>gi|26553475|ref|NP_757409.1| rRNA methylase [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453481|dbj|BAC43813.1| rRNA methylase [Mycoplasma penetrans HF-2] (238 aa)
Score = 1013, Expect = 2.3e-108, Identities = 238/238 (100%), Positives = 238/238 (100%)
 Q:   1 MKKFFGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLTHCL 238
      MKKFFGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLTHCL
 S:   1 MKKFFGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLTHCL 238
>gi|171920305|ref|ZP_02931653.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|171920685|ref|ZP_02931909.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|185178781|ref|ZP_02964580.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188024333|ref|ZP_02997010.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188039643|ref|ZP_02998348.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ureaplasma urealyticum serovar 8] >gi|188518553|ref|ZP_03004014.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|188568722|ref|ZP_03005476.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ureaplasma urealyticum serovar 2] >gi|188592536|ref|ZP_03005861.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ureaplasma urealyticum serovar 10] >gi|171902719|gb|EDT49008.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|171903421|gb|EDT49710.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|184209398|gb|EDU06441.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188019013|gb|EDU57053.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188997944|gb|EDU67041.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] (239 aa)
Score = 348, Expect = 3.0e-31, Identities = 102/231 (44%), Positives = 147/231 (63%)
 Q:   1 MKKFFGKKAVIEAF-KQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKN-IKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIIL 231
      M  FGKKA+++A  + +S+VY +S  EL  +KN I  VN+ +F +++ + HQNI   + +  T +SF++ I +   ++L+LDEI+DP NFGAI RT+ +F V II+KK++Q IN+ VIKTS+G +NY+ ++VNNLS + L+ E +W  T+L KS P K   NK V IVGNENKGVS LI K++D ++I+M  VQSLNV V+T IIL
 S:   1 MNYNFGKKALLDAIGNKQSISKVYLLSKNYELINLINKNKITYEIVNEAWFKQFDHSLNHQNIAFKLVKKNFQ-KTGLESFLKLIKD--KKNALVLILDEIEDPRNFGAIIRTANAFGVDAIIYKKHHQASINDLVIKTSMGAINYIYMIEVNNLSNTIKNLQDEGFWVYATSL-LKSQPYEKVDY-ANKTVFIVGNENKGVSPLILKNADQSIRIDMFGDVQSLNVGVATGIIL 230
>gi|13357681|ref|NP_077955.1| rRNA methylase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|170761850|ref|YP_001752207.1| RNA methyltransferase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|183508755|ref|ZP_02958228.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|11357049|pir||A82931 rRNA methylase UU124 [imported] - Ureaplasma urealyticum >gi|6899082|gb|AAF30530.1|AE002113_4 rRNA methylase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|168827427|gb|ACA32689.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|182675688|gb|EDT87593.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] (239 aa)
Score = 346, Expect = 4.9e-31, Identities = 102/231 (44%), Positives = 146/231 (63%)
 Q:   1 MKKFFGKKAVIEAF-KQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKN-IKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIIL 231
      M  FGKKA+++A  + +S+VY +S  EL  +KN I  VN+ +F +++ + HQNI   + +  T +SF++ I +   ++L+LDEI+DP NFGAI RT+ F V II+KK++Q IN+ VIKTS+G +NY+ ++VNNLS + L+ E +W  T+L KS P K   NK V IVGNENKGVS LI K++D ++I+M  VQSLNV V+T IIL
 S:   1 MNYNFGKKALLDAIGNKQSISKVYLLSKNYELINLINKNKITYEIVNEAWFKQFDHSLNHQNIAFKLVKKNFQ-KTSLESFLKLIKD--KKNALVLILDEIEDPRNFGAIIRTANGFGVDAIIYKKHHQASINDLVIKTSMGAINYIYMIEVNNLSNTIKNLQDEGFWVYATSL-LKSQPYEKVDY-ANKTVFIVGNENKGVSPLILKNADQSIRIDMFGDVQSLNVGVATGIIL 230
>gi|12045106|ref|NP_072917.1| RNA methyltransferase [Mycoplasma genitalium G37] >gi|1723134|sp|P47494|Y252_MYCGE Uncharacterized tRNA/rRNA methyltransferase MG252 >gi|3844850|gb|AAC71472.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Mycoplasma genitalium G37] >gi|166079076|gb|ABY79694.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [synthetic Mycoplasma genitalium JCVI-1.0] (242 aa)
Score = 343, Expect = 1.0e-30, Identities = 87/202 (43%), Positives = 131/202 (64%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L E K N +++ N F ++Y ++ HQ ++ +  + L I  D ++ + N    +++LDEIQDP NFGAI RT + +V GIIFKKNNQ+ IN TV+KTS+G+V Y N ++V NLS + KLK+ +WTV + LD  P+  K D K ++IVGNE++GV++LI K++D +KI M++ + SLNVSV+ IIL+
 S:  41 LIEAKKINFQIHSTNW-FNNQYRDINHQELVAVLDTNQLLI--PLDQLVKVVENKKC--STLVMLDEIQDPYNFGAILRTCLASEVDGIIFKKNNQVPINNTVMKTSMGSVFYQNLVQVANLSYTITKLKEIGFWTVVSTLDPIWKPIDYRKVDFAKKILIVGNEDRGVNQLITKNADCRIKIPMNNKINSLNVSVALGIILF 238
>gi|13508094|ref|NP_110043.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Mycoplasma pneumoniae M129] >gi|2500862|sp|P75424|Y355_MYCPN Uncharacterized tRNA/rRNA methyltransferase MG252 homolog >gi|1674172|gb|AAB96129.1| tRNA/rRNA methyltransferase-like protein [Mycoplasma pneumoniae M129] (242 aa)
Score = 342, Expect = 1.4e-30, Identities = 72/142 (50%), Positives = 101/142 (71%)
 Q:  91 ILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +++L EIQDP NFGAI RT + +V GIIFKK+NQ IN TVI+TS+GTV Y N ++V NLS + L+K +WTV T LDE+ P  + D +K +++VGNE+KG++ L+ K++D VKI M+ + SLNVSV+ IIL+
 S:  97 LVMLHEIQDPHNFGAILRTCMAAEVDGIIFKKHNQAPINSTVIRTSMGTVFYQNLVQVTNLSYAITTLQKHGFWTVATTLDERLKPKDYRQVDFDKRILLVGNEDKGLNALLLKNADLKVKIPMNPKLNSLNVSVAVGIILF 238
>gi|188524104|ref|ZP_03004184.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|188530861|ref|ZP_03005154.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ureaplasma urealyticum serovar 4 str. ATCC 27816] >gi|195867706|ref|ZP_03079707.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] >gi|195659743|gb|EDX53123.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|195660561|gb|EDX53817.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] (239 aa)
Score = 341, Expect = 1.9e-30, Identities = 102/231 (44%), Positives = 148/231 (64%)
 Q:   1 MKKFFGKKAVIEAFKQNEL-SEVYYVSYFDELKEFKSKN-IKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTD-INKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIIL 231
      M  FGKKA+++A  ++ S+VY +  EL  +KN I  VN+++F +++ + HQNI   + S  T +SF++ I   + +IL+LDEI+DP NFGAI RT+ +F V GII+KK +Q IN+ VIKTS+G +NY++ ++V+NLS + L+ E +W  T+L +   S K D NK V IVGNE+KGVS LI K++D V+I+M  VQSLNV V+T IIL
 S:   1 MNYNFGKKALLDAINNKQIISKVYLLEKNYELINLINKNQISYEVVNERWFKQFDHSLNHQNIAFKLVKKSFQ-KTSLESFLKLIKK--QENALILMLDEIEDPRNFGAIIRTANAFGVDGIIYKKYHQASINDLVIKTSMGAINYIHMIEVSNLSNAIKNLQNEGFWVYATSLLKSQ---SYEKVDYANKSVFIVGNESKGVSPLILKNADQSVRIDMFGDVQSLNVGVATGIIL 230
>gi|186701914|ref|ZP_02971563.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] >gi|186700651|gb|EDU18933.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] (239 aa)
Score = 339, Expect = 3.6e-30, Identities = 101/231 (43%), Positives = 146/231 (63%)
 Q:   1 MKKFFGKKAVIEAF-KQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKN-IKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTD-INKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIIL 231
      M  FGKKA+++A  + +S+VY +S  EL  +KN I  VN+ +F +++ + HQNI   + +  T +SF++ I +   ++L+LDEI+DP NFGAI RT+ F V II+KK++Q IN+ VIKTS+G +NY+ ++VNNLS + L+ E +W  T+L +   S K D NK V IVGNENKGVS LI K++D ++I+M  VQSLNV V+T IIL
 S:   1 MNYNFGKKALLDAIGNKQSISKVYLLSKNYELINLINKNKITYEIVNEAWFKQFDHSLNHQNIAFKLVKKNFQ-KTSLESFLKLIKD--KKNALVLILDEIEDPRNFGAIIRTANGFGVDAIIYKKHHQASINDLVIKTSMGAINYIYMIEVNNLSNTIKNLQDEGFWVYATSLLKSQ---SYEKVDYANKTVFIVGNENKGVSPLILKNADQSIRIDMFGDVQSLNVGVATGIIL 230
>gi|31544882|ref|NP_853460.1| hypothetical protein MGA_0532 [Mycoplasma gallisepticum R] >gi|31541729|gb|AAP57028.1| SpoU [Mycoplasma gallisepticum R] (260 aa)
Score = 317, Expect = 1.3e-27, Identities = 98/229 (42%), Positives = 137/229 (59%)
 Q:   4 FFGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDE--LKEFKSKNIKLNKVNKKFFD-KYEVV--HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLK-KENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTD-INKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEM-DSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      FG  V E  N  + Y+  D  LK K K I+   K+FD +Y + HQ +   SSLTI  F+ F EKI N  + I++VLD+I DPGNFG I R+ + V G+IFKK+NQ+ IN TVIKTSLG  YLN ++V NLS + L+ K +W+ + L +++   + D NK ++IVGNE KGVS + K++D+ +KI M  +QSLNVSV+T I+L+
 S:  24 LFGYNGVYEGLINNLKIKKVYLHKEDHPLLKLIKQKGIEYELHTIKWFDNQYRDLPNHQGFVAEIDGSSLTI--SFNQFCEKIKN--EQQGIVVVLDQIHDPGNFGGILRSCLAANVLGVIFKKDNQVSINNTVIKTSLGACFYLNLIEVANLSYAIKDLQEKYGFWSYVSNLSDQA---QDYNVDYANKSILIVGNEQKGVSSQLIKNADYQIKIPMYTDKIQSLNVSVATGIMLF 253
>gi|188584816|ref|YP_001916361.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] >gi|179349503|gb|ACB83773.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] (247 aa)
Score = 308, Expect = 1.4e-26, Identities = 86/227 (37%), Positives = 131/227 (57%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYVS------YFDE-LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      GK V+EA + N   Y+S   + DE LK + NI L+KV   DK   HQ  GI E+  ++ D+ ++ + N   +L+LD + DP NFGAI RT+ + V G+I K  + +N TV+K S G  ++ +KV+NL + ++KLK++ W + T +D ++ I  F+ + N L ++VGNE G+S L+KK+ DFI I M  V SLN SV+TA++LY
 S:   9 GKNPVVEAIRGNRKVFRIYISKDSNKNFQDEMLKLAQQHNINLDKVPLDRLDKMVPTTEHQ---GIVAETEPFKYSQLDTVLKGFDYNNQKPLTLLILDHLTDPQNFGAIIRTADAVGVDGVIIPKRRSVDVNPTVMKASSGAAEHVPIIKVSNLRQTISKLKEQWIWILGTDIDGDRGI----FEENYNIPLALVVGNEASGMSPLVKKECDFIANIPMIGRVNSLNASVATAVVLY 239
>gi|171778431|ref|ZP_02919589.1| hypothetical protein STRINF_00440 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] >gi|171282832|gb|EDT48256.1| hypothetical protein STRINF_00440 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] (249 aa)
Score = 300, Expect = 9.5e-26, Identities = 83/228 (36%), Positives = 126/228 (55%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE-----------VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV EA + N +++Y   D+L+   IK+  KK  +       VHQ  G   S  + + DS +EK  + + +IL+LDE+ DP NFG+I RT+ + V G+I K+ + +  V KTS G V ++  +V NLS+ L+KLK++ +W  T D  P K+ T  KL +I+GNE KG+S IKK D ++ I M+ VQSLN SV+ A+++Y
 S:  14 YGVHAVTEALQANTGNKLYIQ---DDLRGKNVDKIKMLATEKKVSISWTPKKTLSDMTNGAVHQ---GFVLRVSEFAYAELDSILEKA--VQEENPLILILDELNDPHNFGSILRTADATNVTGVIIPKHRAVGVTPVVAKTSTGAVEHVPIARVTNLSQTLDKLKEQGFWVFGT--DMNGTPSHKWNT-AGKLALIIGNEGKGISPNIKKQVDEMITIPMNGHVQSLNASVAAAVLMY 241
>gi|24378679|ref|NP_720634.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Streptococcus mutans UA159] >gi|24376542|gb|AAN57940.1|AE014868_2 putative tRNA/rRNA methyltransferase [Streptococcus mutans UA159] (248 aa)
Score = 300, Expect = 1.1e-25, Identities = 81/228 (35%), Positives = 127/228 (55%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYF-----DELKEFKS-KNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AVIE+ + N  ++Y +    D++K+ + K + ++  KK     VHQ  G   S  +T+F+ ++K   D ++L+LDE+ DP NFG+I RT+ + V GII K+ + +  V KTS G V ++  +V NL + L+KLK  +W  T D  P +++ T  KL +I+GNE +G+S IKK D +V I M+ VQSLN SV+ AI++Y
 S:  14 YGVHAVIESLQANTGHKLYIQNDLRGKNVDKIKDLAAEKKVPISWTPKKTLSDMTKGAVHQ---GFILHVSAFAYTEFEMLLKKAER--EDNPLLLILDELNDPHNFGSILRTADATNVTGIIITKHRAVGVTPVVAKTSTGAVEHIPIARVTNLGQALDKLKAAGFWIFGT--DMNGTPSTQWNTS-GKLALIIGNEGRGISHNIKKQVDEMVTIPMNGHVQSLNASVAAAILMY 241
>gi|19704851|ref|NP_602346.1| 23S rRNA methyltransferase [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] >gi|19712732|gb|AAL93645.1| 23S rRNA methyltransferase [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] (234 aa)
Score = 300, Expect = 1.1e-25, Identities = 84/202 (41%), Positives = 129/202 (63%)
 Q:  30 ELKEFKSK-NIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKE-SSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIIL 231
      +LK+ SK NIK+  KK     +N G+A  S+  + DFD  E++ + DK ++L+LDEIQDP NFGAI R+++ F+V II + N ++INETV+KTS G + Y+N KV NLS+ +NKLKK +YW V A E +I ++ +  NK+V+++GNE G+ + +++ D ++KI M  + SLNVSV++ I+L
 S:  37 KLKDLASKRNIKIFYTGKKI--------ENSQGVAVYISNYDYYKDFDEAYEEL--VGKDKSLVLILDEIQDPRNFGAIIRSAEVFKVDLIIIPERNSVRINETVVKTSTGAIEYVNISKVTNLSDTINKLKKLDYW-VYGAAGEANISYNE-EDYSNKVVLVLGNEGSGIRKKVREHCDKLIKIPMYGQINSLNVSVASGILL 228
>gi|125718827|ref|YP_001035960.1| tRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Streptococcus sanguinis SK36] >gi|125498744|gb|ABN45410.1| tRNA (Guanosine-2'-O-)-methyltransferase, TrmH family, putative [Streptococcus sanguinis SK36] (242 aa)
Score = 300, Expect = 1.2e-25, Identities = 81/228 (35%), Positives = 131/228 (57%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYV-----SYFDELKEFKS-KNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQN-ILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV EA  N +++Y     D++K+ + K + ++  KK  +   VHQ +L +A+ +  +TDF+ ++K   D ++L+LD + DP N G+I RT+ + VAG+I K+ + +  V KTS G + ++  +V NLS+ L+KLK+ +W  T D + P K+ T  KL +I+GNE KG+S IKK D ++ I M+ VQSLN SV+ AI++Y
 S:   8 YGVHAVTEALAANTGNKLYIQDDLCGKKVDKIKDLAAEKKVSISWTPKKTLQEMTDGAVHQGFVLRVAEFA----YTDFEVLLKKAEQ--EDNPLLLILDGLTDPHNLGSILRTADATNVAGVIIPKHRAVGVTPVVAKTSTGAIEHIPIARVTNLSQTLDKLKEAGFWIFGT--DMQGTPSHKWNT-AGKLALIIGNEGKGISSNIKKQVDEMISIPMNGHVQSLNASVAAAILMY 235
>gi|146319556|ref|YP_001199268.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|146321750|ref|YP_001201461.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Streptococcus suis 98HAH33] >gi|145690362|gb|ABP90868.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|145692556|gb|ABP93061.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Streptococcus suis 98HAH33] (242 aa)
Score = 299, Expect = 1.3e-25, Identities = 86/228 (37%), Positives = 124/228 (54%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKK----------FFDKYE-VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV+E+ + N +++Y   D+L+  + IK   KK      D E VHQ  G   S  + D  +EK   D +IL+LD + DP NFG+I RT+ + QVAGII K+ + +  V KTS G V ++  +V NLS+ L+KLK+ +W  T D  P K+ T  KL +I+GNE KG+S IKK D ++ I M  VQSLN SV+ A+++Y
 S:   8 YGVHAVVESLEANTGNKLYIQ---DDLRGKNVEKIKALAAEKKVSISWTPKKTLSDMTEGAVHQ---GFVLRVSEFAYADLSVILEKAEQ--EDNPLILILDGLTDPHNFGSILRTADATQVAGIIIPKHRAVGVTPVVAKTSTGAVAHVPIARVTNLSQTLDKLKEAGFWVFGT--DMNGTPSHKWNT-AGKLALIIGNEGKGISSNIKKQVDEMITIPMKGHVQSLNASVAAAVLMY 235
>gi|148322280|gb|EDK87530.1| rRNA methyltransferase [Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphum ATCC 10953] (234 aa)
Score = 299, Expect = 1.5e-25, Identities = 85/202 (42%), Positives = 129/202 (63%)
 Q:  30 ELKEFKSK-NIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKE-SSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIIL 231
      +LK+ SK NIK+  KK     +N G+A  S+  + DFD  E++   DK ++L+LDEIQDP NFGAI R+++ F+V II + N ++INETV+KTS G + Y+N KV NLS+ +NKLKK +YW V A+ E +I ++ +  NK+V+++GNE G+ + +++ D +VKI M  + SLNVSV++ I+L
 S:  37 KLKDLASKRNIKIFYTGKKI--------ENSQGVAVYISNYDYYKDFDEAYEEL--AGKDKSLVLILDEIQDPRNFGAIIRSAEVFKVDLIIIPERNSVRINETVVKTSTGAIEYVNISKVTNLSDTINKLKKLDYW-VYGAVGEANINYNE-EDYPNKVVLVLGNEGSGIRKKVREHCDKLVKIPMYGQINSLNVSVASGILL 228
>gi|157150299|ref|YP_001449674.1| RNA methyltransferase [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] >gi|157075093|gb|ABV09776.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] (243 aa)
Score = 299, Expect = 1.5e-25, Identities = 81/228 (35%), Positives = 132/228 (57%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYV-----SYFDELKEFKS-KNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQN-ILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV EA  N +++Y     D++K+ + K + ++  KK  +   VHQ +L +A+ +  +TDF+ ++K   D ++L+LD + DP N G+I RT+ + V+G+I K+ + +  V KTS G + ++  +V NLS+ L+KLK+ +W  T D + P K+ T  KLV+I+GNE KG+S IKK D ++ I M+ VQSLN SV+ AI++Y
 S:   8 YGVHAVTEALAANTGNKLYIQDDLRGKKVDKIKDLAAEKKVSISWTPKKTLQEMTDGAVHQGFVLRVAEFA----YTDFEVLLKKAEQ--EDNPLLLILDGLTDPHNLGSILRTADATNVSGVIIPKHRAVGVTPVVAKTSTGAIEHIPIARVTNLSQTLDKLKEAGFWIFGT--DMQGTPSHKWNTG-GKLVLIIGNEGKGISSNIKKQVDEMISIPMNGHVQSLNASVAAAILMY 235
>gi|34763276|ref|ZP_00144235.1| 23S rRNA methyltransferase [Fusobacterium nucleatum subsp. vincentii ATCC 49256] >gi|27887047|gb|EAA24159.1| 23S rRNA methyltransferase [Fusobacterium nucleatum subsp. vincentii ATCC 49256] (234 aa)
Score = 297, Expect = 2.1e-25, Identities = 85/231 (36%), Positives = 137/231 (59%)
 Q:   1 MKKFFGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIK--LNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIIL 231
      M++ G  V EA  E  + + +++ LK  + +K  +K N K F  + + +    S+  + DFD  E++   DK ++L+LDEIQDP NFGAI R+++ F+V II + N ++INETV+KTS G + Y+N KV NLS+ +NKLKK +YW V A E SI ++ +  NK+++++GNE G+ + +++ D ++KI M  + SLNVSV++ I+L
 S:   1 MERIIGINPVTEALLNKE-KNIEKLEFYNGLKGETVQKLKDLASKRNIKIFYTGKKIDNSQGVAVYISNYDYYKDFDEAYEEL--AEKDKSLVLILDEIQDPRNFGAIIRSAEVFKVDLIIIPERNSVRINETVVKTSTGAIEYVNISKVTNLSDTINKLKKLDYW-VYGAAGEASINYNE-ENYSNKIILVLGNEGSGIRKKVREHCDKLIKIPMYGQINSLNVSVASGILL 228
>gi|15896402|ref|NP_349751.1| rRNA methylase [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] >gi|15026220|gb|AAK81091.1|AE007810_10 RRNA methylase, YACO B.subtilis ortholog [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] (252 aa)
Score = 297, Expect = 2.7e-25, Identities = 85/227 (37%), Positives = 125/227 (55%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDE-------LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEV--VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AVIEA K +  E  VS      L + K K I + V++K DK   VHQ ++ I+  +  + D D I   N D  ILVLDEI+DP N G+I RT++  V GII K  + + TV KTS G V Y+  KV+N++ ++KLKKE W   +D ++  ++ T  L +++G+E +G+S+L K+ D +VKI M  V SLN SV+ I++Y
 S:  12 GRNAVIEALKSDSTIEQVLVSSGKSEGSINVILAKAKEKGIPVKYVDRKKLDKISNGGVHQGVIAISTPYN---YCDVDDIILNAKEKNEDP-FILVLDEIEDPHNLGSIIRTAELCGVHGIIIPKRRNVGVTPTVYKTSAGAVKYVKIAKVSNINLAIDKLKKEGIWVYGAEIDGENYCYNQNMT--GALALVIGSEGRGISKLTKQKCDVLVKIPMVGKVNSLNASVAAGIVMY 241
>gi|154485051|ref|ZP_02027499.1| hypothetical protein EUBVEN_02772 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] >gi|149734004|gb|EDM50123.1| hypothetical protein EUBVEN_02772 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] (247 aa)
Score = 294, Expect = 4.8e-25, Identities = 77/227 (33%), Positives = 124/227 (54%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNE-LSEVYYVSYFDE------LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVV--HQNILG-IAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AVIEA++ + + +++ + + E   L+E K + +N V K+ D+   HQ ++G +A   T+  D  EK   +  +++LD+I+DP N GAI RT+   G+I K+  + TV KTS G +NY  KV N+S+ + +LKKE W VC +  ++   K I  +++GNE KGVS L+K+ DF+ I M  + SLN SV+T ++ Y
 S:  10 GRNAVIEAYRAGKTIDKLFVLEHCKEGSMNTVLREAKKHDTVINYVKKERLDQMSETGKHQGVIGYLAAYEYATVDEILDKAREK-----GESPFVILLDDIEDPHNLGAIIRTANLAGAHGVIIPKHRASGLTATVAKTSAGALNYTPVAKVTNISKTIEELKKEGMWFVCADMGGTTMYDLDLKGSIG---LVIGNEGKGVSRLVKEKCDFVASIPMFGDIDSLNASVATGVLAY 238
>gi|188159024|ref|ZP_02512031.2| rRNA Methylase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides LC str. GM12] (244 aa)
Score = 294, Expect = 5.5e-25, Identities = 92/234 (39%), Positives = 138/234 (58%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFK--QNELSEVYYVSYFDELKEFKSKN--IKLNKVNKKFFDKY---EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNT-DKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLTHCL 238
      +GK V E K QN + E++ V   L EF KN IK+N V++  D+  + HQ I+  K+ + T    F + IN+LNT +K ++L+LD+I DP NFGAI R+   V GII   Q+Q+N TV+KTS G+  +  K NNL+ + LK ++W  T L++ S ++K   NK VI+GNE KGVSEL+ K+SDF V + + ++ S N SV+ +II +++ + L
 S:   7 YGKHVVFELLKKHQNMVKEIW-VKDLKILNEFDLKNTKIKVNVVSENKLDQLLETQTQHQGIIAQIKDYNYT------PFNQLINDLNTKEKSLVLILDQIHDPYNFGAIIRSCSLLNVDGIIILDKKQVQVNSTVLKTSSGSAFDIKICKTNNLNNAIKILKNNDFWIYATNLNQNSTDMTKIDF-ANKTAVIIGNEQKGVSELLTKNSDFNVYVPSNKNIDSFNASVACSIICFWIANYL 240
>gi|83319473|ref|YP_424103.1| RNA methyltransferase [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] >gi|83283359|gb|ABC01291.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] (244 aa)
Score = 291, Expect = 1.3e-24, Identities = 90/234 (38%), Positives = 139/234 (59%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNE-LSEVYYVSYFDELKEFKSKN--IKLNKVNKKFFD---KYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNT-DKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLTHCL 238
      +GK + E K+++ + + +V   L EF KN IK+N V++  D  K  +HQ I+  K+ + T    F E +N+LNT +K ++LVLD+I DP NFGAI R+   V GII   Q+Q+N TV+KTS G+  +  K NNL+ + LK  +W  T L++ S ++K +  NK VVI+GNE KGVSEL+ K+SDF + + + ++ S N SV+ +II +++ + L
 S:   7 YGKHVIYELLKKHKNMVKEIWVKNLKLLDEFDLKNTKIKINVVSENKLDQLLKTNELHQGIIAQIKDFNYT------PFDELLNDLNTKEKSLVLVLDQIHDPYNFGAIIRSCSLLNVDGIIILDKKQVQVNSTVLKTSSGSAFDIKISKTNNLNNAIKILKNNGFWIYATNLNQNSTDMTKTQF-ANKSVVIIGNEQKGVSELLTKNSDFNIYVPSNKNIDSFNASVACSIICFWIANYL 240
>gi|169190367|ref|ZP_02850339.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Paenibacillus sp. JDR-2] >gi|169002974|gb|EDS49849.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Paenibacillus sp. JDR-2] (251 aa)
Score = 286, Expect = 5.2e-24, Identities = 70/227 (30%), Positives = 128/227 (56%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQN-ELSEVYYVSYFDE------LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      GK V+EA +  ++++++   +   + E K  + + V+K+ D   V HQ  G+ +++  + + + + +  LN +  +L+LDEI+DP N G+I RT++  V G+I K  + + TV+KTS G  ++  +V NL++ +++LK+E W  T  + S P  +KT + L +++GNE KG+ LIK+ DF+VK+ M  + SLN SV+ +++Y
 S:  13 GKHPVMEALRSGRDINKIWIAEGAQKSLTQPIVAEAKQHGVIVQFVDKRKLDTMVEGVQHQ---GVVAQAAAFAYAEIEDLLARARELN-ETPFLLILDEIEDPHNLGSILRTAECTGVHGVIIPKRRSVGLTATVLKTSAGAAEHVPVARVTNLAQTIDRLKEEGVWVAGT---DVSAPQDVYKTKFDLPLAIVIGNEGKGMGRLIKEKCDFLVKLPMHGRLNSLNASVAAGVLMY 242
>gi|15828649|ref|NP_326009.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Mycoplasma pulmonis UAB CTIP] >gi|14089591|emb|CAC13351.1| TRNA/RRNA METHYLTRANSFERASE [Mycoplasma pulmonis] (229 aa)
Score = 285, Expect = 5.2e-24, Identities = 83/230 (36%), Positives = 129/230 (56%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKS-KNIKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLT 235
      GK +V++A + N  E+ YV  ++ EFK KNIK+  +K+F D  + HQ + + K +       ++ +  K+ IL+LD ++DP NFGAI R++ +F + II+   + IN TV+K S G  L F K N++S ++KLKK+ YW  ++LD S ++K  + N V+++GNE KG+S+ KK SD + I+  SVQSLN SV+ II  T
 S:   8 GKNSVLDALENNVKIEMLYV-LASKVHEFKHIKNIKIEVKDKQFLDSLVKENHQGYVAVLKSLNFV----------SLDQMIKSKETILILDHLEDPYNFGAILRSANAFGIKNIIYPIKRAVDINSTVLKVSSGGFVNLRFYKSNSISATIDKLKKQGYWIYSSSLDPTSEDINKISFN-NPSVLVIGNEKKGISQTTKKQSDQLFYIKTKGSVQSLNASVAAGIIFNLFT 227
>gi|110004177|emb|CAK98515.1| putative trna/rrna methyltransferase protein [Spiroplasma citri] (244 aa)
Score = 285, Expect = 5.3e-24, Identities = 65/151 (43%), Positives = 92/151 (60%)
 Q:  84 LNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYL 234
      L   +LVLD+I DP NFGAI RT  F V G+I   Q+ IN TV KTS G NY+  +VNNL+ + LKK+ +W  T+L+ K+ +S+ K DI + +IVGNE G+S + K +DF + I   + SLNVSV++AI++Y +
 S:  90 LQNKHPFLLVLDQISDPHNFGAILRTCDLFNVDGVIILDKRQVDINATVAKTSAGAFNYVPVCRVNNLTNAIEYLKKQGFWIYATSLNTKAQNVSELKYDI-PICLIVGNEGTGISAKLLKHADFNIYIPTAGHLDSLNVSVASAILIYQI 239
>gi|15903354|ref|NP_358904.1| tRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|15458955|gb|AAL00115.1| tRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase, TrmH family [Streptococcus pneumoniae R6] (253 aa)
Score = 285, Expect = 6.1e-24, Identities = 77/228 (33%), Positives = 126/228 (55%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYF-----DELKEFKS-KNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV EA  N +++Y     +++KE + K + ++ +KK  +   VHQ  G   S  +++ D + K   + ++L+LD + DP N G+I RT+ + V+G+I K+ + +  V KT+ G + ++  +V NLS+ L+KLK E +WT T D  P K+ T  K+ +I+GNE KG+S IKK D ++ I M+ VQSLN SV+ AI++Y
 S:  19 YGVHAVTEALLANTGNKLYLQEDLRGKNVEKVKELATEKKVSISWTSKKSLSEMTEGAVHQ---GFVLRVSEFAYSELDYILAKTRQ--EENPLLLILDGLTDPHNLGSILRTADATNVSGVIIPKHRAVGVTPVVAKTATGAIEHVPIARVTNLSQTLDKLKDEGFWTFGT--DMNGTPCHKWNTK-GKIALIIGNEGKGISSNIKKQVDEMITIPMNGHVQSLNASVAAAILMY 246
>gi|182684414|ref|YP_001836161.1| spoU rRNA methylase family protein [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|182629748|gb|ACB90696.1| spoU rRNA methylase family protein [Streptococcus pneumoniae CGSP14] (253 aa)
Score = 285, Expect = 6.2e-24, Identities = 77/228 (33%), Positives = 126/228 (55%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYF-----DELKEFKS-KNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV EA  N +++Y     +++KE + K + ++ +KK  +   VHQ  G   S  +++ D + K   + ++L+LD + DP N G+I RT+ + V+G+I K+ + +  V KT+ G + ++  +V NLS+ L+KLK E +WT T D  P K+ T  K+ +I+GNE KG+S IKK D ++ I M+ VQSLN SV+ AI++Y
 S:  19 YGVHAVTEALLANTGNKLYLQEDLRGKNVEKVKELATEKKVSISWTSKKSLSEMTEGAVHQ---GFVLRVSEFAYSELDYILAKTRQ--EENPLLLILDGLTDPHNLGSILRTADATNVSGVIIPKHRTVGVTPVVAKTATGAIEHVPIARVTNLSQTLDKLKDEGFWTFGT--DMNGTPCHKWNTK-GKIALIIGNEGKGISSNIKKQVDEMITIPMNGHVQSLNASVAAAILMY 246
>gi|167464999|ref|ZP_02330088.1| 23S rRNA methyltransferase [Paenibacillus larvae subsp. larvae BRL-230010] (245 aa)
Score = 282, Expect = 1.2e-23, Identities = 74/232 (31%), Positives = 128/232 (55%)
 Q:   1 MKKFFG-KKAVIEAFKQNE-LSEVYYVSYFDE------LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDE-KSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      M++F G K +V+EA +  +++++   +   L E K  I + V+++ D+  + HQ  GI + +  +  + + K   D  IL+LDEI+DP N G+I RT+  V G+I K   + TV KTS G V Y+  +V NL++ + +LK++ W  T +++ + + S F+ I  +++GNENKGV L+K+ DF+VK+ M  + SLN SV+ +++Y
 S:   1 MEEFIGGKHSVLEALRSGRTINKIWIAENAGKQQAGSVLSEAKKHGIIVQTVDRRKLDQMAEGIQHQ---GIVAQVAAYEYASVEDILNKATQKGEDP-FILILDEIEDPHNLGSILRTADCTGVHGVIIPKRRSAGLTATVSKTSAGAVEYVPVARVTNLAQTIEQLKEKGIWVAGTDVNQAEDVYRSNFRMPI---ALVIGNENKGVGRLVKEKCDFLVKLPMHGQINSLNASVAAGVLMY 236
>gi|149002852|ref|ZP_01827778.1| spoU rRNA methylase family protein [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|168493358|ref|ZP_02717501.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] >gi|194397072|ref|YP_002038090.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Streptococcus pneumoniae G54] >gi|147759146|gb|EDK66140.1| spoU rRNA methylase family protein [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|183576562|gb|EDT97090.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] >gi|194356739|gb|ACF55187.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Streptococcus pneumoniae G54] (242 aa)
Score = 282, Expect = 1.3e-23, Identities = 77/228 (33%), Positives = 126/228 (55%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYF-----DELKEFKS-KNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV EA  N +++Y     +++KE + K + ++ +KK  +   VHQ  G   S  +++ D + K   + ++L+LD + DP N G+I RT+ + V+G+I K+ + +  V KT+ G + ++  +V NLS+ L+KLK E +WT T D  P K+ T  K+ +I+GNE KG+S IKK D ++ I M+ VQSLN SV+ AI++Y
 S:   8 YGVHAVTEALLANTGNKLYLQEDLRGKNVEKVKELATEKKVSISWTSKKSLSEMTEGAVHQ---GFVLRVSEFAYSELDYILAKTRQ--EENPLLLILDGLTDPHNLGSILRTADATNVSGVIIPKHRTVGVTPVVAKTATGAIEHVPIARVTNLSQTLDKLKDEGFWTFGT--DMNGTPCHKWNTK-GKIALIIGNEGKGISSNIKKQVDEMITIPMNGHVQSLNASVAAAILMY 235
>gi|116516815|ref|YP_816752.1| TrmH family RNA methyltransferase group 3 [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|148992659|ref|ZP_01822327.1| pyridoxine biosynthesis protein [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|148997484|ref|ZP_01825089.1| pyridoxine biosynthesis protein [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|168483931|ref|ZP_02708883.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|168489618|ref|ZP_02713817.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|168575914|ref|ZP_02721829.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Streptococcus pneumoniae MLV-016] >gi|169833851|ref|YP_001694873.1| RNA methyltransferase [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|116077391|gb|ABJ55111.1| TrmH family RNA methyltransferase group 3 [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|147756539|gb|EDK63580.1| pyridoxine biosynthesis protein [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|147928676|gb|EDK79690.1| pyridoxine biosynthesis protein [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|168996353|gb|ACA36965.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|172042719|gb|EDT50765.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|183571884|gb|EDT92412.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|183578281|gb|EDT98809.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Streptococcus pneumoniae MLV-016] (242 aa)
Score = 282, Expect = 1.3e-23, Identities = 77/228 (33%), Positives = 126/228 (55%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYF-----DELKEFKS-KNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV EA  N +++Y     +++KE + K + ++ +KK  +   VHQ  G   S  +++ D + K   + ++L+LD + DP N G+I RT+ + V+G+I K+ + +  V KT+ G + ++  +V NLS+ L+KLK E +WT T D  P K+ T  K+ +I+GNE KG+S IKK D ++ I M+ VQSLN SV+ AI++Y
 S:   8 YGVHAVTEALLANTGNKLYLQEDLRGKNVEKVKELATEKKVSISWTSKKSLSEMTEGAVHQ---GFVLRVSEFAYSELDYILAKTRQ--EENPLLLILDGLTDPHNLGSILRTADATNVSGVIIPKHRAVGVTPVVAKTATGAIEHVPIARVTNLSQTLDKLKDEGFWTFGT--DMNGTPCHKWNTK-GKIALIIGNEGKGISSNIKKQVDEMITIPMNGHVQSLNASVAAAILMY 235
>gi|149011685|ref|ZP_01832881.1| TrmH family RNA methyltransferase group 3 [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|147764116|gb|EDK71048.1| TrmH family RNA methyltransferase group 3 [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] (242 aa)
Score = 282, Expect = 1.3e-23, Identities = 77/228 (33%), Positives = 126/228 (55%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYF-----DELKEFKS-KNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV EA  N +++Y     +++KE + K + ++ +KK  +   VHQ  G   S  +++ D + K   + ++L+LD + DP N G+I RT+ + V+G+I K+ + +  V KT+ G + ++  +V NLS+ L+KLK E +WT T D  P K+ T  K+ +I+GNE KG+S IKK D ++ I M+ VQSLN SV+ AI++Y
 S:   8 YGVHAVTEALLANTGNKLYLQEDLRGKNVEKVKELATEKKVSISWTSKKSLSEMTEGAVHQ---GFVLRVSEFAYSELDYILAKTRQ--EENPLLLILDGLTDPHNLGSILRTADATNVSGVIIPKHRAVGVTPVVAKTATGAIEHVPIARVTNLSQTLDKLKDEGFWTFGT--DMNGTPCHKWNTK-GKIALIIGNEGKGISSNIKKQVDEMITIPMNGHVQSLNASVAAAILMY 235
>gi|160947201|ref|ZP_02094368.1| hypothetical protein PEPMIC_01134 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] >gi|158446335|gb|EDP23330.1| hypothetical protein PEPMIC_01134 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] (254 aa)
Score = 282, Expect = 1.4e-23, Identities = 79/228 (34%), Positives = 130/228 (57%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYV-------SYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN---KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      FG+ AV+EA + +  E Y+    S  + + K+ I +++++K  +   VVHQ + +    ++ + ++  + N D  +++LDEI+DP NFGAI RT ++ V GII K NQ +  V K+S G VN++  KV N+++ + KL+KEN W V A E   K TD++  + +++GNE KG+ +LI+K DF+ K+ M  V SLN S + AI++Y
 S:  15 FGRNAVLEALESDRKVEKIYILKGDLKGSINKIIGKAKANGILISEIDKHKLENMAEGVVHQGVCALISSFE---YSTVEEILQSAKDKNEDL-FLVILDEIEDPHNFGAIIRTCEAVGVHGIIVSKRNQAPVTSIVQKSSAGAVNHIKIAKVANIADTILKLQKENVW-VYGACGEA----EKIYTDMDFKGNIAIVIGNEGKGIGQLIRKRCDFLTKLPMKGKVSSLNASNACAILVY 245
>gi|168491355|ref|ZP_02715498.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|183574511|gb|EDT95039.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] (242 aa)
Score = 282, Expect = 1.4e-23, Identities = 77/228 (33%), Positives = 126/228 (55%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYF-----DELKEFKS-KNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV EA  N +++Y     +++KE + K + ++ +KK  +   VHQ  G   S  +++ D + K   + ++L+LD + DP N G+I RT+ + V+G+I K+ + +  V KT+ G + ++  +V NLS+ L+KLK E +WT T D  P K+ T  K+ +I+GNE KG+S IKK D ++ I M+ VQSLN SV+ AI++Y
 S:   8 YGVHAVTEALLANTGNKLYLQEDLRGKNVEKVKELATEKKVSISWTSKKSLSEMTEGAVHQ---GFVLRVSEFAYSELDYILAKTRQ--EENSLLLILDGLTDPHNLGSILRTADATNVSGVIIPKHRAVGVTPVVAKTATGAIEHVPIARVTNLSQTLDKLKDEGFWTFGT--DMNGTPCHKWNTK-GKIALIIGNEGKGISSNIKKQVDEMITIPMNGHVQSLNASVAAAILMY 235
>gi|148984799|ref|ZP_01818052.1| TrmH family RNA methyltransferase group 3 [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|148990265|ref|ZP_01821476.1| TrmH family RNA methyltransferase group 3 [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|168486152|ref|ZP_02710660.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|147922821|gb|EDK73937.1| TrmH family RNA methyltransferase group 3 [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|147924404|gb|EDK75494.1| TrmH family RNA methyltransferase group 3 [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|183570789|gb|EDT91317.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] (242 aa)
Score = 282, Expect = 1.5e-23, Identities = 77/228 (33%), Positives = 126/228 (55%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYF-----DELKEFKS-KNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV EA  N +++Y     +++KE + K + ++ +KK  +   VHQ  G   S  +++ D + K   + ++L+LD + DP N G+I RT+ + V+G+I K+ + +  V KT+ G + ++  +V NLS+ L+KLK E +WT T D  P K+ T  K+ +I+GNE KG+S IKK D ++ I M+ VQSLN SV+ AI++Y
 S:   8 YGVHAVTEALLANTGNKLYLQEDLRGKNVEKVKELATEKKVSISWTSKKSLSEITEGAVHQ---GFVLRVSEFAYSELDYILAKTRQ--EENPLLLILDGLTDPHNLGSILRTADATNVSGVIIPKHRAVGVTPVVAKTATGAIEHVPIARVTNLSQTLDKLKDEGFWTFGT--DMNGTPCHKWNTK-GKIALIIGNEGKGISSNIKKQVDEMITIPMNGHVQSLNASVAAAILMY 235
>gi|55820190|ref|YP_138632.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|55822078|ref|YP_140519.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] >gi|116627048|ref|YP_819667.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Streptococcus thermophilus LMD-9] >gi|55736175|gb|AAV59817.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|55738063|gb|AAV61704.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] >gi|116100325|gb|ABJ65471.1| rRNA methylase [Streptococcus thermophilus LMD-9] (247 aa)
Score = 281, Expect = 1.5e-23, Identities = 78/228 (34%), Positives = 123/228 (53%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYF-----DELKEFKS-KNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV E+ + N +++Y     D +K  + K + ++  KK     VHQ  G   S  ++D  ++K   + +IL+LD + DP NFG+I RT+ + QV G+I K+ + +  V KTS G V ++  +V NLS+ L+KLK+ +W  T +D +  K+ T  KL +I+GNE KG+S IKK D ++ I M  VQSLN SV+ A+++Y
 S:  13 YGVHAVTESLEANTGNKLYIQDDLRGKNVDAIKALAAEKKVSISWTPKKTLSDMTGGAVHQ---GFVLRVSEFAYSDLSVIMDKAEQ--EENPLILILDGLNDPHNFGSILRTADATQVTGVIIPKHRAVGVTPVVAKTSTGAVEHIPIARVTNLSQTLDKLKEAGFWVFGTDMDGTAS--HKWNT-AGKLALIIGNEGKGISANIKKQVDEMITIPMGGHVQSLNASVAAAVLMY 240
>gi|167036782|ref|YP_001664360.1| RNA methyltransferase [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] >gi|166855616|gb|ABY94024.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] (247 aa)
Score = 281, Expect = 1.7e-23, Identities = 80/228 (35%), Positives = 126/228 (55%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSY-----FDELKEF-KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      FG+ VIEA K + E YVS    ++ F K  I ++ +   K   QN G+  S++ + + D +E    +K +L+LDEI DP N GAI R++++F V GII K  + +N TV+KTS G V ++  KV+N++ + LK+  W V T ++ EKS   +  +   ++GNE KGVS+L+ ++ DF+VKI M  + SLN SV+ +I++Y
 S:   8 FGRNPVIEAIKSGKEIEKIYVSKTAGGNISKIINFAKEAGIVVSTTDNDTLSKL-AGSQNHQGVVALSAVYKYFEVDDLLEYAEQ-KKEKPFLLILDEITDPHNLGAIIRSAEAFGVHGIIIPKRRAVGVNATVVKTSAGAVEHMRIAKVSNINNTIRDLKERGLWIVGTDVNAEKSFEELNYDFPV---AFVIGNEGKGVSKLVLQNCDFVVKIPMKGKINSLNASVAASILIY 237
>gi|15901307|ref|NP_345911.1| spoU rRNA methylase family protein [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|111657374|ref|ZP_01408131.1| hypothetical protein SpneT_02001428 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|14972946|gb|AAK75551.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] (242 aa)
Score = 281, Expect = 1.8e-23, Identities = 77/228 (33%), Positives = 126/228 (55%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYF-----DELKEFKS-KNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV EA  N +++Y     +++KE + K + ++ +KK  +   VHQ  G   S  +++ D + K   + ++L+LD + DP N G+I RT+ + V+G+I K+ + +  V KT+ G + ++  +V NLS+ L+KLK E +WT T D  P K+ T  K+ +I+GNE KG+S IKK D ++ I M+ VQSLN SV+ AI++Y
 S:   8 YGVHAVTEALLANTGNKLYLQEDLRGKNVEKVKELATEKKVSISWTSKKSLSEITEGAVHQ---GFVLRVSEFAYSELDYILAKTRQ--EENPLLLILDGLTDPHNLGSILRTADATNVSGVIIPKHRTVGVTPVVAKTATGAIEHVPIARVTNLSQTLDKLKDEGFWTFGT--DMNGTPCHKWNTK-GKIALIIGNEGKGISSNIKKQVDEMITIPMNGHVQSLNASVAAAILMY 235
>gi|530425|emb|CAA83745.1| rRNA methylase [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] (223 aa)
Score = 281, Expect = 1.8e-23, Identities = 86/215 (40%), Positives = 128/215 (59%)
 Q:  24 YVSYFDELKEFKSKN--IKLNKVNKKFFD---KYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNT-DKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLTHCL 238
      +V   L EF KN IK+N V++  D  K  +HQ I+  K+ + T    F E +N+LNT +K ++LVLD+I DP NFGAI R+   V GII   Q+Q+N TV+KTS G+  +  K NNL+ + LK  +W  T L++ S ++K +  NK VVI+GNE KGVSEL+ K+SDF + + + ++ S N SV+ +II +++ + L
 S:   6 WVKNLKLLDEFDLKNTKIKINVVSENKLDQLLKTNELHQGIIAQIKDFNYT------PFDELLNDLNTKEKSLVLVLDQIHDPYNFGAIIRSCSLLNVDGIIILDKKQVQVNSTVLKTSSGSAFDIKISKTNNLNNAIKILKNNGFWIYATNLNQNSTDMTKTQF-ANKSVVIIGNEQKGVSELLTKNSDFNIYVPSNKNIDSFNSSVACSIICFWIANYL 219
>gi|148377309|ref|YP_001256185.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Mycoplasma agalactiae PG2] >gi|148291355|emb|CAL58738.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Mycoplasma agalactiae PG2] (233 aa)
Score = 280, Expect = 2.0e-23, Identities = 89/236 (37%), Positives = 134/236 (56%)
 Q:   1 MKKFF--GKKAVIEAFKQNELSEVYYV---SYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVV-HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDK-KIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLTH 236
      MKK + GK +VI+A K   E YV  S+ D+LKEF  NIK+  + FF +Y  HQ L  K    DF+ + +I+ + D K +L+LD I DP NFGAI RT+ + + II K+  + TV+K S G  + +KV+N++ + KLKK +W  + LDE ++P +K +  N  ++VGNE KG+S+ +  +D V I  +VQS+NVSV+T I+L+ L +
 S:   1 MKKLYMCGKNSVIDAIKAKLPIEAVYVLSKSHADKLKEFS--NIKIVVKDASFFKEYNSENHQGYLLFLK--------DFNYY--EIDVIKKDNPKTVLILDHIHDPHNFGAIIRTANAAGIKHIIIPKDRSTDVTSTVLKVSSGGFVGVKIIKVSNIASSIEKLKKWGFWIYSSLLDENAVPYNKVQYAGN-CALVVGNEEKGISKPVVNATDVKVYIPQFGTVQSMNVSVATGILLFELVN 230
>gi|149019402|ref|ZP_01834764.1| TrmH family RNA methyltransferase group 3 [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|147931272|gb|EDK82251.1| TrmH family RNA methyltransferase group 3 [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] (169 aa)
Score = 280, Expect = 2.0e-23, Identities = 58/146 (39%), Positives = 90/146 (61%)
 Q:  87 DKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + ++L+LD + DP N G+I RT+ + V+G+I K+ + +  V KT+ G + ++  +V NLS+ L+KLK E +WT T D  P K+ T  K+ +I+GNE KG+S IKK D ++ I M+ VQSLN SV+ AI++Y
 S:  20 ENPLLLILDGLTDPHNLGSILRTADATNVSGVIIPKHRAVGVTPVVAKTATGAIEHVPIARVTNLSQTLDKLKDEGFWTFGT--DMNGTPCHKWNTK-GKIALIIGNEGKGISSNIKKQVDEMITIPMNGHVQSLNASVAAAILMY 162
>gi|50915006|ref|YP_060978.1| 23S rRNA Gm2251 methyltransferase [Streptococcus pyogenes MGAS10394] >gi|50904080|gb|AAT87795.1| 23S rRNA Gm2251 methyltransferase [Streptococcus pyogenes MGAS10394] (257 aa)
Score = 280, Expect = 2.2e-23, Identities = 80/228 (35%), Positives = 121/228 (53%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE-----------VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV E+ + N +++Y   ++L+ K NIK   KK  +       VHQ  G   S  +TD D +E     +IL+LD + DP N G+I RT+ + V G+I K+ + +  V KTS G V ++  +V NLS++L+KLK  +W  T D  P  + T+ KL +++GNE KG+S IKK D ++ I M+ VQSLN SV+ AI++Y
 S:  23 YGVHAVTESLQANTGNKLYIQ---EDLRGKKVDNIKSLATQKKVAISWTPKKTLSQMTDGAVHQ---GFVLRVSAFAYTDVDEILEIAEQ--EANPLILILDGLTDPHNLGSILRTADATNVCGVIIPKHRSVGVTPVVSKTSTGAVEHIPIARVTNLSQILDKLKARGFWIFGT--DMNGTPSDCWNTN-GKLALVIGNEGKGISTNIKKQVDEMITIPMNGHVQSLNASVAAAILMY 250
>gi|150392179|ref|YP_001322228.1| RNA methyltransferase [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] >gi|149952041|gb|ABR50569.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] (248 aa)
Score = 279, Expect = 3.0e-23, Identities = 76/230 (33%), Positives = 128/230 (55%)
 Q:   3 KFFGKKAVIEAFKQN-ELSEVYYVSYFDE--LKEF----KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKK----IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      K G+ V+EA K  E+ ++   +E +K+   K +NI + V ++ D+  H + G+ + +  ++D ++ +E   N KK   IL+LDEI DP N G+I RT+ + V GII K  + +  V KTS G + Y+  KV+N+S+ ++KLK++ W   + K +  F+ D  L +++G E G+S L+K+ DF+VK+ M  V SLN SV+ A+++Y
 S:   5 KIEGRNPVLEALKAGREIDKLLIAKGAEEGSMKKIIGMAKDQNIIVQYVERQKLDQISESHAH-QGVIAQVAAYEYSDVETILE-----NAQKKGKSPFILILDEIMDPHNLGSIIRTADAVGVDGIIIPKRRAVGLTAVVAKTSAGAIEYVPVAKVSNISQTIDKLKEKGVWVAGADMKGKQL---HFEADFKGALALVIGGEGSGISRLVKEKCDFLVKLPMAGQVSSLNASVAAAVLMY 237
>gi|50364903|ref|YP_053328.1| rRNA methylase [Mesoplasma florum L1] >gi|50363459|gb|AAT75444.1| rRNA methylase [Mesoplasma florum L1] (242 aa)
Score = 278, Expect = 4.1e-23, Identities = 85/232 (36%), Positives = 135/232 (58%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQ--NELSEVYYVSYFDELK---EFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDK-KIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLTH 236
      +GK AV E K+ N + ++Y S F  K  EF+  + L K+   + E HQ I+  KE    ++ F E +N + D+ K++L+LD+IQDP NFGAI R+S  V I+  + Q+ +N TV+KTS GTV +N KV NLS + L+K +W  T L+ +S + K   N+ +++GNE+ GVS+L+ K+SD V I  +++ S N +V+T++ILY++ +
 S:   8 YGKHAVNEFIKKHPNLIKKIYISSDFKIDKSNNEFQILKVDLKKIENLVGN--EANHQGIVAEVKE------FNYKPFGEALNQMKDDEPKLVLILDQIQDPYNFGAIIRSSSLLGVDQIVILDHKQVFVNSTVVKTSAGTVYDMNISKVTNLSNAIKDLQKNGFWIYSTHLNSESNDMRKVDF-ANRTAIVIGNEHNGVSDLVMKNSDMNVFIPSTNTIDSYNANVATSLILYHVAN 236
>gi|15675741|ref|NP_269915.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|19746851|ref|NP_607987.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|71911465|ref|YP_283015.1| 23S rRNA methyltransferase [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|139474428|ref|YP_001129144.1| SpoU rRNA methylase family protein [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] >gi|13622961|gb|AAK34636.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|19749091|gb|AAL98486.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|71854247|gb|AAZ52270.1| 23S rRNA methyltransferase [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|134272675|emb|CAM30946.1| SpoU rRNA methylase family protein [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] (248 aa)
Score = 278, Expect = 4.2e-23, Identities = 80/228 (35%), Positives = 120/228 (52%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE-----------VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV E+ + N +++Y   ++L+ K NIK   KK  +       VHQ  G   S  +TD D +E     +IL+LD + DP N G+I RT+ + V G+I K+ + +  V KTS G V ++  +V NLS+ L+KLK  +W  T D  P  + T+ KL +++GNE KG+S IKK D ++ I M+ VQSLN SV+ AI++Y
 S:  14 YGVHAVTESLQANTGNKLYIQ---EDLRGKKVDNIKSLATQKKVAISWTPKKTLSQMTDGAVHQ---GFVLRVSAFAYTDVDEILEIAEQ--EANPLILILDGLTDPHNLGSILRTADATNVCGVIIPKHRSVGVTPVVSKTSTGAVEHIPIARVTNLSQTLDKLKARGFWIFGT--DMNGTPSDCWNTN-GKLALVIGNEGKGISTNIKKQVDEMITIPMNGHVQSLNASVAAAILMY 241
>gi|42561476|ref|NP_975927.1| rRNA methylase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|42492975|emb|CAE77569.1| rRNA Methylase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] (244 aa)
Score = 278, Expect = 4.2e-23, Identities = 85/234 (36%), Positives = 129/234 (55%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFK--QNELSEVYYVSYFDELKEF--KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLTHCL 238
      +GK V E K QN + E++ V   L EF K  IK+N V++  D+     GI +   +T F+ I +N  +K ++L+LD+I D NFGAI R+   V GII   Q+Q+N TV+KTS G+  +  K NNL+ + LK N+W  T L++ S ++K   NK VI+GNE KGVSEL+ K+SDF + + + ++ S N SV+ +II +++ + L
 S:   7 YGKHVVFELLKKHQNMVKEIW-VKDLKILNEFDLKKTKIKVNVVSENKLDQLLETQTQHQGIIAQIKDFNYTPFNELISDLNK--KEKSLVLILDQIHDSYNFGAIIRSCSLLNVDGIIILDKKQVQVNSTVLKTSSGSAFDIKICKTNNLNNAIKILKNNNFWIYATNLNQNSTDMTKIDF-ANKTAVIIGNEQKGVSELLTKNSDFNIYVPSNKNIDSFNASVACSIICFWIANYL 240
>gi|56807805|ref|ZP_00365654.1| COG0566: rRNA methylases [Streptococcus pyogenes M49 591] (248 aa)
Score = 278, Expect = 4.2e-23, Identities = 80/228 (35%), Positives = 120/228 (52%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE-----------VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV E+ + N +++Y   ++L+ K NIK   KK  +       VHQ  G   S  +TD D +E     +IL+LD + DP N G+I RT+ + V G+I K+ + +  V KTS G V ++  +V NLS+ L+KLK  +W  T D  P  + T+ KL +++GNE KG+S IKK D ++ I M+ VQSLN SV+ AI++Y
 S:  14 YGVHAVTESLQANTGNKLYIQ---EDLRGKKVDNIKSLATQKKVAISWTPKKTLSQMTDGAVHQ---GFVLRVSAFAYTDVDEILEIAEQ--EANPLILILDGLTDPHNLGSILRTADATNVCGVIIPKHRSVGVTPVVSKTSTGAVEHIPIARVTNLSQTLDKLKARGFWIFGT--DMNGTPSDCWNTN-GKLALVIGNEGKGISTNIKKQVDEMITIPMNGHVQSLNASVAAAILMY 241
>gi|196163325|ref|ZP_03123856.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Clostridium difficile QCD-23m63] (245 aa)
Score = 278, Expect = 4.4e-23, Identities = 78/232 (33%), Positives = 125/232 (53%)
 Q:   1 MKKFFGKKAVIEAFKQN-ELSEVYYVSYFDE--LKEF----KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVH--QNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      M  G+ VIEA K + E+ ++  +  E +K+   K KNI + V+K  D+  H Q ++ A E   + + D I+ + N + D  ++LDEI DP N G+I RT+ +  G+I K  + I  V K S G V Y+  KV N+  + +LK+E W   +D ++   +K ++  L V++G+E G+S L+K++ DFIVK+ M +V SLN SV+ I+LY
 S:   1 MANIEGRNPVIEAIKSDREIDKILIANSAKEGSIKKIIGMAKDKNIIIQYVDKHKLDEVSTSHSHQGVIAYASEHK---YYELDELIDLVKNKDEDP-FFIILDEITDPHNLGSIIRTADAVGAHGVIIPKRRSVHITPVVAKASAGAVEYMPVCKVTNIVNTIKRLKEEGLWIAAADMDGETF----YKQNLTGPLGVVIGSEGFGISRLVKQNCDFIVKMPMIGNVTSLNASVAGGILLY 234
>gi|71904302|ref|YP_281105.1| 23S rRNA methyltransferase [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|94991229|ref|YP_599329.1| 23S rRNA Gm2251 methyltransferase [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94995142|ref|YP_603240.1| 23S rRNA Gm2251 methyltransferase [Streptococcus pyogenes MGAS10750] >gi|71803397|gb|AAX72750.1| 23S rRNA methyltransferase [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|94544737|gb|ABF34785.1| 23S rRNA Gm2251 methyltransferase [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94548650|gb|ABF38696.1| 23S rRNA Gm2251 methyltransferase [Streptococcus pyogenes MGAS10750] (257 aa)
Score = 277, Expect = 4.5e-23, Identities = 80/228 (35%), Positives = 120/228 (52%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE-----------VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV E+ + N +++Y   ++L+ K NIK   KK  +       VHQ  G   S  +TD D +E     +IL+LD + DP N G+I RT+ + V G+I K+ + +  V KTS G V ++  +V NLS+ L+KLK  +W  T D  P  + T+ KL +++GNE KG+S IKK D ++ I M+ VQSLN SV+ AI++Y
 S:  23 YGVHAVTESLQANTGNKLYIQ---EDLRGKKVDNIKSLATQKKVAISWTPKKTLSQMTDGAVHQ---GFVLRVSAFAYTDVDEILEIAEQ--EANPLILILDGLTDPHNLGSILRTADATNVCGVIIPKHRSVGVTPVVSKTSTGAVEHIPIARVTNLSQTLDKLKARGFWIFGT--DMNGTPSDCWNTN-GKLALVIGNEGKGISTNIKKQVDEMITIPMNGHVQSLNASVAAAILMY 250
>gi|167756030|ref|ZP_02428157.1| hypothetical protein CLORAM_01550 [Clostridium ramosum DSM 1402] >gi|167704022|gb|EDS18601.1| hypothetical protein CLORAM_01550 [Clostridium ramosum DSM 1402] (241 aa)
Score = 277, Expect = 4.9e-23, Identities = 82/232 (35%), Positives = 129/232 (55%)
 Q:   1 MKKF-FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDE----LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKK-IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      MK++ +GK ++EA K ++   YV  +  +++ K K I  V+K F K  V HQ ++  +E    + S E IN +  K+ ++L+LD ++DP N GAI RT + V G+I KN + +N TV K S G ++++  +V NL+ L LKK ++W V  LD+    + D N LV+++G+E G+S L+KK D V + M  + SLN SV+TA+ILY
 S:   1 MKQYIYGKNTILEALKGDKSVYTVYVQNNAKDNGIIEQCKRKKIPFKIVDKSEFIKKLGNVSHQGVMAEIEEYR------YYSIDEIINTIPDGKQPLLLMLDGLEDPHNLGAILRTCDAIGVDGVIIGKNRSVGLNGTVAKVSTGAIDHVKVAQVTNLTRTLEDLKKRSFWVVGCDLDKSQ---DYRQVDYNMPLVIVIGSEGFGISRLVKKSCDINVVLPMVGHINSLNASVATAVILY 232
>gi|94989283|ref|YP_597384.1| 23S rRNA Gm2251 methyltransferase [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94993172|ref|YP_601271.1| 23S rRNA Gm2251 methyltransferase [Streptococcus pyogenes MGAS2096] >gi|94542791|gb|ABF32840.1| 23S rRNA Gm2251 methyltransferase [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94546680|gb|ABF36727.1| 23S rRNA Gm2251 methyltransferase [Streptococcus pyogenes MGAS2096] (257 aa)
Score = 277, Expect = 5.2e-23, Identities = 80/228 (35%), Positives = 120/228 (52%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE-----------VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV E+ + N +++Y   ++L+ K NIK   KK  +       VHQ  G   S  +TD D +E     +IL+LD + DP N G+I RT+ + V G+I K+ + +  V KTS G V ++  +V NLS+ L+KLK  +W  T D  P  + T+ KL +++GNE KG+S IKK D ++ I M+ VQSLN SV+ AI++Y
 S:  23 YGVHAVTESLQANTGNKLYIQ---EDLRGKKVDNIKSLATQKKVAISWTPKKTLSQMTDGAVHQ---GFVLRVSAFAYTDVDEILEIAEQ--EANPLILILDGLTDPHNLGSILRTADATNVCGVIIPKHRSVGVTPVVSKTSTGAVEHIPIARVTNLSQTLDKLKSRGFWIFGT--DMNGTPSDCWNTN-GKLALVIGNEGKGISTNIKKQVDEMITIPMNGHVQSLNASVAAAILMY 250
>gi|195978847|ref|YP_002124091.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] >gi|195975552|gb|ACG63078.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] (248 aa)
Score = 277, Expect = 5.7e-23, Identities = 79/228 (34%), Positives = 120/228 (52%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYF-----DELKEF-KSKNIKLNKVNKKFFDKYEV--VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV E+  N +++Y     D +K+  SK + ++  KK  +   VHQ  G   S  +T+ D +E     ++L+LD + DP NFG+I RT+ + V G+I K+ + +  V KTS G V ++  +V NLS+ L++LK  +W  T D  P K+ T  KL +I+GNE KG+S IKK D ++ I M  VQSLN SV+ AI++Y
 S:  14 YGVHAVTESLLANTGNKLYIQEDLRGKNVDHIKDLATSKKVSISWTKKKALSEMTAGAVHQ---GFVLRVSAFAYTELDELLELAQQ--EANPLLLILDGLTDPHNFGSILRTADATGVCGVIIPKHRAVGVTPVVAKTSTGAVEHVPIARVTNLSQALDQLKANGFWVFGT--DVTGTPSYKWNTS-GKLALIIGNEGKGISANIKKQVDEMITIPMMGHVQSLNASVAAAILMY 241
>gi|21911205|ref|NP_665473.1| SpoU family tRNA/rRNA methyltransferase [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28896582|ref|NP_802932.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|21905417|gb|AAM80276.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase, spoU family [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28811836|dbj|BAC64765.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Streptococcus pyogenes SSI-1] (248 aa)
Score = 276, Expect = 6.2e-23, Identities = 80/228 (35%), Positives = 120/228 (52%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE-----------VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV E+ + N +++Y   ++L+ K NIK   KK  +       VHQ  G   S  +TD D +E     +IL+LD + DP N G+I RT+ + V G+I K+ + +  V KTS G V ++  +V NLS+ L+KLK  +W  T D  P  + T+ KL +++GNE KG+S IKK D ++ I M+ VQSLN SV+ AI++Y
 S:  14 YGVHAVTESLQANTGNKLYIQ---EDLRGKKVDNIKSLATQKKVAISWTPKKTLSQMTDGAVHQ---GFVLRVSAFAYTDVDEILEIAEQ--EANPLILILDGLTDPHNLGSILRTADATNVCGVIIPKHRSVCVTPVVSKTSTGAVEHIPIARVTNLSQTLDKLKARGFWIFGT--DMNGTPSDCWNTN-GKLALVIGNEGKGISTNIKKQVDEMITIPMNGHVQSLNASVAAAILMY 241
>gi|149007272|ref|ZP_01830930.1| pyridoxine biosynthesis protein [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|147761076|gb|EDK68044.1| pyridoxine biosynthesis protein [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] (242 aa)
Score = 275, Expect = 8.3e-23, Identities = 76/228 (33%), Positives = 125/228 (54%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYF-----DELKEFKS-KNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV EA  N +++Y     +++KE + K + ++ +KK  +   VHQ  G   S  +++ D + K   + ++L+LD + DP N G+I RT+ + V+G+I K+ + +  V KT+ G + ++  +V NL++ L KLK E +WT T D  P K+ T  K+ +I+GNE KG+S IKK D ++ I M+ VQSLN SV+ AI++Y
 S:   8 YGVHAVTEALLANTGNKLYLQEDLRGKNVEKVKELATEKKVSISWTSKKSLSEMTEGAVHQ---GFVLRVSEFAYSELDYILAKTRQ--EENPLLLILDGLTDPHNLGSILRTADATNVSGVIIPKHRAVGVTPVVAKTATGAIEHVPIARVTNLNQTLYKLKDEGFWTFGT--DMNGTPCHKWNTK-GKIALIIGNEGKGISSNIKKQVDEMITIPMNGHVQSLNASVAAAILMY 235
>gi|167039502|ref|YP_001662487.1| RNA methyltransferase [Thermoanaerobacter sp. X514] >gi|166853742|gb|ABY92151.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Thermoanaerobacter sp. X514] (247 aa)
Score = 274, Expect = 1.0e-22, Identities = 78/228 (34%), Positives = 126/228 (55%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSY-----FDELKEF-KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      FG+ VIEA K + E YVS    ++ F K  I ++ +   +   +N G+  S++ + + D +E    +K +L+LDEI DP N GAI R++++F V GII K  + +N TV+KTS G V ++  KV+N++ + LK+  W V T ++ EKS   +  +   ++GNE KGVS+L+ ++ DF+VKI M  + SLN SV+ +I++Y
 S:   8 FGRNPVIEAIKSGKEIEKIYVSKTAGGNISKIINFAKEAGIVVSTTDNDTLSEL-AGSRNHQGVVALSAVYKYFEVDDLLEYAEQ-KKEKPFLLILDEITDPHNLGAIIRSAEAFGVHGIIIPKRRAVGVNATVVKTSAGAVEHMRIAKVSNINNTIRDLKERGLWIVGTDVNAEKSFEELNYDFPV---AFVIGNEGKGVSKLVLQNCDFVVKIPMKGKINSLNASVAASILIY 237
>gi|56961913|ref|YP_173635.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Bacillus clausii KSM-K16] >gi|56908147|dbj|BAD62674.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Bacillus clausii KSM-K16] (263 aa)
Score = 274, Expect = 1.1e-22, Identities = 74/231 (32%), Positives = 122/231 (52%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQN---------ELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLTH 236
      GK VIEA K      + S+  ++  +L  K +N+ +  K+ D+ V H N G+  +  + D D+ +    +  LVLDEI+DP N G+I RT+ +  GII K  + + +TV K S G + Y+ ++V NL+ +++LKK+ W  T  + +   + D N L +++G+E KG+S LIK+ DF+V I M  V SLN SV+ ++++Y + H
 S:  25 GKNPVIEAIKSGHPIHKIWIGDQSQKGQMTKLTQLA--KEQNVLVQTAPKRKLDQL-VGHSNHQGVVASVAAYEYADMDA-LFAKAAAAHEAPFFLVLDEIEDPHNLGSIMRTADAVGAHGIIIPKRRSVGLTQTVAKASTGAIEYIPVVRVTNLARTMDELKKQGLWFAGT---DAAAEGDYREADYNLPLCLVIGSEGKGISRLIKEKCDFLVSIPMKGRVTSLNASVAASLLMYEVFH 258
>gi|145956366|ref|ZP_01805362.1| hypothetical protein CdifQ_04000062 [Clostridium difficile QCD-32g58] >gi|168696128|ref|ZP_02728405.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Clostridium difficile QCD-37x79] >gi|168716316|ref|ZP_02748593.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Clostridium difficile QCD-63q42] >gi|168725885|ref|ZP_02758162.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Clostridium difficile QCD-76w55] >gi|168730330|ref|ZP_02762607.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Clostridium difficile QCD-97b34] >gi|196126509|ref|ZP_03118258.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Clostridium difficile ATCC 43255] >gi|196161009|ref|ZP_03121570.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Clostridium difficile CIP 107932] (245 aa)
Score = 273, Expect = 1.4e-22, Identities = 77/232 (33%), Positives = 124/232 (53%)
 Q:   1 MKKFFGKKAVIEAFKQN-ELSEVYYVSYFDE--LKEF----KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      M  G+ VIEA K + E+ ++  +  E +K+   K KNI + V+K  D+  H + G+  +S  + + D I+  N + D  ++LDEI DP N G+I RT+ +  G+I K  + I  V K S G V Y+  KV N+  + +LK+E W   +D ++   +K ++  L V++G+E G+S L+K++ DFIVK+ M +V SLN SV+ I+LY
 S:   1 MASIEGRNPVIEAIKSDREIDKILIANSAKEGSIKKIIGMAKDKNIIIQYVDKHKLDEVSTSHSH-QGVIAYASEYKYYELDELIDLAKNKDEDP-FFIILDEITDPHNLGSIIRTADAVGAHGVIIPKRRSVHITPVVAKASAGAVEYMPVCKVTNIVNTIKRLKEEGLWIAAADMDGETF----YKQNLTGPLGVVIGSEGFGISRLVKQNCDFIVKMPMIGNVTSLNASVAGGILLY 234
>gi|154502841|ref|ZP_02039901.1| hypothetical protein RUMGNA_00656 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] >gi|153796724|gb|EDN79144.1| hypothetical protein RUMGNA_00656 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] (255 aa)
Score = 271, Expect = 2.8e-22, Identities = 69/227 (30%), Positives = 118/227 (51%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNE-LSEVYYVSYFDE------LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVV--HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AV+EAF+ + + +V+ +  +   ++E K + +N V K+  + V  HQ ++ A   +  D   E+   +  +++LD I+DP N GAI RT+   G+I K  + + TV KTS G +NY  KV NL++ + +LK++ W VC + +S+   K I  +++GNE +GV L+K+ DF+ I M  + SLN SV+ ++ Y
 S:  19 GRNAVLEAFRSGKPIDKVFVLDGCQDGPVRTIVREAKKHDTIINFVGKERLSQISVTGKHQGVIAYAAAYEYSEVEDMLKLAEE----RGEDPFLILLDNIEDPHNLGAIIRTANLAGAHGVIIPKRRAVGLTATVAKTSAGALNYTPVAKVTNLAKTMEELKEKGLWFVCADMGGESMYRLNLKGPIG---LVIGNEGEGVGRLVKEKCDFVASIPMKGEIDSLNASVAAGVLAY 247
>gi|126697621|ref|YP_001086518.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Clostridium difficile 630] >gi|115249058|emb|CAJ66869.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Clostridium difficile 630] (248 aa)
Score = 270, Expect = 3.3e-22, Identities = 76/227 (33%), Positives = 123/227 (54%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQN-ELSEVYYVSYFDE--LKEF----KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ VIEA K + E+ ++  +  E +K+   K KNI + V+K  D+  H + G+  +S  + + D I+  N + D  ++LDEI DP N G+I RT+ +  G+I K  + I  V K S G V Y+  KV N+  + +LK+E W   +D ++   +K ++  L V++G+E G+S L+K++ DFIVK+ M +V SLN SV+ I+LY
 S:   9 GRNPVIEAIKSDREIDKILIANSAKEGSIKKIIGMAKDKNIIIQYVDKHKLDEVSTSHSH-QGVIAYASEYKYYELDELIDLAKNKDEDP-FFIILDEITDPHNLGSIIRTADAVGAHGVIIPKRRSVHITPVVAKASAGAVEYMPVCKVTNIVNTIKRLKEEGLWIAAADMDGETF----YKQNLTGPLGVVIGSEGFGISRLVKQNCDFIVKMPMIGNVTSLNASVAGGILLY 237
>gi|114567860|ref|YP_755014.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase YacO [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] >gi|114338795|gb|ABI69643.1| conserved hypothetical tRNA/rRNA methyltransferase yacO [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] (248 aa)
Score = 270, Expect = 3.4e-22, Identities = 76/228 (33%), Positives = 123/228 (53%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFK-QNELSEVYYVSYFDE--LKEF----KSKNIKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDI-NKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      FG AV EA K Q + ++Y   + L+E   + K +KL + KK D+ E HQ  GI E   + D  +EK+     +L+LD I+DP N GAI RT++  V GII  +  ++N TV + S G V ++ ++ NNL  + LK+E +W +  D K+  S F T I +  +++G E +G+ L++++ D +V+I M  + SLN SV+ A+++Y
 S:   6 FGINAVSEALKGQRRVYKIYAQRERQDKRLEEILTLAREKQLKLQYLEKKKMDELCEGKHQ---GIIAEVERYPYADLGQVLEKLQAQKEKPPFLLLLDGIEDPQNLGAIIRTAECAGVDGIIIPSHKSAEVNPTVSRVSAGAVEHMAIIRENNLVNTIKYLKQEGFWVL--GADAKA-RQSYFNTSIPSPTALVIGGEGQGIRRLVRENCDILVRIPMFGQLNSLNASVAAALLIY 236
>gi|77409659|ref|ZP_00786329.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Streptococcus agalactiae COH1] >gi|77413808|ref|ZP_00789988.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Streptococcus agalactiae 515] >gi|77160170|gb|EAO71301.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Streptococcus agalactiae 515] >gi|77171728|gb|EAO74927.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Streptococcus agalactiae COH1] (251 aa)
Score = 270, Expect = 3.6e-22, Identities = 78/228 (34%), Positives = 122/228 (53%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYF-----DELKEFKS-KNIKLNKVNKKFFDKYEV--VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV E+ + N +++Y     D++K  + K + ++  KK     VHQ  G  + S  + D  + K N  + +IL+LD + DP N G+I RT+ + V GII K+ + +  V KTS G V ++  +V NLS+ L+ LK +++W  T D  P K+ T  KL +++GNE KG+S IKK D ++ I M+ VQSLN SV+ AI++Y
 S:  17 YGLHAVTESLRANTGNKLYLQDDLRGKNVDKVKALATEKKVSISWTPKKILSDMTNGGVHQ---GFVLKVSEFAYADLSEIMTKAEN--EENPLILILDGLTDPHNLGSILRTADATNVTGIIIPKHRSVGVTPVVSKTSTGAVEHVPIARVTNLSQTLDTLKDKDFWIFGT--DMNGTPSHKWNTK-GKLALVIGNEGKGISHNIKKQVDEMITIPMNGHVQSLNASVAAAILMY 244
>gi|160893354|ref|ZP_02074141.1| hypothetical protein CLOL250_00904 [Clostridium sp. L2-50] >gi|156865046|gb|EDO58477.1| hypothetical protein CLOL250_00904 [Clostridium sp. L2-50] (251 aa)
Score = 270, Expect = 3.6e-22, Identities = 71/227 (31%), Positives = 120/227 (52%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYV-------SYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVV--HQNILG-IAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AV+EAF+ + + Y+    S  ++E K +  +N V+K+ ++   HQ ++ +A   I  F  EK     I +LDEI+DP N GAI RT+   G+I K  + I TV+K S G + Y  +KV NL++ +++LKK  W C +D + +  ++ ++  + +++GNE GVS L+K+ D++V I M  + SLN SV+ ++ Y
 S:  13 GRNAVMEAFRSGKTVDKLYLQDGCHDGSINSIVREAKKQETIINYVSKEKLNQMSSTGKHQGVIAHVAAYEYSAIDEIFAKAEEK-----GQPPFIFILDEIEDPHNLGAIVRTANLCGAHGVIIPKRRAVGITATVVKASAGAIAYTPVVKVTNLAKTIDELKKRGMWFACADMDGELM----YRCNLTGPMGLVIGNEGTGVSRLVKEKCDYVVSIPMSGDIDSLNASVAAGVLGY 241
>gi|25010279|ref|NP_734674.1| hypothetical protein gbs0204 [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|23094631|emb|CAD45849.1| Unknown [Streptococcus agalactiae NEM316] (249 aa)
Score = 270, Expect = 3.6e-22, Identities = 78/228 (34%), Positives = 122/228 (53%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYF-----DELKEFKS-KNIKLNKVNKKFFDKYEV--VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV E+ + N +++Y     D++K  + K + ++  KK     VHQ  G  + S  + D  + K N  + +IL+LD + DP N G+I RT+ + V GII K+ + +  V KTS G V ++  +V NLS+ L+ LK +++W  T D  P K+ T  KL +++GNE KG+S IKK D ++ I M+ VQSLN SV+ AI++Y
 S:  15 YGLHAVTESLRANTGNKLYLQDDLRGKNVDKVKALATEKKVSISWTPKKILSDMTNGGVHQ---GFVLKVSEFAYADLSEIMTKAEN--EENPLILILDGLTDPHNLGSILRTADATNVTGIIIPKHRSVGVTPVVSKTSTGAVEHVPIARVTNLSQTLDTLKDKDFWIFGT--DMNGTPSHKWNTK-GKLALVIGNEGKGISHNIKKQVDEMITIPMNGHVQSLNASVAAAILMY 242
>gi|52078591|ref|YP_077382.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase YacO [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52783952|ref|YP_089781.1| YacO [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52001802|gb|AAU21744.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase YacO [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52346454|gb|AAU39088.1| YacO [Bacillus licheniformis DSM 13] (249 aa)
Score = 269, Expect = 4.4e-22, Identities = 70/227 (30%), Positives = 120/227 (52%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNE------LSEVYYVSYFDELKEFKSKN-IKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      GK AVIE K     ++E    ++ + +KN + ++ V +K D ++V   G+ + +  + + D  +K + N ++ ILVLDEI+DP N G+I RT+ +  GI+ K  + + TV K S G + ++ +KV NLS L ++K  W V T  + S    D N L +++G+E KG+ L+K+ DF++++ M  V SLN SV+ +++Y
 S:  10 GKNAVIETLKSGRELYKLWMAENTVKGQAQQVVDLAAKNGVTIHYVPRKKLD--QMVSGQHQGVVAQVAAYEYAELDDLFQKAEDRN-EQPFILVLDEIEDPHNLGSIMRTADAVGAHGIVIPKRRAVGLTTTVAKASTGAIEHIPVVKVTNLSRTLEEMKGRGIWVVGT---DASGQQDYRSLDGNMPLALVIGSEGKGMGRLVKEKCDFLIRLPMAGKVTSLNASVAAGLLMY 238
>gi|15612676|ref|NP_240979.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Bacillus halodurans C-125] >gi|10172725|dbj|BAB03832.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Bacillus halodurans C-125] (249 aa)
Score = 269, Expect = 4.5e-22, Identities = 64/227 (28%), Positives = 119/227 (52%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDE-------LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      GK +IEA +    ++  +    L+ K + + + V K+ D+ + H+N G+  +  + + D  ++   ++  +VLDE++DP N G+I RT+ + V G+I K  + + +TV K S G + Y+ ++V NL+ + LKK  W + T D K   +    + +++G+E KG+S L+++ DF+V+I M  V SLN SV+T++++Y
 S:   8 GKNPIIEALRSGRPMNKIWIGEGSQKGQMQKVLELAKEQGVLVQHVPKRKLDQL-IGHENHQGVVASVAAYEYAEMDDLFQRAAE-KGEEPFFIVLDEVEDPHNLGSILRTADAAGVHGVIIPKRRAVGLTQTVAKASTGAIEYVPVVRVTNLARTMEDLKKRGLWFIGT--DAKGSEDYRGAAYDMPIALVIGSEGKGLSRLVREKCDFLVRIPMVGQVTSLNASVATSLLMY 237
>gi|167745715|ref|ZP_02417842.1| hypothetical protein ANACAC_00408 [Anaerostipes caccae DSM 14662] >gi|167655027|gb|EDR99156.1| hypothetical protein ANACAC_00408 [Anaerostipes caccae DSM 14662] (246 aa)
Score = 268, Expect = 4.9e-22, Identities = 69/227 (30%), Positives = 113/227 (49%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNE-LSEVYYVSYFDE------LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AV+EA + + + ++Y +  +   ++E K + LN V K+ D+  H  G+  ++  +  +  +   D  IL LD I+DP N GAI RT+   G+I K  + + TV KTS G +NY  +KV NLS+ + +LK+  W VC +D  +    I  +++GNE GVS L+K+ D+  I M+ + SLN SV+ ++ Y
 S:  10 GRNAVLEALRAGKPIDKIYILDGCQDGPVRTIVREAKKTDAVLNFVEKERLDQLTKEHHQ--GVVAMAAAYEYGQMEDLFARAEEKKEDPFFIL-LDGIEDPHNLGAIIRTANLAGAHGVIIPKRRAVGLTPTVAKTSAGALNYTPVVKVTNLSKTMEELKERGLWFVCADMDGDMMYRQNLTGPIG---LVIGNEGSGVSRLVKERCDYTASIPMNGDIDSLNASVAAGVLAY 237
>gi|167575510|ref|ZP_02368384.1| rRNA methylase [Borrelia valaisiana VS116] (246 aa)
Score = 268, Expect = 5.0e-22, Identities = 81/224 (36%), Positives = 133/224 (59%)
 Q:   9 AVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEF----KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSL-------TIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++IE+ K N+ E+Y   + KE   K++NIK+ ++N  DK + +++ G A + L    T  DF+ +E    +  IL+LDEI+DP NFGAI RT++ F + +I +  + N TV++TS G  Y+ + V N++ +N LKK +W  A D K  ++K K + K+ +I+GNE +GV +LIK++SDF+++I   + SLNVSVST I+++
 S:   8 SIIESIKNNKGFELYISKKSSKTKEIEKLAKAQNIKIRRINTNELDKI-LKNKDHRGFALKLKLEKNKNVKTQTKDFEHLLETFKK--KENAFILLLDEIEDPQNFGAILRTAEQFSIDLVITTQKRSAKDNSTVLRTSSGASQYVKKITVANINNTINFLKKNGFWIY--AGDVKGQDINKIKINDRKIALILGNEGRGVHKLIKENSDFLIRIPTSGKIDSLNVSVSTGILIF 237
>gi|134298074|ref|YP_001111570.1| RNA methyltransferase [Desulfotomaculum reducens MI-1] >gi|134050774|gb|ABO48745.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Desulfotomaculum reducens MI-1] (243 aa)
Score = 268, Expect = 5.1e-22, Identities = 66/202 (32%), Positives = 101/202 (50%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +K K NI L V +  DK  V HQ ++ A    + + + +E I     I++LDEI DP N GAI RT+ +  G+I +  + + TV K S G V Y+  +V NL + + +LK E W V  +D  I   T  L++++G E KG+ LIK+ D +V++ M  V SLN SV+ A+++Y
 S:  39 VKLAKQNNIPLQMVERSHLDKMNPGVPHQGVIAYAAAKQ---YVELEELLE-IARAKGQDPFIIMLDEINDPHNLGAIMRTADAAGAHGVIIPQRRSVALTSTVAKASAGAVEYVPVARVTNLDQTIRQLKDEGLWVVGADMDGSEIYWDAKLT--GPLLLVIGGEGKGLGRLIKERCDMLVRLPMAGRVGSLNASVAAALLVY 236
>gi|20808679|ref|NP_623850.1| rRNA methylase [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] >gi|20517315|gb|AAM25454.1| rRNA methylase [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] (247 aa)
Score = 267, Expect = 7.4e-22, Identities = 63/177 (35%), Positives = 102/177 (57%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCT-ALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ ++ +     TD ++ E+   +K +L+LDEI DP N GAI R++++F V G+I K   IN TV+K S G V Y+  KV+N++ + LK++ W + T A EKS  +  D  L +++G+E KG+S L+ ++ DF++KI M  + SLN SV+ +I++Y
 S:  67 HQGVVAVGALYKYFDVTDILNYAEE----KKEKPFLLILDEITDPHNMGAIIRSAEAFGVHGVIIPKRRSAGINATVVKASAGAVEYIKVAKVSNINSTIRDLKEKGLWIIGTDAKAEKS--FEELDYDF-PLALVIGSEGKGISRLVLENCDFVIKIPMKGKINSLNASVAASILMY 237
>gi|104774468|ref|YP_619448.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] >gi|103423549|emb|CAI98467.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] (255 aa)
Score = 266, Expect = 8.3e-22, Identities = 72/228 (31%), Positives = 123/228 (53%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKE---------FKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      FG+ A I+ K + ++ V  + ++E     K K++ + +V K  DK   +N G+  +  + DFD ++K++  + ++L+LD I+DP N G+I R++ + V+G+I K   +  V KTS G ++++  +VNNL +  LK  YW  TA++    K+ + K V+++GNE KG+S L+ K D + I M  VQSLN SV+T ++LY
 S:  16 FGRHAGIDFLKTQDSEKINKVFLAEGVQEDFAREVYRYAKKKHLIIQRVPKNKLDKL-TGGENHQGLVLAVASFEYADFDQLLDKLDQ--EEAPLLLMLDNIEDPHNLGSILRSADATGVSGVIIPKRRASGLTSVVAKTSTGAIDHVPVARVNNLVQTCQALKDRGYWIFGTAMEGDD--YRKWNAN-GKTVLVIGNEGKGISPLLLKQMDQTLTIPMIGHVQSLNASVATGVLLY 246
>gi|15673854|ref|NP_268029.1| tRNA-guanosine methyltransferase [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] >gi|12724905|gb|AAK05970.1|AE006417_2 tRNA-guanosine methyltransferase (EC 2.1.1.34) [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] (242 aa)
Score = 266, Expect = 8.6e-22, Identities = 75/228 (32%), Positives = 124/228 (54%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNI-------KLNKVNKKFFDKYEV-------VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV EA  + ++++Y    ++ + KN+    +L KVN + K E+    VHQ +  E +  + D + + +     IL+LDE+ DP N G+I RT+ + V II K+ + I T +K S G + ++ ++V NLS+ L+KLK N+W  T +D   SK+ T  K+ +I+GNE G+ + +KK D ++ I M  VQSLN SV+ +I++Y
 S:   8 YGLHAVTEALNGDLVNKLYV------QEDLRGKNVEKIKELARLKKVNISWTPKTELNKLTENGVHQGFMARVSEFA---YADLEKILPAL--AEKSDATILILDELTDPHNLGSIARTADATGVDAIIIPKHRAVGITSTAVKASTGALQHVPIVRVTNLSQTLDKLKAANFWVFGTDMD--GTVYSKWNTK-GKVALIIGNEGHGIGQNLKKQVDEMITIPMTGHVQSLNASVAASILMY 235
>gi|22536393|ref|NP_687244.1| RNA methyltransferase [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|76787268|ref|YP_328940.1| RNA methyltransferase [Streptococcus agalactiae A909] >gi|76799582|ref|ZP_00781707.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|77405353|ref|ZP_00782448.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Streptococcus agalactiae H36B] >gi|77410962|ref|ZP_00787318.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|22533220|gb|AAM99116.1|AE014201_14 RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|76562325|gb|ABA44909.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Streptococcus agalactiae A909] >gi|76585065|gb|EAO61698.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|77163017|gb|EAO73972.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|77176031|gb|EAO78805.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Streptococcus agalactiae H36B] (251 aa)
Score = 266, Expect = 8.6e-22, Identities = 78/228 (34%), Positives = 121/228 (53%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYF-----DELKEFKS-KNIKLNKVNKKFFDKYEV--VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV E+ + N +++Y     D++K  + K + ++  KK     VHQ  G  + S  + D  + K N  + +IL+LD + DP N G+I RT+ + V GII K+ + +  V KTS G V ++  +V NLS+ L+ LK + +W  T D  P K+ T  KL +++GNE KG+S IKK D ++ I M+ VQSLN SV+ AI++Y
 S:  17 YGLHAVTESLRANTGNKLYLQDDLRGKNVDKVKALATEKKVSISWTPKKTLSDMTNGGVHQ---GFVLKVSEFAYADLSEIMTKAEN--EENPLILILDGLTDPHNLGSILRTADATNVTGIIIPKHRSVGVTPVVSKTSTGAVEHVPIARVTNLSQTLDTLKDKEFWIFGT--DMNGTPSHKWNTK-GKLALVIGNEGKGISHNIKKQVDEMITIPMNGHVQSLNASVAAAILMY 244
>gi|157690879|ref|YP_001485341.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Bacillus pumilus SAFR-032] >gi|194017547|ref|ZP_03056158.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus pumilus ATCC 7061] >gi|157679637|gb|ABV60781.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Bacillus pumilus SAFR-032] >gi|194010819|gb|EDW20390.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus pumilus ATCC 7061] (249 aa)
Score = 266, Expect = 1.0e-21, Identities = 70/227 (30%), Positives = 118/227 (51%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNE------LSEVYYVSYFDELKEF-KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      GK AVIE K +    ++E    ++ E K +NI + V +K D ++V   GI + +  + + D  + I   ++  L+LDEI+DP N G+I RT+ +  GI+ K  + + TV K S G + ++  KV NLS L+++K+  W  T  K   +F  + L +++G+E KG+ LIK+ DF++K+ M  V SLN SV+ ++++Y
 S:  10 GKNAVIETLKSDRELYKLWMAENTVKGQAQQVIELAKKQNITIQYVPRKKLD--QMVTGQHQGIVAQVAAYEYAELDDLYQ-IAEQRNEQPFFLILDEIEDPHNLGSIMRTADAVGAHGIVIPKRRAVGLTTTVAKASTGAIEHIPVAKVTNLSRALDEMKERGIWVAGTDASAKQ-DYRQFDGTM-PLALVIGSEGKGIGRLIKEKCDFLIKLPMAGKVTSLNASVAASLLMY 238
>gi|116514573|ref|YP_813479.1| rRNA methylase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] >gi|116093888|gb|ABJ59041.1| rRNA methylase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] (249 aa)
Score = 265, Expect = 1.3e-21, Identities = 72/228 (31%), Positives = 122/228 (53%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKE---------FKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      FG+ A I+ K + ++ V  + ++E     K K++ + +V K  DK   +N G+  +  + DFD ++K++  +  +L+LD I+DP N G+I R++ + V+G+I K   +  V KTS G ++++  +VNNL +  LK  YW  TA++    K+ + K V+++GNE KG+S L+ K D + I M  VQSLN SV+T ++LY
 S:  10 FGRHAGIDFLKTQDSEKINKVFLAEGVQEDFAREVYRYAKKKHLIIQRVPKNKLDKL-TGGENHQGLVLAVASFEYADFDQLLDKLDQ--EEAPFLLMLDNIEDPHNLGSILRSADATGVSGVIIPKRRASGLTSVVAKTSTGAIDHVPVARVNNLVQTCQALKDRGYWIFGTAMEGDD--YRKWNAN-GKTVLVIGNEGKGISPLLLKQMDQTLTIPMIGHVQSLNASVATGVLLY 240
>gi|166031081|ref|ZP_02233910.1| hypothetical protein DORFOR_00763 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] >gi|166028928|gb|EDR47685.1| hypothetical protein DORFOR_00763 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] (252 aa)
Score = 265, Expect = 1.4e-21, Identities = 68/227 (29%), Positives = 120/227 (52%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNI----KLNKVNKKFFDKYEVV-------HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLV-VIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AV+EAF+ + + +V  D ++  + I  K +  +F DK +    HQ ++      D + ++   +  +++LD+I+DP N GAI RT+   G+I K  + + TV KTS G +NY  KV NL++ + +LK++ W VC + +S+  +K ++  + +++GNE +GVS L+K+ DF+ I M  + SLN SV+T ++ Y
 S:  16 GRNAVLEAFRSGKPVDKLFV--LDGCQDGPVRTIVREAKKHDTLVQFVDKERLTQLSQTGRHQGVIAYTAAYEYAQVEDMLALAKE----RGEDPFLILLDDIEDPHNLGAIIRTANLAGAHGVIIPKRRAVGLTATVAKTSAGAINYTPVAKVTNLTKTMKELKEKGLWFVCADMGGESM----YKLNLTGPIGLVIGNEGEGVSRLVKETCDFVASIPMKGDIDSLNASVATGVLAY 244
>gi|192813614|ref|ZP_03042274.1| tRNA/rRNA methyltransferase (SpoU) [Geobacillus sp. Y412MC10] >gi|192797589|gb|EDV74109.1| tRNA/rRNA methyltransferase (SpoU) [Geobacillus sp. Y412MC10] (164 aa)
Score = 265, Expect = 1.4e-21, Identities = 53/142 (37%), Positives = 84/142 (59%)
 Q:  91 ILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDI--NKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +L+LDEI+DP N G+I RT+   G+I K  QI TV KTS G V Y+  +V NL + +++LK+  W V T +D    + T++  + +++GNENKG+ LI++ D +VK+ M  + SLN SV+ +++Y
 S:  14 LLLLDEIEDPHNLGSILRTADCTGAHGVILPKRRSAQITATVSKTSAGAVEYVPVARVTNLGQTIDQLKEMGVWVVGTVVDAVQ---ELYDTEVFDGPVAIVIGNENKGMGRLIREKCDVLVKLPMAGKINSLNASVAAGVVMY 154
>gi|153814446|ref|ZP_01967114.1| hypothetical protein RUMTOR_00658 [Ruminococcus torques ATCC 27756] >gi|145848842|gb|EDK25760.1| hypothetical protein RUMTOR_00658 [Ruminococcus torques ATCC 27756] (258 aa)
Score = 264, Expect = 1.8e-21, Identities = 73/227 (32%), Positives = 118/227 (51%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYV-------SYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVV--HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN---KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AV+EAF+   + +V      ++E K   LN V K+  +   HQ  G+  ++  + + D + K+   +  ++VLD I+DP N GAI RT+   G+I K  + + TV KTS G +NY  KV NL + + +LK++ W VC +D +S+    D+N  + ++VGNE GVS L+K++ DF+ I M  + SLN SV+ ++ Y
 S:  21 GRNAVLEAFRSGRTIDKLFVLDGCQDGPVRTIVREAKKHGTILNFVGKERLSQLTQTGRHQ---GVIAYAAAYDYAEIDDML-KLAEKRGEDPFLIVLDGIEDPHNLGAIIRTANIAGAHGVIIPKRRAVGLTATVAKTSAGALNYTPVAKVTNLVKTMEELKEKGIWFVCADMDGQSM------YDMNLTGPIGLVVGNEGDGVSRLVKENCDFVASIPMKGEITSLNASVAGGVLAY 249
>gi|116629012|ref|YP_814184.1| rRNA methylase [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] >gi|116094594|gb|ABJ59746.1| rRNA methylase [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] (251 aa)
Score = 263, Expect = 2.0e-21, Identities = 68/198 (34%), Positives = 104/198 (52%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + KN+ +  K  D+ V H+N G+  +  + D D ++K +  D  IL+LD I+DP N G+I RT + V +I K   +  V KTS G ++Y+  +VNNL +  LKK YW  TA++ +   K+ + K V+++GNE KG+S L+ K D + I M  VQSLN SV+T ++LY
 S:  49 RKKNLVVQNAPKNKLDQM-VNHENHQGLVLTVAPFEYADLDELLDKFDQDGKDP-FILMLDSIEDPHNLGSILRTCDATGVDAVIIPKRRATGLTSVVAKTSTGAIDYVPVARVNNLVQTTKLLKKRGYWIFGTAMEGED--YRKWNAN-GKTVLVIGNEGKGISPLLLKQMDQTLTIPMVGHVQSLNASVATGVLLY 241
>gi|95930701|ref|ZP_01313434.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Desulfuromonas acetoxidans DSM 684] >gi|95133181|gb|EAT14847.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Desulfuromonas acetoxidans DSM 684] (244 aa)
Score = 262, Expect = 2.4e-21, Identities = 71/229 (31%), Positives = 118/229 (51%)
 Q:   4 FFGKKAVIEAFKQNELSEVYYVS-----YFDEL-KEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIV-GNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      FG AV EA Q    YV    +E+ +  +++ + + ++ DK  +V HQ ++  K    DF S + +  + ++ L+LD I DP NFGA+ R++ +  G+IF K+  +  V KT+ GT+ Y+  +V NL  + +LKK  W  A +E   S F+ ++ + +V G+E +G+ LI+K D ++ I M  V+SLNVSV+T I L+
 S:   5 LFGLNAVFEALGQGRKVVALYVEAQRNPRLEEIVAQATERHVAVKQCERRQLDKMVGDVRHQGVVAQVKAQ------DFVSLAQLLAQSSQSERFFLILDGITDPHNFGALIRSAAAAGCQGVIFAKDRSCPVTGIVEKTAAGTLGYVQLCQVTNLGRAIEELKKAGVWVYGLAGEEGQ---SLFEAPLSAPIALVAGSEGRGIRPLIRKLCDGLIAIPMPGRVESLNVSVATGIALF 233
>gi|195959193|ref|ZP_03095402.1| rRNA methylase [Borrelia sp. SV1] (246 aa)
Score = 262, Expect = 2.6e-21, Identities = 79/224 (35%), Positives = 132/224 (58%)
 Q:   9 AVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEF----KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNL-----NTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++IE+ K N+ E+Y   + KE   K++NIK+ ++N  DK + +++ G A + L + + + +  NL    +  IL+LDEI+DP NFGAI RT++ F + +I +  + N TV++TS G  Y+ + V N++ +N LK  +W  A D K  ++K K + K+ +I+GNE KGV +LIK++SDF+++I   + SLNVSVST I+++
 S:   8 SIIESIKNNKGFELYISKKSPKTKEIEQLAKTQNIKIIRINTNELDKI-LKNKDHRGFALKLKLEKNKNVKTQTKDFENLLETFKKKENAFILLLDEIEDPQNFGAILRTAEQFSIDLVITTQKRSAKDNSTVLRTSSGASQYVKKMTVTNINNTINLLKNYGFWIY--AGDIKGQDINKIKINDKKIALILGNEGKGVHKLIKENSDFLIRIPTSGKIDSLNVSVSTGILIF 237
>gi|153952842|ref|YP_001393607.1| methyltransferase [Clostridium kluyveri DSM 555] >gi|146345723|gb|EDK32259.1| Predicted methyltransferase [Clostridium kluyveri DSM 555] (280 aa)
Score = 262, Expect = 2.8e-21, Identities = 72/198 (36%), Positives = 109/198 (55%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKYEV--VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      K K+I + KV+K+ D+   VHQ ++      D  + +   +  I++LDEIQDP NFGAI RT++  V GII K  + I TV K+S G V Y+  KV NL+ ++ KLKKEN W   + ++   F D N + +I+G+E KG+S+L K+ D +VKI M ++ SLN SV+ +++Y
 S:  75 KEKHIVVKKVDKRKLDRISQTGVHQGVIAKVIPYKYCELEDILDYASE----RGESPFIIILDEIQDPHNFGAIIRTAEVSGVHGIIIPKRRNVGITPTVYKSSAGAVEYMKICKVTNLNTIIEKLKKENIWIYGADMTGENYC---FDVDFNSSIALIIGSEGKGISKLTKQKCDKLVKIPMMGNISSLNASVAAGMLMY 268
>gi|169350897|ref|ZP_02867835.1| hypothetical protein CLOSPI_01671 [Clostridium spiroforme DSM 1552] >gi|169292483|gb|EDS74616.1| hypothetical protein CLOSPI_01671 [Clostridium spiroforme DSM 1552] (244 aa)
Score = 262, Expect = 2.8e-21, Identities = 80/232 (34%), Positives = 126/232 (54%)
 Q:   1 MKKF-FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFK-------SKNIKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDK-KIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      MK++ +GK ++EA K +  +Y V  D +K+ +    K     +F K  V HQ ++  +E    + S E + ++ + K ++L+LD ++DP N GAI RT + V G+I KN + +N TV K S G ++++  +V NL+ L LKK ++W V  LD     + D N LV+++G+E G+S L+KK DF V + M  V SLN SV+TA+ILY
 S:   4 MKQYIYGKNTILEALKGEK--SIYTVYIQDSIKDNRIIELCKKKKIRIKIIDKSEFIKKLGNVRHQGVMAEVEEYR------YYSVDEILASIPSGKMPLLLMLDGLEDPHNLGAILRTCDAIGVDGVIIGKNRSVGLNGTVAKVSTGAIDHVKVAQVTNLTRTLEDLKKHSFWVVGCDLDNAQ---DYRQIDYNMPLVIVIGSEGFGISRLVKKTCDFNVVLPMMGHVTSLNASVATAVILY 235
>gi|193216018|ref|YP_001997217.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Chloroherpeton thalassium ATCC 35110] >gi|193089495|gb|ACF14770.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Chloroherpeton thalassium ATCC 35110] (243 aa)
Score = 262, Expect = 2.9e-21, Identities = 70/228 (30%), Positives = 129/228 (56%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQ--NELSEVYYVSYFDE--LKEF----KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVV--HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G+ AV+E +  E+ ++Y+  ++ LKE   K NI + K    +   HQ + + +   + + D + + N  K++I++LD ++DP N GAI RT+++ V +I  ++  IN TV KTS G ++++  KV NLS+ + +LKK +W   +D +  + ++ D N  ++VG+E KG+ +L++K+ D ++++ + +V+SLN SVS AI LY
 S:   6 YGRNAVLELIRTRPEEVEKIYFQFNTEQSKLKEILVTAKRHNISIGKARNNRLVELSGTDKHQGVCALVGKVK---YFELDEILARPRN---SKQLIVILDGLEDPHNVGAIIRTAEAAAVDAVIIPHDSGCPINATVAKTSAGALSHIRLCKVVNLSQTIERLKKHGFWVYGLDMDGEK---NYYEIDFNDHCAIVVGSEGKGIRQLVRKNCDALIRLPIAGNVESLNASVSAAIPLY 235
>gi|23097556|ref|NP_691022.1| tRNA:rRNA methyltransferase [Oceanobacillus iheyensis HTE831] >gi|22775779|dbj|BAC12057.1| tRNA:rRNA methyltransferase [Oceanobacillus iheyensis HTE831] (248 aa)
Score = 262, Expect = 3.0e-21, Identities = 70/227 (30%), Positives = 123/227 (54%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNE------LSEVYYVSYFDELKEF-KSKNIKLNKVNKKFFDKYEV-VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD--------EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ V+EA K     ++E  S F ++ + +   + KV +  D+ E+ HQ + +A +S T +  D  ++ N  D  IL LDE++DP N G+I R++ + V G+I K  + + TV KT+ G + ++ ++V N+S +++LK+ N W V T +    + S+P+      +++GNE KG+S L++K D+ V + M  V SLN SV+ ++LY
 S:   8 GRNPVMEALKSGRSVNKVMVTEQIQGSTFQKINQLAREAGTIVQKVPRSKLDQMELGNHQGV--VAYVASYT-YASLDDLFDRANERGEDPFFIL-LDELEDPHNLGSILRSADATGVHGVIIPKRRSVGLTATVAKTAAGAIEHIPVVRVTNMSNTIDELKERNVWIVGTEAEADQDYRQLDGSLPIG----------IVIGNEGKGMSRLVRKKCDWTVGLPMVGQVSSLNASVACGLLLY 236
>gi|163816511|ref|ZP_02207875.1| hypothetical protein COPEUT_02700 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] >gi|158448211|gb|EDP25206.1| hypothetical protein COPEUT_02700 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] (264 aa)
Score = 261, Expect = 3.4e-21, Identities = 68/227 (29%), Positives = 116/227 (51%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYV-------SYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVV--HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AV+EAF+ + + YV      ++E K ++ +N ++K  ++   HQ ++ A     D + E    +   +LDEI+DP N GAI RT+   G+I K  + I TV+K S G +NY  KV N+S+ + +LK+  W C +D + +  +K ++  L +++GNE GVS L+K+ D++V + M  + SLN SV+ ++ Y
 S:  27 GRNAVLEAFRSGKTIDKLYVLDGCRDGVVNSIVREAKKQDTVINYLSKDKLNQMSQAGKHQGVIAHAAAYKYAEIEDMFALAES----RGEDPFFFILDEIEDPHNLGAIIRTANLCGAHGVIIPKRRAVGITATVVKASAGAINYTPVAKVTNISKTIEELKERGMWFACADMDGELM----YKCNLTGSLGLVIGNEGNGVSRLVKEKCDYVVSVPMKGDIDSLNASVAAGVLAY 255
>gi|163764761|ref|ZP_02171815.1| ribosomal protein S11 [Bacillus selenitireducens MLS10] >gi|160354787|gb|EDP81446.1| ribosomal protein S11 [Bacillus selenitireducens MLS10] (255 aa)
Score = 260, Expect = 4.1e-21, Identities = 69/228 (30%), Positives = 122/228 (53%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKE--------FKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEK-SIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +GK VIE + +   +++ D +K     K N+++ V +K D+  + HQ  G+ +++  + + D  +   D  LVLDE++DP N G+I RT+ +  G+I K  + + TV KTS G + ++  +V NL+ +++LKK+ W V T D K +    D+ L +++G+E KG+S L+K+ DF+V I +  V SLN SV+ ++++Y
 S:  10 YGKNPVIEVLRSGQTVHKVWIAE-DSMKGQMNQVLGLCKKMNVQVQTVPRKRLDQMADGIAHQ---GVIAQAAAYEYAEIDDLFARAKERGEDP-FFLVLDELEDPHNLGSILRTADASGAHGVIIPKRRSVGLTSTVAKTSAGAIAHVPVARVTNLARTMDELKKQGLWFVGT--DAKGDVSYEGMTVDL-PLALVIGSEGKGMSRLVKEKCDFLVSIPLMGKVTSLNASVAASLLMY 240
>gi|90962219|ref|YP_536135.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Lactobacillus salivarius UCC118] >gi|90821413|gb|ABE00052.1| TRNA/rRNA methyltransferase [Lactobacillus salivarius UCC118] (248 aa)
Score = 260, Expect = 4.2e-21, Identities = 71/226 (31%), Positives = 116/226 (51%)
 Q:   7 KKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      K V E K + + E+Y ++    K++ + +++V K  D  V QN G+  +  +  D  EK + N D  L+LD I+DP N G+I RT+ + V GII K  +Q+  V KTS G + ++ ++V NL + + +LK++ W  T D K   K+    +++GNE KG+S L+KK D ++ I M  VQSLN SV+ ++++Y
 S:  28 KVFVQEGLKADAIQEIYTLA--------KARKLVVSRVPKTKLDNL-VNGQNHQGVVIAIASYSYATIDDLFEKARSKNEDP-FFLILDGIEDPHNLGSIMRTADAAGVHGIIIPKRRAVQLTSVVAKTSTGAIEHVPVVRVTNLVQTVKELKEQGVWIFGT--DMKGTDFRKWSAK-GATALVIGNEGKGISPLLKKTCDEMLTIPMVGHVQSLNASVAASLLIY 240
>gi|51894250|ref|YP_076941.1| rRNA methyltransferase [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] >gi|51857939|dbj|BAD42097.1| rRNA methyltransferase [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] (246 aa)
Score = 260, Expect = 4.3e-21, Identities = 59/177 (33%), Positives = 95/177 (53%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ ++ +A    + D D +E+   D ++LVLD I+DP N G++ RT+ + V G+I +  + + ETV K S G V Y+  +V N++ L LK+ YW V T +  +   T  L V++G+E +G+S L+ + DF V++ M  V SLN +V+ AI+LY
 S:  66 HQGVIALAAAHR---YYDLDEVLERAAASGEDG-LLLVLDGIEDPQNLGSLLRTADAAGVHGVIIPERRAVGLTETVAKVSAGAVEYVPVARVTNIARTLEMLKERGYWVVGTHQEADELYYEARLT--GPLAVVIGSEGRGMSRLVAETCDFTVRLPMRGHVTSLNAAVAGAILLY 236
>gi|28212189|ref|NP_783133.1| 23S rRNA methyltransferase [Clostridium tetani E88] >gi|28204633|gb|AAO37070.1| 23S rRNA methyltransferase [Clostridium tetani E88] (245 aa)
Score = 260, Expect = 4.4e-21, Identities = 78/230 (33%), Positives = 124/230 (53%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDE-------LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTAL-DEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLT 235
      G+ AV+EA + ++ E  +S +    +  K  I + V+KK D+   +N G+A  + T  + S E + +    IL+LDEIQDP NFGAI RT++ F V GII K  + I  V K+S+G V ++  KVNN++ ++ LK+ N W   + ++ I   K I  ++VG+E KG+S+L K+ D +VKI M  + SLN SV+ I++Y ++
 S:   8 GRNAVVEALESHKTLESILISKGNNKGTINKIISLAKENRIPIKNVDKKKLDEISE-GENHQGVA---AYTTPYKYYSVEEILESSKGKAPFILILDEIQDPHNFGAIIRTAEVFGVDGIIIPKRRSVGITPIVYKSSVGAVEHVKIAKVNNINSTIDFLKENNIWIYGADMATDRYIYSENLKGPI---ALVVGSEGKGISKLTKEKCDILVKIPMSGQINSLNASVAGGIVMYEIS 238
>gi|195941652|ref|ZP_03087034.1| rRNA methylase [Borrelia burgdorferi 80a] (246 aa)
Score = 259, Expect = 5.6e-21, Identities = 78/224 (34%), Positives = 131/224 (58%)
 Q:   9 AVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEF----KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNL-----NTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++IE+ K N+ E+Y   + KE   K++NIK+ ++N  DK + +++ G A + L + + + +  NL    +  IL+LDEI+DP NFGAI RT++ F + +I +  + N TV++TS G  Y+ + V N++ +N LK  +W   D K  ++K K + K+ +I+GNE KGV +LIK++SDF+++I   + SLNVSVST I+++
 S:   8 SIIESIKNNKGFELYISKKSSKTKEIEQLAKTQNIKIIRINANELDKI-LKNKDHRGFALKLKLEKNKNVKTQTKDFENLLETFKKKENAFILLLDEIEDPQNFGAILRTAEQFSIDLVITTQKRSAKDNSTVLRTSSGASQYVKKMTVTNINNTINLLKNYGFWIYTG--DIKGQDINKIKINDKKIALILGNEGKGVHKLIKENSDFLIRIPTSGKIDSLNVSVSTGILIF 237
>gi|159900290|ref|YP_001546537.1| RNA methyltransferase [Herpetosiphon aurantiacus ATCC 23779] >gi|159893329|gb|ABX06409.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Herpetosiphon aurantiacus ATCC 23779] (246 aa)
Score = 259, Expect = 5.6e-21, Identities = 67/233 (28%), Positives = 120/233 (51%)
 Q:   1 MKKFFGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKS----------KNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYY 233
      M+ +G+ AV+EA + N  ++ +  D +KE +S     + +++ KV +  DK   N GIA E   + + D IE +   ++ +IL+ D +QDP N G + RT++   GIIF    I  VI S G V +L  ++ N+++ + L++ N W   DE+++  K    L +++G E G++ L ++ D +V++ M +V SLN + + +IILY+
 S:   1 MELLYGRNAVLEALRANR-RKLGRLLIADGIKEGESMQAINTIARERRMQVAKVQRSELDK-RTAGANHQGIALECGAYPYVEVDDIIE-LARERGEQPLILIFDHLQDPQNIGTLMRTAEIVGAHGIIFPDRRSASITPAVINASAGAVEHLYVAQITNIAQTIKHLQEYNIWVAGVEDDERAVDFDKANLR-GALALVIGAEGPGLARLTRERCDLLVRLPMRGNVASLNAATAGSIILYH 239
>gi|42518495|ref|NP_964425.1| hypothetical protein LJ0402 [Lactobacillus johnsonii NCC 533] >gi|41582780|gb|AAS08391.1| hypothetical protein LJ_0402 [Lactobacillus johnsonii NCC 533] (251 aa)
Score = 259, Expect = 5.9e-21, Identities = 67/198 (33%), Positives = 102/198 (51%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + KN+ +  K  D+ V H+N G+  +  + D D ++K +   + IL+LD I+DP N G+I RT + V +I K   +  V KTS G ++Y+  +VNNL +  LKK YW  TA++ +    K  K V+++GNE KG+S L+ K D + I M  VQSLN SV+T ++LY
 S:  49 RKKNLVVQNAPKNKLDQM-VNHENHQGLVLTVAPFEYADLDELLDKFDQ-EGKEPFILMLDSIEDPHNLGSILRTCDATGVDAVIIPKRRASGLTSVVAKTSTGAIDYVPVARVNNLVQTTKMLKKRGYWIFGTAMEGEDYRKWNAK---GKTVLVIGNEGKGISPLLLKQMDQTLTIPMVGHVQSLNASVATGVLLY 241
>gi|167931489|ref|ZP_02518576.1| rRNA methylase [Borrelia burgdorferi 156a] >gi|168692153|ref|ZP_02724945.1| rRNA methylase [Borrelia burgdorferi 94a] >gi|195951127|ref|ZP_03092224.1| rRNA methylase [Borrelia burgdorferi 29805] >gi|195954981|ref|ZP_03093674.1| rRNA methylase [Borrelia burgdorferi CA-11.2a] >gi|195960061|ref|ZP_03096266.1| rRNA methylase [Borrelia burgdorferi 64b] (246 aa)
Score = 259, Expect = 6.2e-21, Identities = 78/224 (34%), Positives = 131/224 (58%)
 Q:   9 AVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEF----KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNL-----NTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++IE+ K N+ E+Y   + KE   K++NIK+ ++N  DK + +++ G A + L + + + +  NL    +  IL+LDEI+DP NFGAI RT++ F + +I +  + N TV++TS G  Y+ + V N++ +N LK  +W   D K  ++K K + K+ +I+GNE KGV +LIK++SDF+++I   + SLNVSVST I+++
 S:   8 SIIESIKNNKGFELYISKKSPKTKEIEQLAKTQNIKIIRINTNELDKI-LKNKDHRGFALKLKLEKNKNVKTQTKDFENLLETFKKKENAFILLLDEIEDPQNFGAILRTAEQFSIDLVITTQKRSAKDNSTVLRTSSGASQYVKKMTVTNINNTINLLKNYGFWIYTG--DIKGQDINKIKINDKKIALILGNEGKGVHKLIKENSDFLIRIPTSGKIDSLNVSVSTGILIF 237
>gi|153813242|ref|ZP_01965910.1| hypothetical protein RUMOBE_03658 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] >gi|149830655|gb|EDM85746.1| hypothetical protein RUMOBE_03658 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] (247 aa)
Score = 259, Expect = 6.4e-21, Identities = 61/227 (26%), Positives = 117/227 (51%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYV-------SYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AV+EAF+ + + ++       +E + + +N V+K+ D+  H + G+ + +  ++ D + +   +  +++LD ++DP N GAI RT+   G+I K  + + TV KTS G +NY  KV N+  + +LK++ W VC + +++  + D+  + +++GNE +GVS L+++ DF  I M  + SLN SV+ ++ Y
 S:   7 GRNAVLEAFRSGKCVDKLFILDGCQDGPVRTIAREARKTDTIINYVSKERLDQLSETHAH-QGVIAQVAAYDYSTVDEILARAEE-KGEAPFLIILDNVEDPHNLGAIIRTANLAGAHGVIIPKRRAVGLTSTVAKTSAGAINYTPVAKVTNIVRTIEELKEKGIWFVCADMGGETM----YDLDLTGPMGLVIGNEGEGVSRLVREACDFTASIPMKGDIDSLNASVAAGVLAY 235
>gi|167629448|ref|YP_001679947.1| RNA methyltransferase [Heliobacterium modesticaldum Ice1] >gi|167592188|gb|ABZ83936.1| RNA methyltransferase, trmh family [Heliobacterium modesticaldum Ice1] (256 aa)
Score = 259, Expect = 6.9e-21, Identities = 71/227 (31%), Positives = 116/227 (51%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYV-------SYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLV-VIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G++ V+EA K     V    S + L  + + I + ++ +  D+ EV H  GI  +  + + + +EK   +  +L+LD ++DP N GA+ RT++   G+I K   I TV K S G V Y+  +V NL + + +LKK  W + +A+D  P  F+ D  V +IVG+E KG+S L+++ D +V I M  V SLN SV+ A+++Y
 S:  15 GRQPVMEALKSGRAINKLVVAKGAREGSIREILGMARDRGIPITELERTVLDR-EVRHHQ--GIIAHVAPVAYVEVEEILEKAK-AKGEPPFVLLLDGLEDPHNIGALLRTAEGAGAHGVIIPKRRGGAITSTVAKASAGAVEYVPIARVTNLVQTVGQLKKAGLWIIGSAMDA---PRPYFRQDFRGPVGLIVGSEGKGISPLLREHCDHLVSIPMGGKVDSLNASVAGALLMY 242
>gi|114770938|ref|ZP_01448406.1| hypothetical protein OM2255_16034 [alpha proteobacterium HTCC2255] (247 aa)
Score = 258, Expect = 7.2e-21, Identities = 62/198 (31%), Positives = 107/198 (54%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKYEV--VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDI-NKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + + I +  NKK D    HQ ++ A + +  TD D+ I +   + K +LVLD + DP N GA+ R++ + V +I K+  +N TV K + G + + ++V NL+ L++L+++ W V TA + +  S F D+  + +++G E KG+ L ++ D ++K+ M +V SLNVSV+T I LY
 S:  47 RKEGISIQFCNKKVLDDKSKGESHQGVVARAYPAKVLTETDLDTIISQ-----SAKPFLLVLDGVTDPHNLGAVLRSADAAGVDAVIVPKDKSASLNATVRKVACGAADVIPLIQVTNLARTLSELQEQQIWVVGTAGEARQ---SVFDCDMAGPVALVMGAEGKGMRRLTRERCDELIKLPMLGTVSSLNVSVATGICLY 239
>gi|167933822|ref|ZP_02520897.1| rRNA methylase [Borrelia burgdorferi ZS7] >gi|167943954|ref|ZP_02531028.1| rRNA methylase [Borrelia burgdorferi Bol26] (246 aa)
Score = 258, Expect = 8.4e-21, Identities = 78/224 (34%), Positives = 131/224 (58%)
 Q:   9 AVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEF----KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNL-----NTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++IE+ K N+ E+Y   + KE   K++NIK+ ++N  DK + +++ G A + L + + + +  NL    +  IL+LDEI+DP NFGAI RT++ F + +I +  + N TV++TS G  Y+ + V N++ +N LK  +W   D K  ++K K + K+ +I+GNE KGV +LIK++SDF+++I   + SLNVSVST I+++
 S:   8 SIIESIKNNKGFELYISKKSPKTKEIEQLAKTQNIKIIRINTNELDKI-LKNKDHRGFALKLKLEKNKNVKTQTKDFENLLETFKKKENAFILLLDEIEDPQNFGAILRTAEQFSIDLVITTQKRSAKDNSTVLRTSSGASQYVKKMTVTNINNTINLLKNYGFWIYTG--DIKGQNINKIKINDKKIALILGNEGKGVHKLIKENSDFLIRIPTSGKIDSLNVSVSTGILIF 237
>gi|118443866|ref|YP_877180.1| RNA methyltransferase [Clostridium novyi NT] >gi|118134322|gb|ABK61366.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium novyi NT] (265 aa)
Score = 258, Expect = 9.1e-21, Identities = 79/227 (34%), Positives = 123/227 (54%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYV-------SYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVV--HQNILGIAKESSLTIHTDFD-SFIEKINNLNTDK---KIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLV-VIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AVIEA + +  E  V    S  L  K K I + +V++K D  +  HQ ++ I     T F S IE I N  +K   ILVLDEI+DP N G+I RT++  V GI+ K  + + TV KTS G  Y+  KV N++ ++++K+  W   +D ++   F+T+  V +++G+E KG+S+L K+ D ++KI M  + SLN SV+ I++Y
 S:  28 GRNAVIEALRSDRTIEYVMVAKGNVSGSINKVLGIAKDKGIIIKEVDRKKLDSMSITGAHQGVMAIV--------TPFKYSQIEDIFNYAKEKGEEPFILVLDEIEDPHNLGSIMRTAEICGVHGIVIPKRRNVGVTPTVYKTSAGAAEYVKVAKVANINRAIDEIKERGIWVYGADMDGENYC---FQTNFKGAVALVIGSEGKGISKLTKQKCDVLIKIPMVGKITSLNASVAAGIMMY 257
>gi|187776558|ref|ZP_02993031.1| hypothetical protein CLOSPO_00070 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] >gi|187775217|gb|EDU39019.1| hypothetical protein CLOSPO_00070 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] (257 aa)
Score = 257, Expect = 9.3e-21, Identities = 74/227 (32%), Positives = 122/227 (53%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDE-------LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVV--HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWT----VCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AVIEA K N+ E  V+ D    +  K K I +N+V++K D    HQ ++      D  + ++   ++ I++LDEI+DP NFG+I RT++  V G+I K  + + TV KTS G V Y+  KV N++ V++KLK++ W   +C    + LS    + +++G+E +G+S+L K  D +VKI M ++ SLN SV+ +++Y
 S:  18 GRNAVIEALKSNKTIEKVMVAKGDLEGSIKIIISLAKEKGIVINEVDRKKLDSISQTRAHQGVIAFTTPYQYCAVEDIIRYAKQ----KEEEPFIVILDEIEDPHNFGSILRTAEVCGVHGVIIPKRRNVGVTPTVYKTSAGAVEYMKISKVTNINNVIDKLKEKGIWIYGADMCGNDYCFDVSLS------GPIALVIGSEGRGISKLTKSKCDVLVKIPMLGNITSLNASVAGGMLMY 247
>gi|70727476|ref|YP_254392.1| hypothetical protein SH2477 [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] >gi|90110723|sp|Q4L3J1|TRMHL_STAHJ Putative trmH family tRNA/rRNA methyltransferase >gi|68448202|dbj|BAE05786.1| unnamed protein product [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] (249 aa)
Score = 257, Expect = 9.3e-21, Identities = 64/204 (31%), Positives = 112/204 (54%)
 Q:  29 DELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKK---IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      D L+ K + + + V K  D   HQ  G+A  +  + DFD FI+    DK+  +++LD ++DP N G+I RT+ + V G+I K  + + +TV K S G + ++ ++V NL++ +++LK+ YW V A + +    D+ L +++G+E +G+S L+K  DF +KI M  V SLN SV+ ++++Y
 S:  38 DILQNAKEQKLIVQTVPKSKLDNLANAPHQ---GVAALIAPYEYADFDQFIQS----QKDKEGLSTVVILDGLEDPHNLGSILRTADASGVDGVIIPKRRSVALTQTVAKASTGAIQHVPVMRVTNLAKTIDELKEHGYW-VAGAEADNATDYRDMAADM-PLAIVIGSEGQGMSRLVKDKCDFYIKIPMVGHVNSLNASVAASLMMY 236
>gi|78485830|ref|YP_391755.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Thiomicrospira crunogena XCL-2] >gi|78364116|gb|ABB42081.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Thiomicrospira crunogena XCL-2] (244 aa)
Score = 257, Expect = 9.9e-21, Identities = 62/187 (33%), Positives = 105/187 (56%)
 Q:  46 KKFFDKYEVVHQNILG-IAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLV-VIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      K FF+K E VHQ ++ +AKE+ L  TD + +E +N   + L LDE+QDP N GAI RT+ + V ++ K+N + +N TV K + G  + + V+NL  + +L++  W  A + +  + ++ D  V +++G E G+ +L ++ D + I M S++SLNVSV+T ++LY
 S:  56 KSFFNKLEGVHQGVVATVAKEADLN-ETDLKALLEAESN-----PLFLFLDEVQDPHNLGAILRTADATGVTAVVIPKHNSVGVNATVRKVACGAAETVKVVVVSNLVRTIKELQQAGLWVTGLAGETNT---TLYQLDFKGAVGLVMGAEGSGLRKLTRETCDHLAAIPMAGSIESLNVSVATGVVLY 235
>gi|195948996|ref|ZP_03090096.1| rRNA methylase [Borrelia burgdorferi WI91-23] (246 aa)
Score = 257, Expect = 1.0e-20, Identities = 78/224 (34%), Positives = 130/224 (58%)
 Q:   9 AVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEF----KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNL-----NTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++IE+ K N+ E+Y   + KE   K +NIK+ ++N  DK + +++ G A + L + + + +  NL    +  IL+LDEI+DP NFGAI RT++ F + +I +  + N TV++TS G  Y+ + V N++ +N LK  +W   D K  ++K K + K+ +I+GNE KGV +LIK++SDF+++I   + SLNVSVST I+++
 S:   8 SIIESIKNNKGFELYISKKSSKTKEIEKLAKIQNIKITRINTNELDKI-LKNKDHRGFALKLKLEKNKNVKTQTKDFENLLETFKKKENAFILLLDEIEDPQNFGAILRTAEQFSIDLVITTQKRSAKDNSTVLRTSSGASQYVKKMTVTNINNTINLLKNYGFWIYTG--DIKGQDINKIKINDKKIALILGNEGKGVHKLIKENSDFLIRIPTSGKIDSLNVSVSTGILIF 237
>gi|195947531|ref|ZP_03088717.1| rRNA methylase [Borrelia garinii PBr] (246 aa)
Score = 256, Expect = 1.2e-20, Identities = 79/224 (35%), Positives = 132/224 (58%)
 Q:   9 AVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEF----KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSL-------TIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++IE+ K N+ E+Y   + KE   K++NIK+ +++  DK + ++ G A + L    T  DF++ +E    +  IL+LDEI+DP NFGAI RT++ F + ++ +  + N TV++TS G  Y+ + V N++ + LKK +W  A D K  ++K K + K+ +I+GNE KGV +LIK++SDF+++I   + SLNVSVST I+++
 S:   8 SIIESIKNNKGFELYISKKSSKTKEIERLAKTQNIKIIRISTNELDKI-LKSKDHRGFALKLKLEKNKNEKTQTKDFENLLETFKK--KEHAFILLLDEIEDPQNFGAILRTAEQFSIDLVVTTQKRSAKDNLTVLRTSSGASQYVKKITVTNINNTIYSLKKHGFWIY--AGDIKGQDINKIKINDKKIALILGNEGKGVHKLIKENSDFLIRIPTSGKIDSLNVSVSTGILIF 237
>gi|158319524|ref|YP_001512031.1| RNA methyltransferase [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] >gi|158139723|gb|ABW18035.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] (250 aa)
Score = 256, Expect = 1.3e-20, Identities = 69/232 (29%), Positives = 122/232 (52%)
 Q:   1 MKKFFGKKAVIEAFKQN-ELSEVYYV------SYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEV--VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      M  G+ V+EA K  E+ ++     S  + + K + I + V ++ ++   VHQ I+     + + + +E  +  D  +L+LDEI DP N G++ RT+ + V GII K  + + TV K+S G + Y+  KV+N+++ ++K+K  W  A + S   + D+  L +++GNE +G+S LIK+ DF++K+ M  V SLN SV+ A+++Y
 S:   3 MDNIAGRNPVMEALKSGREIDKILIAKGTEGGSLIKIIGKAKDRGIPIQYVERQKLNEMSSSDVHQGIIATVAAYE---YCEVEDILENAKSKGRDP-FLLILDEIMDPHNLGSMMRTADAVGVDGIIIPKRRSVGLTSTVAKSSAGAIEYVPVAKVSNIAQTIDKIKDMGIW---VAGADMSGSKEHYNMDLKGPLALVIGNEGEGISRLIKEKCDFLIKLPMVGQVSSLNASVAAAVLMY 237
>gi|24214562|ref|NP_712043.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Leptospira interrogans serovar Lai str. 56601] >gi|24195527|gb|AAN49061.1|AE011360_7 tRNA/rRNA methyltransferase [Leptospira interrogans serovar Lai str. 56601] (220 aa)
Score = 256, Expect = 1.4e-20, Identities = 64/176 (36%), Positives = 100/176 (56%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKK-IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIIL 231
      HQ I+ +  S   T FD  + +  ++K  L+LD IQDPGN G I RT++ F V II +   I  V K + G +++L  V NL+ L LK+ YW V T+ D +  SK  D+N+LV+++GNE +G+ ++ + SDF+++I M ++ SLNV+V+T I+L
 S:  42 HQGIVALKAPSK---QTTFDK--KNLEEFLSEKPGAFLILDRIQDPGNLGNILRTAECFGVTNIILPERESAGITPVVEKVASGALSFLKIFTVKNLANTLELLKENGYWIVSTS-DRGTEDWSKLP-DLNELVILMGNEGEGIKRILMEKSDFVLRIPMHGNLSSLNVTVATGIVL 211
>gi|154684614|ref|YP_001419775.1| YacO [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] >gi|154350465|gb|ABS72544.1| YacO [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] (249 aa)
Score = 256, Expect = 1.4e-20, Identities = 65/227 (28%), Positives = 120/227 (52%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNE------LSEVYYVSYFDELKEF-KSKNIKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINK--LVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      GK AVIE K +    ++E    ++ E K + + + V +K D+ E HQ  G+ + +  +  D  ++  N ++  L+LDE++DP N G+I RT+ +  GI+ K  + + TV K S G + ++ +KV NL+ L+++K+  W V T  +   +++  K L +++G+E +G+ L+K+ DF++K+ M  V SLN SV+ +++Y
 S:  10 GKNAVIETLKSDRKLYKLWMAENTVKGQAQQVMELAKKRGVTIQFVPRKKLDQMVEGQHQ---GVVAQVAAYEYAQLDELYKRAEERN-EQPFFLILDELEDPHNLGSIMRTADAVGAHGIMIPKRRAVGLTSTVAKASTGAIEHIPVVKVTNLARTLDEMKERGIWVVGTDASAR----EDYRSMDGKMPLALVIGSEGRGMGRLVKEKCDFLIKLPMAGKVTSLNASVAAGLLMY 238
>gi|153938342|ref|YP_001392853.1| RNA methyltransferase [Clostridium botulinum F str. Langeland] >gi|152934238|gb|ABS39736.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium botulinum F str. Langeland] (257 aa)
Score = 256, Expect = 1.5e-20, Identities = 72/227 (31%), Positives = 121/227 (53%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDE-------LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVV--HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN---KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AVIEA K N+ E  V+ D    +  K K I +N+V++K D    HQ ++      D  + ++   +  I++LDEI+DP NFG+I RT++   G+I K  + + TV KTS G V Y+  KV N++ V++KLK++ W   +    + + D+N  + +++G+E +G+S+L K  D +VKI M ++ SLN SV+ +++Y
 S:  18 GRNAVIEALKSNKTIEKVMVAKGDLEGSIKIIISLAKEKGIVINEVDRKKLDSISQTRAHQGVIAFTTPYQYCAVEDIIRYAKQ----KEEDPFIIILDEIEDPHNFGSILRTAEVCGAHGVIIPKRRNVGVTPTVYKTSAGAVEYMKISKVTNINNVIDKLKEKGIWIYGADMCG-----NDYCFDVNLSGPIALVIGSEGRGISKLTKSKCDVLVKIPMLGNITSLNASVAGGMLMY 247
>gi|125624835|ref|YP_001033318.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] >gi|124493643|emb|CAL98630.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] (242 aa)
Score = 255, Expect = 1.6e-20, Identities = 72/228 (31%), Positives = 125/228 (54%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNI-------KLNKVNKKFFDKYEV-------VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV EA  + ++++Y    ++ + KN+    ++ KVN + K E+    VHQ +  E +  + D + + ++   + IL+LDE+ DP N G+I RT+ + V II K+ + I T +K S G + ++ ++V NLS+ L+KLK  +W  T +D   +K+ T  K+ +I+GNE G+ + +KK D ++ I M  VQSLN SV+ +I++Y
 S:   8 YGLHAVTEALNGDLVNKLYV------QEDLRGKNVEKIKELARIKKVNISWTPKTELNKLTENGVHQGFMARVSEFA---YADLATLLPEL--AEKAEATILILDELTDPHNLGSIARTADATGVDAIIIPKHRAVGITPTAVKASTGALQHVPVVRVTNLSQTLDKLKSAGFWIFGTDMD--GTVYNKWNTK-GKIALIIGNEGHGIGQNLKKQVDEMITIPMVGHVQSLNASVAASILMY 235
>gi|118586220|ref|ZP_01543685.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Oenococcus oeni ATCC BAA-1163] >gi|118433349|gb|EAV40050.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Oenococcus oeni ATCC BAA-1163] (254 aa)
Score = 255, Expect = 1.7e-20, Identities = 71/228 (31%), Positives = 121/228 (53%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYF---DELKEFKS----KNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G A +E + N+   Y+S   + ++F+    I + +V+ + D+  H N GIA  +  +  D +  N +   +++LDEI+DP N G+I RT+ + V GII K  +Q+ + V KTS G + ++  +V N++ ++KLKK N+W  T D K  + + D  + +++GNE KG+S  KK D ++ I M  VQSLN SV+ A+++Y
 S:  16 YGVHASMETLENNQTINKLYLSKSLAKNRAQQFRQTAEQNKIVVQEVDNQRLDEL-TNHGNHQGIALSIAAYEYVPLDDIL---NGIKGHDPFLVILDEIEDPHNLGSILRTADATGVDGIIIPKRRAVQLTQVVAKTSTGAIEHVPVARVVNINNTIDKLKKANFWIFGT--DMKGADYTDWNAD-GPVAIVIGNEGKGISAQTKKKVDQMLTIPMIGHVQSLNASVAAALLIY 243
>gi|193216530|ref|YP_001999772.1| SpoU class tRNA/rRNA methyltransferase [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] >gi|193001853|gb|ACF07068.1| SpoU class tRNA/rRNA methyltransferase [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] (229 aa)
Score = 255, Expect = 1.8e-20, Identities = 60/146 (41%), Positives = 87/146 (59%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLT 235
      ++L+LD IQDP NFGAI R + F + II KN  ++ TV+K S G  + ++V +L + L +L+K +W  + LD+K+ L K K    +IVGNE GVS + K SD +V IE  +VQSLNV+ +TA++LY T
 S:  82 LVLMLDHIQDPHNFGAIIRNANGFGIKHIIIPKNRACEVTPTVLKISSGAFTEIKIIRVGSLFDTLKELQKNGFWIYSSTLDDKATKLHKTKF-ATPTCLIVGNEESGVSHTLIKHSDALVYIEQKGTVQSLNVASATAVLLYEAT 226
>gi|148381440|ref|YP_001255981.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|153932755|ref|YP_001385815.1| RNA methyltransferase [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|153937009|ref|YP_001389222.1| RNA methyltransferase [Clostridium botulinum A str. Hall] >gi|168178813|ref|ZP_02613477.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium botulinum NCTC 2916] >gi|170759212|ref|YP_001788840.1| RNA methyltransferase [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] >gi|148290924|emb|CAL85060.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|152928799|gb|ABS34299.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|152932923|gb|ABS38422.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium botulinum A str. Hall] >gi|169406201|gb|ACA54612.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] >gi|182670049|gb|EDT82025.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium botulinum NCTC 2916] (257 aa)
Score = 255, Expect = 1.9e-20, Identities = 72/227 (31%), Positives = 121/227 (53%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDE-------LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVV--HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN---KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AVIEA K N+ E  V+ D    +  K K I +N+V++K D    HQ ++      D  + ++   +  I++LDEI+DP NFG+I RT++   G+I K  + + TV KTS G V Y+  KV N++ V++KLK++ W   +    + + D+N  + +++G+E +G+S+L K  D +VKI M ++ SLN SV+ +++Y
 S:  18 GRNAVIEALKSNKTIEKVMVAKGDLEGSIKIIISLAKEKGIVINEVDRKKLDSISQTRAHQGVIAFTTPYQYCAVEDIIRYAKQ----KEEDPFIIILDEIEDPHNFGSILRTAEVCGAHGVIIPKRRNVGVTPTVYKTSAGAVEYMKISKVTNINNVIDKLKEKGIWIYGADMCG-----NDYCFDVNLSGPIALVIGSEGRGISKLTKNKCDVLVKIPMLGNITSLNASVAGGMLMY 247
>gi|168525701|ref|ZP_02719340.1| rRNA methylase [Borrelia burgdorferi 118a] (246 aa)
Score = 255, Expect = 2.0e-20, Identities = 78/224 (34%), Positives = 130/224 (58%)
 Q:   9 AVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEF----KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNL-----NTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++IE+ K N+ E+Y   + KE   K +NIK+ ++N  DK + +++ G A + L + + + +  NL    +  IL+LDEI+DP NFGAI RT++ F + +I +  + N TV++TS G  Y+ + V N++ +N LK  +W   D K  ++K K + K+ +I+GNE KGV +LIK++SDF+++I   + SLNVSVST I+++
 S:   8 SIIESIKNNKGFELYISKKSSKTKEIEKLAKIQNIKIIRINANELDKI-LKNKDHRGFALKLKLEKNKNVKTQTKDFENLLETFKKKENAFILLLDEIEDPQNFGAILRTAEQFSIDLVITTQKRSAKDNSTVLRTSSGASQYVKKMTVTNINNTINLLKNYGFWIYTG--DIKGQDINKIKINDKKIALILGNEGKGVHKLIKENSDFLIRIPTSGKIDSLNVSVSTGILIF 237
>gi|168579537|ref|ZP_02723555.1| rRNA methylase [Borrelia burgdorferi 72a] (246 aa)
Score = 254, Expect = 2.2e-20, Identities = 78/224 (34%), Positives = 130/224 (58%)
 Q:   9 AVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEF----KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNL-----NTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++IE+ K N+ E+Y   + KE   K +NIK+ ++N  DK + +++ G A + L + + + +  NL    +  IL+LDEI+DP NFGAI RT++ F + +I +  + N TV++TS G  Y+ + V N++ +N LK  +W   D K  ++K K + K+ +I+GNE KGV +LIK++SDF+++I   + SLNVSVST I+++
 S:   8 SIIESIKNNKGFELYISKKSSKTKEIEKLAKIQNIKIIRINTNELDKI-LKNKDHRGFALKLKLEKNKNVKTQTKDFENLLETFKKKENAFILLLDEIEDPQNFGAILRTAEQFSIDLVITTQKRSAKDNSTVLRTSSGASQYVKKMTVTNINNTINLLKNYGFWIYTG--DIKGQDINKIKINDKKIALILGNEGKGVHKLIKENSDFLIRIPTSGKIDSLNVSVSTGILIF 237
>gi|170757788|ref|YP_001783140.1| RNA methyltransferase [Clostridium botulinum B1 str. Okra] >gi|169123000|gb|ACA46836.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium botulinum B1 str. Okra] (257 aa)
Score = 254, Expect = 2.3e-20, Identities = 72/227 (31%), Positives = 121/227 (53%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDE-------LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVV--HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN---KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AVIEA K N+ E  V+ D    +  K K I +N+V++K D    HQ ++      D  + ++   +  I++LDEI+DP NFG+I RT++   G+I K  + + TV KTS G V Y+  KV N++ V++KLK++ W   +    + + D+N  + +++G+E +G+S+L K  D +VKI M ++ SLN SV+ +++Y
 S:  18 GRNAVIEALKSNKTIEKVMVAKGDLEGSIKIIISLAKEKGIVINEVDRKKLDSISQTRAHQGVIAFTTPYQYCAVEDIIRYAKQ----KEEDPFIIILDEIEDPHNFGSILRTAEVCGAHGVIIPKRRNVGVTPTVYKTSAGAVEYMKISKVTNINNVIDKLKEKGIWIYGADMCG-----NDYCFDVNLSGPIALVIGSEGRGISKLTKNKCDALVKIPMFGNITSLNASVAGGMLMY 247
>gi|160916266|ref|ZP_02078473.1| hypothetical protein EUBDOL_02293 [Eubacterium dolichum DSM 3991] >gi|158431990|gb|EDP10279.1| hypothetical protein EUBDOL_02293 [Eubacterium dolichum DSM 3991] (241 aa)
Score = 254, Expect = 2.4e-20, Identities = 56/145 (38%), Positives = 87/145 (60%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYL 234
      + ++LDE++DP N GAI RT   V G+I K+ +++ TV K S G ++ +  V NL++ L LKKE +W   D S  +  D+ LV++VG+E G+S L+KK+ DF V++ M+ SV SLN SV+ A++LY +
 S:  92 LFVMLDELEDPHNLGAILRTCDCVGVDGVIIGKHRGVKLTPTVAKVSTGAIDTVKVAVVTNLAQTLKGLKKEGFWVAGADFD-NSQDYRQASYDM-PLVLVVGSEGFGISPLVKKNCDFFVRLPMEGSVSSLNASVACAVLLYQI 234
>gi|167765723|ref|ZP_02437776.1| hypothetical protein CLOSS21_00211 [Clostridium sp. SS2/1] >gi|167712596|gb|EDS23175.1| hypothetical protein CLOSS21_00211 [Clostridium sp. SS2/1] (246 aa)
Score = 254, Expect = 2.6e-20, Identities = 71/227 (31%), Positives = 117/227 (51%)
 Q:   6 GKKAVIEAFK-QNELSEVYYVSYFDE------LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGI-AKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AVIEA + + + +++ +  +   ++E K + L V+K+ ++   HQ ++ I A   TI  F  EK   +  ++LD I+DP N GAI RT+   G+I K+ + I TV KTS G +NY  +KV N+ + +++LK+  W C +D + I    I  +++GNE GVS L+K+ DFI I M  + SLN SV+ ++ +
 S:  10 GRNAVIEALRAKKPIDKIFVLDGCQDGPIRTIVREAKKTDAILKFVDKERLNQLTNEHHQGVVAIVAAYEYGTIEDLFKRAEEK-----GEDPFFILLDGIEDPHNLGAIIRTANLAGAHGVIIPKHRAVGITPTVAKTSAGAINYTPVVKVTNIGKTMDELKERGMWFACADMDGEVIYRQNLTGSIG---LVIGNEGSGVSRLVKEKCDFISSIPMKGDIDSLNASVAAGVLAF 237
>gi|45657881|ref|YP_001967.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Leptospira interrogans serovar Copenhageni str. Fiocruz L1-130] >gi|45601122|gb|AAS70604.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Leptospira interrogans serovar Copenhageni str. Fiocruz L1-130] (220 aa)
Score = 254, Expect = 2.6e-20, Identities = 64/176 (36%), Positives = 100/176 (56%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKK-IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIIL 231
      HQ I+ +  S   T FD  + +  ++K  L+LD IQDPGN G I RT++ F V II +   I  V K + G +++L  V NL+ L LK+ YW V T+ D +  SK  D+N+LV+++GNE +G+ ++ + SDF+++I M ++ SLNV+V+T I+L
 S:  42 HQGIVALKAPSK---QTTFDK--KNLEEFLSEKPGAFLILDRIQDPGNLGNILRTAECFGVTNIILPERESAGITPVVEKVASGALSFLKIFTVKNLANTLELLKENGYWIVSTS-DRGTEDWSKLP-DLNELVILMGNEGEGIKRILMEKSDFVLRIPMYGNLSSLNVTVATGIVL 211
>gi|160937869|ref|ZP_02085227.1| hypothetical protein CLOBOL_02761 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] >gi|158439095|gb|EDP16849.1| hypothetical protein CLOBOL_02761 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] (247 aa)
Score = 254, Expect = 2.6e-20, Identities = 68/227 (29%), Positives = 111/227 (48%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYV-------SYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVV--HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AV+EAF+ + + +V      L+E + + +N V K+ D+   HQ ++ A     D   E+   +  +++LD I+DP N GAI RT+   G+I K  + + TV KTS G +NY  KV NL+ + LKK+ W VC + + +   K I  ++VGNE +GV +L+++ D + I M  + SLN SV+ ++ Y
 S:  10 GRNAVLEAFRSGKTIDKLFVLDGCQDGPVRTILREARKYDTIINYVPKERLDQISETGKHQGVIAYAAAYEYAEVEDMLKAAEE----KGEPPFLILLDGIEDPHNLGAIIRTANLAGAHGVIIPKRRAVGLTATVAKTSAGALNYTPVAKVTNLTATMEDLKKKGMWFVCADMGGELMYKMNLKGSIG---LVVGNEGEGVGKLVREHCDMVASIPMKGDIDSLNASVAAGVLAY 238
>gi|164686508|ref|ZP_02210536.1| hypothetical protein CLOBAR_00073 [Clostridium bartlettii DSM 16795] >gi|164604519|gb|EDQ97984.1| hypothetical protein CLOBAR_00073 [Clostridium bartlettii DSM 16795] (248 aa)
Score = 253, Expect = 2.9e-20, Identities = 65/198 (32%), Positives = 100/198 (50%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      K KN+ + V+K  D+  H +  IA S  +  D + I   +  ++LDEI DP N G I RT+ +  G+I K  + I  V K S G V Y+  KV N++ + +LKKE W   +D    ++ D+  L +++G+E GVS L+K++ DF+VK+ M +V SLN SV+ I+LY
 S:  46 KEKNVVIQYVDKHKLDEISTSHSHQGVIAVVSDYKYYELED--LLAIARERGEDPFFIILDEITDPHNLGTIIRTADAVGAHGVIIPKRRSVHITSVVAKASAGAVEYVPVCKVTNIANTIKQLKKEGLWIAAADMDGGVF----YEQDLTGPLALVIGSEGFGVSRLVKQNCDFVVKMPMIGNVSSLNASVAGGILLY 238
>gi|150010995|gb|ABR57153.1| SpoU rRNA methylase family protein [Staphylococcus xylosus] (249 aa)
Score = 253, Expect = 3.0e-20, Identities = 65/202 (32%), Positives = 108/202 (53%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      LK+ S+ I + V K  D  + HQ  GIA  +  + DFD+F+EK     +L+LD ++DP N G+I RT+ + V G+I K  + + +TV K S G + ++ ++V NL+ + LK  YW V T + +   + D+  L +++G+E +G+S L+K  DF + I M  V SLN SV+ ++++Y
 S:  40 LKKANSRKIIVQSVPKSKIDGLSDSPHQ---GIAAYIAPYEYADFDAFLEK-QKAQDKLSTVLILDGLEDPHNLGSILRTADASGVDGVIIPKRRSVALTQTVAKASTGAIEHIPVMRVTNLANTIETLKDNGYWVVGTEANNST---DYREMDVAMPLAIVIGSEGQGMSRLVKDKCDFYINIPMVGHVNSLNASVAASLMMY 236
>gi|187935194|ref|YP_001884456.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] >gi|187723347|gb|ACD24568.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] (286 aa)
Score = 253, Expect = 3.1e-20, Identities = 73/227 (32%), Positives = 120/227 (52%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDE-------LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDI-NKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AV+EA K   E Y+S      + + K K I + +V+K+ D   VHQ ++    + +D   EK   +  I++LDE++DP N G+I RT++ F V GII K   +  V K+S+G + ++  +V NL+ V+++LK++ W  T + +   ++TD   +I+GNE KG+S+L K D ++KI M  + SLN SV+ II+Y
 S:  49 GRNAVLEALKAERTIETLYISNSKLEGSINAIISKAKDKKILIKEVDKRKLDSMCNNAVHQGVIARVTPYEYSEVSDILELAEK----KGENPFIVILDEVEDPHNLGSIIRTAELFGVHGIIIPKRRSASVTTMVYKSSVGAIEHVKVARVTNLNSVIDELKEKGIWVYGTDIRAEEY---SYQTDFGGACAIIIGNEGKGISKLTLKKCDKLIKIPMVGKINSLNASVAGGIIMY 278
>gi|153855859|ref|ZP_01996834.1| hypothetical protein DORLON_02856 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149751827|gb|EDM61758.1| hypothetical protein DORLON_02856 [Dorea longicatena DSM 13814] (265 aa)
Score = 253, Expect = 3.2e-20, Identities = 68/227 (29%), Positives = 109/227 (48%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYV-------SYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVV--HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AV+EAF+ + + YV    +  ++E + + LN V K  ++   HQ ++      D   E+   +  +++LD I+DP N GAI RT+   G+I K  + + TV +TS G +NY  KV NL + + LKK+ W VC +D  +   K I  +++GNE +GV L+K  DF +I M  + SLN SV+ ++ Y
 S:  29 GRNAVMEAFRSGKPVDKLYVLDGCQDGAVRSIIREARKHDTILNFVEKDRLNQLSETGKHQGVIASVAAYEYAEVEDMLKLAEE----KGEDPFLIILDNIEDPHNLGAIIRTANQAGAHGVIIPKRRAVGLTATVARTSAGALNYTPVAKVTNLVKTMEDLKKKGLWFVCADMDGDVMYDVNMKGPIG---LVIGNEGEGVGRLVKDTCDFTARIPMKGDIDSLNASVAAGVLAY 257
>gi|111115344|ref|YP_709962.1| rRNA methylase [Borrelia afzelii PKo] >gi|167942232|ref|ZP_02529306.1| rRNA methylase [Borrelia afzelii ACA-1] >gi|110890618|gb|ABH01786.1| rRNA methylase [Borrelia afzelii PKo] (246 aa)
Score = 252, Expect = 3.6e-20, Identities = 79/224 (35%), Positives = 131/224 (58%)
 Q:   9 AVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEF----KSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNI---LGIAKESSLTIHT-DFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++IE+ K N+ E+Y   + KE   K++NIK+ K++  DK   H+   L + K ++  T DF++ +E    +  IL+LDEI+DP NFGAI RT++ F + +I + + + N TV++TS G  Y+ + V N++ +N LKK +W   D K  ++K K + K+ +I+GNE KGV +L K++SDF+++I   + SLNVSVS I+++
 S:   8 SIIESIKNNKGFELYISKKSSKTKEIEKLAKTQNIKITKISINELDKILKNKDHRGFALKLKVEKNKNVKTQTKDFENLLETFKK--KENVFILLLDEIEDPQNFGAILRTAEQFSIDLVITTQKHSAKDNSTVLRTSSGASQYVKKITVTNINNTINFLKKHGFWIYTG--DIKGQDINKIKINDKKIALILGNEGKGVHKLTKQNSDFLIRIPTSGKIDSLNVSVSAGILIF 237
>gi|187605167|ref|ZP_02991368.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Exiguobacterium sp. AT1b] >gi|187482736|gb|EDU20739.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Exiguobacterium sp. AT1b] (306 aa)
Score = 252, Expect = 3.7e-20, Identities = 53/143 (37%), Positives = 85/143 (59%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + ++LDE++DP N G+I RT+ +  GII K  + + +TV K S G + ++  +V NL+ L +LK++ W V T  E    + D N LVV++G+E KG+S L+++ DF+V + M  V SLN SV+ A++LY
 S:  156 LFILLDELEDPHNLGSILRTADAVGAHGIIIPKRRSVGLTQTVAKASTGAIEHIPVARVTNLTRTLEELKEKGLWVVGTDAKESQ---DYRRLDGNMPLVVVIGSEGKGMSRLVRESCDFLVHLPMVGHVTSLNASVAAALLLY 296
>gi|69245491|ref|ZP_00603455.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Enterococcus faecium DO] >gi|68195742|gb|EAN10179.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Enterococcus faecium DO] (286 aa)
Score = 252, Expect = 3.8e-20, Identities = 75/228 (32%), Positives = 118/228 (51%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNE-----LSEVYYVSYFDELKEF-KSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNI-LGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      FG A +EA +Q    L E    +ELKE + + + + V K+ +   VHQ + L I   L++  D IE+   D  L+LD I+DP NFG+I RT+ + V G+I K+ + I  V KTS G V ++  +V NL + + +LK+ +W  T D    K+   + +++GNE KG+S +KK+ D ++ I M  VQSLN SV+ +++Y
 S:  49 FGHHAAVEALQQGRGNKLFLQEDSRGEKVEELKEIAREQAVPVKWVPKQKLETLSDHGVHQGVVLAITPYEYLSL----DQLIERTKEKKEDP-FFLILDSIEDPHNFGSILRTADASGVDGVIIPKHRAVGITPIVTKTSTGAVEHVPVARVTNLVQAVQQLKETGFWVFGT--DMTGTNFQKWNAK-GSIALVIGNEGKGMSPGLKKEMDELLTIPMTGHVQSLNASVAAGLLMY 277
>gi|116512750|ref|YP_811657.1| rRNA methylase [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] >gi|116108404|gb|ABJ73544.1| rRNA methylase [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] (242 aa)
Score = 252, Expect = 3.9e-20, Identities = 72/228 (31%), Positives = 123/228 (53%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNI-------KLNKVNKKFFDKYEV-------VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV EA  + ++++Y    ++ + KN+    ++ KVN + K E+    VHQ +  E +  + D + + ++   + IL+LDE+ DP N G+I RT+ + V II K+ + I  +K S G + ++ ++V NLS+ L+KLK  +W  T +D   SK+ T  K+ +I+GNE G+  +KK D ++ I M  VQSLN SV+ +I++Y
 S:   8 YGLHAVTEALNGDLVNKLYV------QEDLRGKNVEKIKELARIKKVNISWTPKTELNKLTENGVHQGFMARVSEFA---YADLATLLPEL--AEKAEATILILDELTDPHNLGSIARTADATGVDAIIIPKHRAVGITPIAVKASTGALQHVPVVRVTNLSQTLDKLKSAGFWIFGTDMD--GTVYSKWNTK-GKIALIIGNEGHGIGHNLKKQVDEMITIPMVGHVQSLNASVAASILMY 235
>gi|121535684|ref|ZP_01667488.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Thermosinus carboxydivorans Nor1] >gi|121305715|gb|EAX46653.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Thermosinus carboxydivorans Nor1] (248 aa)
Score = 252, Expect = 3.9e-20, Identities = 57/179 (31%), Positives = 99/179 (55%)
 Q:  54 VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      V HQ ++ +  +  + D D + +   +  +++LDE++DP N GAI RT+ + V G++ K   ++ TV KTS G + Y+  ++ N+ + L KLKK  W V  +    + ++TD+  LVV+VG+E +G+ L ++ DF+V+I M  + SLN SV+ ++ILY
 S:  65 VRHQGVVAMVAPVA---YVDVDEILVQAQT-KGEAPFLVLLDELEDPHNVGAILRTADATGVHGVLLPKRRSCPLSATVAKTSAGAIEYVPVARIGNIVQTLEKLKKAGLWVVGADMAGDK---AYYETDLTGPLVVVVGSEGRGMGRLTREACDFLVRIPMRGRLSSLNASVACSLILY 237
>gi|119953304|ref|YP_945513.1| 23S rRNA methyltransferase [Borrelia turicatae 91E135] >gi|119862075|gb|AAX17843.1| 23S rRNA methyltransferase [Borrelia turicatae 91E135] (244 aa)
Score = 252, Expect = 4.1e-20, Identities = 78/224 (34%), Positives = 129/224 (57%)
 Q:   9 AVIEAFKQNELSEVYY-------VSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIH-TDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++IE+ K N+ E+Y    ++   +E+ ++ IK+N + K  +     L I+K ++   + + F+EK  N   IL+LD I+DP NFGAI RTS+ F + +I +  + N T ++TS G  Y+N L V N++ V+ LKK +W  + + K+I + K + K+ +I+GNE KG+ +LIK++SDF+VKI   + SLNVSVST I+++
 S:   8 SIIESIKNNKGLELYISKISPKSINIEKIAREYNTQIIKVNDLAKIIGNNNHRGFALKLKISKSNNTNKQDKNLEEFLEKFQYKNN--VFILILDGIEDPQNFGAILRTSEQFNIDLVITSQRRSAKDNATTLRTSSGASQYVNKLIVPNINNVIKDLKKNGFWIYASDIKGKAI--NTIKINDTKIALIMGNEGKGIHKLIKENSDFLVKIPTTGKIDSLNVSVSTGILIF 235
>gi|94265268|ref|ZP_01289027.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [delta proteobacterium MLMS-1] >gi|93454249|gb|EAT04565.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [delta proteobacterium MLMS-1] (302 aa)
Score = 251, Expect = 4.6e-20, Identities = 55/142 (38%), Positives = 87/142 (61%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIIL 231
      ++LVLD +QDP N GA+ R++ +F V G+I K+  ++ TV+K + GT  L+ + NL+ L LKK +W + A E S L ++TD   +++GNE KG+ L+KK DF++ I + + V+SLNVSV+ I+L
 S:  147 LLLVLDSLQDPHNLGAVLRSAAAFGVDGVILPKDRSAPLSGTVLKAAAGTAALLDICRTTNLAGALGTLKKHGFW-IYGASGEASGNL--YETDFTGPTCLVLGNEQKGIRPLLKKHCDFLLAIPLAAGVESLNVSVAAGIML 286
>gi|168187716|ref|ZP_02622351.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium botulinum C str. Eklund] >gi|169294429|gb|EDS76562.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium botulinum C str. Eklund] (263 aa)
Score = 251, Expect = 4.7e-20, Identities = 71/227 (31%), Positives = 122/227 (53%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYV-------SYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVV--HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLV-VIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AVIEA + +  E  V    S  L  K K I + +V++K D  +  HQ ++ I   +  D ++ ++   ++ IL+LDEI+DP N G+I RT++  V GI+ K  + + TV KTS G  Y+  KV N++ ++++K+  W   +D ++   F+T+  V +++G+E +G+S+L K+ D +VKI M  + SLN SV+ I++Y
 S:  26 GRNAVIEALRSDRTIEYVMVAKGNMTGSINKVLGIAKDKGIIIKEVDRKKLDSMSITGSHQGVMAIVTPYKYSEVEDIFNYAKE----KGEEPFILILDEIEDPHNLGSIMRTAEICGVHGIVIPKRRNVGVTPTVYKTSAGAAEYVKVAKVANINRAIDEIKERGTWVYGADMDGENYC---FQTNFKGAVALVIGSEGRGISKLTKQKCDVLVKIPMIGKITSLNASVAAGIMMY 255
>gi|58336688|ref|YP_193273.1| tRNA-rRNA methyltransferase [Lactobacillus acidophilus NCFM] >gi|58254005|gb|AAV42242.1| tRNA-rRNA methyltransferase [Lactobacillus acidophilus NCFM] (250 aa)
Score = 251, Expect = 5.1e-20, Identities = 66/198 (33%), Positives = 104/198 (52%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      K K + + V K  D+ V  N G+  S  + D  ++K + + + +L+LD I+DP N G+I RT+ + V G+I K +  +  V KTS G ++Y+  +VNNL +  +LKK YW  T D  +  ++   K V+I+GNE KG++ L+KK D + + M  VQSLN SV+T ++LY
 S:  48 KKKRLVVQSVPKNKLDRL-VDGGNHQGLVLAISSFDYADLGKMLDKFDE-DGKEPFLLMLDSIEDPHNLGSILRTADATGVDGVIIPKRHATGLTSVVAKTSTGAIDYVPVARVNNLVQTTKELKKRGYWFFGT--DMAGVDYREWNAK-GKTVLIIGNEGKGIAPLLKKQMDQTITLPMIGHVQSLNASVATGVLLY 240
>gi|118602547|ref|YP_903762.1| RNA methyltransferase [Candidatus Ruthia magnifica str. Cm (Calyptogena magnifica)] >gi|118567486|gb|ABL02291.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Candidatus Ruthia magnifica str. Cm (Calyptogena magnifica)] (247 aa)
Score = 251, Expect = 5.3e-20, Identities = 70/200 (35%), Positives = 105/200 (52%)
 Q:  33 EFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      EF + I + + K  DK  HQ  G+A E L  D  I ++ L+ +  IL+LD IQDP N GA R++ + V ++ KN  IN V KTS G +N L  +V NLS + L+++N W +  LD S+ +S ++ D+   +I+G E G+ L K+ D + KI M  V+SLNVSV+T + L+
 S:  44 EFNNFGISVQRCTKIQLDKLSN-HQTHQGVAAEILLPTLPDQGELISYVSKLD-NAGFILILDSIQDPRNLGACLRSANAAGVHCVVINKNGSAPINSLVHKTSAGALNQLKIFQVTNLSRTIKALQQKNIWVI--GLD-GSVNISIYQIDLTIPNAIIMGAEGSGLRRLTKQSCDQLAKIPMQGKVESLNVSVATGVTLF 239
>gi|29374705|ref|NP_813857.1| RNA methyltransferase [Enterococcus faecalis V583] >gi|29342163|gb|AAO79929.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Enterococcus faecalis V583] (282 aa)
Score = 250, Expect = 6.0e-20, Identities = 73/228 (32%), Positives = 116/228 (50%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNE-----LSEVYYVSYFDELKEF-KSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQN-ILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      FG A +EA +Q    L E    ++LK+ K + + + V K  D   VHQ +L I   LT+  +  EK   T   L+LD ++DP NFG+I RT+ + V GII K+ + I TV K S G V ++  +V NL++ + LK+ +W  T D    ++ T  + +I+GNE +G+S+ + K+ D ++ I M  VQSLN V+ +++Y
 S:  45 FGFHATVEALQQGRGNKLFLQEDARGEKIEQLKQAAKEQAVPVKWVPKAKLDTMSDHGVHQGMVLAITAYQYLTLEELLEQTKEK-----TATPFFLILDSLEDPHNFGSILRTADATGVDGIIIPKHRAVGITPTVTKASTGAVEHIPVARVTNLAQSIATLKENQFWIFGT--DMSGTDYRRWNTQ-GAIALIIGNEGRGMSQGLHKEVDELLTIPMTGHVQSLNAGVAAGLLMY 273
>gi|189485694|ref|YP_001956635.1| 23S rRNA methyltransferase [uncultured Termite group 1 bacterium phylotype Rs-D17] >gi|170287653|dbj|BAG14174.1| 23S rRNA methyltransferase [uncultured Termite group 1 bacterium phylotype Rs-D17] (251 aa)
Score = 250, Expect = 6.1e-20, Identities = 66/198 (33%), Positives = 109/198 (55%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTA-----LDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      K K I L+ V + DK+  Q  GI E S  +T+  IE+ + + K ++++LD ++DP N GAI R  +F  G+I K   +NETV K+S G V +++ +V N ++ + LK+ ++W V    L++ +P     L VI+G+E G+ L KK+SDF++ I ++ + SLN S ++A+ILY
 S:  53 KQKGIALHSVPPEKLDKFSESSQ---GIVAEVSPVQYTELSDLIER--SKKSLKPLLVILDGLEDPHNLGAIIRNCVAFGADGVIIPKWRAAGVNETVSKSSAGAVEHISISRVENTNQAIGLLKENSFWIVGAENGGRILEKIDLPFP--------LAVIIGSEGFGLHSLTKKNSDFLISIPQENIISSLNASCASAVILY 242
>gi|113475949|ref|YP_722010.1| RNA methyltransferase [Trichodesmium erythraeum IMS101] >gi|110166997|gb|ABG51537.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Trichodesmium erythraeum IMS101] (288 aa)
Score = 250, Expect = 6.3e-20, Identities = 67/202 (33%), Positives = 109/202 (53%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCT-ALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L E K+K  +++V+ + D+   ++ GI +   + +  I + + TD+ ++LV D I DP N GAI RT ++ + G++ +  + I TV K + G +   +V NL+ L +LKKE +W  T A D + I  KF  I  V++VG+E +G+S LI+K+ D +V I M S SLNVSV+T + +Y
 S:  78 LNEAKTKGTIIDEVDDRRLDQI-TRRKHHQGIVAQICPYEYKELHELISQAKS-KTDRSVLLVADGINDPHNLGAIIRTGEALGIQGLVIPQRRAVGITSTVTKVAAGALENFPVARVINLNSALEELKKEGFWIYGTVAKDGEPIHTVKFTGAI---VLVVGSEGEGLSLLIQKNCDALVSIPMSGSTPSLNVSVATGMAIY 275
>gi|168181845|ref|ZP_02616509.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium botulinum Bf] >gi|182674742|gb|EDT86703.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium botulinum Bf] (257 aa)
Score = 250, Expect = 6.8e-20, Identities = 70/227 (30%), Positives = 120/227 (52%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDE-------LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVV--HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN---KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AVIEA K N+ E  ++ D    +  K K I +N+V++K D    HQ ++      D  + ++   +  I++LDEI+DP NFG+I RT++   G+I K  + + TV KTS G  Y+  KV N++ V++KLK++ W   +    + + D+N  + +++G+E +G+S+L K  D +VKI M ++ SLN SV+ +++Y
 S:  18 GRNAVIEALKSNKTIEKVMIAKGDLEGSIKIIISLAKEKGIVINEVDRKKLDSISQTRAHQGVIAFTTPYQYCAVEDIIRYAKQ----KEEDPFIIILDEIEDPHNFGSILRTAEVCGAHGVIIPKRRNVGVTPTVYKTSAGAAEYMKISKVTNINNVIDKLKEKGIWIYGADMCG-----NDYCFDVNLSGPIALVIGSEGRGISKLTKNKCDVLVKIPMLGNITSLNASVAGGMLMY 247
>gi|94968032|ref|YP_590080.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Acidobacteria bacterium Ellin345] >gi|94550082|gb|ABF40006.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Acidobacteria bacterium Ellin345] (261 aa)
Score = 250, Expect = 6.8e-20, Identities = 71/235 (30%), Positives = 120/235 (51%)
 Q:   1 MKKFFGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDEL--------KEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEV--VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLK-KENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLT 235
      M  +G  V EA K  S Y   D +    ++ +  I + + + F D+   +HQ ++ + +   + D D IEK   +  ++VLD I+DP N GA+ R++  V G++ +  + + T +K S G  Y+  +V N++ + LK K N WTV  LDE+  + + D N L +++G E KG+ +L++K D +VKI M  V SLNVSV+ I++Y ++
 S:   1 MDVIYGIHPVSEALKSRGRSFQYVAIAKDRMDPRVQRIVEDARESGITVRFLPRDFLDRTANTNMHQGVIAVTSKKE---YLDLDDIIEKKRG---EHAFVVVLDGIEDPHNLGALIRSADGAGVDGVVIPERRAVGVTGTAMKASAGAAEYVPIARVTNIARSIEDLKDKYNVWTV--GLDERGTQ-NYDEIDYNMSLALVLGAEGKGLHDLVRKKCDLLVKIPMAGEVSSLNVSVAGGIVMYEVS 238
>gi|169824090|ref|YP_001691701.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Finegoldia magna ATCC 29328] >gi|167830895|dbj|BAG07811.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Finegoldia magna ATCC 29328] (244 aa)
Score = 250, Expect = 7.7e-20, Identities = 75/232 (32%), Positives = 126/232 (54%)
 Q:   1 MKKFFGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSK--------NIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      M+  G+ V+EA + +   Y+  ELK F K     IK+ V+KK+ +K+   HQ ++ AK S  +++ D I   N D  +++LDEI DP N G+I RT++   G+I K+  ++N T IKTS G V +  +V N++ +N LK+ N W + A E S  ++    + +++GNE KG+S L++++ D ++KI M  +SLN S + +I++Y
 S:   1 MQYLVGRNPVMEALEMDMGVTNLYIQK-GELKGFIKKIEKKAYDMGIKVEYVDKKYIEKFAENTAHQGVM--AKMPSFG-YSNVDEMIIYAKKRNEDP-FLIILDEITDPHNLGSIIRTAEVAGCHGVIIPKHRACEVNATAIKTSAGAVFNIKIARVTNITTTINYLKEHNIW-IYGACGEASQTHTQANLK-GPIGLVIGNEGKGISRLVRENCDQLIKIPMYGKTESLNASNAASILIY 235
>gi|167758883|ref|ZP_02431010.1| hypothetical protein CLOSCI_01228 [Clostridium scindens ATCC 35704] >gi|167663623|gb|EDS07753.1| hypothetical protein CLOSCI_01228 [Clostridium scindens ATCC 35704] (250 aa)
Score = 249, Expect = 8.5e-20, Identities = 70/227 (30%), Positives = 121/227 (53%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNE-LSEVYYVSYFDE------LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVV--HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN---KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AV+EAF+ + + +++ +  +   ++E K + L V K+  +   HQ  G+  ++  + D + ++  +  D +IL LD I+DP N GAI RT+   G+I K  + + TV KTS G +NY  KV NL++ + LK++ W VC + + +    D+N  + +I+GNE +GVS L+K+ DF +I M+ + SLN SV+ ++ Y
 S:  14 GRNAVLEAFRSGKPIDKLFVLDGCQDGPIRTIVREAKKHDTILQFVTKERLSQISETGRHQ---GVIAYAAAYEYADVEDMLKLAESKGEDPFLIL-LDNIEDPHNLGAIIRTANLAGAHGVIIPKRRAVGLTATVAKTSAGALNYTPVAKVTNLAKTMESLKEKGLWFVCADMGGEEM------YDLNLTGPIGLIIGNEGEGVSRLVKETCDFTARIPMNGDIDSLNASVAAGVLAY 242
>gi|195962260|ref|ZP_03098465.1| rRNA methylase [Borrelia spielmanii A14S] (246 aa)
Score = 249, Expect = 8.6e-20, Identities = 78/224 (34%), Positives = 130/224 (58%)
 Q:   9 AVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEF----KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQN-----ILGIAKESSLTIHT-DFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++IE+ K N+ E+Y   + KE   K++NIK+ +++  DK   +   L + K ++  T DF++ +E    +  IL+LDEI+DP N GAI RT++ F + +I +  + N TV++TS G  Y+ + V N++ + LKK +W  A D K  ++K K + K+ +I+GNE KGV +LIK++SDF+++I   + SLNVSVST I+++
 S:   8 SIIESIKNNKGFELYISKKSSKTKEIEKLAKTQNIKILRISINELDKILKTKDHRGFALKLKLEKNKNVKTQTKDFENLLETFKK--KENAFILLLDEIEDPQNLGAILRTAEQFSIDLVITTQKRSAKDNSTVLRTSSGASQYVKKITVANINNTIIFLKKHGFWIY--ASDIKGQDINKIKINDKKIALILGNEGKGVHKLIKQNSDFLIRIPTSGKIDSLNVSVSTGILIF 237
>gi|116491407|ref|YP_810951.1| rRNA methylase [Oenococcus oeni PSU-1] >gi|116092132|gb|ABJ57286.1| rRNA methylase [Oenococcus oeni PSU-1] (233 aa)
Score = 249, Expect = 8.6e-20, Identities = 61/177 (34%), Positives = 97/177 (54%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      H N GIA  +  +  D +  N +   +++LDEI+DP N G+I RT+ + V GII K  +Q+ + V KTS G + ++  +V N++ ++KLKK N+W  T D K  + + D  + +++GNE KG+S  KK D ++ I M  VQSLN SV+ A+++Y
 S:  52 HGNHQGIALSIAAYEYVPLDDIL---NGIKDHDPFLVILDEIEDPHNLGSILRTADATGVDGIIIPKRRAVQLTQVVAKTSTGAIEHVPVARVVNVNNTIDKLKKANFWIFGT--DMKGTDYTDWNAD-GPVAIVIGNEGKGISAQTKKKVDQMLTIPMIGHVQSLNASVAAALLIY 222
>gi|188995957|ref|YP_001930208.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Sulfurihydrogenibium sp. YO3AOP1] >gi|188931024|gb|ACD65654.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Sulfurihydrogenibium sp. YO3AOP1] (250 aa)
Score = 249, Expect = 1.0e-19, Identities = 80/230 (34%), Positives = 123/230 (53%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFD----ELKEFKS-KNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYL 234
      +G+ VIEA K   E  +++   EL E + K +K+ KV+++ ++   +  G+  S  + D + I+K   +K I+L+LD I DP N G+I RT++ F V+G+I K   INE V+K S G V +L  KV +L V+ K KK+ W V   ++I  F  I  +IVG+E KGVS+ I +++D I I M  + SLNVS +T+I L+ L
 S:  12 WGRNPVIEALKAGRSLEKILIAHDSHPPRELLELANEKKVKVQKVSRQKIEELANTKKT-QGVVALVSPIKYYDENEIIDKTIK---EKGIMLILDHITDPQNVGSILRTAEIFGVSGVIIPKERSSPINEVVVKASTGAVFHLPIAKVGSLRNVIEKFKKKGGWVVAIEKGGRNIAEIDFPYPI---ALIVGSEGKGVSKSILEEADIIATIPMVGKITSLNVSNATSIALWEL 239
>gi|188588931|ref|YP_001919654.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] >gi|188499212|gb|ACD52348.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] (290 aa)
Score = 248, Expect = 1.0e-19, Identities = 72/227 (31%), Positives = 120/227 (52%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDE-------LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDI-NKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AV+EA K   E Y+S      + + K K I + +V+K+ D   VHQ ++    + +D   +K   +  I++LDE++DP N G+I RT++ F V GII K   +  V K+S+G + ++  +V NL+ V+++LK++ W  T + +   ++TD   +I+GNE KG+S+L K D ++KI M  + SLN SV+ II+Y
 S:  53 GRNAVLEALKTERTIETLYISNSKLEGSINAIISKAKDKKILIKEVDKRKLDSMCNNAVHQGVIARVTPYEYSEVSDILELAKK----KGENPFIVILDEVEDPHNLGSIIRTAELFGVHGIIIPKRRSASVTTMVYKSSVGAIEHVKVARVTNLNSVIDELKEKGIWVYGTDIRAEEY---SYQTDFGGPCAIIIGNEGKGISKLTLKKCDKLIKIPMVGKINSLNASVAGGIIMY 282
>gi|78779235|ref|YP_397347.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Prochlorococcus marinus str. MIT 9312] >gi|78712734|gb|ABB49911.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Prochlorococcus marinus str. MIT 9312] (336 aa)
Score = 248, Expect = 1.2e-19, Identities = 83/232 (35%), Positives = 129/232 (55%)
 Q:   5 FGKKAVIEAF-KQNELSEVYYVS-------YFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDK--YEVVHQNI---LGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLTH 236
      +GK +V EA  Q ++ ++ S    ++ LKE KSK + + +V+   + +  HQ +  L +K SL  DF    + NT  IIL LD I DP N GAI R++++F  GII +   + TV K + G + +L  +V NL+ L +LKK + + + D + + +SKF +  LVVIVG E+KG+S L +K DF++KI +   SLN SV+ AI L++LT+
 S:  100 WGKHSVFEALINQRAINRIWCTSEIFSSEKFYILLKELKSKGVLIEEVSWNRLSQLTFGASHQGVALQLACSKTISLEKLIDF-------SKRNTSNPIILALDGITDPHNVGAIIRSAEAFDCKGIIIPQRRSAGLTGTVAKVAAGALEHLPVSRVVNLNRALEELKKNGFMVIGLSGDGQ-LSISKFH-EKTPLVVIVGAEDKGISLLTQKKCDFLLKIPLKGKTSSLNASVAAAISLFHLTN 335
>gi|160881446|ref|YP_001560414.1| RNA methyltransferase [Clostridium phytofermentans ISDg] >gi|160430112|gb|ABX43675.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium phytofermentans ISDg] (248 aa)
Score = 248, Expect = 1.3e-19, Identities = 67/227 (29%), Positives = 114/227 (50%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYV-------SYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AV+EAF+ + + ++      L+E K + + V K+ D+  E HQ  G+  ++  + + D +E    +  +++LD I+DP N GA+ RT+   GII K  + + TV K S G +NY  KV NL  + +LK++ W VC + + +    I  +++G+E +GVS L+K+ DF+ KI M  + SLN SV+ ++ Y
 S:  10 GRNAVLEAFRAGKTIDRLFILDGCQDGPIKSILREAKKYDTIITFVKKERLDQMSEEGKHQ---GVIAYAAAYEYAEVDDLLEAAK-AKGEAPFLIILDGIEDPHNLGAMLRTANQAGAHGIIIPKRRAVGLTATVAKVSAGAINYTPVAKVTNLVATMEELKQKGLWFVCADMSGEVMYRQNLTGPIG---LVIGSEGEGVSRLVKEKCDFVTKIPMVGDIDSLNASVAMGVLTY 238
>gi|15594861|ref|NP_212650.1| rRNA methylase (yacO) [Borrelia burgdorferi B31] >gi|3915369|sp|O51468|Y516_BORBU Uncharacterized tRNA/rRNA methyltransferase BB_0516 >gi|2688440|gb|AAC66889.1| rRNA methylase (yacO) [Borrelia burgdorferi B31] (228 aa)
Score = 247, Expect = 1.5e-19, Identities = 70/198 (35%), Positives = 117/198 (59%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNL-----NTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      K++NIK+ ++N  DK + +++ G A + L + + + +  NL    +  IL+LDEI+DP NFGAI RT++ F + +I +  + N TV++TS G  Y+ + V N++ +N LK  +W   D K  ++K K + K+ +I+GNE KGV +LIK++SDF+++I   + SLNVSVST I+++
 S:  20 KTQNIKIIRINTNELDKI-LKNKDHRGFALKLKLEKNKNVKTQTKDFENLLETFKKKENAFILLLDEIEDPQNFGAILRTAEQFSIDLVITTQKRSAKDNSTVLRTSSGASQYVKKMTVTNINNTINLLKNYGFWIYTG--DIKGQDINKIKINDKKIALILGNEGKGVHKLIKENSDFLIRIPTSGKIDSLNVSVSTGILIF 219
>gi|187918381|ref|YP_001883944.1| 23S rRNA methyltransferase [Borrelia hermsii DAH] >gi|119861229|gb|AAX17024.1| 23S rRNA methyltransferase [Borrelia hermsii DAH] (244 aa)
Score = 247, Expect = 1.6e-19, Identities = 61/160 (38%), Positives = 98/160 (61%)
 Q:  73 DFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + + F+E+ + N   IL+LD I+DP NFGAI RTS+ F + +I +  + N T+++TS G  Y+N L V N++ V+ LKK +W  + + K+I +    K+ +I+GNE KG+ +LIK++SDF+V+I   + SLNVSVST I+++
 S:  80 NLEEFLEEFQHQNN--VFILILDGIEDPQNFGAILRTSEQFNIDLVITSQRRSAKDNATILRTSSGASQYVNKLVVPNINNVIKYLKKNGFWIYASDIKGKAINTTPIND--TKIALIMGNEGKGIHKLIKENSDFLVRIPTKGKIDSLNVSVSTGILIF 235
>gi|85057748|ref|YP_456664.1| 23S rRNA methyltransferase [Aster yellows witches'-broom phytoplasma AYWB] >gi|84789853|gb|ABC65585.1| 23S rRNA methyltransferase [Aster yellows witches'-broom phytoplasma AYWB] (235 aa)
Score = 247, Expect = 1.7e-19, Identities = 79/228 (34%), Positives = 118/228 (51%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKE------FKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNI-LGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +GK + EA K   ++Y +  +++K+    + NI  V+KKF  Y++ Q  GIA     D D++++   +T + L+LD I DP N GAI RT ++ + G+I K NQ+ +N TV K S G + Y   V NL + + KLKK   V T D S     + L +IVGNE G+ L+KK D +VKI M  + SLNVSV+ A+++Y
 S:   4 YGKNPIKEAIKAQR--KIYQLYLDEKIKDHLFIMFLQKHNIAYQLVDKKFL--YDLTKQKTHQGIAANVCDYTFYDLDTYLD-----STKFQKFLILDAINDPHNLGAILRTVEACALDGVIMSKKNQVPLNSTVAKISCGALEYTKVFLVTNLHQTILKLKKNQVLIVGT--DSNSSQSFHQIPKNSSLGIIVGNEGTGIRHLLKKQCDLLVKIPMYGKINSLNVSVAAALMIY 227
>gi|89893196|ref|YP_516683.1| hypothetical protein DSY0450 [Desulfitobacterium hafniense Y51] >gi|109647490|ref|ZP_01371393.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] >gi|89332644|dbj|BAE82239.1| hypothetical protein [Desulfitobacterium hafniense Y51] >gi|109640580|gb|EAT50135.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] (246 aa)
Score = 246, Expect = 1.9e-19, Identities = 62/204 (30%), Positives = 104/204 (50%)
 Q:  29 DELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      D +  +++ I  V+K  D+  + HQ IL     + + D +    D  ILVLDE++DP N GA+ RT+ + V G+I K  + + TV KTS G V ++  +V NL + L L+K  W   +  +  +++D+  V+++G+E KG+S L+K+ D IV + M  + SLN SV+ +I++Y
 S:  38 DIVSHARAQKIPFQFVDKAALDRLTEKAKHQGILAYVAPRE---YAEVDDILALAGEKGEDP-FILVLDEVEDPHNLGALIRTADAAGVHGVIIPKRRSVSLTATVAKTSAGAVEHVLVARVGNLVQTLKDLQKAGCWVSGAEAEGTEV----YRSDLTGARVIVIGSEGKGLSRLVKETCDEIVSLPMKGRINSLNASVAGSILMY 236
>gi|16077164|ref|NP_387977.1| hypothetical protein BSU00960 [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] >gi|586908|sp|Q06753|YACO_BACSU Putative trmH family tRNA/rRNA methyltransferase yacO >gi|467483|dbj|BAA05329.1| unknown [Bacillus subtilis] >gi|2632363|emb|CAB11872.1| yacO [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] (249 aa)
Score = 246, Expect = 2.3e-19, Identities = 66/227 (29%), Positives = 117/227 (51%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNE------LSEVYYVSYFDELKEF-KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKT-DIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      GK AVIE K +    ++E    ++ E K + I + V +K D ++V   G+ + +  + + D  +   N ++  L+LDE++DP N G+I RT+ +  GI+ K  + + TV K S G + ++  +V NL+ L ++K+  W V T  +   F+ D N L +++G+E KG+ L+K+ DF++K+ M  V SLN SV+ +++Y
 S:  10 GKNAVIETLKSDRKLYKLWMAENTVKGQAQQVIELAKKQGITIQYVPRKKLD--QMVTGQHQGVVAQVAAYEYAELDDLYKAAEEKN-EQPFFLILDELEDPHNLGSIMRTADAVGAHGIVIPKRRAVGLTTTVAKASTGAIEHIPVARVTNLARTLEEMKERGIWVVGTDASAR----EDFRNMDGNMPLALVIGSEGKGMGRLVKEKCDFLIKLPMAGKVTSLNASVAAGLLMY 238
>gi|37523750|ref|NP_927127.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Gloeobacter violaceus PCC 7421] >gi|35214755|dbj|BAC92122.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Gloeobacter violaceus PCC 7421] (338 aa)
Score = 245, Expect = 2.4e-19, Identities = 67/229 (29%), Positives = 121/229 (52%)
 Q:   4 FFGKKAVIEAFKQNE-LSEVYYVS-------YFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +GK++V+ A + + L+ V+     +  L  K+  ++ V + D+   N G+A +++  + +F+ I + +   ++L D I+DP N GA+ R++++F  GII +  + + TV K + G V +L  +V NL++ + +LK+ Y V T ++ S L + K D  LVV+VG+E KG+S L ++ D +V I +   SLN SV+ I+LY
 S:  93 LYGKQSVLAALQNSRPLNRVWLTEKLRYDPRFLRLLDAAKAGGAVIDIVEPRRLDQL-TAGGNHQGVAAQAAAHPYVEFEELIASL--VERPDPVLLAADGIEDPHNLGALIRSAEAFGFQGIILPQRRAVGVTATVAKVAAGAVEHLPIARVTNLNQAIERLKEAGYQVVGTQ-EKASQALYELKLD-GPLVVVVGSEGKGISLLTQRHCDHMVSIPLAGKTTSLNASVAGGIMLY 324
>gi|33861505|ref|NP_893066.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. CCMP1986] >gi|33634082|emb|CAE19407.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. CCMP1986] (428 aa)
Score = 245, Expect = 2.5e-19, Identities = 70/206 (33%), Positives = 119/206 (57%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLTH 236
      LK+ KSK + + +V   +   VHQ  G+A + + T   + I+ I+  +  II+ LD + DP NFGAI R++++F  GII +   + TV K + G + ++  +V NL+ +++LKK+ + + + D + +P+S+FK +  +VVIVG ENKG+S L++K D+++KI +   SLN SV+ AI L YL++
 S:  226 LKDLKSKGVLIEEVPWSRLSQLTSGAVHQ---GVALQHASTESISLEKLID-ISKSKSSNPIIVALDGVTDPHNFGAIIRSAEAFDCKGIIVPQRRSAGLTGTVAKVAAGALEHIPVSRVVNLNRAIDELKKKGFIIIGLSGDGQ-VPISEFK-EKAPVVVIVGAENKGISLLVQKKCDYLLKIPLKGKTSSLNASVAAAISLCYLSN 427
>gi|161506928|ref|YP_001576882.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Lactobacillus helveticus DPC 4571] >gi|160347917|gb|ABX26591.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Lactobacillus helveticus DPC 4571] (250 aa)
Score = 245, Expect = 2.7e-19, Identities = 64/198 (32%), Positives = 103/198 (52%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      K K + + V K  D+ V  N G+  S  + D  +++ ++  + +L+LD I+DP N G+I R++ + V GII K +  +  V KTS G ++Y+  +VNNL +  +LKK YW  T D    ++   K V+++GNE KG++ L+KK D + + M  VQSLN SV+T ++LY
 S:  48 KKKRLVIQNVPKNKLDRL-VDGGNHQGLVLAISSFEYADLSKLLDQFDD-EGKEPFLLMLDSIEDPHNLGSILRSADATGVDGIIIPKRHATGLTSVVAKTSTGAIDYVPVARVNNLVQTTKELKKRGYWIFGT--DMAGTDYREWNAK-GKTVLVIGNEGKGIAPLLKKQMDQTITLPMIGHVQSLNASVATGVLLY 240
>gi|15923521|ref|NP_371055.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|15926209|ref|NP_373742.1| hypothetical protein SA0490 [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|21282216|ref|NP_645304.1| hypothetical protein MW0487 [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49482761|ref|YP_039985.1| SpoU rRNA methylase family protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] >gi|49485396|ref|YP_042617.1| SpoU rRNA methylase family protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] >gi|82750239|ref|YP_415980.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Staphylococcus aureus RF122] >gi|148266991|ref|YP_001245934.1| RNA methyltransferase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|150393038|ref|YP_001315713.1| RNA methyltransferase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|156978860|ref|YP_001441119.1| hypothetical protein SAHV_0529 [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] >gi|81649904|sp|Q6GBV6|TRMHL_STAAS Putative trmH family tRNA/rRNA methyltransferase >gi|81651699|sp|Q6GJD7|TRMHL_STAAR Putative trmH family tRNA/rRNA methyltransferase >gi|81704678|sp|Q7A1Q9|TRMHL_STAAW Putative trmH family tRNA/rRNA methyltransferase >gi|81706174|sp|Q7A794|TRMHL_STAAN Putative trmH family tRNA/rRNA methyltransferase >gi|81782082|sp|Q99W72|TRMHL_STAAM Putative trmH family tRNA/rRNA methyltransferase >gi|13700422|dbj|BAB41720.1| SA0490 [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|14246299|dbj|BAB56693.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|21203652|dbj|BAB94352.1| MW0487 [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49240890|emb|CAG39557.1| SpoU rRNA Methylase family protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] >gi|49243839|emb|CAG42264.1| SpoU rRNA Methylase family protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] >gi|82655770|emb|CAI80170.1| probable tRNA/rRNA methyltransferase [Staphylococcus aureus RF122] >gi|147740060|gb|ABQ48358.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|149945490|gb|ABR51426.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|156720995|dbj|BAF77412.1| hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] (248 aa)
Score = 245, Expect = 2.7e-19, Identities = 64/226 (28%), Positives = 118/226 (52%)
 Q:   7 KKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      K + E K+ +++E+    LK K + I + V K  D   HQ  G+A  +  + DFD F+++     +L+LD ++DP N G+I RT+ + V G+I K  + + +TV K S G + ++ ++V NL++ +++LK  +W  T + +   + D++ L +++G+E +G+S L+  DF +KI M  V SLN SV+ ++++Y
 S:  24 KILIQEGIKKQQINEI--------LKNAKDQKIIVQTVPKSKLDFLANAPHQ---GVAALIAPYEYADFDQFLKQ-QKEKEGLSTVLILDGLEDPHNLGSILRTADATGVDGVIIPKRRSVTLTQTVAKASTGAIEHVPVIRVTNLAKTIDELKDNGFWVAGTEANNAT-DYRNLEADMS-LAIVIGSEGQGMSRLVSDKCDFYIKIPMVGHVNSLNASVAASLMMY 236
>gi|74316627|ref|YP_314367.1| RNA methyltransferase TrmH [Thiobacillus denitrificans ATCC 25259] >gi|74056122|gb|AAZ96562.1| RNA methyltransferase TrmH [Thiobacillus denitrificans ATCC 25259] (254 aa)
Score = 244, Expect = 3.0e-19, Identities = 59/177 (33%), Positives = 99/177 (55%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVV-IVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ ++  K +LT H+ D +E I    ++++LD + DP N GAI R++ +F  +I K+N + IN TV K + G + + +L V NL+ + +LK+ + W +  +D + PLS  D+  V ++G E G+ L+K+ D + +I + +V+SLNVSVS A+ LY
 S:  73 HQGVVARVKPVALT-HS-LDEVLESIEG----PPLLVILDGVTDPHNLGAILRSADAFGAHAVIAPKDNAVGINATVEKVASGAADTVPYLMVTNLARTIEELKEHDIWVIAADMDGEQ-PLSGI--DVRSGVAWVLGAEGAGIRRLVKQRCDQVARIPIGGTVESLNVSVSAALCLY 241
>gi|183221112|ref|YP_001839108.1| TrmH family tRNA/rRNA methyltransferase [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Paris)'] >gi|167779534|gb|ABZ97832.1| Putative tRNA/rRNA methyltransferase, trmH family [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Paris)'] (233 aa)
Score = 244, Expect = 3.1e-19, Identities = 59/206 (28%), Positives = 110/206 (53%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLTH 236
      +K +  ++K  V+ + D+  + HQ + I +  +  F+ F +  N+ ++ +L+LD IQDPGN G + RT++  V ++  +  I  V K S G ++++  +V NL  ++ LKK YW + T +E  + +  D++++ VI+GNE +GV ++ +D+D++ +I + +V SLNV V+ I L L H
 S:  27 IKAYLPNSVKFTTVSARELDRIAQDKNHQGYVIIRTKQKSYLSLGFEQFKQ---NIKPNEGPVLILDRIQDPGNLGNLLRTAECMGVKHVLMSDRDTSPITPVVEKVSAGAIHHIQIYRVANLKHGIDFLKKNEYWILATD-EEGEEGIWETLPDVSQMAVIMGNEGEGVKRILLEDADYVARIPLYGAVTSLNVVVACGITLDRLHH 230
>gi|82779438|ref|YP_405787.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Shigella dysenteriae Sd197] >gi|81243586|gb|ABB64296.1| conserved hypothetical protein [Shigella dysenteriae Sd197] (243 aa)
Score = 244, Expect = 3.1e-19, Identities = 60/199 (30%), Positives = 101/199 (50%)
 Q:  34 FKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +S+ + +  N+++ D+   VHQ I+  K    D  I +   D+ +L+LD + DP N GA R++ + V +I K+  Q+N T K + G  + ++V NL+ + L++EN W V TA E  L + K  +L +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T I L+
 S:  43 LESQGVVIQLANRQYLDEKSDGAVHQGIIARVKPGRQYQENDLPDLIASL-----DQPFLLILDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPKDRSAQLNATAKKVACGAAESVPLIRVTNLARTMRMLQEENIWIVGTA-GEADHTLCQSKM-TGRLALVMGAEGEGMRRLTREHCDELISIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 236
>gi|94268732|ref|ZP_01291270.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [delta proteobacterium MLMS-1] >gi|93451488|gb|EAT02319.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [delta proteobacterium MLMS-1] (302 aa)
Score = 244, Expect = 3.4e-19, Identities = 54/139 (38%), Positives = 84/139 (60%)
 Q:  93 VLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIIL 231
      VLD +QDP N GA+ R++ +F V G+I K+  ++ TV+K + GT  L+ + NL+ L LKK +W + A E S L ++TD   +++GNE KG+ L+KK DF++ I + + V+SLNVSV+ I+L
 S:  150 VLDSLQDPHNLGAVLRSAAAFGVDGVILPKDRSAPLSGTVLKAAAGTAALLDICRTTNLAGALGTLKKHGFW-IYGASGEASGNL--YETDFTGPTCLVLGNEQKGIRPLLKKHCDFLLAIPLAAGVESLNVSVAAGIML 286
>gi|15804769|ref|NP_290810.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Escherichia coli O157:H7 EDL933] >gi|15834410|ref|NP_313183.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Escherichia coli O157:H7 str. Sakai] >gi|16132002|ref|NP_418601.1| 23S rRNA (Gm2251)-methyltransferase [Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655] >gi|24115535|ref|NP_710045.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Shigella flexneri 2a str. 301] >gi|26251072|ref|NP_757112.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Escherichia coli CFT073] >gi|30065552|ref|NP_839723.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Shigella flexneri 2a str. 2457T] >gi|74314665|ref|YP_313084.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Shigella sonnei Ss046] >gi|89110900|ref|AP_004680.1| 23S rRNA (Gm2251)-methyltransferase [Escherichia coli W3110] >gi|91213729|ref|YP_543715.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Escherichia coli UTI89] >gi|110644537|ref|YP_672267.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Escherichia coli 536] >gi|110808098|ref|YP_691618.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Shigella flexneri 5 str. 8401] >gi|117626526|ref|YP_859849.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Escherichia coli APEC O1] >gi|157158474|ref|YP_001465680.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Escherichia coli E24377A] >gi|157163645|ref|YP_001460963.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Escherichia coli HS] >gi|168707494|ref|ZP_02739771.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli O157:H7 str. EC4045] >gi|168718633|ref|ZP_02750910.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli O157:H7 str. EC4206] >gi|168736492|ref|ZP_02768769.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli O157:H7 str. EC4115] >gi|168751468|ref|ZP_02776490.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli O157:H7 str. EC4113] >gi|168754751|ref|ZP_02779758.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli O157:H7 str. EC4401] >gi|168760422|ref|ZP_02785429.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli O157:H7 str. EC4501] >gi|168766459|ref|ZP_02791466.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli O157:H7 str. EC4486] >gi|168774107|ref|ZP_02799114.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli O157:H7 str. EC4196] >gi|168780612|ref|ZP_02805619.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli O157:H7 str. EC4076] >gi|168784817|ref|ZP_02809824.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli O157:H7 str. EC869] >gi|168792145|ref|ZP_02817152.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli O157:H7 str. EC4042] >gi|168801835|ref|ZP_02826842.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli O157:H7 str. EC508] >gi|170021810|ref|YP_001726764.1| RNA methyltransferase [Escherichia coli ATCC 8739] >gi|170083626|ref|YP_001732946.1| 23S rRNA (Gm2251)-methyltransferase [Escherichia coli str. K12 substr. DH10B] >gi|170679577|ref|YP_001746575.1| RNA methyltransferase [Escherichia coli SMS-3-5] >gi|188494408|ref|ZP_03001678.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli 53638] >gi|191165658|ref|ZP_03027498.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli B7A] >gi|191170707|ref|ZP_03032259.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli F11] >gi|191174517|ref|ZP_03036015.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli F11] >gi|193066002|ref|ZP_03047060.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli E22] >gi|193070849|ref|ZP_03051781.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli E110019] >gi|194426679|ref|ZP_03059233.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli B171] >gi|194434585|ref|ZP_03066842.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Shigella dysenteriae 1012] >gi|194439536|ref|ZP_03071610.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli 101-1] >gi|195935970|ref|ZP_03081352.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4024] >gi|52783780|sp|P63177|RLMB_ECOLI 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|52783781|sp|P63179|RLMB_ECO57 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|52783782|sp|P63180|RLMB_SHIFL 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|54039247|sp|P63178|RLMB_ECOL6 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|12519168|gb|AAG59376.1|AE005651_5 orf, hypothetical protein [Escherichia coli O157:H7 EDL933] >gi|26111504|gb|AAN83686.1|AE016771_197 Hypothetical tRNA/rRNA methyltransferase yjfH [Escherichia coli CFT073] >gi|537021|gb|AAA97076.1| ORF_o243 [Escherichia coli] >gi|1790623|gb|AAC77137.1| 23S rRNA (Gm2251)-methyltransferase [Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655] >gi|13364633|dbj|BAB38579.1| hypothetical protein [Escherichia coli O157:H7 str. Sakai] >gi|24054863|gb|AAN45752.1| orf, conserved hypothetical protein [Shigella flexneri 2a str. 301] >gi|30043816|gb|AAP19535.1| hypothetical protein S4603 [Shigella flexneri 2a str. 2457T] >gi|73858142|gb|AAZ90849.1| conserved hypothetical protein [Shigella sonnei Ss046] >gi|85676931|dbj|BAE78181.1| 23S rRNA (Gm2251)-methyltransferase [Escherichia coli W3110] >gi|91075303|gb|ABE10184.1| hypothetical tRNA/rRNA methyltransferase YjfH [Escherichia coli UTI89] >gi|110346129|gb|ABG72366.1| hypothetical tRNA/rRNA methyltransferase YjfH [Escherichia coli 536] >gi|110617646|gb|ABF06313.1| conserved hypothetical protein [Shigella flexneri 5 str. 8401] >gi|115515650|gb|ABJ03725.1| conserved hypothetical protein [Escherichia coli APEC O1] >gi|157069325|gb|ABV08580.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli HS] >gi|157080504|gb|ABV20212.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli E24377A] >gi|169756738|gb|ACA79437.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli ATCC 8739] >gi|169891461|gb|ACB05168.1| 23S rRNA (Gm2251)-methyltransferase [Escherichia coli str. K12 substr. DH10B] >gi|170517295|gb|ACB15473.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli SMS-3-5] >gi|187770173|gb|EDU34017.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli O157:H7 str. EC4196] >gi|188014500|gb|EDU52622.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli O157:H7 str. EC4113] >gi|188489607|gb|EDU64710.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli 53638] >gi|189001755|gb|EDU70741.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli O157:H7 str. EC4076] >gi|189357886|gb|EDU76305.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli O157:H7 str. EC4401] >gi|189364243|gb|EDU82662.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli O157:H7 str. EC4486] >gi|189368907|gb|EDU87323.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli O157:H7 str. EC4501] >gi|189374953|gb|EDU93369.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli O157:H7 str. EC869] >gi|189376090|gb|EDU94506.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli O157:H7 str. EC508] >gi|190904353|gb|EDV64062.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli B7A] >gi|190905197|gb|EDV64838.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli F11] >gi|190908931|gb|EDV68518.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli F11] >gi|192926325|gb|EDV80961.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli E22] >gi|192955795|gb|EDV86266.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli E110019] >gi|194415418|gb|EDX31686.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli B171] >gi|194417170|gb|EDX33282.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Shigella dysenteriae 1012] >gi|194421535|gb|EDX37548.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia coli 101-1] (243 aa)
Score = 243, Expect = 3.9e-19, Identities = 60/199 (30%), Positives = 101/199 (50%)
 Q:  34 FKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +S+ + +  N+++ D+   VHQ I+  K    D  I +   D+ +L+LD + DP N GA R++ + V +I K+  Q+N T K + G  + ++V NL+ + L++EN W V TA E  L + K  +L +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T I L+
 S:  43 LESQGVVIQLANRQYLDEKSDGAVHQGIIARVKPGRQYQENDLPDLIASL-----DQPFLLILDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPKDRSAQLNATAKKVACGAAESVPLIRVTNLARTMRMLQEENIWIVGTA-GEADHTLYQSKM-TGRLALVMGAEGEGMRRLTREHCDELISIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 236
>gi|120611681|ref|YP_971359.1| RNA methyltransferase [Acidovorax avenae subsp. citrulli AAC00-1] >gi|120590145|gb|ABM33585.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Acidovorax avenae subsp. citrulli AAC00-1] (250 aa)
Score = 243, Expect = 4.8e-19, Identities = 55/168 (32%), Positives = 92/168 (54%)
 Q:  65 ESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIV-GNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      E+  +H+ D +E++   +K ++LVLD + DP N GA R +    +I K++ + IN TV K + G  + + V NL+ L +LK+ N W + T+ D  P + ++ D+  V +V G E G+ +L +K D +V I M +V+SLNVSV++ + LY
 S:  78 EAVAQVHS-LDELLEQLEADGVEKPLLLVLDGVTDPHNLGACLRVADGAGAHAVIAPKDHAVGINATVAKVASGAAETMPYFMVTNLARTLGELKERNIWCIGTSDDA---PRTLYEVDLKGPVALVLGAEGAGMRQLTRKTCDELVSIPMRGAVESLNVSVASGVCLY 242
>gi|57651408|ref|YP_185464.1| RNA methyltransferase [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|87162210|ref|YP_493220.1| RNA methyltransferase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300] >gi|88194294|ref|YP_499086.1| hypothetical protein SAOUHSC_00513 [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|151220706|ref|YP_001331528.1| hypothetical protein NWMN_0494 [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|161508771|ref|YP_001574430.1| RNA methyltransferase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|168728914|ref|ZP_02761191.1| RNA methyltransferase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|75410372|sp|Q9AGT0|TRMHL_STAAE Putative trmH family tRNA/rRNA methyltransferase >gi|81695161|sp|Q5HIE3|TRMHL_STAAC Putative trmH family tRNA/rRNA methyltransferase >gi|13183698|gb|AAK15305.1|AF327733_2 YacO [Staphylococcus aureus] >gi|57285594|gb|AAW37688.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|87128184|gb|ABD22698.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_FPR3757] >gi|87201852|gb|ABD29662.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|150373506|dbj|BAF66766.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|160367580|gb|ABX28551.1| RNA methyltransferase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] (248 aa)
Score = 243, Expect = 4.9e-19, Identities = 65/226 (28%), Positives = 121/226 (53%)
 Q:   7 KKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKK---IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      K + E K+ +++E+    LK K + I + V K  D   HQ  G+A  +  + DFD F+++   +K+  +L+LD ++DP N G+I RT+ + V G+I K  + + +TV K S G + ++ ++V NL++ +++LK  +W  T + +   + D++ L +++G+E +G+S L+  DF +KI M  V SLN SV+ ++++Y
 S:  24 KILIQEGIKKQQINEI--------LKNAKDQKIIVQTVPKSKLDFLANAPHQ---GVAALIAPYEYADFDQFLKQ----QKEKEGLLTVLILDGLEDPHNLGSILRTADATGVDGVIIPKRRSVTLTQTVAKASTGAIEHVPVIRVTNLAKTIDELKDNGFWVAGTEANNAT-DYRNLEADMS-LAIVIGSEGQGMSRLVSDKCDFYIKIPMVGHVNSLNASVAASLMMY 236
>gi|146310028|ref|YP_001175102.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Enterobacter sp. 638] >gi|145316904|gb|ABP59051.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Enterobacter sp. 638] (244 aa)
Score = 243, Expect = 4.9e-19, Identities = 58/199 (29%), Positives = 105/199 (52%)
 Q:  34 FKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +++ + +  +++F D+   VHQ I+ AK    D  I +++N    L+LD + DP N GA R++ + V +I ++  Q+N T K + G  + ++V NL+ + +L++EN W V TA + + ++ SK   +L +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T I L+
 S:  43 LEAQGVVIQLASRQFLDEKSEGAVHQGIIARAKPGRQYQENDLPDLIAQLDN-----PFFLILDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPRDRAAQLNATAKKVACGAAENVPLIRVTNLARTMRQLQEENIWIVGTAGEADHTVYQSKMT---GRLALVMGAEGEGMRRLTREHCDELISIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 236
>gi|108761000|ref|YP_631271.1| RNA methyltransferase [Myxococcus xanthus DK 1622] >gi|108464880|gb|ABF90065.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Myxococcus xanthus DK 1622] (282 aa)
Score = 242, Expect = 5.3e-19, Identities = 60/178 (33%), Positives = 91/178 (51%)
 Q:  55 VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      VHQ  G+ E   + + + +E  L   +++VLD IQDP N GAI R++ +  G++ K+ +Q+ TV K S G V +  +V N+S L +LK+  W   +D K P+  + D  L ++VG E GV + + K DF ++I M  V SLN SVS I+LY
 S:  99 VHQ---GVVVELRGFKYAELEDLLEAAKALG-QPPLVVVLDGIQDPHNLGAIIRSADALGAHGVVIAKDRAVQVTGTVAKASAGAVEHSRIARVVNISRALEELKEAGLWVAAADVDAKE-PMWSARLD-GPLALVVGAEGAGVRDGVLKHCDFRLRIPMAGQVGSLNASVSAGILLY 270
>gi|51598770|ref|YP_072958.1| rRNA methylase [Borrelia garinii PBi] >gi|51573341|gb|AAU07366.1| rRNA methylase [Borrelia garinii PBi] (246 aa)
Score = 242, Expect = 5.9e-19, Identities = 61/160 (38%), Positives = 99/160 (61%)
 Q:  73 DFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      DF++ +E    +  IL+LDEI+DP NFGAI RT++ F + ++ +  + N TV++TS G  Y+ + V N++ + LKK +W  A D K  ++K K + K+ +I+GNE+KGV +LIK++SDF+++I   + SLNVSVST I+++
 S:  82 DFENLLETFKK--KEHAFILLLDEIEDPQNFGAILRTAEQFSIDLVVTTQKRSAKDNLTVLRTSSGASQYVKKITVTNINNTIYFLKKHGFWIY--AGDIKGQDINKIKINDKKIALILGNESKGVHKLIKENSDFLIRIPTSGKIDSLNVSVSTGILIF 237
>gi|189911203|ref|YP_001962758.1| tRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Ames)'] >gi|167775879|gb|ABZ94180.1| tRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Ames)'] (257 aa)
Score = 242, Expect = 6.2e-19, Identities = 59/206 (28%), Positives = 110/206 (53%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLTH 236
      +K +  ++K  V+ + D+  + HQ + I +  +  F+ F +  N+ ++ +L+LD IQDPGN G + RT++  V ++  +  I  V K S G ++++  +V NL  ++ LKK YW + T +E  + +  D++++ VI+GNE +GV ++ +D+D++ +I + +V SLNV V+ I L L H
 S:  51 IKAYLPNSVKFTTVSARELDRIAQDKNHQGYVIIRTKQKSYLSLGFEQFKQ---NIKPNEGPVLILDRIQDPGNLGNLLRTAECMGVKHVLMSDRDTSPITPVVEKVSAGAIHHIQIYRVANLKHGIDFLKKNEYWILATD-EEGEEGIWETLPDVSQMAVIMGNEGEGVKRILLEDADYVARIPLYGAVTSLNVVVACGITLDRLHH 254
>gi|116328523|ref|YP_798243.1| tRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis L550] >gi|116331251|ref|YP_800969.1| tRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis JB197] >gi|116121267|gb|ABJ79310.1| tRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis L550] >gi|116124940|gb|ABJ76211.1| tRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis JB197] (253 aa)
Score = 242, Expect = 6.3e-19, Identities = 55/140 (39%), Positives = 84/140 (60%)
 Q:  92 LVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIIL 231
      LVLD IQDPGN G I RT++ F V II +   I  V K S G +++L  V NL+ L LK+ YW V T+ D +  SK  ++ +L +++GNE +GV ++ + SDF+++I + ++ SLNV+V+T I+L
 S:  109 LVLDRIQDPGNLGNILRTAECFGVTNIILPERESAGITPVVEKVSSGALSFLKIFTVKNLANTLELLKENGYWIVSTS-DRGTENWSKLP-ELKELAILMGNEGEGVKRILLEKSDFVLRIPIHGNLSSLNVTVATGIVL 246
>gi|94500543|ref|ZP_01307074.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Oceanobacter sp. RED65] >gi|94427333|gb|EAT12312.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Oceanobacter sp. RED65] (246 aa)
Score = 241, Expect = 6.8e-19, Identities = 62/203 (30%), Positives = 109/203 (53%)
 Q:  30 ELKEFKSKN-IKLNKVNKKFFD-KYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++ + +KN I L V K  D + + HQ ++ AK    D + ++++++L+ +  +LVLD + DP N GA RT+ + V G+I K+ + + TV K + G  + F +V NL+ + +L++  W  TA +   S FKTD+  + +++G E KG+ L ++ D ++ I M  V SLNVSV+T + L+
 S:  39 DIVQLANKNSINLQAVKKTVLDDRAQGNHQGVIARAKPVQ---SKDENQLLQQLDSLD-EPAFLLVLDSVTDPHNLGACLRTADAAGVHGVIAPKDKAVGLTATVSKVACGAAESVPFYQVTNLARTMKELQERGIWLYGTAGEASE---SVFKTDLKGPIAIVMGAEGKGLRRLTREACDHLINIPMAGDVSSLNVSVATGVCLF 237
>gi|184154739|ref|YP_001843079.1| RNA methyltransferase [Lactobacillus fermentum IFO 3956] >gi|183226083|dbj|BAG26599.1| RNA methyltransferase [Lactobacillus fermentum IFO 3956] (251 aa)
Score = 241, Expect = 6.9e-19, Identities = 63/202 (31%), Positives = 105/202 (51%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKK-IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +K K +++ ++ V K  D+   QN G+A  +  +  D  E N  D++  L+LDE+ DP N G+I RT+ + V GII K  + +  V KTS G + ++  +V NL +V +L+K  W  T D +   ++   + +++GNE KG+S L+KK D ++ I M  VQSLN SV+ ++++Y
 S:  45 VKSAKERHLVISNVPKTKLDQM-TAGQNHQGVALAVAAYQYATVDDLFE--NAAQKDEEPFFLILDELADPHNLGSILRTADAAGVHGIIIPKRRSVGLTSVVAKTSTGAIEHVPVARVTNLVQVAKELQKRGVWLFGT--DMQGTDCRRWDAK-GAVALVIGNEGKGISPLLKKTCDEMLTIPMIGHVQSLNASVAASLLIY 241
>gi|94986121|ref|YP_605485.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Deinococcus geothermalis DSM 11300] >gi|94556402|gb|ABF46316.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Deinococcus geothermalis DSM 11300] (246 aa)
Score = 241, Expect = 6.9e-19, Identities = 64/229 (27%), Positives = 122/229 (53%)
 Q:   4 FFGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDE--LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G+ V+EA +  ++EV   +E ++ K+ +++L  +  D+   Q+  IA+  L  T D +++   D I+L LD I DP NFGAI R+++   G++ ++   ++ V+KT+ G +YL  + NL +++ LK++ W + A E + +  +TD++ K+ +++G E +G+ L+++ D +V+I   VQSLN SV+ I+LY
 S:   3 LYGRNPVLEALRDGRVTEVLVARGVEEAFVRSLKAFDVRLRFAPRIELDQLAGTTQHQGVIAEVEDLAWAT-VDDILDRAEARGEDLLIVL-LDGITDPRNFGAIIRSAEVLGAHGVVVEERRSAPLSPVVVKTAAGATSYLPVAQTKNLPRLIDALKEDGVW-IYGAAGEAAQDIG--RTDLSGKVALVIGAEGEGLRRLVREKCDALVRIPTRGQVQSLNASVAAGILLY 229
>gi|116618911|ref|YP_819282.1| rRNA methylase [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] >gi|116097758|gb|ABJ62909.1| rRNA methylase [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] (249 aa)
Score = 241, Expect = 7.3e-19, Identities = 58/146 (39%), Positives = 86/146 (58%)
 Q:  87 DKK----IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLV-VIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      DKK   ++LD I+DP N G+I RT+ + V GII K  +Q+ TV KTS G + ++  +V NL ++ +LKK N W  T +     + D N V +I+GNE +G+S L+KK D +V I M  VQSLN SV+ ++++Y
 S:  94 DKKGEAPFFVILDGIEDPHNLGSILRTADAAGVHGIIIPKRRAVQLTATVAKTSTGAIEHVPVARVTNLVNIVEELKKRNVWVFGTDMAGDDYR----RWDANGAVALIIGNEGRGISPLLKKKVDGMVTIPMVGHVQSLNASVAASLLIY 240
>gi|73663533|ref|YP_302314.1| SpoU rRNA methylase family protein [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] >gi|90110724|sp|Q49V41|TRMHL_STAS1 Putative trmH family tRNA/rRNA methyltransferase >gi|72496048|dbj|BAE19369.1| SpoU rRNA Methylase family protein [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] (249 aa)
Score = 241, Expect = 7.4e-19, Identities = 66/226 (29%), Positives = 115/226 (50%)
 Q:   7 KKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      K + + K+ +++E+    LK  S I + V K  D  + HQ  G+A  +  + DFD+F+ +     +L+LD ++DP N G+I RT+ + V G+I K  + + +TV K S G + ++ ++V NL+ + LK  YW V T  E S  +  + L +++G+E +G+S L+K+ DF + I M  V SLN SV+ ++++Y
 S:  24 KILIQDTIKKGQINEI--------LKLANSNKIIVQSVPKSKIDGLSDSPHQ---GVAAYIAPYEYADFDAFVAQ-QKAQDKLSTVLILDGLEDPHNLGSILRTADASGVDGVIIPKRRSVALTQTVAKASTGAIQHIPVMRVTNLANTIETLKDNGYWIVGTEA-ENSTDYREMDAGM-PLGIVIGSEGQGMSRLVKEKCDFYINIPMVGHVNSLNASVAASLMMY 236
>gi|71282118|ref|YP_271263.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Colwellia psychrerythraea 34H] >gi|71147858|gb|AAZ28331.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Colwellia psychrerythraea 34H] (251 aa)
Score = 241, Expect = 8.0e-19, Identities = 62/177 (35%), Positives = 93/177 (52%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKII----LVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ ++  +    D D I   L +KK I  L+LD + DP N GA R + + V II K+N QI TV K ++G V + ++V NLS + +L+K+ W V TA E  L  K   + +++G E KG+ L +++ D +VK+ M +V SLNVSV+T I L+
 S:  70 HQGVIARVRPGKSYTENDIDDII-----LAAEKKSIAPFFLILDGVTDPHNLGACLRNADAAGVQAIIVPKDNAAQITPTVRKVAVGAVESVPLVQVTNLSRTMKQLQKQGVWIVGTA-GETDTCLYDVKLS-GPMALVMGAEGKGMRRLTRENCDQLVKLPMAGTVSSLNVSVATGICLF 243
>gi|37913005|gb|AAR05334.1| predicted tRNA/rRNA methyltransferase [uncultured marine alpha proteobacterium HOT2C01] (257 aa)
Score = 241, Expect = 8.1e-19, Identities = 82/232 (35%), Positives = 133/232 (57%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKN-IKLNKVN----KKFFDKYEVV------HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLTH 236
      +G AV+ A  NE + V Y YF  E K KN IKL +N  KK D+ +++   HQ I  ++   +DF   INNLN ++ II +LD++ DP N GAI R++ +F + GII  N + N + KT+  ++ + F+K+ N+S + LK  YW   + E+SI + F   K+V I+G+E+KG+ ++   D +KI+M +++SLNVS + AII++Y+++
 S:  20 YGHHAVVGAL-MNE-NRVKYEVYFTSEAEKKLKNEIKLENINVISIKKTRDEIDLLLKGISNHQGICMRVEKLQTPKLSDF------INNLNEERSIIFLLDQLDDPQNVGAIFRSALAFNIDGIILTNTNSVTENSFLAKTASSALDKVPFIKIQNISSCIKILKDSGYWIYGLDMKAERSITETTFP---KKIVFILGSESKGMRKITDSLCDEGLKIKMSDNLESLNVSNTAAIIMFYVSN 252
>gi|90416564|ref|ZP_01224495.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [marine gamma proteobacterium HTCC2207] >gi|90331763|gb|EAS46991.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [marine gamma proteobacterium HTCC2207] (231 aa)
Score = 241, Expect = 8.5e-19, Identities = 57/187 (30%), Positives = 98/187 (52%)
 Q:  46 KKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN---KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      K  DK  HQ ++ + +E   T ++F+ +  + +K + LVLD + DP N GA R++  V ++ K+N + +  V K + G  + + V NL+ L KL++  W V A + +   +F DI+  LV+++G E KG+ +L +K D++ K+ M  V SLNVSV+T + L+
 S:  43 KNLDDKVNARHQGVIALCEEG----QTHDEAFLLESMEKHGNKALFLVLDGVTDPHNLGACLRSADGAGVHAVVVPKDNSVGLTPVVQKVACGAAESVPLVMVTNLTRTLEKLQQAGAWVVGAAGEAE-----QFIYDIDLTGPLVLVMGAEGKGIRQLTRKQCDYLAKLPMAGEVSSLNVSVATGVCLF 223
>gi|50083619|ref|YP_045129.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Acinetobacter sp. ADP1] >gi|52783290|sp|Q6FF50|RLMB_ACIAD 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|49529595|emb|CAG67307.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Acinetobacter sp. ADP1] (248 aa)
Score = 240, Expect = 9.5e-19, Identities = 52/177 (29%), Positives = 93/177 (52%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVC-TALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ ++  +  +  D D ++   N D+ ++L LD++ DP N GA RT+ + +A +I ++  + T K + G  + F++V NL+ L +K  + V T LDEK++P+ K+  N + +++G E+ G+ + +  D V I M ++QSLNVSV+ + LY
 S:  69 HQGVVAAVRPHPVLNEKDLDQLLQ-----NNDQALLLALDQVTDPHNLGACIRTAAAMGIAAVIVPRDRSASLTPTARKVAAGGAEKVKFIQVTNLARTLAHIKAHFFVKVVGTMLDEKALPIQKYDFSGN-VAIVMGAEDTGLRPITQSQCDQTVYIPMSGNLQSLNVSVAAGMALY 240
>gi|157147848|ref|YP_001455167.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Citrobacter koseri ATCC BAA-895] >gi|157085053|gb|ABV14731.1| hypothetical protein CKO_03652 [Citrobacter koseri ATCC BAA-895] (243 aa)
Score = 240, Expect = 9.7e-19, Identities = 57/199 (28%), Positives = 99/199 (49%)
 Q:  34 FKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +++ + +  N+++ D+   VHQ I+  K    D  I K +N    +L+LD + DP N GA R++ + V +I K+  Q+N T K + G  + ++V NL+ + L++EN W V TA +     T  ++ +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T I L+
 S:  43 LEAQGVVIQLANRQYLDEKSEGAVHQGIIARVKPGRQYQENDLPDLIAKFDN-----PFLLILDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPKDRSAQLNATAKKVACGAAESVPLIRVTNLARTMRLLQEENIWIVGTAGEADHTLFQSKMT--GRMALVMGAEGEGMRRLTREHCDELISIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 236
>gi|152973939|ref|YP_001373456.1| RNA methyltransferase [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] >gi|152022691|gb|ABS20461.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] (247 aa)
Score = 240, Expect = 1.1e-18, Identities = 61/198 (30%), Positives = 103/198 (52%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKL------VVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      K  I L  KK D ++V N G+ + +  + + +  K+   ++  L+LDEI+DP N G+I RT+ +  GII K  + + +V K S G + Y+ ++V NLS +++LK+  W  T     +K KTD  L    +++G+E KG+S +I + DF+V + M  V SLN SV+ ++++Y
 S:  44 KENKILLQYAPKKKLD--QLVEGNHQGVIAQVAAYQYAELEDLF-KVAAKRNEEPFFLILDEIEDPHNLGSIMRTADATGAHGIIIPKRRSVGLTASVAKASTGAIEYIPVVRVTNLSRTIDELKERGLWIAGTD--------AKGKTDYRNLDGNMPIGLVIGSEGKGMSRIIGQKCDFLVHLPMVGKVTSLNASVAASLLMY 236
>gi|157413277|ref|YP_001484143.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Prochlorococcus marinus str. MIT 9215] >gi|157387852|gb|ABV50557.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Prochlorococcus marinus str. MIT 9215] (326 aa)
Score = 240, Expect = 1.1e-18, Identities = 81/231 (35%), Positives = 128/231 (55%)
 Q:   5 FGKKAVIEAF-KQNELSEVYYVS-------YFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDK--YEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLT 235
      +GK +V EA  Q ++ ++ S    ++ LKE K K + + +V+   + Y  HQ  G+A + + +   + I+ I+ N  IIL LD I DP N GAI R++++F  GII +   + TV K + G + +L  +V NL+ L LKK + V + D + + LS F ++I LVVIVG+E+KG+S L +K DF++ I +   SLN SV+ AI L++LT
 S:  90 WGKHSVYEALISQRAINRIWCTSEIFSSDKFYILLKELKLKGVLIEEVSWNRLSQLTYGASHQ---GVALQLACSKTISLEKLID-ISKHNCANPIILALDGITDPHNVGAIIRSAEAFDCKGIIIPQRRSAGLTGTVAKVAAGALEHLQVSRVVNLNRALEVLKKNGFLIVGLSGDGQ-LSLSNF-SEIVPLVVIVGSEDKGISLLTQKKCDFLLSIPLKGKTSSLNASVAAAISLFHLT 324
>gi|156744301|ref|YP_001434430.1| RNA methyltransferase [Roseiflexus castenholzii DSM 13941] >gi|156235629|gb|ABU60412.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Roseiflexus castenholzii DSM 13941] (248 aa)
Score = 240, Expect = 1.1e-18, Identities = 53/195 (27%), Positives = 104/195 (53%)
 Q:  39 IKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYY 233
      + + +++++ D+ ++ N G+A E   + D D +   N + ++L+LD IQDP N G + RT++  V G+I    +I  V+ S G V +L + V+NL+ + +++  W V  DE++  +  D+ L +++G E G++ L ++ DF+V++ M  + SLNV+V+ +I+LY+
 S:  49 VPVERIDRRELDR-RLLDANHQGVALECGDYPYVDLDDCLTLAEERN-EPALLLMLDHIQDPQNVGTLLRTAEVVGVHGVIIPGRRAAEITPAVVNASAGAVEHLRIVVVSNLAATIERVQHAGVWVVGVEDDERARVFDEVDLDL-PLTLVLGAEGSGLARLTRERCDFLVRLPMRGRIASLNVAVAGSIVLYH 240
>gi|89100738|ref|ZP_01173593.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Bacillus sp. NRRL B-14911] >gi|89084555|gb|EAR63701.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Bacillus sp. NRRL B-14911] (247 aa)
Score = 239, Expect = 1.1e-18, Identities = 66/227 (29%), Positives = 119/227 (52%)
 Q:   6 GKKAVIEAFK-QNELSEVYYV--SYFDELKEF----KSKNIKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      GK V+EA + + ++++++  S  ++++   K+ + + V KK D+ E +HQ ++      D + EK N  +  L+LDEI+DP N G+I RT+ +  GII K  + + TV K S G + ++  +V NL+ +++LK++ W  T D K   +    L +++G+E KG+ LI+  DF++ + M  V SLN SV+ A+++Y
 S:   8 GKNPVLEALRAERDINKIFIAEGSQGGQMQQVIGLAKTNGVLVQFVPKKKLDQMAEGIHQGVVAAVAAYEYAEVDDLFAAAEKKN----EAPFFLLLDEIEDPHNLGSIMRTADAVGAHGIIIPKRRAVGLTATVAKASTGAIEHIPVARVTNLARTIDELKEKGVWIAGT--DAKGSEDYRRFDGTMPLGLVIGSEGKGMGRLIRDKCDFLIHLPMAGHVTSLNASVAAALLMY 236
>gi|51246711|ref|YP_066595.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Desulfotalea psychrophila LSv54] >gi|50877748|emb|CAG37588.1| related to tRNA/rRNA methyltransferase [Desulfotalea psychrophila LSv54] (295 aa)
Score = 239, Expect = 1.2e-18, Identities = 68/228 (29%), Positives = 119/228 (52%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFK--QNELSEVYYV-----SYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVV--------HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNL--NTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G  ++EA K  N +SE+    + FDE+ E   + KV  F D  +     HQ ++  ++ L  DF F++K +   +K I+V D +QDP N GAI R++ +  G++ +   + T K+S G +++++ +V NL + L +LKK  W   D ++ L F D+N  ++VG+E G+ L++++ D + I M  + SLN SV+ A+IL+
 S:  50 WGIHPIVEALKYEPNRISEIIAQKDRRGAKFDEIVELA----RAAKVKVTFIDSISLQGDGAASARHQGVIAKVTQADLM---DFADFLQKFKDAVDRGEKPRIIVCDSLQDPHNLGAIVRSALASGAIGVLLTRERSAPLGGTAAKSSAGAISHMDICQVTNLVKSLAELKKVGAWVFGAIKDADAVSL--FDADLNVPACIVVGSEGTGIRPLVRRECDIQLSIPMVGELDSLNSSVAAAVILF 286
>gi|126654404|ref|ZP_01726149.1| 23S rRNA methyltransferase [Bacillus sp. B14905] >gi|126589154|gb|EAZ83338.1| 23S rRNA methyltransferase [Bacillus sp. B14905] (250 aa)
Score = 239, Expect = 1.2e-18, Identities = 69/227 (30%), Positives = 122/227 (53%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQN-ELSEVYYV-----SYFDELKEF-KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVV-HQNILG-IAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEK-SIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      GK V+EA +  ++++V+    S +EL + + + + + V KK D+   HQ I+ +A   +  F + +K   +  L+LDE++DP N G+I RT+ +  GII K  + +  V K S G + ++ ++VNNL++ +++LK+  W  T D K S+  K  + L +I+G+E KG+ L+K+ DF+ + M  V SLN SV+ A+++Y
 S:  11 GKNPVLEALRSGRDMNKVWIAEGVKKSGVNELLDLARERGVIVQFVPKKKVDQLSSANHQGIVASVAAYQYAELEDLFAAAAKK-----QEDPFFLILDELEDPHNLGSIMRTADAIGAHGIIIPKRRSVSLTAVVAKASTGAIEHVPVVRVNNLAQTVDELKERGVWIAGT--DAKGSVDYRKMDATL-PLAIIIGSEGKGMGRLLKEKCDFLYHLPMVGHVTSLNASVAAALLMY 239
>gi|167855195|ref|ZP_02477965.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Haemophilus parasuis 29755] >gi|167853648|gb|EDS24892.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Haemophilus parasuis 29755] (244 aa)
Score = 239, Expect = 1.2e-18, Identities = 60/202 (29%), Positives = 103/202 (50%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEV--VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L E +  I++ +VN++ D   VHQ I+  ++   +D D +++ N    +L+LD + DP N GA RT+ + V +I K+  Q+ T K + G  + ++V NL+ + +L++ N W V TA E + L + K   + +++G E G+ L ++ D +V I M SV SLNVSV+T + L+
 S:  40 LNELQRLGIRVQQVNRQALDNKAQGEVHQGIIAKIIQAKELNESDLDQILDRKAN-----PFLLILDGVTDPHNLGACLRTADAAGVDAVIVPKDKSAQLTSTARKVACGAAETVPLIRVTNLARTMRELQERNIWIVGTA-GEATESLYQVKL-TGSIALVMGAEGDGMRRLTREHCDQLVSIPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 236
>gi|154484294|ref|ZP_02026742.1| hypothetical protein EUBVEN_02007 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] >gi|149734771|gb|EDM50688.1| hypothetical protein EUBVEN_02007 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] (255 aa)
Score = 239, Expect = 1.4e-18, Identities = 76/227 (33%), Positives = 121/227 (53%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYF----DELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      GKK +E   +L VY  F   EL + K  I ++V KK D  V Q I+ + K+ S +I  D IEK  N +K I+VLD +QDPGN G I RT ++ ++GII K++  N VI++++G++ + F V++L+ ++ LK   T  L +     D   +++GNE +G+SE I  +D ++KI M  V+SLN +++TAI++Y
 S:  34 GKKMFVE-IPAEDLVSVYVSETFLKENGELVKEKKYQIVSDQVFKKISDT--VTPQGIVAVVKQKSYSI----DYIIEK---RNKEKSCIVVLDRLQDPGNMGTIVRTGEAAGISGIIMSKDSADIYNPKVIRSTMGSIFRVPFAIVDDLAAAVDTLKDNGITTYAAHLKGELYNSGSLTKDC---ALLIGNEARGLSEEISAKADKLIKIPMHGKVESLNAAIATAILMY 251
>gi|78044128|ref|YP_361140.1| RNA methyltransferase [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] >gi|77996243|gb|ABB15142.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] (237 aa)
Score = 239, Expect = 1.4e-18, Identities = 71/231 (30%), Positives = 120/231 (51%)
 Q:   1 MKKFFGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIK----LNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIIL 231
      M++ +G  V EA + ++++Y    +E K KNI+  L + NK  +  E +H  G+ + S  + + D + I   +  ILVL+ ++DP N GAI R++++F V G+I K  +Q+  V K S G  +  + N++E L LK++ W V  D KS  S + TD  L +++G EN G++ I ++ DF V I M ++ SLN SV+ A+++
 S:   1 MERIYGVNPVREALMKGIVNKLYLS------RETKDKNIRELLLLARENKVPVVEVPREKLHAKSQGVEADISPVKYVEIDDIL-AIAERKAEPLFILVLNHLEDPQNLGAILRSAEAFGVHGVIIPKRRAVQVTGAVAKASAGAYLKVPVARCTNVAETLRYLKEKGAWVV--GADAKS-KASLWDTDFKLPLALVIGGENVGLTSHILRECDFTVSIPMVGTINSLNASVAAALLM 228
>gi|149115218|ref|ZP_01841964.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Shewanella baltica OS223] >gi|146865031|gb|EDK50390.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Shewanella baltica OS223] (246 aa)
Score = 239, Expect = 1.4e-18, Identities = 58/177 (32%), Positives = 92/177 (51%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ I+  K + +  D D +   NT++ +L+LD + DP N GA R + + V GII K+N + + TV K + G  +  +V NL+ + L+ + W V TA E  L ++ D+  L + +G E+KG+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T I L+
 S:  69 HQGIVARVKAAKVLNEQDLDVLLA-----NTEQPFLLILDGVTDPHNLGACLRNADAAGVQGIIVPKDNSVGLTATVSKVACGAAETVPLFQVTNLARTMRHLQDKGVWIVGTA-GEADCEL--YQADLKGSLAIAMGAEDKGLRRLSRESCDSLISIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 238
>gi|170767082|ref|ZP_02901535.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia albertii TW07627] >gi|170124520|gb|EDS93451.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Escherichia albertii TW07627] (243 aa)
Score = 239, Expect = 1.4e-18, Identities = 60/199 (30%), Positives = 100/199 (50%)
 Q:  34 FKSKNIKLNKVNKKFFDKYEV--VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +S + +  N+++ D+   VHQ I+  K    D  I +   D+ +L+LD + DP N GA R++ + V +I K+  Q+N T K + G  + ++V NL+ + L++EN W V TA E  L + K  +L +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T I L+
 S:  43 LESHGVVIQLANRQYLDEKSDGGVHQGIIARVKPGRQYQENDLPDLIASL-----DQSFLLILDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPKDRSAQLNATARKVACGAAESVPLIRVTNLARTMRMLQEENIWIVGTA-GEADHTLYQSKM-TGRLALVMGAEGEGMRRLTREHCDELISIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 236
>gi|30018362|ref|NP_829993.1| 23S rRNA methyltransferase [Bacillus cereus ATCC 14579] >gi|167940337|ref|ZP_02527412.1| 23S rRNA methyltransferase [Bacillus cereus AH1134] >gi|168138633|ref|ZP_02581862.1| 23S rRNA methyltransferase [Bacillus cereus B4264] >gi|29893902|gb|AAP07194.1| 23S rRNA methyltransferase [Bacillus cereus ATCC 14579] (247 aa)
Score = 239, Expect = 1.4e-18, Identities = 61/198 (30%), Positives = 101/198 (51%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKL------VVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      K  I L  KK D ++V N G+ + +  + + +  +   N D  L+LDEI+DP N G+I RT+ +  GII K  + + +V K S G + Y+  +V NLS +++LK+  W  T     +K KTD  L    +++G+E KG+S +I + DF++ + M  V SLN SV+ ++++Y
 S:  44 KENKIILQHAPKKKLD--QLVEGNHQGVIAQVAAYQYAELEDLFKVAEKRNEDP-FFLILDEIEDPHNLGSIMRTADATGAHGIIIPKRRAVGLTASVAKASTGAIEYIPVARVTNLSRTIDELKERGLWIAGTD--------AKGKTDYRNLDGTMPIGLVIGSEGKGMSRIIGEKCDFLITLPMVGKVTSLNASVAASLLMY 236
>gi|169830056|ref|YP_001700214.1| trmH family tRNA/rRNA methyltransferase yacO [Lysinibacillus sphaericus C3-41] >gi|168994544|gb|ACA42084.1| Putative trmH family tRNA/rRNA methyltransferase yacO [Lysinibacillus sphaericus C3-41] (250 aa)
Score = 238, Expect = 1.5e-18, Identities = 69/227 (30%), Positives = 123/227 (54%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQN-ELSEVYYV-----SYFDELKEF-KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVV-HQNILG-IAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEK-SIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      GK V+EA +  ++++V+    S +EL + + + + + V KK D+   HQ I+ +A   +  F + +K   +  L+LDE++DP N G+I RT+ +  GII K  + +  V K+S G + ++ ++VNNL++ +++LK+  W  T D K S+  K  + L +I+G+E KG+ L+K+ DF+ + M  V SLN SV+ A+++Y
 S:  11 GKNPVLEALRSGRDMNKVWIAEGVKKSGVNELLDLARERGVIVQFVPKKKVDQLSSANHQGIVASVAAYKYAELEDLFAAAAKK-----QEDPFFLILDELEDPHNLGSIMRTADAIGAHGIIIPKRRSVSLTAVVAKSSTGAIEHVPVVRVNNLAQTVDELKERGIWIAGT--DAKGSVDYRKMDATL-PLAIIIGSEGKGMGRLLKEKCDFLYHLPMVGHVTSLNASVAAALLMY 239
>gi|168474061|ref|ZP_02703084.1| hypothetical protein Salmoentericaenterica_05319 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Virchow str. SL491] (243 aa)
Score = 238, Expect = 1.6e-18, Identities = 58/199 (29%), Positives = 102/199 (51%)
 Q:  34 FKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +S+ + +  N+++ D+   VHQ I+  K    D  I    D+ +L+LD + DP N GA R++ + V +I K+  Q+N T K + G  + ++V NL+ + L++EN W V TA + + ++ SK   ++ +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T I L+
 S:  43 LESQGVVIQLANRQYLDEKSDGAVHQGIIARVKPGRQYQENDLPDLIAL-----HDRPFLLILDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPKDRSAQLNATAKKVACGAAESVPLIRVTNLARTMRMLQEENIWIVGTAGEADHTLYQSKMP---GRMALVMGAEGEGIRRLTREHCDELISIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 236
>gi|146305679|ref|YP_001186144.1| RNA methyltransferase [Pseudomonas mendocina ymp] >gi|145573880|gb|ABP83412.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Pseudomonas mendocina ymp] (250 aa)
Score = 238, Expect = 1.7e-18, Identities = 57/180 (31%), Positives = 94/180 (52%)
 Q:  53 EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      E VHQ ++   S +   D +E+  +   ++LVLD + DP N GA RT+ +   +I K+  +N TV K + G  + + V NL+ L KL+K+ W V TA + +   ++ D+  V+++G E KG+ L ++ D++VK+ M SV SLNVSV+T + L+
 S:  65 EGVHQGVVAEVSPSQVWGENMLDELLERSEGV----PLLLVLDGVTDPHNLGACLRTADAAGAQAVIVPKDKSATLNATVRKVACGAAEVIPLVAVTNLARTLEKLQKKGLWVVGTAGEAEQ---ELYQLDMTGPTVLVMGAEGKGMRRLTREHCDYLVKLPMGGSVSSLNVSVATGVCLF 238
>gi|152999247|ref|YP_001364928.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Shewanella baltica OS185] >gi|160873860|ref|YP_001553176.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Shewanella baltica OS195] >gi|151363865|gb|ABS06865.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Shewanella baltica OS185] >gi|160859382|gb|ABX47916.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Shewanella baltica OS195] (246 aa)
Score = 238, Expect = 1.8e-18, Identities = 58/177 (32%), Positives = 92/177 (51%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ I+  K + +  D D +   NT++ +L+LD + DP N GA R + + V GII K+N + + TV K + G  +  +V NL+ + L+ + W V TA E  L ++ D+  L + +G E+KG+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T I L+
 S:  69 HQGIVARVKAAKVLNEQDLDVLLA-----NTEQPFLLILDGVTDPHNLGACLRNADAAGVQGIIVPKDNSVGLTATVSKVACGAAETVPLFQVTNLARTMRHLQDKGVWIVGTA-GEADCEL--YQADLKGPLAIAMGAEDKGLRRLSRESCDSLISIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 238
>gi|15603818|ref|NP_246892.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70] >gi|52783323|sp|Q9CJP3|RLMB_PASMU 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|12722390|gb|AAK04037.1| unknown [Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70] (245 aa)
Score = 238, Expect = 1.8e-18, Identities = 69/222 (31%), Positives = 114/222 (51%)
 Q:  11 IEAFKQN---ELSEVYYVSYFDE------LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEV--VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKL-KKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + AF N  L EVY +  D+   L E   I + VN++ DK   VHQ I+  + +   D D+ ++   N  ++LVLD + DP N GA RT+ + V +I K+  Q+   K + G  + ++V NL+ L +L +K N W V TA + +  + ++T +  L +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T + L+
 S:  11 VSAFLNNAPERLIEVYALKGRDDKRLQPLLNELHRLGITIQFVNRQTLDKKAEGEVHQGIMARVQPAKELNEADLDTLLQ-----NQSNPLLLVLDGVTDPHNLGACLRTADAAGVCAVIVPKDKSAQLTAIARKVACGAAEVVPLIRVTNLARTLRELQQKHNIWVVGTAGEATN---TLYQTQLTGGLALVMGAEGEGMRRLTREHCDQLISIPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 237
>gi|150015025|ref|YP_001307279.1| RNA methyltransferase [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] >gi|149901490|gb|ABR32323.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] (300 aa)
Score = 238, Expect = 1.8e-18, Identities = 74/227 (32%), Positives = 119/227 (52%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNI----KLNKVNKKFFDKYEV-------VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDI-NKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AVIEA +   E Y+S +  E  K I  K NK+ K DK ++    VHQ ++    + +D   EK   +  I++LDE++DP N G+I RT++ F V GII K   ++ TV K+S+G + ++  KV NL+ + +LK++ W   + +   ++ D   VI+GNE +G+S+L + D ++KI M  + SLN SV+ II+Y
 S:  63 GRNAVIEALRGERTIEALYIS--NSKLEGSIKTIVGLAKENKILIKEVDKRKLDSMCGGEVHQGVIAKVTPYKYSEVSDILDLAEK----RGEAPFIVILDEVEDPHNLGSIVRTAELFGVHGIILPKRRSASVSTTVYKSSVGAIEHVKIAKVTNLNSTIEELKEKGIWIYGADIRAEEY---SYQVDFGGPCAVIIGNEGRGISKLTVEKCDKLIKIPMVGKINSLNASVAGGIIMY 292
>gi|82546579|ref|YP_410526.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Shigella boydii Sb227] >gi|81247990|gb|ABB68698.1| conserved hypothetical protein [Shigella boydii Sb227] (243 aa)
Score = 237, Expect = 2.0e-18, Identities = 59/199 (29%), Positives = 100/199 (50%)
 Q:  34 FKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +++ + +  N+++ D+   VHQ I+  K    D  I +   D+ +L+LD + DP N GA R++ + V +I K+  Q+N T K + G  + ++V NL  + L++EN W V TA E  L + K  +L +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T I L+
 S:  43 LEAQGVVIQLANRQYLDEKSDGAVHQGIIARVKPGRQYQENDLPDLIASL-----DQPFLLILDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPKDRSAQLNATAKKVACGAAESVPLIRVTNLVRTMRMLQEENIWIVGTA-GEADHTLYQSKM-TGRLALVMGAEGEGMRRLTREHCDELISIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 236
>gi|187730319|ref|YP_001882871.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Shigella boydii CDC 3083-94] >gi|187427311|gb|ACD06585.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Shigella boydii CDC 3083-94] (243 aa)
Score = 237, Expect = 2.0e-18, Identities = 59/199 (29%), Positives = 100/199 (50%)
 Q:  34 FKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +++ + +  N+++ D+   VHQ I+  K    D  I +   D+ +L+LD + DP N GA R++ + V +I K+  Q+N T K + G  + ++V NL  + L++EN W V TA E  L + K  +L +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T I L+
 S:  43 LEAQGVVIQLANRQYLDEKSDGAVHQGIIARVKPGRQYQENDLPDLIASL-----DQPFLLILDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPKDRSAQLNATAKKVACGAAESVPLIRVTNLVRTMRMLQEENIWIVGTA-GEADHTLYQSKM-TGRLALVMGAEGEGMRRLTREHCDELISIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 236
>gi|57239339|ref|YP_180475.1| putative RNA methyltransferase [Ehrlichia ruminantium str. Welgevonden] >gi|57161418|emb|CAH58342.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Ehrlichia ruminantium str. Welgevonden] (249 aa)
Score = 237, Expect = 2.0e-18, Identities = 72/198 (36%), Positives = 107/198 (54%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKS-IPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      K KNI  +VN  +   + N GIA + S+  D S + ++N+ T+  I++LD++ D N G+I R++ F V +I  N  N + KTS G ++ + + V N+S ++ LKK YW C  D K  PL K K D NK +VI G+ENKG+ L K++ DF++KI   + SLNVS + AI LY
 S:  49 KQKNIYPKQVNLNTINSVLPPNSNHQGIALQVSIV---DTVSIEDVLSNIPTEISTIILLDQVTDVYNVGSIIRSAVCFNVHAVILPYYNSPSENCGMSKTSSGAIDMIPIVYVVNISNAIHTLKKAGYW--CYGFDAKQGEPLHKIKLD-NKRLVIFGSENKGLRTLTKENCDFLLKIATSERIDSLNVSNAAAIALY 241
>gi|126175841|ref|YP_001051990.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Shewanella baltica OS155] >gi|125999046|gb|ABN63121.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Shewanella baltica OS155] (246 aa)
Score = 237, Expect = 2.0e-18, Identities = 58/177 (32%), Positives = 92/177 (51%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ I+  K + +  D D +   NT++ +L+LD + DP N GA R + + V GII K+N + + TV K + G  +  +V NL+ + L+ + W V TA E  L ++ D+  L + +G E+KG+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T I L+
 S:  69 HQGIVARVKAAKVLNERDLDVLLA-----NTEQPFLLILDGVTDPHNLGACLRNADAAGVQGIIVPKDNSVGLTATVSKVACGAAETVPLFQVTNLARTMRHLQDKGVWIVGTA-GEADCEL--YQADLKGPLAIAMGAEDKGLRRLSRESCDSLISIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 238
>gi|170728541|ref|YP_001762567.1| RNA methyltransferase [Shewanella woodyi ATCC 51908] >gi|169813888|gb|ACA88472.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Shewanella woodyi ATCC 51908] (245 aa)
Score = 237, Expect = 2.0e-18, Identities = 58/177 (32%), Positives = 89/177 (50%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ +L  K    D S +EK   T+  L+LD + DP N GA R + + V G+I ++N + + TV K + G  +  +V NL+ + L+++ W V A + S   +KTD+  L + +G E+KG+ L ++ D I I M SV SLNVSV+T I L+
 S:  69 HQGVLARVKAVKQLNDNDLLSLVEK-----TETPFFLILDGVTDPHNLGACLRNADAAGVHGVIVPRDNSVGLTPTVSKVACGAAEVVPLFQVTNLARTMKSLQEKGVWIVGAAGEADS---DLYKTDLKGPLAIAMGAEDKGLRRLTRESCDSIASIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 238
>gi|110835053|ref|YP_693912.1| RNA methyltransferase [Alcanivorax borkumensis SK2] >gi|110648164|emb|CAL17640.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Alcanivorax borkumensis SK2] (251 aa)
Score = 237, Expect = 2.0e-18, Identities = 48/145 (33%), Positives = 83/145 (57%)
 Q:  88 KKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      K ++LVL+ + DP N GA R++ + V +I + N  +   +T++G  L + ++ NL+ +L++L+  W V TAL+E+S L F+   L V++G E G+ L +  D +++I M  VQSLNVSV+T ++L+
 S:  99 KPLLLVLENVTDPHNLGACLRSADAAGVQAVIVPRRNAAGLTPVACRTAVGAAESLAYYEIGNLASLLDQLRDRGVWVVGTALEERSESLFTFQAP-ESLAVVMGAEGSGLKRLTRDKCDQLLEIPMAGEVQSLNVSVATGVMLF 242
>gi|56418622|ref|YP_145940.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Geobacillus kaustophilus HTA426] >gi|56378464|dbj|BAD74372.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Geobacillus kaustophilus HTA426] (245 aa)
Score = 237, Expect = 2.1e-18, Identities = 63/232 (27%), Positives = 118/232 (50%)
 Q:   1 MKKFFGKKAVIEAFKQN-ELSEVYYVSYFDE------LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      M  GK VIEA K  ++++++       L+ K + + + V K+ D+ E HQ  G+ +++  + + D  +   +  L+LDE++DP N GAI RT+ +  G+I K  + + +TV K S G + ++  +V NL+ +++LK+  W  T D +  +    L +++G+E KG+S L+ + DF+ ++ M  V SLN SV+ ++++Y
 S:   1 MDYIIGKNPVIEALKAGRDINKIWIAEGAQRHTVEPVLEWAKRRGVLVQYVPKRKLDQMAEGAHQ---GVIAQAAAYRYYEIDDLFARAAE-RGEAPFFLILDELEDPHNLGAIMRTADAVGAHGLIIPKRRSVGLTQTVAKASTGAIEHVPVARVTNLARTIDELKERGVWVAGT--DASAQDDYRSLDGTMPLALVIGSEGKGISRLVLEKCDFLFRLPMRGHVTSLNASVAASLLMY 234
>gi|168219612|ref|ZP_02644844.1| hypothetical protein Senterenterica_04421 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Agona str. SL483] (243 aa)
Score = 237, Expect = 2.2e-18, Identities = 58/199 (29%), Positives = 102/199 (51%)
 Q:  34 FKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +S+ + +  N+++ D+   VHQ I+  K    D  I    D+ +L+LD + DP N GA R++ + V +I K+  Q+N T K + G  + ++V NL+ + L++EN W V TA + + ++ SK   ++ +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T I L+
 S:  43 LESQGVVIQLANRQYLDEKSDGAVHQGIIARVKPGRQYQENDLPDLIAL-----HDRPFLLILDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPKDRSAQLNATAKKVACGAAESVPLIRVTNLARTMRMLREENIWIVGTAGEADHTLYQSKMP---GRMALVMGAEGEGMRRLTREHCDELISIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 236
>gi|58579305|ref|YP_197517.1| putative RNA methyltransferase [Ehrlichia ruminantium str. Welgevonden] >gi|58417931|emb|CAI27135.1| Hypothetical tRNA/rRNA methyltransferase [Ehrlichia ruminantium str. Welgevonden] (249 aa)
Score = 237, Expect = 2.2e-18, Identities = 72/198 (36%), Positives = 107/198 (54%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKS-IPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      K KNI  +VN  +   + N GIA + S+  D S + ++N+ T+  I++LD++ D N G+I R++ F V +I  N  N + KTS G ++ + + V N+S ++ LKK YW C  D K  PL K K D NK +VI G+ENKG+ L K++ DF++KI   + SLNVS + AI LY
 S:  49 KQKNIYPKQVNLNTINSVLPPNSNHQGIALQVSIV---DTVSIEDVLSNIPTEISTIILLDQVTDVYNVGSIIRSAVCFNVHAVILPYYNSPSENCGMSKTSSGAIDMIPIVYVVNISNAIHTLKKAGYW--CYGFDAKQGEPLHKIKLD-NKRLVIFGSENKGLRTLTKENCDFLLKIATSERIDSLNVSNAAAIALY 241
>gi|125974550|ref|YP_001038460.1| RNA methyltransferase [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|196251913|ref|ZP_03150578.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium thermocellum DSM 4150] >gi|125714775|gb|ABN53267.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|196198671|gb|EDX93503.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium thermocellum DSM 4150] (277 aa)
Score = 237, Expect = 2.2e-18, Identities = 60/198 (30%), Positives = 103/198 (52%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + + I + + ++  DK  H + G+  +  + + D + KI   +  I++LD I D N G+I RT+ +  G++ K  I +N V K S G + Y+  +V N+S+ + LKK+N W V T L EK   F+ D+  + +++G+E +G+ L+ + DFIV I M  + SLN +V+ AII+Y
 S:  76 RERGIVVQETDRSNLDKISTTHAH-QGVIAYVAFKDYVEVDDIL-KIAQDKGEDPYIIILDGITDAYNLGSILRTADAVGAHGVVIPKRRAIGLNAAVSKASAGAIEYVPVARVTNISQTIEYLKKKNIWIVGTDLSGEKPF----FEADLKGPVALVIGSEGEGMGRLVSEKCDFIVNIPMQGKISSLNAAVAAAIIMY 269
>gi|85858124|ref|YP_460326.1| 23S rRNA Gm2251 methyltransferase [Syntrophus aciditrophicus SB] >gi|85721215|gb|ABC76158.1| 23S rRNA Gm2251 methyltransferase [Syntrophus aciditrophicus SB] (249 aa)
Score = 237, Expect = 2.4e-18, Identities = 61/198 (30%), Positives = 102/198 (51%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTV-CTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      K + I +  + F D    HQ +LG+    + D D+ I  + +  ++L+LD I DP N GA+ R++ F  GII +   + TVIKTS G  ++  +V NL+ L++LK + +W   A ++S+  ++ +  +++G E+KG+ LI+K D ++ I M  + SLNVSVS IIL+
 S:  43 KQRGIPVEIRERSFLDDLAGHASHQGVLGVCTAYR---YQDLDAVIAN-RHPSCPYDLVLILDGILDPHNLGALIRSAHCFGANGIILPERRAASVTGTVIKTSAGAARHIPIARVANLARALDELKTKGFWIFGADARADQSVSDPDYQGAVG---LVMGGESKGLRPLIRKKCDDLISIPMLGKIDSLNVSVSGGIILH 236
>gi|58617359|ref|YP_196558.1| putative RNA methyltransferase [Ehrlichia ruminantium str. Gardel] >gi|58416971|emb|CAI28084.1| Hypothetical tRNA/rRNA methyltransferase [Ehrlichia ruminantium str. Gardel] (249 aa)
Score = 237, Expect = 2.4e-18, Identities = 72/198 (36%), Positives = 107/198 (54%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKS-IPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      K KNI  +VN  +   + N GIA + S+  D S + ++N+ T+  I++LD++ D N G+I R++ F V +I  N  N + KTS G ++ + + V N+S ++ LKK YW C  D K  PL K K D NK +VI G+ENKG+ L K++ DF++KI   + SLNVS + AI LY
 S:  49 KQKNIYPKQVNINTINSVLPPNSNHQGIALQVSIV---DTVSIEDVLSNIPTEISTIILLDQVTDVYNVGSIIRSAVCFNVHAVILPYYNSPSENCGMSKTSSGAIDMIPIVYVVNISNAIHTLKKAGYW--CYGFDAKQGEPLHKIKLD-NKRLVIFGSENKGLRTLTKENCDFLLKIATSERIDSLNVSNAAAIALY 241
>gi|85713280|ref|ZP_01044303.1| RRNA methylase, SpoU family protein [Idiomarina baltica OS145] >gi|85692898|gb|EAQ30873.1| RRNA methylase, SpoU family protein [Idiomarina baltica OS145] (248 aa)
Score = 237, Expect = 2.4e-18, Identities = 59/177 (33%), Positives = 90/177 (50%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ ++  K    DF + IEK     + LVLD + DP N GA RT+ +   ++ K+  QI TV K + G V+ + + V NL+ L L+ N W V TA + +KS+  FK   L +++G E KG+ L ++ D + I +D SV SLNVSV++ + L+
 S:  69 HQGVVATIKALPPLNENDFSTLIEKAQG----APLFLVLDNVTDPHNLGACMRTADAAGATAVVVPKDKSAQITPTVRKVACGAVDNIPLVVVTNLARALRTLQDLNVWVVGTAGEADKSLYQIDFK---GPLALVMGAEGKGMRRLTRETCDELASIPLDGSVSSLNVSVASGVCLF 239
>gi|113971595|ref|YP_735388.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Shewanella sp. MR-4] >gi|113886279|gb|ABI40331.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Shewanella sp. MR-4] (246 aa)
Score = 237, Expect = 2.4e-18, Identities = 65/202 (32%), Positives = 102/202 (50%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFD-KYEVV-HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +++ KS  +  ++K D K E  HQ I+  K + +  D D + K   TD  +L+LD + DP N GA R + + V GII K+N + +  V K + G  +  +V NL+ + L+++ W V TA E  L ++ D+  L + +G E KG+ L ++ D +V I M SV SLNVSV+T I L+
 S:  42 IRQAKSFGTSIQVTSRKVLDDKAESTQHQGIVARVKAAKILAEHDLDELLAK-----TDLPFLLILDGVTDPHNLGACLRNADAAGVQGIIVPKDNSVGLTAVVSKVACGAAETVPLFQVTNLARTMRHLQEKGVWIVGTA-GEADCEL--YQADLKGPLAIAMGAEGKGLRRLSRECCDTLVSIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 238
>gi|124547924|ref|ZP_01706731.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Shewanella putrefaciens 200] >gi|124508900|gb|EAY52988.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Shewanella putrefaciens 200] (246 aa)
Score = 236, Expect = 2.7e-18, Identities = 57/177 (32%), Positives = 92/177 (51%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ I+  K + +  D D +   NT++ +L+LD + DP N GA R + + V GII K+N + + TV K + G  +  +V NL+ + L+ + W V TA E  L ++ D+  L + +G E+KG+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T + L+
 S:  69 HQGIVARVKAAKVLNEQDLDVLLA-----NTEQPFLLILDGVTDPHNLGACLRNADAAGVQGIIVPKDNSVGLTATVSKVACGAAETVPLFQVTNLARTMRHLQDKGVWIVGTA-GEADCEL--YQADLKGPLAIAMGAEDKGLRRLSRESCDSLISIPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 238
>gi|120600217|ref|YP_964791.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Shewanella sp. W3-18-1] >gi|146291855|ref|YP_001182279.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Shewanella putrefaciens CN-32] >gi|120560310|gb|ABM26237.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Shewanella sp. W3-18-1] >gi|145563545|gb|ABP74480.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Shewanella putrefaciens CN-32] (246 aa)
Score = 236, Expect = 2.7e-18, Identities = 57/177 (32%), Positives = 92/177 (51%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ I+  K + +  D D +   NT++ +L+LD + DP N GA R + + V GII K+N + + TV K + G  +  +V NL+ + L+ + W V TA E  L ++ D+  L + +G E+KG+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T + L+
 S:  69 HQGIVARVKAAKVLNEQDLDVLLA-----NTEQPFLLILDGVTDPHNLGACLRNADAAGVQGIIVPKDNSVGLTATVSKVACGAAETVPLFQVTNLARTMRHLQDKGVWIVGTA-GEADCEL--YQADLKGPLAIAMGAEDKGLRRLSRESCDSLISIPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 238
>gi|16767615|ref|NP_463230.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Salmonella typhimurium LT2] >gi|56416160|ref|YP_153235.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A str. ATCC 9150] >gi|62182815|ref|YP_219232.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis str. SC-B67] >gi|161617640|ref|YP_001591605.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi B str. SPB7] >gi|167546468|ref|ZP_02342032.1| hypothetical protein Sentent_24466 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Saintpaul str. SARA23] >gi|167994986|ref|ZP_02576076.1| hypothetical protein Sententer_01000055_0100026294 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar 4,[5],12:i:- str. CVM23701] >gi|168226736|ref|ZP_02651967.1| hypothetical protein Sententeric_13253 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Javiana str. GA_MM04042433] >gi|168231407|ref|ZP_02656465.1| hypothetical protein Sententerica_10527 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CDC 191] >gi|168239664|ref|ZP_02664722.1| hypothetical protein Senteenterica_26034 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Schwarzengrund str. SL480] >gi|168245157|ref|ZP_02670089.1| hypothetical protein Senterienterica_26179 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL486] >gi|168822505|ref|ZP_02834505.1| hypothetical protein Salentericaenterica_24177 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Weltevreden str. HI_N05-537] >gi|194444737|ref|YP_002043624.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL254] >gi|194449058|ref|YP_002048412.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL476] >gi|194469123|ref|ZP_03075107.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CVM29188] >gi|194734163|ref|YP_002117310.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Schwarzengrund str. CVM19633] >gi|52783321|sp|Q8ZKA2|RLMB_SALTY 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|16422930|gb|AAL23189.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Salmonella typhimurium LT2] >gi|56130417|gb|AAV79923.1| probable tRNA/rRNA methyltransferase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A str. ATCC 9150] >gi|62130448|gb|AAX68151.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis str. SC-B67] >gi|161367004|gb|ABX70772.1| hypothetical protein SPAB_05503 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi B str. SPB7] >gi|194403400|gb|ACF63622.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL254] >gi|194407362|gb|ACF67581.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL476] >gi|194455487|gb|EDX44326.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CVM29188] >gi|194709665|gb|ACF88886.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Schwarzengrund str. CVM19633] (243 aa)
Score = 236, Expect = 2.8e-18, Identities = 58/199 (29%), Positives = 102/199 (51%)
 Q:  34 FKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +S+ + +  N+++ D+   VHQ I+  K    D  I    D+ +L+LD + DP N GA R++ + V +I K+  Q+N T K + G  + ++V NL+ + L++EN W V TA + + ++ SK   ++ +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T I L+
 S:  43 LESQGVVIQLANRQYLDEKSDGAVHQGIIARVKPGRQYQENDLPDLIAL-----HDRPFLLILDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPKDRSAQLNATAKKVACGAAESVPLIRVTNLARTMRMLQEENIWIVGTAGEADHTLYQSKMP---GRMALVMGAEGEGMRRLTREHCDELISIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 236
>gi|16763188|ref|NP_458805.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. CT18] >gi|29144667|ref|NP_808009.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. Ty2] >gi|52783319|sp|Q8Z182|RLMB_SALTI 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|25316741|pir||AI1049 probable tRNA/rRNA methyltransferase (EC 2.1.1.-) [imported] - Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi (strain CT18) >gi|16505496|emb|CAD06846.1| probable tRNA/rRNA methyltransferase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi] >gi|29140306|gb|AAO71869.1| probable tRNA/rRNA methyltransferase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi Ty2] (243 aa)
Score = 236, Expect = 2.8e-18, Identities = 58/199 (29%), Positives = 102/199 (51%)
 Q:  34 FKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +S+ + +  N+++ D+   VHQ I+  K    D  I    D+ +L+LD + DP N GA R++ + V +I K+  Q+N T K + G  + ++V NL+ + L++EN W V TA + + ++ SK   ++ +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T I L+
 S:  43 LESQGVVIQLANRQYLDEKSDGAVHQGIIARVKPGRQYQENDLPDLIAL-----HDRPFLLILDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPKDRSAQLNATAKKVACGAAESVPLIRVTNLARTMRMLQEENIWIVGTAGEADHTLYQSKMP---GRMALVMGAEGEGMRRLTREHCDELISIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 236
>gi|172056121|ref|YP_001812581.1| RNA methyltransferase [Exiguobacterium sibiricum 255-15] >gi|171988642|gb|ACB59564.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Exiguobacterium sibiricum 255-15] (254 aa)
Score = 236, Expect = 2.8e-18, Identities = 48/143 (33%), Positives = 84/143 (58%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKT--DINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++++LDE++DP N G+I RT+ +  GII K  + + + V K S G + ++ ++V NL+ + LKK+ W V T  E    ++T   L +++G+E KG+S L+++ DF+V + M  V SLN SV+ +++LY
 S:  103 LMILLDELEDPHNLGSILRTADAVGAHGIIIPKRRSVGLTQVVAKASTGAIEHIPVVRVTNLTRTMEDLKKKGIWFVGTDARES----DDYRTLDGTMPLGIVIGSEGKGMSRLVREKCDFLVHLPMAGHVTSLNASVAASLLLY 243
>gi|114046193|ref|YP_736743.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Shewanella sp. MR-7] >gi|113887635|gb|ABI41686.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Shewanella sp. MR-7] (246 aa)
Score = 236, Expect = 2.9e-18, Identities = 65/202 (32%), Positives = 102/202 (50%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFD-KYEVV-HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +++ KS  +  ++K D K E  HQ I+  K + +  D D + K   TD  +L+LD + DP N GA R + + V GII K+N + +  V K + G  +  +V NL+ + L+++ W V TA E  L ++ D+  L + +G E KG+ L ++ D +V I M SV SLNVSV+T I L+
 S:  42 IRQAKSFGTSIQVTSRKVLDDKAESSQHQGIVARVKAAKILAEHDLDELLAK-----TDLPFLLILDGVTDPHNLGACLRNADAAGVQGIIVPKDNSVGVTAVVSKVACGAAETVPLFQVTNLARTMRHLQEKGVWIVGTA-GEADCEL--YQADLKGPLAIAMGAEGKGLRRLSRECCDTLVSIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 238
>gi|30260282|ref|NP_842659.1| RNA methyltransferase [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|42779172|ref|NP_976419.1| RNA methyltransferase [Bacillus cereus ATCC 10987] >gi|47525346|ref|YP_016695.1| RNA methyltransferase [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|47569826|ref|ZP_00240496.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus cereus G9241] >gi|49183125|ref|YP_026377.1| RNA methyltransferase [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|49476710|ref|YP_034444.1| tRNA/rRNA methyltransferase SpoU [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|52145126|ref|YP_081703.1| TrmH family tRNA methyltransferase [Bacillus cereus E33L] >gi|65317552|ref|ZP_00390511.1| COG0566: rRNA methylases [Bacillus anthracis str. A2012] >gi|118475862|ref|YP_893013.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|165873145|ref|ZP_02217761.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|166985490|ref|ZP_02256773.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Bacillus cereus AH187] >gi|166996983|ref|ZP_02263442.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Bacillus cereus AH820] >gi|167635112|ref|ZP_02393429.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|167641947|ref|ZP_02400182.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|170689565|ref|ZP_02880751.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|170707589|ref|ZP_02898042.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|177655588|ref|ZP_02936969.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190568999|ref|ZP_03021900.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|196036983|ref|ZP_03104350.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus cereus W] >gi|30253603|gb|AAP24145.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|42735087|gb|AAS39027.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus cereus ATCC 10987] >gi|47500494|gb|AAT29170.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|47553519|gb|EAL11900.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus cereus G9241] >gi|49177052|gb|AAT52428.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|49328266|gb|AAT58912.1| tRNA/rRNA methyltransferase (SpoU); probable TrmH family [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|51978595|gb|AAU20145.1| tRNA/rRNA SpoU-like methyltransferase; probable TrmH family [Bacillus cereus E33L] >gi|118415087|gb|ABK83506.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|164711125|gb|EDR16686.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|167510078|gb|EDR85489.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|167529586|gb|EDR92336.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|170127585|gb|EDS96459.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|170666478|gb|EDT17255.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|172080052|gb|EDT65150.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190559923|gb|EDV13907.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|195990406|gb|EDX54407.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus cereus W] (247 aa)
Score = 236, Expect = 2.9e-18, Identities = 61/198 (30%), Positives = 101/198 (51%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKL------VVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      K  I L  KK D ++V N G+ + +  + + +  +   N D  L+LDEI+DP N G+I RT+ +  GII K  + + +V K S G + Y+  +V NLS +++LK+  W  T     +K KTD  L    +++G+E KG+S +I + DF++ + M  V SLN SV+ ++++Y
 S:  44 KENKIILQHAPKKKLD--QLVEGNHQGVIAQVAAYQYAELEDLFKVAEKRNEDP-FFLILDEIEDPHNLGSIMRTADATGAHGIIIPKRRAVGLTASVAKASTGAIEYIPVARVTNLSRTIDELKERGLWIAGTD--------AKGKTDYRNLDGKMPIGLVIGSEGKGMSRIIGEKCDFLITLPMVGKVTSLNASVAASLLMY 236
>gi|24375422|ref|NP_719465.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Shewanella oneidensis MR-1] >gi|52783315|sp|Q8EAG8|RLMB_SHEON 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|24350263|gb|AAN56909.1|AE015825_8 RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Shewanella oneidensis MR-1] (246 aa)
Score = 236, Expect = 2.9e-18, Identities = 62/202 (30%), Positives = 101/202 (50%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +++ K+  +  ++K D+   HQ I+  K + +  D D + K   TD  +L+LD + DP N GA R + + V GII K+N + +  V K + G  +  +V NL+ + L+++ W V TA E  L ++ D+  L + +G E KG+ L ++ D +V I M SV SLNVSV+T I L+
 S:  42 IRQAKAFGTSIQVTSRKVLDEKAESTQHQGIVARVKAAKILAEHDLDELLAK-----TDLPFLLILDGVTDPHNLGACLRNADAAGVQGIIVPKDNSVGLTAVVSKVACGAAETVPLFQVTNLARTMRHLQEKGVWIVGTA-GEADCEL--YQADLKGPLAIAMGAEGKGLRRLSRECCDTLVSIPMSGSVSSLNVSVATGICLF 238
>gi|160902072|ref|YP_001567653.1| RNA methyltransferase [Petrotoga mobilis SJ95] >gi|160359716|gb|ABX31330.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Petrotoga mobilis SJ95] (240 aa)
Score = 236, Expect = 3.3e-18, Identities = 58/146 (39%), Positives = 88/146 (60%)
 Q:  87 DKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +K +++LD+IQDP NFGAI RTS + V II K+N +++  VIK S G + + +KV NLS + LKKEN W   ++ K   ++  K+ ++ GNE G+ + +K  D +V I M ++V+SLNVSVS+ IIL+
 S:  88 EKLFLVILDQIQDPHNFGAIVRTSVAAGVDAIIIPKDNAVEVTPVVIKVSSGQIFKIPIIKVTNLSNTIETLKKENVWVYGADVEGKPYYEIDWQ---GKICLVFGNEGNGIRKNVKNHCDELVSIPMFNNVESLNVSVSSGIILF 230
>gi|152973051|ref|YP_001338197.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae MGH 78578] >gi|150957900|gb|ABR79930.1| Gm2251 methyltransferase of 23S rRNA [Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae MGH 78578] (243 aa)
Score = 235, Expect = 3.3e-18, Identities = 56/199 (28%), Positives = 99/199 (49%)
 Q:  34 FKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +++ + +  N++F D+   VHQ I+  K    D  + ++   D+ +L+LD + DP N GA R++ + V +I K+  Q+N T K + G  + ++V NL+ + L++EN W V TA +     T  + +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T I L+
 S:  43 LEAQGVVIQLANRQFLDEKSEGAVHQGIIARVKPGRQYQENDLPDLLAQL-----DQPFLLILDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPKDRSAQLNATAKKVACGAAENVPLIRVTNLARTMRLLQEENVWIVGTAGEADHTLFQSKMT--GPMALVMGAEGEGMRRLTREHCDELISIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 236
>gi|114327047|ref|YP_744204.1| 23S rRNA Gm2251 methyltransferase [Granulibacter bethesdensis CGDNIH1] >gi|114315221|gb|ABI61281.1| 23S rRNA Gm2251 methyltransferase [Granulibacter bethesdensis CGDNIH1] (441 aa)
Score = 235, Expect = 3.4e-18, Identities = 51/145 (35%), Positives = 84/145 (57%)
 Q:  91 ILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLT 235
      +LVLD++ DP N GAI R++ +FQ  +I + N + + T+ K + G ++ L L+V N++ L LK + W V  LD + PLS    ++ +++G E G+ L ++ D IV + M  ++SLNVSV+TAI LY ++
 S:  296 VLVLDQVSDPRNVGAILRSAAAFQACCVIVQDRNAPEESGTMAKAASGALDRLPMLRVVNIARTLAALKAADLWVV--GLDAEGAPLSGPALGKRRVALVMGAEGDGLRRLTRESCDEIVSLAMAEGMESLNVSVATAIALYEIS 438
>gi|149183933|ref|ZP_01862318.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Bacillus sp. SG-1] >gi|148848356|gb|EDL62621.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Bacillus sp. SG-1] (247 aa)
Score = 235, Expect = 3.4e-18, Identities = 57/193 (29%), Positives = 100/193 (51%)
 Q:  40 KLNKVNKKFFDKYEV---VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      K KV +F K ++  V N G+ + +  + + D  +   +  L+LDE++DP N G+I RT+ + V GII K  + + TV K S G + ++  +V NL++ +++LK+  W  T D K   +    + +++G+E KG+ LI+  DF++K+ M  V SLN SV+ +I++Y
 S:  44 KEKKVLVQFVPKQKIEGMVRDNHQGVVAQVAAYQYAEMDELYARAEQ-KGEIPFFLMLDELEDPHNLGSIMRTADASGVHGIIIPKRRAVGLTATVAKASTGAIEHIPVARVTNLAQTIDELKERGVWVAGT--DAKGADDYRRLDGTLPICLVIGSEGKGIGRLIRDKCDFLIKMPMVGHVTSLNASVAASILMY 236
>gi|157368686|ref|YP_001476675.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Serratia proteamaculans 568] >gi|157320450|gb|ABV39547.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Serratia proteamaculans 568] (243 aa)
Score = 235, Expect = 3.4e-18, Identities = 59/202 (29%), Positives = 101/202 (50%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFD-KYE-VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + E ++ I +  N+++ D K E VHQ I+  +E    D + +E +   D  +LVLD + DP N GA R++ + V +I ++  Q+N T K + G  + ++V NL+ L L++ N W V TA +     T  + +++G E +G+ L ++ D ++ I M +V SLNVSV+T I L+
 S:  40 IAELEATGIVIQVANRQWLDEKVEGAVHQGIIARVREGRQYQENDLPALLESV-----DTPFLLVLDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPRDRSAQLNATAKKVACGAAENVPLIRVTNLARTLRLLQEMNVWVVGTAGEADHTLFQSKMT--GPMALVMGAEGEGMRRLTREHCDELISIPMAGTVSSLNVSVATGICLF 236
>gi|163749298|ref|ZP_02156547.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Shewanella benthica KT99] >gi|161331017|gb|EDQ01943.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Shewanella benthica KT99] (251 aa)
Score = 235, Expect = 3.5e-18, Identities = 53/177 (29%), Positives = 90/177 (50%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ ++  K    D  ++KI  T+  +L+LD + DP N GA R + + V G+I ++N + + TV K + G  +  +V NL+ + L+ + W V A + +   +K D+  L + +G+E+KG+ L ++ D +V I M SV SLNVSV+T + L+
 S:  69 HQGVIARVKAVKQLNDKDLAVLLDKIEVEKTETPFLLILDGVTDPHNLGACLRNADAAGVHGVIVPRDNSVGLTPTVSKVACGAAEVVPLFQVTNLARTMKSLQDKGIWIVGAAGEAEQ---DLYKADLKGSLAIAMGSEDKGLRRLTRESCDSLVSIPMTGSVSSLNVSVATGVCLF 243
>gi|50122542|ref|YP_051709.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Pectobacterium atrosepticum SCRI1043] >gi|52783288|sp|Q6D127|RLMB_ERWCT 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|49613068|emb|CAG76519.1| probable tRNA/rRNA methyltransferase [Erwinia carotovora subsp. atroseptica SCRI1043] (244 aa)
Score = 235, Expect = 3.5e-18, Identities = 66/225 (29%), Positives = 117/225 (52%)
 Q:   8 KAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDE------LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      KA++E  Q L EV+ +  D+   + E +++ I +  ++++ DK  + VHQ I+  KE    D + ++   N +  +L+LD + DP N GA R +  V +I ++  Q+N TV K + G  + + V NL+ + L++ N W V TA + + ++ SK    L +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T + L+
 S:  12 KALLERDPQRFL-EVFILKGRDDRRLQPVIAELEAQGIVIQVASRQWLDKQAEDAVHQGIVAKVKEGRKYQENDLPAMLD-----NLEMPFLLILDGVTDPHNLGACLRNADGAGVHAVIVPRDRSAQLNATVKKVACGAAETIPVISVTNLARTMRLLQERNIWIVGTAGEADHTLYQSKLT---GPLALVMGAEGEGMRRLTREHCDELISIPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 236
>gi|196047744|ref|ZP_03114943.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus cereus 03BB108] >gi|196021422|gb|EDX60130.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus cereus 03BB108] (247 aa)
Score = 235, Expect = 3.7e-18, Identities = 61/198 (30%), Positives = 100/198 (50%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKL------VVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      K  I L  KK D ++V N G+ + +  + + +  +   N D  L+LDEI+DP N G+I RT+ +  GII K  + + +V K S G + Y+  +V NLS +++LK  W  T     +K KTD  L    +++G+E KG+S +I + DF++ + M  V SLN SV+ ++++Y
 S:  44 KENKIILQHAPKKKLD--QLVEGNHQGVIAQVAAYQYAELEDLFKVAEKRNEDP-FFLILDEIEDPHNLGSIMRTADATGAHGIIIPKRRAVGLTASVAKASTGAIEYIPVARVTNLSRTIDELKGRGLWIAGTD--------AKGKTDYRNLDGKMPIGLVIGSEGKGMSRIIGEKCDFLITLPMVGKVTSLNASVAASLLMY 236
>gi|167052408|ref|ZP_02278806.1| hypothetical protein LmonF_02636 [Listeria monocytogenes FSL F2-515] (159 aa)
Score = 235, Expect = 3.7e-18, Identities = 50/141 (35%), Positives = 85/141 (60%)
 Q:  92 LVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKT-DIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++LDE++DP N G+I RT+ S  GII K  + + +TV K S G + Y+ ++V N+  + +L+K  W  T D K  S ++T D++ L +++G+E G+S L+++ DF+V + M  V SLN SV+ +++LY
 S:  10 IILDELEDPHNLGSIMRTADSVGAHGIIIPKRRSVGLTQTVAKASTGAMEYVPVVRVTNMVRTMEELQKRGLWIFGT--DAKGS--SDYRTMDVDMPLAIVIGSEGFGMSRLVREKCDFLVHLPMRGKVTSLNASVAASLLLY 148
>gi|123966264|ref|YP_001011345.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Prochlorococcus marinus str. MIT 9515] >gi|123200630|gb|ABM72238.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Prochlorococcus marinus str. MIT 9515] (349 aa)
Score = 235, Expect = 3.8e-18, Identities = 71/210 (33%), Positives = 115/210 (54%)
 Q:  27 YFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLTH 236
      +F LK+ KSK + + +V+   +   VHQ  G+A + + +   D I I  ++ I + LD I DP N GAI R++++F  GII +   + TV K + G + ++  +V NL+ +++LKK + V + D + IP+SKF   +VV+VG ENKG+S L +K D+++KI +   SLN SV+ AI L YL++
 S:  143 FFLLLKDLKSKGVLVEEVSWSRLSQLTSGAVHQ---GVALQLATSQTLSLDKLI-GITKSKSNNPIFVALDGITDPHNLGAIIRSAEAFDCKGIIIPQRRSAGLTGTVAKVAAGALEHIPVSRVVNLNRAIDELKKNGFLIVGLSGDGQ-IPISKFDQKA-PIVVVVGAENKGISLLTQKKCDYLLKIPLRGKTSSLNASVAAAISLCYLSN 348
>gi|53803949|ref|YP_114407.1| RNA methyltransferase [Methylococcus capsulatus str. Bath] >gi|53757710|gb|AAU92001.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Methylococcus capsulatus str. Bath] (250 aa)
Score = 235, Expect = 3.8e-18, Identities = 50/143 (34%), Positives = 83/143 (58%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + LVLD +QDP N GA RT + V G++ K+ + + TV K + G  +  +V NL+ L++ K+ YW V A + +  + ++ D+  LVV++G E G+ L ++ DF+++I M  V+SLN+SV+T I+LY
 S:  99 LYLVLDHVQDPHNLGACLRTCDAAGVKGLVVTKDQSVGLTPTVAKVASGAAETVPVYRVTNLARCLDRFKQRGYWVVGAAGEAER---TLYELDLRLPLVVVMGAEGVGLRRLTRERCDFLLRIPMVGGVESLNLSVATGIVLY 239
>gi|42526951|ref|NP_972049.1| RNA methyltransferase [Treponema denticola ATCC 35405] >gi|41817266|gb|AAS11960.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Treponema denticola ATCC 35405] (258 aa)
Score = 235, Expect = 4.2e-18, Identities = 67/229 (29%), Positives = 115/229 (50%)
 Q:   7 KKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVV-------HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLT 235
      +K +E F  E  V +   L+ + N+K+ K + +F D      H+ I+ + + +    D F K+  +  +++LD + DP N G+I R++ F + GII +N   E + K S G + ++ F++V NL  + +LKKE +W    K++P  F   K V+I+GNE +G+S L+++ D IV I   + SLNVSV+ I+LY ++
 S:  28 RKPSLEIFYSKEGPRVKKI-----LEAARKLNLKIEKKDNQFLDSLTKTLPEQLRDHRGIVLVTEAENQKKGMSVDEFFAKLAEKGS--AFVVILDSVTDPHNTGSIIRSADQFGIDGIIVPENKSAGGFEIISKVSAGALAWVPFVEVTNLVRTVERLKKEGFWIYGADAGGKALPNLTFP---KKTVLIMGNEGRGMSRLVEETCDEIVSIPTKGKLDSLNVSVAAGILLYEIS 253
>gi|183600321|ref|ZP_02961814.1| hypothetical protein PROSTU_03883 [Providencia stuartii ATCC 25827] >gi|188020111|gb|EDU58151.1| hypothetical protein PROSTU_03883 [Providencia stuartii ATCC 25827] (249 aa)
Score = 235, Expect = 4.2e-18, Identities = 62/202 (30%), Positives = 101/202 (50%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + E +S I +  N+++ D   VHQ I+      D  F+E   +TD  +LVLD + DP N GA R++ + V +I K+  Q+N T K + G  +  +V NL+ L LK+ N W V TA + + ++ SK    + +++G E +G+ L ++ D ++ I M +V SLNVSV+T I L+
 S:  40 IHEIESLGIVVQVANRQWMDAQTEGAVHQGIIAKVLPGKQYQEGDLPDFLE-----STDTPFLLVLDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPKDKSAQLNATAKKVACGAAESVPLFRVTNLARTLRLLKEYNVWIVGTAGEADHTLYQSKLT---GPMALVMGAEGEGMRRLTREHCDELISIPMAGTVSSLNVSVATGICLF 236
>gi|42520767|ref|NP_966682.1| RNA methyltransferase [Wolbachia endosymbiont of Drosophila melanogaster] >gi|42410507|gb|AAS14616.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Wolbachia endosymbiont of Drosophila melanogaster] (254 aa)
Score = 234, Expect = 4.4e-18, Identities = 69/229 (30%), Positives = 122/229 (53%)
 Q:   4 FFGKKAVIEAFKQNE-------LSEVYYVSYFDELKEF-KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +GK  + A K     ++E +Y + E+K++ SK IK+ V K +    N GIA ++ +  ++ IE++  + D  I++LD++ D N G+I RTS F V ++  N+  N ++ K + G ++ + + V N+ + + LKK YW C  D   + + K+  K V+I G+E KG+ L+K++ D+++KI M +++ SLNVS + AI LY
 S:  12 LYGKHTCMSALKNKNRRCIELLVTENFYREHEKEIKQYANSKGIKVRLVENKILNDVLPKGANHQGIALNAAPIL---YNLSIEEVAESSNDSSTIVILDQVTDTHNIGSILRTSACFNVDALVLPHNHSPSENASIAKAASGALDIVPLIYVTNIVKTMQYLKKVGYW--CYGFDCNAKENIDEIKSFEKKRVIIFGSEEKGMRRLVKENCDYLLKIPMSNAINSLNVSNAAAIGLY 244
>gi|162447016|ref|YP_001620148.1| RNA methyltransferase [Acholeplasma laidlawii PG-8A] >gi|161985123|gb|ABX80772.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Acholeplasma laidlawii PG-8A] (230 aa)
Score = 234, Expect = 4.4e-18, Identities = 59/147 (40%), Positives = 91/147 (61%)
 Q:  86 TDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      T ++ L+LDE+QDP N GAI R+ ++  G+I K +Q+ +  V KTS G + ++ + V+NL + + KL+KE++ V TA E +  +  + N L++I+GNE G+ LIKK D +V I M  V SLNVSV+TA++LY
 S:  83 TRRQRFLMLDEVQDPHNLGAILRSVEATNYDGVIISKKHQVPLTGVVAKTSSGAIEHVKLILVSNLYQTILKLQKEDFLVVGTA-GEATASYKEIPKNQN-LLIIMGNEGFGLRPLIKKGCDLLVSIPMLGKVNSLNVSVATALLLY 227
>gi|71893988|ref|YP_279434.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Mycoplasma hyopneumoniae J] >gi|71852115|gb|AAZ44723.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Mycoplasma hyopneumoniae J] (233 aa)
Score = 234, Expect = 4.4e-18, Identities = 77/234 (32%), Positives = 126/234 (53%)
 Q:   1 MKKFFGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDK-KIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYL 234
      +K  G+ ++ +A K  + + Y+   + F + +K+ V++ F DK  + HQ +G+ +    +F F +I+ L DK KIIL+LD IQD N G I RT+ F + II K  ++NET +K S G  L F+ VN++  +NKLK+ ++W  T L EKS + + + +   +I+GNE G+ +   SD  I ++ +V SLNV+V+T IIL++L
 S:   2 VKYICGRNSLADAIKNGFIFKEIYLLKPTNDQIFLKQKVKI--VSRDFLDKLVRLNHQGFVGVLE--------NFKFF--EIDTLVKDKPKIILILDHIQDQNNLGNIIRTANCFGIKHIILPKRRAAKLNETTMKVSSGGFVGLKFILVNSIVSAINKLKEMDFWIYATDLKEKSRKIQEIQFNY-PCAIILGNEGTGIKKSSLNASDQTFFIPLEGTVNSLNVTVATGIILFFL 224
>gi|163938099|ref|YP_001642983.1| RNA methyltransferase [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] >gi|163860296|gb|ABY41355.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] (247 aa)
Score = 234, Expect = 4.6e-18, Identities = 59/198 (29%), Positives = 101/198 (51%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKL------VVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      K  + L  KK D ++V N G+ + +  + + +  +   N D  L+LDEI+DP N G+I RT+ +  G+I K  + + +V K S G + Y+  +V NLS +++LK+  W  T     +K KTD  L    +++G+E KG+S +I + DF++ + M  V SLN SV+ ++++Y
 S:  44 KENKVILQHAPKKKLD--QLVEGNHQGVIAQVAAYQYAELEDLFKLAEKRNEDP-FFLILDEIEDPHNLGSIMRTADATGAHGVIIPKRRAVGLTASVAKASTGAIEYIPVARVTNLSRTIDELKERGLWIAGTD--------AKGKTDYRNLDGNMPIGLVIGSEGKGMSRIIGEKCDFLITLPMVGKVTSLNASVAASLLMY 236
>gi|39938738|ref|NP_950504.1| cation transport ATPase [Onion yellows phytoplasma OY-M] >gi|39721847|dbj|BAD04337.1| cation transport ATPase [Onion yellows phytoplasma OY-M] (1056 aa)
Score = 234, Expect = 4.7e-18, Identities = 75/228 (32%), Positives = 117/228 (51%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKE------FKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNI-LGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +GK + EA K   ++Y +  +++K+    + NI  V+KKF  Y++ Q  G+A     D D++++   +  + L+LD I DP N GAI RT ++ + G+I K +Q+ +N TV K S G + Y   V NL + + KLKK   V T D S     + L +IVGNE G+ L+K+ D +VKI M  + SLNVSV+ A+++Y
 S:  825 YGKNPIKEAIKAQR--KIYQLYLDEKIKDHLFIMFLQKHNIAYQLVDKKFL--YDLTKQKTHQGVAANVCDYTFYDLDTYLD-----SAKFQKFLILDAINDPHNLGAILRTVEACALDGVIMSKKHQVPLNSTVAKISCGALEYTKVFLVTNLHQTILKLKKNQVLIVGT--DSNSSQSFHQIPKNSSLAIIVGNEGIGIRHLLKQQCDLLVKIPMYGKINSLNVSVAAALMIY 1048
>gi|146296390|ref|YP_001180161.1| RNA methyltransferase [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] >gi|145409966|gb|ABP66970.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] (253 aa)
Score = 234, Expect = 4.9e-18, Identities = 76/232 (32%), Positives = 120/232 (51%)
 Q:   1 MKKFFGKKAVIEAFKQN-ELSEVYYV------SYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVH--QNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      M+  GK V EA  + +++EVY    S + +  K K I + V+K  DK    Q ++ IA+E   + D D + + N  +K +++LDEI DP NFG+I R++   GII + N  I TV K S G + ++  +V NL  ++ LK++ W   + EK +  FK I  +I+G+E KG+S L+K+ +DF+VKI   + S N SV+ II +
 S:   1 MRTIEGKNPVKEALNSSTQITEVYISNTTKDKSISEIINLCKQKGIVVKFVDKSKIDKMSKTKNPQGVIAIAQEYK---YWDIDDLLLEAAN-KGEKPFLVLLDEITDPHNFGSIIRSAHLCGAHGIITEARNSCPITPTVEKASAGAIEHIKVARVVNLRRTIDSLKEKGVWVYAADNNAEKFVYDCDFKIPI---CIIIGSEGKGISRLVKEGADFLVKIPQKGKINSYNASVAAGIIFF 235
>gi|169335511|ref|ZP_02862704.1| hypothetical protein ANASTE_01925 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] >gi|169258249|gb|EDS72215.1| hypothetical protein ANASTE_01925 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] (242 aa)
Score = 234, Expect = 4.9e-18, Identities = 73/231 (31%), Positives = 114/231 (49%)
 Q:   2 KKFFGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDE------LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +K G+ AV E K    Y+S  +   +K KSK I + K N  D    HQ +L +  S     IEK+N  T K ++++LD I DP N GAI R++   G+I +   I E + K+S G + +++ +V+N+++ ++ LKKE + V  LD      D+ L ++VG E KG+ LIK+ DFI I + +  SLN SV+ I+L+
 S:   5 EKVIGRNAVRETLKAGRNVNKLYISENHDSGLVSIIKMAKSKGISIQKTNNHKLDSMSGSTHHQGVLALC---SPVETISLRELIEKMNEKVT-KPLVVILDNITDPHNAGAIIRSAYCAGADGVIMQTRRSASIGEGMYKSSAGAIEHIDLCEVSNIAQTIDTLKKEGLFVV--GLDMNGENYYDMDYDM-PLALVVGAEGKGLGRLIKEKCDFISSIPLKNDFDSLNASVAAGIVLF 236
>gi|47094582|ref|ZP_00232234.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|153165271|ref|ZP_01926222.1| hypothetical protein LMHG_01120 [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|47017042|gb|EAL07923.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|133728304|gb|EBA30002.1| hypothetical protein LMHG_01120 [Listeria monocytogenes FSL N1-017] (251 aa)
Score = 234, Expect = 5.0e-18, Identities = 50/141 (35%), Positives = 85/141 (60%)
 Q:  92 LVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKT-DIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++LDE++DP N G+I RT+ S  GII K  + + +TV K S G + Y+ ++V N+  + +L+K  W  T D K  S ++T D++ L +++G+E G+S L+++ DF+V + M  V SLN SV+ +++LY
 S:  102 IILDELEDPHNLGSIMRTADSVGAHGIIIPKRRSVGLTQTVAKASTGAMEYVPVVRVTNMVRTMEELQKRGLWIFGT--DAKGS--SDYRTMDVDMPLAIVIGSEGFGMSRLVREKCDFLVHLPMRGKVTSLNASVAASLLLY 240
>gi|54020641|ref|YP_116168.1| hypothetical protein mhp660 [Mycoplasma hyopneumoniae 232] >gi|53987814|gb|AAV28015.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hyopneumoniae 232] (233 aa)
Score = 234, Expect = 5.2e-18, Identities = 77/234 (32%), Positives = 126/234 (53%)
 Q:   1 MKKFFGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDK-KIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYL 234
      +K  G+ ++ +A K  + + Y+   + F + +K+ V++ F DK  + HQ +G+ +    +F F +I+ L DK KIIL+LD IQD N G I RT+ F + II K  ++NET +K S G  L F+ VN++  +NKLK+ ++W  T L EKS + + + +   +I+GNE G+ +   SD  I ++ +V SLNV+V+T IIL++L
 S:   2 VKYICGRNSLADAIKNGFIFKEIYLLRPTNDQIFLKQKVKI--VSRDFLDKLVSLNHQGFVGVLE--------NFKFF--EIDTLVKDKPKIILILDHIQDQNNLGNIIRTANCFGIKHIILPKKRAAKLNETTMKVSSGGFVGLKFILVNSIVSAINKLKEMDFWIYATDLKEKSRKIQEIQFNY-PCAIILGNEGTGIKKSSLNASDQTFFIPLEGTVNSLNVTVATGIILFFL 224
>gi|160899466|ref|YP_001565048.1| RNA methyltransferase [Delftia acidovorans SPH-1] >gi|160365050|gb|ABX36663.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Delftia acidovorans SPH-1] (263 aa)
Score = 234, Expect = 5.4e-18, Identities = 70/231 (30%), Positives = 122/231 (52%)
 Q:   2 KKFFGKKAVIEAFKQNELS--EVYYVSYFDE--LKEF----KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAK--ESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      K FG AV  K  S EVYY +  + +++F  KS ++L + + +  K  H + G+A  E+  +H+ D +E++   K ++LVLD + DP N GA R +    +I K++ + +N TV K + G  + + V NL+ LN+LK+ + W + T+ D  P + ++ D+   +++G E G+ +L +K D ++ I M +V SLNVSV++ + LY
 S:   5 KVLFGFHAVGVRMKTAPQSIIEVYYEATRRDARMRQFLDRAKSAGVRLIEADGERLAKLAGSHGH-QGVAARVEAVAQVHS-LDELLEQLEADGISKPLLLVLDGVTDPHNLGACLRVADGAGAHAVIAPKDHAVGVNATVAKVASGAAETVPYFMVTNLARTLNELKERDIWIIGTSDDA---PKTLYEVDLTGPTALVLGAEGDGMRQLTRKTCDELIGIPMMGAVSSLNVSVASGVCLY 241
>gi|121594611|ref|YP_986507.1| RNA methyltransferase [Acidovorax sp. JS42] >gi|120606691|gb|ABM42431.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Acidovorax sp. JS42] (248 aa)
Score = 233, Expect = 5.7e-18, Identities = 52/159 (32%), Positives = 86/159 (54%)
 Q:  74 FDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIV-GNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      D ++++    ++LVLD + DP N GA R +    +I K++ + IN TV K + G  + + V NL+ LN+LK+ N W + T+ D   + ++ D+  V +V G E G+ +L +K D +V I M +V+SLNVSV++A+ LY
 S:  85 LDELLDELEARGVKNPLLLVLDGVTDPHNLGACLRVADGAGAHAVIAPKDHAVGINATVAKVASGAAETVPYFMVTNLARTLNELKERNIWVIGTSGDADK---TLYQVDLKGPVALVLGAEGPGMRQLTRKTCDELVGIPMQGAVESLNVSVASAVCLY 241
>gi|58584746|ref|YP_198319.1| rRNA methylase [Wolbachia endosymbiont strain TRS of Brugia malayi] >gi|58419062|gb|AAW71077.1| rRNA methylases [Wolbachia endosymbiont strain TRS of Brugia malayi] (258 aa)
Score = 233, Expect = 5.8e-18, Identities = 71/229 (31%), Positives = 123/229 (53%)
 Q:   4 FFGKKAVIEAFKQNE-------LSEVYYVSYFDELKE-FKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIP-LSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +GK  + A K     ++E Y Y E+++  SK IK+ V K  +   N GIA + + +H+   I++I  ++D  I++LD++ D N G+I RTS F V ++  N+  N ++ K + GT++ + + V N+ + + LKK YW C  D +  + + K+  K+V+I G+E KG+ L+K++ D+++KI M + + SLNVS + AI LY
 S:  12 LYGKHTCMLALKNKNRLCIELLVTENSYREYEKEIRQCVDSKGIKVQLVKNKILSEVLSKSANHQGIALKVAPILHS---LSIKEIAESSSDSSTIVILDQVTDTHNIGSILRTSACFNVDALVLPYNHSPSENASIAKAASGTLDIVPLIHVTNVVKTMEYLKKVGYW--CYGFDSNAKENIDEIKSFGKKIVIIFGSEGKGMRRLVKENCDYLLKIPMSNVIDSLNVSNAAAIGLY 244
>gi|67157138|ref|ZP_00418500.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Azotobacter vinelandii AvOP] >gi|67085815|gb|EAM05287.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Azotobacter vinelandii AvOP] (247 aa)
Score = 233, Expect = 5.8e-18, Identities = 58/198 (29%), Positives = 100/198 (50%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDI-NKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +  I + + ++ D++ E VHQ ++   S +   D +++     ++LVLD + DP N GA RT+ +   +I K+  +N TV K + G  + + V NL+ L KL++  WTV TA   +  + D+  V+I+G E KG+ L ++ D++V++ M SV SLNVSV+T + L+
 S:  46 RQARIAVGQRERRELDEWAEGVHQGVVAEVSPSQVWGEAMLDELLDRCEG----PPLLLVLDGVTDPHNLGACLRTADAAGAQAVIVPKDKSATLNATVRKVACGAAEVVPLVAVTNLARTLEKLRQRGLWTVGTA---GEVEQELYGVDLRGPTVLIMGAEGKGMRRLTREHCDYLVRLPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 238
>gi|138893766|ref|YP_001124219.1| 23S rRNA methyltransferase [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] >gi|196251123|ref|ZP_03149802.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Geobacillus sp. G11MC16] >gi|134265279|gb|ABO65474.1| 23S rRNA methyltransferase [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] >gi|196209364|gb|EDY04144.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Geobacillus sp. G11MC16] (246 aa)
Score = 233, Expect = 6.0e-18, Identities = 67/232 (28%), Positives = 118/232 (50%)
 Q:   1 MKKFFGKKAVIEAFKQNE------LSEVYYVSYFDELKEF-KSKNIKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      M+  G+ VIEA K     ++E +  + + ++ K + + + V K+ D+ E HQ + IA+ ++  +  D F     +  LVLDE++DP N GAI RT+ +  G+I K  + + TV K S G + ++  +V NL+ +++LK+  W  T  K  S  T  L +++G+E KG+S L+ + DF+ ++ M  V SLN SV+ ++++Y
 S:   2 MEYIIGRNPVIEALKSGRDINKIWIAEGAHRHAVEPVLDWAKRRGVIVQYVPKRKLDQMAEGAHQGV--IAQVAAYRYYEVDDLFARAAER--GEAPFFLVLDELEDPHNLGAIMRTADAVGAHGVIIPKRRSVGLTPTVAKASTGAIEHIPVARVTNLARTIDELKERGVWVAGTDAAAKDDYRSLDGT--MPLALVIGSEGKGISRLVLEKCDFLFRLPMRGHVTSLNASVAASLLMY 235
>gi|88774150|gb|EAR05408.1| Gm2251 methyltransferase of 23S rRNA [Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'] (246 aa)
Score = 233, Expect = 6.0e-18, Identities = 56/177 (31%), Positives = 91/177 (51%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ ++ AK + +  D D +E   + + +ILVLD + DP N GA RT+  V ++ K+  +N TV K + G  + +++ NL+ L L+ + W V TA +   + + D+   +++G E KG+ L K+ D +VK+ M SV SLNVSV+T + LY
 S:  69 HQGVVARAKPARVLDEADLDKILE-----SEAQPLILVLDGVTDPHNLGACLRTADGAGVHAVVVPKDKSASLNGTVRKVACGAAEVVPLIQITNLARTLKHLQDKGLWIVGTAGETDK---TLYDVDLKGSTALVMGAEGKGMRRLTKETCDELVKLPMAGSVTSLNVSVATGVCLY 238
>gi|57866117|ref|YP_187768.1| RNA methyltransferase [Staphylococcus epidermidis RP62A] >gi|81675394|sp|Q5HRM1|TRMHL_STAEQ Putative trmH family tRNA/rRNA methyltransferase >gi|90110722|sp|Q8CTT9|TRMHL_STAES Putative trmH family tRNA/rRNA methyltransferase >gi|57636775|gb|AAW53563.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Staphylococcus epidermidis RP62A] (249 aa)
Score = 233, Expect = 6.0e-18, Identities = 60/204 (29%), Positives = 109/204 (53%)
 Q:  29 DELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      D LK KS+ + + V K  D   HQ  G+A  +  + +FD F++K     +++LD ++DP N G+I RT+ + V +I K  + + +TV K S G + ++ ++V NLS+ +++LK  +W  T + +   + D++ L +++G+E +G+S L+  DF +KI M  V SLN SV+ ++++Y
 S:  38 DILKNAKSQKLIVQTVPKSKLDFLANAPHQ---GVAALVAPYEYANFDEFLQK-QKKKARYSTVIILDGLEDPHNLGSILRTADASGVDAVIIPKRRSVALTQTVAKASTGAIQHVPVIRVTNLSKTIDELKDNGFWIAGTEANNAT-DYRDLQADMS-LGIVIGSEGQGMSRLVSDKCDFHIKIPMVGHVNSLNASVAASLMMY 236
>gi|16799350|ref|NP_469618.1| hypothetical protein lin0273 [Listeria innocua Clip11262] >gi|16802287|ref|NP_463772.1| hypothetical protein lmo0241 [Listeria monocytogenes EGD-e] >gi|47097641|ref|ZP_00235161.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|153172928|ref|ZP_01928863.1| hypothetical protein LMIG_01785 [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|153177968|ref|ZP_01931660.1| hypothetical protein LMMG_02795 [Listeria monocytogenes F6900] >gi|153186389|ref|ZP_01936707.1| hypothetical protein LMOG_02668 [Listeria monocytogenes J0161] >gi|153189496|ref|ZP_01937080.1| hypothetical protein LMPG_01664 [Listeria monocytogenes J2818] >gi|153198265|ref|ZP_01942370.1| hypothetical protein LMRG_02665 [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|153200701|ref|ZP_01942782.1| hypothetical protein LMSG_01504 [Listeria monocytogenes HPB2262] >gi|167342587|ref|ZP_02288517.1| hypothetical protein LmonocyFSL_01883 [Listeria monocytogenes FSL J1-208] >gi|167452946|ref|ZP_02319169.1| hypothetical protein LmonocytoFSL_01486 [Listeria monocytogenes FSL J2-064] >gi|168264878|ref|ZP_02686843.1| hypothetical protein LmonFSL_00442 [Listeria monocytogenes FSL J2-071] >gi|16409606|emb|CAD00768.1| lmo0241 [Listeria monocytogenes] >gi|16412702|emb|CAC95506.1| lin0273 [Listeria innocua] >gi|47013985|gb|EAL04998.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|126941157|gb|EBA19050.1| hypothetical protein LMOG_02668 [Listeria monocytogenes J0161] >gi|127632096|gb|EBA21809.1| hypothetical protein LMRG_02665 [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|127766671|gb|EBA27001.1| hypothetical protein LMPG_01664 [Listeria monocytogenes J2818] >gi|133731235|gb|EBA32933.1| hypothetical protein LMIG_01785 [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|133733873|gb|EBA35571.1| hypothetical protein LMMG_02795 [Listeria monocytogenes F6900] >gi|133736443|gb|EBA38141.1| hypothetical protein LMSG_01504 [Listeria monocytogenes HPB2262] (251 aa)
Score = 233, Expect = 6.2e-18, Identities = 50/141 (35%), Positives = 85/141 (60%)
 Q:  92 LVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKT-DIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++LDE++DP N G+I RT+ S  GII K  + + +TV K S G + Y+ ++V N+  + +L+K  W  T D K  S ++T D++ L +++G+E G+S L+++ DF+V + M  V SLN SV+ +++LY
 S:  102 IILDELEDPHNLGSIMRTADSVGAHGIIIPKRRSVGLTQTVAKASTGAMEYVPVVRVTNMVRTMEELQKRGLWIFGT--DAKGS--SDYRTMDVDMPLAIVIGSEGFGMSRLVREKCDFLVHLPMRGKVTSLNASVAASLLLY 240
>gi|171854033|emb|CAM12006.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Candidatus Phytoplasma australiense] (233 aa)
Score = 233, Expect = 6.6e-18, Identities = 75/228 (32%), Positives = 121/228 (53%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFK-QNELSEVYYVSYFDE---LKEFKSKNIKLNKVNKK-FFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +GK + EA K + ++ ++Y + F +  +  K N   V+KK FD  V +N G+ +    D DSF+     K+ L+LD I DP N GAI RT ++  G+I K +Q+ +N TV K + G + Y+  V+NL + + KL+K+  + T +   L+K  +  L +IVGNE G+ L+K+ D +VKI M  + SLNVSV++A+++Y
 S:   4 YGKNTIKEAIKAKRKIYQLYLDANFKDNSFISFLKLSNQPYQLVDKKKLFDL--VKQKNHQGVVAQVESYQFYDLDSFLS-----FEKKQRFLILDAIHDPHNLGAILRTVEACGFDGVIMSKKHQVPLNATVSKIACGALEYVKVFLVSNLHQTILKLQKQQVLIIGTDSNATQT-LTKIPCN-QSLAIIVGNEGDGIRYLLKQKCDLLVKIPMKGKINSLNVSVASALMMY 227
>gi|170017894|ref|YP_001728813.1| rRNA methylase [Leuconostoc citreum KM20] >gi|169804751|gb|ACA83369.1| rRNA methylase [Leuconostoc citreum KM20] (253 aa)
Score = 233, Expect = 7.0e-18, Identities = 58/177 (32%), Positives = 91/177 (51%)
 Q:  56 HQNI-LGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ + L +A + T+  FD    + + +  L+LD I+DP N G+I RT+ + V GII K  +Q+ TV K S G + ++  +V NL V+ +LK  W  T +     K    +++GNE KG+S L+KK D ++ I M  VQSLN SV+ ++++Y
 S:  75 HQGVVLSVAAFAYATVDDLFD-----FADAHHEAPFFLILDGIEDPHNLGSILRTADAAGVHGIIIPKRRAVQLTATVAKISTGAIEHVPVARVTNLVNVVGELKDRGVWVFGTDMSGDDYRRWDAK---GPTALVIGNEGKGISPLLKKKVDSMLTIPMVGHVQSLNASVAASLLIY 244
>gi|90020702|ref|YP_526529.1| tyrosyl-tRNA synthetase, class Ib [Saccharophagus degradans 2-40] >gi|89950302|gb|ABD80317.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Saccharophagus degradans 2-40] (248 aa)
Score = 233, Expect = 7.0e-18, Identities = 64/202 (31%), Positives = 101/202 (50%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEV--VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L  ++ IK+  +KK D    HQ +L AKE    D  IE I    +I+VLD + DP N GA R++ +   +I K+N + + E  K + G + + + V NL+ L K++++ W  T D +KSI  + D+  V+++G E G+ L + D +VKI M SV SLNVSV+T ++L+
 S:  42 LSAAQAAGIKVLPQDKKSMDSVSADGNHQGVLAYAKEGQSYTENDLYPLIEAIEG----DPLIVVLDGVTDPHNLGACLRSADAAGAHALIVPKDNSVGLTEVARKVACGAADNVPLIVVTNLARCLKKMQEQGLWVAGTTGDTDKSI----YDVDLTGPRVIVMGAEGTGMRRLTTETCDDLVKIPMLGSVTSLNVSVATGVVLF 239
>gi|109897320|ref|YP_660575.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Pseudoalteromonas atlantica T6c] >gi|109699601|gb|ABG39521.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Pseudoalteromonas atlantica T6c] (246 aa)
Score = 233, Expect = 7.0e-18, Identities = 57/177 (32%), Positives = 92/177 (51%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ ++ AK    D D I+K   +  +L+LD + DP N GA RT+ + + I+ K+N + +  V K + G + + ++V NL+ L ++K  W V TA + +SI  K + I  +++G E KG+ L ++ D ++K+ M SV SLNVSV+T I LY
 S:  69 HQGVVAKAKPGKQFNENDLDEIIKK-----SATPFLLILDGVTDPHNLGACLRTADAAGIDAIVVPKDNSVALTPVVRKVACGAADLIPLIQVTNLARTLREIKDAGVWVVGTAGEATQSIYDCKMQGPI---ALVMGAEGKGMRRLTREHCDELIKLPMAGSVSSLNVSVATGICLY 238
>gi|116871624|ref|YP_848405.1| RNA methyltransferase [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] >gi|116740502|emb|CAK19622.1| unnamed protein product [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] (251 aa)
Score = 233, Expect = 7.1e-18, Identities = 50/141 (35%), Positives = 85/141 (60%)
 Q:  92 LVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKT-DIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++LDE++DP N G+I RT+ S  GII K  + + +TV K S G + Y+ ++V N+  + +L+K  W  T D K  S ++T D++ L +++G+E G+S L+++ DF+V + M  V SLN SV+ +++LY
 S:  102 IILDELEDPHNLGSIMRTADSVGAHGIIIPKRRAVGLTQTVAKASTGAMEYVPVVRVTNMVRTMEELQKRGLWIFGT--DAKGS--SDYRTMDVDMPLAIVIGSEGFGMSRLVREKCDFLVHLPMRGKVTSLNASVAASLLLY 240
>gi|148284217|ref|YP_001248307.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Orientia tsutsugamushi str. Boryong] >gi|146739656|emb|CAM79445.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Orientia tsutsugamushi Boryong] (242 aa)
Score = 233, Expect = 7.2e-18, Identities = 55/150 (36%), Positives = 92/150 (61%)
 Q:  83 NLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +LNT  I +LD++ D N GAI R++ +F ++ II +NN I+ N T+ K ++G + +N +KV NL  +N LKK +W +  L++ S L++ +T +K  ++G+ENKG+ L ++ DF++KI M  +SLNV+ + II Y
 S:  85 DLNTPNYKIAILDQLLDHNNLGAIIRSAAAFDISTIILPENNSIEENGTIAKIAVGALEKINLVKVKNLYNTINYLKKHEFWIIGLDLND-SNQLTE-QTFHSKTAFVLGSENKGLRNLTRQQCDFLIKIPMSHKTESLNVAGAATIIFY 232
>gi|27467212|ref|NP_763849.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] >gi|27314754|gb|AAO03891.1|AE016744_294 putative tRNA/rRNA methyltransferase [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] (255 aa)
Score = 232, Expect = 7.5e-18, Identities = 60/204 (29%), Positives = 109/204 (53%)
 Q:  29 DELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      D LK KS+ + + V K  D   HQ  G+A  +  + +FD F++K     +++LD ++DP N G+I RT+ + V +I K  + + +TV K S G + ++ ++V NLS+ +++LK  +W  T + +   + D++ L +++G+E +G+S L+  DF +KI M  V SLN SV+ ++++Y
 S:  44 DILKNAKSQKLIVQTVPKSKLDFLANAPHQ---GVAALVAPYEYANFDEFLQK-QKKKARYSTVIILDGLEDPHNLGSILRTADASGVDAVIIPKRRSVALTQTVAKASTGAIQHVPVIRVTNLSKTIDELKDNGFWIAGTEANNAT-DYRDLQADMS-LGIVIGSEGQGMSRLVSDKCDFHIKIPMVGHVNSLNASVAASLMMY 242
>gi|86610253|ref|YP_479015.1| RNA methyltransferase [Synechococcus sp. JA-2-3B'a(2-13)] >gi|86558795|gb|ABD03752.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Synechococcus sp. JA-2-3B'a(2-13)] (378 aa)
Score = 232, Expect = 7.7e-18, Identities = 63/228 (27%), Positives = 122/228 (53%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFK-QNELSEV-------YYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINK-LVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G++ V+ A K Q L+ V    Y  +  L+E K++  +++V+ K +    N GIA +++  +  + +E+   + +++VLD IQDP N GAI R+ ++F + G++ +   + TV+K + G ++ L  +V NL+ L LK++ +W  T   + P+ + D + + ++VG+E +G+S L ++ D ++ I +  +SLN SV+ I LY
 S:  109 YGRQTVLAALKSQATLNRVWILPKLRYSPQFLSLLEEAKARGTVIDEVSPKRLNAL-TAGANHQGIAAQATPYQYVALEDLVERSRQAGPNP-VLVVLDGIQDPHNLGAIARSVEAFGMQGMVIPQRRAAGVTSTVMKVAAGALSTLPVARVVNLNRALEYLKEQGFWVYGTT-SRGADPI--YSADFQRPIALVVGSEGEGISLLTQRHCDQLLSIPLAGRTESLNASVAAGIALY 340
>gi|99034724|ref|ZP_01314656.1| hypothetical protein Wendoof_01000527 [Wolbachia endosymbiont of Drosophila willistoni TSC#14030-0811.24] (254 aa)
Score = 232, Expect = 8.0e-18, Identities = 69/229 (30%), Positives = 121/229 (52%)
 Q:   4 FFGKKAVIEAFKQNE-------LSEVYYVSYFDELKEF-KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +GK  + A K     ++E +Y + E+K++ SK IK+ V K +    N GIA  + +  ++ IE++  + D  I++LD++ D N G+I RTS F V ++  N+  N ++ K + G ++ + + V N+ + + LKK YW C  D   + + K+  K V+I G+E KG+ L+K++ D+++KI M +++ SLNVS + AI LY
 S:  12 LYGKHTCMSALKNKNRRCIELLVTENFYREHEKEIKQYANSKGIKVRLVENKILNDVLPKGANHQGIALNVAPIL---YNLSIEEVAESSNDSSTIVILDQVTDTHNIGSILRTSACFNVDALVLPHNHSPSENASIAKAASGALDIIPLIYVTNIVKTMQYLKKVGYW--CYGFDCNAKENIDEIKSFEKKRVIIFGSEEKGMRRLVKENCDYLLKIPMSNAINSLNVSNAAAIGLY 244
>gi|29654301|ref|NP_819993.1| RNA methyltransferase [Coxiella burnetii RSA 493] >gi|52783308|sp|Q83CW6|RLMB_COXBU 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|29541568|gb|AAO90507.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Coxiella burnetii RSA 493] (250 aa)
Score = 232, Expect = 8.0e-18, Identities = 51/143 (35%), Positives = 82/143 (57%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++L+LD ++DP N GA R++ +F V +I K+ + +  V K + G   F++V NLS ++ L+KE W V TA++ E I    DI  +++G+E G+ L K+ DF+ +I + SV+SLNVSV+ I LY
 S:  98 LLLILDGVKDPHNLGACLRSANAFGVRAVIAPKDRAVGVTPVVRKVACGAAEMTPFIRVTNLSRTIDWLQKEGVWIVGTAVEAETLIQEIDLTGDI---AIVLGSEGAGLRRLTKERCDFLAQIPLRGSVESLNVSVACGICLY 238
>gi|167751286|ref|ZP_02423413.1| hypothetical protein EUBSIR_02272 [Eubacterium siraeum DSM 15702] >gi|167655793|gb|EDR99922.1| hypothetical protein EUBSIR_02272 [Eubacterium siraeum DSM 15702] (254 aa)
Score = 232, Expect = 8.8e-18, Identities = 50/142 (35%), Positives = 79/142 (55%)
 Q:  91 ILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      I++ DEIQDP N GAI RT+++  G+I K   +N TV KTS G  ++  +V+NL + + LKK  W   D  I   K D++ L +++G+E G+ +L+K++ D ++ + M  V SLN SV  I++Y
 S:  110 IIICDEIQDPHNLGAIIRTAEAAGADGVIIPKRRSATVNPTVFKTSAGAAAWIKIARVSNLVDTIKTLKKHGVWVYGAEADGTPID----KADLSGALALVIGSEGFGLGKLVKENCDVVLSLPMFGKVNSLNASVCAGILMY 248
>gi|161505128|ref|YP_001572240.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Salmonella enterica subsp. arizonae serovar 62:z4,z23:--] >gi|160866475|gb|ABX23098.1| hypothetical protein SARI_03262 [Salmonella enterica subsp. arizonae serovar 62:z4,z23:--] (243 aa)
Score = 232, Expect = 8.9e-18, Identities = 57/199 (28%), Positives = 102/199 (51%)
 Q:  34 FKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +++ + +  N++F D+   VHQ I+  K    D  I    ++ +L+LD + DP N GA R++ + V +I K+  Q+N T K + G  + ++V NL+ + L++EN W V TA + + ++ SK   ++ +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T I L+
 S:  43 LEAQGVVIQLANRQFLDEKSEGAVHQGIIARVKPGRQYQENDLPDLIAL-----HERPFLLILDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPKDRSAQLNATAKKVACGAAESVPLIRVTNLARTMRMLQEENIWIVGTAGEADHTLYQSKMP---GRMALVMGAEGEGMRRLTREHCDELISIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 236
>gi|157373892|ref|YP_001472492.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Shewanella sediminis HAW-EB3] >gi|157316266|gb|ABV35364.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Shewanella sediminis HAW-EB3] (246 aa)
Score = 232, Expect = 9.2e-18, Identities = 56/177 (31%), Positives = 88/177 (49%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ +L  K    D + +EK   T+  L+LD + DP N GA R + + V G+I ++N + + TV K + G  +  +V NL+ + L+ + W V A + S   +KTD+  L + +G E+KG+ L ++ D I I M SV SLNVSV++ I L+
 S:  69 HQGVLARVKAVKQLNDNDLLALVEK-----TETPFFLILDGVTDPHNLGACLRNADAAGVHGVIVPRDNSVGLTPTVSKVACGAAEVVPLFQVTNLARTMKSLQDKGVWIVGAAGEADS---DLYKTDLKGSLAIAMGAEDKGLRRLTRESCDSIASIPMSGSVSSLNVSVASGICLF 238
>gi|167553783|ref|ZP_02347529.1| hypothetical protein Sentente_25051 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Saintpaul str. SARA29] >gi|167560457|ref|ZP_02353460.1| hypothetical protein Sententeri_26827 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Dublin str. CT_02021853] >gi|168263278|ref|ZP_02685251.1| hypothetical protein Salmentericaenterica_19540 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Hadar str. RI_05P066] >gi|168464747|ref|ZP_02698650.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL317] >gi|195632589|gb|EDX51043.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL317] (243 aa)
Score = 231, Expect = 9.7e-18, Identities = 57/199 (28%), Positives = 102/199 (51%)
 Q:  34 FKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +S+ + +  N+++ D+   VHQ I+  K    D  I    ++ +L+LD + DP N GA R++ + V +I K+  Q+N T K + G  + ++V NL+ + L++EN W V TA + + ++ SK   ++ +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T I L+
 S:  43 LESQGVVIQLANRQYLDEKSDGAVHQGIIARVKPGRQYQENDLPDLIAL-----HERPFLLILDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPKDRSAQLNATAKKVACGAAESVPLIRVTNLARTMRMLQEENIWIVGTAGEADHTLYQSKMP---GRMALVMGAEGEGMRRLTREHCDELISIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 236
>gi|170077013|ref|YP_001733651.1| rRNA methyltransferase [Synechococcus sp. PCC 7002] >gi|169884682|gb|ACA98395.1| rRNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Synechococcus sp. PCC 7002] (388 aa)
Score = 231, Expect = 9.9e-18, Identities = 67/228 (29%), Positives = 119/228 (52%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFK-QNELSEVYYVSYFDELKEF-------KSKNIKLNKVNKKFFD--KYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTAL-DEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +GK AV+  + + L+ ++ S    F    K++  +++V+  D   VHQ  GIA +++  + +  IE+   T+ ++++ D I DP N GAI RT+++  G+I +  + + TV+K + G + +  +V NLS + +LK+ +W  TA  K++  KF+ I  +++G+E +G+S L +K D +V I M   SLN SV+ AI LY
 S:  138 YGKHAVLSVLESERPLNRIWVTSRLRHANRFHTLLQAAKNQGTVIDEVSMSRLDYLTNRGVHQ---GIAVQTAPYEYMELPDLIEQAK-AKTESPVVVIADGITDPHNLGAIIRTAEAIGAQGMIIPQRRAVGVTSTVMKVAAGALEHFPVARVVNLSRAMEELKEAGFWIYGTAAGTSKALHNIKFEGAIG---LVIGSEGQGLSLLTQKHCDELVAIPMTGKTPSLNASVAAAIALY 369
>gi|161830029|ref|YP_001596726.1| RNA methyltransferase [Coxiella burnetii RSA 331] >gi|161761896|gb|ABX77538.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Coxiella burnetii RSA 331] (270 aa)
Score = 231, Expect = 9.9e-18, Identities = 51/143 (35%), Positives = 82/143 (57%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++L+LD ++DP N GA R++ +F V +I K+ + +  V K + G   F++V NLS ++ L+KE W V TA++ E I    DI  +++G+E G+ L K+ DF+ +I + SV+SLNVSV+ I LY
 S:  118 LLLILDGVKDPHNLGACLRSANAFGVRAVIAPKDRAVGVTPVVRKVACGAAEMTPFIRVTNLSRTIDWLQKEGVWIVGTAVEAETLIQEIDLTGDI---AIVLGSEGAGLRRLTKERCDFLAQIPLRGSVESLNVSVACGICLY 258
>gi|154706093|ref|YP_001424432.1| RNA methyltransferase [Coxiella burnetii Dugway 5J108-111] >gi|164685717|ref|ZP_01945643.2| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Coxiella burnetii 'MSU Goat Q177'] >gi|165918586|ref|ZP_02218672.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Coxiella burnetii RSA 334] >gi|154355379|gb|ABS76841.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Coxiella burnetii Dugway 5J108-111] >gi|164601225|gb|EAX33789.2| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Coxiella burnetii 'MSU Goat Q177'] >gi|165917714|gb|EDR36318.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Coxiella burnetii RSA 334] (270 aa)
Score = 231, Expect = 1.0e-17, Identities = 51/143 (35%), Positives = 82/143 (57%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++L+LD ++DP N GA R++ +F V +I K+ + +  V K + G   F++V NLS ++ L+KE W V TA++ E I    DI  +++G+E G+ L K+ DF+ +I + SV+SLNVSV+ I LY
 S:  118 LLLILDGVKDPHNLGACLRSANAFGVRAVIAPKDRAVGVTPVVRKVACGAAEMTPFIRVTNLSRTIDWLQKEGVWIVGTAVEAETLIQEIDLTGDI---AIVLGSEGAGLRRLTKERCDFLAQIPLRGSVESLNVSVACGICLY 258
>gi|153886733|ref|ZP_02007887.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ralstonia pickettii 12D] >gi|151576907|gb|EDN41309.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ralstonia pickettii 12D] (250 aa)
Score = 231, Expect = 1.1e-17, Identities = 55/177 (31%), Positives = 96/177 (54%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ + +AK SL++ + D ++ I    ++LVLD + DP N GA R + +   +I K+ + IN TV K + G  + ++ V NL+ L +L++  W + TA + E+ + + FK I  +++G E +G+ L ++ D +V I M SV+SLNVSV++ + L+
 S:  69 HQGV--VAKAESLSLALNLDELLDGIEG----TPLLLVLDGVTDPHNLGACLRVADAAGAHAVIAPKDRSVGINTTVAKVASGAAETVPYITVTNLARTLRELQERGVWVIGTADEAEQDLYQADFKGPI---AIVMGAEGEGMRRLTRETCDALVSIPMAGSVESLNVSVASGVCLF 237
>gi|71894373|ref|YP_278481.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Mycoplasma synoviae 53] >gi|71851161|gb|AAZ43770.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Mycoplasma synoviae 53] (233 aa)
Score = 231, Expect = 1.1e-17, Identities = 79/236 (33%), Positives = 121/236 (51%)
 Q:   1 MKKFF--GKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLTH 236
      M K F GK + ++A +   + Y+S + LK FK+ N K+ ++   K  + N G  E  T ++D +  E   + KI+LVLD I D N GAI R++ + + I+ K N  I  V+K S G  +NF KV++L+ LNKLKK +YW  + LD+ S   K +  + I+GNE KG+S+  + D + I  SV+SLNVSV+ I+L+ + H
 S:   1 MAKLFIGGKNSTLDAIESKLNLKRIYLSKKENLKYFKNTNFKVEILSNLELSKL-TNNANHQGFVAELDFT-YSDINKIYE------SKPKIVLVLDHIMDTYNLGAIIRSANAAGIKDIVMPKENCADITSNVLKVSSGGFIGINFYKVSSLNAFLNKLKKHSYWIYGSMLDKNSTSYYSAKYNF-PMAFILGNEEKGISKSALVEVDEKIHIPQSGSVESLNVSVAAGILLFDIKH 229
>gi|121604792|ref|YP_982121.1| RNA methyltransferase [Polaromonas naphthalenivorans CJ2] >gi|120593761|gb|ABM37200.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Polaromonas naphthalenivorans CJ2] (253 aa)
Score = 231, Expect = 1.1e-17, Identities = 53/147 (36%), Positives = 85/147 (57%)
 Q:  86 TDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      T + ++LVLD + DP N GA R +    +I K++  IN TV K + G  + + V NL+ LN+LK+ N W + T+ D EK+I  + D+  + +I+G E +G+ +L +K D +V I M +V+SLNVSV++ + LY
 S:  98 TAQPLLLVLDGVTDPHNLGACLRVADGAGAQAVIAPKDHAAGINATVAKVASGAAETVPYFMVTNLARTLNELKERNIWCIGTSDDAEKTI----YDVDLTGPVALILGAEGEGMRQLTRKTCDELVSIPMQGAVESLNVSVASGVCLY 242
>gi|81429291|ref|YP_396292.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] >gi|78610934|emb|CAI55986.1| Putative tRNA/rRNA methyltransferase [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] (295 aa)
Score = 231, Expect = 1.1e-17, Identities = 71/227 (31%), Positives = 117/227 (51%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELK-EFKSKNIKLNKVNKKFF-----DKYEVV--HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      GK A +E K ++ ++ +  D LK +F  +KL K +    +K +++  QN GI  +  +  D  K   ++ IL+LD ++DP N G+I RT+ + V GII K+ + + TV KTS G + ++  +V NL++ + KLK  W  T D    K+   + +I+GNE KG+S ++KK+ D + I M  VQSLN SV+ +++Y
 S:  55 GKHASLETLKTSDAKKINKIFLQDGLKADFVHDVVKLAKEKRLIIQNVPKNKLDLLSDRQNHQGIILAIAPFEYASVDDIFAKAK-AQEEEPFILILDNLEDPHNLGSIMRTADAVGVHGIIIPKHRAVGLTSTVAKTSTGAIEHIPVARVTNLTQEIKKLKDRGLWIFGT--DMAGTDYRKWDAK-GPIGLIIGNEGKGLSPIVKKEVDQTLTIPMVGHVQSLNASVAAGVLMY 285
>gi|24987276|pdb|1GZ0|A Chain A, 23s Ribosomal Rna G2251 2'o-Methyltransferase Rlmb >gi|24987277|pdb|1GZ0|B Chain B, 23s Ribosomal Rna G2251 2'o-Methyltransferase Rlmb >gi|24987278|pdb|1GZ0|C Chain C, 23s Ribosomal Rna G2251 2'o-Methyltransferase Rlmb >gi|24987279|pdb|1GZ0|D Chain D, 23s Ribosomal Rna G2251 2'o-Methyltransferase Rlmb >gi|24987280|pdb|1GZ0|E Chain E, 23s Ribosomal Rna G2251 2'o-Methyltransferase Rlmb >gi|24987281|pdb|1GZ0|F Chain F, 23s Ribosomal Rna G2251 2'o-Methyltransferase Rlmb >gi|24987282|pdb|1GZ0|G Chain G, 23s Ribosomal Rna G2251 2'o-Methyltransferase Rlmb >gi|24987283|pdb|1GZ0|H Chain H, 23s Ribosomal Rna G2251 2'o-Methyltransferase Rlmb (253 aa)
Score = 231, Expect = 1.2e-17, Identities = 59/199 (29%), Positives = 97/199 (48%)
 Q:  34 FKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +S+ + +  N+++ D+   VHQ I+  K    D  I +   D+ +L+LD + DP N GA R++ + V +I K+  Q+N T K + G  + ++V NL+   L++EN W V TA E  L + K  +L ++ G E +G  L ++ D ++ I  SV SLNVSV+T I L+
 S:  53 LESQGVVIQLANRQYLDEKSDGAVHQGIIARVKPGRQYQENDLPDLIASL-----DQPFLLILDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPKDRSAQLNATAKKVACGAAESVPLIRVTNLARTXRXLQEENIWIVGTA-GEADHTLYQSKX-TGRLALVXGAEGEGXRRLTREHCDELISIPXAGSVSSLNVSVATGICLF 246
>gi|16331014|ref|NP_441742.1| hypothetical protein slr0955 [Synechocystis sp. PCC 6803] >gi|3915411|sp|P74328|Y955_SYNY3 Uncharacterized tRNA/rRNA methyltransferase slr0955 >gi|1653509|dbj|BAA18422.1| slr0955 [Synechocystis sp. PCC 6803] (384 aa)
Score = 231, Expect = 1.2e-17, Identities = 63/229 (27%), Positives = 122/229 (53%)
 Q:   4 FFGKKAVIEAFKQN-ELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY------EVVHQ-NILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINK-LVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G AV+ A  + +L+ ++ S+   +++K I+ K N  D+    ++ H N GIA + +  + +  I+K + +T  +++++D I DP N GAI RT+++F  G++ +   I TV+K + G + +  +V NLS L LK+ +W  T  +++  + + D+ + + +++G+E +G+S L +K D ++ I +   SLN SV+ AI LY
 S:  126 LYGHHAVLAALDGDRQLNRIWITSHLRHDIRYRTK-IQTAKANGTVVDEVDNFRLNQITHNANHQGIAAQVAPYHYWELGDLIDKAKSQST-APVLIIIDSITDPHNLGAIIRTAEAFGAQGMVLPQRRVAGITSTVMKVAAGALEHFPVARVVNLSRALETLKESGFWIYGTVAGKQT---ALHQADLREPMGLVIGSEGEGLSLLTQKHCDHLITIPLAGKTPSLNASVAAAISLY 358
>gi|30248368|ref|NP_840438.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Nitrosomonas europaea ATCC 19718] >gi|52783307|sp|Q82XD1|RLMB_NITEU 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|30138254|emb|CAD84262.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Nitrosomonas europaea ATCC 19718] (260 aa)
Score = 231, Expect = 1.2e-17, Identities = 52/147 (35%), Positives = 84/147 (57%)
 Q:  86 TDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDE----KSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      T+ ++LVLD ++DP N GA R + +F V ++ K+ + ++ TV K + G V+ + F V NL+ L +LK+  W V TA D   S+ L++    L ++G E+ G+ L ++ D +V I M S++SLNVSVS I L+
 S:  93 TEPALLLVLDGVKDPHNLGACLRVADAFGVHAVVVPKDRAVGLSATVHKVASGAVDTVPFFAVTNLARTLRELKEMGLWIVGTAADAPDTLDSVTLTR------PLAWVLGAEDGGMRRLTREACDLLVSIPMSGSIESLNVSVSAGICLF 237
>gi|72080967|ref|YP_288025.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] >gi|71914091|gb|AAZ54002.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (233 aa)
Score = 231, Expect = 1.2e-17, Identities = 77/234 (32%), Positives = 126/234 (53%)
 Q:   1 MKKFFGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDK-KIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYL 234
      +K  G+ ++ +A K  + + Y+   + F + +K+ V++ F DK  + HQ +G+ +    +F F +I+ L DK KIIL+LD IQD N G I RT+ F + II K  ++NET +K S G  L F+ VN++  +NKLK+ ++W  T L EKS + + + +   +I+GNE G+ +   SD  I ++ +V SLNV+V+T IIL++L
 S:   2 VKYICGRNSLADAIKNGFIFKEIYLLKPTNDQIFLKQKVKI--VSRDFLDKLVSLNHQGFVGVLE--------NFKFF--EIDTLVKDKPKIILILDHIQDQNNLGNIIRTANCFGIKHIILPKKRAAKLNETTMKVSSGGFVGLKFILVNSIVSAINKLKEMDFWIYATDLKEKSRKIQEIQFNY-PCAIILGNEATGIKKSSLNASDQTFFIPLEGTVNSLNVTVATGIILFFL 224
>gi|194365073|ref|YP_002027683.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Stenotrophomonas maltophilia R551-3] >gi|194347877|gb|ACF51000.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Stenotrophomonas maltophilia R551-3] (247 aa)
Score = 230, Expect = 1.3e-17, Identities = 58/198 (29%), Positives = 99/198 (50%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + K I + KVN + D   V HQ +   +   + + +     K ++LVLDE+QDP N GA R++ +   +I K+  +N TV KTS G + + + V NLS L L+K+ W  A + +  S ++ D+  + +++G E G+ L +++ D +VKI M  ++SLNVSV+ + L+
 S:  47 RRKGIDVRKVNSQALDGVGGSVRHQGVAARYAAARTYSENELEGLVTAAEG----KALLLVLDEVQDPHNLGACLRSAAAAGATAVIIPKDKSASVNATVRKTSAGAADLIPVVAVTNLSRCLKDLQKQGVWIYGLAGEATA---SLYQLDLKGNIALVLGGEADGLRRLTRENCDGLVKIPMPGEIESLNVSVAAGVSLF 240
>gi|33594398|ref|NP_882042.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Bordetella pertussis Tohama I] >gi|33597117|ref|NP_884760.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Bordetella parapertussis 12822] >gi|33600961|ref|NP_888521.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Bordetella bronchiseptica RB50] >gi|52783303|sp|Q7VTK4|RLMB_BORPE 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|52783304|sp|Q7W7I7|RLMB_BORPA 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|52783305|sp|Q7WKX5|RLMB_BORBR 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|33564473|emb|CAE43786.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Bordetella pertussis Tohama I] >gi|33566568|emb|CAE37825.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Bordetella parapertussis] >gi|33575396|emb|CAE32473.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Bordetella bronchiseptica RB50] (245 aa)
Score = 230, Expect = 1.3e-17, Identities = 54/177 (30%), Positives = 103/177 (58%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINK-LVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ ++ +A+E SL +    I+++ ++   ++L+LD + DP N GA RT+ + V +I ++ + +N TV + + G + + +L V NL+ + +LK+ + W V T D+++  S + D + + ++G E +G+ L ++ D +V+I M SV+SLNVSV++A+ LY
 S:  69 HQGVVAVAEERSLAVG------IDEVLDVIEGPALLLILDGVTDPHNLGACLRTADAAGVHAVIAPRDRAVGLNATVQRVACGAADTVPYLTVTNLARTMRELKERDVWLVGT--DDQAGE-SMHQVDARRSMAWVMGAEGEGMRRLTRETCDQLVRIPMLGSVESLNVSVASAVCLY 237
>gi|114331604|ref|YP_747826.1| RNA methyltransferase [Nitrosomonas eutropha C91] >gi|114308618|gb|ABI59861.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Nitrosomonas eutropha C91] (260 aa)
Score = 230, Expect = 1.3e-17, Identities = 53/147 (36%), Positives = 83/147 (56%)
 Q:  86 TDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEK----SIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      T+  +LVLD ++DP N GA R + +F V +I K+ + ++ TV K + G V+ + F V NL+ L +LK+E W V T D   SI L++    + ++G E +G+ L ++ D +V I M S++SLNVSVS I L+
 S:  93 TEPAFLLVLDGVKDPHNLGACLRVADAFGVHAVIVPKDRAVGLSATVHKVASGAVDTVPFFAVTNLARTLRELKEEGIWIVGTTADASDTLDSITLTR------PIAWVLGAEGEGMRRLTRETCDQLVSIPMSGSIESLNVSVSAGICLF 237
>gi|86605012|ref|YP_473775.1| RNA methyltransferase [Synechococcus sp. JA-3-3Ab] >gi|86553554|gb|ABC98512.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Synechococcus sp. JA-3-3Ab] (354 aa)
Score = 230, Expect = 1.4e-17, Identities = 62/228 (27%), Positives = 125/228 (54%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFK-QNELSEV-------YYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINK-LVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G++ V+ A + Q L+ V    Y  ++ L+E K++  +++V+ + +    N GIA +++  + D + +E+ + +  +++VLD IQDP N GAI R+ ++F + G++ +   + TV+K + G ++ L  +V NL+ L LK + +W  T  + + P+ + D + + ++VG+E +G+S L ++ D ++ I +  +SLN SV+ I LY
 S:  98 YGRQTVLAALRSQATLNRVWVLPRLRYSPQFWSLLEEAKARGTVIDEVSLQRLNLL-TAGANHQGIAAQATPYRYVDLEELVEQ-SRQSGPHPVLVVLDGIQDPHNLGAIARSVEAFGMQGMVIPQRRAAGVTATVMKVAAGALSTLPVARVVNLNRALEYLKGQGFWVYGTT-SQGAAPI--YSADFRRPIALVVGSEGEGISLLTQRHCDQLLSIPLAGRTESLNASVAAGIALY 329
>gi|89901014|ref|YP_523485.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Rhodoferax ferrireducens T118] >gi|89345751|gb|ABD69954.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Rhodoferax ferrireducens T118] (256 aa)
Score = 230, Expect = 1.4e-17, Identities = 60/177 (33%), Positives = 92/177 (51%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDK-------KIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIV-GNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ +  A+  L   D +E++  TD+    +ILVLD + DP N GA R +  V +I K++  IN TV K + G  + + V NL+ LN+LK+ N W + T+   P + ++ D+  V +V G E G+ L K D +V I M +V+SLNVSV++ + LY
 S:  69 HQGV--AARVHELAQVKSLDELLEQLEAAQTDRPPTEREEALILVLDGVTDPHNLGACLRVADGAGVHAVIAPKDHAAGINATVAKVASGAAETVPYFMVTNLARTLNELKERNIWIIGTS---DVAPKTIYQADLKGPVALVLGAEGDGMRALTAKTCDELVSIPMRGAVESLNVSVASGVCLY 248
>gi|148828043|ref|YP_001292796.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Haemophilus influenzae PittGG] >gi|148719285|gb|ABR00413.1| hypothetical protein CGSHiGG_07820 [Haemophilus influenzae PittGG] (246 aa)
Score = 230, Expect = 1.4e-17, Identities = 64/202 (31%), Positives = 100/202 (49%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKK-ENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L E S I + VN++ DK   VHQ I+  + +   D D +   N  ++LVLD + DP N GA RT+ +   +I K+  Q+  V K + G  + ++V NLS L L++ N W V TA + ++I SK    L +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T + L+
 S:  40 LNELYSLGIGVQFVNRQTLDKKADGEVHQGIIARVQAAKELNENDLDEILS-----NKQNPLVLVLDGVTDPHNLGACLRTADAAGAEAVIVPKDKSAQLTSIVRKVACGAAETVPLIRVTNLSRTLRDLQQNHNIWVVGTAGEATETIYQSKLT---GPLALVMGAEGEGMRRLTREHCDQLISIPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 237
>gi|146283972|ref|YP_001174125.1| RNA methyltransferase [Pseudomonas stutzeri A1501] >gi|145572177|gb|ABP81283.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Pseudomonas stutzeri A1501] (251 aa)
Score = 230, Expect = 1.4e-17, Identities = 55/194 (28%), Positives = 101/194 (52%)
 Q:  39 IKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + + + ++ D + E VHQ ++   S +   D +++     ++LVLD + DP N GA RT+ +   +I K+  +N TV K + G  + + V NL+ L KL+++ W V TA + +  S + D+  +V+++G E +G+ L ++ D++V++ M SV SLNVSV+T + L+
 S:  50 VSVGQCERREMDAWVEGVHQGVVADVSPSQVWGEAMLDELLDRAEG----PPLLLVLDGVTDPHNLGACLRTADAAGALAVIVPKDKSATLNATVRKVACGAAEVIPLVAVTNLARTLEKLQQKGLWVVGTAGEAEQ---SLYAQDLTGPIVLVMGAEGRGMRRLTREHCDYLVRLPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 238
>gi|117919150|ref|YP_868342.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Shewanella sp. ANA-3] >gi|117611482|gb|ABK46936.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Shewanella sp. ANA-3] (246 aa)
Score = 230, Expect = 1.4e-17, Identities = 62/183 (33%), Positives = 93/183 (50%)
 Q:  50 DKYEVV-HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      DK E  HQ I+  K + +  D D + K   TD  +L+LD + DP N GA R + + V GII K+N + +  V K + G  +  +V NL+ + L+++ W V TA E  L ++ D+  L + +G E KG+ L ++ D +V I M SV SLNVSV+T I L+
 S:  62 DKAESAQHQGIVARVKAAKILGEHDLDELLGK-----TDLPFLLILDGVTDPHNLGACLRNADAAGVQGIIVPKDNSVGLTAVVSKVACGAAETVPLFQVTNLARTMRHLQEKGVWIVGTA-GEADCEL--YQADLKGPLAIAMGAEGKGLRRLSRECCDTLVSIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 238
>gi|167035924|ref|YP_001671155.1| RNA methyltransferase [Pseudomonas putida GB-1] >gi|166862412|gb|ABZ00820.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Pseudomonas putida GB-1] (248 aa)
Score = 230, Expect = 1.4e-17, Identities = 54/143 (37%), Positives = 81/143 (56%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +ILVLD + DP N GA RT+ +   +I K+  +  V K + G  + + V NL+ L KL++  W V TA + E+ I  ++ D+  LVVI+G E KG+ L ++ DF+VK+ M SV SLNVSV+T + L+
 S:  98 LILVLDGVTDPHNLGACLRTADAAGATAVIVPKDKSATLTPVVRKVACGAAEVIPLVAVTNLARTLEKLQQRGLWVVGTAGEAEQEI----YQQDLTGPLVVIMGAEGKGMRRLTREHCDFLVKLPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 238
>gi|78222568|ref|YP_384315.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Geobacter metallireducens GS-15] >gi|78193823|gb|ABB31590.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Geobacter metallireducens GS-15] (250 aa)
Score = 230, Expect = 1.5e-17, Identities = 48/146 (32%), Positives = 85/146 (58%)
 Q:  87 DKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++ +IL LD +QDP N GA+ R++   G+I K+  ++ TV K++ G  +  +V NL++ L++LK+ +W  A  S  S + D++ +V+++G+E +GV L++K DF+V I +  V SLN SV+ +IL+
 S:  94 ERGLILALDGVQDPHNLGALIRSAACAGAHGVIIPKDRAARVTATVEKSAAGAAETIPVAQVTNLAQALDELKEAGFWIYGAA---DSAASSLYDQDLSGNVVIVIGSEGEGVRPLVRKKCDFLVAIPLRGGVSSLNASVAGGVILF 237
>gi|124267007|ref|YP_001021011.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase protein [Methylibium petroleiphilum PM1] >gi|124259782|gb|ABM94776.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase protein [Methylibium petroleiphilum PM1] (247 aa)
Score = 230, Expect = 1.5e-17, Identities = 56/177 (31%), Positives = 93/177 (52%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIV-GNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ + +AK ++    D ++ +    ++LVLD + DP N GA R +    +I K++ + IN TV K + G  + + V NL+ L +LK+ N W + TA D  P + + D+ + V +V G E +G+ +L +K D +V + M +V+SLNVSV++ I LY
 S:  70 HQGV--VAKVTAAPATKSLDDLLDTVEG----PPLLLVLDGVTDPHNLGACLRVADGAGAHAVIAPKDHAVGINATVAKVASGAAETVPYFMVTNLARTLGELKERNIWVIGTADDA---PRTLYAADLRQAVALVLGAEGQGMRQLTRKTCDELVSLPMAGAVESLNVSVASGIGLY 238
>gi|190573530|ref|YP_001971375.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Stenotrophomonas maltophilia K279a] >gi|190011452|emb|CAQ45070.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Stenotrophomonas maltophilia K279a] (247 aa)
Score = 230, Expect = 1.5e-17, Identities = 58/198 (29%), Positives = 99/198 (50%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + K I + KVN + D   V HQ +   +   + + +     K ++LVLDE+QDP N GA R++ +   +I K+  +N TV KTS G + + + V NLS L L+K+ W  A + +  S ++ D+  + +++G E G+ L +++ D +VKI M  ++SLNVSV+ + L+
 S:  47 RRKGIDVRKVNSQALDGVGGSVRHQGVAARYAAARTYSENELEGLVTAAEG----KALLLVLDEVQDPHNLGACLRSAAAAGATAVIIPKDKSATVNATVRKTSAGAADLIPVVAVTNLSRCLKDLQKQGVWIYGLAGEATA---SLYQLDLKGNIALVLGGEADGLRRLTRENCDGLVKIPMPGEIESLNVSVAAGVSLF 240
>gi|104783862|ref|YP_610360.1| RNA methyltransferase [Pseudomonas entomophila L48] >gi|95112849|emb|CAK17577.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Pseudomonas entomophila L48] (247 aa)
Score = 230, Expect = 1.5e-17, Identities = 53/143 (37%), Positives = 81/143 (56%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +ILVLD + DP N GA RT+ +   ++ K+  +  V K + G  + + V NLS L KL++  W V TA + E+ I  ++ D+  LV+I+G E KG+ L ++ DF+VK+ M SV SLNVSV+T + L+
 S:  98 LILVLDGVTDPHNLGACLRTADAAGATAVVIPKDKSASLTAVVRKVACGAAEVIPLVAVTNLSRTLEKLQQRGLWVVGTAGEAEQEI----YQQDLTGPLVMIMGAEGKGMRRLTREHCDFLVKLPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 238
>gi|116333232|ref|YP_794759.1| rRNA methylase [Lactobacillus brevis ATCC 367] >gi|116098579|gb|ABJ63728.1| rRNA methylase [Lactobacillus brevis ATCC 367] (255 aa)
Score = 230, Expect = 1.6e-17, Identities = 67/227 (29%), Positives = 113/227 (49%)
 Q:   6 GKKAVIEAFK-QNELSEVYYVS-----YFDELKEF-KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+  + A + Q +++V+ S    DE+++ K +++ +++V K+ D   HQN G+A  S  +  D  ++   +  LVLD ++DP N G+I RT+ + V GII K  + +  V KTS G + +  +V NL  + +LK  W  T D    +    +I+GNE KG+S L+K+ D ++ I M  VQSLN SV+ +++Y
 S:  16 GRHPAVAALRSQQTINKVFLQSGLKAEALDEIRQLAKKRHLVISEVPKQKLDLL-TDHQNHQGVALGVSAFAYATIDDLFDRAAAAG-EAPFFLVLDGVEDPHNLGSILRTADASGVHGIIIPKRRAVGLTSVVAKTSTGAIERVPVARVTNLVNTVRELKDRGVWVFGT--DMAGTDYRDWDAK-GASALIIGNEGKGISRLLKETVDQMLTIPMVGEVQSLNASVAAGLLMY 244
>gi|115378458|ref|ZP_01465617.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Stigmatella aurantiaca DW4/3-1] >gi|115364520|gb|EAU63596.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Stigmatella aurantiaca DW4/3-1] (273 aa)
Score = 230, Expect = 1.6e-17, Identities = 62/178 (34%), Positives = 88/178 (49%)
 Q:  55 VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      VHQ  G+A E   + D  +E   +  +++VLD IQDP N GAI R++ +  GI+ K+ +Q+  V K S G V +  +V N+S L +LK+  W    K PL  + D  L ++VG E GV E + K DF + I M  V SLN SVS A++LY
 S:  81 VHQ---GVAAELRGFEYVDVPDLLEAAK-ASGRAPLVVVLDGIQDPHNLGAIIRSAHALGAHGIVIGKDRAVQVTGVVAKASAGAVEHCPIARVVNISRALEELKEAGLWVAAADTHSKE-PLWGARLD-GPLALVVGAEGAGVREGVLKHCDFRLGIPMVGQVGSLNASVSAAVLLY 252
>gi|46906474|ref|YP_012863.1| RNA methyltransferase [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|46879738|gb|AAT03040.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] (251 aa)
Score = 230, Expect = 1.6e-17, Identities = 50/141 (35%), Positives = 85/141 (60%)
 Q:  92 LVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKT-DIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++LDE++DP N G+I RT+ S  GII K  + + +TV K S G + Y+ ++V N+  + +L+K  W  T D K  S ++T D++ L +++G+E G+S L+++ DF+V + M  V SLN SV+ +++LY
 S:  102 IILDELEDPHNLGSIMRTADSVGAHGIIIPKRRSVGLTQTVAKASTGAMEYVPVVRVTNMVRTMEELQKRGLWIFGT--DAKGS--SDYRTMDVDMPLAIVIGSEGFGMSCLVREKCDFLVHLPMRGKVTSLNASVAASLLLY 240
>gi|194684672|emb|CAR46614.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Proteus mirabilis HI4320] (247 aa)
Score = 229, Expect = 1.7e-17, Identities = 59/199 (29%), Positives = 100/199 (50%)
 Q:  34 FKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + + I +  N+++ D   VHQ I+  K S   D  + ++     +LVLD + DP N GA R++ + V +I K+  Q+N T K + G  + ++V NL+ L L++EN W V TA + + ++ SK    L +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T + L+
 S:  44 LEEQGILVQVANRQWLDNQTEGAVHQGIIAKVKPSRQYQEQDLPDLLAEVGT-----PFLLVLDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPKDRSAQLNATAKKVACGAAESVPLIRVTNLARTLRLLQEENIWIVGTAGEADHTLYQSKLT---GPLALVMGAEGEGMRRLTREHCDELISIPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 237
>gi|157364334|ref|YP_001471101.1| RNA methyltransferase [Thermotoga lettingae TMO] >gi|157314938|gb|ABV34037.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Thermotoga lettingae TMO] (233 aa)
Score = 229, Expect = 1.7e-17, Identities = 68/208 (32%), Positives = 105/208 (50%)
 Q:  28 FDELKEFKSKN-IKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLT 235
      F E++E  KN   K + K +K    + G K  + I DF+  E    D  I++LD I DP N GAI RT   V+ I+ K+  +I  V+K S GTV + + V N+  + KLK + YW   ++ K++  F  I+ + ++ GNE +G+S L+K+ D ++ I M S + SLNVSVS IIL+ ++
 S:  32 FQEIEEILKKNGYHYIKTSAKHLEK-------LCGEEKNQGIVIDLDFNYADETY----LDGDFIVLLDHIVDPHNLGAIIRTCVGAGVSAIVITKDRSAKITPAVVKVSAGTVFRIPVVIVTNIVYTIEKLKNKGYWVYGADMNGKNLYEEGF---ISPVAIVFGNEGEGLSRLVKERCDQLISIPMRSKIDSLNVSVSAGIILFEIS 226
>gi|182420073|ref|ZP_02951307.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium butyricum 5521] >gi|182376110|gb|EDT73697.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium butyricum 5521] (277 aa)
Score = 229, Expect = 1.8e-17, Identities = 70/227 (30%), Positives = 118/227 (51%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDE-------LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AV+EA K +  E YVS      +  K + I + +V+K+ D    HQ + IAK +    D F ++   +  I++LDE++DP N G+I RT++ F V GII K   + TV K+S+G + ++  KVNN++ + +LK++ W   D ++  S     +++GNE +G+S+L + D ++KI M  + SLN SV+ I++Y
 S:  40 GRNAVMEALKGDRTIEAIYVSNNKLEGSINAIMGMAKDQKILIKEVDKRKLDSMCDGETHQGV--IAKVTPFKYSEVSDIF--ELAEQKGEAPFIVILDEVEDPHNLGSIARTAELFGVHGIIIPKRRSASVTATVYKSSVGAIEHVKVAKVNNINSTIEELKEKGVWIY--GADIRAEEYSHEVDYSGPCALVIGNEGRGMSKLTVQKCDKLIKIPMVGKINSLNASVAGGIMMY 269
>gi|91205880|ref|YP_538235.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Rickettsia bellii RML369-C] >gi|157826761|ref|YP_001495825.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Rickettsia bellii OSU 85-389] >gi|91069424|gb|ABE05146.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Rickettsia bellii RML369-C] >gi|157802065|gb|ABV78788.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Rickettsia bellii OSU 85-389] (241 aa)
Score = 229, Expect = 1.8e-17, Identities = 64/190 (33%), Positives = 106/190 (55%)
 Q:  45 NKKFFDK--YEVVHQNILGIAKES------SLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYL 234
      NKK   Y++V+ ++L  E+   + +  F  IE IN N  KI +LD+I DP N GAI R++ +F + II  +N  N T+ K + GT+ + +KV NL+ +N LKK +W +  +    K +D K+ +I G+E+KG+ L++++ D++ KI +  V+SLNVS + +II + L
 S:  44 NKKLISSKPYKIVNNDVLSKLLENQTHQGIAAKVKPIFSHNIEDINIKNPKCKIA-ILDQITDPQNIGAIIRSAAAFNIDAIILPLDNSPNENGTIAKAACGTLELIKIIKVTNLNSCINYLKKHGFWVIGLTGEANDYFTDKLISD--KIALIFGSEDKGMRRLVQENCDYLAKIPISDKVESLNVSNAASIIFHSL 238
>gi|83747961|ref|ZP_00944992.1| 23S rRNA Gm2251 methyltransferase [Ralstonia solanacearum UW551] >gi|83725379|gb|EAP72526.1| 23S rRNA Gm2251 methyltransferase [Ralstonia solanacearum UW551] (249 aa)
Score = 229, Expect = 1.9e-17, Identities = 54/177 (30%), Positives = 98/177 (55%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ + +AK +L++ + D ++ I+    ++LVLD + DP N GA R + +   +I K+ + IN TV K + G  + ++ V NL+ L +L++  W + TA + E+++ + FK I  +++G E +G+ L ++ D +V I M SV+SLNVSV++ + L+
 S:  69 HQGV--VAKAEALSLALNLDELLDGIDG----PPLLLVLDGVTDPHNLGACLRVADAAGAHAVIAPKDRSVGINATVAKVASGAAETVPYITVTNLARTLRELQQRGVWVIGTADEAEQNLYQADFKGPI---ALVMGAEGEGMRRLTRETCDTLVSIPMAGSVESLNVSVASGVCLF 237
>gi|58697096|ref|ZP_00372541.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Wolbachia endosymbiont of Drosophila simulans] >gi|58536620|gb|EAL59943.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Wolbachia endosymbiont of Drosophila simulans] (236 aa)
Score = 229, Expect = 2.1e-17, Identities = 66/212 (31%), Positives = 113/212 (53%)
 Q:  21 EVYYVSYFDELKE-FKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIP-LSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      E +Y + E+++  SK IK+ V K +    N GIA  + +  ++ IE+I  + D  I++LD++ D N G+I RTS F V ++  N+  N ++ K + G ++ + + V N+ + + LKK YW C  D +  + + K+  K V+I G+E KGV L+K++ D+++KI M +++ SLNVS + AI LY
 S:  18 ENFYREHKKEIRQCVDSKGIKVRLVESKILNDVLPKGANHQGIALNVAPIL---YNLSIEEIAESSNDSSTIVILDQVTDTHNIGSILRTSACFNVDALVLPHNHSPSENASIAKAASGALDIVPLIYVTNIVKTMQYLKKVGYW--CYGFDCNTKENIDEIKSFEKKRVIIFGSEEKGVRRLVKENCDYLLKIPMSNAINSLNVSNAAAIGLY 226
>gi|123968445|ref|YP_001009303.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Prochlorococcus marinus str. AS9601] >gi|123198555|gb|ABM70196.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Prochlorococcus marinus str. AS9601] (335 aa)
Score = 228, Expect = 2.2e-17, Identities = 78/231 (33%), Positives = 124/231 (53%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNE-------LSEVYYV-SYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDK--YEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLT 235
      +GK +V EA       SE++  ++ LK+ KSK + + +V+   + Y  HQ  GIA + + +   + I+ + N  IIL LD I DP N GAI R++++F  GII +   + TV K + G + ++  +V NL+ L +LKK + V + D + + +S F +  LVVIVG+E KG+S L +K DF++ I +   SLN SV+ AI L++LT
 S:  99 WGKHSVYEALSSERAINRIWCTSEIFSSDKFYILLKDLKSKGVLIEEVSWNRLSQLTYGASHQ---GIALQLACSRTISLEQLID-FSRHNCANPIILALDGITDPHNVGAIIRSAEAFDCKGIIIPQRRSAGLTGTVAKVAAGALEHVQVSRVVNLNRALEELKKNGFIVVGLSGDGQ-LSISNF-LEKAPLVVIVGSEEKGISLLTQKKCDFLLSIPLRGKTSSLNASVAAAISLFHLT 333
>gi|187735575|ref|YP_001877687.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835] >gi|187425627|gb|ACD04906.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835] (193 aa)
Score = 228, Expect = 2.3e-17, Identities = 51/159 (32%), Positives = 91/159 (57%)
 Q:  74 FDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      D ++K +N   ++L+LD +QDP N GAI RT+  V +I ++ + I ETV++ S+G  + F++V NL+ + +L+  W  T+ D+  L ++TD   +++G E +G+ L +++ DF+++I M S+ LNVSV+T + LY
 S:  35 LDGILDKSSN-----PLLLILDCVQDPHNLGAILRTADGAGVDAVIAPRDKSVGITETVLRVSVGAAEKVPFIQVTNLARTMKQLQSRGIWIFGTS-DKGDRGL--YETDFTGPAALVMGAEGEGMRRLTEENCDFLLRIPMKGSIPCLNVSVATGVCLY 186
>gi|196194560|gb|EDX89519.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Alcanivorax sp. DG881] (249 aa)
Score = 228, Expect = 2.3e-17, Identities = 45/143 (31%), Positives = 82/143 (57%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++L+L+ + DP N GA R++ + V +I + N  +   +T++G  L + ++ NL+ +L++L+  W V TAL+E+S L F+   L +++G E G+ L +  D +++I M  VQSLNVSV+T ++L+
 S:  101 LLLILENVTDPHNLGACLRSADAAGVQAVIVPRRNAAGLTPVACRTAVGAAESLVYYEIGNLASLLDQLRDRGVWVVGTALEERSESLFTFQPP-ESLAIVMGAEGSGLKRLTRDKCDQLLEIPMAGEVQSLNVSVATGVMLF 242
>gi|72382102|ref|YP_291457.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Prochlorococcus marinus str. NATL2A] >gi|72001952|gb|AAZ57754.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Prochlorococcus marinus str. NATL2A] (416 aa)
Score = 228, Expect = 2.3e-17, Identities = 69/206 (33%), Positives = 110/206 (53%)
 Q:  27 YFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNI-LGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +F LK+ K+ + + +V+   +   VHQ I L IA  +L  D + I+    D ++L LD + DP N GAI R++++  G+I +   + +V K + G + +L  +V NL+ L KLK E Y TV  +E S LS+ K   LVV+VG+E+KG+S + ++ D +V+I +   SLN SV+T+I LY
 S:  184 FFQLLKDQKASGVLVEEVSWSRLGQLTNGAVHQGIVLQIAASKTL----DLKNLIDACKAFG-DSSLLLALDGLTDPQNLGAIIRSAEALGAQGLILPQRRSAGLTGSVAKVAAGALEHLPVARVVNLNRSLEKLKDEGY-TVVGLAEEGSSTLSEIKFQ-GPLVVVVGSEDKGISLITRRLCDQLVRIPLKGVTTSLNASVATSIFLY 385
>gi|149192027|ref|ZP_01870254.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Vibrio shilonii AK1] >gi|148834128|gb|EDL51138.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Vibrio shilonii AK1] (245 aa)
Score = 228, Expect = 2.4e-17, Identities = 58/202 (28%), Positives = 100/202 (49%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L E   + + ++N+K D    HQ I+  K +   D DS + +    + ++L+LD + DP N GA R + + VA +I K+  + TV K + G  + ++V NL+ + L+++ W  TA E + + + K D  L +++G E G+ L ++ D ++KI M SV SLNVSV++ I L+
 S:  41 LNELTQIGVSIQQMNRKTLDDKARGANHQGIIAKVKPAKQLNENDLDSILSQ-----HAQPLLLILDGVTDPHNLGACLRNADAAGVAAVIVPKDRSAPLTATVSKVACGAAETVPLVRVTNLARTMRSLQEQGIWIAGTA-GEATHDIYQAKLD-GPLAIVMGAEGDGMRRLTRETCDDLIKIPMAGSVSSLNVSVASGICLF 237
>gi|116053085|ref|YP_793404.1| TrmH family RNA methyltransferase , group 3 [Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14] >gi|115588306|gb|ABJ14321.1| putative RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14] (248 aa)
Score = 228, Expect = 2.4e-17, Identities = 56/194 (28%), Positives = 101/194 (52%)
 Q:  39 IKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      I + + +++ D++ E VHQ ++   S +   + +E+  +   ++L LD + DP N GA RT+ + V +I K+  +N TV K + G  + + V NL+ L KL++  W V TA +   + ++ D+  V+++G E KG+ L ++ DF+ ++ M SV SLNVSV+T + L+
 S:  50 IPVGQRDRRELDEWAEGVHQGVVAEVSPSQVWGENMLEELLERSEGV----PLLLALDGVTDPHNLGACLRTADAAGVQAVIVPKDKSATLNATVRKVACGAAEVIPLVAVTNLARTLEKLQQRGLWVVGTAGEADK---TLYQLDLTGPTVLVMGAEGKGMRRLTREHCDFLARLPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 238
>gi|191639244|ref|YP_001988410.1| TRNA/rRNA methyltransferase [Lactobacillus casei] >gi|190713546|emb|CAQ67552.1| TRNA/rRNA methyltransferase [Lactobacillus casei BL23] (259 aa)
Score = 228, Expect = 2.5e-17, Identities = 48/141 (34%), Positives = 78/141 (55%)
 Q:  92 LVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L+LD ++DP N G+I RT+ + V G+I K+ + +  V K S G + Y+  +V NL++ + LK+ + W  TA+D +    K    +++GNE KG+S + K D ++ I M  VQSLN SV+ I++Y
 S:  112 LLLDNLEDPHNLGSILRTADASGVHGVIIPKHRAVGLTSAVAKVSTGAIEYVPVARVTNLAQTIKTLKERSMWVFGTAMDGQDYRKWDAK---GSTALVIGNEGKGISPGVAKLMDAMIAIPMVGHVQSLNASVAAGILMY 249
>gi|15600129|ref|NP_253623.1| putative rRNA methylase [Pseudomonas aeruginosa PAO1] >gi|194555158|ref|YP_002090185.1| hypothetical protein PA2G_05016 [Pseudomonas aeruginosa 2192] >gi|52783327|sp|Q9HUM8|RLMB_PSEAE 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|9951215|gb|AAG08321.1|AE004906_9 probable rRNA methylase [Pseudomonas aeruginosa PAO1] >gi|126197551|gb|EAZ61614.1| hypothetical protein PA2G_05016 [Pseudomonas aeruginosa 2192] (248 aa)
Score = 228, Expect = 2.5e-17, Identities = 56/194 (28%), Positives = 101/194 (52%)
 Q:  39 IKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      I + + +++ D++ E VHQ ++   S +   + +E+  +   ++L LD + DP N GA RT+ + V +I K+  +N TV K + G  + + V NL+ L KL++  W V TA +   + ++ D+  V+++G E KG+ L ++ DF+ ++ M SV SLNVSV+T + L+
 S:  50 IPVGQRDRRELDEWAEGVHQGVVAEVSPSQVWGENMLEELLERSEGV----PLLLALDGVTDPHNLGACLRTADAAGVQAVIVPKDKSATLNATVRKVACGAAEVIPLVAVTNLARTLEKLQQRGLWVVGTAGEADK---TLYQLDLKGPTVLVMGAEGKGMRRLTREHCDFLARLPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 238
>gi|58698910|ref|ZP_00373774.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Wolbachia endosymbiont of Drosophila ananassae] >gi|58534575|gb|EAL58710.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Wolbachia endosymbiont of Drosophila ananassae] (236 aa)
Score = 228, Expect = 2.6e-17, Identities = 66/213 (30%), Positives = 114/213 (53%)
 Q:  20 SEVYYVSYFDELKE-FKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIP-LSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +E +Y + E+++  SK IK+ V K +    N GIA  + +  ++ IE+I  + D  I++LD++ D N G+I RTS F V ++  N+  N ++ K + G ++ + + V N+ + + LKK YW C  D +  + + K+  K V+I G+E KGV L+K++ D+++KI M +++ SLNVS + AI LY
 S:  17 TENFYREHKKEIRQCVDSKGIKVRLVESKILNDVLPKGANHQGIALNVAPIL---YNLSIEEIAESSNDSSTIVILDQVTDTHNIGSILRTSACFNVDALVLPHNHSPSENASIAKAASGALDIVPLIYVTNIVKTMQYLKKVGYW--CYGFDCNTKENIDEIKSFEKKRVIIFGSEEKGVRRLVKENCDYLLKIPMSNAINSLNVSNAAAIGLY 226
>gi|119487909|ref|ZP_01621406.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Lyngbya sp. PCC 8106] >gi|119455485|gb|EAW36623.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Lyngbya sp. PCC 8106] (295 aa)
Score = 228, Expect = 2.7e-17, Identities = 65/228 (28%), Positives = 119/228 (52%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFK-QNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQ---------NILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCT-ALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G+ V+ A + + L+ ++ V    F+ K +  K N  D+ V +Q     N GI + S  + +  I+ +  + + +I++ + + DP N GAI RTS++ V+G+I +  + I TV+K + G +   +V NL+ L +LK+ +W  T A ++ +  KF  +  V++VG+E +G++ LI++ D +V I +   SLNVSV+T + LY
 S:  54 YGRHTVLAALENERSLNRIWMVPQLQSDNRFQ-KGLSTAKANGTLIDR--VSNQRLDQIAPGTNHQGIVAQVSPYAYKELSELID-LAKAASSEPVIVMAEGLTDPHNLGAIIRTSEAIGVSGLILPQRRAVGITSTVMKVAAGALETFPVARVVNLNRALEELKQAGFWIYGTSATADQPLYTVKFSGPV---VLVVGSEGQGLTRLIEQSCDILVSIPLVGQTPSLNVSVATGMALY 285
>gi|28377488|ref|NP_784380.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Lactobacillus plantarum WCFS1] >gi|28270320|emb|CAD63221.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Lactobacillus plantarum WCFS1] (255 aa)
Score = 228, Expect = 2.8e-17, Identities = 64/204 (31%), Positives = 105/204 (51%)
 Q:  29 DELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNI-LGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLV-VIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      D K K +N+ + V K+ D+   HQ + +G+A   TI  F   +   +  L+LD I+DP N G+I RT+ +  GII K  + + TV KTS G + ++  +V NL + + +L++  W  T ++     + D + V +I+GNE KG+S L+KK D ++ I M  VQSLN SV+ ++++Y
 S:  46 DIAKIAKKRNLIVQYVPKQKLDRLTDNANHQGVAVGVAAFEYATIDDLF-----AVAKAKNEAPFFLILDNIEDPHNLGSIMRTADAAGAHGIIIPKRRAVGLTSTVAKTSTGAIEHVKVARVTNLVQTVKQLQEAGLWIFGTDMNGTDYR----QWDASGAVGLIIGNEGKGISPLLKKSVDEMLTIPMIGHVQSLNASVAASLLIY 244
>gi|148264836|ref|YP_001231542.1| RNA methyltransferase [Geobacter uraniireducens Rf4] >gi|146398336|gb|ABQ26969.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Geobacter uraniireducens Rf4] (242 aa)
Score = 227, Expect = 2.9e-17, Identities = 51/143 (35%), Positives = 81/143 (56%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIV-GNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++LVLD +QDP N GA+ R++   G+I ++ + + TV K S G + +  +V N++ L +LK  +W   D +S PLS F  +  VV+V G+E +G+ L+KK DF+V I +  V SLN SV+ I+L+
 S:  93 LLLVLDGVQDPHNLGALIRSAACAGAQGVIIPRDRAVGVTATVEKASAGAIETIPVAEVTNVAHTLEELKNAGFWIY--GADGES-PLSIFDQKLTGAVVLVIGSEGEGIRPLVKKKCDFLVSIPLRGGVNSLNASVAGGILLF 233
>gi|121610346|ref|YP_998153.1| RNA methyltransferase [Verminephrobacter eiseniae EF01-2] >gi|121554986|gb|ABM59135.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Verminephrobacter eiseniae EF01-2] (248 aa)
Score = 227, Expect = 3.0e-17, Identities = 51/161 (31%), Positives = 86/161 (53%)
 Q:  72 TDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIV-GNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + D +EK+  +  ++LVLD + DP N GA R +    +I K++ + IN TV K + G  + + V NL+ L++LK+ + W + T D  P + ++ D+  V +V G E G+ + +K D + +I M +V+SLNVSV++ I LY
 S:  83 SSLDELLEKLQAAGSGPPLLLVLDGVTDPHNLGACLRVADGAGAHAVIAPKDHAVGINATVAKVASGAAETMPYFMVTNLARTLDELKERSIWCIGTCDDA---PGTLYQLDLKGPVALVLGAEGSGMRQRTRKTCDELARIPMQGAVESLNVSVASGICLY 241
>gi|187928166|ref|YP_001898653.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ralstonia pickettii 12J] >gi|187725056|gb|ACD26221.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ralstonia pickettii 12J] (250 aa)
Score = 227, Expect = 3.0e-17, Identities = 54/177 (30%), Positives = 95/177 (53%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ + +AK SL++ + D ++ I    ++LVLD + DP N GA R + +   +I K+ + IN TV K + G  + ++ V NL+ L +L++  W + TA + E+ + + FK    +++G E +G+ L ++ D +V I M SV+SLNVSV++ + L+
 S:  69 HQGV--VAKAESLSLALNLDELLDGIEG----TPLLLVLDGVTDPHNLGACLRVADAAGAHAVIAPKDRSVGINTTVAKVASGAAETVPYITVTNLARTLRELQERGVWVIGTADEAEQDLYQADFK---GPTAIVMGAEGEGMRRLTRETCDALVSIPMAGSVESLNVSVASGVCLF 237
>gi|190571500|ref|YP_001975858.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Wolbachia pipientis] >gi|190357772|emb|CAQ55226.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Wolbachia pipientis] (255 aa)
Score = 227, Expect = 3.3e-17, Identities = 71/228 (31%), Positives = 117/228 (51%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNE-------LSEVYYVSYFDELKE-FKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +GK  I A +     ++E +Y + E+K+  SK IK  V K F+    N GIA + +  H+   IE+I  + D  I++LD+I D N G+I RTS F + ++  ++  N ++ K + G ++ + + V N+ + + LKK YW C  D   + + K  K V+I G+E KG+ L+K+ D+++KI M + + SLNVS + AI LY
 S:  13 YGKHTCISALRNKNRRCIELLVTENFYREFEKEIKQCADSKGIKPRLVENKMFNDVLPKGVNHQGIALKVAPIFHS---LNIEEIAEGSGDSSTIVILDQITDTHNIGSILRTSACFNIDALVLPHHHSPSENASIAKAASGALDIVPLIYVTNIVKTMESLKKIGYW--CYGFDCNAKENIDEIKNFGQKRVIIFGSEEKGMRRLVKESCDYLLKIPMSNVIDSLNVSNAAAIGLY 244
>gi|117923731|ref|YP_864348.1| RNA methyltransferase [Magnetococcus sp. MC-1] >gi|117607487|gb|ABK42942.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Magnetococcus sp. MC-1] (246 aa)
Score = 227, Expect = 3.4e-17, Identities = 54/202 (26%), Positives = 98/202 (48%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEV--VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++ F+++ + +  +  D+   HQ ++      D  +EK    + ++++LD ++DP N GAI R++++F  +I K+  +N  IK S G  L+ ++V NL+ + +L++ N W + A E  PL     L +++GNE G+ L ++ D + I M  V SLNVSV+T + LY
 S:  41 IEGFRARGVPIQFCERTAMDRMADGGAHQGVIARCAPREAMSWDDLLDVVEK-----AKQPLLVILDGVEDPHNLGAIMRSAEAFGALAVILPKDRTAPLNAGAIKASAGAAERLDLIRVTNLARAIEQLQQRNVWVIGLA-GEAGAPLIGTLDCKGPLALVMGNEGSGLRRLTRERCDQLAAIPMGGGVGSLNVSVATGVALY 238
>gi|170723830|ref|YP_001751518.1| RNA methyltransferase [Pseudomonas putida W619] >gi|169761833|gb|ACA75149.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Pseudomonas putida W619] (248 aa)
Score = 227, Expect = 3.5e-17, Identities = 52/143 (36%), Positives = 81/143 (56%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +ILVLD + DP N GA RT+ +   ++ K+  +  V K + G  + + V NL+ L KL++  W V TA + E+ I  ++ D+  LV+I+G E KG+ L ++ DF+VK+ M SV SLNVSV+T + L+
 S:  98 LILVLDGVTDPHNLGACLRTADAAGATAVVVPKDKSATLTPVVRKVACGAAEVIPLVAVTNLARTLEKLQQRGLWVVGTAGEAEQEI----YQQDLTGPLVMIMGAEGKGMRRLTREHCDFLVKLPMSGSVSSLNVSVATGVCLF 238
>gi|152983804|ref|YP_001350984.1| putative rRNA methylase [Pseudomonas aeruginosa PA7] >gi|150958962|gb|ABR80987.1| probable rRNA methylase [Pseudomonas aeruginosa PA7] (248 aa)
Score = 227, Expect = 3.5e-17, Identities = 56/194 (28%), Positives = 100/194 (51%)
 Q:  39 IKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      I + + +++ D++ E VHQ ++   S +   + +E+     ++L LD + DP N GA RT+ + V +I K+  +N TV K + G  + + V NL+ L KL++  W V TA +   + ++ D+  V+++G E KG+ L ++ DF+ ++ M SV SLNVSV+T + L+
 S:  50 IPVGQRDRRELDEWAEGVHQGVVAEVSPSQVWGENMLEELLERAEG----APLLLALDGVTDPHNLGACLRTADAAGVLAVIVPKDKSATLNATVRKVACGAAEVIPLVAVTNLARTLEKLQQRGLWVVGTAGEADK---TLYQLDLKGPTVLVMGAEGKGMRRLTREHCDFLARLPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 238
>gi|26991558|ref|NP_746983.1| RNA methyltransferase [Pseudomonas putida KT2440] >gi|52783313|sp|Q88DE7|RLMB_PSEPK 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|24986644|gb|AAN70447.1|AE016686_1 RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Pseudomonas putida KT2440] (248 aa)
Score = 227, Expect = 3.5e-17, Identities = 53/143 (37%), Positives = 81/143 (56%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +ILVLD + DP N GA RT+ +   +I K+  +  V K + G  + + V NL+ L KL++  W V TA + E+ I  ++ D+  LV+I+G E KG+ L ++ DF+VK+ M SV SLNVSV+T + L+
 S:  98 LILVLDGVTDPHNLGACLRTADAAGATAVIVPKDKSATLTPVVRKVACGAAEVIPLVAVTNLARTLEKLQQRGLWVVGTAGEAEQEI----YQQDLTGPLVMIMGAEGKGMRRLTREHCDFLVKLPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 238
>gi|148549961|ref|YP_001270063.1| RNA methyltransferase [Pseudomonas putida F1] >gi|148514019|gb|ABQ80879.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Pseudomonas putida F1] (248 aa)
Score = 227, Expect = 3.5e-17, Identities = 53/143 (37%), Positives = 81/143 (56%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +ILVLD + DP N GA RT+ +   +I K+  +  V K + G  + + V NL+ L KL++  W V TA + E+ I  ++ D+  LV+I+G E KG+ L ++ DF+VK+ M SV SLNVSV+T + L+
 S:  98 LILVLDGVTDPHNLGACLRTADAAGATAVIVPKDKSATLTPVVRKVACGAAEVIPLVAVTNLARTLEKLQQRGLWVVGTAGEAEQEI----YQQDLTGPLVMIMGAEGKGMRRLTREHCDFLVKLPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 238
>gi|107104035|ref|ZP_01367953.1| hypothetical protein PaerPA_01005108 [Pseudomonas aeruginosa PACS2] >gi|194549334|ref|YP_002084362.1| hypothetical protein PACG_04484 [Pseudomonas aeruginosa C3719] >gi|126170280|gb|EAZ55791.1| hypothetical protein PACG_04484 [Pseudomonas aeruginosa C3719] (248 aa)
Score = 226, Expect = 3.7e-17, Identities = 56/194 (28%), Positives = 101/194 (52%)
 Q:  39 IKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      I + + +++ D++ E VHQ ++   S +   + +E+  +   ++L LD + DP N GA RT+ + V +I K+  +N TV K + G  + + V NL+ L KL++  W V TA +   + ++ D+  V+++G E KG+ L ++ DF+ ++ M SV SLNVSV+T + L+
 S:  50 IPVGQRDRRELDEWAEGVHQGVVAEVSPSQVWGENMLEELLERGEGV----PLLLALDGVTDPHNLGACLRTADAAGVQAVIVPKDKSATLNATVRKVACGAAEVIPLVAVTNLARTLEKLQQRGLWVVGTAGEADK---TLYQLDLKGPTVLVMGAEGKGMRRLTREHCDFLARLPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 238
>gi|17545948|ref|NP_519350.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase protein [Ralstonia solanacearum GMI1000] >gi|52783318|sp|Q8Y016|RLMB_RALSO 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|17428243|emb|CAD14931.1| probable 23s rrna (guanosine-2'-o-)-methyltransferase rlmb (23srrna gm2251 2'-o-methyltransferase) protein [Ralstonia solanacearum] (249 aa)
Score = 226, Expect = 3.7e-17, Identities = 54/177 (30%), Positives = 96/177 (54%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ + +AK +L++ + D ++ I    ++LVLD + DP N GA R + +   +I K+ + IN TV K + G  + ++ V NL+ L +L++  W + TA + E+ + + FK I  +++G E +G+ L ++ D +V I M SV+SLNVSV++ + L+
 S:  69 HQGV--VAKAEALSLALNLDELLDGIEG----PPLLLVLDGVTDPHNLGACLRVADAAGAHAVIAPKDRSVGINTTVAKVASGAAETVPYITVTNLARTLRELQQRGVWVIGTADEAEQDLYRADFKGPI---ALVMGAEGEGMRRLTRETCDTLVSIPMAGSVESLNVSVASGVCLF 237
>gi|186899751|ref|ZP_02972712.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Cyanothece sp. PCC 7424] >gi|186693160|gb|EDU17775.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Cyanothece sp. PCC 7424] (310 aa)
Score = 226, Expect = 4.2e-17, Identities = 57/175 (32%), Positives = 91/175 (52%)
 Q:  58 NILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDE-KSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      N GI + S  + + + IE+   +  +IL+ D I DP N GA+ RT+++  G++ +   I TV+K + G + +L  +V NLS L +LK+ +W  T D K +  FK +  ++VG+E +G+S L +K D +V I +   SLN SV+TAI LY
 S:  113 NHQGIVAQISPYAYVELEELIEQAK-ARSSAPVILIADGITDPHNLGAMIRTTEAMGAQGLVIPQRRAAGITSTVMKVAAGALEHLPVARVVNLSRALEQLKEAGFWLYGTMADSGKLLHTIDFKGAVG---LVVGSEGEGLSLLTQKSCDALVSIPLAGKTPSLNASVATAIALY 284
>gi|183602645|ref|ZP_02964009.1| tRNA/rRNA methyltransferase protein [Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019] >gi|183218063|gb|EDT88710.1| tRNA/rRNA methyltransferase protein [Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019] (331 aa)
Score = 226, Expect = 4.3e-17, Identities = 51/145 (35%), Positives = 84/145 (57%)
 Q:  88 KKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD---EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + + + LD I DP N GA+ R++ +F V G+I +   +N  K S G  ++  +V NL++ + LK+ Y+++  LD  K + + F+TD  LVV++G+E KG+S L ++ D I I + S+V+SLN SV+ I LY
 S:  174 RPLFIALDGITDPQNLGAVIRSAAAFGVNGVILPERRSASVNAAAWKVSAGAAAHMPIARVVNLTKAIEALKERGYYSI--GLDGGGSKLVGETGFETD--PLVVVLGSEGKGLSRLTREACDAIASIPITSAVESLNASVAAGIALY 317
>gi|148657561|ref|YP_001277766.1| RNA methyltransferase [Roseiflexus sp. RS-1] >gi|148569671|gb|ABQ91816.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Roseiflexus sp. RS-1] (252 aa)
Score = 226, Expect = 4.4e-17, Identities = 50/176 (28%), Positives = 92/176 (52%)
 Q:  58 NILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYY 233
      N G+A E S  + D + + +   +  +L+LD IQDP N G + RT++  V G++    ++  V+ TS G V +L  V NL+ + +++  W V  DE++  +  D+ L +++G E G++ L ++ DF+V++ M  + SLNV+V+ +I+LY+
 S:  67 NHQGVALECSDYPYVDLNDCL-ALAEERGEPAFLLLLDHIQDPQNVGTLLRTAEVVGVHGVVIPGRRAAEVTPAVVNTSSGAVEHLRVAVVTNLAATIEQIQHAGVWVVGVEDDERAYEYDRVDLDL-PLALVLGAEGPGLARLTRERCDFLVRLPMRGQIASLNVAVAGSIVLYH 240
>gi|77361394|ref|YP_340969.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125] >gi|76876305|emb|CAI87527.1| Gm2251 methyltransferase of 23S rRNA [Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125] (247 aa)
Score = 226, Expect = 4.4e-17, Identities = 55/177 (31%), Positives = 88/177 (49%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ I+  K +   D D+ I +   D  +LVLD I DP N GA R++ + V +I K+  ++N T K + G  + ++V NL+ L ++K  W V TA + +    T  + +++G E +G+ L ++ D +VKI M +V SLNVSV+T I L+
 S:  68 HQGIIANVKAAPTFNEKDLDAIIAR-----EDTPFLLVLDGITDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPKDRSAKLNGTARKVACGAAETVPLIQVTNLARTLREIKDAGVWVVGTAGETDNHVFDASLT--GPMAIVMGAEGEGMRRLTREHCDLLVKIPMAGTVSSLNVSVATGICLF 237
>gi|189183948|ref|YP_001937733.1| tRNA/rRNA methyltransferase, TrmH family [Orientia tsutsugamushi str. Ikeda] >gi|189180719|dbj|BAG40499.1| tRNA/rRNA methyltransferase, TrmH family [Orientia tsutsugamushi str. Ikeda] (266 aa)
Score = 226, Expect = 4.5e-17, Identities = 53/150 (35%), Positives = 88/150 (58%)
 Q:  83 NLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +L T  I +LD++ D N GAI R++ +F ++ II +NN I+ N T+ K ++G + +N +KV NL  +N LKK +W +  LD +   +T +K+ ++G+ENKG+ L ++ DF++KI M  +SLNV+ + II Y
 S:  109 DLATPNYKIAILDQLLDHNNLGAIIRSAAAFNISTIILPENNSIEENGTIAKIAVGALEKINLVKVKNLYNTINYLKKYGFWII--GLDLNNSNQLTEQTFHSKMAFVLGSENKGLRNLTRQQCDFLIKIPMSHKTESLNVAGAATIIFY 256
>gi|188535077|ref|YP_001908874.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Erwinia tasmaniensis] >gi|188030119|emb|CAO98005.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Erwinia tasmaniensis] (245 aa)
Score = 226, Expect = 4.6e-17, Identities = 58/202 (28%), Positives = 99/202 (49%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +K +++ I +  NK+ D   VHQ I+  K    D  + ++N    +L+LD + DP N GA R++ + V II K+  +N T K + G  ++ ++V NL+ + L++ N W V TA E  L + K   + +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T + L+
 S:  40 VKALEAQGIVIQVANKQMLDNTSEGAVHQGIIARVKPGRQYQEGDLPDLLNSLDN-----PFLLILDGVTDPHNLGACMRSADAAGVHAIIVPKDRSAALNATAKKVASGAAEHIPLIRVTNLARTMRVLQEANVWIVGTA-GEADHTLYQSKM-TGPMALVMGAEGEGMRRLTREHCDELISIPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 236
>gi|148244642|ref|YP_001219336.1| RNA methyltransferase [Candidatus Vesicomyosocius okutanii HA] >gi|146326469|dbj|BAF61612.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Candidatus Vesicomyosocius okutanii HA] (247 aa)
Score = 225, Expect = 4.8e-17, Identities = 73/228 (32%), Positives = 117/228 (51%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKL-VVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      F K +I+ F N+ +  +  E+ F  +I + + K  DK  +Q  GIA E L I +  I ++ L+ + +IL+LD IQDP N GA R++ + V +I K+  I+ V KTS G +N +  +V NLS + L+++N W +  LD + L ++ D+   +I+G+E G+ L K+ D + KI M  V+SLNVSV+T I L+
 S:  19 FNPKYLIKIFILNKRCDKRLNTLILEINNF---DINIQQCTKVQLDKLSN-YQTHQGIAAEILLPILPNQCELITYVSKLD-NASLILILDSIQDPRNLGACLRSANAAGVDCVIINKDGSASISALVHKTSAGAINQIKIFQVTNLSRTIKALQQQNIWVI--GLDSSANTLI-YQIDLTTPNAIIMGSEGFGLKRLTKQSCDQLAKIPMQGKVESLNVSVATGITLF 239
>gi|83594035|ref|YP_427787.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Rhodospirillum rubrum ATCC 11170] >gi|83576949|gb|ABC23500.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Rhodospirillum rubrum ATCC 11170] (348 aa)
Score = 225, Expect = 4.9e-17, Identities = 43/146 (29%), Positives = 83/146 (56%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLT 235
      ++ +LD++ DP N GA+ R++ +F + ++ + + +  T+ K++ GT+ + ++ NLS+ L+ K+ +W C LD +      + VV++G+E G+ L++  D +VK+ MDS V+SLNVS + A+ Y L+
 S:  199 VVAILDQVSDPHNIGAVLRSAAAFGIRAVVVQDRHSPEETGTLAKSASGTLERVPLVRAINLSQALDTFKEHGFW--CAGLDASAETTLAEAALPERCVVVLGSEGAGLRRLVRDHCDLLVKLAMDSGVESLNVSNAAAVTFYELS 342
>gi|124025638|ref|YP_001014754.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Prochlorococcus marinus str. NATL1A] >gi|123960706|gb|ABM75489.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Prochlorococcus marinus str. NATL1A] (442 aa)
Score = 225, Expect = 5.0e-17, Identities = 69/206 (33%), Positives = 110/206 (53%)
 Q:  27 YFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNI-LGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +F LK+ K+ + + +V+   +   VHQ I L IA  +L  D + I+    D ++L LD + DP N GAI R++++  G+I +   + +V K + G + +L  +V NL+ L KLK E Y TV  +E S LS+ K   LVV+VG+E+KG+S + ++ D +V+I +   SLN SV+T+I LY
 S:  210 FFQLLKDQKASGVLVEEVSWSRLGQLTNGAVHQGIVLQIAASKTL----DLKNLIDACKAFG-DSSLLLALDGLTDPQNLGAIIRSAEALGAQGLILPQRRSAGLTGSVAKVAAGALEHLPVARVVNLNRSLEKLKDEGY-TVVGLAEEGSSTLSEIKFQ-GPLVVVVGSEDKGISLITRRLCDQLVRIPLKGVTTSLNASVATSIFLY 411
>gi|39996562|ref|NP_952513.1| RNA methyltransferase [Geobacter sulfurreducens PCA] >gi|39983443|gb|AAR34836.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Geobacter sulfurreducens PCA] (245 aa)
Score = 225, Expect = 5.1e-17, Identities = 49/143 (34%), Positives = 79/143 (55%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +ILVLD IQDP N GA+ R++   G+I ++  + +V K S G  +  +V N+ + L LK+E +W  TA  S  S + D+  +V+++G E +GV L++K DF+V I +  V SLN SV+ ++L+
 S:  97 LILVLDGIQDPHNLGALIRSAACAGAHGVIIPRDRAAGVTASVEKISAGATETIPVAQVTNVVQALETLKEEGFWAFGTA---DSAASSLYSHDLTGNVVIVIGGEGEGVRPLVRKKCDFLVAIPLKGGVSSLNASVAGGVVLF 237
>gi|88810597|ref|ZP_01125854.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Nitrococcus mobilis Nb-231] >gi|88792227|gb|EAR23337.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Nitrococcus mobilis Nb-231] (256 aa)
Score = 225, Expect = 5.1e-17, Identities = 46/143 (32%), Positives = 84/143 (58%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++LVLD++QDP N GA RT+  V +I ++ + + TV K + G V ++  +V NL+ L KL++  W + A  +  ++ ++ D++ LV+++G E G+ L +  D +++I M ++ SLNVSV+T ++LY
 S:  99 LLLVLDQVQDPHNLGACLRTAAGAGVQAVITPRDRAVGLTPTVYKAATGAVQHIPLFQVTNLARTLRKLREAGMWLIGAA---EQADVTLYEVDLSGPLVLVMGAEEAGLRRLTRACCDRLIRIPMLGAIDSLNVSVATGVVLY 239
>gi|88658569|ref|YP_507224.1| RNA methyltransferase [Ehrlichia chaffeensis str. Arkansas] >gi|88600026|gb|ABD45495.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Ehrlichia chaffeensis str. Arkansas] (252 aa)
Score = 225, Expect = 5.1e-17, Identities = 70/202 (34%), Positives = 110/202 (54%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIP-LSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L+ K KNI L +VN + +   + N GIA ++S+  T   +E++ N + +  I++LD++ D N G+I R++ F V II  +N  N + KTS G V+ + + V N+  + LKK YW C  D K  L K K D KL +I G+E+KG+ +L K++ DF++KI +  + SLNVS + A+ LY
 S:  45 LRLCKQKNINLKQVNPNYINSVLPHNSNHQGIALKASVIDSTT----VEEVLNTSKESSTIILLDQVTDIHNVGSIIRSAVCFNVDAIILPYHNSPSENCGMSKTSSGAVDMIPIVYVINIVNTIKLLKKAGYW--CYGFDAKEGEFLHKTKLDSKKL-IIFGSEDKGMRKLTKENCDFLLKIAISKKIDSLNVSNAAAVALY 240
>gi|148543542|ref|YP_001270912.1| RNA methyltransferase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|184152948|ref|YP_001841289.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|148530576|gb|ABQ82575.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Lactobacillus reuteri F275] >gi|183224292|dbj|BAG24809.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Lactobacillus reuteri F275] (249 aa)
Score = 225, Expect = 5.2e-17, Identities = 58/177 (32%), Positives = 97/177 (54%)
 Q:  56 HQNI-LGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKT-DINKLV-VIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ + L +A   TI  FD+ +   + +  L+LDE++DP N G+I RT+ + V GII +  + +  V KTS G + ++  +V NL +  +L++  W  T + K   ++T D + V +++GNE KG+S L+KK D ++ I M  VQSLN SV+ ++++Y
 S:  70 HQGVVLAVAAYQYATIDDLFDNAAK-----HDEDPFFLILDELEDPHNLGSIMRTADAAGVHGIIIPRRRAVGLTSVVAKTSTGAIEHVPVARVTNLVQTAKELQERGVWLFGTDMKGKD-----YRTWDAHGAVALVIGNEGKGISSLLKKTCDEMLTIPMVGHVQSLNASVAASLLIY 239
>gi|194468086|ref|ZP_03074072.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Lactobacillus reuteri 100-23] >gi|194452939|gb|EDX41837.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Lactobacillus reuteri 100-23] (249 aa)
Score = 225, Expect = 5.3e-17, Identities = 58/177 (32%), Positives = 97/177 (54%)
 Q:  56 HQNI-LGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKT-DINKLV-VIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ + L +A   TI  FD+ +   + +  L+LDE++DP N G+I RT+ + V GII +  + +  V KTS G + ++  +V NL +  +L++  W  T + K   ++T D + V +++GNE KG+S L+KK D ++ I M  VQSLN SV+ ++++Y
 S:  70 HQGVVLAVAAYQYATIDDLFDNAAK-----HGEDPFFLILDELEDPHNLGSIMRTADAAGVHGIIIPRRRAVGLTSVVAKTSTGAIEHVPVARVTNLVQTAKELQERGVWLFGTDMKGKD-----YRTWDAHGAVALVIGNEGKGISSLLKKTCDEMLTIPMVGHVQSLNASVAASLLIY 239
>gi|89094562|ref|ZP_01167500.1| hypothetical protein MED92_00984 [Oceanospirillum sp. MED92] >gi|89081161|gb|EAR60395.1| hypothetical protein MED92_00984 [Oceanospirillum sp. MED92] (245 aa)
Score = 225, Expect = 5.4e-17, Identities = 56/194 (28%), Positives = 104/194 (53%)
 Q:  39 IKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      I++ +V+K+ ++   VHQ ++ + K   I T + +++K+ +  +  +L+LD + DP N GA RT+ + V ++ K+  +N T K + G  + ++ V NL+ L L++  WT TA +   L ++ ++  + +I+G E +G+ L ++ D +VKI M  V SLNVSV+T I L+
 S:  49 IRIEQVSKRELEELVKGAVHQGVVALCK----PIQTYNEQYLDKLLDQLEEPPFLLILDGVTDPHNLGACLRTADAAGVQAVVAPKDKSAPLNATAAKVACGAAESVPYVLVTNLARTLKSLQERGVWTTGTAGETD---LDIYQANLKGPMALIMGAEGQGMRRLTREHCDQLVKIPMAGEVSSLNVSVATGICLF 238
>gi|91216066|ref|ZP_01253034.1| putative tRNA:rRNA methyltransferase [Psychroflexus torquis ATCC 700755] >gi|91185583|gb|EAS71958.1| putative tRNA:rRNA methyltransferase [Psychroflexus torquis ATCC 700755] (249 aa)
Score = 225, Expect = 5.5e-17, Identities = 77/228 (33%), Positives = 128/228 (56%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQ-NELSEVYYVSYFD--ELKEFK----SKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINK-LVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      FG +++EA +Q ++ ++ +  D +LKE +    IK++ V + F KYE ++  G  +S  ++DF+ +EK+ + +K + L+LD I D N GAI RT++  V +I K+  Q+N  IKTS G  +  KVN+L + L LK   V A+ EK+  S ++ ++NK L +++G E +G+  I K +D  K+ M S++SLNVSV+ +ILY
 S:   8 FGIHSIVEALRQGKDIEKIILLRDSDNPKLKEIEGLAEQNTIKVSYVPIQKFKKYEQLNHQ--GAIAHTSKISYSDFEETVEKVLEIK-EKPLFLLLDGITDVRNLGAILRTAECTGVDAVILPKSGSAQVNNETIKTSAGAAFNIPICKVNHLKDALFYLKSSGVEIV--AVTEKT-NTSVYELELNKPLALLMGGEGEGIQPSILKMADVKGKLPMLGSIESLNVSVACGVILY 237
>gi|118580099|ref|YP_901349.1| RNA methyltransferase [Pelobacter propionicus DSM 2379] >gi|118502809|gb|ABK99291.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Pelobacter propionicus DSM 2379] (251 aa)
Score = 225, Expect = 5.6e-17, Identities = 55/178 (30%), Positives = 89/178 (50%)
 Q:  61 GIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTV-CTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLTHCL 238
      G+A + +  + D D IE  +    +LVLD IQDP N GA+ RT+   +G++ ++  I   K S G V +  +V N+++ L KLK+ YW  +  + S+  F   K+ +++G E +G+ L++K D +V I +  V SLN SV+ I LY + CL
 S:  69 GMALKVAPFSYADLDDLIEA-GDREDAAGFLLVLDGIQDPHNLGALIRTAACAGASGVVIPRDRACAITPAAEKASAGAVETITVAQVTNIAQSLEKLKRSGYWVYGLSGEADASLYEVAFS---GKIALVIGGEGEGIRPLVRKQCDALVSIPLYGGVGSLNASVAGGIALYEVARCL 243
>gi|149907739|ref|ZP_01896486.1| hypothetical protein PE36_07617 [Moritella sp. PE36] >gi|149809409|gb|EDM69338.1| hypothetical protein PE36_07617 [Moritella sp. PE36] (250 aa)
Score = 225, Expect = 5.6e-17, Identities = 59/202 (29%), Positives = 98/202 (48%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++E   I + VN+  DK   H +L  KE   +D D+ + ++    ++L+LD + DP N GA R++ + V +I K+ +Q+  V K + G  + + V NL+ + +L+  W V TA E + L + K   L + +G E KG+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T I L+
 S:  41 IEELNDIGISVQLVNRNTLDKKCDGGRHNGVLARVKEGKKLNESDLDTLLNRLEE-KEQHPLLLILDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPKDKSVQLTSVVRKVACGAAETVPLIAVTNLARTMRELQDRRIWIVGTA-GEATQDLYQPKL-TGPLAIAMGAEEKGLRRLTREHCDELISIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 241
>gi|196158259|ref|YP_002127748.1| Gm2251 methyltransferase of 23S rRNA [Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'] >gi|196114038|gb|ACG67754.1| Gm2251 methyltransferase of 23S rRNA [Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'] (246 aa)
Score = 225, Expect = 5.7e-17, Identities = 55/177 (31%), Positives = 90/177 (50%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ ++ AK + +  D D +E   + + +ILVLD + DP N GA RT+  V ++ K+  +N TV K + G  + +++ NL+ L L+ + W V TA +   + + D+   +++G E KG+ L K+ D +VK+ M SV SL VSV+T + LY
 S:  69 HQGVVARAKPARVLDEADLDKILE-----SEAQPLILVLDGVTDPHNLGACLRTADGAGVHAVVVPKDKSASLNGTVRKVACGAAEVVPLIQITNLARTLKHLQDKGLWIVGTAGETDK---TLYDVDLKGSTALVMGAEGKGMRRLTKETCDELVKLPMAGSVTSLYVSVATGVCLY 238
>gi|116495758|ref|YP_807492.1| rRNA methylase [Lactobacillus casei ATCC 334] >gi|116105908|gb|ABJ71050.1| rRNA methylase [Lactobacillus casei ATCC 334] (259 aa)
Score = 225, Expect = 5.7e-17, Identities = 48/141 (34%), Positives = 76/141 (53%)
 Q:  92 LVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L+LD ++DP N G+I RT+ + V G+I K+ + +  V K S G + Y+  +V NL++ + LK+  W  TA+D +    K    +++GNE KG+S + K D + I M  VQSLN SV+ I++Y
 S:  112 LLLDNLEDPHNLGSILRTADASGVHGVIIPKHRAVGLTSAVAKVSTGAIEYVPVARVTNLAQTIKTLKERGMWVFGTAMDGQDYRKWDAK---GSTALVIGNEGKGISPGVAKLMDATIAIPMVGHVQSLNASVAAGILMY 249
>gi|158338300|ref|YP_001519477.1| RNA methyltransferase [Acaryochloris marina MBIC11017] >gi|158308541|gb|ABW30158.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Acaryochloris marina MBIC11017] (309 aa)
Score = 225, Expect = 5.9e-17, Identities = 67/228 (29%), Positives = 116/228 (50%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFK-QNELSEVYYVS-------YFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINK-LVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G+ +V+ A + Q L+ V+ VS    +  L + KS+  +++V+ + ++  + HQ  GIA + +  + D + IE+ N  T K +I+ D I DP N GA+ RT+++  G+I +   I  V K + G + L  +V NL++ L +LKK +W  +  S P S    + V+++G E G+S  +  D +V I +   SLN SV+T + LY
 S:  63 YGRHSVLSALEHQRSLNRVWVVSRLRYDPRFHSLLNQAKSQGTIIDEVDHRRLNQLTQQATHQ---GIAAQVAAYEYLDISTLIEQANAA-TPKPVIIAADSITDPHNLGAMIRTAEALGAQGVIIPQRRAAGITSVVAKVATGALETLAIARVVNLNQGLEQLKKAGFWIYGLS---TSAPQSIHTVTFTEPTVLVIGAEGPGLSVSTQHHCDQMVSIPLQGKTASLNASVATGMALY 294
>gi|54310420|ref|YP_131440.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Photobacterium profundum SS9] >gi|52783294|sp|Q6LM40|RLMB_PHOPR 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|46914861|emb|CAG21638.1| putative RNA methyltransferase, TrmH family [Photobacterium profundum SS9] (245 aa)
Score = 225, Expect = 6.1e-17, Identities = 59/202 (29%), Positives = 96/202 (47%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEK-SIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L E K  I +  +K D    HQ I+  K +   D D+ +E   ++ ++L+LD + DP N GA R + +   +I K+  Q+ T K + G  + ++V NL+ + L+ + W V TA +  I SK    L +++G E +G+ L ++ D ++KI M SV SLNVSV+T I L+
 S:  41 LTELKDLGITIQHAGRKALDDKAKGASHQGIIARVKPAKQLNEHDLDTILE-----GSENPLLLILDGVTDPHNLGACLRNADAAGAVAVIIPKDRAAQLTATASKVACGAAEVMPLVRVTNLARTMRALQDKGVWIVGTAGEATHDIYHSKLT---GPLAIVMGAEGEGMRRLTRETCDDLIKIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 237
>gi|114564515|ref|YP_752029.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Shewanella frigidimarina NCIMB 400] >gi|114335808|gb|ABI73190.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Shewanella frigidimarina NCIMB 400] (246 aa)
Score = 225, Expect = 6.1e-17, Identities = 54/177 (30%), Positives = 89/177 (50%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ I+  K    D D ++K   T  +L+LD + DP N GA R + + V +I K+N + + TV K + G  +  +V NL+ + L+ + W V TA + +  + ++ D+  L + +G E+KG+ L ++ D +V I M SV SLNVSV+T + L+
 S:  69 HQGIVARVKAVKPLTEKDLDELLDK-----TAVPFLLILDGVTDPHNLGACLRNADAAGVHAVIVPKDNSVGLTSTVSKVACGAAETIPLFQVTNLARTMRHLQDKGVWIVGTAGEAEG---NVYQADLKGPLAIAMGAEDKGLRRLSREGCDSLVSIPMSGSVSSLNVSVATGVCLF 238
>gi|147676634|ref|YP_001210849.1| rRNA methylases [Pelotomaculum thermopropionicum SI] >gi|146272731|dbj|BAF58480.1| rRNA methylases [Pelotomaculum thermopropionicum SI] (261 aa)
Score = 224, Expect = 6.6e-17, Identities = 60/227 (26%), Positives = 114/227 (50%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNE------LSEVYYVSYFDELKEF-KSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ V EA + N    ++E    E+ + + + I + +V ++  K  E HQ ++ +A  ++ + D D + +   +  +++LDE+ DP N GAI RT+ +  GII +   ++ TV ++S G V Y+  +V N++ + LK + W   D + +   + D  + +++G E KG+ L+K+ D +V++ M  V SLN SV+ A++ Y
 S:  22 GRNPVREALRANRPINKLLIAEGALTGSLREIYDLARERKIPVQRVERQHLSKLVPEASHQGVVALA---AVREYVDVDDILAGV--APGEDPFLILLDEVHDPHNLGAILRTADAAGAHGIIIPRRRSAPLSRTVARSSAGAVEYVPVARVANIARTIELLKGKGLWVAGADPDGREVYWDA-RLD-GPVALVIGGEGKGLGRLVKEKCDVLVRLPMSGRVNSLNASVAAALLSY 250
>gi|116621924|ref|YP_824080.1| RNA methyltransferase [Solibacter usitatus Ellin6076] >gi|116225086|gb|ABJ83795.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Solibacter usitatus Ellin6076] (237 aa)
Score = 224, Expect = 6.6e-17, Identities = 51/177 (28%), Positives = 89/177 (50%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ ++G+    + D DS E     ++++VLD ++DP N GAI RT+ +   +I +   + + V K + G + +L ++V N++ L LK+  W   LDE+      K V+++G E KG+ E ++K D +V+I M  + SLNVSV+ ++L+
 S:  65 HQGVVGLGAARK---YADLDSVAES--------EMLVVLDGVEDPHNLGAIVRTAHAAGAGAVIVPERRAAGVTDVVAKAAAGALEHLPVVRVTNINRALEDLKERGMWIY--GLDERGTESYDQIDYAKKSVLVLGGEGKGLHEQVRKHCDVLVRIPMAGQISSLNVSVAAGVVLF 228
>gi|119713240|gb|ABL97306.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [uncultured marine bacterium HF10_12C08] (228 aa)
Score = 224, Expect = 6.9e-17, Identities = 56/158 (35%), Positives = 96/158 (60%)
 Q:  79 EKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDI---NKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLTH 236
      E I NLN + II +LD++ DP N GAI R++ +F + GII  +N + N + KT+  ++ + F K+ N+S + LK + YW   ++ +S    TDI  NK+V I+G+E+KG+ +   D +KI+M +++SLNVS + AI+++Y+++
 S:  68 EFIKNLNKETSIIFLLDQLDDPQNVGAIFRSALAFDIDGIILTDHNSVAENSFLAKTASSAIDKIPFTKIKNISSCIKILKDQGYWIYGLDMEAQSS-----ITDIAFPNKIVFILGSESKGMRRVTSSLCDENLKIKMSDNLESLNVSNAAAIMMFYISN 223
>gi|145629932|ref|ZP_01785714.1| hypothetical protein CGSHi22421_07773 [Haemophilus influenzae 22.4-21] >gi|144984213|gb|EDJ91636.1| hypothetical protein CGSHi22421_07773 [Haemophilus influenzae R3021] (246 aa)
Score = 224, Expect = 7.0e-17, Identities = 62/202 (30%), Positives = 99/202 (49%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKK-ENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L E S I + VN++ DK   VHQ ++  + +   D D +   N  ++LVLD + DP N GA RT+ +   +I K+  Q+   K + G  + ++V NLS L L++ N W V TA + ++I SK    L +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T + L+
 S:  40 LNELYSLGIGVQFVNRQTLDKKADGEVHQGVIARVQAAKELNENDLDEILS-----NKQNPLLLVLDGVTDPHNLGACLRTADAAGAVAVIVPKDKSAQLTSIARKVACGAAEIVPLIRVTNLSRTLRDLQQNHNIWVVGTAGEATETIYQSKLT---GPLALVMGAEGEGMRRLTREHCDQLISIPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 237
>gi|117617585|ref|YP_855245.1| RNA methyltransferase [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] >gi|117558992|gb|ABK35940.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] (249 aa)
Score = 224, Expect = 7.7e-17, Identities = 61/202 (30%), Positives = 104/202 (51%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFD-KYE-VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L E + +K+ VN+K D K E  HQ I+  KE+   D S ++K+  T + +LVLD + DP N GA R++ + V +I ++  +  V K + G  + ++V NL+ L +L++  W V TA + + + +K    + +++G E KG+ L ++ D +V I M +V SLNVSV+T + L+
 S:  41 LAELDALGLKVQSVNRKTLDDKAEGNNHQGIMARVKEAPKLAEHDLASLLDKLAEQQT-QPFLLVLDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPRDKATGLTPIVRKVACGAAEVVPLIQVTNLARSLRELQERGVWIVGTAGEADHDVYQAKLT---GPMALVMGAEGKGMRRLTREHCDELVSIPMAGAVSSLNVSVATGVCLF 241
>gi|42630311|ref|ZP_00155855.1| COG0566: rRNA methylases [Haemophilus influenzae R2846] (245 aa)
Score = 224, Expect = 7.9e-17, Identities = 62/202 (30%), Positives = 99/202 (49%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKK-ENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L E S I + VN++ DK   VHQ ++  + +   D D +   N  ++LVLD + DP N GA RT+ +   +I K+  Q+   K + G  + ++V NLS L L++ N W V TA + ++I SK    L +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T + L+
 S:  40 LNELYSLGIGVQFVNRQTLDKKADGEVHQGVIARVQAAKELNENDLDEILA-----NKQNPLLLVLDGVTDPHNLGACLRTADAAGAVAVIVPKDKSAQLTSIARKVACGAAETVPLIRVTNLSRTLRNLQQNHNIWVVGTAGEATETIYQSKLT---GPLALVMGAEGEGMRRLTREHCDQLISIPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 237
>gi|163791188|ref|ZP_02185605.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Carnobacterium sp. AT7] >gi|159873519|gb|EDP67606.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Carnobacterium sp. AT7] (288 aa)
Score = 223, Expect = 8.6e-17, Identities = 67/227 (29%), Positives = 114/227 (50%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNE------LSEVYYVSYFDELKEF-KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-------EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+  IE K     L E  S +E++  K ++++++ V K  D+ V  N G+  +S  +  D     N D  IL LD ++DP N G+I RT+ +  GII K  + + TV K S G + ++  +V NL + + +LK+  W  T ++    E ++P+      +++GNE KG+S L+K+ D ++ I M  VQSLN SV+ ++++Y
 S:  51 GRLPAIEVLKSERDINKIFLQEGLSGSKMEEIQNLAKKRSVQISFVPKSKLDQL-VDGMNHQGVVVAASAFQYATIDDLFAVAAQKNEDPFFIL-LDGVEDPHNLGSIMRTADAIGAHGIIIPKRRAVGLTATVAKASTGAIEHVAVARVTNLVQAIKELKERGLWLYGTDMEGQDYRQWETTLPIG----------LVMGNEGKGISRLVKEQMDGMITIPMTGHVQSLNASVAASLLMY 279
>gi|11499975|ref|NP_071221.1| rRNA methylase, putative [Archaeoglobus fulgidus DSM 4304] >gi|3915500|sp|O30272|Y2399_ARCFU Uncharacterized tRNA/rRNA methyltransferase AF_2399 >gi|2650693|gb|AAB91264.1| rRNA methylase, putative [Archaeoglobus fulgidus DSM 4304] (224 aa)
Score = 223, Expect = 8.6e-17, Identities = 58/173 (33%), Positives = 88/173 (50%)
 Q:  63 AKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLT 235
      + E S  + DF+ ++K   T  IL LD + D N GA RT++ F AG++ K   I E +K S G V ++  +V N + + KLKK + T+  LD + +    +  V++G E++GVS +KK DF+VKI   V SLN+SV+ I LY L+
 S:  54 SAEVSPIKYADFEFIVKKAL---TGGSFILFLDNVVDQRNIGACIRTAEFFGAAGVVLPKRRVGSIQEGAVKASAGAVFHIPIARVENFASAIKKLKKLGFTTLAADLDGEDLEAVSL---LLPAAVVIGGEDRGVSRPVKKQCDFVVKIPGVGKVNSLNLSVAAGIFLYTLS 220
>gi|68171778|ref|ZP_00545123.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Ehrlichia chaffeensis str. Sapulpa] >gi|67998803|gb|EAM85510.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Ehrlichia chaffeensis str. Sapulpa] (218 aa)
Score = 223, Expect = 8.8e-17, Identities = 70/202 (34%), Positives = 110/202 (54%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIP-LSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L+ K KNI L +VN + +   + N GIA ++S+  T   +E++ N + +  I++LD++ D N G+I R++ F V II  +N  N + KTS G V+ + + V N+  + LKK YW C  D K  L K K D KL +I G+E+KG+ +L K++ DF++KI +  + SLNVS + A+ LY
 S:  11 LRLCKQKNINLKQVNPNYINSVLPHNSNHQGIALKASVIDSTT----VEEVLNTSKESSTIILLDQVTDIHNVGSIIRSAVCFNVDAIILPYHNSPSENCGMSKTSSGAVDMIPIVYVINIVNTIKLLKKAGYW--CYGFDAKEGEFLHKTKLDSKKL-IIFGSEDKGMRKLTKENCDFLLKIAISKKIDSLNVSNAAAVALY 206
>gi|145637023|ref|ZP_01792687.1| hypothetical protein CGSHiHH_04955 [Haemophilus influenzae PittHH] >gi|145269881|gb|EDK09820.1| hypothetical protein CGSHiHH_04955 [Haemophilus influenzae PittHH] (245 aa)
Score = 223, Expect = 9.3e-17, Identities = 62/202 (30%), Positives = 99/202 (49%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKK-ENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L E S I + VN++ DK   VHQ ++  + +   D D +   N  ++LVLD + DP N GA RT+ +   +I K+  Q+   K + G  + ++V NLS L L++ N W V TA + ++I SK    L +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T + L+
 S:  40 LNELYSLGIGVQFVNRQTLDKKADGEVHQGVIARVQAAKELNENDLDEILA-----NKQNPLLLVLDGVTDPHNLGACLRTADAAGAVAVIVPKDKSAQLTSIARKVACGAAETVPLIRVTNLSRTLRDLQQNHNIWVVGTAGEATETIYQSKLT---GPLALVMGAEGEGMRRLTREHCDQLISIPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 237
>gi|68249454|ref|YP_248566.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Haemophilus influenzae 86-028NP] >gi|68057653|gb|AAX87906.1| probable tRNA/rRNA methyltransferase [Haemophilus influenzae 86-028NP] (246 aa)
Score = 223, Expect = 9.3e-17, Identities = 62/202 (30%), Positives = 99/202 (49%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKK-ENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L E S I + VN++ DK   VHQ ++  + +   D D +   N  ++LVLD + DP N GA RT+ +   +I K+  Q+   K + G  + ++V NLS L L++ N W V TA + ++I SK    L +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T + L+
 S:  40 LNELYSLGIGVQFVNRQTLDKKADGEVHQGVIARVQAAKELNENDLDEILA-----NKQNPLLLVLDGVTDPHNLGACLRTADAAGAVAVIVPKDKSAQLTSIARKVACGAAETVPLIRVTNLSRTLRDLQQNHNIWVVGTAGEATETIYQSKLT---GPLALVMGAEGEGMRRLTREHCDQLISIPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 237
>gi|16272800|ref|NP_439020.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Haemophilus influenzae Rd KW20] >gi|145632229|ref|ZP_01787964.1| hypothetical protein CGSHi3655_07239 [Haemophilus influenzae 3655] >gi|145634717|ref|ZP_01790425.1| hypothetical protein CGSHiAA_03913 [Haemophilus influenzae PittAA] >gi|148826495|ref|YP_001291248.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Haemophilus influenzae PittEE] >gi|1176354|sp|P44906|RLMB_HAEIN 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|1573875|gb|AAC22519.1| conserved hypothetical protein [Haemophilus influenzae Rd KW20] >gi|144987136|gb|EDJ93666.1| hypothetical protein CGSHi3655_07239 [Haemophilus influenzae 3655] >gi|145267883|gb|EDK07879.1| hypothetical protein CGSHiAA_03913 [Haemophilus influenzae PittAA] >gi|148716655|gb|ABQ98865.1| hypothetical protein CGSHiEE_07740 [Haemophilus influenzae PittEE] (246 aa)
Score = 223, Expect = 9.3e-17, Identities = 62/202 (30%), Positives = 99/202 (49%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKK-ENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L E S I + VN++ DK   VHQ ++  + +   D D +   N  ++LVLD + DP N GA RT+ +   +I K+  Q+   K + G  + ++V NLS L L++ N W V TA + ++I SK    L +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T + L+
 S:  40 LNELYSLGIGVQFVNRQTLDKKADGEVHQGVIARVQAAKELNENDLDEILA-----NKQNPLLLVLDGVTDPHNLGACLRTADAAGAVAVIVPKDKSAQLTSIARKVACGAAETVPLIRVTNLSRTLRDLQQNHNIWVVGTAGEATETIYQSKLT---GPLALVMGAEGEGMRRLTREHCDQLISIPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 237
>gi|157828863|ref|YP_001495105.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Rickettsia rickettsii str. 'Sheila Smith'] >gi|157801344|gb|ABV76597.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Rickettsia rickettsii str. 'Sheila Smith'] (240 aa)
Score = 223, Expect = 9.3e-17, Identities = 59/183 (32%), Positives = 100/183 (54%)
 Q:  52 YEVVHQNILGIAKESSL------TIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYL 234
      YE+V+ +IL  E+ +    I  F  +E I+ N  KI +LD+I D N GAI R++ +F + II ++N  N ++ K + GT+ + +KV NL  +N LKK +W +      K +D K+V++ G+E+KG+ L+ + D++ KI +  V+SLNVS + +I+ + L
 S:  53 YEIVNNDILSKLLENQIHQGIAAKIRPIFSYNLEDIDITNPKCKIA-ILDQITDTQNIGAIIRSAAAFDINAIILPQDNSPNENGSIAKAACGTLELIPIIKVTNLRSCMNYLKKHGFWIIGLTGSANDYFTDKLISD--KIVLVFGSEDKGIRRLVAETCDYLAKIPISQRVESLNVSNAASILFHSL 238
>gi|119471828|ref|ZP_01614161.1| 23S rRNA (Gm2251)-methyltransferase [Alteromonadales bacterium TW-7] >gi|119445318|gb|EAW26607.1| 23S rRNA (Gm2251)-methyltransferase [Alteromonadales bacterium TW-7] (247 aa)
Score = 223, Expect = 9.7e-17, Identities = 62/204 (30%), Positives = 99/204 (48%)
 Q:  29 DELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      DE ++F  I + + +K D  + HQ I+  K +   D D I +   +  +LVLD I DP N GA R++ + V II K+  ++N T K + G  + ++V NL+ L ++K  W V TA + +    T  + +++G E +G+ L ++ D +VKI M SV SLNVSV+T I L+
 S:  42 DEARKF---GISVQFMQRKALDNKSKDEQHQGIIANVKAAPTYNEKDLDVIIAR-----EETPFLLVLDGITDPHNLGACLRSADAAGVHAIIVPKDKSAKLNGTARKVACGAAETVPLIQVTNLARTLREIKDAGVWVVGTAGETDTHVFDASLT--GPMAIVMGAEGEGMRRLTREHCDVLVKIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 237
>gi|150021393|ref|YP_001306747.1| RNA methyltransferase [Thermosipho melanesiensis BI429] >gi|149793914|gb|ABR31362.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Thermosipho melanesiensis BI429] (238 aa)
Score = 223, Expect = 1.0e-16, Identities = 64/158 (40%), Positives = 96/158 (60%)
 Q:  75 DSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIV-GNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +S IEK+   +K +++LD+IQDP NFGAI RTS +   ++ KNN +++ TV+K S+GT+  N ++V N++ + K+K  W  A+D K   FK D+ K V IV GNE G+ E +K  D ++ I M ++V+SLNVSVS I+LY
 S:  78 ESIIEKM-----EKPFLVILDQIQDPHNFGAIIRTSVAAGADALVIPKNNSVKVTPTVVKVSVGTLFKTNIIEVTNIARFIEKIKTLGIWVYGAAMDGKEY----FKVDLKKPVAIVLGNEGNGIRENVKNKCDDLISIPMKNNVESLNVSVSAGILLY 227
>gi|71735318|ref|YP_272875.1| RNA methyltransferase [Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 1448A] >gi|71555871|gb|AAZ35082.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 1448A] (253 aa)
Score = 222, Expect = 1.1e-16, Identities = 55/194 (28%), Positives = 99/194 (51%)
 Q:  39 IKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + + + ++ D + E VHQ ++   S +   D +++  +  ++LVLD + DP N GA RT+ +   +I K+  +  V K + G  + + V NL+ L KL++  W V TA E + L ++ D+  ++I+G E KG+ L ++ D++V++ M SV SLNVSV+T + L+
 S:  50 VTIGQAERREMDAWVEGVHQGVVADVSPSQVWGEAMLDELLDR----SEGSPLLLVLDGVTDPHNLGACLRTADAAGALAVIVPKDKSATLTPAVRKVACGAAEVIPLVAVTNLARTLEKLQQRGLWVVGTA-GEAEVEL--YQQDLTGPTIIIMGAEGKGMRRLTREHCDYLVRLPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 238
>gi|66043847|ref|YP_233688.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Pseudomonas syringae pv. syringae B728a] >gi|63254554|gb|AAY35650.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Pseudomonas syringae pv. syringae B728a] (251 aa)
Score = 222, Expect = 1.1e-16, Identities = 55/194 (28%), Positives = 99/194 (51%)
 Q:  39 IKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + + + ++ D + E VHQ ++   S +   D +++  +  ++LVLD + DP N GA RT+ +   +I K+  +  V K + G  + + V NL+ L KL++  W V TA E + L ++ D+  ++I+G E KG+ L ++ D++V++ M SV SLNVSV+T + L+
 S:  50 VTIGQAERREMDAWVEGVHQGVVADVSPSQVWGEAMLDELLDR----SEGSPLLLVLDGVTDPHNLGACLRTADAAGALAVIVPKDKSATLTPAVRKVACGAAEVIPLVAVTNLARTLEKLQQRGLWVVGTA-GEAEVEL--YQQDLTGPTIIIMGAEGKGMRRLTREHCDYLVRLPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 238
>gi|87120578|ref|ZP_01076472.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Marinomonas sp. MED121] >gi|86164221|gb|EAQ65492.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Marinomonas sp. MED121] (270 aa)
Score = 222, Expect = 1.1e-16, Identities = 57/198 (28%), Positives = 98/198 (49%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKY------EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +  IK N V ++ D+    VVHQ +  AK +   D  +E ++  + +I++LD I DP N GA R++ +   ++ K+  +N TV K + G  +  V NL+ + KL+ + W  TA +   + ++ D+   +++G E G+ L ++ D++VK+ M  V SLNVSV+T I LY
 S:  62 RENGIKANVVARREIDQLFKASQERVVHQGVAAFAKMTRSQDEADLYKLVENLD----EPPLIIILDGITDPHNLGACLRSADAAGAHALVMPKDKSAPLNATVSKVACGAAESMPVYAVTNLARTMKKLQDKGVWIFGTAGEASQ---TIYEQDLTIPSAIVMGAEGDGMRRLTREQCDYLVKLPMAGVVSSLNVSVATGICLY 259
>gi|91788889|ref|YP_549841.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Polaromonas sp. JS666] >gi|91698114|gb|ABE44943.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Polaromonas sp. JS666] (264 aa)
Score = 222, Expect = 1.1e-16, Identities = 51/147 (34%), Positives = 81/147 (55%)
 Q:  86 TDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIV-GNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      T + ++LVLD + DP N GA R +    +I K++  IN TV K + G  + + V NL+ L +LK+ N W + T+ D  P + + D+  V +V G E +G+ +L +K D +V I M +V+SLNVSV++ + LY
 S:  113 TAQPLLLVLDGVTDPHNLGACLRVADGAGAHAVIAPKDHAAGINATVAKVASGAAETMPYFMVTNLARTLGELKERNIWCIGTSDDA---PKTIYDVDLKGPVALVLGAEGEGMRQLTRKTCDELVSIPMRGAVESLNVSVASGVCLY 257
>gi|33240198|ref|NP_875140.1| rRNA methylase [Prochlorococcus marinus subsp. marinus str. CCMP1375] >gi|33237725|gb|AAP99792.1| rRNA methylase [Prochlorococcus marinus subsp. marinus str. CCMP1375] (418 aa)
Score = 222, Expect = 1.2e-16, Identities = 56/178 (31%), Positives = 99/178 (55%)
 Q:  55 VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      VHQ  GIA +++ +  D + IE  +++ + +++ LD + DP N GAI R++++  G+I +   + +V K + G + +L  +V NL+ L +LKK Y T+   E  +++  D  LV+ +G+E KG+S L ++ DF+VKI +   SLN SV+T+++LY
 S:  214 VHQ---GIALQTAASETFDLKTLIEGCQSID-ESPVLIALDGLTDPQNLGAIVRSAEALGAHGLILPQRRSAGLTGSVAKVAAGALEHLPVARVVNLNRSLEELKKSGY-TIIGLAGEGDKTINEITFD-GPLVLAIGSEEKGLSLLTRRHCDFLVKIPLRGVTTSLNASVATSVVLY 385
>gi|166711529|ref|ZP_02242736.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Xanthomonas oryzae pv. oryzicola BLS256] (249 aa)
Score = 222, Expect = 1.2e-16, Identities = 63/226 (27%), Positives = 117/226 (51%)
 Q:   7 KKAVIEAFKQN-ELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLV-VIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++ +IEA +N L+E+     ++ + K I + +VN + D  +V HQ +   + L  + + +E    + ++L+LD +QDP N GA R++ + V ++ K+  +N TV KTS G + + + V NL+ L L+K+ W  A + ++  S + D+  V +++G E+ G+ L ++ D +VKI M  ++SLNVSV+T + L+
 S:  26 REVLIEAGSKNPRLTEIE--------EQARRKGIDVRRVNTQALDGVGGQVRHQGVAARYAAARLWAENELEGLVEAAEG----RALVLILDGVQDPHNLGACLRSAAAAGVTAVVIPKDKSASVNATVRKTSAGAADRIPVVAVTNLARCLRDLQKQGVWLYGLAGEAEA---SLYSVDLRGNVGLVLGGESDGLRRLTREHCDGLVKIPMPGEIESLNVSVATGVTLF 240
>gi|90414465|ref|ZP_01222441.1| putative RNA methyltransferase, TrmH family protein [Photobacterium profundum 3TCK] >gi|90324470|gb|EAS41029.1| putative RNA methyltransferase, TrmH family protein [Photobacterium profundum 3TCK] (245 aa)
Score = 222, Expect = 1.2e-16, Identities = 60/202 (29%), Positives = 98/202 (48%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEK-SIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L E K  I + + +K D    HQ I+  K +   D D+ +E   ++ ++L+LD + DP N GA R + +  A +I K+  Q+ T K + G  + ++V NL+ + L+ + W V TA +  I SK    L +++G E +G+ L ++ D ++KI M SV SLNVSV+T I L+
 S:  41 LTELKDLGITIQQAGRKALDDKAKGASHQGIIARVKPAKQLNEHDLDAILE-----GSENPLLLILDGVTDPHNLGACLRNADAAGAAAVIIPKDRAAQLTATASKVACGAAEVMPLVRVTNLARTMRALQDKGVWIVGTAGEATHDIYHSKLT---GPLAIVMGAEGEGMRRLTRETCDDLIKIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 237
>gi|62423610|ref|ZP_00378770.1| COG0566: rRNA methylases [Brevibacterium linens BL2] (311 aa)
Score = 222, Expect = 1.3e-16, Identities = 66/227 (29%), Positives = 119/227 (52%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYVS----YFDELKEF----KSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ +V+EA +++ +  YV+   D ++E    + I + + +K  D+  + +HQ  GIA +   + +  +E  +  + +++ LD I DP N GAI R++ +F  G+I +   +   KTS G  +  +V NL+ +++LKK+N + V  +D E +P  F D  L ++VG+E KG+S LI  D IV I + ++ +SLN ++ A+ LY
 S:  72 GRNSVLEALREDVPATAMYVAGRIDSDDRVREAITLATKRGISMLEASKPDLDRLTDDAIHQ---GIALQIPPYDYAEPRDLLEVAAD-RAEAPLLVALDGITDPRNLGAIVRSAAAFGGHGVIIPERRAASMTAAAWKTSAGAAARIKVAQVVNLARAIDELKKQNVFVVGLDMDGEVELPELTFSRD--PLCIVVGSEGKGISRLIADKCDQIVSIPIAATTESLNAGIAAAVSLY 303
>gi|28872048|ref|NP_794667.1| RNA methyltransferase [Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000] >gi|52783312|sp|Q87VK2|RLMB_PSESM 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|28855301|gb|AAO58362.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000] (250 aa)
Score = 222, Expect = 1.4e-16, Identities = 55/194 (28%), Positives = 99/194 (51%)
 Q:  39 IKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + + + ++ D + E VHQ ++   S +   D +++  +  ++LVLD + DP N GA RT+ +   +I K+  +  V K + G  + + V NL+ L KL++  W V TA E + L ++ D+  ++I+G E KG+ L ++ D++V++ M SV SLNVSV+T + L+
 S:  50 VTIGQAERREMDAWVEGVHQGVVADVSPSQVWGEAMLDELLDR----SEGPPLLLVLDGVTDPHNLGACLRTADAAGALAVIVPKDKSATLTPAVRKVACGAAEVIPLVAVTNLARTLEKLQQRGLWVVGTA-GEAEVEL--YQQDLTGPTIIIMGAEGKGMRRLTREHCDYLVRLPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 238
>gi|154249698|ref|YP_001410523.1| RNA methyltransferase [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] >gi|154153634|gb|ABS60866.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] (234 aa)
Score = 221, Expect = 1.4e-16, Identities = 64/228 (28%), Positives = 115/228 (50%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDK---YEVVHQNILG--IAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G+ + E  N  ++ Y S     S + +L+K+ ++ ++  Y + +N+L   +E + + D  F   +  +  I++LD++QDP N GAI RT+ + V ++ K+N  +  IK S GT+ + +  NL+ + KLK + W   D + PL + K +  L ++ GNE G+ +L+K+ D +V I M + + SLNVSVS I++Y
 S:   4 YGRNVLKEILTSNHPVKLIYFS--------DSHDKELDKLIEQVKERKLPYTIAPKNVLKKLCGEEKNQGVVIDIGDFQYADESYLPENPFIVLLDQVQDPQNLGAIVRTAVAAGVNMVVLTKDNSAHVTPGSIKASAGTIFRIPIVITVNLARYIEKLKDKGVWIY--GADMRGKPLWEVKLE-RPLGIVFGNEGSGIRQLVKESCDELVSIPMKTPIDSLNVSVSAGILIY 225
>gi|165933590|ref|YP_001650379.1| 23S rRNA Gm2251 methyltransferase [Rickettsia rickettsii str. Iowa] >gi|165908677|gb|ABY72973.1| 23S rRNA Gm2251 methyltransferase [Rickettsia rickettsii str. Iowa] (240 aa)
Score = 221, Expect = 1.5e-16, Identities = 59/183 (32%), Positives = 100/183 (54%)
 Q:  52 YEVVHQNILGIAKES------SLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYL 234
      YE+V+ +IL  E+   + I  F  +E I+ N  KI +LD+I D N GAI R++ +F + II ++N  N ++ K + GT+ + +KV NL  +N LKK +W +      K +D K+V++ G+E+KG+ L+ + D++ KI +  V+SLNVS + +I+ + L
 S:  53 YEIVNNDILSKLLENQTHQGIAAKIRPIFSYNLEDIDITNPKCKIA-ILDQITDTQNIGAIIRSAAAFDINAIILPQDNSPNENGSIAKAACGTLELIPIIKVTNLRSCMNYLKKHGFWIIGLTGSANDYFTDKLISD--KIVLVFGSEDKGIRRLVAETCDYLAKIPISQRVESLNVSNAASILFHSL 238
>gi|153840466|ref|ZP_01993133.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] >gi|149745870|gb|EDM57000.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] (247 aa)
Score = 221, Expect = 1.6e-16, Identities = 58/202 (28%), Positives = 101/202 (50%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDK--YEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L + +  + + ++ +K D  +  HQ I+  K +   D D + +   + ++LVLD + DP N GA R + + VA II K+  +N TV K + G  + ++V NL+ + L+++ W V TA E + + + K   L +++G E G+ L ++ D ++KI M SV SLNVSV++ I L+
 S:  41 LNDLQVCGVSIQQMTRKTLDDKAHGANHQGIIARVKPAKQLNENDIDDILAQ-----HETPLLLVLDGVTDPHNLGACLRNADAAGVAAIIVPKDRSAPMNATVSKVACGAAEVVPLIRVTNLARTMRTLQEQGIWFVGTA-GEATHDIYQAKL-TGPLAIVMGAEGDGMRRLTRETCDDLIKIPMAGSVSSLNVSVASGICLF 237
>gi|144900864|emb|CAM77728.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Magnetospirillum gryphiswaldense MSR-1] (314 aa)
Score = 221, Expect = 1.6e-16, Identities = 51/157 (32%), Positives = 89/157 (56%)
 Q:  78 IEKINNL--NTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYL 234
      IE I L N D +++VLD++ DP N GAI R++ +F  ++  + +  T+ K++ G + + ++V N+  L +LK+ +WT  A E + L++ K  K+ +++G E +G+ L ++ D +VK+ M  V+SLNVS + AI LY L
 S:  145 IEDIGRLAQNRDHAVVMVLDQVTDPHNVGAILRSAAAFGALAVVVTDRHSPEETGTLAKSASGALEVMPLVRVTNMVRALEQLKEAGFWTAGLA-GEATQTLAQAKLS-GKIALVMGAEGEGLRRLTREHCDHLVKLPMSDLVESLNVSNAAAISLYEL 301
>gi|32033775|ref|ZP_00134060.1| COG0566: rRNA methylases [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 1 str. 4074] >gi|126207530|ref|YP_001052755.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Actinobacillus pleuropneumoniae L20] >gi|165975500|ref|YP_001651093.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 3 str. JL03] >gi|190149311|ref|YP_001967836.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 7 str. AP76] >gi|126096322|gb|ABN73150.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Actinobacillus pleuropneumoniae L20] >gi|165875601|gb|ABY68649.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 3 str. JL03] >gi|189914442|gb|ACE60694.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 7 str. AP76] (247 aa)
Score = 221, Expect = 1.7e-16, Identities = 62/202 (30%), Positives = 104/202 (51%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEV--VHQNILG-IAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKE-NYWTVCTALDEKS-IPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L E +  I + +VN++ D   VHQ I+ + + L H D D+ + + N    +L+LD + DP N GA RT+ + V +I K+  Q+ T K + G  + ++V NL+ + +L+++ N W V TA + S I +K  I  +++G E G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T + L+
 S:  40 LNELQRLGISVQQVNRQTLDNKAQGEVHQGIIAKVVPQKELNEH-DLDAILAQKQN-----PFLLILDGVTDPHNLGACLRTADAAGVDAVIVPKDKSAQLTSTARKVACGAAETVPLIRVTNLARTMRELQEQHNIWIVGTAGEATSGIYQAKLTGAI---ALVMGAEGDGMRRLTREHCDQLISIPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 237
>gi|163730244|ref|ZP_02137719.1| 23S rRNA (Gm2251)-methyltransferase [Vibrio fischeri MJ11] >gi|161396396|gb|EDQ20690.1| 23S rRNA (Gm2251)-methyltransferase [Vibrio fischeri MJ11] (247 aa)
Score = 221, Expect = 1.7e-16, Identities = 58/202 (28%), Positives = 98/202 (48%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L E   K+ ++ +K D    HQ I+   +   D D + +   TD ++LVLD + DP N GA R + + VA +I K+  + TV K + G  + ++V NL+ + L+++ W V TA +    F++ +  L +++G E G+ L ++ D ++KI M SV SLNVSV++ I L+
 S:  41 LNELTQLGFKIQELPRKTLDDKAKGANHQGIIARVTPAKQLNEHDLDDIVSQ-----TDNPLLLVLDGVTDPHNLGACLRNADAAGVAAVIVPKDKSASMTATVSKVACGAAETVPLVRVTNLARTMRALQEKGVWFVGTAGEATH---DVFQSKLTGPLAIVMGAEGDGMRRLTRETCDDLIKIPMAGSVSSLNVSVASGICLF 237
>gi|34496604|ref|NP_900819.1| RNA methyltransferase [Chromobacterium violaceum ATCC 12472] >gi|52783300|sp|Q7NYX3|RLMB_CHRVO 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|34102459|gb|AAQ58824.1| probable RNA methyltransferase [Chromobacterium violaceum ATCC 12472] (248 aa)
Score = 221, Expect = 1.8e-16, Identities = 58/201 (28%), Positives = 100/201 (49%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIIL 231
      L + ++N+KL+ V+K+ D    HQ ++ +  S  + D D +E +  ++ ++L+LD + DP N GA R + +   +I K+  +N TV K + G  + ++ V NL+ L LK  W  T + E  L F   L ++G E +G+ L ++ D +V I M +V+SLNVSVS+ ++L
 S:  42 LDKAGAENVKLHIVDKERLDSMSGNARHQGVVAMIDAS--MNYVDLDDVLENL----SEPPLLLILDGVTDPHNLGACLRVADAMGAHAVIAPKDRSATLNATVSKVACGAAEVVPYITVTNLARTLRDLKDAGVWIAGTTM-EADTDLYHFDAS-GPLAWVMGAEGEGMRRLTREHCDVLVSIPMFGTVESLNVSVSSGMVL 236
>gi|21230973|ref|NP_636890.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Xanthomonas campestris pv. campestris str. ATCC 33913] >gi|66769023|ref|YP_243785.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Xanthomonas campestris pv. campestris str. 8004] >gi|188992138|ref|YP_001904148.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Xanthomonas campestris pv. campestris] >gi|52783316|sp|Q8PAG5|RLMB_XANCP 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|21112593|gb|AAM40814.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Xanthomonas campestris pv. campestris str. ATCC 33913] >gi|66574355|gb|AAY49765.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Xanthomonas campestris pv. campestris str. 8004] >gi|167733898|emb|CAP52104.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Xanthomonas campestris pv. campestris] (249 aa)
Score = 221, Expect = 1.8e-16, Identities = 63/226 (27%), Positives = 116/226 (51%)
 Q:   7 KKAVIEAFKQN-ELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLV-VIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++ +IEA +N L+E+     ++ + K I + +VN + D  +V HQ +   + L  + + +E    + ++L+LD +QDP N GA R++ + V ++ K+  +N TV KTS G + + + V NL+ L L+K+ W  A + ++  S + D+  V +++G E G+ L ++ D +VKI M  ++SLNVSV+T + L+
 S:  26 REVLIEAGSKNPRLTEIE--------EQARRKGIDVRRVNTQALDGVGGQVRHQGVAARYAAARLWAENELEGLVEAAQG----RALVLILDGVQDPHNLGACLRSAAAAGVTAVVIPKDKSATVNATVRKTSAGAADRIPVVAVTNLARCLRDLQKQGVWLYGLAGEAEA---SLYSVDLRGNVGLVLGGEGDGLRRLTREHCDGLVKIPMPGDIESLNVSVATGVTLF 240
>gi|186681662|ref|YP_001864858.1| RNA methyltransferase [Nostoc punctiforme PCC 73102] >gi|186464114|gb|ACC79915.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Nostoc punctiforme PCC 73102] (363 aa)
Score = 221, Expect = 1.8e-16, Identities = 68/228 (29%), Positives = 116/228 (50%)
 Q:   5 FGKKAVIEAF-KQNELSEV-------YYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G+ V+ A KQ L+ +    Y S+  L + K   +++V K D Y   N G+A +++  + +  IE+ ++ TD +I+V D I DP N GAI RT+++  G++ +   I TV+K + G +   +V NLS L +LK+ +W  TA  + +  FK I  V+++G+E +G+ L ++ DF+V I +   SLN SV+ + LY
 S:  110 YGRHPVLSALQKQRNLNRIWITTRLRYDPSFHHFLLQAKENGTVIDEVEPKRLD-YLTNGANHQGVAAQTAPYGYIELADLIEQSKSV-TDP-VIVVADGITDPHNLGAIIRTAEAIGAQGLVIPQRRASGITSTVMKVAAGALENFTVSRVVNLSRALEELKEAGFWIYGTAASGSEPVHTVNFKGPI---VLVIGSEGEGLGMLTQRSCDFLVSIPLQGKTPSLNASVAAGMALY 340
>gi|188577053|ref|YP_001913982.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO99A] >gi|188521505|gb|ACD59450.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO99A] (255 aa)
Score = 220, Expect = 1.8e-16, Identities = 63/226 (27%), Positives = 117/226 (51%)
 Q:   7 KKAVIEAFKQN-ELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLV-VIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++ +IEA +N L+E+     ++ + K I + +VN + D  +V HQ +   + L  + + +E    + ++L+LD +QDP N GA R++ + V ++ K+  +N TV KTS G + + + V NL+ L L+K+ W  A + ++  S + D+  V +++G E+ G+ L ++ D +VKI M  ++SLNVSV+T + L+
 S:  26 REVLIEAGSKNPRLTEIE--------EQARRKGIDVRRVNTQALDGVAGQVRHQGVAARYAVARLWAENELEGLVEAAEG----RALVLILDGVQDPHNLGACLRSAAAAGVTAVVIPKDKSASVNATVRKTSAGAADRIPVVAVTNLARCLRDLQKQGVWLYGLAGEAEA---SLYSVDLRGNVGLVLGGESDGLRRLTREHCDGLVKIPMPGEIESLNVSVATGVTLF 240
>gi|163857018|ref|YP_001631316.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Bordetella petrii DSM 12804] >gi|163260746|emb|CAP43048.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Bordetella petrii] (245 aa)
Score = 220, Expect = 1.8e-16, Identities = 54/177 (30%), Positives = 94/177 (53%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ ++ +A+E L + D D ++ I    ++LVLD + DP N GA RT+ + V ++ ++ + +N TV + + G + + ++ V NL+ L LK+  W V T D+ + L     + ++G E +G+ L ++ D +V I M SV+SLNVSV++A+ LY
 S:  69 HQGVVALAEERLLAV--DVDEVLDTIEG----PALLLVLDGVTDPHNLGACLRTADAAGVHAVVAPRDRAVGLNSTVQRVACGAADTVPYITVTNLARTLRGLKERGVWVVGTD-DQAAGSLHTVDAR-QPMAWVMGAEGEGMRRLTRETCDQLVNIPMLGSVESLNVSVASAVCLY 237
>gi|116493236|ref|YP_804971.1| rRNA methylase [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] >gi|116103386|gb|ABJ68529.1| rRNA methylase [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] (252 aa)
Score = 220, Expect = 1.8e-16, Identities = 59/198 (29%), Positives = 101/198 (51%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      K + + + +V K  D   QN G+  +  + + D I K+   ++ IL+LD I+DP N G+I RT+ + V G+I K  + + TV KTS G + + ++V+NL  + +LK+  W  T D K   ++   + +I+GNE KG++ L K + D ++ I M  +QSLN SV+ +++Y
 S:  51 KKQGLVIQRVTKSKLDTLSN-GQNHQGVVLAVASFEYAELDD-IFKLAKAREEEPFILILDGIEDPHNLGSILRTADAAGVHGVIIPKRRAVGLTSTVAKTSAGAIERVPVVQVSNLVNAIKELKERGLWIFGT--DMKGTDYRRWDAK-GAVGLIIGNEGKGMARLTKDNVDEMLTIPMVGEIQSLNASVAAGLLIY 243
>gi|58581707|ref|YP_200723.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Xanthomonas oryzae pv. oryzae KACC10331] >gi|84623620|ref|YP_450992.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAFF 311018] >gi|58426301|gb|AAW75338.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Xanthomonas oryzae pv. oryzae KACC10331] >gi|84367560|dbj|BAE68718.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAFF 311018] (255 aa)
Score = 220, Expect = 1.8e-16, Identities = 63/226 (27%), Positives = 117/226 (51%)
 Q:   7 KKAVIEAFKQN-ELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLV-VIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++ +IEA +N L+E+     ++ + K I + +VN + D  +V HQ +   + L  + + +E    + ++L+LD +QDP N GA R++ + V ++ K+  +N TV KTS G + + + V NL+ L L+K+ W  A + ++  S + D+  V +++G E+ G+ L ++ D +VKI M  ++SLNVSV+T + L+
 S:  26 REVLIEAGSKNPRLTEIE--------EQARRKGIDVRRVNTQALDGVGGQVRHQGVAARYAVARLWAENELEGLVEAAEG----RALVLILDGVQDPHNLGACLRSAAAAGVTAVVIPKDKSASVNATVRKTSAGAADRIPVVAVTNLARCLRDLQKQGVWLYGLAGEAEA---SLYSVDLRGNVGLVLGGESDGLRRLTREHCDGLVKIPMPGEIESLNVSVATGVTLF 240
>gi|46133163|ref|ZP_00156715.2| COG0566: rRNA methylases [Haemophilus influenzae R2866] >gi|145628238|ref|ZP_01784039.1| hypothetical protein CGSHi22121_04335 [Haemophilus influenzae 22.1-21] >gi|145638336|ref|ZP_01793946.1| hypothetical protein CGSHiII_06179 [Haemophilus influenzae PittII] >gi|144980013|gb|EDJ89672.1| hypothetical protein CGSHi22121_04335 [Haemophilus influenzae 22.1-21] >gi|145272665|gb|EDK12572.1| hypothetical protein CGSHiII_06179 [Haemophilus influenzae PittII] (246 aa)
Score = 220, Expect = 1.8e-16, Identities = 62/202 (30%), Positives = 98/202 (48%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLK-KENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L E S I + VN++ DK   VHQ ++  + +   D D +   N  ++LVLD + DP N GA RT+ +   +I K+  Q+   K + G  + ++V NLS L L+  N W V TA + ++I SK    L +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T + L+
 S:  40 LNELYSLGIGVQFVNRQTLDKKADGEVHQGVIARVQAAKEFNENDLDEILA-----NKQNPLLLVLDGVTDPHNLGACLRTADAAGAVAVIVPKDKSAQLTSIARKVACGAAETVPLIRVTNLSRTLRDLQHNHNIWVVGTAGEATETIYQSKLT---GPLALVMGAEGEGMRRLTREHCDQLISIPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 237
>gi|196242228|ref|ZP_03140984.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Cyanothece sp. PCC 7425] >gi|196213722|gb|EDY08385.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Cyanothece sp. PCC 7425] (387 aa)
Score = 220, Expect = 2.2e-16, Identities = 63/228 (27%), Positives = 117/228 (51%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFK-QNELSEVYYVS-------YFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTV-CTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G+ ++ A + + +L+ ++ V+    +  L + K+ + +++V+  D+  H  GIA + +  + + D+ +E I L D ++L D I DP N GAI RT+++  G++ +  + I TV K + G + +  +V NL++ L +LK  +W   A  K I  +F  +  V++VG E G+S L ++ D +V I +   SLN SV+T + LY
 S:  130 YGRHTLLAALESERQLNRIWVVNQLRYDPRFHSLLLQAKAAGVVIDEVDYLRLDQI-TAHAKHQGIAAQVAPYSYLELDTLLENIQGL--DHPVLLAADGITDPHNLGAIIRTAEALGAQGLVVPQRRAVGITSTVAKVAAGALEHFAVARVVNLNQALEQLKAAGFWIYGMAATAAKPIYSVEFSGPV---VLVVGAEGTGLSLLAQRYCDQLVSIPLLGKTPSLNASVATGMALY 360
>gi|126696248|ref|YP_001091134.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Prochlorococcus marinus str. MIT 9301] >gi|126543291|gb|ABO17533.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Prochlorococcus marinus str. MIT 9301] (334 aa)
Score = 220, Expect = 2.2e-16, Identities = 57/151 (37%), Positives = 88/151 (58%)
 Q:  85 NTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLT 235
      N  II+ D I DP N GAI R++++F  G+I +   + TV K + G + +L+ +V NL+ L +LKK + V + D + I +S F+ +  LVV+VG+E+KG+S L +K D+I+ I +   SLN SV+ AI LY+LT
 S:  184 NCPNPIIVAFDGITDPHNVGAIIRSAEAFDCKGVIIPQRRSAGLTGTVAKVAAGALEHLHVSRVVNLNRALEELKKNGFLVVGLSGDGQ-ISISNFQ-EKAPLVVVVGSEDKGISLLTQKKCDYILSIPLKGKTSSLNASVAAAISLYHLT 332
>gi|159029966|emb|CAO90345.1| unnamed protein product [Microcystis aeruginosa PCC 7806] (288 aa)
Score = 220, Expect = 2.3e-16, Identities = 66/229 (28%), Positives = 119/229 (51%)
 Q:   4 FFGKKAVIEAFKQN-ELSEVYYVS-------YFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDE-KSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G++ V+ A ++ +L+ ++ V+    Y  L++ K+  +++V+  D+  + HQ  GIA + S  + +  IEK   +  +I++ + I DP N GAI RT+++  G++ +   + TV+K + G + YL  +V NL+ L +LK  +W  TA  KS+    I  ++VG+E +G+S L +K D +V I +   SLN SV+ A+ LY
 S:  44 LYGRRVVLTAMEEERQLNRIWVVNRLRYDPRYHTLLEKAKANGTVIDEVDDLRLDQITNKANHQ---GIAAQMSPYDYIELADLIEKAKG-KSRHPVIVIAEGITDPHNLGAIIRTAEAMGCQGVVIPQRRAAGVTSTVMKVAAGALEYLPVARVVNLNRALEELKAAGFWLYGTAAKTGKSLHTINLTGAIG---LVVGSEGEGLSLLTQKSCDELVSIPLAGKTPSLNASVAAAMALY 276
>gi|28899580|ref|NP_799185.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] >gi|52783311|sp|Q87L11|RLMB_VIBPA 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|28807816|dbj|BAC61069.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] (247 aa)
Score = 220, Expect = 2.3e-16, Identities = 58/202 (28%), Positives = 101/202 (50%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDK--YEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L + +  + + ++ +K D  +  HQ I+  K +   D D + +   + ++LVLD + DP N GA R + + VA II K+  +N TV K + G  + ++V NL+ + L+++ W V TA E + + + K   L +++G E G+ L ++ D ++KI M SV SLNVSV++ I L+
 S:  41 LNDLQVCGVSIQQMTRKTLDDKAHGANHQGIIARVKVAKQLNENDIDDILAQ-----HETPLLLVLDGVTDPHNLGACLRNADAAGVAAIIVPKDRSAPMNATVSKVACGAAEVVPLIRVTNLARTMRTLQEQGIWFVGTA-GEATHDIYQAKL-TGPLAIVMGAEGDGMRRLTRETCDDLIKIPMAGSVSSLNVSVASGICLF 237
>gi|153094246|gb|EDN75117.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Mannheimia haemolytica PHL213] (247 aa)
Score = 219, Expect = 2.4e-16, Identities = 60/202 (29%), Positives = 103/202 (50%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEV--VHQNILG-IAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLK-KENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L E +  + + +VN++ D   VHQ I+ + + L H D ++ + + N   ++L+LD + DP N GA RT+ + V +I K+  Q+ T K + G  + ++V NL+ + L+ + N W V TA + E I +K  I  +++G E G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T + L+
 S:  40 LNELQRLGVAIQQVNRQTLDNKSQGEVHQGIIARVVPQKELNEH-DLEAILSQKKN-----PLLLILDGVTDPHNLGACLRTADAAGVDAVIVPKDKSAQLTPTARKVACGAAEVMPLIRVTNLARTMRDLQERHNVWIVGTAGEAESGIYEAKLTGSI---ALVMGAEGDGMRRLTREHCDQLISIPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 237
>gi|52424529|ref|YP_087666.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Mannheimia succiniciproducens MBEL55E] >gi|52306581|gb|AAU37081.1| SpoU protein [Mannheimia succiniciproducens MBEL55E] (245 aa)
Score = 219, Expect = 2.4e-16, Identities = 64/202 (31%), Positives = 102/202 (50%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKK-ENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      LKE   I + +N++ D   VHQ I+  + +   D  +E+I + N D ++LVLD + DP N GA RT+ + V +I K+  Q+   K + G  + ++V NL+ L L++ N W V TA E + L + K I L +++G E G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T + L+
 S:  40 LKELHQLGISVQFLNRQTLDNKANGEVHQGIIARVQPAKELNEND----LERILSNNKDP-LLLVLDGVTDPHNLGACLRTADAAGVCAVIVPKDKSAQLTSIARKVACGAAEVVPLIRVTNLARTLRDLQQSHNIWVVGTA-GEATETLYQTKL-IGPLALVMGAEGDGMRRLTREHCDQLISIPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 237
>gi|107022620|ref|YP_620947.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Burkholderia cenocepacia AU 1054] >gi|116689569|ref|YP_835192.1| RNA methyltransferase [Burkholderia cenocepacia HI2424] >gi|105892809|gb|ABF75974.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Burkholderia cenocepacia AU 1054] >gi|116647658|gb|ABK08299.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Burkholderia cenocepacia HI2424] (247 aa)
Score = 219, Expect = 2.5e-16, Identities = 52/177 (29%), Positives = 93/177 (52%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ + +A+  + + +  ++ IN    ++LVLD + DP N GA R + S   +I ++ + +N T K + G + + ++ V NL+ L +LK+  W + T+ DE S L + K D  + +++G E +G+ L +  D ++ I M SV+SLNVSV++ + LY
 S:  69 HQGV--VARVEDMPLAQNLSELLDGING----PALLLVLDGVTDPHNLGACLRVADSAGAHAVIAPRDRAVGLNATAAKVASGAADTVPYITVTNLARALRELKEAGVWIIGTS-DEASATLYETKLD-GPVALVMGAEGEGMRRLTRDTCDEVMSIPMAGSVESLNVSVASGVCLY 237
>gi|146329073|ref|YP_001209512.1| RNA methyltransferase [Dichelobacter nodosus VCS1703A] >gi|146232543|gb|ABQ13521.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Dichelobacter nodosus VCS1703A] (242 aa)
Score = 219, Expect = 2.6e-16, Identities = 65/198 (32%), Positives = 107/198 (54%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      K+ I++ V + + D  +V HQ  GIA E L+   ++ + I+ + ++ ILVLD IQDP N GA RT+ + V ++  +  I  V K + G  L  +V NL  + +K++ W V A + EKS+  F D++ LV+IVGNE KG+  +++ D++ I M +++SLNVSV+ I+L+
 S:  43 KAAQIEIITVPRHYIDHRLPDVRHQ---GIAGECRLSAQAS--NWQQAISGV--ERPFILVLDSIQDPHNLGACLRTAMAAGVDAVVLPNSCAADITPVVRKIACGAAEALAIFRVANLKREVEMMKEKGLWVVGGAGEAEKSL----FDLDLSGGLVMIVGNEEKGIHYGLRQTCDWLAAIPMAETMESLNVSVACGIMLF 233
>gi|15644487|ref|NP_229539.1| hypothetical protein TM1741 [Thermotoga maritima MSB8] >gi|4982318|gb|AAD36806.1|AE001812_16 conserved hypothetical protein [Thermotoga maritima MSB8] (242 aa)
Score = 219, Expect = 2.6e-16, Identities = 79/230 (34%), Positives = 125/230 (54%)
 Q:   3 KFFGKKAVIEAFKQN-ELSEVYYV------SYFDEL-KEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFD------SFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + +G+K + EA + N + +V++    SYF L KE + + IK +   F+ E + +N+ G K  +   FD   S +E+I  T  I+L LD+IQDP N GAI RTS   GII K+ +++ ETV+K S GTV    V NL+ + +LK++ WT + +D  I  F     + GNE +G+ L+++ D +V I M++ + SLNVSVS ++L+
 S:   2 RVYGRKILEEALRNNVPIKKVFFQKMKNPGSYFLSLVKEVEKRGIKYS------FESEERL-KNLSGTKKHQGVV----FDIGEYRYSSVEEILEAKTPPLIVL-LDQIQDPHNLGAIVRTSVGAGANGIIIPKDKSVKVTETVVKVSAGTVFRARIAVVTNLARTIEELKEKGVWTYASDIDGTPIYEEDFTFPT---AFVFGNEGEGIRRLVREKCDRVVTIPMENDIDSLNVSVSVGVVLF 230
>gi|78047165|ref|YP_363340.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Xanthomonas campestris pv. vesicatoria str. 85-10] >gi|78035595|emb|CAJ23264.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Xanthomonas campestris pv. vesicatoria str. 85-10] (249 aa)
Score = 219, Expect = 2.6e-16, Identities = 63/226 (27%), Positives = 116/226 (51%)
 Q:   7 KKAVIEAFKQN-ELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLV-VIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++ +IEA +N L+E+     ++ + K I + +VN + D  +V HQ +   + L  + + +E    + ++L+LD +QDP N GA R++ + V ++ K+  +N TV KTS G + + + V NL+ L L+K+ W  A + ++  S + D+  V +++G E G+ L ++ D +VKI M  ++SLNVSV+T + L+
 S:  26 REVLIEAGSKNPRLTEIE--------EQARRKGIDVRRVNTQALDGVGGQVRHQGVAARYAAARLWAENELEGLVEAAEG----RALVLILDGVQDPHNLGACLRSAAAAGVTAVVIPKDKSATVNATVRKTSAGAADRIPVVAVTNLARCLRDLQKQGVWLYGLAGEAEA---SLYSVDLRGNVGLVLGGEADGLRRLTREHCDGLVKIPMPGEIESLNVSVATGVTLF 240
>gi|126665195|ref|ZP_01736178.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Marinobacter sp. ELB17] >gi|126630565|gb|EBA01180.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Marinobacter sp. ELB17] (266 aa)
Score = 219, Expect = 2.6e-16, Identities = 60/189 (31%), Positives = 99/189 (52%)
 Q:  44 VNKKFFD-KYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKK-IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      V++K D +  VHQ I+  ES   D + +   N++K  +L+LD + DP N GA RT+ + V +I K+  +   K + G  + F++V NL+ +L L+++ W V TA E SI L  + D+  L +++G E KG+ L ++ D ++ I M  V+SLNVSV++ + LY
 S:  73 VHRKLLDSRVAGVHQGIVASVSESREWSEDDLLAMLA-----NSEKPPFLLILDGVTDPHNLGACMRTADAVGVQAVIVPKDKSATLTPVARKVACGAAETVPFVRVTNLARLLRTLQEQGVWLVGTA-GEASITLH--QADLTGPLALVMGAEGKGMRRLTREHCDQLINIPMVGDVESLNVSVASGVCLY 256
>gi|149200224|ref|ZP_01877246.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Lentisphaera araneosa HTCC2155] >gi|149136666|gb|EDM25097.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Lentisphaera araneosa HTCC2155] (197 aa)
Score = 219, Expect = 2.7e-16, Identities = 54/160 (33%), Positives = 86/160 (53%)
 Q:  73 DFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIV-GNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + +SF+E   +   +L+LD +QDP N GA RT+  V +I K+N  I +TV+ S G +   +V N++ + KLKK  W  T+ D+  L + +D+  V +V G+E KG+ L ++ DF++ I M +V LNVSV+T + LY
 S:  36 ELESFLE-----SKKTPFVLILDGVQDPHNLGACIRTANGAGVDAVIIPKDNAAPITDTVMSVSCGGASNTAIFRVVNIARTMEKLKKIGVWIAGTS-DKADQDL--YNSDLKGPVALVMGSEGKGMRRLTEEKCDFLLTIPMGGTVPCLNVSVATGVCLY 188
>gi|77977627|ref|ZP_00833071.1| COG0566: rRNA methylases [Yersinia intermedia ATCC 29909] (246 aa)
Score = 219, Expect = 2.8e-16, Identities = 54/178 (30%), Positives = 89/178 (50%)
 Q:  55 VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      VHQ I+  +E    D + +E +   D  +LVLD + DP N GA R++ + V +I ++  Q+N  K + G  + +KV NL+ L L++ N W V TA E  L + K   + +++G E +G+ L ++ D ++ I M +V SLNVSV+T + L+
 S:  66 VHQGIVARVREGRQYQENDLPALLESV-----DMPFLLVLDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPRDRSAQLNAIAKKVASGAAENVPLIKVTNLARTLRLLQEHNVWIVGTA-GEADHTLYQSKM-TGPMALVMGAEGEGMRRLTREHCDELISIPMAGTVSSLNVSVATGVCLF 236
>gi|187478616|ref|YP_786640.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Bordetella avium 197N] >gi|115423202|emb|CAJ49733.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Bordetella avium 197N] (246 aa)
Score = 219, Expect = 2.9e-16, Identities = 53/177 (29%), Positives = 93/177 (52%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ +L +A E L +  D +++I     +L+LD + DP N GA RT+ + V +I ++ + +N TV + + G + + ++ V NL+ + +LK+  W V T D+ S +     + ++G E +G+ L ++ D +V I M SV+SLNVSV++A+ LY
 S:  69 HQGVLAVADERQLAV--GIDEVLDEI----VGPAFLLILDGVTDPHNLGACLRTADAAGVHAVIAPRDRAVGLNSTVQRVACGAADTVPYITVTNLARTMRELKERGVWLVGTD-DQASHDMHAIDAR-QPMAWVMGAEGEGMRRLTRETCDELVNIPMLGSVESLNVSVASAVCLY 237
>gi|167626521|ref|YP_001677021.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Francisella philomiragia subsp. philomiragia ATCC 25017] >gi|167596522|gb|ABZ86520.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Francisella philomiragia subsp. philomiragia ATCC 25017] (248 aa)
Score = 219, Expect = 2.9e-16, Identities = 63/177 (35%), Positives = 88/177 (49%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEK-INNLNTDKK--IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQNI I     DF ++ E I NL  K  IL+LD +QDP NFGA R++ S + II K+N  +N TV K + G  +  + V NL+ + KLK+  W + A +   S  D  + ++ G E G+ + K  DF+ K+ M  V SLNVSV+T I LY
 S:  68 HQNIFAIEI-------NDFKTYSENDIENLIPQDKNAFILILDNVQDPHNFGACIRSAHSAGIDFIIIPKDNSAPVNATVKKVACGAAEHTKIVVVTNLARAIEKLKQLGVWIIGLAGEANDSLYSMNLAD--SVAIVAGAEGSGMRQRTKASCDFLAKLPMLGEVSSLNVSVATGIALY 238
>gi|77456761|ref|YP_346266.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Pseudomonas fluorescens PfO-1] >gi|77380764|gb|ABA72277.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Pseudomonas fluorescens PfO-1] (255 aa)
Score = 219, Expect = 3.0e-16, Identities = 66/232 (28%), Positives = 117/232 (50%)
 Q:   1 MKKFFGKKAVIEAF--------KQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKN-IKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++K +G AV EA     KQ L+E     L E ++N +++ + ++ D + E VHQ ++   S +   D +++     ++LVLD + DP N GA R++ +   +I K+  +  V K + G  + + V NL+ L KL++  W V TA + +  +S + D+  ++I+G E KG+ L ++ D++V + M SV SLNVSV+T + L+
 S:   4 LEKIYGVHAV-EALLRHHPKRVKQIWLAESRNDPRVQTLIELANENRVQIGQAERREMDAWVEGVHQGVVADVSPSQVWGEAMLDELLDRTEG----APLLLVLDGVTDPHNLGACLRSADAAGALAVIVPKDKSATLTPVVRKVACGAAEVIPLVAVTNLARTLEKLQQRGLWIVGTAGEAE---VSIYDQDLTGPTILIMGAEGKGMRRLTREHCDYLVHLPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 238
>gi|148270170|ref|YP_001244630.1| RNA methyltransferase [Thermotoga petrophila RKU-1] >gi|170288875|ref|YP_001739113.1| RNA methyltransferase [Thermotoga sp. RQ2] >gi|147735714|gb|ABQ47054.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Thermotoga petrophila RKU-1] >gi|170176378|gb|ACB09430.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Thermotoga sp. RQ2] (242 aa)
Score = 219, Expect = 3.0e-16, Identities = 73/230 (31%), Positives = 120/230 (52%)
 Q:   3 KFFGKKAVIEAFKQN-ELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLT--IHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + +G+K + EA + N + +V++  +  F S  ++ K  K+ + E  +N+ G K  +  I   S +E+I  T  I+L LD+IQDP N GAI RTS   GII K+ +++ ETV+K S+GTV    V NL+ + +LK++ WT + +D  I  F     + GNE +G+ L+++ D +V I M++ + SLNVSVS ++L+
 S:   2 RVYGRKILEEALRNNVPIKKVFFQKMQNPGSYFLSLVEEVEKRGIKYSFESEEKLKNLSGTKKHQGVVFDIEEYRYSSVEEILEAKTPPLIVL-LDQIQDPHNLGAIVRTSVGAGANGIIIPKDKSVKVTETVVKVSVGTVFRARIAVVTNLARTIEELKEKGVWTYASDIDGTPIYEEDFTFPT---AFVFGNEGEGIRRLVREKCDRVVTIPMENDIDSLNVSVSVGVVLF 230
>gi|27364705|ref|NP_760233.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Vibrio vulnificus CMCP6] >gi|37681244|ref|NP_935853.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Vibrio vulnificus YJ016] >gi|52783298|sp|Q7MH13|RLMB_VIBVY 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|52783314|sp|Q8DCT8|RLMB_VIBVU 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|27360850|gb|AAO09760.1|AE016801_79 rRNA methylases [Vibrio vulnificus CMCP6] >gi|37199995|dbj|BAC95824.1| rRNA methylase [Vibrio vulnificus YJ016] (247 aa)
Score = 219, Expect = 3.0e-16, Identities = 57/202 (28%), Positives = 99/202 (49%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDK--YEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L E +  + L ++ +K D  +  HQ I+  K +   D D + K     ++L+LD + DP N GA R + + VA +I K+  + TV K + G  + ++V NL+ + L+++ W V TA E + + + K   L +++G E G+ L ++ D ++KI M +V SLNVSV++ I L+
 S:  41 LNELQMVGVSLQQMTRKTLDDKAHGANHQGIIARVKPAKQLNENDLDDILAK-----HASPLLLILDGVTDPHNLGACLRNADAAGVAAVIVPKDKSAPMTATVSKVACGAAETVPLVRVTNLARTMRHLQEQGIWIVGTA-GEATHDIYQAKL-TGSLAIVMGAEGDGMRRLTRETCDDLIKIPMAGAVSSLNVSVASGICLF 237
>gi|21242319|ref|NP_641901.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Xanthomonas axonopodis pv. citri str. 306] >gi|52783317|sp|Q8PM64|RLMB_XANAC 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|21107751|gb|AAM36437.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Xanthomonas axonopodis pv. citri str. 306] (249 aa)
Score = 219, Expect = 3.0e-16, Identities = 63/226 (27%), Positives = 116/226 (51%)
 Q:   7 KKAVIEAFKQN-ELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLV-VIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++ +IEA +N L+E+     ++ + K I + +VN + D  +V HQ +   + L  + + +E    + ++L+LD +QDP N GA R++ + V ++ K+  +N TV KTS G + + + V NL+ L L+K+ W  A + ++  S + D+  V +++G E G+ L ++ D +VKI M  ++SLNVSV+T + L+
 S:  26 REVLIEAGSKNPRLTEIE--------EQARRKGIDVRRVNTQALDGVGGQVRHQGVAARYAAARLWAENELEGLVEAA----AGRALVLILDGVQDPHNLGACLRSAAAAGVTAVVIPKDKSATVNATVRKTSAGAADRIPVVAVTNLARCLRDLQKQGVWLYGLAGEAEA---SLYSVDLRGNVGLVLGGEADGLRRLTREHCDGLVKIPMPGEIESLNVSVATGVTLF 240
>gi|15838579|ref|NP_299267.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Xylella fastidiosa 9a5c] >gi|52783331|sp|Q9PC00|RLMB_XYLFA 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|9107096|gb|AAF84787.1|AE004018_3 tRNA/rRNA methyltransferase [Xylella fastidiosa 9a5c] (249 aa)
Score = 218, Expect = 3.2e-16, Identities = 58/198 (29%), Positives = 106/198 (53%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDI-NKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + K I++ +V + D   V HQ +  A+ +++ + + D ++ + +  + ++LVLD +QDP N GA R++ + V +I K+ + IN TV KTS G + L + V NL+ L +L+K++ W    E   S + D+ K+ +++G E G+ L ++ D + +I M  V+SLNVSV+ + L+
 S:  47 RRKGIEVRRVTTQALDGVGGGVRHQGV--AARYAAVRLWEEHD--LKDLVDAAGGQALLLVLDGVQDPHNLGACLRSAAAAGVTAVIIPKDKSVGINATVRKTSSGAADRLPVIAVVNLARSLRELQKQDVWIYGL---EGEAETSLYALDLRGKVALVLGGEADGLRRLTREHCDVLARIPMPGEVESLNVSVAAGVTLF 240
>gi|70734080|ref|YP_257720.1| RNA methyltransferase [Pseudomonas fluorescens Pf-5] >gi|68348379|gb|AAY95985.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Pseudomonas fluorescens Pf-5] (254 aa)
Score = 218, Expect = 3.5e-16, Identities = 53/194 (27%), Positives = 97/194 (50%)
 Q:  39 IKLNKVNKKFFDKY-EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + + + ++ D + E VHQ ++   S +   D +++     ++LVLD + DP N GA RT+ +   ++ K+  + TV K + G  + + V NL+ L KL++  W V TA + +   + D+  ++I+G E KG+ L ++ D++V++ M SV SLNVSV+T + L+
 S:  50 VSVGQAERREMDAWVEGVHQGVVAEVSPSQVWGEAMLDELLDRTEG----APLLLVLDGVTDPHNLGACLRTADAAGALAVLVPKDKSATLTPTVRKVACGAAEVIPLVAVTNLARTLEKLQQRGLWIVGTAGEAEQ---ELYDQDLTGPTIIIMGAEGKGMRRLTREHCDYLVRLPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 238
>gi|90581367|ref|ZP_01237163.1| putative RNA methyltransferase, TrmH family protein [Vibrio angustum S14] >gi|90437477|gb|EAS62672.1| putative RNA methyltransferase, TrmH family protein [Vibrio angustum S14] (244 aa)
Score = 218, Expect = 3.6e-16, Identities = 57/202 (28%), Positives = 96/202 (47%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEK-SIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + E +S I + + +K D    HQ I+  +    D D +   + + ++L+LD + DP N GA R + +   +I K+  Q+N T K + G  + ++V NL+ + L+ + W V TA +  I SK    L +++G E +G+ L ++ D ++KI M SV SLNVSV+T I L+
 S:  41 VTELQSLGITIQEAGRKALDDKVKGASHQGIVARVRPGKQYNENDLDDLL-----VGKENPLLLILDGVTDPHNLGACLRNADAAGAVAVIVPKDRSAQLNATASKVACGAAEIMPLVRVTNLARTMRALQDKGVWIVGTAGEATHDIYQSKLT---GPLAIVMGAEGEGMRRLTRETCDDLIKIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 237
>gi|123440768|ref|YP_001004760.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica 8081] >gi|122087729|emb|CAL10514.1| putative methylase [Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica 8081] (246 aa)
Score = 218, Expect = 3.7e-16, Identities = 54/178 (30%), Positives = 89/178 (50%)
 Q:  55 VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      VHQ I+  +E    D + +E +   +  +LVLD + DP N GA R++ + V +I ++  Q+N  K + G  + +KV NL+ L L++ N W V TA E  L + K   + +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T + L+
 S:  66 VHQGIVARVREGRQYQENDLPALLESV-----ETPFLLVLDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPRDRSAQLNAIAKKVASGAAENVPLIKVTNLARTLRVLQEHNVWIVGTA-GEADHTLYQSKM-TGPMALVMGAEGEGMRRLTREHCDELISIPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 236
>gi|89075975|ref|ZP_01162347.1| putative RNA methyltransferase, TrmH family protein [Photobacterium sp. SKA34] >gi|89048324|gb|EAR53903.1| putative RNA methyltransferase, TrmH family protein [Photobacterium sp. SKA34] (244 aa)
Score = 218, Expect = 3.7e-16, Identities = 57/202 (28%), Positives = 96/202 (47%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEK-SIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + E +S I + + +K D    HQ I+  +    D D +   + + ++L+LD + DP N GA R + +   +I K+  Q+N T K + G  + ++V NL+ + L+ + W V TA +  I SK    L +++G E +G+ L ++ D ++KI M SV SLNVSV+T I L+
 S:  41 VTELQSLGITIQEAGRKALDDKVKGASHQGIVARVRPGKQYNENDLDDLL-----VGKESPLLLILDGVTDPHNLGACLRNADAAGAVAVIVPKDRSAQLNATASKVACGAAEIMPLVRVTNLARTMRALQDKGVWIVGTAGEATHDIYQSKLT---GPLAIVMGAEGEGMRRLTRETCDDLIKIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 237
>gi|16120716|ref|NP_404029.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Yersinia pestis CO92] >gi|22124552|ref|NP_667975.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Yersinia pestis KIM] >gi|45440391|ref|NP_991930.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001] >gi|51594785|ref|YP_068976.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Yersinia pseudotuberculosis IP 32953] >gi|108809893|ref|YP_653809.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Yersinia pestis Antiqua] >gi|108813450|ref|YP_649217.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Yersinia pestis Nepal516] >gi|145600840|ref|YP_001164916.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Yersinia pestis Pestoides F] >gi|150260575|ref|ZP_01917303.1| putative methylase [Yersinia pestis CA88-4125] >gi|153949503|ref|YP_001402598.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Yersinia pseudotuberculosis IP 31758] >gi|162419936|ref|YP_001605270.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Yersinia pestis Angola] >gi|165926787|ref|ZP_02222619.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Yersinia pestis biovar Orientalis str. F1991016] >gi|165936560|ref|ZP_02225128.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Yersinia pestis biovar Orientalis str. IP275] >gi|166011869|ref|ZP_02232767.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Yersinia pestis biovar Antiqua str. E1979001] >gi|166213970|ref|ZP_02240005.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Yersinia pestis biovar Antiqua str. B42003004] >gi|167400679|ref|ZP_02306188.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Yersinia pestis biovar Antiqua str. UG05-0454] >gi|167419264|ref|ZP_02311017.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Yersinia pestis biovar Orientalis str. MG05-1020] >gi|167423260|ref|ZP_02315013.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Yersinia pestis biovar Mediaevalis str. K1973002] >gi|167467834|ref|ZP_02332538.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Yersinia pestis FV-1] >gi|170026005|ref|YP_001722510.1| RNA methyltransferase [Yersinia pseudotuberculosis YPIII] >gi|186893793|ref|YP_001870905.1| RNA methyltransferase [Yersinia pseudotuberculosis PB1/+] >gi|52783320|sp|Q8ZIV4|RLMB_YERPE 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|21957351|gb|AAM84226.1|AE013666_6 hypothetical protein y0638 [Yersinia pestis KIM] >gi|45435247|gb|AAS60807.1| putative methylase [Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001] >gi|51588067|emb|CAH19673.1| putative methylase [Yersinia pseudotuberculosis IP 32953] >gi|108777098|gb|ABG19617.1| methylase [Yersinia pestis Nepal516] >gi|108781806|gb|ABG15864.1| putative methylase [Yersinia pestis Antiqua] >gi|115346195|emb|CAL19063.1| putative methylase [Yersinia pestis CO92] >gi|145212536|gb|ABP41943.1| methylase [Yersinia pestis Pestoides F] >gi|149289983|gb|EDM40060.1| putative methylase [Yersinia pestis CA88-4125] >gi|152960998|gb|ABS48459.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Yersinia pseudotuberculosis IP 31758] >gi|162352751|gb|ABX86699.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Yersinia pestis Angola] >gi|165915676|gb|EDR34285.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Yersinia pestis biovar Orientalis str. IP275] >gi|165921410|gb|EDR38634.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Yersinia pestis biovar Orientalis str. F1991016] >gi|165989228|gb|EDR41529.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Yersinia pestis biovar Antiqua str. E1979001] >gi|166204765|gb|EDR49245.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Yersinia pestis biovar Antiqua str. B42003004] >gi|166963258|gb|EDR59279.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Yersinia pestis biovar Orientalis str. MG05-1020] >gi|167050047|gb|EDR61455.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Yersinia pestis biovar Antiqua str. UG05-0454] >gi|167057430|gb|EDR67176.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Yersinia pestis biovar Mediaevalis str. K1973002] >gi|169752539|gb|ACA70057.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Yersinia pseudotuberculosis YPIII] >gi|186696819|gb|ACC87448.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Yersinia pseudotuberculosis PB1/+] (246 aa)
Score = 218, Expect = 3.7e-16, Identities = 54/178 (30%), Positives = 89/178 (50%)
 Q:  55 VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      VHQ I+  +E    D + +E +   +  +LVLD + DP N GA R++ + V +I ++  Q+N  K + G  + +KV NL+ L L++ N W V TA E  L + K   + +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T + L+
 S:  66 VHQGIVARVREGRQYQENDLPALLESV-----ETPFLLVLDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPRDRSAQLNAIAKKVASGAAENVPLIKVTNLARTLRVLQEHNVWIVGTA-GEADHTLYQSKM-TGPMALVMGAEGEGMRRLTREHCDELISIPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 236
>gi|110600085|ref|ZP_01388313.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Geobacter sp. FRC-32] >gi|110549160|gb|EAT62358.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Geobacter sp. FRC-32] (245 aa)
Score = 218, Expect = 3.7e-16, Identities = 47/143 (32%), Positives = 82/143 (57%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLV-VIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++LVLD +QDP N GA+ R++   G+I K+ + +  V K S G + +  +V N+++ L++LK  +W   D +S P+S F+ +  V +++G+E +G+ L+KK D +V I +  V SLN SV+ I+L+
 S:  96 LLLVLDGVQDPHNLGALIRSAACAGAQGVIIPKDRAVGVTAAVEKASAGAIETIAVAEVTNIAQTLDELKAAGFWIY--GADGES-PISIFEQKLTGAVALVIGSEGEGIRPLVKKRCDILVSIPLKGGVNSLNASVAGGIMLF 236
>gi|161869843|ref|YP_001599012.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB [Neisseria meningitidis 053442] >gi|161595396|gb|ABX73056.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB [Neisseria meningitidis 053442] (234 aa)
Score = 217, Expect = 4.0e-16, Identities = 61/224 (27%), Positives = 115/224 (51%)
 Q:   8 KAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDI-NKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIIL 231
      K+++E + Q  S+    + L++ ++NI++ V+  D    HQ + G  S  +H +   + + NL ++ ++L+LD I DP N GA RT+ + V +I K+  +N TV K + G  + ++ V NL+ L +LK+  W + T + +S   + ++ ++  ++GNE G+ L ++ D +V I M +V+S+NVSVS ++L
 S:   6 KSIVELYIQEGKSDA---RTREVLEKAANENIRVYFVDTTRLDAISKGARHQGVAGFIDASKNHVHLE-----DVLENL-SEPPLLLILDGITDPHNLGACLRTADAMGVHAVIAPKDKSAGLNATVSKVACGAAETVPYITVTNLARTLRELKEYGIWIIGTDMSGES---DLYHCNLPDRAAWVMGNEGDGMRRLTREHCDMLVSIPMFGTVESMNVSVSAGMVL 220
>gi|170730155|ref|YP_001775588.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Xylella fastidiosa M12] >gi|167964948|gb|ACA11958.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Xylella fastidiosa M12] (249 aa)
Score = 217, Expect = 4.3e-16, Identities = 57/198 (28%), Positives = 106/198 (53%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDI-NKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + K I++ +V + D   V HQ +  A+ +++ + + D ++ + +  + ++LVLD +QDP N GA R++ + V +I K+ + IN TV KTS G + L + V NL+ L +L+K++ W  A   + S + D+  + +++G E G+ L ++ D + +I M  V+SLNVSV+ + L+
 S:  47 RRKGIEVRRVTTQALDGVGGGVRHQGV--AARYAAVRLWEEHD--LKDLVDAAGGQALLLVLDGVQDPHNLGACLRSAAAAGVTAVIISKDKSVGINATVRKTSSGAADRLPVIAVVNLARSLRELQKQDVWIYGLA---GEVETSLYALDLRGNVALVLGGEADGLRRLTREHCDVLARIPMPGEVESLNVSVAAGVTLF 240
>gi|157804038|ref|YP_001492587.1| elongation factor Tu [Rickettsia canadensis str. McKiel] >gi|157785301|gb|ABV73802.1| elongation factor Tu [Rickettsia canadensis str. McKiel] (239 aa)
Score = 217, Expect = 4.4e-16, Identities = 62/190 (32%), Positives = 105/190 (55%)
 Q:  45 NKKFFD--KYEVVHQNILGIAKES------SLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYL 234
      NKK   YE+V+ +IL  E+   + +  F  +E I+ N  KI +LD+I D N GAI R++ +F + I+ ++N  + + K + GT+ + +KV NL  +N LKK +W +      +KF T NK+ ++ G+E+KG+ +L++K D++ KI +  V+SLNVS + +II + L
 S:  44 NKKLIGTRSYEIVNNDILSKLLENQTHQGIAAKVRPIFSYNLEDIDIKNPKCKIT-ILDQITDTQNIGAIIRSAAAFDINAILLPQDNAPNESGGIAKAACGTLELIPIIKVTNLRSCMNYLKKHGFWIIGLTGSANDYFTNKFIT--NKIALVFGSEDKGMRKLVEKTCDYLAKIPISKRVESLNVSNAASIIFHLL 238
>gi|90408972|ref|ZP_01217104.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Psychromonas sp. CNPT3] >gi|90309920|gb|EAS38073.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Psychromonas sp. CNPT3] (246 aa)
Score = 217, Expect = 4.6e-16, Identities = 53/177 (29%), Positives = 91/177 (51%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEK-SIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ +L  K + +  D +S +E +  T+  +L+LD + DP N GA R++ + V +I K+N  +  V K + G  + ++V NL+ + L+ + W  TA +  S+  +F  I  + +G E+KG+ L ++ D ++K+ M SV SLNVSV+T I L+
 S:  69 HQGVLARIKIAKVLNDNDLESLLENL----TEAPFLLILDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIIPKDNSASLTPVVRKVACGAAESVALIQVTNLARCMRSLQDKGIWIYGTAGEATGSVYDCQFSGGI---AIAMGAEDKGLRRLTREHCDALIKLPMAGSVSSLNVSVATGICLF 239
>gi|156932411|ref|YP_001436327.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Enterobacter sakazakii ATCC BAA-894] >gi|156530665|gb|ABU75491.1| hypothetical protein ESA_00190 [Enterobacter sakazakii ATCC BAA-894] (243 aa)
Score = 217, Expect = 4.7e-16, Identities = 57/199 (28%), Positives = 98/199 (49%)
 Q:  34 FKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +++ + +  N+++ D+   VHQ I+  K    D  +     + +L+LD + DP N GA R++ + V +I K+  Q+N T K + G  + ++V NL+ + L++EN W V TA E  L + K   L +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T I L+
 S:  43 LEAQGVPVQVANRQWLDEKADGAVHQGIVARVKPGRQYGENDLPDLLAA-----HAQPFLLILDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPKDRSAQLNATAKKVACGAAESVPLIRVTNLARTMRLLQEENVWIVGTA-GEADHTLYQSKM-TGPLALVMGAEGEGMRRLTREHCDELISIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 236
>gi|34581366|ref|ZP_00142846.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Rickettsia sibirica 246] >gi|28262751|gb|EAA26255.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Rickettsia sibirica 246] (240 aa)
Score = 217, Expect = 4.7e-16, Identities = 62/195 (31%), Positives = 105/195 (53%)
 Q:  40 KLNKVNKKFFDK--YEVVHQNILGIAKES------SLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYL 234
      K+ + NKK   YE+V+ +IL  E+   + I  F  +E I+ N  KI +LD+I D N G I R++ +F + II ++N  + ++ K + GT+ + +KV NL  +N LKK +W +      K +D K+V++ G+E+KG+ L+ + D++ KI +  V+SLNVS + +II + L
 S:  39 KIFETNKKLIGTRAYEIVNNDILSKLLENQTHQGIAAKIRPIFSYNLEDIDITNPKCKIA-ILDQITDTQNIGTIIRSAAAFDINAIILPQDNSPNESGSIAKAACGTLELIPIIKVTNLRSCMNYLKKHGFWIIGLTGSANDYFTDKLISD--KIVLVFGSEDKGIRRLVAETCDYLAKIPISQRVESLNVSNAASIIFHSL 238
>gi|15892932|ref|NP_360646.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Rickettsia conorii str. Malish 7] >gi|15620124|gb|AAL03547.1| tRNA/rRNA methyltransferase [EC:2.1.1.-] [Rickettsia conorii str. Malish 7] (240 aa)
Score = 217, Expect = 4.8e-16, Identities = 62/192 (32%), Positives = 105/192 (54%)
 Q:  43 KVNKKFFDK--YEVVHQNILGIAKES------SLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYL 234
      + NKK   YE+V+ +IL  E+   + I  F  +E I+ N  KI +LD+I D N GAI R++ +F + II ++N  + ++ K + GT+ + +KV NL  +N LKK +W +      +K +D K+V++ G+E+KG+ L+ + D++ KI +  V+SLNVS + +II + L
 S:  42 ETNKKLIGTRAYEIVNNDILSKLLENQTHQGIAAKIRPIFSYNLEDIDITNPKCKIA-ILDQITDTQNIGAIIRSAAAFDINAIILPQDNSPNESGSIAKAACGTLELIPIIKVTNLRSCMNYLKKHGFWIIGLTGSANDYFTNKLISD--KIVLVFGSEDKGIRRLVVETCDYLAKIPISQRVESLNVSNAASIIFHSL 238
>gi|119776198|ref|YP_928938.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Shewanella amazonensis SB2B] >gi|119768698|gb|ABM01269.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Shewanella amazonensis SB2B] (240 aa)
Score = 216, Expect = 5.4e-16, Identities = 54/194 (27%), Positives = 98/194 (50%)
 Q:  39 IKLNKVNKKFFDKY--EVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      IK + +K D+   HQ I+  + + +  D ++ ++   T+  +L+LD + DP N GA R + + V G+I K+N  + TV K + G  +  +V NL+ + ++++  W  TA + S  + ++ ++  L + +G E KG+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T I L+
 S:  44 IKAQQAARKTLDEKAESTQHQGIIIRVRPAKVLTENDLEALLDA-----TETPFLLILDGVTDPHNLGACLRNADAAGVHGVIVPKDNSAGLTPTVSKVACGAAETVPLFQVTNLARTMKRIQERGVWIAGTAGEADS---TLYEANLKGPLAIAMGAEGKGLRRLSREGCDTLISIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 232
>gi|71275861|ref|ZP_00652145.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Xylella fastidiosa Dixon] >gi|71899357|ref|ZP_00681517.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Xylella fastidiosa Ann-1] >gi|71163439|gb|EAO13157.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Xylella fastidiosa Dixon] >gi|71730871|gb|EAO32942.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Xylella fastidiosa Ann-1] (249 aa)
Score = 216, Expect = 5.4e-16, Identities = 57/198 (28%), Positives = 106/198 (53%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDI-NKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + K I++ +V + D   V HQ +  A+ +++ + + D ++ + +  + ++LVLD +QDP N GA R++ + V +I K+ + IN TV KTS G + L + V NL+ L +L+K++ W  A   + S + D+  + +++G E G+ L ++ D + +I M  V+SLNVSV+ + L+
 S:  47 RRKGIEVRRVTTQALDGVGGGVRHQGV--AARYAAVRLWEEHD--LKDLVDAAGGQALLLVLDGVQDPHNLGACLRSAAAAGVTAVIIPKDKSVGINATVRKTSSGAADRLPVIAVVNLARSLRELQKQDVWIYGLA---GEVETSLYALDLRGNVALVLGGEADGLRRLTREHCDVLARIPMPGEVESLNVSVAAGVTLF 240
>gi|28198726|ref|NP_779040.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Xylella fastidiosa Temecula1] >gi|71897946|ref|ZP_00680151.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Xylella fastidiosa Ann-1] >gi|182681419|ref|YP_001829579.1| RNA methyltransferase [Xylella fastidiosa M23] >gi|52783310|sp|Q87D65|RLMB_XYLFT 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|28056817|gb|AAO28689.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Xylella fastidiosa Temecula1] >gi|71732190|gb|EAO34245.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Xylella fastidiosa Ann-1] >gi|182631529|gb|ACB92305.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Xylella fastidiosa M23] (249 aa)
Score = 216, Expect = 5.4e-16, Identities = 57/198 (28%), Positives = 106/198 (53%)
 Q:  35 KSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDI-NKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + K I++ +V + D   V HQ +  A+ +++ + + D ++ + +  + ++LVLD +QDP N GA R++ + V +I K+ + IN TV KTS G + L + V NL+ L +L+K++ W  A   + S + D+  + +++G E G+ L ++ D + +I M  V+SLNVSV+ + L+
 S:  47 RRKGIEVRRVTTQALDGVGGGVRHQGV--AARYAAVRLWEEHD--LKDLVDAAGGQALLLVLDGVQDPHNLGACLRSAAAAGVTAVIIPKDKSVGINATVRKTSSGAADRLPVIAVVNLARSLRELQKQDVWIYGLA---GEVETSLYALDLRGNVALVLGGEADGLRRLTREHCDVLARIPMPGEVESLNVSVAAGVTLF 240
>gi|23465262|ref|NP_695865.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Bifidobacterium longum NCC2705] >gi|23325895|gb|AAN24501.1| possible tRNA/rRNA methyltransferase [Bifidobacterium longum NCC2705] (169 aa)
Score = 216, Expect = 5.9e-16, Identities = 49/149 (32%), Positives = 85/149 (57%)
 Q:  88 KKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD---EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLTH 236
      + + + LD + DP N GA+ R++ +F  G+I +   +N  K S G  ++  +V NL++ L LK+ Y+ V  LD  +K + + F++D  LVV++G+E G+ L+++ D I I + SSV+SLN SV+ I LY +++
 S:  14 RPLFIALDGVTDPQNLGAVIRSAAAFGANGVILPERRSASVNAAAWKVSAGAAAHMPVARVVNLTKALEGLKERGYYVV--GLDGGGDKLVGETGFESD--PLVVVLGSEGSGLGRLVRETCDAIAGIPISSSVESLNASVAAGISLYAVSN 161
>gi|23335906|ref|ZP_00121137.1| COG0566: rRNA methylases [Bifidobacterium longum DJO10A] >gi|189440335|ref|YP_001955416.1| rRNA methylase [Bifidobacterium longum DJO10A] >gi|189428770|gb|ACD98918.1| rRNA methylase [Bifidobacterium longum DJO10A] (330 aa)
Score = 216, Expect = 5.9e-16, Identities = 49/149 (32%), Positives = 85/149 (57%)
 Q:  88 KKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD---EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLTH 236
      + + + LD + DP N GA+ R++ +F  G+I +   +N  K S G  ++  +V NL++ L LK+ Y+ V  LD  +K + + F++D  LVV++G+E G+ L+++ D I I + SSV+SLN SV+ I LY +++
 S:  175 RPLFIALDGVTDPQNLGAVIRSAAAFGANGVILPERRSASVNAAAWKVSAGAAAHMPVARVVNLTKALEGLKERGYYVV--GLDGGGDKLVGETGFESD--PLVVVLGSEGSGLGRLVRETCDAIAGIPISSSVESLNASVAAGISLYAVSN 322
>gi|196190330|gb|EDX85294.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3, putative [Synechococcus sp. PCC 7335] (365 aa)
Score = 216, Expect = 6.4e-16, Identities = 70/228 (30%), Positives = 115/228 (50%)
 Q:   5 FGKKAV---IEAFKQ-NEL---SEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNIL-------GIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTV-CTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G+ AV  IEA + N L  ++++Y S+F L    I  K N  D+ E V + +    GI + S  + D + +++ N  + +I+ D I DP N GAI R++++  GI+ +  + + TV K S G + +  +V NL  L LK ++W  TA  +SI + F  +  V++VG E G+S ++  D +V IE+   SLN SV+T + LY
 S:  100 YGRHAVEAAIEAGRSLNRLWVNAKLHYDSHFRPL-------IATAKANGSVVDEVENVRLSQMTQGASHQGIVAQVSAYEYVDLEVLVQQAKN-KARRPVIVAADGITDPHNLGAIIRSAEAIGAQGIVIPQRRAVGVTSTVAKVSAGALENIPIARVINLGRALEYLKSNSFWIYGLTAEAAQSIHTTDFSAPV---VLVVGAEGSGLSLSVQNLCDQLVSIELSGKTPSLNASVATGMALY 331
>gi|152995437|ref|YP_001340272.1| RNA methyltransferase [Marinomonas sp. MWYL1] >gi|150836361|gb|ABR70337.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Marinomonas sp. MWYL1] (255 aa)
Score = 216, Expect = 6.6e-16, Identities = 50/183 (27%), Positives = 90/183 (49%)
 Q:  50 DKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +K VVHQ ++   +   D S + +   + +I++LD + DP N GA R++ +   ++ K+N  +N TV K + G  +  V NL+ + KL+ + W  TA +   + ++ D+   +++G E G+ L ++ D++VK+ M  V SLNVSV+T + LY
 S:  67 NKDRVVHQGVVAYTAMNKAGNEADLHSLVAGLE----ETPLIIILDGVTDPHNLGACLRSADAAGAHAVVMPKDNSAPLNATVSKVACGAAESIPVYAVTNLARTMKKLQDQGVWIFGTAGEATQ---TIYEQDLTIPTAIVMGAEGDGMRRLTREQCDYLVKLPMAGVVSSLNVSVATGVCLY 243
>gi|51473842|ref|YP_067599.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Rickettsia typhi str. Wilmington] >gi|51460154|gb|AAU04117.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Rickettsia typhi str. Wilmington] (248 aa)
Score = 216, Expect = 6.6e-16, Identities = 55/179 (30%), Positives = 95/179 (53%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYL 234
      HQ  GIA +    + D    ++N + I++LD+I D N GAI R++ +F + II ++N  + ++ K + GT+ + +KV NL  +N LKK +W +      KF +D K+ ++ G E+KG+ L+K+ D++ KI + SV+SLNV+ + +II + L
 S:  73 HQTHQGIAAKVRPIFSYNLDDI-----DINNPQCKIVILDQITDTQNIGAIIRSAAAFYINAIILPQDNSPNESGSIAKAACGTLELIPIIKVTNLCSYMNYLKKRGFWIIGVTGYANEYFTDKFISD--KIALVFGAEDKGMRRLVKETCDYLAKIPISKSVESLNVANAASIIFHSL 244
>gi|169634562|ref|YP_001708298.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Acinetobacter baumannii SDF] >gi|184156660|ref|YP_001844999.1| rRNA methylase [Acinetobacter baumannii ACICU] >gi|169153354|emb|CAP02471.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Acinetobacter baumannii] >gi|183208254|gb|ACC55652.1| rRNA methylase [Acinetobacter baumannii ACICU] >gi|193076173|gb|ABO10788.2| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Acinetobacter baumannii ATCC 17978] (249 aa)
Score = 215, Expect = 7.1e-16, Identities = 55/177 (31%), Positives = 89/177 (50%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVC-TALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIV-GNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ ++  +    D D + +   T  ++L LD++ DP N GA RT+ + V +I ++  + T K + G  + F++V NL+ L LK+ + V T LDE ++P+  K D + VVIV G E+ G+ + +  D  I M ++QSLNVSV+T + LY
 S:  69 HQGVVAAVRPHPTLNEKDLDQLLAE-----TPDALLLALDQVTDPHNLGACIRTAAAMGVQAVIVPRDRSASLTPTARKVAAGGAEKVKFIQVTNLARTLAHLKETTHVRVIGTMLDENALPIQ--KCDFSGAVVIVMGAEDTGLRPITQAQCDQKAYIPMSGNLQSLNVSVATGMALY 240
>gi|169797417|ref|YP_001715210.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Acinetobacter baumannii AYE] >gi|169150344|emb|CAM88241.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Acinetobacter baumannii] (249 aa)
Score = 215, Expect = 7.1e-16, Identities = 55/177 (31%), Positives = 89/177 (50%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVC-TALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIV-GNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ ++  +    D D + +   T  ++L LD++ DP N GA RT+ + V +I ++  + T K + G  + F++V NL+ L LK+ + V T LDE ++P+  K D + VVIV G E+ G+ + +  D  I M ++QSLNVSV+T + LY
 S:  69 HQGVVAAVRPHPTLNEKDLDQLLTE-----TPDALLLALDQVTDPHNLGACIRTAAAMGVQAVIVPRDRSASLTPTARKVAAGGAEKVKFIQVTNLARTLAHLKETTHVRVIGTMLDENALPIQ--KCDFSGAVVIVMGAEDTGLRPITQAQCDQKAYIPMSGNLQSLNVSVATGMALY 240
>gi|126640406|ref|YP_001083390.1| putative tRNA/rRNA methyltransferase [Acinetobacter baumannii ATCC 17978] (226 aa)
Score = 215, Expect = 7.1e-16, Identities = 55/177 (31%), Positives = 89/177 (50%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVC-TALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIV-GNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ ++  +    D D + +   T  ++L LD++ DP N GA RT+ + V +I ++  + T K + G  + F++V NL+ L LK+ + V T LDE ++P+  K D + VVIV G E+ G+ + +  D  I M ++QSLNVSV+T + LY
 S:  46 HQGVVAAVRPHPTLNEKDLDQLLAE-----TPDALLLALDQVTDPHNLGACIRTAAAMGVQAVIVPRDRSASLTPTARKVAAGGAEKVKFIQVTNLARTLAHLKETTHVRVIGTMLDENALPIQ--KCDFSGAVVIVMGAEDTGLRPITQAQCDQKAYIPMSGNLQSLNVSVATGMALY 217
>gi|91791876|ref|YP_561527.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Shewanella denitrificans OS217] >gi|91713878|gb|ABE53804.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Shewanella denitrificans OS217] (246 aa)
Score = 215, Expect = 7.6e-16, Identities = 51/177 (28%), Positives = 91/177 (51%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ ++  + + +  + D+ ++   +T+  +L+LD + DP N GA R + + V GII K+N  + TV K + G  +  +V NL+ + L+  W V TA +   + ++ ++  L + +G E+KG+ L ++ D +V I M SV SLNVSV+T + L+
 S:  69 HQGVVARVQAAKVLAENELDALLD-----STEVPFLLILDGVTDPHNLGACLRNADAAGVQGIIVPKDNSAGLTPTVSKVACGAAETVPLFQVTNLARTMRHLQDRGVWIVGTAGEADG---ALYQAELTGPLAIAMGAEDKGLRRLSREACDKLVSIPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 238
>gi|167472143|ref|ZP_02336847.1| 23S rRNA Gm2251 methyltransferase [Rickettsia africae ESF-5] (240 aa)
Score = 215, Expect = 7.7e-16, Identities = 62/192 (32%), Positives = 105/192 (54%)
 Q:  43 KVNKKFFDK--YEVVHQNILGIAKES------SLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYL 234
      + NKK   YE+V+ +IL  E+   + I  F  +E I+ N  KI +LD+I D N GAI R++ +F + II ++N  + ++ K + GT+ + +KV NL  +N LKK +W +      K +D K+V++ G+E+KG+ +L+ + D++ KI +  V+SLNVS + +II + L
 S:  42 ETNKKLIGTRAYEIVNNDILSKLLENQTHQGIAAKIRPIFSYNLEDIDITNPKCKIA-ILDQITDTQNIGAIIRSAAAFDINAIILPQDNSPNESGSIAKAACGTLELIPIIKVINLRSCMNYLKKHGFWIIGLTGSANDYFTDKLISD--KIVLVFGSEDKGIRKLVAETCDYLAKIPISQRVESLNVSNAASIIFHSL 238
>gi|15676825|ref|NP_273970.1| RNA methyltransferase [Neisseria meningitidis MC58] >gi|52783329|sp|Q9JZR3|RLMB_NEIMB 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|7226169|gb|AAF41338.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Neisseria meningitidis MC58] (250 aa)
Score = 215, Expect = 7.7e-16, Identities = 61/224 (27%), Positives = 115/224 (51%)
 Q:   8 KAVIEAFKQNELS-----EVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDI-NKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIIL 231
      K+++E + Q  S   EV  + + ++ + +  +LN ++K     HQ ++G  S  +H +   + + NL ++ ++L+LD I DP N GA RT+ + V +I K+  +N TV K + G  + ++ V NL+ L +LK+  W + T + +S   + ++ +  ++GNE G+ L ++ D +V I M +V+S+NVSVS ++L
 S:  22 KSIVELYIQEGKSDARTREVLEKAANENIRVYFADADRLNAISKG------ARHQGVVGFIDASKNHVHLE-----DVLENL-SEPPLLLILDGITDPHNLGACLRTADAMGVHAVIAPKDKSAGLNATVSKVACGAAETVPYITVTNLARTLRELKEYGIWIIGTDMSGES---DLYHCNLPDSAAWVMGNEGDGMRRLTREHCDMLVSIPMFGTVESMNVSVSAGMVL 236
>gi|15639103|ref|NP_218549.1| rRNA methylase, putative [Treponema pallidum subsp. pallidum str. Nichols] >gi|189025343|ref|YP_001933115.1| possible rRNA methylase [Treponema pallidum subsp. pallidum SS14] >gi|3322373|gb|AAC65100.1| rRNA methylase, putative [Treponema pallidum subsp. pallidum str. Nichols] >gi|189017918|gb|ACD70536.1| possible rRNA methylase [Treponema pallidum subsp. pallidum SS14] (292 aa)
Score = 215, Expect = 7.9e-16, Identities = 47/143 (32%), Positives = 76/143 (53%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++LVLD I DP N GAI R++ F V ++  ++   ET+ + S G V ++ ++V NL   LK+ +W   + ++I  F   K +++GNE GVS L++  D ++ I  +V SLNVSV+ I+LY
 S:  132 LVLVLDAITDPHNVGAIVRSADQFSVDAVLLPHHHGAGGTETITRVSAGAVAWVPLVRVRNLVRTAGILKRSGFWLYGADVAGEAIGARTFPP---KTALVLGNEGHGVSPLLRTHCDALISIPTQGNVDSLNVSVAAGILLY 271
>gi|152979716|ref|YP_001345345.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Actinobacillus succinogenes 130Z] >gi|150841439|gb|ABR75410.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Actinobacillus succinogenes 130Z] (245 aa)
Score = 215, Expect = 8.1e-16, Identities = 61/202 (30%), Positives = 103/202 (50%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDK--YEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKK-ENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L E + I + +N++ D  + VHQ I+  + +   +D D+ +  N   ++LVLD + DP N GA RT+ + V +I K+  Q+   K + G  L ++V NL+ L +++ N W V TA E S L ++T++  L +++G E G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T + L+
 S:  40 LNELHNLGISVQFLNRQTLDNKAHGEVHQGIIARVQPAKELNESDLDNILNGKPN-----PLLLVLDGVTDPHNLGACLRTADAAGVDAVIVPKDKSAQLTSIARKVACGAAEVLPLIRVTNLARTLRDIQQSHNIWVVGTA-GEASETL--YQTELTGSLALVMGAEGDGMRRLTRECCDQLISIPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 237
>gi|37528393|ref|NP_931738.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1] >gi|52783299|sp|Q7MYU6|RLMB_PHOLL 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|36787831|emb|CAE16946.1| unnamed protein product [Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1] (244 aa)
Score = 215, Expect = 8.4e-16, Identities = 55/199 (27%), Positives = 99/199 (49%)
 Q:  34 FKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +S + +  N+++ D   VHQ I+  K    D  + ++   +  +LVLD + DP N GA R++ + V +I ++  Q+N T K + G  + ++V NL+ L L++ N W V TA + + ++ SK    + +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T + L+
 S:  43 LESIGMTIQLANRQWLDNQTEGAVHQGIIAKVKPGRQYQENDLPDLLAQV-----ETPFLLVLDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIIPRDRSAQLNATAKKVACGAAESVPLIRVTNLARTLRLLQEYNIWVVGTAGEADHTLYQSKLT---GPMALVMGAEGEGMRRLTREHCDELISIPMVGSVSSLNVSVATGVCLF 236
>gi|158521920|ref|YP_001529790.1| RNA methyltransferase [Desulfococcus oleovorans Hxd3] >gi|158510746|gb|ABW67713.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Desulfococcus oleovorans Hxd3] (256 aa)
Score = 214, Expect = 9.3e-16, Identities = 62/202 (30%), Positives = 102/202 (50%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD---EKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L+ + NI +N++ + ++   VHQ  GIA  S+     + + + TD  ILV D + DP N GA+ RT+  V G+I K+N    +K S G + +L  + N++ VL+ LK  W   LD  E++I  + +D+  L ++VG+E +G+ L+ + DFI+ I   V SLN SV+ A+ +Y
 S:  46 LQAAEQHNIPVNEIPARDLEQMTGGKVHQ---GIAARVSVYPFVPLADLLAAVPS--TDTPFILVADGLTDPHNLGALARTALCAGVHGLIIPKDNAASPTPAAVKASAGALEFLPVARETNIARVLDALKDAGLWI--AGLDGRGEQTI----YDSDLTGPLALVVGDEGRGIRRLVGQKCDFILSIPQTDMVHSLNASVAGAVAMY 242
>gi|119474664|ref|ZP_01615017.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [marine gamma proteobacterium HTCC2143] >gi|119450867|gb|EAW32100.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [marine gamma proteobacterium HTCC2143] (247 aa)
Score = 214, Expect = 9.6e-16, Identities = 52/194 (26%), Positives = 101/194 (52%)
 Q:  39 IKLNKVNKKFFDK-YEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIV-GNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +K  V ++ DK + HQ ++  K +   D  ++ +++   ++L+LD + DP N GA RT+ + V +I K++  +N TV K + G  + +++V NL+ + ++  W  TA + +  S ++ ++  V +V G E KG+ L +++ D+++ + M SV SLNVSV+T + L+
 S:  50 VKCKTVPREELDKQVDGRHQGVVAFTKPAQTLRDRDLKEMLDGLDH----PPLLLILDGVTDPHNLGACLRTADAAGVDAVIAPKDSSAPLNATVRKVACGAAEVVPYIQVTNLARTMKDIQGRGIWITGTAGEAEQ---SVYQANLTGPVALVMGAEGKGMRRLTRENCDYLINLPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 238
>gi|170732873|ref|YP_001764820.1| RNA methyltransferase [Burkholderia cenocepacia MC0-3] >gi|169816115|gb|ACA90698.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Burkholderia cenocepacia MC0-3] (247 aa)
Score = 214, Expect = 9.6e-16, Identities = 51/177 (28%), Positives = 92/177 (51%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ + +A+  + + +  ++ IN    ++LVLD + DP N GA R + S   +I ++ + +N T K + G + + ++ V NL+ L +LK+  W + T+ DE  L + K D  + +++G E +G+ L +  D ++ I M SV+SLNVSV++ + LY
 S:  69 HQGV--VARVEDMPLAQNLSELLDGING----PALLLVLDGVTDPHNLGACLRVADSAGAHAVIAPRDRAVGLNATAAKVASGAADTVPYITVTNLARALRELKEAGVWIIGTS-DEAPATLYETKLD-GPVALVMGAEGEGMRRLTRDTCDEVMSIPMAGSVESLNVSVASGVCLY 237
>gi|124023282|ref|YP_001017589.1| rRNA methylase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9303] >gi|123963568|gb|ABM78324.1| rRNA methylase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9303] (536 aa)
Score = 214, Expect = 9.8e-16, Identities = 60/206 (29%), Positives = 103/206 (50%)
 Q:  27 YFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +  L+E KS + + +V   +   VHQ  GI +++   D S IE  L + ++L LD + DP N GAI R++++  G++ +   + +V K + G + +L  +V NL+ L LK+ Y + A +E I L   D  LV++ G+E +G+S L ++ D +V++ +   SLN SV+TA+ LY
 S:  212 FLQLLREAKSSGVLVEEVTWARLGQLTGGAVHQ---GIVLQTAAAETLDLQSLIEGCAGLG-ESPLLLALDGLTDPHNLGAIIRSAEALGAHGVVLPQRRSAGLTGSVAKVAAGALEHLPVARVVNLNRSLEALKQAGYRVIGLA-EEGDITLPDVDLD-GPLVIVTGSEKQGISLLTRRHCDQLVRVPLRGVTPSLNASVATAMCLY 413
>gi|33862923|ref|NP_894483.1| tRNA/rRNA methyltransferase (SpoU):RNA methyltransferase TrmH... [Prochlorococcus marinus str. MIT 9313] >gi|33634840|emb|CAE20825.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9313] (535 aa)
Score = 214, Expect = 9.8e-16, Identities = 60/206 (29%), Positives = 103/206 (50%)
 Q:  27 YFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYE--VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +  L+E KS + + +V   +   VHQ  GI +++   D S IE  L + ++L LD + DP N GAI R++++  G++ +   + +V K + G + +L  +V NL+ L LK+ Y + A +E I L   D  LV++ G+E +G+S L ++ D +V++ +   SLN SV+TA+ LY
 S:  211 FLQLLREAKSSGVLVEEVTWARLGQLTGGAVHQ---GIVLQTAAAETLDLQSLIEGCAGLG-ESPLLLALDGLTDPHNLGAIIRSAEALGAHGVVLPQRRSAGLTGSVAKVAAGALEHLPVARVVNLNRSLEALKQAGYRVIGLA-EEGDITLPDVDLD-GPLVIVTGSEKQGISLLTRRHCDQLVRVPLRGVTPSLNASVATAMCLY 412
>gi|125973737|ref|YP_001037647.1| RNA methyltransferase [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|196253021|ref|ZP_03151665.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium thermocellum DSM 4150] >gi|125713962|gb|ABN52454.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|196197583|gb|EDX92436.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium thermocellum DSM 4150] (267 aa)
Score = 214, Expect = 1.0e-15, Identities = 67/231 (29%), Positives = 123/231 (53%)
 Q:   2 KKFF---GKKAVIEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESS----LTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      KK F  G + V EA K+  E  VS D+L E S  L KV+  + +++ H+ + I+  +  L + + + IE + +  +K  ++LD +QDPGN G I RT+ + + G+I K   N V+++++G++ ++  + ++ E ++++KK   +C A E S   +  N + +++GNE G+SE +K +D +V+I M  +SLN SV+ I++Y
 S:  27 KKLFFIEGIRFVEEALKEGVQIERILVS--DKLAETNSGYEILKKVSNGGYPVFQLPHKLFMEISDTQNPQGILAVLSMKNCDIEDVWD---EKNFFVILDSVQDPGNMGTIIRTADAAGMTGVIVSKGCVDVYNPKVLRSTMGSIFHIPICQSQDIFETMDRMKKRGI-KICAAHLEGSCDYFDLEYK-NNIAIVIGNEANGISEEVKNFADILVRIPMPGRAESLNASVAAGILMY 257
>gi|160871681|ref|ZP_02061813.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Rickettsiella grylli] >gi|159120480|gb|EDP45818.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Rickettsiella grylli] (253 aa)
Score = 214, Expect = 1.0e-15, Identities = 56/178 (31%), Positives = 85/178 (47%)
 Q:  55 VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      VHQ +  K++S   D  F+  + N +  +LVLD +QDP N GA R++ + V +I ++ +   V KT+ G   +  V NL+ L +LKK  W C LD+  L     L +++G E KG+ L K  D +V I M +V SLNVSV+ + L+
 S:  71 VHQGVFAKIKKTSRLNEQDLMIFLHHRLHNNLNPPFLLVLDGVQDPHNLGACLRSANAAGVDAVIIPQDRAVNKTPIVQKTAAGAAEVTSLFTVTNLATCLERLKKCGIW--CYGLDQSGTRLIYDAPLTGPLALVLGAEGKGLRRLTKVCCDDLVAIPMVGTVGSLNVSVAAGVGLF 246
>gi|126656120|ref|ZP_01727504.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Cyanothece sp. CCY0110] >gi|126622400|gb|EAZ93106.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Cyanothece sp. CCY0110] (291 aa)
Score = 214, Expect = 1.0e-15, Identities = 55/175 (31%), Positives = 89/175 (50%)
 Q:  58 NILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      N G+A + +  + + D I +  N+D +I++ D I DP N GAI RT+++  G+I +   + TV K + G +   +V NLS L LKKE +W  T + E  L F +  + +++G+E G+S L ++ D +V I ++  SLN SV+ AI LY
 S:  107 NHQGVAAQVAPYTYHELDELITQAK-ANSDAPVIVIADGIADPHNLGAIIRTAEAMGCQGLIIPQRRAAGVTSTVSKVAAGALESFPVARVVNLSRALETLKKEGFWIYGT-VAEGGKRLHDFNFE-GAIGLVIGSEGSGLSLLTQRCCDQLVSIPLEGKTPSLNASVAAAINLY 278
>gi|184201514|ref|YP_001855721.1| rRNA methyltransferase [Kocuria rhizophila DC2201] >gi|183581744|dbj|BAG30215.1| rRNA methyltransferase [Kocuria rhizophila DC2201] (322 aa)
Score = 214, Expect = 1.1e-15, Identities = 52/143 (36%), Positives = 80/143 (55%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD---EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +++ D I DP N GAI R+ +F  G+I +   + T KTS G  +  K NL+ L  KK+ Y+ V  LD  + S+P + T+  LVV+VG+E KG+S L+ + D IV I ++S+++SLN S++ I LY
 S:  172 LLVAADGITDPRNLGAIIRSVSAFAGDGVILPERRSAGVTATAWKTSSGAAARVPVAKATNLTRTLQNCKKQGYFVV--GLDGGGDMSLPQLELATE--PLVVVVGSEGKGLSRLVTEHCDAIVSIPIESAMESLNASMAVGITLY 313
>gi|157964809|ref|YP_001499633.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Rickettsia massiliae MTU5] >gi|157844585|gb|ABV85086.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Rickettsia massiliae MTU5] (256 aa)
Score = 214, Expect = 1.1e-15, Identities = 62/190 (32%), Positives = 102/190 (53%)
 Q:  45 NKKFFD--KYEVVHQNILGIAKES------SLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYL 234
      NKK   YE+V+ +IL  E+   + I  F  +E I+ N  KI +LD+I D N GAI R++ +F + II ++N  + + K + GT+ + +KV NL  +N LKK +W +      K +D K+V++ G+E+KG+ L+ + D++ KI +  V+SLNVS + +II + L
 S:  59 NKKLIGTRSYEIVNNDILSKLLENHTHQGIAAKIRPIFSYNLEDIDITNPKCKIA-ILDQITDTQNIGAIIRSAAAFDINAIILPQDNSPNESGGIAKAACGTLELIPIIKVTNLRSCMNYLKKHGFWIIGLTGSANDYFTDKLISD--KIVLVFGSEDKGIRRLVAETCDYLAKIPISQRVESLNVSNAASIIFHSL 253
>gi|52783328|sp|Q9JUU8|RLMB_NEIMA 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|121052025|emb|CAM08334.1| putative RNA methylase [Neisseria meningitidis Z2491] (250 aa)
Score = 214, Expect = 1.2e-15, Identities = 61/224 (27%), Positives = 114/224 (50%)
 Q:   8 KAVIEAFKQNELS-----EVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDI-NKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIIL 231
      K+++E + Q  S   EV  + + ++ + +  +LN ++K     HQ ++G  S  +H +   + + NL ++ ++L+LD I DP N GA RT+ + V +I K+  +N TV K + G  + ++ V NL+ L +LK+  W + T +  +   + D+ +  ++GNE G+ L ++ D +V I M +V+S+NVSVS ++L
 S:  22 KSIVELYIQEGKSDARTREVLEKAANENIRVYFADADRLNAISKG------ARHQGVVGFIDASKNHVHLE-----DVLENL-SEPPLLLILDGITDPHNLGACLRTADAMGVHAVIAPKDKSAGLNATVSKVASGAAETVPYITVTNLARTLRELKEYGIWIIGTDMGGNA---DLYHCDLPDSAAWVMGNEGDGMRRLTREHCDMLVSIPMFGTVESMNVSVSAGMVL 236
>gi|15794073|ref|NP_283895.1| RNA methylase [Neisseria meningitidis Z2491] (261 aa)
Score = 214, Expect = 1.2e-15, Identities = 61/224 (27%), Positives = 114/224 (50%)
 Q:   8 KAVIEAFKQNELS-----EVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDI-NKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIIL 231
      K+++E + Q  S   EV  + + ++ + +  +LN ++K     HQ ++G  S  +H +   + + NL ++ ++L+LD I DP N GA RT+ + V +I K+  +N TV K + G  + ++ V NL+ L +LK+  W + T +  +   + D+ +  ++GNE G+ L ++ D +V I M +V+S+NVSVS ++L
 S:  33 KSIVELYIQEGKSDARTREVLEKAANENIRVYFADADRLNAISKG------ARHQGVVGFIDASKNHVHLE-----DVLENL-SEPPLLLILDGITDPHNLGACLRTADAMGVHAVIAPKDKSAGLNATVSKVASGAAETVPYITVTNLARTLRELKEYGIWIIGTDMGGNA---DLYHCDLPDSAAWVMGNEGDGMRRLTREHCDMLVSIPMFGTVESMNVSVSAGMVL 247
>gi|78066159|ref|YP_368928.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Burkholderia sp. 383] >gi|77966904|gb|ABB08284.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Burkholderia sp. 383] (247 aa)
Score = 213, Expect = 1.3e-15, Identities = 47/143 (32%), Positives = 80/143 (55%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++LVLD + DP N GA R + S   +I ++ + +N T K + G + + ++ V NL+ L +LK+  W + T+ DE S L + K D  + +++G E +G+ L +  D ++ I M SV+SLNVSV++ + LY
 S:  97 LLLVLDGVTDPHNLGACLRVADSAGAHAVIAPRDRAVGLNATAAKVASGAADTVPYITVTNLARALRELKEAGVWIIGTS-DEASATLYETKLD-GPVALVMGAEGEGMRRLTRDTCDEVMSIPMAGSVESLNVSVASGVCLY 237
>gi|121634735|ref|YP_974980.1| putative RNA methylase [Neisseria meningitidis FAM18] >gi|120866441|emb|CAM10187.1| putative RNA methylase [Neisseria meningitidis FAM18] (250 aa)
Score = 213, Expect = 1.4e-15, Identities = 52/176 (29%), Positives = 92/176 (52%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDI-NKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIIL 231
      HQ ++G  S  +H +   + + NL ++ ++L+LD I DP N GA RT+ + V +I K+  +N TV K + G  + ++ V NL+ L +LK+  W + T +  +   + D+ +  ++GNE G+ L ++ D +V I M +V+S+NVSVS ++L
 S:  69 HQGVVGFIDASKNHVHLE-----DVLENL-SEPPLLLILDGITDPHNLGACLRTADAMGVHAVIAPKDKSAGLNATVSKVASGAAETVPYITVTNLARTLRELKEYGIWIIGTDMGGNA---DLYHCDLPDSAAWVMGNEGDGMRRLTREHCDMLVSIPMFGTVESMNVSVSAGMVL 236
>gi|114778983|ref|ZP_01453770.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Mariprofundus ferrooxydans PV-1] >gi|114550782|gb|EAU53352.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Mariprofundus ferrooxydans PV-1] (247 aa)
Score = 213, Expect = 1.4e-15, Identities = 53/179 (29%), Positives = 104/179 (58%)
 Q:  54 VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVI-KTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      V HQ ++   +    F+++++ ++ + T  ++L+LD++ DP N GA RT+++  A +I K++  ++ V+ K + G ++ L L+V N+  + +L+++ +WTV A + E SI +K     V++G+E+KGV L+++ D ++ I M  V+SLNVSV+T + L+
 S:  63 VPHQGVVAKMVAAGAQAVPTFEAWLKTVD-MET-APMVLLLDQVTDPHNLGACVRTAEAAGCAAVIVLKDHAADVHSPVVAKAACGALSRLPVLRVINMKRCIEQLQQQGFWTVGLAGEAELSIYDAKLS---GATAVVMGSEDKGVRRLVRETCDQLIHIPMPGVVESLNVSVATGVALF 238
>gi|134094504|ref|YP_001099579.1| tRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Herminiimonas arsenicoxydans] >gi|133738407|emb|CAL61452.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase RlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) [Herminiimonas arsenicoxydans] (247 aa)
Score = 213, Expect = 1.5e-15, Identities = 54/177 (30%), Positives = 93/177 (52%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ + +AK  L++ + D ++ I+    ++LVLD I DP N GA R +    +I K+ + +N T K + G + + ++ V NL+ L +LK+ +  + T D EK + + F    +I+G+E +G+ L ++ D +V I M SV+SLNVSV++ + LY
 S:  68 HQGV--VAKAGELSLARNLDELLDAIDG----PPLLLVLDGITDPHNLGACLRVADGAGAHAVIAPKDRAVGLNATAAKVASGAADTVPYITVTNLARTLRELKERDILLIGTTDDSEKGLYEADFS---GPAALIMGSEGEGMRRLTRETCDVLVSIPMFGSVESLNVSVASGVCLY 236
>gi|15604508|ref|NP_221026.1| hypothetical protein RP664 [Rickettsia prowazekii str. Madrid E] >gi|3861202|emb|CAA15102.1| unknown [Rickettsia prowazekii] (248 aa)
Score = 212, Expect = 1.5e-15, Identities = 55/179 (30%), Positives = 95/179 (53%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYL 234
      HQ  GIA +    + D    ++N + I++LD+I D N GAI R++ +F + II ++N  + ++ K + GT+ + +KV NL  +N LKK +W +   K   K +D K+ ++ G E+KG+ L+K+ D++ KI + SV+SLNV+ + +II + L
 S:  73 HQTHQGIAAKVRPIFSYNLDDI-----DINKPQCKIVILDQITDTQNIGAIIRSAAAFYINAIILPQDNSPNESGSIAKAACGTLELIPIIKVTNLCSYMNYLKKRGFWIIGVTGYAKEYFTDKLISD--KIALVFGAEDKGMRRLVKETCDYLAKIPISKSVESLNVANAASIIFHSL 244
>gi|161524858|ref|YP_001579870.1| RNA methyltransferase [Burkholderia multivorans ATCC 17616] >gi|189350392|ref|YP_001946020.1| TrmH family RNA methyltransferase [Burkholderia multivorans ATCC 17616] >gi|160342287|gb|ABX15373.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Burkholderia multivorans ATCC 17616] >gi|189334414|dbj|BAG43484.1| TrmH family RNA methyltransferase [Burkholderia multivorans ATCC 17616] (247 aa)
Score = 212, Expect = 1.5e-15, Identities = 51/177 (28%), Positives = 91/177 (51%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ + +A+  L + +  ++ I    ++LVLD + DP N GA R + +   +I ++ + +N T K + G + + ++ V NL+ L +LK+  W + T+ DE S L  K D  + +++G E +G+ L +  D ++ I M SV+SLNVSV++ + LY
 S:  69 HQGV--VARVEDLPLAQNLSELLDGIQG----PALLLVLDGVTDPHNLGACLRVADAAGAHAVIAPRDRAVGLNATAAKVASGAADTVPYITVTNLARALRELKEAGVWIIGTS-DEASATLYDTKLD-GPVAIVMGAEGEGMRRLTRDTCDEVMSIPMAGSVESLNVSVASGVCLY 237
>gi|166365581|ref|YP_001657854.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Microcystis aeruginosa NIES-843] >gi|166087954|dbj|BAG02662.1| probable tRNA/rRNA methyltransferase [Microcystis aeruginosa NIES-843] (288 aa)
Score = 212, Expect = 1.6e-15, Identities = 63/229 (27%), Positives = 116/229 (50%)
 Q:   4 FFGKKAVIEAFKQN-ELSEVYYVS-------YFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDE-KSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G++ V+ A ++ +L+ ++ V+    Y  L++ K+  +++V+  D+   N GIA + S  + +  IEK   +  +I++ + I DP N GAI RT+++  G++ +   + TV+K + G + YL  +V NL+ L +LK  +W  A  KS+    I  +++G+E +G+S L +K D +V I +   SLN SV+ A+ LY
 S:  44 LYGRRVVLTAMEEERQLNRIWVVNRLRYDPRYHTLLEKAKANGTVIDEVDDLRLDQI-TSKANHQGIAAQMSPYEYIELADLIEKAKG-KSRHPVIVIAEGITDPHNLGAIIRTAEAMGCQGVVIPQRRAAGVTSTVMKVAAGALEYLPVARVVNLNRALEELKAAGFWLYGAAAKSGKSLHTINLTGAIG---LVLGSEGEGLSLLTQKSCDELVSIPLAGKTPSLNASVAAAMALY 276
>gi|119947021|ref|YP_944701.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Psychromonas ingrahamii 37] >gi|119865625|gb|ABM05102.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Psychromonas ingrahamii 37] (246 aa)
Score = 212, Expect = 1.6e-15, Identities = 52/177 (29%), Positives = 88/177 (49%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ I+  K + +  D DS +E +  T  +L+LD + DP N GA R++ + V +I K+N  +  V K + G  + + V NL+ + L+ + W  TA E + L  K +  + + +G E KG+ L ++ D ++K+ M +V SLNVSV+T + L+
 S:  69 HQGIIARVKTAKVLNDNDLDSLLESL----TAPPFLLILDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIIPKDNSASLTPVVRKVACGAAESVPLIHVTNLARAMRSLQDKGVWIYGTA-GEATQSLYDCKLE-GGMALAMGAEGKGLRRLTREHCDQLIKLPMAGAVSSLNVSVATGVCLF 239
>gi|77956194|ref|ZP_00820320.1| COG0566: rRNA methylases [Yersinia bercovieri ATCC 43970] (246 aa)
Score = 212, Expect = 1.6e-15, Identities = 56/202 (27%), Positives = 102/202 (50%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEV---VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + E ++ + +  N+++ D +V  VHQ I+  +E    D + ++ +   +  +LVLD + DP N GA R++ + V +I ++  Q+N  K + G  + +KV NL+ L L++ N W V TA E  L + K   + +++G E +G+ L ++ D ++ I M +V SLNVSV+T + L+
 S:  40 IAELEAAGLVIQVANRQWLDA-QVEGGVHQGIVARVREGRQYQENDLPALLKSV-----EMPFLLVLDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPRDRSAQLNAIAKKVASGAAENVPLIKVTNLARTLRVLQEHNVWIVGTA-GEADHTLYQSKM-TGPMALVMGAEGEGMRRLTREHCDELISIPMAGTVSSLNVSVATGVCLF 236
>gi|157963403|ref|YP_001503437.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Shewanella pealeana ATCC 700345] >gi|157848403|gb|ABV88902.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Shewanella pealeana ATCC 700345] (246 aa)
Score = 212, Expect = 1.6e-15, Identities = 52/177 (29%), Positives = 88/177 (49%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ I+  K + +  + + +EK   T+  +L+LD + DP N GA R + + V G+I K+N + +  V K + G  +  +V NL+ + L+++ W + A E  L + +  L + +G E KG+ L ++ D +V I M SV SLNVSV+T + L+
 S:  69 HQGIVAKVKPAKILSDNELSAMLEK-----TEVPFLLILDGVTDPHNLGACLRNADAAGVHGVIVPKDNSVGLTPVVSKVACGAAEVVPLYQVTNLARTMRSLQEKGIWIIGAA-GEADCELYQ-ASLTGPLAIAMGAEGKGLRRLSRESCDTLVSIPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 238
>gi|110800667|ref|YP_697113.1| RNA methyltransferase [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|168211254|ref|ZP_02636879.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|110675314|gb|ABG84301.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|170710748|gb|EDT22930.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] (289 aa)
Score = 212, Expect = 1.7e-15, Identities = 70/227 (30%), Positives = 118/227 (51%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYV-------SYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFD--KYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTAL-DEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AVIE K ++ E ++    S  L  K K I + +V++K D    HQ  G+ + +  ++ + ++  + N D  I++LDE++DP N G+I RT++   GII K  + + TV K S+G + ++  KV N++ + +LK N W   + E+  + FK    +I+G+E +G+S L KK D +VKI M  + SLN SV+ I++Y
 S:  51 GRNAVIELLKSDKTIEQIFIANGKMEGSINKILGLAKEKKIVVKEVDRKKLDLMSETKAHQ---GVIAQITPFKYSTVEDILDLAKSKNEDP-FIVILDELEDPHNLGSIVRTAELCGAHGIIIPKRRNVGVTGTVYKASVGAIEHMKIAKVTNINNAIEELKANNLWIYGADIAGEEYSYETNFKGACG---IIIGSEGRGMSNLTKKKCDKLVKIPMVGKINSLNASVAGGIMMY 280
>gi|145297770|ref|YP_001140611.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] >gi|142850542|gb|ABO88863.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] (249 aa)
Score = 212, Expect = 1.7e-15, Identities = 60/202 (29%), Positives = 101/202 (50%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFD-KYE-VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L E +S +K+ VN+K D K E  HQ I+  E+   D S ++ +   + +LVLD + DP N GA R++ + V +I ++  +  V K + G  + ++V NL+ L +LK  W V TA + + + +K    + +++G E KG+ L ++ D +V I M +V SLNVSV+T + L+
 S:  41 LAEMESLGLKVQSVNRKTLDDKAEGNNHQGIMAKVIEAPKLAEHDLASLLDNLAEQKA-QPFLLVLDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPRDKASGLTSVVRKVACGAAEVVPLIQVTNLARSLRELKDRGVWIVGTAGEADHDVYQAKLT---GPMALVMGAEGKGMRRLTREHCDELVSIPMAGAVSSLNVSVATGVCLF 241
>gi|119502817|ref|ZP_01624902.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [marine gamma proteobacterium HTCC2080] >gi|119461163|gb|EAW42253.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [marine gamma proteobacterium HTCC2080] (247 aa)
Score = 212, Expect = 1.7e-15, Identities = 49/146 (33%), Positives = 82/146 (56%)
 Q:  87 DKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIV-GNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      D ++L+LD + DP N GA RT+ + V ++ ++  ++  K + G + + F++V NL+ L +LK  W + T+ D+ S L F+ D + V IV G E G+ L +++ DF+V + M +V SLNVSV+T I L+
 S:  95 DSPLLLILDGVTDPHNLGACLRTADAAGVTAVVVPQDGAAGLSPVARKVACGAADTVPFVRVTNLARTLGQLKAAGVWLIGTS-DKASRTL--FEQDFSGPVAIVMGAEGAGMRRLTEENCDFLVSLPMQGAVSSLNVSVATGICLF 238
>gi|92113015|ref|YP_572943.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Chromohalobacter salexigens DSM 3043] >gi|91796105|gb|ABE58244.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Chromohalobacter salexigens DSM 3043] (261 aa)
Score = 212, Expect = 1.8e-15, Identities = 48/143 (33%), Positives = 76/143 (53%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDI-NKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++L+LD + DP NFGA R++ +  G+I K+  +N TV K + G +   +V NL+ + +LK  W V TA +    + D+  L V++G E KG+ L +  D + K+ M SV SLNVSV+T + L+
 S:  112 LLLILDGVTDPHNFGACLRSADAAGAHGVIVPKDKAAPLNATVRKVACGAADVTPVYQVTNLARAMGRLKTHGVWIVGTAGESAQ---CLYDIDLAGPLAVVMGAEGKGMRRLTRDACDLLAKLPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 252
>gi|170692230|ref|ZP_02883393.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Burkholderia graminis C4D1M] >gi|170142660|gb|EDT10825.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Burkholderia graminis C4D1M] (247 aa)
Score = 212, Expect = 1.8e-15, Identities = 51/177 (28%), Positives = 94/177 (53%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIV-GNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ + +A+  + + +  ++ IN    ++LVLD + DP N GA R + +   +I ++ + +N T K + G + + ++ V NL+ L +LK+  W V TA + K  S ++T+++ V IV G E +G+ L   D +++I M +V+SLNVSV++ + L+
 S:  69 HQGV--VARAGDMPLAQNLAELLDGING----SPLLLVLDGVTDPHNLGACLRVADAAGAHAVIAPRDRAVGLNATAAKVASGAADTVPYITVTNLARALRELKEAGVWIVGTAGEAKK---SLYETELDGPVAIVMGAEGEGMRRLTHDTCDIVMQIPMAGTVESLNVSVASGVCLF 237
>gi|163802755|ref|ZP_02196645.1| RNA methyltransferase, TrmH family protein [Vibrio campbellii AND4] >gi|159173462|gb|EDP58284.1| RNA methyltransferase, TrmH family protein [Vibrio campbellii AND4] (247 aa)
Score = 212, Expect = 1.8e-15, Identities = 58/202 (28%), Positives = 100/202 (49%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDK--YEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L + +  + + ++ +K D  +  HQ I+  K +   D D + +   D ++LVLD + DP N GA R + +  A II K+  +N TV K + G  + ++V NL+ + L+++ W V TA E + + + K   L +++G E G+ L ++ D ++KI M SV SLNVSV++ I L+
 S:  41 LNDLQVCGVSIQQMTRKTLDDKAHGANHQGIIARVKAAKQLNENDIDGILAQ-----HDAPLLLVLDGVTDPHNLGACLRNADAAGAAAIIVPKDRSAPMNATVSKVACGAAEVVPLIRVTNLARTMRTLQEQGIWFVGTA-GEATHDIYQAKL-TGPLAIVMGAEGGGMRRLTRETCDDLIKIPMAGSVSSLNVSVASGICLF 237
>gi|110803075|ref|YP_699682.1| RNA methyltransferase [Clostridium perfringens SM101] >gi|168206818|ref|ZP_02632823.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|168217917|ref|ZP_02643542.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium perfringens NCTC 8239] >gi|169344116|ref|ZP_02865099.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|110683576|gb|ABG86946.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium perfringens SM101] >gi|169297727|gb|EDS79826.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|170661756|gb|EDT14439.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|182380031|gb|EDT77510.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium perfringens NCTC 8239] (289 aa)
Score = 212, Expect = 1.9e-15, Identities = 70/227 (30%), Positives = 118/227 (51%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYV-------SYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFD--KYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTAL-DEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AVIE K ++ E ++    S  L  K K I + +V++K D    HQ  G+ + +  ++ + ++  + N D  I++LDE++DP N G+I RT++   GII K  + + TV K S+G + ++  KV N++ + +LK N W   + E+  + FK    +I+G+E +G+S L KK D +VKI M  + SLN SV+ I++Y
 S:  51 GRNAVIELLKSDKTIEQIFIANGKMEGSINKILGLAKEKKIVVKEVDRKKLDLMSETKAHQ---GVIAQITPFKYSTVEDILDLAKSKNEDP-FIVILDELEDPHNLGSIVRTAELCGAHGIIIPKRRNVGVTGTVYKASVGAIEHMKIAKVTNINNAIEELKANNVWIYGADIAGEEYSYETNFKGACG---IIIGSEGRGMSNLTKKKCDKLVKIPMVGKINSLNASVAGGIMMY 280
>gi|148651964|ref|YP_001279057.1| RNA methyltransferase [Psychrobacter sp. PRwf-1] >gi|148571048|gb|ABQ93107.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Psychrobacter sp. PRwf-1] (261 aa)
Score = 212, Expect = 1.9e-15, Identities = 53/150 (35%), Positives = 86/150 (57%)
 Q:  86 TDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD--EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMD----SSVQSLNVSVSTAIILYYLT 235
      +D + LVLD+I D N GA RT+ + V +I K++  + TV K S+G + + + V NL+ + LK+  +  TALD  K++P  K  K+ +I+G+E +G+ L + D +V I M   S+QSLNVSV+T ++LY ++
 S:  103 SDDALFLVLDQITDAHNLGACLRTAAAMGVDAVICPKHHSASLTPTVAKVSVGAMEIMPVIAVTNLARCIENLKQAGVFVYGTALDATAKALPDVDLK---GKVAIIMGSEGEGMRRLTTERCDELVYIPMTGNKHGSLQSLNVSVATGMVLYEVS 255
>gi|73667231|ref|YP_303247.1| RNA methyl transferase TrmH, group 3 [Ehrlichia canis str. Jake] >gi|72394372|gb|AAZ68649.1| RNA methyl transferase TrmH, group 3 [Ehrlichia canis str. Jake] (252 aa)
Score = 212, Expect = 1.9e-15, Identities = 80/228 (35%), Positives = 118/228 (51%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQNELSEVYYV----------SYFDELKEF-KSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIA-KESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +GK A I A QN+ E Y +     S  ++ E K +NI L VN + +   + N GIA K S++  T   IE+I N +T  I++LD+I D N GAI R++ F V II  +N  N + KTS G ++ +  V NL  +  K  YW C  D K  L    NK ++I G+E+KG+ +L K++ DF++KI  + + SLNVS + A+ LY
 S:   9 YGKHACIAAL-QNKNRECYEMLVTENITKNNSEITKISELCKQRNINLKTVNLNYINSVLPHNSNHQGIALKASTINPLT-----IEEILNSSTINSTIILLDQITDIHNVGAIMRSAVCFNVDAIILPYHNSPSENCGMSKTSSGAIDMIPIAYVINLVSTIKLFKNAGYW--CYGFDTKEGELLHKTKFDNKKLIIFGSEDKGMRKLTKENCDFLLKIATSNKIDSLNVSNAAAVALY 240
>gi|77973971|ref|ZP_00829514.1| COG0566: rRNA methylases [Yersinia frederiksenii ATCC 33641] (246 aa)
Score = 212, Expect = 2.0e-15, Identities = 53/178 (29%), Positives = 88/178 (49%)
 Q:  55 VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      VHQ I+  +E    D + + +   +  +LVLD + DP N GA R++ + V +I ++  Q+N  K + G  + +KV NL+ L L++ N W V TA E  L + K   + +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T + L+
 S:  66 VHQGIVARVREGRQYQENDLPALLASV-----ETPFLLVLDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPRDRSAQLNAIAKKVASGAAENVPLIKVTNLARTLRVLQEHNVWIVGTA-GEADHTLYQSKM-TGPMALVMGAEGEGMRRLTREHCDELISIPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 236
>gi|77961297|ref|ZP_00825138.1| COG0566: rRNA methylases [Yersinia mollaretii ATCC 43969] (246 aa)
Score = 212, Expect = 2.0e-15, Identities = 56/202 (27%), Positives = 102/202 (50%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEV---VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + E ++ + +  N+++ D +V  VHQ I+  +E    D + ++ +   +  +LVLD + DP N GA R++ + V +I ++  Q+N  K + G  + +KV NL+ L L++ N W V TA E  L + K   + +++G E +G+ L ++ D ++ I M +V SLNVSV+T + L+
 S:  40 VAELEAAGLVIQVANRQWLDA-QVEGGVHQGIVARVREGRQYQENDLPALLKSV-----EMPFLLVLDGVTDPHNLGACLRSADAAGVHAVIVPRDRSAQLNAIAKKVASGAAENVPLIKVTNLARTLRVLQEHNVWIVGTA-GEADHTLYQSKM-TGPMALVMGAEGEGMRRLTREHCDELISIPMAGTVSSLNVSVATGVCLF 236
>gi|171058586|ref|YP_001790935.1| RNA methyltransferase [Leptothrix cholodnii SP-6] >gi|170776031|gb|ACB34170.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Leptothrix cholodnii SP-6] (244 aa)
Score = 211, Expect = 2.0e-15, Identities = 50/143 (34%), Positives = 80/143 (55%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIV-GNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++LVLD + DP N GA R +    +I K++ + +N TV K + G  + + V NL+ LN+LK+ +  + T+ D   S + D++ V IV G E G+ +L +K D +V I M +V+SLNVSV++A+ LY
 S:  97 LVLVLDGVTDPHNLGACLRVADGAGAHAVIAPKDHAVGVNATVAKVASGAAETVPYFMVTNLARTLNELKERDIRVIGTSEDATQ---SIYDIDLSGPVAIVLGAEGPGMRQLTRKTCDELVHIPMRGAVESLNVSVASAVCLY 237
>gi|171741926|ref|ZP_02917733.1| hypothetical protein BIFDEN_01025 [Bifidobacterium dentium ATCC 27678] >gi|171277540|gb|EDT45201.1| hypothetical protein BIFDEN_01025 [Bifidobacterium dentium ATCC 27678] (329 aa)
Score = 211, Expect = 2.1e-15, Identities = 48/145 (33%), Positives = 79/145 (54%)
 Q:  88 KKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPL---SKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + + + LD + DP N GA+ R++ +F  G+I +   +   K S G  ++  +V NL++ + LK+ Y+++  LD   L  + F+TD  LVV++G+E G+S L++  D I I M S V+SLN SV+ I LY
 S:  174 RPLFIALDGVTDPQNLGAVIRSAAAFGANGVILPERRSASVTAAAWKVSAGAAAHMPVARVVNLTKAIESLKERGYYSI--GLDGGGDALVGETGFETD--PLVVVLGSEGNGLSRLVRSTCDVIAGIPMSSMVESLNASVAAGITLY 317
>gi|18311406|ref|NP_563340.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium perfringens str. 13] >gi|168214713|ref|ZP_02640338.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|182626981|ref|ZP_02954711.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|18146090|dbj|BAB82130.1| probable tRNA/rRNA methyltransferase [Clostridium perfringens str. 13] >gi|170713821|gb|EDT26003.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|177907651|gb|EDT70275.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Clostridium perfringens D str. JGS1721] (289 aa)
Score = 211, Expect = 2.1e-15, Identities = 72/227 (31%), Positives = 116/227 (51%)
 Q:   6 GKKAVIEAFKQNELSEVYYV-------SYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKK---IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTAL-DEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      G+ AVIE K ++ E ++    S  L  K K I + +V++K D    +  IA+ +   T   +E I +L  K   I++LDE++DP N G+I RT++   GII K  + + TV K S+G + ++  KV N++ + +LK N W   + E+  + FK    +I+G+E +G+S L KK D +VKI M  + SLN SV+ I++Y
 S:  51 GRNAVIELLKSDKTIEQIFIANGKMEGSINKILGLAKEKKIVVKEVDRKKLDLMSETKAHQGVIAQITPFKYST-----VEDILDLAKSKNEDPFIVILDELEDPHNLGSIVRTAELCGAHGIIIPKRRNVGVTGTVYKASVGAIEHMKIAKVTNINNAIEELKANNVWIYGADIAGEEYSYETNFKGACG---IIIGSEGRGMSNLTKKKCDKLVKIPMVGKINSLNASVAGGIMMY 280
>gi|148242427|ref|YP_001227584.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Synechococcus sp. RCC307] >gi|147850737|emb|CAK28231.1| Possible tRNA/rRNA methyltransferase [Synechococcus sp. RCC307] (442 aa)
Score = 211, Expect = 2.2e-15, Identities = 54/178 (30%), Positives = 96/178 (53%)
 Q:  55 VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      VHQ  GI +++   D ++ I+  L + +++ +D + DP N GAI R++++  G++ +   + +V K + G + +L  +V NL+ L +LK  Y V A +E S L++  D  LVV+ G+E +G+S L ++ D +V+I +   SLN SV+TA++LY
 S:  214 VHQ---GIVLQTAAAQTHDLETLIDSCAGLG-EAPLLMAVDGLTDPHNLGAIVRSAEALGAHGLVLPQRRSAGLTGSVAKVAAGALEHLPVARVVNLNRSLERLKDAGYRVVGLA-EEGSATLAEADLD-GPLVVVTGSEGQGLSMLTRRHCDQLVRIPLRGVTPSLNASVATALLLY 385
>gi|172036714|ref|YP_001803215.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Cyanothece sp. ATCC 51142] >gi|171698168|gb|ACB51149.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Cyanothece sp. ATCC 51142] (292 aa)
Score = 211, Expect = 2.2e-15, Identities = 54/175 (30%), Positives = 89/175 (50%)
 Q:  58 NILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      N G+A + +  + + D I +  N+D+ +I++ D I DP N GAI RT+++  G+I +   + TV K S G +   +V NLS L LK E +W  T + K +  F+ I  +++G+E G+S L ++ D ++ I ++  SLN SV+ AI LY
 S:  108 NHQGVAAQVAPYTYHELDELITQAK-ANSDEPVIVIADGIADPHNLGAIIRTAEAMGCQGLIIPQRRAAGVTSTVSKVSAGALESFPVARVVNLSRALETLKAEGFWIYGTVAEGGKRLQDFDFRGAIG---LVIGSEGSGLSLLTQRCCDELISIPLEGKTPSLNASVAAAINLY 279
>gi|148981039|ref|ZP_01816259.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Vibrionales bacterium SWAT-3] >gi|145961015|gb|EDK26338.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Vibrionales bacterium SWAT-3] (246 aa)
Score = 211, Expect = 2.3e-15, Identities = 54/177 (30%), Positives = 90/177 (50%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ I+  K +   T D + +   ++ ++LVLD + DP N GA R + + VA +I K+  + TV K + G  + ++V NL+ + L+++ W V TA E + + + K   L V++G E G+ L ++ D ++KI M SV SLNVSV++ I L+
 S:  68 HQGIIAKVKPAKQLNETHLDDILAQ-----HEQPLLLVLDGVTDPHNLGACLRNADAAGVAAVIVPKDRSSPLTATVSKVACGAAETVPLVRVTNLARTMRALQEQGVWFVGTA-GEATHDIYQAKL-TGPLAVVMGAEGDGMRRLTRETCDDLIKIPMAGSVSSLNVSVASGICLF 237
>gi|196256513|ref|ZP_03155050.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Cyanothece sp. PCC 7822] >gi|196201908|gb|EDX96726.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Cyanothece sp. PCC 7822] (313 aa)
Score = 211, Expect = 2.3e-15, Identities = 53/175 (30%), Positives = 91/175 (52%)
 Q:  58 NILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCT-ALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      N GI + S  + +  IE+  +T  +IL+ D I DP N GAI RT+++  G++ +  + I +V+K + G + +L  +V NLS L +LK+ +W  T +  K++  F  +  ++VG+E +G+S L ++ D ++ I +   SLN SV+ AI LY
 S:  116 NHQGIVAQVSPYTYVELGDLIEQAR-ASTPAPVILIADGITDPHNLGAIIRTTEAIGAQGLVIPQRRAVGITSSVMKVAAGALEHLPVARVVNLSRALEELKEAGFWIYGTMSQGSKALHTIDFSGAVG---LVVGSEGEGLSLLTQRCCDALISIPLAGKTPSLNASVAAAIALY 287
>gi|189501044|ref|YP_001960514.1| tRNA/rRNA methyltransferase (SpoU) [Chlorobium phaeobacteroides BS1] >gi|189496485|gb|ACE05033.1| tRNA/rRNA methyltransferase (SpoU) [Chlorobium phaeobacteroides BS1] (267 aa)
Score = 211, Expect = 2.4e-15, Identities = 48/143 (33%), Positives = 80/143 (55%)
 Q:  89 KIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKI---EMDSSVQSLNVSVSTAIIL 231
      +++L LD++QDPGN G I RT+ F V+ ++    + N  I+  G+V LN  V +L + L K+++ Y +C++L   L   + + V+++GNE KGVS I + +D + I   D+ V+SLN +VS I+L
 S:  119 ELVLALDDVQDPGNVGTILRTASWFGVSTVVCGPGTADRYNPKAIRAGAGSVFCLNHYSVGDLEKELEKMRRAGYHIICSSLHGTDFRLQHAVPE--RTVLVIGNEAKGVSMSILRKADLQITIPRGRKDAGVESLNAAVSAGILL 262
>gi|167625583|ref|YP_001675877.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Shewanella halifaxensis HAW-EB4] >gi|167355605|gb|ABZ78218.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Shewanella halifaxensis HAW-EB4] (246 aa)
Score = 211, Expect = 2.5e-15, Identities = 51/177 (28%), Positives = 88/177 (49%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ ++  K + +  + + +EK   T+  +L+LD + DP N GA R + + V G+I K+N + +  V K + G  +  +V NL+ + L+++ W + A E  L + +  L + +G E KG+ L ++ D +V I M SV SLNVSV+T + L+
 S:  69 HQGVVAKVKPAKILSDNELSAMLEK-----TEVPFLLILDGVTDPHNLGACLRNADAAGVHGVIVPKDNSVGLTPVVSKVACGAAEVVPLYQVTNLARTMRSLQEKGIWIIGAA-GEADCELYQ-ASLTGPLAIAMGAEGKGLRRLSRESCDTLVSIPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 238
>gi|118497130|ref|YP_898180.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Francisella tularensis subsp. novicida U112] >gi|194323428|ref|ZP_03057205.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Francisella tularensis subsp. novicida FTE] >gi|118423036|gb|ABK89426.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Francisella tularensis subsp. novicida U112] >gi|194322283|gb|EDX19764.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Francisella tularensis subsp. novicida FTE] (248 aa)
Score = 211, Expect = 2.5e-15, Identities = 66/222 (29%), Positives = 98/222 (44%)
 Q:  11 IEAFKQNELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNILGIAKESSLTI-HTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      IE    S+  V+Y D K+  + K      + HQNI +   T  D + + + N    IL+LD +QDP NFGA R++ S + II K+N  +N TV K + G  +  + V NL+ + KLK+  W + A +   S  D  + ++ G E G+ + K  DF+ K+ M  V SLNVSV+T I LY
 S:  35 IEGIISKAESKGLKVTYIDSFKQLPGRVRK------------DANHQNIFAVEINDFKTYSENDIEFLVPQDKN-----AFILILDNVQDPHNFGACIRSAHSAGIDFIIIPKDNSAPVNATVKKVACGAAEHTKIVVVTNLARAIEKLKQLGVWIIGLAGEADDSLYSMNLAD--SVAIVAGAEGSGMRQRTKASCDFLAKLPMLGEVSSLNVSVATGIALY 238
>gi|67924215|ref|ZP_00517655.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Crocosphaera watsonii WH 8501] >gi|67853934|gb|EAM49253.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Crocosphaera watsonii WH 8501] (292 aa)
Score = 211, Expect = 2.6e-15, Identities = 55/175 (31%), Positives = 87/175 (49%)
 Q:  58 NILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      N G+A + +  + D D I +  N+D+ +I++ D I DP N GAI RT+++  G+I +   + TV K + G +   +V NLS L LK E +W  T + E  L F   + +++G+E G+S L ++ D +V I +   SLN SV+ AI LY
 S:  107 NHQGVAAQVAPYNYHDLDGLIAQAK-ANSDEPVIVIADSISDPHNLGAIIRTAEALGCQGMIIPQRRAAGVTSTVSKVAAGALESFPVARVVNLSRALETLKAEGFWIYGT-VSEGGKRLQDFNFR-GAIGLVIGSEGSGLSLLTQRCCDELVSIPLGGKTPSLNASVAAAINLY 278
>gi|177665460|ref|ZP_02941259.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Cyanothece sp. PCC 8801] >gi|196244434|ref|ZP_03143161.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Cyanothece sp. PCC 8802] >gi|172075246|gb|EDT60661.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Cyanothece sp. PCC 8801] >gi|196207882|gb|EDY02674.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Cyanothece sp. PCC 8802] (292 aa)
Score = 210, Expect = 2.7e-15, Identities = 60/228 (26%), Positives = 117/228 (51%)
 Q:   5 FGKKAVIEAFKQN-ELSEVYYVSYFDELKEFKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVHQNIL-------GIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCT-ALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +G+ +V+ A + + +L+ ++ +    F + I+ K   D+ +  N L    G+A + +  + + ++ IE+  ++++ +I++ D I DP N GAI RT+++  G++ +   + TVIK + G +   +V NLS L LK+ +W  T A  KS+  + + I  +++G+E G+S L ++ D ++ I +   SLN SV+ AI+LY
 S:  48 YGRHSVLAALESDRQLNRIWITNKLHYDARFHTL-IQAAKAKGSVIDEVSIQRLNQLTHGGNHQGVAAQVAPYAYHELETLIEQAK-ASSNEPVIVIADGIADPQNLGAIIRTAEALGTQGLVIPQRRAAGVTSTVIKVAAGALESFPVARVVNLSRALETLKEAGFWIYGTAATGGKSLHNMELRGPIG---LVIGSEESGLSLLTERCCDQLISIPLTGKTPSLNASVAAAIVLY 279
>gi|145589451|ref|YP_001156048.1| RNA methyltransferase [Polynucleobacter sp. QLW-P1DMWA-1] >gi|145047857|gb|ABP34484.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Polynucleobacter sp. QLW-P1DMWA-1] (251 aa)
Score = 210, Expect = 2.8e-15, Identities = 54/177 (30%), Positives = 93/177 (52%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ ++ +A++ +T+    +E  +  K + LVLD + DP NFGA R +  V ++ K+  IN TV K S G  + + V NL  + ++++  W V T + EKSI  + D+  + +++G E +G+ L ++ D +V+I M  V+SLNVSV++ + LY
 S:  68 HQGVVALAEK--ITVARTITEVVEDAESAQK-KPLFLVLDGVTDPHNFGACLRVADGAGVDAVVIPKDRSASINATVSKVSSGASEVIPVITVTNLVRSMKEMQEAGVWLVGTDDEAEKSI----YDLDLTGPIAIVMGAEGEGMRRLTRETCDELVRIPMQGVVESLNVSVASGVCLY 239
>gi|110598736|ref|ZP_01386998.1| tRNA/rRNA methyltransferase (SpoU) [Chlorobium ferrooxidans DSM 13031] >gi|110339639|gb|EAT58152.1| tRNA/rRNA methyltransferase (SpoU) [Chlorobium ferrooxidans DSM 13031] (266 aa)
Score = 210, Expect = 2.9e-15, Identities = 50/141 (35%), Positives = 83/141 (58%)
 Q:  91 ILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIE---MDSSVQSLNVSVSTAIIL 231
      I+VLD++QDPGN G I RT+ F  G+I    + N  +++S G++ +  V ++++ LN+LK  Y + +L+ K   F+ + K V+++GNE GVSE ++ SD +V+I   + V+SLN SVS AI++
 S:  119 IVVLDDVQDPGNVGTILRTAVWFGADGVICSGGTVDRYNAKTVRSSAGSIYAIPHYGVEHVADELNRLKALGYCIISASLEGKDFREFSFRPE--KQVLVIGNEANGVSEQVQTLSDRLVRIPHAGKKARVESLNASVSAAILI 260
>gi|194289992|ref|YP_002005899.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) [Cupriavidus taiwanensis] >gi|193223827|emb|CAQ69834.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) [Cupriavidus taiwanensis] (247 aa)
Score = 210, Expect = 3.0e-15, Identities = 53/177 (29%), Positives = 92/177 (51%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTAL-DEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ ++ A++ +L + + D ++ I    ++LVLD + DP N GA R +    +I K+ + +N TV K + G  + ++ V NL+ L +L++  W + TA  EKS+  FK    +++G E +G+ L ++ D +V I M  V+SLNVSV++ + LY
 S:  69 HQGVVARAEDVALAL--NLDELLDGIEG----TPLLLVLDGVTDPHNLGACLRVADGAGAHAVIAPKDRSVGLNATVAKVASGAAETVPYITVTNLARTLRELQERGIWVIGTADGTEKSLYDIDFK---GPTAIVMGAEGEGMRRLTRETCDELVGIPMAGGVESLNVSVASGVCLY 237
>gi|170698709|ref|ZP_02889775.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Burkholderia ambifaria IOP40-10] >gi|171317519|ref|ZP_02906709.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Burkholderia ambifaria MEX-5] >gi|170136413|gb|EDT04675.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Burkholderia ambifaria IOP40-10] >gi|171097348|gb|EDT42193.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Burkholderia ambifaria MEX-5] (247 aa)
Score = 210, Expect = 3.0e-15, Identities = 46/143 (32%), Positives = 79/143 (55%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++LVLD + DP N GA R + S   +I ++ + +N T K + G + + ++ V NL+ L +LK+  W + T+ D+ S L  K D  + +++G E +G+ L +  D ++ I M SV+SLNVSV++ + LY
 S:  97 LLLVLDGVTDPHNLGACLRVADSAGAHAVIAPRDRAVGLNATAAKVASGAADTVPYITVTNLARALRELKEAGVWVIGTS-DDASATLYDTKLD-GPVAIVMGAEGEGMRRLTRDTCDDVMSIPMAGSVESLNVSVASGVCLY 237
>gi|113868323|ref|YP_726812.1| rRNA methylase [Ralstonia eutropha H16] >gi|113527099|emb|CAJ93444.1| rRNA methylase [Ralstonia eutropha H16] (247 aa)
Score = 210, Expect = 3.0e-15, Identities = 53/177 (29%), Positives = 92/177 (51%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTAL-DEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ ++ A++ +L + + D ++ I    ++LVLD + DP N GA R +    +I K+ + +N TV K + G  + ++ V NL+ L +L++  W + TA  EKS+  FK    +++G E +G+ L ++ D +V I M  V+SLNVSV++ + LY
 S:  69 HQGVVARAEDVALAL--NLDELLDGIEG----TPLLLVLDGVTDPHNLGACLRVADGAGAHAVIAPKDRSVGLNATVAKVASGAAETVPYITVTNLARTLRELQERGIWVIGTADGTEKSLYDIDFK---GPTAIVMGAEGEGMRRLTRETCDELVGIPMAGGVESLNVSVASGVCLY 237
>gi|82703073|ref|YP_412639.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Nitrosospira multiformis ATCC 25196] >gi|82411138|gb|ABB75247.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Nitrosospira multiformis ATCC 25196] (249 aa)
Score = 210, Expect = 3.0e-15, Identities = 55/177 (31%), Positives = 92/177 (51%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ + +A+ S  + D D ++ +   + ++LVLD IQDP N GA R + +F V +I K+ + +  V K + G + + ++ V NL+ L LK+   + TA D + L  +   + ++G+E KG+ L +++ D +V I M SV+SLNVSVS I L+
 S:  69 HQGV--VARIDSARAYVDIDDVLDTL----AEPALLLVLDGIQDPHNLGACLRVADAFGVHAVIAPKDRAVGLTAAVHKVASGAADNVPYISVTNLARTLRGLKQRGVTVLGTAADADT-QLGVLQL-AGPIAWVLGSEEKGMRRLTRENCDQLVSIPMLGSVESLNVSVSAGICLF 237
>gi|84393177|ref|ZP_00991941.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Vibrio splendidus 12B01] >gi|84376229|gb|EAP93113.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Vibrio splendidus 12B01] (246 aa)
Score = 210, Expect = 3.0e-15, Identities = 53/177 (29%), Positives = 90/177 (50%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ ++  K +   T D + +   ++ ++LVLD + DP N GA R + + VA +I K+  + TV K + G  + ++V NL+ + L+++ W V TA E + + + K   L V++G E G+ L ++ D ++KI M SV SLNVSV++ I L+
 S:  68 HQGLIAKVKPAKQLNETHLDDILAQ-----HEQPLLLVLDGVTDPHNLGACLRNADAAGVAAVIVPKDRSSPLTATVSKVACGAAETVPLVRVTNLARTMRALQEQGVWFVGTA-GEATHDIYQAKL-TGPLAVVMGAEGDGMRRLTRETCDDLIKIPMSGSVSSLNVSVASGICLF 237
>gi|127514216|ref|YP_001095413.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Shewanella loihica PV-4] >gi|126639511|gb|ABO25154.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Shewanella loihica PV-4] (246 aa)
Score = 210, Expect = 3.1e-15, Identities = 47/147 (31%), Positives = 79/147 (53%)
 Q:  86 TDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVI-VGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      T+  +L+LD + DP N GA R + + V G+I ++N + + TV K + G  +  +V NL+ + L+++ W V A + +   +K D+  + I +G E+KG+ L ++ D + I M SV SLNVSV+T I L+
 S:  94 TETPFLLILDGVTDPHNLGACLRNADAAGVHGVIVPRDNSVGLTPTVSKVACGAAEVVPLFQVTNLARTMKALQEKGVWIVGAAGEAEH---DLYKADLKGPIAIAMGAEDKGLRRLTRESCDSLASIPMAGSVSSLNVSVATGICLF 238
>gi|71064641|ref|YP_263368.1| RNA methyltransferase [Psychrobacter arcticus 273-4] >gi|71037626|gb|AAZ17934.1| probable RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Psychrobacter arcticus 273-4] (256 aa)
Score = 210, Expect = 3.1e-15, Identities = 52/143 (36%), Positives = 82/143 (57%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMD----SSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++LVLD+I D NFGA RT+ + V +I K++  + TV K S+G  + + V NL+ L K+K  +  TAL+ + PL   D+ K+ +I+G+E +G+ L + D +V I M   ++QSLNVSV+T + LY
 S:  98 LLLVLDQITDAHNFGACLRTAVAMGVDAVICPKHHAASLTPTVAKVSVGAAEMMPIVSVTNLARTLTKIKNAGVFVFGTALNADAKPLH--TADLTGKIAIIMGSEGEGMRRLTTESCDELVYIPMSGNEHGNLQSLNVSVATGMALY 243
>gi|67458667|ref|YP_246291.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Rickettsia felis URRWXCal2] >gi|67004200|gb|AAY61126.1| tRNA/rRNA methyltransferase [Rickettsia felis URRWXCal2] (240 aa)
Score = 210, Expect = 3.2e-15, Identities = 60/190 (31%), Positives = 103/190 (54%)
 Q:  45 NKKFFD--KYEVVHQNILGIAKES------SLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYL 234
      NKK   YE+V+ +IL  E+   + +  F  +E ++ N  KI +LD+I D N GAI R+S +F + II ++N  + ++ K + GT+ + +KV NL  +N LKK +W +      K +D K+ ++ G+E+KG+ L+++ D++ KI +  V+SLNVS + +II + L
 S:  44 NKKLIGTRSYEIVNNDILSKLLENQTHQGIAAKVRPIFSYNLEDVDIKNPKCKIA-ILDQITDTQNIGAIIRSSAAFDIDAIILPQDNSPNESGSIAKAACGTLELIPIIKVTNLRSCMNYLKKHGFWIIGLTGSANDYFTDKLISD--KMALVFGSEDKGIRRLVEETCDYLAKILISKRVESLNVSNAASIIFHSL 238
>gi|88808428|ref|ZP_01123938.1| hypothetical protein WH7805_02022 [Synechococcus sp. WH 7805] >gi|88787416|gb|EAR18573.1| hypothetical protein WH7805_02022 [Synechococcus sp. WH 7805] (370 aa)
Score = 210, Expect = 3.2e-15, Identities = 56/178 (31%), Positives = 92/178 (51%)
 Q:  55 VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      VHQ  GIA +++   D  IE  L + ++L LD + DP N GAI R++++  G++ +   + +V K + G + +L  +V NL+ L LK  Y V A +E  L +  D  LVV+ G+E++G+S L ++ D +++I +   SLN SV+TA+ LY
 S:  136 VHQ---GIALQTAAAETLDLSDLIEGCAALQ-EAPLLLALDGLTDPHNLGAIVRSAEALGAHGVVLPQRRSAGLTGSVAKVAAGALEHLPVARVVNLNRSLETLKDAGYRVVGLA-EEGDQTLEEVDLD-GPLVVVTGSEDQGLSMLTRRHCDHLIRIPLRGITPSLNASVATALCLY 307
>gi|153005091|ref|YP_001379416.1| RNA methyltransferase [Anaeromyxobacter sp. Fw109-5] >gi|152028664|gb|ABS26432.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Anaeromyxobacter sp. Fw109-5] (245 aa)
Score = 210, Expect = 3.3e-15, Identities = 45/143 (31%), Positives = 77/143 (53%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +++VLD ++DP N GAI R++ +  G++ K+ + +  V K S G V   +V N+S+ L LK+  W+V A D + PL     + +++G+E +G+ L++K D  +I M  + SL+VS S A+ LY
 S:  97 LVVVLDGVEDPHNLGAIIRSAHALGAHGVVIPKDRAVGVTPAVAKASAGAVERCPVARVTNVSKTLEALKEAGIWSVALAADGDA-PLGAVDL-TGPIALVLGSEGEGLRPLVRKTCDHSARIPMSGDLDSLSVSASAAVALY 237
>gi|196179333|gb|EDX74328.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Microcoleus chthonoplastes PCC 7420] (328 aa)
Score = 210, Expect = 3.3e-15, Identities = 47/143 (32%), Positives = 78/143 (54%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +I+V D I DP N GAI RT+++  G++ +  + + TV+K + G + L  +V NLS L +LK  +W  T D  + +  D+N +V+++G+E G+S L ++ D +V I +   SLN SV+ A+ LY
 S:  163 VIVVCDGITDPHNLGAIIRTAEALGAQGLVIPQRRAVGVTSTVMKVAAGALETLPIARVVNLSRALEELKTAGFWIYGTCADAGKLLHT---VDLNGSIVLVIGSEGSGLSLLTQRCCDVLVSIPLYGKTPSLNASVAAAMTLY 303
>gi|15805774|ref|NP_294471.1| RNA methyltransferase [Deinococcus radiodurans R1] >gi|6458456|gb|AAF10325.1|AE001930_6 RNA methyltransferase, TrmH family [Deinococcus radiodurans R1] (246 aa)
Score = 210, Expect = 3.4e-15, Identities = 46/146 (31%), Positives = 85/146 (58%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDIN-KLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILYYLT 235
      ++++LD + DP NFGAI R+++   G++ ++   ++ V KT+ G  YL  + NL ++++LK + W V A E + ++ +TD + K +++G E +G+ L+++ D +V I +  VQSLN SV+ I+LY +T
 S:  93 LMVLLDGVTDPRNFGAIIRSAEVLGAHGVVVEERRSAPLSPVVAKTAAGATAYLPVAQTKNLPRLIDQLKADGVW-VYGAAGEAAQDVT--RTDFSGKAALVIGAEGEGMRRLVREKCDVLVSIPVRGQVQSLNASVAAGILLYEMT 236
>gi|153820492|ref|ZP_01973159.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Vibrio cholerae NCTC 8457] >gi|126508965|gb|EAZ71559.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Vibrio cholerae NCTC 8457] (229 aa)
Score = 209, Expect = 3.6e-15, Identities = 58/202 (28%), Positives = 100/202 (49%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFD-KYE-VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEK-SIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L E   + + ++++K D K E  HQ ++  K +   D D + +   ++ ++LVLD + DP N GA R + + VA +I K+  + TV K + G  + ++V NL+ + L+++ W V TA +  I SK    L +++G E G+ L ++ D ++KI M SV SLNVSV+ + L+
 S:  23 LNELMRLGVSIQEMSRKALDDKAEGANHQGLIARVKPARQLNENDLDDILAQ-----HEQPLLLVLDGVTDPHNLGACLRNADAAGVAAVIVPKDKSAPLTATVSKVACGAAETVPLVRVTNLARTMRALQEKGVWFVGTAGEATHDIYQSKLT---GSLAIVMGAEGDGMRRLTRETCDDLIKIPMAGSVSSLNVSVACGVCLF 219
>gi|15642593|ref|NP_232226.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Vibrio cholerae O1 biovar eltor str. N16961] >gi|153225385|ref|ZP_01954741.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Vibrio cholerae MAK 757] >gi|153824008|ref|ZP_01976675.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Vibrio cholerae B33] >gi|194533103|ref|YP_002068522.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Vibrio cholerae MO10] >gi|52783330|sp|Q9KNY2|RLMB_VIBCH 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase rlmB (23S rRNA Gm2251 2'-O-methyltransferase) >gi|9657186|gb|AAF95739.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Vibrio cholerae O1 biovar El Tor str. N16961] >gi|124117332|gb|EAY36075.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Vibrio cholerae MAK 757] >gi|125619155|gb|EAZ47685.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Vibrio cholerae MO10] >gi|126518472|gb|EAZ75695.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Vibrio cholerae B33] >gi|150421905|gb|EDN13882.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Vibrio cholerae AM-19226] (247 aa)
Score = 209, Expect = 3.6e-15, Identities = 58/202 (28%), Positives = 100/202 (49%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFD-KYE-VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEK-SIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L E   + + ++++K D K E  HQ ++  K +   D D + +   ++ ++LVLD + DP N GA R + + VA +I K+  + TV K + G  + ++V NL+ + L+++ W V TA +  I SK    L +++G E G+ L ++ D ++KI M SV SLNVSV+ + L+
 S:  41 LNELMRLGVSIQEMSRKALDDKAEGANHQGLIARVKPARQLNENDLDDILAQ-----HEQPLLLVLDGVTDPHNLGACLRNADAAGVAAVIVPKDKSAPLTATVSKVACGAAETVPLVRVTNLARTMRALQEKGVWFVGTAGEATHDIYQSKLT---GSLAIVMGAEGDGMRRLTRETCDDLIKIPMAGSVSSLNVSVACGVCLF 237
>gi|115351501|ref|YP_773340.1| RNA methyltransferase [Burkholderia ambifaria AMMD] >gi|172060520|ref|YP_001808172.1| RNA methyltransferase [Burkholderia ambifaria MC40-6] >gi|115281489|gb|ABI87006.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Burkholderia ambifaria AMMD] >gi|171993037|gb|ACB63956.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Burkholderia ambifaria MC40-6] (247 aa)
Score = 209, Expect = 3.6e-15, Identities = 46/143 (32%), Positives = 79/143 (55%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++LVLD + DP N GA R + S   +I ++ + +N T K + G + + ++ V NL+ L +LK+  W + T+ D+ S L  K D  + +++G E +G+ L +  D ++ I M SV+SLNVSV++ + LY
 S:  97 LLLVLDGVTDPHNLGACLRVADSAGAHAVIAPRDRAVGLNATAAKVASGAADTVPYITVTNLARALRELKEAGVWIIGTS-DDASATLYDTKLD-GPVAIVMGAEGEGMRRLTRDTCDDVMSIPMAGSVESLNVSVASGVCLY 237
>gi|154508505|ref|ZP_02044147.1| hypothetical protein ACTODO_01006 [Actinomyces odontolyticus ATCC 17982] >gi|153798139|gb|EDN80559.1| hypothetical protein ACTODO_01006 [Actinomyces odontolyticus ATCC 17982] (325 aa)
Score = 209, Expect = 3.6e-15, Identities = 49/143 (34%), Positives = 76/143 (53%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      +++ LD++ DP N GA+ R++ +F  G+I +   +N T K S G  +  +V NL  L + K+ Y+ V  LD   PL     LVV+ G E G+S L+++ D IV I + S+V+SLN +V+T I LY
 S:  175 LLVALDQVTDPHNLGAVLRSAGAFGADGVIIPERRSAGVNTTAWKVSAGAAARVPVARVTNLVRALEEAKQAGYFVV--GLDGGGDAPLRGLSLADGPLVVVTGAEGAGLSRLVRETCDQIVSIPIASTVESLNAAVATGIALY 316
>gi|145640974|ref|ZP_01796556.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Haemophilus influenzae R3021] >gi|145274488|gb|EDK14352.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Haemophilus influenzae 22.4-21] (189 aa)
Score = 209, Expect = 3.8e-15, Identities = 54/178 (30%), Positives = 88/178 (49%)
 Q:  55 VHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKK-ENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      VHQ ++  + +   D D +   N  ++LVLD + DP N GA RT+ +   +I K+  Q+   K + G  + ++V NLS L L++ N W V TA + ++I SK    L +++G E +G+ L ++ D ++ I M SV SLNVSV+T + L+
 S:   9 VHQGVIARVQAAKELNENDLDEILA-----NKQNPLLLVLDGVTDPHNLGACLRTADAAGAVAVIVPKDKSAQLTSIARKVACGAAETVPLIRVTNLSRTLRDLQQNHNIWVVGTAGEATETIYQSKLT---GPLALVMGAEGEGMRRLTREHCDQLISIPMAGSVSSLNVSVATGVCLF 180
>gi|151570225|gb|EDN35879.1| hypothetical protein FTCG_00059 [Francisella tularensis subsp. novicida GA99-3549] (248 aa)
Score = 209, Expect = 4.0e-15, Identities = 58/177 (32%), Positives = 85/177 (48%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTI-HTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQNI +   T  D + + + N    IL+LD +QDP NFGA R++ S + II K+N  +N TV K + G  +  + V NL+ + KLK+  W + A +   S  D  + ++ G E G+ + K  DF+ K+ M  V SLNVSV+T I LY
 S:  68 HQNIFAVEINDFKTYSENDIEFLVPQDKN-----AFILILDNVQDPHNFGACIRSAHSAGIDFIIIPKDNSAPVNATVKKVACGAAEHTKIVVVTNLARAIEKLKQLGVWIIGLAGEADDSLYSMNLAD--SVAIVAGAEGSGMRQRTKASCDFLAKLPMLGEVSSLNVSVATGIALY 238
>gi|151571679|gb|EDN37333.1| hypothetical protein FTDG_00115 [Francisella tularensis subsp. novicida GA99-3548] (248 aa)
Score = 209, Expect = 4.1e-15, Identities = 58/177 (32%), Positives = 85/177 (48%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTI-HTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQNI +   T  D + + + N    IL+LD +QDP NFGA R++ S + II K+N  +N TV K + G  +  + V NL+ + KLK+  W + A +   S  D  + ++ G E G+ + K  DF+ K+ M  V SLNVSV+T I LY
 S:  68 HQNIFAVEINDFKTYSENDIEFLVPQDKN-----AFILILDNVQDPHNFGACIRSAHSAGIDFIIIPKDNSAPVNATVKKVACGAAEHTKIVVVTNLARAIEKLKQLGVWIIGLAGEADDSLYSMNLAD--SVAIVAGAEGSGMRQRTKASCDFLAKLPMLGEVSSLNVSVATGIALY 238
>gi|134295618|ref|YP_001119353.1| RNA methyltransferase [Burkholderia vietnamiensis G4] >gi|134138775|gb|ABO54518.1| RNA methyltransferase, TrmH family, group 3 [Burkholderia vietnamiensis G4] (247 aa)
Score = 209, Expect = 4.1e-15, Identities = 47/143 (32%), Positives = 78/143 (54%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++LVLD + DP N GA R + +   +I ++ + +N T K + G + + ++ V NL+ L +LK  W + TA DE S L  K D  + +++G E +G+ L +  D ++ I M SV+SLNVSV++ + LY
 S:  97 LLLVLDGVTDPHNLGACLRVADAAGAHAVIAPRDRAVGLNATAAKVASGAADTVPYITVTNLARALRELKDAGVWIIGTA-DEASGTLYDTKLD-GPVAIVMGAEGEGMRRLTRDTCDDVMSIPMAGSVESLNVSVASGVCLY 237
>gi|160893095|ref|ZP_02073883.1| hypothetical protein CLOL250_00641 [Clostridium sp. L2-50] >gi|156865178|gb|EDO58609.1| hypothetical protein CLOL250_00641 [Clostridium sp. L2-50] (268 aa)
Score = 209, Expect = 4.3e-15, Identities = 63/222 (28%), Positives = 115/222 (51%)
 Q:  11 IEAFKQNELSEVYYVSYFDELKE--FKSKNIKLNKVNKKFFDKYEVVH--QNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++ KQ +SE Y Y EL E   ++ +L V+  F     Q +L + +  T+ D S ++K N NT   LVL+ IQDPGN G I RT+++ V GII  ++  N V+++++GT+ + F+ V++ ++ +++LK+     LD  +  K K +   ++GNE G+++ +  +D +++I M  V+SLN ++S ++ Y
 S:  44 VDRVKQVFVSETAYQRYGTELPEKGITEQDRRLVVVSDSVFRSMSQTKTPQGLLAVVERYHYTME-DLISVMDKRENGNT----FLVLESIQDPGNLGTIVRTAEAADVTGIIIGGDSCDIYNPKVVRSTMGTIFRVPFVYVDDPAKAVDRLKEHGIVVYGAHLDGCDLYAGKLKRNN---AFLIGNEGNGLTDELSSKADRLLRIPMAGQVESLNAAISATLLAY 261
>gi|121728986|ref|ZP_01681989.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Vibrio cholerae V52] >gi|147673348|ref|YP_001218092.1| 23S rRNA (guanosine-2'-O-)-methyltransferase [Vibrio cholerae O395] >gi|153214903|ref|ZP_01949701.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Vibrio cholerae 1587] >gi|153803651|ref|ZP_01958237.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Vibrio cholerae MZO-3] >gi|121628709|gb|EAX61177.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Vibrio cholerae V52] >gi|124115062|gb|EAY33882.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Vibrio cholerae 1587] >gi|124120810|gb|EAY39553.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Vibrio cholerae MZO-3] >gi|146315231|gb|ABQ19770.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Vibrio cholerae O395] (247 aa)
Score = 208, Expect = 4.5e-15, Identities = 58/202 (28%), Positives = 100/202 (49%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFD-KYE-VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEK-SIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L E   + + ++++K D K E  HQ ++  K +   D D + +   ++ ++LVLD + DP N GA R + + VA +I K+  + TV K + G  + ++V NL+ + L+++ W V TA +  I SK    L +++G E G+ L ++ D ++KI M SV SLNVSV+ + L+
 S:  41 LNELMRLGVSIQEMSRKALDDKAEGANHQGLIARVKPARQLNENDLDDILAQ-----HEQPLLLVLDGVTDPHNLGACLRNADAAGVAAVIVPKDKSAPLTATVSKVACGAAETVPLVRVTNLARTMRALQEKGVWFVGTAGEATHDIYQSKLT---GPLAIVMGAEGDGMRRLTRETCDDLIKIPMAGSVSSLNVSVACGVCLF 237
>gi|167589923|ref|ZP_02382311.1| RNA methyltransferase TrmH, group 3 [Burkholderia ubonensis Bu] (247 aa)
Score = 208, Expect = 4.6e-15, Identities = 46/143 (32%), Positives = 79/143 (55%)
 Q:  90 IILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      ++LVLD + DP N GA R + +   +I ++ + +N T K + G + + ++ V NL+ L +LK+  W + T+ DE S L  K D  + +++G E +G+ L +  D ++ I M SV+SLNVSV++ + LY
 S:  97 LLLVLDGVTDPHNLGACLRVADAAGAHAVIAPRDRAVGLNATAAKVASGAADTVPYITVTNLARALRELKEAGVWIIGTS-DEASATLYDTKLD-GPVALVMGAEGEGMRRLTRDTCDEVMSIPMAGSVESLNVSVASGVCLY 237
>gi|86148225|ref|ZP_01066522.1| RNA methyltransferase, TrmH family protein [Vibrio sp. MED222] >gi|85833995|gb|EAQ52156.1| RNA methyltransferase, TrmH family protein [Vibrio sp. MED222] (246 aa)
Score = 208, Expect = 4.7e-15, Identities = 53/177 (29%), Positives = 90/177 (50%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ ++  K +   T D + +   ++ ++LVLD + DP N GA R + + VA +I K+  + TV K + G  + ++V NL+ + L+++ W V TA E + + + K   L V++G E G+ L ++ D ++KI M SV SLNVSV++ I L+
 S:  68 HQGLIAKVKPAKQLNETHLDDILAQ-----HEQPLLLVLDGVTDPHNLGACLRNADAAGVAAVIVPKDRSSPLTATVSKVACGAAETVPLVRVTNLARTMRALQEQGVWFVGTA-GEATHDIYQAKL-TGPLAVVMGAEGDGMRRLTRETCDDLIKIPMAGSVSSLNVSVASGICLF 237
>gi|152981297|ref|YP_001353804.1| RNA methyltransferase [Janthinobacterium sp. Marseille] >gi|151281374|gb|ABR89784.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Janthinobacterium sp. Marseille] (247 aa)
Score = 208, Expect = 4.8e-15, Identities = 53/177 (29%), Positives = 92/177 (51%)
 Q:  56 HQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALD-EKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      HQ + +AK  L++ + D ++ I    ++LVLD I DP N GA R +    +I K+ + +N T K + G + + ++ V NL+ L +LK+ +  + T D EK + + F    +++G+E +G+ L ++ D +V I M SV+SLNVSV++ + LY
 S:  68 HQGV--VAKAGELSLARNLDELLDAIEG----PPLLLVLDGITDPHNLGACLRVADGAGAHAVIAPKDRAVGLNATAAKVASGAADTVPYITVTNLARTLRELKERDIMLIGTTDDSEKGLYEADFS---GPAALVMGSEGEGMRRLTRETCDVLVGIPMFGSVESLNVSVASGVCLY 236
>gi|149177691|ref|ZP_01856292.1| YacO [Planctomyces maris DSM 8797] >gi|148843509|gb|EDL57871.1| YacO [Planctomyces maris DSM 8797] (261 aa)
Score = 208, Expect = 5.0e-15, Identities = 51/155 (32%), Positives = 81/155 (52%)
 Q:  78 IEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      IE N    + L+LD IQDP NFGAI R+++   GI  + Q ++  V +TS G VN++ ++ +L +  K+   V TA+ + S L+ +    VIVGNE G+S ++ +  +V+I   +SLNV+VS +I+LY
 S:  100 IELFNQQEITSPLFLILDRIQDPFNFGAIIRSAEIMGADGIFSGTHEQCEVTSLVCRTSAGAVNHVPLVQATDLVSLCRDWKQNGINIVGTAM-QASEKLNDYNFQ-QPTAVIVGNEGTGISPELQAECTHLVRIPQQGKTESLNVAVSASILLY 252
>gi|125620326|gb|EAZ48723.1| RNA methyltransferase, TrmH family [Vibrio cholerae V51] (247 aa)
Score = 208, Expect = 5.2e-15, Identities = 59/202 (29%), Positives = 99/202 (49%)
 Q:  31 LKEFKSKNIKLNKVNKKFFD-KYE-VVHQNILGIAKESSLTIHTDFDSFIEKINNLNTDKKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEK-SIPLSKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      L E   + + ++++K D K E  HQ ++  K +   D D + +   + ++LVLD + DP N GA R + + VA +I K+  + TV K + G  + ++V NL+ + L+++ W V TA +  I SK    L +++G E G+ L ++ D ++KI M SV SLNVSV+ I L+
 S:  41 LNELMRLGVSIQEMSRKALDDKAEGANHQGLIARVKPARQLNENDLDDILAQ-----HEHPLLLVLDGVTDPHNLGACLRNADAAGVAAVIVPKDKSAPLTATVSKVACGAAETVPLVRVTNLARTMRALQEKGVWFVGTAGEATHDIYQSKLT---GPLAIVMGAEGDGMRRLTRETCDDLIKIPMAGSVSSLNVSVACGICLF 237
>gi|154487598|ref|ZP_02029005.1| hypothetical protein BIFADO_01455 [Bifidobacterium adolescentis L2-32] >gi|154083727|gb|EDN82772.1| hypothetical protein BIFADO_01455 [Bifidobacterium adolescentis L2-32] (330 aa)
Score = 208, Expect = 5.5e-15, Identities = 48/145 (33%), Positives = 80/145 (55%)
 Q:  88 KKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPL---SKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + + + LD + DP N GA+ R++ +F  G+I +   +   K S G  ++  +V NL++ + LK+ Y++V  LD   L  + F+TD  LVV++G+E G+S L+++ D I I M + V+SLN SV+ I LY
 S:  174 RPLFIALDGVTDPQNLGAVIRSAAAFGANGVILPERRSASVTAAAWKVSAGAAAHMPVARVVNLTKAIESLKERGYYSV--GLDGGGDALVGETGFETD--PLVVVLGSEGNGLSRLVREACDSIAGIPMSNMVESLNASVAAGITLY 317
>gi|119026609|ref|YP_910454.1| tRNA/rRNA methyltransferase protein [Bifidobacterium adolescentis ATCC 15703] >gi|118766193|dbj|BAF40372.1| tRNA/rRNA methyltransferase protein [Bifidobacterium adolescentis ATCC 15703] (329 aa)
Score = 208, Expect = 5.5e-15, Identities = 48/145 (33%), Positives = 80/145 (55%)
 Q:  88 KKIILVLDEIQDPGNFGAICRTSKSFQVAGIIFKKNNQIQINETVIKTSLGTVNYLNFLKVNNLSEVLNKLKKENYWTVCTALDEKSIPL---SKFKTDINKLVVIVGNENKGVSELIKKDSDFIVKIEMDSSVQSLNVSVSTAIILY 232
      + + + LD + DP N GA+ R++ +F  G+I +   +   K S G  ++  +V NL++ + LK+ Y++V  LD   L  + F+TD  LVV++G+E G+S L+++ D I I M + V+SLN SV+ I LY
 S:  172 RPLFIALDGVTDPQNLGAVIRSAAAFGANGVILPERRSASVTAAAWKVSAGAAAHMPVARVVNLTKAIESLKERGYYSV--GLDGGGDALVGETGFETD--PLVVVLGSEGNGLSRLVREACDSIAGIPMSNMVESLNASVAAGITLY 315