>gi|26553490|ref|NP_757424.1| hypothetical protein MYPE380 [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|41018049|sp|Q8EX12|SCPA_MYCPE Segregation and condensation protein A >gi|26453496|dbj|BAC43828.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (291 aa)
Score = 1196, Expect = 1.7e-129, Identities = 284/284 (100%), Positives = 284/284 (100%)
 Q:   8 NEFKPENLESLNNTEFHISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVESNEY 291
      NEFKPENLESLNNTEFHISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVESNEY
 S:   8 NEFKPENLESLNNTEFHISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVESNEY 291
>gi|31544607|ref|NP_853185.1| fused segregation and condensation protein A/unknown domain-containing protein [Mycoplasma gallisepticum R] >gi|31541452|gb|AAP56753.1| Dyr [Mycoplasma gallisepticum R] (599 aa)
Score = 269, Expect = 5.5e-22, Identities = 90/276 (32%), Positives = 149/276 (53%)
 Q:   8 NEFKPENLESLNNTEFHISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKI--SKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDY---FKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKID 283
      N KPE+L  N  +  +++ K F+GPF+L  LIK++KMDI+ ++L E+  Y YIN ++ L D +++YL MA LL KS  +P+ + E KI + D ERD+ ++R++ YK+Y E++P L +  R +F K   + +  + +   ++  + KAM++V+ KL   T+    I + E+SI+DV+ EI  ++  +   F+D  F+ I +K  RYFV +FV +L+LVR  I L Q + DE+I  +D
 S:  163 NTKKPEDLIEELNINLNDDFLNLSFKHFSGPFDLLLHLIKDKKMDIMALDLFELTNQYFAYINKHMINL--DLVSDYLYMACELLRIKSDLSIPNFEDETKIDLNNDDERDRIVKRIIEYKRYSELLPSLQKMQLERFSLFAKEEDDWDVFKLTSNDLLEAPLPDYVNPKKLKKAMERVFEKLKIKTITEHK------IVIEELSIEDVKNEILSIIKKLLNNQYDRFIDLEKIFEQIDPKKLNLRYFVTSFVCLLILVREQKIDLNQKNDDESISACLVD 435
>gi|56757670|sp|Q7NB76|SCPA_MYCGA Segregation and condensation protein A (592 aa)
Score = 269, Expect = 5.5e-22, Identities = 90/276 (32%), Positives = 149/276 (53%)
 Q:   8 NEFKPENLESLNNTEFHISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKI--SKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDY---FKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKID 283
      N KPE+L  N  +  +++ K F+GPF+L  LIK++KMDI+ ++L E+  Y YIN ++ L D +++YL MA LL KS  +P+ + E KI + D ERD+ ++R++ YK+Y E++P L +  R +F K   + +  + +   ++  + KAM++V+ KL   T+    I + E+SI+DV+ EI  ++  +   F+D  F+ I +K  RYFV +FV +L+LVR  I L Q + DE+I  +D
 S:  156 NTKKPEDLIEELNINLNDDFLNLSFKHFSGPFDLLLHLIKDKKMDIMALDLFELTNQYFAYINKHMINL--DLVSDYLYMACELLRIKSDLSIPNFEDETKIDLNNDDERDRIVKRIIEYKRYSELLPSLQKMQLERFSLFAKEEDDWDVFKLTSNDLLEAPLPDYVNPKKLKKAMERVFEKLKIKTITEHK------IVIEELSIEDVKNEILSIIKKLLNNQYDRFIDLEKIFEQIDPKKLNLRYFVTSFVCLLILVREQKIDLNQKNDDESISACLVD 428
>gi|188524515|ref|ZP_03004510.1| segregation and condensation protein A [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|188530902|ref|ZP_03005181.1| hypothetical protein Uurese_01000004_0200002110 [Ureaplasma urealyticum serovar 4 str. ATCC 27816] >gi|195659704|gb|EDX53084.1| segregation and condensation protein A [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] (278 aa)
Score = 229, Expect = 2.8e-17, Identities = 74/258 (28%), Positives = 147/258 (56%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMD-LDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVESNEY 291
      +FNGP +  +LIK++++DI N++++E+ + Y++++N + + ID L ++L MA+YL+E K++ ++PS+D ++ ++ + +R  I RL+ Y Y+ +  L ++L+ R+ M + P Q E  S   +D Y P + LD I+ ++ + K++  + K+ + + I V E I+ +E + +L  P+ + S  +F     KR+FV+ F+ IL+L+  I E+  EN +++KI+ E S++Y
 S:  17 DFNGPLDTLCALIKQKRLDINNLDILELSKQYLNFVNQLIKTIDIDVLGDHLAMASYLIELKTRMLMPSIDEKQILNIEEDRQNLIDRLIEYNGYKNLTEHLKQRLDFRATMIDLPQQDYEPFYS-----EDVVYKPLPNCLDPII--LKNIMDKIIYENELKNYE--IDEIKVQEYDINQLEWLLLNYLNQSPN-QQASMFSFFNVQASVDKNKRFFVMMFLIILILINRNEILFEE---IENDYLLKINNEKISDDY 262
>gi|188568576|ref|ZP_03005373.1| hypothetical protein Uurealyserovar_00190 [Ureaplasma urealyticum serovar 2] (278 aa)
Score = 225, Expect = 6.9e-17, Identities = 74/258 (28%), Positives = 146/258 (56%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMD-LDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVESNEY 291
      +FNGP +  LIK++++DI N++++E+ + Y++++N + + ID L ++L MA+YL+E K++ ++PS+D ++ ++ + +R  I RL+ Y Y+ +  L ++L+ R+ M + P Q E  S   +D Y P + LD I+ ++ + K++  + K+ + + I V E I+ +E + +L  P+ + S  +F     KR+FV+ F+ IL+L+  I E+  EN +++KI+ E S++Y
 S:  17 DFNGPLDTLCVLIKQKRLDINNLDILELSKQYLNFVNQLIKTIDIDVLGDHLAMASYLIELKTRMLMPSIDEKQILNIEEDRQNLIDRLIEYNGYKNLTEHLKQRLDFRATMIDLPQQDYEPFYS-----EDVVYKPLPNCLDPII--LKNIMDKIIYENELKNYE--IDEIKVQEYDINQLEWLLLNYLNQSPN-QQASMFSFFNVQASVDKNKRFFVMMFLIILILINRNEILFEE---IENDYLLKINNEKISDDY 262
>gi|195868017|ref|ZP_03080012.1| ScpA/B protein [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] >gi|195660309|gb|EDX53571.1| ScpA/B protein [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] (278 aa)
Score = 225, Expect = 8.9e-17, Identities = 73/258 (28%), Positives = 147/258 (56%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMD-LDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVESNEY 291
      +FNGP +  LIK++++DI N++++E+ + Y++++N + + ID L ++L MA+YL+E K++ ++PS++ ++ ++ + +R  I RL+ Y Y+ +  L ++L+ R+ M + P Q E  S   +D Y P + LD I+ ++ + K++  + K+ + + I V E I+ +E + +L  P+ ++S  +F     KR+FV+ F+ IL+L+  I E+  EN +++KI+ E S++Y
 S:  17 DFNGPLDTLCVLIKQKRLDINNLDILELSKQYLNFVNQLIRTIDIDVLGDHLAMASYLIELKTRMLMPSINEKQILNIEEDRQNLIDRLIEYNGYKNLTEHLKQRLDFRATMIDLPQQDYEPFYS-----EDVVYKPLPNCLDPII--LKNIMDKIIYENELKNYE--IDEIKVQEYDINQLEWLLLNYLNQSPN-QQVSMFSFFNVQASVDKNKRFFVMMFLIILILINRNEILFEE---IENDYLLKINNEKISDDY 262
>gi|188592386|ref|ZP_03005760.1| hypothetical protein Uureaserovar_00225 [Ureaplasma urealyticum serovar 10] (278 aa)
Score = 222, Expect = 1.6e-16, Identities = 73/258 (28%), Positives = 146/258 (56%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMD-LDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVESNEY 291
      +FNGP +  LIK++++DI N++++E+ + Y++++N + + ID L ++L MA+YL+E K++ ++PS+D ++ ++ + +R  I RL+ Y Y+ +  L ++L+ R+ M + P Q E  S   +D Y P + LD I+ ++ + K++  + K+ + + I V E I+ +E + +L  P+ + S  +F     KR+FV+ F+ IL+L+  I E+  EN +++KI+ E +++Y
 S:  17 DFNGPLDTLCVLIKQKRLDINNLDILELSKQYLNFVNQLIKTIDIDVLGDHLAMASYLIELKTRMLMPSIDEKQILNIEEDRQNLIDRLIEYNGYKNLTEHLKQRLDFRATMIDLPQQDYEPFYS-----EDVVYKPLPNCLDPII--LKNIMDKIIYENELKNYE--IDEIKVQEYDINQLEWLLLNYLNQSPN-QQASMFSFFNVQASVDKNKRFFVMMFLIILILINRNEILFEE---IENDYLLKINNEKINDDY 262
>gi|185178969|ref|ZP_02964726.1| ScpA/B protein [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188518601|ref|ZP_03004053.1| segregation and condensation protein A [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|184209248|gb|EDU06291.1| ScpA/B protein [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188997844|gb|EDU66941.1| segregation and condensation protein A [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] (278 aa)
Score = 222, Expect = 1.7e-16, Identities = 73/258 (28%), Positives = 145/258 (56%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMD-LDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVESNEY 291
      +FNGP +  LIK++++DI N++++E+ + Y++++N + + ID L ++L MA+YL+E K++ ++PS+D ++ ++ + +R  I RL+ Y Y+ +  L ++L+ R+ M + P Q E  S   +D Y P + LD I+ ++ + K++  + K+ + + I V E I+ +E + +L  P+ + S  +F     KR+FV+ F+ IL+L+  I E+  EN +++KI+ E  ++Y
 S:  17 DFNGPLDTLCVLIKQKRLDINNLDILELSKQYLNFVNQLIKTIDIDVLGDHLAMASYLIELKTRMLMPSIDEKQILNIEEDRQNLIDRLIEYNGYKNLTEHLKQRLDFRATMIDLPQQDYEPFYS-----EDVVYKPLPNCLDPII--LKNIMDKIIYENELKNYE--IDEIKVQEYDINQLEWLLLNYLNQSPN-QQASMFSFFNVQASVDKNKRFFVMMFLIILILINRNEILFEE---IENDYLLKINNEKNIDDY 262
>gi|171920872|ref|ZP_02932033.1| ScpA/B protein [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|171903081|gb|EDT49370.1| ScpA/B protein [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] (278 aa)
Score = 222, Expect = 1.8e-16, Identities = 73/258 (28%), Positives = 146/258 (56%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMD-LDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVESNEY 291
      +FNGP +  LIK++++DI N++++E+ + Y++++N + + ID L ++L MA+YL+E K++ ++PS++ ++ ++ + +R  I RL+ Y Y+ +  L ++L+ R+ M + P Q E  S   +D Y P + LD I+ ++ + K++  + K+ + + I V E I+ +E + +L  P+ + S  +F     KR+FV+ F+ IL+L+  I E+  EN +++KI+ E S++Y
 S:  17 DFNGPLDTLCVLIKQKRLDINNLDILELSKQYLNFVNQLIRTIDIDVLGDHLAMASYLIELKTRMLMPSINEKQILNIEEDRQNLIDRLIEYNGYKNLTEHLKQRLDFRATMIDLPQQDYEPFYS-----EDVVYKPLPNCLDPII--LKNIMDKIIYENELKNYE--IDEIKVQEYDINQLEWLLLNYLNQSPN-QQASMFSFFNVQASVDKNKRFFVMMFLIILILINRNEILFEE---IENDYLLKINNEKISDDY 262
>gi|188024151|ref|ZP_02996880.1| segregation and condensation protein A [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188039414|ref|ZP_02998182.1| hypothetical protein Uures_01716 [Ureaplasma urealyticum serovar 8] >gi|188018781|gb|EDU56821.1| segregation and condensation protein A [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] (278 aa)
Score = 220, Expect = 3.0e-16, Identities = 73/258 (28%), Positives = 145/258 (56%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMD-LDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVESNEY 291
      +FNGP +  LIK++++DI N++++E+ + Y++++N + + ID L ++L MA+YL+E K++ ++PS+D ++ ++ + +R  I RL+ Y Y+ +  L ++L+ R+ M + P Q E  S   +D Y P + LD I+ ++ + K++  + K+ + + I V E I+ +E + +L  P+ + S  +F     KR+FV+ F+ IL+L+  I E+  EN +++KI+ E  ++Y
 S:  17 DFNGPLDTLCVLIKQKRLDINNLDILELSKQYLNFVNQLIKTIDIDVLGDHLAMASYLIELKTRMLMPSIDEKQILNIEEDRQNLIDRLIEYNGYKNLTEHLKQRLDFRATMIDLPQQDYEPFYS-----EDVVYKPLPNCLDPII--LKNIMDKIIYENELKNYE--IDEIKVQEYDINQLEWLLLNYLNQSPN-QQASMFSFFNVQASVDKNKRFFVMMFLIILILINRNEILFEE---IENDYLLKINNEKIIDDY 262
>gi|169351241|ref|ZP_02868179.1| hypothetical protein CLOSPI_02020 [Clostridium spiroforme DSM 1552] >gi|169292303|gb|EDS74436.1| hypothetical protein CLOSPI_02020 [Clostridium spiroforme DSM 1552] (242 aa)
Score = 211, Expect = 3.0e-15, Identities = 78/247 (31%), Positives = 143/247 (57%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE-----RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDV--ILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      +EF GP +L  LIKE++MD+ + L +  Y+ YI+   L ++ ++EYL+MA L+E KSK ++P  +EK+ + E   RD I+RL+ YK+Y++++ ++ EK ++R M KP    ES+ +  D S +  DL+V ++KAMQK++ +  K  +    I  +ISID+ ++IR F +  + ++ F + F   +++ + YF+V F+A+LVL ++ +++ Q+  E I++
 S:   8 EEFQGPLDLLLHLIKEKEMDLETLELSVIADQYLQYIHAMDPSL-LEVMSEYLVMAADLIEMKSKMLIP----KEKVVINDEYQEDPRDALIKRLIEYKRYKDVLDEIREKYKQRQTMIIKPA------ESMDEYVIDTSTMIPDDLEVYDLMKAMQKMFQRKALLKPLDTH------IAKKDISIDERTEQIRNFFKTRVN-KRVKFEELF-----DRYDRFYFIVTFIAVLVLAKDKEVEIIQDGLFEEIYV 238
>gi|152976468|ref|YP_001375985.1| segregation and condensation protein A [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] >gi|189046138|sp|A7GS82|SCPA_BACCN Segregation and condensation protein A >gi|152025220|gb|ABS22990.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] (248 aa)
Score = 210, Expect = 3.9e-15, Identities = 79/247 (31%), Positives = 134/247 (54%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISK----DIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      + F GP +L  LI  ++DI NI + E+ + Y+ YI+ + +L++D +EYL+MA LL+ KSK +LP + +  S   D R + ++RL+ YK+Y+++ +L E+ + R++++ +P   D S +E  N   + LDV L M  + K++ KK+K P   I  EI I+  +I + LE   + SF D F  DE+ +  VV F+AIL L+++ I +EQ + + IF+
 S:   8 ESFEGPLDLLLHLIHRYEIDIYNIPVAEITEQYLSYIHT-MKELQLDVASEYLVMAATLLQIKSKMLLPKQEEDVHDSGEDFIDDPRQELMERLIEYKKYKQVAAELKEREQERAQLYTRPPI---DFTSFQQEEAAN-----LPLDVTLYDMLAAFQKMMRRKKSKRPV--TARITRQEIPIEQRMTDILQKLETLGG--RQSFYDLFA---DEE--REVMVVTFLAILELMKHQQIVIEQEQNFDEIFL 240
>gi|47565940|ref|ZP_00236979.1| uncharacterised ACR, COG1354 [Bacillus cereus G9241] >gi|118479262|ref|YP_896413.1| segregation and condensation protein A [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|47557220|gb|EAL15549.1| uncharacterised ACR, COG1354 [Bacillus cereus G9241] >gi|118418487|gb|ABK86906.1| condensin subunit ScpA [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] (252 aa)
Score = 209, Expect = 5.5e-15, Identities = 81/250 (32%), Positives = 135/250 (54%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS-----MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDK 284
      F GP +L  LI  ++DI NI + E+ + Y+ Y++ + +L++D +EYL+MA LL+ KSK +LP   +D +  D R + ++RL+ YK+Y+++ +L E+ + R++++ +P   D SL +E + N   + LDV L M  + KL+ KK K P   I  EI I+  +I + LE   + SF D F + DE  +  VV F+A+L L++N I +EQ + + IF+  K
 S:  15 FEGPLDLLLHLIHRYEIDIYNIPVAEITEQYLSYVHT-MKELQLDVASEYLVMAATLLQIKSKMLLPKHEEDVLDNGDDFIDD-PRQELMERLIEYKKYKQVATELKEREQERAQLYTRPPI---DFTSLQQEEETN-----LPLDVTLYDMLAAFQKLMRRKKAKKPV--TTRITRQEIPIEQRMTDILKQLE--IQGGRQSFYDLF--VDDE---REIMVVTFLAVLELMKNQQIIIEQEHNFDEIFVSSYTK 250
>gi|158320619|ref|YP_001513126.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] >gi|158140818|gb|ABW19130.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] (256 aa)
Score = 206, Expect = 1.3e-14, Identities = 76/245 (31%), Positives = 140/245 (57%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP--SMDTEEKISKDIE-RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDN-SYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GPF+L + LI++ K+DI +I + E+  Y+ Y++ L +L +D +E+L+MA L+E KSK +LP S+D E+  +DI+ R + ++RLL YK+Y+  +L +K ++ +++ K +   E +L  ++ S + +D+ +L A+ K  + +  +T SP+ ++ +  I+IDD  +I E +  + KI F D F N   TK  + F+A+L L++  + + QNS+ ++I I
 S:  10 FEGPFDLLFHLIEKNKLDIYDIPMTEITDQYIAYLSE-LEELNLDVTSEFLIMAATLIEIKSKMLLPIQSIDNEQLSIEDIDPRGELVRRLLEYKKYKAAAEELKQKEQKYQKIYFKTKE-----EFILDPIEEPFSELENIDMKDLLSALSKCMERKI---RTASPEKTIREMQRDTITIDD---KINEIICILANERKILFQDMFSNAS----TKLEVITTFLALLELMKLKRVLVNQNSAYKDIII 242
>gi|166985600|ref|ZP_02256878.1| segregation and condensation protein A [Bacillus cereus AH187] (247 aa)
Score = 206, Expect = 1.4e-14, Identities = 80/250 (32%), Positives = 135/250 (54%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS-----MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDK 284
      F GP +L  LI  ++DI NI + E+ + Y+ Y++ + +L++D +EYL+MA LL+ KSK +LP   +D +  D R + ++RL+ YK+Y+++ +L E+ + R++++ +P   D SL +E +   ++ LDV L M  + KL+ KK K P   I  EI I+  +I + LE   + SF D F + DE  +  VV F+A+L L++N I +EQ + + IF+  K
 S:  10 FEGPLDLLLHLIHRYEIDIYNIPVAEITEQYLSYVHT-MKELQLDVASEYLVMAATLLQIKSKMLLPKHEEDVLDNGDDFIDD-PRQELMERLIEYKKYKQVATELKEREQERAQLYTRPPI---DFTSLQQEEET-----SLPLDVTLYDMLAAFQKLMRRKKAKKPV--TTRITRQEIPIEQRMTDILKLLE--IQGGRQSFYDLF--VDDE---REIMVVTFLAVLELMKNQQIVIEQEHNFDEIFVSSYTK 245
>gi|65321452|ref|ZP_00394411.1| COG1354: Uncharacterized conserved protein [Bacillus anthracis str. A2012] (251 aa)
Score = 205, Expect = 1.5e-14, Identities = 80/250 (32%), Positives = 135/250 (54%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS-----MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDK 284
      F GP +L  LI  ++DI NI + E+ + Y+ Y++ + +L++D +EYL+MA LL+ KSK +LP   +D +  D R + ++RL+ YK+Y+++ +L E+ + R++++ +P   D SL +E + N   + LDV L M  + KL+ KK + P   I  EI I+  +I + LE   + SF D F + DE  +  VV F+A+L L++N I +EQ + + IF+  K
 S:  14 FEGPLDLLLHLIHRYEIDIYNIPVAEITEQYLSYVHT-MKELQLDVASEYLVMAATLLQIKSKMLLPKHEEDVLDNGDDFIDD-PRQELMERLIEYKKYKQVATELKEREQERAQLYTRPPI---DFTSLQQEEETN-----LPLDVTLYDMLAAFQKLMRRKKAEKPV--TTRITRQEIPIEQRMTDILKQLE--IQGGRQSFYDLF--VDDE---REIMVVTFLAVLELMKNQQIIIEQEHNFDEIFVSSYTK 249
>gi|49478513|ref|YP_038118.1| segregation and condensation protein A [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|52141434|ref|YP_085395.1| segregation and condensation protein A [Bacillus cereus E33L] >gi|166995628|ref|ZP_02262088.1| segregation and condensation protein A [Bacillus cereus AH820] >gi|196034993|ref|ZP_03102400.1| segregation and condensation protein A [Bacillus cereus W] >gi|196045921|ref|ZP_03113150.1| segregation and condensation protein A [Bacillus cereus 03BB108] >gi|81686387|sp|Q635M2|SCPA_BACCZ Segregation and condensation protein A >gi|56749592|sp|Q6HEA8|SCPA_BACHK Segregation and condensation protein A >gi|49330069|gb|AAT60715.1| conserved hypothetical protein [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|51974903|gb|AAU16453.1| conserved hypothetical protein [Bacillus cereus E33L] >gi|195992532|gb|EDX56493.1| segregation and condensation protein A [Bacillus cereus W] >gi|196023361|gb|EDX62039.1| segregation and condensation protein A [Bacillus cereus 03BB108] (247 aa)
Score = 205, Expect = 1.7e-14, Identities = 81/250 (32%), Positives = 135/250 (54%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS-----MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDK 284
      F GP +L  LI  ++DI NI + E+ + Y+ Y++ + +L++D +EYL+MA LL+ KSK +LP   +D +  D R + ++RL+ YK+Y+++ +L E+ + R++++ +P   D SL +E + N   + LDV L M  + KL+ KK K P   I  EI I+  +I + LE   + SF D F + DE  +  VV F+A+L L++N I +EQ + + IF+  K
 S:  10 FEGPLDLLLHLIHRYEIDIYNIPVAEITEQYLSYVHT-MKELQLDVASEYLVMAATLLQIKSKMLLPKHEEDVLDNGDDFIDD-PRQELMERLIEYKKYKQVATELKEREQERAQLYTRPPI---DFTSLQQEEETN-----LPLDVTLYDMLAAFQKLMRRKKAKKPV--TTRITRQEIPIEQRMTDILKQLE--IQGGRQSFYDLF--VDDE---REIMVVTFLAVLELMKNQQIIIEQEHNFDEIFVSSYTK 245
>gi|42783172|ref|NP_980419.1| segregation and condensation protein A [Bacillus cereus ATCC 10987] >gi|56749632|sp|Q731P0|SCPA_BACC1 Segregation and condensation protein A >gi|42739100|gb|AAS43027.1| conserved hypothetical protein [Bacillus cereus ATCC 10987] (247 aa)
Score = 202, Expect = 4.0e-14, Identities = 80/250 (32%), Positives = 135/250 (54%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS-----MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDK 284
      F GP +L  LI  ++DI NI + E+ + Y+ Y++ + +L++D +EYL+MA LL+ KSK +LP   +D +  D R + ++RL+ YK+Y+++ +L E+ + R++++ +P   D SL +E +   ++ LDV L M  + KL+ KK K P   I  EI I+  +I + LE   + SF D F + DE  +  VV F+A+L L++N I +EQ + + IF+  K
 S:  10 FEGPLDLLLHLIHRYEIDIYNIPVAEITEQYLSYVHT-MKELQLDVASEYLVMAATLLQIKSKMLLPKHEEDVLDNGDDFIDD-PRQELMERLIEYKKYKQVATELKEREQERAQLYTRPPI---DFTSLQQEEET-----SLPLDVTLYDMLAAFQKLMRRKKAKKPV--TTRITRQEIPIEQRMTDILKQLE--IQGGRQSFYDLF--VDDE---REIMVVTFLAVLELMKNQQIVIEQEHNFDEIFVSSYTK 245
>gi|196038747|ref|ZP_03106055.1| segregation and condensation protein A [Bacillus cereus NVH0597-99] >gi|196030470|gb|EDX69069.1| segregation and condensation protein A [Bacillus cereus NVH0597-99] (247 aa)
Score = 202, Expect = 4.1e-14, Identities = 81/250 (32%), Positives = 135/250 (54%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS-----MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDK 284
      F GP +L  LI  ++DI NI + E+ + Y+ Y++ + +L++D +EYL+MA LL+ KSK +LP   +D +  D R + ++RL+ YK+Y+++ +L E+ + R++++ +P   D SL +E + N   + LDV L M  + KL+ KK K P   I  EI I+  +I + LE   + SF D F  DE+ +  VV F+A+L L++N I +EQ + + IF+  K
 S:  10 FEGPLDLLLHLIHRYEIDIYNIPVAEITEQYLSYVHT-MKELQLDVASEYLVMAATLLQIKSKMLLPKHEEDVLDNGDDFIDD-PRQELMERLIEYKKYKQVATELKEREQERAQLYTRPPI---DFTSLQQEEETN-----LPLDVTLYDMLAAFQKLMRRKKAKKPV--TTRITRQEIPIEQRMTDILKQLE--IQGGRQSFYDLFV---DEE--REIMVVTFLAVLELMKNQQIIIEQEHNFDEIFVSSYTK 245
>gi|30264135|ref|NP_846512.1| segregation and condensation protein A [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47529570|ref|YP_020919.1| segregation and condensation protein A [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49186966|ref|YP_030218.1| segregation and condensation protein A [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|165871157|ref|ZP_02215807.1| segregation and condensation protein A [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|167639397|ref|ZP_02397668.1| segregation and condensation protein A [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|170705882|ref|ZP_02896345.1| segregation and condensation protein A [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|177652630|ref|ZP_02935046.1| segregation and condensation protein A [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190566207|ref|ZP_03019126.1| segregation and condensation protein A [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|41017965|sp|Q81MH0|SCPA_BACAN Segregation and condensation protein A >gi|30258780|gb|AAP27998.1| conserved hypothetical protein [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47504718|gb|AAT33394.1| conserved hypothetical protein [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49180893|gb|AAT56269.1| conserved hypothetical protein [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|164713076|gb|EDR18603.1| segregation and condensation protein A [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|167512456|gb|EDR87831.1| segregation and condensation protein A [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|170129422|gb|EDS98286.1| segregation and condensation protein A [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|172081965|gb|EDT67033.1| segregation and condensation protein A [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190563126|gb|EDV17092.1| segregation and condensation protein A [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] (247 aa)
Score = 201, Expect = 4.3e-14, Identities = 80/250 (32%), Positives = 135/250 (54%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS-----MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDK 284
      F GP +L  LI  ++DI NI + E+ + Y+ Y++ + +L++D +EYL+MA LL+ KSK +LP   +D +  D R + ++RL+ YK+Y+++ +L E+ + R++++ +P   D SL +E + N   + LDV L M  + KL+ KK + P   I  EI I+  +I + LE   + SF D F + DE  +  VV F+A+L L++N I +EQ + + IF+  K
 S:  10 FEGPLDLLLHLIHRYEIDIYNIPVAEITEQYLSYVHT-MKELQLDVASEYLVMAATLLQIKSKMLLPKHEEDVLDNGDDFIDD-PRQELMERLIEYKKYKQVATELKEREQERAQLYTRPPI---DFTSLQQEEETN-----LPLDVTLYDMLAAFQKLMRRKKAEKPV--TTRITRQEIPIEQRMTDILKQLE--IQGGRQSFYDLF--VDDE---REIMVVTFLAVLELMKNQQIIIEQEHNFDEIFVSSYTK 245
>gi|89099066|ref|ZP_01171945.1| segregation and condensation protein A [Bacillus sp. NRRL B-14911] >gi|89086196|gb|EAR65318.1| segregation and condensation protein A [Bacillus sp. NRRL B-14911] (249 aa)
Score = 201, Expect = 4.4e-14, Identities = 80/245 (32%), Positives = 130/245 (53%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE------RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI  ++DI +I + E+ + Y+ YI+ + +L++D +E+L+MA LL KSK +LP + E+  D+E   RD+ ++RL+ YK+Y+E  +L K + R MF KP    S L ++ +   DL+V L +  + KL+ KK + P   +  EI I+  EI + L+   K SF D F + DE  K + VV+F+A+L L++  I+L Q +  IF+
 S:  10 FEGPLDLLLHLINRLEIDIYDIPVAEITEQYLIYIHT-MKELELDVASEFLVMAATLLAIKSKMLLPKHEEEQLDEFDMEEGEEDPRDELVERLVEYKKYKEAAAELKTKEQERGLMFTKPP-------SDLSDYAKDVQPEKADLNVSLYDVLGAFQKLMRRKKLQKPV--TAKVARQEIPIEKRMDEILDQLQ--RARVKTSFYDLFPS--DE---KEHLVVSFLAVLELMKRKQIELNQEHNFAEIFV 243
>gi|163941799|ref|YP_001646683.1| segregation and condensation protein A [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] >gi|163863996|gb|ABY45055.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] (247 aa)
Score = 201, Expect = 4.8e-14, Identities = 77/252 (30%), Positives = 133/252 (52%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISK----DIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEV 286
      F GP +L  LI  ++DI NI + ++ + Y+ Y++ + +L++D +EYL+MA LL+ KSK +LP + +  +   D R + ++RL+ YK+Y+++ +L E+ + R++++ +P       FQ   ++ LDV L M  + KL+ KK K+P   I  EI I   +I + LE   + SF D F  DE+ +  VV F+A+L L++N I +EQ + + IF+  +K V
 S:  10 FEGPLDLLLHLINRYEIDIYNIPVAKITEQYLSYVHT-MKELQLDVASEYLVMAATLLQIKSKMLLPKQEEDVPDNGEDFIDDPRQELMERLIEYKKYKQVATELKEREQERAQLYTRPPID-------FTSFQQEEET-SLPLDVTLYDMLAAFQKLMRRKKAKTPV--TTRITRQEIPIAQRMTDILQQLE--VRGGRQSFYDLFA---DEE--REIMVVTFLAVLELMKNQQIIIEQEHNFDEIFVSSSNKSV 247
>gi|168162911|ref|ZP_02598144.1| segregation and condensation protein A [Bacillus cereus H3081.97] (247 aa)
Score = 200, Expect = 6.8e-14, Identities = 79/250 (31%), Positives = 134/250 (53%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS-----MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDK 284
      F GP +L  LI  ++DI NI + E+ + Y+ Y++ + +L++D +EYL+MA LL+ KSK +LP   +D +  D R + ++RL+ YK+Y+++ +L E+ + R++++ +P   D SL +E +   ++ LDV L M  + KL+ KK K P   I  EI I+  +I + LE   + SF D F + DE  +  VV F+A+L L++N I + Q + + IF+  K
 S:  10 FEGPLDLLLHLIHRYEIDIYNIPVAEITEQYLSYVHT-MKELQLDVASEYLVMAATLLQIKSKMLLPKHEEDVLDNGDDFIDD-PRQELMERLIEYKKYKQVATELKEREQERAQLYTRPPI---DFTSLQQEEE-----TSLPLDVTLYDMLAAFQKLMRRKKAKKPV--TTRITRQEIPIEQRMTDILKLLE--IQGGRQSFYDLF--VDDE---REIMVVTFLAVLELMKNQQIVIVQEHNFDEIFVSSYTK 245
>gi|154686567|ref|YP_001421728.1| segregation and condensation protein A [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] >gi|167016550|sp|A7Z671|SCPA_BACA2 Segregation and condensation protein A >gi|154352418|gb|ABS74497.1| ScpA [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] (251 aa)
Score = 198, Expect = 1.1e-13, Identities = 74/245 (30%), Positives = 127/245 (51%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTE----EKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI  ++DI +I + + + Y+ Y++ + +L++D +EYL+MA LL KS+ +LP + E  E + ++ RD+ I++L+ Y++Y+   L E+ E R + F KP    S L E+     L V + M  + K++ KK  PK+  I  EI I+D  EI + L+   +I+F + F +    K + VV F+A+L L++N I +EQ + +I+I
 S:  11 FEGPLDLLLHLINRLEIDIYDIPVATITEQYLLYVHT-MQELELDVASEYLVMAATLLSIKSRMLLPKQEEELFEDEMLEEEDPRDELIEKLIEYRKYKTAAKDLKEREEERQKSFTKPP-------SDLSEYAKEIKQTEQKLSVTVYDMIGAFQKVLQRKKITRPKETT--ITRQEIPIEDRMNEIVKSLKTAGR--RINFTELFPS-----RQKDHLVVTFLAVLELMKNQQIIIEQEENFSDIYI 242
>gi|116873393|ref|YP_850174.1| segregation and condensation protein A [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] >gi|123466482|sp|A0AK63|SCPA_LISW6 Segregation and condensation protein A >gi|116742271|emb|CAK21395.1| unnamed protein product [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] (249 aa)
Score = 198, Expect = 1.2e-13, Identities = 74/245 (30%), Positives = 131/245 (53%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP----SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI + ++DI +I + E+  Y+++++ + ++++D +EYL+MA LL KSK +LP   +D +  ++ RD +++L+ YK+++E  +L EK  RS F KP     L E+ D + V  +LDV L M  + K++ KK  P   I  EISIDD  +  L  + +++ F + F   E+ TK  VV F+A+L L++  +++EQ+ S ++++
 S:  11 FEGPLDLLLHLIGQLEVDIYDIPMAEITDQYMEFVHT-MQEMELDVASEYLVMAATLLAIKSKMLLPKQELEIDYDTLEEEEDPRDALVEKLMEYKRFKEAAKELKEKEAERSFYFSKPPMD-------LAEYDDGTKVA--ELDVSLNDMLSAFNKMLRRKKLNKPLHT--RITTQEISIDDRMNSVLGKLNQQKN-HRLRFDELF-----EEQTKEQLVVTFLALLELMKRKLVEVEQSESFADLYV 241
>gi|16801131|ref|NP_471399.1| segregation and condensation protein A [Listeria innocua Clip11262] >gi|41018102|sp|Q92A57|SCPA_LISIN Segregation and condensation protein A >gi|16414566|emb|CAC97295.1| lin2065 [Listeria innocua] (249 aa)
Score = 197, Expect = 1.2e-13, Identities = 73/245 (29%), Positives = 132/245 (53%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP----SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI + ++DI +I + E+  Y+++++ + ++++D +EYL+MA LL KSK +LP   +D +  ++ RD +++L+ YK+++E  +L EK  RS F KP     L E+ + + V  +LDV L M  + K++ KK  P   I  EISIDD  +  L  + +++ F + F   E+ TK  VV F+A+L L++  +++EQ++S ++++
 S:  11 FEGPLDLLLHLIGQLEVDIYDIPMAEITDQYMEFVHT-MQEMELDVASEYLVMAATLLAIKSKMLLPKQELEIDYDTLEEEEDPRDALVEKLMEYKRFKEAAKELKEKEAERSFYFSKPPMD-------LAEYDEGTKVA--ELDVSLNDMLSAFNKMLRRKKLNKPLHT--RITTQEISIDDRMNSVLGKLHQQTN-HRLRFDELF-----EEQTKEQLVVTFLALLELMKRKLVEVEQSASFADLYV 241
>gi|167755785|ref|ZP_02427912.1| hypothetical protein CLORAM_01300 [Clostridium ramosum DSM 1402] >gi|167704724|gb|EDS19303.1| hypothetical protein CLORAM_01300 [Clostridium ramosum DSM 1402] (242 aa)
Score = 197, Expect = 1.5e-13, Identities = 74/247 (29%), Positives = 144/247 (58%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE-----RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGE----DKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      ++F GP +L  LIKE++MD+ + L +  Y+ YI+ +  K++ ++EYL+MA L+E KSK ++P  +EK++ + E   R+ I+RL+ YK+Y++++ ++ +K E+R + KP +S +  D S++ E     +++ ++KAMQK++ +  K  P D  I  +ISID+  +IR + +  + K+ F + F   ++ + YF+V F++ILVL ++ +++ Q+  E I++
 S:   8 EDFQGPLDLLLHLIKEKEMDLEKLELSLIADQYLQYIHA-MDPSKLEIMSEYLVMAADLIEMKSKMLIP----KEKVTINDEYQEDPREALIKRLIEYKRYKDVLDEIRDKYEQRQTVIIKPAESMDEYVVDTSSMIPE--------GLEVYDLMKAMQKMFQR----KAMMKPLDT--HIAKKDISIDERTAQIRNYFKTRVN-KKVKFEELF-----DRHDRFYFIVTFISILVLAKDKEVEIIQDGLFEEIYV 238
>gi|167633775|ref|ZP_02392099.1| segregation and condensation protein A [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|170687121|ref|ZP_02878339.1| segregation and condensation protein A [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|167531181|gb|EDR93868.1| segregation and condensation protein A [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|170668738|gb|EDT19483.1| segregation and condensation protein A [Bacillus anthracis str. A0465] (247 aa)
Score = 195, Expect = 2.1e-13, Identities = 79/250 (31%), Positives = 134/250 (53%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS-----MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDK 284
      F GP +L  LI  ++DI NI + E+ + Y+ Y++ + +L++D +EYL+MA LL+ KSK +LP   +D +  D R + ++ L+ YK+Y+++ +L E+ + R++++ +P   D SL +E + N   + LDV L M  + KL+ KK + P   I  EI I+  +I + LE   + SF D F + DE  +  VV F+A+L L++N I +EQ + + IF+  K
 S:  10 FEGPLDLLLHLIHRYEIDIYNIPVAEITEQYLSYVHT-MKELQLDVASEYLVMAATLLQIKSKMLLPKHEEDVLDNGDDFIDD-PRQELMETLIEYKKYKQVATELKEREQERAQLYTRPPI---DFTSLQQEEETN-----LPLDVTLYDMLAAFQKLMRRKKAEKPV--TTRITRQEIPIEQRMTDILKQLE--IQGGRQSFYDLF--VDDE---REIMVVTFLAVLELMKNQQIIIEQEHNFDEIFVSSYTK 245
>gi|167971805|ref|ZP_02554082.1| ScpA/B protein [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] >gi|168282574|ref|ZP_02690241.1| ScpA/B protein [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|168308729|ref|ZP_02691404.1| ScpA/B protein [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|170762138|ref|YP_001752428.1| segregation and condensation protein A [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|168827715|gb|ACA32977.1| segregation and condensation protein A [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|171902978|gb|EDT49267.1| ScpA/B protein [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|182675737|gb|EDT87642.1| ScpA/B protein [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|186700950|gb|EDU19232.1| ScpA/B protein [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] (291 aa)
Score = 195, Expect = 2.3e-13, Identities = 72/258 (27%), Positives = 144/258 (55%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMD-LDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVESNEY 291
      +FNGP +  LIK++++DI N++++E+ + YV+++N + + ID L ++L MA+YLLE K++ ++P++D ++ +S + +R  I RL+ Y Y+ +  L ++ E R+ M + P Q E     +D Y P + LD ++ ++ + K++  + K+ K N  I V E + +E+ + +L+ P+ + S + +F     KR+F + F+ IL+L+  I E+ +D  +++KI+ E  ++Y
 S:  17 DFNGPLDTLCVLIKQKRLDINNLDILELSKQYVNFVNQLIKTIDIDILGDHLAMASYLLELKTRMLMPTVDEKQIMSIEEDRQNLIDRLIEYNGYKNLSEHLKQRFEFRATMMDLPQQDYEQ-----FYLKDAIYKPLPNHLDSMI--LKNIMDKIIYENELKNYKINK--IKVHEYDVKQLEQLLLNYLKQSPN-QQASMLSFFDIQAVIDKNKRFFAIMFLIILILINRNEILFEELDND---YLLKINIERVVDDY 262
>gi|13357905|ref|NP_078179.1| hypothetical protein UU345 [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|41018152|sp|Q9PQE6|SCPA_UREPA Segregation and condensation protein A >gi|11356801|pir||F82903 conserved hypothetical UU345 [imported] - Ureaplasma urealyticum >gi|6899324|gb|AAF30754.1|AE002131_8 conserved hypothetical [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] (294 aa)
Score = 195, Expect = 2.3e-13, Identities = 72/258 (27%), Positives = 144/258 (55%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMD-LDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVESNEY 291
      +FNGP +  LIK++++DI N++++E+ + YV+++N + + ID L ++L MA+YLLE K++ ++P++D ++ +S + +R  I RL+ Y Y+ +  L ++ E R+ M + P Q E     +D Y P + LD ++ ++ + K++  + K+ K N  I V E + +E+ + +L+ P+ + S + +F     KR+F + F+ IL+L+  I E+ +D  +++KI+ E  ++Y
 S:  20 DFNGPLDTLCVLIKQKRLDINNLDILELSKQYVNFVNQLIKTIDIDILGDHLAMASYLLELKTRMLMPTVDEKQIMSIEEDRQNLIDRLIEYNGYKNLSEHLKQRFEFRATMMDLPQQDYEQ-----FYLKDAIYKPLPNHLDSMI--LKNIMDKIIYENELKNYKINK--IKVHEYDVKQLEQLLLNYLKQSPN-QQASMLSFFDIQAVIDKNKRFFAIMFLIILILINRNEILFEELDND---YLLKINIERVVDDY 265
>gi|30022145|ref|NP_833776.1| segregation and condensation protein A [Bacillus cereus ATCC 14579] >gi|167939668|ref|ZP_02526743.1| segregation and condensation protein A [Bacillus cereus AH1134] >gi|168136699|ref|ZP_02579928.1| segregation and condensation protein A [Bacillus cereus B4264] >gi|168140033|ref|ZP_02583262.1| segregation and condensation protein A [Bacillus cereus G9842] >gi|41017957|sp|Q812U6|SCPA_BACCR Segregation and condensation protein A >gi|29897702|gb|AAP10977.1| hypothetical Cytosolic Protein [Bacillus cereus ATCC 14579] (247 aa)
Score = 195, Expect = 2.6e-13, Identities = 78/250 (31%), Positives = 136/250 (54%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS-----MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDK 284
      F GP +L  LI  ++DI NI + ++ + Y+ Y++ + +L++D +EYL+MA LL+ KSK +LP   +D +  D R + ++RL+ YK+Y+++ +L E+ + R++++ +P   D SL +E +   ++ LDV L M  + KL+ KK K P   I  EI I+  +I + L+   + SF D F + DE  +  VV F+A+L L++N I +EQ + + IF+  +K
 S:  10 FEGPLDLLLHLIHRYEIDIYNIPVADITEQYLSYVHT-MKELQLDVASEYLVMAATLLQIKSKMLLPKHEEDVLDNGDDFIDD-PRQELMERLIEYKKYKQVATELKEREQERAQLYTRPPI---DFTSLQQEEET-----SLPLDVTLYDMLAAFQKLMRRKKAKKPV--TTRITRQEIPIEQRMTDILKQLKIKGG--RQSFYDLF--VDDE---REIMVVTFLAVLELMKNQQIIIEQEHNFDEIFVSSSNK 245
>gi|16803990|ref|NP_465475.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes EGD-e] >gi|46908185|ref|YP_014574.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|47093380|ref|ZP_00231147.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|47097094|ref|ZP_00234664.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|153167806|ref|ZP_01927891.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|153175178|ref|ZP_01930573.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|153180000|ref|ZP_01933139.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes F6900] >gi|153183436|ref|ZP_01934296.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes J0161] >gi|153191447|ref|ZP_01938667.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes J2818] >gi|153196458|ref|ZP_01940828.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|153202944|ref|ZP_01944382.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes HPB2262] >gi|167015106|ref|ZP_02277639.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes FSL J1-194] >gi|167212662|ref|ZP_02282969.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes LO28] >gi|167454498|ref|ZP_02320721.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes FSL J2-064] >gi|41018094|sp|Q8Y5V4|SCPA_LISMO Segregation and condensation protein A >gi|56749620|sp|Q71Y63|SCPA_LISMF Segregation and condensation protein A >gi|16411404|emb|CAD00029.1| lmo1951 [Listeria monocytogenes] >gi|46881455|gb|AAT04751.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|47014539|gb|EAL05502.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|47018251|gb|EAL09017.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|126943727|gb|EBA21444.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes J0161] >gi|127633919|gb|EBA23311.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|127765226|gb|EBA25576.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes J2818] >gi|133726677|gb|EBA28375.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|133729631|gb|EBA31329.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|133732175|gb|EBA33873.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes F6900] >gi|133735014|gb|EBA36712.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes HPB2262] (249 aa)
Score = 194, Expect = 3.0e-13, Identities = 75/252 (29%), Positives = 132/252 (52%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP----SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEV 286
      F GP +L  LI + ++DI +I + E+  Y+++++ + ++++D +EYL+MA LL KSK +LP   +D +  ++ RD +++L+ YK+++E  +L EK  RS F KP     L E+ D + V  +LDV L M  + K++ KK  P   I  EISID   + E L   +++ F + F   E+ TK  VV F+A+L L++  +++EQ S ++++  +E+
 S:  11 FEGPLDLLLHLIGQLEVDIYDIPMAEITDQYMEFVHT-MQEMELDVASEYLVMAATLLAIKSKMLLPKQELEIDYDTLEEEEDPRDALVEKLMEYKRFKEAAKELKEKEAERSFYFSKPPMD-------LAEYDDGTKVA--ELDVSLNDMLSAFNKMLRRKKLNKPLHT--RITTQEISIDQRMDSVLEKLN-LQVNHRLRFDELF-----EEQTKEQLVVTFLALLELMKRKLVEVEQAESFADLYVQGKGEEI 248
>gi|171323466|ref|ZP_02911986.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Geobacillus sp. WCH70] >gi|171090660|gb|EDT36953.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Geobacillus sp. WCH70] (254 aa)
Score = 194, Expect = 3.4e-13, Identities = 80/245 (32%), Positives = 129/245 (52%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE------RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSP-KDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHL-YKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI  ++DI +I + ++ + Y+ YI+ + +L++D +EYL+MA LL KSK +LP + EE + + +E   R++ +QRLL YK+++E  L +K E R+ +F KP    S L + D  +  LDV + M   KL+ KK + P  V  D+S   +EK + E LE    + +F D F    + + + VV F+AIL L++  I +EQ + +IFI
 S:  10 FEGPLDLLLHLINRYEIDIYDIPVAQITEQYMAYIHA-MQELQLDIASEYLVMAATLLAIKSKMLLPKHE-EEILDEGVELPESDPREELMQRLLEYKKFKEAAQALKKKEEERALLFTKPP-------SDLSMYADEKEMMKRPLDVNVYDMLGALSKLLRRKKLQKPLHTKVTRQDIS------IEKRMEEILEELRRTKTRKNFYDLFP-----YYDRGHIVVTFLAILELMKKNAIIIEQERNFADIFI 242
>gi|116491034|ref|YP_810578.1| condensin subunit ScpA [Oenococcus oeni PSU-1] >gi|116091759|gb|ABJ56913.1| condensin subunit ScpA [Oenococcus oeni PSU-1] (254 aa)
Score = 193, Expect = 4.5e-13, Identities = 71/264 (26%), Positives = 131/264 (49%)
 Q:  18 LNNTEFHISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE-RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVK 281
      ++N + IS+ D   F+GP +L  LI+ +++DI ++ + +V  ++ +I+N L  +D  EYL MA+ L+ KS+ +LP++ E++ K+ + R++ + L+ Y+ YQ +  + E  RS F +P     + + +N + +  V L+ +QK +L++  +K  PK  + I+  S+ D  EI+ F    KI F  FK    +  + F+AIL L ++ I L QN ++ IF+ K
 S:   8 VSNKQLTISLDD-----FSGPLDLLLHLIRTQELDIFDLPIAKVTDQFLSFIDNQLNP-SLDSAGEYLYMASTLIRIKSRFLLPTVKNEQEDEKEEDPRNELVNALIEYECYQAVTQDMSELEHSRSLSFTRP----------VAKIPENIEIKPLSAGVTLQDLQKAFLEIANRQKDLHPKK--RTIERENFSVADKINEIKTFFGQKKLDSKIEFQYLFK----LSSSNDEMITTFLAILELAKDHFILLSQN-DEQQIFLTK 249
>gi|168266336|ref|ZP_02688301.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes FSL J2-071] (249 aa)
Score = 192, Expect = 4.7e-13, Identities = 73/245 (29%), Positives = 130/245 (53%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP----SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI + ++DI +I + E+  Y+++++ + ++++D +EYL+MA LL KSK +LP   +D +  ++ RD +++L+ YK+++E  +L EK  RS F KP     L E+ D + V  +LDV L M  + K++ KK  P   I  EISID+  +  L  + +++ F + F   E+ TK  VV F+A+L L++  +++EQ S ++++
 S:  11 FEGPLDLLLHLIGQLEVDIYDIPMAEITDQYMEFVHT-MQEMELDVASEYLVMAATLLAIKSKMLLPKQELEIDYDTLEEEEDPRDALVEKLMEYKRFKEAAKELKEKEAERSFYFSKPPMD-------LAEYDDGTKVA--ELDVSLNDMLSAFNKMLRRKKLNKPLHT--RITTQEISIDERMDSVLGKLHQQVN-HRLRFDELF-----EEQTKEQLVVTFLALLELMKRKLVEVEQAESFADLYV 241
>gi|167344174|ref|ZP_02290015.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes FSL J1-208] (249 aa)
Score = 192, Expect = 5.0e-13, Identities = 73/245 (29%), Positives = 130/245 (53%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP----SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI + ++DI +I + E+  Y+++++ + ++++D +EYL+MA LL KSK +LP   +D +  ++ RD +++L+ YK+++E  +L EK  RS F KP     L E+ D + V  +LDV L M  + K++ KK  P   I  EISID+  +  L  + +++ F + F   E+ TK  VV F+A+L L++  +++EQ S ++++
 S:  11 FEGPLDLLLHLIGQLEVDIYDIPMAEITDQYMEFVHT-MQEMELDVASEYLVMAATLLAIKSKMLLPKQELEIDYDTLEEEEDPRDALVEKLMEYKRFKEAAKELKEKEAERSFYFSKPPMD-------LAEYDDGTKVA--ELDVSLNDMLSAFNKMLRRKKLNKPLHT--RITTQEISIDERMDAVLGKLHQQVN-HRLRFDELF-----EEQTKEQLVVTFLALLELMKRKLVEVEQAESFADLYV 241
>gi|146295972|ref|YP_001179743.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] >gi|145409548|gb|ABP66552.1| condensin subunit ScpA [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] (233 aa)
Score = 191, Expect = 6.0e-13, Identities = 72/247 (29%), Positives = 127/247 (51%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVK 281
      F GP +L  LIK+ K++I +I + E+  Y+ YIN +L + +D ++E+L+MA LLE KSK +LP + EE  + R + ++RL Y++Y+E+  L E      P +  +  L+ F+ N +V +D++ +++   Y +++ K+T S ++ +L ++++   + K I++ LE     F  K I ++  R   F+AIL L R GHI L Q  ++I I K
 S:  10 FEGPLDLLLYLIKKEKINIYDIPIAEITNQYLMYIN-HLDTINVDSISEFLVMAATLLEIKSKMLLPKLQEEE----EDPRQELVERLREYQKYKEVAIYLKEN---------HPYRESYKRAFELRNFESN-FVVKVDVNKLIET----YKNILSKKETTSSNNDERLQEITKKQTISILKVIKQVLEYIKQKGVAYFSHLIKGISKDEIVYR-----FLAILELCRLGHISLHQQKVFDDIKITK 232
>gi|118586873|ref|ZP_01544307.1| hypothetical protein OENOO_56042 [Oenococcus oeni ATCC BAA-1163] >gi|118432705|gb|EAV39437.1| hypothetical protein OENOO_56042 [Oenococcus oeni ATCC BAA-1163] (254 aa)
Score = 191, Expect = 7.4e-13, Identities = 67/252 (26%), Positives = 126/252 (50%)
 Q:  30 ITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE-RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVK 281
      I+ +F+GP +L  LI+ +++DI ++ + +V  ++ +I+N L  +D  EYL MA+ L+ KS+ +LP++ E++ K+ + R++ + L+ Y+ YQ +  + E  RS F +P     + + +N + +  V L+ +QK +L++  +K  PK  + I+  S+ D  EI+ F    KI F  FK    +  + F+AIL L ++ + L QN ++ IF+ K
 S:  15 ISLDDFSGPLDLLLHLIRTQELDIFDLPIAKVTDQFLSFIDNQLNP-SLDSAGEYLYMASTLIRIKSRFLLPTVKNEQEDEKEEDPRNELVNALIEYECYQAVTQDMSELEHSRSLSFTRP----------VAKIPENIEIKPLSAGVTLQDLQKAFLEIANRQKDLHPKK--RTIERENFSVADKINEIKTFFSQKKLDSKIEFQYLFK----LSSSNDEMITTFLAILELAKDHFVLLSQN-DEQQIFLTK 249
>gi|56420826|ref|YP_148144.1| segregation and condensation protein A [Geobacillus kaustophilus HTA426] >gi|56380668|dbj|BAD76576.1| hypothetical conserved protein [Geobacillus kaustophilus HTA426] (304 aa)
Score = 191, Expect = 7.8e-13, Identities = 78/245 (31%), Positives = 129/245 (52%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE-------RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSP-KDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLY-KISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI  ++DI +I + ++ + Y+ YI+ + +L++D +EYL+MA LL KSK +LP + EE + DIE    R++ QRLL YK+++E  +L + E R+ +F KP    S L + D   A LDV + M   KL+ KK + P + +  D+S   VE+ + E L    + +F + F +   + + Y VV F+AIL L++  I +EQ + ++F+
 S:  67 FEGPLDLLLHLINRYEIDIYDIPVAQITEQYMAYIHA-MQELELDIASEYLVMAATLLAIKSKMLLPPSN-EEAVDGDIEWGDDGDPREELAQRLLEYKKFKEAARELKRREEERALLFTKPP-------SDLSAYADEK--KAAPLDVNVYDMLGALSKLLRRKKLQKPMRAKISRQDIS------VEQRMAEILHELKQANGRKNFYELFPS-----YDRSYIVVTFLAILELMKQDEIIVEQERNFSDLFL 298
>gi|149181676|ref|ZP_01860169.1| segregation and condensation protein A [Bacillus sp. SG-1] >gi|148850654|gb|EDL64811.1| segregation and condensation protein A [Bacillus sp. SG-1] (253 aa)
Score = 190, Expect = 8.5e-13, Identities = 78/253 (30%), Positives = 131/253 (51%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMD-TEEKISKDIE---RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVE 287
      F GP +L  LI  ++DI +I + ++ + Y+ YI+ + +L++D +EYL+MA LL KSK +LP + E++  +IE  RD+ + RL+ YK+Y+E  +L + E R +M+ KP    S L +F D   +D DV + M  + KL+ KK + P   I  EI I+  EI    HL    F ++ D + + + VV F+A+L L++  I + Q+ + ++ F V+ +E E
 S:  10 FEGPLDLLLHLIHSLEIDIYDIPMAQITEQYLLYIHT-MKELELDVASEYLVMAATLLAIKSKMLLPKHEEIEDEADFEIEEDPRDELVDRLIEYKKYKEAAEELKSREEERGQMYTKPP-------SDLSQFADEKVTGQLDHDVTIYDMLGAFNKLLRRKKLQKPV--TTKISRQEIPIEKRMDEI------MVHLKGTRKKQRFFSLFDYE-DREHLVVTFLAVLELMKRKQIIVRQDQNFDD-FTVQSAEEAE 248
>gi|157692823|ref|YP_001487285.1| segregation and condensation protein A [Bacillus pumilus SAFR-032] >gi|167016551|sp|A8FEQ8|SCPA_BACP2 Segregation and condensation protein A >gi|157681581|gb|ABV62725.1| segregation and condensation protein A [Bacillus pumilus SAFR-032] (252 aa)
Score = 188, Expect = 1.4e-12, Identities = 74/246 (30%), Positives = 126/246 (51%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKY-----IQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIV 280
      F GP +L  LI  ++DI +I + ++ + Y+ Y++ + +L++D +EYL+MA LL KS+ +LP + E   +E ++   I +L+ Y++Y++  +L E+ E R  F KP    S L EF  S   +L V + M  + K++ KK  P +  I  EI I+D  EI  L    + +FM F++    K + VV F+A+L L+++ I LEQ + E+I+I+
 S:  11 FEGPLDLLLHLINRLEIDIYDIPVAKITEQYLLYVHT-MRELELDVASEYLVMAATLLSIKSRMLLPKQEEELFDEDLLEEEEDPREELIGKLIEYRKYKDAAQELKEREEERQNAFTKPP-------SDLSEFAKESEAKDTNLHVTVYDMLGAFQKVLNRKKITKPAPS--RITRQEIPIEDKMNEIMNHLRKTKK--RTNFMTLFQHD-----QKEHLVVTFLAVLELMKSHQIMLEQEGNFEDIYII 244
>gi|194017015|ref|ZP_03055628.1| ScpA/B protein [Bacillus pumilus ATCC 7061] >gi|194011621|gb|EDW21190.1| ScpA/B protein [Bacillus pumilus ATCC 7061] (252 aa)
Score = 188, Expect = 1.5e-12, Identities = 74/246 (30%), Positives = 124/246 (50%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKY-----IQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIV 280
      F GP +L  LI  ++DI +I + ++ + Y+ Y++ + +L++D +EYL+MA LL KS+ +LP + E   +E ++   I +L+ Y++Y++  +L E+ E R  F KP    S L EF  S   +L V + M  + K+  KK  P +  I  EI I+D  EI  L    + +FM F++    K + VV F+A+L L++  I LEQ + E+I+I+
 S:  11 FEGPLDLLLHLINRLEIDIYDIPVAKITEQYLLYVHT-MRELELDVASEYLVMAATLLSIKSRMLLPKQEEELFDEDLLEEEEDPREELIGKLIEYRKYKDAAQELKEREEERQNAFTKPP-------SDLSEFAKESEAKDTNLHVTVYDMLGAFQKVFNRKKITKPAPS--RITRQEIPIEDKMNEIMNHLRKTKK--RTNFMTLFQHD-----QKEHLVVTFLAVLELMKGHQIMLEQEGNFEDIYII 244
>gi|138895860|ref|YP_001126313.1| segregation and condensation protein A [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] >gi|134267373|gb|ABO67568.1| Conserved hypothetical protein [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] (261 aa)
Score = 186, Expect = 2.5e-12, Identities = 77/245 (31%), Positives = 128/245 (52%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTE-----EKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSP-KDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI  ++DI +I + ++ + Y+ YI+ + +L++D +EYL+MA LL KSK +LP+ + E   E  D R++ +QRLL YK+++E  +L + E R+ +F KP    S L + D   A LDV + M   KL+ KK + P + +  D+S   VEK + E L    +  ++++ P  + + Y VV F+AIL L++  I +EQ + ++FI
 S:  24 FEGPLDLLLHLINRYEIDIYDIPVAQITEQYMAYIHA-MQELELDIASEYLVMAATLLAIKSKMLLPAPEEEDDGDMEFDEADDPREELMQRLLEYKKFKEAARELKRREEERALLFTKPP-------SDLSAYADEK--KAAPLDVNVYDMLGALSKLLRRKKLQKPMRTKITRQDIS------VEKRMAEILHELRQTNERK--NFYELFP--SYDRSYIVVTFLAILELMKQNEIIIEQERNFSDLFI 254
>gi|28378543|ref|NP_785435.1| hypothetical protein lp_1890 [Lactobacillus plantarum WCFS1] >gi|41018001|sp|Q88VY7|SCPA_LACPL Segregation and condensation protein A >gi|28271379|emb|CAD64284.1| unknown [Lactobacillus plantarum WCFS1] (245 aa)
Score = 185, Expect = 3.3e-12, Identities = 69/237 (29%), Positives = 116/237 (48%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS---MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQ 270
      EF GP +L  LI++ KMDI +I + + Q Y+DY+++ + LK+D  +YL+MA L+ KS+ +LP   + +E  D RD + LL YK YQE  +L EK + R + F     +E++L   +  P +  + L +Q + +LV ++  P  K +  I+ID+  +I  L+ P  + F D F   ++   V F+A+L L +  + L+Q
 S:   5 EFEGPLDLLLHLIRQNKMDIYDIPIAAITQQYLDYLHS-MRALKLDIAGDYLVMAATLMTIKSRFLLPQPEPDEMDEDNEDDDPRDSLVAELLAYKVYQEAAGELREKEQARHQHFT--------REAML--VPADLSAPKLTAGITLDDLQAAFRQLVAKRRRVRPL--TKTVVAETINIDERMTQITTQLQHQPQ--GLDFADLFTVSASDEM----LVTTFMAVLELTKQDQVALQQ 225
>gi|196248752|ref|ZP_03147452.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Geobacillus sp. G11MC16] >gi|196211628|gb|EDY06387.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Geobacillus sp. G11MC16] (261 aa)
Score = 184, Expect = 3.9e-12, Identities = 75/245 (30%), Positives = 129/245 (52%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE-----RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSP-KDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI  ++DI +I + ++ + Y+ YI+ + +L++D +EYL+MA LL KSK +LP+ + E+  + +   R++ +QRLL YK+++E  +L + E R+ +F KP    S L + D   A LDV + M   KL+ KK + P + +  D+S   VEK + E L    +  ++++ P  + + Y VV F+AIL L++  I +EQ + ++FI
 S:  24 FEGPLDLLLHLINRYEIDIYDIPVAQITEQYMAYIHA-MQELELDIASEYLVMAATLLAIKSKMLLPAPEEEDDGDMEFDEVDDPREELMQRLLEYKKFKEAARELKRREEERALLFTKPP-------SDLSAYADEK--KAAPLDVNVYDMLGALSKLLRRKKLQKPMRTKITRQDIS------VEKRMAEILHELRQTNERK--NFYELFP--SYDRSYIVVTFLAILELMKQNEIIIEQERNFSDLFI 254
>gi|152967066|ref|YP_001362850.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Kineococcus radiotolerans SRS30216] >gi|151361583|gb|ABS04586.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Kineococcus radiotolerans SRS30216] (293 aa)
Score = 183, Expect = 5.2e-12, Identities = 62/254 (24%), Positives = 117/254 (46%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYI---NNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTE--EKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEI--SIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVES 288
      F GPF+L  LI + ++D+ + L V  ++ ++  +    +D+ +E+LL+A LL+ K+ R+LP+ D E E ++  RD  RLL Y+ Y+++  L E+ E+ SR  +    E LL E       ++L  ++ + +   T P   L+D+ + S  V ++  ++    +F +  + D +   V F+A+L L R  ++LEQ +  + V+ D +VE+
 S:  28 FEGPFDLLLGLITKHQLDVTEVALARVTDDFIAHLRAASRQEEDFDLDEASEFLLVAATLLDLKAARLLPAADVEDPEDLALLEARDLLFARLLQYRAYKQVAALLAERFEQASRRVPRAVAVEPHFEKLLPE-------------LVLTVSREQFAAIAARALTPRP---TALVDLDHLHSSAVSVREQASLVVDRLRRAGTATFAELVADAGDGELGTLVVVARFLAVLELFRERRVRLEQPEALGEL-TVRWDAQVEA 271
>gi|119964137|ref|YP_947433.1| segregation and condensation protein A [Arthrobacter aurescens TC1] >gi|119950996|gb|ABM09907.1| segregation and condensation protein A [Arthrobacter aurescens TC1] (307 aa)
Score = 183, Expect = 5.6e-12, Identities = 66/236 (27%), Positives = 115/236 (48%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKL----KIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTE--EKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEK---EIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQ 270
      F GPF+L  LI + K+DI + L V  ++ YI  L +L   +D+ +E+L++A LL+ K+ R+LP+ + E E I+  RD  RLL YK +++I  L EKLE+ +R + +     +LL E   + P  ++ KA++       PKD+   +E+ +D +   ++E E  + K+   F+ + + T  V F+A+L + R+ + EQ
 S:  41 FTGPFDLLLGLISKHKLDITEVALATVTDEFIKYIRR-LQELGEDWALDEASEFLVIAATLLDLKAARLLPAGEVEDAEDIALLEARDLLFARLLQYKAFKQIAGILGEKLEQEARRYPRQVALEGHFAALLPELV-WRHTPEQFAELAAKALK--------------PKDSAP----AEVGLDHLHAPPVSVKEQAEIMGYRLKLGAPLSFQTLIADAETTLVVVARFLALLEMFRDRVVAFEQ 265
>gi|150390294|ref|YP_001320343.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] >gi|149950156|gb|ABR48684.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] (248 aa)
Score = 180, Expect = 1.3e-11, Identities = 69/251 (27%), Positives = 138/251 (54%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSM---DTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDV--EKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      +I + F GPF+L + L+++ +++I +I + ++ + YVDY+  + L +D +E+LLMA LLE KSK +LP   D + +I +  R++ ++RLL YK+Y+  +L +K + +R++ KP +   E ++++  + + MDL ++ A +K+       K +VK+ + E+ ++V EK++++ +    +SF  F +   +K  + F+A+L L++  I ++Q S E+I I
 S:   4 NIKIEAFEGPFDLLFHLLEKNEIEIYDIPIHDITEQYVDYLKQ-MEHLDLDVTSEFLLMAATLLEIKSKMLLPRPIIDDQQLEIGEIDPREELVKRLLEYKKYKNAAGELRDKEDSLNRLYFKPRE-----EFIIEKEIYDEVLEGMDLTDLIGAFEKII--------QGKFKHHVKVQQIREMQREEVSIEKKVQDLIHLINENGTVSFHSLFSDTT----SKIEVITTFLALLELIKMNKIIIQQTKSFESIMI 241
>gi|16079379|ref|NP_390203.1| segregation and condensation protein A [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] >gi|466185|sp|P35154|SCPA_BACSU Segregation and condensation protein A >gi|410131|gb|AAA67487.1| ORFX7 >gi|2634757|emb|CAB14254.1| ypuG [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] (251 aa)
Score = 179, Expect = 1.5e-11, Identities = 73/245 (29%), Positives = 127/245 (51%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE----RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI  ++DI +I + ++ + Y+ Y++ + L++D +EYL+MA LL KS+ +LP + E  + +E  R++ I++L+ Y++Y++  L E+ E R + F KP    S L E+     L V + M  + K++ KK  P +  I  +I I+  EI  L+   +I+FMD F  P E+ K + VV F+A+L L++N + +EQ + +I+I
 S:  11 FEGPLDLLLHLINRLEIDIYDIPVAKITEQYLLYVHT-MRVLELDIASEYLVMAATLLSIKSRMLLPKQEEELFEDELLEEEDPREELIEKLIEYRKYKDAAKDLKEREEERQKSFTKPP-------SDLSEYAKEVKQSEQKLSVTVYDMIGAFQKVLKRKKINRPMETT--ITRQDIPIEARMNEIVHSLK--SRGTRINFMDLF---PYEQ--KEHLVVTFLAVLELMKNQLVLIEQEHNFSDIYI 242
>gi|23099283|ref|NP_692749.1| segregation and condensation protein A [Oceanobacillus iheyensis HTE831] >gi|41017956|sp|Q7ZAM4|SCPA_OCEIH Segregation and condensation protein A >gi|22777512|dbj|BAC13784.1| hypothetical conserved protein [Oceanobacillus iheyensis HTE831] (249 aa)
Score = 179, Expect = 1.5e-11, Identities = 69/250 (27%), Positives = 130/250 (52%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDI---ERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKD-NVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDK 284
      F GP +L  LI + ++DI +I + ++ Q Y++YI+ + L+++ +EYL+MA+ LL KS+ +LP + E+ + ++   R++ +QRL+ Y++Y+EI +L EK  ++++ +P  E K+  K  + + +  D+  LK M K    K+  P D V+ +D+    +E ++E L+      D   P  TK Y VV FVA+L L+++ I  Q  E +++ +++
 S:  12 FEGPLDLLLHLINQFEIDIYDIPVAQITQQYMEYIHT-MQHLELNIASEYLVMASTLLAIKSQMLLPKQELEDDLDEEYMEDPREELMQRLIEYRKYKEIAERLKEKESEDNQLYTRPPVVFEFKDIPEKITTNQTDISIFDMVGALKNMLK-------RKEWTEPHDTTVQRMDIP------IETRMKEVLQQVQSNSDGLVFDKLFPSP----TKNYIVVTFVAVLELMKDKQIYAVQERHFEELYLYSMEE 247
>gi|116494856|ref|YP_806590.1| hypothetical protein LSEI_1370 [Lactobacillus casei ATCC 334] >gi|116105006|gb|ABJ70148.1| condensin subunit ScpA [Lactobacillus casei ATCC 334] (241 aa)
Score = 178, Expect = 2.0e-11, Identities = 62/239 (25%), Positives = 113/239 (47%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDI--ERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNS 272
      +F+GP +L + LI+ ++DI +I + E+  Y+DY++ + L +D  +Y +MA L+ KS+ +LP + E   +  R  + +LL Y+ YQE  L + +R++ + KPT  + K +     VP   V L +Q  +++ K ++ + + I+  +S  VEK I E L+   + F D    E+   V F+A+L L++N + EQ +
 S:   9 DFSGPLDLLWHLIRTNEVDIYDIPIAEITAQYLDYLHQ-MQDLALDVAGDYFVMAANLMVLKSRLLLPQPEPETMAPDEAPDPRADLVAQLLTYQVYQEAAKDLKAREAKRAQAYAKPTTLPDAKMA----------VPLAPGSVKLVDLQAAMARVM--KAQQATRQTIAHIETEPVS---VEKRIGEVLQTLQKGGQCLFADLLSVQSVEQ-----VVTTFLALLELMKNDQVICEQEA 228
>gi|116492848|ref|YP_804583.1| condensin subunit ScpA [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] >gi|116102998|gb|ABJ68141.1| condensin subunit ScpA [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] (242 aa)
Score = 178, Expect = 2.3e-11, Identities = 67/254 (26%), Positives = 121/254 (47%)
 Q:  26 SIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      ++ ++  EF GP +L  LI++ +M I +I + E+  Y+ Y+++  L ++  EYL+MA L E K K +LP  EE I ++ R+ + +LLVY+ ++E  L  + R  F +P    E+    N  P + + + A+QKV +  + T    + +  E+++++  EI++ +   L + F D F    F++  V F+AIL L +N I LEQ + ++I I
 S:   7 TLPNVKLAEFEGPLDLLLHLIRKSQMSIYDIKISEITAQYLQYLHSQ-ESLVLNIAGEYLVMAAKLTEIKGKLLLPH--DEEVIEEEDPRNDLVDQLLVYQMFKEASEGLKSLEKERQTSFTRPEMEIPPNEA-------NRLAPGVKISDLQFALQKVLARQALLEPT------YRTVKAEEVTLEERMSEIKKRIF---DLKQCCFEDLFIG----HFSRETLVTTFMAILELAKNHQILLEQPARKQSILI 237
>gi|167214776|ref|ZP_02285083.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes FSL R2-503] (243 aa)
Score = 177, Expect = 3.2e-11, Identities = 72/228 (31%), Positives = 116/228 (50%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP----SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVR 262
      F GP +L  LI + ++DI +I + E+  Y+++++ + ++++D +EYL+MA LL KSK +LP   +D +  ++ RD +++L+ YK+++E  +L EK  RS F KP     L E+ D + V  +LDV L M  + K++ KK  P   I  EISID   + E L   +++ F + F   E+ TK  VV F  LV VR
 S:  11 FEGPLDLLLHLIGQLEVDIYDIPMAEITDQYMEFVHT-MQEMELDVASEYLVMAATLLAIKSKMLLPKQELEIDYDTLEEEEDPRDALVEKLMEYKRFKEAAKELKEKEAERSFYFSKPPMD-------LAEYDDGTKVA--ELDVSLNDMLSAFNKMLRRKKLNKPLHT--RITTQEISIDQRMDSVLEKLN-LQVNHRLRFDELF-----EEQTKEQLVVTF---LVFVR 221
>gi|81428637|ref|YP_395637.1| hypothetical protein LSA1026 [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] >gi|78610279|emb|CAI55328.1| Hypothetical protein [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] (251 aa)
Score = 176, Expect = 3.5e-11, Identities = 64/246 (26%), Positives = 117/246 (47%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDT-EEKISKDI--ERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      +F GP +L  LI + K+DI +I + E+  Y+DY++ + +LK+D  +YL+MA L++ KSK +LP+   E + +D  R + + +LL Y+ +Q+I  L E+  R +F KP +  ++      VP   + + +   K++   + P + K +  EI+I +  I + L    K   F+ +  +F +  V F+A+L L++  I +Q  DE I +
 S:  11 DFEGPLDLLLHLINQTKIDIYDIPIAEITTQYLDYLHQ-MQELKLDIAGDYLVMAATLMKIKSKLLLPAPPAMAETLEEDYVDPRQELVDQLLAYQAFQKIATVLQERESERQLLFAKPASANPAEK----------VVPLARGVIKPRDLAAAVSKMLVEATVQQP--DFKTVQNDEITIAEKMDWIIDCL-------KTRATTTFEQLVINRFDREEIVTTFLAVLELMKERLINCDQAGYDEQILV 239
>gi|110004421|emb|CAK98759.1| putative chromosome segregation and condensation a transmembrane protein [Spiroplasma citri] (253 aa)
Score = 176, Expect = 3.8e-11, Identities = 69/257 (26%), Positives = 133/257 (51%)
 Q:  23 FHISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP--SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      H+  ++  F+GP +L  LIKE++M++ I L E+  ++ YI  + +L I+ +EYL MA+YL+E K+K +LP  ++ ++  KD RD+ I RLL YK+ +E+   ++ +  R  KP   K + +KE +D  P +++D + + K+ ++  K +S    + ++E+S +++ + I  L   + + +   + +  + + FV F+A+L L R+ I++EQ  E I+I
 S:   2 LHLPRYEVKLDNFSGPLDLLLHLIKEKEMNLFEIKLTEITDQFLAYIRE-IEQLNIEIASEYLTMASYLVETKTKLVLPKEQVEIDDNYEKD-ARDEIINRLLEYKKIKEVSQYFKDQHQEGIRYLSKPRTI--IKGNSIKE-EDLPLSPKINIDKLTNSFLKMLERINAAKPLESN------VVITEVSPEEMAERIMMLLAQDDKEWTLEEL-----LGNFTLSLQAFVACFIALLDLSRHQKIEIEQYQHLEAIYI 244
>gi|111017944|ref|YP_700916.1| segregation and condensation protein [Rhodococcus sp. RHA1] >gi|110817474|gb|ABG92758.1| possible segregation and condensation protein [Rhodococcus sp. RHA1] (291 aa)
Score = 176, Expect = 3.9e-11, Identities = 63/241 (26%), Positives = 113/241 (46%)
 Q:  30 ITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTE--EKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRS-RMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQ 270
      +T + F GPF+L +LI +R++D+ + L +V  ++ Y + T++ +D TE+L++A LL+ K+ R+LP+  E E ++  RD  RLL Y+ Y++ V +L +LE + R + +   +  LL E       V+L  + + ++ T T PK V L + ++  V ++  LE     +  F ++ E    V F+A+L L R  + EQ
 S:  37 VTLRNFEGPFDLLLTLINQRQLDVTEVALHQVTDDFIAYTRSLGTEMGLDQTTEFLVVAATLLDLKAARLLPAGQVEDAEDLALLEARDLLFARLLQYRAYKQ-VAQLFGELEAAALRRYPRSAALEDQFTKLLPE-------------VLLGVDPQRFAEIAATVFTPRPKPTVGLDHLHDMHAVSVPEQAARMLELLRERGAGEWAT-FGDLVSECEVTTLIVARFLALLELYREQSVLFEQ 265
>gi|167462343|ref|ZP_02327432.1| segregation and condensation protein A [Paenibacillus larvae subsp. larvae BRL-230010] (292 aa)
Score = 175, Expect = 4.3e-11, Identities = 71/245 (28%), Positives = 129/245 (52%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP-----SMDTEEKISKDIE-RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI + ++DI NI + E+  Y++Y+  + +L+++ +E+L+MA LL KSK +LP   MD +   +++ R + +Q+L+ Y++++ +  L EK  RS ++  T+ ED  L E Q+N V +++ ++ A Q+ + K+V    +++V I  EIS+ D KE+    +L    F ++ D  T+  VV F+A+L L++  IQ Q  ++I I
 S:  42 FEGPLDLLLHLIDKSEVDIYNIPVKEITDQYLEYVQA-MQELELEVTSEFLVMAATLLSIKSKMLLPKPPEIEMDFDYYQEDEMDPRAELVQKLVEYRKFKAVADVLREKEVERSLVY---TREPEDLSPFLPEKQENP-VKGLEIGDLVLAFQRTFRKMVH-------RNSVAKIQRDEISVKDRMKEV------VGNLAVQGGTMMFSDLFDVHMTREDLVVTFLALLELMKIKRIQCFQYHLFDDIMI 274
>gi|160941667|ref|ZP_02088994.1| hypothetical protein CLOBOL_06563 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] >gi|158435164|gb|EDP12931.1| hypothetical protein CLOBOL_06563 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] (273 aa)
Score = 175, Expect = 5.1e-11, Identities = 68/241 (28%), Positives = 124/241 (51%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISID----DVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSS 273
      + F GP +L  LI++ K++I +I +VE+  Y+DY+ ++ + ++ ++E+L+MA LL+ K+K +LP  EE  D R + + RLL YK+Y+ + +L ++ +  +  KP+    +L E   Y P +DLD +L +  L+ + + K +D + I + +I   +E++I  L    + SF + + PD  K  VV F+A+L L++ G I L Q +
 S:  16 EHFEGPLDLLLHLIEKNKINIYDIPIVEITAQYLDYV-RHMEREDLNIVSEFLVMAATLLDIKAKMLLPKEVDEEGEEID-PRAELVMRLLEYKKYRLMADELADREDGALKHLYKPS-------TLPPEVA--KYEPPVDLDKLLDGLTLAKLQRIFEQVMKRKEDKIDPIRSNFGTIHREPVSLEQKIGNVLLYARRKRRFSFRELLEGQPD----KLEVVVTFLAVLELMKIGKIHLSQEET 245
>gi|169334031|ref|ZP_02861224.1| hypothetical protein ANASTE_00424 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] >gi|169258748|gb|EDS72714.1| hypothetical protein ANASTE_00424 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] (239 aa)
Score = 174, Expect = 6.1e-11, Identities = 74/248 (29%), Positives = 129/248 (52%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKE-SLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKI 282
      F GP +L  LI + ++DI +I +VE+ + Y+DYI N L L ++ +E+++MA+ LLE KSK +LP ++ +E  +  R+ + RL+ YK ++E+ +L E     EK  S  K+   E ++  V +DL ++ KA++ +  L+ K  +   + I+  S+DD  I + LE   KISF  FK   + K Y + F+A L L++  ++L QN + ++I + +I
 S:  11 FEGPLDLLLHLISKNEIDIYDIPIVEITKQYLDYIYN-LNDLDMEVASEFVVMASTLLEIKSKMLLP-VEVDENEEEIDPREDLVARLIEYKAFKELTKELKES--------EKIYNSTVTKDPEYYSEIKEEYVVEDIDLTLLSKALRSI---LIKHKMRVNEFSENQTIETDTFSVDDSILTITKVLE---QKEKISFFSLFKG----EVKKGYVIATFLATLELLKMNMVKLIQNEAYDDILLERI 239
>gi|154483609|ref|ZP_02026057.1| hypothetical protein EUBVEN_01313 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] >gi|149735519|gb|EDM51405.1| hypothetical protein EUBVEN_01313 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] (247 aa)
Score = 174, Expect = 7.1e-11, Identities = 66/249 (26%), Positives = 132/249 (53%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLME-KLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKID 283
      F GP +L  LI++ K+DI +I +VE+ + Y+DY++ + K +D +E+L+MA L++ KSK +LP + +E  +  R + +++L+ YK Y+  +L + ++   ++++PT  E +     Y P +DLD +LK +  L +   K  D + + +  I+ E + E ++  + K   FK + +E+ +K  +V+F+A+L L++ G I++ Q + ++I+I I+
 S:  10 FEGPLDLLLHLIEKNKVDIYDIPIVEITEQYLDYVSK-MPKDDLDLASEFLVMAATLIDIKSKMLLPK-EVDENGEEIDPRAELVEKLIEYKVYKYAAVELRDMQVYAGKSLYKEPTIPDEVAK----------YAPPVDLDNLLKDVDLEKLNEIFKMVLKRQMDKIDPVRSTFGKIEMEEVSLPEKIDYVANKVKKKKRCSFKQLLEEQSSKMEVIVSFLAVLELIKIGQIEVHQERTFDDIYIDSIE 247
>gi|191638363|ref|YP_001987529.1| Segregation and condensation protein A [Lactobacillus casei] >gi|190712665|emb|CAQ66671.1| Segregation and condensation protein A [Lactobacillus casei BL23] (243 aa)
Score = 173, Expect = 7.4e-11, Identities = 62/239 (25%), Positives = 112/239 (46%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDI--ERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNS 272
      +F+GP +L  LI+ ++DI +I + E+  Y+DY++ + L +D  +Y +MA L+ KS+ +LP + E   +  R  + +LL Y+ YQE  L + +R++ + KPT  + K +     VP   V L +Q  +++ K ++ + + I+  +S  VEK I E L+   + F D    E+   V F+A+L L++N + EQ +
 S:  11 DFSGPLDLLLHLIRTNEVDIYDIPIAEITAQYLDYLHQ-MQDLALDVAGDYFVMAANLMVLKSRLLLPQPEPETMAPDEAPDPRADLVAQLLTYQVYQEAAKDLKAREAKRAQAYAKPTTLPDAKMA----------VPLAPGSVKLVDLQAAMARVM--KAQQATRQTIAHIETEPVS---VEKRIGEVLQTLQKGGQCLFADLLSVQSVEQ-----VVTTFLALLELMKNDQVICEQEA 230
>gi|72161608|ref|YP_289265.1| condensin subunit ScpA [Thermobifida fusca YX] >gi|71915340|gb|AAZ55242.1| condensin subunit ScpA [Thermobifida fusca YX] (274 aa)
Score = 172, Expect = 9.7e-11, Identities = 60/236 (25%), Positives = 109/236 (46%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDI--ERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVA-FVAILVLVRNGHIQLEQ 270
      F GPF+L +LI + K+DI + L +V  ++ +I Y   +D ++ +LL+A LL+ K+ R+LP + E++  +  RD  RLL Y+ Y+++   E+L +SR + +     L  F D   + DV+L  + + L   T   +V + + +   E+ +  E  H  ++F + +  D   + +VA F+A+L L RN H+ +Q
 S:  18 FEGPFDLLLTLISKHKLDITEVALSKVTDEFIAHIKAYEDSWDLDMVSNFLLVAATLLDLKAARLLPRGEVEDEADLALLEARDLLFARLLQYRAYKQVAAVFAERLAAQSRRWARAV-------PLEPRFAD------LRPDVLLTLGPQEFAALAARVFTPREPPSVPVTHIHQPKTSVAEQAVLVVAELREH-GTLTFTELTRACTDT-----FEIVARFLALLELYRNAHVSFDQ 237
>gi|70726422|ref|YP_253336.1| hypothetical protein SH1421 [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] >gi|82581639|sp|Q4L6J5|SCPA_STAHJ Segregation and condensation protein A >gi|68447146|dbj|BAE04730.1| unnamed protein product [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] (243 aa)
Score = 172, Expect = 9.8e-11, Identities = 76/247 (30%), Positives = 129/247 (52%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK-PTQ-SGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFK-NIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVK 281
      FNGP +L  LI++ ++DI +I + + + Y+ Y++ + +L+I+ +EYL+MA+ LL KSK +LP D ++ + +D R+ + RL+ Y+ Y+E  L EK E R  F K PT S +K   E Q    +DL ++ A Q+V +L  K  PK V++I S   +++  +   H  +F  F + P E+   V F+AIL + ++G I +EQ S ++I I++
 S:   9 FNGPLDLLLHLIQKYEIDIYDIPMKSLTEQYMQYVHA-MKQLEINVASEYLVMASELLMIKSKLLLPQHDVDDNLEED-PREDLVGRLIEYQNYKEYTQLLTEKKEEREHYFTKHPTDLSHLEKNVTWDECQ------TLDLTDLIVAYQRVKSRLALNK----PK-TVEIIKESFT----IQQATEKVTTQLRHHTSFNFFSLFTFSEPIEQ-----VVTHFLAILEMSKSGVINIEQVRSFDDIRIIR 236
>gi|117928445|ref|YP_872996.1| condensin subunit ScpA [Acidothermus cellulolyticus 11B] >gi|117648908|gb|ABK53010.1| condensin subunit ScpA [Acidothermus cellulolyticus 11B] (275 aa)
Score = 172, Expect = 1.1e-10, Identities = 40/123 (32%), Positives = 70/123 (56%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS--MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKE 157
      F+GPFEL +LI + ++DI I+L +V  ++ YI    +D T +L++A L++ K+ R+LPS ++ EE ++  RD  RLL Y+ Y+++  L  + ++R + P +G D E
 S:  35 FDGPFELLLALIAKHELDITAISLSKVTDDFIAYIREMGPTWDLDKATSFLVVAATLVDLKAARLLPSAPVEDEEDVALLEARDLLFARLLQYRAYKQVAGILGAMCDEQARRY--PRTAGPDPE 157
>gi|148543986|ref|YP_001271356.1| condensin subunit ScpA [Lactobacillus reuteri F275] >gi|184153381|ref|YP_001841722.1| hypothetical protein LAR_0726 [Lactobacillus reuteri F275] >gi|148531020|gb|ABQ83019.1| condensin subunit ScpA [Lactobacillus reuteri F275] >gi|183224725|dbj|BAG25242.1| conserved hypothetical protein [Lactobacillus reuteri F275] (263 aa)
Score = 172, Expect = 1.2e-10, Identities = 64/257 (24%), Positives = 131/257 (50%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS---MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDK--EVESNE 290
      +F G +L  LIK+ +MDI +I + ++  Y+DY++ +  +++  EY +MA L++ KS+ +LPS  +D E ++ +  R + +++LL Y++Y++  +L +K  R + + +P     + +E  +  P +   L +Q+ + ++ ++ +P  V+ +  ++SI   + E +  P  + F D FK++   T+  V F+AIL L ++ I + Q  E I +V+ K E E+N+
 S:  19 DFEGSLDLLLHLIKQSEMDIYDIQISQITSQYLDYLHQ-MQSHQLEVAGEYFVMAATLMDIKSQMLLPSPPVLDDEPEVEEIDPRQELVEQLLEYQRYKKAADRLKDKENLRQQEYTRPAM------QVPREMVKSHVEPGIK----LTDLQQAFAAVLRRQQLATPL--VETVAAEKVSIGQQMNHVIEIVHDGP----VRFEDLFKDL----HTRDGLVTTFLAILELAKHQAITINQGGLFEPIILVEGPKSDEYETNQ 259
>gi|34496777|ref|NP_900992.1| hypothetical protein CV_1322 [Chromobacterium violaceum ATCC 12472] >gi|34102632|gb|AAQ58997.1| conserved hypothetical protein [Chromobacterium violaceum ATCC 12472] (319 aa)
Score = 171, Expect = 1.5e-10, Identities = 62/247 (25%), Positives = 124/247 (50%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLE-----PFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      + F GP +L  LI+++ +D+LNI + E+  Y+ YI+ +  +++  EYLLMA L+E KS+ +LP  +E  D R + ++RLL Y+Q +  +L +K+ + R F      ++L E   +P  DV  +++ ++ +++ K +    ++ E+S+ +  I +L+   PF L+ +   K +    + VV F+A+L LV+ G +++ Q++ + I++
 S:  93 ESFEGPLDLLLYLIRKQNLDVLNIPMAEITAQYMSYIDA-MKHGRLELAAEYLLMAALLIEIKSRLLLPRPQLDEDGEPDDPRAELVRRLLEYEQMKLAALEL-DKIPQADRDFA--------WLAVLIEQSAEQRLP----DVGAADLRQAWMAILSRAKHRRHHK----VEKDELSVREQMSWILRYLDGKEYVPFEELFDVD-----KGVA-------HLVVNFIAVLELVKEGMVKVSQDAPYQPIYV 314
>gi|52080836|ref|YP_079627.1| segregation and condensation protein A [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52786207|ref|YP_092036.1| segregation and condensation protein A [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|81385178|sp|Q65HX1|SCPA_BACLD Segregation and condensation protein A >gi|52004047|gb|AAU23989.1| Segregation and condensation protein A ScpA [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52348709|gb|AAU41343.1| YpuG [Bacillus licheniformis DSM 13] (251 aa)
Score = 171, Expect = 1.6e-10, Identities = 72/245 (29%), Positives = 128/245 (52%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS-----MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI  ++DI +I + ++ + Y+ Y++ + +L++D +EYL+MA LL KS+ +LP    D E  ++ R++ I++L+ Y++Y+   L E+ E R + F KP    S L ++   +  L V + M  + K++ KK  P +  I  EI I++  +I + L+   ++ FM+ F  P E+ K + VV F+AIL L++N I +EQ + +I+I
 S:  10 FEGPLDLLLHLINRLEIDIYDIPVAKITEQYLLYVHT-MRELELDVASEYLVMAATLLSIKSRMLLPKQEEELFDEEFLEEEEDPREELIEKLIEYRKYKSAAQNLKEREEERQKAFAKPP-------SDLSDYAKEIKLSEQKLSVTVYDMLGAFQKVLNRKKINRPSET--RISRQEIPIEERMTQIVDCLK--SSRKRMHFMELF---PYEQ--KEHLVVTFLAILELMKNQLIIIEQEHNFSDIYI 242
>gi|13508039|ref|NP_109988.1| fused segregation and condensation protein A/unknown domain-containing protein [Mycoplasma pneumoniae M129] >gi|2496330|sp|P75478|SCPA_MYCPN Segregation and condensation protein A >gi|1674232|gb|AAB96184.1| dihydrofolate reductase [Mycoplasma pneumoniae M129] (506 aa)
Score = 171, Expect = 1.6e-10, Identities = 65/251 (25%), Positives = 127/251 (50%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDT--EEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK--------PTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDL-DVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKID 283
      +++NG    L+ ++K ++ +++ ++  Y+ IN L K I+ +T+YL++ + ++EQK+ +L  D  +   + RDK + +L+ YK+Y+E +  +  R  F K     T  + E + E + +YV + L  + K MQ+  + + K      I + E+SI+ V+ EI  ++ F + + +S    + +  + YF+ AFVA+LVL+ N I +EQ S D+ ++I +D
 S:  166 EDYNGTLPNLLELLIDKKFNLHQVDIAKITTQYLHLINTNLNKQAIEPITDYLVITSRIVEQKANNLLQINDIALDSDFLDNKLRDKLVAQLVEYKRYRESLDDFEKLRINRLAYFSKDNDFNRFIQTVDKSNTEPVKIEDELPNYVSVLKLHHAMNKLMQRWRAQFLANKN----------ISIQELSIEQVQAEILATIKQFGY-HSVSLKRVLLKV-NHHISLMYFITAFVALLVLINNQIIDIEQTSFDDELYICLLD 415
>gi|90961917|ref|YP_535833.1| segregation and condensation protein ScpA [Lactobacillus salivarius UCC118] >gi|122448958|sp|Q1WTK0|SCPA_LACS1 Segregation and condensation protein A >gi|90821111|gb|ABD99750.1| Segregation and condensation protein ScpA [Lactobacillus salivarius UCC118] (261 aa)
Score = 170, Expect = 2.0e-10, Identities = 69/246 (28%), Positives = 122/246 (49%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDI--ERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      +F GP +L  LIK+ +MDI +I + E+  Y+DY++ + L++D  EYL++A LL KSK +LP ++ E+++ +D  R+ +Q+L+ ++ YQE+ K   ++R +F +   ED  + E        + +QK + KL+ KK K K  + I   +I + + I  L+  H  ++F D F  D +   V +F+A+L LVR G +  Q ++ I +
 S:  21 QFEGPLDLLLHLIKQNEMDIYDIQVAEITSQYIDYLHQ-MQDLRLDIAGEYLVIAATLLNIKSKMLLP-VEQEQQVEEDYVDPREDLVQQLVSHQLYQEVAAKFHVMEKQRMELFSREQAVNEDVTYEVSE------------GTTIDLLQKAFAKLMARKKVKKIKKIKRKIIPERYTIKEEIENIEHTLK--MHKGTMNFTDLFDF--DGEVEVEKVVTSFLALLELVRVGRVSASQEENNGPILM 250
>gi|194467808|ref|ZP_03073794.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Lactobacillus reuteri 100-23] >gi|194452661|gb|EDX41559.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Lactobacillus reuteri 100-23] (263 aa)
Score = 170, Expect = 2.1e-10, Identities = 62/257 (24%), Positives = 131/257 (50%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS---MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDK--EVESNE 290
      +F GP +L  LIK+ +MDI +I + ++  Y+DY++ +  +++  EY +MA L++ KS+ +LPS  +D E ++ +  R + +++LL Y++Y++  +L +K  R + + +P     + +E  +  P ++  L +Q+ + ++  + +P  V+ +  ++S+   + E +  P  + F D F+++   T+  V F+AIL L ++ I + Q  E I + + K E E+N+
 S:  19 DFEGPLDLLLHLIKQSEMDIYDIQISQITSQYLDYLHQ-MQSHQLEVAGEYFVMAATLMDIKSQMLLPSPPVLDDELEVEEIDPRQELVEQLLEYQRYKKAAARLKDKENLRQQEYTRPAM------QVPREMVKSHVEPGIE----LTDLQEAFAAVLRRHQLATPL--VETVAAEKVSVGQQMNHVIEIVHDGP----VRFEDLFEDL----HTRDGLVTTFLAILELAKHQVITINQGGLFEPIILAEGPKSDEYETNQ 259
>gi|153814790|ref|ZP_01967458.1| hypothetical protein RUMTOR_01005 [Ruminococcus torques ATCC 27756] >gi|145847821|gb|EDK24739.1| hypothetical protein RUMTOR_01005 [Ruminococcus torques ATCC 27756] (252 aa)
Score = 169, Expect = 2.4e-10, Identities = 70/250 (28%), Positives = 134/250 (53%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEK-LERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDY---FKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDK 284
      F GP +L  LI + K+DI +I +VE+  Y++YI N + K ++ ++E+L+MA LL+ K + +LP +TEE  +D R+ +++LL YK Y+ + +L ++ +  +++ PT  E KE     Y  +DLD +L +  LK +   + K V ID    +EKE   + F ++++   +  F+ + +++ +K + VV F+A+L +++ G I++EQ +  I I ++++
 S:  10 FEGPLDLLLHLIDKNKIDIYDIPIVEITNQYMEYIRN-MQKEDLNIMSEFLVMAATLLDIKCRMLLPKEETEEGEEEDPRRE-LVEQLLQYKMYKYMAYELKDRQTDADMILYKDPTIPEEVKE----------YAEPVDLDELLGDLT---LKKLNEIFKEVMKRQVDKIDPVRSKFGKIEKEEVTVSDKFIYIHEYMHTHHKFSFRQLLEKQKSKMHIVVTFLAVLEMMKLGEIRVEQEETCGEIMIERVEE 248
>gi|118442854|ref|YP_878105.1| segregation and condensation protein A [Clostridium novyi NT] >gi|118133310|gb|ABK60354.1| segregation and condensation protein A [Clostridium novyi NT] (250 aa)
Score = 168, Expect = 3.1e-10, Identities = 62/195 (31%), Positives = 109/195 (55%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE--RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNV--KLIDVSEISIDDVEKEIREFLE 223
      +I + F GPF+L  LIK+ +MDI +I + E+  Y++YINN + +L ++ +E++++A LLE KSK +LP  EE  +D E R + I +LL YK+++++  LM++   M+ K    K ++++  + V + D+ + + +Y L+ T K K  +NV K I + + I+D  EI E L+
 S:   4 NIKIENFEGPFDLLLHLIKKNEMDIYDIKIYEITTQYLNYINN-MKELDLEVTSEFIVIAATLLEIKSKMLLPKQVVEEN-EEDTEDPRQELINKLLEYKKFKQVADYLMKREATVGFMYSK-------KPEIIEDIHKDDNVDILK-DITILKLFNIYNDLINTYKNKMNTENVIPKEIALDKFKIEDKMVEISEILK 192
>gi|182439520|ref|YP_001827239.1| hypothetical protein SGR_5727 [Streptomyces griseus subsp. griseus NBRC 13350] >gi|178468036|dbj|BAG22556.1| conserved hypothetical protein [Streptomyces griseus subsp. griseus NBRC 13350] (263 aa)
Score = 167, Expect = 4.4e-10, Identities = 61/245 (24%), Positives = 114/245 (46%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDI--ERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GPF+L  LI + K+D+ + L +V  ++ YI    +D TE+L++A LL+ K+ R+LP+ + E++  +  RD  RLL Y+ Y+ I   +LE +R + + T  ED+ + L    +P + + + +  ++ +K + K  P+ V I  +S+ +  + E L    +SF   + PD    V F+A+L L R  + L+Q+ + ++ +
 S:   3 FEGPFDLLLQLISKHKLDVTEVALSKVTDEFMAYIRAMGPDGDLDQTTEFLVVAATLLDLKAARLLPAAEVEDEADLALLEARDLLFARLLQYRAYKRIADIFQGRLESEARRYPR-TVGLEDQHAAL--------LPEVVISIGPEGFARLAVKAMQPK--AEPQVYVDHIHAPLVSVREQAGLVVERLRAAGA--AVSFTVLTGDAPD----TLTVVARFLALLELYREKAVTLDQDEALGDLLV 232
>gi|167759040|ref|ZP_02431167.1| hypothetical protein CLOSCI_01387 [Clostridium scindens ATCC 35704] >gi|167663447|gb|EDS07577.1| hypothetical protein CLOSCI_01387 [Clostridium scindens ATCC 35704] (249 aa)
Score = 167, Expect = 4.5e-10, Identities = 68/246 (27%), Positives = 120/246 (48%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEK-LERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIV 280
      F GP +L  LI + K+DI +I +VE+  Y+DYI  + K ++ ++E+L+MA LL+ K + +LP  EE  +D R + +++LL YK Y+ + +L ++ +E  M++ PT  E       YV +DLD +L +  L +   K  D + +   I+ E + + L+   K   F+ + ++ +K  VV F+AIL L++ G I + Q  ++I I+
 S:  10 FEGPLDLLLHLIDKNKIDIYDIPIVEITSQYMDYIKA-MDKEDLNIMSEFLVMAATLLDIKCRMLLPKEVNEEGEEED-PRQELVEQLLEYKMYKYMSYELRDRQVEGEQVMYKAPTIPQEVL----------GYVEPVDLDALLGDLTLSKLNRIFKDVMKKQVDKIDPVRSKFGKIEKEEVTLPDKLDYVTEYAKSHGRFSFRELLKKQSSKTQIVVTFLAILQLMKEGVIMIRQEQPFDDIMIL 244
>gi|89895034|ref|YP_518521.1| hypothetical protein DSY2288 [Desulfitobacterium hafniense Y51] >gi|109645369|ref|ZP_01369289.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] >gi|89334482|dbj|BAE84077.1| hypothetical protein [Desulfitobacterium hafniense Y51] >gi|109643318|gb|EAT52871.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] (261 aa)
Score = 166, Expect = 5.9e-10, Identities = 58/256 (22%), Positives = 126/256 (49%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE-RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLME-KLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRY-FVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVESNE 290
      F GP +L  LI++ K+DI +I + +  ++ +  + L ++ TE+L++A LL+ KS+ +LP  + + ++ + R + ++RLL Y+ +++  L E ++  R F +   D + L +F   + + + + A Q++    +   + ++ ++ EI I+ + ++  +  P  + S +     + TKR  +V+F+A+L L+++G + EQ+S +E IF+  +K E E
 S:  22 FQGPMDLLLHLIQQEKVDIYDIPIARITDQFIQVVRQ-MEDLDMEVTTEFLVLAAQLLQIKSRYLLPKPVKDVTVEEEGDPRQELVERLLAYRAFKQAAETLGEIQISSGQRYFREV-----DVDGLRSQFTPADPLAGIHFEALWHAFQRII-------ERAEQGEEIRTVEPDEIPIEVMVNDVLRRVILHPRGLRFSQLI--------RGTKRMEIIVSFLALLELLKSGKVHCEQSSQNEEIFVFPTEKAWEFTE 259
>gi|166030460|ref|ZP_02233289.1| hypothetical protein DORFOR_00121 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] >gi|166029818|gb|EDR48575.1| hypothetical protein DORFOR_00121 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] (247 aa)
Score = 165, Expect = 6.7e-10, Identities = 67/245 (27%), Positives = 125/245 (51%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEK-LERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI + K+DI +I +VE+  Y+DYI  + + ++ ++E+L+MA LL+ K K +LP  TE+  +D R + +++LL YK Y+ + +L ++ L+  M++ PT    + +E D YV +DLD +L +  L V   + +D + +   ++ E + E LE   +   F+ +  + +K  VV F+A+L L++ G + ++Q + ++I I
 S:  10 FEGPLDLLLHLIDKNKIDIYDIPIVEITNQYMDYIKA-MEREDLNVMSEFLVMAATLLDIKCKMLLPKEVTEDGEEED-PRQELVEQLLQYKMYKYMSYELRDRELDGGRTMYKDPT--------IPEEVMD--YVEPVDLDELLGDLTLATLNRVFQDVIRRQEDKIDPVRSKFGKLEKEEVTVEEKLETVTDYAREHKHFSFRTLLGSQKSKMQTVVTFLAVLQLIKEGILIVQQEHAFDDIMI 243
>gi|15674516|ref|NP_268690.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|71910122|ref|YP_281672.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|41018124|sp|Q9A1B2|SCPA_STRP1 Segregation and condensation protein A >gi|13621619|gb|AAK33411.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|71852904|gb|AAZ50927.1| hypothetical cytosolic protein [Streptococcus pyogenes MGAS5005] (233 aa)
Score = 165, Expect = 7.7e-10, Identities = 53/189 (28%), Positives = 106/189 (56%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKE 217
      DI K+F GP +L  L+ + K+DI + +VEVI+ Y++YI  L +K++  +Y+LMA+ L+ KS+R+LP +  E I +D+E+D ++++ Y +++ +  L ++ ++R++ + KP Q  ++++L+E +    MDL +  +   ++  T  +D+ K+ D+    +EKE
 S:   2 DIKLKDFEGPLDLLLHLVSQYKVDIYEVPIVEVIEQYLNYIET-LQVMKLEVAGDYMLMASQLMLIKSRRLLPKV--VEHIEEDLEQD-LLEKIEEYSRFKAVSQALAKQHDQRAKWYSKPKQELIFEDAILQEDKT-----VMDLFLAFSNIMAAKRAVLKNNHTVIERDDYKIEDMMASIKQRLEKE 181
>gi|160915007|ref|ZP_02077220.1| hypothetical protein EUBDOL_01014 [Eubacterium dolichum DSM 3991] >gi|158432806|gb|EDP11095.1| hypothetical protein EUBDOL_01014 [Eubacterium dolichum DSM 3991] (288 aa)
Score = 165, Expect = 7.8e-10, Identities = 67/256 (26%), Positives = 137/256 (53%)
 Q:  30 ITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP--SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQ---SGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKE 285
      +T +F GP +L  LIK+ K+D+ ++++ +  Y+ Y+N + L ++ +EYL   LLE KSK++LP  +  E+ +D +R++ ++RLL Y++++EI   E ++R+  EKP     + ++ E + + Y    + KAM KV ++ T  ++    + V E+S+D+  +I++ L + + K+SF++  + D+    +V F+++L L+++ I  + +E I+I+K +E
 S:  48 VTIDQFEGPLDLMLHLIKDNKLDLFDLDMNILTDQYLQYLNA-MESLHLEVASEYLSELAGLLEYKSKKLLPREKVVITEEFEED-QRERLVKRLLEYQRFKEISAAFDEAQKKRALCLEKPISEITQAWRQTTIETELKGSPY-------DLFKAMHKVLRRVALTHPYETK------MTVKELSLDERVLQIKQRLNHW--VGKMSFVE----LCDDCIDLHMVIVTFLSLLDLIKHREITYHID-EEEMIWIIKGSEE 286
>gi|153855281|ref|ZP_01996447.1| hypothetical protein DORLON_02461 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149752280|gb|EDM62211.1| hypothetical protein DORLON_02461 [Dorea longicatena DSM 13814] (250 aa)
Score = 164, Expect = 9.4e-10, Identities = 70/252 (27%), Positives = 127/252 (50%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEK-LERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEV 286
      F GP +L  LI++ K+DI +I +VE+  Y++YI  + K ++ ++E+L+MA LL+ K + +LP  EE  +D R + +++LL YK Y+ + +L ++ L+  M++ T  E K      YVP ++LD +L + V L + + K + V +   I+ E + + L+   +   F+ + ++ +K  VV F+AIL L++ G I +EQ+  + I I  +EV
 S:  10 FEGPLDLLLHLIEKNKIDIYDIPIVEITNQYMEYIKA-MQKEDLNIMSEFLVMAATLLDIKCRMLLPKEVNEEGEEED-PRQELVEQLLEYKMYKFMSYELKDRELDGDRVMYKSATIPDEVK----------GYVPPVNLDELLGDLTLVQLNRIFKEVMKRQESKVDPVRSKFGKIEKEEVTLPDKLDYVTEYARSHRKFGFRALLKKQSSKVQVVVTFLAILQLMKEGVIFIEQDQPFDEIMITSKVEEV 250
>gi|56808582|ref|ZP_00366313.1| COG1354: Uncharacterized conserved protein [Streptococcus pyogenes M49 591] >gi|71902963|ref|YP_279766.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|94987938|ref|YP_596039.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94991822|ref|YP_599921.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pyogenes MGAS2096] >gi|123640453|sp|Q48V45|SCPA_STRPM Segregation and condensation protein A >gi|167016574|sp|Q1JDD1|SCPA_STRPB Segregation and condensation protein A >gi|167016575|sp|Q1JNA4|SCPA_STRPC Segregation and condensation protein A >gi|71802058|gb|AAX71411.1| hypothetical cytosolic protein [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|94541446|gb|ABF31495.1| segregation and condensation protein [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94545330|gb|ABF35377.1| Segregation and condensation protein ScpA [Streptococcus pyogenes MGAS2096] (234 aa)
Score = 164, Expect = 1.0e-09, Identities = 53/189 (28%), Positives = 106/189 (56%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKE 217
      DI K+F GP +L  L+ + K+DI + +VEVI+ Y++YI  L +K++  +Y+LMA+ L+ KS+R+LP + E  +D+E+D ++++ Y +++ +  L ++ ++R++ + KP Q  ++++L+E +    MDL +  +   ++ T T  +D+ K+ D+    +EKE
 S:   2 DIKLKDFEGPLDLLLHLVSQYKVDIYEVPIVEVIEQYLNYIET-LQVMKLEVAGDYMLMASQLMLIKSRRLLPKV-VEHIEEEDLEQD-LLEKIEEYSRFKAVSQALAKQHDQRAKWYSKPKQELIFEDAILQEDKT-----VMDLFLAFSNIMAAKRAVLKTNHTVIERDDYKIEDMMASIKQRLEKE 182
>gi|15614123|ref|NP_242426.1| segregation and condensation protein A [Bacillus halodurans C-125] >gi|41018145|sp|Q9KCL1|SCPA_BACHD Segregation and condensation protein A >gi|10174177|dbj|BAB05279.1| BH1560 [Bacillus halodurans C-125] (260 aa)
Score = 164, Expect = 1.0e-09, Identities = 71/247 (28%), Positives = 130/247 (52%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS----MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVK 281
      F GP +L  LI + ++DI +I + + + Y+ YI+ + +L++D +EYL+MA LL+ KSK +LP   D  + ++ R++ + RL+ Y++Y+E  +L EK  RS++ +  + +D  L +E +  + + L +L A QK+    K+  +   + V E SID+  +I  LE   K +  F+++ EK + + VV F+A+L L++  I EQN + +I+I +
 S:  11 FEGPLDLLLHLINQAEVDIYDIPVALITEQYMAYIHT-MQELQLDVASEYLVMAATLLQIKSKMLLPKQEEIFDETFEYEEEDPREELMFRLIEYRRYKEAAQELKEKEGERSQVHTRLPDNLDD--YLTEEERQRQSIQGVTLFDMLAAYQKLL------KRRAYSRPRTSTVKVEEYSIDERMTDILMDLE------KCNGKCRFQDLFVEK-GRGHMVVTFLAMLELMKTDAIYCEQNENFADIWIYR 245
>gi|25028111|ref|NP_738165.1| hypothetical protein CE1555 [Corynebacterium efficiens YS-314] >gi|23493395|dbj|BAC18365.1| conserved hypothetical protein [Corynebacterium efficiens YS-314] (274 aa)
Score = 163, Expect = 1.2e-09, Identities = 37/110 (33%), Positives = 63/110 (57%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP--SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR 144
      F GPF+L  LI +K+D+ + L EV  ++ Y     +D++TE+L++A LL+ K+ R+LP  + EE ++  RD  RLL Y+ Y++ V +L + +R +R
 S:  25 FEGPFDLLLQLITRKKLDVTEVALSEVTDEFIAYTRTLDQGRDLDEVTEFLVVAATLLDLKTARLLPRGQVTDEEDLALLEVRDLLFARLLQYRAYKQ-VAELFARWQREAR 135
>gi|148264299|ref|YP_001231005.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Geobacter uraniireducens Rf4] >gi|146397799|gb|ABQ26432.1| condensin subunit ScpA [Geobacter uraniireducens Rf4] (273 aa)
Score = 163, Expect = 1.2e-09, Identities = 71/258 (27%), Positives = 127/258 (49%)
 Q:  30 ITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS--MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLE-----PFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVE 287
      ++ +EF GP +L  LIK+ ++DI NI + + + Y+DYI + + L +D  E+L+MA L++ KSK +LP  + E+ ++ R + ++RLL Y++Y+E  L ++   +F +  S +   +E D + V  +L  ++A Q+V K+     +N  +  +SI D  E+  LE   PF L+       + T+  VV F+AIL L +  I++ Q S  I+I+ + E +
 S:  20 VSIEEFEGPLDLLLHLIKKNEVDIYNIPIAAITRQYLDYI-DLMKDLNLDIAGEFLVMAATLIQIKSKMLLPPSVEEEAEEEEEEDPRAELVRRLLEYQKYKEAAVMLGQRELLGRDIFARKFPSADLATCEAEE--DPTEVELFEL---IEAFQRVLAKVSV--------ENFHEVGADGVSIADKIAEVLSLLEGKEAVPFESLFL------------SEVTRDGLVVTFLAILELCKLKMIRISQARSLGTIWIMPVAVEAD 258
>gi|69248062|ref|ZP_00604607.1| Protein of unknown function DUF173 [Enterococcus faecium DO] >gi|68194581|gb|EAN09072.1| Protein of unknown function DUF173 [Enterococcus faecium DO] (265 aa)
Score = 163, Expect = 1.3e-09, Identities = 73/256 (28%), Positives = 134/256 (52%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMD---TEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGE---DKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVESNE 290
      F GP +L  LI++ ++DI +I + + + Y++YI+  T L++  EYL+MA L+ KSK +LP +  +E++ ++ R++ + +LL Y++Y+  +L EK E RS + K  + +  D E LK Q  V +DL  ++AMQK+ +  ++K +   K I  + +I++  I E ++  H  +F +F   E +K  V F+A+L L++ G I +Q + E+I +   + E +E
 S:  23 FEGPLDLLLHLIQQMEIDIYDIPIATITEQYMNYIHTMKT-LELAVAGEYLVMAATLMAIKSKTLLPVQEFVTDDEELWEEDPREELVTQLLEYRKYKYAAERLTEKAEERSLYYTKEPMNIDGLADAEKPLKRGQ----VKKIDL---IRAMQKILERKKFSQKVE------KTITPDDTTIEERMVFIEERIKRNAH--GCTFDSFF-----ESPSKSEVVTTFMALLELMKKGQIIAQQKENYESIMLYPAVGDTEHDE 263
>gi|121635176|ref|YP_975421.1| hypothetical protein NMC1433 [Neisseria meningitidis FAM18] >gi|120866882|emb|CAM10641.1| hypothetical protein [Neisseria meningitidis FAM18] (284 aa)
Score = 163, Expect = 1.3e-09, Identities = 39/112 (34%), Positives = 66/112 (58%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMF 146
      F GP +L  LI+++ +D+L+I +V++ + Y+ YI  +  + D  EYLLMA L+E KS+ +LP +T E  D R + ++RLL Y+Q ++ + ++ L R R F
 S:  44 FQGPLDLLLYLIRKQNIDVLDIPMVKITEQYLHYIAQ-IEAYQFDLAAEYLLMAAMLIEIKSRLLLPRTETVEDEEAD-PRAELVRRLLAYEQ-MKLAAQGLDALPRAGRDF 152
>gi|126650123|ref|ZP_01722356.1| segregation and condensation protein A [Bacillus sp. B14905] >gi|126593295|gb|EAZ87257.1| segregation and condensation protein A [Bacillus sp. B14905] (259 aa)
Score = 163, Expect = 1.3e-09, Identities = 41/115 (35%), Positives = 72/115 (62%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP-----SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKP 149
      F+GP +L  LI  ++DI +I + E+ Q Y+D+I+ + L++++ +EYL+MA LL KS+ +LP    D E ++   R++ +QRL+ YK+Y+E  L E  R+++F +P
 S:  10 FSGPLDLLLHLIHRLEIDIYDIPMAEITQQYIDHIHA-MQVLELNEASEYLVMAATLLAIKSRMLLPIHEGEMEDAELEVDGPDPREELVQRLIEYKKYKEAASNLQELETDRAQVFTRP 128
>gi|167629954|ref|YP_001680453.1| segregation and condensation protein a [Heliobacterium modesticaldum Ice1] >gi|167592694|gb|ABZ84442.1| segregation and condensation protein a [Heliobacterium modesticaldum Ice1] (247 aa)
Score = 163, Expect = 1.4e-09, Identities = 58/246 (23%), Positives = 123/246 (50%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE----RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIV 280
      F GPF+L  LI++ +++I +I + ++  Y+ Y+  L +L ++ + +LLMA LL K++ +LP   E ++ E  R + + RL+ Y++Y+ +  L E+  R+R F +   D +L  F + + + + + +L A++K  +    ++ ++ V I  E+S+  +E+  +  P  I+F  F   ++   +V F+A+L LVR  +++ Q + + I+++
 S:  10 FEGPFDLLVHLIEKNQVNIYDIPIAQIAAEYLAYLQQ-LDELDLERASAFLLMAAQLLAIKARMLLPKPPKAEAETEGDEGEDPRRELVDRLIEYRRYKAVAELLKEREVDRNRRFSRVV----DPTTLAHLFVEENPLEGVMIGDLLAALRKALSR-------RAKEEPVAAIPREEVSVQARMQELLTSMAQLPPHAPIAFSTLFAG----RWRPAEIIVTFLAMLELVRLKKVRVLQREAFDEIYLL 243
>gi|15677357|ref|NP_274512.1| segregation and condensation protein A [Neisseria meningitidis MC58] >gi|7226747|gb|AAF41860.1| segregation and condensation protein A [Neisseria meningitidis MC58] (284 aa)
Score = 162, Expect = 1.5e-09, Identities = 40/112 (35%), Positives = 66/112 (58%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMF 146
      F GP +L  LI+++ +D+L+I +V++ + Y+ YI  T + D  EYLLMA L+E KS+ +LP +T E  D R + ++RLL Y+Q ++ + ++ L R R F
 S:  44 FQGPLDLLLYLIRKQNIDVLDIPMVKITEQYLHYIAQIET-YQFDLAAEYLLMAAMLIEIKSRLLLPRTETVEDEEAD-PRAELVRRLLAYEQ-MKLAAQGLDALPRAGRDF 152
>gi|116670093|ref|YP_831026.1| condensin subunit ScpA [Arthrobacter sp. FB24] >gi|116610202|gb|ABK02926.1| condensin subunit ScpA [Arthrobacter sp. FB24] (296 aa)
Score = 162, Expect = 1.5e-09, Identities = 42/129 (32%), Positives = 72/129 (55%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKL----KIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTE--EKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEF 163
      F GPF+L  LI + ++DI + L V  ++ YI N L +L   +D+ +E+L++A LL+ K+ R+LP+ + E E ++  RD  RLL YK ++++  +  LE +R + +   E  +LL E 
 S:  41 FTGPFDLLLGLISKHQLDITEVALATVTDEFIKYIRN-LQQLGEEWALDEASEFLVIAATLLDLKAARLLPAGEVEDDEDVALLEARDLLFARLLQYKAFKQVAGLINSTLEIEARSYPRQVALEEHFAALLPEL 174
>gi|188586269|ref|YP_001917814.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] >gi|179350956|gb|ACB85226.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] (240 aa)
Score = 162, Expect = 1.7e-09, Identities = 61/245 (24%), Positives = 128/245 (52%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE--RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDV--ILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L Y L+K+ ++DI +I++ E+  Y+ Y+ + + ++ +E+L+MA L+E KS+ +LP  +E  ++  +++ + +++ Y+ ++EI  L EK + R +++     +E   FQ+  +P ++ + +LKA Q V    K ++ + V+ ID +E+SI + +K++  L    + F + F+ P  T+  + F+A+L LV+ G + + Q   ++I
 S:  10 FEGPLDLLYHLVKKAEVDIYDISISEITDQYLSYLEEW-ERFNLEIASEFLVMAARLMELKSRELLPKQTNKETEDEEETDPKEELLTKIMEYRYFKEIAYHLKEKEQERFQVYW--------REQPKIPFQEQEEIPIGNVGMHDLLKAFQNVL-------KKQALDNKVETIDTNEVSISE-QKDVLMKLLKNREKQTMHFQELFEQFP----TRLEIIATFIALLDLVKEGKLSVSQQGIKSPLWI 237
>gi|189345653|ref|YP_001942182.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Chlorobium limicola DSM 245] >gi|189339800|gb|ACD89203.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Chlorobium limicola DSM 245] (241 aa)
Score = 161, Expect = 1.9e-09, Identities = 62/237 (26%), Positives = 113/237 (47%)
 Q:  30 ITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE-RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKT---KSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHI 266
      IT +EF GP +L  I+ ++DI NI + +  ++ YIN +  ++  E++ MA+ L+ K+K +LP  E  + + + R + +Q+LL Y+Q +E  KL E + R+R+F K       E D  V +D ++   +   L+T ++   PK ++ + + ++  VE++  L    ++SF  + + +    FVV F+A+L L RNG I
 S:   4 ITLEEFEGPLDLLLFFIRRDELDIYNIPISRITADFIVYING-MRATNLEVAAEFIYMASMLMSIKAKMLLPRPSAEIGDTDEFDPRTELVQKLLEYRQMKECAGKLGELADERARLFSKG----------FAESFDPLVVDQLDEEI----HRPTLYHLITAYRSVLENIPKPMIRNVKDAPVT---VEEQSALILSKLRERVQVSFRSVMEGVCESII----FVVTFLAVLELCRNGKI 222
>gi|154502524|ref|ZP_02039584.1| hypothetical protein RUMGNA_00337 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] >gi|153796920|gb|EDN79340.1| hypothetical protein RUMGNA_00337 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] (253 aa)
Score = 161, Expect = 1.9e-09, Identities = 62/236 (26%), Positives = 124/236 (52%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQ 270
      F GP +L  LI++ K+DI +I +VE+  Y++YI  + + ++ ++E+L+MA LL+ K + +LP  EE  +D R + +++LL YK Y+ + +L ++   + F +     + KE + SYVPA+DLD +L + V L+ + + + ++ + +   I+ E + + L    +   F+ + +++ +K + VV F+A+L L++ G I++ Q
 S:  16 FEGPLDLLLHLIEKNKIDIYDIPIVEITSQYMEYIRQ-MEREDLNVMSEFLVMAATLLDIKCRMLLPKEINEEGEEED-PRAELVEQLLQYKMYKYMSYELRDRQVDADQYFYREV-------DIPKEVK--SYVPAVDLDQLLGDVTLVQLRKIFREVMRRQEEKIDPVRSKFGKIEKEEVPLPDKLLYVETYARTHKKFSFRMLLEKQRSKMHIVVTFLAVLELMKTGMIRVYQ 240
>gi|59801350|ref|YP_208062.1| hypothetical protein NGO0961 [Neisseria gonorrhoeae FA 1090] >gi|59718245|gb|AAW89650.1| conserved hypothetical protein [Neisseria gonorrhoeae FA 1090] (284 aa)
Score = 161, Expect = 2.0e-09, Identities = 39/112 (34%), Positives = 64/112 (57%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMF 146
      F GP +L  LI+++ +D+L+I +VE+  Y+ YI  +  + D  EYLLMA L+E KS+ +LP + E  D R + ++RLL Y+Q ++ + ++ L R R F
 S:  44 FQGPLDLLLYLIRKQNIDVLDIPMVEITGQYLHYIAQ-MEAYQFDLAAEYLLMAAMLIEIKSRLLLPRTEAVEDEEAD-PRAELVRRLLAYEQ-MKLAAQGLDALPRAGRDF 152
>gi|182415655|ref|YP_001820721.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Opitutus terrae PB90-1] >gi|177842869|gb|ACB77121.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Opitutus terrae PB90-1] (287 aa)
Score = 161, Expect = 2.2e-09, Identities = 64/252 (25%), Positives = 120/252 (47%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE----RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKV-----YLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEV 286
      F GP +L  LI++ ++DI +I + V + YVD ++ + +L +D  E+ +MA L+E KS+ +LP  +  + D E  R  + +LL YK+++E  KL E  R + E+          YV +M +D  + ++ V   +    + + K V I  ++++ D +EI E +   + +F+ F +  K T R V F+A+L L R  ++L+Q+ + +I  ++ E+
 S:  41 FEGPLDLLLFLIRKNELDIYDIPIESVTRQYVDALHA-MQQLDLDVAGEFFVMAATLMEIKSRMLLPKGQSAVDPNADEEEIDPRWDLVHQLLQYKKFKEAAAKLNELAALRQDLMER-------------------YVSSMSMDGAARPLKTVDRIELWNAFNIVLRRLAEKLVVGEIHDEQVTVADKMEEILELTQT-----RKTFV--FSELLTGKVTLRLLVATFLAVLELTRLKRLRLQQDEAFADIVCSAVEAEM 274
>gi|15794598|ref|NP_284420.1| hypothetical protein NMA1705 [Neisseria meningitidis Z2491] >gi|121052495|emb|CAM08834.1| hypothetical protein [Neisseria meningitidis Z2491] (284 aa)
Score = 161, Expect = 2.2e-09, Identities = 40/112 (35%), Positives = 66/112 (58%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMF 146
      F GP +L  LI+++ +D+L+I +V++ + Y+ YI  T + D  EYLLMA L+E KS+ +LP +T E  D R + ++RLL Y+Q ++ + ++ L R R F
 S:  44 FQGPLDLLLYLIRKQNIDVLDIPMVKITEQYLHYIAQIET-YQFDLAAEYLLMAAMLIEIKSRLLLPRTETVEDEEAD-PRAELVRRLLAYEQ-MKLAAQGLDALPRAGRDF 152
>gi|110601893|ref|ZP_01390056.1| Prokaryotic chromosome segregation and condensation protein ScpA [Geobacter sp. FRC-32] >gi|110547400|gb|EAT60663.1| Prokaryotic chromosome segregation and condensation protein ScpA [Geobacter sp. FRC-32] (271 aa)
Score = 161, Expect = 2.3e-09, Identities = 76/248 (30%), Positives = 127/248 (51%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP-SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL--MEKLERR--SRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIV 280
      +EF GP +L  LIK+ ++DI NI + + + Y+DYI + L L +D  E+L+MA LL+ KSK +LP +++ E + +++ R + ++RLL Y++Y+E  L  E L R  +R F P     L F+    ++L +++A Q+V K+    SP D+  +  +SI D  E+  LE    I+F  F I D  T+  V+ F+A+L L +  I++ Q   I+I+
 S:  21 EEFEGPLDLLLHLIKKNEVDIYNIPIAAITRQYLDYI-DLLKDLNLDIAGEFLVMAATLLQIKSKMLLPVTVEEESEEAEEDPRAELVRRLLEYQKYKEAATTLGQCELLGRDLFARKFPAPE---------LASFEAEEEPADVELFELIEAFQRVLAKI-------SP-DSFHEVGADGLSIADRITEVLALLEGEE---AITFEALF--IGD--VTRDALVITFLAVLELCKLKMIRITQVKEKGTIWIM 248
>gi|160892715|ref|ZP_02073505.1| hypothetical protein CLOL250_00245 [Clostridium sp. L2-50] >gi|156865756|gb|EDO59187.1| hypothetical protein CLOL250_00245 [Clostridium sp. L2-50] (288 aa)
Score = 161, Expect = 2.3e-09, Identities = 70/246 (28%), Positives = 136/246 (55%)
 Q:  25 ISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMD-------LDVILKAMQKVYLKLV--TTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQ 270
      +S D+  F GP +L  LI++ K++I +I +V + + Y+DY+ N++ + +D ++E+L+MA L+ KSK +LP + TE+  ++ RD+ ++RLL YK Y+  +L +   ++ F K    KES+ E ++ + PA+D    D+ L+ + +++ ++  +K  +  K I+ EIS++  EIRE +   +    F+ + + + ++  +V F+AIL L++ G IQ+ Q
 S:   7 MSAIDVKLNVFEGPLDLLLHLIEKNKVNIYDIPIVTITEQYLDYV-NHMEEEDLDVMSEFLVMAATLIRIKSKMLLPKV-TEDDEEEEDPRDELVRRLLEYKMYKYAASELKDLELDGAKAFYK-------KESIPAEVKN--FKPAVDTVALISEYDINLERLNEIFKSVMRKQVEKVDPIRSKFKNIEREEISLEAKMAEIREQVRGLAGI-------NFRTLLEMQASRSNIIVTFLAILELMKIGAIQIRQ 243
>gi|87306813|ref|ZP_01088959.1| hypothetical protein DSM3645_00130 [Blastopirellula marina DSM 3645] >gi|87290186|gb|EAQ82074.1| hypothetical protein DSM3645_00130 [Blastopirellula marina DSM 3645] (268 aa)
Score = 160, Expect = 2.4e-09, Identities = 59/245 (24%), Positives = 122/245 (49%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      + GP +L  L+++ ++DI +I + V + YV Y++ L L +D  ++L MA+ L+E KSK +LP +D +E++ +D R++ ++RLL YK++++  L ++  +R F + +         +P  +D  + + +V L + + ++ +DN K++ + I DD  IR ++E       F ++ + + K  + F+A+L LVR+ + +Q   I++
 S:  10 YRGPLDLLLYLVRKHEIDIRDIPIAMVTEQYVIYLD-ILQHLDVDAAADFLEMASTLVEIKSKLLLPGVDADEELIED-PREQLVERLLEYKRFKDAAGLLDDQGRAWNRRFARLSDD----------------LPPRRIDPAQQPIHEVELWDLVSALSRIVRDN-KIVQPTSIVYDDT--PIRVYMERIHQRIVTEDNVSFTSMFEGQVHKIVIIGLFLAVLELVRHCGVIAQQPEPHGEIYL 233
>gi|145594469|ref|YP_001158766.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Salinispora tropica CNB-440] >gi|145303806|gb|ABP54388.1| condensin subunit ScpA [Salinispora tropica CNB-440] (359 aa)
Score = 160, Expect = 2.4e-09, Identities = 56/245 (22%), Positives = 103/245 (42%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDI--ERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GPF+L  LI + K+D+ + L +V  ++ Y+    +D+ +E+LL+A LL+ K+ R+LP+ + E++  +  RD  RLL YK Y+E  +  E  R + +        + Y A+ D++   +  L   T +P  V + V ++ +   +RE E   + +  F + +    V F+A+L L R G +  Q + E + +
 S:  58 FTGPFDLLLQLISKHKLDVTEVALHQVTDEFIAYLRAMGEHWDLDETSEFLLVAATLLDLKAARLLPAAEVEDEADLALLEARDLLFARLLQYKAYKEAAAHIAVLEETGGRRYPRAVT------------LEPRYAQALP-DLVFGIGPQRLRDLAVRVFTPTPPPEVSIAHVHQVRV-----SVREHAEIIAERLRRAGTATFSGLCADCEALLEVVARFLALLELYREGLVAFAQEEALEELTV 286
>gi|194098401|ref|YP_002001459.1| Segregation and condensation protein A [Neisseria gonorrhoeae NCCP11945] >gi|193933691|gb|ACF29515.1| Segregation and condensation protein A [Neisseria gonorrhoeae NCCP11945] (284 aa)
Score = 160, Expect = 2.8e-09, Identities = 39/112 (34%), Positives = 64/112 (57%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMF 146
      F GP +L  LI+++ +D+L+I +VE+  Y+ YI  +  + D  EYLLMA L+E KS+ +LP + E  D R + ++RLL Y+Q ++ + ++ L R R F
 S:  44 FQGPLDLLLYLIRKQNIDVLDIPMVEITGQYLHYIAQ-MEAYQFDLAAEYLLMAAMLIEIKSRLLLPRTEAVEDEEAD-PRAELVRRLLAYEQ-MKLAAQGLDALPRAGRDF 152
>gi|40062486|gb|AAR37438.1| conserved hypothetical protein [uncultured marine bacterium 105] (262 aa)
Score = 160, Expect = 2.9e-09, Identities = 65/278 (23%), Positives = 130/278 (46%)
 Q:  11 KPENLESLNNTEFHISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDV--ILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVES 288
      +P+N ESL   +  I  F GP +L  LI++ ++DI +I + + + Y++Y+  + L +D + E+LLMA L+ KS+ +LP  + E+ S++ R+ + RL+ +++++   L E+  RS + +P    + + E   Y P +++D+ +L A Q V +     P    + +ISI  E I + +     F + F +   ++  + F+A+L ++R  +++ Q+ S  I I K + V++
 S:   3 RPDNFESL------LEAYPIKVANFEGPLDLLLFLIRKHEIDIQDIPIALITEQYLEYLE-LMQDLDLDVVGEFLLMAATLIYIKSRALLPRPVSSEEGSEEDPREALMLRLIEHRKFKAAAELLHERETVRSAQWGRP-------DDRISEIAGEEYEPELEVDLFSLLTAFQAVVERAKQRPSMALP--------IEQISI---ETRIEQLVARLSETEACGFEELFADAS----SRADLIATFLALLEMIRLKLVRVFQDGSFGPIRIYKRARPVDA 253
>gi|54020285|ref|YP_116161.1| segregation and condensation protein A [Mycoplasma hyopneumoniae 232] >gi|53987458|gb|AAV27659.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hyopneumoniae 232] >gi|144575564|gb|AAZ53994.2| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (249 aa)
Score = 160, Expect = 2.9e-09, Identities = 70/251 (27%), Positives = 126/251 (50%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDK--YIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      D+  F+GP +L  L++ + ++IL+INLVE+  YV+ I+N L + I  EYL++A+ L+ KSK I S D +E++ + ++D+ ++ L Y+Q + I  L E+ E R+ FEK T + D    + + +  + L +LK M  + ++  + K   V   E+S D   ++ LE  + K SF + F N+P K  +FV+ +++L + +  + L+Q S  I +
 S:   8 DVKLGNFSGPLDLLLDLVRSKNINILDINLVELASQYVNIIDN-LKQKSIQIAGEYLVIASTLVHLKSKIIFAS-DKQEELDSETKQDRLEFLALLSDYQQIKNITKMLKEQQEHRNDYFEKSTSNYSDFRRPHNPNKLDGHSSQLILSKVLKLM---FDRIRAKNRLKISTKQV------EVSADKQTLWLKNILE---NKGKFSFEELF-NLPSMK----HFVITMISLLEMAKKQVLHLKQESQFSEILV 241
>gi|56963580|ref|YP_175311.1| segregation and condensation protein A [Bacillus clausii KSM-K16] >gi|56909823|dbj|BAD64350.1| conserved hypothetical protein [Bacillus clausii KSM-K16] (256 aa)
Score = 160, Expect = 2.9e-09, Identities = 69/251 (27%), Positives = 120/251 (47%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMD----TEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQ------SGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      ++  F GP +L  LI + ++DI +I + ++  Y+ YI+ + +L++D +EYL+MA LL+ KS+ +LP +   +E + + RD+ +++LL Y+ ++E  +L EK +RS + +P    S E++ L E       V L M  + KL+   +PK  K +  E SI+  E+ + L  H K F  +   E    +V F+A+L L++  I  Q S  I I
 S:   7 NVKTDSFEGPLDLLLHLIAQAEVDIYDIPVAKITDQYLHYIHT-MQELELDLASEYLVMAATLLQIKSQMLLPKPEELFYEDEGMEAEDPRDELVEQLLEYRAFKEAAEQLKEKEAQRSLVHTRPPNDLDAFLSAEEERKLQIE------------GVTLADMLGAFQKLLQRNAWNAPK--TKTVQSEEQSIELRMNELLDELS--AHSGKAPFHTLY-----ETGNVSQLIVTFLAMLELIKTRAIHCVQEESFAEIMI 245
>gi|50913680|ref|YP_059652.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pyogenes MGAS10394] >gi|73919292|sp|Q5XDP4|SCPA_STRP6 Segregation and condensation protein A >gi|50902754|gb|AAT86469.1| ScpA [Streptococcus pyogenes MGAS10394] (234 aa)
Score = 159, Expect = 3.1e-09, Identities = 52/189 (27%), Positives = 105/189 (55%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKE 217
      DI K+F GP +L  L+ + K+DI + +VEVI+ Y++YI  L +K++  +Y+LMA+ L+ KS+R+LP + E  +D+E+D ++++ Y +++ +  L ++ ++R++ + KP Q  ++++L+E +    MDL +  +   ++  T  +D+ K+ D+    +EKE
 S:   2 DIKLKDFEGPLDLLLHLVSQYKVDIYEVPIVEVIEQYLNYIET-LQVMKLEVAGDYMLMASQLMLIKSRRLLPKV-VEHIEEEDLEQD-LLEKIEEYSRFKAVSQALAKQHDQRAKWYSKPKQELIFEDAILQEDKT-----VMDLFLAFSNIMAAKRAVLKNNHTVIERDDYKIEDMMASIKQRLEKE 182
>gi|21909803|ref|NP_664071.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28896504|ref|NP_802854.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|94989812|ref|YP_597912.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94993698|ref|YP_601796.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pyogenes MGAS10750] >gi|167016576|sp|Q1JIF5|SCPA_STRPD Segregation and condensation protein A >gi|167016577|sp|Q1J8A9|SCPA_STRPF Segregation and condensation protein A >gi|41018063|sp|Q8K8I5|SCPA_STRP3 Segregation and condensation protein A >gi|21903988|gb|AAM78874.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28811758|dbj|BAC64687.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|94543320|gb|ABF33368.1| Segregation and condensation protein ScpA [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94547206|gb|ABF37252.1| Segregation and condensation protein ScpA [Streptococcus pyogenes MGAS10750] (234 aa)
Score = 159, Expect = 3.2e-09, Identities = 52/189 (27%), Positives = 105/189 (55%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKE 217
      DI K+F GP +L  L+ + K+DI + +VEVI+ Y++YI  L +K++  +Y+LMA+ L+ KS+R+LP + E  +D+E+D ++++ Y +++ +  L ++ ++R++ + KP Q  ++++L+E +    MDL +  +   ++  T  +D+ K+ D+    +EKE
 S:   2 DIKLKDFEGPLDLLLHLVSQYKVDIYEVPIVEVIEQYLNYIET-LQVMKLEVAGDYMLMASQLMLIKSRRLLPKV-VEHIEEEDLEQD-LLEKIEEYSRFKAVSQALAKQHDQRAKWYSKPKQELIFEDAILQEDKT-----VMDLFLAFSNIMAAKRAVLKNNHTVIERDDYKIEDMMASIKQRLEKE 182
>gi|20807773|ref|NP_622944.1| hypothetical protein TTE1324 [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] >gi|41018082|sp|Q8RAA1|SCPA_THETN Segregation and condensation protein A >gi|20516329|gb|AAM24548.1| conserved hypothetical protein [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] (247 aa)
Score = 159, Expect = 3.3e-09, Identities = 68/251 (27%), Positives = 133/251 (52%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS--MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPA-MDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKE 285
      F GPF+L + LI++ ++D+++I + ++ Y++YI + L ++ +D +E+++MA L+E KS+ +LP  ++ E + ++ R++ +++L+ YK+Y+EI  L    R F       KE D +Y+  + L+ ++ + VY K++  K K K +K   E ++  KE+ +L  P L    +F I + +K  VV+FVA+L L++  + EQ ++ +IFI + +E
 S:   9 FEGPFDLLFHLIEKNEIDLMDIPISIILDQYMEYIRS-LQEMDLDVASEFIVMAATLVEIKSRMLLPKFRLEEEAEKIEEDPREELVKQLIEYKKYKEIAQLLSGICGINRRFF--------------KEEPDLNYIDKRVALNYSVEDIVNVYRKILERNKEKENKIEIK---KEEYTVVSKIKELLTYLVKKPAL-------WFSEIVRKSRSKLEVVVSFVALLELIKLNRVAAEQQTAYGDIFIRFLGRE 237
>gi|68535952|ref|YP_250657.1| segregation and condensation protein A [Corynebacterium jeikeium K411] >gi|68263551|emb|CAI37039.1| segregation and condensation protein A [Corynebacterium jeikeium K411] (255 aa)
Score = 159, Expect = 3.5e-09, Identities = 38/130 (29%), Positives = 71/130 (54%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLK-IDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP--SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQ 164
      F+GPF+L  LI  K+DI + L +V  ++ Y   + + +D++TE+L++A+ LL+ K+ R++P  +D+EE ++  RD  RLL Y+ Y+++   +   +R +    E  +LL E +
 S:   6 FDGPFDLLLQLIHSHKLDITEVALAQVTDEFIAYTKTLSSSAEDLDEVTEFLVVASTLLDLKAARLVPRGEVDSEEDLALLETRDLLFARLLQYRAYKQVADLFADWQRDAARAYPATLSLEEHHANLLPEVK 138
>gi|167404853|ref|ZP_02309626.1| segregation and condensation protein A [Listeria monocytogenes FSL J2-003] (165 aa)
Score = 159, Expect = 3.5e-09, Identities = 52/161 (32%), Positives = 90/161 (55%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP----SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTK 195
      F GP +L  LI + ++DI +I + E+  Y+++++ + ++++D +EYL+MA LL KSK +LP   +D +  ++ RD +++L+ YK+++E  +L EK  RS F KP     L E+ D + V  +LDV L M  + K++ KK K
 S:  11 FEGPLDLLLHLIGQLEVDIYDIPMAEITDQYMEFVHT-MQEMELDVASEYLVMAATLLAIKSKMLLPKQELEIDYDTLEEEEDPRDALVEKLMEYKRFKEAAKELKEKEAERSFYFSKPPMD-------LAEYDDGTKVA--ELDVSLNDMLSAFNKMLRRKKLK 165
>gi|163763816|ref|ZP_02170876.1| GTP cyclohydrolase II [Bacillus selenitireducens MLS10] >gi|160355641|gb|EDP82294.1| GTP cyclohydrolase II [Bacillus selenitireducens MLS10] (246 aa)
Score = 159, Expect = 3.8e-09, Identities = 43/115 (37%), Positives = 73/115 (63%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDI------ERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKP 149
      F GP +L  LI++ +D+ +I + E+ + Y+ YI+ + L +D +EYL+MA LL+ KSK +LP  EE + +DI    RD+ +Q+L+ YK+Y++  L E+ +RS +F +P
 S:  11 FEGPLDLLLHLIQKNDLDLYDIPVREITEQYMTYIHA-MQVLHLDIASEYLVMAATLLQMKSKLLLPV--EEEILDEDILDYEEDPRDELMQKLIEYKRYKDAASDLKERESKRSDLFSRP 128
>gi|139474357|ref|YP_001129073.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] >gi|167016578|sp|A2RG92|SCPA_STRPG Segregation and condensation protein A >gi|134272604|emb|CAM30871.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] (234 aa)
Score = 159, Expect = 4.0e-09, Identities = 52/189 (27%), Positives = 105/189 (55%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKE 217
      DI K+F GP +L  L+ + K+DI + +VEVI+ Y++YI  L +K++  +Y+LMA+ L+ KS+R+LP + E  +D+E+D ++++ Y +++ +  L ++ ++R++ + KP Q  ++++L+E +    MDL +  +   ++  T  +D+ K+ D+    +EKE
 S:   2 DIKLKDFEGPLDLLLHLVSQYKVDIYEVPIVEVIEQYLNYIET-LQVMKLEVAGDYMLMASQLMLIKSRRLLPKV-VEHIEEEDLEQD-LLEKIEEYSRFKAVSQALAKQHDQRAKWYSKPKQELIFEDAILQEDKT-----VMDLFLAFSNIMAAKRAVLKNNHTVIERDDYKIEDMMASIKQRLEKE 182
>gi|19745524|ref|NP_606660.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|41018072|sp|Q8P2C9|SCPA_STRP8 Segregation and condensation protein A >gi|19747643|gb|AAL97159.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pyogenes MGAS8232] (234 aa)
Score = 159, Expect = 4.0e-09, Identities = 52/189 (27%), Positives = 105/189 (55%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKE 217
      DI K+F GP +L  L+ + K+DI + +VEVI+ Y++YI  L +K++  +Y+LMA+ L+ KS+R+LP + E  +D+E+D ++++ Y +++ +  L ++ ++R++ + KP Q  ++++L+E +    MDL +  +   ++  T  +D+ K+ D+    +EKE
 S:   2 DIKLKDFEGPLDLLLHLVSQYKVDIYEVPIVEVIEQYLNYIET-LQVMKLEVAGDYMLMASQLMLIKSRRLLPKV-VEHIEEEDLEQD-LLEKIEEYSRFKTVSQALAKQHDQRAKWYSKPKQELIFEDAILQEDKT-----VMDLFLAFSNIMAAKRAVLKNNHTVIERDDYKIEDMMASIKQRLEKE 182
>gi|75764913|ref|ZP_00744260.1| Segregation and condensation protein ScpA [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] >gi|74487597|gb|EAO51466.1| Segregation and condensation protein ScpA [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] (148 aa)
Score = 158, Expect = 4.5e-09, Identities = 38/115 (33%), Positives = 74/115 (64%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS-----MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKP 149
      F GP +L  LI  ++DI NI + ++ + Y+ Y++ + +L++D +EYL+MA LL+ KSK +LP   +D +  D R + ++RL+ YK+Y+++ +L E+ + R++++ +P
 S:  15 FEGPLDLLLHLIHRYEIDIYNIPVADITEQYLSYVHT-MKELQLDVASEYLVMAATLLQIKSKMLLPKHEEDVLDNGDDFIDD-PRQELMERLIEYKKYKQVATELKEREQERAQLYTRP 132
>gi|189485303|ref|YP_001956244.1| segregation and condensation protein subunit A [uncultured Termite group 1 bacterium phylotype Rs-D17] >gi|170287262|dbj|BAG13783.1| segregation and condensation protein subunit A [uncultured Termite group 1 bacterium phylotype Rs-D17] (234 aa)
Score = 158, Expect = 4.9e-09, Identities = 71/256 (27%), Positives = 123/256 (48%)
 Q:  27 IKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKI 282
      + DI  F GP ++  LIK+ ++I I + E+  Y+ Y+ + + +L ID  E+L+M++ L++ K++ ++PS + E+ I +D    RL Y++Y+E+  L K+  S+++ +P          +P  D +L A   +  T T+ P +N+K I  EI I  E +IRE L+    ISF D +   + TK  +V F+A+L LV+N I +Q+   I I +I
 S:   2 VYDIHLDTFEGPLDILLHLIKKNDLEINEIKIAEITAEYLTYL-DLMQELNIDIAGEFLVMSSTLIQIKARTLIPS-NNEKDILEDDSLSFLKNRLFEYQKYKELGRLLSYKIIENSQIYYRPA------------------LPINKQDFVLDATIFDLVGSFRTALTRLP-ENIKEIMYQEIPI---ETKIREILDVLEGRQYISFNDILR----MQETKTALIVCFMAVLELVKNKQIVAKQSELFSEIRIYRI 229
>gi|72080959|ref|YP_288017.1| segregation and condensation protein A [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (239 aa)
Score = 158, Expect = 5.0e-09, Identities = 69/245 (28%), Positives = 124/245 (50%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDK--YIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F+GP +L  L++ + ++IL+INLVE+  YV+ I+N L + I  EYL++A+ L+ KSK I S D +E++ + ++D+ ++ L Y+Q + I  L E+ E R+ FEK T + D    + + +  + L +LK M  + ++  + K   V   E+S D   ++ LE  + K SF + F N+P K  +FV+ +++L + +  + L+Q S  I +
 S:   4 FSGPLDLLLDLVRSKNINILDINLVELASQYVNIIDN-LKQKSIQIAGEYLVIASTLVHLKSKIIFAS-DKQEELDSETKQDRLEFLALLSDYQQIKNITKMLKEQQEHRNDYFEKSTSNYSDFRRPHNPNKLDGHSSQLILSKVLKLM---FDRIRAKNRLKISTKQV------EVSADKQTLWLKNILE---NKGKFSFEELF-NLPSMK----HFVITMISLLEMAKKQVLHLKQESQFSEILV 231
>gi|168186270|ref|ZP_02620905.1| segregation and condensation protein A [Clostridium botulinum C str. Eklund] >gi|169295840|gb|EDS77973.1| segregation and condensation protein A [Clostridium botulinum C str. Eklund] (250 aa)
Score = 158, Expect = 5.2e-09, Identities = 71/251 (28%), Positives = 129/251 (51%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE-RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISID--DVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      +I + F GPF+L  LIK+ +MDI +I + E+  Y++YINN + +L ++ +E++++A LLE KSK +LP  EE  + + R + I +LL YK+++++  LM +   M+ K    K ++++  + V + DV + + +Y L+ T K K  N +   EI++D  +E ++ E E  +  I F   + D  K  +V F+A+L L++  I  Q S+ + I++
 S:   4 NIKIENFEGPFDLLLHLIKKNEMDIYDIKIYEITTQYLNYINN-MKELDLEVTSEFIVIAATLLEIKSKMLLPKQVVEENEEEAEDPRQELINKLLEYKKFKQVADYLMNREATVGFMYSK-------KPEIIEDIHKDDNVDILK-DVTILKLFNIYNDLINTYKNKM---NTESAIPKEIALDKFKIEDKMVEISEKLKNGSTIGFSKLVSSCED----KIEAIVTFLALLELIKLRVISAIQESNFQEIYL 241
>gi|161870365|ref|YP_001599535.1| segregation and condensation protein A [Neisseria meningitidis 053442] >gi|161595918|gb|ABX73578.1| segregation and condensation protein A [Neisseria meningitidis 053442] (284 aa)
Score = 157, Expect = 5.6e-09, Identities = 38/112 (33%), Positives = 65/112 (58%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMF 146
      F GP +L  LI+++ +D+L+I +V++ + Y+ YI  +  + D  EYLLMA L+E KS+ +LP + E  D R + ++RLL Y+Q ++ + ++ L R R F
 S:  44 FQGPLDLLLYLIRKQNIDVLDIPMVKITEQYLHYIAQ-IEAYQFDLAAEYLLMAAMLIEIKSRLLLPRTEAVEDEEAD-PRAELVRRLLAYEQ-MKLAAQGLDALPRAGRDF 152
>gi|81177090|ref|ZP_00875984.1| Protein of unknown function DUF173 [Streptococcus suis 89/1591] >gi|80976221|gb|EAP39854.1| Protein of unknown function DUF173 [Streptococcus suis 89/1591] (239 aa)
Score = 157, Expect = 5.7e-09, Identities = 70/257 (27%), Positives = 121/257 (47%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKE 285
      DI K+F GP +L  L+ + ++DI + + EVI+ Y+ YI  L ++++  EY+LMA+ L+ KS+R+LP + +   D E D + +L Y++++ + KL E+ + R+ F KP   K L+ + D    + I A K   V +K S + +  I  E I+D+  +R  E P L     + + E    + F+A L LV+  I LEQ + +I++V+ + E
 S:   2 DIKLKDFEGPLDLLLHLVSKYQVDIYEVPITEVIEQYLAYIAT-LQAMRLEVAGEYMLMASQLMVIKSRRLLPKVVEQIDPEDDPEMD-LLDQLEEYRKFKLLSEKLGEQHDERANYFSKP------KLDLI--YDDVQLAKDKTIIDIFLAFSK-----VMAEKQASLRQSHATIARDEYKIEDMMDFVRSRFETGPRL-------ELRQLFQESQDVNEMITIFLATLELVKVHEIVLEQTETFGDIYLVRSEDE 236
>gi|169190125|ref|ZP_02850100.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Paenibacillus sp. JDR-2] >gi|169003172|gb|EDS50044.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Paenibacillus sp. JDR-2] (259 aa)
Score = 157, Expect = 5.7e-09, Identities = 67/247 (27%), Positives = 125/247 (50%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDI------ERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      + F GP +L  LI + ++DI +++ E+  Y+DY+N + +L+++ +E+L+MA LL KS ++LP   E  ++    RD+ IQ+L+ Y+++++I +L EK  RS ++  ++ +D  +KE  N    D+I  +     + + ++ V +  EIS+ D ++I E L+ F    + F + E  K  VV F+AIL L++ HI+ Q+  ++I I
 S:   8 ESFEGPLDLLLHLIDKSEIDIHEVSISEITDQYMDYLNA-MKELELELTSEFLVMAATLLAIKSNQLLPKPPVFEDFYEEWPDDGLDPRDELIQKLVEYRKFKQIAEQLREKELERSLIY---SREPDDMTPYMKEEIVNPLEGLHISDLIAAFQR--------ALRRAARRNIVATVQRDEISVKDRIRDIVEVLKQFE-------IVRFSRLIRENMNKHEVVVTFLAILELMKMKHIRCFQHQLFDDIVI 241
>gi|146319355|ref|YP_001199067.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|146321560|ref|YP_001201271.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus suis 98HAH33] >gi|167016579|sp|A4W3D2|SCPA_STRS2 Segregation and condensation protein A >gi|167016581|sp|A4VX28|SCPA_STRSY Segregation and condensation protein A >gi|145690161|gb|ABP90667.1| Uncharacterized conserved protein [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|145692366|gb|ABP92871.1| Uncharacterized conserved protein [Streptococcus suis 98HAH33] (239 aa)
Score = 157, Expect = 6.2e-09, Identities = 70/257 (27%), Positives = 121/257 (47%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKE 285
      DI K+F GP +L  L+ + ++DI + + EVI+ Y+ YI  L ++++  EY+LMA+ L+ KS+R+LP + +   D E D + +L Y++++ + KL E+ + R+ F KP   K L+ + D    + I A K   V +K S + +  I  E I+D+  +R  E P L     + + E    + F+A L LV+  I LEQ + +I++V+ + E
 S:   2 DIKLKDFEGPLDLLLHLVSKYQVDIYEVPITEVIEQYLAYIAT-LQAMRLEVAGEYMLMASQLMVIKSRRLLPKVVEQIDPEDDPEMD-LLDQLEEYRKFKLLSEKLGEQHDERANYFSKP------KLDLI--YDDVQLAKDKTVIDIFLAFSK-----VMAEKQASLRQSHATIARDEYKIEDMMDFVRSRFETGPRL-------ELRQLFQESQDVNEMITIFLATLELVKVHEIVLEQTETFGDIYLVRSEDE 236
>gi|29833052|ref|NP_827686.1| hypothetical protein SAV_6510 [Streptomyces avermitilis MA-4680] >gi|29610173|dbj|BAC74221.1| putative chromosome segregation and condensation protein A [Streptomyces avermitilis MA-4680] (263 aa)
Score = 157, Expect = 6.2e-09, Identities = 57/239 (23%), Positives = 107/239 (44%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDI--ERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSS 273
      F GPF+L  LI + K+D+ + L +V  ++ +I    +D TE+L++A LL+ K+ R+LP+ + E++  +  RD  RLL Y+ Y++I   ++E +R + +     LL E       V++  + + KL    P+ V +D   + V+++  +   L + SF  ++ D+ T  V F+A+L L R  + L+Q ++
 S:   6 FEGPFDLLLQLISKHKLDVTEVALSKVTDEFMAHIRAMGPDWDLDQTTEFLVVAATLLDLKAARLLPTAEVEDEADLALLEARDLLFARLLQYRAYKQIADIFNRRVEEEARRYPRTVGLEPHHAELLPE-------------VVISIGAEGFAKLAVKAMQPKPRPQV-YVDHIHAPLVSVQEQAGIVVARLRELGEASFRTLVEDT-DDTLT---VVARFLALLELYREKAVALDQETA 228
>gi|169178385|ref|ZP_02839778.1| Cobyrinic acid ac-diamide synthase [Arthrobacter chlorophenolicus A6] >gi|169013774|gb|EDS60368.1| Cobyrinic acid ac-diamide synthase [Arthrobacter chlorophenolicus A6] (573 aa)
Score = 157, Expect = 6.4e-09, Identities = 40/129 (31%), Positives = 71/129 (55%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKL----KIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS--MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEF 163
      F GPF+L  LI + ++DI + + V  ++ YI  L +L   +D+ +E+L++A LL+ K+ R+LP+ ++++E I+  RD  RLL YK ++++  L  L  R F +   E  ++L E 
 S:  318 FTGPFDLLLGLIAKHQLDITEVAIATVTDEFIKYIRK-LQELGEDWALDEASEFLVIAATLLDLKAARLLPAGEVESDEDIALLEARDLLFARLLQYKAFKQVAGILGGALHEEGRRFPRQVALEEHFPAMLPEL 451
>gi|159037540|ref|YP_001536793.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Salinispora arenicola CNS-205] >gi|157916375|gb|ABV97802.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Salinispora arenicola CNS-205] (342 aa)
Score = 157, Expect = 6.5e-09, Identities = 32/95 (33%), Positives = 56/95 (58%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDI--ERDKYIQRLLVYKQYQ 129
      F GPF+L  LI + K+D+ + L +V  ++ Y+   + +D+ +E+LL+A LL+ K+ R+LP+ + E++  +  RD  RLL YK Y+
 S:  51 FTGPFDLLLQLISKHKLDVTEVALHQVTDEFITYLRALGDQWDLDETSEFLLVAATLLDLKAARLLPAAEVEDEADLALLEARDLLFARLLQYKAYK 147
>gi|144227734|gb|AAZ44716.2| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hyopneumoniae J] (249 aa)
Score = 157, Expect = 6.6e-09, Identities = 70/251 (27%), Positives = 125/251 (49%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDK--YIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      D+  F+GP +L  L++ + ++IL+INLVE+  YV+ I+N L + I  EYL++A+ L+ KSK I S D +E++ + ++D+ ++ L Y+Q + I  L E+ E R+ FEK T + D    + + +  + L +LK M  + ++  + K   V   E+S D   ++ LE   K SF + F N+P K  +FV+ +++L + +  + L+Q S  I +
 S:   8 DVKLGNFSGPLDLLLDLVRSKNINILDINLVELASQYVNIIDN-LKQKSIQIAGEYLVIASTLVHLKSKIIFAS-DKQEELDSETKQDQLEFLALLSDYQQIKNITKMLKEQQEHRNDYFEKSTSNYSDFRRPHNPNKLDGHSSQLILSKVLKLM---FDRIRAKNRLKISTKQV------EVSADKQTLWLKNILE---KKGKFSFEELF-NLPSMK----HFVITMISLLEMAKKQVLHLKQESQFSEILV 241
>gi|83746711|ref|ZP_00943760.1| Segregation and condensation protein ScpA [Ralstonia solanacearum UW551] >gi|83726664|gb|EAP73793.1| Segregation and condensation protein ScpA [Ralstonia solanacearum UW551] (342 aa)
Score = 156, Expect = 6.8e-09, Identities = 60/245 (24%), Positives = 110/245 (44%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI+ + ++L+I + +V + Y+ YI  +  ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  T+   + R + ++RLL Y+Q +  KL + L + R F +   E +SL  +   P ++ D + A  V +  T+ K ++ +      V + + + L  H  + F + F+++     VV FVA+L L R  +++ Q   I++
 S:  112 FEGPLDLLLYLIRRQNFNVLDIPMAQVTRQYLAYIEQ-IRATNLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKTDSGEEPEDPRAELVRRLLEYEQMKLAAQKL-DALPQLGRDFLRAQVYIE--QSLAPRY------PDVNSDDLRAAWADVLRRAKLTQHHKITREELS-----------VREHMSQILRRLQHARFMEFTELFEDVIQSGKGAPIVVVNFVAMLELSRESLVEITQAEPYAPIYV 335
>gi|194344730|gb|EDX25696.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Streptomyces sp. Mg1] (281 aa)
Score = 156, Expect = 7.7e-09, Identities = 35/114 (30%), Positives = 59/114 (51%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDI--ERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK 148
      F GPF+L  LI  K+D+ + L +V  ++ YI    +D TE+L++A LL+ K+ R+LP + E++  +  RD  RLL YK Y+ +   + E +R + +
 S:  24 FEGPFDLLLQLISRHKLDVTEVALSKVTDEFMAYIRTMGPDWDLDQTTEFLVVAATLLDLKAARLLPVAEVEDEADLALLEARDLLFARLLQYKAYKRVAEIFQGRAEDEARRYPR 139
>gi|148379817|ref|YP_001254358.1| segregation and condensation protein A [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|153931686|ref|YP_001384115.1| segregation and condensation protein A [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|153935515|ref|YP_001387655.1| segregation and condensation protein A [Clostridium botulinum A str. Hall] >gi|148289301|emb|CAL83397.1| segregation and condensation protein A [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|152927730|gb|ABS33230.1| segregation and condensation protein A [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|152931429|gb|ABS36928.1| segregation and condensation protein A [Clostridium botulinum A str. Hall] (248 aa)
Score = 155, Expect = 9.4e-09, Identities = 61/245 (24%), Positives = 126/245 (51%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F+GPF+L  LIK+ KM+I ++++ E+  Y+ Y+N + +L ++ +E+++MA L+E KSK +LP ++ E++ ++ + + + +LL YK+++    + +   F K    K +++   +  + DV + ++  Y L+ +K +  +NV+   ++  +E +I+  +   K F D+ K  E  K  VV F+AIL L++  IQ+ Q+++ +I+I
 S:  10 FDGPFDLLLHLIKKNKMEIYDVSIYEITNQYLQYLNQ-MEELDLEITSEFIVMAATLIEIKSKYLLPKVEEEKEEEENDPQKELLSKLLEYKKFKAAAEFFKNRQQISGTSFSK-------KPEIIEVKNKETTTDELLKDVTMLSLYNTYNDLI-SKYSNKMNENVEFKGEIQLDKYKIEDKIKYIGKKITSKEKCLFSDFIK----ECSCKMEIVVTFLAILELIKLKTIQVYQSNNFNDIYI 241
>gi|15828586|ref|NP_325946.1| segregation and condensation protein A [Mycoplasma pulmonis UAB CTIP] >gi|41018121|sp|Q98R95|SCPA_MYCPU Segregation and condensation protein A >gi|14089528|emb|CAC13288.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma pulmonis] (249 aa)
Score = 155, Expect = 1.1e-08, Identities = 45/123 (36%), Positives = 71/123 (57%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGED 155
      K F+GP +L SL+K++ +DI INLVE+  Y++ I  L  KID ++YL+MA LL+ K+  L   +E++ D ER  + +L YKQ++EI  L + E+R +F K +  E+
 S:  15 KNFSGPLDLLLSLVKDKNIDIFEINLVELATQYLEIIKK-LQDDKIDLASDYLVMAATLLQIKASMALQGEKVDEEVELDKER--LLMKLAEYKQFKEISQILRYQEEKRKEIFLKKSSPAEE 134
>gi|71893981|ref|YP_279427.1| segregation and condensation protein A [Mycoplasma hyopneumoniae J] (239 aa)
Score = 155, Expect = 1.1e-08, Identities = 69/245 (28%), Positives = 123/245 (50%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDK--YIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F+GP +L  L++ + ++IL+INLVE+  YV+ I+N L + I  EYL++A+ L+ KSK I S D +E++ + ++D+ ++ L Y+Q + I  L E+ E R+ FEK T + D    + + +  + L +LK M  + ++  + K   V   E+S D   ++ LE   K SF + F N+P K  +FV+ +++L + +  + L+Q S  I +
 S:   4 FSGPLDLLLDLVRSKNINILDINLVELASQYVNIIDN-LKQKSIQIAGEYLVIASTLVHLKSKIIFAS-DKQEELDSETKQDQLEFLALLSDYQQIKNITKMLKEQQEHRNDYFEKSTSNYSDFRRPHNPNKLDGHSSQLILSKVLKLM---FDRIRAKNRLKISTKQV------EVSADKQTLWLKNILE---KKGKFSFEELF-NLPSMK----HFVITMISLLEMAKKQVLHLKQESQFSEILV 231
>gi|163813993|ref|ZP_02205386.1| hypothetical protein COPEUT_00145 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] >gi|158450687|gb|EDP27682.1| hypothetical protein COPEUT_00145 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] (252 aa)
Score = 154, Expect = 1.2e-08, Identities = 68/259 (26%), Positives = 139/259 (53%)
 Q:  25 ISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLME-KLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTK--KTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKID 283
      +S D+  F GP +L  LI++ K++I +I +V + + Y++Y+NN + + +D ++E+L+MA L++ KS+ +LP  E + ++ R++ ++RLL YK Y+  +L + +LE   F+K T  E K ++ ++   +  D+D L+ + +++ ++ + K  +  K I+ EIS+++  E+RE +   +    F+ + + + +K  +V F+AIL L++ G I ++Q   I I +D
 S:   1 MSAIDVKLNVFEGPLDLLLHLIEKNKVNIYDIPIVTITEQYLEYVNN-MEEEDLDVMSEFLVMAATLIKIKSRMLLPKD-EETEEDEEDPREELVRRLLEYKMYKYAAGELKDLELEGNKAFFKKATIPAEVK-NVKQDVDPYELISKADID--LQKLNEIFKSVMRKQVDKVDPIRSKFKEIEREEISLEEKMAEVREQVRGLEGI-------NFRTLLEMQASKMNVIVTFLAILELMKIGAITIKQEEIFGEIVIDSLD 250
>gi|86740158|ref|YP_480558.1| condensin subunit ScpA [Frankia sp. CcI3] >gi|86567020|gb|ABD10829.1| condensin subunit ScpA [Frankia sp. CcI3] (314 aa)
Score = 154, Expect = 1.3e-08, Identities = 35/96 (36%), Positives = 57/96 (59%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDI----ERDKYIQRLLVYKQYQE 130
      F GPF+L SLI + ++D+ + L +V  +V +I   + +  TE+L++A LL+ K+ R+LP  +E++ S D+   RD  RLL YK Y+E
 S:  46 FTGPFDLLLSLIAKHRLDVTEVALSQVTDEFVAHIRRLGDRFDLGQATEFLVIAATLLDLKAARLLPGALSEDE-SADLALLEARDLLFARLLQYKAYKE 144
>gi|21220262|ref|NP_626041.1| hypothetical protein SCO1770 [Streptomyces coelicolor A3(2)] >gi|5738486|emb|CAB52834.1| conserved hypothetical protein [Streptomyces coelicolor A3(2)] (264 aa)
Score = 154, Expect = 1.3e-08, Identities = 35/110 (31%), Positives = 62/110 (56%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDI--ERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR 144
      F GPF+L  LI + K+D+ + L +V  ++ +I    +D TE+L++A LL+ K+ R+LP+ + E++  +  RD  RLL Y+ Y++I   ++LE +R
 S:   6 FEGPFDLLLQLISKHKLDVTEVALSKVTDEFMAHIRAMGPDWDLDQTTEFLVVAATLLDLKAARLLPAAEVEDEADLALLEARDLLFARLLQYRAYKQIAEIFNDRLEAEAR 117
>gi|153953880|ref|YP_001394645.1| segregation and condensation protein A [Clostridium kluyveri DSM 555] >gi|146346761|gb|EDK33297.1| ScpA [Clostridium kluyveri DSM 555] (254 aa)
Score = 154, Expect = 1.3e-08, Identities = 67/254 (26%), Positives = 126/254 (49%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE--RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNV--KLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKI 282
      +I + F GPF+L  LIK+ KM+I +I + ++ + Y+ YINN + + ++ +E++++A L+E KSK +LP  +E + D + R + + +LL YK+++    E+   +M+ K + E K      V + D ++ + ++Y KL+   K K+N  K I V + ++D + I E LE  +    F + +  K  ++ FVA+L LV+  I + Q +  I+I ++
 S:   4 NIKIENFQGPFDLLLHLIKKNKMNIYDIKIHDITEQYIQYINN-MKDMDLEVTSEFIVIAASLIEIKSKVLLPKPKLDESAADDEKDPRKQLVDKLLQYKRFKAAAEFFKERALNIGKMYGKMPEIIEVKNK-------PENVEEILRDTDMEKLHEIYKKLIDLYTNKLNKENTVNKNITVDKFKLEDKMQYIVEILEGKKKI-------RFSTVVESCSFKIETIITFVALLELVKLRTISIMQYKNFSEIYIERV 246
>gi|58426380|gb|AAW75417.1| conserved hypothetical protein [Xanthomonas oryzae pv. oryzae KACC10331] (342 aa)
Score = 154, Expect = 1.4e-08, Identities = 42/110 (38%), Positives = 66/110 (60%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRIL---PSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR 144
      F GP +L  LI+ + +DIL+I + E+ + YVDYI N + +L+ +  EYL+MA L E KS+ +L  PS D EE  D R + ++RL Y+++++  L + L R R
 S:  95 FEGPLDLLLYLIRRQNLDILDIPVAEITRQYVDYI-NVMQELRFELAAEYLVMAAILAEIKSRMLLPRPPSQDGEE----DDPRAELVRRLQEYERFKQAAEDL-DTLPRMGR 201
>gi|153939963|ref|YP_001391117.1| segregation and condensation protein A [Clostridium botulinum F str. Langeland] >gi|170757252|ref|YP_001781405.1| segregation and condensation protein A [Clostridium botulinum B1 str. Okra] >gi|152935859|gb|ABS41357.1| segregation and condensation protein A [Clostridium botulinum F str. Langeland] >gi|169122464|gb|ACA46300.1| segregation and condensation protein A [Clostridium botulinum B1 str. Okra] (248 aa)
Score = 154, Expect = 1.4e-08, Identities = 61/245 (24%), Positives = 126/245 (51%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F+GPF+L  LIK+ KM+I ++++ E+  Y+ Y+N + +L ++ +E+++MA L+E KSK +LP ++ E++ ++ + + + +LL YK+++    + +   F K    K +++   +  + DV + ++  Y L+ +K +  +NV+   ++  +E +I+  +   K F D+ K  E  K  VV F+AIL L++  IQ+ Q+++ +I+I
 S:  10 FDGPFDLLLHLIKKNKMEIYDVSIYEITNQYLQYLNQ-MEELDLEITSEFIVMAATLIEIKSKYLLPKVEEEKEEEENDPQKELLSKLLEYKKFKAAAEFFKNRQQISGTSFSK-------KPEIIEVKNKETTTDELLKDVTMLSLYNTYNDLI-SKYSNKMNENVEFKGEIQLDKYKIEDKIKYIGKKITSKEKWLFSDFIK----ECSCKMEIVVTFLAILELIKLKTIQVYQSNNFNDIYI 241
>gi|111221681|ref|YP_712475.1| putative segregation and condensation protein A [Frankia alni ACN14a] >gi|111149213|emb|CAJ60898.1| putative segregation and condensation protein A [Frankia alni ACN14a] (314 aa)
Score = 154, Expect = 1.4e-08, Identities = 34/96 (35%), Positives = 55/96 (57%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP---SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQE 130
      F GPF+L SLI + ++D+ + L +V  +V +I   + +  TE+L++A LL+ K+ R+LP  S D E ++  RD  RLL Y+ Y+E
 S:  50 FTGPFDLLLSLIAKHRLDVTEVALSQVTDEFVAHIRRLGDRFDLGQATEFLVIAATLLDLKAARLLPGALSEDESEDLALLEARDLLFARLLQYRAYKE 148
>gi|25011684|ref|NP_736079.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|77414386|ref|ZP_00790541.1| Uncharacterised ACR, COG1354 [Streptococcus agalactiae 515] >gi|41017954|sp|Q7ZAL5|SCPA_STRA3 Segregation and condensation protein A >gi|24413224|emb|CAD47303.1| unknown [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|77159576|gb|EAO70732.1| Uncharacterised ACR, COG1354 [Streptococcus agalactiae 515] (235 aa)
Score = 154, Expect = 1.4e-08, Identities = 67/256 (26%), Positives = 129/256 (50%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDK 284
      DI K+F GP +L  L+ + ++DI ++ +VEVI+ Y+ YI  L ++++  EY+LMA+ L+ KS+ +LP +   I D E + + +L Y++++ + +L + + R++ F KP Q  ++++L  D S  MDL +  M     ++K K  ++ +I+ + I+D+  I   F  K + + F +   TK  + F+A+L L++  I +EQ+S+  + + K +K
 S:   2 DIKLKDFEGPLDLLLHLVSKYEVDIYDVPIVEVIEQYLAYIAT-LQAMRLEVAGEYMLMASQLMLIKSRNLLPKVVESTPIEDDPEME-LLSQLEEYRRFKVLSEELANQHQERAKYFSKPKQEVIFEDAIL--LHDKS---VMDLFLTFSQMM--------SQKQKELSNSQTVIEKEDYRIEDMMIVIERH---FNLKKKTTLQEVFADCQ----TKSEMITLFLAMLELIKLHQITVEQDSNFSQVILRKEEK 235
>gi|110640010|ref|YP_680220.1| condensin subunit ScpA [Cytophaga hutchinsonii ATCC 33406] >gi|110282691|gb|ABG60877.1| condensin subunit ScpA [Cytophaga hutchinsonii ATCC 33406] (262 aa)
Score = 154, Expect = 1.4e-08, Identities = 67/257 (26%), Positives = 123/257 (47%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKE-VESNEY 291
      F GPF+L  I+ ++DI +I + ++  +++YI+ L K+ +D +E++L+A L+ K+K +LP D + + ++  R++ + LL YK+Y+ ++ + E LE S  EK   ++  LK  + S V   D+ L + KV+ K++  K + K  ++     +E +  +    +ISF +  +IP   K  + F++IL L+  IQL    N +I + D E  NEY
 S:  14 FAGPFDLLLFFIERDELDIYDIPISKITNDFLEYIHR-LEKMNVDIASEFILVAATLMRIKAKTLLPRPDIDPQGNEIDPREELVSHLLEYKKYKSVIAEFSE-LEETSLKREKRGNIAKE----LKLLSEVSNVETELQDIDLYKLLKVFEKVIVRWKEEKTKPVHHVVQYPY----SIELQKEYIINKVSRGQRISFTEIINDIP----VKMAVIYNFLSILELLALQKIQLHLGEGFNNFWIAQYDGEHAAVNEY 257
>gi|22537735|ref|NP_688586.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|76788054|ref|YP_330213.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus agalactiae A909] >gi|77406888|ref|ZP_00783913.1| Uncharacterised ACR, COG1354 [Streptococcus agalactiae H36B] >gi|77408469|ref|ZP_00785207.1| Uncharacterised ACR, COG1354 [Streptococcus agalactiae COH1] >gi|77412363|ref|ZP_00788674.1| Uncharacterised ACR, COG1354 [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|123601422|sp|Q3JZU0|SCPA_STRA1 Segregation and condensation protein A >gi|41017952|sp|Q7ZAL1|SCPA_STRA5 Segregation and condensation protein A >gi|22534625|gb|AAN00459.1|AE014264_14 conserved hypothetical protein [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|76563111|gb|ABA45695.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus agalactiae A909] >gi|77161583|gb|EAO72583.1| Uncharacterised ACR, COG1354 [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|77172911|gb|EAO76042.1| Uncharacterised ACR, COG1354 [Streptococcus agalactiae COH1] >gi|77174497|gb|EAO77341.1| Uncharacterised ACR, COG1354 [Streptococcus agalactiae H36B] (235 aa)
Score = 154, Expect = 1.4e-08, Identities = 66/256 (25%), Positives = 130/256 (50%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDK 284
      DI K+F GP +L  L+ + ++DI ++ +VEVI+ Y+ YI  L ++++  EY+LMA+ L+ KS+ +LP +   I D E + + +L Y++++ + +L + + R++ F KP Q  ++++L  D S  MDL +  M   K ++ +T  K++ ++ D+ +  +E+    F  K + + F +   TK  + F+A+L L++  I +EQ+S+  + + K +K
 S:   2 DIKLKDFEGPLDLLLHLVSKYEVDIYDVPIVEVIEQYLAYIAT-LQAMRLEVAGEYMLMASQLMLIKSRNLLPKVVESNPIEDDPEME-LLSQLEEYRRFKVLSEELANQHQERAKYFSKPKQEVIFEDAIL--LHDKS---VMDLFLTFSQMMSQKQKELSNSQTVIEKEDYRIEDMMIV----IERH-------FNLKKKTTLQEVFADCQ----TKSEMITLFLAMLELIKLHQITVEQDSNFSQVILRKEEK 235
>gi|77747876|ref|NP_637568.2| hypothetical protein XCC2212 [Xanthomonas campestris pv. campestris str. ATCC 33913] >gi|77761175|ref|YP_242989.2| hypothetical protein XC_1906 [Xanthomonas campestris pv. campestris str. 8004] >gi|188991363|ref|YP_001903373.1| hypothetical protein xccb100_1968 [Xanthomonas campestris pv. campestris] >gi|167733123|emb|CAP51321.1| Conserved hypothetical protein [Xanthomonas campestris pv. campestris] (301 aa)
Score = 153, Expect = 1.5e-08, Identities = 48/150 (32%), Positives = 81/150 (54%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYV---PAMDLDVILKAMQKV 184
      F GP +L  LI+ + +DIL+I + E+ + YVDYI N + +L+ +  EYL+MA L E KS+ +LP  ++E  +D R + ++RL Y+++++   E L+  RM    G D  +   + + V  P +DL +L A+ V
 S:  54 FEGPLDLLLYLIRRQNLDILDIPVAEITRQYVDYI-NVMQELRFELAAEYLVMAAILAEIKSRMLLPRPPSQEG-EEDDPRAELVRRLQEYERFKQAA----EDLDTLPRM-------GRDSAPVQAHLPERAAVKLPPPVDLKEMLMALYDV 193
>gi|154508821|ref|ZP_02044463.1| hypothetical protein ACTODO_01331 [Actinomyces odontolyticus ATCC 17982] >gi|153798455|gb|EDN80875.1| hypothetical protein ACTODO_01331 [Actinomyces odontolyticus ATCC 17982] (292 aa)
Score = 153, Expect = 1.6e-08, Identities = 63/251 (25%), Positives = 112/251 (44%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISK-DIE-RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEF------QDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKE 285
      F GPF+L SLI +K+DI + L +V  ++ ++    +  TE+L++A LL+ K+ +LPS+D E+ S+ D+E RD  RLL Y+ ++E  + ++    +     SLL E    +D + + A L  + +Q +L      D V +  + + + E      +I+F  ++ P  T+  V F+A+L L R G ++ EQ+ +  + I  D E
 S:  24 FEGPFDLLLSLIARKKLDITEVALAQVTDEFIAFMK---ASPDLSRTTEFLVVAATLLDMKAAHLLPSVDEEDNASEADLEARDLLFSRLLQYRAFKEAAKHINARMGEYGSYVARDVPLEPHFASLLPELRWLTTPEDLARLAADALSSTNQTVQVAHL-----------HDPVVPVREQALLVSSMLAEAG----------RITFHQLVEDAP----TRAVVVSRFLALLELYRRGAVEFEQDGALGTLTIQWTDSE 254
>gi|38233778|ref|NP_939545.1| hypothetical protein DIP1188 [Corynebacterium diphtheriae NCTC 13129] >gi|38200039|emb|CAE49715.1| Conserved hypothetical protein [Corynebacterium diphtheriae] (272 aa)
Score = 153, Expect = 1.6e-08, Identities = 64/245 (26%), Positives = 113/245 (46%)
 Q:  29 DITG-----KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE----RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSS 273
      +ITG    F GPF+L  LI +K+D+ ++ L +V  +V Y    ++D++TE+L++A LL+ K+ R+LP + ++  D+E  RD  RLL YK Y+++ +     R + +   E  SLL  + S+ P      K + +L +   P D V  V + + V ++ + L+   + +MD+  I  + +  V F+A+L L +  + LEQ S
 S:  12 EITGFRIVLNNFEGPFDLLLQLISAKKLDVTDVALHKVTDDFVAYTRALGEFAELDEVTEFLVVAATLLDLKAARLLPRGEVDD--LSDLELLESRDLLFARLLQYKAYKQVADQFARWQLAAQRRYPRAVGMEEQFSSLLPPVKI-SHTP------------KSFAELAASVFRPKPPDTVGTSHVHGVEV-SVPEQAGKVLDLLVECGEGVWMDFPDLITGCRVSLE-VVGRFLALLELYKARAVSLEQEES 248
>gi|195978742|ref|YP_002123986.1| segregation and condensation protein A ScpA [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] >gi|195975447|gb|ACG62973.1| segregation and condensation protein A ScpA [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] (235 aa)
Score = 153, Expect = 1.7e-08, Identities = 37/123 (30%), Positives = 77/123 (62%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQ 151
      DI K+F GP +L  L+ + ++D+ + +V+VI+ Y+ YI  L ++++  EY+LMA+ L+ KS+R+LP + +E  +D+E++ + ++ Y +++ + +L + ++R+ +F KP Q
 S:   2 DIKVKDFEGPLDLLLHLVSKYEVDVYQVPIVDVIEQYLAYIET-LQAMRLELAGEYMLMASQLMLIKSRRLLPKLVDKEPDEEDLEQE-LLGKIEEYSRFKALSQELASQHDKRALLFSKPKQ 122
>gi|193216439|ref|YP_001999681.1| segregation and condensation protein A [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] >gi|193001762|gb|ACF06977.1| segregation and condensation protein A [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] (273 aa)
Score = 153, Expect = 1.7e-08, Identities = 66/257 (25%), Positives = 130/257 (50%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAM-QKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVESNE 290
      +F+GP +L +LIKE+ +DI +++L E+  Y++ I +L  +ID +EYL+MA LL+ K++ +L  D  +   E+ + ++++ Y+++++I  L ++  R  F K +   E + E  + + + L V L+ M ++ Y +++ +      I +S +++  E++ R + F   + F + F N+P  T +FV+ +A+L L R  + +EQ+ D NI  + K VE E
 S:  40 DFDGPLDLLVTLIKEKNIDIFDVDLFELSTQYLNII-KHLQTYEIDLASEYLVMAATLLQLKARMVL--QDPTIEEEIKEEKKRLLEQIAEYEKFKQISQVLRQQELIRDNFFTKEPEETGQYEREIDETVLDGHANSSRLVVALRKMFERTYAEMIRS------------IKISTVAVSPEEQKER-IIALFKTKDSLDFREVF-NVP----TIGHFVITLLAVLDLARQQIVVIEQDGEDANI---RFKKGVEYEE 273
>gi|88798247|ref|ZP_01113833.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Reinekea sp. MED297] >gi|88779023|gb|EAR10212.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Reinekea sp. MED297] (359 aa)
Score = 153, Expect = 1.7e-08, Identities = 35/101 (34%), Positives = 63/101 (62%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL 135
      F GP +L  LI+++ +DILNIN+ E+  Y++YI  + ++++ +EYL+MA+ L E KS+ +LP  ++  ++ R + I+RL Y+Q++E  L
 S:  134 FEGPLDLLLYLIRKQNLDILNINVFEITNQYMEYI-ELMQGMQLELASEYLVMASMLAEIKSRMLLPRTKQDDDEEEEDPRAELIRRLQEYEQFKEAAENL 233
>gi|162450299|ref|YP_001612666.1| hypothetical protein sce2027 [Sorangium cellulosum 'So ce 56'] >gi|161160881|emb|CAN92186.1| hypothetical protein [Sorangium cellulosum 'So ce 56'] (659 aa)
Score = 153, Expect = 1.8e-08, Identities = 38/109 (34%), Positives = 65/109 (59%)
 Q:  30 ITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSM-----DTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEK 138
      +T  F GP +L  LI++ ++DIL+I + V + Y++Y+  + L ID +EYL+MA L  KSK +LPS+   D   ++ R++ ++RLL Y++Y+   L E+
 S:  74 VTLPTFEGPLDLLLHLIQQHELDILDIPVSFVTEKYLEYL-KIMRSLSIDLASEYLVMAATLTHIKSKMLLPSVPAGQDDDGMPGEEEDPREELVRRLLEYQKYKVAAADLAER 186
>gi|21113347|gb|AAM41492.1| conserved hypothetical protein [Xanthomonas campestris pv. campestris str. ATCC 33913] >gi|66573559|gb|AAY48969.1| conserved hypothetical protein [Xanthomonas campestris pv. campestris str. 8004] (279 aa)
Score = 153, Expect = 1.8e-08, Identities = 48/150 (32%), Positives = 81/150 (54%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYV---PAMDLDVILKAMQKV 184
      F GP +L  LI+ + +DIL+I + E+ + YVDYI N + +L+ +  EYL+MA L E KS+ +LP  ++E  +D R + ++RL Y+++++   E L+  RM    G D  +   + + V  P +DL +L A+ V
 S:  32 FEGPLDLLLYLIRRQNLDILDIPVAEITRQYVDYI-NVMQELRFELAAEYLVMAAILAEIKSRMLLPRPPSQEG-EEDDPRAELVRRLQEYERFKQAA----EDLDTLPRM-------GRDSAPVQAHLPERAAVKLPPPVDLKEMLMALYDV 171
>gi|167037542|ref|YP_001665120.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] >gi|167040204|ref|YP_001663189.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Thermoanaerobacter sp. X514] >gi|166854444|gb|ABY92853.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Thermoanaerobacter sp. X514] >gi|166856376|gb|ABY94784.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] (243 aa)
Score = 153, Expect = 1.8e-08, Identities = 66/245 (26%), Positives = 124/245 (50%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEK---ISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMF-EKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GPF+L + LI++ ++D+++I + ++ Y++YI  L ++ ++ +E+++MA LLE KSK +LP  E +  + +  R++ + +L+ YK+Y+ I   E + SR F E+P   DK+    ++ Y       K YLK+++  K + +K + +   VE +I+E L    + F ++ K  +  K  +V+F+A+L LVR  I EQ ++ +I I
 S:   9 FEGPFDLLFHLIEKNEIDLMDIPISVILDQYMEYIKT-LQEMDLNVASEFIVMAATLLEIKSKMLLPKQKFEGQQLEMEEVDPREELVTKLIEYKKYKIIAQTFKEMCKIGSRFFREEPEVKYIDKKIAFNYSSEDIY--------------KAYLKVISKNNAKEDEIEIKKDEYT------VESKIKELLVKLVKKTVLWFSEFIK----KSRAKGEIIVSFIAVLELVRLNKIIAEQKTTYGDILI 232
>gi|157150800|ref|YP_001450948.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] >gi|189046141|sp|A8AYT8|SCPA_STRGC Segregation and condensation protein A >gi|157075594|gb|ABV10277.1| Uncharacterised ACR, COG1354 [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] (233 aa)
Score = 153, Expect = 2.0e-08, Identities = 36/121 (29%), Positives = 76/121 (62%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKP 149
      DI K+F GP +L  L+ + +MDI ++ + EVI+ Y+ Y+  L ++++  EY++MA+ L+ KS+++LP + + + +D+E D + +++ Y++++ + K+ E+ E R+ + KP
 S:   2 DIKIKDFEGPLDLLLHLVSKYQMDIYDVPITEVIEQYLAYVAT-LQAMRLEVAGEYMVMASQLMLIKSRKLLPKVVDDADLEEDLEHD-LLSQIVEYRKFKLLGEKMAEQHEERALYYSKP 120
>gi|168180435|ref|ZP_02615099.1| segregation and condensation protein A [Clostridium botulinum NCTC 2916] >gi|168184529|ref|ZP_02619193.1| segregation and condensation protein A [Clostridium botulinum Bf] >gi|182668673|gb|EDT80651.1| segregation and condensation protein A [Clostridium botulinum NCTC 2916] >gi|182672358|gb|EDT84319.1| segregation and condensation protein A [Clostridium botulinum Bf] (248 aa)
Score = 152, Expect = 2.1e-08, Identities = 64/245 (26%), Positives = 128/245 (52%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGE--DKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F+GPF+L  LIK+ KM+I ++++ E+  Y+ Y+N + +L ++ +E+++MA L+E KSK +LP ++ E++ ++ + + + +LL YK+++    + +   F K + E +KE+ +E      DV + ++  Y L+ +K +  +NV+   ++  +E +I+  +   K F D+ K  E  K  VV F+AIL L++  IQ+ Q+++ +I+I
 S:  10 FDGPFDLLLHLIKKNKMEIYDVSIYEITNQYLQYLNQ-MEELDLEITSEFIVMAATLIEIKSKYLLPKVEEEKEEEENDPQKELLNKLLEYKKFKAAAEFFKNRQQISGTSFSKKPEIIEVKNKETTTEELLK---------DVTMLSLYNTYNDLI-SKYSNKMNENVEFKGEIQLDKYKIEDKIKYIGKKINSKEKWLFSDFIK----ECSCKMEIVVTFLAILELIKLKTIQVYQSNNFNDIYI 241
>gi|153888344|ref|ZP_02009488.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Ralstonia pickettii 12D] >gi|151575258|gb|EDN39670.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Ralstonia pickettii 12D] (293 aa)
Score = 152, Expect = 2.1e-08, Identities = 61/245 (24%), Positives = 111/245 (45%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI+ + ++L+I L +V + Y+ YI  +  ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  T+E + + R + ++RLL Y+Q +  KL + + + R F +   E +SL  +   P ++ D + A  V +  T+ K ++ +      V + + + L  H  + F + F++      VV FVA+L L R  +++ Q   I++
 S:  63 FEGPLDLLLYLIRRQNFNVLDIPLAQVTRQYLAYIEQ-IRATNLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKTDEGVEPEDPRAELVRRLLEYEQMKLAAQKL-DTVPQLGRDFLRAQVYIE--QSLAPRY------PDVNSDDLRAAWADVLRRAKLTQHHKISREELS-----------VREHMSQILRRLQHARFMEFTELFEDAIQSGKGAPIVVVNFVAMLELSRESLLEITQAEPYAPIYV 286
>gi|172040770|ref|YP_001800484.1| segregation and condensation protein A [Corynebacterium urealyticum DSM 7109] >gi|171852074|emb|CAQ05050.1| segregation and condensation protein A [Corynebacterium urealyticum DSM 7109] (268 aa)
Score = 152, Expect = 2.1e-08, Identities = 35/103 (33%), Positives = 60/103 (58%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLK-IDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDI--ERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLME 137
      F+GPF+L  LI  K+DI I L EV  ++ Y    + +D++TE+LL+A+ LL+ K+ R++P + +++  ++  RD  RLL YK Y+++   E
 S:  19 FDGPFDLLLQLIHSHKLDITEIALAEVTDEFIAYTRGLSQSAEDLDEVTEFLLVASTLLDLKAARLVPRGEVDDEADLELLESRDLLFARLLQYKAYKQVADLFAE 124
>gi|47459312|ref|YP_016174.1| segregation and condensation protein A [Mycoplasma mobile 163K] >gi|56749595|sp|Q6KHG7|SCPA_MYCMO Segregation and condensation protein A >gi|47458642|gb|AAT27963.1| expressed protein [Mycoplasma mobile 163K] (247 aa)
Score = 152, Expect = 2.6e-08, Identities = 67/250 (26%), Positives = 127/250 (50%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK-PTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKI 282
      + F+GP +L SL+K++K D+ I+L ++  Y++ I N+L  +D +EYL+MA L+ K+K +L +  EE   +++ +++L+ Y+Q++E+ KL ++  RS +F K P+  E   +  D    ++ + K ++V+ + +  K     I+  ++ +  KEIR+ + F  ++ F  F N+P  T +FV+ F+ +L L R  I+L Q+   I I+KI
 S:   9 ENFDGPLDLLLSLVKDKKADLFTIDLADLATQYLEII-NHLEDSNVDVASEYLVMAATLIHIKAKMLLLN-PEEEDEEIKEDKEMLLKQLIEYQQFKEVAKKLRQQESIRSEIFIKDPSNYDEYYRETDETLLDGRSNSLSLMNTLRKMFERVHAENLRQTK----------IEAVHVNPEQRIKEIRDLFDEFGE--EVDFAKIF-NVP----TITHFVITFLVLLDLARKQEIKLIQDKEFGEIRIIKI 240
>gi|53803498|ref|YP_114627.1| segregation and condensation protein A [Methylococcus capsulatus str. Bath] >gi|53757259|gb|AAU91550.1| segregation and condensation protein A [Methylococcus capsulatus str. Bath] (271 aa)
Score = 151, Expect = 2.8e-08, Identities = 49/158 (31%), Positives = 85/158 (53%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR-MFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTK 192
      F GP +L  LI+++ DIL+I + E+ + Y+ YI  + L+++  EYLLMA L E KS+ +LP   E  +D R + ++RL Y++++  +L ++L R R +FE  +G D  + K +   P++ + +L A Q V +L T+
 S:  43 FEGPLDLLLYLIRKQNFDILDIPIAEISRQYIGYI-EMMDSLRMELAAEYLLMAAILAEIKSRMLLPRPKETEAEEED-PRAELVRRLQEYERFKAAAERL-DRLPRLERDLFE--AGAGSDDIPVPKVY------PSIAMKDLLSAFQDVLKRLNHTR 190
>gi|134101743|ref|YP_001107404.1| segregation and condensation protein A [Saccharopolyspora erythraea NRRL 2338] >gi|133914366|emb|CAM04479.1| segregation and condensation protein A [Saccharopolyspora erythraea NRRL 2338] (286 aa)
Score = 151, Expect = 2.9e-08, Identities = 32/99 (32%), Positives = 57/99 (57%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDT--EEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEI 131
      + F GPF+L  LI + ++D+ + L +V  ++ Y     +D+ TE+L++A LL+ K+ R+LP+ D  EE ++  RD  RLL Y+ Y+++
 S:  29 ENFEGPFDLLLQLISQHQLDVTEVALHKVTDEFIAYTKALGEHWDLDETTEFLVVAATLLDLKAARLLPAADVEDEEDLALLEARDLLFARLLQYRAYKQV 129
>gi|167948925|ref|ZP_02535999.1| hypothetical protein Epers_21389 [Endoriftia persephone 'Hot96_1+Hot96_2'] (234 aa)
Score = 151, Expect = 3.1e-08, Identities = 63/237 (26%), Positives = 115/237 (48%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQN 271
      F GP +L  LIK + +DILNI + E+ + Y+ YI  + +L+++  EYL+MA L E KS+ +LP  +E++  D R + I+RL Y++Y++   E +++ SR+   Q   ++ L E +   P + L +L A + V +    + ++ + + +   ++ V E       SF D F + D + +  VV F+A+L L++  ++L QN
 S:  10 FEGPLDLLLYLIKRQNLDILNIPIAEITEQYIQYI-EMMEELRLELAAEYLVMAAMLAEIKSRMLLPRQSSEDEDEAD-PRAELIRRLQEYERYKQAA----EDIDQLSRIGRDNFQG----QAELIERKQEVREPDISLQELLLAFKDVLQRADMFTSHRVEREALSVRERMSQILERVNGE--------------SFCD-FSTLFDVEEGRPGVVVTFLAVLELIKGSLLELVQN 221
>gi|118727478|ref|ZP_01576077.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Clostridium cellulolyticum H10] >gi|118663121|gb|EAV69783.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Clostridium cellulolyticum H10] (267 aa)
Score = 151, Expect = 3.1e-08, Identities = 72/256 (28%), Positives = 137/256 (53%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRM-FEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTK---SPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIV-KIDKEVESNE 290
      F GPF+L + L ++ ++DI +I + +  Y+DY+  + +L ++ +E+L+MA LL KS+ +LPS  E + KD R++ ++RL+ Y++Y+E  +L E ++ R+ F P    E+L  ++   M++D L +++ YL L+  K K   K+ KL++ ++S+  +E+ + L   +YK+SF + +  + +K  V F+AIL L +  +++ QN  +I ++   E E NE
 S:  16 FEGPFDLLFHLFEKNQVDIYDIPISIITDQYLDYLYA-MQQLDLEVASEFLIMAATLLHIKSRTLLPSKKEEIQEEKD-PREELVRRLVEYRRYKEFTQELKEMEKKWGRVTFRLP-------ETLDLPVREE----IMEIDPQL--LRQQYLALLDRNKKKMNLGAKNITKLVEHEKVSLRSKMREVVKHL-----IYKVSF-KFSELFSFKTKSKTEVVTGFMAILELAKMKKVKIVQNQQFSDIHVISNTQNEKEDNE 255
>gi|95931322|ref|ZP_01314037.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Desulfuromonas acetoxidans DSM 684] >gi|95132623|gb|EAT14307.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Desulfuromonas acetoxidans DSM 684] (266 aa)
Score = 151, Expect = 3.2e-08, Identities = 34/117 (29%), Positives = 72/117 (61%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE-RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKP 149
      + F+GP +L  L+ + +MDI +I++ ++ + Y++Y++ + + +D +E+L+MA L+ KS+ +LP D +E  +I+ R + +QRLL Y++Y++  +L  +  +F +P
 S:  18 ESFDGPLDLLLHLVHKNEMDIYDISMAQITRQYLEYLDQ-MKEHNLDIASEFLVMAATLMHIKSRMLLPRRDPDEGEEDEIDPRAELVQRLLEYRRYKDGAEQLEGYPQLNRDVFVRP 134
>gi|167766350|ref|ZP_02438403.1| hypothetical protein CLOSS21_00854 [Clostridium sp. SS2/1] >gi|167711941|gb|EDS22520.1| hypothetical protein CLOSS21_00854 [Clostridium sp. SS2/1] (246 aa)
Score = 151, Expect = 3.3e-08, Identities = 67/251 (26%), Positives = 132/251 (52%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTK--SPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      DI  F GP +L  LI++ K+DI +I + E+  Y+DYI + + + +D ++++L+MA LL+ K+K +LP  EE+ +  R++ ++RL+ YK Y+  +L E  R M EK   D  + +++   M +V L+ + +V+ ++ ++ K  +   I  EI ++D  E+ ++ + +    F ++ +E+ TK  +V F+A+L L++ G I ++Q + +++IFI
 S:   4 DIKVNAFEGPLDLLLHLIEKNKVDIYDIPISEITSQYLDYIRS-MEEEDLDVMSDFLVMAATLLKIKAKMLLPV--KEEEEEEGDPREELVRRLIEYKIYKYASLQLKE----REMMAEKSFFRSPDIPPQVLAYREEIDPVQMLSEVTLQRISEVFQFVMRKRQDKLDPIRSEFGEIKQEEIKLEDKITEVYNYIIQYKEV-------NFYDLLNEQETKEAVIVTFLAVLELMKTGKIYVQQENIEDDIFI 242
>gi|122879162|ref|YP_200802.6| hypothetical protein XOO2163 [Xanthomonas oryzae pv. oryzae KACC10331] >gi|166712397|ref|ZP_02243604.1| hypothetical protein Xoryp_13315 [Xanthomonas oryzae pv. oryzicola BLS256] (301 aa)
Score = 151, Expect = 3.3e-08, Identities = 42/110 (38%), Positives = 66/110 (60%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRIL---PSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR 144
      F GP +L  LI+ + +DIL+I + E+ + YVDYI N + +L+ +  EYL+MA L E KS+ +L  PS D EE  D R + ++RL Y+++++  L + L R R
 S:  54 FEGPLDLLLYLIRRQNLDILDIPVAEITRQYVDYI-NVMQELRFELAAEYLVMAAILAEIKSRMLLPRPPSQDGEE----DDPRAELVRRLQEYERFKQAAEDL-DTLPRMGR 160
>gi|170760873|ref|YP_001787183.1| segregation and condensation protein A [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] >gi|169407862|gb|ACA56273.1| segregation and condensation protein A [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] (248 aa)
Score = 150, Expect = 3.7e-08, Identities = 64/245 (26%), Positives = 127/245 (51%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGE--DKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F+GPF+L  LIK+ KM+I ++++ E+  Y+ Y+N + +L ++ +E+++MA L+E KSK +LP ++ E++ ++ + + + +LL YK+++     +   F K + E +KE+ +E  N     V + ++  Y L+ +K +  +NV+   ++  +E +I+  +   K F D+ K  E  K  VV F+AIL L++  IQ+ Q+++ +I+I
 S:  10 FDGPFDLLLHLIKKNKMEIYDVSIYEITNQYLQYLNQ-MEELDLEITSEFIVMAATLIEIKSKYLLPKVEEEKEEEENDPQKELLNKLLEYKKFKAAAEFFKNCQQISGTSFSKKPEIIEVKNKETTTEELLKN---------VTMLSLYNTYNDLI-SKYSNKMNENVEFKGEIQLDKYKIEDKIKYIGKKITSKEKWLFSDFIK----ECSCKMEIVVTFLAILELIKLKTIQVYQSNNFNDIYI 241
>gi|158316821|ref|YP_001509329.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Frankia sp. EAN1pec] >gi|158112226|gb|ABW14423.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Frankia sp. EAN1pec] (354 aa)
Score = 150, Expect = 3.7e-08, Identities = 35/116 (30%), Positives = 60/116 (51%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP---SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK 148
      + F+GPF+L SLI + ++D+ + L +V  ++ +I    +  TE+L++A LL+ K+ R+LP  S D E ++  RD  RLL Y+ Y+E    +  SR  +
 S:  53 ENFSGPFDLLLSLIAKHRLDVTEVALSQVTDEFIAHIRRLGKHFDLGQATEFLVIAATLLDLKAARLLPGAISDDEAEDLALLEARDLLFARLLQYRAYKEAAAIFTAMMALESRFVPR 171
>gi|160871930|ref|ZP_02062062.1| ScpA/B protein [Rickettsiella grylli] >gi|159120729|gb|EDP46067.1| ScpA/B protein [Rickettsiella grylli] (266 aa)
Score = 150, Expect = 3.8e-08, Identities = 61/236 (25%), Positives = 110/236 (46%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR-MFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQ 270
      F GP +L  LIK++ DIL+I + E+ + Y+ YI  + L+I+  EYL+MA L E KSK +LP   +  +  R + I RL Y++ ++  L ++L R R +F  ++     +F N+++ + L+ ++ A Q V +     ++ +      +E+ I +     +I F++ FK   + +R V+ F+A+L L R  I+L Q
 S:  44 FTGPLDLLLYLIKKQNFDILDIPVAEITRQYIRYI-ELMQNLEIELAAEYLVMAAVLTELKSKLLLPKPVEIQATDETDPRAELISRLQEYERTKQAAQNL-DQLPRLGRDVFLAMVEA---------KFSSNTHISHLVLEELVVAFQSVLARAALKTHHAIAEEPLS-----------IEERIVQIKRQLATRSEIKFIELFK----REEGRRGVVITFMALLELWRQAFIELSQ 254
>gi|124266349|ref|YP_001020353.1| condensin subunit ScpA [Methylibium petroleiphilum PM1] >gi|124259124|gb|ABM94118.1| condensin subunit ScpA [Methylibium petroleiphilum PM1] (283 aa)
Score = 150, Expect = 3.9e-08, Identities = 64/245 (26%), Positives = 120/245 (48%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMD--LDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI+++ +IL+I + +V + Y+ Y++  + ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  +EE  + R + ++RLL Y+Q +  +L ++L + R F +   E +SL  F D +   D LD++ +A   +LV  K  + +V+   +S+   + R F+E       F+++ + +  + VV F+A+L L R  I+L Q +  +++
 S:  57 FEGPLDLLLYLIRKQNFNILDIPMADVTRQYLAYVDQIRDR-NLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPPKRSEEGKEAEDPRAELVRRLLEYEQIKAAAARL-DQLPQLGRDFLRAQVHIE--QSLTPRFPDVNVEELRDAWLDILKRA------RLVQHHKITREELSVR----EHMSLVLRRLQGRRFVE-------------FEDLFETQRGPQVMVVTFIAMLELAREHLIELTQAEAFAPLYV 276
>gi|170691992|ref|ZP_02883156.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Burkholderia graminis C4D1M] >gi|170143276|gb|EDT11440.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Burkholderia graminis C4D1M] (449 aa)
Score = 150, Expect = 3.9e-08, Identities = 65/245 (26%), Positives = 115/245 (46%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDL-----DVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI+++ ++L+I + +V  Y+ Y++ L + ++ +EYLLMA L+E KS+ +LP  +   + R + ++RLL Y+Q ++ + +++L + R F +   E +S+  F D  V + DL   DVI +A   KLV  K     I  E+S+ +  I  L+  +   D K +P     VV F+A+L L R  +++ Q   I++
 S:  131 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMADVTVQYLGYVDQ-LRQTNLELASEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKVDSGEEAEDPRAELVRRLLEYEQ-MKLAAQRIDQLPQLGRDFLRAEVYIE--QSITPRFPD---VNSEDLRAAWADVIKRA------KLVQHHK----------ISREELSVREHMSSILRQLQSARFMEFAELFDTGKGVP-------VVVVNFIAVLELCRESLVEITQAEPFAPIYV 350
>gi|119716721|ref|YP_923686.1| condensin subunit ScpA [Nocardioides sp. JS614] >gi|119537382|gb|ABL81999.1| condensin subunit ScpA [Nocardioides sp. JS614] (309 aa)
Score = 150, Expect = 4.4e-08, Identities = 39/128 (30%), Positives = 68/128 (53%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYIN-----NYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDT--EEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKE 162
      F GPF+L +LI + K+DI ++L V  ++ ++   +  + ++ T +LL+A+ LL+ K+ R+LP D  EE ++  RD  RLL Y+ ++++  L +L  SR  +   E  LL E
 S:  22 FEGPFDLLLNLIAKHKLDITEVSLSTVTDEFIAHVRAGGSPDNPAQWDLEQTTSFLLVASTLLDLKAARLLPQGDVEDEEDLALLEARDLLFARLLQYRAFKQVAAVLATRLASESRRHPRAVGLEERYAGLLPE 156
>gi|73662566|ref|YP_301347.1| hypothetical protein SSP1257 [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] >gi|82581640|sp|Q49XU3|SCPA_STAS1 Segregation and condensation protein A >gi|72495081|dbj|BAE18402.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] (244 aa)
Score = 149, Expect = 4.5e-08, Identities = 71/247 (28%), Positives = 120/247 (48%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKL-VTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVK 281
      FNGP +L  LI++ ++DI +I + + + Y+ YI+ + +L+I+ +EYL+MA+ LL KSK +LP + E + D RD+ + RL+ Y+ Y+   L E+  R+ F K    ES   DN+  +DL ++ A QKV ++  T KT  +   I +  + D K+     H   F +  P E    V F+AIL + ++G + +EQ S ++I I++
 S:   9 FNGPLDLLLHLIQKIEIDIYDIPMKALTEQYMQYIHT-MNQLEINIASEYLVMASELLMIKSKMLLPQTNEVEDLDDD-PRDELVDRLIEYQNYKAYTEFLNERKVERALYFSKHPTDLSHLESNETWSPDNT----IDLTELIIAYQKVKNRVEFHTPKTVDIRKETFTIQQATSQVTDKLKQ---------HESFNFFSLFNFTEPIE-----MVVTHFLAILEMSKSGIVNIEQAKSFDDINILR 236
>gi|56749562|sp|Q6GGK3|SCPA_STAAR Segregation and condensation protein A (243 aa)
Score = 149, Expect = 4.6e-08, Identities = 68/247 (27%), Positives = 122/247 (49%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVP--AMDLDVILKAMQKV--YLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVK 281
      FNGP +L  LI++ ++DI +I + + + Y+ Y++ + +L+I+ +EYL++A+ LL KSK +LP  ++ + D R+ + RL+ Y+ Y+E  L + E R  F K    E+   D S+ P  +DL ++ A Q+V  ++L T K + K+     +I  +++  L+  H  S  + + I     V F+AIL + + G I +EQ + E+I IV+
 S:   9 FNGPLDLLLHLIQKFEIDIYDIPMQALTEQYMQYVHA-MKQLEINIASEYLVLASELLMIKSKMLLPQSTSDIDVDDD-PREDLVGRLIEYQNYKEYTAILNDMKEERDFYFTKRPTELSHLET------DESWDPNHTIDLTELIVAYQRVKNRVELNTPKSVEIRKET--------FTIQQATEQVTSRLKDKDHFNFFSLFTFSEPIEQ-------VVTHFLAILEMSKAGIINIEQQRNFEDINIVR 236
>gi|57650451|ref|YP_186380.1| hypothetical protein SACOL1538 [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|87162142|ref|YP_494141.1| hypothetical protein SAUSA300_1445 [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300] >gi|88195300|ref|YP_500104.1| hypothetical protein SAOUHSC_01589 [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|148267979|ref|YP_001246922.1| hypothetical protein SaurJH9_1552 [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|150394044|ref|YP_001316719.1| hypothetical protein SaurJH1_1583 [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|168726918|ref|ZP_02759195.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|122539458|sp|Q2FY76|SCPA_STAA8 Segregation and condensation protein A >gi|123485740|sp|Q2FGN7|SCPA_STAA3 Segregation and condensation protein A >gi|189046139|sp|A6U1W4|SCPA_STAA2 Segregation and condensation protein A >gi|189046140|sp|A5IT23|SCPA_STAA9 Segregation and condensation protein A >gi|41017862|sp|P60223|SCPA_STAAM Segregation and condensation protein A >gi|41017863|sp|P60224|SCPA_STAAN Segregation and condensation protein A >gi|41017864|sp|P60225|SCPA_STAAW Segregation and condensation protein A >gi|56749515|sp|Q6G969|SCPA_STAAS Segregation and condensation protein A >gi|81694451|sp|Q5HFS7|SCPA_STAAC Segregation and condensation protein A >gi|57284637|gb|AAW36731.1| segregation and condensation protein A [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|87128116|gb|ABD22630.1| segregation and condensation protein A [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_FPR3757] >gi|87202858|gb|ABD30668.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|147741048|gb|ABQ49346.1| condensin subunit ScpA [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|149946496|gb|ABR52432.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] (243 aa)
Score = 149, Expect = 4.6e-08, Identities = 67/247 (27%), Positives = 122/247 (49%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVP--AMDLDVILKAMQKV--YLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVK 281
      FNGP +L  LI++ ++DI +I + + + Y+ Y++ + +L+I+ +EYL++A+ LL KSK +LP  ++ + D R+ + RL+ Y+ Y+E  L + E R  F K    E+   D S+ P  +DL ++ A Q+V  ++L T K + K+     +I  +++  L+  H  S  + + I     V F+AIL + + G I +EQ + E+I I++
 S:   9 FNGPLDLLLHLIQKFEIDIYDIPMQALTEQYMQYVHA-MKQLEINIASEYLVLASELLMIKSKMLLPQSTSDMDVDDD-PREDLVGRLIEYQNYKEYTAILNDMKEERDFYFTKRPTDLSHLET------DESWDPNHTIDLTELIVAYQRVKNRVELNTPKSVEIRKET--------FTIQQATEQVTSRLKDKDHFNFFSLFTFSEPIEQ-------VVTHFLAILEMSKAGIINIEQQRNFEDINIIR 236
>gi|149374980|ref|ZP_01892753.1| Excinuclease ABC, B subunit [Marinobacter algicola DG893] >gi|149360869|gb|EDM49320.1| Excinuclease ABC, B subunit [Marinobacter algicola DG893] (277 aa)
Score = 149, Expect = 4.9e-08, Identities = 47/150 (31%), Positives = 85/150 (56%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE-RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL--MEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKV 184
      F GP +L  LI+ + MDIL+I++ E+ + Y+DYI  + ++ +  EYL+MA L E KS+ +LP ++E++ +DI+ R + I+RL Y+++++  + + +LER + +      + L   +  P +DL IL A+Q V
 S:  53 FEGPLDLLLYLIRRQNMDILDIDVSEITKQYMDYIGA-VEAMRFELAAEYLVMAATLAEIKSRMLLPRQESEDE--EDIDPRAELIRRLQQYERFKQAAEDIDDLPRLERDNFV----------ASAALPRMPSSQPHPDVDLREILFALQGV 192
>gi|84623689|ref|YP_451061.1| hypothetical protein XOO_2032 [Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAFF 311018] >gi|84367629|dbj|BAE68787.1| conserved hypothetical protein [Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAFF 311018] (279 aa)
Score = 149, Expect = 4.9e-08, Identities = 42/110 (38%), Positives = 66/110 (60%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRIL---PSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR 144
      F GP +L  LI+ + +DIL+I + E+ + YVDYI N + +L+ +  EYL+MA L E KS+ +L  PS D EE  D R + ++RL Y+++++  L + L R R
 S:  32 FEGPLDLLLYLIRRQNLDILDIPVAEITRQYVDYI-NVMQELRFELAAEYLVMAAILAEIKSRMLLPRPPSQDGEE----DDPRAELVRRLQEYERFKQAAEDL-DTLPRMGR 138
>gi|77748646|ref|NP_642633.2| hypothetical protein XAC2316 [Xanthomonas axonopodis pv. citri str. 306] (301 aa)
Score = 149, Expect = 5.2e-08, Identities = 38/110 (34%), Positives = 66/110 (60%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR 144
      F GP +L  LI+ + +DIL+I + E+ + YVDYI N + +L+ +  EYL+MA L E KS+ +LP  +++  +D R + ++RL Y+++++  L + L R R
 S:  54 FEGPLDLLLYLIRRQNLDILDIPVAEITRQYVDYI-NVMQELRFELAAEYLVMAAILAEIKSRMLLPRPPSQDGEEED-PRAELVRRLQEYERFKQAAEDL-DTLPRMGR 160
>gi|92112977|ref|YP_572905.1| condensin subunit ScpA [Chromohalobacter salexigens DSM 3043] >gi|91796067|gb|ABE58206.1| condensin subunit ScpA [Chromohalobacter salexigens DSM 3043] (304 aa)
Score = 148, Expect = 5.9e-08, Identities = 59/238 (24%), Positives = 112/238 (47%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNS 272
      F GP +L  LI+ + +DIL+I++ +  Y++Y+  + L+ID  EYLLMA L E KS+ +LP   +  + R + I+RL Y+Q + + + ++ L R R +     ++ L  +   P ++LD +L A+ +  L  + +S + + +++  E + +E+  +  PF L+ +      + +  VV F+AIL L +  I + QN+
 S:  51 FEGPLDLLLYLIRRQNLDILSIDVAAITHQYIEYVE-LMRALEIDLAGEYLLMAAMLAEIKSRSLLPRPPKGDDEDDEDPRAELIRRLQEYEQLK-LAAEGLDALPREGRDWVV-------AQAALPSLETRVIHPEVELDELLHALSGL---LKRAEFQQSHQISREVLSTRERMLRIMERLEGQRYVPFEALFTL------------EEGRAGVVVTFMAILELAKEAMIDITQNA 264
>gi|29376102|ref|NP_815256.1| segregation and condensation protein A [Enterococcus faecalis V583] >gi|41017981|sp|Q834U4|SCPA_ENTFA Segregation and condensation protein A >gi|29343564|gb|AAO81326.1| conserved hypothetical protein [Enterococcus faecalis V583] (264 aa)
Score = 148, Expect = 5.9e-08, Identities = 62/253 (24%), Positives = 126/253 (49%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMD-----TEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVE 287
      F GP +L  LI++ ++DI +I + V + Y+ YI+  T L+++  EYL+MA L+ KS+ +LP +   E+  ++ R+ + +LL Y++++   L EK E R  + K   +D +   ++++ +P  ++ I  +  + ++ KK + P +   D ++SI++  I E +    +SF +F   + ++K+ V F+A+L L++ G I EQ ++  I +  + + E
 S:  14 FEGPLDLLLHLIQKLEIDIYDIPITAVTEQYMSYIHAMQT-LELEVAGEYLVMAATLMAIKSQMLLPKQELEIIDDEDFFEEEDPREALVAQLLEYRKFKYAATVLHEKEEERKLYYTKEPMDMDDYK------EEDTTLPPNQINTI--DLFLAFHAMLEKKKNRQPVETTVASD--DVSIEEKISAISERMRQVQKGKAVSFDSFF-----DSYSKQEIVTTFMALLELMKTGAIYAEQENNYSEILLFNTETQQE 255
>gi|170017035|ref|YP_001727954.1| segregation and condensation protein A [Leuconostoc citreum KM20] >gi|169803892|gb|ACA82510.1| Segregation and condensation protein A [Leuconostoc citreum KM20] (258 aa)
Score = 148, Expect = 6.0e-08, Identities = 63/246 (25%), Positives = 122/246 (49%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE----RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK-PTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      EF GP +L  LIK+ ++DI ++ + + + Y+ +I  + +++D +EYL+MA L++ KS +LP+ DT E  +++  ++ + +LL YKQ+Q   L E+   + F + P S E + +K    P ++  L +Q + L+ K+ + P  + +  + ++   I + L+ P  I+F D F+N+ D  K  V+ F+A+L + +  I  Q + +IF+
 S:  16 EFEGPLDLLLHLIKKAELDIFDLPIAVITEQYLSFIQKQQS-MQLDVTSEYLVMAATLVQIKSSDLLPN-DTIEVNDIEVDFLDPKETLMLQLLTYKQFQVASESLRERENTNQQSFSRLPALSPEFNQMAIKPL-----APGLE----LIDLQVAFEHLLRKKRQQQPIS--RRVVSEKFTLTMAFDYIAQQLQGQPRGAVIAFDDLFENMAD----KEAMVMIFLALLEMAKETKISFHQADASADIFL 249
>gi|49483745|ref|YP_040969.1| hypothetical protein SAR1571 [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] >gi|49241874|emb|CAG40567.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] (251 aa)
Score = 148, Expect = 6.6e-08, Identities = 68/247 (27%), Positives = 122/247 (49%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVP--AMDLDVILKAMQKV--YLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVK 281
      FNGP +L  LI++ ++DI +I + + + Y+ Y++ + +L+I+ +EYL++A+ LL KSK +LP  ++ + D R+ + RL+ Y+ Y+E  L + E R  F K    E+   D S+ P  +DL ++ A Q+V  ++L T K + K+     +I  +++  L+  H  S  + + I     V F+AIL + + G I +EQ + E+I IV+
 S:  17 FNGPLDLLLHLIQKFEIDIYDIPMQALTEQYMQYVHA-MKQLEINIASEYLVLASELLMIKSKMLLPQSTSDIDVDDD-PREDLVGRLIEYQNYKEYTAILNDMKEERDFYFTKRPTELSHLET------DESWDPNHTIDLTELIVAYQRVKNRVELNTPKSVEIRKET--------FTIQQATEQVTSRLKDKDHFNFFSLFTFSEPIEQ-------VVTHFLAILEMSKAGIINIEQQRNFEDINIVR 244
>gi|15924485|ref|NP_372019.1| hypothetical protein SAV1495 [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|15927076|ref|NP_374609.1| hypothetical protein SA1326 [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|21283178|ref|NP_646266.1| hypothetical protein MW1449 [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49486333|ref|YP_043554.1| hypothetical protein SAS1435 [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] >gi|151221615|ref|YP_001332437.1| hypothetical protein NWMN_1403 [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|156979814|ref|YP_001442073.1| hypothetical protein SAHV_1483 [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] >gi|161509723|ref|YP_001575382.1| hypothetical protein USA300HOU_1496 [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|13701294|dbj|BAB42588.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|14247266|dbj|BAB57657.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|21204618|dbj|BAB95314.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49244776|emb|CAG43212.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] >gi|150374415|dbj|BAF67675.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|156721949|dbj|BAF78366.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] >gi|160368532|gb|ABX29503.1| possible segregation and condensation protein A [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] (251 aa)
Score = 148, Expect = 6.9e-08, Identities = 67/247 (27%), Positives = 122/247 (49%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVP--AMDLDVILKAMQKV--YLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVK 281
      FNGP +L  LI++ ++DI +I + + + Y+ Y++ + +L+I+ +EYL++A+ LL KSK +LP  ++ + D R+ + RL+ Y+ Y+E  L + E R  F K    E+   D S+ P  +DL ++ A Q+V  ++L T K + K+     +I  +++  L+  H  S  + + I     V F+AIL + + G I +EQ + E+I I++
 S:  17 FNGPLDLLLHLIQKFEIDIYDIPMQALTEQYMQYVHA-MKQLEINIASEYLVLASELLMIKSKMLLPQSTSDMDVDDD-PREDLVGRLIEYQNYKEYTAILNDMKEERDFYFTKRPTDLSHLET------DESWDPNHTIDLTELIVAYQRVKNRVELNTPKSVEIRKET--------FTIQQATEQVTSRLKDKDHFNFFSLFTFSEPIEQ-------VVTHFLAILEMSKAGIINIEQQRNFEDINIIR 244
>gi|82751088|ref|YP_416829.1| hypothetical protein SAB1356c [Staphylococcus aureus RF122] >gi|82656619|emb|CAI81045.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus RF122] (251 aa)
Score = 148, Expect = 7.0e-08, Identities = 68/247 (27%), Positives = 122/247 (49%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVP--AMDLDVILKAMQKV--YLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVK 281
      FNGP +L  LI++ ++DI +I + + + Y+ Y++ + +L+I+ +EYL++A+ LL KSK +LP  ++ + D R+ + RL+ Y+ Y+E  L + E R  F K    E+   D S+ P  +DL ++ A Q+V  ++L T K + K+     +I  +++  L+  H  S  + + I     V F+AIL + + G I +EQ + E+I IV+
 S:  17 FNGPLDLLLHLIQKFEIDIYDIPMQALTEQYMQYVHA-MKQLEINIASEYLVLASELLMIKSKMLLPQSTSDMDVDDD-PREDLVGRLIEYQNYKEYTAILNDMKEERDFYFTKRPTDLSHLET------DESWDPNHTIDLTELIVAYQRVKNRVELNTPKSVEIRKET--------FTIQQATEQVTSRLKDKDHFNFFSLFTFSEPIEQ-------VVTHFLAILEMSKAGIINIEQQRNFEDINIVR 244
>gi|9107647|gb|AAF85250.1|AE004054_2 conserved hypothetical protein [Xylella fastidiosa 9a5c] (338 aa)
Score = 148, Expect = 7.1e-08, Identities = 36/107 (33%), Positives = 64/107 (59%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL--MEKLER 141
      F GP +L  LI+ + ++IL+I + E+ + YVDYI N + +L+ +  EYL+MA L E KS+ +LP   E  + R + ++RL Y+++++  L + +L+R
 S:  90 FEGPLDLLLYLIRRQNLNILDIPVAEITRQYVDYI-NVMQELRFELAAEYLVMAAILAEIKSRMLLPRPPNIENEEGEDPRAELVRRLQEYERFKQAAEDLDALPRLDR 197
>gi|21108563|gb|AAM37169.1| conserved hypothetical protein [Xanthomonas axonopodis pv. citri str. 306] (279 aa)
Score = 147, Expect = 8.0e-08, Identities = 38/110 (34%), Positives = 66/110 (60%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR 144
      F GP +L  LI+ + +DIL+I + E+ + YVDYI N + +L+ +  EYL+MA L E KS+ +LP  +++  +D R + ++RL Y+++++  L + L R R
 S:  32 FEGPLDLLLYLIRRQNLDILDIPVAEITRQYVDYI-NVMQELRFELAAEYLVMAAILAEIKSRMLLPRPPSQDGEEED-PRAELVRRLQEYERFKQAAEDL-DTLPRMGR 138
>gi|27468097|ref|NP_764734.1| hypothetical protein SE1179 [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] >gi|27315643|gb|AAO04778.1|AE016748_12 conserved hypothetical protein [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] (266 aa)
Score = 147, Expect = 8.1e-08, Identities = 66/247 (26%), Positives = 121/247 (48%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVP--AMDLDVILKAMQKV--YLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVK 281
      FNGP +L  LI++ ++DI +I + + + Y+ Y++ + +L+I+ +EYL+MA+ LL KSK +LP  EE I +D R+ + RL+ Y+ Y+E  L  E R  F K    E+   + S+ P  +DL ++ A Q+V  ++L T K + K+     +I   ++ E L+    S  + + +     V F+AIL + ++G + ++Q  ++I I++
 S:  32 FNGPLDLLLHLIQKYEIDIYDIPMKALTEQYMQYVHA-MNQLEINVASEYLVMASELLMIKSKLLLPQTSIEEDIEED-PREDLVGRLIEYQNYKEYTEILNTMKEERDLYFTKHPTDLTHLET------NESWDPNQTIDLTELIVAYQRVKNRVELNTPKSVEIKKET--------FTIQQATAQVTERLKQHESFNFFSLFTFHEPVEQ-------VVTHFLAILEMSKSGIVNIKQTKQFDDIDIIR 259
>gi|78048071|ref|YP_364246.1| hypothetical protein XCV2515 [Xanthomonas campestris pv. vesicatoria str. 85-10] >gi|78036501|emb|CAJ24192.1| conserved hypothetical protein [Xanthomonas campestris pv. vesicatoria str. 85-10] (279 aa)
Score = 147, Expect = 8.2e-08, Identities = 38/110 (34%), Positives = 66/110 (60%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR 144
      F GP +L  LI+ + +DIL+I + E+ + YVDYI N + +L+ +  EYL+MA L E KS+ +LP  +++  +D R + ++RL Y+++++  L + L R R
 S:  32 FEGPLDLLLYLIRRQNLDILDIPVAEITRQYVDYI-NVMQELRFELAAEYLVMAAILAEIKSRMLLPRPPSQDGEEED-PRAELVRRLQEYERFKQAAEDL-DTLPRMGR 138
>gi|187779542|ref|ZP_02996015.1| hypothetical protein CLOSPO_03138 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] >gi|187773167|gb|EDU36969.1| hypothetical protein CLOSPO_03138 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] (248 aa)
Score = 147, Expect = 9.4e-08, Identities = 64/245 (26%), Positives = 126/245 (51%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGE--DKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F+GPF+L  LIK+ KM+I ++++ E+  Y+ Y+N + +L ++ +E+++MA L+E KSK +LP ++ E++ ++ + + + +LL YK+++    + +   F K + E +KE+ +E  N     V + ++  Y L+ +K +  +NV+   ++  +E +I  +   K F D+ K  E  K  VV F+AIL L++  IQ+ Q+++ +I I
 S:  10 FDGPFDLLLHLIKKNKMEIYDVSIYEITNQYLQYLNR-MEELDLEITSEFIVMAATLIEIKSKYLLPKVEEEKEEEENDPQKELLDKLLEYKKFKAAAEFFKTRQKISGTSFSKKPEIIEVKNKETTTEELLKN---------VTMLSLYNTYNDLI-SKYSNKMNENVEFKGEIQLDKYKIEDKIEYIGKKISSKEKWLFSDFIK----ECSCKMEIVVTFLAILELIKLKTIQVYQSNNFNDIHI 241
>gi|57866962|ref|YP_188635.1| segregation and condensation protein A [Staphylococcus epidermidis RP62A] >gi|41018017|sp|Q8CSH0|SCPA_STAES Segregation and condensation protein A >gi|81674521|sp|Q5HP55|SCPA_STAEQ Segregation and condensation protein A >gi|57637620|gb|AAW54408.1| segregation and condensation protein A [Staphylococcus epidermidis RP62A] (243 aa)
Score = 147, Expect = 9.6e-08, Identities = 66/247 (26%), Positives = 121/247 (48%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVP--AMDLDVILKAMQKV--YLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVK 281
      FNGP +L  LI++ ++DI +I + + + Y+ Y++ + +L+I+ +EYL+MA+ LL KSK +LP  EE I +D R+ + RL+ Y+ Y+E  L  E R  F K    E+   + S+ P  +DL ++ A Q+V  ++L T K + K+     +I   ++ E L+    S  + + +     V F+AIL + ++G + ++Q  ++I I++
 S:   9 FNGPLDLLLHLIQKYEIDIYDIPMKALTEQYMQYVHA-MNQLEINVASEYLVMASELLMIKSKLLLPQTSIEEDIEED-PREDLVGRLIEYQNYKEYTEILNTMKEERDLYFTKHPTDLTHLET------NESWDPNQTIDLTELIVAYQRVKNRVELNTPKSVEIKKET--------FTIQQATAQVTERLKQHESFNFFSLFTFHEPVEQ-------VVTHFLAILEMSKSGIVNIKQTKQFDDIDIIR 236
>gi|163841328|ref|YP_001625733.1| segregation and condensation protein [Renibacterium salmoninarum ATCC 33209] >gi|162954804|gb|ABY24319.1| segregation and condensation protein [Renibacterium salmoninarum ATCC 33209] (286 aa)
Score = 147, Expect = 9.7e-08, Identities = 66/257 (25%), Positives = 114/257 (44%)
 Q:  16 ESLNNTEFHISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNY----------LTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS--MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNS 272
      E ++ T F + + +   F GPF+L  LI + ++DI + L V  ++ YI       LT  +D+ +E+L++A LL+ K+ R+LP  ++ EE I+  RD  RLL YK +++      R FE+ Q  + SL  F    A+ ++I K  + + L  K  P++ +  +V  +   ++E E   K   F+ + + T  V F+A+L + R+ I EQ S
 S:   7 EPVSKTRFEVRLNN-----FTGPFDLLLGLIGKHELDITEVALATVTDEFISYIRAMQRADGETGAGLTIGALDEASEFLVIAATLLDLKAARLLPQGEVEDEEDIALLEARDLLFARLLQYKALKQVATLF-------GRTFEQEGQCSPRQVSLEAPFA------ALLPELIWKYTPEQFATLAA--KALMPREPLP-TEVGLAHLHAPAVSVKEQAEIIGGRLKAGKALSFRTLVQDAETTLVVVARFLALLEMFRDAVIAFEQAS 254
>gi|167745573|ref|ZP_02417700.1| hypothetical protein ANACAC_00264 [Anaerostipes caccae DSM 14662] >gi|167654885|gb|EDR99014.1| hypothetical protein ANACAC_00264 [Anaerostipes caccae DSM 14662] (268 aa)
Score = 146, Expect = 1.1e-07, Identities = 63/262 (24%), Positives = 131/262 (50%)
 Q:  23 FHISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDK 284
      F+++ DI  F GP +L  LI++ K+DI +I + E+ + Y+ YI  + + +D ++++L+MA LL K+K +LP+ + +E+ +  R++ + RLL YK Y+  +L +   ++F K   E+  + ++  V + DV ++ + +++ + V K+  +D + I   I  E + + +E  +L    F+ + + + TK  VV F+++L L++ G I+ Q  + I I +++
 S:  11 FNMAAIDIKLNVFEGPLDLLLHLIEKNKVDIYDIPISEITEQYLAYIRE-MEEEDLDVMSDFLVMAATLLRIKAKMLLPAKEDDEE--EGDPREELVLRLLEYKIYKYASKELKAREYEAEKIFFKERAVPEE----VLRYRRPVDVREITRDVTMEDLNRIF-QFVMRKR----EDKIDPIRSKFGEIKQEEVRLEDKMEEVEYLISSRRRMSFRQLLEGQMTKEKVVVTFLSVLELMKVGKIRAVQEKIGQEIIIEVLER 260
>gi|76799031|ref|ZP_00781226.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|76585617|gb|EAO62180.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus agalactiae 18RS21] (146 aa)
Score = 146, Expect = 1.2e-07, Identities = 39/123 (31%), Positives = 73/123 (59%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQ 151
      DI K+F GP +L  L+ + ++DI ++ +VEVI+ Y+ YI  L ++++  EY+LMA+ L+ KS+ +LP +   I D E + + +L Y++++ + +L + + R++ F KP Q
 S:   2 DIKLKDFEGPLDLLLHLVSKYEVDIYDVPIVEVIEQYLAYIAT-LQAMRLEVAGEYMLMASQLMLIKSRNLLPKVVESNPIEDDPEME-LLSQLEEYRRFKVLSEELANQHQERAKYFSKPKQ 122
>gi|118618584|ref|YP_906916.1| hypothetical protein MUL_3236 [Mycobacterium ulcerans Agy99] >gi|183982539|ref|YP_001850830.1| hypothetical protein MMAR_2524 [Mycobacterium marinum M] >gi|118570694|gb|ABL05445.1| conserved hypothetical protein [Mycobacterium ulcerans Agy99] >gi|183175865|gb|ACC40975.1| conserved hypothetical protein [Mycobacterium marinum M] (275 aa)
Score = 146, Expect = 1.2e-07, Identities = 36/128 (28%), Positives = 65/128 (50%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS--MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKE 162
      F GPF+L  LI  ++D+ + L +V  ++ Y   +L +++ T +L++A LL+ K+ R+LP+ MD EE ++  RD  RLL Y+ ++ +   E   R + +   +  +LL E
 S:  26 FEGPFDLLLQLIFAHRLDVTEVALHQVTDDFIAYTKAIGAQLDLEETTAFLVVAATLLDLKAARLLPAGRMDDEEDLALLEVRDLLFARLLQYRAFKHVAEMFAELEATALRSYPRGVSLEDRYATLLPE 155
>gi|83647426|ref|YP_435861.1| hypothetical protein HCH_04738 [Hahella chejuensis KCTC 2396] >gi|83635469|gb|ABC31436.1| uncharacterized conserved protein [Hahella chejuensis KCTC 2396] (292 aa)
Score = 145, Expect = 1.3e-07, Identities = 46/152 (30%), Positives = 81/152 (53%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKV 184
      + F GP +L  LI+ + MDIL+IN+ +V + Y+DYI  + ++ +  EYL+MA L E KS+ +LP  +++ +D R + I+RL Y++++  + M++L R R F       + + Q   P + L +L A+Q+V
 S:  50 ESFEGPLDLLLYLIRRQNMDILDINVSDVTRQYMDYI-RVMEDMRFELAAEYLVMAAMLAEIKSRFLLPRRKDDDQEEED-PRAELIRRLQEYERFKTAAER-MDELPRMDRDFYTANPE-------IPKLQREKKHPDVSLTEVLLALQEV 191
>gi|71901986|ref|ZP_00684035.1| Protein of unknown function DUF173 [Xylella fastidiosa Ann-1] >gi|71728253|gb|EAO30435.1| Protein of unknown function DUF173 [Xylella fastidiosa Ann-1] (302 aa)
Score = 145, Expect = 1.3e-07, Identities = 37/110 (33%), Positives = 63/110 (57%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR 144
      F GP +L  LI+ + ++IL+I + E+ + YVDYI N + +L+ +  EYL+MA L E KS+ +LP   E  + R + ++RL Y+++++  L + L R R
 S:  54 FEGPLDLLLYLIRRQNLNILDIPVAEITRQYVDYI-NVMQELRFELAAEYLVMAAILAEIKSRMLLPRPPDIENEEGEDPRAELVRRLQEYERFKQAAEDL-DTLPRMDR 161
>gi|28199350|ref|NP_779664.1| hypothetical protein PD1469 [Xylella fastidiosa Temecula1] >gi|71276224|ref|ZP_00652503.1| Protein of unknown function DUF173 [Xylella fastidiosa Dixon] >gi|71898737|ref|ZP_00680906.1| Protein of unknown function DUF173 [Xylella fastidiosa Ann-1] >gi|170730716|ref|YP_001776149.1| segregation and condensation protein A [Xylella fastidiosa M12] >gi|182682076|ref|YP_001830236.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Xylella fastidiosa M23] >gi|81438522|sp|Q87BI4|SCPA_XYLFT Segregation and condensation protein A >gi|28057456|gb|AAO29313.1| conserved hypothetical protein [Xylella fastidiosa Temecula1] >gi|71162985|gb|EAO12708.1| Protein of unknown function DUF173 [Xylella fastidiosa Dixon] >gi|71731502|gb|EAO33564.1| Protein of unknown function DUF173 [Xylella fastidiosa Ann-1] >gi|167965509|gb|ACA12519.1| segregation and condensation protein A [Xylella fastidiosa M12] >gi|182632186|gb|ACB92962.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Xylella fastidiosa M23] (302 aa)
Score = 145, Expect = 1.3e-07, Identities = 37/110 (33%), Positives = 63/110 (57%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR 144
      F GP +L  LI+ + ++IL+I + E+ + YVDYI N + +L+ +  EYL+MA L E KS+ +LP   E  + R + ++RL Y+++++  L + L R R
 S:  54 FEGPLDLLLYLIRRQNLNILDIPVAEITRQYVDYI-NVMQELRFELAAEYLVMAAILAEIKSRMLLPRPPDIENEEGEDPRAELVRRLQEYERFKQAAEDL-DALPRMDR 161
>gi|77747605|ref|NP_299730.2| hypothetical protein XF2451 [Xylella fastidiosa 9a5c] >gi|158706360|sp|Q9PAP4|SCPA_XYLFA Segregation and condensation protein A (302 aa)
Score = 145, Expect = 1.3e-07, Identities = 36/107 (33%), Positives = 64/107 (59%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL--MEKLER 141
      F GP +L  LI+ + ++IL+I + E+ + YVDYI N + +L+ +  EYL+MA L E KS+ +LP   E  + R + ++RL Y+++++  L + +L+R
 S:  54 FEGPLDLLLYLIRRQNLNILDIPVAEITRQYVDYI-NVMQELRFELAAEYLVMAAILAEIKSRMLLPRPPNIENEEGEDPRAELVRRLQEYERFKQAAEDLDALPRLDR 161
>gi|191162844|ref|ZP_03024722.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Geobacter sp. M21] >gi|190995959|gb|EDV71409.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Geobacter sp. M21] (285 aa)
Score = 145, Expect = 1.4e-07, Identities = 65/247 (26%), Positives = 118/247 (47%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE--RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      +EF GP +L  LIK+ ++DI NI + + + Y++Y+  + +L +D  E+L+MA LL+ KS+ +LP+  EE  ++E R + ++RLL Y++Y++  L +   +F +  S E   L  +    ++L +++A Q+V ++     D  +  ISI D  E+  L  H K  D  +   T+  VV F++IL L +  I++ Q S +I++
 S:  24 EEFEGPLDLLLHLIKKNELDIYNIPIAAITRQYLEYM-ELMKELNLDIAGEFLVMAATLLQIKSRMLLPATQ-EEDGEAEVEDPRAELVRRLLEYQRYRDASQLLSARNLLGRDVFARSFDSPE-----LAAMEPQEEPADVELFELIEAFQRVLARVSV--------DTFHDVVADGISIADRIGEVLSVL----HAEKTVCFDALFTV---GMTRDLLVVTFLSILELAKMKLIRVTQVESLGSIWL 250
>gi|15895331|ref|NP_348680.1| segregation and condensation protein A [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] >gi|41018111|sp|Q97HF0|SCPA_CLOAB Segregation and condensation protein A >gi|15025048|gb|AAK80020.1|AE007709_4 Uncharacterized ptotrin, YPUG B.subtilis ortholog [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] (249 aa)
Score = 145, Expect = 1.4e-07, Identities = 68/254 (26%), Positives = 133/254 (52%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDK-YIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKI 282
      +I  F GPF+L  LI++ KMDI +I + ++  Y+ Y+N + ++ ++ +E+++MA L+E KSK +LP  EE+ ++ + K + +L+ YK+++   L +   +F K + +D+   E DN +   D+ L M K++ KL+  +++  +N L D   I +E ++ E E   +I  YF NI ++  K  VV F+A+L L++  I++ Q+++ ++I+I ++
 S:   4 NINIDNFQGPFDLLLHLIRKNKMDIYDIKIFDITNQYIQYLNE-MKEMDLEITSEFIVMAATLIEIKSKYLLPKTKEEEEEKEESDPTKELVSKLVEYKKFKLAADFLKNRELDYGEVFSKKPEIIDDR----TEDADNKDILK---DITLLDMYKLFEKLMEMYRSRINTNN-SLPDKIAPDIYKIEDKMDEISEIIKSNKEI----YFSNIINKCSNKIEVVVTFLALLELIKLKDIKVYQSNNFKDIYIERV 245
>gi|121535747|ref|ZP_01667549.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Thermosinus carboxydivorans Nor1] >gi|121305646|gb|EAX46586.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Thermosinus carboxydivorans Nor1] (234 aa)
Score = 145, Expect = 1.5e-07, Identities = 47/188 (25%), Positives = 92/188 (48%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTE-EKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFL 222
      F GP L  LI++ ++DI +I + +V + Y+ Y+ + + +D +E+L+MA LL+ KS+ +LP   E  ++ R + +++L+ Y++++++  L  E+R + F +P Q +  L +     + LD ++ A  +     +S DN L+  EIS+ D  +I  L
 S:  11 FEGPLALLLHLIEKDQIDIYDIPIAQVTEQYIAYLKAW-EEFNLDIASEFLVMAATLLQIKSRMLLPRPPAAVETAEEEDPRQELVEKLVEYRKFKQLAALLQSMAEKRLKYFTRPPQELDVTPPLPQ---------GLKLDDLIMAFATIL---------ESAVDNYALVARDEISVQDKMYDIIHLL 180
>gi|118580109|ref|YP_901359.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Pelobacter propionicus DSM 2379] >gi|118502819|gb|ABK99301.1| condensin subunit ScpA [Pelobacter propionicus DSM 2379] (272 aa)
Score = 145, Expect = 1.5e-07, Identities = 66/257 (25%), Positives = 128/257 (49%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE-RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVESNE 290
      +F+GP +L  LI++ ++DI +I + ++ + Y++YI  + L +D  ++LLMA+ LL+ KS +LP + E++ ++ + R + ++RLL Y++Y+E  + +   +F +P  E  ++  Q+    L++ L +  + L++  +S + V  DV +SI D  EI  L+     M F + + FT+  +V F+A+L L R  I++ QN  +I+ +  EV +E
 S:  27 KFDGPLDLLLHLIRKNELDIRDIPIADITRQYLEYI-RLMKDLNLDVAGDFLLMASTLLQIKSAMLLPLDEQEQEGDEEADPRAELVRRLLEYQRYKEAGTLMGARALLGREVFTRPFCESE----IVAAHQEEG-----PLELELFDLVDAFRSLLSRIPVESFHE-VAAADV--LSIADSINEILGLLQERE-------MIAFDELVRDDFTRERVIVTFLALLELCRLRMIRIYQNRDQGSIWFLPAVVEVADDE 264
>gi|121997384|ref|YP_001002171.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Halorhodospira halophila SL1] >gi|121588789|gb|ABM61369.1| condensin subunit ScpA [Halorhodospira halophila SL1] (275 aa)
Score = 145, Expect = 1.5e-07, Identities = 61/245 (24%), Positives = 122/245 (49%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRIL--PSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR-MFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI+ + +DIL+I + E+ + Y++Y+  + +++++  EYL+MA L E KS+ +L P+  E++   R + I+RL Y++++++ ++ ++L R R +F  ++      Q + PA+ L ++ A +V +  + + ++  I + E  D + +  E  PF L+++     +E T  VV F+A+L LVR  ++L Q +  I+I
 S:  50 FEGPLDLLLYLIRRQNLDILDIPIAEITRQYMEYV-ELMREMRLELAAEYLVMAAMLAEIKSRMLLPRPAAAEEDEEEDHDPRAELIRRLQEYERFKKVAEQI-DELPRVGRDIFPAAAEA--------PACQPQAQPPAVSLRELVLAFSEVMRRAQLNENHQVERE---AISIRERMSDTLSRLNNERYTPFQALFQV----------EEGRTG--VVVTFLALLELVRESMVELVQADAFAPIYI 272
>gi|189424942|ref|YP_001952119.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Geobacter lovleyi SZ] >gi|189421201|gb|ACD95599.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Geobacter lovleyi SZ] (273 aa)
Score = 144, Expect = 1.7e-07, Identities = 59/245 (24%), Positives = 119/245 (48%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP--SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTK-SPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI++ ++DI +I + + + Y+DY+  + +L +D  ++L+MA+ LL+ KS+ +LP  + E  ++ R + ++RL+ Y++Y++  +L +   +F +P  G   L+ F +   +DL + +A ++ K+  + + + +D + ++D      I E L    + F  F+  E  K  +V F+A+L L R  +++ QNS  I+I
 S:  27 FEGPLDLLLHLIRKNEVDIYDIPIALITRQYLDYL-KLMKELNLDLAGDFLVMASTLLQIKSRMLLPLPDPEEGEGEEQEDPRAELVRRLIEYQRYRDAGLELGARELLGREVFVRPCADG----CCLEGFAGDDGPFELDLFELSEAFNRLLAKIPMARAHEVAGQDTLSIVDA-----------INEILTRLDGQDSMEFESLFQ----EDMGKERMIVTFLALLELCRIKLLKVIQNSRYGTIYI 254
>gi|54023977|ref|YP_118219.1| hypothetical protein nfa20090 [Nocardia farcinica IFM 10152] >gi|54015485|dbj|BAD56855.1| hypothetical protein [Nocardia farcinica IFM 10152] (306 aa)
Score = 144, Expect = 1.8e-07, Identities = 37/106 (34%), Positives = 66/106 (62%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLK----------IDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE----RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLE 140
      F GPF+L +LI RK+D+ + L +V  ++ Y    ++     +D TE+L++A LL+ K+ R+LPS + + ++D+E  RD  RLL Y+ +++ V +L+ +LE
 S:  45 FEGPFDLLLTLISSRKLDVTEVALHQVTDEFIAYTKALTASMETTAGLRADKILDQTTEFLVVAATLLDLKAARLLPSGEMTD--AEDLELLEARDLLFARLLQYRAFKQ-VAELLGELE 161
>gi|148377983|ref|YP_001256859.1| segregation and condensation protein A [Mycoplasma agalactiae PG2] >gi|148292029|emb|CAL59421.1| Segregation and condensation protein A [Mycoplasma agalactiae PG2] (253 aa)
Score = 144, Expect = 2.0e-07, Identities = 55/190 (28%), Positives = 105/190 (55%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK-PTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTK----SPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEI 218
      DI + F+GP +L +L++E+ ++I+++++ E+  Y+ I + L + +ID ++YL+MA LL K+K +L + + + +I +D + + ++RL Y+Q +E+  L E+ E R +F K P+  E   K  D S P  + V+ K ++ Y + +  K +  +PKD + I   S D+V E+
 S:  15 DIKLENFDGPLDLLLALVQEKNVNIMDVDVFELATAYLKIIED-LQENEIDVASDYLVMAATLLALKTKMLLFTPEQKPEIEED--KRELLRRLYEYQQIKEVTKVLREQEESRKEIFIKSPSNIDEFLVDDDKSALDGSSNPLKLITVLRKMFERTYAQQLRRTKLETFNLTPKDQIPFILNLFDSCDEVTFEM 206
>gi|83816607|ref|YP_445888.1| segregation and condensation protein A [Salinibacter ruber DSM 13855] >gi|83758001|gb|ABC46114.1| segregation and condensation protein A [Salinibacter ruber DSM 13855] (273 aa)
Score = 144, Expect = 2.0e-07, Identities = 55/242 (22%), Positives = 123/242 (50%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVA-FVAILVLVRNGHIQL--EQNSSD 274
      ++F GP +L  IK ++DI +I + +  Y+ Y+  + ++ +D + +++ MA L+ K++ +LPS + +E    R + ++RLL Y +++E  +L + ERR  F +  S D+E + + +    +++D + + +  +++  +   + + ++ E ++++ ++ + E L  P  ++SF  +     R FV+A F+A+L L R H++L E+ +SD
 S:   7 EQFEGPMDLLLFFIKRDEIDIYDIPIARIADEYLAYVR-VMEEIDLDGVGDFIYMAALLINIKARMLLPSQEADEDGESVDPRRELVERLLEYVRFKEAADQLSTRRERRREHFVRGDAS-SDRERIEESHE-------VEVDASVYELVEALGRVLEADEEDEDDEPIHEVEPLEYTVEEQQQYVIERLRREP---QVSFRALIQG------ESRGFVIATFLALLELTRQQHLRLRIEERASD 233
>gi|169824531|ref|YP_001692142.1| hypothetical protein FMG_0834 [Finegoldia magna ATCC 29328] >gi|167831336|dbj|BAG08252.1| conserved hypothetical protein [Finegoldia magna ATCC 29328] (235 aa)
Score = 144, Expect = 2.0e-07, Identities = 42/119 (35%), Positives = 73/119 (61%)
 Q:  30 ITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK 148
      I +EFNGP +L +L+++ K+DI N++L ++  +++ + N L   DLT+++ +A+ LL KSK++LP D +E   I+ D  QRL+ YK+++EI +L+E   S+ F K
 S:   5 IETEEFNGPMDLLLNLVEKEKIDIENVDLAKITNKFIEEVEN-LKNHSTKDLTDFIYLASTLLYIKSKKLLPKNDFDE--DDQIDEDLIKQRLIEYKKFKEISKQLIELENISSKHFRK 120
>gi|84496361|ref|ZP_00995215.1| hypothetical protein JNB_02540 [Janibacter sp. HTCC2649] >gi|84383129|gb|EAP99010.1| hypothetical protein JNB_02540 [Janibacter sp. HTCC2649] (316 aa)
Score = 144, Expect = 2.0e-07, Identities = 59/236 (25%), Positives = 107/236 (45%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTK----LKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSM--DTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQ 270
      F+GPF+L  LI + K+DI I L +V  ++ +I   K   +  +++LL+A LL+ K+ R+LP  + EE ++  RD  RLL Y+ +++I   E++  RM + Q+G    E Q  +P + + + +A+ + + +T K   D V L +  ++   +RE     +  + F+++ +    V F+A+L L R  I EQ
 S:  32 FSGPFDLLLGLISKHKLDITEIALSKVTDEFISHIKAEQAKGGDVWDLSQASDFLLVAATLLDIKAARLLPQTGPEDEEDLALIEARDLLFARLLQYRAFKDIARTFDERMTTAGRMTAR--QAG-------IEPQFAKLLPELIMTITPEALAMIAAQALTPKI----PDTVGLGHLHAPAV-----SVREQASIIGERLRREGVSSFRSLVRDADNTLVIVARFLALLELFRESSISFEQ 255
>gi|120598425|ref|YP_962999.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella sp. W3-18-1] >gi|124548930|ref|ZP_01707398.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella putrefaciens 200] >gi|146293496|ref|YP_001183920.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella putrefaciens CN-32] >gi|120558518|gb|ABM24445.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella sp. W3-18-1] >gi|124508194|gb|EAY52296.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella putrefaciens 200] >gi|145565186|gb|ABP76121.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella putrefaciens CN-32] (262 aa)
Score = 144, Expect = 2.1e-07, Identities = 37/109 (33%), Positives = 70/109 (64%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL--MEKLER 141
      + F GP +L  LI+++K+D++++ + ++  Y++YI  LT+ +I+  +YL+MA L E KS+ +LP M E+++ +D R + I++L Y+ +E  KL + +LER
 S:  37 ESFEGPLDLLLYLIRKQKLDVVDLPIQQITAQYLEYIT-LLTQARIELAADYLVMAATLAEIKSRLLLPRMVAEDEVEED-PRAQLIRQLKAYEVIKEASQKLDDLPRLER 145
>gi|126174906|ref|YP_001051055.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella baltica OS155] >gi|153001235|ref|YP_001366916.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella baltica OS185] >gi|125998111|gb|ABN62186.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella baltica OS155] >gi|151365853|gb|ABS08853.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella baltica OS185] (262 aa)
Score = 144, Expect = 2.1e-07, Identities = 37/109 (33%), Positives = 70/109 (64%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL--MEKLER 141
      + F GP +L  LI+++K+D++++ + ++  Y++YI  LT+ +I+  +YL+MA L E KS+ +LP M E+++ +D R + I++L Y+ +E  KL + +LER
 S:  37 ESFEGPLDLLLYLIRKQKLDVVDLPIQQITAQYLEYIT-LLTQARIELAADYLVMAATLAEIKSRLLLPRMVAEDEVEED-PRAQLIRQLKAYEVIKEASQKLDDLPRLER 145
>gi|15608847|ref|NP_216225.1| hypothetical protein Rv1709 [Mycobacterium tuberculosis H37Rv] >gi|15841169|ref|NP_336206.1| segregation and condensation protein A [Mycobacterium tuberculosis CDC1551] >gi|31792896|ref|NP_855389.1| hypothetical protein Mb1736 [Mycobacterium bovis AF2122/97] >gi|121637617|ref|YP_977840.1| hypothetical protein BCG_1748 [Mycobacterium bovis BCG str. Pasteur 1173P2] >gi|148661507|ref|YP_001283030.1| segregation and condensation protein [Mycobacterium tuberculosis H37Ra] >gi|148822915|ref|YP_001287669.1| hypothetical protein TBFG_11724 [Mycobacterium tuberculosis F11] >gi|167967187|ref|ZP_02549464.1| hypothetical protein MtubH3_03747 [Mycobacterium tuberculosis H37Ra] >gi|194543957|ref|YP_002078986.1| conserved hypothetical protein [Mycobacterium tuberculosis C] >gi|2326752|emb|CAB10966.1| CONSERVED HYPOTHETICAL PROTEIN [Mycobacterium tuberculosis H37Rv] >gi|13881390|gb|AAK46020.1| segregation and condensation protein A [Mycobacterium tuberculosis CDC1551] >gi|31618487|emb|CAD94439.1| CONSERVED HYPOTHETICAL PROTEIN [Mycobacterium bovis AF2122/97] >gi|121493264|emb|CAL71735.1| Conserved hypothetical protein [Mycobacterium bovis BCG str. Pasteur 1173P2] >gi|124600964|gb|EAY59974.1| conserved hypothetical protein [Mycobacterium tuberculosis C] >gi|134150062|gb|EBA42107.1| conserved hypothetical protein [Mycobacterium tuberculosis str. Haarlem] >gi|148505659|gb|ABQ73468.1| segregation and condensation protein [Mycobacterium tuberculosis H37Ra] >gi|148721442|gb|ABR06067.1| conserved hypothetical protein [Mycobacterium tuberculosis F11] (278 aa)
Score = 144, Expect = 2.1e-07, Identities = 31/103 (30%), Positives = 58/103 (56%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS--MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLME 137
      F GPF+L  LI  ++D+ + L +V  ++ Y   +L++++ T +L++A LL+ K+ R+LP+ +D EE ++  RD  RLL Y+ ++ +   E
 S:  30 FEGPFDLLLQLIFAHQLDVTEVALHQVTDDFIAYTKAIGARLELEETTAFLVIAATLLDLKAARLLPAGQVDDEEDLALLEVRDLLFARLLQYRAFKHVAEMFAE 134
>gi|139439677|ref|ZP_01773090.1| Hypothetical protein COLAER_02118 [Collinsella aerofaciens ATCC 25986] >gi|133775018|gb|EBA38838.1| Hypothetical protein COLAER_02118 [Collinsella aerofaciens ATCC 25986] (269 aa)
Score = 143, Expect = 2.2e-07, Identities = 59/254 (23%), Positives = 121/254 (47%)
 Q:  30 ITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS---------------MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIR-EFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKID 283
      ++ + ++GPF+L  L+ +K+DI I++ EV + Y+   + L +D +++LL+A LL+ K+ ++P        ++  + D R+ IQRL+ YKQ++   L +++ SRM  P +G D E L     +P   + L+ + +  L  ++T    L++  ++  V ++  ++ F  ++   F+ + D  +  VV F+A+L L + G + L Q+   I I +++
 S:   5 VSTQVYSGPFDLLLQLVTRQKVDIGAISISEVAEQYLAEAER-IEALDLDVASDFLLVAATLLDIKAASLVPQEAPRKADDDDEFDEDLEELSTLDGDALREVLIQRLIAYKQFKGAAAALGARMQAESRM--HPRVAGPDPEFL-------GLMPDYLAGITLRGLAVICADLDGKRQT-------FLLEAEHVAPHRVPLDLTVASVDRFTMAHQTC---TFRELLDGDASTEQLVVTFLAMLELAKRGSLTLSQDEIFGTISINRVE 254
>gi|184201171|ref|YP_001855378.1| putative chromosome segregation and condensation protein ScpA [Kocuria rhizophila DC2201] >gi|183581401|dbj|BAG29872.1| putative chromosome segregation and condensation protein ScpA [Kocuria rhizophila DC2201] (294 aa)
Score = 143, Expect = 2.3e-07, Identities = 32/103 (31%), Positives = 62/103 (60%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNY---LTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDI--ERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL 135
      + F GPF++ SLI + ++DI ++L V  ++ Y+    +  +D+ +E+L++A LL+ K+ R+LP + E++  ++  RD  RLL YK ++E+ +L
 S:  24 ENFQGPFDVLLSLIAKHELDITQVSLSVVTDEFIQYVRALQEDASPKALDEASEFLVVAATLLDLKAARLLPRGEVEDEYDVELLEARDLLFARLLQYKAFKEVAGQL 131
>gi|163791507|ref|ZP_02185913.1| segregation and condensation protein A [Carnobacterium sp. AT7] >gi|159873230|gb|EDP67328.1| segregation and condensation protein A [Carnobacterium sp. AT7] (257 aa)
Score = 143, Expect = 2.3e-07, Identities = 72/256 (28%), Positives = 124/256 (48%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP----SMDTEEKI---SKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK-PTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVESNE 290
      F GP +L  LIK ++DI +I + EV  Y++YI  + L++D  +YL+MA L+ KSK +LP  + D+E+++  S + RD +++LL Y++Y+   L K E RS+ F K PT     L+ Q+  VP  L +  +  + +  K K P   I  E +I++  I  L+    + F  F +IP  TK  V F+A+L L++  + ++Q + +I +  + +  +E
 S:  12 FEGPLDLLLQLIKHLEIDIYDIPIAEVTAQYLNYIRA-MKVLQLDVAGDYLVMAATLMAIKSKLLLPKQEMTADSEDEVFFESGEDPRDALVEQLLEYRKYKSAAALLKVKEEERSQYFSKEPTN--------LESLQEK--VPMEPLQISTFDLVAAFQDMFNKKLKKIPLQTT--IRAEETTINEKMDFIMGKLKSAKANQGVLFTRLF-DIP----TKNEMVTTFMALLELIKEKDVFIQQEITYGDIIVYPSESKETGDE 257
>gi|160875909|ref|YP_001555225.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella baltica OS195] >gi|160861431|gb|ABX49965.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella baltica OS195] (262 aa)
Score = 143, Expect = 2.3e-07, Identities = 37/109 (33%), Positives = 70/109 (64%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL--MEKLER 141
      + F GP +L  LI+++K+D++++ + ++  Y++YI  LT+ +I+  +YL+MA L E KS+ +LP M E+++ +D R + I++L Y+ +E  KL + +LER
 S:  37 ESFEGPLDLLLYLIRKQKLDVVDLPIQQITAQYLEYIT-LLTQARIELAADYLVMAATLAEIKSRLLLPRMVVEDEVEED-PRAQLIRQLKAYEVIKEASQKLDDLPRLER 145
>gi|187606063|ref|ZP_02992239.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Exiguobacterium sp. AT1b] >gi|187481887|gb|EDU19915.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Exiguobacterium sp. AT1b] (255 aa)
Score = 143, Expect = 2.4e-07, Identities = 69/251 (27%), Positives = 131/251 (52%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEK----ISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKE 285
      F GP +L  LI + ++DI++I++ EV  YV YI  + K ++D +EYL+MA LL+ KSK++LP + E++   S++ R+ I++L+ YK Y+E V + E+ E R ++ +P  GED + + E + + Y  ++  +L A K+  +  + + K +K + +   +E+++  E   + SF +F  P+    VV F+A+L L++  ++ +Q  D I ++ K+
 S:  11 FEGPLDLLLHLIGKMEIDIVDISVAEVTDQYVGYIRT-MQKFELDVASEYLVMAATLLQLKSKQLLPPVPVEDEEVPDFSEEPTREGLIRQLIEYKAYKEAVVFMREQEEHRLELYTRP---GEDLTTYMSE-EVSKYDGPLNFSDLLHAYSKM---IERKRWKERRKKTIKREERT------LEEQMTRLHEHVSSTRQTSFFAFFVERPNVS----DLVVTFMALLELIKLRIVETKQLDQDIQISFIEASKK 247
>gi|15673259|ref|NP_267433.1| segregation and condensation protein A [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] >gi|41018128|sp|Q9CG33|SCPA_LACLA Segregation and condensation protein A >gi|12724253|gb|AAK05375.1|AE006360_4 HYPOTHETICAL PROTEIN [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] (242 aa)
Score = 143, Expect = 2.4e-07, Identities = 66/242 (27%), Positives = 119/242 (49%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKY--IQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLID-VSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQ 270
      +I K F GP +L  L+ + +MDI + LV VI+ Y+ YI  + +L+++  EY+LMA+ L+ KS+R+LP++  E  +D E+ +Y + ++ Y++Y+ +  L E + RS + K    E++L  QD S  A+DL +  + ++ +  + TK  +  + D + E+S  E++I +F + F           K  V F+A+L L++N I  Q
 S:   6 NIKIKNFEGPLDLLLHLVSQYEMDIFEVPLVPVIEQYLIYIQT-MKELELEVAGEYMLMASQLMLIKSRRLLPTV--TETFIEDTEQLEYDLLAQIDEYRKYKMLSQDLDELHQERSHFYSKAKTEIITDETVL--LQDKS---ALDLFLAFTKILELQRQHFQDENTKIAAEKFTIADKILELSTRFTEQKICKFSDLF----------------SSSTNKDELVTTFMALLELIKNQQISFSQ 226
>gi|183221759|ref|YP_001839755.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Paris)'] >gi|189911834|ref|YP_001963389.1| Conserved hypothetical protein [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Ames)'] >gi|167776510|gb|ABZ94811.1| Conserved hypothetical protein [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Ames)'] >gi|167780181|gb|ABZ98479.1| Chromosome segregation and condensation protein ScpA [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Paris)'] (247 aa)
Score = 143, Expect = 2.5e-07, Identities = 64/261 (24%), Positives = 127/261 (48%)
 Q:  22 EFHISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLID-VSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKI 282
      EF + ++ G  GP + +SLI  K+DI ++L +  ++ ++  + L I+ +E+ +MA +L+ KSK +LP  EE+ +   + + +LL +K++Q  +L E   + MF + T  D+ +       LDV L +  + ++ + +  ++ + + + VS+ S++D  ++ LE   +I FMD F+N  +K K+ V AF+A+L +V+  ++ Q++  I IVK+
 S:   6 EFIVRWQNQDGGLTEGPLTVLWSLIDSYKVDIFEVSLSRITSDFIQFLRTSQS-LSIELTSEFAVMAAHLVYLKSKALLPDPGFEEEDYEPPLPKELVDKLLEHKKFQMAGQRLAELDRLTAGMFTRETNQVLDETEVW-------------LDVSLVDLISAFNSILEQESSNEEEEQIPIYEGVSQYSVEDKMAYLQNLLE---KTGEIHFMDLFEN---DKPEKKEIVAAFLAVLEVVKIRVCKVIQHAVFGEIKIVKV 247
>gi|125973205|ref|YP_001037115.1| condensin subunit ScpA [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|196252010|ref|ZP_03150674.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Clostridium thermocellum DSM 4150] >gi|125713430|gb|ABN51922.1| condensin subunit ScpA [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|196198599|gb|EDX93432.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Clostridium thermocellum DSM 4150] (264 aa)
Score = 143, Expect = 2.5e-07, Identities = 61/251 (24%), Positives = 125/251 (49%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKID 283
      + F GPF+L + LI++ +++I +I + E+  Y+DY+  + +L ++ +E+L+MA LL KSK +LPS  E++ +  R++ + +L+ YK+Y+  + E L+ R + EK  G +  + E +     L++  +++VY++L+  + K K+ K+ + +   + +IR+ +   L K   + +  + ++  V F+AIL L +  I L Q   +I + K +
 S:  14 QNFEGPFDLLFHLIEKNQINIYDIPIHEITDQYMDYLFA-MQELDLEIASEFLVMAATLLHIKSKLLLPSPKREKEEDEPDPREELVLKLIEYKKYK----RFTEILKTREKECEKYFYRGPEDIDIKCEDE--------PLELSYDELKRVYVELIERNERKMNKNTGKMTQIVQHEKVTLRSKIRDIIRT---LLKKPIFKFSELFSPKTRSRLEIVTGFLAILELAKLKKITLIQPKPFADITVCKCE 248
>gi|169629454|ref|YP_001703103.1| hypothetical protein MAB_2368 [Mycobacterium abscessus] >gi|169241421|emb|CAM62449.1| Conserved hypothetical protein [Mycobacterium abscessus] (293 aa)
Score = 143, Expect = 2.6e-07, Identities = 30/103 (29%), Positives = 58/103 (56%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS--MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLME 137
      F GPF+L  LI + ++D+ + L +V  ++ Y +   +D++T +L++A LL+ K+ R+LPS +D ++ ++  RD  RLL Y+ ++ +   E
 S:  43 FEGPFDLLLQLISQHRLDVTEVALHQVTDEFIAYTKSLGDTYSLDEVTAFLVVAATLLDLKAARLLPSGQVDNDDDLALLEIRDLLFARLLQYRAFKHVAEMFAE 147
>gi|187933873|ref|YP_001886555.1| ScpA/B protein [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] >gi|187722026|gb|ACD23247.1| ScpA/B protein [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] (251 aa)
Score = 143, Expect = 2.6e-07, Identities = 64/255 (25%), Positives = 130/255 (50%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNV--KLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVE 287
      K+F GPF+L  LIK+ +MDI N+ + ++  Y+ YI++ + + ++ +E++++A L+E KSK +LP + +E  ++ +  I++L++YK+ + +   ++   ++ K    K +++E  +  + ++ L + +Y L+   K K NV K I V + I+D    LE  L + + + F I D+  K  +V+F+A+L +V+  +++ Q+ S +NI I +  E E
 S:   9 KDFEGPFDLLLHLIKKNQMDIYNVEISKITNQYLKYIDD-MKFMDLEITSEFIVVAATLIEIKSKHLLPKIKKDEDEDEEDQEKNLIEKLILYKKIKRVAEFFKDRYVNSGELYTK-------KPEIIEEINLPNNNEDIFKNLTLLELYNMYNNLLEIYNNKQNKANVIQKRIYVDKYKIEDK-------LEYLLGLIENNEVSKFSEIIDKCECKLECIVSFLALLEMVKLKKVRVYQSDSFDNILIERRQDEGE 250
>gi|114047036|ref|YP_737586.1| condensin subunit ScpA [Shewanella sp. MR-7] >gi|113888478|gb|ABI42529.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella sp. MR-7] (262 aa)
Score = 143, Expect = 2.9e-07, Identities = 36/109 (33%), Positives = 71/109 (65%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL--MEKLER 141
      + F GP +L  LI+++K+D++++ + ++  Y++YI  LT+ +I+ ++YL+MA L E KS+ +LP M E+++ +D R + I++L Y+ +E  K+ + +LER
 S:  37 ESFEGPLDLLLYLIRKQKLDVVDLPISQITAQYLEYIA-MLTQARIELASDYLVMAATLAEIKSRLLLPRMVAEDEVEED-PRAQLIRQLKAYEVIKEASQKIDDLPRLER 145
>gi|114319882|ref|YP_741565.1| condensin subunit ScpA [Alkalilimnicola ehrlichei MLHE-1] >gi|114226276|gb|ABI56075.1| condensin subunit ScpA [Alkalilimnicola ehrlichei MLHE-1] (276 aa)
Score = 142, Expect = 3.1e-07, Identities = 58/245 (23%), Positives = 112/245 (45%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI+ + +D+ +I + E+ + Y+ Y+  + +L+++  EYL+MA L E KS+ +LP   E+  D R + ++RL Y++Y++  L ++L R +R    + E +  +E    P + + +L A +V +  + + K+ +      V + + E L   +  F  F   + +  VV+F+A+L LV+  I+L QN   I++
 S:  54 FEGPLDLLLYLIRRQNLDVRDIPIAEITRQYMRYV-ELMHELRLELAAEYLVMAAMLAEIKSRMLLPRPPASEEEEAD-PRAELVRRLQEYERYKQAAEDL-DQLPRLARDVFPVRVAAEGCQPRQRE-------PEVSMQELLLAFAEVLRRSSHYEHHQVQKEALS-----------VRERMTEVLGRLDTEHYCCFTQLFP----RREGRMGLVVSFLAVLELVKEALIELTQNEPYAPIYV 273
>gi|50365367|ref|YP_053792.1| chromosomal segregation/condensation protein [Mesoplasma florum L1] >gi|50363923|gb|AAT75908.1| chromosomal segregation/condensation protein [Mesoplasma florum L1] (277 aa)
Score = 142, Expect = 3.2e-07, Identities = 37/115 (32%), Positives = 70/115 (60%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKP 149
      F+GP +L ++++K++K+DI INL E+I Y+ YI   KL I+ +EYL++A ++E KS+ +LP+ D + + +++ + ++++ Y Q +E+   K E  + F KP
 S:  12 FSGPLDLLWNMVKDKKIDIFEINLSEIIDQYLKYIEGQ-QKLDIELASEYLVLAAQMIEMKSRILLPNDDDDSE--EELMFEDLLEQINQYGQIKEVSEYFYNKQEEYLKTFSKP 123
>gi|62424882|ref|ZP_00380022.1| COG1354: Uncharacterized conserved protein [Brevibacterium linens BL2] (294 aa)
Score = 142, Expect = 3.2e-07, Identities = 63/251 (25%), Positives = 116/251 (46%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKL------KIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE--RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKE----SLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKID 283
      + F+GPF+L  LI +R++D+ I L EV  ++ Y +  +    + +++++LL+A LL+ K+ R+LP+ D EE++ ++  RD  RLL Y+ Y+ +      SR F +  +G +   L EFQD  +P + + +  + +Y ++  T P  V I + +S+ +  I  L    +  +D F+ + D    V F+A+L L + G   Q   + I + D
 S:  10 ENFSGPFDLLLGLISKRRLDVTEIALAEVTDEFIAYTTSLSERTGAKAGSSLAEISQFLLVAATLLDLKTARLLPNEDGEEELDLELLEARDLLFARLLQYRAYKSV-----------SRFFAEAMAAGSVRAPRSVGLEPEFQD--VLPPLQMHIGPGELAGLYATVLQRDHT-PPSVAVDHIHLPLVSVSEQRGHILSLL-------RAGDLD-FQKLLDTADNTLVVVARFLALLELFKVGLCDFAQEEPLGPLLISRTD 250
>gi|42560925|ref|NP_975376.1| hypothetical protein MSC_0385 [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|42492422|emb|CAE77018.1| Conserved hypothetical protein [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] (278 aa)
Score = 142, Expect = 3.3e-07, Identities = 41/135 (30%), Positives = 78/135 (57%)
 Q:  28 KDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKE 162
      +++T +F+GP EL + +IKE+K+DI+ ++L+E++ Y+ YI   +L I+ +EYL++A+ L+E KS+ +L  D +  + ++ D + ++ Y Q +EI +L  E  + F K    K+ L+ E
 S:   5 QELTIDQFSGPIELLWLMIKEKKLDIIELSLIEIVDQYLAYIKQN-QQLDIEIASEYLIIASQLIELKSRHLL-FKDQQVDQKQAVDYDDLVYQISQYNQIKEISDRLFNAQETYLQTFSKKRSKQNFKKDLVFE 137
>gi|188576660|ref|YP_001913589.1| segregation and condensation protein A [Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO99A] >gi|188521112|gb|ACD59057.1| segregation and condensation protein A [Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO99A] (279 aa)
Score = 142, Expect = 3.3e-07, Identities = 41/110 (37%), Positives = 65/110 (59%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRIL---PSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR 144
      F GP +L  LI+ + +DIL+I + E+ + YV YI N + +L+ +  EYL+MA L E KS+ +L  PS D EE  D R + ++RL Y+++++  L + L R R
 S:  32 FEGPLDLLLYLIRRQNLDILDIPVAEITRQYVAYI-NVMQELRFELAAEYLVMAAILAEIKSRMLLPRPPSQDGEE----DDPRAELVRRLQEYERFKQAAEDL-DTLPRMGR 138
>gi|125624022|ref|YP_001032505.1| segregation and condensation protein A [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] >gi|167016552|sp|A2RKH5|SCPA_LACLM Segregation and condensation protein A >gi|124492830|emb|CAL97785.1| segregation and condensation protein A [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] (242 aa)
Score = 142, Expect = 3.3e-07, Identities = 68/242 (28%), Positives = 122/242 (50%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKY--IQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQ 270
      +I K F GP +L  L+ + +MDI + LV VI+ Y+ YI  + +L+++  EY+LMA+ L+ KS+R+LP++  E  +D E+ +Y + ++ Y++Y+ +  L E + RS + K    E++L  QD +  A+DL +    + K++ ++ +  DN +I  + +I D  +I E + F    F D F   +K K  V F+A+L L++N +  Q
 S:   6 NIKIKNFEGPLDLLLHLVSQYEMDIFEVPLVPVIEQYLIYIQT-MKELELELAGEYMLMASQLMLIKSRRLLPTV--TETFIEDTEQLEYDLLAQIDEYRKYKMLSEDLDELHQERSHYYSKSKTEIITDETVL--LQDKT---ALDLFL-------AFSKILELQRQQIEDDNT-MIAAEKFTIAD---KIFELNQKFTEQKICKFTDLFS----DKTNKDELVTTFMALLELIKNQQVSFSQ 226
>gi|117919971|ref|YP_869163.1| condensin subunit ScpA [Shewanella sp. ANA-3] >gi|117612303|gb|ABK47757.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella sp. ANA-3] (262 aa)
Score = 142, Expect = 3.3e-07, Identities = 36/109 (33%), Positives = 71/109 (65%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL--MEKLER 141
      + F GP +L  LI+++K+D++++ + ++  Y++YI  LT+ +I+ ++YL+MA L E KS+ +LP M E+++ +D R + I++L Y+ +E  K+ + +LER
 S:  37 ESFEGPLDLLLYLIRKQKLDVVDLPISQITAQYLEYIA-MLTQARIELASDYLVMAATLAEIKSRLLLPRMVAEDEVEED-PRAQLIRQLKAYEVIKEASQKIDDLPRLER 145
>gi|189499105|ref|YP_001958575.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Chlorobium phaeobacteroides BS1] >gi|189494546|gb|ACE03094.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Chlorobium phaeobacteroides BS1] (245 aa)
Score = 142, Expect = 3.3e-07, Identities = 62/237 (26%), Positives = 111/237 (46%)
 Q:  30 ITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE-RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKS--PKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHI 266
      I+ EF GP +L  IK ++DI NI + + + ++ Y+  + L ++  E++ MA+ L+ K++ +LP+ +EE + + + R + ++RL+ YK+ +E  K+  E RS MF +    ES  E D  P       +Y ++T K   PK +V+ +D + +++D+  I  L    +ISF  K + +    VV F+A+L L R  I
 S:   4 ISLDEFEGPLDLLLFFIKRDELDIYNIPISRITKDFIGYLEA-MQSLNLEVAAEFIYMASLLMSIKARMLLPNETSEEGDASEFDPRTELVERLMEYKRIKEGAEKMRSLEETRSAMFARGYY-----ESFEPEVIDELDEPV--------NRSTLYHLIMTYKSVMENMPKVHVQNVDEAPVTVDEQSALI---LSKLRETIQISFRTILKEVGE----PLVLVVTFLAVLELCRRQKI 222
>gi|41407509|ref|NP_960345.1| hypothetical protein MAP1411 [Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis K-10] >gi|118466102|ref|YP_882251.1| segregation and condensation protein A [Mycobacterium avium 104] >gi|41395862|gb|AAS03728.1| hypothetical protein MAP_1411 [Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis K-10] >gi|118167389|gb|ABK68286.1| segregation and condensation protein A [Mycobacterium avium 104] (272 aa)
Score = 142, Expect = 3.4e-07, Identities = 35/124 (28%), Positives = 66/124 (53%)
 Q:  14 NLESLNNTEFHISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS--MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLME 137
      N E+  T F + + +   F GPF+L  LI  ++D+ + L +V  ++ Y   KL++++ T +L++A LL+ K+ R+LP+ +D +E ++  RD  RLL Y+ ++ +   E
 S:   6 NGEAQPQTGFQVRLTN-----FEGPFDLLLQLIFAHRLDVTEVALHQVTDDFIAYTREIGPKLELEETTAFLVVAATLLDLKAARLLPAGQVDDDEDLALLEVRDLLFARLLQYRAFKHVAEMFAE 126
>gi|113969807|ref|YP_733600.1| condensin subunit ScpA [Shewanella sp. MR-4] >gi|113884491|gb|ABI38543.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella sp. MR-4] (262 aa)
Score = 142, Expect = 3.5e-07, Identities = 36/109 (33%), Positives = 71/109 (65%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL--MEKLER 141
      + F GP +L  LI+++K+D++++ + ++  Y++YI  LT+ +I+ ++YL+MA L E KS+ +LP M E+++ +D R + I++L Y+ +E  K+ + +LER
 S:  37 ESFEGPLDLLLYLIRKQKLDVVDLPISQITAQYLEYIA-MLTQARIELASDYLVMAATLAEIKSRLLLPRMVAEDEVEED-PRAQLIRQLKAYEVIKEASQKIDDLPRLER 145
>gi|24374540|ref|NP_718583.1| hypothetical protein SO_3015 [Shewanella oneidensis MR-1] >gi|24349132|gb|AAN56027.1|AE015738_2 conserved hypothetical protein [Shewanella oneidensis MR-1] (262 aa)
Score = 142, Expect = 3.6e-07, Identities = 36/109 (33%), Positives = 71/109 (65%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL--MEKLER 141
      + F GP +L  LI+++K+D++++ + ++  Y++YI  LT+ +I+ ++YL+MA L E KS+ +LP M E+++ +D R + I++L Y+ +E  K+ + +LER
 S:  37 ESFEGPLDLLLYLIRKQKLDVVDLPISQITAQYLEYIA-MLTQARIELASDYLVMAATLAEIKSRLLLPRMVAEDEVEED-PRAQLIRQLKAYEVIKEASQKIDDLPRLER 145
>gi|77918903|ref|YP_356718.1| hypothetical protein Pcar_1299 [Pelobacter carbinolicus DSM 2380] >gi|77544986|gb|ABA88548.1| condensin subunit ScpA [Pelobacter carbinolicus DSM 2380] (254 aa)
Score = 142, Expect = 3.7e-07, Identities = 60/237 (25%), Positives = 111/237 (46%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE-RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQN 271
      F GP +L  LIK+ +MDI +I + E+  Y+ ++ + L +D  E+L+MA+ L+ KS+ +LP   E  D++ R + +QRLL Y++Y+E+  L E    +F +    E+   D  P  +++ A+Q++     +SP + V +  ++  V + +  L+    ++F   +PD  +  VV F+A+L LV+  I++ QN
 S:  10 FKGPLDLLLHLIKKHEMDIYDIPIAEITAQYLAALDT-MKSLNLDIAGEFLVMASTLVHIKSRMLLPLEVDPELEEDDVDPRAELVQRLLEYQRYKEVAVALDEYDMLGRDVFNRSCHDAAADEA-----NDGPLQPVGVFELV-NALQELL--------KESPPERVHEVVRERLT---VAERVSMLLKLLKDNQSLAFDALLPELPD----REELVVTFLAMLELVKLRMIRIMQN 225
>gi|145619862|ref|ZP_01775906.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Geobacter bemidjiensis Bem] >gi|144943867|gb|EDJ78948.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Geobacter bemidjiensis Bem] >gi|197088038|gb|ACH39309.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Geobacter bemidjiensis Bem] (285 aa)
Score = 141, Expect = 4.2e-07, Identities = 35/98 (35%), Positives = 64/98 (65%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE--RDKYIQRLLVYKQYQE 130
      +EF GP +L  LIK+ ++DI NI + + + Y++Y+  + +L +D  E+L+MA LL+ KS+ +LP+  EE  ++E R + ++RLL Y++Y++
 S:  24 EEFEGPLDLLLHLIKKNEVDIYNIPIAAITRQYLEYM-ELMKELNLDIAGEFLVMAATLLQIKSRMLLPATQ-EEDGEAEVEDPRAELVRRLLEYQRYRD 121
>gi|171780253|ref|ZP_02921157.1| hypothetical protein STRINF_02041 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] >gi|171281601|gb|EDT47036.1| hypothetical protein STRINF_02041 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] (234 aa)
Score = 141, Expect = 4.3e-07, Identities = 61/251 (24%), Positives = 126/251 (50%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKL--VTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      DI K+F GP +L  L+ + +MDI ++ +VEVI+ Y+ YI+ L +K++  EY++MA+ L+ KS+++LP + E + +D  + + ++ Y++++ I ++ + + R++ + KP Q     E   V A D   K + ++L  V +K + K++ +++ + I+D+  I E L   L     ++IP+    + F+A L L++  +++EQ + +I +
 S:   2 DIKLKDFEGPLDLLLHLVSKYQMDIYDVPIVEVIEQYLTYIST-LQAMKLEVAGEYMVMASQLMLIKSRKLLPKI-VETEPEEDDPEQELLAQIEEYRRFKAISEEMSAQHDERAKFYSKPKQ----------ELIFEDAVLAHD-----KTIMDLFLSFSHVMAEKRRELKNSHTVVERDDYRIEDMMTVISERLSQSKKLVLNKVFKECQSIPE-------MITLFLATLELIKVHEVEVEQKENFGDIVL 230
>gi|120554087|ref|YP_958438.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Marinobacter aquaeolei VT8] >gi|120323936|gb|ABM18251.1| condensin subunit ScpA [Marinobacter aquaeolei VT8] (275 aa)
Score = 141, Expect = 4.3e-07, Identities = 45/150 (30%), Positives = 83/150 (55%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKV 184
      F GP +L  LI+ + M+IL+I++ E+ + Y+DYI  + ++ +  EYL+MA L E KS+ +LP +++++  D R + I+RL Y++++  K E ++  RM E+ T    + L +  +  P +D+ +L A+Q V
 S:  50 FEGPLDLLLYLIRRQNMNILDIDVSEITRQYMDYIGA-VEAMRFELAAEYLVMAATLAEIKSRMLLPRQESDDEDDID-PRAELIRRLQQYERFK----KAAEDIDEIPRM-ERDTYPA---SAALPKLPSSQPHPDVDMKELLLALQGV 189
>gi|188159575|ref|ZP_02998750.1| hypothetical protein Mmycm_02951 [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides LC str. GM12] (278 aa)
Score = 141, Expect = 4.6e-07, Identities = 41/135 (30%), Positives = 78/135 (57%)
 Q:  28 KDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKE 162
      +++T +F+GP EL + +IKE+K+DI+ ++L+E++ Y+ YI   +L I+ +EYL++A+ L+E KS+ +L  D +  + ++ D + ++ Y Q +EI +L  E  + F K    K+ L+ E
 S:   5 QELTIDQFSGPIELLWLMIKEKKLDIIELSLIEIVDQYLAYIKQN-QQLDIEIASEYLIIASQLIELKSRHLL-FKDQQVDQEQVVDYDDLVYQISQYNQIKEISDRLFNAQEAYLQTFSKKRSKQNFKKDLVFE 137
>gi|118049214|ref|ZP_01517765.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Comamonas testosteroni KF-1] >gi|118003081|gb|EAV17234.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Comamonas testosteroni KF-1] (285 aa)
Score = 140, Expect = 5.2e-07, Identities = 60/245 (24%), Positives = 116/245 (47%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI+++ +IL+I +++V + Y+ Y++  ++ ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  E+  + R + ++RLL Y+Q ++ + + +L  R F K T  E +SL  F      DV + +Q + ++      KL+  +I+ + E +RE++    +   F+ I + +   VV F+A+L L +  I++ Q +  I++
 S:  59 FEGPLDLLLYLIRKQNFNILDIPMLDVTRQYMTYVDEVRSR-NLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPPKKQEDGEEAEDPRAELVRRLLEYEQ-MKLAAQQLGQLPTYGRDFLKATVYIE--QSLQPRFP----------DVEIGELQAAWRDILK---------RAKLVQSHKITRE--ELSVREYMSQILKQLQGQRFVEFERIFNPEKGSTVLVVTFIAMLELAKETLIEITQAEAYAPIYV 278
>gi|12045067|ref|NP_072878.1| fused segregation and condensation protein A/unknown domain-containing protein [Mycoplasma genitalium G37] >gi|1723127|sp|P47455|SCPA_MYCGE Segregation and condensation protein A >gi|3844813|gb|AAC71432.1| segregation and condensation protein A [Mycoplasma genitalium G37] >gi|166078768|gb|ABY79386.1| segregation and condensation protein A [synthetic Mycoplasma genitalium JCVI-1.0] (471 aa)
Score = 140, Expect = 5.5e-07, Identities = 61/255 (23%), Positives = 125/255 (49%)
 Q:  30 ITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE----RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGE-----DKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDK 284
      +  F G   +SL+ ++K+ + ++++ +  Y++ I NY K I+ +T+YL++ + +L +K+ +L   E + D+   RDK I L+ +K+Y + + + +  R  F K + +   + + + E Q +Y+ + L  + + ++ L + T K     I + E+S++ V+KE+  ++ F  Y+  +    +  + YFV AFVA+LVL+ N I LEQ   ++I +D+
 S:  152 VVTDHFFGNLTDLFSLLVDKKVSVNDVDIGLISLQYLNIIANYTNKKAIEKITDYLVITSKILAKKADNLLNDHQEESVLEYDLATNNFRDKMIANLVEHKRYCDSLGEFEKLRVNRLAYFSKANEMEQFIKTANDQLVTVEDQLPNYISVLKLFHAMNKLLEMRLSSLLTNKN---------ITIKELSVEQVQKELVLAIKQFN--YQTVSLKRVLLKLNHPISLMYFVTAFVALLVLLNNQVIGLEQKDYHSELYIFLLDE 404
>gi|83319619|ref|YP_424570.1| chromosomal segregation and condensation protein A [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] >gi|83283505|gb|ABC01437.1| chromosomal segregation and condensation protein A [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] (278 aa)
Score = 140, Expect = 5.7e-07, Identities = 69/263 (26%), Positives = 136/263 (51%)
 Q:  28 KDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKL------------IDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVESNE 290
      +++T +F+GP EL + +IKE+K+DI+ ++L+E++ Y+ YI   +L I+ +EYL++A+ L+E KS+ +L   +E++ + I+ D + ++ Y Q +E  +L  E  + F K    K+ L+ +  N    D+ L + +++ ++T K+ + + + +L      + V E+ +D V K   L+ +   + ++     F + F+V F+AIL LVR  ++++  D   V + KEV NE
 S:   5 QELTIDQFSGPIELLWLMIKEKKLDIVELSLLEIVDQYLAYIKQN-QQLDIEIASEYLIIASQLIELKSRYLLFKDQQDEQVDQ-IDYDDLVYQISQYNQIKEFSDQLFNAQEVYLQTFSKKRSKQTFKKDLIFK---NPEPLIDLNDLDLDKLTEIFYNVITNSKSLNYQTDFELETEIYQTLTTPSLSVHEVILDVVNKVTSNKLKEWKLEELLDILE---------FNLKNFIVIFLAILDLVRYQILEIDTRGKD---IYVCLRKEVIENE 262
>gi|116333416|ref|YP_794943.1| hypothetical protein LVIS_0769 [Lactobacillus brevis ATCC 367] >gi|116098763|gb|ABJ63912.1| condensin subunit ScpA [Lactobacillus brevis ATCC 367] (257 aa)
Score = 140, Expect = 6.1e-07, Identities = 33/119 (27%), Positives = 66/119 (55%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKD---IERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQS 152
      +F GP +L  LIK +MDI +I + +  Y+ Y++ + +++D  EY +MA L+ K+K +LP  +  + +D   R++ + +LL Y++Y++  L ++  R + F +P +
 S:  11 DFEGPLDLLLHLIKTNEMDIYDIRISTITSQYLTYLHQ-MQLVRLDVAGEYFVMAANLMAIKAKLLLPKPQSVVPVDEDEPADPREELVNQLLEYQRYKQAAQALKQRALERQQHFTRPAMA 131
>gi|190575144|ref|YP_001972989.1| putative chromosome segregation and condensation protein, scpA family [Stenotrophomonas maltophilia K279a] >gi|190013066|emb|CAQ46698.1| putative chromosome segregation and condensation protein, scpA family [Stenotrophomonas maltophilia K279a] (279 aa)
Score = 140, Expect = 6.2e-07, Identities = 36/110 (32%), Positives = 65/110 (59%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR 144
      F GP +L  LI+ + +D+L+I + E+ + YV+YI  + +L+ +  EYL+MA L E KS+ +LP  +EE  D R + ++RL Y+++++  + + L R+ R
 S:  32 FEGPLDLLLYLIRRQNLDVLDIPVAEITRQYVEYI-TVMRELRFELAAEYLVMAAILAEVKSRMLLPRPVSEEGDEAD-PRAELVRRLQEYERFKQAAEDI-DALPRQDR 138
>gi|145224081|ref|YP_001134759.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Mycobacterium gilvum PYR-GCK] >gi|145216567|gb|ABP45971.1| condensin subunit ScpA [Mycobacterium gilvum PYR-GCK] (275 aa)
Score = 140, Expect = 6.2e-07, Identities = 35/128 (27%), Positives = 63/128 (49%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS--MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKE 162
      F GPF+L  LI  ++D+ + L +V  ++ Y   +L +D+ T +L++A LL+ K+ R+LP+ + EE ++  RD  RLL Y+ ++ +   E   R + +   +  LL E
 S:  26 FEGPFDLLLQLIFGHRLDVTEVALHQVTDEFIAYTKQIGPQLGLDETTSFLVVAATLLDLKAARLLPAGEIHDEEDLALLEVRDLLFARLLQYRAFKHVAEMFAELEAAAMRSYPRAVSLEDRYSDLLPE 155
>gi|50954351|ref|YP_061639.1| hypothetical protein Lxx05690 [Leifsonia xyli subsp. xyli str. CTCB07] >gi|50950833|gb|AAT88534.1| conserved hypothetical protein [Leifsonia xyli subsp. xyli str. CTCB07] (279 aa)
Score = 139, Expect = 6.4e-07, Identities = 35/109 (32%), Positives = 57/109 (52%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS--MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRS 143
      F GPF+L SLI + ++DI I+L V  ++ Y+    +D+ +E+LL+A LL+ K  +LP  +  E ++  RD  RLL Y+ ++E    +LE S
 S:  30 FEGPFDLLLSLIAKHELDITEISLSTVTDEFIAYLRELDADESLDEASEFLLVAATLLDLKVAGLLPQGELVDAEDVALLEARDLLFARLLQYRAFKEASEWFSGRLEAES 140
>gi|41152676|gb|AAR35209.2| conserved hypothetical protein [Geobacter sulfurreducens PCA] (268 aa)
Score = 139, Expect = 6.6e-07, Identities = 35/104 (33%), Positives = 68/104 (65%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERD---KYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEK 138
      F GP +L  LIK+ ++DI +I + + + Y++YI  + +L ++  ++++MA+ L++ KS+ +LP+ D EE ++D E D  + ++RLL Y++Y+E  L E+
 S:  25 FEGPLDLLLHLIKKNEVDIYDIPVSTITRQYLEYI-RMMKELNLEVAGDFIVMASTLIQIKSRMLLPAPD-EEPGAEDEEADPRAELVRRLLEYQRYKEAALTLSER 129
>gi|88705953|ref|ZP_01103661.1| segregation and condensation protein A [gamma proteobacterium KT 71] >gi|88699667|gb|EAQ96778.1| segregation and condensation protein A [Congregibacter litoralis KT71] (256 aa)
Score = 139, Expect = 7.0e-07, Identities = 38/111 (34%), Positives = 63/111 (56%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRM 145
      F GP +L  LI+ + +DIL I++ + + Y+ Y+ + + ++ +  EYLLMA L E KS+ +LP  TEE  +D R + I+RL Y++++  K E +E  RM
 S:  32 FEGPLDLLLYLIRRQNLDILEIDVSRITEQYMHYV-DLMDAMQFELAAEYLLMAAMLAEIKSRMLLPRATTEEDDEED-PRAQLIRRLQEYERFK----KAAEDIEELPRM 136
>gi|194290520|ref|YP_002006427.1| Segregation and condensation protein [Cupriavidus taiwanensis] >gi|193224355|emb|CAQ70366.1| Segregation and condensation protein [Cupriavidus taiwanensis] (296 aa)
Score = 139, Expect = 7.3e-07, Identities = 61/245 (24%), Positives = 108/245 (44%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQ------EIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI+++ ++L+I + +V + Y+ YI  + K ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  +   + R + ++RLL Y+Q +   + VP+L   R   E     +SL  F D  V +DL   + K      ++ +  I  E+S  V + + + L  H  + F + F++      VV F+A+L L R  +++ Q   I++
 S:  66 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMSQVTRQYLSYIEQ-IRKTNLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKADSDEEAEDPRAELVRRLLEYEQMKLAAQRLDTVPQLGRDFLRSQVYIE---------QSLAPRFPD---VETVDLQAAWADVLK-----------RAKLNQHHKISREELS---VREHMSQILRRLQHARFMEFSELFEDAVRSGKGVPVVVVNFIAMLELSRESLVEITQAEPFAPIYV 289
>gi|73540375|ref|YP_294895.1| condensin subunit ScpA [Ralstonia eutropha JMP134] >gi|72117788|gb|AAZ60051.1| condensin subunit ScpA [Ralstonia eutropha JMP134] (296 aa)
Score = 139, Expect = 7.3e-07, Identities = 63/245 (25%), Positives = 108/245 (44%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQ------EIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI+++ ++L+I + +V + Y+ YI  + K ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  +   + R + ++RLL Y+Q +   + VP+L   R   E     +SL  F D  V A+DL    Q + ++  K     I  E+S  V + + + L  H  + F + F +      VV F+A+L L R  +++ Q   I++
 S:  66 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMSQVTRQYLSYIEQ-IRKTNLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKADSDEDAEDPRAELVRRLLEYEQMKLAAQRLDTVPQLGRDFLRSQVYIE---------QSLAPRFPD---VEAVDL-------QSAWADVLKRAKLNQHHK----ISREELS---VREHMSQILRRLQHARFMEFTELFDDAIRSGKGVPIVVVNFIAMLELSRESLVEITQAEPFAPIYV 289
>gi|116512120|ref|YP_809336.1| segregation and condensation protein A [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] >gi|122940143|sp|Q02YQ8|SCPA_LACLS Segregation and condensation protein A >gi|116107774|gb|ABJ72914.1| condensin subunit ScpA [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] (242 aa)
Score = 139, Expect = 7.8e-07, Identities = 68/242 (28%), Positives = 121/242 (50%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKY--IQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQ 270
      +I K F GP +L  L+ + +MDI + LV VI+ Y+ YI  + +L+++  EY+LMA+ L+ KS+R+LP++  E  +D E+ +Y + ++ Y++Y+ +  L E + RS + K    E++L  QD +  A+DL +    + K++ ++ +  DN  I  + +I D  +I E + F    F D F   +K K  V F+A+L L++N +  Q
 S:   6 NIKIKNFEGPLDLLLHLVSQYEMDIFEVPLVPVIEQYLIYIQT-MKELELELAGEYMLMASQLMLIKSRRLLPTV--TETFIEDTEQLEYDLLAQIDEYRKYKMLSEDLDELHQERSHYYSKSKTEIITDETVL--LQDKT---ALDLFL-------AFSKILELQRQQIEDDNTT-IAAEKFTIAD---KIFELNQRFTEQKICKFTDLFS----DKTKKDELVTTFMALLELIKNQQVSFSQ 226
>gi|192813838|ref|ZP_03042494.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Geobacillus sp. Y412MC10] >gi|192797320|gb|EDV73844.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Geobacillus sp. Y412MC10] (263 aa)
Score = 139, Expect = 7.9e-07, Identities = 70/245 (28%), Positives = 122/245 (49%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS-------MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI + ++DI +I + E+ + Y+ Y++N + +L+++ +E+L+MA LL KSK +LP       +   R + I +L+ Y++Y+ I  L EK  RS ++ K   ED  + E ++N V + + ++ A QK  K V K+T  +   I  EIS+ D +++ + LE   +I   F + E+ +  VV F+AIL L++  I  Q  E+I +
 S:  10 FEGPLDLLLHLIDKAEIDIQDIPVSEITEQYMAYLHN-MQELELEITSEFLVMAATLLSIKSKLLLPKPPVIEMDEFDFFEEDDMDPRAELIAKLIEYRKYKGIARHLHEKEWERSMIYSK---EAEDLTPYMPEVEENP-VQGLHISDLIAAFQKALSKAV--KRTSYAR-----IQRDEISVKDRIRQVMDALEQVGPGGRI----LFSKLLHEEMERHEIVVTFLAILELMKMKQILCYQEKLFEDIVM 245
>gi|119358432|ref|YP_913076.1| condensin subunit ScpA [Chlorobium phaeobacteroides DSM 266] >gi|119355781|gb|ABL66652.1| condensin subunit ScpA [Chlorobium phaeobacteroides DSM 266] (239 aa)
Score = 139, Expect = 8.0e-07, Identities = 59/244 (24%), Positives = 114/244 (46%)
 Q:  23 FHISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE-RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHI 266
      F IS++D   F GP +L  I+ ++DI NI + +  ++ YI  + + ++  E++ MA+ L+ K++ +LP  EE  ++ + R + +QRLL YK+ +E  K+ E  R+ +F +   E + ++ E + + P    L +  Y ++   KSP + + + + +S+++  I  L+   ++SF  F  P+    VV F+A+L L +N I
 S:   2 FRISLED-----FEGPLDLLLFFIRRDELDIYNIPISRITADFIGYIAG-MQVMNLEIAAEFIYMASMLMSIKARMLLPRPSMEENEQEEYDPRAELVQRLLEYKRIKEAALKMQELEMERASLFARGYIE-EIEPEVIDELDEELHRPT------LYQLMMAYRSVI----NKSPAELTRNVSDAPVSVEEQSALIFSRLQ---ERVQVSFRSLFSEAPEHII----LVVTFLAVLELCKNRKI 222
>gi|187929671|ref|YP_001900158.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Ralstonia pickettii 12J] >gi|187726561|gb|ACD27726.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Ralstonia pickettii 12J] (293 aa)
Score = 139, Expect = 8.2e-07, Identities = 63/245 (25%), Positives = 109/245 (44%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI+ + ++L+I L +V + Y+ YI  +  ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  T+   + R + ++RLL Y+Q +  KL + + + R F +   E +SL  + D  V + DL V  A  V +  T+ K ++ +      V + + + L  H  + F + F+      VV FVA+L L R  +++ Q   I++
 S:  63 FEGPLDLLLYLIRRQNFNVLDIPLAQVTRQYLAYIEQ-IRATNLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKTDSGDEPEDPRAELVRRLLEYEQMKLAAQKL-DTVPQLGRDFLRAQVYIE--QSLAPRYPD---VNSDDLRV---AWADVLRRAKLTQHHKISREELS-----------VREHMSQILRRLQHARFMEFTELFEEAIQSGKGAPIVVVNFVAMLELSRESLLEITQAEPYAPIYV 286
>gi|17547105|ref|NP_520507.1| hypothetical protein RSc2386 [Ralstonia solanacearum GMI1000] >gi|17429406|emb|CAD16093.1| putative segregation and condensation protein a. [Ralstonia solanacearum] (293 aa)
Score = 139, Expect = 8.2e-07, Identities = 59/245 (24%), Positives = 108/245 (44%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI+ + ++L+I + +V + Y+ YI  +  ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  T+   + R + ++RLL Y+Q +  KL + +  R F +   E +SL  +   P ++ D + A  V +  T+ K ++ +      V + + + L  H  + F + F ++     VV FVA+L L R  +++ Q   I++
 S:  63 FEGPLDLLLYLIRRQNFNVLDIPMAQVTRQYLAYIEQ-IRATNLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKTDSGEEPEDPRAELVRRLLEYEQMKLAAQKL-DTVPVLGRDFLRAQVYIE--QSLAPRY------PDVNADDLRAAWADVLRRAKLTQHHKISREELS-----------VREHMSQILRRLQHARFMEFTELFDDVIRSGKGAPIVVVNFVAMLELSRESLLEITQAEPYAPIYV 286
>gi|194366462|ref|YP_002029072.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Stenotrophomonas maltophilia R551-3] >gi|194349266|gb|ACF52389.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Stenotrophomonas maltophilia R551-3] (301 aa)
Score = 139, Expect = 8.2e-07, Identities = 36/110 (32%), Positives = 64/110 (58%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR 144
      F GP +L  LI+ + +D+L+I + E+ + YV+YI  + +L+ +  EYL+MA L E KS+ +LP  +EE  D R + ++RL Y++++   + + L R+ R
 S:  54 FEGPLDLLLYLIRRQNLDVLDIPVAEITRQYVEYI-TVMRELRFELAAEYLVMAAILAEVKSRMLLPRPVSEEGDEAD-PRAELVRRLQEYERFKRAAEDI-DALPRQDR 160
>gi|121608066|ref|YP_995873.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Verminephrobacter eiseniae EF01-2] >gi|121552706|gb|ABM56855.1| condensin subunit ScpA [Verminephrobacter eiseniae EF01-2] (276 aa)
Score = 138, Expect = 8.5e-07, Identities = 56/245 (22%), Positives = 111/245 (45%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI+++ +IL+I + V + Y+ Y+  ++ ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  E   + R + ++RLL Y+Q ++ + + ++ + R F K   E +SL  F   PA+ + + +A + + +  + K        I  E +RE++    +   F+++ +  +  VV F+A+L L +  I++ Q +  I++
 S:  50 FEGPLDLLLYLIRKQNFNILDIPMAGVTRQYLAYVEEIRSR-NLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPPRKQEGGAEPEDPRAELVRRLLEYEQ-MKLAAQRLSQMPQHGRDFLKAQVFIE--QSLQPRF------PAVQVRQLQQAWRDILQRAQLVQHHK---------------ITRAELSVREYMSRVLKTLQGRRFVAFEDLFEPGQGRSVLVVIFIALLELAKEALIEITQAEAFAPIYL 269
>gi|119775261|ref|YP_928001.1| putative segregation and condensation protein A [Shewanella amazonensis SB2B] >gi|119767761|gb|ABM00332.1| putative segregation and condensation protein A [Shewanella amazonensis SB2B] (262 aa)
Score = 138, Expect = 9.0e-07, Identities = 39/107 (36%), Positives = 64/107 (59%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLME--KLER 141
      F GP +L  LI+++K+D++ + L +  Y++YI  LT +I+  +YL+MA L E KS+ +LP M E+  +D R + I++L Y+ +E  KL E +LER
 S:  39 FEGPLDLLLYLIRKQKLDVIELPLTLIAAQYLEYI-RLLTDARIELAADYLVMAATLAEIKSRLLLPKMAVEDDEEED-PRVRLIKQLKAYESIREAAFKLDELPRLER 145
>gi|149117550|ref|ZP_01844234.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella baltica OS223] >gi|146862370|gb|EDK48065.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella baltica OS223] (160 aa)
Score = 138, Expect = 9.1e-07, Identities = 31/94 (32%), Positives = 61/94 (64%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYK 126
      + F GP +L  LI+++K+D++++ + ++  Y++YI  LT+ +I+  +YL+MA L E KS+ +LP M E+++ +D R + I++L Y+
 S:  37 ESFEGPLDLLLYLIRKQKLDVVDLPIQQITAQYLEYIT-LLTQARIELAADYLVMAATLAEIKSRLLLPRMVAEDEVEED-PRAQLIRQLKAYE 128
>gi|42523453|ref|NP_968833.1| hypothetical protein Bd1976 [Bdellovibrio bacteriovorus HD100] >gi|39575659|emb|CAE79826.1| conserved hypothetical protein [Bdellovibrio bacteriovorus HD100] (332 aa)
Score = 138, Expect = 9.6e-07, Identities = 35/105 (33%), Positives = 64/105 (60%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTE-EKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEK 138
      +F GP L  LI++ +MDI++I + E+ + Y++YI  + +L ++  E++ MA L++ KS+ +LP D  E I + R + +Q+LL Y++YQE  L ++
 S:   9 KFEGPLGLLLYLIRKEEMDIMDIKVHEITKQYLEYI-KLMKELDLEVAGEFVAMAATLIQIKSRMLLPQYDENGEAIEVEDPRKELVQKLLEYQKYQEAAKLLYDR 113
>gi|77457716|ref|YP_347221.1| condensin subunit ScpA [Pseudomonas fluorescens PfO-1] >gi|77381719|gb|ABA73232.1| condensin subunit ScpA [Pseudomonas fluorescens PfO-1] (272 aa)
Score = 138, Expect = 1.0e-06, Identities = 63/237 (26%), Positives = 113/237 (47%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQN 271
      F GP +L  LI+++ ++IL+I + E+ + Y+ Y+  + ++++  EYL+MA L E KS+ +LP +T E  +D R + I+RL Y++++   + + L R R  P      E +  +P + L+ IL +M +V +      D +  VS ++  E+ + + LE    + F++ F   + K  VV F+AIL LV+  I+L QN
 S:  48 FEGPLDLLLYLIRKQNINILDIPVAEITRQYMGYVE-LMQSVRLELAAEYLVMAAMLAEIKSRMLLPRAETVED-EEDDPRAELIRRLQEYERFKAAAEGI-DGLSRVGRDVIVPKLDA-------PEARARKLLPDVALEEILMSMAEVLRR----------GDMFESHQVSREALSTRER-MSDVLERLKGGGFVPFIELFT----AEEGKLGVVVTFMAILELVKESLIELVQN 259
>gi|88810633|ref|ZP_01125890.1| hypothetical protein NB231_16173 [Nitrococcus mobilis Nb-231] >gi|88792263|gb|EAR23373.1| hypothetical protein NB231_16173 [Nitrococcus mobilis Nb-231] (294 aa)
Score = 138, Expect = 1.0e-06, Identities = 33/104 (31%), Positives = 58/104 (55%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEK 138
      F GP +L  LI+ + +D+L+I + E+ + Y+ Y+  + L+++  EYL+MA L  KS+ +LP  +E  D R + +RL Y+Q++E  L E+
 S:  54 FEGPLDLLLYLIRRQNLDVLDIPIAEITRQYMRYV-ELMQDLRLELAAEYLVMAAVLAHIKSRMLLPQPAVQEPEEAD-PRVELARRLQEYEQFKEAAQALDEQ 155
>gi|154707025|ref|YP_001424362.1| segregation and condensation protein A [Coxiella burnetii Dugway 5J108-111] >gi|154356311|gb|ABS77773.1| segregation and condensation protein A [Coxiella burnetii Dugway 5J108-111] (266 aa)
Score = 138, Expect = 1.1e-06, Identities = 38/110 (34%), Positives = 67/110 (60%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR 144
      F GP +L  LIK+ +DIL+I + E+ + Y+ +I + + +++I+  EYL+MA L E KS+ +LP  EE+ +D R + ++RL Y++Y++  L ++L R R
 S:  43 FEGPLDLLLYLIKKHNIDILDIPIAEITRQYMQFI-DLMREMRIELAAEYLVMAAMLAEIKSRLLLPRPVVEEENEQD-PRAELVRRLQEYERYKKAAYDL-DQLPRVGR 149
>gi|121595785|ref|YP_987681.1| condensin subunit ScpA [Acidovorax sp. JS42] >gi|120607865|gb|ABM43605.1| condensin subunit ScpA [Acidovorax sp. JS42] (286 aa)
Score = 137, Expect = 1.1e-06, Identities = 63/245 (25%), Positives = 117/245 (47%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYK-------ISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI+++ +IL+I +++V + Y+ Y+  ++ ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  E   + R + ++RLL Y+Q +  +L ++ + R F +  + E +SL  F      DV L +Q+ + ++  K      V  I  E +RE++  H+ K    + F + F+ P++ T  VV F+A+L L +  I++ Q +  I++
 S:  60 FEGPLDLLLYLIRKQNFNILDIPMLDVTRQYLGYVEEIRSR-NLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPPKKQEGSAEPEDPRAELVRRLLEYEQIKLAAMRL-NQVPQYGRDFLRAQVTIE--QSLQPRFP----------DVSLTDLQEAWRDILKRAKL-----------VQHHKITREELSVREYMS---HVLKALQGRRFVEFEELFQ--PEKGGT--VLVVTFIALLELAKETLIEITQAEAFAPIYV 279
>gi|15827713|ref|NP_301976.1| hypothetical protein ML1368 [Mycobacterium leprae TN] >gi|467146|gb|AAA50910.1| unknown [Mycobacterium leprae] >gi|2065216|emb|CAB08281.1| hypothetical protein MLC1351.05c [Mycobacterium leprae] >gi|13093264|emb|CAC31749.1| conserved hypothetical protein [Mycobacterium leprae] (268 aa)
Score = 137, Expect = 1.1e-06, Identities = 35/127 (27%), Positives = 70/127 (55%)
 Q:  14 NLESLNNTEFHISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS--MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLE 140
      N E+ +  F + + +   F GPF+L  LI  ++D+ + L +V  ++ YI   +L +++ T +L++A L++ K+ R+LP+ ++ EE ++  RD  RLL Y+ ++ V ++ +LE
 S:   2 NSEAPHQNGFQVRLTN-----FEGPFDLLLHLICAHRLDVTEVALHQVTDDFIAYIRRLGPQLGLEETTAFLVIAATLIDLKAARLLPAGRVEDEEDLALLEGRDLLFARLLQYRAFKR-VAQIFAELE 124
>gi|39996931|ref|NP_952882.1| hypothetical protein GSU1832 [Geobacter sulfurreducens PCA] (245 aa)
Score = 137, Expect = 1.1e-06, Identities = 35/104 (33%), Positives = 68/104 (65%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERD---KYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEK 138
      F GP +L  LIK+ ++DI +I + + + Y++YI  + +L ++  ++++MA+ L++ KS+ +LP+ D EE ++D E D  + ++RLL Y++Y+E  L E+
 S:   2 FEGPLDLLLHLIKKNEVDIYDIPVSTITRQYLEYI-RMMKELNLEVAGDFIVMASTLIQIKSRMLLPAPD-EEPGAEDEEADPRAELVRRLLEYQRYKEAALTLSER 106
>gi|108799897|ref|YP_640094.1| condensin subunit ScpA [Mycobacterium sp. MCS] >gi|119869007|ref|YP_938959.1| condensin subunit ScpA [Mycobacterium sp. KMS] >gi|126435525|ref|YP_001071216.1| condensin subunit ScpA [Mycobacterium sp. JLS] >gi|108770316|gb|ABG09038.1| condensin subunit ScpA [Mycobacterium sp. MCS] >gi|119695096|gb|ABL92169.1| condensin subunit ScpA [Mycobacterium sp. KMS] >gi|126235325|gb|ABN98725.1| condensin subunit ScpA [Mycobacterium sp. JLS] (275 aa)
Score = 137, Expect = 1.1e-06, Identities = 31/103 (30%), Positives = 57/103 (55%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDT--EEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLME 137
      F GPF+L  LI  ++D+ + L +V  ++ Y   +L++D+ T +L++A LL+ K+ R+LP+ +  EE ++  RD  RLL Y+ ++ +   E
 S:  21 FEGPFDLLLQLIFAHRLDVTEVALHQVTDDFIAYTKAIGRQLELDETTAFLVIAATLLDLKAARLLPAGEVHDEEDLALLEVRDLLFARLLQYRAFKHVAVMFAE 125
>gi|145295556|ref|YP_001138377.1| hypothetical protein cgR_1483 [Corynebacterium glutamicum R] >gi|140845476|dbj|BAF54475.1| hypothetical protein [Corynebacterium glutamicum R] (321 aa)
Score = 137, Expect = 1.1e-06, Identities = 34/110 (30%), Positives = 63/110 (57%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP--SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR 144
      F GPF+L  LI ++K+D+ + L +V  ++ Y     +D+ TE+L++A LL+ K+ R+LP  +D E+ +   +D  RLL Y+ Y++ V ++ + +R +R
 S:  72 FEGPFDLLLQLITKKKLDVTEVALAQVTDEFIAYTRKLGETSDLDETTEFLVVAATLLDLKTARLLPRGEVDDEDDLELLEVKDLLFARLLQYRAYKQ-VAEMFAQWQRDAR 182
>gi|125718579|ref|YP_001035712.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus sanguinis SK36] >gi|167016580|sp|A3CPQ7|SCPA_STRSV Segregation and condensation protein A >gi|125498496|gb|ABN45162.1| Segregation and condensation protein A, putative [Streptococcus sanguinis SK36] (236 aa)
Score = 137, Expect = 1.2e-06, Identities = 34/121 (28%), Positives = 74/121 (61%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKP 149
      DI K+F GP +L  L+ + ++DI ++ + EVI+ Y+ Y+  L +K++  EY++MA+ L+ KS+++LP +  ++ D+E+D + ++ Y++++ + K+ + + R+ + KP
 S:   2 DIKLKDFEGPLDLLLHLVSKYQVDIYDVPITEVIEQYLAYVAT-LQAMKLEVTGEYMVMASQLMLIKSRKLLPKVADNAELEDDLEQD-LLSQIEEYRRFKLLGEKMSLQHDDRALYYSKP 120
>gi|118467410|ref|YP_888041.1| segregation and condensation protein A [Mycobacterium smegmatis str. MC2 155] >gi|118168697|gb|ABK69593.1| segregation and condensation protein A [Mycobacterium smegmatis str. MC2 155] (300 aa)
Score = 137, Expect = 1.2e-06, Identities = 36/128 (28%), Positives = 63/128 (49%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDT--EEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKE 162
      F GPF+L  LI  ++D+ + L +V  ++ Y   +L +D+ T +L++A LL+ K+ R+LPS +  EE ++  RD  RLL Y+ ++ +   E   R + +   +  LL E
 S:  50 FEGPFDLLLQLIFAHRLDVTEVALHQVTDDFIAYTKEIGPQLGLDETTAFLVIAATLLDLKAARLLPSGEVHDEEDLALLEVRDLLFARLLQYRAFKHVAQMFAELEAAALRSYPRAVSLEDRYSDLLPE 179
>gi|90416538|ref|ZP_01224469.1| hypothetical protein GB2207_05032 [marine gamma proteobacterium HTCC2207] >gi|90331737|gb|EAS46965.1| hypothetical protein GB2207_05032 [marine gamma proteobacterium HTCC2207] (300 aa)
Score = 137, Expect = 1.3e-06, Identities = 43/150 (28%), Positives = 78/150 (52%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKV 184
      F GP +L  LI+ + +DIL IN+ E+ + Y+ YI  + ++++  EYL+MA L E KS+ +LP  +E  +D R + I+RL Y++++  K + ++  R+   Q+    +E Q   P +D+ +L A+ +V
 S:  76 FEGPLDLLLYLIRRQNLDILEINVAEITRQYMGYI-GLMESIQLELAAEYLVMAAMLAEIKSRMLLPRQVMDEDSEED-PRAELIRRLQEYERFK----KAADDIDEMPRLGRDIHQASAHAPERNQEVQH----PDVDMRELLTALSEV 215
>gi|29654369|ref|NP_820061.1| segregation and condensation protein A [Coxiella burnetii RSA 493] >gi|81629001|sp|Q83CP8|SCPA_COXBU Segregation and condensation protein A >gi|29541636|gb|AAO90575.1| segregation and condensation protein A [Coxiella burnetii RSA 493] (266 aa)
Score = 137, Expect = 1.3e-06, Identities = 37/110 (33%), Positives = 67/110 (60%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR 144
      F GP +L  LIK+ +DIL+I + E+ + Y+ ++ + + +++I+  EYL+MA L E KS+ +LP  EE+ +D R + ++RL Y++Y++  L ++L R R
 S:  43 FEGPLDLLLYLIKKHNIDILDIPIAEITRQYMQFV-DLMREMRIELAAEYLVMAAMLAEIKSRLLLPRPVVEEENEQD-PRAELVRRLQEYERYKKAAYDL-DQLPRVGR 149
>gi|23308849|ref|NP_600640.2| hypothetical protein NCgl1367 [Corynebacterium glutamicum ATCC 13032] >gi|62390306|ref|YP_225708.1| hypothetical protein cg1611 [Corynebacterium glutamicum ATCC 13032] >gi|21324190|dbj|BAB98815.1| Uncharacterized ACR [Corynebacterium glutamicum ATCC 13032] >gi|41325643|emb|CAF21432.1| CONSERVED HYPOTHETICAL PROTEIN [Corynebacterium glutamicum ATCC 13032] (255 aa)
Score = 137, Expect = 1.3e-06, Identities = 32/110 (29%), Positives = 64/110 (58%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE--RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR 144
      F GPF+L  LI ++K+D+ + L +V  ++ Y     +D+ TE+L++A LL+ K+ R+LP + +++  ++  +D  RLL Y+ Y++ V ++ + +R +R
 S:   6 FEGPFDLLLQLITKKKLDVTEVALAQVTDEFIAYTRKLGETSDLDETTEFLVVAATLLDLKTARLLPRGEVDDEDDLELLEIKDLLFARLLQYRAYKQ-VAEMFAQWQRDAR 116
>gi|171463855|ref|YP_001797968.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Polynucleobacter necessarius STIR1] >gi|171193393|gb|ACB44354.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Polynucleobacter necessarius STIR1] (291 aa)
Score = 137, Expect = 1.4e-06, Identities = 35/113 (30%), Positives = 71/113 (62%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP--SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFE 147
      F GP +L  LI+++ ++L+I + +V Q Y+ YI+ +  ++ + EYLLMA L+E KS+ +LP  D+EE++   R + ++RLL Y++ ++ + ++++ ++ R F+
 S:  60 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMAQVTQQYLSYIDQ-IRHHNLELVAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPMKKADSEEEVED--PRAELVRRLLEYER-MKLAAQELDQIPQQGRDFQ 170
>gi|187479519|ref|YP_787544.1| hypothetical protein BAV3049 [Bordetella avium 197N] >gi|115424106|emb|CAJ50659.1| conserved hypothetical protein [Bordetella avium 197N] (293 aa)
Score = 137, Expect = 1.4e-06, Identities = 33/114 (28%), Positives = 66/114 (57%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK 148
      F GP +L  LI+++ ++L+I + +V + Y+ Y++  T  ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  ++   + R + ++RLL Y+Q ++ + ++ L + R F++
 S:  59 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMADVTRQYLSYVDQIRTH-NLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKSDTGEEPEDPRAELVRRLLEYEQ-MKLAARRLDALPQLGRDFQR 170
>gi|55820357|ref|YP_138799.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|81561027|sp|Q5M622|SCPA_STRT2 Segregation and condensation protein A >gi|55736342|gb|AAV59984.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus thermophilus LMG 18311] (237 aa)
Score = 137, Expect = 1.4e-06, Identities = 39/121 (32%), Positives = 72/121 (59%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKP 149
      DI K+F GP +L  L+ + ++DI ++ +VEVI+ Y+ Y+  L +K++  EY+LMA+ L+ KS+++LP++ E++  D  + + +L Y ++   L +K E R++ F KP
 S:   2 DIKLKDFEGPLDLLLHLVSKYEVDIYDVPIVEVIEQYLAYLAT-LQAMKLEVAGEYMLMASQLMLIKSRKLLPTV-VEDEPEADDPELELLSQLEEYAHFKAASQVLAKKHEVRAQYFSKP 120
>gi|41018136|sp|Q9EUR2|SCPA_STRMT Segregation and condensation protein A >gi|11967873|emb|CAC19444.1| hypothetical protein [Streptococcus mitis] (242 aa)
Score = 136, Expect = 1.4e-06, Identities = 35/120 (29%), Positives = 73/120 (60%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK 148
      DI K+F GP +L  L+ + KMDI ++ + EVI+ Y+ Y++ L ++++  EY++MA+ L+ KS+++LP +   + D+E+D + ++ Y++++ +  L K + R++ + K
 S:   2 DIKLKDFEGPLDLLLHLVSKYKMDIYDVPITEVIEQYLAYVST-LQAMRLEVTGEYMVMASQLMLIKSRKLLPKVAEVTDLEDDLEQD-LLSQIEEYRKFKLLGEHLEAKHQERAQYYSK 119
>gi|153206817|ref|ZP_01945658.1| segregation and condensation protein A [Coxiella burnetii 'MSU Goat Q177'] >gi|165918520|ref|ZP_02218606.1| segregation and condensation protein A [Coxiella burnetii RSA 334] >gi|120577180|gb|EAX33804.1| segregation and condensation protein A [Coxiella burnetii 'MSU Goat Q177'] >gi|165917766|gb|EDR36370.1| segregation and condensation protein A [Coxiella burnetii RSA 334] (266 aa)
Score = 136, Expect = 1.5e-06, Identities = 37/110 (33%), Positives = 67/110 (60%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR 144
      F GP +L  LIK+ +DIL+I + E+ + Y+ ++ + + +++I+  EYL+MA L E KS+ +LP  EE+ +D R + ++RL Y++Y++  L ++L R R
 S:  43 FEGPLDLLLYLIKKHNIDILDIPIAEITRQYMQFV-DLMREMRIELAAEYLVMAAMLAEIKSRLLLPRPVVEEENEQD-PRAELVRRLQEYERYKKAAYDL-DQLPRVGR 149
>gi|82703435|ref|YP_413001.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Nitrosospira multiformis ATCC 25196] >gi|82411500|gb|ABB75609.1| condensin subunit ScpA [Nitrosospira multiformis ATCC 25196] (303 aa)
Score = 136, Expect = 1.5e-06, Identities = 36/112 (32%), Positives = 63/112 (56%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMF 146
      F GP +L  LI++ +D+L+I + E+ + Y+ YI  +  K++  EYLLMA L+E KS+ +LP  +  +  R + ++RLL Y+Q ++ + + KL + R F
 S:  75 FQGPLDLLLYLIRKHNLDVLDIAMAELTRQYLAYIE-MMRANKLELAAEYLLMAAVLIEIKSRMLLPKPVAKGNEDEVDPRAELVRRLLEYEQ-MKVAGQKLNKLPQAERDF 184
>gi|56460846|ref|YP_156127.1| hypothetical protein IL1745 [Idiomarina loihiensis L2TR] >gi|56179856|gb|AAV82578.1| Uncharacterized conserved protein [Idiomarina loihiensis L2TR] (271 aa)
Score = 135, Expect = 1.9e-06, Identities = 61/236 (25%), Positives = 119/236 (50%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNS--YVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQ 270
      F+GP +L  LI+++K+DI+++ ++ + + YV+Y+ + + +LK++  +YL+MA L E KS+ +LP  +E+ ++ R + I+RL Y      E + + +  ++ Q G D  LL E  N+ ++ A  +V L+ +  + +++  + K+    I  ++S    + + LE  H  +SF  F   K +  VV+F+AIL LV+  ++L Q
 S:  38 FSGPMDLLLYLIRKQKLDIVDMPILAITRQYVEYV-DMMQELKLELAADYLVMAAILAEIKSRLLLPK-PPQEEDEEEDPRAELIRRLQEY-----------EAIRQGAEYIDQQPQVGRD--ILLSEVGSNAREWLTAAPPEVTLEDLTLAFSRVLQQVELKAHHQ----IKREQLS---TRARMSQVLELLSHKKYVSFSQLFT----RKEGRAGAVVSFLAILELVKESMVELSQ 249
>gi|94311705|ref|YP_584915.1| condensin subunit ScpA [Ralstonia metallidurans CH34] >gi|93355557|gb|ABF09646.1| condensin subunit ScpA [Ralstonia metallidurans CH34] (301 aa)
Score = 135, Expect = 1.9e-06, Identities = 62/245 (25%), Positives = 108/245 (44%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQ------EIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI+++ ++L+I + +V + Y+ YI  + K ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  +   + R + ++RLL Y+Q +   + VP+L   R   E     +SL  F D  V +DL    Q + ++  K     I  E+S  V + + + L  H  + F + F++      VV F+A+L L R  +++ Q   I++
 S:  71 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMAQVTRQYLSYIEQ-IRKRNLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKADSDEEAEDPRAELVRRLLEYEQMKLAAQRLDTVPQLGRDFLRSQVFIE---------QSLAPRFPD---VETLDL-------QSAWADVLRRAKLNQHHK----ISREELS---VREHMSQILRRLQHARFMEFSELFEDAIRSGKGVPVVVVNFIAMLELSRESLVEITQAEPFAPIYV 294
>gi|192360883|ref|YP_001982273.1| segregation and condensation protein A [Cellvibrio japonicus Ueda107] >gi|190687048|gb|ACE84726.1| segregation and condensation protein A [Cellvibrio japonicus Ueda107] (256 aa)
Score = 135, Expect = 2.0e-06, Identities = 57/239 (23%), Positives = 114/239 (47%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSS 273
      F GP +L  LI+ + +DIL+IN+ E+  Y+ Y+ + +  + +  EYL+MA L E KS+ +LP  + + +D R  I+RL Y+++++  L + L R +R    + D+   +    P ++L IL A+ +V +      D +  VS  +  E+ + + L+  H + + F+ FK + + +   VV F+A++ L++  +++ Q+ +
 S:  32 FEGPLDLLLYLIRRQNIDILDINVSEITSQYMAYV-DLMESHQFELAAEYLVMAAMLAEIKSRMLLPRSQEQAEEEED-PRASLIRRLQEYERFKQAAEDL-DALPRMARNIYTAAANAPDRALTRPD-------PDVELHEILLALSEVLRR----------ADMFESHHVSRERLSTRER-MAQVLDKLAHQHFVPFVSLFK-VEEGRLG---VVVTFLAVMELIKESLVEIVQSDA 245
>gi|15903733|ref|NP_359283.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116516005|ref|YP_817106.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|148989669|ref|ZP_01821001.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|148993334|ref|ZP_01822874.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|148998740|ref|ZP_01826178.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|149003917|ref|ZP_01828731.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|149006469|ref|ZP_01830168.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|149011259|ref|ZP_01832506.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|149025000|ref|ZP_01836380.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|168483408|ref|ZP_02708360.1| ScpA/B protein [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|168487316|ref|ZP_02711824.1| ScpA/B protein [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|168489846|ref|ZP_02714045.1| ScpA/B protein [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|168491809|ref|ZP_02715952.1| ScpA/B protein [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|168494208|ref|ZP_02718351.1| ScpA/B protein [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] >gi|168574935|ref|ZP_02720898.1| ScpA/B protein [Streptococcus pneumoniae MLV-016] >gi|169834420|ref|YP_001695242.1| ScpA/B protein [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|122278048|sp|Q04IT2|SCPA_STRP2 Segregation and condensation protein A >gi|41018134|sp|Q9EUQ7|SCPA_STRR6 Segregation and condensation protein A >gi|11967879|emb|CAC19449.1| hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae] >gi|15459366|gb|AAL00494.1| Conserved hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116076581|gb|ABJ54301.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|147755434|gb|EDK62483.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|147758057|gb|EDK65062.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|147761767|gb|EDK68730.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|147764249|gb|EDK71180.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|147924986|gb|EDK76068.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|147928101|gb|EDK79120.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|147929493|gb|EDK80488.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|168996922|gb|ACA37534.1| ScpA/B protein [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|172043203|gb|EDT51249.1| ScpA/B protein [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|183569825|gb|EDT90353.1| ScpA/B protein [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|183571697|gb|EDT92225.1| ScpA/B protein [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|183573877|gb|EDT94405.1| ScpA/B protein [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|183575776|gb|EDT96304.1| ScpA/B protein [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] >gi|183578804|gb|EDT99332.1| ScpA/B protein [Streptococcus pneumoniae MLV-016] (242 aa)
Score = 135, Expect = 2.0e-06, Identities = 36/123 (29%), Positives = 76/123 (61%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK-PTQ 151
      DI K+F GP +L  L+ + +MDI ++ + EVI+ Y+ Y++ L ++++  EY++MA+ L+ KS+++LP +   + D+E+D + ++ Y++++ +  L K + R++ + K PT+
 S:   2 DIKLKDFEGPLDLLLHLVSKYQMDIYDVPITEVIEQYLAYVST-LQAMRLEVTGEYMVMASQLMLIKSRKLLPKVAEVTDLGDDLEQD-LLSQIEEYRKFKLLGEHLEAKHQERAQYYSKAPTE 123
>gi|91782344|ref|YP_557550.1| condensin subunit ScpA [Burkholderia xenovorans LB400] >gi|91686298|gb|ABE29498.1| condensin subunit ScpA [Burkholderia xenovorans LB400] (291 aa)
Score = 135, Expect = 2.0e-06, Identities = 67/245 (27%), Positives = 117/245 (47%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDL-----DVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYF---KNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI+++ ++L+I + +V  Y+ Y++ L + ++ +EYLLMA L+E KS+ +LP  +   + R + ++RLL Y+Q ++ + +++L + R F +   E +S+  F D  V + DL   DVI +A   KLV  +     I  E+S  V + +  L  +  I F D F  K +P     VV F+A+L L R  +++ Q   I++
 S:  65 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMADVTVQYLGYVDQ-LRQTNLELASEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKADSGDEAEDPRAELVRRLLEYEQ-MKLAAQRIDQLPQLGRDFLRAEVYIE--QSITPRFPD---VNSEDLRAAWADVIKRA------KLVQHHR----------ISREELS---VREHMSSILRQLQNARFIEFSDLFDTSKGVP-------VVVVNFIAVLELCRESLVEITQAEPFAPIYV 284
>gi|119476915|ref|ZP_01617196.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [marine gamma proteobacterium HTCC2143] >gi|119449722|gb|EAW30959.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [marine gamma proteobacterium HTCC2143] (316 aa)
Score = 135, Expect = 2.1e-06, Identities = 43/151 (28%), Positives = 79/151 (52%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVY 185
      F GP +L  LIK + +DIL IN+ + Q Y+ Y+ + + ++ +  EYLLMA L E KS+ +LP + E  +D R + I+RL Y++++  K E ++  R+ + ++   + KE    P +++ +L A+ +V+
 S:  92 FEGPLDLLLYLIKRQNIDILEINVANITQQYMQYV-SMMDSMQFELAAEYLLMAAMLAEIKSRMLLPRSNELEDDEED-PRAQLIRRLQEYERFK----KAAEDIDNMPRLGREIFEASAAPPDIKKE----RPAPVVEMKELLLALGEVF 232
>gi|33415342|gb|AAQ18194.1| hypothetical protein csv004 [uncultured bacterium] (265 aa)
Score = 135, Expect = 2.1e-06, Identities = 30/95 (31%), Positives = 59/95 (62%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQ 129
      F GP +L  LI+++ +IL+I L +V + Y+ Y++ + K ++ ++YLLMA L+E KS+ +LP  +++  + R + ++RL+ Y+Q +
 S:  39 FEGPLDLLLYLIRKQNFNILDIPLADVTRQYLAYVDQ-IRKSNLELASDYLLMAAMLIEIKSRMLLPPKKSDDGEEAEDPRAELVRRLIEYEQMK 132
>gi|194398080|ref|YP_002038465.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pneumoniae G54] >gi|194357747|gb|ACF56195.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pneumoniae G54] (242 aa)
Score = 135, Expect = 2.2e-06, Identities = 36/123 (29%), Positives = 76/123 (61%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK-PTQ 151
      DI K+F GP +L  L+ + +MDI ++ + EVI+ Y+ Y++ L ++++  EY++MA+ L+ KS+++LP +   + D+E+D + ++ Y++++ +  L K + R++ + K PT+
 S:   2 DIKLKDFEGPLDLLLHLVSKYQMDIYDVPITEVIEQYLAYVST-LQAMRLEVTGEYMVMASQLMLIKSRKLLPKVAEVTDLGDDLEQD-LLSQIEEYRKFKLLGEHLEAKHQERAQYYSKAPTE 123
>gi|190343185|gb|ACE75573.1| segregation and condensation protein A [Candidatus Nitrospira defluvii] (259 aa)
Score = 135, Expect = 2.2e-06, Identities = 49/140 (35%), Positives = 82/140 (58%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP--SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL--MEKLERR--SRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAM 172
      + F GP +L  LIK+ +++I +I + + Q Y+DY+ + + +L +  E+L+MA LL KS+ +LP  + +E+  D R++ ++RLL YKQ++E  +L  E+L R  SR  P + +D ESLL E   V A+
 S:  13 ENFEGPLDLLLHLIKKNEINIYDIPIALIAQQYLDYL-SVMKELNLAVAGEFLVMAATLLHIKSRMLLPVDEVAVDEEDGPD-PREELVRRLLEYKQFKEAASQLDYKERLWRDVFSREPGPPVEVTKD-ESLLDEISLFDLVDAL 155
>gi|15901704|ref|NP_346308.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|111657284|ref|ZP_01408049.1| hypothetical protein SpneT_02001501 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|182684819|ref|YP_001836566.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|41018115|sp|Q97NX5|SCPA_STRPN Segregation and condensation protein A >gi|14973379|gb|AAK75948.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|182630153|gb|ACB91101.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pneumoniae CGSP14] (242 aa)
Score = 135, Expect = 2.2e-06, Identities = 36/123 (29%), Positives = 76/123 (61%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK-PTQ 151
      DI K+F GP +L  L+ + +MDI ++ + EVI+ Y+ Y++ L ++++  EY++MA+ L+ KS+++LP +   + D+E+D + ++ Y++++ +  L K + R++ + K PT+
 S:   2 DIKLKDFEGPLDLLLHLVSKYQMDIYDVPITEVIEQYLAYVST-LQAMRLEVTGEYMVMASQLMLIKSRKLLPKVAEVTDLGDDLEQD-LLSQIEEYRKFKLLGEHLEAKHQERAQYYSKAPTE 123
>gi|146282787|ref|YP_001172940.1| hypothetical protein PST_2446 [Pseudomonas stutzeri A1501] >gi|145570992|gb|ABP80098.1| conserved hypothetical protein [Pseudomonas stutzeri A1501] (246 aa)
Score = 135, Expect = 2.2e-06, Identities = 42/150 (28%), Positives = 78/150 (52%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKV 184
      F GP +L  LI+++ +DIL+I + E+ + Y+ Y+  + ++++  EYL+MA L E KS+ +LP  E  +D R + I+RL Y++++   L ++L R R + P   D +     +P + L+ +L +M +V
 S:  22 FEGPLDLLLYLIRKQNIDILDIPVAEITRQYMGYV-ELMKSVRLELAAEYLVMAAMLAEIKSRMLLPR-SAEAAEEEDDPRAELIRRLQEYERFKAAAEDL-DELPRVGRDLQVPRLDAPDARA-------RKLLPDVSLEELLVSMAEV 161
>gi|110834250|ref|YP_693109.1| hypothetical protein ABO_1389 [Alcanivorax borkumensis SK2] >gi|110647361|emb|CAL16837.1| conserved hypothetical protein [Alcanivorax borkumensis SK2] (328 aa)
Score = 135, Expect = 2.3e-06, Identities = 64/239 (26%), Positives = 115/239 (48%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSS 273
      F GP +L  LIK + +DIL+I + +  Y++Y+  + + +  EYL+MA L E KS+ +LP  EE+  + R + I+RL Y++++  K E +++ R+ E+   E K   E+   P +D+ +L A+++V +  + + ++ +  +   +D ++  REF+ PF L+      P+E  K  VV F+A L LV+  I+L Q S
 S:  63 FEGPLDLLLYLIKRQNLDILDIPVATITAQYMEYVE-LMKAMNFELAAEYLVMAAMLSEIKSRMLLPRPKAEEEEEGEDPRAELIRRLQEYERFK----KAAEDIDQLPRL-ERDVFPAEAKRP---EYTREKAQPDVDMRELLLALKEVMHRADMFESHQISREKLSTRERMANVLDKLKG--REFV-PFIELFN----------PEEG--KLGVVVTFLATLELVKGALIELVQTES 277
>gi|55822247|ref|YP_140688.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] >gi|116627193|ref|YP_819812.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus thermophilus LMD-9] >gi|81559851|sp|Q5M1I0|SCPA_STRT1 Segregation and condensation protein A >gi|122268204|sp|Q03MF6|SCPA_STRTD Segregation and condensation protein A >gi|55738232|gb|AAV61873.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] >gi|116100470|gb|ABJ65616.1| condensin subunit ScpA [Streptococcus thermophilus LMD-9] (237 aa)
Score = 135, Expect = 2.4e-06, Identities = 39/121 (32%), Positives = 72/121 (59%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKP 149
      DI K+F GP +L  L+ + ++DI ++ +VEVI+ Y+ Y+  L +K++  EY+LMA+ L+ KS+++LP++ E++  D  + + +L Y ++   L +K E R++ F KP
 S:   2 DIKLKDFEGPLDLLLHLVSKYEVDIYDVPIVEVIEQYLAYLAT-LQAMKLEVAGEYMLMASQLMLIKSRKLLPTV-VEDEPEVDDPELELLSQLEEYAHFKAASQVLAKKHEVRAQYFSKP 120
>gi|167624538|ref|YP_001674832.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella halifaxensis HAW-EB4] >gi|167354560|gb|ABZ77173.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella halifaxensis HAW-EB4] (262 aa)
Score = 135, Expect = 2.4e-06, Identities = 35/113 (30%), Positives = 67/113 (59%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRM 145
      + F GP +L  LI+++K+D++++ + + Q Y++Y+ N L  +++  +YL+MA L E KS+ +LP + E++ +D R + I++L Y  E++  EKL+  RM
 S:  37 ESFEGPLDLLLYLIRKQKLDVVDLPVFSITQQYLEYV-NLLQGARVELAADYLVMAATLAEIKSRLLLPRPEIEQEDEED-PRAQLIRQLKAY----EVIKDAQEKLDELPRM 143
>gi|148984328|ref|ZP_01817623.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|147923617|gb|EDK74730.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] (242 aa)
Score = 135, Expect = 2.4e-06, Identities = 34/120 (28%), Positives = 73/120 (60%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK 148
      DI K+F GP +L  L+ + +MDI ++ + EVI+ Y+ Y++ L ++++  EY++MA+ L+ KS+++LP +   + D+E+D + ++ Y++++ +  L K + R++ + K
 S:   2 DIKLKDFEGPLDLLLHLVSKYQMDIYDVPITEVIEQYLAYVST-LQAMRLEVTGEYMVMASQLMLIKSRKLLPKVAEVTDLGDDLEQD-LLSQIEEYRKFKLLGEHLEAKHQERAQYYSK 119
>gi|196195776|gb|EDX90735.1| segregation and condensation protein A, putative [Alcanivorax sp. DG881] (332 aa)
Score = 134, Expect = 2.4e-06, Identities = 63/239 (26%), Positives = 114/239 (47%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSS 273
      F GP +L  LIK + +DIL+I + +  Y++Y+  + + +  EYL+MA L E KS+ +LP  +E+  + R + I+RL Y++++  K E ++  R+ E+   E K   EF   P +D+ +L A+++V +  + + ++ +  +   +D ++  R+F+ PF L+      P+E  K  VV F+A L LV+  I+L Q S
 S:  63 FEGPLDLLLYLIKRQNLDILDIPVATITVQYMEYVE-LMKAMNFELAAEYLVMAAMLSEIKSRMLLPRPKDDEEEEGEDPRAELIRRLQEYERFK----KAAEDIDELPRL-ERDVFPAEAKRP---EFTREKAQPDVDMRELLLALKEVMHRADMFESHQISREKLSTRERMASVLDKLKG--RDFV-PFIELFN----------PEEG--KLGVVVTFLATLELVKGSLIELVQTES 277
>gi|146328794|ref|YP_001209389.1| hypothetical protein DNO_0477 [Dichelobacter nodosus VCS1703A] >gi|146232264|gb|ABQ13242.1| conserved hypothetical protein [Dichelobacter nodosus VCS1703A] (257 aa)
Score = 134, Expect = 2.5e-06, Identities = 38/103 (36%), Positives = 58/103 (56%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLME 137
      F GP +L  L+++ KMDIL I + E+ + Y+ YI  + L I  +EYLLMA L E KS+ +LP ++ E++ ++    +RLL Y Q +  KL E
 S:  33 FEGPLDLLLYLVRKAKMDILAIPISEITEQYLVYIR-MMQTLDITLASEYLLMAATLSEMKSRLLLPVLEREDEPEEEDMAFDLSERLLAYAQLVDAAEKLSE 134
>gi|78185983|ref|YP_374026.1| putative segregation and condensation protein A [Pelodictyon luteolum DSM 273] >gi|78165885|gb|ABB22983.1| condensin subunit ScpA [Pelodictyon luteolum DSM 273] (255 aa)
Score = 134, Expect = 2.5e-06, Identities = 37/119 (31%), Positives = 66/119 (55%)
 Q:  30 ITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE-RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK 148
      I+ +EF GP +L  IK ++DI NI + ++  +V +I+  T L ++  E++ MA+ L+ K+ +LP  E  + + + R + +QRLL YK+ +E  +L E E R +F +
 S:   4 ISLEEFEGPLDLLLFFIKRDELDIYNIPISKITNDFVTHIHGART-LNLEVAAEFIYMASMLMSIKAAMLLPRPSMENGDTDEFDPRTELVQRLLEYKRIKEASLQLAEMAEARHELFAR 122
>gi|194562674|ref|YP_002097697.1| hypothetical protein BDAG_00883 [Burkholderia dolosa AUO158] >gi|124894298|gb|EAY68178.1| hypothetical protein BDAG_00883 [Burkholderia dolosa AUO158] (290 aa)
Score = 134, Expect = 2.6e-06, Identities = 63/245 (25%), Positives = 114/245 (46%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSY--VPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLE-PFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI+++ ++L+I + +V  Y+ Y++  T  ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  +   + R + ++RLL Y+Q ++ + +++L + R F +   E +S+  F D S  + A  DV+ +A           KL+  +IS + E +RE +   L  FM+ F ++ D    VV F+A+L L R  +++ Q   I++
 S:  64 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMAQVTAQYLGYVDQIRTS-NLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKADTGEEAEDPRAELVRRLLEYEQ-MKLAAQRLDQLPQLGRDFLRAEVYIE--QSITPRFPDVSSDDLRAAWADVLKRA---------------------KLVQHHKISRE--ELSVREHMSLILRRLQNARFME-FADLFDTSRGVPVVVVNFIAMLELARESLVEITQAEPFAPIYV 283
>gi|88859930|ref|ZP_01134569.1| hypothetical protein PTD2_18000 [Pseudoalteromonas tunicata D2] >gi|88817924|gb|EAR27740.1| hypothetical protein PTD2_18000 [Pseudoalteromonas tunicata D2] (274 aa)
Score = 134, Expect = 2.6e-06, Identities = 62/251 (24%), Positives = 123/251 (49%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL--MEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      ++ + F GP +L  LIK K+DIL +++ +  YV YI + + + K++  EYL+MA L + KS+ +LP + E  ++ R + I+RL Y+Q+++  +L + + ER  + +    + E L  +  + A+ DV+ +A K++   T + S ++ +     I ++ +  EF+ F L++I      K +  VV+F+AIL L++ G I+ Q + + +++
 S:  34 EVALEAFEGPLDLLLYLIKRHKLDILELSIHTITCQYVQYI-DLMQEFKLELAAEYLVMAALLAQIKSRLLLP-VHQELAGEEEDPRAELIRRLQEYEQFKQAAEQLDDIPRFERDFFIAQAAMPQEPEYEKPLPSVELKDLLLALS-DVMARA--KIFTHHQITAEVLSTRERMS-------HILNLLQSRTEFVG-FNELFEI------------KEGRSGVVVSFIAILELIKEGLIECMQTAFNSPVYV 261
>gi|169827287|ref|YP_001697445.1| segregation and condensation protein A [Lysinibacillus sphaericus C3-41] >gi|168991775|gb|ACA39315.1| Segregation and condensation protein A [Lysinibacillus sphaericus C3-41] (236 aa)
Score = 134, Expect = 2.8e-06, Identities = 35/100 (35%), Positives = 64/100 (64%)
 Q:  50 KMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP-----SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKP 149
      ++DI +I + E+ Q Y+D+I+ + L++++ +EYL+MA LL KS+ +LP    D E ++   R++ +QRL+ YK+Y+E  L E  R+++F +P
 S:   2 EIDIYDIPMAEITQQYIDHIHA-MQVLELNEASEYLVMAATLLAIKSRMLLPIHEGEMEDAELEVDGPDPREELVQRLIEYKKYKEAASNLQELETDRAQVFTRP 105
>gi|160897281|ref|YP_001562863.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Delftia acidovorans SPH-1] >gi|160362865|gb|ABX34478.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Delftia acidovorans SPH-1] (297 aa)
Score = 134, Expect = 2.8e-06, Identities = 31/93 (33%), Positives = 56/93 (60%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQ 127
      F GP +L  LI+++ +IL+I +++V + Y+ Y++  ++ ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  E   + R + ++RLL Y+Q
 S:  71 FEGPLDLLLYLIRKQNFNILDIPMLDVTRQYMRYVDEIRSR-NLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPPKKQEGGEEAEDPRAELVRRLLEYEQ 162
>gi|120404253|ref|YP_954082.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Mycobacterium vanbaalenii PYR-1] >gi|119957071|gb|ABM14076.1| condensin subunit ScpA [Mycobacterium vanbaalenii PYR-1] (274 aa)
Score = 134, Expect = 2.8e-06, Identities = 34/128 (26%), Positives = 63/128 (49%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS--MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKE 162
      F GPF+L  LI  ++D+ + L +V  ++ Y   +L +D+ T +L++A LL+ K+ R+LP+ + E+ ++  RD  RLL Y+ ++ +   E   R + +   +  LL E
 S:  25 FEGPFDLLLQLIFAHRLDVTEVALHQVTDEFIAYTKEIGPQLGLDETTSFLVVAATLLDLKAARLLPAGEIHDEDDLALLEVRDLLFARLLQYRAFKHVAEMFAELEAAALRSYPRAVSLEDTYSDLLPE 154
>gi|134094210|ref|YP_001099285.1| putative segregation and condensation protein A [Herminiimonas arsenicoxydans] >gi|133738113|emb|CAL61158.1| Conserved hypothetical protein, putative segregation and condensation protein A [Herminiimonas arsenicoxydans] (292 aa)
Score = 134, Expect = 2.9e-06, Identities = 57/245 (23%), Positives = 110/245 (44%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDL---TEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI+++ +IL+I + +V + Y+ Y++  ++++ +L  EYLLMA L+E KS+ +LP  +    R + ++RLL Y      E+++ S+ +  Q G D    + N+   ++D++  +Q + L+  K +   +I  E+S+ +  I  L+  +   D + +P     VV FVA+L L +  I++ Q   I++
 S:  66 FEGPLDLLLYLIRKQNFNILDIPMAQVTKQYLQYVD----QIRLHNLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVRKADTGEEAGDPRAELVRRLLEY-----------EQMKLASQQIDALPQLGRDYVRTQIYIEQNTVTRWPEVDIV--DLQAAWADLIKRAKLTAH----HMISREELSVREHMTSILRRLQSTKFVEFADLFDPTRGVP-------VIVVNFVALLELAKETLIEITQAEPFAPIYV 285
>gi|187923012|ref|YP_001894654.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Burkholderia phytofirmans PsJN] >gi|187714206|gb|ACD15430.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Burkholderia phytofirmans PsJN] (291 aa)
Score = 134, Expect = 3.0e-06, Identities = 67/245 (27%), Positives = 117/245 (47%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDL-----DVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYF---KNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI+++ ++L+I + +V  Y+ Y++ L + ++ +EYLLMA L+E KS+ +LP  +   + R + ++RLL Y+Q ++ + +++L + R F +   E +S+  F D  V + DL   DVI +A   KLV  K     I  E+S  V + +  L  +  + F D F  K +P     VV F+A+L L R  +++ Q   I++
 S:  65 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMADVTVQYLGYVDQ-LRQTNLELASEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKADSGEEAEDPRAELVRRLLEYEQ-MKLAAQRIDQLPQLGRDFLRAEVYIE--QSITPRFPD---VNSEDLRAAWADVIKRA------KLVQHHK----------ISREELS---VREHMSSILRQLQNARFVEFSDLFDTSKGVP-------VVVVNFIAVLELCRETLVEITQAEPFAPIYV 284
>gi|145588830|ref|YP_001155427.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Polynucleobacter sp. QLW-P1DMWA-1] >gi|145047236|gb|ABP33863.1| condensin subunit ScpA [Polynucleobacter sp. QLW-P1DMWA-1] (287 aa)
Score = 134, Expect = 3.0e-06, Identities = 35/113 (30%), Positives = 70/113 (61%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP--SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFE 147
      F GP +L  LI+++ ++L+I + +V Q Y+ YI+ +  ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  D+EE++   R + ++RLL Y++ ++ + ++++ ++ R F+
 S:  56 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMAQVTQQYLSYIDQ-IRHHNLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPMKKADSEEEVED--PRAELVRRLLEYER-MKLAAQELDQIPQQGRDFQ 166
>gi|53718634|ref|YP_107620.1| hypothetical protein BPSL0992 [Burkholderia pseudomallei K96243] >gi|53725224|ref|YP_102474.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia mallei ATCC 23344] >gi|67639744|ref|ZP_00438580.1| COG1354: Uncharacterized conserved protein [Burkholderia mallei GB8 horse 4] >gi|76811700|ref|YP_332616.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia pseudomallei 1710b] >gi|121600217|ref|YP_993619.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia mallei SAVP1] >gi|124384825|ref|YP_001028920.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia mallei NCTC 10229] >gi|126439895|ref|YP_001058094.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia pseudomallei 668] >gi|126449669|ref|YP_001081167.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia mallei NCTC 10247] >gi|126455189|ref|YP_001065331.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia pseudomallei 1106a] >gi|161357211|ref|ZP_02103087.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia pseudomallei 1106b] >gi|161370845|ref|ZP_02110411.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia pseudomallei 1710a] >gi|167003055|ref|ZP_02268845.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia mallei PRL-20] >gi|167718564|ref|ZP_02401800.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia pseudomallei DM98] >gi|167737592|ref|ZP_02410366.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia pseudomallei 14] >gi|167814727|ref|ZP_02446407.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia pseudomallei 91] >gi|167823181|ref|ZP_02454652.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia pseudomallei 9] >gi|167844744|ref|ZP_02470252.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia pseudomallei B7210] >gi|167893280|ref|ZP_02480682.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia pseudomallei 7894] >gi|167901738|ref|ZP_02488943.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia pseudomallei NCTC 13177] >gi|167909978|ref|ZP_02497069.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia pseudomallei 112] >gi|167918012|ref|ZP_02505103.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia pseudomallei BCC215] >gi|194313693|ref|YP_002009238.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia mallei ATCC 10399] >gi|194504112|ref|YP_002033684.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia pseudomallei 1655] >gi|194508506|ref|YP_002021040.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia pseudomallei Pasteur 52237] >gi|194515783|ref|YP_002051358.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia pseudomallei S13] >gi|194524963|ref|YP_002060493.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia mallei FMH] >gi|194529125|ref|YP_002064646.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia mallei JHU] >gi|194570050|ref|YP_002105051.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia pseudomallei 406e] >gi|194574728|ref|YP_002109612.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia mallei 2002721280] >gi|52209048|emb|CAH34988.1| conserved hypothetical protein [Burkholderia pseudomallei K96243] >gi|52428647|gb|AAU49240.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia mallei ATCC 23344] >gi|76581153|gb|ABA50628.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia pseudomallei 1710b] >gi|121229027|gb|ABM51545.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia mallei SAVP1] >gi|124292845|gb|ABN02114.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia mallei NCTC 10229] >gi|126219388|gb|ABN82894.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia pseudomallei 668] >gi|126228831|gb|ABN92371.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia pseudomallei 1106a] >gi|126242539|gb|ABO05632.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia mallei NCTC 10247] >gi|147748973|gb|EDK56047.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia mallei FMH] >gi|147753135|gb|EDK60200.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia mallei JHU] >gi|148026980|gb|EDK85001.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia mallei 2002721280] >gi|157808467|gb|EDO85637.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia pseudomallei 406e] >gi|157938485|gb|EDO94155.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia pseudomallei Pasteur 52237] >gi|160699069|gb|EDP89039.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia mallei ATCC 10399] >gi|169653016|gb|EDS85709.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia pseudomallei S13] >gi|184211949|gb|EDU08992.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia pseudomallei 1655] (291 aa)
Score = 134, Expect = 3.0e-06, Identities = 63/245 (25%), Positives = 113/245 (46%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLE-PFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI+++ ++L+I + EV  Y+ Y++ + + ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  +   + R + ++RLL Y+Q ++ + +++L + R F +   E +S+  F D  V A DL   + K         KL+  +IS + E +RE +   L  FM+ F ++ D    VV F+A+L L R  +++ Q   I++
 S:  65 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMAEVTAQYLGYVDQ-IRESNLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKADTGEDAEDPRAELVRRLLEYEQ-MKLAAQRLDQLPQLGRDFLRAEVYIE--QSITPRFPD---VNADDLRAAWADVLK----------------RAKLVQHHKISRE--ELSVREHMSLILRKLQNARFME-FADLFDTTRGVPVVVVNFIAMLELARESLVEITQAEPFAPIYV 284
>gi|149907887|ref|ZP_01896555.1| hypothetical protein PE36_19505 [Moritella sp. PE36] >gi|149808893|gb|EDM68824.1| hypothetical protein PE36_19505 [Moritella sp. PE36] (261 aa)
Score = 134, Expect = 3.1e-06, Identities = 65/245 (26%), Positives = 112/245 (45%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQ--EIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKI---SFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LIK++K+DIL + + ++  Y++Y+ + +T LKI+  EYL+MA L E KS+ +LP +  E+ +D    RL++ +Q Q EI   E L+  R+     D   + +N   + +V L+ +   KL       L     +++E+  E  H+ +   + F + D K +R VV+F+AIL L++  I L QN+  I++
 S:  37 FEGPLDLLLYLIKKQKLDILQLPMQQITAQYMEYV-DLMTTLKIELAGEYLVMAALLAEIKSRLLLPKLVVAEEELED-------PRLVLIRQLQEYEIFKNAAEDLDLHPRI-------QRDIFVANAQLPENITTTPLLAEVSLRDLAYNLQKL--------------LKKAEHFEHHQIQREVLTTREKMTHILALLQDGKVRTFYQVLDPKEGRRGIVVSFLAILELLKESLISLIQNNPLGEIYL 257
>gi|171321156|ref|ZP_02910130.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Burkholderia ambifaria MEX-5] >gi|171093568|gb|EDT38732.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Burkholderia ambifaria MEX-5] (290 aa)
Score = 134, Expect = 3.1e-06, Identities = 60/245 (24%), Positives = 110/245 (44%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLE-PFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI+++ ++L+I + +V  Y+ Y++  T  ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  +   + R + ++RLL Y+Q ++ + +++L + R F +     + E    P +D D + A  V +       KL+  +IS + E +RE +   L  FM+ F ++ D    VV F+A+L L R  +++ Q   I++
 S:  64 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMAQVTAQYLGYVDQIRTS-NLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKADTGEEAEDPRAELVRRLLEYEQ-MKLAAQRLDQLPQLGRDFLRA--------DVYIEQSTTPRFPDVDSDDLRAAWADVLKR-------------AKLVQHHKISRE--ELSVREHMSLILRRLQNARFME-FADLFDTSRGVPVVVVNFIAMLELARESLLEITQAEPFAPIYV 283
>gi|120612480|ref|YP_972158.1| condensin subunit ScpA [Acidovorax avenae subsp. citrulli AAC00-1] >gi|120590944|gb|ABM34384.1| condensin subunit ScpA [Acidovorax avenae subsp. citrulli AAC00-1] (283 aa)
Score = 133, Expect = 3.4e-06, Identities = 31/93 (33%), Positives = 56/93 (60%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQ 127
      F GP +L  LI+++ +IL+I +++V + Y+ Y++  ++ ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  E   + R + ++RLL Y+Q
 S:  57 FEGPLDLLLYLIRKQNFNILDIPMLDVTRQYLGYVDEIRSR-NLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPPKKQEGAQEPEDPRAELVRRLLEYEQ 148
>gi|161830522|ref|YP_001596669.1| segregation and condensation protein A [Coxiella burnetii RSA 331] >gi|161762389|gb|ABX78031.1| segregation and condensation protein A [Coxiella burnetii RSA 331] (266 aa)
Score = 133, Expect = 3.7e-06, Identities = 36/110 (32%), Positives = 66/110 (60%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR 144
      F GP +L  LIK+ +DIL+I + E+ + Y+ ++ + + +++I+  EYL+MA  E KS+ +LP  EE+ +D R + ++RL Y++Y++  L ++L R R
 S:  43 FEGPLDLLLYLIKKHNIDILDIPIAEITRQYMQFV-DLMREMRIELAAEYLVMAAMFAEIKSRLLLPRPVVEEENEQD-PRAELVRRLQEYERYKKAAYDL-DQLPRVGR 149
>gi|186476947|ref|YP_001858417.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Burkholderia phymatum STM815] >gi|184193406|gb|ACC71371.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Burkholderia phymatum STM815] (290 aa)
Score = 133, Expect = 3.8e-06, Identities = 34/112 (30%), Positives = 63/112 (56%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMF 146
      F GP +L  LI+++ ++L+I + +V  Y+ Y+  L K ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  +   + R + ++RLL Y+Q ++ + +++L + R F
 S:  64 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMADVTAQYLGYVEQ-LRKTNLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKADTGEEAEDPRAELVRRLLEYEQ-MKLAAQRLDQLPQLGRDF 173
>gi|83718529|ref|YP_441405.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia thailandensis E264] >gi|167580173|ref|ZP_02373047.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia thailandensis TXDOH] >gi|167618275|ref|ZP_02386906.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia thailandensis Bt4] >gi|167835823|ref|ZP_02462706.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia thailandensis MSMB43] >gi|83652354|gb|ABC36417.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia thailandensis E264] (291 aa)
Score = 133, Expect = 4.0e-06, Identities = 63/245 (25%), Positives = 113/245 (46%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLE-PFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI+++ ++L+I + EV  Y+ Y++ + + ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  +   + R + ++RLL Y+Q ++ + +++L + R F +   E +S+  F D  V A DL   + K         KL+  +IS + E +RE +   L  FM+ F ++ D    VV F+A+L L R  +++ Q   I++
 S:  65 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMAEVTAQYLGYVDQ-IRESNLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKADTGEEAEDPRAELVRRLLEYEQ-MKLAAQRLDQLPQLGRDFLRAEVYIE--QSITPRFPD---VNADDLRAAWADVLK----------------RAKLVQHHKISRE--ELSVREHMSLILRKLQNARFME-FADLFDTSRGVPVVVVNFIAMLELARESLVEITQAEPFAPIYV 284
>gi|169343595|ref|ZP_02864594.1| segregation and condensation protein A [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|169298155|gb|EDS80245.1| segregation and condensation protein A [Clostridium perfringens C str. JGS1495] (248 aa)
Score = 133, Expect = 4.0e-06, Identities = 36/119 (30%), Positives = 71/119 (59%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQ 151
      K F+GPF+L  LIK+ +M I I + E+ + Y++YI  + +L ++ +E+++MA L+E KSK +LP + E++ ++ +  +++L YK++++I  L E+   +F K +
 S:   9 KNFDGPFDLLLHLIKKNEMSITEIKIHEITKQYLEYIA-LMKELDLEITSEFIVMAATLIEIKSKSLLPKVKVEDETCEEDLQKILMEKLQEYKKFKKISAYLRERELSTGEVFTKKAE 126
>gi|110801677|ref|YP_699089.1| segregation and condensation protein A [Clostridium perfringens SM101] >gi|123047289|sp|Q0SS18|SCPA_CLOPS Segregation and condensation protein A >gi|110682178|gb|ABG85548.1| segregation and condensation protein A [Clostridium perfringens SM101] (248 aa)
Score = 133, Expect = 4.0e-06, Identities = 36/119 (30%), Positives = 71/119 (59%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQ 151
      K F+GPF+L  LIK+ +M I I + E+ + Y++YI  + +L ++ +E+++MA L+E KSK +LP + E++ ++ +  +++L YK++++I  L E+   +F K +
 S:   9 KNFDGPFDLLLHLIKKNEMSITEIKIHEITKQYLEYIA-LMKELDLEITSEFIVMAATLIEIKSKSLLPKVKVEDETCEEDLQKILMEKLQEYKKFKKISAYLRERELSTGEVFTKKAE 126
>gi|160880716|ref|YP_001559684.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Clostridium phytofermentans ISDg] >gi|160429382|gb|ABX42945.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Clostridium phytofermentans ISDg] (259 aa)
Score = 133, Expect = 4.0e-06, Identities = 64/245 (26%), Positives = 118/245 (48%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI + K++I +I +V + + Y++YI   K ++ ++E+L+MA LL KS+ +LP  EE+  D R + ++RLL YK Y+ + +L +K   + KP+  +   +E  + + + L +  Q V + V  K  +   I+ EI++   EI+++   L  +F  F+ + + + K  +V F+ IL L++  I++ QN  E+I I
 S:  10 FEGPLDLLLHLIDKNKVNIYDIPIVTITEQYMEYIKAMEEK-NLEIMSEFLVMAATLLRIKSQMLLPVEVKEEEEVVD-PRQELVERLLEYKMYKYVSYELKDKQMDAQLLMFKPSTIPLEISDYKEEIDISELLSDLTLAKLHTIFQSVMKRQV--DKVDPIRSKFGKIEKEEINLSQKILEIQQY-----GLEHRTFS--FRRLLERQTGKMDVIVTFLGILELMKMQRIEICQNDLFEDIMI 243
>gi|23335399|ref|ZP_00120635.1| COG1354: Uncharacterized conserved protein [Bifidobacterium longum DJO10A] >gi|189439101|ref|YP_001954182.1| Hypothetical protein BLD_0238 [Bifidobacterium longum DJO10A] >gi|189427536|gb|ACD97684.1| Hypothetical protein BLD_0238 [Bifidobacterium longum DJO10A] (304 aa)
Score = 133, Expect = 4.0e-06, Identities = 32/129 (24%), Positives = 63/129 (48%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP----SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEF 163
      ++GPF+  +I  K+++ ++L + + ++ Y+    +D+ + +L +A+ L+E KS ILP  S  E+ +  ERD  RLL Y+ Y++    ++  + F P  E  ++L E 
 S:  47 YSGPFDALLGMIANNKLELTEVSLSSITEEFLTYVRGLDFTKNMDEASAFLDIASILVEAKSVAILPGGEDSQHDEQSLEALRERDLLFARLLQYRAYKQAAGDFRARIAANAGRFPHPAAMDEGIAAMLPEL 179
>gi|134281158|ref|ZP_01767867.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia pseudomallei 305] >gi|134247464|gb|EBA47549.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia pseudomallei 305] (291 aa)
Score = 133, Expect = 4.1e-06, Identities = 63/245 (25%), Positives = 113/245 (46%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLE-PFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI+++ ++L+I + EV  Y+ Y++ + + ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  +   + R + ++RLL Y+Q ++ + +++L + R F +   E +S+  F D  V A DL   + K         KL+  +IS + E +RE +   L  FM+ F ++ D    VV F+A+L L R  +++ Q   I++
 S:  65 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMAEVTAQYLGYVDQ-IRESNLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKADTGEDAEDPRAELVRRLLEYEQ-MKLAAQRLDQLPQLGRDFLRAEVYIE--QSITPRFPD---VNADDLRAAWADVLK----------------RAKLVQHHKISRE--ELSVREHMSLILRKLQNARFME-FADLFDTTRGVPVVVVNFIAMLELARESLVEITQAEPFAPIYV 284
>gi|91786808|ref|YP_547760.1| condensin subunit ScpA [Polaromonas sp. JS666] >gi|91696033|gb|ABE42862.1| condensin subunit ScpA [Polaromonas sp. JS666] (293 aa)
Score = 133, Expect = 4.1e-06, Identities = 33/101 (32%), Positives = 56/101 (55%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL 135
      F GP +L  LI+++ +IL+I + V + Y+ Y++ +  ++  EYLLMA L+E KS+ +LP   E  + R + ++RLL Y+Q +  KL
 S:  67 FEGPLDLLLYLIRKQNFNILDIPMAAVTRQYLTYVDE-IRATNLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPPKKVAEGQEAEDPRAELVRRLLEYEQIKLAAHKL 166
>gi|18310787|ref|NP_562721.1| segregation and condensation protein A [Clostridium perfringens str. 13] >gi|110800277|ref|YP_696489.1| segregation and condensation protein A [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|168210831|ref|ZP_02636456.1| segregation and condensation protein A [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|168214380|ref|ZP_02640005.1| segregation and condensation protein A [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|168215434|ref|ZP_02641059.1| segregation and condensation protein A [Clostridium perfringens NCTC 8239] >gi|182625643|ref|ZP_02953412.1| segregation and condensation protein A [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|123344655|sp|Q0TPF1|SCPA_CLOP1 Segregation and condensation protein A >gi|41018092|sp|Q8XJF4|SCPA_CLOPE Segregation and condensation protein A >gi|18145468|dbj|BAB81511.1| conserved hypothetical protein [Clostridium perfringens str. 13] >gi|110674924|gb|ABG83911.1| segregation and condensation protein A [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|170711132|gb|EDT23314.1| segregation and condensation protein A [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|170714148|gb|EDT26330.1| segregation and condensation protein A [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|177909045|gb|EDT71520.1| segregation and condensation protein A [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|182382056|gb|EDT79535.1| segregation and condensation protein A [Clostridium perfringens NCTC 8239] (248 aa)
Score = 133, Expect = 4.1e-06, Identities = 36/119 (30%), Positives = 71/119 (59%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQ 151
      K F+GPF+L  LIK+ +M I I + E+ + Y++YI  + +L ++ +E+++MA L+E KSK +LP + E++ ++ +  +++L YK++++I  L E+   +F K +
 S:   9 KNFDGPFDLLLHLIKKNEMSITEIKIHEITKQYLEYIA-LMKELDLEITSEFIVMAATLIEIKSKSLLPKVKVEDETCEEDLQKILMEKLQEYKKFKKISAYLRERELSTGEVFTKKAE 126
>gi|163854832|ref|YP_001629130.1| hypothetical protein Bpet0527 [Bordetella petrii DSM 12804] >gi|163258560|emb|CAP40859.1| conserved hypothetical protein [Bordetella petrii] (295 aa)
Score = 132, Expect = 4.2e-06, Identities = 33/101 (32%), Positives = 60/101 (59%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDL---TEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL 135
      F GP +L  LI+++ ++L+I + +V + Y+ Y+   ++++ +L  EYLLMA L+E KS+ +LP  T+   + R + ++RLL Y+Q +  KL
 S:  61 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMADVTRQYLSYVE----QIRLHNLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKTDTGEEPEDPRAELVRRLLEYEQMKLAAQKL 160
>gi|23465933|ref|NP_696536.1| hypothetical protein BL1371 [Bifidobacterium longum NCC2705] >gi|23326643|gb|AAN25172.1| narrowly conserved hypothetical protein [Bifidobacterium longum NCC2705] (304 aa)
Score = 132, Expect = 4.3e-06, Identities = 32/129 (24%), Positives = 63/129 (48%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP----SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEF 163
      ++GPF+  +I  K+++ ++L + + ++ Y+    +D+ + +L +A+ L+E KS ILP  S  E+ +  ERD  RLL Y+ Y++    ++  + F P  E  ++L E 
 S:  47 YSGPFDALLGMIANNKLELTEVSLSSITEEFLTYVRGLDFTKNMDEASAFLDIASILVEAKSVAILPGGEDSQHDEQSLEALRERDLLFARLLQYRAYKQAAGDFRARIAANAGRFPHPAAMDEGIAAMLPEL 179
>gi|77164552|ref|YP_343077.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Nitrosococcus oceani ATCC 19707] >gi|76882866|gb|ABA57547.1| condensin subunit ScpA [Nitrosococcus oceani ATCC 19707] (269 aa)
Score = 132, Expect = 4.4e-06, Identities = 37/113 (32%), Positives = 65/113 (57%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR-MFE 147
      F GP +L  LI+ + +D+L+I + +  Y++YI  L +L+++  EYL+MA +L E KS+ +LP   +  D R + ++RL Y++Y++  L + L R R +FE
 S:  45 FEGPLDLLLYLIRRQNLDVLDIPIAVITHQYMEYI-EILGELRLELAAEYLVMAAWLAEIKSRMLLPRPQESAEEEGD-PRMELVRRLQEYERYKKAAEDL-DSLPRVGRDIFE 155
>gi|145218983|ref|YP_001129692.1| condensin subunit ScpA [Prosthecochloris vibrioformis DSM 265] >gi|145205147|gb|ABP36190.1| condensin subunit ScpA [Prosthecochloris vibrioformis DSM 265] (248 aa)
Score = 132, Expect = 4.4e-06, Identities = 61/237 (25%), Positives = 111/237 (46%)
 Q:  30 ITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE-RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDV---ILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHI 266
      I+ +EF GP +L  IK ++DI NI + ++  +V YI++  + K++  E++ MA+ L+ K+ +LP   ++ + + + R + +QRLL YKQ +E  L +  R ++F +     L +EF   V +D V  L +  Y + V   K  NV  V+   V+++I  +    ++SF D + +   +  VV F+A+L + +NG I
 S:   4 ISLEEFEGPLDLLLFFIKRDELDIYNIPISKITTDFVSYIHD-ARRFKLEVAAEFIYMASLLMSIKASMLLPRQTANDEDTDEFDPRTELVQRLLEYKQIKEASEILDQCAFEREQLFAR---------GLFEEFMP-EVVDELDEQVNRPTLYHLMSAY-RAVLDNMPKPMSRNVMDAPVT------VKEQIELIISKLQDRVQVSFSDVLEGVSQ----RIILVVTFLAVLEMCKNGRI 222
>gi|170702426|ref|ZP_02893313.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Burkholderia ambifaria IOP40-10] >gi|172061398|ref|YP_001809050.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Burkholderia ambifaria MC40-6] >gi|170132674|gb|EDT01115.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Burkholderia ambifaria IOP40-10] >gi|171993915|gb|ACB64834.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Burkholderia ambifaria MC40-6] (290 aa)
Score = 132, Expect = 4.5e-06, Identities = 33/112 (29%), Positives = 63/112 (56%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMF 146
      F GP +L  LI+++ ++L+I + +V  Y+ Y++  T  ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  +   + R + ++RLL Y+Q ++ + +++L + R F
 S:  64 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMAQVTAQYLGYVDQIRTS-NLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKADTGEEAEDPRAELVRRLLEYEQ-MKLAAQRLDQLPQLGRDF 173
>gi|170733782|ref|YP_001765729.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Burkholderia cenocepacia MC0-3] >gi|169817024|gb|ACA91607.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Burkholderia cenocepacia MC0-3] (290 aa)
Score = 132, Expect = 4.7e-06, Identities = 33/112 (29%), Positives = 63/112 (56%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMF 146
      F GP +L  LI+++ ++L+I + +V  Y+ Y++  T  ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  +   + R + ++RLL Y+Q ++ + +++L + R F
 S:  64 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMAQVTAQYLGYVDQIRTS-NLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKADTGEEAEDPRAELVRRLLEYEQ-MKLAAQRLDQLPQLGRDF 173
>gi|115352539|ref|YP_774378.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Burkholderia ambifaria AMMD] >gi|115282527|gb|ABI88044.1| condensin subunit ScpA [Burkholderia ambifaria AMMD] (290 aa)
Score = 132, Expect = 4.7e-06, Identities = 33/112 (29%), Positives = 63/112 (56%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMF 146
      F GP +L  LI+++ ++L+I + +V  Y+ Y++  T  ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  +   + R + ++RLL Y+Q ++ + +++L + R F
 S:  64 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMAQVTAQYLGYVDQIRTS-NLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKADTGEEAEDPRAELVRRLLEYEQ-MKLAAQRLDQLPQLGRDF 173
>gi|78067241|ref|YP_370010.1| condensin subunit ScpA [Burkholderia sp. 383] >gi|77967986|gb|ABB09366.1| condensin subunit ScpA [Burkholderia sp. 383] (290 aa)
Score = 132, Expect = 4.7e-06, Identities = 33/112 (29%), Positives = 63/112 (56%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMF 146
      F GP +L  LI+++ ++L+I + +V  Y+ Y++  T  ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  +   + R + ++RLL Y+Q ++ + +++L + R F
 S:  64 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMAQVTAQYLGYVDQIRTS-NLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKADTGEEAEDPRAELVRRLLEYEQ-MKLAAQRLDQLPQLGRDF 173
>gi|119898403|ref|YP_933616.1| hypothetical protein azo2112 [Azoarcus sp. BH72] >gi|119670816|emb|CAL94729.1| conserved hypothetical protein [Azoarcus sp. BH72] (276 aa)
Score = 132, Expect = 4.8e-06, Identities = 60/245 (24%), Positives = 112/245 (45%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI++ +++L+I + +  Y++Y+  +  ++  EYLLMA LLE KS+ +LP  E + +D R + ++RLL Y+Q +  +L + L R R FE    +K      V   +V L +Q +L+++ KK K + +     +  + +RE +   +    F+ + D    VV+F+A+L LV+  +++ QN +  I++
 S:  48 FEGPLDLLLYLIRKANLNVLDIPMAPLTAQYLEYVEA-MRASNLELAAEYLLMAAMLLEIKSRMLLPRPPREHEDEED-PRAELVRRLLEYEQMKLAAGRL-DLLPRAERDFEWVGVFVAEK------------VVERQPEVSLHDLQVAWLRIM--KKAKLTQHH---------RVGREQLSVREHMTAILRMLGDGEFVAFERLFDLALGTPGLVVSFLAVLELVKEKLVEVTQNEAFAPIYV 266
>gi|134296623|ref|YP_001120358.1| condensin subunit ScpA [Burkholderia vietnamiensis G4] >gi|134139780|gb|ABO55523.1| condensin subunit ScpA [Burkholderia vietnamiensis G4] (290 aa)
Score = 132, Expect = 5.0e-06, Identities = 33/112 (29%), Positives = 63/112 (56%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMF 146
      F GP +L  LI+++ ++L+I + +V  Y+ Y++  T  ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  +   + R + ++RLL Y+Q ++ + +++L + R F
 S:  64 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMAQVTAQYLGYVDQIRTS-NLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKADTGEEAEDPRAELVRRLLEYEQ-MKLAAQRLDQLPQLGRDF 173
>gi|109899135|ref|YP_662390.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Pseudoalteromonas atlantica T6c] >gi|109701416|gb|ABG41336.1| condensin subunit ScpA [Pseudoalteromonas atlantica T6c] (285 aa)
Score = 132, Expect = 5.1e-06, Identities = 42/120 (35%), Positives = 70/120 (58%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS-MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL--MEKLERRSRMFEKPTQSGE 154
      F GP +L  LI+++K D++N+ + E+ + Y+ Y+ + + LK++  EYLLMA L E KS+ +LP  D EE  +D R + I+RL Y+ +  +L + +LER  +F  Q+ E
 S:  57 FEGPLDLLLYLIRKQKFDLVNLPVYEITKQYMLYV-DMMKDLKLELAAEYLLMAAILAEIKSRLLLPKRTDAEE--DEDDPRAELIRRLQEYELIKSAAQELDALPRLER--DVFSAQAQTSE 174
>gi|116629541|ref|YP_814713.1| hypothetical protein LGAS_0886 [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] >gi|122273521|sp|Q043U7|SCPA_LACGA Segregation and condensation protein A >gi|116095123|gb|ABJ60275.1| condensin subunit ScpA [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] (247 aa)
Score = 132, Expect = 5.1e-06, Identities = 66/249 (26%), Positives = 116/249 (46%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMD-TEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK-PTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKID 283
      F GP +L  LI+ +K+DI +I + ++  Y+ + + T L +  EY +MA+ LL KS+ +LP D EE  ++ R + +++L+ Y +Q I   ++ E    K P+ S + K  L  + S  A  V+L       ++ K K V I+V E SI+++  +++ L  H  SF D KN D    + F+A+L L R+ I ++QN  ++ + K++
 S:  14 FTGPLDLLLHLIRSQKIDIYDIPIAKITGQYLANLARWQT-LDLQIAGEYFVMASTLLRIKSQYLLPKNDFVEEDQYQEDPRAELVEQLVQYSVFQRIAEYFKKRDEEMPITVAKDPSVSPKKKVEPLPLGEITSDELANTFKVVL-------------ERFKLRKPQVGQIEVHEASIEEMTTFLKDKLH---HRKSTSFFDCIKNFQDLD----QVIGLFLAVLELCRDHKILVKQNRDFGDLELEKVE 243
>gi|71908075|ref|YP_285662.1| condensin subunit ScpA [Dechloromonas aromatica RCB] >gi|71847696|gb|AAZ47192.1| condensin subunit ScpA [Dechloromonas aromatica RCB] (283 aa)
Score = 132, Expect = 5.1e-06, Identities = 35/112 (31%), Positives = 60/112 (53%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMF 146
      F GP +L  LI++ +DIL+I + + + Y+DYI + +  ++  EYL+MA L+E KS+ +LP   E  + R + ++RL+ Y+Q +  KL E +   F
 S:  49 FEGPLDLLLYLIRKANVDILDIPMAPLTRQYLDYIES-MHASNLELAAEYLVMAAMLIEIKSRMLLPRPKLGEGDEAEDPRAELVRRLMEYEQIKLAGQKLNEMPQAEREFF 159
>gi|157961472|ref|YP_001501506.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella pealeana ATCC 700345] >gi|157846472|gb|ABV86971.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella pealeana ATCC 700345] (262 aa)
Score = 132, Expect = 5.3e-06, Identities = 36/113 (31%), Positives = 67/113 (59%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRM 145
      + F GP +L  LI+++K+D++++ + V Q Y++Y+ N L  +++  +YL+MA L E KS+ +LP + E + +D R + I++L Y  E++ + EKL+  RM
 S:  37 ESFEGPLDLLLYLIRKQKLDVVDLPIFSVTQQYLEYV-NLLQGARVELAADYLVMAATLAEIKSRLLLPRPEIELEDEED-PRAQLIRQLKAY----EVIKEAQEKLDELPRM 143
>gi|113868913|ref|YP_727402.1| hypothetical protein H16_A2958 [Ralstonia eutropha H16] >gi|113527689|emb|CAJ94034.1| conserved hypothetical protein [Ralstonia eutropha H16] (297 aa)
Score = 131, Expect = 5.5e-06, Identities = 36/114 (31%), Positives = 63/114 (55%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQ------EIVPKLMEKLERRSRMFEK 148
      F GP +L  LI+++ ++L+I + +V + Y+ YI  + K ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  +   + R + ++RLL Y+Q +   + VP+L   R   E+
 S:  67 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMSQVTRQYLSYIEQ-IRKTNLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKADSDDEAEDPRAELVRRLLEYEQMKLAAQRLDTVPQLGRDFLRSQVYIEQ 185
>gi|104782898|ref|YP_609396.1| hypothetical protein PSEEN3902 [Pseudomonas entomophila L48] >gi|95111885|emb|CAK16609.1| conserved hypothetical protein [Pseudomonas entomophila L48] (272 aa)
Score = 131, Expect = 5.7e-06, Identities = 61/237 (25%), Positives = 112/237 (47%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQN 271
      F GP +L  LI+++ +DIL+I + E+ + Y+ Y+  + ++++  EYL+MA L E KS+ +LP   E+  D R + I+RL Y++++   + ++L R R  P    ++     +P + L+ IL +M +V +      D +  ++ ++  E+ + E LE    + F++ F   + K  VV F+AIL LV+  I+L QN
 S:  48 FEGPLDLLLYLIRKQNVDILDIPVAEITRQYMSYV-ELMKSVRLELAAEYLVMAAMLAEIKSRMLLPRSSEVEEEEGD-PRAELIRRLQEYERFKAAAEGI-DELPRVGREVVVPRLEAPQAKA-------RKLLPEVALEEILLSMAEVMRR----------NDLFESHQITRETLSTRER-MSEVLERLKGGAFVPFVELFT----REEGKLGVVVTFMAILELVKESLIELVQN 259
>gi|161524032|ref|YP_001579044.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Burkholderia multivorans ATCC 17616] >gi|189351207|ref|YP_001946835.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia multivorans ATCC 17616] >gi|160341461|gb|ABX14547.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Burkholderia multivorans ATCC 17616] >gi|189335229|dbj|BAG44299.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia multivorans ATCC 17616] (290 aa)
Score = 131, Expect = 5.7e-06, Identities = 62/245 (25%), Positives = 112/245 (45%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLE-PFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI+++ ++L+I + +V  Y+ Y++ +  ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  +   + R + ++RLL Y+Q ++ + +++L + R F +   E +S+  F D  V A DL   + K         KL+  +IS + E +RE +   L  FM+ F ++ D    VV F+A+L L R  +++ Q   I++
 S:  64 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMAQVTAQYLGYVDQ-IRASNLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKADTGEEAEDPRAELVRRLLEYEQ-MKLAAQRLDQLPQLGRDFLRAEVYIE--QSITPRFPD---VNADDLRAAWADVLK----------------RAKLVQHHKISRE--ELSVREHMSLILRRLQNARFME-FADLFDTSRGVPVVVVNFIAMLELARESLVEITQAEPFAPIYV 283
>gi|126668317|ref|ZP_01739276.1| hypothetical protein MELB17_11520 [Marinobacter sp. ELB17] >gi|126627234|gb|EAZ97872.1| hypothetical protein MELB17_11520 [Marinobacter sp. ELB17] (277 aa)
Score = 131, Expect = 6.0e-06, Identities = 34/110 (30%), Positives = 64/110 (58%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR 144
      F GP +L  LI+ + M+IL I++ + + Y++YI  + ++ +  EYL+MA L E KS+ +LP  EE  +D R + I+RL Y+++++  + +++ R+ R
 S:  52 FEGPLDLLLYLIRRQNMNILEIDVSAITRQYMEYI-AVVESMRFELAGEYLVMAATLAEIKSRMLLPRQQIEED-EEDDPRAELIRRLQQYERFKKAAEDI-DQMPRQER 158
>gi|172057047|ref|YP_001813507.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Exiguobacterium sibiricum 255-15] >gi|171989568|gb|ACB60490.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Exiguobacterium sibiricum 255-15] (251 aa)
Score = 131, Expect = 6.0e-06, Identities = 71/240 (29%), Positives = 120/240 (50%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE----RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLV-TTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMD---YFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSD 274
      F GP +L  LI + ++D+ +I++ V  YV YI  + L++D +EYL+MA LL+ KSK++LP  T+ +  D E  R+ IQ+L+ YK Y+E  L EK E R +F K   ED + L  + +  +  +L+A +K+ ++  +++K+         V++E R  +  H+ + F +  F   E+ T  VV+F+A+L LV+  + EQ S D
 S:  11 FEGPLDLLLHLIGKLEIDLYDISVSIVTDQYVSYIRA-MQHLELDVASEYLVMAATLLQLKSKQLLPVEQTDFEDVPDFEEDPTREGLIQQLIEYKAYKEAALVLKEKEEARLELFSK---QPEDLMTYLDP-DNQDFSGNLSFSDLLRAYEKMRQRVAWKVRRSKT-----------------VKREERTLEQQMIHVSEYVFANEGTTFFGFFTEQPTVEELVVSFLAVLELVKQCVVACEQMSDD 236
>gi|114776455|ref|ZP_01451500.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Mariprofundus ferrooxydans PV-1] >gi|114553285|gb|EAU55683.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Mariprofundus ferrooxydans PV-1] (263 aa)
Score = 131, Expect = 6.3e-06, Identities = 38/151 (25%), Positives = 82/151 (54%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTK--------LKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKV 184
      +F GP ++  LI+ +KMDI N+ + E+ + Y+ +   +    L +D  +YL+MA+ L++ KS+ +LP + +++ ++  R +  +L+ Y+QY+ + +L E+   +F +   + ++++    +P DLD +L A + V
 S:  27 QFEGPLDVLLHLIRSQKMDIFNVPIAELTRQYLTLLQQPSDQQSEDDEISLDLDIAGDYLVMASTLMQLKSRMLLPRPELDDEGNEIDPRAELAAQLIAYEQYRLLAEQLGERPRLGRDLFARSVFP--EAANIVRP------LPEGDLDALLMAFRHV 177
>gi|153810798|ref|ZP_01963466.1| hypothetical protein RUMOBE_01182 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] >gi|149833194|gb|EDM88276.1| hypothetical protein RUMOBE_01182 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] (261 aa)
Score = 131, Expect = 6.4e-06, Identities = 57/243 (23%), Positives = 129/243 (53%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKL--IDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENI 277
      F GP +L  LI++ K+DI +I +VE+  Y++Y+++ + + + ++E+++MA LL+ K K +LP   E+ ++ R++ +Q+LL YK Y+ + +L + ++ + +F K  S D+  +E D + + A  + L+ + +Y ++ +++K   K  I+ E+S+ D  ++ +        F+ +  + ++  +V F++IL L++ G+I ++Q+  ++I
 S:  10 FEGPLDLLLHLIEKNKIDIYDIPIVEITDQYMEYLHS-MEQEDLGTMSEFMVMAATLLDIKCKMLLPKE-VNEEGEEEDPREELVQKLLEYKMYKYMSYELKDYMDNAAGVFYK-NPSIPDEVLKYREPVDPAELLA---GLTLEKLNNIYQSILKKQESKIDPIRSKFGTIEKEEVSLSDKMLAMKSYAAEHRKF-------SFRQLLTSQSSRVQVIVTFLSILELMKMGYIHVQQDELFDDI 241
>gi|121603866|ref|YP_981195.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Polaromonas naphthalenivorans CJ2] >gi|120592835|gb|ABM36274.1| condensin subunit ScpA [Polaromonas naphthalenivorans CJ2] (283 aa)
Score = 131, Expect = 6.7e-06, Identities = 62/245 (25%), Positives = 110/245 (44%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEI------REFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI+++ +IL+I + V + Y+ Y++ +  ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  +   + R + ++RLL Y      EK++ +    Q G D  LL       DV L +Q+ + +V K+ K +++V I  E+S+ +  +   R+FLE       F+ + D    VV F+A+L L +  +++ Q S  I++
 S:  57 FEGPLDLLLYLIRKQNFNILDIPMAAVTRQYLAYVDE-IRATNLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPPKKQDASQEAEDPRAELVRRLLEY-----------EKIKLAAHKLNTVPQLGRD--FLLAHVHAEQSTQPRLPDVTLVELQEAWQGIV--KRAKLVQNHV--ITREELSVREHMSIVLRRLQGRKFLE-------------FEELFDAPGGMPVLVVTFIALLELAKECLLEITQAESFAPIYV 276
>gi|117620018|ref|YP_857423.1| segregation and condensation protein A [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] >gi|117561425|gb|ABK38373.1| segregation and condensation protein A [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] (318 aa)
Score = 131, Expect = 6.7e-06, Identities = 35/107 (32%), Positives = 64/107 (59%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE-RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLME--KLER 141
      F GP +L  LI+ ++++ILN+ ++++  Y++Y+  + L ++  EYLLMA +L E KS+ +LP   E  + + R  I+RL Y++Y+  ++ E +LER
 S:  81 FEGPLDLLLYLIRRQQLEILNLPILQITAQYMEYV-ELMQGLNLELAAEYLLMAAWLAEIKSRLLLPKAPELEDEEEGEDPRVTLIRRLQEYERYKVGAERVNELPRLER 189
>gi|134298997|ref|YP_001112493.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Desulfotomaculum reducens MI-1] >gi|134051697|gb|ABO49668.1| condensin subunit ScpA [Desulfotomaculum reducens MI-1] (251 aa)
Score = 131, Expect = 6.9e-06, Identities = 56/247 (22%), Positives = 118/247 (47%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDI---ERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVK 281
      F GP +L  LI + +++I +I + ++  Y+ YI  T L +D +E+L+MA+ L+ K++ +LP   + ++   R++ +Q+LL YK+++E+  L + + +++ +    +   F+  + + ++ +L ++Q V +     P +  I  EI + + +++  L +P  + F  F N   +  VV F+AIL L++ G I + QN +  I I++
 S:  10 FEGPLDLLLHLIDKDQINIYDIPIAQITSQYLTYIEQMQT-LDMDVASEFLVMASSLVSIKARMLLPRTKVGPETEEEEGPDPREELVQKLLEYKKFKEVASFLKNQERQAGKVYTRNNHI----DMYQHLFRPMDPLCGVTIEKLLTSLQSVLQR--AGANLTIPGE----ITREEIQVPEKMRQLLAMLVLYPE--GMVFSRLFANTA----SPTEIVVTFMAILELLKGGQISVVQNETFGEITILR 242
>gi|28211199|ref|NP_782143.1| segregation and condensation protein A [Clostridium tetani E88] >gi|41018006|sp|Q894L2|SCPA_CLOTE Segregation and condensation protein A >gi|28203639|gb|AAO36080.1| dihydrofolate reductase [Clostridium tetani E88] (254 aa)
Score = 130, Expect = 7.5e-06, Identities = 67/252 (26%), Positives = 133/252 (52%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYI--QRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNV--KLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDK 284
      + F GPF+L  LIK+ ++DI NIN+ E+  Y++YI + L ++ ++ +E++++A+ LL+ KS+ +LP + EE+   E + I  +L+ YK+++ +  L +LE+  +F K + E KE  K+     + +DV + + +Y +L+T K K  N  + I++ E I D  ++ +  +L    F I E  K  +V F+A+L L+R  +++ Q + + I++ ++++
 S:   8 QNFQGPFDLLLHLIKKNQLDIYNINISEITGQYMEYIES-LKEMDLEVTSEFIVIASTLLQIKSRELLPKIQDEEEEEISEENPEKILLDKLIEYKKFKNVASYLKGRLEKGFTVFSKKPEIIEKKEEEDKD---------IFIDVTILELYNLYNELITKYKDKINLSNTIPEEIELEEFKIGDKMNYLKSRIIENKNL-------SFSQISKECSCKGEVIVTFLALLELIRIKIVKVVQEGNFKEIYLERMEE 246
>gi|77360239|ref|YP_339814.1| hypothetical protein PSHAa1296 [Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125] >gi|76875150|emb|CAI86371.1| conserved protein of unknown function [Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125] (280 aa)
Score = 130, Expect = 9.0e-06, Identities = 62/251 (24%), Positives = 122/251 (48%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLE------PFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      +I + F GP +L  LIK+ K+D+L +++ + + Y+ Y+  +T+ +++  EYL+MA L + KS+ +LP   E+ ++ R + I+RL Y+Q+++  L +++ R R    +  E++ ++   +P + L +L A+ + + T +     LI  +S +  +I + L    PF L+ ++       +  VV+F+AIL LV+ G I  Q +SD I++
 S:  46 EIILETFEGPLDLLLYLIKKHKLDVLELSIFSITEQYMSYV-EMMTEFQLELAGEYLVMAALLAQIKSRLLLPVHKELEE--EEDPRAELIKRLQEYEQFKKAAENL-DEIPRVGRDIFVAHAAMPVAENITEQ------LPEVQLKDLLFALSDIMARAKTLEH--------HLISAEVLSTRERMSQILQQLSHTQSALPFSALFTVN------------EGRSGAVVSFIAILELVKEGLITCLQVTSDSLIYV 272
>gi|21672977|ref|NP_661042.1| hypothetical protein CT0136 [Chlorobium tepidum TLS] >gi|21646037|gb|AAM71384.1| segregation and condensation protein A [Chlorobium tepidum TLS] (242 aa)
Score = 130, Expect = 9.1e-06, Identities = 35/119 (29%), Positives = 68/119 (57%)
 Q:  30 ITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE-RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK 148
      I+ +EF GP +L  IK ++DI NI + ++  ++ YI+ + +L ++  E++ MA+ L+ K++ +LP + + + + + R + +QRLL YK+ +E  +L   R RMF +
 S:   4 ISLEEFEGPLDLLLFFIKRDELDIYNIPISKITGDFIAYIHA-MRRLNLEVAAEFIYMASMLMSIKARMLLPRAEPVDGEADEFDPRTELVQRLLEYKRIKEGASELELMALDRERMFPR 122
>gi|91776226|ref|YP_545982.1| condensin subunit ScpA [Methylobacillus flagellatus KT] >gi|91710213|gb|ABE50141.1| condensin subunit ScpA [Methylobacillus flagellatus KT] (266 aa)
Score = 130, Expect = 9.2e-06, Identities = 30/92 (32%), Positives = 59/92 (64%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYK 126
      F GP +L  LI++ +DIL+I + ++ + Y+DY+  + + K++  EYLLM+ L+E KS+ +LP ++ E+ ++ R + ++RL+ Y+
 S:  37 FEGPLDLLLYLIRKHNLDILDIPMAQLTRQYMDYVEK-MRESKLELAAEYLLMSAMLIEIKSRMLLPKPESIEQ--EEDPRAELVRRLMEYE 125
>gi|67155815|ref|ZP_00417442.1| Protein of unknown function DUF173 [Azotobacter vinelandii AvOP] >gi|67086759|gb|EAM06227.1| Protein of unknown function DUF173 [Azotobacter vinelandii AvOP] (268 aa)
Score = 129, Expect = 1.1e-05, Identities = 47/150 (31%), Positives = 80/150 (53%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLK--EFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKV 184
      F GP +L  LI+++ +DIL+I + E+ + Y+ Y+  +  +++  EYL+MA L E KS +LP   E+ +D R + I+RL Y++Y+  +L + L R R     E  +LL+ + Q  +P + LD +L AM +V
 S:  37 FEGPLDLLLYLIRKQNIDILDIPVAEITRQYMGYV-ELMKAARLELAAEYLVMAAMLAEIKSHMLLPRSVAAEEEEED-PRAELIRRLQEYERYKRAAEEL-DDLPRVGR---------ELHPALLEAPQAQMRRRLPMVGLDELLLAMAEV 176
>gi|167561945|ref|ZP_02354861.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia oklahomensis EO147] >gi|167569196|ref|ZP_02362070.1| segregation and condensation protein A [Burkholderia oklahomensis C6786] (291 aa)
Score = 129, Expect = 1.1e-05, Identities = 62/245 (25%), Positives = 113/245 (46%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLE-PFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI+++ ++L+I + +V  Y+ Y++ + + ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  +   + R + ++RLL Y+Q ++ + +++L + R F +   E +S+  F D  V A DL   + K         KL+  +IS + E +RE +   L  FM+ F ++ D    VV F+A+L L R  +++ Q   I++
 S:  65 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMADVTAQYLGYVDQ-IRESNLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKADTGEEAEDPRAELVRRLLEYEQ-MKLAAQRLDQLPQLGRDFLRAEVYIE--QSITPRFPD---VNADDLRAAWADVLK----------------RAKLVQHHKISRE--ELSVREHMSLILRKLQNARFME-FADLFDTSRGVPVVVVNFIAMLELARESLVEITQAEPFAPIYV 284
>gi|196157086|ref|YP_002126575.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'] >gi|88773983|gb|EAR05242.1| hypothetical protein MADE_17702 [Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'] >gi|196112865|gb|ACG66581.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'] (287 aa)
Score = 129, Expect = 1.1e-05, Identities = 37/111 (33%), Positives = 63/111 (56%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRM 145
      F GP +L  LI+++K DI + + +V + Y++Y++ + LK++  EYLLMA L E KS+ +LP  +  +D R + I+RL Y  E+V + E L+ + R+
 S:  59 FEGPLDLLLYLIRKQKFDITTLPIADVTKQYMEYVDAMMA-LKLELAAEYLLMAAILAEIKSRLLLPKRSDDNDEEED-PRAELIRRLKEY----ELVKQAAEDLDTQPRL 163
>gi|24380087|ref|NP_722042.1| segregation and condensation protein A [Streptococcus mutans UA159] >gi|41017950|sp|Q7ZAK8|SCPA_STRMU Segregation and condensation protein A >gi|24378082|gb|AAN59348.1|AE015000_6 conserved hypothetical protein [Streptococcus mutans UA159] (235 aa)
Score = 129, Expect = 1.1e-05, Identities = 36/121 (29%), Positives = 72/121 (59%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKP 149
      DI K+F GP +L  L+ + ++DI ++ +V++I+ Y+ YI  L +K++  EY++MA+ L+ KS+++LP +  + +D E + + ++ Y+ Y+ + +L K  R++ F KP
 S:   2 DIKLKDFEGPLDLLLHLVSKYEVDIYDVPIVDIIEQYLAYIAT-LQAMKLEVAGEYMVMASQLMLIKSRKLLPKVVETIEAEEDPEL-QLLHQIEEYRTYKLLGEELALKHNERAQRFSKP 120
>gi|167585779|ref|ZP_02378167.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Burkholderia ubonensis Bu] (283 aa)
Score = 129, Expect = 1.2e-05, Identities = 32/112 (28%), Positives = 63/112 (56%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMF 146
      F GP +L  LI+++ ++L+I + +V  Y+ Y++ +  ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  +   + R + ++RLL Y+Q ++ + +++L + R F
 S:  57 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMAQVTAQYLGYVDQ-IRASNLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKADTGEEAEDPRAELVRRLLEYEQ-MKLAAQRLDRLPQLGRDF 166
>gi|107023379|ref|YP_621706.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Burkholderia cenocepacia AU 1054] >gi|116690461|ref|YP_836084.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Burkholderia cenocepacia HI2424] >gi|194558481|ref|YP_002093507.1| hypothetical protein BCPG_02295 [Burkholderia cenocepacia PC184] >gi|105893568|gb|ABF76733.1| condensin subunit ScpA [Burkholderia cenocepacia AU 1054] >gi|116648550|gb|ABK09191.1| condensin subunit ScpA [Burkholderia cenocepacia HI2424] >gi|124872272|gb|EAY63988.1| hypothetical protein BCPG_02295 [Burkholderia cenocepacia PC184] (290 aa)
Score = 129, Expect = 1.2e-05, Identities = 32/112 (28%), Positives = 63/112 (56%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMF 146
      F GP +L  LI+++ ++L+I + +V  Y+ Y++ +  ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  +   + R + ++RLL Y+Q ++ + +++L + R F
 S:  64 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMAQVTAQYLGYVDQ-IRASNLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKADTGEEAEDPRAELVRRLLEYEQ-MKLAAQRLDQLPQLGRDF 173
>gi|85712442|ref|ZP_01043491.1| hypothetical protein OS145_10530 [Idiomarina baltica OS145] >gi|85693720|gb|EAQ31669.1| hypothetical protein OS145_10530 [Idiomarina baltica OS145] (274 aa)
Score = 129, Expect = 1.2e-05, Identities = 59/236 (25%), Positives = 113/236 (47%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNS--YVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQ 270
      F+GP +L  LI+ +K D+++I ++ + + YV Y+  + +LK++  +YL+MA L E KS+ +LP  E+  +D R + ++RL Y      E +  +  ++ Q G D  L E  N+ +V   +V L+ +  + +++  K +    I  ++S +  +I + L+ P+L    F + ++  +  VV+F+AIL LV+  I+L Q
 S:  38 FSGPMDLLLYLIRRQKFDVVDIPVLTITRQYVHYV-EMMKELKLELAADYLVMAAMLAEIKSRLLLPKPPQEDD-EEDDPRAELVRRLREY-----------EAIRHGAEYIDEQPQIGRDM--WLSEVSSNARDHVTTAPPEVSLEDLTLAFSRILNQIKLNAHHH----IQREQLSTRERMSQILQRLQTQPYL-------RFGQLFNKSEGRAGAVVSFLAILELVKESMIELSQ 249
>gi|150016748|ref|YP_001309002.1| segregation and condensation protein A [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] >gi|149903213|gb|ABR34046.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] (255 aa)
Score = 129, Expect = 1.2e-05, Identities = 63/258 (24%), Positives = 131/258 (50%)
 Q:  22 EFHISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNV--KLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      + ++ + I  +F GPF+L  LI++ +M I N+ + E+  Y++YIN + K+ ++ +E++++A L+E KSK +LP + +E  +D E+  + +L YK+ + +  L ++   ++ K    K +++E +D++  + ++ L + +Y L+   K ++N+ K I V + I+D + I + L    K  + F I +  K  VV F+A+L +++  I++ Q+ + NI I
 S:   5 KIYMELPKIKINDFEGPFDLLLHLIRKNQMSIYNVKIYEITNQYLNYINE-MKKMDLEITSEFIVVAATLIEIKSKNLLPKLKKQEDDEEDDEKKLLEKLIL-YKKIKGVSVFLKDRYTSAGEIYGK-------KPEVIEEKRDDTDKKDLLKNISLIELFNIYNNLLEIYNNKQNRNNIIQKKIYVDKYKIEDKLEYIMDKL-------KTEKVSSFHKIIENCECKLECVVTFLALLEMIKQRMIKVYQSENFSNILI 248
>gi|161507452|ref|YP_001577406.1| hypothetical protein lhv_1054 [Lactobacillus helveticus DPC 4571] >gi|160348441|gb|ABX27115.1| hypothetical protein lhv_1054 [Lactobacillus helveticus DPC 4571] (246 aa)
Score = 129, Expect = 1.2e-05, Identities = 33/106 (31%), Positives = 62/106 (58%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKIS-KDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLE 140
      F GP +L  LI+ +K+DI +I + ++  Y++Y+  + L +  EY +M++ LL KS+ +LP D ++I +D RD+ +Q+L+ Y +++I   E+ E
 S:  13 FEGPLDLLLHLIQSQKIDIYDIPIAQITSQYLEYLRQ-MQSLNLQIAGEYFMMSSTLLRIKSQYLLPQNDFVDEIEPEDDPRDELVQQLVQYSIFKKISAYFKERNE 118
>gi|168206140|ref|ZP_02632145.1| segregation and condensation protein A [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|170662418|gb|EDT15101.1| segregation and condensation protein A [Clostridium perfringens E str. JGS1987] (248 aa)
Score = 128, Expect = 1.2e-05, Identities = 36/119 (30%), Positives = 70/119 (58%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQ 151
      K F+GPF+L  LIK+ +M I I + E+ + Y++YI  + +L ++ +E+++MA L+E KSK +LP + E++ ++ +  +++L YK++++I  L E    +F K +
 S:   9 KNFDGPFDLLLHLIKKNEMSITEIKIHEITKQYLEYI-ALMKELDLEITSEFIVMAATLIEIKSKSLLPKVKVEDETCEEDLQKILMEKLQEYKKFKKISAYLREIELSTGEVFTKKAE 126
>gi|193211766|ref|YP_001997719.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Chlorobaculum parvum NCIB 8327] >gi|193085243|gb|ACF10519.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Chlorobaculum parvum NCIB 8327] (242 aa)
Score = 128, Expect = 1.3e-05, Identities = 61/239 (25%), Positives = 112/239 (46%)
 Q:  30 ITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE-RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQL 268
      I+ +EF GP +L  IK ++DI NI + ++  ++ YI+ + +L ++  E++ MA+ L+ K++ +LP + E   + + R + +QRLL YK+ +E  +L   R RMF +   E + ++ E +  P  L ++ A Q V  +    PK  + + + ++I  E++  +    ++SF  F  DE    VV F+A+L L RN I +
 S:   4 ISLEEFEGPLDLLLFFIKRDELDIYNIPVSKITGDFIAYIHA-MQRLNLEVAAEFIYMASMLMSIKARMLLPRPEPEAGDDGEFDPRTELVQRLLEYKRIKEGASELELLGLDRERMFPRGVFE-ELEPEVIDEMDEPVNRPT--LYHLMLAYQSVIDNM--------PKTRTQNVSDAPVTI---EQQSALIMTRLGERVQVSFTSLF----DELREAIVIVVTFLAVLELCRNNKISV 224
>gi|149177974|ref|ZP_01856571.1| hypothetical protein PM8797T_32185 [Planctomyces maris DSM 8797] >gi|148843167|gb|EDL57533.1| hypothetical protein PM8797T_32185 [Planctomyces maris DSM 8797] (287 aa)
Score = 128, Expect = 1.3e-05, Identities = 60/246 (24%), Positives = 119/246 (48%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP-SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKL----ERRSRMFEKPTQSGED-KESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIV 280
      ++GP +L  LI+ ++DIL++ + +  + D+++ L + +D + +++LMA+ L E KS+ +LP + + E   D R  IQ+LL YK++++  L E   E  R+ ++ +SG+D E L+KE +  V A+  V K ++           + S I+ DD  I ++E   ++   F + + + +  + F+AIL L+R+ H + +Q   I+++
 S:  13 YSGPLDLLLYLIRRNELDILDLPVASITASFNDFLD-VLELIDLDLVGDFILMASTLAEIKSRMVLPRAEEEEIAEVIDDPRSDLIQQLLEYKKFKDAANALEEHAAEWQEHYPRLSDERPKSGKDPSEDLIKEVELWDLVSALARVVKRKEVE----------------------EHSSITYDDT--PISTYVERIGSRVRVEQRVTFSSFFEGEKVRSRIIGIFLAILELLRHHHFRADQPVEHGEIWVM 239
>gi|33598471|ref|NP_886114.1| hypothetical protein BPP3966 [Bordetella parapertussis 12822] >gi|33574600|emb|CAE39249.1| conserved hypothetical protein [Bordetella parapertussis] (295 aa)
Score = 128, Expect = 1.3e-05, Identities = 32/101 (31%), Positives = 60/101 (59%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDL---TEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL 135
      F GP +L  LI+++ ++L+I + +V + Y+ Y+   ++++ +L  EYLLMA L+E KS+ +LP  ++   + R + ++RLL Y+Q +  KL
 S:  61 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMADVTRQYLSYVE----QIRVHNLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKSDTGEEPEDPRAELVRRLLEYEQMKLAAQKL 160
>gi|33594676|ref|NP_882320.1| hypothetical protein BP3822 [Bordetella pertussis Tohama I] >gi|33603413|ref|NP_890973.1| hypothetical protein BB4439 [Bordetella bronchiseptica RB50] >gi|33564752|emb|CAE44077.1| conserved hypothetical protein [Bordetella pertussis Tohama I] >gi|33577537|emb|CAE34802.1| conserved hypothetical protein [Bordetella bronchiseptica RB50] (295 aa)
Score = 128, Expect = 1.3e-05, Identities = 32/101 (31%), Positives = 60/101 (59%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDL---TEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL 135
      F GP +L  LI+++ ++L+I + +V + Y+ Y+   ++++ +L  EYLLMA L+E KS+ +LP  ++   + R + ++RLL Y+Q +  KL
 S:  61 FEGPLDLLLYLIRKQNFNVLDIPMADVTRQYLSYVE----QIRVHNLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVKKSDTGEEPEDPRAELVRRLLEYEQMKLAAQKL 160
>gi|31789456|gb|AAP58570.1| conserved hypothetical protein [uncultured Acidobacteria bacterium] (269 aa)
Score = 128, Expect = 1.4e-05, Identities = 57/240 (23%), Positives = 110/240 (45%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSS 273
      +F GP +L  LI++ ++ I +I + +  Y+ Y+  + + I  ++L+MA L+E K+K +LP     D R  + +LL Y++Y+   L +   +F     K + L+ + N V A+ L +LK Q++     + ++ + I+ EIS+ ++ + +R +   L  F + +    ++R VVAF+++L LVRN I+L Q +
 S:  46 DFEGPLDLLLHLIRQEQVSIYDIPVARIADEYLRYLT-LMQDMDIAVAGDFLVMAATLIELKTKMLLPRDPFAAPEEDDDPRRDLVDQLLEYQKYKAAAQMLWSRATVERAVF---------KRAELETDKTNPEV-AVGLFDLLKVFQEIL--------ARHKEEVMMEIEREEISMAEMLERLRNMVMSAGELNLRVFFERAR-------SRRELVVAFLSVLELVRNTEIKLIQRET 259
>gi|58337259|ref|YP_193844.1| hypothetical protein LBA0961 [Lactobacillus acidophilus NCFM] >gi|58254576|gb|AAV42813.1| hypothetical protein LBA0961 [Lactobacillus acidophilus NCFM] (246 aa)
Score = 128, Expect = 1.5e-05, Identities = 32/107 (29%), Positives = 63/107 (58%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE-RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLER 141
      F GP +L  LI+ +K+DI +I + ++  Y++Y+  + L +  EY +M++ LL KS+ +LP D ++I + + RD+ +Q+L+ Y +++I   E+ E+
 S:  13 FEGPLDLLLHLIQSQKIDIYDIPIAQITSQYLEYLKR-MQSLNLQLAGEYFVMSSTLLRIKSQYLLPQNDFVDEIGPEEDPRDELVQQLVQYSVFKKISAYFKERNEK 119
>gi|194332979|ref|YP_002014839.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Prosthecochloris aestuarii DSM 271] >gi|194310797|gb|ACF45192.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Prosthecochloris aestuarii DSM 271] (242 aa)
Score = 128, Expect = 1.5e-05, Identities = 57/249 (22%), Positives = 117/249 (46%)
 Q:  18 LNNTEFHISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE-RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHI 266
      ++N+ F IS+ D   F GP +L  IK ++DI NI + ++  ++ YI+ + L ++  E++ MA+ L+ K K +LP  ++ + + + R  + RLL YK+ +E  +L  E+R MF +   + E +L E +  P + ++++ M +     K P+ ++ ++ + +++D+  +  L+   ++SF  + + +    VV F+A+L L R  I
 S:   1 MSNSIFRISLDD-----FEGPLDLLLFFIKRDELDIYNIPISKITNDFIAYIDA-MQSLNLEVAAEFIYMASLLMSIKVKMLLPRELPDDSDADEFDPRSDLVDRLLEYKRIKEGAEQLRPFEEQRLSMFSRGCYEDAEPE-VLDEMDEPLNRPTL-YNLMMAYMAAM---------DKRPQTRIQNVEEAPVTVDE---QCAFILDSLNRQVQVSFRTILEGVQETLIV----VVTFLAVLELCRRNSI 226
>gi|74317274|ref|YP_315014.1| condensin subunit ScpA [Thiobacillus denitrificans ATCC 25259] >gi|74056769|gb|AAZ97209.1| conserved hypothetical protein [Thiobacillus denitrificans ATCC 25259] (274 aa)
Score = 128, Expect = 1.5e-05, Identities = 60/245 (24%), Positives = 114/245 (46%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMD-TEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKK----TKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI+++ +D+L+I + + Q Y+ Y+    +++  EYLLMA L++ KS+ +LP + +E  D R + ++RLL Y      E+++R + +  Q+G D +++   + ++PA    K + V+ + +    +++    I  E+SI +  I + L P    FM+ FK + E T  VV F+A+L L +  + + Q   I++
 S:  47 FEGPLDLLLYLIRKQNLDVLDIPMAALTQQYMAYVEA-ARATRLELAAEYLLMAAVLIDIKSRMLLPRREQADEPGEADDPRAELVRRLLEY-----------EQMKRAGQQLDALPQAGRDFDTV------SVFLPAA-----AKRLPSVHAEELAAAWLAILSRAKNRTHHRIGRQELSIREHMSRILKRLTPG------EFME-FKELFPEASTVHELVVTFLAVLELSKETLLDVTQAEPFAPIYV 266
>gi|66046813|ref|YP_236654.1| hypothetical protein Psyr_3584 [Pseudomonas syringae pv. syringae B728a] >gi|63257520|gb|AAY38616.1| Protein of unknown function DUF173 [Pseudomonas syringae pv. syringae B728a] (272 aa)
Score = 127, Expect = 1.7e-05, Identities = 59/237 (24%), Positives = 109/237 (45%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQN 271
      F GP +L  LI+++ +DIL+I + E+ + Y+ Y+  + ++++  EYL+MA L E KS+ +LP   E+  D R + I+RL Y++++   + + L R R  P      E +  +P + L+ +L +M +V  L   +S + + + +  E  D +E+    PF L+       + +  VV F+A+L LV+  ++L QN
 S:  48 FEGPLDLLLYLIRKQNIDILDIPVAEITKQYMGYV-ELMKTVRLELAAEYLVMAAMLAEIKSRMLLPRSAEVEEEEGD-PRAELIRRLQEYERFKAAAEGI-DGLSRVGRDVIVPKLDA-------PEARARKLLPDVSLEEVLMSMAEV---LHRGDMFESHQVSREALSTRERMSDVLERLKGGGFVPFAELFT------------AEEGRLGVVVTFMAVLELVKESLVELVQN 259
>gi|15643259|ref|NP_228303.1| hypothetical protein TM0493 [Thermotoga maritima MSB8] >gi|4981004|gb|AAD35578.1|AE001726_12 conserved hypothetical protein [Thermotoga maritima MSB8] (229 aa)
Score = 127, Expect = 1.7e-05, Identities = 37/111 (33%), Positives = 70/111 (63%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVP--KLMEKLERRSRM 145
      F GP +L  L++++K+DI I + ++  +V+Y+ ++ KL +  +++L MA+ L+E KSK ++P + EEK S D ++++ +R+ Y + +EIV  K E L +R R+
 S:  10 FEGPLDLLLYLVRKKKVDIREIPISQLADEFVEYLE-HMKKLDMKITSDFLEMASTLMELKSKMLIPRVREEEKESIDRKKEELYRRIEEYSKVKEIVSILKKEENLLKRKRV 121
>gi|28869018|ref|NP_791637.1| hypothetical protein PSPTO_1812 [Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000] >gi|28852258|gb|AAO55332.1| conserved hypothetical protein [Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000] (272 aa)
Score = 127, Expect = 1.8e-05, Identities = 59/237 (24%), Positives = 110/237 (46%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQN 271
      F GP +L  LI+++ +DIL+I + E+ + Y+ Y+  + ++++  EYL+MA L E KS+ +LP   E+  D R + I+RL Y++++   + + L+R R  P      E +  +P + L+ +L +M +V  L   +S + + + +  E  D +E+    PF L+       + +  VV F+A+L LV+  ++L QN
 S:  48 FEGPLDLLLYLIRKQNIDILDIPVAEITKQYMGYV-ELMKTVRLELAAEYLVMAAMLAEIKSRMLLPRSAEIEEEEGD-PRAELIRRLQEYERFKAAAEGI-DGLKRVGRDVIVPKLDA-------PEARARKLLPDVSLEEVLMSMAEV---LHRGDMFESHQVSREALSTRERMSDVLERLKGGGFVPFAELFT------------AEEGRLGVVVTFMAVLELVKESLVELVQN 259
>gi|26991183|ref|NP_746608.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Pseudomonas putida KT2440] >gi|24986230|gb|AAN70072.1|AE016647_2 conserved hypothetical protein [Pseudomonas putida KT2440] (295 aa)
Score = 127, Expect = 1.9e-05, Identities = 33/95 (34%), Positives = 60/95 (63%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP-SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQ 129
      F GP +L  LI+++ +DIL+I + E+ + Y+ Y+  + ++++  EYL+MA L E KS+ +LP S D EE+ +  R + I+RL Y++++
 S:  62 FEGPLDLLLYLIRKQNIDILDIPVAEITRQYMGYV-ELMKSVRLELAAEYLVMAAMLAEIKSRMLLPRSADVEEE--EGDPRAELIRRLQEYERFK 154
>gi|160947162|ref|ZP_02094329.1| hypothetical protein PEPMIC_01094 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] >gi|158446296|gb|EDP23291.1| hypothetical protein PEPMIC_01094 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] (244 aa)
Score = 127, Expect = 1.9e-05, Identities = 60/253 (23%), Positives = 136/253 (53%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEF--QDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNV-KLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVE 287
      ++GP +L  LI ++K+DI +I + ++ + Y++ I N +  + D++ +LLM++ L+E KS+ ++P +T+E  + + +++ ++RL+ Y++++++      S+ + K    +S + E+ +D  +  D+DV+L M+ +  +  + KS +D+ K+I+   I+   I++ +   L    YF+++   TK  + F+++L LV+N I++ Q+ D+NI + + +VE
 S:  10 YSGPLDLLLDLISKQKVDIYDIEISKITKHYLEAIENSVYS-EDTDISAFLLMSSTLVEIKSRSLIPK-NTDEDEDEIVTKEQLVERLIEYRKFKKVGEYFKNLEIEGSKAYSK-------MQSDITEYMTEDKEIILNTDVDVLLSLMENI----INQYRNKSDEDSFEKIIEKDLFPIEKYISMIKDKMYEEKEL-------YFEDLVFYNGTKSELITIFISVLELVKNNFIKIFQD-KDKNIKLNLVGGKVE 244
>gi|71735283|ref|YP_275689.1| segregation and condensation protein A [Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 1448A] >gi|71555836|gb|AAZ35047.1| segregation and condensation protein A [Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 1448A] (243 aa)
Score = 127, Expect = 2.0e-05, Identities = 59/237 (24%), Positives = 109/237 (45%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQN 271
      F GP +L  LI+++ +DIL+I + E+ + Y+ Y+  + ++++  EYL+MA L E KS+ +LP   E+  D R + I+RL Y++++   + + L R R  P      E +  +P + L+ +L +M +V  L   +S + + + +  E  D +E+    PF L+       + +  VV F+A+L LV+  ++L QN
 S:  19 FEGPLDLLLYLIRKQNIDILDIPVAEITKQYMGYV-ELMKTVRLELAAEYLVMAAMLAEIKSRMLLPRSAEVEEEEGD-PRAELIRRLQEYERFKAAAEGI-DGLSRVGRDVIVPKLDA-------PEARARKLLPDVSLEEVLMSMAEV---LHRGDMFESHQVSREALSTRERMSDVLERLKGSGFVPFAELFT------------AEEGRLGVVVTFMAVLELVKESLVELVQN 230
>gi|167034999|ref|YP_001670230.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Pseudomonas putida GB-1] >gi|166861487|gb|ABY99894.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Pseudomonas putida GB-1] (281 aa)
Score = 126, Expect = 2.2e-05, Identities = 62/237 (26%), Positives = 119/237 (50%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP-SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQN 271
      F GP +L  LI+++ +DIL+I + E+ + Y+ Y+  + ++++  EYL+MA L E KS+ +LP S D EE+ +  R + I+RL Y++++   + ++L R R  P  E ++ +++   +P + L+ +L +M +V +      D +  +S ++  E+ + + LE    + F++ F   + K  VV F+A+L LV+  I+L QN
 S:  48 FEGPLDLLLYLIRKQNIDILDIPVAEITRQYMGYV-ELMKSVRLELAAEYLVMAAMLAEIKSRMLLPRSADVEEE--EGDPRAELIRRLQEYERFKAAAEGI-DELPRVGRDVVVPRL--EAPQAKVRKL-----LPQVSLEELLMSMAEVMRR----------NDLFESHQISRETLSTRER-MSQVLERLKGGAFVPFVELFA----AEEGKLGVVVTFMAVLELVKESLIELVQN 259
>gi|116513912|ref|YP_812818.1| hypothetical protein LBUL_0769 [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] >gi|116093227|gb|ABJ58380.1| condensin subunit ScpA [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] (244 aa)
Score = 126, Expect = 2.2e-05, Identities = 32/97 (32%), Positives = 60/97 (61%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMD---TEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEI 131
      F GP +L  LI+ +++DI +I + + Q Y+DY+  + +L + + EY +MA LL KS+ +LP D  TEE+ +  R++ +++L+ Y +++I
 S:  13 FEGPLDLLLHLIRSQELDIYDIPIARITQQYLDYLQQ-MQRLNLQLVGEYFVMAATLLRIKSQYLLPKNDFVETEEEFAD--PREELVEQLVQYSVFKKI 109
>gi|145298418|ref|YP_001141259.1| segregation and condensation protein A [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] >gi|142851190|gb|ABO89511.1| Segregation and condensation protein A [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] (276 aa)
Score = 126, Expect = 2.3e-05, Identities = 25/67 (37%), Positives = 44/67 (65%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP 101
      F GP +L  LI+ +++DILN+ ++++  Y++Y+  + L ++  EYLLMA +L E KS+ +LP
 S:  39 FEGPLDLLLYLIRRQQLDILNLPILQITAQYMEYV-ELMQGLNLELAAEYLLMAAWLAEIKSRLLLP 104
>gi|157374828|ref|YP_001473428.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella sediminis HAW-EB3] >gi|157317202|gb|ABV36300.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella sediminis HAW-EB3] (262 aa)
Score = 126, Expect = 2.4e-05, Identities = 57/247 (23%), Positives = 117/247 (47%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      + F GP +L  LI+++K+D++ + + V + Y++YI N L  +++  +YL+MA L E KS+ +LP  E++ +D R + I++L Y+ +E  +L E    +F+   ++ + +L     P + L I +A  V ++ T+   ++ +  +   + ++ E E+L PF L+ +S       +  VV+F+A++ L++  + L QN   I++
 S:  37 ESFEGPLDLLLYLIRKQKLDVVELPIWPVTEQYLEYI-NLLQGSRVELAADYLVMAATLAEIKSRLLLPRPVLEDEDEED-PRAQLIRQLKAYEVIKEAQERLDELPRLERDVFQAKATPADNIKPIL-------LPPQVSLTDIARAFGSVLKRIEATEHHHVKREVLSTRERMSQILAMLDGE--EYL-PFEALFDVS------------EGRSGVVVSFLALMELIKELLVDLRQNEPFSTIYV 259
>gi|171059443|ref|YP_001791792.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Leptothrix cholodnii SP-6] >gi|170776888|gb|ACB35027.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Leptothrix cholodnii SP-6] (303 aa)
Score = 126, Expect = 2.5e-05, Identities = 35/114 (30%), Positives = 61/114 (53%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQ------EIVPKLMEKLERRSRMFEK 148
      F GP +L  LI+ + +IL+I + +V + Y+ Y+   + ++  EYLLMA L+E KS+ +LP  E   + R + ++RLL Y++ +   + +P L   R  M E+
 S:  65 FQGPLDLLLYLIRRQNFNILDIPMADVTRQYLAYVEQIRDR-NLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPPKRAEGGDEAEDPRAELVRRLLEYERIKLGAAHLDALPVLGRDFLRAQVMIEQ 183
>gi|149926206|ref|ZP_01914468.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Limnobacter sp. MED105] >gi|149825024|gb|EDM84236.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Limnobacter sp. MED105] (292 aa)
Score = 126, Expect = 2.5e-05, Identities = 58/245 (23%), Positives = 110/245 (44%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYV---PAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI+++ +IL+I + E+ + Y+ YI  T+ ++  EYLLMA L+E KS+ +LP + + +  + R + +RL+ Y+Q ++ + ++K+  R F      +  F D + V  P ++ + + A Q + +  K      I  E+S+ +  I  L+  +   D + +P     VV F+A+L L R G +++ Q   I++
 S:  55 FEGPLDLLLYLIRKQNFNILDIPMAELTRQYLTYIEEIRTR-NLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVIPKDGEEEAEDPRAELARRLIEYEQ-MKLAAQELDKVPLVGRDF-----------WIAHAFHDPNTVERFPDVNPEELRDAWQAILRRASLVK--------AHTISREELSVREHMTMILRRLQTQKFVEFFDMFDIERGVP-------VVVVNFIAMLELTREGLVKVTQAEPFAPIYV 274
>gi|152981409|ref|YP_001352796.1| segregation and condensation protein A [Janthinobacterium sp. Marseille] >gi|151281486|gb|ABR89896.1| Segregation and condensation protein A [Janthinobacterium sp. Marseille] (292 aa)
Score = 126, Expect = 2.6e-05, Identities = 31/95 (32%), Positives = 57/95 (60%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDL---TEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQ 129
      F GP +L  LI+++ +IL+I + +V + Y+ Y++  ++++ +L  EYLLMA L+E KS+ +LP  +    R + ++RLL Y+Q +
 S:  66 FEGPLDLLLYLIRKQNFNILDIPMAQVTKQYLQYVD----QIRLHNLELAAEYLLMAAMLIEIKSRMLLPVRKADTGEEAADPRAELVRRLLEYEQMK 159
>gi|114562609|ref|YP_750122.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella frigidimarina NCIMB 400] >gi|114333902|gb|ABI71284.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella frigidimarina NCIMB 400] (262 aa)
Score = 126, Expect = 2.6e-05, Identities = 33/97 (34%), Positives = 58/97 (59%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEI 131
      F GP +L  LI+++K+D++++ + ++ Q Y+ YI  LT+ +I+  +YL+MA L E KS+ +LP M +E+  D E D + +  K Y+ I
 S:  39 FEGPLDLLLYLIRKQKLDVVDLPIQQITQQYLLYI-EILTEARIELAADYLVMAATLAEIKSRLLLPKMASED----DEEEDPRVVLIRQLKAYEVI 130
>gi|148546654|ref|YP_001266756.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Pseudomonas putida F1] >gi|148510712|gb|ABQ77572.1| condensin subunit ScpA [Pseudomonas putida F1] (284 aa)
Score = 125, Expect = 2.8e-05, Identities = 33/95 (34%), Positives = 60/95 (63%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP-SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQ 129
      F GP +L  LI+++ +DIL+I + E+ + Y+ Y+  + ++++  EYL+MA L E KS+ +LP S D EE+ +  R + I+RL Y++++
 S:  51 FEGPLDLLLYLIRKQNIDILDIPVAEITRQYMGYV-ELMKSVRLELAAEYLVMAAMLAEIKSRMLLPRSADVEEE--EGDPRAELIRRLQEYERFK 143
>gi|70728991|ref|YP_258725.1| segregation and condensation protein A [Pseudomonas fluorescens Pf-5] >gi|68343290|gb|AAY90896.1| segregation and condensation protein A [Pseudomonas fluorescens Pf-5] (243 aa)
Score = 125, Expect = 2.9e-05, Identities = 32/95 (33%), Positives = 61/95 (64%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP-SMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQ 129
      F GP +L  LI+++ ++IL+I + E+ + Y+ Y+  + ++++  EYL+MA L E KS+ +LP S + EE+ +D R + I+RL Y++++
 S:  19 FEGPLDLLLYLIRKQNINILDIPVAEITRQYMGYVE-LMQSVRLELAAEYLVMAAMLAEIKSRMLLPRSAEVEEE--EDDPRAELIRRLQEYERFK 111
>gi|107102728|ref|ZP_01366646.1| hypothetical protein PaerPA_01003795 [Pseudomonas aeruginosa PACS2] >gi|194547145|ref|YP_002082173.1| conserved hypothetical protein [Pseudomonas aeruginosa C3719] >gi|126168091|gb|EAZ53602.1| conserved hypothetical protein [Pseudomonas aeruginosa C3719] (296 aa)
Score = 125, Expect = 3.0e-05, Identities = 59/239 (24%), Positives = 113/239 (47%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSS 273
      F GP +L  LI+++ +DIL+I + E+ + Y+ Y+  + ++++  EYL+MA L E KS+ +LP   E+ +D R + I+RL Y+++++  L ++L R R  P +     E +  +P + L ++ M ++  L   +S +  +++  E  + +E+    PF L+ +      + K  VV F+AIL LV+  ++L QN +
 S:  54 FEGPLDLLLYLIRKQNIDILDIPVAEITRQYMGYV-ELMKAVRLELAAEYLVMAAMLAEIKSRMLLPRSAEAEEEEED-PRAELIRRLQEYERFKKAAEDL-DELPRVGRDVLVPAVAA-------PEARARKLLPELALQELMLVMGEM---LRRADLFESHQVTREVLSTRERMSEVLERLKGGAFVPFIQLFTL------------EEGKLGVVVTFMAILELVKEQMVELVQNEA 267
>gi|152988866|ref|YP_001347309.1| hypothetical protein PSPA7_1928 [Pseudomonas aeruginosa PA7] >gi|150964024|gb|ABR86049.1| conserved hypothetical protein [Pseudomonas aeruginosa PA7] (296 aa)
Score = 125, Expect = 3.5e-05, Identities = 33/103 (32%), Positives = 61/103 (59%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLME 137
      F GP +L  LI+++ +DIL+I + E+ + Y+ Y+  + ++++  EYL+MA L E KS+ +LP   E+ +D R + I+RL Y+++++  L E
 S:  54 FEGPLDLLLYLIRKQNIDILDIPVAEITRQYMGYV-ELMKAVRLELAAEYLVMAAMLAEIKSRMLLPRSAEAEEEEED-PRAELIRRLQEYERFKKAAEDLDE 154
>gi|124005094|ref|ZP_01689936.1| segregation and condensation protein A [Microscilla marina ATCC 23134] >gi|123989346|gb|EAY28907.1| segregation and condensation protein A [Microscilla marina ATCC 23134] (253 aa)
Score = 124, Expect = 3.6e-05, Identities = 64/256 (25%), Positives = 123/256 (48%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVESNE 290
      F GPF+L  I+ +++DI +I + + Q ++DY++ + ++ I+ +E++++A L+ K+K +LP + ++   R + + LL YK+Y+ ++ K E LE R M EK   + E +  ++ + + +DL +L  +VY K +T +++   K++   ++  + +  LE P L    F I   TK  + F+AIL L++NG + L    N +I K  E + E
 S:  10 FEGPFDLLLFFIERQEVDIYDIPISTITQDFLDYMHQ-MEQMNIELASEFIVVAATLMRIKAKMLLPRDEESDEDDD--PRQELVDFLLEYKKYKSVL-KEFEALEDRQLMREKRGNVIVEIERVAGTYEVDIEMHRLDLYKLL----QVYEKAMTRYESRIEHVVHKVVPYP-YTVAQQKTMLISLLEQKPKL-------EFNEIVLSYKTKIAVIFNFLAILELLQNGLVSLHIEPGYNNFWIEKKASEQQVTE 249
>gi|49082256|gb|AAT50528.1| PA3198 [synthetic construct] (251 aa)
Score = 124, Expect = 3.6e-05, Identities = 59/239 (24%), Positives = 113/239 (47%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSS 273
      F GP +L  LI+++ +DIL+I + E+ + Y+ Y+  + ++++  EYL+MA L E KS+ +LP   E+ +D R + I+RL Y+++++  L ++L R R  P +     E +  +P + L ++ M ++  L   +S +  +++  E  + +E+    PF L+ +      + K  VV F+AIL LV+  ++L QN +
 S:   8 FEGPLDLLLYLIRKQNIDILDIPVAEITRQYMGYV-ELMKAVRLELAAEYLVMAAMLAEIKSRMLLPRSAEAEEEEED-PRAELIRRLQEYERFKKAAEDL-DELPRVGRDVLVPAVAA-------PEARARKLLPELALQELMLVMGEM---LRRADLFESHQVTREVLSTRERMSEVLERLKGGAFVPFIQLFTL------------EEGKLGVVVTFMAILELVKEQMVELVQNEA 221
>gi|194552871|ref|YP_002087898.1| conserved hypothetical protein [Pseudomonas aeruginosa 2192] >gi|126195264|gb|EAZ59327.1| conserved hypothetical protein [Pseudomonas aeruginosa 2192] (296 aa)
Score = 124, Expect = 3.6e-05, Identities = 33/103 (32%), Positives = 61/103 (59%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLME 137
      F GP +L  LI+++ +DIL+I + E+ + Y+ Y+  + ++++  EYL+MA L E KS+ +LP   E+ +D R + I+RL Y+++++  L E
 S:  54 FEGPLDLLLYLIRKQNIDILDIPVAEITRQYMGYV-ELMKAVRLELAAEYLVMAAMLAEIKSRMLLPRSAEAEEEEED-PRAELIRRLQEYERFKKAAEDLDE 154
>gi|158522768|ref|YP_001530638.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Desulfococcus oleovorans Hxd3] >gi|158511594|gb|ABW68561.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Desulfococcus oleovorans Hxd3] (248 aa)
Score = 124, Expect = 3.8e-05, Identities = 58/240 (24%), Positives = 109/240 (45%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSD 274
      F GP +L  LIK+ ++ I +I + ++ + +++YI +L + ID  ++L MA L  KS+ +LPS +    D + D ++   ++Y +I   E L R + E    D+++L E D  V + L ++ A Q + +L    P   +  ISI +  +I + LE  +    F + +E +TK  VV F+A+L +V+  + + Q++ +
 S:  25 FEGPMDLLVHLIKKNEVSIYDIPIADITRQFLEYI-EWLKLMNIDVAGDFLYMAAILTNIKSRTLLPSHN-----GPDDDEDPRMEITRALEEYMQI-KNAAETLSSRDILNEDTFVRASDRKALTAEADDGMIV--VGLFELIDAFQNILDRL--------PSSTTLSLSAEVISIKERISQIVDILEKNRSV-------TFDQLFEENYTKSDIVVTFLALLEMVKLSIVAVRQHTHN 240
>gi|91202842|emb|CAJ72481.1| conserved hypothetical protein [Candidatus Kuenenia stuttgartiensis] (245 aa)
Score = 124, Expect = 3.9e-05, Identities = 34/123 (27%), Positives = 71/123 (57%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR-----MFEKPTQSGEDKE 157
      +NGP +L  LIK+ +++I +I + + + Y+ Y++ L L ++++ ++L+MA L+ KS +LP + +++  + R  +++LL YK+Y+E  L K +  R   +E P ++ + E
 S:  14 YNGPVDLLLYLIKKDEVNIYDIPISRITEHYLHYVDA-LQTLDMNNIGDFLIMAATLMYIKSYMLLPKTEMKDEDEIEDPRTSLVKQLLEYKKYKETSIVLSHKADHWGRKWKRLYYENPLETATENE 140
>gi|119505056|ref|ZP_01627132.1| Excinuclease ABC, B subunit [marine gamma proteobacterium HTCC2080] >gi|119459038|gb|EAW40137.1| Excinuclease ABC, B subunit [marine gamma proteobacterium HTCC2080] (305 aa)
Score = 124, Expect = 4.0e-05, Identities = 33/107 (30%), Positives = 63/107 (58%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL--MEKLER 141
      F GP +L  LI+ + +DIL+I + ++  Y++Y+  + ++ +  EYLLMA L E KS+ +LP   E+ +D R  I+RL Y+++++  ++ + ++ER
 S:  81 FEGPLDLLLYLIRRQNLDILDIGVSQITTQYMEYV-ELMDAMQFELAAEYLLMAAMLAEIKSRMLLPRAADIEEDEED-PRANLIRRLQEYERFKQAAEEIDGLPRVER 187
>gi|170722950|ref|YP_001750638.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Pseudomonas putida W619] >gi|169760953|gb|ACA74269.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Pseudomonas putida W619] (281 aa)
Score = 124, Expect = 4.5e-05, Identities = 62/237 (26%), Positives = 114/237 (48%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQN 271
      F GP +L  LI+++ +DIL+I + E+ + Y+ Y+  + ++++  EYL+MA L E KS+ +LP   E+  D R + I+RL Y++++   + ++L R R  P  E ++ +++   +P + L+ +L +M +V +        L + +I+ + +  R  E  L  FM + +  E+ K  VV F+AIL LV+  I+L QN
 S:  48 FEGPLDLLLYLIRKQNIDILDIPVAEITRQYMGYVE-LMKSVRLELAAEYLVMAAMLAEIKSRMLLPRSAEVEEEEGD-PRAELIRRLQEYERFKAAAEGI-DELPRVGRDVVVPRL--EAPQAKVRKL-----LPQVSLEELLVSMAEVMRR-------------NDLFESHQITRETLSTRER-MSEVLARLKGGGFMPFVELFTAEE-GKLGVVVTFMAILELVKESLIELVQN 259
>gi|149920282|ref|ZP_01908753.1| segregation and condensation protein A [Plesiocystis pacifica SIR-1] >gi|149818869|gb|EDM78309.1| segregation and condensation protein A [Plesiocystis pacifica SIR-1] (495 aa)
Score = 123, Expect = 5.2e-05, Identities = 61/241 (25%), Positives = 112/241 (46%)
 Q:  30 ITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE-----RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEI--REFLEPFPHLYKISFMDYF--KNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQ 270
      +T ++F GP +L  L++ ++DIL+I + + + Y++YI +  L I+  EYL+MA L  KS+ +LP  EE  +D E   R + I+RL+ Y      E+   + +  SG D   + + + P +  + L + + Y +++     D K+  E+ ++ V  I R+ E   K SF  F +  +EK ++ VV +++L +V+ G I + Q
 S:  56 VTLEQFEGPLDLLLHLVRRHELDILDIPIAFITEKYIEYI-TFARALDIEVAGEYLVMAATLAFLKSRELLPPSPEEEGEDEDEEDGVDPRQELIRRLIEY-----------ERFRTAGQDLDGRPLSGRDVFPRGGKLRVEAPEPGL-APITLFKLAEAYNRIL---------DRAKINQEHEVVLEPVTVRIRMRQLSEQLGREPKFSFESLFLDRTWSNEKELRQMLVVTLMSVLEMVKMGIIGVHQ 283
>gi|114332009|ref|YP_748231.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Nitrosomonas eutropha C91] >gi|114309023|gb|ABI60266.1| condensin subunit ScpA [Nitrosomonas eutropha C91] (281 aa)
Score = 123, Expect = 5.3e-05, Identities = 62/245 (25%), Positives = 113/245 (46%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGED--KESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI++ +DIL+I + E+ + Y+ Y+  +  +++  EYLLM  L++ KS+ +LP   ++  D R + +QRLL Y      E++++ +     G+D  S+ +F   P  DV + +  +L L T++ K +++  I  IS+   EI + L+P    SF + F NI +    V +F+A+L L R  + + Q+   I++
 S:  54 FEGPLDLLLYLIRKHNLDILDIPMAELTRQYIAYVET-MRADQLELAAEYLLMTALLIDIKSRMLLPHPAIIQEEEAD-PRAELVQRLLEY-----------ERIKQAAIHLHNLPLVGKDFMLTSVWTDFIAERQFP----DVNPQDLCDTWLAL--TERLKLNRNHT--IRYEAISVRACMSEILKNLQPRG---SASFTELFSNISN----IHKLVASFLALLELAREALVDIVQSDRFGTIYV 272
>gi|15598394|ref|NP_251888.1| hypothetical protein PA3198 [Pseudomonas aeruginosa PAO1] >gi|9949318|gb|AAG06586.1|AE004744_1 conserved hypothetical protein [Pseudomonas aeruginosa PAO1] (250 aa)
Score = 123, Expect = 5.4e-05, Identities = 59/239 (24%), Positives = 113/239 (47%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSS 273
      F GP +L  LI+++ +DIL+I + E+ + Y+ Y+  + ++++  EYL+MA L E KS+ +LP   E+ +D R + I+RL Y+++++  L ++L R R  P +     E +  +P + L ++ M ++  L   +S +  +++  E  + +E+    PF L+ +      + K  VV F+AIL LV+  ++L QN +
 S:   8 FEGPLDLLLYLIRKQNIDILDIPVAEITRQYMGYV-ELMKAVRLELAAEYLVMAAMLAEIKSRMLLPRSAEAEEEEED-PRAELIRRLQEYERFKKAAEDL-DELPRVGRDVLVPAVAA-------PEARARKLLPELALQELMLVMGEM---LRRADLFESHQVTREVLSTRERMSEVLERLKGGAFVPFIQLFTL------------EEGKLGVVVTFMAILELVKEQMVELVQNEA 221
>gi|188475829|gb|ACD50091.1| chromosome segregation and condensation protein [uncultured crenarchaeote MCG] (256 aa)
Score = 123, Expect = 5.5e-05, Identities = 57/256 (22%), Positives = 118/256 (46%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVESNE 290
      + GP +L  LI+ ++DI ++L V  Y+ Y+++ L +  DD++ +L++A LL+ KS+ +LP   E+ +D+ + +++L +YK+++EI  L + +  R + +           P  +D L    LKL+  +  +  K  S I+  V  IRE ++   +   F+ + ++ T+  VV F+A+L L++  +Q+ Q +  +I I ++++ + E
 S:  18 YEGPLDLLLDLIERAELDITAVSLAVVTDQYLAYLHS-LQESSADDISAFLIIAARLLQIKSEALLPRPPQREQGDEDLG-ESLVEQLRLYKRFKEIGAWLDSRQQAEMRTYLR-------------------VAPPPRIDPKLDPSSLTLLKLMAAAERAFARAADKEPLGSVIAPPTV--TIREKIDLIARALRQLRRASFRGLVGDQSTRLEVVVTFLALLELIKRYRVQVRQETLFSDIEIDRLEEWSDDAE 250
>gi|56478940|ref|YP_160529.1| hypothetical protein ebA6132 [Azoarcus sp. EbN1] >gi|56314983|emb|CAI09628.1| conserved hypothetical protein [Azoarcus sp. EbN1] (276 aa)
Score = 123, Expect = 5.8e-05, Identities = 56/245 (22%), Positives = 105/245 (42%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI++ +++L+I + +  Y+ Y+  + + ++  +YLLMA LLE KS+ +LP  E    R + ++RLL Y+Q ++  +E L R R +E+     S+  +  +P + L + A K+ K  T+ + +D        E +RE +       F + +    VV+F+A+L LV+  +++ QN   I++
 S:  48 FEGPLDLLLYLIRKSNLNVLDIPMAALTAQYLVYVEA-MRRHNLELAADYLLMAATLLEIKSRMLLPRPQREGADDDSDPRAELVRRLLDYEQ-MKLAGARLELLPRAERDYERV--------SIFVAEKVVERLPEVSLHDLQLAWLKIMKKARLTQHHQVRRD---------------ELSVREHMSAILRKLADGVFVVFDTLFEPARGPAGLVVSFLAVLELVKERLVEVAQNEPFAPIYV 267
>gi|15639678|ref|NP_219128.1| hypothetical protein TP0691 [Treponema pallidum subsp. pallidum str. Nichols] >gi|189025916|ref|YP_001933688.1| hypothetical protein TPASS_0691 [Treponema pallidum subsp. pallidum SS14] >gi|3322994|gb|AAC65659.1| conserved hypothetical protein [Treponema pallidum subsp. pallidum str. Nichols] >gi|189018491|gb|ACD71109.1| hypothetical protein TPASS_0691 [Treponema pallidum subsp. pallidum SS14] (252 aa)
Score = 122, Expect = 7.5e-05, Identities = 37/119 (31%), Positives = 68/119 (57%)
 Q:  22 EFHISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP-SMDTEEKISKDIE--RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLE 140
      E + +++  +F GP +L  LIK+ ++ I +I + E+  Y+ Y++ ++  + LTE+ MA LL KS +LP +D +  +DIE R  ++ L+ Y++Y+++ KLME E
 S:   5 ESPVPVQEFKLSQFEGPLDLLLFLIKKNELSIYDIPICEITAQYLQYVDQTVSP-DLRGLTEFYAMAAVLLYIKSCMLLPMELDLD---GEDIEDPRQSLVEHLIEYQKYKQLC-KLMELYE 121
>gi|27379864|ref|NP_771393.1| hypothetical protein bll4753 [Bradyrhizobium japonicum USDA 110] >gi|27353017|dbj|BAC50018.1| bll4753 [Bradyrhizobium japonicum USDA 110] (279 aa)
Score = 121, Expect = 7.9e-05, Identities = 55/255 (21%), Positives = 112/255 (43%)
 Q:  27 IKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAM-DLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYF--KNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVK 281
      + D+ G E GP +L +L +++K+D+ I+++ +  Y+ +I   K++++  +YL+MA +L  KS+ +LP  + E S +    RL  + +E  +LM + + + +F +  GE ++ + E +  Y  + DL      L  +++   +V L  + S+ +  +  +      +D F +++ D    F +F A L LVR G ++L Q +  I+ K
 S:  24 VVDVEGYE--GPLDLLLALARQQKVDLAKISILALADQYLHFIEA-ARKIRLELAADYLVMAAWLAFLKSRLLLPEPPSAEGPSAEEMATALANRLRRLEAIREAANRLMNRPQLQRDIFPR----GEPEQ--IAEIKHPKYTATLYDL-----------LTAYASQRQSRVLASVHLAKRTVWSLAEARATLERLVGSISEQDDWGVLDDFLIRHVADPTQRATVFASSFAAALELVREGQLELNQKEAFAPIYFRK 261
>gi|90021365|ref|YP_527192.1| condensin subunit ScpA [Saccharophagus degradans 2-40] >gi|89950965|gb|ABD80980.1| condensin subunit ScpA [Saccharophagus degradans 2-40] (320 aa)
Score = 121, Expect = 8.2e-05, Identities = 34/113 (30%), Positives = 64/113 (56%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLME--KLERRSRM 145
      + F GP +L  LI+++ +DIL I++ +  YV Y+  + + +  EYL+MA L E KS+ +LP   E+ +D R + I+RL Y+++++  + E +L R +++
 S:  90 ESFAGPLDLLLYLIRKQNIDILEIDVSAITHQYVAYVE-MMEAVHFELAAEYLVMAAMLAEIKSRMLLPRSSDSEEEEEDDPRAQLIRRLQEYERFKQAAEDIDELPRLHRDTQI 203
>gi|163750230|ref|ZP_02157472.1| hypothetical protein KT99_10228 [Shewanella benthica KT99] >gi|161330086|gb|EDQ01070.1| hypothetical protein KT99_10228 [Shewanella benthica KT99] (262 aa)
Score = 121, Expect = 8.6e-05, Identities = 36/109 (33%), Positives = 65/109 (59%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL--MEKLER 141
      + F GP +L  LI+++K+D++ + + V + Y++YI  L  K++  +YL+MA L E KS+ +LP  TE + +D R + I++L Y+ +E  +L + +LER
 S:  37 ESFEGPLDLLLYLIRKQKLDVVELPIWPVTKQYLEYI-ELLQGAKVELAADYLVMAATLAEIKSRLLLPRPVTEVEEEED-PRARLIRQLKAYEVIREAQQQLDDLPRLER 145
>gi|184155348|ref|YP_001843688.1| hypothetical protein LAF_0872 [Lactobacillus fermentum IFO 3956] >gi|183226692|dbj|BAG27208.1| conserved hypothetical protein [Lactobacillus fermentum IFO 3956] (262 aa)
Score = 121, Expect = 8.7e-05, Identities = 56/238 (23%), Positives = 118/238 (49%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS---MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISI-DDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQN 271
      +F GP +L  LIK+ ++DI +I + ++  YV++++  + +++  EY +MA L+ KS +LPS  ++ E  ++ R + + +LL Y++Y++  L +K E R R + +   + ++ K  + + P + ++ + +A + V    K+  +  + +D  +++ + +E I  +P    F D F+N   +TK  V F+A+L L ++ I L Q+
 S:  19 DFEGPLDLLLHLIKKAEVDIYDIPIAKITNQYVEFLHQQ-EQNQLNIAGEYFVMAATLMSIKSAMLLPSPPVVEDELPPEEEDPRAELVAQLLEYQRYKKAAAALKDKEEYRQREYTR------EAMAVPKNLVETRFAPGVGIEELQRAFEDV------VKRHHFHEPITQTVDPDPVTVAERIEHVITVVNKP------TRFEDLFEN----DWTKDSLVTTFLAVLDLTKHQVIALAQS 237
>gi|91793799|ref|YP_563450.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella denitrificans OS217] >gi|91715801|gb|ABE55727.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella denitrificans OS217] (262 aa)
Score = 121, Expect = 8.8e-05, Identities = 32/97 (32%), Positives = 55/97 (56%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEI 131
      F GP +L  LI+++K++++++ + ++  Y+ YI  LT+ +I+  +YL+MA L E KS+ +LP M  E  D E D + L  K Y+ I
 S:  39 FEGPLDLLLYLIRKQKLEVVDLAIAQITSQYLAYI-EVLTEARIELAADYLVMAATLAEIKSRLLLPQMVNSE----DEEYDPRLMLLRQLKAYEVI 130
>gi|108763535|ref|YP_632023.1| segregation and condensation protein A [Myxococcus xanthus DK 1622] >gi|108467415|gb|ABF92600.1| segregation and condensation protein A [Myxococcus xanthus DK 1622] (289 aa)
Score = 121, Expect = 9.0e-05, Identities = 32/101 (31%), Positives = 63/101 (62%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEE--------KISKDIE--RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL 135
      F GP +L  LIKE ++DI +I L + + Y++++  + ++ +D  E+L+MA+ L  KS+ +LP D      ++++ E R + ++RLL Y++Y++  +L
 S:  33 FEGPLDLLLHLIKEHRVDIFDIPLALITEKYLEHLER-MREINLDIAGEFLVMASTLAHLKSRMLLPRQDVASAQEGAEVLAVAEETEDPRAELVRRLLEYQKYKDAAEQL 142
>gi|30249690|ref|NP_841760.1| hypothetical protein NE1728 [Nitrosomonas europaea ATCC 19718] >gi|30180727|emb|CAD85639.1| DUF173 [Nitrosomonas europaea ATCC 19718] (266 aa)
Score = 121, Expect = 9.4e-05, Identities = 30/96 (31%), Positives = 55/96 (57%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQE 130
      F GP +L  LI++ +DIL+I + E+ + Y+ Y+  +  + +  EYLLM  L++ KS+ +LP  T +  D R + ++RLL Y++ ++
 S:  39 FEGPLDLLLYLIRKHNLDILDIPMAELTRQYIAYVET-MRADQFELAAEYLLMTALLIDIKSRMLLPRPVTPREDDAD-PRAELVRRLLEYERIKQ 132
>gi|88855487|ref|ZP_01130151.1| hypothetical protein A20C1_01651 [marine actinobacterium PHSC20C1] >gi|88815394|gb|EAR25252.1| hypothetical protein A20C1_01651 [marine actinobacterium PHSC20C1] (282 aa)
Score = 121, Expect = 9.4e-05, Identities = 31/96 (32%), Positives = 58/96 (60%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTK--------LKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS---MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQE 130
      FNGPF+L SLI + ++DI ++L +  ++ Y+ N+ +     ++D +E+L++A LL+ K  +LP  +D E+  + RD  RLL Y+ +++
 S:  25 FNGPFDLLLSLITKHELDITEVSLSRITDEFIAYLRNFESAGDGAGDGIDELDQASEFLVVAATLLDLKVAGLLPQGELVDAEDFALLE-ARDLLFARLLQYRAFKQ 130
>gi|78043146|ref|YP_360765.1| segregation and condensation protein A [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] >gi|77995261|gb|ABB14160.1| segregation and condensation protein A [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] (239 aa)
Score = 120, Expect = 1.1e-04, Identities = 33/103 (32%), Positives = 61/103 (59%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLME 137
      F GP +L  L+++ K+DI +I + E+ + Y+ Y+ Y K ++ +E+L+MA++LL K K +  + EE    R + ++RL+VY++++EI  L E
 S:   9 FEGPLDLLLHLVEKNKIDIYDIPIAEITRQYLWYLEQY-QKHNLEIKSEFLVMASHLLYLKVKMLFGKKEEEED-----PRTELVERLVVYQKFREIAQYLKE 105
>gi|116618397|ref|YP_818768.1| condensin subunit ScpA [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] >gi|116097244|gb|ABJ62395.1| condensin subunit ScpA [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] (225 aa)
Score = 120, Expect = 1.2e-04, Identities = 48/229 (20%), Positives = 107/229 (46%)
 Q:  51 MDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKD---IERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      M+I ++ + ++  Y+D+I+   +++D +EYL+MA L++ KS +LP + ++  +   R++ + +LL YKQ+Q   L E+ + + + F +   D      + P + L   +Q + +L+ KK + P  + +   S+++  I +     I F +F  D+ + + + VV F+A+L + ++ ++L Q  + I++
 S:   1 MNIFDLKIADITSQYLDFIHAQ-QAMQLDVASEYLVMAATLVKIKSADLLPEEEPDDYAVDEEYADPREELMLQLLTYKQFQVASESLREREQLKQQSFPRTQMKAPDNLK-----HPITLAPGLSLG----DLQTAFAQLLRRKKQEKPIR--RHVTAETYSLEEAVNNINKHFLQHQTGDMIPFASFF----DDIYEREHLVVTFLALLEMAKDKRLKLHQEHQQQEIYV 216
>gi|190891510|ref|YP_001978052.1| chromosome segregation and condensation protein A [Rhizobium etli CIAT 652] >gi|190696789|gb|ACE90874.1| chromosome segregation and condensation protein A [Rhizobium etli CIAT 652] (270 aa)
Score = 120, Expect = 1.2e-04, Identities = 55/251 (21%), Positives = 123/251 (49%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYK-QYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAM-DLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      D+ G F GP +L  L + +K+D+ I+++ + + Y+ ++ +  +++I+  +YL+MA +L  KS+ ++P   +++ D  + +  L ++ + E + + E L R+R+    G +  + + Q ++YV ++ DL  L A  + +  T+ T  ++  L D E+ + + E+ ++   +L +   +  P+E+ T   AF A L LVR G +++ Q+ + + I++
 S:  22 DVAG--FEGPLDLLLYLARNQKVDLSRISVLALAEQYLQFVES-ARRIRIELAADYLVMAAWLAYLKSRLLIP-----QQVKDDGPSGEEMAATLAFRLKRLEAMRQAAEGLVNRNRLGRDIFARGAPEH--IPDRQQSAYVASLYDL---LTAYAALRQRHAITQVTIERRNVWSLTDAREL-LTQMIGEVGDWTAMEHYLLR------YLAAPEERVTA--IASAFAASLELVREGKLEIRQDGAFQPIYM 252
>gi|126462353|ref|YP_001043467.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Rhodobacter sphaeroides ATCC 17029] >gi|126104017|gb|ABN76695.1| condensin subunit ScpA [Rhodobacter sphaeroides ATCC 17029] (264 aa)
Score = 119, Expect = 1.4e-04, Identities = 28/86 (32%), Positives = 54/86 (62%)
 Q:  27 IKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKD 112
      I D+ G F GP +L +L + +K+D+ I+++++ + Y+ ++N + +L+I+  +YL+MA +L  KS+ +LP  TEE S +
 S:  25 IVDVEG--FEGPLDLLLTLSRTQKVDLRRISVLKLSEQYLLFVN-HAKQLRIELAADYLVMAAWLAYLKSRLLLPPDPTEEGPSAE 107
>gi|66880201|ref|ZP_00405185.1| COG1354: Uncharacterized conserved protein [Mycoplasma genitalium G-37] (294 aa)
Score = 119, Expect = 1.4e-04, Identities = 56/220 (25%), Positives = 108/220 (49%)
 Q:  65 YVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE----RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGE-----DKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDK 284
      Y++ I NY K I+ +T+YL++ + +L +K+ +L   E + D+   RDK I L+ +K+Y + + + +  R  F K + +   + + + E Q +Y+ + L  + + ++ L + T K     I + E+S++ V+KE+  ++ F  Y+  +    +  + YFV AFVA+LVL+ N I LEQ   ++I +D+
 S:  10 YLNIIANYTNKKAIEKITDYLVITSKILAKKADNLLNDHQEESVLEYDLATNNFRDKMIANLVEHKRYCDSLGEFEKLRVNRLAYFSKANEMEQFIKTANDQLVTVEDQLPNYISVLKLFHAMNKLLEMRLSSLLTNKN---------ITIKELSVEQVQKELVLAIKQFN--YQTVSLKRVLLKLNHPISLMYFVTAFVALLVLLNNQVIGLEQKDYHSELYIFLLDE 227
>gi|77463497|ref|YP_353001.1| condensin subunit ScpA [Rhodobacter sphaeroides 2.4.1] >gi|77387915|gb|ABA79100.1| condensin subunit ScpA [Rhodobacter sphaeroides 2.4.1] (262 aa)
Score = 119, Expect = 1.5e-04, Identities = 28/86 (32%), Positives = 54/86 (62%)
 Q:  27 IKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKD 112
      I D+ G F GP +L +L + +K+D+ I+++++ + Y+ ++N + +L+I+  +YL+MA +L  KS+ +LP  TEE S +
 S:  23 IVDVEG--FEGPLDLLLTLSRTQKVDLRRISVLKLSEQYLLFVN-HAKQLRIELAADYLVMAAWLAYLKSRLLLPPDPTEEGPSAE 105
>gi|116328729|ref|YP_798449.1| hypothetical protein LBL_2103 [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis L550] >gi|116330614|ref|YP_800332.1| hypothetical protein LBJ_0930 [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis JB197] >gi|116121473|gb|ABJ79516.1| Conserved hypothetical protein [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis L550] >gi|116124303|gb|ABJ75574.1| Conserved hypothetical protein [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis JB197] (261 aa)
Score = 119, Expect = 1.5e-04, Identities = 41/145 (28%), Positives = 78/145 (53%)
 Q:  13 ENLESLNNTEFHISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKE 157
      EN ES N+ F +  + G  GP + +SLI+ K+DI +++L + + +++++  T L ++  EY LMA L+ KSK +LP  EE+ +   + +++LL +K++Q  KL E + ++ +F + +  D+E
 S:   2 ENEESGNS--FVVQWNNSEGGLSEGPLSVLWSLIESYKVDIFDVSLSRITRDFLNFLRISET-LSLELSAEYALMAANLIYLKSKALLPDPGFEEEDYEPPLPPELVEKLLEHKKFQLTAKKLSEMDQIQTGVFRRESDVTLDEE 143
>gi|116051188|ref|YP_789981.1| hypothetical protein PA14_22840 [Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14] >gi|115586409|gb|ABJ12424.1| conserved hypothetical protein [Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14] (250 aa)
Score = 119, Expect = 1.7e-04, Identities = 59/239 (24%), Positives = 113/239 (47%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSS 273
      F GP +L  LI+++ +DIL+I + E+ + Y+ Y+  + ++++  EYL+MA L E KS+ +LP  E + +D R + I+RL Y+++++  L ++L R R  P +     E +  +P + L ++ M ++  L   +S +  +++  E  + +E+    PF L+ +      + K  VV F+AIL LV+  ++L QN +
 S:   8 FEGPLDLLLYLIRKQNIDILDIPVAEITRQYMGYV-ELMKAVRLELAAEYLVMAAMLAEIKSRMLLPR-SAEAEEEEDDPRAELIRRLQEYERFKKAAEDL-DELPRVGRDVLVPAVAA-------PEARARKLLPELALQELMLVMGEM---LRRADLFESHQVTREVLSTRERMSEVLERLKGGAFVPFIQLFTL------------EEGKLGVVVTFMAILELVKEQMVELVQNEA 221
>gi|71894120|ref|YP_278228.1| segregation and condensation protein A [Mycoplasma synoviae 53] >gi|71850908|gb|AAZ43517.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma synoviae 53] (247 aa)
Score = 119, Expect = 1.7e-04, Identities = 60/249 (24%), Positives = 120/249 (48%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMD----LDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVK 281
      + ++GP +L  L+K++K+ IL+IN++E+  Y+ IN +  +D  EYL AT + K+K +  + E +++ E+ K I L+ YKQ++EI  L  + R ++ K    K S + EF  S  +D  + ++ ++K++ ++  + K+  VK+     +  +I+   F  ++ F + F   + + +FV+ +A+L L R  + L+Q+S  I I++
 S:  12 QNYSGPLDLLLELVKDKKISILDINVLELANQYLKIINE-IKNTNLDIAAEYLNYATIFIYMKAKYLSNKPEDIEIVTQ--EKQKLINDLIEYKQFKEIKDALSTFQKSRQEIYIK-------KPSNVDEFIIESDSSRLDGHSSITTLISTLRKMFERVFAQELRKANFSTVKI---------NSADQIKFIKNVFGQRSEVKFEEIFI-----QSSLTHFVITLIALLDLARQQFLTLKQDSQYGEIKILR 240
>gi|127513176|ref|YP_001094373.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella loihica PV-4] >gi|126638471|gb|ABO24114.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella loihica PV-4] (262 aa)
Score = 119, Expect = 1.7e-04, Identities = 33/109 (30%), Positives = 63/109 (57%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL--MEKLER 141
      + F GP +L  LI+++K+D++ + + V  Y++YI  L  +++  +YL+MA L E KS+ +LP + E+  D R + I++L Y+ ++  +L + +LER
 S:  37 ESFEGPLDLLLYLIRKQKLDVVEMAIAPVTDQYLEYI-ELLQGARVELAADYLVMAATLAEIKSRLLLPRPELAEEDEAD-PRAQLIRQLKAYEVIKDAQQRLDALPRLER 145
>gi|193214443|ref|YP_001995642.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Chloroherpeton thalassium ATCC 35110] >gi|193087920|gb|ACF13195.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Chloroherpeton thalassium ATCC 35110] (244 aa)
Score = 118, Expect = 1.8e-04, Identities = 58/254 (22%), Positives = 123/254 (48%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE-RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVE 287
      EF GP +L  IK +++I +I + ++ Q ++ Y++ + L +D + E++ MA+ L+ K+K +LP + +  + + R + +++LL YK+++++ ++  E R + E+   +  ++ E D + P +  +IL A ++V  +    PK V I  +SI  E++++ L+   +ISF +  + D  +  VV F+AIL + R+ I +    + +I +  + E
 S:   8 EFEGPLDLLLFFIKRDELNIYDIPISKITQDFMAYLDA-MQSLSLDVVAEFIYMASVLMSIKAKMLLPRPEALDGDPNEFDPRTELVEKLLEYKRFKKMAGEIRILEEHRRQQHERRLFE-QIAAPVVDEMNDPTLRPTL-FHLIL-AYKRVLDHM--------PKKTVHEIRKVPVSI---EEQMQFILKKLDKSVQISFFESVADFQD----RIILVVTFLAILEMARSRQISIVTKDDYNDFWISRRQADYE 243
>gi|94499319|ref|ZP_01305857.1| hypothetical protein RED65_11034 [Oceanobacter sp. RED65] >gi|94428951|gb|EAT13923.1| hypothetical protein RED65_11034 [Oceanobacter sp. RED65] (295 aa)
Score = 118, Expect = 1.9e-04, Identities = 32/105 (30%), Positives = 63/105 (60%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLME 137
      ++F GP +L  LI+++ +D+L I++ E+ + Y+ Y+  + ++++  EYL+MA L E KS+ +LP   E+ +D R + I+RL Y+++++  L E
 S:  69 EQFEGPLDLLLYLIRKQNLDVLEIDVFEITKQYMQYV-ELMKVIQLELAAEYLVMAAMLAEIKSRILLPRPKEVEEEEED-PRAELIRRLQDYERFKQAAEDLDE 171
>gi|170789577|gb|EDT30621.1| ScpA/B protein [Oligotropha carboxidovorans OM5] (277 aa)
Score = 118, Expect = 2.0e-04, Identities = 35/130 (26%), Positives = 68/130 (52%)
 Q:  27 IKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK--PTQSGEDK 156
      + D+ G E GP +L +L +++K+D+ I+++ +  Y+ +I   KL+++  +YL+MA +L  KS+ +LP  T + S +    RL  +Q +E  +LM + +  +F + P Q + K
 S:  27 VVDVEGYE--GPLDLLLALARQQKVDLAKISILALADQYLVFIEA-ARKLRLELAADYLVMAAWLAYLKSRLLLPEPPTPDGPSAEDMASALANRLRRLEQIREASKRLMTRPQLNRDIFPRGLPEQIAQIK 155
>gi|42526385|ref|NP_971483.1| hypothetical protein TDE0873 [Treponema denticola ATCC 35405] >gi|41816497|gb|AAS11364.1| conserved hypothetical protein [Treponema denticola ATCC 35405] (258 aa)
Score = 118, Expect = 2.0e-04, Identities = 34/132 (25%), Positives = 71/132 (53%)
 Q:  17 SLNNTEFHISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK 148
      S +NTEF +     F GP +L  LI + +++I +I + E+ + Y++Y++ Y + +D+L ++ MA L+ KS+ +LP  + +  + R + + +L+ Y++Y+++  + EK    FE+
 S:  15 SYSNTEFKV-------HNFEGPLDLLLFLINKNEVNIYDIPIAEITEQYLEYLD-YAIEPDLDNLVDFYSMAANLIYIKSRMLLPVEVSVDDEDIEDPRSELVDKLIEYQKYKKLSELMEEKESEAEWFFER 138
>gi|169198211|ref|ZP_02857522.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM2304] >gi|169089128|gb|EDS67842.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM2304] (285 aa)
Score = 118, Expect = 2.3e-04, Identities = 55/251 (21%), Positives = 121/251 (48%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYK-QYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      D+ G F GP +L  L + +K+D+ I+++ + + Y+ ++ +  +++I+  +YL+MA +L  KS+ ++P   ++I D  + +  L ++ + E + + E L R+R+    G +  + + Q ++Y A L +L A  + +  T+ T  ++  L D E+ + + E+ ++   +L +   +  P+E+ T   AF A L LVR G +++ Q+ + + I++
 S:  37 DVAG--FEGPLDLLLYLARNQKVDLSRISVLALAEQYLQFVES-ARRIRIELAADYLVMAAWLAYLKSRLLIP-----QQIKDDGPSGEEMAATLAFRLKRLEAMRQAAEGLVNRNRLGRDIFVRGAPEH--IPDRQQSAY--AASLYDLLTAYAALRQRNAVTQVTIERRNVWSLTDAREL-LTQMIGEVGDWTAMEHYLLR------YLATPEERVTA--IASAFAASLELVREGKLEIRQDGAFQPIYM 267
>gi|110598876|ref|ZP_01387128.1| Prokaryotic chromosome segregation and condensation protein ScpA [Chlorobium ferrooxidans DSM 13031] >gi|110339513|gb|EAT58036.1| Prokaryotic chromosome segregation and condensation protein ScpA [Chlorobium ferrooxidans DSM 13031] (241 aa)
Score = 117, Expect = 2.3e-04, Identities = 34/119 (28%), Positives = 63/119 (52%)
 Q:  30 ITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE-RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK 148
      I+ EF GP +L  IK ++DI NI + ++  ++ YI+ + L ++  E++ MA+ L+ K+ +LP  +  S + + R + +QRLL YK+ +E  L +  R +F +
 S:   4 ISLDEFEGPLDLLLFFIKRDELDIYNIPVSKITSDFISYISE-VRILNLEIAAEFIYMASMLMSIKANMLLPRPAEDGTPSDEFDPRTELVQRLLEYKRIKEASTALDQLARERETLFAR 122
>gi|158423357|ref|YP_001524649.1| chromosome segregation and condensation protein [Azorhizobium caulinodans ORS 571] >gi|158330246|dbj|BAF87731.1| prokaryotic chromosome segregation and condensation protein [Azorhizobium caulinodans ORS 571] (298 aa)
Score = 117, Expect = 2.4e-04, Identities = 56/246 (22%), Positives = 110/246 (44%)
 Q:  27 IKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRM----FEK--PTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFL-EPFPHLYKI-SFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNS 272
      + D+ G F GP +L +L + +K+D+ I+++ +  Y+ +I   +++++  +YL+MA +L  KS+ +LP+  E+ S +   + +RL  ++ E + K E+L R R+  F + P +S D          V+ A   L  T++ K   V L   S+ D + +  L    ++ F+ +  P++K T   +F A L +VR G + + Q++
 S:  35 VVDLDG--FEGPLDLLLTLARTQKVDLHRISILALADQYLAFIEE-ARRVRLELAADYLVMAAWLAYLKSRLLLPAPPKEDGPSAEELAAAFTRRL----RHLERIRKAAEQLMARERLGVTVFPRTPPDESNPDTRP-----------------VVFTATLYDLLSAYATQRQKQALSFVTLKTRMVWSLADARERLERLLGTTLGDWMRLDEFLIDYMTTPEQKATA--LASSFSATLEMVREGKLDIRQDA 262
>gi|187251628|ref|YP_001876110.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Elusimicrobium minutum Pei191] >gi|186971788|gb|ACC98773.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Elusimicrobium minutum Pei191] (261 aa)
Score = 117, Expect = 2.4e-04, Identities = 55/245 (22%), Positives = 112/245 (45%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LIK+ +DI +IN+ ++ + Y++Y+  + L ++  E+L+MA+ L++ K+K++LPS   +     I +++ Y++++E  L + E   F K   + E +L      + + +L A+++ + +L     K +V+L+ + E I+  +I E L   +     +I  + KR + F+A+L L++  I  Q+ + I I
 S:  14 FEGPLDLLLHLIKKDNLDIYDINISDITKQYLEYL-EIMKSLNLEVAGEFLVMASTLMQIKAKQLLPSQAPTTEEDGPNPTQDLINKIVEYQKFKEASKYLDGRFEEFKDNFYKSAPIFDSGERVLN----------LQMFDLLAAVKRAFDRL-------DEKQHVELLKMEEFPIEKKMDKIAELLSGRSWV-------LLDDIFTGETKKRGVITCFLALLELMKIRKIMARQDERNGEIRI 233
>gi|51892941|ref|YP_075632.1| hypothetical protein STH1803 [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] >gi|51856630|dbj|BAD40788.1| conserved hypothetical protein [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] (259 aa)
Score = 117, Expect = 2.7e-04, Identities = 37/131 (28%), Positives = 72/131 (54%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS------MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK----------PTQSGEDKESLLKEFQD 165
      F GP +L  LI+ +M+I +I + + + Y+ I + L L +D +E+L+MA LL KS+ +LP    +  + ++ R+ +++L+ Y +++E  L E+   R++ +     P  G D  L++ FQ+
 S:  17 FEGPLDLLLHLIRREEMNIYDIPIARITEQYLAAIQD-LADLDLDRASEFLVMAATLLRIKSQMLLPKPPRLPADEEGPEEPEEDPREALVRQLVAYSRFKEAAELLREREREMLRVYTRGLFVEEPGGPPPLEGLDLADLVRAFQE 162
>gi|163848764|ref|YP_001636808.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Chloroflexus aurantiacus J-10-fl] >gi|187601210|ref|ZP_02987440.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Chloroflexus sp. Y-400-fl] >gi|163670053|gb|ABY36419.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Chloroflexus aurantiacus J-10-fl] >gi|187487038|gb|EDU25009.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Chloroflexus sp. Y-400-fl] (248 aa)
Score = 117, Expect = 2.8e-04, Identities = 53/241 (21%), Positives = 104/241 (43%)
 Q:  30 ITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQ 270
      +T EF GP +L  LI+ ++DI I L V  Y+ ++  L +++ +L E++ MA L+ KS+ +LP  T  + D + + + +L +Y+++++  L  ++  F +       ++    DL  L+ +++ L L  +     ++  +++ +V + IR LE     F D  N P  T  +V+F A+L L++  I +EQ
 S:   5 VTLPEFTGPLDLLLRLIERAELDITTIALASVADQYLAHVRT-LEEVEPRELAEFVSMAARLILIKSRALLPRSPTTPAEAGDEDAGQLVAQLELYRRFKQAAEVLRRWQDQGRSTFVRLAPPPLLPAPAPISYR------ITDLLHALERRRQLQLPLAQPE---------PIVLAPRLTVAEVAERIRARLE---RTAWFDFTDLLSNDP----TTEEVIVSFWAMLELLKRRAIVVEQ 222
>gi|118595133|ref|ZP_01552480.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Methylophilales bacterium HTCC2181] >gi|118440911|gb|EAV47538.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Methylophilales bacterium HTCC2181] (266 aa)
Score = 116, Expect = 3.0e-04, Identities = 59/245 (24%), Positives = 114/245 (46%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDK---ESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      F GP +L  LI++ +DIL+I + +  Y++Y+  + ++K++  +YLLM+ L+E KS+ +LP + +E+  D R + + +L+ Y      E +++ +  +  Q G D+  +  K+ +  +P  ++ + A + V +  + K    ID SE+S+ +  I + L   +  +F D   +EK   VV F+AIL L +  I++ Q   I+I
 S:  41 FQGPLDLLLYLIRKNNIDILDIPMALLTIQYMEYVEK-MKQIKLELAGDYLLMSAMLIEIKSRMLLPPIISEDDDDLD-PRAELVAKLIEY-----------ELMKKAAHDLDDIPQIGRDRLVAQGYFKKIVEPQSLPDASIEDLFNAWKNVVKRAGQFESHK--------IDRSELSVREHMSLILKKLASNELILFDTFFD------EEKDPIPKLVVCFLAILELTKECLIKINQQEPCSPIYI 261
>gi|148255779|ref|YP_001240364.1| condensin subunit ScpA [Bradyrhizobium sp. BTAi1] >gi|146407952|gb|ABQ36458.1| condensin subunit ScpA [Bradyrhizobium sp. BTAi1] (279 aa)
Score = 116, Expect = 3.0e-04, Identities = 56/247 (22%), Positives = 115/247 (46%)
 Q:  27 IKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSY--VPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNV-KLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSS 273
      + D+ G E GP +L +L +++K+D+ I+++ +  Y+ +I   K++++  +YL+MA +L  KS+ +LP  +E S +    RL  + +E  +LM + + + +F +   E E  +F  + + A +  + + V++  T    + + +L+ ++E+S D   + ++L      +DY  P +K T  F +F A+L LVR G ++L Q +
 S:  25 VVDVEGYE--GPLDLLLALARQQKVDLAKISILALADQYLQFIEA-ARKIRLELAADYLVMAAWLAFLKSRLLLPEPPAQEGPSAEEMATALANRLRRLEAIREAANRLMNRPQFQRDVFPRGNPE-EIAEVRRPKFTATLFDLLSAYAIQRQARVVTSVHMAKRTVWSLAEARATLERLVGMTEVSDD--WGCLDDYL-----------LDYVAE-PTQKAT--VFASSFAAVLELVREGKLELNQKQA 254
>gi|148358976|ref|YP_001250183.1| hypothetical protein LPC_0861 [Legionella pneumophila str. Corby] >gi|148280749|gb|ABQ54837.1| Segregation and condensation protein A [Legionella pneumophila str. Corby] (263 aa)
Score = 116, Expect = 3.1e-04, Identities = 35/110 (31%), Positives = 62/110 (56%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR 144
      F GP +L  LI+++ +DIL+I + +  Y+ YI  +  +++  EYLLMA L E KS+ +LP   E+ +D R  +++L Y+Q ++  +L++ L R+ R
 S:  41 FTGPLDLLLYLIRKQNIDILDIPMTSITNQYLQYI-QLMENRRMELAAEYLLMAAMLAEIKSRLLLPVTPDSEEEEED-PRMTLVRQLQAYEQIKQ-AAELLDGLPRQDR 147
>gi|89901801|ref|YP_524272.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Rhodoferax ferrireducens T118] >gi|89346538|gb|ABD70741.1| condensin subunit ScpA [Rhodoferax ferrireducens T118] (282 aa)
Score = 116, Expect = 3.2e-04, Identities = 30/101 (29%), Positives = 55/101 (54%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL 135
      F GP +L  LI+++ +IL+I + + + Y+ Y+   + ++  EYLLMA L+E KS+ +LP   E  + R + ++RLL Y++ +  +L
 S:  56 FEGPLDLLLYLIRKQNFNILDIPMAGMTRQYLVYVEEIRGR-NLELAGEYLLMAAMLIEIKSRMLLPPKKMAEGQEAEDPRAELVRRLLEYERMKLAAARL 155
>gi|52841675|ref|YP_095474.1| hypothetical protein lpg1445 [Legionella pneumophila subsp. pneumophila str. Philadelphia 1] >gi|52628786|gb|AAU27527.1| hypothetical protein lpg1445 [Legionella pneumophila subsp. pneumophila str. Philadelphia 1] (263 aa)
Score = 116, Expect = 3.2e-04, Identities = 35/110 (31%), Positives = 62/110 (56%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR 144
      F GP +L  LI+++ +DIL+I + +  Y+ YI  +  +++  EYLLMA L E KS+ +LP   E+ +D R  +++L Y+Q ++  +L++ L R+ R
 S:  41 FTGPLDLLLYLIRKQNIDILDIPMTSITNQYLQYI-QLMENRRMELAAEYLLMAAMLAEIKSRLLLPVTPDSEEEEED-PRMTLVRQLQAYEQIKQ-AAELLDGLPRQDR 147
>gi|188587714|ref|YP_001921476.1| ScpA/B protein [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] >gi|188497995|gb|ACD51131.1| ScpA/B protein [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] (251 aa)
Score = 116, Expect = 3.3e-04, Identities = 61/247 (24%), Positives = 127/247 (51%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNV--KLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      K+F GPF+L  LIK+ +MDI N+ + ++  Y+ YI+ + + ++ +E++++A L+E KSK +LP + +E+ ++ +  I++L++YK+ ++   ++   ++ K    K +++E  +  + ++ L + +Y L+   K K NV K I V + I+D K +  +E    + + F I D+  K  +V+F+A+L +V+  +++ Q+ S +NI I
 S:   9 KDFEGPFDLLLHLIKKNQMDIYNVEISKITNQYLKYIDE-MKFMDLEITSEFIVVAATLIEIKSKHLLPKIKKDEEEDEEDQEKNLIEKLILYKKIKKAAEFFKDRYVNSGELYTK-------KPEIIEEINLTNNNEDIFKNLTLLELYNMYNNLLEIYNNKQNKANVIQKRIYVDKYKIEDKLKYLLGLIEN-------NEVSKFSEIIDKCECKLECIVSFLALLEMVKLKKVRVYQSDSFDNILI 242
>gi|24213954|ref|NP_711435.1| hypothetical protein LA1254 [Leptospira interrogans serovar Lai str. 56601] >gi|45658296|ref|YP_002382.1| hypothetical protein LIC12453 [Leptospira interrogans serovar Copenhageni str. Fiocruz L1-130] >gi|73919290|sp|Q72PL7|SCPA_LEPIC Segregation and condensation protein A >gi|73919291|sp|Q7ZAN1|SCPA_LEPIN Segregation and condensation protein A >gi|24194813|gb|AAN48453.1|AE011307_6 conserved hypothetical protein [Leptospira interrogans serovar Lai str. 56601] >gi|45601538|gb|AAS71019.1| conserved hypothetical protein [Leptospira interrogans serovar Copenhageni str. Fiocruz L1-130] (261 aa)
Score = 116, Expect = 3.3e-04, Identities = 40/145 (27%), Positives = 75/145 (51%)
 Q:  13 ENLESLNNTEFHISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKE 157
      EN ES   F +  + G  GP + +SLI+ K+DI +++L + + ++ ++  T L ++  EY LMA L+ KSK +LP  EE+ +   + +++LL +K++Q  KL E + ++ +F + +  D+E
 S:   2 ENEES--GKSFVVQWNNSEGGLSEGPLSVLWSLIESYKVDIFDVSLSRITRDFLSFLRISET-LSLELSAEYALMAANLIYLKSKALLPDPGFEEEDYEPPLPPELVEKLLEHKKFQLTAKKLSEMDQTQTGVFRRESNVTLDEE 143
>gi|42519010|ref|NP_964940.1| hypothetical protein LJ1084 [Lactobacillus johnsonii NCC 533] >gi|56749641|sp|Q74JM3|SCPA_LACJO Segregation and condensation protein A >gi|41583297|gb|AAS08906.1| hypothetical protein LJ_1084 [Lactobacillus johnsonii NCC 533] (247 aa)
Score = 116, Expect = 3.4e-04, Identities = 61/249 (24%), Positives = 115/249 (46%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMD-TEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKID 283
      F GP +L  LI+ +K+DI +I + ++  Y+ + + T L +  EY +MA+ LL KS+ +LP D EE  ++ R + +++L+ Y +Q I   ++ E   E P  +D   K+ +  + + D +  +   V ++ K K V I+V E SI+++  ++ L+    SF D K+ D    + F+A+L L R+ I ++QN  ++ + K++
 S:  14 FTGPLDLLLHLIRSQKIDIYDIPIAKITGQYLANLARWQT-LDLQIAGEYFVMASTLLRIKSQYLLPKNDFIEEDQYQEDPRTELVEQLVQYSVFQRIAEYFKKRDE------EMPITVAKDPSVSPKKEIEPLPLGEITSDELANTFK------VVLERFKLRKPQVGKIEVHETSIEEMTSFLKNRLQ---KKRSTSFFDCIKSFQDLD----QVIGLFLAVLELCRDHKILVKQNRDFGDLELEKVE 243
>gi|126645931|ref|ZP_01718448.1| putative segregation and condensation protein A [Algoriphagus sp. PR1] >gi|126577563|gb|EAZ81783.1| putative segregation and condensation protein A [Algoriphagus sp. PR1] (233 aa)
Score = 116, Expect = 3.8e-04, Identities = 56/239 (23%), Positives = 118/239 (49%)
 Q:  45 LIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLD---VILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKID 283
      I+ ++DI +I + ++  ++DY++ +L +++I+ +E++L A L+ KSK +LP + E+ +  R++ I+ LL YK+Y+ ++ +L + E R     S E + +L+ E Q S V +D +  V L + KV+ K +  ++ +  +I     +E++  LE   ++ F ++  PD+ F   + F+AIL L++  + +    N ++ K +
 S:   4 FIERDELDIYDIPISKITNDFLDYLH-HLEQMEIEVASEFILFAATLMRIKSKLLLPRPELNEEGEEIDPREELIRNLLEYKKYKSVIQELADLEEER--------LSKEKRGNLMFELQQLSKVEDVDAEMQHVDLYKLLKVFQKSMAKFASRRDETTHTVIQYPYT----IEQQKDFVLEKISFKKQVPFSEFITYKPDKIFV----IYTFLAILELLQLSKVTIIIGEGFNNFWVEKTE 228
>gi|182416881|ref|ZP_02948267.1| segregation and condensation protein A [Clostridium butyricum 5521] >gi|182379343|gb|EDT76842.1| segregation and condensation protein A [Clostridium butyricum 5521] (250 aa)
Score = 116, Expect = 3.9e-04, Identities = 55/255 (21%), Positives = 126/255 (49%)
 Q:  25 ISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNV--KLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      + + I  +F GPF+L  LI++ +M I N+ + E+  Y++Y+N + ++ ++ +E++++A L+E KSK +L   +E+ +++   +++L++YK+ + +   ++   ++ K    K +++E +    + ++ L + +Y L+   K + N+ K I V + I+D    L+  + K  ++YF+ + D  K  +V F+A+L +++  +++ QN S  I I
 S:   1 MELPKIKINDFEGPFDLLLHLIRKNQMSIYNVRIYEITNQYLNYLNE-MKEMDLEITSEFIVVAATLIEIKSKHLL-PKPKKEEENEEDVEKNLLEKLIIYKKIKGVSNFFKDRYISSGEVYGK-------KPEIIEEVKQKENHDDILKNLDLLQLYNIYNNLLEIYNNKQNRGNIIQKKIYVDKYKIEDK-------LQYIVNRMKNEQINYFEELIDTSECKLETIVTFLALLEMIKQRMVKVYQNDSFTKIII 241
>gi|54297355|ref|YP_123724.1| hypothetical protein lpp1400 [Legionella pneumophila str. Paris] >gi|53751140|emb|CAH12551.1| hypothetical protein [Legionella pneumophila str. Paris] (263 aa)
Score = 115, Expect = 3.9e-04, Identities = 35/110 (31%), Positives = 62/110 (56%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR 144
      F GP +L  LI+++ +DIL+I + +  Y+ YI  +  +++  EYLLMA L E KS+ +LP   E+ +D R  +++L Y+Q ++  +L++ L R+ R
 S:  41 FTGPLDLLLYLIRKQNIDILDIPMTSITNQYLQYI-QLMENRRMELAAEYLLMAAMLAEIKSRLLLPVTPDSEEEEED-PRMTLVRQLQAYEQIKQ-AAELLDGLPRQDR 147
>gi|54294520|ref|YP_126935.1| hypothetical protein lpl1596 [Legionella pneumophila str. Lens] >gi|53754352|emb|CAH15836.1| hypothetical protein [Legionella pneumophila str. Lens] (263 aa)
Score = 115, Expect = 4.0e-04, Identities = 35/110 (31%), Positives = 62/110 (56%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR 144
      F GP +L  LI+++ +DIL+I + +  Y+ YI  +  +++  EYLLMA L E KS+ +LP   E+ +D R  +++L Y+Q ++  +L++ L R+ R
 S:  41 FTGPLDLLLYLIRKQNIDILDIPMTSITNQYLQYI-QLMENRRMELAAEYLLMAAMLAEIKSRLLLPVTPDSEEEEED-PRMTLVRQLQAYEQIKQ-AAELLDGLPRQDR 147
>gi|146276954|ref|YP_001167113.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Rhodobacter sphaeroides ATCC 17025] >gi|145555195|gb|ABP69808.1| condensin subunit ScpA [Rhodobacter sphaeroides ATCC 17025] (263 aa)
Score = 115, Expect = 4.1e-04, Identities = 27/86 (31%), Positives = 53/86 (61%)
 Q:  27 IKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKD 112
      I D+ G F GP +L +L + +K+D+ I+++++ + Y+ ++ + +L+I+  +YL+MA +L  KS+ +LP  TEE S +
 S:  25 IVDVEG--FEGPLDLLLTLSRTQKVDLRRISVLKLAEQYLLFVT-HARQLRIELAADYLVMAAWLAYLKSRLLLPPDPTEEGPSAE 107
>gi|86357449|ref|YP_469341.1| hypothetical protein RHE_CH01821 [Rhizobium etli CFN 42] >gi|86281551|gb|ABC90614.1| hypothetical conserved protein [Rhizobium etli CFN 42] (270 aa)
Score = 115, Expect = 4.4e-04, Identities = 55/251 (21%), Positives = 121/251 (48%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYK-QYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAM-DLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      D+ G F GP +L  L + +K+D+ I+++ + + Y+ ++ +  +++I+  +YL+MA +L  KS+ ++P   +++ D  + +  L ++ + E + + E L R+R+    G +  + + Q ++YV ++ DL  L A  + +  T+ T  ++  L D E+ + + E+ ++   +L    +  P+E+ T   AF A L LVR G +++ Q + + I++
 S:  22 DVAG--FEGPLDLLLYLARNQKVDLSRISVLALAEQYLQFVES-ARRIRIELAADYLVMAAWLAYLKSRLLIP-----QQVKDDGPSGEEMAATLAFRLKRLEAMRQAAEGLVNRNRLGRDIFARGAPEH--IPDRQQSAYVASLYDL---LTAYAALRQRHAITQVTIERRNVWSLTDAREL-LTQMIGEVGDWTAMEHYLLP------YLAAPEERVTA--IASAFAASLELVREGKLEIRQEGAFQPIYM 252
>gi|78189949|ref|YP_380287.1| putative segregation and condensation protein A [Chlorobium chlorochromatii CaD3] >gi|78172148|gb|ABB29244.1| condensin subunit ScpA [Chlorobium chlorochromatii CaD3] (248 aa)
Score = 115, Expect = 4.4e-04, Identities = 53/246 (21%), Positives = 111/246 (45%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKD--IERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTK-SPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHL-YKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      EF GP +L  IK ++DI NI + +  ++ YI+  +L ++  E++ MA+ L+ K++ +LP  +   D  R + ++RLL Y++ +E  L + + R+ + +   ++ S  E +     D +L+   +L L   K P+  + +  ++I++  I E L  P L + +  + +N+     VV F+A+L L ++ I + N + ++++
 S:   8 EFEGPLDLLLFFIKRDELDIYNIPIARITTDFISYIHA-ARQLDLEVAAEFIYMASMLMSIKARMLLPRPPDDPTAESDEFDPRTELVERLLEYQRIKEAAEALRLRADERALLLARGWSELQEAVSAGNEQEGE--------DELLQQPTLYHLMLACNAMLKRRPRPMTRSVADVPVTIEEQSAMILERLRYEPQLSFTVLLASFSENL--------VVVVTFLAVLELCKSQRISVLINDAYNDVWL 240
>gi|146340978|ref|YP_001206026.1| hypothetical protein BRADO4049 [Bradyrhizobium sp. ORS278] >gi|146193784|emb|CAL77801.1| conserved hypothetical protein [Bradyrhizobium sp. ORS278] (279 aa)
Score = 115, Expect = 5.0e-04, Identities = 54/247 (21%), Positives = 115/247 (46%)
 Q:  27 IKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK--PTQSGEDKESLLKEFQDNSY--VPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNV-KLIDVSEIS-----IDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSS 273
      + D+ G E GP +L +L +++K+D+ I+++ +  Y+ +I   K++++  +YL+MA +L  KS+ +LP  +E S +    RL  + +E  +LM + + + +F + P  E ++  +F  + + A +  + + V++  T    + + +L+ ++E+S   +DD        Y +S+   +P+    F +F A+L LVR G ++L Q +
 S:  25 VVDVEGYE--GPLDLLLALARQQKVDLAKISILALADQYLQFIEA-ARKIRLELAADYLVMAAWLAFLKSRLLLPEPPAQEGPSAEEMATALANRLRRLEAIREAANRLMNRPQFQRDVFPRGNPEAIAEVRKP---KFTATLFDLLSAYAIQRQARVVTSVHMAKRTVWSLAEARATLERLVGMTEVSDDWGCLDD---------------YLLSY------VPEPTQKATVFASSFAAVLELVREGKLELNQKQA 254
>gi|114797903|ref|YP_760745.1| segregation and condensation protein A [Hyphomonas neptunium ATCC 15444] >gi|114738077|gb|ABI76202.1| segregation and condensation protein A [Hyphomonas neptunium ATCC 15444] (277 aa)
Score = 114, Expect = 5.3e-04, Identities = 56/248 (22%), Positives = 114/248 (45%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFE--KPTQSGE--DKESLLK-EFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKI--SFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKI 282
      + GP L  L + +K+++L I+++ + + Y+ ++ + TK +ID  +YLLMA++L  KS+ +LP +    IE D+      +E+ +L +L+R  M + + ++G  D+  L+ E +  V M+  L +   +  ++ + P  + + +     + +RE L+ + L I + D  +P+  T  F A  L L R+G + L Q++  I++ +I
 S:  31 YEGPLHLLLELARRQKVNLLQISMLRLAEQYLSFVEDARTK-RIDIAADYLLMASWLAFMKSRLLLPKPEA-------IEEDE--------PTGEEMAARLAFRLKRLDAMRQAVRELEAGPVLDRVVFLRGETEQPKVVKHMEYTASLYDLSTALGTIRDRREKERPHRIEQQLVLPLEQARTTLRGLREQLDQWASLADIRTAMTDINPEVPERSVTASVFSAA----LELTRDGEVDLRQDTHFAPIYMRRI 265
>gi|94970887|ref|YP_592935.1| condensin subunit ScpA [Acidobacteria bacterium Ellin345] >gi|94552937|gb|ABF42861.1| condensin subunit ScpA [Acidobacteria bacterium Ellin345] (282 aa)
Score = 114, Expect = 5.3e-04, Identities = 47/191 (24%), Positives = 98/191 (51%)
 Q:   9 EFKPENLESLNNTEFHISIKDIT-GKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQD-NSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKD 199
      E KP  ++  E  S+ IT G+ ++GP +L  L++++ +DI +I + ++ + Y+ Y  ++ + +D  E++ MA+ L+ KSK +LP D +  ++ R + + RLL +++++   L++K +  +  P+     +KEF+D   P + DVI  + K + +++  K+K  D
 S:  12 ETKPAAPDAKRPQERDDSVFSITVGQIYDGPLDLLLDLVRKQDIDIYDIPIAKITRQYLTY-TEHIKTIDVDVAAEFIYMASLLIHIKSKMLLPR-DPDAPAGEEDPRMELVNRLLEHERFKTAAQMLLQKQQIEDAILTNPS---------MKEFRDAEGAEPELAADVI--DLVKTFREILERAKSKPTFD 191
>gi|168703047|ref|ZP_02735324.1| hypothetical protein GobsU_26191 [Gemmata obscuriglobus UQM 2246] (267 aa)
Score = 114, Expect = 5.4e-04, Identities = 57/246 (23%), Positives = 118/246 (47%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLE----RRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIRE--FLEPFPHLY-KISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIV 280
      F+GP +L  L+K ++D+L+I + + + ++ Y+  + +L I+  E+L+M+ L+E KS+ +LP+    +  R + +++LL Y+++++  L + E  R +R+     D+      V A++L ++ A  + +L+  +  P     + I++DD + + E  LE    ++ F D F    TK  + F+A+L L+R+ + L+Q   +IF+V
 S:  10 FHGPLDLLLYLVKRNEVDVLDIPIAAIAEQFLGYVLA-VKELDIEFAGEFLVMSATLMEIKSRTLLPADAQFAPDDQPDPRRELVRQLLEYRKFKDAAAALEARAEEAAGRLARVEPPDPNPVRDR---------TPNVRAVELWDLVSA----FARLMRETQALQP---------ATIAVDDTPQHVHEAQLLERVAAAGGRLPFRDAFP----PPHTKPRLIGIFLAVLELIRHHGLGLDQPEPTGDIFLV 235
>gi|78223166|ref|YP_384913.1| condensin subunit ScpA [Geobacter metallireducens GS-15] >gi|78194421|gb|ABB32188.1| condensin subunit ScpA [Geobacter metallireducens GS-15] (266 aa)
Score = 114, Expect = 5.5e-04, Identities = 31/96 (32%), Positives = 62/96 (64%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS--MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQE 130
      F GP +L  LI++ ++DI +I L + + Y++YI  + +L ++  E+L+MA+ L++ KSK +LP+  +  + ++ R + ++RLL Y++Y+E
 S:  25 FEGPLDLLLHLIRKNEVDIYDIPLSTITKEYLEYI-KMMKELNLEIAGEFLVMASTLIQIKSKTLLPTPVDEDAPEEEEEDPRAELVRRLLEYQKYKE 121
>gi|163739606|ref|ZP_02147015.1| segregation and condensation protein A [Phaeobacter gallaeciensis BS107] >gi|163741408|ref|ZP_02148799.1| segregation and condensation protein A [Phaeobacter gallaeciensis 2.10] >gi|161385142|gb|EDQ09520.1| segregation and condensation protein A [Phaeobacter gallaeciensis 2.10] >gi|161387065|gb|EDQ11425.1| segregation and condensation protein A [Phaeobacter gallaeciensis BS107] (263 aa)
Score = 114, Expect = 6.1e-04, Identities = 64/259 (24%), Positives = 122/259 (47%)
 Q:  27 IKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHL--YKISFMDYFKNIPDEKFT---KRYFVVA--FVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKE 285
      I D+ G E GP ++ SL + +K+D+ I+++E+ + Y+ ++   +L+I+  +YL+MA +L  KS+ +LP  TEE S +    +L  + ++  +LM + ++ R F  QS      +D + + +   L + + Y ++ T    +D+ +  +  +I +E   L+  HL Y S+ D  +P+  +  KR  A F A L LV+ GH++L Q+ +  I +  DK+
 S:  23 IVDVDGYE--GPLDVLLSLSRTQKVDLRRISVLELARQYLSFVEK-AHELRIELAADYLVMAAWLAYLKSRLLLPPDPTEEGPSGEELAAHLAFQLERLQAMRDSAARLMAR-DQLGRNFFARGQS-----------EDVTRIRTVSYSANLLDLMQAYARIRT-------RDDFRPFVLDREAIFTMEAA----LDRMRHLIGYTGSWTDMLTYLPEGWHSDPMKRRSATASTFAASLQLVKEGHLELRQSETYAPIQLRIRDKD 262
>gi|89211799|ref|ZP_01190139.1| putative segregation and condensation protein A [Halothermothrix orenii H 168] >gi|89158598|gb|EAR78306.1| putative segregation and condensation protein A [Halothermothrix orenii H 168] (153 aa)
Score = 114, Expect = 6.3e-04, Identities = 39/153 (25%), Positives = 82/153 (53%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDV--ILKAMQKVYL 186
      +F GP EL Y L+K+ K++I I+L + + Y++YI +Y   ++ +E++++A+ L+E K K +LP + +  + +  +QRL Y ++++   E +  +++ KP     L ++ DN   +D+D+ +++A +K L
 S:   8 KFQGPLELLYQLVKKNKIEISEISLARITEQYLEYIEHY-RDFNLEMASEFMVIASELIELKVKSLLPDSEEDSTEEE--KGKTIVQRLKDYHVFKKVTELFREYEKAAGQIYSKPVN--------LDKYVDNEVNYEIDIDISELVEAFKKAML 151
>gi|167357345|ref|ZP_02292013.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM1325] >gi|167075833|gb|EDR79641.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM1325] (285 aa)
Score = 114, Expect = 6.6e-04, Identities = 56/251 (22%), Positives = 120/251 (47%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYK-QYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      D+ G F GP +L  L + +K+D+ I+++ + + Y+ +I +  +++I+  +YL+MA +L  KSK ++P   ++I D  + +  L ++ + E + + + L R+R+    G +  + + Q ++Y A L +L A  + +  T+ T  +  L D E+ + + E+ ++   +L +   +  P+E+ T   AF A L LVR G +++ Q+ + + I++
 S:  37 DVAG--FEGPLDLLLYLARNQKVDLSRISVLALAEQYLLFIES-ARRIRIELAADYLVMAAWLAYLKSKLLIP-----QQIKDDSPSGEELAATLAFRLKRLEAMRQAADGLINRNRLGRDIFVRGAPEH--IPDRQQSAY--AASLYDLLTAYAALRQRHAVTQVTIERRTVWSLTDAREL-LTKMIGEVADWTAMEHYLLR------YLAAPEERVTA--IASAFAASLELVREGKLEIRQDGAFQPIYM 267
>gi|116251804|ref|YP_767642.1| putative chromosome segregation and condensation protein A [Rhizobium leguminosarum bv. viciae 3841] >gi|115256452|emb|CAK07536.1| putative chromosome segregation and condensation protein A [Rhizobium leguminosarum bv. viciae 3841] (251 aa)
Score = 113, Expect = 6.8e-04, Identities = 55/251 (21%), Positives = 120/251 (47%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYK-QYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      D+ G F GP +L  L + +K+D+ I+++ + + Y+ +I +  +++I+  +YL+MA +L  KSK ++P   +++ D  + +  L ++ + E + + + L R+R+    G +  + + Q ++Y A L +L A  + +  T+ T  +  L D E+ + + E+ ++   +L +   +  P+E+ T   AF A L LVR G +++ Q+ + + I++
 S:   3 DVAG--FEGPLDLLLYLARNQKVDLSRISVLALAEQYLLFIES-ARRIRIELAADYLVMAAWLAYLKSKLLIP-----QQVKDDGPSGEELAATLAFRLKRLEAMRQAADGLVNRNRLGRDIFVRGAPEH--IPDRQQSAY--AASLYDLLTAYAALRQRHAVTQVTIERRTVWSLTDAREL-LTQMIGEVADWTAMEHYLLR------YLAAPEERVTA--IASAFAASLELVREGKLEIRQDGAFQPIYM 233
>gi|58040186|ref|YP_192150.1| hypothetical protein GOX1755 [Gluconobacter oxydans 621H] >gi|58002600|gb|AAW61494.1| Hypothetical protein GOX1755 [Gluconobacter oxydans 621H] (254 aa)
Score = 113, Expect = 8.2e-04, Identities = 30/110 (27%), Positives = 63/110 (57%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTK---LKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSM----DTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSR 144
      F GP +L  L +++K+D+ I+++++++ Y+ +   +  L+++  ++L+MA +L  KSK +LP+   D E+ I  ER  ++R+  Q+  P+L  + RR +
 S:  12 FEGPLDLLLDLARKQKVDLAKISILQLVEQYLAVVEKARAEARSLRLELAADWLVMAAWLAWLKSKLLLPAENEDPDAEDAIELLQERLIELERMRAAAQWLSEQPRLGLDVFRRGQ 128
>gi|186456049|ref|ZP_02966363.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [bacterium Ellin514] >gi|184208127|gb|EDU05172.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [bacterium Ellin514] (269 aa)
Score = 113, Expect = 8.4e-04, Identities = 30/101 (29%), Positives = 61/101 (60%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERD---KYIQRLLVYKQYQEIVPKL 135
      F GP +L  LI++ ++DI ++NL ++  +++YI  + L ++  E+L+MA+ L+ KSK +LP   +  +D  D  + I++L+ YK++++  +L
 S:  11 FEGPLDLLLYLIRKEEVDIYDVNLTQLATQFIEYI-EVMRLLDLEIAGEFLVMASTLMYIKSKELLPVEQQVQPEGEDEGEDPRWELIRQLVEYKKFKDAAAQL 113
>gi|160945262|ref|ZP_02092488.1| hypothetical protein FAEPRAM212_02781 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] >gi|158442993|gb|EDP19998.1| hypothetical protein FAEPRAM212_02781 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] (240 aa)
Score = 112, Expect = 9.3e-04, Identities = 49/241 (20%), Positives = 101/241 (41%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSS 273
      ++F+GP EL +L+ + KMD+ NI ++++I Y  +     + + ++ MA +L+E KS +LP + E++ +++    +L+ Y Q + +  L K E    +P +  D  L    + P + D    +  + V T++  P   ++ V+  + + + +  +   L+ S       ++  V F+A+L LVR G I L+  +
 S:  10 EDFDGPLELLLALVAKHKMDLHNIPILQLIDQYTRTVEQ--ADPDPETASAFIEMAAHLVEMKSFLLLPRSEEGERMKQEL-----TGQLIEYDQCRRMAALLRAKGEVAPVFVRRPMEVEWDNTYALH------HAPQILADYWQALAGRTKTRRVPTQQQFEPLVTAPMVSVTSRVVYILRRMLGGTVAKMEQLFSRS------------QSRSTNVATFLALLELVRGGRIALDDRGA 225
>gi|110634160|ref|YP_674368.1| condensin subunit ScpA [Mesorhizobium sp. BNC1] >gi|110285144|gb|ABG63203.1| condensin subunit ScpA [Mesorhizobium sp. BNC1] (266 aa)
Score = 112, Expect = 9.6e-04, Identities = 54/262 (20%), Positives = 118/262 (45%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAM-DLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKIS-FMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEVESNE 290
      D+ G F GP +L  L + +K+D+ I+++ + + Y+ +I+ + +++++  +YL+MA +L  KS+ ++P  T+ + + + E  +Q L  + E +   +L R+R+    G + +++ + N+Y  + DL      L   ++ +  NV++   S+  + +  +  P  + F+ +  P+E+ T    F A L LVR G +++ Q   I++ + K +E E
 S:  22 DVEG--FEGPLDLLLHLARNQKVDLARISVLALAEQYLRFIDQ-VRQMRLELAADYLVMAAWLAYLKSRLLIPKQRTDGEPTGE-EMAALLQFRL---KRLEAIRDAAARLVNRNRLGRDVFARGMPEHVVVE--KKNAYTATLYDL-----------LTAYAGQRQRRAITNVQIAKRGVWSLKQAREVLTRLMGDLPDWTALDRFLIRYLTGPEERATA--IASTFAASLELVREGALEIRQQEPFAPIYMRRGTKGLEQTE 263
>gi|171911417|ref|ZP_02926887.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Verrucomicrobium spinosum DSM 4136] (268 aa)
Score = 112, Expect = 1.1e-03, Identities = 54/252 (21%), Positives = 114/252 (45%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS--MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFIVKIDKEV 286
      F GP +L  LIK+ ++DI ++++ +  Y+ YI +  L I+  E+++MA L+ KS+ +LP   +E+ ++ R + I++L+ YK++++  L +  + F  + +  +     +P + + +++A QKV K    +  D+       V +I  L  P  K+ FM F   E ++  ++ F+A+L L++  +++EQ   I +++  +V
 S:  15 FEGPLDLLLYLIKKDEIDIYDVSIERITSQYLGYIETF-KALNIELSGEFIVMAANLMYLKSRTLLPKDVQPPDEEADEEDPRWELIRQLVEYKKFKDAAQFLHIRDSSGAEFFAANPELPDLNAPV-------EGLPQIGIFDLIRAFQKVLKKFEDVHTLREIVDDRW----------TVSDKIDYLLSVLPVGGKVPFMSLFT----EATSRSEVIITFLAMLELMKLNFLKIEQERVLGEILVLRPSDKV 246
>gi|170727251|ref|YP_001761277.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella woodyi ATCC 51908] >gi|169812598|gb|ACA87182.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Shewanella woodyi ATCC 51908] (262 aa)
Score = 112, Expect = 1.1e-03, Identities = 32/113 (28%), Positives = 64/113 (56%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRM 145
      + F GP +L  LI+++K+D++ + + V + Y++YI  L  +++  +YL+MA L E KS+ +LP  +E + +D R + I++L Y  E++  ++L+  R+
 S:  37 ESFEGPLDLLLYLIRKQKLDVVELPIWPVTEQYLEYI-ELLQGARVELAADYLVMAATLAEIKSRLLLPRPKSEVEDEED-PRAQLIRQLKAY----EVIKLAQQELDSLPRL 143
>gi|86138652|ref|ZP_01057225.1| segregation and condensation protein A [Roseobacter sp. MED193] >gi|85824712|gb|EAQ44914.1| segregation and condensation protein A [Roseobacter sp. MED193] (265 aa)
Score = 111, Expect = 1.1e-03, Identities = 27/81 (33%), Positives = 51/81 (62%)
 Q:  27 IKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEE 107
      I D+ G F GP +L +L + +K+D+ I+++E+ + Y+ ++ + +L+I+  +YL+MA +L  KS+ +LP  TEE
 S:  25 IVDVDG--FEGPLDLLLTLSRTQKVDLRRISVLELARQYLTFV-EHAKELRIELAADYLVMAAWLAYLKSRLLLPPDPTEE 102
>gi|15889015|ref|NP_354696.1| hypothetical protein Atu1708 [Agrobacterium tumefaciens str. C58] >gi|15156804|gb|AAK87481.1| conserved hypothetical protein [Agrobacterium tumefaciens str. C58] (281 aa)
Score = 111, Expect = 1.3e-03, Identities = 54/251 (21%), Positives = 115/251 (45%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK--PTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYF--KNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENIFI 279
      D+ G F GP +L  L + +K+D+ I+++ + + Y+ ++ +  +++I+  +YL+MA +L  KSK ++P  ++ S +    RL  + +E  +L+ + +  +F + P    S  ++ N Y  DL  L A  + +  T+ T  +  L++ E+ ++ + ++ E+     + +D + + +PD     AF A L LVR G +Q+ Q + + I++
 S:  33 DVAG--FEGPLDLLLHLARTQKVDLSRISVLALAEQYLQFVES-ARRVRIELAADYLVMAAWLAFLKSKLLIPQQAKDDGPSGEEMAATLAFRLKRLEAMREAAERLVNRAQLGRDVFARGAPEHIPHINRS---AYEANLY----DL---LSAYANLRQRQAITQVTIEKRQVWSLVEAREL-LNSLLGDVGEW----------TVLDQYLLQYVPDPAMRVTAIASAFAASLELVREGSLQIRQEGAFQPIYM 263
>gi|114570461|ref|YP_757141.1| condensin subunit ScpA [Maricaulis maris MCS10] >gi|114340923|gb|ABI66203.1| condensin subunit ScpA [Maricaulis maris MCS10] (271 aa)
Score = 110, Expect = 1.5e-03, Identities = 28/93 (30%), Positives = 51/93 (54%)
 Q:  15 LESLNNTEFHISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEE 107
      E+ N E  + D+ G F GP L +L ++RK+D+ I+++++  Y+ ++   K ++D  +YL+MA +L  KSK +LP  E+
 S:  11 FEAAENAETDALVVDLDG--FGGPLHLLLALARKRKIDLAKISILDLADQYLLFMEAARKK-RLDLAADYLVMAAWLAFLKSKLLLPKPPKED 100
>gi|118048819|ref|ZP_01517396.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Chloroflexus aggregans DSM 9485] >gi|117994671|gb|EAV08935.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Chloroflexus aggregans DSM 9485] (248 aa)
Score = 110, Expect = 1.5e-03, Identities = 53/244 (21%), Positives = 109/244 (44%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAM----DLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNS 272
      +IT  F GP +L  LI+ ++DI I L V  Y+ ++  L +++ DL E++ +A L+ KS+ +LP     D + ++  +L +Y+++++  L  E   F + T      ++  + A+   L + L A +++ L     +P+     +++ +V  IR LE   ++++ D F ++  + T  +V+F A+L L++  I +EQ +
 S:   4 EITLPAFTGPLDLLLRLIERAELDITAIALASVADQYLAHV-RMLEQVEPGDLAEFVSVAARLVLIKSRALLPRSPVAPTAPVDEDAEQLAAQLELYRRFKQAAEVLRVWQESGRSTFVRVTPPLLPLAPSPATYRVADLLQALARRAQLQLPLAAEERIAL---------TPR----------LTVAEVVGRIRSRLE------RVTWFD-FSDLLSVQPTAEEVIVSFWAVLELLKRQVIVVEQTT 224
>gi|84687539|ref|ZP_01015415.1| segregation and condensation protein A [Rhodobacterales bacterium HTCC2654] >gi|84664448|gb|EAQ10936.1| segregation and condensation protein A [Rhodobacterales bacterium HTCC2654] (263 aa)
Score = 110, Expect = 1.7e-03, Identities = 29/103 (28%), Positives = 57/103 (55%)
 Q:   5 NNNNEFKPENLESLNNTEFHISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEE 107
      ++++EF+ + L      I D+ G F GP +L +L + +K+D+ I+++ + + Y+ ++   L+I+  +YL+MA +L  KS+ +LP  TEE
 S:   2 SDDDEFQADVLSVSERMAAEALIVDVDG--FEGPLDLLLTLSRTQKVDLRKISVLALAEQYLAFVEK-ARHLRIELAADYLVMAAWLAFLKSRLLLPPDPTEE 101
>gi|154250139|ref|YP_001410964.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] >gi|154154075|gb|ABS61307.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] (224 aa)
Score = 110, Expect = 1.7e-03, Identities = 27/104 (25%), Positives = 63/104 (60%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEK 138
      F GP +L  L++++++DI +++ ++  ++ YIN + + ++ +E++ A YLLE KSK ++PS+ +E+  + +R+  +R+ Y + +++ +L K
 S:  10 FEGPLDLLLYLVQKKQIDIRQLSISQLADEFLYYINQ-MEEFNLNVTSEFISTAAYLLELKSKSLIPSLSDKERKEYEYKRELLFRRIEEYARLKQLAEELSRK 112
>gi|83858686|ref|ZP_00952208.1| hypothetical protein OA2633_04266 [Oceanicaulis alexandrii HTCC2633] >gi|83853509|gb|EAP91361.1| hypothetical protein OA2633_04266 [Oceanicaulis alexandrii HTCC2633] (281 aa)
Score = 110, Expect = 1.9e-03, Identities = 28/75 (37%), Positives = 45/75 (60%)
 Q:  27 IKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP 101
      I DI G E GP L +L ++ K+D+ I++VE+  Y+ +I+  T ++D  EYL+MA +L  KS+ +LP
 S:  26 ILDIGGWE--GPLHLLLALARKNKVDLAVISMVELADQYLLFIDKARTH-RLDIAAEYLVMAAWLTYLKSRLLLP 97
>gi|149914957|ref|ZP_01903486.1| hypothetical protein RAZWK3B_16335 [Roseobacter sp. AzwK-3b] >gi|149811145|gb|EDM70982.1| hypothetical protein RAZWK3B_16335 [Roseobacter sp. AzwK-3b] (268 aa)
Score = 109, Expect = 2.2e-03, Identities = 27/81 (33%), Positives = 50/81 (61%)
 Q:  27 IKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEE 107
      I DI G F GP ++  L + +K+D+L I+++++ + Y+ ++   +L+I+  +YL+MA +L  KS+ +LP  TEE
 S:  31 IVDIDG--FEGPLDVLLMLGRTQKVDLLKISVLDLARQYLAFVER-AKQLRIELAADYLVMAAWLAFLKSRLLLPPDPTEE 108
>gi|69934529|ref|ZP_00629607.1| Protein of unknown function DUF173 [Paracoccus denitrificans PD1222] >gi|119384604|ref|YP_915660.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Paracoccus denitrificans PD1222] >gi|119374371|gb|ABL69964.1| condensin subunit ScpA [Paracoccus denitrificans PD1222] (284 aa)
Score = 109, Expect = 2.2e-03, Identities = 22/77 (28%), Positives = 48/77 (62%)
 Q:  25 ISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP 101
      + + D++G F GP +L +L + +K+D++ ++++E+  Y+ ++   L+I+  +YL+MA +L  KS+ +LP
 S:  44 VLVVDVSG--FEGPLDLLLTLSRTQKVDLMQVSVLELADQYLAFVEE-ARALRIELAADYLVMAAWLAYLKSRLLLP 117
>gi|91977262|ref|YP_569921.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Rhodopseudomonas palustris BisB5] >gi|91683718|gb|ABE40020.1| condensin subunit ScpA [Rhodopseudomonas palustris BisB5] (277 aa)
Score = 109, Expect = 2.3e-03, Identities = 30/120 (25%), Positives = 62/120 (51%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK 148
      D+ G E GP +L +L +++K+D+ I+++ +  Y+ +I   K++++  +YL+MA +L  KS+ +LP   E S +    RL  + +E  +LM + + + +F +
 S:  26 DVEGYE--GPLDLLLTLARQQKVDLHKISILALADQYLQFIEE-ARKIRLELAADYLVMAAWLAFLKSRLLLPEPPAAEGPSAEEMATALANRLRRLEAIREAADRLMTRPQLQRDIFPR 142
>gi|153004982|ref|YP_001379307.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Anaeromyxobacter sp. Fw109-5] >gi|152028555|gb|ABS26323.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Anaeromyxobacter sp. Fw109-5] (300 aa)
Score = 109, Expect = 2.4e-03, Identities = 63/253 (24%), Positives = 118/253 (46%)
 Q:  23 FHISIKDITGKE--FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIE-----RDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEK-------LERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMD-LDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDE 275
      F +++ +  E F GP +L  L+KE ++D+ +I + + + Y+ +  + +L ID  E+L MA L+ KSK +LP + E   E   R + ++RLL Y++Y+  +L E+     R++R+ E+P + E E L   D S  ++ LD LK + +  V T +    ++ DV +S          + +F +   + + T+  + F+AIL + +  +++ Q S DE
 S:  30 FRVTLPPLRAGEPPFEGPLDLILHLVKEHEVDLFDIPIARITESYLATLEA-MRELDIDIAGEFLHMAAQLMLMKSKLLLPRTEVAEDAPGADESGVDPRAELVRRLLEYQKYKAAAEELGERDILDRTVFARKARV-ERPV-AAEGPEGL----ADVSVFKLIEALDRALKHARPEHTHEVVTDRLSISDAIARVADVLRLS------------------RRATFEELLSGPAEHRHTRADVIATFLAILEMAKLKLVRIFQASLDE 272
>gi|148556833|ref|YP_001264415.1| condensin subunit ScpA [Sphingomonas wittichii RW1] >gi|148502023|gb|ABQ70277.1| condensin subunit ScpA [Sphingomonas wittichii RW1] (257 aa)
Score = 109, Expect = 2.4e-03, Identities = 26/73 (35%), Positives = 45/73 (61%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILP 101
      DI G E GP +L SL + +K+D+ I+++ + + Y+ +I+N  LK++  +YL+MA +L  KS +LP
 S:  24 DIDGWE--GPLDLLLSLARAQKVDLARISILALTEQYLSFIDN-AKALKLEIAADYLVMAAWLAYLKSCLLLP 93
>gi|146306869|ref|YP_001187334.1| condensin subunit ScpA [Pseudomonas mendocina ymp] >gi|145575070|gb|ABP84602.1| condensin subunit ScpA [Pseudomonas mendocina ymp] (274 aa)
Score = 109, Expect = 2.5e-03, Identities = 56/237 (23%), Positives = 110/237 (46%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQN 271
      F GP +L  LI+++ +DIL+I + E+ + Y+ Y+  + ++++  EYL+MA L E KS R+L   E + +D R + I+RL Y++++   L ++L R R  P      E +  +P + L+ +L +M +V +  + + ++ +       + + E LE    + F++ F   + +  VV F+A+L L++  ++L QN
 S:  50 FEGPLDLLLYLIRKQNIDILDIPVAEITRQYMGYV-ELMHTVRLELAAEYLVMAAMLAEIKS-RMLLPRSAESEEEEDDPRAELIRRLQEYERFKAAAEGL-DELPRVGRDVTVPRLDA-------PEARARKLLPDVSLEELLLSMAEVLRRADMFESHQITREALS-----------TRERMSEVLERLKGGGFVPFVELFA----AEEGRLGVVVTFMAVLELIKESLVELVQN 261
>gi|118589118|ref|ZP_01546525.1| hypothetical protein SIAM614_13738 [Stappia aggregata IAM 12614] >gi|118438447|gb|EAV45081.1| hypothetical protein SIAM614_13738 [Stappia aggregata IAM 12614] (279 aa)
Score = 108, Expect = 2.6e-03, Identities = 28/122 (22%), Positives = 66/122 (54%)
 Q:  27 IKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK 148
      + D+ G F GP +L  L + +K+D+ I+++E+++ Y+ ++   +++++  +YL+MA +L  KSK +LP  +++ + +    RL  + +E+ KL+ + +  +F +
 S:  36 VVDVEG--FEGPLDLLLGLARTQKVDLARISILELVEQYLSFVAE-ARRMRLELAADYLVMAAWLAFLKSKLLLPEQKNDDEPTGEELAAALAFRLRRLEAMREVSEKLLMRNRQGRDVFHR 154
>gi|39935916|ref|NP_948192.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Rhodopseudomonas palustris CGA009] >gi|167365279|ref|ZP_02299423.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Rhodopseudomonas palustris TIE-1] >gi|192291564|ref|YP_001992169.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Rhodopseudomonas palustris TIE-1] >gi|39649770|emb|CAE28292.1| DUF173 [Rhodopseudomonas palustris CGA009] >gi|192285313|gb|ACF01694.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Rhodopseudomonas palustris TIE-1] (277 aa)
Score = 108, Expect = 2.6e-03, Identities = 57/243 (23%), Positives = 113/243 (46%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYK-ISFMDYF--KNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQN 271
      D+ G E GP +L +L +++K+D+ I+++ +  Y+ +I   K++++  +YL+MA +L  KS+ +LP  +E S +  +  RL  + +E  +LM + +  +F +  G+ +E + E +  +  + D++   +  +++TT     V L  + S+   E R LE  L + S +D + + +PD     +F A L LVR G ++L Q+
 S:  27 DVEGYE--GPLDLLLTLARQQKVDLHKISILALADQYLLFIEE-ARKIRLELAADYLVMAAWLAFLKSRLLLPEPPAQEGPSAEDMANALANRLRRLEAIREAANRLMTRAQLNRDIFPR----GQVEE--IAEIKHPKFTATL-YDLLSAYASQRQSRVLTT---------VHLAKRTVWSL----SEARASLERLVGLAEDWSRLDEYLLRYMPDPTQRATVLASSFAAALELVREGEVELHQS 249
>gi|89054001|ref|YP_509452.1| condensin subunit ScpA [Jannaschia sp. CCS1] >gi|88863550|gb|ABD54427.1| condensin subunit ScpA [Jannaschia sp. CCS1] (270 aa)
Score = 108, Expect = 2.6e-03, Identities = 27/81 (33%), Positives = 48/81 (59%)
 Q:  27 IKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEE 107
      I D+ G F GP +L +L + +K+D+ I+++ + + Y+ +I   +L+I+  +YL+MA +L  KSK +LP  EE
 S:  32 IIDVDG--FEGPLDLLLTLSRTQKVDLRRISILALTEQYLVFIEK-ARQLRIELAADYLVMAAWLAFLKSKLLLPPEPGEE 109
>gi|114762849|ref|ZP_01442281.1| segregation and condensation protein A [Roseovarius sp. HTCC2601] >gi|114544459|gb|EAU47466.1| segregation and condensation protein A [Roseovarius sp. HTCC2601] (268 aa)
Score = 108, Expect = 2.7e-03, Identities = 26/81 (32%), Positives = 50/81 (61%)
 Q:  27 IKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEE 107
      I D+ G F GP +L +L + +K+D+ I+++E+ + Y+ +++   L+I+  +YL+MA +L  KS+ +LP  TE+
 S:  25 IVDVDG--FEGPLDLLLTLSRTQKVDLRKISVLELARQYLAFVDR-AKALRIELAADYLVMAAWLAFLKSRLLLPPDPTED 102
>gi|114566942|ref|YP_754096.1| segregation and condensation protein A [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] >gi|114337877|gb|ABI68725.1| condensin subunit ScpA [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] (237 aa)
Score = 108, Expect = 2.8e-03, Identities = 32/104 (30%), Positives = 62/104 (59%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLM 136
      + F+GP +L  L+ E +++I +I + +  Y++Y+   +L ++ + ++L+MATYLL KS+ +LPS   +   R + +QRLL YK+Y+++  L+
 S:   8 ESFHGPLDLLLYLLDEEQLEIYDIPIATITDQYMEYLQQ-TGELNLEQMGDFLIMATYLLNLKSRMLLPSRVELTEEEDSDPRAELVQRLLDYKKYKKLAEYLL 110
>gi|116625542|ref|YP_827698.1| condensin subunit ScpA [Solibacter usitatus Ellin6076] >gi|116228704|gb|ABJ87413.1| condensin subunit ScpA [Solibacter usitatus Ellin6076] (263 aa)
Score = 108, Expect = 3.2e-03, Identities = 55/246 (22%), Positives = 126/246 (51%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRIL---PSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRN-----------GHIQLEQNSSDENIF 278
      ++++GP +L  LI+++++DI +I + +  Y++Y++  ++ ID  E++ MA L+ KSK +L  P++ E + +D R + + RLL +++++   L +K   RM E+  S  ++ + E D    L + L + K + +++  K +   + ++ +++++ D+ + +R+     + M F  + + T+R + F+ +L +VR      G I L+++SS + +F
 S:  11 EQYDGPLDLLLDLIRKQQIDIKDIPIATITSQYLEYMDK-AREMDIDLGAEFVYMAATLIHIKSKMLLPRDPALAPEGETPED-PRQELVDRLLEHERFKNAAEMLQQK-----RMIEENVWSNPQIKAFISEDDDPG------LAITLFDLVKAFGEMLERVKNRP----IYEVESADVTVSDMIRYLRDQFREVGEDQPVFIMRIF----EMQRTRRAMIALFLGVLEMVRMQAVIVTQKDLFGEIALKRHSSFDAVF 249
>gi|163703055|ref|ZP_02121890.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Methylobacterium nodulans ORS 2060] >gi|162430740|gb|EDQ41349.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Methylobacterium nodulans ORS 2060] (260 aa)
Score = 107, Expect = 3.6e-03, Identities = 22/76 (28%), Positives = 47/76 (61%)
 Q:  27 IKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS 102
      + D+ G F GP +L  L + +K+D+ I+++ +++ Y+ +I   +L+++  +YL+MA +L  KS+ +LP+
 S:  21 VVDVDG--FEGPLDLLLELARRQKVDLSRISILALVEQYLAFIEE-ARRLRLELAADYLVMAAWLAYLKSRLLLPA 93
>gi|154248330|ref|YP_001419288.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Xanthobacter autotrophicus Py2] >gi|154162415|gb|ABS69631.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Xanthobacter autotrophicus Py2] (282 aa)
Score = 107, Expect = 3.8e-03, Identities = 29/128 (22%), Positives = 65/128 (50%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDK 156
      D+ G F GP +L +L + +K+D+ I+++ +  Y+ +I   + +++  +YL+MA +L  KS+ +LP+  E+ S +   + +RL  ++ ++  +LM + +   F +   D+
 S:  28 DVDG--FEGPLDLLLALARTQKVDLTRISILALADQYLTFIEE-ARRGRLELAADYLVMAAWLAYLKSRLLLPAPPQEDGPSAEELAAAFTRRLRHLERIRKAAQELMARPQMGRDSFPRAVPPSSDQ 152
>gi|32476123|ref|NP_869117.1| hypothetical protein RB9874 [Rhodopirellula baltica SH 1] >gi|32446667|emb|CAD76503.1| conserved hypothetical protein [Rhodopirellula baltica SH 1] (267 aa)
Score = 107, Expect = 3.8e-03, Identities = 32/130 (24%), Positives = 72/130 (55%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERD-KYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK-----PTQSGEDKESLLKEFQ 164
      + GP +L  L++ +++ + ++L +V+ YV +++ L +L + ++ ++L +A L+E KS+ +LP ++ E +   +   ++RLL YK+ ++  L E  R  FE+   PT+ + + + E +
 S:  10 YRGPIDLLLYLVRRQELSLTEMSLAKVVDQYVAHLD-VLQELDLGEVGDFLELAATLVEMKSQAVLPKIEDETEEETVEDTHEALVERLLQYKEIRDAAAVLDEMSARWQTRFERVADDLPTRRNDPADQPIVELE 144
>gi|126729736|ref|ZP_01745549.1| segregation and condensation protein A [Sagittula stellata E-37] >gi|126709855|gb|EBA08908.1| segregation and condensation protein A [Sagittula stellata E-37] (264 aa)
Score = 106, Expect = 4.5e-03, Identities = 33/120 (27%), Positives = 65/120 (54%)
 Q:  27 IKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMF 146
      + D+ G F GP +L ++ + +K+D+ I+++++ + Y+ ++   L+I+  +YL+MA +L  KS+ +LP  TEE S +    +L  + +E+ KLM + +R R F
 S:  24 VVDVEG--FEGPLDLLLNMARTQKVDLRQISVLDLARQYLVFVEK-AKALRIELAADYLVMAAWLAFLKSRLLLPPDPTEEGPSGEDLAAHLAFQLERLQAMREVAAKLMAR-DRLGRDF 139
>gi|90424011|ref|YP_532381.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Rhodopseudomonas palustris BisB18] >gi|90106025|gb|ABD88062.1| condensin subunit ScpA [Rhodopseudomonas palustris BisB18] (278 aa)
Score = 106, Expect = 4.5e-03, Identities = 56/245 (22%), Positives = 111/245 (45%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAM-DLDVILKA--MQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSS 273
      D+ G E GP +L +L +++K+D+ I+++ +  Y+ +I   K++++  +YL+MA +L  KS+ +LP  T + S +    RL  + +E  +LM + + + +F +  G   + E +  +  + DL   A  Q V K+  ++T    +   + I D  ++ ++L      ++Y + P +K T  F +F A L LVR G ++L Q+ +
 S:  29 DVEGYE--GPLDLLLALARQQKVDLHKISILALADQYLVFIEA-ARKIRLELAADYLVMAAWLAFLKSRLLLPEPPTPDGPSAEDMATALANRLRRLEAIREASNRLMTRPQLQRDIFPRGLPEG------IAEIKHPRFTATLYDLLSAYAAQRQQSVIAKVHLARRTVWSLAEARASLERLVGIADEWAKLDDYL-----------IEYVID-PSQKAT--VFASSFAAALELVREGKLELHQSEA 253
>gi|115524700|ref|YP_781611.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Rhodopseudomonas palustris BisA53] >gi|115518647|gb|ABJ06631.1| condensin subunit ScpA [Rhodopseudomonas palustris BisA53] (279 aa)
Score = 106, Expect = 4.5e-03, Identities = 56/245 (22%), Positives = 107/245 (43%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK--PTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKI-SFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSS 273
      D+ G E GP +L +L +++K+D+ I+++ +  Y+ +I   K++++  +YL+MA +L  KS+ +LP  + E S +    RL  + +E  +LM + +  +F + P  E K   F  Y  DL      L   ++ ++  V L  + S+ +  I  +    ++ S++ +  P +K T  F +F A L LVR G ++L Q+ +
 S:  30 DVEGYE--GPLDLLLALARQQKVDLHKISILALADQYLVFIEA-ARKIRLELAADYLVMAAWLAFLKSRLLLPEPPSAEGPSAEEMATALANRLRQLEAIREAANRLMTRPQLARDIFARGAPENIAEIKHP---RFTATLY----DL-----------LSAYAVQRQRTVIAKVHLARRTVWSLAEARASIERLIGGAEDWSRLDSYLLEYVVDPSQKAT--VFASSFAAALELVREGQLELHQSEA 254
>gi|71083665|ref|YP_266385.1| segregation and condensation protein a [Candidatus Pelagibacter ubique HTCC1062] >gi|71062778|gb|AAZ21781.1| segregation and condensation protein a [Candidatus Pelagibacter ubique HTCC1062] (246 aa)
Score = 106, Expect = 4.6e-03, Identities = 30/73 (41%), Positives = 45/73 (61%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTK---LKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEE 107
      +NGP ++  L K +K+++ NI+  I L D +NY+T  L ++ +EYLLMAT+L  KSK +LP  EE
 S:  16 YNGPLDVLLDLAKAQKVNLENIS----ITLLADQFHNYITNEKNLNLESASEYLLMATWLTYLKSKLLLPGNPEEE 87
>gi|86749864|ref|YP_486360.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Rhodopseudomonas palustris HaA2] >gi|86572892|gb|ABD07449.1| condensin subunit ScpA [Rhodopseudomonas palustris HaA2] (276 aa)
Score = 106, Expect = 4.8e-03, Identities = 30/120 (25%), Positives = 62/120 (51%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEK 148
      D+ G E GP +L +L +++K+D+ I+++ +  Y+ +I   K++++  +YL+MA +L  KS+ +LP   E S +    RL  + +E  +LM + + + +F +
 S:  26 DVEGYE--GPLDLLLTLARQQKVDLHKISILALADQYLLFIEE-ARKIRLELAADYLVMAAWLAFLKSRLLLPEPPAAEGPSAEDMATALANRLRRLEAIREAANRLMTRPQLQREIFPR 142
>gi|167772314|ref|ZP_02444367.1| hypothetical protein ANACOL_03691 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] >gi|167665417|gb|EDS09547.1| hypothetical protein ANACOL_03691 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] (242 aa)
Score = 106, Expect = 5.0e-03, Identities = 32/102 (31%), Positives = 58/102 (56%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDL---TEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEE-KISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL 135
      EF GP +L  LI++ K+DI +I + +++ Y+ YI+   + DDL  +E+L MA L+ K+ +LP + E K+ +++   +LL Y+ Q + +L
 S:  10 EFEGPLDLLLYLIQKHKLDICDIEISALLEQYLAYID----AMGQDDLEIASEFLEMAARLVYIKTAMLLPRHEEEGVKLKAELQ-----GQLLEYQVCQRVAAQL 106
>gi|83590208|ref|YP_430217.1| condensin subunit ScpA [Moorella thermoacetica ATCC 39073] >gi|83573122|gb|ABC19674.1| condensin subunit ScpA [Moorella thermoacetica ATCC 39073] (248 aa)
Score = 106, Expect = 5.1e-03, Identities = 59/243 (24%), Positives = 111/243 (45%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRIL--PSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENI 277
      F GP +L +LI+ +++D+ I + EV  Y++Y+  + +L ++ +E+L++  LL K++ +L P+  +E+ +D R   RL Y+ Y+E  L E   + +F +P + E E L   + V +DL  +AM +V +  ++ + P  +LI   ++   ++R L    +S    P  T+  + F+A+L L R G + L Q + NI
 S:  10 FQGPLDLLLTLIERQEIDVQAIPVAEVTAQYLEYLQE-VEELDLEWASEFLVLGAELLALKARLLLQRPAAGEQEEEGEDPAR-ALADRLQAYRCYKEAAQHLAELAATGALIFTRP-RDQEAVERALAGINPLAGVTPLDL---ARAMARVLARKEQVQEPEEP----RLIPRLAFTL---AGQVRHILRSLYRAKTLSLDRLLSTRP----TRMEVALTFLALLELARRGRVALAQEVNFGNI 237
>gi|160931614|ref|ZP_02079009.1| hypothetical protein CLOLEP_00446 [Clostridium leptum DSM 753] >gi|156869485|gb|EDO62857.1| hypothetical protein CLOLEP_00446 [Clostridium leptum DSM 753] (246 aa)
Score = 105, Expect = 5.9e-03, Identities = 57/239 (23%), Positives = 105/239 (43%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSS 273
      F GP +L  LI + K++I +I + E++ Y++ I  + + +D +E+L MA L+ KS +LP + E + +D+    +LL Y++ + I  L ++ E   F  + E E    D++Y   + ++ A Q     K K P    +  I V +I  L   L+K  ++Y +  D + K  V F+A+L LV+  +++E+ S+
 S:  11 FEGPLDLLLHLITKNKLNIYDIPIAELLDQYMEQIRA-MQEEDLDIASEFLEMAARLVHLKSVSLLPKHEEAEALKQDL-----TGQLLEYQECKRIAAVLAQRAE-----FNTFVRQPEAVEF------DSAYQRKHHPEEVMAAYQNA----AGRGKRKLPPPPEAFSGIVTHRIVSVSSKIIHVLRC---LWKKHEVEYDRVFEDSR-EKSELVATFLAVLELVKGKRVRIEEEST 224
>gi|89068219|ref|ZP_01155629.1| hypothetical protein OG2516_02119 [Oceanicola granulosus HTCC2516] >gi|89046136|gb|EAR52194.1| hypothetical protein OG2516_02119 [Oceanicola granulosus HTCC2516] (258 aa)
Score = 105, Expect = 5.9e-03, Identities = 26/81 (32%), Positives = 49/81 (60%)
 Q:  27 IKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEE 107
      I D+ G E GP +L +L + +K+D+ I+++ + + Y+ ++   +L+I+  +YL+MA +L  KS+ +LP  TEE
 S:  20 IVDVDGYE--GPLDLLLNLSRTQKVDLREISILALAEQYLSFVER-AKELRIELAADYLVMAAWLAFLKSRLLLPPDPTEE 97
>gi|196233001|ref|ZP_03131850.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Chthoniobacter flavus Ellin428] >gi|196222979|gb|EDY17500.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Chthoniobacter flavus Ellin428] (240 aa)
Score = 105, Expect = 6.1e-03, Identities = 32/120 (26%), Positives = 71/120 (59%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS--MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGE 154
      F GP +L  LIK+ ++DI +I+L +  Y+++++ +  L ++  E+++MA L+ KS+ +LP+   +E+ ++ R  I++L+ YK++++  +L ++  +S +F +  S E
 S:  12 FEGPLDLLLYLIKKDEVDIYDISLERITAQYLEFMDAFKV-LDLELAGEFVVMAANLIYLKSRALLPASVQPPDEEAEEEDPRWDLIRQLIEYKKFKDAAAQLSQRELEQSNLFARLPDSPE 132
>gi|119469321|ref|ZP_01612260.1| hypothetical protein ATW7_07709 [Alteromonadales bacterium TW-7] >gi|119447185|gb|EAW28454.1| hypothetical protein ATW7_07709 [Alteromonadales bacterium TW-7] (274 aa)
Score = 105, Expect = 6.9e-03, Identities = 31/101 (30%), Positives = 59/101 (58%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL 135
      F GP +L  LIK+ K+D+L +++ + + YV Y+  +++ +++  EYL+MA L + KS+ +LP + E+   R + I+RL Y+Q+++  L
 S:  50 FEGPLDLLLYLIKKHKLDVLELSIFSITEQYVSYV-EMMSEFQLELAGEYLVMAALLAQIKSRLLLPVHEELEEEED--PRAELIKRLQEYEQFKKAAENL 147
>gi|85703267|ref|ZP_01034371.1| segregation and condensation protein A [Roseovarius sp. 217] >gi|85672195|gb|EAQ27052.1| segregation and condensation protein A [Roseovarius sp. 217] (262 aa)
Score = 105, Expect = 7.1e-03, Identities = 25/81 (30%), Positives = 49/81 (60%)
 Q:  27 IKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEE 107
      I D+ G F GP +L +L + +K+D+ I+++E+ + Y+ ++   L+++  +YL+MA +L  KS+ +LP  TE+
 S:  25 IVDVDG--FEGPLDLLLTLSRTQKVDLRKISVLELARQYLAFVEQ-AKALRLELAADYLVMAAWLAFLKSRLLLPPDPTED 102
>gi|93006575|ref|YP_581012.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Psychrobacter cryohalolentis K5] >gi|92394253|gb|ABE75528.1| condensin subunit ScpA [Psychrobacter cryohalolentis K5] (288 aa)
Score = 105, Expect = 7.2e-03, Identities = 60/245 (24%), Positives = 113/245 (46%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL--MEKLERRS--RMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSP-KDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENI 277
      ++F GP +  L+K+ +D+ + ++ + + Y+ YI+  T  +  +YLLMA+ L+ K++ +LP  E+  +  + + I+RL Y Q +  +L + +LER   M  P+Q  + E     SY P + +D + K  +  ++ + K  P D + I  ++S+D   R F E        + D+  K  VV+FVA+L L++  I + NS+D ++
 S:  44 EQFAGPLDFLLYLVKKNNVDLTRMPILPITEQYLAYISELDTN-HFELAGDYLLMASTLIAIKTELLLPK--PEKPTDERDPKAELIERLEEYAQVKAASQRLDNLIRLERDVFLAMVSMPSQDIMNAEL-------PSYSPTLLIDSLFKMQLQPDYQMHSIKVDAVPLADRIASIS-RQLSMDGA----RSFYE----------------LLDKTQGKIGVVVSFVAVLELIKRQLIGVVANSTDNHV 262
>gi|157364369|ref|YP_001471136.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Thermotoga lettingae TMO] >gi|157314973|gb|ABV34072.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Thermotoga lettingae TMO] (222 aa)
Score = 104, Expect = 7.8e-03, Identities = 29/108 (26%), Positives = 68/108 (62%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEE-KISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLE 140
      +EF GP +L  L++ RK+++ I++ ++  +++++  + KL ++ +++L AT L+E K++ ++P++ +E K K E D Y +RL +Y+Q +++  L +++
 S:   2 QEFEGPLDLLLYLVRRRKINVREISISQLADEFIEHVEQ-MKKLDLNITSDFLTTATQLMEIKARYMIPALSEKEVKELKKREEDIY-RRLELYEQIKQLSEDLQNRVK 108
>gi|148653751|ref|YP_001280844.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Psychrobacter sp. PRwf-1] >gi|148572835|gb|ABQ94894.1| condensin subunit ScpA [Psychrobacter sp. PRwf-1] (315 aa)
Score = 104, Expect = 8.5e-03, Identities = 59/240 (24%), Positives = 110/240 (45%)
 Q:  34 EFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERD---KYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDD----VEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSS 273
      +F GP +  L+K+  DI + ++ + + Y+ YI+ L   +  +YLLMA+ L+ K++ +LP+ + E   ERD  + I RL Y Q +E  +L + L R R    S D E + +   +P+  +++++++ K+ LK     P  + I V I + D  + +++ E E       F + D+  +  VV+FVA+L L++  I + + S
 S:  52 QFEGPLDFLLYLVKKNNFDITDTAILPITEQYLAYIDE-LDADHFELAGDYLLMASTLIAIKTELLLPAPEKLED-----ERDPKAELISRLEDYAQIKEAARRL-DNLIRLERDVFLAMASLPDPEVMAAQ------LPSYPAEILVESLLKMQLK---------PDYQMHSIKVDPIPLSDRIASISRQLSERGE-----------GAFIELLDQSQGRLGVVVSFVAVLELMKRQIIDVIETDS 265
>gi|163793128|ref|ZP_02187104.1| hypothetical protein BAL199_25104 [alpha proteobacterium BAL199] >gi|159181774|gb|EDP66286.1| hypothetical protein BAL199_25104 [alpha proteobacterium BAL199] (266 aa)
Score = 104, Expect = 8.5e-03, Identities = 22/74 (29%), Positives = 46/74 (62%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEK 108
      F GP ++ +L +++K+D+ I+++++ + Y+ +I   L ++  +YL+MA +L  KS+ +LP  TEE+
 S:  31 FEGPIDVLLTLARDQKVDLTQISILQLAEQYIVFIREAQV-LNLELAADYLVMAAWLAYLKSRLLLPVDATEEE 103
>gi|104773904|ref|YP_618884.1| hypothetical protein Ldb0845 [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] >gi|103422985|emb|CAI97667.1| Conserved hypothetical protein [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] (244 aa)
Score = 104, Expect = 9.2e-03, Identities = 32/97 (32%), Positives = 60/97 (61%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMD---TEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEI 131
      F GP +L  LI+ +++DI +I + + Q Y+DY+  + +L + + EY +MA LL KS+ +LP D  TEE+ +  R++ +++L+ Y +++I
 S:  13 FEGPLDLLLHLIRLQELDIYDIPIARITQQYLDYLQQ-MQRLNLQLVGEYFVMAATLLRIKSQYLLPKNDFVETEEEFAD--PREELVEQLVQYSVFKKI 109
>gi|84500946|ref|ZP_00999181.1| segregation and condensation protein A [Oceanicola batsensis HTCC2597] >gi|84391013|gb|EAQ03431.1| segregation and condensation protein A [Oceanicola batsensis HTCC2597] (264 aa)
Score = 103, Expect = 9.6e-03, Identities = 25/81 (30%), Positives = 50/81 (61%)
 Q:  27 IKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEE 107
      + D+ G F GP +L +L + +K+D+L I+++++ + Y+ ++   +L+I+  +YL+MA +L  KS+ +LP  EE
 S:  23 VVDVDG--FEGPLDLLLNLARTQKVDLLRISVLQLARQYLFFVEK-AKELRIELAADYLVMAAWLAFLKSRLLLPPDPEEE 100
>gi|148273160|ref|YP_001222721.1| hypothetical protein CMM_1979 [Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis NCPPB 382] >gi|147831090|emb|CAN02035.1| conserved hypothetical protein [Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis NCPPB 382] (265 aa)
Score = 103, Expect = 9.7e-03, Identities = 35/121 (28%), Positives = 60/121 (49%)
 Q:  23 FHISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS--MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRS 143
      F +SI +   F GPF+L SLI  +MDI ++L V  ++ +I    +D+ + +L++A LL+ K  +LP  +  E ++  RD  RLL Y+ +++   E+L  S
 S:   9 FRVSIGN-----FEGPFDLLLSLIGSHEMDITEVSLSLVTNEFIAHIRGLDGPEDLDEASSFLVVAATLLDLKLVGLLPQGELVDAEDVALLEARDLLFARLLQYRAFKQAASWFQERLAAES 126
>gi|103486629|ref|YP_616190.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Sphingopyxis alaskensis RB2256] >gi|98976706|gb|ABF52857.1| condensin subunit ScpA [Sphingopyxis alaskensis RB2256] (270 aa)
Score = 103, Expect = 9.8e-03, Identities = 22/75 (29%), Positives = 45/75 (60%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEE 107
      + + GP +L +L + +K+D+ I+++ +++ Y+ +I   +LK++  +YL+MA +L  KS +LP  EE
 S:  36 ESWEGPLDLLLALARNQKVDLREISILALVEQYLHFIAE-ARELKLEVAADYLVMAAWLAYLKSALLLPKDPLEE 109
>gi|193076587|gb|ABO11250.2| hypothetical protein A1S_0812 [Acinetobacter baumannii ATCC 17978] (255 aa)
Score = 103, Expect = 9.9e-03, Identities = 29/107 (27%), Positives = 59/107 (55%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL 135
      +I ++F GP +  LI++  D++ +++ +  Y+ Y+++ + L I+  +Y++MA L + KS+ +LP  T  I KD ++D I RL Y + ++  +L
 S:  29 EILLEQFEGPLDFLIYLIQKNGFDLIQLDIAPIATQYLTYMDS-MKSLNIELTADYMVMAALLADLKSRLLLPK-PTVVSIEKDPKQD-LIDRLETYLRIKQAAERL 132
>gi|184157090|ref|YP_001845429.1| hypothetical protein ACICU_00770 [Acinetobacter baumannii ACICU] >gi|183208684|gb|ACC56082.1| uncharacterized conserved protein [Acinetobacter baumannii ACICU] (255 aa)
Score = 103, Expect = 1.1e-02, Identities = 29/107 (27%), Positives = 59/107 (55%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL 135
      +I ++F GP +  LI++  D++ +++ +  Y+ Y+++ + L I+  +Y++MA L + KS+ +LP  T  I KD ++D I RL Y + ++  +L
 S:  29 EILLEQFEGPLDFLIYLIQKNGFDLIQLDIAPIATQYLAYMDS-MKSLNIELTADYMVMAALLADLKSRLLLPK-PTVVSIEKDPKQD-LIDRLETYLRIKQAAERL 132
>gi|169796997|ref|YP_001714790.1| hypothetical protein ABAYE2998 [Acinetobacter baumannii AYE] >gi|169149924|emb|CAM87818.1| conserved hypothetical protein [Acinetobacter baumannii] (263 aa)
Score = 103, Expect = 1.1e-02, Identities = 29/107 (27%), Positives = 59/107 (55%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL 135
      +I ++F GP +  LI++  D++ +++ +  Y+ Y+++ + L I+  +Y++MA L + KS+ +LP  T  I KD ++D I RL Y + ++  +L
 S:  37 EILLEQFEGPLDFLIYLIQKNGFDLIQLDIAPIATQYLAYMDS-MKSLNIELTADYMVMAALLADLKSRLLLPK-PTVVSIEKDPKQD-LIDRLETYLRIKQAAERL 140
>gi|169634120|ref|YP_001707856.1| hypothetical protein ABSDF2647 [Acinetobacter baumannii SDF] >gi|169152912|emb|CAP01953.1| conserved hypothetical protein [Acinetobacter baumannii] (263 aa)
Score = 103, Expect = 1.1e-02, Identities = 29/107 (27%), Positives = 59/107 (55%)
 Q:  29 DITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL 135
      +I ++F GP +  LI++  D++ +++ +  Y+ Y+++ + L I+  +Y++MA L + KS+ +LP  T  I KD ++D I RL Y + ++  +L
 S:  37 EILLEQFEGPLDFLIYLIQKNGFDLIQLDIAPIATQYLAYMDS-MKSLNIELTADYMVMAALLADLKSRLLLPK-PTVVSIEKDPKQD-LIDRLETYLRIKQAAERL 140
>gi|154497952|ref|ZP_02036330.1| hypothetical protein BACCAP_01932 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] >gi|150272942|gb|EDN00099.1| hypothetical protein BACCAP_01932 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] (268 aa)
Score = 103, Expect = 1.2e-02, Identities = 29/119 (24%), Positives = 65/119 (54%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTE--EKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKLERRSRMFEKPTQ 151
      ++F GP +L SL+ + KM+I +I + ++ Y+D++N  ++ ++ +E++ MA L+ K++ +L  D E  ++ + I  + QR  + + + ++P L ++ E    KP +
 S:  23 EDFTGPLDLILSLLAKNKMEIKDIQIAVILDQYMDWMNKR-KEMDLEVASEFVAMAAQLVFIKTRMLLSIHDEEALSEMEQLIASLEEHQRHESFNRIKAVIPTLADRNEVGRDYITKPPE 142
>gi|154253465|ref|YP_001414289.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Parvibaculum lavamentivorans DS-1] >gi|154157415|gb|ABS64632.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Parvibaculum lavamentivorans DS-1] (352 aa)
Score = 102, Expect = 1.3e-02, Identities = 22/71 (30%), Positives = 46/71 (64%)
 Q:  27 IKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSK 97
      I D+ G F GP ++ +L + +K+D+ I+++++ + Y+D+I   ++++D  +YL+MA++L  KSK
 S:  96 IVDLDG--FEGPLDVLLALARNQKVDLTRISILKLAEQYLDFITQ-ARRVELDLAADYLVMASWLAYLKSK 163
>gi|148259963|ref|YP_001234090.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Acidiphilium cryptum JF-5] >gi|146401644|gb|ABQ30171.1| condensin subunit ScpA [Acidiphilium cryptum JF-5] (264 aa)
Score = 102, Expect = 1.4e-02, Identities = 21/79 (26%), Positives = 50/79 (63%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDT---EEKISKDI 113
      F GP +L  L + +K+D+ N++++ +++ Y+ +   +++++  ++L+MA +L  KS+ +LP +T  E +I+ D+
 S:  23 FEGPLDLLLELARSQKVDLANVSILALVEQYLAIVEG-ARRVRLELAADWLVMAAWLAWLKSRLLLPEDETAAEEGEIAADV 103
>gi|91763294|ref|ZP_01265258.1| segregation and condensation protein a [Candidatus Pelagibacter ubique HTCC1002] >gi|91717707|gb|EAS84358.1| segregation and condensation protein a [Candidatus Pelagibacter ubique HTCC1002] (246 aa)
Score = 102, Expect = 1.4e-02, Identities = 29/73 (39%), Positives = 45/73 (61%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTK---LKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEE 107
      +NGP ++  L K +K+++ +I+  I L D +NY+T  L ++ +EYLLMAT+L  KSK +LP  EE
 S:  16 YNGPLDVLLDLAKAQKVNLEDIS----ITLLADQFHNYITNEKNLNLESASEYLLMATWLTYLKSKLLLPGNPEEE 87
>gi|148269567|ref|YP_001244027.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Thermotoga petrophila RKU-1] >gi|170288243|ref|YP_001738481.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Thermotoga sp. RQ2] >gi|147735111|gb|ABQ46451.1| condensin subunit ScpA [Thermotoga petrophila RKU-1] >gi|170175746|gb|ACB08798.1| chromosome segregation and condensation protein ScpA [Thermotoga sp. RQ2] (229 aa)
Score = 102, Expect = 1.5e-02, Identities = 30/101 (29%), Positives = 63/101 (62%)
 Q:  35 FNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL 135
      F GP +L  L++++K+DI I + ++  +V+Y+  + KL +  +++L MA+ L+E KSK ++P + EEK  D ++++ +R+ Y + +EI+ ++
 S:  10 FEGPLDLLLYLVRKKKVDIREIPIAQLADEFVEYLEQ-MKKLDMKVTSDFLEMASTLMELKSKMLIPRVREEEKEEVDRKKEELYRRIEEYSKVKEIIQRI 109
>gi|170781659|ref|YP_001709991.1| hypothetical protein CMS_1253 [Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus] >gi|169156227|emb|CAQ01369.1| conserved hypothetical protein [Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus] (288 aa)
Score = 102, Expect = 1.5e-02, Identities = 34/117 (29%), Positives = 59/117 (50%)
 Q:  23 FHISIKDITGKEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRILPS--MDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKLMEKL 139
      F +SI +   F GPF+L SLI  +MDI ++L V  ++ +I    +D+ + +L++A LL+ K  +LP  +  E ++  RD  RLL Y+ +++   E+L
 S:  32 FRVSIGN-----FEGPFDLLLSLIGRHEMDITEVSLSLVTNEFIAHIRGLDGPEDLDEASSFLVVAATLLDLKLVGLLPQGELVDAEDVALLEARDLLFARLLQYRAFKQAASWFQERL 145
>gi|71066124|ref|YP_264851.1| condensin subunit ScpA [Psychrobacter arcticus 273-4] >gi|71039109|gb|AAZ19417.1| condensin subunit ScpA [Psychrobacter arcticus 273-4] (288 aa)
Score = 101, Expect = 1.8e-02, Identities = 59/245 (24%), Positives = 109/245 (44%)
 Q:  33 KEFNGPFELFYSLIKERKMDILNINLVEVIQLYVDYINNYLTKLKIDDLTEYLLMATYLLEQKSKRIL--PSMDTEEKISKDIERDKYIQRLLVYKQYQEIVPKL--MEKLERRS--RMFEKPTQSGEDKESLLKEFQDNSYVPAMDLDVILKAMQKVYLKLVTTKKTKSPKDNVKLIDVSEISIDDVEKEIREFLEPFPHLYKISFMDYFKNIPDEKFTKRYFVVAFVAILVLVRNGHIQLEQNSSDENI 277
      ++F GP +  L+K+ +D+ + ++ + + Y+ YI+  T  +  +YLLMA+ L+ K++ +L P M T+E+ K   + I+RL Y Q +  +L + +LER   M  P Q  + E     SY P + +D + K  +  ++ + K  P + ++ +S   D +  E L          D+  K  VV+FVA+L L++  I + N+ D +
 S:  44 EQFAGPLDFLLYLVKKNNVDLTRMPILPITEQYLAYISKLDTN-HFELAGDYLLMASTLIAIKTELLLPMPEMPTDERDPK----AELIERLEEYTQVKAASQRLDNLIRLERDVFLAMVSMPNQDIMNSEL-------PSYSPTLLIDSLFKMQLQPDYQMHSIKVDAVPLAD-RIASISRQLSTDGARSFHELL-------------------DKAQGKIGVVVSFVAVLELIKRQLIGVVANNVDSGV 262