>gi|26553472|ref|NP_757406.1| phosphoglycerate mutase [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453478|dbj|BAC43810.1| phosphoglycerate mutase [Mycoplasma penetrans HF-2] (1011 aa)
Score = 4734, Expect = 0.0e+00, Identities = 1011/1011 (100%), Positives = 1011/1011 (100%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLIDPNFTKSKIEESLNDMFLIWKETISDDLIKSFEDNKLNFYSEFSKDEQFLSEKQKYVVLKEIIEVNKKVLLTPEARKKLYNVLIDYVEYNKIDFVGLDINYKKTFQTLFDKEIKMLKLSKLSNKYFDKKIWITNFVRNDEWINSIKFDLLESSKRTFDVDKNEKFSTRVYNEMIPFLFFEKIRKSEVEILKTNDAVSIAQFYELIKEEVRDIFEQYILDKLPVESEDATDEVVEEEKSPEQIATEKAVHSISVYFDYFVEVVDLIRYERDYLESFNRRYKETQEHLAKQNKIYDSTDIFNVPEIALNPLTAKIVSLIRLYKSELKSHAKTEKTENKKTIYKFDMAYSTKIDIAKQSIAYDGEFNEEVNLKKQDEFEKKFAEYVEVYKEFDNTVIEWESDEEKDDEYSMDDETIEYDENGNPIMVDKIDTKIKTRPEYDLTEVWVQKRIDEYNNVDNYKPNIAVDAIKQLDKNKQTSVAKARLRDYSKLSEVWKKTAQSETENNG 1011
      MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLIDPNFTKSKIEESLNDMFLIWKETISDDLIKSFEDNKLNFYSEFSKDEQFLSEKQKYVVLKEIIEVNKKVLLTPEARKKLYNVLIDYVEYNKIDFVGLDINYKKTFQTLFDKEIKMLKLSKLSNKYFDKKIWITNFVRNDEWINSIKFDLLESSKRTFDVDKNEKFSTRVYNEMIPFLFFEKIRKSEVEILKTNDAVSIAQFYELIKEEVRDIFEQYILDKLPVESEDATDEVVEEEKSPEQIATEKAVHSISVYFDYFVEVVDLIRYERDYLESFNRRYKETQEHLAKQNKIYDSTDIFNVPEIALNPLTAKIVSLIRLYKSELKSHAKTEKTENKKTIYKFDMAYSTKIDIAKQSIAYDGEFNEEVNLKKQDEFEKKFAEYVEVYKEFDNTVIEWESDEEKDDEYSMDDETIEYDENGNPIMVDKIDTKIKTRPEYDLTEVWVQKRIDEYNNVDNYKPNIAVDAIKQLDKNKQTSVAKARLRDYSKLSEVWKKTAQSETENNG
 S:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLIDPNFTKSKIEESLNDMFLIWKETISDDLIKSFEDNKLNFYSEFSKDEQFLSEKQKYVVLKEIIEVNKKVLLTPEARKKLYNVLIDYVEYNKIDFVGLDINYKKTFQTLFDKEIKMLKLSKLSNKYFDKKIWITNFVRNDEWINSIKFDLLESSKRTFDVDKNEKFSTRVYNEMIPFLFFEKIRKSEVEILKTNDAVSIAQFYELIKEEVRDIFEQYILDKLPVESEDATDEVVEEEKSPEQIATEKAVHSISVYFDYFVEVVDLIRYERDYLESFNRRYKETQEHLAKQNKIYDSTDIFNVPEIALNPLTAKIVSLIRLYKSELKSHAKTEKTENKKTIYKFDMAYSTKIDIAKQSIAYDGEFNEEVNLKKQDEFEKKFAEYVEVYKEFDNTVIEWESDEEKDDEYSMDDETIEYDENGNPIMVDKIDTKIKTRPEYDLTEVWVQKRIDEYNNVDNYKPNIAVDAIKQLDKNKQTSVAKARLRDYSKLSEVWKKTAQSETENNG 1011
>gi|13508367|ref|NP_110317.1| phosphoglyceromutase [Mycoplasma pneumoniae M129] >gi|2499545|sp|P75167|GPMI_MYCPN 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|1673879|gb|AAB95862.1| phosphoglycerate mutase [Mycoplasma pneumoniae M129] (508 aa)
Score = 284, Expect = 6.3e-23, Identities = 120/492 (24%), Positives = 221/492 (44%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLK-RNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG-YFVSKD-DSVLFLNSDPDDFASLARMM------KTSPKLK---GLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTL 492
      M  ++ + +G G++ K GN + A P ++ LI  YP +L  +    +  S  ++   ++Y   T L L+++ IK+ + H+ ++ + I R+  N+K+ H+ + S   + +L+ +I L  +K VLHL DG+D P +  +L F FL  N I T+ GR +  + R  D E +  + I G + +FT+  Y    KV D + PA N +D  F KD DSV+F N PD  ++ M+    +PK   LF ++  G K AV F     +  ++A N K L +  K  + FF G  + N T+ ++ S  +   ++ K + D+ ++ I ++D+ +     + +  + +E D + R+I+ C+   + LT+ +G AE+M+D + N V + + VPFV T+ ++ ++ ++  + +IL+ L
 S:   1 MHKKVLLAILDGYGISNKQHGNAVYHAKTPALDSLIKD-YPCVMLEASGEAVGLPQGQIGNSEVGHLNIGAGRIVY------TGLSLINQNIKTGAFHHNQVLLEAIARAKANNAKL-HLIGLFSHGGVHSHMDHLYALIK-LAAPQVKMVLHLFGDGRDVAPCTMKSDLEAFMVFLKDYHNVIIGTLGGRYYGMDRDQR--WDREEIA--YNAILGNSKASFTDPVAYVQSAYDQKVTDEFLYPAVNGNVDKEQFALKDHDSVIFFNFRPDRARQMSHMLFQTDYYDYTPKAGRKYNLFFVTMMNYEGIKPSAVVFPPETI---PNTFGEVIAHNKLKQLRIAETEKYAHVTFFFDGGVEVDLPNETKCMVPSLKVATYDLAPEMACKGITDQLLNQINQFDLTVLNFANPDMVGHTGNYAACVQGLEALDVQIQRIIDFCKANHITLFLTADHGNAEEMIDSNNNPVTKHTVNKVPFVCTDTNIDLQQDSASLANIAPTILAYL 490
>gi|66880475|ref|ZP_00405456.1| COG0696: Phosphoglyceromutase [Mycoplasma genitalium G-37] >gi|108885113|ref|NP_073101.2| phosphoglyceromutase [Mycoplasma genitalium G37] >gi|84626143|gb|AAC72451.2| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Mycoplasma genitalium G37] >gi|166078773|gb|ABY79391.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [synthetic Mycoplasma genitalium JCVI-1.0] (507 aa)
Score = 271, Expect = 2.0e-21, Identities = 123/492 (25%), Positives = 221/492 (44%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKR-NTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIM--DGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS------PKLK---GLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTL 492
      M  ++ + +G G++  GN ++ AN P ++ LI+ YP LL  +    +  S  ++   ++Y   T L L+++ IK +S  + F K I+  K +SKI H+ + S   + ++L +I L K K VLHL DG+D P S ++L   FL  N I T+ GR +  + R  D E M ++ + G+ + F +  Y   N++ D I PA N + D + ++ +D V+F N PD  ++ ++ S   P+LK  LF ++  G    F P + + SL  ++A N+ K L +  K  + FF G  N N T+ ++ S  +   +S K + D ++ + +D  +     + + + + +E D + R+++ C+   + LT+ +G AE M+D + N V + + VPFV T+   K + N G+ ++I T+
 S:   1 MHKKVLLAILDGYGISNAIYGNAVQNANTPMLDELINS-YPCVLLDASGEAVGLPMGQIGNSEVGHLNIGAGRVVY------TGLSLINQHIKDRSFFANKAFLKTIEHVEKNHSKI-HLIGLFSNGGVHSHNEHLLALIE-LFSKHAKVVLHLFGDGRDVAPCSLKQDLEKLMIFLKNYPNVVIGTIGGRYYGMDRDQR--WDRE--MIAYKALLGVSKNKFNDPIGYIETQYQNQITDEFIYPAINANLNSDQFALNNNDGVIFFNFRPDRARQMSHLIFNSNYYNYQPELKRKENLFFVTMMNYEGIVPSEFAF--PPQTIKNSL-GEVIANNNLKQLRIAETEKYAHVTFFFDGGFEVNLSNETKTLIPSLKVATYDLAPEMSCKAITDALLEKLNNFDFTVLNFANPDMVGHTGNYQACIKALEALDVQIKRIVDFCKANQITMFLTADHGNAEVMIDNNNNPVTKHTINPVPFVCTD-----KNVNFNQTGILANIAPTI 485
>gi|38372372|sp|Q8EW33|GPMI_MYCPE 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) (502 aa)
Score = 267, Expect = 5.8e-21, Identities = 98/392 (25%), Positives = 181/392 (46%)
 Q:  81 IKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKD-DSVLFLNSDPDDFASLARMM--------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDL 472
      + T L L+++ IK+K  + +  + I+ + K NS I HI +LS   N +++F +I ++ + GLKPV+H+ DG+D P S  +L  + L K  I T++GR +  + R   E   ++ + G+  F  +Y N+ + + D ++PA  I D  V KD D+V+ N PD  ++ +     K  LK L+ + +  G  ++ F  V  ++  +VA +  L +  K  + FF G  + +N ++ ++ S  + E ++S+ + DK I+++ K+DVI +     +  + + IE D L R+  +   + +T+ +G AE MLD  N V + ++ V F+ N D+
 S:  75 VYTGLSLINQDIKTKKFDSNKTLLEAINHAKKNNSNI-HIMGLLSPGGVHSNEQHIFEMIRIVSENGLKPVIHVFGDGRDVAPQSIISSLERLNDVLKKYPGTIATISGRFYSMDRDKR----WERTKQAYDNLLGISNNYFDNPIDYVNKQYSENIFDEFLVPA--RINDSNVVIKDNDAVIHANFRPDRARQISHLFCGSTVYEEKNDHPLKNLYYAIMMTYEGITPTSILFPTVVV---KNTFGEVVANSGLTQLRIAETEKYAHVTFFFDGGVEVDLKNESKILVDSKKVKTYDEVPAMSAVEITDKLIENLDKFDVIVLNFANADMVGHTGKYNEAVLAIEALDSQLARIDQKIKELNGTMFITADHGNAEVMLDDDNNPVTKHTTNPVIFISNNKDV 467
>gi|26553825|ref|NP_757759.1| phosphoglyceromutase [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453832|dbj|BAC44163.1| phosphoglycerate mutase [Mycoplasma penetrans HF-2] (506 aa)
Score = 266, Expect = 6.8e-21, Identities = 98/392 (25%), Positives = 181/392 (46%)
 Q:  81 IKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKD-DSVLFLNSDPDDFASLARMM--------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDL 472
      + T L L+++ IK+K  + +  + I+ + K NS I HI +LS   N +++F +I ++ + GLKPV+H+ DG+D P S  +L  + L K  I T++GR +  + R   E   ++ + G+  F  +Y N+ + + D ++PA  I D  V KD D+V+ N PD  ++ +     K  LK L+ + +  G  ++ F  V  ++  +VA +  L +  K  + FF G  + +N ++ ++ S  + E ++S+ + DK I+++ K+DVI +     +  + + IE D L R+  +   + +T+ +G AE MLD  N V + ++ V F+ N D+
 S:  79 VYTGLSLINQDIKTKKFDSNKTLLEAINHAKKNNSNI-HIMGLLSPGGVHSNEQHIFEMIRIVSENGLKPVIHVFGDGRDVAPQSIISSLERLNDVLKKYPGTIATISGRFYSMDRDKR----WERTKQAYDNLLGISNNYFDNPIDYVNKQYSENIFDEFLVPA--RINDSNVVIKDNDAVIHANFRPDRARQISHLFCGSTVYEEKNDHPLKNLYYAIMMTYEGITPTSILFPTVVV---KNTFGEVVANSGLTQLRIAETEKYAHVTFFFDGGVEVDLKNESKILVDSKKVKTYDEVPAMSAVEITDKLIENLDKFDVIVLNFANADMVGHTGKYNEAVLAIEALDSQLARIDQKIKELNGTMFITADHGNAEVMLDDDNNPVTKHTTNPVIFISNNKDV 471
>gi|1709673|sp|P47669|GPMI_MYCGE 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) (507 aa)
Score = 262, Expect = 2.0e-20, Identities = 122/492 (24%), Positives = 220/492 (44%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKR-NTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIM--DGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS------PKLK---GLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTL 492
      M  ++ + +G G++  GN ++ AN P ++ LI+ YP LL  +    +  S  ++   ++Y   T L L+++ IK +S  + F K I+  K +SKI H+ + S   + ++L +I L K K VLHL DG+D P S ++L   FL  N I T+ GR +  + R  D E M ++ + G+ + F +  Y   N++ D I PA N + D + ++ +D V+ N PD  ++ ++ S   P+LK  LF ++  G    F P + + SL  ++A N+ K L +  K  + FF G  N N T+ ++ S  +   +S K + D ++ + +D  +     + + + + +E D + R+++ C+   + LT+ +G AE M+D + N V + + VPFV T+   K + N G+ ++I T+
 S:   1 MHKKVLLAILDGYGISNAIYGNAVQNANTPMLDELINS-YPCVLLDASGEAVGLPMGQIGNSEVGHLNIGAGRVVY------TGLSLINQHIKDRSFFANKAFLKTIEHVEKNHSKI-HLIGLFSNGGVHSHNEHLLALIE-LFSKHAKVVLHLFGDGRDVAPCSLKQDLEKLMIFLKNYPNVVIGTIGGRYYGMDRDQR--WDRE--MIAYKALLGVSKNKFNDPIGYIETQYQNQITDEFIYPAINANLNSDQFALNNNDGVISFNFRPDRARQMSHLIFNSNYYNYQPELKRKENLFFVTMMNYEGIVPSEFAF--PPQTIKNSL-GEVIANNNLKQLRIAETEKYAHVTFFFDGGFEVNLSNETKTLIPSLKVATYDLAPEMSCKAITDALLEKLNNFDFTVLNFANPDMVGHTGNYQACIKALEALDVQIKRIVDFCKANQITMFLTADHGNAEVMIDNNNNPVTKHTINPVPFVCTD-----KNVNFNQTGILANIAPTI 485
>gi|47459166|ref|YP_016028.1| phosphoglyceromutase [Mycoplasma mobile 163K] >gi|50400311|sp|Q6KHV9|GPMI_MYCMO 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|47458495|gb|AAT27817.1| phosphoglycerate mutase [Mycoplasma mobile 163K] (510 aa)
Score = 259, Expect = 5.1e-20, Identities = 118/472 (25%), Positives = 216/472 (45%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHN----LEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNT--IMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM--------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDL 472
      MK T+I V +G+GL ++ +GN KLA PN + L + YP +++      +  S  ++  +++Y   T L L+++ IK     + FN + ++N+TN+ +H+ +LS   + ++LF +I  + GLK V +H+ DG+D P S  ++    K N I ++ GR +  + + F NE +  E + G   FT ASEY    + D  +PA N  +   + +D+V+F N PD  L+ ++    ++ ++K  +S+  G  + + E +    L N++AKN  L +  K  + FF G +  EN R ++ S  S +Y +S+ + D I ++GKYDVI +     + +LK + +E D  G+++   T + + +T+ +G AE  D++ N  + +S V + T+ +L
 S:   1 MKKTVILSVIDGLGLREEKQGNAFKLAKTPNFDKLFNE-YPNSVIQASGDYVGLPDDQMGNSEVGHLNIGAGQIVY------TGLSLINKDIKDNKFKQNAKFIAAFNA-VKKNNETNT--LHLMGLLSDGGVHSHEEHLFKLIEAAHENGLKNVSVHVFGDGRDVAPRSILTSIKKLEAITKKYNYAIGSIMGRFYAMDRD-QIFTRNEQAL---EVMMGKTTNYFTNASEYIKAQYQKDISDEFFIPAINKDYLAKKLNLKDNDAVIFYNFRPDRARQLSHLLIQSNLYNYQSKNQVKLSNFTSMMKYEGLDTNIAYEEMKITNP----LGNILAKNGLSQLRIAETQKYAHVTFFFDGGNDVLYENEERILIDSVKADSFADYPEMSAAGITDTLIANLGKYDVIILNYANPDMVGHTGNLKATIKALEFLDFQYGKILKAIEKTNHTLFITADHGNAEITEDENGNPATKHTTSPVMLIVTDKNL 471
>gi|15828930|ref|NP_326290.1| phosphoglyceromutase [Mycoplasma pulmonis UAB CTIP] >gi|27734325|sp|Q98QA7|GPMI_MYCPU 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|14089873|emb|CAC13632.1| 2,3-BISPHOSPHOGLYCERATE-INDEPENDENT PHOSPHOGLYCERATE MUTASE (PHOSPHOGLYCEROMUTASE) (BPG-INDEPENDENT PGAM) [Mycoplasma pulmonis] (505 aa)
Score = 241, Expect = 5.3e-18, Identities = 115/489 (23%), Positives = 207/489 (42%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM--------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLD 493
      +I +V +G+GL K+ GN +LA P + +  +PW+ +  K    +  S  ++  +++Y   T L L+++ ++ K+ N + F ++I+  K NS + H+ ++S     +LF +I+V +KGLK V +H+ DG+D P S  +   K  K N I +++GR  F  RD + E   +E + G   F  SE+ N+ + ++ D  +P+ N  + FV  DS++F N PD  L ++    K  +K   S+  G +  F E +K   + + K  K L L  K  + F  G +  +N R ++ S  S ++ +S+K + D+ I +  +D+ +     + L  + +E D L RL++ +   + +T+ +G AE  D  N P K + P +  D  K    + +IL LD
 S:   9 VILVVIDGLGLRKEKIGNAFELAKTPFFDKMFKE-FPWSFIQASGKFVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGQIVY------TGLSLINKDLEEKNFINNKAFLEVIEDVKKNNSTL-HLMGLVSPGGVHSLEDHLFEIIDVAYQKGLKKVSVHVFGDGRDVAPRSIKSSFEKLEKITNKYNYDIASISGR---FYSMDRDKI-FERTEKAYEALLGNSNSKFDNWSEFLNKQYSQEISDEFFIPSINASKNVNFVKDGDSIIFFNFRPDRARQLTHLLIGSSLYDFKPKKPVKINKFCSMMKYEGIETLIAFEEMEIKNP----IGKVAEKAGLKQLRLAETQKYAHVTYFMDGGVDIEYKNSKRIMVESQKVRSYADHPEMSAKGITDELIKNAKDFDLTILNYANPDMVGHTGVLTSTIKAVEILDYELSRLVDFAQKNNITVFITADHGNAEVTEDDKGN--PQTKHTSNPVMLITSDKNLKLKDGKLANISPTILDYLD 490
>gi|167754682|ref|ZP_02426809.1| hypothetical protein CLORAM_00185 [Clostridium ramosum DSM 1402] >gi|167705514|gb|EDS20093.1| hypothetical protein CLORAM_00185 [Clostridium ramosum DSM 1402] (505 aa)
Score = 234, Expect = 3.5e-17, Identities = 120/477 (25%), Positives = 223/477 (46%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYS---FNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKT--------SPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTN-----------GDLWPKKMQ 478
      K ++ + +G GL+++ GN +KLAN PNI+ L  IYP    R +  +P     + +   + G T +  L L+++ ++ + +  F K I+ + + N+K+ HI+ +LS   + ++++ ++ + ++GL+ V +H  DG+D P S  F K L++ K    I TV+GR +  + R   + V  F+ I   ++F  +Y ++ A + D ++P YN +DG V+ DSV+F N PD  LA +M     +  K L  +   +  A+ F P   + L + ++  K L +  K  + FF G +  E TR +++SP  +   +S+ + DK I+ + K +DV+  F C M+   + +  + +  D+ +G + N   G + +T+ +G +E +LD+ N  + ++ VP + TN      GDL P +Q
 S:   3 KRPIVLCILDGYGLSERIDGNAVKLANTPNIDDL-EMIYP-----TTRIKASGMPVGLPDGQMGNSEVGHLNIGAGRT-VYQSLTLINKAVEDGTFYKNAEFLKAINNAKENNTKL-HIWGLLSNGGVHSSNEHIYALLKLAKQEGLEKVYVHAFLDGRDVAPDSGADFVKELAD--KIEEIGVGEIATVSGRYYAMDRDKR----FDRVELAFDAIVNHKGESFECPVQYVKDSYAKETYDEFVIPGYNKNVDGQ-VADGDSVIFANFRPDRAIQLATVMTNDGFYDHAFNNVPKNLTFVCMMKYADSVNGAIAFALP---SLTNTLGDYLSAKGMKQLRIAETEKYAHVTFFFDGGVDKEIEGATRVLVNSPKVATYDLQPEMSAYEVKDKLIEELDKDIHDVVIVNFANCDMVGH---TGIIPAAIKAVSVVDECVGEVYNKVLELGGTMLITADHGNSEMLLDEDNNPFTAHTTNEVPLIVTNSHLELKEGGKLGDLAPTILQ 488
>gi|169349896|ref|ZP_02866834.1| hypothetical protein CLOSPI_00635 [Clostridium spiroforme DSM 1552] >gi|169293464|gb|EDS75597.1| hypothetical protein CLOSPI_00635 [Clostridium spiroforme DSM 1552] (505 aa)
Score = 227, Expect = 2.3e-16, Identities = 117/477 (24%), Positives = 226/477 (47%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYS---FNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKG-------KEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTN-----------GDLWPKKMQ 478
      K ++ + +G GL+++ GN +KLAN PNI+ L+ IYP    R +  +P     + +   + G T +  L L+++ ++ S + E F K I+  + NSK+ HI+ +LS   + ++++ ++ + ++GL+ V +H  DG+D P S  F K L++ K    I T++GR +  + R   + +  F+ I   ++F  +Y ++ A + D ++P YN +DG V +DS++F N PD  L+ ++     F + P  T + + + + V G    + + L + ++  K L +  K  + FF G +  E TR +++SP  +   +S+ + DK I+ + K +DV+  F C M+   + +  + +  D+ +G + +   G + +T+ +G +E +LD+ N  + ++ VP + TN      GDL P +Q
 S:   3 KRPIVLCILDGYGLSERVDGNAVKLANTPNIDDLMM-IYP-----TTRIKASGMPVGLPDGQMGNSEVGHLNIGAGRT-VYQSLTLINKAVEDGSFYKNEEFLKAINNVKENNSKL-HIWGLLSNGGVHSSNEHIYALLKLAKQEGLEKVYVHAFLDGRDVAPDSGVDFVKELAD--KIEEIGVGEIATISGRYYAMDRDKR----FDRIELAFDAIVNHKGESFECPVQYVKDSYAKETYDEFVIPGYNKNVDGQ-VCDNDSIIFANFRPDRAIQLSTVITNDGFYDHTF--NNVPNNLTFVCMMKYADSVNGSIAFALPELTNTLGDYLSAKGLKQLRIAETEKYAHVTFFFDGGIDKEIEGATRVLVNSPKVATYDLQPEMSAYEVKDKLIEELDKDIHDVVIVNFANCDMVGH---TGVIPAAIKAVSVVDECVGAVYDKVLELGGTMLITADHGNSEMLLDEDNNPFTAHTTNEVPLILTNSHLELREGGKLGDLAPTILQ 488
>gi|31544784|ref|NP_853362.1| phosphoglyceromutase [Mycoplasma gallisepticum R] >gi|50400397|sp|Q7NAQ5|GPMI_MYCGA 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|31541630|gb|AAP56930.1| GpmI [Mycoplasma gallisepticum R] (503 aa)
Score = 225, Expect = 4.4e-16, Identities = 109/493 (22%), Positives = 218/493 (44%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNT--IMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS------PKL--KGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNENITRKILSSPACTSDKEYF---SLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLD 493
      MK L+ ++ +G G++  GN +K A P+++ L++  P +L  +    +  S  ++   ++Y   T L L++++I++K   +   ID + K NSK+ HI ++S   + +++ ++ + + + +LH+ DG+D P   +L  K   T I T++GR +  + R D +D  + Y  +  G ++F +  Y ++  + D I+PAYN   D  + +DSV+F N PD  L+ + S   P+L K L+  +  G  A+ +  +  E++ L ++  + K L +  K  + FF   E   + P+  K Y   +S+ ++D+ +  KYD+ +     + + + L +E D +GRL+  +   + T+ +G AE+M+D++  V + +++VPF T+ ++  K +   V +IL L+
 S:   1 MKKALL-MILDGYGISSTTHGNAVKNAKTPHLDNLMNN-NPTIMLQASGEAVGLPKNQIGNSEVGHLNIGAGRIIY------TGLSLINKEIENKKFFTNQALLNAIDHAKKNNSKL-HILGLVSNGGVHSHINHIYAIMELANQHNVPAILHIFGDGRDVPPTQLLADLDQLIKKAETTKTKIGTISGRFYAMDRDQRWDRID----LAYNNLLSNTG-KSFADLKTYVKDSYQQNITDEFIVPAYNNNYKSDEITIQDNDSVVFANFRPDRARQLSHYVFGSNYYDHHPQLRRKNLYFVIMMQYEGINPSAICYPPKI---EKNTLGEVLKNANKKQLRIAETEKYAHVTFFFDGGVEVEYQNEDKVLVPSRKDVKTYDLAPEMSAAAIVDQLLKVYTKYDLTVLNFANPDMVGHTGNYEATLKGLEALDHEIGRLLADAKKNNITVFFTADHGNAEEMIDENNQKVTKHTTNVVPFSITDPNVKFTKKEGILANVAPTILKYLE 490
>gi|50400338|sp|Q6Y8Q8|GPMI_MYCHO 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|37727327|gb|AAO39423.1| 2,3 biphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Mycoplasma hominis] (499 aa)
Score = 223, Expect = 7.7e-16, Identities = 114/467 (24%), Positives = 199/467 (42%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM--------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIA--LTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      +I + +G+GL K+ +GN  A P +YL S + P ++L  +    +  S  ++   ++Y   T L L+++ I++ + + EI N +ID++ K N+ + H+ +LS     +LF ++ +  KGLK V +H+ DG+D +P S  +L    K  I +++GR  F  RD + + + + ++ I G +    +Y    + D  PA  + DG FV  DS++F N PD  L+ M     K  +++   SL  G   F E V    L ++ ND K L L  K  + FF G +  +N R ++ S  S +Y +S+K + D +++I K D I +     + +L  + IE D  R++     +  +T+ +G AE  D+ N P K + P +F  D
 S:   4 IILTIIDGLGLRKERQGNAYLQAKHPCFDYLFS-MCPNSVLQASGQYVGLPEGQIGNSEVGHLNIGAGRVVY------TGLSLINKAIENNTFKDNEILNDVIDKTIKNNTTL-HVMGLLSNGGVHSLDLHLFEILKLAHSKGLKNVSVHVFGDGRDVKPQSIKNSLETLKDLCQKFGYKISSISGR---FYAMDRDSIFSRN-QEAYDAILGQSKNVIENIDDYIESQYKKGIFDEFFEPA--QLKDGVFVKNGDSIIFFNFRPDRARQLSHMFIGSNLYTYKPKNQVQIDNFVSLMKYEGINSKIAFKEMEVVNP----LGKVLESNDIKQLRLAETQKYAHVTFFFDGGVDIEYKNENRILVDSLKVDSFADYPHMSAKEITDSLLNNIEKNDFIIMNYANPDMVGHTGNLNATIEAIEFLDSQFQRILEYVSLNHENVTWFITADHGNAEITEDE--NNKPATKHTTSPVMFICTD 463
>gi|193216852|ref|YP_002000094.1| phosphoglyceromutase [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] >gi|193002175|gb|ACF07390.1| phosphoglyceromutase [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] (502 aa)
Score = 209, Expect = 3.2e-14, Identities = 116/492 (23%), Positives = 205/492 (41%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM--------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIA--LTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTL 492
      M  +I V +G+GL + +GN  A+ P + L S  P ++L  +    +  S  ++   ++Y   T L L++ I +K+ + E+ K I + K +K +H+ +LS    ++LF ++++ + GLK V +H+ DG+D +P S  +L  +    I ++AGR  F  RD +  +  Y + I G     +Y E  NK+ D  +PA  + DG FV ++DS++F N PD  L+ M     +  K+K   SL  G  + F E V    L +++KN+ + + +  K  + F  G +    R ++ S  S ++ +S+K + D ++ I  D + +     + DLK + IE D+  R+     +  +T+ +G AE  D++ N P K + P +F  D  K    V +IL L
 S:   1 MNKKVILTVIDGLGLRDEVQGNAYLQASHPTFDLLFSSC-PNSVLEASGEFVGLPKGQIGNSEVGHLNIGAGRIVY------TGLSLINNAIDTKTSKDNEVLLKAI-KDTKEKNKTLHLMGLLSPGGVHSLDRHLFEILDMAYENGLKKVSVHIFGDGRDVKPQSIYDSLETLKQKTKTYGYKISSIAGR---FYAMDRDKMFERNQKSY-DAIIGKSSNVIESLDKYIEEQYQNKIYDEFFVPA--QLKDGLFVKENDSIIFFNFRPDRARQLSHMFIGSSLYDYQVESKVKIDHFVSLMKYEGINSEVAFEEMKVNMP----LGEVISKNNLRQIRIAETQKYAHVTFFMDGGIDILYPLEERVLVDSLKVDSFAKHPQMSAKEITDALLEKIDDVDFVIMNYANPDMVGHTGDLKATIKAIEILDEQFKRIQKYVSENEKNVTWFITADHGNAEITEDENGN--PATKHTTSPVMFICSDKTIKLTNGKLADVAPTILDYL 485
>gi|171920637|ref|ZP_02931877.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|185178851|ref|ZP_02964632.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188024239|ref|ZP_02996937.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188039666|ref|ZP_02998364.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ureaplasma urealyticum serovar 8] >gi|188518533|ref|ZP_03004000.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|188592513|ref|ZP_03005845.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ureaplasma urealyticum serovar 10] >gi|195867757|ref|ZP_03079758.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] >gi|171903363|gb|EDT49652.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|184209487|gb|EDU06530.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188018898|gb|EDU56938.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188997892|gb|EDU66989.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|195660612|gb|EDX53868.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] (502 aa)
Score = 207, Expect = 5.1e-14, Identities = 109/472 (23%), Positives = 207/472 (43%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSN---FYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRS----NKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKV-MDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPK--------LKGLFLSSLAPIYGTKLDAV-FFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDL 472
      +  L ++ +G+G+ KK  N + LAN  +NYLI           K YP+++      E  G ++I +L +  +I   N+ + K +D   N N++IVH+ M S   N +++ ++I L+K  + VLHLI+DG+D+ PY F + +  +  + N I +++GR   + R   +   F   + EQ+ E +  +++AN  D + P   + Y +   V+ N  D  LA ++K + K    +K + L +L P   +DA+ FE  K  + L +++ + K  +  K G I+ FF G N + + T+ ++ S  +   +S+ ++  ID  +DV V     S ++KQ + I + D + +L + +  ++ +T +G AE M+D + I+ + + V F+ T+ ++
 S:   3 LNKKLALIIIDGLGIGKKDDTNAVYLANPKTLNYLI---------------------KNYPTLEISAAQQPIGLLENQAGNSEIG-HLTIGAGRIILNDNANINSYTKRLDYESLVLNDINNEIVHVVGMYSNGLVHSNYEHIHWIIKELVKNNNQVVLHLISDGRDDYPYGFAQFIEQINALKTQYNVIIKSLSGRYFAMDRDQRWERTQKAFNTMFIKQDKICEQSLLEVA----QSIANHYESDEFVEPIVFNNDEKYNLKPYQKVILTNYRSDRMRQLAHLLKPNRKFNYHNPFLIKDIHLITLVPF--PDVDAITLFE---KQNLNNTLGDVLNDHHIKQARVAETEKYGHISFFFDGGINKHYASKTQYLIPSQKVATYDLCPQMSASLITKTIIDHYFDHDVFIVNYANPDMVGHSGNMKQTIQAILSVDSEIQKLYDFFKKNNGVLMITGDHGNAETMIDANGQIITSHSINDVWFIITDNNI 462
>gi|148887378|sp|Q4A5A8|GPMI_MYCS5 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|144575217|gb|AAZ44063.2| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Mycoplasma synoviae 53] (501 aa)
Score = 206, Expect = 5.8e-14, Identities = 110/468 (23%), Positives = 205/468 (43%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG-YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM--------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAK---NDNKV-LVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDL 472
      +I +V +G+GL + GN ++AN P + L S YP L+  +    +  S  ++   ++Y   T L L+++ +K    ++F  ++ + NS + H+ +LS     +LF ++   G++ V +H+ DG+D P S ++L  + + K  I T++GR  F  RD + +   Y + I G   F+ A EY +  + + D + PA N+ +D YF+ +D+V+F N PD  L+ ++    + S +K   S+  G K + +    EE L+ N + K  + NK L +  K  + F  G +  +N R ++ S  S +  +S++ + + I   +D+ +     + L+ L +E D+ L RL+     + +T+ +G AE MLD++  V + SS V V ++ L
 S:   4 VILVVIDGLGLRSEIHGNAFQMANTPFFDKLFSE-YPNTLIQASGEYVGLPDGQIGNSEVGHLNIGAGRVVY------TGLSLINKALKDDKFKENQVFLNAFNKVKENNSTL-HLMGLLSPGGVHSLEAHLFEILKQAHNSGVENVAVHVFGDGRDVAPKSIRESLEKLQELVDKYGYKIATISGR---FYSMDRDKMFDRTEKAY-KAILGKSGNEFSSALEYLDLQYSQNITDEFLEPAKNSTLDSRYFLKDNDAVIFFNFRPDRARQLSHLILNSSLYDYQPSHLVKVSDFVSMMKYEGIKCNIAY--------EEMLVNNPIGKVFEDANKTQLRVAETQKYAHVTYFMDGGVDVEYKNSKRIMVDSLKVESYADTPQMSAEEITSQVISHAKDFDLTILNYANPDMVGHTGVLESTLVALEVLDKQLSRLVKWAEKNKITVFITADHGNAEVMLDENNKPVTKHTSSPVMLVTSDKSL 467
>gi|71894666|ref|YP_278774.1| phosphoglyceromutase [Mycoplasma synoviae 53] (503 aa)
Score = 206, Expect = 6.1e-14, Identities = 110/468 (23%), Positives = 205/468 (43%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG-YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM--------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAK---NDNKV-LVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDL 472
      +I +V +G+GL + GN ++AN P + L S YP L+  +    +  S  ++   ++Y   T L L+++ +K    ++F  ++ + NS + H+ +LS     +LF ++   G++ V +H+ DG+D P S ++L  + + K  I T++GR  F  RD + +   Y + I G   F+ A EY +  + + D + PA N+ +D YF+ +D+V+F N PD  L+ ++    + S +K   S+  G K + +    EE L+ N + K  + NK L +  K  + F  G +  +N R ++ S  S +  +S++ + + I   +D+ +     + L+ L +E D+ L RL+     + +T+ +G AE MLD++  V + SS V V ++ L
 S:   6 VILVVIDGLGLRSEIHGNAFQMANTPFFDKLFSE-YPNTLIQASGEYVGLPDGQIGNSEVGHLNIGAGRVVY------TGLSLINKALKDDKFKENQVFLNAFNKVKENNSTL-HLMGLLSPGGVHSLEAHLFEILKQAHNSGVENVAVHVFGDGRDVAPKSIRESLEKLQELVDKYGYKIATISGR---FYSMDRDKMFDRTEKAY-KAILGKSGNEFSSALEYLDLQYSQNITDEFLEPAKNSTLDSRYFLKDNDAVIFFNFRPDRARQLSHLILNSSLYDYQPSHLVKVSDFVSMMKYEGIKCNIAY--------EEMLVNNPIGKVFEDANKTQLRVAETQKYAHVTYFMDGGVDVEYKNSKRIMVDSLKVESYADTPQMSAEEITSQVISHAKDFDLTILNYANPDMVGHTGVLESTLVALEVLDKQLSRLVKWAEKNKITVFITADHGNAEVMLDENNKPVTKHTSSPVMLVTSDKSL 469
>gi|148377951|ref|YP_001256827.1| phosphoglyceromutase [Mycoplasma agalactiae PG2] >gi|148291997|emb|CAL59389.1| 2, 3-bisphosphoglycerate-independentphosphoglycerate mutase [Mycoplasma agalactiae PG2] (498 aa)
Score = 203, Expect = 1.6e-13, Identities = 120/493 (24%), Positives = 209/493 (42%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS------PK--LKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVK---GKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLD 493
      MK T I +V +G+GL ++ +GN KLAN P + L S YP +++  +  +++   P+ +    + +  T + T L L+++ IK    +FN++    N+ + H+ +LS     +LF ++ +  GLK V +H I DG+D P S  +L    +  I T++GR  F  RD + N V ++E + G E FT  +Y +   + D  +PA N  D F+ +DS++F N PD  LA +  S   PK +   +SL  G    E VK  GK  LAN+    L +  K  + F  G +  +N R ++ S  S +  +S+K + D+ + +  YDV +     + +L+ + +  D + R+I+    + +T+ +G AE  D++ N P K + P +  D  K    + +IL ++
 S:   1 MKKT-ILIVIDGLGLREQKQGNGFKLANTPTFDMLFSQ-YPNSII---QASGEFV---GLPAGQMGNSEVGHLNIGAGTVVYTGLSLINKAIKDGEFEKNPVFNEIFKDVKDKNTTL-HLMGLLSPGGVHSLEDHLFKLLEMAHNYGLKKVSVHPIGDGRDVAPKSIIPSLEKLQALCDEYGYKIATISGR---FYGMDRDKMFNR-VEVHYEAMIGKAENKFTNVIDYIKKQYDEGISDEFFIPACNK--DAEFIKDNDSIIFFNFRPDRARQLAHLFIGSDLYDAKPKHPVHISKFASLMKYEGINTLVAIHEMEVKMPIGKVLE-LANL------SQLRVAETQKYAHVTYFMDGGVDVVFKNSKRIMVPSLKVESYADAPQMSAKEITDELLANCLNYDVTIMNYANPDMVGHTGNLESTIKAVSFLDSQIKRVIDFANKNNITVFITADHGNAEITEDENGN--PATKHTKNPVMLICSDKSIKLKDGKLANIAPTILDYIN 483
>gi|51210031|ref|YP_063695.1| phosphoglycerate mutase [Gracilaria tenuistipitata var. liui] >gi|68052103|sp|Q6B8L5|GPMI_GRATL 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|50657785|gb|AAT79770.1| phosphoglycerate mutase [Gracilaria tenuistipitata var. liui] (510 aa)
Score = 201, Expect = 2.7e-13, Identities = 105/490 (21%), Positives = 213/490 (43%)
 Q:   4 TLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRN-TPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPI-------YGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVF---TNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLD 493
      ++I + +G G ++ KGN +++A+ P I+ L + YP LL N  R+ +P+  + +    + +   I  L + + I+ +S N E N + + N N+K+ H+ + S   + K+LF ++++ ++ ++ +H I DG+D PY   +  + + + N  I T++GR +  + R   +   +  G +   +EY +N++++ +     T +  + +D ++F N PD  L   T  KG  +S  +    Y  LD +  P K K ++ + ++AK  K L L  K  + FF G     R+++ SP  +   +S+ L + I++I K Y I +     + +L  + I+ D+ + ++  C+  + + +TS +G A+ MLD++   + ++ VPF+  TN  + +  N  + +IL L+
 S:   3 SIILTILDGWGYSENKKGNAIQIADTPTIDKLWNS-YPNTLL-NASGRDVGLPEGQMGNSEVG-----HTTIGAGRIINQDLVRISKSIEDRSFFNNEAINSICQKINFYNTKL-HLIGLCSNGGVHSHIKHLFALLDIAMRYKIQICIHAITDGRDTSPYGSKIFIEEINNQIQQFNHINICTISGRYYSMDRDCRWARTEKSYNTLLKNTLGFTKDPILMINEYYKKNISDEFIPP-------TRLHKGSIENNDGIIFFNFRPDRMRQLVHAF-TKSTFKGFNTTSFHNLEILTLTQYDPSLD-IEVAFPAK-KNKNFIGEIIAKYGLKQLRLAETEKYAHVTYFFNGGIEEPFAGEDRQLIPSPKVETYDLDPEMSATKLTESAINAINKNTYKFIVINYANPDMVGHTGNLDATIHAIQKIDKCIKKIWLACQAMNSTLIITSDHGNADYMLDENNEPCTSHSTNPVPFILAEPTNIHTYHLRKNGNLADIAPTILQLLN 489
>gi|188524082|ref|ZP_03004169.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|188530840|ref|ZP_03005139.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ureaplasma urealyticum serovar 4 str. ATCC 27816] >gi|188568703|ref|ZP_02828725.2| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ureaplasma urealyticum serovar 2] >gi|195659799|gb|EDX53179.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] (502 aa)
Score = 198, Expect = 5.7e-13, Identities = 107/472 (22%), Positives = 207/472 (43%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSN---FYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRS----NKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKV-MDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPK--------LKGLFLSSLAPIYGTKLDAV-FFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDL 472
      +  L ++ +G+G+ KK  N + LAN  +NYLI           K YP+++      E  G ++I +L +  +I   N+ + K ++   N N++IVH+ M S   N +++ ++I L+K  + VLHLI+DG+D+ PY F + +  +  + N I +++GR   + R   +   F   + EQ+ E +  +++AN  D + P   + + +   V+ N  D  LA ++K + K    +K + L +L P   +DA+ FE  K  + L +++ + K  +  K G I+ FF G N + + T+ ++ S  +   +S+ ++  ID  +DV V     S ++KQ + I + D + +L + +  ++ +T +G AE M+D + I+ + + V F+ T+ ++
 S:   3 LNKKLALIIIDGLGIGKKDDTNAVYLANPKTLNYLI---------------------KNYPTLEISAAQQPIGLLENQAGNSEIG-HLTIGAGRIILNDNANINSYTKRLNYESLVLNDINNEIVHVVGMYSNGLVHSNYEHIHWIIKELVKNNNQVVLHLISDGRDDYPYGFAQFIEQINALKTQYNVIIKSLSGRYFAMDRDQRWERTQKAFNTMFIKQDKICEQSLLEVA----QSIANHYESDEFVEPIVFNNDEKHNLKPYQKVILTNYRSDRMRQLAHLLKPNRKFNYHNPFLIKDIHLITLVPF--PDVDAITLFE---KQNLNNTLGDVLNDHHIKQARVAETEKYGHISFFFDGGINKHYASKTQYLIPSQKVATYDLCPQMSASLITKTIIDHYFDHDVFIVNYANPDMVGHSGNMKQTIQAILSVDSEIQKLYDFFKKNNGVLMITGDHGNAETMIDANGQIITSHSINDVWFIITDNNI 462
>gi|171920321|ref|ZP_02931665.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|171902740|gb|EDT49029.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] (502 aa)
Score = 188, Expect = 8.8e-12, Identities = 101/463 (21%), Positives = 199/463 (42%)
 Q:   7 FLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGET-DIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVM-DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPK--------LKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTN 469
      ++ +G+G+ K+  N + LAN P +NYLI+ +P  +S ++  + +  S  +   ++ + +I Y++ +D + S L N++       ++IVHI M S   N +++ ++I +IK  + VLHLI+DG+D+ PY F + +  +  + N I +++GR   + R   +   F   + E+ F E +  +++AN  D + P   + Y +   V+ N  D  LA ++K + K    ++ + L +L P    A+F   K  + L ++ K+ K  +  K  I+ FF G N   T+ ++ S  +   +S+ ++  ID  +DV V     S +++Q + I + D + +L +    ++ +T +G AE MLD  ++ + + V F+ T+
 S:   9 LIIIDGLGIGKEDNTNAVHLANPPTLNYLINN-FPTLQISAAQQNIGLLENQAGNSEIGHLTIGAGRIILNDNANINNYMKSVDYE--SAVLSNIK-------------NEIVHIVGMYSNGLVHSNYEHIHWIIKQIIKNNNEVVLHLISDGRDDYPYGFAQFIEQINALKKQYNIIIKSLSGRYFAMDRDQRWERTQKAFNAMFVKQDKICEKTFLEVA----QSIANSYKSDEFVQPVVFNDDEKYNLKPHQKVILANYRSDRMRQLAHLLKPNKKFHYDNPFLVQDINLITLVPFPDVDAIALF----EKQNLNNTLGDVFNKHQIKEARIAETEKYAHISFFFDGGVNKYYSTKTQYLIPSQKVATYDLCPQMSAHLITKTIIDHYFDHDVFIVNYANPDMVGHSGNMQQTIEAILSVDHEVRKLYDFFEKNNGVLMITGDHGNAEMMLDDQKQVITSHSVNDVWFIITD 459
>gi|160932294|ref|ZP_02079685.1| hypothetical protein CLOLEP_01129 [Clostridium leptum DSM 753] >gi|156868896|gb|EDO62268.1| hypothetical protein CLOLEP_01129 [Clostridium leptum DSM 753] (504 aa)
Score = 188, Expect = 8.9e-12, Identities = 119/471 (25%), Positives = 201/471 (42%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV---DSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIK-SKSLHNLEIFNK--LIDRSNKT--NSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARM-----MKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      MK L+ ++ +G G   +GN +K AN PN++ L S       N  P   +  DV  D    G T+I   + E + +KS+  + F  L+D N  N K +H+ +LS   + +L+ ++ + ++GLK V +H + DG+D P S  +  + L +   I TV GR +  + R D ++   Y  + G G QA   E  ++ A +V D ++PA   G +  DSV+F N PD  + R    K  + KG F  L + T+ DA   V K ESL    ++K  K L +  K  + FF G     R ++ SP  +   +S+ ++ D+ + I G+YDVI  F C M+   S   + ++T  +G++  +  ++ +T+ +G A+KM+ +    + ++ VPF   D
 S:   1 MKKPLMLMIMDGFGFAPA-EGNAIKAANTPNLDKLFS-------------EN---PLTQIGASGMDVGLPDGQMGNSEVGHTNIGAGRVVYQELTRITKSIQEGDFFENPALLDAVNNALNNGKALHLIGLLSDGGVHSHNTHLYAIVELAKRRGLKDVYIHALLDGRDVPPSSGKDYVQECADKLKEIGVGKIATVMGRYYAMDRDNRWDRVEKA----YAAMVYGEGVQAQCPV-EAVADSYAKEVTDEFVVPA--VCAGGAQIGAGDSVVFFNFRPDRAREITRTFVDPAFKGFERKKGFF--PLTYVCMTQYDATMPNVEVAFKPESLTNTFGEYISKLGMKQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEEPYPGEDRALIPSPKVATYDLQPEMSAYLVTDEVLKRIHSGEYDVIILNFANCDMVGHTGVFSAAVAAVEAVDTC---VGKVAAAIKEMDGVLLITADHGNADKMVAEDGEPFTAHTTNPVPFCVVGYD 468
>gi|13357740|ref|NP_078014.1| phosphoglyceromutase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|170762100|ref|YP_001752264.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|183508817|ref|ZP_02958271.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|186701900|ref|ZP_02971553.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] >gi|189042205|sp|B1AIH0|GPMI_UREP2 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|27734395|sp|Q9PQW1|GPMI_UREPA 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|11270677|pir||A82925 phosphoglycerate mutase UU182 [imported] - Ureaplasma urealyticum >gi|6899145|gb|AAF30589.1|AE002117_13 phosphoglycerate mutase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|168827677|gb|ACA32939.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|182675780|gb|EDT87685.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|186700633|gb|EDU18915.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] (502 aa)
Score = 187, Expect = 1.1e-11, Identities = 100/463 (21%), Positives = 199/463 (42%)
 Q:   7 FLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGET-DIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVM-DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPK--------LKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTN 469
      ++ +G+G+ K+  N + LAN P +NYLI+ +P  +S ++  + +  S  +   ++ + +I Y++ +D + S L N++       ++IVHI M S   N +++ ++I +IK  + VLHLI+DG+D+ PY F + +  +  + N + +++GR   + R   +   F   + E+ F E +  +++AN  D + P   + Y +   V+ N  D  LA ++K + K    ++ + L +L P    A+F   K  + L ++ K+ K  +  K  I+ FF G N   T+ ++ S  +   +S+ ++  ID  +DV V     S +++Q + I + D + +L +    ++ +T +G AE MLD  ++ + + V F+ T+
 S:   9 LIIIDGLGIGKEDNTNAVHLANPPTLNYLINN-FPTLQISAAQQNIGLLENQAGNSEIGHLTIGAGRIILNDNANINNYMKSVDYE--SAVLSNIK-------------NEIVHIVGMYSNGLVHSNYEHIHWIIKQIIKNNNQVVLHLISDGRDDYPYGFAQFIEQINALKKQYNIIVKSLSGRYFAMDRDQRWERTQKAFNAMFVKQDKICEKTFLEVA----QSIANSYKSDEFVQPVVFNDDEKYNLKPHQKVILANYRSDRMRQLAHLLKPNKKFHYNNPFLVQDVNLITLVPFPDVDAIALF----EKQNLNNTLGDVFNKHQIKEARIAETEKYAHISFFFDGGVNKYYSTKTQYLIPSQKVATYDLCPQMSAHLITKTIIDHYFDHDVFIVNYANPDMVGHSGNMQQTIEAILSVDHEIRKLYDFFEKNNGVLMITGDHGNAEMMLDDQKQVITSHSVNDVWFIITD 459
>gi|118444017|ref|YP_877495.1| phosphoglyceromutase [Clostridium novyi NT] >gi|166991378|sp|A0PYP3|GPMI_CLONN 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|118134473|gb|ABK61517.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Clostridium novyi NT] (511 aa)
Score = 182, Expect = 4.3e-11, Identities = 117/491 (23%), Positives = 213/491 (43%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIM--DGYFVS---KDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIY--GTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHL-NIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTL 492
      K ++ + +G+GL+  GN  LA KPN++ +  YP +L      +  S  ++   ++Y    L + + I+  +  E  K ID + K N  +H  +LS   + +L +I+  K G+K V +H  DG+D P S  + + K + +   I TV+GR +  + R   E + + Y  + G GE A T  E  + +  D +LP  T++ DG V+  +DSV+F N PD  + R +  + G  +L ++  T+ D+   V K ES  L  V+K  K L +  K  + FF G  N+N R ++ SP  +   +S+ + D+ + I  +YD+I +     + +  + +ET D+ LG++++    + +T+ +G E+M+D  N + + ++LVPF +  D  K+++  G+ + I T+
 S:   3 KKPVMLAILDGLGLSDHKDGNAFSLAKKPNLDKIFKE-YPHTVLGASGLSVGLPDGQMGNSEVGHLNIGAGRIVY------QALTRITKSIEDGDIFKNEALLKAIDNA-KNNDSAIHFMGLLSDGGVHSHIDHLKGLIDFAAKSGVKKVYVHAFLDGRDTAPKSALTYIEDLEKHMAEVGVGSIATVSGRYYAMDRDKR----WERIELAYNAMVLGKGEVA-TSPKEAVERSYHDNKTDEFVLP---TVIEKDGKPVATIKSNDSVVFFNFRPDRARQITRAI-NDKEFDGFKRETLNLVFVTMTEYDSTIEGVEVAFKPESYVNTLGEYVSKQGKKQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNQNEDRALIPSPKVATYDLKPEMSAYEVTDEVLKRIDSDEYDMIILNYANPDMVGHTGVIDAAVKAVETVDECLGKVMDKILEKNGALFITADHGNCEQMIDYSTGNPMTAHTTNLVPFAYIANDAKEKELREE--GILADIAPTM 492
>gi|118725216|ref|ZP_01573859.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Clostridium cellulolyticum H10] >gi|118665448|gb|EAV72067.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Clostridium cellulolyticum H10] (511 aa)
Score = 180, Expect = 6.1e-11, Identities = 112/448 (25%), Positives = 193/448 (43%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRD-VDSNFYEMLYGETDIK---------TYLEL--LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG----YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSS----LAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      K + ++ +G G N K +GN ++ ANKPN++          Y+ K T  V  +D  E  G +++      Y EL + + I+    E F K I+  K NSK+ H+F +LS   + +L+ ++ + + GLK V +H  DG+D P S      L +   I +V GR +  + R   E V + Y  + G G A  A E  + A  D + P  I++    ++ +DSV+F N PD  + R   P+ KG     L + T+ D    V K ++L    +++  + L +  K  + FF G T E  R ++ SP  +   +S+ + ++ + I  +YDVI  F C M+     K  + +E D+ +G+++N   G ++ +T+ +G AE+M+D
 S:   3 KKLVTLMILDGFGKNLKQEGNAIQAANKPNLD-------------------SYLSKCTNTVVHTSGMDVGLPEGQMGNSEVGHTNIGAGRIVYQELTRITKSIQDGDFFEKEEFLKAIENCKKNNSKL-HLFGLLSDGGVHSHNTHLYGLVEMAKRNGLKDVFIHCFYDGRDVPPDSSKVYTEELEAKLKEIGVGKIASVMGRYYSMDRDNR----WERVQLAYDVMVSGKGLTA-NSAVEAVEASFARNEFDEFVKP--TAILENGKPVATIAANDSVIFFNFRPDRAREITRTF-VDPEFKGFEREKGFFPLCYVCMTQYDKTMPNVLVAFKPQTLENTFGEYISRLGYRQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVETQYEGEDRALIPSPKVATYDLKPEMSAYEVAEEAVKRIDSKQYDVIILNFANCDMVGHTGVFDAAK---AAVEAVDECVGKVVNAVTAQGGVVLITADHGNAEQMVD 452
>gi|167628774|ref|YP_001679273.1| phosphoglyceromutase [Heliobacterium modesticaldum Ice1] >gi|167591514|gb|ABZ83262.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Heliobacterium modesticaldum Ice1] (517 aa)
Score = 180, Expect = 7.3e-11, Identities = 114/465 (24%), Positives = 206/465 (44%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYI--PKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLEL--LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFL--LKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETIC-GLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGY-----FVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYG----TKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNENI--TRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVFTN 469
      ++ +V +G GL + +GN LK+A+ PN  L+  YP  +  +  +Y+ PK     +S  + G  + Y EL + + +++ L  ++  +DR  T+ K +H+ +LS   + +LF ++++  +G++ + +H  DG+D P + + + + K L L R  + TV+GR +  + R   E V  ++ + G GE+A T      +V D + P  I+DG    +  DSV+F N  D  L R     G   LAP    T+ DA  + PV  ++L   ++AK  + L +  K  + FF    N+  R ++ SP  +   +S++ + D+ + I  KYDVI +     + L  + +E D+ LGR+    G + +T+ +G E M+D H + PH + + LVP + +
 S:  10 VMLIVLDGWGLREDVEGNTLKIASLPNYQRLLE-TYPHTSI---QASGEYVGLPKGQIG------NSEVGHLNIGAGRV-VYQELTRISKAVETGELEKNQVLAAAMDRLKGTD-KGLHLMGLLSDGGVHSHIDHLFALLDMAAARGVEQIFVHAFLDGRDVPPANAQEYIDSLEKKLGQLGRGQ-LATVSGRYYAMDRDQR----WERVEKAWDAMVYGRGEKA-TLGRSAVEAAYHARVTDEFVPPT--VIVDGKGEPKGTIKDGDSVIFFNFRADRARQLTRAF-VDADFSGFDRGPLAPQVHFCCLTQYDATI-DAPVAFMPQNLENTFGEVIAKAGLRQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNVGEERILVPSPKVATYNLQPEMSAREVTDRVLAEIEAEKYDVIILNYANPDMVGHTGMLPAAIQAVEAVDKCLGRVAAAVLAKGGALLITADHGNVEMMIDPH-DGGPHTAHTTDLVPVILVS 477
>gi|72080923|ref|YP_287981.1| phosphoglyceromutase [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] >gi|85540985|sp|Q4A7D1|GPMI_MYCH7 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|71914047|gb|AAZ53958.1| phosphoglycerate mutase [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (505 aa)
Score = 178, Expect = 1.0e-10, Identities = 121/507 (23%), Positives = 207/507 (40%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYS-------FNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGY-FVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM------KTSPK--LKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLI 507
      MK L+ ++ +G+GL + +GN  LA P + L  YP +L++  +    +  S  ++   ++Y   T + +++ +K+   E F   S KT  + I + S   + +LF +I+   G+K + LHL DG+D P S    N L N+    N I +++GR  F  RD + +  + Y  + G E FT+ +Y N   V D  PA N ++  F++ D V+F N PD  L+ ++   + PK +K   S+  G   F E V  E+ L +++  + L L  K  + F  G   EN R ++ S  S ++ +S+ + DK ++  YD I +     + DLK + +E D +GR+      +T+ +G AE  D++ N P K + P + + D  K    + +IL L LD  + + SLI
 S:   1 MKKKLVLIIIDGLGLRLESQGNGFALAKTPVFDRLFQE-YPNSLIAASGQEVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGFVVY------TGISIINNALKTGKFFENEKFILAFRHSIKTGFPL-QIMGLFSPGGVHSHQDHLFALIDFAANFGVKKLNLHLFGDGRDVGPKSIKPWIKMLNLKLKNY------ENYKIASISGR---FYSMDRDKMFDRVELGY-NALLGKAENTFTDPIDYINFQYEKGVSDEFFEPAINLKVNKKDFLADDHPVIFFNFRPDRARQLSHLILQTDLYEQKPKNPIKTDVFVSMMKYEGINCLVAFEEMRV----ENPLGKLISMAGFRQLRLAETQKYAHVTFFVDGGVELELENSDRILIDSLKVQSYADFPQMSAVEITDKLLEVGQNYDFIIMNFANPDMVGHTGDLKATIKAVEILDFQIGRICKWAEEKNFDFFITADHGNAELTEDENGN--PSTKHTTFPVMLISSDKTIKLKSGKLANIAPTILDYL-GLDKHPDMDHDSLI 501
>gi|150391309|ref|YP_001321358.1| phosphoglyceromutase [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] >gi|149951171|gb|ABR49699.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] (511 aa)
Score = 178, Expect = 1.1e-10, Identities = 115/450 (25%), Positives = 202/450 (44%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYS---FNKNL-SNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDAD--ILPAYNTIMDGYF--VSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS-----PKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNENI--TRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDK 450
      MKN + ++ +G+G +  GN +K AN PN + L+S YP  +      +  S  ++   ++Y E   L +  I++   E F KL+ R KT+ K +H+ ++S   + ++ ++ + ++GLK V LH  DG+D P S  + K+L ++ ++ + R  IVT++GR +  + R   E V  ++ + LG+  E + T  +A + + D ++P   +G F + DD ++F N PD  + R +     + KG F SL + T D    V  +SL  L  ++K  K L +  K  + FF    NI  RK++ SP  +   +S+ L ++ I I K YD I V     +   ++ +ET D+ LG++I+   G  +TS +G AE+M+D+
 S:   1 MKNPVALVILDGLGNREGELGNAVKKANLPNYHRLMSQ-YPHTEVEASGLAVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRVVYQE------LTRISRAIETGDFFKNEHFLKLL-RKLKTSGKALHLMGLVSDGGVHSHMNHIVALLKLAKREGLKRVCLHCFLDGRDTPPQSGLDYIKSLEASIAEIGVGR---IVTISGRYYAMDRDQR----WERVQQAYDAMT-LGKGRLAEGA-ITAVEMAYSLKETDEFVIPTVIPNDEGEFELIEPDDGIIFFNFRPDRAREMTRALMDETFEGFKREKGYF--SLNFVSMTSYDKTIENAEVAYPPQSLANTLGEYISKQGIKQLRMAETEKYAHVTFFFNGGVEIANIGEQRKLVPSPKVATYDLQPEMSAYELTEELIKEIDKDQYDFIVVNFANPDMVGHTGIEIAVIKALETVDECLGKVIDKLIEKGGKAIVTSDHGNAEEMIDE 452
>gi|71893944|ref|YP_279390.1| phosphoglyceromutase [Mycoplasma hyopneumoniae J] >gi|85540986|sp|Q4A992|GPMI_MYCHJ 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|71852071|gb|AAZ44679.1| phosphoglycerate mutase [Mycoplasma hyopneumoniae J] (505 aa)
Score = 177, Expect = 1.4e-10, Identities = 120/507 (23%), Positives = 207/507 (40%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYS-------FNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGY-FVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM------KTSPK--LKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLI 507
      MK L+ ++ +G+GL + +GN  LA P + L  YP +L++  +    +  S  ++   ++Y   T + +++ +K+   E F   S KT  + I + S   + +LF +I+   G+K + LHL DG+D P S    N L N+ +    I +++GR  F  RD + +  + Y  + G E FT+ +Y N   V D  PA N ++  F++ D V+F N PD  L+ ++   + PK +K   S+  G   F E V  E+ L +++  + L L  K  + F  G   EN R ++ S  S ++ +S+ + DK ++  YD I +     + DLK + +E D +GR+      +T+ +G AE  D++ N P K + P + + D  K    + +IL L LD  + + SLI
 S:   1 MKKKLVLIIIDGLGLRLESQGNGFALAKTPVFDRLFQE-YPNSLIAASGQEVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGFVVY------TGISIINNALKTGKFFENEKFILAFRHSIKTGFPL-QIMGLFSPGGVHSHQDHLFALIDFAANFGVKKLNLHLFGDGRDVGPKSIKPWIKMLNLKLKNYEDY------KIASISGR---FYSMDRDKMFDRVELGY-NALLGKAENTFTDPIDYINFQYEKGVSDEFFEPAINLKVNKKDFLADDHPVIFFNFRPDRARQLSHLILQTDLYEQKPKNPIKTDVFVSMMKYEGINCLVAFEEMRV----ENPLGKLISMAGFRQLRLAETQKYAHVTFFVDGGVELELENSDRILIDSLKVQSYADFPQMSAVEITDKLLEVGQNYDFIIMNFANPDMVGHTGDLKATIKAVEILDFQIGRICKWAEEKNFDFFITADHGNAELTEDENGN--PSTKHTTFPVMLISSDKTIKLKSGKLANIAPTILDYL-GLDKHPDMDHDSLI 501
>gi|54020261|ref|YP_116123.1| phosphoglyceromutase [Mycoplasma hyopneumoniae 232] >gi|81603611|sp|Q5ZZU2|GPMI_MYCH2 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|53987434|gb|AAV27635.1| phosphoglycerate mutase [Mycoplasma hyopneumoniae 232] (512 aa)
Score = 177, Expect = 1.7e-10, Identities = 121/507 (23%), Positives = 207/507 (40%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYS-------FNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGY-FVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM------KTSPK--LKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLI 507
      +K L+ ++ +G+GL + +GN  LA P + L  YP +L++  +    +  S  ++   ++Y   T + +++ +K+   E F   S KT  + I + S   + +LF +I+   G+K + LHL DG+D P S    N L N+    N I +++GR  F  RD + +  + Y  + G E FT+ +Y N   V D  PA N ++  F++ D V+F N PD  L+ ++   + PK +K   S+  G   F E V  E+ L ++   + L L  K  + F  G   EN R ++ S  S ++ +S+ + DK ++  KYD I +     + DLK + +E D +GR+      +T+ +G AE  D++ N P K + P + + D  K    + +IL L LD  + + SLI
 S:   8 VKKKLVLIIIDGLGLRFESQGNGFALAKTPVFDRLFQE-YPNSLIAASGQEVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGFVVY------TGISIINNALKTGKFFENEKFILAFRHSIKTGFPL-QIMGLFSPGGVHSHQDHLFALIDFAANFGVKKLNLHLFGDGRDVGPKSIKPWIKMLNLKLKNY------ENYKIASISGR---FYSMDRDKMFDRVELGY-NALLGKAENTFTDPIDYVNFQYEKGVSDEFFEPAINLKVNKKDFLADDHPVIFFNFRPDRARQLSHLILQTDLYEQKPKNPIKTDVFVSMMKYEGINCLVAFEEMRV----ENPLGKLICMAGFRQLRLAETQKYAHVTFFVDGGVELELENSDRILIDSLKVQSYADFPQMSAVEITDKLLEVGQKYDFIIMNFANPDMVGHTGDLKATIKAVEILDFQIGRICKWAEEKNFDFFITADHGNAELTEDENGN--PSTKHTTFPVMLISSDKTIKLKSGKLANIAPTILDYL-GLDKHPDMDHDSLI 508
>gi|86747562|ref|YP_484058.1| phosphoglyceromutase [Rhodopseudomonas palustris HaA2] >gi|86570590|gb|ABD05147.1| phosphoglycerate mutase [Rhodopseudomonas palustris HaA2] (504 aa)
Score = 176, Expect = 2.0e-10, Identities = 92/333 (27%), Positives = 146/333 (43%)
 Q:  142 VLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPA----YNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFAS-LARMMKTS----PKLKGLFLSSLAPI--YGTKLDAVFF-----ENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPF-VFTNGDLWP 474
      +L K G+ VLH  DG+D P S  +++  + L N PI TV+GR +  + R   + V  ++ I    F +A    A+ V D I+PA  Y + DG   D VL N  D   LA ++ +  P+ + L +++ A + Y T LDA+    ++ V G   L +VA   L +  K  + F  GE    R ++ SP  +   +S+ L DK +++I GKYD+I +     + L  + +ET D LGR++  R +G + +T+ +G E M D +  PH  + P V  GD P
 S:  136 ILDKAGIPTVLHAFTDGRDTPPQSAVDDIARL-RADLPPNVPIATVSGRYYAMDRDNR----WDRVGKAYKVIAEADGPRFADADAVVAAGYASGVNDEFIVPAVVGDYQGLRDG------DGVLCFNFRADRVREILAALLDPAFAGFPRKRVLKIAAAAGMTQYSTALDALMRTIFPPQSLVNG-----LGQVVAATGRHQLRMAETEKYPHVTYFLNGGEEVPYPGEDRIMVPSPKVATYDLQPEMSAPELGDKAVEAINSGKYDLIILNFANPDMVGHTGSLPAAIKAVETVDAQLGRIVAAIRASGGALLVTADHGNCEMMRDP-VTGGPHTAHTTNPVPVLLVGDNGP 472
>gi|167037152|ref|YP_001664730.1| phosphoglyceromutase [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] >gi|166855986|gb|ABY94394.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] (514 aa)
Score = 175, Expect = 2.7e-10, Identities = 109/444 (24%), Positives = 188/444 (42%)
 Q:   6 IFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASE--YTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLAR-----MMKTSPKLKG---LFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      + ++ +G GL+ K +GN + AN PN+++   YP +LS      +  S  ++   ++Y E   L + + IK +  + F  I+  K NSK+ H+F +LS   + +LF ++ + + GLK + +H  DG+D P  + + F +  +   I T++GR +  + R +  +  D   G+  + EA + Y+ +   V  IL   +   V  DS++F N PD  L R   +   + KG  +F S+   T+ D F  V K E L  L  ++K  K L +  K  + FF G  NE  R ++ SP  +   +S+ + D I I  +Y I +     + L  + IE D+ LGR++N + G I +T+ +G AE+M+D
 S:   7 MLVILDGFGLSDKKEGNAVYQANTPNLDFYFKN-YPHTILSASGLAVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQE------LTRISKDIKEGTFFKKKEFLDAIENVKKNNSKL-HLFGLLSDGGVHSHITHLFALMKLAKEHGLKEIYIHAFLDGRDVPPACAKEYIKQFEEESNRIGIGKIATISGRYYAMDRDKR-WDRTKKAYDAIVLGKGVYANSPMEAIDIAYSKDQTDEFVEPTVILENGKPVAT---VEAGDSIIFFNFRPDRARQLTRAFIDEVFNHFEREKGYLPVFFVSM-----TQYDETFENTHVAYKPERLENTLGEYLSKKGIKQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNEGEERILVPSPKVATYDLKPEMSAYEVTDTVIPKIMSDQYGFILLNFANPDMVGHTGVLNAAIKAIEAIDECLGRIVNAVQSVGGTIIITADHGNAEEMID 452
>gi|110004322|emb|CAK98660.1| probable 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase protein [Spiroplasma citri] (525 aa)
Score = 175, Expect = 2.8e-10, Identities = 92/408 (22%), Positives = 173/408 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLK-RNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKG-----LFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL--------LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF---------GENTNNE----NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTL 492
      L L+++ IK + +    I+ + K+N  HI + S   + ++F  + ++G+K + LH+ DG+D +P   L F +  + +  I T+ GR +  + +   + V  ++ +    F++ EY N    D ++PAYN   ++  D V F N PD  ++A + T+P  G   F+ L IY  + + +  V K +     L  ++K  + L +  K  + FF     G T E   + ++ SP  +   +S+ + DK I + + +DVI  F C M+   + L  + ++T D LG++  +  I+ +T+ +G E M+D+    + S LVP + T  L ++    + +IL L
 S:  80 LTLINKTIKDGTFNQNPELLAAINFAKKSNGAF-HIMGLFSVGGVHSHLNHIFAAYKLAAQEGIKEIYLHIFGDGRDTKPECIKIYLEQFQQLQNQLKVGEIATIGGRYYAMDRDKK----YDRVQIAYDVLVSRKGSEFSDPIEYINREYQAGRNDEFLMPAYNINTPKGYIKSGDGVFFANFRPDRAIAIASAL-TNPNFPGNEAQTYFMPKLHDIYFVSM--MEYAETVASKHVAFKPIKVVNGLGEWLSKKGYRQLRIAETEKIAHVTFFFDGGKDYFKNGLATQAEITLTGASADLIPSPKVATYDLKPEMSAYEITDKLITELNQNEFDVIILNFANCDMVGH---TGILPAAIEAVKTIDNCLGKIYTAIQKVNGIMIITADHGNVEIMIDETGGPNKKHTSQLVPIIITKEGLQLRQDNPAIADIAPTILDLL 509
>gi|549534|sp|Q06464|GPMI_ANTSP 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|288996|emb|CAA45959.1| unnamed protein product [Antithamnion sp.] (510 aa)
Score = 174, Expect = 2.9e-10, Identities = 118/477 (24%), Positives = 203/477 (42%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIK-SKSLHNLEIFNK-----LIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLL-----KRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQA--FTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKG--------LFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFG----ENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNF 481
      +I ++ +G G +  KGN + AN P I+ L  YP LLS  +  +P K  + +      G T I   + + +K SKS+ N E FN   +  S + NSK VHI + S   + +L +I + + +  LHLI DG+D P  K  F K ++    NT I T++GR +  + R   +   E C   +  +  +Y +N++++ +  + +N +    +DS++F N PD  L    P KG    L L++   T   F N K  ++ L +++ + K L L  K  + FF   E  EN R++++SP  +   +S+ L + I++I K Y I +     + ++  + IE DQ + ++++  T NI+ +TS +G A+ ML     + + VPF+ N   +K Q+N 
 S:   9 IILMILDGWGHSTNAKGNAIHEANTPIIDKLWDN-YPKTLLSASGEHVG-LPHKQMGNSE-----------VGHTTIGAGRIINQDLVKISKSIKNKEFFNNYQLHNIYKYSCEKNSK-VHIVGLCSNGGVHSHINHLKALIQISKQYKVMTCLHLITDGRDTLP----KQAKLFVKEIIDIIDENYNTEICTISGRYYSMDRDCRWSRTEKAYKAMVENSCNQNSSSDILSIIDKYYEQNISDEFLPPTKISMHNIV-------HNDSLIFFNFRPDRIRQLLHSF-AKPNFKGFQRKTIKNLMLTTFTEYDSTLSIPTVFPNEPK---KNFLGQIISNSGLKQLRLAETEKYAHVTYFFNGGIEEPFPGEN--RELIASPKVETYDLPPEMSAYQLTNSLIEAINKQLYQFIVINYANPDMIGHTGNMNATIEAIEIVDQCIEKVLHTIEDTNNILIITSDHGNADYMLTDENKPCTSHSINPVPFILINNR---QKKQTNL 478
>gi|119773202|ref|YP_925942.1| phosphoglyceromutase [Shewanella amazonensis SB2B] >gi|119765702|gb|ABL98272.1| Phosphoglycerate mutase [Shewanella amazonensis SB2B] (513 aa)
Score = 174, Expect = 2.9e-10, Identities = 109/470 (23%), Positives = 195/470 (41%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETIC-GLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVS--KDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLD--AVFFENPVKGKEESLLANM--VAKNDNKV-LVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVFTNGD 471
      K L L+ +G G + + N + AN P ++ L + YP L+S      +  S  ++   ++Y E   L + + I+   +   K +D +  N  VHI +LS   + +++ +I + K+G  V LH  DG+D P S  +L++F++   N  I ++ GR   + R   + V+ ++ I G G+ + T A +   A  D + P   +G VS  +D+++F+N  D  ++R  T P  G  +   +  L  A  + +  E L+ + V +N K L +  K  + FF G+  +  R +++SP  +   +SS L DK +++I  KYDVI  P    + +  +  E D +GR+++   G  +T+ +G AE+M D     + S LVPF++  D
 S:   4 KRPLALLILDGWGYREDQESNAIFHANTPVLDNLKAN-YPNGLISGSGHDVGLPDGQMGNSEVGHINLGSGRIVYQE------LTRISKAIEDGEFDDNPALCKAVDAAIAANGA-VHIMGLLSPGGVHSHEEHIEAMIRMAAKRGATKVYLHAFLDGRDTPPRSAKGSLAHFTELFASLNAGRIASIVGRYFAMDRDNR----WDRVVQAYDLITQGKGKHSATNAVDALEAAYARDENDEFVAPTAIVDANGDSVSLNDNDALIFMNFRADRARQISRSF-TDPAFAGFERAVTPKTHFVMLTEYAGDIQGDIAFPSEDLVNTLGEVLQNSGKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGKEQPFDGEDRILINSPKVATYDLQPEMSSTELTDKLVEAIESAKYDVIICNYPNGDMVGHTGNFDAAVKACEAVDTCIGRVVDALAKVGGECLITADHGNAEQMRDPSTGQAHTAHTSELVPFIYVGRD 475
>gi|20092802|ref|NP_618877.1| phosphoglyceromutase [Methanosarcina acetivorans C2A] >gi|27734312|sp|Q8TIY2|GPMI2_METAC 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase 2 (Phosphoglyceromutase 2) (BPG-independent PGAM 2) (iPGM 2) >gi|19918101|gb|AAM07357.1| phosphoglycerate mutase [Methanosarcina acetivorans C2A] (521 aa)
Score = 174, Expect = 3.8e-10, Identities = 108/463 (23%), Positives = 197/463 (42%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNK--LIDR-SN-KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTP-IVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG---YFVSKDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVP 464
      + L+ ++ +G G + +GN + A PN+N L++ +PW L  +    +  S  ++   ++Y +  T + L    S+ N + F  L+D SN K N  +H+ ++S+    +L+ +I +  KGLK V +H  DG+D P +  ++   F + + I TV GR +   RD    + Y   G+   ++A  ++ A  D + P  T DG   V +DS++F N PD      DF  R + PK+ + ++   Y  LD   P  + E++L +++K   L +  K  + F  G+  +  R ++ SP  +   +S+ + D+ I I GKYDVI +  +   +  + + +E D +GR+I  + G + +T+ +G AE+M ++H  PH  + P
 S:  11 RRPLMLMILDGWGYREASEGNAILAAETPNLNSLLNE-FPWCFLECSGEAVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRVVYQDL---TRINL--------SVRNGDFFENPVLLDAISNVKLNDSSLHLMGLVSYGGVHSYMTHLYALIKLARDKGLKKVYIHAFLDGRDVPPKAALADIRELDAFCKENGSARIATVQGRYYAMD---RDKRWERSKLAYDALTLGVAPYTTSDAETAVSDAYARGETDEFVKPTVVTGSDGKPEAVVQDNDSIIFFNFRPDRARQLTWAFENDDFDGFPR--EKRPKVHYVCMAQ----YDETLDLPIAFPP--EELENVLGEVLSKQGLVQLRIAETEKYAHVTFFLNGGQEKCYDGEDRCLIPSPKVATYDLKPEMSAYEVTDEVIRRIQSGKYDVIVLNFANMDMVGHTGIFEAAVQAVEAVDTCVGRIIEALKKAGGVALITADHGNAEQMENQHTG-EPHTAHTSNP 474
>gi|58617257|ref|YP_196456.1| phosphoglyceromutase [Ehrlichia ruminantium str. Gardel] >gi|75432679|sp|Q5FFL8|GPMI_EHRRG 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|58416869|emb|CAI27982.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ehrlichia ruminantium str. Gardel] (501 aa)
Score = 171, Expect = 7.8e-10, Identities = 94/391 (24%), Positives = 170/391 (43%)
 Q:  88 LDEQIKS--KSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLK-RNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPI--YGTKLD-AVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL--VPFVFTNGDLWPKKMQ 478
      ++E+IK+ K+ H LE  ++   K N+ I HI +LS   + ++ +I+ L  ++ V+H+ DG+D P S K ++   +  N I T++GR +  + R LD    + +I   + + E   +N  + D I+P    G ++ D + N  D  + +M+    + L +  + Y +L+  F N  K + L +++   L +  K  + FF G   EN R I+ SP+ T+   +S+ + D I I  KY +I +     + +++   I T DQ LG+++   T I+ +T+ +G AE+M D  N+ P+  +L VPFV N  +PKK++
 S:  82 INEEIKNIRKNTHLLEFTEQI-----KRNNGICHIAGLLSDGGIHSSLSHMLDIIDALSYLKIQVVIHIFLDGRDTPPISALKYINILCSHIKDLNNVSIATISGRYYSMDRDNR--LD--RTTKAYNSIAFGDGKRYEEPISAVQDNYNAGITDEFIIPCVIGNYQG--MNPTDGFIMTNFRSDRVIQILKMITEDQNTNHITLKNTIGMIKYSNELNIPCLFPNK---KISNTLGEIISNQQLHQLRIAETEKYAHVTFFFNGGREEVFENEERIIIPSPSVTTYDLVPEMSAYEITDTLIKKINLQKYSLIIINYANADMVGHTGNIEATKKAITTLDQCLGKILKCIHNTNYILVITADHGNAEEMFDVQNNM-PYTAHTLNPVPFVVCN---YPKKIK 466
>gi|170758358|ref|YP_001785560.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] >gi|169405347|gb|ACA53758.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] (509 aa)
Score = 170, Expect = 9.0e-10, Identities = 114/470 (24%), Positives = 205/470 (43%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDI-KTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIY--GTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHL-NIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      K ++ ++ +G GL K GN + ANKPN++ ++  YP  L   + +PK     +S  + G  I  L + + I      NK I+ + K NS + H+ +LS   + +L +I + +K +K V +H  DG+D P S + + +  ++ +   I T++GR +  + R   E V + Y  + G GE+A  A E  ++ +  D +LP+  + +G  +K  DSV+F N PD  L R +   L G  +L  Y  T+ D+   V  E L  L  V+KN K L +  K  + FF G  NE  R ++ SP  +   +++ + DK ++ +  KYD++ +     +  +   IET D+ +G+++N     +T+ +G +E+M+D   + + ++ VPF++ + D
 S:   3 KKPVVLMILDGFGLTNKVDGNAVSAANKPNLDNILKK-YPHTQLGAS-GMDVGLPKGQMG------NSEVGHLNIGAGRIVYQALTKITKSISDGDFFENVALNKAIENAKKNNSTL-HLLGLLSPGGVHSHIDHLKGLIKLAKEKDIKKVYIHAFLDGRDVAPSSAKEYIEDIENYMQEIGVGEIATISGRYYAMDRDKR----WERVQLCYNAIVLGKGEEA-NSAVEGLEKSYRDNKTDEFVLPSV-VLKEGKPKAKIENKDSVVFFNFRPDRARELTRAI-NDKVLDGFERETLDLTYVTMTEYDSTLENVEVAFPPEHLNNTLGEYVSKNGKKQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNEGEDRVLIPSPKVATYDMQPEMNAYEVTDKLLERLDEDKYDMVILNFANPDMVGHTGVFEAAKKAIETVDECVGKIVNKVLEKDGTAFITADHGNSEEMIDYSTGKPMTAHTTNPVPFMYVSND 473
>gi|167039952|ref|YP_001662937.1| phosphoglyceromutase [Thermoanaerobacter sp. X514] >gi|166854192|gb|ABY92601.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Thermoanaerobacter sp. X514] (514 aa)
Score = 169, Expect = 1.1e-09, Identities = 111/444 (25%), Positives = 186/444 (41%)
 Q:   6 IFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFT--EASE--YTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM--------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      + ++ +G GL+ K +GN + AN PN+++   YP  LS      +  S  ++   ++Y E   L + + IK +  + F  I+  K NSK+ H+F +LS   + +LF ++ +  +GLK V +H  DG+D P  + + F +  +   I T++GR +   RD  +   Y  + G G A + EA + Y+ +   V  IL   +   V  DS++F N PD  L R     +  +  +F S+   T+ D F  V K E L  L  ++K  K L +  K  + FF G  NE  R ++ SP  +   +S+ + D I I  +Y I +     + L  + IE D+ LGR++N + G I +T+ +G AE+M+D
 S:   7 MLVILDGFGLSVKKEGNAVYQANTPNLDFYFKN-YPHTTLSASGLAVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQE------LTRISKDIKEGTFFKKKEFLDAIENVKKNNSKL-HLFGLLSDGGVHSHITHLFALMKLAKDQGLKEVYIHAFLDGRDVPPACAKEYIKQFEEESNRIGIGKIATISGRYYAMD---RDKRWDRTKKAYDAIVLGKGVYAHSPMEAIDIAYSKDQTDEFVEPTVILENGKPVAT---VDAGDSIIFFNFRPDRARQLTRAFIDEVFNHFEREKRYLPVFFVSM-----TQYDETFENIHVAYKPERLENTLGEYLSKKGIKQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNEGEERILVPSPKVATYDLKPEMSAYEVTDTVIPKIMSDQYGFILLNFANPDMVGHTGVLNAAIKAIEAIDECLGRIVNAVQSVGGTIIITADHGNAEEMID 452
>gi|91974864|ref|YP_567523.1| phosphoglyceromutase [Rhodopseudomonas palustris BisB5] >gi|91681320|gb|ABE37622.1| phosphoglycerate mutase [Rhodopseudomonas palustris BisB5] (504 aa)
Score = 169, Expect = 1.1e-09, Identities = 89/323 (27%), Positives = 139/323 (43%)
 Q:  142 VLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPA----YNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFAS-LARMMKTS----PKLKGLFLSSLAPI--YGTKLDAVFF-----ENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVP 464
      +L K G+ VLH  DG+D P S  +++  + L N PI TV+GR +  + R   E V  + I    F +A    A+ V D I+PA  Y + DG   D VL N  D   LA ++ +  P+ + L +++ A + Y T LDA+    ++ V G   L +VA   L +  K  + F  GE    R ++ SP  +   +S+ L DK + +I GKYD+I +     + L  + +ET D LGR++  R G + +T+ +G E ML  +  PH  + P
 S:  136 ILAKAGVPTVLHAFTDGRDTPPKSAVDDIARV-RAELPPNVPIATVSGRYYAMDRDNR----WERVSKAYGVIADADGPRFADADAVVAAGYASGVNDEFIVPAVVGDYQGMRDG------DGVLCFNFRADRVREILATLLDPTFTGFPRKRVLKIAAAAGMTQYSTALDALMRTIFPPQSLVNG-----LGQVVAATGRHQLRMAETEKYPHVTYFLNGGEEVPYPGEDRIMVPSPKVATYDLQPEMSAPELGDKAVQAIESGKYDMIILNFANPDMVGHTGSLPAAIKAVETVDTQLGRIVAAIRQAGGALLVTADHGNCE-MLRDPVTGGPHTAHTTNP 461
>gi|21227006|ref|NP_632928.1| phosphoglyceromutase [Methanosarcina mazei Go1] >gi|27734310|sp|Q8PYF8|GPMI_METMA 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|20905324|gb|AAM30600.1| Phosphoglycerate mutase [Methanosarcina mazei Go1] (521 aa)
Score = 169, Expect = 1.2e-09, Identities = 98/396 (24%), Positives = 180/396 (45%)
 Q:  112 KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLK-RNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG---YFVSKDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAK--NDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNENI----TRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVFT-NGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLI 507
      K N+ +H+ ++S+   + +L+ +I + +KGLK V +H+ DG+D P +  ++   F + ++ I TV GR +   RD    + Y   G+   ++A  +E    D I P  T +G   +  DS++FLN PD      DF  R + PK+ + ++   Y  LD   P+  E L +++ K +D ++ L +  + + + F N  E    R ++ SP ++   +S+ + D+ + I GKYDVI +  +   + D + + +ET D +GR++  R G  +T+ +G AE+M + H  PH + S+ V ++T NG++ K +++ L  + L L +  K+  SLI
 S:  113 KLNNSSLHLMGLVSYGGVHSHMTHLYALIKLAQEKGLKKVYIHVFLDGRDVPPKAALGDVKELDAFCKENQSVKIATVQGRYYAMD---RDKRWERTKLAYDALTLGVAPYKTSDAVTAVSEAYERGETDEFIKPTIVTDSEGNPEAVIQDTDSIVFLNFRPDRARQLTWAFVKDDFEGFTR--EKRPKVHYVCMAQ----YDETLDL-----PIAFPPEEL-TDVLGKVLSDRGLIQLRIAETEKYAHVTFFLNGGQEKCYSGEDRCLIPSPKISTYDLKPEMSAYEVTDEVVKRILSGKYDVIILNFANMDMVGHTGDFEAAVKAVETVDNCVGRIVEALRTAGGAALITADHGNAEQMENSHTG-EPHTAHTSNPVKCIYTGNGEV--KALENGKLSDLAPTLLDLLEIPKPEKMTGRSLI 518
>gi|39933417|ref|NP_945693.1| phosphoglyceromutase [Rhodopseudomonas palustris CGA009] >gi|50400329|sp|Q6NCX7|GPMI_RHOPA 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|39647263|emb|CAE25784.1| phosphoglycerate mutase [Rhodopseudomonas palustris CGA009] (504 aa)
Score = 169, Expect = 1.4e-09, Identities = 91/333 (27%), Positives = 140/333 (42%)
 Q:  142 VLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPA----YNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFAS-LARMMKTS------PKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFF-----ENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPF-VFTNGDLWP 474
      +L K G+K VLH  DG+D P S  ++  + L N PI TV+GR +  + R   E V  + I    F +A+  + A V D I+PA  Y + DG   D VL N  D   LA ++ ++    ++K + ++  Y T LDA+    ++ V G   L +VA   L +  K  + F  GE    R ++ SP  +   +S+ L DK + +I GKYD+I +     + L  + +ET D LG ++  R G + +T+ +G E M D   PH  + P V  GD P
 S:  136 ILAKAGVKTVLHAFTDGRDTPPKSAVDDIVRL-RAELPPNVPIATVSGRYYAMDRDNR----WERVSKAYGVIADADGPRFADANAVIADGYAAGVNDEFIVPAVIGDYQGMRDG------DGVLCFNFRADRVREILAALLDSAFAGFPRKQVKQIAAAAGMTQYSTALDALMGTIFPPQSLVNG-----LGQVVADAGLHQLRMAETEKYPHVTYFLNGGEEVPYPGEDRIMVPSPKVATYDLQPEMSAPELGDKAVAAIESGKYDLIVLNFANPDMVGHTGSLPAAIKAVETVDTQLGHIVAAIRKAGGALLVTADHGNCEMMRDPETG-GPHTAHTTNPVPVLLVGDNGP 472
>gi|170756209|ref|YP_001779860.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Clostridium botulinum B1 str. Okra] >gi|169121421|gb|ACA45257.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Clostridium botulinum B1 str. Okra] (509 aa)
Score = 169, Expect = 1.4e-09, Identities = 115/470 (24%), Positives = 209/470 (44%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVK---RDVDSNFYEMLYGETDI--------KTYLELLDEQIKSKS----LHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIY--GTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHL-NIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      K ++ ++ +G GL K GN + ANKPN++ ++           K YP +   +D  E  G +++    +  + L + KS S   N+ + NK I+ + K NS + H+ +LS   + +L +I + +K +K V +H  DG+D P S + + +  ++ +   I T++GR +  + R   E V + Y  I G GE+A  A E  ++ +  D +LP+  + +G  +K  DSV+F N PD  L R +    G  +L  Y  T+ D+   V  E L  L  V+KN K L +  K  + FF G  NE  R ++ SP  +   +++ + DK ++ +  KYD++ +     +  +   IET D+ +G+++N     +T+ +G +E+M+D   + + ++ VPF++ + D
 S:   3 KKPVVLMILDGFGLTNKVDGNAVSAANKPNLDNIL---------------------KKYPHTQLGASGMDVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQALTKITKSISDGDFFENVAL-NKAIENAKKNNSTL-HLLGLLSPGGVHSHIDHLKGLIKLAKEKDIKKVYIHAFLDGRDVAPSSAKEYIEDIENYMQEIGVGEIATISGRYYAMDRDKR----WERVQLCYNAIILGKGEEA-NSAVEGLEKSYRDNKTDEFVLPSV-VLKEGKPKAKIENKDSVVFFNFRPDRARELTRAI-NDKVFDGFERETLDLTYVTMTEYDSTLENVEVAFPPEHLNNTLGEYVSKNGKKQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNEGEDRVLIPSPKVATYDMQPEMNAYEVTDKLLERLDEDKYDMVILNFANPDMVGHTGVFEAAKKAIETVDECVGKIVNKVLEKDGTAFITADHGNSEEMIDYSTGKPMTAHTTNPVPFMYVSND 473
>gi|57239242|ref|YP_180378.1| phosphoglyceromutase [Ehrlichia ruminantium str. Welgevonden] >gi|58579204|ref|YP_197416.1| phosphoglyceromutase [Ehrlichia ruminantium str. Welgevonden] >gi|81557299|sp|Q5HB16|GPMI_EHRRW 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|57161321|emb|CAH58244.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ehrlichia ruminantium str. Welgevonden] >gi|58417830|emb|CAI27034.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ehrlichia ruminantium str. Welgevonden] (501 aa)
Score = 168, Expect = 1.6e-09, Identities = 95/391 (24%), Positives = 171/391 (43%)
 Q:  88 LDEQIKS--KSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLK-RNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPI--YGTKLD-AVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL--VPFVFTNGDLWPKKMQ 478
      ++E+IK+ K+ H LE  ++   K N+ I HI +LS   + ++ +I+ L  ++ V+H+ DG+D P S K ++   +  N I T++GR +  + R LD   Y   G G++ + +   +N  + D I+P    G ++ D + N  D  + +M+    + L +  + Y +L+  F N  K + L +++   L +  K  + FF G   EN R I+ SP+ T+   +S+ + D I I  KY +I +     + +++   I T DQ LG+++   T I+ +T+ +G AE+M D  N+ P+  +L VPFV N  +PKK++
 S:  82 INEEIKNIRKNTHLLEFTEQI-----KRNNGICHIAGLLSDGGIHSSLSHMLDIIDALSYLKIQVVIHIFLDGRDTPPISALKYINILCSHIKDLSNVSIATISGRYYSMDRDNR--LDRT-TKAYNSIAFGHGKR-YEDPISAVQDNYNAGITDEFIIPCVIGNYQG--MNPTDGFIMTNFRSDRVIQILKMITEDQNTNHITLKNTIGMIKYSNELNIPCLFPNK---KISNTLGEIISNQQLHQLRIAETEKYAHVTFFFNGGREEVFENEERIIIPSPSVTTYDLVPEMSAYEITDTLIKKINLQKYSLIIINYANADMVGHTGNIEATKKAITTLDQCLGKILKCIHNTNYILVITADHGNAEEMFDVQNNM-PYTAHTLNPVPFVVCN---YPKKIK 466
>gi|182626593|ref|ZP_02954339.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|177908073|gb|EDT70646.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Clostridium perfringens D str. JGS1721] (512 aa)
Score = 168, Expect = 1.8e-09, Identities = 114/477 (23%), Positives = 210/477 (44%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIM--DGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAP--IYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHL-NIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQ 478
      K ++ ++ +G G++  +GN + ANKPN + L + YP  L      +  S  ++   ++Y E   L + ++IK +  +  K +D + + N+ + H+ +LS   + +L ++ + KKGL+ V +H  DG+D P S + +   + +   I T++GR +  + R   E V + Y  + G GE+A + A E  ++ +  D +LP  T++ DG+ VS+  DSV+F N PD  + R +  P+ KG   L  + T+ D    V + ES  L  VA   L +  K  + FF G  N N R +++SP  +   +S+ + D+ I+ +  KYD+I +     +  + + IE D+ LG++ +    + +T+ +G AE M+D   + + S VPF++ + D  K ++
 S:   3 KKPVMLMILDGFGISPNKEGNAVAAANKPNYDRLFNK-YPHTELQASGLEVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIIYQE------LTRITKEIKEGTFFTNKALVKAMDEAKENNTSL-HLMGLLSNGGVHSHIDHLKGLLELAKKKGLQKVYVHAFMDGRDVAPSSGKEFIVELENAMKEIGVGEIATISGRYYAMDRDNR----WERVELAYNAMVLGEGEKA-SSAVEAIEKSYHDNKTDEFVLP---TVIEEDGHPVSRIKDGDSVIFFNFRPDRAREITRAI-VDPEFKGFERKQLHVNFVCMTQYDKTLECVDVAYRSESYTNTLGEYVASKGLNQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEQPNTNEDRALIASPKVATYDLKPEMSAYEVTDELINRLDQDKYDMIILNFANPDMVGHTGVQEAAVKAIEAVDECLGKVADKVLEKEGTLFITADHGNAEVMIDYSTGKPMTAHTSDPVPFLWISKDAEGKSLK 480
>gi|110801419|ref|YP_695951.1| phosphoglyceromutase [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|122958895|sp|Q0TQY9|GPMI_CLOP1 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|110676066|gb|ABG85053.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Clostridium perfringens ATCC 13124] (512 aa)
Score = 167, Expect = 2.0e-09, Identities = 113/477 (23%), Positives = 210/477 (44%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIM--DGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAP--IYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHL-NIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQ 478
      K ++ ++ +G G++  +GN + ANKPN + L + YP  L      +  S  ++   ++Y E   L + ++IK +  +  K +D + + N+ + H+ +LS   + +L ++ + KKGL+ V +H  DG+D P S + +   + +   I T++GR +  + R   E V + Y  + G GE+A + A E  ++ +  D +LP  T++ DG+ V++  DSV+F N PD  + R +  P+ KG   L  + T+ D    V + ES  L  VA   L +  K  + FF G  N N R +++SP  +   +S+ + D+ I+ +  KYD+I +     +  + + IE D+ LG++ +    + +T+ +G AE M+D   + + S VPF++ + D  K ++
 S:   3 KKPVMLMILDGFGISPNKEGNAVAAANKPNYDRLFAK-YPHTELQASGLEVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIIYQE------LTRITKEIKEGTFFTNKALVKAMDEAKENNTSL-HLMGLLSNGGVHSHIDHLKGLLELAKKKGLQKVYVHAFMDGRDVAPSSGKEFIVELENAMKEIGVGEIATISGRYYAMDRDNR----WERVELAYNAMVLGEGEKA-SSAVEAIEKSYHDNKTDEFVLP---TVIEEDGHPVARIKDGDSVIFFNFRPDRAREITRAI-VDPEFKGFERKQLHVNFVCMTQYDKTLECVDVAYRPESYTNTLGEYVASKGLNQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEQPNTNEDRALIASPKVATYDLKPEMSAYEVTDELINRLDQDKYDMIILNFANPDMVGHTGVQEAAVKAIEAVDECLGKVADKVLEKEGTLFITADHGNAEVMIDYSTGKPMTAHTSDPVPFLWVSKDAEGKSLK 480
>gi|42520703|ref|NP_966618.1| phosphoglyceromutase [Wolbachia endosymbiont of Drosophila melanogaster] >gi|99036101|ref|ZP_01315134.1| hypothetical protein Wendoof_01000024 [Wolbachia endosymbiont of Drosophila willistoni TSC#14030-0811.24] >gi|50400361|sp|Q73GR4|GPMI_WOLPM 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|42410443|gb|AAS14552.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Wolbachia endosymbiont of Drosophila melanogaster] (506 aa)
Score = 167, Expect = 2.1e-09, Identities = 85/361 (23%), Positives = 153/361 (42%)
 Q:  112 KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM--KTSPKLKGLFLSSLAPI-YGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNI-IALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL--VPFVFTNGDL 472
      K+ + + HI ++S   + K++ + N + + G+K V+H  DG+D P S K + F+K +  +T I TV+GR +  + R   + ++ +E I     A   N N + D I PA  I D  + +D VL N  D  LA ++ KT    F S L+ + Y  L  +  P  +  L  + N + L +  K  + FF G+    R ++ SP  +   +S+ L +K ++ I  ++ +I V     + ++K   +  D L +++N + + N + +T+ +G E M D+ N PH  +L VPF+ + +L
 S:  104 KSKNGVCHIMGLVSDGGVHSHQKHISTLANKISQHGIKVVIHAFLDGRDTLPNSGKKCIQEFTKSIKGNDTRIATVSGRYYAMDRDNR----WKRTIEAYEAIAFAKAPCHDNAVSLIENNYQNNITDEFIRPA--VIGDYQGIKPEDGVLLANFRADRMIQLASILLGKTDYAKVAKFSSILSMMKYKEDLKIPYIFPPTSFADT--LGQTIEDNKLRQLRIAETEKYAHVTFFFNCGKEEPFSGEERILIPSPKVQTYDLQPEMSAFELTEKLVEKIHSQEFALIVVNYANPDMVGHTGNIKAAEKAVLAVDDCLAKVLNAVKKSSNTALIVTADHGNVECMFDEE-NNTPHTAHTLNKVPFIVSCDNL 465
>gi|163764586|ref|ZP_02171642.1| metal dependent phosphohydrolase [Bacillus selenitireducens MLS10] >gi|160354964|gb|EDP81621.1| metal dependent phosphohydrolase [Bacillus selenitireducens MLS10] (512 aa)
Score = 167, Expect = 2.2e-09, Identities = 97/384 (25%), Positives = 177/384 (46%)
 Q:  101 EIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG----YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKG----------LFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTN-----------GDLWPKKMQSNFLGV 484
      ++FN+ I   +S + H+F +LS   + K+LF ++ + KK LK V +H  DG+D P +  ++  + + +   I T+ GR +  + R D ++   Y  + G GE F +A   + A+ V D +LP  T DG   + +D+V+F N PD  L+++ T+ + G     LF +SL  Y  ++   P   + +L +VA   L +  K  + FF G   + TR ++ SP  +   +S+ + D + I K +D+I +     S L+ + +ET D+ LG++++L  G  +T+ +G A+ ++D+  + + ++ VP + T      GDL P ++  LGV
 S:  95 DVFNQAIQHVEDKDSAL-HLFGLLSDGGVHSHIKHLFALLEMAKKKDLKKVYVHAFLDGRDVGPTTGKTYVAQLEEKMKELGVGEIATLQGRYYAMDRDKRWDRVEKS----YRSMVYGDGEM-FPDALSALESSYASDVHDEFVLPTVMTKEDGKTPVATLEDNDAVIFFNFRPDRAIQLSQVF-TTDEFDGFDRGDKFPRDLFFASLTK-YSDAVNTHIAYPPTS--LDKVLGEVVADAGLNQLRIAETEKYPHVTFFFSGGREQEFKGETRVLIDSPKVATYDLKPEMSAYEVTDALLSEINKDQHDMIILNFANPDMVGHSGMLEPTVKAVETVDECLGKIVDLIHEKGGEAIITADHGNADMLVDEEGGPMTAHTTNPVPVIVTKDGITLREDGVLGDLAPTMLE--LLGV 498
>gi|119473218|ref|ZP_01614904.1| phosphoglyceromutase [Alteromonadales bacterium TW-7] >gi|119444549|gb|EAW25865.1| phosphoglyceromutase [Alteromonadales bacterium TW-7] (514 aa)
Score = 167, Expect = 2.3e-09, Identities = 91/361 (25%), Positives = 149/361 (41%)
 Q:  116 KIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIM----DGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM----------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDA--VFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD-KHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKK 476
      K VH+ +LS   + ++  I + K+G K V H  DG+D P S +++    K   + T+ GR +  + R  N   Y   G+GE F +  T N A + + D  A TI   +  ++ D+V+F N  D  + R      K SP L  + +  Y  +DA  F  P+   ++L  + K   L +  K  + FF G   E TR+++ SP  +   ++S+ML DK +++I GKYD I  P    S   +  E D +GR+++   G  +T+ +G AE+M + K    + S VPF++  D P +
 S:  111 KAVHVMGLLSPGGVHSHEDHIVASIELAAKRGAKEVYFHAFLDGRDTPPRSAKESIERIEALFAKLECGRLATLVGRYYAMDRDNRW---NRVEKAYDVMTSGIGE--FNYSDGVTALNAAYERDENDEFVAPTTITPAGREAAQINDGDTVIFANFRADRAREITRAFVEPEFDGFTKKKSPALSAFVMMTE---YAADIDAPVAFGPTPLT----NVLGEWLEKQGKTQLRISETEKYAHVTFFFSGGREDEFEGETRELIPSPQVATYDLQPEMNSEMLTDKLVEAIKSGKYDAIICNYPNGDMVGHSGVFDAAVKACEAVDTCIGRVVDALNEFGGEALITADHGNAEQMANLKTGQAHTAHTSEPVPFIYVGRDATPSE 482
>gi|110668681|ref|YP_658492.1| phosphoglyceromutase [Haloquadratum walsbyi DSM 16790] >gi|121687191|sp|Q18GK9|GPMI_HALWD 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|109626428|emb|CAJ52888.1| phosphoglycerate mutase,2,3-biphosphateglycerate-independent type [Haloquadratum walsbyi DSM 16790] (504 aa)
Score = 166, Expect = 2.6e-09, Identities = 92/391 (23%), Positives = 161/391 (41%)
 Q:  81 IKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKD-DSVLFLNSDPDDFASLARMM---------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVK---GKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKY--DVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      +K   +++ I + S    N  + + TN + VH  +LS    ++L +I +  + + + H+ DG+D P+S + L+  + +  T I TV+GR +   RD    M Y  +  E  + A E +E+   D I P  T++D   +D D+V  N PD  L RM+     +T P   L+++A  T   F PV   ++  L ++A   L + + K  + F  G   E+ R+I+ SP ++ + S+SS + D I+ I   DV+ +     + D  + IE+ D L RL+   G + +T+ +G A+ M   N  + ++ VP V+T D
 S:  72 VKQAYTRVEDAIDNGSFQTNAAINAAFNHAVATNGR-VHFMGLLSDGGVHSEQEHLHALIELAGDRNIDAITHVFTDGRDTNPHSSEQYLTTLEEVIHTHGTGDIATVSGRYYAM---DRDKNWTRTRMSYDAIVNRTAEHTTSTALEAVSESYDRGDTDEFIEP---TLIDNTPAVEDGDAVFVFNFRPDRVRQLVRMLADIDPAWSFETDPPTTE--LATMAQYDET------FSLPVAFPPNEQHDTLGEVIATAGLTQLRIAESEKYAHVTYFLNGGREIAFEDERREIIKSPDVSTYDQQPSMSSNEVTDTAIEQINTTDPDVLILNYANPDMVGHTGDFTAAIEAIESVDTQLDRLLETIYAAGGHVIVTADHGNADNM-GTAANPHTAHTTNPVPIVYTRPD 464
>gi|85710826|ref|ZP_01041887.1| Phosphoglyceromutase [Idiomarina baltica OS145] >gi|85695230|gb|EAQ33167.1| Phosphoglyceromutase [Idiomarina baltica OS145] (510 aa)
Score = 166, Expect = 2.6e-09, Identities = 87/405 (21%), Positives = 167/405 (41%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDA------DILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM----------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTL 492
      + + IK+  + + + ++++  N  VHI +LS   + ++L ++ + KKG + + +H  DG+D P S  ++ F   +    +++GR +  + R      +E I G   +  +E+  N N + DA   D  +  I +  +  D+V F+N  D  + R        +L G + +  Y + D   PV+  +++L  +AK+D  L +  K  + FF G   +  RK++ SP  +   +SSK L D ++++  +YDVI  P    + +  +  E D +GR++  + G  +T+ +G AE+M D     + S LVPF++   P+    G+ S + T+
 S:  84 ISQSIKTGEFFDNPVLTENVEQAVAKNGA-VHIMGLLSAGGVHSHEEHLMAMVELAHKKGAQRIYVHGFLDGRDTPPKSAGPSIEKFEALFERLGVGRFASLSGRFYAMDRDNR-----------WERIEGAFNAVYHGRAEHRANNAHNALADAYERGESDEFVSPVVIGEPAAIEDGDAVFFMNFRADRAREMTRAFIDNELDTFERGIRKQLSGFVMLTQ---YADEFDTPCAFPPVR--LDNVLGEWLAKHDKTQLRISETEKYAHVTFFFSGGREQAFDGEQRKLIPSPKVKTYDLQPEMSSKQLTDAIVEAVDNQEYDVIICNYPNGDMVGHTGNFDAAVKACEAVDHSVGRVVEALQKVGGECLITADHGNAEQMSDPSTGQAHTAHTSELVPFIYVGRHATPRN------GILSDVAPTM 488
>gi|164686789|ref|ZP_02210817.1| hypothetical protein CLOBAR_00384 [Clostridium bartlettii DSM 16795] >gi|164604179|gb|EDQ97644.1| hypothetical protein CLOBAR_00384 [Clostridium bartlettii DSM 16795] (508 aa)
Score = 166, Expect = 2.8e-09, Identities = 118/492 (23%), Positives = 205/492 (41%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV---DSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIK-SKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSK--IVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMD-YFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYG--TKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHL-NIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTL 492
      MK + ++ +G G +  GN +K AN PN++ I  YP L+        +  DV  D    G T+I   + + + +KS+ + + F  +   N+K  +HI +LS   + +L +I + +KG++ V +H  DG+D P S      + +    TV GR +  + R   E V  Y  +CG GE + T ASE  E+   D I+P  + D  V K  DSV+F N PD  ++R +  + G  + +  +  T+ D    +  +SL  L  ++K   L   K  + FF G  N+  R+++ SP  +   +S+ L+ K ++ I  KYD I V     + ++ + +ET D +G+L++   G  +T+ +G AE M+D   ++ + + VPF+  D  K++ ++ G S I T+
 S:   1 MKKPVALIIMDGFGESNSTVGNAVKAANTPNLDR-IEKTYPTTLIK---------------ASGLDVGLPDGQMGNSEVGHTNIGAGRIVYQDLTRITKSIQDGDFFTNEVLNGAMENAKEHALHIMGLLSDGGVHSHIDHLKALIKMAKEKGVERVYVHAFTDGRDTDPQSGLSYAKEIEACMAETGVGQFATVNGRYYAMDRDKR----WERVEKAYKAMVCGEGETS-TSASEAIEESYKKGATDEFIVPTV-IVKDNQPVGKISDGDSVIFFNFRPDRAREISRAI-VDTEFTGFERADIKTFFVCLTEYDVTLPNVKIAFGPQSLSNTLGEYLSKLGKTQLRAAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNKGEDRELIPSPKVATYDLQPEMSAPELLAKVMEKIEEDKYDFIVVNFANPDMVGHTGVMEAAVKAVETVDNCVGKLVDKIVEIGGSAIITADHGNAELMVDPETEKVITSHSVNPVPFIVAGKDFLGKELLTD--GRLSDIAPTV 489
>gi|153955988|ref|YP_001396753.1| phosphoglyceromutase [Clostridium kluyveri DSM 555] >gi|189042189|sp|A5N2N6|GPMI_CLOK5 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|146348846|gb|EDK35382.1| Hypothetical protein CKL_3379 [Clostridium kluyveri DSM 555] (509 aa)
Score = 166, Expect = 2.8e-09, Identities = 112/468 (23%), Positives = 202/468 (43%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAY--------NTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS-------PKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVF--FENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHL-NIVPHNKSSLVPFVFTN 469
      K ++ ++ +G G++K  GN +K A KPN++   YP  L      +  S  ++   ++Y    L + + I    E+ N +D + K NS + H+ ++S   + +L ++ + +KG  V +H  DG+D P S  + + K++ K   I TV+GR +  + R   E V + Y  + G G +A  ASE  + N  D I+P      TI +G   DSV+F N PD  L R + +    KL  F++   Y  L+ V+ F N V  ++ L  V+K +  L +  K  + FF G  N N R+++ SP  +   +S++ +  +D +  KYD+I +     +  +   IE D+ LGR+++    + +T+ +G +E+M+D  N + + ++ VPF++ +
 S:   3 KKPVMLMILDGFGISKIDNGNAVKAAYKPNLDKYFKK-YPHTELGASGLSVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIVY------QALTRITKSINEGQFFKNEVLNSAVDNAVKNNSDL-HLLGLVSPGGVHSHTNHLKGLLQLAKQKGASRVYIHAFTDGRDVPPSSAYMYIDDMEKYIQKIGIGKIATVSGRYYAMDRDKR----WERVELAYNALVYGRGNKA-ASASEAVTNSYDNGKTDEFIVPTVIEEDNKPVTTIKNG------DSVIFFNFRPDRARQLTRALNDNIFKGFKREKLDLKFVTMTE--YDATLENVYVAFNNEVY---KNTLGEYVSKMEKSQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEAPNRNEDRELIPSPKVATYDLKPEMSAREVTSTVLDRLDQDKYDMIILNFANPDMVGHTGIFQAAKKAIEVVDECLGRIVSKILEKNGTVFITADHGNSEQMVDYSTGNPMTAHTTNSVPFLYVS 471
>gi|169343212|ref|ZP_02864227.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|169298671|gb|EDS80750.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Clostridium perfringens C str. JGS1495] (512 aa)
Score = 166, Expect = 2.9e-09, Identities = 115/477 (24%), Positives = 209/477 (43%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIM--DGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAP--IYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHL-NIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQ 478
      K ++ ++ +G G++  +GN + ANKPN + L + YP  L      +  S  ++   ++Y E   L + ++IK +  +  K +D + + N+ + H+ +LS   + +L ++ + KKGL+ V +H  DG+D P S + +   + +   I T++GR +  + R   E V + Y  I G GE+A + A E  ++ +  D +LP  T++ DG+ VS+  DSV+F N PD  + R +  P+ KG   L  + T+ D    V + ES  L  VA   L +  K  + FF G  N N R +++SP  +   +S+ + D+ I +  KYD+I +     +  + + IE D+ LG++ +    + +T+ +G AE M+D   + + S VPF++ + D  K ++
 S:   3 KKPVMLMILDGFGISPNKEGNAVAAANKPNYDRLFNK-YPHTELQASGLEVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIIYQE------LTRITKEIKEGTFFTNKALVKAMDEAKENNTSL-HLMGLLSNGGVHSHIDHLKGLLELAKKKGLQKVYVHAFMDGRDVAPSSGKEFIVELENAMKEIGVGEIATISGRYYAMDRDNR----WERVELAYNAMILGEGEKA-SSAVEAIEKSYHDNKTDEFVLP---TVIEEDGHPVSRIKDGDSVIFFNFRPDRAREITRAI-VDPEFKGFERKQLHVNFVCMTQYDKTLECVDVAYRPESYTNTLGEYVASKGLNQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEQPNTNEDRALIASPKVATYDLKPEMSAYEVTDELIKRLDEDKYDMIILNFANPDMVGHTGVQEAAVKAIEAVDECLGKVADKVLEKEGTLFITADHGNAEVMIDYSTGKPMTAHTSDPVPFLWISKDAEGKSLK 480
>gi|78777811|ref|YP_394126.1| phosphoglyceromutase [Sulfurimonas denitrificans DSM 1251] >gi|123549864|sp|Q30Q40|GPMI_SULDN 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|78498351|gb|ABB44891.1| phosphoglycerate mutase [Sulfurimonas denitrificans DSM 1251] (491 aa)
Score = 166, Expect = 3.1e-09, Identities = 113/463 (24%), Positives = 196/463 (42%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGY-FVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSS-------LAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEES---LLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK-YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLV 463
      M  I ++T+GIG +  + N  A KP + L S  P + +      +  S  +   +LY + +K L L + + +    E F +L+ +S++   +H+ ++S   + +  + ++ K+G + LHLI DG+D P S K L+  K L N I TV+GR +  + R   E V  +E I   +   SEY + + A  D I P   DGY +S +DSVL +N  D   RM + + +   SS    L   T+ D  F PV K++S  L+ +++  + L   K  + FF G +  EN TR ++ SP  + E  +S+K + + + + + YD I V     + +L+   + T D LG+++  +   + +TS +G E+M D  NI+ ++ + V
 S:   1 MAKKAILVITDGIGYSSGMEYNAFYNAQKPTYDKLFSNT-PHSFIETHGLSVGLPEGQMGNSEVGHMSMGSGRVLYQDL-VKISLSLSENRFRDN-----EAFRELLAKSSR-----LHLIGLMSDGGVHSHIDHFMGIADIAAKEGKEVFLHLITDGRDVSPTSAKKYLAQVEKH-LGANIKIATVSGRFYSMDRDNR----WERVQKGYEAIVKAEPKTTLNPSEYIDASYAKNETDEFIEP---IAFDGYDGMSDNDSVLMINFRSD------RMREITTAIGESNFSSFEKSDIKLHVATITEYDKN-FSYPVLFKKDSPKNTLSEVISSAGLRQLHTAETEKYAHVTFFFNGGIDEPYENETRVLIPSPNVRTYDEKPQMSAKEVGEVVLKGMDEAYDFIVVNFANGDMVGHTGNLEAAKIAVNTVDSELGKILQKAKEMDYSVLITSDHGNCEEMRDDDGNILTNHTAGKV 450
>gi|187777183|ref|ZP_02993656.1| hypothetical protein CLOSPO_00729 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] >gi|187774111|gb|EDU37913.1| hypothetical protein CLOSPO_00729 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] (509 aa)
Score = 165, Expect = 3.5e-09, Identities = 109/470 (23%), Positives = 202/470 (42%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIY--GTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHL-NIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      K ++ ++ +G GL K GN + ANKPN++ ++  YP+ L      +  S  ++   ++Y    L + + I      NK I+ + K NS + H+ +LS   + +L +I + +K +K V +H  DG+D P S + + +  ++ +   I T++GR +  + R   E V + Y  + G GE+  A E  ++ +  D +LPA  + +G  +K  DSV+F N PD  L R +    G  +L  Y  T+ D+   V  E L  L  V+KN K L +  K  + FF G  NE  R ++ SP  +   +++ + DK ++ +  KYD++ +     +  +   IET D+ +G+++N     +T+ +G +E+M+D   + + ++ VPF++ + +
 S:   3 KKPVVLMILDGFGLTNKVDGNAVSAANKPNLDNILKK-YPYTQLGASGMEVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIVY------QALTKITKSISDGDFFENAALNKAIENARKNNSTL-HLLGLLSPGGVHSHIDHLKGLIKLAKEKDIKKVYIHAFLDGRDVAPSSAKEYIEDIENYMKEIGVGEIATISGRYYAMDRDKR----WERVQLCYNAIVLGKGEEV-NSAVEGLEKSYRDNKTDEFVLPAV-VLKEGKPKAKIENKDSVVFFNFRPDRARELTRAI-NDKVFDGFERETLDLTYVTMTEYDSTLENVEVAFPPEHLNNTLGEYVSKNSKKQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNEGEDRVLVPSPKVATYDMQPEMNAYEVTDKLLEKLDEDKYDMVILNFANPDMVGHTGVFEAAKKAIETVDECVGKIVNKILEKDGTAFITADHGNSEEMIDYSTGKPMTAHTTNPVPFMYVSNN 473
>gi|167461758|ref|ZP_02326847.1| phosphoglyceromutase [Paenibacillus larvae subsp. larvae BRL-230010] (512 aa)
Score = 165, Expect = 3.9e-09, Identities = 96/375 (25%), Positives = 169/375 (45%)
 Q:  94 SKSLHNLEIFNKLIDRSN----KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-----PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGY-----FVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKG----KEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFT 468
      +KS+  E F+  R+   K + K +H++ +LS   + ++F ++ + K+GLK V H  DG+D P S K  + + LL + T   + TV GR +  + R   E V  Y  + G G + +T+ E  E+  V D ++P  I+D    V  DSV+F N PD  L+++ K   +G   AP   +  F  V G  K + L  L +V++N K L +  K  + FF G +   TR ++ SP  +   +S+ +  + I  K+D+I +     S L+ + IE D+ LG+++   G + +T+ +G A+ ++D +  + + ++ VPF+ T
 S:  84 TKSIREGEFFHNDTLRAAVLHAKEHGKKLHVYGLLSDGGVHSHISHMFAMLEMAKKEGLKDVYFHAFLDGRDVAPDSAGK----YMEMLLNKITETGLGKVATVQGRYYAMDRDKR----WERVEKSYRAMVYGEGPK-YTDPMEAIKESYLKSVYDEFVMPT--VIVDEAGKPVGLVEDGDSVVFCNFRPDRAIQLSQVFKNK-DFRGFDRGDKAPKNLHFVCLTLFSETVDGYVAYKPKDLDNTLGEVVSQNGLKQLRIAETEKYPHVTFFFSGGRDIELPGETRVLIPSPKVATYDLKPEMSAYEVAAAAVKEINEDKHDMIILNFANPDMVGHSGMLEPTVKAIEATDECLGQVVEAILAKGGVACITADHGNADIVIDDNERPMTAHTTNPVPFIVT 473
>gi|147679055|ref|YP_001213270.1| phosphoglyceromutase [Pelotomaculum thermopropionicum SI] >gi|146275152|dbj|BAF60901.1| phosphoglyceromutase [Pelotomaculum thermopropionicum SI] (545 aa)
Score = 165, Expect = 4.0e-09, Identities = 108/467 (23%), Positives = 200/467 (42%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRN-TPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGY-----FVSKDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      L+ +V +G GL+  +GN + LA+ PN  ++G YP  LS  +    +  S  ++   ++Y E   L +  IK +  E+ + + R + N+K +H+ +LS   + +LF ++++ ++ ++ V +H  DG+D P + +   K L +   + TV GR +   RD  +   Y  + G G QA T  E +    D I P  +++G    + K D+V+F N PD      DF  AR + P +  ++  +Y  + A   PV + + L  L +++++  L L  K  + FF G     R ++ SP  +   +S+ +  ++ + GKYDVI +     + D+K + IET D+ LG++     + +T+ +G A++M+D+    + +S VPF+  D
 S:  19 LVLVVLDGWGLSSNVRGNAIALASTPNFKSFLAG-YPHCALSCSGEDVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRVVYQE------LTRISRAIKDGTFFKNEVLLEAV-RYARENNKALHLMGLLSDGGVHSHISHLFALLDLAARENMRNVFVHAFLDGRDVPPANAKEYFEQLRKKLGELGFGAVATVMGRYYAM---DRDRRWDRTERAYNAMVLGEGIQA-TSPLEAVDLGYGRDETDEFIQP--TVVVNGSGGPAAKIMKGDAVIFFNFRPDRARQITRAFVDEDFTGFAR-KQGYPAVHFTCMT----LYDKTIKA-----PVAFQPQELRNTLGEVLSRHGMTQLRLAETEKYAHVTFFFNGGLEKPYPGEDRILVPSPRVATYDLKPEMSANEVTGTFLERLASGKYDVIIMNYANPDMVGHTGDMKATVKAIETIDRCLGKVARAVLEKDGTLLITADHGNADEMVDEEGQPHTAHTTSPVPFILIGRD 487
>gi|153938319|ref|YP_001389592.1| phosphoglyceromutase [Clostridium botulinum F str. Langeland] >gi|166991377|sp|A7G9Y2|GPMI_CLOBL 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|152934215|gb|ABS39713.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Clostridium botulinum F str. Langeland] (509 aa)
Score = 165, Expect = 4.0e-09, Identities = 114/470 (24%), Positives = 209/470 (44%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVK---RDVDSNFYEMLYGETDI--------KTYLELLDEQIKSKS----LHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIY--GTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHL-NIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      K ++ ++ +G GL K GN + ANKPN++ ++           K YP +   +D  E  G +++    +  + L + KS S   N+ + NK I+ + K NS + H+ +LS   + +L +I + +K +K V +H  DG+D P S + + +  ++ +   I T++GR +  + R   E V + Y  + G GE+A  A E  ++ +  D +LP+  + +G  +K  DSV+F N PD  L R +    G  +L  Y  T+ D+   V  E L  L  V+KN K L +  K  + FF G  NE  R ++ SP  +   +++ + DK ++ +  KYD++ +     +  +   IET D+ +G+++N     +T+ +G +E+M+D   + + ++ VPF++ + D
 S:   3 KKPVVLMILDGFGLTNKVDGNAVSAANKPNLDNIL---------------------KKYPHTQLGASGMDVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQALTKITKSISDGDFFENVAL-NKAIENAKKNNSTL-HLLGLLSPGGVHSHIDHLKGLIKLAKEKDIKKVYIHAFLDGRDVAPSSAKEYIEDIEIYMQEIGVGEIATISGRYYAMDRDKR----WERVQLCYNAIVLGKGEEA-NSAVEGLEKSYRDNKTDEFVLPSV-VLKEGKPKAKIENKDSVVFFNFRPDRARELTRAI-NDKVFDGFERETLDLTYVTMTEYDSTLENVEVAFPPEHLNNTLGEYVSKNGKKQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNEGEDRVLIPSPKVATYDMQPEMNAYEVTDKLLERLDEDKYDMVILNFANPDMVGHTGVFEAAKKAIETVDECVGKIVNKVLEKDGTAFITADHGNSEEMIDYSTGKPMTAHTTNPVPFMYVSND 473
>gi|153951697|ref|YP_001398523.1| phosphoglyceromutase [Campylobacter jejuni subsp. doylei 269.97] >gi|166991374|sp|A7H4U3|GPMI_CAMJD 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|152939143|gb|ABS43884.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Campylobacter jejuni subsp. doylei 269.97] (492 aa)
Score = 164, Expect = 4.5e-09, Identities = 118/493 (23%), Positives = 198/493 (40%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDI-KTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSP----KLKGLFLSSLA-PIYGTKLD-AVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK-YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPK-KMQSNFLGVYSSILSTLD 493
      MK  + ++T+GIG NK K N + A KP+  L  + P +LL     +P+     +S  M G  I  L +++ IK+K L  E  KL+ + +   VHI + S     +  ++ + K G +  H I DG+D P S  + +  F     T+ GR +  + R   + V +Y+E + G  +   EY ++  + D I  N  G + ++D ++F+N  D  L ++ +   + + +F + L  +Y K  V FE  K K E+ LA +++K   L   K  + FF G+  EN TR ++SSP  + E  +S+ + D   I K D I V     + D  + +E D LG ++  +    +TS +G E M D+ N++ N ++  FVF    K K    + +S+L LD
 S:   1 MKQKCVLIITDGIGYNKNSKFNAFEAAKKPSYEKLFKEV-PNSLLKTS-GLAVGLPEGQMG------NSEVGHMCIGSGRIIYQNLVRINKAIKNKELEKNENLQKLLAKCKR-----VHIIGLYSDGGVHSMDTHFKAMLEICAKNGNEVFAHAITDGRDVSPKSGLNFIKDLKGFCENLGVHFATLCGRFYSMDRDKR----WDRVKEYYECLLGKAYKV-PNLLEYLQKSYDENITDEFIKATQNENYKG--MREEDGIIFINFRNDRMKQLVEVLNSKDFKEFEREKVFENLLTMSVYDDKFKLPVLFE---KEKIENTLAQVISKAGLSQLHTAETEKYAHVTFFFNGGKEELLENETRVLISSPKVKTYDEKPQMSAFEVCDAVKKGIEKGEDFIVVNFANGDMVGHTGDFNAAIKAVEAVDTCLGEIVECAKKHDYAFIITSDHGNCEAMQDEKGNLLT-NHTTFDVFVFVQASGVSKIKANMGLSNIAASVLKILD 480
>gi|192288774|ref|YP_001989379.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Rhodopseudomonas palustris TIE-1] >gi|192282523|gb|ACE98903.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Rhodopseudomonas palustris TIE-1] (504 aa)
Score = 164, Expect = 4.8e-09, Identities = 91/333 (27%), Positives = 132/333 (39%)
 Q:  142 VLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPA----YNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPI--------YGTKLDAVFF-----ENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPF-VFTNGDLWP 474
      +L K G+K VLH  DG+D P S  ++  + L N PI TV+GR +  + R   E V  + I    F A   + A V D I+PA  Y + DG   D VL N  D  +  +  P  G   + I    Y T LDA+    ++ V G   L +VA   L +  K  + F  GE    R ++ SP  +   +S+ L DK + +I GKYD+I +     + L  + +ET D LG ++  R G + +T+ +G E M D   PH  + P V  GD P
 S:  136 ILTKAGVKTVLHAFTDGRDTPPKSAVDDIVRL-RAELPPNVPIATVSGRYYAMDRDNR----WERVSKAYGVIADADGPRFANADAVIADGYAAGVNDEFIVPAVVGDYQGMRDG------DGVLCFNFRADRVREILAAL-LDPAFAGFPRKQVKQIAAAAGMTQYSTALDALMGTIFPPQSLVNG-----LGQVVADAGLHQLRMAETEKYPHVTYFLNGGEEVPYPGEDRIMVPSPKVATYDLQPEMSAPELGDKAVAAIESGKYDLIVLNFANPDMVGHTGSLPAAIKAVETVDTQLGHIVAAIRKAGGALLVTADHGNCEMMRDPETG-GPHTAHTTNPVPVLLVGDNGP 472
>gi|88858429|ref|ZP_01133071.1| phosphoglycerate mutase III, cofactor-independent [Pseudoalteromonas tunicata D2] >gi|88820046|gb|EAR29859.1| phosphoglycerate mutase III, cofactor-independent [Pseudoalteromonas tunicata D2] (514 aa)
Score = 164, Expect = 4.8e-09, Identities = 95/365 (26%), Positives = 158/365 (43%)
 Q:  103 FNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNL----SNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTE-----------ASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEE-------SLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVF 467
      F  ID++ K N+K VH+ +LS   + ++  I + K+G K V LH  DG+D P S +++   F++  R  I ++ GR +     +D ++ D E  L QA E      A+  NEN  V  I PA   D  ++ D+VLFLN  D  ++R+    G F+  AP   +  +  +      ++L  +AK++  L +  K  + FF G   E  R ++ SP  +   ++S+ML DK +++I G++DVI  P    S   +  E D +GR+I   TG  +T+ +G AE+M ++    + S VPF++
 S:  99 FVNAIDQAVK-NNKAVHLMGLLSPGGVHSHVDHILATIELAAKRGAKAVYLHAFLDGRDTAPRSAQESIDLVDKKFNELQCGR---IASLIGRYYA--------MDRDNRWDRVEKAYNLMTQASAEYHFNDATSALKAAYNRNEN-DEFVAATSITPAKQ---DTAQINDGDAVLFLNFRADRARQMSRVF-VDKNFDG-FVKQKAPELAAFVTMTEYAKDIPAPSAFPSVALTNVLGEWLAKHNKTQLRISETEKYAHVTFFFSGGREALFEGEDRILIPSPQVATYDLQPEMNSEMLTDKLVEAIHAGQHDVIICNYPNGDMVGHSGVFSAAVKACEAVDHCIGRVIEALTQTGGEALITADHGNAEQMQNEETGQAHTAHTSEPVPFIY 473
>gi|158520110|ref|YP_001527980.1| phosphoglyceromutase [Desulfococcus oleovorans Hxd3] >gi|158508936|gb|ABW65903.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Desulfococcus oleovorans Hxd3] (511 aa)
Score = 164, Expect = 5.1e-09, Identities = 103/464 (22%), Positives = 195/464 (42%)
 Q:   6 IFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKR-NTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAY--NTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLS-----SLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEES---LLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG------KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTN 469
      + ++ +G GLN + KGN + A P+++ L S YP  L  +   P   S  ++   ++Y E   L ++ I+ S   + +L+D+ K  ++ H+ +LS   + +L ++ +  K L ++H I DG+D P S  +++ +FL  + + TV GR  F  RD  +   Y   G G +   +  N L + D + P  +  DG V+ +D +LF N  D  + R  T P   F +   ++AP   L  F PV  E+  L ++++   L +  K  + FF G T   RK++ SP  +  + + +M  + +++    KYD I V  +   +   ++ ET D +G++I L  +G ++ +T+ +G +E+M D++ +  + ++ VP + +
 S:   9 MLMILDGWGLNPETKGNAVAAARTPHLDRLFSE-YPHTRLVCSGEAVGLPPGYMGNSEVGHLNIGAGRVVYQE------LMRINVAIQDGSFFKNTVIVQLMDQVTKKQGRL-HLIGLLSDGGVHSHLDHLKALVRMASNKNLPVLIHTILDGRDTPPDSGKTYMADLCEFLADYPSASVATVCGR---FYAMDRDTRWDRTKKAYDLYTLGEGTRESDPVTAVKNAYLRGET-DEFVTPVIIASGSQDGGTVADNDGILFFNFRADRMREIVRAF-TDPDFS--FFNRKKTPAVAPPVCMTLYDKTFPLPVAFPPENPPNTLGEVISRQGYSQLRIAETEKYAHVTYFFNGGVETPFTGEDRKLIPSP---REVATYDMKPEMSAPQVANTLAEEIIKQKYDFIVVNFANMDMVGHTGIFAAAVAACETVDACIGKIIPLFLKSGGVVLVTADHGNSEQMEDQNGHPFTAHTTNPVPLILVD 473
>gi|168185506|ref|ZP_02620141.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Clostridium botulinum C str. Eklund] >gi|169296488|gb|EDS78621.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Clostridium botulinum C str. Eklund] (511 aa)
Score = 163, Expect = 5.6e-09, Identities = 115/491 (23%), Positives = 214/491 (43%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIM--DGYFVS---KDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIY--GTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD-KHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTL 492
      K ++ + +G+GL+  GN  LA KPN++ +  YP +L      +  S  ++   ++Y    L + + I+  +  E  K I + K N  +H  +LS   + ++L +I+  K G+K V +H  DG+D P S  + + K + +   I TV+GR +  + R   E + + Y  + G GE A T  E  ++ +  D +LP  T++ DG V+  +DSV+F N PD  + R +    G  +L ++  T+ D+   V K ES  L  V+  K L +  K  + FF G  N+N R ++ SP  +   +S+ + D+ + I  +YD+I +     + ++ + +ET D+ LG++++    + +T+ +G E+M+D + N + + ++LVPF +  D  K+++  G+ + I T+
 S:   3 KKPVMLAILDGLGLSDHKDGNAFSLAKKPNLDKIFKE-YPHTVLGASGLSVGLPDGQMGNSEVGHLNIGAGRVVY------QALTRITKAIEDGDILKNEALIKAIGNA-KNNDSALHFMGLLSDGGVHSHIEHLKGLIDFAAKSGVKKVYIHAFLDGRDTAPKSALTYIEDLEKHMKEIGVGSIATVSGRYYAMDRDKR----WERIELAYNAMVLGKGEVA-TSPKEAVEKSYHDNKTDEFVLP---TVIEKDGKPVATIKNNDSVVFFNFRPDRARQITRAI-NDKVFDGFKRETLNLVFVTMTEYDSTIEGVEVAFKPESYVNTLGEYVSAQGKKQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNKNEDRALIPSPKVATYDLKPEMSAYEVTDEVLKRIDSDEYDMIILNYANPDMVGHTGVVEAAVKAVETVDECLGKVMDKILEKNGALFITADHGNCEQMIDYSNGNPMTAHTTNLVPFAYIANDAKEKELREE--GILADIAPTM 492
>gi|160892542|ref|ZP_02073332.1| hypothetical protein CLOL250_00071 [Clostridium sp. L2-50] >gi|156865583|gb|EDO59014.1| hypothetical protein CLOL250_00071 [Clostridium sp. L2-50] (514 aa)
Score = 163, Expect = 5.9e-09, Identities = 113/470 (24%), Positives = 201/470 (42%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV--------DSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIK-SKSLHNLEIFN-----KLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG---YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSP-----KLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVFTNGD 471
      K ++ +V +G G++ K +GN + LAN P ++ L           K YP VK      D    G +I   + E + +KS+ + E F+   + I+  K NS + H++ +LS   + +L+ ++ + K+ + V +H  DG+D P S  L   + K   + +++GR +  + R D ++  + Y  + G G QA +    +  +V D ILP  T +G   V +DSV+F N PD  + R      + G F  L +   D    V K+E +    +A N  + L  K  + FF G  N+  R ++ SPA +   +S+ + +K +D+IG KYDVI +     + +  + +ET D +G+ +  +  ++ + + +G AE+M++   PH + ++ VPFV N D
 S:   3 KKPVVLMVLDGYGISDKTEGNAIALANTPVMDKL---------------------KAEYPYVKGAASGLAVGLPDGQMGNSEVGHMNIGAGRIIYQELTRITKSIQDGEFFDNAEMLEAIENCKKNNSDL-HVWGLLSSGGVHSHNTHLYAILELCKKQNFENVYVHPFFDGRDTAPASGKGFLEELIAEMKKIGVGKVASLSGRYYAMDRDNRWDRVE----LAYKSLVTGEGVQA-EDPVAAVQASYDKEVYDEFILPTVIT-ENGKPVSLVKPNDSVIFFNFRPDRAREITRAFCCDDFDGFNRPNGRF--PLVYVCFKDYDESIPNKIVAFKKEEIDNTFGEYLAANGKTQVRLAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNKGEDRILVKSPAVATYDLQPEMSAPEVCEKLVDAIGSDKYDVIIINFANPDMVGHTGVIPAAIKAVETVDACVGKAVEAVKKADGVLFICADHGNAEQMINYETG-EPHTAHTTNPVPFVLVNYD 475
>gi|168211755|ref|ZP_02637380.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|168215119|ref|ZP_02640744.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|168218202|ref|ZP_02643827.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Clostridium perfringens NCTC 8239] >gi|170710287|gb|EDT22469.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|170713458|gb|EDT25640.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|182379791|gb|EDT77270.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Clostridium perfringens NCTC 8239] (512 aa)
Score = 163, Expect = 6.0e-09, Identities = 113/477 (23%), Positives = 209/477 (43%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIM--DGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAP--IYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHL-NIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQ 478
      K ++ ++ +G G++  +GN + ANKPN + L + YP  L      +  S  ++   ++Y E   L + ++IK +  +  K +D + + N+ + H+ +LS   + +L ++ + KKGL+ V +H  DG+D P S + +   + +   I T++GR +  + R   E V + Y  + G GE+A + A E  ++ +  D +LP  T++ DG+ V++  DSV+F N PD  + R +  P+ KG   L  + T+ D    V + ES  L  VA   L +  K  + FF G  N N R +++SP  +   +S+ + D+ I +  KYD+I +     +  + + IE D+ LG++ +    + +T+ +G AE M+D   + + S VPF++ + D  K ++
 S:   3 KKPVMLMILDGFGISPNKEGNAVAAANKPNYDRLFNK-YPHTELQASGLEVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIIYQE------LTRITKEIKEGTFFTNKALVKAMDEAKENNTSL-HLMGLLSNGGVHSHIDHLKGLLELAKKKGLQKVYVHAFMDGRDVAPSSGKEFIVELENAMKEIGVGEIATISGRYYAMDRDNR----WERVELAYNAMVLGEGEKA-SSAVEAIEKSYHDNKTDEFVLP---TVIEEDGHPVARIKDGDSVIFFNFRPDRAREITRAI-VDPEFKGFERKQLHVNFVCMTQYDKTLECVDVAYRPESYTNTLGEYVAAKGLNQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEQPNTNEDRALIASPKVATYDLKPEMSAYEVTDELIKRLDQDKYDMIILNFANPDMVGHTGVQEAAVKAIEAVDECLGKVADKVLEKEGTLFITADHGNAEVMIDYSTGKPMTAHTSDPVPFLWISKDAEGKSLK 480
>gi|58698327|ref|ZP_00373243.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Wolbachia endosymbiont of Drosophila ananassae] >gi|58535151|gb|EAL59234.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Wolbachia endosymbiont of Drosophila ananassae] (506 aa)
Score = 163, Expect = 6.0e-09, Identities = 85/361 (23%), Positives = 153/361 (42%)
 Q:  112 KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM--KTSPKLKGLFLSSLAPI-YGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNI-IALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL--VPFVFTNGDL 472
      K+ + + HI ++S   + K++ + N + + G+K V+H  DG+D P S K + F K +  + I TV+GR +  + R   E ++ +E I     A  +EN N + D I PA  I D  + +D VL N  D  LA ++ KT    F S L+ + Y  L  +  P  +  L  + N + L +  K  + FF G+    R ++ SP  +   +S+ L +K ++ I  ++ +I V     + ++K   +  D L ++++ + + N + +T+ +G E M D+ N PH  +L VPF+ + +L
 S:  104 KSKNGVCHIMGLVSDGGVHSHQKHISTLANKISQHGIKVVIHAFLDGRDTLPNSGKKCIQEFIKSIKGNDIRIATVSGRYYAMDRDNR----WERTIEAYEAIAFAKAPRHDNAVSLIDENYQNNITDEFIRPA--VIGDYQGIKPEDGVLLANFRADRMIQLASILLGKTDYAKVAKFSSILSMMKYKKDLQIPYIFPPTSFADT--LGQTIEDNKLQQLRIAETEKYAHVTFFFNCGKEEPFSGEERILIPSPKVQTYDLQPEMSAFELTEKLVEKIHSQEFALIVVNYANPDMVGHTGNIKAAEKAVLAVDDCLAKVLSAVKKSSNTALIVTADHGNVECMFDEE-NNTPHTAHTLNKVPFIVSCDNL 465
>gi|158320008|ref|YP_001512515.1| phosphoglyceromutase [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] >gi|158140207|gb|ABW18519.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] (511 aa)
Score = 163, Expect = 7.1e-09, Identities = 114/472 (24%), Positives = 201/472 (42%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAY--NTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM-----KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANM----VAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKH--LNIVPHNKSSLVPFVFTNGDL 472
      MK + ++ +G G+ +  GN +K AN PN N I  YP  ++     P +  S  ++   ++Y E   L + +I+ + +  +F ++I S K  K +H+ +LS   + ++LF +I + ++GL+ V +H  DG+D P S + +S+  + +   I TV+GR +  + R   E V + Y  + G G A ++ +     MD +LP  N  D  + +D V+F N PD  + R +   +  + KG F  L + T D  +N   E LL N   ++K   L +  K  + FF G  N N R ++ SP  +   +S+ L ++ I+ I  +YD+I V     + L ++ +ET D L ++N   G  +TS +G +E M+++   I H + +  V  GD+
 S:   1 MKKPVALIILDGFGIRENQFGNAIKTANLPNYNSYIEN-YPNTQIAASGLDVGLPPGQMGNSEVGHLNIGAGRVVYQE------LTRITREIELGNFYKNPVFLEIIS-SVKKKGKKLHLMGLLSDGGVHSHMEHLFALIEIAKQEGLEEVYIHCFLDGRDTPPKSAMQYISDLQDKINEIGVGRIATVSGRYYAMDRDKR----WERVKLAYDALVLGKGLVA-SDPLDAVVSAYNRDEMDEFVLPTVIPNEKGDSDRIEAEDGVIFFNFRPDRARQITRALVDQDFQGFEREKGYF--PLDYVTMTVYDNA-IQNVKVAYEPHLLRNTLGEYISKKGLNQLRIAETEKYAHVTFFFNGGIEVPNVNEQRLLIPSPQVATYDLQPEMSAYELTNQLIEKIDEDQYDLIIVNYANPDMVGHTGKLDAVVKALETVDTCLATVVNKLVSKGGSAIITSDHGNSEDMINEENGTAITAHTTNPVPLIVIGQGDI 476
>gi|57237489|ref|YP_178503.1| phosphoglyceromutase [Campylobacter jejuni RM1221] >gi|81557570|sp|Q5HW32|GPMI_CAMJR 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|57166293|gb|AAW35072.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Campylobacter jejuni RM1221] (492 aa)
Score = 162, Expect = 7.3e-09, Identities = 121/498 (24%), Positives = 202/498 (40%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDI-KTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSP----KLKGLFLSSLA-PIYGTKLD-AVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK-YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTE 498
      MK  + ++T+GIG NK K N + A KP+  L  + P +LL     +P+     +S  M G  I  L +++ I++K L  E  KL+ + +   VHI + S     +  ++ + K G +  H I DG+D P S  + +  F     T+ GR +  + R   + V +Y+E + G  +   EY ++  V D I A N  G + ++D ++F+N  D  L ++ +   + + +F + L  +Y K  V FE  K K E+ LA +++K   L   K  + FF G+  EN TR ++ SP  + E  +S+ + D   I K D I V     + D  + +E D LG +I  +    +TS +G E M D+ N++ N ++  FVF    K++ N +G+ +  S L LD E
 S:   1 MKQKCVLIITDGIGYNKNSKFNAFEAAKKPSYEKLFKEV-PNSLLKTS-GLAVGLPEGQMG------NSEVGHMCIGSGRIIYQNLVRINKAIENKELEKNENLQKLLAKCKR-----VHIIGLYSDGGVHSMDTHFKAMLEICAKNGNEVFAHAITDGRDVSPKSGLNFIKDLKGFCENLGVHFATLCGRFYAMDRDKR----WDRVKEYYECLLGKAYKV-PNLLEYLQKSYDENVTDEFIKAAQNENYKG--MREEDGIIFINFRNDRMKQLVEVLNSKDFKEFEREKIFENLLTMSVYDDKFKLPVLFE---KEKIENTLAQVISKAGLSQLHTAETEKYAHVTFFFNGGKEELLENETRVLIPSPKVKTYDEKPQMSAFEVCDAVKKGIEKGEDFIVVNFANGDMVGHTGDFNAAIKAVEAVDTCLGEIIECAKKHDYAFIITSDHGNCEAMQDEKGNLLT-NHTTFDVFVFVQAK-GVSKIKDN-MGLSNIAASVLKILDLE 482
>gi|148925817|ref|ZP_01809504.1| phosphoglycerate mutase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni CG8486] >gi|145844803|gb|EDK21907.1| phosphoglycerate mutase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni CG8486] (492 aa)
Score = 162, Expect = 7.8e-09, Identities = 121/498 (24%), Positives = 203/498 (40%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDI-KTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSP----KLKGLFLSSLA-PIYGTKLD-AVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK-YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTE 498
      MK  + ++T+GIG NK K N + A KP+  L  + P +LL     +P+     +S  M G  I  L +++ I++K L  E  KL+ + +   VHI + S     +  ++ + K G +  H I DG+D P S  + + +F     T+ GR +  + R   + V +Y+E + G  +   EY ++  V D I A N  G + ++D ++F+N  D  L ++ +   + + +F + L  +Y K  V FE  K K E+ LA +++K   L   K  + FF G+  EN TR ++ SP  + E  +S+ + D   I K D I V     + D  + +E D LG +I  +    +TS +G E M D+ N++ N ++  FVF    K++ N +G+ +  S L LD E
 S:   1 MKQKCVLIITDGIGYNKNSKFNAFEAAKKPSYEKLFKEV-PNSLLKTS-GLAVGLPEGQMG------NSEVGHMCIGSGRIIYQNLVRINKAIENKELEKNENLQKLLAKCKR-----VHIIGLYSDGGVHSMDTHFKAMLEICAKNGNEVFAHAITDGRDVSPKSGLNFIKDLKEFCENLGVHFATLCGRFYAMDRDKR----WDRVKEYYECLLGKAYKV-PNLLEYLQKSYDENVTDEFIKAAQNENYKG--MREEDGIIFINFRNDRMKQLVEVLNSKDFKEFEREKIFENLLTMSVYDDKFKLPVLFE---KEKIENTLAQVISKAGLSQLHTAETEKYAHVTFFFNGGKEELLENETRVLIPSPKVKTYDEKPQMSAFEVCDAVKKGIEKGEDFIAVNFANGDMVGHTGDFNAAIKAVEAVDTCLGEIIECAKKHDYAFIITSDHGNCEAMQDEKGNLLT-NHTTFDVFVFVQAK-GVSKIKDN-MGLSNIAASVLKILDLE 482
>gi|157414729|ref|YP_001481985.1| phosphoglyceromutase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81116] >gi|172047065|sp|A8FKM1|GPMI_CAMJ8 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|157385693|gb|ABV52008.1| phosphoglyceromutase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81116] (492 aa)
Score = 162, Expect = 8.5e-09, Identities = 120/498 (24%), Positives = 203/498 (40%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDI-KTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSP----KLKGLFLSSLA-PIYGTKLD-AVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK-YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTE 498
      MK  + ++T+GIG NK K N + A KP+  L  + P +LL     +P+     +S  M G  I  L +++ I++K L  E  KL+ + +   VHI + S     +  ++ + K G +  H I DG+D P S  + + +F     T+ GR +  + R   + V +Y+E + G  +   EY ++  V D I A N  G + ++D ++F+N  D  L ++ +   + + +F + L  +Y K  V FE  K K E+ LA +++K   L   K  + FF G+  EN TR ++ SP  + E  +S+ + D   I K D I V     + D  + +E D LG ++  +    +TS +G E M D+ N++ N ++  FVF    K++ N +G+ +  S L LD E
 S:   1 MKQKCVLIITDGIGYNKNSKFNAFEAAKKPSYEKLFKEV-PNSLLKTS-GLAVGLPEGQMG------NSEVGHMCIGSGRIIYQNLVRINKAIENKELEKNENLQKLLAKCKR-----VHIIGLYSDGGVHSMDTHFKAMLEICAKNGNEVFAHAITDGRDVSPKSGLNFIKDLKEFCENLGVHFATLCGRFYAMDRDKR----WDRVKEYYECLLGKAYKV-PNLLEYLQKSYDENVTDEFIKAAQNENYKG--MREEDGIIFINFRNDRMKQLVEVLNSKDFKEFEREKIFENLLTMSVYDDKFKLPVLFE---KEKIENTLAQVISKAGLSQLHTAETEKYAHVTFFFNGGKEELLENETRVLIPSPKVKTYDEKPQMSAFEVCDAVKKGIEKGEDFIVVNFANGDMVGHTGDFNAAIKAVEAVDTCLGEIVECAKKHDYAFIITSDHGNCEAMQDEKGNLLT-NHTTFDVFVFVQAK-GVSKIKDN-MGLSNIAASVLKILDLE 482
>gi|187251745|ref|YP_001876227.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Elusimicrobium minutum Pei191] >gi|186971905|gb|ACC98890.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Elusimicrobium minutum Pei191] (518 aa)
Score = 162, Expect = 8.7e-09, Identities = 125/499 (25%), Positives = 213/499 (42%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYS---FNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNEN----LANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKD-DSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS--PKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVK----GKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGEN-----TNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNI-VPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILST-LDSLDTEH 499
      MK ++ +V +G G ++ K N ++ A PNI  +  YP  L     +P   S   +   M G  ++ L+ L + I+ SL N + F  ID + + NS + H+ ++    + +LF +I  KKG+K + +H ADG+D P S  F + L  +K    I TV GR +  +   L ++   E    ++ EA + + +    ++ D + PA  +++GY +KD DSV+F N  D  L R  + P + F+ +    DA F     G  +LL ++A N  L +  K  + FF      + I K  PA + E+ + + ++ D+T+ I  KYD I  F C M+   + ++K ++ +E D+ G++    G + +T+ +G AE M D  N+  + SLV ++ + D  K++  LG  I T LD L E 
 S:   1 MKKKVMLVVRDGWGKREEVKYNAVRQAKTPNITSYLEN-YPSTFLEAAGVMVG-LPAGYMGSS----EVGHLNMGAGRIVVQE-LKRLKDTIEDGSLFNAKPFKACIDNAAQNNSAL-HLMGLVQDEGVHAHQDHLFAIIEHAAKKGVKTIYVHFFADGRDTPPRSSIGFVRELE--AKIKEYGAGQIATVMGRYYAMDRSEDWNLTDKAYALITEGKAVRSAKSAEEAVQISYDTDKTPDGTEMTDEYVAPA---VINGYKGAKDGDSVIFFNFRQDRAIQLTRAFIDADYPGKREKFVKVVFCGLTKYYDAFEFNALPSMTDGGSMNNLLGQVLADNGKTQLRIAETQKFKHVTSFFNGKLIKPFKGEDRIELKGRFDPATFA--EHPEMEAYLVADETVKQINSDKYDFILVNFANCDMVGH---TGNMKSVIKAVEVVDECTGKITKAALDKGYTVLITADHGNAETMWDVKTNMPKTAHTCSLVELIYVSKDAENIKLEE--LGCLGDIAPTILDILGVEQ 506
>gi|167626394|ref|YP_001676894.1| phosphoglyceromutase [Francisella philomiragia subsp. philomiragia ATCC 25017] >gi|189042196|sp|B0TYM8|GPMI_FRAP2 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|167596395|gb|ABZ86393.1| Phosphoglycerate mutase [Francisella philomiragia subsp. philomiragia ATCC 25017] (512 aa)
Score = 161, Expect = 9.8e-09, Identities = 119/467 (25%), Positives = 207/467 (44%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTP-IVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYF--VSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS-----PKLKGLFLS-SLAPIYGTKLDA-VFF--ENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLIN-LCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVF 467
      MK T + ++ +G G ++  N +K AN P + +  +P L+S      +  S  V+   ++Y E   L +D+ I+ K+ N +   ID  + +S + H+ +LS   + +++F +I + +KG+K V LH  DG+D P S  ++   L K N  I +V+GR +  + R D ++   Y  +  E   A E  E+ A  D ++P   DG  V +DSV+F+N  D  ++      PK + L ++ +  Y +KL  V F E PV   + L ++ KN  L +  K  + FF G+  E  R ++ SP  +   +S+ + DK +D+I GKYD I      + + + + IE D+ L RL + +  GN+ +T+ +G A+ M++   PH + ++LVPFV+
 S:   1 MKKTTLLVILDGWGYSESDYFNAIKNANTPTWDSIWQD-FPRTLISASSLEVGLPRGQMGNSEVGHVNIGCGRVVYQE------LTKIDKAIEEKTFGNNKAICDAIDNVIQKDSNL-HLMGLLSPGGVHSHEEHIFEMIKIAKQKGVKRVYLHAFLDGRDTPPRSAESSIKKTDDLLQKLNLGYIASVSGRYYAMDRDNRWDRVEKA----YNAIVNADAEFVCNSALEALEESYARDQSDEFVIPTC-IQKDGKLIKVEDNDSVIFMNFRADRAREISHAFTDENFDHFPKDRHLNINFTTLTEYDSKLKCNVAFPPEQPV-----NTLGEVLMKNHKTQLRIAETEKYPHVTFFFNGGKEDQFEGEDRILIPSPKVATYDLQPEMSAPEVTDKLVDAINNGKYDCIVCNYANSDMVGHTGNYEAAMQAIEYLDKCLARLKDAILEHDGNMF-ITADHGNADMMVNPKTQ-KPHTAHTTNLVPFVY 468
>gi|119513494|ref|ZP_01632517.1| phosphoglyceromutase [Nodularia spumigena CCY9414] >gi|119461853|gb|EAW42867.1| phosphoglyceromutase [Nodularia spumigena CCY9414] (532 aa)
Score = 161, Expect = 9.8e-09, Identities = 87/367 (23%), Positives = 157/367 (42%)
 Q:  105 KLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFT----EASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEES-----LLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFG----ENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      K+    N K+ H+ + S   + +LF ++++ ++ + V +H I DG+D P  K +   + ++  IVT++GR +     +D +H D +  + Q    +A E  + A V D I P  I G +  D V+F N PD  L +  SP+ G   + P+     E PV  E+   +L ++A N +    K  + FF   E  E+ R+++SSP  + + ++S++ + D I +I G Y ++ +     + ++ ++ IET D LGRL+   G  +T+ +G AE MLD+ N  + ++ VPF+  G+
 S:  102 KICQEVRSGNGKL-HLVGLCSEGGVHSHLTHLFGLLDLAKEQEISQVCIHAITDGRDTAPTEGIKAIKLLQGQIDQKGIGRIVTLSGRYYA--------MDRDHRWDRVKRAYDVMTQDTAVDGRQAGEILEASYAEGVKDEFINPV--RIAPGA-IEPGDGVIFFNFRPDRARQLTQAF-VSPQFTGFERKQIQPLSFATFTQYDSELPVDVAFEAQNLSNILGEVIANNGLQQFRTAETEKYAHVTYFFNGGLEEPLAGED--RELVSSPMVATYDKAPTMSAEAVTDVAIAAIKKGVYTLVVINYANPDMVGHTGQIEATVTAIETVDHCLGRLLTSISKAGGTAMITADHGNAEYMLDEEGNPWTAHTTNPVPFILVEGE 470
>gi|110803633|ref|YP_698620.1| phosphoglyceromutase [Clostridium perfringens SM101] >gi|123047400|sp|Q0STD7|GPMI_CLOPS 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|110684134|gb|ABG87504.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Clostridium perfringens SM101] (512 aa)
Score = 161, Expect = 1.0e-08, Identities = 113/477 (23%), Positives = 209/477 (43%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIM--DGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAP--IYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHL-NIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQ 478
      K ++ ++ +G G++  +GN + ANKPN + L + YP  L      +  S  ++   ++Y E   L + ++IK +  +  K +D + + N+ + H+ +LS   + +L ++ + KKGL+ V +H  DG+D P S + +   + +   I T++GR +  + R   E V + Y  + G GE+A + A E  ++ +  D +LP  T++ DG+ VS+  DSV+F N PD  + R +  P+ KG   L  + T+ D    V + E+  L  VA   L +  K  + FF G  N N R +++SP  +   +S+ + D+ I +  KYD+I +     +  + + IE D+ LG++ +    + +T+ +G AE M+D   + + S VPF++ + D  K ++
 S:   3 KKPVMLMILDGFGISPNKEGNAVAAANKPNYDRLFNK-YPHTELQASGLEVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIIYQE------LTRITKEIKEGTFFTNKALVKAMDEAKENNTSL-HLMGLLSNGGVHSHIDHLKGLLELAKKKGLQKVYVHAFMDGRDVAPSSGKEFIVELENAMKEIGVGEIATISGRYYAMDRDNR----WERVELAYNAMVLGEGEKA-SSAVEAIEKSYHDNKTDEFVLP---TVIEEDGHPVSRIKDGDSVIFFNFRPDRAREITRAI-VDPEFKGFERKQLHVNFVCMTQYDKTLECVDVAYRPENYTNTLGEYVASKGLNQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEQPNTNEDRALIASPKVATYDLKPEMSAYEVTDELIKRLDEDKYDMIILNFANPDMVGHTGVQEAAVKAIEAVDECLGKVADKVLEKEGTLFITADHGNAEVMIDYSTGKPMTAHTSDPVPFLWISKDAEGKSLK 480
>gi|75763413|ref|ZP_00743142.1| Phosphoglycerate mutase [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] >gi|74489098|gb|EAO52585.1| Phosphoglycerate mutase [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] (478 aa)
Score = 161, Expect = 1.0e-08, Identities = 104/474 (21%), Positives = 198/474 (41%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETD---------IKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKG-------KEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI------GKYDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWP 474
      M+   ++ +G GL ++ GN + A KPN        D  NK+ P T +  +V   +M  E      +  L ++ I+    E F  I +S K   +H+F +LS   + ++F ++ + K+G++ V +H  DG+D P +  +  ++ + +    T++GR +  + R   + V  + +    + A E  ++ AN + D +LP+   D  V+  DD+V+F N PD  +AR+ T+  +    P   +  F  V G     ++ L +VA+  K L +  K  + FF G     R +++SP  +  + L +M I + D++    K+DVI  F C M+   S ++ + +E D+ LG+++    + +T+ +G A++ L   + + ++ VPF+ T D+ P
 S:   1 MRKPTALIILDGFGLREETHGNAVAQAKKPNF---------------DGYWNKF-PHTTLTACGEEVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQSLTRVNVAIREGEFDQNETFQNAI-KSVKEKGTALHLFGLLSDGGVHSHMNHMFALLRLAAKEGVEKVYIHAFLDGRDVGPQTAKGYIDAANEVIKETGVGQFATISGRYYSMDRDKR----WDRVEKCYSAMVNGEGPTYKSAEECVEDSYANGIYDEFVLPSVIVNEDNTPVATINDDDAVIFYNFRPDRAIQIARVF-TNEDFREFDRGEKVPHIPEFVCMTHFSETVNGYVAFKPMNLDNTLGEVVAQAGLKQLRIAETEKYPHVTFFFSGGREAEFPGEERILINSPKVAT----YDLKPEMSIYEVTDALVNEIENDKHDVIILNFANCDMVGH---SGMMEPTIKAVEATDECLGKVVEAILAKDGVALITADHGNADQELTADGEPMTAHXTNPVPFIVTKNDVEP 477
>gi|18310283|ref|NP_562217.1| phosphoglyceromutase [Clostridium perfringens str. 13] >gi|27734316|sp|Q8XKU2|GPMI_CLOPE 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|18144963|dbj|BAB81007.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Clostridium perfringens str. 13] (512 aa)
Score = 161, Expect = 1.1e-08, Identities = 117/477 (24%), Positives = 210/477 (44%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYS---FNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIM--DGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAP--IYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHL-NIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQ 478
      K ++ ++ +G G++  +GN + ANKPN + L + YP  L      +  S  ++   ++Y E   L + ++IK +  +  K +D + + N+ + H+ +LS   + +L ++ + KKGL+ V +H  DG+D P S  F  L N K +   I T++GR +  + R   E V + Y   G GE+A + A E  ++ +  D +LP  T++ DG+ V++  DSV+F N PD  + R +  P+ KG   L  + T+ D    V + ES  L  VA   L +  K  + FF G  N N R +++SP  +   +S+ + D+ I+ +  KYD+I +     +  + + IE D+ LG++ +    + +T+ +G AE M+D   + + S VPF++ + D  K ++
 S:   3 KKPVMLMILDGFGISPNKEGNAVAAANKPNYDRLFNK-YPHTELQASGLEVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIIYQE------LTRITKEIKEGTFFTNKALVKAMDEAKENNTSL-HLMGLLSNGGVHSHIDHLKGLLELAKKKGLQKVYVHAFMDGRDVAPSSGKDFIVELENAMKEI--GVGEIATISGRYYAMDRDNR----WERVELAYNAMALGEGEKA-SSAVEAIEKSYHDNKTDEFVLP---TVIEEDGHPVARIKDGDSVIFFNFRPDRAREITRAI-VDPEFKGFERKQLHVNFVCMTQYDKTLECVDVAYRPESYTNTLGEYVASKGLNQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEQPNTNEDRALIASPKVATYDLKPEMSAYEVTDELINRLDQDKYDMIILNFANPDMVGHTGVQEAAVKAIEAVDECLGKVADKVLEKEGTLFITADHGNAEVMIDYSTGKPMTAHTSDPVPFLWVSKDAEGKSLK 480
>gi|192359602|ref|YP_001984006.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Cellvibrio japonicus Ueda107] >gi|190685767|gb|ACE83445.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Cellvibrio japonicus Ueda107] (516 aa)
Score = 161, Expect = 1.1e-08, Identities = 100/391 (25%), Positives = 164/391 (41%)
 Q:  103 FNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGR---------DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM---KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNENI----TRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL--VPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLD 493
      + K ID S  N + VHI +LS   + +L+ +IN+ +++G K V LH  DG+D P S  +L    K T + ++ GR   + R      + E  D  + GL +A E E N+   +     TI DG   DSV+F+N PD  + R +   +  +G  ++A  T  A  + P+  E L    +A   L +  K  + FF N NE +   R ++ SP  +   +S+ + DK +++I GKYD I  + C M+   S   + +E D LGR++  +    +T+ +G E+M D+   PH + S  VPF+F +     +  V +IL+ +D
 S:  98 YVKAID-SAIANDRAVHILGLLSEGGVHSHQDHLYAMINMAVERGAKQVYLHAFLDGRDTPPRSAEASLQKAQDVFAKLGTGRVASIVGRYFALDRDNRWDRVKTAYDVMVTGEAEFDALTAVDGL--KAAYERGE--NDEFVKATVICGEDEEVATINDG------DSVIFMNFRPDRAREITRALIDENFTGFDRGETHPAIAHFVQTTEYASDIKAPIAFPPEDLSNSFGEYIAGLGKTQLRIAETEKYAHVTFFF--NGGNEVVYPGEDRILVPSPKVATYDLQPEMSAPEVTDKLVEAIESGKYDAIICNYANCDMVGH---SGLFDAAVKAVEAVDVALGRVLAAVKKVDGEALITADHGNVEEMFDEETG-QPHTQHSTLPVPFIFVSSRKGKLASGGSLADVAPTILALMD 499
>gi|57242188|ref|ZP_00370127.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Campylobacter upsaliensis RM3195] >gi|57016868|gb|EAL53650.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Campylobacter upsaliensis RM3195] (492 aa)
Score = 160, Expect = 1.2e-08, Identities = 121/498 (24%), Positives = 206/498 (41%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLEL--LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFN-----ENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMK----TSPKLKGLFLSSLA-PIYGTKLD-AVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK-YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTE 498
      MK  I ++T+GIG N   N  A KP + L  + P +LL     +P+     +S  M G  I Y L +++ I+  L N   L+ + +   VHI + S     FNA   ++ +  +G +  H I+DG+D P S K + +  F  +   ++AGR +  + R   E V Y++ + G  +  + S Y EN  + D I P +  +G ++++D ++F+N  D  L ++   T K K F  L  +Y K + V FE  K + ++ L +++   L   K  + FF G+  EN TR ++ SP  + E  +S+ + +  + I K D I V     + D  +S +E D LG +I  R    +TS +G E M D+ N++ N ++  FVF  + K+++ N +G+ +  S L L+ E
 S:   1 MKQKCILIITDGIGYNPNTAFNAFNAAKKPTYDKLFKEV-PNSLLKTS-GLAVGLPEGQMG------NSEVGHMCIGSGRI-IYQNLVKINQAIEKNMLKNNANLKALLQKCKR-----VHIIGLYSDGGVHSLHTHFNA-----LLTICKDEGKEVFAHAISDGRDVSPKSGLKLIRDLESFCEAKKIHFASLAGRFYAMDRDKR----WERVEAYYKALLGEA-KGVKKMSAYVEENYQKNIFDEFIEPVISEEFEG--LNEEDGLIFINFRNDRMKQLVELLSAENFTPLKQKKRFEKLLTMSVYDDKFNIPVLFE---KEELQNTLTEVISNAGLSQLHTAETEKYAHVTFFFNGGKEDLLENETRVLIPSPKIKTYDEKPQMSAFEVCEVVKEGIKKGEDFIVVNFANGDMVGHTGDFNAAVSAVEAVDTCLGEIIKEARRQNYAFIITSDHGNCEAMQDEKGNLLT-NHTTFNVFVFIEAQIC-KQIKPN-MGLSNVAASVLKILNLE 482
>gi|190571074|ref|YP_001975432.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Wolbachia pipientis] >gi|190357346|emb|CAQ54777.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Wolbachia pipientis] (502 aa)
Score = 160, Expect = 1.4e-08, Identities = 82/361 (22%), Positives = 157/361 (43%)
 Q:  112 KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM--KTSPKLKGLFLSSLAPI-YGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNI-IALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL--VPFVFTNGDL 472
      K+ + I HI ++S   + K++ + N + ++G+K V+H  DG+D P S + + F++ + + + I TV+GR +  + R   E ++ +E I    + +A  +EN N + D I PA  I D  + +D +L N  D  LA ++ KT    F S L+ + Y  L  +  P   + L ++ N + L +  K  + FF G     R ++ SP  +   +S+ L ++ + I  ++ +I V     + ++K   +  D L +++++ + GN + +T+ +G E M D+ N P  +L VPF+ + +L
 S:  104 KSKNGICHIMGLISDGGVHSHQKHISALANKISQRGIKVVIHAFLDGRDTLPNSGKRCIQEFTESIKENDIRIATVSGRYYAMDRDNR----WERTIEAYEAIAFAKAPRYDDAVSLIDENYQNNITDEFIRPA--IIGDYQGIKPEDGLLLANFRADRMIQLASILLGKTDYAKVAKFSSILSMMQYKADLKIPYLFPP--ESFANTLGQIIEDNKLRQLRIAETEKYAHVTFFFNCGREEPFSGEERILIPSPKVKTYDLQPEMSAFELTEELVKKIHSQEFALIVVNYANPDMVGHTGNIKAAEQAVLAVDDCLAKVLSVVKEVGNTALIVTADHGNVECMFDEE-NNTPQTAHTLNKVPFIISCENL 465
>gi|149114044|ref|ZP_01840800.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Shewanella baltica OS223] >gi|146866402|gb|EDK51642.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Shewanella baltica OS223] (514 aa)
Score = 160, Expect = 1.4e-08, Identities = 93/354 (26%), Positives = 153/354 (43%)
 Q:  118 VHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFETICGL---GEQAFT--------EASEYTNEN----LANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLD--AVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVFTNGD 471
      VHI +LS   + +++ + + + +G  V LH  DG+D P S  +LS+F      T G  +  GR F +D ++ D    L  G+ F     EA+  NEN   ++ + DAD  A T+ DG   D+++F+N  D  + R  +P  G  + + ++  L  A  + P+  E+L  L ++ K   L +  K  + FF G+  E  R +++SP  +   +SS L DK + +I  KYDVI  P    + +  +  E D +GR+++   G  +T+ +G AE+M D+    + S LVPFVF  D
 S:  113 VHIMGLLSAGGVHSHEEHIEAMCRMAVARGATKVYLHAFLDGRDTPPRSAKGSLSHFDDLF--------TTLGHGRIASMIGRYFAMDRDNRWDRVSQAYDLITQGKSKFQYDNAVTALEAAYERNENDEFVSSSAITDADGQVA--TLQDG------DALIFMNFRADRARQITRSF-INPDFDGFERAVVPKMHFVTLTEYAGDIKAPIAYPSENLVNTLGEVLQKQGRTQLRISETEKYAHVTFFFNGGKEEPFEGEDRILINSPKVATYDLQPEMSSAELTDKLVAAIESTKYDVIICNYPNGDMVGHTGNFDAAVKACEAVDACIGRVVDALAKVGGECIITADHGNAEQMTDETTGQAHTAHTSELVPFVFVGRD 476
>gi|15791801|ref|NP_281624.1| phosphoglyceromutase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 11168] >gi|86149029|ref|ZP_01067261.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni CF93-6] >gi|88597081|ref|ZP_01100317.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 84-25] >gi|27734394|sp|Q9PI71|GPMI_CAMJE 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|85840387|gb|EAQ57644.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni CF93-6] >gi|88190770|gb|EAQ94743.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 84-25] >gi|112359798|emb|CAL34584.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 11168] (492 aa)
Score = 160, Expect = 1.5e-08, Identities = 120/498 (24%), Positives = 203/498 (40%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDI-KTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSP----KLKGLFLSSLA-PIYGTKLD-AVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK-YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTE 498
      MK  + ++T+GIG NK K N + A KP+  L  + P +LL     +P+     +S  M G  I  L +++ I++K L  E  KL+ + +   VHI + S     +  ++ + K G +  H I DG+D P S  + + +F     T+ GR +  + R   + V +Y+E + G  +   EY ++  V D I A N  G + ++D ++F+N  D  L ++ +   + + +F + L  +Y K  V FE  K K E+ LA +++K   L   K  + FF G+  EN TR ++ SP  + E  +S+ + D   I K D I V     + D  + +E D LG ++  +    +TS +G E M D+ N++ N ++  FVF    K++ N +G+ +  S L LD E
 S:   1 MKQKCVLIITDGIGYNKNSKFNAFEAAKKPSYEKLFKEV-PNSLLKTS-GLAVGLPEGQMG------NSEVGHMCIGSGRIIYQNLVRINKAIENKELEKNENLKKLLAKCKR-----VHIIGLYSDGGVHSMDTHFKAMLEICAKNGNEVFAHAITDGRDVSPKSGLNFIKDLKEFCENLGVHFATLCGRFYAMDRDKR----WDRVKEYYECLLGKAYKV-PNLLEYLQKSYDENVTDEFIKAAQNENYKG--MREEDGIIFINFRNDRMKQLVEVLNSKDFKEFEREKIFENLLTMSVYDDKFKLPVLFE---KEKIENTLAQVISKAGLSQLHTAETEKYAHVTFFFNGGKEELLENETRVLIPSPKVKTYDEKPQMSAFEVCDAVKKGIEKGEDFIVVNFANGDMVGHTGDFNATIKAVEAVDTCLGEILECAKKHDYAFIITSDHGNCEAMQDEKGNLLT-NHTTFDVFVFVQAR-GVSKIKDN-MGLSNIAASVLKILDLE 482
>gi|134300820|ref|YP_001114316.1| phosphoglyceromutase [Desulfotomaculum reducens MI-1] >gi|134053520|gb|ABO51491.1| phosphoglycerate mutase [Desulfotomaculum reducens MI-1] (516 aa)
Score = 159, Expect = 1.6e-08, Identities = 121/491 (24%), Positives = 208/491 (42%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLEL--LDEQIKSKSL-HNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVL-HLIADGQDERPYSFNKNL-SNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFT------------EASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTL 492
      + L ++ +G GL++  GN + A+ PN+N +++   L +    +P+     +S  + G  + Y EL + + IK   N E+  + +  K ++ +HI +LS   + K++F V+ + ++GL V H  DG+D P S  + + +K  ++  + TV+GR +   RD    + Y  +  G QA +      E E+  +  V D  P     +S+ DSV+F+N PD      DFA  R K P++ + ++  +Y  ++A   PV   L  L  ++K  K L L  K  + FF G  N N R ++ SP  +   +S+ + D ++ I K +DVI      + DL   IET DQ LG+++   G + +T+ +G AEKMLD+    + + VPFV     K++ + G S I T+
 S:   5 RKPLALVILDGWGLSQDKNGNAIAQASTPNMNQILANSSHTTLACSGEAVG--LPEGQMG------NSEVGHLNMGAGRV-VYQELTRITKSIKDGDFFENPELLRAVQNVKEKDSA--LHIMGLLSDGGVHSHIKHIFAVLKLAAQQGLSKVYYHAFLDGRDVPPSSAKLYMRALLAKMKEEQVGQVATVSGRYYAMD---RDCRWERTELAYRALVYSEGLQANSPLEAIDVAYERGETDEFVKPTI---VTDDKKQPLAK-------ISQGDSVIFINFRPDRARQITRAFVDDDFAGFDRGTK-HPQVYFVCMT----VYDKTIEA-----PVAFPTHKLVNTLGEWLSKQGLKQLRLAETEKYAHVTFFFNGGVEAPNPNEERVLIPSPKVATYDLKPDMSAYEVADAFVEQINKETFDVIITNFANPDMVGHTGDLAATQVAIETVDQCLGKVVAAVLEKGGTVLVTADHGNAEKMLDEKGGPFTAHTTDPVPFVLIGNQYKGAKLRED--GSLSDIAPTM 495
>gi|125972664|ref|YP_001036574.1| phosphoglyceromutase [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|166991379|sp|A3DBQ2|GPMI_CLOTH 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|125712889|gb|ABN51381.1| phosphoglycerate mutase [Clostridium thermocellum ATCC 27405] (511 aa)
Score = 159, Expect = 1.8e-08, Identities = 117/449 (26%), Positives = 197/449 (43%)
 Q:   1 MKNTLIFLVT-EGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV---DSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIK-SKSLHNLEIFNK-----LIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG----YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS-----PKLKGLFLSSLAPIY---GTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      MK+ L+ L+ +G G+N + +GN ++ ANKPNI        DR  +Y P   +  DV  D    G T+I   + E + +KS+ + + F K    +  K NSK+ H+F +LS   + +L+ ++  ++ LK V +H  DG+D P S  +   + +   I TV GR +  + R   E V + Y  + G G QA  A E  E+  + D + P  IM    V ++DS++F N PD  + R      + KG F   P++  T+ D F  V K ESL    ++K  + L +  K  + FF G   E  R +++SP  +   +S+ + DK ++ I K YDVI +     +  +  + IE D+ LG+++    ++ +T+ +G +E+M+D
 S:   1 MKDKLVMLIILDGYGINPRKEGNAIEAANKPNI---------------DRFMREY-PNTIVRTSGMDVGLPDGQMGNSEVGHTNIGAGRIVYQELTRITKSIQDGDFFEKKEFLDAAENCRKHNSKL-HLFGLLSDGGVHSHNTHLYGLLEFAKRQNLKDVYVHCFFDGRDVPPDSAMGYVEELENKIREIGVGEIATVMGRYYAMDRDNR----WERVKLAYDAMVLGRGNQA-QSAKEAVAESYKRQEFDEFVKP--TVIMKNGSPVATVGENDSIIFFNFRPDRAREITRAFTEVNFSGFEREKGYF-----PVFFVCMTQYDKTFENVVVAFKPESLENTFGEYISKKGLRQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEAVYEGEDRILINSPKVATYDLKPEMSAYEVTDKVLECINKKEYDVIILNYANPDMVGHTGVFEAAKAAIEAIDECLGKVVPAVLEQNGVVLITADHGNSEQMID 452
>gi|111075004|gb|ABH04858.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Heliobacillus mobilis] (538 aa)
Score = 159, Expect = 1.8e-08, Identities = 105/448 (23%), Positives = 189/448 (42%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIK------------TYLEL--LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGL-KPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETIC-GLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAY---------NTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS--------PKLKGLFLSSLAPIYGTKLDA-VFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      + ++ +V +G GL  +GN LKLAN PN + L   W        +TYP     + + G+         Y EL + + +++ L  +  +DR + T K +H+ +LS   + +LF ++++ + G+ K +H  DG+D P + + +  K L +   + T++GR +  + R   E V  ++ I G GE+A  S     ++ D +LP      T+ DG   DSV+F N  D  L+ +      PKL +  +  Y  LDA V F  +  E+  +V++  + L +  K  + FF G  NE  R ++ SP  +   +S+ + D+ ++ I  +Y VI +     + L  + +ET D LGR++    ++ +T+ +G E+M+D
 S:   5 QTPVMLIVLDGWGLRDDMEGNALKLANLPNFHRL------W---------------ETYPHTSIQASGEYVGLPKGQIGNSEVGHLNIGAGRVVYQELTRISKAVETGELEKNPVLAAAMDRLSGT-GKALHLMGLLSDGGVHSHIDHLFALLDMAVAHGVDKIFVHAFLDGRDVPPANAKEYVEALDKKLAQIGVGQLATISGRYYAMDRDKR----WERVKRAWDAIVYGEGEKA-PLGSAAVETAYHARLTDEFVLPTVIIDEKGEPRGTVADG------DSVIFFNFRADRARQLSHVFTDQNFDGFDRGPKLPQVHFVCMTQ-YDITLDAPVAF---LPQNLENTFGEVVSRAGMRQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNEGEDRVLVPSPKVATYNLQPEMSANEVTDRVVEKINSKEYPVIVLNLANPDMVGHTGILPAAIQAVETVDGCLGRIVPAVLDQDGVVIITADHGNVEQMID 454
>gi|168207664|ref|ZP_02633669.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|170661010|gb|EDT13693.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Clostridium perfringens E str. JGS1987] (512 aa)
Score = 159, Expect = 1.8e-08, Identities = 112/477 (23%), Positives = 209/477 (43%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIM--DGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAP--IYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHL-NIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQ 478
      K ++ ++ +G G++  +GN + ANKPN + L + YP  L      +  S  ++   ++Y E   L + ++IK +  +  K +D + + N+ + H+ +LS   + +L ++ + KKGL+ V +H  DG+D P S + +   + +   I T++GR +  + R   E V + +  + G GE+A + A E  ++ +  D +LP  T++ DG+ V++  DSV+F N PD  + R +  P+ KG   L  + T+ D    V + ES  L  VA   L +  K  + FF G  N N R +++SP  +   +S+ + D+ I +  KYD+I +     +  + + IE D+ LG++ +    + +T+ +G AE M+D   + + S VPF++ + D  K ++
 S:   3 KKPVMLMILDGFGISPNKEGNAVAAANKPNYDRLFNK-YPHTELQASGLEVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIIYQE------LTRITKEIKEGTFFTNKALVKAMDEAKENNTSL-HLMGLLSNGGVHSHIDHLKGLLELAKKKGLQKVYVHAFMDGRDVAPSSGKEFIVELENAMKEIGVGEIATISGRYYAMDRDNR----WERVELAHNAMVLGEGEKA-SSAVEAIEKSYHDNKTDEFVLP---TVIEEDGHPVARIKDGDSVIFFNFRPDRAREITRAI-VDPEFKGFERKQLHVNFVCMTQYDKTLECVDVAYRPESYTNTLGEYVAAKGLNQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEQPNTNEDRALIASPKVATYDLKPEMSAYEVTDELIKRLDQDKYDMIILNFANPDMVGHTGVQEAAVKAIEAVDECLGKVADKVLEKEGTLFITADHGNAEVMIDYSTGKPMTAHTSDPVPFLWVSKDAEGKSLK 480
>gi|58697282|ref|ZP_00372655.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Wolbachia endosymbiont of Drosophila simulans] >gi|58536364|gb|EAL59827.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Wolbachia endosymbiont of Drosophila simulans] (439 aa)
Score = 159, Expect = 2.0e-08, Identities = 85/361 (23%), Positives = 153/361 (42%)
 Q:  112 KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM--KTSPKLKGLFLSSLAPI-YGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNI-IALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL--VPFVFTNGDL 472
      K+ + + HI ++S   + K++ + N + + G+K V+H  DG+D P S K + F K +  + I TV+GR +  + R   E ++ +E I     A  +EN N + D I PA  I D  + +D VL N  D  LA ++ KT    F S L+ + Y  L  +  P  +  L  + N + L +  K  + FF G+    R ++ SP  +   +S+ L +K ++ I  ++ +I V     + ++K   +  D L ++++ + + N + +T+ +G E M D+ N PH  +L VPF+ + +L
 S:  37 KSKNGVCHIMGLVSDGGVHSHQKHISTLANKISQHGIKVVIHAFLDGRDTLPNSGKKCIQEFIKSIKGNDIRIATVSGRYYAMDRDNR----WERTIEAYEAIAFAKAPRHDNAVSLIDENYQNNITDEFIRPA--VIGDYQGIKPEDGVLLANFRADRMIQLASILLGKTDYAKVAKFSSILSMMKYKKDLQIPYIFPPTSFADT--LGQTIEDNKLQQLRIAETEKYAHVTFFFNCGKEEPFSGEERILIPSPKVQTYDLQPEMSAFELTEKLVEKIHSQEFALIVVNYANPDMVGHTGNIKAAEKAVLAVDDCLAKVLSAVKKSSNTALIVTADHGNVECMFDEE-NNTPHTAHTLNKVPFIVSCDNL 398
>gi|152994757|ref|YP_001339592.1| phosphoglyceromutase [Marinomonas sp. MWYL1] >gi|150835681|gb|ABR69657.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Marinomonas sp. MWYL1] (509 aa)
Score = 159, Expect = 2.1e-08, Identities = 88/361 (24%), Positives = 155/361 (42%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETIC-GLGE------QAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEE-------SLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKML 448
      + + I+ S  E  + +D++ + K VHI +LS   + + + + + K+G K V +H  DG+D P S   +   L +   I T+ GR +  + R   + V  ++ I G GE   +A +A+  +EN ++ + A I+   + DG   D+++F N PD  L R  T   G F S+ P  + +  F + +K      + L ++AK+ K L +  K  + FF GE  +  R+++ SP  +   +S+ + DK ++ I GKYD I      S  + + +E D LGR+I  + G  +T+ +G E+ML
 S:  82 IGKAIEDGSFFENEALVRAVDKA-VSAGKAVHILGLLSDGGVHSHHEQIMAMCELAAKRGAKAVYVHGFTDGRDTPPRSAKTPTAELEAKLAELGVGKIATLTGRYYAMDRDNR----WDRVQTAYDAIVLGKGEFQSDTAEAAIQAAYDRDEN--DEFVKATIVGESAPVQDG------DAIIFANFRPDRARQLTRAF-TDADFDG-FTRSVYPKLASFVTFTEFASDIKADVAFPPVALTNTLGEVLAKHGKKQLRIAETEKYAHVTFFFNGGEEALFDGEERELIPSPNVATYDLKPEMSAPEVTDKLVEVIEAGKYDTIICNFANGDMVGHSGIFEAAVKAVEAVDACLGRIIEALKVNGGQCLITADHGNVEQML 447
>gi|83589134|ref|YP_429143.1| phosphoglyceromutase [Moorella thermoacetica ATCC 39073] >gi|83572048|gb|ABC18600.1| phosphoglycerate mutase [Moorella thermoacetica ATCC 39073] (513 aa)
Score = 158, Expect = 2.4e-08, Identities = 108/465 (23%), Positives = 195/465 (41%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGY---FVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVF---------FENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVFTN 469
      L+ ++ +G GL + +GN +   PN  L++G YP  L  +    +  S  ++   ++Y E   L + + I+ S +    + R+ + +  +H+ ++S   + +L+ ++++ ++GL+ V +H  DG+D P S  L    ++  I T+ GR +   RD     Y  + G G QA + SE  +  + D + PA T DG   V + DSV+F N  D  L R      F +  P G +LD F      PV  + L  L ++A  K L +  K  + FF G     R ++ SP  + + S+S++ + D ++ + KYD I +     + DL  ++ +ET D+ +GR++     + LT+ +G AE+M + + PH + S+LVPF+ +
 S:   9 LMLMILDGFGLGPEGEGNAISQGRLPNYRRLLAG-YPHTRLRASGEAVGLPAGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQE------LTRISKAIRDGSFFSNAALVGAV-RAAREHGGALHLMGLVSDGGVHSHLDHLYALLDLAKREGLERVYIHAFLDGRDVPPASAAGYLEQVEDECRQKGIGAIATIMGRYYAMD---RDRRWERTARAYRALVAGEGHQA-SSPSEAIRASYERDITDEFVEPAVIT-RDGRPLATVREGDSVVFFNFRADRARQLTRAFVDRD-----FDAFERP--GGRLDIQFVCLTQYDVTIPAPVAFPPQVLQNVLGEVIAGAGLKQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEEPFPGEDRLLIPSPKVATYDQKPSMSAREVTDAVLERLDKYDFIVLNFANPDMVGHTGDLAAAIAAVETVDECIGRIVQAMAERRAPLLLTADHGNAEEM--REPDGEPHTAHTSNLVPFILVD 472
>gi|73667141|ref|YP_303157.1| phosphoglyceromutase [Ehrlichia canis str. Jake] >gi|85540984|sp|Q3YRU6|GPMI_EHRCJ 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|72394282|gb|AAZ68559.1| phosphoglycerate mutase [Ehrlichia canis str. Jake] (501 aa)
Score = 157, Expect = 3.0e-08, Identities = 98/394 (24%), Positives = 167/394 (42%)
 Q:  100 LEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLK-RNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANK------VMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKG-LFLSSLAPI--YGTKLD--AVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL--VPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLD 493
      LE NK+   K N+ I HI +LS   + ++ +IN L  ++ +H+ DG+D P S K +S  + +  N I T++GR +  + R LD     T    AF A Y +  A +   + D ILP    G +  D + N  D  + +M+  K  + L +  + Y K++  +F N +   + L ++A N  L +  K  + FF G+  EN R I+ SP+ +   +S++ + D I+ I  KY +I V     + ++   I T DQ L +++N + T ++ +TS +G AE+M D  N+ P+  +L VPF+ N +  +    V +IL L+
 S:  96 LEFINKI-----KKNNGICHIAGLLSDGGVHSSYTHILDIINTLSDFQIQVAVHIFLDGRDTPPISATKYISILCEHIKHLNNINIATLSGRYYAMDRDNR--LD--------RTTKAYNAIAFANAKRYEDPLTAVQDSYNLGITDEFILPCIIGNYQG--MKPQDGFIMTNFRSDRVIQIIKMIIGDIKTDNHITLDNTIGMVKYSDKINIPCLFPNNNIT----NTLGEVIANNQLHQLRIAETEKYAHVTFFFNGGKEDMFENEDRIIIPSPSVATYNLTPEMSAEKVTDTIIEKIKLQKYSLIIVNYANADMVGHTGNIDATKQAITTIDQCLSKILNCIQNTNYVLVITSDHGNAEEMFDVKNNM-PYTAHTLNPVPFIICNYNKKIRLKNGRLCDVAPTILEILN 485
>gi|11465845|ref|NP_053989.1| phosphoglycerate mutase [Porphyra purpurea] >gi|1709674|sp|P51379|GPMI_PORPU 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|1276845|gb|AAC08265.1| phosphoglycerate mutase [Porphyra purpurea] (534 aa)
Score = 157, Expect = 3.0e-08, Identities = 105/467 (22%), Positives = 200/467 (42%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIV-TVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLA---------NKVMDADILPA----YNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPI-------YGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      ++ + +G G +  +GN +K+A P I+ L+  YP LL  +   +  P +    + + G  ++ L +  I++KS N  N  D + T + + H+ + S   + +L +I+V  K + + +HLI DG+D  S  +  + + K++ I+ T++GR +   RDF +   Y T+    ++ S+ TN+ L     NK + + +P    +I DG   D+++F N PD  L + +  P    SL+ +    Y + L+   P   + L  ++K  K  +  K  + FF G     R+++SSP+ T+   +S++++ K+I +I K Y I +     + LK+ + +IET D + L +  +  + +T+ +G AE ML     + ++LVPF+  G+
 S:   9 IVLAILDGWGHSNSHQGNAIKIAKTPTIDSLLE-TYPNTLLVASGE------EVGLPKGQMGNSEVGHTTIGGGRVVEQELVKIGNSIENKSFFNNVQLNCACDHAISTQTSL-HLIGLCSNGGVHSHLDHLLALIHVAESKKVPNLYIHLITDGRDTNSNSAKSFIKLIADHIEKKSFVIISTISGRYYAMD---RDFRWSRTKAAY--TVLT------SDNSDITNQPLNYNDLIDHYYNKGISDEFIPPSRINTGSIKDG------DAIIFFNFRPDRMRQLVQALVQKP-FNCFLTKSLSHLHVLTFTNYDSSLNTALAFPP--NTLNNFLGETISKYGLKQFRVAETEKYAHVTYFFNGGAEEPFSGEDRELVSSPSVTTYDLSPDMSAELVTQKSISAINKGIYSCIVINYANADMLGHTGKLKETIRSIETVDNCIALLFDAVSQSNGTLIITADHGNAECMLTNEGTSCTSHTTNLVPFILIEGE 473
>gi|168177562|ref|ZP_02612226.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Clostridium botulinum NCTC 2916] >gi|182670736|gb|EDT82710.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Clostridium botulinum NCTC 2916] (509 aa)
Score = 157, Expect = 3.2e-08, Identities = 113/470 (24%), Positives = 211/470 (44%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVK---RDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIK-------SKSLHNLEIF-----NKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIY--GTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHL-NIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      K ++ ++ +G GL K GN + ANKPN++ ++           K YP +   +D  E  G +++ +L +  +I    +KS+ + + F   NK I+  K NS + H+ +LS   + ++L +I + +K +K V +H  DG+D P S + + +  ++ +   I T++GR +  + R   E V + Y  + G GE+A  A E  ++ +  D +LP+  + +G  +K  DSV+F N PD  L R +    G  +L  Y  T+ D+   V  E L  L  V+KN K L +  K  + FF G  NE  R ++ SP  +   +++ + DK ++ +  KYD++ +     +  +   IET D+ +G+++N     +T+ +G +E+M+D   + + ++ VPF++ + +
 S:   3 KKPVVLMILDGFGLTNKVDGNAVSAANKPNLDNIL---------------------KKYPHTQLGASGMDVGLPEGQMGNSEVG-HLNIGAGRIVYQALTKITKSIFDGDFFENVALNKAIENVKKNNSTL-HLLGLLSPGGVHSHIEHLKGLIKLAKEKDIKKVYIHAFLDGRDVAPSSAKEYIEDIENYMNEIGVGEIATISGRYYAMDRDKR----WERVQLCYNAIVLGKGEEA-NSAVEGLEKSYRDNKTDEFVLPSV-VLKEGKPKAKIENKDSVVFFNFRPDRARELTRAI-NDKVFDGFERETLDLTYVTMTEYDSTLENVEVAFPPEHLNNTLGEYVSKNGKKQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNEGEDRVLIPSPKVATYDMQPEMNAYEVTDKLLERLDEDKYDMVILNFANPDMVGHTGVFEAAKKAIETVDECVGKIVNKILEKDGTAFITADHGNSEEMIDYSTGKPMTAHTTNPVPFMYVSNN 473
>gi|168182161|ref|ZP_02616825.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Clostridium botulinum Bf] >gi|182674703|gb|EDT86664.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Clostridium botulinum Bf] (509 aa)
Score = 157, Expect = 3.3e-08, Identities = 107/470 (22%), Positives = 203/470 (43%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIY--GTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHL-NIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      K ++ ++ +G GL K GN + A+KPN++ ++  YP+ L      +  S  ++   ++Y    L + + I      NK I+ + K NS + H+ +LS   + +L +I + +K +K V +H  DG+D P S + + +  ++ +   I T++GR +  + R   E V + Y  + G GE+A  A E  ++ +  D +LP+  + +G  +K  DSV+F N PD  L R +    G  +L  Y  T+ D+   V  E L  L  V+KN K L +  K  + FF G  NE  R ++ SP  +   +++ + +K ++ +  KYD++ +     +  +   IET D+ +G+++N     +T+ +G +E+M+D   + + ++ VPF++ + +
 S:   3 KKPVVLMILDGFGLTNKVDGNAVSAADKPNLDNILKK-YPYTQLGASGMEVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIVY------QALTKITKSISDGDFFQNVALNKAIENARKNNSTL-HLLGLLSPGGVHSHIDHLKGLIKLAKEKDIKKVYIHAFLDGRDVAPSSAKEYIEDIENYMQEIGVGEIATISGRYYAMDRDKR----WERVQLCYNAIVLGKGEEA-NSAVEGLEKSYRDNKTDEFVLPSV-VLKEGKPKAKIENKDSVVFFNFRPDRARELTRAI-NDKVFDGFERETLDLTYVTMTEYDSTLENVEVAFPPEHLNNTLGEYVSKNGKKQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNEGEDRVLVPSPKVATYDMQPEMNAYEVTEKLLEKLDEDKYDMVILNFANPDMVGHTGVFEAAKKAIETVDECVGKIVNKILEKDGTAFITADHGNSEEMIDYSTGKPMTAHTTNPVPFMYVSNN 473
>gi|54293490|ref|YP_125905.1| phosphoglyceromutase [Legionella pneumophila str. Lens] >gi|81601519|sp|Q5WZ43|GPMI_LEGPL 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|53753322|emb|CAH14769.1| hypothetical protein [Legionella pneumophila str. Lens] (514 aa)
Score = 157, Expect = 3.3e-08, Identities = 97/405 (23%), Positives = 178/405 (43%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTV---AGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAY----NTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS---PKLKGLFLSSLAP----IYGTKLDAVFFEN----PVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAE--AARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTL 492
      ++E I +    +F+++ID+ KT K +HI +LS   + ++LF ++ + +K + V LHL DG+D P S  +L  ++ L K  P+ T+  GR +  + R +  E V +   G E+ F +A  +  NK+ D + P   ++I DG   D+VLF N  D   AR + ++  P KG  +L   + T+ D  F   PV   + L +++ +  L +  K  + FF G +  N R ++ SP  +   +S+ L  I +I  D  ++C     + + + + IE DQ + ++  + G + +T+ +G AE+M + N   + S VPF++ G    + + + + S+L+ L
 S:  83 INEAINNGKFAKNAVFHEVIDQLKKT-EKSLHIMGLLSPGGVHSHEQHLFALLALCNQKKFRSVHLHLFLDGRDTPPQSALDSLKCLNEELAKH--PVATINSICGRYYAMDRDKR-WQRVEPVYNLLTQ--GKSERQFPDAETAIHFYYKNKISDEFVPPTLIGKEHSIQDG------DAVLFFNFRADR----ARQLTSTFLDPSFKGFERKTLPKLSYFVSMTQYDKNLFTTTAFPPVP--LNNTLGEVLSSHGLSQLRIAETEKYAHVTFFFNGGCESVFTNEERIMVPSPQVATYDLQPEMSAHELTKTLIAAINSQDYHVIICNYANADMVGHTGNFEATVQAIECLDQCMQQVWQALKNNGGKLLITADHGNAEEMFSEATNQAHTAHTSEPVPFLYVGGGWHFTHSEGSLIDIAPSLLALL 493
>gi|177664028|ref|ZP_02939831.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Cyanothece sp. PCC 8801] >gi|196246518|ref|ZP_03145237.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Cyanothece sp. PCC 8802] >gi|172076709|gb|EDT62120.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Cyanothece sp. PCC 8801] >gi|196205749|gb|EDY00549.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Cyanothece sp. PCC 8802] (532 aa)
Score = 157, Expect = 3.3e-08, Identities = 80/320 (25%), Positives = 140/320 (43%)
 Q:  152 LHLIADGQD----ERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEE-----SLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNN--ENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      +H+I DG+D  E  + K S+ + + R  IVTV+GR +  + R D +  + + Y +  G G A  +E  +  N + D I P  I G +  D V+F N PD  L  + T P  G   + P+     + PVK  E   ++L +VA+  K    K  + FF   N E  R+++ SP  + + ++S++ + D  ++I G Y ++ +     + +L+ + IET D LGRL+   G + +T+ +G AE M+D++ N  + ++ VP +  G+
 S:  149 IHVITDGRDTNTNEGINAVAKLESSIKEIGVGR---IVTVSGRYYAMDRDRRWDRIQKAYDV-YTQDRPGDGRSA----TEVIKDFYKNSITDEFIEPT--RIAPGA-IKSGDGVIFFNFRPDRARQLCYAL-TMPNFDGFERELIQPLSFVTFTQYDPKLPVKVAFEPQNLNNILGEVVAREGLKQFRTAETEKYPHVTYFFNGGLENPFEGEDRELIQSPMVATYDQAPAMSAETVTDTACNAIEKGIYSLVVINYANPDMVGHTGNLEAAIQAIETVDNCLGRLLTSISKMGGTVLITADHGNAELMVDENGNPWTAHSTNPVPLIIVEGE 470
>gi|168143017|ref|ZP_02586246.1| phosphoglyceromutase [Bacillus cereus G9842] (509 aa)
Score = 157, Expect = 3.4e-08, Identities = 103/472 (21%), Positives = 197/472 (41%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETD---------IKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKG-------KEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI------GKYDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDL 472
      M+   ++ +G GL ++ GN + A KPN        D  NK+ P T +  +V   +M  E      +  L ++ I+    E F  I +S K   +H+F +LS   + ++F ++ + K+G++ V +H  DG+D P +  +  ++ + +    T++GR +  + R   + V  + +    + A E  ++ AN + D +LP+   D  V+  DD+V+F N PD  +AR+ T+  +    P   +  F  V G     ++ L +VA+  K L +  K  + FF G     R +++SP  +  + L +M I + D++    K+DVI  F C M+   S ++ + +E D+ LG+++    + +T+ +G A++ L   + + ++ VPF+ T D+
 S:   1 MRKPTALIILDGFGLREETHGNAVAQAKKPNF---------------DGYWNKF-PHTTLTACGEEVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQSLTRVNVAIREGEFDQNETFQNAI-KSVKEKGTALHLFGLLSDGGVHSHMNHMFALLRLAAKEGVEKVYIHAFLDGRDVGPQTAKGYIDAANEVIKETGVGQFATISGRYYSMDRDKR----WDRVEKCYSAMVNGEGPTYKSAEECVEDSYANGIYDEFVLPSVIVNEDNTPVATINDDDAVIFYNFRPDRAIQIARVF-TNEDFREFDRGEKVPHIPEFVCMTHFSETVNGYVAFKPMNLDNTLGEVVAQAGLKQLRIAETEKYPHVTFFFSGGREAEFPGEERILINSPKVAT----YDLKPEMSIYEVTDALVNEIENDKHDVIILNFANCDMVGH---SGMMEPTIKAVEATDECLGKVVEAILAKDGVALITADHGNADQELTADGEPMTAHTTNPVPFIVTKNDV 475
>gi|148360885|ref|YP_001252092.1| phosphoglyceromutase [Legionella pneumophila str. Corby] >gi|166991391|sp|A5IH96|GPMI_LEGPC 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|148282658|gb|ABQ56746.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate independent [Legionella pneumophila str. Corby] (514 aa)
Score = 157, Expect = 3.5e-08, Identities = 97/405 (23%), Positives = 174/405 (42%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTV---AGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETIC-GLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAY----NTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM----------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAE--AARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTL 492
      ++E I +    +F+++ID+ KT K +HI +LS   + ++LF ++ + +K + V LHL DG+D P S  +L  ++ L+K  P+ T+  GR +  + R   E V  + + G E F +A  +  NK+ D + P   ++I DG   D+VLF N  D  L       KT PKL  + S+  Y  L    PV   + L +++ +  L +  K  + FF G +  N R ++ SP  +   +S+ L  I +I  D  ++C     + + + + IE DQ + ++  + G + +T+ +G AE+M + N   + S VPF++ G    + + + + S+L+ L
 S:  83 INEAINNGKFAKNAVFHEVIDQLKKT-EKSLHIMGLLSPGGVHSHEQHLFALLALCNQKKFRSVHLHLFLDGRDTPPQSALDSLKCLNEELVKH--PVATINSICGRYYAMDRDKR----WERVEPVYNLLTQGKSEHQFPDAETAIHFYYKNKISDEFVPPTLIGKEHSIQDG------DAVLFFNFRADRARQLTSTFLDPLFKGFERKTLPKLS--YFVSMTQ-YDKNLITTIAFPPVP--LNNTLGEVLSSHGLSQLRIAETEKYAHVTFFFNGGCESVFTNEERIMVPSPQVATYDLQPEMSAPELTKTLIAAINSRDYHVIICNYANADMVGHTGNFEATVQAIECLDQCMHQVWQALKNNGGKLLITADHGNAEEMFSEATNQAHTAHTSEPVPFLYVGGGWHFTHAEGSLIDIAPSLLALL 493
>gi|87120390|ref|ZP_01076285.1| phosphoglyceromutase [Marinomonas sp. MED121] >gi|86164493|gb|EAQ65763.1| phosphoglyceromutase [Marinomonas sp. MED121] (509 aa)
Score = 157, Expect = 3.5e-08, Identities = 110/470 (23%), Positives = 191/470 (40%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLA--NKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTID--SIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKML-DKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      K T  + +G G ++ K N + AN PN + L   W  +  +  +     + +   + G T + + + + I+ S + E   +D + K + K VHI +LS   + + + + + +K+G K V +H  DG+D P S  +++  L  T I T+ GR   + R   E V  ++ I LG QA  A+   LA ++ + + +PA  I D  + + D+++F N PD      DF+  R K +PKL G F++   Y + + A   PV   + L ++AK   L +  K  + FF GE  E  R+++ SP  +   +S+ + DK ++ S G YD I      S   + +E D +GR++      +T+ +G E+ML D   + +  VP V + D
 S:   3 KKTTALFILDGWGYSETSKSNAIAAANTPNWDKL------WQTRPHSLIQTSGMAVGLPEGQMGNSEVGHMNLGAGRTVYQNFTRI-GKAIEDGSFFDNEALVNAVDTAVKAD-KAVHILGLLSAGGVHSHHEQIMAMSEMAVKRGAKKVYIHGFTDGRDTPPRSAQAPIADLEAKLAALGTGRIATLTGRYFAMDRDNR----WERVETAYDAI-ALG-QAECHAATAEQAILAAYDRDQNDEFVPA-TVIGDAVTLEEGDAIVFANFRPDRARQLTRAFTDADFSGFTR--KATPKL-GAFVTFTE--YASDIKASVAFPPVA--LSNTLGEVLAKLGKTQLRIAETEKYAHVTFFFNGGEEALFEGEERELIPSPDVATYDLKPEMSAPEVTDKLVEVISAGTYDTIICNFANGDMVGHSGVFDAAVKAVEAVDACIGRVLAALELNAGSCLITADHGNVEQMLSDDGTQPLTSHTIEPVPLVLVSPD 471
>gi|126176513|ref|YP_001052662.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Shewanella baltica OS155] >gi|166991461|sp|A3DAN0|GPMI_SHEB5 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|125999718|gb|ABN63793.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Shewanella baltica OS155] (514 aa)
Score = 157, Expect = 3.5e-08, Identities = 92/350 (26%), Positives = 152/350 (43%)
 Q:  118 VHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFETICGL---GEQAFT--------EASEYTNEN----LANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLD--AVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVF 467
      VHI +LS   + +++ + + + +G  V LH  DG+D P S  +LS+F      T G  +  GR F +D ++ D    L  G+ F     EA+  NEN   ++ + DAD  A T+ DG   D+++F+N  D  + R  +P  G  + + ++  L  A  + P+  E+L  L ++ K   L +  K  + FF G+  E  R +++SP  +   +SS L DK + +I  KYDVI  P    + +  +  E D +GR+++   G  +T+ +G AE+M D+    + S LVPFVF
 S:  113 VHIMGLLSAGGVHSHEEHIEAMCRMAVARGATKVYLHAFLDGRDTPPRSAKSSLSHFDDLF--------TTLGHGRIASIIGRYFAMDRDNRWDRVSQAYDLITQGKSKFQYDNAVTALEAAYERNENDEFVSSSAITDADGQVA--TLQDG------DALIFMNFRADRARQITRSF-INPDFDGFERAVVPKMHFVTLTEYAGDIKAPIAYPSENLVNTLGEVLQKQGRTQLRISETEKYAHVTFFFNGGKEEPFEGEDRILINSPKVATYDLQPEMSSAELTDKLVAAIESTKYDVIICNYPNGDMVGHTGNFDAAVKACEAVDACIGRVVDALAKVGGECIITADHGNAEQMTDETTGQAHTAHTSELVPFVF 472
>gi|152998598|ref|YP_001364279.1| phosphoglyceromutase [Shewanella baltica OS185] >gi|166991462|sp|A6WHC7|GPMI_SHEB8 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|151363216|gb|ABS06216.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Shewanella baltica OS185] (514 aa)
Score = 156, Expect = 4.0e-08, Identities = 92/350 (26%), Positives = 152/350 (43%)
 Q:  118 VHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFETICGL---GEQAFT--------EASEYTNEN----LANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLD--AVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVF 467
      VHI +LS   + +++ + + + +G  V LH  DG+D P S  +LS+F      T G  +  GR F +D ++ D    L  G+ F     EA+  NEN   ++ + DAD  A T+ DG   D+++F+N  D  + R  +P  G  + + ++  L  A  + P+  E+L  L ++ K   L +  K  + FF G+  E  R +++SP  +   +SS L DK + +I  KYDVI  P    + +  +  E D +GR+++   G  +T+ +G AE+M D+    + S LVPFVF
 S:  113 VHIMGLLSAGGVHSHEEHIEAMCRMAVARGATKVYLHAFLDGRDTPPRSAKTSLSHFDDLF--------TTLGHGRIASIIGRYFAMDRDNRWDRVSQAYDLITQGKSKFQYDNAVTALEAAYERNENDEFVSSSAITDADGQVA--TLQDG------DALIFMNFRADRARQITRSF-INPDFDGFERAVVPKMHFVTLTEYAGDIKAPIAYPSENLVNTLGEVLQKQGRTQLRISETEKYAHVTFFFNGGKEEPFEGEDRILINSPKVATYDLQPEMSSAELTDKLVAAIESTKYDVIICNYPNGDMVGHTGNFDAAVKACEAVDACIGRVVDALAKVGGECIITADHGNAEQMTDETTGQAHTAHTSELVPFVF 472
>gi|126724474|ref|ZP_01740317.1| phosphoglyceromutase [Rhodobacterales bacterium HTCC2150] >gi|126705638|gb|EBA04728.1| phosphoglyceromutase [Rhodobacterales bacterium HTCC2150] (503 aa)
Score = 156, Expect = 4.0e-08, Identities = 90/361 (24%), Positives = 153/361 (42%)
 Q:  110 SNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETIC-GLGEQAFTEASEYTNENLANKVMD---ADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLF-LSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI-GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVFTNG 470
      S K+   H+ ++LS   + +LF ++ L+ G+ VLH I DG+D P S K L+  +F L   I TV GR   + R   E V  ++ I G GE A  +    A+K +  A ++ Y+ I DG   D + LN  D      DF +  +  PKL L + S + +  + V+ + +  ++ L  V+K  +  L  K  + F  G   E  R + +SP  +   +S+ + D+ + +I  YD+I V     + DL  +++ E D LG +   G + +T+ +G E+M+D +  PH + ++LVP +  G
 S:  102 SIKSAGGRAHLMTVLSDGGVHGHINHLFATVSALVALGVPIVLHAITDGRDVAPVSAEKYLAQLLEF-LPEGIEIGTVTGRYFALDRDNR----WERVSTAYDAIVHGQGEHATDAGAAIKGGYAADKTDEFILATVIGTYSGISDG------DGLFCLNFRADRAREILAAIGQPDFDAFD--IGDRPKLSALMGMVSYSDAHDAYMSTVYKKRDI----QNALGAWVSKAGKRQFRLAETEKYPHVTFFLNGGVEVPEEGEDRFMPASPKVATYDLQPEMSAPEVADRMVGAILDGYDLIVVNFANPDMVGHTGDLAAAIASCEAVDHGLGLAVEALEKMGGSMIVTADHGNCEQMIDP-VTGEPHTAHTTNLVPVILVGG 466
>gi|54296532|ref|YP_122901.1| phosphoglyceromutase [Legionella pneumophila str. Paris] >gi|81601998|sp|Q5X7P2|GPMI_LEGPA 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|53750317|emb|CAH11711.1| hypothetical protein [Legionella pneumophila str. Paris] (514 aa)
Score = 156, Expect = 4.0e-08, Identities = 97/405 (23%), Positives = 178/405 (43%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTV---AGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETIC-GLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAY----NTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS---PKLKGLFLSSLAP----IYGTKLDAVFFEN----PVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAE--AARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTL 492
      ++E I +    +F+++ID+ KT K +HI +LS   + ++LF ++ + +K + V LHL DG+D P S  +L  ++ L K  P+ T+  GR +  + R   E V  + + G E+ F +A  +  NK+ D + P   ++I DG   D+VLF N  D   AR + ++  P KG  +L   + T+ D  F   PV   + L +++ +  L +  K  + FF G +  N R ++ SP  +   +S+ L  I +I  D  ++C     + + + + IE DQ + ++  + G + +T+ +G AE+M + N   + S VPF++ G    + + + + S+L+ L
 S:  83 INEAINNGKFAKNAVFHEVIDQLKKT-EKSLHIMGLLSPGGVHSHEQHLFALLALCNQKKFRSVHLHLFLDGRDTPPQSALDSLKCLNEELAKH--PVATINSICGRYYAMDRDKR----WERVEPVYNLLTQGKSERQFPDAETAIHFYYKNKISDEFVPPTLIGKEHSIQDG------DAVLFFNFRADR----ARQLTSTFLDPLFKGFERKTLPKLSCFVSMTQYDKNLFTTTAFPPVP--LNNTLGEVLSSHGLSQLRIAETEKYAHVTFFFNGGCESVFTNEERIMVPSPQVATYDLQPEMSAHELTKTLIAAINSRDYHVIICNYANADMVGHTGNFEATVQAIECLDQCMQQVWQALKNNGGKLLITADHGNAEEMFSEATNQAHTAHTSEPVPFLYVGGGWHFTHSEGSLIDIAPSLLALL 493
>gi|153933967|ref|YP_001382633.1| phosphoglyceromutase [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|153936169|ref|YP_001386185.1| phosphoglyceromutase [Clostridium botulinum A str. Hall] >gi|166991376|sp|A7FQN9|GPMI_CLOB1 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|152930011|gb|ABS35511.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|152932083|gb|ABS37582.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Clostridium botulinum A str. Hall] (509 aa)
Score = 156, Expect = 4.2e-08, Identities = 110/448 (24%), Positives = 197/448 (43%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVK---RDVDSNFYEMLYGETDI--------KTYLELLDEQIKSKS----LHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGT--KLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      K ++ ++ +G GL K GN + ANKPN++ ++           K YP +   +D  E  G +++    +  + L + KS S   N+ + NK I+  K NS + H+ +LS   + +L +I + +K +K V +H  DG+D P S + + +  ++ +   I T++GR +  + R   E V + Y  + G GE+A  A E  ++ +  D +LP+  + +G  +K  DSV+F N PD  L R +    G  +L  Y T + D+   V  E L  L  V+KN K L +  K  + FF G  NE  R ++ SP  +   +++ + DK ++ +  KYD++ +     +  +   IET D+ +G+++N     +T+ +G +E+M+D
 S:   3 KKPVVLMILDGFGLTNKVDGNAVSAANKPNLDNIL---------------------KKYPHTQLGASGMDVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQALTKITKSISDGDFFENVAL-NKAIENVKKNNSTL-HLLGLLSPGGVHSHIDHLKGLIKLAKEKDIKKVYIHAFLDGRDVAPSSAKEYIEDIENYMNEIGVGEIATISGRYYAMDRDKR----WERVQLCYNAIVLGKGEEA-NSAVEGLEKSYRDNKTDEFVLPSV-VLKEGKPKAKIENKDSVVFFNFRPDRARELTRAI-NDKVFDGFERETLDLTYVTVTEYDSTLENVEVAFPPEHLNNTLGEYVSKNGKKQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNEGEDRVLIPSPKVATYDMQPEMNAYEVTDKLLERLDEDKYDMVILNFANPDMVGHTGVFEAAKKAIETVDECVGKIVNKVLEKDGTAFITADHGNSEEMID 450
>gi|15611975|ref|NP_223626.1| phosphoglyceromutase [Helicobacter pylori J99] >gi|11134273|sp|Q9ZKM7|GPMI_HELPJ 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|4155489|gb|AAD06490.1| 2,3-BISPHOSPHOGLYCERATE-INDEPENDENT PHOSPHOGLYCERATE MUTASE [Helicobacter pylori J99] (491 aa)
Score = 156, Expect = 4.3e-08, Identities = 111/470 (23%), Positives = 199/470 (42%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYS---FNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG-KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLN-IVPHNKSSLVPFVFTNG 470
      M  + ++T+GIG K  N  A KP + +  + P++L+ +  + +PK     +S  M G  + Y +L+   S SL N E+ N   +  S +VH+ ++S   + ++  +   K  K LHLI DG+D P S  + K + N  +  N I T++GR +  + R   E +  + ++ GL   + SEY    + D I+PA   G + D+S +F+N  D      +F S R    K L ++++ P  +   F PV  +ES+  LA +V++++   +  K  + F  G T +N R ++ SP T+   +S+K +  ++ +  D+I V     + + + + +E D LG +++L +   + LTS +G E+M D++ N + H  S+ FV NG
 S:   1 MAQKTLLIITDGIGYRKDSDHNAFFHAKKPTYDLMFKTL-PYSLI-DTHGLSVGLPKGQMG------NSEVGHMCIGAGRV-LYQDLVR---ISLSLQNDELKNNPAFLNTIQKSHVVHLMGLMSDGGVHSHIEHFIALALECEKSHKKVCLHLITDGRDVAPKSALTYLKQMQN----ICNENIQIATISGRFYAMDRDNR----FERIELAYNSLMGLNHTPLS-PSEYIQSQYDKNITDEFIIPACFKNYCG--MQDDESFIFINFRNDRAREIVSALGQKEFNSFKRQ-----AFKKLHIATMTPYDNS------FPYPVLFPKESVQNTLAEVVSQHNLTQSHIAETEKYAHVTFFINGGVETPFKNENRVLIQSPKVTTYDLKPEMSAKGVTLAVLEQMRLGTDLIIVNFANGDMVGHTGNFEASIKAVEAVDACLGEILSLAKELDYAMLLTSDHGNCERMKDENQNPLTNHTAGSVYCFVLGNG 458
>gi|16331205|ref|NP_441933.1| phosphoglyceromutase [Synechocystis sp. PCC 6803] >gi|3914388|sp|P74507|GPMI_SYNY3 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|1653699|dbj|BAA18611.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Synechocystis sp. PCC 6803] (532 aa)
Score = 156, Expect = 4.6e-08, Identities = 104/467 (22%), Positives = 202/467 (43%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHN---LEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQD----ERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEH-VMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPI-------YGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      ++ ++ +G G   + N + AN P ++ LI+ YP L+ N  ++ +PK    + +   + G  + + + D     N  +E+ ++ DR K   +H+ + S   + +L +I++  +G+ + +H I DG+D  E +  + ++ K L R  IV+V+GR +  + R D ++ + VM  T G+G+   A++  + A+ + D I P  T +  ++ D V+F N PD  L  + +P  G   + P+    Y  L V  P   ++L ++++  K    K  + FF G     R+++ SP ++ +  +S+K + D  ++ G Y ++ V     + LK+ + IET D +LGRL+   G + +T+ +G AE M D+ N  + ++ VPF+  G+
 S:   9 VVLVILDGWGYRPDTRANAIAQANTPIMDSLIAA-YPNTLV-NTSGKDVGLPKGQMG----NSEVGHLNLGAGRVVPQELVRISDAIEDGTFFDNQALIEVCQRVRDRRGK-----LHLIGLCSDGGVHSHIDHLLGLIDLAKLQGISQLCIHAITDGRDTPTNEGAHFVQQIQAHLEKIGLGR---IVSVSGRYYALDRDRRWDRVEKAYRVM----TEDGVGDG--RSAAQVIKDYYASDITDEFIPP---TRIGAGAIASGDGVIFYNFRPDRARQLCYAL-VNPSFDGFPRERIQPLDFVTFTQYDPALPVVVAFEP--QNLNNILGEIISRQGMKQFRTAETEKYPHVTYFFNGGLEQPFAGEDRELIQSPMVSTYDKAPQMSAKAVTDAVCRAMEKGIYSLVVVNYANPDMVGHTGKLKEAIQAIETVDLNLGRLLASAAKVGGTVLITADHGNAEYMSDESGNPWTAHTTNPVPFILVEGE 470
>gi|154484686|ref|ZP_02027134.1| hypothetical protein EUBVEN_02403 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] >gi|149734534|gb|EDM50451.1| hypothetical protein EUBVEN_02403 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] (513 aa)
Score = 155, Expect = 4.8e-08, Identities = 118/494 (23%), Positives = 213/494 (43%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPA--------YNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDP------------DDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKE---ESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSP--ACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLN--IVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSL 495
      K  + L+ +G GLN K +GN + LAN P ++ L++ YP+        +  S  ++   ++Y E   L + ++I+ +  E  K ++ + K NS + HIF +LS   + +++ + + K GL+ V +H  DG+D P S + +   + +   + T++GR +   RD  +   Y   G G + T+ +  + A V D +LP      TI DG   DSV+F N P      DDF  AR K      L + T+ D    + K+  ++   +A ++ K  +  K  + FF G  NE  R ++ SP  T D++  +S+ + +K +++I GKYDVI      + ++ + +ET D+ +G++++ +   + + + +G AE+++D     H + VPF+ N D  K +  GV + I+ TL L
 S:   3 KKPTVLLILDGYGLNDKKEGNAVALANTPVMDKLMAE-YPFVKGQASGMAVGLPEGQMGNSEVGHLNMGAGRIVYQE------LTRITKEIEDGTFFENEELVKAMENAKKNNSAL-HIFGLLSDGGVHSHITHMYGTLEMAKKFGLEKVYVHAFLDGRDTPPASAAEYMQQMVDKMAEIGVGEVATISGRYYAM---DRDNNWDREEKAYVAMTKGEGVEE-TDPVQAIKNSYAKDVTDEFVLPTVIKKDGQPVATITDG------DSVVFCNFRPDRARQITRAFCADDFDGFAREKKL----------DLTFVCFTEYDVTIPNKLIAFKKVEVKNTFGEYLAAHNMKQARIAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNEGEDRILVPSPKEVATYDQKP-EMSAPKVCEKMVEAIKSGKYDVIITNFANPDMVGHTGIVEAAVKAVETIDECVGKVVDAIKEVDGQMFICADHGNAEQLIDYETGEPFTAHTTNP-VPFILVNADPSYKLREG---GVLADIVPTLIEL 496
>gi|163942820|ref|YP_001647704.1| phosphoglyceromutase [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] >gi|163865017|gb|ABY46076.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] (509 aa)
Score = 155, Expect = 5.0e-08, Identities = 103/472 (21%), Positives = 197/472 (41%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETD---------IKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVS---KDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKG-------KEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI------GKYDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDL 472
      M+   ++ +G GL ++ GN + A KPN        D  NK+ P T +  +V   +M  E      +  L ++ I+    E F  I +S K   +H+F +LS   + ++F ++ + K+G++ V +H  DG+D P +  +  ++ + +    T++GR +  + R   + V  + +    + A E  ++ AN + D +LP+   D  V+  DD+V+F N PD  +AR+ T+  +    P   +  F  V G     ++ L +VA+  K L +  K  + FF G     R +++SP  +  + L +M I + D++    K+DVI  F C M+   S ++ + +E D+ LG+++    + +T+ +G A++ L   + + ++ VPF+ T D+
 S:   1 MRKPTALIILDGFGLREETYGNAVAQAKKPNF---------------DGYWNKF-PHTTLTASGEEVGLPAGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQSLTRVNVAIREGEFDQNETFQNAI-KSVKEKGTALHLFGLLSDGGVHSHMNHMFALLRLAAKEGVEKVYIHAFLDGRDVGPQTAKGYIDATNEVIKETGVGQFATISGRYYSMDRDKR----WDRVEKCYRAMVNGEGPTYKSAEECVEDSYANGIHDEFVLPSVIVNEDDTPVATINNDDAVIFYNFRPDRAIQIARVF-TNEDFREFDRGEKVPHIPEFVCMTHFSETVDGYVAFKPMNLDNTLGEVVAQAGLKQLRIAETEKYPHVTFFFSGGREAEFPGEERILINSPKVAT----YDLKPEMSIYEVTDALVNDIENDKHDVIILNFANCDMVGH---SGMMEPTIKAVEATDECLGKVVEAILAKDGVALITADHGNADQELTAEGGPMTAHTTNPVPFIVTKNDV 475
>gi|167751306|ref|ZP_02423433.1| hypothetical protein EUBSIR_02292 [Eubacterium siraeum DSM 15702] >gi|167655813|gb|EDR99942.1| hypothetical protein EUBSIR_02292 [Eubacterium siraeum DSM 15702] (533 aa)
Score = 155, Expect = 5.5e-08, Identities = 118/451 (26%), Positives = 199/451 (44%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDI---KTYLE---LLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQD----------ERPYSFNKNLSNFSKF----------------LLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKT--------SPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFS----LSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKH 451
      M  ++ +V +G+G +K  G+ + LAN P ++ L+      R+   K  +V  D +   G  +  + Y +  L++E I+S ++ E + +L+D  K N+ +H  +LS   N K+LF ++   +G+K  +H++ DG+D     E+ SF K L+  F         + + P+V + + HV G+ GR F   M+ ET       Y EN + ++D D LPA+  +G V K  DSV+ N  D  L+        K  F  L   KL A F NP +  +L  +VA  N+ V   K G + F+ N +++ + ++ +   SD  F   + S + D I+ I  KYD I  P    + L  + +E D L RLI +C  G + +T+ +G A++ML+K+
 S:   1 MAKPVLLVVMDGVGFSKTGLGDAVTLANTPTLDRLL------------RECPNTRLKAHGDAVGLPTDDDMGNSEVGHNALGCGQIYSQGAKLVNESIESGKMYQSEAWKELVDNC-KANNSTLHFIGLLSDGNVHSNIKHLFKMLTEAKNEGIKKARVHILLDGRDVPATSAPIYIEQLESFLKELNADGAFDGKIASGGGRMKVTMDRYQADWPMVELGWKTHVKGE-GRQFAS---AMEAVET--------------YRKEN--DGIIDQD-LPAFVIAENGEPVGKIVDKDSVILFNFRGDRAIELSMAFDDDDFTAFDRGAKPDVCFAGMLQYDGDLKLPARFLVNPPE-ITNTLTEVLVAAGLNEYAV-SETQKYGHVTYFWNGNKSDK-FSEELETYKEIPSDNVSFDQRPWMKSAEITDDLIEVIKSKKYDFIRCNYPNGDMVGHTGSLDSTIIGVEAVDLGLSRLIKVCDEYGVTLVVTADHGNADEMLEKN 464
>gi|192807559|ref|ZP_03036236.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Geobacillus sp. Y412MC10] >gi|192802979|gb|EDV79482.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Geobacillus sp. Y412MC10] (514 aa)
Score = 154, Expect = 6.0e-08, Identities = 109/463 (23%), Positives = 207/463 (44%)
 Q:   7 FLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV---DSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIK-SKSLHNLEIFNK--LID--RSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYS---FNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG---YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAV---FFENPVKG----KEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTN 469
      ++ +G GL   GN + ANKPN        DR  +Y P T +  V  +    G +I   + + + +KS+  E F  L++ R+ K N+K +H++ ++S   + +++F ++++ K+  V +H  DG+D P S  F K+L  +K    I T++GR +  + R D ++   Y  + G G + +T+ +  E+  V D + P    G   V  DSV+FLN PD  L+++ T+  +G    P +  L V  F  V+G  K + L  L ++ +++ K L +  K  + FF G +   TR +++SP  +   +S+ + D + I  K+D I +     S L+ + +ET D+ +G++++   G ++ +T+ +G A+ + D++   + ++ VPF+ T+
 S:   9 LIIMDGFGLRNTEVGNAVAQANKPNY---------------DRYLKQY-PNTTLTACGEAVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQDLTRITKSIREGEFFENETLVEAVRAAKNNNKKLHLYGLVSDGGVHSHIEHMFAMLDLCKKEDFHDVYIHGFMDGRDVAPDSGKQFVKDL--IAKIEEVGVGQIATLSGRYYAMDRDKRWDRVEKA----YRAMVYGEGPK-YTDPLKAITESYEKSVYDEFVEPTVMVNGAGEPVSLVESGDSVIFLNYRPDRAIQLSQVF-TNKDFRGF---DRGPKFPQSLHFVCLTLFSETVEGFVAYKPKDLDNTLGEVLVQHNKKQLRIAETEKYPHVTFFFSGGRDVELPGETRVLINSPKVATYDLKPEMSAYEVADACVREIEADKHDAIILNFANPDMVGHSGMLEPTVKAVETTDECVGKVVDAVLAKGGVVIITADHGNADMVFDENGRPFTAHTTNPVPFIVTD 474
>gi|52840746|ref|YP_094545.1| phosphoglyceromutase [Legionella pneumophila subsp. pneumophila str. Philadelphia 1] >gi|81603523|sp|Q5ZY71|GPMI_LEGPH 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|52627857|gb|AAU26598.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate independent [Legionella pneumophila subsp. pneumophila str. Philadelphia 1] (514 aa)
Score = 154, Expect = 6.0e-08, Identities = 97/405 (23%), Positives = 174/405 (42%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTV---AGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETIC-GLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAY----NTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM----------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAE--AARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTL 492
      ++E I +    +F+++ID+ KT K +HI +LS   + ++LF ++ + +K + V LHL DG+D P S  +L  ++ L K  P+ T+  GR +  + R   E V  + + G E+ F +A  +  NK+ D + P   ++I DG   D+VLF N  D  L       KT PKL  + S+    L  F PV   + L +++ +  L +  K  + FF G +  N R ++ SP  +   +S+ L  I +I  D  ++C     + + + + IE DQ + ++  + G + +T+ +G AE+M + N   + S VPF++ G    + + + + S+L+ L
 S:  83 INEAINNGKFAKNAVFHEVIDQLKKT-EKSLHIMGLLSPGGVHSHEQHLFALLALCNQKKFRSVHLHLFLDGRDTPPQSALDSLKCLNEELAKH--PVATINSICGRYYAMDRDKR----WERVEPVYNLLTQGKSERQFPDAETAIHFYYKNKISDEFVPPTLIGKEHSIQDG------DAVLFFNFRADRARQLTSTFLDPSFKGFERKTLPKLS--YFVSMTQYDKNLLTTTAFP-PVP--LNNTLGEVLSSHGLSQLRIAETEKYAHVTFFFNGGCESVFTNEERIMVPSPQVATYDLQPEMSAHELTKTLIAAINSQDYHVIICNYANADMVGHTGNFEATVQAIECLDQCMQQVWQALKNNGGKLLITADHGNAEEMFSEATNQAHTAHTSEPVPFLYVGGGWHFTHSEGSLIDIAPSLLALL 493
>gi|134298014|ref|YP_001111510.1| phosphoglyceromutase [Desulfotomaculum reducens MI-1] >gi|134050714|gb|ABO48685.1| phosphoglycerate mutase [Desulfotomaculum reducens MI-1] (516 aa)
Score = 154, Expect = 6.2e-08, Identities = 108/467 (23%), Positives = 200/467 (42%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYS----FNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEY------TNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTID--SIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      L ++ +G GL++ KGN + AN P + L+  YP  L+  +    +  S  ++   ++Y E   L + + IK    +  ++I + K+NS + HI +LS   + +++F + + ++GL V +H  DG+D P S   N L+  + + +  + TV+GR +  + R +  E     GL  + EA +    T+E +  V+ D    + DG   DS++F+N PD      DF+  R   PK+ + L+  +Y  +   + PV   L  L  + K  K L L  K  + FF G  N N R ++ SP  + +  +S++ + + I  + +YDV       + ++   +ET D+ +G++++    + +T+ +G AEKMLD++   + ++ VPF+  GD
 S:   8 LALIILDGWGLHRDEKGNAIACANIPYVKGLLKR-YPSTSLACSGEAVGLPAGQMGNSEVGHLNMGAGRVVYQE------LTRITKAIKDGDFFQNQELLRVIQGAKKSNSAL-HIMGLLSDGGVHSHIRHIFAALELAARQGLSKVYVHAFLDGRDVPPSSAKGYMNALLAKMKELGVGQ---VATVSGRYYAMDRDSR-WERTELAYRAMVFAEGLQANSPVEAIDVGYQRGETDEFIKPTVITDDCKQPIARVADG------DSIIFMNFRPDRARQITRSFVDDDFSGFQRGTG-GPKVHFVCLT----VYDKTI-----KTPVAFPPTQLVHTLGEWLDKQGLKQLRLAETEKYAHVTFFFNGGVEAPNPNEERVLIPSPKVATYDQKPEMSAQEVAEAFIKKFNTAQYDVYITNFANPDMVGHTGNMAATRIAVETVDKCVGKIVSTVLEKAGTVIITADHGNAEKMLDENGGAYTAHTTNPVPFILV-GD 475
>gi|118480173|ref|YP_897324.1| phosphoglyceromutase [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|196045615|ref|ZP_03112845.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus cereus 03BB108] >gi|166991371|sp|A0RKS4|GPMI_BACAH 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|118419398|gb|ABK87817.1| phosphoglycerate mutase [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|196023446|gb|EDX62123.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus cereus 03BB108] (509 aa)
Score = 154, Expect = 6.3e-08, Identities = 103/472 (21%), Positives = 196/472 (41%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETD---------IKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKG-------KEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI------GKYDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDL 472
      M+   ++ +G GL ++ GN + A KPN        D  NK+ P T +  V   +M  E      +  L ++ I+    E F  I +S K   +H+F +LS   + ++F ++ + K+G++ V +H  DG+D P +  +  ++ + +    T++GR +  + R   + V  + +    + A E  ++ AN + D +LP+   D  V+  DD+V+F N PD  +AR+ T+  +    P   +  F  V G     ++ L +VA+  K L +  K  + FF G     R +++SP  +  + L +M I + D++    K+DVI  F C M+   S ++ + +E D+ LG+++    + +T+ +G A++ L   + + ++ VPF+ T D+
 S:   1 MRKPTALIILDGFGLREETYGNAVAQAKKPNF---------------DGYWNKF-PHTTLTACGEAVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQSLTRVNVAIREGEFDKNETFQSAI-KSVKEKGTALHLFGLLSDGGVHSHMNHMFALLRLAAKEGVEKVYIHAFLDGRDVGPKTAQSYIDATNEVMKETGVGQFATISGRYYSMDRDKR----WDRVEKCYRAMVNGEGPTYKSAEECVEDSYANGIYDEFVLPSVIVNEDNTPVATINDDDAVIFYNFRPDRAIQIARVF-TNEDFREFDRGEKVPHIPEFVCMTHFSETVDGYVAFKPMNLDNTLGEVVAQAGLKQLRIAETEKYPHVTFFFSGGREAEFPGEERILINSPKVAT----YDLKPEMSIYEVTDALVNEIENDKHDVIILNFANCDMVGH---SGMMEPTIKAVEATDECLGKVVEAILAKDGVALITADHGNADEELTSEGEPMTAHTTNPVPFIVTKNDV 475
>gi|56708385|ref|YP_170281.1| phosphoglyceromutase [Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4] >gi|110670856|ref|YP_667413.1| phosphoglyceromutase [Francisella tularensis subsp. tularensis FSC198] >gi|123359411|sp|Q14GR4|GPMI_FRAT1 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|81597255|sp|Q5NFB1|GPMI_FRATT 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|54113847|gb|AAV29557.1| NT02FT0426 [synthetic construct] >gi|56604877|emb|CAG45962.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4] >gi|110321189|emb|CAL09345.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Francisella tularensis subsp. tularensis FSC 198] >gi|151569250|gb|EDN34904.1| hypothetical protein FTBG_01631 [Francisella tularensis subsp. tularensis FSC033] (512 aa)
Score = 154, Expect = 6.4e-08, Identities = 113/467 (24%), Positives = 208/467 (44%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTP-IVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYF--VSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS-----PKLKGLFLS-SLAPIYGTKLD-AVFF--ENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLIN-LCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVF 467
      MK T + ++ +G G +   N +K AN P + +  +P L++      +  S  V+   ++Y E   L +D+ I+ K+ + +   ID + K +S + H+ +LS   + +++F +I + +KG+K + LH  DG+D P S K++  K L  N  I +V GR +  + R D ++   Y  +  + + A E  ++ A  D ++P   DG+  V +DSV+F+N  D  ++      P+ K L ++ +  Y +KL AV F E P+   + L ++ KN  L +  K  + FF G   E  R ++ SP  +   +S+ + DK + +I GKYD I      + + + + IE D+ + RL + +  GN+ +T+ +G A+ M++   PH + ++LVPF++
 S:   1 MKKTTLLVILDGWGYSDSDYFNAIKNANTPTWDSIWQE-FPKTLINASSLEVGLPRSQMGNSEVGHVNIGCGRVVYQE------LTKIDKAIEEKTFGDNKAICAAIDNAIKNDSNL-HLIGLLSPGGVHSHEEHIFEMIKIAKQKGIKRLYLHAFLDGRDTPPRSAEKSIKKADKLLQDLNLGYIASVCGRYYAMDRDNRWDRVEKA----YNAIVNANADFIYDSALEALEQSYARDQSDEFVIPTC-IKKDGHLVKVQDNDSVIFMNFRADRAREISHAFTDESFDHFPRKKHLNINFTTLTEYDSKLKCAVAFPPEQPI-----NTLGEVLMKNHKTQLRIAETEKYPHVTFFFNGGREEQFEGEDRILIPSPKVATYDLQPEMSAPEVTDKLVAAINSGKYDCIVCNYANSDMVGHTGNYEAAMQAIEYLDKCIARLKDAILEHDGNMF-ITADHGNADMMVNPETQ-KPHTAHTTNLVPFIY 468
>gi|73668755|ref|YP_304770.1| phosphoglyceromutase [Methanosarcina barkeri str. Fusaro] >gi|85540980|sp|Q46D52|GPMI1_METBF 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase 1 (Phosphoglyceromutase 1) (BPG-independent PGAM 1) (iPGM 1) >gi|72395917|gb|AAZ70190.1| phosphoglycerate mutase [Methanosarcina barkeri str. Fusaro] (517 aa)
Score = 154, Expect = 6.7e-08, Identities = 95/446 (21%), Positives = 187/446 (41%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKR-NTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG---YFVSKDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKM 447
      K L+ ++ +G G + +GN + A PN+++LI  YPW L  +    +  S  ++   ++Y +   L ++ I+     F  I + K N  +H+ ++S+    ++ +I + ++G+K V +H  DG+D P + K++   F + N I T++GR +   RD  +  + Y   G+   +A  +E    D + P  T +G   + +DS++F N PD      DF + R + PK+ + ++   Y  LD   P  + E++L +++K   L +  K  + F  G+  E  R ++ SP  +   +S+ + ++ I I GKYDVI +  +   +  + + +E D +G++ + + G + +T+ +G AE+M
 S:   8 KKPLMLIILDGWGYREAREGNAILAARTPNLDHLIEE-YPWCFLEASGEAVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQD------LTRINFSIRKGDFFKNPAFLGAISNA-KANDSSLHLMGLVSYGGVHSYMAHIHALIKLAQQEGVKKVYIHAFLDGRDVPPKAALKDIEELDAFCKENGNAKIATISGRYYAMD---RDKRWDRTKLAYDALTMGVAPYKTPDAETAVSEAYKRGETDEFVKPTVITDSEGKPEAVIKDNDSIIFFNFRPDRARQLTWAFVNKDFENFPR--EKHPKVYYVCMAQ----YDETLDLPIAFPP--EELENVLGEVLSKQGLAQLRIAETEKYAHVTFFLNGGQEKCYEGEDRCLIPSPKIATYDLKPEMSAYEVTEEVIGRIRSGKYDVIVLNFANMDMVGHTGIFEAAVKAVEAVDSCVGKIATVLKEVGGVAIITADHGNAEQM 455
>gi|90020143|ref|YP_525970.1| phosphoglyceromutase [Saccharophagus degradans 2-40] >gi|123277870|sp|Q21NH1|GPMI_SACD2 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|89949743|gb|ABD79758.1| phosphoglycerate mutase [Saccharophagus degradans 2-40] (516 aa)
Score = 154, Expect = 7.1e-08, Identities = 96/380 (25%), Positives = 167/380 (43%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFETICGL---GEQAFT--------EASEYTNEN----LANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLL---ANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVF 467
      +++ I   +  ++ K +D + ++ K VH+ +LS   + ++ ++ + +K+G + V +H  DG+D P S    +K L++  +  G  +  GR F LD ++ D +  L  G+ AFT    EA+  +EN   A ++DAD P  TI DG   D+V+F+N PD      +F  AR   P L  +++  Y  +D   P   E L+   ++AKN K L +  K  + FF G+ + E  R ++ SP  + E  +S+ + K +D+I G YD I    +  + D  + +E D L +    G  +T+ +G E M D   +  ++L VP V+
 S:  84 INKAIADGDFYTNPVYTKAVDDA-QSQGKAVHVIGLLSDGGVHSHEDHMIAMMELAVKRGAEKVYMHAFLDGRDTPPRS--------AKAPLQKTEEKLKALGGGKIASIIGRFFALDRDNRWDRVQQAFDLMVDGKAAFTAQSATAGLEAAYERDENDEFVKATAIVDADGKPV--TIEDG------DAVIFMNFRPDRARQLTNAFVDKNFDGFAR--ARVPALSDFVMTTE---YSADIDTSCAYPP-----EDLVNSFGEVMAKNGKKQLRIAETEKYAHVTFFFSGGQESLYEGEDRILVPSPQVETYDEQPEMSAPEVTAKLVDAIENGGYDAIICNYANCDQVGHTGDFDASVKAVEAVDAALAEVFAALERVGGEALITADHGNVELMYDDEAQQLHTQHTTLPVPLVY 473
>gi|148378232|ref|YP_001252773.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|148287716|emb|CAL81781.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] (509 aa)
Score = 154, Expect = 7.2e-08, Identities = 110/448 (24%), Positives = 196/448 (43%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVK---RDVDSNFYEMLYGETDI--------KTYLELLDEQIKSKS----LHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIY--GTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      K ++ ++ +G GL K GN + ANKPN++ ++           K YP +   +D  E  G +++    +  + L + KS S   N+ + NK I  K NS + H+ +LS   + +L +I + +K +K V +H  DG+D P S + + +  ++ +   I T++GR +  + R   E V + Y  + G GE+A  A E  ++ +  D +LP+  + +G  +K  DSV+F N PD  L R +    G  +L  Y  T+ D+   V  E L  L  V+KN K L +  K  + FF G  NE  R ++ SP  +   +++ + DK ++ +  KYD++ +     +  +   IET D+ +G+++N     +T+ +G +E+M+D
 S:   3 KKPVVLMILDGFGLTNKVDGNAVSAANKPNLDNIL---------------------KKYPHTQLGASGMDVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQALTKITKSISDGDFFENVAL-NKAIKNVKKNNSTL-HLLGLLSPGGVHSHIDHLKGLIKLAKEKDIKKVYIHAFLDGRDVAPSSAKEYIEDIENYMNEIGVGEIATISGRYYAMDRDKR----WERVQLCYNAIVLGKGEEA-NSAVEGLEKSYRDNKTDEFVLPSV-VLKEGKPKAKIENKDSVVFFNFRPDRARELTRAI-NDKVFDGFERETLDLTYVTMTEYDSTLENVEVAFPPEHLNNTLGEYVSKNGKKQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNEGEDRVLIPSPKVATYDMQPEMNAYEVTDKLLERLDEDKYDMVILNFANPDMVGHTGVFEAAKKAIETVDECVGKIVNKVLEKDGTAFITADHGNSEEMID 450
>gi|118497245|ref|YP_898295.1| phosphoglyceromutase [Francisella tularensis subsp. novicida U112] >gi|194323547|ref|ZP_03057324.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Francisella tularensis subsp. novicida FTE] >gi|166991387|sp|A0Q5M6|GPMI_FRATN 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|118423151|gb|ABK89541.1| phosphoglycerate mutase, cofactor independent [Francisella tularensis subsp. novicida U112] >gi|194322402|gb|EDX19883.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Francisella tularensis subsp. novicida FTE] (512 aa)
Score = 154, Expect = 7.2e-08, Identities = 114/467 (24%), Positives = 207/467 (44%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTP-IVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYF--VSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS-----PKLKGLFLS-SLAPIYGTKLD-AVFF--ENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLIN-LCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVF 467
      MK T + ++ +G G +   N +K AN P + +  +P L++      +  S  V+   ++Y E   L +D+ I+ K+ + +   ID  K +S + H+ +LS   + +++F +I + +KG+K + LH  DG+D P S K++  K L  N  I +V GR +  + R D ++   Y  +  + + A E  ++ A  D ++P   DG+  V +DSV+F+N  D  ++      P+ K L ++ +  Y +KL AV F E P+   + L ++ KN  L +  K  + FF G   E  R ++ SP  +   +S+ + DK + +I GKYD I      + + + + IE D+ + RL + +  GN+ +T+ +G A+ M++   PH + ++LVPFV+
 S:   1 MKKTTLLVILDGWGYSDSDYFNAIKNANTPTWDSIWQE-FPKTLINASSLEVGLPRGQMGNSEVGHVNIGCGRVVYQE------LTKIDKAIEEKTFGDNKAIGAAIDNVIKNDSNL-HLIGLLSPGGVHSHEEHIFEMIKIAKQKGIKRLYLHAFLDGRDTPPRSAEKSIKKADKLLQDLNLGYIASVCGRYYAMDRDNRWDRVEKA----YNAIVNANADFIYDSALEALEQSYARDQSDEFVIPTC-IKKDGHLVKVQDNDSVIFMNFRADRAREISHAFTDESFDHFPRKKHLNINFTTLTEYDSKLKCAVAFPPEQPI-----NTLGEVLMKNHKTQLRIAETEKYPHVTFFFNGGREEQFEGEDRILIPSPKVATYDLQPEMSAPEVTDKLVAAINSGKYDCIVCNYANSDMVGHTGNYEAAMQAIEYLDKCIARLKDAILEHDGNMF-ITADHGNADMMVNPETQ-KPHTAHTTNLVPFVY 468
>gi|151570345|gb|EDN35999.1| phosphoglycerate mutase [Francisella tularensis subsp. novicida GA99-3549] (512 aa)
Score = 153, Expect = 8.4e-08, Identities = 114/467 (24%), Positives = 207/467 (44%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTP-IVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYF--VSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS-----PKLKGLFLS-SLAPIYGTKLD-AVFF--ENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLIN-LCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVF 467
      MK T + ++ +G G +   N +K AN P + +  +P L++      +  S  V+   ++Y E   L +D+ I+ K+ + +   ID  K +S + H+ +LS   + +++F +I + +KG+K + LH  DG+D P S K++  K L  N  I +V GR +  + R D ++   Y  +  + + A E  ++ A  D ++P   DG+  V +DSV+F+N  D  ++      P+ K L ++ +  Y +KL AV F E P+   + L ++ KN  L +  K  + FF G   E  R ++ SP  +   +S+ + DK + +I GKYD I      + + + + IE D+ + RL + +  GN+ +T+ +G A+ M++   PH + ++LVPFV+
 S:   1 MKKTTLLVILDGWGYSDSDYFNAIKNANTPTWDSIWQE-FPKTLINASSLEVGLPRGQMGNSEVGHVNIGCGRVVYQE------LTKIDKAIEEKTFGDNKAICAAIDNVIKNDSNL-HLIGLLSPGGVHSHEEHIFEMIKIAKQKGIKRLYLHAFLDGRDTPPRSAEKSIKKADKLLQDLNLGYIASVCGRYYAMDRDNRWDRVEKA----YNAIVNANADFIYDSALEALEQSYARDQSDEFVIPTC-IKKDGHLVKVQDNDSVIFMNFRADRAREISHAFTDESFDHFPRKKHLNINFTTLTEYDSKLKCAVAFPPEQPI-----NTLGEVLMKNHKTQLRIAETEKYPHVTFFFNGGREEQFEGEDRILIPSPKVATYDLQPEMSAPEVTDKLVAAINSGKYDCIVCNYANSDMVGHTGNYEAAMQAIEYLDKCIARLKDAILEHDGNLF-ITADHGNADMMVNPETQ-KPHTAHTTNLVPFVY 468
>gi|196039493|ref|ZP_03106798.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus cereus NVH0597-99] >gi|196029653|gb|EDX68255.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus cereus NVH0597-99] (509 aa)
Score = 153, Expect = 8.7e-08, Identities = 103/472 (21%), Positives = 196/472 (41%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETD---------IKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKG-------KEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI------GKYDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDL 472
      M+   ++ +G GL ++ GN + A KPN        D  NK+ P T +  V   +M  E      +  L ++ I+    E F  I +S K   +H+F +LS   + ++F ++ + K+G++ V +H  DG+D P +  +  ++ + +    T++GR +  + R   + V  + +    + A E  ++ AN + D +LP+   D  V+  DD+V+F N PD  +AR+ T+  +    P   +  F  V G     ++ L +VA+  K L +  K  + FF G     R +++SP  +  + L +M I + D++    K+DVI  F C M+   S ++ + +E D+ LG+++    + +T+ +G A++ L   + + ++ VPF+ T D+
 S:   1 MRKPTALIILDGFGLREETYGNAVAQAKKPNF---------------DGYWNKF-PHTTLTACGEAVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQSLTRVNVAIREGEFDKNETFQSAI-KSVKEKGTALHLFGLLSDGGVHSHMNHMFALLRLAAKEGVEKVYIHAFLDGRDVGPKTAQSYIDATNEVIKETGVGQFATISGRYYSMDRDKR----WDRVEKCYRAMVNGEGPTYKSAEECVEDSYANGIYDEFVLPSVIVNEDNTPVATINDDDAVIFYNFRPDRAIQIARVF-TNEDFREFDRGEKVPHIPEFVCMTHFSETVDGYVAFKPMNLDNTLGEVVAQAGLKQLRIAETEKYPHVTFFFSGGREAEFPGEERILINSPKVAT----YDLKPEMSIYEVTDALVNEIENDKHDVIILNFANCDMVGH---SGMMEPTIKAVEATDECLGKVVEAILAKDGVALITADHGNADEELTSEGEPMTAHTTNPVPFIVTKNDV 475
>gi|151571800|gb|EDN37454.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Francisella tularensis subsp. novicida GA99-3548] (512 aa)
Score = 153, Expect = 9.4e-08, Identities = 114/467 (24%), Positives = 207/467 (44%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTP-IVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYF--VSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS-----PKLKGLFLS-SLAPIYGTKLD-AVFF--ENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLIN-LCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVF 467
      MK T + ++ +G G +   N +K AN P + +  +P L++      +  S  V+   ++Y E   L +D+ I+ K+ + +   ID  K +S + H+ +LS   + +++F +I + +KG+K + LH  DG+D P S K++  K L  N  I +V GR +  + R D ++   Y  +  + + A E  ++ A  D ++P   DG+  V +DSV+F+N  D  ++      P+ K L ++ +  Y +KL AV F E P+   + L ++ KN  L +  K  + FF G   E  R ++ SP  +   +S+ + DK + +I GKYD I      + + + + IE D+ + RL + +  GN+ +T+ +G A+ M++   PH + ++LVPFV+
 S:   1 MKKTTLLVILDGWGYSDSDYFNAIKNANTPTWDSIWQE-FPKTLINASSLEVGLPRGQMGNSEVGHVNIGCGRVVYQE------LTKIDKAIEEKTFGDNKAICAAIDNVIKNDSNL-HLIGLLSPGGVHSHEEHIFEMIKIAKQKGIKRLYLHAFLDGRDTPPRSAEKSIKKADKLLQDLNLGYIASVCGRYYAMDRDNRWDRVEKA----YNAIVNANADFIYDSALEALEQSYARDQSDEFVIPTC-IKKDGHLVKVQDNDSVIFMNFRADRAREISHAFTDESFDHFPRKKHLNINFTTLTEYDSKLKCAVAFPPEQPI-----NTLGEVLMKNHKTQLRIAETEKYPHVTFFFNGGREEQFEGEDRILIPSPKVATYDLQPEMSAPEVTDKLVAAINSGKYDCIVCNYANSDMVGHTGNYEAAMQAIEYLDKCIARLKDAILEHDGNMF-ITADHGNADMMVNPETQ-KPHTAHTTNLVPFVY 468
>gi|166983008|ref|ZP_02254432.1| phosphoglyceromutase [Bacillus cereus AH187] >gi|168162038|ref|ZP_02597271.1| phosphoglyceromutase [Bacillus cereus H3081.97] (509 aa)
Score = 153, Expect = 9.5e-08, Identities = 103/472 (21%), Positives = 196/472 (41%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETD---------IKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKG-------KEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI------GKYDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDL 472
      M+   ++ +G GL ++ GN + A KPN        D  NK+ P T +  V   +M  E      +  L ++ I+    E F  I +S K   +H+F +LS   + ++F ++ + K+G++ V +H  DG+D P +  +  ++ + +    T++GR +  + R   + V  + +    + A E  ++ AN + D +LP+   D  V+  DD+V+F N PD  +AR+ T+  +    P   +  F  V G     ++ L +VA+  K L +  K  + FF G     R +++SP  +  + L +M I + D++    K+DVI  F C M+   S ++ + +E D+ LG+++    + +T+ +G A++ L   + + ++ VPF+ T D+
 S:   1 MRKPTALIILDGFGLREETYGNAVAQAKKPNF---------------DGYWNKF-PHTTLTACGEAVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQSLTRVNVAIREGEFDKNETFQSAI-KSVKEKGTALHLFGLLSDGGVHSHMNHMFALLRLAAKEGVEKVYIHAFLDGRDVGPKTAQSYIDATNEVIKETGVGQFATISGRYYSMDRDKR----WDRVEKCYRAMVNGEGPTYKSAEECVEDSYANGIYDEFVLPSVIVNEDNTPVATINDDDAVIFYNFRPDRAIQIARVF-TNEDFREFDRGEKVPHIPEFVCMTHFSETVDGYVAFKPMNLDNTLGEVVAQAGLKQLRIAETEKYPHVTFFFSGGREAEFPGEERILINSPKVAT----YDLKPEMSIYEVTDALVNEIENDKHDVIILNFANCDMVGH---SGMMEPTIKAVEATDECLGKVVEAILAKDGVALITADHGNADEELTSDGEPMTAHTTNPVPFIVTKNDV 475
>gi|42784285|ref|NP_981532.1| phosphoglyceromutase [Bacillus cereus ATCC 10987] >gi|50400353|sp|Q72XY4|GPMI_BACC1 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|42740216|gb|AAS44140.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus cereus ATCC 10987] (509 aa)
Score = 153, Expect = 9.5e-08, Identities = 103/472 (21%), Positives = 196/472 (41%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETD---------IKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKG-------KEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI------GKYDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDL 472
      M+   ++ +G GL ++ GN + A KPN        D  NK+ P T +  V   +M  E      +  L ++ I+    E F  I +S K   +H+F +LS   + ++F ++ + K+G++ V +H  DG+D P +  +  ++ + +    T++GR +  + R   + V  + +    + A E  ++ AN + D +LP+   D  V+  DD+V+F N PD  +AR+ T+  +    P   +  F  V G     ++ L +VA+  K L +  K  + FF G     R +++SP  +  + L +M I + D++    K+DVI  F C M+   S ++ + +E D+ LG+++    + +T+ +G A++ L   + + ++ VPF+ T D+
 S:   1 MRKPTALIILDGFGLREETYGNAVAQAKKPNF---------------DGYWNKF-PHTTLTACGEAVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQSLTRVNVAIREGEFDKNETFQSAI-KSVKEKGTALHLFGLLSDGGVHSHMNHMFALLRLAAKEGVEKVYIHAFLDGRDVGPKTAQSYIDATNEVIKETGVGQFATISGRYYSMDRDKR----WDRVEKCYRAMVNGEGPTYKSAEECVEDSYANGIYDEFVLPSVIVNEDNTPVATINDDDAVIFYNFRPDRAIQIARVF-TNEDFREFDRGEKVPHIPEFVCMTHFSETVDGYVAFKPMNLDNTLGEVVAQAGLKQLRIAETEKYPHVTFFFSGGREAEFPGEERILINSPKVAT----YDLKPEMSIYEVTDALVNEIENDKHDVIILNFANCDMVGH---SGMMEPTIKAVEATDECLGKVVEAILAKDGVALITADHGNADEELTSDGEPMTAHTTNPVPFIVTKNDV 475
>gi|30265162|ref|NP_847539.1| phosphoglyceromutase [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47530675|ref|YP_022024.1| phosphoglyceromutase [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49187972|ref|YP_031225.1| phosphoglyceromutase [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|65317108|ref|ZP_00390067.1| COG0696: Phosphoglyceromutase [Bacillus anthracis str. A2012] >gi|165870080|ref|ZP_02214737.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|167641992|ref|ZP_02400225.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|170707741|ref|ZP_02898192.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|177653007|ref|ZP_02935334.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190567707|ref|ZP_03020619.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|38372319|sp|Q81X77|GPMI_BACAN 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|30259839|gb|AAP29025.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47505823|gb|AAT34499.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49181899|gb|AAT57275.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|164714403|gb|EDR19923.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|167510042|gb|EDR85455.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|170127298|gb|EDS96174.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|172081782|gb|EDT66852.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190561123|gb|EDV15096.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] (509 aa)
Score = 153, Expect = 9.5e-08, Identities = 103/472 (21%), Positives = 196/472 (41%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETD---------IKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKG-------KEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI------GKYDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDL 472
      M+   ++ +G GL ++ GN + A KPN        D  NK+ P T +  V   +M  E      +  L ++ I+    E F  I +S K   +H+F +LS   + ++F ++ + K+G++ V +H  DG+D P +  +  ++ + +    T++GR +  + R   + V  + +    + A E  ++ AN + D +LP+   D  V+  DD+V+F N PD  +AR+ T+  +    P   +  F  V G     ++ L +VA+  K L +  K  + FF G     R +++SP  +  + L +M I + D++    K+DVI  F C M+   S ++ + +E D+ LG+++    + +T+ +G A++ L   + + ++ VPF+ T D+
 S:   1 MRKPTALIILDGFGLREETYGNAVAQAKKPNF---------------DGYWNKF-PHTTLTACGEAVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQSLTRVNVAIREGEFDKNETFQSAI-KSVKEKGTALHLFGLLSDGGVHSHMNHMFALLRLAAKEGVEKVYIHAFLDGRDVGPKTAQSYIDATNEVIKETGVGQFATISGRYYSMDRDKR----WDRVEKCYRAMVNGEGPTYKSAEECVEDSYANGIYDEFVLPSVIVNEDNTPVATINDDDAVIFYNFRPDRAIQIARVF-TNGDFREFDRGEKVPHIPEFVCMTHFSETVDGYVAFKPMNLDNTLGEVVAQAGLKQLRIAETEKYPHVTFFFSGGREAEFPGEERILINSPKVAT----YDLKPEMSIYEVTDALVNEIENDKHDVIILNFANCDMVGH---SGMMEPTIKAVEATDECLGKVVEAILAKDGVALITADHGNADEELTSEGEPMTAHTTNPVPFIVTKNDV 475
>gi|188586626|ref|YP_001918171.1| phosphoglycerate mutase [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] >gi|179351313|gb|ACB85583.1| phosphoglycerate mutase [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] (515 aa)
Score = 153, Expect = 9.7e-08, Identities = 117/508 (23%), Positives = 212/508 (41%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMD-----GYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPI---------YGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVFTNGD-LWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLID 508
      +K L+ ++ +G+G++ + +GN  A+ P   + I+  ++ R  ++   P +    + L   +  L +++ I++ + + E+ N L D+  +S + H++ +LS   + +++ ++ + +KG+ V LH + DG+D P  K +S   + +   I TV GR +   RD  +   Y  + G G Q T A +  +  K D I P  I+D    V  D VL N PD   AR + + L     P+     Y +L    P  K + L  +A + + L +  K  + FF G  N+N R ++ SP ++ +  +S+ + +  + K YD I +     + DL  + + T D+ LG L+   G I +TS +G AEKM+D  N PH + S ++PFV + D +P +    V ++L + L  ++  SLID
 S:   6 VKRPLVLIIMDGLGISGEHEGNAYYQADTP----FLDNIFKKHGMTTLRADGLHV---GLPEGQMGNSEVGHLNLGAGRVVYQELTRINKDIETGQIASNEVLNALGDKVKARDSSL-HLWGLLSDGGVHSHIEHIKALLRLAKEKGVTKVYLHAVTDGRDVPPKVAKKYISEIEDEMKQLGVGQIATVMGRYYAMD---RDKRYDRTEKAYNCLVHGKGHQE-TTAEDAVEQAYERKETDEFITPT--RIIDPNQDPDSLVKDGDGVLCFNFRPDR----ARQLTWAFILPEFEEFDRTPVDVSYVCMTQYDAELSLPIAYPPHAPK--NTLGEYLANHGKEQLRIAETEKYAHVTFFFNGGIEEANQNEERILIPSPKVSTYDQQPEMSAAEVTHRMDSELKKKDYDFILLNYANPDMVGHTGDLDAAVKAVATLDRCLGELVPKILEQGGIAVITSDHGNAEKMVDTEEN-SPHTAHTSHVIPFVIVDNDNRYPLRSGGKLADVAPTVLELM-GLPLPQEMSGKSLID 514
>gi|22297695|ref|NP_680942.1| phosphoglyceromutase [Thermosynechococcus elongatus BP-1] >gi|27734304|sp|P59177|GPMI_SYNEL 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|22293872|dbj|BAC07704.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Thermosynechococcus elongatus BP-1] (531 aa)
Score = 153, Expect = 9.9e-08, Identities = 104/467 (22%), Positives = 188/467 (40%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDI-KTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGR---------DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAP---IYGTKLDAVF---FENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      ++ ++ +G G ++ GN + A P I+ L  YP L+  K  +PK     +S  + G  I  L + + ++ SL + + +L   + N K+ H  + S   + +L+ ++ + + GL  +H+I DG+D P   L  + L    IVTV+GR +  + R       NEH+         A +  ++ A + D I+P  T +  V  D V+F N PD  L +   P  G  + + P  + T+ DA F   P +   +L ++A++ K L   K  + FF G     R ++ SP T+ + ++S+ +   +I K Y ++ V     + L  + IET D+ +G L+   G + +T+ +G AE M+D+ N  + ++ VPF+  G+
 S:   9 VVLVILDGWGYREETYGNAIASAYTPVIDSLWQA-YPHTLIHTSGKAVG-LPKGQMG------NSEVGHLNIGAGRIVPQELVRISDAVEEGSLFSNPVLVRLCQTVKERNGKL-HFIGLCSAGGVHSHIDHLYGLVELAKRHGLPACIHVITDGRDTPPRDAAGVLEELEQRLKTSGCGRIVTVSGRYYAMDRDRRWERTEAAYRVMTSNEHIQPL-------------RAVDVARQSYAQDIGDEFIVP---TRIAAGAVEPGDGVVFFNFRPDRARQLTQAF-IDPNFSGFERALITPLDFVTFTQYDASFNCGVAFPPQNLSH-ILGEVIAEHGLKQLRAAETEKYAHVTYFFNGGLEEPFPGEDRILIPSPMVTTYDQAPAMSALAVTQAVKKAIEKQEYALVVVNFANSDMVGHTGKLAATIQAIETVDRCVGVLVEAATKVGGTLLITADHGNAEYMIDEDGNPWTAHTTNPVPFILVEGE 469
>gi|20091494|ref|NP_617569.1| phosphoglyceromutase [Methanosarcina acetivorans C2A] >gi|27734313|sp|Q8TMI6|GPMI1_METAC 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase 1 (Phosphoglyceromutase 1) (BPG-independent PGAM 1) (iPGM 1) >gi|19916643|gb|AAM06049.1| phosphoglycerate mutase [Methanosarcina acetivorans C2A] (515 aa)
Score = 153, Expect = 1.0e-07, Identities = 108/471 (22%), Positives = 194/471 (41%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRN-TPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLN--SD----------PDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVP---FVFTNGDL 472
      + L+ ++ +G G + +GN + A PN++ L+  YPW LL        S  ++   ++Y    L ++ I++    +F  I + K N  +H+ ++S     +L +I + +KGLK V +H  DG+D P +  ++  ++F +   I TV+GR +   RD  +  + Y   G +   A  +E    D + P  T +  V+   DSV+F N +D      DDF  R + PK+ + ++   Y  LD   PV  E L  L +++K   L +  K  + F  GE  E  R ++ SP  +   +S+ + D+ + I GKYDVI +  +   +  + + +E D+ +GR++  + G + +T+ +G AE+M+D   PH  + P   F NG++
 S:   5 RRPLMLIILDGWGYREVEEGNAVLSAGTPNLDRLVKD-YPWCLLEASGGAVGLPEGMMGNSEDGHLNIGAGRIVYQN------LTRINISIRNGDFFKNPVFLNAISKV-KANDSSLHLIGLVSCGGVHSYTPHLHALIKLAKEKGLKKVYIHAFLDGRDVPPKTALGDIKKLNEFCKEHGGAKIATVSGRYYAMD---RDKRWDRTKLAYDVLTLGASQYKAPNAETAVSEAYGRGETDEFVKPTVITDHEEKPVATIRDKDSVIFFNFRADRARQLTWAFVKDDFDGFVR--EKRPKIYFVCMAR----YDEDLDL-----PVAFPHEELKNVLGEVLSKQGLTQLRIAETEKYAHVTFFLNGGEEKRYEGEDRCLIPSPKIATYDLKPEMSAYKITDEVVRRIQSGKYDVIVLNFANMDMVGHTGIFEAAVKAVEAVDKCIGRIVEALKEIGGVALITADHGNAEQMIDSKTG-EPHTAHTSNPVRCIYFGNGEV 479
>gi|166996681|ref|ZP_02263141.1| phosphoglyceromutase [Bacillus cereus AH820] (509 aa)
Score = 152, Expect = 1.1e-07, Identities = 103/472 (21%), Positives = 196/472 (41%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETD---------IKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKG-------KEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI------GKYDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDL 472
      M+   ++ +G GL ++ GN + A KPN        D  NK+ P T +  V   +M  E      +  L ++ I+    E F  I +S K   +H+F +LS   + ++F ++ + K+G++ V +H  DG+D P +  +  ++ + +    T++GR +  + R   + V  + +    + A E  ++ AN + D +LP+   D  V+  DD+V+F N PD  +AR+ T+  +    P   +  F  V G     ++ L +VA+  K L +  K  + FF G     R +++SP  +  + L +M I + D++    K+DVI  F C M+   S ++ + +E D+ LG+++    + +T+ +G A++ L   + + ++ VPF+ T D+
 S:   1 MRKPTALIILDGFGLREETYGNAVAQAKKPNF---------------DGYWNKF-PHTTLTACGEAVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQSLTRVNVAIREGEFDKNETFQSAI-KSVKEKGTALHLFGLLSDGGVHSHMNHMFALLRLAAKEGVEKVYIHAFLDGRDVGPKTAQSYIDATNEVMKETGVGQFATISGRYYSMDRDKR----WDRVEKCYRAMVNGEGPTYKSAEECVEDSYANGIYDEFVLPSVIVNEDNTPVATINDDDAVIFYNFRPDRAIQIARVF-TNEDFREFDRGEKVPHIPEFVCMTHFSETVDGYVAFKPMNLDNTLGEVVAQAGLKQLRIAETEKYPHVTFFFSGGREAEFPGEERILINSPKVAT----YDLKPEMSIYEVTDALVNEIENDKHDVIILNFANCDMVGH---SGMMEPTIKAVEATDECLGKVVEAILAKDGVALITADHGNADEELTSEGEPMTAHTTNPVPFIVTKNDV 475
>gi|30023173|ref|NP_834804.1| phosphoglyceromutase [Bacillus cereus ATCC 14579] >gi|47567342|ref|ZP_00238055.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus cereus G9241] >gi|49478892|ref|YP_039124.1| phosphoglyceromutase [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|52140433|ref|YP_086396.1| phosphoglyceromutase [Bacillus cereus E33L] >gi|167635238|ref|ZP_02393553.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|168136187|ref|ZP_02579416.1| phosphoglyceromutase [Bacillus cereus B4264] >gi|170687969|ref|ZP_02879182.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|196033251|ref|ZP_03100664.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus cereus W] >gi|38372298|sp|Q815K7|GPMI_BACCR 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|81613498|sp|Q6HBF2|GPMI_BACHK 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|81685511|sp|Q631M1|GPMI_BACCZ 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|29898733|gb|AAP12005.1| Phosphoglycerate mutase [Bacillus cereus ATCC 14579] >gi|47555963|gb|EAL14301.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus cereus G9241] >gi|49330448|gb|AAT61094.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|51973902|gb|AAU15452.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Bacillus cereus E33L] >gi|167529281|gb|EDR92033.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|170668078|gb|EDT18828.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|195994680|gb|EDX58635.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus cereus W] (509 aa)
Score = 152, Expect = 1.3e-07, Identities = 103/472 (21%), Positives = 196/472 (41%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETD---------IKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKG-------KEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI------GKYDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDL 472
      M+   ++ +G GL ++ GN + A KPN        D  NK+ P T +  V   +M  E      +  L ++ I+    E F  I +S K   +H+F +LS   + ++F ++ + K+G++ V +H  DG+D P +  +  ++ + +    T++GR +  + R   + V  + +    + A E  ++ AN + D +LP+   D  V+  DD+V+F N PD  +AR+ T+  +    P   +  F  V G     ++ L +VA+  K L +  K  + FF G     R +++SP  +  + L +M I + D++    K+DVI  F C M+   S ++ + +E D+ LG+++    + +T+ +G A++ L   + + ++ VPF+ T D+
 S:   1 MRKPTALIILDGFGLREETYGNAVAQAKKPNF---------------DGYWNKF-PHTTLTACGEAVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQSLTRVNVAIREGEFDKNETFQSAI-KSVKEKGTALHLFGLLSDGGVHSHMNHMFALLRLAAKEGVEKVYIHAFLDGRDVGPKTAQSYIDATNEVIKETGVGQFATISGRYYSMDRDKR----WDRVEKCYRAMVNGEGPTYKSAEECVEDSYANGIYDEFVLPSVIVNEDNTPVATINDDDAVIFYNFRPDRAIQIARVF-TNEDFREFDRGEKVPHIPEFVCMTHFSETVDGYVAFKPMNLDNTLGEVVAQAGLKQLRIAETEKYPHVTFFFSGGREAEFPGEERILINSPKVAT----YDLKPEMSIYEVTDALVNEIENDKHDVIILNFANCDMVGH---SGMMEPTIKAVEATDECLGKVVEAILAKDGVALITADHGNADEELTSEGEPMTAHTTNPVPFIVTKNDV 475
>gi|186684471|ref|YP_001867667.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Nostoc punctiforme PCC 73102] >gi|186466923|gb|ACC82724.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Nostoc punctiforme PCC 73102] (532 aa)
Score = 152, Expect = 1.3e-07, Identities = 88/367 (23%), Positives = 157/367 (42%)
 Q:  105 KLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFE------TICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPI-------YGTKLD-AVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      K+    NSK+ H+ + S   + +LF ++++  + + V +H I DG+D P  + ++  ++ +   IVT++GR +     +D +H D +   T G+G+   A E  + A V D + P  I G +  D V+F N PD  L + + SP  G   + P+    Y + L AV FE    ++L ++A +      K  + FF G     R+++SSP  +   ++S+ + D I +I G Y ++ +     + +  ++ IET D+ LGRL+   G  +T+ +G AE MLD  N  + ++ VPF+  G+
 S:  102 KICQEVRSRNSKL-HLVGLCSEGGVHSHITHLFGLLDLAKNQQIPEVCIHAITDGRDTAPTDGVRAITMLQNYIDRTGIGRIVTLSGRYYA--------MDRDHRWDRVKRAYDVMTQDGVGDN--RTAVEILQASYAEGVKDEFVNPI--RIAPGA-IEPGDGVIFFNFRPDRSRQLTQAL-VSPTFNGFERQQITPLSFVTFTQYDSDLPVAVAFE---PQNLSNILGEVIANHGLNQFRTAETEKYAHVTYFFNGGLEEPFAGEDRELVSSPMVATYDHAPAMSAVAVTDVAIAAIQKGTYSLVVINYANPDMVGHTGQIDATITAIETVDRCLGRLLESVIKAGGTTIITADHGNAEYMLDDGGNPWTAHTTNPVPFILVEGE 470
>gi|115315170|ref|YP_763893.1| phosphoglyceromutase [Francisella tularensis subsp. holarctica OSU18] >gi|169656687|ref|YP_001429006.2| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Francisella tularensis subsp. holarctica FTNF002-00] >gi|115130069|gb|ABI83256.1| phosphoglycerate mutase [Francisella tularensis subsp. holarctica OSU18] >gi|164551755|gb|ABU62050.2| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Francisella tularensis subsp. holarctica FTNF002-00] (516 aa)
Score = 151, Expect = 1.3e-07, Identities = 113/467 (24%), Positives = 207/467 (44%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTP-IVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYF--VSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS-----PKLKGLFLS-SLAPIYGTKLD-AVFF--ENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLIN-LCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVF 467
      MK T + ++ +G G +   N +K AN P + +  +P L++      +  S  V+   ++Y E   L +D+ I+ K+ + +   ID  K +S + H+ +LS   + +++F +I + +KG+K + LH  DG+D P S K++  K L  N  I +V GR +  + R D ++   Y  +  + + A E  ++ A  D ++P   DG+  V +DSV+F+N  D  ++      P+ K L ++ +  Y +KL AV F E P+   + L ++ KN  L +  K  + FF G   E  R ++ SP  +   +S+ + DK + +I GKYD I      + + + + IE D+ + RL + +  GN+ +T+ +G A+ M++   PH + ++LVPF++
 S:   5 MKKTTLLVILDGWGYSDSDYFNAIKNANTPTWDSIWQE-FPKTLINASSLEVGLPRSQMGNSEVGHVNIGCGRVVYQE------LTKIDKAIEEKTFGDNKAICAAIDNVIKNDSNL-HLIGLLSPGGVHSHEEHIFEMIKIAKQKGIKRLYLHAFLDGRDTPPRSAEKSIKKADKLLQDLNLGYIASVCGRYYAMDRDNRWDRVEKA----YNAIVNANADFIYDSALEALEQSYARDQSDEFVIPTC-IKKDGHLVKVQDNDSVIFMNFRADRAREISHAFTDESFDHFPRKKHLNINFTTLTEYDSKLKCAVAFPPEQPI-----NTLGEVLMKNHKTQLRIAETEKYPHVTFFFNGGREEQFEGEDRILIPSPKVATYDLQPEMSAPEVTDKLVAAINSGKYDCIVCNYANSDMVGHTGNYEAAMQAIEYLDKCIARLKDAILEHDGNMF-ITADHGNADMMVNPETQ-KPHTAHTTNLVPFIY 472
>gi|89256779|ref|YP_514141.1| phosphoglyceromutase [Francisella tularensis subsp. holarctica] >gi|167010730|ref|ZP_02275661.1| phosphoglyceromutase [Francisella tularensis subsp. holarctica FSC200] >gi|122500429|sp|Q2A2B1|GPMI_FRATH 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|166991386|sp|A7NDJ7|GPMI_FRATF 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|89144610|emb|CAJ79929.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Francisella tularensis subsp. holarctica LVS] >gi|157122629|gb|EDO66758.1| hypothetical protein FTAG_00988 [Francisella tularensis subsp. holarctica FSC022] (512 aa)
Score = 151, Expect = 1.4e-07, Identities = 113/467 (24%), Positives = 207/467 (44%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTP-IVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYF--VSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS-----PKLKGLFLS-SLAPIYGTKLD-AVFF--ENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLIN-LCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVF 467
      MK T + ++ +G G +   N +K AN P + +  +P L++      +  S  V+   ++Y E   L +D+ I+ K+ + +   ID  K +S + H+ +LS   + +++F +I + +KG+K + LH  DG+D P S K++  K L  N  I +V GR +  + R D ++   Y  +  + + A E  ++ A  D ++P   DG+  V +DSV+F+N  D  ++      P+ K L ++ +  Y +KL AV F E P+   + L ++ KN  L +  K  + FF G   E  R ++ SP  +   +S+ + DK + +I GKYD I      + + + + IE D+ + RL + +  GN+ +T+ +G A+ M++   PH + ++LVPF++
 S:   1 MKKTTLLVILDGWGYSDSDYFNAIKNANTPTWDSIWQE-FPKTLINASSLEVGLPRSQMGNSEVGHVNIGCGRVVYQE------LTKIDKAIEEKTFGDNKAICAAIDNVIKNDSNL-HLIGLLSPGGVHSHEEHIFEMIKIAKQKGIKRLYLHAFLDGRDTPPRSAEKSIKKADKLLQDLNLGYIASVCGRYYAMDRDNRWDRVEKA----YNAIVNANADFIYDSALEALEQSYARDQSDEFVIPTC-IKKDGHLVKVQDNDSVIFMNFRADRAREISHAFTDESFDHFPRKKHLNINFTTLTEYDSKLKCAVAFPPEQPI-----NTLGEVLMKNHKTQLRIAETEKYPHVTFFFNGGREEQFEGEDRILIPSPKVATYDLQPEMSAPEVTDKLVAAINSGKYDCIVCNYANSDMVGHTGNYEAAMQAIEYLDKCIARLKDAILEHDGNMF-ITADHGNADMMVNPETQ-KPHTAHTTNLVPFIY 468
>gi|167939618|ref|ZP_02526693.1| phosphoglyceromutase [Bacillus cereus AH1134] (509 aa)
Score = 151, Expect = 1.5e-07, Identities = 103/472 (21%), Positives = 196/472 (41%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETD---------IKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKG-------KEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI------GKYDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDL 472
      M+   ++ +G GL ++ GN + A KPN        D  NK+ P T +  V   +M  E      +  L ++ I+    E F  I +S K   +H+F +LS   + ++F ++ + K+G++ V +H  DG+D P +  +  ++ + +    T++GR +  + R   + V  + +    + A E  ++ AN + D +LP+   D  V+  DD+V+F N PD  +AR+ T+  +    P   +  F  V G     ++ L +VA+  K L +  K  + FF G     R +++SP  +  + L +M I + D++    K+DVI  F C M+   S ++ + +E D+ LG+++    + +T+ +G A++ L   + + ++ VPF+ T D+
 S:   1 MRKPTALIILDGFGLREETYGNAVAQAKKPNF---------------DGYWNKF-PHTTLTACGEAVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRVVYQSLTRVNVAIREGEFDKNETFQNAI-KSVKEKGTALHLFGLLSDGGVHSHMNHMFALLRLAAKEGVEKVYIHAFLDGRDVGPQTAKGYIDATNEVIKETGVGQFATISGRYYSMDRDKR----WDRVEKCYSAMVNGEGPTYKSAEECVEDSYANGIYDEFVLPSVIVNEDNTPVATINDDDAVIFYNFRPDRAIQIARVF-TNEDFREFDRGEKVPHIPEFVCMTHFSETVDGYVAFKPMNLDNTLGEVVAQAGLKQLRIAETEKYPHVTFFFSGGREAEFTGEERILINSPKVAT----YDLKPEMSIYEVTDALVNEIENDKHDVIILNFANCDMVGH---SGMMEPTIKAVEATDECLGKVVEAILAKDGVALITADHGNADQELTADGGPMTAHTTNPVPFIVTKNDV 475
>gi|86606763|ref|YP_475526.1| phosphoglyceromutase [Synechococcus sp. JA-3-3Ab] >gi|123505612|sp|Q2JSV1|GPMI_SYNJA 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|86555305|gb|ABD00263.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Synechococcus sp. JA-3-3Ab] (530 aa)
Score = 151, Expect = 1.5e-07, Identities = 98/467 (20%), Positives = 189/467 (40%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIV-TVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGL---FLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVK-----GKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      ++ ++ +G G + +GN + A P ++ L + YP LL  +     PS +    + L   +  L + + I++ SL + + ++ R +  + H  + S   + +L+ ++ + + G+  +H I DG+D P  + L+  K L  + ++ T++GR +  + R   E   +E +  G   A+E  + A + D I P  T +  V  D+V+F N PD  L +   P  G   + L I T+ D   PV+    + LL +V++  K L +  K  + FF G     R ++ SP  + +  +S+ + DK I++I + Y ++ +     + + K + +ET D+ LGRL+   G  + + +G AE M D+ N  + ++ VP +  G+
 S:   9 VVLVILDGWGYREAPEGNAVLAARTPVVDSLWA-TYPHTLLQASGR------AVGLPSGQMGNSEVGHLTLGAGRVVPQELVRISDAIETGSLFHEPLLVEVCHRLKEQGGRF-HFIGLCSEGGVHSHIDHLYGLLKLAAQAGIPAYVHAITDGRDTLPRDGARVLAALEKELQWLGSGVIATLSGRYYAMDRDRR----WERTQKAYEILTEDGPGCGRSAAEVMEDFYAQDITDEFIPP---TRLAPGAVQSGDAVIFFNFRPDRARQLTQAF-VCPDFSGFQRRLIPDLTFITMTQYDPTL---PVQVLFKPQNLDHLLGQVVSEAGLKQLRIAETEKYAHVTYFFNGGIEQPFPGEDRILVQSPLVATYDQMPEMSAVEVTDKAIEAIARREYSLVVLNYANPDMVGHTGNFKATVRALETVDRCLGRLLAAVVDVGGTTLIVADHGNAELMWDEQGNPWTAHTNNPVPCILVEGE 469
>gi|71279623|ref|YP_271040.1| phosphoglyceromutase [Colwellia psychrerythraea 34H] >gi|85540983|sp|Q47VY2|GPMI_COLP3 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|71145363|gb|AAZ25836.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Colwellia psychrerythraea 34H] (520 aa)
Score = 151, Expect = 1.5e-07, Identities = 85/337 (25%), Positives = 146/337 (43%)
 Q:  113 TNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNL----SNFSKFLLKRNT---PIVTVAGRNHVFGKKGR---------DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPI--------YGTKLDA--VFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      +N+K VHIF +LS   + +++F ++ + K+G + V LH  DG+D P S  +L   FSK  + +T  I +V GR +  + R      ++ E + Y  + L    A+  NEN    A  P+  I   V+ D+++F+N  D   +R  T   G   + I    Y  +DA  F  P+   +++  +AK++  L +  K  + FF G+    R ++ SP  +   ++S +L DK + +I GKYD I  P    +   +  E D +GR++  + G  +T+ +G AE+M D
 S:  107 SNNKAVHIFGLLSPGGVHSHEEHIFAMMELAKKRGAQKVYLHAFLDGRDTPPRSAQASLEKAQQKFSKLFTETDTGEGQIASVIGRYYAMDRDQRWDRVEAAYNLMVNGEGLHQYNSALDALA------AAYERNENDEFVGASAITSPSGKAIK----VNDGDALIFMNFRADRARQFSRCF-TDTNFNGFERKRIPAISNFVMLTQYAADIDAPSAFAPTPLT----NVMGEWLAKHNKTQLRISETEKYAHVTFFFSGGKEDMFTGEERILVPSPDVATYDLQPEMNSTLLTDKLVGAIESGKYDFIVCNYPNGDMVGHTGSFDAAVKACEAVDTCVGRVVKAAQDNGGECLITADHGNAEQMQD 459
>gi|154495833|ref|ZP_02034529.1| hypothetical protein BACCAP_00113 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] >gi|150275031|gb|EDN02079.1| hypothetical protein BACCAP_00113 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] (506 aa)
Score = 151, Expect = 1.5e-07, Identities = 120/471 (25%), Positives = 207/471 (43%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLI----------SGI---YPWALLSNDRKRNKYIPK-----KTYPSVKRDV-DSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKD------DSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKL------KGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNENI----TRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVI---FVMCPMIA-----EAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVFTNGDL 472
      K   ++ +G GL + +GN + A KP ++ L      SG+  P  + N  + I    + P + + + D +F++     YL + E K + H L +  L D   +S I HIF++L  +        ++G+K V +H  DG+D P S  +  + K   N I ++GR +  + R   E ++ ++ + LGE F EA  T   K DA +  +  ++   KD   DSV+F+N PD  + R +  P+    KG F  L + T+ DA   V   L    +++   L +  K  + FF N  E +   R ++ SP  +   +S++ + D+ + I G YDV+  F C M+   EAAR +    +ET D+ +GR++  R G + +T+ +G A++MLD  + P+ + +SLVPF   ++
 S:   3 KTPTTLIIMDGYGLRSETEGNAIANARKPVLDKLFAENPVSKLSASGLDVGLPEGQMGNSEVGHTNIGAGRVVFQDLPRISKSIKDGDFFQN-------PEYLRAM-ENAKQEG-HALHVMGLLSD--GGVHSHITHIFALLDMAK----------------QQGVKDVYVHAFLDGRDVPPASGKGYVEQLAEKCAQVGNAHIGVISGRFYAMDRDKR----WERLVKAYDALV-LGEAPF-EADPVT---AVQKSYDAGVTDEF---VEPVICCKDAVIKSGDSVVFMNFRPDRAREITRSL-VDPEFDGFERKKGFF--PLTYVCTTEYDATMPNVTVAFPHHELKNIFGEYISRLGLTQLRIAETEKYAHVTFFF--NGGAEQVFPGEDRCLIPSPKVPTYDLKPDMSAREVTDEAVKRIESGNYDVVILNFANCDMVGHTGVYEAARLA--------VETVDECVGRVVEATRKMGGVALITADHGNADRMLDDD-GVTPYTAHTTSLVPFCIVGANV 472
>gi|75906946|ref|YP_321242.1| phosphoglyceromutase [Anabaena variabilis ATCC 29413] >gi|123758906|sp|Q3MF89|GPMI_ANAVT 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|75700671|gb|ABA20347.1| phosphoglycerate mutase [Anabaena variabilis ATCC 29413] (533 aa)
Score = 151, Expect = 1.6e-07, Identities = 85/367 (23%), Positives = 154/367 (41%)
 Q:  105 KLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPI-------YGTKLD-AVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      K+    N K+ H+ + S   + +LF ++++ ++ + V +H I DG+D P   +S  ++    IVTV+GR +  + R   + +  ++ +  G   +A +  + A V D I+P  I G V  D V+F N PD  L +  SP+ G   + P+    Y + L +V FE    ++L ++A       K  + FF G     R+++SSP  + + ++S+ + D I +I G Y +I +     + ++ + IET D+ LGRL+   G  +T+ +G AE MLD+ N  + ++ VP +  G+
 S:  102 KICQEVRNRNGKL-HLVGLCSEGGVHSHITHLFGLLDLAKEQRISEVCIHAITDGRDTAPTDGINAISALEDYINHVGIGRIVTVSGRYYAMDRDRR----WDRIQRAYDVMTQDGAGDGRKAVDVLQASYAEGVNDEFIVPV--RIAPGT-VESGDGVIFFNFRPDRSRQLTQAF-VSPEFTGFARQQIKPLSFVTFTQYDSDLSVSVAFE---PQNLTNILGEVIANQGLNQFRTAETEKYAHVTYFFNGGLEEPFAGEDRELVSSPMVATYDKAPAMSATAVTDTAIAAIQKGIYSLIVINYANPDMVGHTGQIEPTIQAIETVDRCLGRLLEGVSKAGGTTIITADHGNAEYMLDEAGNSWTAHTTNPVPLILVEGE 470
>gi|187931979|ref|YP_001891964.1| phosphoglycerate mutase, cofactor independent [Francisella tularensis subsp. mediasiatica FSC147] >gi|187712888|gb|ACD31185.1| phosphoglycerate mutase, cofactor independent [Francisella tularensis subsp. mediasiatica FSC147] (512 aa)
Score = 151, Expect = 1.7e-07, Identities = 111/467 (23%), Positives = 205/467 (43%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTP-IVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYF--VSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS-----PKLKGLFLS-SLAPIYGTKLDAVFF---ENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLIN-LCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVF 467
      MK T + ++ +G G +   N +K AN P + +  +P L++      +  S  V+   ++Y E   L +D+ I+ K+ + +   ID  K +S + H+ +LS   + +++F +I + +KG+K + LH  DG+D P S K++  K L  N  I +V GR +  + R D ++   Y  +  + + A E  ++ A  D ++P   DG+  V +DSV+F+N  D  ++      P+ K L ++ +  Y +KL V   E P+   + L ++ KN  L +  K  + FF G   E  R ++ SP  +   +S+ + DK + +I GKYD I      + + + + IE D+ + RL + +  GN+ +T+ +G A+ M++   PH + ++LVPF++
 S:   1 MKKTTLLVILDGWGYSDSDYFNAIKNANTPTWDSIWQE-FPKTLINASSLEVGLPRSQMGNSEVGHVNIGCGRVVYQE------LTKIDKAIEEKTFGDNKAICAAIDNVIKNDSNL-HLIGLLSPGGVHSHEEHIFEMIKIAKQKGIKRLYLHAFLDGRDTPPRSAEKSIKKADKLLQDLNLGYIASVCGRYYAMDRDNRWDRVEKA----YNAIVNANADFIYDSALEALEQSYARDQSDEFVIPTC-IKKDGHLVKVQDNDSVIFMNFRADRAREISHAFTDESFDHFPRKKHLNINFTTLTEYDSKLKCVVAFPPEQPI-----NTLGEVLMKNHKTQLRIAETEKYPHVTFFFNGGREEQFEGEDRILIPSPKVATYDLQPEMSAPEVTDKLVAAINSGKYDCIVCNYANSDMVGHTGNYEAAMQAIEYLDKCIARLKDAILEHDGNMF-ITADHGNADMMVNPETQ-KPHTAHTTNLVPFIY 468
>gi|15645589|ref|NP_207765.1| phosphoglyceromutase [Helicobacter pylori 26695] >gi|2829465|sp|P56196|GPMI_HELPY 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|2314116|gb|AAD08020.1| phosphoglycerate mutase (pgm) [Helicobacter pylori 26695] (491 aa)
Score = 151, Expect = 1.7e-07, Identities = 109/470 (23%), Positives = 199/470 (42%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIK-SKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYS---FNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG-KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLN-IVPHNKSSLVPFVFTNG 470
      M  + ++T+GIG K  N  A KP + +  + P++L+ +  + +PK     +S  M G  +   L + +K S SL N E+ N   +  S +VH+ ++S   + ++  +   K  K LHLI DG+D P S  + K + N  +  + I T++GR +  + R   E +  + ++ GL   + SEY    + D I+PA   G + D+S +F+N  D       F+  R +   K L ++++ P  T   F PV  +ES+  LA +V++++   +  K  + F  G T +N R ++ SP T+   +S+K +  ++ +  D+I V     + + + + +E D LG +++L +   + LTS +G E+M D++ N + H  S+ FV +G
 S:   1 MAQKTLLIITDGIGYRKDSDHNAFFHAKKPTYDLMFKTL-PYSLI-DTHGLSVGLPKGQMG------NSEVGHMCIGAGRV-----LYQDLVKISLSLQNDELKNNPAFLNTIQKSPVVHLMGLMSDGGVHSHIEHFIALALECEKSHKKVCLHLITDGRDVAPKSALTYLKQMQN----ICNESIQIATISGRFYAMDRDKR----FERIELAYHSLMGLNHTPLS-PSEYIQSQYDKNITDEFIMPACFKNYCG--MQDDESFIFINFRNDRAREIVSALGQKQFSGFKRQV-----FKKLHIATMTPYDNT------FPYPVLFPKESVQNTLAEVVSQHNLTQSHIAETEKYAHVTFFINGGVETPFKNENRVLIQSPKVTTYDLKPEMSAKEVTLAVLEQMKLGTDLIIVNFANGDMVGHTGNFEASVKAVEAVDACLGEILSLAKKLDYAMLLTSDHGNCERMKDENQNPLTNHTAGSVYCFVLGDG 458
>gi|153855254|ref|ZP_01996420.1| hypothetical protein DORLON_02434 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149752253|gb|EDM62184.1| hypothetical protein DORLON_02434 [Dorea longicatena DSM 13814] (512 aa)
Score = 150, Expect = 1.8e-07, Identities = 116/506 (22%), Positives = 214/506 (42%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV--------DSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIK-SKSLHNLEIF-NKLI---DRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVS---KDDSVLFLNSDPDDFASLARM--------MKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLN--IVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLI 507
      K  + ++ +G GLN+K +GN + +A P ++ L+S           YP VK +     D    G ++   + E K +K++ +  F NK +   + K N  +H+ ++S   + ++F ++ + ++GL+ V +H  DG+D P S + +   + +   + +V+GR +  + R D ++   Y   G GE A  A+E  +  V D ++P +  DG V+  ++DSV+F N PD  L R       ++K F+    T+ DA   V  +E +    +AKN K  +  K  + FF G  NE  R ++ SP  +   +S+ + DK + +I  KYDVI +     + ++ + IE D+ +G+   +   + + + +G AE M+D+    H ++ VPF+ N D  K +  L  + L L ++  ++ TSL+
 S:   3 KKPTVLMILDGYGLNEKTEGNAIAMAKTPVMDKLMS---------------------EYPCVKGNASGLAVGLPDGQMGNSEVGHMNMGAGRIIYQELTKITKAIEDGVFFENKALLAACENAKKNDSALHLMGLVSDGGVHSHIGHIFGLLELAKRQGLEKVYVHCFLDGRDTPPASGKEYVEQLEAKMKEIGVGEVASVSGRYYAMDRDNRWDRVEKA----YKALSAGEGETA-ASATEGIQASYDADVTDEFVVP-FVVTKDGAPVATIKENDSVVFFNFRPDRARELTRTFCDDSFDGFDRGDRIKTTFVCF------TEYDATIENKQVAFVKEEITNTFGEFLAKNGKKQARIAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNEGEDRILVKSPKVATYDLKPEMSAYEVCDKLVAAIKSDKYDVIVINFANPDMVGHTGVIEAAVKAIEAVDECVGKAYEALKEADGQMFICADHGNAEYMIDEETKEPFTAHT-TNPVPFILVNADPAYKLKEDGCLADIAPTLIELMGMEQPAEMTGTSLL 510
>gi|17231674|ref|NP_488222.1| phosphoglyceromutase [Nostoc sp. PCC 7120] >gi|27734318|sp|Q8YPL2|GPMI_ANASP 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|17133317|dbj|BAB75881.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Nostoc sp. PCC 7120] (533 aa)
Score = 150, Expect = 2.2e-07, Identities = 86/367 (23%), Positives = 154/367 (41%)
 Q:  105 KLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPI-------YGTKLD-AVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      K+    N K+ H+ + S   + +LF ++++ ++ + V +H I DG+D P   +S  ++    IVTV+GR +  + R   + V  ++ +  G   +A +  + A V D I+P  I G V  D V+F N PD  L +  SP+ G   + P+    Y + L +V FE    ++L ++A       K  + FF G     R+++SSP  + + ++S+ + D I +I G Y +I +     + ++ + IET D+ LGRL+   G  +T+ +G AE MLD+ N  + ++ VP +  G+
 S:  102 KICQEVRNRNGKL-HLVGLCSEGGVHSHITHLFGLLDLAKEQRISEVCIHAITDGRDTAPTDGINAISALEDYINHVGIGRIVTVSGRYYAMDRDRR----WDRVQRAYDVMTQDGVGDGRKAVDVLQASYAEGVNDEFIVPV--RIAPGT-VEPGDGVIFFNFRPDRSRQLTQAF-VSPEFTGFARQQIKPLSFVTFTQYDSDLSVSVAFE---PQNLTNILGEVIANQGLNQFRTAETEKYAHVTYFFNGGLEEPFAGEDRELVSSPMVATYDKAPAMSATAVTDTAIAAIQKGIYSLIVINYANPDMVGHTGQIEPTIKAIETVDRCLGRLLEGVSKAGGTTIITADHGNAEYMLDEAGNSWTAHTTNPVPLILVEGE 470
>gi|86151664|ref|ZP_01069878.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 260.94] >gi|86153863|ref|ZP_01072066.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni HB93-13] >gi|121612982|ref|YP_001000142.1| phosphoglyceromutase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81-176] >gi|167005100|ref|ZP_02270858.1| phosphoglyceromutase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81-176] >gi|166991375|sp|A1VYF1|GPMI_CAMJJ 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|85841293|gb|EAQ58541.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 260.94] >gi|85842824|gb|EAQ60036.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni HB93-13] >gi|87250317|gb|EAQ73275.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81-176] (492 aa)
Score = 150, Expect = 2.3e-07, Identities = 118/498 (23%), Positives = 201/498 (40%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDI-KTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSP----KLKGLFLSSLA-PIYGTKLD-AVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK-YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTE 498
      MK  + ++T+GIG NK K N + A KP+  L  + P +LL     +P+     +S  M G  I  L +++ I++K L  E  KL+ + +   VHI + S     +  ++ + K G +  H I DG+D P S  + + +F     T+ GR +  + R   + V + +E + G  +   EY ++  V D I  N  G + ++D ++F+N  D  L ++ +   + + +F + L  +Y K  V FE  K K E+ LA +++K   L   K  + FF G+  EN TR ++ SP  + E  +S+ + D   I K D I V     + D  + +E D LG ++  +    +TS +G E M D+ N++ N ++  FVF    K++ N +G+ +  S L LD E
 S:   1 MKQKCVLIITDGIGYNKNSKFNAFEAAKKPSYEKLFKEV-PNSLLKTS-GLAVGLPEGQMG------NSEVGHMCIGSGRIIYQNLVRINKAIENKELEKNENLQKLLAKCKR-----VHIIGLYSDGGVHSMDTHFKAMLEICAKNGNEVFAHAITDGRDVNPKSGLNFIKDLKEFCENLGVHFATLCGRFYAMDRDKR----WDRVKECYECLLGKAYKV-PNLLEYLQKSYDENVTDEFIKAVQNENYKG--MREEDGIIFINFRNDRMKQLVEVLNSKDFKEFEREKIFENLLTMSVYDDKFKLPVLFE---KEKIENTLAQVISKAGLSQLHTAETEKYAHVTFFFNGGKEELLENETRVLIPSPKVKTYDEKPQMSAFEVCDAVKKGIEKGEDFIVVNFANGDMVGHTGDFNAAIKAVEAVDTCLGEIVECAKKHDYAFIITSDHGNCEAMQDEKGNLLT-NHTTFDVFVFVQAK-GVSKIKDN-MGLSNIAASVLKILDLE 482
>gi|74318412|ref|YP_316152.1| phosphoglyceromutase [Thiobacillus denitrificans ATCC 25259] >gi|85541659|sp|Q3SGA3|GPMI_THIDA 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|74057907|gb|AAZ98347.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Thiobacillus denitrificans ATCC 25259] (513 aa)
Score = 149, Expect = 2.6e-07, Identities = 95/356 (26%), Positives = 158/356 (44%)
 Q:  112 KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASE----------YTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDD--SVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVF 467
      + N K +H+ +LS   + +  ++++ ++GL V LH+ DG+D P S    ++ L+R T + AG HV  GR F +D +   ++  L Q  E S      Y    V  I+PA   DG V+ +D SV+FLN  D      DF+  R + +P+L   ++  + G  D  F+ V  E +  L  VA  + L +  K  + FF GE +   R ++SSP  +   +S+ + +K + +IG +YD+I      + +L+ + IET D LGR++   G + +T+ +G AE MLD     + +LVP +F
 S:  105 RDNGKTLHVLGLLSDGGVHSHELHFHALLDLAAREGLSKVCLHVFLDGRDTPPKS--------AELYLRRLTDKIAQAGVGHVASMIGRYFAMDRDRRWQRVKSAYDLLTQGAAEFSAGSAQAGLEAAYARGETDEFVKATAIVPA-----DGRPVTMEDGDSVIFLNFRSDRARQLSRPFIEPDFSEFER--ERTPRL-----ATYCTLTGYSDD---FDVSVAFPPERIKNGLGEYVANLGLRQLRIAETEKYPHVTFFFNGGEEVSFPGEDRILVSSPDVATYDLKPEMSAFEVTEKLLAAIGSKQYDLIVCNYANPDMVGHTGNLEAAIKAIETVDTCLGRVVEAQLARGGEVLITADHGNAELMLDAETGQAHTAHTMNLVPVIF 471
>gi|118138363|pdb|2IFY|A Chain A, Structure Of Bacillus Anthracis Cofactor-Independent Phosphoglucerate Mutase (508 aa)
Score = 149, Expect = 2.9e-07, Identities = 102/466 (21%), Positives = 194/466 (41%)
 Q:   7 FLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETD---------IKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKG-------KEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI------GKYDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDL 472
      ++ +G GL ++ GN + A KPN        D  NK+ P T +  V   +M  E      +  L ++ I+    E F  I +S K   +H+F +LS   + ++F ++ + K+G++ V +H  DG+D P +  +  ++ + +    T++GR +  + R   + V  + +    + A E  ++ AN + D +LP+   D  V+  DD+V+F N PD  +AR+ T+  +    P   +  F  V G     ++ L +VA+  K L +  K  + FF G     R +++SP  +  + L +M I + D++    K+DVI  F C M+   S ++ + +E D+ LG+++    + +T+ +G A++ L   + + ++ VPF+ T D+
 S:   6 LIILDGFGLREETYGNAVAQAKKPNF---------------DGYWNKF-PHTTLTACGEAVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQSLTRVNVAIREGEFDKNETFQSAI-KSVKEKGTALHLFGLLSDGGVHSHMNHMFALLRLAAKEGVEKVYIHAFLDGRDVGPKTAQSYIDATNEVIKETGVGQFATISGRYYSMDRDKR----WDRVEKCYRAMVNGEGPTYKSAEECVEDSYANGIYDEFVLPSVIVNEDNTPVATINDDDAVIFYNFRPDRAIQIARVF-TNGDFREFDRGEKVPHIPEFVCMTHFSETVDGYVAFKPMNLDNTLGEVVAQAGLKQLRIAETEKYPHVTFFFSGGREAEFPGEERILINSPKVAT----YDLKPEMSIYEVTDALVNEIENDKHDVIILNFANCDMVGH---SGMMEPTIKAVEATDECLGKVVEAILAKDGVALITADHGNADEELTSEGEPMTAHTTNPVPFIVTKNDV 474
>gi|196162926|ref|ZP_03123457.1| phosphoglyceromutase [Clostridium difficile QCD-23m63] (509 aa)
Score = 149, Expect = 2.9e-07, Identities = 113/466 (24%), Positives = 195/466 (41%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV---DSNFYEMLYGETDIKT----YLEL--LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYF--VSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYG--TKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHL-NIVPHNKSSLVPFV 466
      MK + ++ +G G NK KGN + + PN+        DR + +Y P   +  DV  D    G T+I   Y +L + + IK    ++ + +D + K NS +H+ +LS   + +L +I +  KG++ V +H  DG+D P S +    + +    TV+GR +  + R   E V + Y  + G+GE+A T  E  + +  D I+P   D   + ++DS++F N PD  + R +  + G   +  +  T+ D    +  +SL  L  +AKN  L   K  + FF G  N+  R ++ SP  +   +S+ L DK +D +G K+D I +     + ++ + +ET D +G+LI+   G  +T+ +G AE MLD   V + + VPF+
 S:   1 MKKPVALIIMDGFGYNKDVKGNAIAESKTPNL---------------DRIKKEY-PNTLINASGLDVGLPDGQMGNSEVGHTNIGAGRIVYQDLTRITKSIKDGDFFTNKVLCEAMDNA-KENS--LHVMGLLSDGGVHSHIDHLKAIIKMAKDKGVQKVYVHAFTDGRDTDPQSALEYAKEVQASMDEIGVGEFATVSGRYYAMDRDKR----WERVELAYNAMVRGIGEKA-TSIEEAIQNSYDDGKNDEFIMPTVIMKDDKPVGSIKENDSIIFFNFRPDRARQITRAL-VCEEFDGFKREDIKNFFVCLTEYDITIENVHIAFGPQSLANTLGEYLAKNGKTQLRAAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNKGEERLLIPSPKVATYDLKPEMSAYELTDKALDKLGEDKFDFIVLNFANPDMVGHTGSIEAAVKAVETVDTCVGKLIDKIVELGGSAIITADHGNAEYMLDPETGKTVTAHSINPVPFI 465
>gi|77163578|ref|YP_342103.1| phosphoglyceromutase [Nitrosococcus oceani ATCC 19707] >gi|85540989|sp|Q3JF23|GPMI_NITOC 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|76881892|gb|ABA56573.1| phosphoglycerate mutase [Nitrosococcus oceani ATCC 19707] (517 aa)
Score = 149, Expect = 3.0e-07, Identities = 92/382 (24%), Positives = 162/382 (42%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKN-LSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDA-------DILPAYNTIMDGYF---VSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKG---LFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPV---KGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSS--LVPFVFTN 469
      ++ +++ S    + +DR+ K++ K +HI +LS +  + ++ ++ + IK+ + V LH  DG+D P S  + L+ +KF     T G+    GR + +D +H   +  L   T +EY E+  + A    + + A  + G   V  D ++F+N  D  + R   P  G  L+  LA    + F+ PV   K ++  ++AK   L +  K  + FF G   E  R ++ SP  + +  +S+ + D + +I  KYDVI      + D  + IET DQ LGR+  + G + +T+ +G AEKM +   PH  +  VPF+F +
 S:  84 VNRALRTGSFFTNHTLTEAVDRAVKSD-KAIHILGLLSPSGIHCHEDHIHAMVELAIKRRCQEVYLHAFLDGRDTAPKSAQASILAMQAKF---------TELGKGRFASLIGRYYGMDRDHRWPRIQAAYNL---IATGQAEYEAESAKQALAMAYERGETDEFVQATRIVPSGKAPVQVKDGDVIIFMNFRSDRARQITRAF-IEPDFTGFERLYWPKLAQFVSLTEYSKEFDIPVAFPSEKPQNTFGQVLAKLGLHQLRIAETEKYAHVTFFFNGGREQPFEGEDRILIPSPQVDTYDQKPEMSAVEVTDNIVKAIESDKYDVIICNYANPDMVGHTGDFNATVKAIETIDQCLGRVWAALQSAGGELIITADHGNAEKMYNAQYQ-QPHTAHTHNAVPFIFVS 475
>gi|58260376|ref|XP_567598.1| phosphoglycerate mutase [Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21] >gi|134117433|ref|XP_772610.1| hypothetical protein CNBK3140 [Cryptococcus neoformans var. neoformans B-3501A] >gi|50255227|gb|EAL17963.1| hypothetical protein CNBK3140 [Cryptococcus neoformans var. neoformans B-3501A] >gi|57229679|gb|AAW46081.1| phosphoglycerate mutase, putative [Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21] (532 aa)
Score = 148, Expect = 3.0e-07, Identities = 88/381 (23%), Positives = 160/381 (41%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFET-----ICGLGEQAFTEASEYTNENLANK-VMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAE--AARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVFT 468
      +D+ IK   +    + + +T+ ++ H+ ++S   + ++LF ++ V  G+ V +H  DG+D P S K +   ++ +   I TV GR +     +D +  D +   + G GE+  E  T E+  K V D I P +  D  + K DS+  N  D  LA+++  K  + +   I    + F PV  +++  LA +AK  K  +  K  + FF G   EN R+++ SP  + +  +S + + DK +++   FVMC     + D  + I  D + + + C  G ++ +T+ +G AE+MLD   PH + ++ VPF+ T
 S:  103 IDQSIKKDEFKDQPAIVDAMKHAKETSGRL-HLLGLISDGGVHSHIQHLFALLRVAKSYGIANVYIHFFGDGRDTAPKSATKYIKQLQDYIKEVGVGEISTVIGRYYA--------MDRDKRWDRIKIAVDGLVKGEGEKTDQEGLIKTVEDGYEKDVTDEFIKPIISGSEDSR-IKKGDSLYLFNYRSDRMRELAQVLGLPDKPMEVDVPEDLHITTMSRYNIEFPFPVAFPPQAMTNVLAEWLAKQGVKQCHIAETEKYAHVTFFFNGGVEKQFENEKREMIPSPKVATYDKQPEMSVQGVADKVAETVKSDKYEFVMCNFAPPDMVGHTGDYDAAVKAITATDAAVKTVYDACEEAGYVLCVTADHGNAEQMLDPETG-NPHTAHTTNHVPFIVT 489
>gi|116753488|ref|YP_842606.1| phosphoglyceromutase [Methanosaeta thermophila PT] >gi|116664939|gb|ABK13966.1| phosphoglycerate mutase [Methanosaeta thermophila PT] (505 aa)
Score = 148, Expect = 3.1e-07, Identities = 113/467 (24%), Positives = 200/467 (42%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVK---------RDVDSNFYEM-LYGETD-IKTYLELLDEQIKSK-SLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEY--------TNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPI------YGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVFTNGD 471
      ++ ++ +G GL+++ +GN + A+KPN++ L S YP  L   + +P+  + +     R V ++ + L E D +K  +L+D +K++ S NL +  L D   +S I H+F++L  + + AK ++       +H I DG+D P S  ++  + L +   I T++GR +  + R  D   Y   GLG A T       T+E L  V+D + L      V + DS++F N PD  + R   P     L P    Y  +DA   P  KE  L +++K   L +  K  + FF G     R ++ SP  +   +S+ +  ++ I GKYDV+ +     +  + + +E D+ +G +++    I +T+ +G AEKM+D+   PH + ++ VPF+  D
 S:   4 VVLIIMDGYGLSEETEGNAVAGAHKPNLDRLKSQ-YPHTSLGAS-GLDVGLPRGQMGNSEVGHLNLGAGRIVYQDYTRISLAIEQDRLKDAKQLVDAMVKARDSGRNLHLMGLLSD--GGVHSHITHLFALLDMAK-ELGAKKVY--------------VHPILDGRDVPPRSALTYVTQLEEKLTRIGIGRIATISGRYYAMDRDKR--WDRTEAA-YRAMTEGLGIHAATAVEAVRLGYDRGETDEFLTPTVIDPNGL-----------VREGDSIIFFNFRPDRARQITRAF-VQPDFNEFERRYLRPFFVCMTQYDESIDAPVAFPPEYLKET--LGEILSKAGLTQLRIAETEKYAHVTYFFNGGREEPFPGEDRILIPSPKIPTYDLKPEMSAPEVTSTVVERIKSGKYDVVIMNYANPDMVGHTGIYEAAVRAVEAVDRGVGMVVDEVLSRRGIALITADHGNAEKMVDRSTG-EPHTAHTTNRVPFILVGCD 466
>gi|70733875|ref|YP_257515.1| phosphoglyceromutase [Pseudomonas fluorescens Pf-5] >gi|85540993|sp|Q4KJR8|GPMI_PSEF5 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|68348174|gb|AAY95780.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Pseudomonas fluorescens Pf-5] (513 aa)
Score = 148, Expect = 3.2e-07, Identities = 83/352 (23%), Positives = 143/352 (40%)
 Q:  116 KIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFETICGL---GEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM----------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVF 467
      K VHI +LS   + +L + + K+G + + LH  DG+D P S  ++  +       G+ +  GR F +D ++ D    L  G+ F A+    A  ++D   TI +  V  D+V+F+N  D  L R+       PKL G + +  Y  + A   P G E++L + +AKN  L +  K  + FF G     R ++ SP  +   +S+ + DK +D+I  +YDVI V     S  + + +E D +GR+++   G  +T+ +G E+M D+    + + VPF++
 S:  111 KAVHILGLLSDGGVHSHQDHLIAMAELAFKRGAEKIYLHAFLDGRDTPPKSAQSSIELLDE--------TFKTLGKGRIASLIGRYFAMDRDNRWDRVAQAYNLIVDGQGQFNAATAQEGLQAAYAREESDEFVKATTIGEPVKVEDGDAVVFMNFRADRARELTRVFVEDDFKDFERPRQPKLAGFVMLTQ---YAASIPAPSAFAP--GSLENVLGDYLAKNGKTQLRIAETEKYAHVTFFFSGGREEPFPGEERILIPSPKVATYDLQPEMSAPEVTDKIVDAIEHQRYDVIIVNYANGDMVGHSGVFEAAVKAVECLDLCVGRIVDALEKVGGEALITADHGNVEQMSDESTGQAHTAHTTEPVPFIY 469
>gi|114328376|ref|YP_745533.1| phosphoglyceromutase [Granulibacter bethesdensis CGDNIH1] >gi|114316550|gb|ABI62610.1| phosphoglycerate mutase [Granulibacter bethesdensis CGDNIH1] (530 aa)
Score = 148, Expect = 3.3e-07, Identities = 87/380 (22%), Positives = 168/380 (44%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKD-DSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGL-------FLSSLAPI-YGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVP 464
      L +D ++ S+++L   I + + +  H+F ++S   + +  + +L + G++ +H  DG+D P S + L+ F  L + T + T+ GR +  + R D ++ + M   +  GE+ +++ +  + A + D I PA  +  Y  KD D +L N  D  L  +  P +G    F +L  Y T+L+++    + +LL ++V+  + L +  K  + F  GE  EN R ++ SP  +   +S+ L +K + +IG +YD+I +     + L+ + +ET D LGR+++   G + +T+ +G E M D   PH + ++LVP
 S:  101 LPRIDAALQDGSVNDLPALRDFIT-ALRQSGGTCHLFGLVSDGGVHAHQDHGAALAQILTRAGIRVAVHAFTDGRDTPPASARRFLTKFLPALPEGAT-LATLCGRFYAMDRDNRWDRVEKAYRM----MVDAEGER-YSDPCDAITDAYAREFSDEFIRPA---VFGDYAGMKDGDGLLCFNFRSDRVRELLTAL-LDPAFQGFERPRFLHFSGALGMTRYSTELESLMQTLFPFQEMTNLLGHVVSAAGKRQLRMAETEKYPHVTYFLNGGEEEVLENEDRIMVPSPKVATYDLKPEMSAPELTEKAVTAIGSGQYDLIVLNFANPDMVGHTGSLEAAIRAVETVDTGLGRIVDAITAVGGALFVTADHGNCELMRDPDTG-GPHTAHTTNLVP 484
>gi|88657673|ref|YP_507320.1| phosphoglyceromutase [Ehrlichia chaffeensis str. Arkansas] >gi|123493446|sp|Q2GGW3|GPMI_EHRCR 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|88599130|gb|ABD44599.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Ehrlichia chaffeensis str. Arkansas] (501 aa)
Score = 148, Expect = 3.4e-07, Identities = 84/358 (23%), Positives = 156/358 (43%)
 Q:  112 KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLK-RNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANK------VMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLF-----LSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL--VPFVFTN 469
      K N+ I HI +LS     ++ +I+ L  ++ +H+ DG+D P S K ++  + +  N I T++GR +     +D ++ +D  T    AF +A YT+ +LA +   + D ILP  I D  ++ D + N  D  + +M+  K     + +    + +F N +   + L ++A +  L +  K  + FF G   EN R I+ SP+ T+   +S+K + + I+ I  KY +I +     + +++   I  DQ L +++N + T ++ +T+ +G AE+M D  N+ P+  +L VPF+ N
 S:  103 KQNNGICHIAGLLSDGGVHSLHTHMLDIIDTLSNFQIQIAVHIFLDGRDTPPISAIKYINILREHIKHLNNVNIATISGRYYS--------MDRDNKLDRTRT--AYKAMAFADAKRYTDPSLAIQDSYNAGITDEFILPC--VIGDYNGMNPQDGFIMTNFRSDRAIQIIKMIIGDIKTDNHITLENTIGMVKYSESINIPCLFPNNNIT----NTLGEVIANHKLHQLRIAETEKYAHVTFFFNGGREDTFENEDRIIIPSPSVTTYNLMPEMSAKEVTNTVIERIKLQKYSLIILNYANADMVGHTGNIEATKQAITALDQCLNKILNCIQGTNYVLVITADHGNAEEMFDVKNNM-PYTAHTLNPVPFIICN 461
>gi|148266137|ref|YP_001232843.1| phosphoglyceromutase [Geobacter uraniireducens Rf4] >gi|146399637|gb|ABQ28270.1| phosphoglycerate mutase [Geobacter uraniireducens Rf4] (512 aa)
Score = 148, Expect = 3.6e-07, Identities = 116/491 (23%), Positives = 214/491 (43%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIK-SKSLHNLEIFNK--LIDRSNKTNSK--IVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMD-YFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAY--------NTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGL----FLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKE--ESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSP--ACTSDKE----YFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL--VPFVFTNGDLWPKKMQSNFLG-VYSSILSTL 492
      K L+ ++ +G G+N  + N + AN PN++ L S YP+ +   + +P+  + +      G +I   + + + SK++ + + F  L+D  KT +  +H+ +LS   + +L+ ++ + ++G+K V +H + DG+D P S  L+   +++   I TV GR +  + R   E V  Y  +CG GE F A+  +++ N V D +LP+     T+ DG   D +F N  D  + R + T   G   F  + + T D F   G E +++  ++ +  + L +  K  + FF G     R ++ SP  T DK+   + ++ ++L K +D  YDVI +     + +  + +E D +GRL+  R G + +T+ +G AE M+D+ N PH  +  VPF+ +   K++  L + +IL L
 S:   3 KQPLLLMILDGWGINPHQENNAIARANTPNMDRL-STSYPYVEMGTS-GLSVGLPEGQMGNSE-----------VGHLNIGAGRVVYQDLTRISKAIDDGDFFENPVLLDCIAKTKAAGGRLHLAGLLSDGGVHSHNTHLYALLQLAKREGVKDVFVHCLLDGRDTPPQSGVDYLARLEAEIVRIGAGRIATVIGRFYAMDRDNR----WERVEKAYRAMVCGEGE-GFASAAAVIDQSYQNGVNDEFVLPSVITANGAPVGTVRDG------DGFIFFNFRSDRAREITRSL-TDAGFTGFERPQFPRLASYVCMTTYDETFGLPVAFGPEALKNIFGEVLGRLGLRQLRIAETEKYAHVTFFFNGGSEVPFPGEDRALIPSPKEVATYDKKPEMSVYPVTEELL--KRLDE-DLYDVIILNFANADMVGHTGIMAAAIRAVEAVDDCVGRLVAKVRSLGGRVLITADHGNAEIMVDE--NGGPHTAHTCDRVPFILVDDTRKDAKLRPGILADIAPTILDLL 496
>gi|153827149|ref|ZP_01979816.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Vibrio cholerae MZO-2] >gi|149738977|gb|EDM53293.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Vibrio cholerae MZO-2] (460 aa)
Score = 148, Expect = 3.6e-07, Identities = 92/367 (25%), Positives = 153/367 (41%)
 Q:  101 EIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGL-----GEQAFTEASE-----YTNENLANKVMDADILPAYN---TIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPD-----------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVF 467
      EI  ID++   K VH+ ++S   + +++ + +  +G + + LH  DG+D P S  +L F   K   I ++ GR +     +D ++ D E  L   GE + A E   Y E   V  +I A   + DG   D++LF+N  D      DFA +R K P L + L+ A   L  F  +  E+   ++K   L +  K  + FF   NE   R++++SP  +   +SSK L DK + +I GKYD I  P    +  + +  E D+ +GR++  +   + +T+ +G AE M+D   V  +SL VP ++
 S:  46 EILVAAIDKAVAA-GKAVHLMGLMSPGGVHSHEDHIYAAVEMAAARGAEKIYLHCFLDGRDTPPRSAEASLKRFQDLFAKLGKGRIASIVGRYYA--------MDRDNNWDRVEKAYDLLTLAQGEFTYDSAVEALQAAYAREENDEFVKATEIRAAGQESAAMQDG------DALLFMNYRADRARQITRTFVPDFAGFSR--KAFPALDFVMLTQYAA--DIPLQCAFGPASL----ENTYGEWLSKAGKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVENEFPGEERQLVASPKVATYDLQPEMSSKELTDKLVAAIKSGKYDAIICNYPNGDMVGHTGVYEAAVKACEAVDECIGRVVEAIKEVDGQLLITADHGNAEMMIDPETGGVHTAHTSLPVPLIY 420
>gi|108563380|ref|YP_627696.1| phosphoglyceromutase [Helicobacter pylori HPAG1] >gi|123373726|sp|Q1CSQ0|GPMI_HELPH 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|107837153|gb|ABF85022.1| phosphoglycerate mutase [Helicobacter pylori HPAG1] (491 aa)
Score = 148, Expect = 3.7e-07, Identities = 108/470 (22%), Positives = 198/470 (42%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIK-SKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYS---FNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG-KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLN-IVPHNKSSLVPFVFTNG 470
      M  + ++T+GIG K  N  A KP + +  + P++L+ +  + +P+     +S  M G  +   L + +K S SL N ++ N   +  S +VH+ ++S   + ++  +   K  K LHLI DG+D P S  + K + N  +  N I T++GR +  + R   E +  + ++ GL   + SEY    + D I PA   + Y + D+S +F+N  D      +F+  R    K L ++++ P  T   F PV  +ES+  LA +V++++   +  K  + F  G T +N R ++ SP T+   +S+K +  ++ +  D+I V     + + + + +E D LG +++L +   + LTS +G E M D++ N + H  S+ FV +G
 S:   1 MAQKTLLIITDGIGYRKDSDHNAFFHAKKPTYDLMFKTL-PYSLI-DTHGLSVGLPEGQMG------NSEVGHMCIGAGRV-----LYQDLVKISLSLQNDDLKNNPAFLNTIHKSPVVHLMGLMSDGGVHSHIEHFIALALECEKSHKKVCLHLITDGRDVAPKSALTYLKQMQN----ICNENIQIATISGRFYAMDRDKR----FERIELAYHSLMGLNHTPLS-PSEYIQSQYDKNITDEFITPA--CFKNYYGMQDDESFIFINFRNDRAREIVSALGQKEFSGFKRQ-----AFKKLHIATMTPYDNT------FPYPVLFPKESVQNTLAEVVSQHNLTQSHIAETEKYAHVTFFINGGVETPFKNENRVLIPSPKVTTYDLKPEMSAKEVTLAVLEQMKLGTDLIIVNFANGDMVGHTGNFEASVKAVEAVDACLGEILSLAKKLDYAMLLTSDHGNCEHMKDENQNPLTNHTAGSVYCFVLGDG 458
>gi|153216337|ref|ZP_01950415.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Vibrio cholerae 1587] >gi|124114332|gb|EAY33152.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Vibrio cholerae 1587] (510 aa)
Score = 147, Expect = 4.2e-07, Identities = 91/367 (24%), Positives = 153/367 (41%)
 Q:  101 EIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTP-IVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGL-----GEQAFTEASE-----YTNENLANKVMDADILPAYN---TIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPD-----------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVF 467
      E+  ID++   K VH+ ++S   + +++ + +  +G + + LH  DG+D P S  +L F   K   I ++ GR +     +D ++ D E  L   GE + A E   Y E   V  +I A   + DG   D++LF+N  D      DFA +R K P L + L+ A   L  F  +  E+   ++K   L +  K  + FF   NE   R++++SP  +   +SSK L DK + +I GKYD I  P    +  + +  E D+ +GR++  +   + +T+ +G AE M+D   V  +SL VP ++
 S:  96 EVLVAAIDKAVAA-GKAVHLMGLMSPGGVHSHEDHIYAAVEMAAARGAEKIYLHCFLDGRDTPPRSAEASLKRFQDLFAKLGKGRIASIVGRYYA--------MDRDNNWDRVEKAYDLLTLAQGEFTYDSAVEALQAAYAREENDEFVKATEIRAAGQESAAMQDG------DALLFMNYRADRARQITRTFVPDFAGFSR--KAFPALDFVMLTQYAA--DIPLQCAFGPASL----ENTYGEWLSKAGKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVENEFPGEERQLVASPKVATYDLQPEMSSKELTDKLVAAIKSGKYDAIICNYPNGDMVGHTGVYEAAVKACEAVDECIGRVVEAIKEVDGQLLITADHGNAEMMIDPETGGVHTAHTSLPVPLIY 470
>gi|187605455|ref|ZP_02991650.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Exiguobacterium sp. AT1b] >gi|187482465|gb|EDU20474.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Exiguobacterium sp. AT1b] (512 aa)
Score = 147, Expect = 4.5e-07, Identities = 106/468 (22%), Positives = 196/468 (41%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIM--DGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAP-----IYGTKL------DAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFIN-----KFFGENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFT 468
      M  + ++ +G G+ + GN + ANKPN +   YP LL+  + +Y+   P +    + +   +  L ++ IK +SL + + N L   K +S + HI ++S   + ++F ++   G++ V +H  DG+D P S  L  + L +   + +V+GR +  + R   E V  ++ +   + T+ E  ++ N + D +LP  T++ DG V+  +D+++F N PD  LA++ K   KG LSS P   + TK    D VF  +K   L+  K      H  F+N   F GE+    R ++ SP  +   +S+ L D ++ I  +YD  +     S L+   IE D+ LG++++   G  +T+ +G A+ + +  + + + + VP + T
 S:   1 MARPVALIILDGFGMRDESFGNAVMAANKPNFDRYWEQ-YPHTLLN---AKGEYV---GLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRVVYQSLSRVNNAIKDRSLFDRQAMNHLAGHVKKHDSSL-HIMGLVSDGGIHSHINHMFAIVEFAKLHGIEKVYIHAFTDGRDCDPKSGAGFLKETEEKLAELGVGQVASVSGRYYAMDRDNR----WERVEKVYDVLVNGKGEVGTDPVEVLKKSYENDLTDEFVLP---TVIEKDGKPVATIQDNDAIMFFNFRPDRAIQLAKVFKEKVGFKGFELSSKHPENILLVSMTKFSDEVDTDIVFPPEDLKNTLGETLSAQGYKQLRAAETEKYPHVTFFLNGQKEQPFEGED-------RLLVPSPKVATYDLQPEMSAYELTDGLLERIESDEYDAYIINFANPDMVGHSGKLEPTKKAIEAVDECLGKVVDALLAKGGAAIITADHGNADIVTNPDGSPMTAHTTEPVPCIVT 471
>gi|153830720|ref|ZP_01983387.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Vibrio cholerae 623-39] >gi|125620465|gb|EAZ48838.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Vibrio cholerae V51] >gi|148873800|gb|EDL71935.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Vibrio cholerae 623-39] (510 aa)
Score = 147, Expect = 4.5e-07, Identities = 91/367 (24%), Positives = 153/367 (41%)
 Q:  101 EIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTP-IVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGL-----GEQAFTEASE-----YTNENLANKVMDADILPAYN---TIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPD-----------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVF 467
      E+  ID++   K VH+ ++S   + +++ + +  +G + + LH  DG+D P S  +L F   K   I ++ GR +     +D ++ D E  L   GE + A E   Y E   V  +I A   + DG   D++LF+N  D      DFA +R K P L + L+ A   L  F  +  E+   ++K   L +  K  + FF   NE   R++++SP  +   +SSK L DK + +I GKYD I  P    +  + +  E D+ +GR++  +   + +T+ +G AE M+D   V  +SL VP ++
 S:  96 EVLVAAIDKAVAA-GKAVHLMGLMSPGGVHSHEDHIYAAVEMAAARGAEKIYLHCFLDGRDTPPRSAEASLKRFQDLFAKLGKGRIASIVGRYYA--------MDRDNNWDRVEKAYDLLTLAQGEFTYDSAVEALQAAYAREENDEFVKATEIRAAGQESAAMQDG------DALLFMNYRADRARQITRTFVPDFAGFSR--KAFPALDFVMLTQYAA--DIPLKCAFGPASL----ENTYGEWLSKAGKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVENEFPGEERQLVASPKVATYDLQPEMSSKELTDKLVAAIKSGKYDAIICNYPNGDMVGHTGVYEAAVKACEAVDECIGRVVEAIKEVDGQLLITADHGNAEMMIDPETGGVHTAHTSLPVPLIY 470
>gi|152977354|ref|YP_001376871.1| phosphoglyceromutase [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] >gi|189042187|sp|A7GUR8|GPMI_BACCN 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|152026106|gb|ABS23876.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] (509 aa)
Score = 147, Expect = 4.6e-07, Identities = 108/472 (22%), Positives = 200/472 (42%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETD---------IKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRN--TPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKG-------KEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI------GKYDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDL 472
      M+   ++ +G GL ++ GN + A KPN        DR NK+ P T +  V   +M  E      +  L ++ I+    E F  I + K   +H+F +LS   + ++F ++ + K+G++ V +H  DG+D P + K  + + ++K    T+AGR +  + R D ++   Y  + G G  + A E  ++ AN + D +LP+   D  V+  DD+V+F N PD  +AR+ T+  +    P   +  F  V G     ++ L +V++  K L +  K  + FF G     R +++SP  +  + L +M I + D++    K+DVI  F C M+   S ++ + +E D+ LG+++    + +T+ +G A++ L   + + ++ VPF+ T D+
 S:   1 MRKPTALIILDGFGLREETYGNAVAQAKKPNF---------------DRYWNKF-PHTTLTACGEAVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQSLTRVNVAIREGEFDKNETFQNAI-KHVKEKGTALHLFGLLSDGGVHSHIDHMFALLRLAAKEGVEKVYIHAFLDGRDVGPQT-AKGYIDATNAVIKETGVGQFATIAGRYYSMDRDKRWDRVEK----CYRAMVYGEGP-TYKNAYECVEDSYANGIYDEFVLPSVIVNEDETPVATINDDDAVIFYNFRPDRAIQIARVF-TNEDFREFDRGEKVPHIPEFVCMTHFSETVNGYVAFKPVNLDNTLGEVVSQAGLKQLRIAETEKYPHVTFFFSGGREAEFPGEERILINSPKVAT----YDLKPEMSIYEVTDALVNEIENDKHDVIILNFANCDMVGH---SGMMEPTIKAVEATDECLGKVVEAILAKDGVAIITADHGNADEELTPDGAPMTAHTTNPVPFIVTKKDV 475
>gi|88606919|ref|YP_504994.1| phosphoglyceromutase [Anaplasma phagocytophilum HZ] >gi|123495476|sp|Q2GKV7|GPMI_ANAPZ 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|88597982|gb|ABD43452.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Anaplasma phagocytophilum HZ] (496 aa)
Score = 147, Expect = 4.7e-07, Identities = 94/373 (25%), Positives = 156/373 (41%)
 Q:  99 NLEIFN-----KLID--RSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARM-MKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLD-AVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVFTNGD 471
      NLEI    KL+D R +  + H+ +LS     ++ +I V+  G+K +H+I DG+D P S K +  + +  N I TVAGR +  + R LD    ++ I     A E  ++ + V D ++P   DG + +D VLF N  D  L M +  P++ +    Y K+ A F P +  S L ++++  K L +  K  + FF G     R I+ SP ++   +S+ + D ++ I  +Y + V     + +++   + T D L R+    G ++ +T+ +G AEKM D  N P  + SS+VPFV N D
 S:  83 NLEINEVHKNPKLLDFVRDIQAKGGVCHMIGLLSDGGVHSLQAHMETIIEVITGFGIKVFIHVILDGRDVPPRSAEKYIGMLNAKIEHLNAEIATVAGRYYAMDRDNR--LD--RTCKAYDAIAYATGPRSGSAMEALEKSYNSGVTDEFMVPTVIGDYDG--MGAEDGVLFTNFRNDRVLQLLGMLLHRFPEVSNVLGMRQ---YSEKMRIASLF--PPREIHRS-LGEVISERGLKQLRIAETEKFAHVTFFFNGGREEPFTGEDRIIIPSPDVSTYDLKPEMSAVEITDSLVERINSQQYALTVVNYANADMVGHTGNMEAAKKAVTTVDSCLQRVFYAAVNAGAVMLITADHGNAEKMFDVQ-NDSPFTAHTSSMVPFVVCNAD 457
>gi|188527793|ref|YP_001910480.1| phosphoglyceromutase [Helicobacter pylori Shi470] >gi|188144033|gb|ACD48450.1| phosphoglyceromutase [Helicobacter pylori Shi470] (491 aa)
Score = 147, Expect = 4.8e-07, Identities = 109/470 (23%), Positives = 195/470 (41%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIK-SKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYS---FNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPA----YNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS-------PKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG-KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLN-IVPHNKSSLVPFVFTNG 470
      M  + ++T+GIG K  N  A KP + +  + P++L+ +  + +P      +S  M G  +   L + +K S SL N + N   +  SK+VH+ ++S   + ++  +   K  K LHLI DG+D P S  + K + N  +  N I T++GR +  + R   E +  + ++ GL   + SEY     D I+PA  Y + DG   +S +F+N  D  +  +       K L ++++ P  T   F PV  +ES+  LA +V++++   +  K  + F  G   +N R ++ SP T+   +S+K +  +D +  D+I V     + + + + +E D LG +++L +   + LTS +G E+M D++ N + H  S+ FV NG
 S:   1 MAQKTLLIITDGIGYRKDSDYNAFFHAKKPTYDLMFKTL-PYSLI-DTHGLSVGLPNGQMG------NSEVGHMCIGAGRV-----LYQDLVKISLSLQNDGLKNNPAFLNTIHKSKVVHLMGLMSDGGVHSHIEHFIALALECEKSHKKVCLHLITDGRDVAPKSALTYLKQMQN----ICNENIQIATISGRFYAMDRDKR----FERIKLAYHSLMGLNHTPLS-PSEYIQSQYDKNTTDEFIMPACFKDYCGMQDG------ESFIFINFRNDRAREIVSALGQKEFNGFKRETFKKLHIATMTPYDNT------FPYPVLFPKESVQNTLAEVVSQHNLTQSHIAETEKYAHVTFFINGGVEAPFKNENRVLIQSPKVTTYDLKPEMSAKEVTLAVLDQMELGTDLIIVNFANGDMVGHTGNFEASIKAVEEVDACLGEILSLAKKLDYAMLLTSDHGNCERMKDENQNPLTNHTAGSVYCFVLGNG 458
>gi|134302371|ref|YP_001122340.1| phosphoglyceromutase [Francisella tularensis subsp. tularensis WY96-3418] >gi|166991388|sp|A4IZ68|GPMI_FRATW 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|134050148|gb|ABO47219.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Francisella tularensis subsp. tularensis WY96-3418] (512 aa)
Score = 147, Expect = 4.9e-07, Identities = 112/467 (23%), Positives = 207/467 (44%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTP-IVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYF--VSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS-----PKLKGLFLS-SLAPIYGTKLD-AVFF--ENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLIN-LCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVF 467
      MK T + ++ +G G +   N +K AN P + +  +P L++      +  S  V+   ++Y E   L +D+ I+ K+ + +   ID  K +S + H+ +LS   + +++F +I + +KG+K + LH  DG+D P S K++  K L  N  I +V GR +  + R D ++   Y  +  + + A E  ++ A  D ++P   DG+  V +DSV+F+N  D  ++      P+ K L ++ +  Y +KL AV F + P+   + L ++ KN  L +  K  + FF G   E  R ++ SP  +   +S+ + DK + +I GKYD I      + + + + IE D+ + RL + +  GN+ +T+ +G A+ M++   PH + ++LVPF++
 S:   1 MKKTTLLVILDGWGYSDSDYFNAIKNANTPTWDSIWQE-FPKTLINASSLEVGLPRSQMGNSEVGHVNIGCGRVVYQE------LTKIDKAIEEKTFGDNKAICAAIDNVIKNDSNL-HLIGLLSPGGVHSHEEHIFEMIKIAKQKGIKRLYLHAFLDGRDTPPRSAEKSIKKADKLLQDLNLGYIASVCGRYYAMDRDNRWDRVEKA----YNAIVNANADFIYDSALEALEQSYARDQSDEFVIPTC-IKKDGHLVKVQDNDSVIFMNFRADRAREISHAFTDESFDHFPRKKHLNINFTTLTEYDSKLKCAVAFPPKQPI-----NTLGEVLMKNHKTQLRIAETEKYPHVTFFFNGGREEQFEGEDRILIPSPKVATYDLQPEMSAPEVTDKLVAAINSGKYDCIVCNYANSDMVGHTGNYEAAMQAIEYLDKCIARLKDAILEHDGNMF-ITADHGNADMMVNPETQ-KPHTAHTTNLVPFIY 468
>gi|27735194|sp|P35167|GPMI_BACME 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|4589056|gb|AAD26327.1|AF120090_1 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Bacillus megaterium] (511 aa)
Score = 147, Expect = 4.9e-07, Identities = 101/471 (21%), Positives = 198/471 (42%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDL 472
      K + ++ +G L + KGN + A KPN +  + YP A L  +    +  S  ++   ++Y    L ++ I+    E   + + + + + H+F +LS   + ++L+ ++ +  +GL+ V +H  DG+D P S  L  ++ + +   I T++GR +  + R   E V  + +   ++T A E  ++ N + D +LP+ T DG V+  +D+V+F N PD      DF S R K  L + L+   +  +D   P+  ++ L ++++N+ K L +  K  + F  G    TR ++ SP  +   +S+ + D + I  K D I +     S L+ + IET D+ LG++++   G  +T+ +G A++++  N + + ++ VP + T  L
 S:   3 KKPVALIILDGFALRDEDKGNAVTHAKKPNFDRFWNE-YPHATLQASGEAVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQS------LTRVNVAIREGEFEQNETLLAAVKHAKEKGTNL-HLFGLLSDGGVHSHIEHLYALLRLAKSEGLEKVYIHGFLDGRDVAPQSAETYLKELNEKIEEYGVGEIATLSGRYYSMDRDKR----WERVEKSYRAMVYGEGPSYTSAEECVKDSYDNGIYDEFVLPSVITKEDGSPVATIQDEDAVIFYNFRPDRAIQISNTFANEDFRSFDRGEKHPKHLHFVCLTH----FSETVDGYVAFKPIN--LDNTLGEVLSQNNLKQLRIAETEKYPHVTFFMSGGREAEFPGETRILIDSPKVATYDLKPEMSAYEVTDALLAEIEGDKQDAILLNFANPDMVGHSGMLEPTVKAIETVDECLGKIVDAILAKGGTAIITADHGNADEVITLEGNPMTAHTTNPVPVIVTKQGL 476
>gi|168266701|ref|ZP_02688666.1| phosphoglyceromutase [Listeria monocytogenes FSL J2-071] (510 aa)
Score = 146, Expect = 5.2e-07, Identities = 106/463 (22%), Positives = 189/463 (40%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV---DSNFYEMLYGETDIKT------YLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRN-TPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG---YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM---------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVP 464
      K+ + ++ +G G  + GN + ANKPN +    WA      P   +  DV  +    G T+I     L +D+ I+    + N   + + NS + H+F +LS   + +L ++   KG+K V +H  DG+D P S + L  K +  N  I TV+GR +  + R   E V  ++ I   + F + E  + AN  D ++PA T DG   V +D+V+F N PD  L+      + +  K +  ++ +Y  +DA   P++ K +++ +++   L +  K  + F   N E   R +++SP  +   +S+ + D ++ I  K+D I +     S L+ + IE D++LGR+++L  G  + + +G +E M    PH  + VP
 S:   3 KSPVAIIILDGFGKRAETVGNAVAQANKPNFDRY------WA----------NFPHGELKAAGLDVGLPEGQMGNSEVGHTNIGAGRIVYQSLTRIDKAIEEGEFQENKALNNAFTHTKENNSDL-HLFGLLSDGGVHSHINHLVALLETAKDKGVKNVYIHAFLDGRDVAPQSSLEYLETLQKAISDLNYGAIATVSGRFYAMDRDKR----WERVEKAYKAIVSAEGEKFEDPIELVKASYANDKNDEFVVPAIIT-KDGKPVATVKDNDAVIFFNFRPDRAIQLSNAFTDKEWDHFDRGADHPKNIKFVTMT-LYNPSIDAEVAFEPIEMK--NVIGEVLSNEGLSQLRIAETEKYPHVTFFMNGGRNEEFPGENRILINSPKVETYDLQPEMSAYEVTDALVEDIKNDKHDAIILNFANPDMVGHSGMLEPTIKAIEAVDENLGRVVDLILEKGGSAIIFADHGNSETMSTPEGK--PHTAHTTVP 465
>gi|47097453|ref|ZP_00234998.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|153180554|ref|ZP_01933597.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Listeria monocytogenes F6900] >gi|153184966|ref|ZP_01935614.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Listeria monocytogenes J0161] >gi|153192116|ref|ZP_01939161.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Listeria monocytogenes J2818] >gi|47014167|gb|EAL05155.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|126942478|gb|EBA20217.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Listeria monocytogenes J0161] >gi|127764444|gb|EBA24976.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Listeria monocytogenes J2818] >gi|133731947|gb|EBA33645.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Listeria monocytogenes F6900] (510 aa)
Score = 146, Expect = 5.2e-07, Identities = 106/463 (22%), Positives = 190/463 (41%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV---DSNFYEMLYGETDIKT------YLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRN-TPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG---YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM---------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVP 464
      K+ + ++ +G G  + GN + ANKPN +    WA      P   +  DV  +    G T+I     L +D+ I+    + N   + + NS + H+F +LS   + +L ++   KG+K V +H  DG+D P S + L  K +  N  I TV+GR +  + R   E V  ++ I   + F + E  + AN  D ++PA T DG   V +D+V+F N PD  L+      + +  K +  ++ +Y  +DA   P++ K +++ +++   L +  K  + F   N E  +R +++SP  +   +S+ + D ++ I  K+D I +     S L+ + IE D++LGR+++L  G  + + +G +E M    PH  + VP
 S:   3 KSPVAIIILDGFGKRAETVGNAVAQANKPNFDRY------WA----------NFPHGELKAAGLDVGLPEGQMGNSEVGHTNIGAGRIVYQSLTRIDKAIEEGEFQENKALNNAFTHTKENNSDL-HLFGLLSDGGVHSHINHLVALLETAKDKGVKNVYIHAFLDGRDVAPQSSLEYLETLEKAISDLNYGAIATVSGRFYAMDRDKR----WERVEKAYKAIVSAEGEKFEDPIELVKASYANDKNDEFVVPAIIT-KDGKPVATVKDNDAVIFFNFRPDRAIQLSNAFTDKEWDHFDRGADHPKNIKFVTMT-LYNPSVDAEVAFKPIEMK--NVIGEVLSNEGLAQLRIAETEKYPHVTFFMNGGRNEEFPGESRILINSPKVETYDLQPEMSAYEVTDALVEDIKNDKHDAIILNFANPDMVGHSGMLEPTIKAIEAVDENLGRVVDLILEKGGSAIIFADHGNSETMSTPEGK--PHTAHTTVP 465
>gi|153175708|ref|ZP_01931012.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|153197238|ref|ZP_01941508.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|167405286|ref|ZP_02310045.1| phosphoglyceromutase [Listeria monocytogenes FSL J2-003] >gi|127633289|gb|EBA22706.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|133729133|gb|EBA30831.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Listeria monocytogenes FSL N3-165] (510 aa)
Score = 146, Expect = 5.4e-07, Identities = 106/463 (22%), Positives = 190/463 (41%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV---DSNFYEMLYGETDIKT------YLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRN-TPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG---YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM---------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVP 464
      K+ + ++ +G G  + GN + ANKPN +    WA      P   +  DV  +    G T+I     L +D+ I+    + N   + + NS + H+F +LS   + +L ++   KG+K V +H  DG+D P S + L  K +  N  I TV+GR +  + R   E V  ++ I   + F + E  + AN  D ++PA T DG   V +D+V+F N PD  L+      + +  K +  ++ +Y  +DA   P++ K +++ +++   L +  K  + F   N E  +R +++SP  +   +S+ + D ++ I  K+D I +     S L+ + IE D++LGR+++L  G  + + +G +E M    PH  + VP
 S:   3 KSPVAIIILDGFGKRAETVGNAVAQANKPNFDRY------WA----------NFPHGELKAAGLDVGLPEGQMGNSEVGHTNIGAGRIVYQSLTRIDKAIEEGEFQENKALNNAFTHTKENNSDL-HLFGLLSDGGVHSHINHLVALLETAKDKGVKNVYIHAFLDGRDVAPQSSLEYLETLEKAISDLNYGAIATVSGRFYAMDRDKR----WERVEKAYKAIVSAEGEKFEDPIELVKASYANDKNDEFVVPAIIT-KDGKPVATVKDNDAVIFFNFRPDRAIQLSNAFTDKEWDHFDRGADHPKNIKFVTMT-LYNPSVDAEVAFEPIEMK--NVIGEVLSNEGLAQLRIAETEKYPHVTFFMNGGRNEEFPGESRILINSPKVETYDLQPEMSAYEVTDALVEDIKNDKHDAIILNFANPDMVGHSGMLEPTIKAIEAVDENLGRVVDLILEKGGSAIIFADHGNSETMSTPEGK--PHTAHTTVP 465
>gi|67924782|ref|ZP_00518183.1| Phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Crocosphaera watsonii WH 8501] >gi|67853377|gb|EAM48735.1| Phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Crocosphaera watsonii WH 8501] (532 aa)
Score = 146, Expect = 5.5e-07, Identities = 80/354 (22%), Positives = 149/354 (42%)
 Q:  118 VHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTP-IVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEE-----SLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      +H+ + S   + +LF ++N+ K+ L+ V +H I DG+D    K ++   + K   I TV+GR +  + R   + V  ++ I  G+   A E  + +  D I P  I G +  D V+F N PD  L  + T P  G   + P+     + PVK  E   ++L +VA+  K  +  K  + FF G   E  R+++ SP  +   ++S++ +   +++ K Y ++ +     + + + + IET D LG+L++   G + +T+ +G AE M D++ N  + ++ VP +F G+
 S:  114 LHLIGLCSEGGVHSHLDHLFGLLNLAQKQNLQDVCVHAITDGRDTNTTDGVKAIARIEDHIEKLGIGRIATVSGRYYAMDRDRR----WDRVKLAYDVITQDGDGDGRSALELLKDFYSQDKTDEFIPPT--RIAPGA-IEAGDGVIFFNFRPDRARQLCSAL-TVPNFDGFERELITPLSFVTFTQYDPKLPVKVAFEPQNLNNILGEVVAREGLKQFRVAETEKYPHVTYFFNGGLEEPLEGEDRELIQSPMVATYDLSPAMSAEAVTKAACNAVDKAVYSLVVINYANPDMVGHTGNTEAAIEAIETVDNCLGKLLSSVSKLGGTVIITADHGNAETMKDENGNPWTAHTTNPVPLIFVEGE 470
>gi|15640363|ref|NP_229990.1| phosphoglyceromutase [Vibrio cholerae O1 biovar eltor str. N16961] >gi|121591000|ref|ZP_01678318.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Vibrio cholerae 2740-80] >gi|121728882|ref|ZP_01681891.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Vibrio cholerae V52] >gi|147675493|ref|YP_001218604.1| phosphoglyceromutase [Vibrio cholerae O395] >gi|153224504|ref|ZP_01954478.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Vibrio cholerae MAK 757] >gi|153823146|ref|ZP_01975813.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Vibrio cholerae B33] >gi|194531397|ref|YP_002066854.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Vibrio cholerae MO10] >gi|170676095|sp|A5F3N4|GPMI_VIBC3 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|27734392|sp|Q9KV22|GPMI_VIBCH 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|9654751|gb|AAF93509.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Vibrio cholerae O1 biovar El Tor str. N16961] >gi|121547141|gb|EAX57271.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Vibrio cholerae 2740-80] >gi|121628850|gb|EAX61310.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Vibrio cholerae V52] >gi|124117596|gb|EAY36339.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Vibrio cholerae MAK 757] >gi|125617325|gb|EAZ45896.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Vibrio cholerae MO10] >gi|126519333|gb|EAZ76556.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Vibrio cholerae B33] >gi|146317376|gb|ABQ21915.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Vibrio cholerae O395] (510 aa)
Score = 146, Expect = 5.6e-07, Identities = 88/352 (25%), Positives = 147/352 (41%)
 Q:  116 KIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGL-----GEQAFTEASE-----YTNENLANKVMDADILPAYN---TIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPD-----------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVF 467
      K VH+ ++S   + +++ + +  +G + + LH  DG+D P S  +L F   K   I ++ GR +     +D ++ D E  L   GE + A E   Y E   V  +I A   + DG   D++LF+N  D      DFA +R K P L + L+ A   L  F  +  E+   ++K   L +  K  + FF   NE   R++++SP  +   +SSK L DK + +I GKYD I  P    +  + +  E D+ +GR++  +   + +T+ +G AE M+D   V  +SL VP ++
 S:  110 KAVHLMGLMSPGGVHSHEDHIYAAVEMAAARGAEKIYLHCFLDGRDTPPRSAEASLKRFQDLFAKLGKGRIASIVGRYYA--------MDRDNNWDRVEKAYDLLTLAQGEFTYDSAVEALQAAYAREENDEFVKATEIRAAGQESAAMQDG------DALLFMNYRADRARQITRTFVPDFAGFSR--KAFPALDFVMLTQYAA--DIPLQCAFGPASL----ENTYGEWLSKAGKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVENEFPGEERQLVASPKVATYDLQPEMSSKELTDKLVAAIKSGKYDAIICNYPNGDMVGHTGVYEAAVKACEAVDECIGRVVEAIKEVDGQLLITADHGNAEMMIDPETGGVHTAHTSLPVPLIY 470
>gi|153168534|ref|ZP_01928377.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|153204029|ref|ZP_01944895.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Listeria monocytogenes HPB2262] >gi|167015557|ref|ZP_02278090.1| phosphoglyceromutase [Listeria monocytogenes FSL J1-194] >gi|167218261|ref|ZP_02287897.1| phosphoglyceromutase [Listeria monocytogenes FSL J1-175] >gi|167454931|ref|ZP_02321154.1| phosphoglyceromutase [Listeria monocytogenes FSL J2-064] >gi|133726305|gb|EBA28003.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|133734441|gb|EBA36139.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Listeria monocytogenes HPB2262] (510 aa)
Score = 146, Expect = 6.0e-07, Identities = 106/463 (22%), Positives = 189/463 (40%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV---DSNFYEMLYGETDIKT------YLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRN-TPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG---YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM---------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVP 464
      K+ + ++ +G G  + GN + ANKPN +    WA      P   +  DV  +    G T+I     L +D+ I+    + N   + + NS + H+F +LS   + +L ++   KG+K V +H  DG+D P S + L  K +  N  I TV+GR +  + R   E V  ++ I   + F + E  + AN  D ++PA T DG   V +D+V+F N PD  L+      + +  K +  ++ +Y  +DA   P++ K +++ +++   L +  K  + F   N E   R +++SP  +   +S+ + D ++ I  K+D I +     S L+ + IE D++LGR+++L  G  + + +G +E M    PH  + VP
 S:   3 KSPVAIIILDGFGKRAETVGNAVAQANKPNFDRY------WA----------NFPHGELKAAGLDVGLPEGQMGNSEVGHTNIGAGRIVYQSLTRIDKAIEEGEFQENKALNNAFTHTKENNSDL-HLFGLLSDGGVHSHINHLVALLETAKDKGVKNVYIHAFLDGRDVAPQSSLEYLETLQKAISDLNYGAIATVSGRFYAMDRDKR----WERVEKAYKAIVSAEGEKFEDPIELVKASYANDKNDEFVVPAIIT-KDGKPVATVKDNDAVIFFNFRPDRAIQLSNAFTDKEWDHFDRGANHPKNIKFVTMT-LYNPSIDAEVAFEPIEMK--NVIGEVLSNEGLSQLRIAETEKYPHVTFFMNGGRNEEFPGENRILINSPKVETYDLQPEMSAYEVTDALVEDIKNDKHDAIILNFANPDMVGHSGMLEPTIKAIEAVDENLGRVVDLILEKGGSAIIFADHGNSETMSTPEGK--PHTAHTTVP 465
>gi|78486295|ref|YP_392220.1| phosphoglyceromutase [Thiomicrospira crunogena XCL-2] >gi|123555001|sp|Q31E77|GPMI_THICR 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|78364581|gb|ABB42546.1| phosphoglycerate mutase [Thiomicrospira crunogena XCL-2] (521 aa)
Score = 146, Expect = 6.0e-07, Identities = 101/404 (25%), Positives = 170/404 (42%)
 Q:  105 KLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKR-NTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETI-CGLGEQAFTEASEYTNENLA----NKVMDADILPAYN----TIMDGYFVSKDDSVLFLN--SDP----------DDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLID 508
      K ID ++ + K VHI +LS   + ++  I +  +G K +H+ DG+D P S + +   F+ +   I +V GR   + R   E V  ++ I CG E  +A E   A  ++ + A ++P N   + DG   DSV+F+N SD      DDFA  R    K  LS+  +  K +  F  V + SL    V+K  K L +  K  + FF G  N+N R +++SP  +   +S  L +K ID+I G+YD       + D  +  E D+ LG ++  +    +T+ +G E + ++    + ++ VPFV+   +P K    V ++L + ++  ++ TSLID
 S:  105 KAIDAASNRDHK-VHILGLLSDGGVHSHISHIKASIKMAHDRGAKVYVHIFTDGRDTAPQSALQYIEELETFMKELGGGRIASVTGRYFALDRDNR----WERVKKAYDAIACGSAEFEAKDAKEAVELAYARGENDEFIQATVIPRNNGKPARVKDG------DSVIFMNFRSDRARQLTEAFIMDDFADFHR-------CKTPVLSAFVTLTEYKKNFEKFGALVAYRPTSLRNTFGEYVSKKGLKQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNDNEVRILINSPQVATYDLQPEMSLPELKEKLIDAIKSGEYDTFICNIANPDMVGHTGDFNACVQAAEAVDEALGEILATIKAVDGEAIVTADHGNMEMLFNEETGKPLTSHTTFPVPFVYFGKKGYPLKDGGALCDVIPTLLDMM-GIEKPEEMTGTSLID 519
>gi|150422039|gb|EDN14009.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Vibrio cholerae AM-19226] (510 aa)
Score = 146, Expect = 6.1e-07, Identities = 91/367 (24%), Positives = 153/367 (41%)
 Q:  101 EIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTP-IVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGL-----GEQAFTEASE-----YTNENLANKVMDADILPAYN---TIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPD-----------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVF 467
      E+  ID++   K VH+ ++S   + +++ + +  +G + + LH  DG+D P S  +L F   K   I ++ GR +     +D ++ D E  L   GE + A E   Y E   V  +I A   + DG   D++LF+N  D      DFA +R K P L + L+ A   L  F  +  E+   ++K   L +  K  + FF   NE   R++++SP  +   +SSK L DK + +I GKYD I  P    +  + +  E D+ +GR++  +   + +T+ +G AE M+D   V  +SL VP ++
 S:  96 EVLVAAIDKAVAA-GKAVHLMGLMSPGGVHSHEDHIYAAVEMAAARGAEKIYLHCFLDGRDTPPRSAEASLKRFQDLFAKLGKGRIASIVGRYYA--------MDRDNNWDRVEKAYDLLTLAQGEFTYDSAVEALQAAYAREENDEFVKATEIRAAGQESAAMQDG------DALLFMNYRADRARQITRTFVPDFAGFSR--KAFPALDFVMLTQYAA--DIPLKCAFGPASL----ENTYGEWLSKAGKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVENEFPGEERQLVASPKVATYDLQPEMSSKELTDKLVAAIKSGKYDAIICNYPNGDMVGHTGVYEAAVKACEAVDECIGRVVEAIKEVDGQLLITADHGNAEMMIDPETGGVHTAHTSLPVPLIY 470
>gi|145300952|ref|YP_001143793.1| phosphoglyceromutase [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] >gi|166991368|sp|A4ST23|GPMI_AERS4 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|142853724|gb|ABO92045.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] (509 aa)
Score = 146, Expect = 6.1e-07, Identities = 111/466 (23%), Positives = 190/466 (40%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSL-HNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFETICGL---GEQAFTEASEYT--------NENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVF 467
      K L+ ++ +G G + K + N + A PN++ L  Y  L+S      +  S  V+   ++Y E   L + ++IK   N+E+  L  S T K VHI ++S   + +++ +I + K+G + + H  DG+D P S  ++ F   +     G+    GR F +D ++ D +  L  G+ FT S      +EN ++ + A + A  + DG   D+++F+N  D      DF  AR  +P L + L+   Y  +    P   + L  +AK   L +  K  + FF GE +   R+I++SP  +   +SS+ L DK + +I GKYD I  P    +   +  E D +GR+    G  +T+ +G AEKMLD+     ++L VP ++
 S:   5 KKPLVLVIMDGWGYSTKQEHNAVAAAKTPNLDRLARD-YTSTLISGSGLDVGLPDGQMGNSEVGHVNIGAGRIVYQE------LTRISKEIKDGDFFQNVELAKAL--DSAVTKGKAVHIMGLMSPGGVHSHEEHIMGMIEMAAKRGAEQIYFHAFLDGRDVPPRSAQSSIEQFDALFAR--------LGKGRFASMIGRYFAMDRDNRWDRVQQAYDLMTQGKGEFTADSASEALAAAYARDEN--DEFVKATRIGAAAPMQDG------DALIFMNFRADRAREITRAFVDSDFTGFAR--AATPALNFVMLTE----YAADIKTACAYPPTA--LVNTLGEWLAKQGKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGEESCFTGEDREIVASPKVATYDLQPEMSSEELTDKLVAAIKSGKYDTIICNYPNGDMVGHTGVFDAAVKACEAVDHCVGRVTEALAEVGGECLITADHGNAEKMLDEETGQAHTAHTNLPVPLIY 468
>gi|167344569|ref|ZP_02290410.1| phosphoglyceromutase [Listeria monocytogenes FSL J1-208] (504 aa)
Score = 146, Expect = 6.5e-07, Identities = 106/463 (22%), Positives = 189/463 (40%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV---DSNFYEMLYGETDIKT------YLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRN-TPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG---YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM---------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVP 464
      K+ + ++ +G G  + GN + ANKPN +    WA      P   +  DV  +    G T+I     L +D+ I+    + N   + + NS + H+F +LS   + +L ++   KG+K V +H  DG+D P S + L  K +  N  I TV+GR +  + R   E V  ++ I   + F + E  + AN  D ++PA T DG   V +D+V+F N PD  L+      + +  K +  ++ +Y  +DA   P++ K +++ +++   L +  K  + F   N E   R +++SP  +   +S+ + D ++ I  K+D I +     S L+ + IE D++LGR+++L  G  + + +G +E M    PH  + VP
 S:   3 KSPVAIIILDGFGKRAETVGNAVAQANKPNFDRY------WA----------NFPHGELKAAGLDVGLPEGQMGNSEVGHTNIGAGRIVYQSLTRIDKAIEEGEFQENKALNNAFTHTKENNSDL-HLFGLLSDGGVHSHINHLVALLETAKDKGVKNVYIHAFLDGRDVAPQSSLEYLETLEKAISDLNYGAIATVSGRFYAMDRDKR----WERVEKAYKAIVSAEGEKFEDPIELVKASYANDKNDEFVVPAIIT-KDGKPVATVKDNDAVIFFNFRPDRAIQLSNAFTDKEWDHFDRGADHPKNIKFVTMT-LYNPSIDAEVAFEPIEMK--NVIGEVLSNEGLSQLRIAETEKYPHVTFFMNGGRNEEFPGENRILINSPKVETYDLKPEMSAYEVTDALVEDIKNDKHDAIILNFANPDMVGHSGMLEPTIKAIEAVDENLGRVVDLILEKGGSAIIFADHGNSETMSTPEGK--PHTAHTTVP 465
>gi|196127534|ref|ZP_03119283.1| phosphoglyceromutase [Clostridium difficile ATCC 43255] (509 aa)
Score = 146, Expect = 6.6e-07, Identities = 115/466 (24%), Positives = 199/466 (42%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV---DSNFYEMLYGETDIKT----YLEL--LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQA--FTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYF--VSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYG--TKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHL-NIVPHNKSSLVPFV 466
      MK + ++ +G G NK KGN + + PN+        DR + +Y P   +  DV  D    G T+I   Y +L + + IK  L  ++ + +D + K NS +H+ +LS   + +L +I +  KG++ V +H  DG+D P S +    + +    TV+GR +  + R   E V + Y  + G+GE+A  EA + + ++ N  D I+P   D   + ++DS++F N PD  + R +  + G   +  +  T+ D    +  +SL  L  +AKN  L   K  + FF G  N+  R ++ SP  +   +S+ L DK +D +G K+D I +     + ++ + +ET D +G+LI+   G  +T+ +G AE MLD   V + + VPF+
 S:   1 MKKPVALIIMDGFGYNKDVKGNAIAESKTPNL---------------DRIKKEY-PNTLINASGLDVGLPDGQMGNSEVGHTNIGAGRIVYQDLTRITKSIKDGDLFTNKVLCEAMDNA-KENS--LHVMGLLSDGGVHSHIDHLKAIIKMAKDKGVQKVYVHAFTDGRDTDPQSALEYAKEVQVSMDEIGVGEFATVSGRYYAMDRDKR----WERVELAYNAMVRGIGEKANSIEEAIQNSYDDGKN---DEFIMPTVIMKDDKPVGSIKENDSIIFFNFRPDRARQITRAL-VCEEFDGFKREDIKNFFVCLTEYDITIENVHIAFGLQSLANTLGEYLAKNGKTQLRAAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNKGEERLLIPSPKVATYDLKPEMSAYELTDKALDKLGEDKFDFIVLNFANPDMVGHTGSIEAAIKAVETVDTCVGKLIDKIVELGGSAIITADHGNAEYMLDPETGKTVTAHSINPVPFI 465
>gi|16804494|ref|NP_465979.1| phosphoglyceromutase [Listeria monocytogenes EGD-e] >gi|167213115|ref|ZP_02283422.1| phosphoglyceromutase [Listeria monocytogenes LO28] >gi|27734317|sp|Q8Y4I4|GPMI_LISMO 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|16411944|emb|CAD00534.1| pgm [Listeria monocytogenes] (510 aa)
Score = 145, Expect = 6.8e-07, Identities = 106/463 (22%), Positives = 189/463 (40%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV---DSNFYEMLYGETDIKT------YLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRN-TPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG---YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM---------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVP 464
      K+ + ++ +G G  + GN + ANKPN +    WA      P   +  DV  +    G T+I     L +D+ I+    + N   + + NS + H+F +LS   + +L ++   KG+K V +H  DG+D P S + L  K +  N  I TV+GR +  + R   E V  ++ I   + F + E  + AN  D ++PA T DG   V +D+V+F N PD  L+      + +  K +  ++ +Y  +DA   P++ K +++ +++   L +  K  + F   N E   R +++SP  +   +S+ + D ++ I  K+D I +     S L+ + IE D++LGR+++L  G  + + +G +E M    PH  + VP
 S:   3 KSPVAIIILDGFGKRAETVGNAVAQANKPNFDRY------WADF----------PHGELKAAGLDVGLPEGQMGNSEVGHTNIGAGRIVYQSLTRIDKAIEEGEFQENKALNNAFTHTKENNSDL-HLFGLLSDGGVHSHINHLVALLETAKDKGVKNVYIHAFLDGRDVAPQSSLEYLETLQKAISDLNYGAIATVSGRFYAMDRDKR----WERVEKAYKAIVSAEGEKFEDPIELVKASYANDKNDEFVVPAIIT-KDGKPVATVKDNDAVIFFNFRPDRAIQLSNAFTDKEWDHFDRGADHPKNIKFVTMT-LYNPSIDAEVAFEPIEMK--NVIGEVLSNEGLSQLRIAETEKYPHVTFFMNGGRNEEFPGENRILINSPKVETYDLQPEMSAYEVTDALVEDIKNDKHDAIILNFANPDMVGHSGMLEPTIKAIEAVDENLGRVVDLILEKGGSAIIFADHGNSETMSTPEGK--PHTAHTTVP 465
>gi|46908629|ref|YP_015018.1| phosphoglyceromutase [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|47094181|ref|ZP_00231898.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|50400341|sp|Q71WX0|GPMI_LISMF 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|46881901|gb|AAT05195.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|47017443|gb|EAL08259.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] (510 aa)
Score = 145, Expect = 6.8e-07, Identities = 106/463 (22%), Positives = 189/463 (40%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV---DSNFYEMLYGETDIKT------YLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRN-TPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG---YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM---------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVP 464
      K+ + ++ +G G  + GN + ANKPN +    WA      P   +  DV  +    G T+I     L +D+ I+    + N   + + NS + H+F +LS   + +L ++   KG+K V +H  DG+D P S + L  K +  N  I TV+GR +  + R   E V  ++ I   + F + E  + AN  D ++PA T DG   V +D+V+F N PD  L+      + +  K +  ++ +Y  +DA   P++ K +++ +++   L +  K  + F   N E   R +++SP  +   +S+ + D ++ I  K+D I +     S L+ + IE D++LGR+++L  G  + + +G +E M    PH  + VP
 S:   3 KSPVAIIILDGFGKRAETVGNAVAQANKPNFDRY------WA----------NFPHGELKAAGLDVGLPEGQMGNSEVGHTNIGAGRIVYQSLTRIDKAIEEGEFQENKALNNAFTHTKENNSDL-HLFGLLSDGGVHSHINHLVALLETAKDKGVKNVYIHAFLDGRDVAPQSSLEYLETLQKAISDLNYGAIATVSGRFYAMDRDKR----WERVEKAYKAIVNAEGEKFEDPIELVKASYANDKNDEFVVPAIIT-KDGKPVATVKDNDAVIFFNFRPDRAIQLSNAFTDKEWDHFDRGANHPKNIKFVTMT-LYNPSIDAEVAFEPIEMK--NVIGEVLSNEGLSQLRIAETEKYPHVTFFMNGGRNEEFPGENRILINSPKVETYDLQPEMSAYEVTDALVEDIKNDKHDAIILNFANPDMVGHSGMLEPTIKAIEAVDENLGRVVDLILEKGGSAIIFADHGNSETMSTPEGK--PHTAHTTVP 465
>gi|126700791|ref|YP_001089688.1| phosphoglyceromutase [Clostridium difficile 630] >gi|123362967|sp|Q181T7|GPMI_CLOD6 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|115252228|emb|CAJ70068.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Clostridium difficile 630] (510 aa)
Score = 145, Expect = 7.0e-07, Identities = 114/466 (24%), Positives = 198/466 (42%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV---DSNFYEMLYGETDIKT----YLEL--LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQA--FTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYF--VSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYG--TKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHL-NIVPHNKSSLVPFV 466
      MK + ++ +G G NK KGN + + PN+        DR + +Y P   +  DV  D    G T+I   Y +L + + IK    ++ + +D + K NS +H+ +LS   + +L +I +  KG++ V +H  DG+D P S +    + +    TV+GR +  + R   E V + Y  + G+GE+A  EA + + ++ N  D I+P   D   + ++DS++F N PD  + R +  + G   +  +  T+ D    +  +SL  L  +AKN  L   K  + FF G  N+  R ++ SP  +   +S+ L DK +D +G K+D I +     + ++ + +ET D +G+LI+   G  +T+ +G AE MLD   V + + VPF+
 S:   2 MKKPVALIIMDGFGYNKDVKGNAIAESKTPNL---------------DRIKKEY-PNTLINASGLDVGLPDGQMGNSEVGHTNIGAGRIVYQDLTRITKSIKDGDFFTNKVLCEAMDNA-KENS--LHVMGLLSDGGVHSHIDHLKAIIKMAKDKGVQKVYVHAFTDGRDTDPQSALEYAKEVQASMDEIGVGEFATVSGRYYAMDRDKR----WERVELAYNAMVRGIGEKANSIEEAIQNSYDDGKN---DEFIMPTVIMKDDKPVGSIKENDSIIFFNFRPDRARQITRAL-VCEEFDGFKREDIKNFFVCLTEYDITIENVHIAFGPQSLANTLGEYLAKNGKTQLRAAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNKGEERLLIPSPKVATYDLKPEMSAYELTDKALDKLGEDKFDFIVLNFANPDMVGHTGSIEAAIKAVETVDTCVGKLIDKIVELGGSAIITADHGNAEYMLDPETGKTVTAHSINPVPFI 466
>gi|196178481|gb|EDX73480.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Microcoleus chthonoplastes PCC 7420] (531 aa)
Score = 145, Expect = 7.1e-07, Identities = 98/467 (20%), Positives = 187/467 (40%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETD---------IKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDY----FETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGL---FLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEE-----SLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      ++ ++ +G G +  GN + +A P ++ L++         P T + +DV   +M  E      +  L + + ++ S+    KL     K+ H+ + S   + +L +++  +G  V +H + DG+D P S  L  + + K   I T++GR +     +D +H D   ++ +  G   A E  +  + D ILP  T +  +  D ++F N PD  L + + T P+ G   + LA + T+ D F  PV  E   ++L +V++N +    K  + FF G   E  R+++ SP  +   ++S+ + D + +I K Y ++ +     + ++  + IET D LG+LI   G  + + +G AE M D+ N  + ++ VPF+  G+
 S:   8 VVLVILDGWGYREARDGNAIAMARTPVMDSLLTAY----------------PSTTIRTSGKDVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRVVPQELVRISDAVEDGSIRENAALQKLSQELKHQGGKL-HLIGLCSDGGVHSHINHLLGLLDFAKSQGFSDVCVHALMDGRDTNPNSGISYLQTIQEHIDKIGMGRIATISGRYYA--------MDRDHRWDRTQKAYDMLTQDGNGDGRSAVEVMQASYEADITDEFILP---TRITSGALEPGDGIIFFNFRPDRARQLTQAL-TDPEFDGFERELIKPLAFVTFTQYDPHF---PVLVAFEPQNLNNILGEVVSRNGLRQFRTAETEKYAHVTYFFNGGLELPFEGEDRELIPSPMVATYDRAPAMSAVDVTDVAVKAISKMIYSLVVINYANPDMVGHTGNIDACVKAIETVDHCLGKLIESINKVGGTAIIIADHGNAEYMRDEQGNAWTAHTTNPVPFILIEGE 469
>gi|115372568|ref|ZP_01459876.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Stigmatella aurantiaca DW4/3-1] >gi|115370530|gb|EAU69457.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Stigmatella aurantiaca DW4/3-1] (519 aa)
Score = 145, Expect = 7.4e-07, Identities = 100/405 (24%), Positives = 176/405 (43%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLK-----GLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVK---GKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKML-------IDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL--VPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTL 492
      ++  +S L N +  +D++ K++ K H+ ++S   + +LF ++  ++GL V +H  DG+D P S  +  +FL + N+ I TV GR  +  RD  +  + Y  +  G +A +A   + A KV D ++P  + DG V +  D VLF N  D  +  +  P K   GL L   + T+ D  F+ PV   + + +  ++++  +    K  + FF G     R ++ SP  D + + L +M    + K +DS G YD  V     S L  + ++ D+ LG L ++CR G ++A+++ +G E M D +  PH  +L VPF  + D  +K++  GV + I +L
 S:  89 INRAAESGELGNNPVIRAAMDQA-KSDGKAFHLVGLVSPGGVHSSMDHLFALLKAGRERGLPQVYVHAFLDGRDTPPQSGLGYVEQLERFLKETNSGRIATVGGR---YYGMDRDKRWDRVKLAYDALVLAQGPKA-PDALSAIRASYAEKVTDEFVVPTVISQGDGSPVGRIRNGDVVLFFNFRADRAREITSAL-AFPTFKEFDRAGLQLGRYVCM--TQYDET-FDLPVAYGPDQPQDIFPEVLSRAGLRQFRTAETEKYAHVTFFFNGGREVVFPGEERHLVPSP---RDVKTYDLKPEMSAREVTSELVKRVDS-GAYDFALVNLANPDMVGHSGRLDAAIQAVKVVDECLGHLGDVCRRNGWVLAISADHGNCEMMRDP-ITGEPHTSHTLNPVPFHLIHPDFRGQKLRP---GVLADIAPSL 500
>gi|154251927|ref|YP_001412751.1| phosphoglyceromutase [Parvibaculum lavamentivorans DS-1] >gi|154155877|gb|ABS63094.1| Phosphoglycerate mutase [Parvibaculum lavamentivorans DS-1] (540 aa)
Score = 145, Expect = 7.9e-07, Identities = 82/332 (24%), Positives = 145/332 (43%)
 Q:  118 VHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNF-SKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTE-ASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASL---------ARMMKTSPKLKGLF-LSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLG--------LNHKKGFINKFF-GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      VH+  ++ +  + + L + +L +G+K +H + DGQD R S ++LS F    N + +V GR+ F   D L +  +     E +TE + Y ++   V D I P+ +  G + +DD++L +N  D  L      +  +P L G++ L LA  G +++ +F   KG   LA +A+   L L     N +G   F GE    T + +P   ++  L+S + ++ + ++ G++DVI    A  R+ +++ + IE D+ LG++    G + L  YG AE MLD
 S:  136 VHLIGTMTPSGISGHQRYLAVLAALLSHEGVKVWVHAVMDGQDTRAQSGIEHLSEFLDDIAGAENAELGSVMGRSFGF-----DDLSDPAAIAAAWRALANAEAPYTEYPTAYLDQCYRKGVNDDRIPPSIASSYRG--IRQDDAILLVNLQADQAHGLLGALIDPAATGLAAKAPSLSGVYSLVRLASPLGAEVEPLFEAMSFKGS----LAETIAQAGLSQLTLTETAAEASLWNFARGGAKALFPGE-------TVLVTDTPPLAQAEKKPELASAAITEELLAALKKGEHDVITANFSNAAILGRTGNIRATVEAIEAIDKCLGKIAAQVDKRGGTLVLCGMYGKAEMMLD 472
>gi|114565171|ref|YP_752685.1| phosphoglyceromutase [Shewanella frigidimarina NCIMB 400] >gi|114336464|gb|ABI73846.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Shewanella frigidimarina NCIMB 400] (513 aa)
Score = 145, Expect = 8.1e-07, Identities = 116/470 (24%), Positives = 197/470 (41%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDI--------KTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKT--NSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSK-FLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGY----FVSKDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLIN-LCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD-KHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      K L L+ +G G ++ + N + AN P ++ L + YP +L+S          +D  +  G +++    +  + L  K+ + H E  L D +K  + VHI +LS   + +++ + + +++G  V LH  DG+D P S  +L +F + F  +  ++ GR   + R   + V  +E I  + FT AS    A  + D  A + I+D    +S +DS++F+N  D      DF  R  +PK+ + L+   Y  ++A   PV   L  L  +  D  L +  K  + FF G+  E  R ++ SP  +   +SS L DK + +I  KYDVI  P    S +  +  E D +GR++ L + G + +T+ +G AEKM D +   + S+LVPFV+  D
 S:   4 KRPLALLILDGWGYSEDTQDNAVFHANTPVLDKL-NAQYPHSLISGS-----------------GIDVGLPDGQMGNSEVGHINIGSGRIVYQELTRISKAIADHEFEQNAALCDAVDKAIAANGAVHIMGLLSAGGVHSHEEHIEAMCRMAVERGATKVYLHAFLDGRDTPPRSAKNSLVHFDELFASLGHGRTASIIGRYFAMDRDNR----WDRVSQAYELITE-AKGKFTYASAPEALEAAYARDENDEFVAASAIVDAQGEAAVLSDNDSLIFMNFRADRARQITRTFVNPDFDGFKR--NKTPKINFVMLTD----YAADINA-----PVAYPSSDLVNTLGETLQNLDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGKEEPFEGEDRILIQSPKVATYDLQPEMSSTELTDKLVAAIESTKYDVIICNYPNGDMVGHSGNFDAAVKACEAVDACIGRVVEALAKVDGECL-ITADHGNAEKMKDPSNGQAFTAHTSNLVPFVYVGRD 475
>gi|145953668|ref|ZP_01802676.1| hypothetical protein CdifQ_04003672 [Clostridium difficile QCD-32g58] (510 aa)
Score = 144, Expect = 8.8e-07, Identities = 112/466 (24%), Positives = 197/466 (42%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV---DSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIK-SKSLHNLEIF-NK-LIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQA--FTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYF--VSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYG--TKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHL-NIVPHNKSSLVPFV 466
      MK + ++ +G G NK KGN + + PN+        DR + +Y P   +  DV  D    G T+I   + + + +KS+ + + F NK L + +   +H+ +LS   + +L +I +  KG++ V +H  DG+D P S +    + +    TV+GR +  + R   E V + Y  + G+GE+A  EA + + ++ N  D I+P   D   + ++DS++F N PD  + R +  + G   +  +  T+ D    +  +SL  L  +AKN  L   K  + FF G  N+  R ++ SP  +   +S+ L DK +D +G K+D I +     + ++ + +ET D +G+LI+   G  +T+ +G AE MLD   V + + VPF+
 S:   2 MKKPVALIIMDGFGYNKDVKGNAIAESKTPNL---------------DRIKKEY-PNTLINASGLDVGLPDGQMGNSEVGHTNIGAGRIVYQDLTRITKSIKDGDFFANKVLCEAMDNAKENSLHVMGLLSDGGVHSHIDHLKAIIKMAKDKGVQKVYVHAFTDGRDTDPQSALEYAKEVQASMDEIGVGEFATVSGRYYAMDRDKR----WERVELAYNAMVRGIGEKANSIEEAIQNSYDDGKN---DEFIMPTVIMKDDKPVGSIKENDSIIFFNFRPDRARQITRAL-VCEEFDGFKREDIKNFFVCLTEYDITIENVHIAFGPQSLANTLGEYLAKNGKTQLRAAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNKGEERLLIPSPKVATYDLKPEMSAYELTDKALDKLGEDKFDFIVLNFANPDMVGHTGSIEAAIKAVETVDTCVGKLIDKIVELGGSAIITADHGNAEYMLDPETGKTVTAHSINPVPFI 466
>gi|91776540|ref|YP_546296.1| phosphoglyceromutase [Methylobacillus flagellatus KT] >gi|123254049|sp|Q1GZ82|GPMI_METFK 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|91710527|gb|ABE50455.1| phosphoglycerate mutase [Methylobacillus flagellatus KT] (517 aa)
Score = 144, Expect = 8.8e-07, Identities = 109/462 (23%), Positives = 197/462 (42%)
 Q:   6 IFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKR----DVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLK-RNTPIVTVAGRNHVFGKKGR---------DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFT--EASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNK--SSLVPFVF 467
      + ++ +G G +  N + LAN PNI+  + YP L++      +T+ + R  + +   + G  + + E +++ I S+  + + + ++++ K  K VHI +LS   + ++  I + + G++ V +H  DG+D P S  L  +     I ++ GR +  + R      D +    + GL E A+  E E+   A + A  P  T+ DG   D V+F+N  D      DF  R + PKL G + +L   T+  +F  PV+ + +   VA++ K L +  K  + FF GE    R ++ SP  +   +S+ + D+  +I  KYD I  + C M+   S DL  + +ET D + R++   G + +T+ +G E+M D + N PH + ++ VP F
 S:   7 LLVILDGFGYREDSHDNAIALANTPNIDRFWTQ-YPHTLIN---------ASETFVGLPRGQMGNSEVGHLNIGAGRVVFQDF-ERINQAIASREFFSNPVLIEAVNKA-KAGHKAVHILGLLSDGGVHSHQDHIHATIEMAVNAGVEKVYVHAFLDGRDTPPISAKPYLEKLEQACASIGGGKIASICGRFYAMDRDKRWPRVEAAYNLITDGQGEFASASALQGL-EAAYARDEKDEFVK---ATAIAAAGEQPV--TMEDG------DVVIFVNFRSDRARQLTHALLDPDFEGFNR--RRQPKLAGFYTLTLYDKAETRAKPIF--APVEIR--NTFGEYVAQHGLKQLRIAETEKYPHVTFFFNGGEEQVFAGEDRILVPSPKVATYDLQPEMSAYEVTDRLEAAILSRKYDAIICNYANCDMVGH---SGDLSASIKAVETIDTCIARIVKAMESIGGQMIITADHGNVEQMRD-YENNQPHTQHTTNQVPLFF 472
>gi|168697728|ref|ZP_02730005.1| phosphoglyceromutase [Clostridium difficile QCD-37x79] >gi|168725748|ref|ZP_02758025.1| phosphoglyceromutase [Clostridium difficile QCD-76w55] >gi|168731906|ref|ZP_02764183.1| phosphoglyceromutase [Clostridium difficile QCD-97b34] >gi|196161331|ref|ZP_03121892.1| phosphoglyceromutase [Clostridium difficile CIP 107932] (509 aa)
Score = 144, Expect = 8.9e-07, Identities = 112/466 (24%), Positives = 197/466 (42%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV---DSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIK-SKSLHNLEIF-NK-LIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQA--FTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYF--VSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYG--TKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHL-NIVPHNKSSLVPFV 466
      MK + ++ +G G NK KGN + + PN+        DR + +Y P   +  DV  D    G T+I   + + + +KS+ + + F NK L + +   +H+ +LS   + +L +I +  KG++ V +H  DG+D P S +    + +    TV+GR +  + R   E V + Y  + G+GE+A  EA + + ++ N  D I+P   D   + ++DS++F N PD  + R +  + G   +  +  T+ D    +  +SL  L  +AKN  L   K  + FF G  N+  R ++ SP  +   +S+ L DK +D +G K+D I +     + ++ + +ET D +G+LI+   G  +T+ +G AE MLD   V + + VPF+
 S:   1 MKKPVALIIMDGFGYNKDVKGNAIAESKTPNL---------------DRIKKEY-PNTLINASGLDVGLPDGQMGNSEVGHTNIGAGRIVYQDLTRITKSIKDGDFFANKVLCEAMDNAKENSLHVMGLLSDGGVHSHIDHLKAIIKMAKDKGVQKVYVHAFTDGRDTDPQSALEYAKEVQASMDEIGVGEFATVSGRYYAMDRDKR----WERVELAYNAMVRGIGEKANSIEEAIQNSYDDGKN---DEFIMPTVIMKDDKPVGSIKENDSIIFFNFRPDRARQITRAL-VCEEFDGFKREDIKNFFVCLTEYDITIENVHIAFGPQSLANTLGEYLAKNGKTQLRAAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNKGEERLLIPSPKVATYDLKPEMSAYELTDKALDKLGEDKFDFIVLNFANPDMVGHTGSIEAAIKAVETVDTCVGKLIDKIVELGGSAIITADHGNAEYMLDPETGKTVTAHSINPVPFI 465
>gi|161505761|ref|YP_001572873.1| phosphoglyceromutase [Salmonella enterica subsp. arizonae serovar 62:z4,z23:--] >gi|160867108|gb|ABX23731.1| hypothetical protein SARI_03937 [Salmonella enterica subsp. arizonae serovar 62:z4,z23:--] (507 aa)
Score = 144, Expect = 8.9e-07, Identities = 89/365 (24%), Positives = 156/365 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVM------DYFETICGLGEQA---------FTEASEYTNENLANKVM-DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANM----VAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      L LD +IK ++   +  +D++ K  K VHI +LS   + ++ ++ + ++G + + LH  DG+D P S  +L F KF    + ++ GR +  + R D ++ + +   ++    G QA     F +A+  E A+ M D D L  N  D  +++ + F+N+D D FA   K  L + L+   Y  + V  P    LAN   +AKND  L +  K  + FF G     R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    + ++ + +E D + ++    G + +T+ +G AE+M D
 S:  74 LTRLDVEIKERTFFANPVLTNAVDQA-KNAGKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAEASLKKFEDKFAALGKGRVASIVGRYYAMDRDNRWDRVEKAYDLMTLAQGEFQADTAVAGLQAAYARDENDEFVKATVIRAEGQADAAMEDGDTLIFMNFRADR---AREITRAFVNADFDGFAR-----KKVVNLNFVMLTE----YAADIKTVVAYPPAS------LANTFGEWMAKNDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVEEPFAGEERILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAIESGKYDTIICNYPNGDMVGHTGVMEAAIKAVEALDNCIDQVTKAVESVGGQLLITADHGNAEQMRD 446
>gi|62182197|ref|YP_218614.1| phosphoglyceromutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis str. SC-B67] >gi|75479916|sp|Q57IC9|GPMI_SALCH 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|62129830|gb|AAX67533.1| phosphoglyceromutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis str. SC-B67] (514 aa)
Score = 144, Expect = 9.0e-07, Identities = 88/365 (24%), Positives = 156/365 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVM------DYFETICGLGEQA---------FTEASEYTNENLANKVM-DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANM----VAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      L LD +IK ++   +  +D++ K  K VHI +LS   + ++ ++ + ++G + + LH  DG+D P S  +L F KF +  + ++ GR +  + R D ++ + +   ++    G QA     F +A+  E A+ M D D L  N  D  +++ + F+N+D D FA   K  L + L+   Y  +    P    LAN   +AKND  L +  K  + FF G     R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    + ++ + +E D + ++    G + +T+ +G AE+M D
 S:  81 LTRLDVEIKERTFFANPVLTNAVDQA-KNAGKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAEASLKKFEDKFAAQGKGRVASIVGRYYAMDRDNRWDRVEKAYDLMTLAQGEFQADTAVAGLQAAYARDENDEFVKATVIRAEGQADAAMEDGDTLIFMNFRADR---AREITRAFVNADFDGFAR-----KKVVNLNFVMLTE----YAADIKTTVAYPPAS------LANTFGEWMAKNDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVEEPFAGEERILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAIESGKYDTIICNYPNGDMVGHTGVMEAAIKAVEALDNCIDQVTKAVESVGGQLLITADHGNAEQMRD 453
>gi|194534525|ref|YP_002069739.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Vibrio cholerae RC385] >gi|150419241|gb|EDN11657.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Vibrio cholerae RC385] (416 aa)
Score = 144, Expect = 9.2e-07, Identities = 91/367 (24%), Positives = 153/367 (41%)
 Q:  101 EIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGL-----GEQAFTEASE-----YTNENLANKVMDADILPAYN---TIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPD-----------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVF 467
      E+  ID++   K VH+ ++S   + +++ + +  +G + + LH  DG+D P S  +L F   K   I ++ GR +     +D ++ D E  L   GE + A E   Y E   V  +I A   + DG   D++LF+N  D      DFA +R K P L + L+ A   L  F  +  E+   ++K   L +  K  + FF   NE   R++++SP  +   +SSK L DK + +I GKYD I  P    +  + +  E D+ +GR++  +   + +T+ +G AE M+D   V  +SL VP ++
 S:   2 EVLVTAIDKAVAA-GKAVHLMGLMSPGGVHSHEDHIYAAVEMAAARGAEKIYLHCFLDGRDTPPRSAEASLKRFQDLFAKLGKGRIASIVGRYYA--------MDRDNNWDRVEKAYDLLTLAQGEFTYDSAVEALQAAYAREENDEFVKATEIRAAGQESAAMQDG------DALLFMNYRADRARQITRTFVPDFAGFSR--KAFPALDFVMLTQYAA--DIPLKCAFGPASL----ENTYGEWLSKAGKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVENEFPGEERQLVASPKVATYDLQPEMSSKELTDKLVAAIKSGKYDAIICNYPNGDMVGHTGVYEAAVKACEAVDECIGRVVEAIKEVDGQLLITADHGNAEMMIDPETGGVHTAHTSLPVPLIY 376
>gi|168714211|ref|ZP_02746488.1| phosphoglyceromutase [Clostridium difficile QCD-63q42] (509 aa)
Score = 144, Expect = 1.1e-06, Identities = 114/466 (24%), Positives = 198/466 (42%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV---DSNFYEMLYGETDIKT----YLEL--LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQA--FTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYF--VSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYG--TKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHL-NIVPHNKSSLVPFV 466
      MK + ++ +G G NK KGN + + PN+        DR + +Y P   +  DV  D    G T+I   Y +L + + IK    ++ + +D + K NS +H+ +LS   + +L +I +  KG++ V +H  DG+D P S +    + +    TV+GR +  + R   E V + Y  + G+GE+A  EA + + ++ N  D I+P   D   + ++DS++F N PD  + R +  + G   +  +  T+ D    +  +SL  L  +AKN  L   K  + FF G  N+  R ++ SP  +   +S+ L DK +D +G K+D I +     + ++ + +ET D +G+LI+   G  +T+ +G AE MLD   V + + VPF+
 S:   1 MKKPVALIIMDGFGYNKDVKGNAIAESKTPNL---------------DRIKKEY-PNTLINASGLDVGLPDGQMGNSEVGHTNIGAGRIVYQDLTRITKSIKDGDFFTNKVLCEAMDNA-KENS--LHVMGLLSDGGVHSHIDHLKAIIKMAKDKGVQKVYVHAFTDGRDTDPQSALEYAKEVQVSMDEIGVGEFATVSGRYYAMDRDKR----WERVELAYNAMVRGIGEKANSIEEAIQNSYDDGKN---DEFIMPTVIMKDDKPVGSIKENDSIIFFNFRPDRARQITRAL-VCEEFDGFKREDIKNFFVCLTEYDITIENVHIAFGPQSLANTLGEYLAKNGKTQLRAAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNKGEERLLIPSPKVATYDLKPEMSAYELTDKALDKLGEDKFDFIVLNFANPDMVGHTGSIEAAIKAVETVDTCVGKLIDKIVELGGSAIITADHGNAEYMLDPETGKTVTAHSINPVPFI 465
>gi|168464989|ref|ZP_02698881.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL317] >gi|195632492|gb|EDX50976.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL317] (514 aa)
Score = 143, Expect = 1.2e-06, Identities = 88/365 (24%), Positives = 156/365 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVM------DYFETICGLGEQA---------FTEASEYTNENLANKVM-DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANM----VAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      L LD +IK ++   +  +D++ K  K VHI +LS   + ++ ++ + ++G + + LH  DG+D P S  +L F KF +  + ++ GR +  + R D ++ + +   ++    G QA     F +A+  E A+ M D D L  N  D  +++ + F+N+D D FA   K  L + L+   Y  +    P    LAN   +AKND  L +  K  + FF G     R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    + ++ + +E D + ++    G + +T+ +G AE+M D
 S:  81 LTRLDVEIKERTFFANPVLTNAVDQA-KNAGKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAEASLKKFEDKFAAQGKGRVASIVGRYYAMDRDNRWDRVEKAYDLMTLAQGEFQADTAVAGLQAAYARDENDEFVKATVIRAEGQADAAMEDGDTLIFMNFRADR---AREITRAFVNADFDGFAR-----KKVVNLNFVMLTE----YAADIKTAVAYPPAS------LANTFGEWMAKNDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVEEPFAGEERILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAIESGKYDTIICNYPNGDMVGHTGVMEAAIKAVEALDNCIEQVTKAVESVGGQLLITADHGNAEQMRD 453
>gi|16801612|ref|NP_471880.1| phosphoglyceromutase [Listeria innocua Clip11262] >gi|27734322|sp|Q928I2|GPMI_LISIN 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|16415072|emb|CAC97777.1| pgm [Listeria innocua] (510 aa)
Score = 143, Expect = 1.2e-06, Identities = 106/463 (22%), Positives = 189/463 (40%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV---DSNFYEMLYGETDIKT------YLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRN-TPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG---YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM---------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVP 464
      K+ + ++ +G G  + GN + ANKPN +    WA      P   +  DV  +    G T+I     L +D+ I+    + N   + + NS + H+F +LS   + +L ++   KG+K V +H  DG+D P S + L  K +  N  I TV+GR +  + R   E V  ++ I   + F + E  + AN  D ++PA T DG   V +D+V+F N PD  L+      + +  K +  ++ +Y  +DA   P++ K +++ +++   L +  K  + F   N E   R +++SP  +   +S+ + D ++ I  K+D I +     S L+ + IE D++LGR+++L  G  + + +G +E M    PH  + VP
 S:   3 KSPVAIIILDGFGKRAETVGNAVAQANKPNFDRY------WA----------NFPHGELKAAGLDVGLPEGQMGNSEVGHTNIGAGRIVYQSLTRIDKAIEEGEFQENKALNNAFTHTKENNSDL-HLFGLLSDGGVHSHINHLVALLETAKDKGVKNVYIHAFLDGRDVAPQSSLEYLETLEKAISDLNYGAIATVSGRFYAMDRDKR----WERVEKAYKAIVSAEGEKFEDPIELVKASYANDKNDEFVVPAIIT-KDGKPVATVKDNDAVIFFNFRPDRAIQLSNAFTDKEWDHFDRGANHPKNIKFVTMT-LYNPSIDAEVAFEPIEMK--NVIGEVLSNEGLSQLRIAETEKYPHVTFFMNGGRNEEFPGENRILINSPKVETYDLKPEMSAYEVTDALVEDIKNDKHDAIILNFANPDMVGHSGMLEPTIKAIEAVDENLGRVVDLILEKGGSAIIFADHGNSETMSTPEGK--PHTAHTTVP 465
>gi|56698621|ref|YP_168998.1| phosphoglyceromutase [Silicibacter pomeroyi DSS-3] >gi|81558241|sp|Q5LLW1|GPMI_SILPO 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|56680358|gb|AAV97024.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Silicibacter pomeroyi DSS-3] (505 aa)
Score = 143, Expect = 1.2e-06, Identities = 87/377 (23%), Positives = 153/377 (40%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERP---YSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETIC-GLGEQAFT--EASEYT-NENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMK----------TSPKLKGLF-LSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK-YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVP 464
      +D I+ S +    I R+ +   H+ ++S   + ++   +  G+ V+H I DG+D P  Y F  L +   L +  IVTV GR   + R   E V + ++ + G G + T  A +Y N++ +++ + A +L Y+ + DG   DS+ LN  D  + R +       P L L +  + +  + VF + +   + L  VA++ +  L  K  + F  G+    R + SP  +   +S+ + DK +++IG YD+I      + DLK +  E DQ L R+I   G + +T+ +G E M+D   PH  +L P
 S:  83 IDLAIEDGSFFDNAALRDFIART-RAAGGTAHLMGLVSDGGVHGHLNHIIAAAQAITNAGVPVVMHAITDGRDVAPKSAYGFMAELED----RLPKGARIVTVTGRYFALDRDNR----WERVQEAYDAMVRGEGRRVSTAHSAIDYAYNQSESDEFITASVLTGYDGMRDG------DSLFCLNFRADRAREILRAIGEPGFADFDTGARPALSALLGMVEYSDAHNAYMTTVFPKRDIV----NTLGAWVARHGLRQFRLAETEKYPHVTFFLNGGKEEAEPGEDRFMPKSPKVATYDMQPEMSAPEVTDKFVEAIGAGYDLIVTNYANPDMVGHTGDLKAAIKACEAVDQGLSRVIAALEQAGGAMIVTADHGNCEMMIDPETG-GPHTAHTLNP 460
>gi|119492780|ref|ZP_01623866.1| phosphoglyceromutase [Lyngbya sp. PCC 8106] >gi|119452933|gb|EAW34105.1| phosphoglyceromutase [Lyngbya sp. PCC 8106] (521 aa)
Score = 143, Expect = 1.5e-06, Identities = 77/326 (23%), Positives = 135/326 (41%)
 Q:  146 KGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPI-YGT--KLDAVFFENPV-----KGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      KG+ V +H I DG+D P  K L   + +   IVT++GR +  + R   + +  + +  GE   A E  +  + D ++P  T +  V  D V+F N PD  L ++  P     + P+ +GT + DA F  PV     ++L +++ + K    K  + FF G   E  R+++ SPA + +  +S+ + D I+++ G Y ++ +     + ++   +ET DQ LGRLI   G  + + +G AE M D+ N  + + VPF+  G+
 S:  142 KGVSQVCIHAITDGRDTNPKDGIKALQQIQDHINQIGLGQIVTLSGRYYAMDRDNR----WDRIQKAYFNMTVDGEGTELSAVEVLQRSYNEGITDEFVIP---TRLKPGTVEAGDGVIFFNFRPDRARQLTQVF-VDPNFNSFEREIIQPLAFGTFTQYDANF---PVLVAFKPQNLNNILGEVISAHGLKQFRTAETEKYAHVTYFFNGGLEQPFEGEDRELIPSPAVATYDQDPEMSADEVTDVAIEAVEKGIYSLMVINYANADMVGHTGMIEAATKAVETVDQCLGRLIESINKAGGTAIIIADHGNAEYMRDEQGNPWTAHTINPVPFILIEGE 470
>gi|57168571|ref|ZP_00367704.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Campylobacter coli RM2228] >gi|57020076|gb|EAL56753.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Campylobacter coli RM2228] (492 aa)
Score = 142, Expect = 1.6e-06, Identities = 111/467 (23%), Positives = 191/467 (40%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDI-KTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFN-----ENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSP----KLKGLFLSSLA-PIYGTKLD-AVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK-YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVF 467
      M+  I ++T+GIG NK+  N + A KPN  L  + P +L+     +P+     +S  M G  I  L +++ I+S L    KL+ + +   VH+ + S    + FNA   ++ + K G +  H I DG+D P S + +    +   T+ GR +  + R   E V +Y++ + G  + +  +Y E  N+ D I A N  G + +DD ++F+N  D  L ++ +   + + +F + L  +Y K + V FE  K + ++ L+ ++K   L   K  + FF G+  EN TR ++ SP  + E  +S+ + D   I K D I V     + D  + +E D LG ++  R    +TS +G E M DK N++ N ++  FVF
 S:   1 MRQKCILVITDGIGFNKEKDFNAFEAAKKPNYERLFREV-PNSLIKTS-GLAVGLPEGQMG------NSEVGHMCIGSGQIIYQNLVRINKAIESCELEKNANLKKLLQKCKR-----VHVIGLYSDGGVHSMDTHFNA-----LLEICAKNGNEVFAHAITDGRDVSPTSGLEFIRKLKNHCEEIGVHFATLCGRFYAMDRDKR----WERVKEYYDCLLG-KSKGVSNWVDYIEECYQNETTDEFIQAAKNENYKG--MQEDDGLIFVNFRNDRMKQLIEVLNSQNFKEFEREKVFENLLTMSVYDDKFNIPVLFE---KEEIKNTLSETISKAGLTQLHTAETEKYAHVTFFFNGGKEELLENETRVLIPSPKVKTYDEKPEMSAFEVCDVVKKGIEKGEDFIVVNFANGDMVGHTGDFNAAVKAVEAVDVCLGEVVECARKHDYAFIITSDHGNCEAMQDKKGNLLT-NHTTFDVFVF 453
>gi|37520325|ref|NP_923702.1| phosphoglyceromutase [Gloeobacter violaceus PCC 7421] >gi|50400402|sp|Q7NMK9|GPMI_GLOVI 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|35211318|dbj|BAC88697.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Gloeobacter violaceus PCC 7421] (536 aa)
Score = 142, Expect = 1.7e-06, Identities = 79/338 (23%), Positives = 143/338 (42%)
 Q:  134 KNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTP----IVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGL---FLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVK-----GKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      ++LF ++++ ++G + + +H ++DG+D P S  ++ F K  +    I T+ GR  FG    D  M + +  G   ASE  E+ A  D +LP   +  V  D V++ N PD  L R     G  +L LA + T+ DA   PV     ++LL ++A + +  +  K  + FF G T   R ++ SP  +   ++++ + D + +I  +Y +I +     + +  + +ET D +GRL+ C  G + LT+ +G AE M D+ N  + ++ VPF+  +
 S:  134 EHLFGLLDLAKREGFETLFIHGMSDGRDTPPTS---GVAYFEKLEARIAETGFGTIATLGGR--YFGMDRDRRWDRTEAM--YRVMTETGPGTGKRASETLRESHAAGKTDEFVLPVR---LAAGAVEPGDGVIYFNFRPDRARQLTRAF-VQADFDGFVRPYLDPLAFLTFTQYDATL---PVAVAFAPQSLDNLLGQVIAHHGLRQFRIAETEKYAHVTYFFNGGIETPLPGEERSMIQSPLVPTYDLKPEMAAREVTDHAVAAIETRQYSLIVINYANPDMVGHTGNFDATVKAVETVDACIGRLVEACVRAGGTMLLTADHGNAELMWDEQGNPWTAHTTNPVPFILIESE 474
>gi|146296956|ref|YP_001180727.1| phosphoglyceromutase [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] >gi|145410532|gb|ABP67536.1| phosphoglycerate mutase [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] (511 aa)
Score = 142, Expect = 1.7e-06, Identities = 103/449 (22%), Positives = 187/449 (41%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMD-YFETICGLGEQAFT--EASE--YTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARM-----MKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNENI--TRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      MK ++ ++ +G G N K +GN + L  PN++Y   YP+ L+ +     +  S  ++   ++Y E     + + IK    E F  I+  K NS + H+ +LS   + +L+ ++ + + L+ V +H  DG+D P S  +  + + +   I TV GR +  + R   E V  Y  + G GE A + EA E Y  N  V+  +L   +   +++ DS++F N PD  L R      + KG F  + + T+ D    V K E+L  L  +K  K L +  K  + FF    N+  R ++ SP  +   +S+ + + ++ I + YDVI      + L+ + +E D+ +G+++N   G ++ +T+ +G E+M+D
 S:   1 MKKPVVLIIMDGWGYNPKQEGNAVALGKTPNLDYYEKN-YPYTLIGSSGMDVGLPEGQMGNSEVGHLNLGAGRIVYQE------FTRITKSIKDGDFFEKEEFLMAIENCKKYNSSL-HLMGLLSDGGVHSHNTHLYALLKLAKRHNLEKVYVHCFLDGRDVPPSSAKIYIEELEQKIKEIGCGKIATVMGRYYAMDRDKR----WERVEKAYNAMVFGEGEYASSGLEAVEKSYKKGNTDEFVIPTVVLENGKPVAT---INEHDSIIFFNFRPDRARQLTRAFCDVEFDGFERKKGYF--EVFFVCMTQYDVTIKNCHVAFKPENLTNTLGEYFSKLGLKQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEVPNVGEDRVLVPSPKVATYDLKPEMSAYEVTEALLERIERDEYDVIICNYANGDMVGHTGVLEAAIKAVEAVDECIGKVVNKVLEKGGVVIITADHGNCEQMID 451
>gi|51891386|ref|YP_074077.1| phosphoglyceromutase [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] >gi|81610709|sp|Q67SW0|GPMI_SYMTH 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|51855075|dbj|BAD39233.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] (517 aa)
Score = 142, Expect = 1.7e-06, Identities = 107/491 (21%), Positives = 206/491 (41%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLD--EQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSP-----KLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL--VPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTL 492
      + + +V +G GLN  + N + +A PN + L++ YP  L+  +  +P +     DSN  + G  I Y L+   I+ S + L ++ ++DR+ K  K +H+ ++S   + +L +I++ ++ ++ V +H  DG+D P S  L   L +   I T++GR +  + R D +   +   G+G A + A E   A  D + P   +DG V + D V+F N PD  L R + +   + +G   L + T+ D F + PV  + +  + +VA+  + L +  K  + FF GE    R ++ SP  +   +S+ + + + I  + D I +     + L+ + +E D+ LG++++   G  + + +G ++M+D   PH  +L VP + +   K++  GV +++ TL
 S:   5 RRPVALIVLDGWGLNPDPRANAVAMARHPNFDRLMAR-YPHTTLTASGEAVGLLPGQMG-------DSNVGHLNLGAGRI-VYQTLVRIWRSIQDGSFYTLPVWRPVLDRA-KQPGKALHLMGLVSDGGVHSHIDHLLALIDLAKRENVERVYVHAFLDGRDVPPQSALPYLERVEAKLKETGIGAIATISGRYYAMDRDKRWDRTEKA----FLAITQGIGHTAGSVA-EAVERAYARGETDEFVQPTVIEGVDGR-VREGDGVIFFNFRPDRARQLVRALHETAFDGFKRPEGYRPVELVTM--TQYDQTFTDIPVAFGPQFVDVPMGQVVAEAGLRQLRIAETEKYAHVTYFFNGGEERVFPGEERVLVPSPKVATYDLKPEMSAYEVAREAVKWIEEDRTDFIVLNFANPDMVGHTGVLEAAIRAVEAVDECLGQVVDALLAKGGAAVIIADHGNCDQMVDYETG-APHTNHTLNPVPCILVDDQRLDAKLKP---GVLANVAPTL 492
>gi|157149230|ref|YP_001456549.1| phosphoglyceromutase [Citrobacter koseri ATCC BAA-895] >gi|157086435|gb|ABV16113.1| hypothetical protein CKO_05070 [Citrobacter koseri ATCC BAA-895] (507 aa)
Score = 142, Expect = 1.7e-06, Identities = 86/365 (23%), Positives = 149/365 (40%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR----------------DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVM-DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANM----VAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      L LD +IK ++   +  +D++ K  K VHI +LS   + ++ ++ + ++G + + LH  DG+D P S  +L F KF    + ++ GR +  + R        +F + V       F +A+  E A+ M D D L  N  D  +++ + F+N+D D FA   K  L + L+   Y  +    P    LAN   +AKND  L +  K  + FF G     R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    + ++ + +E D + ++    G + +T+ +G AE+M D
 S:  74 LTRLDVEIKERTFFANPVLTAAVDQA-KNTGKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAESSLKKFEDKFAALGKGRVASIIGRYYAMDRDNRWDRVEQAYDLMTLAQGEFQADTAVAGLLAAYARDENDEFVKATVIRAEGQADAAMEDGDTLIFMNFRADR---AREITRAFVNADFDGFAR-----KKVVNLNFVMLTE----YAADIKTAVAYPPAS------LANTFGEWMAKNDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVEEPFAGEERILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAIGSGKYDTIICNYPNGDMVGHTGVMEAAVKAVEALDHCVEQVAKAVESVGGQLLITADHGNAEQMRD 446
>gi|91795043|ref|YP_564694.1| phosphoglyceromutase [Shewanella denitrificans OS217] >gi|123356352|sp|Q12HV5|GPMI_SHEDO 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|91717045|gb|ABE56971.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Shewanella denitrificans OS217] (514 aa)
Score = 142, Expect = 1.8e-06, Identities = 101/388 (26%), Positives = 175/388 (45%)
 Q:  84 YLEL--LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSK-FLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETIC-GLGEQAFT------EASEYTNEN----LANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKV----LVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLIN-LCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVFTNGD 471
      Y EL + + I+    + K ID + K N  VHI +LS   + +++ + + +K+G K V LH  DG+D P S  +L++F  F    I +V GR +  + R   + V  +E I G G+ +++   EA+  +EN   A+ + DA  A ++ DG   DS++F+N  D      DF  R + +PK+ + L+   Y  + A    K  S L N + +  +  L +  K  + FF G+  +  R ++ SP  +   ++S L DK +++I  KYDV+  P    + +  +  E D +GR++ L + G + +T+ +G AE+M D+    + S LVPF++  D
 S:  78 YQELTRVSKAIEEGEFEENTVLCKTIDDAIKANGA-VHIMGLLSPGGVHSHEEHIEAMCRMAVKRGAKQVYLHAFLDGRDTPPRSAKGSLAHFGDLFTTLGQGRIASVIGRYYAMDRDNR----WDRVSQAYELITQGKGKFSYSNAVDALEAAYSRDENDEFVAASSITDAQGQTA--SLNDG------DSLIFMNFRADRARQITRSVINADFDGFERAV--TPKINFVTLTE----YAADISAP------KAFSSSDLVNTLGETLQNLGKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGKEDPFKGEDRIMIPSPKVATYDLQPEMNSTELTDKLVEAIESAKYDVVICNYPNGDMVGHTGNFDAAVKACEAVDACIGRVVAALAKVNGECL-ITADHGNAEQMTDESTGQAHTAHTSELVPFIYVGRD 476
>gi|109899912|ref|YP_663167.1| phosphoglyceromutase [Pseudoalteromonas atlantica T6c] >gi|123360337|sp|Q15PS5|GPMI_PSEA6 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|109702193|gb|ABG42113.1| phosphoglycerate mutase [Pseudoalteromonas atlantica T6c] (511 aa)
Score = 142, Expect = 1.8e-06, Identities = 89/365 (24%), Positives = 153/365 (41%)
 Q:  101 EIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVM--DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS-----PKLKGLFLSSLAPI--YGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPF 465
      E+  +D++ K + K VHI +LS   + ++F +I + K+G K + LH  DG+D P S  L  K  +    T+ GR +  + R   + V  ++ I  GE AF A   E L N   + D    I D  +  D+++F+N  D  ++R      K + + LS+  + Y  +DA   PV   +++  +A +  L +  K  + F+ G+  E  R ++ SP  +   ++S L DK +++I GK+D I  P    + +  +  E D +GR++  + G  +T+ +G AEKM D+    + S LVPF
 S:  97 EVLVSNVDKAIKQD-KAVHIMGLLSPGGVHSHQDHIFAMIKLAAKRGAKKIFLHAFLDGRDTPPRSAKAPLEAADKVFEELGVGKTATLVGRYYAMDRDSR----WDRVEKAYKVIAK-GEGAFNVACAI--EGLENSYSRDENDEFMQPTVIGDAAPIEDGDALVFMNFRADRAREISRPFVEKDFSDFEKGEHIDLSAFVMLTQYAESIDAPAAYPPVA--LVNVMGEWLANHGKTQLRISETEKFAHVTFFYSGGKEDLYEGEERILIPSPKVATYDLQPEMNSTELTDKLVEAIESGKFDAIICNYPNGDMVGHTGNFDAAVKACEAVDTCIGRVVEAIKKVGGDCLITADHGNAEKMADETTGQAHTAHTSELVPF 467
>gi|167555540|ref|ZP_02348558.1| phosphoglyceromutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Dublin str. CT_02021853] (514 aa)
Score = 142, Expect = 1.9e-06, Identities = 88/365 (24%), Positives = 156/365 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVM------DYFETICGLGEQA---------FTEASEYTNENLANKVM-DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANM----VAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      L LD +IK ++   +  +D++ K  K VHI +LS   + ++ ++ + ++G + + LH  DG+D P S  +L F KF    + ++ GR +  + R D ++ + +   ++    G QA     F +A+  +E A+ M D D L  N  D  +++ + F+N+D D FA   K  L + L+   Y  +    P    LAN   +AKND  L +  K  + FF G     R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    + ++ + +E D + ++    G + +T+ +G AE+M D
 S:  81 LTRLDVEIKERTFFANPVLTNAVDQA-KNAGKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAEASLKKFEDKFAALGKGRVASIVGRYYAMDRDNRWDRVEKAYDLMTLAQGEFQADTAVAGLQAAYARDENDEFVKATVIRSEGQADAAMEDGDTLIFMNFRADR---AREITRAFVNADFDGFAR-----KKVVNLNFVMLTE----YAADIKTAVAYPPAS------LANTFGEWMAKNDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVEEPFAGEERILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAIESGKYDTIICNYPNGDMVGHTGVMEAAIKAVEALDNCIEQVTKAVESVGGQLLITADHGNAEQMRD 453
>gi|34558324|ref|NP_908139.1| phosphoglyceromutase [Wolinella succinogenes DSM 1740] >gi|50400386|sp|Q7M7W9|GPMI_WOLSU 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|34484043|emb|CAE11039.1| PHOSPHOGLYCERATE MUTASE [Wolinella succinogenes] (492 aa)
Score = 142, Expect = 1.9e-06, Identities = 107/470 (22%), Positives = 192/470 (40%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAP---IYGTKLDAVFFENPV---KGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK-YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVP-HNKSSLVPFVFTNG 470
      M  + ++T+GIG    N  A KP + L +  P ALLS   + +P+     +S  M G  I Y +L+  + K  +LE  L+ S++ +K +H+ + S   + ++L + + + G + +LHLI DG+D P S +K   + L   I T++GR +  + R   + +  F I      EY    + D I PA   G+   D +F N  D  +  + +  +G  + P  + T D F  P+  K K E LA ++++   L +  K  + FF G T EN +R ++ SP+ +   +S+ + + T+ + + YD I V     + + + +S +E+ D+ LGRL+  + +G + LTS +G E+M D+ +++ H  + F+  G
 S:   1 MAQKTLLIITDGIGHKPSSPHNAFTQAKKPTYDSLFASA-PHALLST-HGLSVGLPEGQMG------NSEVGHMCIGAGRI-LYQDLVKISLALKD-GSLEKNPTLLGFSSR--AKRIHLAGLASDGGVHSHMEHLLGLAQIFSRLGHEVLLHLITDGRDVSPTS-SKEFIAQALALESDLIKIATISGRYYAMDRDKR----WDRIKRAFGVIARGDSPTSLTPQEYIQAQYQAGITDEFIEPAALGGYQGF--EPSDGFVFANFRSDRAREIVSALGGA-SFEGFDRGAYQPPKTLAMTSYDDSF-PFPILFPKEKVEPTLAQVISEAGLSQLHVAETEKYAHVTFFFNGGIETPWENESRVLIPSPSVATYDLKPEMSAPEVAEATLSGMRQGYDFIVVNFANGDMVGHTGNTEAAISAVESVDRELGRLLEEAKKSGYAVILTSDHGNCEEMRDERGSMLTNHTVGEVWCFILAQG 459
>gi|168235308|ref|ZP_02660366.1| phosphoglyceromutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Schwarzengrund str. SL480] >gi|194733987|ref|YP_002116639.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Schwarzengrund str. CVM19633] >gi|194709489|gb|ACF88710.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Schwarzengrund str. CVM19633] (514 aa)
Score = 141, Expect = 2.2e-06, Identities = 88/365 (24%), Positives = 155/365 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVM------DYFETICGLGEQA---------FTEASEYTNENLANKVM-DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANM----VAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      L LD +IK ++   +  +D++ K  K VHI +LS   + ++ ++ + ++G + + LH  DG+D P S  +L F KF    + ++ GR +  + R D ++ + +   ++    G QA     F +A+  E A+ M D D L  N  D  +++ + F+N+D D FA   K  L + L+   Y  +    P    LAN   +AKND  L +  K  + FF G     R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    + ++ + +E D + ++    G + +T+ +G AE+M D
 S:  81 LTRLDVEIKERTFFANSVLTNAVDQA-KNAGKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAEASLKKFEDKFAALGKGRVASIVGRYYAMDRDNRWDRVEKAYDLMTLAQGEFQADTAVAGLQAAYARDENDEFVKATVIRAEGQADAAMEDGDTLIFMNFRADR---AREITRAFVNADFDGFAR-----KKVVNLNFVMLTE----YAADIKTAVAYPPAS------LANTFGEWMAKNDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVEEPFAGEERILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAIESGKYDTIICNYPNGDMVGHTGVMEAAIKAVEALDNCIDQVTKAVESVGGQLLITADHGNAEQMRD 453
>gi|169190777|ref|ZP_02850685.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Paenibacillus sp. JDR-2] >gi|169002598|gb|EDS49480.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Paenibacillus sp. JDR-2] (511 aa)
Score = 141, Expect = 2.3e-06, Identities = 87/375 (23%), Positives = 162/375 (43%)
 Q:  94 SKSLHNLEIFNK--LID--RSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGY------FVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKG-------KEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFT 468
      SKS+ + E F+  L+  R K N K +H++ +LS   + +LF ++ + K+ L V +H  DG+D P S  L   + +   I TV GR +   RD     Y  + G G + +T+ +  E+  V D ++P  T++ G    V +DS++F N PD  L ++ T+  +G    P   +  F  + G     ++ L ++ +N+ K L +  K  + FF G +   TR ++SSP  +   +S+ +  + I  K+D I +     S L+ + +E D+ LG+++   G + +T+ +G A+ + D++   + ++ VP + T
 S:  83 SKSIRDGEFFDNETLLGAVRHAKANGKKLHLYGLLSDGGVHSHIAHLFALLELAKKEELNEVFIHAFLDGRDVAPDSAKGYLEQLQAKIEEVGVGQIATVQGRYYAMD---RDKRWERTEKSYRAMVYGDGPK-YTDPIKAVVESYEKSVYDEFVMP---TVIVGENDKPVGLVESEDSIVFFNFRPDRAIQLGQVF-TNEDFRGFDRGEKCPKNLHFVCLTLFSETIGGYVAYSPKNLDNTLGEVLVQNNKKQLRIAETEKYPHVTFFFSGGRDVELPGETRVLISSPKVATYDLQPEMSAYEVAAAAVREIEADKHDAIILNFANPDMVGHSGMLEPTIKAVEATDECLGQVVEAVLAKGGVAIITADHGNADMVFDENGRPFTAHTTNPVPCIVT 472
>gi|127514734|ref|YP_001095931.1| phosphoglyceromutase [Shewanella loihica PV-4] >gi|166991463|sp|A3QJM4|GPMI_SHELP 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|126640029|gb|ABO25672.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Shewanella loihica PV-4] (514 aa)
Score = 141, Expect = 2.3e-06, Identities = 90/388 (23%), Positives = 166/388 (42%)
 Q:  118 VHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETIC-GLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYF--VSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM----------KTSPKLKGLFLSSLA-----PIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLIN-LCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVFT--NGDLWPKKMQSNFLGVYSSIL-STLDSLDTEHKLFYTS 505
      VHI +LS   + ++ + + + +G K V LH  DG+D P S  +L F++  + T I ++ GR +  + R   + V  +E I G   + +A E +    D + + T DG  ++ +D+++F+N  D  + R       +PK+ + L+ A   P+  +D V      + L ++ N  L +  K  + FF G+  E  R ++ SP  +   +SS L DK +++I  +YDVI  P    + +  +  E D +GR++ L + G + +T+ +G AE+M D+    + S LVP ++  G++ P  S+   +++ T+ S T H +  S
 S:  113 VHIMGLLSPGGVHSHESHIQAMCKMAVARGAKQVYLHAFLDGRDTPPRSAKGSLQAFNELFAELGTGRIASLIGRYYAMDRDNR----WDRVSQAYELITQGKALHLYQDAVEALDAAYGRDENDEFVASSAITDADGQVATLNDNDALIFMNFRADRARQITRSFVDPGFDGFERAVTPKINFVMLTEYAADIKAPVAYPSVDLV-----------NTLGEVLQNNGKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGKEEPFEGEDRILIQSPKVATYDLQPEMSSTELTDKLVEAIESTQYDVIICNYPNGDMVGHTGNFDAAVKACEAVDACIGRVVEALAKVDGECL-ITADHGNAEQMTDEQTGQAHTAHTSELVPLIYVGRKGEIAPNGRLSDLAPTMLTLMGQTVPSEMTGHSIITLS 513
>gi|116873820|ref|YP_850601.1| phosphoglyceromutase [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] >gi|123466584|sp|A0ALE0|GPMI_LISW6 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|116742698|emb|CAK21822.1| pgm [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] (510 aa)
Score = 141, Expect = 2.3e-06, Identities = 106/463 (22%), Positives = 189/463 (40%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV---DSNFYEMLYGETDIKT------YLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRN-TPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG---YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM---------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVP 464
      K+ + ++ +G G  + GN + ANKPN +    WA      P   +  DV  +    G T+I     L +D+ I+    + N   + + NS + H+F +LS   + +L ++   KG+K V +H  DG+D P S + L  K +  N  I TV+GR +  + R   E V  ++ I   + F + E  + AN  D ++PA T DG   V +D+V+F N PD  L+      + +  K +  ++ +Y  +DA   P++ K +++ +++   L +  K  + F   N E   R +++SP  +   +S+ + D ++ I  K+D I +     S L+ + IE D++LGR+++L  G  + + +G +E M    PH  + VP
 S:   3 KSPVAIIILDGFGKRAETVGNAVAQANKPNFDRY------WADF----------PHGELKAAGLDVGLPEGQMGNSEVGHTNIGAGRIVYQSLTRIDKAIEEGEFQENKALNNAFTHTKENNSDL-HLFGLLSDGGVHSHINHLVALLETAKDKGVKNVYIHAFLDGRDVAPQSSLEYLETLQKAMNDLNYGEIATVSGRFYAMDRDKR----WERVEKAYKAIVSAEGEKFEDPIELVKASYANDKNDEFVVPAIIT-KDGKPVATVKDNDAVIFFNFRPDRAIQLSNAFTDKEWDHFDRGANHPKNIKFVTMT-LYNPSVDAEVAFEPIEMK--NVIGEVLSNEGLSQLRIAETEKYPHVTFFMNGGRNEEFPGENRILINSPKVETYDLQPEMSAYEVTDALVEDIKNDKHDAIILNFANPDMVGHSGMLEPTIKAIEAVDENLGRVVDLILEKGGSAIIFADHGNSETMSTPEGK--PHTAHTTVP 465
>gi|160880999|ref|YP_001559967.1| phosphoglyceromutase [Clostridium phytofermentans ISDg] >gi|189042190|sp|A9KPF4|GPMI_CLOPH 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|160429665|gb|ABX43228.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Clostridium phytofermentans ISDg] (514 aa)
Score = 141, Expect = 2.3e-06, Identities = 110/470 (23%), Positives = 201/470 (42%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDS---NFYEMLYGETDIK---------TYLEL--LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVS---KDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSS----LAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVFTNGD 471
      K  + ++ +G GLN+K +GN + LA KP ++ L+           K YP VK +     E  G +++      Y EL + ++I+      K ++  K N+ + H+F +LS   + +L+ ++ + + GL+ V +H  DG+D P S  +   + +   I +V GR +V + R D ++   Y  + G G +A  A E  + A V D +LP  + DG ++  +DS++F N PD  + R  T   G  S  L + ++ D    V ++ S+    +A++   +  K  + FF G  NE  R +++SP  +   +S+ + DK +++I  KYDVI V     +   + +E D +GR +    + + + +G AE+++D + N P  + ++ VPF+ N D
 S:   3 KKPTVLMILDGYGLNEKTEGNAIALAKKPVLDKLM---------------------KDYPFVKGNASGMAVGLPEGQMGNSEVGHLNMGAGRIVYQELTRITKEIQDGDFFENTQLIKAVENCKKNNTAL-HLFGLLSDGGVHSHITHLYGLLELAKRHGLENVYVHAFLDGRDTAPTSGKSFMEALEAKMAELGVGRIASVTGRYYVMDRDNRWDRVEKA----YAALVDGEGVEA-ANAVEAVAASYAEGVNDEFVLPTV-VVKDGKAIAPIKANDSIIFFNFRPDRAREITRAFCTD-DFDGFVRKSGRLPLTYVCFSEYDVTIPNKSVAFEKVSITNTFGEYLAEHGKTQARIAETEKYAHVTFFFNGGVEAPNEGEDRILVNSPKVATYDLQPEMSANAVADKLVEAITSLKYDVIIVNFANPDMVGHTGISDAAIKAVEAVDACVGRAYDALLSVDGQMFICADHGNAEQLVD-YTNGEPFTAHTTNPVPFILINYD 475
>gi|77958474|ref|ZP_00822507.1| COG0696: Phosphoglyceromutase [Yersinia bercovieri ATCC 43970] (515 aa)
Score = 141, Expect = 2.4e-06, Identities = 89/383 (23%), Positives = 159/383 (41%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR--------DFLDN---EHVMDYFETICGL-GEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVK-------GKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVF 467
      L LD++IK    +   ID++ K  K VHI +LS   + +++ ++ + K+G  + LH  DG+D P S  +L F+ +F    I ++ GR +  + R    D +   E + D  + GL  A E E+  +   +AD   TI DG   D+++F+N  D  + R  +  G F    +G +  +  +K     E+   + K+D  L +  K  + F+ G   +  R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYDVI  P    + D  + +ET D + +++  +   + +T+ +G AE+M D     +SL VP ++
 S:  81 LTRLDKEIKEGDFFTNQTLTAAIDKAVKA-GKAVHIMGLLSAGGVHSHEEHIRAMVELAAKRGATAIYLHAFLDGRDTPPRSAEPSLKRFTEQFAALGKGRIASIIGRYYAMDRDNRWDRVQLAYDLMTQAKGEFIAD--NAVAGLQAAYARNENDEFVKPTVIQAAGEADA-----TINDG------DALIFMNFRADRARQITRAF-VNADFDG-FKRDKVVNFGDFVMLTEYAADIKVACAYPPASLENTFGEWLMKHDKTQLRISETEKYAHVTFFYNGGVEEPFKGEDRILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAIGSGKYDVIICNYPNGDMVGHTGDYDAAVKAVETLDNCIEQVVAAVKAADGQLLITADHGNAEQMRDPATGQAHTAHTSLPVPLIY 473
>gi|169830516|ref|YP_001716498.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Candidatus Desulforudis audaxviator MP104C] >gi|169637360|gb|ACA58866.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Candidatus Desulforudis audaxviator MP104C] (509 aa)
Score = 141, Expect = 2.4e-06, Identities = 95/445 (21%), Positives = 183/445 (41%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYG-----TKLDAVFFENPVKGKEE--SLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      L+ ++ +G G  + +GN + A+ PN N  S ++P +L  +   P +  S  ++   ++Y +   L +  ++ S   +  I+ S + N  +H+ +LS   + +LF ++ + +  + V +H  DG+D P + + +   K    + +V GR +   RD     Y  + G G +A + A +  +    D I P  + DG V++  D+++F N PD  + R  T + G F  AP +   T+ D     G +E + L N+++++ + L L  K  + FF G  +  R ++ SP  +   +S++ + D + +I KYD+I +     + DL  + +ET D+ LGR++   G + ++ +G AE M D
 S:   7 LVLVILDGWGCGDRVEGNAIAQADTPNWNRYRS-VWPRTVLKCSGEDVGLPPGQMGNSEVGHLNLGAGRIVYQD------LTRITRAVRDGSFFENAVLRTSIEASRR-NGHALHLMGLLSDGGVHSHISHLFALLELAGRLDQRSVYVHAFLDGRDVPPANALEYVEALEDKLKTLGYGAVASVIGRYYAMD---RDRRWERTARAYRAMVYGEGLRA-SSARQAVEKGYERGETDEFIQPTV-IVRDGRPVAQVRDGDALVFFNFRPDRARQITRSF-TDAEFGG-FERGPAPAFPDFVCLTQYDRTIVAPVAFGPQELTNTLGNVLSRHGLRQLRLAETEKYAHVTFFFNGGVEQRDPGEDRLLIPSPKVPTYDLKPEMSAREVTDAFLANIEKYDIIIMNYANPDMVGHTGDLSAAIKAVETVDECLGRVVEAVLARGGTVLVSGDHGNAEHMCD 450
>gi|120600820|ref|YP_965394.1| phosphoglyceromutase [Shewanella sp. W3-18-1] >gi|166991466|sp|A1RQ95|GPMI_SHESW 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|120560913|gb|ABM26840.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Shewanella sp. W3-18-1] (514 aa)
Score = 141, Expect = 2.5e-06, Identities = 91/354 (25%), Positives = 149/354 (42%)
 Q:  118 VHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFL---DN--EHVMDYFETICGLGEQAFT--------EASEYTNEN--LANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLD--AVFFENPVKGKEESLLANM--VAKNDNKV-LVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVFTNGD 471
      VHI +LS   + +++ + + + +G  V LH  DG+D P S  +LS+F      T G  V  GR F  DN + V  +E I  G+ F     EA+  +EN  +   D+   T+ DG   D+++F+N  D  + R   P  G  + + ++  L  A   P+  E+L+ + V +N + L +  K  + FF G+  E  R +++SP  +   +SS L DK + +I  KYDVI  P    + +  +  E D +GR++   G  +T+ +G AE+M D+    + S LVPF+F  D
 S:  113 VHIMGLLSPGGVHSHEEHIEAMCRMAVARGATKVYLHAFLDGRDTPPRSAKASLSHFDDLF--------TTLGHGRVASIIGRYFAMDRDNRWDRVSQAYELITQ-GKAKFQYDNAVTALEAAYARDENDEFVSSSAITDVDGKVATLQDG------DALIFMNFRADRARQITRSF-IHPDFDGFERAVVPKMHFVTLTEYAGDITAPIAYPSENLVNTLGEVLQNRGRTQLRISETEKYAHVTFFFNGGKEEPFEGEDRILINSPKVATYDLQPEMSSTELTDKLVAAIESTKYDVIICNYPNGDMVGHTGNFDAAVKACEAVDTCIGRVVEALAKVGGECIITADHGNAEQMTDETTGQAHTAHTSELVPFIFVGRD 476
>gi|124546155|ref|ZP_01705271.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Shewanella putrefaciens 200] >gi|146291151|ref|YP_001181575.1| phosphoglyceromutase [Shewanella putrefaciens CN-32] >gi|166991464|sp|A4Y1E3|GPMI_SHEPC 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|124510394|gb|EAY54464.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Shewanella putrefaciens 200] >gi|145562841|gb|ABP73776.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Shewanella putrefaciens CN-32] (514 aa)
Score = 141, Expect = 2.5e-06, Identities = 91/354 (25%), Positives = 149/354 (42%)
 Q:  118 VHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFL---DN--EHVMDYFETICGLGEQAFT--------EASEYTNEN--LANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLD--AVFFENPVKGKEESLLANM--VAKNDNKV-LVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVFTNGD 471
      VHI +LS   + +++ + + + +G  V LH  DG+D P S  +LS+F      T G  V  GR F  DN + V  +E I  G+ F     EA+  +EN  +   D+   T+ DG   D+++F+N  D  + R   P  G  + + ++  L  A   P+  E+L+ + V +N + L +  K  + FF G+  E  R +++SP  +   +SS L DK + +I  KYDVI  P    + +  +  E D +GR++   G  +T+ +G AE+M D+    + S LVPF+F  D
 S:  113 VHIMGLLSPGGVHSHEEHIEAMCRMAVARGATKVYLHAFLDGRDTPPRSAKASLSHFDDLF--------TTLGHGRVASIIGRYFAMDRDNRWDRVSQAYELITQ-GKAKFQYDNAVTALEAAYARDENDEFVSSSAITDVDGKVATLQDG------DALIFMNFRADRARQITRSF-IHPDFDGFERAVVPKMHFVTLTEYAGDITAPIAYPSENLVNTLGEVLQNRGRTQLRISETEKYAHVTFFFNGGKEEPFEGEDRILINSPKVATYDLQPEMSSTELTDKLVAAIESTKYDVIICNYPNGDMVGHTGNFDAAVKACEAVDTCIGRVVEALAKVGGECIITADHGNAEQMTDETTGQAHTAHTSELVPFIFVGRD 476
>gi|168224839|ref|ZP_02650070.1| phosphoglyceromutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Javiana str. GA_MM04042433] (514 aa)
Score = 140, Expect = 2.5e-06, Identities = 88/365 (24%), Positives = 155/365 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVM------DYFETICGLGEQA---------FTEASEYTNENLANKVM-DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANM----VAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      L LD +IK ++   +  +D++ K  K VHI +LS   + ++ ++ + ++G + + LH  DG+D P S  +L F KF    + ++ GR +  + R D ++ + +   ++    G QA     F +A+  E A+ M D D L  N  D  +++ + F+N+D D FA   K  L + L+   Y  +    P    LAN   +AKND  L +  K  + FF G     R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    + ++ + +E D + ++    G + +T+ +G AE+M D
 S:  81 LTRLDVEIKERTFFANPVLTNAVDQA-KNAGKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAERGAEKIYLHAFLDGRDTAPRSAEASLKKFEDKFAALGKGRVASIVGRYYAMDRDNRWDRVEKAYDLMTLAQGEFQADTAVAGLQAAYARDENDEFVKATVIHAEGQADAAMEDGDTLIFMNFRADR---AREITRAFVNADFDGFAR-----KKVVNLNFVMLTE----YAADIKTAVAYPPAS------LANTFGEWMAKNDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVEEPFAGEERILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAIESGKYDTIICNYPNGDMVGHTGVMEAAIKAVEALDNCIDQVTKAVESVGGQLLITADHGNAEQMRD 453
>gi|168232549|ref|ZP_02657607.1| phosphoglyceromutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CDC 191] >gi|194471355|ref|ZP_03077339.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CVM29188] >gi|194457719|gb|EDX46558.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CVM29188] (514 aa)
Score = 140, Expect = 2.6e-06, Identities = 88/365 (24%), Positives = 155/365 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVM------DYFETICGLGEQA---------FTEASEYTNENLANKVM-DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANM----VAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      L LD +IK ++   +  +D++ K  K VHI +LS   + ++ ++ + ++G + + LH  DG+D P S  +L F KF    + ++ GR +  + R D ++ + +   ++    G QA     F +A+  E A+ M D D L  N  D  +++ + F+N+D D FA   K  L + L+   Y  +    P    LAN   +AKND  L +  K  + FF G     R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    + ++ + +E D + ++    G + +T+ +G AE+M D
 S:  81 LTRLDVEIKERTFFANPVLTNAVDQA-KNAGKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAEASLKKFEDKFAALGKGRVASIVGRYYAMDRDNRWDRVEKAYDLMTLAQGEFQADTAVAGLQAAYARDENDEFVKATVIRAEGQADAAMEDGDTLIFMNFRADR---AREITRAFVNADFDGFAR-----KKVVNLNFVMLTE----YAADIKTAVAYPPAS------LANTFGEWMAKNDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVEEPFAGEERILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAIESGKYDTIICNYPNGDMVGHTGVMEAAIKAVEALDNCIDQVTKAVESVGGQLLITADHGNAEQMRD 453
>gi|167549049|ref|ZP_02342808.1| phosphoglyceromutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Saintpaul str. SARA29] (514 aa)
Score = 140, Expect = 2.6e-06, Identities = 88/365 (24%), Positives = 155/365 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVM------DYFETICGLGEQA---------FTEASEYTNENLANKVM-DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANM----VAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      L LD +IK ++   +  +D++ K  K VHI +LS   + ++ ++ + ++G + + LH  DG+D P S  +L F KF    + ++ GR +  + R D ++ + +   ++    G QA     F +A+  E A+ M D D L  N  D  +++ + F+N+D D FA   K  L + L+   Y  +    P    LAN   +AKND  L +  K  + FF G     R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    + ++ + +E D + ++    G + +T+ +G AE+M D
 S:  81 LTRLDVEIKERTFFANPVLTNAVDQA-KNAGKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAEASLKKFEDKFAALGKGRVASIVGRYYAMDRDNRWDRVEQAYDLMTLAQGEFQADTAVAGLQAAYARDENDEFVKATVIRAEGQADAAMEDGDTLIFMNFRADR---AREITRAFVNADFDGFAR-----KKVVNLNFVMLTE----YAADIKTAVAYPPAS------LANTFGEWMAKNDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVEEPFAGEERILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAIESGKYDTIICNYPNGDMVGHTGVMEAAIKAVEALDNCIDQVTKAVESVGGQLLITADHGNAEQMRD 453
>gi|15616119|ref|NP_244424.1| phosphoglyceromutase [Bacillus halodurans C-125] >gi|27734391|sp|Q9K716|GPMI_BACHD 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|10176181|dbj|BAB07276.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Bacillus halodurans C-125] (510 aa)
Score = 140, Expect = 2.6e-06, Identities = 96/471 (20%), Positives = 202/471 (42%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKG-------KEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDL 472
      K + ++ +G + + KGN + ANKPN +  + YP ALL D +    +  S  ++   ++Y    L ++ I+    E F  ++  + S + HI+ ++S   + +L+ ++ + ++ ++ V +H  DG+D P S  L +  + +   + T+ GR +  + R D ++   Y  + G G A++ A +  ++ N + D ++P+ T DG V+  DD+++F N PD  ++++ T+  +G    P   +  F  V+G     ++ L ++A+ + K L +  K  + FF G     R ++ SP  +   +S+ + D ++ I  K+DVI +     S L+ + +E D+ LG++++   G  +T+ +G A++++   + + ++ VP + T  L
 S:   3 KKPVALIILDGFAMRDEAKGNAVAQANKPNFDRYWNQ-YPHALLKADGEAVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQS------LTRVNLSIREGEFFENETFLNAMNHVKEKGSSL-HIYGLVSDGGIHSHINHLYALLELAKREQVERVYIHGFLDGRDVGPTSAESYLVDLEAKMKELGVGELATLHGRYYAMDRDKRWDRVEKS----YRAMVYGEGP-AYSSALDVIKDSYENSIHDEFVIPSVITNEDGSPVATIEDDDAIIFFNFRPDRAIQMSQVF-TNKDFRGFDRGEKLPQNVYYVCLTHFSETVQGDVAFKPTNLDNTLGEVLAQQNYKQLRIAETEKYPHVTFFFSGGREEPFPGEERILIDSPKVATYDLKPEMSAYEVTDALLNEIEADKHDVIILNFANPDMVGHSGMLEPTIKAVEAVDECLGKVVDAILAKGGAAVITADHGNADEVVTLEGKPMTAHTTNKVPVIVTEEGL 476
>gi|24371649|ref|NP_715691.1| phosphoglyceromutase [Shewanella oneidensis MR-1] >gi|27734302|sp|P59175|GPMI_SHEON 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|24345411|gb|AAN53136.1|AE015456_6 phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Shewanella oneidensis MR-1] (514 aa)
Score = 140, Expect = 2.7e-06, Identities = 90/365 (24%), Positives = 159/365 (43%)
 Q:  107 IDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSK-FLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR--------DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFT--EASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLD--AVFFENPVKGKEESLLANM--VAKNDNKV-LVLGLNHKKGFINKFFG----ENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVFTNGD 471
      +D + KT  VHI +LS   + +++ + + + +G  V LH  DG+D P S  +LS+F  F  + I ++ GR   + R    D +    ++   E A++ E E+ +  ++ + DA+  A T+ DG   D+++F+N  D  + R  +P+ G  +  +  L  A  + P+  ++L+ + V +N + L +  K  + FF   E N E+ R +++SP  +   +SS L DK + +I  KYDVI  P    + +  +  E D +GR++   G  +T+ +G AE+M D+    + S LVPFVF  D
 S:  103 VDAAVKTGGA-VHIMGLLSPGGVHSHEEHIEAMCRMAVARGATKVYLHAFLDGRDTPPRSAKSSLSHFDDLFTTLGHGRIASIIGRYFAMDRDNRWDRVSQAYDLITQGKSKFQYDNAVTALEAAYSRDENDEFVS---SSAITDANGQVA--TLQDG------DALIFMNFRADRARQITRSF-INPEFDGFARAVTPKVNFVTLTEYAADIKAPIAYPSDNLVNTLGEVLQNRGRTQLRISETEKYAHVTFFFNGGKEEPFNGED--RILINSPKVATYDLQPEMSSTELTDKLVAAIESTKYDVIICNYPNGDMVGHTGNFDAAVKACEAVDACIGRVVEALAKVGGECIITADHGNAEQMTDETTGQAHTAHTSELVPFVFVGRD 476
>gi|15891468|ref|NP_357140.1| phosphoglyceromutase [Agrobacterium tumefaciens str. C58] >gi|27734314|sp|Q8UAA5|GPMI_AGRT5 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|15159878|gb|AAK89925.1| 2,3-Bisphosphoglycerate-Independent phosphoglycerate mutase [Agrobacterium tumefaciens str. C58] (505 aa)
Score = 140, Expect = 2.8e-06, Identities = 83/331 (25%), Positives = 134/331 (40%)
 Q:  140 INVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFET-ICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGY-------------FVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNENI--TRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK-YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVFTNG 470
      + +++ GLK V+H I DG+D P S  ++   L +  I TV GR +  + R   E V  ++ + G GE A +A   ++ ANKV D ILP  T++DGY       F +   + L  DDF  AR    L G+    Y T+     K  + L  VAK    L  K  + F     +  R + SP  +   +S+ + +K ++ IGK YD+I      + DL+ +  E D+ LG ++   G + + + +G E M+D +  PH + ++ VP +  G
 S:  134 VKLMVSHGLKVVVHAITDGRDVAPQSAEDFVAALVAS-LPQGASIGTVIGRYYAMDRDNR----WERVEKAYDAMVLGKGEHA-RDAVSAVAQSYANKVTDEFILP---TVIDGYEGFKAGDGLFCLNFRADRAREILLAIGADDFDGFAREKPVLSALLGMVE------YSTRHSDFMTTAYPKRDIVNTLGAWVAKQGLTQFRLAETEKYPHVTFFLNGGKEEPEVGEDRFMPKSPKVATYDLQPEMSAAEVTEKFVEVIGKGYDLIVTNYANPDMVGHTGDLQAAIKACEAVDRGLGAVVAALEKVGGAMLVIADHGNCETMVDP-VTGGPHTAHTTNPVPVILFGG 467
>gi|182419824|ref|ZP_02951064.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Clostridium butyricum 5521] >gi|182376372|gb|EDT73954.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Clostridium butyricum 5521] (512 aa)
Score = 140, Expect = 2.9e-06, Identities = 105/468 (22%), Positives = 195/468 (41%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYF--VSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIY--GTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNENI--TRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHL-NIVPHNKSSLVPFVFTN 469
      K ++ ++ +G GL K +GN + LANKPN + L + YP + L   +   +  S  ++   ++Y E   L + + I    E   ++ + KT S + H+ +LS   + +L ++  K+G++ V +H  DG+D P S + +   + +   I T++GR +  + R   E V + Y  + G GE A T A E  ++ +  D +LP  T    +  DSV+F N PD  + R +  + G  +L ++  T+ D    V  ++L  L  V+   L +  K  + FF   EN  RK++ SP  +   +S+ + ++ + +  KYD+I +     + ++ + IE D+ LG ++N    + +T+ +G AE +D  N  + ++ VPFV+ +
 S:   3 KKPVMLMILDGFGLAPKSEGNAVSLANKPNFDRLTAN-YPTSQLQASGMQVGLPEGQMGNSEVGHLNIGSGRIVYQE------LTRITKAISDGDFFENESIKLAMENAKKTGSAL-HLMGLLSDGGVHSHIDHLKGLLEFAKKEGVQNVFVHAFMDGRDVPPSSGKEFIEKCEAMMAEVGVGKIATISGRYYAMDRDNR----WERVELAYNALVLGKGETA-TSAVEAIEKSYHDNKTDEFVLPTVITENGAPLTNIKNGDSVVFFNFRPDRAREITRAI-NDKEFAGFKRETLDLVFVTMTQYDKTLEGVNVAYTPQTLVNTLGEYVSSKGLNQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEKENPGEDRKVIPSPKVATYDLKPEMSAYEVTEELLARLDSDKYDMIILNFANPDMVGHTGVVEAAVKAIEAVDECLGNVVNKVLEKDGTVFITADHGNAETEIDFSTGNPFTAHTTNPVPFVWVS 471
>gi|187734820|ref|YP_001876932.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835] >gi|187424872|gb|ACD04151.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835] (514 aa)
Score = 140, Expect = 3.0e-06, Identities = 87/399 (21%), Positives = 167/399 (41%)
 Q:  111 NKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS---PKLKGLFLSSLAP----IYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSP--ACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLIDP 509
      ++ S +H+ ++S   + +L ++  + G++ + +H I DG+D P S  +  + +   I TV GR  F  RD  + + + +  + G GEQ   +EY + A  D + P   +  V +D V F N  D   AR M +  P+ G F  + P  + T+ DA + +P+ ++E L   +V++   L +  K  + FF G T   R ++ SP  T D +  +S+ + DK +D++ KYDV+ +     + ++ ++ E D L + +   G + +T+ +G AE M ++ +  + ++LV ++  D   +  L  + L +L L  ++  SL+ P
 S:  109 SQAASSRLHLLGLVSDGGVHSHINHLIGIVKYAYEAGVRDICIHAITDGRDCSPTSGVGFIRQLEEAVRPYGAKIATVVGR---FYAMDRDKRWDRNKLAWDAIVLGRGEQCSCSPAEYVEQCYAKGETDEFLKPGIFAYGNEQRVRDNDVVFFFNFRADR----ARQMSDAFLYPEFDG-FDREVTPKVHYVTLTEYDAKY-PSPIVFEQEQLNNIFGQIVSEAGKTQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVETQFPGEDRILVPSPREVATYDLKP-QMSAAEVADKFVDAVNKYDVVIMNFANGDMVGHTGFVEAGIAACEAVDSALEKCVKKVLELGGKLLITADHGNAEHMRNEDGSPNTAHTTNLVDLIYVADDKDQVTLSDGILADVAPTLLSLMGLKQPAEMSGHSLVTP 512
>gi|56964782|ref|YP_176513.1| phosphoglyceromutase [Bacillus clausii KSM-K16] >gi|81600752|sp|Q5WDK8|GPMI_BACSK 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|56911025|dbj|BAD65552.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Bacillus clausii KSM-K16] (510 aa)
Score = 140, Expect = 3.1e-06, Identities = 104/467 (22%), Positives = 203/467 (43%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDI-KTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGY---FVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKG-------KEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFT 468
      K + ++ +G GL ++ KGN + A KPN +  + +P A L D + N +P+     +S  + G  I  L ++ I+    E F K +D  + S + HI+ +LS   + +++ ++++ ++ ++ V +H  DG+D P S  L   KF    + TV GR +  + R D ++   Y  + G G ++  E +++ N ++D ++P+ T DG   V DD+V+F N PD  L+++ T+  +G    P   +  F  VKG     ++ L ++++ +  L +  K  + FF   +E   R +++SP  +   +S+ + D + I  K+DVI +     S L+ + IE D+ LGR+++   G  +T+ +G A++++   + + ++ VP + T
 S:   3 KKPVALIILDGFGLREEEKGNAVAHAQKPNFDRYWNE-FPHATLRADGE-NVGLPEGQMG------NSEVGHLNIGAGRIVYQSLTRVNLSIREGDFFKNETFIKAMDHVKEKQSAL-HIYGLLSDGGIHSHIDHIYALLDMAKQQNVERVYVHGFLDGRDVGPTSAEVYLKGLQDKFDEVGLGKLATVHGRYYAMDRDKRWDRVEKS----YRAMVYGEGP-SYKNGLELLDDSYKNNIVDEFVIPSVITEEDGTPVATVKDDDAVIFCNFRPDRAIQLSQVF-TNEDFRGFDRGEKMPKRLHFVCLTKFSETVKGFVAFKPTNLDNTLGEVLSQQNYTQLRIAETEKYPHVTFFFSGGREDEFPGEERILINSPKVATYDLKPEMSAYEVTDALVKEIEGEKHDVIILNFANPDMVGHSGMLEPTVKAIEAVDECLGRVVDALLQKGGAAIITADHGNADEVVTLDGKPMTAHTTNKVPVIVT 472
>gi|167771104|ref|ZP_02443157.1| hypothetical protein ANACOL_02458 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] >gi|167666774|gb|EDS10904.1| hypothetical protein ANACOL_02458 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] (512 aa)
Score = 140, Expect = 3.2e-06, Identities = 117/467 (25%), Positives = 184/467 (39%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV---DSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIK-SKSLHNLEIFNK-----LIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNE-NLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKG---------LFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVI---FVMCPMIA-----EAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVF 467
      MK L ++ +G G N + GN + A KP I+ L +         P   +  DV  D    G T+I   + E + SKS+ + + F    ID  K NS + H+ + S   + +L+ ++ +  GL V +H  DG+D P S  L   + +   I TV GR +  + R    V  + I  GE F +  T E +  +V D I P    G V +DS++F N PD  L R   P+ G     +F  +   T+ DA   V K ESL    ++   L +  K  + FF G     R ++ SP  +   +S+ + D+ + I GKYDVI  + C M+   EAAR +    +E D LGR +   G  +T+ +G A++M +  +  + ++ VP F
 S:   8 MKKPLALIILDGFGYNPRDYGNAIAAAKKPTIDSLYAN----------------CPHTLIGASGMDVGLPDGQMGNSEVGHTNIGAGRIVYQELTRISKSIEDGDFFRNSALTAAIDNCKKHNSAL-HLMGLCSDGGVHSHITHLYGLLRLARDAGLHDVWVHCFMDGRDVPPTSGRDYLEALEAEMNRIGVGRIATVMGRYYAMDRDNR----WTRVERAYNAIVN-GEGNFNPSVVDTAEKSYGAEVTDEFIEPTVCQKDAG--VKDNDSIIFYNFRPDRARELTRTF-VDPQFNGFERKGGQKHVFFVCM-----TQYDATMPNVEVAFKPESLTNTFGKYISDKGMTQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEEPYPGEDRALIPSPQVATYDMQPEMSAFTVTDEVVRRIESGKYDVIILNYANCDMVGHTGVFEAARKA--------VEAVDTCLGRTLAAIEKMGGRALITADHGNADQMFEDDGSPFTAHTTNPVPLFF 472
>gi|16766989|ref|NP_462604.1| phosphoglyceromutase [Salmonella typhimurium LT2] >gi|161936206|ref|YP_152669.2| phosphoglyceromutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A str. ATCC 9150] >gi|167541917|ref|ZP_02337493.1| phosphoglyceromutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Saintpaul str. SARA23] >gi|167994324|ref|ZP_02575416.1| phosphoglyceromutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar 4,[5],12:i:- str. CVM23701] >gi|168220150|ref|ZP_02645382.1| phosphoglyceromutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Agona str. SL483] >gi|168241882|ref|ZP_02666814.1| phosphoglyceromutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL486] >gi|168260542|ref|ZP_02682515.1| phosphoglyceromutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Hadar str. RI_05P066] >gi|168473252|ref|ZP_02702275.1| phosphoglyceromutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Virchow str. SL491] >gi|168818467|ref|ZP_02830467.1| phosphoglyceromutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Weltevreden str. HI_N05-537] >gi|194450570|ref|YP_002047735.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL476] >gi|27734321|sp|Q8ZL56|GPMI_SALTY 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|85541655|sp|Q5PBZ2|GPMI_SALPA 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|16422271|gb|AAL22563.1| phosphoglyceromutase [Salmonella typhimurium LT2] >gi|194408874|gb|ACF69093.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL476] (514 aa)
Score = 140, Expect = 3.3e-06, Identities = 88/365 (24%), Positives = 155/365 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVM------DYFETICGLGEQA---------FTEASEYTNENLANKVM-DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANM----VAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      L LD +IK ++   +  +D++ K  K VHI +LS   + ++ ++ + ++G + + LH  DG+D P S  +L F KF    + ++ GR +  + R D ++ + +   ++    G QA     F +A+  E A+ M D D L  N  D  +++ + F+N+D D FA   K  L + L+   Y  +    P    LAN   +AKND  L +  K  + FF G     R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    + ++ + +E D + ++    G + +T+ +G AE+M D
 S:  81 LTRLDVEIKERTFFANPVLTNAVDQA-KNAGKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAEASLKKFEDKFAALGKGRVASIVGRYYAMDRDNRWDRVEKAYDLMTLAQGEFQADTAVAGLQAAYARDENDEFVKATVIRAEGQADAAMEDGDTLIFMNFRADR---AREITRAFVNADFDGFAR-----KKVVNLNFVMLTE----YAADIKTAVAYPPAS------LANTFGEWMAKNDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVEEPFAGEERILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAIESGKYDTIICNYPNGDMVGHTGVMEAAIKAVEALDNCIEQVTKAVESVGGQLLITADHGNAEQMRD 453
>gi|16504911|emb|CAD03290.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi] >gi|29139732|gb|AAO71297.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi Ty2] (507 aa)
Score = 139, Expect = 3.4e-06, Identities = 88/365 (24%), Positives = 155/365 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVM------DYFETICGLGEQA---------FTEASEYTNENLANKVM-DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANM----VAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      L LD +IK ++   +  +D++ K  K VHI +LS   + ++ ++ + ++G + + LH  DG+D P S  +L F KF    + ++ GR +  + R D ++ + +   ++    G QA     F +A+  E A+ M D D L  N  D  +++ + F+N+D D FA   K  L + L+   Y  +    P    LAN   +AKND  L +  K  + FF G     R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    + ++ + +E D + ++    G + +T+ +G AE+M D
 S:  74 LTRLDVEIKERTFFANPVLTNAVDQA-KNAGKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAEASLKKFEDKFAALGKGRVASIVGRYYAMDRDNRWDRVEKAYDLMTLAQGEFQADTAVAGLQAAYARDENDEFVKATVIRAEGQADAAMEDGDTLIFMNFRADR---AREITRAFVNADFDGFAR-----KKVVNLNFVMLTE----YAADIKTAVAYPPAS------LANTFGEWMAKNDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVEEPFAGEERILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAIESGKYDTIICNYPNGDMVGHTGVMEAAIKAVEALDNCIEQVTKAVESVGGQLLITADHGNAEQMRD 446
>gi|167215152|ref|ZP_02285459.1| phosphoglyceromutase [Listeria monocytogenes FSL R2-503] (452 aa)
Score = 139, Expect = 3.5e-06, Identities = 88/380 (23%), Positives = 160/380 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRN-TPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG---YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM---------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVP 464
      L +D+ I+    + N   + + NS + H+F +LS   + +L ++   KG+K V +H  DG+D P S + L  K +  N  I TV+GR +  + R   E V  ++ I   + F + E  + AN  D ++PA T DG   V +D+V+F N PD  L+      + +  K +  ++ +Y  +DA   P++ K +++ +++   L +  K  + F   N E   R +++SP  +   +S+ + D ++ I  K+D I +     S L+ + IE D++LGR+++L  G  + + +G +E M    PH  + VP
 S:  21 LTRIDKAIEEGEFQENKALNNAFTHTKENNSDL-HLFGLLSDGGVHSHINHLVALLETAKDKGVKNVYIHAFLDGRDVAPQSSLEYLETLQKAISDLNYGAIATVSGRFYAMDRDKR----WERVEKAYKAIVSAEGEKFEDPIELVKASYANDKNDEFVVPAIIT-KDGKPVATVKDNDAVIFFNFRPDRAIQLSNAFTDKEWDHFDRGANHPKNIKFVTMT-LYNPSIDAEVAFEPIEMK--NVIGEVLSNEGLSQLRIAETEKYPHVTFFMNGGRNEEFPGENRILINSPKVETYDLQPEMSAYEVTDALVEDIKNDKHDAIILNFANPDMVGHSGMLEPTIKAIEAVDENLGRVVDLILEKGGSAIIFADHGNSETMSTPEGK--PHTAHTTVP 407
>gi|86610111|ref|YP_478873.1| phosphoglyceromutase [Synechococcus sp. JA-2-3B'a(2-13)] >gi|123500917|sp|Q2JIE9|GPMI_SYNJB 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|86558653|gb|ABD03610.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Synechococcus sp. JA-2-3B'a(2-13)] (530 aa)
Score = 139, Expect = 3.5e-06, Identities = 80/337 (23%), Positives = 142/337 (42%)
 Q:  135 NLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFL-LKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGL---FLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVK-----GKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      +L+ ++ + + +  +H I DG+D P  + L+  K L  N I T++GR +  + R   E   +E +  G   A+E   A + D I P  T +  V  D+VLF N PD  L +   P  G   L +L I T+ +A  + PV+     LL +V++  K L +  K  + FF G     R ++ SP T+ +  +S+ + DK I++I + Y ++ +     + + + + +ET D+ LGRL+   G  + + +G AE M D++ N  + ++ VP +  G+
 S:  131 HLYGLLKLAAQAEIPAYVHAITDGRDTLPRDGARVLAALEKELQWLGNGVIATLSGRYYAMDRDRR----WERTQKAYEIMTQDGPGRGQSAAEVMEAFYAQDLTDEFIPP---TRLAPGAVQPGDAVLFFNFRPDRARQLTQAF-VCPDFSGFQRPLLPALTFITMTQYEA---DLPVQVLFKPQNLNHLLGQVVSEAGLKQLRIAETEKYAHVTYFFNGGIEQPFPGEDRILVQSPLVTTYDQAPEMSAVEVTDKAIEAIARREYSLVVLNYANPDMVGHTGNYEATIRALETVDRCLGRLLAAVVDAGGTTLILADHGNAELMWDENGNPWTAHTTNPVPCILVEGE 469
>gi|56129851|gb|AAV79357.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A str. ATCC 9150] (507 aa)
Score = 139, Expect = 3.5e-06, Identities = 88/365 (24%), Positives = 155/365 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVM------DYFETICGLGEQA---------FTEASEYTNENLANKVM-DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANM----VAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      L LD +IK ++   +  +D++ K  K VHI +LS   + ++ ++ + ++G + + LH  DG+D P S  +L F KF    + ++ GR +  + R D ++ + +   ++    G QA     F +A+  E A+ M D D L  N  D  +++ + F+N+D D FA   K  L + L+   Y  +    P    LAN   +AKND  L +  K  + FF G     R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    + ++ + +E D + ++    G + +T+ +G AE+M D
 S:  74 LTRLDVEIKERTFFANPVLTNAVDQA-KNAGKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAEASLKKFEDKFAALGKGRVASIVGRYYAMDRDNRWDRVEKAYDLMTLAQGEFQADTAVAGLQAAYARDENDEFVKATVIRAEGQADAAMEDGDTLIFMNFRADR---AREITRAFVNADFDGFAR-----KKVVNLNFVMLTE----YAADIKTAVAYPPAS------LANTFGEWMAKNDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVEEPFAGEERILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAIESGKYDTIICNYPNGDMVGHTGVMEAAIKAVEALDNCIEQVTKAVESVGGQLLITADHGNAEQMRD 446
>gi|91228392|ref|ZP_01262318.1| phosphoglyceromutase [Vibrio alginolyticus 12G01] >gi|91188033|gb|EAS74339.1| phosphoglyceromutase [Vibrio alginolyticus 12G01] (510 aa)
Score = 139, Expect = 3.7e-06, Identities = 85/365 (23%), Positives = 151/365 (41%)
 Q:  107 IDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFETICGLGEQA---FT--------EASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVK-----GKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNN--ENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVFTNGD 471
      ID + K  K VHI ++S   + +++ + +  +G + + LH  DG+D P S  +L F   K     G+ V  GR + +D ++ D +  L QA  FT    EA+  EN ++ + A + A   +  +  D+V+F+N  D  + R   P  G  +  I  L   + P+     E+   ++K   L +  K  + FF   N E  R++++SP  +   +SS L DK + +I GK+D I  P    +  +   IE D+ +G+++  + G + +T+ +G AE M+D   +  ++L VP ++ GD
 S:  102 IDSAVKA-EKAVHIMGLMSPGGVHSHEDHIYAAVEMAAARGAEKIYLHCFLDGRDTPPRSAENSLQRFQDLFAK--------LGKGRVASLVGRYYAMDRDNNWDRVQVAYDLLTQAKAEFTAETAVAGLEAAYAREEN--DEFVKATAIKAEG--QEDAIMQDGDAVIFMNYRADRARQITRAF--VPAFDGFERAVFPAINFVMLTQYAADIPLAIAFPPASLENTYGEWLSKQGQTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVENEFEGEERQLVASPKVATYDMQPEMSSPELTDKMVAAIKSGKFDTIICNYPNADMVGHTGVYEAAEKAIEALDESVGKVVEAIKEVGGQLLITADHGNAEMMIDPETGGIHTAHTNLPVPLIYV-GD 473
>gi|161486772|ref|NP_807437.2| phosphoglyceromutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. Ty2] >gi|161501906|ref|NP_458223.2| phosphoglyceromutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. CT18] >gi|27734319|sp|Q8Z2F0|GPMI_SALTI 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) (514 aa)
Score = 139, Expect = 3.8e-06, Identities = 88/365 (24%), Positives = 155/365 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVM------DYFETICGLGEQA---------FTEASEYTNENLANKVM-DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANM----VAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      L LD +IK ++   +  +D++ K  K VHI +LS   + ++ ++ + ++G + + LH  DG+D P S  +L F KF    + ++ GR +  + R D ++ + +   ++    G QA     F +A+  E A+ M D D L  N  D  +++ + F+N+D D FA   K  L + L+   Y  +    P    LAN   +AKND  L +  K  + FF G     R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    + ++ + +E D + ++    G + +T+ +G AE+M D
 S:  81 LTRLDVEIKERTFFANPVLTNAVDQA-KNAGKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAEASLKKFEDKFAALGKGRVASIVGRYYAMDRDNRWDRVEKAYDLMTLAQGEFQADTAVAGLQAAYARDENDEFVKATVIRAEGQADAAMEDGDTLIFMNFRADR---AREITRAFVNADFDGFAR-----KKVVNLNFVMLTE----YAADIKTAVAYPPAS------LANTFGEWMAKNDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVEEPFAGEERILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAIESGKYDTIICNYPNGDMVGHTGVMEAAIKAVEALDNCIEQVTKAVESVGGQLLITADHGNAEQMRD 453
>gi|163802735|ref|ZP_02196625.1| phosphoglyceromutase [Vibrio campbellii AND4] >gi|159173442|gb|EDP58264.1| phosphoglyceromutase [Vibrio campbellii AND4] (510 aa)
Score = 139, Expect = 4.2e-06, Identities = 86/365 (23%), Positives = 152/365 (41%)
 Q:  107 IDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFETICGLGEQA---FT--------EASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPV-----KGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNN--ENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVFTNGD 471
      ID + K  K VHI ++S   + +++ + +  +G + + LH  DG+D P S  +L F   K     G+ V  GR + +D ++ D +  L QA  FT    EA+  EN ++ + A + A +  +  +  D+V+F+N  D  + R   P  G  +  I  L   + P+     E+   ++K   L +  K  + FF   N E  R++++SP  +   +SS L +K + +I GK+D I  P    +  +   IE D+ +G+++  + G + +T+ +G AE M+D   V  +SL VP ++ GD
 S:  102 IDSAVKA-EKAVHIMGLMSPGGVHSHEDHIYAAVEMAAARGAEKIYLHCFLDGRDTPPRSAENSLQRFQDLFTK--------LGKGRVASLVGRYYAMDRDNNWDRVQVAYDLLTQAKAEFTAETAVAGLEAAYAREEN--DEFVKATAIKAED--QEDAIMQDGDAVIFMNYRADRARQITRAF--VPAFDGFERTVFPTINFVMLTQYAADIPLVAAFPPASLENTYGEWLSKQGQTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVENEFEGEERQLVASPKVATYDMQPEMSSPELTEKMVTAIKSGKFDTIICNYPNADMVGHTGVYEAAEKAIEALDESVGKVVEAIKEVGGQLLITADHGNAEMMIDPTTGGVHTAHTSLPVPLIYV-GD 473
>gi|118475593|ref|YP_892503.1| phosphoglyceromutase [Campylobacter fetus subsp. fetus 82-40] >gi|118414819|gb|ABK83239.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Campylobacter fetus subsp. fetus 82-40] (487 aa)
Score = 139, Expect = 4.3e-06, Identities = 114/470 (24%), Positives = 190/470 (40%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISG-----IYPWAL---LSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYS---FNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGL-------FLSSLAPI--YGTKLD-AVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK-YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVP-HNKSSLVPFVFTNG 470
      M  I ++T+GIG NK  N  A KP ++L    I  L  L + + N +  T S +     +LY    L +D+ I  SL  E+  LI + +   VHI + S   + K+  + N+ + G +  H I DG+D P S  F K L  SKF    I +++GR +  + R   E V  ++ I      ++Y  + NK+ D I PA +  G + +D ++F+N  D   AR + ++ +K      +L + Y K + + FEN  + + LA ++A+N+ + L   K  + FF G+  EN R ++ SP  + E  +S+ +  I +I  D I V     + D  + +E D+ LG +I  + G   S +G E M DK  ++ H  + F+ +G
 S:   1 MNKKCILVITDGIGYNKSSDFNAFAAAKKPTYDWLFKNAPMNYIKTSGLAVGLPDGQMGNSEVGHMTIGSGR---------ILYQN------LVKIDKAIDDGSLEKNEVLLNLIKKVKR-----VHIIGLYSDGGVHSHLKHFDVICNICKQNGKETFAHAITDGRDVSPTSGLGFIKELE--SKF------KIASISGRFYAMDRDKR----WERVNKAYQVISQNSNLQNITPTQYIQNSYNNKIFDEFIEPASFSDFGG--IRSEDGIIFVNFRNDR----AREICSALSIKDFNEFQRKNICENLITMTNYDDKFNFPIMFENE---EIKDTLAEIIARNNLRQLHTAETEKYAHVTFFFNGGKEELVENEIRVLIPSPKVKTYDEKPQMSAYEVTQAVIKAINDGIDFIVVNYANGDMVGHTGDFDAAVKAVEAVDECLGLVIKAAKKEGYSYMQISDHGNCEAMQDKKGGVLTNHTTFDVFAFILADG 454
>gi|91773854|ref|YP_566546.1| phosphoglyceromutase [Methanococcoides burtonii DSM 6242] >gi|121689100|sp|Q12UT0|GPMI_METBU 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|91712869|gb|ABE52796.1| phosphoglycerate mutase [Methanococcoides burtonii DSM 6242] (518 aa)
Score = 138, Expect = 4.4e-06, Identities = 98/448 (21%), Positives = 191/448 (42%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETIC-GLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDP------------DDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      K  + + +G G + + +GN + AN PN++ L+  YP LLS  +    +  S  ++   ++Y +   L ++ I +    + + I+ + K   +H+ + S+   + K+L +I   +G+ + +H  DG+D P + +++  ++  +  I TV+GR +  + R   +  D + I G G    + +E    D I P   +G + +  +D+V+F N P      D+F + R K+ PK+ + ++   Y KL   E P+  E L  L +++K  K L +  K  + FF G  NE  R ++ SP  +   +S+ + ++ I+ I GKYDVI +  +   S ++ + +E D +G++I  + G  + + +G AEKM++
 S:   5 KRPFLLTILDGWGYSPEVEGNAIHAANTPNLDDLLE-TYPNTLLSASGEDVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRVVYQD------LTRINRDIGNGDFFKNPVLKQAIENA-KAQGSALHLMGLFSYGGVHSHMKHLRALIEFAKDEGITEIFIHAFLDGRDVSPRAALEDMKEHVEYCNNLSVGKIATVSGRYYAMDRDNR----WDRTEDAYNAITRGDGVYYSKGPVDAISEGYGRGENDEFIKPTVIVDENGRPIGRMNENDTVIFFNFRPDRARQLTYAFVNDEFDNFER--KSHPKVHFVCMTE----YDEKL-----EVPIAFPSEELKNTLGEVLSKEGIKQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEKQNEGEERCLIPSPKVATYDLKPEMSAYEVTEELIERIGSGKYDVIVLNLANMDMVGHSGIMEAAVKAVEVVDDCVGKIITAIKEVGGEAMVMADHGNAEKMVE 454
>gi|153802852|ref|ZP_01957438.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Vibrio cholerae MZO-3] >gi|124121607|gb|EAY40350.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Vibrio cholerae MZO-3] (510 aa)
Score = 138, Expect = 4.5e-06, Identities = 90/367 (24%), Positives = 152/367 (41%)
 Q:  101 EIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGL-----GEQAFTEASE-----YTNENLANKVMDADILPAYN---TIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPD-----------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVF 467
      E+  ID++   K VH+ ++S   + +++ + +  +G + + LH  DG+D P S  +L F   K   I ++ GR +     +D ++ D E  L   GE + A E   Y E   V  +I A   + DG   D++LF+N  D      DFA +R K P L + L+ A   L  F  +  E+   ++K   L +  K  + FF   NE   R++++SP  +   +SSK L DK + +I  KYD I  P    +  + +  E D+ +GR++  +   + +T+ +G AE M+D   V  +SL VP ++
 S:  96 EVLVAAIDKAVAA-GKAVHLMGLMSPGGVHSHEDHIYAAVEMAAARGAEKIYLHCFLDGRDTPPRSAEASLKRFQDLFAKLGKGRIASIVGRYYA--------MDRDNNWDRVEKAYDLLTLAQGEFTYDSAVEALQAAYAREENDEFVKATEIRAAGQESAAMQDG------DALLFMNYRADRARQITRTFVPDFAGFSR--KAFPALDFVMLTQYAA--DIPLKCAFGPASL----ENTYGEWLSKAGKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVENEFPGEERQLVASPKVATYDLQPEMSSKELTDKLVAAIKSXKYDAIICNYPNGDMVGHTGVYEAAVKACEAVDECIGRVVEAIKEVDGQLLITADHGNAEMMIDPETGGVHTAHTSLPVPLIY 470
>gi|117918510|ref|YP_867702.1| phosphoglyceromutase [Shewanella sp. ANA-3] >gi|166991465|sp|A0KR77|GPMI_SHESA 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|117610842|gb|ABK46296.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Shewanella sp. ANA-3] (514 aa)
Score = 138, Expect = 4.6e-06, Identities = 91/354 (25%), Positives = 156/354 (44%)
 Q:  118 VHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSK-FLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMD--GYFVSKDD--SVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANM--VAKNDNKV-LVLGLNHKKGFINKFFG----ENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVFTNGD 471
      VHI +LS   + +++ + + + +G  V LH  DG+D P S  +LS+F  F  + I ++ GR   + R   + V  +E I  G+ F  + T  A + + D  + + I D G  S +D +++F+N  D      DF  R + +PK+ + L+   Y  + A   P+  E+L+ + V +N + L +  K  + FF   E N E+ R +++SP  +   +SS L DK + +I  +YDVI  P    + +  +  E D +GR+++   G  +T+ +G AE+M D+    + S LVPFVF  D
 S:  113 VHIMGLLSPGGVHSHEEHIEAMCRMAVARGATKVYLHAFLDGRDTPPRSAKGSLSHFDDLFTTLGHGRIASIIGRYFAMDRDNR----WDRVSQAYELITQ-GKAKFQYDNAVTALEAAYERNENDEFVSSSAITDSEGKVASLNDGDALIFMNFRADRARQITRSFINADFDGFERAV--TPKVNFVTLTE----YAADIKA-----PIAYPSENLVNTLGEVLQNRGRTQLRISETEKYAHVTFFFNGGKEEPFNGED--RILINSPKVATYDLQPEMSSTELTDKLVAAIESAQYDVIICNYPNGDMVGHTGNFDAAVKACEAVDACIGRVVDALAKVGGECIITADHGNAEQMTDETTGQAHTAHTSELVPFVFVGRD 476
>gi|194446578|ref|YP_002042954.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL254] >gi|194405241|gb|ACF65463.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL254] (514 aa)
Score = 138, Expect = 5.2e-06, Identities = 87/365 (23%), Positives = 155/365 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVM------DYFETICGLGEQA---------FTEASEYTNENLANKVM-DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      L LD +IK ++   +  +D++ K  K VHI +LS   + ++ ++ + ++G + + LH  DG+D P S  +L F KF    + ++ GR +  + R D ++ + +   ++    G QA     F +A+  E A+ M D D L  N  D  +++ + F+N+D D FA   K  L + L+ A  T  AV +     +   +AKND  L +  K  + FF G     R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    + ++ + +E D + ++    G + +T+ +G AE+M D
 S:  81 LTRLDVEIKERTFFANPVLTNAVDQA-KNAGKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAEASLKKFEDKFAALGKGRVASIVGRYYAMDRDNRWDRVEKAYDLMTLAQGEFQADTAVAGLQAAYARDENDEFVKATVIRAEGQADAAMEDGDTLIFMNFRADR---AREITRAFVNADFDGFAR-----KKVVNLNFVMLTEYAADIKT---AVAYP---PASLVNTFGEWMAKNDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVEEPFAGEERILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAIESGKYDTIICNYPNGDMVGHTGVMEAAIKAVEALDNCIEQVTKAVESVGGQLLITADHGNAEQMRD 453
>gi|117617846|ref|YP_854823.1| phosphoglyceromutase [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] >gi|117559253|gb|ABK36201.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] (574 aa)
Score = 138, Expect = 5.2e-06, Identities = 109/466 (23%), Positives = 192/466 (41%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSL-HNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFETICGL---GEQAFTEASEYT--------NENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVF 467
      K L+ ++ +G G + K + N + A PN++ L  Y  L+S      +  S  V+   ++Y E   L + + I+   N+E+ K +D + T K VHI ++S   + +++ +I + K+G + + H  DG+D P S  ++ F   +     G+    GR + +D ++ D +  L  G+ FT S      +EN ++ + A + A  + DG   D+++F+N  D      DF  AR  +P L + L+   Y  +    P   + L  +AK   L +  K  + FF GE    R+I++SP  +   +SS+ L DK + +I GKYDVI  P    +   +  E D +GR+ +   G  +T+ +G AEKM+D+     ++L VP ++
 S:  70 KKPLVLVIMDGWGYSTKQEHNAVAAAKTPNLDRLARD-YTSTLISGSGLDVGLPDGQMGNSEVGHVNIGAGRIVYQE------LTRISKDIQDGDFFQNVEL-AKAVDAA-VTKGKAVHIMGLMSPGGVHSHEEHIMGMIEMAAKRGAEQIYFHAFLDGRDVPPRSAQSSIEQFDALFAR--------LGKGRFASMIGRYYAMDRDNRWDRVQQAYDLMTQGKGEFTADSASEALAAAYARDEN--DEFVKATRIGAAAPMQDG------DALIFMNFRADRAREITRAFVDSDFTGFART--ATPALNFVMLTE----YAADIKTACAYPPTA--LVNTLGEWLAKQGKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGEEACFTGEDREIVASPKVATYDLQPEMSSEELTDKLVGAIKSGKYDVIICNYPNGDMVGHTGVFDAAVKACEAVDHCIGRVTDALAEVGGECLITADHGNAEKMMDEETGQAHTAHTNLPVPLIY 533
>gi|89098798|ref|ZP_01171679.1| phosphoglyceromutase [Bacillus sp. NRRL B-14911] >gi|89086474|gb|EAR65594.1| phosphoglyceromutase [Bacillus sp. NRRL B-14911] (511 aa)
Score = 138, Expect = 5.3e-06, Identities = 107/467 (22%), Positives = 205/467 (43%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEI------FNK---LIDRSN--KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFT 468
      K+ + ++ +G L + GN + ANKPN        +R NKY P T +  V   E  G +++ +L +  +I +SL + +   F K  +D N K N K +H+F +LS   + +L+ ++ +  +GLK V +H  DG+D P + K +  + + +    T++GR +  + R D ++   Y  + G G ++++ +  +N N + D ++P+ T +G V+  +DSV+F N PD      DF S R    L + +   +  +D   P   ++ + ++A+N+ K L +  K  + F  G     R +++SP  +   +S+ + D + I  +D I +     S L+ + IET D+ LGR+++L  G  +T+ +G A++++  N + + ++ VP + T
 S:   3 KSPVALIILDGFALRGERMGNAVAQANKPNF---------------ERYWNKY-PHSTLQASGEAV--GLPEGQMGNSEVG-HLNIGAGRIVYQSLTRVNVAIREGEFEKNQTFLDAINHAKENDKALHLFGLLSDGGVHSHIHHLYALLKLAADEGLKKVYIHGFLDGRDVGPKTAEKYIKEAQEKIKEYGVGEFATISGRYYSMDRDKRWDRVEKS----YRAMVYGDGP-SYSDPLDLVEDNYKNGIFDEFVIPSVITRENGEPVATIEDNDSVIFYNFRPDRAIQISNTFTNKDFRSFDRGPGHPQNLHFVCFTH----FSETVDGYVAFKP--NNLDNTVGEVLAQNNLKQLRIAETEKYPHVTFFMSGGREEKFPGEERILINSPKVATYDLQPEMSAYEVTDALVKEIEADNFDAIILNFANPDMVGHSGMLEPTVKAIETVDECLGRIVDLIIQKGGHAIITADHGNADEVVTLEGNPMTAHTTNPVPVIVT 472
>gi|161616782|ref|YP_001590747.1| phosphoglyceromutase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi B str. SPB7] >gi|189042200|sp|A9MVK6|GPMI_SALPB 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|161366146|gb|ABX69914.1| hypothetical protein SPAB_04601 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi B str. SPB7] (514 aa)
Score = 138, Expect = 5.3e-06, Identities = 87/365 (23%), Positives = 155/365 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVM------DYFETICGLGEQA---------FTEASEYTNENLANKVM-DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      L LD +IK ++   +  +D++ K  K VHI +LS   + ++ ++ + ++G + + LH  DG+D P S  +L F KF    + ++ GR +  + R D ++ + +   ++    G QA     F +A+  E A+ M D D L  N  D  +++ + F+N+D D FA   K  L + L+ A  T  AV +     +   +AKND  L +  K  + FF G     R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    + ++ + +E D + ++    G + +T+ +G AE+M D
 S:  81 LTRLDVEIKERTFFANPVLTNAVDQA-KNAGKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAEASLKKFEDKFAALGKGRVASIVGRYYAMDRDNRWDRVEKAYDLMTLAQGEFQADTAVAGLQAAYARDENDEFVKATVILAEGQADAAMEDGDTLIFMNFRADR---AREITRAFVNADFDGFAR-----KKVVNLNFVMLTEYAADIKT---AVAYP---PASLVNTFGEWMAKNDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVEEPFAGEERILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAIESGKYDTIICNYPNGDMVGHTGVMEAAIKAVEALDNCIEQVTKAVESVGGQLLITADHGNAEQMRD 453
>gi|56459344|ref|YP_154625.1| phosphoglyceromutase [Idiomarina loihiensis L2TR] >gi|81600214|sp|Q5QZA9|GPMI_IDILO 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|56178354|gb|AAV81076.1| Phosphoglyceromutase [Idiomarina loihiensis L2TR] (511 aa)
Score = 138, Expect = 5.6e-06, Identities = 87/390 (22%), Positives = 156/390 (40%)
 Q:  118 VHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPI--------YGTKLDA--VFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLI 507
      VHI +LS   + +L +I + +++G + V LH  DG+D P S  ++ F   +    T++GR   + R   +   + + G+   T+A E  E    D + P  I   ++ DSV F+N  D  + +     G  S A I    Y  L+A  F  P+   ++L  +AK+D  L +  K  + FF G   E  R ++ SP  +   +SS+ L D+ + +I  +DV+  P    + +  +  E D +GR+++   G  +T+ +G AE+M D     + + LVPF++   P K ++ L  + + L ++  ++ TSL+
 S:  113 VHIMGLLSAGGVHSHEDHLVAMIEMAVEQGAEDVYLHAFLDGRDTPPKSALPSIERFEALFARLGKGRFATLSGRFFAMDRDKRWERIEQSYKAVYHGLSGVTSANATDAVENAYERGET---DEFVTPV--VIGQPAPIANGDSVFFMNFRADRAREMTQAF-VDKDFDGFDRGSRADISEFVMLTQYADTLEAPSAFPPEPLN----NVLGEWLAKHDKTQLRISETEKYAHVTFFFSGGREQEFEGEKRVLIPSPKVKTYDLQPEMSSEQLTDELVAAIESQAFDVVICNYPNGDMVGHTGNFDAAVKACEAVDHSVGRVVSALEAVGGECLITADHGNAEQMSDATTGQAHTAHTNELVPFIYVGR---PAKARNGRLSDVAPTILHLIGMEQPDEMTGTSLM 506
>gi|153834946|ref|ZP_01987613.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Vibrio harveyi HY01] >gi|148868626|gb|EDL67712.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Vibrio harveyi HY01] (510 aa)
Score = 137, Expect = 5.7e-06, Identities = 85/365 (23%), Positives = 151/365 (41%)
 Q:  107 IDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFETICGLGEQA---FT--------EASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVK-----GKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNN--ENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVFTNGD 471
      ID + K  K VHI ++S   + +++ + +  +G + + LH  DG+D P S  +L F   K     G+ V  GR + +D ++ D +  L QA  FT    EA+  EN ++ + A + A   +  +  D+V+F+N  D  + R   P  G  +  I  L   + P+     E+   ++K   L +  K  + FF   N E  R++++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    +  +   IE D+ +G+++  + G + +T+ +G AE M+D   +  ++L VP ++ GD
 S:  102 IDSAVKA-EKAVHIMGLMSPGGVHSHEDHIYAAVEMAAARGAEKIYLHCFLDGRDTPPRSAENSLQRFQDLFAK--------LGKGRVASLVGRYYAMDRDNNWDRVQVAYDLLTQAKAEFTAETAVAGLEAAYAREEN--DEFVKATAIKAEG--QEDAIMQDGDAVIFMNYRADRARQITRAF--VPAFDGFERAVFPAINFVMLTQYAADIPLAIAFPPASLENTYGEWLSKQGQTQLRISETEKYAHVTFFFNGGIENEFEGEERQLVASPKVATYDMQPEMSSPELTEKMVAAIKSGKYDTIICNYPNADMVGHTGVYEAAEQAIEALDESVGKVVEAIKEVGGQLLITADHGNAEMMIDPETGGIHTAHTNLPVPLIYV-GD 473
>gi|167621984|ref|YP_001672278.1| phosphoglyceromutase [Shewanella halifaxensis HAW-EB4] >gi|189042202|sp|B0TLE6|GPMI_SHEHH 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|167352006|gb|ABZ74619.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Shewanella halifaxensis HAW-EB4] (514 aa)
Score = 137, Expect = 5.8e-06, Identities = 110/470 (23%), Positives = 191/470 (40%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETIC-GLGEQAFTEASE-----YTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKN----DNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVFTNGD 471
      K L L+ +G G + + N + AN P ++ L + YP +L+S      +  S  ++   ++Y E   L + + I      K ID + K ++ VHI +LS   + ++ + + +K+G K V LH  DG+D P S  L++F +   T + ++ GR +  + R   + V  +E I G G  T A E   YT +   V  I A  I+  + +D+++F+N  D      DF  R + +PK+ + L+   Y  + A      S L N + +   D  L +  K  + FF G+  +  R ++ SP  +   +SS L DK +++I  +YDVI  P    + +  +  E D +GR++   G  +T+ +G AE+M D+    + S LVP ++  D
 S:   5 KRPLALLILDGWGYRENTQKNAVFHANTPVLDQL-TAKYPNSLISGSGIDVGLPDGQMGNSEVGHINIGSGRIVYQE------LTRISKAIDDGEFDTNPTLIKAIDDAIKADAA-VHIMGLLSPGGVHSHQDHIEAMCRLSVKRGAKKVYLHAFLDGRDTPPRSAKPGLAHFEELFKTLGTGQVASLIGRYYAMDRDNR----WDRVSQAYELITEGKGLHQATSAVEGIEAAYTRDENDEFVGSTAIPDAQGNIIK---LEDNDALIFMNFRADRARQITRSFINADFDGFKRAV--TPKINFVMLTE----YAADIKAAI------AYPSSDLVNTLGETLQNRDLTQLRISETEKYAHVTFFFNGGKEEPFKGEDRILVQSPKVATYDLQPEMSSVELTDKLVEAIESTQYDVIICNYPNGDMVGHTGNFDAAVKACEAVDSCIGRIVEALEKVGGECLITADHGNAEQMTDESTGQAHTAHTSELVPLIYVGRD 476
>gi|169824487|ref|YP_001692098.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Finegoldia magna ATCC 29328] >gi|167831292|dbj|BAG08208.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Finegoldia magna ATCC 29328] (516 aa)
Score = 137, Expect = 6.6e-06, Identities = 106/449 (23%), Positives = 187/449 (41%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKP-VLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMD----GYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMK-------TSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSA-YGAAEKMLDK 450
      KN LI ++ +G GL K + GN +KLA+ P + L+S YP + L      +  S  ++   +++ +   L + +I+S  + EI  +I ++ K N K +H+ +LSF   + +L ++ + K  K V+H  DG+D P S  ++   +    I +V GR +  + R   + V  + I     + +Y ++  + D I P  I+D  G V  DS +F N PD  L R       K K +  ++  Y  + V  P +G  ++L +V++  K L +  K  + FF   E N R ++ SP ++   +S+ + + +D I K YD+I  F  M+   S K   +ET D+ L ++   G  AL +A +G +E ++D+
 S:   5 KNKLILIILDGWGLGKDYPGNVIKLADTPTFDKLMSE-YPNSQLIASGNEVGLPAGQMGNSEVGHMNIGSGRIIFQD------LSKISNEIESGKFYENEILKNIILKT-KENRKRLHLLGLLSFGGVHSHYDHLVAILKLCKKLDFKDVVIHCFTDGRDVSPTSAKNDIKKLQDDIKVIGVGTIASVCGRYYAMDRDKR----WDRVEKAYNCITNCEGNKTNDPIQYLQKSYDRNITDEFIEPC--AIVDENNQGIKVENGDSFVFFNFRPDRARQLTRAFVDDDFDGFARKKFKDISFVTMTE-YDKTIKNVQIAYPKQGY-NNVLGQIVSEKGLKQLRIAETEKYAHVTFFFNGGIEKEFKNEDRILVPSPKVSTYDLKPEMSAIEVKNHVVDVINKDIYDLIILNFANSDMVGHTGVISADK---IAVETVDKCLDEILTAIDKNGKYHALITADHGNSEYLIDE 455
>gi|168334250|ref|ZP_02692451.1| phosphoglyceromutase [Epulopiscium sp. 'N.t. morphotype B'] (508 aa)
Score = 137, Expect = 7.0e-06, Identities = 99/444 (22%), Positives = 186/444 (41%)
 Q:   6 IFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTE-ASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFV---SKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYG---TKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      + L+ +G GLN+ +GN +KL  P I+ L+  P  ++      +  S  ++   ++Y E   L + + I+ ++     ++++ +  K VH+ +LS   + +L+ +I +  G+ + +H  DG+D P S  +   L +   I +++GR +  + R   E V  + +C GE  +E S  ++  ++D ++P  T  G+ +  K DSV+F N PD  + R +  + G F +L P+   T+ D  + V  E L  L  +A  K L +  K  + FF G  NEN R ++ SP  +   +S  + DK ++I  KYDVI      + +  ++ +E D+ + ++I   TG  +T+ +G A++M+D
 S:   4 LLLILDGFGLNQATEGNAVKLGKTPYIDQLMESC-PHTSIAASGLEVGLPAGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQE------LTRITKAIEDGTILENPALKGAMEKA-RDEGKAVHLMGLLSDGGVHSHNTHLYGLIEMAKNLGVTELYVHAFMDGRDVAPDSGKDFVDQLQAKLREIGLGKIASISGRYYAMDRDNR----WERVEVAYNALCK-GEGNTSENVSTIMQKSYDENILDEFVVPTVVT-KSGHAIGKIKKGDSVIFFNFRPDRAREITRAI-VDKEFTG-FNRNLIPVTFVALTQYDITIVDKEVAFTPEILTNTLGEYLAHLGKKQLRIAETEKYAHVTFFFNGGIEEPNENEERILIPSPKVATYDLQPEMSIYEVADKLTEAIESKKYDVIIANYANSDMVGHTGSMDAAMAAVEAVDKSVEQVIKAIXATGGSALITADHGXADQMID 447
>gi|167402535|ref|ZP_02307985.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. UG05-0454] >gi|167048090|gb|EDR59498.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. UG05-0454] (515 aa)
Score = 137, Expect = 7.0e-06, Identities = 94/411 (22%), Positives = 167/411 (40%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR--------DFLDN---EHVMDYFETICGL-GEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVK-------GKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSL 495
      L LD++IK       +D + KT K VHI +LS   + ++ ++ + K+G  + LH  DG+D P S  +L F+ KF  N I ++ GR +  + R    D L   E  D  + GL  A E E+  +   +AD       +++ D+++F+N  D  + R  + + G F    +G +  +  +K      +   + K+D  L +  K  + F+ G   +  R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYDVI  P    + D  + +ET D + +++  +   + +T+ +G AE+M D     +SL VP ++    K +++  G S I T+ SL
 S:  81 LTRLDKEIKEGDFFTNPTLTAAVDNAVKT-GKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAKRGATAIYLHAFLDGRDTPPRSAESSLKRFTAKFAELGNGRIASIIGRYYAMDRDNRWDRVQLAYDLLTQAKGEFTAD--NAVAGLQAAYARGENDEFVKPTVIQATGEADAA-----------MNESDTLIFMNFRADRARQITRTF-VNAEFDG-FKRDKVVNFGDFIMLTEYAADIKVACAYPPASLTNTFGEWLMKHDKTQLRISETEKYAHVTFFYNGGVEEPFKGEDRILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVSAIGSGKYDVIICNYPNGDMVGHTGDYDAAVKAVETLDNCIEQVVAAVKAADGQLLITADHGNAEQMRDPATGQAHTAHTSLPVPLIYVGN----KAVKAVEGGKLSDIAPTMLSL 497
>gi|146309790|ref|YP_001174864.1| phosphoglyceromutase [Enterobacter sp. 638] >gi|166991383|sp|A4W533|GPMI_ENT38 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|145316666|gb|ABP58813.1| phosphoglycerate mutase [Enterobacter sp. 638] (514 aa)
Score = 136, Expect = 8.0e-06, Identities = 88/365 (24%), Positives = 154/365 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR--------DFLDNEHVMDYFETICGLGEQA--------FTEASEYTNENLANKVM-DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      L LD +IK ++ +    +D++ + K VHI +LS   + ++ ++ + ++G + + LH  DG+D P S  +L F KF    + ++ GR +  + R    D +    F+T   E A    F +A+  E A+ M D D L  N  D  +++ + F+N+D D FA   K  L + L+ A      + P   SL  L  +AK+D  L +  K  + FF G   +  R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    + ++ + +ET D + ++    G + +T+ +G AE+M D
 S:  81 LTRLDVEIKERTFFSNPTLTGAVDKA-VSAGKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHILAMVEMAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAKSSLQTFEDKFAELGKGRVASIIGRYYAMDRDNRWDRVEQAYDLMTMAKGEFQFDTAVAGLEAAYARDENDEFVKATVIRAEGQADAAMEDGDALIFMNFRADR---AREITRAFVNADFDGFAR-----KKVVNLNFIMLTEYA---------ADIKVPCAYPPASLANTLGEWMAKHDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVEEPFKGEDRILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAITSGKYDTIICNYPNGDMVGHTGVMEAAVKAVETLDHCVEQVAKAVESVGGQLLITADHGNAEQMRD 453
>gi|126661005|ref|ZP_01732091.1| phosphoglyceromutase [Cyanothece sp. CCY0110] >gi|126617704|gb|EAZ88487.1| phosphoglyceromutase [Cyanothece sp. CCY0110] (532 aa)
Score = 136, Expect = 8.5e-06, Identities = 76/327 (23%), Positives = 141/327 (43%)
 Q:  145 KKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGL---FLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEE--SLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      K+GL + +H I DG+D    K ++ S + +   I T++GR   + R   + V  ++ I  G   A E  +  +  D I P  I G +  D V+F N PD  L+ + T P  G  F+ SL+ + T+ D   N   +  ++L +VA++ K  +  K  + FF G   E  R+++ SP ++ + ++S++ +   ++ G Y +I +     + + + + IET D LG+L++   G  +T+ +G AE M D++ N+  + ++ VP +F G+
 S:  141 KQGLADICVHAITDGRDTNTTDGVKAIAKISDHIQELGIGRIATISGRYFAMDRDRR----WDRVKLAYDMITQDGVGDGRSAVEVLEDYYRHDKTDEFIPPT--RIAPGA-IESGDGVIFFNFRPDRARQLSAAL-TMPTFDGFEREFIHSLSFVTFTQYDPRLPVNVAFQPQNLNNILGEVVAEHGLKQFRVAETEKYPHVTYFFNGGLEQPLEGEERELIQSPMVSTYDQSPAMSAEAVTKAACKAVEKGIYSLIVINYANPDMVGHTGNTEAAIEAIETVDNCLGKLLSSISKLGGTALITADHGNAETMRDENGNLWTAHTTNPVPLIFVEGE 470
>gi|149911000|ref|ZP_01899629.1| putative phosphoglycerate [Moritella sp. PE36] >gi|149805903|gb|EDM65889.1| putative phosphoglycerate [Moritella sp. PE36] (510 aa)
Score = 136, Expect = 8.8e-06, Identities = 87/363 (23%), Positives = 147/363 (40%)
 Q:  114 NSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNF-SKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDA-------DILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNN--ENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVFTNGDLWPKK 476
      N K VHI + S   +  + +I + ++G  + LH  DG+D P S  L F +KF     T+ GR      +D ++ D E  L  FT+A   + A  +DA    D    I +  +S D+V+F+N  D      DF  R + +PKL  + +  Y  +D    VK  + L +++ + +  L +  K  + FF   +   R+++ SP  +   ++S+ML DK + +I  KYDVI  P    +   +  E DQ +GR++   G  +T+ +G AE M++   V  ++L VP ++  D P +
 S:  109 NDKAVHILGLASPGGVHSHDDQILAMIELAARQGATKIYLHAFLDGRDTPPRSALATLEKFDAKFAEVGAGKTATLIGRYFA--------MDRDNRWDRVEEAYKL----FTQAESQYTADTAVAGLDAAYARDENDEFVKATVIGEAAPISDGDAVIFMNFRADRAREITRAFVDTDFTGFERAV--TPKLADFVMLTE---YAASIDTSIAFPSVK--LVNTLGSILEQQNKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVEDPFTGEDRELIPSPQVATYDLQPEMNSEMLTDKFVAAIESEKYDVIICNYPNGDMVGHTGVFDAAVKACEAVDQSIGRVVEALEKVGGECLITADHGNAEMMINPETGGVHTAHTNLPVPLIYFGRDAEPAE 478
>gi|113968390|ref|YP_732183.1| phosphoglyceromutase [Shewanella sp. MR-4] >gi|123130882|sp|Q0HP91|GPMI_SHESM 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|113883074|gb|ABI37126.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Shewanella sp. MR-4] (514 aa)
Score = 136, Expect = 8.9e-06, Identities = 91/354 (25%), Positives = 154/354 (43%)
 Q:  118 VHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFETICGL---GEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMD--GYFVSKDD--SVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANM--VAKNDNKV-LVLGLNHKKGFINKFFG----ENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVFTNGD 471
      VHI +LS   + +++ + + + +G  V LH  DG+D P S  +LS+F      T G  +  GR F +D ++ D    L  G+ F  + T  A + + D  + + I D G  S +D +++F+N  D      DF  R + +PK+ + L+   Y  + A   P+  E+L+ + V +N + L +  K  + FF   E N E+ R +++SP  +   +SS L DK + +I  +YDVI  P    + +  +  E D +GR+++   G  +T+ +G AE+M D+    + S LVPFVF  D
 S:  113 VHIMGLLSPGGVHSHEEHIEAMCRMAVARGATKVYLHAFLDGRDTPPRSAKGSLSHFDDLF--------TTLGHGRIASIIGRYFAMDRDNRWDRVSQAYDLITQGKAKFQYDNAVTALEAAYERNENDEFVSSSAITDSEGKVASLNDGDALIFMNFRADRARQITRSFINADFDGFERAV--TPKVNFVTLTE----YAADIKA-----PIAYPSENLVNTLGEVLQNRGRTQLRISETEKYAHVTFFFNGGKEEPFNGED--RILINSPKVATYDLQPEMSSTELTDKLVAAIESAQYDVIICNYPNGDMVGHTGNFDAAVKACEAVDACIGRVVDALAKVGGECIITADHGNAEQMTDETTGQAHTAHTSELVPFVFVGRD 476
>gi|114045556|ref|YP_736106.1| phosphoglyceromutase [Shewanella sp. MR-7] >gi|123131870|sp|Q0I0Q6|GPMI_SHESR 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|113886998|gb|ABI41049.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Shewanella sp. MR-7] (514 aa)
Score = 136, Expect = 9.0e-06, Identities = 91/354 (25%), Positives = 154/354 (43%)
 Q:  118 VHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFETICGL---GEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMD--GYFVSKDD--SVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANM--VAKNDNKV-LVLGLNHKKGFINKFFG----ENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVFTNGD 471
      VHI +LS   + +++ + + + +G  V LH  DG+D P S  +LS+F      T G  +  GR F +D ++ D    L  G+ F  + T  A + + D  + + I D G  S +D +++F+N  D      DF  R + +PK+ + L+   Y  + A   P+  E+L+ + V +N + L +  K  + FF   E N E+ R +++SP  +   +SS L DK + +I  +YDVI  P    + +  +  E D +GR+++   G  +T+ +G AE+M D+    + S LVPFVF  D
 S:  113 VHIMGLLSPGGVHSHEEHIEAMCRMAVARGATKVYLHAFLDGRDTPPRSAKGSLSHFDDLF--------TTLGHGRIASIIGRYFAMDRDNRWDRVSQAYDLITQGKAKFQYDNAVTALEAAYERNENDEFVSSSAITDSEGKVASLNDGDALIFMNFRADRARQITRSFINADFDGFERAV--TPKVNFVTLTE----YAADIKA-----PIAYPSENLVNTLGEVLQNRGRTQLRISETEKYAHVTFFFNGGKEEPFNGED--RILINSPKVATYDLQPEMSSTELTDKLVAAIESAQYDVIICNYPNGDMVGHTGNFDAAVKACEAVDACIGRVVDALAKVGGECIITADHGNAEQMTDETTGQAHTAHTSELVPFVFVGRD 476
>gi|152002490|dbj|BAF73514.1| phosphoglyceromutase [Onion yellows phytoplasma OY-W] (512 aa)
Score = 136, Expect = 9.3e-06, Identities = 102/466 (21%), Positives = 198/466 (42%)
 Q:   7 FLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETD---------IKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGL--KPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEAS-EYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKT-----------------SPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVF-FENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDL 472
      ++ +G+GL + + N  LA P ++YL+        K P T +  +V   +M  E      +  L +++ I+ KS  + F + I+  K NSK+ H+ ++S   + +  + ++L + L   LH  DG+D P+S   N+ K LL   I +V GR +  +   +N + ++  +  +  +  E T +N N+ + + + + T +G + +D+V+F+N PD  LA +          + L LFL ++  Y T++ +V FE  K  +++  ++A   L +  K  + FF G+  +N R ++ SP  +   +S+ +   +I GKYD + +     + L  + I+T D L ++N     + + +G AE+M D  N  + ++LVPF+ T+ ++
 S:   8 LIILDGLGLTNQKENNAFHLAKTPYLDYLL----------------KNFPNTTLKASGEEVGLPQGQMGNSEVGHLNLGAGRVVYQSLTQINKAIRDKSFFTNKQFLQAIEHVKKNNSKM-HLLGLISDGGIHSHLDHFKALFDLLKENNLANNTFLHAFTDGRDTSPHSG----INYIKDLLDYGFNIASVVGRYYALDRD-----NNWNRINLVYNMLTSKQAPVVDLPLENTIQNFYNQGITDEFITPFITNPNG-LIDDNDAVIFVNFRPDRAMRLATALSNPCATNAFCSEGKTNFCGTKLLNNLFLVTMTK-YSTQVKSVVAFE---KITLKNIYGEVIANLGMHQLRIAETEKYPHVTFFFDGGKELQLKNADRILIPSPKVKTYDLKPEMSALEITTHAKTAILSGKYDTLILNFANPDMVGHTGFLDATIKAIQTVDSCLKEVLNAIFAVKGKACIVADHGNAEQMTDNQGNPHTAHTTNLVPFIVTDKNV 476
>gi|16120415|ref|NP_403728.1| phosphoglyceromutase [Yersinia pestis CO92] >gi|22123998|ref|NP_667421.1| phosphoglyceromutase [Yersinia pestis KIM] >gi|45439928|ref|NP_991467.1| phosphoglyceromutase [Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001] >gi|108809469|ref|YP_653385.1| phosphoglyceromutase [Yersinia pestis Antiqua] >gi|108813946|ref|YP_649713.1| phosphoglyceromutase [Yersinia pestis Nepal516] >gi|145601081|ref|YP_001165157.1| phosphoglyceromutase [Yersinia pestis Pestoides F] >gi|150260874|ref|ZP_01917602.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Yersinia pestis CA88-4125] >gi|162421119|ref|YP_001604708.1| phosphoglyceromutase [Yersinia pestis Angola] >gi|165926146|ref|ZP_02221978.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. F1991016] >gi|165936228|ref|ZP_02224797.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. IP275] >gi|166011516|ref|ZP_02232414.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. E1979001] >gi|166213705|ref|ZP_02239740.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. B42003004] >gi|167418851|ref|ZP_02310604.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. MG05-1020] >gi|167426670|ref|ZP_02318423.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Yersinia pestis biovar Mediaevalis str. K1973002] >gi|123073074|sp|Q1CD17|GPMI_YERPN 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|123372045|sp|Q1C282|GPMI_YERPA 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|166991471|sp|A4TSC2|GPMI_YERPP 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|27734320|sp|Q8ZJN0|GPMI_YERPE 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|21956739|gb|AAM83672.1|AE013608_7 putative 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Yersinia pestis KIM] >gi|45434783|gb|AAS60344.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001] >gi|108777594|gb|ABG20113.1| phosphoglycerate mutase [Yersinia pestis Nepal516] >gi|108781382|gb|ABG15440.1| phosphoglycerate mutase [Yersinia pestis Antiqua] >gi|115345894|emb|CAL18753.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Yersinia pestis CO92] >gi|145212777|gb|ABP42184.1| phosphoglycerate mutase [Yersinia pestis Pestoides F] >gi|149290282|gb|EDM40359.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Yersinia pestis CA88-4125] >gi|162353934|gb|ABX87882.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Yersinia pestis Angola] >gi|165915842|gb|EDR34450.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. IP275] >gi|165922006|gb|EDR39183.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. F1991016] >gi|165989662|gb|EDR41963.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. E1979001] >gi|166205107|gb|EDR49587.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. B42003004] >gi|166962845|gb|EDR58866.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. MG05-1020] >gi|167054359|gb|EDR64176.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Yersinia pestis biovar Mediaevalis str. K1973002] (515 aa)
Score = 136, Expect = 9.3e-06, Identities = 94/411 (22%), Positives = 167/411 (40%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR--------DFLDN---EHVMDYFETICGL-GEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVK-------GKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSL 495
      L LD++IK       +D + KT K VHI +LS   + ++ ++ + K+G  + LH  DG+D P S  +L F+ KF  N I ++ GR +  + R    D L   E  D  + GL  A E E+  +   +AD       +++ D+++F+N  D  + R  + + G F    +G +  +  +K      +   + K+D  L +  K  + F+ G   +  R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYDVI  P    + D  + +ET D + +++  +   + +T+ +G AE+M D     +SL VP ++    K +++  G S I T+ SL
 S:  81 LTRLDKEIKEGDFFTNPTLTAAVDNAVKT-GKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAKRGATAIYLHAFLDGRDTPPRSAESSLKRFTAKFAELGNGRIASIIGRYYAMDRDNRWDRVQLAYDLLTQAKGEFTAD--NAVAGLQAAYARGENDEFVKPTVIQATGEADAA-----------MNEGDTLIFMNFRADRARQITRTF-VNAEFDG-FKRDKVVNFGDFIMLTEYAADIKVACAYPPASLTNTFGEWLMKHDKTQLRISETEKYAHVTFFYNGGVEEPFKGEDRILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVSAIGSGKYDVIICNYPNGDMVGHTGDYDAAVKAVETLDNCIEQVVAAVKAADGQLLITADHGNAEQMRDPATGQAHTAHTSLPVPLIYVGN----KAVKAVEGGKLSDIAPTMLSL 497
>gi|153948376|ref|YP_001399076.1| phosphoglyceromutase [Yersinia pseudotuberculosis IP 31758] >gi|166991470|sp|A7FCU8|GPMI_YERP3 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|152959871|gb|ABS47332.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Yersinia pseudotuberculosis IP 31758] (515 aa)
Score = 135, Expect = 1.0e-05, Identities = 94/411 (22%), Positives = 166/411 (40%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR--------DFLDN---EHVMDYFETICGL-GEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVK-------GKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSL 495
      L LD++IK       +D + KT K VHI +LS   + ++ ++ + K+G  + LH  DG+D P S  +L F+ KF  N I ++ GR +  + R    D L   E  D  + GL  A E E+  +   +AD       +++ D+++F+N  D  + R  +  G F    +G +  +  +K      +   + K+D  L +  K  + F+ G   +  R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYDVI  P    + D  + +ET D + +++  +   + +T+ +G AE+M D     +SL VP ++    K +++  G S I T+ SL
 S:  81 LTRLDKEIKDGDFFTNPTLTAAVDNAVKT-GKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAKRGATAIYLHAFLDGRDTPPRSAESSLKRFTAKFAELGNGRIASIIGRYYAMDRDNRWDRVQLAYDLLTQAKGEFTAD--NAVAGLQAAYARGENDEFVKPTVIQATGEADAA-----------MNEGDTLIFMNFRADRVRQITRTF-VNADFDG-FKRDKVVNFGDFIMLTEYAADIKVACAYPPASLTNTFGEWLMKHDKTQLRISETEKYAHVTFFYNGGVEEPFKGEDRILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVSAIGSGKYDVIICNYPNGDMVGHTGDYDAAVKAVETLDNCIEQVVAAVKAADGQLLITADHGNAEQMRDPATGQAHTAHTSLPVPLIYVGN----KAVKAVEGGKLSDIAPTMLSL 497
>gi|172058401|ref|YP_001814861.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Exiguobacterium sibiricum 255-15] >gi|171990922|gb|ACB61844.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Exiguobacterium sibiricum 255-15] (515 aa)
Score = 135, Expect = 1.1e-05, Identities = 105/471 (22%), Positives = 188/471 (39%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVS---KDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAP-----IYGTKL------DAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNN--ENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDL 472
      K + ++ +G G+ + GN + ANKPN +   YP LL+  + +Y+   P +    + +   +  L ++ IK +S + + N    K S + HIF ++S   + +L+ V+    ++ V LH  DG+D P S  L +  + + N   +V+GR +  + R   E V  ++ I     +    +  V D I P   DG V+  +D+++F N PD  LA+ K   G L  P   + TK    D VF  +K  + L  ++K  K L +  K  + FF    E  R ++ SP  +   +S  + + +D+I  K+D I +     S L+   IE D+ LG++++L  G  +T+ +G A+K+L+  + + + + VP + T D+
 S:   3 KRPVALIILDGFGMRDEEFGNAVTAANKPNFDRYWEQ-YPHTLLN---AKGEYV---GLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRVVYQSLSRINNAIKDRSFFSRQAMNDAAGHVKKYGSAL-HIFGLVSDGGIHSHINHLYAVLEFAKLHEIEKVYLHAFTDGRDCDPQSGAGFLRDAQAKMDELNVGQFASVSGRYYAMDRDNR----WERVKKVYDVITFADGPTTKDPIAMVEASYKTDVTDEFIEPTVVVQEDGTPVAPIHDNDAIMFFNYRPDRAIQLAKTYKEKTGFTGFELPDNVPKNLLLVSMTKYSDAIDTDIVFPPEDIK----NTLGETLSKQGLKQLRIAETEKYPHVTFFFNGQREEPYEGEDRILIPSPKVATYDLKPEMSVYEVTEALVDAINSDKHDAIILNFANPDMVGHSGMLEPTKKAIEAVDKCLGQVVDLIISKGGAAIITADHGNADKVLNADGSKMTAHTTEPVPCIVTVEDV 477
>gi|157738114|ref|YP_001490798.1| phosphoglyceromutase [Arcobacter butzleri RM4018] >gi|166991369|sp|A8EW05|GPMI_ARCB4 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|157699968|gb|ABV68128.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Arcobacter butzleri RM4018] (491 aa)
Score = 134, Expect = 1.5e-05, Identities = 105/468 (22%), Positives = 189/468 (40%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQ--IKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYF-VSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM-KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPV---KGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI-----GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVP-HNKSSLVPFVFT 468
      M N + ++T+GIG N  K N  A KP +YL  + P++L+   + Y   P ++  +S  M G  + Y +L+   IK+ +L + E+  I +SN   +H+ + S   + ++ + +  G K +H+I DG+D P + K  N  +  + I T++GR +  + R   + V  +++I   +  +  Y  + N++ D I P  T +GY + K+D ++F N  D  ++ + K    F SL   T+ D  F PV  K  ++ LA +++   L   K  + FF     N +R ++ SP  +  + L +M  +  ++    D I V     +  + + +E D LG++ L +   I LTS +G E M D  NI+ H  + FV++
 S:   1 MSNKTLLIITDGIGHNSSNKNNAFYTAKKPTYDYLFENV-PYSLI------HTYGEYVGLPDMQMG-NSEVGHMTIGSGRV-LYQDLVKIHLAIKNDTLKDNEVLKNTISKSNN-----IHLLGLASDGGVHSHINHIIAMAKIAKNMGKKVFIHIITDGRDVAP-NCAKTYINQILEICDEDIKIATISGRYYAMDRDNR----WDRVKKAYDSITFANPKTQDDILSYIETSYKNEIFDEFIEP---TSFEGYNGIEKNDGIIFCNFRSDRMREISSVFAKADFNEFDTFKGSLNFASMTQYDKNVFI-PVLFPKDNPKNTLAEVISNAGLSQLHTAETEKYAHVTFFFNGGVEEPVLNESRVLIPSPQVAT----YDLKPEMSAPEVGSAVRTAMNNNIDFIVVNFANGDMVGHTGVFEAAVKAVEAVDFELGQIFELAKKQNYNIILTSDHGNCEMMKDDEGNILTNHTVGDVYCFVYS 456
>gi|188588099|ref|YP_001922185.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] >gi|188498380|gb|ACD51516.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] (512 aa)
Score = 134, Expect = 1.5e-05, Identities = 108/482 (22%), Positives = 201/482 (41%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG---YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM--KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNENI--TRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHL-NIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLG 483
      K ++ ++ +G G+ K +GN + LA KPN + L++ YP + L      +  S  ++   ++Y E   L + + IK    E  K + + K N+ +H+ +LS   + ++L ++  K+G++ V +H  DG+D P S + +   + +   I T++GR +  + R   E V + Y  + G GE A  A E  ++ +  D +LP  + +G   +  DSV+F N PD  + R + K   K  L +L + T+ D    V K ++L  L  V+   L +  K  + FF   EN  R ++ SP  +   +S+ + D+ ++ +  KYD++ +     + +  + IE+ D+ LG++ +    + +T+ +G AE M+D  N  +  VPFV+  D  K ++  L 
 S:   3 KRPVMLMILDGFGIAPKSEGNAVSLAKKPNFDRLVAN-YPTSQLQASGLEVGLPEGQMGNSEVGHLNIGSGRIVYQE------LTRITKAIKDGDFFENESLMKAMTNA-KNNNSALHLMGLLSDGGVHSHIEHLRGLLEFAKKEGIQNVYVHAFMDGRDVAPSSGKEFVEKTEAMMAEVGIGKIATISGRYYAMDRDNR----WERVELAYNALVLGKGETA-NNAVEAMEKSYHDNKTDEFVLPTV-VLENGAPTATIKNGDSVIFFNFRPDRAREITRAINDKVFDGFKRETL-NLTFVTMTQYDKTLEGVEVAYKPQTLANTLGEYVSSKGLNQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEKENPGEERVVIPSPKVATYDLKPEMSAYEVTDELLNRLDSDKYDMVILNFANPDMVGHTGVIPAAVKAIESVDECLGKIADKMLEKDGCLFITADHGNAETMIDFSTGNPFTAHTIDPVPFVWVANDTEGKAIKDGKLA 485
>gi|51594418|ref|YP_068609.1| phosphoglyceromutase [Yersinia pseudotuberculosis IP 32953] >gi|170026348|ref|YP_001722853.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Yersinia pseudotuberculosis YPIII] >gi|186893406|ref|YP_001870518.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Yersinia pseudotuberculosis PB1/+] >gi|81640822|sp|Q66GC2|GPMI_YERPS 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|51587700|emb|CAH19300.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Yersinia pseudotuberculosis IP 32953] >gi|169752882|gb|ACA70400.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Yersinia pseudotuberculosis YPIII] >gi|186696432|gb|ACC87061.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Yersinia pseudotuberculosis PB1/+] (515 aa)
Score = 134, Expect = 1.5e-05, Identities = 94/411 (22%), Positives = 166/411 (40%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR--------DFLDN---EHVMDYFETICGL-GEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVK-------GKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSL 495
      L LD++IK       +D + KT K VHI +LS   + ++ ++ + K+G  + LH  DG+D P S  +L F+ KF  N I ++ GR +  + R    D L   E  D  + GL  A E E+  +   +AD       +++ D+++F+N  D  + R  +  G F    +G +  +  +K      +   + K+D  L +  K  + F+ G   +  R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYDVI  P    + D  + +ET D + +++  +   + +T+ +G AE+M D     +SL VP ++    K +++  G S I T+ SL
 S:  81 LTRLDKEIKEGDFFTNPTLTAAVDNAVKT-GKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAKRGATAIYLHAFLDGRDTPPRSAESSLKRFTAKFAELGNGRIASIIGRYYAMDRDNRWDRVQLAYDLLTQAKGEFTAD--NAVAGLQAAYARGENDEFVKPTVIQATGEADAA-----------MNEGDTLIFMNFRADRARQITRTF-VNADFDG-FKRDKVVNFGDFIMLTEYAADIKVACAYPPASLTNTFGEWLMKHDKTQLRISETEKYAHVTFFYNGGVEEPFKGEDRILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVSAIGSGKYDVIICNYPNGDMVGHTGDYDAAVKAVETLDNCIEQVVAAVKAADGQLLITADHGNAEQMRDPATGQAHTAHTSLPVPLIYVGN----KAVKAVEGGKLSDIAPTMLSL 497
>gi|77977369|ref|ZP_00832819.1| COG0696: Phosphoglyceromutase [Yersinia intermedia ATCC 29909] (515 aa)
Score = 134, Expect = 1.5e-05, Identities = 88/383 (22%), Positives = 156/383 (40%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR--------DFLDN---EHVMDYFETICGL-GEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVK-------GKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVF 467
      L LD++IK       ID++ K  K VHI +LS   + ++ ++ + K+G  + LH  DG+D P S  +L F+ KF    I ++ GR +  + R    D L   E +D  + GL  A E E+  +   +AD    + DG   D+++F+N  D  + R  +  G F    +G +  +  +K     ++   + K+D  L +  K  + F+ G   +  R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYDVI  P    + D  + +ET D + +++  +   + +T+ +G AE+M D     +SL VP ++
 S:  81 LTRLDKEIKDGDFFTNSTLTAAIDKAVKA-GKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHILAMVELAAKRGATAIYLHAFLDGRDTPPRSAESSLKRFTDKFAALGKGRIASIIGRYYAMDRDNRWDRVQLAYDLLTQAKGEFTVD--NAVAGLQAAYARDENDEFVRPTVIQAAGEADA-----AMNDG------DALIFMNFRADRARQITRTF-VNADFDG-FKRDKVVNFGDFVMLTEYAADIKVACAYPPASLQNTFGEWLMKHDKTQLRISETEKYAHVTFFYNGGVEEPFKGEDRILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVGAIGSGKYDVIICNYPNGDMVGHTGDYDAAVKAVETLDNCIEQVVAAVKAADGQLLITADHGNAEQMRDPATGQAHTAHTSLPVPLIY 473
>gi|149183683|ref|ZP_01862096.1| phosphoglyceromutase [Bacillus sp. SG-1] >gi|148848610|gb|EDL62847.1| phosphoglyceromutase [Bacillus sp. SG-1] (511 aa)
Score = 134, Expect = 1.6e-05, Identities = 103/467 (22%), Positives = 203/467 (43%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETD---------IKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTN------ENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVS---KDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFT 468
      K+ + ++ +G  ++ KGN + A KPN        DR N++ P T +  V   +M  E      +  L ++ I+    E F  I+ + K+ +K +HIF +LS   + ++LF ++ +  +GLK V +H  DG+D P +  +  + + +    T++GR +     +D +  D E     + E EY+N   ++ N + D +LP+   +G V+  ++D+V+F N PD      DF S R K  L + L+   +  +D    V  ++ L ++++N+ K L +  K  + F   +E + TR +++SP  +   +S+ + + ++ I  + D I +     S L+ + IET D+ LG++++L  G  +T+ +G A++++  N + + ++ VP + T
 S:   3 KSPVALIILDGFACREEDKGNAVTQAKKPNF---------------DRYWNQF-PHSTLKASGEAVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRVVYQSLTRVNVSIREGEFEKNETFVNAIEHA-KSKNKALHIFGLLSDGGVHSHIEHLFALLRIAAAEGLKEVYVHGFLDGRDVGPKTAETYILQTQEVMRELGVGEFATISGRYYS--------MDRDKRWDRVEK--AYRAMVYGEGPEYSNPLEVVVDSYDNGIFDEFVLPSVIKRDNGEPVATIDEEDAVIFYNFRPDRAIQISNTFTNDDFRSFERGPKHPKNLHFVCLTH----FSETVDGYVAFKSVN--LDNTLGEVLSQNNLKQLRIAETEKYPHVTFFMSGGREDEFPDETRILINSPDVATYDLKPEMSAYEVTEALMEEIKNDRQDAIILNFANPDMVGHSGMLEPTIKAIETVDECLGQIVDLIVEKGGTAIITADHGNADEVVTPEGNPMTAHTTNPVPVIVT 472
>gi|59710809|ref|YP_203585.1| phosphoglyceromutase [Vibrio fischeri ES114] >gi|75431863|sp|Q5E8E9|GPMI_VIBF1 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|59478910|gb|AAW84697.1| phosphoglycero mutase III, cofactor-independent [Vibrio fischeri ES114] (510 aa)
Score = 134, Expect = 1.6e-05, Identities = 84/383 (21%), Positives = 155/383 (40%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGK--------KGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPV-----KGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVF 467
      L + + I    E   ID++ K  K VHI ++S   + +++ + +  +G + + LH  DG+D P S  +L NF +  K   I ++ GR +  +    K D +    F T   E A+ A E +E +  + A+  +  I+DG   D+V+F+N  D  + R   P  G  +  I  L   + P+     E+   ++K   L +  K  + FF G   E  R++++SP  +   +S+ L +K + +I GKYD I  P    +   + +E+ D+ +G+++  +   + +T+ +G AE M+D   V  ++L VP ++
 S:  80 LTRITKAISDGEFQQNETLVNAIDKAVKA-GKAVHIMGLMSPGGVHSHEDHIYAAVEMAAARGAEKIYLHCFLDGRDTPPRSAENSLKNFQELFAKLGKGRIASLVGRYYAMDRDNNWERVQKAYDLMTEAKAEFTFATAVEGLEAAY--AREENDEFVQATEIKAEGEES-AAIVDG------DAVIFMNYRADRARQITRTF--VPSFDGFTRNVFPAIDFVMLTQYAADIPLLCAFAPASLENTYGEWLSKEGKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGIEDEFEGEERQLVASPKVATYDLQPEMSAPELTEKLVAAIKSGKYDAIVCNFPNCDMVGHTGVYDAAVKAVESLDECIGKVVEAIKEVDGQLLITADHGNAEMMIDPETGGVHTAHTNLPVPLIY 470
>gi|28899603|ref|NP_799208.1| phosphoglyceromutase [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] >gi|153837996|ref|ZP_01990663.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] >gi|33301159|sp|Q87KZ5|GPMI_VIBPA 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|28807839|dbj|BAC61092.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] >gi|149748604|gb|EDM59463.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] (510 aa)
Score = 133, Expect = 1.6e-05, Identities = 82/356 (23%), Positives = 148/356 (41%)
 Q:  116 KIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFETICGLGEQA---FT--------EASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVK-----GKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNN--ENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVFTNGD 471
      K VHI ++S   + +++ + +  +G + + LH  DG+D P S  +L F   K     G+ V  GR + +D ++ + +  L QA  FT    EA+  +EN ++ + A + A   +  +  D+V+F+N  D  + R   P  G  +  I  L   + P+     E+   ++K   L +  K  + FF   N E  R++++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    +  +   IE D+ +G+++  + G + +T+ +G AE M+D   V  ++L VP ++ GD
 S:  110 KAVHIMGLMSPGGVHSHEDHIYAAVEMAAARGAEKIYLHCFLDGRDTPPRSAENSLQRFQDLFAK--------LGKGRVASLVGRYYAMDRDNNWERVQVAYDLLTQAKAEFTAETAVAGLEAAYARDEN--DEFVKATAIKAEG--QEDAIMQDGDAVIFMNYRADRARQITRAF--VPGFDGFERAVFPAINFVMLTQYAADIPLATAFPPASLENTYGEWLSKQGQTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVENEFEGEERQLVASPKVATYDLQPEMSSPELTEKLVAAIKSGKYDTIICNYPNADMVGHTGVYEAAEKAIEALDESVGKVVEAIKEVGGQLLITADHGNAEMMIDPETGGVHTAHTNLPVPLIYV-GD 473
>gi|109947594|ref|YP_664822.1| phosphoglyceromutase [Helicobacter acinonychis str. Sheeba] >gi|122973287|sp|Q17X03|GPMI_HELAH 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|109714815|emb|CAJ99823.1| phosphoglycerate mutase [Helicobacter acinonychis str. Sheeba] (492 aa)
Score = 133, Expect = 1.7e-05, Identities = 108/470 (22%), Positives = 193/470 (41%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIK-SKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDD-SVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG-KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLN-IVPHNKSSLVPFVFTNG 470
      M  + ++T+GIG K  N  A KP + +  + P++L+ +  + +PK     +S  M G  +   L + +K S SL N + N   S  S +VH+ ++S   + ++  +   K  K LHLI DG+D P S  L  + +  + I T++GR +  + R   E +  + ++ GL +   SEY    + D I+P  T  Y  +DD S +F+N  D      +F  R +   K L ++++ P     F P+  +ES+  LA +V++ +   +  K  + F  G T +N R ++ SP T+   +S+K +  ++ +  D+I V     + + + + +E D LG +++L +   + LTS +G E M D++ N + H  S+ FV NG
 S:   1 MAQKTLLIITDGIGYRKDSDYNAFFHAKKPTYDLMFKTL-PYSLI-DTHGLSVGLPKGQMG------NSEVGHMCIGAGRV-----LYQDLVKISLSLQNDGLKNNTAFLSAIQKSSVVHLMGLMSDGGVHSHIEHFIALALECEKFHKKVYLHLITDGRDVAPKSALTYLE-IMQNICNESIQIATMSGRFYAMDRDNR----FERIKLAYNSLMGLTDPTPLSPSEYIQSQYDKNITDEFIMP---TCFKNYCGMQDDESFIFINFRNDRAREITSALGQKEFNGFKRQV-----FKKLHIATMTPYDKN------FPYPILFPKESIQNTLAEVVSECNLTQSHIAETEKYAHVTFFINGGVETPFKNENRVLIQSPKVTTYDLKPEMSAKEVTLAVLEQMRLGTDLIIVNFANGDMVGHTGNFEASVKAVEAVDTSLGEILSLAKELNYAMLLTSDHGNCEHMKDENQNPLTNHTAGSVYCFVLGNG 459
>gi|161486071|ref|NP_756300.2| phosphoglyceromutase [Escherichia coli CFT073] >gi|50400533|sp|Q8FCA6|GPMI_ECOL6 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) (514 aa)
Score = 133, Expect = 1.8e-05, Identities = 100/411 (24%), Positives = 173/411 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNF-SKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR--------DFL---DNEHVMDYFETICGLG-------EQAFTEASEYTNENLANKVM-DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSL 495
      L LD +IK ++   +  +D++ K  K VHI +LS   + ++ ++ + ++G + + LH  DG+D P S  +L F KF    + ++ GR +  + R    D L   E  D  T+ GL      F +A+  E  + M D D L  N  D  +++ + F+N+D D FA   K  + + L+ A  T  AV +     +   +AKND  L +  K  + FF G  + +  R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    + ++ + +E D + +    G + +T+ +G AE+M D     ++L VP ++ GD  K +++  G S I T+ SL
 S:  81 LTRLDVEIKDRAFFANPVLTGAVDKA-KNAGKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAESSLKKFEEKFAALGKGRVASIIGRYYAMDRDNRWDRVEKAYDLLTLAQGEFQAD--TTVAGLQAAYARDENDEFVKATVIRAEGQPDAAMEDGDALIFMNFRADR---AREITRAFVNADFDGFAR-----KKVVNVDFVMLTEYAADIKT---AVAYP---PASLVNTFGEWMAKNDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVEESFKGEDRILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAIKSGKYDTIICNYPNGDMVGHTGVMEAAVKAVEALDHCVEEVAKAVESVGGQLLITADHGNAEQMRDPATGQAHTAHTNLPVPLIYV-GD---KNVKAVEGGKLSDIAPTMLSL 496
>gi|56751058|ref|YP_171759.1| phosphoglyceromutase [Synechococcus elongatus PCC 6301] >gi|81299280|ref|YP_399488.1| phosphoglyceromutase [Synechococcus elongatus PCC 7942] >gi|123557416|sp|Q31R18|GPMI_SYNP7 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|81596183|sp|Q5N381|GPMI_SYNP6 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|56686017|dbj|BAD79239.1| phosphoglycerate mutase [Synechococcus elongatus PCC 6301] >gi|81168161|gb|ABB56501.1| phosphoglycerate mutase [Synechococcus elongatus PCC 7942] (532 aa)
Score = 133, Expect = 1.8e-05, Identities = 76/326 (23%), Positives = 136/326 (41%)
 Q:  146 KGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGL---FLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      +G++ V +H I DG+D P   ++  + +    IVT+ GR   + R   +   +E +  GE   A+E  E A V D + P  T +  ++ D V+F N PD  L    + +G   + L + T+ DA   PV + ++L  L +VA + +    K  + FF G     R+++ SP  +   +S++ + D I +I K Y ++ +     + +  + IET D+ LGRL++   G  +T+ +G AE M D++   + ++LVPF+  G+
 S:  142 QGIQDVYIHAITDGRDTNPTEGVNCITKIERLIATAGVGQIVTICGRYFAMDRDRRWDRVRKA----YELLTIDGEGCGQTATEVLQETYAKGVSDEFVEP---TRLAPGAIAPGDGVIFFNFRPDRARQLTYAF-VEAEFEGFERDLIQPLTFVTFTQYDANL-NVPVAFEPQNLTNILGEVVANHGLRQFRTAETEKYPHVTYFFNGGIEEPFPGEDRELIPSPMVATYDRAPKMSAQAVTDAAIAAIDKGIYSLVVINYANPDMVGHTGKMGATVEAIETVDRCLGRLVSAINRAGGTALITADHGNAEYMWDENGEPWTAHTTNLVPFIVVEGE 470
>gi|118582010|ref|YP_903260.1| phosphoglyceromutase [Pelobacter propionicus DSM 2379] >gi|118504720|gb|ABL01203.1| phosphoglycerate mutase [Pelobacter propionicus DSM 2379] (510 aa)
Score = 133, Expect = 1.8e-05, Identities = 111/451 (24%), Positives = 200/451 (44%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIK-SKSLHNLEIFN-----KLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG----YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLAR---------MMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKE---ESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSP--ACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKH 451
      MK L+ L+ +G G+N+  N + A PN++ L++ YP      ++ +T    D    G +I   + + + SK++ + + F   + I+++   ++ H+ +LS   + +LF ++ + ++GL V +H + DG+D P S  LS   L +   I TV GR +  + R   E V  Y  + G GE++  A E  ++ A V D  LPA  +MDG   V  D +F N  D  + R     ++ SP   LSS  + T+ DA F  P+  +  +LL +++   L +  K  + FF G T   R ++ SP  T D++  +S ++ ++ + +  +YDVI  F C M+   + L+ + +E D  GR++   G + +T+ +G AE+M+D++
 S:   1 MKQPLLLLILDGWGINQDADHNAVAQAQTPNLDRLLAD-YP------------HVQIRTSGMAVGLPDGQMGNSEVGHLNIGAGRVVYQDLTRISKAIVDGDFFTNPVLLECIEKTKAAGGRL-HLAGLLSDGGVHSHNSHLFALLELAKREGLTDVFVHCLLDGRDTPPQSGADYLSQLEVELERIGCGRIATVMGRYYAMDRDNR----WERVERAYSAMVLGKGERS-PSAGEAIRQSYAAGVYDEFGLPA--VVMDGNEPVATVRDGDGFIFFNFRSDRAREITRAIALDTFDGFLRPSPPR----LSSYVCM--TEYDATF-GLPIAFPQLEMTNLLGGVLSDAGLTQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVETPFPGEERCLIPSPKDVATYDQKP-EMSVHLVTEELLSRLEADQYDVIVLNFANCDMVGH---TGVLEAAIKAVEAVDACAGRVVEAVLSRGGRLLITADHGNAERMMDEN 453
>gi|26110689|gb|AAN82874.1|AE016768_292 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli CFT073] (523 aa)
Score = 133, Expect = 1.8e-05, Identities = 100/411 (24%), Positives = 173/411 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNF-SKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR--------DFL---DNEHVMDYFETICGLG-------EQAFTEASEYTNENLANKVM-DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSL 495
      L LD +IK ++   +  +D++ K  K VHI +LS   + ++ ++ + ++G + + LH  DG+D P S  +L F KF    + ++ GR +  + R    D L   E  D  T+ GL      F +A+  E  + M D D L  N  D  +++ + F+N+D D FA   K  + + L+ A  T  AV +     +   +AKND  L +  K  + FF G  + +  R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    + ++ + +E D + +    G + +T+ +G AE+M D     ++L VP ++ GD  K +++  G S I T+ SL
 S:  90 LTRLDVEIKDRAFFANPVLTGAVDKA-KNAGKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAESSLKKFEEKFAALGKGRVASIIGRYYAMDRDNRWDRVEKAYDLLTLAQGEFQAD--TTVAGLQAAYARDENDEFVKATVIRAEGQPDAAMEDGDALIFMNFRADR---AREITRAFVNADFDGFAR-----KKVVNVDFVMLTEYAADIKT---AVAYP---PASLVNTFGEWMAKNDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVEESFKGEDRILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAIKSGKYDTIICNYPNGDMVGHTGVMEAAVKAVEALDHCVEEVAKAVESVGGQLLITADHGNAEQMRDPATGQAHTAHTNLPVPLIYV-GD---KNVKAVEGGKLSDIAPTMLSL 505
>gi|163730931|ref|ZP_02138400.1| phosphoglyceromutase [Vibrio fischeri MJ11] >gi|161395786|gb|EDQ20086.1| phosphoglyceromutase [Vibrio fischeri MJ11] (510 aa)
Score = 133, Expect = 1.8e-05, Identities = 84/383 (21%), Positives = 155/383 (40%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGK--------KGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPV-----KGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVF 467
      L + + I    E   ID++ K  K VHI ++S   + +++ + +  +G + + LH  DG+D P S  +L NF +  K   I ++ GR +  +    K D +    F T   E A+ A E +E +  + A+  +  I+DG   D+V+F+N  D  + R   P  G  +  I  L   + P+     E+   ++K   L +  K  + FF G   E  R++++SP  +   +S+ L +K + +I GKYD I  P    +   + +E+ D+ +G+++  +   + +T+ +G AE M+D   V  ++L VP ++
 S:  80 LTRITKAISDGEFQQNETLVNAIDKAVKA-GKAVHIMGLMSPGGVHSHEDHIYAAVEMAAARGAEKIYLHCFLDGRDTPPRSAENSLKNFQELFAKLGKGRIASLVGRYYAMDRDNNWERVQKAYDLMTEAKAEFTFATAVEGLEAAY--AREENDEFVQATEIKAEGEES-AAIVDG------DAVIFMNYRADRARQITRTF--VPSFDGFTRNVFPAIDFVMLTQYAADIPLLCAFAPASLENTYGEWLSKEGKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGIEDEFEGEERQLVASPKVATYDLQPEMSAPELTEKLVAAIKSGKYDAIVCNFPNCDMVGHTGVYDATVKAVESLDECIGKVVEAIKEVDGQLLITADHGNAEMMIDPETGGVHTAHTNLPVPLIY 470
>gi|169625021|ref|XP_001805915.1| hypothetical protein SNOG_15777 [Phaeosphaeria nodorum SN15] >gi|111055752|gb|EAT76872.1| hypothetical protein SNOG_15777 [Phaeosphaeria nodorum SN15] (520 aa)
Score = 133, Expect = 1.8e-05, Identities = 94/403 (23%), Positives = 178/403 (44%)
 Q:  90 EQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGL-KPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPI-----VTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFET-----ICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG--YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM---KTSPKL-----KGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVK---GKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNG-DLWPKKMQSNFLG-VYSSILSTL 492
      + IK  L ++E  K  R+  N ++ H  ++S   + +L  + V ++G+ K +H ADG+D P  K+ + + + LLK  I   TV GR ++    +D +  D E   + G GE++ ++   E +  D + P  I+ G  + DD++ F N  D  + +++   SPK   K + L+++  Y K   + PV   + + +LA + K  K  +  K  + FF G   EN R+++ SP  +   ++S+ + DK + I GK++ +      +  K +   D+ + R+  C+ +G ++ +T+ +G AE+ML +    + ++ VPFV N + W K   LG V ++L+ +
 S:  94 QTIKEGKLKDVETVKKSFQRAIDGNGRL-HFCGLVSDGGVHSHMDHLIEFLKVAKQQGVPKAYIHFFADGRDTDP----KSAAGYMETLLKATKEIGLGDIATVVGRYYI--------MDRDKRWDRVEIGMKGLVTGEGEES-SDPVATIKERYSKDENDEFLKP---IIVGGKERRIQDDDTLFFFNYRSDRVREITQLLGDVDRSPKADFPYPKNMSLTTMTS-YNPK-----YTFPVAFPPQRMDDVLAETLGKQGVKQCHVAETEKYAHVTFFFNGGVEKQFENEEREMVPSPKVATYDLQPTMSAMAVADKLCERIQTGKFEFLMNNFAPPDMVGHTGVYKAAIEGCTETDKAIKRVYEQCKESGYVLFVTADHGNAEEMLTEEGTPKTSHTTNKVPFVMANAPESWSLKKTDGVLGDVAPTVLAVM 503
>gi|39938771|ref|NP_950537.1| phosphoglyceromutase [Onion yellows phytoplasma OY-M] >gi|50400339|sp|Q6YQT8|GPMI_ONYPE 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|39721880|dbj|BAD04370.1| phosphoglyceromutase [Onion yellows phytoplasma OY-M] (512 aa)
Score = 133, Expect = 1.8e-05, Identities = 101/464 (21%), Positives = 190/464 (40%)
 Q:   9 VTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETD---------IKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGL--KPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNE--HVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKT-----------------SPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDL 472
      + +G+GL + + N  LA P ++YL+        K P T +  +V   +M  E      +  L +++ I+ KS  + F + I+  K NSK+ H+ ++S   + +  + ++L + L   LH  DG+D P+S   N+ K LL   I +V GR +  +   DN  +  + +      E T +N N+ + + + + T +G ++ +D+V+F+N PD  LA +          + L LFL ++     V FE  K  +++  ++A   L +  K  + FF G+  +N R ++ SP  +   +S+ +   +I GKYD + +     + L  + I+T D L ++N     + + +G AE+M D  N  + ++LVPF+ T+ ++
 S:  10 ILDGLGLTDQKENNAFHLAKTPYLDYLL----------------KNFPNTTLKASGEEVGLPQGQMGNSEVGHLNLGAGRVVYQSLTQINKAIRDKSFFTNKQFLQAIEHVKKNNSKM-HLLGLISDGGIHSHLDHFKALFDLLKENNLANNTFLHAFTDGRDTSPHSG----INYIKDLLDYGFNIASVVGRYYALDR------DNNWNRINLVYNMLTSKQAPVIDLPLEDTIQNFYNQGITDEFITPFITNPNG-LINDNDAVIFVNFRPDRAMRLATALSNPCATNAFCSEGKTNFCGTKLLNNLFLVTMTKYSAQVKSVVAFE---KITLKNIYGEVIANLGMHQLRIAETEKYPHVTFFFDGGKELQLKNADRILIPSPKVKTYDLKPEMSALEITTHAKTAILSGKYDTLILNFANPDMVGHTGFLDATIKAIQTVDSCLKEVLNAIFAVKGKACIVADHGNAEQMTDNQGNPHTAHTTNLVPFIVTDKNV 476
>gi|77961963|ref|ZP_00825790.1| COG0696: Phosphoglyceromutase [Yersinia mollaretii ATCC 43969] (515 aa)
Score = 133, Expect = 2.0e-05, Identities = 95/411 (23%), Positives = 168/411 (40%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR--------DFLDN---EHVMDYFETICGL-GEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVK-------GKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSL 495
      L LD++IK    +   ID++ T K VHI +LS   + ++ +I + ++G  + LH  DG+D P S  +L F+ KF    I ++ GR +  + R    D +   E  D  + GL  A E E+  +   +AD    + DG   D+++F+N  D  + R  +  G F    +G +  +  +K     E+   + K+D  L +  K  + F+ G   +  R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYDVI  P    + D  + +ET D + +++  +   + +T+ +G AE+M D     +SL VP ++    K++++  G S I T+ SL
 S:  81 LTRLDKEIKEGDFFTNQTLTAAIDKA-VTAGKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHILAMIELAAQRGATAIYLHAFLDGRDTPPRSAEPSLKRFTEKFAELGKGRIASIIGRYYAMDRDNRWDRVQLAYDLMTQAKGEFTAD--NAVAGLQAAYARNENDEFVKPTVIQAAGEADA-----AMNDG------DALIFMNFRADRARQITRAF-VNADFDG-FKRDKVVNFGDFIMLTEYAADIKVACAYPPASLENTFGEWLMKHDKTQLRISETEKYAHVTFFYNGGVEEPFKGEDRILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAIASGKYDVIICNYPNGDMVGHTGDYDAAVKAVETLDNCIEQVVAAVKAADGQLLITADHGNAEQMRDPATGQAHTAHTSLPVPLIYVGN----KEVKAVEGGKLSDIAPTMLSL 497
>gi|150015489|ref|YP_001307743.1| phosphoglyceromutase [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] >gi|189042188|sp|A6LR07|GPMI_CLOB8 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|149901954|gb|ABR32787.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] (512 aa)
Score = 133, Expect = 2.0e-05, Identities = 106/482 (21%), Positives = 200/482 (41%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG--YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIY--GTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNENI--TRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHL-NIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLG 483
      K ++ ++ +G G+ K +GN + LA KPN++ L  YP + L      +  S  ++   ++Y E   L + + I    E   + + KT S + H+ +LS   + ++L ++  K+ ++ V +H  DG+D P S + +  K + +   I TV+GR +  + R   E V + Y  + G GE A + A++  ++ +  D +LP  T    +  DSV+F N PD  + R +  + G  +L  +  T+ D    V  ++L  L  V+   L +  K  + FF   EN  RK++ SP  +   +S+ + D+ ++ +  KYD++ +     + ++ + IET D+ +G++ +    + +T+ +G AE M+D  N  + + VPFV+  D  KK+ + L 
 S:   3 KKPVMLMILDGFGIAPKSEGNAVTLAKKPNLDKLFEK-YPTSQLQASGLAVGLPEGQMGNSEVGHLNIGSGRIVYQE------LTRITKAIADGDFFENESLKLAMTNAKKTGSSL-HLMGLLSDGGVHSHIEHLRGLLEFAKKEEVQNVYVHAFMDGRDVPPSSGQEFIEKTEKMMAEVGVGKIATVSGRYYAMDRDNR----WERVELAYNALVLGKGETA-SSATQAIEKSYHDNKTDEFVLPTVVTENGNPTANIKNGDSVIFFNFRPDRAREITRAI-NDKEFAGFKRETLDLTFVTMTQYDKTLERVNVAYTPQTLSNTLGEYVSNKGLNQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEKENPGEDRKVIPSPKVATYDLKPEMSAYEVTDELLNRLDSDKYDMVILNFANPDMVGHTGVVEAAVKAIETVDECVGKIADKILEKNGCLFITADHGNAETMIDFSTGNPYTAHTTHEVPFVWVANDTEGKKLSNGKLA 485
>gi|90994570|ref|YP_537060.1| phosphoglycerate mutase [Porphyra yezoensis] >gi|122194647|sp|Q1XDA8|GPMI_PORYE 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|90819134|dbj|BAE92503.1| phosphoglycerate mutase [Porphyra yezoensis] (534 aa)
Score = 132, Expect = 2.3e-05, Identities = 100/467 (21%), Positives = 192/467 (41%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLK---------RNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTN--ENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSP----KLKGLFLSSLAPI--YGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      ++ + +G G   +GN +K+A P I+ LI  YP LL+  +   +  P +    + + G  I+ L +  I  S N  N+ + +N N  +H+ + S   + +L +I++  K + + LHLI DG+D     SN +K+ +K     +  I T++GR +   RDF +   Y  +     + Y + ++ NK + + +P   +  + +D+++F N PD  + +   P   K L+  +   Y T L+   +P   + L ++ K  K  +  K  + FF G     R+++SSP T+   +S++++ K+I +I K Y I +     + LK+ + +IET D+ + L++    + +T+ +G AE M   N  + ++LVP +  G+
 S:   9 IVLAILDGWGHTNIQQGNAIKIAKTPTIDSLIQA-YPSTLLAASGQ------EVGLPKGQMGNSEVGHTTIGGGRVIQQELVKIGNSIVDNSFFNNLELNEACEYAN-NNKASLHLIGLCSNGGVHSHIDHLLALIDLADSKQVTNLYLHLITDGRDTS--------SNSAKYFIKIVADHIEHKQFATISTISGRYYAMD---RDFRWSRTQAAY-NILTSNNSIKLNASVNYGDLIDHYYNKGISDEFIPPSRINLGS--IKDNDAIVFFNFRPDRMRQIVQAFVQKPFNCFATKPLYNLRVVTFTNYDTSLNTTIAFHP--HILNNFLGEVLYKYGLKQFRVSETEKYAHVTYFFNGGAEEPFPGEDRELVSSPDVTTYDLSPDMSAELVTQKSISAIKKAIYSCIVINYANADMLGHTGKLKETIQSIETVDRCITELLDAVSKLNGTLIITADHGNAECMFTDEGNPCTAHTTNLVPLILIEGE 473
>gi|58584660|ref|YP_198233.1| phosphoglyceromutase [Wolbachia endosymbiont strain TRS of Brugia malayi] >gi|75497875|sp|Q5GSN3|GPMI_WOLTR 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|37681508|gb|AAQ97628.1| independent phosphoglycerate mutase [Wolbachia endosymbiont of Brugia malayi] >gi|58418976|gb|AAW70991.1| Phosphoglyceromutase [Wolbachia endosymbiont strain TRS of Brugia malayi] (501 aa)
Score = 132, Expect = 2.6e-05, Identities = 88/382 (23%), Positives = 159/382 (41%)
 Q:  85 LELLDEQIKS-KSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM--KTSPKLKGLFLSSLAPI-YGTKLD------AVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAE--AARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGN-IIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL--VPFV 466
      L+ +D +IK+ ++ NL F + D +K  + HI ++S   + K++ + N + + +K V+H  DG+D P S K + F + +  + I TV+GR +  + R   E ++ +E I        + N N + D I P  I D  +  D VL N  D  LA ++ KT    F S L+ + Y  L     FF N     L ++A N + L +  K  + FF G+   N R ++ SP  +   +S+ L +K + I  +  ++      + +++   +  D L +++N +  + ++ +T+ +G E M D+ N PH  +L VPF+
 S:  80 LQRIDREIKTIENNKNLRSF--ISDLKDKNG--VCHIMGLVSDGGVHSHQKHISTLANKISQHEIKVVIHAFLDGRDTLPNSGKKCVQEFEENIKGNDIRIATVSGRYYAMDRDNR----WERTIETYEAIAFARATCHNNVMSLIDNNYQNNITDEFIRP--TVIGDYKGIELKDGVLLANFRADRMIQLASILLGKTGYTEVAKFSSILSMMKYKEDLQIPCLFPPAFFTNT--------LGEIIADNKLRQLRIAETEKYAHVTFFFNCGKEEPFSNEERILIPSPKVETYDLQPEMSAFELTEKLVGKIRSQEFTLIVANYANPDMVGHTGNMEAAKKAVLAVDDCLAKVLNTVKEINDAVLIVTADHGNVECMFDEK-NNTPHTAHTLNKVPFI 459
>gi|170766795|ref|ZP_02901248.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia albertii TW07627] >gi|170124233|gb|EDS93164.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia albertii TW07627] (514 aa)
Score = 132, Expect = 2.6e-05, Identities = 92/411 (22%), Positives = 169/411 (41%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNF-SKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEH-----VMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLD--AVFFENPVKGKEESLL---ANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSL 495
      L LD +IK ++   +  +D++ K  K VHI +LS   + ++ ++ + ++G + + LH  DG+D P S  +L F KF    + ++ GR +  + R D ++ +     F+  +    A + +E +  V+ A+ P  + DG   D+++F+N  D  + R  +  G   + +  L  A  + V   SL+   +AKND  L +  K  + FF G  + +  R ++ SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    + ++ + +E D + +    G + +T+ +G AE+M D     ++L VP ++ GD  K ++  G S I T+ SL
 S:  81 LTRLDVEIKDRAFFANPVLTGAVDKA-KNAGKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAESSLKKFEEKFAALGKGRVASIIGRYYAMDRDNRWDRVEKAYDLLTLAQGEFQADTAVAGLQAAYARDENDEFVKATVIRAEGQPD-AAMEDG------DALIFMNFRADRAREITRAF-VNADFNGFARKKVVNVDFVMLTEYAADIKTAVAYPPASLVNTFGEWMAKNDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVEESFKGEDRILIDSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAIKSGKYDAIICNYPNGDMVGHTGVMEAAVKAVEALDHCVNEVAKAVESVGGQLLITADHGNAEQMRDPATGQAHTAHTNLPVPLIYV-GDKQVKAVEG---GKLSDIAPTMLSL 496
>gi|77359332|ref|YP_338907.1| phosphoglyceromutase [Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125] >gi|85540994|sp|Q3IIE4|GPMI_PSEHT 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|76874243|emb|CAI85464.1| phosphoglycerate mutase III, cofactor-independent [Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125] (514 aa)
Score = 132, Expect = 2.8e-05, Identities = 88/366 (24%), Positives = 154/366 (42%)
 Q:  106 LIDRSNKTNS--KIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSN----FSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIM----DGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM----------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDA--VFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD-KHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      L+D +K S K VHI +LS   + ++  I + K+G K V H  DG+D P S  ++   F+K  R  + ++ GR +  + R   + ++  + L + F+ + +  A + + D  A +TI   +  ++ D+V+F N  D  + R      + SP L  + +  Y  +DA  F  P+   ++L   K+  L +  K  + FF   +E  TR+++ SP  +   ++S+ML DK + +I GKYD I  P    S   +  E D +GR++   G  +T+ +G AE+M + K    + S VPF++  D
 S:  99 LVDNIDKAVSADKAVHIMGLLSPGGVHSHEDHIVASIELAAKRGAKEVYFHGFLDGRDTPPRSAKASIERIEAVFAKLQCGR---LASLIGRYYAMDRDNR-----WNRVEKAYNLLTLAQGDFSYPTGVSALEAAYERDENDEFVAASTITPAGAEPVQINDGDTVIFANFRADRAREITRAFVEPNFDGFAKQKSPALSAFVMMTE---YAADIDAPVAFGPTPLV----NVLGEWFEKHGKTQLRISETEKYAHVTFFFSGGREDEFNGETRELIPSPQVATYDLQPEMNSEMLTDKLVAAIKSGKYDAIICNYPNGDMVGHSGVFAAAVKACEAVDHCIGRVVAALNKYGGEALITADHGNAEQMANLKTGQAHTAHTSEPVPFIYVGRD 477
>gi|156972489|ref|YP_001443396.1| phosphoglyceromutase [Vibrio harveyi ATCC BAA-1116] >gi|166991468|sp|A7MX70|GPMI_VIBHB 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|156524083|gb|ABU69169.1| hypothetical protein VIBHAR_00121 [Vibrio harveyi ATCC BAA-1116] (510 aa)
Score = 132, Expect = 2.8e-05, Identities = 85/365 (23%), Positives = 150/365 (41%)
 Q:  107 IDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFETICGLGEQA---FT--------EASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVK-----GKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNN--ENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVFTNGD 471
      ID + K  K VHI ++S   + +++ + +  +G + + LH  DG+D P S  +L F   K     G+ V  GR + +D ++ D +  L QA  FT    EA+  EN ++ + A + A   +  +  D+V+F+N  D  + R   P  G  +  I  L   + P+     E+   ++K   L +  K  + FF   N E  R++++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    +  +   IE D+ +G+++  +   + +T+ +G AE M+D   V  ++L VP ++ GD
 S:  102 IDSAVKA-EKAVHIMGLMSPGGVHSHEDHIYAAVEMAAARGAEKIYLHCFLDGRDTPPRSAENSLQRFQDLFAK--------LGKGRVASLVGRYYAMDRDNNWDRVQVAYDLLTQAKAEFTAETAVAGLEAAYAREEN--DEFVKATAIKAEG--QEDAIMQDGDAVIFMNYRADRARQITRAF--VPAFDGFERAVFPAINFVMLTQYAADIPLAIAFPPASLENTYGEWLSKQGQTQLRISETEKYAHVTFFFNGGIENEFEGEERQLVASPKVATYDMQPEMSSPELTEKMVAAIKSGKYDTIICNYPNADMVGHTGVYEAAEQAIEALDESVGKVVEAIKEVSGQMLITADHGNAEMMIDPETGGVHTAHTNLPVPLIYV-GD 473
>gi|193068453|ref|ZP_03049415.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli E110019] >gi|192958104|gb|EDV88545.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli E110019] (514 aa)
Score = 131, Expect = 2.9e-05, Identities = 97/411 (23%), Positives = 176/411 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNF-SKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVM------DYFETICGLGEQA---------FTEASEYTNENLANKVM-DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSL 495
      L LD +IK ++   +  +D++ K  K VHI +LS   + ++ ++ + ++G + + LH  DG+D P S  +L F KF    + ++ GR +  + R D ++ + +   ++    G QA     F +A+  E  + M D+D L  N  D  +++ + F+N+D D FA   K  + + L+ A  T  AV +     +   +AKND  L +  K  + FF G  + +  R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    + ++ + +E D + +    G + +T+ +G AE+M D     ++L VP ++ GD  K +++  G S I T+ SL
 S:  81 LTRLDVEIKDRAFFANPVLTGAVDKA-KNAGKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAESSLKKFEEKFAALGKGRVASIIGRYYAMDRDNRWDRVEKAYDLLTLAQGEFQADTAVAGLQAAYARDENDEFVKATVIRAEGQPDAAMEDSDALIFMNFRADR---AREITRAFVNADFDGFAR-----KKVVNVDFVMLTEYAADIKT---AVAYP---PASLVNTFGEWMAKNDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVEESFKGEDRILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAIKSGKYDTIICNYPNGDMVGHTGVMEAAVKAVEALDHCVEEVAKAAESVGGQLLITADHGNAEQMRDPATGQAHTAHTNLPVPLIYV-GD---KNVKAVEGGKLSDIAPTMLSL 496
>gi|193066081|ref|ZP_03047137.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli E22] >gi|194427416|ref|ZP_03059965.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli B171] >gi|192926243|gb|EDV80881.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli E22] >gi|194414456|gb|EDX30729.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli B171] (514 aa)
Score = 131, Expect = 3.2e-05, Identities = 97/411 (23%), Positives = 175/411 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNF-SKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVM------DYFETICGLGEQA---------FTEASEYTNENLANKVM-DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSL 495
      L LD +IK ++   +  +D++ K  K VHI +LS   + ++ ++ + ++G + + LH  DG+D P S  +L F KF    + ++ GR +  + R D ++ + +   ++    G QA     F +A+  E  + M D D L  N  D  +++ + F+N+D D FA   K  + + L+ A  T  AV +     +   +AKND  L +  K  + FF G  + +  R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    + ++ + +E D + +    G + +T+ +G AE+M D     ++L VP ++ GD  K +++  G S I T+ SL
 S:  81 LTRLDVEIKDRAFFANPVLTGAVDKA-KNAGKAVHIMGLLSVGGVHSHEDHIMAMVELAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAESSLKKFEEKFAALGKGRVASIIGRYYAMDRDNRWDRVEKAYDLLTLAQGEFQADTAVAGLQAAYARDENDEFVKATVIRAEGQPDAAMEDGDALIFMNFRADR---AREITRAFVNADFDGFAR-----KKVVNVDFVMLTEYAADIKT---AVAYP---PASLVNTFGEWMAKNDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVEESFKGEDRILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAIKSGKYDTIICNYPNGDMVGHTGVMEAAVKAVEALDHCVEEVAKAVESVGGQLLITADHGNAEQMRDPATGQAHTAHTNLPVPLIYV-GD---KNVKAVEGGKLSDIAPTMLSL 496
>gi|163733047|ref|ZP_02140491.1| phosphoglyceromutase [Roseobacter litoralis Och 149] >gi|161393582|gb|EDQ17907.1| phosphoglyceromutase [Roseobacter litoralis Och 149] (505 aa)
Score = 131, Expect = 3.3e-05, Identities = 110/460 (23%), Positives = 192/460 (41%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDS---------NFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKF--LLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLF-LN-------------SDPD----------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK-YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVP 464
      ++ + +G GL+++ +GN  LA+ PN++ L++  P A L+    + P  PS +         M G+ D+   ++E I +++  L F  + S T   H+ ++S   + ++   L + + V+H + DG+D P S  L F   L   I TV GR   + R D +    Y  + G G +A  AS+ ++ A  D ILP  T++DGY +KD+  F LN       DP+     D+A L M + S +  +++++ P        K + + L + VA+  +  L  K  + F  GE +   R + SP  +   +SSK + D + +I + YD+I V     + DL+ +  E D LGR++   G + +T+ +G + M+D   PH  +L P
 S:   7 VVLCILDGWGLSERREGNAPLLADTPNMDRLMATC-PHATLTT------FGPDVGLPSGQMGNSEVGHTNIGAGRVVAMDLGQIDLA-----IEEGIFAQN-SRLRAFIVTLQDSGGT----AHLMGVVSDGGVHGHINHMVAAAKALADENIPVVIHALTDGRDVAPRS---ALGYFETLQAALPDGVEIATVTGRYFAMDRDNRWDRVSKA----YQAIVTGTGRKA-ASASDAVDQAYAQGENDEFILP---TVLDGYTGAKDNDGFFCLNFRADRAREIMAAIGDPEFSAFDTGDRPDWARLMGMAQYS-QAHAAYMTTMYP---------------KPEIVNTLGDWVAQQGLRQYRLAETEKYPHVTFFLNGGEEVSFAGEDRLMPKSPDVATYDLQPEMSSKEVTDAFVAAIEEGYDLIVVNYANPDMVGHTGDLQAAMKACEAVDHGLGRVLAALEKAGGAMIVTADHGNCDVMIDPETG-GPHTAHTLNP 460
>gi|73669713|ref|YP_305728.1| phosphoglyceromutase [Methanosarcina barkeri str. Fusaro] >gi|85540981|sp|Q46AE4|GPMI2_METBF 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase 2 (Phosphoglyceromutase 2) (BPG-independent PGAM 2) (iPGM 2) >gi|72396875|gb|AAZ71148.1| phosphoglycerate mutase [Methanosarcina barkeri str. Fusaro] (525 aa)
Score = 131, Expect = 3.5e-05, Identities = 103/448 (22%), Positives = 194/448 (43%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTY-LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKR-NTPIVTVAGRNHVFGKKGR--------DFLDN---EHVMDYFETICG----LGE-QAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLN--SD----------PDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      + L+ ++ +G G + +GN + A PN++ L   PW L  +  +PK     +S  + G  I  L ++ IK+    +F  I  K N+ +H+ + S     +L ++ ++ +K LK V +H  DG+DE P +  ++   F + N I TV+GR +  + R    D L   +   ET    GE  F + + T + + +V+     T+ D   +DSV+F N +D      DDF  R + P++ + ++   Y  L+   P+K  E++L +++K+  L +  K  + F  GE  ++ R ++ SP  +   +S+ + D+ I I GKYDVI +  +   +  + + +E D+ +GR++ + + G + +T+ +G AE+M+D
 S:   5 RRPLMLIIFDGWGYREAKEGNAVMTARTPNLDRLEKEC-PWCFLKASGEAVG-LPKGMMG------NSEVGHLTIGAGRIVNQDLTRINISIKNGDFFKNPVFLNAISNV-KANASSLHLMGLASCGGIHSYMPHLHALLKLVQEKDLKKVYIHAFLDGRDEPPKAALGDIKKLDAFCKEHGNAKIATVSGRYYAMDRDKRWDRTKLAYDALTRGVAPYTAPNAETAVSNAYSRGETDEFVKPTIITEQVITEQVITEQAEKPVATVQD------NDSVIFFNFRADRARQITWAFVKDDFDGFMR--EKRPEVYFVCMTQ----YDETLEVPIAFPPIK--LENVLGEVLSKHGLIQLRIAETEKYAHVTYFLNGGEEKRYKDEDRCLIPSPKIATYDLKPEMSAYEITDEVIRRIQSGKYDVIVLNFANMDMVGHTGIFEAAVKAVEAVDKCIGRIVEVLKEKGGVALITADHGNAEEMID 464
>gi|15804156|ref|NP_290195.1| phosphoglyceromutase [Escherichia coli O157:H7 EDL933] >gi|15833744|ref|NP_312517.1| phosphoglyceromutase [Escherichia coli O157:H7 str. Sakai] >gi|74314151|ref|YP_312570.1| phosphoglyceromutase [Shigella sonnei Ss046] >gi|82545980|ref|YP_409927.1| phosphoglyceromutase [Shigella boydii Sb227] >gi|157155712|ref|YP_001465095.1| phosphoglyceromutase [Escherichia coli E24377A] >gi|157163096|ref|YP_001460414.1| phosphoglyceromutase [Escherichia coli HS] >gi|168709290|ref|ZP_02741567.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4045] >gi|168716782|ref|ZP_02749059.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4206] >gi|168735121|ref|ZP_02767398.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4115] >gi|168746836|ref|ZP_02771858.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4113] >gi|168753438|ref|ZP_02778445.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4401] >gi|168759712|ref|ZP_02784719.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4501] >gi|168766034|ref|ZP_02791041.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4486] >gi|168772420|ref|ZP_02797427.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4196] >gi|168779770|ref|ZP_02804777.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4076] >gi|168785492|ref|ZP_02810499.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli O157:H7 str. EC869] >gi|168791166|ref|ZP_02816173.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4042] >gi|168797458|ref|ZP_02822465.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli O157:H7 str. EC508] >gi|170018155|ref|YP_001723109.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Escherichia coli ATCC 8739] >gi|187733244|ref|YP_001882312.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Shigella boydii CDC 3083-94] >gi|188494782|ref|ZP_03002052.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli 53638] >gi|191168148|ref|ZP_03029945.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli B7A] >gi|194435928|ref|ZP_03068031.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli 101-1] >gi|195935141|ref|ZP_03080523.1| phosphoglyceromutase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4024] >gi|166991380|sp|A7ZTG6|GPMI_ECO24 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|166991381|sp|A8A677|GPMI_ECOHS 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|189042194|sp|B1IZH8|GPMI_ECOLC 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|27734315|sp|Q8XDE9|GPMI_ECO57 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|85541656|sp|Q31V09|GPMI_SHIBS 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|85541658|sp|Q3YVX7|GPMI_SHISS 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|12518362|gb|AAG58759.1|AE005588_10 putative 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli O157:H7 EDL933] >gi|13363965|dbj|BAB37913.1| putative 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli O157:H7 str. Sakai] >gi|73857628|gb|AAZ90335.1| putative 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Shigella sonnei Ss046] >gi|81247391|gb|ABB68099.1| putative 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Shigella boydii Sb227] >gi|157068776|gb|ABV08031.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli HS] >gi|157077742|gb|ABV17450.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli E24377A] >gi|169753083|gb|ACA75782.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Escherichia coli ATCC 8739] >gi|187430236|gb|ACD09510.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Shigella boydii CDC 3083-94] >gi|187771678|gb|EDU35522.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4196] >gi|188018371|gb|EDU56493.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4113] >gi|188489981|gb|EDU65084.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli 53638] >gi|189002576|gb|EDU71562.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4076] >gi|189358981|gb|EDU77400.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4401] >gi|189364642|gb|EDU83061.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4486] >gi|189369897|gb|EDU88313.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4501] >gi|189374417|gb|EDU92833.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli O157:H7 str. EC869] >gi|189380029|gb|EDU98445.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli O157:H7 str. EC508] >gi|190901817|gb|EDV61569.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli B7A] >gi|194425471|gb|EDX41455.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli 101-1] (514 aa)
Score = 130, Expect = 3.7e-05, Identities = 97/411 (23%), Positives = 175/411 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNF-SKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVM------DYFETICGLGEQA---------FTEASEYTNENLANKVM-DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSL 495
      L LD +IK ++   +  +D++ K  K VHI +LS   + ++ ++ + ++G + + LH  DG+D P S  +L F KF    + ++ GR +  + R D ++ + +   ++    G QA     F +A+  E  + M D D L  N  D  +++ + F+N+D D FA   K  + + L+ A  T  AV +     +   +AKND  L +  K  + FF G  + +  R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    + ++ + +E D + +    G + +T+ +G AE+M D     ++L VP ++ GD  K +++  G S I T+ SL
 S:  81 LTRLDVEIKDRAFFANPVLTGAVDKA-KNAGKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAESSLKKFEEKFAALGKGRVASIIGRYYAMDRDNRWDRVEKAYDLLTLAQGEFQADTAVAGLQAAYARDENDEFVKATVIRAEGQPDAAMEDGDALIFMNFRADR---AREITRAFVNADFDGFAR-----KKVVNVDFVMLTEYAADIKT---AVAYP---PASLVNTFGEWMAKNDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVEESFKGEDRILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAIKSGKYDTIICNYPNGDMVGHTGVMEAAVKAVEALDHCVEEVAKAVESVGGQLLITADHGNAEQMRDPATGQAHTAHTNLPVPLIYV-GD---KNVKAVAGGKLSDIAPTMLSL 496
>gi|85057716|ref|YP_456632.1| phosphoglyceromutase [Aster yellows witches'-broom phytoplasma AYWB] >gi|123518167|sp|Q2NJ40|GPMI_AYWBP 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|84789821|gb|ABC65553.1| phosphoglycerate mutase [Aster yellows witches'-broom phytoplasma AYWB] (512 aa)
Score = 130, Expect = 4.3e-05, Identities = 103/466 (22%), Positives = 196/466 (42%)
 Q:   7 FLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETD---------IKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGL--KPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGL--GEQA--FTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKT-----------------SPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDL 472
      ++ +G+GL + + N  LA P ++YL+        K P T +  +V   +M  E      +  L +++ I+ K+  + F + I+  K NSKI H+ ++S   + +  + ++L + L   LH  DG+D  +S   N+ K LL   I +VAGR +     LD ++ D  + +  +QA  T + E T +N N+ + + + + T +G + +D+V+F+N PD  LA +          + + LFL ++     V FE  K  +++  ++A   L +  K  + FF G+  +N R ++ SP  +   +S+ + +  +I  KYD + +     + L  + ++T D L ++N     + + +G AEKM D  N  + ++LVPF+ T+ ++
 S:   8 LIILDGLGLTDQKENNAFHLAKTPYLDYLL----------------KNFPNTTLKASGEEVGLPQGQMGNSEVGHLNLGAGRVVYQSLTQINKAIRDKTFFTNKQFLQAIEHVKKNNSKI-HLLGLISDGGIHSHLDHFKALFDLLKENNLANNTFLHAFTDGRDTGTHSG----INYIKNLLDYGFNIASVAGRYYA--------LDRDNNWDRINLVYNMLTSKQAPVITLSLEKTMQNFYNQGITDEFITPFITDPNG-LIDDNDAVIFVNFRPDRAMRLATALSNPCATNAFCSEGKTNFCGNKLVNNLFLVTMTQYNVQVKSVVAFE---KKTLKNIYGEVIANLGMHQLRISETEKYPHVTFFFDGGKELQLKNADRILIPSPKVKTYDLKPEMSALEITNAAKTAIFSRKYDTLILNFANPDMVGHTGFLDATIKAVQTVDSCLKEVLNAIFAVKGKACIVADHGNAEKMKDNQGNPHTAHTTNLVPFIVTDKNV 476
>gi|91074704|gb|ABE09585.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli UTI89] (523 aa)
Score = 130, Expect = 4.4e-05, Identities = 97/411 (23%), Positives = 175/411 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNF-SKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVM------DYFETICGLGEQA---------FTEASEYTNENLANKVM-DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSL 495
      L LD +IK ++   +  +D++ K  K VHI +LS   + ++ ++ + ++G + + LH  DG+D P S  +L F KF    + ++ GR +  + R D ++ + +   ++    G QA     F +A+  E  + M D D L  N  D  +++ + F+N+D D FA   K  + + L+ A  T  AV +     +   +AKND  L +  K  + FF G  + +  R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    + ++ + +E D + +    G + +T+ +G AE+M D     ++L VP ++ GD  K +++  G S I T+ SL
 S:  90 LTRLDVEIKDRAFFANPVLTGAVDKA-KNAGKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAESSLKKFEEKFAALGKGRVASIIGRYYAMDRDNRWDRVEKAYDLLTLAQGEFQADTAVAGLQAAYARDENDEFVKATVIRAEGQPDAAMEDGDALIFMNFRADR---AREITRAFVNADFDGFAR-----KKVVNVDFVMLTEYAADIKT---AVAYP---PASLVNTFGEWMAKNDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVEESFKGEDRILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAIKSGKYDTIICNYPNGDMVGHTGVMEAAVKAVEALDHCVEEVAKAVESVGGQLLITADHGNAEQMRDPATGQAHTAHTNLPVPLIYV-GD---KNVKAVEGGKLSDIAPTMLSL 505
>gi|126732720|ref|ZP_01748516.1| phosphoglyceromutase [Sagittula stellata E-37] >gi|126706850|gb|EBA05920.1| phosphoglyceromutase [Sagittula stellata E-37] (517 aa)
Score = 130, Expect = 4.5e-05, Identities = 108/489 (22%), Positives = 200/489 (40%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFL--LKRNT-PI--VTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYN-----------TIMDGY-FVSKDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKE-ESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK-YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLD 493
      +I + +G GL ++  N  LA P I+ L++   L+++    P  P+ +    + +   +  L +D I+ KS  +     N+  K VH+ + S   + ++   ++ +GL+ LH++ DG+D P  K ++N K L  + NT P+  +V GR +  + R   E V  + +  +  ++A + N  +  +A I  Y+      ++++GY  + D + FLN  D      DF  AR   P L   + L + ++  +    +E + L  VAK+D   L  K  + F  G+ T  + R + SP  +   +S+ + +K +D+IGK YD+I V     + DL  +  E D LG+++   TG + + + +G E M+D   PH + ++LVP +  G       V ++L+ +D
 S:   4 VILTILDGWGLREETANNAPALAKTPTIDRLMATCPHATLITHG-------PDVGLPTGQMGNSEVGHTNIGAGRVVAMDLGQIDLAIEDKSFFENKAILDFCGAVNEAGGK-VHLAGLTSDGGVHAHVSHMIAAAKMMRDQGLEVWLHILTDGRDTDPKCALKYIANLRKELDIPEENTGPVRFASVIGRYYAMDRDNR----WERVEAAYRAMTAYAD---SDADAFPNGG-THPTPEAAIKAGYDQRGEGDEFIKPSVIEGYQGFGEGDGLFFLNFRADRAREILAAIAAPDFDGFAR---EKPALS----ACLGMVQYSEAHEKYMTTAFPKREIVNTLGEWVAKHDKTQFRLAETEKYPHVTFFLNGGKETPEPHEDRFMPKSPKVATYDLQPEMSAGEVTEKFLDAIGKGYDLIVVNYANPDMVGHTGDLDAAIKACEAVDHGLGQVVEKLEQTGGALLVIADHGNCETMVDPETG-GPHTAHTTNLVPVILFGGPDGASLADGRLADVAPTLLALMD 503
>gi|193076101|gb|ABO10705.2| phosphoglycerate mutase III cofactor independent [Acinetobacter baumannii ATCC 17978] (515 aa)
Score = 130, Expect = 4.6e-05, Identities = 86/380 (22%), Positives = 150/380 (39%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFETICGL---GEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVF 467
      + + I++ +  E+  ++++ K   VHI +LS   + ++ + + +K+G K LH  DG+D P S  +L    +     G+ +  GR F +D ++ D E  L  GE  T +   LA  + D    I +  V  DSV+F+N  D      DFA  R K P L  + +  Y  +DA   PV  E L  L  ++   L +  K  + FF   +E   R ++ SP  +   +S+ + D+ + +I G+YD++ V     +   + +E D LGR+     + +T+ +G E+M D   V  + + LVPF++
 S:  87 ITKDIRTGAFFEHEVLVDAVEKA-KAAGGAVHIMGLLSEGGVHSHEDHIVAMCELALKRGAKVYLHAFLDGRDTPPRSAQPSLEKLDALFAQYE-------GKGRIATMIGRYFAMDRDNRWDRVEQAYRLLTEGEAVRTANTAVEGLELAYAANENDEFVKATRIGESAKVQDGDSVVFMNFRADRAREITRAFVEKDFAGFER--KVVPNLSKFVMLTR---YQASIDA-----PVAYMPEELKNSLGEYLSSLGKTQLRIAETEKYAHVTFFFSGGREDEYPGEKRILIPSPNVATYDLKPEMSAYEVTDELVKAINSGEYDLLVVNYANGDMVGHTGVFDAAVKAVEAVDTCLGRVYEAVMAKKGHMLITADHGNVEQMQDYESGQVHTQHTTELVPFIY 472
>gi|110643856|ref|YP_671586.1| phosphoglyceromutase [Escherichia coli 536] >gi|117625890|ref|YP_859213.1| phosphoglyceromutase [Escherichia coli APEC O1] >gi|162138341|ref|YP_543116.2| phosphoglyceromutase [Escherichia coli UTI89] >gi|170681198|ref|YP_001745914.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli SMS-3-5] >gi|191170326|ref|ZP_03031879.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli F11] >gi|194431078|ref|ZP_03063371.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Shigella dysenteriae 1012] >gi|123048715|sp|Q0TBJ4|GPMI_ECOL5 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|166991382|sp|A1AHE9|GPMI_ECOK1 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|110345448|gb|ABG71685.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli 536] >gi|115515014|gb|ABJ03089.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli APEC O1] >gi|170518916|gb|ACB17094.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli SMS-3-5] >gi|190909134|gb|EDV68720.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Escherichia coli F11] >gi|194420533|gb|EDX36609.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Shigella dysenteriae 1012] (514 aa)
Score = 130, Expect = 4.6e-05, Identities = 97/411 (23%), Positives = 175/411 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNF-SKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVM------DYFETICGLGEQA---------FTEASEYTNENLANKVM-DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSL 495
      L LD +IK ++   +  +D++ K  K VHI +LS   + ++ ++ + ++G + + LH  DG+D P S  +L F KF    + ++ GR +  + R D ++ + +   ++    G QA     F +A+  E  + M D D L  N  D  +++ + F+N+D D FA   K  + + L+ A  T  AV +     +   +AKND  L +  K  + FF G  + +  R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    + ++ + +E D + +    G + +T+ +G AE+M D     ++L VP ++ GD  K +++  G S I T+ SL
 S:  81 LTRLDVEIKDRAFFANPVLTGAVDKA-KNAGKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAESSLKKFEEKFAALGKGRVASIIGRYYAMDRDNRWDRVEKAYDLLTLAQGEFQADTAVAGLQAAYARDENDEFVKATVIRAEGQPDAAMEDGDALIFMNFRADR---AREITRAFVNADFDGFAR-----KKVVNVDFVMLTEYAADIKT---AVAYP---PASLVNTFGEWMAKNDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVEESFKGEDRILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAIKSGKYDTIICNYPNGDMVGHTGVMEAAVKAVEALDHCVEEVAKAVESVGGQLLITADHGNAEQMRDPATGQAHTAHTNLPVPLIYV-GD---KNVKAVEGGKLSDIAPTMLSL 496
>gi|158334806|ref|YP_001515978.1| phosphoglyceromutase [Acaryochloris marina MBIC11017] >gi|189042185|sp|B0CA77|GPMI_ACAM1 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|158305047|gb|ABW26664.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Acaryochloris marina MBIC11017] (534 aa)
Score = 129, Expect = 4.8e-05, Identities = 99/467 (21%), Positives = 194/467 (41%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGR--------DFLDNEHVM---DYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENP--VKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNN--ENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      ++ ++ +G G +  GN + AN P I+ L + YP  +  K     P+ +    + L   +  L + + I+ SL   +K+ + ++ ++K+ H+ + S   ++ +L ++ + + + V +H I DG+D P S  +  K +    IVT++GR   + R    D + N+ V  D+     A T+A ++  +    + LP  I G +  D V+F N PD  L +   PK G   + P++     + P V K ++L  L +VA + K L L  K  + FF   +   R ++ SP ++ +  +S+ + ++ I ++ K Y ++ +     + +  + +ET D LG+L+N   G + +T+ +G AE+M D+ N  + ++ VPF+  G+
 S:   9 VVLVILDGWGYQENSDGNAIATANTPIIDSLWTA-YPSTFIQTSGK------AVGLPAGQMGNSEVGHLNLGAGRTVPQELVRIADAIEDGSLATNPALDKVCKQVSQASTKL-HLIGLCSKGGVHAHSDHLLALLKLAKEHNISQVCIHAILDGRDTPPKSAKDEILRLQKQIAHIGVGQIVTLSGRYFAMDRDRRWDRIQQAYDVMVNDQVAVPRDWSPL------DAITDAYDHKTTD--------EFLPP-TRIAPGA-IEAGDGVIFFNFRPDRARQLTQAF-VDPKFDGFEREQVKPLHFVTFTQYDSDLPTDVAFKPQNLDNILGEIVANHGLKQLRLAETEKYAHVTYFFNGGIEDPLPGEDRILVPSPMVSTYDQDPPMSAAKVTEEAIAALDKRIYSLMVINYANTDMVGHTGMMDATIQAVETVDGCLGKLLNQVINVGGTLLITADHGNAERMWDETGNPWTAHTTNPVPFILVEGE 472
>gi|16131483|ref|NP_418069.1| phosphoglycero mutase III, cofactor-independent [Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655] >gi|89110399|ref|AP_004179.1| phosphoglycero mutase III, cofactor-independent [Escherichia coli W3110] >gi|170083120|ref|YP_001732440.1| phosphoglycero mutase III, cofactor-independent [Escherichia coli str. K12 substr. DH10B] >gi|586733|sp|P37689|GPMI_ECOLI 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|466750|gb|AAB18589.1| unnamed protein product [Escherichia coli] >gi|1790041|gb|AAC76636.1| phosphoglycero mutase III, cofactor-independent [Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655] >gi|85676430|dbj|BAE77680.1| phosphoglycero mutase III, cofactor-independent [Escherichia coli W3110] >gi|169890955|gb|ACB04662.1| phosphoglycero mutase III, cofactor-independent [Escherichia coli str. K12 substr. DH10B] (514 aa)
Score = 129, Expect = 4.8e-05, Identities = 97/411 (23%), Positives = 175/411 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNF-SKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVM------DYFETICGLGEQA---------FTEASEYTNENLANKVM-DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSL 495
      L LD +IK ++   +  +D++ K  K VHI +LS   + ++ ++ + ++G + + LH  DG+D P S  +L F KF    + ++ GR +  + R D ++ + +   ++    G QA     F +A+  E  + M D D L  N  D  +++ + F+N+D D FA   K  + + L+ A  T  AV +     +   +AKND  L +  K  + FF G  + +  R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    + ++ + +E D + +    G + +T+ +G AE+M D     ++L VP ++ GD  K +++  G S I T+ SL
 S:  81 LTRLDVEIKDRAFFANPVLTGAVDKA-KNAGKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAESSLKKFEEKFAALGKGRVASIIGRYYAMDRDNRWDRVEKAYDLLTLAQGEFQADTAVAGLQAAYARDENDEFVKATVIRAEGQPDAAMEDGDALIFMNFRADR---AREITRAFVNADFDGFAR-----KKVVNVDFVMLTEYAADIKT---AVAYP---PASLVNTFGEWMAKNDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVEESFKGEDRILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAIKSGKYDTIICNYPNGDMVGHTGVMEAAVKAVEALDHCVEEVAKAVESVGGQLLITADHGNAEQMRDPATGQAHTAHTNLPVPLIYV-GD---KNVKAVEGGKLSDIAPTMLSL 496
>gi|187934745|ref|YP_001887244.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] >gi|187722898|gb|ACD24119.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] (512 aa)
Score = 129, Expect = 5.2e-05, Identities = 100/448 (22%), Positives = 189/448 (42%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG---YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM--KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNENI--TRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      K ++ ++ +G G+ K +GN + LA KPN + L++ YP + L      +  S  ++   ++Y E   L + + IK    E  K + + K N+ +H+ +LS   + ++L ++  K+G++ V +H  DG+D P S + +   + +   I T++GR +  + R   E V + Y  + G GE A  A E  ++ +  D +LP  + +G   +  DSV+F N PD  + R + K   K  L +L + T+ D    V K ++L  L  V+   L +  K  + FF   EN  R ++ SP  +   +S+ + D+ ++ +  KYD++ +     + +  + IE+ D+ LG++ +    + +T+ +G AE M+D
 S:   3 KRPVMLMILDGFGIAPKSEGNAVSLAKKPNFDRLVAN-YPTSQLQASGLEVGLPEGQMGNSEVGHLNIGSGRIVYQE------LTRITKAIKDGDFFENESLMKAMTNA-KNNNSALHLMGLLSDGGVHSHIEHLRGLLEFAKKEGIQNVYVHAFMDGRDVAPSSGKEFVEKTESMMAEVGIGKIATISGRYYAMDRDNR----WERVELAYNALVLGEGETA-NSAVEAMEKSYHDNKTDEFVLPTV-VLENGDPTATIKNGDSVIFFNFRPDRAREITRAINDKVFDGFKRETL-NLTFVTMTQYDKTLEGVEVAYKPQTLANTLGEYVSSKGLNQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEKENPGEERVVIPSPKVATYDLKPEMSAYEVTDELLNRLDSDKYDMVILNFANPDMVGHTGVIPAAVKAIESVDECLGKIADKMLEKDGCLFITADHGNAETMID 450
>gi|114762103|ref|ZP_01441571.1| phosphoglyceromutase [Roseovarius sp. HTCC2601] >gi|114545127|gb|EAU48130.1| phosphoglyceromutase [Roseovarius sp. HTCC2601] (504 aa)
Score = 129, Expect = 5.2e-05, Identities = 89/369 (24%), Positives = 154/369 (41%)
 Q:  140 INVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYS---FNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFET-ICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYF-VSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLF-----LSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEE--SLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI-GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLID 508
      + +L  G  ++H I DG+D P S  F K+L +   L   I TV GR +  + R   E +  ++ I  GE A +   +++ AN  D + +PA T++DGY +  D  +N  D  + + + +P  G    LS+L +   D  +   K E + L  VAK+ +  L  K  + F  G+ T E  R + SP  +   +S  + +K +++I  YD+I      + DL+ +  E D LG++++   G + + + +G E M D+ + PH + ++LVP +  G       V ++L + LD  ++ TSLID
 S:  134 VKMLTDLGCNVIIHAITDGRDVAPKSGEAFVKDLGDS----LPEGASIGTVIGRYYAMDRDNR----WERIQQAYDAMILAKGETA-PDPVTAVSQSYANGKTD-EFIPA--TVIDGYAGLDAGDGFFCMNFRADRAREILKAVG-APDFDGFERDKPELSALLGMVEYSDDHNAYMTTAYPKREIVNTLGEWVAKHGRRQFRLAETEKYPHVTFFLNGGKETPEEGEDRFMPKSPKVATYDMQPEMSEPEVAEKFVEAIEAGYDLIVTNFANPDMVGHTGDLEAAIKACEAVDDGLGKVVSALEKAGGAMVVIADHGNCETMWDEATD-GPHTAHTTNLVPVILFGGPEGATVHDGRLADVAPTLLQLM-GLDRPEEMTGTSLID 504
>gi|82779105|ref|YP_405454.1| phosphoglyceromutase [Shigella dysenteriae Sd197] >gi|85541657|sp|Q329P2|GPMI_SHIDS 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|81243253|gb|ABB63963.1| putative 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Shigella dysenteriae Sd197] (514 aa)
Score = 129, Expect = 5.6e-05, Identities = 97/411 (23%), Positives = 175/411 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNF-SKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVM------DYFETICGLGEQA---------FTEASEYTNENLANKVM-DADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSL 495
      L LD +IK +   +  +D++ K+ K VHI +LS   + ++ ++ + ++G + + LH  DG+D P S  +L F KF    + ++ GR +  + R D ++ + +   ++    G QA     F +A+  E  + M D D L  N  D  +++ + F+N+D D FA   K  + + L+ A  T  AV +     +   +AKND  L +  K  + FF G  + +  R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYD I  P    + ++ + +E D + +    G + +T+ +G AE+M D     ++L VP ++ GD  K +++  G S I T+ SL
 S:  81 LTRLDVEIKDRVFFANPVLTGAVDKA-KSAGKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAESSLKKFEEKFAALGKGRVASIIGRYYAMDRDNRWDRVEKAYDLLTLAQGEFQADTAVAGLQAAYARDENDEFVKATVIRAEGQPDAAMEDGDALIFMNFRADR---AREITRAFVNADFDGFAR-----KKVVNVDFVMLTEYAADIKT---AVAYP---PASLVNTFGEWMAKNDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVEESFKGEDRILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVAAIKSGKYDTIICNYPNGDMVGHTGVMEAAVKAVEALDHCVDEVAKAVESVGGQLLITADHGNAEQMRDPATGQAHTAHTNLPVPLIYV-GD---KNVKAVEGGKLSDIAPTMLSL 496
>gi|23099890|ref|NP_693356.1| phosphoglyceromutase [Oceanobacillus iheyensis HTE831] >gi|27734301|sp|P59174|GPMI_OCEIH 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|22778121|dbj|BAC14391.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (EC 5.4.2.1) [Oceanobacillus iheyensis HTE831] (512 aa)
Score = 129, Expect = 5.6e-05, Identities = 98/466 (21%), Positives = 200/466 (42%)
 Q:   7 FLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRD--VDSNFYEMLYGETDIKT------YLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI------GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDL 472
      ++ +G + + KGN +K AN PN        DR N+Y  +  S K   D    G +I     L ++ I   + ++ F K ++ + K + K +H+F +LS   + +LF ++ + K L+ V +H  DG+D P + +K +   + +    T++GR +  + R   + V  ++ +   ++ A E ++N AN++ D ++P+ T +  V+  +DS++F N PD      DF  R K  KL + L++  +  +D   PV  ++ + ++A+N+  L +  K  + F    E   R ++ SP  +  + L +M + + D++   G+ + I +     S L+ + IE D+ LG++I+   G  +T+ +G +++++   + + ++ VP + T D+
 S:   9 LIILDGFAIRDEVKGNAVKQANTPNF---------------DRFWNQYAHNQLEASGKAVGLPDGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQSLTRVNVSIDEGDFYEVDAFIKSVEHAKK-HDKALHLFGLLSDGGVHSHINHLFALLRLAKKHELENVFVHAFLDGRDVGPKTASKYIKETQDVMDELGVGQFATISGRYYSMDRDKR----WDRVKKCYDAMVYGEGPSYKSAQEVVDDNYANEIYDEFVIPSVITDDNDEPVATIKDEDSIIFYNFRPDRAIQISRTFANEDFRDFERGDKAPKKLDFVMLTN----FSETVDGYVAYQPV--NLDNTVGEVLAQNNLNQLRIAETEKYPHVTFFMSGGREKEFPGEKRILIDSPKVAT----YDLKPEMSVYEVTDALLKELDKGEQNAIILNFANPDMVGHSGKLQPTIDAIEAVDECLGKVIDKITELGGHAIITADHGNSDEVMTLEDKPMTAHTTNPVPVIVTKDDI 477
>gi|126640323|ref|YP_001083307.1| phosphoglyceromutase [Acinetobacter baumannii ATCC 17978] (475 aa)
Score = 129, Expect = 5.7e-05, Identities = 86/380 (22%), Positives = 150/380 (39%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFETICGL---GEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVF 467
      + + I++ +  E+  ++++ K   VHI +LS   + ++ + + +K+G K LH  DG+D P S  +L    +     G+ +  GR F +D ++ D E  L  GE  T +   LA  + D    I +  V  DSV+F+N  D      DFA  R K P L  + +  Y  +DA   PV  E L  L  ++   L +  K  + FF   +E   R ++ SP  +   +S+ + D+ + +I G+YD++ V     +   + +E D LGR+     + +T+ +G E+M D   V  + + LVPF++
 S:  47 ITKDIRTGAFFEHEVLVDAVEKA-KAAGGAVHIMGLLSEGGVHSHEDHIVAMCELALKRGAKVYLHAFLDGRDTPPRSAQPSLEKLDALFAQYE-------GKGRIATMIGRYFAMDRDNRWDRVEQAYRLLTEGEAVRTANTAVEGLELAYAANENDEFVKATRIGESAKVQDGDSVVFMNFRADRAREITRAFVEKDFAGFER--KVVPNLSKFVMLTR---YQASIDA-----PVAYMPEELKNSLGEYLSSLGKTQLRIAETEKYAHVTFFFSGGREDEYPGEKRILIPSPNVATYDLKPEMSAYEVTDELVKAINSGEYDLLVVNYANGDMVGHTGVFDAAVKAVEAVDTCLGRVYEAVMAKKGHMLITADHGNVEQMQDYESGQVHTQHTTELVPFIY 432
>gi|196239902|ref|ZP_03138673.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Cyanothece sp. PCC 7425] >gi|196216161|gb|EDY10809.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Cyanothece sp. PCC 7425] (532 aa)
Score = 129, Expect = 5.7e-05, Identities = 72/320 (22%), Positives = 132/320 (41%)
 Q:  152 LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEH-VMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPI-------YGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      +H I DG+D P   +   L +   IVT++GR +  + R D ++ + VM  E I    T A +   A + D + P  I G ++ D V+F N PD  L +   P KG  S ++P+    Y  L    P   ++L ++A  K L +  K  + FF   +   R ++ SP  + + ++S+ + + I ++ G Y ++ V     + +K + +E D+ +G+L+   G + +T+ +G AE M+D+ N  + ++ VPF+  G+
 S:  149 VHAITDGRDTLPTEGKTFIQRLQDHLDRLEMGQIVTLSGRYYAMDRDRRWDRVERAYRVMTSDENIVD------TPAWKILANGYAENITDEFLPPV--RIAPGA-IAAGDGVVFFNFRPDRARQLTQAF-VDPNFKGFERSLISPLDFVTFTQYDASLSCAIAFPP--QNLSNILGEVIAAKGLKQLRVAETEKYAHVTYFFNGGIEDPLPGEDRILVPSPMVATYDQAPAMSAAQVTQEVIAAVEKGVYSMVVVNYANPDMVGHTGQMKATIQALEAVDRCVGQLLQSVLQMGGTLLITADHGNAECMVDEQGNPWTAHTTNPVPFILVEGE 470
>gi|70727111|ref|YP_254025.1| phosphoglyceromutase [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] >gi|82592888|sp|Q4L4K6|GPMI_STAHJ 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|68447835|dbj|BAE05419.1| 2,3-diphosphoglycerate- independentphosphoglycerate mutase [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] (505 aa)
Score = 129, Expect = 5.7e-05, Identities = 107/467 (22%), Positives = 192/467 (41%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV--------DSNFYEMLYGETDI-KTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNF-SKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILP-----AYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSP-------KLKGLFLSSLAPIYGTKLDA-VFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFT 468
      K   ++ +G  +  GN +K A+KPN        DR +KY P   +  DV    +S  M G  I  L +++ I    ++ N +  N+ +S + H+F +LS   + ++LF ++ + +KGL V +H  DG+D  S K +  +KF     +++GR +  + R  D E   + I   A+ A E  N AN + D + P    N I DG   D+V+F N PD A L+ +      ++K LF ++  Y  +D V FE  K  + + +  N+ K L +  K  + F  G N  E  R+++ SP  +   +S+ + D ++ + G D+I +     S L+ + IE D+ LG +++     +T+ +G ++++L   + + ++ VP + T
 S:   3 KQPTALIILDGFANRESEHGNAVKQAHKPNF---------------DRYYSKY-PTTQIEASGLDVGLPEGQMGNSEVGHMNIGAGRIVYQSLTRINKSIADGDFFENDVLNNAVQHVNEHDSAL-HVFGLLSDGGVHSHYQHLFALLELAKQKGLDKVYVHAFLDGRDVDQKSALKYIEETEAKFKSLGVGEFASISGRYYAMDRDKR--WDREQ--KAYNAIRNFEGPAYASAKEGVEANYANDLTDEFVEPFIVEGQNNGINDG------DAVIFFNFRPDRAAQLSEVFTNKAFDGFKVEQVKDLFYATFTK-YNDNVDTEVVFE---KVDLTNTIGEVAQNNNLKQLRIAETEKYPHVTYFMSGGRNEEFEGERRRLIDSPKVATYDLKPEMSAYEVKDALLEELDKGDLDLIILNFANPDMVGHSGMLEPTIKAIEAVDECLGEVVDKILDMNGYAIITADHGNSDQVLTDDDQPMTTHTTNPVPVIVT 466
>gi|172036704|ref|YP_001803205.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Cyanothece sp. ATCC 51142] >gi|171698158|gb|ACB51139.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Cyanothece sp. ATCC 51142] (534 aa)
Score = 129, Expect = 6.1e-05, Identities = 76/327 (23%), Positives = 141/327 (43%)
 Q:  145 KKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGL---FLSSLAPIYGTKLD-----AVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      K+GL V +H I DG+D    K ++ S + +   I T++GR   + R   + V  ++ I  G   A E  +  +  D I P  T +  +  D V+F N PD  L+ + T P  G   ++ L+ + T+ D   AV FE    ++L ++A+  K  +  K  + FF G   E  R+++ SP ++ + ++S++ +   ++ G Y +I +     + + + + IET D LG+L++   G + +T+ +G AE M D++ N  + ++ VP +F G+
 S:  143 KQGLADVCVHAITDGRDTNTTDGVKAIAKISDHIQELGIGRIATISGRYFAMDRDRR----WDRVKLAYDLITQDGVGDGRSAVEVLEDFYRHDKTDEFIPP---TRVAPGAIEPGDGVIFFNFRPDRARQLSAAL-TMPNFDGFERELITPLSFVTFTQYDPRLPVAVAFE---PQNLNNILGEVIAEQGLKQFRVAETEKYPHVTYFFNGGLEQPLEGEERELIQSPMVSTYDQSPAMSAEAVTQAACKAVEKGVYSLIVINYANPDMVGHTGNTEAAIEAIETVDNCLGQLLSSVSKLGGTVLITADHGNAETMRDENGNPWTAHTTNPVPLIFVEGE 472
>gi|123440477|ref|YP_001004471.1| phosphoglyceromutase [Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica 8081] >gi|166991469|sp|A1JHY1|GPMI_YERE8 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|122087438|emb|CAL10219.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica 8081] (515 aa)
Score = 128, Expect = 6.3e-05, Identities = 94/411 (22%), Positives = 166/411 (40%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR--------DFLDN---EHVMDYFETICGL-GEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVK-------GKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSL 495
      L LD++IK       +D++ K  K VHI +LS   + ++ ++ + K+G  + LH  DG+D P S  +L F+ KF    I ++ GR +  + R    D L   E  D  + GL  A E E+  +   + D    + DG   D+++F+N  D  + R  +  G F    +G +  +  +K     E+   + K+D  L +  K  + F+ G   +  R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYDVI  P    + D  + +ET D + +++  +   + +T+ +G AE+M D     +SL VP ++    K++++  G S I T+ SL
 S:  81 LTRLDKEIKDGDFFTNPTLTAAVDKAVKA-GKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHILAMVELAAKRGATAIYLHAFLDGRDTPPRSAEPSLKRFTEKFAALGKGRIASIIGRYYAMDRDNRWDRVQLAYDLLTQAKGEFTAD--NAVVGLQAAYARNENDEFVKPTVIQAAGEPDA-----AMNDG------DALIFMNFRADRARQITRTF-VNADFDG-FKRDKVVNFGDFIMLTEYAADIKVACAYPPASLENTFGEWLMKHDKTQLRISETEKYAHVTFFYNGGVEEPFKGEDRILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVGAIASGKYDVIICNYPNGDMVGHTGDYDAAVKAVETLDNCIEQVVAAVQAVDGQLLITADHGNAEQMRDPATGQAHTAHTSLPVPLIYVGN----KEVKAVEGGKLSDIAPTMLSL 497
>gi|169797501|ref|YP_001715294.1| phosphoglycerate mutase III, cofactor independent [Acinetobacter baumannii AYE] >gi|184156575|ref|YP_001844914.1| phosphoglyceromutase [Acinetobacter baumannii ACICU] >gi|169150428|emb|CAM88325.1| phosphoglycerate mutase III, cofactor independent [Acinetobacter baumannii] >gi|183208169|gb|ACC55567.1| Phosphoglyceromutase [Acinetobacter baumannii ACICU] (515 aa)
Score = 128, Expect = 7.2e-05, Identities = 86/380 (22%), Positives = 150/380 (39%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFETICGL---GEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVF 467
      + + I++ +  E+  ++++ K   VHI +LS   + ++ + + +K+G K LH  DG+D P S  +L    +     G+ +  GR F +D ++ D E  L  GE  T +   LA  + D    I +  V  DSV+F+N  D      DFA  R K P L  + +  Y  +DA   PV  E L  L  ++   L +  K  + FF   +E   R ++ SP  +   +S+ + D+ + +I G+YD++ V     +   + +E D LGR+     + +T+ +G E+M D   V  + + LVPF++
 S:  87 ITKDIRTGAFFEHEVLVDAVEKA-KAAGGAVHIMGLLSEGGVHSHEDHIVAMCELALKRGAKVYLHAFLDGRDTPPRSAQPSLEKLDALFAQYE-------GKGRIATMIGRYFAMDRDNRWDRVEQAYRLLTEGEAVRTATTAVEGLELAYAANENDEFVKATRIGEIAKVQDGDSVVFMNFRADRAREITRAFVEKDFAGFER--KVVPNLSKFVMLTR---YQASIDA-----PVAYMPEELKNSLGEYLSSLGKTQLRIAETEKYAHVTFFFSGGREDEYPGEKRILIPSPNVATYDLKPEMSAYEVTDELVKAINSGEYDLLVVNYANGDMVGHTGVFDAAVKAVEAVDTCLGRVYEAVMAKKGHMLITADHGNVEQMQDYESGQVHTQHTTELVPFIY 472
>gi|86147230|ref|ZP_01065545.1| phosphoglyceromutase [Vibrio sp. MED222] >gi|85834945|gb|EAQ53088.1| phosphoglyceromutase [Vibrio sp. MED222] (510 aa)
Score = 128, Expect = 7.8e-05, Identities = 82/383 (21%), Positives = 162/383 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGK--------KGRDFLDNEHVMDYFET-ICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYN----TIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPV-----KGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVF 467
      L + + I    E   +D++ K + K VHI ++S   + +++ + + ++G + + LH  DG+D P S  L+ F +  K   + ++ GR +  +    + D L    F+T + GL   EA+  +EN ++ + A + A    I+DG   D+V+F+N  D  + R   P  G  ++  I  L   + P+     E+   ++K   L +  K  + FF G+  E  R++++SP  +   +S+ L +K + +I GKYD I  P    +   + +E+ D+ LG+++  +   + +T+ +G AE M++   +  ++L VP ++
 S:  80 LTRITKSISDGEFGQTEALVNAVDKAVKAD-KAVHIMGLMSPGGVHSHEDHIYAAVEMAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAENTLARFQELFAKLGKGRVASLIGRYYAMDRDNNWDRVQESYDLLTQAKAEFTFDTAVAGL------EAAYARDEN--DEFVKATEIKAEGEESAAIVDG------DAVIFMNYRADRAREITRAF--VPDFDGFARNAFPAIDFVMLTQYAADIPLLCAFPPASLENTYGEWLSKEGKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGKEDEFEGEERQLVASPKVATYDLQPEMSAPELTEKLVAAIKGGKYDAIVCNFPNCDMVGHTGVYDAAVKAVESLDECLGKVVEAIKEADGQLLITADHGNAEMMVNPETGGIHTAHTNLPVPLIY 470
>gi|73663222|ref|YP_302003.1| phosphoglyceromutase [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] >gi|82592889|sp|Q49W02|GPMI_STAS1 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|72495737|dbj|BAE19058.1| phosphoglycerate mutase [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] (505 aa)
Score = 128, Expect = 8.0e-05, Identities = 110/507 (21%), Positives = 207/507 (40%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIK-----------TYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNF-SKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSP-------KLKGLFLSSLAPIYGTKLDA-VFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAE--AARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLID 508
      K   ++ +G  +  GN +KLANKPN        DR +KY  +  S  +D  E  G +++       L +++ I+    ++ N I+  K N ++H+F +LS   + K+LF ++++ K+GL+ V +H  DG+D  S K +  +KF     +V+GR +  + R  D E   + I  G  F A   N  + D + P +    V+ D+V+F N PD  L+ +      ++ LF ++  Y  ++A + FE  K  + + +  N K L +  K  + F  G N  E  R+++ SP  +   +S+ + D I+ + K D+ ++      S L+ + IE D+ LG +++   G  +T+ +G ++ +L   + + ++ VP + T  + + ++ LG + L L ++D  +  SLI+
 S:   3 KQPTALIILDGFANRESEHGNAVKLANKPNF---------------DRYYSKYPTTQIEAS---GLDVGLPEGQMGNSEVGHMNIGAGRVVYQSLTRINKSIEDGDFFENDVLNNAINHVKK-NDSVLHVFGLLSDGGVHSHYKHLFALLDLAKKQGLEKVYVHAFLDGRDVDQKSALKYIEETEAKFKELGIGQFASVSGRYYAMDRDKR--WDREE--KAYNAIRNFGGTTFESAKAGVEANYDKDLTDEFVEP-FIVQDQNEGVNDGDAVIFYNFRPDRAGQLSEIFTDKAFEGFKVEQINDLFYATFTK-YNDNVNAEIVFE---KVDLTNTIGEVAQDNGLKQLRIAETEKFPHVTYFMSGGRNEEFEGERRRLIDSPKVATYDLKPEMSAYEVKDALIEELNKGDLDLILLNFANPDMVGHSGMLEPTIKAIEAVDECLGEVVDKITEMGGHAIITADHGNSDMVLTDDDQPMTTHTTNPVPVIVTKDGVTLR--ETGRLGDLAPTLLDLLNVDQPEDMTGESLIN 504
>gi|56416912|ref|YP_153986.1| phosphoglyceromutase [Anaplasma marginale str. St. Maries] >gi|56388144|gb|AAV86731.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerol mutase [Anaplasma marginale str. St. Maries] (525 aa)
Score = 128, Expect = 8.1e-05, Identities = 74/360 (20%), Positives = 144/360 (40%)
 Q:  112 KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDY----FETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      K  + HI +LS     ++ + VL + +K ++H  DG+D P S K+++ + +  + I T++GR +     +D +H +D   +E I    + +A   + + + D ++P+  I D  S D +L N  D  + M+  +   L +   ++ ++F  +   + L +V+K  K L +  K  + FF G+    R I+ SP ++   +S+ + + ++ I  +Y +I V     + +L+ +  I  D L + N + G + +T+ +G AEKM D    + S+ VP V N D
 S:  134 KNGRGVCHIMGLLSDGGVHGLQDHITQLARVLAELRIKVLIHAFLDGRDVSPRSAKKHVTALNDAVHSYDISIATISGRYYA--------MDRDHRLDRTEKAYEAIALARGPRYRDAMTAIESSYSEGISDEFLVPS--VIGDYQGFSPKDGILLTNFRSDRIVQILSMILHRSQEVSNILGMVRYSEKIQVPSLFPPRNIC----NTLGEVVSKCGLKQLRIAETEKYAHVTFFFSGGKEEPFPGEDRVIIPSPQVSTYDLQPEMSAFPMTEVLVERIESRQYSLIVVNYANADMVGHTGNLEAVKKAISVIDACLQMVFNAAKKAGATMLITADHGNAEKMFDMRGTPFTAHTSNTVPLVLCNCD 487
>gi|85540982|sp|Q5PAE9|GPMI_ANAMM 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) (494 aa)
Score = 128, Expect = 8.1e-05, Identities = 74/360 (20%), Positives = 144/360 (40%)
 Q:  112 KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDY----FETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      K  + HI +LS     ++ + VL + +K ++H  DG+D P S K+++ + +  + I T++GR +     +D +H +D   +E I    + +A   + + + D ++P+  I D  S D +L N  D  + M+  +   L +   ++ ++F  +   + L +V+K  K L +  K  + FF G+    R I+ SP ++   +S+ + + ++ I  +Y +I V     + +L+ +  I  D L + N + G + +T+ +G AEKM D    + S+ VP V N D
 S:  103 KNGRGVCHIMGLLSDGGVHGLQDHITQLARVLAELRIKVLIHAFLDGRDVSPRSAKKHVTALNDAVHSYDISIATISGRYYA--------MDRDHRLDRTEKAYEAIALARGPRYRDAMTAIESSYSEGISDEFLVPS--VIGDYQGFSPKDGILLTNFRSDRIVQILSMILHRSQEVSNILGMVRYSEKIQVPSLFPPRNIC----NTLGEVVSKCGLKQLRIAETEKYAHVTFFFSGGKEEPFPGEDRVIIPSPQVSTYDLQPEMSAFPMTEVLVERIESRQYSLIVVNYANADMVGHTGNLEAVKKAISVIDACLQMVFNAAKKAGATMLITADHGNAEKMFDMRGTPFTAHTSNTVPLVLCNCD 456
>gi|93005503|ref|YP_579940.1| phosphoglyceromutase [Psychrobacter cryohalolentis K5] >gi|92393181|gb|ABE74456.1| phosphoglycerate mutase [Psychrobacter cryohalolentis K5] (552 aa)
Score = 127, Expect = 8.2e-05, Identities = 110/490 (22%), Positives = 200/490 (40%)
 Q:   6 IFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-------PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETIC-GLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG-----YFVSKDDSVLFLNSDPD--------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENP---VKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSL 495
      + ++ +G G + K N + AN PN++ +  YP L+S  +    +  S  ++   +LY ++    + ++ S+ + E   + +N   VHI +LS   + ++ + + + G K V +H  DG+D P S +K ++   + K N     I T+ GR +  + R   + V  +E I G ++ T A     + D I P  T++ G   Y V +D+++F+N  D       +F+ AR   PKL  +    TK  V +NP  +   SL  L  +    L +  K  + FF G   + TR ++ SP  +   +S+ + D+ +++I GKYDV+ V     +   + +E D +GR+  R G + +T+ +G E+M D   V  + + VP ++    KK+Q  G S + T+ +L
 S:  33 VLMILDGFGHREDDKDNAIAAANMPNLDNIYEQ-YPHGLISASGEDVGLPDGQFGNSEVGHMNLGAGRVLYQDS------TRISSEVASRDFYKNEALVDAVKAANTLGGN-VHIMGLLSDGGVHSHQDHIEAMCHSALVHGAKNVFVHCFLDGRDTPPKSADKYINRLRDHIAKLNAHYESGRVQIATIIGRYYAMDRDNR----WDRVQKAYELITEGKADRLATRADGAVQAAYKARETDEFINP---TVVIGRDEVPYTVDDNDALIFMNFRADRARELAQAFVLPDHEFSGFAR--NKQPKLAAFVML-------TKYSDVLADNPKTSIAYYPNSLTNTLGEYLQDKGKTQLRIAETEKYAHVTFFFSGGREDEYKGETRILVPSPDVATYDLQPEMSAPEVTDRLVEAIESGKYDVLVVNYANGDMVGHTGIFDAAVQAVEALDICVGRVAEAVRAAGGDMLITADHGNCEQMQDYESGQVHTQHTTEHVPLIYVG----EKKVQVRSGGKLSDVAPTILAL 533
>gi|194538644|ref|YP_002073719.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Vibrio sp. Ex25] >gi|151937199|gb|EDN56067.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Vibrio sp. Ex25] (510 aa)
Score = 127, Expect = 8.5e-05, Identities = 75/334 (22%), Positives = 137/334 (41%)
 Q:  116 KIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFETICGLGEQA---FT--------EASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVK-----GKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNN--ENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      K VHI ++S   + +++ + +  +G + + LH  DG+D P S  +L F   K     G+ V  GR + +D ++ D +  L QA  FT    EA+  EN ++ + A + A   +  +  D+V+F+N  D  + R   P  G  +  +  L   + P+     E+   ++K   L +  K  + FF   N E  R++++SP  +   +SS L +K + +I GK+D I  P    +  +   IE D+ +G+++  + G + +T+ +G AE M+D
 S:  110 KAVHIMGLMSPGGVHSHEDHIYAAVEMAAARGAEKIYLHCFLDGRDTPPRSAENSLQRFQDLFAK--------LGKGRVASLVGRYYAMDRDNNWDRVQVAYDLLTQAKAEFTAETAVAGLEAAYAREEN--DEFVKATAIKAEGE--EDAIMQDGDAVIFMNYRADRARQITRAF--VPDFDGFERAVFPAVNFVMLTQYAADIPLAIAFPPASLENTYGEWLSKQGQTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVENEFEGEERQLVASPKVATYDLQPEMSSPELTEKLVAAIKSGKFDTIICNYPNADMVGHTGVYEAAEKAIEALDESVGKVVEAIKEVGGQLLITADHGNAEMMVD 451
>gi|66048109|ref|YP_237950.1| phosphoglyceromutase [Pseudomonas syringae pv. syringae B728a] >gi|63258816|gb|AAY39912.1| Phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Pseudomonas syringae pv. syringae B728a] (529 aa)
Score = 127, Expect = 9.0e-05, Identities = 84/352 (23%), Positives = 143/352 (40%)
 Q:  116 KIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNL----SNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEH--VMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM----------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVF 467
      K VHI +LS   + +L + + +K+G + + LH  DG+D P S K+L  + F++  R   T+ GR   + R D + + + ++D      A EA+  +EN    D    I +  V  D+V+F+N  D  L R+       PK+ + L+ A    + F   G +++L  +A N  L +  K  + FF G     R ++ SP  +   +S+ + DK +D+I  +YDVI V     S ++ + +E D +GR+    G  +T+ +G E+M D     + S VPFV+
 S:  130 KAVHIMGLLSDGGVHSHQDHLVAMAELAVKRGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAKKSLELMDATFARLGKGRTA---TIVGRYFAMDRDNRWDRVSSAYNLIVDSTADFHADSAVAGLEAAYARDEN--------DEFVKATRIGEAARVEDGDAVVFMNFRADRARELTRVFVEDDFKDFERARQPKVNYVMLTQYAA--SIPAPSAF----AAGSLKNVLGEYLADNGKTQLRIAETEKYAHVTFFFSGGREEPFPGEERILIPSPKVATYDLQPEMSAPEVTDKIVDAIEHQRYDVIVVNYANGDMVGHSGIMEAAIKAVECLDVCVGRIAEALEKVGGEALITADHGNVEQMTDDSTGQAHTAHTSEPVPFVY 487
>gi|85541653|sp|Q4ZLR0|GPMI_PSEU2 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) (510 aa)
Score = 127, Expect = 9.0e-05, Identities = 84/352 (23%), Positives = 143/352 (40%)
 Q:  116 KIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNL----SNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEH--VMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM----------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVF 467
      K VHI +LS   + +L + + +K+G + + LH  DG+D P S K+L  + F++  R   T+ GR   + R D + + + ++D      A EA+  +EN    D    I +  V  D+V+F+N  D  L R+       PK+ + L+ A    + F   G +++L  +A N  L +  K  + FF G     R ++ SP  +   +S+ + DK +D+I  +YDVI V     S ++ + +E D +GR+    G  +T+ +G E+M D     + S VPFV+
 S:  111 KAVHIMGLLSDGGVHSHQDHLVAMAELAVKRGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAKKSLELMDATFARLGKGRTA---TIVGRYFAMDRDNRWDRVSSAYNLIVDSTADFHADSAVAGLEAAYARDEN--------DEFVKATRIGEAARVEDGDAVVFMNFRADRARELTRVFVEDDFKDFERARQPKVNYVMLTQYAA--SIPAPSAF----AAGSLKNVLGEYLADNGKTQLRIAETEKYAHVTFFFSGGREEPFPGEERILIPSPKVATYDLQPEMSAPEVTDKIVDAIEHQRYDVIVVNYANGDMVGHSGIMEAAIKAVECLDVCVGRIAEALEKVGGEALITADHGNVEQMTDDSTGQAHTAHTSEPVPFVY 468
>gi|157377600|ref|YP_001476200.1| phosphoglyceromutase [Shewanella sediminis HAW-EB3] >gi|189042204|sp|A8G1U9|GPMI_SHESH 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|157319974|gb|ABV39072.1| Phosphoglycerate mutase [Shewanella sediminis HAW-EB3] (514 aa)
Score = 127, Expect = 9.1e-05, Identities = 111/471 (23%), Positives = 195/471 (41%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETIC-GLGEQAFTEASE-----YTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLIN-LCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVFT--NGDL 472
      K L L+ +G G + + N + AN P ++ L + YP +L+S      +  S  ++   ++Y E   L + + I+    +  + ID++  N  VHI +LS   + ++ + + + +G K V LH  DG+D P S  +L++F    T + +V GR +  + R   + V  +E I G   ++ A E   Y +   V + IL A   D  ++ D+++F+N  D      DF  R  +PK  + L+ A   + A  N V  E+L    +D  L +  K  + FF G+  +  R ++ SP  +   +SS L DK +++I  KYDVI  P    +   +  E D +GR+++ L + G + +T+ +G AE+M D+    + S LVP ++  NG +
 S:   5 KRPLALLILDGWGYRENTQKNAVYHANTPVLDRL-NAQYPNSLISGSGLDVGLPDGQMGNSEVGHINIGSGRIVYQE------LTRIGKAIEDGEFDKNQALVESIDKA-IANQGAVHIMGLLSPGGVHSHESHIEAMCRLAVARGAKQVYLHAFLDGRDTPPRSAKGSLAHFDDLFTTLGTGRVASVIGRYYAMDRDNR----WDRVSQAYELITEGKSLHQYSNAVEALEAAYARDENDEFVGSSAILDAQG---DSAQLADGDALIFMNFRADRARQITRSFVDADFDGFER--NVTPKAHFVMLTEYAADIKAAI-AYPSTNLVNTLGEAL-----QDSDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGKEEPFKGEDRILIQSPKVATYDLQPEMSSAELTDKLVEAIESTKYDVIICNYPNGDMVGHTGSFDAAVKACEAVDTCIGRVVDALAKVDGECL-ITADHGNAEQMTDEQTGQAHTAHTSELVPLIYVGRNGSI 479
>gi|171853537|emb|CAM11395.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Candidatus Phytoplasma australiense] (516 aa)
Score = 127, Expect = 1.0e-04, Identities = 94/463 (20%), Positives = 196/463 (42%)
 Q:   7 FLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETD--------------IKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGL--KPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLS-SLAPIYGTKL-------DAVFFENPVKGK-------EESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTN 469
      L+ +G+GL+ + + N  LA P ++YL+           KT+P+      + G+        + YL +++ I+ +S  + F K I+ + K +SKI H+ ++S   + +  ++ ++ K + K LH+ DG+D+ P S K L   ++   I +V+GR +  +   +N  ++  + LG   ++   ++  K + + + +  DG ++ +DS++F+N  D  LA  ++P +  F +  P G KL    + F+  KG+    ++L  ++A ++  L +  K  + FF G+   N  ++ SP  +   + + + K ++I  KY + +     + L+ + +E D L ++  +  I + + +G AE+M D+    + ++LVPFV T+
 S:   7 LLILDGLGLSCQKENNAFYLAKTPYLDYLL---------------------KTFPTTTLQASGEAVGLPEGQMGNSEVGHLNLGAGRVVDQYLTQINKSIRDQSFLQNKQFLKAIEHAKKNHSKI-HLLGLVSEGGVHSHLDHFKALLELMKKHQIADKTYLHVFTDGRDDDPVSGVKYLQQ----MIDDGFQIASVSGRYYALDRD-----NNWDRINLVYDMLTLGTYPVIKSCIEEIKSSYQKGITDEFIKPFLVNPDG-LINDNDSLIFVNFRSDRIMRLATAF-SNPSMTASFQTPGKTPFKGQKLINNAFIVNMTFYSQYAKGEIAFQPTTLKNLYGKVIADHNLHQLRIAETEKYPHVTFFFDGGKELQLPNSKHLLIPSPRVATYDLKPEMGAYEITSKAKEAILSKKYQTMILNFANPDMVGHTGSLEAAIKAVEVVDSCLKGVVEAIQKIDGIACVVADHGNAEQMTDEAGKPHTAHTTNLVPFVITS 471
>gi|32266668|ref|NP_860700.1| phosphoglyceromutase [Helicobacter hepaticus ATCC 51449] >gi|50400429|sp|Q7VGZ8|GPMI_HELHP 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|32262719|gb|AAP77766.1| phosphoglyceromutase [Helicobacter hepaticus ATCC 51449] (490 aa)
Score = 126, Expect = 1.1e-04, Identities = 94/453 (20%), Positives = 187/453 (41%)
 Q:   6 IFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIY---GTKLDAVFFENPV---KGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNENI--TRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK-YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHN 458
      I ++T+GIG + K + N  A KP +YL  + P+ ++   + +   P +  +S  M G  + Y +L+   S+++  EI +     S +VH+ +LS   + +L + +L +G + LHLI DG+D P S  L++  + + N I +V+GR +  + R   + V  +E+I      EY    + D + P    G ++ D+S +F+N  D  +  + +P+ K     ++  T+ DA F  P+  K  ++ LA +++ + K    K  + F     I  R ++ SP  +   +++ + D I ++ + YD + V     + +L+ + +E D+ LGR++  +   + +TS +G E+M D+ N++ ++
 S:   4 ILVITDGIGYSDKTQYNAFYHAKKPTYDYLFKNV-PYGMI------DTFGLSVGLPQGQMG-NSEVGHMCIGSGRV-LYQDLVR---ISRAIEYDEIKDNPALVEVTQQSAVVHLCGLLSDGGVHSHIVHLKALAQILSTQGKRVYLHLITDGRDVLPKSALNYLADIES-ICEDNVSIASVSGRFYAMDRDKR----WDRVQKAYESIALGKNPTNLSPKEYIQSQYDEGIFDEFLTPVSFGGFQG--MNDDESFVFVNFRSDRAREIVDCLG-NPQFKEFKRERYVKLHIATMTEYDATF-PYPILFPKQNVQNTLAEVISSHRLKQFHTAETEKYAHVTFFLNGGREEAFIGEERVLIPSPNVKTYDLQPQMNASAVGDAVIKAVEQGYDFVVVNFANGDMVGHTGNLEAAIKAVEAVDKELGRIVESAQKHHYALFITSDHGNCEEMKDEKGNMLTNH 444
>gi|83592570|ref|YP_426322.1| phosphoglyceromutase [Rhodospirillum rubrum ATCC 11170] >gi|83575484|gb|ABC22035.1| phosphoglycerate mutase [Rhodospirillum rubrum ATCC 11170] (523 aa)
Score = 126, Expect = 1.1e-04, Identities = 90/365 (24%), Positives = 152/365 (41%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKD-DSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGL------FLSSLAPI-YGTKLDAVFFENPVKGKEE--SLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      L +D +  S+ +   + ID + + +  H+ +LS   + ++ + V+  G+  +H  DG+D P S  L F+    PI TV+GR +  + R  D  + Y  + G GE A  AS +  +  D +LP  T + GY  KD D V +N  D  + + +  P  G    F +LA  Y T +A F + + G E  ++L +V++   L +  K  + FF G T+   R ++ SP  +   +S+ L D+ ++ I G++DVI V     S L+ + +E D LGR+    G + +T+ +G AE M D
 S:  87 LPRIDAALADGSVAHFPALVRFID-ALRASGGTAHLLGLLSPGGVHSHQDHIAKLARVIAAAGVPVKIHAFLDGRDTPPRSALGFLETFAA-AAGPEAPIATVSGRYYAMDRDKR--FDRVR-LAYDVLVSGKGESAADAASAVSQFYDSKDKGDEFVLP---TAIAGYDGMKDGDGVFMVNYRSDRAREITQAL-LDPTFDGFERQPPHFAGALAMTEYSTAHNA--FMDVLFGPESLNNILGQVVSEAGMTQLRIAETEKYAHVTFFFNGGRETSFPGEERILIPSPKVATYDLQPEMSAPELTDRLVEVIDAGRFDVIIVNYANGDMVGHSGILEAAIKAVEAVDGCLGRVEEAVVRAGGTMLVTADHGNAELMRD 454
>gi|170729195|ref|YP_001763221.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Shewanella woodyi ATCC 51908] >gi|169814542|gb|ACA89126.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Shewanella woodyi ATCC 51908] (514 aa)
Score = 126, Expect = 1.2e-04, Identities = 83/354 (23%), Positives = 153/354 (43%)
 Q:  114 NSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGK---------------KGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQ-AFTEASEYTN-ENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLIN-LCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVF 467
      N+ VH+ +LS   + ++ + + +K+G K V LH  DG+D P S  +L++F    T + ++ GR +  +        +G+   + ++ E  G E  F +S T+ + + K+ D D L  N  D  ++ + F++SD D F    + +PK  + L+   Y  ++A   P   +L  ++ K   L +  K  + FF G+    R ++ SP  +   +SS+ L DK + +I  KYDVI  P    +  + +  E D +GR+++ L + G + +T+ +G AE+M D+    + S LVP ++
 S:  109 NNGAVHVMGLLSPGGVHSHESHIEAMCRLAVKRGAKQVYLHAFLDGRDTPPRSAKSSLAHFDDLFTTLGTGRVASIIGRYYAMDRDNRWDRVSQAYDLITQGKSLHQYSNAVEALEAAYGRDENDEFVGSSAITDAQGNSAKLNDEDALIFMNFRADR---ARQITRSFVDSDFDGFTR-----EVTPKAHFVMLTE----YAADINAAI-AYPSTDLVNTL-GEVLQKEGKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGKEQPFNGEDRILIQSPKVATYDLQPEMSSEELTDKLVGAIESTKYDVIICNYPNGDMVGHTGSFEAAVQACEAVDSCIGRVVDALAKVDGECL-ITADHGNAEQMTDESTGQAHTAHTSELVPLIY 472
>gi|92112182|ref|YP_572110.1| phosphoglyceromutase [Chromohalobacter salexigens DSM 3043] >gi|122421008|sp|Q1R1J7|GPMI_CHRSD 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|91795272|gb|ABE57411.1| phosphoglycerate mutase [Chromohalobacter salexigens DSM 3043] (525 aa)
Score = 126, Expect = 1.4e-04, Identities = 89/333 (26%), Positives = 139/333 (41%)
 Q:  116 KIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNL----SNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEA-----SEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLN--SD----------PDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPA-CTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKML 448
      + VH+ +LS   + ++ V + ++G K V LH  DG+D P S  +L  + ++   N + ++ GR +  + R D ++   Y  + G G Q T A   + Y    V  I P  +   ++ D+ LFLN +D      DDF+  R + PKL  L L  Y  + A   PV   L  L  VAK  K L +  K  + FF G   E  R+++ SP  + E  +S+ L DK + +I G YD+I      S +  + IE D LGR+I   G  +T+ +G AE+M+
 S:  115 RAVHLLGLLSPGGVHSHEDHILAVAALAAERGAKHVYLHAFLDGRDTAPKSARASLERANARLAELFGADNAYVASIVGRYYAMDRDNRWDRVEQA----YRVIVEGEGSQVATSAEAGLDAAYERGETDEFVAATSIRPHGEPVR----MADGDAALFLNFRADRARELTRAFVEDDFSGFTRQAR--PKLAHEGLVMLTE-YAADIPA-----PVAFPPTDLVNTLGETVAKRGLKQLRIAETEKYAHVTFFFSGGREDEFEGEHRELIPSPQDVKTYDEKPEMSAYELTDKLVAAIDAGTYDLIVCNYANGDMVGHSGNFDAAVKAIEAVDDCLGRVIEAIERAGGECLVTADHGNAEQMV 462
>gi|94968102|ref|YP_590150.1| phosphoglyceromutase [Acidobacteria bacterium Ellin345] >gi|94550152|gb|ABF40076.1| phosphoglycerate mutase [Acidobacteria bacterium Ellin345] (538 aa)
Score = 125, Expect = 1.6e-04, Identities = 108/467 (23%), Positives = 203/467 (43%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSL-HNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQA-FTEASEYTNENLANKVMDADILP---------AYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAV--------------------------FFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI------GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVFTNGD 471
      L+ ++ +G G    N + LA KPN + L++ +P L+  +   P +  S  ++   ++Y  DI   +D I++KSL N + + +  + N + +H F +LS   + +L+ ++ + + G++ V +H  DG+D P + K +  + + +   I +++GR +  + +  D E +   + G GE  + + +  E+  V D I+P       I DG   D+ + N  D  + R++ +    S +  G +LDA              F P+  ++L  LAN +A + + L +  K  + FF G     R+++ SP  +  + L +M +  D I   G +DVI V     S +  ++ +ET D LGR+ N+ R G + +T+ +G AE+M+D   P  + ++ VPF+F  D
 S:   7 LVLIILDGWGYAPPSNANAISLARKPNYDKLLTD-FPNTLIHTSGRYVGLPPGQMGNSEVGHLNIGAGRVVY--MDITK----IDLAIENKSLFKNQTLLDAM---KHAANGRQLHFFGLLSDGGVHSHQNHLYALLRMAKENGVERVFVHPFMDGRDTLPTNGVKYVDQLQQKMREYGIGKIASISGRYYAMDRDKK--WDREKLASD-AMLHGRGEGGRYKDPVQGIKESYNKGVTDEFIIPFVCVDDNDQPIGVIRDG------DACINFNFRADRARQITRVLARN--------SGITKDGGRELDAADTLDATIPRDTIPKDLHYTCMTQYDPKFTLPIVIPPDTLTHILANEMAAMNMRNLRVAETEKYAHVTYFFNGGIEKPYPGEERELVQSPKVAT----YDLKPEMSANGIADVIEHAVEKGAFDVIVVNFANADMVGHSGKIPPTITAVETVDSCLGRVYNVVRKKGGAMLITADHGNAEQMIDPETG-GPQTAHTTNPVPFIFVAED 493
>gi|58038805|ref|YP_190769.1| phosphoglyceromutase [Gluconobacter oxydans 621H] >gi|81557192|sp|Q5FU33|GPMI_GLUOX 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|58001219|gb|AAW60113.1| Phosphoglycerate mutase [Gluconobacter oxydans 621H] (510 aa)
Score = 125, Expect = 1.7e-04, Identities = 82/345 (23%), Positives = 145/345 (42%)
 Q:  112 KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKD-DSVLFLNSDPDDFASLARMM--------KTSPKLK-------GLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD---------KHLNIVP 456
      K +  H+ ++S   + ++ + ++  G+  +H+ +DG+D P S  + F K L + I T++GR +  + R   E V  E I     +A   + A+  D +LP  T++ Y  KD D +L N  D  L ++     + K+K     +  LAP   + +F + P+  + LL ++VAK   L +  K  + F  G   +  R ++ SP  +   +S+ L DK + +I GK+D+I +     + L  +  ET DQ LGR+ +   G ++ +T+ +G E M D      LN+VP
 S:  109 KASGGTCHLMGLISPGGVHAHQDHVVALTKIVSAAGVPVAVHIFSDGRDTAPRSGEDFIGKFLK-ELPDSVQIATLSGRYYAMDRDRR----WERVALAVEAIRDAKGPHAKDALSALQASYASDKGDEFVLP---TVLGDYAGMKDGDGILACNFRADRIRQLLDVLVLPDFTEYDSGRKVKFAAVCGMSRYSDHLAPY----MSILFPKVPL----DDLLGDVVAKAGRTQLRMAETEKYPHVTYFLNGGREVQFDGEERILVPSPKVATYDLQPEMSAPELTDKAVAAIESGKFDMIVLNFANPDMVGHTGSLSAAIKACETVDQGLGRINDAIVKAGGVLLVTADHGNCETMRDPVTGGAHTSHTLNVVP 466
>gi|170078830|ref|YP_001735468.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Synechococcus sp. PCC 7002] >gi|169886499|gb|ACB00213.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Synechococcus sp. PCC 7002] (525 aa)
Score = 125, Expect = 1.7e-04, Identities = 75/320 (23%), Positives = 129/320 (40%)
 Q:  152 LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM--KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVK-----GKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      +H I DG+D     L   + K   I T++GR   + R +  +  D    L +++F  +E  + N V D I P  + +G +  D V+F N PD  L+ + K   +  + L + T+ DA   PV+     +L ++A N K    K  + FF G   E  R+++SSP  + +  +S+K + D  +I G Y ++ +     + L+ + IET D LGRL+   G  +T+ +G AE M D++   + ++ VPF+  G+
 S:  149 IHAITDGRDTNTTEGINYLQQIQAHIDKFGVGSISTISGRYFAMDRD-RRWDRVKQAYDVMTQNGNLDQRSF---AEILQSHYDNGVTDEFIPPV--RLKEGA-IEPGDGVIFYNFRPDRARQLSYALVDKNFQGFERELIPDLNFVTFTQYDANL---PVQVAFAPQNLTKILGEVIADNGLKQFRTAETEKYPHVTYFFNGGLEVAFEGEDRELISSPQVATYDQKPEMSAKAVTDAACQAIEKGIYSLVVINYANPDMVGHTGKLEAAVQAIETVDHCLGRLVATIGKMGGTTLITADHGNAEYMADQNGKSWTAHTTNPVPFILIEGE 470
>gi|28872439|ref|NP_795058.1| phosphoglyceromutase [Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000] >gi|1709675|sp|P52832|GPMI_PSESM 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|607952|gb|AAA77677.1| phosphoglyceromutase >gi|28855694|gb|AAO58753.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000] (510 aa)
Score = 125, Expect = 1.7e-04, Identities = 84/352 (23%), Positives = 146/352 (41%)
 Q:  116 KIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLS----NFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEH--VMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM----------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVF 467
      K VHI +LS   + +L + + +++G  + LH  DG+D P S K+L   F++  R  I T+ GR   + R D +  + ++D      A EA+  +EN ++ + A +   + DG   D+V+F+N  D  L R+       PK+ + L+ A    + F   G +++L  +A N  L +  K  + FF G     R ++ SP  +   +S+ + DK +D+I  +YDVI V     S ++ + +E D +GR+ +   G  +T+ +G E+M D     + S VPFV+
 S:  111 KAVHIMGLLSDGGVHSHQDHLVAMAELAVRRGADKIYLHAFLDGRDTPPRSAKKSLELMDETFARLGKGR---IATIIGRYFAMDRDNRWDRVSTAYNLIVDSSAEFHAATGVAGLEAAYARDEN--DEFVKATRIGEPANVEDG------DAVVFMNFRADRARELTRVFVEDDFKDFERARQPKVNYVMLTQYAA--SIPAPSAF----AAGSLKNVLGEYLADNGKTQLRIAETEKYAHVTFFFSGGREEPFPGEERILIPSPKVATYDLQPEMSAPEVTDKIVDAIEHQRYDVIIVNYANGDMVGHSGIMEAAIKAVEYLDVCVGRITDALEKVGGEALITADHGNVEQMTDDATGQAHTAHTSEPVPFVY 468
>gi|77972951|ref|ZP_00828505.1| COG0696: Phosphoglyceromutase [Yersinia frederiksenii ATCC 33641] (515 aa)
Score = 125, Expect = 1.7e-04, Identities = 94/411 (22%), Positives = 166/411 (40%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTP-IVTVAGRNHVFGKKGR--------DFLDN---EHVMDYFETICGL-GEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVK-------GKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSL 495
      L LD++IK       ID++ K  K VHI +LS   + ++ ++ + K+G  + LH  DG+D P S  +L F++  K   I ++ GR +  + R    D L   E  D  + GL  A E E+  +   +AD    + DG   D+++F+N  D  + R  +  G F    +G +  +  +K      +   + K+D  L +  K  + F+ G   +  R +++SP  +   +SS L +K + +I GKYDVI  P    + D  + +ET D + +++  +   + +T+ +G AE+M D     +SL VP ++    K++++  G S I T+ SL
 S:  81 LTRLDKEIKDGDFFTNPTLTAAIDKAVKA-GKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHILAMVQLAAKRGATAIYLHAFLDGRDTPPRSAESSLKRFTEQFAKLGKGRIASIIGRYYAMDRDNRWDRVQLAYDLLTQAKGEFTAD--NAVAGLQAAYARDENDEFVRPTVIKAAGEADA-----AMNDG------DALIFMNFRADRARQITRTF-VNKDFDG-FKRDKVVNFGDFVMLTEYAADIKVACAYPPASLTNTFGEWLMKHDKTQLRISETEKYAHVTFFYNGGVEEPFKGEDRILINSPKVATYDLQPEMSSAELTEKLVGAITSGKYDVIICNYPNGDMVGHTGDYDAAVKAVETLDNCIEQVVAAVKAVDGQLLITADHGNAEQMRDPATGQAHTAHTSLPVPLIYVGN----KEVKAVEGGKLSDIAPTMLSL 497
>gi|89210712|ref|ZP_01189098.1| Phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Halothermothrix orenii H 168] >gi|89159682|gb|EAR79344.1| Phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Halothermothrix orenii H 168] (513 aa)
Score = 124, Expect = 1.9e-04, Identities = 100/466 (21%), Positives = 196/466 (42%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAY--------NTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM---------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNG 470
      L ++ +G GL++K GN +K A+ PN++   YP +L  +    +  S  ++   ++Y +     +++ I+ +L  +   I   NS + H+ +LS   + +LF ++ +  K ++ V +H I DG+D P S K L+  + L +   I TV+GR +  + R  +   Y  + G G +A ++A   ++ A  D ++P      TI D   +D+V+F N  D  + + +     + +  + L+  +A Y + +   P++ K    +++K  K L +  K  + FF G     R ++ SP  + E  +S+ + DK ++ +  KYDVI +     + +  + +E D+ LG++I   G + LT+ +G +EKM D    + ++ VP ++ G
 S:   8 LALIIMDGFGLSEKSDGNAIKQAHTPNLDKFFEE-YPDTVLDASGEAVGLPEGQMGNSEVGHLNLGAGRIVYQD------YTRINKAIEEGTLPENDALKNAIQHVKDNNSAL-HLMGLLSDGGVHSHINHLFGLLEMARVKNIEKVYVHPILDGRDTPPRSAEKYLNQLEEKLAELGIGEIATVSGRYYTMDRDNRW---DRTKKSYDALVLGEGLEA-SDAISALKQSYAADKSDEFVIPTVIKKNGQPVGTIKD------NDAVIFYNFRADRARQITKALALEEFDEFERPAEHPENLYYVCMAE-YDEEFNLPVAFPPLEIKNG--FGEILSKEGFKQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEKKYPGEDRVLVPSPKVATYDEKPEMSAYEVTDKLLEKLDEDKYDVIILNFANPDMVGHTGFMDAAVKAVEAVDECLGKIIPRIVDMGGQVLLTADHGNSEKMKDSEGKPHTAHTTNQVPLIYIGG 475
>gi|57240801|ref|ZP_00368749.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Campylobacter lari RM2100] >gi|57018420|gb|EAL55194.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Campylobacter lari RM2100] (492 aa)
Score = 124, Expect = 2.0e-04, Identities = 78/383 (20%), Positives = 163/383 (42%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS-----PKLKGLFLSSLAPIYGTKLD-AVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI-GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLN-IVPHNKSSLVPFVFTNG 470
      +++ I++ +L + +  +L+ + N+   VHI + S     +  ++ + ++ +  H I+DG+D P S  + + +F K  + +++GR +  + R   + + Y++ +   ++ +  Y ++  + D + P N  DG + +D V+F+N  D  L  +    P+  + +  +Y K + ++ FE  K + + LA+++A +  L   K  + FF G+   N TR ++ S  + E  +S+K + ++ I I G D I V     + D + + +E+ D+ LG +I + R    +TS +G E M D++ N + H  + FV  G
 S:  81 INKAIENNTLKDNKALKELLQKCNR-----VHIIGLYSDGGVHSMHTHFNALLKICKEENKEVFAHAISDGRDCSPISGLNFIKSLQEFCEKEKINLASLSGRFYAMDRDKR----YDRIKLYYDALFAKAPKS-DDFITYIQKSYDENITDEFLTPVINPSFDG--IKAEDGVVFINFRNDRMRQLVASLTQENFDEFPRELLVKNAITMSLYDEKFNLSIMFE---KEELNNTLASVIANANLSQLHTAETEKYAHVTFFFNGGKEELEVNETRVLIPSSKVKTYDEKPCMSAKEVANEVIKGIKGGIDFIVVNFANGDMVGHTGDFEAAIRAVESVDECLGEVIKVARENDYAFIITSDHGNCEAMKDENNNSLTNHTTFDVFAFVEAKG 458
>gi|160940327|ref|ZP_02087672.1| hypothetical protein CLOBOL_05217 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] >gi|158436907|gb|EDP14674.1| hypothetical protein CLOBOL_05217 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] (513 aa)
Score = 124, Expect = 2.0e-04, Identities = 94/388 (24%), Positives = 167/388 (43%)
 Q:  84 YLEL--LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG---YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS-----PKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSP--ACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLN--IVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      Y EL + + I+   + F  I+  K +S + H+F ++S   + +++ ++ + K GLK V +H  DG+D P S  +   + +   + +V GR +  + R D ++  + Y   G G QA + A+    + K D ++P + + DG   +  DSV+F N PD  + R     P+ K L  L + T D    V K+ES+    +A +  + +  K  + FF G  NE  R ++ SP  T D +  +S+ + DK +++I  KYDVI +     +   + IET D +GR +  R  ++ + + +G AE+++D     H ++ VPF+ N D
 S:  76 YQELTRITKSIQDGDFFQIPEFLTAIENCKKHDSAL-HMFGLVSDGGVHSHNTHIYGLLELAKKNGLKKVYVHCFLDGRDTPPESGKGFVEQLEAKMKEIGVGEVASVMGRYYAMDRDKRWDRVE----LAYNALTKGEGNQAESAAAGIQASYDSGKA-DEFVIP-FVVMKDGKPAATIQDKDSVIFYNFRPDRAREITRAFCDDSFDGFPREKRL---DLVYVCFTDYDETIQNKLVAFKKESITNTFGEFLAAHKKTQVRIAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNEGEDRILVPSPKEVATYDLKP-EMSANGVCDKLVEAIKSDKYDVIIINFANPDMVGHTGVEDAAIKAIETVDACVGRAVEAIREVDGVMFICADHGNAEQLVDYETGEPFTAHT-TNPVPFILVNAD 475
>gi|154175547|ref|YP_001407650.1| phosphoglyceromutase [Campylobacter curvus 525.92] >gi|112802310|gb|EAT99654.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Campylobacter curvus 525.92] (486 aa)
Score = 124, Expect = 2.0e-04, Identities = 80/318 (25%), Positives = 129/318 (40%)
 Q:  153 HLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYG-------TKLDA-----VFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNN--ENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK-YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVP-HNKSSLVPFVFTNG 470
      H I DG+D P  K+ NF K L+  I +++GR +  + R   E V  +E + G  Q  E EY ++ + V D I+PA   G + ++D V+F+N  D   R +  L   S A +    T+ DA   V FEN  + ++ LA ++A   L   K  + FF     N TR ++ SP  + E  +S+ + D I +  D I V     + D  + +E D LGR++  +   + +TS +G E+M D  I+ H  ++ F+  G
 S:  141 HAITDGRDVSP----KSGLNFIK-ALQAKFKIASISGRFYAMDRDKR----WERVKLAYEAMMGENPQEI-EPFEYVMQSYEHDVTDEFIVPASFNGFRG--IGENDGVIFINFRND------RAREICAALGAKNFSEFARPFAVKNLLTMTEYDANFAFPVLFENE---RLQNTLAQVIANAGLTQLHTAETEKYAHVTFFFNGGVEELVPNETRILIPSPKVKTYDEKPEMSAPAVCDAVIKGMDDGQDFIVVNFANGDMVGHTGDFDAAVKAVEAVDTALGRIVAKAKERNYALIITSDHGNCEEMRDAEGKILTNHTTYDVLCFIMGEG 453
>gi|84386942|ref|ZP_00989966.1| phosphoglyceromutase [Vibrio splendidus 12B01] >gi|84378232|gb|EAP95091.1| phosphoglyceromutase [Vibrio splendidus 12B01] (510 aa)
Score = 124, Expect = 2.0e-04, Identities = 82/383 (21%), Positives = 161/383 (42%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGK--------KGRDFLDNEHVMDYFET-ICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYN----TIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPV-----KGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVF 467
      L + + I    E   +D++ K + K VHI ++S   + +++ + + ++G + + LH  DG+D P S  L+ F +  K   + ++ GR +  +    + D L    F+T + GL   EA+  +EN ++ + A + A    I+DG   D+V+F+N  D  + R   P  G  +  I  L   + P+     E+   ++K   L +  K  + FF G+  E  R++++SP  +   +S+ L +K + +I GKYD I  P    +   + +E+ D+ LG+++  +   + +T+ +G AE M++   +  ++L VP ++
 S:  80 LTRITKSIADGEFAQTEALVNAVDKAVKAD-KAVHIMGLMSPGGVHSHEDHIYAAVEMAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAENTLARFQELFAKLGKGRVASLIGRYYAMDRDNNWDRVQESYDLLTQAKAEFTFDTAVAGL------EAAYARDEN--DEFVKATEIKAEGEESAAIVDG------DAVIFMNYRADRAREITRAF--VPNFDGFERNVFPAIDFVMLTQYAADIPLLCAFPPASLENTYGEWLSKEGKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGKEDEFEGEERQLVASPKVATYDLQPEMSAPELTEKLVAAIKGGKYDAIVCNFPNCDMVGHTGVYDAAVKAVESLDECLGKVVEAIKEADGQLLITADHGNAEMMVNPETGGIHTAHTNLPVPLIY 470
>gi|91216526|ref|ZP_01253492.1| phosphoglyceromutase [Psychroflexus torquis ATCC 700755] >gi|91185320|gb|EAS71697.1| phosphoglyceromutase [Psychroflexus torquis ATCC 700755] (506 aa)
Score = 124, Expect = 2.0e-04, Identities = 95/418 (22%), Positives = 180/418 (43%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGL-KPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEAS-EYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYF--VSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSP-KLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANM--VAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF---GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAE---AARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLG-VYSSILSTLD----SLDTEHKLF 502
      L ++ +K+ +L N   + D + K N K VH  ++S   + +L +++  + G+ K +H  DG+D P+S  + +   K NT + +V GR +  + R   E V  ++ I   + FTE  E  ++ + V D I P  T D   + + D V+F N  D  L +++   KL +  L + TK D F  V K++++ A + V ++ K +   +K   FF  G   + R +++SP  +   +S+ +L DK + I +  F+ C  A    + D  +  ET D+ L ++  + G + + + +G +E M++  +  + ++ VPF+ + D+  ++  LG + +IL +D   L T+H L 
 S:  78 LAKINMAVKNDTLKNEPALEQAFDYAKK-NDKAVHFLGLVSDGGVHSHTDHLKGLVSAAEEFGISKKYVHAFTDGRDVDPHSGKGFIESLLPHFKKTNTQLASVIGRYYAMDRDKR----WERVEKAYDLIVKGEAETFTENPLEALQKSYDDGVSDEFIKPISITKNDKPVAKIKEGDVVIFFNFRTDRGRQLTQVLSQEDFKLYDMKSIPLYFVTLTKYDDTFKNINVVFKKDNIKATLGEVLEHTGKSQIRAAETEKYPHVTFFFSGGREKPFRDEKRIMVNSPKVATYDLQPEMSAYLLKDKIVKEISEKSADFI-CLNFANPDMVGHTGDFDAAVKACETVDECLKDVVTAAKKEGYSVIVIADHGNSETMINPDGSPNTAHTTNPVPFILVDDDI--TSIKDGILGDIAPTILDLMDIEKPELMTQHSLL 505
>gi|145617560|ref|ZP_01773625.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Geobacter bemidjiensis Bem] >gi|144946349|gb|EDJ81409.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Geobacter bemidjiensis Bem] >gi|197089495|gb|ACH40766.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Geobacter bemidjiensis Bem] (512 aa)
Score = 124, Expect = 2.3e-04, Identities = 113/506 (22%), Positives = 216/506 (42%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIK-SKSLHNLEIFNK--LIDRSNKT--NSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYS---FNKNL-SNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYF----VSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYG----TKLDAVFFENPVKGKEE--SLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNENI----TRKILSSP--ACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSS--LVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLI 507
      K L+ ++ +G G+N  + N + A PN+ L + YP  + +  + +P   + +      G T+I   + + + SKS+ + + F+  L+D  K  S +H+ +LS   + +L+ +I++ + G++ V +H + DG+D P S  + K L + ++F  +  I TV GR +  + R D ++   Y  + G+G + + A+  ++  V D +LP+  IM G   +  D +F N  D  + R  T P  G    +   T D F   G EE ++  +++   L +  K  + FF N  EN   R ++ SP  T D++  +S+ ++ ++ + +  KYDV+ +     + L  + +E D+ +G+L+  R G I +T+ +G AE M D+   PH  + + P V +   K++  L  + + L L  ++  SL+
 S:   3 KKPLLLMILDGWGINSDTESNAIAQAKTPNMTRL-TAEYPSGTI-DGSGMSVGLPAGQMGNSE-----------VGHTNIGAGRVVYQDLTRISKSIDDGDFFHNPVLLDCMKKAVQGSGRLHLAGLLSDGGVHSHDTHLYALIDMAKRNGVREVFVHCLLDGRDTPPQSGIDYLKRLEAEMARFSFGK---IATVIGRYYAMDRDNRWDRVEQA----YRAIVSGVG-KPYPSAAAAIEQSYQGGVNDEFVLPS--VIMQGGAPVGRLGDGDGFIFFNFRSDRAREITRAF-TDPGFDGFKREEWPKLASYVCMTSYDETFGLPVAFGNEELVNIFPEVISNAGLTQLRIAETEKYAHVTFFF--NGGRENPFPGEDRALIPSPKEVATYDQKP-EMSAYLVTEELLKRLDEDKYDVVILNFANADMVGHTGILPAAVKAVEAVDECVGKLVAKVREKGGIALITADHGNAEMMKDEQGG--PHTAHTCEMAPVVLVDDSRKGAKLRKGVLADLAPTMLELLGLQQPSEMGGKSLL 510
>gi|114770921|ref|ZP_01448389.1| phosphoglycerate mutase III, cofactor-independent [alpha proteobacterium HTCC2255] (512 aa)
Score = 124, Expect = 2.3e-04, Identities = 101/470 (21%), Positives = 189/470 (40%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFE---TICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLA-----RMMKTSPKLKGLFLSSLAPI--YGTKL--DAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVFTNGD 471
      K L L+ +G G + + N + AN PN++ L  YP L+S      +  S  V+   ++Y +  K  + D++ +  HN + N ID++ + K VH+ +LS   + ++F I +  +G + + LH  DG+D P S    ++ L++  +  AG    GR + +D ++ D E  T+  G+  T +    A  + D    I D  ++ D+V+F+N  D  +A   +   +  + LS  + Y + L   +  P+   ++L  + N  L +  K  + FF   +E   R ++ SP  +   ++S +L DK +++I  +YD I  P    + +  +  E D +GR++  + G  +T+ +G AE+M D +    + S VPF++  D
 S:   5 KTPLALLILDGWGYREASENNAILAANTPNLDALREQ-YPNTLISGSGLDVGLPDGQMGNSEVGHVNLGAGRVVYQDF-TKITKAIADDEFQ----HNPVLVNA-IDKA-VSAGKAVHLLGLLSPGGVHSHEDHIFAAIQLAASRGARDIYLHAFLDGRDTPPRS--------AQASLEKADAVFAAAGVGKTATIIGRYYAMDRDNRWDRVESAYTLMTKGQGLHTADNAVAGLEAAYARDENDEFVGATVIGDAVTMNAGDTVIFMNFRADRARQMAHTFVDEIFTGFERGAAIALSDFVMLTEYESNLAIPCAYPPEPL----HNVLGEWLQNNGKTQLRISETEKFAHVTFFFSGGKEDEYGGEQRILIPSPDVATYDLQPEMNSTLLTDKLVEAILAREYDAIICNYPNGDMVGHTGNFAAAVKACEAVDTCIGRVVEALKEVGGECLITADHGNAEQMQDPNTGQAHTAHTSEPVPFIYVGRD 473
>gi|170099924|ref|XP_001881180.1| phosphoglycerate mutase [Laccaria bicolor S238N-H82] >gi|164643859|gb|EDR08110.1| phosphoglycerate mutase [Laccaria bicolor S238N-H82] (528 aa)
Score = 124, Expect = 2.3e-04, Identities = 93/381 (24%), Positives = 169/381 (44%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLH-NLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGL-KPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRN-TPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETIC-GLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPK------LKGLFLSSLAPIYGTK--LDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSP-ACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMC----PMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVFT 468
      +D IK + H N +I +  R+ +  ++ H+ ++S   + +LF ++  ++G+  +H +ADG+D P S NK    F K N  + TV GR +  + R   E V  + + G+GE+  + +  N A V D + P   +G +  D++ F N  D  + +   K    K L +++++ Y ++   F  P+   ++LA +AK  K  +  K  + FF   + + R ++ SP  T DKE  +S  + +K + + K + FVMC  P +    D  +++ ET D+ +G +    G I+ +T+ +G AEKM D +  PH + ++ VPF+ T
 S:  87 IDVSIKKRQFHKNPQILDS-CKRAVEGTGRL-HLLGLVSDGGVHSHINHLFALLETAKEQGVPHTYVHFLADGRDTAPRSSNKYAQQLLDFTKKENYGELATVVGRYYAMDRDKR----WERVKVAIDGLVGGVGEKVEEDVIKTIEANYAKDVTDEFLKPIIVNGDEGR-IKDGDTLFFFNYRSDRMREIVSVFGLPNKPMEVDIPKDLGITTMS-TYNSEFPFPVAFPPQPMT----NVLAEWLAKEGIKQAHIAETEKYAHVTFFFNGGVEKQFAHEERHMIPSPKVATYDKEP-KMSVHSVAEKVAEVLKKGEDQFVMCNFAPPDMVGHTGVYD-AAVVAVTET-DKAVGTVYKAAEEAGYILLITADHGNAEKMKDP-VTGNPHTAHTTNPVPFIMT 472
>gi|146309260|ref|YP_001189725.1| phosphoglyceromutase [Pseudomonas mendocina ymp] >gi|166991398|sp|A4Y077|GPMI_PSEMY 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|145577461|gb|ABP86993.1| phosphoglycerate mutase [Pseudomonas mendocina ymp] (510 aa)
Score = 123, Expect = 2.4e-04, Identities = 90/402 (22%), Positives = 161/402 (40%)
 Q:  94 SKSLHNLEIF-----NKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFETICGL---GEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEE------SLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSL 495
      +K++ + E F   N+ +D++   K VHI +LS   + ++ + + ++G + + LH  DG+D P S  ++    +     G+ +  GR F +D ++ D E  L  G  F AS    A + ++D   TI   V  D+V+F+N  D  L R   P + F  AP G +  + +       ++L  +AKN  L +  K  + FF G   E  R ++ SP  +   +S+ + D+ +D+I  +YDVI V     +  + + +ET D +GR+  + G  +T+ +G E+M D+   H  + P F   P +++  GV + + TL +L
 S:  85 TKAIRDGEFFDNAAINQAVDKAVAA-GKAVHILGLLSDGGVHSHQDHIVAMAELAARRGAEKIYLHAFLDGRDTPPKSAQPSIELLDAAFAR--------LGKGRIASLTGRYFAMDRDNRWDRVEQAYHLIVDGAGQFNAASAVEGLQAAYERGESDEFVKATTIGAPVQVEDGDAVVFMNFRADRARELTRAF-VEPGFQE-FERKRAPQVGFVMLTQYAASIPAPAAFAPEALTNVLGEYLAKNGKTQLRIAETEKYAHVTFFFSGGREEPFEGEERILIPSPDVATYDLKPEMSAPEVTDRIVDAIENQRYDVIIVNYANGDMVGHTGVFEAAVKAVETLDTCVGRITEALQKVGGEALITADHGNVEQMEDECTGQA-HTAHTCEPVPFIYVGKRPARIREG--GVLADVAPTLLTL 492
>gi|145252196|ref|XP_001397611.1| hypothetical protein An16g02990 [Aspergillus niger] >gi|134083156|emb|CAK48608.1| unnamed protein product [Aspergillus niger] (520 aa)
Score = 123, Expect = 2.4e-04, Identities = 92/405 (22%), Positives = 175/405 (43%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPI-----VTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFET-----ICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG--YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM---KTSPKLKGLFLSSLAPIYGT--KLDAVFFENPVKGKEE---SLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAE--AARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNG-DLWPKKMQSNFLG-VYSSILSTL 492
      +D+ +K  L ++    R+ + N ++ H+ ++S   N +L ++ V + + V +H  DG+D P  K+ + + + LL +  I   TV GR      +D +  D E   + G GE++ ++ + NE  NK D + P  I+ G  V  D++ F N  D  + +++   SPK + +  +   T K D F  PV  +  ++LA + K D K  +  K  + FF   +   R ++ SP  +   +S+ + DK + +G+ + FVM      +  + + +  D+ +G +  C+ G I+ +T+ +G AE+ML +    + ++ VPFV N + W K +  LG V ++L+ +
 S:  92 IDQTLKKGELGKVDNIVASFKRAKEGNGRL-HLLGLVSDGGVHSNITHLVGLLKVAKEMEIPQVFIHFFGDGRDTEP----KSATKYMQQLLDQAKEIGVGEIATVVGRYWA--------MDRDKRWDRVEIAMKGIVTGEGEES-SDPVKTINERYENKETDEFLKP---IIVGGKDRRVQDGDTLFFFNYRSDRVREITQLLGDYDRSPKPEFPYPKDIHITTMTRYKTDYTF---PVAFPPQHMGNVLAEWLGKKDVKQCHVAETEKYAHVTFFFNGGVEKQFPGEVRDMIPSPKVATYDLEPKMSAAAVGDKMAERLGEGNFEFVMNNFAPPDMVGHTGVYEAAIQGVAATDKAIGVIYEACKKHGYILFITADHGNAEEMLTEKGTPKTSHTTNKVPFVMANAPEGWSLKKEEGVLGDVAPTVLAAM 503
>gi|196255870|ref|ZP_03154408.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Cyanothece sp. PCC 7822] >gi|196203050|gb|EDX97867.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Cyanothece sp. PCC 7822] (532 aa)
Score = 123, Expect = 2.5e-04, Identities = 70/320 (21%), Positives = 127/320 (39%)
 Q:  152 LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEE-----SLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      +H I DG+D P  K ++   + K   I T+ GR +  + R   + V  ++ +  G   A +  ++ A + D ILP  T +  V  D ++F N PD  L   T P  G   + P+     + PV+  E   ++L ++A + +    K  + FF G   E  R+++ SP  +   +S++ + D  +I G Y ++ +     + +++   IE DQ LG+L+N   G  + + +G AE M D+ N  + ++ VPF+  G+
 S:  149 VHAITDGRDTNPNEGVKAIAQIQAHIDKIGIGRISTICGRYYAMDRDRR----WDRVKKAYDLLTQDGPGDGRTALQILKDSYAKDITDEFILP---TRVAPGAVESGDGIIFYNFRPDRARQLCYAF-TMPNFDGFERKLIQPLSFVTFTQYDPKLPVQVAFEPQNLTNILGEVIANHGLRQFRTAETEKYPHVTYFFNGGLEKPFEGEDRELIQSPMVATYDLAPEMSAQAVTDTACAAIEKGIYSLVVMNYANPDMVGHTGNIEAAAKAIEKVDQCLGQLLNSIHKMGGTAIIIADHGNAEYMRDEEGNPWTAHTTNPVPFILVEGE 470
>gi|169634640|ref|YP_001708376.1| phosphoglycerate mutase III, cofactor independent [Acinetobacter baumannii SDF] >gi|169153432|emb|CAP02574.1| phosphoglycerate mutase III, cofactor independent [Acinetobacter baumannii] (515 aa)
Score = 123, Expect = 2.6e-04, Identities = 85/380 (22%), Positives = 150/380 (39%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFETICGL---GEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVF 467
      + + I++ +  E+  ++++ K   VHI +LS   + ++ + + +K+G K LH  DG+D P S  +L    +     G+ +  GR F +D ++ D E  L  GE  T +   LA  + D    I +  V  DSV+F+N  D      DFA  R +  P L  + +  Y  +DA   PV  E L  L  ++   L +  K  + FF   +E   R ++ SP  +   +S+ + D+ + +I G+YD++ V     +   + +E D LGR+     + +T+ +G E+M D   V  + + LVPF++
 S:  87 ITKDIRTGAFFEHEVLVDAVEKA-KAAGGAVHIMGLLSEGGVHSHEDHIVAMCELALKRGAKVYLHAFLDGRDTPPRSAQPSLEKLDALFAQYE-------GKGRIATMIGRYFAMDRDNRWDRVEQAYRLLTEGEAVRTATTAVEGLELAYAANENDEFVKATRIGEIAKVQDGDSVVFMNFRADRAREITHAFVEKDFAGFERTV--VPNLSKFVMLTR---YQASIDA-----PVAYMPEELKNSLGEYLSSLGKTQLRIAETEKYAHVTFFFSGGREDEYPGEKRILIPSPNVATYDLKPEMSAYEVTDELVKAINSGEYDLLVVNYANGDMVGHTGVFDAAVKAVEAVDTCLGRVYEAVMAKKGHMLITADHGNVEQMQDYESGQVHTQHTTELVPFIY 472
>gi|121535411|ref|ZP_01667222.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Thermosinus carboxydivorans Nor1] >gi|121306010|gb|EAX46941.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Thermosinus carboxydivorans Nor1] (512 aa)
Score = 122, Expect = 3.1e-04, Identities = 85/362 (23%), Positives = 152/362 (41%)
 Q:  106 LIDRSNKTNSK--IVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGY---FVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSP-----KLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVF 467
      L+D + +T +  +H+ +LS   + +L+ ++ + ++GL+ V +H  DG+D P + + +   +    I T+AGR  +  RD     Y  +  G A + +     + D ++P  T++DG   V  D V+F N PD  L R  S   + G F  A + T+ D   PV  + L  L +++K   L +  K  + FF GE   N R ++ SP  +   +S+ + D+ + I GKYD I +     S  + + + T D+ +GR++  R G I+ +T+ +G AE M D+    + ++ VPF+ 
 S:  100 LVDVATRTKAGGGALHLMGLLSDGGVHSHIDHLYALLELAKRQGLERVYVHAFLDGRDVPPANALEYVDALETKMADLGIGRIATIAGR---YWAMDRDKRWERTEKAYAALVYRDGLHAPSARAAVEAAYARGET-DEFVMP---TVVDGCGDCAVKAGDGVIFFNFRPDRARQLTRAFVDSQFSGFDRRYGYFPLHFATM--TQYDETL-AVPVAYAPQFLTNTLGEVISKAGLTQLRIAETEKYAHVTYFFNGGEERPFANEDRVLIPSPKVATYDLQPEMSAPAVTDRAVAEIRSGKYDFIVINYANGDMVGHSGKFEAAVQAVATVDECVGRVVATMRERGGIVCITADHGNAECMRDETGEPFTAHTTNEVPFIL 470
>gi|71734339|ref|YP_277006.1| phosphoglyceromutase [Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 1448A] >gi|85540992|sp|Q48C87|GPMI_PSE14 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|71554892|gb|AAZ34103.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 1448A] (510 aa)
Score = 122, Expect = 3.7e-04, Identities = 84/352 (23%), Positives = 146/352 (41%)
 Q:  116 KIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNL----SNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEH--VMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM----------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVF 467
      K VHI +LS   + +L + + +K+G + + LH  DG+D P S K+L  + F++  R   T+ GR   + R D +  + ++D      A EA+  +EN ++ + A +   + DG   D+V+F+N  D  L R+       PK+ + L+ A    + F   G +++L  +A N  L +  K  + FF G     R ++ SP  +   +S+ + DK +D+I  +YDVI V     S ++ + +E D +GR+    G  +T+ +G E+M D     + S VPFV+
 S:  111 KAVHIMGLLSDGGVHSHQGHLVAMAELAVKRGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAKKSLELMDATFARLGKGRTA---TIIGRYFAMDRDNRWDRVSTAYNLIVDSTAEFHADSGVAGLEAAYARDEN--DEFVKATRIGEPARVEDG------DAVVFMNFRADRARELTRVFVEDDFKDFERARQPKVNYVMLTQYAA--SIPAPSAF----AAGSLKNVLGEYLADNGKTQLRIAETEKYAHVTFFFSGGREEPFPGEERILIPSPKVATYDLQPEMSAPEVTDKIVDAIEHQRYDVIIVNYANGDMVGHSGIMEAAIKAVECLDVCVGRITAALEKVGGEALITADHGNVEQMTDDSTGQAHTAHTSEPVPFVY 468
>gi|27467478|ref|NP_764115.1| phosphoglyceromutase [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] >gi|57866439|ref|YP_188038.1| phosphoglyceromutase [Staphylococcus epidermidis RP62A] >gi|38257577|sp|Q8CPY4|GPMI_STAES 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|81675182|sp|Q5HQV1|GPMI_STAEQ 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|27315021|gb|AAO04157.1|AE016745_256 phosphoglycerate mutase [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] >gi|57637097|gb|AAW53885.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Staphylococcus epidermidis RP62A] (505 aa)
Score = 122, Expect = 3.7e-04, Identities = 88/375 (23%), Positives = 161/375 (42%)
 Q:  94 SKSLHNLEIFNKLI----DRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYF--VSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSP-------KLKGLFLSSLAPIYGTKLDA-VFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFT 468
      +KS+ + E F+ +   + K N  +H+F +LS   + K+LF ++ + K+G+ V +H  DG+D  S K +   KF     +V+GR +  + R  D E   + I    FT A   N N V D + P  I++G  V+ D+V+F N PD A L+ +      ++ LF ++  Y  +DA + FE  K  + + +  N K L +  K  + F  G N  E  R+++ SP  +   +S+ + D ++ + G D+I +     S L+ + IE D+ LG +++   G  +T+ +G ++++L   + + ++ VP + T
 S:  83 NKSIEDGEFFDNTVLNNAVKHVKDNGSALHVFGLLSDGGVHSHYKHLFAILELAKKQGIDKVYVHAFLDGRDVDQKSALKYIEETEDKFKELGVGQFASVSGRYYAMDRDKR--WDREE--RAYNAIRNFEGPTFTSAKAGVEANYKNDVTDEFVEP---FIVEGQNDGVNDGDAVIFYNFRPDRAAQLSEIFTNKAFDGFKVEQVDNLFYATFTK-YNDNVDAEIVFE---KVDLNNTIGEVAQDNGLKQLRIAETEKYPHVTYFMSGGRNEEFEGERRRLIDSPKVATYDLKPEMSAYEVKDALLEELDKGDLDLILLNFANPDMVGHSGMLEPTIKAIEAVDECLGEVVDKIIDMGGHAIITADHGNSDQVLTDDDQPMTTHTTNPVPVIVT 466
>gi|77456561|ref|YP_346066.1| phosphoglyceromutase [Pseudomonas fluorescens PfO-1] >gi|123606300|sp|Q3KJH9|GPMI_PSEPF 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|77380564|gb|ABA72077.1| phosphoglycerate mutase [Pseudomonas fluorescens PfO-1] (508 aa)
Score = 121, Expect = 4.1e-04, Identities = 80/352 (22%), Positives = 144/352 (40%)
 Q:  116 KIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNF-SKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETIC-GLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM----------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVF 467
      K VH  +LS   + +L + + K+G + + LH  DG+D P S  ++  + F    I ++ GR +  + R   + V  + I G GE   A E   A  ++D   +I +  V  D+V+F+N  D  L+R+       PK++ + L+   Y  + A   P G E++L + +AKN  L +  K  + FF G     R ++ SP  +   +S+ + D+ +++I  +YDVI V     S  + + +E D +GR++   G  +T+ +G E+M D+    + + VPF++
 S:  111 KAVHFMGLLSDGGVHSHQDHLIAMAELAFKRGAEKIYLHAFLDGRDTPPKSAASSIELLDATFQALGKGRIASLIGRYYAMDRDNR----WDRVAQAYNLIVDGKGEINAATAQEGLEAAYARG--ESDEFVKATSIGEPVKVEDGDAVVFMNFRADRARELSRVFVEDGFKEFERARQPKVQYVGLTQ----YAESIPAPAAFAP--GSLENVLGDYLAKNGKTQLRIAETEKYAHVTFFFSGGREEPFPGEERILIPSPKVATYDLQPEMSAPEVTDRIVEAIENQRYDVIVVNYANGDMVGHSGVFEAAVKAVECLDTCVGRIVEALEKVGGEALITADHGNVEQMADESTGQAHTAHTTEPVPFIY 468
>gi|163814022|ref|ZP_02205415.1| hypothetical protein COPEUT_00175 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] >gi|158450716|gb|EDP27711.1| hypothetical protein COPEUT_00175 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] (514 aa)
Score = 121, Expect = 4.4e-04, Identities = 112/468 (23%), Positives = 198/468 (42%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLEL--LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNF-SKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG---YFVSKDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVFTN 469
      K ++ +V +G GL+ K +GN + LA P ++ L++  P+   +   +P  P +  +S  M G  I Y EL + + I    E   I+  K NS + H++ +LS   + +L+ ++ + K+ + V +H  DG+D P S  L  +K    + +++GR +  + R D ++  + Y  + G G QA +A   E+  +V D +LP  T +G   V +DSV+F N PD      DF  R   P     L +   D    V K+E +    +A  K L L  K  + FF G  N+N R ++ SPA +   +S+ + +K  +I G+YDVI +     + +  + +ET D+ +G +    ++ + + +G AE+M++   PH + ++ VPF+ N
 S:   3 KKPVVLMVLDGYGLSDKTEGNAVALAKTPVMDKLMA-TAPFV-----QGAASGLPVG-LPDGQMG-NSEVGHMNIGAGRI-IYQELTRITKAIADGDFFENEEMLAAIENCKKNNSDL-HLWGLLSDGGVHSHNTHLYAILELCKKQNFENVYVHPFFDGRDTPPASGKGYLEELIAKMKEIGVGKVASMSGRYYAMDRDNRWDRVE----LAYKSLVTGEGVQA-EDAVAAMQESYDKEVYDEFVLPTVIT-ENGKPVSLVKPNDSVIFFNFRPDRAREITRAFCCDDFDGFERANGRMP---------LTYVCFKDYDESIPNKLVAFKKEEIDNTFGEYLAAKGLKQLRLAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNKNEDRILVKSPAVATYDLQPEMSAPEVSEKLNAAILGGEYDVIIINFANPDMVGHTGVIPAAIQAVETVDKCVGAAVEAIDKVDGVLFICADHGNAEQMINYETG-APHTAHTTNPVPFILYN 473
>gi|54303719|gb|AAV33247.1| independent phosphoglycerate mutase [Onchocerca volvulus] (515 aa)
Score = 121, Expect = 4.4e-04, Identities = 111/462 (24%), Positives = 195/462 (42%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIK---------TYLEL--LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLK-PVL--HLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRN-TPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQA-FTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKD-DSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAP----IYGTKLDAVFFENPVKGKEES---LLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAE--AARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKML----DKHL----NIVPHNKSSL 462
      +KN + +V +G G++ + KGN + A P ++ L +           ++P   +   E L G +++      Y ++ ++ +K+K+L  +  + +R+ K N +I H+ ++S   + +LF +I L K LK P L H  DG+D P S  L   F+ K   I T+ GR +  + R   E + + Y  I G+GE+  +A +   A  D + P  I+   +KD D+++F +  D  +  M  + K L   P  + G    F P   ES  +LA ++       K  + FF G   EN R ++ SP  +   ++SS + DK I+ + +  F+MC     +  + + +E D +GR+  C+  ++ +T+ +G AEKM+   KH   N+VP  SSL
 S:   4 VKNRVCLVVIDGWGISNESKGNAILNAKTPVMDELCA-------------------LNSHPIEAHGLHVGLPEGLMGNSEVGHLNIGAGRVVYQDIVRINLAVKNKTLVENKHLKEAAERAIKGNGRI-HLCGLVSDGGVHSHIDHLFALITAL--KQLKVPQLYIHFFGDGRDTSPTSGVGFLQQLIDFVNKEQYGEIATIVGRYYAMDRDKR----WERIRVCYDALIAGVGEKTTIDKAIDVIKGRYAKDETDEFLKP---IILSDKGRTKDGDTLIFFDYRADRMREITECMGME-RYKDLKSDIKHPKDMQVIGMTQYKAEFTFPALFPPESHKNVLAEWLSVKGLTQFHCAETEKYAHVTFFFNGGVEKQFENEERCLVPSPKVATYDLEPAMSSAGVADKMIEQLNRKAHAFIMCNFAPPDMVGHTGVYEAAVKAVEATDIAIGRIYEACKKNDYVLMVTADHGNAEKMIAPDGGKHTAHTCNLVPFTCSSL 472
>gi|153208292|ref|ZP_01946671.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Coxiella burnetii 'MSU Goat Q177'] >gi|165919233|ref|ZP_02219319.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Coxiella burnetii RSA 334] >gi|120576076|gb|EAX32700.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Coxiella burnetii 'MSU Goat Q177'] >gi|165917094|gb|EDR35698.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Coxiella burnetii RSA 334] (519 aa)
Score = 121, Expect = 4.4e-04, Identities = 100/463 (21%), Positives = 191/463 (41%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR--------DFLDN-----------EHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAE--AARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVF 467
      ++ ++ +G G + +  N +K AN P ++ L  YP LL  +     P +    + + G  +  L +D I S  +   + ++++  N K VHI +LS     + ++ + + G+K + LH I DG+D P S  ++  + +F  N I ++ GR +  + R    D L       E +M +E  G ++ + S + +   + D D++  N  D  ++ + FL+  D F + R ++ PKL  F++ A Y  +DA   P++  + L  ++  + L +  K  + F  G+    R ++ SP  +   +S+ + +K ++ I  D  ++C     + D    I+ D L R+I  + G  +T+ +G AEKM D+ N PH + S+LVP ++
 S:  12 MVLIILDGFGESDETTHNAIKEANTPTLDKLFRH-YPHTLLEASGR------AVGLPDGQMGNSEVGHLHIGGGRKVPQDLTRIDAAIASGEFYENPALIEALEKAKALN-KAVHILGLLSPGGVHSRDNQIAALVELAHRCGIKKIYLHAILDGRDTPPKSALLSIEKITDQFHAYGNGKIASLIGRYYAMDRDKRWDRTEKAYDLLTQGTAQFHAPTAKEGLMLAYEQ--GNTDEFVSPTSIHRHNETPITIEDGDVVVFMNFRADR---ARQLTYAFLD---DHFTAFNRQVR--PKLSA-FVTLTA--YAKDIDAAVAFPPLE--LHNTLGEYLSARGYRQLRIAETEKYAHVTYFLNGGQEAPFNGEDRLLIPSPKVATYDLQPEMSAVEMTNKLVEIIQNDDYDLIVCNFANPDMVGHTGDETATREAIQVIDDCLKRIITALQSVGGEALITADHGNAEKMFDEKTN-QPHTAHTSNLVPLIY 477
>gi|138896641|ref|YP_001127094.1| phosphoglyceromutase [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] >gi|196249342|ref|ZP_03148040.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Geobacillus sp. G11MC16] >gi|166991389|sp|A4ISP5|GPMI_GEOTN 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|134268154|gb|ABO68349.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] >gi|196211099|gb|EDY05860.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Geobacillus sp. G11MC16] (511 aa)
Score = 121, Expect = 4.5e-04, Identities = 100/467 (21%), Positives = 198/467 (42%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLH--NLEIFNKLIDRSN---------KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLA--------RMMKTSPKL-KGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFT 468
      K + ++ +G L ++ GN + ANKPN        DR N+Y P T +  V   E  G +++ +L +  +I +SL  N+ I   DR+     K +  +H+F +LS   + +L+ ++ + K+G+K V +H  DG+D P + + +  + + +   I T++GR +  + R   E V  + +    + + E  ++ N + D +LP+   DG V+  +D+++F N PD  ++    R   PK K LF  L   T  V F+    ++ + +++++ + L +  K  + F  G     R +++SP  +   +S+ + + + I  KYD I +     S L+ + +E D+ LG++++   G I +T+ +G A+++L     + ++ VP + T
 S:   3 KRPVALIILDGFALREETYGNAVAQANKPNF---------------DRYWNEY-PHATLKACGEAV--GLPEGQMGNSEVG-HLNIGAGRIVYQSLTRVNIAIREGEFDRNETFLAAMNHVKQHGTSLHLFGLLSDGGVHSHIHHLYALLRLAAKEGVKRVYIHGFLDGRDVGPQTAPQYIKELQEKIKEYGVGEIATLSGRYYSMDRDKR----WERVEKAYRAMVYGEGPTYRDPLECIEDSYKNGIYDEFVLPSVIVREDGSPVATIQDNDAIIFYNFRPDRAIQISNTFTNEDFREFDRGPKHPKNLFFVCLTHFSETVKGYVAFK---PTNLDNTIGEVLSQHGLRQLRIAETEKYPHVTFFMSGGREEKFPGEDRILINSPKVATYDLKPEMSAYEVTEALLKEIAADKYDAIILNYANPDMVGHSGMLEPTIKAVEAVDECLGKVVDAILEKGGIAIITADHGNADEVLTPEGKPQTAHTTNPVPVIVT 472
>gi|82750483|ref|YP_416224.1| phosphoglyceromutase [Staphylococcus aureus RF122] >gi|82656014|emb|CAI80419.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Staphylococcus aureus RF122] (505 aa)
Score = 121, Expect = 4.8e-04, Identities = 104/467 (22%), Positives = 192/467 (41%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV--------DSNFYEMLYGETDI-KTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNF-SKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILP-AYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSP-------KLKGLFLSSLAPIYGTKLDA-VFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAE--AARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFT 468
      K   ++ +G  +  GN +KLANKPN        DR NKY P   +  DV    +S  M G  I  L +++ I+    ++ N I  N +S + HIF +LS   + K+LF ++ + K+G++ V +H  DG+D  S K +  +KF     +V+GR +  + R   E   + I    + A E + +  + D ++P    DG V+ D+V+F N PD A L+ +      ++K LF ++  Y  +DA + FE  K  + + +  N+  L +  K  + F  G N  +  R+++ SP  +   +S+ + D ++ + K D+ ++      S L+ + IE D+ LG +++     +T+ +G ++++L   + + ++ VP + T
 S:   3 KKPTALIILDGFANRESEHGNAVKLANKPNF---------------DRYYNKY-PTTQIEASGLDVGLPEGQMGNSEVGHMNIGAGRIVYQSLTRINKSIEDGDFFENDVLNNAIAHVNSHDSAL-HIFGLLSDGGVHSHYKHLFALLELAKKQGVEKVYVHAFLDGRDVDQKSALKYIEETEAKFNELGIGQFASVSGRYYAMDRDKR----WEREEKAYNAIRNFDAPTYATAKEGVDASYNEGLTDEFVVPFIVENQNDG--VNDGDAVIFYNFRPDRAAQLSEIFANRAFEGFKVEQVKDLFYATFTK-YNDNIDATIVFE---KVDLNNTIGEIAQNNNLTQLRIAETEKYPHVTYFMSGGRNEEFKGERRRLIDSPKVATYDLKPEMSAYEVKDALLEELNKGDLDLIILNFANPDMVGHSGMLEPTIKAIEAVDECLGEVVDKILDMDGYAIITADHGNSDQVLTDDDQPMTTHTTNPVPVIVT 466
>gi|83855327|ref|ZP_00948857.1| phosphoglyceromutase [Sulfitobacter sp. NAS-14.1] >gi|83843170|gb|EAP82337.1| phosphoglyceromutase [Sulfitobacter sp. NAS-14.1] (505 aa)
Score = 121, Expect = 4.8e-04, Identities = 80/338 (23%), Positives = 136/338 (40%)
 Q:  112 KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKF--LLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKD-DSVLFLN-------------SDP--DDFASLARM-------MKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI-GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      K   H+ ++S   + ++  + L +G+ V+H + DG+D P S  L F   L   I TV+GR +  + R   + V  +E I   A  A + N+    D I P  T+++GY  +D D + LN       +DP D F + AR    M  + G F++++ P        K + + L  VA++ +  L  K  + F  GE T   R + SP  +   +S  + D+ + +I +YD+I V     + DL  ++ E D LGR++   G + +T+ +G E M+D
 S:  106 KQTGGTAHVMGLVSDGGVHGHLTHMIAAVRALRAQGIPVVIHALTDGRDVAPRS---ALGYFETLQAALPDGARIATVSGRYYAMDRDNR----WDRVAKAYEAIVQGKGSAAPTARDAVNDAYGLDENDEFITP---TVLEGYTGVQDGDGIFCLNFRADRAREIMSALADPEFDAFDTGARPAWSAVMGMAEYSEAHGAFMTTMYP---------------KPEIVNTLGAWVAQHGLRQFRLAETEKYPHVTFFLNGGEETPTTGEDRYMPKSPNVATYDLQPEMSCAEVTDRFVQAIKDRYDLIVVNYANPDMVGHTGDLDAAIAACEAVDTGLGRVLEALEEVGGAMIVTADHGNCETMID 446
>gi|119475544|ref|ZP_01615897.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [marine gamma proteobacterium HTCC2143] >gi|119451747|gb|EAW32980.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [marine gamma proteobacterium HTCC2143] (522 aa)
Score = 121, Expect = 5.2e-04, Identities = 83/358 (23%), Positives = 151/358 (42%)
 Q:  114 NSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR--------DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAF--TEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVFTNGD 471
      N + +H+ +LS   + K+++ ++++ K+G K V +H  DG+D P S  +L  S +F    I ++ GR +  + R     L E  ++ T   E A+  E E+ + + K ++    I DG   DSV+F+N  D      DF+  R  +P+L  +++  Y + + A   P + K +  ++ K  K L +  K  + FF G   E  R+++ SP  +   +S+ + DK + +I G+YD I      +  + +  E D+ L R+ N   G  +T+ +G E+M D     + + LVP ++ GD
 S:  115 NDRAIHLLGLLSPGGVHSHEKHIYAMVDMAAKRGAKKVYVHAFLDGRDTPPRSAKNSLQTLSEQFSSLGCGRIASLVGRFYAMDRDNRWDRVQSAYRLLTEERADYHYNTAVDGLEAAYLRDENDEFVSTTIIKKEGESSA-----AIEDG------DSVIFMNFRADRAREISRAFVDKDFSGFKR--DKTPELASFVMTTE---YASDIAAA-CAFPAE-KIHNSFGELIEKAGKKQLRIAETEKYAHVTFFFSGGREQPFEGEERELIPSPDVITYDLKPEMSAPEVTDKLVAAIKGGQYDTIICNYANGDMVGHTGIYEAAVKAAEAIDESLRRVTNAILDAGGDCLITADHGNCEQMQDYQSGQAHTQHTTELVPLIYV-GD 482
>gi|13399528|pdb|1EJJ|A Chain A, Crystal Structural Analysis Of Phosphoglycerate Mutase Cocrystallized With 3-Phosphoglycerate >gi|14278698|pdb|1EQJ|A Chain A, Crystal Structure Of Phosphoglycerate Mutase From Bacillus Stearothermophilus Complexed With 2-Phosphoglycerate >gi|30749850|pdb|1O98|A Chain A, 1.4a Crystal Structure Of Phosphoglycerate Mutase From Bacillus Stearothermophilus Complexed With 2- Phosphoglycerate (511 aa)
Score = 120, Expect = 5.4e-04, Identities = 102/467 (21%), Positives = 200/467 (42%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLH--NLEIFNKLIDRSN---------KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLA--------RMMKTSPKL-KGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFT 468
      K + ++ +G L + GN + ANKPN        DR N+Y P T +  V   E  G +++ +L +  +I +SL  N+ I   DR+     K +  +H+F +LS   + +L+ ++ + K+G+K V +H  DG+D P + + +  + + +   I T++GR +  + R D ++   Y  + G G  + + E  ++ + + D +LP+   DG V+  +D+++F N PD  ++    R   PK K LF  L   T  V F+    ++ + +++++ + L +  K  + F    E   R +++SP  +   +S+ + D + I  KYD I +     S L+ + +E D+ LG++++   G I +T+ +G A+++L     + ++ VP + T
 S:   3 KKPVALIILDGFALRDETYGNAVAQANKPNF---------------DRYWNEY-PHTTLKACGEAV--GLPEGQMGNSEVG-HLNIGAGRIVYQSLTRINIAIREGEFDRNETFLAAMNHVKQHGTSLHLFGLLSDGGVHSHIHHLYALLRLAAKEGVKRVYIHGFLDGRDVGPQTAPQYIKELQEKIKEYGVGEIATLSGRYYSMDRDKRWDRVEKA----YRAMVYGEGP-TYRDPLECIEDSYKHGIYDEFVLPSVIVREDGRPVATIQDNDAIIFYNFRPDRAIQISNTFTNEDFREFDRGPKHPKHLFFVCLTHFSETVAGYVAFK---PTNLDNTIGEVLSQHGLRQLRIAETEKYPHVTFFMSGGREEEFPGEDRILINSPKVPTYDLKPEMSAYEVTDALLKEIEADKYDAIILNYANPDMVGHSGKLEPTIKAVEAVDECLGKVVDAILAKGGIAIITADHGNADEVLTPDGKPQTAHTTNPVPVIVT 472
>gi|118603030|ref|YP_904245.1| phosphoglyceromutase [Candidatus Ruthia magnifica str. Cm (Calyptogena magnifica)] >gi|166991459|sp|A1AXW7|GPMI_RUTMC 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|118567969|gb|ABL02774.1| phosphoglycerate mutase [Candidatus Ruthia magnifica str. Cm (Calyptogena magnifica)] (512 aa)
Score = 120, Expect = 5.8e-04, Identities = 89/356 (25%), Positives = 146/356 (41%)
 Q:  114 NSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVF--FENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLN--------HKKGFINKFFGENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD-KHLNIVPHNKSSLVPFVFTN 469
      N+K VHI +LS   + + + ++ + K+G K V LHL DG+D  S K + F K +   IV++ GR   + R    +  +E I  G+ F  S   LA  + D   +I   + K D ++F+N  D  + R  T  L+G  + P   L   F PV   S L N++ K + + + L     H  F+N  + N E+ R ++ SP  +   +S+ L D I+SI  KYD+I      S L  + +ET D LG +     I +T+ +G AE+M++ K  +  + ++ VP +F +
 S:  109 NNKAVHIMGLLSDGGVHSHEEQIHAMLEMTHKQGCKNVYLHLFTDGRDCAQKSAEKYIQKFEEKMAILGTGEIVSIIGRYFSMDRDNR----WSRIRCAYELIAK-GKAKFLAQSALHAVELAYARGETDEFIQSTSIKIPISIKKGDVLIFMNYRADRARQITRAF-TDENLQGFSRGTFVPTQFICLTEYKKDFNLPV-AYPSSKLNNVLGKYLSNLGMTQLRIAETEKYAHVTFFLNGGVEQAFNGED--RILIPSPDVATYDLQPEMSAFELTDALIESIESQKYDLIICNFANTDMVGHSGKLNATIKAVETIDSCLGIIHKAMFAISGEILITADHGNAEQMINPKTHEVHTAHTNNPVPLIFVS 470
>gi|85703471|ref|ZP_01034575.1| phosphoglyceromutase [Roseovarius sp. 217] >gi|85672399|gb|EAQ27256.1| phosphoglyceromutase [Roseovarius sp. 217] (504 aa)
Score = 120, Expect = 5.8e-04, Identities = 84/383 (21%), Positives = 154/383 (40%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETI-------CGLGEQAFTEA-SEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYF-----VSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKE-ESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI-GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL--VPFVFTNG 470
      +D I+ KS  +   I +  T + H+ ++S   + ++   L  G+ +LH + DG+D P S  L  + ++   I TV GR   + R    V + +E I    C   A + A + + +  + + + L A +  DG F    +  +L  +DP+ F++ R + P  L  L + ++  +FE   ++ + LA VA++ +  L  K  + F  G+    R + SP  +   +S++ + + + +I G+YD+I V     + DLK ++ E D+ LGR I   G + +T+ +G E M+D   PH  +L VP +  G
 S:  81 IDLAIEDKSFFENKQLQAFIQKMKSTGGR-AHLLGLMSDGGVHGHINHIAAAAKALTDAGVPVLLHALTDGRDVAPKSARVQLEKLRE-IMPLEVTIATVTGRYFALDRDNR----WSRVQEAYEAIVLGRGLRCADPRMAISNAYARFETDEFISATVIGEYLGARDG--DGLFCLNFRADRAREILQAIADPE-FSAFERGAR--PNWAAL----LGMVEYSETHNAWFETVFPSRDIVNTLAEWVAQSGLRQFHLAETEKYPHVTFFLNGGKEHPEPGEDRYMAPSPNVATYDLKPEMSAEEVTTRLVAAIRGRYDLIVVNYANPDMVGHTGDLKAAMAACEAVDKGLGRAIEALNEVGGTLIVTADHGNCEVMVDPETG-GPHTAHTLNPVPVILVGG 466
>gi|191162195|ref|ZP_03024076.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Geobacter sp. M21] >gi|190996985|gb|EDV72432.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Geobacter sp. M21] (512 aa)
Score = 120, Expect = 6.3e-04, Identities = 107/482 (22%), Positives = 203/482 (42%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIK-SKSLHNLEIFNK--LIDRSNKT--NSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYS---FNKNL-SNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYF----VSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYG----TKLDAVFFENPVKGKEE--SLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNENI----TRKILSSP--ACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSS--LVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLG 483
      K L+ ++ +G G+N  + N + A PN+ L S YP  + +  + +P   + +      G T+I   + + + +KS+ + + F  L+D  K  S +H+ +LS   + +L+ +I++ + G++ V +H + DG+D P S  + K L + ++  +  I TV GR +  + R   + V  + I   + + A+  ++ + V D +LP+  IM+G   +  D +F N  D  + R  T P  G    +   T D F   G EE ++  +++   L +  K  + FF N  EN   R ++ SP  T D++  +S+ ++ ++ + +  KYDVI +     + L  + +E D+ +G+L+  R G I +T+ +G AE M D+   PH  + + P V +   K++  L 
 S:   3 KKPLLLMILDGWGINSDTESNAIAQAKTPNMTRL-SAEYPSGTI-DGSGMSVGLPAGQMGNSE-----------VGHTNIGAGRVVYQDLTRITKSIDDGDFFRNPVLLDCMKKAVQGSGRLHLAGLLSDGGVHSHDTHLYALIDMAKRNGVREVFVHCLLDGRDTPPQSGIDYLKRLEAEMARLCFGK---IATVIGRYYAMDRDNR----WDRVEQAYRAIVSGEGKPYPSAAAAIEQSYKDGVNDEFVLPS--VIMEGGAPVGRLGDGDGFIFFNFRSDRAREITRAF-TDPGFDGFKREEWPKLASYVCMTSYDETFGLPVAFGNEELVNIFPEVISNAGLTQLRIAETEKYAHVTFFF--NGGRENPFPGEERALIPSPKEVATYDQKP-EMSAYLVTEELLKRLDEEKYDVIILNFANADMVGHTGILPAAVKAVEAVDECVGKLVAKVREKGGIALITADHGNAEMMKDEQGG--PHTAHTCEMAPVVLVDDSRKGAKLRQGVLA 486
>gi|163749818|ref|ZP_02157063.1| phosphoglyceromutase [Shewanella benthica KT99] >gi|161330332|gb|EDQ01311.1| phosphoglyceromutase [Shewanella benthica KT99] (514 aa)
Score = 120, Expect = 6.3e-04, Identities = 78/333 (23%), Positives = 136/333 (40%)
 Q:  118 VHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGR--------DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTE-------ASEYTNENLAN--KVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDK 450
      VHI +LS   + ++ + + +++G K V LH  DG+D P S  +L++F   + T I +V GR +  + R    D +   + +    E A+     AS  +N N K+ D+D L  N  D  ++ + F++ D D F    K + K  L L+   Y  + A    +  + L ++  D  L +  K  + FF G+  +  R ++ SP  +   +SS L DK + +I  YDVI  P    + + + +  E D +GR++   G  +T+ +G AE+M D+
 S:  113 VHIMGLLSPGGVHSHENHIEAMCRLAVERGAKQVYLHAFLDGRDTPPRSAKSSLAHFDDLFTRLGTGRIASVIGRYYAMDRDNRWDRVTLAYDLITQGESLHQYTNAVDALEAAYERDENDEFVASSAITDNQGNVAKLADSDSLIFMNFRADR---ARQITRSFVDPDFDGFER-----KVTTKAHFLMLTQ----YAANIPAAIAYPSTE--LVNTLGEVLQSRDKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGKEEAFKGEDRILIQSPKVATYDLQPEMSSAELTDKLVAAIESTDYDVIICNYPNGDMVGHTGNFEAAVKACEAVDTSIGRVVEALAKVGGECLITADHGNAEQMTDE 454
>gi|28210137|ref|NP_781081.1| phosphoglyceromutase [Clostridium tetani E88] >gi|50400497|sp|Q898R1|GPMI_CLOTE 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|28202573|gb|AAO35018.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Clostridium tetani E88] (513 aa)
Score = 120, Expect = 6.3e-04, Identities = 111/491 (22%), Positives = 206/491 (41%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGY---FVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS-------PKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLN--IVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTL 492
      K ++ ++ +G G+   GN +K+ANKPN + L+  YP  L      +  S  ++   ++Y E   L + + I      N ID + K NS + + +   + + +L ++ +  KGL V +H  DG+D P S + + N  ++ + +  I T+AGR +  + R   E V + Y  + G GE +  A E  ++ +  D +LP  + DG   + +DS++F N PD  + R +      +LK F++    T+ D    + K +S  L  V+   L +  K  + FF G T N+  R ++ SP  +   +S+ + D+ I+ I  KYD+I +     +    + IE D+ +G + +    + +T+ +G +E+M+D   + H + VPFV+ + D  K+++S  G+ + I T+
 S:   3 KKPVMLMILDGFGITNHEDGNAVKMANKPNFDKLLRE-YPHTQLKASGLNVGLPEGQMGNSEVGHLNIGSGRVIYQE------LTRITKDINDGVFFENTEINYAIDEAIKNNSSLHLLGLLSDGGVHS-HIDHLKAILKLAKDKGLNRVYVHAFLDGRDVPPSSAKEYIINIENYMKELSVGQIATLAGRYYAMDRDKR----WERVELAYNALVYGTGELS-NSAVEAIEKSYKDNTTDEFVLPTV-ILKDGKPTGTIKDEDSIIFFNFRPDRARQITRALNDKDFDGFERKRLKLNFITM------TQYDKTIENVRIAYKPQSYKNTLGEYVSSLGLNQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVETPNKGEDRALIPSPKVATYDLKPEMSAFEVKDEVINRIESNKYDMIILNFANPDMVGHTGVFDAAKTAIEVVDKCVGEISDKILEKEGTVFITADHGNSEQMIDYSTGKPMTAHTTNE-VPFVYVSKDAKDKRLKSE--GILADIAPTM 492
>gi|189194371|ref|XP_001933524.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Pyrenophora tritici-repentis Pt-1C-BFP] >gi|187979088|gb|EDU45714.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Pyrenophora tritici-repentis Pt-1C-BFP] (520 aa)
Score = 120, Expect = 6.4e-04, Identities = 91/405 (22%), Positives = 175/405 (43%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGL-KPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPI-----VTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFET-----ICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG--YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM---KTSPKL-----KGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNG-DLWPKKMQSNFLG-VYSSILSTL 492
      + + IK+ L +++  K  R+  N ++ H  ++S   + +L ++ V  +G+ K +H  DG+D P  K+  + + LLK  I   TV GR ++    +D +  D E   + G GE++ +   E A  D + P  I+ G  + DD+V F N  D  + +++   SPK   K + ++++     + FE   +  +LA + K  K  +  K  + FF G   EN R+++ SP  +   +S+ + +K + I GK++ +      +  K +   D+ + R+ + C+ +G ++ +T+ +G AE+ML +    + ++ VPFV N + W K   LG V ++L+T+
 S:  92 IGQTIKNGKLKDVDTIKKSFQRAIDGNGRL-HFCGLVSDGGVHSHMDHLIALLKVAKDQGVPKAYIHFFGDGRDTDP----KSAVGYMETLLKATKEIGLGEIATVVGRYYI--------MDRDKRWDRVEIGMKGLVTGEGEES-NDPVATIKERYAKDENDEFLKP---IIVGGKERRIQDDDTVFFFNYRSDRVREITQLLGDVDRSPKPDFPYPKNIDITTMTSYNPKYTFNIAFE---PQRMTDVLAETLGKQGVKQCHVAETEKYAHVTFFFNGGVEKQFENEEREMVPSPKVATYDLEPKMSAMAVAEKLCERIRTGKFEFLMNNFAPPDMVGHTGVYKAAIEACTETDKAIKRVYDQCKESGYVMFVTADHGNAEEMLTEEGTPKTSHTTNKVPFVMANAPEGWSLKKTDGVLGDVAPTLLATM 503
>gi|21282466|ref|NP_645554.1| phosphoglyceromutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49485647|ref|YP_042868.1| phosphoglyceromutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] >gi|57650117|ref|YP_185715.1| phosphoglyceromutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|87161543|ref|YP_493460.1| phosphoglyceromutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300] >gi|88194558|ref|YP_499354.1| phosphoglyceromutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|148267235|ref|YP_001246178.1| phosphoglyceromutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|150393284|ref|YP_001315959.1| phosphoglyceromutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|151220956|ref|YP_001331778.1| phosphoglyceromutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|161509046|ref|YP_001574705.1| phosphoglyceromutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|168727036|ref|ZP_02759313.1| bisphosphoglycerate mutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|27734309|sp|Q8NXL5|GPMI_STAAW 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|81649730|sp|Q6GB55|GPMI_STAAS 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|81694964|sp|Q5HHP2|GPMI_STAAC 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|21203903|dbj|BAB94602.1| 2,3-diphosphoglycerate- independentphosphoglycerate mutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49244090|emb|CAG42516.1| putative 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] >gi|57284303|gb|AAW36397.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|87127517|gb|ABD22031.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_FPR3757] >gi|87202116|gb|ABD29926.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|147740304|gb|ABQ48602.1| phosphoglycerate mutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|149945736|gb|ABR51672.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|150373756|dbj|BAF67016.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|160367855|gb|ABX28826.1| bisphosphoglycerate mutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] (505 aa)
Score = 120, Expect = 6.7e-04, Identities = 104/467 (22%), Positives = 191/467 (40%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV--------DSNFYEMLYGETDI-KTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNF-SKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILP-AYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSP-------KLKGLFLSSLAPIYGTKLD-AVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAE--AARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFT 468
      K   ++ +G  +  GN +KLANKPN        DR NKY P   +  DV    +S  M G  I  L +++ I+    ++ N I  N +S + HIF +LS   + K+LF ++ + K+G++ V +H  DG+D  S K +  +KF     +V+GR +  + R   E   + I    + A E  +  + D ++P    DG V+ D+V+F N PD A L+ +      ++K LF ++  Y  +D A+ FE  K  + + +  N+  L +  K  + F  G N  +  R+++ SP  +   +S+ + D ++ + K D+ ++      S L+ + IE D+ LG +++     +T+ +G ++++L   + + ++ VP + T
 S:   3 KKPTALIILDGFANRESEHGNAVKLANKPNF---------------DRYYNKY-PTTQIEASGLDVGLPEGQMGNSEVGHMNIGAGRIVYQSLTRINKSIEDGDFFENDVLNNAIAHVNSHDSAL-HIFGLLSDGGVHSHYKHLFALLELAKKQGVEKVYVHAFLDGRDVDQKSALKYIEETEAKFNELGIGQFASVSGRYYAMDRDKR----WEREEKAYNAIRNFDAPTYATAKEGVEASYNEGLTDEFVVPFIVENQNDG--VNDGDAVIFYNFRPDRAAQLSEIFANRAFEGFKVEQVKDLFYATFTK-YNDNIDAAIVFE---KVDLNNTIGEIAQNNNLTQLRIAETEKYPHVTYFMSGGRNEEFKGERRRLIDSPKVATYDLKPEMSAYEVKDALLEELNKGDLDLIILNFANPDMVGHSGMLEPTIKAIEAVDECLGEVVDKILDMDGYAIITADHGNSDQVLTDDDQPMTTHTTNPVPVIVT 466
>gi|15923765|ref|NP_371299.1| phosphoglyceromutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|15926452|ref|NP_373985.1| phosphoglyceromutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|156979103|ref|YP_001441362.1| phosphoglyceromutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] >gi|54037213|sp|P64270|GPMI_STAAN 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|54041321|sp|P64269|GPMI_STAAM 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|13700666|dbj|BAB41963.1| 2, 3-diphosphoglycerate- independentphosphoglycerate mutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|14246544|dbj|BAB56937.1| 2, 3-diphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|156721238|dbj|BAF77655.1| 2, 3-diphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] (505 aa)
Score = 120, Expect = 6.8e-04, Identities = 104/467 (22%), Positives = 191/467 (40%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV--------DSNFYEMLYGETDI-KTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNF-SKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILP-AYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSP-------KLKGLFLSSLAPIYGTKLD-AVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAE--AARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFT 468
      K   ++ +G  +  GN +KLANKPN        DR NKY P   +  DV    +S  M G  I  L +++ I+    ++ N I  N +S + HIF +LS   + K+LF ++ + K+G++ V +H  DG+D  S K +  +KF     +V+GR +  + R   E   + I    + A E  +  + D ++P    DG V+ D+V+F N PD A L+ +      ++K LF ++  Y  +D A+ FE  K  + + +  N+  L +  K  + F  G N  +  R+++ SP  +   +S+ + D ++ + K D+ ++      S L+ + IE D+ LG +++     +T+ +G ++++L   + + ++ VP + T
 S:   3 KKPTALIILDGFANRESEHGNAVKLANKPNF---------------DRYYNKY-PTTQIEASGLDVGLPEGQMGNSEVGHMNIGAGRIVYQSLTRINKSIEDGDFFENDVLNNAIAHVNSHDSAL-HIFGLLSDGGVHSHYKHLFALLELAKKQGVEKVYVHAFLDGRDVDQKSALKYIEETEAKFNELGIGQFASVSGRYYAMDRDKR----WEREEKAYNAIRNFDAPTYATAKEGVEASYNEGLTDEFVVPFIVENQNDG--VNDGDTVIFYNFRPDRAAQLSEIFANRAFEGFKVEQVKDLFYATFTK-YNDNIDAAIVFE---KVDLNNTIGEIAQNNNLTQLRIAETEKYPHVTYFMSGGRNEEFKGERRRLIDSPKVATYDLKPEMSAYEVKDALLEELNKGDLDLIILNFANPDMVGHSGMLEPTIKAIEAVDECLGEVVDKILDMDGYAIITADHGNSDQVLTDDDQPMTTHTTNPVPVIVT 466
>gi|27734396|sp|Q9X519|GPMI_BACST 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|4589058|gb|AAD26328.1|AF120091_1 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Geobacillus stearothermophilus] (511 aa)
Score = 119, Expect = 7.0e-04, Identities = 102/467 (21%), Positives = 200/467 (42%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLH--NLEIFNKLIDRSN---------KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLA--------RMMKTSPKL-KGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFT 468
      K + ++ +G L + GN + ANKPN        DR N+Y P T +  V   E  G +++ +L +  +I +SL  N+ I   DR+     K +  +H+F +LS   + +L+ ++ + K+G+K V +H  DG+D P + + +  + + +   I T++GR +  + R D ++   Y  + G G  + + E  ++ + + D +LP+   DG V+  +D+++F N PD  ++    R   PK K LF  L   T  V F+    ++ + +++++ + L +  K  + F  G     R +++SP  +   +S+ + D + I  KYD I +     S L+ + +E D+ LG++++   G I +T+ +G A+++L     + ++ VP + T
 S:   3 KKPVALIILDGFALRDETYGNAVAQANKPNF---------------DRYWNEY-PHTTLKACGEAV--GLPEGQMGNSEVG-HLNIGAGRIVYQSLTRINIAIREGEFDRNETFLAAMNHVKQHGTSLHLFGLLSDGGVHSHIHHLYALLRLAAKEGVKRVYIHGFLDGRDVGPQTAPQYIKELQEKIKEYGVGEIATLSGRYYSMDRDKRWDRVEKA----YRAMVYGEGP-TYRDPLECIEDSYKHGIYDEFVLPSVIVREDGRPVATIQDNDAIIFYNFRPDRAIQISNTFTNEDFREFDRGPKHPKHLFFVCLTHFSETVKGYVAFK---PTNLDNTIGEVLSQHGLRQLRIAETEKYPHVTFFMSGGREEKFPGEDRILINSPKVPTYDLKPEMSAYEVTDALLKEIEADKYDAIILNYANPDMVGHSGKLEPTIKAVEAVDECLGKVVDAILAKGGIAIITADHGNADEVLTPDGKPQTAHTTNPVPVIVT 472
>gi|16080444|ref|NP_391271.1| phosphoglyceromutase [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] >gi|3915798|sp|P39773|GPMI_BACSU 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) (Vegetative protein 107) (VEG107) >gi|2635904|emb|CAB15396.1| phosphoglycerate mutase [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] (511 aa)
Score = 119, Expect = 7.5e-04, Identities = 111/506 (21%), Positives = 219/506 (43%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLH--NLEIFNKLIDRSN---------KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEH-VMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLI 507
      K   ++ +G GL + GN + LA KPN        DR N+Y P +T +  V   E  G +++ +L +  +I +SL  N+ I   +R+     K N+K +H+F +LS   + +LF ++ + K+GL V +H  DG+D P +  ++ + + +   I +++GR +  + R D ++ + M Y E    ++ A + +++ AN + D ++P+ T +G V+K  DSV+F N PD      DF  R    L + L+   +  +D   P+  ++ + +++++ K L +  K  + F  G     R +++SP  +   +S+ + D + I  K+D I +     S ++ + IE D+ LG +++   G  +T+ +G A+ ++ +    + ++ VP + T  + + +  LG + L L ++  ++ TSLI
 S:   3 KKPAALIILDGFGLRNETVGNAVALAKKPNF---------------DRYWNQY-PHQTLTASGEAV--GLPEGQMGNSEVG-HLNIGAGRIVYQSLTRVNVAIREGEFERNQTFLDAISNAKENNKALHLFGLLSDGGVHSHINHLFALLKLAKKEGLTKVYIHGFLDGRDVGPQTAKTYINQLNDQIKEIGVGEIASISGRYYSMDRDKRWDRVEKAYRAMAYGEG------PSYRSALDVVDDSYANGIYDEFVIPSVITKENGEPVAKIQDGDSVIFYNFRPDRAIQISNTFTNKDFRDFDRGENYPKNLYFVCLTH----FSETVDGYVAFKPI--NLDNTVGEVLSQHGLKQLRIAETEKYPHVTFFMSGGREAEFPGEERILINSPKVATYDLKPEMSAYEVKDALVKEIEADKHDAIILNFANPDMVGHSGMVEPTIKAIEAVDECLGEVVDAILAKGGHAIITADHGNADILITESGEPHTAHTTNPVPVIVTKEGITLR--EGGILGDLAPTLLDLLGVEKPKEMTGTSLI 509
>gi|27574273|pdb|1O99|A Chain A, Crystal Structure Of The S62a Mutant Of Phosphoglycerate Mutase From Bacillus Stearothermophilus Complexed With 2- Phosphoglycerate (511 aa)
Score = 119, Expect = 7.8e-04, Identities = 102/467 (21%), Positives = 199/467 (42%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLH--NLEIFNKLIDRSN---------KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLA--------RMMKTSPKL-KGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFT 468
      K + ++ +G L + GN + ANKPN        DR N+Y P T +  V   E  G ++ +L +  +I +SL  N+ I   DR+     K +  +H+F +LS   + +L+ ++ + K+G+K V +H  DG+D P + + +  + + +   I T++GR +  + R D ++   Y  + G G  + + E  ++ + + D +LP+   DG V+  +D+++F N PD  ++    R   PK K LF  L   T  V F+    ++ + +++++ + L +  K  + F    E   R +++SP  +   +S+ + D + I  KYD I +     S L+ + +E D+ LG++++   G I +T+ +G A+++L     + ++ VP + T
 S:   3 KKPVALIILDGFALRDETYGNAVAQANKPNF---------------DRYWNEY-PHTTLKACGEAV--GLPEGQMGNAEVG-HLNIGAGRIVYQSLTRINIAIREGEFDRNETFLAAMNHVKQHGTSLHLFGLLSDGGVHSHIHHLYALLRLAAKEGVKRVYIHGFLDGRDVGPQTAPQYIKELQEKIKEYGVGEIATLSGRYYSMDRDKRWDRVEKA----YRAMVYGEGP-TYRDPLECIEDSYKHGIYDEFVLPSVIVREDGRPVATIQDNDAIIFYNFRPDRAIQISNTFTNEDFREFDRGPKHPKHLFFVCLTHFSETVAGYVAFK---PTNLDNTIGEVLSQHGLRQLRIAETEKYPHVTFFMSGGREEEFPGEDRILINSPKVPTYDLKPEMSAYEVTDALLKEIEADKYDAIILNYANPDMVGHSGKLEPTIKAVEAVDECLGKVVDAILAKGGIAIITADHGNADEVLTPDGKPQTAHTTNPVPVIVT 472
>gi|49483033|ref|YP_040257.1| phosphoglyceromutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] >gi|81651514|sp|Q6GIL5|GPMI_STAAR 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|49241162|emb|CAG39840.1| putative 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] (505 aa)
Score = 119, Expect = 8.7e-04, Identities = 104/467 (22%), Positives = 191/467 (40%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV--------DSNFYEMLYGETDI-KTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNF-SKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILP-AYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSP-------KLKGLFLSSLAPIYGTKLD-AVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAE--AARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFT 468
      K   ++ +G  +  GN +KLANKPN        DR NKY P   +  DV    +S  M G  I  L +++ I+    ++ N I  N +S + HIF +LS   + K+LF ++ + K+G++ V +H  DG+D  S K +  +KF     +V+GR +  + R   E   + I    + A E  +  + D ++P    DG V+ D+V+F N PD A L+ +      ++K LF ++  Y  +D A+ FE  K  + + +  N+  L +  K  + F  G N  +  R+++ SP  +   +S+ + D ++ + K D+ ++      S L+ + IE D+ LG +++     +T+ +G ++++L   + + ++ VP + T
 S:   3 KKPTALIILDGFANRESEHGNAVKLANKPNF---------------DRYYNKY-PTTQIEASGLDVGLPEGQMGNSEVGHMNIGAGRIVYQSLTRINKSIEDGDFFENDVLNNAIAHVNSHDSAL-HIFGLLSDGGVHSHYKHLFALLELAKKQGVEKVYVHAFLDGRDVDQKSALKYIEETEAKFNELGIGQFASVSGRYYAMDRDKR----WEREEKAYNAIRNFDAPTYATAKEGVEASYNEGLTDEFVVPFIVEDQNDG--VNDGDAVIFYNFRPDRAAQLSEIFANRAFEGFKVEQVKDLFYATFTK-YNDNIDAAIVFE---KVDLNNTIGEIAQNNNLTQLRIAETEKYPHVTYFMSGGRNEEFKGERRRLIDSPKVATYDLKPEMSAYEVKDALLEELNKGDLDLIILNFANPDMVGHSGMLEPTIKAIEAVDECLGEVVDKILDMDGYAIITADHGNSDQVLTDDDQPMTTHTTNPVPVIVT 466
>gi|160943252|ref|ZP_02090488.1| hypothetical protein FAEPRAM212_00738 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] >gi|158445491|gb|EDP22494.1| hypothetical protein FAEPRAM212_00738 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] (508 aa)
Score = 118, Expect = 9.3e-04, Identities = 88/373 (23%), Positives = 162/373 (43%)
 Q:  94 SKSLHNLEIF-NKLIDRSNKTN---SKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM--------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFV 466
      +KS+H+ E+ N ++ ++ K   K +H+ ++    +A + F V+ +  G K V LH I DG+D P+S  L++  L +   I +V+GR +   RD  +   Y  + G GE A  A    A+K D +LP   +G V  D+V+F+N PD  + R+     +   K +  +A  T +   PV+ K ++L  ++ +  L +  K  + FF G   E  R ++ SP  +   +S+ + + + I GKYDV+  F C M+   +  + + +E D + +++   G  +T+ +G AEKM++    + +++VPF+
 S:  84 TKSIHDGEMLKNPVLVKNMKAAIEAGKAIHLMGLVGTGGVHSHADHWFGVLEMAKHLGAKEVYLHCITDGRDTDPHSGKGFLADLQAKLDELGVGKIASVSGRYYAMD---RDNNWDREEKAYAAFVYGEGEHAANAAEAIEASYAADKT-DEFVLPCVTC--EGGRVQDGDTVIFMNFRPDRARQMTRIFCDDAFTGFERRGGRKQVNYVCMAEYDATMPNCEVAYPPVELK--NVLGEYLSAHGKTQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEAPYEGEDRCVIPSPKVATYDLKPEMSAPEVAAECVKRIESGKYDVVILNFANCDMVGH---TGVFEAAVKAVEAVDTCVDQVVTAVLNAGGCAFITADHGNAEKMMNPDGTPFTAHTTNVVPFM 466
>gi|83941850|ref|ZP_00954312.1| phosphoglyceromutase [Sulfitobacter sp. EE-36] >gi|83847670|gb|EAP85545.1| phosphoglyceromutase [Sulfitobacter sp. EE-36] (505 aa)
Score = 118, Expect = 1.1e-03, Identities = 80/338 (23%), Positives = 134/338 (39%)
 Q:  112 KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKF--LLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKD-DSVLFLN-------------SDP--DDFASLARM-------MKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI-GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      K   H+ ++S   + ++  + L +G+ V+H + DG+D P S  L F   L   I TV+GR   + R   + V  +E I   A  A + N+    D I P  T+++GY  +D D + LN       +DP D F + AR    M    G F++++ P        K + + L  VA++ +  L  K  + F  GE T   R + SP  +   +S  + D+ + +I +YD+I V     + DL  ++ E D LGR++   G + +T+ +G E M+D
 S:  106 KQTGGTAHVMGLVSDGGVHGHLTHMIAAVRTLRAQGIPVVIHALTDGRDVAPRS---ALGYFETLQAALPDGASIATVSGRYFAMDRDNR----WDRVAKAYEAIVQGKGSAAPTARDAVNDAYGLDENDEFITP---TVLEGYTGVQDGDGIFCLNFRADRAREIMSALADPEFDAFDTGARPAWSAVMGMAEYSDAHGAFMTTMYP---------------KPEIVNTLGAWVAQHGLRQFRLAETEKYPHVTFFLNGGEETPTTGEDRYMPKSPNVATYDLQPEMSCAEVTDRFVQAIKDRYDLIVVNYANPDMVGHTGDLDAAIAACEAVDTGLGRVLEALEDVGGAMIVTADHGNCETMID 446
>gi|153820543|ref|ZP_01973210.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Vibrio cholerae NCTC 8457] >gi|126508913|gb|EAZ71507.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Vibrio cholerae NCTC 8457] (258 aa)
Score = 118, Expect = 1.2e-03, Identities = 55/209 (26%), Positives = 91/209 (43%)
 Q:  259 DSVLFLNSDPD-----------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVF 467
      D++LF+N  D      DFA +R K P L + L+ A   L  F  +  E+   ++K   L +  K  + FF   NE   R++++SP  +   +SSK L DK + +I GKYD I  P    +  + +  E D+ +GR++  +   + +T+ +G AE M+D   V  +SL VP ++
 S:   2 DALLFMNYRADRARQITRTFVPDFAGFSR--KAFPALDFVMLTQYAA--DIPLQCAFGPASL----ENTYGEWLSKAGKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGVENEFPGEERQLVASPKVATYDLQPEMSSKELTDKLVAAIKSGKYDAIICNYPNGDMVGHTGVYEAAVKACEAVDECIGRVVEAIKEVDGQLLITADHGNAEMMIDPETGGVHTAHTSLPVPLIY 218
>gi|77920167|ref|YP_357982.1| phosphoglyceromutase [Pelobacter carbinolicus DSM 2380] >gi|85540990|sp|Q3A1E5|GPMI_PELCD 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|77546250|gb|ABA89812.1| phosphoglycerate mutase [Pelobacter carbinolicus DSM 2380] (514 aa)
Score = 117, Expect = 1.3e-03, Identities = 93/393 (23%), Positives = 170/393 (43%)
 Q:  118 VHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFL----LKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETIC-GLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYG----TKLDAVFFENPVKGKEES---LLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSP--ACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLIDPN 510
      +H+ +LS   + ++L+ ++ + + G++ V +H  DG+D P S  L+   L  L R  + TV GR   + R   E V  + + G+G +F ++  + A  D + P +    V  D ++F N  D  + R  TS  G    + G  T+ DA F  P+  E+  LL +V++  K L +  K  + FF G   +  R ++ SP  T D +  +S+ + D ++ + G+YD+I  F  M+   S   ++ +ET D +GR+++   G + +T+ +G E+M D   PH + S+ VP + + D  K+++ L  + L L +D  +  SL++P+
 S:  114 LHLMGLLSDGGVHSHMEHLYALVEMARRAGVEQVCIHAFMDGRDTPPQSGAGYLAQLEDKLQDIGLGR---VATVIGRYWAMDRDNR----WERVEKAYRAMTEGVG-TSFESSAAAIADAYAQGQTDEFVEPRFVGGEKPCTVDDGDGMIFFNFRADRAREITRTF-TSSDFSGFSREKTPRLAGYVCLTEYDASF-GLPMAFPPETYPELLGEVVSRAGRKQLRIAETEKYAHVTFFFNGGSEEPFDGEDRVLIPSPKEVATYDLKP-EMSAPAVTDAMLERVASGRYDLIVLNFANPDMVGHTGVES---AAIAAMETVDACVGRVVDAVLNAGGSLLITADHGNCEQMADA--KGAPHTAHTSNPVPVILVDPDRTGVKLRNGILADLAPTLLELMGIDKPAAMTGRSLLEPS 514
>gi|167045527|gb|ABZ10179.1| putative Metalloenzyme superfamily protein [uncultured marine microorganism HF4000_APKG10H12] (228 aa)
Score = 117, Expect = 1.4e-03, Identities = 40/148 (27%), Positives = 67/148 (45%)
 Q:  317 LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVP 464
      LA+++ ND  L L  K  + FF GE    R ++ SP  +   +S+ + D + + G++DVI  F  M+  R  L  ++ +ET D L R++  + G + +T+ +G AE+M D  N PH  + P
 S:  28 LADVLTANDRTNLRLAETEKYAHVTYFFNCGEEQPARGEDRILVPSPTVPTYDLQPEMSAAGITDHLVADLDAGRHDVIICNFANADMVGHTGR---LDAAVTAVETLDGCLARIVAAVKAAGGTLIITADHGNAEQMWDTERN-GPHTAHTTNP 178
>gi|148550131|ref|YP_001270233.1| phosphoglyceromutase [Pseudomonas putida F1] >gi|166991455|sp|A5WA89|GPMI_PSEP1 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|148514189|gb|ABQ81049.1| phosphoglycerate mutase [Pseudomonas putida F1] (511 aa)
Score = 116, Expect = 1.5e-03, Identities = 75/335 (22%), Positives = 134/335 (40%)
 Q:  116 KIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNL----SNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENL------ANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLF---LSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDK 450
      K VHI +LS   + +L + + ++G + + LH  DG+D P S  ++  + F+K  R  I ++ GR +  + R      ++ +     A+EYT +    A  ++D    I D  V  D+V+F+N  D  L+R   P     L +A  G  +   P   SL  L  +AKN  L +  K  + FF G   E  R ++ SP  +   +S+ + D+ +++I  ++DVI V     +  + + +E D +GR+++   G  +T+ +G E+M D+
 S:  111 KAVHILGLLSDGGVHSHQDHLVAMAKLAAQRGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAQSSIELLDATFAKLGKGR---IASLIGRYYAMDRDNR-----------WDRVSAAYNLIVDSAAEYTADTALAGLEAAYARDESDEFVKATRIGDAVKVEDGDAVIFMNFRADRARELSRAF-VEPDFTEFARARLPKMAAYIGLTQYSAKIPAPAAFAPSSLNNVLGEYLAKNGKTQLRIAETEKYAHVTFFFSGGREEPFEGEERILIPSPKVATYDLQPEMSAPEVTDRIVEAIEQQRFDVIVVNYANGDMVGHTGVFEAAVKAVEALDTCVGRIVDALEKVGGEALITADHGNVEQMEDE 451
>gi|19074715|ref|NP_586221.1| PHOSPHOGLYCERATE MUTASE [Encephalitozoon cuniculi GB-M1] >gi|19069357|emb|CAD25825.1| PHOSPHOGLYCERATE MUTASE [Encephalitozoon cuniculi GB-M1] (503 aa)
Score = 116, Expect = 1.6e-03, Identities = 69/364 (18%), Positives = 152/364 (41%)
 Q:  103 FNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFL-LKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGY-FVSKDDSVLFLNSDPDDFASLA-RMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNENITRK--ILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK-YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFV 466
       K++D+ +   +H+ M+S   + ++L ++ L + + +H ++DG+D P F K L   FL +   + ++AGR +    D +N+  +  +  G +  +  +    + D + P  ++DG  +  D+++F N  D  +A + K  + + ++   G+K+ +F + VK   +L++  ++ +  + N K+ + FF     T++ IL SP  S   S++S+ +  + I K  ++ V     + + +  + +E D+ +G++  C   + +T+ +G AEKM+DK    + +S VP +
 S:  102 LKKMLDKELQGIDGKIHVVGMVSDGGVHSHIRHLKAILEALEGRNEEVFVHCVSDGRDTEPRVFLKYLKEVRDFLRVTEVGKVASIAGRFYSM-----DRANNDERTELSFRMMTRGREVGGDIRSHICAMYEEGLSDETLRP---LLIDGRGRIDPKDTIIFFNFRADRMRQIASKFAKNGNSM--ITMTEYKKDLGSKV--LFKKICVKNTLAEVLSSRGIRHSH----IAENEKQAHVTYFFNGGREQAFSTQRTIILPSPGVQSFDAVPSMASREVAMSAVAEIEKGVPLVVVNLAPPDMVGHTGNFEATKAAVEVTDECIGKIYRACTRNRYTLVITADHGNAEKMVDKGGGCCKTHTTSKVPLI 455
>gi|56421590|ref|YP_148908.1| phosphoglyceromutase [Geobacillus kaustophilus HTA426] >gi|81557739|sp|Q5KVE6|GPMI_GEOKA 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|56381432|dbj|BAD77340.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (phosphoglyceromutase) [Geobacillus kaustophilus HTA426] (511 aa)
Score = 116, Expect = 1.7e-03, Identities = 102/467 (21%), Positives = 199/467 (42%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLH--NLEIFNKLIDRSN---------KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLA--------RMMKTSPKL-KGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFT 468
      K + ++ +G L + GN + ANKPN        DR N+Y P   +  V   E  G +++ +L +  +I +SL  N+ I   DR+     K +  +H+F +LS   + +L+ ++ + K+G+K V +H  DG+D P + + +  + + +   I T++GR +  + R D ++   Y  + G G  + + E  ++ + + D +LP+   DG V+  +D+++F N PD  ++    R   PK K LF  L   T  V F+    ++ L +++++ + L +  K  + F  G     R +++SP  +   +S+ + D + I  KYD I +     S L+ + +E D+ LG++++   G I +T+ +G A+++L     + ++ VP + T
 S:   3 KQPVALIILDGFALRDETYGNAVAQANKPNF---------------DRYWNEY-PHTMLKACGEAV--GLPEGQMGNSEVG-HLNIGAGRIVYQSLTRVNIAIREGEFDRNETFLAAMNHVKQHGTSLHLFGLLSDGGVHSHIHHLYALLRLAAKEGVKRVYIHGFLDGRDVGPQTAPQYIKELQEKIKEYGVGEIATLSGRYYSMDRDKRWDRVEKA----YRAMVYGEGP-TYRDPLECIEDSYKHGIYDEFVLPSVIVREDGRPVATIQDNDAIIFYNFRPDRAIQISNTFTNEDFREFDRGPKHPKHLFFVCLTHFSETVKGYVAFK---PTNLDNTLGEVLSQHGLRQLRIAETEKYPHVTFFMSGGREEKFPGEDRILINSPKVPTYDLKPEMSAYEVTDALLKEIEADKYDAIILNYANPDMVGHSGKLEPTIKAVEAVDECLGKVVDAILAKGGIAIITADHGNADEVLTPDGKPQTAHTTNPVPVIVT 472
>gi|90580902|ref|ZP_01236704.1| phosphoglyceromutase [Vibrio angustum S14] >gi|90437973|gb|EAS63162.1| phosphoglyceromutase [Vibrio angustum S14] (513 aa)
Score = 116, Expect = 1.7e-03, Identities = 78/352 (22%), Positives = 149/352 (42%)
 Q:  116 KIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDA-------DILPAYNTIMDGY---FVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS---------PKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVF 467
      K VHI +LS   + ++  I + K+G + + LH  DG+D P S  +L F++  K     G+    GR + +D ++ D E  L  A  +E+T N + + A    + + A   +G   V+ DSV+F+N  D  + R +      P+L  + +  Y  ++   P   ++ L  ++K  K L +  K  + FF G+  + +R++++SP  +   +S+ L DK + +I G++D+I  P    +   +  E D LG+++  +   + +T+ +G AE M+D   +  ++L VP ++
 S:  110 KAVHILGLLSPGGVHSHEDHIAAAIEMAAKRGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAKNSLVRFNELFAK--------LGKGRTASLIGRYYAMDRDNNWDRVEKAYDLITAA---KAEFTVANAVDGLAAAYERDENDEFVQATEVRAEGQEAAIVADGDSVIFMNYRADRAREITRAFEPGFTDFARAQFPQLSDFVMLTQ---YAADIELTTAFKP--ASLDNTLGEWLSKKGKKQLRISETEKYAHVTFFFNGGKEDEFDGESRQLVASPKVATYDLQPEMSAPELTDKLVAAIKGGEFDMIICNYPNGDMVGHTGVYDAAVKACEALDTCLGKVVAAIKEMDGQLLITADHGNAEMMVDPSTGGIHTAHTNLPVPLIY 471
>gi|15790779|ref|NP_280603.1| phosphoglyceromutase [Halobacterium sp. NRC-1] >gi|169236523|ref|YP_001689723.1| phosphoglycerate mutase,2,3-biphosphateglycerate-independent type [Halobacterium salinarum R1] >gi|27734389|sp|Q9HNY7|GPMI_HALSA 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|10581330|gb|AAG20083.1| phosphoglycerate mutase [Halobacterium sp. NRC-1] >gi|167727589|emb|CAP14377.1| phosphoglycerate mutase,2,3-biphosphateglycerate-independent type [Halobacterium salinarum R1] (508 aa)
Score = 116, Expect = 1.9e-03, Identities = 74/349 (21%), Positives = 146/349 (41%)
 Q:  118 VHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM-------------KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPV---KGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL--VPFV 466
      +H+ ++S   + +++ ++   +G++ +H  DG+D P   L++   + T + +V+GR +  + +++  +  D   G+  A    T+  + + D D   TI G +S D+V+F N  D  L R++       +T+P    ++ + T+ D  F+ PV   +  L ++A +D+ L + + K  + F  G   + TR I+ SP  + E ++S+ + D +D++   DV+ +     + D  + +E D+ LGRL+   G  LT+ +G A+  D   PH  +  VPFV
 S:  108 LHVMGLVSDGGVHADQQHIHALVECAAGRGVEAAVHAFTDGRDTSPTGGEDYLADLEAVADEHGTGDVASVSGRYYAM-DRDQNWARTKRAYDAITRSDGVAHHAAAAVDAVTD---SYERGDTDEFVEPTTIEGGAALSDGDAVVFANFRADRARQLTRLLADIHPADWDADGIETNP-------PAVPVVTMTEYDET-FDCPVAFPAAEPTDTLGAVLAAHDHTQLRVAESEKYAHVTYFLNGGREVAFDGETRTIVDSPDVPTYDEQPAMSAPAVTDTVLDALAGDDPDVLVLNYANPDMVGHTGDFDAAIEAVEAVDRELGRLVPALNDAGAHAFLTADHGNAD---DLGTPADPHTAHTFNPVPFV 464
>gi|29654827|ref|NP_820519.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Coxiella burnetii RSA 493] >gi|50400471|sp|Q83BH2|GPMI_COXBU 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|29542095|gb|AAO91033.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Coxiella burnetii RSA 493] (519 aa)
Score = 115, Expect = 2.0e-03, Identities = 100/463 (21%), Positives = 189/463 (40%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR--------DFLDNE----HVMDYFETICGLGEQAFTE-----ASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAE--AARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVF 467
      ++ ++ +G G + +  N +K AN P ++ L  YP LL  +     P +    + + G  +  L +D I S  +   + ++++  N K VHI +LS     + ++ + + G+K + LH I DG+D P S  ++  + +F  N I ++ GR +  + R    D L    H +  E +  EQ T+   S + +   + D D++  N  D  ++ + FL+  D F + R ++ PKL  F++ A Y  + A   P++  + L  ++  + L +  K  + F  G+    R ++ SP  +   +S+ + +K ++ I  D  ++C     + D    I+ D L R+I  + G  +T+ +G AEKM D+ N PH + S+LVP ++
 S:  12 MVLIILDGFGESDETTHNAIKEANTPTLDKLFRH-YPHTLLEASGR------AVGLPDGQMGNSEVGHLHIGGGRKVPQDLTRIDAAIASGEFYENPALIEALEKAKALN-KAVHILGLLSPGGVHSRDNQIAALVELAHRCGIKKIYLHAILDGRDTPPKSALLSIEKITDQFHAYGNGKIASLIGRYYAMDRDKRWDRTEKAYDLLTQGTAQFHALTAKEGLMLAYEQGNTDEFVSPTSIHRHNETPITIEDGDVVVFMNFRADR---ARQLTYAFLD---DHFTAFNRQVR--PKLSA-FVTLTA--YAKDIHAAVAFPPLE--LHNTLGEYLSARGYRQLRIAETEKYAHVTYFLNGGQEAPFNGEDRLLIPSPKVATYDLQPEMSAVEMTNKLVEIIQNDDYDLIVCNFANPDMVGHTGDETATREAIQVIDDCLKRIITALQSVGGEALITADHGNAEKMFDEKTN-QPHTAHTSNLVPLIY 477
>gi|15894000|ref|NP_347349.1| phosphoglyceromutase [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] >gi|27734324|sp|Q97L53|GPMI_CLOAB 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|15023592|gb|AAK78689.1|AE007586_6 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase gene [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] (510 aa)
Score = 115, Expect = 2.1e-03, Identities = 110/491 (22%), Positives = 210/491 (42%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINV-LIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVS--KD-DSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAP--IYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL--VPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTL 492
      K ++ ++ +G G++ K GN +K A+KPN +  + YP  L      +  S  ++   ++Y    L + + I+     NK ++  + +S + H+ +LS   + +L ++ +  K  K +H  DG+D P S + + +  ++ +   I TV+GR +  + R  + E + Y  + G GE+A  A + + + +  D +LP  + +G V+ KD DSV+F N PD  + R +    G   L  + T+ DA F  V  E++  L  V+   L +  K  + FF G  N+N R ++SSP  +   +S+ + D+ + +  KYD++ +     + L+   +ET D+ LG++++    + +T+ +G +E+M+D + N P  ++ VPFV+ +   KK+   GV + I T+
 S:   3 KKPVMLMILDGFGISDKVDGNAVKAASKPNFDKYFNN-YPHTHLGASGLSVGLPDGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQS------LTKITKAIEDGDFFKNAALNKAVNNVLENDSTL-HLMGLLSPGGVHSHTNHLKGLLQLAKKKNVKKVFVHAFLDGRDVPPSSAKEFIKDIEDYMNEIGLGEIATVSGRYYAMDRDNR--WEREE-LAYNAMVLGKGEEA-ESAIKAVDASYHDNKTDEFVLPTV-IVKEGKPVATIKDKDSVIFFNFRPDRARQITRAI-AEEAFDGFKRDRLNIEFVTMTEYDASFKGVDVAFGPENITNTLGEYVSNKGLNQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNKNEDRALISSPKVATYDLKPEMSAYEVTDELLKRLDEDKYDMVILNFANPDMVGHTGILEAAKKAVETVDECLGKIVDKVLKLDGSVFITADHGNSEQMID-YSNGKPMTAHTVNPVPFVYVSNHTEAKKLNE---GVLADIAPTM 491
>gi|148259916|ref|YP_001234043.1| phosphoglyceromutase [Acidiphilium cryptum JF-5] >gi|146401597|gb|ABQ30124.1| phosphoglycerate mutase [Acidiphilium cryptum JF-5] (505 aa)
Score = 115, Expect = 2.2e-03, Identities = 79/321 (24%), Positives = 129/321 (40%)
 Q:  150 PV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETIC-GLGEQA---FTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGL-------FLSSLAPI-YGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL--VPFVFTNG 470
      PV +H I DG+D P S  L+ + + L +  I TV GR +  + R   E V  F+  G G A      E + ++ +  ++ Y + DG   D +L N  D  +  +  P  G    F ++L + Y  L      + + LL +VA+  + L   K  + F  G T E  R +++SP  +   +S+ L DK + +I G++D+I +     + L  + +ET D LGR+  R G + +T+ +G E M D   PH  +L VP + T G
 S:  141 PVFVHAITDGRDTAPESAPDCLA-WLRDALPKGAEIATVIGRYYAMDRDNR----WERVRLAFDLFTEGKGSHADDPVAAVKASHAEGVTDEFVKPVVIGDYEGMRDG------DGLLCANFRADRVREILSAL-LDPGFDGFEHARHIRFAAALGMVTYSDDLAHFMHTLFPPQRMDDLLGEVVARAGKRQLRAAETEKYPHVTYFLNGGRETPFEGEERILVASPKVATYDLQPEMSAPELTDKVVAAIESGRFDLIVLNFANPDMVGHTGSLPAAIKAVETVDAGLGRIEAAIRAQGGAMIVTADHGNCEMMRDPESG-GPHTAHTLNRVPVLLTGG 467
>gi|152993767|ref|YP_001359488.1| phosphoglyceromutase [Sulfurovum sp. NBC37-1] >gi|151425628|dbj|BAF73131.1| phosphoglycerate mutase [Sulfurovum sp. NBC37-1] (494 aa)
Score = 115, Expect = 2.4e-03, Identities = 100/465 (21%), Positives = 186/465 (40%)
 Q:   6 IFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKD-DSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIY---GTKLDAVFFENPV---KGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNENI--TRKILSSPACTSDKEYFSLSSKM-------LIDKTIDSIGKYDVI-FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVP-HNKSSLVPFVFTNG 470
      + ++T+GIG  +  N + A KP + L   P+AL+S      +  S  +   +LY + +K L L D I+    +  ++++ S++   VH+ +LS   + ++   +  +G + LHLI DG+D P S + +   +  + I T+ GR +  + R   E V  + I   +    Y +E+ A  D I P   +GY  K+ D+V+ N  D  +  +  P   F   P++  T+ DA F  PV  K  ++ LA ++++  + L   K  + F     I +R ++ SP  D + + + +M    + K +D  ++ V+ F  M+     +Q  +E D LG++I  + G + LTS +G E+M D  +++ H  + F+ +G
 S:   7 VLIITDGIGYKPQGGCNAFEGAKKPTYDRLFK-TAPYALISTHGLSVGLPEGQMGNSEVGHMTIGSGRVLYQDL-VKISLALEDGSIEEN-----QALKEILETSDR-----VHLIGLLSDGGVHSHIEHTIGFAKLAKHRGKRVFLHLITDGRDVSPTSAKRYIEQIEA-ICDEDISIATIGGRFYTMDRDNR----WERVEKGYCAIAEATPKTTMSPESYVDESYARNETDEFIEP---VAFEGYEGMKEGDAVIVTNFRSDRVREITTALG-DPNFD-TFDRKFIPLHIATMTQYDASF-PYPVLFPKEAPKNTLAEVISRAGLRQLHTAETEKYAHVTFFLNGGIEEPMIGESRVLIPSP----DVKTYDMKPEMSAPQVGEAVRKAMDEAYEFIVVNFANGDMVGHTGNYDAARQ---AVEAVDSELGKIIEKAKEDGYAVVLTSDHGNCEEMCDIEGHVLTNHTVGEVWCFILADG 459
>gi|50083534|ref|YP_045044.1| phosphoglyceromutase [Acinetobacter sp. ADP1] >gi|81613385|sp|Q6FFD5|GPMI_ACIAD 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|49529510|emb|CAG67222.1| phosphoglycerate mutase III, cofactor independent [Acinetobacter sp. ADP1] (515 aa)
Score = 115, Expect = 2.5e-03, Identities = 77/350 (22%), Positives = 136/350 (38%)
 Q:  118 VHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLK--RNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGL---GEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMK-------TSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVF 467
      VHI +LS   + ++ + + +K+G  LH  DG+D P S  +L    +   IV++ GR      +D ++ D E  L  E  T S   LA  ++D    I D  V  DS++F+N  D  L R     T ++ L  +  Y  +DA   PV  E+L  +  ++   L +  K  + FF   +E   R ++ SP  +   +S+ + D+ +++I G++D++ V     +   + +E D LGR+     + +T+ +G E+M D   V  + + LVPF++
 S:  116 VHIMGLLSEGGVHSHEDHIVAMCELALKRGATVYLHAFLDGRDTPPKSAQPSLEKLDALFAQYPEQGRIVSMIGRYFA--------MDRDNRWDRVEQAYRLLTESEAVRTAQSAVQGLELAYAAGESDEFVKATRIGDAVAVQDGDSIVFMNFRADRARELTRAFVEHDFSGFTRQRIPHLSKFVMLTRYQATIDA-----PVAYMPEALHNSIGEYLSNLGKTQLRIAETEKYAHVTFFFSGGREDEYPGEKRILIPSPNVATYDLKPEMSAYEVTDQLVNAIDSGEFDLLVVNYANGDMVGHTGIFDAAVKAVEAVDTCLGRVYQAVMAKHGHMIITADHGNVEQMQDYQSGQVHTQHTTELVPFIY 472
>gi|121705356|ref|XP_001270941.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Aspergillus clavatus NRRL 1] >gi|119399087|gb|EAW09515.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Aspergillus clavatus NRRL 1] (520 aa)
Score = 114, Expect = 2.7e-03, Identities = 89/405 (21%), Positives = 172/405 (42%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFET-----ICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM---KTSPKLKGLFLS--SLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEE---SLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAE--AARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNG-DLWPKKMQSNFLG-VYSSILSTL 492
      +D+ +K+ L+ ++  K  R+ + N ++ H+ ++S   N +L ++ V + + V +H  DG+D P S K + +  + + T I TV GR +     +D +  D E   + G GE++ ++ +  E    D + P   D  V DD++ F N  D  + +++   SPK  +  S+ +  K D F  PV  +  ++LA ++K D   +  K  + FF   +   R ++ SP  +   +S+ + K + I +  FVM      +  + + +  D+ +G +  C+ G I+ +TS +G AE+ML++    + ++ VPFV N + W K +  LG V ++L+ +
 S:  92 IDQTLKNGELNKVDNIVKSFTRAKEGNGRL-HLLGLISDGGVHSNITHLVGLLKVAKEMEIPHVFIHFFGDGRDTDPKSAAKYMQDLLDHMKEIGTGEIATVVGRYYA--------MDRDKRWDRVEVAMKGIVSGEGEES-SDPVKTIKERYEKGENDEFLKPIIVGGKDRR-VQDDDTLFFFNYRSDRVREITQLLGDFDRSPKPDFPYPKNISITTMTQYKTDYTF---PVAFPPQHMGNVLAEWLSKKDISQCHVAETEKYAHVTFFFNGGIEKQFPGEVRDMIPSPKVATYDLDPEMSAADVGKKMSERIAEDKFDFVMNNFAPPDMVGHTGVYEAAIKGVTATDKAIGEIYEACKKHGYILFITSDHGNAEEMLNEKGTPKTSHTTNKVPFVLANAPEGWSLKKEEGVLGDVAPTVLAAM 503
>gi|119492039|ref|XP_001263514.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Neosartorya fischeri NRRL 181] >gi|119411674|gb|EAW21617.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Neosartorya fischeri NRRL 181] (520 aa)
Score = 114, Expect = 2.8e-03, Identities = 86/405 (21%), Positives = 176/405 (43%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFET-----ICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG--YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM---KTSPKL-----KGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEE---SLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNG-DLWPKKMQSNFLG-VYSSILSTL 492
      +D+ +K  L ++  K  R+ + N ++ H+ ++S   N +L ++ V + + + +H  DG+D P S K + +   +   I TV GR +     +D +  D E   +CG GE++ ++ +  E    D + P  I+ G  V +D++ F N  D  + +++   SPK   K + ++++   K D F  PV  +  ++LA ++K D +  +  K  + FF   +   R ++ SP  +   +S++ + K + I GK++ I      +  + + +  D+ +G +  C+ G ++ +T+ +G AE+ML++    + ++ VPFV N + W K +  LG V ++L+ +
 S:  92 IDQTLKKGELKKVDNIVKSFTRAKEGNGRL-HLLGLVSDGGVHSNITHLVGLLKVAKEMEIPQIFIHFFGDGRDTDPKSATKYMQDLLDHTKEIGIGEIATVVGRYYA--------MDRDKRWDRVEVAMKGIVCGEGEES-SDPVKTIKERYEKGENDEFLKP---IIVGGKERRVQDNDTLFFFNYRSDRVREITQLLGDYDRSPKPDFPYPKNIHITTMTQY---KTDYTF---PVAFPPQHMGNVLAEWLSKKDIQQCHVAETEKYAHVTFFFNGGIEKQFPGEVRDMIPSPKVPTYDHEPEMSAEAVGKKMAERIAEGKFEFIMNNFAPPDMVGHTGVYEAAIKGVAATDKAIGEIYEACKKHGYVLFITADHGNAEEMLNEKGTPKTSHTTNKVPFVLANAPEGWSLKKEEGVLGDVAPTVLAAM 503
>gi|154687528|ref|YP_001422689.1| phosphoglyceromutase [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] >gi|166991370|sp|A7Z8Y2|GPMI_BACA2 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|154353379|gb|ABS75458.1| Pgm2 [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] (511 aa)
Score = 114, Expect = 3.0e-03, Identities = 110/506 (21%), Positives = 213/506 (42%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETD---------IKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEH-VMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLI 507
      K   ++ +G GL + GN + A KPN        DR N+Y P +T +  V   +M  E      +  L ++ I+    + F  I ++ K N K +H+F +LS   + +LF ++ +  +GL V +H  DG+D P +  +  ++ + +   I +++GR +  + R D ++ + M Y E    ++ A + +++ AN + D ++P+ T +G V+K  DSV+F N PD      DF  R + P K L+  L  +  +D   PV  ++ + ++A++ K L +  K  + F    E   R +++SP  +   +S+ + D + I  K+D I +     S ++ + IE D+ LG +++   G  +T+ +G A+ ++ +    + ++ VP + T  + + +  LG + L L ++  ++ TSLI
 S:   3 KKPAALIILDGFGLRNETVGNAVAQAKKPNF---------------DRYWNQY-PHQTLTASGEAVGLPEGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQSLTRVNVAIREGEFERNQTFLDAI-KNAKDNDKALHLFGLLSDGGVHSHINHLFALLKLAKSEGLTKVYIHGFLDGRDVGPQTAKTYIQQLNEQVEEIGVGEIASISGRYYSMDRDKRWDRVEKAYRAMAYGEG------PSYRSAMDVVDDSYANGIHDEFVIPSVITKENGEPVAKIHDGDSVIFYNFRPDRAIQISNTFTNKDFRDFDR-GENHP--KNLYFVCLTH-FSESVDGYVAFKPV--NLDNTVGEVLAQHGLKQLRIAETEKYPHVTFFMSGGREEEFPGEERILINSPKVATYDLKPEMSAYEVKDALVKEIAADKHDAIILNFANPDMVGHSGMVEPTIKAIEAVDECLGEVVDAIIAKGGHAIITADHGNADILITETGEPHTAHTTNPVPVIVTKEGVTLR--EGGILGDLAPTLLDLLGVEKPKEMTGTSLI 509
>gi|85094513|ref|XP_959896.1| hypothetical protein NCU02252 [Neurospora crassa OR74A] >gi|28921353|gb|EAA30660.1| hypothetical protein NCU02252 [Neurospora crassa OR74A] >gi|40804637|emb|CAF05897.1| probable phosphoglyceromutase [Neurospora crassa] (519 aa)
Score = 114, Expect = 3.3e-03, Identities = 92/405 (22%), Positives = 172/405 (42%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPI-----VTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFE-TICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM---KTSPKLKGLFLS-SLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHK--------KGFINKFFGENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAE--AARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNG-DLWPKKMQSNFLG-VYSSILSTL 492
      +D+ IK  L  E+   +R+  N ++ H+ ++S     +L+ ++  + G+ V +H  DG+D P  K+ + + + LL   I   TV GR +  + R   E V  + I G GE++ T+ +  E    D + P   D  + +DD+V F N  D  + ++M   SP   F + L +  KLD F    + +++LA + K  K + +  K     G + K F  T +E+   +  T DK  +S+ + ++ + +G+ + FVM      +  + +   D+ +G+++ C+ G I+ +TS +G AE+M     + ++ VPF+ N + W K +  LG V +IL+ +
 S:  87 IDQTIKKGELSQNEVIKATFERAKNGNGRL-HLCGLVSHGGVHSKQTHLYALLKAAKEAGVPKVFIHFFGDGRDTDP----KSGAGYMQELLDTIKEIGIGELATVVGRYYAMDRDKR----WERVEVALKGMILGEGEES-TDPVKTIKERYEKGENDEFLKPIV-VGGDERRIKEDDTVFFFNYRSDRVRQITQLMGGVDRSPLPDFPFPNIKLVTMTQYKLDYPFDVAFKPQQMDNVLAEWLGKQGVKQVHIAETEKYAHVTFFFNGGVEKVFPLETRDESQDLVPSNKSVATYDKAP-EMSADGVANQVVKRLGEQEFPFVMNNFAPPDMVGHTGVYEAAIVGCAATDKAIGKILEGCKKEGYILFITSDHGNAEEMKFPDGKPKTSHTTNKVPFIMANAPEGWSLKKEGGVLGDVAPTILAAM 502
>gi|171326693|ref|ZP_02915140.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Geobacillus sp. WCH70] >gi|171087316|gb|EDT33728.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Geobacillus sp. WCH70] (412 aa)
Score = 113, Expect = 3.4e-03, Identities = 76/351 (21%), Positives = 151/351 (43%)
 Q:  118 VHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLA--------RMMKTSPKL-KGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFT 468
      +HIF +LS   + +L+ ++ + K+G+K V +H  DG+D P + K +  + + +   I T++GR +  + R   E V  + +    + + E  ++ + + D +LP+   DG V+  +D+++F N PD  ++    R   PK K LF  L   T  V F+    ++ L +++++ + L +  K  + F  G     R +++SP  +   +S+ + D + I  KYD I +     S L+ + IE D+ LG++++   G I +T+ +G A+++L     + ++ VP + T
 S:  11 LHIFGLLSDGGVHSHINHLYALLRLAAKEGVKNVYIHGFLDGRDVGPQTAPKYIKELQEKIKEYGVGEIATLSGRYYSMDRDKR----WERVEKAYRAMVYGEGPTYRDPLECIEDSYQHGIYDEFVLPSVIVREDGSPVATIKDEDAIIFYNFRPDRAIQISNTFTNEDFREFDRGPKHPKNLFFVCLTHFSETVKGYVAFK---PTNLDNTLGEVLSQHGLRQLRIAETEKYPHVTFFMNGGREEKFPGEDRILINSPKVATYDLKPEMSAYEVTDALLKEIEADKYDAIILNYANPDMVGHSGKLEPTIKAIEAVDECLGKVVDAILAKGGIAIITADHGNADEVLTPDGKPQTAHTTNPVPVIVT 372
>gi|167747910|ref|ZP_02420037.1| hypothetical protein ANACAC_02640 [Anaerostipes caccae DSM 14662] >gi|167652641|gb|EDR96770.1| hypothetical protein ANACAC_02640 [Anaerostipes caccae DSM 14662] (520 aa)
Score = 113, Expect = 3.6e-03, Identities = 102/468 (21%), Positives = 201/468 (42%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDS---NFYEMLYGETDIK---------TYLEL--LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTE-ASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG---YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM-----KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPV---KGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL--VPFVFTN 469
      K  + ++ +G GLN K +GN + AN P ++ L+           KT P V +     E  G +++      Y EL + ++I+    E  + ++  K N  +H  ++S   + +L+ ++ + + ++ V +H  DG+D P S  +   + +   + TV+GR +  + R   + V  ++ + +GE  + A +  ++  +V D +LP  T +G   + ++DSV+F N PD  + R +   + + G F ++  + T+ DA   V  K + ++   +A+  K L L  K  + FF G  NE  R ++ SP+ +   +S+ + K +++I  +YDVI V     +   + IET D +GR +  + T  + + + +G AE+++D ++  P  ++ VPF+ N
 S:  10 KKPTVLMILDGYGLNDKKEGNAIAAANTPVMDELM---------------------KTCPFVPGNASGMAVGLPEGQMGNSEVGHLNMGAGRIVYQELTRITKEIQDGDFFENEALLQAVENCKK-NGSALHAMGLVSDGGVHSHNTHLYGLLELAKRNNIEKVYVHAFLDGRDTAPTSGKGFVEELEAKMKEIGVGKVATVSGRYYAMDRDNR----WDRVEKAYKALV-MGEGVMKDSAVDAIADSYKEEVNDEFVLPTVIT-ENGEPTATIKENDSVIFFNFRPDRAREITRAICDDKFDSFERPNGYFKTTY--VCFTEYDATIPNKLVAFHKVEIKNTFGEFLAEQGLKQLRLAETEKYAHVTFFFNGGVEVPNEGEERILVKSPSVATYDLQPEMSAMEVGSKLVEAIESDQYDVIIVNFANPDMVGHTGICDAAVKAIETVDGCVGRAVEAIKKTDGQMFICADHGNAEQLVD-YVTGAPFTAHTINQVPFILVN 480
>gi|7380854|emb|CAB85498.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Trypanosoma brucei brucei] (550 aa)
Score = 113, Expect = 3.8e-03, Identities = 32/103 (31%), Positives = 56/103 (54%)
 Q:  365 SDKEYFS----LSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKML----------DKHLNIVPHNKSSLVPFVF 467
      SD+ F+  + SK + D +D+I GKYD+I + P    + DLK ++++E DQ L RL     + +T+ +G ++ M+     D  N++P  +L P +F
 S:  384 SDRVQFNQKPLMKSKEITDAAVDAIKSGKYDMIRINYPNGDMVGHTGDLKATITSLEAVDQSLQRLKEAVDSVNGVFLITADHGNSDDMVQRDKKGKPVRDAEGNLMPLTSHTLAPVLF 502
>gi|162447265|ref|YP_001620397.1| phosphoglyceromutase [Acholeplasma laidlawii PG-8A] >gi|189042186|sp|A9NF91|GPMI_ACHLI 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|161985372|gb|ABX81021.1| phosphoglyceromutase [Acholeplasma laidlawii PG-8A] (511 aa)
Score = 113, Expect = 3.9e-03, Identities = 93/424 (21%), Positives = 177/424 (41%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGL--KPVLHLIADGQD---ERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDN--EHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLS-------SLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKE-------ESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLIN-LCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLID 508
      L ++ IK S  + F  + + K NSK+ HI ++S     +  + +  ++ + + LH+ DG+D  E Y F K L ++     + TV+GR +  +   DN + V  F+ +    F A +  + + + D I P  + D  + DD+V+F N PD  +A +   K ++     S AP   + + ++ VKG     + L  ++ KN K +   K  + FF G+   N TR + SP  +   +S+ L DK I ++ G+Y + +     + +++   +E  + +G++ + +  G + + + +G AE+M D+    + ++LVP V T  +  K+ S L  + L L ++  + TSLI+
 S:  79 LSRINVAIKDGSFFKNQAFLDAVAHAKKHNSKL-HIMGLVSDGGVHAQMGHYLALYDFAKQQNILDRTYLHVFTDGRDTPQESGYGFVKTLVDYG-------FNVATVSGRFYAMDR------DNNWDRVQLAFDAMTLGDGPHFNSALDGIESSYKSGIQDEFIKPF--IVNDKGLIENDDAVIFANFRPDRAIRIATALSNPSAAKTIYTEGKPMLNVSKAPKNIFLVSMMHYKETVKGPLAFELQTFDDLYGEVIEKNGFKQIRAAETEKYPHVTFFFDGGKEVPLANSTRILAESPKVPTYDLKPEMSAYELTDKVIAALKTGEYQTMILNFANPDMVGHTGNIEATKKAVEVTVECVGKVTDFIINELGGVAIILADHGNAEQMRDQEGKPHTAHTTNLVPVVVTKKGI---KLNSGALCDVAPTLLDLLGIEKPKAMTGTSLIE 509
>gi|110677738|ref|YP_680745.1| phosphoglyceromutase [Roseobacter denitrificans OCh 114] >gi|123362358|sp|Q16D84|GPMI_ROSDO 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|109453854|gb|ABG30059.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Roseobacter denitrificans OCh 114] (505 aa)
Score = 113, Expect = 4.0e-03, Identities = 106/454 (23%), Positives = 184/454 (40%)
 Q:   9 VTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSL---HNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKF--LLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLF-LN-------------SDPD--DFASLARMMKTSPKLKGLF-LSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK-YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL 462
      + +G GL+++ +GN  LA+ PN++ L++  P A L+    + P  PS +    + +   +  L +D I+     L F  + S T   H+ ++S   + ++   L + + V+H + DG+D P S  L F   L   I TV GR   + R D +    Y  + G G +A  AS+ ++    D I P  T++ GY +KD+  F LN       DPD  F + AR   PK  L ++ + +  + ++   K + + L + VA+  +  L  K  + F  GE + +  R + SP  +   +SSK + D + +I + YD+I V     + DL+ +  E DQ LGR++   G + +T+ +G + M+D   PH  +L
 S:  11 ILDGWGLSERREGNAPLLADTPNMDRLMATC-PHATLTT------FGPDVGLPSGQMGNSEVGHTNIGAGRVVAMDLGQIDLAIEEGLFAQNSRLRAFIVTLQDSGGT----AHLMGVVSDGGVHGHINHMIAAAKALADENIPVVIHALTDGRDVAPRS---ALGYFETLQAALPDGVEIATVTGRYFAMDRDNRWDRVSKA----YQAIVTGTGRKA-ASASDAVDQAYGQGENDEFISP---TVLGGYTGAKDNDGFFCLNFRADRAREIMAAIGDPDFTAFETGAR-----PKWASLMGMAQYSEAHANYMTTMY----PKPEIVNTLGDWVAQQGLRQYRLAETEKYPHVTFFLNGGEEVSFDGEDRLMPKSPDVATYDLQPEMSSKEVTDAFVAAIEEGYDLIVVNYANPDMVGHTGDLQAAMKACEAVDQGLGRVLAALEKAGGAMIVTADHGNCDVMIDPETG-GPHTAHTL 458
>gi|161830441|ref|YP_001597373.1| phosphoglyceromutase [Coxiella burnetii RSA 331] >gi|189042192|sp|A9N970|GPMI_COXBR 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|161762308|gb|ABX77950.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Coxiella burnetii RSA 331] (519 aa)
Score = 113, Expect = 4.3e-03, Identities = 100/463 (21%), Positives = 188/463 (40%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR--------DFLDNE----HVMDYFETICGLGEQAFTE-----ASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAE--AARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVF 467
      ++ ++ +G G + +  N +K AN P ++ L  YP LL  +     P +    + + G  +  L +D I S  +   + ++++  N K VHI +LS     + ++ +  G+K + LH I DG+D P S  ++  + +F  N I ++ GR +  + R    D L    H +  E +  EQ T+   S + +   + D D++  N  D  ++ + FL+  D F + R ++ PKL  F++ A Y  + A   P++  + L  ++  + L +  K  + F  G+    R ++ SP  +   +S+ + +K ++ I  D  ++C     + D    I+ D L R+I  + G  +T+ +G AEKM D+ N PH + S+LVP ++
 S:  12 MVLIILDGFGESDETTHNAIKEANTPTLDKLFRH-YPHTLLEASGR------AVGLPDGQMGNSEVGHLHIGGGRKVPQDLTRIDAAIASGEFYENPALIEALEKAKALN-KAVHILGLLSPGGVHSRDNQIAALVELAHHCGIKKIYLHAILDGRDTPPKSALLSIEKITDQFHAYGNGKIASLIGRYYAMDRDKRWDRTEKAYDLLTQGTAQFHALTAKEGLMLAYEQGNTDEFVSPTSIHRHNETPITIEDGDVVVFMNFRADR---ARQLTYAFLD---DHFTAFNRQVR--PKLSA-FVTLTA--YAKDIHAAVAFPPLE--LHNTLGEYLSARGYRQLRIAETEKYAHVTYFLNGGQEAPFNGEDRLLIPSPKVATYDLQPEMSAVEMTNKLVEIIQNDDYDLIVCNFANPDMVGHTGDETATREAIQVIDDCLKRIITALQSVGGEALITADHGNAEKMFDEKTN-QPHTAHTSNLVPLIY 477
>gi|89076377|ref|ZP_01162710.1| phosphoglyceromutase [Photobacterium sp. SKA34] >gi|89047948|gb|EAR53539.1| phosphoglyceromutase [Photobacterium sp. SKA34] (513 aa)
Score = 111, Expect = 6.3e-03, Identities = 77/352 (21%), Positives = 145/352 (41%)
 Q:  116 KIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDA-------DILPAYNTIMDGY---FVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGL------FLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVF 467
      K VHI +LS   + ++  I + K+G + + LH  DG+D P S  +L F++  +     G+    GR + +D ++ D E  L  A  +E+T N + + A    + + A   +G   +  DSV+F+N  D  + R + P  G    LS  +   D      ++ L  ++K  K L +  K  + FF G+  + +R++++SP  +   +S+ L DK + +I G++D+I  P    +   +  E D LG+++  +   + +T+ +G AE M+D   +  ++L VP ++
 S:  110 KAVHIMGLLSPGGVHSHEDHIASAIEMAAKRGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAKNSLVRFNELFAQ--------LGKGRTASLIGRYYAMDRDNNWDRVEKAYDLISAA---KAEFTVANAVDGLAAAYERNENDEFVKATEVRAEGQEAAIMEDGDSVIFMNYRADRAREITRAFE--PGFTGFERTQRPQLSDFVMLTQYAADIALTTAFKPASLDNTLGEWLSKKGKKQLRISETEKYAHVTFFFNGGKEDEFDGESRQLVASPKVATYDLQPEMSAPELTDKLVAAIKGGEFDMIICNYPNGDMVGHTGVYDAAVKACEALDTCLGKVVAAIKEMDGQLLITADHGNAEMMVDPSTGGIHTAHTNLPVPLIY 471
>gi|94987457|ref|YP_595390.1| phosphoglyceromutase [Lawsonia intracellularis PHE/MN1-00] >gi|166991390|sp|Q1MPK8|GPMI_LAWIP 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|94731706|emb|CAJ55069.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Lawsonia intracellularis PHE/MN1-00] (510 aa)
Score = 111, Expect = 6.4e-03, Identities = 97/446 (21%), Positives = 184/446 (41%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRK---RNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIV-TVAGRNHVFGKKGR--------DFLDNE---HVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVF---FENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI------GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDK 450
      ++ L+ +G GL   GN KLA PNI+ +++   + ++ R   + Y+    +    Y+ +      +D I++K L + I  L +  +N ++ H+ +LS   + ++L ++++ + ++ +LH  DG+D P  K +   FL  ++ ++ + GR +  + R    D + +  HV D + +  EQA+ AS T+E + +VM   + N + D   +D+VLF N  D  L    P  G   + + G   ++  F PV  E++  L +V+   L +  K  + FF G     R ++ SP  D  + L +M + + D +    K+ +I      + ++K +S +E D +GR+      LT+ +G E+MLDK
 S:   6 ILLLILDGYGLAPDSTGNAAKLAFTPNIDRMLAMSGGTQIHASGRAVGLPDGYMGNSEVGHLNIGAGRVVYQQM----------TRIDVAIENKELDSNPILLDLFTKVKSSNGRL-HLLGLLSNGGVHSHIRHLEALLSIAKEHNIQVILHPFMDGRDTGPKDGLKFMKEIVSFLTSTSSGVIGSFCGRFYAMDRDKRWERIKLAWDAIVHGVGLHVEDSVKAL----EQAY--ASGETDEFIKPRVMGNS---SVNCVQD------NDAVLFFNFRADRARELVSAF-ILPDFNGFDRGRVPHLSGIATMTMYDKEFNIPVLFNHENITKTLGEVVSALGLLQLRIAETEKYAHVTYFFSGGREEVFTGEERILVQSP---RDVATYDLKPEMSVMEVTDRLLTAWNSKKFSLIVCNLANPDMVGHTGNIKASISALEAVDNCVGRIEKAVAEQHGCFILTADHGNVEEMLDK 450
>gi|169767532|ref|XP_001818237.1| hypothetical protein [Aspergillus oryzae RIB40] >gi|9955875|dbj|BAB12237.1| phosphoglyceromutase [Aspergillus oryzae] >gi|83766092|dbj|BAE56235.1| unnamed protein product [Aspergillus oryzae] (520 aa)
Score = 111, Expect = 6.7e-03, Identities = 88/405 (21%), Positives = 176/405 (43%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPI-----VTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFET-----ICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG--YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM---KTSPKL-----KGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEE---SLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAE--AARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNG-DLWPKKMQSNFLG-VYSSILSTL 492
      +D+ +K  L+ ++    R+ + N ++ H+ ++S   N +L ++ V + + V +H  DG+D P  K+ + + + LL +  I   TV GR      +D +  D E   + G GE++ ++ + NE    D + P  I+ G  V DD++ F N  D  + +++   SPK   K + ++++   K D F  PV  +  ++LA ++K D +  +  K  + FF   +   R ++ SP  +   +S++ + K D I +  FVM      +  + + +  D+ +G +  C+ G ++ +T+ +G AE+ML +    + ++ VPF+ N + W K +  LG V ++L+ +
 S:  92 IDQTLKKGELNKVDNVVASFKRAKEGNGRL-HLLGLVSDGGVHSNITHLIGLLKVAKEMEIPKVFIHFFGDGRDTEP----KSATKYMQQLLDQTKEIGIGEIATVVGRYWA--------MDRDKRWDRVEIAMKGIVSGEGEES-SDPVKTINERYEKDETDEFLKP---IIVGGEERRVKDDDTLFFFNYRSDRVREITQLLGDYDRSPKPDFPYPKNIHITTMTQY---KTDYTF---PVAFPPQHMGNVLAEWLSKKDVQQCHVAETEKYAHVTFFFNGGIEKQFAGEVRDMIPSPKVATYDLDPKMSAEAVGQKMADRIAEGKFEFVMNNFAPPDMVGHTGKYEAAIQGVAATDKAIGVIYEACKKQGYVLFITADHGNAEEMLTEKGTPKTSHTTNKVPFIMANAPEGWSLKKEGGVLGDVAPTVLAAM 503
>gi|32475443|ref|NP_868437.1| phosphoglyceromutase [Rhodopirellula baltica SH 1] >gi|50400417|sp|Q7UFG7|GPMI_RHOBA 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|32445984|emb|CAD78715.1| phosphoglycerate mutase [Rhodopirellula baltica SH 1] (543 aa)
Score = 111, Expect = 7.0e-03, Identities = 92/387 (23%), Positives = 166/387 (42%)
 Q:  92 IKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGL---KPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIV-TVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDA----DILPAYNTIMDG---YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM-------KTSP--------KLKGLFLSSLAPIYGTKLDA-VFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNN--ENITRKILSSP--ACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL--VPFVFTNGDLWPKKMQ 478
      I+ S + +  ID  K+ ++ H+ ++S   + ++  VI++ + GL  + +H I DG+D P  K +S +     +V +V GR  F  RD L E V  + +   Q F AS    AN  +  + + A + + +G   V  D+VLF+N  D  + +     K P    K+ L+ +++  Y T L  V FE P  K ++L  VA       K  + FF + +N E   + SP  T D++  +S++ + +K + I GK D+I V     + L+ + +E D +GR+++   G + +T+ +G E+M+D   PH  +  VP + + +  K ++
 S:  97 IRDDSFFSNPVVTGAIDHVKKSGGRL-HLLGLMSDGRVHSDLQHGIAVIDLAKRNGLTGDQLAIHAITDGRDTSPRGGLKFVSQLTDHCEASGVGVVASVIGR---FYAMDRD-LRWERVEAAYNLMTQGTGQTFPSASAAIESYYANPTESSRDGDEFITASSIVPEGGSPITVQPGDAVLFMNYRGDRTREITKAFTFDDAAWKDIPGGGFDRGKKIDNLYFATMTG-YETGLPVKVIFEKP--AKMPNILGEYVASKGLHQFRCAETEKYPHVTFFFNDYRDNPFEEEEWGMAPSPRDVSTYDQKP-EMSAEDITEKVLKQIKSGKCDMIIVNYANGDMVGHTGVLEAAIKAVEKVDACVGRVVDATLAAGGSLVVTADHGNCEQMIDPETG-GPHTAHTTYQVPLIVVDPEFVGKPLR 508
>gi|78224394|ref|YP_386141.1| phosphoglyceromutase [Geobacter metallireducens GS-15] >gi|78195649|gb|ABB33416.1| phosphoglycerate mutase [Geobacter metallireducens GS-15] (512 aa)
Score = 111, Expect = 7.1e-03, Identities = 104/450 (23%), Positives = 190/450 (42%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAP-----IYGTKLDAVFFENPVKGKEE--SLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNENI--TRKILSSP--ACTSDKE----YFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDK 450
      M  L+ ++ +G G+N  + N + A PN++ L++ YP  +      +  S  ++   ++Y +   L + + I+    + + I ++   ++ H+ +LS   + +L+ ++ + ++GL V +H I DG+D P S  L+   + +   I TV GR   + R   E V  Y  + G G Q + A E  + A V D + P+  + DG V +  D +FLN  D  + R +  P +G F   P   + T+ DA F   G EE ++L +++A  + L +  K  + FF      R ++ SP  T D++   + ++ ++L K IDS  YDV+ V     + L+   +E D +GR++  R G + +T+ +G AEKM+D+
 S:   1 MTRPLMLMILDGWGINPSAEHNAVAQARTPNLDTLLA-TYPTTEIQTSGMAVGLPDGQMGNSEVGHLNIGAGRVVYQD------LTRITKAIQDGDFFTNPVLLECIAKTKAAGGRL-HLAGLLSDGGVHSHNTHLYALLELARRQGLTDVFIHAILDGRDTPPKSGADYLAQLEAEIARIGVGAIATVMGRYWAMDRDNR----WERVERAYNAMVQGEGVQRASSA-EAIEASYAADVTDEFVEPSV-MVRDGAPVGQLRDGDGFIFLNFRSDRAREITRALAL-PDCEG-FARQARPNLASYVCMTEYDATFGLPIAFGPEELKNILGDVLAHAGIRQLRIAETEKYAHVTFFFNGGVEEPFPLEERCLIPSPKDVATYDQKPEMSAYPVTDELL--KRIDS-DAYDVVIVNFANADMVGHTGILEAAARAVEAVDSCVGRIVAKVREKGGAVIITADHGNAEKMVDE 452
>gi|117926785|ref|YP_867402.1| phosphoglyceromutase [Magnetococcus sp. MC-1] >gi|189042197|sp|A0LDF3|GPMI_MAGSM 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|117610541|gb|ABK45996.1| phosphoglycerate mutase [Magnetococcus sp. MC-1] (518 aa)
Score = 110, Expect = 7.8e-03, Identities = 77/355 (21%), Positives = 146/355 (41%)
 Q:  97 LHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGE-QAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGY---FVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS----------PKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKH 451
      +HN + + + R+    VH++ +LS   +  +  +  + G  + +H + DG+D P S + ++ F + L K   + TV GR   + R   E V  + + LGE  F A E    + D + PA  + G   ++ D+++ +N  D  ++ +  +     PKL   +  Y  L V  P   ++L ++A++  L   K  + FF G+  E  R +++SP  +   ++S+ L D+ I+ I  YD++ V     +  + + IET D LGRL +   G + +T+ +G A++M+D+ 
 S:  95 MHNQVLLDAI--RAANEAGGAVHLYGLLSPGGVHSHQDQILAAVQCAKQNGASEIYIHALLDGRDTPPQSAMEYMTRFEEGLQKLGAGRVATVCGRYFTMDRDKR----WERVERGYR-LMALGEGTPFDSACEAIQAAYDAQQTDEFVEPAV-MVEQGQPIGMINDGDTLICMNFRADRVREISHVFTDTTFEPFVRDGLPKLSAYVCLTQ---YDVSLQNVQIAYPPVALT-NILGQVMAQHGLTQLRAAETEKYAHVTYFFNGGQEQPGEGEDRLLVASPKVATYDMQPAMSAAELTDRVIEKIQSTPYDLVVVNYANPDMVGHTGVYEAAVQAIETVDTQLGRLTDAIVQMGGEVLITADHGNADQMVDEQ 457
>gi|460258|gb|AAA21680.1| phosphoglycerate mutase (511 aa)
Score = 110, Expect = 8.4e-03, Identities = 111/506 (21%), Positives = 217/506 (42%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLH--NLEIFNKLIDRSN---------KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEH-VMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLI 507
      K   ++ +G GL + GN + LA KPN        DR N+Y P +T +  V   E  G +++ +L +  +I +SL  N+ I   +R+     K N+K +H+F +LS   + +LF ++ + K+GL V +H  DG+D P +  ++ + + +   I +++GR +  + R D ++ + M Y E    ++ A + +++ AN + D  +P+ T +G V+K  DSV+F N PD      DF  R    L + L+   +  +D   P+  ++ + +++++ K L +  K  + F  G     R +++SP  +   +S+ + D + I  K+D I +     S ++ + IE D+ LG +++   G  +T+ G A+ ++ +    + ++ VP + T  + + +  LG + L L ++  ++ TSLI
 S:   3 KKPAALIILDGFGLRNETVGNAVALAKKPNF---------------DRYWNQY-PHQTLTASGEAV--GLPEGQMGNSEVG-HLNIGAGRIVYQSLTRVNVAIREGEFERNQTFLDAISNAKENNKALHLFGLLSDGGVHSHINHLFALLKLAKKEGLTKVYIHGFLDGRDVGPQTAKTYINQLNDQIKEIGVGEIASISGRYYSMDRDKRWDRVEKAYRAMAYGEG------PSYRSALDVVDDSYANGIYDEFCIPSVITKENGEPVAKIQDGDSVIFYNFRPDRAIQISNTFTNKDFRDFDRGENYPKNLYFVCLTH----FSETVDGYVAFKPI--NLDNTVGEVLSQHGLKQLRIAETEKYPHVTFFMSGGREAEFPGEERILINSPKVATYDLKPEMSAYEVKDALVKEIEADKHDAIILNFANPDMVGHSGMVEPTIKAIEAVDECLGEVVDAMVAKGGHAIITADDGNADILITESGEPHTAHTTNPVPVIVTKEGITLR--EGGILGDLAPTLLDLLGVEKPKEMTGTSLI 509
>gi|26991732|ref|NP_747157.1| phosphoglyceromutase [Pseudomonas putida KT2440] >gi|50400492|sp|Q88CX4|GPMI_PSEPK 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|24986837|gb|AAN70621.1|AE016705_1 2,3-biphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Pseudomonas putida KT2440] (511 aa)
Score = 110, Expect = 8.4e-03, Identities = 74/335 (22%), Positives = 134/335 (40%)
 Q:  116 KIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNL----SNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENL------ANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLF---LSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDK 450
      K VHI +LS   + +L + + ++G + + LH  DG+D P S  ++  + F+K  R  I ++ GR +  + R      ++ +     A+EYT +    A  ++D    I +  V  D+V+F+N  D  L+R   P     L +A  G  +   P   SL  L  +AKN  L +  K  + FF G   E  R ++ SP  +   +S+ + D+ +++I  ++DVI V     +  + + +E D +GR+++   G  +T+ +G E+M D+
 S:  111 KAVHILGLLSDGGVHSHQDHLVAMAELAAQRGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAQSSIELLDATFAKLGKGR---IASLIGRYYAMDRDNR-----------WDRVSAAYNLIVDSAAEYTADTALAGLEAAYARDESDEFVKATRIGEAVKVEDGDAVIFMNFRADRARELSRAF-VEPDFTEFARARLPKMAAYIGLTQYSAKIPAPAAFAPSSLNNVLGEYLAKNGKTQLRIAETEKYAHVTFFFSGGREEPFEGEERILIPSPKVATYDLQPEMSAPEVTDRIVEAIEQQRFDVIVVNYANGDMVGHTGVFEAAVKAVEALDTCVGRIVDALDKVGGEALITADHGNVEQMEDE 451
>gi|114769853|ref|ZP_01447463.1| phosphoglyceromutase [alpha proteobacterium HTCC2255] >gi|114549558|gb|EAU52440.1| phosphoglyceromutase [alpha proteobacterium HTCC2255] (514 aa)
Score = 110, Expect = 9.4e-03, Identities = 97/463 (20%), Positives = 185/463 (39%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTY-LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETIC-GLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGY-FVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGL---------FLSSLAPI---YGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVP 464
      K ++ + +G G +K +GN + LAN P + L  YP A L+    + P+  P +  +S  M G  I  L ++ I++ +  L  + D + K   H+ +LS   + ++   +L  GLK +LHL DG+D P S  L++ +  + NT I ++ GR +  + R   E V + + I G+G  + +A++    N + D + +P+ +++DG+ +  D +L +N  D  +  +  P K      LS A   + T +D +F  +    ++  K      H  F+N    N E  R + SP+ + +  +SS+ +  +++I  +YD+I      + DL+ +  E+ D L +     + + + +G E M++   PH  ++ P
 S:  11 KKPVVLCILDGWGTSKDTRGNAVSLANTPCFDNLNEN-YPSATLTT------FGPEVGLPEGQMG-NSEVGHMNIGAGRIVDMDLRKIERSIENNTFSTLPGIIRFAD-AIKAAKGTAHLCGILSDGGVHSHVDHMIKTAKILESLGLKIILHLFGDGRDVAPKSIQTYLNHLNAS-IGVNTTIGSLTGRYYSLDRDNR----WERVAEGYNAIVHGIGTH-YKDANDAILTAYENGLTD-EFIPS--SVIDGFQGIKNGDGLLCMNYRADRAREIMAAIG-DPSFKKFDLGIRPQLSILSGFAEYSEQHNTYMDCIFPNEKIVNTLGEWVSAHGLKQFRIAETEKYPHVTFFMNGGIEAPANLE--VRYLAPSPSVATYDQKPEMSSQEVTQNLVNAINTNEYDLIIANYANPDMVGHTGDLQAAIKACESVDSALIEITQAIHEIDGSMIICADHGNCETMMNVETG-NPHTAHTINP 468
>gi|71747944|ref|XP_823027.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Trypanosoma brucei TREU927] >gi|70832695|gb|EAN78199.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Trypanosoma brucei] (551 aa)
Score = 110, Expect = 9.9e-03, Identities = 34/106 (32%), Positives = 57/106 (53%)
 Q:  365 SDKEYFS----LSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKML----------DKHLNIVPHNKSSLVPF-VFTNG 470
      SD+ F+  + SK + D +D+I GKYD+I + P    + DLK ++++E DQ L RL     + +T+ +G ++ M+     D  N++P  +L P VF G
 S:  384 SDRVQFNQKPLMKSKEITDAAVDAIKSGKYDMIRINYPNGDMVGHTGDLKATITSLEAVDQSLQRLKEAVDSVNGVFLITADHGNSDDMVQRDKKGKPVRDAEGNLMPLTSHTLAPVPVFIGG 506
>gi|163739558|ref|ZP_02146968.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Phaeobacter gallaeciensis BS107] >gi|161387311|gb|EDQ11670.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Phaeobacter gallaeciensis BS107] (506 aa)
Score = 109, Expect = 1.0e-02, Identities = 89/383 (23%), Positives = 154/383 (40%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFL---LKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFET-ICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLF-LNSDPDDFASLARMM----------KTSPKLKGLF-LSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI-GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVFTNG 470
      +D I  S + E   I R +T   H+ ++S   + ++  + +  G+  LH + DG+D P  K+ +F  L  L   I TV GR +  + R   E V  ++ I G G+   A++  + A  +D I   T++DGY  KD  LF LN  D  + R M      T PKL L +  + +  + VF + +   + L  VAK  +  L  K  + F  G+  E  R + SP  +   +S+ + ++ +++I  YD+I      + DL  +  E D+ L +++  + G ++ +T+ +G E M+D   PH + ++LVP   G
 S:  83 IDLAIDDGSFFDNEALQGFIARLKETGGA-AHLMGLVSDGGVHGHITHILAAVKAIRDAGVPVWLHAMTDGRDVAP----KSALDFVTALQGDLAEGARIATVTGRYYAMDRDNR----WERVSQAYDAMIHGRGQYEAETAADAIKASYARDELDEFIKA---TVIDGYDGVKDGDGLFCLNFRADRAREILRAMGEPGFDAFDTGTRPKLAALLGMVEYSEGHNGYMQTVFPKRAIV----NTLGAWVAKQGKRQFRLAETEKYPHVTFFLNGGKEDPEEGEDRAMPQSPKVATYDLQPEMSAPEVTERFVEAIEAGYDLIVTNYANPDMVGHTGDLGAAIKACEAVDEGLAKVVAALKAAGGVMLVTADHGNCEVMVDPDTG-GPHTAHTTNLVPVALVGG 469
>gi|167036096|ref|YP_001671327.1| phosphoglyceromutase [Pseudomonas putida GB-1] >gi|189042199|sp|B0KN11|GPMI_PSEPG 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|166862584|gb|ABZ00992.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Pseudomonas putida GB-1] (511 aa)
Score = 109, Expect = 1.0e-02, Identities = 75/335 (22%), Positives = 136/335 (40%)
 Q:  116 KIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNL----SNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEH--VMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLF---LSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDK 450
      K VHI +LS   + +L + + ++G + + LH  DG+D P S  ++  + F+K  R  I ++ GR +  + R D +  + ++D     QA EA+  +E    +D    I +  V  D+V+F+N  D  L+R   P     L +A  G  +   P   SL  L  +AKN  L +  K  + FF G   E  R ++ SP  +   +++ + D+ +++I  ++DVI V     +  + + +E D +GR+++   G  +T+ +G E+M D+
 S:  111 KAVHILGLLSDGGVHSHQDHLVAMAELAAQRGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAQSSIELLDATFAKLGKGR---IASLIGRYYAMDRDNRWDRVSAAYNLIVDSAAEYTADTAQAGLEAAYARDE--------SDEFVKATRIGEAVKVEDGDAVVFMNFRADRARELSRAF-VEPDFTEFARARLPKMAAYIGLTQYSAKIPAPAAFAPSSLNNVLGEYLAKNGKTQLRIAETEKYAHVTFFFSGGREEPFEGEERILIPSPKVATYDLQPEMNAPQVTDRIVEAIEQQRFDVIVVNYANGDMVGHTGVFEAAVKAVEALDTCVGRIVDALEKVGGEALITADHGNVEQMEDE 451
>gi|154149452|ref|YP_001407117.1| phosphoglyceromutase [Campylobacter hominis ATCC BAA-381] >gi|153805461|gb|ABS52468.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Campylobacter hominis ATCC BAA-381] (487 aa)
Score = 109, Expect = 1.0e-02, Identities = 99/453 (21%), Positives = 168/453 (37%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDI-KTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS--------PKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNENI--TRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI-GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLN 453
      MK  I ++T+GIG NK K N  A KPN +Y+    L ++    +P      +S  M G  I  L +D+ I  +L    L+++   K +HI + S   + +  + +  G +  H+I DG+D P  K+ NF   K+  I T++GR +  + R   E V  +ETI      SEY ++  ++ D I+PA   G + +D ++F+N  D  +  +       +K L  +L     V FEN   + L+ ++A+N+  L   K  + F G   NI TR ++ SP  + E  +S+ + +   I + D I V     + + + + +E D     RC G I+ +  + A  + H N
 S:   1 MKQKCILVITDGIGFNKNNKFNAFANAKKPNFDYMFDNFANSLLKTSGLAVG--LPDGQMG------NSEVGHMTIGAGRILYQNLVKVDKAISDGTLKKNRALIALLEKC-----KTIHIIGLYSDGGVHSHLNHFGAIYKICENYGAQTFAHIITDGRDVSP----KSAVNFVHEAEKK-FKIATISGRFYAMDRDKR----FERVQKAYETIKNGANNVKISPSEYIKKSYEQEITDEFIIPACFGNFGG--IKAEDGIVFINFRNDRAREICAALGAENFNEFDRKECVKNLI--TLTNYDDNFKFPVMFEN---DDIKDTLSEVIARNNLSQLHTAETEKYAHVTFFLGGGKETPNIGETRILIPSPKVKTYDEKPEMSAFEVCEAVKKGIVSREDFIVVNFANGDMVGHTGNYEAAIKAVEAVD----------RCIGEILKVADEHDYAYMQISDHGN 426
>gi|169334487|ref|ZP_02861680.1| hypothetical protein ANASTE_00890 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] >gi|169259204|gb|EDS73170.1| hypothetical protein ANASTE_00890 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] (503 aa)
Score = 109, Expect = 1.2e-02, Identities = 94/397 (23%), Positives = 169/397 (42%)
 Q:   3 NTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWA----LLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLEL--LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLS---SLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVI---FVMCPMIA 399
      N ++ ++ +G G ++ +GN + A+ PN++ L   W   L N  + +P+     +S  + G  + Y EL + + I+    E F K ++  K NS + H+ ++S   + ++L+ ++ + K+GLK V +H  DG+D P S  +  + + +   I TV+GR +   RD     Y  + G+GE+A  A++  +   D +LP  + +G +SK+DSV+F N PD  + R +    G    +L + T DA F  + K + +  L  ++ N  L +  K  + FF   E   R ++ SP  +   +S+ + DK +D+I  YD I  F C M+ 
 S:   2 NKVLLMILDGYGYSESHEGNAVYSASTPNLDKL------WENNPHLFLNCSGLSVGLPQGQMG------NSEVGHLNLGAGRV-VYQELTRITKSIQDGDFFTNEEFLKAVENVKKNNSAL-HLMGLVSDGGVHSSNEHLYALLELAKKQGLKEVYVHCYMDGRDTPPKSGKGYIEELEEKIKEIGVGKIATVSGRYYAMD---RDTRWERTKKAYDALVYGIGEKA-DSAADAMQASYDADTTDEFVLPT--IVGEGAKISKNDSVIFFNFRPDRARQITRAL-VEADFDGFDREEDLNLTFVTFTNYDASFKNVLIAFKPQVITNTLGEYLSDNGYTQLRIAETEKYAHVTYFFNGGIEKEYKGEDRILVPSPKVATYDLKPEMSAYEVKDKLVDAINNKDYDFIAVNFANCDMVG 398
>gi|148245098|ref|YP_001219792.1| phosphoglyceromutase [Candidatus Vesicomyosocius okutanii HA] >gi|166991467|sp|A5CVF0|GPMI_VESOH 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|146326925|dbj|BAF62068.1| phosphoglycerate mutase [Candidatus Vesicomyosocius okutanii HA] (512 aa)
Score = 109, Expect = 1.2e-02, Identities = 104/468 (22%), Positives = 188/468 (40%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSN----KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVF--FENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLN--------HKKGFINKFFGENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIV-PHNKSSLVPFVFTN 469
      K T + L+ +G G +K K N + LAN  + L + +P +L+  K + +P K    + +   + G  + + + +E   L N + F  I R++   N+K +HI +LS   + + + ++ + ++G K V LH+ DG+D  S K +   + + NT IV++ GR   + R    + Y  +  G+ F  S   LA  + D   +I   + K D ++ +N  D  +   T  +G  + P   L   F PV   S L N++ K + + + L     H  F+N  + N E  R ++ SP  +   +S+ L D +++I  KYD+I      S L  + +E D LG +    G + +T+ +G AE+M++  N V  + ++ VP +F +
 S:   5 KQTKLLLILDGWGYSKTTKNNAIALANTSVWDRL-NQTFPHSLIHTSGK-DVGLPGKQMG----NSEVGHLNLGAGRIVKQDFTRIYNE------LQNGDFFRNPILRNSLEYANDNNKAIHIMGLLSDGGVHSHEEQIHAMLEMTSRQGCKNVYLHIFTDGRDCAQKSAKKYIKKLESKMKELNTGEIVSLIGRYFSMDRDNR-----WSRIRYAYELIAKGKAKFLAKSALNAIELAYARGETDEFIQSTSIKAPTSIKKGDVLILMNYRADRARQITCAF-TDEDFQGFSRGTFVPTQFVCLTEYKKDFNLPV-AYPSSKLNNVLGKYLSNLGMTQLRIAETEKYAHVTFFLNGGIEQAFNGEE--RVLIPSPDVATYDLQPEMSAFELTDALVENIESQKYDLIICNFANTDMVGHSGKLDATIKAVEAVDTCLGIIYKAMFAIGGEMLITADHGNAEQMINPQTNEVHTAHTNNPVPLIFVS 470
>gi|160369917|gb|ABX38807.1| independent phosphoglycerate mutase isoform 1 [Wuchereria bancrofti] (515 aa)
Score = 109, Expect = 1.3e-02, Identities = 104/464 (22%), Positives = 189/464 (40%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIK---------TYLEL--LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIK-KGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRN-TPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTE-ASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKD-DSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAP----IYGTKLDAVFFENPVKGKEES---LLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAE--AARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPF 465
      KN + +V +G G++ + KGN + A P ++ L +           ++P   +   E L G +++      Y ++ ++ +K+K+L  +  + +R+ K N ++ H+ ++S   + +LF +I L + K K +  DG+D P S  L   F+ K   I T+ GR +  + R   E + + Y  I G+GE+A + A +   A  D + P  I+   +KD D+++F +  D  +  M  + K L   P  + G    F P   ES  +LA ++ N      K  + FF   + N R ++ SP  +   +SS + DK I+ +   FVMC     +  + + +E D +GR+  C+  I+ +T+ +G AEKM+  +  + +LVPF
 S:   5 KNRVCLVVIDGWGISNESKGNAILNAKTPEMDELCA-------------------MNSHPIQAHGLHVGLPEGLMGNSEVGHLNIGAGRVVYQDIVRINLAVKNKTLVENKHLKEAAERAIKGNGRM-HLCGLVSDGGVHSHIDHLFALITSLKQLKVPKLYIQFFGDGRDTSPTSGVGFLQQLIDFVNKEQYGEISTIVGRYYAMDRDKR----WERIRVCYDALIGGVGEKATVDKAIDVIKGRYAKDETDEFLKP---IILSDEGRTKDGDTLIFFDYRADRMREITECMGME-RYKDLNSDIKHPKNMQVIGMTQYKAEFTFPALFPPESHKNVLAEWLSVNGLTQFHCAETEKYAHVTFFFNGGVEKQFANEERCLVVSPKVATYDLEPPMSSAAVADKVIEQLHIKKHPFVMCNFAPPDMVGHTGVYEAAVKAVEATDIAIGRIYEACKKNDYILMVTADHGNAEKMMAPDGSKHTAHTCNLVPF 467
>gi|23015118|ref|ZP_00054904.1| COG0696: Phosphoglyceromutase [Magnetospirillum magnetotacticum MS-1] (520 aa)
Score = 108, Expect = 1.3e-02, Identities = 83/353 (23%), Positives = 145/353 (41%)
 Q:  112 KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNE-HVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGL-------FLSSLAPI-YGTKLDAVFFENPVKGKE--ESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNENI----TRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVP 464
      K   +H+ +LS   + +L +  +  G+  +H  DG+D P S  + F  +  + + TV+GR +  + R D +  + M  + + G  A  AS    A+  D +LPA  ++ Y  KD  L + +  D A    +P  G    F + L  Y  L+A F  + G E +++L ++++  K L +  K  + FF N  E +   R ++ SP  +   +S+ + DK I +I G +DVI V     + +K ++ +T D LGRL  + G + +T+ +G AE+M D +  PH  + P
 S:  111 KARGGAMHLMGLLSPGGVHSHQDHLAALARTIADAGVTVQVHAFLDGRDTPPSSAKGFMERFLAAVKGHDVHLATVSGRYYAMDRDKRWDRVSLAWNAMVEAKGVAGADPLAAIAAS------YADSKTDEFMLPA---VIGSYAGMKDGDGLLMGNFRADRAREILDCLVNPAFDGFARARQVSFAARLGLTEYSKDLNA--FLGTLFGPETLDNILGEVLSRAGLKQLRIAETEKYAHVTFFF--NGGREMVFPGEERILVPSPKVATYDLQPEMSAAEVTDKLIAAIEGGTFDVIVVNYANGDMVGHTGFMKAAIAAAQTVDACLGRLETAVKTAGGTMLVTADHGNAEQMKDP-VTGEPHTAHTTGP 467
>gi|89069944|ref|ZP_01157277.1| phosphoglyceromutase [Oceanicola granulosus HTCC2516] >gi|89044498|gb|EAR50626.1| phosphoglyceromutase [Oceanicola granulosus HTCC2516] (506 aa)
Score = 108, Expect = 1.3e-02, Identities = 85/352 (24%), Positives = 144/352 (40%)
 Q:  119 HIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETIC-GLGEQAFTEASEYTN--ENLANKVMDADILPAYNTIMDGY-FVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVL--GLN-----------HKKGFINKFFGENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI-GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL--VPFVFTNG 470
      H+ +++S   + +L   +L +G+ V+H + DG+D P S  +  + L  T + TV GR +  + R   E +  + I G GE  +EA++   E  + M + +PA T+++GY + + D + LN  D  + R +  P+ G  +  P  +L V + +   ES+   +N   V  GL      H  F+N  E  E+ RK+ SP  +   +S+ + D + +I  YD+I V     + DL  +  E D LGR +   G I +T+ +G E M+D   PH  +L VP +  G
 S:  113 HLLAVVSDGGVHGHIAHLLETARILDAEGVPVVVHAMTDGRDVAPTSGKGFVERLVEELPGSAT-VGTVIGRYYAMDRDER----WERIETAYRAIAEGKGE---SEAADPVAAVEAAYDADMTDEFIPA--TVIEGYDGLREADGLFCLNFRADRAREILRAL-ADPEFDGF--ARETPALAARLGMVDYSSDHNAWYESVFPKKAIRNTLGAWVAAQGLRQFRLAETEKYPHVTFFLNGGKEEPEAGED--RKMPKSPKVATYDLQPVMSAGEVSDAFVGAIEAGYDLIVVNYANPDMVGHTGDLDAAIKACEAVDAGLGRALEALEAAGGAIVVTADHGNCETMVDPETG-GPHTAHTLNPVPVIVVGG 468
>gi|163755701|ref|ZP_02162819.1| phosphoglycerate mutase (2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase) [Kordia algicida OT-1] >gi|161324222|gb|EDP95553.1| phosphoglycerate mutase (2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase) [Kordia algicida OT-1] (498 aa)
Score = 108, Expect = 1.3e-02, Identities = 88/392 (22%), Positives = 167/392 (42%)
 Q:  92 IKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMM--KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAE---AARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLG 483
      IK+ +L + + + + + K N+K VH  ++S   + +L ++N+   ++ V +H  DG+D P S  +S  F K N + T+ GR +  + R   E V + Y  + G G + T A+  E+  + D I P  T +  ++K  DD V+F N  D  L ++ K P+ G+  L + T DA +  V  +E++  L +++K+ K + +  K  + FF G+ T +  R + SP  +   +S+ + DK I + K D FV C  A    + D  +  E D+  +I + +    + + +G + M++  +  + ++ VP + + D+ K ++  LG
 S:  78 IKNNTLKDEAVLTEALQHA-KDNNKSVHFLGLVSDGGVHSHINHLEGLVNLANNHQVENVFVHAFTDGRDVDPKSGKDFISQTETFCQKANAKLATITGRYYAMDRDKR----WERVQLAYNALVHGKGTLS-TNATASIQESYDADITDEFIKPIVMTDSNNEPIAKIQADDVVIFFNFRTDRGRELTEVLSQKDFPEF-GMKKLPLYYVTLTNYDASYQNVHVVFNKENIKDTLGEVLSKHGKKQIRIAETEKYPHVTFFFNGGQETPFDGEERLLCPSPKVATYDLKPEMSAYDIRDKIIPELEKADTDFV-CLNFANPDMVGHTGDFAAAVKACEVVDECAKAIIEVAQKHDYSTIVIADHGNCDTMINPDGSPNTAHTTNPVPIILVDEDI--KHIKDGVLG 474
>gi|50365319|ref|YP_053744.1| phosphoglyceromutase [Mesoplasma florum L1] >gi|50363875|gb|AAT75860.1| phosphoglycerate mutase [Mesoplasma florum L1] (532 aa)
Score = 108, Expect = 1.4e-02, Identities = 98/469 (20%), Positives = 203/469 (43%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT--PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS--PKL-------------KGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF-GENTNNENITRK------------ILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGN-IIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTN 469
      +K +I + +G G+ +  GN + A++ + ++ G+YPW + ++    +P+    + +   + G ++++ L L+ ++K    E+     + NS + H+ + S   + ++ +  +K GL +  LI DG+D P  + ++  + +  N  I +++GR   + R  +     T  + + FT+ EY   N + D I+PAYN +  + +D+++F N PD  +A +M + P        K F+S++  Y  + + F  P   + L  ++  K L +  K  + FF G N  +N  K      ++SSP  +   +S+ + DK ++ + K +D+I  F C M+   +   + ++ D+ L R+ +   N ++ +T+ +G AE M+D+    + +SLVP + T+
 S:   3 VKKPVILAILDGWGIEEAGVGNAVANADQKFVKEMM-GMYPW-VKAHASGEWVGLPEGQMG----NSEVGHIHLGAGRINMES-LAKLNHEVKVDGFLTNEVLVDTFKYVKEHNSAL-HLMGLFSDGGVHSHMNHMISMYKAAVKFGLTNIKFDLITDGRDTAPKVAEQYINQLLQVIKDNNNIGEIASISGRYFAMDRDKR--FERSAAAYITMTERKVDQPKFTDPIEYVKAAYENGLDDEMIVPAYNASVVDSELKANDAMIFTNFRPDRAIQMASIMTNNNYPAWNDEAFKDVEFIGDKIRFVSTMK--YADSVTSQFIAYPPTPLTNT-LGEYISSLGLKQLRIAETEKIAHVTFFFDGGNDYFKNGLAKPEEISLPHASIDLISSPKVATYDLKPEMSAVEITDKLLEEVKKDEFDLIVLNFANCDMVGHTGNND---ATVKGVKVLDEQLKRIHDEFVLKHNGVMVITADHGNAEIMIDETGGPNKKHTTSLVPIIVTD 492
>gi|167767889|ref|ZP_02439942.1| hypothetical protein CLOSS21_02430 [Clostridium sp. SS2/1] >gi|167710218|gb|EDS20797.1| hypothetical protein CLOSS21_02430 [Clostridium sp. SS2/1] (518 aa)
Score = 108, Expect = 1.6e-02, Identities = 107/470 (22%), Positives = 201/470 (42%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLEL--LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPI-----VTVAGRNHVFGKKGR-DFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVS---KDDSVLFLNSDPDDFASLARMM-----KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPV---KGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNI-VPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      K  + ++ +G GLN+ + N + A P ++ L+  YP+    K N    P +  +S  M G  I Y EL + ++I+    E  + I+  K N  +H F +LS   + +L+ V+ + + GL+ V +HL DG+D P S    F + LL +  I   +++GR +  + R D +    Y  + G G A  A + + +  V D ++P  + +G V+  ++DSV+F N PD  + R +   + + G F ++  + T+ D    V  K + ++   +A++ K L L  K  + FF G  NE  R ++ SPA +   +S+ + K +++I  KYDVI +     +  + + +E D+ +G +  +   + + + +G AE++ D     + ++ VPF+ N +
 S:   8 KKPTVLMILDGYGLNENKEANAVAEAKTPVMDKLMKE-YPFV------KGNASGMAVGLPEGQMG-NSEVGHMNMGAGRI-VYQELTRITKEIQDGDFFKNEAMLEAIENCKK-NGSALHCFGLLSDGGVHSHNTHLYGVLEMAKRNGLENVYVHLFLDGRDTAPTSGK----GFIEELLAKMDEIGVGKVASISGRYYAMDRDNRWDRVQKA----YNAIVMGQGNTA-DSAIDAIDASYKEDVTDEFVVPTV-IVENGEPVATLKENDSVIFYNFRPDRAREITRSICDDKFDSFDRPNGYFKTTF--VCFTEYDVTIPNKLVAFHKVEIKNTFGEFLAQHGLKQLRLAETEKYAHVTFFFNGGVEEPNEGEDRILVKSPAVATYDLQPEMSAPEVGAKLVEAIKSDKYDVIIMNFANSDMVGHTGIEEAAIKAVEAVDKCVGDAVEAIKEVNGQMFICADHGNAEQLKDYETGAPFTAHTTNPVPFILVNAE 480
>gi|163741917|ref|ZP_02149306.1| phosphoglyceromutase [Phaeobacter gallaeciensis 2.10] >gi|161384638|gb|EDQ09018.1| phosphoglyceromutase [Phaeobacter gallaeciensis 2.10] (506 aa)
Score = 108, Expect = 1.6e-02, Identities = 86/383 (22%), Positives = 153/383 (39%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFET-ICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLF-LNSDPDDFASLARMM----------KTSPKLKGLF-LSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI-GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVFTNG 470
      +D I+ S + +   I R +T   H+ ++S   + ++  + +  G+  LH + DG+D P S + +S   L   I TV GR +  + R   E V  ++ I G G+   A++  + A  +D I   T++DGY  KD  LF LN  D  + R M       PKL L +  + +  + VF + +   + L  VAK  +  L  K  + F  G+  E  R + SP  +   +S+ + ++ +++I  YD+I      + DL  +  E D+ L +++  + G ++ +T+ +G E M+D   PH + ++LVP   G
 S:  83 IDLAIEDGSFFHNDALQGFIARLKETGGA-AHLMGLVSDGGVHGHVSHIIAAVKAIRDAGIPVWLHAMTDGRDVAPKSALEFVSALQS-KLAEGARIATVTGRYYAMDRDNR----WERVSQAYDAMIHGRGQYQAETAADAIKASYARDELDEFIKA---TVIDGYDGVKDGDGLFCLNFRADRAREILRAMGEPGFDAFDTGARPKLAALLGMVEYSEGHNGYMQTVFPKRAIV----NTLGAWVAKQGKRQFRLAETEKYPHVTFFLNGGKENPEEGEDRAMPQSPKVATYDLQPEMSAPEVTERFVEAIEAGYDLIVTNYANPDMVGHTGDLGAAIKACEAVDEGLAKVVAALKAAGGVMLVTADHGNCEVMVDPDTG-GPHTAHTTNLVPVALVGG 469
>gi|153226568|ref|ZP_01954938.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Vibrio cholerae MAK 757] >gi|124117134|gb|EAY35877.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Vibrio cholerae MAK 757] (173 aa)
Score = 107, Expect = 2.0e-02, Identities = 36/130 (27%), Positives = 61/130 (46%)
 Q:  338 GFINKFFGENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVF 467
      G N+F GE    R++++SP  +   +SSK L DK + +I GKYD I  P    +  + +  E D+ +GR++  +   + +T+ +G AE M+D   V  +SL VP ++
 S:   8 GVENEFPGEE-------RQLVASPKVATYDLQPEMSSKELTDKLVAAIKSGKYDAIICNYPNGDMVGHTGVYEAAVKACEAVDECIGRVVEAIKEVDGQLLITADHGNAEMMIDPETGGVHTAHTSLPVPLIY 133
>gi|150003942|ref|YP_001298686.1| phosphoglyceromutase [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] >gi|166991373|sp|A6L050|GPMI_BACV8 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|149932366|gb|ABR39064.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] (504 aa)
Score = 106, Expect = 2.3e-02, Identities = 84/381 (22%), Positives = 155/381 (40%)
 Q:  112 KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLK-PVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETIC-GLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSP-------KLKGLFLSSLAPIYGTKLDAV--FFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL--VPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTL 492
      K N K +H  + S   + +LF + ++ + G++  +H  DG+D P S  +  +  K  I ++ GR +  + R   E V + ++ + G G+QA T+ +  E+  V D I P N+ +DG + + D V+F N  D  L ++      + GL  + P Y   V  F+  K  ++ L  +A N  L +  K  + FF G T +  R ++ SP  +   +S+ + DK +++I  K+D I V     +   +  ++ D+ +  +  +   + + + +G A+ L++ + P+  SL VPFV+  +  K    V SIL L
 S:  104 KENGKNIHFMGLTSNGGVHSSFDHLFKLCDISKEYGIENTFIHCFMDGRDTDPKSGKGFIEQLTAHCEKSAGKIASIVGRFYAMDRDKR----WERVKEAYDLLVEGKGKQA-TDMVQAMQESYDEGVTDEFIKPINNSTVDGT-IKEGDVVIFFNYRNDRAKELTVVLTQQDMPEQGMHTIPGLQFYCMTP-YDASFKGVHILFD---KENVQNTLGEYLAANGKTQLHIAETEKYAHVTFFFNGGRETPYDAEERILVPSPKVATYDLKPEMSAYEVKDKLVEAIKTQKFDFIVVNYANGDMVGHTGIYDAIEKAVKAIDECVKDTVEAAKANDYEVIIIADHGNADHALNE--DGTPNTAHSLNPVPFVYVTENKNAKVENGVLADVAPSILHIL 489
>gi|42561347|ref|NP_975798.1| phosphoglyceromutase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|50400326|sp|Q6MSF0|GPMI_MYCMS 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|42492845|emb|CAE77440.1| phosphoglycerate mutase (2,3-diphosphoglycerate-independent) [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] (531 aa)
Score = 106, Expect = 2.5e-02, Identities = 115/510 (22%), Positives = 227/510 (44%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERP---YSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKL---------------KGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF-GEN-------TNNENITRK------ILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLIN--LCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLIDPN 510
      +K ++ + +G G+++ KGN + AN  + YL  YPW L ++  +  +P+    + +   + G ++++ L L+ + K+ ++  +  K +  K NS + H+ + S   + ++ +  I G+ +  LI DG+D +P  Y F K+L   L+K+N I ++ + +  RD  +  + Y  +   ++FT  +Y +    D I+PA+N    + +D+++ N PD  ++ ++   +        K F+S +  Y  + +   P K  + L  +++  K L +  K  + FF G N     N+ IT    I S+  T D +  +S+ + DK ++ I K +D I  F C M+   +  K   +T D+ L R+  + R G I+ +T+ +G AE M+DK  +  + +SLVP + T+ ++ K+    V +IL ++ ++  ++  S+ID N
 S:   3 VKRPVLLAILDGWGISEPDKGNAVDNANMVFVEYL-KKTYPW-LKAHASGKWVGLPENQMG----NSEVGHIHLGAGRINLES-LAKLNHETKTNNIAKNDEIVKTFEYVKKNNSAL-HLMGLFSNGGVHSHFDHMIAIYKAAIDYGITNIKFDLITDGRDTKPKLAYDFIKDLLE----LIKQNNNIGIISSISGRYYAMDRDKRFDRSRIAYNAIVNRNNVRSFTNILDYIQQEYMINHDDEMIIPAFNQDDLNGNLKANDAIIMTNFRPDRAIQISSILTNKNYIAWQNEAFSDAEFIGDKIRFVSMMK--YSDSVTSPHIAYPPKPLTNT-LGQYLSQLGLKQLRIAETEKIAHVTFFFDGGNDYFKNGLAKNDEITLANAYIDLIPSAKVATYDLKP-QMSAVEITDKLLEEIKKDEFDFIVLNFANCDMVGHTGNN---KATEIACKTLDEQLKRIHEEFVLRHNG-IMVITADHGNAEIMIDKDGQVNKKHTTSLVPIIITDLNIKLKQNDPEIAKVAPTILDLMN-IEIPKEMELESMIDHN 531
>gi|194015425|ref|ZP_03054041.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Bacillus pumilus ATCC 7061] >gi|194012829|gb|EDW22395.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Bacillus pumilus ATCC 7061] (511 aa)
Score = 106, Expect = 2.5e-02, Identities = 114/506 (22%), Positives = 204/506 (40%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETD---------IKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTN------ENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLI 507
      K   ++ +G GL + GN + A KPN        DR N++ P +T +  V   +M  E      +  L ++ I+    E F + + + K N K +H+F +LS   + ++LF ++ + K+GL V +H  DG+D  +    +K LK+  +  G  V  GR + +D +  D E    A+ E  Y N   ++ N + D ++P+ T +G V+K  DSV+F N PD      DF S R    L + +   +  +D   PV  ++ + ++A+N K L +  K  + F    E   R +++SP  +   +S+ + D + I  K+D I +     S L+ + IE D+ LG +++   G  +T+ +G A+ ++ +    + ++ VP + T   + +  L  S L L L+  ++ TSLI
 S:   3 KKPAALIILDGFGLRGETVGNAVAQAKKPNF---------------DRYWNEF-PHQTLTASGEAVGLPQGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQSLTRVNVAIRDGEFEKNETFLEAMTYA-KENDKALHLFGLLSDGGVHSHIQHLFALLKLAKKEGLTKVYIHGFLDGRDVGQKT--------AKVYLKQLEEQIKEIGVGEVATLSGRYYSMDRDKRWDRVEK--AYRAMAYGEGPSYQNIYDVVDDSYENGIYDEFVIPSVITRENGEPVAKVNDGDSVIFYNFRPDRAIQISNTFTNEDFRSFDRGEAHPKNLHFVCFTH----FSETVDGYVAFKPV--NLDNTVGEVLAQNGLKQLRIAETEKYPHVTFFMSGGREEEFPGEDRILINSPDVATYDLKPEMSAYEVKDALVADINADKHDAIILNFANPDMVGHSGMLEPTIKAIEAVDECLGAVVDAILAKGGHAIITADHGNADVLITEEGKPHTAHTTNPVPVIVTKKGATLR--EGGILADLSPTLLDLLGLEKPKEMTGTSLI 509
>gi|188159110|ref|ZP_02998535.1| phosphoglyceromutase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides LC str. GM12] (531 aa)
Score = 106, Expect = 2.7e-02, Identities = 116/510 (22%), Positives = 221/510 (43%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERP---YSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKL---------------KGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF-GEN-------TNNENITRK------ILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVI---FVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLIN--LCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLIDPN 510
      +K ++ + +G G+++ KGN + AN  + YL  YPW L ++  +  +P     + +   + G ++++ +L E  +  N EI     K N+ +H+ + S   + ++ +  I G+ +  LI DG+D +P  Y F K+L   L+K+N I ++ + +  RD  +  + Y     ++FT  +Y +    D I+PA+N    + +D+++ N PD  ++ ++   +        K F+S +  Y  + +   P K  + L  ++K  K L +  K  + FF G N     N+ IT    I S+  T D +  +S+ + DK ++ I K +D I  F C M+   +  K   +T D+ L R+  + R G I+ +T+ +G AE M+DK  +  + +SLVP + T+ ++ K+    V +IL ++ ++  ++  S+ID N
 S:   3 VKRPVLLAILDGWGISEPDKGNAVDNANMVFVEYL-KKTYPW-LKAHASGKWVGLPDNQMG----NSEVGHIHLGAGRINLESLAKLNHETKTNNIAKNEEIVKSF--EYVKNNNSALHLMGLFSNGGVHSHFDHMIAIYKAAIDYGITNIKFDLITDGRDTKPKLAYDFVKDLLE----LIKQNNNIGVISSISGRYYAMDRDKRFDRSRIAYNAITNRNNVRSFTNILDYIQQEYMINHDDEMIIPAFNQDDLNGNLKANDAIIMTNFRPDRAIQISSILTNKNYIAWQSEAFSDAEFIGDKIRFVSMMK--YSDSITSPHIAYPPKPLTNT-LGQYLSKLGLKQLRIAETEKIAHVTFFFDGGNDYFKNGLAKNDEITLANAYIDLIPSAKVATYDLKP-QMSAVEITDKLLEEIKKDEFDFIVLNFANCDMVGHTGNN---KATEIACKTLDEQLKRIHEEFVLRHNG-IMIITADHGNAEIMIDKDGQVNKKHTTSLVPIIITDLNIKLKQNDPAIAKVAPTILDLMN-IEIPKEMELESMIDHN 531
>gi|157693806|ref|YP_001488268.1| phosphoglyceromutase [Bacillus pumilus SAFR-032] >gi|166991372|sp|A8FHJ1|GPMI_BACP2 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|157682564|gb|ABV63708.1| phosphoglycerate mutase [Bacillus pumilus SAFR-032] (511 aa)
Score = 106, Expect = 2.7e-02, Identities = 105/467 (22%), Positives = 190/467 (40%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETD---------IKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTN------ENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPD------------DFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFT 468
      K   ++ +G GL + GN + A KPN        DR N++ P +T +  V   +M  E      +  L ++ I+    E F + + + K N K +H+F +LS   + ++LF ++ + K+GL V +H  DG+D  +    +K LK+  +  G  V  GR + +D +  D E    A+ E  Y N   ++ N + D ++P+ T +G V+K  DSV+F N PD      DF S R    L + +   +  +D   PV  ++ + ++A+N K L +  K  + F    E   R +++SP  +   +S+ + D + I  K+D I +     S L+ + IE D+ LG +++   G  +T+ +G A+ ++ +    + ++ VP + T
 S:   3 KKPAALIILDGFGLRGETVGNAVAQAKKPNF---------------DRYWNEF-PHQTLTASGEAVGLPQGQMGNSEVGHLNIGAGRIVYQSLTRVNVAIRDGEFEKNETFLEAMTYA-KENDKALHLFGLLSDGGVHSHIQHLFALLKLAKKEGLTKVYIHGFLDGRDVGQKT--------AKVYLKQLEEQIKEIGVGEVATLSGRYYSMDRDKRWDRVEK--AYRAMAYGEGPSYQNIYDVVDDSYENGIYDEFVIPSVITRENGEPVAKVNDGDSVIFYNFRPDRAIQISNTFTNEDFRSFDRGEAHPKNLHFVCFTH----FSETVDGYVAFKPV--NLDNTVGEVLAQNGLKQLRIAETEKYPHVTFFMSGGREEEFPGEDRILINSPDVATYDLKPEMSAYEVKDALVADINADKHDAIILNFANPDMVGHSGMLEPTIKAIEAVDECLGAVVDAILAKGGHAIITADHGNADVLITEEGKPHTAHTTNPVPVIVT 472
>gi|37681504|gb|AAQ97626.1| independent phosphoglycerate mutase isoform 1 [Brugia malayi] (515 aa)
Score = 105, Expect = 3.2e-02, Identities = 106/461 (22%), Positives = 190/461 (41%)
 Q:   2 KNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIK---------TYLEL--LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIK-KGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRN-TPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHV-MDYFETICGLGEQA-FTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKD-DSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAP----IYGTKLDAVFFENPVKGKEES---LLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAE--AARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKML----DKHL----NIVPHNKSSL 462
      KN + +V +G G++ + KGN + A P ++ L            ++P   +   E L G +++      Y ++ ++ +K+K+L  +  + +R+ K N ++ H+ ++S   + +LF +I L + K K +  DG+D P S  L   F+ K   I T+ GR +  + R   E + + Y  I G+GE+  +A +   A  D + P  I+   +KD D+++F +  D  +  M  + K L +  P  + G    F P   ES  +LA ++ N      K  + FF   + N R ++ SP  +   +SS + DK I+ +   FVMC     +  + + +E D +GR+  C+  I+ +T+ +G AEKM+   KH   N+VP  SS+
 S:   5 KNRVCLVVIDGWGISNETKGNAILNAKTPVMDELCV-------------------MNSHPIQAHGLHVGLPEGLMGNSEVGHLNIGAGRVVYQDIVRINLAVKNKTLVENKHLKEAAERAIKGNGRM-HLCGLVSDGGVHSHIDHLFALITALKQLKVPKLYIQFFGDGRDTSPTSGVGFLQQLIDFVNKEQYGEISTIVGRYYAMDRDKR----WERIRVCYDALIGGVGEKTTIDKAIDVIKGRYAKDETDEFLKP---IILSDEGRTKDGDTLIFFDYRADRMREITECMGME-RYKDLNSNIKHPKNMQVIGMTQYKAEFTFPALFPPESHKNVLAEWLSVNGLTQFHCAETEKYAHVTFFFNGGVEKQFANEERCLVVSPKVATYDLEPPMSSAAVADKVIEQLHMKKHPFVMCNFAPPDMVGHTGVYEAAVKAVEATDIAIGRIYEACKKNDYILMVTADHGNAEKMMAPDGSKHTAHTCNLVPFTCSSM 472
>gi|157164042|ref|YP_001467397.1| phosphoglyceromutase [Campylobacter concisus 13826] >gi|112801948|gb|EAT99292.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Campylobacter concisus 13826] (487 aa)
Score = 105, Expect = 3.3e-02, Identities = 105/470 (22%), Positives = 183/470 (38%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDI-KTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM---KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVF-FENPVKGKE-ESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI-GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVP-HNKSSLVPFVFTNG 470
      M  I ++T+GIG NK K N + A KPN +   I P +L+     +PK     +S  M G  +  L +    S+  E  L + K   +H+ + S   + ++  + + K G +  H I DG+D P  N L NF K L+  + +V GR +  + R   E V + ++++   +  SEY ++  V D + PA   G + KDD V+ +N  D  +  +  K S  +  + +L I T+ DA F FE  K ++ ++ L+ ++A  + L   K  + FF G   N TR ++ SP  + E  +S+ +  + + + D I V     + + + + +E D LG +  +   + +TS +G E+M D  ++ H  + FV  G
 S:   1 MAQKTILIITDGIGSNKNGKFNAFEAAKKPNYDKFFKEI-PNSLIKTSGNAVG-LPKGQMG------NSEVGHMCIGSGRVLYQNLVKISRSFDDGSIAENEALKALFKKCKK-----IHVIGLYSDGGVHSHMEHFDGMCELASKNGCEVFAHAITDGRDVSP---NSGL-NFIKS-LEAKFKVASVCGRFYAMDRDKR----WERVKEAYDSLVNGANLSSLTPSEYLQKSYDEGVTDEFVKPASFNGFKG--IGKDDGVIVINFRNDRAREICEALGEEKFSEFERPFAIKNL--ITMTEYDANFKFEVLFKNEKIKNTLSEVIAAAGLRQLHTAETEKYAHVTFFFNGGVEELASNETRVLIPSPKVKTYDEKPEMSAADVCKAVLKGMEDEQDFIVVNFANGDMVGHTGNYEAAVKAVEAVDMALGEIYAKAKEKNYAMIITSDHGNCEEMRDSSGELLTNHTTYDVFCFVMAEG 454
>gi|196191023|gb|EDX85987.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Synechococcus sp. PCC 7335] (537 aa)
Score = 105, Expect = 3.6e-02, Identities = 76/373 (20%), Positives = 158/373 (42%)
 Q:  99 NLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK----------DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPV--KGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK--YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      NL++ K+ +  T SK+ H+ + S   + +L +I + ++G++ V +H + DG+D +P   L+   + +   IVT++GR +  + R      ++ +  E+A+  +E +  +  A + +Y  ++ FV       D V+F N PD  L +   + +G   + P+  +    PV  K +SL  L +V+ + K    K  + FF   +   R+++ SP  + +  +S+K + D I ++ K Y +I +     + +++ ++ +E D +GRL++   G  + + +G AE M D+    + ++ VPF+  G+
 S:  97 NLDLL-KVCQKVAYTGSKL-HLIGLCSDGGVHAHLDHLIGLIEMAKRQGVEDVCIHAVTDGRDTKPTDGEFALTKLQDAIDRIGVGKIVTLSGRYYAMDRDNR-----------WDRV----EKAYRVMTENGDRFPEDPSALAALKASYEQGINDEFVEPIRLAPGAIEPGDGVIFFNFRPDRARELTQAF-VMREFRGFERDPILPLSFVTMTQYDPSLPVGVAFKPQSLDNILGQVVSDHGLKQFRTAETEKYAHVTYFFNGGLEDPFPGEDRELVPSPMVATYDKDPKMSAKRVTDVAIAAVDKRKYSLIVINYANPDMVGHTGNMEATITALEAVDTEVGRLVSAVGKAGGTSIIIADHGNAEYMHDEEGRPWTAHTTNPVPFILVEGE 472
>gi|120602560|ref|YP_966960.1| phosphoglyceromutase [Desulfovibrio vulgaris subsp. vulgaris DP4] >gi|120562789|gb|ABM28533.1| phosphoglycerate mutase [Desulfovibrio vulgaris subsp. vulgaris DP4] (511 aa)
Score = 104, Expect = 4.2e-02, Identities = 78/319 (24%), Positives = 132/319 (41%)
 Q:  147 GLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFL-LKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQA--------FTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS----------PKLKGL-FLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI------GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPF 465
      G++ V+H  DG+D P S  +  + FL  R  I ++ GR +   RD  + +++ +   G G A      A+ T+E + +V+ +  A TI DG   D V F N  D  L+ M       P L G  ++S P G L  F + P+ G   L +VA  + L +  K  + F  G     R++L SP  D  + L +M +  D++   G Y +    +   + +  +  ET D +GR+ +  +G + +T+ +G AE++LD+ N  + + VPF
 S:  140 GVEVVVHAFLDGRDTAPTSGVGYVKRLASFLESNRAGRIGSLVGRYYAMD---RDKRWDRNLLAWAMLTRGEGAPADDPVGAVEAAYAAGETDEFVKPRVV-VEGGTAIGTIRDG------DGVFFFNFRADRARQLSHMFVDGTFEHGDRGHVPSLAGFATMTSYDPALG--LPVAFDKQPLDGT----LGEVVANQGLRQLRIAETEKYAHVTYFLNCGREEPFPGEERRLLPSP---RDVATYDLKPEMSAEAVTDTLLEEWAGGGYTLAVCNLANLDMVGHTGVIPAAVRACETVDACVGRIADAVLASGGRLVITADHGNAEELLDESGNPQTAHSMNRVPF 467
>gi|126463353|ref|YP_001044467.1| phosphoglyceromutase [Rhodobacter sphaeroides ATCC 17029] >gi|166991457|sp|A3PMX9|GPMI_RHOS1 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|126105017|gb|ABN77695.1| phosphoglycerate mutase [Rhodobacter sphaeroides ATCC 17029] (506 aa)
Score = 104, Expect = 4.3e-02, Identities = 39/154 (25%), Positives = 70/154 (45%)
 Q:  355 RKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK-YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLID 508
      R + +SP  +   +S+ + D +++IG YD+I V     + DLK ++ +E D+ LGR +   G + +T+ +G E M+D   PH + ++ VP + NG   ++ + L  + L L L  ++  SLID
 S:  351 RYMANSPKVATYDLQPEMSAPDVSDHLVEAIGAGYDLIVVNYANPDMVGHTGDLKAAMAAVEEVDRGLGRAVEAVTTAGGAMIVTADHGNCETMVDPETG-GPHTAHTTNPVPVILVNGPA-GARLHAGRLADLAPTLLQLMQLPQPEEMTGRSLID 505
>gi|162449314|ref|YP_001611681.1| phosphoglyceromutase [Sorangium cellulosum 'So ce 56'] >gi|161159896|emb|CAN91201.1| Phosphoglycerate mutase [Sorangium cellulosum 'So ce 56'] (543 aa)
Score = 103, Expect = 5.0e-02, Identities = 108/465 (23%), Positives = 195/465 (41%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDV----DSNFYEMLYGETDIKTY-LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPA----YNTIMDGYFVSK------------DDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLA----PIYG---------TKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSP--ACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL--VPFVFTN 469
      L+ + +G G ++ + N + LA PN++ +       R  K +  + P V  V  +S  + +G  I  + +D I  L + EI ++  +   + VH+F ++S   + +  +I +   + VLH  DG+D P S  +  + L   I T++GR +  + R   + VM + I     A +  ++ A  D + P   YN I G FV+       ++ L +N PD  ++ M+ T  L  L L+  P++     T+ DA  + PV  ++ +   ++++   L   K  + FF G     RK++ SP  T DK+  +S+ + ++ + +I GKYD I V     + L+ +  E D+ LG + + R G + +T+ +G E+M D+H N PH  +L VP + N
 S:  15 LVLCILDGFGEREEKEQNAIALAAMPNLDAI------------KRDSEKTLIGTSGPDVGLPVGQMGNSEVGHLNFGAGRIALMDISRIDVAIAENKLGSNEIIDRTFRIAQDRKCR-VHLFGLVSDGGVHSSLDHFLALIKLAKFHEVPLVLHAFLDGRDTPPKSAWGYVEKIEEALQGVGV-IGTISGRYYAMDRDKR----WDRVMKAYTAIVRGDAPRADTAFDAIQQSYAAGKTDEFVEPVRIGDYNGI-KGDFVADFASQEPRWEWQGEEVGLAVNFRPDRMREISAML-TRRNLPAEVLELLSDRGKPVFAFQEHCYSGMTEYDAAL-KLPVAFPKDEVTESFPEVISRAGLTQLRCAETEKYAHVTYFFNGGREETFPGEDRKLVPSPRDVATYDKKP-EMSAAGVANEVVAAIKSGKYDFILVNFANPDMVGHTGILEAAIHANEAVDKGLGAIGDAVREAGGALIITADHGNCEQMKDEHGN--PHTAHTLNPVPLYYLN 500
>gi|166365978|ref|YP_001658251.1| phosphoglyceromutase [Microcystis aeruginosa NIES-843] >gi|189042198|sp|B0JLN5|GPMI_MICAN 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|166088351|dbj|BAG03059.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Microcystis aeruginosa NIES-843] (532 aa)
Score = 103, Expect = 5.3e-02, Identities = 68/320 (21%), Positives = 137/320 (42%)
 Q:  152 LHLIADGQDERPY----SFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASE-YTNENLANKVMD-ADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPI-------YGTKL--DAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      +H+I DG+D    + +  + +K L R  +VT++GR +  + R +  E  +  + G+ ++ TE + + ++N+ ++ +  I P     +  D V+F N PD  L  + T P +   ++P+    Y KL D F  +   ++L ++A+  K    K  + FF G   E  R+++ SP  + + ++S+ +   +I G Y ++ V     + L  + +ET D L +L++   G + +T+ +G AE M+D+ N  + ++ VP +  G+
 S:  149 IHVITDGRDTNVTDGMPAIKRIQEHINKIKLGR---MVTLSGRYYAMDRD-RRWDRVEKAYNVMTSDQGIDGRSITEVLQAFYDQNITDEFIPPTRIAPGA--------IEAGDGVIFYNFRPDRARQLCYAL-TMPDFEDFDRDLISPLSFVTFTQYDPKLPVDVAFAPQNLN----NILGQVIAQQGLKQFRCAETEKYPHVTYFFNGGLEKPFEGEVRELIPSPKVATYDQAPAMSAAAVTTSVCGAIEQGIYSLVVVNYANPDMVGHTGILDAAMKAVETVDLCLAKLLSSVNKLGGTVLITADHGNAETMVDESGNPWTAHTTNPVPLILIEGE 470
>gi|148976889|ref|ZP_01813544.1| phosphoglyceromutase [Vibrionales bacterium SWAT-3] >gi|145963763|gb|EDK29023.1| phosphoglyceromutase [Vibrionales bacterium SWAT-3] (510 aa)
Score = 102, Expect = 6.7e-02, Identities = 79/361 (21%), Positives = 153/361 (42%)
 Q:  107 IDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDN--EHVMDYFETICGLGEQAFT--------EASEYTNENLANKVMDADILPAYN----TIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPV-----KGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNENIT--RKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI--GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL-VPFVF 467
      ID++ K + K VHI ++S   + +++ + + ++G + + LH  DG+D P S  +L F   K   + ++ GR +  +   DN E V  +E +  + FT    EA+  +EN ++ + A + A    I+DG   D+V+F+N  D  + R     G  +  I  L   + P+     E+   ++K   L +  K  + FF   E   R++++SP  +   +S+ L +K + +I GKYD I  P    +   + +E+ D+ LG+++  +   + +T+ +G AE M++   +  ++L VP ++
 S:  102 IDKAVKAD-KAVHIMGLMSPGGVHSHEDHIYAAVEMAAERGAEKIYLHAFLDGRDTPPRSAENSLQRFQDLFAKLGKGRVASLVGRYYAMDR------DNNWERVQTAYELLTE-AKAEFTFDTAVAGLEAAYARDEN--DEFVKATEIKAEGEESAAIVDG------DAVIFMNYRADRARQITRTFVAD--FDGFERNVFPAIDFVMLTQYAADIPLLCAFPPASLENTYGEWLSKQGKTQLRISETEKYAHVTFFFNGGIEEEFEGEERQLVASPKVATYDLQPEMSAPELTEKLVAAIKGGKYDAIVCNFPNCDMVGHTGVYDAAVKAVESLDECLGKVVEAIKEADGQLLITADHGNAEMMVNPETGGIHTAHTNLPVPLIY 470
>gi|75758840|ref|ZP_00738953.1| pBt007 [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] >gi|74493681|gb|EAO56784.1| pBt007 [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] (563 aa)
Score = 102, Expect = 6.9e-02, Identities = 31/130 (23%), Positives = 65/130 (50%)
 Q:  51 RNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGE--TDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVL--HLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKR 180
      R+ + PK TY  R ++S  EM GE  D+ ++ +L   +  +   +IDR+ K SK+V+  L    N + +++++  K+G+ P++ H+ A +++ + F + S +S+ +K+
 S:  305 RDPFTPKVTYARKARFIESTLQEMHIGEFTRDMNKFIHVLKNTCHRQIRSVIHSLRDMIDRTEKYPSKLVYTLKKL------LNQTSQYHILDTAAKEGVYPLITQHVPAKQKEQAIFDFGLHFSMYSRRSIKK 432
>gi|77464513|ref|YP_354017.1| phosphoglyceromutase [Rhodobacter sphaeroides 2.4.1] >gi|123591014|sp|Q3IZB8|GPMI_RHOS4 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|77388931|gb|ABA80116.1| phosphoglycerate mutase [Rhodobacter sphaeroides 2.4.1] (506 aa)
Score = 102, Expect = 8.2e-02, Identities = 39/154 (25%), Positives = 70/154 (45%)
 Q:  355 RKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK-YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPH--NKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLID 508
      R + +SP  +   +S+ + D +++IG YD+I V     + DLK ++ +E D+ LGR +   G + +T+ +G E M+D   PH + ++ VP + NG   ++ + L  + L L L  ++  SLID
 S:  351 RYMANSPKVATYDLQPEMSAPDVSDHLVEAIGAGYDLIVVNYANPDMVGHTGDLKAAMAAVEEVDRGLGRAVEAVTKAGGAMIVTADHGNCETMVDPETG-GPHTAHTTNPVPVILVNGPA-GARLHAGRLADLAPTLLQLMQLPQPEEMTGRSLID 505
>gi|70999946|ref|XP_754690.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Aspergillus fumigatus Af293] >gi|66852327|gb|EAL92652.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Aspergillus fumigatus Af293] >gi|159127699|gb|EDP52814.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Aspergillus fumigatus A1163] (520 aa)
Score = 101, Expect = 8.7e-02, Identities = 87/405 (21%), Positives = 172/405 (42%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFET-----ICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG--YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM---KTSPKLKGLFLSSLAPIYGT--KLDAVFFENPVKGKEE---SLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAE--AARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNG-DLWPKKMQSNFLG-VYSSILSTL 492
      +D+ +K  L+ ++  K  R+ + N ++ H+ ++S   N +L ++ V + + V +H  DG+D P S K + +   +   I TV GR +     +D +  D E   + G GE++ ++ +  E    D + P  I+ G  V +D++ F N  D  + +++   SPK  + ++   T K D F  PV  +  ++LA ++K D +  +  K  + FF   +   R ++ SP  +   +S++ + K + I +  FVM      +  + + +  D+ +G +  C+ G I+ +T+ +G AE+ML +    + ++ VPFV N + W K +  LG V ++L+ +
 S:  92 IDQTLKKGELNKVDNVVKSFTRAKEGNGRL-HLLGLVSDGGVHSNITHLVGLLKVAKEMEIPQVFIHFFGDGRDTDPKSAIKYMQDLLDHTKEIGIGEIATVVGRYYA--------MDRDKRWDRVEVAMKGIVSGEGEES-SDPVKTIKERYEKGENDEFLKP---IIVGGKERRVQDNDTLFFFNYRSDRVREITQLLGDYDRSPKPDFPYPKNIQITTMTQYKTDYTF---PVAFPPQHMGNVLAEWLSKKDIQQCHVAETEKYAHVTFFFNGGIEKQFPGEVRDMIPSPKVPTYDHEPEMSAEAVGKKMAERIAEGKFEFVMNNFAPPDMVGHTGVYEAAIKGVAATDKAIGEIYQACKKHGYILFITADHGNAEEMLTEKGTPKTSHTTNKVPFVLANAPEGWSLKKEEGVLGDVAPTVLAAM 503
>gi|170751012|ref|YP_001757272.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Methylobacterium radiotolerans JCM 2831] >gi|170657534|gb|ACB26589.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Methylobacterium radiotolerans JCM 2831] (512 aa)
Score = 101, Expect = 9.1e-02, Identities = 88/391 (22%), Positives = 148/391 (37%)
 Q:  119 HIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFG-KKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKD-DSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---------LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLIDP 509
      H+ +LS   + +  +  L  G+  LH  DG+D P S  +++   L +  I T+ GR  FG + R +  E V  ++ +    F A +  + A V D + PA  I+ Y  +D D +L N  D  +  +  P  G F + A +  L V +  +  E+L     L  VA+   L +  K  + F  G      ++ SP  +   +S+ L D+ +++IG +YD+I +     + L  + +ET D LGR++   G + +T+ +G E M D   PH  +L P    +  +  L  + L L LD  ++ TSLI P
 S:  115 HLVGLLSPGGVHAHQDHAVALARALTTAGIPVRLHGFTDGRDMPPRSAAACIADVEA-ALPKGARIATLCGR--YFGMDRDRRW---ERVQRAYDALTEARGTRFERAGQAVAASYAQDVSDEFMQPA---IIGDYAGMRDGDGILSFNFRADRTRQILEAL-LDPAFAG-FERARAVRFAAALGIVQYSVEIDAFAETLFGALDLPNGLGETVARAGRAQLRMAETEKYPHVTYFMNGGREEPFAGQDAVLVPSPKVATYDLQPEMSAPELTDRAVEAIGSGRYDLIILNFANPDMVGHTGSLAAAVKAVETVDTCLGRVVEAVTAQGGALLVTADHGNCEMMRDPETG-EPHTAHTLNPVPAALVGVDGVTLADGRLADVAPTLLDLMGLDQPAEMTGTSLIRP 508
>gi|89889309|ref|ZP_01200820.1| phosphoglyceromutase [Flavobacteria bacterium BBFL7] >gi|89517582|gb|EAS20238.1| phosphoglyceromutase [Flavobacteria bacterium BBFL7] (504 aa)
Score = 101, Expect = 9.4e-02, Identities = 109/507 (21%), Positives = 206/507 (40%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETIC-GLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGY----FVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSP-KLKGLFLSSLAPIYGTKLD------AVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI---GKYDVIFVMCPMIAE---AARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLI 507
      M  I ++ +G G+ + K + + A P I+ L  YP A L D +    +  S  ++   ++Y +   L +++ IK +L + ++  + + K NSK VH  +LS   + +L +++V   ++ V +H  DG+D P S  +++N K +  N + TV GR   + R   E V  ++ I G+G+ + +A++  E   V D I P  +++G   V  D ++F N  D  L +M+    +   L + TK D    V FE  K  ++ L ++A   + +  K  + FF G+  +  R + +SP  +  + L +M ID  SI    V  +C  A    + ++ +  E DQ  +I     I + + +G E ML+  ++  + ++ VP + + DL K+++  LG + + L +  ++  SL+
 S:   1 MNKKTILMILDGWGITQDPKVSAIAQAQTPFIDSLYDQ-YPHATLRTDGEHVGLPEGQMGNSEVGHMNLGAGRIVYQD------LAKINKAIKEDTLKDEQVLVDALAFA-KANSKKVHFLGLLSDGGVHAHIDHLKALLDVAESHEIEDVFIHAFTDGRDVDPKSGASHVANLEKHISGTNAQLATVTGRYFAMDRDQR----WERVKKAYDVIVHGMGQPSH-DATDSIKEFYNQGVTDEFIEPI--VVLNGTEPVATVEDGDVIIFFNYRTDRGRELTQMLSQQDYHEQNTHALDLYYVTMTKYDDSYNNVKVIFE---KDNLKNTLGEVLADAGKTQIRIAETEKYPHVTFFFNGGQEKPFKGEQRIMCNSPKVAT----YDLQPEMSIDCVSSSIIPEINRQVADFICLNFANPDMVGHTGSMEAAVKACEAVDQAAHDVITAAMEQDYTIIVIADHGNCEVMLNPDGSVNTAHTTNPVPIILVDKDL--KEVKDGILGDIAPTILKLIGVKQPEEMTQNSLL 504
>gi|126663196|ref|ZP_01734194.1| phosphoglycerate mutase (2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase) [Flavobacteria bacterium BAL38] >gi|126624854|gb|EAZ95544.1| phosphoglycerate mutase (2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase) [Flavobacteria bacterium BAL38] (505 aa)
Score = 101, Expect = 9.6e-02, Identities = 71/278 (25%), Positives = 123/278 (44%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLEL--LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSN--KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSK---DDSVLFLNSDPDDFASLARMM 278
      M  +I ++ +G G +  K + + AN P I+ L S YP A L D  N +P+     +S  M G  I Y +L L+ +++K++  +  L+D N K N+K +H  ++S   + +L +I+V K+G++ + +H  DG+D P S K +S+  +L  N + +V GR +  + R   E V  ++ +    T A  N + AN V D I P   +  +++  DD V+F N  D  L ++
 S:   1 MNKKVILMILDGWGKSPDPKVSAIDNANTPFIDGLYSK-YPNAQLRTD-GLNVGLPEGQMG------NSEVGHMNLGAGRI-VYQDLAKLNLAVENKTMSQEK---PLMDAFNYAKKNNKAIHFLGLVSDGGVHSHTSHLRGLIDVAQKEGVQNMYVHAFTDGRDVDPKSGVKYISDLENYLQNTNAKLASVIGRYYAMDRDKR----WERVKLAYDLMVNAEGTHSTNAVASINASYANNVTDEFIQPIVMVDENSNPIAQIKNDDVVIFFNFRTDRGRELTEVL 270
>gi|86134561|ref|ZP_01053143.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Tenacibaculum sp. MED152] >gi|85821424|gb|EAQ42571.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Polaribacter dokdonensis MED152] (505 aa)
Score = 101, Expect = 9.8e-02, Identities = 105/507 (20%), Positives = 214/507 (42%)
 Q:   1 MKNTLIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLID--RSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMD-YFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDG---YFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSP------KLKGLFLSSLAPIYG---TKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAEA---ARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTLDSLDTEHKLFYTSLI 507
      M  +I ++ +G G+ + K + + AN P IN L  YP A L D +    +  S  ++   ++Y    L +++ ++ +L  ++  L+D + K N K VH+ ++S   + +L +++V + + V LH  DG+D P S  +++ +++   + TV GR +  + R   E V + Y  + G G + T+   +N + + D  P  T DG   + + D+V+F N  D  L  + +    K  L+ +++ +Y  T ++ ++ + +K   +LAN    K + +  K  + FF G+  E +R + +SP  +   +S+ L D  + + K D FV C  A    + ++ +  E D+  +I+   G  L + +G E M++  +  + ++ VPF+ + ++ K ++S LG + + L ++  ++  SL+
 S:   1 MNKKVILMILDGWGITQDPKVSAIYNANTPYINALYDK-YPHAELRTDGEHVGLPEGQMGNSEVGHMNLGAGRIVYQN------LARINKAVQENTLGQEKV---LLDTFKYAKENHKNVHLLGLVSNGGIHAHINHLKGILDVAKENKVDNVFLHAFTDGRDCDPKSGAYFINDIQEYMANSTGQLATVTGRYYAMDRDNR----WERVSEAYHGVVNGTGTKT-TDVIATIKQNYQDGLTDEFHKPIIVTNEDGTPKTTIKEGDAVIFFNYRTDRGRELTNALSQTDFPEFNMKKLDLYYTTMT-LYDESFTNINVIYNNDNIKNTLGEVLANA----GKKQIRIAETEKYPHVTFFFSGGQEAPFEGESRILRNSPKVATYDLKPEMSAYELKDALCEDLEKGDADFV-CLNFANGDMVGHTGIMEAAIKACEAVDECAKAVIDTGLKNGYTTLLIADHGNCETMMNPDGSPHTAHTTNPVPFILIDDEI--KSIKSGILGDVAPTILELIGVEQPKEMTQKSLL 505
>gi|126733846|ref|ZP_01749593.1| phosphoglyceromutase [Roseobacter sp. CCS2] >gi|126716712|gb|EBA13576.1| phosphoglyceromutase [Roseobacter sp. CCS2] (504 aa)
Score = 101, Expect = 1.0e-01, Identities = 82/315 (26%), Positives = 130/315 (41%)
 Q:  150 PV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTP----IVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETIC-----GLGEQAFTEASEYT---NENLANKVMDADILPAYNTIM--DGYFV-----SKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTSPKLKGLFLSSLAPI-YGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI-GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVP 464
      PV +H I DG+D P S  +    L+ N P  IVTV GR      +D ++ D ET    G G +A T +   ++  ++ + A ++ Y   DG+F    +  VL  +DPD F  AR  T P L  ++ L + Y + DA F   K  ++ L  VAK+D +  L  K  + F  G T +  R + SP  +   +S  + + + +I  YD+I      + DL  +  E D LG+++   G + +T+ +G E M+D   PH  +L P
 S:  142 PVAIHAITDGRDVSPSSAESFMQT-----LEDNLPPQAQIVTVIGRYFA--------MDRDNRWDRVETAYDAMAKGKGRKADTPQAAIKAAYDDGKTDEFIPATVIADYAGFAADDGFFCLNFRSDRAREVLAAIADPD-FDGFAR---TQPSL----VARLGMVTYSDRHDAWFDTVFPKRDIQNTLGAWVAKHDLRQFRLAETEKYPHVTFFLNGGIETPEKGEDRYMPKSPDVATYDLQPEMSCGEVTEHFVKAIENGYDLIVTNYANPDMVGHTGDLDAAIKACEAVDAGLGQVLAALEKAGGAMIVTADHGNCETMIDPETG-GPHTAHTLNP 458
>gi|119195025|ref|XP_001248116.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (iPGM) [Coccidioides immitis RS] >gi|90306902|gb|EAS36533.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (iPGM) [Coccidioides immitis RS] (520 aa)
Score = 100, Expect = 1.4e-01, Identities = 90/405 (22%), Positives = 172/405 (42%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDF-LDNEHVMDYFET-----ICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM---KTSPKLKGLFLSSLAPIYGT--KLDAVFFENPVKGKEE---SLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNG-DLWPKKMQSNFLG-VYSSILSTL 492
      +D+ +K  L+ ++   +R+  N ++ H+ ++S   + +L ++ V + + V +H  DG+D P  K+ + + + LL   +  G  +  GR F +D +  D E   + G GE A +A + NE    D + P   D  V DD++ F N  D  + +++   SPK  + ++A  T K D F  P+  +  ++LA ++  K  +  K  + FF G   E  R ++ SP  +   +S+ + +K + I  KYD++      +  + + +  D+ +GR+  C+ G I+ +T+ +G AE+M +  +  + ++ VPFV N + W K +  LG V +IL +
 S:  92 IDQTLKKGELNKVQSIVNTFNRAKTGNGRL-HLLGLVSDGGVHSHINHLVGLLKVAKEMEIPKVFIHFFGDGRDTDP----KSGAGYMQQLLDSMKEV----GIGELATVVGRYFAMDRDKRWDRIEVAMKGIVLGDGE-ASDDAVKAINERYEKGETDEFLKPIIFG-GDERRVKDDDTLFFFNYRSDRVREITQLLGDYDRSPKPDFPYPKNIAITTMTQYKTDYTF---PIAFPPQHMGNVLAEWLSVKGLKQCHIAETEKYAHVTFFFNGGIEKQFEGEDRDLIPSPRVATYDLDPKMSAAPVGEKMAERIAEKKYDLVMNNFAPPDMVGHTGVYEAAIQGVAATDKAIGRIFESCKENGYILFITADHGNAEEMKNGDGSPKTSHTTNKVPFVMANAPEGWSLKEKDGILGDVAPTILDAM 503
>gi|83949908|ref|ZP_00958641.1| phosphoglyceromutase [Roseovarius nubinhibens ISM] >gi|83837807|gb|EAP77103.1| phosphoglyceromutase [Roseovarius nubinhibens ISM] (505 aa)
Score = 99, Expect = 1.6e-01, Identities = 79/353 (22%), Positives = 140/353 (39%)
 Q:  112 KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDA------------DILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDD----FASLARM----MKTSPKLKGLFLSSLAPI---YGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLN---HKKGFINKFFGENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK-YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVP 464
      K +  H+ +LS   + ++   L +GL+ +H  DG+D  S  L  + L +  I TV+GR +  + R      ++ + L  A  A YT + ++ + +A       +L Y+ + DG   D +L LN  D   AS A    T P+ +  +S    +  +D +F  P + E +L  + AK+ + +    H  F+N  G     R + +SP  +   +SS + D + +I + +D I V     S DL  ++ E D+ LGR+    G + +T+ +G E+M+D +  PH  + P
 S:  106 KASGGTAHLLGVLSDGGVHSHITHMIAAAEALTAQGLRVAIHAFTDGRDVAQVSAKTYLEEL-RDALPQGAFIATVSGRYYAMDRDNR-----------WDRV-SLAFDALVNARGYTADTASDAIDNAYDKGRTDEFIKPRVLGDYDGMKDG------DGILCLNFRADRAREILASFADPEFADFDTGPRPQFAIVSGFTEYSRRHTAYMDCIF---PDEAPENTLSQWIAAKSRTQFHIAETEKYPHVTFFLNG--GRERPEPGEERYMAASPKVATYDLAPEMSSGEVTDHLVRAIEQGFDFIVVNYANPDMVGHSGDLDAAIAACEAVDRGLGRVRAAIEAKGGALIVTADHGNCEQMIDP-VTGEPHTAHTTNP 460
>gi|149915325|ref|ZP_01903852.1| phosphoglyceromutase [Roseobacter sp. AzwK-3b] >gi|149810614|gb|EDM70455.1| phosphoglyceromutase [Roseobacter sp. AzwK-3b] (505 aa)
Score = 99, Expect = 1.6e-01, Identities = 100/466 (21%), Positives = 182/466 (39%)
 Q:   5 LIFLVTEGIGLNKKWKGNYLKLANKPNINYLISGIYPWALLSNDRKRNKYIPKKTYPSVKRDVDSNFYEMLYGETDIKTYLELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTP---IVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFET-ICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLF-LNSDPDD----FASLAR--MMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKE-ESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGK-YDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL--VPFVFTNG 470
      ++ + +G GL+ + + N  LA+ PN + +I    L+++    P  P+ +    + +   +  L +D I+ S  +   I + K +  H+ ++S   + ++   + + G+  LH I DG+D P  K+  F + L   P  I TV GR   + R   + V + +E I  G +A T + TN  A  D + P  T++ Y ++D  LF LN  D    +LA    P + + + L + + L  F +   +E + L  VAK  +  L  K  + F  G+    R + SP  +   +S+ + D + +I + YD+I V     + DL  ++ E D+ LG++++   G + +T+ +G E M+D   PH  +L VP +  G
 S:   7 VVLCILDGWGLSDRTEANAPVLADTPNFDRMIQTCPHATLITHG-------PDVGLPTGQMGNSEVGHTNIGAGRVVAMDLGQIDLAIEDGSFFENKSLKAFIG-AMKASGGTAHLMGLVSDGGVHGHLDHILAATRAIAEAGVPVALHAITDGRDVLP----KSARGFLERLESEMAPGVRIATVIGRYFALDRDNR----WDRVQEAYEAMIHAKGARARTARTAVTNA-YARSETDEFVTP---TVIGDYPGAQDGDGLFCLNFRADRAREILCALAEPGFDAFDPGTRPDWAALLGMVEYSDLHNTFMQTVFPAREIVNTLGEWVAKQGKRQFHLAETEKYPHVTFFLNGGKEAPEPGEDRYMAPSPKVATYDLQPEMSAAEVTDHLVAAIAEGYDLIVVNYANPDMVGHTGDLAAAMAACEAVDRGLGQVLDALETHGGAMIVTADHGNCEVMVDPESG-GPHTAHTLNPVPVILVGG 468
>gi|126738348|ref|ZP_01754069.1| phosphoglyceromutase [Roseobacter sp. SK209-2-6] >gi|126720845|gb|EBA17550.1| phosphoglyceromutase [Roseobacter sp. SK209-2-6] (505 aa)
Score = 97, Expect = 2.9e-01, Identities = 78/362 (21%), Positives = 136/362 (37%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMD-YFETICGLGE---QAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMK----------TSPKLKGLF-LSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI-GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLD 449
      +D I+ S + E   I + +T   H+ ++S   + ++  I +  G+  LH + DG+D P S   + S+ L   I TV GR   + R   E V + Y  I G G   A    N++ +++ + A ++ Y + DG   D  LN  D  + R +       P L L +  + + + +  +   K K + L  VAK    L  K  + F  G+  E  R + SP  +   +S+ + K I++I  YD+I      + DL+ +  E DQ L +++   G + +T+ +G E M+D
 S:  83 IDLAIEDGSFYRNEALQAFIAKLQETGGA-AHLMGLVSDGGVHGHITHILAAIRAITDAGVPVWLHAVTDGRDVAPKSAFGYFAELSE-KLPEGARIATVTGRYFAMDRDNR----WERVSEAYGAMIKGEGRFVRDAHNAVDHAYNQSESDEFISASVIEGYEGLKDG------DGFFCLNFRADRAREILRAIGEPGFAEFDTGKRPALAALLGMVEYSESHSSYMTTAY----PKRKIVNTLGEWVAKQGKTQFRLAETEKYPHVTFFLNGGKEQPEEGEDRFMPKSPKVATYDLQPEMSAPEVTGKFIEAIEAGYDLIVTNYANPDMVGHTGDLQAAIKACEAVDQGLEQVVAALEKAGGAMLVTADHGNCEVMVD 446
>gi|160891433|ref|ZP_02072436.1| hypothetical protein BACUNI_03884 [Bacteroides uniformis ATCC 8492] >gi|156858840|gb|EDO52271.1| hypothetical protein BACUNI_03884 [Bacteroides uniformis ATCC 8492] (504 aa)
Score = 96, Expect = 3.6e-01, Identities = 83/381 (21%), Positives = 151/381 (39%)
 Q:  112 KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLK-PVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLA----------RMMKTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAV--FFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL--VPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTL 492
      K N K +H  + S   + +LF + ++ + G++  +H  DG+D P S  +  +  K  I ++ GR +  + R   E V  ++ +   + T+ +  E+  V D I P N  DG + + D V+F N  D  L      + M+T P  GL  + P Y   V  F+  K  ++ L  +A N  L +  K  + FF G T +  R ++ SP  +   +S+ + DK +++I  K+D I V     +  + +  ++ D+ +  +  +   + + + +G A+ L++ + P+  SL VPFV+  +  K    V SIL L
 S:  104 KENGKNIHFMGLTSNGGVHSSFDHLFKLCDISKEYGIENTFIHCFMDGRDTDPKSGKGFIEQLTAHCEKSAGKIASIVGRFYAMDRDKR----WERVKVAYDLLVNGEGKVATDMVQAMQESYDEGVTDEFIKPIVNGGFDGT-IKEGDVVIFFNYRNDRAKELTVVLTQQDMPEQGMQTIP---GLQFYCMTP-YDASFKGVHILFD---KENVQNTLGEYLAANGKTQLHIAETEKYAHVTFFFNGGRETPYDAEERILVPSPKVATYDLKPEMSAYEVKDKLVEAIKTQKFDFIVVNYANGDMVGHTGIYEAIEKAVKAIDECVKDTVEAAKANDYEVIIIADHGNADHALNE--DGTPNTAHSLNPVPFVYVTANKDAKVENGVLADVAPSILHIL 489
>gi|167471017|ref|ZP_02335721.1| 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase [Yersinia pestis FV-1] (395 aa)
Score = 95, Expect = 4.5e-01, Identities = 32/115 (27%), Positives = 52/115 (45%)
 Q:  85 LELLDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFS-KFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGR 199
      L LD++IK       +D + KT K VHI +LS   + ++ ++ + K+G  + LH  DG+D P S  +L F+ KF  N I ++ GR +  + R
 S:  81 LTRLDKEIKEGDFFTNPTLTAAVDNAVKT-GKAVHIMGLLSAGGVHSHEDHIMAMVELAAKRGATAIYLHAFLDGRDTPPRSAESSLKRFTAKFAELGNGRIASIIGRYYAMDRDNR 196
>gi|46580030|ref|YP_010838.1| phosphoglyceromutase [Desulfovibrio vulgaris subsp. vulgaris str. Hildenborough] >gi|50400345|sp|Q72BL6|GPMI_DESVH 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase (Phosphoglyceromutase) (BPG-independent PGAM) (iPGM) >gi|46449446|gb|AAS96097.1| phosphoglycerate mutase, 2,3-bisphosphoglycerate-independent [Desulfovibrio vulgaris subsp. vulgaris str. Hildenborough] (511 aa)
Score = 95, Expect = 4.7e-01, Identities = 77/319 (24%), Positives = 130/319 (40%)
 Q:  147 GLKPVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFL-LKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQA--------FTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMMKTS----------PKLKGL-FLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSI------GKYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPF 465
      G++ V+H  DG+D P S  +  + FL  R  I ++ GR +   RD  + +++ +   G G A      A+ T+E + +V+   P  TI DG   D V F N  D  L+ M       P L G  ++S P G L  F + P+ G   L +VA  + L +  K  + F  G     R++L SP  D  + L +M +  D++   G Y +    +   + +  +  ET D + R+ +  +G + +T+ +G AE++LD+ N  + + VPF
 S:  140 GVEVVVHAFLDGRDTAPTSGVGYVKRLASFLESNRAGRIGSLVGRYYAMD---RDKRWDRNLLAWAMLTRGEGAPADDPVGAVEAAYAAGETDEFVKPRVVVEGGSPI-GTIRDG------DGVFFFNFRADRARQLSHMFVDGTFEHGDRGHVPSLAGFATMTSYDPALG--LPVAFDKQPLDGT----LGEVVANQGLRQLRIAETEKYAHVTYFLNCGREEPFPGEERRLLPSP---RDVATYDLKPEMSAEAVTDTLLEEWAGGGYTLAVCNVANLDMVGHTGVIPAAVRACETVDACVRRIADAVLASGGRLVITADHGNAEELLDESGNPQTAHSMNRVPF 467
>gi|167764145|ref|ZP_02436272.1| hypothetical protein BACSTE_02528 [Bacteroides stercoris ATCC 43183] >gi|167698261|gb|EDS14840.1| hypothetical protein BACSTE_02528 [Bacteroides stercoris ATCC 43183] (556 aa)
Score = 94, Expect = 6.7e-01, Identities = 78/381 (20%), Positives = 151/381 (39%)
 Q:  112 KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLK-PVLHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNTPIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM--KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPV---KGKEESLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIG--KYDVIFVMCPMIAEAARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSL--VPFVFTNGDLWPKKMQSNFLGVYSSILSTL 492
      K + K +H  + S   + +LF + ++ + G++  +H  DG+D P S  +  +  K  I ++ GR +  + R   E V  ++ +   + ++ ++  E+  V D I P N  DG + + D V+F N  D  L ++ + P+   + L   T DA F  +  K  ++ L  +A N  L +  K  + FF G T +  R ++ SP  +   +S+ + DK +++I  K+D I V     +  + +  ++ D+ +  +  +   + + + +G A+ L++ + P+  SL VPFV+  +  K    V SIL L
 S:  155 KEHGKNIHFMGLTSNGGVHSSFDHLFKLCDISKEYGIENTFIHCFMDGRDTDPKSGKGFIEQLTAHCEKSAGKIASIVGRFYAMDRDKR----WERVKVAYDLLVNGEGKVASDMAQAMQESYDEGVTDEFIKPIVNANFDGT-IKEGDVVIFFNYRNDRAKELTIVLTQQDMPEQGMHTIPGLQYYCMTPYDASFKGVHILFDKENVQNTLGEYLAANGKTQLHIAETEKYAHVTFFFNGGRETPYDAEERILVPSPKVATYDLKPEMSAYEVKDKLVEAINTKKFDFIVVNYANGDMVGHTGIYEAIEKAVKAIDECVKDTVEAAKANDYEVIIIADHGNADHALNE--DGTPNTAHSLNPVPFVYVTANKNAKVENGVLADVAPSILHIL 540
>gi|67525203|ref|XP_660663.1| hypothetical protein AN3059.2 [Aspergillus nidulans FGSC A4] >gi|40744454|gb|EAA63630.1| hypothetical protein AN3059.2 [Aspergillus nidulans FGSC A4] (520 aa)
Score = 93, Expect = 8.5e-01, Identities = 84/405 (20%), Positives = 168/405 (41%)
 Q:  88 LDEQIKSKSLHNLEIFNKLIDRSNKTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFET-----ICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILPAYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM---KTSPKL-----KGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEE---SLLANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFFGENTNNE--NITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAE--AARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNG-DLWPKKMQSNFLG-VYSSILSTL 492
      +D+ +K  L+ +E    R+  N ++ H+ ++S   N +L ++ V + + V +H  DG+D P S K +    +   I TV GR +     +D +  D E   + G GE++ ++ +  +    D + P   D  V DD++ F N  D  + +++   SPK   K + ++++   K D F  PV  +  ++LA + K D +  +  K  + FF   +   R ++ SP  +   +S++ + K + I +  FVM      +  + + +  D+ +G +  C+ G + +T+ +G AE+ML++    + ++ VPF+ N + W + Q  LG V ++L+ +
 S:  92 IDQTLKKGELNKVENIAASFKRAKDGNGRL-HLLGLVSDGGVHSNITHLIGLLKVAKEMEIPQVFIHFFGDGRDTDPKSAAKYMQQLLDATKEIGVGEIATVVGRYYA--------MDRDKRWDRVEIAIKGILSGEGEES-SDPVKAIEKRYTEDETDEFLKPIIFGGKDRR-VQDDDTLFFFNYRSDRVREITQLLGDYDRSPKPDLPYPKNIHITTMTQY---KTDYTF---PVAFPPQHMGNVLAEWLGKKDVQQCHVAETEKYAHVTFFFNGGIEKQFPGEVRDMIPSPKVATYDLEPEMSAEGVGKKVEERIAEGKFEFVMNNFAPPDMVGHTGVYEAAIKGVAATDKAIGIIYEACKKHGYTLFITADHGNAEEMLNEKGTPKTSHTTNRVPFIMANAPEGWSLRKQPGVLGDVAPTVLAAM 503
>gi|71987956|ref|NP_001022132.1| F32A11.7 [Caenorhabditis elegans] >gi|33300171|emb|CAE17802.1| Hypothetical protein F32A11.7 [Caenorhabditis elegans] (657 aa)
Score = 93, Expect = 9.2e-01, Identities = 32/113 (28%), Positives = 54/113 (47%)
 Q:  643 VRND-EWINSIKFDLLESSKRTFDVDKNEKFSTRVYNEMIPFLFFEKIRKSEVEILKTNDAVSIAQ-FYELIKEEVRDIFEQYILDKLPVESEDATDEVVEEEKSPEQIATEKAV 755
      +R D EWI S KF   +KR  V  + ++ +  EM PF  +  S V++LK D VS Q  E I ++ +I EQ ++  +   + E+ K ++IA + ++
 S:  102 IREDKEWIGSFKF----RAKREIRVHTRDSYTLKAEKEMTPFGLVTRHLSSAVKLLKKTDKVSKWQDTIERITKKAEEIKEQKKMEDFMQKRMSIYADAAEKMKQNKKIAKDDSL 212
>gi|78779911|ref|YP_398023.1| phosphoglyceromutase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9312] >gi|78713410|gb|ABB50587.1| phosphoglycerate mutase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9312] (540 aa)
Score = 92, Expect = 9.9e-01, Identities = 85/374 (22%), Positives = 154/374 (41%)
 Q:  98 HNLEIFNKLIDRSN--KTNSKIVHIFSMLSFNENKFNAKNLFYVINVLIKKGLKPV-LHLIADGQDERPYSFNKNLSNFSKFLLKRNT-PIVTVAGRNHVFGKKGRDFLDNEHVMDYFETICGLGEQAFTEASEYTNENLANKVMDADILP---AYNTIMDGYFVSKDDSVLFLNSDPDDFASLARMM--KTSPKLKGLFLSSLAPIYGTKLDAVFFENPVKGKEESL---LANMVAKNDNKVLVLGLNHKKGFINKFF--GENTNNENITRKILSSPACTSDKEYFSLSSKMLIDKTIDSIGKYDVIFVMCPMIAE--AARSSDLKQLLSTIETFDQHLGRLINLCRCTGNIIALTSAYGAAEKMLDKHLNIVPHNKSSLVPFVFTNGD 471
      + L I N+L + ++ K N  +HI + S   + +L +I   G+K V +H+I DG+D  S +K L+   + K +T I ++ GR +   R+ L +   Y    + +   +Y ++  + D I P  + N + DG   DS++ N PD  + + + K   K  + +L + T+ D F  V  ESL  + +V++N K    K  + FF G     R ++ SP  +   +S++ L   +I  D FV+      + ++  + IET D+ +G+++N   G I +T+ +G AE M     + + VP +F G+
 S:  102 NQLCIVNELKEMADSLKRNKSTLHITGLCSDGGVHSHIDHLLGLIKWASDNGIKKVAIHIITDGRDTPAKSASKYLNQIESCIKKFDTGEIASICGRYWIMD---RNLLWDRTEKAYANLTDPDIKVSNISPQDYIKQSYDKNITDEFIEPIRISENYLKDG------DSLICFNFRPDRARQIIKSLSEKKFSDFKRKVVPNLDLVTFTQYDQNF-SVKVAFPPESLNNFIGQIVSENGLKQYRTAETEKYPHVTYFFNGGVEIPLPGEERHLIPSPRVATYDMEPEMSAEELTISCSKAIKSGDYAFVVINFANPDMVGHTGNMNATIKAIETVDKCIGQIVNATGEMGGSILITADHGNAEVMKGPAGEPWTAHTINKVPLIFIEGE 481