP_001756478.1| hemolysin A [Methylobacterium radiotolerans JCM 2831] >gi|170656740|gb|ACB25795.1| hemolysin A [Methylobacterium radiotolerans JCM 2831] (263 aa)
Score = 272, Expect = 2.1e-22, Identities = 77/233 (33%), Positives = 123/233 (52%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      R D+YLV  + SR AQ I  V ++G+ +++ + +  +VE  E Y SR  KL AA++ F +D  ++A+D+G+STGGFT VLL  + V+++DVG QL+ +L + +V + E T+ R + + +  D ++DVSFI + L+  + L    +AL+KPQFE G+ ++G     H ++   E L L  LG I SP+ G  N E+L
 S:  25 RADLYLVAHGHFESRARAQAAIRAGLVRVDGRPLARPSDSIAPGARVEAEPEHPYASRGGLKLAAALDAFGVDPAGRVALDVGASTGGFTDVLLARGARHVHALDVGRGQLHPRLAGDPRVTNREGTDIRGLGADTLVPPPDLASVDVSFIGLRLVLPVLPGLLRPASAIVALIKPQFEAGRARVGRGGLVRDPAVHAEVCAAVRETLEGLGATILGLIDSPVPGGDG-NAEFL 257
>gi|51511899|gb|AAT70031.1| putative hemolysin [Propionibacterium acnes] >gi|51511901|gb|AAT70032.1| putative hemolysin [Propionibacterium acnes] >gi|51511907|gb|AAT70035.1| putative hemolysin [Propionibacterium acnes] >gi|51511913|gb|AAT70038.1| putative hemolysin [Propionibacterium acnes] >gi|51511915|gb|AAT70039.1| putative hemolysin [Propionibacterium acnes] >gi|51511919|gb|AAT70041.1| putative hemolysin [Propionibacterium acnes] (258 aa)
Score = 272, Expect = 2.2e-22, Identities = 67/184 (36%), Positives = 115/184 (62%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIK-----DKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKK 187
      +RLD LV  ARSR +A L+  +V +N +++K  V+ D V + +EE +VSRAA+KL A++  + + +++ +D G+STGGFTQV+L  K V+++DVG +Q++ L+ + +VI E N R+++ + +   + +D + DVSFIS+ +I  I +  +  + L+KPQFE+G+K
 S:  14 VRLDQALVEAGLARSRTLATRLVREGRVTVNRVVVTKPAMKVSTTD-VLVADEEVWVSRAAHKLLGALDILGVQVPSRV-LDAGASTGGFTQVVLSRGAKLVHAVDVGHDQMSPMLRNDPRVIVHEGLNLRDLQPADLAVDGVIEPVDLVVGDVSFISLTMILEPISAVVSPDGLMLLLVKPQFEVGRK 200
>gi|154149382|ref|YP_001406576.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Campylobacter hominis ATCC BAA-381] >gi|153805391|gb|ABS52398.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Campylobacter hominis ATCC BAA-381] (245 aa)
Score = 271, Expect = 2.6e-22, Identities = 82/186 (44%), Positives = 117/186 (62%)
 Q:  18 SRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNI---------DLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKI 203
      SR A LI  K+++NG+I +K++ ++ D +++++E YV R A KLK+ ++       ++NN  +DIGSSTGGF Q+LL+N K V ++DVGT+QL E LK + +V  E T+ R ES  K K DF+T DVSFIS+NLI +I LK +  I L KPQFE+GK+  K   +D KKI
 S:  14 SRNQASALIEAEKILLNGEICAKNSFEISGGD-IDVIDE-IYVGRGALKLKSFLKSIKKATFGAKIFDEINNATCLDIGSSTGGFVQILLQNGAKSVVALDVGTSQLAEILKNDERVEVYENTDIRSFES---KIKFDFVTCDVSFISLNLIIERI--LKLSKKYVIILFKPQFEVGKEAKRDKK-GVVKDEKKI 200
>gi|71905826|ref|YP_283413.1| hemolysin A [Dechloromonas aromatica RCB] >gi|71845447|gb|AAZ44943.1| Hemolysin A [Dechloromonas aromatica RCB] (273 aa)
Score = 271, Expect = 2.6e-22, Identities = 77/237 (32%), Positives = 121/237 (51%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE--EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLI-----KDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELG-KKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      +R D LV + A SR AQ +I + +V  G ISK  + E  + +  E YVSR  KL A+  + + K+ +D+G STGGFT LL+  K V +DVG QL+ QL+ ++ V ++E N R + ++ +   +  + I DVSFIS+ L+ ++ L  +  + L+KPQFE+G  IG     +K +  F  + L +K  ++ SPI G  N E+ +L
 S:  28 LRADALLVAQKLAPSRTAAQWMIKSGRVSWAGGAISKPALELPEDTPLTVTADPEAHYVSRGGNKLAGALSETGLTVAGKVCLDVGQSTGGFTDCLLQAGAKHVVGVDVGHGQLHSQLRHDSAVTAIEGVNCRALTAADLGKAFPESGFELIVGDVSFISMTLVLPQLPALLAEHGDLLLLVKPQFEVGPDNIGKGGIVRDIALYKDVETKFRTCAASLGLKVRAWLDSPITGGDG-NREFFIWL 271
>gi|148273167|ref|YP_001222728.1| hypothetical protein CMM_1986 [Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis NCPPB 382] >gi|147831097|emb|CAN02042.1| unnamed protein product [Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis NCPPB 382] (292 aa)
Score = 271, Expect = 2.8e-22, Identities = 77/237 (32%), Positives = 129/237 (54%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHF-NIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE---------SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHK-KIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      +RLD L   ARSR A LI + V ++G+ + K++ V   VE+  + YVSR A+KL A++ F + + ++A+D+G+STGGFTQVLLE  ++V ++DVG QL+ ++++ +V +E N R++     + L ++  + D+SFIS+ L+  I   +  + L+KPQFE+G+ G +G    +  +  +   L +  G + SPI G  N EYL + 
 S:  26 LRLDAALPALGLARSRTHAARLIADGLVTVDGRGVVKASFRVMPGSVVEVAGSDAYVSRGAHKLIGALDAFPGVAVAGRLALDVGASTGGFTQVLLERGARRVVALDVGHGQLDPLIREDPRVDVVEGFNVRDLTPESLAGVTPADLAGERPGLVVGDLSFISLGLVLPAIACTAADGADVVLLIKPQFEVGRT-GIREGIVHDPGLRDDAVMRVLWAAWDLGLGTAGLVSSPIVGGAG-NHEYLAWF 271
>gi|87301271|ref|ZP_01084112.1| Hemolysin A [Synechococcus sp. WH 5701] >gi|87284239|gb|EAQ76192.1| Hemolysin A [Synechococcus sp. WH 5701] (273 aa)
Score = 270, Expect = 3.4e-22, Identities = 79/238 (33%), Positives = 126/238 (52%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDK----IDFITIDVSFISINLIFNKIKE-LKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      K RLD +LV  A SR AQ LI  +V  +++ K  V   E+ + ++VSR  KL AA+E F + + ++ +D G STGGF+ LL++ ++VY IDVG Q  L+ + +V+ E+TN R +  +    D  DVSFIS+ L+  ++ L+ + +++ L+KPQFE+G+ ++G     H + I  I  + L++  G I SP+ G  N EYL +L
 S:   4 KQRLDQHLVALGLAASRQQAQQLIRAGRVRSGDRVLDKPGQEVAPELVPEVEQPPRFVSRGGEKLVAALETFPLQVQGRVCLDGGISTGGFSDCLLQHGAERVYGIDVGYGQTAWSLRTDPRVVLRERTNLRRLTPEQLYGPDDPWPDLAVADVSFISLALVLPALRALLRPSGAEAVLLVKPQFEVGRERVGKGGVVRDPVAHAEAITAVIAAAAALDLWPWGLIASPLTGPAG-NHEYLLWL 246
>gi|32266018|ref|NP_860050.1| hypothetical protein HH0519 [Helicobacter hepaticus ATCC 51449] >gi|32262067|gb|AAP77116.1| conserved hypothetical protein [Helicobacter hepaticus ATCC 51449] (241 aa)
Score = 270, Expect = 3.5e-22, Identities = 80/237 (33%), Positives = 126/237 (53%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNID-------LNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIG-TTKGFAKTEDHKKI-INNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      RLDIYL +  SR AQ+ I + V +NG+++ KS+ +  D+V+I +  + RA YKL+  E      L K A+DIGSSTGGF QVLL  V ++ +DVG NQL++ ++ + +V  E+ + RE E   + D + DVSFIS+ +  + L  + + I L KPQFE+G+   KG K +  I + +F ++   + L +  I  K+ N E+ Y++
 S:   3 RLDIYL--KTLLSSRTKAQEAIESGCVRVNGKVVYKSSLPLKSSDEVDIDTQGLLLGRAGYKLRGFFEELVCKGLWEEGYLVGKRALDIGSSTGGFAQVLLNFGVSEIVCVDVGKNQLHQNMRDDERVRVFEECDVREFEPC---EYFDIVVCDVSFISLYKLMESFERLV--SAECIWLFKPQFEVGRAAKRDKKGVLKDKTLAHIALADFCAYVQTRGFRIL-HTSQSILSGKEGNEEFFVYVQ 240
>gi|169178555|ref|ZP_02839910.1| hemolysin A [Arthrobacter chlorophenolicus A6] >gi|169013625|gb|EDS60230.1| hemolysin A [Arthrobacter chlorophenolicus A6] (271 aa)
Score = 269, Expect = 4.1e-22, Identities = 78/240 (32%), Positives = 125/240 (52%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDK--VEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHF-NIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNL-GYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYK 243
      +RLD LV  ARSR A LI  KV  G++++K++ V+E   VE +++ Y SRA +KL A++ F +  K +D G+STGGFT VLL   V ++DVG QL  L+ + +V  E N R +  I     D+SFIS+ L+  +     + ++KPQFE+GK ++G T G  +E +++ + +  ++  +L G VSP+ G + N EY ++ +
 S:   3 VRLDQALVARGLARSRTHAAALIAEGKVSSGGKVLAKASLQVDEGRDLAVEHDDQDTYASRAGHKLAGALDAFPGVTARGKRCLDAGASTGGFTDVLLRRGAAHVVAVDVGHGQLVPHLRSDPRVAVHEGMNVRYMVPEDIGGPAALTVADLSFISLTLVVQALAACTEPGGDLVLMVKPQFEIGKDRLGRT-GVVTSERERRLAVHKVAMAALDAGLDLHGLAVSPLPG-QDGNVEYFLWIRRR 245
>gi|114706809|ref|ZP_01439709.1| hemolysin-like protein [Fulvimarina pelagi HTCC2506] >gi|114537757|gb|EAU40881.1| hemolysin-like protein [Fulvimarina pelagi HTCC2506] (266 aa)
Score = 269, Expect = 4.4e-22, Identities = 77/235 (32%), Positives = 126/235 (53%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEK---YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKK-IGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNL-GYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      +RLD LV   +R A D I  V ++G+  K++ ++  K EI ++  YVSRAA KL A ++ F I+   +DIG+STGGF+QVLL+   V ++DVG +Q++E L+  ++ ++E N R++ + +  + + + +DVSFIS+ L   EL +  + L+KPQFE G++ IG   + E + +   ++L   N G + SPI G  N E+L 
 S:  20 LRLDQALVARGLMPTRSRALDAIKRGGVTVDGRPARKASLMIAA--KAEIAVDDPAAGYVSRAALKLIAGLDAFAIEPAGLDCLDIGASTGGFSQVLLQRGAAHVTAVDVGHDQMHESLRNKPRLTAIEGLNARDLTADDLNGHMPNLLVVDVSFISLTLALPPALELAESGALGLFLVKPQFEAGREAIGKGGLLKEPETAQAVAQGVADWLDAQPGWNTDGLVASPIAGGDG-NREFLL 257
>gi|148240372|ref|YP_001225759.1| rRNA methylase [Synechococcus sp. WH 7803] >gi|147848911|emb|CAK24462.1| Predicted rRNA methylase [Synechococcus sp. WH 7803] (277 aa)
Score = 269, Expect = 4.5e-22, Identities = 79/225 (35%), Positives = 119/225 (52%)
 Q:  16 ARSRGVAQDLITNSKVV-INGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKID----FITIDVSFISINLIFNKIKEL--------KWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      A SR AQ LI  KV  +GQ + K  V E  V + + ++VSR  KL A++ F I++ ++ +D G STGGFT LL++  +VY IDVG Q  L+ + +V+ E+TN R +  + + D    DVSFIS+ L+  + L    +  +++ L+KPQFE+G+ ++G     H+ I + I   LN K G + SPI G  N EYL +L
 S:  17 AASRQQAQQLIRAGKVRDRHGQRLEKPGFEVTEDTVVRVEQPPRFVSRGGEKLLGALQAFPIEVEGRVCVDGGISTGGFTDCLLQHGATRVYGIDVGYGQTAWSLRTDERVVLKERTNLRRLTPEELFAEGDSRPTLAVADVSFISLQLVLPALSGLLQLDQQGERCCGCEAVLLVKPQFEVGRERVGKGGVVRDPAAHRDAIASVIAAGRALNWKARGLVGSPITGPAG-NHEYLLWL 254
>gi|42560658|ref|NP_975109.1| hemolysin A [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|42492154|emb|CAE76751.1| hemolysin A [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] (149 aa)
Score = 268, Expect = 6.2e-22, Identities = 67/132 (50%), Positives = 90/132 (68%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE-KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFR 134
      K+RLD Y+  N +SR A++ I N +V +N  I K + LV+ D +EI  + +YVSRA KLK AI +NIDL NKI +DIG+STGGFTQ L+NN  VY++DVGT+QL++ L N KVI++ Q NFR
 S:   2 KLRLDEYIYKNNLTQSRNKAKEHILNKEVYVNNIAIMKPSFLVDSNDLIEIRSTKLEYVSRAYEKLKKAINKWNIDLTNKICLDIGASTGGFTQCCLDNNANLVYAVDVGTDQLHQSLLNNLKVINMSQYNFR 134
>gi|154174617|ref|YP_001408017.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Campylobacter curvus 525.92] >gi|112803325|gb|EAU00669.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Campylobacter curvus 525.92] (237 aa)
Score = 268, Expect = 6.3e-22, Identities = 70/189 (37%), Positives = 107/189 (56%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTK 192
      +R DIY N   SR A +LI  K++++ +I K +      L +E YV R A KLK+ ++ N +++ K A+DIGSSTGGF Q+LL+N  V +DVG++QL+E+L+ + +V  E T+ RE ++   + IT DV+FIS+ I + I +  +  I L KPQFE+GK+  K
 S:   1 MRFDIYAANA-LNISRNKAAELIKAGKIMLDSKICDKPSFECESHSHDVALLDEIYVGRGAMKLKSFLDGQNFEISGKDALDIGSSTGGFMQILLQNGANSVVGVDVGSDQLDEKLRSDTRVEIYENTDIREFAATA---GFELITCDVAFISVIEILDAICKNAKSGALIIVLFKPQFEVGKEAKRNK 185
>gi|41407499|ref|NP_960335.1| TlyA [Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis K-10] >gi|41395852|gb|AAS03718.1| TlyA [Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis K-10] (269 aa)
Score = 267, Expect = 7.7e-22, Identities = 65/185 (35%), Positives = 103/185 (55%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE--EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK 186
      ++ R+D LV  ARSR A +LI  KV I+G  K T V   + +  E +VSR A+KL A++ F I + + +D G+STGGFT+VLL+  +V ++DVG QL  L+ + +V+ +E+TN R++  I  D + D+SFIS+ +  +   +  + ++KPQFE+GK
 S:   3 RRARVDAELVRRGLARSRQQAAELIGAGKVSIDGMPARKPGTAVAVTAALTVAADGERGWVSRGAHKLLGALDAFEIAVAGRRCLDAGASTGGFTEVLLDRGAAEVVAVDVGYGQLAWSLRSDARVVVVERTNVRDLTPEAIGGPADLVVADLSFISLCTVLPALAGCAAPHADIVPMVKPQFEVGK 189
>gi|119716706|ref|YP_923671.1| hemolysin A [Nocardioides sp. JS614] >gi|119537367|gb|ABL81984.1| hemolysin A [Nocardioides sp. JS614] (279 aa)
Score = 267, Expect = 7.7e-22, Identities = 63/185 (34%), Positives = 107/185 (57%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEK---YVSRAAYKLKAAIEHFN---IDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK 186
      +++RLD LV  ARSR A +LI  +V + G + +K T V   + +L++   YVSR +KL A+ F  + + + +D G+STGGFT VLL +  +V ++DVG QL +L+++ +V  ++ N RE+  I ++D + D+SFIS+ L+ + + +  +   ++KPQFE+GK
 S:   4 RRLRLDAELVRRGLARSREHASELIGQGRVKVTGAVATKPATGVTTDVAIVVLDDPDRPDYVSRGGHKLAGALAVFEPAGLVVAGRRCLDAGASTGGFTDVLLRHGASQVVAVDVGYGQLAWRLRQDERVSVHDRVNVRELVPETIGGRVDLVVGDLSFISLALVLDALLGVTEPDGDLALMVKPQFEVGK 194
>gi|182439506|ref|YP_001827225.1| putative rRNA methylase [Streptomyces griseus subsp. griseus NBRC 13350] >gi|178468022|dbj|BAG22542.1| putative rRNA methylase [Streptomyces griseus subsp. griseus NBRC 13350] (271 aa)
Score = 266, Expect = 1.0e-21, Identities = 73/236 (30%), Positives = 119/236 (50%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEK---YVSRAAYKLKAAIEHFN---IDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIK-DKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      RLD LV  ARSR A LI  +V +   +K T V   + + +++  YVSR +KL A+ F  + + + A+D G+STGGFT VLL  ++V ++DVG QL  L+ + +V+ ++TN RE+  I + +D + D+SFI + L+  +   +  + ++KPQFE+GK ++G+    E  + +     L +  G  SP+ G  N EY +L
 S:   8 RLDAELVRRKLARSREHASQLIAAGRVTVGRTTATKPATQVETAAAIVVTQDDDDPDYVSRGGHKLAGALAAFGPLGLTVRGRRALDAGASTGGFTDVLLRAGARQVVAVDVGYGQLAWSLQSDERVVVKDRTNVRELTLEAIDGEAVDLVVGDLSFIPLGLVLPALARCAAPDADLVLMVKPQFEVGKERLGSGGVVRSPELRAEAVREVARRAWGLGLGVQGVTASPLPGPSG-NVEYFLWL 250
>gi|90023556|ref|YP_529383.1| regulatory protein, DeoR [Saccharophagus degradans 2-40] >gi|89953156|gb|ABD83171.1| ribosomal RNA methyltransferase RrmJ/FtsJ [Saccharophagus degradans 2-40] (262 aa)
Score = 265, Expect = 1.2e-21, Identities = 80/234 (34%), Positives = 122/234 (52%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKV--VINGQIISKSNTLVNELDKVEIL----EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDL-NNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKD----KIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      R+D +V+   SR A+ LI  KV V+ G++       EI+  EE+ +VSRAA KL+A ++  +   IA+D+G STGGFT+ LL  V+ V ++VG +QL+ L+ N +V+ LE N R ++  +K+   D  +DVSFIS LI  + +    ++L+KPQFE+GK   G K  H+++     L + L YI SPI G  N E++ 
 S:  10 RIDAVMVSRGLVDSRSQAKRLIDAGKVSVVVAGEMEIARKAAAKVFADAEIVIEKTEEDTFVSRAALKLQAGLDLLPSEFCQGVIALDVGQSTGGFTECLLRRGVQLVVGLEVGHDQLSPSLRNNPQVVCLEGVNARYLDDVPLKEYAPHGFDIAVMDVSFISQTLILPALAPVLKQGGLLVSLVKPQFEVGKAAVGKGGIVKDASLHEQVKIKIEACAQQLGFELLHYIPSPITGGDG-NHEFIL 254
>gi|118462925|ref|YP_882261.1| hemolysin A [Mycobacterium avium 104] >gi|118164212|gb|ABK65109.1| hemolysin A [Mycobacterium avium 104] (269 aa)
Score = 264, Expect = 1.5e-21, Identities = 64/185 (34%), Positives = 103/185 (55%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE--EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK 186
      ++ R+D LV  ARSR A +LI  +V I+G  K T V   + +  E +VSR A+KL A++ F I + + +D G+STGGFT+VLL+  +V ++DVG QL  L+ + +V+ +E+TN R++  I  D + D+SFIS+ +  +   +  + ++KPQFE+GK
 S:   3 RRARVDAELVRRGLARSRQQAAELIGAGRVSIDGMPARKPGTAVAVTAALTVAADGERGWVSRGAHKLLGALDAFEIAVAGRRCLDAGASTGGFTEVLLDRGAAEVVAVDVGYGQLAWSLRSDARVVVVERTNVRDLTPEAIGGPADLVVADLSFISLCTVLPALAGCAAPHADIVPMVKPQFEVGK 189
>gi|84496710|ref|ZP_00995564.1| putative membrane protein [Janibacter sp. HTCC2649] >gi|84383478|gb|EAP99359.1| putative membrane protein [Janibacter sp. HTCC2649] (259 aa)
Score = 264, Expect = 1.7e-21, Identities = 71/225 (31%), Positives = 121/225 (53%)
 Q:  16 ARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAI---EHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKK-IINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      ARSRG A++LI  V  G++ K+ T ++  +E+ + ++V RAA+KL A+  E  + + + +D+G+STGGFTQVLL   V ++DVG +QL +L+ + +V   T+ R++  +  D + D+SFIS+ L+  + L    + L+KPQFE+G+  + G   H++ + + +    +  G I SPI G + NTEYL ++
 S:   6 ARSRGEARELIEAGLVTAAGKVARKAATPADDASPIEVSSDGPRWVGRAAHKLDHALATWEPEGLAASGRSCLDVGASTGGFTQVLLARGASHVVALDVGRDQLVAELQADPRVTERSGTSIRDVGPDDL-GTFDLVVGDLSFISLTLVLEPMALLTDPGADVVLLVKPQFEVGRGRLSKNGIVIDPRHRRQALKDVVAAAQAAGLGIQGLIRSPIHGGEG-NTEYLLWV 233
>gi|33865018|ref|NP_896577.1| hemolysin-like protein [Synechococcus sp. WH 8102] >gi|33638702|emb|CAE06997.1| hemolysin-like protein [Synechococcus sp. WH 8102] (271 aa)
Score = 263, Expect = 2.1e-21, Identities = 77/238 (32%), Positives = 122/238 (51%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVIN-GQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKID----FITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNW----KSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      K RLD+ L++   SR AQ LI  KV  G ++ K T V  ++ + + ++VSR  KL A ++ F I  ++ +D G STGGFT LL++  +VY +DVG Q  L+ + +V+ E+TN R ++  +  D    DVSFIS+ L+  ++ L     +++ L+KPQFE+GK ++G     H+ I  +  + L   G + SPI G  N EY+ +L
 S:   4 KQRLDLELLSRGLVVSRQQAQQLIRAGKVRDGAGTLLDKPGTEVAAALELRVEQPPRFVSRGGEKLLAGLKAFPIATEGRVCLDGGISTGGFTDCLLQHGASRVYGVDVGYGQTAWSLRTDERVVLRERTNLRHLQPEQLYGAEDPWPSLAVTDVSFISLRLVLPALRRLLQPAGGLCPEALVLVKPQFEVGKDRVGKGGVVRDPVAHRDAIELVMAAAAELGWYPQGIVASPITGPAG-NHEYVLWL 250
>gi|29833038|ref|NP_827672.1| rRNA methylase [Streptomyces avermitilis MA-4680] >gi|29610159|dbj|BAC74207.1| putative cytotoxin/hemolysin [Streptomyces avermitilis MA-4680] (271 aa)
Score = 263, Expect = 2.2e-21, Identities = 75/236 (31%), Positives = 118/236 (50%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEK---YVSRAAYKLKAAIEHF---NIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIK-DKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      RLD LV  ARSR A LI  +V +  + +KS T V   + + +++  YVSR +KL A+ F  + + + A+D G+STGGFT VLL  V V ++DVG QL  L+ + +V  ++TN RE+  I + +D + D+SFI + L+  +     + ++KPQFE+GK ++G+    E  + +     L +  G  SP+ G  N EY +L
 S:   8 RLDAELVRRKLARSREHAGQLIAAGRVTVGKTLATKSATQVETAAAILVTQDDSDPDYVSRGGHKLAGALAAFVPQGLTVEGRRALDAGASTGGFTDVLLRAGVAHVVAVDVGYGQLAWSLQSDERVTVKDRTNVRELTLEAIDGEPVDLVVGDLSFIPLGLVLPALVRCTAPGADLVMMVKPQFEVGKERLGSGGVVRSPELRAEAVRGVAGRAWELGLGVKGVTASPLPGPSG-NVEYFLWL 250
>gi|153952064|ref|YP_001398173.1| hemolysin A [Campylobacter jejuni subsp. doylei 269.97] >gi|152939510|gb|ABS44251.1| hemolysin A [Campylobacter jejuni subsp. doylei 269.97] (253 aa)
Score = 263, Expect = 2.3e-21, Identities = 92/231 (39%), Positives = 138/231 (59%)
 Q:   9 YLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE------------------EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIV-----SPIKGAKKENTEYLFY 239
      + +++  SR A +LI N +V++NG+  S + N L+ ++ ++         E YVSRAA KLK +E +I++ +K +DIGSSTGGF Q+LLEN  K+ ++DVG+NQL+ L+ N KVI E T+ R +S  ++K + IT DVSFIS+ +  I L   + I L KPQFE+GK I  K   +D K I+  ++F    LG+++   S IKG K+ N EY +Y
 S:   5 FFISKRLNISRNKALELIENEEVLLNGKNFKASCDVKNFLENLKKAQDLNPEDVLLADELKLDLLSEIYVSRAALKLKNFLEENDIEVKHKNCLDIGSSTGGFVQILLENKALKITALDVGSNQLHPSLRTNEKVILHENTDLRAFKS---EEKFELITCDVSFISLVNLLYYINNLALK--EMILLFKPQFEVGKNIKRDKK-GVLKDDKAILKARMDFEKA--CAKLGWLLKNTQKSSIKG-KEGNVEYFYY 249
>gi|50842878|ref|YP_056105.1| putative cytotoxin/hemolysin [Propionibacterium acnes KPA171202] >gi|50840480|gb|AAT83147.1| putative cytotoxin/hemolysin [Propionibacterium acnes KPA171202] >gi|51511903|gb|AAT70033.1| putative hemolysin [Propionibacterium acnes] >gi|51511905|gb|AAT70034.1| putative hemolysin [Propionibacterium acnes] >gi|51511909|gb|AAT70036.1| putative hemolysin [Propionibacterium acnes] >gi|51511921|gb|AAT70042.1| putative hemolysin [Propionibacterium acnes] >gi|51511923|gb|AAT70043.1| putative hemolysin [Propionibacterium acnes] >gi|51511925|gb|AAT70044.1| putative hemolysin [Propionibacterium acnes] >gi|51511927|gb|AAT70045.1| putative hemolysin [Propionibacterium acnes] >gi|51511929|gb|AAT70046.1| putative hemolysin [Propionibacterium acnes] >gi|51511931|gb|AAT70047.1| putative hemolysin [Propionibacterium acnes] >gi|51511933|gb|AAT70048.1| putative hemolysin [Propionibacterium acnes] (258 aa)
Score = 262, Expect = 2.7e-21, Identities = 65/184 (35%), Positives = 114/184 (61%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIK-----DKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKK 187
      +RLD LV  ARSR +A L+  +V +N +++K  V+ D V + +EE +VSR A+KL A++  + + +++ +D G+STGGFTQV+L  K V+++DVG +Q++ L+ + +VI E N R+++ + +   + +D + DVSFIS+ +I  + +  +  + L+KPQFE+G+K
 S:  14 VRLDQALVEAGLARSRTLATRLVREGRVTVNRVVVTKPAMKVSTAD-VLVADEEVWVSRGAHKLLGALDILGVQVPSRV-LDAGASTGGFTQVVLSRGAKLVHAVDVGHDQMSPVLRNDPRVIVHEGLNLRDLQPADLAVDGVVEPVDLVVGDVSFISLTMILEPMSAVVSPDGLMLLLVKPQFEVGRK 200
>gi|51511897|gb|AAT70030.1| putative hemolysin [Propionibacterium acnes] >gi|51511911|gb|AAT70037.1| putative hemolysin [Propionibacterium acnes] >gi|51511917|gb|AAT70040.1| putative hemolysin [Propionibacterium acnes] >gi|51511935|gb|AAT70049.1| putative hemolysin [Propionibacterium acnes] >gi|51593081|gb|AAS93795.1| putative hemolysin [Propionibacterium acnes] (258 aa)
Score = 262, Expect = 2.7e-21, Identities = 65/184 (35%), Positives = 114/184 (61%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIK-----DKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKK 187
      +RLD LV  ARSR +A L+  +V +N +++K  V+ D V + +EE +VSR A+KL A++  + + +++ +D G+STGGFTQV+L  K V+++DVG +Q++ L+ + +VI E N R+++ + +   + +D + DVSFIS+ +I  + +  +  + L+KPQFE+G+K
 S:  14 VRLDQALVEAGLARSRTLATRLVREGRVTVNRVVVTKPAMKVSTAD-VLVADEEVWVSRGAHKLLGALDILGVQVPSRV-LDAGASTGGFTQVVLSRGAKLVHAVDVGHDQMSPVLRNDPRVIVHEGLNLRDLQPADLAVDGVVEPVDLVVGDVSFISLTMILEPMSAVVSPDGLMLLLVKPQFEVGRK 200
>gi|119961881|ref|YP_947415.1| hemolysin A [Arthrobacter aurescens TC1] >gi|119948740|gb|ABM07651.1| hemolysin A [Arthrobacter aurescens TC1] (270 aa)
Score = 261, Expect = 3.7e-21, Identities = 70/195 (35%), Positives = 106/195 (54%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVN---ELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHF-NIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED 199
      RLD LV  ARSR A LI++ KV  G ++ K+  V+  ELD VE  E+ Y SRA +KL A++ F + ++ K +D G+STGGFT VLL   +V ++DVG QL  L+++ +V  E N R +  I     D+SFIS+ L+  + +    + ++KPQFE+GK+ + G  +E+
 S:   3 RLDQELVTRGLARSRTHAAKLISDGKVSSGGHVLVKAAHQVDARTELD-VEAHLEDIYASRAGHKLAGALKVFPGVVVSGKRCLDAGASTGGFTDVLLRQGAAQVVAVDVGHGQLVPHLREDPRVEVHEGLNVRYMTPEEIGGPAKLTVADLSFISLTLVVGPLAQCTEPGGDLVLMVKPQFEVGKERLSRTGVVSSEN 200
>gi|163763738|ref|ZP_02170798.1| deoxyxylulose-5-phosphate synthase [Bacillus selenitireducens MLS10] >gi|160355563|gb|EDP82216.1| deoxyxylulose-5-phosphate synthase [Bacillus selenitireducens MLS10] (185 aa)
Score = 261, Expect = 3.7e-21, Identities = 59/157 (37%), Positives = 93/157 (59%)
 Q:  84 IDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      +DIGSSTGGFT  L+N + VY++DVG NQL +L+++ +V +E+TNFR +    K DF T DVSFISI L+  ++ +  N  + L+KPQFE G+   KG +  H++++++ +F  L   G  SP++G + N E+L ++
 S:   2 LDIGSSTGGFTDCALQNGAEHVYALDVGYNQLAWKLRQDERVTVMERTNFRYAKPEDFTGAKPDFATFDVSFISIRLLLPVLQTIIQPNSGIMTLVKPQFEAGRDEVGKKGIIRDRHIHERVLSDLTDFSESLGYTIEGLAPSPVRGGEG-NIEFLMHM 159
>gi|50954393|ref|YP_061681.1| hemolysin [Leifsonia xyli subsp. xyli str. CTCB07] >gi|50950875|gb|AAT88576.1| hemolysin [Leifsonia xyli subsp. xyli str. CTCB07] (257 aa)
Score = 261, Expect = 4.2e-21, Identities = 67/227 (29%), Positives = 121/227 (53%)
 Q:  17 RSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKD------KIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYK 243
      RSR A +I  V ++G+ + +++ V   + +  ++YVSR A+KL AA++ F + + + A+D G+STGGF+QVLLE   V ++DVG QL+ L  ++ S E N R +   D   ++ + D+SFIS+ +  ++ + ++  + L+KPQFE+G+ G +G +   ++ +  +   + +  G I SPI G++ N E+L L +
 S:  10 RSRSRAAAVIAEGLVTVDGKPVIRTSARVGPGQALAVAGADRYVSRGAHKLLAALDAFGVPVAGRTALDAGASTGGFSQVLLERGAGTVVALDVGHGQLSPVLAGEGRLRSFEGVNVRALTPERFADLLGRPVRLGLVVADLSFISLTQVLPALRAVAEDDADFVLLVKPQFEVGRS-GIREGVVRDAGLQEEALTGVLWSGHDVGLGVAGVIRSPIVGSRG-NAEFLVRLTVR 241
>gi|92113572|ref|YP_573500.1| hemolysin A [Chromohalobacter salexigens DSM 3043] >gi|91796662|gb|ABE58801.1| hemolysin A [Chromohalobacter salexigens DSM 3043] (253 aa)
Score = 260, Expect = 4.5e-21, Identities = 64/181 (35%), Positives = 104/181 (57%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVI----NGQIISKSNTLVNELDKVEILE--EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE----SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELG 185
      RLD LV + +ARSR AQ LI + +V +   ++++K  + + + + E EE+YVSRA KL+ +E N+ +  +D+G STGGFT  +   +V I+VG +QL  L+++ +V LE N R +   +L + +  +DVSFIS LI ++ +   + I+L+KPQFE+G
 S:   3 RLDQLLVIQGWARSRTRAQRLIRHGRVTLVSTQTPRVLTKPGETLPDTSRFAVAEDPEERYVSRAGLKLEGVLEALNVRFDGMTVLDVGQSTGGFTDCAMRFGAARVVGIEVGHDQLAPTLREDARVTCLEGVNARALPRERLDALAPEGLHAAVMDVSFISQTLILPELAAVLAPGGQLISLVKPQFEVG 193
>gi|148925947|ref|ZP_01809634.1| putative haemolysin [Campylobacter jejuni subsp. jejuni CG8486] >gi|145844933|gb|EDK22037.1| putative haemolysin [Campylobacter jejuni subsp. jejuni CG8486] (251 aa)
Score = 259, Expect = 6.3e-21, Identities = 89/232 (38%), Positives = 138/232 (59%)
 Q:   8 IYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE------------------EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIV-----SPIKGAKKENTEYLFY 239
      I+ V++  SR A +LI N ++++NG+  S + N L+ ++ ++         E YVSRAA KLK +E +I++ +K +DIGSSTGGF Q+LLEN  K+ ++DVG+NQL+ L+ N K+I E T+ R +S  ++K + +T DVSFIS+ +  + L   + I L KPQFE+GK I  K   +D + I+  ++F    LG+ +   S IKG K+ N EY +Y
 S:   2 IFFVSKRLNISRNKALELIENEEILLNGKSFKASFDVKNFLENLKKTQDLNPEDILLANELKLDLLSEIYVSRAALKLKKFLEENDIEIKHKNCLDIGSSTGGFVQILLENQALKITALDVGSNQLHPSLRANEKIILHENTDLRAFKS---EEKFELVTCDVSFISLINLLYYVDNLALK--EIILLFKPQFEVGKNIKRDKK-GVLKDDRAILKARMDFEK--ECAKLGWFLKNTQKSSIKG-KEGNVEYFYY 247
>gi|45656188|ref|YP_000274.1| hemolysin A [Leptospira interrogans serovar Copenhageni str. Fiocruz L1-130] >gi|45599422|gb|AAS68911.1| hemolysin A [Leptospira interrogans serovar Copenhageni str. Fiocruz L1-130] (259 aa)
Score = 259, Expect = 6.3e-21, Identities = 85/238 (35%), Positives = 137/238 (57%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIK----------DKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWN----NWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHK-KIINNFIEFLSILNIKNLGYIV-----SPIKGAKKENTEYLFY 239
      +KIRLD+ L  +A S  A+ LI + V++N Q I+K   + ++ IL  +YVSR YKL A E F + ++ K+ ID+G+STGGFTQVLLE  KV++ DVG QL E+L+ ++ VI ++ + + + + I      +  I +D+SFIS+ +F I++L+    + ++L+KPQFE +   KG K  + +I+ +  +L   K +G V   SPI+G + N E L +
 S:   4 EKIRLDVLLFERGFADSLEKAKSLILSGSVLVNEQKITKVGFKFPKDSEIRILNIIPEYVSRGVYKLLKAFEVFPLQVDGKLCIDLGASTGGFTQVLLEKGAWKVFACDVGYGQLAEKLRNHSSVIVKDRFHLKNLSALEIDWENNRFQTPHPEAIVIVMDLSFISLRSVFPVIQKLRKEKDIPKLECVSLIKPQFEANRN-DLVKGILKDSKIRFQIVLSLCRYLK----KEIGGFVLGLEWSPIEG-RDGNKEILLF 256
>gi|57238216|ref|YP_178703.1| hemolysin A [Campylobacter jejuni RM1221] >gi|86151550|ref|ZP_01069764.1| hemolysin A [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 260.94] >gi|57167020|gb|AAW35799.1| hemolysin A [Campylobacter jejuni RM1221] >gi|85841179|gb|EAQ58427.1| hemolysin A [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 260.94] (253 aa)
Score = 259, Expect = 6.5e-21, Identities = 89/231 (38%), Positives = 138/231 (59%)
 Q:   9 YLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE------------------EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIV-----SPIKGAKKENTEYLFY 239
      + V++  SR A +LI N ++++NG+  S + N L+ ++ ++         E YVSRAA KLK +E +I++ +K +DIGSSTGGF Q+LLEN  K+ ++DVG+NQL+ L+ N K+I E T+ R +S  ++K + +T DVSFIS+ +  + L   + I L KPQFE+GK I  K   +D K I+  ++F    LG+++   S IKG K+ N EY +Y
 S:   5 FFVSKRLNISRNKALELIENEEILLNGKSFKASFDVKNFLENLKKTQDLNPEDILLANELKLDLLSEIYVSRAALKLKKFLEENDIEIKHKNCLDIGSSTGGFVQILLENQALKITALDVGSNQLHPSLRANEKIILHENTDLRAFKS---EEKFELVTCDVSFISLINLLYYVDNLALK--EIILLFKPQFEVGKNIKRDKK-GVLKDDKAILKARMDFEK--ECAKLGWLLKNTQKSSIKG-KEGNVEYFYY 249
>gi|118475632|ref|YP_892269.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Campylobacter fetus subsp. fetus 82-40] >gi|118414858|gb|ABK83278.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Campylobacter fetus subsp. fetus 82-40] (233 aa)
Score = 258, Expect = 7.6e-21, Identities = 82/202 (40%), Positives = 115/202 (56%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIG-TTKGFAKTEDHKKIIN 205
      +R D++ V+   SR A +LI + + +N +I K + V  ++V + + YVSRAA KLK +    N A+D+GSSTGGF Q+LLEN VK V ++DVG+ QL+ L+ + +VI E T+ R+ SS  K D +T+DVSFISI I N I L  +  I L KPQFE+G   + KG K  KK+IN
 S:   1 MRADVF-VSATLGISRNQASELIKSKNITLNENMIDKPSLEVKGDERV-VANDNIYVSRAALKLKGFLGELKPCFLNLNALDVGSSTGGFVQILLENGVKSVTALDVGSAQLSTVLRNDKRVIVQENTDIRKFNSS----KFDLVTVDVSFISILQILNDIDRLAKRD--IILLFKPQFEVGANAKRSKKGVVKD---KKLIN 192
>gi|15791948|ref|NP_281771.1| hemolysin A [Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 11168] >gi|86149939|ref|ZP_01068168.1| hemolysin A [Campylobacter jejuni subsp. jejuni CF93-6] >gi|88596996|ref|ZP_01100232.1| hemolysin A [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 84-25] >gi|85839757|gb|EAQ57017.1| hemolysin A [Campylobacter jejuni subsp. jejuni CF93-6] >gi|88190685|gb|EAQ94658.1| hemolysin A [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 84-25] >gi|112359945|emb|CAL34734.1| putative haemolysin [Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 11168] (253 aa)
Score = 258, Expect = 8.1e-21, Identities = 90/231 (38%), Positives = 138/231 (59%)
 Q:   9 YLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE------------------EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIV-----SPIKGAKKENTEYLFY 239
      + V++  SR A +LI N ++++NG+  S + N L+ ++ ++         E YVSRAA KLK +E +I++ +K +DIGSSTGGF Q+LLEN  K+ ++DVG+NQL+ L+ N K+I E T+ R +S  ++K + +T DVSFIS+ +  I L   + I L KPQFE+GK I  K   +D K I+  ++F    LG+++   S IKG K+ N EY +Y
 S:   5 FFVSKRLNISRNKALELIENEEILLNGKSFKASFDVKNFLENLKKTQDLNPEDILLANELKLDLLSEIYVSRAALKLKKFLEENDIEIKHKNCLDIGSSTGGFVQILLENQALKITALDVGSNQLHPSLRVNEKIILHENTDLRAFKS---EEKFELVTCDVSFISLINLLYYIDNLALK--EIILLFKPQFEVGKNIKRDKK-GVLKDDKAILKARMDFEKA--CAKLGWLLKNTQKSSIKG-KEGNVEYFYY 249
>gi|157414870|ref|YP_001482126.1| hemolysin A [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81116] >gi|157385834|gb|ABV52149.1| hemolysin A [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81116] (253 aa)
Score = 258, Expect = 9.2e-21, Identities = 92/231 (39%), Positives = 137/231 (59%)
 Q:   9 YLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE------------------EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIV-----SPIKGAKKENTEYLFY 239
      + V++  SR A +LI N +V++NG+  S + N L+ ++ ++         E YVSRAA KLK +E +I++ +K +DIGSSTGGF Q+LLEN  K+ ++DVG NQL+ L+ N K+I E T+ R +S  ++K + IT DVSFIS+ +  I L   + I L KPQFE+GK I  K   +D K I+  ++F    LG+++   S IKG K+ N EY +Y
 S:   5 FFVSKRLNISRNKALELIENEEVLLNGKSFKASFDVKNFLENLKKTQDLNPEDILLTDGLKLDLLSEIYVSRAALKLKNFLEENDIEIKHKNCLDIGSSTGGFVQILLENQALKITALDVGNNQLHLSLRTNEKIILHENTDLRAFKS---EEKFELITCDVSFISLINLLYYIDNLALK--EIILLFKPQFEVGKNIKRDKK-GVLKDDKAILKARMDFEK--ECAKLGWLLKNTQKSSIKG-KEGNVEYFYY 249
>gi|86356557|ref|YP_468449.1| hemolysin protein [Rhizobium etli CFN 42] >gi|86280659|gb|ABC89722.1| hemolysin protein [Rhizobium etli CFN 42] (248 aa)
Score = 258, Expect = 9.6e-21, Identities = 83/234 (35%), Positives = 123/234 (52%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE-EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIE--FLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      RLD LV+   SR A+D +  V I GQ+++K+ L +  + I + + YVSRAA KL AA++ F +D   +DIG+STGGFT+VLL+   V +IDVG Q++ ++ + +V + E N R + + I   FI DVSFIS+ L   +L   ++ L+KPQFE G++   G K    + + +E F  +  +LG I SPI G  N EYL 
 S:   8 RLDQLLVSRGLFASRSRARDAVQRGTVRIGGQLVTKAGALFRDDADIAIDDPAQDYVSRAALKLAAALDQFRLDPAGHHCLDIGASTGGFTEVLLQRGAAHVTAIDVGHGQMHPRISADPRVTNREGVNARNLTADDIGQPATFIVSDVSFISLKLALAPALDLAAPGAVAVLLVKPQFEAGREAIGKGGLLKDPASAPAVASELERWFTEDMGWNSLGLIPSPISGGDG-NREYLL 243
>gi|145594454|ref|YP_001158751.1| hemolysin A [Salinispora tropica CNB-440] >gi|145303791|gb|ABP54373.1| hemolysin A [Salinispora tropica CNB-440] (281 aa)
Score = 257, Expect = 1.1e-20, Identities = 63/185 (34%), Positives = 99/185 (53%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE---KYVSRAAYKLKAAIEHFN---IDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK 186
      ++ RLD LV  ARSR A L+  +V + G  K  LVN D + +  +  +YVSR +KL A+ F  +  + +D G+STGGFT VLL + +V ++DVG QL  L+ + +V  E+TN R + ++ I  +D  D+SFIS+ L+  +   +   ++KPQFE+G+
 S:   3 RRTRLDAELVRRGLARSREQAAALVEAGRVQLRGVPARKVAALVNPADPLLVTGADPALEYVSRGGHKLAGALASFGPGGLTAAGRRCLDAGASTGGFTDVLLRADAAEVVAVDVGYGQLAWPLRNDERVRVFERTNVRTLTAAAIDGPVDLTVADLSFISLRLVLPALAACTRPDGDLALMVKPQFEVGR 193
>gi|121612817|ref|YP_001000289.1| hemolysin A [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81-176] >gi|167005241|ref|ZP_02270999.1| hemolysin A [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81-176] >gi|87250195|gb|EAQ73153.1| hemolysin A [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81-176] (253 aa)
Score = 257, Expect = 1.3e-20, Identities = 92/231 (39%), Positives = 136/231 (58%)
 Q:   9 YLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE------------------EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIV-----SPIKGAKKENTEYLFY 239
      + V++  SR A +LI N +V++NG+  S + N L+ ++ ++         E YVSRAA KLK +E  I++ +K +DIGSSTGGF Q+LLEN  K+ ++DVG NQL+ L+ N K+I E T+ R +S  ++K + IT DVSFIS+ +  I L   + I L KPQFE+GK I  K   +D K I+  ++F    LG+++   S IKG K+ N EY +Y
 S:   5 FFVSKRLNISRNKALELIENEEVLLNGKSFKASFDVKNFLENLKKTQDLNPEDILLTDGLKLDLLSEIYVSRAALKLKNFLEENGIEIKHKNCLDIGSSTGGFVQILLENQALKITALDVGNNQLHLSLRTNEKIILHENTDLRTFKS---EEKFELITCDVSFISLINLLYYIDNLALK--EIILLFKPQFEVGKNIKRDKK-GVLKDDKAILKARMDFEKA--CAKLGWLLKNTQKSSIKG-KEGNVEYFYY 249
>gi|24213027|ref|NP_710508.1| hemolysin [Leptospira interrogans serovar Lai str. 56601] >gi|24193714|gb|AAN47526.1|AE011220_13 hemolysin [Leptospira interrogans serovar Lai str. 56601] (276 aa)
Score = 256, Expect = 1.3e-20, Identities = 84/238 (35%), Positives = 137/238 (57%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIK----------DKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWN----NWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHK-KIINNFIEFLSILNIKNLGYIV-----SPIKGAKKENTEYLFY 239
      +KIRLD+ L  +A S  A+ LI + V++N Q ++K   + ++ IL  +YVSR YKL A E F + ++ K+ ID+G+STGGFTQVLLE  KV++ DVG QL E+L+ ++ VI ++ + + + + I      +  I +D+SFIS+ +F I++L+    + ++L+KPQFE +   KG K  + +I+ +  +L   K +G V   SPI+G + N E L +
 S:  21 EKIRLDVLLFERGFADSLEKAKSLILSGSVLVNEQKVTKVGFKFPKDSEIRILNIIPEYVSRGVYKLLKAFEVFPLQVDGKLCIDLGASTGGFTQVLLEKGAWKVFACDVGYGQLAEKLRNHSSVIVKDRFHLKNLSALEIDWENNRFQTPHPEAIVIVMDLSFISLRSVFPVIQKLRKEKDIPKLECVSLIKPQFEANRN-DLVKGILKDSKIRFQIVLSLCRYLK----KEIGGFVLGLEWSPIEG-RDGNKEILLF 273
>gi|18389423|dbj|BAB84188.1| TlyA homolog [Micrococcus luteus] (230 aa)
Score = 255, Expect = 2.0e-20, Identities = 52/145 (35%), Positives = 90/145 (62%)
 Q:  58 KYVSRAAYKLKAAIEHF-NIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKK 202
      +YVSRAA+KL +A+E F ++ + + A+D G+STGGFTQVLLE  ++V ++DVG NQL  ++ + +V+ E N R++ + I  +D + D+SFIS+ L+  + +   + + ++KPQFE+G++   G   D ++
 S:  10 RYVSRAAHKLVSALEAFPDVGVAGRRALDAGASTGGFTQVLLERGAERVAAVDVGHNQLAPPVRADPRVLVREGLNIRDLTAEDIDGPVDLVVSDLSFISLRLVLAPLASVCRPGAELLLMVKPQFEVGRRALPRSGVVTDPDARR 155
>gi|21220274|ref|NP_626053.1| hypothetical protein SCO1782 [Streptomyces coelicolor A3(2)] >gi|5738498|emb|CAB52846.1| putative membrane protein [Streptomyces coelicolor A3(2)] (271 aa)
Score = 254, Expect = 2.2e-20, Identities = 72/236 (30%), Positives = 116/236 (49%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEK---YVSRAAYKLKAAIEHF---NIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIK-DKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      RLD LV  ARSR A LI  +V +  + +K T V   + + ++  YVSR +KL A+ F  + + + A+D G+STGGFT VLL   V ++DVG QL  L+++ +V  ++TN RE+  I + +D + D+SFI + L+  +     + ++KPQFE+GK ++G+    +  + +     L +  G  SP+ G  N EY +L
 S:   8 RLDAELVRRKLARSREHASQLIAAGRVTVGKTVATKPATQVETAAAIVVTADDNDPDYVSRGGHKLAGALAAFVPHGLVVEGRRALDAGASTGGFTDVLLRAGAAHVVAVDVGYGQLAWSLRQDERVTVKDRTNVRELTPEAIDGEPVDLVVGDLSFIPLALVLPALVRCTRPGADLVMMVKPQFEVGKERLGSGGVVRSAQLRAEAVRGVARKAWELGLGVKGVTASPLPGPSG-NVEYFLWL 250
>gi|88807360|ref|ZP_01122872.1| Hemolysin A [Synechococcus sp. WH 7805] >gi|88788574|gb|EAR19729.1| Hemolysin A [Synechococcus sp. WH 7805] (290 aa)
Score = 254, Expect = 2.3e-20, Identities = 79/225 (35%), Positives = 122/225 (54%)
 Q:  16 ARSRGVAQDLITNSKVV-INGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREI--ESSLIKD--KIDFITIDVSFISINLIFNKIKEL--------KWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      A SR AQ LI  KV  +GQ + K  V E  V + + ++VSR  KL AA+ F +++ ++ +D G STGGFT LL++ ++VY IDVG Q  L+ + +V+ E+TN R + E  +D +   DVSFIS++L+  + L    +W  ++ L+KPQFE+G+ ++G     H  I + I  + L+ + G + SPI G  N EYL +L
 S:  30 AASRQQAQQLIRAGKVRDRHGQRLEKPGFEVAEDMVVRVEQPPRFVSRGGEKLLAALLAFPLEVQGRVCVDGGISTGGFTDCLLQHGARRVYGIDVGYGQTAWSLRTDQRVVLQERTNLRRLIPEQLFAEDDPRPTLAVADVSFISLHLVLPALSGLLQVDDQGDRWCGCDAVLLVKPQFEVGRDRVGKGGVVRDPVAHCDAITHVIAAGNALDWRARGLVGSPITGPAG-NHEYLLWL 267
>gi|171056809|ref|YP_001789158.1| ribosomal RNA methyltransferase RrmJ/FtsJ [Leptothrix cholodnii SP-6] >gi|170774254|gb|ACB32393.1| ribosomal RNA methyltransferase RrmJ/FtsJ [Leptothrix cholodnii SP-6] (302 aa)
Score = 253, Expect = 2.9e-20, Identities = 75/239 (31%), Positives = 124/239 (51%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVING----QIISKSNTLVNELDKVEILE--EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLI-----KDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFI-EFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEY 242
      +R+D ++++ A +R AQ LI  V  G   + SK+  V + +VEI + E ++VSR  KL+ AI   D+ + +D+G STGGFT +LL+  KV +DVG +QL +L+ + +V+ E N R++ S    +  FIT DVSFIS+ +  +     +AL+KPQFEL    G + + + + +  + +   +K  Y SPI+G  NTE+ ++ +
 S:  45 MRIDQLILHKGLAPTRSAAQRLIERKAVRWLGPKGWTVPSKAGEDVPDEAQVEITDASELRFVSRGGLKLEGAIAKCGFDVRGRTCLDVGQSTGGFTDLLLDKGAVKVVGLDVGRDQLAAKLRGDERVVCYEGINARDVAGSAFAAEWPEASFGFITADVSFISLTHVLPTLFSYLAPGGDLLALVKPQFELQPAQIGKGGIVRNKAYFQDVETRVRQCCRDWPMKVHAYFQSPIEGGNG-NTEFFIWVRH 294
>gi|169181017|ref|ZP_02841657.1| RNA-binding S4 domain protein [Thauera sp. MZ1T] >gi|169011872|gb|EDS58628.1| RNA-binding S4 domain protein [Thauera sp. MZ1T] (285 aa)
Score = 253, Expect = 3.2e-20, Identities = 62/190 (32%), Positives = 108/190 (56%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL--EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDK-----IDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKG 193
      +R+D LV + A SR A+ LI  +V  GQ ++K  +  ++ +  + +++VSR A KL+ A+  +D+   +DIG STGGFT LL+  +V ++VG +QL+ +L+ + + ++LE N R+++++ +     D + D SFIS+ L+ +  L    +AL+KPQFE+G + G KG
 S:  29 LRVDQLLVAQGLAASRTAARALIEAGRVSHEGQPVAKPALELPPDARLAVTPADSDRFVSRGALKLEGALARSGLDVRGATCLDIGQSTGGFTDCLLQAGAARVVGVEVGHDQLHPRLRADRRCVTLEGINARQLDAAALGGHYPPHGFDLLVCDASFISLALLLPQWAALLAPAGHVLALVKPQFEVGPQ-GLGKG 224
>gi|86153411|ref|ZP_01071615.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Campylobacter jejuni subsp. jejuni HB93-13] >gi|85843137|gb|EAQ60348.1| ribosomal RNA large subunit methyltransferase J [Campylobacter jejuni subsp. jejuni HB93-13] (253 aa)
Score = 253, Expect = 3.5e-20, Identities = 88/231 (38%), Positives = 137/231 (59%)
 Q:   9 YLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE------------------EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIV-----SPIKGAKKENTEYLFY 239
      + V++  SR A +LI N ++++NG+  S + N L+ ++ ++         E YVSRAA KLK +E +I++ +K +DIGSSTGGF Q+LLEN  K+ ++DVG+NQL+ L+ N K+I E T+ R +S  ++K + +T DVSFIS+ +  + L   + I L KPQFE+GK I  K   +D K I+  ++F    L +++   S IKG K+ N EY +Y
 S:   5 FFVSKRLNISRNKALELIENEEILLNGKSFKASFDVKNFLENLKKTQDLNPEDILLANELKLDLLSEIYVSRAALKLKKFLEENDIEIKHKNCLDIGSSTGGFVQILLENQALKITALDVGSNQLHPSLRANEKIILHENTDLRAFKS---EEKFELVTCDVSFISLINLLYYVDNLALK--EIILLFKPQFEVGKNIKRDKK-GVLKDDKAILKARMDFEK--ECAKLSWLLKNTQKSSIKG-KEGNVEYFYY 249
>gi|148242995|ref|YP_001228152.1| rRNA methylase [Synechococcus sp. RCC307] >gi|147851305|emb|CAK28799.1| Predicted rRNA methylase [Synechococcus sp. RCC307] (271 aa)
Score = 253, Expect = 3.6e-20, Identities = 75/244 (30%), Positives = 122/244 (50%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLI----KDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWN--NWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      ++ RLD+ LV   SR AQ LI  KV +  ++ K  ++   E+  ++VSR  KL AA+E  + + + +D G STGGF+ LL++  ++Y IDVG Q  L+++ +V+ E+TN R +  +   + D  D+SFIS++ +  ++ L    +++ L+KPQFE+G+ ++G    + H  I     L   G + SPI GA  N EYL +L K E
 S:   3 RRQRLDLRLVELGLVASRQKAQQLIRAGKVRLGDAVLDKPGHEISLEAVPEVTLPPRFVSRGGEKLAAALEALPVQVEGRCCLDAGISTGGFSDCLLQHGASRIYGIDVGYGQTAWSLRQDPRVVLRERTNLRHLTPEDLYGPGDPQPDLAVADLSFISLSRVLEPMQGLLAGGPQTEAVLLVKPQFEVGRERVGKGGVVRDPKAHADAIALVAAAAEPLQWFPQGLVGSPITGAAG-NHEYLLWLGPKAE 252
>gi|183601729|ref|ZP_02963099.1| possible rRNA methyltransferase [Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019] >gi|183219335|gb|EDT89976.1| possible rRNA methyltransferase [Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019] (262 aa)
Score = 251, Expect = 6.2e-20, Identities = 79/240 (32%), Positives = 118/240 (49%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELD--KVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFN----IDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKK--IGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      M++ RLD+ + N   SR AQ LI  KV +NG  +K  V    V + E+ YVSR A KL A  F    + K +DIG+STGGF VLL   +V ++DVG QL+ ++ + +VI +  N R +  + + D I DVSFIS+ +  I E+   + + L+KPQFE+G+K +G      ++ +      ++ +  SPI+G  N EYL YL
 S:  11 MREERLDVVVANAT-GESRSKAQRLIKTGKVHVNGHPQTKPAYAVQPESTISVHMAMEDDYVSRGALKLLGAFNAFAPAGFTSVEGKHCLDIGASTGGFCDVLLRRGAAQVIALDVGHGQLDPRIADDPRVIEMSGVNMRYVGVDDLPYRPDVIVSDVSFISLTYLMAAIAEVAAPAAQIVLLVKPQFEVGQKGRLGKNGIVTDPSLREQALERVERCAREHGLQVVASAPSPIEGTHG-NAEYLLYL 256
>gi|116754873|ref|YP_843991.1| RNA-binding S4 domain-containing protein [Methanosaeta thermophila PT] >gi|116666324|gb|ABK15351.1| RNA-binding S4 domain protein [Methanosaeta thermophila PT] (238 aa)
Score = 250, Expect = 7.1e-20, Identities = 68/237 (28%), Positives = 125/237 (52%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNK---VISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKE--NTEYLFYL 240
      +RLDIYLV  A SR A LI + KV++NG + K + V  D+VEI+E +YVSR YK++A + + ++   +D+G S GGF+  L++  +V+ ID+  ++ + + +   ++ +F E+  L ++ D ++DVS +S+ +  +K  ++ + +AL KP +E+    G + D ++ ++F ++L   + +  SPI+G K   EYL+ L
 S:   3 MRLDIYLVE--IAGSRSKAVHLIKSGKVMVNGAVCRKQSYRVKPGDRVEIVEGFRYVSRGGYKIEALFQGRSDEIRGLSVLDVGCSAGGFSDFFLQHGAARVWGIDIAEGCVDPAMLSDPRFRFTGGVDARSFEELVKHLGDERFDLTSVDVSNVSLREVLPNLKRFLKSDGRIVALFKPPYEI-------DGGHRDADVERARSSFEQWLGP-EFEVIHSCPSPIRGGPKNRGTVEYLYLL 234
>gi|159037525|ref|YP_001536778.1| hemolysin A [Salinispora arenicola CNS-205] >gi|157916360|gb|ABV97787.1| hemolysin A [Salinispora arenicola CNS-205] (281 aa)
Score = 249, Expect = 9.1e-20, Identities = 62/186 (33%), Positives = 99/186 (53%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE---KYVSRAAYKLKAAIEHFN---IDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKK 187
      ++ RLD LV  ARSR A L+  +V + G  K  LV+ D + +  +  +YVSR +KL A+ F  +  + +D G+STGGFT VLL + +V ++DVG QL  L+ + +V  E+TN R +  I  +D  D+SFIS+ L+  +   +  + ++KPQFE+G++
 S:   3 RRTRLDAELVRRGLARSREQAAALVEAGRVQLRGIPARKVAALVDPADPLLVTGADPSLEYVSRGGHKLAGALASFGPGGLAAAGRRCLDAGASTGGFTDVLLRADAAEVVAVDVGYGQLAWPLRNDERVRVFERTNVRSLTPGDIDGLVDLTVADLSFISLRLVLPALAACTRPDGDLVLMVKPQFEVGRE 194
>gi|153891255|ref|ZP_02012283.1| hemolysin A [Opitutaceae bacterium TAV2] >gi|151582665|gb|EDN46190.1| hemolysin A [Opitutaceae bacterium TAV2] (253 aa)
Score = 247, Expect = 1.8e-19, Identities = 59/184 (32%), Positives = 102/184 (55%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKW-----NNWKSIALLKPQFELGK 186
      K+RLD LV  + +R A+ ++ + +V + + + K     + I + ++VSR  KL+ IE F++D+   +D+G+STGGFT  L++  V +DVG QL+ +L+ + +V ++EQTN R ++  L +  D + +D+SFIS+ +  +  W     +AL+KPQFE GK
 S:   6 KLRLDELLVARGFVETRSQARAIVMSGRVRLGTERLDKPGKTYPADLPLTIDQPPRFVSRGGEKLQGFIEKFSLDVRAAHVLDVGASTGGFTDCALQSGAASVVCVDVGRAQLHTRLRGDPRVTNIEQTNARHLKPGDLPRPAFDAVVMDLSFISLKSVLPAV----WPFVAPGGGVLVALVKPQFEAGK 191
>gi|149928230|ref|ZP_01916474.1| Hemolysin A [Limnobacter sp. MED105] >gi|149823036|gb|EDM82277.1| Hemolysin A [Limnobacter sp. MED105] (266 aa)
Score = 246, Expect = 2.2e-19, Identities = 76/236 (32%), Positives = 124/236 (52%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKV-VINGQI-----ISKSNTLVNELDKVEILE--EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI----------DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDH--KKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFY 239
      +R D+ LV +  SR AQ LI  KV V NG +   + K++ +   +E+++   +VSR  KL A+E  I+++ + ID+G STGGFT LL+   V IDVG QL+ +L+ + V++LE N +I + ++ I     D  D+SFIS+ +  I +L   + + L+KPQFE+G +   G K D  +++ N+   + L++  +  +KG  N EY Y
 S:   1 MRADLALVEKGLCPSRAQAQILIEQGKVQVRNGVVQAPVVVKKASQQIEPFMTLELIDCDAPSFVSRGGLKLHHALETTKIEVHARRCIDLGQSTGGFTDCLLQKGASSVVGIDVGREQLHPRLRGHQAVMALEGINLYKINAGDLEKDIAALKPEFMPFDLAVADLSFISLRKVLPNIAKLMPARCEGLFLVKPQFEVGPENIGKNGLVKNLDDLIEQLENDIKTCCAQLDLTVKDFFQCELKGGDG-NQEYFVY 255
>gi|167646118|ref|YP_001683781.1| hemolysin A [Caulobacter sp. K31] >gi|167348548|gb|ABZ71283.1| hemolysin A [Caulobacter sp. K31] (247 aa)
Score = 245, Expect = 2.4e-19, Identities = 71/234 (30%), Positives = 116/234 (49%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELG----KKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      R D+ LV   +R A+ I  + +G+ ++K + L+ + K++   +V R A KL A++ + I+  +IA+D+G+STGGFT+VLLE  +V++ DVG QL+ +L + +V L  + R ++  +   + DVSFIS+    +L    + L+KPQFE G   K G K A  +  ++ F+E S  IK G  SPI G  +  L+
 S:   9 RADVLLVETGLFETRAKARAAIEAGLITADGRKVAKPSELLEDTVKLDGRPPHPWVGRGALKLVHALDLWAIEAAGRIALDVGASTGGFTEVLLERGAARVFACDVGREQLHPRLAHHERVTDLSGVDARILDEGYLDATPTLVVSDVSFISVEKCLPVALDLAAPGSDLVCLIKPQFEAGFGRVGKNGIVKDPAVIAECIASVSTFVED-SGWTIK--GVTQSPITGGDGQEEHLLW 243
>gi|158313587|ref|YP_001506095.1| hemolysin A [Frankia sp. EAN1pec] >gi|158108992|gb|ABW11189.1| hemolysin A [Frankia sp. EAN1pec] (329 aa)
Score = 245, Expect = 3.1e-19, Identities = 74/239 (30%), Positives = 127/239 (53%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKV--EILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNI------DLNN---------------------------KIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAK-TEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      ++IRLD LV   SR A + I  +V + G  +K T+V+  +  + ++ Y SR A+KL A E F +   DL+              + +D G+STGGFT VLL   +V ++DVG QL +L+ + +V L++TN R +  + + ++ + D+SFIS+ L+  ++   +  + L+KPQFE+G+++ + G +  H + +  +   L +  G  SP+ G  N EYL +L
 S:   3 RRIRLDAELVRRRLVPSRERAVEAIAAGRVRVGGVTATKPATVVDGATSIVLAVDDDPGYASRGAHKLVGAFEAFGVPAPGTPDLSGGPGQPDVPDRPGSPAAVAGPPALVVAGRRCLDAGASTGGFTDVLLRYGAARVVAVDVGYGQLVWRLRSDPRVRVLDRTNVRNLTPEQVGEPVELVVGDLSFISLVLVLPALRACAAPDADFVLLVKPQFEVGRELLGSGGVVRDVALHARAVRTVVTAAEGLGLGVRGVAASPLPGPAG-NVEYLAWL 276
>gi|154508712|ref|ZP_02044354.1| hypothetical protein ACTODO_01220 [Actinomyces odontolyticus ATCC 17982] >gi|153798346|gb|EDN80766.1| hypothetical protein ACTODO_01220 [Actinomyces odontolyticus ATCC 17982] (275 aa)
Score = 242, Expect = 5.9e-19, Identities = 61/200 (30%), Positives = 109/200 (54%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE--KYVSRAAYKLKAAIEHFNID---LNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDH 200
      M+ R+D LV  A+SR A +I + +V ++GQI+ K  ++  + + E + +YVSR A+KL  ++    + + A+D G+STGGFT VLL   V ++DVG QL +L+ + +V  ++TN R ++ + +  + + D+SFIS+ L+  +   +  + ++KPQFE+GK+   G + +H
 S:   1 MKLRRIDSELVRRGLAKSRAAAAQMIEDGRVKLDGQIVLKPARQMDPAQAIVVEESDDPEYVSRGAHKLAGVLDALGDKAPLIEGRRALDAGASTGGFTDVLLRRGAASVVAVDVGYGQLAWKLQSDPRVEVHDRTNVRTLDPASVAPAPELVVGDMSFISLTLVLPALVAAAAPHADFLLMVKPQFEIGKERLGHGGVVRNPEH 205
>gi|49473999|ref|YP_032041.1| hemolysin-like protein [Bartonella quintana str. Toulouse] >gi|49239502|emb|CAF25855.1| Hemolysin-like protein [Bartonella quintana str. Toulouse] (177 aa)
Score = 236, Expect = 2.7e-18, Identities = 55/129 (42%), Positives = 78/129 (60%)
 Q:  59 YVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREI-ESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKK 187
      YVS AA KL A++ F I +  AIDIG+STGGFTQVLLE   V ++DVG +QL  L N+ + LE N R++ + L  +I I D+SFIS+ L  + L   +++ L+KPQFE+G++
 S:  24 YVSCAALKLMHALDAFPIVTDKVTAIDIGASTGGFTQVLLERGATHVIAVDVGHHQLGACLAGNSAITLLEGLNVRDLKQKHLGGREIGLIISDISFISLKLALPPVLSLAKKGAQAVLLVKPQFEIGRE 153
>gi|91789970|ref|YP_550922.1| ribosomal RNA methyltransferase RrmJ/FtsJ [Polaromonas sp. JS666] >gi|91699195|gb|ABE46024.1| ribosomal RNA methyltransferase RrmJ/FtsJ [Polaromonas sp. JS666] (332 aa)
Score = 236, Expect = 2.8e-18, Identities = 80/236 (33%), Positives = 133/236 (56%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNS---KVVING--QIISKSNTLVNELDKVEILE--EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFR-----------------------------EIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK----KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFY 239
      +R D++LV  +A +R AQ LI +  +  +G + ++K+  V + ++++L+ E KY+SR  KL+ A++  +D+   +DIG STGGFT LL++  +V +DVG QL+ ++ + +V+ +E N R               E E+ L D DF+T D+SFIS+ L+  + L    + L+KPQFEL   K G + A E +K + +  L L++K  ++ SPI G  N E+ Y
 S:   1 MRADLFLVEHGFATTRSQAQRLIASGVQWRAEEDGAWKKVAKNGDEVPDGAELQVLDNTEAKYISRGGLKLEGALKSTGVDVTGLRCLDIGQSTGGFTDCLLQHGAAQVVGVDVGHGQLHASMRADPRVVCIEGVNARSMTAMDLIAGPAHEAGADEGGFDDDEAGLEAETPLDAD-FDFLTGDLSFISLTLVLPAVVRLLKPGGDVLMLVKPQFELQPGQIGKGGIVREAALFEFVEKRLRDACIALG-LDVK--AWLASPIDGGDG-NREFFIY 271
>gi|75763308|ref|ZP_00743054.1| Putative cell adhesion protein (contact hemolysin TlyA-related) [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] >gi|74489208|gb|EAO52678.1| Putative cell adhesion protein (contact hemolysin TlyA-related) [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] (143 aa)
Score = 235, Expect = 4.0e-18, Identities = 52/136 (38%), Positives = 84/136 (61%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREI 136
      ++K R+D+ LV   +R A+ I  V N  + K  +++ ++ + +  YVSR YKL+ A+E F++DL +K+ IDIGSSTGGFT  L+N K Y++DVG NQL +L+++ +V+ +E+TNFR +
 S:   3 VKKERVDVLLVERGLIETREKAKRAIMAGLVYANEMRLDKPGEKISQDTEITVKGQVMPYVSRGGYKLEKALETFHLDLQDKVMIDIGSSTGGFTDCALQNGAKLSYALDVGYNQLAWKLRQDERVVVMERTNFRYV 139
>gi|134101754|ref|YP_001107415.1| putative cytotoxin/hemolysin [Saccharopolyspora erythraea NRRL 2338] >gi|133914377|emb|CAM04490.1| putative cytotoxin/hemolysin [Saccharopolyspora erythraea NRRL 2338] (252 aa)
Score = 233, Expect = 6.8e-18, Identities = 64/204 (31%), Positives = 109/204 (53%)
 Q:  37 IISKSNTLVNELDK----VEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNID---LNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHK-KIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      + KS T V ELD   E +++ + SR A+KL A+E F +  ++ + +D G+STGGFT VLL  K+V ++DVG QL +L+ + +V  ++TN R +  I +++ + D+SFIS+ L+  +     + ++KPQFE+GK+  + G + D +  +  + F   +  G + SP+ G  N EY +L
 S:   2 VARKSATAV-ELDAPVLVAEDVDDPGWASRGAHKLLGALEAFEPEGFRVDGRRCLDAGASTGGFTDVLLRRGAKEVVAVDVGYGQLVWKLQTDERVKIHDRTNVRSLTPEEIGGQVELVVADLSFISLKLVLPALIACAAEGADIVPMIKPQFEVGKQRLGSGGVVRDPDLRADAVLEVVRFAENSGLGLRGVVASPLPGPSG-NVEYFAWL 211
>gi|170740614|ref|YP_001769269.1| hemolysin A [Methylobacterium sp. 4-46] >gi|168194888|gb|ACA16835.1| hemolysin A [Methylobacterium sp. 4-46] (250 aa)
Score = 229, Expect = 1.9e-17, Identities = 72/236 (30%), Positives = 119/236 (50%)
 Q:   2 QKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYL 237
      +++R D LV   SR AQ I  V +G + +++ L++  +    +VSR  KL+AA++ F +D   +D+G+STGGFT VLL   +VY++DVG QL+ ++ + +V+S E T+ R +  L     +DVSFIS+ L+  + L   + +AL+KPQFE G+ ++G      ++   + + L + G I SPI+G  N E+L
 S:   5 ERVRADRLLVEAGLFESRARAQAAIAAGLVRADGAPVRRASDLLSRAAVLGAEAPHPFVSRGGLKLEAALDAFGVDPAGLTCLDLGASTGGFTDVLLRRGAARVYAVDVGRGQLHPRIAADPRVVSHEATDARGLAPDLFAAPPALAVVDVSFISLRLVLPVLPALLAPAARLVALIKPQFEAGRERVGRGGLVRDAAVQAEVCAGIRDLVGALGFRVEGLIPSPIEGGDG-NREFL 240
>gi|168525710|ref|ZP_02719349.1| hemolysin (tlyA) [Borrelia burgdorferi 118a] (263 aa)
Score = 228, Expect = 2.3e-17, Identities = 74/193 (38%), Positives = 109/193 (56%)
 Q:  17 RSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE--EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSF-ISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFE---LGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIE 209
      ++R   LI  + +N     L+N+ K++++E  + +VSR YKL A++ F I++ NKI +D+GSSTGGFT LL+   VYSIDVG NQL+ +L+ + +V LE+TN ++   K  +F +DVSF SI++ N I +L N  I L+KPQFE  L  I  G  E K I+ + IE
 S:  19 KTRKELMILILKGNIYVNSHKEKNPKMLINKTSKIDLVENACQTFVSRGGYKLLEALKDFEIEVKNKICVDVGSSTGGFTDCLLQCGASFVYSIDVGINQLSYKLRIDPRVKVLERTNIFDVTE--FKIVPNFAVVDVSFRSSISICVNLIDKLSDNF--IIVLIKPQFEFKSLNLDIKNFNGVVSGEYLKIILQSVIE 213
>gi|168579528|ref|ZP_02723546.1| hemolysin (tlyA) [Borrelia burgdorferi 72a] >gi|168692144|ref|ZP_02724936.1| hemolysin (tlyA) [Borrelia burgdorferi 94a] >gi|195954990|ref|ZP_03093683.1| hemolysin (tlyA) [Borrelia burgdorferi CA-11.2a] (263 aa)
Score = 228, Expect = 2.3e-17, Identities = 73/185 (39%), Positives = 106/185 (57%)
 Q:  25 LITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE--EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSF-ISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFE---LGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIE 209
      LI  + +N     L+N+ K++++E  + +VSR YKL A++ F I++ NKI +D+GSSTGGFT LL+   VYSIDVG NQL+ +L+ + +V LE+TN ++   K  +F +DVSF SI++ N I +L N  I L+KPQFE  L  I  G  E K I+ + IE
 S:  27 LILKGNIYVNSHKEKNPKMLINKTSKIDLVENTCQTFVSRGGYKLLEALKDFEIEVKNKICVDVGSSTGGFTDCLLQCGASFVYSIDVGINQLSYKLRIDPRVKVLERTNIFDVTE--FKIVPNFAVVDVSFRSSISICVNLIDKLSDNF--IIVLIKPQFEFKSLNLDIKNFNGVVSGEYLKIILQSVIE 213
>gi|15594851|ref|NP_212640.1| hemolysin (tlyA) [Borrelia burgdorferi B31] >gi|167931498|ref|ZP_02518585.1| hemolysin (tlyA) [Borrelia burgdorferi 156a] >gi|167933813|ref|ZP_02520888.1| hemolysin (tlyA) [Borrelia burgdorferi ZS7] >gi|167943963|ref|ZP_02531037.1| hemolysin (tlyA) [Borrelia burgdorferi Bol26] >gi|2688423|gb|AAC66873.1| hemolysin (tlyA) [Borrelia burgdorferi B31] (263 aa)
Score = 228, Expect = 2.5e-17, Identities = 73/185 (39%), Positives = 106/185 (57%)
 Q:  25 LITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE--EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSF-ISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFE---LGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIE 209
      LI  + +N     L+N+ K++++E  + +VSR YKL A++ F I++ NKI +D+GSSTGGFT LL+   VYSIDVG NQL+ +L+ + +V LE+TN ++   K  +F +DVSF SI++ N I +L N  I L+KPQFE  L  I  G  E K I+ + IE
 S:  27 LILKGNIYVNSHKEKNPKILINKTSKIDLVENTCQTFVSRGGYKLLEALKDFEIEVKNKICVDVGSSTGGFTDCLLQCGANFVYSIDVGINQLSYKLRIDPRVKVLERTNIFDVTE--FKIVPNFAVVDVSFRSSISICVNLIDKLSDNF--IIVLIKPQFEFKSLNLDIKNFNGVVSGEYLKIILQSVIE 213
>gi|167575519|ref|ZP_02368393.1| hemolysin [Borrelia valaisiana VS116] (263 aa)
Score = 225, Expect = 5.0e-17, Identities = 77/195 (39%), Positives = 113/195 (57%)
 Q:  25 LITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE--EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSF-ISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFE---LGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIE--FLSILNIKNL 219
      LI  V +N     L+N+ K++++E  + +VSR YKL A++ F I++ NKI +D+GSSTGGFT LL+   VYSIDVG NQL+ +L+ + +V LE+TN ++   K  +F +DVSF SI++ N I +L N  I L+KPQFE  L  I  G  + K I+ N IE + + L +KN+
 S:  27 LILTGNVYVNSHKEKNPKMLINKTSKIDLVENTCQIFVSRGGYKLLEALKDFEIEVKNKICVDVGSSTGGFTDCLLQCGANFVYSIDVGINQLSYKLRIDPRVKVLERTNIFDVTE--FKIVPNFAVVDVSFRSSISICVNLIDKLSDNF--IIVLIKPQFEFKSLNLDIENFNGIVNEKYLKIILQNVIEKFYKNKLQVKNI 225
>gi|51598761|ref|YP_072949.1| hemolysin [Borrelia garinii PBi] >gi|51573332|gb|AAU07357.1| hemolysin [Borrelia garinii PBi] (239 aa)
Score = 224, Expect = 7.4e-17, Identities = 74/195 (37%), Positives = 113/195 (57%)
 Q:  25 LITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE--EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSF-ISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFE---LGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIE--FLSILNIKNL 219
      LI  V +N     L+N+ K++++E  + +VSR YKL +++ F I++ NKI +D+GSSTGGFT LL+   VYS+DVG NQL+ +L+ + +V LE+TN ++   K  +F +DVSF SI++ N I +L N  I L+KPQFE  L  I  G  + K I+ + IE + + L +KN+
 S:   3 LILTGNVYVNSHKEKNPKILINKTSKIDLVENACQTFVSRGGYKLLESLKDFEIEVKNKICVDVGSSTGGFTDCLLQCGANFVYSVDVGINQLSYKLRIDPRVKVLERTNIFDVTE--FKIVPNFAVVDVSFRSSISICVNLIDKLSDNF--IIVLIKPQFEVKSLNLDIKNFNGVVNGDYLKTILQSVIEKFYKNKLQVKNI 201
>gi|119896876|ref|YP_932089.1| hypothetical protein azo0585 [Azoarcus sp. BH72] >gi|119669289|emb|CAL93202.1| conserved hypothetical protein [Azoarcus sp. BH72] (225 aa)
Score = 223, Expect = 1.0e-16, Identities = 66/212 (31%), Positives = 115/212 (54%)
 Q:  34 NGQIISKSNTLVNELDKVEILEE-----EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDK-----IDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKG--------FAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      NGQI+ K++ +   +E++ +   E+YVSR  KL A+  +D  ++ +D+G STGGFT LL+  +V ++VG QL+ +L  + I+LE N R + ++ +      I D SFIS+ L+ +  L  +  +AL+KPQFE+G + G +KG    +A+ E  +I    + L+++ G+ SPI G  N E+ ++ + +
 S:   4 NGQILKKASHSLPIDATIELVADPDDAFERYVSRGGLKLAGALAASGLDPAGRVCLDVGQSTGGFTDCLLQAGATRVVGVEVGHGQLHPRLAGEPRCITLEGVNARHLTAADLAGHCPPGGFGLIVCDASFISLTLLLPQWPALLAADGDILALVKPQFEVGPQ-GLSKGGIVRDASRYAEVERKLRIAAA----AAALDVR--GWYDSPITGTDG-NREFFIWMRHAQD 225
>gi|111115335|ref|YP_709953.1| hemolysin [Borrelia afzelii PKo] >gi|167942223|ref|ZP_02529297.1| hemolysin [Borrelia afzelii ACA-1] >gi|110890609|gb|ABH01777.1| hemolysin [Borrelia afzelii PKo] (263 aa)
Score = 222, Expect = 1.4e-16, Identities = 76/195 (38%), Positives = 113/195 (57%)
 Q:  25 LITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEE--EKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSF-ISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFE---LGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIE--FLSILNIKNL 219
      LI  V +N     L+N+ K++++E  + +VSR YKL A++ F I++ NKI +D+GSSTGGFT LL+   VYSIDVG NQL+ +L+ + +V LE+TN ++  I  +F +DVSF SI++ N I +L N  I L+KPQFE  L  I  G  + K I+ + IE + + L +KN+
 S:  27 LILTGNVYVNSHKEKNPKMLINKASKIDLVENTCQIFVSRGGYKLLEALKGFEIEVKNKICVDVGSSTGGFTDCLLQCGANFVYSIDVGINQLSYKLRIDPRVKVLERTNIFDVTEFEIVP--NFAVVDVSFRSSISICVNLIDKLSDNF--IIVLIKPQFEVKSLNLDIKNFNGVVNGKYLKIILQSVIEKFYKNKLQVKNI 225
>gi|187918372|ref|YP_001883935.1| putative cell adhesion protein [Borrelia hermsii DAH] >gi|119861220|gb|AAX17015.1| putative cell adhesion protein [Borrelia hermsii DAH] (263 aa)
Score = 220, Expect = 2.2e-16, Identities = 75/214 (35%), Positives = 124/214 (57%)
 Q:  25 LITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE--KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHK-------KIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLF 238
      LI  +V +N     L+  K++++E + ++VSR +KL ++E F I L +KI ID+G+STGGFT LL+  K VY++DVG NQL+ +L+ + +V  E+TN +I+  ++  +  IDVSF S+ I  + + + ++  +AL+KPQFEL    K F  +++    K+I F + + L IKN+ +  IKG +K N E++F
 S:  27 LILTGRVYVNSHKERNPKVLLLRNSKIDLVENKSRQFVSRGGFKLFESLETFKITLKDKICIDVGASTGGFTDCLLQEGAKLVYAVDVGFNQLSYKLRVDPRVRVFEKTNIFDIQQFDMQP--NLAVIDVSFRSVVSICADLID-RLSDRLIVALVKPQFELKGLDLDIKDFNGVVENRYLSEILEKVIRKFYD--NNLQIKNILKLT--IKG-RKGNQEFMF 241
>gi|139436932|ref|ZP_01771092.1| Hypothetical protein COLAER_00065 [Collinsella aerofaciens ATCC 25986] >gi|133776579|gb|EBA40399.1| Hypothetical protein COLAER_00065 [Collinsella aerofaciens ATCC 25986] (270 aa)
Score = 220, Expect = 2.5e-16, Identities = 67/239 (28%), Positives = 106/239 (44%)
 Q:   1 MQKIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFY 239
      M+++RLD L+++   R A  +  V  G+ ++   V   + +   YV R  KL+ A++ F I+   +D+G STGGFT LL+   V S+DVG Q + L+++++V  E+TN ++    ID  DVSF SI I + +      L+KPQFE  +  G    + +  IE +  + +  VSPI GAK N E+ Y
 S:   4 MKRVRLDDELISQGICADRADALRTLMAGLVSSGGERLTSPGLKVIPGLPLHVKGRIPYVGRGGLKLEGALDAFGINPTGLACLDVGCSTGGFTDCLLKRGAAAVVSVDVGRAQFDWSLRQDDRVTLHERTNVTQLPELGYAGAIDLAVCDVSFTSIANIIDAVLACLAPTGSFCTLVKPQFEAPAALVGEGGIVTDPAVRRDTLVAAIELFAAKGLFPVDVCVSPIHGAKG-NVEFFLY 242
>gi|121607649|ref|YP_995456.1| ribosomal RNA methyltransferase RrmJ/FtsJ [Verminephrobacter eiseniae EF01-2] >gi|121552289|gb|ABM56438.1| ribosomal RNA methyltransferase RrmJ/FtsJ [Verminephrobacter eiseniae EF01-2] (251 aa)
Score = 218, Expect = 4.0e-16, Identities = 70/236 (29%), Positives = 123/236 (52%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNS-----KVVINGQIISKSNTLVNELDKVEIL--EEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDK--IDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFI-EFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFY 239
      +R D++L+  +A +R AQ LI +    +  Q ++K+  +  ++ +L  E +Y+SRA KL+AA+  + + + +D+G STGGFT LL+  +V +DVG QL+ QL+ + +V+ +E N R + + +   D IT D+SFIS+ L+  + L  +  + L+KPQFEL    G +   ++  I + + L + L + SPI+G  N E+ +
 S:   1 MRADVFLLESGHAATRSQAQRLIASGVHWRPSPLSPWQPVAKNGADIPPGAQLHLLGAAEARYLSRAGLKLEAALGALGLCVAARRCLDVGQSTGGFTDCLLQRGAAQVVGVDVGHGQLHPQLRADARVVCVEGLNARTLTAQSLPGPAGFDLITADLSFISLTLVLPALVPLLAADGDLLLLVKPQFELQPGQLGKGGIVRNAALYAVVERRIRDCCAHLALAVLAWCASPIRGGDG-NREFFVH 245
>gi|121603403|ref|YP_980732.1| ribosomal RNA methyltransferase RrmJ/FtsJ [Polaromonas naphthalenivorans CJ2] >gi|120592372|gb|ABM35811.1| ribosomal RNA methyltransferase RrmJ/FtsJ [Polaromonas naphthalenivorans CJ2] (358 aa)
Score = 217, Expect = 4.9e-16, Identities = 76/238 (31%), Positives = 126/238 (52%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITN------------SKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIK----------------------------------------------DKI-DFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFI-EFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLE 241
      +R D++LV  +A +R AQ LI +       KV NG I  N + LD E   KY+SR  KL+ A++  +D+   +DIG STGGFT LL++  +V +DVG QL++ L+ + +V+ +E N R + + +                        D + DF+T D+SFIS+ L+  + L  +  + L+KPQFEL    G +  H + +  + + + L ++  ++ SPI G  N E+ + +
 S:   1 MRADLFLVEHGHATTRSQAQRLIASGVHWRVDEAVAWKKVAKNGDEIP-GNAELQVLDTTE----AKYISRGGLKLEGALKSTGLDVTGLRCLDIGQSTGGFTDCLLQHGATQVVGVDVGHGQLHDSLRADERVVCIEGVNARSLTADDLAVHYRRALHISSGSEEDFEDFEDFDDAEESDDGDEADGVDGVDDGGFDPVFDFLTGDLSFISLTLVLPAVVRLLKADGHLLMLVKPQFELQPGQIGKGGIVRDAAHFEFVEKRLRDACAGLGLEVKAWLESPIAGGDG-NREFFIHAQ 292
>gi|89899464|ref|YP_521935.1| ribosomal RNA methyltransferase RrmJ/FtsJ [Rhodoferax ferrireducens T118] >gi|89344201|gb|ABD68404.1| ribosomal RNA methyltransferase RrmJ/FtsJ [Rhodoferax ferrireducens T118] (273 aa)
Score = 214, Expect = 9.5e-16, Identities = 61/181 (33%), Positives = 104/181 (57%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVING---QIISKSNTLVNELDKVEILE--EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFR------------------------EIESSLIK--DKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFEL 184
      +R D LV  A +R AQ LI +  + G  + ++K+  +  ++++L  E +YVSR  KL+AA++  + +   +D+G STGGFT LL++  V +DVG+ QL+ L+++ +V+ +E+ N R            E ++ L++  + D I D+SFIS L+  + L    + L+KPQFEL
 S:   1 MRADQLLVQRQLASTRSQAQRLIADGVQWLKGTEWKTVTKNGDEIPLEAELKLLNDAEARYVSRGGLKLEAALKQVGLSVTGLACLDVGQSTGGFTDCLLQHGAASVVGVDVGSAQLHPSLREDPRVLCIEKVNARALVAADLIAAYEESTGAGGQFDVEEGDADLVEFAPEFDLIVADLSFISQTLVLPAVVPLLKCGGTLLTLVKPQFEL 212
>gi|124268471|ref|YP_001022475.1| putative hemolysin [Methylibium petroleiphilum PM1] >gi|124261246|gb|ABM96240.1| putative hemolysin [Methylibium petroleiphilum PM1] (260 aa)
Score = 212, Expect = 1.7e-15, Identities = 62/193 (32%), Positives = 98/193 (50%)
 Q:   5 RLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQI----ISKSNTLVNELDKVEILE--EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFR-----EIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKT 197
      R+D +V  A +R AQ LI  V   +  + KS  + E ++ I + E ++VSRA KL A+  + +  A+D+G STGGFT+VLL +  V +DVG QL+ L+ + +V LE N R   + +++    + D+SFI + +  + L  +  +AL+KPQFEL K   G K+
 S:   3 RVDQLIVQRGLAPTRSAAQRLIDRGAVERRAAVDWVRLRKSGEDLPEATELRITDDAELRWVSRAGLKLDGALAQCGLAVTGVTALDVGQSTGGFTEVLLAHGAAHVVGVDVGRGQLHPSLRGHAQVTVLEGINARGLTREALGAAMPAGGFGLVVADLSFIPLTTVLPALVPLLAADGHLLALVKPQFELQPKDIGKGGLVKS 206
>gi|119953295|ref|YP_945504.1| putative cell adhesion protein [Borrelia turicatae 91E135] >gi|119862066|gb|AAX17834.1| putative cell adhesion protein [Borrelia turicatae 91E135] (263 aa)
Score = 212, Expect = 1.7e-15, Identities = 78/220 (35%), Positives = 121/220 (55%)
 Q:  25 LITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEE--KYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFIS-INLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFE---LGKKIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIE--FLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKN 244
      LI  +V +N     L+  K+ ++E E ++VSR +KL ++E F I + +KI ID+G+STGGFT LL+  K VY++DVG NQL+ +L+ + +V  E+TN  I+  I+  +  IDVSF S I++ N I +L ++  + L+KPQFE  L  I  G    KI+N I+ + + L IKN  I+   +K N E++F +  N
 S:  27 LILTGRVYVNSHKERNPKVLLLRNSKINLIESESRQFVSRGGHKLFESLETFKITVKDKICIDVGASTGGFTDCLLQEGAKLVYAVDVGFNQLSYKLRVDPRVKVFEKTNIFAIKQFDIQP--NLAVIDVSFRSVISICANLIDKL--SDKLIVVLVKPQFELKGLNLDIKDFNGVVGKRYLSKILNKVIKKFYDNNLQIKN---ILKLATKGRKGNQEFMFLVVKDN 247
>gi|17933342|gb|AAL48251.1|AF451891_1 YqxC [Lactobacillus plantarum subsp. plantarum] (165 aa)
Score = 210, Expect = 3.1e-15, Identities = 49/140 (35%), Positives = 84/140 (60%)
 Q:  106 YSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIE-SSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      Y++DVG+NQL +L+++ +V+ +E TNFR + +  + + +F +IDVSFIS++LI  + + N  +AL+KPQFE G++   G +  H+ ++ + +EF    LG  SPIKG + N E+L +L+ +E
 S:   1 YALDVGSNQLVWKLRQDPRVVVMEHTNFRYSKLADFTQGQPNFASIDVSFISLHLILPPLHAIIENGGSVVALIKPQFEAGRENVGKHGIVRDPAVHQAVLTDIVEFAQANGYNVLGLDYSPIKGGEG-NIEFLIHLQATDE 141
>gi|120612696|ref|YP_972374.1| ribosomal RNA methyltransferase RrmJ/FtsJ [Acidovorax avenae subsp. citrulli AAC00-1] >gi|120591160|gb|ABM34600.1| ribosomal RNA methyltransferase RrmJ/FtsJ [Acidovorax avenae subsp. citrulli AAC00-1] (333 aa)
Score = 194, Expect = 2.4e-13, Identities = 47/140 (33%), Positives = 83/140 (59%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITN------------SKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE--EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKD 143
      +R D++LV  +A +R AQ LI       +KV NG I     + +VE+L+ E +Y+SR  KL+ A++  + + + +D+G STGGFT LL++  +V +DVG QL+E+L+ + +V+ +E N R + + +++
 S:   1 MRADVFLVERGHAATRSQAQRLIAAGVQWRLAAGMAWTKVAKNGDDIPA-------IAEVELLDGAEARYLSRGGLKLEGALQATGLSVAGRRCLDVGQSTGGFTDCLLQHGAAQVIGVDVGHGQLHERLRDDPRVVGVEGLNARSMTAESLQE 147
>gi|121593046|ref|YP_984942.1| ribosomal RNA methyltransferase RrmJ/FtsJ [Acidovorax sp. JS42] >gi|120605126|gb|ABM40866.1| ribosomal RNA methyltransferase RrmJ/FtsJ [Acidovorax sp. JS42] (332 aa)
Score = 192, Expect = 4.2e-13, Identities = 47/143 (32%), Positives = 80/143 (55%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNS-----KVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE--EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKID 146
      +R D++LV  YA +R AQ LI      + Q ++K+  +  +V++L+ E KY+SR  KL+ A+  + +   +D+G STGGFT LL +  +V +DVG QL+E+L+ + +V+ +E N R +  ++D D
 S:   1 MRADVFLVEGGYAATRSQAQRLIAAGVQWRLAPTLPWQKVAKNGDDIPAGVEVQLLDAAEAKYLSRGGLKLEGALAATGMQVAGLRCLDVGQSTGGFTDCLLAHGAAQVIGVDVGHGQLHERLRADPRVVCVEGVNARALTPEALQDACD 150
>gi|118053933|ref|ZP_01522475.1| ribosomal RNA methyltransferase RrmJ/FtsJ [Comamonas testosteroni KF-1] >gi|117998727|gb|EAV12889.1| ribosomal RNA methyltransferase RrmJ/FtsJ [Comamonas testosteroni KF-1] (398 aa)
Score = 191, Expect = 4.4e-13, Identities = 51/143 (35%), Positives = 76/143 (53%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITN------------SKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKID 146
      +R D++LV  +A +R AQ LI +       KV NG I   L  LD E   KY+SR  KL+ A+  + +   +D+G STGGFT LL+  +V +DVG QL+E+LK + +V+ +E N R +  L++  D
 S:   1 MRADVFLVEAGHAATRSQAQRLIASGVEWRLTPLAPWKKVAKNGDDIPAGAEL-QLLDAAE----AKYISRGGLKLEGALAATGLSVKGLRCLDVGQSTGGFTDCLLQAGATQVIGLDVGHGQLHERLKNDERVVCVEGFNARALTPELLEKACD 150
Score = 91, Expect = 1.9e-01, Identities = 30/105 (28%), Positives = 52/105 (49%)
 Q:  141 IKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYLEYKNE 245
      I  DF+T D+SFIS+ L+  + +L  + + + L+KPQFEL  +IG    T + ++   + L L +  ++ SPI+G  N E+ + +  E
 S:  229 ITPAFDFVTGDLSFISLTLVLPAVVQLLKPHGQLLMLVKPQFELQPGQIGKGGIVRDTALYAEVEKRIRDCLGDLGLSVRQWLDSPIEGGDG-NHEFFVWAQQGAE 333
>gi|169839654|ref|ZP_02872842.1| Predicted rRNA methylase [candidate division TM7 single-cell isolate TM7a] (99 aa)
Score = 184, Expect = 2.9e-12, Identities = 35/82 (42%), Positives = 58/82 (70%)
 Q:  44 LVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKV 125
      +V+ +DKV +  E+YVSRA KL +  +F+++ +K+ +DIGSSTGGFT  L + + VY++DVGT+QL+ L+ N+++
 S:   2 IVSTVDKVVLNIPEQYVSRAGLKLASVSNNFHLNFTDKVVLDIGSSTGGFTDYALRHGARMVYAVDVGTDQLHPSLRGNDQI 83
>gi|111224564|ref|YP_715358.1| hypothetical protein FRAAL5183 [Frankia alni ACN14a] >gi|111152096|emb|CAJ63823.1| conserved hypothetical protein; putative membrane protein [Frankia alni ACN14a] (321 aa)
Score = 184, Expect = 3.1e-12, Identities = 46/157 (29%), Positives = 83/157 (52%)
 Q:  84 IDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFELGK-KIGTTKGFAKTEDHKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      +D+G+STGGFT VLL +  V ++DVG QL +L+ + +V L++ N R + + + + ++ + D+SFI + L+  ++   +  + L+KPQFE+G+ ++G     H + + +    L +  G  SP+ G  N EYL +L
 S:  136 LDVGASTGGFTDVLLRHGAASVVAVDVGYGQLLWRLRSDPRVRVLDRVNARALTPAEVGEPVELVVGDLSFIPLRLVLPALRSCAAPDADFVLLVKPQFEVGRERLGAGGVVRDPALHAEAVRDVAAVAGGLGLGVRGVTASPLPGPAG-NVEYLLWL 292
>gi|160901349|ref|YP_001566931.1| ribosomal RNA methyltransferase RrmJ/FtsJ [Delftia acidovorans SPH-1] >gi|160366933|gb|ABX38546.1| ribosomal RNA methyltransferase RrmJ/FtsJ [Delftia acidovorans SPH-1] (400 aa)
Score = 173, Expect = 6.1e-11, Identities = 45/143 (31%), Positives = 78/143 (54%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITN------------SKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILE--EEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKID 146
      +R D++LV  +A +R AQ LI        KV NG I   L    ++L+ E +++SR  KL+ A+  + +   +D+G STGGFT LL+  +V +DVG QL+++L+ + +VI +E N R + + +++ +
 S:   1 MRADVFLVEAGHAATRSQAQRLIAGGVQWRMTPLTPWKKVAKNGDEIPAGAEL-------QLLDGAEARFISRGGLKLEGALAATKLSVQGLRCLDVGQSTGGFTDCLLQAGAAQVIGVDVGHGQLHDRLRSDVRVICVEGVNARAVTAEGLQESCE 150
Score = 88, Expect = 4.8e-01, Identities = 18/44 (40%), Positives = 28/44 (63%)
 Q:  141 IKDKIDFITIDVSFISINLIFNKIKELKWNNWKSIALLKPQFEL 184
      I + DF+T D+SFIS+ L+  + L  + + + L+KPQFEL
 S:  230 ITPQFDFVTGDLSFISLTLVLPAVTRLLKPHGQLLMLVKPQFEL 273
>gi|11499766|ref|NP_071009.1| hypothetical protein AF2184 [Archaeoglobus fulgidus DSM 4304] >gi|2648341|gb|AAB89068.1| conserved hypothetical protein [Archaeoglobus fulgidus DSM 4304] (208 aa)
Score = 156, Expect = 5.9e-09, Identities = 50/161 (31%), Positives = 85/161 (52%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGFTQVLLENNVKKVYSIDVGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKI---DFITIDVSFI-SINLIFNKI 164
      +RLDI LV  + SR A++ I  V+++G+ ++K + V+  ++++L+ E+  R +KLK  EHFN+  N++ +D+GSS GGF +   K+VY I+ + + E L       REIE   K+  D T D+S + ++LI N +
 S:   1 MRLDILLVRRGFFSSRSRAKEAIKKGFVLVDGKKVTKPSAEVDFEAEIKVLQPER--PRGYWKLKEIDEHFNLFSGNEVVLDLGSSAGGFL-LYASEKAKEVYGIEY-SREFEEGL--------------REIERQRPNVKVFIADAFTFDISLLPELDLILNDL 147
>gi|87125397|ref|ZP_01081243.1| hemolysin-like protein [Synechococcus sp. RS9917] >gi|86167166|gb|EAQ68427.1| hemolysin-like protein [Synechococcus sp. RS9917] (160 aa)
Score = 125, Expect = 2.5e-05, Identities = 40/131 (30%), Positives = 65/131 (49%)
 Q:  110 VGTNQLNEQLKKNNKVISLEQTNFREIESSLIKDKIDF----ITIDVSFISINLIFNKIKEL-KWNNWKSIALLKPQFELGKKIGTTKGFAKTED-HKKIINNFIEFLSILNIKNLGYIVSPIKGAKKENTEYLFYL 240
      +G Q  L+ +++VI E+TN R +  + + D    DVSFIS+ L+  ++ L +  +++ L+KPQFE+G++   G + D H  +  I   L   G + SPI G  N EYL +L
 S:   1 MGYGQTAWSLRTDDRVILRERTNLRRLTPEELFEAADLRPTLAVADVSFISLGLVLPALRGLLQAEGAEAVVLVKPQFEVGRERVGKGGVVRDPDAHVVALQGVIAAAEPLGWSPHGLVASPITGPAG-NHEYLLWL 136
>gi|169838827|ref|ZP_02872015.1| hemolysin A [candidate division TM7 single-cell isolate TM7a] (81 aa)
Score = 119, Expect = 1.0e-04, Identities = 29/77 (37%), Positives = 47/77 (61%)
 Q:   3 KIRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLN 79
      K RLD Y+V   SR A++ I  +V +NG++I K  +V+ +DKV +  E+YVSRA KL +  +F+++L+
 S:   2 KQRLDRYIVENRLTNSRSQAENYIRLGRVTVNGEVIKKCGFIVSTVDKVVLNIPEQYVSRAGLKLASVSNNFHLNLH 78
>gi|147921289|ref|YP_684897.1| putative ribosomal RNA methyltransferase [uncultured methanogenic archaeon RC-I] >gi|110620293|emb|CAJ35571.1| putative ribosomal RNA methyltransferase [uncultured methanogenic archaeon RC-I] (216 aa)
Score = 113, Expect = 6.3e-04, Identities = 32/90 (35%), Positives = 46/90 (51%)
 Q:   4 IRLDIYLVNENYARSRGVAQDLITNSKVVINGQIISKSNTLVNELDKVEILEEEKYVSRAAYKLKAAIEHFNIDLNNKIAIDIGSSTGGF 93
      +RLD YLV+E  SR A+ I  V +NG++++K + V   +EI EE++   +KLK    I    +DIGSS GGF
 S:   1 MRLDEYLVSEGLIASRSRAKRYIHRGLVKLNGEVVTKPSKQVKPGAIIEIAEEDR--PEGYFKLKGIQNQSGILRPGDRVLDIGSSAGGF 88