>gi|26553485|ref|NP_757419.1| hypothetical protein MYPE330 [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453491|dbj|BAC43823.1| hypothetical protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (338 aa)
Score = 955, Expect = 2.1e-101, Identities = 338/338 (100%), Positives = 338/338 (100%)
 Q:   1 MYRNKKKMIIVGATSVGVLAVFGVSAWAIINQSYKTPLDSVSGARVSGATVFLGDNGQFQYGKMSFNDWLIYNYAHKIDVARSGSTTTYTFYSRAASPTTGGTGGTGGGTTQAAEYVFATLAYDSSNNSYLLKTGSNQDFELVNSTITGTSSDSSFGVANNYSSWSSTTSLNQSFTFNQGSDSSTHIYSGANYSISYSKATSTGGGSGTSTNTTTYTTRVTSTATNSTLWERTMVIPGAGDTSTATRTTYTSATLGGSLTITYTPTATDGNITSYTVAYTSNTTSGGTGGGTGGSTVASQSQLFTFLGITSTSNTKADFSQSRLSSEDYFLYLPDMTL 338
      MYRNKKKMIIVGATSVGVLAVFGVSAWAIINQSYKTPLDSVSGARVSGATVFLGDNGQFQYGKMSFNDWLIYNYAHKIDVARSGSTTTYTFYSRAASPTTGGTGGTGGGTTQAAEYVFATLAYDSSNNSYLLKTGSNQDFELVNSTITGTSSDSSFGVANNYSSWSSTTSLNQSFTFNQGSDSSTHIYSGANYSISYSKATSTGGGSGTSTNTTTYTTRVTSTATNSTLWERTMVIPGAGDTSTATRTTYTSATLGGSLTITYTPTATDGNITSYTVAYTSNTTSGGTGGGTGGSTVASQSQLFTFLGITSTSNTKADFSQSRLSSEDYFLYLPDMTL
 S:   1 MYRNKKKMIIVGATSVGVLAVFGVSAWAIINQSYKTPLDSVSGARVSGATVFLGDNGQFQYGKMSFNDWLIYNYAHKIDVARSGSTTTYTFYSRAASPTTGGTGGTGGGTTQAAEYVFATLAYDSSNNSYLLKTGSNQDFELVNSTITGTSSDSSFGVANNYSSWSSTTSLNQSFTFNQGSDSSTHIYSGANYSISYSKATSTGGGSGTSTNTTTYTTRVTSTATNSTLWERTMVIPGAGDTSTATRTTYTSATLGGSLTITYTPTATDGNITSYTVAYTSNTTSGGTGGGTGGSTVASQSQLFTFLGITSTSNTKADFSQSRLSSEDYFLYLPDMTL 338
>gi|169234732|ref|NP_001007209.2| coagulation factor V [Danio rerio] >gi|169145580|emb|CAC94896.2| novel protein similar to vertebrate coagulation factor V and VIII [Danio rerio] (2101 aa)
Score = 103, Expect = 1.6e-02, Identities = 54/201 (26%), Positives = 98/201 (48%)
 Q:  120 TLAYDSSNNSYLL----KTGSNQDFELVNSTITGTSSDSSF-GVANNYSSWSSTTSLNQSFTFNQGSDSSTHIYSGANYSISYSKATSTGGGSGTSTNTTTYTTRVTSTATNSTLWERTMVIPGAGDTSTATRTTYTSATLGGS--LTITYTPTATDGNITSYTVAYTSNTTSGGTGGGTGGSTVASQSQLFTFLGITSTSNTK-ADFS 320
      T+ YD S  +   +T +Q+   T +G   S  + + ++ SS+  N S  N+ S+ + + S A +S S + ATS+    ++T T+   +T +N+T + + I  D+S AT + ++ATL S  T++ + AT + ++ T++ +SN T  +  T   S S  T G++ +SNT +DFS
 S:  997 TMEYDVSQKDTVKGESKETAQSQELSSTKKTYSGEIILESLPDITSAFNLNSSSVLRNNSLESNESSNETLFMSSNATFSDS-TNATSS------DSSTATFADFSNTTFSNATFSDFSNRISQMSDSSNATLSDSSNATLSDSSNATLSDSSNATLSDSSNATLSNSSNATFSDSSNKT-----FSDSSNATLFGVSYSSNTTLSDFS 1193