>gi|26553479|ref|NP_757413.1| glycosyltransferase [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453485|dbj|BAC43817.1| glycosyltransferase [Mycoplasma penetrans HF-2] (311 aa)
Score = 1318, Expect = 1.4e-143, Identities = 311/311 (100%), Positives = 311/311 (100%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLENKLFNNNWYFYASNWLGALNQLNYIDLINVQKTHNKFIGNNNFYNLETIGFHKIWFIYKALWIKKVVS 311
      MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLENKLFNNNWYFYASNWLGALNQLNYIDLINVQKTHNKFIGNNNFYNLETIGFHKIWFIYKALWIKKVVS
 S:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLENKLFNNNWYFYASNWLGALNQLNYIDLINVQKTHNKFIGNNNFYNLETIGFHKIWFIYKALWIKKVVS 311
>gi|26554336|ref|NP_758270.1| putative glycosyltransferase [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26454345|dbj|BAC44674.1| putative glycosyltransferase [Mycoplasma penetrans HF-2] (328 aa)
Score = 608, Expect = 3.6e-61, Identities = 142/300 (47%), Positives = 195/300 (65%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQ--NIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYK-YKANDLVSIIFKNKNYLLENKLFNNNWYFYASNWLGALNQLNYIDLINVQKTHNKFIGNNNFYNLETIGFHKIWFI 300
      M K+S+IIPFKNT L WI +L SL Q NKNFEV IDD+S N  Y LI + GY+Y + N   GVGK+RDYGV++A G+ IWFVDSDDW+ DA DYL+ SF ++++ID ++F+Y+WV+ + +N  K +  + N N+  WFH +YQTDWRVCFKKEFL+KN+I H + + ++EDVYFGLIWK +YKKAL +SK LYFYNR+N S+LN K + + L+ I +K+ L++ +FN W+FYA+NW    Y D  +   IG + N + +GF  WF+
 S:   1 MSKISLIIPFKNTELIWINKLFDSLEKQINKNFEVICIDDSSDNGIDYKTLILEKGYRYYRSNNASLGDGVGKLRDYGVSVAKGDLIWFVDSDDWITPDATDYLINSFEEHKDIDLVVFKYQWVYKESDVNF--KERKITSFVSDNTPNRRMNKWFHTDYQTDWRVCFKKEFLLKNEILHKENLLLYEDVYFGLIWKTIYKKALFSSKILYFYNRMNRFSTLNQDKNFDPHRLLLNILSSKDNLIKRNIFNEKWFFYANNWAFVAASYIYKDRKQNKSLIKDVIGPKHCRNYKMLGFGSRWFV 301
>gi|196249424|ref|ZP_03148122.1| glycosyl transferase family 2 [Geobacillus sp. G11MC16] >gi|196211181|gb|EDY05942.1| glycosyl transferase family 2 [Geobacillus sp. G11MC16] (516 aa)
Score = 195, Expect = 2.3e-13, Identities = 68/244 (27%), Positives = 134/244 (54%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN-PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVC---FKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVES---SLNTYKYKANDL---VSIIFKNKNYLLENKL 246
      KVS+IIP N  ++++ + S+ NQ+ ++ EV I+D ST+ + ++  KN ++   N G+G R+ G++L+NG+Y++F+D DD L DAI +LL +  +   +   + ++K + + +H +F+  K   + P    D  C  +KKEFL++N +S +  +ED++F +  VL K  +T+K +Y++ R+ E  S+  + K +  +S + +N+ +L++N++
 S:   4 KVSIIIPVYNIA-SYLEECLYSVQNQSYRDLEVIMINDGSTDGSEQILERFQKNDPRFRLFNQENRGLGYTRNRGISLSNGQYVFFLDGDDRLPKDAIQHLLSAIETHDADYAVGKVLRFHSERKYVPI--RHLEFNLYTQKQVTTIEQNP----ELLQDSIACNKLWKKEFLIQNDLSFIEG-KYYEDLFFTMRAAVLAKTVAVTNKVVYYW-RVRTEEHNRSITQEQMKLENTLHRLSALKQNRQWLIDNRV 248
>gi|166031280|ref|ZP_02234109.1| hypothetical protein DORFOR_00967 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] >gi|166029127|gb|EDR47884.1| hypothetical protein DORFOR_00967 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] (326 aa)
Score = 184, Expect = 4.6e-12, Identities = 76/244 (31%), Positives = 121/244 (49%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNS-TNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN--NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLY-----KKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLEN 244
      M KVSVIIP N  K++K+ + S+ QT ++EV ++D S N Q ID  K  Q +++ N N+G+GK R+ G+ +NG+Y+ F+DSDD++ D I+  + K + D ++ Y  + K  F+KH+         W  Y    ++KEFL+KN++   +  ED+YF +  LY   K +   Y+YNR ++ S+N K   +VSI   N +EN
 S:   1 MVKVSVIIPIYNVE-KYLKRCLQSVVRQTYVDYEVICVNDCSPDNSQFIIDEYEKRYPQLIKSYINEENLGLGKTREVGINNSNGQYLMFIDSDDYIAPDYIETYYNAMQKGK-YDVVIGGYTRDLEGKLKKHFAKHS----------------IWSLATYPIACAKMYRKEFLLKNQVKF-STIRCGEDIYFSM---ALYCANPQYKVIDYCGYHYYYNRESITGSMNYEKNHEKFIVSIF----NEFMEN 226
>gi|24637463|gb|AAN63735.1|AF454498_8 Eps7F [Streptococcus thermophilus] (327 aa)
Score = 184, Expect = 4.7e-12, Identities = 46/116 (39%), Positives = 74/116 (63%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN------PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEY 119
      +S+I+P N  K+I L+ SL QTNKNFEV FIDD ST+    ++ +  + ++ +Q + N G+  R+ G+ A GEYI+F+DSDD + ++ ++ +L S YKY  D ++F+Y
 S:   7 LSIIVPIYNVE-KYIGSLVNSLVKQTNKNFEVIFIDDGSTDESIRILKEIMVGSEQEFSFKLLQQV--NQGLSSARNIGILNATGEYIFFLDSDDEIEINFVETILTSCYKYSQPDTLIFDY 125
>gi|18309486|ref|NP_561420.1| spore coat polysaccharide biosynthesis protein [Clostridium perfringens str. 13] >gi|18144163|dbj|BAB80210.1| spore coat polysaccharide biosynthesis protein [Clostridium perfringens str. 13] (348 aa)
Score = 181, Expect = 1.2e-11, Identities = 81/251 (32%), Positives = 134/251 (53%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQIN----LFSKHN--------QFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRL--NVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLENKLFN------------NNWYF 253
      KVS+I+P N  ++++ + SL NQT +N E+ +DD ST N V I + +  +    N G + R G ++ GE+I FVD DDW+ D I+ LL+ Y  +ID + F Y +F++ +I   L+ K+N    QF  I+ NN++ +      W  +K+F+ KN + P K++ ED+  +     ++ +KLYFY +  ++ S ++  + D + I  KN L+ENKL+N      +NWYF
 S:   5 KVSIIVPAYNIE-SYVERCLNSLINQTYENIEIIIVDDGSTDNTLVKISDMARKDKRIKVLEQENRGSSEARKKGYEMSTGEFILFVDGDDWIRNDTIEVLLE--YSNDDIDIVAFGYNEIFNENEIQKNSLLYDKNNEKIELRDTQFLREILTNNISINI-----------WNKFIRKKFIDKNNVVFPMKMSYAEDLALLISLAAKEPNVIVIKEKLYFYFKRENSITSIISPKILETKDAMYFI---KNILIENKLYNIYREEFEYCVYIHNWYF 265
>gi|182417000|ref|ZP_02948380.1| Cps2J [Clostridium butyricum 5521] >gi|182379176|gb|EDT76678.1| Cps2J [Clostridium butyricum 5521] (326 aa)
Score = 180, Expect = 1.3e-11, Identities = 66/221 (29%), Positives = 120/221 (54%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP-QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTY 223
      ++S+IIP N+ K++++ + S+ N +N +FE  IDD S + +V +  + ++Y   NN GV  R+YG+ A G+Y+ F+D+DD+L +  L+K+   +IDF +F+YE  +KK+++  K Q + I+++ + K  +   T W  FKK+ + KN +  + + I ED F + + L K   +++ Y R+N S++NTY
 S:   2 QLSIIIPIYNSE-KYLQECLNSIKNISNIDFECLMIDDGSLDASKVICEKFINDKFKYFYK--NNSGVSCTRNYGIKQAKGKYLLFLDADDYLNENIEKSLIKAM--KDDIDFTIFDYEIKINKKRVH--KKITQDKDDILEDTIYKI---YSTAELNTCWGKLFKKKIIEKNGLKFYEDIKIGEDQIFVMEYINLIKSVQYIHEEILTY-RINKMSAMNTY 212
>gi|125631996|gb|ABN47398.1| EpsN [Lactococcus lactis subsp. cremoris] (329 aa)
Score = 180, Expect = 1.5e-11, Identities = 47/116 (40%), Positives = 75/116 (64%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLI----NKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEY 119
      +S+I+P N  K+I L+ SL QTNKNFEV FIDD ST+  Q+ +++   + ++ +Q + N G+  R+ G+ A GEYI+F+DSDD + + ++ +L S YKY  D ++F+Y
 S:   5 ISIIVPIYNVE-KYIGSLVNSLLKQTNKNFEVIFIDDGSTDESMQILKEIMAGSEQEFSFKLLQQV--NQGLSSARNIGILNATGEYIFFLDSDDEIESNFVETILTSCYKYSQPDTLIFDY 123
>gi|71065221|ref|YP_263948.1| glycosyl transferase [Psychrobacter arcticus 273-4] >gi|71038206|gb|AAZ18514.1| probable glycosyl transferase [Psychrobacter arcticus 273-4] (346 aa)
Score = 177, Expect = 3.3e-11, Identities = 64/202 (31%), Positives = 103/202 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI--PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYK-YQNIDFIMFEYEWVFDKKQI--NLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKAL 202
      M +S+I PF N+ K K+L+ +L N ++ E+ F+DD ST+ V +  ++ Q  +  N G G R+ G+ +A GEY+WFVDSDD + +DA+ YL  ++K Y +DF    + + +I + +  N  EI++        +  W  FKK+FL+KN I +P+  I+ED   I+ L K L
 S:   1 MHYLSIISPFYNSEEK-CKRLLETLMNIKDEEIEIIFVDDGSTDDTVALLTAFRSESQVEVKVIRQENKGPGGARNAGLNIAKGEYVWFVDSDDDIKLDALVYLKNIYHKGYDFVDFNYISKGSICNSMEIESDSYKDMNTNREILLA-------------KFGRIWTKIFKKDFLIKNNIYYPEYC-IYEDNPLVFIYPFLCSKFL 192
>gi|114329054|ref|YP_746211.1| glycosyltransferase [Granulibacter bethesdensis CGDNIH1] >gi|114317228|gb|ABI63288.1| glycosyltransferase [Granulibacter bethesdensis CGDNIH1] (990 aa)
Score = 177, Expect = 3.6e-11, Identities = 40/113 (35%), Positives = 68/113 (60%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIP--------NNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFI 115
      ++S+++P NTP W+ + + S+ Q  N+E+ I+D S+ P V  L    Y Q P    NN+G+ + ++G+ A+G+Y+ F+D DD+L DA+ +LLK+ + Q DFI
 S:  418 RLSIVMPVYNTPQDWLIEALNSVRAQWCDNWELLCINDASSEPHVETIL-----RAYAQQDPRIRILRTGNNVGIARATNFGLRAASGQYVTFMDHDDYLEPDAVYHLLKAAGETQ-ADFI 532
>gi|164688667|ref|ZP_02212695.1| hypothetical protein CLOBAR_02313 [Clostridium bartlettii DSM 16795] >gi|164602143|gb|EDQ95608.1| hypothetical protein CLOBAR_02313 [Clostridium bartlettii DSM 16795] (335 aa)
Score = 173, Expect = 8.5e-11, Identities = 79/253 (31%), Positives = 131/253 (51%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVF--DKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQ---TDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYK-KALLTSKKLYFYN-RLNVESSLNTYKYKA--------NDLVSIIFKNKNYLLENKLFNNNWYF 253
      M KVS+++P N  K+++Q + S+ NQT K E+ +DD S + PQ+ +  K+  V + N G+  R+ G+ +A G+YI FVDSDD++ +D + +   + N+DF+M +Y V  DK + L   +D+ +K ++ + +  + NY   W  +K+E L KN ++ ++V  ED F I + YK    K Y YN R N S  TYK A    N L +  ++Y  N+L+ + Y+
 S:   1 MAKVSIVVPIYNVE-KYLEQCVDSIINQTLKEIEIILVDDGSPDNCPQMCDEYAKKDSRIKVVHKKNG-GLSSARNAGIEVATGDYIGFVDSDDYIELDMYEKMYNIAIE-NNVDFVMSDYYRVSSEDKVKATLDMDKGIYDKNKIKKDIFPTLIMGEYINYGRLLAVWHCLYKRELLEKNDLTFDEEVKYSEDNLFSSI--IGYKVNNFYYMKGSYLYNYRYNPNSISKTYKPDAWSVYLKMNNKLKDLFLNVEDYDFRNQLYAHIIYY 265
>gi|188994089|ref|YP_001928341.1| probable glycosyltransferase [Porphyromonas gingivalis ATCC 33277] >gi|63107058|emb|CAI94405.1| hypothetical protein [Porphyromonas gingivalis] >gi|188593769|dbj|BAG32744.1| probable glycosyltransferase [Porphyromonas gingivalis ATCC 33277] (328 aa)
Score = 171, Expect = 1.6e-10, Identities = 68/237 (28%), Positives = 113/237 (47%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY----------NRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKN 239
      ++SVIIP N  K++K + +L QT K+FEV IDD S +  I   K+  +V + N GV  R G+ LA+G YI VD+DDW+  ++ L +  + N D + +Y V+ K++  K      + +  +   + + W  K  + +NKI PD +N+ ED F L  +     K LY+Y     ++ ++E+S+ +Y Y N+L +  NK+
 S:   4 RISVIIPVYNAE-KFLKHCLDTLLAQTFKDFEVILIDDGSRDRSSNICDAYAYKDTRVHVYHKENG-GVSAARQKGLELASGAYIIHVDADDWVAPSYLEVLYEEAVR-TNADITICDYIEVYPDKKVYKVQKPTS-------TSADDFVLDLCTKLHGSCWNKLIKASVIRENKIDFPDGINLREDKLFNLHVALCSSTISYAPKALYYYFCSHLGGSASSQGSLETSMKSYIY-GNNLFAHFLSNKS 241
>gi|148643370|ref|YP_001273883.1| glycosyl transferase family protein [Methanobrevibacter smithii ATCC 35061] >gi|148552387|gb|ABQ87515.1| glycosyltransferase, GT2 family [Methanobrevibacter smithii ATCC 35061] (377 aa)
Score = 170, Expect = 1.8e-10, Identities = 67/249 (26%), Positives = 132/249 (53%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNS--TNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKK---QINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYN-RLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLENKLFNN 249
      M ++SV++P N  K++++ + SL NQT ++FEV ++D S ++P + + +++  + + N G+  R+ G+  G Y+ F+DSDDWL ++A++ LL +   N + ++F Y +  +  + N F+K N FD +  N N  +P    +  + + L K + P+ +N +ED YF  +K+ +K  ++ +  YN R+ +S  T  K+ D+ I+  KN+L E++++ +
 S:   1 MPQISVVVPVYNVE-KYLRECLDSLANQTFEDFEVICVNDGSDDSSPDILEEYASEDERFKIVSQENK-GLSGARNTGMNYIKGRYLLFLDSDDWLELNALE-LLYNHANALNSEMVIFPYRYFNQETKQYEENDFTKLNMFDSSVDNKNFNYKNIPETVFRIPHESIKLYDVKTLKKLAVKFPEGLN-YEDAYF--FYKIFFKLNKVSIIRTPIYNYRIRNDSICTTGTEKSFDIFKILTSIKNFLKEDEIYES 249
>gi|154687561|ref|YP_001422722.1| EpsH [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] >gi|154353412|gb|ABS75491.1| EpsH [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] (345 aa)
Score = 165, Expect = 7.3e-10, Identities = 62/241 (25%), Positives = 118/241 (48%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQ--NIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQT-----DWRVCFKKEFLVKNKISHP--DKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFK-NKNYLLEN 244
      VS++I  NT  ++++ + SL NQ+ N E+ ++D ST+  +  +  + ++ I  N G+G +R+ G+ A GE+I F+D+DDW+   DY L+ + K +  D ++ EY  F    S    I   + K + + ++    W  +K+ + +++ P D++  ED YF L  V     + LY Y R+++ S + +Y+ K D  ++++ N+ +L EN
 S:   6 VSLLIAVYNTE-TYLERCLDSLLNQSLANIEIVAVNDGSTDQSPAVLEAYQKRDERIRVIHQQNRGLGAVRNKGIEAARGEFIAFIDADDWV---EPDYCLRMYEKAKADQADLVICEYAAEFADTGKTAVST-------IASAYAGRPKQLYLKDLFEGRVSGFSWNKLYKRTMIEHHQLRFPLRDELEHVEDQYFSLRAHVYAGAVSYVDQPLYHY-RIHLTSIVQSYQKKLFDSGLVLYRLNETFLREN 245
>gi|196038324|ref|ZP_03105633.1| glycosyltransferase [Bacillus cereus NVH0597-99] >gi|196030732|gb|EDX69330.1| glycosyltransferase [Bacillus cereus NVH0597-99] (342 aa)
Score = 164, Expect = 9.2e-10, Identities = 64/213 (30%), Positives = 102/213 (47%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN-PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLN 215
      KVSVI+P N+ K+I + + S+ QT KN E+ I+D S++ + I++ K ++   NN G K R+ G+ A GEY+ F+DSDD ++ + + YLL    N D +  Y+ +   +N    F+ I N+ K       W  +K+E + K +  +K+ + ED+ F L +  KK    LY YNRLN
 S:   4 KVSVIVPVYNSE-KFISKCLESIIRQTYKNIEILIINDGSSDESETIINVYRKIDHRITYYYQNNSGPSKARNRGILNATGEYVIFLDSDDTVHENYVMYLLNEMIN-SNSDLVCCGYKDISRYGMLN--CSDFNFESSISINSFMKMVC---KGTGGVLWGKIYKREIITKFNLKMDEKIFMCEDLVFVLQYASQCKKFKYVEAYLYNYNRLN 210
>gi|13377455|gb|AAK20714.1|AF316642_8 WciV [Streptococcus pneumoniae] >gi|68643283|emb|CAI33558.1| putative glycosyl transferase [Streptococcus pneumoniae] >gi|68643312|emb|CAI33582.1| putative glycosyl transferase [Streptococcus pneumoniae] (354 aa)
Score = 164, Expect = 1.1e-09, Identities = 67/236 (28%), Positives = 117/236 (49%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNK-------SKMPWFHNNYQ---TDWRVCFKKE-FLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNK 238
      ++SVI+P N  ++++Q + SL NQT ++FE+ ++D ST+  + D  K+  +V + N G+G R+ GV A G+YI FVDSDD++ +D + L + +Y     Y  F  +I    + ++  +V     S P + N+ +  + W+V ++  F K + H ++ I ED F +  L  AL+  LY+Y R N S  YK + +L I++ +
 S:   9 EISVIVPVYNVE-RYLRQCMDSLINQTYRDFEIILVNDGSTDSSGVLCEDWAKKDERIHVVHKKNE-GLGFARNTGVEHAKGKYITFVDSDDYVSLDMLQTLYNAVQEYDVEVVYSAGYYRSFSNGEIKKTDVETKKPQLFEGGDVASKLLPDVISAPPEYPNDGKVGVSAWKVLYEANLFKEKGLLFHSEREFISEDAIFQIDCLKLATSALVIPDILYYY-RENFGSLSMKYKEERFELDKILYNEQ 254
>gi|116513023|ref|YP_811930.1| glycosyltransferase [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] >gi|116108677|gb|ABJ73817.1| Glycosyltransferase [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] (319 aa)
Score = 164, Expect = 1.2e-09, Identities = 63/220 (28%), Positives = 109/220 (49%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNY-QTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNT 222
      KVSVI+P N+ K+I+ + SL QT K E+ ++D ST+ +  DLI K + + I N+ G + R+ G+ LA G YI FVDSDD+++  ++ L +  + + +D I  +E + K   ++N+   V+ +  K   NY  W  +++EFL KN +  K  ++ +  +W L K+A +   Y Y R + +S + +
 S:   5 KVSVIVPIYNSE-KYIRTCLESLIKQTLKPIEIILVNDGSTDRSIDHIFDLIEKYNFIRLIEIENS-GAAEARNKGLALARGNYISFVDSDDFVHSTFLEKLYQE-AENKKLDIICGSFEATYKNKVSKKMERNNELLRAGVQEGIVLFKKQIQLRNYIPMIWAYMYRREFLTKNSLWLSPKTIHEDEEFTPRVWN-LAKRAKIIETFEYIYQREHEDSIIES 223
>gi|67153363|ref|ZP_00415108.1| Glycosyl transferase, family 2 [Azotobacter vinelandii AvOP] >gi|67087496|gb|EAM06962.1| Glycosyl transferase, family 2 [Azotobacter vinelandii AvOP] (364 aa)
Score = 163, Expect = 1.5e-09, Identities = 46/123 (37%), Positives = 66/123 (53%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFD 124
      +KVSVIIP N  ++ Q + S NQ  N E+ +DD ST+ + I   ++G  V++ N GV  R+ G+ LA GEYI FVDSDD+L  AI  ++  + Q +D + F   FD
 S:  40 EKVSVIIPVYNVA-PYLAQCLDSAVNQDYDNLEIIAVDDGSTDTSLEILEAFRARHGNLLVRSTKNQ-GVSIARNTGLELATGEYILFVDSDDFLERQAISTCVEILGR-QQVDMVFFASTVFFD 161
>gi|119026400|ref|YP_910245.1| hypothetical protein BAD_1382 [Bifidobacterium adolescentis ATCC 15703] >gi|118765984|dbj|BAF40163.1| hypothetical protein [Bifidobacterium adolescentis ATCC 15703] (323 aa)
Score = 161, Expect = 2.1e-09, Identities = 66/255 (25%), Positives = 111/255 (43%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLENKLFNNNWYFYASNW 258
      VS+I+P N  K++ Q + SL QT+ N E+ IDD S + P +   +K+  +V + N+ GV  R+ G+ A GEY+ FVD DDW+ D ++Y+L+  K +N D +    F    F + Q DE+  N   ++ ++    W  +++ FL N +     E + F +     + KK+Y Y  N S+   +  + +I   Y+ E+  +N   A NW
 S:   9 VSIIVPIYNVE-KYLDQCVASLIQQTHHNIEILLIDDGSPDNAPAICDAWQHKDERVHVLHKTNS-GVSASRNAGLHAAKGEYVCFVDGDDWIEPDFVEYMLELQAK-RNADIV--ASLCCFTSTD---FHQRTQ-DEVSTINPQEAMELFFYPTIELGAWNKLYRRSFLTANNLEFITDFCAGEGLQFITLAASKANCVTVGQKKVYHYRTDNATSATTKPDVERQGIGAI--TTMQYICEHLDLSNPKVRKAYNW 254
>gi|125625111|ref|YP_001033594.1| putative glycosyl transferase [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] >gi|124493919|emb|CAL98914.1| putative glycosyl transferase [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] (319 aa)
Score = 161, Expect = 2.3e-09, Identities = 63/216 (29%), Positives = 108/216 (50%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNY-QTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVES 218
      KVSVI+P N+ K+I+ + SL QT K E+ ++D ST+ +  DLI K + + I N+ G + R+ G+ LA G YI FVDSDD+++  ++ L +  + + +D I  +E + K   ++N+   V+ +  K   NY  W  +++EFL+KN +  K  ++ +  +W L K+A +   Y Y R + +S
 S:   5 KVSVIVPIYNSE-KYIRPCLESLIKQTLKPIEIILVNDGSTDRSIDHIFDLIEKYNFIRLIEIENS-GAAEARNKGLALACGNYISFVDSDDFVHSTFLEKLYQE-AENKKLDIICGSFEATYKNKVSKKMERNNELLRAGVQEGIVLFKKQIQLRNYIPMIWAYMYRREFLMKNGLWLSPKTIHEDEEFTPRVWN-LAKRAKIIETFEYIYQREHEDS 219
>gi|125718328|ref|YP_001035461.1| cell-wall biogenesis glycosyltransferase, putative [Streptococcus sanguinis SK36] >gi|125498245|gb|ABN44911.1| Cell-wall biogenesis glycosyltransferase, putative [Streptococcus sanguinis SK36] (323 aa)
Score = 161, Expect = 2.3e-09, Identities = 66/216 (30%), Positives = 111/216 (51%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGL-IWKVLYKKALLTSKKL-YFYNRLNVESS 219
      +SVIIP N   IK+ + SL NQ+ KN E+ ++D S + + I  + Y +V+ I  N GV  R+ G+ LA GEYI F+D+DD++ D I+  ++ ++ +N+D ++ Y+ V      NQ ++II  ++ +S+ W    W  ++ EFL N +  D  I ED+ F L +K  K LL K  ++YN ++ ++
 S:   6 ISVIIPVYNAQ-DGIKRCVDSLLNQSFKNLEIILLNDGSKDNSLNILKEYELKYSFVRVIDKQNEGVAVTRNKGILLAEGEYIMFMDNDDFVDSDYIETFYQAIHE-KNLDLVIGGYKRV------------NQDNQIIFSQDIQQSE--WSKYIIMAPWAKVYRTEFLKTNNLEFFD-YGIGEDIIFNLAAYKTTDKIGLLDYKGYNWYYNNQSISNT 207
>gi|52081984|ref|YP_080775.1| polysaccharide biosynthesis protein, glycosyl transferase family 2,YveR [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52787371|ref|YP_093200.1| YveR [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52005195|gb|AAU25137.1| polysaccharide biosynthesis protein, Glycosyl transferase Family 2,YveR [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52349873|gb|AAU42507.1| YveR [Bacillus licheniformis DSM 13] (343 aa)
Score = 160, Expect = 2.8e-09, Identities = 57/220 (25%), Positives = 101/220 (45%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN-PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTY 223
      VS+++  NT  ++  + SL +QT KN E+ ++D ST+ Q ID  +  +   +N G+G +R+ G+ A+GEY+ F+DSDDW+ D  + +  K ++ D ++ +Y           +  + K+ P  NY+  + F K+ L+K K+S       G W LY+++L+  KL F R +E+ + Y
 S:   6 VSLLVAVYNTE-AFLPNCLQSLISQTLKNIEIIIVNDGSTDGSQKIIDHYARKDGRIKTIQQDNQGLGAVRNKGIEAASGEYLAFIDSDDWIEPDYCQSMYEK-AKDEDADLVICDYA--------------------VEIQDTEKTVCPDIGKNYEGKPKEAFMKD-LLKGKVS-------------GFSWNKLYRRSLIERHKLVFPLRDELENIEDQY 190
>gi|47569378|ref|ZP_00240061.1| TagF domain protein [Bacillus cereus G9241] >gi|47553966|gb|EAL12334.1| TagF domain protein [Bacillus cereus G9241] (710 aa)
Score = 160, Expect = 2.9e-09, Identities = 71/249 (28%), Positives = 121/249 (48%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQ--NIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNR-------LNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLENKLFNN 249
      MK VSVI+P N  ++K+ I S+ NQT N E+ I+D ST+  I    Y+ ++   N GV K R+YG++ A GEY++F+D+DD+L  A++ L+ +  Y I      KK +  K++  ++ V+  +SK+    +T  + F +++ + K+  ++V+ F D+ F + +L K+    L FY +    N  S+  KYK +D S+  K L +N  N
 S:   1 MKTVSVIVPVYNKE-DYLKRCINSVLNQTYTNLEIILINDGSTDNSKGILTEFVREYEQIRYYEFQRNYGVAKARNYGLSKATGEYVYFLDADDYLMAQAVEVLVDNIGDYSAIAGPCL-------KKTV----KYSSIKDVNVQLYTQESKIKMLRG--KTVLNILFSNKYIRRYKLKFDEEVSFFSDLTF--LIPLLAKEDTFPMINLPFYIKGECYEPIDNPTLSIIATKYKIHDFFSVYKSLKGNLYKNIFIFN 242
>gi|68643258|emb|CAI33534.1| putative glycosyl transferase [Streptococcus pneumoniae] (354 aa)
Score = 160, Expect = 3.1e-09, Identities = 67/236 (28%), Positives = 116/236 (49%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNK-------SKMPWFHNNYQ---TDWRVCFKKE-FLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNK 238
      ++SVI+P N  ++++Q + SL NQT ++FE+ ++D ST+  + +  K+  +V + N G+G R+ GV A G+YI FVDSDD++ +D + L + +Y     Y  F  +I    + ++  +V     S P + N+ +  + W+V +K  F K + H ++ I ED F +  L  AL+  LY+Y R N S  YK  +L I++ +
 S:   9 EISVIVPVYNVE-RYLRQCMDSLINQTYRDFEIILVNDGSTDSSGILCEEWAKKDERIHVVHKKNE-GLGFARNTGVEHAKGKYITFVDSDDYVSLDMLQTLYNAVQEYDVEVVYSAGYYRSFSNGEIKKTDVGTKKPQLFEGGDVASELLPNVISAPPEYPNDGKVGVSAWKVLYKANLFKDKGLLFHSEREFISEDAIFQIDCLKLATSALVIPDILYYY-RENFGSLSMKYKEDRFELDKILYNEQ 254
>gi|118727904|ref|ZP_01576488.1| glycosyl transferase, family 2 [Clostridium cellulolyticum H10] >gi|118662718|gb|EAV69395.1| glycosyl transferase, family 2 [Clostridium cellulolyticum H10] (333 aa)
Score = 159, Expect = 3.7e-09, Identities = 44/105 (41%), Positives = 60/105 (57%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYK 108
      VSVIIP N  K + +  +L NQT K+FE+ F+DD ST+ + I  K   +  P N GV  R+ GV A+G+ ++F+DSD LY DAI+ LK F K
 S:   7 VSVIIPNYNYE-KTLPKCFDTLMNQTYKDFEIIFVDDGSTDNSIEI---AKKYPCKIFKTPKNGGVAAARNLGVEYASGDILFFLDSDVALYKDAIENTLKEFEK 107
>gi|171742195|ref|ZP_02918002.1| hypothetical protein BIFDEN_01301 [Bifidobacterium dentium ATCC 27678] >gi|171277809|gb|EDT45470.1| hypothetical protein BIFDEN_01301 [Bifidobacterium dentium ATCC 27678] (329 aa)
Score = 157, Expect = 6.7e-09, Identities = 59/208 (28%), Positives = 99/208 (47%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLIN----KNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKK--------------QINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      VS+I+P NT  ++  + SL QT N +V +DD ST+   DL +  K+  V + N GV  R+ G+ A G+++ FVDSDDWL +AI+ LL  + ++  +F Y V D+         + S+ + D I+ + V        W  F +E + + +  K+ + ED+ F + + +L  + T + LY Y
 S:   8 VSIIVPVYNTG-NYLNVCVNSLLRQTYANIQVILVDDGSTDGSA--DLCDAWADKDSRVMVIHQANG-GVSTARNAGLDAAEGDWLEFVDSDDWLEREAIEGLL-GLVQSEHAQMAIFNYRSVLDEDTPYTVCEKTSDYRISSGVLSRKDALDVILAYSGVKGYA-----------WNKFFSRELIERQNLRFDSKITMCEDLLFSVEYALLSTVTVGTDRCLYNY 217
>gi|148989439|ref|ZP_01820807.1| glycosyl transferase, family 2/glycosyl transferase family 8 [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|147925189|gb|EDK76269.1| glycosyl transferase, family 2/glycosyl transferase family 8 [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] (291 aa)
Score = 156, Expect = 8.5e-09, Identities = 40/117 (34%), Positives = 68/117 (58%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNG-YQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYE 120
      +S+I+P N  K+++Q + S+ NQT +NFE  I+D S +  I + + K+ ++Y +  N G+  R+ G+ + G YI FVDSDDWL D ++ L   +Y + DF++ Y+
 S:   6 ISIIVPIYNVE-KYLRQCLDSIQNQTYQNFECLLINDGSPDHSSKICEEFVEKDSRFKYFEKA--NGGLSSARNLGIECSGGAYIAFVDSDDWLESDYLEVLYSKIVEY-DTDFVIGSYK 121
>gi|60681541|ref|YP_211685.1| putative capsular polysaccharide glycosyltransferase [Bacteroides fragilis NCTC 9343] >gi|60492975|emb|CAH07753.1| putative capsular polysaccharide glycosyltransferase [Bacteroides fragilis NCTC 9343] (317 aa)
Score = 155, Expect = 1.2e-08, Identities = 68/259 (26%), Positives = 130/259 (50%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN-PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQI--NLFSKHNQFD---EIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVC---FKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLE----NKLFNNNWYFYASNWLGA 261
      KVSVIIP NT  ++++ + S+ QT + E+ IDD ST+ + ++ I   +   +N G+  R+ G+ + GEYI+F+DSDD+L DA++  +  K + +DF+ F+ E  + I + F   D  +I  ++ K+++   Y+  VC  F +EF+ + ++S  + + ED F +I  L+    ++ +F+ R+  +S+ T K+  ++  +   L E   K +++ +F+  L A
 S:   9 KVSVIIPVYNT-CNYVQEALESICQQTLEELEIIVIDDGSTDCSRAIVEEIAIKDTRIQVYKQSNQGLSITRNQGLKFSTGEYIYFMDSDDFLEPDALELCYRKCTK-EALDFVFFDAETFTIEPNIPESSFDYQRTLDLPEKICSGIDMLKTQL----KTYKFKSSVCLNLFHREFICEERLSFYPGI-LHEDQLF-MIQAYLHASKTGFIRRSFFHRRIRT-NSIMTKKFTWKNMEGYLTVTNELLRELPIYPKTYHHTIFFFLRQMLDA 271
>gi|42526937|ref|NP_972035.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Treponema denticola ATCC 35405] >gi|41817252|gb|AAS11946.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Treponema denticola ATCC 35405] (327 aa)
Score = 154, Expect = 1.6e-08, Identities = 59/191 (30%), Positives = 95/191 (49%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVF--DKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLI 193
      K S+I+P NT K+++ I S+ NQ+ ++E+ ++D ST+  I   + + + N N G  +R GV A+G+YI F+DSDDWL D + L K   + D+I F Y V+  +K+I FSK ++ EI  +V SK     T W C+  +   S PD  +F + Y+ ++
 S:   2 KFSIIMPVYNTE-KYVEVAILSVLNQSYTDYELICVNDGSTDGSAQILSAFADKIKIIHNYSNK-GHHCVRKVGVQNASGDYILFLDSDDWLECDTLKILAKELTNSRP-DYIEFGYYMVYANGQKKIWHFSKEDKTKEI---TDVLLSKAN------HTLWNKCYSANIIKPIYDSLPDFYAVFSEDYYQMV 182
>gi|153807287|ref|ZP_01959955.1| hypothetical protein BACCAC_01565 [Bacteroides caccae ATCC 43185] >gi|149130407|gb|EDM21617.1| hypothetical protein BACCAC_01565 [Bacteroides caccae ATCC 43185] (322 aa)
Score = 153, Expect = 1.8e-08, Identities = 60/211 (28%), Positives = 103/211 (48%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN-------NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKH----NQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M +S+IIP N+ K++KQ + S+ Q + +FE+ IDD ST   D  K  +Y   N    N GV  R+ G+ A GEY+ FVDSDDWL +A+ +L+  + ++D I +  +   + L+S +  + F E + + ++  P +++   W  F+  L + I  + ++ ED F L +  KK ++  +Y Y
 S:   1 MPTLSIIIPVYNSE-KYLKQCLDSILAQASDDFEILLIDDGST------DFSGKLCDEYASRYNNIYVFHEKNRGVSAARNKGIERAQGEYVIFVDSDDWLEKNALSFLMA---QESDVDLIFYGSSFHSVNGNVTLYSPNLCICHGFSE-VQEGMIDLITNPKYYDYLGFTWNKVFRSNILKEYNIRFIENLSYREDEVFTLHYAHYCKKLMILPNIVYNY 211
>gi|68643906|emb|CAI34082.1| putative glycosyl transferase [Streptococcus pneumoniae] (326 aa)
Score = 153, Expect = 2.0e-08, Identities = 43/106 (40%), Positives = 63/106 (59%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYK 108
      KVSVIIP N  K++++ + S+ NQT K+ E+ ++D S +  I    Y +Q I NN G+G R+ G+  G+ I FVDSDDWL +DAI+Y ++S K
 S:   2 KVSVIIPIYNVE-KYLRRCLESIVNQTYKDIEIILVNDGSPDNSKEICEEYVVKYSNIQLINQNNAGLGAARNKGLQYVTGDAITFVDSDDWLELDAIEYYVESMKK 107
>gi|116492371|ref|YP_804106.1| glycosyltransferase-like protein [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] >gi|116102521|gb|ABJ67664.1| Glycosyltransferase related enzyme [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] (322 aa)
Score = 153, Expect = 2.0e-08, Identities = 57/210 (27%), Positives = 104/210 (49%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNI-----DFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      KKVS++IP N  ++++ +TS+ Q+  FEV IDD ST N   +  KN +++   N GV  R+ G+ A G+YI FVD DD+L + I+ ++ F+K + +   +   + +F  +  F++ N  +I+  V      Y  W  +KK+ L +N +  + ++ ED+ F + + +L +++L +  Y Y
 S:   3 KKVSIVIPIYNVD-GFLERCLTSVKEQSYTFFEVLLIDDGSTDNSNKICNEFVKNDDRFIYIYQKNAGVSAARNNGIRNAYGDYITFVDGDDFLEENHIEKMVNGFFKAELVISGRKNVTEKGVQEIFQSNEELFFNRGNLVKQILKLGIV-----------YSFPWNKMYKKKILDENSLHFDESLDYGEDLVFNIQYALLIHESVLITSSTYNY 206
>gi|77958257|ref|ZP_00822293.1| COG0463: Glycosyltransferases involved in cell wall biogenesis [Yersinia bercovieri ATCC 43970] (325 aa)
Score = 153, Expect = 2.1e-08, Identities = 61/232 (26%), Positives = 116/232 (50%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKK-QINLFSKHNQ-FDEII-----VKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNT-----YKYKANDLVSII 234
      +VS+I+P N  ++ +L+ SL +Q  +FE+ ++D ST+ P++ D     + N N G+  R+ G+ A G++I FVD DDWL +A+  L  K Q++D ++  Y + D  Q   H Q + E++   + +V + + P F    W  ++E +++N+++  + + ED+ +   + ++   + Y Y R N ES N+   + +AN + II
 S:   5 EVSIIVPVYNCE-TYLAELLDSLRSQVGVSFEIIAVNDGSTDSSPEMLADTARNESRLVIINQANQ-GLSAARNAGIARATGQWIAFVDGDDWLAPNALQRWLTQ-AKEQSLDLLIGNGYRFTTDPAVQTAAPLLHKQPWGEVLDGQQWIMRSVEQDEWPHFA------WLQLIRREVIIENQLAFIRDM-VHEDILWTTQLARVARRVGFCQQPFYGY-RTNPESITNSPSPQALQRRANSYLDII 240
>gi|24637448|gb|AAN63722.1|AF454497_11 Eps6J [Streptococcus thermophilus] (330 aa)
Score = 152, Expect = 2.2e-08, Identities = 70/224 (31%), Positives = 112/224 (50%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQ--YVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTD------------------WRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYK 226
      K SVIIP N  K+I + + S+ +Q  + E+ +D+ ST+  I I N +  V +I N+ GVG R++G++ A GE+I+FVDSDD+L +        F FE + V D  + +FS +N F+E + +  + +P F NY D         W  +++EFL++N S ++ + EDV F L    K L+  Y Y   S+++ Y K
 S:   2 KYSVIIPVYNVE-KYIDRCLKSIISQNYDDLEIIVVDNGSTDSSGSICDIYANEHSNISVYHIENH-GVGSARNFGLSKAKGEFIYFVDSDDYLVGNL---------------FAEFEDKLVLD-LDLAVFSYYNSFEEDLTEKQRTEKSLP-FKGNYDKDGFIKIFKELFLSDMLYTVWNKIYRREFLLENNFSF-EQYELGEDVRFNLDVYREVNKIYLSQVSYYVYVTGRKGSAMSGYNPK 225
>gi|183602167|ref|ZP_02963535.1| glycosyltransferase [Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019] >gi|183218660|gb|EDT89303.1| glycosyltransferase [Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019] (337 aa)
Score = 152, Expect = 2.4e-08, Identities = 44/116 (37%), Positives = 69/116 (59%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQY----VQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIM 116
      M ++SVIIP N  +++  + SL +Q+ ++FEV ++D ST+ V I   GY+   VQ I NN GV  R+ G++ A GE++ F+D DD++ D +D LLK+  +N D M
 S:   1 MPEISVIIPVYNQE-EYVGACMDSLLDQSFEDFEVLAVNDGSTDASVSI----LEGYEQRDGRVQLIDQNNSGVSVARNNGLSHAKGEWVCFIDPDDYVAPDYLDTLLKA--TERNTDIAM 114
>gi|84489253|ref|YP_447485.1| glycosyltransferase [Methanosphaera stadtmanae DSM 3091] >gi|84372572|gb|ABC56842.1| predicted glycosyltransferase [Methanosphaera stadtmanae DSM 3091] (358 aa)
Score = 152, Expect = 2.6e-08, Identities = 61/214 (28%), Positives = 119/214 (55%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEI--IVKNNV--NKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRL 214
      M KVSV+IP N  K+++ + ++ NQT ++ E+ ++D ST+ + I + +K+  V + N G   + G+T A GEY++ +DSDD L ++A++  S K +++DF++F+   D+K   +++  ++I IVK+N+  +    +  T W  + + F+ +N I+ P+ +  ++V+F  WKVL+   ++K++YFY  
 S:   1 MVKVSVVIPVYNVE-KYLRDCLDTIVNQTLEDIEIICVNDGSTDKSLDILNEYASKDERMRVISQENG-GHAVATNVGMTYATGEYLFLMDSDDILKLNALEDTY-SIAKEKDVDFVLFKAINYDDEKDEYYEAENYSMNKIARIVKDNIFSYEDLGDAIFDITVTPWSKLYNRSFIEENNITFPEGLVFDDNVFF---WKVLF-----SAKRIYFYKEF 209
>gi|85858266|ref|YP_460468.1| glycosyltransferase [Syntrophus aciditrophicus SB] >gi|85721357|gb|ABC76300.1| glycosyltransferase [Syntrophus aciditrophicus SB] (361 aa)
Score = 152, Expect = 2.6e-08, Identities = 55/210 (26%), Positives = 105/210 (50%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN--NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFD-EIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYN 212
      KVS+++P N  K++++ + SL QT + E+ ++D S +  I  +   ++ + N N+G+GK RD G++ A G+YI FVDSDD+++  I++ ++  KY + D + F++ + +  I+L + ++ E I +N        W  K E +  K+    +ED F  + + K+A++ S LY+Y+
 S:   7 KVSIVVPVYNVE-KYLRRCLNSLIVQTYDDLEIIIVNDCSPDDSERIIQEYQMQDPRIRYLKNDVNLGLGKSRDCGISAATGKYIMFVDSDDFIHHTTIEHCVEWMEKYDS-DIVEFKFVYYREGDVIDLDRQKPEYKIEYIAVDNRETDLTCINEKIDGVCWNKLLKTELI--KKLGLKFYARFYEDSPFTRAYVMNIKRAVIVSLPLYYYS 215
>gi|154501105|ref|ZP_02039143.1| hypothetical protein BACCAP_04794 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] >gi|150269933|gb|EDM97461.1| hypothetical protein BACCAP_04794 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] (294 aa)
Score = 151, Expect = 3.2e-08, Identities = 52/210 (24%), Positives = 100/210 (47%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV-----YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKK-------QINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNR 213
      VS+I+P N  ++++ ++S+ QT ++FEV +DD ST+    Y+ L ++ ++ +   N G  R+ G+T A G Y+ FVD DDWL D+++ LL + +  D + + V ++    +    ++ + +VK  N   F+ Y  W  +++ + N + P V  ED F L +  +   + +Y+Y +
 S:   6 VSIIVPVYNVK-PYLEKCLSSIRFQTCRDFEVLLVDDGSTDGSADICRSYVALDSR--FRLLTQA--NAGASAARNLGMTQAAGRYLQFVDGDDWLPTDSVELLLHT-AESTGADLTVAHFYRVAGERCAARGHIREERVMTRTEYADYMVKAPAN------FY--YGVMWNKLYRRAIVEANHLECPADVAWCEDFLFNLDYIACCRLIAAVPRPVYYYRK 213
>gi|116618523|ref|YP_818894.1| glycosyltransferase-like protein [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] >gi|116097370|gb|ABJ62521.1| Glycosyltransferase related enzyme [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] (323 aa)
Score = 151, Expect = 3.7e-08, Identities = 55/174 (31%), Positives = 98/174 (56%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIP------NNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWL---YVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFD-KKQINLFSKHNQF---------DEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKIS 177
      +++++P N  K+I L+ L +QTN NFE+ F+DD ST+  ++++ +N   + +    N G+  R+ G +A G YI+F+DSDD +  +V+ I+Y    Y N D ++F+YE + + + I F H      DE+++ +++K ++P    T W  K+ +VKN IS
 S:   8 LTIVVPVYNVE-KYIGSLLACLFDQTNSNFEIIFVDDGSTDRS--LEIVRQNLPTIRKKVSAKLVKQKNEGLSSARNSGAAVATGTYIFFLDSDDVIAENFVEMINYFCDY---YDNPDTLIFDYESINEFGENIESFYGHGDIYQKKDLLNNDEVLL--SLSKDEVP------TTAWSFVTKRSIIVKNDIS 186
>gi|154487976|ref|ZP_02029093.1| hypothetical protein BIFADO_01544 [Bifidobacterium adolescentis L2-32] >gi|154083449|gb|EDN82494.1| hypothetical protein BIFADO_01544 [Bifidobacterium adolescentis L2-32] (327 aa)
Score = 150, Expect = 4.2e-08, Identities = 54/152 (35%), Positives = 82/152 (53%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINK----NGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNV---NKSKMPW 153
      K VS+IIP NT K+I  I S+ QT N EV ++D S +  +++I K  +  V N NN G  R+ G+ + G+Y++F+DSDDWL + I+ L+ S K + +D I F+Y  F K I F+  F  + KN+   ++ PW
 S:   3 KLVSIIIPAYNTE-KYIGNCIESVIKQTYHNLEVIIVNDGSEDNT--LEIITKARLRDNRIVVINQENN-GPSAARNAGLKICRGDYVFFLDSDDWLIPNCIEKLI-SIEKKKKVDIIFFDYYKNFAGKDIEHFTYKKDFYYRVSKNSALWDMRTITPW 156
>gi|84386725|ref|ZP_00989751.1| hypothetical protein V12B01_01307 [Vibrio splendidus 12B01] >gi|84378531|gb|EAP95388.1| hypothetical protein V12B01_01307 [Vibrio splendidus 12B01] (308 aa)
Score = 150, Expect = 4.4e-08, Identities = 48/146 (32%), Positives = 83/146 (56%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN-PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQ--INLFSKHNQFD-------------EIIVKNNV 146
      M KVSV+IP N L ++ + I S+ QT+++ E+ IDDNS +  Y+ I+   + +  +G + R+ G+ A GEYI F+D+DD+ + + I+ L+  +Y ++   YE + + Q ++ FS +QF       E I++NNV
 S:   1 MAKVSVVIPTYNC-LDYLPKAIGSVLKQTHQDVELIIIDDNSNDGTSTYLASIHDERIIKLSTL--GVGAPQARNLGIEKATGEYIAFLDADDFWFPEKIERQLEFHQRYPDLAMSFTNYEHLTEDYQVIVDCFSYWSQFQDQDELFINIESPLEFIIENNV 159
>gi|68643623|emb|CAI33841.1| putative glycosyl transferase [Streptococcus pneumoniae] (322 aa)
Score = 150, Expect = 4.5e-08, Identities = 62/230 (26%), Positives = 111/230 (48%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV-YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDL 230
      MKKVS+I+P N  ++IK+ + S+ QT N EV ++D +T+ V Y + I K  ++   N G+  R+ G+ A G+Y+ FVDSDD++ D + YL+ S  +  I   + D++ +L  +   + +   +M + +  + W  +KKE  + I P  +FED   +   +K + ++ KLY Y ++ ++S+ T K+  DL
 S:   1 MKKVSIILPVYNVE-QYIKKCLESIQQQTYPNLEVIIVNDGATDKSVEYCEQICKIDSRFSVTHKENGGLSDARNVGIDKAKGDYLIFVDSDDFVSQDMVSYLVSSMENNEADIAICDPAHYYSDRQNNDLNIFYPASSVKVYEKTEALCEMFYQKSFLVSAWAKIYKKELF--DDIRFPVG-KLFEDSAVMYLLFEKCEKIVYSNAKLYAY--VHRDNSITTKKFSDKDL 225
>gi|167471592|ref|ZP_02336296.1| putative two-domain glycosyltransferase [Rickettsia africae ESF-5] (604 aa)
Score = 149, Expect = 4.9e-08, Identities = 47/123 (38%), Positives = 64/123 (52%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDK 125
      KVSVIIP N + W + I S+ QT+KNFE+ IDD ST+  + I K  +    N G  R+ G+ A G+YI F+DSDD Y D I+ LK F + N F  Y+ + +K
 S:  294 KVSVIIPVYNR-INWAIEAIESVLIQTHKNFEILIIDDGSTDDISELTAICKKDKRIKYFHKKNEGPAAARNLGIKNAIGKYIAFLDSDDLFYKDKIEIQLK-FMEENNFIFSHTSYQKINEK 414
Score = 110, Expect = 2.1e-03, Identities = 43/149 (28%), Positives = 75/149 (50%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDD----NSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMP 152
      VS+IIP N  ++K+ I S  QT KN E+ ++D  N  +V +  +K Y + +N   G G  +YG+  GEY ++ DD Y + I++ +  K N D I++  + D+K +L ++ + D ++ N +N S +P
 S:  16 VSIIIPVYNGA-NYMKEAINSALAQTYKNIEIIVVNDGSKDNGETERVALSYGDKIRYFHKENG----GCGSALNYGIKNMQGEYFSWLSHDDIYYPNKIEHQVDILNKLDNKDTIIYGGYELIDEKGNSL--RYIKPDSVLPINKLNISLLP 161
>gi|154497318|ref|ZP_02036014.1| hypothetical protein BACCAP_01611 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] >gi|150273717|gb|EDN00845.1| hypothetical protein BACCAP_01611 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] (324 aa)
Score = 149, Expect = 5.7e-08, Identities = 40/124 (32%), Positives = 62/124 (50%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQ 127
      +S+I+P N  ++ Q + S+ QT + E+ +DD S N   D  +  +    N G+  R+ G+ +A+GEYI FVDSDDWL D ++ LK  + N D I F  W + +K 
 S:   5 ISIIVPVYNVE-PYLDQCVRSIIEQTYTDLEIILVDDGSPDNCPAMCDAWAEKDRRIKVVHKQNGGLSDARNAGMDIASGEYIGFVDSDDWLEPDILESALKQLVQ-ANADIIAFGAIWEYSEKH 127
>gi|157828334|ref|YP_001494576.1| glycosyltransferase [Rickettsia rickettsii str. 'Sheila Smith'] >gi|157800815|gb|ABV76068.1| putative two-domain glycosyltransferase [Rickettsia rickettsii str. 'Sheila Smith'] (576 aa)
Score = 149, Expect = 5.8e-08, Identities = 46/123 (37%), Positives = 64/123 (52%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDK 125
      K+SVIIP N + W + I S+ QT+KNFE+ IDD ST+  + I K  +    N G  R+ G+ A G+YI F+DSDD Y D I+ LK F + N F  Y+ + +K
 S:  266 KISVIIPVYNR-INWAIEAIESVLIQTHKNFEILIIDDGSTDDISELTAICKKDKRIKYFHKKNEGPAAARNLGIKNAIGKYIAFLDSDDLFYKDKIEIQLK-FMEENNFIFSHTSYQKINEK 386
Score = 97, Expect = 6.8e-02, Identities = 37/135 (27%), Positives = 68/135 (50%)
 Q:  18 IKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDD----NSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMP 152
      +K+ I S  QT KN E+ ++D  N  +V +  +K Y + +N   G G  +YG+  GEY ++ DD Y + I++ ++  K N D I++  + D+K +L ++ + D ++ N +N S +P
 S:   1 MKEAINSALAQTYKNIEIIVVNDGSKDNGETERVALSYGDKIRYFHKENG----GCGSALNYGIKHMQGEYFSWLSHDDIYYPNKIEHQVEILNKLDNKDTIIYGGYELIDEKGNSL--RYIKPDSVLPINKLNISLLP 133
>gi|67458935|ref|YP_246559.1| glycosyltransferase [Rickettsia felis URRWXCal2] >gi|75536627|sp|Q4UM29|Y543_RICFE Uncharacterized glycosyltransferase RF_0543 >gi|67004468|gb|AAY61394.1| Two-domain glycosyltransferase [Rickettsia felis URRWXCal2] (602 aa)
Score = 149, Expect = 6.2e-08, Identities = 47/123 (38%), Positives = 64/123 (52%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDK 125
      KVSVIIP N + W + I S+ QT+KNFE+ IDD ST+  + I K  +    N G  R+ G+ A G+YI F+DSDD Y D I+ LK F + N F  Y+ + +K
 S:  294 KVSVIIPVYNR-INWAIEAIESVLIQTHKNFEILIIDDGSTDDISELTSICKKDKRIRYFHKKNEGPAAARNLGIKNAIGKYIAFLDSDDLFYKDKIEIQLK-FMEENNFIFSHTSYQKINEK 414
Score = 105, Expect = 6.8e-03, Identities = 39/149 (26%), Positives = 72/149 (48%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMP 152
      VS+IIP N  ++++ I S  QT +N E+ ++D S +   ++  G +    N G G  +YG+  GEY ++ DD Y + I++ +  K N D I++  + D+K +L ++ + D ++ N +N S +P
 S:  16 VSIIIPVYNGA-NYMREAIDSALAQTYENIEIVVVNDGSKDNGETENVALSYGDKIRYFHKENGGCGSALNYGIKNMKGEYFSWLSHDDIYYPNKIEHQVNILNKLDNKDTIIYGGYELIDEKGSSL--RYIKPDSVLPINKLNISLLP 161
>gi|149191027|ref|ZP_01869288.1| hypothetical protein VSAK1_00230 [Vibrio shilonii AK1] >gi|148835161|gb|EDL52137.1| hypothetical protein VSAK1_00230 [Vibrio shilonii AK1] (312 aa)
Score = 149, Expect = 6.4e-08, Identities = 44/146 (30%), Positives = 85/146 (58%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQ--INLFSKHNQFD-------------EIIVKNNV 146
      M K+S+IIP N ++++ + + S+ +QT+++ EV +DDNST N  Y++ I+ + Q +  + +G  R+ G+ A+G+YI F+D+DD+  + ++ L   + +   Y+ V ++ + I+ F  NQF       E +++NNV
 S:   1 MAKISIIIPTYNC-VEYLPKAVESVFSQTHQDIEVIVVDDNSTDNTSGYLNSISDSRMQIITT--SGLGASGARNLGINRASGDYIAFLDADDYWMPNKLERQLHFHQCHPELAGTFTNYQHVTEQYEEIIDCFGYWNQFQSDSRQYIVMNDALEFVLQNNV 159
>gi|165933043|ref|YP_001649832.1| glycosyltransferase [Rickettsia rickettsii str. Iowa] >gi|165908130|gb|ABY72426.1| glycosyltransferase [Rickettsia rickettsii str. Iowa] (604 aa)
Score = 148, Expect = 7.0e-08, Identities = 46/123 (37%), Positives = 64/123 (52%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDK 125
      K+SVIIP N + W + I S+ QT+KNFE+ IDD ST+  + I K  +    N G  R+ G+ A G+YI F+DSDD Y D I+ LK F + N F  Y+ + +K
 S:  294 KISVIIPVYNR-INWAIEAIESVLIQTHKNFEILIIDDGSTDDISELTAICKKDKRIKYFHKKNEGPAAARNLGIKNAIGKYIAFLDSDDLFYKDKIEIQLK-FMEENNFIFSHTSYQKINEK 414
Score = 112, Expect = 1.2e-03, Identities = 43/149 (28%), Positives = 76/149 (51%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDD----NSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMP 152
      VS+IIP N  ++K+ I S  QT KN E+ ++D  N  +V +  +K Y + +N   G G  +YG+  GEY ++ DD Y + I++ ++  K N D I++  + D+K +L ++ + D ++ N +N S +P
 S:  16 VSIIIPVYNGA-NYMKEAINSALAQTYKNIEIIVVNDGSKDNGETERVALSYGDKIRYFHKENG----GCGSALNYGIKHMQGEYFSWLSHDDIYYPNKIEHQVEILNKLDNKDTIIYGGYELIDEKGNSL--RYIKPDSVLPINKLNISLLP 161
>gi|34580612|ref|ZP_00142092.1| putative two-domain glycosyltransferase [Rickettsia sibirica 246] >gi|28261997|gb|EAA25501.1| putative two-domain glycosyltransferase [Rickettsia sibirica 246] (604 aa)
Score = 148, Expect = 7.1e-08, Identities = 46/123 (37%), Positives = 64/123 (52%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDK 125
      K+SVIIP N + W + I S+ QT+KNFE+ IDD ST+  + I K  +    N G  R+ G+ A G+YI F+DSDD Y D I+ LK F + N F  Y+ + +K
 S:  294 KISVIIPVYNR-INWAIEAIESVLIQTHKNFEILIIDDGSTDDISELTAICKKDKRIKYFHKKNEGPAAARNLGIKNAIGKYIAFLDSDDLFYKDKIEIQLK-FMEENNFIFSHTSYQKINEK 414
Score = 110, Expect = 2.1e-03, Identities = 43/149 (28%), Positives = 75/149 (50%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDD----NSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMP 152
      VS+IIP N  ++K+ I S  QT KN E+ ++D  N  +V +  +K Y + +N   G G  +YG+  GEY ++ DD Y + I++ +  K N D I++  + D+K +L ++ + D ++ N +N S +P
 S:  16 VSIIIPVYNGA-NYMKEAINSALAQTYKNIEIIVVNDGSKDNGETERVALSYGDKIRYFHKENG----GCGSALNYGIKNMQGEYFSWLSHDDIYYPNKIEHQVDILNKLDNKDTIIYGGYELIDEKGNSL--RYIKPDSVLPINKLNISLLP 161
>gi|86147027|ref|ZP_01065345.1| hypothetical protein MED222_20034 [Vibrio sp. MED222] >gi|85835277|gb|EAQ53417.1| hypothetical protein MED222_20034 [Vibrio sp. MED222] (308 aa)
Score = 148, Expect = 7.6e-08, Identities = 48/146 (32%), Positives = 82/146 (56%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN-PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQ--INLFSKHNQFD-------------EIIVKNNV 146
      M KVSV+IP N L ++ + I S+ QT+++ E+ IDDNS +  Y+ I    + +  +G + R+ G+ A GEYI F+D+DD+ + + I+ L+  +Y ++   YE + + Q ++ FS +QF       E I++NNV
 S:   1 MAKVSVVIPTYNC-LDYLPKAIGSVLKQTHQDVELIVIDDNSNDGTSTYLASIEDERIITLSTL--GVGAPQARNLGIEKATGEYIAFLDADDFWFPEKIERQLEFHQRYPDLAMSFTNYEHLTEDYQVIVDCFSYWSQFQDQDEAFINIENPLEFIIENNV 159
>gi|154504892|ref|ZP_02041630.1| hypothetical protein RUMGNA_02402 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] >gi|153794775|gb|EDN77195.1| hypothetical protein RUMGNA_02402 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] (336 aa)
Score = 148, Expect = 7.8e-08, Identities = 58/211 (27%), Positives = 100/211 (47%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFS--KHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKA---LLTSKKLYFY 211
      M VS+I+P N  +I+ I SL QT N EV +DD ST+  +    + ++ I  N G+  R+ G++ A GEY+ FVDSDD++  ++ +  + Q D ++F+Y+   +I L S K +  +   ++  +P    +   +K+ F  +I +P+ N FED+  +I ++L +   L  LYFY
 S:   3 MSLVSIIVPVYNVE-PYIETCIQSLIRQTMGNIEVILVDDGSTDRSGELCDQYAEADERIRVIHKQNGGLSSARNAGISAAKGEYLLFVDSDDYVSASLVEKTVSCAEQNQ-ADVVVFDYQ------EIELCSGGKQTRTSALPAGQVIHAESVPQLLLITPSACNKLYKRSFWEMTQIVYPEGRN-FEDL--SVIPRILLQAGRVVYLEGDPLYFY 208
>gi|167767626|ref|ZP_02439679.1| hypothetical protein CLOSS21_02159 [Clostridium sp. SS2/1] >gi|167710643|gb|EDS21222.1| hypothetical protein CLOSS21_02159 [Clostridium sp. SS2/1] (324 aa)
Score = 148, Expect = 7.8e-08, Identities = 68/254 (26%), Positives = 114/254 (44%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFI-----MFEYEWVFD-KKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVES-SLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLENKLFNNNWYFY 254
      M K+S+I+P NT K+I  I S+ Q K+FE+ IDD S +  I     ++ I  N GV  R+ G+ A GE I+F+DSDD + D   LK+   + DF+   + E +++    ++F +NQF        W + Q   C ++ + +N +   + + ED F I+  KK  T+  Y+YN N++S S  Y+ +  + +I K + Y + L  W ++
 S:   1 MPKISIIVPVYNTE-KYISNCIESILKQKEKDFELLLIDDGSKDQSGRICDTYATKDDRIKVIHKKNGGVSSARNLGIDHAKGEMIFFIDSDDTVGPD----YLKNLEIIDDEDFVQSGVKILENDYLKPIMTHEDIFKDYNQF---------------WMQSRQQWPSMCCLSRKVIEENHLRFDTNLKMGEDGLFNQIFISKCKKIRRTTFNQYYYNSDNLQSASHKFYEDRLEQQLILIAKLEEYFPDKDLNRIRWDYW 242
>gi|16080483|ref|NP_391310.1| hypothetical protein BSU34300 [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] >gi|1495286|emb|CAA96475.1| hypothetical protein [Bacillus subtilis] >gi|1945697|emb|CAB08030.1| hypothetical protein [Bacillus subtilis] >gi|2635943|emb|CAB15435.1| yveR [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] (344 aa)
Score = 147, Expect = 9.3e-08, Identities = 57/241 (23%), Positives = 114/241 (47%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQV---YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQT-----DWRVCFKKEFLVKNKISHP--DKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFK-NKNYLLEN 244
      VS+++  NT  +I+ + SL NQT N E+ ++D S + P +  Y + N+ ++ +   N G+G +R+ G+ A GE+I F+DSDDW+ D + +L++    D ++ Y  F+       D I +  ++ K +  ++    W  +++ + +++S P  ++  ED +F    +    LY Y R+++ S + Y+ K +  +++ N +L EN
 S:   6 VSLLVAVYNTE-TYIRTCLESLRNQTMDNIEIIIVNDGSADASPDIAEEYAKMDNR--FKVIHQ--ENQGLGAVRNKGIEAARGEFIAFIDSDDWIEPDYCEQMLRT--AGDETDLVICNYAAEFE-------DTGKTMDSDIAQTYQDQPKEHYIKALFEGKVRGFSWNKLYRRSMIEAHRLSFPLRGELEHVEDQFFSFRAHFFARSVSYVKTPLYHY-RIHLSSIVQRYQKKLFESGLALYETNAAFLQEN 244
>gi|190150745|ref|YP_001969270.1| Putative glycosyltransferase [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 7 str. AP76] >gi|189915876|gb|ACE62128.1| Putative glycosyltransferase [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 7 str. AP76] (331 aa)
Score = 147, Expect = 9.6e-08, Identities = 65/232 (28%), Positives = 108/232 (46%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV-----YIDLI-NKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVES-SLNTYKYKANDLVSII 234
      KVS+++P NT ++I++  SL QT ++ E FI+D + + +   IDL N+ Y +   N G+  R+ G+ A GEYI VDSDD++ + A++ L   + N D +M + W ++K  +     I +N + +M   +  W  FK+E + N+I  D VN ED      K   K LY Y + N + + N K  D++S++
 S:   4 KVSILVPIYNTS-RFIEKCAISLFEQTFQDIEYIFINDCTPDNSIEILKNVIDLYPNRKKYVKILEHQENKGLASSRNTGIANAKGEYILHVDSDDYIDLYAVELLYNKAIQ-DNADIVMCDALWEWNKTSKLVIQN-------IGNSNQDCLEMILSGKSPPCVWNKLFKRELYINNRIKALDGVNFGEDYLVTPQLIYFSNKISKVDKPLYHYIQFNTNAYTKNISKKSVYDIISVL 233
>gi|182684716|ref|YP_001836463.1| glycosyl transferase [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|182630050|gb|ACB90998.1| glycosyl transferase [Streptococcus pneumoniae CGSP14] (291 aa)
Score = 147, Expect = 9.6e-08, Identities = 38/117 (32%), Positives = 67/117 (57%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNG-YQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYE 120
      +S+I+P N  K+++Q + S+ QT NFE  ++D+S +  I + + K+ ++Y +  N G+  R+ G+ + G YI FVDSDDWL D ++ L   +Y + DF++ Y+
 S:   6 ISIIVPIYNVE-KYLRQCLDSIQKQTYPNFECIMVNDDSPDHSSKICEEFVEKDSRFKYFEKA--NGGLSSARNLGIECSGGAYIVFVDSDDWLESDYLEVLYSKIVEY-DTDFVIGSYK 121
>gi|150423686|gb|EDN15628.1| putative teichuronic acid biosynthesis glycosyl transferase TuaG [Vibrio cholerae AM-19226] (266 aa)
Score = 147, Expect = 9.8e-08, Identities = 44/113 (38%), Positives = 70/113 (61%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDD-WL---YVDAIDYLLK-----SFYKYQNID 113
      M+KVSVI+P N+ +++  I S+ NQT KN+E+ IDD S + V I   +++  + +P N G  R+ G+ +A+G YI F+DSDD WL   + ID++ K   S+ Y+ I+
 S:   1 MEKVSVIMPLYNSA-RFLSSSIESVINQTYKNWELLLIDDCSKDDSVIIAQSYSDQDKRIRLLRLPKNSGAAIARNEGIRIASGRYISFLDSDDIWLPNKLKEQIDFMEKNDASFSYSAYKKIN 123
>gi|76799046|ref|ZP_00781240.1| CpsVJ [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|76585606|gb|EAO62170.1| CpsVJ [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|126722163|emb|CAM57119.1| Cps5J protein [Streptococcus agalactiae] >gi|157644630|gb|ABV59009.1| putative glycosyl transferase [Streptococcus agalactiae] >gi|157644645|gb|ABV59023.1| putative glycosyl transferase [Streptococcus agalactiae] (321 aa)
Score = 147, Expect = 1.0e-07, Identities = 45/137 (32%), Positives = 74/137 (54%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV-YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQF 137
      M+K+S+IIP N  K++  I S+ NQT N E+ IDD ST+  Y D I K  +    N G+ + R+ G+ ++ G+YI F+DSDD++  I+ L S +Y+  I+ +Y  ++K ++L +  F
 S:   1 MEKISIIIPVYNVK-KYLNDCIQSVINQTYNNLEIILIDDGSTDGSGDYCDEIAKKDSRIFVYHKTNGGLSEARNVGIKISTGKYITFIDSDDYIENLYIETLYNSLIEYKADIAIVNKYHLKDNEKIVHLANSKELF 137
>gi|81097135|ref|ZP_00875444.1| Glycosyl transferase, family 2 [Streptococcus suis 89/1591] >gi|80976809|gb|EAP40383.1| Glycosyl transferase, family 2 [Streptococcus suis 89/1591] (334 aa)
Score = 147, Expect = 1.0e-07, Identities = 57/223 (25%), Positives = 109/223 (48%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN-NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLY--KKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTY 223
      M +S+I+P N  +++ + I S+ NQT K+ E+ ++D ST+  I L    ++   N G+  R+YG++ A G+Y+ F+DSDD+++ + I L ++ + +N  + Y+ V         ++  NV K +  + +  W  +KKE   +  +K I ED YF  +++LY +K + + LY+Y ++ E+S+ T+
 S:   1 MINISIIVPIYNVE-QYLSKCINSIVNQTYKHIEILLVNDGSTDNSEEICLAYAKKDSRIRYFKKENGGLSDARNYGISRAKGDYLAFIDSDDFIHSEFIQRLHEAIER-ENALVAVAGYDRVDASGHFLTAEPLPTNQAVLSGRNVCKKLLEADGHRFVVAWNKLYKKELFEDFRF---EKGKIHEDEYF--TYRLLYELEKVAIVKECLYYY--VDRENSITTF 217
>gi|194244999|gb|ACF35269.1| putative glycosyltransferase [Streptococcus parasanguinis] (293 aa)
Score = 147, Expect = 1.0e-07, Identities = 56/211 (26%), Positives = 106/211 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNG-YQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVK----------NKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M+K+SVI+P N  ++++ + S+ NQ+ N E+ I+D ST+  + + ++++  + VQ   GVG R+ + L G++I FVD+DDWL ++ I+ L +  K  D + +  F+++Q  F+ H  + ++   +  WF  Y D R+ F + F V       I +P++ + +D+   WKV   ++ + L Y
 S:   1 MEKISVIVPIYNAG-EYLRPCLDSIVNQSYSNLEIILINDGSTDTSAAVCEEYLHRDSRIRIVQKKLGGSGVGAARNSALPLVTGDFILFVDNDDWLELNHIEILYQDL-KETGSDIAVTNFTEFFEERQS--FAFHVDLSDPYLE---VYTPQEWFRKQY--DGRLSFSQCFTVPWGKLYKAELFQDIVYPEEEKVEDDL---TTWKVYLMADRISYRNLGLY 212
>gi|157964418|ref|YP_001499242.1| glycosyltransferase [Rickettsia massiliae MTU5] >gi|157844194|gb|ABV84695.1| Glycosyltransferase, two domains [Rickettsia massiliae MTU5] (616 aa)
Score = 146, Expect = 1.2e-07, Identities = 46/123 (37%), Positives = 64/123 (52%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDK 125
      K+SVIIP N + W + I S+ QT+KNFE+ IDD ST+  + I K  +    N G  R+ G+ A G+YI F+DSDD Y D I+ LK F + N F  Y+ + +K
 S:  306 KISVIIPVYNR-INWAIEAIESVLIQTHKNFEILIIDDGSTDDISELTSICKKDKRIKYFHKKNEGPAAARNLGIKNAIGKYIAFLDSDDLFYKDKIEIQLK-FMEENNFIFSHTSYQKINEK 426
Score = 108, Expect = 3.1e-03, Identities = 43/149 (28%), Positives = 75/149 (50%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDD----NSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMP 152
      VS+IIP N  ++K+ I S  QT KN E+ ++D  N  +V +  +K Y + +N   G G  +YG+  GEY ++ DD Y + I++ +  K N D I++  + D+K +L ++ + D ++ N +N S +P
 S:  28 VSIIIPVYNGT-NYMKEAINSALAQTYKNIEIIVVNDGSKDNGETERVALSYGDKIRYFHKENG----GCGSALNYGIKNMKGEYFSWLSHDDIYYPNKIEHQVDILNKLDNKDTIIYGGYELIDEKGNSL--RYIKPDSVLPINKLNISLLP 173
>gi|15892384|ref|NP_360098.1| glycosyltransferase [Rickettsia conorii str. Malish 7] >gi|81595583|sp|Q92IF9|Y461_RICCN Uncharacterized glycosyltransferase RC0461 >gi|15619533|gb|AAL02999.1| putative two-domain glycosyltransferase [EC:2.4.1.-] [Rickettsia conorii str. Malish 7] (604 aa)
Score = 146, Expect = 1.2e-07, Identities = 46/123 (37%), Positives = 63/123 (51%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDK 125
      K+SVIIP N + W + I S+ QT+KNFE+ IDD ST+  + I K  +    N G  R+ G+ A G+YI F+DSDD Y D I+ LK F + N F  Y + +K
 S:  294 KISVIIPVYNR-INWAIEAIKSVLIQTHKNFEILIIDDGSTDDISELTAICKKDKRIKYFHKKNEGPAAARNLGIKNAIGKYIAFLDSDDLFYKDKIEIQLK-FMEENNFIFSHTSYHKINEK 414
Score = 114, Expect = 6.1e-04, Identities = 44/149 (29%), Positives = 75/149 (50%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDD----NSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMP 152
      VS+IIP N  ++K+ I S  QT KN E+ ++D  N  +V +  +K Y Y +N   G G  +YG+  GEY ++ DD Y + I++ +  K N D I++  + D+K +L ++ + D ++ N +N S +P
 S:  16 VSIIIPVYNGA-NYMKEAINSALAQTYKNIEIIVVNDGSKDNGETERVALSYGDKIRYFYKENG----GCGSALNYGIKNMQGEYFSWLSHDDIYYPNKIEHQVDILNKLDNKDTIIYGGYELIDEKGNSL--RYIKPDSVLPINKLNISLLP 161
>gi|148978037|ref|ZP_01814584.1| hypothetical protein VSWAT3_02081 [Vibrionales bacterium SWAT-3] >gi|145962721|gb|EDK27995.1| hypothetical protein VSWAT3_02081 [Vibrionales bacterium SWAT-3] (308 aa)
Score = 146, Expect = 1.3e-07, Identities = 48/146 (32%), Positives = 83/146 (56%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN-PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQ--INLFSKHNQFD-------------EIIVKNNV 146
      M KVS+IIP N L ++ + I S+ QT+++ E+ IDDNS +  Y+ I+   + +  +G K R+ G+ A GEYI F+D+DD+ + + I+ L+  +Y ++   YE + + + ++ FS +QF       E I++NNV
 S:   1 MAKVSIIIPTYNC-LDYLPKAIGSVLKQTHQDVELIIIDDNSNDGTSTYLATIHDERIIKLSTL--GVGAPKARNLGIEKATGEYIAFLDADDFWFPEKIERQLEFHQRYPDLAMSFTNYEHLTEDYEVIVDCFSYWSQFQDQDELFINIENPLEFIIENNV 159
>gi|75911036|ref|YP_325332.1| glycosyl transferase family protein [Anabaena variabilis ATCC 29413] >gi|75704761|gb|ABA24437.1| Glycosyl transferase, family 2 [Anabaena variabilis ATCC 29413] (337 aa)
Score = 146, Expect = 1.4e-07, Identities = 69/247 (27%), Positives = 120/247 (48%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI--PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTD-----------WRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLENKLFNNN 250
      +SVIIP NT  +I + I S+ QT +NFE+ +DD ST+ V D+I   Q ++  P N G  R+ + +A G++I +D+DDW  + ++ L +   +N D + ++ V D +  F +   E  K N K  P F  +TD      + FK+EFL+KN I + + + + +D + +  V  K +L + Y+Y     +++ +K N L   K +++ + L+N N
 S:  12 ISVIIPAYNTE-AYIAKAIESVLFQTWRNFELIVVDDASTDCTV--DVIKSFTDQRIKLFVNPKNTGASGARNRALQIAQGKWIAVLDADDWYAPERLEKLWQ-VATSENADIVADDFYIVQDGEH---FPRSTAIRESGEKINDLKIIEPVFF--VKTDVYGKRGLRLGLSKPMFKREFLIKNNIKYDETLTVVQDFWLDMECLVRGAKFILIPQPYYYYRCREGSLITSSHNHKKN-LEQSCQKIVDFIKQENLYNQN 261
>gi|163790727|ref|ZP_02185154.1| capsular polysaccharide biosynthsis protein [Carnobacterium sp. AT7] >gi|159874028|gb|EDP68105.1| capsular polysaccharide biosynthsis protein [Carnobacterium sp. AT7] (336 aa)
Score = 146, Expect = 1.4e-07, Identities = 69/234 (29%), Positives = 123/234 (52%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTN-KNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINL------FSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNT--YKYKANDLVSIIFK 236
      K+SVI+P N  +++ I S+ +Q N ++ E+ IDD ST+  I    Y + +  N G K R+ G+ A GEYI+F+DSDD +  A+++L   K ++++ I+FE + FDK  N+   + ++ +D+I+  ++  +M  + Y +   KK+ L+KN I  + + I ED F   + KK   KL FY R+ ++S++ + Y+++  L +I K
 S:   5 KISVIVPVYNVE-NYLEDCIESVISQKNFQDIELILIDDGSTDQSSKIIKKYTESYTNILDYYQENAGQSKARNKGIQHAKGEYIYFLDSDDLIPDLAMEHLYNLAVK-EDLELILFEGKSFFDKSVDNMKIGNMNYERNKVYDKILNGQDLF-IEMTVNKDFYASPCLQFIKKKVLLKNSIYFLEGI-IHEDELFSYQLLMKSKKVKCIKDKL-FYRRIRLDSTITSLNYEHRIESLTKVIQK 243
>gi|111658228|ref|ZP_01408921.1| hypothetical protein SpneT_02000585 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] (291 aa)
Score = 145, Expect = 1.7e-07, Identities = 39/116 (33%), Positives = 65/116 (56%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNG-YQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEY 119
      +S+++P N  +++ + S+ NQT +NFE  I+D S +  I + + K+ ++Y +  N G+  R+ G+ + G YI FVDSDDWL DA+D L + K +N D + Y
 S:   6 ISIVVPIYNVE-NYLRMCLDSIQNQTYQNFECLLINDGSPDHSSKICEEFVEKDSRFKYFEKA--NGGLSSARNLGIECSGGAYITFVDSDDWLEHDALDRLYGAL-KKENADISIGRY 120
>gi|186680825|ref|YP_001864021.1| glycosyl transferase family protein [Nostoc punctiforme PCC 73102] >gi|186463277|gb|ACC79078.1| glycosyl transferase, family 2 [Nostoc punctiforme PCC 73102] (337 aa)
Score = 144, Expect = 1.9e-07, Identities = 67/229 (29%), Positives = 109/229 (47%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFD----------KKQINLFSKHNQFDEI-IVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYN-------RLNVESSLNTYKYKANDLV 231
      KVSVIIP NT  +I + I S  QT + EV +DD S++ V +   +  V   N+GV  R+ + A GE++ +DSDDW  + ++ LL  K N D I +  + D     ++   + Q D I +VK+ V  + F +   + F++EFLVK+ I + + V+I ED + +  +  + + + YFY    R ++ S LN Y  N +
 S:   4 KVSVIIPAYNTE-AYIAKAIQSALEQTLSDIEVIIVDDGSSDKTVEVAKSFTDQRLKVIVNQQNLGVSAARNRAIKAAQGEWVAVLDSDDWYTPERLEKLLLQAEK-TNADMIADDLYLIHDGATSPWSTFIQESGECIDETLQIDLISLVKSGVYGEPVLPFGLS-----KPIFRREFLVKHGILYDETVSIAEDFWLDVKCLINGARFFIVPEPYYFYRSRPISLVRQSILSRLNQYCIATNSFM 243
>gi|146318228|ref|YP_001197940.1| cell wall biosynthesis glycosyltransferase [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|146320426|ref|YP_001200137.1| cell wall biosynthesis glycosyltransferase [Streptococcus suis 98HAH33] >gi|82395260|gb|ABB71973.1| Cps2K [Streptococcus suis] >gi|145689034|gb|ABP89540.1| Glycosyltransferases involved in cell wall biogenesis [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|145691232|gb|ABP91737.1| Glycosyltransferases involved in cell wall biogenesis [Streptococcus suis 98HAH33] (334 aa)
Score = 144, Expect = 2.0e-07, Identities = 58/225 (25%), Positives = 111/225 (49%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN-NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLY--KKALLTSKKLYFY-NRLN--VESSLNTYKY 225
      M +S+I+P N  +++ + I S+ NQT K+ E+ ++D ST+  I L    ++   N G+  R+YG++ A G+Y+ F+DSDD+++ + I L ++ + +N  + Y+ V         ++  NV K +  + +  W  +KKE   +  +K I ED YF  +++LY +K + + LY+Y +R N + SS+ +++
 S:   1 MINISIIVPIYNVE-QYLSKCINSIVNQTYKHIEILLVNDGSTDNSEEICLAYAKKDSRIRYFKKENGGLSDARNYGISRAKGDYLAFIDSDDFIHSEFIQRLHEAIER-ENALVAVAGYDRVDASGHFLTAEPLPTNQAVLSGRNVCKKLLEADGHRFVVAWNKLYKKELFEDFRF---EKGKIHEDEYF--TYRLLYELEKVAIVKECLYYYVDRENSIITSSMTDHRF 224
>gi|188588147|ref|YP_001922565.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] >gi|188498428|gb|ACD51564.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] (334 aa)
Score = 144, Expect = 2.1e-07, Identities = 38/101 (37%), Positives = 61/101 (60%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLL 103
      KVS+++  N+ K++ +LI S+ NQT++N E+ IDD S +  I D  K  + V   N G + R+ G+ +A+GEY+ +D DDWL +D ++YLL
 S:   8 KVSLVVAIYNSE-KFLDKLIKSIINQTHRNLEIILIDDGSPDCSGQICDNYAKKDDRIVVIHKENGGACEARNKGLEIASGEYLMIIDGDDWLSLDCVEYLL 108
>gi|164688657|ref|ZP_02212685.1| hypothetical protein CLOBAR_02303 [Clostridium bartlettii DSM 16795] >gi|164602133|gb|EDQ95598.1| hypothetical protein CLOBAR_02303 [Clostridium bartlettii DSM 16795] (217 aa)
Score = 144, Expect = 2.3e-07, Identities = 64/195 (32%), Positives = 97/195 (49%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDK----KQINLFSKHNQFDE---IIVKNNVNKSK----MPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVK--NKISHPDKVNIFEDVYFG-LIWKVL 197
      KVSVI+P N  K+I++ + SL NQT + E+ IDD S +  I   K  +    N GV  R+ G+ +A G+YI FVD DDW+ +D ++ + +  K Q D + Y  F   K INL    DE  I+ + V  K   P  ++ T W  + +E L+K NK   ++  ED F +++K+L
 S:   5 KVSVIVPVYNCE-KYIERCMDSLINQTLADIEIIVIDDESKDTTFEILKEYEKKDKRIKLMTKKNSGVSSSRNKGIEIATGKYIAFVDGDDWIDLDCLEKMYEVAEKNQT-DITICSYTREFKDHSKPKNINLKEDKVYEDEDLKILHRKLVGPIKEEFSQPESLDSLGTVWGKLYNRELLIKSDNKFIDLKEIGTAEDTLFNFMVFKIL 212
>gi|168493682|ref|ZP_02717825.1| glycosyl transferase [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] >gi|183576256|gb|EDT96784.1| glycosyl transferase [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] (291 aa)
Score = 144, Expect = 2.3e-07, Identities = 39/116 (33%), Positives = 65/116 (56%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNG-YQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEY 119
      +S+++P N  +++ + S+ NQT +NFE  I+D S +  I + + K+ ++Y +  N G+  R+ G+ + G YI FVDSDDWL DA+D L + K +N D + Y
 S:   6 ISIVVPIYNVE-NYLRMCLDSIQNQTYQNFECLLINDGSPDHSSKICEEFVEKDSRFKYFEKA--NGGLSSARNLGIECSGGAYITFVDSDDWLEHDALDRLYGAL-KKENADISIGRY 120
>gi|4580634|gb|AAD24457.1|AF118389_14 Cps2K [Streptococcus suis] >gi|89513252|gb|ABD74485.1| Cps2K [Streptococcus suis] >gi|89513254|gb|ABD74486.1| Cps2K [Streptococcus suis] >gi|89513256|gb|ABD74487.1| Cps2K [Streptococcus suis] >gi|89513258|gb|ABD74488.1| Cps2K [Streptococcus suis] (276 aa)
Score = 144, Expect = 2.4e-07, Identities = 58/225 (25%), Positives = 111/225 (49%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN-NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLY--KKALLTSKKLYFY-NRLN--VESSLNTYKY 225
      M +S+I+P N  +++ + I S+ NQT K+ E+ ++D ST+  I L    ++   N G+  R+YG++ A G+Y+ F+DSDD+++ + I L ++ + +N  + Y+ V         ++  NV K +  + +  W  +KKE   +  +K I ED YF  +++LY +K + + LY+Y +R N + SS+ +++
 S:   1 MINISIIVPIYNVE-QYLSKCINSIVNQTYKHIEILLVNDGSTDNSEEICLAYAKKDSRIRYFKKENGGLSDARNYGISRAKGDYLAFIDSDDFIHSEFIQRLHEAIER-ENALVAVAGYDRVDASGHFLTAEPLPTNQAVLSGRNVCKKLLEADGHRFVVAWNKLYKKELFEDFRF---EKGKIHEDEYF--TYRLLYELEKVAIVKECLYYYVDRENSIITSSMTDHRF 224
>gi|42518486|ref|NP_964416.1| hypothetical protein LJ0393 [Lactobacillus johnsonii NCC 533] >gi|41582771|gb|AAS08382.1| hypothetical protein LJ_0393 [Lactobacillus johnsonii NCC 533] (292 aa)
Score = 144, Expect = 2.4e-07, Identities = 64/224 (28%), Positives = 102/224 (45%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEY-EWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMP--WFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYK 224
      M+K+SVIIP N  K++ Q + S+ QT N E+ +DD ST+  +  + Y ++ +  N GVG R+ G+ +A GEYI FVD DD L  I+ L K  K + D + + ++ +K+  ++ K + + E    K+ P WF  Y+T           V   + F + W LYKK+L  + + +   VE L T+K
 S:   1 MEKISVIIPVYNDE-KYLAQCLDSVLRQTYSNLEIILVDDGSTDSTPELCEKYREKYANIRILHKKNGGVGSSRNAGLEMATGEYILFVDHDDLLGETHIEELYK-LLKKNDADIAVGNFNHFIEEKRAYGIWLKEDDYFE--------KTYTPEEWFTVEYET---------------------VPYNMSIIFAVPWAKLYKKSLF--ENIVYPINARVEDDLTTWK 195
>gi|167412433|gb|ABZ79882.1| unknown [Campylobacter jejuni] (269 aa)
Score = 143, Expect = 2.5e-07, Identities = 59/211 (27%), Positives = 107/211 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ IDD S + +  ++  K+  +   N+G  R+ GV +N ++I F+DSDD+L +DA +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++  + ++K +  H +  W CFKK+ ++K+ KI  ++++ EDV F I+ + +K +  +Y Y
 S:   1 MPQLSIIIPLFNS-CDFISRALQSCINQTLKDIEILIIDDKSKDNSLNMVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNLGVLHSNSDFIMFLDSDDFLTLDACEIAFKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEVFNQKEFLDFLSKQR----HFCWSV-WAKCFKKDIILKSFEKIKIDERLSYGEDVLFCYIYFMFCEKIAVFKTCIYHY 208
>gi|113476442|ref|YP_722503.1| glycosyl transferase family protein [Trichodesmium erythraeum IMS101] >gi|110167490|gb|ABG52030.1| glycosyl transferase, family 2 [Trichodesmium erythraeum IMS101] (333 aa)
Score = 143, Expect = 2.7e-07, Identities = 42/113 (37%), Positives = 66/113 (58%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP-----QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFI 115
      +VSVIIP N  ++I Q I S+ QT +++E+ IDD ST+   + Y+++I+  Y Y QN   GV  R++G+ LA GE I F+D+DD+  D +  +K F  N+ +
 S:   9 RVSVIIPVYNCD-RYINQAIESIFAQTYQSYEIIVIDDGSTDNTRKTMEPYMEMIH---YVYQQNQ----GVSAARNHGINLARGELIAFLDADDFFLPDKLTAQVKVFDAKPNLGIV 118
>gi|153854452|ref|ZP_01995730.1| hypothetical protein DORLON_01725 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149752978|gb|EDM62909.1| hypothetical protein DORLON_01725 [Dorea longicatena DSM 13814] (363 aa)
Score = 143, Expect = 2.8e-07, Identities = 78/255 (30%), Positives = 121/255 (47%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-----PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDK--KQINLFSKH-NQFDEIIVKNNVNKSKM---PWFH-----NNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLENKLFNNNWYFYASN 257
      K+S+I+P NT +++K+ + SL NQT K EV IDD STN  I   + Y V N    N GV  R+ G+ +A GE+I FVD+DDW   + +L+  + +  I  Y  +K K+  F K  +FDE + +  K+ +  P F   N   W   + FL K+ +  ++  +D+ F L  L++KA   + +YNR   L Y+Y N VS ++  Y + K+ N + F  N
 S:  16 KISIIVPVYNTKKEYLKKCVDSLLNQTMKEIEVILIDDGSTNQAGKI----CDEYAGVDNRVKVLHQKNQGVAVARNNGLDIAEGEWITFVDADDWCENTMCEEILRKAVENSSEILIFTNYSVQSEKTVKKNQFFDKDIKKFDEKMKEEAELKTMLRTHPSFSFQPPINMMGGTWCKLINRNFLEKSGVKFEPELLRSQDIIFYL---NLFEKA----DDISYYNR-----QLYYYRYDENS-VSRRYRKDAYKIFLKVLNKQYKFILEN 269
>gi|189459581|ref|ZP_03008366.1| hypothetical protein BACCOP_00207 [Bacteroides coprocola DSM 17136] >gi|189433663|gb|EDV02648.1| hypothetical protein BACCOP_00207 [Bacteroides coprocola DSM 17136] (344 aa)
Score = 143, Expect = 2.8e-07, Identities = 61/218 (27%), Positives = 111/218 (50%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNK------SKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISH------PDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSL 220
      KVS+I+P N  K+I + + SL NQT K+ E+ +DD S + P + +  K+  V + N G+G R+ G+ +A+GE+I F+DSDDW+ +  + L + K  D +  ++ +  +I F + N+   + ++    + +P +H++ +  VC K  +N I +    +++  ED+ F  + L +K   K YFYN  E+S+
 S:   4 KVSIIVPVYNVE-KYIHRCVESLINQTLKDIEIILVDDESPDSCPSICDEYAQKDARIKVIHKKNE-GLGLTRNAGLEIASGEFIAFIDSDDWVDLTMYETLYNT-AKNNQCDTVYCSLQYYYSPNKIIPFKEVNEETFFQGRKEIDTFLLDMLAPLPTYHSDVKYMVSVC--KAIYSRNIIRNHHLKFVSERIIASEDMVFHTQYLKLSEKIGFIPK--YFYNYFQNENSI 228
>gi|27466943|ref|NP_763580.1| teichoic acid biosynthesis protein F [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] >gi|27314485|gb|AAO03622.1|AE016744_25 teichoic acid biosynthesis protein F [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] (775 aa)
Score = 143, Expect = 2.9e-07, Identities = 39/99 (39%), Positives = 57/99 (57%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDY 101
      + S+++P+K T K   + SLNNQT K+FEV FI D +N  I IN N   N+ +N   R+ G+ A GEYI F+DSDD+L+ +++ Y
 S:  22 RYSIVMPYKETDTKMFNDCLDSLNNQTFKDFEVLFIHDGDSNLHDEIKNINFNHKVLESNVSSNPQY--YRNIGIKEATGEYILFMDSDDYLHPNSLIY 118
>gi|68644188|emb|CAI34312.1| putative glycosyl transferase [Streptococcus pneumoniae] (326 aa)
Score = 143, Expect = 2.9e-07, Identities = 42/106 (39%), Positives = 60/106 (56%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYK 108
      KVSVIIP N  K++++ + S+ NQT K+ EV ++D S +  I    Y +Q I  N G+G R+ G+  G + FVDSDDWL +DAI+Y + S K
 S:   2 KVSVIIPVYNVE-KYLRRCLDSVVNQTYKDIEVILVNDGSPDNSKEICEEYVAKYSNIQLINQKNAGLGAARNTGLQYITGNAVTFVDSDDWLELDAIEYYVASMKK 107
>gi|187598557|ref|ZP_02984809.1| glycosyl transferase family 2 [Gluconacetobacter diazotrophicus PAl 5] >gi|187489416|gb|EDU27365.1| glycosyl transferase family 2 [Gluconacetobacter diazotrophicus PAl 5] (958 aa)
Score = 143, Expect = 2.9e-07, Identities = 40/113 (35%), Positives = 62/113 (54%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDL---INKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFI 115
      ++S+++P NTP W+ Q I S+ Q  +E+ IDD ST P V  L  +++  V   N G+  + G+ A G+Y+ F+D DD L DAI +LLK+ + + DFI
 S:  412 RLSIVMPVYNTPRDWLVQAIESVLAQWCGRWELICIDDCSTAPHVGAVLRAYADRDPRIRVLTPQVNGGIAVATNLGLRAARGDYVTFLDHDDVLEPDAIYHLLKT-ARETDADFI 526
>gi|162147394|ref|YP_001601855.1| putative glycosyl transferase [Gluconacetobacter diazotrophicus PAl 5] >gi|161785971|emb|CAP55552.1| putative glycosyl transferase [Gluconacetobacter diazotrophicus PAl 5] (965 aa)
Score = 143, Expect = 2.9e-07, Identities = 40/113 (35%), Positives = 62/113 (54%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDL---INKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFI 115
      ++S+++P NTP W+ Q I S+ Q  +E+ IDD ST P V  L  +++  V   N G+  + G+ A G+Y+ F+D DD L DAI +LLK+ + + DFI
 S:  419 RLSIVMPVYNTPRDWLVQAIESVLAQWCGRWELICIDDCSTAPHVGAVLRAYADRDPRIRVLTPQVNGGIAVATNLGLRAARGDYVTFLDHDDVLEPDAIYHLLKT-ARETDADFI 533
>gi|53713130|ref|YP_099122.1| putative glycosyltransferase [Bacteroides fragilis YCH46] >gi|60681396|ref|YP_211540.1| putative LPS biosynthesis related glycosyltransferase [Bacteroides fragilis NCTC 9343] >gi|11023517|gb|AAG26474.1|AF285774_14 putative glycosyltransferase [Bacteroides fragilis] >gi|52215995|dbj|BAD48588.1| putative glycosyltransferase [Bacteroides fragilis YCH46] >gi|60492830|emb|CAH07604.1| putative LPS biosynthesis related glycosyltransferase [Bacteroides fragilis NCTC 9343] (348 aa)
Score = 143, Expect = 3.1e-07, Identities = 41/127 (32%), Positives = 76/127 (59%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI----PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINL 130
      VS+IIP N + ++++ I+S  QT K E+ +DD T+ Q ID++ K Y+ + +   +N GV  RD GV  +G++++F+D+DD++ DAI+ L+ S Y  +++ +M  + + + I+L
 S:  16 VSIIIPVYNVGI-YLEKCISSCLEQTYKRCEIILVDDGCTD-QCTIDILQK--YRTFKEMFLIKQDNRGVSIARDVGVKYCHGKFLFFLDADDYITPDAIELLVNS-YNANSVEMVMAALAYDYSGRLISL 141
>gi|148658176|ref|YP_001278381.1| glycosyl transferase family protein [Roseiflexus sp. RS-1] >gi|148570286|gb|ABQ92431.1| glycosyl transferase, family 2 [Roseiflexus sp. RS-1] (336 aa)
Score = 142, Expect = 3.2e-07, Identities = 33/92 (35%), Positives = 55/92 (59%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVY--IDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDD 92
      M +VS++IP N  +++++ + S  QT+ + EV +DD ST+P   ID + +  V  PN GV + R+YG++LA G Y+ +D+DD
 S:   1 MTRVSIVIPCYNLG-EYLQEALDSALQQTHADLEVILVDDGSTDPATIRTIDQLAPHPQLRVFRTPNQ-GVARARNYGISLATGAYVLPLDADD 92
>gi|23465254|ref|NP_695857.1| glycosyltransferase [Bifidobacterium longum NCC2705] >gi|23325885|gb|AAN24493.1| probable glycosyltransferase [Bifidobacterium longum NCC2705] (386 aa)
Score = 142, Expect = 3.3e-07, Identities = 43/147 (29%), Positives = 76/147 (51%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFS-KHNQFDEIIVKNNVNKSK 150
      VS+IIP   K++ + + S+ QT N E+ +DD S + P +   ++  V + PN G+  R+ G+ A G YI+F DSDD +  ++ L + +Y + D +MF+++ + + + L + +HN F E+ V  V  K
 S:   2 VSIIIPVYKVE-KFLDECVASVAAQTYANLEILLVDDGSPDNCPAMCDAWAARDPRIRVIHKPNG-GLSDARNSGIAEAIGAYIYFADSDDTVAPTLVEDCLNAMREY-DADLVMFQFDTISENNKPLLSNYRHNDFTEVQVLTPVEAIK 148
>gi|113200436|gb|ABI32349.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] (270 aa)
Score = 142, Expect = 3.4e-07, Identities = 59/211 (27%), Positives = 105/211 (49%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSK-MPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ IDD S + +  ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L DA +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++   ++K +  W   + W CFKK+ ++K+ KI  +++N EDV F I+ + +K +  +Y Y
 S:   1 MPQLSIIIPLFNS-CDFISRALQSCINQTLKDIEILIIDDKSKDNSLNMVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNLGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTPDACEIAFKEMRK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEVFNQKEFLEFLSKQRHFCW------SVWAKCFKKDIILKSFEKIKIDERLNYGEDVLFCYIYFMFCEKIAVFKTCIYHY 208
>gi|57641649|ref|YP_184127.1| glycosyl transferase family protein [Thermococcus kodakarensis KOD1] >gi|57159973|dbj|BAD85903.1| glycosyltransferase, family 2 [Thermococcus kodakarensis KOD1] (323 aa)
Score = 142, Expect = 3.4e-07, Identities = 33/93 (35%), Positives = 60/93 (64%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINK--NGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDW 93
      M KVS+I+P NT  ++ +L++S+ QT +++E+ +DDNS +  ++ +D +K + + ++   GV  R+ G+ +A+G YI F+DSDDW
 S:   1 MAKVSIIVPVYNTR-DYVPRLLSSIEKQTYEDWELILVDDNSDDGTYELLLDFKDKHPDRVEVLRTPKRRSGVSVGRNMGIEVASGRYIAFIDSDDW 96
>gi|46487632|gb|AAS99173.1| WbrX [Escherichia coli] (719 aa)
Score = 142, Expect = 3.6e-07, Identities = 67/252 (26%), Positives = 128/252 (50%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFS-------KHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNI-FEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKN----KNYLLENKLFN---NNWYFY 254
      K+SVI+P   + +++Q + S+ +QT KN E+ ++D S + PQ+ ID  + + +   N G G  + G+ +A+G++I +++DDW+ +D + L+ ++ K N  I  + + ++ IN S    ++  EI+ +N+V  +    + W  ++++FL +N I  +   ++D+ F I   +K L + +Y Y +NV SS    + D  I F N  K +LL  F  N++YF+
 S:   7 KISVILPVYGGEV-YLEQCLDSVLSQTYKNLEIIIVNDGSPDACPQI-IDRYASSDTRIIAIHKKNAGYGAAINSGLDVASGDFISIIETDDWVQLDMFERLIDAYNKIPN-PVIKASFNRISNEVVINTQSLAHLCTFDNDNLAEIVPENSVELFLLE------SSIWTGLYRRDFLEENHIRFYESPGASYQDMPFKFITYASVEKITLLNVPVYNYRVMNVGSS-----SASADKALISFNNYDIIKKHLLSVGTFQKYLNHFYFH 261
>gi|86152792|ref|ZP_01070997.1| glycosyltransferase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni HB93-13] >gi|6940839|gb|AAF31776.1|AF130984_12 putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] >gi|6969993|gb|AAF34148.1| glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] >gi|40217911|gb|AAR82880.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] >gi|85843677|gb|EAQ60887.1| glycosyltransferase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni HB93-13] >gi|113200450|gb|ABI32362.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] (270 aa)
Score = 142, Expect = 3.7e-07, Identities = 59/211 (27%), Positives = 105/211 (49%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSK-MPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ IDD S + +  ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L DA +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++   ++K +  W   + W CFKK+ ++K+ KI  +++N EDV F I+ + +K +  +Y Y
 S:   1 MPQLSIIIPLFNS-CDFISRALQSCINQTLKDIEILIIDDKSKDNSLNMVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNLGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTPDACEIAFKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEVFNQKEFLEFLSKQRHFCW------SVWAKCFKKDIILKSFEKIKIDERLNYGEDVLFCYIYFMFCEKIAVFKTCIYHY 208
>gi|23335913|ref|ZP_00121144.1| COG0463: Glycosyltransferases involved in cell wall biogenesis [Bifidobacterium longum DJO10A] >gi|189440327|ref|YP_001955408.1| Glycosyltransferase for cell wall membrane [Bifidobacterium longum DJO10A] >gi|189428762|gb|ACD98910.1| Glycosyltransferase for cell wall membrane [Bifidobacterium longum DJO10A] (391 aa)
Score = 142, Expect = 3.7e-07, Identities = 41/139 (29%), Positives = 74/139 (53%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFS-KHNQFDEIIV 142
      VS+IIP   K++ + + S+ QT N E+ +DD S + P +   ++  V + PN G+  R+ G+ A G YI+F DSDD +  ++ L + +Y + D +MF+++ + + + L + +HN F E+ V
 S:   7 VSIIIPVYKVE-KFLDECVASVAAQTYANLEILLVDDGSPDNCPAMCDAWAARDPRIRVIHKPNG-GLSDARNSGIAEAIGAYIYFADSDDTVAPTLVEDCLNAMREY-DADLVMFQFDTISENNKPLLSNYRHNDFTEVQV 145
>gi|189465520|ref|ZP_03014305.1| hypothetical protein BACINT_01878 [Bacteroides intestinalis DSM 17393] >gi|189437794|gb|EDV06779.1| hypothetical protein BACINT_01878 [Bacteroides intestinalis DSM 17393] (359 aa)
Score = 142, Expect = 3.8e-07, Identities = 43/116 (37%), Positives = 66/116 (56%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE 118
      KVSVIIP NT  ++  + S+ NQT K+ E+ I+D ST N Q I+  +  +  I N  G R+ G+ LA G+YI+F+DSDD L +DA+  +  + + +DF+ F+
 S:  57 KVSVIIPVYNTA-TYLHSALDSICNQTLKDLEIILINDGSTDNSQYIIEKYARKDNRIKYLIQPNQRQGVARNNGLQLATGQYIYFMDSDDILDIDALRQCYE-MCERKELDFVTFD 171
>gi|187735259|ref|YP_001877371.1| glycosyl transferase family 2 [Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835] >gi|187425311|gb|ACD04590.1| glycosyl transferase family 2 [Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835] (341 aa)
Score = 142, Expect = 3.9e-07, Identities = 34/105 (32%), Positives = 59/105 (56%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYK 108
      +SV++P N  ++ Q + S+ +QT + E+ +DD ST+ + I +  ++  V  P N G+ + R+ ++ A GEY++ VDSDDWL D  LL+ Y+
 S:   7 ISVLVPVYNVE-PYLAQCLESICSQTLRELEIVCVDDASTDGSLSILREFAERDPRVKVVQAPENGGLSRSRNLAMSHAVGEYLFLVDSDDWLETD----LLEEMYR 108
>gi|167211994|ref|ZP_02282301.1| hypothetical protein LmonL_09539 [Listeria monocytogenes LO28] (165 aa)
Score = 142, Expect = 4.0e-07, Identities = 40/114 (35%), Positives = 64/114 (56%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMF 117
      VSVIIP N  K++K+ + S+ QT N EV ++D +T N  I I+ N +Y +  N G  R++G+ +A G+YI VDSDD++ + ++ L + K N D ++F
 S:   5 VSVIIPVYNVE-KYVKRCLDSVLEQTYHNLEVIVVNDGATDNSAKVIKSISDNRIRYFEK--ENGGQATARNFGLDVATGDYIVMVDSDDYISKNLVETCLDTVQK-TNADLVLF 115
>gi|73667785|ref|YP_303800.1| hypothetical protein Mbar_A0236 [Methanosarcina barkeri str. Fusaro] >gi|72394947|gb|AAZ69220.1| hypothetical protein Mbar_A0236 [Methanosarcina barkeri str. Fusaro] (783 aa)
Score = 142, Expect = 4.1e-07, Identities = 40/113 (35%), Positives = 65/113 (57%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV------YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFI 115
      K+S+I+P N  W+++ I S+ NQ  N+E+  DD ST P +   Y +L ++  +Y  + NN G+  + + LA GE+I +D+DD L VDA+ ++K  K +ID I
 S:  262 KISIIMPVYNVDEIWLEKAIDSVINQIYTNWELCIADDASTKPHIKSTLSKYSELDSRIKVKY---LSNNRGISGASNEALLLATGEFIGLLDNDDELSVDALYEVVKVLNKKSDIDLI 377
>gi|168204577|ref|ZP_02630582.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|170663888|gb|EDT16571.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Clostridium perfringens E str. JGS1987] (334 aa)
Score = 142, Expect = 4.1e-07, Identities = 72/245 (29%), Positives = 121/245 (49%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYID---LINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHN-QFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDW--RVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKK-------LYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLENKL 246
      K +S++IP N+ K+I++ + L+ QT+ NFEV +DD ST+  +  L N   V   N G  R+ G+ + G+YI F+DSDD+  + + L ++  +  D + F+Y+ + +  +N+  N +F +I   V +  + +N  W  + + KEFL KNK+  + + ED+ F     KALL+SKK    L FY +   + N  YK  +V +   ++ ENKL
 S:   7 KFLSIVIPAYNSE-KYIEKNLMFLSRQTSNNFEVIVVDDGSTDNTCEVSEACLENFKINHRVIRCEENRGQSVARNIGINYSRGKYILFLDSDDFAENNLVQILERNM--FNEPDIVFFDYKRIKEDDSVNVNIAQNFEFGKIKSGEEVFNA----YKDNKIRLWTGSLVYNKEFLNKNKLRFLEGAHGAEDLNFIF-------KALLSSKKVRGIEDSLVFYCQRGDSLTNNPNIYKNITVVESMEDVAKFIDENKL 250
>gi|116627836|ref|YP_820455.1| cell wall biosynthesis glycosyltransferase [Streptococcus thermophilus LMD-9] >gi|116101113|gb|ABJ66259.1| Glycosyltransferase involved in cell wall biogenesis [Streptococcus thermophilus LMD-9] (326 aa)
Score = 141, Expect = 4.3e-07, Identities = 61/245 (24%), Positives = 114/245 (46%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN-PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQ----TDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLY--KKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLENKLF 247
      ++S+++P N + ++ + I S+ Q+NKNFE+ +DD ST+ Q+ D +++ +    N G+  R+ G+ A G+YI F+DSDD++  I+ L K  +  D M +Y V  QI+ +  ++    N ++  + N+    W  +K E  N I P++ + ED +  +K+ Y  K  + LYFY  +   + + K D++  +  + EN+ F
 S:   6 EISIVLPVYNV-IDYLNECIKSILRQSNKNFELIIVDDGSTDGSQILCDRYSESDSRIKVIHQKNAGLSAARNTGLNHAKGKYITFIDSDDFVGEKYIEVLYKIIIE-SCADISMCDYMEVAQDTQISDVTFQEKYPIDKYYYNGKEAIANVYKNSSHGMEFVSWAKMYKLELFKSNGILFPEE-KLHEDAF--TTYKLFYASNKIAFVNAPLYFYRIRSGSIMTSEFTEKRLDMIQATREEYLFFRENRDF 252
>gi|186901703|ref|ZP_02974653.1| glycosyl transferase family 2 [Cyanothece sp. PCC 7424] >gi|186691269|gb|EDU15895.1| glycosyl transferase family 2 [Cyanothece sp. PCC 7424] (347 aa)
Score = 141, Expect = 4.4e-07, Identities = 42/94 (44%), Positives = 55/94 (58%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDD-WL 94
      MKKVSVIIP N  K+I  I S+ +QT NFE+ IDD+S P  I + +   ++ I NN G+  R+ G+ A GEYI F+D DD WL
 S:   1 MKKVSVIIPVYNVE-KYIAATIQSVLSQTYPNFELLIIDDSS--PDNSIKICQQFTDSRIKIIHQNNRGLAGARNAGIRNAQGEYIAFLDGDDLWL 93
>gi|116628180|ref|YP_820799.1| cell wall biosynthesis glycosyltransferase [Streptococcus thermophilus LMD-9] >gi|116101457|gb|ABJ66603.1| Glycosyltransferase involved in cell wall biogenesis [Streptococcus thermophilus LMD-9] (322 aa)
Score = 141, Expect = 4.4e-07, Identities = 67/232 (28%), Positives = 110/232 (47%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIF 235
      VSVIIP N  + IKQ + SL NQ+ +FE+ ++D ST+ + +     +++ I  N GV K R+ G+ LANG+YI F+D+DD++ D ++    + Q +D ++ Y+ V      NQ + + K ++ +S+ W    W  ++ FL N I  D  I EDV F L  L +K +   Y +  N +S NT +  N + I++
 S:   6 VSVIIPVYNAQ-EGIKQCMDSLLNQSFTDFEIILLNDGSTDNSLEVIKKYAADNDFIRVIDKENEGVAKTRNKGIQLANGKYIVFIDNDDFVDSDYLERFYNEIDQEQ-LDIVLGGYKRV------------NQEMKTLFKQDLTQSE--WSKYIVVAPWARIYRTSFLTDNNIQFFD-YPIGEDVIFTLTAYNLTEKIKIIDYNGYNW-FFNEKSISNTSQRGFNPNIDIVY 220
>gi|168217152|ref|ZP_02642777.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Clostridium perfringens NCTC 8239] >gi|182380692|gb|EDT78171.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Clostridium perfringens NCTC 8239] (334 aa)
Score = 141, Expect = 4.6e-07, Identities = 72/245 (29%), Positives = 121/245 (49%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYID---LINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHN-QFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDW--RVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKK-------LYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLENKL 246
      K +S++IP N+ K+I++ + L+ QT+ NFEV +DD ST+  +  L N   V   N G  R+ G+ + G+YI F+DSDD+  + + L ++  +  D + F+Y+ + +  +N+  N +F +I   V +  + +N  W  + + KEFL KNK+  + + ED+ F     KALL+SKK    L FY +   + N  YK  +V +   ++ ENKL
 S:   7 KFLSIVIPAYNSE-KYIEKNLMFLSRQTSNNFEVIVVDDGSTDNTCEVSEACLENFKINHRVIRCEENRGQSVARNIGINYSRGKYILFLDSDDFAENNLVQILERNM--FNEPDIVFFDYKRIKEDDSVNVNIAQNFEFGKIKSGEEVFNA----YKDNKIRLWTGSLVYNKEFLNKNKLRFLEGAHGAEDLNFIF-------KALLSSKKVRGIEDSLVFYCQRGDSLTNNPNIYKNITVVESMEDVAKFIDENKL 250
>gi|73661666|ref|YP_300447.1| putative glycosyltransferase [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] >gi|72494181|dbj|BAE17502.1| putative glycosyltransferase [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] (574 aa)
Score = 141, Expect = 4.6e-07, Identities = 44/120 (36%), Positives = 71/120 (59%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQT--NKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYV--QNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWV 122
      K S+I+P N+ K+I +L+ SL NQ+  K+FEV +DD S++ + +  KN  + Q  N+ G GK R+ + LA GEY++FVDSDD++ D + + K F  + D ++ + E V
 S:   2 KFSIIVPSYNSE-KYIAELLNSLQNQSYDKKDFEVILVDDCSSDNTLNVVEAYKNKLNLIIKQLDTNSGGPGKPRNTALQLAQGEYVFFVDSDDYINKDTLKDVSK-FVDQNHADVVLVKMEGV 123
>gi|153812419|ref|ZP_01965087.1| hypothetical protein RUMOBE_02818 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] >gi|149831581|gb|EDM86668.1| hypothetical protein RUMOBE_02818 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] (367 aa)
Score = 141, Expect = 4.7e-07, Identities = 60/221 (27%), Positives = 103/221 (46%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV-YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFI---MFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNI-FEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLN 221
      M KVS+IIP N + ++ + + S+ QT ++ E+ ++D ST+ + I  +N ++V   N G GK + G+ A GEYI V+ DD++ +  + L K  K ++D +  + +  +  +NL  H      + S+ P     W  +K+EFL ++ I H +   F+D F   V K+A++ K Y  R N SS+N
 S:   1 MAKVSIIIPTYNVEM-FLDECLESIQRQTLQDIEIICVNDGSTDHSLEIIKKYAENDPRFVIVDKENGGYGKAMNVGLDKATGEYIGIVEPDDYVPLAMYEDLYK-IAKENDLDMVKADFYRFTRNPENGNMNLVYNHLDLTGKWYGKLFDPSEEPETLRFIMNTWSGIYKREFLEQHHIRHNETPGASFQDNGFYFQTFVYAKRAMIVDKPYYMNRRDNPNSSVN 224
>gi|110800548|ref|YP_695167.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|168209903|ref|ZP_02635528.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|168214313|ref|ZP_02639938.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|110675195|gb|ABG84182.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|170711979|gb|EDT24161.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|170714171|gb|EDT26353.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Clostridium perfringens CPE str. F4969] (334 aa)
Score = 141, Expect = 4.7e-07, Identities = 72/245 (29%), Positives = 121/245 (49%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYID---LINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHN-QFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDW--RVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKK-------LYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLENKL 246
      K +S++IP N+ K+I++ + L+ QT+ NFEV +DD ST+  +  L N   V   N G  R+ G+ + G+YI F+DSDD+  + + L ++  +  D + F+Y+ + +  +N+  N +F +I   V +  + +N  W  + + KEFL KNK+  + + ED+ F     KALL+SKK    L FY +   + N  YK  +V +   ++ ENKL
 S:   7 KFLSIVIPAYNSE-KYIEKNLMFLSRQTSNNFEVIVVDDGSTDNTCEVSEACLENFKINHRVIRCEENRGQSVARNIGINYSRGKYILFLDSDDFAENNLVQILERNM--FNEPDIVFFDYKRIKEDDSVNVNIAQNFEFGKIKSGEEVFNA----YKDNKIRLWTGSLVYNKEFLNKNKLRFLEGAHGAEDLNFIF-------KALLSSKKVRGIEDSLVFYCQRGDSLTNNPDIYKNITVVESMEDVAKFIDENKL 250
>gi|29376983|ref|NP_816137.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Enterococcus faecalis V583] >gi|29344448|gb|AAO82207.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Enterococcus faecalis V583] (836 aa)
Score = 141, Expect = 4.7e-07, Identities = 67/252 (26%), Positives = 122/252 (48%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQIN---LFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKV--LYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKN-----KNYLLENKLFNNNWYFY 254
      KVSVI+P N  ++++ + SL NQT K E  I+D ST N Q I+ I ++ ++   N G+GK + GV+ A GEYI  +SDD++ + A + L + K + D +  +   ++++  L+  ++++++I   +   +    W  +KK + K ++ +++ + D  GL WK+  + +   LYFY + N S++N  K  V +F+    N + +NK   YFY
 S:   5 KVSVIVPVYNVE-TYLEEALMSLKNQTLKEIEFLIINDGSTDNSQKIIEEIAQDDPRFRVFNVKNGGIGKAFNLGVSEAKGEYIAEFESDDYVALHAYERLYNT-AKSHHADVVRCNWVEFSSEEEVERDILWQYPDKYNQLIDLKTTDLIVQVY-------PWNAIYKKSMIEKENVTWDEEIKSYGDT--GLFWKINSASQNVIFIKDCLYFYRQDNPNSTVNNVATK----VPFLFQQFKLIRSNLIEQNKFERYKGYFY 252
Score = 97, Expect = 6.3e-02, Identities = 27/92 (29%), Positives = 56/92 (60%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGV---GKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDD 92
      + KVSV++P N  K+++Q + ++ Q+ + E+ +++ ST+  +D+IN+  + +  +IG  G R+ G+++A G Y+ F+D+DD
 S:  323 LYKVSVVMPIHNAS-KYLRQTLETVCEQSLREIEIILVENGSTDNT--MDIINEFAVKDPRITGISIGKSNPGHARNVGISMARGRYLQFLDADD 414
>gi|18309701|ref|NP_561635.1| capsular polysaccharide biosynthesis protein [Clostridium perfringens str. 13] >gi|18144378|dbj|BAB80425.1| probable capsular polysaccharide biosynthesis protein [Clostridium perfringens str. 13] (334 aa)
Score = 141, Expect = 5.0e-07, Identities = 72/245 (29%), Positives = 121/245 (49%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYID---LINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHN-QFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDW--RVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKK-------LYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLENKL 246
      K +S++IP N+ K+I++ + L+ QT+ NFEV +DD ST+  +  L N   V   N G  R+ G+ + G+YI F+DSDD+  + + L ++  +  D + F+Y+ + +  +N+  N +F +I   V +  + +N  W  + + KEFL KNK+  + + ED+ F     KALL+SKK    L FY +   + N  YK  +V +   ++ ENKL
 S:   7 KFLSIVIPAYNSE-KYIEKNLMFLSRQTSNNFEVIVVDDGSTDNTCEVSEACLENFKINHRVIRCEENRGQSVARNIGINYSRGKYILFLDSDDFAENNLVQILERNM--FNEPDIVFFDYKRIKEGDSVNVNIAQNFEFGKIKSGEEVFNA----YKDNKIRLWTGSLVYNKEFLNKNKLRFLEGAHGAEDLNFIF-------KALLSSKKVRGIEDSLVFYCQRGDSLTNNPDIYKNITVVESMEDVAKFIDENKL 250
>gi|90961059|ref|YP_534975.1| N-acetylglucosaminyltransferase [Lactobacillus salivarius UCC118] >gi|90820253|gb|ABD98892.1| N-acetylglucosaminyltransferase [Lactobacillus salivarius UCC118] (338 aa)
Score = 141, Expect = 5.0e-07, Identities = 70/222 (31%), Positives = 108/222 (48%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKN---FEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIG-VGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWL-YVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLY---------FYNRLNVESSLNTYKY 225
      ++++IP N   I++LI S++     EV IDD ST+ V I  L KN  ++ I N+ G V K R+ G+ + G+Y+ FVDSDD L VD +D  K   QN + I+F+   D+ +  +K N  E++   + M  H     + + FL++NKI+ DK+ + ED F   L K + T+ K Y     +N NV + L  KY
 S:   6 ITIVIPMYNVE-NSIERLIISISKAFKNQESLVEVLAIDDGSTDKTVKIFEKLQKKNQALALKLIKNSHGGVSKARNTGIKYSTGQYVTFVDSDDELTLVDVVDLKGK---LAQNAEIIIFDT----DRNNVIDLNKDNNRAEVLA-----EIAMLGKHAISTGIQDKIYLRSFLIENKIAFNDKLRVGEDTLFVFDAVSLANKVVETNSKFYMVHGSSSVHLFNEYNVTNELLFRKY 230
>gi|125623098|ref|YP_001031581.1| glycosyl transferase [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] >gi|124491906|emb|CAL96827.1| similar to glycosyl transferase [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] (330 aa)
Score = 141, Expect = 5.2e-07, Identities = 65/240 (27%), Positives = 111/240 (46%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIP-NNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLE 243
      VS+I+P N L ++++ I S+ QT KN E+ IDD ST+  I     VQ+  +N G GK R+ G+ + +G+++ FVDSDD + D ++ LL++   I  F   D K++  +K +  I +++  +P F ++    + KE  +++ PD ++++ED  L  + K    Y+Y R N ES N  + N   IF+  +LE
 S:   8 VSIIVPVYNAEL-YLEECINSILEQTYKNLEIILIDDGSTDNSFEIMKQYSENDSRVQSFSISNSGPGKCRNVGLDIFSGDFVMFVDSDDRICRDLVEILLENLGSSSEIAMCKFSK----DIKKLAKGTKKVENQTSIFVDSIKSIYLPGFPSSGPV--AKLYGKEIF--SELRFPD-ISMYEDAAISLQVLSIADKVSFVDYYGYYY-RFNSESITNKRVSERN---LFIFEKTKIMLE 234
>gi|169344542|ref|ZP_02865511.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|169297462|gb|EDS79571.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Clostridium perfringens C str. JGS1495] (334 aa)
Score = 141, Expect = 5.3e-07, Identities = 72/245 (29%), Positives = 121/245 (49%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYID---LINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHN-QFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDW--RVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKK-------LYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLENKL 246
      K +S++IP N+ K+I++ + L+ QT+ NFEV +DD ST+  +  L N   V   N G  R+ G+ + G+YI F+DSDD+  + + L ++  +  D + F+Y+ + +  +N+  N +F +I   V +  + +N  W  + + KEFL KNK+  + + ED+ F     KALL+SKK    L FY +   + N  YK  +V +   ++ ENKL
 S:   7 KFLSIVIPAYNSE-KYIEKNLMFLSRQTSNNFEVIVVDDGSTDNTCEVSEACLENFKINHRVIRCEENRGQSVARNIGINYSRGKYILFLDSDDFAENNLVQILERNM--FNEPDIVFFDYKRIKEDDSVNVNIAQNFEFGKIKSGEEVFNA----YKDNKIRLWTGSLVYNKEFLNKNKLRFLEGAHGAEDLNFIF-------KALLSSKKVRGIEDSLVFYCQRGDSLTNNPDIYKNITVVESMEDVAKFIDENKL 250
>gi|28379268|ref|NP_786160.1| glycosyltransferase [Lactobacillus plantarum WCFS1] >gi|28272107|emb|CAD65011.1| glycosyltransferase [Lactobacillus plantarum WCFS1] (244 aa)
Score = 140, Expect = 5.5e-07, Identities = 64/245 (26%), Positives = 109/245 (44%)
 Q:   5 SVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIM---FEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYK---YKANDLVSIIFKNKNYLLENKLFNN 249
      SV++P N  K+I  +TSL QT +FEVF +DD ST+  +  LI +  +V  +N GV  R+ G+ A G+Y+ FVD DDW+ D +  L ++  +  ++  + Y V  +   +NQ D I  N+N  + F    W  F + + + +  + ++ ED F  +  + +   + Y Y R  S+L    + A  + I K +N + N+ +NN
 S:   7 SVVVPAYNQH-KFIDSCLTSLQRQTLTDFEVFVVDDCSTDDTGEQIAALIKGDDRFHVITHAHNRGVSAARNSGMAAAKGKYLCFVDGDDWVEPDFLATFLAAYRSAPDTQLVVCGHYGYLAVPSPAK-----TYNQKDLIA---NINFGTVGGF------SWNKAFIRSIITTHHLKFNEDIDFLEDQLFAFRYANYVQSSEYVPDRTYHY-RWRFRSNLAHIGIPFFTARRKMMKILKQENKQVLNEDWNN 243
>gi|110803438|ref|YP_698032.1| glycosyl transferase group 2 family protein [Clostridium perfringens SM101] >gi|110683939|gb|ABG87309.1| glycosyl transferase, group 2 family protein domain protein [Clostridium perfringens SM101] (334 aa)
Score = 140, Expect = 5.8e-07, Identities = 72/245 (29%), Positives = 121/245 (49%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYID---LINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHN-QFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDW--RVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKK-------LYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLENKL 246
      K +S++IP N+ K+I++ + L+ QT+ NFEV +DD ST+  +  L N   V   N G  R+ G+ + G+YI F+DSDD+  + + L ++  +  D + F+Y+ + +  +N+  N +F +I   V +  + +N  W  + + KEFL KNK+  + + ED+ F     KALL+SKK    L FY +   + N  YK  +V +   ++ ENKL
 S:   7 KFLSIVIPAYNSE-KYIEKNLMFLSRQTSNNFEVIVVDDGSTDNTCEVSETCLENFKIDHRVIRCEENRGQSVARNIGINYSRGKYILFLDSDDFAENNLVQILERNM--FNEPDIVFFDYKRIKEDDSVNVNIAQNFEFGKIKSGEEVFNA----YKDNKIRLWTGSLVYNKEFLNKNKLRFLEGAHGAEDLNFIF-------KALLSSKKVRGIEDSLVFYCQRGDSLTNNPDIYKNITVVESMEDVAKFIDENKL 250
>gi|41019068|gb|AAR98508.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] (310 aa)
Score = 140, Expect = 5.8e-07, Identities = 73/242 (30%), Positives = 120/242 (49%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN--NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFD--KKQINLFSKHNQFDE---IIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLL 242
      M K+S+I+P N  K+I + I S NQT K+ E+ +DD ++ + I    + ++ I N N+G+ + R GV AN YI F+D DD+L ++A + + K Y QN D I F Y +  KK I  + +  DE  + K VN +  W    W  F+K+ +K  KI+  K+ + ED   ++ + K+ +  + L YN N+ SS N + K D +  +N N+++
 S:   1 MPKISIILPTFNVE-KYIAKAIESCINQTFKDIEIIIVDDCGSDKSINIAKEYAKKDERIKIIHNEKNLGLLRARYEGVKAANSLYIMFLDPDDYLELEACEEVSK--YLDQNNDLICFNYNTLDTTLKKNIFFINNNYNIDEYLKFLAKQIVNSNIYNW------GIWTKVFQKQKYLKTFEKINENPKLTMAEDALLLTLYYLECKRIVTLEQCLINYNMQNISSSTN--ERKNFDKMKFFIENLNFVI 240
>gi|113200408|gb|ABI32323.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] (270 aa)
Score = 140, Expect = 5.9e-07, Identities = 59/211 (27%), Positives = 104/211 (49%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSK-MPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M +S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ IDD S + +  ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L DA +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++   ++K +  W   + W CFKK+ ++K+ KI  +++N EDV F I+ + +K +  +Y Y
 S:   1 MPHLSIIIPLFNS-CDFISRALQSCINQTLKDIEILIIDDKSKDNSLNMVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNLGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTPDACEIAFKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEVFNQKEFLEFLSKQRHFCW------SVWAKCFKKDIILKSFEKIKIDERLNYGEDVLFCYIYFMFCEKIAVFKTCIYHY 208
>gi|196253969|ref|ZP_03152567.1| glycosyl transferase family 2 [Clostridium thermocellum DSM 4150] >gi|196196615|gb|EDX91514.1| glycosyl transferase family 2 [Clostridium thermocellum DSM 4150] (347 aa)
Score = 140, Expect = 5.9e-07, Identities = 59/211 (27%), Positives = 103/211 (48%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEW---------------VFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYN 212
      + +S IIP N    +  +NN+ N  E+ IDD S +  I    Y ++Q  +N GV  R+ G+ +A+G +I+F+D+DD L +AID L   + N D I+ +Y+         D K + L SK+ + D+   ++N + + W   T W  ++++FL++ K+   + + ED++F L     ++ K YFYN
 S:   4 ESISFIIPVYNAQDVIEANIEKIVNNKKNYLIELILIDDGSVDKSSEICKSYSLKYPWIQYYRKDNGGVSSARNKGIEVASGNWIYFIDADDMLMDNAIDVLFDLIEENNNADIIITDYDTNKSTCAERKNTITRKAHDMKLLTLDSKYLKKDK-----DLNDAFLLW------TCWGKLYRRDFLIEYKLQFSLDLTLGEDIFFLLNCYDYCSSVKISFSKTYFYN 219
>gi|160942764|ref|ZP_02090005.1| hypothetical protein FAEPRAM212_00241 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] >gi|158445929|gb|EDP22932.1| hypothetical protein FAEPRAM212_00241 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] (340 aa)
Score = 140, Expect = 6.0e-07, Identities = 52/207 (25%), Positives = 96/207 (46%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFH-NNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYF 210
      VS+I+P N  K + + + S+ +QT + E+ ++D ST+ + I +    + V   N GV + R+ G+TLA G+YI F DSDD L D  L+++ ++ N D ++ Y V     SK   E + +  + + P  + Y  + + +E  + + P     Y+G++W LY++ ++  +L F
 S:   6 VSIIVPVYNAQ-KGLSRCLESICSQTYQELEIIVLNDGSTDDSLAICEQFRAKDPRIVVVDKENEGVSRTRNAGLTLAQGDYIQFADSDDALDPDYTQNLVQAALEH-NADLVIAPYWMVIPSNS----SKTGHALETLQTSLGIEPEAPKTEVHKYGFLPQGVYSREDYARRLMQQP------ASFYYGVLWNKLYRREIIAQNQLAF 202
>gi|6601345|gb|AAF18946.1|AF155804_7 Cps1K [Streptococcus suis] (279 aa)
Score = 140, Expect = 6.0e-07, Identities = 57/222 (25%), Positives = 108/222 (48%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN-NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLY--KKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNT 222
      + K+S+I+P N  K++ + I S+ NQT K+ E+ ++D ST+  I L    ++   N G+  R+YG++ A G+Y+ F+DSDD+++ + I L ++ + +N  + Y+ V         ++  NV K +  + +    +KKE   +  +K I ED YF  +++LY +K + + LY+Y ++ E+S+ T
 S:   4 ISKISIIVPIYNVE-KYLSKCIDSIVNQTYKHIEILLVNDGSTDNSEEICLAYAKKDSRIRYFKKENGGLSDARNYGISRAKGDYLAFIDSDDFIHSEFIQRLHEAIER-ENALVAVAGYDRVDASGHFLTAEPLPTNQAVLSGRNVCKKLLEADGHRFVVACNKLYKKELFEDFRF---EKGKIHEDEYF--TYRLLYELEKVAIVKECLYYY--VDRENSITT 219
>gi|160931555|ref|ZP_02078950.1| hypothetical protein CLOLEP_00387 [Clostridium leptum DSM 753] >gi|156869426|gb|EDO62798.1| hypothetical protein CLOLEP_00387 [Clostridium leptum DSM 753] (330 aa)
Score = 140, Expect = 6.2e-07, Identities = 40/107 (37%), Positives = 60/107 (56%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN-------NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQ 110
      VS+IIP N  +++ + + S+ QT K FEV +DD ST+ + I     + + PN    N GV K R+ G+ A GEYI F+DSDD++  + L +S KY+
 S:   8 VSLIIPVYNVE-QYLPKCLESIAAQTLKGFEVILVDDGSTDHSLEIL------RGFARRFPNTCVIHQENGGVSKARNAGIQAARGEYIAFMDSDDYIAPLYLQRLYESAKKYR 114
>gi|60679782|ref|YP_209926.1| putative glycosyltransferase [Bacteroides fragilis NCTC 9343] >gi|60491216|emb|CAH05964.1| putative glycosyltransferase [Bacteroides fragilis NCTC 9343] (356 aa)
Score = 140, Expect = 6.2e-07, Identities = 38/107 (35%), Positives = 60/107 (56%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQ 110
      +S+I+P N  ++ + I SL NQT KN E+ +DD ST+ P + +  ++  V +  N G+  R+ G+ +A GEYI FVD DDW+ D + L  Y++Q
 S:  10 ISIIVPIYNIA-EYASECIQSLINQTYKNIEIILVDDGSTDHSPAICDEFAEQDERIKVIH-KRNGGLSDARNAGLDVATGEYIGFVDGDDWVDEDMYETLYHLIYEHQ 116
>gi|40217893|gb|AAR82863.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] >gi|61387374|gb|AAX45345.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] (270 aa)
Score = 140, Expect = 6.3e-07, Identities = 54/211 (25%), Positives = 105/211 (49%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ IDD S +  + ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L +DA +  K  K   F + ++  + +  F + Q DE++ +  +   H +  W CF+K+ ++KN K+  ++++ EDV F ++ + +K +  +Y Y
 S:   1 MPQLSIIIPLFNS-CDFISRALQSCINQTLKDIEILIIDDKSKDNSLNIVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNIGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTLDACEIAFKEMKK----GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQ-DEVLNQKEFLEFLSKQRHFCWSV-WAKCFRKDIILKNFEKVKIDERLSYGEDVLFCYVYFMFCEKIAVFKTCIYHY 208
>gi|152993122|ref|YP_001358843.1| hypothetical protein SUN_1535 [Sulfurovum sp. NBC37-1] >gi|151424983|dbj|BAF72486.1| hypothetical protein [Sulfurovum sp. NBC37-1] (315 aa)
Score = 140, Expect = 6.6e-07, Identities = 36/106 (33%), Positives = 59/106 (55%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV-YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKY 109
      V+VIIP N  KW+K+ I S+ QT +N E+ ++D ST+ V + I   Q ++ + N GV  R+ G+ A G +I F+D+DD +  I+ L++  +Y
 S:   7 VTVIIPLYNKE-KWVKRAIDSVQEQTYENLEILVVNDGSTDRSVEVVQSIKDERIQVLEKV--NGGVSSARNRGIEEAKGGFIAFLDADDVWFQKHIEVLVEGVARY 110
>gi|148643384|ref|YP_001273897.1| glycosyl transferase family protein [Methanobrevibacter smithii ATCC 35061] >gi|148552401|gb|ABQ87529.1| glycosyltransferase, GT2 family [Methanobrevibacter smithii ATCC 35061] (344 aa)
Score = 140, Expect = 7.0e-07, Identities = 81/277 (29%), Positives = 136/277 (49%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQT--NKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQN----IPNNIGV-GKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDL----VSIIFKNKNYLLENKLFNNNWYFYASNWLGALNQLNYIDLINVQKTH 277
      M K+SV++  N+  ++ + + S+ +Q+  ++ EV F+DD ST+  +DL++  +Y    + N G G R+ G+ LA GEY+ F D DD  +A + +   K +N DF++ Y V++++ +  +  FD  V N K + F   + W  FKK+FL +N I  + + + ED+Y    +Y ALL SKK + +     +Y Y  D+   +I +NK Y LE+ +  N YF  N L LN+ +  N+ K H
 S:   1 MYKISVVVATYNSG-DFLSEFLDSIKSQSLGFEDIEVIFVDDASTD-SCTLDLLHDFNKKYSNVSAVFLDENSGFPGTGRNRGLDLAGGEYVIFADHDDSYVENAFEVMYNEISK-ENADFLITNYYKVYERETVK---EKTVFDGENVVVNTFKDDLRLFDIG-PSIWTKLFKKDFLAENNIRFLEGM-LAEDLY-------VYVYALLKSKKTVYLD------DFYSYNYSIRDVDGNKSTIHIRNKKY-LESMV---NGYFEVDNLLDKLNKEEFFS--NIFKRH 261
>gi|186683157|ref|YP_001866353.1| glycosyl transferase family protein [Nostoc punctiforme PCC 73102] >gi|186465609|gb|ACC81410.1| glycosyl transferase, family 2 [Nostoc punctiforme PCC 73102] (337 aa)
Score = 139, Expect = 7.4e-07, Identities = 55/211 (26%), Positives = 98/211 (46%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQIN----LFSKHNQFDEIIVKNNVN--KSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      + +V+VI+P NT  +I Q I S+ QT K+ E+ +DD ST+ + I   +  V   N+G  R+ + A G++I +DSDDW  + ++ LL+   +N D + + ++ D Q   +   Q D I  ++V  ++ +P     +  K+EFL+K I + + + + ED +F L    + +   YFY
 S:   5 IPEVTVIMPAYNTE-AYISQAIESVLGQTLKSLELIVVDDASTDKTLAIAQNFSDERLKVIASSKNLGPSGARNLAIKEAKGKWIAILDSDDWYLPERLEKLLQ-VADAENADMVADDLYYIKDGDQTPWNTLIAQSGEQIDTIKEIDSVYYVETDLPGRGGLTIGLTKPVIKREFLIKKNIEYDESIRLSEDFWFYLKCLAYKARFIFVPTPYYFY 219
>gi|53711519|ref|YP_097511.1| putative glycosyltransferase [Bacteroides fragilis YCH46] >gi|52214384|dbj|BAD46977.1| putative glycosyltransferase [Bacteroides fragilis YCH46] (356 aa)
Score = 139, Expect = 7.5e-07, Identities = 38/107 (35%), Positives = 60/107 (56%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQ 110
      +S+I+P N  ++ + I SL NQT KN E+ +DD ST+ P + +  ++  V + N G+  R+ G+ +A GEYI FVD DDW+ D + L  Y++Q
 S:  10 ISIIVPIYNIA-EYASECIQSLINQTYKNIEIILVDDGSTDHSPAICNEFAEQDERIKVIHKRNG-GLSDARNAGLDVATGEYIGFVDGDDWVDEDMYETLYHLIYEHQ 116
>gi|154149052|ref|YP_001406518.1| ss-1,4-galactosyltransferase [Campylobacter hominis ATCC BAA-381] >gi|153805061|gb|ABS52068.1| ss-1,4-galactosyltransferase [Campylobacter hominis ATCC BAA-381] (325 aa)
Score = 139, Expect = 7.8e-07, Identities = 71/223 (31%), Positives = 104/223 (46%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSF--YKYQNIDFIMFEYEWVFD----------KKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYK 226
      +SVI+P N  +++  I SL NQ+ +NFE+ IDD S + + I +  K   V + N G G R+ G+ A GE+I FVDSDD L  A +L K+F  K N+  M Y  D     K ++ + +  F EI + N    P F    WR + K   K+ P  I+EDV     +KA  ++ LYFY RL  S+ N++ +
 S:   5 ISVIVPVFNVA-EFLDDCIKSLLNQSYENFEILLIDDGSGDKSLEICQNFAKKEPKIRVFSKQNG-GQGSARNLGLDNAKGEFICFVDSDDIL---ASGFLDKTFEILKQNNVKMAMCAYAPFVDASEISNIESVKSEVKILNDKEIFKEIFLAN-------PAFGTAV---WRNLYHKSIF--EKLRFPQN-QIYEDVAIAFEIFNNAEKAAFCNETLYFY-RLRAGSTTNSFSKR 222
>gi|182624082|ref|ZP_02951869.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|177910698|gb|EDT73058.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Clostridium perfringens D str. JGS1721] (334 aa)
Score = 139, Expect = 7.9e-07, Identities = 72/245 (29%), Positives = 120/245 (48%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYID---LINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHN-QFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDW--RVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKK-------LYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLENKL 246
      K +S++IP N+ K+I++ + L+ QT+ NFEV +DD ST+  +  L N   V   N G  R+ G+ + G+YI F+DSDD+  + + L ++  +  D + F+Y+ + +  +N+  N +F +I   V    + +N  W  + + KEFL KNK+  + + ED+ F     KALL+SKK    L FY +   + N  YK  +V +   ++ ENKL
 S:   7 KFLSIVIPAYNSE-KYIEKNLMFLSRQTSNNFEVIVVDDGSTDNTCEVSEACLENFKINHRVIRCEENRGQSVARNIGINYSRGKYILFLDSDDFAENNLVQILERNM--FNEPDIVFFDYKRIKEGDSVNVNIAQNFEFGKIKSGEEVFND----YKDNKIRLWTGSLVYNKEFLNKNKLRFLEGAHGAEDLNFIF-------KALLSSKKVRGIEDSLVFYCQRGDSLTNNPDIYKNITVVESMEDVAKFIDENKL 250
>gi|157644644|gb|ABV59022.1| beta-1,3-N-acetylglucosaminyl transferase [Streptococcus agalactiae] (323 aa)
Score = 139, Expect = 8.8e-07, Identities = 40/102 (39%), Positives = 57/102 (55%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLK 104
      K+SVI+P N  K+I  I+SL NQT +N E+ IDD ST+  I  + + ++ +   N GV  R+ G+ A G YI FVDSDD++   + LLK
 S:   8 KISVIVPLYNVE-KYIINCISSLTNQTYQNIEIILIDDGSTDNSGRICKKLAQEDHRIIYLRKENGGVSSARNLGLQYATGSYIGFVDSDDYISKTMYENLLK 109
>gi|157415411|ref|YP_001482667.1| lipooligosaccharide biosynthesis glycosyltransferase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81116] >gi|13123727|gb|AAK12948.1|AF343914_1 WaaV [Campylobacter jejuni] >gi|108514951|gb|ABF93273.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] >gi|157386375|gb|ABV52690.1| lipooligosaccharide biosynthesis glycosyltransferase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81116] (272 aa)
Score = 139, Expect = 8.8e-07, Identities = 56/211 (26%), Positives = 106/211 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSK-MPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVK--NKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I +++ S NQT K+ E+ IDD S + +  ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L DA +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++  + ++K +  W   + W CF+K+ ++K  K+  ++++ EDV F I+ + +K +  +Y Y
 S:   1 MPQLSIIIPLFNS-CDFISRVLQSCINQTLKDIEILIIDDKSKDNSLNMVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNLGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTPDACEIAFKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEVFNQKEFLDFLSKQRHFCW------SVWAKCFRKDMILKIFEKVKIDERLSYGEDVLFCYIYFMFCEKIAVFKTCIYHY 208
>gi|76799043|ref|ZP_00781237.1| glycosyl transferase cpsJ [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|76585603|gb|EAO62167.1| glycosyl transferase cpsJ [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|126722162|emb|CAM57118.1| CpsJ protein [Streptococcus agalactiae] >gi|157644629|gb|ABV59008.1| beta-1,3-N-acetylglucosaminyl transferase [Streptococcus agalactiae] (323 aa)
Score = 139, Expect = 8.9e-07, Identities = 40/102 (39%), Positives = 57/102 (55%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLK 104
      K+SVI+P N  K+I  I+SL NQT +N E+ IDD ST+  I  + + ++ +   N GV  R+ G+ A G YI FVDSDD++   + LLK
 S:   8 KISVIVPLYNVE-KYIINCISSLTNQTYQNIEIILIDDGSTDNSGRICKKLAQEDHRIIYLRKENGGVSSARNLGLQYATGSYIGFVDSDDYISKTMYENLLK 109
>gi|68643595|emb|CAI33818.1| putative glycosyl transferase [Streptococcus pneumoniae] (323 aa)
Score = 139, Expect = 9.0e-07, Identities = 60/229 (26%), Positives = 108/229 (47%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV-YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQ--INLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDL 230
      K VS+I+P N  ++IK + S+ QT N EV ++D ST+ V Y + I K  ++   N G+  R+ G+ A G+Y+ FVDSDD++ D + YL+   +  I   + D++  +N+FS +   + +   +M + +  + W  FK+E  + I P  +FED  +++ +L K  +    Y ++ ++S+ T K+  DL
 S:   3 KLVSIILPVYNVE-QYIKNCLESIQQQTYPNLEVIIVNDGSTDKSVEYCEQICKIDSRFSITHKENGGLSDARNVGIDKAKGDYLIFVDSDDFVSQDMVSYLVSCMENNEADIAICDPVHYYSDRQNNDLNIFSPASSVK--VYETTEALCEMFYQKSFLVSAWAKIFKRELF--DDIRFPVG-KLFEDS--AIMYLLLEKCETIAYSDAKLYAYVHRDNSITTKKFSDRDL 226
>gi|182417921|ref|ZP_02949231.1| CpsIaI [Clostridium butyricum 5521] >gi|182378230|gb|EDT75764.1| CpsIaI [Clostridium butyricum 5521] (327 aa)
Score = 139, Expect = 9.1e-07, Identities = 44/122 (36%), Positives = 64/122 (52%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWV 122
      M KVS+I P N   I++ + S+ NQT K FE  IDD S + + I +L+ +  Y   N GV  R+ G+ A GEYI F+DSDD++ + I+ + K  K N D + +Y V
 S:   1 MVKVSIITPVYNVE-ACIEKCVKSVMNQTCKEFEFLLIDDGSKDKSIDIAKELLEGSDINYKIITQKNSGVSTARNEGIKKAVGEYITFLDSDDYIAPEFIELMTKKADK-TNCDVVFCDYSEV 122
>gi|153951676|ref|YP_001397751.1| lipooligosaccharide biosynthesis glycosyltransferase [Campylobacter jejuni subsp. doylei 269.97] >gi|152939122|gb|ABS43863.1| lipooligosaccharide biosynthesis glycosyltransferase [Campylobacter jejuni subsp. doylei 269.97] (272 aa)
Score = 138, Expect = 9.4e-07, Identities = 57/211 (27%), Positives = 106/211 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ IDD S + +  ++  K+  +   N+G  RD GV ++ ++I F+DSDD+L +DA +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++   ++K +  H +  W CF+K+ ++K+ KI  ++++ EDV F ++ + +K +  +Y Y
 S:   1 MPQLSIIIPLFNS-CDFILRALQSCINQTLKDIEILIIDDKSKDNSLNMVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRDLGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTLDACEIAFKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDGVFNQKEFLEFLSKQR----HFCWSV-WAKCFRKDIILKSFEKIKIDERLSYGEDVLFCYVYFMFCEKIAVFKTCIYHY 208
>gi|123285409|gb|ABM74213.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] (270 aa)
Score = 138, Expect = 9.7e-07, Identities = 58/211 (27%), Positives = 106/211 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ IDD S +  + ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L +DA +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++   ++K +  H +  W CFKK+ ++K+ KI  ++++ EDV F I+ + +K +  +Y Y
 S:   1 MPQLSIIIPLFNS-CDFISRALQSCINQTLKDVEILIIDDKSKDNSLNIVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNLGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTLDACEIAFKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEVFNQKEFLEFLSKQR----HFCWSV-WAKCFKKDIILKSFEKIKIDERLSYGEDVLFCYIYFMFCEKIAVFKICIYHY 208
>gi|157825589|ref|YP_001493309.1| glycosyltransferase [Rickettsia akari str. Hartford] >gi|157799547|gb|ABV74801.1| Two-domain glycosyltransferase [Rickettsia akari str. Hartford] (604 aa)
Score = 138, Expect = 1.0e-06, Identities = 45/125 (36%), Positives = 64/125 (51%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQ 127
      KVSVIIP N + W + I S+ QT+KNFE+ IDD ST+  +  K  +    N G  R+ G+ A G+YI F+DSDD Y D I+ L+ F + N F  Y+ + +K +
 S:  294 KVSVIIPVYNR-INWAIEAIESVLIQTHKNFEILIIDDGSTDDISELIARCKKDKRIRYFHKKNEGPAAARNLGIKNAIGKYIAFLDSDDLFYKDKIEIQLQ-FMEENNCIFSHTSYQKIDEKAK 416
Score = 110, Expect = 1.6e-03, Identities = 42/149 (28%), Positives = 75/149 (50%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDD----NSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMP 152
      VS+IIP N  ++++ I S  QT +N E+ ++D  N   V +  +K Y Y +N   G G  +YG+  NGEY ++ DD Y + I++ +  K N D I++  + D+K +L ++ + D ++ + +N S +P
 S:  16 VSIIIPVYNGA-NYMREAIDSALAQTYENIEIVVVNDGSKDNGKTENVALSYGDKIRYFYKENG----GCGSALNYGIKNMNGEYFSWLSHDDIYYPNKIEHQVNILNKLDNKDTIIYGGYELIDEKGSSL--RYIKPDSVLPIDKLNISLLP 161
>gi|161702194|gb|ABX75656.1| glycosyltransferase [Lactococcus lactis subsp. lactis] (319 aa)
Score = 138, Expect = 1.0e-06, Identities = 62/211 (29%), Positives = 101/211 (47%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIP-NNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNY-QTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNR 213
      KVSVI+P N+ K+I+ + SL QT + E+ ++D ST+ +  DLI+  Y ++Q I  N G + R+ G+ A G+YI FVDSDD++  ++ L +  + +N+D I  +E + K   + +  I V + + K   NY  W  +++ FL N +  K I ED F   + K+A +   Y Y R
 S:   5 KVSVIVPIYNSE-KYIRFCLKSLIQQTLRPIEIILVNDGSTDNSIKNISDLIDN--YDFIQLIEIENSGAAEARNQGLFTAQGKYISFVDSDDFVKATFLEKLYQEC-ENKNLDIICGSFEATYKNKSSKKMIRSPELLNIGVGDGASLFKKQIQLRNYIPMIWAYLYRRSFLEDNALYLSAK-TIHEDEEFSSRVWINAKRAEIIESYDYIYQR 214
>gi|195953945|ref|YP_002122235.1| glycosyl transferase family 2 [Hydrogenobaculum sp. Y04AAS1] >gi|195933557|gb|ACG58257.1| glycosyl transferase family 2 [Hydrogenobaculum sp. Y04AAS1] (746 aa)
Score = 138, Expect = 1.1e-06, Identities = 38/113 (33%), Positives = 66/113 (58%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLIN---KNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFI 115
      K+S+++P NTP K++ +I S+ NQT N+E+ +D NS  V  L +  K+  V+ + N G+  + + LA GEYI F+D DD L  A+ ++++ + +++DFI
 S:  216 KISIVVPVWNTPKKFLIDMIESVLNQTYSNWELCIVDGNSKEKHVKETLEHYTLKDKRIKVKYLKENKGIAGNSNEAIALATGEYIAFLDHDDVLAPFALYEVVRAINENEDVDFI 331
Score = 89, Expect = 4.6e-01, Identities = 27/89 (30%), Positives = 49/89 (55%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNI---------GVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSD 91
      KVS+IIP K+   K + + +N T KN+E+ +++NS  + +    Y+Y+QN NNI       + ++  ANG+ + F+++D
 S:  473 KVSIIIPNKDHKEDLEKCITSIINKSTYKNYEIIIVENNSKEKKTF------EYYKYLQNKYNNIVLLEWKDKFNYSAVNNFASKYANGDILLFLNND 564
>gi|125381155|gb|ABN41498.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] (272 aa)
Score = 138, Expect = 1.1e-06, Identities = 57/211 (27%), Positives = 106/211 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSK-MPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVK--NKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ IDD S + +  ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L +DA + LK  K  D + F+ +   KQ  F +  F++   ++K +  W   + W CF+K+ ++K  K+  ++++ EDV F I+ + +K +  +Y Y
 S:   1 MPQLSIIIPLFNS-CDFILRALQSCINQTLKDIEILIIDDKSKDNSLNMVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNLGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTLDACEIALKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEFFNQKEFLEFLSKQRHFCW------SVWAKCFRKDMILKIFEKVKIDERLSYGEDVLFCYIYFMFCEKIAVFKTCIYHY 208
>gi|160931556|ref|ZP_02078951.1| hypothetical protein CLOLEP_00388 [Clostridium leptum DSM 753] >gi|156869427|gb|EDO62799.1| hypothetical protein CLOLEP_00388 [Clostridium leptum DSM 753] (332 aa)
Score = 137, Expect = 1.3e-06, Identities = 58/244 (23%), Positives = 118/244 (48%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINK-NGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQ-NIDFIMFEYEWVFDKKQINL--FSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLENKLF 247
      +S++IP N + ++++ + S+ +QT +N+E  +DD ST+ P++  + K + ++ V+  N G+  R+ G+ LA GE+I F+DSDD+   ++ + +   +I + F + + ++ +I L  +  ++   N + + K   + +  W  +K+  ++N +++   FEDV     K+ +TSK LY Y R    +  K ND + +  +N+L E  F
 S:  17 ISIVIPVYNVDM-FLRKALQSVADQTFQNYEAIIVDDGSTDRCPEIIAKYVRKYSNFKSVRQ--ENAGLSAARNTGLRLAQGEFIAFMDSDDYYQPTFLEDMYNACVANDCDISYCSFYFYFPYNGLRIPLPFTCRTAVYESRQALNLLIRDK-----SMHHFAWNKLYKRSLFLENDVTYTQMY--FEDVATSPKLYYHAKRVAVTSKPLYNYTRRRGSILKSMNAKKINDFIRTLGYTRNFLEEADDF 256
>gi|167762142|ref|ZP_02434269.1| hypothetical protein BACSTE_00494 [Bacteroides stercoris ATCC 43183] >gi|167699785|gb|EDS16364.1| hypothetical protein BACSTE_00494 [Bacteroides stercoris ATCC 43183] (305 aa)
Score = 137, Expect = 1.3e-06, Identities = 44/141 (31%), Positives = 74/141 (52%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN-PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVF---DKKQINLFSKHNQFDEII 141
      M +VSVIIP NT  ++++ + S+ QT K E+ IDD ST+ + I+  K  +    N G+  R+ G+ A G+YI+F+DSDD L  A+    + + +DFI F+ + +  D + I + + + DE +
 S:   1 MPEVSVIIPIYNTA-AYLRKALDSICGQTLKELEIILIDDGSTDGSRGIIEEYAKRDARIRWYAQPNQGLSVARNRGLLHATGKYIYFMDSDDILDTQALRR-CHDLCEKRELDFIFFDAKPLTESADSQNIPNYDRKGKIDESV 143
>gi|171742219|ref|ZP_02918026.1| hypothetical protein BIFDEN_01325 [Bifidobacterium dentium ATCC 27678] >gi|171277833|gb|EDT45494.1| hypothetical protein BIFDEN_01325 [Bifidobacterium dentium ATCC 27678] (343 aa)
Score = 137, Expect = 1.3e-06, Identities = 32/91 (35%), Positives = 51/91 (56%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN-PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWL 94
      +SVI+P N  ++++Q + SL Q  +FEV +DD S +  + D    ++   N G+  R+ G+T A+G+YI FVDSDDW+
 S:   7 ISVIVPVYNVR-RYLRQCLESLATQNYPSFEVILVDDGSADGSDLLCDEYAAKDERFKVVHQQNAGLSVARNTGLTHASGQYISFVDSDDWV 97
>gi|119485059|ref|ZP_01619444.1| glycosyl transferase [Lyngbya sp. PCC 8106] >gi|119457287|gb|EAW38412.1| glycosyl transferase [Lyngbya sp. PCC 8106] (1161 aa)
Score = 137, Expect = 1.4e-06, Identities = 42/115 (36%), Positives = 63/115 (54%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP-----QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFI 115
      + KVSVIIP N  +I+Q + S+ QT ++EV IDD ST+    Y+D+I   QYV  +N G K R+ G +A GE + F+D DD+  + +  +K F +  ID +
 S:  330 LPKVSVIIPAYNCE-NYIEQAVKSVLEQTYTDYEVIVIDDGSTDNTKNILSPYLDII-----QYVYQ--SNQGAAKARNKGCQIAQGELLAFLDGDDFFTPNKLAEQVKVFEQDATIDLV 441
Score = 104, Expect = 8.7e-03, Identities = 34/113 (30%), Positives = 53/113 (46%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFI 115
      +VSVIIP N  ++I Q + S+ +QT+ +FEV +DD ST+  I   + +Y   N GV  R+ G+ A E I +D DD   +   F K+ + +
 S:   9 QVSVIIPAYNGS-RYISQAVESVLSQTDCHFEVIVVDDGSTDNTNTILQHYSDRIRYFSQ--KNQGVAAARNRGIQEAKAEIIALLDQDDIFLPHKLAEQTACFQKFPEVGLV 118
>gi|187932850|ref|YP_001887375.1| minor teichoic acid biosynthesis protein GgaB [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] >gi|187721003|gb|ACD22224.1| minor teichoic acid biosynthesis protein GgaB [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] (335 aa)
Score = 137, Expect = 1.4e-06, Identities = 75/255 (29%), Positives = 123/255 (48%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYID---LINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTD---WRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLY--KKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLENKLFNNNWYFYASNW 258
      +S+I+P    ++  ITS+ NQT KNFE+ +DD S +  I   +N N + +   N G  R+ G+ +A GE+I FVDSDDW+ + + L + K N D   Y V ++ + +  N  EII+ N +S  ++ Y +  W  +KK   +I P+ + IFED  +++K+L+ KK + T+KKLY+Y  N  S+  K+  L +  ++   +KL N + Y   W
 S:  19 ISIIMPIYKAE-DYLNNSITSILNQTLKNFELILVDDGSPDNSGKICNELALNDNRIKVIHK--ENGGASTARNAGLDIAQGEFIAFVDSDDWIEPNMFETLF-NLAKEHNADISQCNYIKVENEDEKII----NDDKEIIISFNNTESLNNLYNEMYVSTVVLWNKIYKKSLF--KEIRFPN-MRIFEDE--AIMYKLLFESKKLVYTNKKLYYYR--NTPDSIMNAKFDKKRLCMLDVFDEKVEFMSKLNNEHLYAKTLKW 266
>gi|163816809|ref|ZP_02208172.1| hypothetical protein COPEUT_02999 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] >gi|158448066|gb|EDP25061.1| hypothetical protein COPEUT_02999 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] (321 aa)
Score = 137, Expect = 1.4e-06, Identities = 61/220 (27%), Positives = 113/220 (51%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINL-FSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNT 222
      KVS+I+P N  + + + + SL NQT +N E+ +DD S  P++ +  K+  V + PN G+  R+ G+ A+G+Y+ FVDSDD++ D+ + L +F K ++D ++   + K +I L S  + ++  ++  KS   N+Y    + +EFL+KN +  + + IFED+  ++ ++ K  +   FYN + + S+ T
 S:  16 KVSIIVPVYNVENE-LDRCVASLINQTYQNIEILLVDDGSPGACPKMCDEYAKKDKRIIVIHKPNG-GLSSARNTGLKRASGKYVLFVDSDDYIETDSCEKFL-TFVK-DDVDLVVGAGRMIKGKDEILLRHSNIREREKYSARDFTIKSIKHSEWNSYAC--LSLYDREFLIKNDLFFREGI-IFEDMQ--ILPEIYLKAGNIVYMDYAFYNYVVRDGSIMT 229
>gi|148926155|ref|ZP_01809840.1| putative glucosyltransferase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni CG8486] >gi|145845326|gb|EDK22419.1| putative glucosyltransferase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni CG8486] (298 aa)
Score = 137, Expect = 1.4e-06, Identities = 58/211 (27%), Positives = 106/211 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSK-MPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ IDD S +  + ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L +DA +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++   ++K +  W   + W CFKK+ ++K+ KI  ++++ EDV F I+ + +K +  +Y Y
 S:  29 MPQLSIIIPLFNS-CDFISRALQSCINQTLKDVEILIIDDKSKDNSLNIVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNLGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTLDACEIAFKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEVFNQKEFLEFLSKQRHFCW------SVWAKCFKKDIILKSFEKIKIDERLSYGEDVLFCYIYFMFCEKIAVFKICIYHY 236
>gi|196181952|gb|EDX76939.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Microcoleus chthonoplastes PCC 7420] (325 aa)
Score = 137, Expect = 1.4e-06, Identities = 39/106 (36%), Positives = 59/106 (55%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSF 106
      M +SV+IP N  K I+Q I S+ NQT NFE+ IDD S + + I   +  V + PN G+  R+ G+ LA+G+YI F+D+DD  + ++ LK+ 
 S:   1 MSLISVVIPVYNGE-KTIRQTIESVINQTFSNFELIVIDDGSQDSTLDIVRSISDSRLKVFSFPN-AGLATSRNRGIQLASGDYISFIDADDLWTGNKLEAQLKAL 104
>gi|150006455|ref|YP_001301199.1| glycosyl transferase family protein [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] >gi|149934879|gb|ABR41577.1| glycosyltransferase family 2 [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] (341 aa)
Score = 137, Expect = 1.5e-06, Identities = 75/253 (29%), Positives = 119/253 (47%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIP-------NNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIW-KVLYKKA---LLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYK----ANDLVSIIFKNKNYLLENKLFNNNWYF 253
      MK+++V++P   K++ + + S+ NQT  FE  IDD S P  + LI +  Y NI     N GV  R+ G+ L+ G Y++F+DSDD LY + ++ L +  +Y ID + +  + +  N S  ++ E ++ N  K+    T   +KE L +N I   + +FED   +W  LYKK    +  YFY R N S++N K   A D + I  N +E +L+ N F
 S:   2 MKEITVVMPVYKVE-KYVSECLDSIINQTFDCFECIIIDDCS--PDNSMRLIEEKLAGYKGNISFRIVRNERNEGVSAARNKGIELSRGGYLFFIDSDDMLYENCLEKLWEETKRYPGIDLVQGD---SYSEGMENKNSDLQRYTEGRIRIN----KLFLDSKITSTPVNRLIRKEVLTENAIYFRTGI-LFED----FLWCYFLYKKVETFASVNSFTYFYRRSNPFSTMNKAKTDFDKPAKDFI-FILTVFNEHMEQELYAENICF 253
>gi|164688674|ref|ZP_02212702.1| hypothetical protein CLOBAR_02320 [Clostridium bartlettii DSM 16795] >gi|164602150|gb|EDQ95615.1| hypothetical protein CLOBAR_02320 [Clostridium bartlettii DSM 16795] (365 aa)
Score = 137, Expect = 1.5e-06, Identities = 72/262 (27%), Positives = 125/262 (47%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMP------------WF-------HNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY-NRLN--VESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLENKLFNNNWYFYASNWLGAL 262
      M K+S+I+  N   IK+ + SL Q N+ E+ ++D ST+  ++ +  K+  + N N G+  R+ G+ + G YI FVD DD++   D L+  + +  F M Y  FD   ++ K N+  II + ++ K +P      WF    +N + + WR + + + KNKI  + V  ED+ F L +  K+ + + Y+Y R   +S   K+ + L +I + K  L KL+N   Y+S + G +
 S:   4 MIKLSIIVTIYNLE-NCIKKCLDSLIKQQNQEIEIICVNDGSTDSSKEILEEYELKDSRIKIINKKNG-GISSARNVGLQYSKGRYILFVDGDDYIDDITSDKLISIVEQNEADTFFMGYYRQWFDGAINKIYPKLNK--SIIYEEDIKKLLIPSIVGISFEKLYDWFSGESLTSNNEFPSVWRFLYSRNIIQKNKIKFNENVITGEDILFNLEYLHYAKRVCILRECFYYYVERFGSLTQSYDKKQKFYESKLKLLIEREK---LTKKLYNKEKIDYSSLYQGTI 282
>gi|53714939|ref|YP_100931.1| putative glycosyltransferase [Bacteroides fragilis YCH46] >gi|52217804|dbj|BAD50397.1| putative glycosyltransferase [Bacteroides fragilis YCH46] (350 aa)
Score = 137, Expect = 1.5e-06, Identities = 62/249 (24%), Positives = 123/249 (49%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQ----NIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWV-FDKKQINLFSK----HNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLENKLFNN 249
      M K+SVIIP  + K++++ + S+ +QT K+ E+ IDD S P + ++ ++  +Y +  +IPN+ GV  R++G++ ++GEY+ F+DSDD++ + ++   F Y ++D M Y + +KK+  F +  +NQ + I     P F      +++ +V+N I  + +++ ED F L +    +++  Y Y   E L    ++ + + ++   NK+F N
 S:   1 MPKISVIIPIYKSE-KFLRKCVDSVLSQTFKDIEILLIDDGS--PDLSGEICDQYASKYSRVKAFHIPNS-GVSAARNFGISKSSGEYLCFIDSDDYVEDEYLECF--GFNVYLDLDLYMQGYRMIGLNKKEEKKFPQSAVYYNQKEPYIYSEMNFIIASPCFK---------LYRRSIVVENHILFDESISLGEDHLFSLNYYCYVTSVYVSTGCFYNYIYHGSEQHLTNRYVSLENI--LYYSDQIEFFRNKIFAN 241
>gi|15193226|gb|AAK91730.1|AF400048_12 putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] (270 aa)
Score = 137, Expect = 1.5e-06, Identities = 56/211 (26%), Positives = 106/211 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSK-MPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVK--NKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I +++ S NQT K+ E+ IDD S + +  ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L DA +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++  + ++K +  W   + W CF+K+ ++K  KI  ++++ EDV F ++ + +K +  +Y Y
 S:   1 MPQLSIIIPLFNS-CDFISRVLQSCINQTLKDIEILIIDDKSKDNSLNMVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNLGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTPDACEITFKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEVFNQKEFLDFLSKQRHFCW------SVWAKCFRKDMILKIFEKIKIDERLSYGEDVLFCYVYFMFCEKIAVFKTCIYHY 208
>gi|41019071|gb|AAR98511.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] (269 aa)
Score = 137, Expect = 1.6e-06, Identities = 56/211 (26%), Positives = 106/211 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSK-MPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ IDD S +  + ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L +DA +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++   ++K +  W   + W CFKK+ ++K+ K+  ++++ EDV F ++ + +K +  +Y Y
 S:   1 MPQLSIIIPLFNS-CDFISRALQSCINQTLKDIEILIIDDKSKDNSLNIVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNIGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTLDACEIAFKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEVFNQKEFLEFLSKQRHFCW------SVWAKCFKKDIILKSFEKVKIDERLSYGEDVLFCYVYFMFCEKIAVFKTCIYHY 208
>gi|18309463|ref|NP_561397.1| beta-1,4-galactosyltransferase [Clostridium perfringens str. 13] >gi|18144139|dbj|BAB80187.1| beta-1,4-galactosyltransferase [Clostridium perfringens str. 13] (342 aa)
Score = 137, Expect = 1.6e-06, Identities = 38/105 (36%), Positives = 58/105 (55%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP-QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKS 105
      + KVS+I+P    ++ + I S+ NQ+ KN E+ +DD ST+   IDL K  +    N G+  R+YG+  G+Y+ FVDSDDWL D + L+K+
 S:   2 LPKVSLIVPIYKVQ-DYLNKCIDSIINQSYKNLEIILVDDGSTDRCGEIIDLYEKQDNRIKVFHKKNGGLSDARNYGMNFITGDYVIFVDSDDWLSEDMVSDLMKT 106
>gi|57238021|ref|YP_179270.1| lipooligosaccharide biosynthesis glycosyltransferase [Campylobacter jejuni RM1221] >gi|57166825|gb|AAW35604.1| lipooligosaccharide biosynthesis glycosyltransferase [Campylobacter jejuni RM1221] (269 aa)
Score = 137, Expect = 1.6e-06, Identities = 56/211 (26%), Positives = 107/211 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSK-MPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ IDD S + +  ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L +DA +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++  + ++K +  W   + W CF+K+ ++K+ KI  ++++ EDV F ++ + +K +  +Y Y
 S:   1 MPQLSIIIPLFNS-CDFISRALQSCINQTLKDIEILIIDDKSKDNSLNMVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNLGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTLDACEITFKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEVFNQKEFLDFLSKQRHFCW------SVWAKCFRKDIILKSFEKIKIDERLSYGEDVLFCYVYFMFCEKIAVFKTCIYHY 208
>gi|150019442|ref|YP_001311696.1| glycosyl transferase family protein [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] >gi|149905907|gb|ABR36740.1| glycosyl transferase, family 2 [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] (322 aa)
Score = 137, Expect = 1.6e-06, Identities = 71/227 (31%), Positives = 102/227 (44%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNS-TNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTD----WRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDL 230
      +SVI+P N  K++ Q I S+ NQT KN E+ +DD S N   D +K  + V   N G+  R+ G+ +A G YI FVDSDDWL   + LLK  K N D  ++   K N    D I+ + N  + F+N+ T   W  +K+E   IS+P  I ED  G +K+ YK  +T  + Y   +S+ T K+  L
 S:   8 ISVIVPVYNVE-KYLPQCIYSILNQTEKNLEIILVDDGSLDNSGKICDEFSKKDDRIVVIHKKNNGLSSARNAGLEIAKGNYIGFVDSDDWLDKSMYEILLK-LLKENNSDISCCDF-----FKTANSDGSIPHIDNEIINSYNNIESLNNFYNDLYTQTVVAWNKLYKRELF--KDISYPVG-KIHEDE--GTTYKLYYKANKITYTNMPLYYYRITPNSITTSKFNKKRL 227
>gi|188588425|ref|YP_001922309.1| minor teichoic acid biosynthesis protein GgaB [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] >gi|188498706|gb|ACD51842.1| minor teichoic acid biosynthesis protein GgaB [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] (335 aa)
Score = 136, Expect = 1.6e-06, Identities = 75/255 (29%), Positives = 121/255 (47%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNS-TNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTD---WRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLY--KKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLENKLFNNNWYFYASNW 258
      +S+I+P    ++  ITS+ NQT +NFE+ +DD S N   D + N +    N G  R+ G+ +A GE+I FVDSDDW+ + + L + K N D   Y V ++ + +  N  EII+ N +S  ++ Y +  W  +KK   NKI P+ + IFED  +++K+L+ KK + T+KKLY+Y  N  S+  K+  L +  ++   +KL  + Y   W
 S:  19 ISIIMPIYKAE-DYLNNSITSILNQTLENFELILVDDGSPDNSGKICDELALNDNRIKVIHKENGGASTARNAGLDIAQGEFIAFVDSDDWIEPNMFETLF-NLAKEHNADISQCNYIKVENEDEKII----NDDKEIIISFNNIESLNNLYNEMYVSTVVLWNKIYKKSLF--NKIRFPN-MRIFEDE--AIMYKLLFESKKLVYTNKKLYYYR--NTPDSIMNAKFDKKRLCMLDVFDEKVEFMSKLNTEHLYAKTLKW 266
>gi|170692096|ref|ZP_02883260.1| glycosyl transferase family 2 [Burkholderia graminis C4D1M] >gi|170143380|gb|EDT11544.1| glycosyl transferase family 2 [Burkholderia graminis C4D1M] (723 aa)
Score = 136, Expect = 1.6e-06, Identities = 34/93 (36%), Positives = 56/93 (60%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGV------GKI---RDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLY 95
      KVS+++P NTP KW+++ + S+ +Q +N+E+  DD ST P+V + L +   YV  P + V   G I  + + LA GE++ +D DD L+
 S:  183 KVSIVMPTYNTPEKWLRKALDSVVDQVYENWEICIADDCSTKPEVRMVLDS-----YVAKYPGQVKVAYRTTNGHISASSNTALELATGEFVGLLDHDDELH 279
>gi|153854320|ref|ZP_01995619.1| hypothetical protein DORLON_01614 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149753095|gb|EDM63026.1| hypothetical protein DORLON_01614 [Dorea longicatena DSM 13814] (313 aa)
Score = 136, Expect = 1.6e-06, Identities = 33/103 (32%), Positives = 62/103 (60%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKS 105
      K+SVI+P N  ++++ + S+ QT KN EV +DD ST+  ++ D + K Y+    N G+  R+ G+ ++ G+Y+ F+DSDD+L  A++ ++++
 S:   5 KISVIVPVFNVE-NYLEKCVKSIIEQTYKNLEVILVDDGSTDKSGFLCDELKKQDYRIKVIHKTNGGLSDARNAGIQVSTGKYLSFIDSDDYLERTALEQMMQA 107
>gi|149372430|ref|ZP_01891618.1| hypothetical protein SCB49_01472 [unidentified eubacterium SCB49] >gi|149354820|gb|EDM43383.1| hypothetical protein SCB49_01472 [unidentified eubacterium SCB49] (315 aa)
Score = 136, Expect = 1.6e-06, Identities = 40/120 (33%), Positives = 65/120 (54%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYE 120
      M K+SVIIP N  K I + I SL QT K+FEV ++D ST+ +    +  Y+ + N GV K R++ VT A E++ F+D+DD+ + + ++ LL +  +  ++  YE
 S:   1 MSKISVIIPLYNKE-KDIAKTIDSLLKQTVKDFEVIIVNDGSTDGSLEAVKKYADDRFYIYDNQNQ-GVAKTRNFAVTKATTEFVAFLDADDYWHPNHLEMLLNAVALFPEANWYATAYE 118
>gi|149372908|ref|ZP_01891905.1| glycosyltransferase [unidentified eubacterium SCB49] >gi|149354401|gb|EDM42967.1| glycosyltransferase [unidentified eubacterium SCB49] (310 aa)
Score = 136, Expect = 1.7e-06, Identities = 38/113 (33%), Positives = 60/113 (53%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFI 115
      KVSVIIP+ N P K + + I S+ Q++ N E+ IDD S   +D    Y +N  N+G G R+ G LA G++I F+D DD+ +  ++ L F + ++I +
 S:   2 KVSVIIPYYNRPKK-LARCIASVQKQSHTNLEIIVIDDCSQQAPTSLD----PSIVYKKN-ETNLGPGLSRNEGKALATGQFITFLDCDDYWHPTFLEKALACFLEQKHIAMV 108
>gi|121592422|gb|ABM63331.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] (269 aa)
Score = 136, Expect = 1.7e-06, Identities = 56/211 (26%), Positives = 107/211 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSK-MPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ IDD S + +  ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L +DA +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++  + ++K +  W   + W CF+K+ ++K+ KI  ++++ EDV F ++ + +K +  +Y Y
 S:   1 MPQLSIIIPLFNS-CDFISRALQSCINQTLKDIEILIIDDKSKDNSLNMVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNLGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTLDACEITFKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEVFNQKEFLDFLSKQRHFCW------SVWAKCFRKDIILKSFEKIKIDERLSYGEDVLFCYVYFMFCEKIAVFKTCIYHY 208
>gi|55823030|ref|YP_141471.1| exopolysaccharide biosynthesis protein, sugar transferase [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] >gi|33313717|gb|AAQ04245.1|AF430847_8 putative glycosyltransferase EpsI [Streptococcus thermophilus] >gi|1276882|gb|AAC44016.1| EpsI >gi|22218122|gb|AAM94574.1| putative glycosyltransferase EpsI [Streptococcus thermophilus] >gi|22316052|gb|AAL32502.1| putative glycosyltransferase CpsI [Streptococcus thermophilus] >gi|55739015|gb|AAV62656.1| exopolysaccharide biosynthesis protein, sugar transferase [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] >gi|90655822|gb|ABD96528.1| EpsI [Streptococcus thermophilus] >gi|1588813|prf||2209356K epsi gene (324 aa)
Score = 136, Expect = 1.7e-06, Identities = 34/100 (34%), Positives = 61/100 (61%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLL 103
      +S++IP N  K++++ + S+ NQT NFEV ++D ST+ + I  +N++  V + N G+  R++G+ A G +I FVDSDD++ D + +L+
 S:   7 ISIVIPVYNVE-KYLEKCLQSVQNQTYNNFEVILVNDGSTDSSLSICEKFVNQDKRFSVFSKENG-GMSSARNFGIKKAKGSFITFVDSDDYIVKDYLSHLV 106
>gi|90961673|ref|YP_535589.1| glycosyltransferase [Lactobacillus salivarius UCC118] >gi|90820867|gb|ABD99506.1| Glycosyltransferase [Lactobacillus salivarius UCC118] (315 aa)
Score = 136, Expect = 1.7e-06, Identities = 47/146 (32%), Positives = 78/146 (53%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN-NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVF-DKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNV 146
      M K+S+I+P N  K++K+ + SL NQT ++ E+ +DD ST+  I  K Y V +  N G+  R++G+ A+GEYI F+DSDD++   + + + +   I  + W F DK  ++ K+N +E +VK V
 S:   1 MTKISIIVPIYNVE-KYLKRSLDSLVNQTLEDIEIILVDDGSTDNSHKIAEDYKENYSNVLLVTKENGGLSDARNFGLQYASGEYIAFIDSDDYVESQMFERMY-NLSENGRKKIIESNFLWEFPDKNVKDVVKKYNSLNEYLVKGRV 146
>gi|34539983|ref|NP_904462.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Porphyromonas gingivalis W83] >gi|34396294|gb|AAQ65361.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Porphyromonas gingivalis W83] (351 aa)
Score = 136, Expect = 1.8e-06, Identities = 37/116 (31%), Positives = 67/116 (57%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEY 119
      VS+IIP N  K++ + + S+ +Q  ++E+ +DD ST+  I +L ++G+ V + PN G G R+ G+ A G+YIWF+DSDD++  ++ ++  + + D + F Y
 S:  16 VSIIIPVYNVE-KYLYRCVKSILSQDYYDYEIILVDDGSTDGSGMICDELTEQHGHISVIHKPNG-GQGSARNAGLNHAKGKYIWFIDSDDYISPHSLSVIMSQITQ-GDFDALFFPY 130
>gi|153854317|ref|ZP_01995616.1| hypothetical protein DORLON_01611 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149753092|gb|EDM63023.1| hypothetical protein DORLON_01611 [Dorea longicatena DSM 13814] (329 aa)
Score = 136, Expect = 1.8e-06, Identities = 49/134 (36%), Positives = 71/134 (52%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIP---NNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHN 135
      +K+S+IIP N  K+IK+  S+ QT N EV +DD S++  I I K  + + IP  N GV  R GV + GE+I FVD DD + D + LL + +Y N D   Y+ +F+ ++N F HN
 S:   3 EKISIIIPVYNLE-KYIKRTAESVLKQTYTNIEVIIVDDGSSDESWKI--IQKIADKDNRVIPIHQENGGVTSARLKGVRRSTGEWIGFVDGDDEIESDMYEILLNNAKRY-NADISHCGYQMIFEDGRVNYF--HN 133
>gi|125625105|ref|YP_001033588.1| glycosyl transferase family protein [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] >gi|124493913|emb|CAL98908.1| glycosyltransferase family 2 protein [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] (187 aa)
Score = 136, Expect = 1.8e-06, Identities = 49/161 (30%), Positives = 90/161 (55%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNS--TNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQ----NIDFIMFEYEWVFDKKQI---------NLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPW--FHNNYQTD 161
      M KVSVI+P N  K +++ + S+ NQ+ ++FE+ IDD S ++ Q+ +  K+  V +IPN G  R+ G+  G YI F+DSDD++ +D ++ L +  +Y+  + +I + E  + K+I     + + H+  + + K  +  PW + N Y+T+
 S:   1 MPKVSVIVPVYNVE-KLLERCLNSVLNQSFQDFELLLIDDGSKDSSGQICDNYAKKDQRVRVWHIPNG-GQSAARNLGIDNVYGTYIAFIDSDDFVELDYLEQLYQPMVEYEADVVSCRYIAYSKERDEEVKKIIQENQAKVYHFRTNHDVMQDFLEKEFKDDRNFPWESYANLYKTE 176
>gi|148549132|ref|YP_001269234.1| glycosyl transferase family protein [Pseudomonas putida F1] >gi|148513190|gb|ABQ80050.1| glycosyl transferase, family 2 [Pseudomonas putida F1] (1509 aa)
Score = 136, Expect = 1.8e-06, Identities = 45/175 (25%), Positives = 84/175 (48%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIG-VGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISH 178
      +S+I+P N P+ +++ I S+ Q KN+E+  DD ST+P+V Y+ + K  ++  +  G + K + + LA+G Y+ +D+DD L  A+ ++ ++ ++ +  I         ++ D+I V+ N   P+F  +TDW +   F  N ISH
 S:  973 ISIIMPVYNPPMDLLREAIDSVTAQLYKNWELCIADDASTDPEVIAYLKGLTKQDQRFKVVLREKNGHISKASNSALELASGRYVALMDNDDLLPAHALYWIARAVHENPDAAVI------------------YSDEDKIDVEGN---RSAPYF----KTDWNLYL---FRSHNMISH 1122
>gi|53711775|ref|YP_097767.1| glycosyltransferase [Bacteroides fragilis YCH46] >gi|52214640|dbj|BAD47233.1| glycosyltransferase [Bacteroides fragilis YCH46] (337 aa)
Score = 136, Expect = 1.8e-06, Identities = 43/105 (40%), Positives = 64/105 (60%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQ-----YVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWL---YVDAIDYLLKS 105
      M + SVIIP N P + + +L+ SL Q K+FEV ++D S+ P  I   N YQ   + N PN+ G G+ R+YG  +NGEY+ +DSD L  Y+DA++ L++
 S:   8 MMRYSVIIPVYNRPDE-VDELLQSLTAQHFKDFEVVVVEDGSSVPCEKI----VNQYQGKLDIHYYNKPNS-GPGQTRNYGAERSNGEYLIILDSDCILPEGYLDAVEKELQT 114
>gi|167767625|ref|ZP_02439678.1| hypothetical protein CLOSS21_02158 [Clostridium sp. SS2/1] >gi|167710642|gb|EDS21221.1| hypothetical protein CLOSS21_02158 [Clostridium sp. SS2/1] (358 aa)
Score = 136, Expect = 1.8e-06, Identities = 69/250 (27%), Positives = 127/250 (50%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIP----NNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHN------NYQTD--WRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLENKLFNNNWYF 253
      ++VIIP N  ++I++ + SL +QT K E+ +DD S +  I   + Y+ ++N+   N G  R+ G+ A+G+Y+ FVDSDD++ DA + ++ + K+  D + F + ++ + +    N ++++ K +  +P  N   N+ D W  +KKE + + +I  ++ N +ED F + + L      FYN ++V+ SL + +Y A L I+  KNY L +LF  + F
 S:   6 ITVIIPVYNAE-QYIERAVKSLLDQTTKEIEIILVDDGSKDASGKI----CDKYKQLENVKVIHKENGGACTARNIGLANASGKYVSFVDSDDFMDTDAYEKII-NILKHNEADILDFGWRYISETGEKTENFHKNPKNKLLNKKYIKTQILPPLLNLLEDRANFVFDFAWNKIYKKEIIDQYQIKFDERRNTWEDRIF--VVEFLRYCDNYYCMDECFYNYVSVQESL-SRRYNAQYLELIL---KNYNLYVQLFGKEYDF 255
>gi|29346763|ref|NP_810266.1| glycosyltransferase [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] >gi|29338660|gb|AAO76460.1| glycoside transferase family 2 [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] (345 aa)
Score = 136, Expect = 1.9e-06, Identities = 59/216 (27%), Positives = 105/216 (48%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESS 219
      VSVI+P N  K+++Q + SL +QT +N E+ ++D S + + I +  K+  V ++ N+ G R+ G+ A  YI FVDSDDW+ VD + L    + D + +Y   + I + K+ +  ++K  NK   F   +   ++K   N+I P+++ +ED   + +L K + ++ LY+Y RLN +S+
 S:   8 VSVIVPVYNVE-KYLRQCLDSLISQTLQNIEIICVNDASPDNSLAILKEYEAKDKRIVVVDLYENMRQGGARNRGIEYARANYIAFVDSDDWVSVDIYEKLFACAL-MNDADIVNCDYYEYRGEDNIKKYIKYKELTFNMLKEIANKE----FILRLPSPCHNLYRKAIFSDNEIRFPEQI-FWEDAAIMSLIFLLADKIVKVNEPLYYY-RLNNDST 217
>gi|60680008|ref|YP_210152.1| putative glycosyltransferase [Bacteroides fragilis NCTC 9343] >gi|60491442|emb|CAH06192.1| putative glycosyltransferase [Bacteroides fragilis NCTC 9343] (342 aa)
Score = 136, Expect = 1.9e-06, Identities = 43/105 (40%), Positives = 64/105 (60%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQ-----YVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWL---YVDAIDYLLKS 105
      M + SVIIP N P + + +L+ SL Q K+FEV ++D S+ P  I   N YQ   + N PN+ G G+ R+YG  +NGEY+ +DSD L  Y+DA++ L++
 S:  13 MMRYSVIIPVYNRPDE-VDELLQSLTAQHFKDFEVVVVEDGSSVPCEKI----VNQYQGKLDIHYYNKPNS-GPGQTRNYGAERSNGEYLIILDSDCILPEGYLDAVEKELQT 119
>gi|167764108|ref|ZP_02436235.1| hypothetical protein BACSTE_02491 [Bacteroides stercoris ATCC 43183] >gi|167698224|gb|EDS14803.1| hypothetical protein BACSTE_02491 [Bacteroides stercoris ATCC 43183] (301 aa)
Score = 136, Expect = 2.0e-06, Identities = 38/105 (36%), Positives = 59/105 (56%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKS 105
      M KVS++IP N  ++  I SL Q+ ++FE+ +DD ST+  + +L K+  V ++ N G  R GV LA GE++ FVDSDD + DA+ L ++
 S:   1 MVKVSIVIPVYNRK-NFLTVCIKSLLAQSFEDFEICLVDDGSTDGTGLLCDELAEKDTRIRVLHVQNG-GAAYARQKGVELATGEWVVFVDSDDTMPADALQRLFQA 105
>gi|163816808|ref|ZP_02208171.1| hypothetical protein COPEUT_02998 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] >gi|158448065|gb|EDP25060.1| hypothetical protein COPEUT_02998 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] (318 aa)
Score = 135, Expect = 2.1e-06, Identities = 58/188 (30%), Positives = 91/188 (48%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI--PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMP---WFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYF 190
      KV++IIP N   I + I SL QT ++  I+D ST+  I + KN Y   +  NIG + R++ V +A G+Y+ FVD+DD+L D +  +K  K     +Y+ V   I F + +    K N+ K +P  W  ++  W  FK++FL+ N I  + ++I ED YF
 S:   5 KVTIIIPVYNGA-DTISRTIDSLIAQTYDDWIALVINDGSTDGTNDILMQYKNRYPSKIKVVCQKNIGQAETRNHAVKMATGKYVMFVDADDYLDPDYVGTYVKEAEKG--------DYDCV-----IGGFRREDN------KGNIIKKFVPSSRWLMYSHMVPWARIFKRQFLLDNDIEFLN-ISIGEDSYF 176
>gi|150019440|ref|YP_001311694.1| glycosyl transferase family protein [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] >gi|149905905|gb|ABR36738.1| glycosyl transferase, family 2 [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] (327 aa)
Score = 135, Expect = 2.1e-06, Identities = 38/94 (40%), Positives = 55/94 (58%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWL 94
      M KVS+I P N  + I++ I S+ NQT K+FE+ IDD S + + I  L+ +  Y   N GV  R+ G+ A+GEYI F+DSDD++
 S:   1 MVKVSIITPVYNVE-ECIERSIKSVMNQTCKDFELLLIDDGSKDKSIDIARGLLENSSINYKIITQKNSGVSAARNRGIKEASGEYITFLDSDDYI 95
>gi|167412350|gb|ABZ79812.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] (301 aa)
Score = 135, Expect = 2.2e-06, Identities = 56/211 (26%), Positives = 106/211 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ IDD S +  + ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L +DA +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++   ++K +  H +  W CF+K+ ++K+ KI  ++++ EDV F ++ + +K +  +Y Y
 S:  29 MPQLSIIIPLFNS-CDFISRALQSCINQTLKDIEILIIDDKSKDNSLNIVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNLGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTLDACEIAFKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEVFNQKEFLEFLSKQR----HFCWSV-WAKCFRKDIILKSFEKIKIDERLSYGEDVLFCYVYFMFCEKIAVFKICIYHY 236
>gi|167768499|ref|ZP_02440552.1| hypothetical protein CLOSS21_03058 [Clostridium sp. SS2/1] >gi|167710023|gb|EDS20602.1| hypothetical protein CLOSS21_03058 [Clostridium sp. SS2/1] (1145 aa)
Score = 135, Expect = 2.2e-06, Identities = 57/186 (30%), Positives = 101/186 (54%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINK-----NGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQ-----TDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDV 188
      KVSVIIP N  +++++ + S+ +QT ++ +V IDD S +   D+ K   + ++YV+ + N G+G R+ GV A G+YI F+DSDD + DA + + + K N  ++   FD K+ ++ + H  EI + ++K+ M  +N    T W   KEF +N  P+++ ++ED+
 S:   5 KVSVIIPIYNVE-EYLEECLQSVVDQTLEDLQVIMIDDGSLDGST--DIAKKFASRYDHFEYVRQV--NGGLGNARNTGVKYAKGKYIIFLDSDDIVPDDAYEKMYLAAEK--NHSEMVVGSVARFDSKKDHISNLH----EIAFRKYIDKTHMT---DNTDLIYDTTSWNKLILKEFWDRNHFEFPERI-LYEDI 185
>gi|153815270|ref|ZP_01967938.1| hypothetical protein RUMTOR_01504 [Ruminococcus torques ATCC 27756] >gi|145847332|gb|EDK24250.1| hypothetical protein RUMTOR_01504 [Ruminococcus torques ATCC 27756] (335 aa)
Score = 135, Expect = 2.2e-06, Identities = 41/116 (35%), Positives = 66/116 (56%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYID----LINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEY 119
      +S+I+PF N P  ++ + SL +QT N E+ IDD ST+  I   I+K  + V   N GV  R+ G+ +A+G+Y F+DSDD+L +D +YLL   + +D + +E+
 S:  22 ISIIVPFYN-PGGNFRRCLDSLIHQTYGNLEIILIDDGSTDGSYEIAKEYAQIDK---RVVLEKQKNSGVSHARNRGIQIAHGDYFSFIDSDDYLDLDTYEYLL-GILNEKKVDVVNYEH 136
>gi|150006447|ref|YP_001301191.1| glycosyl transferase family protein [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] >gi|149934871|gb|ABR41569.1| glycosyltransferase family 2 [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] (315 aa)
Score = 135, Expect = 2.2e-06, Identities = 43/104 (41%), Positives = 56/104 (53%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN-NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLK 104
      M VSVIIP NT K++  I S+ NQT + EV ++D ST+  I    Q +Q I  N GV  R+ G+ A GEYI F+DSDDW+ D I L +
 S:   1 MPLVSVIIPIYNTE-KFLPLCINSVLNQTLTDIEVLLVNDGSTDGSGKICDEYACKDQRIQVIHTLNQGVSHARNQGLETAKGEYIAFMDSDDWIETDMIATLYQ 104
>gi|68643341|emb|CAI33607.1| putative glycosyl transferase [Streptococcus pneumoniae] (348 aa)
Score = 135, Expect = 2.3e-06, Identities = 64/238 (26%), Positives = 115/238 (48%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKM--------PWFHNNYQ---TDWRVCFKKE-FLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNK 238
      M  SV++P N  ++ Q + +L NQ+ K+FE+ ++D ST+  + +  K ++    N G+G R+ G+  G+YI FVDSDD++ + ++ + ++ + N D I E + D K  +    D I KN+  +++    P F + +  + W+ +K+ F K + H ++ I ED F +  L  AL+  LY+Y R N S  YK  +L I++ +
 S:   1 MPTFSVVVPVYNVE-NYLSQCLNALVNQSFKDFELILVNDGSTDTSGSLCEEWGKKDHRIKVIHKTNEGLGFARNTGIENCTGDYIVFVDSDDYVSYEMLE-IYDTYLQRFNADVIYSENFYRVDNKGNIIEPLDQSLDSIFYKNDSIFTELLPDVISSPPEFIGDGKIGVSVWKGVYKRSLFKDKGLLFHSEREFISEDAIFQIDCLKLAISALVIPDILYYY-RENFGSLSMKYKEDRFELNKILYNEQ 248
>gi|134094369|ref|YP_001099444.1| putative glycosyltransferase [Herminiimonas arsenicoxydans] >gi|133738272|emb|CAL61317.1| putative Glycosyl transferase, family 2 [Herminiimonas arsenicoxydans] (303 aa)
Score = 135, Expect = 2.3e-06, Identities = 39/142 (27%), Positives = 75/142 (52%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLF---SKHNQFDEIIVKNN 145
      V+V+IP N  ++++ + SL Q+ N+E  +++ S + + +   +  ++N NN +  R+ G+ LA G+YI F+DSDD Y + +  ++SF  N+D +   W F ++ N+F  ++  FD ++ K N
 S:   7 VTVVIPTYNHA-HFLREALQSLCAQSFSNWEAIVVNNYSEDDTIAVVASFSDPRIRLENFRNNGVIASSRNRGIALAQGQYIAFLDSDDIWYPEKLTQCMQSF--DDNVDLVCHGLYW-FGNEERNMFCGPAQRATFDALLDKGN 147
>gi|52081982|ref|YP_080773.1| putative capsular polysaccharide biosynthesis protein,glycosyl transferase family 2, YveT [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52787369|ref|YP_093198.1| YveT [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52005193|gb|AAU25135.1| putative capsular polysaccharide biosynthesis protein,Glycosyl Transferase Family 2, YveT [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52349871|gb|AAU42505.1| YveT [Bacillus licheniformis DSM 13] (339 aa)
Score = 135, Expect = 2.3e-06, Identities = 59/231 (25%), Positives = 102/231 (44%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYN--RLNVESSLNTYKYKANDLVSII 234
      +S+I+P N  +I++ + SL QT KN E+ +DD S +  I   +  V+ I  N G+  R+ G+ A G+Y+ FVD DD++ + A+  + + K ++D +M Y       KH+ ++       +F   TD R+  +  + K +H    E +  +W+ LY++ LL  +LYF+  R  +S N Y + A  V I
 S:   5 ISIIVPMYNVE-DYIEECVDSLRRQTLKNIEIILVDDGSPDRSGEIARTYCSLDARVKVIHKKNGGLSSARNAGLQAATGDYVGFVDGDDFV-LPAMFENMYAAAKKDDLDIVMCGYH------------KHSDTED------------AYFPPPLPTD-RLLLSWDIKRELKKAH-------ETRFIWYVWRNLYRRDLLKKNQLYFFEDIRFAEDSPFNLYAFYAAKRVRAI 204
>gi|163781790|ref|ZP_02176790.1| hypothetical protein HG1285_02868 [Hydrogenivirga sp. 128-5-R1-1] >gi|159883010|gb|EDP76514.1| hypothetical protein HG1285_02868 [Hydrogenivirga sp. 128-5-R1-1] (291 aa)
Score = 135, Expect = 2.4e-06, Identities = 57/186 (30%), Positives = 101/186 (54%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNS---TNPQVYI---DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQ----FDEIIVKNNVN--------KSKMPWFHNNY--QTDWRVCFKKEFL--VKNKISHPDKVNIFE 186
      M +VSV+IP N  ++IK+ + + NQT K+ EV +DD S  T  VY  +LI +  +Y++N  N+   R+ G  ++GEY++F+D DD  + I+ +LK+F Y   +++ +  F   +F + +   +E I  N+     +  P ++ N+ + DW + F + +L +K +I  D V I E
 S:   1 MAEVSVVIPVYNGE-RYIKESVGCVLNQTFKDVEVIVVDDASRDRTQDVVYENFGELIGEGKIKYMRN-ERNMERAFSRNVGFENSSGEYVFFLDHDDLWKENHIEEVLKAFPGYD----VVYSFPRSFIDDGSQVFRRSGKRIKPLEETIFSGNIGYPSASAFRRESFPGYNGNFIMREDWEI-FIRSYLEGLKIRIVDSDTVLIRE 201
>gi|15792471|ref|NP_282294.1| lipooligosaccharide biosynthesis glycosyltransferase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 11168] >gi|88596294|ref|ZP_01099531.1| lipooligosaccharide biosynthesis glycosyltransferase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 84-25] >gi|15150374|gb|AAK85424.1|AF400047_13 putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] >gi|14993929|gb|AAK73188.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] >gi|88191135|gb|EAQ95107.1| lipooligosaccharide biosynthesis glycosyltransferase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 84-25] >gi|112360465|emb|CAL35262.1| putative glucosyltransferase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 11168] (274 aa)
Score = 135, Expect = 2.4e-06, Identities = 71/247 (28%), Positives = 123/247 (49%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSK-MPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYF--------YNRLNVESSLNTY--KYKANDLVSIIFKN-KNYLLENKLF 247
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ IDD S + +  ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L +DA  LK  K  D + F+ +   KQ  F +  F++   ++K +  W   + W CF+K+ ++K+ KI  ++++ EDV F ++ + +K +  +Y     Y  N E   Y K K+N+LV + N KN   KLF
 S:   1 MPQLSIIIPLFNS-CNFISRALQSCINQTLKDIEILIIDDKSKDNSLNMVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNLGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTLDACKIALKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEFFNQKEFLEFLSKQRHFCW------SVWAKCFRKDIILKSFEKIKIDERLSYGEDVLFCYVYFMFCEKIAVFKTCIYHYEFNPNGRYENKNKEILWQNYQDKKKSNELVKKLCLNFKNNDFHKKLF 255
>gi|62868795|gb|AAY17583.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] >gi|108514884|gb|ABF93235.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] (272 aa)
Score = 135, Expect = 2.5e-06, Identities = 58/211 (27%), Positives = 108/211 (51%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFID----DNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSK-MPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ ID  DNS N + ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L +DA +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++  + ++K +  W   + W CF+K+ ++K+ KI  ++++ EDV F ++ + +K +  +Y Y
 S:   1 MPQLSIIIPLFNS-CDFISRALQSCINQTLKDIEILIIDNKSKDNSLN--MVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNLGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTLDACEITFKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEVFNQKEFLDFLSKQRHFCW------SVWAKCFRKDIILKSFEKIKIDERLSYGEDVLFCYVYFMFCEKIAVFKTCIYHY 208
>gi|21221427|ref|NP_627206.1| glycosyl transferase [Streptomyces coelicolor A3(2)] >gi|7546673|emb|CAB87333.1| putative glycosyl transferase [Streptomyces coelicolor A3(2)] (745 aa)
Score = 135, Expect = 2.6e-06, Identities = 36/119 (30%), Positives = 68/119 (57%)
 Q:   1 MKKVSVIIP-FKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEY 119
      M + SVI+P FK   +++Q + S+ +Q+ ++ EV +DD S +  I +  ++  V ++ N G+G+ R+ G+ LA G+Y++F+DSDD L  A+ +   +  D ++F+Y
 S:   1 MPRFSVIVPCFKVQ--GFLRQCLDSVLDQSFRDIEVIAVDDCSPDGSGAILDEYAARDDRVRVLHLEENAGLGRARNAGLPLATGDYLFFLDSDDTLTPGALRAMADRLAETDGPDVLVFDY 120
>gi|85708052|ref|ZP_01039118.1| glucosyltransferase [Erythrobacter sp. NAP1] >gi|85689586|gb|EAQ29589.1| glucosyltransferase [Erythrobacter sp. NAP1] (310 aa)
Score = 135, Expect = 2.6e-06, Identities = 33/90 (36%), Positives = 55/90 (61%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDD 92
      K SV+IP N   ++ + S+ QT+++FE+ +DD S++ +  +DL K+  + + PN+ GV  R+YG +LA GE I F+D+DD
 S:   6 KFSVVIPAYNAGAT-LRSTVVSVLAQTDQDFEIVVVDDGSSDGTLNAMLDLAVKDERIRIVSQPNS-GVSATRNYGASLAKGELIAFLDADD 95
>gi|157693828|ref|YP_001488290.1| glycosyltransferase [Bacillus pumilus SAFR-032] >gi|157682586|gb|ABV63730.1| glycosyltransferase [Bacillus pumilus SAFR-032] (340 aa)
Score = 135, Expect = 2.6e-06, Identities = 53/224 (23%), Positives = 107/224 (47%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQ-VYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKM--PWFHNNYQT-DWRVCFKKEFLVKNKISHP--DKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYK 224
      M +S+++  NT ++++Q + S+ +Q+ + EV ++D ST+  Y++    ++   N G+G +R+ G+ A G YI F+DSDD L   + L +  K  D ++ EY  F++   SK   ++ + + K+ +   H +   W  +++ F+ ++ I P  ++  ED Y L  L +   + LY+Y R+++ S + Y+
 S:   1 MPAISLLVAVYNTS-QYLEQCLQSIVDQSFSDIEVILVNDGSTDRSGEYLEAFAAQDQRFRVIHQTNQGLGAVRNRGIEEAKGTYIAFIDSDDVLAPHYCEALYEK-AKMTGADLVISEYWIQFEQ------SKRTIPTTLLAERSAEKTSLIEALLHGDITGFSWNKLYRRAFIEEHDIRFPLRGELENIEDQYVTLRCFSLSRGIAFVHEPLYYY-RVHLSSIVQRYQ 221
>gi|153195886|ref|ZP_01940294.1| hypothetical protein LMRG_00552 [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|127634168|gb|EBA23554.1| hypothetical protein LMRG_00552 [Listeria monocytogenes 10403S] (327 aa)
Score = 135, Expect = 2.6e-06, Identities = 41/114 (35%), Positives = 64/114 (56%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMF 117
      VSVIIP N  K++K+ + S+ QT N EV ++D +T N  I I+ N +Y +  N G  R++G+ +A G+YI VDSDD++ + I+ L + K N D ++F
 S:   5 VSVIIPVYNVE-KYVKRCLDSVLEQTYHNLEVIVVNDGATDNSAKVIKSISDNRIRYFEK--ENGGQATARNFGLDVATGDYIVMVDSDDYISKNLIETCLDTVQK-TNADLVLF 115
>gi|194015156|ref|ZP_03053772.1| glycosyltransferase [Bacillus pumilus ATCC 7061] >gi|194012560|gb|EDW22126.1| glycosyltransferase [Bacillus pumilus ATCC 7061] (340 aa)
Score = 135, Expect = 2.7e-06, Identities = 54/224 (24%), Positives = 110/224 (49%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQ-VYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWL---YVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQ----INLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHP--DKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYK 224
      M +S+++  NT ++++Q + S+ +Q+ + EV ++D ST+  Y++    ++   N G+G +R+ G+ A G YI F+DSDD L  Y +A  L  +  D ++ EY  F++ +   L ++ +  I+++ ++  M F    W  +++ F+ ++ I P  ++  ED Y L  L +   + LY+Y R+++ S + Y+
 S:   1 MPAISLLVAVYNTS-QYVEQCLQSIADQSFSDIEVILVNDGSTDHSGEYLEAFAAQDQRFRVIHQTNQGLGAVRNRGIEEAKGTYIAFIDSDDILAPHYCEA----LHEKAEMTGADLVISEYWIQFEQSKRTIPTTLLAERSAEKTILIEALLH-GDMTGF------SWNKLYRRAFIEEHDIRFPLRGELENIEDQYVTLRCFSLSRSIAFVHEPLYYY-RVHLSSIVQRYQ 221
>gi|148985684|ref|ZP_01818838.1| glycosyl transferase, family 2 [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|147922165|gb|EDK73287.1| glycosyl transferase, family 2 [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] (237 aa)
Score = 135, Expect = 2.7e-06, Identities = 63/230 (27%), Positives = 109/230 (47%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVC----FKKEFLVKNKI-----------------SHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSI 233
      +SVI+P N  +++++ I S+ QT +N E+ +DD +T+  + D I +  +    N G+ + R+ G+ A+G+Y+ F+DSDD+++ +  +++S Y+           L +    V N   + P  N Q D+ VC  F KE+L+ KI         S P + I+ED Y+   L KK ++ +K Y+Y  +  S+ T Y  DL I
 S:   6 ISVIVPVYNVA-QYLEKSIASIQKQTYQNLEIILVDDGATDESGRLCDSIAEQDDRVSVLHKKNEGLSQARNDGMKQAHGDYLIFIDSDDYIHPE----MIQSLYE--------------------QLVQEDADVSSCGVMNVYANDESPQSAN--QDDYFVCDSQTFLKEYLIGEKIPGTICNKLIKRQIATALSFPKGL-IYEDAYYHFDLIKLAKKYVVNTKPYYYY--FHRGDSITTKPYAKKDLAYI 227
>gi|169834193|ref|YP_001695142.1| glycosyl transferase family protein [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|168996695|gb|ACA37307.1| glycosyl transferase, family 2/glycosyl transferase family 8 [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] (294 aa)
Score = 135, Expect = 2.7e-06, Identities = 64/223 (28%), Positives = 111/223 (49%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP-----QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPW------FHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYK 226
      +SVI+P N  +I  + SL+ Q +NFEV ++D ST+   + Y D ++ + Y +  N GV  R++G+ + G+YI FVDSDDW+ + + L+++ K Q+ + ++ Y  +   LF H  + VKN +K M    + ++ T W + FK+E   ++ P  + ED+    + +K  +K LY+Y R+ E  N+Y K
 S:   5 ISVIVPVYNVE-PFISSCLDSLSKQIYQNFEVLLVNDGSTDNSGAICREYADRDSR--FHYFEK--ENAGVADARNFGIERSKGDYITFVDSDDWVTEEYLSILIETL-KEQHSEIVVSTYSTYNESD--GLFYIHVFDSDYYVKNYNSKLLMEELPLLERYDMSFLTSWGILFKRELF--QEVQFPFG-RVCEDIGTNYKLFMQVEKVTYINKVLYWY-RVGKEGLSNSYSPK 226
>gi|153854454|ref|ZP_01995732.1| hypothetical protein DORLON_01727 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149752980|gb|EDM62911.1| hypothetical protein DORLON_01727 [Dorea longicatena DSM 13814] (352 aa)
Score = 135, Expect = 2.7e-06, Identities = 37/94 (39%), Positives = 53/94 (56%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWL 94
      M+K+SVI+P N  K++ + + S+ Q KN EV +DD STN  +   + + +Q I  N GV  R+ G+ A GE+I FVD DDWL
 S:   1 MEKISVIVPIYNAEKKYLTECVDSIIGQDYKNIEVILVDDGSTNSSGEVCDGYADKDERIQVIHQKNQGVSVARNTGIDQATGEWIAFVDVDDWL 95
>gi|17228409|ref|NP_484957.1| hypothetical protein all0914 [Nostoc sp. PCC 7120] >gi|17130260|dbj|BAB72871.1| all0914 [Nostoc sp. PCC 7120] (337 aa)
Score = 134, Expect = 2.7e-06, Identities = 36/99 (36%), Positives = 55/99 (55%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAID 100
      KKVSVIIP N  KWI++ I S  QT + E+ IDD ST+  +++I  G + +    G  R+ G L+ GEYI ++D+DD++ + I+
 S:  11 KKVSVIIPCFNAE-KWIREAIESCLTQTYADVEIIVIDDGSTDNS--LEIIKTFGNEIIWRSYPQQGGNHARNRGFELSQGEYIQYLDADDYILPEKIE 106
>gi|168204340|ref|ZP_02630345.1| beta-1,4-galactosyltransferase [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|170664112|gb|EDT16795.1| beta-1,4-galactosyltransferase [Clostridium perfringens E str. JGS1987] (342 aa)
Score = 134, Expect = 2.8e-06, Identities = 59/244 (24%), Positives = 114/244 (46%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP-QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLK-----------SFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLEN 244
      + KVSVI+P    ++ + I S+ NQ+ KN E+ +DD S +   IDL K  +    N G+  R+YG+  G+Y+ FVDSDDWL D + L+K      S + Y  D+++++ + +   + ++   E+++  V      +  ++  K+  K +    +FEDV++     K ++ K +Y+Y R  +S ++TY + D++ + +  ++ +N
 S:   2 LPKVSVIVPIYKVQ-DYLNKCIDSIINQSYKNLEIILVDDGSPDRCGEIIDLYEKQDNRIKVFHKKNGGLSDARNYGMNFTTGDYVIFVDSDDWLSEDMVSNLIKTSLELNADIVQSGFYYAYEDYLLYDNRYYLENMNPVVLNREELMYELVINEKVKNFA-------WGKLYKSALIKDIFFKIGV-------LFEDVFWAHKVMNRVDKYVIIHKSMYYY-RQRKDSIVSTYTERNLDILKGLKERHEFIEKN 241
>gi|194397215|ref|YP_002038013.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Streptococcus pneumoniae G54] >gi|194356882|gb|ACF55330.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Streptococcus pneumoniae G54] (328 aa)
Score = 134, Expect = 2.9e-06, Identities = 65/237 (27%), Positives = 111/237 (46%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVC----FKKEFLVKNKI-----------------SHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNY 240
      +SVI+P N  +++++ I S+ QT +N E+ +DD +T+  + D I +  +    N G+ + R+ G+ A+G+Y+ F+DSDD+++ +  +++S Y+           L +    V N   + P  N Q D+ VC  F KE+L+ KI         S P + I+ED Y+   L KK ++ +K Y+Y  +  S+ T Y  DL I  K Y
 S:   6 ISVIVPVYNVA-QYLEKSIASIQKQTYQNLEIILVDDGATDESGRLCDSIAEQDARVSVLHKKNEGLSQARNDGMKQAHGDYLIFIDSDDYIHPE----MIQSLYE--------------------QLVQEDADVSSCGVMNVYANDESPQSAN--QDDYFVCDSQTFLKEYLIGEKIPGTICNKLIKRQIATDLSFPKGL-IYEDAYYHFDLIKLAKKYVVNTKPYYYY--FHRGDSITTKPYAEKDLAYIDIYQKFY 234
>gi|153166408|ref|ZP_01926994.1| hypothetical protein LMHG_02094 [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|133727605|gb|EBA29303.1| hypothetical protein LMHG_02094 [Listeria monocytogenes FSL N1-017] (623 aa)
Score = 134, Expect = 2.9e-06, Identities = 54/188 (28%), Positives = 99/188 (52%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQT--NKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFI----MFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNI-FEDVYF 190
      K+SV++P NT L+ +K L+ S++ QT + +E+ F+DD ST  +  +     V+ I N+  + R+  +A GEYI ++D DD ++ + + + +F K N+D +  +  W + KQ  FS++N  E +  +  +P  + +    +K+EFL++N I+ D  + +EDVYF
 S:  20 KISVVVPTYNTELEGLKNLMASIDKQTMNSDEYELVFVDDGSTTDTYERLQEFAETRPNMTVKQIENSGWGSRPRNIATKMAKGEYILYLDHDDTVFPETFERVY-NFGKENNLDVVSGKEVRTNGWSWGWKQ---FSENNPHAEEMGIECL----LPMTPHKF-------YKREFLLENDITFDDGARVLWEDVYF 201
>gi|108514916|gb|ABF93254.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] (195 aa)
Score = 134, Expect = 3.0e-06, Identities = 56/192 (29%), Positives = 100/192 (52%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFID----DNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSK-MPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGL 192
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ ID  DNS N + ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L +DA +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++  + ++K +  W   + W CF+K+ ++K+ KI  ++++ EDV F L
 S:   1 MPQLSIIIPLFNS-CDFISRALQSCINQTLKDIEILIIDNKSKDNSLN--MVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNLGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTLDACEITFKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEVFNQKEFLDFLSKQRHFCW------SVWAKCFRKDIILKSFEKIKIDERLSYGEDVLFLL 189
>gi|168204344|ref|ZP_02630349.1| Cps5J protein [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|170664111|gb|EDT16794.1| Cps5J protein [Clostridium perfringens E str. JGS1987] (349 aa)
Score = 134, Expect = 3.1e-06, Identities = 61/232 (26%), Positives = 114/232 (49%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQF--DEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVC---FKKEFLVKNKISHPDKVNIF-EDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVS 232
      M K+SVI+P N  K++ + I S+ NQT KNFE+ ++D S + + I +  K  +    N G  R GV ++ +YI F+DSDDW+ + ++ L+   Y  D I+F  V D  I   N++  +  + + +   + + +   +C  +K+E L +  + DK++  ED+++ L  + KK + ++ LY+Y   S+ +Y + ND+++
 S:   1 MSKISVIVPLYNAE-KYLDKCINSILNQTFKNFELILVNDGSRDKSLEICNKYEKKDSRITVINKENEGSIIARRRGVEISKSQYITFIDSDDWIKANTLEILVNEI-NYSASDVIVFNMYKVLDSLGIIKRENDNRYFIKKYYKGDEIREELASAYLHGHSFPAGLCGKVYKREILCECG-KYLDKISFLGEDLFYNLEIFLKVKKVAMINEPLYYYRAGGNTSNYMSYLF--NDMIN 234
>gi|167453728|ref|ZP_02319951.1| hypothetical protein LmonocytoFSL_07543 [Listeria monocytogenes FSL J2-064] (623 aa)
Score = 134, Expect = 3.1e-06, Identities = 54/188 (28%), Positives = 99/188 (52%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQT--NKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFI----MFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNI-FEDVYF 190
      K+SV++P NT L+ +K L+ S++ QT + +E+ F+DD ST  +  +     V+ I N+  + R+  +A GEYI ++D DD ++ + + + +F K N+D +  +  W + KQ  FS++N  E +  +  +P  + +    +K+EFL++N I+ D  + +EDVYF
 S:  20 KISVVVPTYNTELEGLKNLMASIDKQTMNSDEYELVFVDDGSTTDTYERLQEFAETRPNMTVKQIENSGWGSRPRNIATKMAKGEYILYLDHDDTVFPETFERVY-NFGKENNLDVVSGKEVRTNGWSWGWKQ---FSENNPHAEEMGIECL----LPMTPHKF-------YKREFLLENDITFDDGARVLWEDVYF 201
>gi|75759890|ref|ZP_00739963.1| Beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] >gi|167937711|ref|ZP_02524786.1| Beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase [Bacillus cereus AH1134] >gi|74492625|gb|EAO55768.1| Beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] (326 aa)
Score = 134, Expect = 3.2e-06, Identities = 39/105 (37%), Positives = 61/105 (58%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYK 108
      VSV+IP NT K+I++ + S+ +QT KN E+ +DD S + P + +L K  Q    N GV  R+ G+ A+GEY+ F+DSDD +  I+ ++S +K
 S:   8 VSVVIPLYNTE-KYIEETMQSILDQTYKNIEIVIVDDGSKDQSPSIVKNLAEKYPGQVKYVHQKNQGVSVARNTGIENASGEYVAFLDSDDLWHPTKIEKQIESMHK 113
>gi|47094948|ref|ZP_00232561.1| glycosyltransferases [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|153184731|ref|ZP_01935458.1| hypothetical protein LMOG_01370 [Listeria monocytogenes J0161] >gi|47016566|gb|EAL07486.1| glycosyltransferases [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|126942702|gb|EBA20439.1| hypothetical protein LMOG_01370 [Listeria monocytogenes J0161] (327 aa)
Score = 134, Expect = 3.2e-06, Identities = 41/114 (35%), Positives = 64/114 (56%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMF 117
      VSVIIP N  K++K+ + S+ QT N EV ++D +T N  I I+ N +Y +  N G  R++G+ +A G+YI VDSDD++ + I+ L + K N D ++F
 S:   5 VSVIIPVYNVE-KYVKRCLDSVLEQTYHNLEVIVVNDGATDNSAKVIKSISDNRIRYFEK--ENGGQATARNFGLDVATGDYIVMVDSDDYISKNLIETCLDTVQK-TNADLVLF 115
>gi|29348277|ref|NP_811780.1| putative glycosyltransferase yibD [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] >gi|29340180|gb|AAO77974.1| glycoside transferase family 2 [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] (332 aa)
Score = 134, Expect = 3.2e-06, Identities = 52/220 (23%), Positives = 96/220 (43%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQ--------NIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTY 223
      +SVIIP N + +  + SL+ QT +N E+ F+DD ST+ +YI +   Q+ +      N GV  R+ + A G+YI++VD+DD +  ++ L+   ++ +D + E+  F+    +   +   +  M W    W  ++  V+N I  + +N+ ED+  +  +  K + + Y Y + N ES  Y
 S:   8 ISVIIPVYNASVT-LPHCLESLHKQTYRNLELLFVDDCSTDESLYI--LTSYAEQFAEIDFTIRILQHERNRGVAAARNTALKCATGDYIYYVDADDSIEPHTLECLVNEI-NHKGLDIVGHEWYLTFNSNA-RYMKQPAYTTSVEALRKMMGGVMRW------NLWLFLVRRSLYVENDIRFTEGLNMGEDMMVMMKLFICAGKVGIVHRPFYHYRQSNPESLTKIY 224
>gi|168493679|ref|ZP_02717822.1| glycosyl transferase, family 2/glycosyl transferase family 8 [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] >gi|183576467|gb|EDT96995.1| glycosyl transferase, family 2/glycosyl transferase family 8 [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] (294 aa)
Score = 134, Expect = 3.3e-06, Identities = 64/223 (28%), Positives = 111/223 (49%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP-----QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPW------FHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYK 226
      +SVI+P N  +I  + SL+ Q +NFEV ++D ST+   + Y D ++ + Y +  N GV  R++G+ + G+YI FVDSDDW+ + + L+++ K Q+ + ++ Y  +   LF H  + VKN +K M    + ++ T W + FK+E   ++ P  + ED+    + +K  +K LY+Y R+ E  N+Y K
 S:   5 ISVIVPVYNVE-PFISSCLDSLSKQIYQNFEVLLVNDGSTDNSGAICREYADRDSR--FHYFEK--ENAGVADARNFGIERSKGDYITFVDSDDWVTEEYLSILIETL-KEQHSEIVVSTYSTYNESD--GLFYIHVFDSDYYVKNYNSKLLMEELPLLERYDMSFLTSWGILFKRELF--QEVQFPFG-RVCEDIGTNYKLFMQVEKVTYINKVLYWY-RVGKEGLSNSYSPK 226
>gi|166982619|ref|ZP_02254051.1| Beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase [Bacillus cereus AH187] >gi|168160996|ref|ZP_02596229.1| Beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase [Bacillus cereus H3081.97] (326 aa)
Score = 134, Expect = 3.3e-06, Identities = 42/110 (38%), Positives = 63/110 (57%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNID 113
      VSV+IP N  K+I++ + S+ +QT KN E+ +DD S + P + +L K  Q    N GV  R+ G+ A+GEYI F+DSDD +  I+ +KS +K N+D
 S:   8 VSVVIPLYNAE-KYIEETMQSILDQTYKNIEIVIVDDGSKDQSPSIVKNLAEKYPGQVKYVHQKNQGVSVARNTGIENASGEYIAFLDSDDLWHPTKIEKQVKSIHK-NNMD 117
>gi|158521309|ref|YP_001529179.1| glycosyl transferase family protein [Desulfococcus oleovorans Hxd3] >gi|158510135|gb|ABW67102.1| glycosyl transferase family 2 [Desulfococcus oleovorans Hxd3] (343 aa)
Score = 134, Expect = 3.4e-06, Identities = 34/125 (27%), Positives = 73/125 (58%)
 Q:  17 WIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQIN--------LFSKHNQFDEII 141
      +I  ++S+ +QT + E+ I+D + + + I +    ++ I  N G+  R+ G+ ANGEYI+F+DSDD+L + A++ L   + +N+D + F+ + VF+ +++     +S+  +D+++
 S:  19 YIADCLSSIVSQTLTDMEIICINDGTPDDSMAIVRVFAGRDDRIKIINKENGGLSDTRNVGIDNANGEYIYFIDSDDYLDIRALEMLYAKAVQ-ENLDIVYFDTKPVFETRELKERFRGCEAYYSRKKAYDDVV 151
>gi|168143883|ref|ZP_02587112.1| Beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase [Bacillus cereus G9842] (326 aa)
Score = 134, Expect = 3.5e-06, Identities = 39/105 (37%), Positives = 61/105 (58%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYK 108
      VSV+IP NT K+I++ + S+ +QT KN E+ +DD S + P + +L K  Q    N GV  R+ G+ A+GEY+ F+DSDD +  I+ ++S +K
 S:   8 VSVVIPLYNTE-KYIEETMQSILDQTYKNIEIVIVDDGSKDQSPSIVKNLAEKYPGQVKYVHQKNQGVSVARNTGIENASGEYVAFLDSDDLWHPTKIEKQIESMHK 113
>gi|30023459|ref|NP_835090.1| Beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase [Bacillus cereus ATCC 14579] >gi|29899020|gb|AAP12291.1| Beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase [Bacillus cereus ATCC 14579] (326 aa)
Score = 134, Expect = 3.5e-06, Identities = 39/105 (37%), Positives = 61/105 (58%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYK 108
      VSV+IP NT K+I++ + S+ +QT KN E+ +DD S + P + +L K  Q    N GV  R+ G+ A+GEY+ F+DSDD +  I+ ++S +K
 S:   8 VSVVIPLYNTE-KYIEETMQSILDQTYKNIEIVIVDDGSKDQSPSIVKNLAEKYPGQVKYVHQKNQGVSVARNTGIENASGEYVAFLDSDDLWHPTKIEKQIESMHK 113
>gi|196185207|gb|EDX80183.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Brevundimonas sp. BAL3] (606 aa)
Score = 133, Expect = 3.5e-06, Identities = 30/110 (27%), Positives = 56/110 (50%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQ--VYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNID 113
      +SV++P  TP  ++ + SL +Q  NFE+ +DD  P  +  L+N +  +   N G+ + + GV A GE+I F+D DD L +++  ++  ++ +D
 S:  85 LSVVVPLYKTPYPLLRACLASLLDQAYPNFELILVDDAPAAPTGPLAEKLVNGDDRVRIIQPEVNGGISRATNLGVAAARGEFILFIDHDDELVPESLLSFVEHIVRHPEVD 196
>gi|49477279|ref|YP_035803.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|196033616|ref|ZP_03101028.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus cereus W] >gi|49328835|gb|AAT59481.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|195994050|gb|EDX58006.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus cereus W] (266 aa)
Score = 133, Expect = 3.6e-06, Identities = 35/91 (38%), Positives = 56/91 (61%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDD-WL 94
      VSVI P N+ +++I + I S+ NQ+ +N+E+ +DD ST+ V  ++I +  + ++ NIG K R+ + A G YI F+DSDD WL
 S:  14 VSVITPSYNS-IRFIGETIVSVQNQSYENWEMIIVDDASTDESVTKIKEIIEGDSRIRLVSLKENIGAAKARNIAIQEARGRYIAFLDSDDIWL 106
>gi|78779717|ref|YP_397829.1| hypothetical protein PMT9312_1333 [Prochlorococcus marinus str. MIT 9312] >gi|78713216|gb|ABB50393.1| hypothetical protein PMT9312_1333 [Prochlorococcus marinus str. MIT 9312] (292 aa)
Score = 133, Expect = 3.6e-06, Identities = 41/110 (37%), Positives = 62/110 (56%)
 Q:   5 SVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIP--NNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDF 114
      S+IIP N P + I +  S+ Q  N EV IDD++ +  I D I N  +++I   GV K R+ G+ + G I F+DSDD L + A+D++ K+F KY+N+D 
 S:   6 SIIIPVFNRPFE-ILEAFESIKLQKKSNIEVLVIDDSNDDTSKNISDFIYLNSSIKIKHIKPTKRAGVSKSRNIGIISSIGNVILFLDSDDKLIIGALDHVEKAFIKYKNLDL 117
>gi|153174155|ref|ZP_01929717.1| hypothetical protein LMIG_02303 [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|133730524|gb|EBA32222.1| hypothetical protein LMIG_02303 [Listeria monocytogenes FSL N3-165] (327 aa)
Score = 133, Expect = 3.7e-06, Identities = 40/114 (35%), Positives = 64/114 (56%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMF 117
      VSVIIP N  K++K+ + S+ QT N EV ++D +T N  I I+ N +Y +  N G  R++G+ +A G+YI VDSDD++ + ++ L + K N D ++F
 S:   5 VSVIIPVYNVE-KYVKRCLDSVLEQTYHNLEVIVVNDGATDNSAKVIKSISDNRIRYFEK--ENGGQATARNFGLDVATGDYIVMVDSDDYISKNLVETCLDTVQK-TNADLVLF 115
>gi|168265617|ref|ZP_02687582.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Listeria monocytogenes FSL J2-071] (324 aa)
Score = 133, Expect = 3.7e-06, Identities = 39/108 (36%), Positives = 64/108 (59%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQ 110
      K+SVI+P N + +I + I+SL QT K+ E+ +DD S++  + ID ++   V  PN G G R+ G+++A G+YI FVDSDD L  A++ + ++ + Q
 S:  15 KISVIVPVYNV-ISYIDETISSLLKQTLKDIEIILVDDGSSDGSFEKIIDYGDRFDNICVAKEPN-AGPGMARNNGLSIAKGKYISFVDSDDLLPERALEIMYEAAEREQ 122
>gi|120400334|gb|ABM21390.1| glycosyltransferase [Lactobacillus johnsonii] (340 aa)
Score = 133, Expect = 3.8e-06, Identities = 74/277 (26%), Positives = 135/277 (48%)
 Q:   6 VIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNS-TNPQVYIDLINKNG-YQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEY-EWVFDKKQINLFSKHNQFD-EIIVKNNVNKSKMPW--FHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKK-ALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDL-VSIIFKNKNYLLENKLFNNNWYFYASNWLGALNQLNYIDLINVQKTHNKFIG 282
      +IIP N+  ++ + ++++Q  NFEV IDD+S N + +  KN ++Y   N GV  R+ G+ + G Y+ F+D DD + D ++ +L +   NI  + Y E  DK+  F   FD E ++  + ++ P   + +  WR  K++ ++ N I  +K++ ED F +  + ++ ++++ K +YFYNR  S++N KY ND+   F + Y L NK N+ + Y  +L  ++  + N + NK +G
 S:   1 MIIPVHNSS-NFVDTIYNNISSQIYTNFEVLIIDDHSRDNTKEELKEKFKNAKFKYRILSSNGNGVSAARNMGIEKSQGRYVAFIDDDDEIVPDYLE-ILHNHVANDNIPIALGNYSEITQDKETPFKFKNAGIFDNEWVINKLIPQTIFPLEGEQSIWLPVWRTIIKRDIIISNNIKFDEKISQAEDFLFMIELLLKAERISIISGKSIYFYNRRQ-SSAMN--KYIENDIEKQKYFHKRFYELLNK--NDLYNLYRKRYLSNRVKMYSTLISNATRASNKKVG 278
>gi|196249425|ref|ZP_03148123.1| CDP-glycerol:poly(glycerophosphate) glycerophosphotransferase [Geobacillus sp. G11MC16] >gi|196211182|gb|EDY05943.1| CDP-glycerol:poly(glycerophosphate) glycerophosphotransferase [Geobacillus sp. G11MC16] (888 aa)
Score = 133, Expect = 4.0e-06, Identities = 66/259 (25%), Positives = 138/259 (53%)
 Q:   6 VIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKI-RDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE------YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFG-----------------LIWKVLYKKAL--LTSKKLYFYN---RLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLEN-KLFNNNWYFYASNWLGALNQ 264
      V+I + N  +I++ + SL+ QT ++ EV ++D ST+  ++  ++    ++PNN G  + R+ G+ + G+YI F+D DDW  DA + ++ + K  DF+ +   YE + K  N++S    + + N+N + P  + + ++ +K+ FL K+ + P+ ++ +ED+ F          W+V+  A+ +T+++L  N  RL   L+ +   D + +++KN +L + KL+ N++Y + ++  +Q
 S:  15 VVIAYNNE--LYIEEALESLDEQTFEDMEVVVVNDASTDRTGEIIDRFVSTRPKFRAIHLPNNSGGCSVPRNTGIANSTGKYIMFLDGDDWYAKDACELMVNAI-KRTGSDFVSGQVVRTNTYEIWYHK---NIYS--------MERTNINIREFPELIFDSLSVNKI-YKRSFLEKHHLRFPEGIH-YEDIVFTGKAYFLANSISIIPKPIYYWRVVENAAVKSITNQRLEIRNLKYRLKAHQVLDQFLVNNGDAIYLMYKNNKFLRHDLKLYVNDYYKFDEDYKQHFHQ 289
>gi|149018045|ref|ZP_01834504.1| exopolysaccharide biosynthesis protein, sugar transferase [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|3320393|gb|AAC38751.1| galactosyl transferase [Streptococcus pneumoniae] >gi|3818489|gb|AAC69531.1| Cps23fH [Streptococcus pneumoniae] >gi|68643651|emb|CAI33863.1| putative glycosyl transferase [Streptococcus pneumoniae] >gi|147931609|gb|EDK82587.1| exopolysaccharide biosynthesis protein, sugar transferase [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] (323 aa)
Score = 133, Expect = 4.1e-06, Identities = 36/102 (35%), Positives = 58/102 (56%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV-YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLL 103
      K VS+I+P N  ++IK + S+ QT N EV ++D ST+ V Y + I K  ++   N G+  R+ G+ + G+Y+ FVDSDD++ D + YL+
 S:   3 KLVSIILPVYNVE-QYIKNCLESIQQQTYSNLEVIIVNDGSTDKSVEYCEQICKIDSRFSITHKENGGLSDARNVGIDKSKGDYLIFVDSDDFVSQDMVSYLV 104
>gi|15430488|gb|AAK96006.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] (270 aa)
Score = 133, Expect = 4.1e-06, Identities = 57/211 (27%), Positives = 106/211 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ I+D S + +  ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L +DA +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++   ++K +  H +  W CFKK+ ++K+ KI  ++++ EDV F I+ + +K +  +Y Y
 S:   1 MPQLSIIIPLFNS-CDFILRALQSCINQTLKDIEILIINDKSKDNSLNMVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNLGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTLDACEIAFKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEVFNQKEFLEFLSKQR----HFCWSV-WTKCFKKDIILKSFEKIKIDERLSYGEDVLFCYIYFMFCEKIAVFKTCIYHY 208
>gi|110632849|ref|YP_673057.1| glycosyl transferase family protein [Mesorhizobium sp. BNC1] >gi|110283833|gb|ABG61892.1| glycosyl transferase, family 2 [Mesorhizobium sp. BNC1] (609 aa)
Score = 133, Expect = 4.1e-06, Identities = 39/120 (32%), Positives = 63/120 (52%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVF 123
      VSVI+P N   I  I SL QT +N E+ +DD ST+ V I  L NK+  V + N G  R+ G+ A G+Y+  DSDDW + + +  +++ + ++ D I+ Y +++
 S:  210 VSVIVPAYNAQYT-IATAIRSLQEQTWRNIEILVVDDCSTDETVSIVTKLANKDSRIQVLRMERNSGAYCARNLGLKNARGKYVTCHDSDDWSHPEKLQ--IQAEHLERHTDRIVANYSYLY 328
>gi|15901219|ref|NP_345823.1| glycosyl transferase family protein [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|111657800|ref|ZP_01408518.1| hypothetical protein SpneT_02001009 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|168487363|ref|ZP_02711871.1| glycosyl transferase, family 2 [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|168491267|ref|ZP_02715410.1| glycosyl transferase, family 2 [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|168493267|ref|ZP_02717410.1| glycosyl transferase, family 2 [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] >gi|14972850|gb|AAK75463.1| glycosyl transferase, family 2 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|183569762|gb|EDT90290.1| glycosyl transferase, family 2 [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|183574507|gb|EDT95035.1| glycosyl transferase, family 2 [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|183576606|gb|EDT97134.1| glycosyl transferase, family 2 [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] (328 aa)
Score = 133, Expect = 4.2e-06, Identities = 65/237 (27%), Positives = 111/237 (46%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVC----FKKEFLVKNKI-----------------SHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNY 240
      +SVI+P N  +++++ I S+ QT +N E+ +DD +T+  + D I +  +    N G+ + R+ G+ A+G+Y+ F+DSDD+++ +  +++S Y+           L +    V N   + P  N Q D+ VC  F KE+L+ KI         S P + I+ED Y+   L KK ++ +K Y+Y  +  S+ T Y  DL I  K Y
 S:   6 ISVIVPVYNVA-QYLEKSIASIQKQTYQNLEIILVDDGATDESGRLCDSIAEQDDRVSVLHKKNEGLSQARNDGMKQAHGDYLIFIDSDDYIHPE----MIQSLYE--------------------QLVQEDADVSSCGVMNVYANDESPQSAN--QDDYFVCDSQTFLKEYLIGEKIPGTICNKLIKRQIATALSFPKGL-IYEDAYYHFDLIKLAKKYVVNTKPYYYY--FHRGDSITTKPYAEKDLAYIDIYQKFY 234
>gi|104773384|ref|YP_618364.1| glycosyltransferase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] >gi|103422465|emb|CAI97018.1| Glycosyltransferase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] (286 aa)
Score = 133, Expect = 4.2e-06, Identities = 34/117 (29%), Positives = 60/117 (51%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN-NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEY 119
      K++VI+  N  K++ + + L Q N+ F++ IDD ST+  I  ++ +Q  +  N GV  R+ G+ + + Y F D DDW+ D DY +K+F ++ + D +  Y
 S:  20 KLTVIMTVYNQE-KYLARALDCLLEQKNQQFKLLVIDDGSTDSTAEIAASYQDRFQAFDLVSKANEGVAAARNLGLDMVDTPYCIFHDGDDWVEPDYTDYFIKAFDRHPDDDMVTCGY 136
>gi|167412430|gb|ABZ79879.1| unknown [Campylobacter jejuni] (283 aa)
Score = 133, Expect = 4.4e-06, Identities = 67/224 (29%), Positives = 111/224 (49%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN--NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDK--KQINLFSKHN-QFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDW----RVCFKKEFLVK-NKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYK 224
      M ++S+I+P N  K+I + I S NQT K+ E+ +DD ++ + +    + ++ I N N+G+ + R GV AN YI F+D DD+L ++A + + K Y QN D + F Y + D  K+I F+ N  DE +   K  W  +  W  +V K+++L  KI+  K+ + ED   ++ + K +  + L YN N+ SS N K
 S:   1 MPEISIILPTYNVE-KYIARAIESCINQTFKDIEIIVVDDCGSDKSIDVAKEYAKKDERIKIIHNEKNLGLLRARYEGVKAANSLYIMFLDPDDYLELEACEEVSK--YLEQNNDLVCFNYN-ILDTTLKKIFFFTDSNYNIDEYL------KFLTKWIIGSKICHWNIWGKVLQKQKYLKTFEKINENPKLTMAEDALILTLYYLECKHIVTLEQCLINYNMQNISSSTNERK 224
>gi|166031263|ref|ZP_02234092.1| hypothetical protein DORFOR_00950 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] >gi|166029110|gb|EDR47867.1| hypothetical protein DORFOR_00950 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] (533 aa)
Score = 133, Expect = 4.4e-06, Identities = 31/99 (31%), Positives = 62/99 (62%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV------YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAI 99
      M  S+++P NTP+ ++++++ S+ NQT + +++  + N N +V   YI++ +  Q V N+P N+G+ + + +++A G+YI +D DD L DA+
 S:  61 MPLFSILVPVYNTPIPYLREMLDSVRNQTYQKWQLCIANANPENEEVARILNQYIEMDKR--IQTV-NVPENLGIAQNTNKALSIAKGDYIGLLDHDDMLAADAL 162
>gi|167627700|ref|YP_001678200.1| glycosyl transferase family protein [Francisella philomiragia subsp. philomiragia ATCC 25017] >gi|167597701|gb|ABZ87699.1| glycosyl transferase, family 2 [Francisella philomiragia subsp. philomiragia ATCC 25017] (319 aa)
Score = 133, Expect = 4.5e-06, Identities = 39/105 (37%), Positives = 63/105 (60%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKS 105
      M VSVIIP N  +++ + + S+ NQT KN E+ ++D S++ + I D  K+  + N NN G+  R+ G+ + G+YI F+DSDDW+ +D ID L ++
 S:   1 MILVSVIIPIYNVE-QFLSRCLDSVINQTYKNLEIILVNDGSSDNSLEICEDYAKKDNRIKIVN-KNNGGLSSARNAGLDICKGKYISFIDSDDWVSLDYIDILYEN 105
>gi|167014417|ref|ZP_02276950.1| hypothetical protein LmonFS_06351 [Listeria monocytogenes FSL J1-194] (623 aa)
Score = 133, Expect = 4.5e-06, Identities = 54/188 (28%), Positives = 98/188 (52%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQT--NKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFI----MFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNI-FEDVYF 190
      K+SV++P NT L+ +K L+ S++ QT + +E+ F+DD ST    +     V+ I N+  + R+  +A GEYI ++D DD ++ + + + +F K N+D +  +  W + KQ  FS++N  E +  +  +P  + +    +K+EFL++N I+ D  + +EDVYF
 S:  20 KISVVVPTYNTELEGLKNLMASIDKQTMNSDEYELVFVDDGSTTDTYDRLQEFAETRPNMTVKQIENSGWGSRPRNIATKMAKGEYILYLDHDDTVFPETFERVY-NFGKENNLDVVSGKEVRTNGWSWGWKQ---FSENNPHAEEMGIECL----LPMTPHKF-------YKREFLLENDITFDDGARVLWEDVYF 201
>gi|16803130|ref|NP_464615.1| hypothetical protein lmo1090 [Listeria monocytogenes EGD-e] >gi|16410492|emb|CAC99168.1| lmo1090 [Listeria monocytogenes] (327 aa)
Score = 133, Expect = 4.6e-06, Identities = 40/114 (35%), Positives = 64/114 (56%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMF 117
      VSVIIP N  K++K+ + S+ QT N EV ++D +T N  I I+ N +Y +  N G  R++G+ +A G+YI VDSDD++ + ++ L + K N D ++F
 S:   5 VSVIIPVYNVE-KYVKRCLDSVLEQTYHNLEVIVVNDGATDNSAKVIKSISDNRIRYFEK--ENGGQATARNFGLDVATGDYIVMVDSDDYISKNLVETCLDTVQK-TNADLVLF 115
>gi|146272421|dbj|BAF58173.1| galactosyltransferase [Streptococcus gordonii] (321 aa)
Score = 132, Expect = 4.7e-06, Identities = 36/101 (35%), Positives = 59/101 (58%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN-NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLK 104
      +SVI+P N  ++++ + SL NQT K+FEV +DD ST+  +   + Y +V   N G+  R+YGVT A G++I F+D DD+  A++ L++
 S:   2 ISVIVPIYNVE-EYLRYAMESLVNQTYKDFEVILVDDGSTDNSGQLCDQYASEYDWVSAYHKVNGGLSDARNYGVTKAKGDWIVFLDPDDYFEPCALELLME 102
>gi|146272425|dbj|BAF58176.1| galactosyltransferase [Streptococcus oralis] (327 aa)
Score = 132, Expect = 4.7e-06, Identities = 36/101 (35%), Positives = 59/101 (58%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN-NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLK 104
      +SVI+P N  ++++ + SL NQT K+FEV +DD ST+  +   + Y +V   N G+  R+YGVT A G++I F+D DD+  A++ L++
 S:   2 ISVIVPIYNVE-EYLRYAMESLVNQTYKDFEVILVDDGSTDNSGQLCDQYASEYDWVSAYHKVNGGLSDARNYGVTKAKGDWIVFLDPDDYFEPCALELLME 102
>gi|30261686|ref|NP_844063.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47526889|ref|YP_018238.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49184514|ref|YP_027766.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|65318953|ref|ZP_00391912.1| COG0463: Glycosyltransferases involved in cell wall biogenesis [Bacillus anthracis str. A2012] >gi|165869251|ref|ZP_02213910.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|166992246|ref|ZP_02258706.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus cereus AH820] >gi|167633296|ref|ZP_02391621.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|167639146|ref|ZP_02397419.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|170686104|ref|ZP_02877326.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|170706536|ref|ZP_02896996.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|177650424|ref|ZP_02933391.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190568657|ref|ZP_03021562.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|30255914|gb|AAP25549.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47502037|gb|AAT30713.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49178441|gb|AAT53817.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|164714691|gb|EDR20209.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|167512936|gb|EDR88309.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|167531334|gb|EDR94012.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|170128634|gb|EDS97501.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|170669801|gb|EDT20542.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|172083568|gb|EDT68628.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190560257|gb|EDV14237.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] (266 aa)
Score = 132, Expect = 4.7e-06, Identities = 41/119 (34%), Positives = 65/119 (54%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDD-WLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWV 122
      VSVI P N+ +++I + I S+ NQ+ +N+E+ +DD ST+ V  ++I +  + ++ NIG K R+ + A G YI F+DSDD WL    LL F + N+ F  Y +
 S:  14 VSVITPSYNS-IRFIGETIVSVQNQSYENWEMIIVDDASTDESVTKIKEIIEGDSRIRLVSLKENIGAAKARNIAIQEARGRYIAFLDSDDIWLPHKLKTQLL--FMEEMNVSFSYASYSLI 132
>gi|167755072|ref|ZP_02427199.1| hypothetical protein CLORAM_00576 [Clostridium ramosum DSM 1402] >gi|167705122|gb|EDS19701.1| hypothetical protein CLORAM_00576 [Clostridium ramosum DSM 1402] (325 aa)
Score = 132, Expect = 4.8e-06, Identities = 54/191 (28%), Positives = 90/191 (47%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI--PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGL 192
      KKV++IIP N   I+ I S+ QT+++F+V I+D ST+ +    N Y + +  N+GV + R G+ A+ EYI F+D+DD++ D ++ LL  K + D ++ Y       +  FD+++  +   W    W  F++ FLV+N +  K I ED YF +
 S:   8 KKVTIIIPVYNAGAN-IEHCIQSILKQTSRDFKVLLINDGSTDDSLIRITEYANRYPDIFKVLTHENMGVVETRHRGIKEADTEYIMFMDNDDFIDNDYVEVLLNEIEKTDS-DIVITGY-------------RRANFDKVLF--TIPAYDDEWTKYRITAPWARIFRRNFLVENNVRFL-KTYIGEDTYFNM 182
>gi|182684324|ref|YP_001836071.1| glycosyl transferase family protein [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|182629658|gb|ACB90606.1| glycosyl transferase, family 2 [Streptococcus pneumoniae CGSP14] (328 aa)
Score = 132, Expect = 4.8e-06, Identities = 67/237 (28%), Positives = 113/237 (47%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVC----FKKEFLVKNKI-----------------SHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNY 240
      +SVI+P N  +++++ I S+ QT +N E+ +DD +T+  + D I +  +    N G+ + R+ G+ A+G+Y+ F+DSDD+++ + I L +     IM E  V   +N+++   DE   N       Q D+ VC  F +E+L+ KI         S P + I+ED Y+   L KK ++ +K Y+Y  +  S+ T Y  DL I  K Y
 S:   6 ISVIVPVYNVA-QYLEKSIASIQKQTYQNLEIILVDDGATDESGRLCDSIAEQDDRVSVLHKKNEGLSQARNDGMKQAHGDYLIFIDSDDYIHPEMIQSLYEQ---------IMQEDADVSSCGVMNVYAN----DESPQSAN-------------QDDYFVCDSQRFLREYLIGEKIPGTICNKLIKREIATALSFPKGL-IYEDAYYHFDLIKLAKKYVVNTKPYYYY--FHRGDSITTKPYAEKDLAYIDIYQKFY 234
>gi|118497798|ref|YP_898848.1| glycosyl transferase family protein [Francisella tularensis subsp. novicida U112] >gi|194323770|ref|ZP_03057546.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Francisella tularensis subsp. novicida FTE] >gi|118423704|gb|ABK90094.1| glycosyl transferase, family 2 [Francisella tularensis subsp. novicida U112] >gi|194322134|gb|EDX19616.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Francisella tularensis subsp. novicida FTE] (335 aa)
Score = 132, Expect = 4.9e-06, Identities = 37/106 (34%), Positives = 61/106 (57%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKY 109
      +S+IIP NT +++ + + S+ NQT KN E+ I+D ST+ P +   +K+  + N N+ G  R+ + +A G+YI F+DSDDW+ +D I L  + Y
 S:  10 ISIIIPIYNTQ-QYLSRCLESVINQTYKNLEIILINDGSTDNSPSICQKYKSKDNRIVLLNQQNS-GQALARNSALDMAKGDYIAFIDSDDWVSLDYIQALYNHVFSY 115
>gi|116513365|ref|YP_812271.1| glycosyltransferase-like protein [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] >gi|116092680|gb|ABJ57833.1| Glycosyltransferase related enzyme [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] (274 aa)
Score = 132, Expect = 4.9e-06, Identities = 34/117 (29%), Positives = 60/117 (51%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN-NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEY 119
      K++VI+  N  K++ + + L Q N+ F++ IDD ST+  I  ++ +Q  +  N GV  R+ G+ + + Y F D DDW+ D DY +K+F ++ + D +  Y
 S:   8 KLTVIMTVYNQE-KYLARALDCLLEQKNQQFKLLVIDDGSTDSTAEIAASYQDRFQAFDLVSKANEGVAAARNLGLDMVDTPYCIFHDGDDWVEPDYTDYFIKAFDRHPDDDMVTCGY 124
>gi|110600775|ref|ZP_01388987.1| Glycosyl transferase, family 2 [Geobacter sp. FRC-32] >gi|110548535|gb|EAT61749.1| Glycosyl transferase, family 2 [Geobacter sp. FRC-32] (281 aa)
Score = 132, Expect = 4.9e-06, Identities = 39/92 (42%), Positives = 55/92 (59%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDD 92
      M KVSVIIP N  + +K ITS+ +Q  N+E+ IDD ST+  I +N G  ++ I +N G  R+YG+ L+ GEY+ F+DSDD
 S:   1 MVKVSVIIPTYNRS-ELLKCAITSVLDQAYDNYELLIIDDGSTDDTKSI--VNGFGSPKIRYIYQSNSGRSSARNYGIKLSKGEYVSFLDSDD 90
>gi|46487350|gb|AAS99071.1| Tgh003 [Campylobacter jejuni] >gi|58585455|gb|AAW79076.1| WaaV [Campylobacter jejuni] (272 aa)
Score = 132, Expect = 4.9e-06, Identities = 53/211 (25%), Positives = 103/211 (48%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ IDD S +  + ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L  A +  K  K   F + ++  + +  F + Q DE++ +  +   H +  W CF+K+ ++KN K+  ++++ EDV F ++ + +K +  +Y Y
 S:   1 MPQLSIIIPLFNS-CDFISRALQSCINQTLKDIEILIIDDKSKDNSLNIVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNIGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTPGACEIAFKEMKK----GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQ-DEVLNQKEFLEFLSKQRHFCWSV-WAKCFRKDIILKNFEKVKIDERLSYGEDVLFCYVYFMFCEKIAVFKTCIYHY 208
>gi|149006985|ref|ZP_01830654.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|168484543|ref|ZP_02709495.1| glycosyl transferase, group 2 [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|169832469|ref|YP_001694801.1| galactosyl transferase paralog [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|147761289|gb|EDK68255.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|168994971|gb|ACA35583.1| galactosyl transferase paralog [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|172042241|gb|EDT50287.1| glycosyl transferase, group 2 [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] (328 aa)
Score = 132, Expect = 5.0e-06, Identities = 65/237 (27%), Positives = 111/237 (46%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVC----FKKEFLVKNKI-----------------SHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNY 240
      +SVI+P N  +++++ I S+ QT +N E+ +DD +T+  + D I +  +    N G+ + R+ G+ A+G+Y+ F+DSDD+++ +  +++S Y+           L +    V N   + P  N Q D+ VC  F KE+L+ KI         S P + I+ED Y+   L KK ++ +K Y+Y  +  S+ T Y  DL I  K Y
 S:   6 ISVIVPVYNVA-QYLEKSIASIQKQTYQNLEIILVDDGATDESGRLCDSIAEQDDRVSVLHKKNEGLSQARNDGMKQAHGDYLIFIDSDDYIHPE----MIQSLYE--------------------QLVQEDADVSSCGVMNVYANDESPQSAN--QDDYFVCDSQTFLKEYLIGEKIPGTICNKLIKRQIATDLSFPKGL-IYEDAYYHFDLIKLAKKYVVNTKPYYYY--FHRGDSITTKPYAEKDLAYIDIYQKFY 234
>gi|148989435|ref|ZP_01820803.1| glycosyl transferase, family 2/glycosyl transferase family 8 [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|147925185|gb|EDK76265.1| glycosyl transferase, family 2/glycosyl transferase family 8 [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] (294 aa)
Score = 132, Expect = 5.1e-06, Identities = 65/223 (29%), Positives = 113/223 (50%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP-----QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPW------FHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHP-DKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYK 226
      +SVI+P N  +I  + SL+ Q +NFEV ++D ST+   + Y D ++ + Y +  N GV  R++G+ + G+YI FVDSDDW+ + + L+++ K Q+ + ++ Y  +   LF H  + VKN +K M    + ++ T W + FK+E   ++ P +V +  + L +V +K  +K LY+Y R+ E  N+Y K
 S:   5 ISVIVPVYNVE-PFISSCLDSLSKQIYQNFEVLLVNDGSTDNSGAICREYADRDSR--FHYFEK--ENAGVADARNFGIERSKGDYITFVDSDDWVTEEYLSILIETL-KEQHSEIVVSTYSTYNESD--GLFYIHVFDSDYYVKNYNSKLLMEELPLLERYDMSFLTSWGILFKRELF--QEVQFPFGRVCEYIGTNYKLFMQV--EKVTYINKVLYWY-RVGKEGLSNSYSPK 226
>gi|23099913|ref|NP_693379.1| hypothetical protein OB2458 [Oceanobacillus iheyensis HTE831] >gi|22778144|dbj|BAC14414.1| hypothetical conserved protein [Oceanobacillus iheyensis HTE831] (372 aa)
Score = 132, Expect = 5.2e-06, Identities = 40/106 (37%), Positives = 63/106 (59%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRD--YGVTLANGEYIWFVDSDDWLYV-DAIDYLLKSF 106
      +K +SVIIP +N  + I +L+ S+N QT K EV +DD ST+   +++  GY+ ++N N  VGK   G  ANGEY+ F+D+D LY D+++ ++ F
 S:  38 LKMLSVIIPARNEG-RQIGRLLDSINIQTYKKLEVLVVDDGSTDNTA--EIVRSFGYRVIKNELNKGWVGKSSACWKGANQANGEYLLFLDADTELYKPDSLETIVNHF 143
>gi|16803120|ref|NP_464605.1| hypothetical protein lmo1080 [Listeria monocytogenes EGD-e] >gi|47094938|ref|ZP_00232551.1| minor teichoic acids biosynthesis protein GgaB [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|153184740|ref|ZP_01935467.1| hypothetical protein LMOG_01380 [Listeria monocytogenes J0161] >gi|16410482|emb|CAC99158.1| lmo1080 [Listeria monocytogenes] >gi|47016556|gb|EAL07476.1| minor teichoic acids biosynthesis protein GgaB [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|126942711|gb|EBA20448.1| hypothetical protein LMOG_01380 [Listeria monocytogenes J0161] (623 aa)
Score = 132, Expect = 5.3e-06, Identities = 54/188 (28%), Positives = 98/188 (52%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNK--NFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFI----MFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNI-FEDVYF 190
      K+SV++P NT L+ +K L+ S++ QT   +E+ F+DD ST  +  +     V+ I N+  + R+  +A GEYI ++D DD ++ + + + +F K N+D +  +  W + KQ  FS++N  E +  +  +P  + +    +K+EFL++N I+ D  + +EDVYF
 S:  20 KISVVVPTYNTELEGLKNLMASIDKQTMNPDEYELVFVDDGSTTDTYERLQEFAETRPNMTVKQIENSGWGSRPRNIATKMAKGEYILYLDHDDTVFPETFERVY-NFGKENNLDVVSGKEVRTNGWSWGWKQ---FSENNPHAEEMGIECL----LPMTPHKF-------YKREFLLENDITFDDGARVLWEDVYF 201
>gi|152977609|ref|YP_001377126.1| glycosyl transferase family protein [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] >gi|152026361|gb|ABS24131.1| glycosyl transferase family 2 [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] (326 aa)
Score = 132, Expect = 5.3e-06, Identities = 37/104 (35%), Positives = 60/104 (57%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFY 107
      VSV+IP N  K+I++ + S+ NQT +N E+ +DD S + P + +L K+ +    N GV  R+ G+ ANGEY+ F+DSDD +  I+ ++S +
 S:   8 VSVVIPLYNAE-KYIEETMQSILNQTYQNIEIIVVDDGSKDQSPTIVKELQRKHPEKVRYIHQKNQGVSVARNTGIEHANGEYVAFLDSDDLWHPSKIEKQVQSMH 112
>gi|167767621|ref|ZP_02439674.1| hypothetical protein CLOSS21_02154 [Clostridium sp. SS2/1] >gi|167710638|gb|EDS21217.1| hypothetical protein CLOSS21_02154 [Clostridium sp. SS2/1] (322 aa)
Score = 132, Expect = 5.5e-06, Identities = 62/220 (28%), Positives = 108/220 (49%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN--NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQIN-----LFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNN--YQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKA--LLTSKKLYFYNRLNVESSLN 221
      KKVS++IP    I + + SL  T +N ++ I+D S + + +   + Y VQ I N N GV  R++G+ A+G Y+ FVDSDD++ D ++ ++ +  Y + + +M  +V  ++ N     H Q D  +K ++  MP + N  Q W  F+ + + +N I  +++ I ED F L +  K +   +K L Y R N S ++
 S:   5 KKVSIVIPVYKAA-DTITRCVESLERNTYENLQIILIEDCSGDQTINVCKKLASMYDNVQCIENDENHGVSYTRNHGLDYADGNYLMFVDSDDYVEADYVEMMISAI-SYVDDERVMPVCGYVNHDEKKNGRTDIFLPSHEQED---LKKSIQ--IMPELYENRMLQIIWNKIFRLDVIKQNHIRFKEEMFIGEDFRFLLEYMKAAKISGFFFVNKALCHYMRDNENSLMS 228
>gi|194244998|gb|ACF35268.1| putative glycosyltransferase [Streptococcus parasanguinis] (582 aa)
Score = 132, Expect = 5.6e-06, Identities = 38/103 (36%), Positives = 61/103 (59%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINK--NGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSF 106
      +S+I+P N  K++K+ + SL QT KNFE+ I+D ST N + +  K N Q +   N G  R+ G+T A+G+YI FVDSDD++  +++L ++ 
 S:  293 ISIIVPVYNVE-KYLKRCLDSLLRQTYKNFEIILINDGSTDNSSIICEEYAKIDNRIQILHQ--TNAGPSAARNAGITYASGKYITFVDSDDFVEEFYLEHLYRAL 395
>gi|170690269|ref|ZP_02881436.1| glycosyl transferase family 2 [Burkholderia graminis C4D1M] >gi|170144704|gb|EDT12865.1| glycosyl transferase family 2 [Burkholderia graminis C4D1M] (319 aa)
Score = 132, Expect = 5.6e-06, Identities = 37/118 (31%), Positives = 63/118 (53%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN-----PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE 118
      M  S+I+P N  ++ + + S+ Q+ +FE+ +DD ST+   Q Y D +  ++YV  PN G  R+ G +L G Y++++DSDD + D +  + F  + ID +MFE
 S:   1 MPAFSIIVPAYNVE-HYLDEALASVAAQSFTDFELILVDDGSTDGTAAIAQRYCD--SDPRFRYVYQ-PNR-GQSAARNLGTSLTTGTYVYYMDSDDLIDTDTLSVCHREFSNPE-IDAVMFE 117
>gi|151572327|gb|EDN37981.1| glycosyltransferase [Francisella tularensis subsp. novicida GA99-3548] (335 aa)
Score = 132, Expect = 5.6e-06, Identities = 36/106 (33%), Positives = 61/106 (57%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKY 109
      +S+IIP NT +++ + + S+ NQT KN E+ I+D ST+ P +   +K+  + N N+ G  R+ + +A G+Y+ F+DSDDW+ +D I L  + Y
 S:  10 ISIIIPIYNTQ-QYLSRCLESVINQTYKNLEIILINDGSTDNSPSICQKYKSKDNRIVLLNQQNS-GQALARNSALDMAKGDYVAFIDSDDWISLDYIQALYNHVFSY 115
>gi|12004287|gb|AAG43984.1|AF215659_12 glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] >gi|85682804|gb|ABC73388.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] (270 aa)
Score = 132, Expect = 5.6e-06, Identities = 57/211 (27%), Positives = 106/211 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ I+D S + +  ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L +DA +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++   ++K +  H +  W CFKK+ ++K+ KI  ++++ EDV F I+ + +K +  +Y Y
 S:   1 MPQLSIIIPLFNS-CDFILRALQSCINQTLKDIEILIINDKSKDNSLNMVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNLGVLHSSSDFIIFLDSDDFLTLDACEIAFKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEVFNQKEFLEFLSKQR----HFCWSV-WTKCFKKDIILKSFEKIKIDERLSYGEDVLFCYIYFMFCEKIAVFKTCIYHY 208
>gi|167404123|ref|ZP_02308931.1| hypothetical protein LmonocytFSL_08528 [Listeria monocytogenes FSL J2-003] (110 aa)
Score = 132, Expect = 5.7e-06, Identities = 37/105 (35%), Positives = 59/105 (56%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYK 108
      VSVIIP N  K++K+ + S+ QT N EV ++D +T N  I I+ N +Y +  N G  R++G+ +A G+YI VDSDD++ + ++ L + K
 S:   5 VSVIIPVYNVE-KYVKRCLDSVLEQTYHNLEVIVVNDGATDNSAKVIKSISDNRIRYFEK--ENGGQATARNFGLDVATGDYIVMVDSDDYISKNLVETCLDTVQK 107
>gi|116872476|ref|YP_849257.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] >gi|116741354|emb|CAK20478.1| unnamed protein product [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] (783 aa)
Score = 132, Expect = 5.7e-06, Identities = 40/108 (37%), Positives = 63/108 (58%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQ 110
      K+SVI+P N + +I + I SL +QT K E+ +DD S++  + ID  ++  V  PN G G R+ G+++A G+YI FVDSDD L  A++ + ++ K Q
 S:  15 KISVIVPVYNV-ISYIDETINSLLSQTLKEIEIILVDDGSSDGSFERIIDYGERHDNICVAKEPN-AGPGMARNNGLSIAKGKYISFVDSDDILPERALEIMYEAAEKEQ 122
>gi|150003116|ref|YP_001297860.1| glycosyl transferase family protein [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] >gi|149931540|gb|ABR38238.1| glycosyltransferase family 2 [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] (329 aa)
Score = 132, Expect = 5.7e-06, Identities = 35/89 (39%), Positives = 51/89 (57%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP-----QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSD 91
      + S IIP N P + + +L+ SL QTNKNFEV ++D S+ P    Y D ++  Y    +N G G+ R+YG  +GEY+ +DSD
 S:   2 RYSFIIPVYNRPEE-VDELLNSLTRQTNKNFEVLIVEDGSSVPCKEVVDNYADRLDICYY-----FKSNSGPGQTRNYGAERGHGEYLIILDSD 89
>gi|121310072|dbj|BAF44337.1| beta-galactose transferase [Streptococcus oralis] >gi|146272417|dbj|BAF58170.1| galactosyltransferase [Streptococcus oralis] (321 aa)
Score = 132, Expect = 5.7e-06, Identities = 36/101 (35%), Positives = 59/101 (58%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN-NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLK 104
      +SVI+P N  ++++ + SL NQT K+FEV +DD ST+  +   + Y +V   N G+  R+YGVT A G++I F+D DD+  A++ L++
 S:   2 ISVIVPIYNVE-EYLRYAMESLVNQTYKDFEVILVDDGSTDNSGELCDQYASEYDWVSAYHKVNGGLSDARNYGVTKAKGDWIVFLDPDDYFEPCALELLME 102
>gi|15903266|ref|NP_358816.1| galactosyl transferase paralog [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116516760|ref|YP_816666.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|148993077|ref|ZP_01822671.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|149011599|ref|ZP_01832795.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|149013236|ref|ZP_01834022.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|149019318|ref|ZP_01834680.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|168489527|ref|ZP_02713726.1| glycosyl transferase, group 2 [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|15458859|gb|AAL00027.1| Galactosyl transferase paralog [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116077336|gb|ABJ55056.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|147762987|gb|EDK69932.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|147764030|gb|EDK70962.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|147928278|gb|EDK79295.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|147931188|gb|EDK82167.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|183571974|gb|EDT92502.1| glycosyl transferase, group 2 [Streptococcus pneumoniae SP195] (328 aa)
Score = 132, Expect = 5.8e-06, Identities = 65/237 (27%), Positives = 111/237 (46%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVC----FKKEFLVKNKI-----------------SHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNY 240
      +SVI+P N  +++++ I S+ QT +N E+ +DD +T+  + D I +  +    N G+ + R+ G+ A+G+Y+ F+DSDD+++ +  +++S Y+           L +    V N   + P  N Q D+ VC  F KE+L+ KI         S P + I+ED Y+   L KK ++ +K Y+Y  +  S+ T Y  DL I  K Y
 S:   6 ISVIVPVYNVA-QYLEKSIASIQKQTYQNLEIILVDDGATDESGRLCDSIAEQDDRVSVLHKKNEGLSQARNDGMKQAHGDYLIFIDSDDYIHPE----MIQSLYE--------------------QLVQEDADVSSCGVMNVYANDESPQSAN--QDDYFVCDSQTFLKEYLIGEKIPGTICNKLIKRQIATDLSFPKGL-IYEDAYYHFDLIKLAKKYVVNTKPYYYY--FHRGDSITTKPYAEKDLAYIDIYQKFY 234
>gi|40037132|gb|AAR37385.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] >gi|167412415|gb|ABZ79867.1| unknown [Campylobacter jejuni] (269 aa)
Score = 132, Expect = 5.9e-06, Identities = 58/211 (27%), Positives = 108/211 (51%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFID----DNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSK-MPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ ID  DNS N + ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L +DA +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++  + ++K +  W   + W CF+K+ ++K+ KI  ++++ EDV F ++ + +K +  +Y Y
 S:   1 MPQLSIIIPLFNS-CDFISRALQSCINQTLKDIEILIIDNKSKDNSLN--MVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNLGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTLDACEITFKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEVFNQKEFLDFLSKQRHFCW------SVWAKCFRKDIILKSFEKIKIDERLSYGEDVLFCYVYFMFCEKIAVFKTCIYHY 208
>gi|113475084|ref|YP_721145.1| glycosyl transferase, group 1 [Trichodesmium erythraeum IMS101] >gi|110166132|gb|ABG50672.1| glycosyl transferase, group 1 [Trichodesmium erythraeum IMS101] (1991 aa)
Score = 132, Expect = 5.9e-06, Identities = 34/115 (29%), Positives = 61/115 (53%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI---PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFI 115
      + K+SV++P + PLK++ Q I+S+ NQ +N+E  DD S+NP++  L +    +   N +  +  LA G+++ F+D+DD L DA+ +   +  IDF+
 S:  993 LPKISVVMPVYDPPLKFLHQGISSVLNQVYQNWEFCIADDCSSNPKIREILTERAKTDSRIKLTFRSENGNISAATNSAAELATGDFLLFLDNDDELTPDALGEVALYISQNSEIDFL 1110
>gi|84489040|ref|YP_447272.1| glycosyltransferase [Methanosphaera stadtmanae DSM 3091] >gi|84372359|gb|ABC56629.1| predicted glycosyltransferase [Methanosphaera stadtmanae DSM 3091] (888 aa)
Score = 132, Expect = 5.9e-06, Identities = 71/245 (28%), Positives = 120/245 (48%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV-YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMF----EYEWVFDKKQINLFSKH-NQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKAND---LVSIIFKNKNYLLENKLFN 248
      VS+IIP N  K++  I+S+ NQ+ K+ EV +DD ST+ + +   + ++   N G G R+ G+ A GEY+ F+D+DDW+ ++++ L K   N D ++F   Y  + +K+I  S   +D    NK +  N+Y    K +FL KN I  + V +FEDV F + K + K  ++  +FY+ + ++S   + +  L I + K +L +NKL N
 S:   6 VSIIIPIYNKE-KYLNNCISSIKNQSLKDIEVICVDDGSTDDSLSTLKSYTSDDSRFKIIKQENRGPGLARNVGLENATGEYVLFLDADDWIESESLEQLYKQATS-NNSDLVLFNSIEHYPDNYLRKRIYAVSNDIKNYDNFTFNCLYNKRLV---MNSYFIVCTKLHKLDFLRKNNIKFQEDV-LFEDVLFHI--KTMIKANNISYNPQFFYHYVRTDNSRQNTSIQTSKSFVLFDIFNEVKTFLKKNKLMN 251
>gi|49478996|ref|YP_039416.1| beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|49330552|gb|AAT61198.1| beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] (326 aa)
Score = 131, Expect = 6.1e-06, Identities = 40/105 (38%), Positives = 60/105 (57%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYK 108
      VSVI+P N  K+I++ + S+ NQT KN E+ +DD S +  I +L K  Q  + N GV  R+ G+ A+GEYI F+DSDD +  I+ ++S +K
 S:   8 VSVIVPLYNAE-KYIEETLESILNQTYKNIEIVIVDDGSKDQSSSIVKNLKKKYPEQIKYILQENQGVSVARNTGIENASGEYISFLDSDDLWHPTKIEKQIESMHK 113
>gi|171742199|ref|ZP_02918006.1| hypothetical protein BIFDEN_01305 [Bifidobacterium dentium ATCC 27678] >gi|171277813|gb|EDT45474.1| hypothetical protein BIFDEN_01305 [Bifidobacterium dentium ATCC 27678] (342 aa)
Score = 131, Expect = 6.1e-06, Identities = 36/122 (29%), Positives = 64/122 (52%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNI-GVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWV 122
      + VS+I+P +N  ++  + SL +Q   ++ +DD ST+  +    Q ++ I   GV + R+ G+ A GEY+ FVDSDD L VDA+  L+ +++ + D ++ Y+ V
 S:  10 LPSVSIIVPVRNAK-NYLDACVDSLRSQIYPKLDIILVDDGSTDGSSELCDAAAERDQRIRVIHQTCKGVSEARNAGLDTATGEYVLFVDSDDQLRVDAVMGALRCAHEH-SADMVVCGYDVV 130
>gi|91205521|ref|YP_537876.1| glycosyltransferase [Rickettsia bellii RML369-C] >gi|157827237|ref|YP_001496301.1| glycosyltransferase [Rickettsia bellii OSU 85-389] >gi|119368444|sp|Q1RIM7|Y706_RICBR Uncharacterized glycosyltransferase RBE_0706 >gi|91069065|gb|ABE04787.1| Glycosyltransferase [Rickettsia bellii RML369-C] >gi|157802541|gb|ABV79264.1| Glycosyltransferase [Rickettsia bellii OSU 85-389] (690 aa)
Score = 131, Expect = 6.2e-06, Identities = 42/118 (35%), Positives = 61/118 (51%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYE 120
      KVSVIIP N + W Q I S+ NQT++NFEV I+D ST   +  K  +    N G  R+ G+ ++G+YI F+DSDD + + ++ LK F + N F  Y+
 S:  292 KVSVIIPVYNR-INWTIQSIESVLNQTHENFEVIVINDGSTEDISELIKFCKKDKRIQYFHKKNEGPASARNLGIKKSSGKYIAFLDSDDLFFHNKLELQLK-FMEENNFIFSHTSYQ 407
>gi|68644436|emb|CAI34520.1| putative glycosyl transferase [Streptococcus pneumoniae] (331 aa)
Score = 131, Expect = 6.2e-06, Identities = 36/106 (33%), Positives = 60/106 (56%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKY 109
      +SV++P N  ++++ + S+ QT KN E+ ++D S + + I   NK+  V  PN G+  R++GV + GE+I FVDSDD++ D ++YL   KY
 S:  13 ISVVLPVYNVE-NYLEKCLNSVVRQTYKNIEIIIVNDGSLDSSIDICNKYANKDSRIKVFTKPNG-GLSDARNFGVKKSMGEFITFVDSDDYVTDDYVEYLYSLVKKY 118
>gi|67157650|ref|ZP_00418845.1| Glycosyl transferase, family 2 [Azotobacter vinelandii AvOP] >gi|67085232|gb|EAM04707.1| Glycosyl transferase, family 2 [Azotobacter vinelandii AvOP] (340 aa)
Score = 131, Expect = 6.2e-06, Identities = 31/90 (34%), Positives = 51/90 (56%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDD 92
      +V+V IP N  ++I  + S+ QT +FE+ +DD ST+ + +  ++  V+ P N+G+  R+ G+ LA GEYI +DSDD
 S:   6 RVTVFIPVHNRQ-RYIATAVDSILAQTFGDFELLVVDDGSTDATLEVLSHYRDPRLRVECNPRNLGLPGTRNRGLELARGEYIALLDSDD 94
>gi|68643479|emb|CAI33719.1| putative glycosyl transferase [Streptococcus pneumoniae] (342 aa)
Score = 131, Expect = 6.3e-06, Identities = 52/220 (23%), Positives = 108/220 (49%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNF-EVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKH----NQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTY 223
      +S+IIP N   I+ + + +N++  + E+ +++ ST+  I     ++ + ++ G  R+ G+ + G+++ F+D+DD+L+  +D ++++   N D ++ YE   K+I LFS+   + D IV++  +K    Y T W  F K + + +   + + ED F L + +L   LTS+ LY Y+ ++ S++ T+
 S:   8 ISIIIPLHNGEDTIIRAVKSVINSRLYGDLIEIIIVENGSTDQSFKISQKLATENSNIRVLKSDKGTSFARNVGIEKSKGKWLIFLDADDYLFESDLDVIVENLIT-NNTDLCVYNYEKGL--KKIELFSEEVELIDDLDSFIVQSLSEPTK-------YMTVWGKAFNKNLIDEYGLKFNTNLRVSEDSDFYLRFLLLIHSLTLTSQTLYHYS-IDSPSTMRTF 221
>gi|167217277|ref|ZP_02286913.1| hypothetical protein LmonocFSL_08788 [Listeria monocytogenes FSL J1-175] (193 aa)
Score = 131, Expect = 6.3e-06, Identities = 39/114 (34%), Positives = 64/114 (56%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMF 117
      VSVIIP N  +++K+ + S+ QT N EV ++D +T N  I I+ N +Y +  N G  R++G+ +A G+YI VDSDD++ + ++ L + K N D ++F
 S:   5 VSVIIPVYNVE-EYVKRCLDSVLEQTYHNLEVIVVNDGATDNSAKVIKSISDNRIRYFEK--ENGGQATARNFGLDVATGDYIVMVDSDDYISKNLVEICLDTVQK-TNADLVLF 115
>gi|68644212|emb|CAI34329.1| putative glycosyl transferase [Streptococcus pneumoniae] (331 aa)
Score = 131, Expect = 6.4e-06, Identities = 36/106 (33%), Positives = 60/106 (56%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKY 109
      +SV++P N  ++++ + S+ QT KN E+ ++D S + + I   NK+  V  PN G+  R++GV + GE+I FVDSDD++ D ++YL   KY
 S:  13 ISVVLPVYNVE-NYLEKCLNSVVRQTYKNIEIIIVNDGSLDSSIDICNKYANKDSRIKVFTKPNG-GLSDARNFGVKKSMGEFITFVDSDDYVTDDYVEYLYSLVKKY 118
>gi|182684719|ref|YP_001836466.1| glycosyl transferase family protein [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|182630053|gb|ACB91001.1| glycosyl transferase, family 2/glycosyl transferase family 8 [Streptococcus pneumoniae CGSP14] (696 aa)
Score = 131, Expect = 6.7e-06, Identities = 33/108 (30%), Positives = 61/108 (56%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQ 110
      K++VI+P N  ++++ + S+ QT KN E+ ++D ST+  I  ++ ++ +   N G+  R+ G+  +G Y+ FVDSDDW+ +D ++ L K  +YQ
 S:   6 KITVIVPVYNVE-NYLRKCLDSIITQTYKNIEIVVVNDGSTDASGEICKEFSEMDHRILYIEQENAGLSAARNTGLNNMSGNYVTFVDSDDWIELDYVETLYKEITEYQ 113
>gi|75907071|ref|YP_321367.1| glycosyl transferase family protein [Anabaena variabilis ATCC 29413] >gi|75700796|gb|ABA20472.1| Glycosyl transferase, family 2 [Anabaena variabilis ATCC 29413] (330 aa)
Score = 131, Expect = 6.9e-06, Identities = 39/109 (35%), Positives = 60/109 (55%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKY 109
      M +SVIIP N L IK+ I S+ NQT ++E+ I+D ST+  I  K+  + N N G+  R+ G+ A GE+I F+D+DD  VD ++ LK+ ++
 S:   4 MALISVIIPAYNAELT-IKKTIESVQNQTFTDWEIIVINDGSTDKTPEIIQSIKDERLKIFNYKNG-GLPVARNRGILHATGEFIAFLDADDLWTVDKLERQLKALQQH 110
>gi|148989484|ref|ZP_01820843.1| glycosyl transferase, family 2 [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|148997582|ref|ZP_01825187.1| glycosyl transferase, family 2 [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|168575825|ref|ZP_02721740.1| glycosyl transferase, family 2 [Streptococcus pneumoniae MLV-016] >gi|147756637|gb|EDK63678.1| glycosyl transferase, family 2 [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|147925027|gb|EDK76108.1| glycosyl transferase, family 2 [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|183578301|gb|EDT98829.1| glycosyl transferase, family 2 [Streptococcus pneumoniae MLV-016] (328 aa)
Score = 131, Expect = 7.1e-06, Identities = 65/237 (27%), Positives = 111/237 (46%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVC----FKKEFLVKNKI-----------------SHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNY 240
      +SVI+P N  +++++ I S+ QT +N E+ +DD +T+  + D I +  +    N G+ + R+ G+ A+G+Y+ F+DSDD+++ +  +++S Y+           L +    V N   + P  N Q D+ VC  F KE+L+ KI         S P + I+ED Y+   L KK ++ +K Y+Y  +  S+ T Y  DL I  K Y
 S:   6 ISVIVPVYNVA-QYLEKSIASIQKQTYQNLEIILVDDGATDESGRLCDSIAEQDDRVSVLHKKNEGLSQARNDGMKQAHGDYLIFIDSDDYIHPE----MIQSLYE--------------------QLVQEDADVSSCGVMNVYANDESPQSAN--QDDYFVCDSQTFLKEYLIGEKIPGTICNKLIKRQIATALSFPKGL-IYEDAYYHFDLIKLAKKYVVNTKPYYYY--FHRGDSITTKPYAKKDLAYIDIYQKFY 234
>gi|41323928|gb|AAS00037.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] (297 aa)
Score = 131, Expect = 7.1e-06, Identities = 58/211 (27%), Positives = 108/211 (51%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFID----DNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ ID  DNS N + ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L +DA +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++  + ++K +  H +  W CF+K+ ++K+ KI  ++++ EDV F ++ + +K +  +Y Y
 S:  29 MPQLSIIIPLFNS-CDFISRALQSCINQTLKDIEILIIDNKSKDNSLN--MVLEFAKKDPRITIFQNEENLGTFASRNLGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTLDACEITFKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEVFNQKEFLDFLSKQR----HFCWSV-WAKCFRKDIILKSFEKIKIDERLSYGEDVLFCYVYFMFCEKIAVFKTCIYHY 236
>gi|160888054|ref|ZP_02069057.1| hypothetical protein BACUNI_00462 [Bacteroides uniformis ATCC 8492] >gi|156862553|gb|EDO55984.1| hypothetical protein BACUNI_00462 [Bacteroides uniformis ATCC 8492] (329 aa)
Score = 131, Expect = 7.2e-06, Identities = 35/89 (39%), Positives = 57/89 (64%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP-----QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSD 91
      + SVIIP N P + + +L+ SL Q+ K+FEV ++D S+ P   + Y +L++ + Y  + PN+ G G+ R+YGV + GEY+ +DSD
 S:   2 RYSVIIPVYNRPDE-VDELLQSLTQQSFKDFEVIVVEDGSSIPCKPVTEKYQELLDVHYY----DKPNS-GPGQTRNYGVERSKGEYLIILDSD 89
>gi|12006007|gb|AAG44714.1|AF267127_11 beta(1,4)galactosyltransferase EpsJ [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus] (327 aa)
Score = 131, Expect = 7.2e-06, Identities = 58/211 (27%), Positives = 105/211 (49%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINK-NGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQF---DEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYK--KALLTSKKLYFYNR 213
      K+S+I+P   +++K + S+ NQT +FE+ +DD S + P++ +  K N + V   N G+  R+ G+ +A GEYI F+DSDD+L + +++ S K + D ++  +V+   L K N +  D    +N S + +F    W  +K+   N +S+P+  + ED Y  +KV K + + S +Y+Y +
 S:   2 KLSIIVPVYKVE-EYLKDCVNSILNQTFHDFELILVDDGSPDSCPKICDEYSQKFNNVKVVHK--QNGGLSSARNAGMKVATGEYISFIDSDDYLASNMYEHVF-SIMKKECADIVVVGRCYVYPNGSKKLREKQNVYEVMDGPKATAIMNTSLLGYFD---AAAWDKVYKRSLF--NDVSYPEG-KLSEDWY--TTYKVFAKANRIVYDSTPMYYYRQ 208
>gi|84683738|ref|ZP_01011641.1| capsule polysaccharide modification protein LipA [Rhodobacterales bacterium HTCC2654] >gi|84668481|gb|EAQ14948.1| capsule polysaccharide modification protein LipA [Rhodobacterales bacterium HTCC2654] (1255 aa)
Score = 131, Expect = 7.2e-06, Identities = 32/92 (34%), Positives = 50/92 (54%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDD-NSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN-NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWL 94
      KVSVIIP    +I+ I S+ QT + E+ ++D  N Q ID + K  +  + + N+G G R+ + A G++IWF+D DDW+
 S:  390 KVSVIIPVHGVE-AYIEDCIASVQAQTLREIEILPVNDVTPDNAQAIIDRLAKADPRIKPIVLDENVGQGFARNIAIDQAKGDFIWFIDGDDWM 482
>gi|139437024|ref|ZP_01771184.1| Hypothetical protein COLAER_00158 [Collinsella aerofaciens ATCC 25986] >gi|133776671|gb|EBA40491.1| Hypothetical protein COLAER_00158 [Collinsella aerofaciens ATCC 25986] (335 aa)
Score = 131, Expect = 7.3e-06, Identities = 34/89 (38%), Positives = 53/89 (59%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDD 92
      +S+++P N+ + I++ + SL +QT + E+ IDD ST+ +   L +K+  V   N G G R+YG+ LA GE+I FVDSDD
 S:   6 LSIVVPIYNSS-ETIEECVASLVSQTINDLEILLIDDGSTDDSLEKCKKLASKDNRIRVFT-KENAGQGIARNYGLDLATGEFIAFVDSDD 94
>gi|153808252|ref|ZP_01960920.1| hypothetical protein BACCAC_02540 [Bacteroides caccae ATCC 43185] >gi|149129155|gb|EDM20371.1| hypothetical protein BACCAC_02540 [Bacteroides caccae ATCC 43185] (341 aa)
Score = 131, Expect = 7.4e-06, Identities = 56/216 (25%), Positives = 104/216 (48%)
 Q:   3 KVSVIIP-FKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFY-KYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVES 218
      KVS+I+P +K+ P +++ I S+ NQ  ++E+ +DD S +  ++   K+  V + N+ GV  R+ G+ A GEYI FVDSDD + D   L SF+  +N D + Y+ V + K++   + D++ V+  +    + + + W  FK++ ++++ I   ++ ED F L + + +     Y Y +  ES
 S:   2 KVSIIVPVYKSEP--FLEDCINSIINQIFTDWELILVDDGSPDFCGRICDSFAVKDSRIKVLHQKNS-GVSVARNRGIYQAKGEYICFVDSDDLIEPD----FLNSFWIGEENADLYLQGYKIVNEDKEVQNIISFSGMDQLSVREWKSVYIFAEEKHIFNSPWARLFKRQIIIEHHIQFDSSLSFGEDHVFSLQFLLYVQTLSFIQNSGYLYVKRKQES 214
>gi|196181830|gb|EDX76817.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Microcoleus chthonoplastes PCC 7420] (324 aa)
Score = 131, Expect = 7.6e-06, Identities = 43/127 (33%), Positives = 66/127 (51%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQ 127
      M +SVIIP N  K IK+ I S+ NQT +FEV I+D ST+ + +  K+  V + P+ GV  R+ G+ A GEYI F+D+DD  D ++ LK+ +      +W+ + +Q
 S:   1 MPIISVIIPAYNAE-KTIKETIESVLNQTVTDFEVLVINDGSTDGTLNVIDGIKDERLRVFSYPH-AGVALTRNRGLVHAVGEYISFLDADDLWTPDKLEAQLKALQENPQAAVAYSWTDWIDELRQ 125
>gi|77411079|ref|ZP_00787433.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|77162902|gb|EAO73859.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Streptococcus agalactiae CJB111] (295 aa)
Score = 131, Expect = 7.6e-06, Identities = 68/232 (29%), Positives = 117/232 (50%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGE--YIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQI---NLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNN--YQTDWRVCFKKEFLVKNKISHP-DKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYN-RLNVESSLNTYKYKANDLVSI 233
      K VSVIIP N  +++ + ++ QT + FE+ IDD ST+  I  L ++  V +I N G K R++G+  + E ++ FVDSDDW+ + ++ LL  KY N D ++ Y  + + I  + K  +EI + +++ ++ W N+ +  W  +++E  + I+ P DKV FED  ++ + KK +L +  Y Y R N  +   +A DL+ I
 S:   8 KLVSVIIPVYNAA-PYLEGCVNTILGQTYQVFEILLIDDGSTDTSASICDQLSLRDNRIRVFHIENG-GASKARNFGLARISSESQFVTFVDSDDWVKENYLEVLLAQQEKY-NADIVISNYYIYRETEDIFGYYITDKDFVIEEISAQTAIDR-QVHWHLNSSVFIVIWGKLYRRELF--DTITFPIDKV--FEDELVSVLLFIKSKKTILVNGSYYGYRIRPNSIMTSAFSSKRAEDLIYI 242
>gi|168137505|ref|ZP_02580734.1| Beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase [Bacillus cereus B4264] (326 aa)
Score = 131, Expect = 7.8e-06, Identities = 39/105 (37%), Positives = 60/105 (57%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYK 108
      VSV+IP NT K+I++ + S+ +QT KN E+ +DD S + P + +L K  Q    N GV  R+ G+ A+GEY+ F+DSDD +  I+ ++S K
 S:   8 VSVVIPLYNTE-KYIEETMQSILDQTYKNIEIVIVDDGSKDQSPSIVKNLAEKYPRQVKYVHQKNQGVSVARNTGIENASGEYVAFLDSDDLWHPTKIEKQIESMNK 113
>gi|119485683|ref|ZP_01619958.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Lyngbya sp. PCC 8106] >gi|119457008|gb|EAW38135.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Lyngbya sp. PCC 8106] (2105 aa)
Score = 131, Expect = 7.8e-06, Identities = 31/99 (31%), Positives = 58/99 (58%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQ----YVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAI 99
      + K+SV++P N P++++++ I S+ NQ  N+E+  DD S++P++ + +NK  +   V  P N + + +  LA GE+I +D DD L +A+
 S:  855 LAKISVVMPVYNPPIEFLEKAINSVINQVYSNWELCIADDCSSDPEI-AEFLNKFAEEDERIKVIFRPENGNISRATNSAAVLATGEFILLLDHDDELTPNAL 956
>gi|76787068|ref|YP_330096.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Streptococcus agalactiae A909] >gi|76562125|gb|ABA44709.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Streptococcus agalactiae A909] (291 aa)
Score = 131, Expect = 7.8e-06, Identities = 68/232 (29%), Positives = 117/232 (50%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGE--YIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQI---NLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNN--YQTDWRVCFKKEFLVKNKISHP-DKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYN-RLNVESSLNTYKYKANDLVSI 233
      K VSVIIP N  +++ + ++ QT + FE+ IDD ST+  I  L ++  V +I N G K R++G+  + E ++ FVDSDDW+ + ++ LL  KY N D ++ Y  + + I  + K  +EI + +++ ++ W N+ +  W  +++E  + I+ P DKV FED  ++ + KK +L +  Y Y R N  +   +A DL+ I
 S:   4 KLVSVIIPVYNAA-PYLEGCVNTILGQTYQVFEILLIDDGSTDTSASICDQLSLRDNRIRVFHIENG-GASKARNFGLARISSESQFVTFVDSDDWVKENYLEVLLAQQEKY-NADIVISNYYIYRETEDIFGYYITDKDFVIEEISAQTAIDR-QVHWHLNSSVFIVIWGKLYRRELF--DTITFPIDKV--FEDELVSVLLFIKSKKTILVNGSYYGYRIRPNSIMTSAFSSKRAEDLIYI 238
>gi|160945700|ref|ZP_02092926.1| hypothetical protein FAEPRAM212_03232 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] >gi|158443431|gb|EDP20436.1| hypothetical protein FAEPRAM212_03232 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] (821 aa)
Score = 130, Expect = 8.2e-06, Identities = 34/112 (30%), Positives = 62/112 (55%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFID---DNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFI 115
      +S+++P NTP ++ +L+ S+ NQT +N+E+ +D  D   V    + +Y + + +N G+  + G LA G+YI +D DD L+ A+ Y+ ++ K Q DF+
 S:  285 ISIVVPLYNTPHDFLVELLDSVQNQTYRNWELCMVDAGQDADVGALVQERARTDSRIRY-RKLDSNEGIAGNTNQGFALATGDYIALLDHDDILHPCALWYVAEAIAK-QGADFV 397
>gi|99866980|gb|ABF67968.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] (270 aa)
Score = 130, Expect = 8.2e-06, Identities = 55/211 (26%), Positives = 106/211 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSK-MPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ I+D S + +  ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L DA +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++  + ++K +  W   + W CFKK+ ++K+ K+  ++++ EDV F ++ + +K +  +Y Y
 S:   1 MPQLSIIIPLFNS-CDFISRALQSCINQTLKDIEILIINDKSKDNSLNMVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNLGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTPDACEIAFKEMKK--GFDLLYFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEVFNQKEFLDFLSKQRHFCW------SVWAKCFKKDIILKSFEKVKIDERLSYGEDVLFCYVYFMFCEKIAVFKTCIYHY 208
>gi|167768638|ref|ZP_02440691.1| hypothetical protein CLOSS21_03197 [Clostridium sp. SS2/1] >gi|167710162|gb|EDS20741.1| hypothetical protein CLOSS21_03197 [Clostridium sp. SS2/1] (342 aa)
Score = 130, Expect = 8.4e-06, Identities = 50/221 (22%), Positives = 105/221 (47%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQ-VYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYK 224
      +S+I+P N  K++ + + S+ Q+ K++E+ +DD ST+  + D  K  +   +N G+  R+ G+ LA G+YI+++DSDD++ +A+ ++K+ K + +D + F Y  +    K  ++E +K NV  +    + W  ++++F+ + K+  + + + Y  +  L K L  +  +  L + S N Y+
 S:   7 LSIILPIYNVE-KYLDRCMKSILKQSFKDYEIILVDDGSTDSSPILCDKYGKQLNKVKVLHKSNGGLSSARNAGLELAKGKYIFWLDSDDYISEEALSSIVKTLNKSE-VDILKFNYRRQPNDIIRKSLLKPGLYNEEEIKKNVIPLALEHVGEFTMSAWSHIYRRKFIEEEKLRFISEREVGSEDYLFNLQAFLSAKTLCAIEDDLYNYDLRLGSLSNKYR 226
>gi|189424584|ref|YP_001951761.1| glycosyl transferase family 2 [Geobacter lovleyi SZ] >gi|189420843|gb|ACD95241.1| glycosyl transferase family 2 [Geobacter lovleyi SZ] (857 aa)
Score = 130, Expect = 8.5e-06, Identities = 35/96 (36%), Positives = 55/96 (57%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--------YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAI 99
      +SV++P NTPL+++K+ I S+ Q K +E+ +DD ST+ ++     DL K ++   NN +  + G LA GEYI +D DD L DA+
 S:  337 ISVVMPVYNTPLRYLKEAIDSVIAQVYKTWELCIVDDASTDSEIKGLLQEYERSDLRIKVVFR-----ENNGNISTATNSGFELAAGEYIALLDHDDLLTWDAL 435
Score = 96, Expect = 7.4e-02, Identities = 27/88 (30%), Positives = 47/88 (53%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSD 91
      VS+IIP K+ P  + L +   T N+EV ID+N+T+P V  +++  + V+ I +   + + GV A GEY+ +++D
 S:  595 VSIIIPTKDAPQHIGRCLESIYTRSTYPNYEVIVIDNNTTDP-VARHILDNTPAKLVKFI-DKFNYSRANNIGVQEAAGEYVILLNND 680
>gi|32265704|ref|NP_859736.1| glycosyl transferase [Helicobacter hepaticus ATCC 51449] >gi|32261752|gb|AAP76802.1| conserved hypothetical glycosyl transferase [Helicobacter hepaticus ATCC 51449] (376 aa)
Score = 130, Expect = 8.5e-06, Identities = 56/187 (29%), Positives = 93/187 (49%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDW---------LYVDAIDYLL----KSFYKYQ----NIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDW---RVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYF 190
      VSVIIP N  K++++ + S+ NQT + E+ ++D ST+  I +  ++ + V   N GV K R+ + LA G++++F+DSDD+     LY +A+     F Y+  N DF  Y + F     HN F E        + +YQ D+  R + ++FL+ + I HP   + V+F
 S:   8 VSVIIPIYNVE-KYLRECLDSVINQTLREIEIICVNDGSTDKSGSILESFAQSDKRIVAIHKANAGVAKARNEALNLARGKFVYFIDSDDFCPSHDTLFTLYTNAVANQALICGGCFSDYKNGVINTDFPSILYGYTF---------THNGFVE---------------YKDYQFDFGWTRFIYDRKFLIDSHIFHPHYTRYEDPVFF 190
>gi|68644162|emb|CAI34287.1| putative glycosyl transferase [Streptococcus pneumoniae] (331 aa)
Score = 130, Expect = 8.5e-06, Identities = 35/106 (33%), Positives = 60/106 (56%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKY 109
      +SV++P N  ++++ + S+ QT KN E+ ++D S + + I   NK+  V  PN G+  R++G+ + GE+I FVDSDD++ D ++YL   KY
 S:  13 ISVVLPVYNVE-NYLEKCLNSVVRQTYKNIEIIIVNDGSLDSSIDICNKYANKDSRIKVFTKPNG-GLSDARNFGIKKSMGEFITFVDSDDYVTDDYVEYLYSLVKKY 118
>gi|120555528|ref|YP_959879.1| glycosyl transferase family protein [Marinobacter aquaeolei VT8] >gi|120325377|gb|ABM19692.1| glycosyl transferase, family 2 [Marinobacter aquaeolei VT8] (328 aa)
Score = 130, Expect = 8.7e-06, Identities = 58/218 (26%), Positives = 96/218 (44%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKK-QINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKV----NIFEDVYFGLIWKVLYK-KALLTSKKLYFYNRLNVESSLN 221
      +S+IIP N  ++  + S+ Q+  EV IDD ST+ + +  +  Y   N G G R+ GV +A+ +YI+F DSDD L + I + K   Q D ++F E  D+ Q N +S + +  + N    + HN    C  ++ K + PD +  N ED  L + VL+  + L  +++F R  S++N
 S:   6 ISIIIPAYNVD-HYLGAALDSIKAQSELPDEVILIDDGSTDRTLEVARAYEFSVPYRVVPIENGGQGNARNIGVGMASSQYIYFFDSDDLLTENFISSIKKRIRDNQRPDIVLFSGESFNDRDYQGNRWSDYRRGFSGMYFNRAEFLDQAYSHNAL-----FCSPCLYVSKKSLWGPDGLAFGPNFLEDE--ALFYPVLFACDSFLVIDEVFFLRRNREGSTMN 221
>gi|63029671|gb|AAY27730.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni] (274 aa)
Score = 130, Expect = 8.7e-06, Identities = 57/211 (27%), Positives = 105/211 (49%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ IDD S + +  ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L +DA  LK  K  D + F+ +   KQ  F +  F++   ++K +  H +  W CF+K+ ++K+ KI  + ++ EDV F ++ + +K +  +Y Y
 S:   1 MPQLSIIIPLFNS-CDFISRALQSCINQTLKDIEILIIDDKSKDNSLNMVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNLGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTLDACKIALKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEFFNQKEFLEFLSKQR----HFCWSV-WAKCFRKDVILKSFEKIKIDECLSYGEDVLFCYVYFMFCEKIAVFKTCIYHY 208
>gi|160947071|ref|ZP_02094238.1| hypothetical protein PEPMIC_01002 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] >gi|158446205|gb|EDP23200.1| hypothetical protein PEPMIC_01002 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] (325 aa)
Score = 130, Expect = 8.9e-06, Identities = 59/233 (25%), Positives = 108/233 (46%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQF---DEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSI 233
      M K+SVI+P N  K++K+ + S++NQT +N E+ ++D +T N +    +N +    N G+  R++G+  G+Y+ F+DSDD++  ++ L K+ K ++ D +   V+  Q   +  F  E +K   K+P  N  + + K F V      I+ED ++    KK ++T+K Y+Y  + E+S+ T Y  ++ I
 S:   1 MDKISVIVPVYNVE-KYVKKCLDSISNQTYENIEIIIVNDGATDNSENICKEFVENENRAKLYTKENGGLSSARNHGMRFVTGKYVLFIDSDDYIAEGMVEELYKNI-KGEDADVSVCGVYNVYSDNQSPQCKEEIYFCCGKERFLKEYFIGEKIPGTICNKLISYEIASKISFPVG---------KIYEDAFYQFELVKYAKKYVVTTKPYYYY--FHRENSITTKPYTVKNMNCI 224
>gi|22086361|gb|AAM90648.1|AF400669_9 putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] (297 aa)
Score = 130, Expect = 9.3e-06, Identities = 58/211 (27%), Positives = 108/211 (51%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFID----DNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ ID  DNS N + ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L +DA +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++  + ++K +  H +  W CF+K+ ++K+ KI  ++++ EDV F ++ + +K +  +Y Y
 S:  29 MPQLSIIIPLFNS-CDFISRALQSCINQTLKDIEILIIDNKSKDNSLN--MVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNLGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTLDACEITFKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEVFNQKEFLDFLSKQR----HFCWSV-WAKCFRKDIILKSFEKIKIDERLSYGEDVLFCYVYFMFCEKIAVFKTCIYHY 236
>gi|166366894|ref|YP_001659167.1| glycosyl transferase family protein [Microcystis aeruginosa NIES-843] >gi|166089267|dbj|BAG03975.1| glycosyl transferase family 2 [Microcystis aeruginosa NIES-843] (308 aa)
Score = 130, Expect = 9.3e-06, Identities = 36/107 (33%), Positives = 55/107 (51%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQ 110
      VS+IIP NT  +I + I S  QT N E+ IDD ST+ + I   +  + +  N+GV  R+ + LA G ++ +DSDDW  + ++ LL+  K Q
 S:   7 VSIIIPAYNTE-SYIAKAIQSAQEQTLTNIEIIVIDDCSTDNTLAIAQSFNDPRIIIIHNSENLGVASTRNKAIKLAKGSWLALLDSDDWYEPNRLETLLEVAQKTQ 112
>gi|194244996|gb|ACF35266.1| putative glycosyltransferase [Streptococcus parasanguinis] (297 aa)
Score = 130, Expect = 9.6e-06, Identities = 33/94 (35%), Positives = 53/94 (56%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNI--GVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWL 94
      M+K+SVIIP N  K+++Q + S+ Q  N E+ ++D ST+  I  K   ++ +  I G+G R+ + L G+YI F+DSDDW+
 S:   6 MEKISVIIPAYNAE-KYLEQCVESVRTQIYNNIEIIIVNDGSTDRTAEIIERLKEKDSRIRTLHKRINEGIGATRNSALELVTGQYILFLDSDDWI 100
>gi|157147112|ref|YP_001454431.1| hypothetical protein CKO_02889 [Citrobacter koseri ATCC BAA-895] >gi|157084317|gb|ABV13995.1| hypothetical protein CKO_02889 [Citrobacter koseri ATCC BAA-895] (357 aa)
Score = 130, Expect = 9.7e-06, Identities = 63/231 (27%), Positives = 116/231 (50%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIP-------NNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQI--NLFSKHNQFDEIIVKNNVNKS-KMPWFHNNYQTD------------WRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFG--LIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSII 234
      VS+I+P N  ++++ + SL QT ++ E+ ++D ST+   D++ +  Y  +P    N G+ + R+ + A+GEYI+ +DSDD + D I+ +++  K+ ++D + F   F  I N+ S + Q   +N +NK+   F N+ T+      W  ++++   +  P   FED YF  L+ V  K  + +LYF+  N  S+ T  KA  ++I+
 S:   6 VSIILPVYNVS-AYLERCLDSLVAQTWRHLEIIAVNDGSTDNSR--DILAR----YQSRLPGMRIVDQENRGLAEARNAALASASGEYIYCLDSDDHIASDGIETIVREMEKH-HLDVLFFSTHLEFHLHHISNNMVSGYYQRP----RNLINKTFHAETFFNHCITERARTGHGYSVVVWGYTWRRKTYAHMRFKTP----FFEDEYFTTELLLSVPDAKVRCLADRLYFHTIRN--GSITTSSSKAKRALAIL 242
>gi|29376689|ref|NP_815843.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Enterococcus faecalis V583] >gi|29344153|gb|AAO81913.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Enterococcus faecalis V583] (1047 aa)
Score = 130, Expect = 1.0e-05, Identities = 40/143 (27%), Positives = 77/143 (53%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIP-----NNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDK-KQINLFSKHNQFDEIIVKNN 145
      K+SV +P N  KW+  ++SL NQ +N+E+  DD S P +I + +  + Q I    N + + + +++A G++I F+D+DD L  A+ ++K+   IDF+ + + + + ++ N F K +  E+I+ +N
 S:  555 KISVAVPVYNVEEKWLAACVSSLQNQYYENWELCLADDAS--PSEHIKPMLEKYKELDQRIKVIYREENGHISEATNSALSIATGDFIGFMDNDDELAPQALYEVVKALNTDPTIDFLYTDEDKITENGRRFNAFYKSDWNPELILNHN 701
>gi|153854427|ref|ZP_01995705.1| hypothetical protein DORLON_01700 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149752953|gb|EDM62884.1| hypothetical protein DORLON_01700 [Dorea longicatena DSM 13814] (605 aa)
Score = 130, Expect = 1.0e-05, Identities = 33/113 (29%), Positives = 65/113 (57%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQ----YVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFI 115
      K+S+++P NTP ++KQ+I S+ QT N+E+  + N +N +V  ++N G +   V ++P N G+ + + + +A GE++ +D DD L +A+ ++  K + D +
 S:  76 KISILVPVYNTPEVFLKQMIQSVRKQTYTNWELCIANANPSNQEVS-SILNVAGKKDNRIKVVDVPENEGIAQNTNRALEIATGEFVGLLDHDDLLEENALYEIVSCLNKDRKTDVL 191
>gi|153166417|ref|ZP_01927003.1| hypothetical protein LMHG_02104 [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|133727614|gb|EBA29312.1| hypothetical protein LMHG_02104 [Listeria monocytogenes FSL N1-017] (327 aa)
Score = 130, Expect = 1.0e-05, Identities = 39/114 (34%), Positives = 64/114 (56%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMF 117
      VSVIIP N  +++K+ + S+ QT N EV ++D +T N  I I+ N +Y +  N G  R++G+ +A G+YI VDSDD++ + ++ L + K N D ++F
 S:   5 VSVIIPVYNVE-EYVKRCLDSVLEQTYHNLEVIVVNDGATDNSAKVIKSISDNRIRYFEK--ENGGQATARNFGLDVATGDYIVMVDSDDYISKNLVEICLDTVQK-TNADLVLF 115
>gi|22537322|ref|NP_688173.1| glycosyl transferase CpsJ(V) [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|77412218|ref|ZP_00788537.1| glycosyl transferase CpsJ [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|13549136|gb|AAK29658.1|AF349539_12 CpsVJ [Streptococcus agalactiae] >gi|22534193|gb|AAN00046.1|AE014245_4 glycosyl transferase CpsJ(V) [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|77161725|gb|EAO72717.1| glycosyl transferase CpsJ [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|90576969|gb|ABD95560.1| CpsJ [Streptococcus agalactiae] >gi|90576988|gb|ABD95578.1| CpsJ [Streptococcus agalactiae] >gi|90577027|gb|ABD95615.1| CpsJ [Streptococcus agalactiae] >gi|90577035|gb|ABD95622.1| CpsJ [Streptococcus agalactiae] >gi|90577060|gb|ABD95646.1| CpsJ [Streptococcus agalactiae] >gi|90577082|gb|ABD95667.1| CpsJ [Streptococcus agalactiae] >gi|90577086|gb|ABD95670.1| CpsJ [Streptococcus agalactiae] (321 aa)
Score = 130, Expect = 1.0e-05, Identities = 40/111 (36%), Positives = 64/111 (57%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYV-DAIDYLLKSFYKYQN 111
      M KVS+IIP N  ++ + I S+ QT N E+ ++D ST N   D ++  +   NN G+  R+YG++ A G+YI+ +DSDD+LY DAI+ +++  KY +
 S:   1 MDKVSIIIPVYNVQ-SFLNECIESVLAQTYSNLEIILVNDGSTDNSGDICDYYSEIDGRIFVFHKNNGGLSDARNYGISRATGDYIYLLDSDDYLYKEDAIERMVEFSEKYNS 112
>gi|18033347|gb|AAL57083.1|AF332897_6 CpsI [Streptococcus agalactiae] (264 aa)
Score = 129, Expect = 1.0e-05, Identities = 73/247 (29%), Positives = 126/247 (51%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFK--KEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVL---YKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSI-IFKNKNYLLENKLFN 248
      +KV+VIIP N+  ++K+ + S+ QT+  EV IDD ST N   D +++  + +   N GV  R+ G+ + GE+I FVDSDD++ + I+ +LK+  +N D  +++  ++    K  F ++  NN K   F + + + VC K K+ ++ N +  + + I ED+ F  K+L  ++ + T+ LY Y R+  S++N K+ N L I IF  + L+ KL N
 S:   3 EKVTVIIPIYNSE-AYLKECVQSVLQQTHPLIEVILIDDGSTDNSGGICDNLSQEDNRILVFHKKNGGVSSARNLGLDKSTGEFITFVDSDDFVAPNMIEIMLKNLIT-ENADIAEVDFDISNERDYRK--KKRRNFYKVFKNNNSLKE----FLSGNRVENIVCTKLYKKSIIGN-LRFDENLKIGEDLLFNC--KLLCQEHRIVVDTTSSLYTY-RIVKTSAMNQ-KFNENSLDFITIFNEVSSLVPAKLAN 243
>gi|182624666|ref|ZP_02952448.1| beta-1,4-galactosyltransferase [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|177910270|gb|EDT72658.1| beta-1,4-galactosyltransferase [Clostridium perfringens D str. JGS1721] (342 aa)
Score = 129, Expect = 1.0e-05, Identities = 37/105 (35%), Positives = 57/105 (54%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP-QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKS 105
      + KVS+I+P    ++ + I S+ NQ+ KN E+ +DD S +   IDL K  +    N G+  R+YG+  G+Y+ FVDSDDWL D + L+K+
 S:   2 LPKVSLIVPIYKVQ-DYLNKCIDSIINQSYKNLEIILVDDGSPDRCGEIIDLYEKQDNRIKVFHKKNGGLSDARNYGMNFITGDYVIFVDSDDWLSEDMVSDLMKT 106
>gi|119485677|ref|ZP_01619952.1| Glycosyl transferase, family 2 [Lyngbya sp. PCC 8106] >gi|119457002|gb|EAW38129.1| Glycosyl transferase, family 2 [Lyngbya sp. PCC 8106] (1237 aa)
Score = 129, Expect = 1.0e-05, Identities = 44/174 (25%), Positives = 81/174 (46%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAID---YLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN 174
      M +VSV+IP N  +I Q + S+ QT ++FE+ ++D S++ V  L N +  + +  N G   +YG+ A GE I + SDD   ++   L  +YQ +   Y + D + NL  ++ D++ ++  N+++ W + + D +C   + KN
 S:   1 MPRVSVVIPAYNQA-AYISQAVDSVLRQTYQDFEIIIVNDGSSDQTVEKILENNDPRIRLFSFEQNHGESIATNYGIQQAQGELIAILHSDDVFVPKKLEKQVLFLDQNPQYQAV----LSYPQLIDSQGENLPPSNSFLDQVFLQQ--NRTRFQWLNTFFSKDNCLCQTSSLIRKN 170
>gi|163791355|ref|ZP_02185767.1| putative glycosyltransferase [Carnobacterium sp. AT7] >gi|159873378|gb|EDP67470.1| putative glycosyltransferase [Carnobacterium sp. AT7] (353 aa)
Score = 129, Expect = 1.1e-05, Identities = 56/223 (25%), Positives = 110/223 (49%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQ-NIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFG-LIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTY 223
      M VS+I+P N   + + I SL +QT ++FE+ ++D ST+  I D  +  + +   N G G R+ G+ A GEYI+F D DD++ + I+ LK  + Q N+  + +E + +K+I  ++   + K + KS  +  +  W  +K +L++N   D+ + +D F L+++ L +++ ++ Y++  + S++N Y
 S:   1 MVAVSIIMPIYNVA-DALGKSIQSLLDQTYQDFELILVNDGSTDSSGRICDEFQRKDSRILVVHQENAGSGFARNAGLDQATGEYIYFSDPDDYVEAELIEENLKIALENQANMVVFGYYFEEMNSRKKIKRTTQLPTLSVVTTKEDFRKSFRAFQGLDSNVLWNKLYKHLYLLENNCRFTDQ-RVGQDALFNHLVYRNL--ESVYFNQIPYYHYVSRMGSAINRY 222
>gi|28916147|gb|AAO59432.1| glycosyltransferase [Aeromonas hydrophila] (743 aa)
Score = 129, Expect = 1.1e-05, Identities = 55/190 (28%), Positives = 95/190 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQT------NKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI----PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNY----QTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYF 190
      MK V+VI+P N  K+I++ I S+ Q+    + E+ FIDD S P  ++I K  +Y +NI   N G  R+ + +A+GEYI+F+DSDD L +A+ L K   +  ++ +  F+ ++   H +    + + K+ ++H +    W  +K+E L +N I P + + ED F
 S:   1 MKLVTVIVPVYNVE-KYIEECIDSILTQSIDGIKCEDSIEIIFIDDGS--PDSSSEIIQKYQEKY-KNIFLISQENAGQSVARNNAINIASGEYIFFLDSDDLLPPNALSPLYK--LAKETDSEVIISHSKAFNSRRSWFVDDHAEV------ASASFRKINFYHRSILVKTPAPWAKLYKRELLTRNDIKFPVGIKLAEDWIF 192
>gi|22537600|ref|NP_688451.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|76797656|ref|ZP_00779926.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|77413522|ref|ZP_00789711.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Streptococcus agalactiae 515] >gi|22534484|gb|AAN00324.1|AE014258_11 glycosyl transferase, group 2 family protein [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|76587017|gb|EAO63505.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|77160410|gb|EAO71532.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Streptococcus agalactiae 515] (295 aa)
Score = 129, Expect = 1.1e-05, Identities = 68/232 (29%), Positives = 117/232 (50%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGE--YIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQI---NLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNN--YQTDWRVCFKKEFLVKNKISHP-DKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYN-RLNVESSLNTYKYKANDLVSI 233
      K VSVIIP N  +++ + ++ QT + FE+ IDD ST+  I  L ++  V +I N G K R++G+  + E ++ FVDSDDW+ + ++ LL  KY N D ++ Y  + + I  + K  +EI + +++ ++ W N+ +  W  +++E  + I+ P DKV FED  ++ + KK +L +  Y Y R N  +   +A DL+ I
 S:   8 KLVSVIIPVYNAA-PYLEGCVNTILGQTYQVFEILLIDDGSTDTSASICDQLSLRDNRIRVFHIENG-GASKARNFGLARISPESQFVTFVDSDDWVKENYLEVLLAQQEKY-NADIVISNYYIYRETEDIFGYYITDKDFVIEEISAQTAIDR-QVHWHLNSSVFIVIWGKLYRRELF--DTITFPIDKV--FEDELVSVLLFIKSKKTILVNGSYYGYRIRPNSIMTSAFSSKRAEDLIYI 242
>gi|157376085|ref|YP_001474685.1| glycosyl transferase family protein [Shewanella sediminis HAW-EB3] >gi|157318459|gb|ABV37557.1| glycosyl transferase, family 2 [Shewanella sediminis HAW-EB3] (347 aa)
Score = 129, Expect = 1.1e-05, Identities = 33/97 (34%), Positives = 52/97 (53%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAI 99
      KVSV++P N  ++KQ I S+ QT +FE+ ++D ST+ + I   +  V N  N G+  R+ G+ A G Y+ F+DSDD + D +
 S:   4 KVSVVMPIYNVQ-HFVKQAINSVLAQTFTDFELILVNDCSTDKSLEISRTILDHRIRVVNHVTNKGLAAARNTGIRHAIGRYVAFIDSDDMWHADKL 99
>gi|68644261|emb|CAI34367.1| putative glycosyl transferase [Streptococcus pneumoniae] (321 aa)
Score = 129, Expect = 1.1e-05, Identities = 38/109 (34%), Positives = 61/109 (55%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKY 109
      M KVS+++P N  ++K I SL NQ+ K+ E+ +DD ST+  I   ++  V +I N G+  R+ GV A+ E+I F+DSDD+   ++YL++  KY
 S:   1 MGKVSIVVPVYNVE-DYLKYCIDSLINQSYKDIEIILVDDGSTDDSGRICDKYAQEDDRIRVLHIENG-GLSNARNTGVKFASAEWIIFIDSDDYYDRRTVEYLVQLQKKY 109
>gi|189464341|ref|ZP_03013126.1| hypothetical protein BACINT_00682 [Bacteroides intestinalis DSM 17393] >gi|189438131|gb|EDV07116.1| hypothetical protein BACINT_00682 [Bacteroides intestinalis DSM 17393] (329 aa)
Score = 129, Expect = 1.1e-05, Identities = 34/89 (38%), Positives = 52/89 (58%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP-QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSD 91
      + SVIIP N P + + +L+ SL Q K+FEV ++D S+ P + +D  K  + N PN+ G G+ R+YG  + GEY+ +DSD
 S:   2 RYSVIIPVYNRPDE-VDELLQSLTEQNFKDFEVVIVEDGSSIPCKEVVDRYQKQLDIHYYNKPNS-GPGQTRNYGAERSTGEYLIILDSD 89
>gi|3608403|gb|AAC35929.1| putative glycosyl transferase [Enterococcus faecalis] (535 aa)
Score = 129, Expect = 1.1e-05, Identities = 39/143 (27%), Positives = 77/143 (53%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIP-----NNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDK-KQINLFSKHNQFDEIIVKNN 145
      K+SV +P N  KW+  ++SL NQ +N+E+  DD S P +I + +  + Q I    N + + + +++A G+++ F+D+DD L  A+ ++K+   IDF+ + + + + ++ N F K +  E+I+ +N
 S:  91 KISVAVPVYNVEEKWLAACVSSLQNQYYENWELCLADDAS--PSEHIKPMLEKYKELDQRIKVIYREENGHISEATNSALSIATGDFVGFMDNDDELAPQALYEVVKALNTDPTIDFLYTDEDKITENGRRFNAFYKSDWNPELILNHN 237
>gi|168830443|gb|ACA34487.1| WaaV [Campylobacter jejuni] (325 aa)
Score = 129, Expect = 1.1e-05, Identities = 54/211 (25%), Positives = 106/211 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ IDD S + +  ++  K+  +   N+G  R++GV ++ ++I F+DSDD+L +DA +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++   ++K +  H +  W CF+++ ++K+ K+  + ++ EDV F ++ + +K +  +Y Y
 S:  44 MPQLSIIIPLFNS-CNFISRALQSCINQTLKDIEILIIDDKSKDNSLNMVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNFGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTLDACEIAFKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEVFNQKEFLEFLSKQR----HFCWSV-WAKCFRRDIILKSFEKVKIDECLSYGEDVLFCYVYFMFCEKIAVFKTCIYHY 251
>gi|151570880|gb|EDN36534.1| hypothetical protein FTCG_00735 [Francisella tularensis subsp. novicida GA99-3549] (330 aa)
Score = 129, Expect = 1.1e-05, Identities = 36/106 (33%), Positives = 59/106 (55%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKY 109
      +S+IIP NT +++ + + S+ NQT KN E+ I+D ST+ + I  K+  + +  N G  R+ + +A G+YI F+DSDDW+ +D I L  + Y
 S:   5 ISIIIPIYNTQ-QYLSRCLESVINQTYKNLEIILINDGSTDNSLSICQKYKSKDNRIVLLNQQNSGQALARNNALDIAKGDYIAFIDSDDWVSLDYIQALYNHVFSY 110
>gi|153809655|ref|ZP_01962323.1| hypothetical protein RUMOBE_00036 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] >gi|149833833|gb|EDM88913.1| hypothetical protein RUMOBE_00036 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] (249 aa)
Score = 129, Expect = 1.2e-05, Identities = 35/90 (38%), Positives = 54/90 (60%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDW 93
      +SVI+P N   I+Q + S+ Q N  E+ IDD ST+  +V   N+ + Y++N P+NIG  R+ GV A+G+Y+ F+D+DDW
 S:   8 ISVIMPVYNGGFT-IRQAVESVFCQ-NIPLELLVIDDGSTDQTSEVLSVYRNRPDFHYLKN-PHNIGAAASRNRGVQEAHGQYVAFLDADDW 96
>gi|94972353|ref|YP_595573.1| Cps2K [Lawsonia intracellularis PHE/MN1-00] >gi|94731890|emb|CAJ53933.1| Cps2K [Lawsonia intracellularis PHE/MN1-00] (339 aa)
Score = 129, Expect = 1.2e-05, Identities = 54/209 (25%), Positives = 100/209 (47%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKH-NQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      ++SVIIP  + + I + + S +QT KNFE+ + DN +  V + +N+  Q  +  G G R+ G++L+ G YI F D+DD++ + + +L S K+ + DFI  ++ +   I FSK  +F + I + V  +   +  W  FK+ + ++  + ++ +ED F L   K+ ++ + LY Y
 S:   2 EISVIIPVYKS--QDIARCLDSFLSQTYKNFEIICVGDNVKDECHNVIKEYVNRYPEQIQFVLQKGRGQGGARNLGISLSKGNYIMFCDADDYVEQNILQIMLSSLIKF-DADFICCGFDRISVSGHI--FSKEMMKFSQTIFQ--VTPQNINTLAYIFPAPWGKIFKRSIIGDSRFPE-NPISAYEDCIFFLSLAPKIKRYVILPQILYHY 205
>gi|18033354|gb|AAL57089.1|AF332898_6 CpsI [Streptococcus agalactiae] (264 aa)
Score = 129, Expect = 1.2e-05, Identities = 73/247 (29%), Positives = 127/247 (51%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFK--KEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVL---YKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSI-IFKNKNYLLENKLFN 248
      +KV+VIIP N+  ++K+ + S+ QT+  EV IDD ST+  I D +++  + +   N GV  R+ G+ + GE+I FVDSDD++ + I+ +LK+  +N D  +++  ++    K  F ++  NN K   F + + + VC K K+ ++ N +  + + I ED+ F  K+L  ++ + T+ LY Y R+  S++N K+ N L I IF  + L+ KL N
 S:   3 EKVTVIIPIYNSE-AYLKECVQSVLQQTHPLIEVILIDDGSTDNSGEICDNLSQEDNRILVFHKKNGGVSSARNLGLDKSTGEFITFVDSDDFVAPNMIEIMLKNLIT-ENADIAEVDFDISNERDYRK--KKRRNFYKVFKNNNSLKE----FLSGNRVENIVCTKLYKKSIIGN-LRFDENLKIGEDLLFNC--KLLCQEHRIVVDTTSSLYTY-RIVKTSAMNQ-KFNENSLDFITIFNEVSSLVPAKLAN 243
>gi|167767619|ref|ZP_02439672.1| hypothetical protein CLOSS21_02152 [Clostridium sp. SS2/1] >gi|167710636|gb|EDS21215.1| hypothetical protein CLOSS21_02152 [Clostridium sp. SS2/1] (319 aa)
Score = 129, Expect = 1.2e-05, Identities = 58/230 (25%), Positives = 107/230 (46%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDL 230
      M+ VS+IIP    ++ + + ++ NQT +N E+ IDD S + P++   K+  V + N G  R++G+ +A GEYI F+DSDD + + ++ LL + K Q+  +  +W +K Q ++ K+ ++   K+ + K  W    W  F K+ L  +   K+  +D +F   + +K + + LY+Y    L+ +Y+A L
 S:   2 MELVSMIIPVYGVE-AYLGECLETVLNQTYENLEIILIDDESPDYCPEICDQHAQKDARIKVIHQKNG-GAANARNHGLDMATGEYICFIDSDDKIENNYVEKLLNAIKKSQSDVAVCSFKQWYKNKTQDSIGFKNKEYSS---KDYIRKFLSDW---TCGLIWNKMFDKKTLEGVRFEEGHKI---DDEFFTYQAILKAEKVAIFDESLYWYRMRKSGVMLSGTQYQAQML 222
>gi|167453739|ref|ZP_02319962.1| hypothetical protein LmonocytoFSL_07618 [Listeria monocytogenes FSL J2-064] (224 aa)
Score = 129, Expect = 1.2e-05, Identities = 39/114 (34%), Positives = 64/114 (56%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMF 117
      VSVIIP N  +++K+ + S+ QT N EV ++D +T N  I I+ N +Y +  N G  R++G+ +A G+YI VDSDD++ + ++ L + K N D ++F
 S:   5 VSVIIPVYNVE-EYVKRCLDSVLEQTYHNLEVIVVNDGATDNSAKVIKSISDNRIRYFEK--ENGGQATARNFGLDVATGDYIVMVDSDDYISKNLVEICLDTVQK-TNADLVLF 115
>gi|118579844|ref|YP_901094.1| glycosyl transferase family protein [Pelobacter propionicus DSM 2379] >gi|118502554|gb|ABK99036.1| glycosyl transferase, family 2 [Pelobacter propionicus DSM 2379] (261 aa)
Score = 129, Expect = 1.2e-05, Identities = 34/106 (32%), Positives = 58/106 (54%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSF 106
      M +VSVIIP N  +++ + I S+ QT + E+ +DD S++P   +D +N+  + ++  N G+  R+ G+ A+G YI +D DD + D I  L +F
 S:   4 MPEVSVIIPCYNQG-QYLHEAIDSVLGQTFSDLEIIVVDDGSSDPATREVLDALNRTATRLLRR--KNGGLAAARNSGINAAHGRYILPLDCDDRIAPDYIRQALAAF 108
>gi|90577002|gb|ABD95591.1| CpsJ [Streptococcus agalactiae] (321 aa)
Score = 129, Expect = 1.2e-05, Identities = 40/111 (36%), Positives = 64/111 (57%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYV-DAIDYLLKSFYKYQN 111
      M KVS+IIP N  ++ + I S+ QT N E+ ++D ST N   D ++  +   NN G+  R+YG++ A G+YI+ +DSDD+LY DAI+ +++  KY +
 S:   1 MDKVSIIIPVYNVQ-SFLNECIESVLAQTYSNLEIILVNDGSTDNSGDICDYYSEIDGRIFVFHKNNGGLSDARNYGISRATGDYIYLLDSDDYLYKEDAIERMVEFSEKYNS 112
>gi|154148811|ref|YP_001407015.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter hominis ATCC BAA-381] >gi|153804820|gb|ABS51827.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter hominis ATCC BAA-381] (327 aa)
Score = 129, Expect = 1.2e-05, Identities = 72/243 (29%), Positives = 119/243 (48%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINK-----NGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQI--NLFSKHN-QFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIF---EDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKA--NDLVSIIFKNKNYLLENKL 246
      VS+I+P N  +I++ T+L Q  N E F++D + + + + ++I K   +G Q + N  N G+ + R G+ +NGEYI VDSDDW+ +D + L+  K + D ++ +Y  + KK+I  F  N  D+II+K        +  +C K  LV+ +I    +F  ED++ L + + KK  ++ Y YN+ N S  Y+   NDL    KN+L +N L
 S:   6 VSIIVPVYNVE-NFIEKCATTLFEQDYDNIEYIFVNDCTPDGSISVLKEIIEKYPNRKSGIQII-NKEKNEGLPQARKTGLKNSNGEYIMHVDSDDWVELDMVSSLIGEAIK-TDADMVICDYYINYSKKEIYKKTFPISNLSSDDIIIKT-----------LTLEILSSMCCK---LVRKEIYSKVIFPVFSNREDMFVNLQFYSIIKKYSYLNRAFYHYNKANDSSITQNYENNKNINDLRDFYIVTKNFLQDNSL 246
>gi|167014425|ref|ZP_02276958.1| hypothetical protein LmonFS_06411 [Listeria monocytogenes FSL J1-194] >gi|167214220|ref|ZP_02284527.1| hypothetical protein LmonoFSL_08396 [Listeria monocytogenes FSL R2-503] (110 aa)
Score = 129, Expect = 1.2e-05, Identities = 36/105 (34%), Positives = 59/105 (56%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYK 108
      VSVIIP N  +++K+ + S+ QT N EV ++D +T N  I I+ N +Y +  N G  R++G+ +A G+YI VDSDD++ + ++ L + K
 S:   5 VSVIIPVYNVE-EYVKRCLDSVLEQTYHNLEVIVVNDGATDNSAKVIKSISDNRIRYFEK--ENGGQATARNFGLDVATGDYIVMVDSDDYISKNLVEICLDTVQK 107
>gi|196253972|ref|ZP_03152570.1| glycosyl transferase family 2 [Clostridium thermocellum DSM 4150] >gi|196196618|gb|EDX91517.1| glycosyl transferase family 2 [Clostridium thermocellum DSM 4150] (323 aa)
Score = 129, Expect = 1.2e-05, Identities = 65/238 (27%), Positives = 107/238 (44%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI----DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSL--NTYKYKANDLVSIIFKNKNYL 241
      +++IIP NT K++ +L+ LN Q N  +V IDD ST+ + I   IN N   Q  N G  R+ G+ A GEY+ F+DSDD + + I+ + +  K  D I ++    +  F K NQ + ++  +  +     W  FK  +++N+I  D + + ED+ F L +V+  ++ +  Y LN S L N   NDL +  KN++
 S:   5 LTLIIPVYNTE-KYLDKLLPKLNGQINDLVQVILIDDGSTDSSLEICNKFSSINSNFTVIHQE---NKGASAARNNGIRNAKGEYMAFLDSDDMITDNYIEVVCR-LCKESRADIIQLDH--YCGSPETGYFLKKNQLPQGLIPYEIFCKFL--LEQKSNPLWNKIFKSSCIIENEIYFDDSMIMGEDISFTL--EVMKYSNIIQVEHEAVYYYLNNRSGLCANVKTNYLNDLDKLYSNMKNFV 237
>gi|77918871|ref|YP_356686.1| putative glycosyl transferase [Pelobacter carbinolicus DSM 2380] >gi|77544954|gb|ABA88516.1| putative glycosyl transferase [Pelobacter carbinolicus DSM 2380] (300 aa)
Score = 129, Expect = 1.2e-05, Identities = 32/98 (32%), Positives = 61/98 (62%)
 Q:   5 SVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIP---------NNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYL 102
      S+IIP N  ++I++ + S+ +Q+ +++E+ +DD ST+   D+I  +   +P     +N G  R++G+ A G++IWF+DSDD L +A+++L
 S:   4 SIIIPTYNYG-RYIERCLLSILDQSGEDYEIVVVDDGSTDDTR--DVIKT--FMQKHKLPVGRLRLLHQSNQGPAAARNHGIAKARGDFIWFLDSDDRLAPNALEHL 105
>gi|13876780|gb|AAK43612.1|AF355776_12 putative glycosyltransferase CpsIVJ [Streptococcus agalactiae] (315 aa)
Score = 129, Expect = 1.2e-05, Identities = 74/272 (27%), Positives = 134/272 (49%)
 Q:  16 KWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQN--IDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPW--FHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSI-IFKNKNYLLE--NKLFNNNWYFYASNWLGALNQL-NYIDLINVQKTHNKFIGNNNFY 287
      K++++ I S+ NQT KN E+ +DD ST N + D +  +   NN G+  R++GV A G YI F+DSDD Y+D +Y+ K +Y  N +D ++ Y V++   + S+   + I+ + V   + + + + T W  + + + K++ P  + ED +  + +  K   + LYFY R  E+S+ + Y  +L S+ ++ + +LE N  +  Y Y S L + ++ Y ++ N Q+ +KF  NN+Y
 S:  17 KFLEECIDSVLNQTYKNIEILLVDDGSTDNSGIICDNYSLKDKRIRVFHKNNGGLSDARNFGVVNAEGRYISFIDSDD--YIDK-NYIRKMYYCLSNHKVDMVICNYLSVYNNDLKPIVSR---LQDCIIYSRVELFSNLYGKYKDPFTTAWGSLIRTD--IAKKVTFPIG-KLHEDEFTTYKYYLYSDKIAFVPEPLYFYRRR--EASIMSSSYSKRNLDSLEAYEERIKILEKNNISISETVYIYLSLILYHIYRIRKYPEVCNKQELLDKF---NNYY 283
>gi|168485495|ref|ZP_02710003.1| Eps5I [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|168486641|ref|ZP_02711149.1| Eps5I [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|168487593|ref|ZP_02712101.1| Eps5I [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|183569600|gb|EDT90128.1| Eps5I [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|183570385|gb|EDT90913.1| Eps5I [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|183571189|gb|EDT91717.1| Eps5I [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] (333 aa)
Score = 129, Expect = 1.3e-05, Identities = 59/208 (28%), Positives = 106/208 (50%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQ--INLFSKHNQFDEI-IVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLY--KKALLTSKKLYFY 211
      ++++IP N  K++K+ I S+ +Q  +EV ++D ST+  I    Y ++ I  N G+ + R+ G++ ANG+Y++F+DSDDW+ D  L K  + QN D + F +  +++  N+ K  F+   KN ++  + F +    +K+E  KN I P   +ED+ G ++K++  KK LT++ Y Y
 S:   8 LTIVIPVYNVE-KYLKRCIDSVISQEWDKYEVILVNDGSTDASPNICEEYAQKYHFISVIHKENGGLSETRNTGLSHANGKYVFFLDSDDWITKDMFRNLSKMIME-QNYDILQFGMQMFHSEREELKNVQCKEKNFNSSDAFKNMLSVEGITSFATDK------IYKRELFEKNGIEFPIGY-FYEDL--GTVYKLILSAKKIYLTTQVYYCY 210
>gi|68642454|emb|CAI32864.1| putative glycosyl transferase [Streptococcus pneumoniae] (337 aa)
Score = 129, Expect = 1.3e-05, Identities = 59/208 (28%), Positives = 106/208 (50%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQ--INLFSKHNQFDEI-IVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLY--KKALLTSKKLYFY 211
      ++++IP N  K++K+ I S+ +Q  +EV ++D ST+  I    Y ++ I  N G+ + R+ G++ ANG+Y++F+DSDDW+ D  L K  + QN D + F +  +++  N+ K  F+   KN ++  + F +    +K+E  KN I P   +ED+ G ++K++  KK LT++ Y Y
 S:  12 LTIVIPVYNVE-KYLKRCIDSVISQEWDKYEVILVNDGSTDASPNICEEYAQKYHFISVIHKENGGLSETRNTGLSHANGKYVFFLDSDDWITKDMFRNLSKMIME-QNYDILQFGMQMFHSEREELKNVQCKEKNFNSSDAFKNMLSVEGITSFATDK------IYKRELFEKNGIEFPIGY-FYEDL--GTVYKLILSAKKIYLTTQVYYCY 214
>gi|68642536|emb|CAI32932.1| putative glycosyl transferase [Streptococcus pneumoniae] (337 aa)
Score = 129, Expect = 1.3e-05, Identities = 59/208 (28%), Positives = 106/208 (50%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQ--INLFSKHNQFDEI-IVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLY--KKALLTSKKLYFY 211
      ++++IP N  K++K+ I S+ +Q  +EV ++D ST+  I    Y ++ I  N G+ + R+ G++ ANG+Y++F+DSDDW+ D  L K  + QN D + F +  +++  N+ K  F+   KN ++  + F +    +K+E  KN I P   +ED+ G ++K++  KK LT++ Y Y
 S:  12 LTIVIPVYNVE-KYLKRCIDSVISQEWDKYEVILVNDGSTDASPNICEEYAQKYHFISVIHKENGGLSETRNTGLSHANGKYVFFLDSDDWITKDMFRNLSKMIME-QNYDILQFGMQMFHSEREELKNVQCKEKNFNSSDAFKNMLSVEGITSFATDK------IYKRELFEKNGIEFPIGY-FYEDL--GTVYKLILSAKKIYLTTQVYYCY 214
>gi|119489295|ref|ZP_01622102.1| hypothetical protein L8106_07566 [Lyngbya sp. PCC 8106] >gi|119454769|gb|EAW35914.1| hypothetical protein L8106_07566 [Lyngbya sp. PCC 8106] (297 aa)
Score = 129, Expect = 1.3e-05, Identities = 42/143 (29%), Positives = 78/143 (54%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKH-----NQFDEIIVK 143
      M +SVIIP N  K IK+ I S+ NQT ++E+ +DD ST+  +  K+  ++ + PN GV  R+ GV ++GE++ F+D+DD  D ++ LK+ ++     +++ + QI  +H   N +++++V+
 S:   1 MPIISVIIPAYNAE-KTIKKTIQSVLNQTFLDWELIVVDDGSTDSTKEVVAEIKDNRIFLFSFPN-AGVSAARNRGVNKSSGEFLAFIDADDLWTPDKLELQLKALQEHPKAAVAYSWTDYIDESDQIIYSGRHITLNGNIYEKLLVR 146
>gi|15901601|ref|NP_346205.1| glycosyl transferase family protein [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|111658226|ref|ZP_01408919.1| hypothetical protein SpneT_02000583 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|14973268|gb|AAK75845.1| glycosyl transferase, family 2/glycosyl transferase family 8 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] (696 aa)
Score = 128, Expect = 1.3e-05, Identities = 33/108 (30%), Positives = 60/108 (55%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQ 110
      K++VI+P N  ++++ + S+ QT KN E+ ++D ST+  I  ++ ++ +   N G+  R+ G+  +G Y+ FVDSDDW+ D ++ L K  +YQ
 S:   6 KITVIVPVYNVE-NYLRKCLDSIITQTYKNIEIVVVNDGSTDASGEICKEFSEMDHRILYIEQENAGLSAARNTGLNNMSGNYVTFVDSDDWIEQDYVETLYKKIVEYQ 113
>gi|57790357|gb|AAW56103.1| Cj81-010 [Campylobacter jejuni] (120 aa)
Score = 128, Expect = 1.4e-05, Identities = 37/117 (31%), Positives = 64/117 (54%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN--NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMF 117
      M K+S+I+P N  ++I + I S NQT K+ E+ +DD  + + I    + ++ I N N+G+ + R GV +AN YI F+D DD+L ++A + +K  +  +D + F
 S:   1 MFKISIILPTYNVE-QYIARAIESCINQTFKDIEIIVVDDCGNDNSINIAKEYSKKDKRIKIIHNEKNLGLLRARYEGVKVANSPYIMFLDPDDYLELNACEECIKILDEQDEVDLVFF 118
>gi|18033361|gb|AAL57095.1|AF332899_6 CpsI [Streptococcus agalactiae] >gi|18033368|gb|AAL57101.1|AF332900_6 CpsI [Streptococcus agalactiae] (264 aa)
Score = 128, Expect = 1.4e-05, Identities = 71/247 (28%), Positives = 125/247 (50%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFK--KEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVL---YKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSI-IFKNKNYLLENKLFN 248
      +KV+VIIP N+  ++K+ + S+ QT+  EV IDD ST N   D +++  + +   N GV  R+ G+ + GE+I FVDSDD++ + I+ +LK+  +N D  +++  ++    K  F ++  NN K   F + + + VC K K+ ++ N +  + + I ED+ F  K+L  ++ + T+ LY Y  V++S+  K+ N L I IF  + L+ +L N
 S:   3 EKVTVIIPIYNSE-AYLKECVQSVLQQTHPLIEVILIDDGSTDNSGEICDNLSQEDNRILVFHKKNGGVSSARNLGLDKSTGEFITFVDSDDFVAPNMIEIMLKNLIT-ENADIAEVDFDISNERDYRK--KKRRNFYKVFKNNNSLKE----FLSGNRVENIVCTKLYKKSIIGN-LRFDENLKIGEDLLFNC--KLLCQEHRIVVDTTSSLYTYRI--VKTSVMNQKFNENSLDFITIFNEISSLVPARLAN 243
>gi|86151134|ref|ZP_01069350.1| lipooligosaccharide biosynthesis glycosyltransferase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 260.94] >gi|85842304|gb|EAQ59550.1| lipooligosaccharide biosynthesis glycosyltransferase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 260.94] (270 aa)
Score = 128, Expect = 1.5e-05, Identities = 55/211 (26%), Positives = 104/211 (49%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSK-MPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ IDD S +  + ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L  A +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++   ++K +  W   + W CF+K+ ++K+ KI  ++++ EDV F ++ + +K +  +Y Y
 S:   1 MPQLSIIIPLFNS-CDFILRALQSCINQTLKDIEILIIDDKSKDNSLNIVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNIGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTPGACEIAFKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDGVFNQKEFLEFLSKQRHFCW------SVWAKCFRKDIILKSFEKIKIDERLSYGEDVLFCYVYFMFCEKIAVFKTCIYHY 208
>gi|166984670|ref|ZP_02256003.1| glycosyltransferase family 2 [Bacillus cereus AH187] (353 aa)
Score = 128, Expect = 1.5e-05, Identities = 79/295 (26%), Positives = 130/295 (44%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTD-WRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLENKLFNNNW------YFYASNWLGALNQLNYID---LINVQKTHNKFIGNNNFYNLETIGFHK 296
      K VS+I+P N  K++ + I SL QT KN E+ I+D ST+  I   N  ++ I  N G  R+ G+ +ANG YI FVDSDD++ + + +LK+   +  ++  +F+ K IN+       ++    F + Y  W  +  + +N +  D V + ED+ F L +    + +K LY Y +N ES  ++K    ++F   L+  F N+     Y  + L L + D  +N++K +  I NNN  E IG+ K
 S:   4 KMVSIIVPVYNAE-KYVHKCIDSLLQQTYKNIEIILINDGSTDNSGKICDEYANESSKIRVIHQKNSGPSATRNVGIDVANGAYIQFVDSDDYVEPNMTEEMLKAMNNKFQLVICGYKSLSLFN-KDINIKEHKCHISGGYDYSSFMMEFGYLFRDVYINPLWNKLYNTALIKENHLRFKDNVYMGEDLLFNLEYIKKCNYINVINKYLYNYAVINSESLTISFKKDFFKTQQMLFTAIREFLKVDYFYNDSNKKMIEIAYTDTVVSCLEHLFHKDSNLTVNLRKENISSIVNNNCTR-ENIGYFK 306
>gi|121612965|ref|YP_001000816.1| beta-1,3-galactosyltransferase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81-176] >gi|167005728|ref|ZP_02271486.1| beta-1,3-galactosyltransferase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81-176] >gi|87249117|gb|EAQ72078.1| beta-1,3-galactosyltransferase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81-176] (181 aa)
Score = 128, Expect = 1.5e-05, Identities = 52/174 (29%), Positives = 87/174 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN--NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMF----EYEWVFDKK---QINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN 174
      M K+S+I+P N  ++I + I S NQT K+ E+ +DD  + + I    + ++ I N N+G+ + R GV +AN YI F+D DD+L ++A + +K  +  +D + F  E  + KK    +SK   +II K N+      Y T W  +KKE + ++
 S:   1 MFKISIILPTYNVE-QYIARAIESCINQTFKDIEIIVVDDCGNDNSINIAKEYSKKDKRIKIIHNEKNLGLLRARYEGVKVANSPYIMFLDPDDYLELNACEECIKILDEQDEVDLVFFNAIVESNVISYKKFDFNSGFYSKKEFVKKIIAKKNL-----------YWTMWGETYKKEIVFRS 171
>gi|148989442|ref|ZP_01820810.1| nicotinic acid mononucleotide adenyltransferase [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|147925192|gb|EDK76272.1| nicotinic acid mononucleotide adenyltransferase [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] (694 aa)
Score = 128, Expect = 1.5e-05, Identities = 33/108 (30%), Positives = 59/108 (54%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQ 110
      K++VI+P N  ++++ + S+ QT KN E+ ++D ST+  I   + ++    N G+  R+ G+  +G Y+ FVDSDDW+ +D ++ L K  +YQ
 S:   4 KITVIVPVYNVE-NYLRKCLDSIITQTYKNIEIVVVNDGSTDASGEICKEFAEMDHRITYIEQENAGLSAARNTGLNNMSGNYVTFVDSDDWIELDYVETLYKKITEYQ 111
>gi|124486245|ref|YP_001030861.1| hypothetical protein Mlab_1428 [Methanocorpusculum labreanum Z] >gi|124363786|gb|ABN07594.1| glycosyl transferase, family 2 [Methanocorpusculum labreanum Z] (346 aa)
Score = 128, Expect = 1.6e-05, Identities = 60/226 (26%), Positives = 109/226 (48%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI---DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINL----FSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPW--FHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHP-DKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKAND 229
      +SVI+P N  ++K I S+ QT +N E+ +  S + V I  L  + Q +  P  G+  R+ GV++A+G Y+ FVDSDD++ + ++ L   KY + D +  + + +  ++   S N  EI + +NV+   +  ++  W  ++KE +  + +P K++ E  + L + L K+ +TS KLY+Y  + + TY K D
 S:   8 ISVIVPVYNVE-PYLKTCIDSILKQTYRNLEIILVASTSIDNSVVICDSYLQVDSRLQVLHTEPQ--GLSAARNIGVSMASGTYLCFVDSDDFISQNFVETLYGLSQKY-DADIVQCNFLEISENATYSICESCTSIFNDALEIHIYSNVDMCANLYNDLADSSTASWTKLYRKELFM--NVKYPIGKIHEDEGTSYKLFY--LAKRVAVTSLKLYYYRSNPLSLTRATYTLKKQD 235
>gi|196191696|gb|EDX86660.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Synechococcus sp. PCC 7335] (329 aa)
Score = 128, Expect = 1.6e-05, Identities = 63/220 (28%), Positives = 106/220 (48%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN--NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQ----INLFSKHNQFDEIIVKNNV-----NKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY----NRLNVESSL 220
      + ++SVI+P NT K+I + I S NQ+ N E+ +DD ST+ V +  +  + ++ + N N+GV K R+ + A G++I +DSDDW   ++ +L  K +N D + +  + D +    L   QF +  + V   +  P H Y  + FKK FL ++ I +  +  D +F L  V  + L + Y+Y  N L +SSL
 S:   3 LPEISVILPAYNTE-KYIGRAIASALNQSISNIEIIVVDDGSTDNTVSVIQQIQAQDERLKLLINEQNMGVSKTRNRALAAAQGDWIAVLDSDDWYDQKRLEKIL-WVAKAENADIVADDLHLIRDGENSPWSTLLCQGKAQFSSLKQISPVYFLETDTYGQPGLHLGYS---KPLFKKSFLTEHNIWYDPTLRNAGDFWFLLDCLVHKARFCLIPEPYYYYRSRPNSLIRQSSL 232
>gi|86150365|ref|ZP_01068591.1| glycosyltransferase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni CF93-6] >gi|85839190|gb|EAQ56453.1| glycosyltransferase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni CF93-6] (270 aa)
Score = 128, Expect = 1.6e-05, Identities = 55/211 (26%), Positives = 104/211 (49%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSK-MPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ IDD S +  + ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L  A +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++   ++K +  W   + W CF+K+ ++K+ KI  ++++ EDV F ++ + +K +  +Y Y
 S:   1 MPQLSIIIPLFNS-CDFILRALQSCINQTLKDIEILIIDDKSKDNSLNIVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNIGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTPGACEIAFKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDGVFNQKEFLEFLSKQRHFCW------SVWTKCFRKDIILKSFEKIKIDERLSYGEDVLFCYVYFMFCEKIAVFKTCIYHY 208
>gi|134301655|ref|YP_001121623.1| glycosyl transferase group 2 family protein [Francisella tularensis subsp. tularensis WY96-3418] >gi|134049432|gb|ABO46503.1| glycosyl transferase group 2 family protein [Francisella tularensis subsp. tularensis WY96-3418] (335 aa)
Score = 128, Expect = 1.6e-05, Identities = 36/106 (33%), Positives = 57/106 (53%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKY 109
      +S+IIP NT +++ + + S+ NQT KN E+ I+D ST+ + I     + V   N G  R+ + +A G+YI F+DSDDW+ +D I L  + Y
 S:  10 ISIIIPIYNTQ-QYLSRCLESVINQTYKNLEIILINDGSTDNSLSICQKYKSKDSRIVLLNQQNSGQALARNNALDIAKGDYIAFIDSDDWVSLDYIQALYNHVFSY 115
>gi|89256716|ref|YP_514078.1| glycosyl transferase family protein [Francisella tularensis subsp. holarctica] >gi|115315124|ref|YP_763847.1| glycosyltransferase [Francisella tularensis subsp. holarctica OSU18] >gi|156502877|ref|YP_001428942.1| glycosyl transferase group 2 family protein [Francisella tularensis subsp. holarctica FTNF002-00] >gi|89144547|emb|CAJ79862.1| glycosyl transferase family protein [Francisella tularensis subsp. holarctica LVS] >gi|115130023|gb|ABI83210.1| glycosyltransferase [Francisella tularensis subsp. holarctica OSU18] >gi|134253832|gb|EBA52926.1| glycosyl transferase [Francisella tularensis subsp. holarctica 257] >gi|156253480|gb|ABU61986.1| glycosyl transferase group 2 family protein [Francisella tularensis subsp. holarctica FTNF002-00] (335 aa)
Score = 128, Expect = 1.6e-05, Identities = 36/106 (33%), Positives = 57/106 (53%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKY 109
      +S+IIP NT +++ + + S+ NQT KN E+ I+D ST+ + I     + V   N G  R+ + +A G+YI F+DSDDW+ +D I L  + Y
 S:  10 ISIIIPIYNTQ-QYLSRCLESVINQTYKNLEIILINDGSTDNSLSICQKYKSKDSRIVLLNQQNSGQALARNNALDIAKGDYIAFIDSDDWVSLDYIQALYNHVFSY 115
>gi|196181706|gb|EDX76693.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Microcoleus chthonoplastes PCC 7420] (335 aa)
Score = 128, Expect = 1.7e-05, Identities = 36/108 (33%), Positives = 60/108 (55%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYK 108
      M +SVIIP N+  I++ I S+ +QT + E+ I+D ST+ + I  ++  V + PN G+  R+ G++ A+ EYI F+D+DD  D ++ LK+ K
 S:   1 MSLISVIIPLYNSETT-IQETIQSVLSQTFSDLELIIINDGSTDSSLEIVSQIQDPRLQVFSYPNG-GLAVSRNRGLSHASSEYISFIDADDLWTPDKLELQLKALTK 106
>gi|24637482|gb|AAN63753.1|AF454499_10 Eps9I [Streptococcus thermophilus] (324 aa)
Score = 128, Expect = 1.7e-05, Identities = 58/208 (27%), Positives = 99/208 (47%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      ++V+IP N  K++K+ + S+ Q  N+++ +DD ST+ PQ+ D +  Y ++ I  N G+ + R+ G++ A GEY++F+DSDDW+ +  L +   Q D I F E+V + I + S  +  + K +    F  + TD  ++K  KN I P   +ED    + KK  T++K Y Y
 S:   5 LTVVIPVYNVE-KYLKRCVESVLVQEWNNYDILLVDDGSTDSSPQICDDYVK--AYDFISVIHKENGGLSEARNTGISNAEGEYVYFLDSDDWIEPNTFSDLAEVIESDQ-YDIISFNQEFVKSEHDI-IKSDSKRTKRLTGKEALIDMFSFGFITGFATD--KIYRKALFTKNTIQFPVG-KYYEDHGTNYKLFLSAKKVYATNQKYYHY 207
>gi|119026516|ref|YP_910361.1| hypothetical protein BAD_1498 [Bifidobacterium adolescentis ATCC 15703] >gi|118766100|dbj|BAF40279.1| hypothetical protein [Bifidobacterium adolescentis ATCC 15703] (347 aa)
Score = 128, Expect = 1.7e-05, Identities = 35/102 (34%), Positives = 59/102 (57%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNS--TNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKS 105
      VS+I+P N+ +++  + S+ NQ+ N E+ +DD S T+P++ D  K+  V + N G+ K ++ G+ A+GEYI F D+DD L  I+ LL +
 S:   8 VSIIVPVYNSE-RYLPYCVESILNQSYTNLEIILVDDGSKDTSPRICDDYAEKDSRVIVIHQKNG-GIAKAQNTGLDAAHGEYIAFADNDDILDSRNIELLLHA 109
>gi|166368266|ref|YP_001660539.1| glycosyl transferase [Microcystis aeruginosa NIES-843] >gi|166090639|dbj|BAG05347.1| glycosyl transferase [Microcystis aeruginosa NIES-843] (325 aa)
Score = 127, Expect = 1.8e-05, Identities = 42/144 (29%), Positives = 75/144 (52%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNV 146
      +VSVIIP N  +++  IT++ QT +NFE+ IDD ST P+ I+++    + I  N GV  R+ G+ A G YI +D+DD +  ++ +   + + + E E+ D++ I  ++ +F +I+V N +
 S:   6 QVSVIIPCYNQG-RYLDDAITAVLVQTYQNFEILVIDDGSTEPET-IEILQDYQQPKTRIIRTENQGVATARNLGIAQAQGTYILPLDADDKIADSYLEKAVALLEGNEQLGIVYCEAEYFGDRQGIWPLPEY-EFPDILVDNMI 147
>gi|167934848|ref|ZP_02521923.1| putative N-acetylgalactosaminyl-diphosphoundecaprenol glucuronosyltransferase [Bacillus cereus AH1134] (266 aa)
Score = 127, Expect = 1.8e-05, Identities = 40/119 (33%), Positives = 65/119 (54%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDD-WLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWV 122
      VSVI P N+ +++I + I+S+ NQ+ +N+E+ +DD ST+    ++I +  + ++ N+G K R+ + A G YI F+DSDD WL    LL F + NI F  Y +
 S:  14 VSVITPSYNS-IRFIGETISSVQNQSYENWEMIIVDDGSTDQSAAKIKEIIEGDSRIRLLSLKENVGAAKARNLAIQEARGRYIAFLDSDDIWLPHKLKTQLL--FMEEMNIAFSYASYSLI 132
>gi|25011566|ref|NP_735961.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|24413105|emb|CAD47183.1| Unknown [Streptococcus agalactiae NEM316] (291 aa)
Score = 127, Expect = 1.8e-05, Identities = 62/210 (29%), Positives = 108/210 (51%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGE--YIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQI---NLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNN--YQTDWRVCFKKEFLVKNKISHP-DKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      K VSVIIP N  +++ + ++ QT + FE+ IDD ST+  I  L ++  V +I N G K R++G+  + E ++ FVDSDDW+ + ++ LL  KY N D ++ Y  + + I  + K  +EI + +++ ++ W N+ +  W  +++E  + I+ P DKV FED  ++ + KK +L +  Y Y
 S:   4 KLVSVIIPVYNAA-PYLEGCVNTILGQTYQVFEILLIDDGSTDTSASICDQLSLRDNRIRVFHIENG-GASKARNFGLARISPESQFVTFVDSDDWVKENYLEVLLAQQEKY-NADIVISNYYIYRETEDIFGYYITDKDFVIEEISAQTAIDR-QVHWHLNSSVFIVIWGKLYRRELF--DTITFPIDKV--FEDELVSVLLFIKSKKTILVNGSYYGY 215
>gi|157122529|gb|EDO66664.1| glycosyl transferase family protein [Francisella tularensis subsp. holarctica FSC022] (335 aa)
Score = 127, Expect = 1.8e-05, Identities = 36/106 (33%), Positives = 57/106 (53%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKY 109
      +S+IIP NT +++ + + S+ NQT KN E+ I+D ST+ + I     + V   N G  R+ + +A G+YI F+DSDDW+ +D I L  + Y
 S:  10 ISIIIPIYNTQ-QYLSRCLESVINQTYKNLEIILINDGSTDNSLSICQKYKSKDSRIVLLNQQNSGQALARNNALDIAKGDYIAFIDSDDWVSLDYIQALYNHVFSY 115
>gi|149002743|ref|ZP_01827669.1| glycosyl transferase, family 2 [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|147759037|gb|EDK66031.1| glycosyl transferase, family 2 [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] (178 aa)
Score = 127, Expect = 1.8e-05, Identities = 30/105 (28%), Positives = 60/105 (57%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYK 108
      +SVI+P N  +++++ I S+ QT +N E+ +DD +T+  + D I +  +    N G+ + R+ G+ A+G+Y+ F+DSDD+++ + I L +  +
 S:   6 ISVIVPVYNVA-QYLEKSIASIQKQTYQNLEIILVDDGATDESGRLCDSIAEQDDRVSVLHKKNEGLSQARNDGMKQAHGDYLIFIDSDDYIHPEMIQSLYEQLVQ 110
>gi|150403284|ref|YP_001330578.1| glycosyl transferase family protein [Methanococcus maripaludis C7] >gi|150034314|gb|ABR66427.1| glycosyl transferase family 2 [Methanococcus maripaludis C7] (348 aa)
Score = 127, Expect = 1.8e-05, Identities = 41/119 (34%), Positives = 66/119 (55%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWV 122
      +S+IIP N  +I  + SL NQT+KNFEV I+D S + + + + I +     N GV  R+ G+ ANG YI+F+D+DD++ + I+  K  + +N D I F+++ V
 S:   7 ISIIIPAYNVE-NYICNTLQSLENQTHKNFEVILINDGSEDNTLNVIENFIKSSKLDIKLINQENAGVSVARNRGIKEANGTYIYFLDADDYVEHNIIEESSKIILE-KNPDLIYFKFDRV 125
>gi|50429217|gb|AAT77201.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] (282 aa)
Score = 127, Expect = 1.9e-05, Identities = 54/211 (25%), Positives = 106/211 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ IDD S + +  ++  K+  +   N+G  R++GV ++ ++I F+DSDD+L +DA +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++   ++K +  H +  W CF+++ ++K+ K+  + ++ EDV F ++ + +K +  +Y Y
 S:   1 MPQLSIIIPLFNS-CNFISRALQSCINQTLKDIEILIIDDKSKDNSLNMVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNFGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTLDACEIAFKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEVFNQKEFLEFLSKQR----HFCWSV-WAKCFRRDIILKSFEKVKIDECLSYGEDVLFCYVYFMFCEKIAVFKTCIYHY 208
>gi|167217263|ref|ZP_02286899.1| hypothetical protein LmonocFSL_08698 [Listeria monocytogenes FSL J1-175] (442 aa)
Score = 127, Expect = 1.9e-05, Identities = 54/188 (28%), Positives = 99/188 (52%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQT--NKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFI----MFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNI-FEDVYF 190
      K+SV++P NT L+ +K L+ S++ QT + +E+ F+DD ST  +  +     V+ I N+  + R+  +A GEYI ++D DD ++ + + + +F K N+D +  +  W + KQ  FS++N  E +  +  +P  + +    +K+EFL++N I+ D  + +EDVYF
 S:  20 KISVVVPTYNTELEGLKNLMASIDKQTMNSDEYELVFVDDGSTTDTYERLQEFAETRPNMTVKQIENSGWGSRPRNIATKMAKGEYILYLDHDDTVFPETFERVY-NFGKENNLDVVSGKEVRTNGWSWGWKQ---FSENNPHAEEMGIECL----LPMTPHKF-------YKREFLLENDITFDDGARVLWEDVYF 201
>gi|187931743|ref|YP_001891728.1| glycosyl transferase family 2 protein [Francisella tularensis subsp. mediasiatica FSC147] >gi|187712652|gb|ACD30949.1| glycosyl transferase family 2 protein [Francisella tularensis subsp. mediasiatica FSC147] (335 aa)
Score = 127, Expect = 2.0e-05, Identities = 36/106 (33%), Positives = 57/106 (53%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKY 109
      +S+IIP NT +++ + + S+ NQT KN E+ I+D ST+ + I     + V   N G  R+ + +A G+YI F+DSDDW+ +D I L  + Y
 S:  10 ISIIIPIYNTQ-QYLSRCLESVINQTYKNLEIIIINDGSTDNSLSICQKYKSKDSRIVLLNQQNSGQALARNNALDIAKGDYIAFIDSDDWVSLDYIQALYNHVFSY 115
>gi|194684497|emb|CAR46269.1| glycosyl transferase [Proteus mirabilis HI4320] (329 aa)
Score = 127, Expect = 2.0e-05, Identities = 55/195 (28%), Positives = 98/195 (50%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQ----YVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVL 197
      KVSV++  N + +++ I S+ NQT K+ E  IDD ST+ V +D++ +  Q   V  +NIG+ K + G L++GEYI +D+DD+ Y  +  L+  ++NI     +   + ++ HN+F   +N  + + + N Y   V F+ F+ N+I++P+   +D +GL K+L
 S:   6 KVSVLMSVYNDAVH-LEEAINSILNQTVKDLEFIIIDDGSTD--VSVDILRRYEKQDSRVKVYTNESNIGLAKSLNKGFLLSSGEYIARMDADDYAYPIRLQKQLEFMEAHKNI---------MVCGTSMEIYEDHNKFMVPPTAHNAIAAGLIFGTNFYHPT--VMFRASFIGDNQITYPEDYKYAQD--YGLWVKLL 188
>gi|109899370|ref|YP_662625.1| glycosyl transferase family protein [Pseudoalteromonas atlantica T6c] >gi|109701651|gb|ABG41571.1| glycosyl transferase, family 2 [Pseudoalteromonas atlantica T6c] (289 aa)
Score = 127, Expect = 2.0e-05, Identities = 40/123 (32%), Positives = 67/123 (54%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIP----NNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKK 126
      VSV+IP N+  +I  I S+ QT ++FE+ IDD ST+  +D++  YQ Q I   N G  R+ G+ A G+Y+ F+DSDD  + ++ + + + + +D ++F+ E  D K
 S:   5 VSVVIPVYNSQ-SYIADCIDSVLAQTYQDFEIIVIDDGSTDSS--LDILKS--YQKKQKIKLLQIENSGQSVARNLGIEQATGKYLIFIDSDDCWENNTLEVTV-ALAEQKQLDMVLFDGESFVDDK 125
>gi|24637428|gb|AAN63704.1|AF454496_9 Eps5I [Streptococcus thermophilus] >gi|11595695|emb|CAC18359.1| putative beta-glucosyltransferase [Streptococcus salivarius] (324 aa)
Score = 127, Expect = 2.0e-05, Identities = 57/208 (27%), Positives = 100/208 (48%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNS--TNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      ++V+IP N  K++K+ + S+ Q  N+++ +DD S ++PQ+ D +  Y ++ I  N G+ + R+ G++ A GEY++F+DSDDW+ +  L +   Q D I F E+V + I + S  +  + K +    F  + TD  ++K  KN I P   +ED+    + KK  T++K Y Y
 S:   5 LTVVIPVYNVE-KYLKRCVESVLVQEWNNYDILLVDDGSIDSSPQICDDYVK--AYDFISVIHKENGGLSEARNTGISNAEGEYVYFLDSDDWIEPNTFSDLAEVIESDQ-YDIISFNQEFVKSEHDI-IKSDSKRIKRLTGKEALIDMFSYGFITGFATD--KIYRKALFTKNTIQFPVG-KYYEDLGTNYKLFLSAKKVYATNQKYYHY 207
>gi|167013923|ref|ZP_02276456.1| hypothetical protein LmonFS_02699 [Listeria monocytogenes FSL J1-194] (299 aa)
Score = 127, Expect = 2.0e-05, Identities = 67/211 (31%), Positives = 106/211 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQT--NKNFEVFFIDDNSTNPQV----YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKI-RDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKK-QINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M K+SVIIP N  +I++ +SL NQT   FE+ IDD ST+ +   + I+KN  + N+ N G  I R+ G+ A G+YI F+D+DD+L +A++ L   K Q+ + I +Y + +  + F K N+ + I+ +N+ + P H +QT     FL  KI   + I ED YF +  V K  + +  Y+Y
 S:   1 MIKISVIIPIYNAE-NYIEKAFSSLKNQTLAQNEFEILCIDDKSTDNSLGKLKQLSKIHKN--MRIINLHKNSGGPMIPRNKGIKEAKGKYIIFLDNDDYLGEEALERLFIQAEKNQS-EVIFGKYVGINGRGVPQSQFKKGNRNEADILADNLVYTLAP--HKMFQT--------AFLKTKKIYFDPNILIGEDQYFVMKAYVNAKVITVLADYDYYY 205
>gi|14590304|ref|NP_142370.1| hypothetical protein PH0396 [Pyrococcus horikoshii OT3] >gi|3256788|dbj|BAA29471.1| 321aa long hypothetical protein [Pyrococcus horikoshii OT3] (321 aa)
Score = 127, Expect = 2.0e-05, Identities = 34/93 (36%), Positives = 58/93 (62%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKI----------RDYGVTLANGEYIWFVDSDDW 93
      M KVS+I+P NT  ++ +L+TS+ QT N+E+ +DD+S +  + L K+ Y   PN + V K      ++ G+ +++G+++ FVDSDDW
 S:   1 MTKVSIIVPVYNTK-NYVPRLLTSIEKQTYTNWELILVDDHSNDGTYELLLEFKDRY------PNKVEVLKTPKPRSGPMIGKNMGIEVSSGKFLAFVDSDDW 96
>gi|171741997|ref|ZP_02917804.1| hypothetical protein BIFDEN_01100 [Bifidobacterium dentium ATCC 27678] >gi|171277611|gb|EDT45272.1| hypothetical protein BIFDEN_01100 [Bifidobacterium dentium ATCC 27678] (280 aa)
Score = 127, Expect = 2.1e-05, Identities = 55/177 (31%), Positives = 94/177 (53%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN-PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQN-IDFIM---------------------FEYEWVFDKKQIN---LFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHN-----NYQTDWRVCFKKEFLVKNKIS 177
      M KVSV+IP N   I  I S+ QT K+FEV +DD ST+ + +   + +Y+ + +N G  R+ G+ ANGEYI F DSDD+   ++ L++  + + ID            F YE++ + ++  + ++H F++   N+  K+P F +     D+++ + E LV+ IS
 S:   1 MPKVSVVIPTFNRA-DTIGDSIKSVLEQTFKDFEVIVVDDGSTDGTESVVAAFGDSRIKYI--MQDNAGACAARNNGIRHANGEYIAFQDSDDYWMPRKLERQLQNISLHDSKIDICKMHSAGLPKDEYEPCRQAIEANFSYEYLLGRNFVSTQMILARHELFED-----NLFDVKIPRFQDWDLMLRLLRDYKLSYTDEVLVERYIS 200
>gi|153808950|ref|ZP_01961618.1| hypothetical protein BACCAC_03251 [Bacteroides caccae ATCC 43185] >gi|149128283|gb|EDM19502.1| hypothetical protein BACCAC_03251 [Bacteroides caccae ATCC 43185] (329 aa)
Score = 127, Expect = 2.1e-05, Identities = 40/98 (40%), Positives = 58/98 (59%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP-----QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWL---YVDAID 100
      + SVIIP N P + + +L+ SL Q K+FEV ++D S+ P    YID +N  +   PN+ G G+ R+YG  + GEY+ +DSD L  Y DAI+
 S:   2 RYSVIIPVYNRPDE-VDELLQSLTAQYFKDFEVVVVEDGSSIPCKEVTDRYIDRLNIKYFSK----PNS-GPGQTRNYGAERSEGEYLIILDSDVILPERYFDAIE 101
>gi|15616275|ref|NP_244580.1| glycosyltransferase [Bacillus halodurans C-125] >gi|10176337|dbj|BAB07432.1| glycosyltransferase [Bacillus halodurans C-125] (303 aa)
Score = 127, Expect = 2.1e-05, Identities = 49/159 (30%), Positives = 77/159 (48%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWV--FDKKQINLFS----KHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTD 161
      KVS+IIP N  K +K+ + S NQT KN EV + D ST N + +D  ++   +   G  R+ G+ A GE+I F+D DD  D ++ +K F + N+ +  E + F+K+ I +S   N  EI+V N + +    N T+
 S:   2 KVSIIIPTHNRA-KLLKRALESTLNQTYKNIEVIVVSDGSTDNTDIVMDEYKRDSRVNFISYHPAKGGNYARNTGIKNAKGEFIAFLDDDDEWMPDKLELQIKEFNQNANVGLVYTGVEIIYNFNKRNIKYYSLPKKTGNLSKEILVANCIGTTSSVMVRKNLITE 166
>gi|150005467|ref|YP_001300211.1| glycosyl transferase family protein [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] >gi|149933891|gb|ABR40589.1| glycosyltransferase family 2 [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] (321 aa)
Score = 127, Expect = 2.1e-05, Identities = 40/125 (32%), Positives = 66/125 (52%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYL--LKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQI 128
      +S+I+P N  +++ + + SL NQT N E+ +DD S +  I D  K  +   +N G+  R+ + +A G+Y+ FVDSDDW+   + L L S YK  D ++F  +VFD ++
 S:   8 ISIIVPVYNVE-QYLSRCVDSLVNQTYHNIEIILVDDGSPDRSGEICDEYAKKDKRVKVIHQSNGGLSDARNTALDIAKGDYLMFVDSDDWIEKKTCEILNRLASDYK---ADTVIFGLNFVFDSGKV 131
>gi|150384525|ref|ZP_01923214.1| glycosyl transferase, family 2 [Victivallis vadensis ATCC BAA-548] >gi|150259085|gb|EDM96331.1| glycosyl transferase, family 2 [Victivallis vadensis ATCC BAA-548] (757 aa)
Score = 127, Expect = 2.2e-05, Identities = 33/118 (27%), Positives = 62/118 (52%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYE 120
      +VS++IP NT +++ + + S+ NQT  E+ ++D S +  +V +  K+  +   N G+  R G+ A G+Y+ F+D+DD+L +D   L+  +  D + FE+E
 S:  10 RVSILIPVYNTA-QYLPRCLASVQNQTLHEIEIIVVNDASPDNAAEVLAEYAAKDSRIRIVTHEKNGGILAARLSGIAAATGDYLIFLDADDYLSLDCAKLALEK-AESTGADMVHFEFE 127
>gi|72162572|ref|YP_290229.1| cell wall biosynthesis glycosyltransferase [Thermobifida fusca YX] >gi|71916304|gb|AAZ56206.1| similar to Glycosyltransferases involved in cell wall biogenesis [Thermobifida fusca YX] (662 aa)
Score = 127, Expect = 2.2e-05, Identities = 36/100 (36%), Positives = 60/100 (60%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQT--NKNFEVFFIDDNSTNPQ---VYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLL 103
      V+VIIP NT + +  + SL QT   FEV ++DD ST+   + +L + + V +I N+  G+ R+ G+ A GEY++F+D DD+L +A++ L+
 S:   5 VTVIIPVHNTG-RGVLAGLESLRAQTLPRSRFEVIYVDDGSTDGTGELLDTELAGEENFSVV-HIENSGWPGRPRNIGIDRARGEYLFFMDDDDYLGAEALERLV 107
>gi|29347056|ref|NP_810559.1| putative glycosyltransferase [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] >gi|29338954|gb|AAO76753.1| glycoside transferase family 2 [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] (303 aa)
Score = 127, Expect = 2.2e-05, Identities = 45/150 (30%), Positives = 72/150 (48%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPW 153
      +S IIP N  ++I  + SL QT +++  I+D ST N  +  K+ ++V  NN GV  R+ G+ A GEYI F+D DD L D ++ + F K N+D ++ Y V  K++   +  ++I   V + K W
 S:   3 ISFIIPVYNGE-RYISACLYSLLKQTYTDWQAILINDGSTDNSLSVLQSFAKSDSRFVVYSQNNQGVAIARNRGIKEAQGEYISFLDIDDTLVSDFLERFICHFEK--NVDIVIAGYHVVRKNKKVLKQEANVTLEKIDYLKKVLRGKYGW 150
>gi|160942187|ref|ZP_02089502.1| hypothetical protein CLOBOL_07077 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] >gi|158435078|gb|EDP12845.1| hypothetical protein CLOBOL_07077 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] (578 aa)
Score = 127, Expect = 2.2e-05, Identities = 39/127 (30%), Positives = 68/127 (53%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYE----WVFDKKQ 127
      M VS+IIP N  K++++ + S  QT ++ E+ ++D S + + I   K  ++   N GV  R+ + A GEY+ F+DSDDWL DA + + + K+ + D ++ ++   VF +KQ
 S:  128 MPFVSLIIPVYNAE-KYLRRCLNSAMEQTFQDMEIIVVNDGSQDTSLEICREYEKMDRRFRVINKENTGVSDSRNQAIETARGEYLQFMDSDDWLTPDATESFVHAARKF-DCDLVVSDFYRVDGAVFTEKQ 257
>gi|68644068|emb|CAI34216.1| putative glycosyl transferase [Streptococcus pneumoniae] (320 aa)
Score = 127, Expect = 2.2e-05, Identities = 49/127 (38%), Positives = 68/127 (53%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMF------EYEWVFDKKQINL 130
      +SV+IP N  ++  I SL NQT+KNFEV I+D ST+  +    Y +++   N G+  R+YGV A E+I+F+D DD++   + L   KYQ D I    EYE F KKQ NL
 S:   3 ISVVIPVYNVE-AYLHYAIESLVNQTHKNFEVLLINDGSTDNSGKLCDKYAQEYDWIRVFHKENGGLSDARNYGVLKATNEWIFFLDPDDYIEPFTFELLSLIQEKYQ-ADLISTKVQTTNEYE-KFSKKQFNL 133
>gi|120400335|gb|ABM21391.1| glycosyltransferase [Lactobacillus johnsonii] (342 aa)
Score = 127, Expect = 2.3e-05, Identities = 38/110 (34%), Positives = 59/110 (53%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNS-TNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNID 113
      ++VI+P N  K+I++ + SL QT KNFEV+ IDD S N + +    ++  + N G G + +YG+   +Y  D DDWL DA++ L +F K N+D
 S:   5 ITVIVPIYNVE-KYIRKCLDSLKRQTYKNFEVWAIDDGSPDNSKKIVQEYADKDPRFKSILKENGGYGSVLEYGIKNTKTKYFLVCDPDDWLTDDALEK-LHNFAKNSNLD 113
>gi|167412384|gb|ABZ79842.1| unknown [Campylobacter jejuni] (267 aa)
Score = 126, Expect = 2.3e-05, Identities = 55/206 (26%), Positives = 102/206 (49%)
 Q:   6 VIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSK-MPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVK--NKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      +IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ IDD S + +  ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L +DA + LK  K  D + F+ +   KQ  F +  F++   ++K +  W   + W CF+K+ ++K  K+  ++++ EDV F I+ + +K +  +Y Y
 S:   1 IIIPLFNS-CDFILRALQSCINQTLKDIEILIIDDKSKDNSLNMVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNLGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTLDACEIALKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEFFNQKEFLEFLSKQRHFCW------SVWAKCFRKDMILKIFEKVKIDERLSYGEDVLFCYIYFMFCEKIAVFKTCIYHY 203
>gi|163790737|ref|ZP_02185164.1| putative capsular polysaccharide glycosyltransferase [Carnobacterium sp. AT7] >gi|159874038|gb|EDP68115.1| putative capsular polysaccharide glycosyltransferase [Carnobacterium sp. AT7] (310 aa)
Score = 126, Expect = 2.3e-05, Identities = 64/219 (29%), Positives = 105/219 (47%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQT----DWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNT 222
      VSVI+P N L +I++ + S+ Q + ++ +DD ST+  Q   + + Q +Q  N G+  R+ G+ A G+Y+ FVDSDD + + AI L+ + + + ID I F +  D  +N  K N +D     K   F N QT   +  K+E LVKN +S + + + ED F + +V   +   ++YNR  E+S+ T
 S:   8 VSVIVPVYNVEL-YIEECLKSIIKQNYQMLQIIIVDDGSTDTSNQKVKPFLLDSRVQLIQQ--ENKGLSSARNSGLKAAIGKYVLFVDSDDHIELTAIKELV-NLMEEKQIDLIRFNGKAFLDG--LNKPIKQNNYDFSHRLQEGKKYIQDRFKANRQTLASPVYLYMVKREILVKNALSFYEGI-LHEDELFTI--QVFLNSNSMCYVNAFYYNRRYRENSIMT 223
>gi|120400352|gb|ABM21407.1| glycosyltransferase [Lactobacillus johnsonii] (335 aa)
Score = 126, Expect = 2.4e-05, Identities = 58/210 (27%), Positives = 103/210 (49%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVF----DKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYN 212
      KV+VI+P N  K+I + +TSL NQT  ++F + D S + + I   K  +  + N G G + ++ +   +Y  D DDWL +AI L++ F + +N+D ++ +  VF   +K IN F+K +++  K  + + + F   +   F+ E V  I+ P KV+ +     +LY+ +LL SK++ +YN
 S:   4 KVTVIVPTYNVE-KYISKCLTSLINQTYNQIQIFVVSDGSKDNSIQIAQEFEKKDSRVKVLLKENGGYGSVLEFAINKLRTDYFLVCDPDDWLTPNAIKELIE-FAEKENLDLVVGDKYKVFLEDNSQKYINSFNK--KYNISPKKVYTSSTDIQRFAFGEGSPHAKLFRSE--VAKNIAFPHKVSYTD--------TILYEVSLLNSKRVAYYN 204
>gi|153891363|ref|ZP_02012383.1| glycosyl transferase family 2 [Opitutaceae bacterium TAV2] >gi|151582572|gb|EDN46105.1| glycosyl transferase family 2 [Opitutaceae bacterium TAV2] (396 aa)
Score = 126, Expect = 2.4e-05, Identities = 71/230 (30%), Positives = 111/230 (48%)
 Q:   5 SVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWV-FDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSII 234
      SVI+P N  + IK+ + SL QT + E+ IDD ST+ + I D  K+  + + N GV  R+ G+ +A+GEYI FVD DD++ D + L   + ++ D + E   +D +   KHN+  I KN +    FH+ +  W  ++ EFL KNKI P + + +D+ F +  L + L S+ Y Y R  E SL++ Y  L + I
 S:  24 SVIVPVYNVAGE-IKRCLDSLLGQTLREIEILCIDDKSTDNSLEILRDYEKKDSRIKIIALEKNCGVSVARNQGLAIASGEYIGFVDPDDFVDPDFYEKLYSCAAETKS-DIVKGEAVVEDYDGRTRAFGPKHNE----IAKNKL------IFHSAF---WSAIYRWEFLKKNKIDFPIGIIVNQDIVFLVKCSALANRIDLVSETKYHYIRR--EGSLDSEIYGKEKLANFI 239
>gi|51243865|ref|YP_063749.1| glycosyltransferase involved capsular polysaccharide biosynthesis [Desulfotalea psychrophila LSv54] >gi|50874902|emb|CAG34742.1| related to glycosyltransferase involved capsular polysaccharide biosynthesis [Desulfotalea psychrophila LSv54] (321 aa)
Score = 126, Expect = 2.4e-05, Identities = 53/213 (24%), Positives = 102/213 (47%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSL--NNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN-NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNR 213
      M K+S IIP N  K+I++ + S+  N  +++E+ ++D + +  I  + + ++ I  N G  R+ G+ +A GEY+WF+DSDD++ +++ LL    + D +  Y+ V++ K+   K     +  N  + F +   W  +++ L +N++S P+ + + ED F     KAL +KK+ +NR
 S:   1 MPKLSFIIPLYNAE-KFIEKCLLSILQQNVPIQDYEIIVVNDGTKDDSRKIVSEMQEKFSNIKIIDQENSGPSVTRNRGLRVATGEYVWFIDSDDYIIDNSLQELL-DILTMPSPDILYIGYKKVYENKRD---EKGTGERNGTAQPYTNHQFLKKFKSFPPMVWLYIYRRTMLTENRLSFPEGI-MHEDEEFT-------PKALFFAKKIIHFNR 203
>gi|18029185|gb|AAL56400.1|AF363060_6 CpsI [Streptococcus agalactiae] >gi|18033325|gb|AAL57064.1|AF332894_6 CpsIaI [Streptococcus agalactiae] >gi|18033332|gb|AAL57070.1|AF332895_6 CpsIaI [Streptococcus agalactiae] >gi|18033442|gb|AAL57161.1|AF332914_6 CpsI [Streptococcus agalactiae] (266 aa)
Score = 126, Expect = 2.4e-05, Identities = 72/245 (29%), Positives = 124/245 (50%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFK--KEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVL---YKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSI-IFKNKNYLLENKLFN 248
      VS+IIP N+  ++K+ + S+ QT+  EV IDD ST N   D +++  + +   N GV  R+ G+ + GE+I FVDSDD++ + I+ +LK+  +N D  +++  ++    K  F ++  NN K   F + + + VC K K+ ++ N +  + + I ED+ F  K+L  ++ + T+ LY Y R+  S++N K+ N L I IF  + L+ KL N
 S:   7 VSIIIPIYNSE-AYLKECVQSVLQQTHPLIEVILIDDGSTDNSGEICDNLSQEDNRILVFHKKNGGVSSARNLGLDKSTGEFITFVDSDDFVAPNMIEIMLKNLIT-ENADIAEVDFDISNERDYRK--KKRRNFYKVFKNNNSLKE----FLSGNRVENIVCTKLYKKSIIGN-LRFDENLKIGEDLLFNC--KLLCQEHRIVVDTTSSLYTY-RIVKTSAMNQ-KFNENSLDFITIFNEVSSLVPAKLAN 245
>gi|153812508|ref|ZP_01965176.1| hypothetical protein RUMOBE_02907 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] >gi|149831433|gb|EDM86521.1| hypothetical protein RUMOBE_02907 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] (259 aa)
Score = 126, Expect = 2.5e-05, Identities = 45/173 (26%), Positives = 90/173 (52%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNI-GVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNK 175
      K+SV++P  T K I++L+ +L Q+ K+FE+ F+ + N ++ D+I K   ++ I ++ G+ + R+ G+ A+GE +  D D W  +A + ++ +F K Q  ++ +  +FD ++ N+ K+  DE V+N +      ++  V FKK+ ++ K
 S:   2 KISVLVPTLGTREKEIRRLLETLEKQSYKDFEIIFVTQD--NHEIVKDIIYKYSNLDIKQIEMSVKGLSRARNRGLEQASGEIVVLSDDDCWYPANAFEIVVNAFKKRQCAKIVLSQ---IFDPEK-NIPYKNYTSDEEYVRNKLQLMS--------KSSIEVAFKKDLVMNKK 161
>gi|24637447|gb|AAN63721.1|AF454497_10 Eps6I [Streptococcus thermophilus] (328 aa)
Score = 126, Expect = 2.5e-05, Identities = 62/223 (27%), Positives = 106/223 (47%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY---NRLNVESSLNTYKYK 226
      ++V+IP N  K++K+ + S+ Q  N+++ +DD ST+ PQ+ D   Y ++ I  N G+  R+ G++ A GEY++F+DSDDW+ +  L +   Q D I F E+V + I + S  +  + K +    F  + TD  ++K  KN I P   +ED+    + KK  T++K Y Y  N ++ S N K++
 S:   7 LTVVIPVYNVE-KYLKRCVESVLVQEWHNYDILLVDDGSTDSSPQICDDYAKV--YDFISVIHKKNGGLSAARNTGISNAEGEYVYFLDSDDWIEPNTFSDLAEVIESDQ-YDIISFNQEFVKSEHDI-IKSDSKRTKRLTGKEALIDMFSYGFVTGFATD--KIYRKALFTKNTIQFPVG-KYYEDLGTNYKLFLAAKKVYATNQKYYHYLIDNPDSITKSWNEQKFE 227
>gi|17230555|ref|NP_487103.1| hypothetical protein alr3063 [Nostoc sp. PCC 7120] >gi|17132157|dbj|BAB74762.1| alr3063 [Nostoc sp. PCC 7120] (330 aa)
Score = 126, Expect = 2.5e-05, Identities = 38/109 (34%), Positives = 60/109 (55%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKY 109
      M +SVIIP N L IK+ I S+ QT ++E+ I+D ST+  I  K+  + N N G+  R+ G+ A+GE+I F+D+DD  VD ++ LK+ ++
 S:   4 MALISVIIPAYNAVLT-IKETIESVQKQTFTDWEIIVINDGSTDGTPEIIQSIKDERLKIFNYKNG-GLPVARNRGILHASGEFIAFLDADDLWAVDKLEMQLKALQQH 110
>gi|18857646|emb|CAC81257.1| putative glycosyl transferase [Streptococcus thermophilus] (229 aa)
Score = 126, Expect = 2.5e-05, Identities = 64/230 (27%), Positives = 112/230 (48%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKA---LLTSKKLYFY-NRLNVESSLN-TYKYKANDLVSI 233
      +S++IP N  +IK+ + S+ +QT + E+ +DD ST+  I D ++N +    N G + R+ G+ A E+I F+DSDD++ D I+YL + + N D + + ++ KK I  KH  + ++    +M     W  ++ E+ K K    +FED  LI  ++ +A  + +K +YFY NR N S++N T+ K DL+ +
 S:   3 ISIVIPVYNVQ-DYIKKCLDSILSQTFSDLEIILVDDGSTDLSGRICDYYSENDKRIKVIHTANGGQSEARNVGIKNATSEWITFIDSDDYVSSDYIEYLY-NLIQVHNADISIASFTYITPKKII----KHGNGEVALMDAKTAIRRMLLNEGFDMGVWGKMYRTEYFNKYKFVSG---KLFED---SLITYQIFSEASTIVFGAKDIYFYVNRKN--STVNGTFNIKKFDLIEM 224
>gi|84496961|ref|ZP_00995815.1| possible glycosyl hydrolase [Janibacter sp. HTCC2649] >gi|84383729|gb|EAP99610.1| possible glycosyl hydrolase [Janibacter sp. HTCC2649] (552 aa)
Score = 126, Expect = 2.5e-05, Identities = 31/105 (29%), Positives = 58/105 (55%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKS 105
      + +VSV+IP N + +++Q + S+ QT ++ +V IDD ST+  + D +   ++   +N G+  R+ G+ A G ++ F+DSDDW   + L+K+
 S:   5 LHRVSVVIPVYNV-VDYLEQCLDSVAAQTYRSLDVILIDDGSTDGSGPLCDTLAARDPRFRVIHQDNHGLSHARNVGIGAATGTFVTFLDSDDWWEPTFVSSLVKA 109
>gi|116513018|ref|YP_811925.1| glycosyltransferase [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] >gi|116108672|gb|ABJ73812.1| Glycosyltransferase [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] (301 aa)
Score = 126, Expect = 2.6e-05, Identities = 65/231 (28%), Positives = 117/231 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNS--TNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQ----NIDFIMF------EYEWVFDKKQINLFSKHNQFD---EIIVKNNVNKSKMPW--FHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLV 231
      M KVSVI+P N  K +++ + S+ NQ+ ++FE+ IDD S ++ Q+ +  K+  V +IPN G  R+ G+  G YI F+DSDD++ +D ++ L +  +Y+  + +I +   E + + + Q ++  N D  + + K  +  PW + N Y+T+ + + F V +     FED +F  +  +KA+ TS  Y+Y    + T+ K DL+
 S:   1 MPKVSVIVPVYNVE-KLLERCLNSVLNQSFQDFELLLIDDGSKDSSGQICDNYAKKDQRVRVWHIPNG-GQSAARNLGIDNVYGTYIVFIDSDDFVELDYLEQLYQPMVEYEADVVSCRYIAYSEERDEEVKKIIQENQAKVYHFRNNQDVMQDFLEKEFKDDRNFPWESYANLYKTE--LLGEIRFEVGRE---------FEDNFFNYQYFKKVQKAIATSYIGYYYYANPTSKTRITFYEKQFDLI 235
>gi|189462976|ref|ZP_03011761.1| hypothetical protein BACCOP_03678 [Bacteroides coprocola DSM 17136] >gi|189430258|gb|EDU99242.1| hypothetical protein BACCOP_03678 [Bacteroides coprocola DSM 17136] (329 aa)
Score = 126, Expect = 2.6e-05, Identities = 39/102 (38%), Positives = 61/102 (59%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP-----QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWL---YVDAIDYLLK 104
      + S I+P N P + + +L+ SL QT +FEV I+D S+ P   + Y L++ + Y  N PN+ G G+ R++G  + GEY+ +DSD L  Y+ A+D LK
 S:   2 RYSFIVPVYNRPDE-VDELLQSLTKQTLGDFEVLVIEDGSSVPCEDVVEKYRTLLDVHYY----NKPNS-GPGQTRNFGAERSRGEYLLILDSDCVLPPGYLAAVDEELK 105
>gi|169827208|ref|YP_001697366.1| putative glycosyltransferase [Lysinibacillus sphaericus C3-41] >gi|168991696|gb|ACA39236.1| Putative glycosyltransferase [Lysinibacillus sphaericus C3-41] (328 aa)
Score = 126, Expect = 2.6e-05, Identities = 35/99 (35%), Positives = 60/99 (60%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYL 102
      +SVI+P N  ++ + +TS+ +Q+ K+ E+ I+D S + + + +  K+  V +I N GV K R+ G+ ANG+YI FVD+DDWL + ++ L
 S:   1 MSVIVPVYNAE-NYLNKCLTSICHQSLKDIEIITINDGSDDQSLSVLKNFAQKDTRITVLDIDNG-GVSKARNLGIEQANGQYITFVDADDWLELTMLEEL 99
>gi|90962544|ref|YP_536460.1| glycosyltransferase [Lactobacillus salivarius UCC118] >gi|90821738|gb|ABE00377.1| Glycosyltransferase [Lactobacillus salivarius UCC118] (333 aa)
Score = 126, Expect = 2.7e-05, Identities = 63/212 (29%), Positives = 99/212 (46%)
 Q:   5 SVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKN-FEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNV 216
      S IIP N+ K I + I S+ NQ +K+ +E+ +DD S + V I D + NG + +   GV  R+ G+ A GEY+ F+DSDD+ YV+   LK+   N D ++F +E    I L  N  E +   N +K    Y T W  ++ E + +N +  + + + ED F + +  KK  + LY Y+ NV
 S:   6 SFIIPTYNSK-KTIIRAIESVTNQLDKSEYEIIIVDDGSQDGTVEIVHDFMKDNGNIHFTSTIG--GVSFARNKGINQAQGEYLLFLDSDDY-YVEGSLKNLKNIVAQSNSDLVIFNFE--HGNTPILLAEVPNTRVEALSVMLSNPTK-------YMTVWGKAYRTETVHENNVRFNEDLKLSEDSEFLVRYVQKCKKITSDNTILYHYSIDNV 207
>gi|167214207|ref|ZP_02284514.1| hypothetical protein LmonoFSL_08291 [Listeria monocytogenes FSL R2-503] (345 aa)
Score = 126, Expect = 2.8e-05, Identities = 54/188 (28%), Positives = 99/188 (52%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQT--NKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFI----MFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNI-FEDVYF 190
      K+SV++P NT L+ +K L+ S++ QT + +E+ F+DD ST  +  +     V+ I N+  + R+  +A GEYI ++D DD ++ + + + +F K N+D +  +  W + KQ  FS++N  E +  +  +P  + +    +K+EFL++N I+ D  + +EDVYF
 S:  20 KISVVVPTYNTELEGLKNLMASIDKQTMNSDEYELVFVDDGSTTDTYERLQEFAETRPNMTVKQIENSGWGSRPRNIATKMAKGEYILYLDHDDTVFPETFERVY-NFGKENNLDVVSGKEVRTNGWSWGWKQ---FSENNPHAEEMGIECL----LPMTPHKF-------YKREFLLENDITFDDGARVLWEDVYF 201
>gi|188532241|ref|YP_001906038.1| Predicted glycosyl transferase, family 2 [Erwinia tasmaniensis] >gi|188027283|emb|CAO95126.1| Predicted glycosyl transferase, family 2 [Erwinia tasmaniensis] (326 aa)
Score = 126, Expect = 2.8e-05, Identities = 63/246 (25%), Positives = 112/246 (45%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPN-NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYE-WVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLENKLFNN 249
      +S+I+PF N  +I  + SL Q +K+ EV I+D S++  ++  + ++  V I  N G+  R+ G+ A+G YI F+D DD L  ++ +LK    D + F+Y+ + D +++  + + E  KNN   P F +  W  +++E L+ N+  P +  +EDV F    ++    LYFY  ++ + N    D++ I K  + ENK N+
 S:   8 LSIIVPFFNNE-AFITPCLESLFAQIDKDIEVILINDGSSDNSAHLASRCVARHPEARVHFISQQNSGIASTRNVGLQQASGRYITFLDGDDVLSPHYVE-ILKPVLLSGQYDLLDFDYQRFTRDLPEVHK-DEQVRVHEYDFKNNGVACLEPLFTRSMWHLWNRVYRRE-LLNNERFEPGRR--YEDVIFTPFIYFKSERIAHLDHTLYFYRDNSLGITRNVKPEDIEDMLFAIGKMVRF-AENKTENS 250
>gi|84489046|ref|YP_447278.1| glycosyltransferase [Methanosphaera stadtmanae DSM 3091] >gi|84372365|gb|ABC56635.1| predicted glycosyltransferase [Methanosphaera stadtmanae DSM 3091] (389 aa)
Score = 126, Expect = 2.9e-05, Identities = 71/243 (29%), Positives = 114/243 (46%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEY-EWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQ------TDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLN-----TYKYKANDLVSIIFKNKNYLLE 243
      M K+SVI+P N  ++++ + S+ NQT K+ EV I+D ST+ + I +  K  +    N G G R+ G+ A+G+YI+F D DD++ V+  Y L    N DF++ +  + D +I+   + ++I  + N   +  Y     W  ++KEFL    D V FEDV F +  + K+   K LY Y R N S+ N   + +K  LV I + +N  E
 S:   1 MVKISVILPIYNIA-NFLEESLKSVLNQTLKDIEVICINDGSTDNSLEILNKFAKKDNRIKIIDKKNEGTGVTRNIGLNEASGDYIYFFDPDDYI-VENTLYELYENITLNNSDFVLLKIARFREDTDEIDYSRPGFKLEDIFPNKDFNNFVFNYHDTKYYVLNASFAPWTKLYRKEFLDSYDDFIFDSVPAFEDVPFHVKSMLRAKRISYVPKFLYRY-RYNPNSNSNDPIHGKFIFKICKLVEEILRKENLFEE 253
>gi|16802540|ref|NP_464025.1| hypothetical protein lmo0497 [Listeria monocytogenes EGD-e] >gi|16409873|emb|CAC98576.1| lmo0497 [Listeria monocytogenes] (502 aa)
Score = 126, Expect = 2.9e-05, Identities = 67/211 (31%), Positives = 106/211 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQT--NKNFEVFFIDDNSTNPQV----YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKI-RDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKK-QINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M K+SVIIP N  +I++ +SL NQT   FE+ IDD ST+ +   + I+KN  + N+ N G  I R+ G+ A G+YI F+D+DD+L +A++ L   K Q+ + I +Y + +  + F K N+ + I+ +N+ + P H +QT     FL  KI   + I ED YF +  V K  + +  Y+Y
 S:   1 MIKISVIIPIYNAE-NYIEKAFSSLKNQTLAQNEFEILCIDDKSTDNSLGKLKQLSKIHKN--MRIINLHKNSGGPMIPRNKGIKEAKGKYIIFLDNDDYLGEEALERLFIQAEKNQS-EVIFGKYVGINGRGVPQSQFKKGNRNEADILADNLVYTLAP--HKMFQT--------AFLKTKKIYFDPNILIGEDQYFVMKAYVNAKVITVLADYDYYY 205
>gi|25011289|ref|NP_735684.1| hypothetical protein gbs1239 [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|23095713|emb|CAD46899.1| Unknown [Streptococcus agalactiae NEM316] (322 aa)
Score = 126, Expect = 2.9e-05, Identities = 73/247 (29%), Positives = 126/247 (51%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFK--KEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVL---YKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSI-IFKNKNYLLENKLFN 248
      +KV+VIIP N+  ++K+ + S+ QT+  EV IDD ST N   D +++  + +   N GV  R+ G+ + GE+I FVDSDD++ + I+ +LK+  +N D  +++  ++    K  F ++  NN K   F + + + VC K K+ ++ N +  + + I ED+ F  K+L  ++ + T+ LY Y R+  S++N K+ N L I IF  + L+ KL N
 S:   3 EKVTVIIPIYNSE-AYLKECVQSVLQQTHPLIEVILIDDGSTDNSGGICDNLSQEDNRILVFHKKNGGVSSARNLGLDKSTGEFITFVDSDDFVAPNMIEIMLKNLIT-ENADIAEVDFDISNERDYRK--KKRRNFYKVFKNNNSLKE----FLSGNRVENIVCTKLYKKSIIGN-LRFDENLKIGEDLLFNC--KLLCQEHRIVVDTTSSLYTY-RIVKTSAMNQ-KFNENSLDFITIFNEVSSLVPAKLAN 243
>gi|167412406|gb|ABZ79860.1| unknown [Campylobacter jejuni] (264 aa)
Score = 126, Expect = 3.0e-05, Identities = 54/206 (26%), Positives = 103/206 (50%)
 Q:   6 VIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN--KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      +IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ IDD S + +  ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L +DA +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++  + ++K +  H +  W CF+K+ ++K+ KI  ++++ EDV F ++ + +K +  +Y Y
 S:   1 IIIPLFNS-CDFISRALQSCINQTLKDIEILIIDDKSKDNSLNMVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNLGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTLDACEITFKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEVFNQKEFLDFLSKQR----HFCWSV-WAKCFRKDIILKSFEKIKIDERLSYGEDVLFCYVYFMFCEKIAVFKTCIYHY 203
>gi|153834353|ref|ZP_01987020.1| Cps2K [Vibrio harveyi HY01] >gi|148869278|gb|EDL68296.1| Cps2K [Vibrio harveyi HY01] (330 aa)
Score = 126, Expect = 3.0e-05, Identities = 34/91 (37%), Positives = 52/91 (57%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWL 94
      +SVI+P N  K+I + + SL NQT NFEV +DD S + + I     +++  +N G+  R++GV + GEYI F+DSDD+ 
 S:   8 ISVIVPVYNVE-KYIIKCLNSLVNQTYSNFEVIVVDDESPDDSIKIAKAAFSEDSRFIFVSKSNGGLSCARNFGVKYSKGEYISFLDSDDYF 98
>gi|160888552|ref|ZP_02069555.1| hypothetical protein BACUNI_00969 [Bacteroides uniformis ATCC 8492] >gi|156861866|gb|EDO55297.1| hypothetical protein BACUNI_00969 [Bacteroides uniformis ATCC 8492] (336 aa)
Score = 125, Expect = 3.0e-05, Identities = 32/99 (32%), Positives = 54/99 (54%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYL 102
      +S+I+P N  ++++ + S+ QT KN E+ IDD S++  + DL +  +    N G  R+ G+ +A GE + FVDSDDW+ D ++L
 S:  10 ISIIVPVYNVK-NYLEKCLQSICGQTYKNLEIILIDDGSSDGSGELCDLFAQRDGRIKVIHQTNAGQSAARNRGLAVAQGELLGFVDSDDWIEPDMYEFL 108
>gi|183221379|ref|YP_001839375.1| putative glycosyltransferase [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Paris)'] >gi|189911470|ref|YP_001963025.1| Glycosyltransferase [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Ames)'] >gi|167776146|gb|ABZ94447.1| Glycosyltransferase [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Ames)'] >gi|167779801|gb|ABZ98099.1| Putative glycosyltransferase [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Paris)'] (254 aa)
Score = 125, Expect = 3.1e-05, Identities = 41/119 (34%), Positives = 69/119 (57%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN--NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLK---------SFYKYQNIDFIMFEY 119
      M KVSVI+P N  ++++ + SL +Q+ K++E+ IDD S + + +    + ++ IP  N G  R+ G+ LA+GEYI F+D+DD  + +D ++     SF Y+ ID  FE+
 S:   1 MPKVSVIMPAYNAA-SYLEESVNSLLSQSYKDWELLIIDDCSKDHTLDVAKNIAKKDKRIRVIPKEKNSGSADTRNQGIELASGEYIAFLDADDLWESNFLDKMIPFMEENKSSFSFSSYRIIDENGFEF 129
>gi|153165767|ref|ZP_01926458.1| hypothetical protein LMHG_01933 [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|133728125|gb|EBA29823.1| hypothetical protein LMHG_01933 [Listeria monocytogenes FSL N1-017] (502 aa)
Score = 125, Expect = 3.1e-05, Identities = 67/211 (31%), Positives = 106/211 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQT--NKNFEVFFIDDNSTNPQV----YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKI-RDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKK-QINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M K+SVIIP N  +I++ +SL NQT   FE+ IDD ST+ +   + I+KN  + N+ N G  I R+ G+ A G+YI F+D+DD+L +A++ L   K Q+ + I +Y + +  + F K N+ + I+ +N+ + P H +QT     FL  KI   + I ED YF +  V K  + +  Y+Y
 S:   1 MIKISVIIPIYNAE-NYIEKAFSSLKNQTLAQNEFEILCIDDKSTDNSLGKLKQLSKIHKN--MRIINLHKNSGGPMIPRNKGIKEAKGKYIIFLDNDDYLGEEALERLFIQAEKNQS-EVIFGKYVGINGRGVPQSQFKKGNRNEADILADNLVYTLAP--HKMFQT--------AFLKTKKIYFDPNILIGEDQYFVMKAYVNAKVITVLADYDYYY 205
>gi|56707909|ref|YP_169805.1| glycosyl transferase family protein [Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4] >gi|110670380|ref|YP_666937.1| glycosyl transferase family protein [Francisella tularensis subsp. tularensis FSC198] >gi|56604401|emb|CAG45431.1| glycosyl transferase family protein [Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4] >gi|110320713|emb|CAL08814.1| glycosyl transferase family protein [Francisella tularensis subsp. tularensis FSC 198] >gi|151568643|gb|EDN34297.1| hypothetical protein FTBG_00164 [Francisella tularensis subsp. tularensis FSC033] (335 aa)
Score = 125, Expect = 3.1e-05, Identities = 35/106 (33%), Positives = 57/106 (53%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKY 109
      +S+IIP NT +++ + + S+ NQT KN E+ I+D +T+ + I     + V   N G  R+ + +A G+YI F+DSDDW+ +D I L  + Y
 S:  10 ISIIIPIYNTQ-QYLSRCLESVINQTYKNLEIILINDGATDNSLSICQKYKSKDSRIVLLNQQNSGQALARNNALDIAKGDYIAFIDSDDWVSLDYIQALYNHVFSY 115
>gi|168830450|gb|ACA34493.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] (320 aa)
Score = 125, Expect = 3.1e-05, Identities = 38/119 (31%), Positives = 66/119 (55%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEY 119
      M K+S+I+P N  K+I + I S NQT K+ E+ +DD ++ + I +  K+  + +  N+G+ + R GV A G YI F+D DD+L ++A + ++   + DFI F++
 S:   1 MPKISIIMPTFNVE-KYIARAIESCINQTFKDIEIIVVDDCGSDKSIDIAKEYAKKDKRIKIVHNEKNLGLLRARYEGVKAAGGGYIMFLDPDDYLELNACEECVRILNTEKESDFIWFDF 120
>gi|167755077|ref|ZP_02427204.1| hypothetical protein CLORAM_00581 [Clostridium ramosum DSM 1402] >gi|167705127|gb|EDS19706.1| hypothetical protein CLORAM_00581 [Clostridium ramosum DSM 1402] (718 aa)
Score = 125, Expect = 3.1e-05, Identities = 37/112 (33%), Positives = 63/112 (56%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLI---NKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFI 115
      +S++IP N  K++ + + S+ NQT +N+EV +DD STN +  L  NK+  V+  N + K + + +A GE+I VD+DD L +A+  +  K+++ DFI
 S:  188 ISILIPVYNVERKFLSECLDSILNQTYQNYEVCIVDDCSTNLETINTLKEYENKDTRIVVKTRLINGHISKASNDALEIARGEFICLVDNDDTLAPNALYENVALLNKHKDADFI 302
>gi|47094723|ref|ZP_00232338.1| glycosyl transferase family protein, putative [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|153173350|ref|ZP_01929130.1| hypothetical protein LMIG_02668 [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|153178620|ref|ZP_01931907.1| hypothetical protein LMMG_01119 [Listeria monocytogenes F6900] >gi|153186318|ref|ZP_01936659.1| hypothetical protein LMOG_02620 [Listeria monocytogenes J0161] >gi|153189858|ref|ZP_01937333.1| hypothetical protein LMPG_02807 [Listeria monocytogenes J2818] >gi|47016863|gb|EAL07781.1| glycosyl transferase family protein, putative [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|126941200|gb|EBA19093.1| hypothetical protein LMOG_02620 [Listeria monocytogenes J0161] >gi|127766506|gb|EBA26843.1| hypothetical protein LMPG_02807 [Listeria monocytogenes J2818] >gi|133731058|gb|EBA32756.1| hypothetical protein LMIG_02668 [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|133733308|gb|EBA35006.1| hypothetical protein LMMG_01119 [Listeria monocytogenes F6900] (502 aa)
Score = 125, Expect = 3.1e-05, Identities = 67/211 (31%), Positives = 106/211 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQT--NKNFEVFFIDDNSTNPQV----YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKI-RDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKK-QINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M K+SVIIP N  +I++ +SL NQT   FE+ IDD ST+ +   + I+KN  + N+ N G  I R+ G+ A G+YI F+D+DD+L +A++ L   K Q+ + I +Y + +  + F K N+ + I+ +N+ + P H +QT     FL  KI   + I ED YF +  V K  + +  Y+Y
 S:   1 MIKISVIIPIYNAE-NYIEKAFSSLKNQTLAQNEFEILCIDDKSTDNSLGKLKQLSKIHKN--MRIINLHKNSGGPMIPRNKGIKEAKGKYIIFLDNDDYLGEEALERLFIQAEKNQS-EVIFGKYVGINGRGVPQSQFKKGNRNEADILADNLVYTLAP--HKMFQT--------AFLKTKKIYFDPNILIGEDQYFVMKAYVNAKVITVLADYDYYY 205
>gi|126652521|ref|ZP_01724686.1| predicted glycosyltransferase [Bacillus sp. B14905] >gi|126590649|gb|EAZ84765.1| predicted glycosyltransferase [Bacillus sp. B14905] (329 aa)
Score = 125, Expect = 3.1e-05, Identities = 55/218 (25%), Positives = 99/218 (45%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIP----NNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVES 218
      M VSVI+P N  ++ + +TS+ +Q+ K+ E+ I+D S + +  + +N Q  I   +N GV K R+ G+ A G+YI FVD+DDWL + ++ L + +  + + + W +   L+   +    +NK    ++    +KK F+ +K+  + +N ED F   + +   K+LY+YN N S
 S:   1 MVLVSVIVPVYNAE-NYLNKCLTSICHQSLKDIEIITINDGSEDQSL---TVLQNFAQVDARITVLDTDNGGVSKARNLGMEQAKGQYITFVDADDWLELTMLEELFLAC-RLTGSNIVKCDLFWQEEIGSRQLYYPSKTYFTYSATACLNKLFTEIGEKHFGFASCKLYKKSFIDLHKLKFDETMNFAEDTVFLTRAVIKNQSICYVPKQLYYYNVGNQNS 217
>gi|153195131|ref|ZP_01939929.1| hypothetical protein LMRG_00178 [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|127634734|gb|EBA24114.1| hypothetical protein LMRG_00178 [Listeria monocytogenes 10403S] (502 aa)
Score = 125, Expect = 3.2e-05, Identities = 67/211 (31%), Positives = 106/211 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQT--NKNFEVFFIDDNSTNPQV----YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKI-RDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKK-QINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M K+SVIIP N  +I++ +SL NQT   FE+ IDD ST+ +   + I+KN  + N+ N G  I R+ G+ A G+YI F+D+DD+L +A++ L   K Q+ + I +Y + +  + F K N+ + I+ +N+ + P H +QT     FL  KI   + I ED YF +  V K  + +  Y+Y
 S:   1 MIKISVIIPIYNAE-NYIEKAFSSLKNQTLAQNEFEILCIDDKSTDNSLGKLKQLSKIHKN--MRIINLHKNSGGPMIPRNKGIKEAKGKYIIFLDNDDYLGEEALERLFIQAEKNQS-EVIFGKYVGINGRGVPQSQFKKGNRNEADILADNLVYTLAP--HKMFQT--------AFLKTKKIYFDPNILIGEDQYFVMKAYVNAKVITVLADYDYYY 205
>gi|47566054|ref|ZP_00237092.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus cereus G9241] >gi|47556971|gb|EAL15301.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus cereus G9241] (266 aa)
Score = 125, Expect = 3.2e-05, Identities = 33/91 (36%), Positives = 56/91 (61%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDD-WL 94
      VSVI P N+ +++I + I S+ NQ+ +N+E+ +DD ST+ +  ++I +  + ++ N+G K R+ + A G YI F+DSDD WL
 S:  14 VSVITPSYNS-IRFIGETILSVQNQSYENWEMIIVDDASTDQSLAKIKEIIEGDSRIRLLSLKENVGAAKARNLAIEEARGRYIAFLDSDDIWL 106
>gi|187932491|ref|YP_001887373.1| glycosyltransferase, GT2 family [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] >gi|187720644|gb|ACD21865.1| glycosyltransferase, GT2 family [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] (327 aa)
Score = 125, Expect = 3.2e-05, Identities = 44/141 (31%), Positives = 73/141 (51%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEII 141
      M KVS+I P N  + I++ I S+ NQT K FE  IDD S + + I  L+ +  +   N GV  R+ G+ +A+GEYI F+DSDD++  ++ L+  K  D + +Y V +  + + ++ N ++ I
 S:   1 MFKVSIITPVYNVE-ECIEKSIKSVINQTCKEFEFLLIDDGSKDRSIEIAKSLLENSDINFKIITQENAGVSCARNRGINIASGEYITFLDSDDYIDSRFVE-LMYDKAKKTECDVVFCDYSEVDNNGNVLVKNRTNYLNDFI 141
>gi|77408981|ref|ZP_00785702.1| glycosyl transferase cpsJ [Streptococcus agalactiae COH1] >gi|5823216|gb|AAD53070.1|AF163833_10 CpsI [Streptococcus agalactiae] >gi|18029145|gb|AAL56365.1|AF363055_6 CpsI [Streptococcus agalactiae] >gi|18029153|gb|AAL56372.1|AF363056_6 CpsI [Streptococcus agalactiae] >gi|18033339|gb|AAL57076.1|AF332896_6 CpsI [Streptococcus agalactiae] >gi|39725911|gb|AAR29912.1| Cps2I [Streptococcus agalactiae] >gi|77172404|gb|EAO75552.1| glycosyl transferase cpsJ [Streptococcus agalactiae COH1] (322 aa)
Score = 125, Expect = 3.3e-05, Identities = 47/145 (32%), Positives = 77/145 (53%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQ----NIDFIMFEYEWVFDKKQIN---LFSKHNQFDEIIVKNNV 146
      +KV+VIIP N+  ++K+ + S+ QT+  EV IDD ST N   D +++  + +   N GV  R+ G+ + GE+I FVDSDD++ + I+ +LK+     +DF +    KK+ N  +F +N  E + N V
 S:   3 EKVTVIIPIYNSE-AYLKECVQSVLQQTHPLIEVILIDDGSTDNSGEICDNLSQEDNRILVFHKKNGGVSSARNLGLDKSTGEFITFVDSDDFVAPNMIEIMLKNLITENADIAEVDFDISNERDYRKKKRRNFYKVFKNNNSLKEFLSGNRV 154
>gi|49087184|gb|AAT51426.1| PA1390 [synthetic construct] (345 aa)
Score = 125, Expect = 3.3e-05, Identities = 32/107 (29%), Positives = 55/107 (51%)
 Q:  16 KWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVY--IDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWV 122
      +++++ + SL Q+ ++FE+ +DD S +P   ++ + + G  ++ PN G  R+ GV A G YI +D+DDWL  A YL K   +  +  Y WV
 S:  10 RYLRRALDSLARQSFQDFEIILVDDGSDDPSTLGLLEALQEPGMTILRQ-PNR-GPSAARNAGVARARGRYICCLDADDWL---ASTYLEKCLVLLEGNSGVRLAYSWV 113
>gi|15596587|ref|NP_250081.1| glycosyl transferase [Pseudomonas aeruginosa PAO1] >gi|9947335|gb|AAG04779.1|AE004568_8 probable glycosyl transferase [Pseudomonas aeruginosa PAO1] (344 aa)
Score = 125, Expect = 3.3e-05, Identities = 32/107 (29%), Positives = 55/107 (51%)
 Q:  16 KWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVY--IDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWV 122
      +++++ + SL Q+ ++FE+ +DD S +P   ++ + + G  ++ PN G  R+ GV A G YI +D+DDWL  A YL K   +  +  Y WV
 S:  10 RYLRRALDSLARQSFQDFEIILVDDGSDDPSTLGLLEALQEPGMTILRQ-PNR-GPSAARNAGVARARGRYICCLDADDWL---ASTYLEKCLVLLEGNSGVRLAYSWV 113
>gi|188589853|ref|YP_001922307.1| glycosyltransferase involved in cell wall biogenesis [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] >gi|188500134|gb|ACD53270.1| glycosyltransferase involved in cell wall biogenesis [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] (327 aa)
Score = 125, Expect = 3.5e-05, Identities = 44/141 (31%), Positives = 72/141 (51%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEII 141
      M KVS+I P N  + I++ I S+ NQT K FE  IDD S + + I  L+ +  +   N GV  R+ G+ +A+GEYI F+DSDD++  ++ L+  K  D + +Y V   + + ++ N ++ I
 S:   1 MFKVSIITPVYNVE-ECIEKSIKSVINQTCKEFEFLLIDDGSKDRSIEIAKSLLEGSDINFKIITQENAGVSCARNRGINIASGEYITFLDSDDYIDSRFVE-LMYEKAKQTECDVVFCDYSEVDSNGNVLVKNRTNYLNDFI 141
>gi|182415268|ref|YP_001820334.1| glycosyl transferase family protein [Opitutus terrae PB90-1] >gi|177842482|gb|ACB76734.1| glycosyl transferase family 2 [Opitutus terrae PB90-1] (313 aa)
Score = 125, Expect = 3.5e-05, Identities = 31/127 (24%), Positives = 61/127 (48%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQI 128
      K +S++I  N  W+  + S+ +Q +  +V +DD ST+  +  +K +    N G+  R+ G + A G Y+WF+D+DD +  A+ ++  + Q D I+F E + + ++
 S:   3 KLLSIVIAAYNVE-PWVDDCLLSIESQRDDRLDVVIVDDGSTDGTSDVIRAHKKRWALQCVTKKNGGLSSARNAGASAAGGRYLWFIDADDMILPGAVACMIAQC-EQQRFDAIVFGTEEIMEGHRV 127
>gi|27550076|gb|AAO18059.1| Orf34 [Photorhabdus luminescens] (328 aa)
Score = 125, Expect = 3.5e-05, Identities = 59/215 (27%), Positives = 106/215 (49%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV-YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIM------FEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEII-----VKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVES 218
      +++IIP N  +I L+ S++ Q N NFEV I+D ST+ + I+  K  +    N GV  R++G+ A GE++ F+DSDDWL  +  L   Q +D ++    E ++ + K+I  ++  + ++   ++ V  + P F    W  KKE ++ N++S D  + ED+ + +  ++ +   + LY Y R N+ES
 S:   6 ITIIIPLFNNE-SYIACLLDSISVQENVNFEVVIINDGSTDNSLGVINEYKKRDNRIRIFNQENRGVSVARNHGIKYARGEWVLFIDSDDWLKPQILRKWLDQAIA-QKLDVLIGNGVSFTEEPYLQENKRI---TRRQPYGRVLTGKEWIEYCVECREWPHFV------WLQLIKKELIINNQLSFKDN-TLHEDILWTINLSLIANRIGFCEELLYCY-RHNLES 219
>gi|167755076|ref|ZP_02427203.1| hypothetical protein CLORAM_00580 [Clostridium ramosum DSM 1402] >gi|167705126|gb|EDS19705.1| hypothetical protein CLORAM_00580 [Clostridium ramosum DSM 1402] (660 aa)
Score = 125, Expect = 3.5e-05, Identities = 40/113 (35%), Positives = 65/113 (57%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLI-------NKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFI 115
      K+S+++P N P K++  I S+ QT +NFE+  DD STN  ID I    NK+  V   N + + + ++LA+GE+I +D+DD L  A++ ++  + +NIDFI
 S:  153 KISIVMPVYNVPGKYLSYCIESILKQTYQNFEICIADDCSTN----IDTIETLKAYKNKDNRIKVIFREENGHISRATNSALSLASGEFIGLMDNDDTLDPHALNEVVNILNEDKNIDFI 268
>gi|159036189|ref|YP_001535442.1| CDP-glycerol:poly(glycerophosphate) glycerophosphotransferase [Salinispora arenicola CNS-205] >gi|157915024|gb|ABV96451.1| CDP-glycerol:poly(glycerophosphate) glycerophosphotransferase [Salinispora arenicola CNS-205] (729 aa)
Score = 125, Expect = 3.6e-05, Identities = 28/94 (29%), Positives = 50/94 (53%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWL 94
      M +S ++P    ++++ + S+ Q   EV +DD S +  ++ +  ++  V +P N G+G R+ G+ A G+Y+WFVD DDWL
 S:   1 MALISFVVPAYRVQ-GYLRECLDSILGQPVAEIEVIGVDDCSPDGSGEILTEYAARDQRVRVLRLPANRGLGPARNAGLDQATGDYVWFVDGDDWL 95
>gi|153952408|ref|YP_001397859.1| putative sugar transferase [Campylobacter jejuni subsp. doylei 269.97] >gi|152939854|gb|ABS44595.1| putative sugar transferase [Campylobacter jejuni subsp. doylei 269.97] (448 aa)
Score = 125, Expect = 3.6e-05, Identities = 61/222 (27%), Positives = 104/222 (46%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV-YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEII------------VKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKIS-HPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYK 224
      KVSVIIP N+ + + + I S+ Q+ K E+ +D NST+ + I  K  +  I +  G  + G+ ANGEY+ V+SDD++ +  L + K +N+D + +  +DK++     +DE       V N  +K   N++ +  F +FL K+++ H   ++D+ F I V  K   K Y+Y + N+ SS N+ K
 S:   4 KVSVIIPSLNS-IAYYDECIKSVMKQSLKELEIICVDANSTDGTLELIKKYQKEDERIKLIISDKKSYGYQMNLGIAAANGEYVGIVESDDYIKENMYKELY-ALAKNKNLDILRSDIYNFYDKEKREFKYSVISYDEKFYHKDLYFESAGAVCKNTALTKQEILKNSWNMNPPGLFSLDFLRKSRLKFHESAGASYQDLGFWFITIVSACKIYFHKKAYYYYRQDNMGSSCNSKK 237
>gi|29376678|ref|NP_815832.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Enterococcus faecalis V583] >gi|29344142|gb|AAO81902.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Enterococcus faecalis V583] (324 aa)
Score = 125, Expect = 3.6e-05, Identities = 35/108 (32%), Positives = 59/108 (54%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYK 108
      M K+S+I+P N  K++++ + S+ QT +FE+ +DD S +  +    Q V+ I  N G+  R+ G+ +A GEY+ FVDSDD++ D + L + K
 S:   1 MPKISIIVPVYNVE-KYLEKCVRSILAQTFTDFELILVDDGSPDSSGAMCDQFAEQDQRVKVIHKENGGLSDARNAGIEIATGEYLGFVDSDDYIADDMYELLYTNIVK 108
>gi|160944579|ref|ZP_02091807.1| hypothetical protein FAEPRAM212_02093 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] >gi|158444361|gb|EDP21365.1| hypothetical protein FAEPRAM212_02093 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] (328 aa)
Score = 125, Expect = 3.7e-05, Identities = 38/96 (39%), Positives = 55/96 (57%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI---PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDD--------WLYVDAI 99
      +SVI+P   K++  + SL QT +NFE+ +DD S P  +++ +  Q +    N GV  R++G+ A GEYI FVDSDD    WLY DA+
 S:   9 ISVIVPVYKVE-KYLPACLDSLLAQTYQNFELLLVDDGS--PDKCWEILQQYAAQDARVCIFRKENGGVSSARNFGLEQARGEYICFVDSDDLVLPQYLEWLY-DAL 111
>gi|125631997|gb|ABN47399.1| epsM [Lactococcus lactis subsp. cremoris] (331 aa)
Score = 125, Expect = 3.7e-05, Identities = 35/89 (39%), Positives = 51/89 (57%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN-PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDD 92
      +S+I+P N+ K+++ I SL NQT +N EV I+D ST+ Q I  K  +    N+GV  R+YG+ A+G YI F+D DD
 S:   5 ISIIVPVYNSE-KYLRAAIHSLLNQTYQNIEVILINDGSTDGSQELISSFQKKDKRIKLYNTKNLGVSHARNYGIDRASGSYIMFLDPDD 93
>gi|167768641|ref|ZP_02440694.1| hypothetical protein CLOSS21_03200 [Clostridium sp. SS2/1] >gi|167710165|gb|EDS20744.1| hypothetical protein CLOSS21_03200 [Clostridium sp. SS2/1] (309 aa)
Score = 125, Expect = 3.8e-05, Identities = 73/290 (25%), Positives = 141/290 (48%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI--PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTD------WRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTY----KYKANDLVSIIFKNKNYLLENKLFNNNWYFYASNWLGALNQLNYIDL--INVQKTHNKFIGNNNFYNLETI 292
      K+S+IIP N  K++ + + S+ QT  EV IDD S +  I    Y +++ I  N GV K R+ G+ ++NG+Y+ F+D DD L  ++ +L + K++ D ++ Y      + +QF+  +KNN+N K  F       W  FK+ ++ N++  +++ +FED+ F +  V+  ++  + ++ R ++S+++   +++  ++ I N+  ++K NN  FYA +L +  LN D  I ++   F  N YN++ +
 S:   8 KISLIIPVFNIE-KYVYKCLCSVVEQTKMPDEVIIIDDCSQDKTSIICDEFSKKYSFIKTIHLTQNGGVSKARNVGIEVSNGKYLLFIDGDDILSKYYVEKILDNIEKFK-ADLLIGNY--------TTAENYLDQFENCCIKNNINNMKAEEFRTKLALGEKEGYLWNKLFKRNIIIDNQLKFDERLELFEDLKF-VYQYVMNSDTVIEIPDVIYWYRTRIDSAVHQLYSGKRWQQYCVIKYILNNEKQ--DSKELNNLLIFYAWMYLNSSVNLNENDRKKIVLKDIKKIFFKTNIPYNIKQL 298
>gi|146272429|dbj|BAF58179.1| galactosyltransferase [Streptococcus oralis] (322 aa)
Score = 125, Expect = 3.8e-05, Identities = 36/101 (35%), Positives = 56/101 (55%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLK 104
      +SVI+P N  +++ + SL NQT K+FEV +DD ST+  +   + Y +V   N G+  R+YGV A GE+I F+D DD+  A + L++
 S:   2 ISVIVPIYNVE-AYLRYAMESLVNQTYKDFEVILVDDGSTDDSGKLCDQYASEYDWVSAYHKENGGLSDARNYGVAKAKGEWIVFLDPDDYFEPCAPELLME 102
>gi|57168028|ref|ZP_00367167.1| glycosyl transferase, putative [Campylobacter coli RM2228] >gi|57020402|gb|EAL57071.1| glycosyl transferase, putative [Campylobacter coli RM2228] (273 aa)
Score = 125, Expect = 3.8e-05, Identities = 50/191 (26%), Positives = 96/191 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN--NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSK-MPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFG 191
      M ++S+IIP N+ ++I + + S NQT ++ E+ +DD S + V I L   + ++  N N+G  R+ GV + ++I F+DSDD+L ++A + L   Q D + F+ +   KQ  F +  F++   + K K  W   + W  F+K+ ++K+   +++N++E + +G
 S:   1 MPQLSIIIPLFNS-CEFITRALQSCINQTLRDIEILVVDDKSEDESVKIALEFAKKDERIRIFHNDENLGTFATRNLGVLKSRADFIMFLDSDDFLALNACELALTKI--KQGFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDEVFNQKEFFEFLGKQKHFCW------SVWAKLFRKDLILKSF----ERINLYERLSYG 182
>gi|187251712|ref|YP_001876194.1| glycosyl transferase family protein [Elusimicrobium minutum Pei191] >gi|186971872|gb|ACC98857.1| glycosyl transferase family 2 [Elusimicrobium minutum Pei191] (335 aa)
Score = 125, Expect = 3.9e-05, Identities = 60/227 (26%), Positives = 101/227 (44%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEI----IVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY--NRLNVE----SSLNTYKYKA 227
      M KVS+IIP N  ++ Q + S+ QT ++ E  +D+ ST+  I    N  + +   G  R+ + A+GEY++F+D DDWL  + L K  K + D + +   +  + F + N F    +K   K P+  Y  ++ ++ F KN +S P ++  +D  +  VL + L  + YFY  R N E  S+ N+Y Y +
 S:   1 MPKVSIIIPVYNLE-NYLPQCLQSVEQQTLEDIEALVVDNASTDNSAEIIKQFAALNSKIRILHCKTK-GAANARNCALKEASGEYLFFLDGDDWLTPQCLAALYKE-AKANDADVTVCDNALYTETTNLMSFPQENMFFSAPKLETLKEKSLLLKAPF--TAYSCAGKL-IRRSFFEKNSLSFPSEMPRGDDWPVSMKITVLANRIKLVPNEYYFYRVGRQNAESANLSAFNSYIYAS 233
>gi|121613674|ref|YP_001000823.1| lipooligosaccharide biosynthesis glycosyltransferase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81-176] >gi|167005735|ref|ZP_02271493.1| lipooligosaccharide biosynthesis glycosyltransferase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81-176] >gi|40218028|gb|AAR82937.1| WaaV [Campylobacter jejuni] >gi|87249172|gb|EAQ72133.1| lipooligosaccharide biosynthesis glycosyltransferase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81-176] (275 aa)
Score = 125, Expect = 3.9e-05, Identities = 56/211 (26%), Positives = 104/211 (49%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSK-MPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN-------KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ IDD S + +  ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L  A +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++   ++K +  W   + W CF+K+ ++KN    K+  ++++ EDV F I+ + +K +  +Y Y
 S:   1 MPQLSIIIPLFNS-CDFILRALQSCINQTLKDIEILIIDDKSKDNSLNMVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNLGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTPGACEIAFKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDGVFNQKEFLEFLSKQRHFCW------SVWAKCFRKDIILKNFEKVKFEKVKIDERLSYGEDVLFCYIYFMFCEKIAVFKTCIYHY 213
>gi|115374978|ref|ZP_01462249.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Stigmatella aurantiaca DW4/3-1] >gi|115368005|gb|EAU66969.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Stigmatella aurantiaca DW4/3-1] (1091 aa)
Score = 124, Expect = 4.0e-05, Identities = 33/113 (29%), Positives = 60/113 (53%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLIN---KNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFI 115
      ++S++ P NTP + +++ I S+ QT N+E+ +D NS P V  L N  ++  V+ + N+G+  + + +A+GE+I +D DD L  A+ ++K    D I
 S:  276 RISILTPVYNTPPEVLRETIRSVQAQTYPNWELCLVDGNSPMPHVREILQNFAVQDERVCVRRLDLNLGISGNTNEALAMASGEFIALLDHDDTLAPFALYEIVKHLNAAPRTDMI 391
>gi|117621442|ref|YP_857387.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] >gi|117562849|gb|ABK39797.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] (268 aa)
Score = 124, Expect = 4.1e-05, Identities = 41/113 (36%), Positives = 65/113 (57%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYID--LINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDD-WL---YVDAIDYLLK-----SFYKYQNID 113
      M+KVSVI+P N+ +++  I S+ Q  N+E+ IDD S + V I   +++  + + N G  R+ G+ +A G +I F+DSDD WL    ID++LK   S+ Y+ ID
 S:   1 MEKVSVIMPLYNSA-RFLAASIDSVLKQQYTNWELILIDDCSVDDCVVIAQAYCDRDSRIKLVRLAENSGAAVARNRGIEIAEGRFIAFLDSDDLWLPEKLNTQIDFMLKNKVAFSYTAYKKID 123
>gi|68644581|emb|CAI34643.1| putative glycosyl transferase [Streptococcus pneumoniae] (332 aa)
Score = 124, Expect = 4.2e-05, Identities = 39/117 (33%), Positives = 64/117 (54%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINK----NGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMF 117
      M K SVI+P N  K+I++ + S+ QT NFE+ ++D S P  +D+I K  +  + +  N GV  R G+ A G+Y+ ++D DD L +A+ +L +  QN D ++F
 S:   1 MLKFSVIVPIYNVE-KYIEECVYSVLRQTYNNFELILVNDAS--PDHSLDIITKIAEKDSRIVIIDKEKNEGVALARSSGLANAKGDYVVYLDGDDQLIPEALK-ILATKIDSQNPDIVIF 117
>gi|148643605|ref|YP_001274118.1| glycosyl transferase family protein [Methanobrevibacter smithii ATCC 35061] >gi|148552622|gb|ABQ87750.1| glycosyltransferase, GT2 family [Methanobrevibacter smithii ATCC 35061] (347 aa)
Score = 124, Expect = 4.2e-05, Identities = 65/206 (31%), Positives = 107/206 (51%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQT--NKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIP----NNIGV-GKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFH---NNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKL 208
      K+SV++P N  K +  I S+ NQ+  +N E+ +DD ST+   ++I+  +Y  +P   N G+ GK R G+ A+ +YI F+DSDD  + ++ L +  Q+ DF++ +  D ++ + K Q DE +V N +S+ +   N +  W  FKKE ++ N IS P+  + ED YF    Y KAL+ S K+
 S:   4 KISVVMPVYNAE-KELNAAIDSIINQSLGFENIELIIVDDCSTDNSR--NIISDYANEYDNIVPVFLDENSGLPGKPRSLGIKYASADYISFLDSDDEYLKEGLENLYNTILT-QDSDFVIGSHIINLDGDKVKV--KFLQSDERLVNLNPLESQEIFDSLSLNYFVAPWGKIFKKELILDNNISFPED-TLCEDTYF-------YFKALINSNKI 205
>gi|3721919|dbj|BAA33749.1| N-acetylglucosaminyltransferase [Streptococcus agalactiae] >gi|5381186|dbj|BAA82283.1| CpsIaI [Streptococcus agalactiae] (333 aa)
Score = 124, Expect = 4.3e-05, Identities = 72/245 (29%), Positives = 124/245 (50%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFK--KEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVL---YKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSI-IFKNKNYLLENKLFN 248
      VS+IIP N+  ++K+ + S+ QT+  EV IDD ST N   D +++  + +   N GV  R+ G+ + GE+I FVDSDD++ + I+ +LK+  +N D  +++  ++    K  F ++  NN K   F + + + VC K K+ ++ N +  + + I ED+ F  K+L  ++ + T+ LY Y R+  S++N K+ N L I IF  + L+ KL N
 S:   7 VSIIIPIYNSE-AYLKECVQSVLQQTHPLIEVILIDDGSTDNSGEICDNLSQEDNRILVFHKKNGGVSSARNLGLDKSTGEFITFVDSDDFVAPNMIEIMLKNLIT-ENADIAEVDFDISNERDYRK--KKRRNFYKVFKNNNSLKE----FLSGNRVENIVCTKLYKKSIIGN-LRFDENLKIGEDLLFNC--KLLCQEHRIVVDTTSSLYTY-RIVKTSAMNQ-KFNENSLDFITIFNEVSSLVPAKLAN 245
>gi|186903598|ref|ZP_02976530.1| glycosyl transferase family 2 [Cyanothece sp. PCC 7424] >gi|186689329|gb|EDU13973.1| glycosyl transferase family 2 [Cyanothece sp. PCC 7424] (1067 aa)
Score = 124, Expect = 4.3e-05, Identities = 38/125 (30%), Positives = 63/125 (50%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDL---INKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQI 128
      +SVI+P N P ++++ I S+ NQ  N+E+  DD ST P V + L  + ++  V  NN + K + + LA GE+I +D DD L  A  L   +  D I + +++ D+ Q+
 S:  537 ISVIMPVYNPPENYLREAIESVLNQVYSNWELCIADDASTEPHVKLVLNEYLKQDSRIKVIFRENNGHISKASNSALELATGEFIALLDHDDVLTPHAFYELALLLNSHPEADMIYSDQDYMDDQGQL 664
>gi|168164392|ref|ZP_02599625.1| glycosyl transferase domain protein [Bacillus cereus H3081.97] (117 aa)
Score = 124, Expect = 4.4e-05, Identities = 32/92 (34%), Positives = 57/92 (61%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIR--DYGVTLANGEYIWFVDSDD 92
      M +V+V++P N  ++++ I S+ NQT ++FE+ I+D ST+  +++IN   ++ + N + + IR + G+ LA GEYI +DSDD
 S:   1 MARVTVLMPVYNGE-SYLREAIESILNQTYEDFELLIINDGSTDKS--LEIINSFQDSRIRLVNNEVNLKLIRTLNKGLDLATGEYIARMDSDD 91
>gi|167412393|gb|ABZ79849.1| unknown [Campylobacter jejuni] >gi|167412421|gb|ABZ79872.1| unknown [Campylobacter jejuni] (351 aa)
Score = 124, Expect = 4.4e-05, Identities = 43/135 (31%), Positives = 70/135 (51%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNID-----FIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFD 138
      VSVIIP N  K++++ + S+ NQT + E+ I+D ST N   D    + +   N G+G  + G+ +A GEYI FV+SDDW+ + + L  ++K +N D   + ++Y  + K   KH F+
 S:   8 VSVIIPIYNVE-KYLRECLDSVVNQTLREIEIILINDGSTDNCGKICDEYATKDKRIIVIHKENAGLGAAYNSGLDIAKGEYIGFVESDDWIEFNMYEEL---YFKAKNNDSDLVKCMFYDYNSTREPKDKLYMQKHEDFE 144
>gi|167453206|ref|ZP_02319429.1| hypothetical protein LmonocytoFSL_03486 [Listeria monocytogenes FSL J2-064] (299 aa)
Score = 124, Expect = 4.4e-05, Identities = 67/211 (31%), Positives = 105/211 (49%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQT--NKNFEVFFIDDNSTNPQV----YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKI-RDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKK-QINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M K+SVIIP N  +I++ +SL NQT   FE+ IDD ST+ +    I+KN  + N+ N G  I R+ G+ A G+YI F+D+DD+L +A++ L   K Q+ + I +Y + +  + F K N+ + I+ +N+ + P H +QT     FL  KI   + I ED YF +  V K  + +  Y+Y
 S:   1 MIKISVIIPIYNAE-NYIEKAFSSLKNQTLAQNEFEILCIDDKSTDNSLGKLKQFSKIHKN--MRIINLHKNSGGPMIPRNKGIKEAKGKYIIFLDNDDYLGEEALERLFIQAEKNQS-EVIFGKYVGINGRGVPQSQFKKGNRNEADILADNLVYTLAP--HKMFQT--------AFLKTKKIYFDPNILIGEDQYFVMKAYVNAKVITVLADYDYYY 205
>gi|160894576|ref|ZP_02075352.1| hypothetical protein CLOL250_02128 [Clostridium sp. L2-50] >gi|156863887|gb|EDO57318.1| hypothetical protein CLOL250_02128 [Clostridium sp. L2-50] (444 aa)
Score = 124, Expect = 4.4e-05, Identities = 63/220 (28%), Positives = 110/220 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQ------YVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDF---IMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQ--TDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSL 220
      M KVSVI+P N  K+++Q + S+ NQT + E+ +DD ST+   D++N+  Q   Y Q  N+ G R+ G + A GEY+ F D DD+  DA++  K + K + +D  +  +++ K+++ + +   I  + N+  P ++ N+   W  FK+ ++ + K+   V  DVYF +  L + + +KL Y R+N S L
 S:   1 MIKVSVIVPVYNGE-KYLEQCLDSICNQTLQEIEIICVDDGSTDSS--WDILNRYKDQDDRIQLYRQQ---NLYAGVARNTGKSHATGEYLVFWDCDDFFESDALE---KMYGKAKAVDADVCVCGGNQFLESKQKLYPWPPYLSVKNIPETDTFNRFTNPDYYLNFTNAAAWNKIFKRSYIEQLKLDF-QPVRNGNDVYFTVNAIGLADRITVLDEKLVNY-RVNQASGL 220
>gi|145637005|ref|ZP_01792669.1| hypothetical protein CGSHiHH_04865 [Haemophilus influenzae PittHH] >gi|145269863|gb|EDK09802.1| hypothetical protein CGSHiHH_04865 [Haemophilus influenzae PittHH] (250 aa)
Score = 124, Expect = 4.5e-05, Identities = 35/100 (35%), Positives = 58/100 (57%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAID 100
      M +S+I+P N  ++ Q I S NQ+ +N E+ IDD ST+ + I ++I+K+  +  P N G  R+ G+ A G+YI F+DSDD++ D ++
 S:   3 MPLISIIMPVYNAEF-YLNQGILSCLNQSYQNIELILIDDGSTDKSIEIINNIIDKDKRVKLFFTPTNQGPAAARNIGLEKAQGDYITFLDSDDFIANDKLE 103
>gi|119026403|ref|YP_910248.1| putative glycosyltransferase [Bifidobacterium adolescentis ATCC 15703] >gi|118765987|dbj|BAF40166.1| putative glycosyltransferase [Bifidobacterium adolescentis ATCC 15703] (346 aa)
Score = 124, Expect = 4.7e-05, Identities = 34/103 (33%), Positives = 54/103 (52%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSF 106
      +SVI+P   +++ + + S+ +QT +N E+ +DD S + P +  I K+ Y+    N G G R+ G+ + GE I FVDSDDWL   + L S 
 S:  20 ISVIVPVYKVE-RYLDRCVQSIVDQTYRNLEIILVDDGSPDSCPDMCDAWIAKD-YRIRVIHQENQGSGAARNNGIESSTGELIGFVDSDDWLEPTMYEALFNSL 122
>gi|148828051|ref|YP_001292804.1| hypothetical protein CGSHiGG_07875 [Haemophilus influenzae PittGG] >gi|148719293|gb|ABR00421.1| hypothetical protein CGSHiGG_07875 [Haemophilus influenzae PittGG] (248 aa)
Score = 124, Expect = 4.8e-05, Identities = 35/100 (35%), Positives = 58/100 (57%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAID 100
      M +S+I+P N  ++ Q I S NQ+ +N E+ IDD ST+ + I ++I+K+  +  P N G  R+ G+ A G+YI F+DSDD++ D ++
 S:   1 MPLISIIMPVYNAEC-YLNQGILSCLNQSYQNIELILIDDGSTDKSIEIINNIIDKDKRVKLFFTPTNQGPAAARNIGLEKAQGDYITFLDSDDFIANDKLE 101
>gi|38640642|gb|AAR25953.1| Cps7J [Streptococcus agalactiae] (321 aa)
Score = 124, Expect = 4.8e-05, Identities = 45/140 (32%), Positives = 74/140 (52%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYV-DAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEI 140
      MKK+SVIIP N  ++ + I S+ QT N E+ +DD ST+  I D +K  + +  NN G+  R  + A G+YI+ +DSDD+LY DAI+ ++   Y + D ++ Y   ++ IN+ ++  + I
 S:   1 MKKISVIIPVYNVQ-SFLNECIDSVLAQTYSNLEIILVDDGSTDTSGDICDYYSKKDRRILVFHKNNGGLSDARKKENSRATGDYIYLLDSDDYLYKEDAIEEMVGCSKGYDS-DIVLACYVERIGQRIINIVLENETIETI 140
>gi|68644331|emb|CAI34435.1| putative glycosyl transferase [Streptococcus pneumoniae] (320 aa)
Score = 124, Expect = 4.8e-05, Identities = 49/129 (37%), Positives = 69/129 (53%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMF------EYEWVFDKKQINLFS 132
      +SV+IP N  ++  I SL NQT+KNFEV I+D ST+  +    Y +++   N G+  R+YGV A E+I+F+D DD++   + L   KYQ D I    EYE F K+Q NL S
 S:   3 ISVVIPVYNVE-DYLHYAIDSLVNQTHKNFEVLLINDGSTDNSGNLCDKYAQEYDWIRVFHKENGGLSDARNYGVLRATNEWIFFLDPDDYIEYFTFELLSLIQEKYQ-ADLISTKVQTTNEYE-KFSKEQFNLES 135
>gi|167412404|gb|ABZ79858.1| unknown [Campylobacter jejuni] (323 aa)
Score = 124, Expect = 4.8e-05, Identities = 39/119 (32%), Positives = 66/119 (55%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN--NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEY 119
      M K+S+I+P N  K+I + I S NQT K+ E+ +DD ++ + I    + ++ I N N+G+ + R GV AN YI F+D DD+L ++A + ++   + DFI F++
 S:   1 MPKISIILPTFNVE-KYIARAIESCINQTFKDIEIIVVDDCGSDKSIDIAKEYAKKDERIKIIHNEKNLGLLRARYEGVKAANSLYIMFLDPDDYLELNACEECVRILNTEKESDFIWFDF 120
>gi|84489306|ref|YP_447538.1| glycosyltransferase [Methanosphaera stadtmanae DSM 3091] >gi|84372625|gb|ABC56895.1| predicted glycosyltransferase [Methanosphaera stadtmanae DSM 3091] (875 aa)
Score = 124, Expect = 4.9e-05, Identities = 47/132 (35%), Positives = 74/132 (56%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI----DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHN 135
      VSVIIP N  +++  + S+++Q+ KN E+ IDDNST+ + I   I+K   V +I N GV  R+ G+ A G+Y+ FVD DDWL  A+D  K  + N+D  F  ++ KK+ + +K++
 S:  371 VSVIIPVYNGE-RYLNSCLNSIHDQSLKNMEIICIDDNSTDNSLNILKQHSKIDKR--MRVIHIKENHGVSATRNIGIKYAKGKYLTFVDCDDWLDSMALDTATK-ISQENNLDIFFFN-RTLYTKKESKIENKND 501
Score = 96, Expect = 7.8e-02, Identities = 42/126 (33%), Positives = 67/126 (53%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQT--NKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLIN--KNGYQYVQNIPNNIGV--GKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQIN 129
      +S+IIP NT  IK+  SL NQT  + E+ F++D ST   +DLI  KN Y V  N   G R+ G+ A G+Y+ F+D DD  +A ++L + + +++D +  Y  + K++N
 S:  21 ISIIIPVYNTTKDDIKEAFDSLLNQTIGFEKLEIIFVNDKSTKTS-GVDLIKEYKNKYSNVLLFNNKQKKYDGPTRNNGLKHATGKYVMFLDDDDKYLSNACEFLY-NIIEAEDVDVVNGNYIDTYTNKKVN 150
>gi|167769558|ref|ZP_02441611.1| hypothetical protein ANACOL_00892 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] >gi|167668526|gb|EDS12656.1| hypothetical protein ANACOL_00892 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] (337 aa)
Score = 124, Expect = 4.9e-05, Identities = 34/103 (33%), Positives = 56/103 (54%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSF 106
      VSVI+P N  ++++Q + SL +QT  E+ +++ S +  I   ++  V I N+ G R+ G+ A GEYI FVD DDW+ + I+ LL++ 
 S:  12 VSVIVPIYNQE-RYLEQCVKSLLHQTYPYLEIILVNNGSKDRSGAICKKFARQDRRVRVLEIKENLSAGNGRNTGLDAAAGEYISFVDGDDWVRPEFIEKLLRAL 115
>gi|161506735|ref|YP_001576685.1| putative polysaccharide biosynthesis protein [Lactobacillus helveticus DPC 4571] >gi|160347724|gb|ABX26398.1| putative polysaccharide biosynthesis protein [Lactobacillus helveticus DPC 4571] (271 aa)
Score = 124, Expect = 4.9e-05, Identities = 50/209 (23%), Positives = 95/209 (45%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVF--DKKQINLFSKHNQF----DEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      K+++I+P NT +++ +  +L Q NK F++ +DD ST+ V +   + + Y + I  N G  R+ G+  + Y+ F D DDW+   + + +F ++ N++ +  Y W+  DKK+ +   F  + I  NV S M +    W  +K  + K +   +++ ED F + + + +  T K Y Y
 S:   6 KLTIIMPVYNTA-QYLPRAFDALLKQVNKAFKLIVVDDGSTDNSVEVAQSYASRFPYFKLIQKENGGPSDARNVGIKYIDTPYVTFHDGDDWVDPGYTAFFINAFEEHPNVNLVSCGY-WIDYPDKKERVIGHPEGGFLTRGETYIKLTNVFGSPMKGY------SWNKAYKTAIINKYHLRFDCDISLLEDQIFNVKYTSVARGVYYTQKPYYHY 213
>gi|167940027|ref|ZP_02527102.1| Glycosyltransferase [Bacillus cereus AH1134] (643 aa)
Score = 124, Expect = 5.0e-05, Identities = 56/187 (29%), Positives = 96/187 (51%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQY--VQNIPNNIGVGKIRDY---GVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKS--KMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDV 188
      KK+SVIIP N  K++  I S+ NQT  +E+ F+DD ST+ V + L++K  + VQ I N+  G +   GV+ A G+YIW ++DD   + +++ FY  NI   + + +  +Q N+ + H   +  N+++K  K P+F  +    K  L+KN I +  V +F+++
 S:  367 KKISVIIPNYNYE-KYLPDRIESILNQTYPLYELIFLDDASTDHSVSTFKKLLSKENKNHLKVQQIINDKNSGSVFKQWIKGVSAATGDYIWIAEADDLCDKTFLQEVIQGFYINNNITLSYTQSKQI--DEQGNVLANH----YLNYTNDIDKEKWKAPYFRKGVEE-----IKDTLLIKNTIPNVSSV-VFKNI 549
>gi|29347058|ref|NP_810561.1| putative glycosyltransferase [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] >gi|29338956|gb|AAO76755.1| glycoside transferase family 2 [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] (330 aa)
Score = 124, Expect = 5.0e-05, Identities = 61/245 (24%), Positives = 111/245 (45%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQY--------VQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNN----------YQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKA-NDLVSIIFKNKNYLLENKLF 247
      ++SVI+P N L +I++ + SL QT +N E F++D  P  +D+++  +Y    +   N G+ +R+ G+ A G+YI + DSDDW+ + + LL  + + D + ++         FD+ + + + K  P        +  W   K  + KI P+ +N++EDV  +    K   + LY Y  NV S  +  K+ +LV+ I  +++ L N+ F
 S:   8 RISVIVPIYNVKL-YIERCVRSLMEQTLENIEFIFVND--CTPDDSMDILHYVLEEYPKRREQIKIIEHETNRGISAVRNTGLKNATGQYIIYCDSDDWVEKNMYEKLLVKALE-TSADIVGCDF-----------------FDDYVAHSTIRKQLFPQQSEKCVKKMLRGELHCGTWNKLVIKSLYERTKIDFPEGINMWEDVSTIIPLCFHATKIDYIPEALYHYIHHNVSSYTYSVTEKSLENLVASIQLLESFFLTNQCF 250
>gi|145629940|ref|ZP_01785722.1| hypothetical protein CGSHi22421_07813 [Haemophilus influenzae 22.4-21] >gi|144984221|gb|EDJ91644.1| hypothetical protein CGSHi22421_07813 [Haemophilus influenzae R3021] (250 aa)
Score = 123, Expect = 5.1e-05, Identities = 35/100 (35%), Positives = 58/100 (57%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAID 100
      M +S+I+P N  ++ Q I S NQ+ +N E+ IDD ST+ + I ++I+K+  +  P N G  R+ G+ A G+YI F+DSDD++ D ++
 S:   3 MPLISIIMPVYNAEC-YLNQGILSCLNQSYQNIELILIDDGSTDKSIEIINNIIDKDKRVKLFFTPTNQGPAAARNIGLEKAQGDYITFLDSDDFIANDKLE 103
>gi|145632239|ref|ZP_01787974.1| hypothetical protein CGSHi3655_07289 [Haemophilus influenzae 3655] >gi|145634029|ref|ZP_01789740.1| hypothetical protein CGSHiAA_08295 [Haemophilus influenzae PittAA] >gi|144987146|gb|EDJ93676.1| hypothetical protein CGSHi3655_07289 [Haemophilus influenzae 3655] >gi|145268473|gb|EDK08466.1| hypothetical protein CGSHiAA_08295 [Haemophilus influenzae PittAA] (250 aa)
Score = 123, Expect = 5.2e-05, Identities = 35/100 (35%), Positives = 58/100 (57%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAID 100
      M +S+I+P N  ++ Q I S NQ+ +N E+ IDD ST+ + I ++I+K+  +  P N G  R+ G+ A G+YI F+DSDD++ D ++
 S:   3 MPLISIIMPVYNAEC-YLNQGILSCLNQSYQNIELILIDDGSTDKSIEIINNIIDKDKRVKLFFTPTNQGPAAARNIGLEKAQGDYITFLDSDDFIANDKLE 103
>gi|16272808|ref|NP_439028.1| hypothetical protein HI0868 [Haemophilus influenzae Rd KW20] >gi|145628214|ref|ZP_01784015.1| hypothetical protein CGSHi22121_04215 [Haemophilus influenzae 22.1-21] >gi|145638314|ref|ZP_01793924.1| hypothetical protein CGSHiII_06069 [Haemophilus influenzae PittII] >gi|148826488|ref|YP_001291241.1| hypothetical protein CGSHiEE_07695 [Haemophilus influenzae PittEE] >gi|3123077|sp|Q57022|Y868_HAEIN Uncharacterized glycosyltransferase HI0868 >gi|1573885|gb|AAC22526.1| conserved hypothetical protein [Haemophilus influenzae Rd KW20] >gi|144979989|gb|EDJ89648.1| hypothetical protein CGSHi22121_04215 [Haemophilus influenzae 22.1-21] >gi|145272643|gb|EDK12550.1| hypothetical protein CGSHiII_06069 [Haemophilus influenzae PittII] >gi|148716648|gb|ABQ98858.1| hypothetical protein CGSHiEE_07695 [Haemophilus influenzae PittEE] (250 aa)
Score = 123, Expect = 5.2e-05, Identities = 35/100 (35%), Positives = 58/100 (57%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAID 100
      M +S+I+P N  ++ Q I S NQ+ +N E+ IDD ST+ + I ++I+K+  +  P N G  R+ G+ A G+YI F+DSDD++ D ++
 S:   3 MPLISIIMPVYNAEC-YLNQGILSCLNQSYQNIELILIDDGSTDKSIEIINNIIDKDKRVKLFFTPTNQGPAAARNIGLEKAQGDYITFLDSDDFIANDKLE 103
>gi|169180946|ref|ZP_02841586.1| glycosyl transferase family 2 [Thauera sp. MZ1T] >gi|169011801|gb|EDS58557.1| glycosyl transferase family 2 [Thauera sp. MZ1T] (268 aa)
Score = 123, Expect = 5.3e-05, Identities = 33/99 (33%), Positives = 51/99 (51%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYL 102
      +SV+I  N  +++ + + S+ QT  E+ FIDD ST+ + I    Y    N GV  R+   A+GEY+ F+DSDD LY D+++ L
 S:   5 ISVVIANYNYG-RYLAETLESVLAQTYAPVEIVFIDDGSTDDSLEI----ARSYPITVLAQQNQGVSAARNNAAQYAHGEYVLFLDSDDLLYPDSLEVL 98
>gi|168525649|ref|ZP_02719288.1| glycosyl transferase (lgtD) [Borrelia burgdorferi 118a] (358 aa)
Score = 123, Expect = 5.3e-05, Identities = 61/220 (27%), Positives = 105/220 (47%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN-NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVF-----DKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNY--QTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNT 222
      KVSVII F N+ + + +I  NQT K+ E+ IDD S + + I   N Y +++   NIG+  RD G++ A GEY+ + DSDD +  ++ L   K N D + ++  F   +K + F +  +  KN +   +  N+  T W  ++E ++KN I  + V FED+ F + ++ K + ++  YFY    S+++
 S:   9 KVSVIICFFNSA-ETLDAIIKDAVNQTLKDKEIILIDDGSYDGSLKIAEKYANKYSFIKIFSQKNIGLSASRDKGLSEAQGEYVIYWDSDDSVESTMLEVLYNR-AKADNSDIVCSQFYIYFLAINVKRKSLLPFPNYPLTGKEAFKNLLFTVYATFGRKNFVVGTLWDKLIRRELILKNNIRQQNVV--FEDIVF--VMQIFLKASKVSFVNNYFYTNFQRMGSMSS 230
>gi|60682266|ref|YP_212410.1| putative glycosyltransferase protein [Bacteroides fragilis NCTC 9343] >gi|60493700|emb|CAH08489.1| putative glycosyltransferase protein [Bacteroides fragilis NCTC 9343] (360 aa)
Score = 123, Expect = 5.4e-05, Identities = 51/210 (24%), Positives = 101/210 (48%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNY--QTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYN 212
      KVS+I+P +  K + + + +L QT ++E+ IDD ST N   +  KN     N GV  R+ G+ +A GE+I F+DSDD++ D + L++   Q D ++ +    I+ F+  Q+  ++ ++++K+   N+Y  + W  F+++ + K++   ++ + ED F  + +   + +  YFY+
 S:   2 KVSIIVPCYSVASK-LPRCVHNLLAQTFTDWELILIDDGSTDNTWDICNSFTKNNAHIHAVHKENGGVSSARNTGIEIAKGEFITFIDSDDYVKPDYLQKLVEG----QEADLVLCGFR---SSTGID-FTPEPQY---LIGDDLSKNIQAIVENDYLLYSPWCKLFRRDIIQKHQHRFDPEIRLGEDTIFCYKYLLYCSSIKVVASNSYFYD 202
>gi|15718495|gb|AAL05996.1|AF401528_13 putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] >gi|73672627|gb|AAZ80468.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] >gi|75911798|gb|ABA29489.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] (275 aa)
Score = 123, Expect = 5.5e-05, Identities = 55/211 (26%), Positives = 104/211 (49%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSK-MPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN-------KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ IDD S + +  ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L  A +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++   ++K +  W   + W CF+K+ ++KN    K+  ++++ EDV F ++ + +K +  +Y Y
 S:   1 MPQLSIIIPLFNS-CDFILRALQSCINQTLKDIEILIIDDKSKDNSLNMVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNLGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTPGACEIAFKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDGVFNQKEFLEFLSKQRHFCW------SVWAKCFRKDIILKNFEKVKFEKVKIDERLSYGEDVLFCYVYFMFCEKIAVFKTCIYHY 213
>gi|153854319|ref|ZP_01995618.1| hypothetical protein DORLON_01613 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149753094|gb|EDM63025.1| hypothetical protein DORLON_01613 [Dorea longicatena DSM 13814] (323 aa)
Score = 123, Expect = 5.5e-05, Identities = 39/116 (33%), Positives = 59/116 (50%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEY 119
      +S+IIP   K++ + I S+ +QT N E+ +DD S +  I D    +    N G G R+ + LA GE+I FVDSDD+L V+  LL F  ++ID + E+
 S:   5 ISIIIPVYKVE-KYLDKCIKSIVSQTYSNLEIILVDDGSPDKSGLICDKWATLDSRIRVVHQKNAGAGAARNVALKLAQGEFISFVDSDDYLSVNMFKNLLSYF--EEDIDIVECEF 118
>gi|159029172|emb|CAO87532.1| unnamed protein product [Microcystis aeruginosa PCC 7806] (325 aa)
Score = 123, Expect = 5.6e-05, Identities = 41/144 (28%), Positives = 69/144 (47%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNV 146
      +VSVIIP N  +++  I S+ QT +N E+ IDD ST P+  L N  +    N GV  R+ G+ A G YI +D+DD +  ++ +   Q + + E E+ D++   ++ +F +I+V N +
 S:   6 QVSVIIPCYNQG-RYLDHAIASVLVQTYQNLEILVIDDGSTEPETIEVLQNYQQPKTRIIRTENQGVAAARNLGIAQAQGTYILPLDADDKIADSYLEKAVTLLESNQQLGIVYCEAEYFGDRQGTWPLPEY-KFPDILVDNMI 147
>gi|186901704|ref|ZP_02974654.1| glucosyltransferase [Cyanothece sp. PCC 7424] >gi|186691270|gb|EDU15896.1| glucosyltransferase [Cyanothece sp. PCC 7424] (126 aa)
Score = 123, Expect = 5.7e-05, Identities = 35/94 (37%), Positives = 52/94 (55%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDD-WL 94
      MKK SVIIP N  K+I + I S+ QT +NFE+ ++D S + + I   + + +   N G+  R+ G+ + GEYI F+D DD WL
 S:   1 MKKFSVIIPAYNVE-KYIAKTIQSVLEQTYQNFELLIVNDGSLDRTLEICQQFTDSRLKIISQ--KNTGLSGARNTGIRHSQGEYIAFLDGDDLWL 93
>gi|171916002|ref|ZP_02931472.1| glycosyl transferase, group 1 [Verrucomicrobium spinosum DSM 4136] (1982 aa)
Score = 123, Expect = 5.8e-05, Identities = 31/99 (31%), Positives = 56/99 (56%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQY-VQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAI 99
      + K+SV++P NTPL +++ + S+ Q  N+++  DD ST P + Y+ + + + V + N G+  +  LA GE++ F+D DD L +DA+
 S:  787 LPKISVVMPVYNTPLWALQKAVQSVTAQIYDNWQLCIADDCSTEPDIRQYLQALQASDSRISVTFLEQNSGISAATNAAAALAEGEFLAFLDHDDELTIDAL 888
>gi|90410709|ref|ZP_01218724.1| glycosyltransferase [Photobacterium profundum 3TCK] >gi|90328340|gb|EAS44638.1| glycosyltransferase [Photobacterium profundum 3TCK] (334 aa)
Score = 123, Expect = 5.8e-05, Identities = 36/100 (36%), Positives = 62/100 (62%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQ---YVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYL 102
      K+SVIIP N+ ++++ + + SL NQT K+ E+ I+D S + + I  K+ +   V ++ N  G R+ G+ +A+GEY+ FVDSDDW+ +  ++L
 S:   6 KISVIIPVYNS-VEYLDRCLNSLLNQTLKDIEIICINDASKDESLTILNKYKDNHPEVIKVIDLKENKKQGGARNAGLDIASGEYVAFVDSDDWVELHMFEHL 107
>gi|75760271|ref|ZP_00740323.1| Glycosyltransferase [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] >gi|168142085|ref|ZP_02585314.1| putative N-acetylgalactosaminyl-diphosphoundecaprenol glucuronosyltransferase [Bacillus cereus G9842] >gi|74492240|gb|EAO55404.1| Glycosyltransferase [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] (266 aa)
Score = 123, Expect = 5.8e-05, Identities = 40/119 (33%), Positives = 64/119 (53%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDD-WLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWV 122
      VSVI P N+ +++I + I S+ NQ+ +N+E+ +DD ST+    ++I +  + ++ N+G K R+ + A G YI F+DSDD WL    LL F + NI F  Y +
 S:  14 VSVITPSYNS-IRFIGETILSVQNQSYENWEMIIVDDCSTDQSAAKIKEIIEGDSRIRLLSLKENVGAAKARNLAIQEARGRYIAFLDSDDIWLPHKLKTQLL--FMEEMNIAFSYASYSLI 132
>gi|168183225|ref|ZP_02617889.1| glycosyltransferase [Clostridium botulinum Bf] >gi|182673578|gb|EDT85539.1| glycosyltransferase [Clostridium botulinum Bf] (376 aa)
Score = 123, Expect = 6.1e-05, Identities = 71/244 (29%), Positives = 124/244 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDY--GVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKY-QNIDFI---MFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLEN 244
      M K + IIP N  K++KQ I S+ NQ+ KNF + IDD ST+ V I + KN  V+ I +  +GK  + G  A G+YI + SDD++ ++A++ + +  + Q IDFI  + YE  +K +  SK  +E++  N+ + + F++  +  F +EF V+ +       Y +I + Y ++  K+L FY R+ + +S+ +  AN+  I+ KNK+ L++
 S:   1 MYKYTFIIPNYNKA-KYLKQCIDSIINQSYKNFNLIIIDDCSTDDSVKIINLYKN-MNNVKIIKHKTNMGKSYTFNEGFKNAEGDYITIMGSDDYIKLNALENIDRFLSQQNQKIDFIYTDFYIYENEENKIKNGYISKDITIEELLFGCNI--TSLCTFYSKDLINNVTGFDEEFAVRGQ------------DYDFIIRALCYGNSIYLDKRLAFY-RVGLNNSVPDFSILANNYHEILLKNKDIFLKH 233
>gi|167010469|ref|ZP_02275400.1| glycosyl transferase family protein [Francisella tularensis subsp. holarctica FSC200] (328 aa)
Score = 123, Expect = 6.1e-05, Identities = 35/106 (33%), Positives = 56/106 (52%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKY 109
      +S+IIP NT +++ + + + NQT KN E+ I+D ST+ + I     + V   N G  R+ + +A G+YI F+DSDDW+ +D I L  + Y
 S:   3 ISIIIPIYNTQ-QYLSRCLEFVINQTYKNLEIILINDGSTDNSLSICQKYKSKDSRIVLLNQQNSGQALARNNALDIAKGDYIAFIDSDDWVSLDYIQALYNHVFSY 108
>gi|148264386|ref|YP_001231092.1| glycosyl transferase family protein [Geobacter uraniireducens Rf4] >gi|146397886|gb|ABQ26519.1| glycosyl transferase, family 2 [Geobacter uraniireducens Rf4] (310 aa)
Score = 123, Expect = 6.1e-05, Identities = 44/131 (33%), Positives = 69/131 (52%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKH 134
      +SVIIP N+ K+I + I S+ QT ++E+ IDD ST+  ++ D   Y YV+N   GV  R+YG++ A G+ I F+D+DD  D ++   F+  + + F  + FD+ I  SKH
 S:   2 ISVIIPTYNSD-KYICEAIDSVLCQTYTDYEIVIIDDGSTDDTKRIIEDRYPTVRYFYVENK----GVASARNYGISKAQGDLIAFLDADDRWLPDKLEKQAVLFHNCNELGLV-FTENYFFDEHGI---SKH 125
>gi|169342986|ref|ZP_02864014.1| UDP-galactose phosphate transferase [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|169298895|gb|EDS80969.1| UDP-galactose phosphate transferase [Clostridium perfringens C str. JGS1495] (500 aa)
Score = 123, Expect = 6.2e-05, Identities = 40/117 (34%), Positives = 67/117 (57%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYE 120
      VS+I P NT ++I + I S+ NQT +N+E+F +DD ST+  +V  ++ + +Y++N N+ G  R+ + ANG +I F+DSDD  + ++ ++ F K N F  YE
 S:  249 VSIITPSYNTG-RYISKTIESVLNQTYENWEMFIVDDGSTDNTDEVVKGYLHDSRIRYLKNEKNS-GAAISRNRALREANGRWIAFLDSDDLWSTEKLEKQIR-FMKDNNYHFSYTNYE 364
>gi|150008821|ref|YP_001303564.1| glycosyl transferase family protein [Parabacteroides distasonis ATCC 8503] >gi|149937245|gb|ABR43942.1| glycosyltransferase family 2 [Parabacteroides distasonis ATCC 8503] (329 aa)
Score = 123, Expect = 6.3e-05, Identities = 62/210 (29%), Positives = 108/210 (51%)
 Q:   5 SVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKN-FEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPN-NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLF-------SKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRL 214
      S+IIP N   K L + LN + + N FE+ IDD S + + I + + N  ++Q +  N G + R++G+ A+G+YI ++DSDD+  + I +L +  Q +D + F+++ V  + NL     KH  D +  + + K+   N+  W+ F+K+FL+KN I  D + I +D+ + L + LYK  +  + YN L
 S:   8 SIIIPCYNAEKYIHKCLESCLNQRLDYNTFEIIAIDDGSEDNTLNILHEFAHNNPQLHMQILTQKNAGQSRARNHGLEYAHGKYILYLDSDDFFVDNTISEILYTAIDNQ-LDMLWFDHQHV--DENYNLLPLPQADCKKHVPTDIMSGIDFIKKA-----FNHSGMVWQFIFRKDFLIKNNILFFDGI-IMQDIVYTL--QCLYKCKRVQYYPICAYNYL 217
>gi|63029665|gb|AAY27724.1| beta-1,3-galactosyltransferase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni] (301 aa)
Score = 123, Expect = 6.3e-05, Identities = 63/229 (27%), Positives = 109/229 (47%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMF----EYEWVFDKK---QINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN----KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKAND 229
      M K+S+I+P N  K+I + + S NQT KN E+ +DD ++ + I +  K+  + +  N+ + + R GV +AN YI F+D DD+L ++A + +K  +  +D + F  E  + KK    +SK   +II K N+      Y T W  +K+ ++   ++  K+N+ EDV    +LY  L ++K+ + N    N Y Y N+
 S:   1 MSKISIILPTFNVE-KYIAKALESCINQTFKNIEIIVVDDCGSDKSINIAKEYAKKDDRIKIIHNEENLKLLRARYEGVKVANSPYIMFLDPDDYLELNACEECIKFLDEQDEVDLVFFNAIVESNVISYKKFDFNSGFYSKKEFVKKIIAKKNL-----------YWTMWGKLIRKKLYLEAFSSLRLEKDVKINMAEDV-------LLYYPMLSQAQKIAYMN-------CNLYHYAPNN 216
>gi|150026503|ref|YP_001297329.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Flavobacterium psychrophilum JIP02/86] >gi|149773044|emb|CAL44528.1| Glycosyl transferase, group 2 family protein [Flavobacterium psychrophilum JIP02/86] (257 aa)
Score = 123, Expect = 6.4e-05, Identities = 39/122 (31%), Positives = 66/122 (54%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDK 125
      VS+I P N+ ++I + I S+ NQ+ ++E+ +DD S + V I + I+++  Y+ + N G G R+ + A G YI F+DSDD  D +  +K F + NI F  Y+ + +K
 S:   5 VSIITPTYNSE-QFIAEAIKSVQNQSYSHWEIIIVDDCSKDKTVNIIQNFIDEDHRIYLIQLDKNSGAGVARNNAINNAKGRYIAFLDSDDLWKPDKLSKQIK-FMQRHNIPFTFSFYDCINEK 126
>gi|148643383|ref|YP_001273896.1| glycosyl transferase family protein [Methanobrevibacter smithii ATCC 35061] >gi|148552400|gb|ABQ87528.1| glycosyltransferase, GT2 family [Methanobrevibacter smithii ATCC 35061] (348 aa)
Score = 123, Expect = 6.5e-05, Identities = 62/210 (29%), Positives = 106/210 (50%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQT--NKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQY----VQNIPNNIGV-GKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKN---NVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYN 212
      K+SVI+  N+  ++ + + S+ +Q+  ++ EV F+DD ST+  +DL+N   Y  V + N G G R+ G+ LA GEY+ F D DD  +A + +  + K  D ++ + VFD K +  S +   + VKN  + N ++P     W  F+K+FLV+N I  +++ + EDVY  +  L + ++   Y YN
 S:   4 KISVIVATYNSG-DFLNEFLDSIKSQSLGFEDIEVIFVDDASTDDYT-LDLLNNFNESYPNVSVIFLDENSGFPGTGRNRGLDLAGGEYVIFADHDDSYVENAFEVM---YDKINENDMLISNFNQVFDDKVVKFKSLYKDTPTVCVKNIDEDRNLLRIP------AAIWTRLFRKDFLVENNIRFLERM-LCEDVYVATL-GCLKAEGIIYLNDFYSYN 210
>gi|48474152|dbj|BAD22623.1| N-acetylgalactosamine transferase [Streptococcus oralis] (321 aa)
Score = 123, Expect = 6.5e-05, Identities = 34/99 (34%), Positives = 55/99 (55%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN-NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYL 102
      +SVI+P N  ++  + SL +QT K+ EV IDD S++  ++    Y +V +  N G+  R+YGV A G++I F+D DD+L  A++ L
 S:   2 ISVIVPVYNVE-DYLHYAMESLEHQTYKDMEVLLIDDGSSDGSGHLCDQYAQQYDWVTSYHKVNGGLSDARNYGVLKAKGDWITFLDPDDYLEPCALELL 100
>gi|167461790|ref|ZP_02326879.1| hypothetical protein Plarl_04420 [Paenibacillus larvae subsp. larvae BRL-230010] (239 aa)
Score = 123, Expect = 6.6e-05, Identities = 36/93 (38%), Positives = 50/93 (53%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLY 95
      +V++IIP N P ++ Q I S NQT + EV IDD ST  +Y + I   Q    N G   +YG++LA+GEYI ++ SDD Y
 S:   4 RVTIIIPVYNCP--YVHQAIESALNQTYPHKEVLVIDDGST---LYKERIEPYLSQIHYIGKANGGTASALNYGISLASGEYIAWLSSDDQFY 91
>gi|76787453|ref|YP_329868.1| capsular polysaccharide biosythesis protein CpsI [Streptococcus agalactiae A909] >gi|77412816|ref|ZP_00789021.1| glycosyl transferase cpsJ [Streptococcus agalactiae 515] >gi|18029161|gb|AAL56379.1|AF363057_6 CpsI [Streptococcus agalactiae] >gi|18029169|gb|AAL56386.1|AF363058_6 CpsI [Streptococcus agalactiae] >gi|18029177|gb|AAL56393.1|AF363059_6 CpsI [Streptococcus agalactiae] >gi|18033317|gb|AAL57057.1|AF332893_6 CpsIaI [Streptococcus agalactiae] >gi|76562510|gb|ABA45094.1| capsular polysaccharide biosythesis protein CpsI [Streptococcus agalactiae A909] >gi|77161112|gb|EAO72218.1| glycosyl transferase cpsJ [Streptococcus agalactiae 515] (324 aa)
Score = 123, Expect = 6.6e-05, Identities = 72/245 (29%), Positives = 124/245 (50%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFK--KEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVL---YKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSI-IFKNKNYLLENKLFN 248
      VS+IIP N+  ++K+ + S+ QT+  EV IDD ST N   D +++  + +   N GV  R+ G+ + GE+I FVDSDD++ + I+ +LK+  +N D  +++  ++    K  F ++  NN K   F + + + VC K K+ ++ N +  + + I ED+ F  K+L  ++ + T+ LY Y R+  S++N K+ N L I IF  + L+ KL N
 S:   7 VSIIIPIYNSE-AYLKECVQSVLQQTHPLIEVILIDDGSTDNSGEICDNLSQEDNRILVFHKKNGGVSSARNLGLDKSTGEFITFVDSDDFVAPNMIEIMLKNLIT-ENADIAEVDFDISNERDYRK--KKRRNFYKVFKNNNSLKE----FLSGNRVENIVCTKLYKKSIIGN-LRFDENLKIGEDLLFNC--KLLCQEHRIVVDTTSSLYTY-RIVKTSAMNQ-KFNENSLDFITIFNEVSSLVPAKLAN 245
>gi|14389020|gb|AAK61902.1|AF373595_11 EpsG [Streptococcus thermophilus] >gi|22218138|gb|AAM94589.1|AF448502_10 epsG [Streptococcus thermophilus] >gi|24636997|gb|AAN63513.1|AF410175_10 putative glucosyl transferase [Streptococcus thermophilus] (322 aa)
Score = 122, Expect = 6.8e-05, Identities = 59/230 (25%), Positives = 106/230 (46%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKA---LLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSI 233
      +S++IP N  +IK+ + S+ +QT + E+ +DD ST+  I D ++N +    N G + R+ G+ A E+I F+DSDD++ D I+YL + + N D + + ++ KK I  KH  + ++    +M     W  ++ E+ K K    +FED  LI  ++ +A  + +K +YFY   +  T+ K DL+ +
 S:   3 ISIVIPVYNVQ-DYIKKCLDSILSQTFSDLEIILVDDGSTDLSGRICDYYSENDKRIKVIHTANGGQSEARNVGIKNATSEWITFIDSDDYVSSDYIEYLY-NLIQVHNADISIASFTYITPKKII----KHGNGEVALMDAKTAIRRMLLNEGFDMGVWGKMYRTEYFNKYKFVSG---KLFED---SLITYQIFSEASTIVFGAKDIYFYVNRKNSTVNGTFNIKKFDLIEM 224
>gi|50429213|gb|AAT77197.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] (288 aa)
Score = 122, Expect = 6.8e-05, Identities = 74/259 (28%), Positives = 121/259 (46%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN--NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFL---VKNKISHPDKVNIFEDV--YFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTY---KYKANDLVSIIFKNKNYLLENKLFNNNWYFYASNWL 259
      M K+S+I+P N  K+I + I S NQ+ K+ E+ +DD ++ + I    + ++ I N N+G  R+ GV +NGEY+ F+D DD+L +DA + L+  + Y+  F      QI+  K   + +KN   + F  Y  W + KK+F  +K  +  K+ + ED+ +F LI +  + L   LY YN ++  S+   K K D +  F  Y+ ENK+  N  YA +L
 S:   1 MPKISIIMPTFNVE-KYIARAIESCVNQSFKDIEIIIVDDCGSDKSINIAKEYAKKDERIKIIHNEKNLGTFAARNNGVKHSNGEYLMFLDPDDYLELDACEKLILLIHTYKICQFSF---------TQISNGVKLKSVFKDTLKN------LEEFKGMYWNIWTLFVKKDFYLDSLKELFAIDKKLLVAEDMLAFFFLINNLNDDEYLQVD--LYLYNYVDNSFSITKRRKNKEKIQDCLDDYFYILKYIKENKILKENLKSYALIYL 251
>gi|113476765|ref|YP_722826.1| glycosyl transferase family protein [Trichodesmium erythraeum IMS101] >gi|110167813|gb|ABG52353.1| glycosyl transferase, family 2 [Trichodesmium erythraeum IMS101] (703 aa)
Score = 122, Expect = 6.8e-05, Identities = 36/126 (28%), Positives = 67/126 (53%)
 Q:   3 KVSVIIP-FKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKI---RDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQI 128
      +VSVI+P + + P ++++ + S+ +QT +FEV +DD S++  I  K    +PN  G +  + GV+LA GEYIW +SDD+  D + L+  ++ + + +  W+ D + +
 S:  424 RVSVIVPNYNHAP--YLRKRLDSVYSQTYTDFEVILLDDCSSDNSRDILASYKEEKPNTIFVPNESNSGSVFRQWEKGVSLARGEYIWIAESDDFASPDFLKQLVTVMDEHPEVG-LAYSQSWLVDSQDV 550
>gi|15718510|gb|AAL06010.1|AF401529_13 putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] (284 aa)
Score = 122, Expect = 6.9e-05, Identities = 56/211 (26%), Positives = 104/211 (49%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE-YEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSK-MPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN-------KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY 211
      M ++S+IIP N+  +I + + S NQT K+ E+ IDD S + +  ++  K+  +   N+G  R+ GV ++ ++I F+DSDD+L  A +  K  K  D + F+ +   KQ  F +  F++   ++K +  W   + W CF+K+ ++KN    K+  ++++ EDV F I+ + +K +  +Y Y
 S:  29 MPQLSIIIPLFNS-CDFILRALQSCINQTLKDIEILIIDDKSKDNSLNMVLEFAKKDPRIKIFQNEENLGTFASRNLGVLHSSSDFIMFLDSDDFLTPGACEIAFKEMKK--GFDLLCFDAFVHRVKTKQFYRFKQDGVFNQKEFLEFLSKQRHFCW------SVWAKCFRKDIILKNFEKVKFEKVKIDERLSYGEDVLFCYIYFMFCEKIAVFKTCIYHY 241
>gi|37527612|ref|NP_930956.1| hypothetical protein plu3750 [Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1] >gi|36787047|emb|CAE16122.1| unnamed protein product [Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1] (329 aa)
Score = 122, Expect = 6.9e-05, Identities = 38/91 (41%), Positives = 52/91 (57%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWL 94
      +++IIP N   I L+ S+ Q N NFEV I+D ST+  +V +  K+  + N N GV  R+YG+ A GE+I FVDSDDWL
 S:   6 ITIIIPVFNDENN-ITYLLDSIFAQENVNFEVIIINDGSTDNSLEVIKEYERKDNRIRIFNQENR-GVSIARNYGIKYARGEWILFVDSDDWL 96
>gi|48474174|dbj|BAD22644.1| galactosyltransferase [Streptococcus mitis] (322 aa)
Score = 122, Expect = 7.1e-05, Identities = 35/101 (34%), Positives = 56/101 (55%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLK 104
      +SVI+P N  ++  + SL NQT K+FEV +DD ST+  +   + + +V   N G+  R+YGV A GE+I F+D DD+  A++ L++
 S:   2 ISVIVPIYNVE-DYLHYAMESLVNQTYKDFEVILVDDGSTDDSGKLCDQYASEHDWVSAYHKENGGLSDARNYGVAKAKGEWIVFLDPDDYFEPCALELLVE 102
>gi|154494109|ref|ZP_02033429.1| hypothetical protein PARMER_03454 [Parabacteroides merdae ATCC 43184] >gi|154086369|gb|EDN85414.1| hypothetical protein PARMER_03454 [Parabacteroides merdae ATCC 43184] (329 aa)
Score = 122, Expect = 7.2e-05, Identities = 36/117 (30%), Positives = 65/117 (55%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQY--------VQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEY 119
      KVS+I+P   ++I++  SL QT + E F+DD S P  ++++ +  +Y    ++ + +N G  +R G+ LA+G+Y  DSDDW+ V AI L +F  + D + +++
 S:   5 KVSIIVPIYRVE-EYIERCAESLFAQTFDDIEYIFVDDCS--PDKSVEILQRTLEKYPHRKRLTRIERLSSNSGQAAVRRQGIQLASGDYTVHCDSDDWMDVHAIKELY-TFALSGHYDMVFYDF 125
>gi|84489307|ref|YP_447539.1| glycosyltransferase [Methanosphaera stadtmanae DSM 3091] >gi|84372626|gb|ABC56896.1| predicted glycosyltransferase [Methanosphaera stadtmanae DSM 3091] (817 aa)
Score = 122, Expect = 7.3e-05, Identities = 40/115 (34%), Positives = 68/115 (59%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFE 118
      VS+IIP N+ K+I++ + +  QT KN E+ IDD ST+ + I + + +  V   N+G G R+ G+ A G+YI F+D+DDWL + ++ +LK  + N+D ++F+
 S:  22 VSIIIPAYNSD-KYIEKCLNTARKQTLKNIEIICIDDASTDKTLEIINNHVRFDKRVCVFTNTTNLGPGASRNIGIKHARGKYITFLDADDWLDENTLECVLKK-SEENNLDLLLFK 136
>gi|167632336|ref|ZP_02390663.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|167532634|gb|EDR95270.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus anthracis str. A0442] (851 aa)
Score = 122, Expect = 7.5e-05, Identities = 40/128 (31%), Positives = 71/128 (55%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINK-NGYQYVQNIPNNIG-VGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQI 128
      + KVS++IP N P +++ + S NQT +N E+ I D+STN +V + +   Y Y+ + N + V + + + LA GEYI F+ DD + + I+ ++K F + +NI F+  E + + +I
 S:  319 LPKVSILIPAYNRP-HYLELALKSALNQTYENIEII-ISDDSTNDEVKVMIQPYLKEYNYITYVKNEMPLVAENFNQCIELATGEYINFLLDDDLFHHEKIERMMKYFLELENISFVTSYRELIDENGEI 446
>gi|153806442|ref|ZP_01959110.1| hypothetical protein BACCAC_00706 [Bacteroides caccae ATCC 43185] >gi|149131119|gb|EDM22325.1| hypothetical protein BACCAC_00706 [Bacteroides caccae ATCC 43185] (321 aa)
Score = 122, Expect = 7.5e-05, Identities = 67/227 (29%), Positives = 109/227 (48%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP-QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWV--------FDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRL--NVESSLNTYKYKANDL 230
      +SVI+P N  ++I + I S+ +Q+ KN E+ +DD S +   ID ++  +   +N G+  R+ G+ +A+G++I FVDSDDW+   + +L SF + + +D +   V     +K I L K   + KN  +S +P     W  FKKEF  N+  +  I ED + L K LY+  +  +  N L N S +NT K+ + DL
 S:   2 ISVIVPIYNVE-RYINKCIDSIIHQSYKNLEIILVDDGSPDKCGEIIDEYSRIDKRIHVIHKSNGGLSSARNAGLDIASGDFIGFVDSDDWIEPTMYEEML-SFMEKEQLDLVECGINLVTNNISNKYIEKPSIVLSGKDALIRHLDSKNRTVQS-LP-----RTAVWSKLFKKEFWKTNRFPVGE---IHED--YLLTCKALYEAKSVGLLRRGLLNHLTDNPNSIVNT-KFNSKDL 225
>gi|170689103|ref|ZP_02880302.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|170666970|gb|EDT17734.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus anthracis str. A0465] (851 aa)
Score = 122, Expect = 7.6e-05, Identities = 40/128 (31%), Positives = 71/128 (55%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINK-NGYQYVQNIPNNIG-VGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQI 128
      + KVS++IP N P +++ + S NQT +N E+ I D+STN +V + +   Y Y+ + N + V + + + LA GEYI F+ DD + + I+ ++K F + +NI F+  E + + +I
 S:  319 LPKVSILIPAYNRP-HYLELALKSALNQTYENIEII-ISDDSTNDEVKVMIQPYLKEYNYITYVKNEMPLVAENFNQCIELATGEYINFLLDDDLFHHEKIERMMKYFLELENISFVTSYRELIDENGEI 446
>gi|113200402|gb|ABI32317.1| beta-1,3-galactosyltransferase [Campylobacter jejuni] (301 aa)
Score = 122, Expect = 8.0e-05, Identities = 75/276 (27%), Positives = 130/276 (47%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN--NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMF----EYEWVFDKK---QINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN----KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNK--------NYLLENKLFNNNWYFYASNWLGALNQLNYIDLINVQKT 276
      M K+S+I+P N  ++I + I S NQT K+ E+ +DD  + + I    + ++ I N N+G+ + R GV +AN YI F+D DD+L ++A + +K  +  +D + F  E  + KK    +SK   +II K N+      Y T W  +K+ ++   ++  K+N+ EDV    +LY  L ++K+ + N N+  +    N  ++ KN     NYL +N + N   Y S   + L YI + +++T
 S:   1 MFKISIILPTYNVE-QYIARAIESCINQTFKDIEIIVVDDCGNDNSINIAKEYSKKDERIKIIHNEKNLGLLRARYEGVKVANSPYIMFLDPDDYLELNACEECIKILDEQDEVDLVFFNAIVESNVISYKKFDFNSGFYSKKEFVKKIIAKKNL-----------YWTMWGKLIRKKLYLEAFASLRLEKDVKINMAEDV-------LLYYPMLSQAQKIAYMN-CNLYHYVPNNNSICNTKNEVLVKNNIQELQLVLNYLRQNYILNK----YCSVLYVLIKYLLYIQIYKIKRT 273
>gi|30409752|gb|AAP32727.1| EpsN [Lactococcus lactis subsp. cremoris] (351 aa)
Score = 122, Expect = 8.0e-05, Identities = 34/106 (32%), Positives = 61/106 (57%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNS--TNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKY 109
      +SV++P N  K++ +  S++ QT N E+ +DD S T+ ++ DL  +  V +  N G+G R+ G+ +A+G+Y+ FVDSDD++ + + L +  KY
 S:   5 ISVVVPVYNVE-KYLLKCFESISKQTYTNLEIILVDDGSKDTSGKMCDDLKLLDDRVIVVH-KKNAGLGYARNTGLEMASGKYVLFVDSDDYIEENMVSRLYQRIVKY 110
>gi|125624417|ref|YP_001032900.1| hypothetical protein llmg_1617 [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] >gi|124493225|emb|CAL98191.1| conserved hypothetical protein [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] (995 aa)
Score = 122, Expect = 8.1e-05, Identities = 60/217 (27%), Positives = 108/217 (49%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI---PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEY-EWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQT----DWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVL-YKKALLTSKKLYFYNRLNVESS 219
      KVSV++P N  ++++ + SL QT + E  I+D S +  ID++N+  + + I   N GVGK + G+ +A GEYI +DSDD+  D + L +  K ++D +   ++ + + +N++ K  +EI K  N+  P    T   W  +++E L NKI  + V+ + D  G W+ +  K++  + + Y+R + E S
 S:   5 KVSVVVPIYNQE-RYLRDCLDSLEAQTLEEIEFILINDGSKDSS--IDIMNEYAAKNPKFIIVDKGNDGVGKTINIGIDMAKGEYIAELDSDDFAAADMYEKLYE-VAKKNDVDIVKSSVNNFIGEGENLNVYFK----EEIARKGYYNRVINPLEEKEVFTFKMYAWCSLYRRELLQDNKIIWNEDVSAYNDN--GFYWQTMSLAKSVYYVEDYFNYHRRDNEHS 220
Score = 103, Expect = 1.3e-02, Identities = 34/93 (36%), Positives = 55/93 (59%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGV---GKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLY 95
      KVSV++P N+  +I+Q I SL QT  E+ +++ ST+ + I L  G +  + ++IG  G R+YG+ A+G+YI F+D+DD Y
 S:  331 KVSVVVPVHNSA-NYIRQTIESLLTQTLYGLEIILVENGSTDNTLEI-LKEYEGRDWRIQL-HSIGASDAGTARNYGLERAHGQYIIFLDADDIFY 423
>gi|15927576|ref|NP_375109.1| ss-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|30043988|ref|NP_835519.1| probable ss-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase [Staphylococcus phage phiN315] >gi|13701795|dbj|BAB43088.1| probable ss-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] (327 aa)
Score = 122, Expect = 8.1e-05, Identities = 72/245 (29%), Positives = 123/245 (50%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNK--NFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINK-NGYQYVQNIPNNIGVGKI-RDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQI--NLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFY--------NRLNV-ESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNYLLENK 245
      MKKVSVI+P N  K + + I+S+ NQT K ++E+ IDD+S +  +++I K G  + + N G  + R+ G+ ++ EY++F+DSDD L+ A++ L ++ K N D I+ +Y   + +  +F K N   I+ N++      Y    FKK + KNKI     ED F + + + K  + +  Y+     N L+V +S+ N Y  N++  I+K+ Y + K
 S:   1 MKKVSVIMPTFNNGEK-LHRTISSVLNQTMKSTDYELIIIDDHSNDNGETLNVIKKYKGLVRFKQLKKNSGNASVPRNTGLKMSKAEYVFFLDSDDLLHERALEDLY-NYGKENNSDLIIGKYGVEGKGRSVPKAIFEKGNVAKADIIDNSI----------FYALSVLKMFKKSVIDKNKIKFKTFSKTAEDQLFTIEFLMNSKNYSIKTDYEYYIVVNDFESSNHLSVNKSTGNQYFATINEIYKAIYKSPIYKNQEK 248
>gi|157371128|ref|YP_001479117.1| glycosyl transferase family protein [Serratia proteamaculans 568] >gi|157322892|gb|ABV41989.1| glycosyl transferase family 2 [Serratia proteamaculans 568] (247 aa)
Score = 122, Expect = 8.5e-05, Identities = 35/92 (38%), Positives = 53/92 (57%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV-YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDD 92
      M+KVSVI+P N  +IKQ I + NQT +++ ++ IDD ST+   +   +  Y++N N GV + R+ + A G+YI F DSDD
 S:   1 MEKVSVIMPAYNAA-GFIKQSILGVLNQTYQDYHLYVIDDASTDQTAEVVKPFIHDRLTYIRNNTNQ-GVAETRNIAIEAARGDYIAFCDSDD 91
>gi|29345461|ref|NP_808964.1| putative glycosyltransferase [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] >gi|29337353|gb|AAO75158.1| glycoside transferase family 2 [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] (326 aa)
Score = 122, Expect = 8.5e-05, Identities = 34/100 (34%), Positives = 55/100 (55%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQ------NIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLL 103
      VS+I P    +I +  SL Q+  E F+DD S++ V + L   Y +Q   + +N GV  R+ G+ A GEY+++VD+DDW+ DAI+ ++
 S:   3 VSIITPLYKVE-DFIARCADSLFRQSYTEIEYIFVDDCSSDRSVEVLLQVAERYPQLQQQIRILHHESNRGVAAARETGLAAATGEYVYWVDADDWIEPDAIEKMV 107
>gi|15430482|gb|AAK96000.1| putative beta-1,3-galactosyltransferase [Campylobacter jejuni] (301 aa)
Score = 122, Expect = 8.6e-05, Identities = 74/276 (26%), Positives = 128/276 (46%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN--NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEY---EWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN----KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNK--------NYLLENKLFNNNWYFYASNWLGALNQLNYIDLINVQKT 276
      M K+S+I+P N  ++I + I S NQT K+ E+ +DD  + + I    + ++ I N N+G+ + R GV +AN YI F+D DD+L ++A + +K  +  +D + F    V  K+ + S   E + K  NK    N Y T W  +K+ ++   ++  K+N+ EDV    +LY  L ++K+ + N N+  +    N  ++ KN     NYL +N + N   Y S   + L YI + +++T
 S:   1 MFKISIILPTYNVE-QYIARAIESCINQTFKDIEIIVVDDCGNDNSINIAKEYSKKDKRIKIIHNEKNLGLLRARYEGVKVANSPYIMFLDPDDYLELNACEECIKILDEQDEVDLVFFNAIVESNVISYKKFDFNSGFYSKKEFVKKIIANK-------NLYWTMWGKLIRKKLYLEAFASLRLEKDVKINMAEDV-------LLYYPMLSQAQKIAYMN-CNLYHYVPNNNSICNTKNEVLVKNNIQELQLVLNYLRQNYILNK----YCSVLYVLIKYLLYIQIYKIKRT 273
>gi|12004281|gb|AAG43978.1|AF215659_6 beta-1,3-galactosyltransferase [Campylobacter jejuni] >gi|99866977|gb|ABF67965.1| beta-1,3-galactosyltransferase [Campylobacter jejuni] >gi|118153461|gb|ABK63955.1| CgtB [Campylobacter jejuni] >gi|123255356|gb|ABM74176.1| beta-1,3-galactosyltransferase [Campylobacter jejuni] (301 aa)
Score = 122, Expect = 8.7e-05, Identities = 76/276 (27%), Positives = 130/276 (47%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN--NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMF----EYEWVFDKK---QINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN----KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNK--------NYLLENKLFNNNWYFYASNWLGALNQLNYIDLINVQKT 276
      M K+S+I+P N  ++I + I S NQT K+ E+ +DD  + + I    + ++ I N N+G+ + R GV +AN YI F+D DD+L ++A + +K  +  +D + F  E  + KK    +SK   +II K N+      Y T W  +K+ ++   K+  K+N+ EDV    +LY  L ++K+ + N N+  +    N  ++ KN     NYL +N + N   Y S   + L YI + +++T
 S:   1 MFKISIILPTYNVE-QYIARAIESCINQTFKDIEIIVVDDCGNDNSINIAKEYSKKDKRIKIIHNEKNLGLLRARYEGVKVANSPYIMFLDPDDYLELNACEECIKILDEQDEVDLVFFNAIVESNVISYKKFDFNSGFYSKKEFVKKIIAKKNL-----------YWTMWGKLIRKKLYLEAFASLKLEKDVKINMAEDV-------LLYYPMLSQAQKIAYMN-CNLYHYVPNNNSICNTKNEVLVKNNIQELQLVLNYLRQNYILNK----YCSVLYVLIKYLLYIQIYKIKRT 273
>gi|160915647|ref|ZP_02077855.1| hypothetical protein EUBDOL_01654 [Eubacterium dolichum DSM 3991] >gi|158432123|gb|EDP10412.1| hypothetical protein EUBDOL_01654 [Eubacterium dolichum DSM 3991] (330 aa)
Score = 121, Expect = 9.0e-05, Identities = 40/135 (29%), Positives = 72/135 (53%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQ-NIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFD 138
      VS+I+P N  K++ + + +L QT N E+ ++D ST+ + +     +Q I  N GV  R+ G+ LA G+Y+ FVD+DD++ + + LLK+ + + +I+  + E  ++ I L K + FD
 S:   9 VSIIVPIYNAE-KYLSRTVETLRRQTLTNIEILLVNDGSTDDSLKLCREFAEIDPRIQVIDKQNGGVSSARNIGLKLAKGQYVLFVDADDYVEANYAEILLKTLQENKSDIEMCGYFREDKKSEQIITLMEKDHVFD 144
>gi|167854579|ref|ZP_02477360.1| putative glycosyltransferase [Haemophilus parasuis 29755] >gi|167854334|gb|EDS25567.1| putative glycosyltransferase [Haemophilus parasuis 29755] (294 aa)
Score = 121, Expect = 9.0e-05, Identities = 43/142 (30%), Positives = 70/142 (49%)
 Q:   5 SVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI---PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNV 146
      S+IIP N  + I L+TSL QT NFEV +DD+S P V I  K+ Y + N+   N+G + R+ G  A E++ F+D DD    + L K+ +  I+FI  E V  + + ++ + ++ +  N+
 S:   3 SIIIPSYNRKNE-IPALLTSLEYQTEYNFEVIIVDDHSVEP-VEI----KHLYPFPANVIRNEQNLGAAESRNVGARFAENEWLLFLDDDDRFAHPKCEILAKTINENPTINFIYHPAECVMVNEGFSYITRPYENEQAVTLENI 141
>gi|119509830|ref|ZP_01628974.1| glycosyl transferase [Nodularia spumigena CCY9414] >gi|119465565|gb|EAW46458.1| glycosyl transferase [Nodularia spumigena CCY9414] (705 aa)
Score = 121, Expect = 9.0e-05, Identities = 33/113 (29%), Positives = 61/113 (53%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFI 115
      KVSVIIP N  K+I++ I S+  T KN E+ ++D S  +   N +G  ++  N G+  R+ G+ +++GE+I +DSDD ++ + ++ + +  Q + +I
 S:  401 KVSVIIPLYNQG-KYIEETIQSIKESTYKNVEIIVVNDGSNESETNEVFQNLSGV--IKIFKPNGGLSSARNAGLKVSSGEFIMLLDSDDKIHPEYLEKAIIALINNQELSYI 510
>gi|15923248|ref|NP_370782.1| hypothetical protein SAV0258 [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|15925961|ref|NP_373494.1| hypothetical protein SA0248 [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|148266683|ref|YP_001245626.1| glycosyl transferase family protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|150392723|ref|YP_001315398.1| glycosyl transferase family protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|156978588|ref|YP_001440847.1| hypothetical protein SAHV_0257 [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] >gi|13700174|dbj|BAB41472.1| SA0248 [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|14246025|dbj|BAB56420.1| hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|147739752|gb|ABQ48050.1| glycosyl transferase, family 2 [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|149945175|gb|ABR51111.1| glycosyl transferase family 2 [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|156720723|dbj|BAF77140.1| hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] (573 aa)
Score = 121, Expect = 9.0e-05, Identities = 38/94 (40%), Positives = 54/94 (57%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQT--NKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWL 94
      M K SVI+P N+ K+I +L+ SL Q   FEV +DD ST+  Q+   NK  + Q  N+ G GK R+ + A GE++ FVDSDD++
 S:   1 MMKFSVIVPTYNSE-KYITELLNSLAKQDFPKTEFEVVVVDDCSTDQTLQIVEKYRNKLNLKVSQLETNSGGPGKPRNVALKQAEGEFVLFVDSDDYI 97
>gi|21281963|ref|NP_645049.1| hypothetical protein MW0234 [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49485138|ref|YP_042359.1| putative glycosyl transferase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] >gi|21203398|dbj|BAB94099.1| MW0234 [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49243581|emb|CAG42005.1| putative glycosyl transferase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] (573 aa)
Score = 121, Expect = 9.3e-05, Identities = 38/94 (40%), Positives = 54/94 (57%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQT--NKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWL 94
      M K SVI+P N+ K+I +L+ SL Q   FEV +DD ST+  Q+   NK  + Q  N+ G GK R+ + A GE++ FVDSDD++
 S:   1 MMKFSVIVPTYNSE-KYITELLNSLAKQDFPKTEFEVVVVDDCSTDQTLQIVEKYRNKLNLKVSQLETNSGGPGKPRNVALKQAEGEFVLFVDSDDYI 97
>gi|163757152|ref|ZP_02164254.1| hypothetical protein KAOT1_00765 [Kordia algicida OT-1] >gi|161322880|gb|EDP94227.1| hypothetical protein KAOT1_00765 [Kordia algicida OT-1] (313 aa)
Score = 121, Expect = 9.4e-05, Identities = 36/106 (33%), Positives = 62/106 (58%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV-YIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDD-WL--YVDAIDYLLKSF 106
      M  SVIIP N  K+++Q + S+ QT +FE+ ++D ST+ V +  +  + ++N P N+G+  R++G++ A G I +D+DD WL +++ I L SF
 S:   1 MPLFSVIIPLYNKE-KYVQQTVQSVLQQTFVDFELLIVNDASTDDSVAVVSQFSDERIRLIEN-PKNLGLSATRNHGISKAKGTIIALLDADDLWLPTFLETIKSLYDSF 108
>gi|60682272|ref|YP_212416.1| putative glycosyltransferase protein [Bacteroides fragilis NCTC 9343] >gi|60493706|emb|CAH08495.1| putative glycosyltransferase protein [Bacteroides fragilis NCTC 9343] (342 aa)
Score = 121, Expect = 9.4e-05, Identities = 39/102 (38%), Positives = 57/102 (55%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPN-------NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYL 102
      + KVSVI+P N  K++ Q + +L QT + E+ IDD S + P++ D    Y  PN    N G+G  + G+ +A GEY+ F DSDD YVD+ Y+
 S:   2 IPKVSVIVPIYNVE-KYLDQCVQALLAQTLSDIEIILIDDESPDNCPKICDD--------YAAQYPNIKVIHKKNAGLGMACNSGLDVATGEYVAFCDSDD--YVDSDMYM 101
>gi|160936323|ref|ZP_02083692.1| hypothetical protein CLOBOL_01215 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] >gi|158440606|gb|EDP18344.1| hypothetical protein CLOBOL_01215 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] (364 aa)
Score = 121, Expect = 9.5e-05, Identities = 34/101 (33%), Positives = 56/101 (55%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLK 104
      VS+I+P    ++ Q I S+ QT +N E+ IDD S++ P++   ++  V + N G  R+ G+ A GE+I+FVDSDDW+ + I L++
 S:   8 VSIIVPVYGVE-AYLDQCINSIVEQTYQNIELILIDDGSSDRCPEICDAWATRDCRIQVLHKENG-GQSSARNIGLDTAKGEWIFFVDSDDWIEPECISVLVE 108
>gi|82749963|ref|YP_415704.1| glycosyl transferase [Staphylococcus aureus RF122] >gi|82655494|emb|CAI79885.1| probable glycosyl transferase [Staphylococcus aureus RF122] (573 aa)
Score = 121, Expect = 9.6e-05, Identities = 38/94 (40%), Positives = 54/94 (57%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQT--NKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWL 94
      M K SVI+P N+ K+I +L+ SL Q   FEV +DD ST+  Q+   NK  + Q  N+ G GK R+ + A GE++ FVDSDD++
 S:   1 MMKFSVIVPTYNSE-KYITELLNSLAKQDFPKTEFEVVVVDDCSTDQTLQIVEKYRNKLNLKVSQLETNSGGPGKPRNVALKQAEGEFVLFVDSDDYI 97
>gi|194272071|ref|ZP_03056826.1| glycosyltransferase [Enterococcus faecalis OG1RF] >gi|194268249|gb|EDX18721.1| glycosyltransferase [Enterococcus faecalis OG1RF] (326 aa)
Score = 121, Expect = 9.7e-05, Identities = 32/108 (29%), Positives = 62/108 (57%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYK 108
      M ++S+I+P N  ++K+ + S+ +QT +FE+ +DD ST+  +  K  + ++ I  N G+  R+ G+ +A G+Y+ FVDSDD++  ++ L K+ +
 S:   1 MSEISIIVPVYNVE-NYLKKCVESILSQTFTDFELLLVDDGSTDSSGEMCDELKRLDERIKVIHKENGGLSSARNAGIDVAKGKYLTFVDSDDYIDTHMLEVLYKNMVQ 108
>gi|49482494|ref|YP_039718.1| putative glycosyl transferase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] >gi|49240623|emb|CAG39281.1| putative glycosyl transferase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] (574 aa)
Score = 121, Expect = 9.7e-05, Identities = 38/94 (40%), Positives = 54/94 (57%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQT--NKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWL 94
      M K SVI+P N+ K+I +L+ SL Q   FEV +DD ST+  Q+   NK  + Q  N+ G GK R+ + A GE++ FVDSDD++
 S:   1 MMKFSVIVPTYNSE-KYITELLNSLAKQDFPKTEFEVVVVDDCSTDQTLQIVEKYRNKLNLKVSQLETNSGGPGKPRNVALKQAEGEFVLFVDSDDYI 97
>gi|163764939|ref|ZP_02171990.1| cytochrome c, class I [Bacillus selenitireducens MLS10] >gi|160354612|gb|EDP81274.1| cytochrome c, class I [Bacillus selenitireducens MLS10] (297 aa)
Score = 121, Expect = 9.8e-05, Identities = 37/92 (40%), Positives = 54/92 (58%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTN--PQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDD 92
      MK VS+IIP N   IK+ I S+ NQT K +EV +DD ST+ P + + I + Q +Q + N GV  R+ GV+ A + + F+D+DD
 S:   1 MKNVSIIIPLYNKE-PHIKRTILSVLNQTYKYYEVIVVDDGSTDRGPDI-VKSIQDSRIQLIQQM--NAGVSAARNKGVSHAKSDLVAFLDADD 90
>gi|150009627|ref|YP_001304370.1| glycosyl transferase family protein [Parabacteroides distasonis ATCC 8503] >gi|149938051|gb|ABR44748.1| glycosyltransferase family 2 [Parabacteroides distasonis ATCC 8503] (328 aa)
Score = 121, Expect = 9.8e-05, Identities = 35/109 (32%), Positives = 56/109 (51%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKY 109
      M+ S+IIP N P + + L++SL QT +FEV ++D ST P  I  +    + +N G G R++G  A+GEY+ +DSD L  ++++ S  Y
 S:  17 MRLYSIIIPVYNRPDE-LDDLLSSLCKQTYVHFEVIVVEDGSTIPAKEIVRRYQERLDLHYCVISNSGPGMARNHGARQAHGEYLLILDSDVVLPSTWLEHIHDSLNHY 124
>gi|60682267|ref|YP_212411.1| putative glycosyltransferase [Bacteroides fragilis NCTC 9343] >gi|60493701|emb|CAH08490.1| putative glycosyltransferase [Bacteroides fragilis NCTC 9343] (329 aa)
Score = 121, Expect = 9.8e-05, Identities = 47/187 (25%), Positives = 87/187 (46%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNI-----PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVY 189
      K+S+IIP    ++ + + S+ QT ++E+ +DD S P  +L K  Y  I   PN GV  R++G+ A GEY  VD DDW+ + ++ L +  K Q D ++ ++  + +QI+  K  D   + + + +    + +   + E  K ++ P+K+ +ED+Y
 S:   5 KISIIIPVYMAE-SYLHRCVDSIITQTFTDWELLLVDDGS--PDHSGELCEKYASAYKSRIKAFHKPNG-GVASAREFGMQQARGEYSIHVDPDDWIDSNTLEELYQQAVKEQ-ADMVICDFMMEYPNRQIHNCQKPQLLDSSSFMHQLLQQE------RHGSLCNKLIRTELYHKYQLHFPEKMICWEDLY 185
>gi|154492998|ref|ZP_02032624.1| hypothetical protein PARMER_02640 [Parabacteroides merdae ATCC 43184] >gi|154087303|gb|EDN86348.1| hypothetical protein PARMER_02640 [Parabacteroides merdae ATCC 43184] (323 aa)
Score = 121, Expect = 9.9e-05, Identities = 34/106 (32%), Positives = 53/106 (50%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKY 109
      +SV+IP N  K I Q + + NQT K+FEV +DD S N  +     ++  N GV  R+ G+ A G+Y+ F+D+DD  D ++ L+  +Y
 S:   2 ISVVIPLYNKE-KSIAQTLECVLNQTYKDFEVIVVDDGSKDNSAAIVAQFTDTRIHLIRQ--ENGGVSAARNRGIEEAQGKYVAFLDADDVWLTDHLESLVNLIRQY 105
>gi|167938500|ref|ZP_02525575.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus cereus AH1134] (852 aa)
Score = 121, Expect = 1.0e-04, Identities = 40/115 (34%), Positives = 66/115 (57%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYID----LINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFI 115
      + KVS++IP N P +++ + S NQT +N E+ I D+STN +V    L    YV+N  N V + + + LA GEYI F+ DD +++ I+ ++K F++ +NI F+
 S:  320 LPKVSILIPAYNRP-HYLELALKSALNQTYENIEII-ISDDSTNDEVKTMIQPYLKEHECITYVKN--ENPLVAENFNQCIELATGEYINFLLDDDLFHLEKIERMMKYFFELENIAFV 434
>gi|125381172|gb|ABN41502.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] >gi|125381182|gb|ABN41510.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] (288 aa)
Score = 121, Expect = 1.0e-04, Identities = 38/114 (33%), Positives = 64/114 (56%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN--NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDF 114
      M K+S+I+P N  K+I + I S NQ+ K+ E+ +DD ++ + I    + ++ I N N+G  R+ GV +NGEY+ F+D DD+L +DA + L+  + Y+  F
 S:   1 MPKISIIMPTFNVE-KYIARAIESCVNQSFKDIEIIIVDDCGSDKSINIAKEYAKKDERIKIIHNEKNLGTFAARNNGVKHSNGEYLMFLDPDDYLELDACEKLILLIHTYKICQF 115
>gi|18309483|ref|NP_561417.1| capsular polysaccharide biosynthsis protein [Clostridium perfringens str. 13] >gi|18144160|dbj|BAB80207.1| capsular polysaccharide biosynthsis protein [Clostridium perfringens str. 13] (326 aa)
Score = 121, Expect = 1.0e-04, Identities = 61/210 (29%), Positives = 102/210 (48%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINK--NGYQYVQNI-PNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFH---NNYQTDWRVC---FKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYF 210
      M KVS+IIP N  ++ + + + NQT  E+ IDD ST+   D++NK  Y +++ I  N G+  R+ G+ A GEYI+F+DSDD++ D++  +  K  +D + F+ E  D +   K ++D  + +  K  +F   N    C  +++EFL+ N +  D + + ED + +  L K   KLYF
 S:   1 MVKVSIIIPIYNVE-NYLDKCLDTAVNQTLGCIEIIGIDDGSTDKSR--DILNKYAKKYSFIKIINKENGGLSSARNTGIINAKGEYIYFLDSDDYIEYDSMKICYEIATK-NKLDIVSFDAESFVDGEGFT--KKLKKYDRKDILDGNIKMGCEYFCELIKNKCYTASACLNFYRREFLIDNNLFFYDGI-LHEDELYTVKAYTLANKVRYIPYKLYF 212
>gi|182416996|ref|ZP_02948376.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Clostridium butyricum 5521] >gi|182379172|gb|EDT76674.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Clostridium butyricum 5521] (326 aa)
Score = 121, Expect = 1.1e-04, Identities = 60/218 (27%), Positives = 102/218 (46%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNK-SKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLN 221
      +SV+IP N  K++ + I S+ NQT N ++ +DD ST N   D  K  + +   N G+  R+ G+ + G+YI FVDSDD++   + ++++  +  I+ Y +VF+ Q  F +++ + I V +N+  +M F    W  ++KE  N I P  + ED Y  +   K+ + S LY+Y + N  S N
 S:   7 ISVVIPVYNVE-KYLPKCIESIINQTYTNLQIILVDDGSTDNSGSICDEYKKKDTRIMVIHKKNGGLSDARNVGIKYSKGKYIGFVDSDDYINKKMYEIMMENMVNNKANISIVNRY-YVFEDGQ--EFLRYSINESIKVMSNLEAIEEMNNFSTFDMAAWDKLYEKELF--NDIEFPVG-KLSEDFYIMYLLFEKCKRIVYDSSPLYYYYQRNNSISRN 219
>gi|29376684|ref|NP_815838.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Enterococcus faecalis V583] >gi|29344148|gb|AAO81908.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Enterococcus faecalis V583] (252 aa)
Score = 121, Expect = 1.1e-04, Identities = 34/91 (37%), Positives = 56/91 (61%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDL--INKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDD-WL 94
      VS+I+P N  K++ + I S+ QT +N+E+ IDD S + + I L + K+  ++   N+G+ K R+ G+ + G+YI F+DSDD WL
 S:   6 VSIIMPMYNAG-KFLSKSIESVLEQTYQNWELLLIDDGSKDDSIDIALAFMEKDSRIFLLKNEQNMGIAKTRNKGIEASKGQYIAFLDSDDLWL 98
>gi|194272074|ref|ZP_03056829.1| glycosyltransferase [Enterococcus faecalis OG1RF] >gi|194268252|gb|EDX18724.1| glycosyltransferase [Enterococcus faecalis OG1RF] (252 aa)
Score = 121, Expect = 1.1e-04, Identities = 34/91 (37%), Positives = 56/91 (61%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDL--INKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDD-WL 94
      VS+I+P N  K++ + I S+ QT +N+E+ IDD S + + I L + K+  ++   N+G+ K R+ G+ + G+YI F+DSDD WL
 S:   6 VSIIMPMYNAG-KFLSKSIESVLEQTYQNWELLLIDDGSKDDSIDIALAFMEKDSRIFLLKNEQNMGIAKTRNKGIEASKGQYIAFLDSDDLWL 98
>gi|87160407|ref|YP_492966.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300] >gi|88194035|ref|YP_498823.1| hypothetical protein SAOUHSC_00228 [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|161508520|ref|YP_001574179.1| glycosyltransferase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|168729005|ref|ZP_02761282.1| glycosyltransferase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|87126381|gb|ABD20895.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_FPR3757] >gi|87201593|gb|ABD29403.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|160367329|gb|ABX28300.1| glycosyltransferase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] (574 aa)
Score = 121, Expect = 1.1e-04, Identities = 38/94 (40%), Positives = 54/94 (57%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQT--NKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWL 94
      M K SVI+P N+ K+I +L+ SL Q   FEV +DD ST+  Q+   NK  + Q  N+ G GK R+ + A GE++ FVDSDD++
 S:   1 MMKFSVIVPTYNSE-KYITELLNSLAKQDFPKTEFEVVVVDDCSTDQTLQIVEKYRNKLNLKVSQLETNSGGPGKPRNVALKQAEGEFVLFVDSDDYI 97
>gi|39725925|gb|AAR29925.1| Cps8J [Streptococcus agalactiae] (325 aa)
Score = 121, Expect = 1.1e-04, Identities = 58/227 (25%), Positives = 108/227 (47%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNST-NPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQN----IDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDL 230
      VS+I+P N  +I+ + S+ +Q+ +FEV ++D ST N  Y + I   ++   +N G+  R+ G+ A G+YI FVDSDD++ + + +L+   Y+   D + F   + + N+F KH+   ++ N   ++ +   + W  +KK   + I P K +FED   +   K + ++ KLY Y ++ + S+ T ++  DL
 S:   5 VSIILPVYNVE-NYIENCLNSIISQSYFHFEVIIVNDGSTDNSMSYCEKIVCEDLRFRIINKDNGGLSDARNVGLEAAKGDYIIFVDSDDFISPNLVSHLMACLENYEADLAICDPVHFYLGGNQETHEKNIFKKHSNIH--LLTNEEAICELFYQKTFLVSAWGKVYKKSIF--DNIRFP-KGKLFEDSAVMHLLFEKSNKIVYSNAKLYAY--VHRKDSITTSQFSERDL 228
>gi|150005948|ref|YP_001300692.1| glycosyl transferase family protein [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] >gi|149934372|gb|ABR41070.1| glycosyltransferase family 2 [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] (344 aa)
Score = 121, Expect = 1.1e-04, Identities = 47/141 (33%), Positives = 79/141 (56%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNS--------TNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYL-LKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVK 143
      KVS+I+P N  K++ + + SL QT K E+ +DD S     N +  D ++  + + I N G+G R+ G+ +A GEYI F+DSDD++ V+ + L LK+ K ++ID +    DKK I + + + +E+I +
 S:   5 KVSIIVPVYNVE-KYLDRCMQSLLGQTLKELEIILVDDGSPDNSPALCDNYESASDNLHWPIIKVIHKI--NEGLGFARNSGLEIATGEYIAFLDSDDFVDVNMYEQLYLKA--KAKDIDVVYCNCNIYKDKKHI--YPRKDVEEEVIFR 147
>gi|167217278|ref|ZP_02286914.1| hypothetical protein LmonocFSL_08793 [Listeria monocytogenes FSL J1-175] (240 aa)
Score = 120, Expect = 1.1e-04, Identities = 36/106 (33%), Positives = 57/106 (53%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN-NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSF 106
      M K+SV+I  N  ++I+ +TS+ Q KN E+ ++D ST+     +G+ V I  N GV +R+ GV +A G+Y+ FVD DD + D  ++ SF
 S:   1 MHKLSVVIAVYNVS-EYIEACLTSVLEQNYKNVELIIVNDGSTDDTFQKVEKLVDGHSNVILIDQENQGVSAVRNNGVKVATGDYLGFVDGDDIIAKDMFQKMMDSF 106
>gi|166995244|ref|ZP_02261704.1| glycosyl transferase family 2 [Bacillus cereus AH820] (643 aa)
Score = 120, Expect = 1.1e-04, Identities = 38/106 (35%), Positives = 64/106 (60%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYID---LINKNGYQY-VQNIPNNIGVGKIRDY---GVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFY 107
      KK+SVI+P N  K++ + +TS+ NQT  +E+ F+DD ST+ V I  L N+N +  +Q I N+  G +   GV+ A G+YIW ++DD   ++ +++ F+
 S:  367 KKISVIVPNYNYE-KYLSERVTSILNQTYPLYELIFLDDASTDNSVSIFEKLLSNENKHHLKIQQIINDKNSGSVFKQWIKGVSAATGDYIWIAEADDLCDQTFLEEVIQGFH 478
>gi|113200430|gb|ABI32343.1| beta-1,3-galactosyltransferase [Campylobacter jejuni] (301 aa)
Score = 120, Expect = 1.1e-04, Identities = 74/276 (26%), Positives = 130/276 (47%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN--NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMF----EYEWVFDKK---QINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKN----KISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNK--------NYLLENKLFNNNWYFYASNWLGALNQLNYIDLINVQKT 276
      M K+S+I+P N  ++I + I S NQT K+ E+ +DD  + + I    + ++ I N N+G+ + R GV +AN YI F+D DD+L ++A + +K  +  +D + F  E  + KK    +SK   +II K N+      Y T W  +++ ++   ++  K+N+ EDV    +LY  L ++K+ + N N+  +    N  ++ KN     NYL +N + N   Y S   + L YI + +++T
 S:   1 MFKISIILPTYNVE-QYIARAIESCINQTFKDIEIIVVDDCGNDNSINIAKEYSKKDKRIKIIHNEKNLGLLRARYEGVKVANSPYIMFLDPDDYLELNACEECIKILDEQDEVDLVFFNAIVESNVISYKKFDFNSGFYSKKEFVKKIIAKKNL-----------YWTMWGKLIRRKLYLEAFASLRLEKDVKINMAEDV-------LLYYPMLSQAQKIAYMN-CNLYHYVPNNNSICNTKNEVLVKNNIQELQLVLNYLRQNYILNK----YCSALYVLIKYLLYIQIYKIKRT 273
>gi|28849811|gb|AAN64567.1| glycosyltransferase [Streptococcus gordonii] (320 aa)
Score = 120, Expect = 1.1e-04, Identities = 54/186 (29%), Positives = 88/186 (47%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN-NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLK------------------SFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVY 189
      +SVI+P N  ++  + SL +QT K+ EV IDD S++  +    Y +V +  N G+  R+YGV A G++I F+D DD+L  A++ L +          +++YQN      D Q+ ++ K   E++ + V S        ++KE L  K S P K I+ED+Y
 S:   2 ISVIVPVYNVE-DYLHYAMESLEHQTYKDMEVLLIDDGSSDGSGLLCDQYAQQYDWVTSYHKVNGGLSDARNYGVLKAKGDWITFLDPDDYLEPCALELLAELQGRTQADMVSGKVEPTAHYHRYQNFHLDQ------LDLDQVKVYDKAKALTEMLYGDLVTVSACGKL-----------YRKELL--EKASFP-KGRIYEDLY 185
>gi|30018528|ref|NP_830159.1| glycosyltransferase [Bacillus cereus ATCC 14579] >gi|29894068|gb|AAP07360.1| Glycosyltransferase [Bacillus cereus ATCC 14579] (643 aa)
Score = 120, Expect = 1.1e-04, Identities = 55/187 (29%), Positives = 96/187 (51%)
 Q:   2 KKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQV--YIDLINKNGYQY--VQNIPNNIGVGKIRDY---GVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKM--PWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDV 188
      KK+SVIIP N  K++  I S+ NQT  +E+ F+DD ST+ V + L++K  + VQ I N+  G +   GV+ A G+YIW ++DD   + +++ FY  NI   + + +  +Q N+ + H   +  N+++K K  P+F  +    +  L+KN I +  V +F+++
 S:  367 KKISVIIPNYNYE-KYLPARIESILNQTYPLYELIFLDDASTDHSVSTFKKLLSKENKPHLKVQQIINDKNSGSVFKQWIKGVSAATGDYIWIAEADDLCDKTFLQEVIQGFYINNNITLSYTQSKQI--DEQGNVLANH----YLNYTNDIDKEKWKGPYFRKGVEE-----IQDTLLIKNTIPNVSSV-VFKNI 549
>gi|148643388|ref|YP_001273901.1| glycosyl transferase family protein [Methanobrevibacter smithii ATCC 35061] >gi|148552405|gb|ABQ87533.1| glycosyltransferase, GT2 family [Methanobrevibacter smithii ATCC 35061] (320 aa)
Score = 120, Expect = 1.2e-04, Identities = 36/100 (36%), Positives = 62/100 (62%)
 Q:   3 KVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQT-NKNFEVFFIDDNSTNPQVYI--DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYL 102
      KVSVI+P N  K+I+ I+S+ NQ ++N+E+ +DD S + + I +L++K+  Y   N GV  R+ G+ ++ G+Y+ FVDSDD++ + + L
 S:   5 KVSVIVPVYNGE-KYIQTSISSIINQEFSENYEIIVVDDGSDDNSLDIAQELLSKSDIPYKLVHQRNSGVSVARNNGIEVSRGDYLVFVDSDDYVLTNHLSEL 106
>gi|68643056|emb|CAI33368.1| putative glycosyl transferase [Streptococcus pneumoniae] >gi|68643083|emb|CAI33391.1| putative glycosyl transferase [Streptococcus pneumoniae] >gi|68643109|emb|CAI33414.1| putative glycosyl transferase [Streptococcus pneumoniae] (318 aa)
Score = 120, Expect = 1.2e-04, Identities = 34/110 (30%), Positives = 62/110 (56%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYI-DLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNID 113
      +S+++P N  K++K+ I S+ NQT +N E+ +DD ST+  I + +K  +    N G+  R++G+  G+Y+ F+DSDD++  + DY+ K +  +N D
 S:   5 ISIVVPVYNVE-KYLKKSIESILNQTYQNIEILLVDDGSTDSSGKICESFSKVDPRIRVFHKENGGLSDARNFGIEQMKGQYVAFIDSDDYI---SKDYVWKLYSSIKNND 111
>gi|57238019|ref|YP_179268.1| lipooligosaccharide biosynthesis galactosyltransferase, putative [Campylobacter jejuni RM1221] >gi|22086359|gb|AAM90646.1|AF400669_7 putative galactosyltransferase [Campylobacter jejuni] >gi|57166823|gb|AAW35602.1| lipooligosaccharide biosynthesis galactosyltransferase, putative [Campylobacter jejuni RM1221] >gi|121592420|gb|ABM63329.1| putative glycosyltransferase [Campylobacter jejuni] >gi|167412413|gb|ABZ79865.1| unknown [Campylobacter jejuni] (323 aa)
Score = 120, Expect = 1.2e-04, Identities = 37/119 (31%), Positives = 66/119 (55%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINKNGYQYVQNIPN--NIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEY 119
      M K+S+I+P N  K+I + + S NQ+ K+ E+ +DD ++ + I    + ++ I N N+G+ + R GV A G YI F+D DD+L ++A + ++   + DFI F++
 S:   1 MPKISIILPTFNVE-KYIAKALESCINQSFKDIEIIVVDDCGSDKSIDIAKEYAKKDERIKIIHNEENLGLLRARYEGVKAAGGGYIMFLDPDDYLELNACEECVRILNTEKESDFIWFDF 120
>gi|196042625|ref|ZP_03109864.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus cereus 03BB108] >gi|196026109|gb|EDX64777.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus cereus 03BB108] (851 aa)
Score = 120, Expect = 1.2e-04, Identities = 40/128 (31%), Positives = 70/128 (54%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINK-NGYQYVQNIPNNIG-VGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQI 128
      + KVS++IP N P +++ + S NQT +N E+ I D+STN +V + +   Y Y+ + N  V + + + LA GEYI F+ DD + + I+ ++K F + +NI F+  E + + +I
 S:  319 LPKVSILIPAYNRP-HYLELALKSALNQTYENIEII-ISDDSTNDEVKVMIQPYLKEYNYITYVKNETPLVAENFNQCIELATGEYINFLLDDDLFHHEKIERMMKYFLELENISFVTSYRELIDENGEI 446
>gi|125717151|ref|YP_001034284.1| glycosyl transferase family protein [Streptococcus sanguinis SK36] >gi|125497068|gb|ABN43734.1| Glycosyltransferase, family 2/glycosyltransferase family 8, putative [Streptococcus sanguinis SK36] (289 aa)
Score = 120, Expect = 1.2e-04, Identities = 31/106 (29%), Positives = 61/106 (57%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNP--QVYIDLINKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKY 109
      +SVIIP N  +++ + + S+ QT +N E+ ++D ST+  Q+ +L +++  + + +N G+  R+ G+ ++ +Y+ FVDSDDWL  + L +  +Y
 S:   6 ISVIIPVYNVE-QYLAECVNSVCRQTYQNLEIILVNDGSTDASGQICQELADQDARIRLIH-QDNQGLSGARNTGIEHSSADYLIFVDSDDWLPEQHVARLYEKLKEY 111
>gi|196038548|ref|ZP_03105857.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus cereus NVH0597-99] >gi|196030956|gb|EDX69554.1| glycosyl transferase, group 2 family protein [Bacillus cereus NVH0597-99] (851 aa)
Score = 120, Expect = 1.2e-04, Identities = 40/128 (31%), Positives = 70/128 (54%)
 Q:   1 MKKVSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDLINK-NGYQYVQNIPNNIG-VGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQNIDFIMFEYEWVFDKKQI 128
      + KVS++IP N P +++ + S NQT +N E+ I D+STN +V + +   Y Y+ + N  V + + + LA GEYI F+ DD + + I+ ++K F + +NI F+  E + + +I
 S:  319 LPKVSILIPAYNRP-HYLELALKSALNQTYENIEII-ISDDSTNDEVKVMIQPYLKEYNYITYVKNETPLVAENFNQCIELATGEYINFLLDDDLFHHEKIERMMKYFLELENISFVTSYRELIDENGEI 446
>gi|6601343|gb|AAF18944.1|AF155804_5 Cps1I [Streptococcus suis] (322 aa)
Score = 120, Expect = 1.2e-04, Identities = 67/237 (28%), Positives = 120/237 (50%)
 Q:   4 VSVIIPFKNTPLKWIKQLITSLNNQTNKNFEVFFIDDNSTNPQVYIDL---INKNGYQYVQNIPNNIGVGKIRDYGVTLANGEYIWFVDSDDWLYVDAIDYLLKSFYKYQ----NIDFIMFEYEWVFDKKQINLFSKHNQFDEIIVKNNVNKSKMPWFHNNYQTDWRVCFKKEFLVKNKISHPDKVNIFEDVYFGLIWKVLYKKALLTSKKLYFYNRLNVESSLNTYKYKANDLVSIIFKNKNY 240
      +SVI+P N  ++ + I S+ NQT N EV ++D ST+  I L  N  +Y + I N G+  R++G+ A G+YI FVDSDD++ V  + + + +Y   IDF + +   KK+ + F H  E VK ++ S +  NN  W  + ++ ++K+   + +I ED+ F L    + ++ +++ Y+YN +  SSL  K+ N+ + ++ + +NY
 S:   5 ISVIVPIYNVQ-DYLDKCINSIINQTYTNLEVILVNDGSTDDSEKICLNYMKNDGRIKYYKKI--NGGLADARNFGLEHATGKYIAFVDSDDYIEVAMFERMHDNITEYNADIAEIDFCLVDENGYTKKKRNSNF--HVLTREETVKEFLSGSNI---ENNV---WCKLYSRD-IIKDIKFQINNRSIGEDLLFNLEVLNNVTRVVVDTRE-YYYNYVIRNSSLINQKFSINN-IDLVTRLENY 234