>gi|26553494|ref|NP_757428.1| valyl-tRNA synthetase [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453500|dbj|BAC43832.1| valyl-tRNA synthetase [Mycoplasma penetrans HF-2] (872 aa)
Score = 4091, Expect = 0.0e+00, Identities = 872/872 (100%), Positives = 872/872 (100%)
 Q:   1 MVTMSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      MVTMSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK
 S:   1 MVTMSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
>gi|90101533|sp|Q8EX08|SYV_MYCPE Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) (869 aa)
Score = 4074, Expect = 0.0e+00, Identities = 869/869 (100%), Positives = 869/869 (100%)
 Q:   4 MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK
 S:   1 MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 869
>gi|42560851|ref|NP_975302.1| valyl-tRNA synthetase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|81400731|sp|Q6MTU2|SYV_MYCMS Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|42492347|emb|CAE76944.1| valine-tRNA ligase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] (872 aa)
Score = 1764, Expect = 0.0e+00, Identities = 394/856 (46%), Positives = 558/856 (65%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSK--DALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMN-SSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQE---SKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLN---PKLFKIS-DEVINIL-NTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLL 868
      L+ KYDH  E+  +  K L K ++ +NK +SI+LPPPNVTG LH+GHA + ++QD +IRF L G  ++ GMDH+GI+TQ K E L++ I   R++ + + ++W +  N IR QW +G LDY E FTL++ N++V ++FVK YND +IY+ K +VNWD + ++AISN+EVI KE ++ +YY +Y L +S +YL VATTRPET+F D+CLVVNP D RY+ YINK INP+ + I II+DEYVDI+FGTGVMKCTPAHD NDY LG K+ L + C N DG+ N   ++ L  AR K ++  K +L K E I+ VGFSER+NA+VEP +S+QWFVK+ ++  VI+LQ S KI F+P +F  L WMT+ +DWCISRQLWWGHQIP WY K + E+YVG PP + E + +D DVLDTWFSSGLW +T   L+S+   FPT+VLVTG+DIIFFWV RM+F +L  K++PFK  I GL+RDE N KMSKSLGNG+DP DVI  G D+LRLFLL++S+PG+D+ Y EK+ + W FINKLWN+ RYV +N  DF FD +  +LE ++WIL + +K +  ++ NKY F ++  + DF W+ +C+ YIE SK  +N +    L Y++K+ILI+ HP+ PFV+ +Y N   K+SILLE+   SN  S I+DV+++I IR F   I N+ + +++  N  KLFK  D++ N L N   +V + IK+ K   + Y I I N  +  N+  I++++++ ++ +EI+R  +L+N+ FI+KA EKI+ EK K + + +L+ ++ L
 S:   5 LNPKYDHLQVEKDKYQYWLDKNLFKADINSNKPKFSIILPPPNVTGKLHIGHAWDTSLQDAIIRFKKLTGYDTLFLPGMDHSGISTQVKVEAKLKQQGIDKNKLGREKFLLEAWKWKEEYANIIRKQWAKLGLSLDYSTEKFTLDEDINQIVKEIFVKFYNDQIIYKDKQIVNWDPEQKTAISNVEVIYKETQSKMYYFKYILEDSNEYLTVATTRPETMFADQCLVVNPNDSRYQKYINKKVINPVNKQVIPIISDEYVDIEFGTGVMKCTPAHDLNDYHLGIKHNLKMPICLNIDGSVNQLGGKYQGLDRFVARKKIIKNAIKEDLFVKEEDIINQVGFSERSNAIVEPYLSDQWFVKMDKFKNMVIDLQNSDNKINFYPNRFSDVLNRWMTDAHDWCISRQLWWGHQIPCWYHKKTNEMYVGINPPSDIENWTQDQDVLDTWFSSGLWAFSTLLNNKGLESEYFKNYFPTSVLVTGYDIIFFWVARMIFQTLEYTKQIPFKDVLIHGLVRDESNRKMSKSLGNGIDPMDVINNNGCDSLRLFLLTNSTPGQDIRYSNEKILASWNFINKLWNASRYVFLNLDEDFKFDPNFYKTDLEITNQWILTQLSKTQTYVYEKMNKYEFSLAGNHLWDFVWNKYCSWYIEFSKVNLNNDKFTHQTKQTLFYVLKEILIMLHPLIPFVSEEIYLNMML--KESILLEQWTNLN-SNYDTSFIDDVIKMITSIREFRNTKNIKNDVCLSVNISNTNQNHTKLFKKHFDQIYNFLFNFCNTKLVDEAIKN-KTSLSIDEYFIEIANDSFI----NKNELIKELEQKQNYLNNEITRSQKILNNQEFIKKAKPEKIQSEKIKYQNYLDQLQAIKDKL 866
>gi|83319485|ref|YP_424244.1| valyl-tRNA synthetase [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] >gi|83283371|gb|ABC01303.1| valyl-tRNA synthetase [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] (872 aa)
Score = 1760, Expect = 0.0e+00, Identities = 400/860 (46%), Positives = 554/860 (64%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA-------LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSD-FNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQE---SKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVI--------DIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEF----VKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      L+ KY+H + E+  +  K+L K N + K +SI+LPPPNVTG LH+GHA + ++QD +IRF L G  ++ GMDH+GI+TQ K E+ L++ I   R++ + + ++W +  + IR QW +G LDY E FTL++ N++V ++FVK YND +IY+ K +VNWD + ++AISN+EVI KE ++ +YY +Y L NS YL+VATTRPET+F D+CLVVNP D RY+ YINK INP+ N+ I II+DEYVDI+FGTGVMKCTPAHD NDY L K+ L + C N DG+ N   ++ L  AR + ++  K +L K E I+ VGFSER+NA+VEP +S+QWFVK+ ++  VI+LQ S KI FFP +F  L WMTN +DWCISRQLWWGHQIP WY K + E+YVG PP + E + +D DVLDTWFSSGLW +T  L +KD     FPT+VLVTG+DIIFFWV RM+F +L  K++PFK  I GL+RDE N KMSKSLGNG+DP DVI  G D+LRLFLL++S+PG+D+ Y EK+ + W FINKLWN+ RYV +N D F FD +  +LE ++WIL + +K +  ++ NKY F ++  + DF W+ +C+ YIE SK  SN +    L Y++K+ILI+ HP+ PFV+ +Y N   K+SILLE+   SN  S I+DV+++I IR F   I NN +    D H +   +I+ + N NT  N +K  S K   + Y I I    SN+  N +++ KE+E   + +EI R  +L+N FI+KA EKIE EKSK + ++ +L+ + K ++ K
 S:   5 LNPKYNHILVEKTKYQYWLDKKLFKANPNSKKPKFSIILPPPNVTGKLHIGHAWDTSLQDAIIRFKKLTGYDTLFLPGMDHSGISTQVKVEQKLKKQGIDKNKLGREKFLLEAWKWKEEYASIIREQWAKLGLSLDYSTEKFTLDEDINQIVKEIFVKFYNDKIIYKDKQIVNWDPEQKTAISNVEVIYKETQSKMYYFKYMLENSDKYLIVATTRPETMFADQCLVVNPNDSRYQEYINKKVINPVNNQVIPIISDEYVDIEFGTGVMKCTPAHDLNDYHLAIKHNLKMPICLNTDGSVNQLGGKYQGLDRFVARKEIIKDAIKEDLFVKEEDIINQVGFSERSNAIVEPYLSDQWFVKMDKFKNMVIDLQNSDNKINFFPNRFSDVLNRWMTNAHDWCISRQLWWGHQIPCWYHKKTNEMYVGINPPSDIENWTQDQDVLDTWFSSGLWAFSTL--LNNKDLESEYFKNYFPTSVLVTGYDIIFFWVARMIFQTLEYTKQIPFKDVLIHGLVRDELNRKMSKSLGNGIDPMDVINNNGCDSLRLFLLTNSTPGQDIRYSNEKILASWNFINKLWNASRYVFLNLDDHFEFDPNFYKTDLEITNQWILTQLSKTQAYVYEKMNKYEFSLAGNHLWDFVWNKYCSWYIEFSKVNLSNDKFNYQTKQTLFYVLKEILIMLHPLIPFVSEEIYLNMML--KESILLEQWTNLN-SNYDTSFIDDVIKMITSIREFRNTKNIKNNICLLANISNTNDKHSYIFEKHFLQINSFLKNFCNTKLDNSIK---ISNKTSLSIDEYFIEI--------SNDSFTNKDELIKELEAKQIQLTNEILRSQKILNNSEFIKKAKIEKIEQEKSKYQTYKEQLEAINKKINDLK 871
>gi|188159629|ref|ZP_02998784.1| valyl-tRNA synthetase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides LC str. GM12] (872 aa)
Score = 1747, Expect = 0.0e+00, Identities = 396/860 (46%), Positives = 559/860 (65%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSK--DALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMN-SSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLN---PKLFK-----ISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      L+ KYDH  E+  +  K L K ++ +NK +SI+LPPPNVTG LH+GHA + ++QD +IRF L G  ++ GMDH+GI+TQ K E L++ I   R++ + + ++W +  N IR QW +G LDY E FTL++ N++V ++FVK YND +IY+ K +VNWD + ++AISN+EVI KE ++ +YY +Y L +S +YL VATTRPET+FVD+CLVVNP D RY+ YINK INP+ + I II+DEYVDI+FGTGVMKCTPAHD NDY L K+ L + C N DG+ N   ++ L  AR + ++   +L K E I+ VGFSER+NA+VEP +S+QWFVK+ ++  VI+LQ S KI F+P +F  L WMTN +DWCISRQLWWGHQIP WY K + E+YVG PP + E + +D DVLDTWFSSGLW +T   L+S+   FPT+VLVTG+DIIFFWV RM+F +L  K++PFK  I GL+RDE N KMSKSLGNG+DP DVI  G D+LRLFLL++S+PG+D+ Y EK+ +  FINKLWN+ RYV +N  DF FD++  +LE ++WIL + +K +  ++ NKY F ++  + DF W+ +C+ YIE SK  N  N ++K  L Y++K+ILI+ HP+ PFV+ +Y N   K+SILLE+   SN  S I+DV+++I IR F   I N+ + +++  N  KLFK   I  +IN NT ++ V ++ SL D   Y I I N  +  N+  I++++++  + +EI+R  +L+N+ FI+KA EKI+ EK K + + +L+ ++ L  K
 S:   5 LNPKYDHLQVEKDKYQYWLDKNLFKADINSNKPKFSIILPPPNVTGKLHIGHAWDTSLQDAIIRFKKLTGYDTLFLPGMDHSGISTQVKVEAKLKQQGIDKNKLGREKFLLEAWKWKEEYANIIRKQWAKLGLSLDYSTEKFTLDEDINQIVKEIFVKFYNDQIIYKDKQIVNWDPEQKTAISNVEVIYKETQSKMYYFKYMLEDSNEYLTVATTRPETMFVDQCLVVNPNDSRYQKYINKKVINPVNKQVIPIISDEYVDIEFGTGVMKCTPAHDLNDYHLAIKHNLKMPICLNIDGSVNQLGGKYQGLDRFVARKEIIKNAINEDLFVKEEDIINQVGFSERSNAIVEPYLSDQWFVKMDKFKNMVIDLQNSDNKINFYPNRFSDVLNRWMTNAHDWCISRQLWWGHQIPCWYHKKTNEMYVGINPPSDIENWTQDQDVLDTWFSSGLWAFSTLLNNKGLESEYFKNYFPTSVLVTGYDIIFFWVARMIFQTLEYTKQIPFKDVLIHGLVRDELNRKMSKSLGNGIDPMDVINNNGCDSLRLFLLTNSTPGQDIRYSNEKILASSNFINKLWNASRYVFLNLDKDFKFDQNFYKTDLEITNQWILTELSKTQAYVYEKMNKYEFSLAGNHLWDFVWNKYCSWYIEFSKVNLNNDKFNHQTK-QTLFYVLKEILIMIHPLIPFVSEEIYLNMML--KESILLEQWTNLN-SNYDTSFIDDVIKMITSIREFKNTKNIKNDVCLSVNVSNTNQNHTKLFKKHFDQIYSFLINFCNTKLVDYVIKNKTSLSID----EYFIEIANDSFI----NKNELIKELEQKQNHLNNEITRSQKILNNQEFIKKAKPEKIQSEKIKYQNYLDQLQAIKDKLKELK 870
>gi|167755851|ref|ZP_02427978.1| hypothetical protein CLORAM_01368 [Clostridium ramosum DSM 1402] >gi|167704790|gb|EDS19369.1| hypothetical protein CLORAM_01368 [Clostridium ramosum DSM 1402] (873 aa)
Score = 1743, Expect = 0.0e+00, Identities = 375/859 (43%), Positives = 535/859 (62%)
 Q:  10 NNDLSKKYDH-KICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL----FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK---NRTSNQESK--LWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKD---SILLERLDFKKISNLKE--SSIEDVLQIINKIRI-FNFENKIPNNKVIDIHLEVLN-------PKLFKISDEVINILN-TAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLL 868
      + L KY+H K+ E ++ W +K   +  +K YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR+ ++G A W+ GMDHAGIATQ K E +RE IS D RD +  + W +  + IR QW+ +G LDY E FTL+  +E V +VFVK+YN+GLIY+ K ++NWD  ++A+SNIEVI KE+E +YY +Y + +S + L++ATTRPET+F D+ + V+P D+RY + + K AINP  + + I+AD Y+D+ FGT VMKCTPAHD ND+ L KKY L + C N+DGT N A + +   R  V  +  +++ +EK + VG SER+NA+VEP +S+QWFVK+  +K +E Q  K+ F P +FEK  WM N+ DWCISRQLWWGHQ+P WY K++ E+YVG PP + E + +D DVLDTWFSS LWP +T   +  L  FPTN LVTG+DIIFFWV RM+F SL+ +E PF+H I GLIRDE  KMSKSLGNGVDP DVI++YGAD LR FL ++S+PG DL Y+ EK+++ W FINK+WNS R+V MN D  E+ + NL  DKWILN+ N+  E   +K+ F+  ++ F WDDFC+ YIEL+K  N T++ E + L L Y++ I+ + HP PFVT ++    +  +I E D   ++ + + + D+++ I +IR + +N I  VI+  + L    P + K+ + V + N A  +  IK     N L+ L  D + + E  EK+ +++ ++ EI RC ML+N+ F KAPKEK+ELE++K  ++ K  +++ L
 S:   2 SKQLEPKYNHHKVEEGKYRHWIDKKYFEAGD--TSKKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDMIIRYKRMQGYDALWLPGMDHAGIATQAKVEARMREEGISRYDLGRDGFLEKAWSWKEEYASIIRAQWEKLGLSLDYSKERFTLDDGLSEAVKEVFVKLYNEGLIYQGKRIINWDPVQRTALSNIEVIHKEIEGAMYYFKYQIVDSDEQLIIATTRPETMFADQAIFVHPDDERYTHLVGKKAINPANGEALPIMADSYIDMSFGTAVMKCTPAHDPNDFALAKKYNLEMPICMNDDGTMNELAHKYAGMDRFACREALVADFKAAGVVDHIEKHMHQVGHSERSNAIVEPYLSKQWFVKMEPLAKAALENQLKDSKVNFVPERFEKTFNQWMENIEDWCISRQLWWGHQVPAWYHKETGEVYVGKNPPADLENWKQDEDVLDTWFSSALWPFSTLGWPNTDSELFKRYFPTNTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLHFTEERPFEHVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGVDPMDVIDEYGADTLRFFLTTNSAPGMDLRYIPEKLEASWNFINKIWNSARFVLMNIDDEMKFEELSFDNLNLCDKWILNRLNEVIREVDINMDKFEFVNVGSELYKFIWDDFCSWYIELTKVHLNSTNDTEKQASLNTLVYVLNAIVKMLHPFMPFVTEEIFQAIPHLEESICIAIWPEVNDHFTDESINDQFTYLIDIVKGIREIRTQYTIKNAIEVPYVINTKNDDLEGLLNKCLPYIKKLCNAVCSGYNLNAAGEVANITIKG-------GNSLLVELG--DYIDKDAEK---EKLANQLKKLEGEIKRCQNMLANEKFTSKAPKEKVELERNKLADYQSKYDAVKEKL 870
>gi|169350153|ref|ZP_02867091.1| hypothetical protein CLOSPI_00895 [Clostridium spiroforme DSM 1552] >gi|169292936|gb|EDS75069.1| hypothetical protein CLOSPI_00895 [Clostridium spiroforme DSM 1552] (878 aa)
Score = 1742, Expect = 0.0e+00, Identities = 374/858 (43%), Positives = 544/858 (63%)
 Q:  13 LSKKYDH-KICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL----FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQ-----ESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILL-------ERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRI-FNFENKIPNNKVIDI---HLEVLN----PKLFKISDEVINILN-TAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSS 870
      L KY+H K+ E ++ W +K   +  +K YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR+ ++G A W+ GMDHAGIATQ K E ++E +S D R+ +  + W +  + IR+QW+ +G LDY E FTL++ +E V +VFVK+YN+GLIY+ K ++NWD  ++A+SNIEVI KE+E +YY +Y + +S + L++ATTRPET+F D+ + V+P D RY + + K AINP  + + I+AD Y+D+ FGT VMKCTPAHD ND+ L KKY L++ C N+DGT N A ++ +  + R  V  E N +++ +EK + VG SER+NA+VEP +S+QWFVK+  +K ++ Q  K+ F P +FEK  WM N+ DWCISRQLWWGHQ+P WY K++ E+YVG +PPK+ E + +D DVLDTWFSS LWP +T     L  FPTN LVTG+DIIFFWV RM+F SL+  + PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNGVDP DVI++YGAD LR FL ++S+PG DL Y+ EK++S W FINK+WNS R+V MN +  ED T NL  DKWILN+ N+  E   +K+ F+  ++ F WDDFC+ YIEL+K  +++   ++ L L Y++ I+ + HP PFVT ++    ++SI +    E + ++I N + + + D+++ I +IR + +N I  +ID   LE L   P + K+ + + + N A  +  IK     N L+ L  D + + E  EK++ ++ ++ EI RC ML+N+ F+ KAPKEK+ELE+ K  ++ K  +++ L +
 S:  10 LEPKYNHHKVEEGKYRKWIEKKYFEAGD--TSKKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDMIIRYKRMQGYDALWLPGMDHAGIATQAKVEARMQEEGVSRYDLGREGFLKKAWSWKEEYASIIRSQWEKLGLSLDYSKERFTLDEGLSEAVKEVFVKLYNEGLIYQGKRIINWDPMQRTALSNIEVIHKEIEGAMYYFKYKIVDSDEELVIATTRPETMFADQAIFVHPDDTRYTHLVGKKAINPANGEPLPIMADSYIDMSFGTAVMKCTPAHDPNDFALAKKYNLDMPICMNDDGTMNELANKYQGMDRFECRKALVADFEANGIVDHIEKHMHQVGHSERSNAIVEPYLSKQWFVKMKPLAKMALDNQLKDSKVNFVPERFEKTFNQWMENIEDWCISRQLWWGHQVPAWYHKETGEVYVGKQPPKDIENWKQDEDVLDTWFSSALWPFSTLGWPNEDSELFKRYFPTNTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLHFTDQRPFENVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGVDPMDVIDEYGADTLRFFLTTNSAPGMDLRYIPEKLESSWNFINKIWNSARFVLMNIDESMKYEDLTFDNLNLCDKWILNRLNEVIREVDINMDKFEFVNVGTELYKFIWDDFCSWYIELTKVHLNSENEVEKQASLNTLVYVLNAIVKMLHPFMPFVTEEIFQAIP-HLEESICIASWPEVNEDFNDEQI-NDQFTYLIDIVKGIREIRSQYTIKNAIEVAYIIDTKDSQLESLMDQCLPYIKKLCNAICSGYNLKATGEVANITIKG-------GNSLLIELG--DYIDKDAEK---EKLQAQLSKLEGEIKRCQNMLANEKFVSKAPKEKVELERKKLADYQSKYDAVKEKLDT 877
>gi|194017123|ref|ZP_03055735.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus pumilus ATCC 7061] >gi|194010991|gb|EDW20561.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus pumilus ATCC 7061] (880 aa)
Score = 1723, Expect = 0.0e+00, Identities = 354/864 (40%), Positives = 540/864 (62%)
 Q:   9 NNNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTT---DALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFK-KISNLKESS-IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEV----LNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      NN ++ KYD  E+ +++ W  K  +N K K+ Y++++PPPNVTG LHLGHA + T+QD + R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE +S D R++ V  ++W +  + IR+QW MG LDY E FTL++ N+ V QVFV++Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+V+  Y++RY LS+  + +ATTRPET+ D + V+P D+RY++ I K + P+T +EI I+AD+YVDI+FG+G +K TPAHD ND+ELG ++ L I  NEDGT N A+ ++ +  + R + V+ L++ +L K+E + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK+  + + I LQ  ++QF P +FEK ++WM N+ DWCISRQLWWGH+IP WY K++KE+YVG + P++ E + +DNDVLDTWFSS LWP +T  DA S+D  +PTN+LVTG+DIIFFWV RM+F L  E PFK  I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP +VI+KYGAD+LR FL + SSPG+DL + EKV+S W F NK+WN+ R+ MN   +DE     D+WIL + N+   Q +KY F  + + +F WDDFC+ YIE++K    + +++  +L Y++ + + L HP PF+T ++ +  + +  +  + K ++SN + S+ ++ ++++I +R  E  P +K ++++++   + +L K  +  N + + I   S K   +  IL E L+ + E  I +++KE++ + E+ R  L N+ F++KAP+ +E E++K+ + K + ++K +  K
 S:   4 NNQEMPTKYDPNAIEKDRYTYWLEGKFFEAQNDKT-KDPYTVVIPPPNVTGKLHLGHAWDSTLQDIVTRMKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEAKLREEGVSRYDLGREKFVEGTWKWKEEYADFIRSQWAKMGLGLDYSRERFTLDEGLNKAVRQVFVQLYEKGLIYRGEYIINWDPATKTALSDIEVIYKDVQGAFYHLRYPLSDGTGSIEIATTRPETMLGDTAVAVHPDDERYQHLIGKTVVLPITGREIPIVADDYVDIEFGSGAVKITPAHDPNDFELGNRHDLERILVMNEDGTMNANALQYKGMDRFECRKQLVKDLQEEGILFKIEDHMHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMQPLADEAINLQNGDDQVQFVPDRFEKTYLHWMENIRDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETKEVYVGLEAPEDIENWEQDNDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDA-DSEDFKRYYPTNLLVTGYDIIFFWVSRMIFQGLEFTGEKPFKDVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMEVIDKYGADSLRYFLATGSSPGQDLRFSFEKVESTWNFANKIWNASRFALMNMDGLTYDELDLTGEKSVADQWILTRLNETIESVTQLADKYEFGEVGRHLYNFIWDDFCDWYIEMAKLPLYGEDEAAKKTTRSILAYVLDQTMRLLHPFMPFLTEEIWQHLPHEGESITVAAWPEVKPELSNEQASADMKLLVELIRSVRNIRSEVNTPMSKQVELYIKASTSDVQERLEKNRLYIERFTNPSVLEIGTDVPASDKAMTAVISGAELILPLEGLINLDEE---IARLQKELDKLTKEVERVQKKLGNEGFMKKAPESVVEEERAKERDYVAKREAVQKRIEELK 879
>gi|49478642|ref|YP_038508.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|81394711|sp|Q6HD68|SYV_BACHK Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|49330198|gb|AAT60844.1| valine--tRNA ligase (valyl-tRNA synthetase) [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] (881 aa)
Score = 1720, Expect = 0.0e+00, Identities = 366/863 (42%), Positives = 530/863 (61%)
 Q:   4 MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIEL-QKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE----RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL----EVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKK----EKHE---MKLKELEK 866
      MSN + N L KYDH  E+  W + + +   K Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD L R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE IS D R++ +  +EW +  ++IR QW +G LDY E FTL+K ++ VN+VFV++Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI KEV+  Y++ Y L++  ++ +ATTRPET+ D + V+P+D RYK+ I K  P+ +EI IIADEYV+ FGTGV+K TPAHD ND+E+G ++ L I  NEDG+ N A + +  + R  V+ L++ +L ++E + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK++ ++K IEL QK +K+ F P +FE  + WM N++DWCISRQLWWGH+IP WY K++ E+YVGT+ P + E + +DNDVLDTWFSS LWP +T   DA  K  + T+ LVTG+DIIFFWV RM+F L  E PFK  I GL+RDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADA+R FL + S+PG+DL + EKV+S W FINK+WN+ R+V MN D F+E     DKWIL + N+   + +KY F + + + +F WDDFC+ YIE++K    + +++  +L+Y++ + + L HP PFVT ++ +  + +  +   R D +   E + ++ II +R  E  P +K + + +  E + +L K S +  N +++ I + D+++ P+   +   L  DL+ + E  +E  KE+E  E+ R  LSN+ F+ KAP  IE E++K+  EK E  +L +LEK
 S:   1 MSNTEKN--LPTKYDHMSVEEGLYQWWLEGKYFEATGDEKKQPYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDILTRTKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEGKLREEGISRYDLGREKFLEKAWEWKEEYASHIRQQWGKVGLGLDYSRERFTLDKGLSDAVNKVFVQLYEKGLIYRGEYIINWDPATRTALSDIEVIHKEVQGAFYHMNYPLTDGSGHIRLATTRPETMLGDTAVAVHPEDDRYKHLIGKTVTLPIVGREIPIIADEYVEKDFGTGVVKITPAHDPNDFEVGNRHDLPRILVMNEDGSMNEKAGKYNGMDRFECRKALVKDLQEAGVLVEIEPHMHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMAPLAEKAIELQQKEEEKVTFVPDRFENTYLRWMENIHDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEVYVGTEAPADIENWNQDNDVLDTWFSSALWPFSTLGWPNEDAADFK-RYYSTDALVTGYDIIFFWVSRMIFQGLEFTGERPFKDVLIHGLVRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADAMRFFLSTGSAPGQDLRFSMEKVESTWNFINKIWNASRFVLMNMDDMKFEEIDLTGEKSVADKWILTRLNETIESVTRNMDKYEFGEAGRSLYNFIWDDFCDWYIEMAKLPLYGEDEAAKKTTRSILSYVLDQTMRLLHPFMPFVTEKIWQHLPHEGESITVAAWPTVREDLQDTEAAAEMHL--LVDIIRSVRNIRAEVNTPMSKKVQMQIKAKDEAVLAQLTKNSSYIERFCNPSELTI-QTDLQA--PEKAMTAIVTGAELFLPLADLINLDEERARLE---KELEKFDKEVERVQKKLSNQGFVAKAPAAVIEGERAKEQDYLEKREAVRQRLADLEK 881
>gi|157693210|ref|YP_001487672.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus pumilus SAFR-032] >gi|157681968|gb|ABV63112.1| valine--tRNA ligase [Bacillus pumilus SAFR-032] (880 aa)
Score = 1720, Expect = 0.0e+00, Identities = 353/864 (40%), Positives = 542/864 (62%)
 Q:   9 NNNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTT---DALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFK-KISNLKESS-IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEV----LNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      NN ++ KYD  E+ +++ W  K  +N K K+ Y++++PPPNVTG LHLGHA + T+QD + R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE +S D R++ V + ++W +  + IR+QW MG LDY E FTL++ N+ V QVFV++Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+V+  Y++RY LS+  + +ATTRPET+ D + V+P D+RY++ I K + P+T +EI I+AD+YVD++FG+G +K TPAHD ND+ELG ++ L I  NEDGT N A+ ++ +  + R + V+ L++ +L K+E + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK+  + + I LQ  ++QF P +FEK ++WM N+ DWCISRQLWWGH+IP WY K++KE+YVG + P++ E + +DNDVLDTWFSS LWP +T  DA +S+D  +PTN+LVTG+DIIFFWV RM+F L  E PFK  I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP +VI+KYGAD+LR FL + SSPG+DL + EKV+S W F NK+WN+ R+ MN   +DE     D+WIL + N+   Q +KY F  + + +F WDDFC+ YIE++K    + +++  +L Y++ + + L HP PF+T ++ +  + +  +  + K ++SN + S+ ++ ++++I +R  E  P +K ++++++   + +L K  +  N + + I   S K   +  IL E L+ + E  I +++KE++ + E+ R  L N+ F++KAP+ +E E++K+ + K + ++K +  K
 S:   4 NNQEMPTKYDPNAIEKDRYTYWLEGKFFEAQNDKT-KDPYTVVIPPPNVTGKLHLGHAWDSTLQDIVTRMKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEAKLREEGVSRYDLGREKFVEETWKWKEEYADFIRSQWAKMGLGLDYSRERFTLDEGLNKAVRQVFVQLYEKGLIYRGEYIINWDPATKTALSDIEVIYKDVQGAFYHLRYPLSDGTGSIEIATTRPETMLGDTAVAVHPDDERYQHLIGKTVVLPITGREIPIVADDYVDMEFGSGAVKITPAHDPNDFELGNRHDLERILVMNEDGTMNANALQYKEMDRFECRKQLVKDLQEEGILFKIEDHMHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMQPLADEAINLQNGDDQVQFVPDRFEKTYLHWMENIRDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETKEVYVGLEAPEDIENWEQDNDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDA-ESEDFKRYYPTNLLVTGYDIIFFWVSRMIFQGLEFTGEKPFKDVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMEVIDKYGADSLRYFLATGSSPGQDLRFSFEKVESTWNFANKIWNASRFALMNMDGLTYDELDLIGEKSVADQWILTRLNETIESVTQLADKYEFGEVGRHLYNFIWDDFCDWYIEMAKLPLYGEDEAAKKTTRSILAYVLDQTMRLLHPFMPFLTEEIWQHLPHEGESITVAAWPEVKPELSNEQASADMKLLVELIRSVRNIRSEVNTPMSKQVELYIKASTSDVQERLEKNRSYIERFTNPSVLEIGTDVPASDKAMTAVISGAELILPLEGLINLDEE---IARLQKELDKLTKEVERVQKKLGNEGFMKKAPESVVEEERAKERDYVAKREAVQKRIEELK 879
>gi|160915954|ref|ZP_02078162.1| hypothetical protein EUBDOL_01979 [Eubacterium dolichum DSM 3991] >gi|158432430|gb|EDP10719.1| hypothetical protein EUBDOL_01979 [Eubacterium dolichum DSM 3991] (874 aa)
Score = 1718, Expect = 0.0e+00, Identities = 359/861 (41%), Positives = 524/861 (60%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQ-KSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFK---KISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKE---DLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      +L++KYDH + E++ + W +   +  +K+ + +++PPPNVTG LHLGHA + T+QD + R+ ++G  W+ GMDHAGIATQ K ++ L+  IS D R+ +  +EW +  + IR QW MG LDY E FTL++ ++ V +VFV +YN+GLIY+ + ++NWD + ++A+SNIEVI KEVE +YY +Y + +  L++ATTRPET+F D+ + V+P D+RYK+ +  AINP  +E+ I+AD+Y+D+ FGT VMKCTPAHD ND+ L KKY L + C + DGT N   +E +   R  V  EK +++ +E + VG SERT +VEP +S+QWFVK+  + +V++ Q  ++I F+P +FEK  W+ N+ DWCISRQLWWGH+IP WY KDS EIYVG + PK+ E +V+D DVLDTWFSS LWP +T  +   + FP +VLVTG+DIIFFWV RM F + Y K PFK  I GL+RD  KMSKSLGNGVDP DVI K G D+LR FL ++S+PG+DL Y EEKV++  FINK+WN+ R+V M++ +   D  +  DKWIL +FN+     KY + +  ++ F WDDFC+ YIELSK   + + + + + L ++ IL + HP PFVT +Y    +SI LE  K  +S+ + +SI +L +I +R  + ++ + ID+ ++  K+ + + + IL   +   S+ D E   ILN   L  N  IEK+ KE+E ++ EI+R GMLSN+ F+ KAP+ K+ EK K E ++ +  EK L ++K
 S:   4 ELNQKYDHALVEKEHYQTWLEKGYFTAGD--KSKDPFCVVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIVARYKRMRGFDMLWLPGMDHAGIATQAKVDERLKNEGISRYDIGRENFLKRAWEWKEEYASTIRKQWAKMGLSLDYSRERFTLDEGLSQAVRKVFVDLYNEGLIYQGERIINWDPQAKTALSNIEVIHKEVEGAMYYFKYKIVENGAELVIATTRPETMFADQAIFVHPDDERYKDIVGMHAINPANGEELPIMADDYIDMSFGTAVMKCTPAHDPNDFMLAKKYNLPMPICMHPDGTMNEMCHKYEGMDRFACRKALVADFEKAGVVDHIETHLHQVGHSERTGVIVEPYLSKQWFVKMKPLADEVLQAQGNEEERINFYPKRFEKTFQQWLENIEDWCISRQLWWGHRIPAWYHKDSNEIYVGMEEPKDIENWVQDEDVLDTWFSSALWPFSTLGWPEQTADLERYFPNDVLVTGYDIIFFWVARMAFQTRYCMKSRPFKDVLIHGLVRDSQGRKMSKSLGNGVDPMDVIAKSGVDSLRFFLTTNSTPGQDLRYSEEKVEASANFINKIWNAARFVLMHTKEDMCMSDVDLTHASMIDKWILRRFNEVLENVTANMEKYEYALVGNELYSFVWDDFCSWYIELSKAGLFSDDETTRHASVSTLVTVLSGILRMLHPFMPFVTEEIYLAIPHDY-ESINLEVWPSKVEVAMSDAEMTSIRQLLTMIEAVRGIKADYQLKPSFEIDVIIKDDKGKIVEGNVAIQAIL----AKMCHATWVSMDSD--EEMLTRTILNGTLSVPLASIVNVEEEIEKLTKELERLRKEIARGEGMLSNEKFVAKAPQAKVAAEKEKLEAYKAQYALSEKQLEAYK 871
>gi|118479624|ref|YP_896775.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|196044847|ref|ZP_03112081.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus 03BB108] >gi|118418849|gb|ABK87268.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|196024335|gb|EDX63008.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus 03BB108] (881 aa)
Score = 1717, Expect = 0.0e+00, Identities = 366/863 (42%), Positives = 529/863 (61%)
 Q:   4 MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIEL-QKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE----RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL----EVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKK----EKHE---MKLKELEK 866
      MSN + N L KYDH  E+  W + + +   K Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD L R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE IS D R++ +  +EW +  ++IR QW +G LDY E FTL+K ++ VN+VFV++Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI KEV+  Y++ Y L++  ++ +ATTRPET+ D + V+P+D RYK+ I K  P+ +EI IIADEYV+ FGTGV+K TPAHD ND+E+G ++ L I  NEDG+ N A + +  + R  V+ L++ +L ++E + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK++ ++K IEL QK +K+ F P +FE  + WM N++DWCISRQLWWGH+IP WY K++ E+YVGT+ P + E + +DNDVLDTWFSS LWP +T   DA  K  + T+ LVTG+DIIFFWV RM+F L  E PFK  I GL+RDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADA+R FL + S+PG+DL + EKV+S W FINK+WN+ R+V MN D F+E     DKWIL + N+   + +KY F + + + +F WDDFC+ YIE++K    + +++  +L Y++ + + L HP PFVT ++ +  + +  +   R D +   E + ++ II +R  E  P +K + + +  E + +L K S +  N +++ I + D+++ P+   +   L  DL+ + E  +E  KE+E  E+ R  LSN+ F+ KAP  IE E++K+  EK E  +L +LEK
 S:   1 MSNTEKN--LPTKYDHMSVEEGLYQWWLEGKYFEATGDEKKQPYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDILTRTKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEGKLREEGISRYDLGREKFLEKAWEWKEEYASHIRQQWGKVGLGLDYSRERFTLDKGLSDAVNKVFVQLYEKGLIYRGEYIINWDPATRTALSDIEVIHKEVQGAFYHMNYPLTDGSGHIRLATTRPETMLGDTAVAVHPEDDRYKHLIGKTVTLPIVGREIPIIADEYVEKDFGTGVVKITPAHDPNDFEVGNRHDLPRILVMNEDGSMNEKAGKYNGMDRFECRKVLVKDLQEAGVLVEIEPHMHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMAPLAEKAIELQQKEEEKVTFVPDRFENTYLRWMENIHDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEVYVGTEAPADIENWNQDNDVLDTWFSSALWPFSTLGWPNEDAADFK-RYYSTDALVTGYDIIFFWVSRMIFQGLEFTGERPFKDVLIHGLVRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADAMRFFLSTGSAPGQDLRFSMEKVESTWNFINKIWNASRFVLMNMDDMKFEEIDLTGEKSVADKWILTRLNETIESVTRNMDKYEFGEAGRSLYNFIWDDFCDWYIEMAKLPLYGEDEAAKKTTRSILAYVLDQTMRLLHPFMPFVTEKIWQHLPHEGESITVAAWPTVREDLQDTEAAAEMHL--LVDIIRSVRNIRAEVNTPMSKKVQMQIKAKDEAVLAQLTKNSSYIERFCNPSELTI-QTDLQA--PEKAMTAIVTGAELFLPLADLINLDEERARLE---KELEKFDKEVERVQKKLSNQGFVAKAPAAVIEGERAKEQDYLEKREAVRQRLADLEK 881
>gi|69246247|ref|ZP_00603860.1| Valyl-tRNA synthetase, class Ia [Enterococcus faecium DO] >gi|68195348|gb|EAN09797.1| Valyl-tRNA synthetase, class Ia [Enterococcus faecium DO] (881 aa)
Score = 1716, Expect = 0.0e+00, Identities = 359/860 (41%), Positives = 541/860 (62%)
 Q:  11 NDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE----RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPK----LFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYL----IFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSS 870
      N+LS KY+ + E ++ W Q +L K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD LIR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE IS D R++ + ++EW +  ++IR QW MG LDY E FTL+  +E V +VFV +Y GLIYR + ++NWD + ++A+S+IEVI K++E  Y++ Y L++  + +ATTRPET+ D + V+P+D+RY+ I K I PL NK+I IIADEYVD++FGTGV+K TPAHD ND+E+G ++ L ++ ++DGT N A + ++  AR  V+ L++  L K++ I +VG SERT VVEP +S QWFVK++ +KK I+ Q++ + ++FFP +F + + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY K++ E+YVG + P + E +V+D DVLDTWFSS LWP +T   +S+D  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL  E PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP +VIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN+ R+V MN   +E     D+WIL + N+   + F+++ F + +++ +F WDDFC+ YIE+SK   +  ++++  +L + + +IL L HP+ PFVT ++++  +  ++ E  R +F  + K  +E + ++I +R  E  P +K I + ++ + K  L + + +  N ++ I +   PD  + L  IF+   L G N  I++++KE+E  SE+ R G LSN+ F+ AP+E +E E++K++ + K  +++ + S
 S:   5 NNLSTKYNPQEVEAGRYQHWLEQ-DLFKPSGDKKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDMLIRQKRMQGYDTLWLPGMDHAGIATQAKVEAKLREQGISRYDLGREKFIDQVWEWKEEYASHIREQWAKMGLSLDYSRERFTLDDGLSEAVRKVFVTLYEKGLIYRGEYIINWDPQARTALSDIEVIHKDIEGAFYHMSYELADGSGVVEIATTRPETMLGDTAIAVHPEDERYQALIGKKVILPLVNKQIPIIADEYVDMEFGTGVVKITPAHDPNDFEVGNRHDLPRVNVMDDDGTMNELAGKYAGMERFAARKAIVQDLKEIGRLIKIDTMIHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMAPLAKKAIDNQETDQAVEFFPPRFNQTFLRWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYHKETGEMYVGMEAPADSENWVQDPDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTESEDYKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGERPFENVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMEVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNASRFVIMNIEGMTVEEIDLSGEKSVADRWILTRLNETIERVTELFDRFEFGEAGRQLYNFIWDDFCDWYIEMSKEVLYGDDAVSKQTTRSILVHTLDQILRLLHPIMPFVTEEIWEHIPHQGNSLVVAEYPVVRPEFDDETASK--GMEVLKELIRAVRNIRSEVNTPLSKPITLLIKTNDAKIDQFLVENTSYIERFCNPEELTISSE---ITAPDLAMSAVLTGAEIFL----PLAGLINIEEEIKRLEKELEKWTSEVKRVQGKLSNERFVSNAPEEVVEAERAKEKDYLEKQTAVKERIES 876
>gi|30264526|ref|NP_846903.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47529989|ref|YP_021338.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49187350|ref|YP_030602.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|65321827|ref|ZP_00394786.1| COG0525: Valyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A2012] >gi|165872012|ref|ZP_02216653.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|166996110|ref|ZP_02262570.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus AH820] >gi|167640706|ref|ZP_02398966.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|170708361|ref|ZP_02898805.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|177653987|ref|ZP_02936028.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190567025|ref|ZP_03019941.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|81581271|sp|Q81LD3|SYV_BACAN Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|30259184|gb|AAP28389.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47505137|gb|AAT33813.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49181277|gb|AAT56653.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|164712302|gb|EDR17838.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|167511278|gb|EDR86664.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|170126736|gb|EDS95619.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|172081042|gb|EDT66120.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190562016|gb|EDV15985.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] (881 aa)
Score = 1716, Expect = 0.0e+00, Identities = 365/863 (42%), Positives = 529/863 (61%)
 Q:   4 MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIEL-QKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE----RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL----EVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKK----EKHE---MKLKELEK 866
      MSN + N L KYDH  E+  W + + +   K Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD L R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE IS D R++ +  +EW +  ++IR QW +G LDY E FTL+K ++ VN+VFV++Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI KEV+  Y++ Y L++  ++ +ATTRPET+ D + V+P+D RYK+ I K  P+ +EI IIADEYV+ FGTGV+K TPAHD ND+E+G ++ L I  NEDG+ N A + +  + R  V+ L++ +L ++E + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK++ ++K IEL QK +K+ F P +FE  + WM N++DWCISRQLWWGH+IP WY K++ E+YVGT+ P + E + +DNDVLDTWFSS LWP +T   DA  K  + T+ LVTG+DIIFFWV RM+F L  E PFK  I GL+RDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADA+R FL + S+PG+DL + EKV+S W FINK+WN+ R+V MN D ++E     DKWIL + N+   + +KY F + + + +F WDDFC+ YIE++K    + +++  +L Y++ + + L HP PFVT ++ +  + +  +   R D +   E + ++ II +R  E  P +K + + +  E + +L K S +  N +++ I + D+++ P+   +   L  DL+ + E  +E  KE+E  E+ R  LSN+ F+ KAP  IE E++K+  EK E  +L +LEK
 S:   1 MSNTEKN--LPTKYDHMSVEEGLYQWWLEGKYFEATGDEKKQPYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDILTRTKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEGKLREEGISRYDLGREKFLEKAWEWKEEYASHIRQQWGKVGLGLDYSRERFTLDKGLSDAVNKVFVQLYEKGLIYRGEYIINWDPATRTALSDIEVIHKEVQGAFYHMNYPLTDGSGHIRLATTRPETMLGDTAVAVHPEDDRYKHLIGKTVTLPIVGREIPIIADEYVEKDFGTGVVKITPAHDPNDFEVGNRHDLPRILVMNEDGSMNEKAGKYNGMDRFECRKALVKDLQEAGVLVEIEPHMHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMAPLAEKAIELQQKEEEKVTFVPDRFENTYLRWMENIHDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEVYVGTEAPADIENWNQDNDVLDTWFSSALWPFSTLGWPNEDAADFK-RYYSTDALVTGYDIIFFWVSRMIFQGLEFTGERPFKDVLIHGLVRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADAMRFFLSTGSAPGQDLRFSMEKVESTWNFINKIWNASRFVLMNMDDMKYEEIDLTGEKSVADKWILTRLNETIESVTRNMDKYEFGEAGRSLYNFIWDDFCDWYIEMAKLPLYGEDEAAKKTTRSILAYVLDQTMRLLHPFMPFVTEKIWQHLPHEGESITVAAWPTVREDLQDTEAAAEMHL--LVDIIRSVRNIRAEVNTPMSKKVQMQIKAKDEAVLAQLTKNSSYIERFCNPSELTI-QTDLQA--PEKAMTAIVTGAELFLPLADLINLDEERARLE---KELEKFDKEVERVQKKLSNQGFVAKAPAAVIEGERAKEQDYLEKREAVRQRLADLEK 881
>gi|167636213|ref|ZP_02394517.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|170688689|ref|ZP_02879894.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|167528434|gb|EDR91202.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|170667375|gb|EDT18133.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0465] (881 aa)
Score = 1716, Expect = 0.0e+00, Identities = 364/863 (42%), Positives = 529/863 (61%)
 Q:   4 MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIEL-QKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE----RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL----EVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKK----EKHE---MKLKELEK 866
      MSN + N L KYDH  E+  W + + +   K Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD L R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE IS D R++ +  +EW +  ++IR QW +G LDY E FTL+K ++ VN+VFV++Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI KEV+  Y++ Y L++  ++ +ATTRPET+ D + V+P+D RYK+ I K  P+ +EI IIADEYV+ FGTGV+K TPAHD ND+E+G ++ L I  NEDG+ N A + +  + R  V+ L++ +L ++E + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK++ ++K IEL QK +K+ F P +FE  + WM N++DWCISRQLWWGH+IP WY K++ E+YVGT+ P + E + +DNDVLDTWFSS LWP +T   DA  K  + T+ LVTG+DIIFFWV RM+F L  E PFK  I GL+RDE  KMSKS GNG+DP DVIEKYGADA+R FL + S+PG+DL + EKV+S W FINK+WN+ R+V MN D ++E     DKWIL + N+   + +KY F + + + +F WDDFC+ YIE++K    + +++  +L Y++ + ++L HP PFVT ++ +  + +  +   R D +   E + ++ II +R  E  P +K + + +  E + +L K S +  N +++ I + D+++ P+   +   L  DL+ + E  +E  KE+E  E+ R  LSN+ F+ KAP  IE E++K+  EK E  +L +LEK
 S:   1 MSNTEKN--LPTKYDHMSVEEGLYQWWLEGKYFEATGDEKKQPYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDILTRTKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEGKLREEGISRYDLGREKFLEKAWEWKEEYASHIRQQWGKVGLGLDYSRERFTLDKGLSDAVNKVFVQLYEKGLIYRGEYIINWDPATRTALSDIEVIHKEVQGAFYHMNYPLTDGSGHIRLATTRPETMLGDTAVAVHPEDDRYKHLIGKTVTLPIVGREIPIIADEYVEKDFGTGVVKITPAHDPNDFEVGNRHDLPRILVMNEDGSMNEKAGKYNGMDRFECRKALVKDLQEAGVLVEIEPHMHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMAPLAEKAIELQQKEEEKVTFVPDRFENTYLRWMENIHDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEVYVGTEAPADIENWNQDNDVLDTWFSSALWPFSTLGWPNEDAADFK-RYYSTDALVTGYDIIFFWVSRMIFQGLEFTGERPFKDVLIHGLVRDEQGRKMSKSFGNGIDPMDVIEKYGADAMRFFLSTGSAPGQDLRFSMEKVESTWNFINKIWNASRFVLMNMDDMKYEEIDLTGEKSVADKWILTRLNETIESVTRNMDKYEFGEAGRSLYNFIWDDFCDWYIEMAKLPLYGEDEAAKKTTRSILAYVLDQTMLLLHPFMPFVTEKIWQHLPHEGESITVAAWPTVREDLQDTEAAAEMHL--LVDIIRSVRNIRAEVNTPMSKKVQMQIKAKDEAVLAQLTKNSSYIERFCNPSELTI-QTDLQA--PEKAMTAIVTGAELFLPLADLINLDEERARLE---KELEKFDKEVERVQKKLSNQGFVAKAPAAVIEGERAKEQDYLEKREAVRQRLADLEK 881
>gi|163942206|ref|YP_001647090.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] >gi|163864403|gb|ABY45462.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] (881 aa)
Score = 1714, Expect = 0.0e+00, Identities = 366/863 (42%), Positives = 533/863 (61%)
 Q:   4 MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIEL-QKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED--VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL----EVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKK----EKHE---MKLKELEK 866
      MSN +NN L KYDH  E+  W + + +   K Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD L R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE IS D R++ +  +EW +  ++IR QW +G LDY E FTL++ + VN+VFV++Y  LIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI KEV+  Y++ Y L++  ++ +ATTRPET+ D + V+P+D RYK+ I K  P+ +EI IIADEYV+ FGTGV+K TPAHD ND+E+G ++ L I  NEDGT N A + +  + R + V+ L++ +L ++E + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK++ ++K +EL QK +K+ F P +FE  + WM N++DWCISRQLWWGH+IP WY K++ E+YVGT+ P + E + +DNDVLDTWFSS LWP +T   DA  K  + T+ LVTG+DIIFFWV RM+F L  E PFK  I GL+RDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADA+R FL + S+PG+DL + EKV+S W FINK+WN+ R+V MN D ++E     DKWIL + N+   + +KY F + + + +F WDDFC+ YIE++K    + +++  +L Y++ + + L HP PFVT ++ +  + +  +   ++  KE++ E  ++ II +R  E  P +K + + +  EV+ +L K S +  N +++ I K D+++ P+   +   L  DL+ + E  +E  KE+E  E+ R  LSN+ F+ KAP E I+ E++K+  EK E  +L +LEK
 S:   1 MSNTENN--LPTKYDHMSVEEGLYKWWLEGKYFEATGDEKKQPYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDILTRTKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEGKLREEGISRYDLGREKFLEKAWEWKEEYASHIRQQWGKVGLGLDYSRERFTLDEGLSNAVNKVFVQLYEKDLIYRGEYIINWDPATRTALSDIEVIHKEVQGAFYHMNYPLTDGSGHIRLATTRPETMLGDTAVAVHPEDDRYKHLIGKTVTLPIVGREIPIIADEYVEKDFGTGVVKITPAHDPNDFEVGNRHDLPRILVMNEDGTMNEKAGKYNGMDRFECRKELVKDLQEAGVLVEIEPHMHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMAPLAEKAVELQQKEEEKVTFVPERFENTYLRWMENIHDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEVYVGTEAPADFENWNQDNDVLDTWFSSALWPFSTLGWPNEDAADFKK-FYSTDALVTGYDIIFFWVSRMIFQGLEFTGERPFKDVLIHGLVRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADAMRYFLSTGSAPGQDLRFSMEKVESTWNFINKIWNASRFVLMNMDDMKYEEIDLTGEKSVADKWILTRLNETIESVTRNMDKYEFGEAGRSLYNFIWDDFCDWYIEMAKLPLYGEDEAAKKTTRSILAYVLDQTMRLLHPFMPFVTEKIWQHLPHEGESITVAAWPTVREDLQDKEAAAEMHLLVDIIRSVRNIRAEVNTPMSKKVQMQIKAKDEVVLAQLTKNSSYIERFCNPSELTI-KIDLQA--PEKAMTAIVSGAELFLPLADLINLDEEKARLE---KELEKFGKEVERVQKKLSNQGFVAKAPAEVIDGERAKEQDYLEKREAVRQRLADLEK 881
>gi|167936650|ref|ZP_02523725.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus AH1134] >gi|168135601|ref|ZP_02578830.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus B4264] (881 aa)
Score = 1711, Expect = 0.0e+00, Identities = 363/863 (42%), Positives = 527/863 (61%)
 Q:   4 MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIEL-QKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDALF----PTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE----RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL----EVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKK----EKHE---MKLKELEK 866
      MSN + N L KYDH  E+  W + + +   K Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD L R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE IS D R++ +  +EW +  ++IR QW +G LDY E FTL+K ++ VN+VFV++Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI KEV+  Y++ Y L++  ++ +ATTRPET+ D + V+P+D RYK+ I K  P+ +EI IIADEYV+ FGTGV+K TPAHD ND+E+G ++ L I  NEDGT N A + +  + R + V+ L++ +L ++E + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK++ ++K + L QK +K+ F P +FE  + WM N++DWCISRQLWWGH+IP WY K++ E+YVGT+ P + E + +DNDVLDTWFSS LWP +T    A F   T+ LVTG+DIIFFWV RM+F L  E PFK  I GL+RDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADA+R FL + S+PG+DL + EKV+S W FINK+WN+ R+V MN D ++E     DKWIL + N+   + +KY F + + + +F WDDFC+ YIE++K    + +++  +L Y++ + + L HP PFVT ++ +  + +  +   R D +   E + ++ II +R  E  P +K + + +  E + +L K S +  N +++ I + D+++ P+   +   L  DL+ + E  +E  KE+E  E+ R  LSN+ F+ KAP  IE E++K+  EK E  +L +LEK
 S:   1 MSNTEKN--LPTKYDHMSVEEGLYQWWLEGKYFEATGDEKKQPYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDILTRTKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEGKLREEGISRYDLGREKFLEKAWEWKEEYASHIRQQWGKVGLGLDYSRERFTLDKGLSDAVNKVFVQLYEKGLIYRGEYIINWDPATRTALSDIEVIHKEVQGAFYHMNYPLTDGSGHIRLATTRPETMLGDTAVAVHPEDDRYKHLIGKTVTLPIVGREIPIIADEYVEKDFGTGVVKITPAHDPNDFEVGNRHDLPRILVMNEDGTMNEKAGKYNGMDRFECRKELVKDLQEAGVLVEIEPHMHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMAPLAEKAVALQQKEEEKVTFVPERFENTYLRWMENIHDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEVYVGTEAPADIENWNQDNDVLDTWFSSALWPFSTLGWPNEDSADFKRYYSTDALVTGYDIIFFWVSRMIFQGLEFTGERPFKDVLIHGLVRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADAMRFFLSTGSAPGQDLRFSMEKVESTWNFINKIWNASRFVLMNMDDMKYEEIDLTGEKSVADKWILTRLNETIESVTRNMDKYEFGEAGRSLYNFIWDDFCDWYIEMAKLPLYGEDEAAKKTTRSILAYVLDQTMRLLHPFMPFVTEKIWQHLPHEGESITVAAWPTVREDLQDTEAAAEMHL--LVDIIRSVRNIRAEVNTPMSKKVQMQIKAKDEAVLAQLTKNSSYIERFCNPSELTI-QTDLQA--PEKAMTAIVSGAELFLPLADLINLDEERARLE---KELEKFDKEVERVQKKLSNQGFVAKAPAAVIEGERAKEQDYLEKREAVRQRLADLEK 881
>gi|196034490|ref|ZP_03101899.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus W] >gi|195993032|gb|EDX56991.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus W] (881 aa)
Score = 1710, Expect = 0.0e+00, Identities = 364/863 (42%), Positives = 529/863 (61%)
 Q:   4 MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIEL-QKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE----RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL----EVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKK----EKHE---MKLKELEK 866
      MSN + N L KYDH  E+  W + + +   K Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD L R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE IS D R++ +  +EW +  ++IR QW +G LDY E FTL+K ++ VN+VFV++Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI KEV+  Y++ Y L++  ++ +ATTRPET+ D + V+P+D RYK+ I K  P+ +EI IIADEYV+ FGTGV+K TPAHD ND+E+G ++ L I  NEDG+ N A + +  + R  V+ L++ +L ++E + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK++ ++K IEL QK +K+ F P +FE  + WM N++DWCISRQLWWGH+IP WY K++ E+YVGT+ P + E + +DNDVLDTWFSS LWP +T   DA  K  + T+ LVTG+DIIFFWV RM+F L  E PFK  I GL+RDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADA+R FL + S+PG+DL + EKV+S W FINK+WN+ R+V MN + ++E     DKWIL + N+   + +KY F + + + +F WDDFC+ YIE++K    + +++  +L Y++ + + L HP PFVT ++ +  + +  +   R D +   E + ++ II +R  E  P +K + + +  E + +L K S +  N +++ I + D+++ P+   +   L  DL+ + E  +E  KE+E  E+ R  LSN+ F+ KAP  IE E++K+  EK E  +L +LEK
 S:   1 MSNTEKN--LPTKYDHMSVEEGLYQWWLEGKYFEATGDEKKQPYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDILTRTKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEGKLREEGISRYDLGREKFLEKAWEWKEEYASHIRQQWGKVGLGLDYSRERFTLDKGLSDAVNKVFVQLYEKGLIYRGEYIINWDPATRTALSDIEVIHKEVQGAFYHMNYPLTDGSGHIRLATTRPETMLGDTAVAVHPEDDRYKHLIGKTVTLPIVGREIPIIADEYVEKDFGTGVVKITPAHDPNDFEVGNRHDLPRILVMNEDGSMNEKAGKYNGMDRFECRKALVKDLQEAGVLVEIEPHMHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMAPLAEKAIELQQKEEEKVTFVPDRFENTYLRWMENIHDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEVYVGTEAPADIENWNQDNDVLDTWFSSALWPFSTLGWPNEDAADFK-RYYSTDALVTGYDIIFFWVSRMIFQGLEFTGERPFKDVLIHGLVRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADAMRFFLSTGSAPGQDLRFSMEKVESTWNFINKIWNASRFVLMNMDNMKYEEIDLTGEKSVADKWILTRLNETIESVTRNMDKYEFGEAGRSLYNFIWDDFCDWYIEMAKLPLYGEDEAAKKTTRSILAYVLDQTMRLLHPFMPFVTEKIWQHLPHEGESITVAAWPTVREDLQDTEAAAEMHL--LVDIIRSVRNIRAEVNTPMSKKVQMQIKAKDEAVLAQLTKNSSYIERFCNPSELTI-QTDLQA--PEKAMTAIVTGAELFLPLADLINLDEERARLE---KELEKFDKEVERVQKKLSNQGFVAKAPAAVIEGERAKEQDYLEKREAVRQRLADLEK 881
>gi|196039248|ref|ZP_03106554.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus NVH0597-99] >gi|196029875|gb|EDX68476.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus NVH0597-99] (881 aa)
Score = 1710, Expect = 0.0e+00, Identities = 363/863 (42%), Positives = 528/863 (61%)
 Q:   4 MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIEL-QKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE----RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL----EVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKK----EKHE---MKLKELEK 866
      MSN + N L KYDH  E+  W + + +   K Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD L R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE IS D R++ +  +EW +  ++IR QW +G LDY E FTL+K ++ VN+VFV++Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI KEV+  Y++ Y L++  ++ +ATTRPET+ D + V+P+D RYK+ I K  P+ +EI IIADEYV+ FGTGV+K TPAHD ND+E+G ++ L I  NEDG+ N A + +  + R  V+ L++ +L ++E + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK++ ++K + L QK +K+ F P +FE  + WM N++DWCISRQLWWGH+IP WY K++ E+YVGT+ P + E + +DNDVLDTWFSS LWP +T   DA  K  + T+ LVTG+DIIFFWV RM+F L  E PFK  I GL+RDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADA+R FL + S+PG+DL + EKV+S W FINK+WN+ R+V MN D ++E     DKWIL + N+   + +KY F + + + +F WDDFC+ YIE++K    + +++  +L Y++ + + L HP PFVT ++ +  + +  +   R D +   E + ++ II +R  E  P +K + + +  E + +L K S +  N +++ I + D+++ P+   +   L  DL+ + E  +E  KE+E  E+ R  LSN+ F+ KAP  IE E++K+  EK E  +L +LEK
 S:   1 MSNTEKN--LPTKYDHMSVEEGLYQWWLEGKYFEATGDEKKQPYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDILTRTKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEGKLREEGISRYDLGREKFLEKAWEWKEEYASHIRQQWGKVGLGLDYSRERFTLDKGLSDAVNKVFVQLYEKGLIYRGEYIINWDPATRTALSDIEVIHKEVQGAFYHMNYPLTDGSGHIRLATTRPETMLGDTAVAVHPEDDRYKHLIGKTVTLPIVGREIPIIADEYVEKDFGTGVVKITPAHDPNDFEVGNRHDLPRILVMNEDGSMNEKAGKYNGMDRFECRKALVKDLQEAGVLVEIEPHMHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMAPLAEKAVALQQKEEEKVTFVPERFENTYLRWMENIHDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEVYVGTEAPADIENWNQDNDVLDTWFSSALWPFSTLGWPNEDAADFK-RYYSTDALVTGYDIIFFWVSRMIFQGLEFTGERPFKDVLIHGLVRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADAMRFFLSTGSAPGQDLRFSMEKVESTWNFINKIWNASRFVLMNMDDMKYEEIDLTGEKSVADKWILTRLNETIESVTRNMDKYEFGEAGRSLYNFIWDDFCDWYIEMAKLPLYGEDEAAKKTTRSILAYVLDQTMRLLHPFMPFVTEKIWQHLPHEGESITVAAWPTVREDLQDTEAAAEMHL--LVDIIRSVRNIRAEVNTPMSKKVQMQIKAKDEAVLAQLTKNSSYIERFCNPSELTI-QTDLQA--PEKAMTAIVTGAELFLPLADLINLDEERARLE---KELEKFDKEVERVQKKLSNQGFVAKAPAAVIEGERAKEQDYLEKREAVRQRLADLEK 881
>gi|50365171|ref|YP_053596.1| valyl-tRNA synthetase [Mesoplasma florum L1] >gi|81827303|sp|Q6F1B1|SYV_MESFL Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|50363727|gb|AAT75712.1| valyl tRNA synthetase [Mesoplasma florum L1] (873 aa)
Score = 1709, Expect = 0.0e+00, Identities = 379/831 (45%), Positives = 528/831 (63%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNY-AVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWY-KKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTT---DALKSK--DALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMN-SSDFNFDEDKTPKN---LEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK---NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLF-KISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILN--KEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKA 842
      +L KY ++I E+  W Q E K N + K +SI+LPPPNVTG LH+GHA +G++QD +IRF L G  ++ GMDHAGI+TQ K E LRE IS + R++ +  ++W    IR QW +G  DY E FTL+  N++V ++FV YN GLIY+ K +VNWD  ++AISN+EVI KEVE +Y+ +Y + + ++L VATTRPET+F D+CLVVNPKD+RY ++I K AINP+ N+ I IIAD+YV++ FGTGVMKCTPAHD ND+E+ ++ L  C NEDGT N   ++ L  +AR K +E L K   K E I VGFSER+NA+VEP +S+QWFVK+ ++ +++LQ+S+ KI+FFP +F++ L WM N++DW ISRQLWWGH+IP WY K+D +IYVG + PK+ E +++D DVLDTWFSSGLWP T  + +SK   P VLVTG DIIF WV RM+F ++  ++PFK  I GL+RDEH KMSKSLGNG+DP DVI  G+D+LR LL++S+PG+D+ Y + KVK+ W FINKLWN+ RYV MN  DF  E++  N  L + DKW+L +F+K  +   +KY F ++ K + DF W+ +C+ YIE +K  N  +E+  + YL+K ILI+ HP PFVT ++Y   K   +LE  F K  +  I V+++IN IR F  N I NN +++ +  N ++ K + E+ N LN  +N   +SL +  + L F +  +D +    +  KKE+E  +EISR  MLSN++FI KA
 S:   4 ELEAKYSYEIVEENRYEWWIQNEYFKANPDSKKPKFSIVLPPPNVTGKLHIGHAWDGSLQDAIIRFKKLNGFDVLYLPGMDHAGISTQVKVEAKLREQGISRFELGREKFLEQAWKWKHEYAAIIRQQWSKLGLAFDYSMEKFTLDDDINKIVTEIFVDFYNKGLIYKGKRIVNWDPMQKTAISNVEVIYKEVEGFMYHFKYMIQGTNEFLNVATTRPETMFADQCLVVNPKDERYTSFIGKKAINPVNNQAIPIIADDYVELDFGTGVMKCTPAHDLNDFEIAVRHNLEKPICMNEDGTINEMGGEEYQGLDRFEARNKIIENLTKEKTFIKAEPMIHQVGFSERSNAIVEPYLSDQWFVKMDSFADMILKLQESNDKIKFFPERFDQVLKKWMENIHDWTISRQLWWGHRIPAWYNKEDKTKIYVGMEAPKDAENWIQDEDVLDTWFSSGLWPFATLMRGEGFESKYFKEYLPNGVLVTGHDIIFSWVSRMIFQTIEYTGQIPFKDVLIHGLVRDEHGAKMSKSLGNGIDPMDVIVNNGSDSLRFSLLTNSTPGQDIRYSDSKVKAAWNFINKLWNASRYVLMNLEEDFKPWEEQAILNSNSLNETDKWVLTEFSKVSKQVNYLIDKYEFAIAGKMLYDFVWNTYCSWYIEFAKVNLNNPKTKEATQQTIVYLLKNILIMLHPYLPFVTEHIYKTLDMKNS---ILEESWFDKEFVFETDYINVVIELINSIREFRATNNIKNNVLLNWNATNGNLEIITKYNLEINNFLNEF-VNANLSINESLVSETTSLSVLDFFIEIPNDDFIDKEKMLEELATKKKELE---NEISRSERMLSNENFISKA 844
>gi|30022546|ref|NP_834177.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus ATCC 14579] >gi|81433513|sp|Q817R6|SYV_BACCR Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|29898104|gb|AAP11378.1| Valyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus ATCC 14579] (881 aa)
Score = 1708, Expect = 0.0e+00, Identities = 362/863 (41%), Positives = 527/863 (61%)
 Q:   4 MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIEL-QKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDALF----PTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE----RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL----EVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKK----EKHE---MKLKELEK 866
      MSN + N L KYDH  E+  W + + +   K Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD L R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE IS D R++ +  +EW +  ++IR QW +G LDY E FTL+K ++ VN+VFV++Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI KEV+  Y++ Y L++  ++ +ATTRPET+ D + V+P+D RYK+ I K  P+ +EI IIADEYV+ FGTGV+K TPAHD ND+E+G ++ L I  NEDG+ N A + +  + R + V+ L++ +L ++E + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK++ ++K + L QK +K+ F P +FE  + WM N++DWCISRQLWWGH+IP WY K++ E+YVGT+ P + E + +DNDVLDTWFSS LWP +T    A F   T+ LVTG+DIIFFWV RM+F L  E PFK  I GL+RDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADA+R FL + S+PG+DL + EKV+S W FINK+WN+ R+V MN D ++E     DKWIL + N+   + +KY F + + + +F WDDFC+ YIE++K    + +++  +L Y++ + + L HP PFVT ++ +  + +  +   R D +   E + ++ II +R  E  P +K + + +  E + +L K S +  N +++ I + D+++ P+   +   L  DL+ + E  +E  KE+E  E+ R  LSN+ F+ KAP  IE E++K+  EK E  +L +LEK
 S:   1 MSNTEKN--LPTKYDHMSVEEGLYQWWLEGKYFEATGDEKKQPYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDILTRTKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEGKLREEGISRYDLGREKFLEKAWEWKEEYASHIRQQWGKVGLGLDYSRERFTLDKGLSDAVNKVFVQLYEKGLIYRGEYIINWDPATRTALSDIEVIHKEVQGAFYHMNYPLTDGSGHIRLATTRPETMLGDTAVAVHPEDDRYKHLIGKTVTLPIVGREIPIIADEYVEKDFGTGVVKITPAHDPNDFEVGNRHDLPRILVMNEDGSMNEKAGKYNGMDRFECRKELVKDLQEAGVLVEIEPHMHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMAPLAEKAVALQQKEEEKVTFVPERFENTYLRWMENIHDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEVYVGTEAPADIENWNQDNDVLDTWFSSALWPFSTLGWPNEDSADFKRYYSTDALVTGYDIIFFWVSRMIFQGLEFTGERPFKDVLIHGLVRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADAMRFFLSTGSAPGQDLRFSMEKVESTWNFINKIWNASRFVLMNMDDMKYEEIDLTGEKSVADKWILTRLNETIESVTRNMDKYEFGEAGRSLYNFIWDDFCDWYIEMAKLPLYGEDEAAKKTTRSILAYVLDQTMRLLHPFMPFVTEKIWQHLPHEGESITVAAWPTVREDLQDTEAAAEMHL--LVDIIRSVRNIRAEVNTPMSKKVQMQIKAKDEAVLAQLTKNSSYIERFCNPSELTI-QTDLQA--PEKAMTAIVSGAELFLPLADLINLDEERARLE---KELEKFDKEVERVQKKLSNQGFVAKAPAAVIEGERAKEQDYLEKREAVRQRLADLEK 881
>gi|42783595|ref|NP_980842.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus ATCC 10987] >gi|81409029|sp|Q72ZW8|SYV_BACC1 Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|42739524|gb|AAS43450.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus ATCC 10987] (881 aa)
Score = 1705, Expect = 0.0e+00, Identities = 362/863 (41%), Positives = 528/863 (61%)
 Q:   4 MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIEL-QKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE----RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL----EVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKK----EKHE---MKLKELEK 866
      MSN + N L KYDH  E+  W + + +   K Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD L R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE IS D R++ +  +EW +  ++IR QW +G LDY E FTL++ ++ VN+VFV++Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI KEV+  Y++ Y L++  ++ +ATTRPET+ D + V+P+D RYK+ I K  P+ +EI IIADEYV+ FGTGV+K TPAHD ND+E+G ++ L I  NEDGT N A + +  + R  V+ L++ +L ++E + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK++ ++K + L QK +K+ F P +FE  + WM N++DWCISRQLWWGH+IP WY K++ E+YVGT+ P + E + +DNDVLDTWFSS LWP +T   DA  K  + T+ LVTG+DIIFFWV RM+F L  E PFK  I GL+RDE  KMSKSLGNG+DP +VIEKYGADA+R FL + S+PG+DL + EKV+S W FINK+WN+ R+V MN D ++E     DKWIL + N+   + +KY F + + + +F WDDFC+ YIE++K    + +++  +L Y++ + + L HP PFVT ++ +  + +  +   R D +   E + ++ II +R  E  P +K + + +  E + +L K S +  N +++ I + D+++ P+   +   L  DL+ + E  +E  KE+E  E+ R  LSN+ F+ KAP  IE E++K+  EK E  +L +LEK
 S:   1 MSNTEKN--LPTKYDHMSVEEGLYQWWLEGKYFEATGDEKKQPYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDILTRTKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEGKLREEGISRYDLGREKFLEKAWEWKEEYASHIRQQWGKVGLGLDYSRERFTLDEGLSDAVNKVFVQLYEKGLIYRGEYIINWDPATRTALSDIEVIHKEVQGAFYHMNYPLTDGSGHIRLATTRPETMLGDTAVAVHPEDDRYKHLIGKTVTLPIVGREIPIIADEYVEKDFGTGVVKITPAHDPNDFEVGNRHDLPRILVMNEDGTMNEKAGKYNGMDRFECRKALVKDLQEAGVLVEIEPHMHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMAPLAEKAVALQQKEEEKVTFVPERFENTYLRWMENIHDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEVYVGTEAPADIENWNQDNDVLDTWFSSALWPFSTLGWPNEDAADFK-RYYSTDALVTGYDIIFFWVSRMIFQGLEFTGERPFKDVLIHGLVRDEQGRKMSKSLGNGIDPMEVIEKYGADAMRFFLSTGSAPGQDLRFSMEKVESTWNFINKIWNASRFVLMNMDDMKYEEIDLTGEKSVADKWILTRLNETIESVTRNMDKYEFGEAGRSLYNFIWDDFCDWYIEMAKLPLYGEDEAAKKTTRSILAYVLDQTMRLLHPFMPFVTEKIWQHLPHEGESITVAAWPTVREDLQDAEAAAEMHL--LVDIIRSVRNIRAEVNTPMSKKVQMQIKAKDEAVLAQLTKNSSYIERFCNPSELTI-QTDLQA--PEKAMTAIVTGAELFLPLADLINLDEERARLE---KELEKFDKEVERVQKKLSNQGFVAKAPAAVIEGERAKEQDYLEKREAVRQRLADLEK 881
>gi|75759956|ref|ZP_00740025.1| Valyl-tRNA synthetase [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] >gi|168140449|ref|ZP_02583678.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus G9842] >gi|74492553|gb|EAO55700.1| Valyl-tRNA synthetase [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] (881 aa)
Score = 1705, Expect = 0.0e+00, Identities = 362/863 (41%), Positives = 526/863 (60%)
 Q:   4 MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIEL-QKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDALF----PTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE----RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL----EVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKK----EKHE---MKLKELEK 866
      MSN + N L KYDH  E+  W + + +   K Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD L R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE IS D R++ +  +EW +  ++IR QW +G LDY E FTL+K ++ VN+VFV++Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI KEV+  Y++ Y L++  ++ +ATTRPET+ D + V+P+D RYK+ I K  P+ +EI IIADEYV+ FGTGV+K TPAHD ND+E+G ++ L I  NEDG+ N A + +  + R  V+ L++ +L ++E + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK++ ++K + L QK +K+ F P +FE  + WM N++DWCISRQLWWGH+IP WY K++ E+YVGT+ P + E + +DNDVLDTWFSS LWP +T    A F   T+ LVTG+DIIFFWV RM+F L  E PFK  I GL+RDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADA+R FL + S+PG+DL + EKV+S W FINK+WN+ R+V MN D ++E     DKWIL + N+   + +KY F + + + +F WDDFC+ YIE++K    + +++  +L Y++ + + L HP PFVT ++ +  + +  +   R D +   E + ++ II +R  E  P +K + + +  E + +L K S +  N +++ I + D+++ P+   +   L  DL+ + E  +E  KE+E  E+ R  LSN+ F+ KAP  IE E++K+  EK E  +L +LEK
 S:   1 MSNTEKN--LPTKYDHMSVEEGLYQWWLEGKYFEATGDEKKQPYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDILTRTKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEGKLREEGISRYDLGREKFLEKAWEWKEEYASHIRQQWGKVGLGLDYSRERFTLDKGLSDAVNKVFVQLYEKGLIYRGEYIINWDPATRTALSDIEVIHKEVQGAFYHMNYPLTDGSGHIRLATTRPETMLGDTAVAVHPEDDRYKHLIGKTVTLPIVGREIPIIADEYVEKDFGTGVVKITPAHDPNDFEVGNRHDLPRILVMNEDGSMNEKAGKYNGMDRFECRKALVKDLQEAGVLVEIEPHMHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMAPLAEKAVALQQKEEEKVTFVPERFENTYLRWMENIHDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEVYVGTEAPADIENWNQDNDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDEDSADFKRYYSTDALVTGYDIIFFWVSRMIFQGLEFTGERPFKDVLIHGLVRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADAMRYFLSTGSAPGQDLRFSMEKVESTWNFINKIWNASRFVLMNMDDMKYEEIDLTGEKSVADKWILTRLNETIESVTRNMDKYEFGEAGRSLYNFIWDDFCDWYIEMAKLPLYGEDEAAKKTTRSILAYVLDQTMRLLHPFMPFVTEKIWQHLPHEGESITVAAWPTVREDLQDTEAAAEMHL--LVDIIRSVRNIRAEVNTPMSKKVQMQIKAKDEAVLAQLTKNSSYIERFCNPSELTI-QTDLQA--PEKAMTAIVSGAELFLPLADLINLDEERARLE---KELEKFDKEVERVQKKLSNQGFVAKAPAAVIEGERAKEQDYLEKREAVRQRLVDLEK 881
>gi|166982215|ref|ZP_02253657.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus AH187] >gi|168161235|ref|ZP_02596468.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus H3081.97] (881 aa)
Score = 1704, Expect = 0.0e+00, Identities = 362/863 (41%), Positives = 528/863 (61%)
 Q:   4 MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIEL-QKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE----RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL----EVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKK----EKHE---MKLKELEK 866
      MSN + N L KYDH  E+  W + + +   K Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD L R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE IS D R++ +  +EW +  ++IR QW +G LDY E FTL++ ++ VN+VFV++Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI KEV+  Y++ Y L++  ++ +ATTRPET+ D + V+P+D RYK+ I K  P+ +EI IIADEYV+ FGTGV+K TPAHD ND+E+G ++ L I  NEDGT N A + +  + R  V+ L++ +L ++E + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK++ ++K + L QK +K+ F P +FE  + WM N++DWCISRQLWWGH+IP WY K++ E+YVGT+ P + E + +DNDVLDTWFSS LWP +T   DA  K  + T+ LVTG+DIIFFWV RM+F L  E PFK  I GL+RDE  KMSKSLGNG+DP +VIEKYGADA+R FL + S+PG+DL + EKV+S W FINK+WN+ R+V MN D ++E     DKWIL + N+   + +KY F + + + +F WDDFC+ YIE++K    + +++  +L Y++ + + L HP PFVT ++ +  + +  +   R D +   E + ++ II +R  E  P +K + + +  E + +L K S +  N +++ I + D+++ P+   +   L  DL+ + E  +E  KE+E  E+ R  LSN+ F+ KAP  IE E++K+  EK E  +L +LEK
 S:   1 MSNTEKN--LPTKYDHMSVEEGLYQWWLEGKYFEATGDEKKQPYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDILTRTKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEGKLREEGISRYDLGREKFLEKAWEWKEEYASHIRQQWGKVGLGLDYSRERFTLDEGLSDAVNKVFVQLYEKGLIYRGEYIINWDPATRTALSDIEVIHKEVQGAFYHMNYPLTDGSGHIRLATTRPETMLGDTAVAVHPEDDRYKHLIGKTVTLPIVGREIPIIADEYVEKDFGTGVVKITPAHDPNDFEVGNRHDLPRILVMNEDGTMNEKAGKYNGMDRFECRKALVKDLQEVGVLVEIEPHMHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMAPLAEKAVALQQKEEEKVTFVPERFENTYLRWMENIHDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEVYVGTEAPADIENWNQDNDVLDTWFSSALWPFSTLGWPNEDAADFK-RYYSTDALVTGYDIIFFWVSRMIFQGLEFTGERPFKDVLIHGLVRDEQGRKMSKSLGNGIDPMEVIEKYGADAMRFFLSTGSAPGQDLRFSMEKVESTWNFINKIWNASRFVLMNMDDMKYEEIDLTGEKSVADKWILTRLNETIESVTRNMDKYEFGEAGRSLYNFIWDDFCDWYIEMAKLPLYGEDEAAKKTTRSILAYVLDQTMRLLHPFMPFVTEKIWQHLPHEGESITVAAWPTVREDLQDTEAAAEMHL--LVDIIRSVRNIRAEVNTPMSKKVQMQIKAKDEAVLAQLTKNSSYIERFCNPSELTI-QTDLQA--PEKAMTAIVTGAELFLPLADLINLDEERARLE---KELEKFDKEVERVQKKLSNQGFVAKAPAAVIEGERAKEQDYLEKREAVRQRLADLEK 881
>gi|47566648|ref|ZP_00237470.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus G9241] >gi|47556678|gb|EAL15010.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus G9241] (881 aa)
Score = 1702, Expect = 0.0e+00, Identities = 361/863 (41%), Positives = 528/863 (61%)
 Q:   4 MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIEL-QKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE----RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL----EVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKK----EKHE---MKLKELEK 866
      MSN + N L KYDH  E+  W + + +   K Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD L R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE IS D R++ +  +EW +  ++IR QW +G LDY E FTL++ ++ VN+VFV++Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI KEV+  Y++ Y L++  ++ +ATTRPET+ D + V+P+D RYK+ I K  P+ +EI IIADEYV+ FGTGV+K TPAHD ND+E+G ++ L I  NEDG+ N A + +  + R  V+ L++ +L ++E + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK++ ++K + L QK +K+ F P +FE  + WM N++DWCISRQLWWGH+IP WY K++ E+YVGT+ P + E + +DNDVLDTWFSS LWP +T   DA  K  + T+ LVTG+DIIFFWV RM+F L  E PFK  I GL+RDE  KMSKSLGNG+DP +VIEKYGADA+R FL + S+PG+DL + EKV+S W FINK+WN+ R+V MN D ++E     DKWIL + N+   + +KY F + + + +F WDDFC+ YIE++K    + +++  +L Y++ + + L HP PFVT ++ +  + +  +   R D +   E + ++ II +R  E  P +K + + +  E + +L K S +  N +++ I + D+++ P+   +   L  DL+ + E  +E  KE+E  E+ R  LSN+ F+ KAP  IE E++K+  EK E  +L +LEK
 S:   1 MSNTEKN--LPTKYDHMSVEEGLYQWWLEGKYFEATGDEKKQPYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDILTRTKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEGKLREEGISRYDLGREKFLEKAWEWKEEYASHIRQQWGKVGLGLDYSRERFTLDEGLSDAVNKVFVQLYEKGLIYRGEYIINWDPATRTALSDIEVIHKEVQGAFYHMNYPLTDGSGHIRLATTRPETMLGDTAVAVHPEDDRYKHLIGKTVTLPIVGREIPIIADEYVEKDFGTGVVKITPAHDPNDFEVGNRHDLPRILVMNEDGSMNEKAGKYNGMDRFECRKALVKDLQEAGVLVEIEPHMHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMAPLAEKAVALQQKEEEKVTFVPERFENTYLRWMENIHDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEVYVGTEAPADIENWNQDNDVLDTWFSSALWPFSTLGWPNEDAADFK-RYYSTDALVTGYDIIFFWVSRMIFQGLEFTGERPFKDVLIHGLVRDEQGRKMSKSLGNGIDPMEVIEKYGADAMRFFLSTGSAPGQDLRFSMEKVESTWNFINKIWNASRFVLMNMDDMKYEEIDLTGEKSVADKWILTRLNETIESVTRNMDKYEFGEAGRSLYNFIWDDFCDWYIEMAKLPLYGEDEAAKKTTRSILAYVLDQTMRLLHPFMPFVTEKIWQHLPHEGESITVAAWPTVREDLQDTEAAAEMHL--LVDIIRSVRNIRAEVNTPMSKKVQMQIKAKDEAVLAQLTKNSSYIERFCNPSELTI-QTDLQA--PEKAMTAIVTGAELFLPLADLINLDEERARLE---KELEKFDKEVERVQKKLSNQGFVAKAPAAVIEGERAKEQDYLEKREAVRQRLADLEK 881
>gi|52141048|ref|YP_085781.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus E33L] >gi|81824177|sp|Q633Y6|SYV_BACCZ Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|51974517|gb|AAU16067.1| valine--tRNA ligase (valyl-tRNA synthetase) [Bacillus cereus E33L] (881 aa)
Score = 1702, Expect = 0.0e+00, Identities = 361/863 (41%), Positives = 528/863 (61%)
 Q:   4 MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIEL-QKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE----RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL----EVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKK----EKHE---MKLKELEK 866
      MSN + N L KYDH  E+  W + + +   K Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD L R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE IS D R++ +  +EW +  ++IR QW +G LDY E FTL++ ++ VN+VFV++Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI KEV+  Y++ Y L++  ++ +ATTRPET+ D + V+P+D RYK+ I K  P+ +EI IIADEYV+ FGTGV+K TPAHD ND+E+G ++ L I  NEDG+ N A + +  + R  V+ L++ +L ++E + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK++ ++K + L QK +K+ F P +FE  + WM N++DWCISRQLWWGH+IP WY K++ E+YVGT+ P + E + +DNDVLDTWFSS LWP +T   DA  K  + T+ LVTG+DIIFFWV RM+F L  E PFK  I GL+RDE  KMSKSLGNG+DP +VIEKYGADA+R FL + S+PG+DL + EKV+S W FINK+WN+ R+V MN D ++E     DKWIL + N+   + +KY F + + + +F WDDFC+ YIE++K    + +++  +L Y++ + + L HP PFVT ++ +  + +  +   R D +   E + ++ II +R  E  P +K + + +  E + +L K S +  N +++ I + D+++ P+   +   L  DL+ + E  +E  KE+E  E+ R  LSN+ F+ KAP  IE E++K+  EK E  +L +LEK
 S:   1 MSNTEKN--LPTKYDHMSVEEGLYQWWLEGKYFEATGDEKKQPYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDILTRTKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEGKLREEGISRYDLGREKFLEKAWEWKEEYASHIRQQWGKVGLGLDYSRERFTLDEGLSDAVNKVFVQLYEKGLIYRGEYIINWDPATRTALSDIEVIHKEVQGAFYHMNYPLTDGSGHIRLATTRPETMLGDTAVAVHPEDDRYKHLIGKTVTLPIVGREIPIIADEYVEKDFGTGVVKITPAHDPNDFEVGNRHDLPRILVMNEDGSMNEKAGKYNGMDRFECRKALVKDLQEAGVLVEIEPHMHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMAPLAEKAVALQQKDEEKVTFVPERFENTYLRWMENIHDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEVYVGTEAPADIENWNQDNDVLDTWFSSALWPFSTLGWPNEDAADFK-RYYSTDALVTGYDIIFFWVSRMIFQGLEFTGERPFKDVLIHGLVRDEQGRKMSKSLGNGIDPMEVIEKYGADAMRFFLSTGSAPGQDLRFSMEKVESTWNFINKIWNASRFVLMNMDDMKYEEIDLTGEKSVADKWILTRLNETIESVTRNMDKYEFGEAGRSLYNFIWDDFCDWYIEMAKLPLYGEDEAAKKTTRSILAYVLDQTMRLLHPFMPFVTEKIWQHLPHEGESITVAAWPTVREDLQDTEAAAEMHL--LVDIIRSVRNIRAEVNTPMSKKVQMQIKAKDEAVLAQLTKNSSYIERFCNPSELTI-QTDLQA--PEKAMTAIVTGAELFLPLADLINLDEERARLE---KELEKFDKEVERVQKKLSNQGFVAKAPAAVIEGERAKEQDYLEKREAVRQRLADLEK 881
>gi|154686944|ref|YP_001422105.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] >gi|154352795|gb|ABS74874.1| ValS [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] (880 aa)
Score = 1700, Expect = 0.0e+00, Identities = 348/864 (40%), Positives = 523/864 (60%)
 Q:   9 NNNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTT----DALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED---VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL----EVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      N  + KYD  E+ ++ W  K     K YS+++PPPNVTG LHLGHA + T+QD + R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE  S D R++ + + ++W +  + IR+QW MG LDY E FTL++ N+ V +VFVK+Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+V+  Y++RY L++  + +ATTRPET+ D + V+P+D+RYK+ I K I P+TN+EI I+ D+YVD++FG+G +K TPAHD ND+ELG ++ L I  NEDGT N A+ + +  + R K V+ L+++ +L K+E + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK+  +  ++LQ  +K+ F P +FEK ++WM N+ DWCISRQLWWGH+IP WY K++KE+YVG + P++ E + +D+DVLDTWFSS LWP +T   + +   + T+VLVTG+DIIFFWV RM+F L  E PFK  I GLIRDE  KMSKSLGNGVDP DVI+KYGAD+LR FL + SSPG+DL + EKV+S W F NK+WN+ R+ MN   +DE     DKWIL + N+  + Q ++Y F  + + +F WDD C+ YIE++K    + +++  VL Y++ + + L HP PF+T ++ +  + +SI +     + + + D  ++++I +R  E  P +K +++++  E + +L K  V  N + + I   + K      IL E L+ + E  I +++KE + + E+ R  L N+ FI+KAP+ IE E+ K++ + K + + + ++ K
 S:   4 NEQTMPTKYDPSAIEKGRYDFWLKGKYFEAGG-DQTKQPYSVVIPPPNVTGRLHLGHAWDTTLQDIVTRMKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEAKLREQGTSRYDLGREKFLEETWKWKEEYADFIRSQWAKMGLGLDYSRERFTLDEGLNKAVREVFVKLYKKGLIYRGEYIINWDPATKTALSDIEVIYKDVQGAFYHLRYPLADGSGSIEIATTRPETMLGDTAVAVHPEDERYKHLIGKTVILPITNREIPIVGDDYVDMEFGSGAVKITPAHDPNDFELGNRHNLERILVMNEDGTMNEKALQYNGMDRFECRKKLVKDLQESGVLFKIEDHMHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMQPLADAAVDLQSKEEKVHFVPDRFEKTYLHWMENIRDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETKEVYVGLEAPEDSENWEQDSDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDENAEDFKRYYSTDVLVTGYDIIFFWVSRMIFQGLEFTGERPFKDVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGVDPMDVIDKYGADSLRYFLATGSSPGQDLRFSYEKVESTWNFANKIWNASRFALMNMDGMTYDELDLSGEKSVADKWILTRLNETIEDVTQLADRYEFGEVGRHLYNFIWDDVCDWYIEMAKLPLYGEDEAAKKTTRSVLAYVLDQTMRLLHPFMPFLTEEIWQHLPHE-GESITISSWPVPVPEHTDKEAAADMKLLVELIRSVRNIRSEVNTPMSKQVELYIKTSTEDIAGRLEKNRSYVERFTNPSTLKIGTDITAADKAMTAVVTGAEVILPLEGLINIDEE---IARLQKEFDKLTKEVERVQKKLGNEGFIKKAPEHVIEEERGKEKDYTAKREAVRQRIAELK 879
>gi|169829404|ref|YP_001699562.1| valyl-tRNA synthetase [Lysinibacillus sphaericus C3-41] >gi|168993892|gb|ACA41432.1| Valyl-tRNA synthetase [Lysinibacillus sphaericus C3-41] (881 aa)
Score = 1700, Expect = 0.0e+00, Identities = 348/861 (40%), Positives = 516/861 (59%)
 Q:   7 IKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSK-KIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTT----DALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS--IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDE----VINILNTAKINIVKQ-DIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK----KEKHEMKLKELEKL 867
      + N + KYD + E   W Q + +  ++ K YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD LIR  ++G A W+ GMDHAGIATQ K E LRE+ I+ D R++ +  +EW +  +IR+QW +G LDY E FTL+K +E VN VFV++Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI ++V+  Y+++Y L++  Y+ VATTRPET+ D + V+PKD+RY++ I K I P+ +EI I+AD+YVD++FGTGV+K TPAHD ND+E+G ++ L I  NEDGT N A + +  + R + V L++ +L ++E+ + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK+  +  +ELQK + K+ F P +FE   WM N+ DWCISRQLWWGHQIP WY ++ EIYVG + P + E + +D DVLDTWFSS LWP +T   +A +   +PTN LVTG+DIIFFWV RM+F L  ++ PFK  I GL+RD  KMSKSLGNGVDP DVIE+YGAD+LR FL + SSPG+DL Y EKV++ W F NK+WN+ R+ MN   +DE     DKWIL + N+     +Y F  +++ +F WDDFC+ YIE++K    + +++  +L Y++ + + L HP PF+T ++ +   +  +   +  + + S ++ ++ II +R  E  P +K + + +  +   + +   +  N  + I + +    V   +F+   L+G N  I +++KE+E  E+  G LSN+ F+ KAP+ + +E+ K  + KH + LK LE+L
 S:   1 MTENISMPTKYDPQSIEAGRYEWWLQGKFFEAQPESGKKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDILIRMKRMQGYDALWLPGMDHAGIATQAKVEAKLREDNITRYDLGREKFLEKTWEWKEEYAGHIRDQWAKLGLGLDYTRERFTLDKGLSEAVNTVFVQLYEKGLIYRGERIINWDPAAKTALSDIEVIYQDVQGAFYHMKYPLADGSGYVEVATTRPETMLGDSGVAVHPKDERYQHLIGKTVILPIVGREIPIVADDYVDMEFGTGVVKMTPAHDPNDFEVGNRHNLERILVMNEDGTMNELAGKYNGMDRFECRKQIVADLQEAGVLIRIEEHMHSVGHSERSGAVVEPYLSAQWFVKMQPLADSSLELQKDQEGKVNFVPARFENTYSRWMENIRDWCISRQLWWGHQIPAWYHNETGEIYVGKEAPVDAENWTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDEANEEYKRYYPTNTLVTGYDIIFFWVSRMIFQGLEFTEQRPFKDVLIHGLVRDGEGRKMSKSLGNGVDPMDVIEQYGADSLRYFLATGSSPGQDLRYTTEKVEAVWNFSNKIWNASRFALMNMDGMTYDEIDLTGEKSVADKWILTRLNETIERVTSLAERYEFGEVGRELYNFIWDDFCSWYIEMAKLPLYGEDEAAKKTTRSILAYVLDQTMRLLHPFMPFITEEIWQHLPHDGESITVAAWPTVRTDLHFADESDNMKLLMDIIRSVRNIRAEVNTPMSKKVPLFISAKDAATVAVLEANKAYLEKFCNPDTLTIGEGLEAPGQSMTAVITGAQVFL----PLVGLINLEEEIARLEKELEKWAKEVKLVTGKLSNEKFVSKAPEALVNVEREKLADYESKHAVVLKRLEEL 878
>gi|171324204|ref|ZP_02912720.1| valyl-tRNA synthetase [Geobacillus sp. WCH70] >gi|171089849|gb|EDT36167.1| valyl-tRNA synthetase [Geobacillus sp. WCH70] (880 aa)
Score = 1698, Expect = 0.0e+00, Identities = 349/851 (41%), Positives = 524/851 (61%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED--VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL----EVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL---GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKE 863
      +S KYDHK E   W  + +   +K ++I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD + R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LR+ +S D R++ + + ++W +  ++IR QW +G LDY E FTL++ ++ V +VFV +Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI KEV+ LY++RY L++  Y+ VATTRPET+ D + V+P D+RYK+ I K I P+ +EI IIAD+YVD++FG+G +K TPAHD ND+E+G ++ L I  NEDGT N A+ ++ L  + R + V+ L++ +L K+E+ + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK+  ++ I+LQK+ K+ F P +FEK ++W+ N+ DWCISRQLWWGH+IP WY K++ EIYV +PP + E + +D DVLDTWFSS LWP +T   T+A  K  +PT+VLVTG+DIIFFWV RM+F L  E PFK  I GL+RD  KMSKSLGNGVDP DVI++YGAD+LR FL + SSPG+DL + EKV++ W F NK+WN+ R+ MN   +D+     D WIL + N+   +  KY F  + + +F WDD C+ YIE++K   + + +++  VL Y++  + L HP PF+T ++ +  + +  + + + +  + E++ E  ++ II +R  E  P +K I +H+  E +  L K  +  N +++ ++ DI +   E   +  E +L  G N  I++++KE+E + E+ R  LSN+ F+ KAP  +E E+ KKEK ++ +E
 S:   8 MSTKYDHKAVEANRYQWWLDGKFFEATGDPDKKPFTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIITRMKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEEKLRKQGLSRYDLGREKFLEETWKWKEEYASHIRQQWAKLGLGLDYTRERFTLDEGLSKAVREVFVSLYRKGLIYRGEYIINWDPVTKTALSDIEVIYKEVKGALYHMRYPLADGSGYIEVATTRPETMLGDTAVAVHPDDERYKHLIGKTVILPIVGREIPIIADKYVDMEFGSGAVKITPAHDPNDFEIGNRHNLPRILVMNEDGTMNENAMQYQGLDRFECRKQIVKDLQEQGVLFKIEEHVHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMKPLAEAAIQLQKTEGKVHFVPERFEKTYLHWLENIRDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEIYVDHEPPADIENWEQDPDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTEAPDYK-RYYPTDVLVTGYDIIFFWVSRMIFQGLEFTGERPFKDVLIHGLVRDAQGRKMSKSLGNGVDPMDVIDQYGADSLRFFLATGSSPGQDLRFSTEKVEATWNFANKIWNASRFALMNMGGMTYDQLDLSGEKTVADHWILTRLNETIETVTKLAEKYEFGEVGRVLYNFIWDDLCDWYIEMAKLPLYGDDEAAKKTTRSVLAYVLDNTMRLLHPFMPFITEEIWQHLPHEGESITVAKWPEVRPGLSNHEAAEEMRLLVDIIRAVRNIRAEVNTPLSKPIKLHIKAKDEHIQATLEKNRVYLERFCNPSEL-LIATDIPA-----AEKAMTAVVTGAELILPLEGLINIEEEIKRLEKELEKLNKEVERVQKKLSNEGFLTKAPAHVVE-EERKKEKDYLEKRE 869
>gi|152976875|ref|YP_001376392.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] >gi|152025627|gb|ABS23397.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] (881 aa)
Score = 1695, Expect = 0.0e+00, Identities = 356/863 (41%), Positives = 531/863 (61%)
 Q:   4 MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIEL-QKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED--VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL----EVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIE----KIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKK----EKHE---MKLKELEK 866
      MSN + N L KYDHK E   W + + +   K Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD L R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE IS D R++ +  +EW +  ++IR QW +G LDY E FTL++ ++ V +VFV++Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+V+  Y++ Y L++  ++ +ATTRPET+ D + V+P+D+RYK+ I K  P+ +EI IIAD+YVD +FGTGV+K TPAHD ND+E+G ++ L I  NEDGT N A + +  + R  V+ L++ +L ++E + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK+  ++K + L QK +K+ F P +FE  + WM N++DWCISRQLWWGH+IP WY K++ E+YVGT+ P + E + +DNDVLDTWFSS LWP +T   + K   + T+ LVTG+DIIFFWV RM+F L  E PFK  I GL+RDE  KMSKSLGNG+DP DVI+KYGADA+R FL + S+PG+DL + EKV+S W FINK+WN+ R+V MN D +++     DKWIL + N+   + +KY F + + + +F WDDFC+ YIE++K    + +++  VL Y++ + + L HP PFVT ++ +  + +  +   ++  +E++ E  ++ II +R  E  P +K + + +  E + +L K S +  N +++ I+K D+++     + I++ +L   + N+E  +++KE E  E+ R  L+N+ F+ KAP  IE E++K+  EK E  +L +LEK
 S:   1 MSNTEKN--LPTKYDHKSVEDGRYQWWLEGKYFEATGDEKKQPYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDILTRTKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEAKLREEGISRYDLGREKFLEKAWEWKEEYASHIRQQWGKVGLGLDYSRERFTLDEGLSDAVKKVFVQLYEKGLIYRGEYIINWDPATRTALSDIEVIHKDVQGAFYHMNYPLTDGSGHIRLATTRPETMLGDTAVAVHPEDERYKHLIGKTVTLPIVGREIPIIADDYVDPEFGTGVVKITPAHDPNDFEVGNRHDLPRILVMNEDGTMNEKAGKYNGMDRFECRKALVKDLQEAGVLIEIEPHMHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMGPLAEKAVALQQKEEEKVTFVPERFENTYLRWMENIHDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEVYVGTEAPADIENWEQDNDVLDTWFSSALWPFSTLGWPNEDAKDFKRYYSTDALVTGYDIIFFWVSRMIFQGLEFTGERPFKDVLIHGLVRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIDKYGADAMRFFLSTGSAPGQDLRFSMEKVESTWNFINKIWNASRFVLMNMDDMKYEDIDLTGEKSVADKWILTRLNETIESVTRNMDKYEFGEAGRSLYNFIWDDFCDWYIEMAKLPLYGEDEAAKKTTRSVLAYVLDQTMRLLHPFMPFVTEKIWQHLPHEGESITVSAWPTVREDLQDEEAAAEMHLLVDIIRSVRNIRSEVNTPMSKKVQLQIKAKDEAVLAQLTKNSSYIERFCNPSEL-IIKTDLQA------PEKAMTAIVSGAELFLPLADLINLEEEKARLQKEFEKFNKEVERVQKKLANEGFVAKAPAAVIEGERAKEKDYLEKREAVRQRLADLEK 881
>gi|126653698|ref|ZP_01725617.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus sp. B14905] >gi|126589735|gb|EAZ83870.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus sp. B14905] (881 aa)
Score = 1694, Expect = 0.0e+00, Identities = 351/861 (40%), Positives = 520/861 (60%)
 Q:   7 IKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSK-KIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTT----DALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK------NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE-----RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDE----VINILNTAKINIVKQ-DIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK----KEKHEMKLKELEKL 867
      + N + KYD + E   W Q + +  ++ K YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD LIR  ++G A W+ GMDHAGIATQ K E LRE+ I+ D R++ +  +EW +  +IR+QW +G LDY E FTL+K +E VN VFV++Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI ++V+  Y+++Y L++  Y+ VATTRPET+ D + V+PKD+RY++ I K I P+ +EI I+AD+YVD++FGTGV+K TPAHD ND+E+G ++ L I  NEDGT N A + +  + R + V L++ +L ++E+ + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK+  +  +ELQK + K+ F P +FE   WM N+ DWCISRQLWWGHQIP WY ++ EIYVG + P + + + +D DVLDTWFSS LWP +T   +A +   +PTN LVTG+DIIFFWV RM+F L  ++ PFK  I GL+RD  KMSKSLGNGVDP DVIE+YGAD+LR FL + SSPG+DL Y EKV++ W F NK+WN+ R+ MN   +DE     DKWIL + N+     +Y F  +++ +F WDDFC+ YIE++K   + T+ + ++ +L Y++ + + L HP PF+T ++ +   +SI +   R D    + +++ ++ II +R  E  P +K + + +  +   + +   +  N  + I + +    V   +F+   L+G N  I +++KE+E  E+  G LSN+ F+ KAP+ + +E+ K  + KH + LK LE+L
 S:   1 MTENISMPTKYDPQSIEAGRYEWWLQGKFFEAQPESGKEPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDILIRMKRMQGYDALWLPGMDHAGIATQAKVEAKLREDNITRYDLGREKFLEKTWEWKEEYAGHIRDQWAKLGLGLDYTRERFTLDKGLSEAVNTVFVQLYEKGLIYRGERIINWDPAAKTALSDIEVIYQDVQGAFYHMKYPLADGSGYVEVATTRPETMLGDSGVAVHPKDERYQHLIGKTVILPIVGREIPIVADDYVDMEFGTGVVKMTPAHDPNDFEVGNRHNLERILVMNEDGTMNELAGKYNGMDRFECRKQIVADLQEVGVLIRIEEHMHSVGHSERSGAVVEPYLSAQWFVKMQPLADSSLELQKDQEGKVNFVPARFENTYSRWMENIRDWCISRQLWWGHQIPAWYHNETGEIYVGKEAPADADNWTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDEANEEYKRYYPTNTLVTGYDIIFFWVSRMIFQGLEFTEQRPFKDVLIHGLVRDGEGRKMSKSLGNGVDPMDVIEQYGADSLRYFLATGSSPGQDLRYTTEKVEAVWNFSNKIWNASRFALMNMDGMTYDEIDLTGEKSVADKWILTRLNETIERVTSLAERYEFGEVGRELYNFIWDDFCSWYIEMAKLPLYGEDETAKKTTRS-ILAYVLDQTMRLLHPFMPFITEEIWQHLP-HDGESITVAAWPTVRTDLHFAD--EADNMKLLMDIIRSVRNIRAEVNTPMSKKVPLFISAKDAATVAVLEANKAYLEKFCNPDTLTIGEGLEAPGQSMTAVITGAQVFL----PLVGLINLEEEIARLEKELEKWAKEVKLVTGKLSNEKFVSKAPEALVNVEREKLADYENKHAVVLKRLEEL 878
>gi|52081291|ref|YP_080082.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52786670|ref|YP_092499.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|81825234|sp|Q65GK8|SYV_BACLD Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|52004502|gb|AAU24444.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52349172|gb|AAU41806.1| ValS [Bacillus licheniformis DSM 13] (880 aa)
Score = 1692, Expect = 0.0e+00, Identities = 349/860 (40%), Positives = 531/860 (61%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS--IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDE----VINILNTAKINIVK--QDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      + KYD  E+ ++ W  K  KN  K Y++++PPPNVTG LHLGHA + T+QD + R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE  + D R++ + + + W +  + IR+QW +G LDY E FTL++ ++ V +VFVK+Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+V+  Y++RY L +  + +ATTRPET+ D + V+P+D+RYK+ I K I P+T +EI I+ D+YVD++FG+G +K TPAHD ND+E+G ++ L I  NEDGT N+ A+ ++ +  + R + V+ L++ +L K+E+  +VG SER+ AVVEP +S QWFV++  +  IELQKS K+ F P +FEK ++WM N+ DWCISRQLWWGH+IP WY K++ EIYVG + P++ E + +D DVLDTWFSS LWP +T   + +D  +PTNVLVTG+DIIFFWV RM+F +  E PFK  I GLIRD+  KMSKSLGNGVDP DVI+KYGAD+LR FL + SSPG+DL + EKV+S W F NK+WN+ R+ MN   ++E     DKWIL + N+   Q +KY F  + + +F WDDFC+ YIE++K    + +++  +L Y++ + + L HP PF+T ++ +  + +  + + + K   E++ ++ ++++I +R  E  P +K I+++++  P++ + +E  V  N + + I  Q +    V  LI L E L+ + E  I +++KE++ + E+ R  LSN+ F++KAP  IE E++K+ + K + +EK ++ K
 S:   8 MPTKYDPSAVEKDRYDYWVNGKFFEAKN-DPEKEPYTVVIPPPNVTGKLHLGHAWDSTLQDIVTRMKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEAKLREEGKTRYDLGREKFLEETWNWKEEYADFIRSQWAKLGLGLDYSRERFTLDEGLSKAVREVFVKLYEKGLIYRGEYIINWDPATKTALSDIEVIYKDVQGAFYHMRYPLKDGSGSIEIATTRPETMLGDTAVAVHPEDERYKHLIGKTVILPITGREIPIVGDDYVDMEFGSGAVKITPAHDPNDFEIGNRHNLERILVMNEDGTMNDNALQYKGMDRFECRKQIVKDLQEEGVLFKIEEHTHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVQMQPLADAAIELQKSEGKVNFVPDRFEKTYLHWMENIRDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEIYVGVEAPEDAENWEQDKDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDIDEEDFKRYYPTNVLVTGYDIIFFWVSRMIFQGIEFTGERPFKDVLIHGLIRDDQGRKMSKSLGNGVDPMDVIDKYGADSLRYFLATGSSPGQDLRFSFEKVESTWNFANKIWNASRFALMNMDGMTYEELDLSGEKSVADKWILTRLNETIETVTQLADKYEFGEVGRHLYNFIWDDFCDWYIEMAKLPLYGEDEAAKKTTRSILAYVLDQTMRLLHPFMPFLTEEIWQHLPHEGESITVAKWPEAVKEYTDTEAAADMKLLVEVIRAVRNIRSEVNTPLSKQIELYIKTSTPEIAERLEENRSYVERFTNPSLLQIGTDIQAVDKAMTAVVSGAELILPL--EGLINIDEE---ISRLQKELDKLTKEVERVQKKLSNEGFMKKAPAHVIEEERAKEADYTAKREAVEKRIAELK 879
>gi|138896204|ref|YP_001126657.1| valyl-tRNA synthetase [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] >gi|196250160|ref|ZP_03148854.1| valyl-tRNA synthetase [Geobacillus sp. G11MC16] >gi|134267717|gb|ABO67912.1| Valyl-tRNA synthetase [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] >gi|196210344|gb|EDY05109.1| valyl-tRNA synthetase [Geobacillus sp. G11MC16] (880 aa)
Score = 1692, Expect = 0.0e+00, Identities = 346/860 (40%), Positives = 526/860 (61%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED---VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL----EVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      + KYDH+ E   W + + +   +K ++I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD + R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LR+ +S D R++ + + ++W +  +IR+QW +G LDY E FTL++ ++ V +VFV +Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI KEV+ LY++RY L++  Y+ VATTRPET+ D + V+P D+RYK+ I K  P+ +EI IIADEYVD++FG+G +K TPAHD ND+E+G ++ L I  NEDGT N A+ ++ L  + R + V L++ +L K+E+ + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK+  ++ I++Q++ K+QF P +FEK ++W+ N+ DWCISRQLWWGH+IP WY K++ EIYV +PP + E + +D DVLDTWFSS LWP +T   T+A  K  +PT+VLVTG+DIIFFWV RM+F L  + PFK  I GL+RD  KMSKSLGNGVDP DVI++YGADALR FL + SSPG+DL + EKV++ W F NK+WN+ R+ MN   ++E     D WIL + N+   + +KY F  + + +F WDD C+ YIE++K   + + +++  VL Y++  + L HP PF+T ++ N   +SI +   +   E + E+  ++ II +R  E  P +K I +++  E +  L K  +  N +++ I+ D+ + P+   +   IL E L+  E  I++++KE++  E+ R  L+N+ F+ KAP  +E E+ K++ + K + ++ L+ K
 S:   8 MPPKYDHRAVEAGRYDWWLKGKFFETTGDPDKQPFTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIITRMKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEEKLRQQGLSRYDLGREKFLEETWKWKEEYAGHIRSQWAKLGLGLDYTRERFTLDEGLSKAVREVFVSLYRKGLIYRGEYIINWDPATKTALSDIEVIYKEVKGALYHLRYPLADGSGYIEVATTRPETMLGDTAVAVHPDDERYKHLIGKMVKLPIVGREIPIIADEYVDMEFGSGAVKITPAHDPNDFEVGNRHNLPRILVMNEDGTMNENALQYQGLDRFECRKQIVRDLQEQGVLFKIEEHVHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMKPLAEAAIKMQQTEGKVQFVPERFEKTYLHWLENIRDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEIYVDHEPPADIENWEQDPDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTEAPDYK-RYYPTDVLVTGYDIIFFWVSRMIFQGLEFTGKRPFKDVLIHGLVRDAQGRKMSKSLGNGVDPMDVIDQYGADALRYFLATGSSPGQDLRFSTEKVEATWNFANKIWNASRFALMNMGGMTYEELDLSGEKTVADHWILTRLNETIDTVTKLADKYEFGEVGRTLYNFIWDDLCDWYIEMAKLPLYGDDETAKKTTRSVLAYVLDNTMRLLHPFMPFITEEIWQNLP-HDGESITVASWPQVRPELSNEEAAEEMRMLVDIIRAVRNVRAEVNTPPSKPIALYIKTKDEQVRAALMKNRAYLERFCNPSEL-IIDTDVPA--PEKAMTAVVTGAELILPLEGLINIEEE---IKRLEKELDKWNKEVERVEKKLANEGFLAKAPAHVVEEERRKRQDYIEKREAVKARLAELK 879
>gi|29377395|ref|NP_816549.1| valyl-tRNA synthetase [Enterococcus faecalis V583] >gi|75541540|sp|Q82ZW6|SYV_ENTFA Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|29344862|gb|AAO82619.1| valyl-tRNA synthetase [Enterococcus faecalis V583] (880 aa)
Score = 1689, Expect = 0.0e+00, Identities = 362/866 (41%), Positives = 539/866 (62%)
 Q:   4 MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMN-----SSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK------NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS--IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKIN-----------IVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKK----EKHEMKLKELEKLLS 869
      MS KN  L KY   E ++ W Q +L K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ L + IS D R++ V ++EW +  ++IR QW MG LDY E FTL++ +E V +VFV +Y  LIYR + ++NWD K ++A+S+IEVI K++E  Y++ Y LS+  + +ATTRPET+ D + V+P+D+RY+ I K + PL +KEI IIAD+YVD++FGTGV+K TPAHD ND+E+G ++ L ++ NEDGT N A +E +  AR  V L++  L K+E  +VG SERT VVEP +S QWFVK+  ++K ++ Q++  ++F+P +F + + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY K++ E+YVG + P + E +V+D+DVLDTWFSS LWP +T   +A +   FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL  E PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN+ R+V MN   ++D +F +KT    D+WIL + N+ +  + F+++ F + +++ +F WDDFC+ YIE+SK   N + Q ++ +L Y + +IL L HP+ PFVT +++  + + ++ E   + N + ++ +E + ++I +R  E  P +K I +    L K +D +  TA +      ++ ++I++ P+  + L    L G N  I +++KE++  E+ R G LSN+ F+ AP E +E E++K+  EK E  + + +L S
 S:   1 MSEEKN---LPTKYQPTEIEAGRYQKWLDQ-DLFKPSGDKKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDMIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEEKLAQQGISRYDLGREKFVDQVWEWKEEYASHIREQWAKMGLSLDYSRERFTLDEGLSEAVRKVFVSLYEKDLIYRGEYIINWDPKAKTALSDIEVIHKDIEGAFYHMSYPLSDGSGVVEIATTRPETMLGDTAIAVHPEDERYQELIGKTVVLPLVDKEIPIIADDYVDMEFGTGVVKITPAHDPNDFEVGNRHDLPRVNVMNEDGTMNELAGKYEGMDRFAARKAIVSDLKELGRLIKIETMNHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMGPLAEKAMKNQETEDAVEFYPPRFNQTFLRWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYHKETGEMYVGMEEPADSENWVQDSDVLDTWFSSALWPFSTMGWPNEASEDYQRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGERPFQNVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNASRFVIMNVEGMTAADIDFSGEKTVA-----DRWILTRLNETVARVTELFDRFEFGEAGRQLYNFIWDDFCDWYIEMSKEILYGDNEAAKQTTRS-ILVYTLDQILRLLHPIMPFVTEEIWEKIPHQGESLVVAEYPVVHEEFNDEAAARGMEVLKEVIRSVRNIRAEVNTPLSKPITL--------LIKTNDTEVEEFLTANTSYLERFCNPEELVISREIEA--PELAMSAVLTGAELFLPLAGLINIEEEIARLEKELDKWTKEVKRVQGKLSNERFVSNAPDEVVEAERAKEKDYLEKQEAVKERIAQLRS 879
>gi|56421173|ref|YP_148491.1| valyl-tRNA synthetase [Geobacillus kaustophilus HTA426] >gi|81819656|sp|Q5KWL3|SYV_GEOKA Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|56381015|dbj|BAD76923.1| valyl-tRNA synthetase [Geobacillus kaustophilus HTA426] (880 aa)
Score = 1687, Expect = 0.0e+00, Identities = 344/860 (40%), Positives = 523/860 (60%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED---VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPK----LFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      + KYDH+ E   W + + +   NK ++I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD + R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LR+ +S D R++ + + ++W +  +IR+QW +G LDY E FTL++ ++ V +VFV +Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEV+ KEV+ LY++RY L++  + VATTRPET+ D + V+P D+RYK+ I K  P+ +EI IIADEYVD++FG+G +K TPAHD ND+E+G ++ L I  NEDGT N A+ ++ L  + R + V L++ +L K+E+ + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK+  ++ I+LQ++ +K+QF P +FEK ++W+ N+ DWCISRQLWWGH+IP WY K++ EIYV +PPK+ E + +D DVLDTWFSS LWP +T   ++    +PT+VLVTG+DIIFFWV RM+F L  + PFK  I GL+RD  KMSKSLGNGVDP DVI++YGADALR FL + SSPG+DL + EKV++ W F NK+WN+ R+ MN   ++E     D WIL + N+   +  KY F  + + +F WDD C+ YIE++K    + +++  VL Y++  + L HP PF+T ++ N  + +SI +   +   E + E+  ++ II +R  E  P +K I ++++V + +  L K  +  N +++ I  D   PD   +   I+ E L+  E  I++++KE++  E+ R  L+N+ F+ KAP  +E E+ K++ + K + ++ L+ K
 S:   8 MPPKYDHRAVEAGRYEWWLKGKFFEATGDPNKRPFTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIITRMKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEEKLRQQGLSRYDLGREKFLEETWKWKEEYAGHIRSQWAKLGLGLDYTRERFTLDEGLSKAVREVFVSLYRKGLIYRGEYIINWDPVTKTALSDIEVVYKEVKGALYHLRYPLADGSGCIEVATTRPETMLGDTAVAVHPDDERYKHLIGKMVKLPIVGREIPIIADEYVDMEFGSGAVKITPAHDPNDFEIGNRHNLPRILVMNEDGTMNENAMQYQGLDRFECRKQIVRDLQEQGVLFKIEEHVHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMKPLAEAAIKLQQTDEKVQFVPDRFEKTYLHWLENIRDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEIYVDHEPPKDIENWEQDPDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTESPDYKRYYPTDVLVTGYDIIFFWVSRMIFQGLEFTGKRPFKDVLIHGLVRDAQGRKMSKSLGNGVDPMDVIDQYGADALRYFLATGSSPGQDLRFSTEKVEATWNFANKIWNASRFALMNMGGMTYEELDLSGEKTVADHWILTRLNETIETVTKLAEKYEFGEVGRTLYNFIWDDLCDWYIEMAKLPLYGADEAAKKTTRSVLAYVLDNTMRLLHPFMPFITEEIWQNLPHE-GESITVAPWPQVRPELSNEEAAEEMRLLVDIIRAVRSVRAEVNTPPSKPIALYIKVKDEQVRAALMKNRAYLERFCNPSELLI---DTNVPAPDKAMTAVVTGAELIMPLEGLINIEEE---IKRLEKELDKWNKEVERVEKKLANEGFLAKAPAHVVEEERRKRQDYIEKREAVKARLAELK 879
>gi|135181|sp|P11931|SYV_BACST Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|143797|gb|AAA22879.1| valyl-tRNA synthetase (880 aa)
Score = 1685, Expect = 0.0e+00, Identities = 345/860 (40%), Positives = 523/860 (60%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED---VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL----EVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      + KYDH+ E   W + + +   NK ++I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD + R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LR+ +S D R++ + + ++W +  +IR+QW +G LDY E FTL++ ++ V +VFV +Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEV+ KEV+ LY++RY L++  ++ VATTRPET+ D + V+P D+RYK+ I K  P+ +EI IIADEYVD++FG+G +K TPAHD ND+E+G ++ L I  NEDGT N A+ ++ L  + R + V L++ +L K+E+ + +VG SER+ AV+EP +S QWFVK+  ++ I+LQ++ K+QF P +FEK ++W+ N+ WCISRQLWWGH+IP WY K++ EIYV +PPK+ E + +D DVLDTWFSS LWP +T   TD+  K  +PT+VLVTG+DIIFFWV RM+F L  + PFK  I GL+RD  KMSKSLGNGVDP DVI++YGADALR FL + SSPG+DL + EKV++ W F NK+WN+ R+ MN   ++E     D WIL + N+   +  KY F  + + +F WDD C+ YIE++K   + + +++  VL Y++  + L HP PF+T ++ N  + +SI +   +   E + E+  ++ II +R  E  P +K I +++  E +  L K  +  N +++ I  D   PD   +   I+ E L+  E  I++++KE++  E+ R  L+N+ F+ KAP  +E E+ K++ + K + ++ L+ K
 S:   8 MPPKYDHRAVEAGRYEWWLKGKFFEATGDPNKRPFTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIITRMKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEEKLRQQGLSRYDLGREKFLEETWKWKEEYAGHIRSQWAKLGLGLDYTRERFTLDEGLSKAVREVFVSLYRKGLIYRGEYIINWDPVTKTALSDIEVVYKEVKGALYHMRYPLADGSGFIEVATTRPETMLGDTAVAVHPDDERYKHLIGKMVKLPIVGREIPIIADEYVDMEFGSGAVKITPAHDPNDFEIGNRHNLPRILVMNEDGTMNENAMQYQGLDRFECRKQIVRDLQEQGVLFKIEEHVHSVGHSERSGAVIEPYLSTQWFVKMKPLAEAAIKLQQTDGKVQFVPERFEKTYLHWLENIRHWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEIYVDHEPPKDIENWEQDPDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTDSPDYK-RYYPTDVLVTGYDIIFFWVSRMIFQGLEFTGKRPFKDVLIHGLVRDAQGRKMSKSLGNGVDPMDVIDQYGADALRYFLATGSSPGQDLRFSTEKVEATWNFANKIWNASRFALMNMGGMTYEELDLSGEKTVADHWILTRLNETIETVTKLAEKYEFGERGRTLYNFIWDDLCDWYIEMAKLPLYGDDEAAKKTTRSVLAYVLDNTMRLLHPFMPFITEEIWQNLPHE-GESITVAPWPQVRPELSNEEAAEEMRMLVDIIRAVRNVRAEVNTPPSKPIALYIKTKDEHVRAALLKNRAYLERFCNPSELLI---DTNVPAPDKAMTAVVTGAELIMPLEGLINIEEE---IKRLEKELDKWNKEVERVEKKLANEGFLAKAPAHVVEEERRKRQDYIEKREAVKARLAELK 879
>gi|163791284|ref|ZP_02185698.1| valyl-tRNA synthetase [Carnobacterium sp. AT7] >gi|159873425|gb|EDP67515.1| valyl-tRNA synthetase [Carnobacterium sp. AT7] (877 aa)
Score = 1679, Expect = 0.0e+00, Identities = 354/841 (42%), Positives = 516/841 (61%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTT----DALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK------NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLER-LDFKKISNLKESSIEDVL-QIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIK------SLKPDYVENNYLIFILNKE---DLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK 853
      +S KY   E ++ W +K L K +  K YS+++PPPNVTG LHLGHA + T+QD ++R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E L E+ IS D R++ + +++W +  + IR QW +G +DY E FTL+  +E V +VFV MYN LIYR + ++NWD K ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L++  + +ATTRPET+ D + V+P+D+RYK+ + K + PL N+EI IIADEYV++ FGTGV+K TPAHD ND+E+GK++ L I+ N+DG+ N A +E +  AR  ++ LE  L K+EK + +VG SERT VVEP +S QWFV ++ +K+ IE Q + K+ F P +FE  + WM N++DW ISRQLWWGH+IP WY K S E+YVG + P++ E +++D DVLDTWFSS LWP +T   + +   FPTN LVTG+DIIFFWV RMMF SL  + PF + I GLIRD  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + +K+ + W FINK+WN+ R+ MN DF D+     D+WIL K N+  +  F ++ F + + + F WDDFC+ YIE+SK   + T+ Q ++ +L Y++ + L L HP+ PFVT +++N  + + ++ E +  ++S+  +  DVL ++I +R  E  P +K I++    L K +D+ +   A + +++     S + + E   I  E  L G N  I ++ KE++  E+ R G L+NK F+E AP  +E EK+K
 S:   3 MSTKYQPNEVEAGRYDKWV-EKGLFKPSGDKTKEPYSVVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIVRQKRMQGYDTLWLPGMDHAGIATQAKVEAKLAEDGISRYDLGREKFIDTVWDWKEEYASVIREQWAKVGISVDYSRERFTLDDGLSEAVRKVFVTMYNKKLIYRGEYIINWDPKAKTALSDIEVIHKDVEGAFYHMSYPLTDGSGVVEIATTRPETMLGDTAIAVHPEDERYKHLVGKTVMLPLMNREIPIIADEYVEMDFGTGVVKITPAHDPNDFEVGKRHDLPQINVMNDDGSMNELAGKYETMDRFAARKAVIKDLEAEGRLIKIEKMVHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVNMAPLAKEAIESQGTEDKVNFVPERFENTYMRWMENVHDWVISRQLWWGHRIPAWYHKTSGELYVGMEAPEDSENWMQDPDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDEESEDFKRYFPTNTLVTGYDIIFFWVSRMMFQSLEFTGKRPFNNVLIHGLIRDTEGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYDKMDAAWNFINKIWNASRFALMNMEDFTVDQIDLTGEKTVADRWILTKLNETVEKVTDLFERFEFGEAGRHLYHFIWDDFCDWYIEMSKEVLFGEDETAKQMTRS-ILAYVLDQTLRLLHPIMPFVTEEIWENIPHEGESLVVAEYPVVHPELSDEAATKGMDVLMELIRSVRNSRAEVNTPLSKKIEL--------LIKTNDQTVEQFLKANTSYIERFCNPETLTISSEIEAPETAMSAVITGAEIYLPLAGLINLEEEIARLNKELDKWSKEVKRVEGKLANKRFVESAPDAVVEAEKAK 855
>gi|16079861|ref|NP_390687.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] >gi|586069|sp|Q05873|SYV_BACSU Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|452309|emb|CAA54458.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus subtilis] >gi|2635274|emb|CAB14769.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] (880 aa)
Score = 1679, Expect = 0.0e+00, Identities = 340/864 (39%), Positives = 529/864 (61%)
 Q:   9 NNNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKD-------SILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKL---FKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSL-KPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      N  + KYD  E+ ++ W  K   +  K YS+++PPPNVTG LHLGHA + T+QD + R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE  S D R++ + + ++W +  + IR+QW +G LDY E FTL++ ++ V +VFVK+Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+V+  Y++ Y L++  + +ATTRPET+ D + V+P+D+RYK+ I K I P+ N+EI I+ D+YVD++FG+G +K TPAHD ND+ELG ++ L I  NEDGT N A+ ++ +  + R K V+ L++ +L K+E + +VG SER+ AVVEP +S QWFV++  +  IEL+K +K+ F P +FEK ++WM N+ DWCISRQLWWGH+IP WY K++ E+YVG + P++ E + +D DVLDTWFSS LWP +T   + ++D  +PT+VLVTG+DIIFFWV RM+F +  E PFK  I GLIRDE  KMSKSLGNGVDP DVI+KYGAD+LR FL + SSPG+DL + EKV+S W F NK+WN+ R+ MN   +DE     DKWIL + N+   Q ++Y F  + + +F WDDFC+ YIE++K    + +++  +L Y++ + + L HP PF+T ++ +  + +    +++ E D + +++K   ++++I +R  E  P +K ++++++  ++  + +  +    + + DI+++ K   +  IL E L+ + E  I +++KE + + E+ R  L N+ F++KAP  I+ E+ K++ + K  ++K ++ K
 S:   4 NEQTMPTKYDPAAVEKDRYDFWLKGKFFEAGS-DQTKEPYSVVIPPPNVTGRLHLGHAWDTTLQDIVTRMKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEAKLREEGKSRYDLGREKFLEETWKWKEEYADFIRSQWAKLGLGLDYSRERFTLDEGLSKAVREVFVKLYEKGLIYRGEYIINWDPATKTALSDIEVIYKDVQGAFYHMSYPLADGSGSIEIATTRPETMLGDTAVAVHPEDERYKHLIGKTVILPIVNREIPIVGDDYVDMEFGSGAVKITPAHDPNDFELGNRHNLERILVMNEDGTMNENALQYQGMDRFECRKKLVKDLQEAGVLFKIEDHMHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVRMQPLADAAIELEKKEEKVNFVPDRFEKTYLHWMENIRDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGELYVGLEAPEDSENWEQDTDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDVTAEDFKRYYPTDVLVTGYDIIFFWVSRMIFQGIEFTGERPFKDVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGVDPMDVIDKYGADSLRYFLATGSSPGQDLRFSYEKVESTWNFANKIWNASRFALMNMDGMTYDELDLSGEKSVADKWILTRLNETIEHVTQLADRYEFGEVGRHLYNFIWDDFCDWYIEMAKLPLYGEDEAAKKTTRSILAYVLDQTMRLLHPFMPFLTEEIWQHLPHQGESITVSQWPAVVPEHTDTEAAADMKL-----LVELIRSVRNIRSEVNTPMSKQVELYIKTSTDEIASRLEANRSYVERFTNPSVLKIGTDIEAVDKAMTAVVSGAEVILPLEGLINIDEE---IARLQKEFDKLTKEVERVQKKLGNEGFMKKAPAHVIDEEREKEKDYVAKRDAVQKRMAELK 879
>gi|110004402|emb|CAK98740.1| probable valyl-trna synthetase protein [Spiroplasma citri] (888 aa)
Score = 1672, Expect = 0.0e+00, Identities = 382/854 (44%), Positives = 541/854 (63%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENK-ISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS-KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVW-YKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSD-----FNFDEDKTPKNL------EDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-NRTSNQESKLWV----LNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKIS-NLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL--GSN---NEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELE 865
      +L+KKYDH + E ++ W +K   ++K+ + S+SI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR+ L G  ++ GMDHAGIATQ K E+ L  K I  D R++ + ++ W +   IR QW +G LDY E FTL  + V +VF+ +Y GLIYR K +++WD  ++A+SNIEVI +E + +YY +Y+L NS ++L +ATTRPET+F D+C+VVNP D RY+ Y NK +NP  + + II D+YV+ F TG MKCTPAHD ND+E+ ++ L + C N DGT N A + N   AR  V L + L+ +++   VGFSER+ A+VEP +S+QWFVK+ +++K+I+ Q S+ KIQF+P +F  LINWM N+ DWCISRQLWWGHQIP W YK DS +I+VG PP N + +++D DVLDTWFSS LWP+T+   K   FPTNVLVTG+DIIFFWV RMMF SL  KE PF  I GLIRDE  KMSKSLGNGVDP DVI++YGAD LR FL+++S+PG+DL + EKV S W FINKLWN+ RYVEMN ++   NF+ +  KNL     D+WIL++ K ++   KY F++ K + DF W+ C+ YIEL+K N SN +  V  L Y++K+ILI+ HP PFVT +Y  K  K+SI+LE  + KI+ N   + V +I+ IR   +I  +I+I + + K  I+ VI+++N  + +V  + +   +N  + I   +L G N  +E  +KI E+ ++ E+ R  +L+N +F+ KA EKI+LE+ K ++ + ++L+
 S:   4 ELTKKYDHILVETGKYQFWK-KKGYFTADVKSKQPSFSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDLIIRYKKLLGFDTLYLPGMDHAGIATQAKVEERLCVTKNILRHDLGREKFIEQVWAWKEEYAEIIREQWAKLGLALDYSREQFTLNNNLSAAVQKVFIDLYQKGLIYRGKRIISWDPVQKTALSNIEVIYQEQQGKMYYFKYFLENSTSEFLTIATTRPETMFADQCVVVNPNDNRYRKYWNKKVVNPANGELLPIICDDYVEQDFETGAMKCTPAHDANDFEIALRHHLAMPICMNLDGTMNELAGKYHNQDRFTARQNLVHDLNQQKLIVEIKVHSHQVGFSERSGAIVEPYLSDQWFVKMEYFAEKIIKFQSSTNKIQFYPPRFNITLINWMKNVQDWCISRQLWWGHQIPAWYYKDDSTKIHVGLTPPDNSKNWIQDADVLDTWFSSALWPMTSLGWNWDKKLFQHYFPTNVLVTGYDIIFFWVSRMMFESLEFTKEKPFNDVLIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGVDPMDVIKEYGADTLRYFLVTNSAPGQDLRFSLEKVNSAWNFINKLWNAARYVEMNLTNNFKPLVNFEIEI--KNLLLNHQENAIDQWILSELAKTITKVQTNMEKYEFVLVGKDLYDFVWNKLCSWYIELTKVNLQSNNATIKMVSTQTLFYVLKQILIMLHPFIPFVTEEIYQ--KLNLKESIMLEV--YPKINFNYNVDYLNLVTEIVAAIRELRSNYQIKKEHIIEIWFDQASSK-NNITTNVISLINEFILKMVNSKVMGVLHQKDQNQKYVTIPLTNVILEVGLNDIVDETIEHQKINAELTRLEQELKRSKNILNNPNFLAKANAEKIKLEEEKYAQYLEQYQQLK 878
>gi|116872981|ref|YP_849762.1| valyl-tRNA synthetase [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] >gi|116741859|emb|CAK20983.1| unnamed protein product [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] (882 aa)
Score = 1672, Expect = 0.0e+00, Identities = 359/859 (41%), Positives = 530/859 (61%)
 Q:   9 NNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE--RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINIL----NTAKINIVKQDIKSLKPDY--VENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH-EMKLKELEKL 867
      N ++ KY+  E+  W +KE K   +K YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD + R  ++G  ++ GMDHAGIATQ K E L+EN IS D R++ +  +EW +  + IR QW+ +G LDY E FTL+  ++ V +VFV +YN GLIYR + ++NWD + ++A+S+IEVI K++E + Y+++Y L++  +L VATTRPETI D + V+PKD+RY++ I K + P+ N+EI I+AD+YV+ +FG+G +K TPAHD ND+E+G ++ L I  +EDG N A +E L  +AR  ++ + +L K E + +VG SERT AVVEP +S QWFVK+  + + + LQK+ K+ F P +FEK  WM N++DWCISRQLWWGH+IP WY K++ EIYVG K P+N  + +D DVLDTWFSS LWP +T   +++   FPTN LVTG+DIIFFWV RM+F S+  E PFK  I GL+RD  KMSKSLGNGVDP +VI+KYGAD+LR L + SSPG+DL + EKV+S W FINK+WN+ R+V MN +D + E  K E DKWIL + N+     KY F  + + +F WDDFC+ YIE++K     +++  VL Y +  + L HP PFVT ++ N  + +  + E +++ K++ +  +++ ++++I +R  E  P +K ID+ ++ +  +I ++ I +  N  + I  DI+ K   V +  IFI  E L+ + E  I +++KE+E  E++R G L+N+ FI KAP+ + E+ K++ + E K  LE++
 S:   5 NEINMPTKYEPSKVEEGKYKWWQEKEFFKAEGNTDKEPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIITRMKRMQGFDTLYLPGMDHAGIATQAKVEAKLKENNISRYDLGREKFIDKTWEWKEEYADFIREQWEKLGLGLDYSRERFTLDDGLSDAVKKVFVTLYNKGLIYRGQYIINWDPEAKTALSDIEVIHKDIEGSFYHLKYPLTDGSGFLEVATTRPETIPGDTAVAVHPKDERYQHLIGKTIMLPVLNREIPIVADDYVEREFGSGAVKITPAHDPNDFEVGNRHDLPRIIVMHEDGKMNGNAGKYEGLDRFEARKAIIQDFKDLDLFIKQEPHLHSVGHSERTGAVVEPYLSLQWFVKMEPLASEALALQKTEDKVNFVPARFEKTYETWMDNIHDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEIYVGEKEPENSSEWEQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTENQDFQHFFPTNTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSVEFTGERPFKDTLIHGLVRDSEGRKMSKSLGNGVDPIEVIDKYGADSLRYTLATGSSPGQDLKFSFEKVESTWNFINKIWNASRFVLMNLNDMKYSEIDLTKVSEVSDKWILTRLNETIQAVTSLGEKYEFGEVGRTLYNFIWDDFCDWYIEIAKIPLYGEDEDAKQTTRSVLAYTLNTTMRLLHPFMPFVTEEIWQNLPHEGESITIAEWPKVNEKQMDSKASKAMQTLVEVIRAVRNIRSEVNTPLSKQIDLEIKPKDEAYKEIFEQNIAYIERFCNPEHVTIAF-DIEPSKTAMTAVVSGAEIFI-PLEALIDLDVE---IARLEKELEKWNKEVARVQGKLNNERFISKAPETVVAEERLKEKDYLEKKASVLERI 876
>gi|49483906|ref|YP_041130.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] >gi|81650951|sp|Q6GG42|SYV_STAAR Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|49242035|emb|CAG40734.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] (876 aa)
Score = 1666, Expect = 0.0e+00, Identities = 351/849 (41%), Positives = 531/849 (62%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMN-SSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKES--SIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEV----LNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK 860
      ++ KYD + E ++ W    K +  +K +Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD + R  ++G  ++ GMDHAGIATQ K E L E I+ D R++ +  ++W +  + IR QW +G LDY E FTL++ ++ V +VFV +YN G+IYR + ++NWD K ++A+S+IEVI ++V+  Y+ +Y ++ + ++ +ATTRPET+ D +VVNP D+RYK+ I K I P+ +E+ I+ADEYVDI FG+G MK TPAHD ND+E+G++++L I  +E+G NN A +E +  D R + VE L++ +L+ K+E + +VG SER+ AVVEP +S QWFV++ + +K+ ++ QK+ +I F+P +FE   WM N+ DW ISRQLWWGHQIP WY K++ EIYVG + P + E + +D DVLDTWFSS LWP +T   L+S+D  +PTN LVTG+DIIFFWV RM+F L   PF  + GL+R E  KMSKSLGNGVDP DVI++YGAD+LR FL + SSPG DL Y EKV+S W FINK+WN R+ MN  DF ++   NL  DKWIL + N+ +   +KY F  + + +F WDDFC+ YIE+SK   N  ++  VL+Y + I+ + HP PFVT ++ +  + + +   + ++  +ES +++ +++II +R  E  P +K I I ++   +  L + D +I  N + +NI  D++  P+  + +I  +L E L+ + E  I +++KE+ ++SE+ R + LSN++F+ KAP++ I EK KK+ ++ K
 S:   2 EMKPKYDPREVEAGRYEEWVKNGYF-KPSEDKSKETYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIITRMKRMQGYDTLYLPGMDHAGIATQAKVEAKLNEQGITRYDLGREKFLEQAWDWKEEYASFIRAQWAKLGLGLDYSRERFTLDEGLSKAVKKVFVDLYNKGIIYRGERIINWDPKARTALSDIEVIHEDVQGAFYHFKYPYADVEGFIEIATTRPETMLGDTAIVVNPNDERYKDVIGKTVILPIVGRELPILADEYVDIDFGSGAMKVTPAHDPNDFEIGQRHQLENIIVMDENGKMNNKAGKYEGMDRFDCRKQLVEDLKEQDLVIKIEDHVHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVRMEDLAKRSLDNQKTDDRIDFYPQRFEHTFNQWMENIRDWTISRQLWWGHQIPAWYHKETGEIYVGEEAPTDIENWQQDEDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDLESEDFKRYYPTNALVTGYDIIFFWVARMIFQGLEFTDRRPFNDVLLHGLVRAEDGRKMSKSLGNGVDPMDVIDEYGADSLRYFLATGSSPGHDLRYSTEKVESVWNFINKIWNGARFSLMNIGEDFKVEDIDLSGNLSLADKWILTRLNETIATVTDLSDKYEFGEVGRALYNFIWDDFCDWYIEMSKIPMNGNDEEQKQVTRSVLSYTLDNIMRMLHPFMPFVTEKIWQSLPHEGETIVKASWPEVRESLIFEESKQTMQQLVEIIKSVRQSRVEVNTPLSKEIPILIQAKDKEIETTLSQNKDYLIKFCNPSTLNI-STDVEI--PEKAMTSVVIAGKVVLPLEGLIDMDKE---ISRLEKELAKLQSELDRVDKKLSNENFVSKAPEKVINEEKRKKQDYQEK 863
>gi|153174713|ref|ZP_01930182.1| valyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|133729944|gb|EBA31642.1| valyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes FSL N3-165] (883 aa)
Score = 1665, Expect = 0.0e+00, Identities = 360/864 (41%), Positives = 529/864 (61%)
 Q:   4 MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK------NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE--RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINIL----NTAKINIVKQDIKSLKPDY--VENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH-EMKLKELEKL 867
      M+  N ++ KY+  E   W +KE K   +K YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD + R  ++G  ++ GMDHAGIATQ K E L+E+ IS D R+ V  +EW +   IR QW+ +G LDY E FTL+  ++ V +VFV +YN GLIYR + ++NWD + ++A+S+IEVI K++E + Y+++Y L++  YL VATTRPETI D + V+PKD+RY++ I K + P+ N+EI I+ADEYV+ +FG+G +K TPAHD ND+E+G ++ L I  +EDGT N A ++ L  AR + ++ +  L K E + +VG SERT AVVEP +S QWFVK+  + + +ELQK+ K+ F P +FEK  WM N++DWCISRQLWWGH+IP WY K++ EIYVG K P+N  + +D DVLDTWFSS LWP +T   ++    FPTN LVTG+DIIFFWV RM+F S+  E PFK  I GL+RD  KMSKSLGNGVDP +VI+KYGAD+LR L + SSPG+DL + EKV+S W FINK+WN+ R+V MN   ++E    E DKWIL + N+     KY F  + + F WDDFC+ YIE++K   + + Q ++ VL Y +  + L HP PFVT ++ N  + +  + E +++ ++I   +++ ++++I +R  E  P +K I + ++ +  +I ++ I+ +  N ++ I  D+++ K   V +  IFI  E L+ N E  I +++KE+E  E++R G L+N+ FI KAP+ + E+ K++ + + K  LE++
 S:   1 MTTEHNEINMPTKYEPSNVEAGKYKWWLEKEFFKAEGNTDKEPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIITRMKRMQGFDTLYLPGMDHAGIATQAKVEAKLKESNISRYDLGRENFVDKTWEWKEEYAEFIREQWEKLGLGLDYSRERFTLDDGLSDAVKKVFVTLYNKGLIYRGQYIINWDPEAKTALSDIEVIHKDIEGSFYHLKYPLTDGSGYLEVATTRPETIPGDTAVAVHPKDERYQHLIGKTIMLPILNREIPIVADEYVEREFGSGAVKITPAHDPNDFEVGNRHDLPRIIVMHEDGTMNENAGKYDGLDRFVARKEIIQDFKDLGLFIKQEPHLHSVGHSERTGAVVEPYLSLQWFVKMEPLAAEALELQKTENKVNFVPARFEKTYETWMDNIHDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEIYVGEKEPENLSEWEQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTESPDFQHFFPTNTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSVEFTGERPFKDTLIHGLVRDSEGRKMSKSLGNGVDPIEVIDKYGADSLRYTLATGSSPGQDLKFSYEKVESTWNFINKIWNASRFVLMNLDGMKYNEIDLSNVTEVSDKWILTRLNETIQAVTSLGEKYEFGEVGRTLYSFIWDDFCDWYIEIAKIPLYGEDEVAKQTTRS-VLAYTLNATMRLLHPFMPFVTEEIWQNLPHEGESITIAEWPKVNEQQIDTKSSTAMATLVEVIRAVRNIRSEVNTPLSKPIILEIKPKDTTYKEILEQNISYIERFCNPEQVTI-SFDVEASKTAMTAVVSGAEIFI-PLEALIDLNVE---IARLEKELEKWNKEVARVQGKLNNERFISKAPESVVAEERLKEKDYLDKKASVLERI 877
>gi|82751253|ref|YP_416994.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus RF122] >gi|123547885|sp|Q2YTA0|SYV_STAAB Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|82656784|emb|CAI81213.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus RF122] (876 aa)
Score = 1665, Expect = 0.0e+00, Identities = 350/849 (41%), Positives = 530/849 (62%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMN-SSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKES--SIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEV----LNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK 860
      ++ KYD + E ++ W    K +  +K +Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD + R  ++G  ++ GMDHAGIATQ K E L E I+ D R++ +  ++W +  + IR QW +G LDY E FTL++ ++ V +VFV +YN G+IYR + ++NWD K ++A+S+IEVI ++V+  Y+ +Y ++ + ++ +ATTRPET+ D +VVNP D+RYK+ I K I P+ +E+ I+ADEYVDI FG+G MK TPAHD ND+E+G++++L I  +E+G N+ A +E +  D R + VE L++ +L+ K+E + +VG SER+ AVVEP +S QWFV++ + +K+ ++ QK+ +I F+P +FE   WM N+ DW ISRQLWWGHQIP WY K++ EIYVG + P + E + +D DVLDTWFSS LWP +T   L+S+D  +PTN LVTG+DIIFFWV RM+F L   PF  + GL+R E  KMSKSLGNGVDP DVI++YGAD+LR FL + SSPG DL Y EKV+S W FINK+WN R+ MN  DF ++   NL  DKWIL + N+ +   +KY F  + + +F WDDFC+ YIE+SK   N  ++  VL+Y + I+ + HP PFVT ++ +  +  +   + ++  +ES +++ +++II +R  E  P +K I I ++   +  L + D +I  N + +NI  D++  P+  + +I  +L E L+ + E  I +++KE+ ++SE+ R + LSN++F+ KAP++ I EK KK+ ++ K
 S:   2 EMKPKYDPREVEAGRYEEWVKNGYF-KPSEDKSKETYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIITRMKRMQGYDTLYLPGMDHAGIATQAKVEAKLNEKGITRYDLGREKFLEQAWDWKEEYASFIRAQWAKLGLGLDYSRERFTLDEGLSKAVKKVFVDLYNKGIIYRGERIINWDPKARTALSDIEVIHEDVQGAFYHFKYPYADGEGFIEIATTRPETMLGDTAIVVNPNDERYKDVIGKTVILPIVGRELPILADEYVDIDFGSGAMKVTPAHDLNDFEIGQRHQLENIIVMDENGKMNDKAGKYEGMDRFDCRKQLVEDLKEQDLVIKIEDHVHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVRMEDLAKRSLDNQKTDDRIDFYPQRFEHTFNQWMENIRDWTISRQLWWGHQIPAWYHKETGEIYVGEEAPTDIENWQQDEDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDLESEDFKRYYPTNALVTGYDIIFFWVARMIFQGLEFTDRRPFNDVLLHGLVRAEDGRKMSKSLGNGVDPMDVIDEYGADSLRYFLATGSSPGHDLRYSTEKVESVWNFINKIWNGARFSLMNIGEDFKVEDIDLSGNLSLADKWILTRLNETIATVTDLSDKYEFGEVGRALYNFIWDDFCDWYIEMSKIPMNGNDEEQKQITRSVLSYTLDNIMRMLHPFMPFVTEKIWQSLPHEGDTIVKASWPEVRESLIFEESKQTMQQLVEIIKSVRQSRVEVNTPLSKEIPILIQAKDKEIETTLSQNKDYLIKFCNPSTLNI-STDVEI--PEKAMTSVVIAGKVVLPLEGLIDMDKE---ISRLEKELAKLQSELDRVDKKLSNENFVSKAPEKVINEEKRKKQDYQEK 863
>gi|153196811|ref|ZP_01941138.1| valyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|127633694|gb|EBA23102.1| valyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes 10403S] (883 aa)
Score = 1664, Expect = 0.0e+00, Identities = 360/864 (41%), Positives = 530/864 (61%)
 Q:   4 MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK------NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE--RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINIL----NTAKINIVKQDIKSLKPDY--VENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH-EMKLKELEKL 867
      M+  N ++ KY+  E   W +KE K   +K YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD + R  ++G  ++ GMDHAGIATQ K E L+E+ IS D R+ V  +EW +   IR QW+ +G LDY E FTL+  ++ V +VFV +YN GLIYR + ++NWD + ++A+S+IEVI K++E + Y+++Y L++  YL VATTRPETI D + V+PKD+RY++ I K + P+ N+EI I+ADEYV+ +FG+G +K TPAHD ND+E+G ++ L I  +EDGT N A ++ L  AR + ++ +  L K E + +VG SERT AVVEP +S QWFVK+  + + +ELQK+ K+ F P +FEK  WM N++DWCISRQLWWGH+IP WY K++ EIYVG K P+N  + +D DVLDTWFSS LWP +T   ++    FPTN LVTG+DIIFFWV RM+F S+  E PFK  I GL+RD  KMSKSLGNGVDP +VI+KYGAD+LR L + SSPG+DL + EKV+S W FINK+WN+ R+V MN   ++E    E DKWIL + N+     KY F  + + +F WDDFC+ YIE++K   + + Q ++ VL Y +  + L HP PFVT ++ N  + +  + E +++ ++I   +++ ++++I +R  E  P +K I + ++ +  +I ++ I+ +  N ++ I  D+++ K   V +  IFI  E L+ N E  I +++KE+E  E++R G L+N+ FI KAP+ + E+ K++ + + K  LE++
 S:   1 MTTEHNEINMPTKYEPSNVEAGKYKWWLEKEFFKAEGNTDKEPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIITRMKRMQGFDTLYLPGMDHAGIATQAKVEAKLKESNISRYDLGRENFVDKTWEWKEEYAEFIREQWEKLGLGLDYSRERFTLDDGLSDAVKKVFVTLYNKGLIYRGQYIINWDPEAKTALSDIEVIHKDIEGSFYHLKYPLTDGSGYLEVATTRPETIPGDTAVAVHPKDERYQHLIGKTIMLPILNREIPIVADEYVEREFGSGAVKITPAHDPNDFEVGNRHDLPRIIVMHEDGTMNENAGKYDGLDRFVARKEIIQDFKDLGLFIKQEPHLHSVGHSERTGAVVEPYLSLQWFVKMEPLAAEALELQKTENKVNFVPARFEKTYETWMDNIHDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEIYVGEKEPENLSEWEQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTESPDFQHFFPTNTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSVEFTGERPFKDTLIHGLVRDSEGRKMSKSLGNGVDPIEVIDKYGADSLRYTLATGSSPGQDLKFSYEKVESTWNFINKIWNASRFVLMNLDGMKYNEIDLSNVTEVSDKWILTRLNETIQAVTSLGEKYEFGEVGRTLYNFIWDDFCDWYIEIAKIPLYGEDEVAKQTTRS-VLAYTLNATMRLLHPFMPFVTEEIWQNLPHEGESITIAEWPKVNEQQIDTKSSTAMATLVEVIRAVRNIRSEVNTPLSKPIILEIKPKDTTYKEILEQNISYIERFCNPEQVTI-SFDVEASKTAMTAVVSGAEIFI-PLEALIDLNVE---IARLEKELEKWNKEVARVQGKLNNERFISKAPESVVAEERLKEKDYLDKKASVLERI 877
>gi|47096717|ref|ZP_00234302.1| valyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|153183903|ref|ZP_01934720.1| valyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes J0161] >gi|153190991|ref|ZP_01938302.1| valyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes J2818] >gi|47014901|gb|EAL05849.1| valyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|126943555|gb|EBA21276.1| valyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes J0161] >gi|127765559|gb|EBA25907.1| valyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes J2818] (883 aa)
Score = 1664, Expect = 0.0e+00, Identities = 360/864 (41%), Positives = 530/864 (61%)
 Q:   4 MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK------NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE--RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINIL----NTAKINIVKQDIKSLKPDY--VENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH-EMKLKELEKL 867
      M+  N ++ KY+  E   W +KE K   +K YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD + R  ++G  ++ GMDHAGIATQ K E L+E+ IS D R+ V  +EW +   IR QW+ +G LDY E FTL+  ++ V +VFV +YN GLIYR + ++NWD + ++A+S+IEVI K++E + Y+++Y L++  YL VATTRPETI D + V+PKD+RY++ I K + P+ N+EI I+ADEYV+ +FG+G +K TPAHD ND+E+G ++ L I  +EDGT N A ++ L  AR + ++ +  L K E + +VG SERT AVVEP +S QWFVK+  + + +ELQK+ K+ F P +FEK  WM N++DWCISRQLWWGH+IP WY K++ EIYVG K P+N  + +D DVLDTWFSS LWP +T   ++    FPTN LVTG+DIIFFWV RM+F S+  E PFK  I GL+RD  KMSKSLGNGVDP +VI+KYGAD+LR L + SSPG+DL + EKV+S W FINK+WN+ R+V MN   ++E    E DKWIL + N+     KY F  + + +F WDDFC+ YIE++K   + + Q ++ VL Y +  + L HP PFVT ++ N  + +  + E +++ ++I   +++ ++++I +R  E  P +K I + ++ +  +I ++ I+ +  N ++ I  D+++ K   V +  IFI  E L+ N E  I +++KE+E  E++R G L+N+ FI KAP+ + E+ K++ + + K  LE++
 S:   1 MTTEHNEINMPTKYEPSNVEAGKYKWWLEKEFFKAEGNTDKEPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIITRMKRMQGFDTLYLPGMDHAGIATQAKVEAKLKESNISRYDLGRENFVDKTWEWKEEYAEFIREQWEKLGLGLDYSRERFTLDDGLSDAVKKVFVTLYNKGLIYRGQYIINWDPEAKTALSDIEVIHKDIEGSFYHLKYPLTDGSGYLEVATTRPETIPGDTAVAVHPKDERYQHLIGKTIMLPILNREIPIVADEYVEREFGSGAVKITPAHDPNDFEVGNRHDLPRIIVMHEDGTMNENAGKYDGLDRFVARKEIIQDFKDLGLFIKQEPHLHSVGHSERTGAVVEPYLSLQWFVKMEPLAAEALELQKTENKVNFVPARFEKTYETWMDNIHDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEIYVGEKEPENLSEWEQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTESPDFQHFFPTNTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSVEFTGERPFKDTLIHGLVRDSEGRKMSKSLGNGVDPIEVIDKYGADSLRYTLATGSSPGQDLKFSYEKVESTWNFINKIWNASRFVLMNLDGMKYNEIDLSNVTEVSDKWILTRLNETIQAVTSLGEKYEFGEVGRTLYNFIWDDFCDWYIEIAKIPLYGEDEVAKQTTRS-VLAYTLNATMRLLHPFMPFVTEEIWQNLPHEGESITIAEWPKVNEQQIDTKSSTAMATLVEVIRAVRNIRSEVNTPLSKPIVLEIKPKDTTYKEILEQNISYIERFCNPEQVTI-SFDVEASKTAMTAVVSGAEIFI-PLEALIDLNVE---IARLEKELEKWNKEVARVQGKLNNERFISKAPESVVAEERLKEKDYLDKKASVLERI 877
>gi|16803592|ref|NP_465077.1| valyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes EGD-e] >gi|81508987|sp|Q8Y6X9|SYV_LISMO Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|16410981|emb|CAC99630.1| valyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes] (883 aa)
Score = 1664, Expect = 0.0e+00, Identities = 360/864 (41%), Positives = 530/864 (61%)
 Q:   4 MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK------NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE--RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINIL----NTAKINIVKQDIKSLKPDY--VENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH-EMKLKELEKL 867
      M+  N ++ KY+  E   W +KE K   +K YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD + R  ++G  ++ GMDHAGIATQ K E L+E+ IS D R+ V  +EW +   IR QW+ +G LDY E FTL+  ++ V +VFV +YN GLIYR + ++NWD + ++A+S+IEVI K++E + Y+++Y L++  YL VATTRPETI D + V+PKD+RY++ I K + P+ N+EI I+ADEYV+ +FG+G +K TPAHD ND+E+G ++ L I  +EDGT N A ++ L  AR + ++ +  L K E + +VG SERT AVVEP +S QWFVK+  + + +ELQK+ K+ F P +FEK  WM N++DWCISRQLWWGH+IP WY K++ EIYVG K P+N  + +D DVLDTWFSS LWP +T   ++    FPTN LVTG+DIIFFWV RM+F S+  E PFK  I GL+RD  KMSKSLGNGVDP +VI+KYGAD+LR L + SSPG+DL + EKV+S W FINK+WN+ R+V MN   ++E    E DKWIL + N+     KY F  + + +F WDDFC+ YIE++K   + + Q ++ VL Y +  + L HP PFVT ++ N  + +  + E +++ ++I   +++ ++++I +R  E  P +K I + ++ +  +I ++ I+ +  N ++ I  D+++ K   V +  IFI  E L+ N E  I +++KE+E  E++R G L+N+ FI KAP+ + E+ K++ + + K  LE++
 S:   1 MTTEHNEINMPTKYEPSNVEAGKYKWWLEKEFFKAEGNTDKEPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIITRMKRMQGFDTLYLPGMDHAGIATQAKVEAKLKESNISRYDLGRENFVDKTWEWKEEYAEFIREQWEKLGLGLDYSRERFTLDDGLSDAVKKVFVTLYNKGLIYRGQYIINWDPEAKTALSDIEVIHKDIEGSFYHLKYPLTDGSGYLEVATTRPETIPGDTAVAVHPKDERYQHLIGKTIMLPILNREIPIVADEYVEREFGSGAVKITPAHDPNDFEVGNRHNLPRIIVMHEDGTMNENAGKYDGLDRFVARKEIIQDFKDLGLFIKQEPHLHSVGHSERTGAVVEPYLSLQWFVKMEPLAAEALELQKTENKVNFVPARFEKTYETWMDNIHDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEIYVGEKEPENLSEWEQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTESPDFQHFFPTNTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSVEFTGERPFKDTLIHGLVRDSEGRKMSKSLGNGVDPIEVIDKYGADSLRYTLATGSSPGQDLKFSYEKVESTWNFINKIWNASRFVLMNLDGMKYNEIDLSNVTEVSDKWILTRLNETIQAVTSLGEKYEFGEVGRTLYNFIWDDFCDWYIEIAKIPLYGEDEVAKQTTRS-VLAYTLNATMRLLHPFMPFVTEEIWQNLPHEGESITIAEWPKVNEQQIDTKSSTAMATLVEVIRAVRNIRSEVNTPLSKPIVLEIKPKDTTYKEILEQNISYIERFCNPEQVTI-SFDVEASKTAMTAVVSGAEIFI-PLEALIDLNVE---IARLEKELEKWNKEVARVQGKLNNERFISKAPESVVAEERLKEKDYLDKKASVLERI 877
>gi|46907782|ref|YP_014171.1| valyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|47093088|ref|ZP_00230865.1| valyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|153167000|ref|ZP_01927422.1| valyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|153202474|ref|ZP_01944010.1| valyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes HPB2262] >gi|167014779|ref|ZP_02277312.1| valyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes FSL J1-194] >gi|81403272|sp|Q71ZB6|SYV_LISMF Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|46881051|gb|AAT04348.1| valyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|47018528|gb|EAL09284.1| valyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|133727191|gb|EBA28889.1| valyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|133735249|gb|EBA36947.1| valyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes HPB2262] (883 aa)
Score = 1658, Expect = 0.0e+00, Identities = 357/859 (41%), Positives = 529/859 (61%)
 Q:   9 NNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK------NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE--RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINIL----NTAKINIVKQDIKSLKPDY--VENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH-EMKLKELEKL 867
      N ++ KY+  E   W +KE K   +K YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD + R  ++G  ++ GMDHAGIATQ K E L+E+ +S D R+ V  +EW +   IR QW+ +G LDY E FTL+  ++ V +VFV +YN GLIYR + ++NWD + ++A+S+IEVI K++E + Y+++Y L++  YL VATTRPETI D + V+PKD+RY++ I K + P+ N+EI I+ADEYV+ +FG+G +K TPAHD ND+E+G +++L I  +EDGT N A ++ L  AR + ++ +  L K E + +VG SERT AVVEP +S QWFVK+  + + +ELQK+ K+ F P +FEK  WM N++DWCISRQLWWGH+IP WY K++ EIYVG  P+N  + +D DVLDTWFSS LWP +T   +++   FPTN LVTG+DIIFFWV RM+F S+  E PFK  I GL+RD  KMSKSLGNGVDP +VI+KYGAD+LR L + SSPG+DL + EKV+S W FINK+WN+ R+V MN   ++E    E DKWIL + N+     KY F  + + +F WDDFC+ YIE++K   + + Q ++ VL Y +  + L HP PFVT ++ N  + +  + E +++ ++I   +++ ++++I +R  E  P +K I + ++ +  +I ++ I+ +  N ++ I  D+++ K   V +  IFI  E L+ N E  I +++KE+E  E++R G L+N+ FI KAP+ + E+ K++ + + K  LE++
 S:   6 NEINMPTKYEPSNVEAGKYKWWLEKEFFKAEGNTDKKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIITRMKRMQGFDTLYLPGMDHAGIATQAKVEAKLKESNVSRYDLGRENFVDKTWEWKEEYAEFIREQWEKLGLGLDYSRERFTLDDGLSDAVKKVFVTLYNKGLIYRGQYIINWDPEAKTALSDIEVIHKDIEGSFYHLKYPLTDGSGYLEVATTRPETIPGDTAVAVHPKDERYQHLIGKTIMLPILNREIPIVADEYVEREFGSGAVKITPAHDPNDFEVGNRHELPRIIVMHEDGTMNKNAGKYDGLDRFVARKEIIQDFKDLGLFIKQEPHLHSVGHSERTGAVVEPYLSLQWFVKMEPLAAEALELQKTENKVNFVPARFEKTYETWMDNIHDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEIYVGESEPENLSEWEQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTENPDFQHFFPTNTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSVEFTGERPFKDTLIHGLVRDSEGRKMSKSLGNGVDPIEVIDKYGADSLRYTLATGSSPGQDLKFSYEKVESTWNFINKIWNASRFVLMNLDGMKYNEIDLSNVTEVSDKWILTRLNETIQAVTSLGEKYEFGEVGRTLYNFIWDDFCDWYIEIAKIPLYGEDEVAKQTTRS-VLAYTLNATMRLLHPFMPFVTEEIWQNLPHEGESITIAEWPKVNEQQIDTKSSTAMATLVEVIRAVRNIRSEVNTPLSKPIVLEIKPKDTTYKEILEQNISYIERFCNPEQVTI-SFDVEASKTAMTAVVSGAEIFI-PLEALIDLNVE---IARLEKELEKWNKEVARVQGKLNNERFISKAPESVVAEERLKEKDYLDKKASVLERI 877
>gi|168266020|ref|ZP_02687985.1| valyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes FSL J2-071] (886 aa)
Score = 1657, Expect = 0.0e+00, Identities = 359/864 (41%), Positives = 530/864 (61%)
 Q:   4 MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK------NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE--RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINIL----NTAKINIVKQDIKSLKPDY--VENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH-EMKLKELEKL 867
      M+  N ++ KY+  E   W +KE K   +K YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD + R  ++G  ++ GMDHAGIATQ K E L+E IS D R++ V  +EW +   IR QW+ +G LDY E FTL+  ++ V +VFV +YN GLIYR + ++NWD + ++A+S+IEVI K++E + Y+++Y L++  YL VATTRPETI D + V+PKD+RY++ I K + P+ N+EI I+ADEYV+ +FG+G +K TPAHD ND+E+G ++ L I  +EDGT N A ++ L  +AR + ++ ++ L K E + +VG SERT AVVEP +S QWFVK+  + + + LQK+ K+ F P +FEK  WM N++DWCISRQLWWGH+IP WY K++ EIYVG K P+N  + +D DVLDTWFSS LWP +T   +++   FPTN LVTG+DIIFFWV RM+F S+  E PFK  I GL+RD  KMSKSLGNGVDP +VI+KYGAD+LR L + SSPG+DL + EKV+S W FINK+WN+ R+V MN   + E  K E DKWIL + N+     KY F  + + +F WDDFC+ YIE++K   + + Q ++ VL Y +  + L HP PFVT ++ N  + +  + E  ++ +I   +++ ++++I +R  E  P +K I + ++ +  +I ++ I+ +  N ++ I  D+++ K   V +  IFI  E L+ + E  I +++KE+E  E++R G L+N+ FI KAP+ + E+ K++ + + K  LE++
 S:   1 MTTEHNEINMPTKYEPSNVEAGKYKWWLEKEFFKAEGNTDKEPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIITRMKRMQGFDTLYLPGMDHAGIATQAKVEAKLKEENISRYDLGREKFVDKTWEWKEEYAEFIREQWEKLGLGLDYSRERFTLDDGLSDAVKKVFVTLYNKGLIYRGQYIINWDPEAKTALSDIEVIHKDIEGSFYHLKYPLTDGSGYLEVATTRPETIPGDTAVAVHPKDERYQHLIGKTIMLPILNREIPIVADEYVEREFGSGAVKITPAHDPNDFEVGNRHDLPRIIVMHEDGTMNENAGKYDGLDRFEARKEIIQDFKELGLFIKQEPHLHSVGHSERTGAVVEPYLSLQWFVKMEPLAAEALALQKTEDKVNFVPARFEKTYETWMDNIHDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEIYVGEKEPENLSEWEQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTENPDFKHFFPTNTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSVEFTGERPFKDTLIHGLVRDSEGRKMSKSLGNGVDPIEVIDKYGADSLRYTLATGSSPGQDLKFSYEKVESTWNFINKIWNASRFVLMNLDGMKYSEIDLTKVTEVSDKWILTRLNETIQAVTSLGEKYEFGEVGRTLYNFIWDDFCDWYIEIAKIPLYGEDEVAKQTTRS-VLAYTLNATMRLLHPFMPFVTEEIWQNLPHEGESITISEWPEVNENQIDTKASTAMATLVEVIRAVRNIRAEVNTPLSKPIILEMKPKDDNYKEILEQNISYIERFCNPEQVTI-SFDVEASKTAMTAVVSGAEIFI-PLEALIDLDVE---IARLEKELEKWNKEVARVQGKLNNERFISKAPENVVAEERLKEKDYLDKKASVLERI 877
>gi|15927242|ref|NP_374775.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|21283336|ref|NP_646424.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49486490|ref|YP_043711.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] >gi|57650536|ref|YP_186549.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|87160762|ref|YP_494306.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300] >gi|88195468|ref|YP_500272.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|148268144|ref|YP_001247087.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|150394211|ref|YP_001316886.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|151221770|ref|YP_001332592.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|161509882|ref|YP_001575541.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|122539344|sp|Q2FXR8|SYV_STAA8 Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|123485492|sp|Q2FG72|SYV_STAA3 Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|172048932|sp|A6QHJ8|SYV_STAAE Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|189083635|sp|A6U2D1|SYV_STAA2 Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|189083636|sp|A5ITI8|SYV_STAA9 Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|189083637|sp|A8Z2I4|SYV_STAAT Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|81649185|sp|Q6G8R2|SYV_STAAS Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|81704362|sp|Q7A0P4|SYV_STAAW Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|81781461|sp|Q99TJ8|SYV_STAAN Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|81859571|sp|Q5HFA8|SYV_STAAC Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|13701460|dbj|BAB42754.1| valine-tRNA ligase [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|21204776|dbj|BAB95472.1| valine-tRNA ligase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49244933|emb|CAG43394.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] >gi|57284722|gb|AAW36816.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|87126736|gb|ABD21250.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_FPR3757] >gi|87203026|gb|ABD30836.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|147741213|gb|ABQ49511.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|149946663|gb|ABR52599.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|150374570|dbj|BAF67830.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|160368691|gb|ABX29662.1| valine--tRNA ligase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] (876 aa)
Score = 1657, Expect = 0.0e+00, Identities = 349/849 (41%), Positives = 530/849 (62%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMN-SSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKES--SIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEV----LNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK 860
      ++ KYD + E ++ W    K +  +K +Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD + R  ++G  ++ GMDHAGIATQ K E L E I+ D R++ +  ++W +  + IR QW +G LDY E FTL++ ++ V +VFV +YN G+IYR + ++NWD K ++A+S+IEVI ++V+  Y+ +Y ++ + ++ +ATTRPET+ D +VVNP D+RYK+ I K I P+ +E+ I+ADEYVDI FG+G MK TPAHD ND+E+G++++L I  +E+G N+ A +E +  D R + V+ L++ +L+ K+E + +VG SER+ AVVEP +S QWFV++ + +K+ ++ QK+ +I F+P +FE   WM N+ DW ISRQLWWGHQIP WY K++ EIYVG + P + E + +D DVLDTWFSS LWP +T   L+S+D  +PTN LVTG+DIIFFWV RM+F L   PF  + GL+R E  KMSKSLGNGVDP DVI++YGAD+LR FL + SSPG DL Y EKV+S W FINK+WN R+ MN  DF ++   NL  DKWIL + N+ +   +KY F  + + +F WDDFC+ YIE+SK   N  ++  VL+Y + I+ + HP PFVT ++ +  +  +   + ++  +ES +++ +++II +R  E  P +K I I ++   +  L + D +I  N + +NI  D++  P+  + +I  +L E L+ + E  I +++KE+ ++SE+ R + LSN++F+ KAP++ I EK KK+ ++ K
 S:   2 EMKPKYDPREVEAGRYEEWVKNGYF-KPSEDKSKETYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIITRMKRMQGYDTLYLPGMDHAGIATQAKVEAKLNEQGITRYDLGREKFLEQAWDWKEEYASFIRAQWAKLGLGLDYSRERFTLDEGLSKAVKKVFVDLYNKGIIYRGERIINWDPKARTALSDIEVIHEDVQGAFYHFKYPYADGEGFIEIATTRPETMLGDTAIVVNPNDERYKDVIGKTVILPIVGRELPILADEYVDIDFGSGAMKVTPAHDPNDFEIGQRHQLENIIVMDENGKMNDKAGKYEGMDRFDCRKQLVKDLKEQDLVIKIEDHVHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVRMEDLAKRSLDNQKTDDRIDFYPQRFEHTFNQWMENIRDWTISRQLWWGHQIPAWYHKETGEIYVGEEAPTDIENWQQDEDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDLESEDFKRYYPTNALVTGYDIIFFWVARMIFQGLEFTDRRPFNDVLLHGLVRAEDGRKMSKSLGNGVDPMDVIDEYGADSLRYFLATGSSPGHDLRYSTEKVESVWNFINKIWNGARFSLMNIGEDFKVEDIDLSGNLSLADKWILTRLNETIATVTDLSDKYEFGEVGRALYNFIWDDFCDWYIEMSKIPMNSNDEEQKQVTRSVLSYTLDNIMRMLHPFMPFVTEKIWQSLPHEGDTIVKASWPEVRESLIFEESKQTMQQLVEIIKSVRQSRVEVNTPLSKEIPILIQAKDKEIETTLSQNKDYLIKFCNPSTLNI-STDVEI--PEKAMTSVVIAGKVVLPLEGLIDMDKE---ISRLEKELAKLQSELDRVDKKLSNENFVSKAPEKVINEEKRKKQDYQEK 863
>gi|15924653|ref|NP_372187.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|156979981|ref|YP_001442240.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] >gi|166225533|sp|A7X383|SYV_STAA1 Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|81774901|sp|Q931Q1|SYV_STAAM Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|14247435|dbj|BAB57825.1| valine-tRNA ligase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|156722116|dbj|BAF78533.1| valine-tRNA ligase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] (876 aa)
Score = 1655, Expect = 0.0e+00, Identities = 349/849 (41%), Positives = 529/849 (62%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMN-SSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKES--SIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEV----LNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK 860
      ++ KYD + E ++ W    K +  +K +Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD + R  ++G  ++ GMDHAGIATQ K E L E I+ D R++ +  ++W +  + IR QW +G LDY E FTL++ ++ V +VFV +YN G+IYR + ++NWD K ++A+S+IEVI ++V+  Y+ +Y ++ + ++ +ATTRPET+ D +VVNP D+RYK+ I K I P+ +E+ I+ADEYVDI FG+G MK TPAHD ND+E+G++++L I  +E+G N+ A +E +  D R + V+ L++ +L+ K+E  +VG SER+ AVVEP +S QWFV++ + +K+ ++ QK+ +I F+P +FE   WM N+ DW ISRQLWWGHQIP WY K++ EIYVG + P + E + +D DVLDTWFSS LWP +T   L+S+D  +PTN LVTG+DIIFFWV RM+F L   PF  + GL+R E  KMSKSLGNGVDP DVI++YGAD+LR FL + SSPG DL Y EKV+S W FINK+WN R+ MN  DF ++   NL  DKWIL + N+ +   +KY F  + + +F WDDFC+ YIE+SK   N  ++  VL+Y + I+ + HP PFVT ++ +  +  +   + ++  +ES +++ +++II +R  E  P +K I I ++   +  L + D +I  N + +NI  D++  P+  + +I  +L E L+ + E  I +++KE+ ++SE+ R + LSN++F+ KAP++ I EK KK+ ++ K
 S:   2 EMKPKYDPREVEAGRYEEWVKNGYF-KPSEDKSKETYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIITRMKRMQGYDTLYLPGMDHAGIATQAKVEAKLNEQGITRYDLGREKFLEQAWDWKEEYASFIRAQWAKLGLGLDYSRERFTLDEGLSKAVKKVFVDLYNKGIIYRGERIINWDPKARTALSDIEVIHEDVQGAFYHFKYPYADGEGFIEIATTRPETMLGDTAIVVNPNDERYKDVIGKTVILPIVGRELPILADEYVDIDFGSGAMKVTPAHDPNDFEIGQRHQLENIIVMDENGKMNDKAGKYEGMDRFDCRKQLVKDLKEQDLVIKIEDHFHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVRMEDLAKRSLDNQKTDDRIDFYPQRFEHTFNQWMENIRDWTISRQLWWGHQIPAWYHKETGEIYVGEEAPTDIENWQQDEDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDLESEDFKRYYPTNALVTGYDIIFFWVARMIFQGLEFTDRRPFNDVLLHGLVRAEDGRKMSKSLGNGVDPMDVIDEYGADSLRYFLATGSSPGHDLRYSTEKVESVWNFINKIWNGARFSLMNIGEDFKVEDIDLSGNLSLADKWILTRLNETIATVTDLSDKYEFGEVGRALYNFIWDDFCDWYIEMSKIPMNSNDEEQKQVTRSVLSYTLDNIMRMLHPFMPFVTEKIWQSLPHEGDTIVKASWPEVRESLIFEESKQTMQQLVEIIKSVRQSRVEVNTPLSKEIPILIQAKDKEIETTLSQNKDYLIKFCNPSTLNI-STDVEI--PEKAMTSVVIAGKVVLPLEGLIDMDKE---ISRLEKELAKLQSELDRVDKKLSNENFVSKAPEKVINEEKRKKQDYQEK 863
>gi|16800655|ref|NP_470923.1| valyl-tRNA synthetase [Listeria innocua Clip11262] >gi|81526882|sp|Q92BG2|SYV_LISIN Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|16414074|emb|CAC96818.1| valyl-tRNA synthetase [Listeria innocua] (882 aa)
Score = 1654, Expect = 0.0e+00, Identities = 360/860 (41%), Positives = 531/860 (61%)
 Q:   8 KNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK------NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE---RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINIL----NTAKINIVKQDIKSLKPDY--VENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH-EMKLKELEKL 867
      +N ++ KY+  E   W +KE K  ++K YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD + R  ++G  ++ GMDHAGIATQ K E L+E IS D R++ V  +EW +  + IR QW+ +G LDY E FTL+  ++ V +VFV +YN GLIYR + ++NWD + ++A+S+IEVI K++E + Y+++Y L++  YL VATTRPETI D + V+PKD+RY++ I K + P+ N+EI I+ADEYV+ +FG+G +K TPAHD ND+E+G ++ L I  +EDGT N+ A ++ L  AR  ++ +  L K E + +VG SERT AVVEP +S QWFVK+  + + + LQK+ K+ F P +FEK  WM N++DWCISRQLWWGH+IP WY K++ EIYVG  P+N + + +D DVLDTWFSS LWP +T   +++   FPTN LVTG+DIIFFWV RM+F S+  E PFK  I GL+RD  KMSKSLGNGVDP +VI+KYGAD+LR L + SSPG+DL + EKV+S W FINK+WN+ R+V MN   +DE    E DKWIL + N+     KY F  + + +F WDDFC+ YIE++K   + + Q ++ VL Y +  + L HP PFVT ++ N  + +SI +   ++ +++ +  +++ ++++I +R  E  P +K I + ++ +  +I ++ I+ +  N K+ I  DI+ K   V +  IFI  E L+ + E  I +++KE+E  E++R G L+N+ FI KAP+ + E+ K++ + E K  LE++
 S:   4 QNEINMPTKYEPSNVEAGKYKWWLEKEFFKAEGNSDKKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIITRMKRMQGFDTLYLPGMDHAGIATQAKVEAKLKEENISRYDLGREKFVDKTWEWKEEYADFIREQWEKLGLGLDYSRERFTLDAGLSDAVKKVFVTLYNKGLIYRGQYIINWDPEAKTALSDIEVIHKDIEGSFYHLKYPLTDGSGYLEVATTRPETIPGDTAVAVHPKDERYQHLIGKTIMLPILNREIPIVADEYVEREFGSGAVKITPAHDPNDFEVGNRHDLPRIIVMHEDGTMNDNAGKYDGLDRFVARKAIIQDFKDLGLFIKQEPHLHSVGHSERTGAVVEPYLSLQWFVKMEPLAAEALALQKTEDKVNFVPARFEKTYETWMDNIHDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEIYVGENEPENLDQWEQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTENPDYKHFFPTNTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSVEFTGERPFKDTLIHGLVRDSEGRKMSKSLGNGVDPIEVIDKYGADSLRYTLATGSSPGQDLKFSFEKVESTWNFINKIWNASRFVLMNLDGMKYDEIDLSNVTEVSDKWILTRLNETIQAVTSLGEKYEFGEVGRTLYNFIWDDFCDWYIEIAKIPLYGEDEVAKQTTRS-VLAYTLNTTMRLLHPFMPFVTEEIWQNLPHE-GESITISNWPEVNEQQMDSKASTAMRTLVEVIRAVRNIRAEVNTPLSKSIVLEIKPKDETYKEILEQNISYIERFCNPEKVTIAF-DIEPSKTAMTAVVSGAEIFI-PLEALIDLDLE---IARLEKELEKWNKEVARVQGKLNNERFISKAPENVVAEERLKEKDYLEKKASVLERI 876
>gi|161507301|ref|YP_001577255.1| valyl-tRNA synthetase [Lactobacillus helveticus DPC 4571] >gi|160348290|gb|ABX26964.1| Valyl-tRNA synthetase [Lactobacillus helveticus DPC 4571] (879 aa)
Score = 1653, Expect = 0.0e+00, Identities = 354/850 (41%), Positives = 526/850 (61%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN---------RTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLER-LDFKKISNLK-ESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDE----VINILNTAKINIVKQ-DIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKL 861
      DL+ KY+  E+ ++ W + +L K +   + YSI++PPPNVTG LHLGHA + IQD LIRF ++G  ++ GMDHAGIATQ K E LR+     R+ V +++W   + I+ QW MG LDY E FTL+K ++ V +VFV++Y +GLIYR + ++NWD LQ+A+S+IEVI K+ +  Y+++Y ++  Y+ +ATTRPET+F D + V P D+RYK+ + K + PL + I II D++VD +FGTG++K TPAHD ND+++G ++ L I+ N+DGT N   + +  D R  V+ L++  L KVE + +VG SER+  VEP +S+QWFVK+  + KV+E QK+ K+ F P +FE L +WM +++DWCISRQLWWGH+IP WY K + E YVG + PK+ E + +D DVLDTWFSS LWP +T    S+D  FPTN LVTG+DIIFFWV RMMF SL+  + PF  + GL+RDE  KMSKSLGNGVDP DV++KYGADALR FLL+ ++PG+D Y +K+ + W FINK+WN+ R+V M   N  D P ++ D    D+WI ++ N  SE + F++Y F + ++ +F W+DFC+ YIE+SK     +  QE+ +W+L+  +IL L HP+ PFVT L+ +  + K ++ E   K+ N + +S + +++II +R  E  P + IDI +++ +   + DE  V N L+ ++ + + +  L  V   IF+  E L+ ++E  +EK +K +E  E+ R  L+NK F++ AP++ + EK KK +E +L
 S:   3 DLAPKYNPNEVEKGRYQTWLDE-DLFKPSGDKKAHPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTAIQDTLIRFKRMQGYDTLYLPGMDHAGIATQAKVEAKLRKQGKDRHQMGREAFVKQVWDWKDEYASIIKGQWAKMGLSLDYSRERFTLDKGLSKAVKKVFVQLYKEGLIYRGEYIINWDPALQTALSDIEVIHKDDKGAFYHVKYPFADGSGYVEIATTRPETMFGDTAVAVAPGDERYKDIVGKELVLPLVGRHIPIIEDQHVDPEFGTGLVKITPAHDPNDFQVGNRHNLKRINVMNDDGTMNEECGKYAGMDRFDCREALVKDLKEEGYLIKVEPIVHSVGHSERSGVQVEPRLSKQWFVKMKPLADKVLENQKTDGKVNFVPERFEGTLDHWMEDVHDWCISRQLWWGHRIPAWYNKKTGETYVGEEAPKDIENWEQDPDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDTNSEDFKRYFPTNALVTGYDIIFFWVSRMMFQSLHFTGKRPFNDVVLHGLMRDEQGRKMSKSLGNGVDPMDVVDKYGADALRWFLLNGTAPGQDTRYDPKKLSAAWNFINKIWNASRFVIM-----NLPSDAKPAHMPDVSKFDLSDRWIFDRLNHTVSEVTRLFDEYQFGEAGREAYNFIWNDFCDWYIEISKVALNGDDEELKARKQENLIWILD----QILRLMHPIMPFVTEKLWLSMPHEGKSIMVAEYPTTHKEFENKQADSDMAFLIEIIKAVRNIRMEVNAPMSSPIDIMIQLDDESNKHVLDENADYVENFLHPKELTVAAEIEAPKLAKTAVIPGAQIFVPLTE-LVNVDDELAKMEKEEKRLE---GEVQRAEKKLANKGFVDHAPEDVVNKEKEKKADYESQL 865
>gi|27468257|ref|NP_764894.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] >gi|57867133|ref|YP_188802.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus epidermidis RP62A] >gi|81819377|sp|Q5HNN9|SYV_STAEQ Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|81843675|sp|Q8CS83|SYV_STAES Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|27315803|gb|AAO04938.1|AE016748_172 valine-tRNA ligase [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] >gi|57637791|gb|AAW54579.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus epidermidis RP62A] (876 aa)
Score = 1652, Expect = 0.0e+00, Identities = 346/849 (40%), Positives = 531/849 (62%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMN-SSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE--RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINIL----NTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK 860
      ++ KYD + E+ ++ W +   K +  +K +Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD + R  ++G  ++ GMDHAGIATQ K E L E IS D R++ +  ++W +   IR QW +G LDY E FTL+  ++ V +VFV +YN G+IYR + ++NWD K ++A+S+IEVI ++V+  Y+ +Y ++  Y+ +ATTRPET+ D +VVNP D+RYK+ I K I P+ +E+ I+ADEYVDI+FG+G MK TPAHD ND+E+G++++L I  +E G N+ A ++ +  D R + V+ L++ +L+ K+E+  +VG SER+ A+VEP +S QWFVK+  +++ ++ Q + +I FFP +FE   WM + DW ISRQLWWGHQIP WY KD+ E++VG + P++ E +++D DVLDTWFSS LWP +T   T+A  K  +PTN LVTG+DIIFFWV RM+F L   PF  + GL+R E  KMSKSLGNGVDP DVI++YGAD+LR FL + SSPG DL Y EKV+S W FINK+WN+ R+ MN  DF ++   NL  D+WIL + N+ S  + +KY F  + + +F WD+FC+ YIE+SK    S +++  VL+Y++ KI+ + HP PFVT ++ +   + +   +D  I N + ++E +++II +R  E  P +K I I ++ + K+   + I+ L  N +++ I  D +  P+   ++  +L E L+ + E  I +++KE++ ++SE+ R + LSN++F+ KAP++ I EK K++ ++ K
 S:   2 EMKPKYDPREVEKGRYEEWVSNGYF-KPSEDKSKEAYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIITRMKRMQGYDTLYLPGMDHAGIATQAKVEAKLNEQGISRHDLGREKFLQQAWDWKEEYATFIRQQWAKLGLGLDYSRERFTLDDGLSKAVRKVFVDLYNKGIIYRGERIINWDPKARTALSDIEVIHEDVQGAFYHFKYPYADGNGYIEIATTRPETMLGDTAIVVNPNDERYKDVIGKTVILPIVGRELPILADEYVDIEFGSGAMKVTPAHDPNDFEIGQRHQLENIIVMDEYGKMNDKADKYKGMDRFDCRNQLVKDLKEQDLVIKIEEHTHSVGHSERSGAIVEPYLSTQWFVKMKPLAQRALDNQNTKDRIDFFPGRFENTFNRWMEEIRDWTISRQLWWGHQIPAWYHKDTGEVFVGEEAPEDIENWIQDEDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDTNADDFK-RYYPTNALVTGYDIIFFWVARMIFQGLEFTDRRPFNDVLLHGLVRAEDGRKMSKSLGNGVDPMDVIDEYGADSLRYFLATGSSPGHDLRYSTEKVESVWNFINKIWNAARFSLMNIGEDFKVEDIDLSGNLSLADQWILTRLNETISTVTELSDKYEFGEVGRALYNFIWDEFCDWYIEMSKIPMNGEDESQKQTTRSVLSYVLDKIMKMLHPFMPFVTETIWQSLPHHGETIVKANWPTVDQALIFNESKQTMEQLVEIIKSVRQSRVEVNTPLSKAIPILIQTKDEKIKHTLMDNISYLHKFCNPSQLTI---DTEIEIPEKAMTTVVVAGKVVLPLEGLIDMDKE---IARLEKELDKLQSELDRVDKKLSNENFVNKAPEKIINEEKEKQQHYQEK 863
>gi|184154973|ref|YP_001843313.1| valyl-tRNA synthase [Lactobacillus fermentum IFO 3956] >gi|183226317|dbj|BAG26833.1| valyl-tRNA synthase [Lactobacillus fermentum IFO 3956] (884 aa)
Score = 1650, Expect = 0.0e+00, Identities = 338/859 (39%), Positives = 529/859 (61%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLS-----NSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSN-----QESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLER-LDFKKISNLK-ESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILN----TAKINIVKQ-DIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSS 870
      +++ K+D + E+  W  +  K +   + YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E L + +S D R++ V +++W    I QW MG +DY+ E FTL++ N+ V +VFV +YN GLIYR+ ++NWD K ++A+S+IEV K+ +  Y+++Y +   N KDY+ +ATTRPET+F DE + VNP D+RYK + K + PL N+EI+IIAD+YV  FGTG++K TPAHD ND+++GK++ L ++ NED + N A + +  DAR  V+ L+  + K++ + +VG SERT  VE +S QWFVK+  +++ + QK+ ++ F P +FE   WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY K++ E+YVG + P + E +V+D DVLDTWFSS LWP +T   TDA  K  FPT LVTG+DIIFFWV RM+F SL  + PF++ + GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DV+EKYG DALR FL++ S+PG+D+ + +K+ + W FINK+WN+ RYV MN D  +    + D+WIL++ N  +  +F K+ F + + + +F W+DFC+ YIE++K + +N   +++  +L Y++ + L L HP+ PFVT L+    + ++ + ++ +++N K E +ED++++I +R  +  P + + + ++V +   + +E + L+   + + I + D+ L  +   ++I  E L+ + E  +E  KEI ++ E++R  L N+ F+ AP++ + E++K E+ + KL  ++ L+S
 S:   5 EMATKFDPQAVEEGRYQWWIDQGFFKPSGDKKAHPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEARLAKQGVSRYDLGREKFVKQVWDWKDEYAAIIHQQWAKMGISVDYDRERFTLDEGLNKAVRKVFVDLYNKGLIYRATYIINWDPKARTALSDIEVEHKDDKGAFYHVKYPFTDGTTFNGKDYIEIATTRPETMFGDEAVAVNPSDERYKELVGKHVMVPLVNREIEIIADDYVTPDFGTGMVKITPAHDPNDFQVGKRHNLPELNTMNEDASMNENAGKYVGMDRFDARKAIVKDLQDQGYMLKIDPIVHSVGHSERTGVQVESRLSTQWFVKMKPLAERALANQKTDDRVNFIPERFEHTFNQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYHKETGEMYVGMEAPADAENWVQDKDVLDTWFSSALWPFSTMGWPNTDAEDFK-RYFPTTTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGKAPFRNVLLHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVVEKYGVDALRWFLVTGSTPGQDIRFSYKKMDASWNFINKIWNASRYVIMNLGDMPAPQLPDQSKWDLADRWILSRLNTTVKDVTAKFEKFEFGEAGRDLYNFIWNDFCDWYIEMTKEKLTNGTDEEKDATKNILGYVLDQTLKLIHPIMPFVTEKLWQAMPHDGQSIMVADYPVEHVELANQKAEGEMEDLIELIKAVRNIRNQAGAPMSSPVKMMIKVDDQAHAAVFNENRDYLDRFCHPSDLTIATEVDVPKLAMSGILAGATVYIPMAE-LVDLDEERARME---KEITKLEKEVARSTKKLGNEKFVNSAPEQVVAKERAKAEEWQQKLASAKERLAS 880
>gi|81428459|ref|YP_395459.1| valyl-tRNA synthetase [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] >gi|90101528|sp|Q38XD1|SYV_LACSS Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|78610101|emb|CAI55150.1| Valyl-tRNA synthetase [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] (882 aa)
Score = 1650, Expect = 0.0e+00, Identities = 351/866 (40%), Positives = 535/866 (61%)
 Q:   7 IKNNNDLSKKYD-HKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPK--NLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQES---KLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILL-------ERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKI----SDEVINILNTAKINIVKQ-DIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      + ++ ++S KYD +++ + ++ W +++L K N  +  YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD LIR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E L E IS D R++ + ++EW    I +QW MG LDY E FTL+  ++ V +VFV +YN GLIYR + ++NWD K ++A+S+IEV+ ++ E  Y++ Y L++  + +ATTRPET+ D + V+P D+RY + + K  PL N+EI IIAD YVD FGTG +K TPAHD ND+E+G ++ L I+ NED + N A + +  +AR  V L++  L KV+  +VG SERT  VE +S QWFVK+  ++ ++ Q++ +K+ F P +FE   WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY K + E+YVG + P++ E + +D+DVLDTWFSS LWP +T   T+A  K  FPTN LVTG+DIIFFWV RM+F SL  ++ PF+H I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP +VIEKYGADALR FL S S+PG+D+ +  K+ + W FINK+WN+ R+V MN D   K P+ NL+ DKWIL++ N+ ++ + + + F + + + +F W+DFC+ YIE++K   +QE+  K + L Y++ + L L HP+ PFVT ++ +  T +SI+     LD ++ +  + + ++ +I +R  E  P +K IDI + + + L I   D +  ++  + I +   +L  + +  +++  E LL + E  I +++ E++ + EI R G L+NK F ++AP++ ++ E+ K+ +E + + +EK L+ K
 S:   1 MTDHKEMSTKYDPNQVEDGRYQDWL-KEDLFKPNANPDAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDMLIRQKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEAKLAEQGISRYDLGREKFIDQVWEWKDEYAATIHDQWAKMGLSLDYSRERFTLDDGLSDAVRKVFVNLYNKGLIYRGEYIINWDPKARTALSDIEVLHQDDEGAFYHVSYPLTDGSGSIEIATTRPETLPGDTAIAVHPDDERYADLVGKTVTLPLMNREIPIIADHYVDKDFGTGALKITPAHDPNDFEVGNRHDLPRINVMNEDASMNESAGKYNGMDRFEARKAIVADLKEQGFLIKVDPMTHSVGHSERTGVQVEARLSTQWFVKMKPLAEMALKNQETDQKVNFVPERFENTFTQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYHKQTGEMYVGEEAPEDIENWTQDSDVLDTWFSSALWPFSTMGWPNTEAPDFK-RYFPTNTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTEQRPFEHVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMEVIEKYGADALRWFLTSGSTPGQDVRFSYTKMDAAWNFINKIWNASRFVIMNLED-TPAPTKVPEAANLDLTDKWILSQLNQTVADVTRLYEGFEFGEAGRTLYNFIWNDFCDWYIEMAKEVLYGDDQEAIANKRYNLAYVLDQTLRLLHPVMPFVTEEIWQSMP-HTGESIMTASYPEVHAELDDQEAT----TQMNALIDLIRSVRNIRSEANAPLSKPIDILINIQDTPLMAIFKQNQDFIERFVHPKSLEIAEGLTAPALAKTAIISGAEVYVPLAE-LLDLDEE---ITRLEGELKRLNGEIKRAQGKLANKGFTDRAPEKVVQEERDKQADYEQQYQSVEKRLAELK 879
>gi|116513817|ref|YP_812723.1| valyl-tRNA synthetase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] >gi|116093132|gb|ABJ58285.1| valyl-tRNA synthetase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] (879 aa)
Score = 1649, Expect = 0.0e+00, Identities = 357/850 (42%), Positives = 519/850 (61%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLWV-----LNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLD-FKKISNLK-ESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPK----LFKISDEVINILNTAKINIV-KQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKL 861
      +L+ KY+ + E ++ W + +L K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + IQD LIR+ ++G  ++ GMDHAGIATQ K E LRE +S D R++ V ++EW   N I+ QW+ +G LDY E FTL+K ++ V +VFV++YN+GLIYR + ++NWD KL++A+S+IEV+ ++ +  Y+I Y L++  + +ATTRPET+F D + V P D+RYK+ + K I PL +EI II D++VD +FGTG++K TPAHD ND+E+G ++ L I+ N+DGT N+ A + +  D R + VE L+  L KVE + +VG SER+  VEP +S QWFVK+  + KV+E QK  ++ F P +FE L WM N++DW ISRQLWWGH+IP WY K + E+YVG + P + E + +D DVLDTWFSS LWP +T    A   FPTN LVTG+DIIFFWV RM+F SL+  E PF + + GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVI KYGADALR FLL+ ++PG+D +  K+ + W FINKLWN+ R+V M   N ED P  D    D WI ++ N  E + F+++ F + +++ +F W+DFC+ YIE+SK   +++L    L +++ +IL L HP+ PFVT L+ +  + K +   +  + N K + + +++II +R  E  P + IDI +++ + K  L  + V N L  K+ I K   L  V   IF+  E L+ + E  I K+ KE  +++E+ R + L+NK F++ AP  +E EK K ++E +L
 S:   3 ELAPKYNPQEVEAGRYQEWLDE-DLFKPSGDKKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTAIQDTLIRYKRMQGYDTLYLPGMDHAGIATQAKVEARLREQGVSRYDLGREKFVEKVWEWKDEYANIIKRQWQKLGLSLDYSRERFTLDKGLSKAVRRVFVQLYNEGLIYRGEYIINWDPKLRTALSDIEVVHQDDQGAFYHINYPLADGSGSVEIATTRPETMFGDTAVAVAPGDERYKDLVGKKLILPLVGREIPIIEDQHVDPEFGTGLVKITPAHDPNDFEVGNRHDLPRINVMNDDGTMNDKAGKYAGMDRFDCRKQLVEDLKAEGYLIKVEPIVHSVGHSERSGVQVEPRLSTQWFVKMKPLADKVLENQKGEGRVNFVPDRFEGTLERWMENVHDWVISRQLWWGHRIPAWYNKQTGEMYVGEEAPADIENWDQDQDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDEDSADFKRYFPTNALVTGYDIIFFWVSRMIFQSLHFTGERPFDNVVLHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIAKYGADALRWFLLNGTAPGQDTRFSYTKMDAAWNFINKLWNASRFVIM-----NLPEDAKPAQKPDISKFDLADAWIFDRLNHTVKETNRLFDEFQFGEAGREMYNFIWNDFCDWYIEISKVALYGDDAELKARKQANLTWILDQILRLIHPIMPFVTEKLWLSMPHEGKSIMTAAYPEAHAEFDNAKADEDMAFLIEIIKAVRTIRMEVNAPMSSAIDILIQLDDEKNEAILRDNMEYVENFLQPKKLEISGKIKAPKLAKTAVIAGAQIFVPLSE-LVDLDEE---IAKMGKEEARLEAEVDRASKKLANKGFVDHAPAAVVEKEKGKLAEYENQL 865
>gi|104773811|ref|YP_618791.1| valyl-tRNA synthetase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] >gi|103422892|emb|CAI97554.1| Valyl-tRNA synthetase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] (879 aa)
Score = 1649, Expect = 0.0e+00, Identities = 357/850 (42%), Positives = 521/850 (61%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLWV-----LNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLD-FKKISNLK-ESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPK----LFKISDEVINILNTAKINIV-KQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKL 861
      +L+ KY+ + E ++ W + +L K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + IQD LIR+ ++G  ++ GMDHAGIATQ K E LRE +S D R++ V ++EW   N I++QW+ +G LDY E FTL+K ++ V +VFV++YN+GLIYR + ++NWD KL++A+S+IEV+ ++ +  Y+I Y L++  + +ATTRPET+F D + V P D+RYK+ + K I PL +EI II D++VD +FGTG++K TPAHD ND+E+G ++ L I+ N+DGT N+ A + +  D R + VE L+  L KVE + +VG SER+  VEP +S QWFVK+  + KV+E QK  ++ F P +FE L WM N++DW ISRQLWWGH+IP WY K + E+YVG + P + E + +D DVLDTWFSS LWP +T    A   FPTN LVTG+DIIFFWV RM+F SL+  E PF + + GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVI+KYGADALR FLL+ ++PG+D +  K+ + W FINKLWN+ R+V M   N ED P  D    D WI ++ N  E + F+++ F + +++ +F W+DFC+ YIE+SK   +++L    L +++ +IL L HP+ PFVT L+ +  + K +   +  + N K + + +++II +R  E  P + IDI +++ + K  L  + V N L+ K+ I K   L  V   IF+  E L+ + E  I K+ KE  +++E+ R + L+NK F+ AP  +E EK K ++E +L
 S:   3 ELAPKYNPQEVEAGRYQEWLDE-DLFKPSGDKKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTAIQDTLIRYKRMQGYDTLYLPGMDHAGIATQAKVEARLREQGVSRYDLGREKFVEKVWEWKDEYANIIKSQWQKLGLSLDYSRERFTLDKGLSKAVRRVFVQLYNEGLIYRGEYIINWDPKLRTALSDIEVVHQDDQGAFYHINYPLADGSGSVEIATTRPETMFGDTAVAVAPGDERYKDLVGKKLILPLVGREIPIIEDQHVDPEFGTGLVKITPAHDPNDFEVGNRHDLPRINVMNDDGTMNDKAGKYAGMDRFDCRKQLVEDLKAEGYLIKVEPIVHSVGHSERSGVQVEPRLSTQWFVKMKPLADKVLENQKGEGRVNFVPDRFEGTLERWMENVHDWVISRQLWWGHRIPAWYNKQTGEMYVGEEAPADIENWDQDQDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDEDSADFKRYFPTNALVTGYDIIFFWVSRMIFQSLHFIGERPFDNVVLHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIDKYGADALRWFLLNGTAPGQDTRFSYTKMDAAWNFINKLWNASRFVIM-----NLPEDAKPAQKPDISKFDLADAWIFDRLNHTVKETNRLFDEFQFGEAGREMYNFIWNDFCDWYIEISKVALYGDDAELKARKQANLTWILDQILRLIHPIMPFVTEKLWLSMPHEGKSIMTAAYPEAHAEFDNAKADEDMAFLIEIIKAVRTIRMEVNAPMSSAIDILIQLDDEKNEAILRDNMEYVENFLHPKKLEISGKIKAPKLAKTAVIAGAQIFVPLSE-LVDLDEE---IAKMGKEEARLEAEVDRASKKLANKGFVGHAPAAVVEKEKGKLAEYENQL 865
>gi|124521945|ref|ZP_01696738.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus coagulans 36D1] >gi|124496416|gb|EAY44015.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus coagulans 36D1] (881 aa)
Score = 1649, Expect = 0.0e+00, Identities = 341/853 (39%), Positives = 506/853 (59%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTT----DALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKD--SILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPK-LFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH-------EMKLKELE 865
      + KYD + E+ ++ W  K  K   K Y+I++PPPNVTG LHLGHA + +QD L R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE  S D R++  + ++W    IR QW +G LDY E FTL++ ++ V +VFV +Y GLIYR + ++NWD + ++A+S+IEV+ KEV+  Y++ Y LS+  + +ATTRPET+ D + V+P D+RYK+ I K + P+ +EI IIADEYVD+ FG+G +K TPAHD ND+E+G ++ L I  NEDGT N A ++ +  + R + VE L+  +L KVE + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK+  +  ++LQ S K+ F P +FEK ++WM N+ DWCISRQLWWGH+IP WY K++ E+YV T+PP++ E + +D DVLDTWFSS LWP +T   + K   +PT+ LVTG+DIIFFWV RM+F L  + PFK  I GL+RDE  KMSKSLGNGVDP +VI+KYGAD+LR FL + S+PG+DL + EKV++ W F NK+WN+ R+ MN +  ++E     DKWIL + N+   + +KY F + + + +F WDDFC+ YIE++K    + +++  VL Y++  + L HP PF+T ++ N  + +  +   +D      ++ ++ II +R  E  P +K I +HL+ +  L +   I   + +K +  PD   + +   L G N  + +++KE+   E+ R  LSN+ F++KAP+ + E++K++ +    E ++KELE
 S:   8 MPTKYDPQAVEKGRYEWWVNGKFFEAKG-DPEKKPYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTALQDILTRMKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEAKLREEGKSRYDLGREKFTEEAWKWKAEYAQFIRKQWAKLGLGLDYSRERFTLDEGLSKAVKEVFVSLYKKGLIYRGEYIINWDPETKTALSDIEVVYKEVQGAFYHLAYPLSDGSGTIEIATTRPETMLGDTAVAVHPDDERYKHLIGKTIVLPIVGREIPIIADEYVDMTFGSGAVKITPAHDPNDFEVGNRHNLERILVMNEDGTMNENAGKYKGMDRFECRKQIVEDLKALGVLVKVEDHLHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMQPLADAAVKLQASEGKVHFVPERFEKTYLHWMENIRDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEVYVDTEPPRDIENWEQDPDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDEEAKDYKRYYPTDTLVTGYDIIFFWVSRMIFQGLAFTGKRPFKDVLIHGLVRDEQGRKMSKSLGNGVDPMEVIDKYGADSLRYFLTTGSAPGQDLRFSYEKVEAVWNFANKIWNASRFALMNMNGLKYEEMDLSGEKSVADKWILTRLNETIETVTKLADKYEFGEAGRALYNFIWDDFCDWYIEMAKLPLYSEDEAAKKTTRSVLAYVLDNTMRLLHPFMPFITEEIWQNLPHQGESITTAAWPEVDESLTDAAASEEMKLLVDIIRSVRNIRAEVNTPLSKKIKLHLKAKDETVLAALKRNEAYITRFCNPDELKMGLDLEAPDKAMTAVVSGVELFLPLEGLINFEEELARLRKELAKWNKEVERVQKKLSNQGFLKKAPENVVAEERAKEKDYLEKRSTVEARIKELE 879
>gi|56964386|ref|YP_176117.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus clausii KSM-K16] >gi|81822070|sp|Q5WEQ4|SYV_BACSK Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|56910629|dbj|BAD65156.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus clausii KSM-K16] (880 aa)
Score = 1647, Expect = 0.0e+00, Identities = 335/854 (39%), Positives = 514/854 (60%)
 Q:   7 IKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQK-SSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTT----DALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK------NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED---VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKL-FKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK 860
      ++ + + KYD  E+++ + + + +   +K YSI++PPPNVTG LHLGHA + TIQD L R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE IS D R+ +  +EW    IR QW +G +DY E FTL++ ++ V +VFV +YN GLIYR + ++NWD + ++A+S+IEVI K+V+  Y++ Y LS+  + +ATTRPET+ D + V+P D+RY++ I K  P+ +EI IIAD+YVD +FG+G +K TPAHD ND+E+G ++ L +  NEDGT N A +E +  + R + V+ L+  +L K+E + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK+  +++ ++LQ+ + K+ F P +FE+ I WM N+ DWCISRQLWWGHQIP WY K++ EIYVG +PP++ E + +D DVLDTWFSS LWP +T   +    +PTNVLVTG+DII FWV RM+F    + PFK  I GLIRD  KMSKSLGNGVDP +VI+KYGAD+LR FL + S+PG DL + EKV+S W F NK+WN+ R+ MN  F++ +  +   DKWIL + +   + + Y F + + + F WDD C+ YIE++K   N + Q ++ VL +++ + + + HP PF+T ++ +  + +SI +    S + E ++ED  + +I+ IR  E +P +K I++ +  + ++ ++  V I  A +++  +  P+  ++ L +   L G +  + +++KE++ + E+ R  L+N+ F+ KAP  +E EK+K++ + K
 S:   1 MEEQHSMPTKYDPSATEKKWYTYWLKGKFFEATGDPDKQPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDATIQDILARTKRMQGYDTLWLPGMDHAGIATQAKVEGKLREQGISKYDLGREAFLEKSWEWKDEYAKFIREQWAKVGISVDYSRERFTLDQGLSDAVKEVFVSLYNKGLIYRGEYIINWDPQTKTALSDIEVIYKDVQGAFYHMSYPLSDGSGSIEIATTRPETMLGDTAVAVHPDDERYQHLIGKMVKLPIVGREIPIIADDYVDREFGSGAVKITPAHDPNDFEIGNRHNLPRVLVMNEDGTMNEKAGKYEGMDRFECRKQIVKDLQAQQVLFKIEDHLHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMRPLAEEALKLQEYADTKVTFVPQRFEQTYIRWMENIRDWCISRQLWWGHQIPAWYHKETNEIYVGKEPPRDSENWRQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDEEAPDYKRYYPTNVLVTGYDIIAFWVSRMIFQGKAFTGQRPFKDVLIHGLIRDAEGRKMSKSLGNGVDPQEVIDKYGADSLRFFLATGSTPGNDLRFYWEKVESTWNFGNKIWNASRFALMNMDGFSYSDIDINQEKSIADKWILTRLQETVESVTRLIDAYEFGEAGRVLYSFIWDDVCDWYIEMAKLALYGENEQAKQATRS-VLAHVLDQTMRMLHPFMPFITEEIWQHLPHE-GESITVANWPVYDQSLVFEEAVEDMEALKSLIHAIRTTRSELNVPMSKQIELKIRPQDEQMAARLQRGVAYIEKFANPSLLDIAVDLATPEKAMSHALSGMELFLPLAGMLDLDKEVARLEKELDKLNKEVERIEKKLNNQGFLAKAPSHVVEEEKAKQQDYAAK 867
>gi|116617448|ref|YP_817819.1| valyl-tRNA synthetase [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] >gi|116096295|gb|ABJ61446.1| valyl-tRNA synthetase [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] (894 aa)
Score = 1646, Expect = 0.0e+00, Identities = 358/861 (41%), Positives = 524/861 (60%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQK----ELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLS-----NSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKS-SKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKK---DSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDALF----PTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLWV---LNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDF----KKISNLK-ESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKL---FKISDEVINILNTAKINIVKQDIKS--LKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      D+S KYD  E ++ W ++K  E NK+    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LR  +S D R++ V +++W    I+ QW MG LD++ E FTL++ N+ VN+VF+ +YN GLIYR + ++NWD + ++A+S+IEVI ++   Y+++Y +   + KDY+ +ATTRPET+F D + V+P D+RYK+ I K + PL +EI IIADEYV+ FGTG++K TPAHD ND+++G ++ L I+  EDG N +A + +  DAR   LE + + KV+ + +VG SERT  VE +S QWFVK+  +K+++++QK+ +K++F P +FE   WM N+ DW ISRQLWWGHQIP WYK  D +E+YVGT+ P + + RD DVLDTWFSS LWP +T  + D F  PTN LVTG+DIIFFWV RMMF    + PFK+ I GLIRD  KMSKSLGNGVDP DVIEKYGADALR FL++ S+PG+DL + EK+ S W FINK+WN+ RYV M   N DED TP L D    D+WIL++ N  +  + F+K+ F + +++ +F W DF + YIE++K  + + K V  L Y++ + L L P+ PFVT ++   +     + +  +++SN  E + + + +I +R  E  P + ID+ ++ + L  F+ + + IN   K I+ D+++ L  V +  I++  E L+ + E  I +++ E++  E+ R G L N F+ AP+ + EK K  + KL  E+ L + K
 S:   5 DMSTKYDPTSVEAGRYDNWQSKKLFAPESNKEIQGNEPEPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDMIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEQRLRGEGVSRYDLGREKFVEQVWDWKNEYATTIKQQWGKMGLSLDFDRERFTLDEGLNKAVNKVFIDLYNKGLIYRGEYIINWDPQARTALSDIEVIYQDDAGAFYHVKYPFTDGTTFDGKDYIEIATTRPETMFGDVAVAVHPSDERYKDLIGKKVLVPLVGREIPIIADEYVEKDFGTGMVKITPAHDPNDFQVGNRHDLERINTMTEDGHLNEFAGKYNGMDRFDARKAIAADLEAGDYMLKVDPIVHSVGHSERTGVQVESRLSTQWFVKMEPLAKQILDMQKNDDEKVEFVPARFEDTFSRWMENIRDWVISRQLWWGHQIPAWYKNKGTDQEELYVGTEAPAGDG-WERDPDVLDTWFSSALWPFSTMGWPEKLDGDFARYYPTNTLVTGYDIIFFWVARMMFQGKEFTGQRPFKNVLIHGLIRDGEGRKMSKSLGNGVDPMDVIEKYGADALRWFLVTGSTPGQDLRFTYEKMDSAWNFINKIWNASRYVIM-----NLDED-TPSTLPDMSQLTLADQWILSRLNTVVTNVTRNFDKFEFGEAGRELYNFIWSDFADWYIEMTKETLNGDQDKAPVQQTLAYVLDQTLRLLQPIMPFVTEAIWQEMPAQNGSEADFAIVKYPVVREELSNPDAEQAFKSLQDLIVAVRNIRAEANAPMSTPIDLMIQTTDDNLKHIFEANADYINRFAHPKTLIISDDVQAPNLAMSQVISGAEIYVPLAE-LIDIDEE---ITRLQTEVKKFSGEVKRAEGKLGNDKFVSGAPEAVVAAEKEKLADWQAKLNATEERLQTLK 891
>gi|148543739|ref|YP_001271109.1| valyl-tRNA synthetase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|184153145|ref|YP_001841486.1| valyl-tRNA synthase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|148530773|gb|ABQ82772.1| valyl-tRNA synthetase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|183224489|dbj|BAG25006.1| valyl-tRNA synthase [Lactobacillus reuteri F275] (884 aa)
Score = 1644, Expect = 0.0e+00, Identities = 350/859 (40%), Positives = 526/859 (61%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLS-----NSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFD--EDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSN-----QESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIE---DVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKI----SDEVINILNTAKINIVKQ-DIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSS 870
      D+S KYD  E+  W  +  K +   + YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LR+ IS D RD+ V +++W   + I QW MG +DY+ E FTL++ N+ V +VFV +YN GLIYR  ++NWD + ++A+S+IEVI K+ +  Y+++Y +   N KDY+ +ATTRPET+F DE + VNP D+RYK+ + K + PL N+EI+IIAD+YV +FGTG++K TPAHD ND+++GK++ L ++ NED T N A +E +  +AR  V+ L+  + KV+ + +VG SERT  VE +S QWFVK+  ++ ++ Q + ++ F P +FE   WM N++DW ISRQLWWGH+IP WY K + E+YVG + PK+ E + +D DVLDTWFSS LWP +T   TD+  K  FPTN LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PFK+ + GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVI+KYG DALR FL++ S+PG+D+ +  K+ + W FINK+WN+ RYV MN +    DK+ +L  D+WIL++ N  + +QF+K+ F + + + +F W+DFC+ YIE++K + +N   + +  +L Y++ + L + HP+ PFVT L+ +   +SI++       ++ E  ++++I +R  E  P +K +DI ++V N L ++   D +  +  + I K +  L  +   ++I  E L+ + E + +E  KEI ++ E+ R  L N+ F+ AP++ +E E+ K + + KL  ++ L S
 S:   5 DMSTKYDPAAVEEGRYQWWIDQGFFKPSGDKKAHPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDMIIRQKRMQGYDVLWVPGMDHAGIATQAKVEARLRKQGISRYDLGRDKFVQQVWDWKDEYADIIHQQWAKMGISVDYDRERFTLDEGLNKAVRKVFVDLYNKGLIYRGTYIINWDPQARTALSDIEVIHKDDKGAFYHVKYPFTDGTTFNGKDYIEIATTRPETMFGDEAVAVNPNDERYKDLVGKKVMVPLVNREIEIIADDYVTPEFGTGMVKITPAHDPNDFKVGKRHNLPELNTMNEDATMNENAGKYEGMDRFEAREAIVKDLQDQGYMLKVDPIVHSVGHSERTGVQVEARLSTQWFVKMKPLAEAALKNQDTDDRVNFVPERFEHTFTQWMENIHDWVISRQLWWGHRIPAWYNKQTGEVYVGMEAPKDAENWEQDKDVLDTWFSSALWPFSTMGWPNTDSADFK-RYFPTNTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRAPFKNVLLHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIKKYGVDALRWFLITGSTPGQDIRFSYTKMDAAWNFINKIWNASRYVIMNLGEMPAPVLPDKSKWDLA--DRWILSRLNATVKQVNEQFDKFEFGEAGRALYNFIWNDFCDWYIEMTKEKLNNGTDEEKNNTKNILGYVLDQTLKMLHPIMPFVTEKLWQSMP-HDGESIMVADYPVANAELDDPAATEQMNSLIELIKAVRNIRNEANAPMSKPVDILVKVDNDHLAQMLKDNRDYIERFCHPENLTIGKDVEAPRLAMSGILTGAEVYIPMAE-LVDLDEERDRME---KEIAKLEKEVERSQKKLGNEKFVNNAPEKVVEAERQKATEWQQKLAAAKERLQS 880
>gi|31544772|ref|NP_853350.1| hypothetical protein MGA_0338 [Mycoplasma gallisepticum R] >gi|81420730|sp|Q7NAR7|SYV_MYCGA Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|31541618|gb|AAP56918.1| ValS [Mycoplasma gallisepticum R] (861 aa)
Score = 1644, Expect = 1.1e-180, Identities = 373/861 (43%), Positives = 541/861 (62%)
 Q:  12 DLSKKYDHK-ICEQQFSLWTTQKELNKKN--LKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKD-SKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWP-ITTTDALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDK-TPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFK-TKDSILLERL-DFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKED----LLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      DL++KYDHK + E   W T  N+ +   N  +SI++PPPN+TG LH+GHA N +IQD ++R+ L   WI G DHAGIATQTK+E  R +I+ K  R   ++++WSQ   I+NQ K++G L+++ E FTL ++SN+ V VFVK+Y G I + TLVNWD KL +AISNIEVI KE  L+YI+YYL +S DYL++ATTRPETI+ D + VNP D+RY Y N+ INPL NK I I+ DEY+D++FG+ VMKCTP HD NDY L KKY+L +SC N DGT N A+ F L + +AR  V+ L  +  K E+ SNVG+S+R+N +V+P++S+QWF+ +++ ++ +L + +I+ +P +F  + NW+ + DWCISRQL WGHQIP WY KD  E+ V  P ++ Y RD+DVLDTWFSS LWP I  D L K+ A FP ++LVT +DI+FFWV RM+F S LKK +PF  + GLI DEHN KMSKSL NGVDP +I++YGADALRLFL S++SPGED+ Y EK+ +  F+NKLWN RY+++    D+ K T + L+ D WI+++FN+ +  + +Y F +S K++ DF WDDF N YIEL+K +  ++K + N + +K LI+ HP PF+T +Y+ F+F +K SI+LE+   KI N +  + + +I KIR F   + N  +D+  L     ++  L T +N++K  + L     +F++ ED  ++ + ++  ++K+ EI ++ E+ R + +++NK+F +KAPKEK E E K  ++ +LK + L+S K
 S:   9 DLNQKYDHKTVSEGVVDFWLTTDYANQDSDFCDPNAKPFSIIMPPPNLTGILHIGHAWNLSIQDLIVRYQKLVMGKINWIPGTDHAGIATQTKFESIQRTKEINYKKDDRTTHFNNIYQWSQESSQTIKNQAKSLGLALNWKKEKFTLSQESNKYVLDVFVKLYQQGYIVKKYTLVNWDTKLNTAISNIEVINKETTQKLHYIKYYLKDSNDYLVIATTRPETIYADVAVFVNPNDQRYLKYHNQMVINPLNNKLIPILVDEYIDMEFGSAVMKCTPGHDHNDYALSKKYQLEELSCINFDGTLNELALEFSGLDLYEARELIVKKLISEDKYVKFEEITSNVGYSDRSNVIVQPLLSKQWFLITTKFVDEIKKLVNNEDQIKIYPKRFLDTINNWLDHNQDWCISRQLVWGHQIPAWYHKDHPDEVIVSINSPGDD--YYRDSDVLDTWFSSALWPLICFDDGLDQKEFNANFPNSLLVTAYDIVFFWVLRMIFMSWLLKKSIPFHDLLLHGLILDEHNRKMSKSLNNGVDPIQIIDQYGADALRLFLTSNTSPGEDVSYNVEKINAAASFLNKLWNLARYLKL------IDQSKLTDQPLDSLDHWIIHRFNEVNAGIQDKLKEYRFALSNKQLSDFIWDDFANVYIELNK-KAQWSKAKFELANDIFRKFLIMLHPSVPFITEQIYNTFEFSDSKPSIILEKWPGLIKIENALD-HFDQIFNLIIKIRNFKQSFDLKNKDTLDL----LYKNEVSYIKDLTKYLKTENVNLIKISDQKLND--------LFLIATEDNEFYVVYTQDKTKIVDKLVVEIAKLEKEVERSSNIVNNKNFKKKAPKEKYEAELKKLSNYQEELKLKQDKLNSLK 861
>gi|89098946|ref|ZP_01171826.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus sp. NRRL B-14911] >gi|89086350|gb|EAR65471.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus sp. NRRL B-14911] (880 aa)
Score = 1643, Expect = 1.1e-180, Identities = 343/863 (39%), Positives = 528/863 (61%)
 Q:  10 NNDLS--KKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDALF----PTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS--IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVK----QDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL----GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      NN+L+  KYD + E+ ++ W  K  K+  +K Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD L R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ L+  S D R+ V + ++W +  ++IR QW +G LDY E FT+++ ++ VN+VFV +Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI ++V+  Y++ Y L++  + VATTRPET+ D + V+P+D+RY++ I K + P+T +EI I+AD+YVD +FG+G +K TPAHD ND+E+G ++ L I  NEDGT N A + L  D R + V+ L+ + +L K+E+ + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK+  + + + LQ+  K+ F P +FE  + WM N+ DWCISRQLWWGH+IP WY K++ E+YV ++PP + E + +DNDVLDTWFSS LWP +T   ++ F  PT LVTG+DIIFFWV RM+F L  E PFK  I GL+RDE  KMSKSLGNGVDP DVI +YGAD+LR FL + SSPG+DL + EKV++ W F NK+WN+ R+ MN +  F++     DKWIL + N+   + ++Y F  + + +F WDDFC+ YIE++K    + +++  +L Y++  + L HP PF+T ++ N   +  + E  K+  K+++ ++ +++II +R  E  P +K I +  +L P   D+V+ L  K I +  ++++    + + +++ +++  G N  I ++KKE + + E+ R  LSN+ F++KAP++ IE E++K++ + K  +E L+ K
 S:   3 NNELAMPTKYDPQNIEKGRYEWWIGNKFFEAKD-DQSKEPYTIVIPPPNVTGRLHLGHAWDTTLQDILTRMKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEQKLKSEGKSRYDLGREAFVQETWKWKEEYADHIRQQWSKLGLGLDYSRERFTMDEGLSKAVNKVFVSLYKKGLIYRGEYIINWDPATKTALSDIEVIHQDVQGAFYHMNYPLADGSGSIEVATTRPETMLGDTAVAVHPEDERYQHLIGKNVVLPITGREIPIVADDYVDKEFGSGAVKITPAHDPNDFEIGNRHDLPRILVMNEDGTMNENAGKYNGLDRFDCRKQIVKDLQDSGVLFKIEEHMHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMQPLADEAVALQQKEDKVNFIPDRFENTYLRWMENIRDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEVYVDSEPPADAENWTQDNDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDEENPDFKRYYPTASLVTGYDIIFFWVSRMIFQGLEFTGERPFKDVLIHGLVRDEQGRKMSKSLGNGVDPMDVIAQYGADSLRYFLSTGSSPGQDLRFSMEKVEATWNFANKIWNASRFALMNMAGLKFEDIDLTGEKSVADKWILTRLNETIETVTRLSDRYEFGEVGRVLYNFIWDDFCDWYIEMAKLPLYGEDEAAKKTTRSILAYVLDNTMRLLHPFMPFITEEIWQNLPHSGESITIAEWPKVKEEYTDKKAAGDMKLLVEIIRSVRNSRAEVNTPLSKKIKM---ILKPN----DDDVLATLTANKAYIERFCNPEELEISPAAATPDKAMTAVVSGAEIILPLEGLINIDEEIARLKKEWDKLNKEVERVQKKLSNEGFVKKAPEKVIEEERAKEKDYTEKRAIVEARLNELK 879
>gi|163763446|ref|ZP_02170508.1| Valyl-tRNA synthetase-like protein [Bacillus selenitireducens MLS10] >gi|160356240|gb|EDP82891.1| Valyl-tRNA synthetase-like protein [Bacillus selenitireducens MLS10] (879 aa)
Score = 1641, Expect = 2.1e-180, Identities = 333/861 (38%), Positives = 520/861 (60%)
 Q:   7 IKNNNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED---VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNP----KLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKL 867
      +  ++ KYD  E + + W  K    K NK Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD LIR  ++G A W+ GMDHAGIATQ K E LRE +S D R++ +  + W +   IR+QW MG LDY E FTL+  +E V +VFV++Y +GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+V+  Y++RY L++ + + +ATTRPET+ D + V+PKD+RY++ I K I P+ +EI+I+AD+YVD++FG+G +K TPAHD ND+E+G ++ L +  +E G N A + +  + R + V L+ + L K+E  +VG SER+ AVVEP +S QWFVK+  +++ IELQK  K+ F P +FEK ++W+ N+ DWCISRQLWWGH+IP W+ K++ E+YVG  P++ E + +D DVLDTWFSS LWP +T   + + + +PT+ LVTG+DII+FWV RM+F  + + PFK  I GL+RD  KMSKSLGNGVDP DVI+KYGADALR FL + S+PG DL + EKV++ W F NK+WN+ R+ MN D ++E     D+WIL + +  +  + + Y F  + + +F WDDFC+ YIE++K   +  +++  VL Y++ + + L HP PF+T ++ +  + DSI +       S++D  + +II +R  E + +K I++ +  NP  +L +  +  N +++++  I  P+  ++ L +   L G +  ++++++E++ + E++R  L N+ F+ KAP+ ++ EK+K++ +  L++ EK+
 S:   1 MNQETNMPPKYDPAATEAKWYDYWVKGKYFEATGDK-NKEPYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDILIRVKRMQGYDALWLPGMDHAGIATQAKVEGKLREEGVSRHDLGREKFLEQSWAWKEEYAGFIRSQWAKMGLSLDYSKERFTLDDGLSEAVKEVFVRLYEEGLIYRGEYIINWDPDTKTALSDIEVIYKDVQGAFYHMRYPLADGEGSIEIATTRPETMLGDTAVAVHPKDERYQHLIGKKVILPIVGREIEIVADDYVDMEFGSGAVKITPAHDPNDFEIGNRHDLERVLVMDEGGKMNERAGKYAGMDRFECRKQLVADLQADGTLFKIEDHSHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMGPLAEQAIELQKGEDKVHFVPERFEKTYLHWIENIRDWCISRQLWWGHRIPAWFHKETGELYVGRTAPEDAENWEQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPNEEAEDFNRYYPTDALVTGYDIIYFWVARMIFQGQHFTERRPFKDVLIHGLVRDSEGRKMSKSLGNGVDPMDVIDKYGADALRFFLSTGSTPGNDLRFFWEKVEANWNFGNKIWNASRFALMNIGDMTYEEIDITGRKTIADEWILTRLHDTIAHTTKFIDAYEFGEVGRALYNFIWDDFCDWYIEMAKLPLNGDDEEQKKTTRSVLAYVLDRTMRLLHPFMPFITEEVWQHLPHE-GDSISIAPWPEASEGLAHPQSLKDMELIQEIIRSVRNTRSELNVAPSKGIELKINANNPAVLDQLKRGEAYIRKFCNPSELDMATDLI---APEKSMSSVLSGVELYMPLAGLLDLEEEVKRLEQELKRLDDEVTRVQKKLGNEGFVAKAPQNVVDAEKAKEQDY---LEQREKV 870
>gi|58337105|ref|YP_193690.1| valyl-tRNA synthetase [Lactobacillus acidophilus NCFM] >gi|81311486|sp|Q5FKW5|SYV_LACAC Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|58254422|gb|AAV42659.1| valine-tRNA ligase [Lactobacillus acidophilus NCFM] (879 aa)
Score = 1641, Expect = 2.1e-180, Identities = 364/850 (42%), Positives = 531/850 (62%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN---------RTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLER--LDFKKISN-LKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEV--LNPK--LFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKS--LKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKL 861
      DL+ KY+  E+ ++ W + +L K +   + YSI++PPPNVTG LHLGHA + IQD LIRF ++G  ++ GMDHAGIATQ K E LR+   + R+ V +++W   N I++QW +G LDY E FTL+K ++ V +VFV++YN+GLIYR + ++NWD L++A+S+IEVI K+ +  Y+++Y ++  ++ +ATTRPET+F D + V P D RYK+ + K I PL + I II D++VD +FGTG++K TPAHD ND+++G ++ L I+ N+DGT N A + +  + R  V+ L++  L KVE + +VG SER+  VEP +S+QWFVK+  + KV+E QKS K+ F P +FE+ L +WM N++DW ISRQLWWGH+IP WY K + E YVG + PK+ E + +D DVLDTWFSS LWP +T   TD  K  FPTN LVTG+DIIFFWV RM+F SL+ KE PFK  + GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVI+KYGADALR FLL+ ++PG+D +  K+ + W FINK+WN R+V M   N ED P ++ D    DKWI ++ N  E + F +Y F + ++ +F W+DFC+ YIE+SK     +  QE+ +W+L+  +IL L HP+ PFVT L+ +  + K SI+   + K+ N  + ++ ++++I +R  E  P + IDI +++ LN K L + D V N L+ K+ V DI++ L  V   IF+  E +  N  + K++KE + ++ E++RC  LSNK F++ AP+ + EK K  +E +L
 S:   3 DLAPKYNPNEVEKGRYQEWLDE-DLFKPSGDKKAHPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTAIQDTLIRFKRMEGYDTLYLPGMDHAGIATQAKVEAKLRKQGKDRHEMGREAFVKQVWDWKDEYANIIKSQWSKLGLSLDYSRERFTLDKGLSKAVKKVFVQLYNEGLIYRGEYIINWDPTLETALSDIEVIHKDDKGAFYHVKYPFADGSGFVEIATTRPETMFGDTAVAVAPGDPRYKDIVGKELILPLVGRHIPIIEDQHVDPEFGTGLVKITPAHDPNDFQVGNRHNLKRINVMNDDGTMNEEAGKYAGMDRFECREALVKDLKEEGYLIKVEPIVHSVGHSERSGVQVEPRLSKQWFVKMKPLADKVLENQKSEGKVNFVPERFEQTLNHWMENVHDWVISRQLWWGHRIPAWYNKKTGETYVGEEAPKDIENWEQDPDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTDNPDFK-RYFPTNALVTGYDIIFFWVSRMIFQSLHFTKERPFKDVVLHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIDKYGADALRWFLLNGTAPGQDTRFSYTKMDAAWNFINKIWNVSRFVIM-----NLPEDAKPAHMPDTSKFDLSDKWIFDRLNHTIGEVTRLFGEYQFGEAGREAYNFIWNDFCDWYIEISKVALNGDDEELKARKQENLIWILD----QILRLMHPIMPFVTEKLWLSMPHEGK-SIMTASYPVTHKEFENKTADQEMDFLIEVIKAVRNIRMEVNAPMSSEIDIMIKLDDLNNKHILDENVDYVENFLHPKKLE-VSADIEAPKLAKTAVIPGAQIFVPLTELV----NVDEELAKMEKEAKRLEDEVARCEKKLSNKGFVDHAPEAVVNKEKEKMADYESQL 865
>gi|194468301|ref|ZP_03074287.1| valyl-tRNA synthetase [Lactobacillus reuteri 100-23] >gi|194453154|gb|EDX42052.1| valyl-tRNA synthetase [Lactobacillus reuteri 100-23] (884 aa)
Score = 1636, Expect = 8.1e-180, Identities = 348/859 (40%), Positives = 526/859 (61%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLS-----NSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFD--EDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSN-----QESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIE---DVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKI----SDEVINILNTAKINIVKQ-DIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSS 870
      D+S KYD  E+  W  +  K +   + YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LR+ IS D RD+ V +++W   + I QW MG +DY+ E FTL++ N+ V +VFV +YN GLIYR  ++NWD + ++A+S+IEVI K+ +  Y+++Y +   N KDY+ +ATTRPET+F DE + VNP D+RYK+ + K + PL N+EI+IIAD+YV +FGTG++K TPAHD ND+++GK++ L ++ NED + N A +E +  +AR  V+ L+  + K++ + +VG SERT  VE +S QWFVK+  ++ ++ Q + ++ F P +FE   WM N++DW ISRQLWWGH+IP WY K + E+YVG + PK+ E + +D DVLDTWFSS LWP +T   TD+  K  FPTN LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PFK+ + GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVI+KYG DALR FL++ S+PG+D+ +  K+ + W FINK+WN+ RYV MN +    DK+ +L  D+WIL++ N  + +QF+K+ F + + + +F W+DFC+ YIE++K + +N   + +  +L Y++ + L + HP+ PFVT L+ +   +SI++       ++ E  ++++I +R  E  P +K +DI ++V N L ++   D +  +  + I K +  L  +   ++I  E L+ + E + +E  KEI ++ E+ R  L N+ F+ AP++ +E E+ K + + KL  ++ L S
 S:   5 DMSTKYDPAAVEEGRYQWWIDQGFFKPSGDKKAHPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDMIIRQKRMQGYDVLWVPGMDHAGIATQAKVEARLRKQGISRYDLGRDKFVQQVWDWKDEYADIIHQQWAKMGISVDYDRERFTLDEGLNKAVRKVFVDLYNKGLIYRGTYIINWDPQARTALSDIEVIHKDDKGAFYHVKYPFTDGTTFNGKDYIEIATTRPETMFGDEAVAVNPNDERYKDLVGKKVMVPLVNREIEIIADDYVTPEFGTGMVKITPAHDPNDFKVGKRHNLPELNTMNEDASMNENAGKYEGMDRFEAREAIVKDLQDQGYMLKIDPIVHSVGHSERTGVQVEARLSTQWFVKMKPLAEAALKNQDTDDRVNFVPERFEHTFTQWMENIHDWVISRQLWWGHRIPAWYNKQTGEVYVGMEAPKDAENWEQDKDVLDTWFSSALWPFSTMGWPNTDSADFK-RYFPTNTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRAPFKNVLLHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIKKYGVDALRWFLITGSTPGQDIRFSYTKMDAAWNFINKIWNASRYVIMNLGEMPAPVLPDKSKWDLA--DQWILSRLNATVKQVNEQFDKFEFGEAGRALYNFIWNDFCDWYIEMTKEKLNNGTNEEKNNTKNILGYVLDQTLKMLHPIMPFVTEKLWQSMP-HDGESIMVADYPVANAELDDPAATEQMNSLIELIKAVRNIRNEANAPMSKPVDILVKVDNDHLAQMLNDNRDYIERFCHPENLTIGKGVEAPRLAMSGILTGAEVYIPMAE-LVDLDEERDRME---KEIAKLEKEVERSQKKLGNEKFVNNAPEKVVEAERQKATEWQQKLAAAKERLQS 880
>gi|70726264|ref|YP_253178.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] >gi|90108438|sp|Q4L703|SYV_STAHJ Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|68446988|dbj|BAE04572.1| valine-tRNA ligase [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] (876 aa)
Score = 1633, Expect = 1.7e-179, Identities = 346/849 (40%), Positives = 526/849 (61%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSD-FNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSI------LLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL----EVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK 860
      ++ KY+ + E ++ W + + K +  +K +Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD + R  ++G  ++ GMDHAGIATQ K + L+E IS D R++ +  + W +  + IR QW +G LDY E FTL+  ++ V +VFV +YN G+IYR + ++NWD + ++A+S+IEVI ++V+ + Y+ +Y ++  Y+ +ATTRPET+ D +VVNP D RYK+ I K I P+ +E+ I+ADEYVDI FG+G MK TPAHD ND+E+G+++ L I  +E+G N+ A + L  + R + VE L+ +L+ K+E+ + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK+  +++ ++ QK+ +I F+P +FE   WM + DW ISRQLWWGHQIP WY K++ EIYVG + PK+ + +V+D DVLDTWFSS LWP +T   DA  K  +PTN LVTG+DIIFFWV RM+F L   PF  + GL+R E  KMSKSLGNGVDP DVIE+YGAD+LR FL + SSPG DL Y EKV+S W FINK+WN R+ MN D F F++   NL  DKWIL + N+     KY F  + + +F WD+FC+ YIE+SK    + +++  VL+Y + +I+ + HP PFVT ++ +  + + +   + E L F++   + +++ +++II +R  E  P +K I I++  E +  L + D +  N + + I  D   P+   +I  +L E L+ + E  I +++KE++ ++ E+ R + LSN++F+ KAP++ I EK K+++++ K
 S:   2 NMEPKYNPREVEAGRYEEWV-KNDYFKPSEDKSKETYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIITRMKRMQGYDTLYLPGMDHAGIATQAKVDAKLKEQGISRHDIGREKFLEHAWSWKEEYASFIRQQWAKLGLGLDYSRERFTLDDGLSKAVRKVFVDLYNKGIIYRGERIINWDPEARTALSDIEVIHEDVQGHFYHFKYPYADGDGYIEIATTRPETMLGDTAIVVNPNDDRYKDVIGKKVILPIVGRELPILADEYVDIDFGSGAMKVTPAHDPNDFEIGQRHSLENIIVMDENGKMNDKADKYAGLDRFECRKQLVEDLKAQDLVIKIEEHVHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMKPLAQRSLDNQKTDDRIDFYPPRFENTFNRWMEEIRDWTISRQLWWGHQIPAWYHKETGEIYVGEEAPKDIDNWVQDEDVLDTWFSSALWPFSTLGWPNIDADDFK-RYYPTNALVTGYDIIFFWVARMIFQGLEFTDRRPFNDVLLHGLVRAEDGRKMSKSLGNGVDPMDVIEEYGADSLRYFLATGSSPGHDLRYSTEKVESVWNFINKIWNGARFSLMNIGDEFKFEDIDLTGNLSLADKWILTRLNETIETVTNLSEKYEFGEVGRALYNFIWDEFCDWYIEMSKIPMNGEDEAQKQTTRSVLSYTLDQIMRMLHPFMPFVTEKIWQSLPHEGETIVKASWPTVREELVFEE----SKQTMQQLVEIIKSVRQSRVEVNTPLSKAIPIYIQAKDENIKATLIENEDYIHKFCNPSDLTI---DTHIDIPEKAMTAVVIAGKVVLPLEGLIDMDKE---IARLEKELDKLQKELDRVDKKLSNENFVNKAPEKVINEEKEKQQRYQEK 863
>gi|116493039|ref|YP_804774.1| valyl-tRNA synthetase [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] >gi|116103189|gb|ABJ68332.1| valyl-tRNA synthetase [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] (888 aa)
Score = 1625, Expect = 1.7e-178, Identities = 349/861 (40%), Positives = 525/861 (60%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLS------NSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPK-----NLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLW-----VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLER-LDFKKISNLK-ESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNT----------AKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      D+S KYD + E ++ W Q + K N    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD LIR  + G  WI GMDHAGIATQ K E LRE +S D R++ V ++EW   + I QW MG LDY+ E FTL++ ++ V +VFV +Y GLIYR + ++NWD + ++A+S+IEV ++ +  Y+++Y+ +   N K+Y+ +ATTRPET+F D + V+P D+RYK+ + K I PL + + IIAD+YVD +FGTG++K TPAHD ND+++G ++ L I+ NED + N A +E +  +AR  V+ LE+ + + K++ + +VG SERT  VE +S QWFVK+ + ++ ++ QK+ K+ F P +FE   WM N +DW ISRQLWWGHQIP WY K + E+YVG + P++ E + +D DVLDTWFSS LWP TT    A   FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL  + PFK  + GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVI+KYGADALR FL + S+ G+DL + +K+ S W FINK+WN+ RYV M   N D+ + PK   L  DKWIL++ NK  +  F+ Y+F + + + F WDDFC+ YIE+SK  + ++ +    VL Y++ + L L HP+ PFVT ++ +   + + E +  ++ N  E+ ++ ++ +I +R  E  P + +D+ ++ + KL ++ +E + ++      A +  K + ++ D   L ++N ED     I +++KE  + E++R  L N+ F+ AP+E + E++K+ +E KL+ ++ L+ K
 S:   6 DMSTKYDPQSVEHGRYQKWVEQGQF-KPNGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDMLIRQKRMLGYDTVWIPGMDHAGIATQAKVEAKLREQGVSRYDLGREKFVDQVWEWKDEYADTIHQQWAKMGLSLDYDRERFTLDEGLSKAVKKVFVTLYEKGLIYRGEYIINWDPQARTALSDIEVEHQDDQGAFYHVKYFFADEGFEFNGKNYIEIATTRPETMFGDVAIAVHPSDERYKDIVGKEVILPLQGRHLPIIADQYVDPEFGTGMVKITPAHDPNDFQVGNRHDLKRINTMNEDASMNENAGKYEGMDRFEARKAMVKDLEEQDYMIKIDPIVHSVGHSERTGVQVESRLSTQWFVKMDKLAQMALDNQKTDDKVNFIPERFEHTFNQWMENAHDWVISRQLWWGHQIPAWYNKQTGEVYVGEEAPQDVENWEQDPDVLDTWFSSALWPFTTMGWPDENSADFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVARMIFQSLEFTGKRPFKDVLLHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIDKYGADALRWFLSNGSTAGQDLRFSYDKMDSAWNFINKIWNASRYVIM-----NLDQVEQPKLPELSQLTLADKWILSRLNKTVEQVTHFFDVYDFGEAGRAMYTFIWDDFCDWYIEMSKEILNGEDEQAKVNTQNVLAYVLDQTLRLLHPVMPFVTEKIWLSMPHDGQSLVNAEYPVVHAELENQDAEAGMDHLIGLIKAVRNIRSEAGAPMSSPVDLLIKTDSTKLMQLFNENRDYIDRFCHPANFELGADVEAPKLSMSAVITDGEIYIPLAELVNLED---------EIARLEKEEAKYEQEVNRVVKKLQNERFVSNAPEEVVAAERAKQTDYEGKLEATKRRLADIK 884
>gi|192813796|ref|ZP_03042453.1| valyl-tRNA synthetase [Geobacillus sp. Y412MC10] >gi|192797385|gb|EDV73908.1| valyl-tRNA synthetase [Geobacillus sp. Y412MC10] (889 aa)
Score = 1623, Expect = 2.9e-178, Identities = 325/842 (38%), Positives = 512/842 (60%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-----TKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED--VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKI----SDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK 853
      ++  YD K EQ++ + +  +  + +  Y+I++PPPNVTG LH+GHAL+ T+QD LIR  ++G A W+ G DHAGIATQTK E+ LRE ++ D R++ + ++EW   N IR+QW +G LDY E FTL++ +E V +VFVK+Y+ GLIYR K ++NWD  ++A+S+IEV KEV +LY+++Y L +  + VATTRPET+ D + V+P+D+RYK+ I K + P+ +EI +IADEYV+ FG+G +K TPAHD ND+E+G ++ L I+ +E GT N +A ++ L A+ R + V ++++ +L ++E + VG SER+ AVVEP +S QWFVK+  ++ ++ QKS K + F P +FE+ ++WM N+ DWCISRQLWWGH+IP WY + + E+ V    +  ++  +D DVLDTWFSS LWP +T   L S+D  +PT+VLVTG+DII FWV RM+F L  ++PFK  I GL+RD  KMSKSLGNG+DP +VIE+YGADA+R + + S+PG+DL + E+V+  F NK+WN+ R+ MN  F  +   L  D+WIL++ N+  + + + Y F + + + +F WDD C+ YIE +K    + ++  VL Y++ + + L HP PF++ ++ +  + + +L   + +   E+ E  ++ +I +R  E +P +K +++ L+ ++ + I  SD +  NT++  + +  PD   + +   L G + A I +++KEI+ + SE+ R  L+N F+ KAP++ IE E++K
 S:  11 EMPTTYDPKAAEQKWYPYWKEGGFFEAGKRPDAEPYTIVIPPPNVTGMLHIGHALDFTLQDILIRVKRMQGYDALWLPGSDHAGIATQTKVEQKLREEGVTRYDLGREKFLEKVWEWKDLYANTIRDQWSKIGLSLDYSRERFTLDEGLSEAVREVFVKLYDKGLIYRGKRIINWDPAARTALSDIEVEYKEVNGHLYHLQYPLKDGSGSITVATTRPETMLGDTAVAVHPEDERYKDMIGKTLVLPIVGREIPVIADEYVEKDFGSGAVKITPAHDPNDFEMGLRHDLPQITVMDESGTMNEFAGKYQGLDRAECRKQIVSDMKESGVLLRIEDHVHQVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMQPLAEAAVDAQKSGKGVNFVPDRFERTYLHWMENVRDWCISRQLWWGHRIPAWYSESTGEVVVAMNEEEARAKLGKDDLRQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDLDSEDFKRYYPTSVLVTGYDIIPFWVSRMIFQGLEFTGQMPFKDTLIHGLVRDSEGRKMSKSLGNGIDPLEVIEQYGADAMRYMISTGSTPGQDLRFRWERVEQARNFANKIWNASRFALMNLEGFTAADIDISGELGTADRWILHRLNETSRDITRLIDAYEFGETGRLLYNFIWDDLCDWYIEFAKLSLYGEDQAAKKKTQSVLAYVLDRTMRLIHPFMPFISEEIWQHLPHEGETVMLASWPTYDEAFENTEAVTEMNLLMDVIRAVRNIRAEVNVPMSKKVELQLKPVSGHIAGIIDRNSDYIRRFCNTSE---YESSLALEAPDKAMTAVVTGVEMYLPLAGLIDIAQEITRLEKEIQHLNSEVERVEKKLNNPGFVSKAPEKVIEEERAK 869
>gi|28378904|ref|NP_785796.1| valyl-tRNA synthetase [Lactobacillus plantarum WCFS1] >gi|81631055|sp|Q88UX7|SYV_LACPL Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|28271741|emb|CAD64647.1| valine--tRNA ligase [Lactobacillus plantarum WCFS1] (889 aa)
Score = 1621, Expect = 4.7e-178, Identities = 347/857 (40%), Positives = 518/857 (60%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRY------YLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLW-----VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLER-LDFKKISN-LKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKL---FKISDEVINILNTAKINIVKQDIKS--LKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLL 868
      D+ KYD  E ++ W Q +L K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE IS D R++ + +++W   + I+ QW MG LDY E FT++  ++ V +VFV +YN GLIYR + ++NWD + ++A+S+IEVI K+ +  Y+++Y   Y N K Y+ +ATTRPET+ D + VNP D RYK + K I PL +EI IIAD YVD +FGTG++K TPAHD ND+++G ++ L I+ N+D + N A +E +  +AR  V+ LE +L+ K++ + +VG SERT+ VE +S QWFVK+  +++ ++ Q+  + F P +FE   WM N++DW ISRQLWWGH+IP WY K + E YVG  PK+ E + +D DVLDTWFSS LWP +T   TDA  K  FPTN LVTG+DI+ FWV RM+F SL   PFK+ + GLIRDEH KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+ G+D+ +  K+ + W FINK+WN+ RYV MN  + E   +  DKWIL++ N  +  F+K++F + + + +F W+DFC+ YIE+SK  + +++    VL Y++ +IL L HP+ PFVT ++ +   + ++  +D + +  ES + ++++I +R  E   + +D+ ++ N +L  FK +++ I   K  + D+ + L  V ++ ++I  E L+ + E  +EK + + E  SE++R  L N+ F+ AP++ + EK K  ++ KL L++ L
 S:   8 DMPTKYDPTAVEAGRYQTWLDQ-DLFKPSGDKKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEAKLREQGISRYDLGREKFIQQVWDWKDEYASIIKQQWAKMGLSLDYSRERFTMDDGLSDAVKKVFVDLYNKGLIYRGEYIINWDPQARTALSDIEVIHKDDKGAFYHVKYPFADKDYTFNGKHYIEIATTRPETMMGDTAVAVNPSDDRYKELVGKKVILPLAEREIPIIADAYVDPEFGTGMVKITPAHDPNDFKVGNRHDLKRINTMNDDASMNANAGKYEGMDRFEARKAMVKDLEDQDLMIKIDPIVHSVGHSERTDVQVEARLSTQWFVKMKPLAEQALKNQEGDDAVDFIPKRFEDAFKQWMENIHDWVISRQLWWGHRIPAWYNKTTGETYVGVDGPKDPENWEQDPDVLDTWFSSALWPFSTMGWPNTDAEDFK-RYFPTNTLVTGYDILPFWVSRMIFQSLEFTGRRPFKNVLLHGLIRDEHGVKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSTAGQDVRFSYTKMDAAWNFINKIWNASRYVIMNLGTMDKPELPAASDWTLADKWILSRLNATVKQVTTTFDKFDFGEAGRALYNFIWNDFCDWYIEMSKEVLTGDDAQAKANTQNVLAYVLDQILRLLHPIMPFVTEKIWLSMPHVGESLVVAAYPVDHPEFDDETAESDMASLIELITAVRSIRAEANAKMSSAVDLLIKTDNTRLQAVFKANEDYIQRFAHPKTLSIGADVVAPKLAMTQVISDAEVYIPLAE-LVDLDEEVKKLEKEQAKFE---SEVARATKKLGNERFVANAPEDVVNSEKEKLADNQTKLAALKQRL 882
>gi|90962047|ref|YP_535963.1| valyl-tRNA synthetase [Lactobacillus salivarius UCC118] >gi|90821241|gb|ABD99880.1| Valyl-tRNA synthetase [Lactobacillus salivarius UCC118] (886 aa)
Score = 1621, Expect = 4.9e-178, Identities = 350/861 (40%), Positives = 527/861 (61%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLS-----NSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMN-SSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKL-----WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLER-LDFKKISN-LKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNP---KLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      ++S KYD  E ++ W +K L K N    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E L E+ IS D R++ V ++EW   + I QW +G LDY+ E FTL+  ++ V +VFV +Y GLIYR + ++NWD K ++A+S+IEVI K+ +  Y+++Y +   N K+Y+ +ATTRPET+ D + VNP D+RYK+ + K + PL + I IIAD+YVD +FGTG++K TPAHD ND+E+G ++ L I+ NED T N A +E L  +AR  V LE+  + K+E + +VG SERT  VE +S QWFVK+  ++ ++ Q++ ++ F P +FE   WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY K++ EIYVG + P++ E + +D+DVLDTWFSS LWP +T   ++    FPTN LVTG+DIIFFWV RM+F S+  K PFK+ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVI+KYGADALR FL + S+PG+D+ +  K+ + W FINK+WN+ R+V MN SD   + + + DKWIL++ N  + + F+ + F + + + +F W+DFC+ YIE++K  + ++ KL   +L Y++ +IL L HP+ PFVT ++ +    ++ E ++ + N + E +++++++I +R  E  P + IDI ++ +  K+F+ + + IN   K  + DI++ P   + +   L  DL+ N E  I +++KE + ++SE++R  L N+ F+ AP+ + EK K  ++ +L  E +  K
 S:   6 EMSTKYDPSQVEPGRYKEWI-EKGLFKPNEDKEAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDMIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEARLAEDGISRYDLGREKFVEKVWEWKGEYADIIHQQWAKLGLSLDYDRERFTLDDGLSKAVRKVFVTLYKKGLIYRGEYIINWDPKARTALSDIEVIHKDDKGAFYHVKYPFADDTTFNGKNYIEIATTRPETMMGDVAVAVNPDDERYKDIVGKTLVLPLQGRHIPIIADQYVDPEFGTGMVKITPAHDPNDFEVGNRHNLERINTMNEDATMNANAGKYEGLDRFEARKAIVADLEEQGYMLKIEPIVHSVGHSERTGVQVESRLSTQWFVKMKPLAEAALKNQETDDRVDFVPPRFEHTFTQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYHKETGEIYVGEEAPEDIENWEQDSDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTESPDFKRYFPTNTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSVEFTKRRPFKNVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIDKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYTKMDAAWNFINKIWNASRFVIMNLDSDVELSLPEASE-WQLADKWILSRLNDTVRDVTRLFDSFEFGEAGRALYNFIWNDFCDWYIEMAKENLTGEDEKLKKNTQRILRYVLDQILRLMHPIMPFVTEKIWLSMPHDGASLVVAEYPVEHTEFDNQVAEKDMDNLIELIKAVRNSRSEVNAPMSSAIDILIKTKDDDTRKVFENNVDYINRFCHPKRLEIAADIEA--PKLAMTSVITGAEVYLPLADLIDLNEE---ISRLQKEAKKLESEVTRGEKKLGNEKFVANAPEAVVAKEKEKLANYKQQLAATESRIEELK 883
>gi|409360|gb|AAA57558.1| valyl-tRNA synthetase (901 aa)
Score = 1618, Expect = 9.1e-178, Identities = 345/860 (40%), Positives = 514/860 (59%)
 Q:   9 NNNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKS-SKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKD----SILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILN---TAKINIVKQDIKSLK--PDYVENNYLIFI-LNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLL 868
      ++ L+ KYDHK E+ ++ W +    K K YSI++PPPNVTG LH+GHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LR+ IS D R++ V ++EW    I QW MG LDY E FTL+K N+ V +VFV +YN GLIYR + +VNWD + ++A+S+IEVI K+ +  Y+++Y ++  Y+ +ATTRPET+ D + V+P D+RYK+ +  I PL N++I II D YVD +FGTG +K TPAHD ND+++G ++ L I+ N+DGT N A ++ +  +AR  V L+K LL KVE + +VG SERT  VE +S QWFVK+  ++ I+ Q+  KK+ F P +FE  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY K + E YVG + PK+ E + +D DVLDTWFSS LWP +T   TDA  K  +PT+ LVTG+DII FWV RM+F L+  + PF++ I GL+RDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL++ + PG+D + ++V++ W FINK+WN R+V MN D + +  P  + DKW+ + N+  + +  ++ F  + + +FTW+  + Y+E+SK   +  + +K  L Y + +IL L HP+ PFV  L+    K   S +  F+    S+++ ++ +I +R  E  P  +DI +++ +P L I ++ + ++  +K  V D+  K   V   IF+ LN +L+ + E  + K K++E  EI+R + L+N+ F+ KAP+ + +++K+  E +L  ++ L
 S:  23 SDETLAPKYDHKAVEEGRYQEWLDEDVFKPSGDKKAK-PYSIVIPPPNVTGKLHMGHAWDTTLQDIVIRQKRIEGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEAKLRKEGISRYDLGREKFVQKVWEWKDEFAKTIHGQWAKMGLSLDYSRERFTLDKGLNQAVRRVFVDLYNQGLIYRGEYIVNWDPQARTALSDIEVIHKDDKGAFYHVKYPFADGSGYIEIATTRPETMMGDTAVAVHPGDERYKDMVGTELILPLANRKIPIIEDAYVDPEFGTGAVKITPAHDPNDFQVGNRHDLKRINTMNDDGTMNENAGKYQGMDRFEARKAMVADLDKAGLLLKVEPIVHSVGHSERTGVQVEARLSTQWFVKMKPLAEAAIKAQQEPDKKVTFVPERFEHTYLQWMENIHDWVISRQLWWGHQIPAWYNKQTGETYVGMEAPKDIENWKQDPDVLDTWFSSALWPFSTMGWPNTDAPDYK-RYYPTDTLVTGYDIIPFWVARMIFQGLHFTHQRPFQYTLIHGLMRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLITGNKPGQDTRFSYKQVEAAWNFINKIWNISRFVMMNLGDLDTPQQPDPSTFDLSDKWLFAQLNETIKQVMDLSARFEFGEMGRTLYNFTWNVLADWYVEMSKEVLYGDDEQAKAAKRVNLAYALDQILRLLHPVMPFVHGKLWLALPHTGKSIVTASYPVANTAFENAD--ATSAMDAIIALIRGVRGIRKEAGAPLKTKVDILVKLTDPALKPIFEQNFDFIDRFVNSKAFTVGTDVAEPKMAGSAVITGATIFVPLN--ELIDLDEEKAKLTKDAKKLE---QEIARIDKKLNNQGFLSKAPEAVVAEQRTKRSDFEDQLTSTKQRL 895
>gi|90101527|sp|P36420|SYV_LACCA Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) (883 aa)
Score = 1618, Expect = 1.1e-177, Identities = 345/860 (40%), Positives = 514/860 (59%)
 Q:   9 NNNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKS-SKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKD----SILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILN---TAKINIVKQDIKSLK--PDYVENNYLIFI-LNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLL 868
      ++ L+ KYDHK E+ ++ W +    K K YSI++PPPNVTG LH+GHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LR+ IS D R++ V ++EW    I QW MG LDY E FTL+K N+ V +VFV +YN GLIYR + +VNWD + ++A+S+IEVI K+ +  Y+++Y ++  Y+ +ATTRPET+ D + V+P D+RYK+ +  I PL N++I II D YVD +FGTG +K TPAHD ND+++G ++ L I+ N+DGT N A ++ +  +AR  V L+K LL KVE + +VG SERT  VE +S QWFVK+  ++ I+ Q+  KK+ F P +FE  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY K + E YVG + PK+ E + +D DVLDTWFSS LWP +T   TDA  K  +PT+ LVTG+DII FWV RM+F L+  + PF++ I GL+RDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL++ + PG+D + ++V++ W FINK+WN R+V MN D + +  P  + DKW+ + N+  + +  ++ F  + + +FTW+  + Y+E+SK   +  + +K  L Y + +IL L HP+ PFV  L+    K   S +  F+    S+++ ++ +I +R  E  P  +DI +++ +P L I ++ + ++  +K  V D+  K   V   IF+ LN +L+ + E  + K K++E  EI+R + L+N+ F+ KAP+ + +++K+  E +L  ++ L
 S:   5 SDETLAPKYDHKAVEEGRYQEWLDEDVFKPSGDKKAK-PYSIVIPPPNVTGKLHMGHAWDTTLQDIVIRQKRIEGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEAKLRKEGISRYDLGREKFVQKVWEWKDEFAKTIHGQWAKMGLSLDYSRERFTLDKGLNQAVRRVFVDLYNQGLIYRGEYIVNWDPQARTALSDIEVIHKDDKGAFYHVKYPFADGSGYIEIATTRPETMMGDTAVAVHPGDERYKDMVGTELILPLANRKIPIIEDAYVDPEFGTGAVKITPAHDPNDFQVGNRHDLKRINTMNDDGTMNENAGKYQGMDRFEARKAMVADLDKAGLLLKVEPIVHSVGHSERTGVQVEARLSTQWFVKMKPLAEAAIKAQQEPDKKVTFVPERFEHTYLQWMENIHDWVISRQLWWGHQIPAWYNKQTGETYVGMEAPKDIENWKQDPDVLDTWFSSALWPFSTMGWPNTDAPDYK-RYYPTDTLVTGYDIIPFWVARMIFQGLHFTHQRPFQYTLIHGLMRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLITGNKPGQDTRFSYKQVEAAWNFINKIWNISRFVMMNLGDLDTPQQPDPSTFDLSDKWLFAQLNETIKQVMDLSARFEFGEMGRTLYNFTWNVLADWYVEMSKEVLYGDDEQAKAAKRVNLAYALDQILRLLHPVMPFVHGKLWLALPHTGKSIVTASYPVANTAFENAD--ATSAMDAIIALIRGVRGIRKEAGAPLKTKVDILVKLTDPALKPIFEQNFDFIDRFVNSKAFTVGTDVAEPKMAGSAVITGATIFVPLN--ELIDLDEEKAKLTKDAKKLE---QEIARIDKKLNNQGFLSKAPEAVVAEQRTKRSDFEDQLTSTKQRL 877
>gi|172058142|ref|YP_001814602.1| valyl-tRNA synthetase [Exiguobacterium sibiricum 255-15] >gi|171990663|gb|ACB61585.1| valyl-tRNA synthetase [Exiguobacterium sibiricum 255-15] (878 aa)
Score = 1615, Expect = 2.1e-177, Identities = 338/857 (39%), Positives = 510/857 (59%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQE--SKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILL------ERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKL---FKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLS 869
      + KYD + E+++ + + E K +  K Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD L R  ++G  ++ GMDHAGIATQ K E+ LR  S + R++ +  + W +  + IR QW +G LDY E FTL++ +E V +VFVK+Y GLIYR + +VNWD  ++AIS+IEVI K++E  Y+ Y L++  ++ +ATTRPET+ D + VNPKD+RY++ + K  P+ +EI I+ADEYVD++FGTGV+K TPAHD ND+E+G ++ L +  NEDGT N A +E +  + R + VE L+++ +L KVE + +VG SER++A+VEP +S QWFVK+  ++K ++ Q+  KI F P +FE  + WM N+ DWC+SRQLWWGH+IP WY K++ E+YVG + P + E + +DNDVLDTWFSS LWP +T   +    FPT+ LVTG+DII FWV RM+F S   E PF  I GLIRD  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGAD+LR FL + S+PG DL + EK+++ W F NKLWN+ R+ MN   ++     D+WIL + N  + + +KY F + + + F W+DFCN YIE++K  + ++ +KL  +L Y + +I+ L HP PF+T ++ +  + +      + LDF K    + E V +I +R  E  P +K I + +  + ++  + +  +   A  +V++++ + P+  + +   +  DL+  E  I ++ KE+   E+ R  L+N F+ KAP  IE E++K + ++ K  +E +S
 S:   6 MPTKYDPQATEEKWYDFWMKGEYFKADQDPEKAPYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDMLTRMKRMQGFDVLYLPGMDHAGIATQAKVEQKLRAEGKSRLEMGREKFLEQSWAWKEEYASTIREQWSKLGLGLDYSRERFTLDEGLSEAVQEVFVKLYEKGLIYRGEYIVNWDPATKTAISDIEVIYKDIEGAFYHFSYPLTDGSGHVELATTRPETMLGDTAIAVNPKDERYEHLVGKTITLPIVGREIPIVADEYVDMEFGTGVVKITPAHDPNDFEVGNRHDLPRVLVMNEDGTMNENAGKYEGMDRFECRKQIVEDLKESGVLIKVEPHLHSVGHSERSDAIVEPYLSLQWFVKMEPLAEKALQEQQGEDKINFIPQRFENTYVRWMENIRDWCVSRQLWWGHRIPAWYHKETGEVYVGKEAPADLENWEQDNDVLDTWFSSALWPFSTMGWPNEGAADYQKYFPTSTLVTGYDIIAFWVSRMIFQSYEFTGERPFNDVLIHGLIRDSEGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADSLRWFLTTGSTPGNDLRFYWEKIEATWNFSNKLWNASRFALMNMDRLTHEQIDLSGEKSLADQWILTRLNTTIDDVTRLSDKYEFGEAGRVLYHFIWEDFCNWYIEMAKLPLNGEDEAAKLTTRSILAYTLDQIMRLMHPFMPFITEEIWQHLPHEGETVTRAAWPTRNDSLDFPKAV----PAFEAVQNVIRSVRNIRAEVNAPMSKQIQLMIATSDDQVQHDLETNLSYLKKFTNASELLVERNMTA--PEKAMSAIVTGAELFIPLADLINIEEE---IARLNKELVKYTKEVERVEKKLNNPGFVGKAPAHVIEEEQAKAQDYKEKRAAVEVRIS 874
>gi|171920261|ref|ZP_02691263.2| valyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|171902665|gb|EDT48954.1| valyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] (874 aa)
Score = 1614, Expect = 2.7e-177, Identities = 385/855 (45%), Positives = 548/855 (64%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNK-DKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKS-SKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSK---DALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFD------KWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK---NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLER---LDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNP-----KLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEAN-----NIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK----KEKHEMKLKELEKL 867
      LSKKY K E  L+ + L K + + K ++I+LPPPNVTG+LH+GHA + T+ D L+R+ LKG ++ I G DHAGIATQTK+EK L+ N +N+ + R+ + L W   N I QW +G LDY N FTL+  + V +VFVKM+N+ +IYR K LVNWDI+L++AISNIEVI KEVE LYYI+Y  + KD+++VAT+RPET+F D+ LV+NPKDKRY + NK INP+ N E+ +I D+Y+DI+FGTGVMKCTPAHDFNDYEL KK+ L II+ N DGT N   F+ L  +AR  ++ L+KNN L KVE  ++VGFSERTN +VEP +S QWF+K+  K I++Q  + K+ F+P +F K L+ W+ N DWCISRQLWWGHQIPVWY K + +IY T PPK+ E +++D DVLDTWFSSG+WP+ TT  +  D FPT+++VTG DI+FFWV RMM FS YL ++ PFK  I GLIRD  KMSKSLGNG+DP D+I+KYG DA+RLF S ++ GEDL + E++ + W ++NK+WN +Y+E   N DE   N ED D   KWIL + +K  E + +KYN +V+ K + DF W+ F + Y+E +K   + +  + + Y+ KILI+ P P ++ ++   +T +SILL+  ++F+ + + +  + +L+  IR  E I NNK I++ E+++P   K    ++ IL A+IN +K+      NNY  ++ + +L ++ E    ++K +++ ++++EI R  +L+N FI KAP + I EK+K  K++H  LK L L
 S:   5 LSKKYSFKEVEANKLLFWQENNLFKAQINSTKKPFTIVLPPPNVTGHLHIGHAYDFTLSDILMRYKKLKGYDSFIIPGTDHAGIATQTKFEKNLKVNAQTNRFNLGRELFLEKLKIWKDEQINYIHKQWNALGLGLDYSNYLFTLDPIVVQTVREVFVKMFNEHIIYRDKKLVNWDIQLKTAISNIEVIHKEVEQKLYYIKYLSQDQKDFVVVATSRPETMFGDKYLVINPKDKRYFHLHNKIFINPINNIEMTVILDDYIDIEFGTGVMKCTPAHDFNDYELAKKHNLEIINIMNADGTLNEKCGEFKGLDRLEARSLIIDKLQKNNHLLKVESYRTSVGFSERTNEIVEPYLSHQWFIKMDSLIKDTIKMQDDCNNKVDFYPNRFNKTLLTWLKNTEDWCISRQLWWGHQIPVWYHKKTNQIYCDTIPPKDLENWIQDEDVLDTWFSSGMWPLLTTKWNYNSHFFDRYFPTSLIVTGMDILFFWVSRMMNFSQYLVEKKPFKDVLIHGLIRDSQGRKMSKSLGNGIDPFDIIDKYGLDAMRLFFASCTTIGEDLNFSTERLGANWNYLNKIWNIAKYIE------NLDEINDNLNFEDVDKFCDVNKWILTELSKLTLEINKNMDKYNLVVATKYLYDFIWNTFASYYLEYTKVLLQDLTLKNETIKTIRYVFNKILIMLQPFAPNISEEIWLCLN-QTNNSILLQEYPIINFEFETIIIDKIAKIILE----IRKLRLEENI-NNK-INLCFELISPNDAFYKSKIKLVNLLLILVNAEINEIKKT--------SSNNYTYELVIDDFILKTSYEKPIDYVFQMKKASEQLNYLENEIQRATNLLNNSGFINKAPAQLIIKEKNKLINLKKEHANLLKTLTDL 869
>gi|13357827|ref|NP_078101.1| valyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|170762145|ref|YP_001752350.1| valyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|183508747|ref|ZP_02958221.1| valyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|186701957|ref|ZP_02971594.1| valyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] >gi|12585354|sp|Q9PQM4|SYV_UREPA Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|11271419|pir||E82913 valyl-tRNA synthetase UU267 [imported] - Ureaplasma urealyticum >gi|6899238|gb|AAF30676.1|AE002123_9 valyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|168827722|gb|ACA32984.1| valyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|182675679|gb|EDT87584.1| valyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|186700717|gb|EDU18999.1| valyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] (874 aa)
Score = 1613, Expect = 4.3e-177, Identities = 383/855 (44%), Positives = 546/855 (63%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNK-DKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKS-SKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSK---DALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFD------KWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK---NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLER---LDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNP-----KLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEAN-----NIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK----KEKHEMKLKELEKL 867
      LSKKY K E  L+ + L K + + K ++I+LPPPNVTG+LH+GHA + T+ D L+R+ LKG ++ I G DHAGIATQTK+EK L+ N +N+ + R+ + L W   N I QW +G LDY N FTL+  + V +VFVKM+N+ +IYR K LVNWDI+L++AISNIEVI KEVE LYYI+Y  + KD+++VAT+RPET+F D+ LV+NPKDKRY + NK INP+ N E+ +I D+Y+DI+FGTGVMKCTPAHDFNDYEL KK+ L II+ N DGT N   F+ L  +AR  ++ L+KNN L KVE  ++VGFSERTN +VEP +S QWF+K+  K I++Q  + K+ F+P +F K L+ W+ N DWCISRQLWWGHQIPVWY K + +IY T PPK+ E +++D DVLDTWFSSG+WP+ TT  +  D FPT+++VTG DI+FFWV RMM FS YL ++ PFK  I GLIRD  KMSKSLGNG+DP D+I+KYG DA+RLF S ++ GEDL + E++ + W ++NK+WN +Y+E   N DE   N ED D   KWIL + +K  E + +KYN +V+ K + DF W+ F + Y+E +K   + +  + + Y+ KILI+ P P ++ ++   +T +SILL+  ++F+ + + +  + +L+  IR  E I N  I++ E+++P   K    ++ IL A+IN +K+      NNY  ++ + +L ++ E    ++K +++ ++++EI R  +L+N FI KAP + I EK+K  K++H  LK L L
 S:   5 LSKKYSFKEVEANKLLFWQENNLFKAQINSTKKPFTIVLPPPNVTGHLHIGHAYDFTLSDILMRYKKLKGYDSFIIPGTDHAGIATQTKFEKNLKVNAQTNRFNLGRELFLEKLKIWKDEQINYIHKQWNALGLGLDYSNYLFTLDPIVVQTVREVFVKMFNEHIIYRDKKLVNWDIQLKTAISNIEVIHKEVEQKLYYIKYLSQDQKDFVVVATSRPETMFGDKYLVINPKDKRYFHLHNKIFINPINNIEMTVILDDYIDIEFGTGVMKCTPAHDFNDYELAKKHNLEIINIMNADGTLNEKCGEFKGLDRLEARSLIIDKLQKNNHLLKVESYRTSVGFSERTNEIVEPYLSHQWFIKMDSLIKDTIKMQDDCNNKVDFYPNRFNKTLLTWLKNTEDWCISRQLWWGHQIPVWYHKKTNQIYCDTIPPKDLENWIQDEDVLDTWFSSGMWPLLTTKWNYNSHFFDRYFPTSLIVTGMDILFFWVSRMMNFSQYLVEKKPFKDVLIHGLIRDSQGRKMSKSLGNGIDPFDIIDKYGLDAMRLFFASCTTIGEDLNFSTERLGANWNYLNKIWNIAKYIE------NLDEINDNLNFEDVDKFCDVNKWILTELSKLTLEINKNMDKYNLVVATKYLYDFIWNTFASYYLEYTKVLLQDLTLKNETIKTIRYVFNKILIMLQPFAPNISEEIWLCLN-QTNNSILLQEYPIINFEFETIIIDKIAKIILE----IRKLRLEENINNR--INLCFELISPNDAFYKSKIKLVNLLLILVNAEINEIKKT--------SSNNYTYELVIDDFILKTSYEKPIDYVFQMKKASEQLNYLENEIQRATNLLNNSGFINKAPAQLIIKEKNKLINLKKEHANLLKTLTDL 869
>gi|15615600|ref|NP_243904.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus halodurans C-125] >gi|12585349|sp|Q9K8G8|SYV_BACHD Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|10175660|dbj|BAB06757.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus halodurans C-125] (880 aa)
Score = 1608, Expect = 1.5e-176, Identities = 339/850 (39%), Positives = 509/850 (59%)
 Q:   8 KNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTT----DALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED---VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSL--------KPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH 857
      K + ++ KY + E ++ + + + +   K Y+I++PPPNVTG LHLGHA + +QD L R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE  S D R+ V  +EW +  + IR QW +G LDY E FTL++ ++ V +VFVK+Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+V+  Y+++Y L++  + VATTRPET+ D + V+P+D+RY++ I K  P+T +EI I+AD+YVD++FG+G +K TPAHD ND+E+G ++ L I  NEDGT N A +E +  + R + V+ L++ +L K+E+ + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK+  +++ IELQ + K+ F P +FEK + WM N+ DWCISRQLWWGH+IP WY K++ E+YVG + P++ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   +    + T+ LVTG+DIIFFWV RM+F L  + PFK  I GL+RD  KMSKSLGNGVDP +VI+KYGADALR FL + SSPG DL + EKV+S W F NK+WN+ R+ MN  ++DE     D+WIL + +   + + Y F  + + +F WDD C+ YIE++K     +++  VL Y++ + + L HP+ PF+T ++ +  + +SI +   K   E ++ D  + II +R  E +P +K I++H++ N    ++V+ L  K I K  S     KP+  +N L +   L G +  I +++KE  ++ E+ R  LSN+ F+ KAP++ IE E+ K+ +
 S:   3 KQDQEMPTKYHPQDIESKWYEYWIEGKFFEATSDETKKPYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTALQDILSRLKRMQGYDTLWLPGMDHAGIATQAKVEAKLREEGKSRYDLGREAFVEKTWEWKEEYADFIRQQWAKLGLSLDYSRERFTLDEGLSKAVREVFVKLYEKGLIYRGEYIINWDPVTKTALSDIEVIYKDVQGYFYHMKYPLADGDGAIEVATTRPETMLGDTAVAVHPEDERYQHLIGKMVKLPITGREIPIVADDYVDMEFGSGAVKITPAHDPNDFEIGNRHNLPRILVMNEDGTMNEKAGQYEGMDRFECRKQIVKDLQEQGVLFKIEEHVHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMKPLAEQAIELQTTENKVNFVPDRFEKTYLRWMENIRDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEVYVGHEAPQDIDNWKQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDEEAPDYKRYYSTDALVTGYDIIFFWVSRMIFQGLEFTGQPPFKDVLIHGLVRDAEGQKMSKSLGNGVDPMEVIDKYGADALRFFLATGSSPGNDLRFYWEKVESTWNFGNKIWNASRFALMNMDGMSYDEIDLTGEKSIADQWILTRLQETIETVTRLIDAYEFGEVGRHLYNFIWDDLCDWYIEMAKLPLYGEDEVAKKTTRSVLAYVLDQTMRLLHPLMPFITEEIWQHLPHE-GESITVASWPVKSEEFTFEQAMGDMELLKDIIRSVRNTRAELNVPMSKEIELHIQAKN-------EDVLTQLERGKHYIEKFCNPSTLVMGTAIEKPEKSMSNVLSGVELYLPLAGLLDLEEEIARLEKEENKLEKEVERVQKKLSNQGFLAKAPEKVIEEERKKEADY 864
>gi|170016586|ref|YP_001727505.1| valyl-tRNA synthetase [Leuconostoc citreum KM20] >gi|169803443|gb|ACA82061.1| Valyl-tRNA synthetase [Leuconostoc citreum KM20] (894 aa)
Score = 1608, Expect = 1.5e-176, Identities = 343/859 (39%), Positives = 515/859 (59%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQK----ELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLS-----NSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIEL-QKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKK---DSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDALF----PTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLWV---LNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKIS-----NLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNT---AKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSS 870
      D+S KY+  E ++ W +K  E N+     Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G+  W+ GMDHAGIATQ K E+ LR  +S D R++ V +++W    I+ QW MG LD++ E FTL++ N+ VN+VF+ +YN GLIYR + ++NWD + ++A+S+IEVI ++ E  Y+++Y +   + +DY+ +ATTRPET+F D + V+P D+RYK+ I K + PL +EI IIADEYV+ FGTG++K TPAHD ND+++G ++ L I+  +DG N A + ++ +AR  V LE + + KV+ + +VG SERT  VE +S QWFVK++ +++ + + QK +K++F P +FE   WM N+ DW ISRQLWWGHQIP WYK  D +EI+VGT+ P + + RD DVLDTWFSS LWP +T  ++  F  PTN LVTG+DIIFFWV RMMF    + PFK+ I GLIRD  KMSKSLGNGVDP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + +K+ + W FINK+WN+ RYV MN    +D TP L D    DKWIL++ N    + F+K+ F + +++ +F W DF + YIE++K  +  K V  L Y++ + L L P+ PFVT ++   +  +   + ++    ES+ + + +I +R  E  P + ID+ ++ + L +I +E + +N   K  + DI+  PD  + +    L  +  IE++ E++  E+ R +G L+N+ F+ AP+ + EK K  + KL+ ++ L++
 S:   5 DMSTKYEPTSVESGRYDTWQAKKLFAPESNQAIQGNEPAPYAIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDMIIRQKKMQGMDVLWLPGMDHAGIATQAKVEQRLRAEGVSRYDLGREKFVEQVWDWKNEYAATIKQQWGKMGLSLDFDRERFTLDEGLNKAVNKVFIDLYNKGLIYRGEYIINWDPQARTALSDIEVIYQDDEGAFYHVKYPFTDGTTFDGQDYIEIATTRPETMFGDVAVAVHPSDERYKDLIGKTVMVPLVGREIPIIADEYVEKDFGTGMVKITPAHDPNDFQVGNRHNLERINTMTDDGHLNALAGKYNGMERFEARKAIVADLEAGDYMLKVDPIVHSVGHSERTGVPVESRLSTQWFVKMAPLAEQALAMQQKPDEKVEFVPARFEDTFTRWMENIRDWVISRQLWWGHQIPAWYKNKGTDQEEIFVGTQAPDGDG-WERDPDVLDTWFSSALWPFSTMGWPENTTGDFAKYYPTNTLVTGYDIIFFWVARMMFQGKEFTGQRPFKNVLIHGLIRDGEGRKMSKSLGNGVDPMDVIEKYGADALRWFLATGSTPGQDVRFTYDKMDAAWNFINKIWNASRYVIMNL------DDHTPSTLPDLTQLTLADKWILSRLNTTIDNVTRNFDKFEFGEAGRELYNFIWSDFADWYIEMTKETLNGDGDKTPVQQTLAYVLDQTLRLLQPIMPFVTEAIWQEMPDEAGKDVDFSITRYPVVNAALHDEQAESAFKSLQDLIVAVRNIRSEANAPMSTEIDLLIKTTDDNLIQIFNENTDYINRFVHPKSLSIAADIEV--PDLAMSQVITGAEIYVPLAELIDITVEIERLSGEVKKFTGEVKRASGKLNNEKFVNSAPEAVVTAEKQKLADWQEKLRATQERLAA 889
>gi|23099516|ref|NP_692982.1| valyl-tRNA synthetase [Oceanobacillus iheyensis HTE831] >gi|81746073|sp|Q8EPN2|SYV_OCEIH Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|22777745|dbj|BAC14017.1| valyl-tRNA synthetase [Oceanobacillus iheyensis HTE831] (883 aa)
Score = 1607, Expect = 1.8e-176, Identities = 345/865 (39%), Positives = 532/865 (61%)
 Q:   8 KNNNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQ-KSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERL-----DFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL----EVLNPKLFKISDEVINILNTAKINI---VKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      +N  L KY+ K E+ ++ W  K     +K YSI++PPPNVTG LHLGHA + ++QD + R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E L+E+ + + R++ +  +EW +   IR+QW+ +G LDY E FTL++ ++ V +VFVK+Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI +E++  Y++RY + S + + +ATTRPET+ D + V+PKD+RY++ I K I P+ +EI+I+AD+YVD++ G+G +K TPAHD ND+E+G +++L I  NEDG+ N A ++ L  + R + V+ L++ ++ +E+  VG SER+ AVVEP +S QWFVK+  +K +++Q + +K+ F P +FE+  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IP WY K++KEIYVG + P + E + +D DVLDTWFSS LWP +T    A   FPTNVLVTG+DIIFFWV RM+F S   E PF+  + GLIRD  KMSKSLGNGVDP DVIEKYGAD+LR FL++ S+PG+DL + EKV+S W F NK+WN+ R+ MN  F +++   L  D+WIL + N+  + + NKY F + + + +F WD+FC+ YIE++K    + +++  VL +++ + + + HP PF+T ++   +  SI + +   +F   ++E ++ ++ II +R  E  P +K I + +  E L +L K D +  N ++++I  ++  K++  V   IF L E L+ + E  I++++ E+   E+ R  LSN+ F+ KAP+ +E EK K++ + K +++ LS K
 S:   6 ENKQSLPSKYNPKEVEEGRYQFWLDGKFFEATG-DPDKEPYSIVIPPPNVTGRLHLGHAWDTSMQDTITRMKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEARLKESGTNRYELGREKFLEKAWEWKEEYAAFIRSQWEKLGLGLDYSRERFTLDEGLSDAVREVFVKLYEKGLIYRGEYIINWDPSTKTALSDIEVIYEEIQGKFYHMRYPIKGSDETIEIATTRPETMLGDTAVAVHPKDERYQHLIGKTVILPIVGREIEIVADDYVDMELGSGAVKITPAHDPNDFEIGNRHQLERILVMNEDGSMNENAGKYQGLDRFECRKQIVKDLKEQGVMFNIEERTHQVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMDPLAKSALDMQADADEKVNFVPDRFERTYFNWMDNIRDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETKEIYVGKEAPADIENWEQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPNEDSADLKRYFPTNVLVTGYDIIFFWVSRMIFQSKEFMNEKPFEDTLLHGLIRDADGRKMSKSLGNGVDPMDVIEKYGADSLRYFLMTGSTPGQDLRFHWEKVESTWNFANKVWNASRFSIMNMEGFTYEDIDLTGELSLPDRWILARLNETIEQVTRNSNKYEFGEAGRHLYNFIWDEFCDWYIEMAKLSLYGEDENKKKTTRSVLAHVLDQTMRMLHPFMPFITEEIWQQLPHEGP-SITVSKWPEVNSEFDNPQAVQE--MQRLVSIIRSVRNSRAEVDTPMSKQIKMLIKTENEQLTAELEKNRDYLERFCNPSELSISTVIEAPDKAMTS--VVTGAEIF-LPLEGLIDFDKE---IKRLENELAKWTKEVERVQKKLSNQGFVSKAPESVVEEEKRKEKDYLDKQAKVKTRLSELK 883
>gi|73662410|ref|YP_301191.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] >gi|90108439|sp|Q49Y96|SYV_STAS1 Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|72494925|dbj|BAE18246.1| valyl-tRNA synthetase [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] (876 aa)
Score = 1607, Expect = 1.9e-176, Identities = 341/849 (40%), Positives = 516/849 (60%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMN-SSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSI--LLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL----EVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK 860
      ++ KY+ + E ++ W    K+  +K +Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD L R  ++G  ++ GMDHAGIATQ K E L E +S D R++ +  ++W +  N IR QW +G LDY E FTL++ ++ V +VFV MYN GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI ++V+  Y+ +Y ++  Y+ +ATTRPET+ D +VVNP D+RYK+ I K I P+ +E+ I+ADEYVDI+FG+G MK TPAHD ND+E+G ++ L I  +E G N+ A ++ +  D R + V+ LE NL+ K+E+  +VG SER+ AVVEP +S QWFVK+  +++ + QK+ +I F P +FEK  WM + DW ISRQLWWGHQIP WY K++ EI+VG  P++ E +V+D DVLDTWFSS LWP +T   +++ D  FPTN LVTG+DIIFFWV RM+F L  + PF  + GL+R E  KMSKSLGNGVDP DVI++YGAD+LR FL + SSPG DL Y EKV+S W FINK+WN+ R+ MN  DF ++   +L  DKWIL + N+   + +KY F  + + +F WD+FC+ YIE+SK    + ++  VL Y++  + + HP PFVT ++ N  + + +   +++  + + + +++ +++II +R  E  P +K I I +  E +  L  S+ +  + +++ I  D   P+  +    +L E L+ + E  I +++ E+  + E+ R N L+N++F+ KAP++ I E+ KK+ ++ K
 S:   2 EMKPKYNPREVESGRYDQWVNSGYFKAKD-DQSKETYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDILTRMKRMQGYDTLYLPGMDHAGIATQAKVEAKLNEQGLSRHDLGREKFLEQAWDWKEEYANFIRQQWAKLGLGLDYSRERFTLDEGLSKAVKKVFVDMYNKGLIYRGEYIINWDPIARTALSDIEVIHEDVQGKFYHFKYPYADGNGYIEIATTRPETMLGDTAIVVNPNDERYKDVIGKTVILPIVGRELPILADEYVDIEFGSGAMKVTPAHDPNDFEIGNRHDLERIIVMDESGKMNDKADKYQGMDRFDCREQLVKDLEAENLVIKIEEHEHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMKPLAEQALNNQKTDDRIDFVPARFEKTFNRWMEEIRDWTISRQLWWGHQIPAWYHKETGEIFVGEHEPEDIENWVQDEDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDVEADDFQRYFPTNALVTGYDIIFFWVARMIFQGLEFTGKRPFNDVLLHGLVRAEDGRKMSKSLGNGVDPMDVIDEYGADSLRYFLATGSSPGHDLRYSTEKVESIWNFINKIWNAARFSIMNIGEDFTVEQVDLSGDLSLADKWILTRLNETIENVTELSDKYEFGEVGRTLYNFIWDEFCDWYIEMSKIPMNGEDEAQKQITRSVLTYVLDNTMRMLHPFMPFVTEQIWQNLPHEGETIVKAAWPKVNEALVFDDSKETMQQLVEIIKSVRQSRLEVDTPLSKAIPIFIKAKDENIKETLLNNSNYIDRFCHPSELTI---DTTIEIPEKAMTSVTTAGEVVLPLEGLIDMDKE---IARLENELLKWEKELDRVNKKLANENFVNKAPEKVINEEREKKQTYQEK 863
>gi|187605498|ref|ZP_02991692.1| valyl-tRNA synthetase [Exiguobacterium sp. AT1b] >gi|187482437|gb|EDU20447.1| valyl-tRNA synthetase [Exiguobacterium sp. AT1b] (883 aa)
Score = 1607, Expect = 2.0e-176, Identities = 343/863 (39%), Positives = 512/863 (59%)
 Q:   4 MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQ-KSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA-----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSIL-----LERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVK-QDIKSLK-------PDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH-------EMKLKELEK 866
      M++ N  + KYD  E ++ + + ++ K +  +K Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD L R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LRE +  D R++ +  +EW    IR+QW +G LDY E FTL++ ++ V +VFV++Y GLIYR + +VNWD  ++A+S+IEVI +EVE  Y+++Y L++  ++ +ATTRPET+ D + VNPKD+RY + I K + P+ N+EI I+AD+YVD++FGTG +K TPAHD ND+E+G +++L I  +E G N A +E L  + R + V+ LE + L K+E  +VG SER+ AV+EP +S+QWFV +  +K +E Q   K+ F P +FE  + WM N+ DWCISRQLWWGH+IP WY ++ E+YVG + P + E + +D DVLDTWFSS LWP +T    DA   FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL  + PF  I GLIRD  KMSKSLGNGVDP +VI++YGAD+LR FLL+ S+PG DL + EK++S W F NK+WN+ R+ MN   ++     DKWIL + N  + + +KY F + + + +F W++FCN YIE++K    + + +  VL + + I+ L HP PF+T ++ +  + DSI+    R D   ++  + E V+ +I +R  E  P +K I + +  +    D   L+ ++ I K +  L+    PD  + +   +  DL+  E  I +++KE+  + E+ R  L N+ FI KAP  I+ EK+K++ +     +L+EL K
 S:   1 MAHETNEITMPTKYDPSATESKWYDYWLENDVFKADEDDSKQPYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDLLTRLKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEQKLREEGVMRYDLGREKFLEKTWEWKDEYAKTIRDQWSKLGLGLDYSRERFTLDEGLSKAVQEVFVRLYEKGLIYRGEYIVNWDPAQKTAVSDIEVIYQEVEGAFYHMKYPLADGSGHIEIATTRPETMLGDTAVAVNPKDERYTHLIGKTIMLPVMNREIPIVADDYVDMEFGTGCVKITPAHDPNDFEIGNRHELPRILVMDEGGKMNENAGKYEGLDRFECRKQLVKDLEADGTLVKIEPHTHSVGHSERSGAVIEPYLSKQWFVDMEPLAKAALEAQGNDDTKVNFVPERFEGTYLRWMENIRDWCISRQLWWGHRIPAWYHNETGEVYVGKEAPADSENWTQDEDVLDTWFSSALWPFSTM-GWPDADAPDFNRYFPTSALVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGKQPFNDVLIHGLIRDSEGRKMSKSLGNGVDPMEVIDQYGADSLRWFLLTGSTPGNDLRFYWEKIESTWNFANKIWNASRFALMNMDGLKVEDIDLTGEKTLADKWILTRLNDTIDQVTRLVDKYEFGEAGRYLYNFIWEEFCNWYIEMAKLTLYGEDEAAKHTTRSVLAHTLDSIMRLMHPFMPFLTEEIWQHLPHE-GDSIVRASYPTRRDDLHFADSV--PAFEAVMNVIRSVRNIRAEVNAPMSKPIQLFISTSD-------DATQGYLSANEMTIGKFTNATELEIGRGLTAPDKSMSAIMTGAELFIPLADLINFEEE---IARLEKEVAKYEKEVERVQKKLGNQGFIAKAPAHVIDEEKAKEKDYLDKRDAVRARLEELRK 883
>gi|42518883|ref|NP_964813.1| valyl-tRNA synthetase [Lactobacillus johnsonii NCC 533] >gi|81667980|sp|Q74JZ8|SYV_LACJO Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|41583169|gb|AAS08779.1| valyl-tRNA synthetase [Lactobacillus johnsonii NCC 533] (879 aa)
Score = 1607, Expect = 2.1e-176, Identities = 353/850 (41%), Positives = 524/850 (61%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN---------RTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKE--SSIEDVLQIINKIRIFNFENKIP--------------NNK-VIDIHLE----VLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKL 861
      DL+ KY+  E+ ++ W + +L K +   + YSI++PPPNVTG LHLGHA + IQD LIRF ++G  ++ GMDHAGIATQ K E LR    + R+ V +++W   + I++QW MG LDY E FTL+K ++ V +VFV++YN+GLIYR + ++NWD KL++A+S+IEVI K+ +  Y+I+Y ++  ++ +ATTRPET+F D + V P D+RYK+ + K + PL + I II D++VD +FGTG++K TPAHD ND+++G ++ L I+ N++GT N A + +  +AR  V+ L++  L KVE + +VG SER+  VEP +S+QWFVK+  ++KV+E QK+ K+ F P +FE L WM++++DW ISRQLWWGH+IP WY K + E YVG + PK+ E + +D DVLDTWFSS LWP +T   + +   FPTN LVTG+DIIFFWV RM+F SL+  + PF  + GLIRD  KMSKSLGNGVDP DV+++YGADALR FLL+ ++PG+D Y +K+ + W FINK+WN+ R+V M   N ED P ++ D    D WI ++ N  SE + F++Y F + +++ +F W+DFC+ YIE+SK     +T QE+ +W+L+  +IL L HP+ PFVT L+ +   K ++ + + K  KE S + ++++I +R  E  P       NNK V+D + E   L+PK  ++ ++       +  L  V   IF+  E L+ + E  +EK +K +E  +E+ R  LSN+ F+ AP+ I EK KK +E +L
 S:   3 DLAPKYNPNEVEKGRYQEWLDE-DLFKPSGDKKAHPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTAIQDTLIRFKRMQGYDTLYLPGMDHAGIATQAKVEAKLRTQGKDRHEMGREAFVKQVWDWKDEYASIIKSQWAKMGLSLDYSRERFTLDKGLSKAVRKVFVQLYNEGLIYRGEYIINWDPKLETALSDIEVIHKDDKGAFYHIKYPFADGSGFVEIATTRPETMFGDTAVAVAPGDERYKDIVGKELVLPLVGRHIPIIEDQHVDPEFGTGLVKITPAHDPNDFQVGNRHNLERINVMNDNGTMNEEAGKYAGMDRFEAREALVKDLKEEGFLIKVEPIVHSVGHSERSGVQVEPRLSKQWFVKMKPLAEKVLENQKTDDKVNFVPERFEHTLEQWMSDVHDWVISRQLWWGHRIPAWYNKKTGETYVGLEAPKDSENWEQDPDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDENSEDFKRYFPTNTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLHFTGKRPFDDVVLHGLIRDPQGRKMSKSLGNGVDPMDVVDEYGADALRWFLLNGTAPGQDTRYDPKKMGAAWNFINKIWNASRFVIM-----NLPEDAKPAHMPDTSKFDLADSWIFDRLNHTVSEVTRLFDEYQFGEAGRELYNFIWNDFCDWYIEISKVALNGDDEELKTRKQENLIWILD----QILRLLHPIMPFVTEKLWLSMPHDGKSIMVAKYPETHKEFENKEADSQMAFLIEVIKAVRNIRMEVNAPMSSPIDIMIQIDDDNNKAVLDNNAEYVENFLHPKALSVAADI--------------EAPKLAKTAVIPGAQIFVPLTE-LVNVDEELAKMEKEEKRLE---AEVERAEKKLSNQGFVAHAPEAVINKEKEKKADYESQL 865
>gi|116494743|ref|YP_806477.1| valyl-tRNA synthetase [Lactobacillus casei ATCC 334] >gi|191638254|ref|YP_001987420.1| Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) [Lactobacillus casei] >gi|116104893|gb|ABJ70035.1| valyl-tRNA synthetase [Lactobacillus casei ATCC 334] >gi|190712556|emb|CAQ66562.1| Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) [Lactobacillus casei BL23] (880 aa)
Score = 1606, Expect = 2.4e-176, Identities = 343/842 (40%), Positives = 509/842 (60%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSS-KKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS-----IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILN---TAKINIVKQDIKSLK--PDYVENNYLIFI-LNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKK 854
      L+ KYDHK E ++ W + ++ K +    YSI++PPPNVTG LH+GHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LR+ IS D RD+ V ++EW    I +QW MG LDY E FTL+K NE V +VFV++Y GLIYR + +VNWD + ++A+S+IEVI ++ +  Y+++Y ++  Y+ +ATTRPET+ D + V+P DKRY++ + K I PL N++I II D YVD FGTG +K TPAHD ND+++G ++ L I+ NEDGT N A + +  +AR  V L+K LL KVE + +VG SERT  VE +S QWFVK+  +  I+ Q+ + KK+ F P +FE  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY K + E YVG + PK+ E + +D DVLDTWFSS LWP +T   TD+  K  +PT+ LVTG+DII FWV RM+F L+  E PFK+ I GL+RDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL++ + PG+D + ++V++ W FINK+WN R+V MN D  +  P  + DKW+ + N+  +   ++ F  + + +FTW+ F + Y+E+SK   +  + +K  L Y + +IL L HP+ PFVT L+    + +   +  ++ E+S   ++ ++ +I +R  +  P  +DI +++ +P L I ++ + ++  +K  V D+  K   V   IF+ LN +L+ + E   K+ K+ + ++ EI R + L+N+ F+ KAP+ +E +++K+
 S:   6 LAPKYDHKAVEAGRYQEWLDE-DVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHMGHAWDTTLQDIVIREKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEAKLRKEGISRYDLGRDKFVQKVWEWKDEFAKTIHSQWAKMGLSLDYSRERFTLDKGLNEAVRKVFVELYKQGLIYRGEYIVNWDPQARTALSDIEVIHEDDKGAFYHVKYPFADGSGYIEIATTRPETMMGDTAVAVHPGDKRYQDLVGKELILPLANRKIPIIEDAYVDPAFGTGAVKITPAHDPNDFQVGNRHDLKRINTMNEDGTMNENAGKYNGMDRFEARKAMVADLDKEGLLLKVEPIVHSVGHSERTGVQVEARLSTQWFVKMKPLADAAIKAQQEADKKVTFVPDRFEHTYLQWMENIHDWVISRQLWWGHQIPAWYNKQTGETYVGMEAPKDIENWQQDPDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTDSPDYK-RYYPTDTLVTGYDIIPFWVARMIFQGLHFTGERPFKYTLIHGLMRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLITGNKPGQDTRFSYKQVEAAWNFINKIWNISRFVMMNLGDLEKPQQPDPSTFDLSDKWLFAQLNETIKQVTDLSERFEFGEMGRTLYNFTWNVFADWYVEMSKEVLYGDDEKAKAAKRVNLAYALDQILRLLHPVMPFVTEKLWLALPHAGQSIVTAS---YPVANDAFENSAAVDAMDSIIALIRGVRSIRKDAGAPLKTKVDIIVKLTDPALKPIFEDNFDFIDRFVNSKAFTVGTDVAEPKMAGSTVITGATIFVPLN--ELVDLDEER---AKLTKDAKKLQQEIDRIDKKLNNQGFLAKAPEAVVEEQRTKR 860
>gi|116333862|ref|YP_795389.1| valyl-tRNA synthetase [Lactobacillus brevis ATCC 367] >gi|116099209|gb|ABJ64358.1| valyl-tRNA synthetase [Lactobacillus brevis ATCC 367] (888 aa)
Score = 1600, Expect = 1.1e-175, Identities = 344/861 (39%), Positives = 510/861 (59%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKD------YLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLER-LDFKKISN-LKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKL---FKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKE------DLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      D+ KYD  E ++ W + ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD LIR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE IS D R++ V ++EW   + I QW MG LDY E FTL+  ++ V +VFV +Y GLIYR + ++NWD + ++A+S+IEVI K+ +  Y+++Y +N D   Y+ +ATTRPET+ D + VNP D+RYK + K I PL ++EI IIAD+YVD +FGTG++K TPAHD ND+ +G ++ L I+ N+D + N A + +  DAR  V L++ LL KV+ + +VG SERT  VE +S QWFVK+  + + I+ Q+  + F P +FE   WM N++DW ISRQLWWGH+IP WY K + E+YV TK PK+ E + +D DVLDTWFSS LWP +T    A   FPT+ LVTG+DIIFFWV RMMF SL  + PFK+ + GLIRDE  KMSKSLGNG+DP +VI+KYGADALR FL + S+ G+D+ +  K+ + W FINK+WN+ R+V MN D     + + DKWIL++ N    + F+K+ F + + + +F W+DFC+ YIE+SK   + + + +K +L Y++ + L L P+ PFVT ++    + +   +D + +N  ES + ++ +I +R  E  P + ID+ ++ + KL  F+ + + I+   K  + D+ + K      I + E   +L+ N+EA +E  KE+  +E+ R  L N+ F+ AP+ + E+ K+ ++ KL+ ++ L+ K
 S:   7 DMPTKYDPTAVEAGRYQTWLDE-DVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDMLIRQKRMQGYDTLWLPGMDHAGIATQAKVEAKLREQGISRYDLGREKFVEKVWEWKDEYADTIHKQWAKMGLSLDYSRERFTLDDGLSDAVKKVFVTLYKKGLIYRGEYIINWDPQARTALSDIEVIHKDDKGAFYHVKYPFANPDDTFNGQHYIEIATTRPETMMGDTAVAVNPGDERYKELVGKKVILPLADREIPIIADQYVDPEFGTGMVKITPAHDPNDFLVGNRHNLERINTMNDDASMNEKAGKYAGMDRFDARKAMVADLDEQGLLLKVDPIVHSVGHSERTGIQVEARLSTQWFVKMKPLADEAIKNQQGDDAVNFVPERFENTFTQWMDNVHDWVISRQLWWGHRIPAWYNKQTGEVYVDTKAPKDIENWEQDPDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDEDSADFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMMFQSLEFTGKRPFKNVLLHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMEVIDKYGADALRWFLSTGSTAGQDVRFSYTKMDAAWNFINKIWNASRFVIMNLGDKTQPVLPAAETWDLTDKWILSRLNDTVKHVTEMFDKFEFGEAGRALYNFIWNDFCDWYIEMSKEVLTGDDETAKANKQDLLAYVLDQTLRLLQPIMPFVTEAIWQAMPHDGQSLVTAAYPVDHPEFTNPTAESDMTSLIDLIKAVRNIRAEANAPMSTPIDLQIKTSDAKLQAVFEANKDYIDRFVHPKALEIGADLVAPKLAMTS-----VITDAEVSVPLAELVDLNDEAARLE---KEVAKFTAEVQRAEKKLGNERFVANAPEAVVAGEREKQADNQKKLEATQQRLAEIK 885
>gi|149181773|ref|ZP_01860264.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus sp. SG-1] >gi|148850514|gb|EDL64673.1| valyl-tRNA synthetase [Bacillus sp. SG-1] (881 aa)
Score = 1600, Expect = 1.3e-175, Identities = 339/863 (39%), Positives = 518/863 (60%)
 Q:  10 NNDLS--KKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED---VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDE----VINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      NN++S  KYD + E ++ W  K   N K K Y+I++PPPNVTG LHLGHA + T+QD L R  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LR  + D R++ + + ++W +  +IR QW +G LDY E FTL++ ++ V +VFV +Y GLIYR + ++NWD  ++A+S+IEVI ++V+  Y++RY L++  ++ +ATTRPET+ D + V+P+D RYK+ I K  P+ ++I I+ D+YVD++FG+G +K TPAHD ND+E+G ++ L I  NEDG+ N A + +   R + V+ L+++ +L K+E+ + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK+  + K IELQ  +K+ F P +FE + + WM N DWCISRQLWWGH+IP WY K++ EI+VG + P + E + ++ DVLDTWFSS LWP +T   T+A  K  +PT+ LVTG+DII FWV RM+F L   PF  I GL+R E  KMSKSLGNGVDP +VI++YGADALR L + SSPG+DL Y EKV+S W F NK+WN+ R+ MN   ++E     DKWIL + N+   + ++Y F  + + +F WDDFC+ YIE++K    + +++  +L Y++  + L HP PF+T ++ N  + +SI    +   +++ ED  +++II +R  E  P +K I + L+ + + K ++  +  N ++ I  DI++ PD     +   L G N A I +++KE+E  E++R G L+N+ F+ KAP++ ++ E++K+ + K  +E ++ K
 S:   3 NNEISMPTKYDPQAIESGRYQWWLDGKFFEAANDK-EKEPYTIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDILTRMKRMQGYDVLWLPGMDHAGIATQAKVEEKLRSEGTTRYDLGREKFLEETWKWKEEYAKHIRAQWSKLGLGLDYSRERFTLDEGLSDAVKEVFVTLYEKGLIYRGEYIINWDPATKTALSDIEVIHQDVQGAFYHMRYPLADGSGHIEIATTRPETMLGDTAVAVHPQDDRYKHLIGKKVTLPIVGRKIPIVGDDYVDMEFGSGAVKITPAHDPNDFEIGNRHNLERILVMNEDGSMNEKAGKYNGMDRFACRKEIVKDLQESGVLFKIEEHMHSVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMQPLADKAIELQNGEEKVNFVPDRFETSYLRWMENTRDWCISRQLWWGHRIPAWYHKETGEIHVGKEEPADIENWRQEEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTEAEDFK-RYYPTDALVTGYDIIGFWVSRMIFQGLEFTGTRPFNDVLIHGLVRAEDGRKMSKSLGNGVDPMEVIDQYGADALRYMLSTGSSPGQDLRYSTEKVESVWNFANKIWNASRFALMNMDGLKYEEIDLTGEKSAADKWILTRLNETIETVTKLADRYEFGEVGRILYNFIWDDFCDWYIEMAKLPLYGEDEAAKKTTRSILAYVLDNTMRLLHPFMPFITEEIWQNLPHE-GESITTAAWPVVREEFSDKAAAEDMKLLVEIIRAVRNIRAEVNTPLSKQIKLLLKAKDEQTKKTLEKNKGYIERFCNPEELTI-STDIEA--PDKAMTAVATGVELFLPLEGLINIAEEIARLEKELEKWNKEVARVQGKLNNEKFVSKAPQKVVDEERAKEADYLEKRSTVEARINELK 879
>gi|188568638|ref|ZP_03005422.1| valyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 2] (874 aa)
Score = 1600, Expect = 1.4e-175, Identities = 368/860 (42%), Positives = 545/860 (63%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLREN-KISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQK-SSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL----FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK---NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLER---LDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFK---ISDEVINILNTAKIN-IVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      L+K Y K E  L+ + L K  + K ++I+LPPPNVTG+LH+GHA + T+ D L+R+ L+G A+ + G DHAGIATQTK+EK L+ N ++   R  + L W    I QW +G LDY N FTL++  + V +VFVKM+N+ +IYR+K LVNWDI+L++AISNIEVI KE+E LYYI+Y  + KD+++VAT+RPET+F D+ L++NP D+RY + NK INP+ N ++ +I D+Y+DI+FGTGVMKCTPAHDFNDYEL KK+ L +I+ NEDGT N   F+ L  AR  V+ L+K+N L K+E  SNVGFSERTN +VEP +S QWF+K+  K I++Q S+ K+ F+P +F K L+ W+ N DWCISRQLWWGHQIPVWY K + EIY T PPK+ E +++D DVLDTWFSSG+WP+ TT  S D   FPT ++VTG DI+FFWV RMM FS YL ++ PFK  I GLIRD  KMSKSLGNG+DP D+I +YG D +RLF SS++ GEDL + E++ + W ++NK+WN +Y+E N + N E + +N+ +F  +KWI+ + +K  E + +KYN +V+ K + DF W+ F + Y+E +K   T+ +  + + Y+ +ILI+ HP P ++ ++ N  +T +SILL++  ++F+ S +   + +L+  IR  + I N  +  L  N + +    ++ +L AK++ I K + S  + V +++++  ++ +  +  I+K+ ++++++++EI R  +L+N+ F+ KAP E I EK K  E +  L K+ + K
 S:   5 LNKNYLFKEVEANKLLFWQENNLFKAQANSTKPPFAIVLPPPNVTGHLHIGHAYDFTLPDILMRYKKLQGYDAFIVPGTDHAGIATQTKFEKILKTNEQVDRFVLGRKAFLEKLKIWKDEQTYYIHKQWNALGLGLDYNNYLFTLDEPVVQTVREVFVKMFNENIIYRAKKLVNWDIQLKTAISNIEVIHKEIEQKLYYIKYSSEDQKDFVIVATSRPETMFGDKHLIMNPNDQRYVHLHNKIFINPINNAKMSVILDDYIDIEFGTGVMKCTPAHDFNDYELAKKHNLELINIMNEDGTLNEKCAEFKGLDRLQARALIVDKLQKSNHLVKIENYQSNVGFSERTNEIVEPYLSYQWFIKMDNLVKNTIKMQNDSNDKVDFYPNRFNKTLLTWLENTEDWCISRQLWWGHQIPVWYHKKTNEIYCNTTPPKDLENWIQDEDVLDTWFSSGMWPLLTTK-WNSNDQFFKRYFPTALMVTGMDILFFWVSRMMNFSQYLVQKRPFKDVLIHGLIRDAQGKKMSKSLGNGIDPFDIINEYGLDTMRLFFASSTTVGEDLNFSTERLGANWNYLNKIWNIAKYIE-NLDEIN--ESFSIQNVHEFCDVNKWIIAELSKLSVEMNKNMDKYNLVVATKDLYDFIWNTFASNYLEYTKVLLQDTTFKNETIKTIRYVFNQILIMLHPFAPNISEEIWLNLN-QTNESILLQKYPMVNFEFESIIINKIAKIILE----IRKLRLQENINNKTNLCFELVSANDEFYNSNIKLINLLLVLVNAKVSEIKKSSVNSCTYELVIDDFILKTWYEKSI----DYDTQIKKVSEQLKYLENEIKRATNLLNNQGFVNKAPTELIAKEKDKLNNLEKEQANLLKIFADLK 870
>gi|116629854|ref|YP_815026.1| valyl-tRNA synthetase [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] >gi|116095436|gb|ABJ60588.1| valyl-tRNA synthetase [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] (879 aa)
Score = 1598, Expect = 2.1e-175, Identities = 356/850 (41%), Positives = 532/850 (62%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN---------RTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERL-----DFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDE----VINILNTAKINIVKQDIKS--LKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKL 861
      DL+ KY+  E+ ++ W + +L K +   + YSI++PPPNVTG LHLGHA + IQD LIRF ++G  ++ GMDHAGIATQ K E LR+     R+ V +++W   N I+ QW MG LDY E FTL+K ++ V +VFV++YN+GLIYR + ++NWD +LQ+A+S+IEVI K+ +  Y+I+Y  +  ++ +ATTRPET+F D + V P D+RYK+ + K + PL + I II D++VD +FGTG++K TPAHD ND+++G ++ L I+ N+DGT N A + +  +AR  V+ L+K  L KVE + +VG SER+  VEP +S+QWFVK+  +++V++ QK+ K+ F P +FE L +WM +++DW ISRQLWWGH+IP WY K + E YVG + PK+ E + +D DVLDTWFSS LWP +T   TD  K  FPTN LVTG+DIIFFWV RM+F L+ K+ PFK  + GL+RDE  KMSKSLGNGVDP DV++KYGADALR FLL+ ++PG+D Y +K+ + W FINK+WN+ R+V M   N ED P ++ D    D WI ++ N  SE + F++Y F + +++ +F W+DFC+ YIE+SK     +  QE+ +W+L+  +IL L HP+ PFVT L+ +  + K SI+ +   +F+ +  +S + ++++I +R  E  P + IDI +++ +   I D+  V N L+  + V DI++ L  V   IF+  E +  N + ++K++KE + ++ E+ R  L+N+ F+ AP+ + EK KK +E +L
 S:   3 DLAPKYNPNEVEKGRYQEWLDE-DLFKPSGDKKAHPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTAIQDTLIRFKRMEGYDTLYLPGMDHAGIATQAKVEAKLRKQGKDRHQMGREAFVKQVWDWKDEYANIIKGQWAKMGLSLDYSRERFTLDKGLSKAVRKVFVQLYNEGLIYRGEYIINWDPELQTALSDIEVIHKDDKGAFYHIKYPFVDGSGFVEIATTRPETMFGDTAVAVAPGDERYKDIVGKELVLPLVGRHIPIIEDQHVDPEFGTGLVKITPAHDPNDFQVGNRHNLERINVMNDDGTMNEEAGKYAGMDRFEAREALVKDLKKEGYLIKVEPIVHSVGHSERSGVQVEPRLSKQWFVKMKPLAEEVLKNQKTDGKVNFVPERFEGTLNHWMEDVHDWVISRQLWWGHRIPAWYNKKTGETYVGEEAPKDIENWEQDPDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDTDNPDFK-RYFPTNTLVTGYDIIFFWVSRMIFQGLHFTKKRPFKDVVLHGLMRDEQGRKMSKSLGNGVDPMDVVDKYGADALRWFLLNGTAPGQDTRYDPKKLAAAWNFINKIWNASRFVIM-----NLPEDAKPAHMPDTTKFDLADSWIFDRLNHTVSEVTRLFDEYKFGEAGRELYNFIWNDFCDWYIEISKVALNGDDEELKARKQENLIWILD----QILRLMHPIMPFVTEKLWLSMPHEGK-SIMTAKYPETHAEFE--NKQADSDMAFLIEVIKAVRNIRMEVNAPMSSQIDIMIQLDDEANKHILDDNAEYVENFLHPKDLQ-VAADIEAPKLAKTAVIPGAQIFVPLTELV----NVDDELKKMEKEEKRLEEEVQRAEKKLANQGFVAHAPEAVVNKEKEKKADYESQL 865
>gi|188518664|ref|ZP_03004101.1| valyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|188997721|gb|EDU66818.1| valyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] (874 aa)
Score = 1595, Expect = 4.1e-175, Identities = 366/860 (42%), Positives = 541/860 (62%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLREN-KISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKS-SKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL----FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLE------DFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK---NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLER---LDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFK---ISDEVINILNTAKIN-IVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      L+K Y K E  L+ + L K  + K ++I+LPPPNVTG+LH+GHA + T+ D L+R+ L+G A+ + G DHAGIATQTK+EK L+ N ++   R  + L W    I QW +G LDY N FTL++  + V +VFVKM+N+ +IYR+K LVNWDI+L++AISNIEVI KE+E LYYI+Y  + KD+++VAT+RPET+F D+ L++NP D+RY + NK INP+ N ++ +I D+Y+DI+FGTGVMKCTPAHDFNDYEL KK+ L +I+ NEDGT N   F+ L  AR  V+ L+K+N L K+E  SNVGFSERTN +VEP +S QWF+K+  K I++Q  + K+ F+P +F K L+ W+ N DWCISRQLWWGHQIPVWY K + EIY T PPK+ E +++D DVLDTWFSSG+WP+ TT  S D   FPT ++VTG DI+FFWV RMM FS YL ++ PFK  I GLIRD  KMSKSLGNG+DP D+I +YG D +RLF SS++ GEDL + E++ + W ++NK+WN +Y+E   N DE   +++   D +KWI+ + +K  E + +KYN +V+ K + DF W+ F + Y+E +K   T+ +  + + Y+ +ILI+ HP P ++ ++ N  +T +SILL++  ++F+ S +   + +L+  IR  + I N  +  L  N + +    ++ +L AK++ I K + S  + V +++++  ++ +  +  I+K+ ++++++++EI R  +L+N+ F+ KAP E I EK K  E +  L K+ + K
 S:   5 LNKNYLFKEVESNKLLFWQENNLFKAQANSTKPPFAIVLPPPNVTGHLHIGHAYDFTLPDILMRYKKLQGYDAFIVPGTDHAGIATQTKFEKILKTNEQVDRFVLGRKAFLEKLKIWKDEQTYYIHKQWNTLGLGLDYNNYLFTLDEPVVQTVREVFVKMFNENIIYRAKKLVNWDIQLKTAISNIEVIHKEIEQKLYYIKYSSEDQKDFVIVATSRPETMFGDKHLIMNPNDQRYVHLHNKIFINPINNAKMSVILDDYIDIEFGTGVMKCTPAHDFNDYELAKKHNLELINIMNEDGTLNEKCAEFKGLDRLQARALIVDKLQKSNHLVKIENYQSNVGFSERTNEIVEPYLSYQWFIKMDNLVKNTIKMQNDFNDKVDFYPNRFNKTLLTWLENTEDWCISRQLWWGHQIPVWYHKKTNEIYCNTTPPKDLENWIQDEDVLDTWFSSGMWPLLTTK-WNSNDQFFKRYFPTALMVTGMDILFFWVSRMMNFSQYLVQKRPFKDVLIHGLIRDAQGKKMSKSLGNGIDPFDIINEYGLDTMRLFFASSTTVGEDLNFSTERLGANWNYLNKIWNIAKYIE------NLDEINESFSIQDVHEFCDVNKWIIAELSKLSVEMNKNMDKYNLVVATKDLYDFIWNTFASNYLEYTKVLLQDTTFKNETIKTIRYVFNQILIMLHPFAPNISEEIWLNLN-QTNESILLQKYPMVNFEFESIIINKIAKIILE----IRKLRLQENINNKTNLCFELVSANDEFYNSNIKLINLLLVLVNAKVSEIKKSSVNSCTYELVIDDFILKTWYEKSI----DYDTQIKKVSEQLKYLENEIKRATNLLNNQGFVNKAPTELIAKEKDKLNNLEKEQANLLKIFADLK 870
>gi|81097305|ref|ZP_00875600.1| Valyl-tRNA synthetase, class Ia [Streptococcus suis 89/1591] >gi|80976644|gb|EAP40232.1| Valyl-tRNA synthetase, class Ia [Streptococcus suis 89/1591] (883 aa)
Score = 1595, Expect = 4.9e-175, Identities = 354/859 (41%), Positives = 524/859 (61%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS-----IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKL---FKISDEVINILNTAKINIVKQDIKS--LKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      + +LS KY+  E ++ W Q ++ K + A  YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LRE ++ D R++ + ++EW    IR QW +G LDY+ + FTL++ ++ V +VFV++Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ADE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V L++  L ++E + +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q ++ K++F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY +S E+YVG + P + +V+D DVLDTWFSS LWP +T    A   FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PFK+ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D + +N+      D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N+ K+  VL Y + +IL L HP+ PFVT ++ +  + SI++  + ++  E++   +E + +I +R  E + +K I I ++ + +L  FK ++ I   +  +  I + L  V   IF L  DLL  E  + ++ KE+  + E+   LSN+ FI A E +E EK K+ ++ K    + E++KL+
 S:   2 SKELSPKYNPAEVEAGRYQTWLDQ-DVFKPSGDAEAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLREQGVTRYDLGREKFLDKVWEWKDEYAATIREQWGKLGLSLDYQRDRFTLDEGLSKAVRKVFVELYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALQVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGKNVILPIVNKPIPIVADEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFLVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAGEFAGMDRFEARKATVAKLQELGALVEIENRVHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTADKVEFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWY-NESGEMYVGEEAPAGDG-WVQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDENAADFQRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGSQPFKNVLIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLDAAR--ENVAKVAAGEAGNVTDRWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEAEKVMTRSVLLYTLDQILRLLHPIMPFVTEEIFAQY---AEGSIVVAA--YPVVNPAFENAEAHKGVESLKDLIRSVRNSRAEVNVAPSKPITILIKTADSELETFFKANENYIRRFTNPEQLEISSSIAAPELAMSAVITGAEIF-LPLADLLNVEEE---LARLDKELAKWQKELDMVGKKLSNERFIANAKPEVVEKEKEKQADYQAKYDATVGRIAEMKKLV 882
>gi|171920754|ref|ZP_02931957.1| valyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|185179054|ref|ZP_02964793.1| valyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188024300|ref|ZP_02996988.1| valyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188039478|ref|ZP_02998231.1| valyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 8] >gi|188524452|ref|ZP_03004463.1| valyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|188531050|ref|ZP_03005297.1| valyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 4 str. ATCC 27816] >gi|188592448|ref|ZP_03005805.1| valyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 10] >gi|195867607|ref|ZP_03079609.1| valyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] >gi|171903504|gb|EDT49793.1| valyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|184209039|gb|EDU06082.1| valyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188018974|gb|EDU57014.1| valyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|195659607|gb|EDX52987.1| valyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|195660664|gb|EDX53919.1| valyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] (874 aa)
Score = 1594, Expect = 5.6e-175, Identities = 366/860 (42%), Positives = 541/860 (62%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLREN-KISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKS-SKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL----FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLE------DFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK---NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLER---LDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFK---ISDEVINILNTAKIN-IVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      L+K Y K E  L+ + L K  + K ++I+LPPPNVTG+LH+GHA + T+ D L+R+ L+G A+ + G DHAGIATQTK+EK L+ N ++   R  + L W    I QW +G LDY N FTL++  + V +VFVKM+N+ +IYR+K LVNWDI+L++AISNIEVI KE+E LYYI+Y  + KD+++VAT+RPET+F D+ L++NP D+RY + NK INP+ N ++ +I D+Y+DI+FGTGVMKCTPAHDFNDYEL KK+ L +I+ NEDGT N   F+ L  AR  V+ L+K+N L K+E  SNVGFSERTN +VEP +S QWF+K+  K I++Q  + K+ F+P +F K L+ W+ N DWCISRQLWWGHQIPVWY K + EIY T PPK+ E +++D DVLDTWFSSG+WP+ TT  S D   FPT ++VTG DI+FFWV RMM FS YL ++ PFK  I GLIRD  KMSKSLGNG+DP D+I +YG D +RLF SS++ GEDL + E++ + W ++NK+WN +Y+E   N DE   +++   D +KWI+ + +K  E + +KYN +V+ K + DF W+ F + Y+E +K   T+ +  + + Y+ +ILI+ HP P ++ ++ N  +T +SILL++  ++F+ S +   + +L+  IR  + I N  +  L  N + +    ++ +L AK++ I K + S  + V +++++  ++ +  +  I+K+ ++++++++EI R  +L+N+ F+ KAP E I EK K  E +  L K+ + K
 S:   5 LNKNYLFKEVESNKLLFWQENNLFKAQANSTKPPFAIVLPPPNVTGHLHIGHAYDFTLPDILMRYKKLQGYDAFIVPGTDHAGIATQTKFEKILKTNEQVDRFVLGRKAFLEKLKIWKDEQTYYIHKQWNALGLGLDYNNYLFTLDEPVVQTVREVFVKMFNENIIYRAKKLVNWDIQLKTAISNIEVIHKEIEQKLYYIKYSSEDQKDFVIVATSRPETMFGDKHLIMNPNDQRYVHLHNKIFINPINNAKMSVILDDYIDIEFGTGVMKCTPAHDFNDYELAKKHNLELINIMNEDGTLNEKCAEFKGLDRLQARALIVDKLQKSNHLVKIENYQSNVGFSERTNEIVEPYLSYQWFIKMDNLVKNTIKMQNDFNDKVDFYPNRFNKTLLTWLENTEDWCISRQLWWGHQIPVWYHKKTNEIYCNTTPPKDLENWIQDEDVLDTWFSSGMWPLLTTK-WNSNDQFFKRYFPTALMVTGMDILFFWVSRMMNFSQYLVQKRPFKDVLIHGLIRDAQGKKMSKSLGNGIDPFDIINEYGLDTMRLFFASSTTVGEDLNFSTERLGANWNYLNKIWNIAKYIE------NLDEINESFSIQDVHEFCDVNKWIIAELSKLSVEMNKNMDKYNLVVATKDLYDFIWNTFASNYLEYTKVLLQDTTFKNETIKTIRYVFNQILIMLHPFAPNISEEIWLNLN-QTNESILLQKYPMVNFEFESIIINKIAKIILE----IRKLRLQENINNKTNLCFELVSANDEFYNSNIKLINLLLVLVNAKVSEIKKSSVNSCTYELVIDDFILKTWYEKSI----DYDTQIKKVSEQLKYLENEIKRATNLLNNQGFVNKAPTELIAKEKDKLNNLEKEQANLLKIFADLK 870
>gi|139473421|ref|YP_001128137.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] >gi|134271668|emb|CAM29901.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] (882 aa)
Score = 1594, Expect = 5.9e-175, Identities = 354/857 (41%), Positives = 523/857 (61%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS-----IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFI---------------LNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LRE IS D RD+ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEV+ K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+E+G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE+  L +EK + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK+ E +K+ ++ Q++ ++ F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY + EIYVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   TD  K  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGAD+LR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   +E ++ N+      D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N+ K+  VL Y + KIL L HP+ PFVT +Y +  + SI+  +D+ ++  E+   +E + +I +R  E + +K I I    L K +D +  T+ +N +K  +  P+ +E + I +        L  DLL  E  + ++ KE+  + E+   L N+ F+ A E ++ EK K+ ++ K    + E++KL+
 S:   3 ELSPKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLREQGISRYDLGRDKFLDKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVVHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALQVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGKHVILPIVNKLIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFEVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAGDFAGMDRFEARQATVAKLEELGALVNIEKRVHSVGHSERSGAVVEPRLSTQWFVKMDELAKQAMDNQETDDRVDFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNAEG-EIYVGEEAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTDVEDFK-RYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFQNVLIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADSLRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLEEAES--NVAKVAASEAGNVTDQWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEAEKVITRSVLLYTLDKILRLLHPIMPFVTEEIYAQY---AQGSIV--TVDYPTVTPAFENEAAHKGVESLKDLIRAVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTADSELEDFFTSNVNYIK---RFTNPEKLEISSAIAVPELAMTSIITGAEIYLPLADLLNVEEE---LARLDKELAKWQKELDMVGKKLGNERFVANAKPEVVQKEKDKQADYQAKYDATQERIAEMQKLV 881
>gi|118586620|ref|ZP_01544060.1| valine-tRNA ligase [Oenococcus oeni ATCC BAA-1163] >gi|118432935|gb|EAV39661.1| valine-tRNA ligase [Oenococcus oeni ATCC BAA-1163] (918 aa)
Score = 1592, Expect = 9.2e-175, Identities = 362/871 (41%), Positives = 527/871 (60%)
 Q:   2 VTMSNIKNNNDLSKK-YDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRY------YLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQK-SSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWY---KKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKL------WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNL-----KESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILN----TAKINIVKQ-DIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      + MS  N +++ K YDH  E+ F+  +K  K    +YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD LIR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE+ IS D R++ V +++W   + I+ QW MG LD+ E FTL+K NE V +VFV +Y GLIYR + ++NWD + ++A+S+IEVI K+ +  Y+++Y   + N K+Y+ +ATTRPET+F D + VNP D+RYK + K + PL N+EI+IIAD+YVD FGTG++K TPAHD ND+++G ++ L I+ NED + N A ++ +  AR  V+ L+ N + K+E + +VG SERT+ VE +S QWFVK+  +++ +++QK + K+ F+PI+FE   WM N++DW ISRQLWWGH+IP WY  K+ KE YVG  PK + + +D DVLDTWFSS LWP +T   + ++   +PT+ +VTG+DIIFFW+ RM+F +    PFK+ I GLIRD  KMSKSLGNG+DP DVI KYG DALR FL + S+PG+DL + +K+ S W FINK+WN RYV MN    E   L  DKWIL++ N    + F+K+ F + +++ +F WDDF + YIE++K T N +S L    VL Y++ + L L HP+ PFVT ++   + +D+ L  D+ KI     E S  + +I IR  E K P + +DI +++ + KL +I  I+ +N   ++ I K+  SL  V +  ++I  E +  N  I +++KE +  +E+ R +G LSN F+ APK+ +E E+SK  + KL  E +  K
 S:  20 INMSTKYNPSEIEKGIYDHWQQEELFNPDVDKKLKPAKYADGQPEAYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDMLIRQKRMQGYDTLWLPGMDHAGIATQAKVEARLREDGISRYDLGREKFVDKVWQWKDEYASIIKEQWAKMGLSLDFSRERFTLDKGLNEAVRKVFVDLYKKGLIYRGEYIINWDPQARTALSDIEVIHKDDKGAFYHVKYPFVDKKFKFNGKNYIEIATTRPETMFGDTAVAVNPSDERYKEIVGKKIVVPLVNREIEIIADQYVDKDFGTGMVKITPAHDPNDFQVGNRHNLPRINTMNEDASMNENAGKYQGMDRFQARKAIVDDLQDGNYMLKIEPIVHSVGHSERTDVQVEARLSTQWFVKMKPLAEQALKMQKQQNDKVDFWPIRFEDTYQTWMNNIHDWVISRQLWWGHRIPAWYRDTKEGEKETYVGLTAPKGDG-WTQDPDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDTNNSDYKRFYPTSTMVTGYDIIFFWISRMIFQAKEFTGTRPFKNVLIHGLIRDSKGRKMSKSLGNGIDPMDVINKYGTDALRWFLSTGSTPGQDLNFSNDKMDSAWNFINKIWNVSRYVLMNLETDTKIELPDRNLLTLADKWILSRLNSTIENVTKNFDKFEFGEAGRQLYNFIWDDFADWYIEMTK-ETLNNDSALNKRPVQQVLAYVLDQTLRLLHPIMPFVTEAIWQQLP-QHQDNQSLVIADYPKIDKALNDPQAEKSFTILQDLIVAIRNIRTEAKAPISIPVDILIQIDDEKLEEIFRSNIDYINRFGHPKQLEISKKIQAPSLSMSRVISGATVYIPLAELI----NLDEEINRLQKEAKKFTAEVKRSSGKLSNDKFVHSAPKQVVEAERSKLSDWQKKLNATESRIKELK 914
>gi|19746507|ref|NP_607643.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|81632599|sp|Q8P040|SYV_STRP8 Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|19748714|gb|AAL98142.1| putative valine-tRNA ligase [Streptococcus pyogenes MGAS8232] (882 aa)
Score = 1592, Expect = 9.7e-175, Identities = 355/861 (41%), Positives = 521/861 (60%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS-----IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---------------FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKEL-EKLLSSHK 872
      +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LRE IS D RD+ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+E+G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE+  L +EK + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK+ E +K+ ++ Q++ ++ F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY + EIYVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   TD  K  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGAD+LR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+  + +E ++ N+      D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N+ K+  VL Y + KIL L HP+ PFVT +Y +  + SI+  +D+ ++  E+   +E + +I +R  E + +K I I    L K +D +  T+ +N +K  +  P+ +E + I         L  DLL  E  + ++ KE+  + E+   L N+ F+ A E ++ EK K+ ++ K   E++  HK
 S:   3 ELSPKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLREQGISRYDLGRDKFLDKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDDSRALQVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGKHVILPIVNKLIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFEVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAGDFAGMDRFEARQATVAKLEELGALVNIEKRVHSVGHSERSGAVVEPRLSTQWFVKMDELAKQAMDNQETDDRVDFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNAEG-EIYVGEEAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTDVEDFK-RYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFQNVLIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADSLRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLSLEEAES--NVAKVAASEAGNVTDQWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEAEKVITRSVLLYTLDKILRLLHPIMPFVTEEIYAQY---AQGSIV--TVDYPTVTPAFENEAAHKGVESLKDLIRAVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTADSELEDFFTSNVNYIK---RFTNPEKLEISSAIAAPELAMTSIITGAEIYLPLADLLNVEEE---LARLDKELAKWQKELDMVGKKLGNERFVANAKPEVVQKEKDKQADYQAKYDATQERIAEMHK 879
>gi|116491375|ref|YP_810919.1| valyl-tRNA synthetase [Oenococcus oeni PSU-1] >gi|116092100|gb|ABJ57254.1| valyl-tRNA synthetase [Oenococcus oeni PSU-1] (902 aa)
Score = 1592, Expect = 1.1e-174, Identities = 361/871 (41%), Positives = 527/871 (60%)
 Q:   2 VTMSNIKNNNDLSKK-YDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRY------YLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQK-SSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWY---KKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKL------WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNL-----KESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILN----TAKINIVKQ-DIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      + MS  N +++ K YDH  E+ F+  +K  K    +YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD LIR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E LRE+ IS D R++ V +++W   + I+ QW MG LD+ E FTL+K NE V +VFV +Y GLIYR + ++NWD + ++A+S+IEVI K+ +  Y+++Y   + N K+Y+ +ATTRPET+F D + VNP D+RYK + K + PL N+EI+IIAD+YVD FGTG++K TPAHD ND+++G ++ L I+ NED + N A ++ +  AR  V+ L+ N + K+E + +VG SERT+ VE +S QWFVK+  +++ +++QK + K+ F+P++FE   WM N++DW ISRQLWWGH+IP WY  K+ KE YVG  PK + + +D DVLDTWFSS LWP +T   + ++   +PT+ +VTG+DIIFFW+ RM+F +    PFK+ I GLIRD  KMSKSLGNG+DP DVI KYG DALR FL + S+PG+DL + +K+ S W FINK+WN RYV MN    E   L  DKWIL++ N    + F+K+ F + +++ +F WDDF + YIE++K T N +S L    VL Y++ + L L HP+ PFVT ++   + +D+ L  D+ KI     E S  + +I IR  E K P + +DI +++ + KL +I  I+ +N   ++ I K+  SL  V +  ++I  E +  N  I +++KE +  +E+ R +G LSN F+ APK+ +E E+SK  + KL  E +  K
 S:   4 INMSTKYNPSEIEKGIYDHWQQEELFNPDVDKKLKPAKYADGQPEAYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDMLIRQKRMQGYDTLWLPGMDHAGIATQAKVEARLREDGISRYDLGREKFVDKVWQWKDEYASIIKEQWAKMGLSLDFSRERFTLDKGLNEAVRKVFVDLYKKGLIYRGEYIINWDPQARTALSDIEVIHKDDKGAFYHVKYPFVDKKFKFNGKNYIEIATTRPETMFGDTAVAVNPSDERYKEIVGKKIVVPLVNREIEIIADQYVDKDFGTGMVKITPAHDPNDFQVGNRHNLPRINTMNEDASMNENAGKYQGMDRFQARKAIVDDLQDGNYMLKIEPIVHSVGHSERTDVQVEARLSTQWFVKMKPLAEQALKMQKQQNDKVDFWPVRFEDTYQTWMNNIHDWVISRQLWWGHRIPAWYRDTKEGEKETYVGLTAPKGDG-WTQDPDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDTNNSDYKRFYPTSTMVTGYDIIFFWISRMIFQAKEFTGTRPFKNVLIHGLIRDSKGRKMSKSLGNGIDPMDVINKYGTDALRWFLSTGSTPGQDLNFSNDKMDSAWNFINKIWNVSRYVLMNLETDTKIELPDRNLLTLADKWILSRLNSTIENVTKNFDKFEFGEAGRQLYNFIWDDFADWYIEMTK-ETLNDDSALNKRPVQQVLAYVLDQTLRLLHPIMPFVTEAIWQQLP-QHQDNQSLVIADYPKIDKALNDPQAEKSFTILQDLIVAIRNIRTEAKAPISIPVDILIQIDDEKLEEIFRSNIDYINRFGHPKQLEISKKIQAPSLSMSRVISGATVYIPLAELI----NLDEEINRLQKEAKKFTAEVKRSSGKLSNDKFVHSAPKQVVEAERSKLSDWQKKLNATESRIKELK 898
>gi|195978584|ref|YP_002123828.1| valyl-tRNA synthetase ValS [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] >gi|195975289|gb|ACG62815.1| valyl-tRNA synthetase ValS [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] (883 aa)
Score = 1590, Expect = 1.7e-174, Identities = 354/859 (41%), Positives = 522/859 (60%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS-----IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQ-------DIKS--LKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      + +LS KY+  E ++ W Q    K K YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LRE IS D RD+ + ++EW    I+ QW +G LDY + FTL++ ++ V +VFV++Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I + + P+ NK I I+ DE+ D FGTGV+K TPAHD ND+E+G ++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE+  L ++EK + +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q + K+ F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY ++ ++YVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   TDA  K  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF + I GLIRD+  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGAD+LR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   ++   N+E      D+WIL+ N+  + + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N++ K+  VL Y + KIL L HP+ PFVT ++ +  + SI+   + ++ + E++   +E + +I +R  E + +K I I    L K SD +   A +N +K+    +I S + P+  + +   L  DLL  N  + +++KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ E+ K+ ++ K    +KE+EKL+
 S:   2 SKELSPKYNPAEVEAGRYQAWLDQDVFKPSGDKKAK-PYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLREQGISRYDLGRDKFLDKVWEWKDEYAATIKEQWGKLGLSLDYARDRFTLDEGLSKAVRKVFVELYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALQVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGQHVVLPIVNKLIPIVGDEHADPAFGTGVVKITPAHDPNDFEVGGRHNLPQVNVMNDDGTMNELAGEFAGMDRFEARKAVVAKLEEIGALVEIEKRVHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTDDKVDFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWY-NEAGDMYVGEEAPEGDG-WKQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTDAEDFK-RYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRKPFSNVLIHGLIRDQEGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADSLRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLEQ--ATANVEQVVSGAAGNVTDRWILHNLNETIGKVTESFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEDEKVITRSVLLYTLDKILRLLHPIMPFVTEEIFGQY---AEGSIVTAA--YPTVTPVFENAAAHKGVESLKDLIRTVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTSDSDLEAFFKANVNYIKRFTNPERLEIASSIVTPELAMSAVITGAEIFLPLADLL---NVTEELARLEKELAKWQKELDLVGKKLSNERFVANAKPEVVQKERDKQADYQAKYDATVERIKEMEKLV 882
>gi|169188009|ref|ZP_02848166.1| valyl-tRNA synthetase [Paenibacillus sp. JDR-2] >gi|169005033|gb|EDS51887.1| valyl-tRNA synthetase [Paenibacillus sp. JDR-2] (883 aa)
Score = 1588, Expect = 2.8e-174, Identities = 321/863 (37%), Positives = 507/863 (58%)
 Q:   7 IKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK-----NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKES--SIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEV---LNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKE----KHEMKLKELEKLLS 869
      + +  +  YD K EQ++ + Q + K  + +  ++I++PPPNVTG LH+GHAL+ T+QD +IR  ++G  W+ G DHAGIATQTK E+ LRE +S D R++ + +++W +   IR QW MG LDY E FTL++ ++ V +VFV+++ GLIYR K ++NWD  ++A+S+IEV KE+ +LY+++Y L +  ++ VATTRPET+ D + V+P+D+RYK+ I + + P+ +EI IIADEYV+ FG+G +K TPAHD ND+E+G ++ L I  +E GT N +A ++ L AD R + V+ L++ + ++E + VG SER+ AVVEP +S QWFV +  +++ IE QKS  + F P +FEK +NW+ N+ DWCISRQLWWGH+IP WY +  E++V +       +D DVLDTWFSSGLWP +T  + +   +PT+VLVTG+DI++FWV RM+F +L  ++PFK  + GL+RD  KMSKSLGNGVDP DVIE YGADA+R + + S+PG+DL + EKV+  F NK+WN+ R+ MN  F  +   NL  ++WIL++ N+  E + + Y F + + + +F WDD C+ YIE +K     + +  VL Y++ +  L HP P+++ ++ +  + +  L   +++   E+  +E ++ II +R  E +P +K +++ ++    +  ++E I    + + +  PD   +    L G + + I +++KE+ + SE+ R  L N+ F+ KAP + IE E++K   K + L +E+L S
 S:   1 MSDKTTMPTTYDPKAAEQKWYDFWQQGQFFKAGQRPDAKPFTIVIPPPNVTGMLHIGHALDFTLQDIIIRTKRMQGFDTLWLPGTDHAGIATQTKVEQKLREQGLSRYDLGREKFLEQVWDWKELYAGTIREQWGKMGLSLDYSRERFTLDEGLSKAVREVFVRLHEKGLIYRGKKIINWDPAARTALSDIEVEYKELNGHLYHLQYPLKDGSGHITVATTRPETMLGDTAVAVHPEDERYKHLIGQMIVLPVVGREIPIIADEYVEKDFGSGAVKITPAHDPNDFEVGLRHDLPQIIVMDETGTMNEHAGPYQGLDRADCRKQLVKDLQEQGVCIRIEDHVHQVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVAMKPLAERAIEAQKSGNGVNFVPDRFEKIYLNWIENVRDWCISRQLWWGHRIPAWYCESCGEMHVAREDVTACAACGSASLRQDEDVLDTWFSSGLWPFSTLGWPEETEDFKRYYPTDVLVTGYDIVYFWVARMIFTALEFTDQIPFKDVLMHGLVRDAEGRKMSKSLGNGVDPLDVIENYGADAMRYMISTGSTPGQDLRFRIEKVEQARNFANKIWNASRFALMNLEGFTSSDIDIKSNLGTAERWILHRLNETVREATRLIDSYEFGETGRILYNFIWDDLCDWYIEFAKLNLYGTDEQAKRATQSVLAYVLDRTQRLIHPFMPYISEEIWQHLPHEGESITLAAWPVYEEALEAPEAVKEMELLMDIIRAVRNVRAEVNVPMSKKVELMIKPSGEAEAAIVSRNEEFIR--RFCGTSSFETGLGLAAPDKAMTAIVTGAELYLPLAGLIDISQEIARLEKELATLNSEVERVEKKLGNEGFVAKAPAKVIEEERAKMADYAGKRDKVLARIEELRS 883
>gi|167465172|ref|ZP_02330261.1| valyl-tRNA synthetase [Paenibacillus larvae subsp. larvae BRL-230010] (853 aa)
Score = 1587, Expect = 4.2e-174, Identities = 329/824 (39%), Positives = 502/824 (60%)
 Q:  44 KNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK-----NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFK----TKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPK----LFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK----KEKHEMKLKELEKL 867
      + Y I++PPPNVTG LH+GHAL+ T+QD +IR  ++G A W+ G DHAGIATQTK E+ LRE +S D R+ + +++W +   IR QW MG LD+ E FTL++ ++ V +VFVK+Y+ GLIYR K ++NWD  ++A+S+IEV KE++ NLY++ Y L +  + VATTRPET+ D + V+P+D+RYK+ + K + P+ +EI +IADEYVD +FG+G +K TPAHD ND+E+G ++ L I  +E G N A ++ +   R K V L++ +L ++E+ I VG SER+ AVVEP +S QWFVK+  ++K IE+QKS K + F P +FEK ++W+ N+ DWCISRQLWWGH+IP WY   E+ V +       +D DVLDTWFSS LWP +T  + D L  FPTNVLVTG+DII+FWV RM+F SL  ++PFK  + GL+RD  KMSKSLGNG+DP +VI++YGADA+R L +SS+PG+DL + E+V+  F NK+WN+ R+ MN  FN ++   L  D+WIL++FN+  + + ++Y F + + + +F WDD C+ YIE SK   +  ++  VL Y++  + L HP PF++ ++ +  +  T+ +    F+  ++E + ++ +I +R  E +P +K I++ ++ + +  L K + V  NT+ + I +    PD   +    L G + A I +++KE++ + E++R  L+N+ F+ KAP++ IE EK+K   EK + + L +L
 S:   8 REPYMIVIPPPNVTGMLHIGHALDFTLQDIIIRAKRMQGYDALWLPGSDHAGIATQTKVEQKLREEGVSRYDLGREAFLEKVWDWKELYAGTIREQWGKMGLSLDFSRERFTLDEGLSKAVRKVFVKLYDKGLIYRGKYIINWDPAARTALSDIEVEYKEIQGNLYHLEYPLKDGSGSITVATTRPETMLGDAAVAVHPEDERYKDMVGKTLVLPIVGREIPVIADEYVDKEFGSGAVKITPAHDPNDFEVGHRHNLPQILVMDESGKMNAEAGPYQGMDRFVCRKKIVADLKEQGVLIRIEEHIHQVGHSERSGAVVEPYLSTQWFVKMKPLAEKAIEVQKSDKGVHFVPDRFEKIYLHWIENIRDWCISRQLWWGHRIPAWYCNSCGEVTVSGEDVTCCQHCQSNDIRQDEDVLDTWFSSALWPFSTLGWPEQTDDLKRYFPTNVLVTGYDIIYFWVARMIFSSLEFTGQIPFKDVLVHGLVRDAEGRKMSKSLGNGIDPLEVIKQYGADAMRYMLSTSSTPGQDLRFRWERVEQARNFANKIWNASRFALMNLEGFNMEDLDFGGELGTSDRWILHRFNETARDVTRLLDQYEFGETGRLLYNFIWDDLCDWYIEFSKLSLYGDDEQAKKKTQSVLVYVLDHTMRLIHPFMPFISEEIWQHLPHEGETITRTAWPHPDDRFEAPDAVREMVL--LMDLIRAVRNIRAEVNVPMSKKIELLIKPSDAENLNILHKNEEYVRRFCNTSVLEISE---ALASPDKAMTAVVTGAELFLPLAGLIDIAQEIARLEKELQTLHGEVARIEKKLANEGFMAKAPEKVIEEEKAKLADYSEKRDKVIARLAEL 851
>gi|50914656|ref|YP_060628.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS10394] >gi|81822714|sp|Q5XAW8|SYV_STRP6 Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|50903730|gb|AAT87445.1| Valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS10394] (882 aa)
Score = 1586, Expect = 4.6e-174, Identities = 348/861 (40%), Positives = 515/861 (59%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKS--LKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKEL-EKLLSSHK 872
      +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LRE IS D RD+ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEV+ K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K + P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+E+G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE+  L +EK + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK+ E +K+ ++ Q++ ++ F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY + EIYVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   TD+  K  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL  + PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGAD+LR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   +E ++ N+      D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N+ K+  VL Y + KIL L HP+ PFVT +Y +  + +   +   +   +E +  I +R  E + +K I I ++ + +L  + IN +   N K +I S  P+  + +   L  DLL  E  + ++ KE+  + E+   L N+ F+ A E ++ EK K+ ++ K   E+++ HK
 S:   3 ELSPKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLREQGISRYDLGRDKFLDKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVVHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALQVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGKHVLLPIVNKLIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFEVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAGDFAGMDRFEARQATVAKLEELGALVNIEKRVHSVGHSERSGAVVEPRLSTQWFVKMDELAKQAMDNQETDDRVDFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNAEG-EIYVGEEAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTDSEDFK-RYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTERQPFQNVLIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADSLRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLEEAES--NVAKVAASEAGNVTDQWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEAEKVITRSVLLYTLDKILRLLHPIMPFVTEEIYAQYAQGSIVTAAYPTVTPAFENEAAHKGVESLKDFIRAVRNARAEVNVAPSKPITILVKTADSELEDFFNSNINYIKRFT-NPEKLEISSAIAAPELAMTSIITGAEIYLPLADLLNVEEE---LARLDKELAKWQKELDMVGKKLGNERFVANAKPEVVQKEKDKQADYQAKYDATQERIVEMHK 879
>gi|89210952|ref|ZP_01189333.1| Valyl-tRNA synthetase, class Ia [Halothermothrix orenii H 168] >gi|89159410|gb|EAR79077.1| Valyl-tRNA synthetase, class Ia [Halothermothrix orenii H 168] (882 aa)
Score = 1586, Expect = 5.4e-174, Identities = 348/853 (40%), Positives = 513/853 (60%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKD------SKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTT---DALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDE-DKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNR------TSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE---RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPK--LFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVEN---NYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAP-------KEKIELEKSKKEKHEMKLKELE 865
      L K YD  E ++ + +K  +  K ++ S+SI++PPPN+TG LHLGHAL+ T+QD L R+ +KG + W+ G DHA IAT+ K  +R+ +   RD +  +EW + G I +Q + +G  D+ E FT+++ + V +VFV++Y GLIY+  +VNW   + +S+IEV +E E LY+I+Y L +  Y+ VATTRPET+ D + V+P D RYK+ +  + PL ++EI IIADEYVD +FGTG++K TPAHD ND+E+G+++ L ++  +ED   A + L  + R K VE L+K LLEK+E  +VG  R + V+EP++S+QWFVK+  ++ I + K  K++F P +F K +NWM N+ DWCISRQLWWGH+IPVWY +D   SKE V  P  E  +D DVLDTWFSS LWP +T  D + D +PT+VLVTG DIIFFWV RM+F +L  E PFK YI GLIRD  KMSKSLGNG+DP +V+EKYGADALR L++ ++PG D+ + EE++++  F NK+WN+ R++ MN+ D + E D+  L  DKW+L++ K  E + F KY F + K + DF W +FC+ YIEL K R     + + +  +++KIL L HP+ PF+T ++    +SI++   ++ + I+  E ++ ++ II IR  E K+  + I  L   K L +  E I L  K  + + ++ KPD V   N + IL E ++  E  +E++KKE+E V EI+R G L+N+ F+ KAP    +EK++ + KKEK  +LKEL+
 S:   4 LPKTYDPGKVEDKWYEYWEEKGFFEAETKPDRESFSIVMPPPNITGQLHLGHALDNTLQDILTRWKRMKGYNTLWLPGTDHASIATEVKVVDKIRDEGLDKDSLGRDGFLKRAWEWKEEYGGRITSQLRKLGSSCDWSRERFTMDEGCSRAVREVFVELYKRGLIYQGDYIVNWCPDCHTTLSDIEVEHEEKEGKLYHIKYPLKDGDGYITVATTRPETMLGDTAVAVHPGDDRYKDLVGSHVVLPLMDREIPIIADEYVDSEFGTGMVKVTPAHDPNDFEMGQRHDLPLVKVIDEDAKMTEEAGDYAGLDRYECREKVVEDLKKQGLLEKIEDHQHSVGQCYRCDTVIEPLVSKQWFVKMKPLAEPAIRIVKEG-KVRFVPERFSKVYLNWMENIQDWCISRQLWWGHRIPVWYCQDCGETIVSKEEEVKVCPGCGSENLKQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDRTEDLDYFYPTDVLVTGRDIIFFWVARMIFMALEFMDEPPFKDVYIHGLIRDALGRKMSKSLGNGIDPLEVVEKYGADALRFMLITGNTPGNDMRFREERLEASRNFANKIWNAARFILMNTDDLDPSEIDENDLKLTLADKWMLSRLQKVIEEVDKAFEKYYFGEAAKVLYDFIWSEFCDWYIELIKPRLYQDKDVMEKRTAQYTGLKVLEKILRLLHPVMPFITEEIWQQLSISNGESIMISSWPEVESELINEEVEEHMQLIMNIIKSIRNIRNEMKVNPGRRITAILNSPTQKLELLEAGAEYIKDLARVKELTITESLQK-KPDKVSTAVVNGVEIILPLEGMVDLEKE---VERLKKEMEKVDFEINRARGKLANEGFVNKAPQHLVEAEREKLKTYQDKKEKLLSRLKELK 882
>gi|168492725|ref|ZP_02716868.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] >gi|183577078|gb|EDT97606.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] (883 aa)
Score = 1584, Expect = 8.0e-174, Identities = 355/859 (41%), Positives = 516/859 (60%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFD--EDKTPKNLED-----FDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE-----RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---------------FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      + +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LR  I+ D R+ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE+  L K+EK + +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q + K++F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY D E+YVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   + S+D  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D  D  K     D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N+E K+  VL Y + KIL L HP+ PFVT ++   ++ SI+    L F+ ++  + +E + +I +R  E + +K I I    L K SD +   + +N +K  +  P+++E  I         L  DLL  E  + ++ KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ EK K+ ++ K    + E++KL+
 S:   2 SKELSSKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLRGEGITRYDLGRESFLTKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGKNVILPIANKLIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFLVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAFEFSGMDRFEARKAVVAKLEEIGALVKIEKRVHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTEDKVEFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNADG-EMYVGEEAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPEVDSEDFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFQNVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNGGLTLDVAHDNVTKVATGEAGNVTDRWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEEEKVITRSVLLYTLDKILRLLHPIMPFVTEEIFGQI---SEGSIVTAAYPTVNLAFEDLA--AHTGVESLKDLIRAVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTSDSDLEAFFNSNVNYIK---RFTNPEHLEIASTIPAPELAMSSVITGAEIFLPLADLLNVEEE---LARLDKELAKWQKELDMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKEKDKQADYQAKYDVTVARIDEMKKLV 882
>gi|22536625|ref|NP_687476.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|76797752|ref|ZP_00780019.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|81455031|sp|Q8E1B5|SYV_STRA5 Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|22533463|gb|AAM99348.1|AE014212_7 valyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|76586900|gb|EAO63391.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae 18RS21] (883 aa)
Score = 1584, Expect = 8.3e-174, Identities = 354/859 (41%), Positives = 525/859 (61%)
 Q:  10 NNDLSKKYD-HKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE---RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKL---FKISDEVINILNTAKINIVKQDIKS--LKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      + +LS KY+ ++ E ++ W Q ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LRE IS D R++ + ++EW    I++QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +YN G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I + I P+ NK I I+ADE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE  L K++KT +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q + K++F+P +F  ++WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY + E+YVG  P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   ++ A   FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF + I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D+ + +N+E      D+WIL+ N+  + + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N++ K+  VL Y + +IL L HP+ PFVT ++ +  + SI+L  +++  +   +E + +I +R  E + +K I I ++ + +L  FK +  I   +  +  I + L  V   IF L  DLL  E  + +++KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ EK K+ ++ K    ++E++KL+
 S:   2 SKELSPKYNPAEVEEGRYQTWLDQ-DVFKPSGDTEAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLREQGISRYDLGREKFLDKVWEWKDEYAATIKSQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYNKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDVAVAVNPEDARYKDLIGQNVILPIINKPIPIVADEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFAVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELADEFNGMDRFEARKAVVAKLESLGNLVKIKKTTHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTEDKVEFYPPRFNDTFMSWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNVNG-EMYVGEDAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTEAADFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFSNVLIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLDQAR--ENVEKVVNSQVGNVTDRWILHNLNETVGKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEDEKVITRSVLLYTLDQILRLLHPIMPFVTEEIFGQY---AEGSIVLASYPQVNATFENQTAHKGVESLKDLIRSVRNSRAEVNVAPSKPITILVKTSDSELESFFKDNSNYIKRFTNPETLEISSAIATPELAMSSVITGAEIF-LPLADLLNVEEE---LARLEKELAKWQKELDMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKEKDKQTDYQTKYDATIARIEEMKKLV 882
>gi|77406180|ref|ZP_00783251.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae H36B] >gi|77175220|gb|EAO78018.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae H36B] (883 aa)
Score = 1584, Expect = 8.5e-174, Identities = 352/859 (40%), Positives = 525/859 (61%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE---RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKL---FKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      + +LS KY+  E ++ W Q ++ K + A  YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LRE IS D R++ + ++EW    I++QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +YN G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I + I P+ NK I I+ADE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE  L K++KT +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q + K++F+P +F  ++WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY + E+YVG  P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   ++ A   FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF + I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D+ + +N+E      D+WIL+ N+  + + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N++ K+  VL Y + +IL L HP+ PFVT ++ +  + SI+L  +++  +   +E + +I +R  E + +K I I ++ + +L  FK +  I   +  +  I + P+  ++ +   L  DLL  E  + +++KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ EK K+ ++ K    ++E++KL+
 S:   2 SKELSPKYNPAEVEAGRYQTWLDQ-DVFKPSGDAEAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLREQGISRYDLGREKFLDKVWEWKDEYAATIKSQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYNRGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDVAVAVNPEDARYKDLIGQNVILPIINKPIPIVADEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFAVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELADEFNGMDRFEARKAVVAKLESLGNLVKIKKTTHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTEDKVEFYPPRFNDTFMSWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNVNG-EMYVGEDAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTEAADFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFSNVLIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLDQAR--ENVEKVVNSQVGNVTDRWILHNLNETVGKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEDEKVITRSVLLYTLDQILRLLHPIMPFVTEEIFGQY---AEGSIVLASYPQVNATFENQTAHKGVESLKDLIRSVRNSRAEVNVAPSKPITILVKTSDSELESFFKDNSNYIKRFTNPETLEISSAIAT--PELAMSSVITGAEIFLPLADLLNVEEE---LARLEKELAKWQKELDMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKEKDKQTDYQTKYDATIARIEEMKKLV 882
>gi|15675460|ref|NP_269634.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|81533485|sp|Q99YS1|SYV_STRP1 Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|13622652|gb|AAK34355.1| putative valine-tRNA ligase [Streptococcus pyogenes M1 GAS] (882 aa)
Score = 1584, Expect = 8.6e-174, Identities = 351/861 (40%), Positives = 520/861 (60%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS-----IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKS--LKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LRE IS D RD+ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+E+G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE+  L +EK + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK+ E +K+ ++ Q++ ++ F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY + EIYVG + P+ ++ + +D DVLDTWFSS LWP +T   TD  K  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGAD+LR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   ++ ++ N+      D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N+ K+  VL Y + KIL L HP+ PFVT +Y +  + SI+  +D+ +  E+   +E + +I +R  E + +K I I ++ + +L  + IN +   N K +I S  P+  + +   L  DLL  E  + ++ KE+  + E+   L N+ F+ A E ++ EK K+ ++ K  ++ ++ K
 S:   3 ELSPKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLREQGISRYDLGRDKFLDKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALQVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGKNVILPIVNKLIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFEVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAGDFAGMDRFEARQATVAKLEELGALVNIEKRVHSVGHSERSGAVVEPRLSTQWFVKMDELAKQAMDNQETDDRVDFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNAEG-EIYVGEEAPEGDD-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTDVEDFK-RYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFQNVLIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADSLRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLEDAES--NVAKVAASEAGNVTDQWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEAEKVITRSVLLYTLDKILRLLHPIMPFVTEEIYAQY---AQGSIV--TVDYPVVRPAFENEAAHKGVESLKDLIRAVRNARAEVNVAPSKPITILVKTADSELEDFFNSNINYIKCFT-NPEKLEISSAIAAPELAMTSIITGAEIYLPLADLLNVEEE---LARLDKELAKWQKELDMVGKKLGNERFVANAKPEVVQKEKDKQADYQAKYDATQERIAEMK 878
>gi|12045191|ref|NP_073002.1| valyl-tRNA synthetase [Mycoplasma genitalium G37] >gi|1351181|sp|P47576|SYV_MYCGE Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|3844913|gb|AAC71557.1| valyl-tRNA synthetase [Mycoplasma genitalium G37] >gi|166078837|gb|ABY79455.1| valyl-tRNA synthetase [synthetic Mycoplasma genitalium JCVI-1.0] (837 aa)
Score = 1584, Expect = 8.9e-174, Identities = 360/863 (41%), Positives = 521/863 (60%)
 Q:   7 IKNNNDLSKKYDHK-ICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSN-SKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEM--NSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKL-WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLS 869
      +K+   K YD  + + + +W    K+   NS++ +LPPPN+TG LH+GHA  +I D ++RF ++G S WI G DHAGIATQTKYEK  +   D  D+K  + W+ N  I+NQ K++G L++  FTL +++N++VN F +Y +G IY++ TLVNWD KL +AISNIEVI K V +L+Y+ Y L+N SK L+VATTRPETIF D CL+VNPKDKRY N+ NK +NPLT K+I ++ D YVDI+FGTG++KCTPAHDFNDYE+ KYK + +SC + +G N A F+ L + AR K V++LEKN LL K   SNVGFSER+ VVEPM+S+QWFV + + K + L+K   F P +F K + NW+ L WCISRQL WGH+IPVW++ ++ EI VG KP KN + Y R DVLDTWFSS LWP+  + + D+  T +LVTG+DI+FFWV RM+F S + K++PFK  I GL+RDE N KMSKSL NG+DP D+I YGADA+RLFL S+ +PG+DL + E+K+KS W F+NKLWN ++V  N + ++D DK  L  + WIL K +K  + + +K+  ++ + ++ F WDDFCNT+IE K  + + +L +  ++ I IL   PF++ +Y F K+      KI L   + VL IN +R + + + + + + + L  N     +++   + ++ I++ K  V  Y I      ++  ++ ++K+ F +SE+ R  ++ NKSF+EKAPKEK++ E K E+++ KL E +L++
 S:   1 MKDKFSFQKNYDFNLVSDGLYEIWNNAGFFKPKD---KNNSFTAILPPPNLTGTLHIGHAFEVSITDQIMRFKKMQGFSINWIPGFDHAGIATQTKYEKIALKENQKYFDADDDKKSEMIMNWALNQSEIIKNQLKSLGVCLNWSETKFTLSEQANKIVNNCFKNLYENGFIYQAYTLVNWDTKLNTAISNIEVINKPVNQHLHYVVYKLANDSKQELIVATTRPETIFADVCLLVNPKDKRYTNFWNKLVVNPLTGKQIPVVTDSYVDIKFGTGILKCTPAHDFNDYEINTKYKFDFLSCIDSNGILNQNASKFQGLSVLQARNKIVKWLEKNKLLVKSIPLTSNVGFSERSGTVVEPMLSKQWFVDLPKL-KDHLYLKKYP---DFIPKRFNKQVSNWLNKLKPWCISRQLIWGHKIPVWFENNTGEIVVGEKPSKNLQNYTRSKDVLDTWFSSSLWPLICLN-WEQDDSFHETELLVTGYDILFFWVLRMLFNSFFETKKLPFKTVLIHGLVRDEQNRKMSKSLNNGIDPVDLIRNYGADAVRLFLCSNHTPGDDLIFSEQKIKSAWNFLNKLWNVTKFVIQLENDQEISYDLDK----LSLSETWILAKLDKVIQKITKLLDKFQLALANQILVKFVWDDFCNTFIEAIKKEPNQLKPQLFYTAKSVLSNIAILLSITVPFLSERIYQQFNNKSVMQATWPLATKIKIPKL----FDLVLAAINDLRNYRKQYMLNSQQKLVVILSGKN---------AVDVKQYFNFSWIELKIETNKK--VSFKYQIV----------DDTTQRLKSLQKQQAFFESEVKRSQAIVKNKSFLEKAPKEKVKSEFLKLEEYQKKLTETNQLIA 831
>gi|94988916|ref|YP_597017.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94992808|ref|YP_600907.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS2096] >gi|94542424|gb|ABF32473.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94546316|gb|ABF36363.1| Valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS2096] (882 aa)
Score = 1584, Expect = 9.3e-174, Identities = 353/861 (40%), Positives = 519/861 (60%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS-----IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---------------FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LRE IS D RD+ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+E+G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE+  L +EK + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK+ E +K+ ++ Q++ ++ F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY + EIYVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   TD  K  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGAD+LR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   +E ++ N+      D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N+ K+  VL Y + KIL L HP+ PFVT +Y +  + SI+  +D+ +  E+   +E + +I +R  E + +K I I    L K +D +  T+ +N +K  +  P+ +E + I         L  DLL  E  + ++ KE+  + E+   L N+ F+ A E ++ EK K+ ++ K  ++ ++ K
 S:   3 ELSPKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLREQGISRYDLGRDKFLDKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALQVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGKNVILPIVNKLIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFEVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAGDFAGMDRFEARQATVAKLEELGALVNIEKRVHSVGHSERSGAVVEPRLSTQWFVKMDELAKQAMDNQETDDRVDFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNAEG-EIYVGEEAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTDVEDFK-RYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFQNVLIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADSLRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLEEAES--NVAKVAASEAGNVTDQWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEAEKVITRSVLLYTLDKILRLLHPIMPFVTEEIYAQY---AQGSIV--TVDYPVVRPAFENEAAHKGVESLKDLIRAVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTADSELEDFFTSNVNYIK---RFTNPEKLEISSAIAAPELAMTSIITGAEIYLPLADLLNVEEE---LVRLDKELAKWQKELDMVGKKLGNERFVANAKPEVVQKEKDKQADYQAKYDATQERIAEMK 878
>gi|148990086|ref|ZP_01821340.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|147924612|gb|EDK75699.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] (883 aa)
Score = 1584, Expect = 9.5e-174, Identities = 355/859 (41%), Positives = 516/859 (60%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFD--EDKTPKNLED-----FDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE-----RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---------------FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      + +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LR  I+ D R+ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE+  L K+EK + +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q + K++F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY D E+YVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   + S+D  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D  D  K     D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N+E K+  VL Y + KIL L HP+ PFVT ++   ++ SI+    L F+ ++  + +E + +I +R  E + +K I I    L K SD +   + +N +K  +  P+++E  I         L  DLL  E  + ++ KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ EK K+ ++ K    + E++KL+
 S:   2 SKELSSKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLRGEGITRYDLGRESFLTKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGKNVILPIANKLIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFLVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAFEFSGMDRFEARKAVVAKLEEIGALVKIEKRVHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTEDKVEFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNADG-EMYVGEEAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPEVDSEDFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFQNVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNGGLTLDVAHDNVTKVATGEAGNVTDRWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEEEKVITRSVLLYTLDKILRLLHPIMPFVTEEIFGQI---SEGSIVTAAYPTVNLAFEDLA--AHTGVESLKDLIRAVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTSDSDLEAFFNSNVNYIK---RFTNPEHLEIASTIPAPELAMSSVITGSEIFLPLADLLNVEEE---LARLDKELAKWQKELDMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKEKDKQADYQAKYDVTVARIDEMKKLV 882
>gi|56807922|ref|ZP_00365746.1| COG0525: Valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes M49 591] (882 aa)
Score = 1583, Expect = 1.3e-173, Identities = 352/861 (40%), Positives = 518/861 (60%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS-----IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---------------FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LRE IS D RD+ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+E+G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE+  L +EK + +VG SER+ A VEP +S QWFVK+ E +K+ ++ Q++ ++ F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY + EIYVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   TD  K  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGAD+LR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   +E ++ N+      D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N+ K+  VL Y + KIL L HP+ PFVT +Y +  + SI+  +D+ +  E+   +E + +I +R  E + +K I I    L K +D +  T+ +N +K  +  P+ +E + I         L  DLL  E  + ++ KE+  + E+   L N+ F+ A E ++ EK K+ ++ K  ++ ++ K
 S:   3 ELSPKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLREQGISRYDLGRDKFLDKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALQVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGKNVILPIVNKLIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFEVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAGDFAGMDRFEARQATVAKLEELGALVNIEKRVHSVGHSERSGAAVEPRLSTQWFVKMDELAKQAMDNQETDDRVDFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNAEG-EIYVGEQAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTDVEDFK-RYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFQNVLIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADSLRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLEEAES--NVAKVAASEAGNVTDQWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEAEKVITRSVLLYTLDKILRLLHPIMPFVTEEIYAQY---AQGSIV--TVDYPVVRPAFENEAAHKGVESLKDLIRAVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTADSELEDFFTSNVNYIK---RFTNPEKLEISSAIAAPELAMTSIITGAEIYLPLADLLNVEEE---LARLDKELAKWQKELDMVGKKLGNERFVANAKSEVVQKEKDKQADYQAKYDATQERIAEMK 878
>gi|71903958|ref|YP_280761.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|90108441|sp|Q48SA4|SYV_STRPM Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|71803053|gb|AAX72406.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS6180] (882 aa)
Score = 1582, Expect = 1.4e-173, Identities = 353/861 (40%), Positives = 519/861 (60%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS-----IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---------------FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LRE IS D RD+ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+E+G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE+  L +EK + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK+ E +K+ ++ Q++ ++ F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY + EIYVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   TD  K  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGAD+LR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   +E ++ N+      D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N+ K+  VL Y + KI+ L HP+ PFVT +Y +  + SI+  +D+ +  E+   +E + +I +R  E + +K I I    L K +D +  T+ +N +K  +  P+ +E + I         L  DLL  E  + ++ KE+  + E+   L N+ F+ A E I+ EK K+ ++ K  ++ ++ K
 S:   3 ELSPKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLREQGISRYDLGRDKFLDKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALQVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGKNVILPIVNKLIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFEVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAGDFAGMDRFEARQATVAKLEELGALVNIEKRVHSVGHSERSGAVVEPRLSTQWFVKMDELAKQAMDNQETDNRVDFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNAEG-EIYVGEEAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTDVEDFK-RYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFQNVLIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADSLRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLEEAES--NVAKVAASEAGNVTDQWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEAEKVITRSVLLYTLDKIVRLLHPIMPFVTEEIYAQY---AQGSIV--TVDYPVVRPAFENEAAHKGVERLKDLIRAVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTADSELEDFFTSNVNYIK---RFTNPEKLEISSAIAAPELAMTSIITGAEIYLPLADLLNVEEE---LARLDKELAKWQKELDMVGKKLGNERFVANAKPEVIQKEKDKQADYQAKYDATQERIAEMK 878
>gi|94990882|ref|YP_598982.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94544390|gb|ABF34438.1| Valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS10270] (882 aa)
Score = 1582, Expect = 1.7e-173, Identities = 353/861 (40%), Positives = 518/861 (60%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS-----IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---------------FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LRE IS D RD+ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+E+G+++ L  + N+DGT N A F +  +AR  V LE+  L +EK + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK+ E +K+ ++ Q++ ++ F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY + EIYVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   TD  K  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGAD+LR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   +E ++ N+      D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N+ K+  VL Y + KIL L HP+ PFVT +Y +  + SI+  +D+ +  E+   +E + +I +R  E + +K I I    L K +D +  T+ +N +K  +  P+ +E + I         L  DLL  E  + ++ KE+  + E+   L N+ F+ A E ++ EK K+ ++ K  ++ ++ K
 S:   3 ELSPKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLREQGISRYDLGRDKFLDKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALQVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGKNVILPIVNKLIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFEVGQRHNLPQANVMNDDGTMNELAGDFAGMDRFEARQATVAKLEELGALVNIEKRVHSVGHSERSGAVVEPRLSTQWFVKMDELAKQAMDNQETDDRVDFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNAEG-EIYVGEEAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTDVEDFK-RYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFQNVLIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADSLRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLEEAES--NVAKVAASEAGNVTDQWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEAEKVITRSVLLYTLDKILRLLHPIMPFVTEEIYAQY---AQGSIV--TVDYPVVRPAFENEAAHKGVESLKDLIRAVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTADSELEDFFTSNVNYIK---RFTNPEKLEISSAIAASELAMTSIITGAEIYLPLADLLNVEEE---LARLDKELAKWQKELDMVGKKLGNERFVANAKPEVVQKEKDKQADYQAKYDATQERIAEMK 878
>gi|76786857|ref|YP_329179.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae A909] >gi|90108440|sp|Q3K2S4|SYV_STRA1 Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|76561914|gb|ABA44498.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae A909] (884 aa)
Score = 1580, Expect = 2.5e-173, Identities = 349/851 (41%), Positives = 516/851 (60%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKL---WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE---RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKL---FKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK 860
      + +LS KY+  E ++ W Q ++ K + A  YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LRE IS D R++ + ++EW    I++QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +YN G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I + I P+ NK I I+ADE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE  L K+EK  +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q + K++F+P +F  ++WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY + E+YVG  P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   ++ A   FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF + I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D+ + +N+E      D+WIL+ N+  + + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N++ K+  VL Y + +IL L HP+ PFVT ++ +  + SI+L  +++  +   +E + +I +R  E + +K I I ++ + +L  FK +  I   +  +  I + P+  + +   L  DLL  E  + +++KE+  + E++   LSN+ F+ A E ++ EK K+ ++ K
 S:   2 SKELSPKYNPAEVEAGRYQTWLDQ-DVFKPSGDAEAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLREQGISRYDLGREKFLDKVWEWKDEYAATIKSQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYNRGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGQNVILPIINKPIPIVADEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFAVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELADEFNGMDRFEARKAVVAKLESLGNLVKIEKMTHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTEDKVEFYPPRFNDTFMSWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNVNG-EMYVGEDAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTEAADFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFSNVLIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLDQAR--ENVEKVVNSQVGNVTDRWILHNLNETVGKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEDEKVVTRSVLLYTLDQILRLLHPIMPFVTEEIFGQY---AEGSIVLASYPQVNATFENQTAHKGVESLKDLIRSVRNSRAEVNVAPSKPITILVKTSDSELESFFKDNSNYIKRFTNPETLEISSAITA--PELAMTSIITGAEIFLPLADLLNVEEE---LARLEKELAKWQKELNMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKEKDKQTDYQTK 867
>gi|148983947|ref|ZP_01817266.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|147924094|gb|EDK75206.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] (883 aa)
Score = 1580, Expect = 2.7e-173, Identities = 351/859 (40%), Positives = 510/859 (59%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFD--EDKTPKNLED-----FDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---------------FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      + +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LR  IS D R+ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE+  L K+EK + +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q + K++F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY D E+YVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   + S+D  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D  D  K     D+WIL+ N+  +  F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N++ K+  VL Y + KIL L HP+ PFVT ++ +  + +   ++     + +E + +I +R  E + +K I I    L K SD +   + +N +K  +  P+++E  I         L  DLL  E  + +++KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ EK K+ ++ K    + E++KL+
 S:   2 SKELSSKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLRGEGISRYDLGRESFLTKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGKNVILPIANKLIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFLVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAFEFSGMDRFEARKAVVAKLEEIGALVKIEKRVHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTEDKVEFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNADG-EMYVGEEAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPEVDSEDFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFQNVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLDVVHDNVTKVATGEAGNVTDRWILHNLNETIGKATANFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEDDKVITRSVLLYTLDKILRLLHPIMPFVTEEIFGQYAEGSIVTAAYPTVNPAFEDLAAHTGVESLKDLIRAVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTSDSDLEAFFNSNVNYIK---RFTNPEHLEIASTIPAPELAMSSVITGAEIFLPLVDLLNVEEE---LARLEKELAKWQKELDMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKEKDKQADYQAKYDATVARIDEMKKLV 882
>gi|146318113|ref|YP_001197825.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|146320294|ref|YP_001200005.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus suis 98HAH33] >gi|145688919|gb|ABP89425.1| Valyl-tRNA synthetase [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|145691100|gb|ABP91605.1| Valyl-tRNA synthetase [Streptococcus suis 98HAH33] (883 aa)
Score = 1579, Expect = 3.3e-173, Identities = 351/859 (40%), Positives = 524/859 (61%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS-----IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKL---FKISDEVINILNTAKINIVKQDIKS--LKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      + +LS KY+  E ++ W Q ++ K + A  YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LRE ++ D R++ + ++EW    IR QW +G LDY+ + FTL++ ++ V +VFV++Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ADE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V L++  L ++E + +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q ++ K++F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY +S E+YVG + P + +V+D DVLDTWFSS LWP +T    A   FPT+ LVTG+DII FWV RM+F +  + PFK+ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D + +N+      D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N+ K+  VL Y + +IL L HP+ PFVT ++ +  + SI++  + ++  E++   +E + +I +R  E + +K I I ++ + +L  FK ++ I   +  +  I + L  V   IF L  DLL  E  + ++ KE+  + E+   LSN+ FI A E +E EK K+ ++ K    ++E++KL+
 S:   2 SKELSPKYNPAEVEAGRYQTWLDQ-DVFKPSGDAEAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLREQGVTRYDLGREKFLDKVWEWKDEYAATIREQWGKLGLSLDYQRDRFTLDEGLSKAVRKVFVELYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALQVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGKNVILPIVNKPIPIVADEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFLVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAGEFAGMDRFEARKATVAKLQELGALVEIENRVHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTADKVEFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWY-NESGEMYVGEEAPAGDG-WVQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDENAADFQRYFPTSTLVTGYDIIPFWVSRMIFQGIEFTGKSPFKNALIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLDAAR--ENVAKVAAGEAGNVTDRWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEAEKVMTRSVLLYTLDQILRLLHPIMPFVTEEIFAQY---AEGSIVVAA--YPVVNPAFENAEAHKGVESLKDLIRSVRNSRAEVNVAPSKPITILIKTADSELETFFKANENYIRRFTNPEQLEISSSIAAPELAMSAVITGAEIF-LPLADLLNVEEE---LARLDKELVKWQKELDMVGKKLSNERFIANAKPEVVEKEKEKQADYQAKYDATVARIEEMKKLV 882
>gi|21910809|ref|NP_665077.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28895501|ref|NP_801851.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|81759036|sp|Q8K6M9|SYV_STRP3 Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|21905014|gb|AAM79880.1| putative valine-tRNA ligase [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28810747|dbj|BAC63684.1| putative valine-tRNA ligase [Streptococcus pyogenes SSI-1] (882 aa)
Score = 1578, Expect = 4.8e-173, Identities = 347/857 (40%), Positives = 514/857 (59%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---------------FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LR  I+ D R++ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+E+G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE+  L +EK + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK+ E +K+ ++ Q++ ++ F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY + EIYVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   TD  K  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F +L   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGAD+LR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   +E ++ N+      D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N+ K+  VL Y + KIL L HP+ PFVT +Y +  + +   +   +   +E + +I +R  E + +K I I    L K +D +  T+ +N +K  +  P+ +E + I         L  DLL  E  + ++ KE+  + E+   L N+ F+ A E ++ EK K+ ++ K    + E++KL+
 S:   3 ELSPKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLRGQGITRYDLGREKFLDKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALQVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGKHVILPIVNKLIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFEVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAGDFAGMDRFEARQATVAKLEELGALVNIEKRVHSVGHSERSGAVVEPRLSTQWFVKMDELAKQAMDNQETDDRVDFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNAEG-EIYVGEEAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTDVEDFK-RYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQTLEFTGRQPFQNVLIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADSLRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLEEAES--NVAKVAASEAGNVTDQWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEAEKVITRSVLLYTLDKILRLLHPIMPFVTEEIYAQYAQGSIVTAAYPTVTPAFENEAAHKGVESLKDLIRAVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTADSELEDFFTSNVNYIK---RFTNPEKLEISSAIAAPELAMTSIITGAEIYLPLADLLNVEEE---LARLDKELAKWQKELDMVGKKLGNERFVANAKPEVVQKEKDKQADYQAKYDATQERIAEMQKLV 881
>gi|194398081|ref|YP_002037231.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae G54] >gi|194357748|gb|ACF56196.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae G54] (883 aa)
Score = 1577, Expect = 5.6e-173, Identities = 353/859 (41%), Positives = 515/859 (59%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFD--EDKTPKNLED-----FDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE-----RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---------------FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      + +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LR  I+ D R+ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + +NP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAH ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE+  L K+EK + +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q + K++F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY D E+YVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   + S+D  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D  D  K     D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N+E K+  VL Y + KIL L HP+ PFVT ++   ++ SI+    L F+ ++  + +E + +I +R  E + +K I I    L K SD +   + +N +K  +  P+++E  I         L  DLL  E  + ++ KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ EK K+ ++ K    + E++KL+
 S:   2 SKELSSKYNPADVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLRGEGITRYDLGRESFLTKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDVAVAINPEDPRYKDLIGKNVILPIANKLIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHXPNDFLVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAFEFSGMDRFEARKAVVAKLEEIGALVKIEKRVHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTEDKVEFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNADG-EMYVGEEAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPEVDSEDFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFQNVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNGGLTLDVAHDNVTKVATGEAGNVTDRWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEEEKVITRSVLLYTLDKILRLLHPIMPFVTEEIFGQI---SEGSIVTAAYPTVNLAFEDLA--AHTGVESLKDLIRAVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTSDSDLEAFFNSNVNYIK---RFTNPEHLEIASTIPAPELAMSSVITGAEIFLPLADLLNVEEE---LARLDKELAKWQKELDMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKEKDKQADYQAKYDVTVARIDEMKKLV 882
>gi|94994796|ref|YP_602894.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS10750] >gi|94548304|gb|ABF38350.1| Valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS10750] (882 aa)
Score = 1577, Expect = 6.5e-173, Identities = 349/849 (41%), Positives = 513/849 (60%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS-----IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---------------FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK 860
      +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LR  I+ D RD+ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+E+G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE+  L +EK + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK+ E +K+ ++ Q++ ++ F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY + EIYVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   TD  K  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGAD+LR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   ++ ++ N+      D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N+ K+  VL Y + KI+ L HP+ PFVT +Y +  + SI+  +D+ +  E+   +E + +I +R  E + +K I I    L K +D +  T+ +N +K  +  P+ +E + I         L  DLL  E  + ++ KE+  + E+   L N+ F+ A E I+ EK K+ ++ K
 S:   3 ELSPKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLRGQGITRYDLGRDKFLDKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALQVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGKHVILPIVNKLIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFEVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAGDFAGMDRFEARQATVAKLEELGALVNIEKRVHSVGHSERSGAVVEPRLSTQWFVKMDELAKQAMDNQETDDRVDFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNAEG-EIYVGEEAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTDVEDFK-RYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFQNVLIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADSLRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLEDAES--NVAKVAASEAGNVTDQWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEAEKVITRSVLLYTLDKIVRLLHPIMPFVTEEIYAQY---AQGSIV--TVDYPVVRPAFENEAAHKGVERLKDLIRAVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTADSELEDFFTSNVNYIK---RFTNPEKLEISSAIAAPELAMTSIITGAEIYLPLADLLNVEEE---LARLDKELAKWQKELDMVGKKLGNERFVANAKPEVIQKEKDKQADYQAK 866
>gi|162447403|ref|YP_001620535.1| valyl-tRNA synthetase [Acholeplasma laidlawii PG-8A] >gi|161985510|gb|ABX81159.1| valyl-tRNA synthetase [Acholeplasma laidlawii PG-8A] (859 aa)
Score = 1575, Expect = 8.7e-173, Identities = 345/860 (40%), Positives = 522/860 (60%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNK-KNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDALF----PTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNF--DEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSN---QESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLF---KISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSH 871
      +L KYD K E+ ++ W +   K+L NK +++++PPPNVTG LHLGHA + IQD +IR  ++G A ++ GMDHAGIATQ + + L+  IS D R++ +  +EW +  +IR QWK +G LDY E FTL++K NE VN+VF+ +YN G IYR  ++NWD + ++A+SNIEV +E + NLY+ Y  +  L +ATTRPET+F D+ L+V+P+D+RYK YI K  P TN +I +I D+YVD FGTGV+K TPAHD NDYE+ K++ L + C NEDGT N A+ +   + R  V+ L+ NL KVE   VG+SERT +VEP +S QWFV +  +++ +++   ++ F P +F+  NW+ N+ DW ISRQLWWGH+IP W+K D E+ V + P + + +D DVLDTWFSS LWP +T    D F  PT+VLVTG+DIIFFWV RMMF L  K+ PFK  + GLIRDE  KMSKSL NGVDP DVI+KYG DALR F++S+++PG+D Y  K++S W FINKLWN R+V +N D +  DED+  L FDKWIL + ++ +E + + ++ F + + + +F W++F N Y+E+SK  +  +++  VL Y++K IL L HP PFVT LY    ++S+++ +  K  +  ++++ +I K+R  E ++ +K ID+ LE+ + ++  K+ + +   K  + + S  ++  ++  + K D++  E ++ K K +E  E+ R G+LSN +F KAP+ KI++E+ K + ++ + ++ ++L +
 S:   4 ELQTKYDFKSVEEGRYDFWLKEGFFESGKDL--NKTPFTVVIPPPNVTGKLHLGHAWDTAIQDIIIRRKRMQGFDALYLPGMDHAGIATQARIDDRLKSQGISRYDLGREKYLVKAWEWKEEYSLHIRAQWKALGLSLDYTKERFTLDEKLNEAVNKVFITLYNKGWIYRGYRIINWDCQAKTALSNIEVEYEETQGNLYHFTYPFVDMDGGLTIATTRPETMFADQALMVHPEDERYKKYIGKLVYIPGTNTKIPVIEDDYVDKAFGTGVVKVTPAHDPNDYEVAKRHNLEMPLCMNEDGTMNELALKYVGQDRFECRKNVVKDLQALNLCPKVEPYTHQVGYSERTGVMVEPRLSLQWFVDMKGLTEQTLKMN----QVNFVPERFKNTFENWLNNIQDWTISRQLWWGHRIPAWFKGD--EVKVQVESPGVD--WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTLGWPNEDDPNFKRYYPTDVLVTGYDIIFFWVARMMFQGLEFTKKDPFKTVLLHGLIRDEQGRKMSKSLNNGVDPMDVIDKYGVDALRFFIVSNAAPGQDTRYDITKIESSWNFINKLWNITRFVSLNIKDKSLVIDEDR----LNVFDKWILTRLSETITEADKYYERFEFNEASRVLTNFIWEEFANWYLEISKVSLQDPKIEQNTQAVLIYVLKDILKLLHPFLPFVTDKLY--MDIFNENSVMIAQWPVVKYKFNQIDLVKEIQDVIVKVRNLRNEYQVAPSKPIDVTLEIKSMEMIEEVKLYENYLTKFLNTKALAYETSVDSSDMIFIAGTHINIYIEKSDMIDLEQEKASLLKQKDTLE---KELERSKGLLSNVNFTSKAPQAKIDIEQRKYDDYKKQYDDVVEMLKKY 858
>gi|169832567|ref|YP_001694056.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|168995069|gb|ACA35681.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] (883 aa)
Score = 1575, Expect = 1.1e-172, Identities = 349/859 (40%), Positives = 511/859 (59%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFD--EDKTPKNLED-----FDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---------------FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      + +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LR  IS D R+ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE+  L K+EK + +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q + K++F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY D E+YVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   + S+D  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVI+KYG D+LR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D  D  K     D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N++ K+  VL Y + KIL L HP+ PFVT ++D +  + +   ++     + +E + +I +R  E + +K I I    L K SD +   + +N +K  +  P+++E  I         L  DLL  E  + ++ KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ EK K+ ++ K    + E++KL+
 S:   2 SKELSSKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLRGEGISRYDLGRESFLTKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGKNVILPIANKLIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFLVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAFEFSGMDRFEARKAVVAKLEEIGALVKIEKRVHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTEDKVEFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNADG-EMYVGEEAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPEVDSEDFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFQNVLIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVIDKYGTDSLRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNGGLTLDVAHDNVTKVATGEAGNVTDRWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEDDKVITRSVLLYTLDKILRLLHPIMPFVTEEIFDQYAEGSIVTAAYPTVNPAFEDLAAHTGVESLKNLIRAVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTSDSDLEAFFNSNVNYIK---RFTNPEHLEIASTIPAPELAMSSVITGAEIYLPLADLLNVEEE---LARLDKELAKWQKELDMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKEKDKQADYQAKYDVTVARIDEMKKLV 882
>gi|168482808|ref|ZP_02707760.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|172043865|gb|EDT51911.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] (883 aa)
Score = 1573, Expect = 1.8e-172, Identities = 348/859 (40%), Positives = 510/859 (59%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFD--EDKTPKNLED-----FDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---------------FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      + +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LR  IS D R+ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  + LE+  L K+EK + +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q + K++F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY D E+YVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   + S+D  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D  D  K     D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N++ K+  VL Y + KIL L H + PFVT ++ +  + +   ++     + +E + +I +R  E + +K I I    L K SD +   + +N +K  +  P+++E  I         L  DLL  E  + ++ KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ E+ K+ ++ K    + E++KL+
 S:   2 SKELSSKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLRGEGISRYDLGRESFLTKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGKNVILPIANKLIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFLVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAFEFSGMDRFEARKAVIAKLEEIGALVKIEKRVHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTEDKVEFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNADG-EMYVGEEAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPEVDSEDFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFQNVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNGGLTLDVAHDNVTKVATGEAGNVTDRWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEDDKVITRSVLLYTLDKILRLLHSIMPFVTEEIFGQYAEGSIVTAAYPTVNPAFEDLAAHTGVESLKDLIRAVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTSDSDLEAFFNSNVNYIK---RFTNPEHLEIASTIPAPELAMSSVITGAEIYLPLADLLNVEEE---LARLDKELAKWQKELDMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKERDKQADYQAKYDATVARIDEMKKLV 882
>gi|149021523|ref|ZP_01835578.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|147930219|gb|EDK81204.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] (883 aa)
Score = 1573, Expect = 1.8e-172, Identities = 350/859 (40%), Positives = 511/859 (59%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFD--EDKTPKNLED-----FDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---------------FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      + +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LR  IS D R+ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE+  L K+EK + +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q + K++F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY D E+YVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   + S+D  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D  D  K     D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N++ K+  VL Y + KIL L H + PFVT ++ +  + +   ++     + +E + +I +R  E + +K I I    L K SD +   + +N +K  +  P+++E  I         L  DLL  E  + +++KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ EK K+ ++ K    + E++KL+
 S:   2 SKELSSKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLRGEGISRYDLGRESFLTKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDVAIAVNPEDPRYKDLIGKNVILPIANKLIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFLVGQRHNLPQVNIMNDDGTMNELAFEFSGMDRFEARKAVVAKLEEIGALVKIEKRVHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTEDKVEFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNADG-EMYVGEEAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPEVDSEDFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFQNVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNGGLTLDVAHDNVTKVATGEAGNVTDRWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEDDKVITRSVLLYTLDKILRLLHSIMPFVTEEIFGQYAEGSIVTAAYPTVNPAFEDLAAHTGVESLKDLIRAVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTSDSDLEAFFNSNVNYIK---RFTNPEHLEIASTIPAPELAMSSVITGAEIFLPLVDLLNVEEE---LARLEKELAKWQKELDMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKEKDKQADYQAKYDVTVARIDEMKKLV 882
>gi|182683501|ref|YP_001835248.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|182628835|gb|ACB89783.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CGSP14] (883 aa)
Score = 1572, Expect = 2.4e-172, Identities = 349/859 (40%), Positives = 511/859 (59%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFD--EDKTPKNLED-----FDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---------------FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      + +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LR  IS D R+ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  + LE+  L K+EK + +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q + K++F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY D E+YVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   + S+D  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D  D  K     D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N++ K+  VL Y + KIL L H + PFVT ++ +  + +   ++     + +E + +I +R  E + +K I I    L K SD +   + +N +K  +  P+++E  I         L  DLL  E  + +++KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ EK K+ ++ K    + E++KL+
 S:   2 SKELSSKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLRGEGISRYDLGRESFLTKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGKNVILPIANKLIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFLVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAFEFSGMDRFEARKAVIAKLEEIGALVKIEKRVHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTEDKVEFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNADG-EMYVGEEAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPEVDSEDFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFQNVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNGGLTLDVAHDNVTKVATGEAGNVTDRWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEDDKVITRSVLLYTLDKILRLLHSIMPFVTEEIFGQYAEGSIVTAAYPTVNPAFEDLAAHTGVESLKDLIRAVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTSDSDLEAFFNSNVNYIK---RFTNPEHLEIASTIPAPELAMSSVITGAEIFLPLVDLLNVEEE---LARLEKELAKWQKELDMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKEKDKQADYQAKYDATVARIDEMKKLV 882
>gi|149012557|ref|ZP_01833554.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|147763362|gb|EDK70299.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] (883 aa)
Score = 1571, Expect = 2.8e-172, Identities = 349/859 (40%), Positives = 511/859 (59%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFD--EDKTPKNLED-----FDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---------------FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      + +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LR  IS D R+ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  + LE+  L K+EK + +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q + K++F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY D E+YVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   + S+D  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D  D  K     D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N++ K+  VL Y + KIL L H + PFVT ++ +  + +   ++     + +E + +I +R  E + +K I I    L K SD +   + +N +K  +  P+++E  I         L  DLL  E  + +++KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ EK K+ ++ K    + E++KL+
 S:   2 SKELSSKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLRGEGISRYDLGRESFLTKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGKNVILPIANKLIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFLVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAFEFSGMDRFEARKAVIAKLEEIGALVKIEKRVHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTEDKVEFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNADG-EMYVGEEAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPEVDSEDFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFQNVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNGGLTLDVAHDNVTKVATGEAGNVTDRWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEDDKVITRSVLLYTLDKILRLLHSIMPFVTEEIFGQYAEGSIVTAAYPTVNPAFEDLAAHTGVESLKDLIRAVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTSDSDLEAFFNSNVNYIK---RFTNPEHLEIASTIPAPELAMSSVITGAEIFLPLVDLLNVEEE---LARLEKELAKWQKELDMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKEKDKQADYQAKYDVTVVRIDEMKKLV 882
>gi|148998241|ref|ZP_01825710.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|168576529|ref|ZP_02722403.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae MLV-016] >gi|147755884|gb|EDK62928.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|183577726|gb|EDT98254.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae MLV-016] (883 aa)
Score = 1571, Expect = 3.2e-172, Identities = 349/859 (40%), Positives = 511/859 (59%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFD--EDKTPKNLED-----FDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---------------FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      + +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LR  IS D R+ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE+  L K+EK + +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q + K++F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY ++ EIYVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   + S+D  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D  D  K     D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N++ K+  VL Y + KIL L H + PFVT ++ +  + +   ++     + +E + +I +R  E + +K I I    L K SD +   + +N +K  +  P+++E  I         L  DLL  E  + ++ KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ E+ K+ ++ K    + E++KL+
 S:   2 SKELSPKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLRGEGISRYDLGRESFLTKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGKNVILPIANKLIPIVRDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFLVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAFEFSGMDRFEARKAVVAKLEEIGALVKIEKRVHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTDDKVEFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWY-NEAGEIYVGEEAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPEVDSEDFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFQNVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNGGLTLDVAHDNVTKVATGEAGNVTDRWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEDDKVITRSVLLYTLDKILRLLHSIMPFVTEEIFGQYAEGSIVTAAYPTVNPAFEDLAAHTGVESLKDLIRAVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTSDSDLEAFFNSNVNYIK---RFTNPEHLEIASTIPAPELAMSSVITGAEIYLPLADLLNVEEE---LARLDKELAKWQKELDMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKERDKQADYQAKYDATVARIDEMKKLV 882
>gi|15900480|ref|NP_345084.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|111657453|ref|ZP_01408202.1| hypothetical protein SpneT_02001347 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|81532202|sp|Q97S45|SYV_STRPN Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|14972043|gb|AAK74724.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae TIGR4] (883 aa)
Score = 1570, Expect = 3.4e-172, Identities = 352/859 (40%), Positives = 514/859 (59%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFD--EDKTPKNLED-----FDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE-----RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---------------FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      + +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LR  I+ D R+ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D + GTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE+  L K+EK + +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q + K++F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY D E+YVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   + S+D  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D  D  K     D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N++ K+  VL Y + KIL L HP+ PFVT ++   ++ SI+    L F+ ++  + +E + +I +R  E + +K I I    L K SD +   + +N +K  +  P+++E  I         L  DLL  E  + ++ KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ E K+ ++ K    + E++KL+
 S:   2 SKELSPKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLRGEGITRYDLGRESFLTKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVNLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGKNVILPIANKLIPIVGDEHADPELGTGVVKITPAHDPNDFLVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAFEFSGMDRFEARKAVVAKLEEIGALVKIEKRVHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTEDKVEFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNADG-EMYVGEEAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPEVDSEDFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFQNVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLDVAHDNVTKVATGEAGNVTDRWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEDDKVITRSVLLYTLDKILRLLHPIMPFVTEEIFGQI---SEGSIVTAAYPTVNLAFEDLA--AHTGVESLKDLIRAVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTSDSDLEAFFNSNVNYIK---RFTNPEHLEIASTIPAPELAMSSVITGAEIYLPLADLLNVEEE---LARLDKELAKWQKELDMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKECDKQADYQAKYDATVARIDEMKKLV 882
>gi|149002240|ref|ZP_01827182.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|147759555|gb|EDK66546.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] (883 aa)
Score = 1569, Expect = 4.4e-172, Identities = 349/859 (40%), Positives = 509/859 (59%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFD--EDKTPKNLED-----FDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---------------FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      + +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LR  IS D R+ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE+  L K+EK + +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q + K++F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY D E+YVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   + S+D  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D  D  K     D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N++ K+  VL Y + KIL L H + PFVT ++ +  + +   ++     + +E + +I +R  E + +K I I    L K SD +   + +N +K  +  P+++E  I         L  DLL  E  + ++ KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ E K+ ++ K    + E++KL+
 S:   2 SKELSPKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLRGEGISRYDLGRESFLTKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDVAIAVNPEDPRYKDLIGKNVILPIANKLIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFLVGQRHNLPQVNIMNDDGTMNELAFEFSGMDRFEARKAVVAKLEEIGALVKIEKRVHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTEDKVEFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNADG-EMYVGEEAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPEVDSEDFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFQNVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNGGLTLDVAHDNVTKVATGEAGNVTDRWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEDDKVITRSVLLYTLDKILRLLHSIMPFVTEEIFGQYAEGSIVTAAYPTVNPAFEDLAAHTGVESLKDLIRAVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTSDSDLEAFFNSNVNYIK---RFTNPEHLEIASTIPAPELAMSSVITGAEIYLPLADLLNVEEE---LARLDKELAKWQKELDMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKECDKQADYQAKYDATVARIDEMKKLV 882
>gi|168333858|ref|ZP_02692101.1| valyl-tRNA synthetase [Epulopiscium sp. 'N.t. morphotype B'] (877 aa)
Score = 1569, Expect = 5.0e-172, Identities = 340/852 (39%), Positives = 509/852 (59%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKN----EELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQE-----SKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNL----KESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL---EVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYL---IFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKEL 864
      L K YD + E++ + W   +++ + +K ++I++PPPN+TG LH+GHAL+ T+QD L R+ + G + W+ G DHA IAT+ K  L+E I  D RDE +  ++W  G I Q + +G  D++ E FT++  + V VF+K+Y G IY+  ++NW  +++IS+ EVI +E E N Y++ Y + S + + ATTRPET+ D + VNP DKRY + + K + P N+EI +IADEYVD++FGTGV+K TP HD ND+E+G+++ L I  N+DGT N A F + +A AR  ++ L+K  L+K+E + NVG +R N V+EPM+ EQWFVK+  ++ IE KS ++ F P +F K + W+ N+ DW ISRQLWWGH+IP +Y +  E+ V + P     +V+D D LDTWFSS LWP +T  ++  L  +PT+VLVTG+DIIFFWV RM+F +  EVPFK  I GLIRD  KMSKSLGNG+DP DVI++YGADALRL L++ ++PG D+ + E+V+  F+NKLWN+ R++ MN + + D  PKNL  DKWIL+K N  +  + +KY  +++ K+ DF W++FC+ YIE+ K R + +   + L+ L ++ IL + HP PFVT ++  + T++SI++    I+N   +E+ IE +  + ++R  E +P +K  I++  +   +F   V  L A  +VK D S++ D V  L  I+I  E L+  E  IE++ KE  +SEI+R + L N FI+KAP  IE EK KK K++ L E+
 S:   2 LEKTYDPSLVEERLYKKWENLGYFHQE-VDKSKKPFTIMMPPPNITGQLHMGHALDNTLQDILTRYKRMXGYNTLWMPGTDHASIATEVKIVNKLKEEGIDKNDLGRDEFLKRAWQWKDEYGGLITQQLRKLGSSCDWDRERFTMDAGLSAAVEAVFIKLYEKGYIYKGSRIINWCPVCKTSISDAEVIHEEREGNFYHLNYKIVGSDEVIRFATTRPETLLGDTAIAVNPNDKRYAHLVGKTVLVPFVNREIPVIADEYVDMEFGTGVVKITPYHDPNDFEVGQRHGLAEICVINDDGTMNENAAQFAGMTLAQARTAILDALQKIGQLDKIEPHVHNVGIHDRCNCVIEPMIKEQWFVKMKAMAEPAIEALKSG-ELNFVPERFGKTYLRWLENIRDWXISRQLWWGHRIPAYYCQKCGEVIVSSTKPSQCKCGHTEFVQDKDTLDTWFSSALWPFSTLGWPETTAELAHFYPTSVLVTGYDIIFFWVVRMVFSGIEQMGEVPFKDVLIHGLIRDSEGRKMSKSLGNGIDPLDVIKQYGADALRLTLVTGNAPGNDMRFYFERVEGNRNFLNKLWNATRFILMNCENEDIDLCTMPKNLTTTDKWILSKANNLTTIVTENLDKYELGMAVGKVYDFAWEEFCDWYIEMVKPRLYDNDDLTRPAALYTLKTVMIDILKMLHPFIPFVTEEIFMGLQ-NTENSIMISSWP-TFIANRSFVDEENEIETIKNAVRQVRNLRTEMNVPPSKKAKIYVVSDDEAVRSIFTNGAIVFKTLAFAAEVLVKADTASIEKDAVSVIVLGATIYIPLSE-LVDIRKE---IERLTKEQYKYESEIARVDKKLGNAGFIKKAPPSLIEEEKLKKAKYKQLLVEV 868
>gi|15902536|ref|NP_358086.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116516342|ref|YP_816000.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|81450080|sp|Q8DQU7|SYV_STRR6 Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|15458063|gb|AAK99296.1| Valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116076918|gb|ABJ54638.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae D39] (883 aa)
Score = 1569, Expect = 5.5e-172, Identities = 349/859 (40%), Positives = 510/859 (59%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFD--EDKTPKNLED-----FDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---------------FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      + +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LR  IS D R+ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N   F +  +AR  V LE+  L K+EK + +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q + K++F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY D E+YVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   + S+D  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D  D  K     D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N++ K+  VL Y + KIL L H + PFVT ++ +  + +   ++     + +E + +I +R  E + +K I I    L K SD +   + +N +K  +  P+++E  I         L  DLL  E  + +++KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ EK K+ ++ K    + E++KL+
 S:   2 SKELSSKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLRGEGISRYDLGRESFLTKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDVAIAVNPEDPRYKDLIGKNVILPIANKLIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFLVGQRHNLPQVNIMNDDGTMNELVFEFSGMDRFEARKAVVAKLEEIGALVKIEKRVHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTEDKVEFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNADG-EMYVGEEAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPEVDSEDFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFQNVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNGGLTLDVAHDNVTKVATGEAGNVTDRWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEDDKVITRSVLLYTLDKILRLLHSIMPFVTEEIFGQYAEGSIVTAAYPTVNPAFEDLAAHTGVESLKDLIRAVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTSDSDLEAFFNSNVNYIK---RFTNPEHLEIASTIPAPELAMSSVITGAEIFLPLVDLLNVEEE---LARLEKELAKWQKELDMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKEKDKQADYQAKYDVTVARIDEMKKLV 882
>gi|149005678|ref|ZP_01829417.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|147762618|gb|EDK69578.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] (883 aa)
Score = 1567, Expect = 8.5e-172, Identities = 347/859 (40%), Positives = 510/859 (59%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFD--EDKTPKNLED-----FDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---------------FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      + +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LR  IS D R+ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE+  L K+EK + +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q + K++F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY D E+YVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   + S+D  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVI+KYG D+LR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D  D  K     D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N++ K+  VL Y + KIL L HP+ PFVT ++ +  + +   ++     + +E + +I +R  E + +K I I    L K SD +   + +N +K  +  P+++E  I         L  DLL  E  + ++ KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ E+ K+ ++ K    + E++KL+
 S:   2 SKELSSKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLRGEGISRYDLGRESFLTKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGKNVILPIANKLIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFLVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAFEFSGMDRFEARKAVVAKLEEIGALVKIEKRVHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTEDKVEFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNADG-EMYVGEEAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPEVDSEDFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFQNVLIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVIDKYGTDSLRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNGGLTLDVAHDNVTKVATGEAGNVTDRWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEDDKVITRSVLLYTLDKILRLLHPIMPFVTEEIFGQYAEGSIVTAAYPTVNPAFEDLAAHTGVESLKNLIRAVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTSDSDLEAFFNSNVNYIK---RFTNPEHLEIASTIPAPELAMSSVITGAEIYLPLADLLNVEEE---LARLDKELAKWQKELDMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKERDKQADYQAKYDATVARIDEMKKLV 882
>gi|15895665|ref|NP_349014.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] >gi|81529863|sp|Q97GG8|SYV_CLOAB Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|15025413|gb|AAK80354.1|AE007740_1 Valyl-tRNA synthetase [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] (881 aa)
Score = 1567, Expect = 9.0e-172, Identities = 339/866 (39%), Positives = 520/866 (60%)
 Q:   7 IKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK-----NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLWVLNY-LIKKILI----LFHPMCPFVTSNLYDNF--KFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNK--VIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTA-KINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKE---DLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      +K ++++K YD K E +  W ++   + NK Y+I++PPPN+TG LHLGHAL+ +QD +IR  ++G A W+ G DHA IAT+ + EK + + ++ K+ R++ + +++W++   I+ Q K +G  D+ E FT+++K N+ V VFVK+Y DGLIY+  + NW K Q+A+S+ E+ KE +  ++I+Y +   ++ +ATTRPET+ D + VNPKD+RYK +I K + PL ++I ++AD+YVD++FGTG +K TPAHD NDYE+GK++ L I  N DGT    + +  +AR  V L++  L K+++ + NVG +R  ++EPM+S+QW+VK+  +K IE K+ K +F P +F+K  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IPVWY KD EI V K PK   N E  +D DVLDTWFSS LWP +T  D + + +PT+ LVTG+DIIFFWV RM+F +Y  EVPFKH YI GL+RD  KMSKSLGNGVDP DVI+ +GADALR L++ ++PG D+ Y EKV++  F NK+WN+ R+V MN   D+ K +   D+WIL++ N  E   K+  ++ +K+ DF W++FC+ YIEL K   ++ K  + Y ++ K+L   L HP+ P++T +Y +  ++K     + K +  E+++ +++ I IR  E +P +K  + I E N  F++ +   L A ++ +K   K + EN     E  LL  +  IE++ KE + +K+EI R + LSNK F++KAP+ +E E+ K EK++ L+ +E+ +++ K
 S:   1 MKEFDEMAKTYDPKEFEDRIYKWWEEEGFFTPKVDKNKKPYTIMMPPPNITGKLHLGHALDCALQDFMIRAKRMQGYEALWLPGQDHASIATEVRVEKEILKEGLNKKEMGREKFLERVWDWTKEYRERIKGQQKKLGVSADFTRESFTMDEKLNKAVRTVFVKLYEDGLIYQGNRITNWCPKCQTALSDAEIEYKEDQGFFWHIKYPVEGEDSFIEIATTRPETMLGDTAVAVNPKDERYKEFIGKLLVLPLLGRKIPVVADDYVDMEFGTGAVKITPAHDPNDYEVGKRHDLKEIVMLNNDGTIKEGFGKYSGMDRYEARKAIVSDLKEEGYLVKIKEHVHNVGTHDRCGNIIEPMVSKQWYVKMESLAKPAIEAVKAGKT-KFVPERFDKIYFNWMENIQDWCISRQLWWGHRIPVWYCKDCGEIIVSEKEPKACSKCNSENLEQDKDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDKNEDLEYFYPTDTLVTGYDIIFFWVARMVFSGIYNMGEVPFKHVYIHGLVRDAEGRKMSKSLGNGVDPLDVIDTFGADALRFMLITGNAPGNDIRYKTEKVEAARNFANKIWNASRFVLMNLDKEIMDKYKDLEEYSLADRWILSRCNSLVREVTDNIEKFELGIASQKVYDFMWNEFCDWYIELVKPVMYGEDEKAKGIAYNVLYKVLTVGLQLLHPVMPYITEEIYQHLGGEYKAIAISAWPTYEEKLKNETSENAMNQIIEAIKSIRNVRAEMNVPPSKKAKVMIFTEAENKAAFEMGEHYFEKLAYASSVSFLKS-----KDEAPENAVSSVTKGAELFMPLLDLIDVTKEIERLSKEKDKLKAEIQRVDKKLSNKGFVDKAPESVVEAERVKGEKYKKMLEAVEERIAALK 881
>gi|55736545|gb|AAV60187.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus thermophilus LMG 18311] (901 aa)
Score = 1565, Expect = 1.5e-171, Identities = 355/867 (40%), Positives = 527/867 (60%)
 Q:   2 VTMSNIKNNNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSIL-----LERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINIL----NTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      +T +  + +LS KY+  E ++ W +    K K YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E L E+ IS D R++ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV++Y G IYR + ++NWD K ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V+ LE+  L ++EK  +VG SERT  VEP +S QWFVK+ + +K I Q + K+ F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY + EIYVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   + S+D  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PFK+ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D + +N+      D+WIL+ N+  + + F+K+ F V+  + +F WD+F + Y+EL+K  + N++ K+  VL Y + +IL L HP+ PFVT ++   ++ SI+   + R +F+ +  + +E + +I +R  E + +K I I ++ + KL  ++ IN +  N  + I  D++  PD V ++ +   L  DLL  E  + +++KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ E+ K++ ++ K    + E++KL+
 S:  12 ITRKDTHMSKELSPKYNPAEVEAGRYQKWLDEDVFKPSGDKKAK-PYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEARLAESGISRYDLGREKFLDKVWEWKDEYAATIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVELYKKGWIYRGEFIINWDPKARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDTAVAVNPNDDRYKDLIGKNVILPILNKPIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFLVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAGEFNGMDRFEARKAIVKKLEEIGALVEIEKMTHSVGHSERTGVPVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTDDKVDFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNAEG-EIYVGEEAPEGDG-WKQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDVDSEDFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFKNVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLDVAR--ENVAKVAAGQAGNVTDRWILHNLNETIRKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWDEFADWYVELTKEVLYSDNEDEKVITRSVLLYTLDQILRLLHPIMPFVTEEIFGQI---SEGSIVTAEYPVARPEFE--NEEAAAGVEALKDVIRSVRNSRAEVNVAPSKPITILIKTSDSKLDAFFNDNINYIKRFTNPEHLEIAA-DVEV--PDLVMSSIITGAEIYLPLADLLNVEEE---LARLEKELAKWQKELDMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKERDKQKDYQAKYDAIVVRIDEMKKLV 900
>gi|157151226|ref|YP_001449942.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] >gi|157076020|gb|ABV10703.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] (882 aa)
Score = 1563, Expect = 2.2e-171, Identities = 351/857 (40%), Positives = 518/857 (60%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDE---------DKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLD-----FKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---------------FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LR  IS D R++ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I + I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N+ A F +  +AR  V LE+  L K+EK + +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q + K++F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY + E+YVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   + S+D  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   ++     +K  N+ D  WIL+ N+  + + F+K+ F V+  + +F WD+F + Y+EL+K  + N+E K+  VL Y + KIL L HP+ PFVT ++   ++ SI+     F+ ++  + +E + +I +R  E + +K I I    L K SD +   + +N +K  +  P+++E + I         L  DLL  E  + ++ KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ E+ K+ ++ K    + E++KL+
 S:   3 ELSPKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLRGEGISRYDLGREKFLEKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGQNVILPIANKLIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFLVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNDLAFEFAGMDRFEARKAVVAKLEEIGALVKIEKRVHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTEDKVEFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNAEG-EMYVGEEAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDVDSEDFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFQNVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLEQATANVEKVVNKEAGNVTDC--WILHNLNETIGKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWDEFADWYVELTKEVLYSDNEEEKVITRSVLLYTLDKILRLLHPIMPFVTEEIFGQI---SEGSIVTAEYPTVNPAFEDLA--AHTGVESLKDLIRAVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTSDSDLEAFFNSNVNYIK---RFTNPEHLEISSNIPAPELAMSSVITGAEIYLPLADLLNVEEE---LARLDKELAKWQKELDMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKERDKQADYQAKYDATVARIDEMKKLV 881
>gi|55738435|gb|AAV62076.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] (901 aa)
Score = 1562, Expect = 3.3e-171, Identities = 354/867 (40%), Positives = 525/867 (60%)
 Q:   2 VTMSNIKNNNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDF--KKISNLKESS-IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINIL----NTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      +T +  + +LS KY+  E ++ W +    K K YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E L E+ IS D R++ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV++Y G IYR + ++NWD K ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V+ LE+  L ++EK  +VG SERT  VEP +S QWFVK+ + +K I Q + K+ F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY + EIYVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   + S+D  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PFK+ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D + +N+      D+WIL+ N+  + + F+K+ F V+  + +F WD+F + Y+EL+K  + N++ K+  VL Y + +IL L HP+ PFVT ++   ++ SI+     + N + ++ +E + +I +R  E + +K I I ++ + KL  ++ IN +  N  + I  D++  PD V ++ +   L  DLL  E  + +++KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ E+ K++ ++ K    + E++KL+
 S:  12 ITRKDTHMSKELSPKYNPAEVEAGRYQKWLDEDVFKPSGDKKAK-PYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEARLAESGISRYDLGREKFLDKVWEWKDEYAATIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVELYKKGWIYRGEFIINWDPKARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDTAVAVNPNDDRYKDLIGKNVILPILNKPIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFLVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAGEFNGMDRFEARKAVVKKLEEIGALVEIEKMTHSVGHSERTGVPVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTDDKVDFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNAEG-EIYVGEEAPEGDG-WKQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDVDSEDFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFKNVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLDVAR--ENVAKVAAGQAGNVTDRWILHNLNETIGKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWDEFADWYVELTKEVLYSDNEDEKVITRSVLLYTLDQILRLLHPIMPFVTEEIFGQI---SEGSIVTAEYPVVCPEFENEEAAAGVEALKDVIRSVRNSRAEVNVAPSKPITILIKTSDSKLDAFFNDNINYIKRFTNPEHLEIAA-DVEV--PDLVMSSIITGAEIYLPLADLLNVEEE---LARLEKELAKWQKELDMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKERDKQKDYQAKYDAIVVRIDEMKKLV 900
>gi|13508219|ref|NP_110168.1| valyl-tRNA synthetase [Mycoplasma pneumoniae M129] >gi|2501066|sp|P75304|SYV_MYCPN Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|1674039|gb|AAB96009.1| valyl-tRNA synthetase [Mycoplasma pneumoniae M129] (838 aa)
Score = 1561, Expect = 4.3e-171, Identities = 329/829 (39%), Positives = 500/829 (60%)
 Q:  41 KANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS-KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYV-EMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLWVL-NYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSI-EDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLS 869
      + NK ++ +LPPPN+TG LH+GHA  +I D ++RF L+G  WI G DHAGIATQTKYEK RE     R +KV + +W+  G+ I++Q K++G L++  +FTL KK++++VN F++++ G IY+++TLVNWD KL +AISNIEVI K V+ LYYI Y L+N+ K L+VATTRPETIFVD CL V+PKDK Y +++ + +NPLT  + + D YVD +FGTGV+KCTPAHDFND+ L +KY+L +SC + +G N +A F L ++ AR + VE+L+  LL K   SNVGFSER++ VVEP++S+QWFV + + K +  +   + P +F K + W++ L WCISRQL WGH IPVW K S ++VG+ P +++ Y + DVLDTWFSS LWP+  D K+K  PT++LVTG+DI+FFWV RM F S + K++PFK  I GL+RD N KMSKSL NG++P D+I YGADA RLFL S+ +PG+DL + E+K+KS  F+NKLWN +YV ++      P L  ++WI K +  + + +KY  ++ + +++F W+DFCNT+IE K  +  +L+   ++  +++  + PF+  +Y F   S + + +   +K  + DV++ ++ +R +  N++ N+ + +  VL+ K  +   + N  N V  I+ K    + I I+    +N ANN+ ++K+ F +E+ R  + +N +F++KAP K++ E K E+++ KL E+ L++
 S:  33 QKNKVPFTAILPPPNLTGTLHIGHAFEVSITDQIMRFKRLRGYGVNWIPGFDHAGIATQTKYEKLARETNPEYFQAPRKQKVKMIMDWALTQGDTIQSQIKSLGASLNWNQVNFTLSKKASQIVNDSFIQLFEQGFIYQAETLVNWDTKLNTAISNIEVINKPVDQQLYYIAYKLANNPKKRLVVATTRPETIFVDVCLFVHPKDKHYHSFVKQKVVNPLTGALMPVFTDSYVDKKFGTGVLKCTPAHDFNDFALNEKYRLPFVSCIDHNGLLNEHAKQFTGLTVSAARQQVVEFLQTQKLLVKTMPLTSNVGFSERSDTVVEPLLSKQWFVDLPKLKKALAIKKYP----ELIPKRFNKQVTRWLSQLKPWCISRQLIWGHPIPVWTHKQSGALHVGSTAPTDKQNYTQSTDVLDTWFSSSLWPLICLDWHKNKH-FVPTDLLVTGYDILFFWVLRMTFNSYFQTKQLPFKQVLIHGLVRDAQNRKMSKSLNNGINPMDLIRDYGADATRLFLTSNHTPGDDLIFNEQKLKSAANFLNKLWNVTKYVLQLGEQAKTVPSTHLPSTLS--ERWIWAKLKQLIVQTTKLLDKYQLALANQALVNFIWNDFCNTFIETIKQEDTALLPQLYTTAKTVLSTAVVMLSTVTPFLAERIYQQFH-----SGSVMQASWPTAKAVKPPKLFADVVEAVSSLRHYKANNQLVANQNLAV---VLSGKAAPV------VQNYFHFNWVDLRIEVNKTP----GFQIKIV--------DNAANNLAHLEKQRSFYLAEVQRSQAITTNPAFLKKAPPHKVKAELLKLEEYQKKLAEVNHLIA 832
>gi|168490541|ref|ZP_02714684.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|183574795|gb|EDT95323.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] (883 aa)
Score = 1560, Expect = 5.6e-171, Identities = 348/859 (40%), Positives = 512/859 (59%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFD--EDKTPKNLED-----FDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLD--FKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---------------FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      + +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LR  I+ D R+ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D + GTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE+  L K+EK + +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q + K++F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY D E+YVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   + S+D  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D  D  K     D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N++ K+  VL Y + KIL L H + PFVT ++ +  + +   ++ F+ ++  + +E + +I +R  E + +K I I    L K SD +   + +N +K  +  P+++E  I         L  DLL  E  + ++ KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ E K+ ++ K    + E++KL+
 S:   2 SKELSPKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLRGEGITRYDLGRESFLTKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVNLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGKNVILPIANKLIPIVGDEHADPELGTGVVKITPAHDPNDFLVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAFEFSGMDRFEARKAVVAKLEEIGALVKIEKRVHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTEDKVEFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNADG-EMYVGEEAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPEVDSEDFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFQNVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNGGLTLDVAHDNVTKVATGEAGNVTDRWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEDDKVITRSVLLYTLDKILRLLHSIMPFVTEEIFGQYAEGSIVTAAYPTVNPVFEDLA--AHTGVESLKDLIRAVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTSDSDLEAFFNSNVNYIK---RFTNPEHLEIASTIPAPELAMSSVITGAEIYLPLADLLNVEEE---LARLDKELAKWQKELDMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKECDKQADYQAKYDATVARIDEMKKLV 882
>gi|167037935|ref|YP_001665513.1| valyl-tRNA synthetase [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] >gi|167040834|ref|YP_001663819.1| valyl-tRNA synthetase [Thermoanaerobacter sp. X514] >gi|166855074|gb|ABY93483.1| valyl-tRNA synthetase [Thermoanaerobacter sp. X514] >gi|166856769|gb|ABY95177.1| valyl-tRNA synthetase [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] (879 aa)
Score = 1559, Expect = 6.3e-171, Identities = 345/857 (40%), Positives = 513/857 (59%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENK-ISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEEL-----YVRDNDVLDTWFSSGLWPITTT---DALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESK---LWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS--IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNP---KLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYL---IFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLL 868
      +++K Y+ K E +  + +K   +  K ++I++PPPN+TG LH+GHAL+ T+QD LIR+ ++G +A WI G DHA IAT+ K  +RE  ++ K+ R+E +  + W   N I +Q K +G  D+  FT+++ + V +VFV +Y GLIYR  ++NW   +A+S+ EV KE + +L+YI+Y +   Y+++ATTRPET+ D + VNP D+RYK+ + K I PL +EI +IAD YVD FGTG +K TPAHD ND+E+G ++ L I+ NE+  N   ++ L  +AR + VE L+  LL KVE + NVG  R + VVEP++S+QWFVK+  +K +E+ K  KI+F P +FEK  NW+ N+ DWCISRQLWWGH+IP WY D  I V K P+ E    +D DVLDTWFSS LWP +T  + +   +PT+VLVTG+DIIFFWV RM+F SL  KEVPFKH I GL+RD  KMSKSLGNG+DP +VIE+YGAD LR L+ ++PG D+ + ++KV+  F NKLWN+ RYV +N +D  D +   L  DKWIL ++N  E +  K+  ++ K+ DF W +FC+ YIELSK  + N E+K   VL Y++  L L HP PF+T ++ N  + + ++ E  +K+ + E +  E +++ I IR  E + +K  + + V N  K+F++  I L A  +++ D KS P  + +  + +L EDL+  E  I+++ +E + V SEI R G+L+N++F++KAP++ + E+ K EK+  LK +E+ L
 S:   3 EIAKTYNPKEFEDRIYAFWMEKGYFTPKIDPEKQPFTIVIPPPNITGQLHMGHALDNTLQDILIRWKRMQGYAALWIPGSDHASIATEIKVLDTIREETGLTKKEIGREEFLKRAWAWKDKYENRILSQLKKLGSSCDWTRTRFTMDEVCSRAVREVFVSLYEKGLIYRGDRIINWCPDCNTALSDAEVEHKEQKGHLWYIKYPIKGEDGYVVIATTRPETMLGDVAVAVNPDDERYKDVVGKTLILPLVGREIPVIADSYVDPSFGTGAVKVTPAHDPNDFEMGLRHNLPFINIMNENAIINENGGKYKGLDRYEARERIVEDLKNLGLLLKVEDHVHNVGHCYRCDTVVEPLLSKQWFVKMEPLAKPALEVVKEG-KIKFVPERFEKIYTNWLENIKDWCISRQLWWGHRIPAWYCDDCGHITVSRKDPQKCEACGSPHIHQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPEGTEDLQYFYPTDVLVTGYDIIFFWVARMIFMSLEFMKEVPFKHVLIHGLVRDAQGRKMSKSLGNGIDPLEVIEEYGADTLRFTLVIGNAPGNDMRFSQDKVELSRNFANKLWNASRYVLLNLTD--NDTNLYTDGLTIADKWILTRYNNIVKEVTENLEKFELGIAATKLYDFVWSEFCDWYIELSKPVLYSDNLEAKKVTKSVLRYVLDNTLRLLHPFMPFITEEIWQNLPHEGESIMIAEWPKYKEELDFTEEAKNAEIIMEAIRTIRNLRAEANVSPSKKAKVIVAVENENYVKVFEVGTNYIMKLAGASEVVIETD-KSKIPHKALSGAIEGGLVVLPLEDLIDLEEE---IKRLNEERQKVISEIERAQGLLNNENFVKKAPEKVVNAEREKLEKYTTMLKNIEERL 874
>gi|161611294|ref|YP_139002.2| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|90108443|sp|Q5M5J8|SYV_STRT2 Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) (883 aa)
Score = 1559, Expect = 7.1e-171, Identities = 354/859 (41%), Positives = 524/859 (61%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSIL-----LERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINIL----NTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      + +LS KY+  E ++ W +    K K YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E L E+ IS D R++ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV++Y G IYR + ++NWD K ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V+ LE+  L ++EK  +VG SERT  VEP +S QWFVK+ + +K I Q + K+ F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY + EIYVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   + S+D  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PFK+ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D + +N+      D+WIL+ N+  + + F+K+ F V+  + +F WD+F + Y+EL+K  + N++ K+  VL Y + +IL L HP+ PFVT ++   ++ SI+   + R +F+ +  + +E + +I +R  E + +K I I ++ + KL  ++ IN +  N  + I  D++  PD V ++ +   L  DLL  E  + +++KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ E+ K++ ++ K    + E++KL+
 S:   2 SKELSPKYNPAEVEAGRYQKWLDEDVFKPSGDKKAK-PYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEARLAESGISRYDLGREKFLDKVWEWKDEYAATIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVELYKKGWIYRGEFIINWDPKARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDTAVAVNPNDDRYKDLIGKNVILPILNKPIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFLVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAGEFNGMDRFEARKAIVKKLEEIGALVEIEKMTHSVGHSERTGVPVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTDDKVDFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNAEG-EIYVGEEAPEGDG-WKQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDVDSEDFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFKNVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLDVAR--ENVAKVAAGQAGNVTDRWILHNLNETIRKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWDEFADWYVELTKEVLYSDNEDEKVITRSVLLYTLDQILRLLHPIMPFVTEEIFGQI---SEGSIVTAEYPVARPEFE--NEEAAAGVEALKDVIRSVRNSRAEVNVAPSKPITILIKTSDSKLDAFFNDNINYIKRFTNPEHLEIAA-DVEV--PDLVMSSIITGAEIYLPLADLLNVEEE---LARLEKELAKWQKELDMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKERDKQKDYQAKYDAIVVRIDEMKKLV 882
>gi|116627368|ref|YP_819987.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus thermophilus LMD-9] >gi|116100645|gb|ABJ65791.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus thermophilus LMD-9] (883 aa)
Score = 1558, Expect = 8.6e-171, Identities = 354/859 (41%), Positives = 524/859 (61%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSIL-----LERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINIL----NTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      + +LS KY+  E ++ W +    K K YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E L E+ IS D R++ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV++Y G IYR + ++NWD K ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V+ LE+  L ++EK  +VG SERT  VEP +S QWFVK+ + +K I Q + K+ F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY + EIYVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   + S+D  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PFK+ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D + +N+      D+WIL+ N+  + + F+K+ F V+  + +F WD+F + Y+EL+K  + N++ K+  VL Y + +IL L HP+ PFVT ++   ++ SI+   + R +F+ +  + +E + +I +R  E + +K I I ++ + KL  ++ IN +  N  + I  D++  PD V ++ +   L  DLL  E  + +++KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ E+ K++ ++ K    + E++KL+
 S:   2 SKELSPKYNPAEVEAGRYQKWLDEDVFKPSGDKKAK-PYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEARLAESGISRYDLGREKFLDKVWEWKDEYAATIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVELYKKGWIYRGEFIINWDPKARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDTAVAVNPNDDRYKDLIGKNVILPILNKPIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFLVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAGEFNGMDRFEARKAVVKKLEEIGALVEIEKMTHSVGHSERTGVPVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTDDKVDFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNTEG-EIYVGEEAPEGDG-WKQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDVDSEDFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFKNVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLDVAR--ENVAKVAAGQAGNVTDRWILHNLNETIGKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWDEFADWYVELTKEVLYSDNEDEKVITRSVLLYTLDQILRLLHPIMPFVTEEIFGQI---SEGSIVTAEYPVVRPEFE--NEEAAAGVEALKDVIRSVRNSRAEVNVAPSKPITILIKTSDSKLDAFFNDNINYIKRFTNPEHLEIAA-DVEV--PDLVMSSIITGAEIYLPLADLLNVEEE---LARLEKELAKWQKELDMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKERDKQKDYQAKYDAIVVRINEMKKLV 882
>gi|161936377|ref|YP_140891.2| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] >gi|90108442|sp|Q5M111|SYV_STRT1 Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) (883 aa)
Score = 1556, Expect = 1.5e-170, Identities = 353/859 (41%), Positives = 522/859 (60%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDF--KKISNLKESS-IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINIL----NTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      + +LS KY+  E ++ W +    K K YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E L E+ IS D R++ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV++Y G IYR + ++NWD K ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V+ LE+  L ++EK  +VG SERT  VEP +S QWFVK+ + +K I Q + K+ F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY + EIYVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   + S+D  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PFK+ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D + +N+      D+WIL+ N+  + + F+K+ F V+  + +F WD+F + Y+EL+K  + N++ K+  VL Y + +IL L HP+ PFVT ++   ++ SI+     + N + ++ +E + +I +R  E + +K I I ++ + KL  ++ IN +  N  + I  D++  PD V ++ +   L  DLL  E  + +++KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ E+ K++ ++ K    + E++KL+
 S:   2 SKELSPKYNPAEVEAGRYQKWLDEDVFKPSGDKKAK-PYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEARLAESGISRYDLGREKFLDKVWEWKDEYAATIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVELYKKGWIYRGEFIINWDPKARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDTAVAVNPNDDRYKDLIGKNVILPILNKPIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFLVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAGEFNGMDRFEARKAVVKKLEEIGALVEIEKMTHSVGHSERTGVPVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTDDKVDFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNAEG-EIYVGEEAPEGDG-WKQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDVDSEDFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFKNVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLDVAR--ENVAKVAAGQAGNVTDRWILHNLNETIGKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWDEFADWYVELTKEVLYSDNEDEKVITRSVLLYTLDQILRLLHPIMPFVTEEIFGQI---SEGSIVTAEYPVVCPEFENEEAAAGVEALKDVIRSVRNSRAEVNVAPSKPITILIKTSDSKLDAFFNDNINYIKRFTNPEHLEIAA-DVEV--PDLVMSSIITGAEIYLPLADLLNVEEE---LARLEKELAKWQKELDMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKERDKQKDYQAKYDAIVVRIDEMKKLV 882
>gi|171778747|ref|ZP_02919843.1| hypothetical protein STRINF_00695 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] >gi|171282704|gb|EDT48128.1| hypothetical protein STRINF_00695 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] (883 aa)
Score = 1553, Expect = 3.4e-170, Identities = 346/851 (40%), Positives = 514/851 (60%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDE-----DK----TPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINIL----NTAKINIVKQ-DIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK 860
      + +LS KY+  E ++ W + ++ K +   + YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E L E+ IS D R++ + ++EW   + I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV++Y G IYR + ++NWD K ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP D RYK+ I + I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L I+ N+DGT N A F +  +AR  V+ LE+  L ++EK + +VG SERT  VEP +S QWFVK+ + +K I Q + +++F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY + K +YVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   T+A  K  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+ D  D+   DK  T N+  D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F WD+F + Y+EL+K  + N++ K+  VL Y + KIL L HP+ PFVT +++   + +   ++  +   +E + +I +R  E + +K I + ++ + +L  + +N +  N K+ I  +  L  V   IF L  DLL  E  + ++ KE+  + E+   L N+ F+ A E ++ E+ K+ ++ K
 S:   2 SKELSPKYNPAEVEAGRYQKWLDE-DVFKPSGDKKAHPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEARLAEDGISRYDLGREKFLDKVWEWKDEYASTIKQQWGKMGISVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVELYKKGWIYRGEFIINWDPKARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRSLEVATTRPETMFGDVAVAVNPNDDRYKDLIGQNVILPIVNKAIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFLVGQRHNLPQINVMNDDGTMNELAGEFAGMDRFEARKAVVKKLEEIGALVEIEKMVHSVGHSERTGVPVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAITNQDTDDEVKFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNAEGK-MYVGEEAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTEAEDFK-RYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRRPFENVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDAAWNFINKIWNISRYILMNNEDLTLDQASANVDKVVAGTGGNVT--DRWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGYILYNFIWDEFADWYVELTKEVLYSDNEDEKVITRSVLLYTLDKILRLLHPIMPFVTEEIFEQISEGSIVTAEYPTVNPTFENEAAHKGVESLKDLIRAVRNARSEVNVAPSKPITLLVKTSDKELENFFNSNVNYIKRFTNPEKLEISSTIEAPELAMSSVITGAEIF-LPLADLLNVEEE---LARLNKELAKWQKELDMVARKLGNEKFVANAKPEVVQKERDKQVDYQAK 867
>gi|28211899|ref|NP_782843.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium tetani E88] >gi|75541792|sp|Q891R5|SYV_CLOTE Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|28204342|gb|AAO36780.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium tetani E88] (880 aa)
Score = 1551, Expect = 6.7e-170, Identities = 349/866 (40%), Positives = 528/866 (60%)
 Q:   7 IKNNNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK-----NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESK-----LWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED----VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNP----KLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      + +N +++K YD K E++ + +W  +  K + +K Y+I++PPPN+TG LHLGHAL+ ++QD LIR  ++G S W+ G DHA IAT+ K E L + + K+ R+ + ++EWS+   IR+Q K +G  D+ E FT++  ++ V VFVK+Y +GLIY+  +VNW K +A+S+ E+ +E  N ++++Y L +S++YL +ATTRPET+ D + VNP D+RYK+ I K + PL N+EI I+AD+YVD++FGTG +K TPAHD NDYE+GK++ L I  NE+GT N   + +  +AR  VE L+K  L KV++ I NV  +R N ++EPM+S+QW+VK+ E +K IE+ KS +I+F P +F+K  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IPVWY KD E V + K   + E ++D DVLDTWFSS LWP +T  D + + +PT+VL TG+DIIFFWV RM+F L+ KE+PFK  I G++RD  KMSKSLGNGVDP +VI+KYGADALR L++ ++PG D+ + EE+V+S  F NK+WN+ RYV MN   ++ K K+  D WIL++ N+  E   K+  ++ +K+ DF W++FC+ YIELSK   ++ K    VL ++  L L HP+ PF+T ++ N + + K   + +FK+  LK  +E   V++ I IR  E +P ++  I + L+   K KI E +  + +  K++    V   I+I   L  +  +E++ KE E ++ EI R + LSN++F++KAP+ + EK+K EK++ L+ + + + S K
 S:   1 MNDNINIAKTYDPKEFEERIYKMWEEGEYFTPK-VDKDKKPYTIVMPPPNITGKLHLGHALDNSMQDFLIRVKRMQGYSTLWLPGQDHASIATEVKVENELLKTGLKKKEMGREAFLERVWEWSEEYRGRIRDQLKKLGSSADFTRESFTMDDNLDKAVRAVFVKLYEEGLIYKGNRIVNWCPKCMTALSDAEIEYEENYGNFWHVKYPLVDSEEYLEIATTRPETMLGDTAVAVNPNDERYKHLIGKKLMLPLVNREIPIVADDYVDVEFGTGAVKITPAHDPNDYEVGKRHDLEEIIIMNENGTINELGGKYSGMDRYEARKAIVEDLKKEGFLVKVKEHIHNVSCHDRCNTIIEPMISKQWYVKMKELAKPAIEVVKSG-EIKFVPERFDKTYFNWMENIQDWCISRQLWWGHRIPVWYCKDCGETIVSLEEAKKCSKCSSENLIQDEDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDKTEDLEYFYPTDVLATGYDIIFFWVARMIFSGLHNMKEIPFKTVLIHGIVRDSEGKKMSKSLGNGVDPLEVIDKYGADALRFMLITGNAPGNDIRFYEERVESARNFANKIWNASRYVMMNLDKNLMEKYKDCKDYNIADTWILSRLNEVIKEVTDNIEKFELGMASQKVYDFMWNEFCDWYIELSKPVLYGEDEKAKGVTFNVLFNVLTSGLKLLHPIMPFITEEIFINIQEEEKTITTSKWPEFKE--ELKNEEVEKKMSHVIEAIKAIRNVRIEMDVPPSRKAKIMIYALDGIDAFKDGKIYFEKLASASEVEFLNSKEEAPENAVSAVTKGAEIYI----PLFDLVDLEKEMERLNKEREKLEKEIERVDKKLSNENFVKKAPEAVVNEEKAKGEKYKEMLEAVLERIKSLK 880
>gi|24380137|ref|NP_722092.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus mutans UA159] >gi|81450887|sp|Q8DSL1|SYV_STRMU Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|24378137|gb|AAN59398.1|AE015005_4 putative valyl-tRNA synthetase [Streptococcus mutans UA159] (883 aa)
Score = 1549, Expect = 9.8e-170, Identities = 341/822 (41%), Positives = 500/822 (60%)
 Q:  47 YSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNL---------EDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---------------FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+ D +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E L E+ IS D R++ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV++Y G IYR + ++NWD K ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP D RYK+ I + I P+ NK I I+ADE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V+ LE+  L ++EK  +VG SERT  +EP +S QWFVK+ + +K I Q + K+ F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY D ++YVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   TD+  K  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DV++KYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+  + D+  KN+      D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F WD+F + Y+EL+K  + ++ K+  VL Y + KIL L HP+ PFVT ++ +  + +   ++  +  S +E + +I +R  E + +K I I    L K SD +   A +N +K  +  P+ +E + I         L  DLL  E  + ++ KE+  + E+   LSN F++ A E ++ E+ K+ ++ K    +KE+EKL+
 S:  39 YSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLPDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEARLAEDGISRYDLGREKFLDKVWEWKDEYAATIKEQWGKMGISVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVELYKKGWIYRGEFIINWDPKARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDTAVAVNPNDDRYKDLIGQNVILPIVNKLIPIVADEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFLVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAGEFAGMDRFEARKATVKKLEEIGALVEIEKMTHSVGHSERTGVPIEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTDDKVDFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNADG-DMYVGEEAPEGDG-WKQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTDSEDFK-RYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGCRPFQNVLIHGLIRDEQGRKMSKSLGNGIDPMDVVDKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDAAWNFINKIWNISRYILMNNEGLSLDQ--ASKNVVLVTNGKAGNVTDRWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWDEFADWYVELTKEVLYSEDEAEKVITRSVLLYTLDKILRLLHPIMPFVTEEIFGQYADGSIVTAAYPTVNPAFENQTAHSGVESLKDLIRAVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTSDSNLEDFFKANVNYIK---RFTNPETLEISSAIATPELAMSAVITGAEIFLPLADLLNVEEE---LARLNKELAKWQKELDIVAKKLSNDRFVQNAKPEIVQKERDKQIDYQTKYDATVERIKEMEKLI 882
>gi|125718618|ref|YP_001035751.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus sanguinis SK36] >gi|125498535|gb|ABN45201.1| Valyl-tRNA synthetase, putative [Streptococcus sanguinis SK36] (890 aa)
Score = 1547, Expect = 1.5e-169, Identities = 344/859 (40%), Positives = 521/859 (60%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKD--ALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKT--KDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQ--DIKSLK-------PDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      + +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LRE IS D R++ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV++Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I + I P+ NK I I+ADE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N+ A F +  +AR  V+ LE+  L K+EK + +VG SERT +VEP +S QWFVK+ + +K I Q + K++F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY + EIYVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   + S+D  +PT+ LVTG+DII FWV RM+F L  + PFK+ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DV++KYG D+LR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D + +N+      D+WIL+ N+  + + F+K+ F V+  + +F WD+F + Y+EL+K  + N + K+  VL Y + +IL L +P+ PFVT ++   T  + + R +F+    + +E + +I +R  E + +K I I    L K +D +    IN +K+ + + L+    P+ V ++ +   L  DLL  E  + +++KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ E+ K+ ++ K    + E++KL+
 S:  10 SKELSPKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLREQGISRYDLGREKFLDKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVELYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGQNVILPIANKLIPIVADEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFLVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNDLAFEFAGMDRFEARKAVVKKLEEIGALVKIEKRVHSVGHSERTGVMVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQATDDKVEFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNAEG-EIYVGEEAPECDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDVDSEDFKRYYPTSTLVTGYDIIPFWVSRMIFQGLEFTGKSPFKNALIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVVDKYGTDSLRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLDAAR--ENVAQVTAGQAGNVTDRWILHNLNETIGKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWDEFADWYVELTKEVLYSDNDDEKVITRSVLLYTLDQILRLLYPIMPFVTEEIFGQISEGTIVTAAYPVVRPEFENAE--AAAGVEALKDLIRSVRNSRAEVNVAPSKPITI--------LIKTTDSALETFFKDNINYIKRFTNPEHLEIAADLAVPELVMSSIITGAEIYLPLADLLNIEEE---LARLEKELAKWQKELDMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKERDKQADYQAKYDATVARIDEMKKLI 890
>gi|118443167|ref|YP_877806.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium novyi NT] >gi|118133623|gb|ABK60667.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium novyi NT] (879 aa)
Score = 1546, Expect = 2.5e-169, Identities = 343/856 (40%), Positives = 513/856 (59%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKN-----EELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESK-----LWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDF--KKISNLK-ESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPK-LFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKE---DLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK----KEKHEMKLKELEKL 867
      +++K YD K E +   QK   +  K Y+I++PPPN+TG LHLGHAL+GT+QD LIR  ++G S W+ G DHA IAT+ K EK L E + K+ R+ + +++W+  + I+ Q++ +G  DY E FT+++ N+ V +VFV++YN+GLIY+  +VNW K Q+AIS+ E+ +E  + ++I+Y + S ++L +ATTRPET+ D + VNP D+RY + I K + PL N+EI I+ADEYVD++FGTG +K TPAHD NDYE+GK++ L +  N+DG+    + L  +AR + V+ L++  L K+++  NVG +R + +EPM SEQW+VK+  ++ I++ +  +I+F P +F K  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IPVWY KD E+ V T+ P    E  +D DVLDTWFSS LWP +T  + + + +PTN LVTG+DIIFFWV RM+F L+ K++PF  I G++RD  KMSKSLGNGVDP +VIEKYGADALR L++ ++PG D+ Y EEKV++  F NK+WN+ R+V MN   ++ K K   DKWIL++ N  E + +K+  ++ +KI DF W++FC+ YIEL K   + K   L VLN ++KK L L HP+ PF+T +Y N  T+++I+    +++S+ K E + +++ I +R  E +P ++  + +   K FK    L +A   + D  K  EN     E  LL  +  +E++ KE E ++ EI R  LSN+ F+ KAP+ + E+ K  KE +E ++ +E L
 S:   5 NIAKTYDPKEFEDKLYEKWEQKGYFTPEIDKTKKPYTIMMPPPNITGQLHLGHALDGTLQDFLIRTKRMQGYSTLWLPGEDHASIATEVKVEKSLLEQGLHKKEMGREAFLEKVWDWAYKYRDRIKTQYQKLGISADYTRERFTMDEGLNKAVRKVFVELYNEGLIYKGNRIVNWCPKCQTAISDAEIEYEEQNGHFWHIKYPVVGSDEFLEIATTRPETMLGDTAVAVNPNDERYTHLIGKKLMLPLVNREIPIVADEYVDVEFGTGAVKITPAHDPNDYEVGKRHNLPQVVILNKDGSIAEGYGKYSGLDRYEARKELVKDLDEAGFLVKIKEHAHNVGTHDRCGSTLEPMTSEQWYVKMKPLAEPAIKVVREG-EIKFVPERFSKTYYNWMENIQDWCISRQLWWGHRIPVWYCKDCGEVIVSTEDPTKCPKCGSEHLEQDKDVLDTWFSSALWPFSTLGYPEKTEDLEYFYPTNTLVTGYDIIFFWVARMIFSGLHSMKKIPFNTVLIHGIVRDSEGRKMSKSLGNGVDPLEVIEKYGADALRFMLITGNAPGNDIRYYEEKVEAARNFANKIWNASRFVMMNLDKDLMEKYKDCKEYTLADKWILSRINTVVKEATENIDKFELGIAAQKIYDFMWNEFCDWYIELVKPALYGDDEKAKGVVLNVLNEVLKKGLKLLHPVMPFITEEIYTNLP-NTEETIVTSAWPVFEEELSDAKTEEQMNYIIEAIKSLRNVRSEMNVPPSRKAKVTIFATEGKDAFKQGTIYFERLASAS----EVDFVDSKDSIPENTVSAVTKGAEMFMPLLDLVDIEKELERLNKEKEKLQKEIERVEKKLSNEKFVSKAPEAVVNEEREKGKKYKEMYEAVIQRIENL 878
>gi|168485679|ref|ZP_02710187.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|183571212|gb|EDT91740.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] (883 aa)
Score = 1545, Expect = 2.6e-169, Identities = 347/859 (40%), Positives = 512/859 (59%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDALF----PTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFD--EDKTPKNLED-----FDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE-----RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---------------FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      + +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LR  IS D R+ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE+  L K+EK + +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q + K++F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY ++ EIYVG + P + + +D DVLDTWFSS LWP +T   ++  F  P + LVTG+DII FWV RM+F +  + PFK+ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVI+KYG D+LR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D  D  K     D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N++ K+  VL Y + KIL L HP+ PFVT ++   ++ SI+    L F+ ++  + +E + +I +R  E + +K I I    L K SD +   + +N +K  +  P+++E  I         L  DLL  E  + +++KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ EK K+ ++ K    + E++KL+
 S:   2 SKELSSKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLRGEGISRYDLGRESFLTKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDVAIAVNPEDPRYKDLIGKNVILPIANKLIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFLVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAFEFSGMDRFEARKAVVAKLEEIGALVKIEKRVHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTEDKVEFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWY-NEAGEIYVGEEAPAGDG-WKQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPNTETTDFKRYYPNSTLVTGYDIIPFWVSRMIFQGIEFTGKSPFKNALIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVIDKYGTDSLRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLDVVHDNVTKVATGEAGNVTDRWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEDDKVITRSVLLYTLDKILRLLHPIMPFVTEEIFGQI---SEGSIVTAAYPTVNLAFEDLA--AHTGVESLKDLIRAVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTSDSDLEAFFNSNVNYIK---RFTNPEHLEIASTIPAPELAMSSVITGAEIFLPLVDLLNVEEE---LARLEKELAKWQKELDMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKEKDKQADYQAKYDATVARIDEMKKLV 882
>gi|15674155|ref|NP_268330.1| valyl-tRNA synthetase [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] >gi|81537370|sp|Q9CDP6|SYV_LACLA Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|12725235|gb|AAK06271.1|AE006446_3 valyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.9) [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] (880 aa)
Score = 1542, Expect = 7.2e-169, Identities = 334/862 (38%), Positives = 511/862 (59%)
 Q:  11 NDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFD---------EDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS--IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDI-----HLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      N+L+ K++  E ++ W + ++ K +  +  YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K  L E+ I +D R++ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV++YN G IYR + L+NWD K +A+S+IEVI KE++  Y+I Y + S +++ +ATTRPET  D ++VN KD+RYK+ + K I P+ N+ I I+ D++ D++ GTGV+K TPAHD ND+E+ ++ L +I+ N DGT N   +E L  +AR + V L++  L ++   VG SERT VVEP +S QWFVK+ E +K I Q +  ++F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY ++ E+YVG + P+ E + +D DVLDTWFSS LWP +T    A   FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL  + PF + I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + +K+ + W FINK+WN RY+ MN+ D + D     +KT N+  D+WIL + N    +Q +K+ F V+  + +F WD+F N Y+EL+K    + ++  VL +++ ++L L HP+ PF T +++   +  ++ E  +  N ++S + ++++I +R  E  P +K + +   H + LN   +S +  N +++ I K D+  P+  + +    L G N  I +++KE+  + E+  N L N+ F+ A E ++ EK K  ++ K  ++ ++ K
 S:   3 NELTPKFNPTEVEAGRYEKWL-EADVFKPSGNPDAEPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVAARLAEDGILPQDLGREKFLDKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGISVDYSRERFTLDEGLSQAVRKVFVQLYNKGWIYRGEKLINWDPKAMTALSDIEVIHKEIDGAFYHITYQIEGSDEFVEIATTRPETFLGDTAVIVNEKDERYKHLVGKNVILPIINRVIPILTDDHADMEKGTGVVKITPAHDPNDFEVAMRHDLPMINMMNNDGTINENGGKYEGLDRFEARKQIVADLKELGQLVDIKPVRHEVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDELAKNAIANQTTEDAVEFYPPRFNDTFMQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWY-NEAGEMYVGEEAPEGEG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDENSADFIRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGKSPFHNVLIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYDKMDAAWNFINKIWNVSRYILMNAEDISADAVSSALTKVANKTAGNVT--DRWILTRLNDTVERVTEQMDKFEFGVAGHILYNFIWDEFANWYLELTKEVMFGEDEAEKDITRAVLLHVLDQVLRLLHPIMPFFTEEIFEKLPNTSGSIVVAEYPKVRPEFNDDKASEGVAMLIELITAVRNIRAEVNTPLSKAVPMLIKSEHADFLN----AVSPYISRFTNPSELTIAK-DLAV--PEQAMSAVITGAELYLPLAGLINIEEEIARLEKELAKWQKELDLVNKKLGNERFVANAKAEVVQKEKDKLADYQEKFDTVKARIAELK 878
>gi|77414609|ref|ZP_00790750.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae 515] >gi|77159348|gb|EAO70518.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae 515] (883 aa)
Score = 1541, Expect = 8.0e-169, Identities = 353/859 (41%), Positives = 519/859 (60%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKL---WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKL---FKISDEVINILNTAKINIVKQDIKS--LKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      + +LS KY+  E ++ W Q ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LRE IS D R++ + ++EW    I++QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +YN G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I + I P+ NK I IIADE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE  L K+EK  +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q + K++F+P +F  ++WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY + E+YVG + P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   ++ A   FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF + I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D+ + +N+E      D+WIL+ N+  + + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N++ K+  VL Y + KIL L HP+ PFVT ++ +  + +   ++  +   +E + +I +R  E + +K I I ++ + +L  FK +  I   +  +  I + L  V   IF L  DLL  E  + +++KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ EK K+ ++ K    ++E++KL+
 S:   2 SKELSPKYNPAEVEAGRYQTWLDQ-DVFKPSGDTEAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLREQGISRYDLGREKFLDKVWEWKDEYAATIKSQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYNKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYLLEDGSRALEVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGQNVILPIINKPIPIIADEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFAVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELADEFNGMDRFEARKAVVAKLESLGNLVKIEKMTHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTEDKVEFYPPRFNDTFMSWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNVNG-EMYVGEEAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTEAADFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFSNVLIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLDQAR--ENVEKVVNSQVGNVTDRWILHNLNETVGKVTESFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEDEKVVTRSVLLYTLDKILRLLHPIMPFVTEEIFGQYADSSIVTAAYPTVNPAFENAAAHKGVESLKDLIRSVRNSRAEVNVAPSKPITILVKTSDSELESFFKDNSNYIKRFTNPETLEISSAIATPELAMSSVITGAEIF-LPLADLLNVEEE---LARLEKELAKWQKELDMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKEKDKQTDYQTKYDATIARIEEMKKLV 882
>gi|148992322|ref|ZP_01822045.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|168488257|ref|ZP_02712456.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|147928948|gb|EDK79960.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|183573136|gb|EDT93664.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP195] (883 aa)
Score = 1539, Expect = 1.4e-168, Identities = 347/859 (40%), Positives = 511/859 (59%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDALF----PTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFD--EDKTPKNLED-----FDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKE-----SSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---------------FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKLL 868
      + +LS KY+  E ++ W  ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LR  IS D R+ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE+  L K+EK + +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q + K++F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY ++ EIYVG + P + + +D DVLDTWFSS LWP +T   ++  F  P + LVTG+DII FWV RM+F +  + PFK+ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVI+KYG D+LR FL + S+PG+D + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D  D  K     D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N+E K+  VL Y + KIL L HP+ PFVT ++   ++ SI+  ++ I+  E   + +E + +I +R  E + +K I I    L K SD +   + +N +K  +  P+++E  I         L  DLL  E  + +++KE+  + E+   LSN+ F+ A E ++ E+ K+ ++ K    + E++KL+
 S:   2 SKELSSKYNPAEVEAGRYQKWL-DADVFKPSGDQKAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLRGEGISRYDLGRESFLTKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGKNVILPIANKLIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFLVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAFEFSGMDRFEARKAVVAKLEEIGALVKIEKRVHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTEDKVEFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWY-NEAGEIYVGEEAPAGDG-WKQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPNTETTDFKRYYPNSTLVTGYDIIPFWVSRMIFQGIEFTGKSPFKNALIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVIDKYGTDSLRWFLSNGSAPGQDARFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLDVAHDNVTKVATGEAGNVTDRWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEEEKVITRSVLLYTLDKILRLLHPIMPFVTEEIFGQI---SEGSIVTA--EYPTINPAFEDLAAHTGVESLKDLIRAVRNARAEVNVAPSKPITI--------LVKTSDSDLEAFFNSNVNYIK---RFTNPEHLEIASTIPAPELAMSSVITGAEIFLPLVDLLNVEEE---LARLEKELAKWQKELDMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKERDKQADYQAKYDATVARIDEMKKLV 882
>gi|77412415|ref|ZP_00788722.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|77161529|gb|EAO72533.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae CJB111] (884 aa)
Score = 1539, Expect = 1.4e-168, Identities = 353/858 (41%), Positives = 524/858 (61%)
 Q:  10 NNDLSKKYD-HKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKL---WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE---RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKL---FKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKL 867
      + +LS KY+ ++ E ++ W Q ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LRE IS D R++ + ++EW    I++QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +YN G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I + I P+ NK I IIADE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE  L K+EK  +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q + K++F+P +F  ++WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY + E+YVG  P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   ++ A   FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF + I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D+ + +N+E      D+WIL+ N+  + + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N+E K+  VL Y + +IL L HP+ PFVT ++ +  + SI+L  +++  +   +E + +I +R  E + +K I I ++ + +L  FK +  I   +  +  I + P+  + +   L  DLL  E  + +++KE+  + E++   LSN+ F+ A E ++ EK K+ ++ K    ++E++KL
 S:   2 SKELSPKYNPAEVEEGRYQTWLDQ-DVFKPSGDTEAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLREQGISRYDLGREKFLDKVWEWKDEYAATIKSQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYNKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGQNVILPIINKPIPIIADEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFAVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELADEFNGMDRFEARKAVVAKLESLGNLVKIEKMTHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTEDKVEFYPPRFNDTFMSWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNVNG-EMYVGEDAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTEAADFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFSNVLIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLDQAR--ENVEKVVNSQVGNVTDRWILHNLNETVGKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEEEKVVTRSVLLYTLDQILRLLHPIMPFVTEEIFGQY---AEGSIVLASYPQVNATFENQTAHKGVESLKDLIRSVRNSRAEVNVAPSKPITILVKTSDSELESFFKDNSNYIKRFTNPETLEISSAITA--PELAMTSIITGAEIFLPLADLLNVEEE---LARLEKELAKWQKELNMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKEKDKQTDYQTKYDATIARIEEMKKL 881
>gi|148377404|ref|YP_001256280.1| valyl-tRNA synthetase [Mycoplasma agalactiae PG2] >gi|148291450|emb|CAL58835.1| Valyl-tRNA synthetase (Valine-tRNA ligase)(VALRS) [Mycoplasma agalactiae PG2] (829 aa)
Score = 1539, Expect = 1.5e-168, Identities = 362/838 (43%), Positives = 519/838 (61%)
 Q:  29 WTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDK-SRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKIS-NLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEA---NNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEK 866
      W +K +K +L  K +S+LLPPPNVTG LH+GHAL+ IQD ++RF L+G  ++I GMDHAGIATQ+K E+ L E + NK  R++ + ++EW +  N R QW +G LD+E E FTL+K SN+ VN+VF+++YN GLIY+  VNWD L++A+SNIEVI K E +YYIRY + NS D+L +AT R ET+ D  V NP D+RYK+ N++ I+PLTN+ I II DEYVD +F +G+MK + AH  D ++ KK+ L I  N+DG + + F +L  AR + +YL++NNL+ K EKT+SNVG+SER+NA VE ++ QWFVK+  +K V E KS +++F+P +F K + NW+ N++DW ISRQLWWGH+IP WYK + EI V  P  E +V+D+DVLDTWFSSG+ P +   S + L  +PT++LVTG+DIIFFWV RM FF L  + PF+  + GL+RDE N KMSKSL NGVDP+ +IE+YG+DALR FL+++S+PG D + EKV+ WG NKLWN RY++M  D NF      D WI NK   ++ + N+Y  V+ ++ +F ++DF + YIEL +    +K + L L +K+LI+ HP PFVT LY +   K +L E+  K+S ++K  I+ ++ ++ +R F E I  ++I+     + +S+  N+  +K I +   LK  EN+ ++F  K +  NE  + + + K+IE VK EI R  MLSN +FI KAPK+KI LE+ K +K++ +L E EK
 S:  21 WVDKKIFSKHDL--TKKPFSLLLPPPNVTGALHIGHALDQHIQDTILRFKKLEGYDTFYIAGMDHAGIATQSKVERILMETEGVNKHTLGREKFLERIWEWKEEYANKFRKQWHLLGIGLDFERERFTLDKLSNDAVNKVFIELYNRGLIYKDTKAVNWDPVLKTALSNIEVINKPTEQIMYYIRYKIKNSSDFLTIATVRLETLLSDVAAVFNPSDERYKHLENQYVIHPLTNEAIPIIKDEYVDKKFASGLMKLS-AHAEVDIDIIKKHNLQIRETINKDGKIDCPSSIFHDLTREQAREQISKYLKENNLIVKEEKTVSNVGYSERSNAPVETLVMPQWFVKMDTLAKNVTEHLKSDDQVKFYPKRFIKTVNNWLKNIHDWTISRQLWWGHRIPAWYKDN--EIKVQVDSPG--EGWVQDSDVLDTWFSSGIAPFSFLGWPASDELLKRYYPTSLLVTGYDIIFFWVVRMYFFGLEFTGKKPFETVLLHGLVRDEQNRKMSKSLNNGVDPSKIIEEYGSDALRFFLVTNSTPGLDTRFSLEKVRVAWGLCNKLWNIARYIDMLDDDSNFKPSAA-------DIWINNKLKHLQNKITKAMNRYELTVAGTELSNFIYNDFSSWYIELLR----IYPNKKYALENL-RKLLIITHPFLPFVTDYLYQSI---YKTELLDEQFPVLKLSRSMKVKEIDLIINVVKILRRFREEKSISKKEIIN----------YWVSE---NLSEESKSAINRMTNGCLK----ENDNILFTDGKLKVWIEENETLKKDRLIDLNKKIEQVKFEIERAQKMLSNPNFINKAPKDKIALEQEKLQKYQKQLAEYEK 827
>gi|25010562|ref|NP_734957.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|81457458|sp|Q8E6S0|SYV_STRA3 Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|23094915|emb|CAD46136.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae NEM316] (884 aa)
Score = 1537, Expect = 2.6e-168, Identities = 352/858 (41%), Positives = 524/858 (61%)
 Q:  10 NNDLSKKYD-HKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKL---WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE---RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKL---FKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMK-------LKELEKL 867
      + +LS KY+ ++ E ++ W Q ++ K +    YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LRE IS D R++ + ++EW    I++QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +YN G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I + I P+ NK I IIADE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE  L K+EK  +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q + K++F+P +F  ++WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY + E+YVG  P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   ++ A   FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF + I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D+ + +N+E      D+WIL+ N+  + + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N++ K+  VL Y + +IL L HP+ PFVT ++ +  + SI+L  +++  +   +E + +I +R  E + +K I I ++ + +L  FK +  I   +  +  I + P+  + +   L  DLL  E  + +++KE+  + E++   LSN+ F+ A E ++ EK K+ ++ K    ++E++KL
 S:   2 SKELSPKYNPAEVEEGRYQTWLDQ-DVFKPSGDTEAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLREQGISRYDLGREKFLDKVWEWKDEYAATIKSQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYNKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGQNVILPIINKPIPIIADEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFAVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELADEFNGMDRFEARKAVVAKLESLGNLVKIEKMTHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTEDKVEFYPPRFNDTFMSWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNVNG-EMYVGEDAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTEAADFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFSNVLIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLDQAR--ENVEKVVNSQVGNVTDRWILHNLNETVGKVTESFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEDEKVVTRSVLLYTLDQILRLLHPIMPFVTEEIFGQY---AEGSIVLASYPQVNATFENQTAHKGVESLKDLIRSVRNSRAEVNVAPSKPITILVKTSDSELESFFKDNSNYIKRFTNPETLEISSAITA--PELAMTSIITGAEIFLPLADLLNVEEE---LARLEKELAKWQKELNMVGKKLSNERFVANAKPEVVQKEKDKQTDYQTKYDATIARIEEMKKL 881
>gi|125625212|ref|YP_001033695.1| valyl-tRNA synthetase [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] >gi|124494020|emb|CAL99020.1| ValS protein [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] (880 aa)
Score = 1536, Expect = 3.5e-168, Identities = 333/862 (38%), Positives = 510/862 (59%)
 Q:  11 NDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFD---------EDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS--IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDI-----HLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      N+L+ K++  E ++ W + ++ K +  +  YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K  L E+ I +D R++ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV++YN G IYR + L+NWD K +A+S+IEVI KE++  Y+I Y + + +++ +ATTRPET  D ++VN KD+RYK+ + K I P+ N+ I I+ D++ D++ GTGV+K TPAHD ND+E+ ++ L +I+ N DGT N   +E L  +AR + V L++  L  +   VG SERT VVEP +S QWFVK+ E +K I Q +  ++F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY ++ E+YVG + P+ E + +D DVLDTWFSS LWP +T    A   FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL  + PF + I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + +K+ + W FINK+WN RY+ MN+ D + D     +KT N+  D+WIL + N    +Q +K+ F V+  + +F WD+F N Y+EL+K    + ++  VL +++ ++L L HP+ PF T +++   +  ++ E  +  N ++S + ++++I +R  E  P +K + +   H + LN   +S +  N +++ I K D+  P+  + +    L G N  I +++KE+  + E+  N L N+ F+ A E ++ EK K  ++ K  ++ ++ K
 S:   3 NELTPKFNPTEVEAGRYEKWL-EADVFKPSGNPDAEPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVAARLAEDGILPQDLGREKFLDKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGISVDYSRERFTLDEGLSQAVRKVFVQLYNKGWIYRGEKLINWDPKAMTALSDIEVIHKEIDGAFYHITYQIEGTDEFVEIATTRPETFLGDTAVIVNEKDERYKHLVGKNVILPIINRVIPILTDDHADMEKGTGVVKITPAHDPNDFEVAMRHDLPMINMMNNDGTINENGGKYEGLDRFEARKQIVADLKELGQLLDAKPVRHEVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDELAKNAIANQATEDAVEFYPPRFNDTFMQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWY-NEAGEMYVGEEAPEGEG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDENSADFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGKSPFHNVLIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYDKMDAAWNFINKIWNVSRYILMNAEDVSADAVSSALTKVANKTAGNVT--DRWILTRLNDTVERVTEQMDKFEFGVAGHILYNFIWDEFANWYLELTKEVMFGEDEAEKDITRAVLLHVLDQVLRLLHPIMPFFTEEIFEKLPNTSGSIVVAEYPKVRPEFNDDKASEGVAMLIELITAVRNIRAEVNTPLSKAVPMLIKSEHADFLN----AVSPYISRFTNPSELTIAK-DLAV--PEQAMSAVITGAELYLPLAGLINIEEEIARLEKELAKWQKELDLVNKKLGNERFVANAKAEVVQKEKDKLADYQEKFDTVKARIAELK 878
>gi|167766367|ref|ZP_02438420.1| hypothetical protein CLOSS21_00871 [Clostridium sp. SS2/1] >gi|167711958|gb|EDS22537.1| hypothetical protein CLOSS21_00871 [Clostridium sp. SS2/1] (879 aa)
Score = 1533, Expect = 7.1e-168, Identities = 327/858 (38%), Positives = 516/858 (60%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSK-DYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK-----NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESK-----LWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERL-DFKKISNLK--ESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDE---VINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVEN---NYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLS 869
      +L  YD  E++ + W  K + + +  K Y+I++PPPN+TG LH+GHAL+ T+QD LIRF ++G +A WI G DHA IAT+ K  L+E I +D R++ +  ++W + G I Q K +G  D++ E FT+++ +E V +VF+K+Y G IYR  ++NW  Q++IS+ EV ++  + ++I+Y + S+ +Y+ +ATTRPET+ D + V+P D+RY + + K  PL N++I ++ADEYVD +FGTG +K TPAHD ND+E+GK++ L I+ N+D T N   +E +  +AR  V LE+  L K+++  NVG +R  VEPM+ QWFVK+ E +K IE K+  ++F P ++ K ++W+ N+ DWCISRQLWWGH+IP +Y + E+ V + P+    + + +D D LDTWFSS LWP +T  + K D +PTN LVTG+DIIFFWV RM+F    + PF  I GL+RDE  KMSKSLGNG++P DVI +YGADALR L++ ++PG D+ Y E++V +  F NK+WN+ R++ MN  +F D T ++L  DKWIL+K N  +   KY  ++++K+ DF W++FC+ YIE+ K R N E +   LW LN ++ + L L HP PF+T +Y N   ++SI+L + +FK+ N K E ++E + + + IR  E +  K  +++  + ++ I ++    L A  I++ +  + D V +   +I++  E +  + A  E++ KE + + EI RC GML N+ F+ KAP+ K++ EK K K++ L+++++ ++
 S:   4 ELETTYDPGAIEERLYQKWLDNKYFHAE-VDETKQPYTIVIPPPNITGKLHMGHALDETLQDILIRFKKMQGYNALWIPGTDHASIATEVKIINALKEEGIEKEDLGREKFLERAWDWKEEYGGTIIEQMKKLGSSCDWDRERFTMDEGCSEAVKEVFIKLYEKGYIYRGSRIINWCPVCQTSISDAEVEYEDQAGHFWHIKYPVVGSEGEYVEIATTRPETLLGDSAVAVHPDDERYTHLVGKMLELPLCNRQIPVVADEYVDREFGTGAVKITPAHDPNDFEVGKRHDLPEINILNDDATINKNGGKYEGMDRYEARKAIVADLEEQGYLVKIKEHEHNVGTHDRCGTTVEPMIKPQWFVKMEELAKPAIEAVKNG-DLKFVPERYTKTYLHWLENIRDWCISRQLWWGHRIPAYYCDECGEVVVARETPEVCPKCGCKHFTQDEDTLDTWFSSALWPFSTLGWPEKTKELDYFYPTNTLVTGYDIIFFWVVRMVFSGYEQTGKSPFDTVLIHGLVRDEQGRKMSKSLGNGINPLDVIAQYGADALRFTLITGNAPGNDMRYTEKRVIASRNFANKIWNASRFIMMNLEQADF-SDVTLEDLTSADKWILSKLNTLAKDVTDNMEKYELGIAVQKLNDFLWEEFCDWYIEMVKPRLYNDEDQTKAAALWTLNTVLTEALKLLHPYMPFITEEIYCN--LTDEESIMLAKWPEFKEEWNFKADEKAVETIKEAVRGIRNVRAEMNVSPKKKAQVYVVSEDAEIRDIFEQGKVFFATLGYASEVIIQDNKDGIGDDAVSSVIAGAVIYMPFAELV----DIAKEKERLAKEEKRLNGEIKRCEGMLGNERFVSKAPEAKVQEEKDKLAKYQQMLEQVKEQIA 876
>gi|116513122|ref|YP_812029.1| valyl-tRNA synthetase [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] >gi|116108776|gb|ABJ73916.1| valyl-tRNA synthetase [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] (880 aa)
Score = 1528, Expect = 2.7e-167, Identities = 336/862 (38%), Positives = 509/862 (59%)
 Q:  11 NDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFD---------EDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS--IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDI-----HLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKE---DLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      N+L+ K++  E ++ W + ++ K +  +  YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K  L E+ I +D R++ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV++YN G IYR + L+NWD K +A+S+IEVI KE++  Y+I Y + S +++ +ATTRPET  D ++VN KD+RYK+ + K I P+ N+ I I+ D++ D++ GTGV+K TPAHD ND+E+ ++ L +I+ N DG N   +E L  +AR + V L++  L V+   VG SERT VVEP +S QWFVK+ E +K I Q +  ++F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY ++ E+YVG + P+ E + + DVLDTWFSS LWP +T    A   FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL  + PF + I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + +K+ + W FINK+WN RY+ MN+ D + D     +KT N+  D+WIL + N    +Q +K+ F V+  + +F WD+F N Y+EL+K    + ++  VL +++ ++L L HP+ PF T +++   +  ++ E  +  N ++S + ++++I +R  E  P +K + +   H + LN   +S +  N +++ I K D+ L   E   I  E  L G N  I +++KE+  + E+  N L N+ F+ A E ++ EK K  ++ K  ++ ++ K
 S:   3 NELTPKFNPTEVEAGRYEKWL-EADVFKPSGNPDAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVAARLAEDGILPQDLGREKFLDKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGISVDYSRERFTLDEGLSQAVRKVFVQLYNKGWIYRGEKLINWDPKAMTALSDIEVIHKEIDGAFYHITYQIEGSDEFVEIATTRPETFLGDTAVIVNEKDERYKHLVGKNVILPIINRVIPILTDDHADMEKGTGVVKITPAHDPNDFEVAMRHDLPMINMMNNDGIINENGGKYEGLDRFEARKQIVADLKELGQLLDVKPVRHEVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDELAKNAIANQATEDAVEFYPPRFNDTFMQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWY-NEAGEMYVGEEAPEGEG-WTQYEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDENSADFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGKSPFHNVLIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYDKMDAAWNFINKIWNVSRYILMNAEDVSADAVSSALTKVANKTAGNVT--DRWILTRLNDTVERVTEQMDKFEFGVAGHILYNFIWDEFANWYLELTKEVMFGEDEAEKDITRAVLLHVLDQVLRLLHPIMPFFTEEIFEKLPNTSGSIVVAEYPKVRPEFNDDKASEGVAMLIELITAVRNIRAEVNTPLSKAVPMLIKSEHADFLN----AVSPYISRFTNPSELTIAK-DLAVL-----EQAMSAVITGAELYLPLAGLINIEEEIARLEKELAKWQKELDLVNIKLGNERFVANAKAEVVQKEKDKLADYQEKFDTVKARIAELK 878
>gi|154484613|ref|ZP_02027061.1| hypothetical protein EUBVEN_02329 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] >gi|149734461|gb|EDM50378.1| hypothetical protein EUBVEN_02329 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] (879 aa)
Score = 1528, Expect = 3.1e-167, Identities = 332/858 (38%), Positives = 522/858 (60%)
 Q:  12 DLSKKYD-HKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKP----PKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSN-----QESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILL-------ERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFE-NKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKIS--DEVINILNTAKI---------NIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNE----ANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLS 869
      ++ K Y+ +I ++ +S W +K + + + +K ++I++PPPN+TG LH+GHAL+ T+QD L RF ++G A W+ G DHA IAT+ K + +RE I+ +D R++ +  ++W  G I +Q K +G  D++ E FT+++ ++ V +VFV +YN G IYR + ++NW   ++IS+ EV ++   +++RY L++  Y+ +ATTRPET+ D + VNP D RYK+ + K  PL +EI I+AD+YV I FGTGV+K TPAHD ND+E+G ++ L +I+  +D  +  + +  +AR  VE L+K  L K+E  NVG  R + +EP +S+QWFVK+ E +K IE K+  +F P F+K  +W+ N+ DWCISRQLWWGH+IP +Y D E+ V +   PK +  +D D LDTWFSS LWP +T  D + D +PTNVLVTG+DIIFFWV RMMF L  +VPF  I GL+RD  KMSKSLGNG+DP +VI+KYGADALR L++ ++PG D+ + E+V++  F NK+WN+ R+++MN +  D  P+NL D DKWIL+K N  + + +K+  ++ KI +F W++FC+ YIE+ K R N   +++ LW L ++  L L HP PF+T ++ N +  +++I+L    E DF K  +E ++E + + + IR  E N P+ K      K+F +S +E+ I  K+     ++ QD KS   + ++ + ++ K +   E  + IE++ KE+E + E++R NGMLSN +F+ KAP++KI EK+K+ K++ + ++++ L+
 S:   3 EIEKNYNPAEIEDRLYSKWQEKKYFHAE-VDRSKKPFTIVMPPPNITGQLHMGHALDNTMQDILTRFKRMQGYEALWLPGTDHASIATEAKIVEKMREEGITKEDLGREKFLDRAWQWKAQYGGRIVSQLKKIGSSCDWDRERFTMDEGCSKAVKEVFVNLYNKGQIYRGERIINWCPHCLTSISDAEVEYEDQAGKFWHLRYPLTDGSGYIQLATTRPETLLGDTAVAVNPNDDRYKDLVGKTLTLPLVGREIPIVADDYVGIDFGTGVVKITPAHDPNDFEVGLRHNLPVINVLTDDAKIVDDYPKYAGMDRYEARKAIVEDLDKEGYLVKIEDHEHNVGTCYRCHTTIEPRVSKQWFVKMEEIAKPAIEAVKNGDT-KFVPPHFDKTYFHWLENIRDWCISRQLWWGHRIPAFYCDDCGEMVVTKEDHAVCPKCGKEMRQDPDTLDTWFSSALWPFSTLGWPDNTEELDYFYPTNVLVTGYDIIFFWVIRMMFSGLEHTGKVPFDTVLIHGLVRDSQGRKMSKSLGNGIDPLEVIDKYGADALRFTLITGNAPGNDMRFYWERVEASRNFANKVWNASRFIQMNMPEEGIDVKNKPENLTDADKWILSKVNTLAKDVTENLDKFELGIAADKIYEFIWEEFCDWYIEMVKPRLYNDDDDTKKAALWTLKKVLIDALKLLHPYMPFITEEIFCNLQ-DEEETIMLSKWPEFTEEYDFAK----EEKAVETIKEAVRNIRNIRSEMNVAPSKKA----------KVFVVSSEEEIKTIFENGKVFFATLGYASEVIIQDDKS----GIGDDAVSVVIPKATIYMPFAELVDISKEIERLNKEVEKLNKELARVNGMLSNPNFVSKAPEKKINEEKAKQAKYQQMMDQVKEQLA 875
>gi|153814976|ref|ZP_01967644.1| hypothetical protein RUMTOR_01191 [Ruminococcus torques ATCC 27756] >gi|145847544|gb|EDK24462.1| hypothetical protein RUMTOR_01191 [Ruminococcus torques ATCC 27756] (881 aa)
Score = 1525, Expect = 6.0e-167, Identities = 318/857 (37%), Positives = 514/857 (59%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKN-----EELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQES-------KLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS--IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL----EVLNPKLFKISDEVINILNTAKINI--VKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEK 866
      + +L+K YD K E++ + W  K + + + ++ ++ ++PPPN+TG LH+GHAL+ T+QD LIR+ ++G +A WI G DHA I+T+ K  L+E I K+ R+ +  ++W +   I NQ K +G  D++ E FT+++ ++ V +VF+K+Y G IY+  ++NW K ++++S+ EV +E E + ++I+Y + + +L +ATTRPET+ D + V+P D+RY++ I K I PL N+EI I+AD YVD +FGTG +K TPAHD ND+E+GK++ L I+ N+D T N   + ++ +AR  V+ LE+  L KV   VG +R  VEP++ +QWFVK+ E +K IE KS +++F P +F+K ++W+ N+ DWCISRQ+WWGH+IP +Y + E V  P+     + +D D LDTWFSS LWP +T  D + D +PT+VLVTG+DIIFFWV RM+F    + PF  I GL+RD  KMSKSLGNG+DP ++I+KYGADALRL L++ ++PG D+ + E+V++  F NK+WN+ R++ MN D N ++ +    D+WIL+ N  +   +K+  ++++K+ DF WD+FC+ Y+E++K R ++E     LWVL ++ + L L HP PF+T +Y   + + ++ E  +K+ N +  +E V +  IR  E +PNN+ ++ +  E L  +   V+ ++ + I +  K+ I+   V + +++ L EDL+  E  E++ KE E + EI R GML+N+ F+ KAP+ K++ E+ K EK+E L ++++
 S:   2 SKELAKTYDPKAIEEKLYEKWCENKYFHAE-VDRSRKPFTTVMPPPNITGKLHMGHALDNTLQDILIRYKRMEGYNALWIPGTDHAAISTEVKVTNQLKEEGIDKKELGREGFLERTWQWKEEYAGTIENQLKKLGISCDWDRERFTMDEGCSKAVEEVFIKLYEKGYIYKGSRIINWCPKCKTSLSDAEVEHEEQEGHFWHIKYPIVGTDRFLEIATTRPETLLGDTAIAVHPDDERYQDIIGKNVILPLVNREIPIVADYYVDKEFGTGAVKITPAHDPNDFEVGKRHDLEEINVMNDDATINEKGGKYAGMERYEARKAIVKDLEEQGYLVKVVPHTHAVGTHDRCGTTVEPLIKQQWFVKMEELAKPAIEALKSG-ELKFVPERFDKIYLHWLENIKDWCISRQIWWGHRIPAYYCDECGEFVVDRHAPEKCPHCGCTHFTQDEDTLDTWFSSALWPFSTLGWPDKTEDLDYFYPTDVLVTGYDIIFFWVIRMVFSGYEHTGKSPFHTVLIHGLVRDSQGRKMSKSLGNGIDPLEIIDKYGADALRLTLVTGNAPGNDMRFYNERVEASRNFANKVWNASRFIMMN-MDENIIDEPSHDLFTPADRWILSAANTLAKDVTDNMDKFELGIAVQKVYDFIWDEFCDWYVEMAKFRIYHKEEAPEAANCALWVLKTVLAQGLKLLHPFMPFITEEIYGALVPEEESLMMSEWPKYKEEWNFAQDEFVMERVKAVTRGIRNIRAEMDVPNNRKTNVFIVSEKEELTKAIEGFKQSVMPLMLASDIIVQSTKEGIEDNAVSIVVPDAVVY-LPLEDLVDFEQEK---ERLTKEEERLNKEIKRAKGMLANEKFVSKAPEAKVQEERDKLEKYEQMLAQVKE 875
>gi|164686738|ref|ZP_02210766.1| hypothetical protein CLOBAR_00333 [Clostridium bartlettii DSM 16795] >gi|164604128|gb|EDQ97593.1| hypothetical protein CLOBAR_00333 [Clostridium bartlettii DSM 16795] (889 aa)
Score = 1521, Expect = 1.8e-166, Identities = 342/858 (39%), Positives = 520/858 (60%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKY-EKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKF-EKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEEL-----YVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFD---EDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNR-----TSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNL--KESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNN---KVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINI--VKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKE-LEKLLS 869
      +LSK Y+ K EQ+    K  K +  +K + I+LPPPN+TG LH+GHAL+ T+QD LIR+ + G A W G DHA IAT+ K EK +E  S + R+E +  +W  G I +Q K +G  D++ E FT+++ NE V + FVK+Y G IYR  ++NW  ++ +S+ EV +E + N Y+++YYL +S YL VATTRPET+ D + VNP D+RYK+ + K AI P+ +E+ I+AD+YVD++FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L I+ NEDG+ N+  + +  + R + ++ LE+  L K+   VG  R + VVEP +SEQWFVK+ E +K I++ K +++++F P ++   + W+ N+ DWCISRQLWWGHQIP +Y ++ E+ V + P  E   + +D DVLDTWFSS LWP +T   + + L  +PTNVLVTG+DIIFFWV RM F ++  E PF+H I GL+RD  KMSKSLGNG++P +VI++YGADALR L++ +SPG D+ + E+V++  F NKLWN+ R++ MN D  +  +  N  DKWI+++ N+  E + +K++ ++ K+ DF W +FC+ YIE+ K R    +++ L+VL Y+++KIL L HP PF+T +Y     ++ E  +K+ N+  E+ +E + I IR  E +P +  KVI I E  P +  D + + + +++ I  ++++    V   IFI  ++L+ + E + + K K +IE  SEI R NG LSN+ F+ KAP++ + EK+KKEK+E LK LE+L S
 S:   5 NLSKTYNPKDFEQRLYQEWMDKGYFKSSPNPDKKPFCIVLPPPNITGQLHMGHALDHTLQDVLIRWKRMDGYEALWQPGTDHASIATEVKVVEKIRKEEGKSKYELGREEFLKRAMDWKDEYGRVIVDQMKQLGSSCDWDRERFTMDQGCNEAVTEFFVKLYEKGHIYRGNRIINWCPDCKTTLSDAEVEHEEKDGNFYHVKYYLKDSDQYLEVATTRPETMLGDTGIAVNPNDERYKDIVGKVAILPIVGRELPIVADDYVDMEFGTGVVKMTPAHDPNDFGVGQRHNLEQINVMNEDGSMNDLCGKYAGMDRYECRKELIKDLEEEGFLIKIVPHPHAVGTCYRCHTVVEPRLSEQWFVKMDELAKPAIDILK-NEELKFVPERYGTGTYLQWLENIRDWCISRQLWWGHQIPAYYCQECGEVVVAKEAPHKCEKCGCTEFKQDEDVLDTWFSSALWPFSTLGWPHNTEELEYYYPTNVLVTGYDIIFFWVVRMAFAGMFCMNETPFEHVLIHGLVRDSQGRKMSKSLGNGINPLEVIDEYGADALRFMLITGNSPGNDMRFYFERVEASRNFANKLWNASRFIFMNIDDEIMNGVTRESVEANFTLADKWIISRANRVAKEVTENMDKFDLGIAATKVEDFAWSEFCDWYIEIVKPRLYGEDKEAKQTALYVLTYVLEKILKLLHPYMPFITEEIYSCLPTVEGSIMVSEWPHYKEEDNMAQDEAMMELAMDGIRNIRNARAEMDVPPSKKAKVIIIPTEEKLPAIEAGKDYFVTLASASEVQIQMTEENVPEDAVSVVIEGAKIFI-PLDELVDFSKELDRLNKEKAKIE---SEIKRVNGKLSNQGFLAKAPEKLVNEEKAKKEKYEEMLKSVLERLES 883
>gi|168187608|ref|ZP_02622243.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum C str. Eklund] >gi|169294536|gb|EDS76669.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum C str. Eklund] (879 aa)
Score = 1520, Expect = 2.1e-166, Identities = 333/833 (39%), Positives = 501/833 (60%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKN-----EELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESK-----LWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDF--KKISNLK-ESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPK-LFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKE---DLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPK 844
      +++K Y+ K E +   QK   + +K Y+I++PPPN+TG LHLGHAL+GT+QD LIR  ++G S W+ G DHA IAT+ K EK L E + K+ R+ + +++W+  + I+ Q++ +G  DY E FT+++ N+ V +VFV++YN+GLIY+  +VNW K Q+AIS+ E+ +E  + ++I+Y + + ++L +ATTRPET+ D + VNP D+RY + + K + PL N+EI I+ADEYVD++FGTG +K TPAHD NDYE+GK++ L I  N+DG+    + L  +AR  V+ LE++ L K+++  NVG +R + +EPM SEQW+VK+  ++ I++ +  +I+F P +F K  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IPVWY K+ E+ V T+ P    E  +D DVLDTWFSS LWP +T  + + + +PT+ LVTG+DIIFFWV RM+F L+ K++PF  I G++RD  KMSKSLGNGVDP +VIEKYGADALR L++ ++PG D+ Y EEKV++  F NK+WN+ R+V MN   ++ K K   DKWIL++ N  E + +K+  ++ +KI DF W++FC+ YIEL K   + K   L VLN ++KK L L HP+ PF+T +Y N  T+++I+    +++S+ K E + +++ I +R  E +P ++  + +   K FK    L +A   + D  K  EN     E  LL  +  +E++ KE E ++ EI R  LSN+ F+ KAP+
 S:   5 NIAKTYNPKEFEDKLYEKWEQKGYFTPEVDKSKKPYTIMMPPPNITGQLHLGHALDGTLQDVLIRTKRMQGYSTLWLPGEDHASIATEVKVEKSLLEQGLHKKEMGREAFLEKVWDWAYKYRDRIKTQYQKLGISADYTRERFTMDEGLNKAVRKVFVELYNEGLIYKGNRIVNWCPKCQTAISDAEIEYQEQNGHFWHIKYPVVGTDEFLEIATTRPETMLGDTAVAVNPNDERYSHLVGKKLMLPLVNREIPIVADEYVDVEFGTGAVKITPAHDPNDYEVGKRHNLPQIVILNKDGSIVEGYGKYSGLDRYEARKVLVKDLEESGFLVKIKEHAHNVGTHDRCGSTLEPMTSEQWYVKMKPLAEPAIKVVREG-EIKFVPERFSKTYYNWMENIQDWCISRQLWWGHRIPVWYCKNCGEVIVSTEDPTKCPKCGSEHLEQDKDVLDTWFSSALWPFSTLGYPERTEDLEYFYPTSTLVTGYDIIFFWVARMIFSGLHSMKKIPFDTVLIHGIVRDSEGRKMSKSLGNGVDPLEVIEKYGADALRFMLITGNAPGNDIRYYEEKVEAARNFANKIWNASRFVMMNLDKDLMEKYKDCKEYTLADKWILSRINTVVKEATENIDKFELGIAAQKIYDFMWNEFCDWYIELVKPALYGDDEKAKGVVLNVLNEVLKKGLKLLHPVMPFITEEIYTNLP-NTEETIVTSAWPVFEEELSDAKTEEQMNYIIEAIKSLRNVRSEMNVPPSRKAKVTIFATEGKDAFKQGTIYFERLASAS----EVDFVDSKDSIPENTVSAVTKGAEMFMPLLDLVDIEKELERLNKEKEKLQKEIERVEKKLSNEKFVSKAPE 851
>gi|150389212|ref|YP_001319261.1| valyl-tRNA synthetase [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] >gi|149949074|gb|ABR47602.1| valyl-tRNA synthetase [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] (884 aa)
Score = 1520, Expect = 2.6e-166, Identities = 340/861 (39%), Positives = 514/861 (59%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKY-EKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPP------KNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNR-----TSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDF--KKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFE-NKIPNNKVIDIHLEVLNPKLF---KISDEVINILNTAKINIV-----KQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      +L K Y + E +    K  K + +K SYSI+LPPPN+TG LH+GHAL+ T+QD LIR+ ++G  W G DHA IAT+ K EK RE +S D RD +  +EW  G I NQ K MG  D+ E FT+++ NE V +VF+K+Y GLIYR  ++NW + ++++S+ EV ++  + ++I+Y + ++ +Y+ +ATTRPET+ D + V+P+D+RY + I KFAI PL ++EI I ADEYVD +FGTG +K TPAHD ND+E+G ++ L I  N+D T N   +E +  DAR + V+ L+  L V+  +VG  R N +VEP+ S+QWFVK+  +K IE K K+IQF P +F K  W+ N+ DWCISRQLWWGH+IP +Y +D E+ V  P   + +L +D DVLDTWFSS LWP +T  +   D +PT+VLVTG+DIIFFWV RM F L  E+PFKH +I GL+RD  KMSKSLGNG+DP ++I++YGADALR L++ +SPG D+ + EK++S  F NKLWN+ R+V MN +  E++ ++L  D+WI+++ N+  E + +K+  ++ +KI DF W ++C+ YIEL+K R    +++ + L ++ IL L HP PF+T ++ +    I+   + ++I ++  +E ++ I IR  E N +P+ K   L VL + F  I + +   A ++ +   +Q++    V +  +FI  +DL+  E  I++++KE E ++ EI+R G L+N+ F+ KAP  IE EK K+ K++ L +++ L S K
 S:   4 NLDKNYQPQEFEDRIYKEWENKGYFKPVINPDKESYSIVLPPPNITGQLHMGHALDHTLQDILIRWKRMQGFETLWQPGTDHASIATEVKVVEKIKREEGLSKLDIGRDGFLQRAWEWRDEHGRTIVNQMKRMGDSCDWSRERFTMDEGCNEAVTEVFIKLYEKGLIYRGNRIINWCPECKTSLSDAEVEHEDKAGHFWHIQYPIKDTDEYIEIATTRPETMLGDTGIAVHPEDERYNHLIGKFAILPLLDREIPIFADEYVDPEFGTGAVKITPAHDPNDFEIGARHNLEQIVVMNDDATINKRGGKYEGMARYDARKQIVKDLDALGQLAHVKDHQHSVGQCYRCNTIVEPLTSDQWFVKMEPLAKPAIEAVK-EKEIQFVPERFSKTYTQWLENIRDWCISRQLWWGHRIPAYYCQDCGEVIVSKTTPTVCGKCQGNQLK-QDEDVLDTWFSSALWPFSTLGWPEKTAELDYFYPTDVLVTGYDIIFFWVVRMAFSGLEFMDEIPFKHVFIHGLVRDADGRKMSKSLGNGIDPLNIIDQYGADALRFTLVTGNSPGNDMRFHMEKLESSRNFANKLWNATRFVLMNLDEKEITEEEVKEHLNTADRWIISRVNQVTKEVTENMDKFELGMAAQKIYDFIWSEYCDWYIELTKTRLYGENEDKRKAAQYTLTSVLADILKLLHPFMPFITEEIWQHLPTVDGSVIIAAWPTYEEEQIDDIAIGKMELLMNAIKNIRNVRAEMNVVPSRKA---KLMVLTNEEFVKTTIQESELYFGALASVSTIEFVSSEQEVPDDAVSAVVDGAKLFI-PLDDLIDFEKE---IQRLEKEKEKLEDEITRVTGKLANQGFVAKAPAHLIETEKEKQVKYQQMLDAVDERLVSLK 881
>gi|196163415|ref|ZP_03123946.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile QCD-23m63] (888 aa)
Score = 1519, Expect = 2.8e-166, Identities = 342/861 (39%), Positives = 521/861 (60%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNK-DKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKN-----EELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSD---FNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNR-----TSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQI----INKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKIS---DEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEAN---NIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSS 870
      N +LSK Y+ K E + + W +   K  +K ++I++PPPN+TG LH+GHAL+ T+QD LIR+ + G A+W+ G DHA IAT+ K + +++ +  K + R+E +  +EW  G I NQ K +G  D++ E FT+++ NE V + FV +Y G IYR  ++NW  ++ +S+ EV +E + N Y+I+Y L +S+D+L +ATTRPET+ D + VNP+D RYK+ I K AI PL +E+ I+AD YVD++FGTG +K TPAHD ND+E+G ++ L ++ NEDGT N   +E +  + R  V L++  L K+++  NVG  R + VVEP +SEQWFVK+ E +K I++ K  +++F P KF+K + W+ N+ DWCISRQLWWGHQIP +Y ++ EI V K P     + +D D LDTWFSS LWP +T  + ++ D +PT+VLVTG+DIIFFWV RM F ++  E PF H + GL+RD  KMSKSLGNG+DP ++IE+YGADALR L + +SPG D+ + E+V+  F NKLWN+ R+V MN +  N  +  ++L  DKWI+++ N  E   +K++ ++++KI DFTW ++C+ YIE+ K R   T+ + + L+ L Y+++KIL L HP PF+T +Y +    I+ E  + + N+ E  ED++ +  I IR  E +P +K  + +   K+ I  D I + + + + I K   K + E+  + I  E + N  +  IE++ KE + ++ EI R NG L+N+ F+ KAP+ IE EK+KKEK E +K +E+ L++
 S:   3 NTNLSKTYNPKEFEARLYKKWMDEGYFKSKP-NPDKKPFTIMMPPPNITGQLHMGHALDHTLQDILIRWKRMDGYEAFWLPGTDHASIATEVKVVERIKKQEGKTKYEIGREEFLKRAWEWKDEFGGKISNQLKQLGDSCDWDKERFTMDEGCNEAVIEFFVSLYEKGHIYRGNRIINWCPDCKTTLSDAEVEHEEHDGNFYHIKYPLKDSEDFLEIATTRPETMIGDTGIAVNPEDDRYKHLIGKTAILPLVGRELPIVADSYVDLEFGTGAVKMTPAHDPNDFEVGLRHNLEQLNTMNEDGTMNEVCGKYEGMDRFECRKAIVADLKEQGYLIKIKEHNHNVGTCYRCHTVVEPRLSEQWFVKMEELAKPAIDILKKG-ELEFVPEKFDKTYLQWLENIRDWCISRQLWWGHQIPAYYCQECGEIVVARKMPDKCPKCGSTHFKQDEDALDTWFSSALWPFSTLGWPNKTEALDYYYPTSVLVTGYDIIFFWVVRMAFAGMFCMNEKPFDHVLVHGLVRDSQGRKMSKSLGNGIDPLEIIEQYGADALRFTLTTGNSPGNDMRFYMERVEFARNFANKLWNASRFVFMNIDEDIIKNMTRESVKEDLTLADKWIISRANNIVKEATNNMDKFDLGIALQKIYDFTWSEYCDWYIEMVKPRLYGEDTNAKSAALYTLTYVLEKILKLLHPYMPFITEEIYTHLPTVEGCIIVSEWPKYNEEDNMAEE--EDMMNLLMEGIRSIRNVRAEMNVPPSKKAKLIIIPSEEKIEAIELGKDYFITLASASNVEIAKD-----KSNVPEDAVGVVIDGVEIFIPLNELVDFEKEIERLSKEKKKLEGEIKRVNGKLANQGFLAKAPESLIEEEKAKKEKFEEMIKSVEERLTN 882
>gi|167630790|ref|YP_001681289.1| valyl-tRNA synthetase [Heliobacterium modesticaldum Ice1] >gi|167593530|gb|ABZ85278.1| valyl-tRNA synthetase [Heliobacterium modesticaldum Ice1] (894 aa)
Score = 1519, Expect = 3.0e-166, Identities = 314/858 (36%), Positives = 499/858 (58%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTK-------PPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNR-----------TSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE---RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDE----VINILNTAKINI--VKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSS 870
      LSK YD K E ++ W ++K   ++++  ++S+++PPPNVTG+LHLGHA++ T+QD L RF ++G  W+ G DHAGIATQ K E+ L + +S D R+ + +++W  G I Q + +G  D+ E FT+++ +E V +VF+++Y GLIYR  ++NW K Q+ IS+IEV +E  +L++IRY + +  ++VATTRPET+ D + V+P D RYK+ I K I P+ N+ I +IAD YVD FGTGV+K TPAHD ND+E+ ++ L I+  ++  N A +   + R + V+ LE  L KV  + VG  R + VVEPM+S QWFV++  ++ +E+ K+ +++F P +F K + W+ N+ DWCISRQLWWGH+IPVWY D  IY G     P   + +D DVLDTWFSSGLWP +T  +  L  +PT+VLVTG DIIFFWV RM+F L  +VPF+ +I GLI D  KMSKSLGNGVDP ++I++YGAD LR L++ ++PG D+ + E+++  F NK+WN+ R+V MN  F  +   L  D+WIL+++N+  E   +Y+  + + + +F W+++C+ YIEL+K R      +++++  VL Y+++ L L HP PF+T ++    +SI++   + ++I++ E + V+ +I IR  E +  K ++ L  N K ++ +  ++N+  +++ I +      + + I++   L G +  I+++ KE+ V+ E+ R  L+N F+ KAP E + E+ K+ +  K  LE+ L +
 S:   9 LSKTYDPKQVESKWYAWWSEKGYFTADVQSGGKAFSVVMPPPNVTGSLHLGHAMDNTLQDILSRFKRMQGYHVLWVPGTDHAGIATQAKVEEALAKEGLSKYDLGREAFLERVWDWKHQYGTRITTQLRTLGTSCDWTRERFTMDEGCSEAVQEVFIRLYEKGLIYRGNRIINWCPKCQTTISDIEVEHEERGGHLWHIRYPVQDGDGEVVVATTRPETMLGDTAVAVHPDDDRYKHLIGKMVILPILNRAIPVIADAYVDPAFGTGVVKITPAHDPNDFEVALRHNLPQITVMTKEAVMNEEAGPYVGQDRYECRKRIVKDLEAKGFLVKVNDHVHAVGQCYRCDTVVEPMVSPQWFVRMKPLAEPAMEVVKNG-RLKFVPERFTKIYLGWLENIRDWCISRQLWWGHRIPVWYCDDCDYIYCGRAEELPEVCPKCGASHFEQDPDVLDTWFSSGLWPFSTLGWPEKTPELVKYYPTSVLVTGRDIIFFWVARMVFMGLEFMGDVPFREVFIHGLILDAQGRKMSKSLGNGVDPIEIIDQYGADTLRFMLVTGNTPGNDIRFHFERLEGIRNFANKIWNASRFVLMNLEGFAIHQPWGELTLA--DRWILSRYNRLIGETTAALERYDLGEAARLLYEFLWNEYCDWYIELAKPRLYGKEVGVADAAASRQTAQQVLTYVLRGTLQLLHPFMPFLTEEIWQQLPHH-GESIMVAPWPEAEPERINSSIEEEMALVMDVIRAIRNIRAEMNVAPGKRAEVILVCGNEKQRRVLTQGAAYIVNLAGASQVAIEGIGYGQSEGAATAIVGDTAIYL----PLKGLIDLTKEIDRLTKELRAVEDEVRRLGSKLNNAGFVAKAPAEVVAKEREKEGEALRKKAALEERLRT 888
>gi|20807263|ref|NP_622434.1| valyl-tRNA synthetase [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] >gi|81482270|sp|Q8RBN5|SYV_THETN Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|20515771|gb|AAM24038.1| Valyl-tRNA synthetase [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] (879 aa)
Score = 1518, Expect = 4.5e-166, Identities = 347/858 (40%), Positives = 523/858 (60%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTK-YEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEEL-----YVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESK---LWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS--IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEV---LNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLS 869
      D++K Y+ K E + +S W +K   +  K ++I++PPPNVTG LH+GHAL+ T+QD LIR+ ++G +A WI G DHA IAT+ K +K  E  + KD +R+E +  +EW   N I +Q K +G  D+  FT+++K ++ V +VFV +Y GLIY+  ++NW   +A+S+ EV KE + +L+YI+Y +  +DY+++ATTRPET+ D + V+P+D+RY++ I K I PL +EI +IADEYVD FGTG +K TPAHD ND+E+G ++ L ++ NE+ T N   +E L  +AR K V+ LE+ LL KVE+ + NVG  R + VVEP++SEQWFVK+  +K +++ K  KI+F P +FEK  NW+ N+ DWCISRQLWWGH+IP WY +D  + V + P  E+    +D +VLDTWFSS LWP +T  + + L  +PT+VLVTG+DIIFFWV RM+F SL  KE+PFK+ I GL+RD  KMSKSLGNG+DP +VIEKYGAD LR L+ ++PG D+ + EKV+  F NKLWN+ RYV +   N DE+ T  L++  DKWIL ++N  E   K+  V+ K+ DF W +FC+ YIELSK  + N+E+K   VL Y++  L L HP PF+T ++ N  + + ++ E  +++ N +E +  E +++ I IR  E + +K  + + V  + K+F+   I L A  ++++ ++ P  + +  L  L  +  I+++++E E V EI R  +L+N++F++KAP++ + E+ K EK+  LK +E+ LS
 S:   3 DIAKTYNPKEFEDRIYSFWM-EKGFFTPEIDPEKKPFTIVIPPPNVTGELHMGHALDNTLQDILIRWRRMQGYAALWIPGTDHASIATEIKVLDKIREETGKTKKDLTREEFLEKAWEWKDKYENRILSQLKKLGSSCDWTRTAFTMDEKRSKAVREVFVSLYEKGLIYKGNRIINWCPSCNTALSDAEVEHKEHKGHLWYIKYPVKGEEDYVVIATTRPETMLGDVAVAVHPEDERYRHLIGKTLILPLVGREIPVIADEYVDPSFGTGAVKVTPAHDPNDFEIGVRHNLPFVNIMNENATINENGGKYEGLDRYEAREKIVKDLEEQGLLLKVEEHVHNVGHCYRCDTVVEPLLSEQWFVKMEPLAKPALQVVKEG-KIKFVPERFEKIYTNWLENIKDWCISRQLWWGHRIPAWYCEDCGHVTVSREDPVKCEVCGSTNIHQDENVLDTWFSSALWPFSTMGWPEETEDLKYFYPTDVLVTGYDIIFFWVARMIFMSLEFMKEIPFKYVLIHGLVRDALGRKMSKSLGNGIDPLEVIEKYGADTLRFTLVIGNAPGNDMRFSWEKVEHSRNFANKLWNASRYVLL-----NLDENDTNLYLDNLALADKWILTRYNNIVKEITDNLEKFELGVAASKLYDFVWSEFCDWYIELSKPVLYSDNEEAKKVTKSVLRYVLDNTLRLLHPFMPFITEEIWQNLPHEGESIMVAEWPKYREDLNFEEDAKKAEIIMEAIRAIRNIRAEANVSPSKKAKVIIAVEKEEHEKIFESGKNYIMKLAGASEVAIERNRDNI-PQKAMSAAISAGLIAVPLEELIDLEEEIKRLEEEREKVLKEIERAQSLLNNENFVKKAPEKVVNAEREKLEKYTAMLKNIEERLS 875
>gi|168713750|ref|ZP_02746027.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile QCD-63q42] (888 aa)
Score = 1517, Expect = 5.2e-166, Identities = 341/861 (39%), Positives = 520/861 (60%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNK-DKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKN-----EELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSD---FNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESK-----LWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQI----INKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKIS---DEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEAN---NIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSS 870
      N +LSK Y+ K E + + W +   K  +K ++I++PPPN+TG LH+GHAL+ T+QD LIR+ + G A+W+ G DHA IAT+ K + +++ +  K + R+E +  +EW  G I NQ K +G  D++ E FT+++ NE V + FV +Y G IYR  ++NW  ++ +S+ EV +E + N Y+I+Y L +S+D+L +ATTRPET+ D + VNP+D RYK+ I K AI PL +E+ I+AD YVD++FGTG +K TPAHD ND+E+G ++ L ++ NEDGT N   +E +  + R  V L++  L K+++  NVG  R + VVEP +SEQWFVK+ E +K I++ K  +++F P KF+K + W+ N+ DWCISRQLWWGHQIP +Y ++ EI V K P     + +D D LDTWFSS LWP +T  + ++ D +PT+VLVTG+DIIFFWV RM F ++  E PF H + GL+RD  KMSKSLGNG+DP ++IE+YGADALR L + +SPG D+ + E+V+  F NKLWN+ R+V MN +  N  +  ++L  DKWI+++ N  E   +K++ ++++KI DFTW ++C+ YIE+ K R  +++   L+ L Y+++KIL L HP PF+T +Y +    I+ E  + + N+ E  ED++ +  I IR  E +P +K  + +   K+ I  D I + + + + I K   K + E+  + I  E + N  +  IE++ KE + ++ EI R NG L+N+ F+ KAP+ IE EK+KKEK E +K +E+ L++
 S:   3 NTNLSKTYNPKDFEARLYKKWMDEGYFKSKP-NPDKKPFTIMMPPPNITGQLHMGHALDHTLQDILIRWKRMDGYEAFWLPGTDHASIATEVKVVERIKKQEGKTKYEIGREEFLKRAWEWKDEFGGKISNQLKQLGDSCDWDKERFTMDEGCNEAVIEFFVSLYEKGHIYRGNRIINWCPDCKTTLSDAEVEHEEHDGNFYHIKYPLKDSEDFLEIATTRPETMIGDTGIAVNPEDDRYKHLIGKTAILPLVGRELPIVADSYVDLEFGTGAVKMTPAHDPNDFEVGLRHNLEQLNTMNEDGTMNEVCGKYEGMDRFECRKAIVADLKEQGYLIKIKEHNHNVGTCYRCHTVVEPRLSEQWFVKMEELAKPAIDILKKG-ELEFVPDKFDKTYLQWLENIRDWCISRQLWWGHQIPAYYCQECGEIVVARKMPDKCPKCGSTHFKQDEDALDTWFSSALWPFSTLGWPNKTEALDYYYPTSVLVTGYDIIFFWVVRMAFAGMFCMNEKPFDHVLVHGLVRDSQGRKMSKSLGNGIDPLEIIEQYGADALRFTLTTGNSPGNDMRFYMERVEFARNFANKLWNASRFVFMNIDEDIIKNMTRESVKEDLTLADKWIISRANNIVKEATNNMDKFDLGIALQKIYDFTWSEYCDWYIEMVKPRLYGEDANAKSAALYTLTYVLEKILKLLHPYMPFITEEIYTHLPTVEGCIIVSEWPKYNEEDNMAEE--EDMMNLLMEGIRSIRNVRAEMNVPPSKKAKLIIIPSEEKIEAIELGKDYFITLASASNVEIAKD-----KSNVPEDAVGVVIDGVEIFIPLNELVDFEKEIERLSKEKKKLEGEIKRVNGKLANQGFLAKAPESLIEEEKAKKEKFEEMIKSVEERLTN 882
>gi|168694547|ref|ZP_02726824.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile QCD-37x79] >gi|168724212|ref|ZP_02756489.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile QCD-76w55] >gi|168731552|ref|ZP_02763829.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile QCD-97b34] >gi|196160444|ref|ZP_03121005.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile CIP 107932] (888 aa)
Score = 1516, Expect = 6.0e-166, Identities = 341/861 (39%), Positives = 518/861 (60%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNK-DKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKN-----EELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSD---FNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESK-----LWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQI----INKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKIS---DEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEAN---NIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSS 870
      N +LSK Y+ K E + + W +   K  +K ++I++PPPN+TG LH+GHAL+ T+QD LIR+ + G A+W+ G DHA IAT+ K + +++ +  K + R+E +  +EW  G I NQ K +G  D++ E FT+++ NE V + FV +Y G IYR  ++NW  ++ +S+ EV +E + N Y+I+Y L +S+D+L +ATTRPET+ D + VNP+D RYK+ I K AI PL +E+ I+AD YVD++FGTG +K TPAHD ND+E+G ++ L ++ NEDGT N   +E +  + R  V L++  L K++  NVG  R + VVEP +SEQWFVK+ E +K I++ K  +++F P KF+K + W+ N+ DWCISRQLWWGHQIP +Y ++ EI V K P     + +D D LDTWFSS LWP +T  + ++ D +PT+VLVTG+DIIFFWV RM F ++  E PF H + GL+RD  KMSKSLGNG+DP ++IE+YGADALR L + +SPG D+ + E+V+  F NKLWN+ R+V MN +  N  +  ++L  DKWI+++ N  E   +K++ ++++KI DFTW ++C+ YIE+ K R  +++   L+ L Y+++KIL L HP PF+T +Y +    I+ E  + + N+ E  ED++ +  I IR  E +P +K  + +   K+ I  D I + + + + I K   K + E+  + I  E + N  +  IE++ KE + ++ EI R NG L+N+ F+ KAP+ IE EK KKEK E +K +E+ L++
 S:   3 NTNLSKTYNPKDFEARLYKKWMDEGYFKSKP-NPDKKPFTIMMPPPNITGQLHMGHALDHTLQDILIRWKRMDGYEAFWLPGTDHASIATEVKVVERIKKQEGKTKYEIGREEFLKRAWEWKDEFGGKISNQLKQLGDSCDWDKERFTMDEGCNEAVIEFFVSLYEKGHIYRGNRIINWCPDCKTTLSDAEVEHEEHDGNFYHIKYPLKDSEDFLEIATTRPETMIGDTGIAVNPEDDRYKHLIGKTAILPLVGRELPIVADSYVDLEFGTGAVKMTPAHDPNDFEVGLRHNLEQLNTMNEDGTMNEVCGKYEGMDRFECRKAIVADLKEQGYLIKIKAHNHNVGTCYRCHTVVEPRLSEQWFVKMEELAKPAIDILKKG-ELEFVPDKFDKTYLQWLENIRDWCISRQLWWGHQIPAYYCQECGEIVVARKMPDKCPKCGSTHFKQDEDALDTWFSSALWPFSTLGWPNKTEALDYYYPTSVLVTGYDIIFFWVVRMAFAGMFCMNEKPFDHVLVHGLVRDSQGRKMSKSLGNGIDPLEIIEQYGADALRFTLTTGNSPGNDMRFYMERVEFARNFANKLWNASRFVFMNIDEDIIKNMTRESVKEDLTLADKWIISRANNIVKEATNNMDKFDLGIALQKIYDFTWSEYCDWYIEMVKPRLYGEDANAKSAALYTLTYVLEKILKLLHPYMPFITEEIYTHLPTVEGCIIVSEWPKYNEEDNMAEE--EDMMNLLMEGIRSIRNVRAEMNVPPSKKAKLIIIPSEEKIEAIELGKDYFITLASASNVEIAKD-----KSNVPEDAVGVVIDGVEIFIPLNELVDFEKEIERLSKEKKKLEGEIKRVNGKLANQGFLAKAPESLIEEEKVKKEKFEEMIKSVEERLTN 882
>gi|170759549|ref|YP_001788482.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] >gi|169406538|gb|ACA54949.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] (881 aa)
Score = 1515, Expect = 9.8e-166, Identities = 343/866 (39%), Positives = 517/866 (59%)
 Q:   7 IKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK-----NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESK---LWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKI--SNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL---EVLNPKLFKISDEVINILNTA-KINIVKQDIKSLKP-DYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      +  +++K YD K E++   +K   + +K Y+I+LPPPN+TG LHLGHAL+ T+QD L+R  ++G S W+ G DHA IAT+ K E L + I K+ R+ + ++EW+   IRNQ K +G LD+ E FT++++ ++ V  FVK+YN+GLIY+  + NW K ++A+S+ E+  E E + ++++Y + S +YL +ATTRPET+ D + VNPKD+RY + + K + PL N+EI I+AD+YVD++FGTG +K TPAHD NDY++GK++ L I+  +DG N   + +  +AR  VE L+  L K+++  NV  +R N V+EP++S+QWFVK+ E +K IE+ K +K ++F P +FEK  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IPVWY KD E+ V T+ P   N E  +DNDVLDTWFSS LWP +T  D    +P N LVTG+DIIFFWV RM+F LY  ++PF  I G++RD  KMSKSLGNGVDP +VI++YGADALR L++ ++PG D+ Y E+V++  F NK+WN+ R+V MN   D+ K KN  DKWIL++ N  E +  K+  ++ +KI DF W +FC+ YIEL K   +++SK   VL+ +++ L L HP+ PF+T +Y +  + +  + + ++ +I   E +E +++ I IR  E +P ++  + +  E  + FK +   L +A +++ ++  S K  V   IFI   LL  +  +E++ KE E ++ EI R  LSN+ F+ KAP+ + E+ K EK+  LK + + L S K
 S:   1 MSETREMAKTYDPKEFEERLYKNWEEKSYFTPEVDEDKKPYTIVLPPPNITGKLHLGHALDDTLQDILMRTKRMQGYSTLWLPGQDHASIATEVKVENELLKEGIVKKEIGREAFLGKVWEWTDEYRGKIRNQIKKLGCSLDFTRERFTMDEQLDKAVKHFFVKLYNEGLIYQGNRITNWCPKCKTALSDAEIEYSEHEGHFWHVKYPVVGSDEYLEIATTRPETMLGDTAVAVNPKDERYAHLVGKTLMLPLVNREIPIVADDYVDMEFGTGAVKITPAHDPNDYQVGKRHNLPEINVMFDDGRINYEETRYHEMDRYEARKAIVEDLKNEGFLVKIKEHNHNVSCHDRCNTVIEPIISKQWFVKMDELAKPAIEVVK-NKNVKFVPERFEKTYFNWMENIQDWCISRQLWWGHRIPVWYCKDCGEVIVATEEPTKCPKCNSEKLQQDNDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDKTPDLKYFYPNNTLVTGYDIIFFWVARMVFSGLYCMDDIPFDTVLIHGIVRDSEGKKMSKSLGNGVDPIEVIDEYGADALRFTLVTGNAPGNDIRYYPERVEAARNFANKIWNASRFVLMNLDKDLMDKYKDNKNYTIADKWILSRLNTVVKEVTENIEKFELGIASQKIYDFIWGEFCDWYIELVKPVLYGEDEQSKGIAFNVLHKVLETSLQLLHPIMPFITEEIYTHLYTEYESIAISKWPEYDEILKDEKSEKDMEYIIEAIKSIRNVRTEMDVPPSRKAKLMIYLTEKEAERSFKEGEVYFQKLASASEVSFLENKETSDKNVSVVTRGAEIFI----PLLELVDIEKELERLNKEKEKLEKEIDRVEKKLSNEKFVSKAPESVVNEEREKGEKYRAMLKSVLESLESLK 881
>gi|121534137|ref|ZP_01665962.1| valyl-tRNA synthetase [Thermosinus carboxydivorans Nor1] >gi|121307240|gb|EAX48157.1| valyl-tRNA synthetase [Thermosinus carboxydivorans Nor1] (884 aa)
Score = 1514, Expect = 1.1e-165, Identities = 315/851 (37%), Positives = 501/851 (58%)
 Q:  17 YDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSN-SKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKP---PKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNR------TSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILL-------ERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILN----TAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKE---DLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK-KEKHEMKLKELEKL 867
      YD  E ++ +  + L  ++ +K +SI++PPPNVTG LH+GHAL+ T+QD LIRF ++G + W+ G DHAGIATQ K E+ L + ++ D R++ + ++EW + G+ I Q K++G  D+ E FT+++ + V +VFV +Y GLIY+  + NW + ++A+S+IEV +E  +LY++RY +   +Y+ VATTRPETI D + V+P D RY++ + K I PL + + I+ADEYVD FGTG +K TPAHD ND+E+G +++L I  N DGT    + +  + R  V L++  L ++++ + +VG +R + VVEP++S+QWFV++  ++ IE  +S KI+F P +F K INW+ N+ DWCISRQ+WWGH+IP WY + + I     PK   +D DVLDTWFSS LWP +T  +  L  +PT+VLVTG+DIIFFWV RM+F ++ ++E+PF++ +I GL+RD  KMSKSLGNG+DP +VIEKYGAD LR L++ ++PG D+ + E+V+S  F NK+WN+ R+V MN  F+   P   D+WIL+++ + ++   K+  + + + +F W+++C+ YIEL+K R    ++E+ +VL Y+++ L L HP PF+T ++    K ++    E +D +   E + ++ I +R  E +P K ++ L V  +L ++ + I L    + I  D + KP  EN   +  E  L G +   ++ KE+ ++ EI+R G L+N F+ KAP + +E E+++ +E E +  LE+L
 S:  10 YDPATVESKWYKYWEDEGLFHVEVEPDKEPFSIVIPPPNVTGQLHMGHALDNTLQDILIRFKRMQGYNTLWMPGTDHAGIATQIKVEEMLAKEGLTRYDLGREKFIDRVWEWKRQYGSRIIKQLKSLGASCDWVRERFTMDEGCSRAVREVFVSLYEKGLIYQGNRITNWCPRCKTALSDIEVEHEEKSGHLYHVRYPVEGMDGEYVTVATTRPETILGDTAVAVHPDDARYRHLVGKQLILPLVGRRLPIVADEYVDPSFGTGAVKVTPAHDPNDFEIGLRHQLPEIIVINPDGTMAENTGKYAGMDRYECRQVLVRDLKEQGYLVRIDEHVHSVGHCQRCSTVVEPLISKQWFVRMKPLAEPAIE-AVASGKIKFVPERFTKIYINWLENIRDWCISRQIWWGHRIPAWYCECGETIVSREDVSCCPKCGGKVEQDPDVLDTWFSSALWPFSTMGWPEKTAELAHFYPTSVLVTGYDIIFFWVARMVFMAMEFQREIPFRYVFIHGLVRDAQGRKMSKSLGNGIDPLEVIEKYGADTLRFTLVTGNTPGNDMRFYWERVESSRNFANKIWNASRFVLMNLDGFDAAAQPDPARFALADRWILSRYAQTVADVTANLEKFELGEAARLLYEFIWNEYCDWYIELTKGRLYRKENAQDRETAQYVLWYVLRGTLELLHPFMPFITEAIWQALPHDGKSIVVAPWPKEQPELIDVE-----AERHMTAIMDTIKAVRNMRAEVNVPPGKKSEVILHVGADELAEVFRKNIAYLQALAAAEPVAICGTD--AAKP---ENAMAAVVSGVEVYLPLKGLIDVEKETARLSKELAGIEKEIARIAGKLANPGFLAKAPADVVEKERAREREYQEKRAAILERL 877
>gi|196126977|ref|ZP_03118726.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile ATCC 43255] (888 aa)
Score = 1514, Expect = 1.1e-165, Identities = 341/861 (39%), Positives = 520/861 (60%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNK-DKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKN-----EELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSD---FNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESK-----LWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQI----INKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKIS---DEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEAN---NIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSS 870
      N +LSK Y+ K E + + W +   K  +K ++I++PPPN+TG LH+GHAL+ T+QD LIR+ + G A+W+ G DHA IAT+ K + +++ +  K + R+E +  +EW  G I NQ K +G  D++ E FT+++ NE V + FV +Y G IYR  ++NW  ++ +S+ EV +E + N Y+I+Y L +S+D+L +ATTRPET+ D + VNP+D RYK+ I K AI PL +E+ I+AD YVD++FGTG +K TPAHD ND+E+G ++ L ++ NEDGT N   +E +  + R  V L++  L K+++  NVG  R + VVEP +SEQWFVK+ E +K I++ K  +++F P KF+K + W+ N+ DWCISRQLWWGHQIP +Y ++ EI V K P     + +D D LDTWFSS LWP +T  + ++ D +PT+VLVTG+DIIFFWV RM F ++  E PF H + GL+RD  KMSKSLGNG+DP ++IE+YGADALR L + +SPG D+ + E+V+  F NKLWN+ R+V MN +  N  +  ++L  DKWI+++ N  E   +K++ ++++KI DFTW ++C+ YIE+ K R  +++   L+ L Y+++KIL L HP PF+T +Y +    I+ E  + + N+ E  ED++ +  I IR  E +P +K  + +   K+ I  D I + + + + I K   K + E+  + I  E + N  +  IE++ KE + ++ EI R NG L+N+ F+ KAP+ IE EK+KKEK E +K +E+ L++
 S:   3 NTNLSKTYNPKDFEARLYKKWMDEGYFKSKP-NPDKKPFTIMMPPPNITGQLHMGHALDHTLQDILIRWKRMDGYEAFWLPGTDHASIATEVKVVERIKKQEGKTKYEIGREEFLKRAWEWKDEFGGKISNQLKQLGDSCDWDKERFTMDEGCNEAVIEFFVSLYEKGHIYRGNRIINWCPDCKTTLSDAEVEHEEHDGNFYHIKYPLKDSEDFLEIATTRPETMIGDTGIAVNPEDDRYKHLIGKTAILPLVGRELPIVADSYVDLEFGTGAVKMTPAHDPNDFEVGLRHNLEQLNTMNEDGTMNEVCGKYEGMDRFECRKAIVVDLKEQGYLIKIKEHNHNVGTCYRCHTVVEPRLSEQWFVKMEELAKPAIDILKKG-ELEFVPDKFDKTYLQWLENIRDWCISRQLWWGHQIPAYYCQECGEIVVARKMPDKCPKCGSTHFKQDEDALDTWFSSALWPFSTLGWPNKTEALDYYYPTSVLVTGYDIIFFWVVRMAFAGMFCMNEKPFDHVLVHGLVRDSQGRKMSKSLGNGIDPLEIIEQYGADALRFTLTTGNSPGNDMRFYMERVEFARNFANKLWNASRFVFMNIDEDIIKNMTRESVKEDLTLADKWIISRANNIVKEATNNMDKFDLGIALQKIYDFTWSEYCDWYIEMVKPRLYGEDANAKSAALYTLTYVLEKILKLLHPYMPFITEEIYTHLPTVEGCIIVSEWPKYNEEDNMAEE--EDMMNLLMEGIRSIRNVRAEMNVPPSKKAKLIIIPSEEKIEAIELGKDYFITLASASNVEIAKD-----KSNVPEDAVGVVIDGVEIFIPLNELVDFEKEIERLSKEKKKLEGEIKRVNGKLANQGFLAKAPESLIEEEKAKKEKFEEMIKSVEERLTN 882
>gi|158321063|ref|YP_001513570.1| valyl-tRNA synthetase [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] >gi|158141262|gb|ABW19574.1| valyl-tRNA synthetase [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] (884 aa)
Score = 1514, Expect = 1.3e-165, Identities = 336/862 (38%), Positives = 514/862 (59%)
 Q:  11 NDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKY-EKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK-----NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNR-----TSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFK--KISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFE-NKIPNNK----VIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIV--KQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      N+L K Y+ + E +   +  K + +K + I+LPPPN+TG LH+GHAL+ T+QD LIR+ ++G  W G DHA IAT+ K EK  E +S + R+ +  ++W + G I +Q K +G  D+ E FTL++ + V +VF+K+Y GLIYR  ++NW  ++++S+ EV +E  + ++I Y + +S + L +ATTRPET+ D + V+P+D+RY++ I K+AI PL N+EI I+ADEYVD +FGTG +K TP HD ND+E+G ++ L I+ N+D + N   + +  +AR  V+ LE+ LL KV++  NVG  R + VVEP+ S+QWFVK+  +  I+ K+  I+F P +F K ++W+ N+ DWCISRQLWWGH+IP +Y +D  I V + P   N  + +D DVLDTWFSS LWP +T  +A K + +PT+VLVTG+DIIFFWV RM F L  + VPFKH ++ GL+RD  KMSKSLGNG+DP ++I++YGADALR L++ +SPG D+ + EK++S  F NKLWN+ R+V MN  + ++   N  DKWI+++ NK  E + +K+  ++++K+ DF W ++C+ YIEL K R   T + + + L Y+++ IL L HP PF+T ++ N    I+  +F  +I  E+ +E ++ I IR  E N IP+ K  V+  +V N + +   + + + ++I +V K+ I S   V   +F L +DL+  E  IE+++KE  ++ EI R G LSN+ F+ KAP+ I EK K+ K+E L + + L+S K
 S:   3 NNLEKNYNPQEFEGRIYEHWMKNNYFKAEVNPDKKPFCIVLPPPNITGQLHMGHALDHTLQDILIRWKRMQGYETLWQPGSDHASIATEVKVVEKIKAEEGLSKLEVGREGFLERAWKWKEEYGGRIVDQMKKLGDSCDWSRERFTLDEGLSNAVTEVFIKLYEKGLIYRGNRIINWCPDCKTSLSDAEVEHEEKVGHFWHISYPIKDSDEVLEIATTRPETMLGDTAIAVHPEDERYQHLIGKYAILPLVNREILIVADEYVDPEFGTGAVKITPCHDPNDFEVGLRHNLPQINVMNDDASINEKGGKYAGMSRYEARKAIVKDLEEAGLLVKVKEHSHNVGQCYRCDTVVEPITSDQWFVKMESLAAPAIDAGKNG-DIKFIPDRFTKTYLHWLENIRDWCISRQLWWGHRIPAYYCQDCGHIVVAKEAPTTCEKCNSTNFKQDEDVLDTWFSSALWPFSTLGWPEATKELEYFYPTDVLVTGYDIIFFWVVRMAFSGLEFMENVPFKHVFLHGLVRDAEGRKMSKSLGNGIDPLEIIDQYGADALRFTLVTGNSPGNDMRFHMEKLESSRNFANKLWNATRFVLMNLEVDHIEKSSVESNFTIADKWIISRMNKVAKEMTENMDKFELGIAVQKLYDFIWSEYCDWYIELVKPRLYGEDTEAKRAAQYTLTYVLENILKLLHPFMPFITEEIWQNLPTVQGSVIVAPWTEFSATEIDANSEAKMELIMTAIKSIRNVRAEMNVIPSRKAKLMVLATDSQVAN-TILENEKYFMTLGSVSEIELVANKEQIPSDAVSTVIQGAELF-LPLDDLIDFEKE---IERLEKEKAKLEGEIKRVVGKLSNEGFVSKAPEHLINEEKQKQAKYEQMLNGVVERLASLK 881
>gi|153812839|ref|ZP_01965507.1| hypothetical protein RUMOBE_03246 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] >gi|149831051|gb|EDM86140.1| hypothetical protein RUMOBE_03246 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] (895 aa)
Score = 1511, Expect = 2.7e-165, Identities = 329/860 (38%), Positives = 506/860 (58%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKD-YLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEEL-----YVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQE-------SKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKES--SIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL---EVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSL--KPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLS 869
      + +L+K YD K E + + W   + K + +K ++I++PPPNVTG LH+GHAL+ T+QD LIRF ++G A W G DHA IAT+ K  L++ I  D R+E +  + W + G I NQ K +G  D+E E FT+++ ++ V +VF+++Y G IY+  ++NW  Q++IS+ EV ++ +  ++I Y +  + ++ +ATTRPET+ D + VNP D+RYK+ I K  PLT++EI +IADEYVD +FGTG +K TPAHD ND+E+GK++ L I+ N+D T N+  + +  +AR  V LE  LL KV   +VG +R  VEPM+ QWFV++ E +K +E +  +++F P F K ++W+ N+ DWCISRQLWWGH+IP +Y + E+ V + P+     + +D D LDTWFSS LWP +T  D   + +PT+VLVTG+DIIFFWV RM+F +L  EVPF H I GL+RD  KMSKSLGNG+DP +VI+KYGADALRL L++ ++PG D+ + E+V+S  F NK+WN+ R++ MN    E   L  DKWIL+K N  E   +KY  ++++K+ DF WD+ C+ YIE++K R  E    + LW L  + + L L HP PF+T +Y   + + ++ +  F++ + E+ ++E  + I IR  E +P N+  +++  +   ++  +  L AK +V++  +   V + + + EDL+  E  IE++KKE E + EI+RC GMLSN +F+ KAP+ K+ EK K +K+E +++++ L+
 S:  13 SKELAKTYDPKGLEDRLYQKWMDNGYFHAK-VNPDKKPFTIVMPPPNVTGQLHMGHALDETMQDILIRFKRMQGYEALWQPGTDHAAIATEVKVIDKLKKEGIDKLDIGREEFLKHAWAWKEEYGGKIINQLKKLGASADWERERFTMDEGCSKAVQEVFIRLYEKGYIYKGSRIINWCPVCQTSISDAEVEHEDQDGFFWHINYPIVGEEGRFVEIATTRPETLLGDTAVAVNPDDERYKDLIGKMLKLPLTDREIPVIADEYVDKEFGTGCVKITPAHDPNDFEVGKRHNLEEINILNDDATINSLGGKYAGMDRYEARKAMVADLEAQGLLVKVVPHNHSVGTHDRCGTTVEPMIKPQWFVRMDEMAKAAMESLRPG-ELEFVPASFGKTYLHWLENIRDWCISRQLWWGHRIPAYYCDECGEVVVAREMPEKCPKCGCTHFHQDEDTLDTWFSSALWPFSTLGWPDKTPELEYFYPTDVLVTGYDIIFFWVIRMVFSALEQTGEVPFHHVLIHGLVRDSQGRKMSKSLGNGIDPLEVIDKYGADALRLTLITGNAPGNDMRFYWERVESSRNFANKIWNASRFIMMNLEGKTVTEPADLNELCLEDKWILSKLNTVIREVTDNMDKYELGIAVQKVYDFLWDELCDWYIEMAKVRLWKAEEDPKAANNALWTLRTALTEGLKLLHPYMPFITEEIYCTLLPEEESIMISDWPVFQEAWSFPEAEKAVESFKEAIRGIRNTRTEMNVPMNRKTSLYIVGKDADTCARYEACKKSFVNLAFAKEILVQESKDGIGEDAVSVVVSDAVVYMPLEDLVDREKE---IERLKKEQERLAKEIARCQGMLSNPNFVNKAPEAKVNAEKEKLQKYEEMMEKVKTQLT 891
>gi|160947447|ref|ZP_02094614.1| hypothetical protein PEPMIC_01381 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] >gi|158446581|gb|EDP23576.1| hypothetical protein PEPMIC_01381 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] (875 aa)
Score = 1510, Expect = 3.0e-165, Identities = 340/847 (40%), Positives = 524/847 (61%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNE-ELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSD---FNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRT--SNQESKL---WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYD------------NFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL----EVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKE---DLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHE 858
      +L K Y+ K E++ + W  K+  + + +K Y+I++PPPNVTGNLHLGHALN TIQD LIR+ + G A W+ G DHA I+T+ K + ++++ S +  RD + + ++W++ G NI+NQ K +G  D+ + FTL++ ++ V +VF+KMYNDGLIYR  +VNW   +AIS+ EV  + + N Y+I+Y+ +S++YL +ATTRPET+ D + V+P D+RYK+ + K I P+ N EI IIAD+YVD++FGTG +K TP+HD ND+E+G ++ L   + DG    F L+  AR + ++ L++N L K+E   VG ER  ++EP++S+QWFV++ E +K  +   K+  P +F K INW+ N+ DWCISRQLWWGH++PV+Y K++ E+ V K PK E + ++RD D LDTWFSS LWP +T  D +   FPTN LVTG+DI+FFWV RM+F SLY  EVPF++ Y TGLIRDE  KMSKSLGNG+DP ++I+KYGADALR L+ ++PG D+ + E++V+S  F NKLWN+ R+V MN +D  ++ D +K  +E DKWIL + N+  E + +K+ F ++ KI DF W++FC+ YIE SK R  N  K+  VL Y++ IL L HP PF+T +Y       NF  + ++ +E     +E+ +E++++ I IR  E IP +K D++   EV    +   + + +K+ ++ +D   + + N+ ++  N++  L G +  +EK+ +++ + EI R + LSN+ F+ AP++ + E+ K +K++
 S:   3 NLEKTYNPKDFEKKIYDSWLEDKDFVAR-VNPDKVPYTIVMPPPNVTGNLHLGHALNNTIQDILIRWKRMSGYEALWVPGTDHASISTEAKVVEKIKKDGNSKEKLGRDGFLEEAWDWTEKYGGNIKNQLKTLGVSCDWSRDAFTLDENLSKAVEEVFIKMYNDGLIYRGDRIVNWCCNCGTAISDAEVEHNDEDGNFYHIKYFFKDSEEYLTIATTRPETMLGDLAVAVHPDDERYKDKVGKTLILPILNIEIPIIADDYVDMEFGTGCVKITPSHDPNDFEVGSRHNLGQKLIMDYDGKIAKGFGKFSGLEREVARKEIIKELKENGYLIKIEPHNHAVGHCERCKTIIEPIISKQWFVRMEELAKPAKQAYLDG-KLNIIPERFGKVYINWLDNIKDWCISRQLWWGHRLPVYYCKETGEVVVSKKEPKEEGKTFIRDEDTLDTWFSSALWPFSTLGWPDKTEDLKYFFPTNTLVTGYDILFFWVIRMVFSSLYNLNEVPFRNVYFTGLIRDELGRKMSKSLGNGIDPIEIIDKYGADALRFTLVGGNTPGNDMRFYEKRVESNRNFANKLWNASRFVLMNLNDEEIYDIDLNK----IEIEDKWILTRLNRTIEELTENLSKFEFGLASSKIYDFIWNEFCDWYIEFSKTRLYGDNLGKKIVVKSVLVYVLNNILKLLHPFMPFITEEIYSFMPNSVGKLINANFPVYNEKNMFIE----------EETEVENLIETITAIRNKRSEKNIPPSKKSDLYFISSNEVTKKYTCSLEHLYRFLASCSKVLVMDKD------EEIANSMVVICNNQKIYIPLDGLVDYEKELEKLNLDLQKYEGEIKRASSKLSNEKFVNNAPEKVVNEEREKLKKYQ 859
>gi|154503249|ref|ZP_02040309.1| hypothetical protein RUMGNA_01073 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] >gi|153796243|gb|EDN78663.1| hypothetical protein RUMGNA_01073 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] (882 aa)
Score = 1510, Expect = 3.0e-165, Identities = 321/863 (37%), Positives = 524/863 (60%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKN-----EELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESK-------LWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNL--KESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDI--KSLKPDYVEN------NYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      + +L+K YD K E++ + W  K + + + ++ ++ ++PPPN+TG LH+GHAL+ T+QD LIR+ ++G +A WI G DHA I+T+ K  L+E I K+ R+ +  ++W +   I NQ K +G  D++ E FT+++ ++ V +VF+K+Y G IY+  ++NW K ++++S+ EV +E  N ++I+Y + + +L +ATTRPET+ D + V+P D+RYK+ + K + PL NKEI ++AD YVD +FGTG +K TPAHD ND+E+GK++ L I+ N+D T N   + +  +AR  VE L++  L ++E  NVG +R  VEP++ +QWFVK+ E +K IE K+ +++F P +F K ++W+ N+ DWCISRQ+WWGH+IP +Y + + V + P+     + +D D LDTWFSS LWP +T  D + D +PT+VLVTG+DIIFFWV RM+F    + PF  I GL+RD  KMSKSLGNG+DP +VI++YG DALRL L++ ++PG D+ + E+V+S  F NK+WN+ R++ MN + N  +   L + DKWIL++ N+  + + +K+  ++++K+ DF WD+FC+ Y+E +K R ++E +    LWVL ++K+ L L HP PF+T +Y   + + ++ E  F  +  +E+ +E V +I  IR  E +PNN+  +++  +  +I D + + N+ K ++ + I + K + +N     + L EDL+  E  +E+++KE E +K EI R GMLSN+ FI KAP+ K++ E+ K EK+  L+++++ ++ K
 S:   2 SKELAKTYDPKAIEEKLYERWCENKYFHAE-VDRSRKPFTTVMPPPNITGKLHMGHALDNTLQDILIRYKRMQGYNALWIPGTDHAAISTEVKVTNQLKEEGIDKKELGREGFLERTWQWKEEYAGTIENQLKKLGISCDWDRERFTMDEGCSKAVEEVFIKLYEKGYIYKGSRIINWCPKCKTSLSDAEVEHEEQAGNFWHIKYPIVGTDRFLEIATTRPETMLGDTAIAVHPDDERYKDIVGKNVLLPLVNKEIPVVADYYVDKEFGTGAVKITPAHDPNDFEVGKRHNLEEINIMNDDATINEKGGKYAGMDRYEARKAIVEDLKEQGYLVEIEPHSHNVGTHDRCGTTVEPLIKQQWFVKMEELAKPAIEALKTG-ELKFVPERFNKIYLHWLENIKDWCISRQIWWGHRIPAYYCDECGDFVVAREMPETCPHCGCTHFTQDEDTLDTWFSSALWPFSTLGWPDKTEDLDYFYPTDVLVTGYDIIFFWVIRMVFSGYEHTGKSPFHTVLIHGLVRDSQGRKMSKSLGNGIDPLEVIDQYGCDALRLTLVTGNAPGNDMRFYHERVESSRNFANKVWNASRFIMMNMEE-NVVAEPDASLLNEADKWILSRVNRLAKDVTENMDKFELGIAVQKVYDFIWDEFCDWYVETAKYRIYHKEEEKAAADCVLWVLKTVLKQALKLLHPFMPFITEEIYSVLVPEEESLMMSEWPQFHAEWDFPAEENVMEHVKEITRGIRNMRAEMNVPNNRKTKVYVVCEDT---EICDGISTLENSIKPLMMAEKILVQQTKENIADNAVSVVVPDAVVYLPLEDLVDFEQE---MERLQKEEEKLKKEIKRAEGMLSNERFISKAPEAKVQEEREKLEKYTQMLQQVQERMAGLK 881
>gi|160933630|ref|ZP_02081018.1| hypothetical protein CLOLEP_02484 [Clostridium leptum DSM 753] >gi|156867507|gb|EDO60879.1| hypothetical protein CLOLEP_02484 [Clostridium leptum DSM 753] (874 aa)
Score = 1509, Expect = 4.4e-165, Identities = 319/853 (37%), Positives = 496/853 (58%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKN------EELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNR-TSNQESKL---WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISN-----LKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAK-------------INIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLK 862
      + +L+K Y+ + E +  + Q    +  K Y+I++PPPN+TG LH+GHAL+ TIQD LIRF ++G SA W+ G DHA IAT+ K + +++ ++ +D R+ +  ++W  G I Q K +G  D+E E FTL++ +E V +VFV++Y GLIYR + ++NW  +++IS+ EV  E + N +++RY L++  L +ATTRPET+ D + V+P D+RYK Y+ K  PL +EI ++ADEYV++ FGTGV+K TPAHD ND+E+G ++ L +I+ +E  N   ++ +  +AR  V+ L++  L KVE  NVG  R  VVEP +S+QWFVK+  +K I++ +  KI+ P + EK  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IP WY +D E V + P+     L+ +D D LDTWFSS LWP +T  +  L  +PT+ LVTG+DIIFFWV RM+F L  ++PFK + GL+RD  KMSKSLGNG+DP +VIEKYGADALR L++ +SPG D+ + EEK++S  F NK+WN+ R++ MN  F+ +++ P++L  D+WI++ N  E +  KY  ++++K+ DF WD FC+ YIEL+K R + E+ +  VL +  IL L HP P++T ++   + +  L  D+ K +    E+ + +++ I IR  E +P ++  +++   + F+  + + L A       + IV D K  P       ++L+  E  ++++ KE+E + ++ + N L+N F KAP  +E +  +K E K+K
 S:   2 SKELAKAYEPREVEDRIYDFWLQGGYFHAEVDPEKKPYTIVIPPPNITGQLHMGHALDETIQDILIRFKRMQGYSALWLPGTDHASIATEAKIVEAMKKEGLTKEDVGREGFLERAWDWKAKFGGRIVEQLKKLGSSCDWERERFTLDEGCSEAVKEVFVRLYEKGLIYRGERIINWCPHCKTSISDAEVEFDEHDGNFWHLRYPLTDGTGELRLATTRPETLLGDTAVAVHPDDERYKAYVGKTVTLPLVGREIPVVADEYVEMDFGTGVVKITPAHDPNDFEVGLRHNLPVINVMDEGAVINENGGKYQGMTREEARKAIVKDLDEGGYLVKVEPIKHNVGSCYRCGTVVEPRVSKQWFVKMEPLAKPAIDVVREG-KIRLIPERMEKIYYNWMENIKDWCISRQLWWGHRIPAWYCEDCGETIVAKETPEKCPKCGGSHLH-QDEDTLDTWFSSALWPFSTLGWPEKTPELSYFYPTDTLVTGYDIIFFWVARMIFSGLEHMGDIPFKTVFFHGLVRDAQGRKMSKSLGNGIDPIEVIEKYGADALRFTLVTGNSPGNDMRFTEEKLESSRNFANKIWNAARFIHMNIDGFDV-KNELPESLTLEDQWIVSALNTVTKEVTENLEKYELGIAVQKLYDFIWDQFCDWYIELAKTRLMAKDETSVGARQVLVWTFTSILKLMHPFMPYITEEIWQTMPHEGE---ALMAADYPKYNEKYAYPQAEAEMHRIMEAIRAIRNRRAEMNVPPSRRAKVYVASSFKETFRKGAQFVARLAYASEVEVGEAFSIPGAVTIVTADAKVYIP-------------MDELVDKEAE---LKRLNKELETAQKQLDQVNAKLNNPGFTGKAPANVVEGARQNAQKLEDKIK 863
>gi|163813949|ref|ZP_02205343.1| hypothetical protein COPEUT_00102 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] >gi|158450819|gb|EDP27814.1| hypothetical protein COPEUT_00102 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] (920 aa)
Score = 1508, Expect = 6.2e-165, Identities = 326/856 (38%), Positives = 515/856 (60%)
 Q:  12 DLSKKYD-HKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRY-YLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK-----NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESK-----LWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLK--ESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPK-----LFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVE---NNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH-EMKLKELEKL 867
      +L K YD +I ++ + W +K + + + +K ++I++PPPNVTG LH+GHAL+ T+QD LIRF ++G SA W G DHA IAT+ K + L+E I K+ R+E +  + W + GN I +Q K MG  D++ E FT+++ + V +VFV++Y+ G IY+  ++NW  +++IS+ EVI +E +  ++I Y +   ++ +ATTRPET+ D + VNP D+RY + + K  PLT+++I +IAD YVD +FGTG +K TPAHD ND+E+GK++ L I+ N+D T N   + +  +AR + V L+  LL KV   NVG +R  VEPM+ QWFV++ E + +++ K+ ++ F P +F+K I+W+ N+ DWCISRQLWWGH+IP WY + E V + P      +D D LDTWFSS LWP +T  D   + +PT+VLVTG+DIIFFWV RM+F +L  + PFKH I GL+RD+  KMSKSLGNG+DP +VI+KYGADALRL L++ ++PG D+ + E+V++  F NK+WN+ R++ MN  +F  K  +L  D+WIL+K N  E   K+  +++ K+ DF W++FC+ YIE+ K R N E +   LW L ++ + L L HP PF+T ++ N + + + ++ + ++  N + E++++ +  + IR    +P ++  ++ V++ K   +F+ S   L A  V++D  + + V  ++ ++I  E+L+ + E  IE+++KE  + EI R +GML+N F++KAP K+E EK+K K+ EM + E+L
 S:  43 ELEKTYDPSQIEDRLYRKWEEKKYFHAE-VDRSKKPFTIVMPPPNVTGQLHMGHALDNTMQDILIRFKRMQGYSALWQPGTDHAAIATEVKVTEKLKEQGIDKKEIGREEFLKHAWAWKEEYGNRIVSQLKKMGSSADWDRERFTMDEGCSRAVKEVFVRLYDKGYIYKGSRIINWCPVCKTSISDAEVIHEEQDGYFWHINYPVVGEPGRFVEIATTRPETLLGDTAVAVNPDDERYTDIVGKMLELPLTDRQIPVIADPYVDKEFGTGCVKITPAHDPNDFEVGKRHNLEEINILNDDATINELGGKYAGMDRYEARKQMVADLDALGLLVKVVPHSHNVGTHDRCKTTVEPMIKPQWFVRMKEMGQAALDIIKTD-ELSFVPEQFDKTYIHWLENIRDWCISRQLWWGHRIPAWYCDECGETIVSRETPTVCPKCGCTHLTQDEDTLDTWFSSALWPFSTLGWPDKTPEYEYFYPTSVLVTGYDIIFFWVIRMVFSALEQTGKSPFKHVLIHGLVRDDQGRKMSKSLGNGIDPLEVIDKYGADALRLTLITGNAPGNDMRFYWERVENSRNFANKIWNATRFIMMNMEKADFSAVKL-SDLTIADRWILSKVNTLAKEMTDNMEKFELGIAVSKVYDFIWEEFCDWYIEMVKPRLYNDEDETKAAALWTLKTVLIQALKLLHPYMPFITEEIFCNIQDEEESIMISKWPEYTDEWNFEADEAAVDTIKAAVRAIRNLRTGMNVPPSRKAKVY--VVSAKEDVRYIFESSKSFFATLGYASEVHVQEDKTGIDENAVSTLIHDAAVYI-PLEELVDIDKE---IERLEKEAAKLAGEIKRASGMLANPKFVDKAPAAKVEEEKAKLAKYTEMSEQVAERL 915
>gi|77409780|ref|ZP_00786432.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae COH1] >gi|77171610|gb|EAO74827.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae COH1] (655 aa)
Score = 1506, Expect = 9.2e-165, Identities = 300/645 (46%), Positives = 418/645 (64%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDA----LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIEL 654
      + +LS KY+  E ++ W Q ++ K + A  YSI++PPPNVTG LHLGHA + T+QD +IR  ++G  W+ GMDHAGIATQ K E+ LRE IS D R++ + ++EW    I++QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +YN G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I + I P+ NK I I+ADE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+ +G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE  L K+EK  +VG SERT VVEP +S QWFVK+ + +K I Q + K++F+P +F  ++WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY + E+YVG  P+ + + +D DVLDTWFSS LWP +T   ++ A   FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF + I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGADALR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   D+ + +N+E      D+WIL+ N+  + + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL
 S:   2 SKELSPKYNPAEVEAGRYQTWLDQ-DVFKPSGDAEAKPYSIVIPPPNVTGKLHLGHAWDTTLQDIIIRQKRMQGFDTLWLPGMDHAGIATQAKVEERLREQGISRYDLGREKFLDKVWEWKDEYAATIKSQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYNKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALEVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGQNVILPIINKPIPIVADEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFAVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELADEFNGMDRFEARKAVVAKLESLGNLVKIEKMTHSVGHSERTGVVVEPRLSTQWFVKMDQLAKNAIANQDTEDKVEFYPPRFNDTFMSWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNVNG-EMYVGEDAPEGDG-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTEAADFKRYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFSNVLIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADALRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLDQAR--ENVEKVVNSQVGNVTDRWILHNLNETVGKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVEL 655
>gi|126700875|ref|YP_001089772.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile 630] >gi|115252312|emb|CAJ70153.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile 630] (888 aa)
Score = 1506, Expect = 1.1e-164, Identities = 340/861 (39%), Positives = 519/861 (60%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNK-DKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKN-----EELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSD---FNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESK-----LWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQI----INKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKIS---DEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEAN---NIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSS 870
      N +LSK Y+ K E + + W +   K  +K ++I++PPPN+TG LH+GHAL+ T+QD LIR+ + G A+W+ G DHA IAT+ K + +++ +  K + R+E +  +EW  G I NQ K +G  D++ E FT+++ NE V + FV +Y G IYR  ++NW  ++ +S+ EV +E + N Y+I+Y L +S+D+L +ATTRPET+ D + VNP+D RYK+ I K AI PL +E+ I+AD YVD++FGTG +K TPAHD ND+E+G ++ L ++ NEDGT N   +E +  + R  V L++  L K+++  NVG  R + VVEP +SEQWFVK+ E +K I++ K  +++F P KF+K + W+ N+ DWCISRQLWWGHQIP +Y ++ EI V K P     + +D D LDTWFSS LWP +T  + ++ D +PT+VLVTG+DIIFFWV RM F ++  E PF H + GL+RD  KMSKSLGNG+DP ++IE+YGADALR L + +SP D+ + E+V+  F NKLWN+ R+V MN +  N  +  ++L  DKWI+++ N  E   +K++ ++++KI DFTW ++C+ YIE+ K R  +++   L+ L Y+++KIL L HP PF+T +Y +    I+ E  + + N+ E  ED++ +  I IR  E +P +K  + +   K+ I  D I + + + + I K   K + E+  + I  E + N  +  IE++ KE + ++ EI R NG L+N+ F+ KAP+ IE EK+KKEK E +K +E+ L++
 S:   3 NTNLSKTYNPKDFEARLYKKWMDEGYFKSKP-NPDKKPFTIMMPPPNITGQLHMGHALDHTLQDILIRWKRMDGYEAFWLPGTDHASIATEVKVVERIKKQEGKTKYEIGREEFLKRAWEWKDEFGGKISNQLKQLGDSCDWDKERFTMDEGCNEAVIEFFVSLYEKGHIYRGNRIINWCPDCKTTLSDAEVEHEEHDGNFYHIKYPLKDSEDFLEIATTRPETMIGDTGIAVNPEDDRYKHLIGKTAILPLVGRELPIVADSYVDLEFGTGAVKMTPAHDPNDFEVGLRHNLEQLNTMNEDGTMNEVCGKYEGMDRFECRKAIVADLKEQGYLIKIKEHNHNVGTCYRCHTVVEPRLSEQWFVKMEELAKPAIDILKKG-ELEFVPDKFDKTYLQWLENIRDWCISRQLWWGHQIPAYYCQECGEIVVARKMPDKCPKCGSTHFKQDEDALDTWFSSALWPFSTLGWPNKTEALDYYYPTSVLVTGYDIIFFWVVRMAFAGMFCMNEKPFDHVLVHGLVRDSQGRKMSKSLGNGIDPLEIIEQYGADALRFTLTTGNSPENDMRFYMERVEFARNFANKLWNASRFVFMNIDEDIIKNMTRESVKEDLTLADKWIISRANNIVKEATNNMDKFDLGIALQKIYDFTWSEYCDWYIEMVKPRLYGEDANAKSAALYTLTYVLEKILKLLHPYMPFITEEIYTHLPTVEGCIIVSEWPKYNEEDNMAEE--EDMMNLLMEGIRSIRNVRAEMNVPPSKKAKLIIIPSEEKIEAIELGKDYFITLASASNVEIAKD-----KSNVPEDAVGVVIDGVEIFIPLNELVDFEKEIERLSKEKKKLEGEIKRVNGKLANQGFLAKAPESLIEEEKAKKEKFEEMIKSVEERLTN 882
>gi|171853606|emb|CAM11477.1| Valyl-tRNA synthetase [Candidatus Phytoplasma australiense] (856 aa)
Score = 1505, Expect = 1.2e-164, Identities = 356/858 (41%), Positives = 528/858 (61%)
 Q:  13 LSKKYDHKICE-QQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLS-----NSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSK---DALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSD----FNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKL---WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTK--DSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVL-NPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDL------LGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSS 870
      + KKYD K E Q++ W ++   + + K S+++++PPPNVTG LHLGHA N IQD LIRF ++G  ++ GMDHAGIATQ K +++L++ + NKD +  +  +EW +  NIRNQWK +G LDY E FTL+  ++ V VF+K+Y+ GLIYR  ++NWD K ++A+SN+EV +E E LYY++Y+ +     +L VATTRPETIF D+ L+V+P D RY+++I K + P TN +I +++D YVD QFGTGV+K TP HD ND+E+G++ +L + C NEDGT N A ++ L   R  V+ LEK ++ K+E + VG+S + A++EP +S QWF+K + +++ ++   KI F+P +F K  NW+ N+ DWCISRQLWWGH IP+WYK ++EI  ++ P  E +V D DVLDTWFSS LWP++T   K  + FP +VLVTG+DI+ FWV +M+ S +L ++ PFK  + GLIRD  KMSKS GNGVDP D+I KYG DALR FL++S++PG DL Y E KVK+ W FINKLWN R++++N++   F D+  P+    +L +   + Q + KY   + + F W++F N ++E KN  N ++ L  + L Y++K IL L HP PFVT LY F KT  ++L + +  K +L++  ED+ Q+I K+R F E+KI + ++D+ LEV+ +PK +   +N+ N K   ++ K      L+F+ K +L   L S +EAN +  K+ +F+ SEI R  +L N F+ KA +K+ LEK K + +  K+ +KLL +
 S:   1 MKKKYDFKEVESQRYQEWLSKNYFASVS-TSRKKSFTVVIPPPNVTGKLHLGHAWNNVIQDILIRFKKMQGFEVLFLPGMDHAGIATQKKVKEHLKKENLLNKDLDKATFLKYAWEWKEKFATNIRNQWKALGLHLDYNFEKFTLDPDLSKTVQDVFIKLYHQGLIYRDYKIINWDPKSKTALSNVEVNYQETEGKLYYLKYFFAQPHQNQKTSFLEVATTRPETIFADQALIVHPDDLRYQSFIGKKVLIPETNIQIPVLSDTYVDPQFGTGVVKVTPGHDINDFEIGQRKQLKSLLCMNEDGTLNELAGKYQGLNRFVCRKNLVKDLEKKQIITKIENHLHQVGYSSISGAIIEPRLSLQWFLKTKDIAQEALK----KNKINFYPQRFLKVFNNWLENIEDWCISRQLWWGHPIPIWYK--NQEIKAQSESPG--EGWVCDCDVLDTWFSSSLWPLSTLGWPNKKSFFNKRFPADVLVTGYDILTFWVSKMVLQSSFLTQKDPFKDVLLHGLIRDNEGQKMSKSKGNGVDPLDIINKYGVDALRFFLITSAAPGLDLLYDEIKVKNAWNFINKLWNITRFIKLNTNTTLDCFEVDKLSLPQTA------LLTQLASTTEKITQLYQKYELKEIGQILYQFVWENFANWHLEFVKNDLDNYKNDLNTQFFLVYVMKYILQLLHPFIPFVTDALYFYFDNKTNITQTLLSKVVSVNKQQDLQD--FEDLKQLIIKMRQFRNEHKIDSQFLLDMELEVVSDPKNY------LNLENALKKFFYAKNFKITNKVTDPYKTLLFLGKKFNLYIDKKVLQSFHEANFL----KQKQFLLSEIKRSEKILKNPLFLTKASPQKVALEKKKYQTYR---KQYQKLLDN 853
>gi|153852712|ref|ZP_01994149.1| hypothetical protein DORLON_00131 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149754354|gb|EDM64285.1| hypothetical protein DORLON_00131 [Dorea longicatena DSM 13814] (886 aa)
Score = 1504, Expect = 1.7e-164, Identities = 325/863 (37%), Positives = 516/863 (59%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTN-NYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEEL-----YVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLED--FDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK----NRTSNQE---SKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISN--LKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNK----VIDIHLEVLNPKLFKISDEVINI--LNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      + +L K Y+ K E + + W  K + + + +K ++ ++PPPN+TG LH+GHAL+ T+QD LIR+ ++G +A WI G DHA I+T+ K  L+E I K+ R++ +  ++W +   I Q K +G  D++ E FT+++ ++ V +VF+K+YN+G IY+  ++NW  ++++S+ EV +E +  ++I+Y + + DYL +ATTRPET+ D + V+P D+RYK+ + K  PLT++EI I+AD YVD +FGTG +K TPAHD ND+E+GK++ L I+ N+D T N Y  + +  +AR  V LE+  L KV   NVG +R + VEPM+ +QWFVK+ E +K IE K+  ++F P +F K ++W+ N+ DWCISRQ+WWGH+IP +Y + E+ VG  P+     + +D D LDTWFSS LWP +T  D + D +PT+VLVTG+DIIFFWV RM+F    + PF  +I GL+RD  KMSKSLGNG+DP ++I++YGADALR+ L++ ++PG D+ + E+V++  F NK+WN+ R++ MN +  E K P N E  D WI++K N  + + +K+  +++ KI DF WD+FC+ YIE++K  +  +QE  + LW L ++KK L L HP PFVT +Y   + + ++ +  +++ N + E+ ++  +II IR  E +PN++   +  E L  L +   N+ LN  I  K I    V + ++ L E+L+  E  IE++ KE  + EI+R NGML+N+ F+ KAP K++ E+ K E ++ + ++++ L  K
 S:   2 SENLEKTYNPKAIEAKLYEKWCDNKYFHAE-VDRSKKPFTTVMPPPNITGKLHMGHALDNTLQDILIRYKRMQGYNALWIPGTDHAAISTEVKVTNQLKEEGIDKKELGREKFLERTWQWKEEYAGTIEGQLKKLGVSCDWDRERFTMDEGCSKAVEEVFIKLYNEGYIYKGSRIINWCPVCKTSLSDAEVEHEEQDGFFWHIKYPIVGTDDYLEIATTRPETLLGDTAIAVHPDDERYKDIVGKMCKLPLTDREIPIVADYYVDKEFGTGAVKITPAHDPNDFEVGKRHNLPEINIMNDDATINEQYGGKYAGMDRYEARKAMVADLEEQGYLVKVVPHSHNVGTHDRCHTTVEPMIKQQWFVKMEELAKPAIEAIKNG-DLRFVPERFNKIYLHWLENIRDWCISRQIWWGHRIPAYYCDECGEVVVGHGAPEKCPKCGCTHFTQDEDTLDTWFSSALWPFSTLGWPDQTEDLDYFYPTDVLVTGYDIIFFWVIRMVFSGYAHTGKAPFHTVFIHGLVRDSQGRKMSKSLGNGIDPLEIIDQYGADALRMTLMTGNAPGNDMRFYNERVEASRNFANKVWNASRFIMMNLDE---KELKKPANFEKRPADCWIMSKCNSLVKDVTENMDKFELGIALSKIYDFMWDEFCDWYIEMAKYPIYHADEDQEAANAALWTLREVLKKSLKLLHPYMPFVTEEIYSKLVPEEESLMMSDWPVYEEEWNFPVDENIVDHYKEIIRGIRNVRAEMNVPNSRKATAFVVCEDEELGAGLALLGHAAQNMAALNELVIQKDKSGIADDAVSIVVPDATVY-LPLEELIDFEQE---IERLTKEEARLTKEIARSNGMLNNEKFVSKAPAAKVQEERDKLETYQQMMAQVKERLEGLK 882
>gi|160894055|ref|ZP_02074834.1| hypothetical protein CLOL250_01610 [Clostridium sp. L2-50] >gi|156864433|gb|EDO57864.1| hypothetical protein CLOL250_01610 [Clostridium sp. L2-50] (923 aa)
Score = 1504, Expect = 1.9e-164, Identities = 330/866 (38%), Positives = 514/866 (59%)
 Q:   2 VTMSNIKNNNDLSKKYD-HKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKD-YLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK-----NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSK---DALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSN-----QESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLK--ESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKI--NIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEA----NNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH-EMKLKELEKL 867
      +  ++  +L K Y+  I ++ + W +K + + + +K ++I++PPPNVTG LH+GHAL+ T+QD LIRF ++G SA W G DHA IAT+ K + L+  I K+ R+ +  ++W + G I NQ K +G  D++ E FT+++ +E V +VFV +Y G IY+  ++NW  +++IS+ EV  E E + ++I Y +  + Y+ +ATTRPET+ D + VNPKD+RYK+ I K  PLT++EI +IADEYVD++FGTG +K TPAHD ND+E+GK++ L I+ N+D T N   + +  +AR  V LEK LL KV   NVG +R  VEPM+ QWFV++ E + ++L K+ +++F P +F+K I+W+ N+ DWCISRQLWWGH+IP +Y + E V + P      +D D LDTWFSS LWP +T  K   + +PT+VLVTG+DIIFFWV RM+F +L  + PFKH I GL+RD+  KMSKSLGNG+DP +VI+KYGADALRL L++ ++PG D+ + E+V++  F NK+WN+ R++ MN  +F  K  +L  D+WIL+K N  E   KY  +++ K+ DF W++FC+ YIE+ K R N   + + LW L ++ + L L HP PF+T ++ N + + + ++ +  +K+ + K E++++ +  + IR    +P +K  +++   ++ I +  N  T   + QD K  + ++ N + +++  L   E    IE+++KE  + EI R +GML+N F++KAP K+E EK+K K+ EMK + E+L
 S:  36 IKTERMEQMKELEKTYNPADIEDRLYRKWEDKKYFHAE-VDRSKKPFTIVMPPPNVTGQLHMGHALDNTMQDILIRFKRMQGYSALWQPGTDHAAIATEVKVTEKLKAEGIDKKEIGREAFLQHAWKWKEEYGGRIVNQLKKLGSSADWDRERFTMDEGCSEAVKEVFVNLYEKGYIYKGSRIINWCPVCKTSISDAEVEHVEQEGHFWHINYPIVGEEGRYVEIATTRPETLLGDTAVAVNPKDERYKDIIGKMLKLPLTDREIPVIADEYVDMEFGTGCVKITPAHDPNDFEVGKRHNLEEINILNDDATINEKGGKYAGMDRYEARKAMVADLEKEGLLVKVVPHTHNVGTHDRCKTTVEPMIKPQWFVRMKEMGQAALDLIKTD-ELEFVPEQFDKTYIHWLENIRDWCISRQLWWGHRIPAYYCDECHETIVSREVPTVCPKCGCTHLTQDEDTLDTWFSSALWPFSTLGWPKKTPEYEYFYPTDVLVTGYDIIFFWVIRMVFSALEQTGKSPFKHVLIHGLVRDDQGRKMSKSLGNGIDPLEVIDKYGADALRLTLITGNAPGNDMRFYWERVENSRNFANKIWNASRFIMMNMEKADFSNVKL-SDLTIADRWILSKVNDLAVEMTDNMEKYELGIAVSKVYDFIWEEFCDWYIEMVKPRLYNDADETKAAALWTLKTVLIRALKLLHPYMPFITEEIFCNIQDEEESIMISDWPVYKEEWSFKQDENAVDTIKAAVRAIRNLRTGMNVPPSKKATVYVVSAKSEIRDIFEASKNFFATLGYASEVFIQDSK----NGIDENAVSTLIHDAALYIPLAELVDIDKEIERLEKESGRLAGEIKRASGMLANPKFVDKAPAAKVEEEKAKLAKYTEMKAQVEERL 918
>gi|167770372|ref|ZP_02442425.1| hypothetical protein ANACOL_01715 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] >gi|167667694|gb|EDS11824.1| hypothetical protein ANACOL_01715 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] (879 aa)
Score = 1503, Expect = 2.4e-164, Identities = 318/858 (37%), Positives = 490/858 (57%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKN-----EELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFD-EDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTS----NQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLER-------LDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSS 870
      L K YD K E + + W   + +  +K Y+I++PPPN+TG LH+GHAL+ T+QD LIR+ ++G A W+ G DHA IAT+ K + +R+ ++ +  R+ +  + W + G +I +Q K +G  D++ E FTL++ + V +VFV+ + GLIYR + +VNW   S IS+IEV +E +  ++I Y + + D L +ATTRPET+ D + V+P D+RYK+ I K + P+ NK+I I+ADEYV++ FGTGV+K TPAHD ND+E+G ++ L I++ N+D T N   ++ L  + R + V+ LE  L+ VE  NVG  R +V+EP +S+QWFVK+  +K +E +S + +F P +F+K  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IP WY   E+ V + P+      +D D LDTWFSS LWP +T  D    +PT+ LVTG+DIIFFWV RM+F L  E PFK  I GL+RD  KMSKSLGNG+DP ++I++YGADALR L + +SPG D+ + +EKV +  F NK+WN+ R++ MN SD  D E  P+ L  DKW+L+K+   E   K+  ++++K+ DF WD C+ YIEL K+R    E+  VL Y++  L L HP PF+T ++    +SI++     LDF  + ES E ++Q+I IR  E +P +K  + +  + +F+    L A  +   +   V +   + ++L+  E  + ++ +E  + +I+ + L N F+ KAP + ++ E++K K  +L ++E+ +++
 S:  12 LDKVYDPKQVEDKTYRFWQDGGYFHAEP-NPDKKPYTIVIPPPNITGRLHMGHALDETLQDILIRWRRMQGYEALWLPGTDHASIATEAKIVEAMRQEGVTKEQLGREGFLERAWAWKREYGGHILDQLKKLGSSCDWQRERFTLDEGCSRAVREVFVRFFEQGLIYRGERIVNWCPHCLSTISDIEVEYEEKDGFFWHINYPIVGTDDVLEIATTRPETLLGDTAVAVHPDDERYKHLIGKMVLLPIVNKQIPIVADEYVEMDFGTGVVKITPAHDPNDFEVGLRHGLPIVNVMNDDATINENGGKYKGLTREECRRQIVKDLEDGGFLKAVEPYKHNVGSCYRCGSVIEPRVSKQWFVKMEPLAKPAVEAVRSGRT-RFIPERFDKIYFNWMENIKDWCISRQLWWGHRIPAWYCTGCGEMIVSRETPQTCPKCGSHRLEQDPDTLDTWFSSALWPFSTLGWPDDTPELRYFYPTDTLVTGYDIIFFWVARMIFSGLAHMDEAPFKTVLIHGLVRDAQGRKMSKSLGNGIDPLEIIDRYGADALRFTLATGNSPGNDMRFSDEKVNASRNFANKIWNASRFILMNLSD---DVEPGLPETLNIEDKWVLSKYRTLVREVTDNLEKFELGLAVQKLYDFIWDILCDWYIELCKSRLQAGGETSEAAQRVLVYVMTGTLKLLHPFMPFITEEIWQALP-HDGESIMVATWPQADAALDF----SADESDFEMIMQVIRAIRARRGEMNVPPSKKTRLFIMTAHKAVFEQGRPFFARLAFASDVELGDSFDADGSVQVVTDAARVFIPMDELVDREKE---LARLGREKAACEKDIAALSSKLDNPGFVAKAPAQVVDGERAKLAKARERLAKIEESIAA 877
>gi|78044410|ref|YP_359197.1| valyl-tRNA synthetase [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] >gi|90103530|sp|Q3AF87|SYV_CARHZ Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|77996525|gb|ABB15424.1| valyl-tRNA synthetase [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] (878 aa)
Score = 1502, Expect = 3.1e-164, Identities = 325/810 (40%), Positives = 485/810 (59%)
 Q:  44 KNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKP----PKNEELYV-RDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLED-----FDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQ----ESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE----RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDE---VINILNTAKINIV-KQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK 853
      + + I++PPPNVTG LH+GHAL+ T+QD L R+ ++G + W+ G DHAGIATQ K E+ LR+ ++ D R++ + ++ W +N GN I Q + +G  D++ E FTL++ +E V +VF+++Y GLIYR  + NW  ++ IS+IEV  E E LYYI Y L +  YL VATTRPET+ D + V+P+D+RY+ I K I PL N+ I +IADEYVD +FGTG +K TPAHD ND+E+G ++KL +  ++D  N A + L  +AR K VE L+  LL K E+  +VG  R + V+EP +S+QWFVK+  ++ IE  + K++F P +F K +NW+ N+ DWCISRQLWWGH+IPVWY + E+  +   PK +  V +D DVLDTWFSS LWP +T  ++ + L  +PT+VLVTG DIIFFWV RM+F L  KEVPFK  I GL+ D  KMSKSLGNGVDP +VI +GAD+LR L++ ++PG DL + E++   F NKLWN+ R+V MN  F   TP+ ++    D+WIL + N     ++Y  + +++ +F WD+FC+ Y+EL+K R  +  ++  VL ++K L L HP PF+T ++   + K +L   R D++  +K+ S  ++++I +IR  E +P K ++ L  + +L ++ +E  I L ++ +V K ++    V   I+ L +DL+  E  E++ KE++ V +EI R N L+N F+ KAP E + E+ K
 S:  35 REPFCIVMPPPNVTGQLHMGHALDNTMQDILARYKRMQGFNTLWLPGTDHAGIATQAKVEEELRKEGLTKDDLGREKFLERVWAWKENYGNRITEQLRTLGASCDWKRERFTLDEGCSEAVKEVFLRLYEKGLIYRDYYITNWCPHCKTTISDIEVEHLEREGKLYYINYPLEDGSGYLTVATTRPETMLGDTAVAVHPEDERYRELIGKNVILPLVNRPIPVIADEYVDKEFGTGAVKITPAHDPNDFEVGLRHKLPQVVVLDDDAVMNENAGKYRGLDRYEARKKIVEDLKDLGLLVKEEEITHSVGHCYRCDTVIEPRLSKQWFVKMKPLAEPAIEAALTG-KVKFVPERFTKIYLNWLYNIRDWCISRQLWWGHRIPVWYCDECGEVIPSREEVKSCPKCQSTKVHQDPDVLDTWFSSALWPFSTLGWPQNTEELKYYYPTSVLVTGRDIIFFWVARMLFMGLEFMKEVPFKEVLIHGLVLDAQGRKMSKSLGNGVDPVEVIASHGADSLRFMLVTGNTPGNDLRFHFERLDGARNFANKLWNASRFVLMNLEGF------TPQGIKQEELTLADRWILARLNAVIDRVTAFLDEYELGEAARELYEFIWDEFCDWYVELTKPRLYGKMPGGDTAREVLYAVLKTTLELLHPFMPFITEEIWQRLPHEGKTIMLAPWPKGRADYENPEAVKQMS--SLMEVIREIRRLRAEVNVPPAKRGEVILVTADEQLTRLLNENAWAIAALAQSEPRVVPKMEVPQGALTGVAAGVTIY-LPLKDLIDLEKEK---ERLNKELKKVLAEIERLNQKLNNPGFLAKAPAEVVNKEREK 856
>gi|89895934|ref|YP_519421.1| valyl-tRNA synthetase [Desulfitobacterium hafniense Y51] >gi|89335382|dbj|BAE84977.1| hypothetical protein [Desulfitobacterium hafniense Y51] (881 aa)
Score = 1501, Expect = 4.1e-164, Identities = 322/843 (38%), Positives = 504/843 (59%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKD-SKEIYVGTKPPKNEEL----YVRDNDVLDTWFSSGLWPITT------TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQE------SKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIE----DVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISD---EVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKE 855
      + K YD  E ++ + +K   ++  K +SI++PPPNVTG LHLGHA++ TIQD L RF ++G + W+ G DHAGIATQ K E+ L +  +   R++ + +++W + G I Q + +G  D+ E FT+++ +E V +VFV +Y+ GLIYR  +VNW   + IS+IEV  + E +L+++RY + +S + L+VATTRPET+ D + V+P+D+RY++ + K I PLTN+EI IIAD+YVD +FGTG +K TPAHD ND+E+G +++L I+ + +  N A ++ ++  AR + V+ LE  LL KV+   VG  R + VVEPM+S+QWFVK+  +K +E+ +  ++F P +F K + W+ N+ DWCISRQLWWGH+IPVWY +D  EI   P  E   V+D DVLDTWFSSGLWP +T   T LK   +PT+VLVTG DIIFFWV RM+F L  K++PF+  I GL+ D  KMSKSLGNGVDP +VI++YGAD LR L++ ++PG DL + E++++  F NK+WN+ R+V +N D+  E+   L+ D+WIL+++ K  E +  K++  + + + +F W++FC+ YIEL+K R ++E   +  +L +++ + L HP PF+T ++ N  + +SI+++  + K++ +E  E   ++ +I +R  E +  K +I L    F++ +  E I +L    V +++ +KP  + L +   L G +  I +++KEI  + E SR G L+N+ F+ KAP++ + E+ K E
 S:   7 MEKVYDPSQVEGKWYPYWEEKGYFHADVDDAKEPFSIVMPPPNVTGALHLGHAIDSTIQDILTRFKRMQGYNTLWLPGTDHAGIATQAKVEEQLAKEGTNRHALGREKFLDRVWDWKKEYGGRITQQLRRLGASCDWSRERFTMDEGCSEAVREVFVDLYHKGLIYRGNYIVNWCPHCHTTISDIEVEHVDREGHLWHLRYPVKDSDEVLIVATTRPETMLGDTAVAVHPEDERYRHLLGKTIILPLTNREIPIIADDYVDREFGTGAVKITPAHDPNDFEMGLRHQLPSITVMDREAKMNEQAGKYQGMERYAARKEIVKDLEAQGLLVKVDNHQHAVGECYRCSTVVEPMVSKQWFVKMEPLAKPAMEVVREG-IMEFVPERFAKIYLGWLENIRDWCISRQLWWGHRIPVWYCEDCGAEICAKEDPETCPECGSKHIVQDPDVLDTWFSSGLWPFSTMGWPEETPELKQ---FYPTSVLVTGRDIIFFWVARMVFMGLEFMKDMPFQKVMIHGLVLDAQGRKMSKSLGNGVDPLEVIDQYGADTLRFMLITGNTPGNDLRFHPERLEATRNFANKIWNASRFVLLNLQDY---EEGPRGQLKLEDRWILSRYEKTAGEVTEALEKFDLGEAARLLYEFIWNEFCDWYIELAKGRLYDKEHPEARHTVQSILLEVLEGTMRLLHPYMPFITEEIWHNLPI-SGESIMIQ--SWPKVNGYREDDFEKQMNQIMDVIKAVRNIRAEMNVQPGKKAEIILVAPEKAAFEVLESGRESIRLLAGGSAVDVVSNLE-VKPAQAASAVLEGVEVYLPLRGLLDLDKEIARVEKEIAQAQLEQSRLAGKLNNQGFVAKAPEQVVAKEREKLE 862
>gi|167759909|ref|ZP_02432036.1| hypothetical protein CLOSCI_02273 [Clostridium scindens ATCC 35704] >gi|167662528|gb|EDS06658.1| hypothetical protein CLOSCI_02273 [Clostridium scindens ATCC 35704] (883 aa)
Score = 1498, Expect = 7.3e-164, Identities = 318/864 (36%), Positives = 518/864 (59%)
 Q:   9 NNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEEL-----YVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESK-------LWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE--RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKL------FKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      N ++ K  K CE ++    E+++   ++ ++ ++PPPN+TG LH+GHAL+ T+QD LIR+ ++G +A W+ G DHA I+T+ K  L+E I K+ R++ +  ++W +   I +Q K +G  D++ E FT+++ ++ V +VF+K+Y +G IYR  ++NW  ++++S+ EV +E + + ++I+Y + S  L +ATTRPET+ D + V+P D+RYK+ + K AI PL N+EI I+AD YVD +FGTG +K TPAHD ND+E+GK++ L I+ N+D T N   + ++ +AR  V+ LE+  L KV   NVG +R + VEPM+ +QWFV++ E +K IE K+  ++F P +F+K ++W+ N+ DWCISRQ+WWGH+IP +Y + +I V  P+     + +D D LDTWFSS LWP +T  + + D +PT+VLVTG+DIIFFWV RM+F    + PF  +I GL+RD  KMSKSLGNG+DP ++IE+YGADALR+ L++ ++PG D+ + E+V++  F NK+WN+ R++ MN D  E  K L  D+WI++K N  + + +KY  +++ KI DF WD+FC+ YIE++K R + E     +W L ++KK L L HP PFV+ +Y   + + ++ E + D K  + E+ +E  +II IR  + +PN++ + +L  + KL    + S + + +N  I  K I    V + ++ L E+L+  E  IE++ KE  ++ EI+R +GML+N+ F+ KAP+ K++ E+ K E ++ ++++++ L+ K
 S:  10 NPKEIESKLYEKWCENKY----FHAEVDR-----SRKPFTTVMPPPNITGKLHMGHALDNTLQDILIRYKRMQGYNALWVPGTDHAAISTEVKVTNQLKEEGIDKKELGREKFLERTWQWKEEYAGTIEDQLKKLGVSCDWDRERFTMDEGCSKAVEEVFIKLYEEGYIYRGSRIINWCPVCKTSLSDAEVEHEEQDGDFWHIKYPIVGSDACLEIATTRPETMLGDTAIAVHPDDERYKDLVGKKAILPLVNREIPIVADYYVDKEFGTGAVKITPAHDPNDFEVGKRHNLPEINVMNDDATINENGGKYAGMERYEARKVMVKDLEEQGYLVKVVPHSHNVGTHDRCHTTVEPMVKQQWFVRMEELAKPAIEAVKNG-DLKFVPERFDKIYLHWLENIRDWCISRQIWWGHRIPAYYCDECGDIVVSCDVPEKCPKCGCTHFTQDEDTLDTWFSSALWPFSTLGWPEKTEDLDYFYPTDVLVTGYDIIFFWVIRMVFSGYAHTGKTPFHTVFIHGLVRDSQGRKMSKSLGNGIDPLEIIEQYGADALRMTLITGNAPGNDMRFYNERVEASRNFANKVWNASRFIMMNIEDKEITEPADFK-LRPADRWIMSKCNNLVKDVTENMDKYELGIALSKIYDFMWDEFCDWYIEIAKYRIYHVEEDQKSANDAMWTLREVLKKSLKLLHPYMPFVSEEIYGKLVPEEESLMMSEWPKYDEKWNYPIAENIVEHYKEIIRGIRNVRAKMNVPNSRKVTAYLVCEDQKLCTGLEYLRNSAQSMAFVNDLIIQHDKAGIAEDAVSIVVPDATVY-LPLEELIDLEQE---IERLSKEEARLEKEIARASGMLNNERFVSKAPEAKVQEERDKLETYKQMMEQVKERLAGLK 881
>gi|169824504|ref|YP_001692115.1| valyl-tRNA synthetase [Finegoldia magna ATCC 29328] >gi|167831309|dbj|BAG08225.1| valyl-tRNA synthetase [Finegoldia magna ATCC 29328] (872 aa)
Score = 1497, Expect = 1.2e-163, Identities = 345/833 (41%), Positives = 504/833 (60%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKL-----WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILL--------ERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVI---DIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPK 844
      +L K Y+ K E + + +W +  K + +K ++I++PPPNVTGNLHLGHALN TIQD LIR N + G SA W+ G DHA IAT+ K  L+E  S +  RD +  ++W++ G NI+NQ K +G  D+ E FTL+  E V +VF+KMYND LIY+  +VNW   +AIS+IEV+ ++  + + IRY  +S+DY+++ATTRPET+ D + VNP D+RY + + K I PL N+EIK+IAD YVD++FGTG++K TP+HD ND+E+G ++ L   +ED     + L  +AR  +E LEK  L+ V+   VG ER ++ VEP++S+QWFVK+ + +K ++ K ++I+F P +FEK +NW+ N+ DWCISRQLWWGH++PV+Y ++ E+ V + P ++ Y +D D LDTWFSS LWP +T    + L  FPTNVLVTG+DIIFFWV RM+F SLY  EVPFK Y+TGL++D  KMSKSLGNG+DP +VI++YGADALR L++ ++PG D + EKV++  F NKLWN+ R+V MN D  + D+  +E DKWI++ N  E   NKY  ++ +KI DFTW+ FC+ YIEL K R   +KL   VL Y + ++ L HP P++T +Y    K+ +L+    E  FKK  + + +E V+ I N + N  K ++ I  D LE  +L +  ++I N K+N  +DI    + +  I+  DL+ + E  +E+++KE+  KSE+ R  L N+ F++ AP+
 S:   3 NLEKNYNPKEFEDKIYKIWENEGYF-KGIIDKDKKPFTIVMPPPNVTGNLHLGHALNNTIQDILIRKNRMDGYSALWVPGTDHASIATEAKVVNKLKEEGKSKESLGRDGFLEASWDWTREYGGNIKNQLKKLGVSCDWSREAFTLDDNLTEAVEEVFIKMYNDDLIYQGDRIVNWCPNCHTAISDIEVVHEDESGHFWNIRYKFKDSEDYIVIATTRPETLLGDLAVAVNPDDERYTDIVGKTLILPLVNREIKVIADSYVDMEFGTGIVKITPSHDPNDFEVGARHNLGQCIVIDEDAKIVEGYGKYSGLDRYEARKLIIEDLEKIGQLDSVKDHEHAVGHCERCHSTVEPLISKQWFVKMDKLAKLALDAYK-KEEIRFIPKRFEKVYVNWLENIRDWCISRQLWWGHRLPVYYHNETGEVVVARENPDPQK-YTQDPDTLDTWFSSALWPFSTLGWPNETEDLKYFFPTNVLVTGYDIIFFWVIRMVFSSLYNLGEVPFKDVYLTGLVKDSQGRKMSKSLGNGIDPIEVIDQYGADALRFALITGNTPGNDSRFYMEKVEANRNFCNKLWNASRFVFMNVEDNVKNIDEVELQIE--DKWIISSLNNVIDEVSTNLNKYEIGIAAEKIYDFTWNVFCDWYIELVKPRLYGDNAKLKDSAISVLIYTLTNVIKLLHPFMPYITEEIYS--YLPNKNDMLINETWPKYSESNSFKKEEEIIDKLVESVISIRNSRQEMNIAPKKQSDVYILTSDKSLEDDFKQLESLFRSSVSI-NEYKVN---EDISEENNIVIVKDSYKIIIPLNDLIDYSKE---LERLEKELNSAKSELKRAESKLKNEGFLKGAPE 841
>gi|166031702|ref|ZP_02234531.1| hypothetical protein DORFOR_01402 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] >gi|166028679|gb|EDR47436.1| hypothetical protein DORFOR_01402 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] (884 aa)
Score = 1496, Expect = 1.4e-163, Identities = 321/860 (37%), Positives = 519/860 (60%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTN-NYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKN-----EELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-------NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVL----QIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFK---ISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVE---NNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLS 869
      + +L K Y+ K E + + W  K + + + +K ++I++PPPN+TG LH+GHAL+ T+QD LIR+ ++G +A WI G DHA I+T+ K  L++ I K+ R++ +  ++W + G I +Q K MG  D++ E FT+++ +E V +VF+ ++ G IYR  ++NW  ++++S+ EV +E +  ++I+Y + + +L +ATTRPET+ D + V+P D+RYK+ + K  PLT++EI I+AD YVD +FGTG +K TPAHD ND+E+GK++ L ++ N+D T N Y  + +  +AR  VE L++  L KV   NVG +R + VEPM+ +QWFVK+ E +K IE K+ +++F P +F+K ++W+ N+ DWCISRQ+WWGH+IP +Y +D E+ V ++ P+     + +D D LDTWFSS LWP +T    + D +PTNVLVTG+DIIFFWV RM+F    + PF  I GL+RD  KMSKSLGNG+DP D+I++YGADALR+ L++ ++PG D+ + E+V++  F NK+WN+ RY+ MN    E + ++L  D+WIL+ N  + + +K+  +++ KI DF WD+FC+ YIELSK      + + LW L ++  L L HP PFVT +Y   + + ++   +++ N E+ E++L  +I+ +R  E +PN++  I++  + KL K  + E  ++ +A  IV+ D  + D V   + +++  E+L+  E  E++ KE  + EI+R NGML+N+ F+ KAP K++ E+ K EK+E L ++++ L+
 S:   2 SQNLEKTYNPKEIEDKLYQKWCENKYFHAE-VDRSKKPFTIVMPPPNITGKLHMGHALDNTMQDILIRYKRMQGYNALWIPGTDHAAISTEVKVTNQLKDEGIDKKELGREKFLERTWQWKEEYGGTITSQLKKMGVSCDWDRERFTMDEGCSEAVEKVFLNLHKKGFIYRGSRIINWCPVCKTSLSDAEVEHEEQDGFFWHIKYPIVGTDRFLEIATTRPETLLGDTAIAVHPDDERYKDIVGKMCKLPLTDREIPIVADYYVDKEFGTGAVKITPAHDPNDFEVGKRHNLPELNIMNDDATINEKYGGKYAGMDRYEARKAMVEDLKEQGYLVKVVPHSHNVGTHDRCHTTVEPMIKQQWFVKMEELAKPAIEAIKNG-ELKFVPERFDKIYLHWLENIRDWCISRQIWWGHRIPAYYCQDCGEVVVASEAPEKCPHCGCTHFKQDEDTLDTWFSSALWPFSTLGWPHETEDLDYFYPTNVLVTGYDIIFFWVIRMVFSGYAHTGKAPFNTVLIHGLVRDSQGRKMSKSLGNGIDPLDIIDQYGADALRMTLITGNAPGNDMRFYNERVEASRNFANKVWNASRYILMNMEGKEITEPQA-EDLGPADRWILSACNNVVKDVTENLDKFELGIALSKIYDFIWDEFCDWYIELSKYAIYHADENPKSANAALWTLKKVLGDALKLLHPYMPFVTEEIYSKLVPEEESLMMSSWPVYEEKWNDAEN--ENILNHYKEIVRGVRNVRSEMNVPNSRKATIYVVCEDEKLAKGLAVLKESAMMMASAGDFIVQADKSGIADDAVSVVVPDATVYV-PLEELIDFEQEK---ERLTKEETRLNKEIARSNGMLNNEKFVSKAPAAKVQEEREKLEKYEQMLAQVKERLA 879
>gi|168208620|ref|ZP_02634245.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|170713145|gb|EDT25327.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] (880 aa)
Score = 1495, Expect = 1.7e-163, Identities = 331/859 (38%), Positives = 510/859 (59%)
 Q:   9 NNNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKN-----EELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLWVLNYLIKKI---LILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLK--ESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSL-KPDYVENNYLIFILNKED----LLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK----KEKHEMKLKELEKL 867
      +N ++S Y+ K E++ +S W +K   + +K Y+I++PPPN+TG LHLGHAL+ T+QD LIRF ++G  W+ G DHA IAT+ K E L + + K+ R+ + ++EW+   IR Q K MG  D+ E FT+++ ++ V VFVK+Y +GLIY+  + NW K Q+A+S+ E+ +E E N ++I+Y + S ++L +ATTRPET+ D + VNP D+RY + + K  PLT++EI +IAD+YVD++FGTG +K TPAHD ND+E+GK++ L I  ++ G N+  ++ L  +AR + V LE+ LL K++  NVG +R  VVEP++S+QW+VK+  +  IE+ + +K +F P +FEK  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IPV+Y +D EI V + P    E  +D DVLDTWFSS LWP +T  D   + +PT+ LVTG+DIIFFWV RM+F ++  E PF  I G+IRD  KMSKSLGNGVDP +VI++YGADALR L++ ++PG D+ Y+ E+V++  F NK+WN+ R+V MN   D+ K K   DKWIL++ N  E +  KY  ++++K+ DF W +FC+ YIEL K   ++++K V N L  +  L L HP+ PF+T +Y +  +T+  +   + ++ N + E + +++ I +R  E +P ++   +V+   + D IN   +   ++ L  D ++NN + ++  +  LL  +  +E++ KE  ++ EI R  LSN+ F+ KAP+ + E++K  KE E L+ +E L
 S:   2 DNKNISTTYNPKEFEERLYSNWQEKKYFTPV-IDKSKKPYTIIMPPPNITGKLHLGHALDNTLQDMLIRFKRMQGYCTLWLPGQDHASIATEVKVENELLKEGLYKKEMGREAFLEKVWEWTDEYRERIREQLKKMGCSADFTREAFTMDENLSKAVRHVFVKLYKEGLIYQGNRITNWCPKCQTALSDAEIEYEEKEGNFWHIKYPVVGSDEFLEIATTRPETLLGDSAVAVNPSDERYAHLVGKMLKLPLTDREIPVIADDYVDVEFGTGAVKITPAHDPNDFEVGKRHNLPQIRVMDDSGVINHLGGKYKGLDRYEARKQMVADLEELGLLVKIKPHTHNVGTHDRCGTVVEPIISKQWYVKMQSLADPAIEVVR-NKGTKFVPERFEKTYFNWMENIQDWCISRQLWWGHRIPVFYCQDCGEIMVELEDPTKCCKCGSENIEQDKDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDRTDDLEFFYPTSTLVTGYDIIFFWVARMIFSGIHNMGETPFDTVLIHGIIRDAQGRKMSKSLGNGVDPLEVIDEYGADALRFMLVTGNAPGNDIRYIPERVEAARNFANKIWNASRFVMMNLDRELMDKYKDCKEYSLADKWILSRMNSLIKEVTENMEKYELGIALQKVHDFLWTEFCDYYIELVKPVLYGDDEKAKGVVFNVLYTVLNTGLKLLHPVMPFITEEIYTHLSTETESITIATWPTYDEVLNNEKAEKDMTFIMEAIRSLRNLRAEMNVPPSR----KAKVMAYASEEAKDAFINGGAYLEKLASASEVTFLDNKDNLDNNLVSVVVKGGELFLPLLDLVDREKELERLNKEKTKLEGEILRVEKKLSNERFVSKAPEAVVNEERAKGVKYKEMLEAVLERIEAL 879
>gi|110801210|ref|YP_696599.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|110675857|gb|ABG84844.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens ATCC 13124] (880 aa)
Score = 1495, Expect = 2.0e-163, Identities = 332/859 (38%), Positives = 510/859 (59%)
 Q:   9 NNNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKN-----EELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLWVLNYLIKKI---LILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLK--ESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSL-KPDYVENNYLIFILNKED----LLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK----KEKHEMKLKELEKL 867
      +N ++S Y+ K E++ +S W +K   + +K Y+I++PPPN+TG LHLGHAL+ T+QD LIRF ++G  W+ G DHA IAT+ K E L + + K+ R+ + ++EW+   IR Q K MG  D+ E FT+++ ++ V VFVK+Y +GLIY+  + NW K Q+A+S+ E+ +E E N ++I+Y + S+++L +ATTRPET+ D + VNP D+RY + + K  PLT++EI +IAD+YVD++FGTG +K TPAHD ND+E+GK++ L I  ++ G N+  ++ L  +AR + V LE+ LL K++  NVG +R  VVEP++S+QW+VK+  +  IE+ + +K +F P +FEK  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IPV+Y KD EI V + P    E  +D DVLDTWFSS LWP +T  D   + +PT+ LVTG+DIIFFWV RM+F ++  E PF  I G+IRD  KMSKSLGNGVDP +VI++YGADALR L++ ++PG D+ Y+ E+V++  F NK+WN+ R+V MN   D+ K K   DKWIL++ N  E +  KY  ++++K+ DF W +FC+ YIEL K   ++++K V N L  +  L L HP+ PF+T +Y +  +T+  +   + + N + E + +++ I +R  E +P ++   +V+   + D IN   +   ++ L  D ++NN + ++  +  LL  +  +E++ KE  ++ EI R  LSN+ F+ KAP+ + E++K  KE E L+ +E L
 S:   2 DNKNISTTYNPKEFEERLYSNWQEKKYFTPV-IDKSKKPYTIIMPPPNITGKLHLGHALDNTLQDMLIRFKRMQGYCTLWLPGQDHASIATEVKVENELLKEGLYKKEMGREAFLEKVWEWTDEYRERIREQLKKMGCSADFTREAFTMDENLSKAVRHVFVKLYKEGLIYQGNRITNWCPKCQTALSDAEIEYEEKEGNFWHIKYQVVGSEEFLEIATTRPETLLGDSAVAVNPSDERYAHLVGKMLKLPLTDREIPVIADDYVDVEFGTGAVKITPAHDPNDFEVGKRHNLPQIRVMDDSGVINHLGGKYKGLDRYEARKQMVADLEELGLLVKIKPHTHNVGTHDRCGTVVEPIISKQWYVKMQSLADPAIEVVR-NKGTKFVPERFEKTYFNWMENIQDWCISRQLWWGHRIPVFYCKDCGEIMVELEDPTKCCKCGSENIEQDKDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDRTDDLEFFYPTSTLVTGYDIIFFWVARMIFSGIHNMGETPFDTVLIHGIIRDAQGRKMSKSLGNGVDPLEVIDEYGADALRFMLVTGNAPGNDIRYIPERVEAARNFANKIWNASRFVMMNLDRELMDKYKDCKEYSLADKWILSRMNSLIKEVTENMEKYELGIALQKVHDFLWTEFCDYYIELVKPVLYGDDEKAKGVVFNVLYTVLNTGLKLLHPVMPFITEEIYTHLSTETESITIATWPTYDEALNNEKAEKDMTFIMEAIRSLRNLRAEMNVPPSR----KAKVMAYASEEAKDAFINGGAYLEKLASASEVTFLDNKDNLDNNLVSVVVKGGELFLPLLDLVDREKELERLNKEKTKLEGEILRVEKKLSNERFVSKAPEAVVNEERAKGVKYKEMLEAVLERIEAL 879
>gi|109649187|ref|ZP_01373079.1| valyl-tRNA synthetase [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] >gi|109639585|gb|EAT49142.1| valyl-tRNA synthetase [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] (875 aa)
Score = 1495, Expect = 2.1e-163, Identities = 323/860 (37%), Positives = 512/860 (59%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKD-SKEIYVGTKPPKNEEL----YVRDNDVLDTWFSSGLWPITT------TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQE------SKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIE----DVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISD---EVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      + K YD  E ++ + +K   ++  K +SI++PPPNVTG LHLGHA++ TIQD L RF ++G + W+ G DHAGIATQ K E+ L +  + +  R++ + +++W + G I Q + +G  D+ E FT+++ +E V +VFV +Y+ GLIYR  +VNW   + IS+IEV  + E +L+++RY + +S + L+VATTRPET+ D + V+P+D+RY++ + K I PLTN+EI IIAD+YVD +FGTG +K TPAHD ND+E+G +++L I+ + +  N A ++ ++  AR + V+ LE  LL KV+   VG  R + VVEPM+S+QWFVK+  +K +E+ +  ++F P +F K + W+ N+ DWCISRQLWWGH+IPVWY +D  EI   P  E   V+D DVLDTWFSSGLWP +T   T LK   +PT+VLVTG DIIFFWV RM+F L  K+VPF+  I GL+ D  KMSKSLGNGVDP +VI++YGAD LR L++ ++PG DL + E++++  F NK+WN+ R+V +N D+  E+   L+ D+WIL+++ K  E +  +++  + + + +F W++FC+ YIEL+K  ++E   +  +L +++ + L HP PF+T ++ N  + +SI+++  + K++ ++ +E   ++ +I +R  E +  K +I L    F++ +  E I +L    V +++ +KP  + L +   L G +  I +++KEI  + E SR G L+N+ F+ KAP++ + E+ K E  ++ L+ L+ K
 S:   1 MEKVYDPSQVEGKWYPYWEEKGYFHADVDDAKEPFSIVMPPPNVTGALHLGHAIDSTIQDILTRFKRMQGYNTLWLPGTDHAGIATQAKVEEQLAKEGTNRQALGREKFLDRVWDWKKEYGGRITQQLRRLGASCDWSRERFTMDEGCSEAVREVFVDLYHKGLIYRGNYIVNWCPHCHTTISDIEVEHVDREGHLWHLRYPVKDSDEVLVVATTRPETMLGDTAVAVHPEDERYRHLLGKTIILPLTNREIPIIADDYVDREFGTGAVKITPAHDPNDFEMGLRHQLPSITVMDREAKMNEQAGKYQGMERYAARKEIVKDLEAQGLLVKVDNHQHAVGECYRCSTVVEPMVSKQWFVKMEPLAKPAMEVVREG-IMEFVPERFAKIYLGWLENIRDWCISRQLWWGHRIPVWYCEDCGAEICAKEDPETCPECGSKHIVQDPDVLDTWFSSGLWPFSTMGWPEETPELKQ---FYPTSVLVTGRDIIFFWVARMVFMGLEFMKDVPFQKVMIHGLVLDAQGRKMSKSLGNGVDPLEVIDQYGADTLRFMLITGNTPGNDLRFHPERLEATRNFANKIWNASRFVLLNLQDY---EEGPRGQLKLEDRWILSRYEKTAGEVTEALEQFDLGEAARLLYEFIWNEFCDWYIELAKGCLYDKEHPEARHTVQSILLEVLEGTMRLLHPYMPFITEEIWHNLPI-SGESIMIQ--SWPKVNGYRKDDLEKQMNQIMDVIKAVRNIRAEMNVQPGKKAEIILVAPEKAAFEVLESGRESIRLLAGGSAVDVVSNLE-VKPAQAASAVLEGVEVYLPLRGLLDLDKEIARVEKEIAQAQLEQSRLAGKLNNQGFVAKAPEQVVAKEREKLEGINGRIAALKVRLAELK 873
>gi|168215545|ref|ZP_02641170.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens NCTC 8239] >gi|182624398|ref|ZP_02952182.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|177910401|gb|EDT72778.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|182382320|gb|EDT79799.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens NCTC 8239] (880 aa)
Score = 1494, Expect = 2.3e-163, Identities = 332/859 (38%), Positives = 510/859 (59%)
 Q:   9 NNNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKN-----EELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLWVLNYLIKKI---LILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLK--ESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSL-KPDYVENNYLIFILNKED----LLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK----KEKHEMKLKELEKL 867
      +N ++S Y+ K E++ +S W +K   + +K Y+I++PPPN+TG LHLGHAL+ T+QD LIRF ++G  W+ G DHA IAT+ K E L + + K+ R+ + ++EW+   IR Q K MG  D+ E FT+++ ++ V VFVK+Y +GLIY+  + NW K Q+A+S+ E+ +E E N ++I+Y + S+++L +ATTRPET+ D + VNP D+RY + + K  PLT++EI +IAD+YVD++FGTG +K TPAHD ND+E+GK++ L I  ++ G N+  ++ L  +AR + V LE+ LL K++  NVG +R  VVEP++S+QW+VK+  +  IE+ + +K +F P +FEK  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IPV+Y KD EI V + P    E  +D DVLDTWFSS LWP +T  D   + +PT+ LVTG+DIIFFWV RM+F ++  E PF  I G+IRD  KMSKSLGNGVDP +VI++YGADALR L++ ++PG D+ Y+ E+V++  F NK+WN+ R+V MN   D+ K K   DKWIL++ N  E +  KY  ++++K+ DF W +FC+ YIEL K   ++++K V N L  +  L L HP+ PF+T +Y +  +T+  +   + + N + E + +++ I +R  E +P ++   +V+   + D IN   +   ++ L  D ++NN + ++  +  LL  +  +E++ KE  ++ EI R  LSN+ F+ KAP+ + E++K  KE E L+ +E L
 S:   2 DNKNISTTYNPKEFEERLYSNWQEKKYFTPV-IDKSKKPYTIIMPPPNITGKLHLGHALDNTLQDMLIRFKRMQGYCTLWLPGQDHASIATEVKVENELLKEGLYKKEMGREAFLEKVWEWTDEYRERIREQLKKMGCSADFTREAFTMDENLSKAVRHVFVKLYKEGLIYQGNRITNWCPKCQTALSDAEIEYEEKEGNFWHIKYPVVGSEEFLEIATTRPETLLGDSAVAVNPSDERYAHLVGKMLKLPLTDREIPVIADDYVDVEFGTGAVKITPAHDPNDFEVGKRHNLPQIRVMDDSGVINHLGGKYKGLDRYEARKQMVADLEELGLLVKIKPHTHNVGTHDRCGTVVEPIISKQWYVKMQSLADPAIEVVR-NKGTKFVPERFEKTYFNWMENIQDWCISRQLWWGHRIPVFYCKDCGEIMVELEDPTKCCKCGSENIEQDKDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDRTDDLEFFYPTSTLVTGYDIIFFWVARMIFSGIHNMGETPFDTVLIHGIIRDAQGRKMSKSLGNGVDPLEVIDEYGADALRFMLVTGNAPGNDIRYIPERVEAARNFANKIWNASRFVMMNLDRELMDKYKDCKEYSLADKWILSRMNSLIKEVTENMEKYELGIALQKVHDFLWTEFCDYYIELVKPVLYGDDEKAKGVVFNVLYTVLNTGLKLLHPVMPFITEEIYTHLSTETESITIATWPTYDEALNNEKAEKDMTFIMEAIRSLRNLRAEMNVPPSR----KAKVMAYASEEAKDAFINGGAYLEKLASASEVTFLDNKDNLDNNLVSVVVKGGELFLPLLDLVDREKELERLNKEKTKLEGEILRVEKKLSNERFVSKAPEAVVNEERAKGVKYKEMLEAVLERIEAL 879
>gi|153940722|ref|YP_001392440.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum F str. Langeland] >gi|152936618|gb|ABS42116.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum F str. Langeland] (881 aa)
Score = 1493, Expect = 2.8e-163, Identities = 342/866 (39%), Positives = 518/866 (59%)
 Q:   7 IKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK-----NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESK---LWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKI--SNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL---EVLNPKLFKISDEVINILNTA-KINIVKQDIKSLKP-DYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      +  +++K YD K E++   +K   + NK Y+I+LPPPN+TG LHLGHAL+ T+QD L+R  ++G S W+ G DHA IAT+ K E L + I K+ R+ + ++EW+  N IRNQ K +G LD+ E FT++++ ++ V  FVK+YN+GLIY+  + NW K ++A+S+ E+  E E + ++++Y + S +YL +ATTRPET+ D + VNPKD+RY + + K + PL N+EI I+AD+YVD++FGTG +K TPAHD NDY++GK++ L I+  +DG N   + +  +AR  VE L+  L K+++  NV  +R N V+EP++S+QWFVK+ E +K I++ K+ K   P +F+K  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IPVWY KD E+ V T+ PK   N E  +DNDVLDTWFSS LWP +T  D    +P N LVTG+DIIFFWV RM+F LY  ++PF  I G++RD  KMSKSLGNGVDP +VI++YGADALR L++ ++PG D+ Y E+V++  F NK+WN+ R+V MN   D+ K KN  DKWIL++ N  E +  K+  ++ +KI DF W +FC+ YIEL K   +++SK   VL+ +++ L L HP+ PF+T +Y +  + + ++ + ++ +I   E +E +++ I IR  E +P ++  + +  E  + FK +   L +A +++ ++  S K  V   IFI   LL  +  +E++ KE E ++ EI R  L+N+ F+ KAP+ + E+ K EK++ LK + + L S K
 S:   1 MSETREMAKTYDPKEFEERLYKNWEEKSYFTPEVDENKKPYTIVLPPPNITGKLHLGHALDDTLQDILMRTKRMQGYSTLWLPGQDHASIATEVKVENELLKEGIVKKEIGREAFLEKVWEWTDEYRNKIRNQIKKLGCSLDFTRERFTMDEQLDKAVKHFFVKLYNEGLIYQGNRITNWCPKCKTALSDAEIEYSEHEGHFWHVKYPVVGSDEYLEIATTRPETMLGDTAVAVNPKDERYAHLVGKTLMLPLVNREIPIVADDYVDMEFGTGAVKITPAHDPNDYQVGKRHNLPEINVMFDDGRINYKETRYHEMDRYEARKAIVEDLKNEGFLVKIKEHNHNVSCHDRCNTVIEPIISKQWFVKMEELAKPAIDVVKNKKVKF-VPERFDKTYFNWMENIQDWCISRQLWWGHRIPVWYCKDCGEVIVVTEEPKKCPKCNSEKLQQDNDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDKTPDLKYFYPNNTLVTGYDIIFFWVARMVFSGLYCMDDIPFDTVLIHGIVRDSEGKKMSKSLGNGVDPIEVIDEYGADALRFTLVTGNAPGNDIRYYPERVEAARNFANKIWNASRFVLMNLDKDLMDKYKDNKNYTIADKWILSRLNTVVKEVTENIEKFELGIASQKIYDFIWGEFCDWYIELVKPVLYGEDEQSKGIAFNVLHKVLETSLQLLHPIMPFITEEIYTHLYTEYESIVISKWPEYDEILKDEKSEKDMEYIIEAIKSIRNVRTEMNVPPSRKAKLMIYLTEKEAERSFKEGEVYFQKLASASEVSFLENKETSDKNVSVVTRGAEIFI----PLLELVDIEKELERLNKEKEKLEKEIDRVEKKLANEKFVSKAPESVVNEEREKGEKYKAMLKSVRESLESLK 881
>gi|168204897|ref|ZP_02630902.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|170663625|gb|EDT16308.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens E str. JGS1987] (880 aa)
Score = 1492, Expect = 3.6e-163, Identities = 331/859 (38%), Positives = 510/859 (59%)
 Q:   9 NNNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKN-----EELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLWVLNYLIKKI---LILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLK--ESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSL-KPDYVENNYLIFILNKED----LLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK----KEKHEMKLKELEKL 867
      +N ++S Y+ K E++ +S W +K   + +K Y+I++PPPN+TG LHLGHAL+ T+QD LIRF ++G  W+ G DHA IAT+ K E L + + K+ R+ + ++EW+   IR Q K MG  D+ E FT+++ ++ V VFVK+Y +GLIY+  + NW K Q+A+S+ E+ +E E N ++I+Y + S+++L +ATTRPET+ D + VNP D+RY + + K  PLT++EI +IAD+YVD++FGTG +K TPAHD ND+E+GK++ L I  ++ G N+  ++ L  +AR + V LE+ LL K++  NVG +R  VVEP++S+QW+VK+  +  IE+ + +K +F P +FEK  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IPV+Y KD EI V + P    E  +D DVLDTWFSS LWP +T  D   + +PT+ LVTG+DIIFFWV RM+F ++  E PF  I G+IRD  KMSKSLGNGVDP +VI++YGADALR L++ ++PG D+ Y+ E+V++  F NK+WN+ R+V MN   D+ K K   D+WIL++ N  E +  KY  ++++K+ DF W +FC+ YIEL K   ++++K V N L  +  L L HP+ PF+T +Y +  +T+  +   + + N + E + +++ I +R  E +P ++   +V+   + D IN   +   ++ L  D ++NN + ++  +  LL  +  +E++ KE  ++ EI R  LSN+ F+ KAP+ + E++K  KE E L+ +E L
 S:   2 DNKNISTTYNPKEFEERLYSNWQEKKYFTPV-IDKSKKPYTIIMPPPNITGKLHLGHALDNTLQDMLIRFKRMQGYCTLWLPGQDHASIATEVKVENELLKEGLYKKEMGREAFLEKVWEWTDEYRERIREQLKKMGCSADFTREAFTMDENLSKAVRHVFVKLYKEGLIYQGNRITNWCPKCQTALSDAEIEYEEKEGNFWHIKYPVVGSEEFLEIATTRPETLLGDSAVAVNPSDERYAHLVGKMLKLPLTDREIPVIADDYVDVEFGTGAVKITPAHDPNDFEVGKRHNLPQIRVMDDSGVINHLGGKYKGLDRYEARKQMVADLEELGLLVKIKPHTHNVGTHDRCGTVVEPIISKQWYVKMQSLADPAIEVVR-NKGTKFVPERFEKTYFNWMENIQDWCISRQLWWGHRIPVFYCKDCGEIMVELEDPTKCCKCGSENIEQDKDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDRTDDLEFFYPTSTLVTGYDIIFFWVARMIFSGIHNMGETPFDTVLIHGIIRDAQGRKMSKSLGNGVDPLEVIDEYGADALRFMLVTGNAPGNDIRYIPERVEAARNFANKIWNASRFVMMNLDRELMDKYKDCKEYSLADQWILSRMNSLIKEVTENMEKYELGIALQKVHDFLWTEFCDYYIELVKPVLYGDDEKAKGVVFNVLYTVLNTGLKLLHPVMPFITEEIYTHLSTETESITIATWPTYDEALNNEKAEKDMTFIMEAIRSLRNLRAEMNVPPSR----KAKVMAYASEEAKDAFINGGAYLEKLASASEVTFLDNKDNLDNNLVSVVVKGGELFLPLLDLVDREKELERLNKEKTKLEGEILRVEKKLSNERFVSKAPEAVVNEERAKGVKYKEMLEAVLERIEAL 879
>gi|169343619|ref|ZP_02864618.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|169298179|gb|EDS80269.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens C str. JGS1495] (880 aa)
Score = 1492, Expect = 3.6e-163, Identities = 331/859 (38%), Positives = 510/859 (59%)
 Q:   9 NNNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKN-----EELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLWVLNYLIKKI---LILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLK--ESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSL-KPDYVENNYLIFILNKED----LLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK----KEKHEMKLKELEKL 867
      +N ++S Y+ K E++ +S W +K   + +K Y+I++PPPN+TG LHLGHAL+ T+QD LIRF ++G  W+ G DHA IAT+ K E L + + K+ R+ + ++EW+   IR Q K MG  D+ E FT+++ ++ V VFVK+Y +GLIY+  + NW K Q+A+S+ E+ +E E N ++I+Y + S+++L +ATTRPET+ D + VNP D+RY + + K  PLT++EI +IAD+YVD++FGTG +K TPAHD ND+E+GK++ L I  ++ G N+  ++ L  +AR + V LE+ LL K++  NVG +R  VVEP++S+QW+VK+  +  IE+ + +K +F P +FEK  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IPV+Y +D EI V + P    E  +D DVLDTWFSS LWP +T  D   + +PT+ LVTG+DIIFFWV RM+F ++  E PF  I G+IRD  KMSKSLGNGVDP +VI++YGADALR L++ ++PG D+ Y+ E+V++  F NK+WN+ R+V MN   D+ K K   DKWIL++ N  E +  KY  ++++K+ DF W +FC+ YIEL K   ++++K V N L  +  L L HP+ PF+T +Y +  +T+  +   + + N + E + +++ I +R  E +P ++   +V+   + D IN   +   ++ L  D ++NN + ++  +  LL  +  +E++ KE  ++ EI R  LSN+ F+ KAP+ + E++K  KE E L+ +E L
 S:   2 DNKNISTTYNPKEFEERLYSNWQEKKYFTPV-IDKSKKPYTIIMPPPNITGKLHLGHALDNTLQDMLIRFKRMQGYCTLWLPGQDHASIATEVKVENELLKEGLYKKEMGREAFLEKVWEWTDEYRERIREQLKKMGCSADFTREAFTMDENLSKAVRHVFVKLYKEGLIYQGNRITNWCPKCQTALSDAEIEYEEKEGNFWHIKYPVVGSEEFLEIATTRPETLLGDSAVAVNPSDERYAHLVGKMLKLPLTDREIPVIADDYVDVEFGTGAVKITPAHDPNDFEVGKRHNLPQIRVMDDSGVINHLGGKYKGLDRYEARKQMVADLEELGLLVKIKPHTHNVGTHDRCGTVVEPIISKQWYVKMQSLADPAIEVVR-NKGTKFVPERFEKTYFNWMENIQDWCISRQLWWGHRIPVFYCQDCGEIMVELEDPTKCCKCGSENIEQDKDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDRTDDLEFFYPTSTLVTGYDIIFFWVARMIFSGIHNMGETPFDTVLIHGIIRDAQGRKMSKSLGNGVDPLEVIDEYGADALRFMLVTGNAPGNDIRYIPERVEAARNFANKIWNASRFVMMNLDRELMDKYKDCKEYSLADKWILSRMNSLIKEVTENMEKYELGIALQKVHDFLWTEFCDYYIELVKPVLYGDDEKAKGVVFNVLYTVLNTGLKLLHPVMPFITEEIYTHLSTETESITIATWPTYDEALNNEKAEKDMTFIMEAIRSLRNLRAEMNVPPSR----KAKVMAYASEEAKDAFINGGAYLEKLASASEVTFLDNKDNLDNNLVSVVVKGGELFLPLLDLVDREKELERLNKEKTKLEGEILRVEKKLSNERFVSKAPEAVVNEERAKGVKYKEMLEAVLERIEAL 879
>gi|168214160|ref|ZP_02639785.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|170714391|gb|EDT26573.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens CPE str. F4969] (880 aa)
Score = 1491, Expect = 5.5e-163, Identities = 331/859 (38%), Positives = 509/859 (59%)
 Q:   9 NNNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKN-----EELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLWVLNYLIKKI---LILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLK--ESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSL-KPDYVENNYLIFILNKED----LLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK----KEKHEMKLKELEKL 867
      +N ++S Y+ K E++ +S W +K   + +K Y+I++PPPN+TG LHLGHAL+ T+QD LIRF ++G  W+ G DHA IAT+ K E L + + K+ R+ + ++EW+   IR Q K MG  D+ E FT+++ ++ V VFVK+Y +GLIY+  + NW K Q+A+S+ E+ +E E N ++I+Y + S ++L +ATTRPET+ D + VNP D+RY + + K  PLT++EI +IAD+YVD++FGTG +K TPAHD ND+E+GK++ L I  ++ G N+  ++ L  +AR + V LE+ LL K++  NVG +R  VVEP++S+QW+VK+  +  IE+ + +K +F P +FEK  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IPV+Y KD EI V + P    E  +D DVLDTWFSS LWP +T  D   + +PT+ LVTG+DIIFFWV RM+F ++  E PF  I G+IRD  KMSKSLGNGVDP +VI++YGADALR L++ ++PG D+ Y+ E+V++  F NK+WN+ R+V MN   D+ K K   D+WIL++ N  E +  KY  ++++K+ DF W +FC+ YIEL K   ++++K V N L  +  L L HP+ PF+T +Y +  +T+  +   + + N + E + +++ I +R  E +P ++   +V+   + D IN   +   ++ L  D ++NN + ++  +  LL  +  +E++ KE  ++ EI R  LSN+ F+ KAP+ + E++K  KE E L+ +E L
 S:   2 DNKNISTTYNPKEFEERLYSNWQEKKYFTPV-IDKSKKPYTIIMPPPNITGKLHLGHALDNTLQDMLIRFKRMQGYCTLWLPGQDHASIATEVKVENELLKEGLYKKEMGREAFLEKVWEWTDEYRERIREQLKKMGCSADFTREAFTMDENLSKAVRHVFVKLYKEGLIYQGNRITNWCPKCQTALSDAEIEYEEKEGNFWHIKYPVVGSDEFLEIATTRPETLLGDSAVAVNPSDERYAHLVGKMLKLPLTDREIPVIADDYVDVEFGTGAVKITPAHDPNDFEVGKRHNLPQIRVMDDSGVINHLGGKYKGLDRYEARKQMVADLEELGLLVKIKPHTHNVGTHDRCGTVVEPIISKQWYVKMQSLADPAIEVVR-NKGTKFVPERFEKTYFNWMENIQDWCISRQLWWGHRIPVFYCKDCGEIMVELEDPTKCCKCGSENIEQDKDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDRTDDLEFFYPTSTLVTGYDIIFFWVARMIFSGIHNMGETPFDTVLIHGIIRDAQGRKMSKSLGNGVDPLEVIDEYGADALRFMLVTGNAPGNDIRYIPERVEAARNFANKIWNASRFVMMNLDRELMDKYKDCKEYSLADQWILSRMNSLIKEVTENMEKYELGIALQKVHDFLWTEFCDYYIELVKPVLYGDDEKAKGVVFNVLYTVLNTGLKLLHPVMPFITEEIYTHLSTETESITIATWPTYDEALNNEKAEKDMTFIMEAIRSLRNLRAEMNVPPSR----KAKVMAYASEEAKDAFINGGAYLEKLASASEVTFLDNKDNLDNNLVSVVVKGGELFLPLLDLVDREKELERLNKEKTKLEGEILRVEKKLSNERFVSKAPEAVVNEERAKGVKYKEMLEAVLERIEAL 879
>gi|148381112|ref|YP_001255653.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|153934142|ref|YP_001385486.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|153935830|ref|YP_001388892.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A str. Hall] >gi|148290596|emb|CAL84725.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|152930186|gb|ABS35686.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|152931744|gb|ABS37243.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A str. Hall] (881 aa)
Score = 1491, Expect = 5.8e-163, Identities = 342/866 (39%), Positives = 518/866 (59%)
 Q:   7 IKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK-----NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESK---LWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKI--SNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL---EVLNPKLFKISDEVINILNTA-KINIVKQDIKSLKP-DYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      +  +++K YD K E++   +K   + NK Y+I+LPPPN+TG LHLGHAL+ T+QD L+R  ++G S W+ G DHA IAT+ K E L + I K+ R+ + ++EW+  N IRNQ K +G LD+ E FT++++ ++ V  FVK+YN+GLIY+  + NW K ++A+S+ E+  E E + ++++Y + S +YL +ATTRPET+ D + VNPKD+RY + + K + PL N+EI I+AD+YVD++FGTG +K TPAHD NDY++GK++ L I+  +DG N   + +  +AR  VE L+  L K+++  NV  +R N V+EP++S+QWFVK+ E +K I++ K+ K   P +F+K  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IPVWY KD E+ V T+ PK   N E  +DNDVLDTWFSS LWP +T  D    +P N LVTG+DIIFFWV RM+F LY  ++PF  I G++RD  KMSKSLGNGVDP +VI++YGADALR L++ ++PG D+ Y E+V++  F NK+WN+ R+V MN   D+ K KN  DKWIL++ N  E +  K+  ++ +KI DF W +FC+ YIEL K   +++SK   VL+ +++ L L HP+ PF+T +Y +  + + ++ + ++ +I   E +E +++ I IR  E +P ++  + +  E  + FK +   L +A +++ ++  S K  V   IFI   LL  +  +E++ KE E ++ EI R  L+N+ F+ KAP+ + E+ K EK++ LK + + L S K
 S:   1 MSETREMAKTYDPKEFEERLYKNWEEKSYFTPEVDENKKPYTIVLPPPNITGKLHLGHALDDTLQDILMRTKRMQGYSTLWLPGQDHASIATEVKVENELLKEGIVKKEIGREAFLEKVWEWTDEYRNKIRNQIKKLGCSLDFTRERFTMDEQLDKAVKHFFVKLYNEGLIYQGNRITNWCPKCKTALSDAEIEYSEHEGHFWHVKYPVVGSDEYLEIATTRPETMLGDTAVAVNPKDERYAHLVGKTLMLPLVNREIPIVADDYVDMEFGTGAVKITPAHDPNDYQVGKRHNLPEINVMFDDGRINYKETRYHEMDRYEARKAIVEDLKNEGFLVKIKEHNHNVSCHDRCNTVIEPIISKQWFVKMEELAKPAIDVVKNKKVKF-VPERFDKTYFNWMENIQDWCISRQLWWGHRIPVWYCKDCGEVIVVTEEPKKCPKCNSEKLQQDNDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDKTPDLKYFYPNNTLVTGYDIIFFWVARMVFSGLYCMDDIPFDTVLIHGIVRDSEGKKMSKSLGNGVDPIEVIDEYGADALRFTLVTGNAPGNDIRYYPERVEAARNFANKIWNASRFVLMNLDKDLMDKYKDNKNYTIADKWILSRLNTVVKEVTENIEKFELGIASQKIYDFIWGEFCDWYIELVKPVLYGEDEQSKGIAFNVLHKVLETSLQLLHPIMPFITEEIYTHLYTEYESIVISKWPEYDEILKDEKSEKDMEYIIEAIKSIRNVRTEMNVPPSRKAKLMIYLTEKEAERSFKEGEVYFQKLASASEVSFLENKETSDKNVSVVTRGAEIFI----PLLELVDIEKELERLNKEKEKLEKEIDRVEKKLANEKFVSKAPESVVNEEREKGEKYKAMLKSVLESLESLK 881
>gi|168179187|ref|ZP_02613851.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum NCTC 2916] >gi|182670164|gb|EDT82140.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum NCTC 2916] (881 aa)
Score = 1489, Expect = 1.0e-162, Identities = 340/866 (39%), Positives = 519/866 (59%)
 Q:   7 IKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK-----NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESK---LWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISN--LKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKL---FKISDEVINILNTA-KINIVK-QDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      +  +++K YD K E++   +K   + NK Y+I+LPPPN+TG LHLGHAL+ T+QD L+R  ++G S W+ G DHA IAT+ K E L + I K+ R+ + ++EW+  N IRNQ K +G LD+ E FT++++ ++ V  FVK+YN+GLIY+  + NW K ++A+S+ E+  E E + ++++Y + S +YL +ATTRPET+ D + VNPKD+RY + + K + PL N+EI I+AD+YVD++FGTG +K TPAHD NDY++GK++ L I+  +DG N   + +  +AR  VE L+  L K+++  NV  +R N V+EP++S+QWFVK+ E +K IE+ K+ K   P +F+K  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IPVWY KD E+ V T+ P   N E  +DNDVLDTWFSS LWP +T  D    +P N LVTG+DIIFFWV RM+F LY  ++PF  I G++RD  KMSKSLGNGVDP +VI++YGADALR L++ ++PG D+ Y E+V++  F NK+WN+ R+V MN   D+ K KN  DKWIL++ N  E +  K+  ++ +KI DF W +FC+ YIEL K   +++SK   VL+ +++ L L HP+ PF+T +Y +  + + ++ + ++++ N  E +E +++ I IR  E +P ++  + + +  +  FK +   L +A +++ ++ ++I    V   IFI   LL  +  +E++ KE E ++ EI R  L+N+ F+ KAP+ + E+ K EK++ LK + + L S K
 S:   1 MSETREMAKTYDPKEFEERLYKNWEEKSYFTPEVDENKKPYTIVLPPPNITGKLHLGHALDDTLQDILMRTKRMQGYSTLWLPGQDHASIATEVKVENELLKEGIVKKEIGREAFLEKVWEWTDEYRNKIRNQIKKLGCSLDFTRERFTMDEQLDKAVKHFFVKLYNEGLIYQGNRITNWCPKCKTALSDAEIEYSEHEGHFWHVKYPVVGSDEYLEIATTRPETMLGDTAVAVNPKDERYAHLVGKTLMLPLVNREIPIVADDYVDMEFGTGAVKITPAHDPNDYQVGKRHNLPEINVMFDDGRINYKETRYHEMDRYEARKAIVEDLKNEGFLVKIKEHNHNVSCHDRCNTVIEPIISKQWFVKMEELAKPAIEVVKNKKVKF-VPERFDKTYFNWMENIQDWCISRQLWWGHRIPVWYCKDCGEVIVVTEEPTKCPKCNSEKLQQDNDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDKTPDLKYFYPNNTLVTGYDIIFFWVARMVFSGLYCMDDIPFDTVLIHGIVRDSEGKKMSKSLGNGVDPIEVIDEYGADALRFTLVTGNAPGNDIRYYPERVEAARNFANKIWNASRFVLMNLDKDLMDKYKDNKNYTIADKWILSRLNTVVKEVTENIEKFELGIASQKIYDFIWGEFCDWYIELVKPVLYGEDEQSKGIAFNVLHKVLETSLQLLHPIMPFITEEIYTHLYTEYESIVISKWPEYEESLNDEKSEKDMEYIIEAIKSIRNVRTEMNVPPSRKAKLMIYLTENEAEGSFKEGEVYFQKLASASEVSFLENKEISDKNVSVVTRGAEIFI----PLLELVDIEKELERLNKEKEKLEKEIDRVEKKLANEKFVSKAPESVVNEEREKGEKYKAMLKSVLESLESLK 881
>gi|167745430|ref|ZP_02417557.1| hypothetical protein ANACAC_00121 [Anaerostipes caccae DSM 14662] >gi|167655151|gb|EDR99280.1| hypothetical protein ANACAC_00121 [Anaerostipes caccae DSM 14662] (879 aa)
Score = 1488, Expect = 1.3e-162, Identities = 325/859 (37%), Positives = 518/859 (60%)
 Q:  10 NNDLSKKYD-HKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK-----NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQE-----SKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILL-------ERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDE---VINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVEN---NYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLL 868
      + +L K Y+ +I ++ + W  K + + + +K ++I++PPPN+TG LH+GHAL+ T+QD LIRF ++G + W G DHA IAT+ K + L+E I +D R++ +  +EW + G I +Q K +G  D++ E FT+++ ++ V +VF+K+Y G IY+  ++NW  Q++IS+ EV  +  + ++I+Y ++ + DYL +ATTRPET+ D + V+P D+RY + + K  PL ++I I+ADEYVD +FGTG +K TPAHD ND+E+G+++ L +I+ N+D T N   +E ++ +AR  V+ LE+  L K+++  NVG +R A +EPM+ QWFVK+ E +K IE K+  I+F P ++ K ++W+ N+ DWCISRQLWWGH+IP +Y + E V + P+     + +D D LDTWFSS LWP +T  + + D +PTNVLVTG+DIIFFWV RM+F    + PF  I GL+RD+  KMSKSLGNG+DP +VI +YGADALR L++ ++PG D+ + E+V++  F NK+WN+ R++ MN  +F  +  +L  D+WIL+KFN  +   +KY  ++++K+ DF W++FC+ YIE+ K R N E   + LW L ++ + L L HP PF+T +Y N   ++SI+L    E  F +  +E+++E + + + IR  E +  K  + +  N + I ++    L A  V+ D + + D V   + +I++  E L+  E  IE++KKE + + EI RC GML+N+ F+ KAP++K+E EK K K+  L+++E+ L
 S:   2 SKELEKTYNPSEIEDRLYQKWLDNKYFHAE-VDHSKKPFTIVIPPPNITGKLHMGHALDETLQDILIRFKKMQGYNTLWQPGTDHASIATEVKIIEALKEEGIEKEDLGREKFLERAWEWKEEYGGTIVSQLKKLGSACDWDRERFTMDEGCSKAVEEVFIKLYEKGYIYKGSRIINWCPVCQTSISDAEVEHVDQAGHFWHIKYPVAGTDDYLEIATTRPETMLGDTAVAVHPDDERYTHLVGKMLELPLCGRQIPIVADEYVDKEFGTGAVKITPAHDPNDFEVGRRHGLPVINVMNDDATINENGGRYEGMERYEARKAIVKDLEEQGYLVKIKEHEHNVGTHDRCKATIEPMVKPQWFVKMDELAKPAIEAVKNG-DIKFVPERYTKTYLHWLENIRDWCISRQLWWGHRIPAYYCDECGETVVAKEKPEVCPKCGCTHFTQDEDTLDTWFSSALWPFSTLGWPEQTEELDYFYPTNVLVTGYDIIFFWVVRMVFSGYEHTGKAPFDTVLIHGLVRDDKGRKMSKSLGNGIDPLEVISQYGADALRFTLVTGNAPGNDMRFYMERVEASRNFANKVWNASRFMMMNFEQADFSHVEL-SDLTSADRWILSKFNTLAKDVTDNMDKYELGIAVQKLNDFIWEEFCDWYIEMVKPRLYNDEDNTKAAALWTLKKVLSESLKLLHPFMPFITEEIYCN--LTGEESIMLASWPEYREEYSFAR----EEAAVELMKEAVRGIRNIRAEMNVSPKKKAKVFVVSENEDVRDIFEQGKVFFGTLGYASEVAVRADREGIAEDAVSTMVPDAVIYMPFAE-LVDIEKE---IERLKKEQKKLGGEIKRCEGMLNNERFLSKAPEQKVEEEKEKLSKYRQMLEKVEERL 874
>gi|18310901|ref|NP_562835.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens str. 13] >gi|81766834|sp|Q8XJ42|SYV_CLOPE Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|18145583|dbj|BAB81625.1| valine-tRNA ligase [Clostridium perfringens str. 13] (880 aa)
Score = 1487, Expect = 1.6e-162, Identities = 330/859 (38%), Positives = 510/859 (59%)
 Q:   9 NNNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKN-----EELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLWVLNYLIKKI---LILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLK--ESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSL-KPDYVENNYLIFILNKED----LLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK----KEKHEMKLKELEKL 867
      +N ++S Y+ K E++ +S W +K   + +K Y+I++PPPN+TG LHLGHAL+ T+QD LIRF ++G  W+ G DHA IAT+ K E L + + K+ R+ + ++EW+   IR Q K MG  D+ E FT+++ ++ V VFVK+Y +GLIY+  + NW K Q+A+S+ E+ +E E N ++I+Y + S+++L +ATTRPET+ D + VNP D+RY + + K  PLT++EI +IAD+YVD++FGTG +K TPAHD ND+E+GK++ L I  ++ G N+  ++ L  +AR + V LE+ LL K++  NVG +R  VVEP++S+QW+VK+  +  IE+ + +K +F P +FEK  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IPV+Y KD EI V + P    E  +D DVLDTWFSS LWP +T  D   + +PT+ LVTG+DIIFFWV RM+F ++  E PF  I G+IRD  KMSKSLGNGVDP +VI++YGADALR L++ ++PG D+ Y+ E+V++  F NK+WN+ R+V MN   D+ K +   D+WIL++ N  E +  KY  ++++K+ DF W +FC+ YIEL K   ++++K V N L  +  L L HP+ PF+T +Y +  +T+  +   + + N + E + +++ I +R  E +P ++   +V+   + D IN   +   ++ L  D ++NN + ++  +  LL  +  +E++ KE  ++ EI R  LSN+ F+ KAP+ + E++K  KE E L+ +E L
 S:   2 DNKNISTTYNPKEFEERLYSNWQEKKYFTPV-IDKSKKPYTIIMPPPNITGKLHLGHALDNTLQDMLIRFKRMQGYCTLWLPGQDHASIATEVKVENELLKEGLYKKEMGREAFLEKVWEWTDEYRERIREQLKKMGCSADFTREAFTMDENLSKAVRHVFVKLYKEGLIYQGNRITNWCPKCQTALSDAEIEYEEKEGNFWHIKYPVVGSEEFLEIATTRPETLLGDSAVAVNPSDERYAHLVGKMLKLPLTDREIPVIADDYVDVEFGTGAVKITPAHDPNDFEVGKRHNLPQIRVMDDSGVINHLGGKYKGLDRYEARKQMVADLEELGLLVKIKPHTHNVGTHDRCGTVVEPIISKQWYVKMQSLADPAIEVVR-NKGTKFVPERFEKTYFNWMENIQDWCISRQLWWGHRIPVFYCKDCGEIMVELEDPTKCCKCGSENIEQDKDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDRTDDLEFFYPTSTLVTGYDIIFFWVARMIFSGIHNMGETPFDTVLIHGIIRDAQGRKMSKSLGNGVDPLEVIDEYGADALRFMLVTGNAPGNDIRYIPERVEAARNFANKIWNASRFVMMNLDRELMDKYKDCQEYSLADQWILSRTNSLIKEVTENMEKYELGIALQKVHDFLWTEFCDYYIELVKPVLYGDDEKAKGVVFNVLYTVLNTGLKLLHPVMPFITEEIYTHLSTETESITIATWPTYDEALNNEKAEKDMTFIMEAIRSLRNLRAEMNVPPSR----KAKVMAYASEEAKDAFINGGAYLEKLASASEVTFLDNKDNLDNNLVSVVVKGGELFLPLLDLVDREKELERLNKEKTKLEGEILRVEKKLSNERFVSKAPEAVVNEERAKGVKYKEMLEAVLERIEAL 879
>gi|147677147|ref|YP_001211362.1| valyl-tRNA synthetase [Pelotomaculum thermopropionicum SI] >gi|146273244|dbj|BAF58993.1| valyl-tRNA synthetase [Pelotomaculum thermopropionicum SI] (886 aa)
Score = 1487, Expect = 1.7e-162, Identities = 317/845 (37%), Positives = 481/845 (56%)
 Q:  12 DLSKKYD-HKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYA-VGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKN-----EELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNR------TSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFK----TKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISD---EVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEK 856
      D+  YD H + + ++ W   + + +  + + I++PPPNVTG LH+GHAL+ T+QD L R+ +KG + W+ G DHAGIATQ + E+ L + +S D R+E + ++ W + GN I Q + +G  D++ E FT+++ +E V +VF+K++ GLIYR  + NW K + IS+IEV  E  +LYY +Y  +  ++++ATTRPET+ D + V+P D RYK + K I PL +E+ +IADEYVD FGTG +K TPAHD ND+E+G ++ L +  + +G + A  ++ L  + R K V LE  L K E + VG  R N V+EPM+S+QWFV++  ++ IE K  +I+F P +F K +NWM N+ DWCISRQLWWGH+IPVWY D E+ V K  +     +D DVLDTWFSS LWP +T  K  L  +P +VLVTG DIIFFWV RM+F L  +VPF+ +I GL+ D  KMSKSLGNGVDP DVIE +GAD+LR L++ ++PG DL + E++   F NKLWN+ R+V MN DF+ +  P +L  D+WI+++  A +  +  Y  + + + DF W +FC+ YIEL+K R    ++ +  VL+ ++K L L HP PF+T ++ +  +   K   R +  +  E +E ++++  IR  E +  + D L V + + + +  E I L A++ I  +  P+  + + I   L G +  I +++KE+  + E++R G L+N F+ KAP E IE EK+++E+
 S:   7 DIPTTYDPHSVENKWYAFWEKNGFFHTE-VNPEQEPFCIVMPPPNVTGQLHMGHALDNTLQDILTRWKRMKGYNTLWLPGTDHAGIATQARVEEQLAKEGLSRHDLGREEFLKRVWAWKEKYGNRITTQLRRLGASCDWQRERFTMDEGCSEAVLEVFIKLFQRGLIYRDYYITNWCPKCHTTISDIEVEHLERPGHLYYFKYPFKDGSGHVVIATTRPETMLGDVAVAVHPDDGRYKEMVGKTLILPLVGREMPVIADEYVDPSFGTGAVKITPAHDPNDFEVGARHNLPQVKVIDREGRMSEEAGPRYQGLDRYECRKKIVRDLEAGGYLLKTEDHVHAVGHCYRCNTVIEPMLSKQWFVRMKPLAEPAIEAVKEG-RIRFIPERFAKIYLNWMENIRDWCISRQLWWGHRIPVWYCGDCGEMTVSKKAVTHCAKCGSAEVEQDPDVLDTWFSSALWPFSTLGWPKKTLDLAYYYPNSVLVTGRDIIFFWVARMIFSGLAFMNDVPFREVFIHGLVLDALGRKMSKSLGNGVDPIDVIESHGADSLRFMLITGNTPGNDLRFHFERLDGARNFANKLWNASRFVLMNLEDFDPEGRPGPYSLA--DRWIISRLQAAIAGVSRYLEAYELGEAARVLYDFIWSEFCDWYIELAKPRLYGKTTPEDRYTAQHVLSSVLKCTLELLHPFMPFITEEIWQHLPGRGVTIMKAPWPAARSEL--VDTEAEKEMELLMEVTKAIRHIRSEMNVSPGRKADALLSVPDGAVRAVLEKGREYIQGLANARLKIFP--VLDEAPEQAAHAVIRGIELFVPLKGLIDVEKEIARLQKELAVTEKELARVRGKLANPGFLAKAPAEVIEKEKAREEE 866
>gi|188587843|ref|YP_001921655.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] >gi|188498124|gb|ACD51260.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] (880 aa)
Score = 1486, Expect = 2.1e-162, Identities = 332/854 (38%), Positives = 496/854 (58%)
 Q:   4 MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKN-----EELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLW-----VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFK-FKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNN---KVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKE---DLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH 857
      MS KN  ++ YD K E +   +K   + NK ++I++PPPN+TG LHLGHA + T+QD LIRF ++G +A W+ G DHA IAT+ K  L +  + K+ R+ + ++EWS +  IRNQ K +G  D+ E FT+++ + V VFVK+YN+GLIY+  + NW  Q+A+S+ E+ +E  + ++I Y L++  L +ATTRPET+ D + VNP D+RYK+ I K I PL N+EI I+ D YVD++FGTG +K TPAHD ND+E+GK++ L II  ++ G N   ++ L  +AR  V+ LE+ LL K++  NVG +R  VEP++S+QW+VK+  +K IE+ K+ K +F P +F+K  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IPV+Y KD E+ V + P      +DNDVLDTWFSS LWP +T  + + + +P NVLVTG DIIFFWV RM+F L+  E PF  I GLIRD  KMSKSLGNGV+P DVI +YGADALR + + ++PG D+ Y E+V++  F NK+WN+ R+V MN   ++ K K   DKWIL+K N  E + +KY  ++++K+ DF W +FC+ YIEL K   ++ K    VLN ++  L L HP PF+T ++ +  +T + +  D  +S  E+ + +++ I +R  E +P +  KVI  E      + + + +++ +  KS+ P  EN  + +  E  LL  ++  +E++ KE++ ++ EI R + L N F+ KAP  ++ EK+K+EK+
 S:   1 MSETKN---IATTYDPKEFEDRIYKTWEEKGYFTPVVDKNKKPFTIIMPPPNITGELHLGHAFDDTLQDMLIRFKRMQGYAALWLPGEDHASIATEVKVANELAKQGYNKKEMGREAFLEKVWEWSDDYRARIRNQVKKLGVSADFTREAFTMDENLSAAVKHVFVKLYNEGLIYQGNRITNWCTHCQTALSDAEIEYEEQAGHFWHINYPLADGSGVLEIATTRPETLLGDSGVAVNPNDERYKHLIGKTVILPLVNREIPIVGDGYVDLEFGTGAVKMTPAHDPNDFEVGKRHNLEIIRVMDDKGIINEKGGKYKGLDRYEARKAIVKDLEELGLLVKIKDHAHNVGTHDRCGTTVEPIISKQWYVKMEGLAKPAIEVVKNGKT-KFVPERFDKTYFNWMENIQDWCISRQLWWGHRIPVYYCKDCGEMMVLEEAPTKCCKCGSNNIEQDNDVLDTWFSSALWPFSTLGWPNKTEDLEYFYPNNVLVTGHDIIFFWVARMIFSGLHCMGETPFNTVLIHGLIRDSQGRKMSKSLGNGVNPLDVINEYGADALRFMIATGNAPGNDMRYYPERVEASRNFANKIWNASRFVMMNLDKEIMNKYKDCKEYSLADKWILSKMNTLVKEVTENMDKYELGIAMQKVYDFMWTEFCDWYIELVKPVFYGEDEKAKGVAYNVLNTVLVTGLKLLHPAMPFITEEIFTHLTDEETITTSVWPVFDEALVSAESENDMAYIIEAIKGLRNVRAEMNVPPSRKAKVICYIAEDAKVAFTAGKAYMEKLASASEVEFIAD--KSIVP---ENAVSLVVKGGELFMPLLDLVDKEKELERLNKELKKLEGEIERIDKKLGNAGFVAKAPAAVVDGEKAKREKY 865
>gi|167751126|ref|ZP_02423253.1| hypothetical protein EUBSIR_02111 [Eubacterium siraeum DSM 15702] >gi|167655841|gb|EDR99970.1| hypothetical protein EUBSIR_02111 [Eubacterium siraeum DSM 15702] (882 aa)
Score = 1485, Expect = 2.8e-162, Identities = 329/853 (38%), Positives = 503/853 (58%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVG-FENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSK----EIYVG--TKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTS----NQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNF-----KFKTKDSILL-------ERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKP--DYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKEL 864
      +L+K Y K E +   +K+   +  K Y+I++PPPN+TG LH+GHAL+ T+QD LIR+ ++G SA W+ G DHA IAT+ K  ++E ++ D RD +  +EW + G I Q K +G  D++ E FTL++ ++ V +VF+ +YN GLIY + ++NW  +++IS+IE  +E ++ ++I Y LS+  + +ATTRPET+ D L VNP D+RYK+ + K  PLT++EI +IADEYVDI+FGTGV+K TPAHD ND+E+GK++ L II  N+D T +  G + +  +AR  V LE  LL KVE   VG +R  VEP S QWFV + + ++ I++ KS ++++ P +FE  + WM N+ DWCISRQLWWGH+IP +Y ++ +  EI +   PK   +D D LDTWFSS LWP +T  +   + +PTN LVTG+DII FWV RM+F L  + PFK  I GL+RDE  KMSKSLGNGVDP +VI+KYGADALRL L++ ++PG D+ + E KV +  F NKLWN+ RY+ MN + +   P+NL  DKWIL+ +N     + Y  V+++ + DF WD +C+ YIEL+K R +    +  VL Y+++ IL L HP PF+T ++ +   K  +SI++    E+L F   +++  V+ I IR+  E +P +K + +++E   LF+ +   L A  V + ++    V N +F+  E +  ++  + +++KE + + +I  +G LSN+ F+ KAP+++IE E+ K K + K++++
 S:   4 ELAKTYSPKDFEDRLYHEWEEKKYFHAEIDPKKKPYTIVIPPPNITGQLHMGHALDNTLQDILIRYKRMQGYSALWLPGTDHASIATEAKIVNAMKEEGLTKDDVGRDGFLERAWEWKKVYGGRIVQQLKKLGSSCDWDRERFTLDEGCSKAVQKVFIDLYNKGLIYHGERIINWCPNCKTSISDIECEYEEQDSFFWHINYPLSDGSGSVEIATTRPETLLGDSALAVNPDDERYKSIVGKTVKLPLTDREIPVIADEYVDIEFGTGVVKITPAHDPNDFEVGKRHNLPIIHMMNDDATIMDGIGGKYAGMDRYEARKAMVADLEAQGLLVKVEPHKHKVGCCQRCGTTVEPRASYQWFVSMKQLAQPAIDVVKSG-ELRYIPQRFENGYLYWMENIRDWCISRQLWWGHRIPAYYCQNKECGHTEITLDGIDTCPKCGAPMKQDEDTLDTWFSSALWPFSTLGWPEKTADLEYFYPTNTLVTGYDIIPFWVARMIFSGLEHTGQKPFKDVLIHGLVRDELGRKMSKSLGNGVDPLEVIDKYGADALRLTLVTGNAPGNDMRWTETKVTNSRNFANKLWNASRYILMNLPE-DMQGAVLPENLPIEDKWILSLYNDLIKNVTSNLDSYELGVAVQNLFDFIWDVYCDWYIELTKPRIAEGGETARAAQNVLVYVMQGILKLLHPFMPFITEEIWQSMPIVADKDNNPESIMISAWPVYDEKLHFAA----EQTDFTKVVDAIRAIRVQRNELNVPPSKKVTMYIETAETALFEGAKAFFERLAGAGELTVSEKAETSDDMVTIVTANARVFMPMGELV----DKEKELARLEKERKAAQKDIDFLSGKLSNQGFLSKAPEQQIENERVKLAKAQEKMEKI 874
>gi|154499847|ref|ZP_02037885.1| hypothetical protein BACCAP_03504 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] >gi|150271445|gb|EDM98702.1| hypothetical protein BACCAP_03504 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] (896 aa)
Score = 1485, Expect = 2.9e-162, Identities = 322/822 (39%), Positives = 497/822 (60%)
 Q:  43 NKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENK-ISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKD-YLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-TKPPKNEELYVR----DNDVLDTWFSSGLWPITT----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTS--NQESKL---WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNF-----------------KFKTKDSILLER-------LDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAK------INIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKEL 864
      +K ++I++PPPNVTG LH+GHA++ T+QD LIRF ++G +A W+ G DHAGIATQ K E+ LR+N+ ++ D RD+ + +++W  G+ I Q K +G  D+  FT+++ + V VFV +Y GLIY+  ++NW   +A+S+ EV K+  NL++++Y +  + Y++VATTRPET+ D + VNP D RYK+ I K I PL ++EI I+ADEYVD++FGTG +K TPAHD ND+E+G ++ L I  +++G N   +E +  +AR  V LE  LLEKVE  NVG  R  VEP++S QWFVK+  +++ + +   +++F P +F K  NWM N++DWCISRQLWWGH+IP W ++  I V T P + E + +  ++DVLDTWFSS LWP +T   + +   +PT+VLVTG+DIIFFWV RM+F +   + PF  +I GL+RD+  KMSKSLGNG+DP ++ EKYGADALR L++ +SPG D+ + E+ ++  F NK+WN+ R++ MN   D+ + P+ LE D+WIL+K N  E + +KY  V+ +KI DF WD +C+ YIEL+K R  ++E+K+  VL Y++ +IL L HP PF+T ++           K+ D ++L++    LDF   +E ++E ++ I IR  E +P +K  + + L+ +F++  + L A    +  QD K +     +  L  +L+  E  +E  KE++ ++E+ + + L+N F+ KAP  +E E+ +   +KL+EL
 S:  35 DKKPFTIVMPPPNVTGQLHMGHAMDSTLQDILIRFKRMEGYAALWVPGTDHAGIATQIKVEEELRKNEGLTRYDLGRDKFLERVWDWKHKYGDRIVQQQKKLGASCDWSRARFTMDEGLSNAVRHVFVSLYKKGLIYKGSRIINWCPHCVTALSDAEVEYKDKPGNLWHLKYPIKGEEGRYVIVATTRPETMMGDTGVAVNPNDDRYKDLIGKTCILPLMDREIPIVADEYVDMEFGTGCVKMTPAHDPNDFEVGLRHNLESIRVLDDEGKVNANGGKYEGMDRYEARKAVVADLEALGLLEKVEPHAHNVGTCYRCGTDVEPIISAQWFVKMGPLAEEALRVVNDG-EVKFVPDRFSKTYTNWMENVHDWCISRQLWWGHRIPAWTCEECGHITVSETDPTECEHCHSKHIKQEDDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDENSEDYKYFYPTDVLVTGYDIIFFWVARMIFSACEHTGKPPFHTVFIHGLVRDDKGRKMSKSLGNGIDPLEIAEKYGADALRFNLVTGNSPGNDMRFYTERCEAMRNFANKIWNASRFLMMN---LTIDKCELPEKLEMEDRWILSKLNSLIPEMTENMDKYELGVAAQKIYDFIWDSYCDWYIELTKARLQGDDEEAKVNAQKVLCYVLTQILKLLHPFMPFITEEIWQALPHVEVSGGHFDGEQAKQPHKSGDYLMLQKWPEHSVALDFPD----EERAMEMIMDAIGAIRTRRSEMNVPPSKKAHVTVSTLHRDVFELGIPFLKRLGYASDVTITGVTDADQDTKGMVTVITHAARISIPL--AELVDMEKEKARME---KELKKNQAELDKLDTKLNNPGFVNKAPANVVEAERERA----VKLREL 885
>gi|153955828|ref|YP_001396593.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium kluyveri DSM 555] >gi|146348686|gb|EDK35222.1| ValS [Clostridium kluyveri DSM 555] (882 aa)
Score = 1482, Expect = 5.9e-162, Identities = 339/866 (39%), Positives = 518/866 (59%)
 Q:   7 IKNNNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK-----NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESK-----LWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDF-KKISNLK-ESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPK---LFKISDEVINILNTA-KINIV--KQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      +  +++ Y+ K E++ +++W +   K   K SY+I++PPPN+TG LHLGHAL+ TIQD +IR  ++G + W+ G DHA IAT+ K EK L ++ + K+ R+ +  +EW+   IR Q K +G +D+ E FT+++ N+ V + FVK+Y +G IY+  ++NW K +AIS+ E+  E + + ++I+Y + +S +YL +ATTRPET+F D + VNP+D+RYK+ I K A+ P+ N+EI I++D+YVD++FGTG +K TPAHD NDY +GK++ L I  NE+GT    ++ L  +AR  V+ LE+  L KV++ + NVG +R  +EPM+S+QWFVK+  +K ++  +KK++F P +FEK  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IPVWY KD E+ V + P   N   +D DVLDTWFSS LWP +T  ++ + L  +P N LVTG+DIIFFWV RM+F LY  ++PF++ I G++RD  KMSKSLGNGVDP +VI +YGADALR L++ ++PG D+ Y E+V+S  F NK+WN+ R+V MN +  D+ K +  D DKWIL++ N  E   K+  ++ +K+ DF W +FC+ YIEL K    K    VLN ++  L LFHP+ PF+T +Y +   +  +  ++ +K + K E +E +++ I IR  E +P +K  + + +    FK +E  L +A +I + K +    V   +FI   LL  ++  IE++ KE E ++ EI R + LSN+ F+ KAPK ++ E+ K +K+  L+ + + L S K
 S:   1 MSEKKEMATTYNPKAFEERLYNIWQEKGYFTPK-ADHTKKSYTIVIPPPNITGKLHLGHALDDTIQDIIIRTKRMQGYNTLWVPGEDHASIATEVKVEKELLKDGVVKKEIGREAFLKRTWEWTDEYRARIREQIKKLGCSVDFTRERFTMDEGLNKAVRKFFVKLYEEGFIYQGNRIINWCPKCHTAISDAEIEYGEQQGHFWHIKYKVIDSDEYLEIATTRPETMFGDTAIAVNPEDERYKHLIGKTALLPILNREIPIVSDDYVDMEFGTGAVKITPAHDPNDYYVGKRHNLPEIIVLNENGTVKLPGTKYDGLDRYEARKLLVKDLEEQGFLVKVKEHVHNVGCHDRCETTIEPMLSKQWFVKMESLAKPAVD-VVKNKKVKFIPERFEKTYFNWMENIQDWCISRQLWWGHRIPVWYCKDCGEVIVSDRDPSKCSKCNSSNIEQDKDVLDTWFSSALWPFSTLGWPENTEDLKCFYPNNTLVTGYDIIFFWVARMIFSGLYCMDDIPFENVLIHGIVRDSEGRKMSKSLGNGVDPIEVIGEYGADALRFALITGNAPGNDIRYYPERVESARNFANKIWNASRFVLMNLDENIMDKYKACREYSDADKWILSRLNTLAKEVTDNIEKFELGIAAQKMYDFIWGEFCDWYIELVKPVMYGGSEKEKGVAYNVLNNVLVTSLQLFHPIMPFITEEIYSHLYTDCESITVSSWPEYNEKFKDSKVEKDMEYIIEAIKAIRNVRAEMNVPFSKKAKLLIYITEKNALDTFKNGEEYFKKLASASEIEFLDDKSKVSENAVSAVTTGAELFI----PLLEIVDKDKEIERLSKEKEKLEKEIKRVDSKLSNEKFLSKAPKSVVDGEREKGDKYREMLETVIERLESLK 882
>gi|187933633|ref|YP_001886694.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] >gi|187721786|gb|ACD23007.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] (880 aa)
Score = 1482, Expect = 6.1e-162, Identities = 331/854 (38%), Positives = 496/854 (58%)
 Q:   4 MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKN-----EELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLW-----VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFK-FKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNN---KVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKE---DLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH 857
      MS KN  ++ YD K E +   +K   +  K ++I++PPPN+TG LHLGHA + T+QD LIRF ++G +A W+ G DHA IAT+ K  L +  + K+ R+ + ++EWS +  IRNQ K +G  D+ E FT+++ + V VFVK+YN+GLIY+  + NW  Q+A+S+ E+ +E  + ++I Y L++  L +ATTRPET+ D + VNP D+RYK+ I K I PL N+EI I+ D+YVD++FGTG +K TPAHD ND+E+GK++ L II  ++ G N   ++ L  +AR  V+ LE+ LL K++  NVG +R  VEP++S+QW+VK+  +K IE+ K+ K +F P +F+K  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IPV+Y KD E+ V + P      +DNDVLDTWFSS LWP +T  + + + +P NVLVTG DIIFFWV RM+F L+  E PF  I GLIRD  KMSKSLGNGV+P DVI +YGADALR + + ++PG D+ Y E+V++  F NK+WN+ R+V MN   ++ K K   DKWIL+K N  E + +KY  ++++K+ DF W +FC+ YIEL K   ++ K    VLN ++  L L HP PF+T ++ +  +T + +  D  +S  E+ + +++ I +R  E +P +  KVI  E      + + + +++ +  KS+ P  EN  + +  E  LL  ++  +E++ KE++ ++ EI R + L N F+ KAP  ++ EK+K+EK+
 S:   1 MSETKN---IATTYDPKEFEDRIYKTWEEKGYFTPVVDKKKKPFTIIMPPPNITGELHLGHAFDDTLQDMLIRFKRMQGYAALWLPGEDHASIATEVKVANELAKQGYNKKEMGREAFLEKVWEWSDDYRARIRNQVKKLGVSADFTREAFTMDENLSAAVKHVFVKLYNEGLIYQGNRITNWCTHCQTALSDAEIEYEEQAGHFWHINYPLADGSGVLEIATTRPETLLGDSGVAVNPNDERYKHLIGKTVILPLVNREIPIVGDDYVDLEFGTGAVKMTPAHDPNDFEVGKRHNLEIIRVMDDKGIINEKGGKYKGLDRYEARKAIVKDLEELGLLVKIKDHAHNVGTHDRCGTTVEPIISKQWYVKMEGLAKPAIEVVKNGKT-KFVPERFDKTYFNWMENIQDWCISRQLWWGHRIPVYYCKDCGEMMVLEEAPTKCCKCGSNNIEQDNDVLDTWFSSALWPFSTLGWPNKTEDLEYFYPNNVLVTGHDIIFFWVARMIFSGLHCMGETPFNTVLIHGLIRDSQGRKMSKSLGNGVNPLDVINEYGADALRFMIATGNAPGNDMRYYPERVEASRNFANKIWNASRFVMMNLDKEIMNKYKDCKEYSLADKWILSKMNTLVKEVTENMDKYELGIAMQKVYDFMWTEFCDWYIELVKPVFYGEDEKAKGVAYNVLNTVLVTGLKLLHPAMPFITEEIFTHLTDEETITTSVWPVFDEALVSAESENDMAYIIEAIKGLRNVRAEMNVPPSRKAKVICYIAEDAKVAFTAGKAYMEKLASASEVEFIAD--KSIVP---ENAVSLVVKGGELFMPLLDLVDKEKELERLNKELKKLEGEIERIDKKLGNAGFVAKAPAAVVDGEKAKREKY 865
>gi|169831629|ref|YP_001717611.1| valyl-tRNA synthetase [Candidatus Desulforudis audaxviator MP104C] >gi|169638473|gb|ACA59979.1| valyl-tRNA synthetase [Candidatus Desulforudis audaxviator MP104C] (881 aa)
Score = 1480, Expect = 1.0e-161, Identities = 313/860 (36%), Positives = 487/860 (56%)
 Q:  10 NNDLSKKYD-HKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKE-IYVGTK----PPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRT---SNQESKL--WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKF--KTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVIN-ILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLS 869
      +N +  YD H++ E+++ W +  +   + YSI++PPPNVTG LH+GHALN T+QD L R+ ++G  W+ G DHAGIATQ + E L + ++ D R++ + ++EW N G+ I Q + +G  D+ E FT+++ + V +VF+++Y +GLIYR  +VNW + + IS+IEV  EV +LY+++Y L +  +++ATTRPET+ D + V+P+D RY + + + + PL +EI IIAD YVD FG+G +K TPAHD ND+E+G+++ L +   DG   A ++ L  D R + + L+K LL +VE   VG  R  +VEP +S QWFV++  ++ I+ +  +I+F P +F K ++W+ N+ DWCISRQLWWGH+IPVWY D E + GT   P  E  +D DVLDTWFSS LWP +T     D +PT+VLVTG DIIFFWV RM+F L   PF  +I GL+ D  KMSKSLGNGVDP +VIEKYGAD+LR L++ ++PG DL + EK++S  F NKLWN+ R+V +N D+ D+  P LE D+WIL++F A +    Y  + + + +F WD+FC+ YIEL K R  +++E + +VL +++ L L HP PF+T L+ +   +T     +    E + +++  +R  E +P +  + L V + + + +   I N A ++++    +P+  + + +   L+G +   ++ +E++ V+ + SR G L N +F+EKAP E +E E+ K+ +  K + L  L+
 S:   3 HNSIPSVYDPHQVEERRYRYWE-EHGFFRPLPGTGREPYSIVMPPPNVTGELHMGHALNNTLQDVLTRWRRMQGFETLWLPGTDHAGIATQARVEGQLAQEGLTKYDLGREKFLERVWEWKANYGHRITTQLRRLGASCDWSRERFTMDEGCSAAVREVFLRLYEEGLIYRDYYIVNWCPRCSTTISDIEVEHLEVPAHLYHLKYPLKDGAGAVVIATTRPETMLGDTAVAVHPEDDRYLHLVGETVLLPLVEREIPIIADPYVDPAFGSGALKITPAHDPNDFEIGRRHGLPQVQVIGTDGRMTAEAGRYQGLDRMDCRQQVLADLKKRGLLVRVEDLDHAVGHCYRCQTMVEPTLSRQWFVRMKPLAEPAIKAVREG-RIRFVPERFTKIYLDWLENIRDWCISRQLWWGHRIPVWYCDDCGETVASGTDLSACPACGRENIEQDPDVLDTWFSSALWPFSTLGWPGKTADLDRFYPTSVLVTGRDIIFFWVARMIFSGLKFMDREPFAEVFIHGLVLDALGRKMSKSLGNGVDPIEVIEKYGADSLRFMLVTGNTPGNDLRFHFEKLESSRNFANKLWNASRFVLLNLGDYRPDK-AAPGTLELADRWILSRFGAALARTTAGLEAYELGEAARALYEFIWDEFCDWYIELVKPRLYQGTDEERAVAQYVLVRVLRSTLELLHPFMPFITEELWQHLPHEGETIMRTAWPTAEHGLADPDAERDMAFIVEATRAVRHLRSEMNVPPSARAEAVLVVPDESVRAVVERWRGYIENLANVHVLVTGALETRPETAAHAVVRGMEVFVPLVGLIDIDREARRLARELQQVEKDFSRVEGKLGNPAFLEKAPPEVVEKERGKRAELAEKREALAARLA 876
>gi|110802251|ref|YP_699196.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens SM101] >gi|110682752|gb|ABG86122.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens SM101] (880 aa)
Score = 1480, Expect = 1.1e-161, Identities = 332/859 (38%), Positives = 507/859 (59%)
 Q:   9 NNNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKN-----EELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLWVLNYLIKKI---LILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLK--ESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKED-----LLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK----KEKHEMKLKELEKL 867
      +N ++S Y+ K E++ +S W +K   + +K Y+I++PPPN+TG LHLGHAL+ T+QD LIRF ++G  W+ G DHA IAT+ K E L + + K+ R+ + ++EW+   IR Q K MG  D+ E FT+++ ++ V VFVK+Y +GLIY+  + NW K Q+A+S+ E+ +E E N ++I+Y + S ++L +ATTRPET+ D + VNP D+RY + + K  PLT++EI +IAD+YVD++FGTG +K TPAHD ND+E+GK++ L I  ++ G N+  ++ L  +AR + V LE+ LL K++  NVG +R  VVEP++S+QW+VK+  +  IE+ + +K +F P +FEK  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IPV+Y KD EI V + P    E  +D DVLDTWFSS LWP +T  D   + +PT+ LVTG+DIIFFWV RM+F ++  E PF  I G+IRD  KMSKSLGNGVDP +VI++YGADALR L++ ++PG D+ Y+ E+V++  F NK+WN+ R+V MN   D+ K K   DKWIL++ N  E +  KY  ++++K+ DF W +FC+ YIEL K   ++++K V N L  +  L L HP+ PF+T +Y +  +T+  +   + + N + E + +++ I +R  E +P ++   +V+    D IN   +   ++ L   +N L+ ++ K    LL  +  +E++ KE  ++ EI R + LSN+ F+ KAP+ + E++K  KE E L+ +E L
 S:   2 DNKNISTTYNPKEFEERLYSNWQEKKYFTPV-IDKSKKPYTIIMPPPNITGKLHLGHALDNTLQDMLIRFKRMQGYCTLWLPGQDHASIATEVKVENELLKEGLYKKEMGREAFLEKVWEWTDEYRERIREQLKKMGCSADFTREAFTMDENLSKAVRHVFVKLYKEGLIYQGNRITNWCPKCQTALSDAEIEYEEKEGNFWHIKYPVVGSDEFLEIATTRPETLLGDSAVAVNPSDERYAHLVGKMLKLPLTDREIPVIADDYVDVEFGTGAVKITPAHDPNDFEVGKRHNLPQIRVMDDSGVINHLGGKYKGLDRYEARKQMVADLEELGLLVKIKPHTHNVGTHDRCGTVVEPIISKQWYVKMQSLADPAIEVVR-NKGTKFVPERFEKTYFNWMENIQDWCISRQLWWGHRIPVFYCKDCGEIMVELEDPTKCCKCGSENIEQDKDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDRTDDLEFFYPTSTLVTGYDIIFFWVARMIFSGIHNMGETPFDTVLIHGIIRDAQGRKMSKSLGNGVDPLEVIDEYGADALRFMLVTGNAPGNDIRYIPERVEAARNFANKIWNASRFVMMNLDRELMDKYKDCKEYSLADKWILSRMNSLIKEVTENMEKYELGIALQKVHDFLWTEFCDYYIELVKPVLYGDDEKAKGVVFNVLYTVLNTGLKLLHPVMPFITEEIYTHLSTETESITIATWPTYDEALNNEKAEKDMTFIMEAIRSLRNLRAEMNVPPSR----KAKVMAYASEDAKDAFINGGAYLEKLASASEVTFLDNKNNLDNNLVSVVVKGGELFLPLLDLVDREKELERLNKEKTKLEGEILRVDKKLSNERFVSKAPEAVVNEERAKGVKYKEMLEAVLERIEAL 879
>gi|118580003|ref|YP_901253.1| valyl-tRNA synthetase [Pelobacter propionicus DSM 2379] >gi|118502713|gb|ABK99195.1| valyl-tRNA synthetase [Pelobacter propionicus DSM 2379] (886 aa)
Score = 1473, Expect = 6.1e-161, Identities = 316/857 (36%), Positives = 496/857 (57%)
 Q:  12 DLSKKYD-HKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRY-YLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK------NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTT---DALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPK-NLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSN-----QESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKE-----SSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVIN-ILNTAKINIVKQDIKSLKPD----YVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLL 868
      +L+K Y+ H + ++ ++ W +  +   NK YSI++PPPNVTG LH+GHALN T+QD L R+ ++G + W+ G DHAGIATQ  E+ L  +  D RD + +++W  G I Q K +G  D+E E FT++  ++ V VFVK++ DGLIYR  L+NW + +A+S+IEV +E + + ++IRY +   +++VATTRPET+ D + V+P+D+RY + + K + PL N+EI ++AD+YVD +FGTGV+K TPAHDFND+E+G ++ L+ I+ F+E G N   +E +  AR + V LE+ LL+++E  +VG  R  VVEP +S QW+VKV  +++ ++ K K + P ++E  +WM N+ DWCISRQ+WWGH+IP W+   + V + P    ++E++ ++ DVLDTWFSS LWP +T  D   + +PT+ LVTGFDI+FFWV RMM  L+  +VPF  YI L+RD H KMSKS GN +DP +I++YG DA R L + ++ G D+  EE++   F NK+WN+ R+ MN  F+ D   + +L  DKWIL++ N+   +  Y + S  + FTW +FC+ Y+ELSK  N   +++ +VL Y + +L L HP PF+T ++   +K S + + F  ++ +   +++E V+++I IR  E +P +K I  L  N  ++ + + I+N A+I+ +    KP+   V + IF+   L G N   +++ KEI ++ EI  + L N SF+++AP E + E+ K +  K + LE+ L
 S:   4 ELAKGYEPHDVEKKWYAEWEEKHYFHADATSDNK-PYSIVIPPPNVTGALHMGHALNNTMQDILCRWKRMQGHNVLWMPGTDHAGIATQNVVERQLAAEGMDRHDLGRDAFIQRVWKWKAESGGQIIGQLKRLGASCDWERERFTMDAGLSKAVRTVFVKLHQDGLIYRDNRLINWCPRCHTALSDIEVEHEEQKGHFWHIRYPVVGEPGRFVIVATTRPETMLGDTAVAVHPEDERYSDLVGKKVLLPLVNREIPVVADDYVDREFGTGVVKITPAHDFNDFEVGLRHGLDKINVFDESGVINAAGHQYEGMDRFAARERIVADLEQAGLLDRIEDHAMSVGGCYRCKTVVEPYLSLQWYVKVGPLAERALQAVKEGKT-RILPKQWENTYYDWMENIRDWCISRQIWWGHRIPAWFCDHCGGVTVAMEDPTSCSACGSDEIH-QETDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDKTPELERFYPTSCLVTGFDILFFWVARMMMMGLHFMDQVPFTDVYIHALVRDAHGQKMSKSKGNVIDPLTIIDQYGTDAFRFTLAAFAAQGRDIKLAEERIAGYRNFCNKVWNAARFTLMNLDGFDPDGITLGELSLSAGDKWILHRLNETARLVDESLTGYRYNESASALYQFTWSEFCDWYLELSKQDLYNGTPERKKTSQYVLWYTLDHLLRLLHPFMPFITEEIWQALP-GSKASPTIMQAPFPMPADERSFAQEAAAMERVMEVIGSIRNIRGEMDVPPSKQIATILSCANAASLELMQQSQSAIVNLARISDLTIGQGLEKPEDASIQVAGDVQIFV----PLKGLVNVEEEEKRLSKEIAKIEKEIDMFSKKLQNPSFVDRAPAEVVAKEREKLAEVTGKKRVLEESL 879
>gi|182416784|ref|ZP_02948179.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium butyricum 5521] >gi|182379364|gb|EDT76861.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium butyricum 5521] (880 aa)
Score = 1473, Expect = 6.5e-161, Identities = 325/854 (38%), Positives = 492/854 (57%)
 Q:   4 MSNIKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKN-----EELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLW-----VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNF-KFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNN---KVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIV--KQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH 857
      MS IKN  +S YD K E +   +K+   + +K ++I++PPPN+TG LHLGHA + T+QD LIRF ++G  W+ G DHA IAT+ K  L +   K+ R+ + ++EWS   IRNQ K +G  D+ E FT+++ + V VFVK+YN+ LIY+  + NW  Q+A+S+ E+ +E  + ++I Y L++  YL +ATTRPET+ D + VNP D+RYK+ I K I PL N+EI I+ D+YVD++FGTG +K TPAHD ND+E+GK++ L II  ++ G N   ++ L  +AR  V+ LE+ LL K++  NVG +R  VEP++S+QW+VK+ + +K +E+ K+ + +F P +F+K  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IPV+Y +D E+ V  P      +DNDVLDTWFSS LWP +T  + + D +P +VLVTG DIIFFWV RM+F L+  E PF  I GLIRD  KMSKSLGNGVDP +VI++YGADALR + + ++PG D+ Y E+V+S  F NK+WN+ R+V MN   ++ K K   DKWIL++ N  E +  KY  +++ K+ DF W +FC+ YIEL K   ++ K    VLN ++  L L HP PF+T +Y + + +T +   D  ++  E ++ V++ I +R  E +P +  KVI  E     + + + + +++ + K + +   V   +F+   LL  ++  ++++ KE++ ++ EI R + L N+ F+ KAP+ + EK K+ K+
 S:   1 MSEIKN---ISTTYDPKEFEDRIYKTWEEKKYFTPEVDKSKKPFTIVMPPPNITGQLHLGHAFDDTLQDILIRFKRMQGYCTLWLPGEDHASIATEVKVANMLSDQGYDKKEMGREAFLEKVWEWSDKYRATIRNQVKKLGVSADFTREAFTMDENLSAAVKHVFVKLYNEDLIYQGNRITNWCTHCQTALSDAEIEYEEQAGHFWHINYPLADGSGYLEIATTRPETLLGDSGVAVNPNDERYKHLIGKTVILPLVNREIPIVGDDYVDLEFGTGAVKMTPAHDPNDFEVGKRHNLEIIRVMDDKGIINEKGGKYKGLDRYEARKAIVKDLEEAGLLVKIKDHAHNVGTHDRCGTTVEPIISKQWYVKMDQLAKPAVEVVKNGET-KFVPERFDKTYFNWMENIQDWCISRQLWWGHRIPVYYCQDCGEMMVLEDAPSKCTKCGSTNVEQDNDVLDTWFSSALWPFSTLGWPNKTEDLDYFYPNSVLVTGHDIIFFWVARMIFSGLHCMGETPFHTVLIHGLIRDSQGRKMSKSLGNGVDPLEVIDQYGADALRFMIATGNAPGNDMRYYPERVESSRNFANKIWNASRFVMMNLDKEIMNKYKDCKEYSLADKWILSEMNTLVKEVTENMEKYELGIAMSKVYDFMWTEFCDWYIELIKPVFYGEDEKAKGVAYNVLNTVLVTGLKLLHPAMPFITEEIYTHLTEEETIVNAAWPEFDEALVNKEAEDNMAYVIEAIKGLRNVRAEMNVPPSRKAKVIAYIAEDAKEAFTNGAAYMEKLASASEVEFITDKSSVPANAVSLVVKGGELFM----PLLDLVDKEKELDRLNKEVKKLEGEIERIDKKLGNQGFVAKAPESVVNAEKEKRVKY 865
>gi|187776915|ref|ZP_02993388.1| hypothetical protein CLOSPO_00454 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] >gi|187775574|gb|EDU39376.1| hypothetical protein CLOSPO_00454 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] (881 aa)
Score = 1473, Expect = 6.6e-161, Identities = 348/866 (40%), Positives = 513/866 (59%)
 Q:   7 IKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK-----NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESK---LWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED---VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKL---FKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPD--YVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      +  +++K YD K E++   +K   + NK Y+I+LPPPN+TG LHLGHAL+ T+QD L+R  ++G S W+ G DHA IAT+ K E L + I K+ R+ + ++EW+   IRNQ K +G LD+ E FT++++ ++ V  FVK+YN+GLIY+  + NW K ++A+S+ E+  E E + ++++Y + S +YL +ATTRPET+ D + VNPKD+RY + + K + PL N+EI I+AD+YVD++FGTG +K TPAHD NDY++GK++ L I+  +DG N   + +  +AR  VE L+  L K+++  NV  +R N V+EP++S+QWFVK+  +K IE+ K K   P +F+K  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IPVWY KD E+ V TK P   N E  +DNDVLDTWFSS LWP +T  D    +P N LVTG+DIIFFWV RM+F LY  ++PF  I G++RD  KMSKSLGNGVDP +VIE+YGADALR L++ ++PG D+ Y E+V++  F NK+WN+ R+V MN   D+ K KN  DKWIL++ N  E +  K+  ++ +KI DF W +FC+ YIEL K   N+E+K   VL+ +++ L L HP+ PF+T +Y + +  +SI++ +  K S  E S +D  +++ I IR  E +P ++  + + +  K  FK +   L +A   +D ++  +  V   IFI   LL  +  +E++ KE E ++ EI R  LSN+ F+ KAP+ + EK K EK++ LK + + L S K
 S:   1 MSETREMAKTYDPKEFEERLYKNWEEKSYFTPEVDENKTPYTIVLPPPNITGKLHLGHALDDTLQDILMRTKRMQGFSTLWLPGQDHASIATEVKVENELLKEGIVKKEIGREAFLEKVWEWTDEYRGKIRNQIKKLGCSLDFTRERFTMDEQLDKAVKHFFVKLYNEGLIYQGNRITNWCPKCKTALSDAEIEYSEHEGHFWHVKYPVVGSDEYLEIATTRPETMLGDTAVAVNPKDERYAHLVGKTLMLPLVNREIPIVADDYVDMEFGTGAVKITPAHDPNDYQVGKRHNLPQINVMFDDGRINYEETRYHGMDRYEARKAIVEDLKNEGFLVKIKEHNHNVSCHDRCNTVIEPIISKQWFVKMEPLAKPAIEVVKEKKVKF-VPERFDKTYFNWMENIQDWCISRQLWWGHRIPVWYCKDCGEVIVVTKEPTKCPKCNSEKLEQDNDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDKTPDLKYFYPNNTLVTGYDIIFFWVARMVFSGLYCMDDIPFDTVLIHGIVRDSEGKKMSKSLGNGVDPIEVIEEYGADALRFTLVTGNAPGNDIRYYPERVEAARNFANKIWNASRFVLMNLDKDLMDKYKDNKNYTIADKWILSRLNTVVKEVTENIEKFELGIASQKIYDFIWGEFCDWYIELVKPVLYGENEEAKGIAFNVLHKVLETSLQLLHPIMPFITEEIYTHL-YTEYESIVISKWPQYKESLKDEKSEKDMEYIIEAIKSIRNVRTEMNVPPSRKAKLMIYLTENKAEGSFKEGEVYFQKLASASEVSFLEDKETSDKNVSVVTRGAEIFI----PLLELVDIEKELERLNKEKEKLEKEIDRVEKKLSNEKFVSKAPEAVVNEEKEKGEKYKAMLKSVLESLESLK 881
>gi|150016655|ref|YP_001308909.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] >gi|149903120|gb|ABR33953.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] (881 aa)
Score = 1472, Expect = 9.6e-161, Identities = 325/846 (38%), Positives = 482/846 (56%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK-----NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLW-----VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFK-FKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKE---DLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH 857
      ++S YD K E +   +K   + NK Y+I++PPPN+TG LHLGHA + T+QD LIRF ++G  W+ G DHA IAT+ K  L E   K+ R+ + ++EWS   IRNQ K +G  D+ E FT+++ + V VFVK+YN+GLIY+  + NW  Q+A+S+ E+ +E  + ++I Y L++  + +ATTRPET+ D + VNP D+RYK+ I K I PL N+EI I+ DEYVD++FGTG +K TPAHD ND+E+GK++ L II  ++ G N   ++ L  +AR  V+ LE+ LL K++  NVG +R  VEP++S+QW+VK+  +K +E+ K+ K +F P +F+K  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IPV+Y +D E+ V  PK      +DNDVLDTWFSS LWP +T  + + + +PT+ LVTG DIIFFWV RM+F L+  E PF  I GLIRD  KMSKSLGNGVDP +VIE YGADALR + + ++PG D+ Y E+V+S  F NK+WN+ R+V MN   ++ K K   DKWIL++ N  E +  KY  ++++K+ DF W +FC+ YIEL K   ++ K    VLN ++  L L HP PF+T ++ +  +T +   D  ++  E + V++ I +R  E +P ++  +  +    + V I  A + V + S K +  N  + +  E  LL  ++  ++++ KE + ++ EI R + L N+ F+ KAP  ++ EK K+ K+
 S:   7 NISTTYDPKEFEDRIYKNWEEKGYFTPVIDKNKKPYTIIMPPPNITGQLHLGHAFDDTLQDMLIRFKRMQGYCTLWLPGEDHASIATEVKVANQLAEQGYDKKEMGREAFLEKVWEWSDKYRATIRNQVKKLGVSADFTREAFTMDENLSAAVKHVFVKLYNEGLIYQGNRITNWCTHCQTALSDAEIEYEEQAGHFWHINYPLADGSGVIEIATTRPETLLGDSGVAVNPNDERYKHLIGKTVILPLVNREIPIVGDEYVDLEFGTGAVKMTPAHDPNDFEVGKRHNLEIIRVMDDKGIINEKGGKYKGLDRYEARKAIVKDLEEAGLLVKIKDHAHNVGTHDRCGTTVEPIISKQWYVKMESLAKPAVEVVKNGKT-KFVPERFDKIYFNWMENIQDWCISRQLWWGHRIPVYYCQDCGEMMVLEDAPKACTKCGSSNIKQDNDVLDTWFSSALWPFSTLGWPNKTEDLEYFYPTSTLVTGHDIIFFWVARMIFSGLHCMGETPFNTVLIHGLIRDSQGRKMSKSLGNGVDPLEVIETYGADALRFMIATGNAPGNDMRYYPERVESSRNFANKIWNASRFVMMNLDKEVMNKYKDCKEYSLADKWILSEMNTLIKEVTENMEKYELGIAMQKVYDFMWTEFCDWYIELVKPVFYGEDEKAKGIVYNVLNTVLITGLKLLHPAMPFITEEIFTHLSDEETITTSAWPEFDEALVNKEAEDDMAFVIEAIKGLRNVRAEMNVPPSRKAKVICYIAEDAKKAFNSGVAYIEKLASASEV--EFISDKANVPANAVSLVVKGGELFMPLLDLVDKDKELDRLNKEAKKLEGEIDRIDKKLGNQGFVAKAPAAVVDAEKEKRVKY 866
>gi|125972845|ref|YP_001036755.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|125713070|gb|ABN51562.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium thermocellum ATCC 27405] (884 aa)
Score = 1471, Expect = 9.9e-161, Identities = 321/836 (38%), Positives = 499/836 (59%)
 Q:   9 NNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK-----NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKT-PKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNR--TSNQESKL---WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNL--KESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNN---KVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVE---NNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPK 844
      + +++K YD K E +   +K   +  K ++I++PPPN+TG LH+GHAL+ T+QD LIR+ ++G  W+ G DHA IAT+ K + + + I+ +D R++ +  +EW ++ G I Q K +G  D++ E FT+++ + V +VFV++Y GLI+R + ++NW K ++IS+ EV +E  + ++I+Y + +S ++++VATTRPET+ D + V+P+D+RYK+ I K + PL N+EI +IADEYV+ FGTGV+K TPAHD ND+ELG ++ L I  N+D T N A ++ +  +AR + V+ LE+ LL KVE  NVG  R  V+EP++S+QWFVK+  ++ IE+ K+  I+F P +F K  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IP +Y ++  + V + P      +D D LDTWFSS LWP +T  D +   +PT+VLVTG+DIIFFWV RM+F +L  + PFK+ +I G++RD  KMSKSLGNG+DP ++I+KYG DALR L  +SPG DL + EEK +S  F NK+WN+ R+V MN D N D K P   DKWIL++ N  E +  K+  ++++KI +F W++FC+ YIEL K R  + E++L  +VLNY++  + L HP PF+T +Y +   + ++ +  +++ N  +E + ++ I IR  E +P++  K I +    + K    L +  +++ D  + + V    IF L EDL+  E  IE+++KE+ ++ E+ R N L+N+ F+ KAP+
 S:   2 SEKNIAKTYDPKQVEDRLYAEWMEKGYFHAEIDKEKTPFTIVIPPPNITGQLHMGHALDETLQDILIRWKRMQGYCTLWLPGTDHASIATEAKIVEAMAKEGITKEDIGREKFLERAWEWKRHYGGRIVEQLKKLGCSCDWQRERFTMDEGLSRAVIEVFVRLYKKGLIHRGERIINWCPKCNTSISDAEVEYEEKAGHFWHIKYPVKDSDEFVVVATTRPETMLGDTAVAVHPEDERYKHLIGKTVVLPLMNREIPVIADEYVEKDFGTGVVKITPAHDPNDFELGLRHNLPQIRVMNDDATMNELAGKYQGMDRYEARKQIVKDLEELGLLLKVEDHTHNVGTCYRCATVIEPLISKQWFVKMKPLAEPAIEVVKNG-TIKFVPERFSKIYFNWMENIQDWCISRQLWWGHRIPAYYCQECGYMMVENEMPDVCPKCGSSRIEQDPDTLDTWFSSALWPFSTLGWPDETEDLKYFYPTDVLVTGYDIIFFWVARMIFSALEHTGKEPFKYVFIHGIVRDALGRKMSKSLGNGIDPLEIIDKYGTDALRFALTIGTSPGNDLRFSEEKAESSRNFANKIWNASRFVLMNFDD-NLDFSKVDPNKFTTSDKWILSRVNNLTREVTENMEKFELGIALQKIYEFIWEEFCDWYIELVKPRLYDKDDETRLEAQYVLNYVLGTAMKLLHPYMPFITEEIYRHLVVDDESIMISKWPVYREDYNFPEEEKKMSLIMDAIKSIRNIRAEMNVPHSRKAKAIFVAPGGSEQDILKEGTVFFERLASCSEVVIQPDKSGIPSNAVAAILAGVEIF-LPLEDLIDIEKE---IERLEKELSNLQKELDRVNSKLANEGFVSKAPQ 853
>gi|118727338|ref|ZP_01575942.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium cellulolyticum H10] >gi|118663283|gb|EAV69940.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium cellulolyticum H10] (883 aa)
Score = 1471, Expect = 1.1e-160, Identities = 329/866 (37%), Positives = 515/866 (59%)
 Q:   7 IKNNNDLSKKYD-HKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYV-GTKPPK----NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKT-PKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESK-----LWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNL--KESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNN---KVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAK---INIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      +  +++K+YD ++ ++ + W +  +  K NK ++I++PPPN+TG LH+GHAL+ T+QD LIR  ++G SA W+ G DHA IAT+ K  + + IS   R++ +  +EW + G I Q K +G  D+E E FT+++ + V +VF+K+Y+ GLIY+ + + NW K ++IS+IEV +E  N ++I+Y + +S +++++ATTRPET+ D + VNP+D+RY + + K I PL NKEI +IAD YVD +FGTG +K TPAHD NDYE+G ++ L I  +++  N+ A ++ +  +AR K VE LEK LL K+E  NVG +R  VVEP++S+QW+V++  ++ I++ ++  I+F P +F K  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IP +Y ++  + V GT P      +D D LDTWFSS LWP +T  + + + +PT+VLVTG+DIIFFWV RM+F +  K+ PFK+ +I G++RD  KMSKSLGNG+DP +VI +YG DALR L  +SPG DL + EKV+S  F NK+WN+ R+V MN D N D K  K   DKWI+++ N  E +  K+  + ++K+ DF W++FC+ YIE+ K + ++ES+   +VLN++++ + L HP PFVT +Y +   + ++ + ++ + N  E+ + ++ I IR  E +P +  K+I +          L +A  + + K I S   V +  IFI  ++L+  E  +EK KK +E  E+ R G LSN+ F+ KAP++ I+ EK+K+ K++  ++ + L S K
 S:   1 MDEQQNIAKQYDPGQVEDRLYKKWMDEGYFHAVPDK-NKKPFTIVIPPPNITGQLHMGHALDNTLQDILIRTKRMQGYSALWLPGTDHASIATEAKIVDAMAKEGISKDMLGREKFLEKAWEWKKVYGGRIVEQLKKLGSSCDWERERFTMDEGLSRAVQEVFLKLYDKGLIYKGERITNWCPKCNTSISDIEVEYEEQAGNFWHIKYPVKDSDEFVIIATTRPETLLGDTAVAVNPEDERYTHLVGKTLILPLVNKEIPVIADSYVDKEFGTGCVKITPAHDPNDYEVGLRHNLPQIRIMDDNAIMNDNAGQYKGMDRYEARKKMVEDLEKLGLLVKIEPHSHNVGTCQRCRTVVEPLISKQWYVRMKPLAEPAIDVVRNG-TIKFVPERFSKIYFNWMENIQDWCISRQLWWGHRIPAYYCQECGHMMVQGTAPDTCSKCGSNRIEQDPDTLDTWFSSALWPFSTLGWPEKTEDLEYFYPTDVLVTGYDIIFFWVARMIFSGVEHMKQEPFKYVFIHGIVRDSQGRKMSKSLGNGIDPLEVIAQYGTDALRFALTIGNSPGNDLRFSPEKVESARNFANKVWNASRFVLMN-FDENLDFSKVDKKKFSIADKWIMSRINTVTKEVSENIEKFELGLGLQKVYDFIWEEFCDWYIEMVKPKLYDRESEGRLEAQYVLNFVLRNAMKLLHPYMPFVTEEIYTHLINDGRSIMISQWPEYSEELNFAEDEAKMTIIMDAIRSIRNTRAEMNVPPSRKAKIIFVAAGEEEKATLAEGTSFFQRLASASDVTVQLNKDGILSDAVGGVVHGAEIFI-PLDELIDIEKEIERLEKEKKNLE---GELKRVKGKLSNEGFVAKAPQKVIDEEKAKQAKYQDMYDKVAERLESLK 882
>gi|168183482|ref|ZP_02618146.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum Bf] >gi|182673388|gb|EDT85349.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum Bf] (881 aa)
Score = 1471, Expect = 1.1e-160, Identities = 345/866 (39%), Positives = 514/866 (59%)
 Q:   7 IKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK-----NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESK---LWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLER---LDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKL---FKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPD--YVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      +  +++K YD K E++   +K   + NK Y+I+LPPPN+TG LHLGHAL+ T+QD L+R  ++G S W+ G DHA IAT+ K E L + I K+ R+ + ++EW+  N IRNQ K +G LD+ E FT++++ ++ V  FVK+YN+GLIY+  + NW K ++A+S+ E+  E E + ++++Y + S +YL +ATTRPET+ D + VNPKD+RY + + K + PL N+EI I+AD+YVD++FGTG +K TPAHD NDY++GK++ L I+  +DG N   + +  +AR  VE L+  L K+++  NV  +R N V+EP++S+QWFVK+ E +K IE+ K+ K   P +F+K  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IPVWY KD E+ V T+ P   N E  +DNDVLDTWFSS LWP +T  D    +P N LVTG+DIIFFWV RM+F LY  ++PF  I G++RD  KMSKSLGNGVDP +VI++YGADALR L++ ++PG D+ Y E+V++  F NK+WN+ R+V MN   D+ K KN  DKWIL++ N  E +  K+  ++ +KI DF W +FC+ YIEL K   N+E+K   VL+ +++ L L HP+ PF+T +Y + +  +SI++ +  D    E +E +++ I IR  E +P ++  + + +  +  FK +   L +A   +D ++  +  V   IFI   LL  +  +E++ KE E ++ EI R  LSN+ F+ KAP+ + EK K EK++ LK + + L S K
 S:   1 MSETREMAKTYDPKEFEERLYKNWKEKSYFTPEVDENKKPYTIVLPPPNITGKLHLGHALDDTLQDILMRTKRMQGYSTLWLPGQDHASIATEVKVENELLKEGIVKKEIGREAFLEKVWEWTDEYRNKIRNQIKKLGCSLDFTRERFTMDEQLDKAVKHFFVKLYNEGLIYQGNRITNWCPKCKTALSDAEIEYSEHEGHFWHVKYPVVGSDEYLEIATTRPETMLGDTAVAVNPKDERYAHLVGKTLMLPLVNREIPIVADDYVDMEFGTGAVKITPAHDPNDYQVGKRHNLPEINVMFDDGRINYKETRYHEMDRYEARKAIVEDLKNEGFLVKIKEHNHNVSCHDRCNTVIEPIISKQWFVKMEELAKPAIEVVKNKKVKF-VPERFDKTYFNWMENIQDWCISRQLWWGHRIPVWYCKDCGEVIVVTEEPTKCPKCNSEKLQQDNDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDKTPDLKYFYPNNTLVTGYDIIFFWVARMVFAGLYCMDDIPFDTVLIHGIVRDSEGKKMSKSLGNGVDPIEVIDEYGADALRFTLVTGNAPGNDIRYYPERVEAARNFANKIWNASRFVLMNLDKDLMDKYKDNKNYTIADKWILSRLNTVVKEVTENIEKFELGIASQKIYDFIWGEFCDWYIELVKPVLYGENEEAKGIAFNVLHKVLETSLQLLHPIMPFITEEIYTHL-YTEYESIVISKWPEYDETLKDEKSEKDMEYIIEAIKSIRNVRTEMNVPPSRKAKLMIYLTENEAEGSFKEGEVYFQKLASASEVSFLEDKETSDKNVSVVTRGAEIFI----PLLELVDIEKELERLNKEKEKLEKEIDRVEKKLSNEKFVSKAPEAVVNEEKEKGEKYKAMLKSVLESLESLK 881
>gi|150383932|ref|ZP_01922643.1| valyl-tRNA synthetase [Victivallis vadensis ATCC BAA-548] >gi|150259690|gb|EDM96921.1| valyl-tRNA synthetase [Victivallis vadensis ATCC BAA-548] (886 aa)
Score = 1469, Expect = 2.0e-160, Identities = 322/830 (38%), Positives = 479/830 (57%)
 Q:  43 NKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDK-SRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTN-NYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMN---SSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTK-DSILLE---RLDFKKISNLKE-SSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPK----LFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLK----PDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      +K YSI++PPPNVTG L LGH LN T+QD L R++ +KG  W G DHAGIAT+ + EKYLR+ + + +D+ R+E + +++W  G I Q + +G  D+E E FT+++ +E V +VFV++YN G IYR + ++NW  +SA+S+ EVI K+V + ++ RY L++  YL+VATTRPET+F D + VNP D+RYK+ I +  PLT++EI II DE+ D  GTG +K TPAHD ND+E+GK++ L +I+ N D + N   FE L  +AR CV+ +E+ LLEKVE+  VG+SER + +E ++S QWF + E +K IE KS +I+F+P ++ K  +WM N+ DWCISRQ+WWGH+IP WY ++ E+YVG + P   + ++ DVLDTWFSS LWP +   K  L  +PT LVTG DIIFFWV RM+    KE+PF++ Y T +IRDE  K+SKSLGN DP DVI YGADALR ++ + G D+ Y EK +  F NKLWN+ R+ +M  S +F     NL  ++W+L + +      ++ F + ++ + W FC+ +IE K    + +E L VL+Y + +IL L HP PF+T L   F + DSI+ E   D  ++ E  I+  +++  R    +P+ + + H++ ++   L +  + ++LN  I   +  K  P +   ++ L  DL+  E  +EK KK++E   I+   LSN+ F+ KAP + +  K K + E KL   LL+S K
 S:  37 DKKPYSIVIPPPNVTGILTLGHVLNNTLQDILCRYHRMKGEEVCWFPGTDHAGIATEARVEKYLRKEENTGRDELGREEFIRRVWQWKGEFGGKIIRQLRTLGCSCDWERERFTMDEGLSEAVKKVFVELYNKGYIYRGQRMINWCPVAKSALSDEEVIYKDVAGHFWHFRYPLADGSGYLVVATTRPETMFGDTAVAVNPADERYKHLIGRMVKLPLTDREIPIIGDEHADPAKGTGCVKITPAHDPNDFEVGKRHNLEVINVMNPDASLNARCGAAFEGLDRFEARKLCVKMMEEQGLLEKVEEIRHAVGYSERGDVPIETLVSYQWFCNMKELAKPAIEAVKSG-RIKFYPERWSKTYFHWMENIQDWCISRQIWWGHRIPAWYNDENGEVYVGLEAPTAPGKWRQEEDVLDTWFSSWLWPFSIMGWPKETPELKYFYPTCDLVTGPDIIFFWVARMIMAGCEFMKEIPFRNVYFTSIIRDEQGRKLSKSLGNSPDPLDVIATYGADALRFTIVYIAPVGMDIRYSNEKCEIGKTFANKLWNACRFRQMQGEVSKEFRELPADVAANLSGDERWMLARLDATIESINAALAEFRFHSAAHELYELVWTSFCDWFIEAEKVPMRAGGAEKERALTVLDYALFRILRLLHPFMPFITEELAHQMGFVAEGDSIMYEPYPESDSCAAADPAELERIDGKFELVKGGRFLKASYNLPDGRKVKFHIKAVDAAALEFLSREEASLKSLLNAEAIEFSLDEFDFAKHGAAPSQICKLGTVY-LPLADLIDVAAERVKLEKQKKDLE---GWIAGSKAKLSNERFVSKAPAQVVADAKLKLAEMEEKLARTLDLLNSLK 886
>gi|170755423|ref|YP_001782798.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum B1 str. Okra] >gi|169120635|gb|ACA44471.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum B1 str. Okra] (881 aa)
Score = 1468, Expect = 2.3e-160, Identities = 343/866 (39%), Positives = 517/866 (59%)
 Q:   7 IKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK-----NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESK---LWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKI--SNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL---EVLNPKLFKISDEVINILNTA-KINIVKQDIKSLKP-DYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      +  +++K YD K E++   +K   + NK Y+I+LPPPN+TG LHLGHAL+ T+QD L+R  ++G S W+ G DHA IAT+ K E L + I K+ R+ + ++EW+  N IRNQ K +G LD+ E FT++++ ++ V  FVK+YN+GLIY+  + NW K ++A+S+ E+  E E + ++++Y + S +YL +ATTRPET+ D + VNPKD+RY + + K + PL N+EI I+AD+YVD++FGTG +K TPAHD NDY++GK++ L I+  +DG N   + +  +AR  VE L+  L K+++  NV  +R N V+EP++S+QWFVK+ E +K IE+ K+ K   P +F+K  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IPVWY KD E+ V T+ P   N E  +DNDVLDTWFSS LWP +T  D    +P N LVTG+DIIFFWV RM+F LY  ++PF  I G++RD  KMSKSLGNGVDP +VI++YGADALR L++ ++PG D+ Y E+V++  F NK+WN+ R+V MN   D+ K KN  DKWIL++ N  E +  K+  ++ +KI DF W +FC+ YIEL K   +++SK   VL+ +++ L L HP+ PF+T +Y +  + + ++ + ++ +I   E +E +++ I IR  E +P ++  + +  E  + FK +   L +A +++ ++  S K  V   IFI   LL  +  +E++ KE E ++ EI R  L+N+ F+ KAP+ + EK K EK++ LK + + L S K
 S:   1 MSETREMAKTYDPKEFEERLYKNWEEKSYFTPEVDENKKPYTIVLPPPNITGKLHLGHALDDTLQDILMRTKRMQGYSTLWLPGQDHASIATEVKVENELLKEGIVKKEIGREAFLEKVWEWTDEYRNKIRNQIKKLGCSLDFTRERFTMDEQLDKAVKHFFVKLYNEGLIYQGNRITNWCPKCKTALSDAEIEYSEHEGHFWHVKYPVVGSDEYLEIATTRPETMLGDTAVAVNPKDERYAHLVGKTLMLPLVNREIPIVADDYVDMEFGTGAVKITPAHDPNDYQVGKRHNLPEINVMFDDGRINYKETRYHEMDRYEARKAIVEDLKNEGFLVKIKEHNHNVSCHDRCNTVIEPIISKQWFVKMEELAKPAIEVVKNKKVKF-VPERFDKTYFNWMENIQDWCISRQLWWGHRIPVWYCKDCGEVIVVTEEPTKCPKCNSEKLQQDNDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDKTPDLKYFYPNNTLVTGYDIIFFWVARMVFSGLYCMDDIPFDTVLIHGIVRDSEGKKMSKSLGNGVDPIEVIDEYGADALRFTLVTGNAPGNDIRYYPERVEAARNFANKIWNASRFVLMNLDKDLMDKYKDNKNYTIADKWILSRLNTVVKEVTENIEKFELGIASQKIYDFIWGEFCDWYIELVKPVLYGEDEQSKGIAFNVLHKVLETSLQLLHPIMPFITEEIYTHLYTEYESIVISKWPEYDEILKDEKSEKDMEYIIEAIKSIRNVRTEMNVPPSRKAKLMIYLTENEADRSFKEGEVYFQKLASASEVSFLENKETSDKNVSVVTRGAEIFI----PLLELVDIEKELERLNKEKEKLEKEIDRVEKKLANEKFVSKAPESVVNEEKEKGEKYKAMLKSVRESLESLK 881
>gi|78357880|ref|YP_389329.1| valyl-tRNA synthetase [Desulfovibrio desulfuricans subsp. desulfuricans str. G20] >gi|78220285|gb|ABB39634.1| valyl-tRNA synthetase [Desulfovibrio desulfuricans G20] (883 aa)
Score = 1468, Expect = 2.5e-160, Identities = 318/857 (37%), Positives = 488/857 (56%)
 Q:  11 NDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKK---NLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGT-TNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK----NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNL----EDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-------NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKK---ISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFE-NKIPNNKVIDIHLEVLNPKL--FKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPD-----YVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKL 867
      N L K Y+ + E +  W T E NK  + A  YSI++PPPNVTG LH+GHALN T+QD L RF+ KG  W+ G DHAGIATQ  E+ L    D R++ + +++W + GN I +Q + MG +D+ E FT+++ + V QVFVK+Y DGLIY+  ++NW + +A+++ EV   + L+Y+RY L +  +L +ATTRPET+ D + V+P+D+R+ + I K+AI PL +++ II D+YVD +FGTG +K TPAHD ND+ELG+K+ L +++  +DG + +  F L A AR K + LE+  L+++E  NVG  R  VVEP +S QWFV +++ + +     + Q +P +EK  NW+ N+ DWCISRQ+WWGH+IP W +D E+ V  P+     +D DVLDTWFSS LWP +T  D+ +   +PT+VLVTGFDI+FFWV RMM  L  E+PF H YI L+RDEH KMSKS GN +DP ++I+KYG D+LR L + ++ G D+  E +++  FINK+WN+ R+ MN   +E  P +L  E  +WIL++ + S   F Y F + + + F W++ C+ Y+ELSK    R + + LW  ++K++L+L HP+ PFVT+ +++     I    +  +S  E + V +I+ IR  E N P ++ +  V + L  + S EVI++L A++ +   + P    VE N +I    L G +  + ++ KE+ V E +  L+N+SF+ +AP + + E+++ ++   ++LE L
 S:   4 NALPKGYEPQDIENR---WRTHWEENKTFTPDPDAPGEPYSIVIPPPNVTGALHMGHALNLTLQDILCRFHRQKGRKVLWVPGTDHAGIATQNVVERQLAREGKGRHDLGREKFIERVWQWREEYGNRILSQIRKMGASVDWTRERFTMDEGLSRAVRQVFVKLYEDGLIYKGNYIINWCPRCHTALADDEVDHSAEKGALHYVRYPLEDGSGHLTIATTRPETMLADTAIAVHPEDERFSHLIGKYAILPLVGRKLIIIGDKYVDREFGTGCLKVTPAHDHNDWELGRKHGLEVLNILTDDGVLSEDAGPDFAGLDCAAARKKILVMLEEKGFLDRIEPHEHNVGHCYRCKTVVEPYVSTQWFVAMTKLAPR--ARAAVPAQTQIYPENWEKTYYNWLDNIRDWCISRQIWWGHRIPAWTCEDCGELIVAMDAPQACKCGSTRLTQDEDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDSTEELKQFYPTSVLVTGFDILFFWVARMMMMGLQFMDEIPFHHVYIHALVRDEHGKKMSKSTGNVIDPVEMIDKYGTDSLRFTLTAFAAMGRDIKLSEARIEGYRHFINKIWNAARFALMNLP----EEQPAPCDLAAVQELHHRWILHRLEEVKSSVDSAFTGYRFNEAAQTLYKFFWNELCDWYLELSKPDMQAGGERRARAQFVLWT---VLKEVLVLMHPVMPFVTAEIWNVLPGVAGTDIACASYPETRPACVSPDAEKRMALVQGVISAIRTIKAELNIAPTTRLNALVRTVSDAALEELEASREVISVL--ARLEGLTMGADAAGPRASASAVVEGNEVIV-----PLAGLVDFEAELARLDKELGKVGKEKEKLEAKLANESFVSRAPADIVAKERARSQELAETQEKLESL 874
>gi|15828728|ref|NP_326088.1| valyl-tRNA synthetase [Mycoplasma pulmonis UAB CTIP] >gi|81533027|sp|Q98QV4|SYV_MYCPU Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|14089670|emb|CAC13430.1| VALYL-TRNA SYNTHETASE (VALINE--TRNA LIGASE) (VALRS) [Mycoplasma pulmonis] (827 aa)
Score = 1467, Expect = 3.0e-160, Identities = 338/852 (39%), Positives = 514/852 (60%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKK---NLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKEL 864
      + KY+H  E+    QK ++KK  N  +K +SI+LPPPNVTG LHLGHALNG +QD +IR+ L+G  ++ MDHAGIATQ K E+ L + + +D R++ +  ++W   N I++QW +G LDY +E FTL++ S + VN+VF+ +YN G+IY+  +NWD  ++A+SN+EVI KE  +YYI+Y+L NS +++ +AT R ET++ D + +NP D R KNY+NKF I+PLT K + II D+Y+D F +G MK + AH  D ++ K L I+  +E G  N  FE ++ +AR K + L+K NL+ +VE  SN+G+S+RT  +E ++ +QWFVK+ +SK V++ +S K+ F+P +F+KNL WM  DW ISRQLWWGHQIP WYK + ++ + + P   + +D DVLDTWFSS + P +   + K   +PT++LVTG DIIFFWV RM F LY K+ PF  + GLIRDE  KM+KSLGNG+DP +I++YG+D+LR FL+++++PG D+ Y EEK+KS W F+NKLWN R++    N E+  ++ +D WI +KFNK S  +  KY F + K+I F +DF + Y+E SK  +  K+   + K++L+L HP PF+T +L  FK   +L  + KK+  K ++++ ++ +I IR F + +I  + I  ++ + + +  + IN L ++++  +++    VEN + IL K   N E N ++ ++IEF+K EI R  +L N+ FI KAP K+E EK+K EK++++LKEL
 S:   1 MDSKYNHYEIEKD----KNQKWIDKKYFINHDLDKKPFSIILPPPNVTGQLHLGHALNGYLQDSVIRYKKLEGYDVLFLPAMDHAGIATQIKVEESLAKENLLKQDIGREKFLKFSYQWKDKYANIIKSQWNKLGLALDYSSERFTLDQDSKDTVNKVFIDLYNAGIIYQGVKGINWDPLQKTALSNVEVINKETPQKMYYIKYFLENSDEFVEIATVRTETLYSDRAIGINPNDLRAKNYVNKFVIHPLTKKRLPIITDDYIDQSFASGFMKIS-AHSLADIDILNKNNLEIVESIDESGFLTNICDEFEGMERFEAREKIAQKLQKENLISRVENYSSNIGYSDRTKVPIEILVKKQWFVKMDLFSKMVLDSLESKNKVNFYPSRFKKNLEGWMNKTYDWTISRQLWWGHQIPAWYKDEQTKVQLNSPGPD----WTQDPDVLDTWFSSAIAPFSFFGWPNTYKKLKRYYPTSLLVTGHDIIFFWVSRMYFSGLYFMKDKPFNDVLLHGLIRDEQRRKMTKSLGNGIDPMVLIDQYGSDSLRWFLITNTTPGLDITYNEEKIKSSWNFMNKLWNIARFI-------NLQENTKKVSMSKYDYWISDKFNKVESYVKKFMKKYEFTLIGKEIYKFIINDFSSWYLEFSKITKNIDFQKV-----IFKRLLLLLHPFIPFLTDHL---FKIIYDQELLEHTFENKKLKTQK-NNVDQLILVIRAIREFREKYQISKKEKIKYWIQ--DCQFLQEDIDAINFLTFSELSQNSENMT-----IVENIKIFMILPK------NIEENLSKEKAQKIEFLKFEIKRAQSLLLNEKFISKAPTLKVEEEKAKLEKYQLQLKEL 820
>gi|134300393|ref|YP_001113889.1| valyl-tRNA synthetase [Desulfotomaculum reducens MI-1] >gi|134053093|gb|ABO51064.1| valyl-tRNA synthetase [Desulfotomaculum reducens MI-1] (879 aa)
Score = 1466, Expect = 4.1e-160, Identities = 316/859 (36%), Positives = 500/859 (58%)
 Q:  11 NDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS-KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG----TKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNR------TSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE--RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDE---VINILNTAKINIVKQDIKSLKPDY----VENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLS 869
      N++  Y+ K E + + W  K  K ++ +K + I++PPPNVTG LH+GHAL+ T+QD L R+ ++G +A WI G DHAGIATQ K E+ L +  S D R++ + ++ W + GN I Q +++G  D++ E FT+++ ++ V +VFVK++ GLIYR  + NW  Q+ IS+IEV ++  LYYI+Y  + ++Y+++ATTRPET+ D + VNP+D RY + + K + P+ +E+ +IAD Y D FGTG +K TPAHD ND+E+G+++ L +  ++ G N +A ++ L  + R + V LE  L KVE   VG  R N +EP +S+QWFVK+  ++ I+ K  +I+F P +F K +NWM N+ DWCISRQLWWGH+IPV+Y +D +E+    TK K   +DNDVLDTWFSS LWP +T  + + + +PT+VLVTG DIIFFWV RM+F L  +E PFK +I GL+ D  KMSKSLGNGVDP D+IE +GAD+LR L++ ++PG DL + E++   F NKLWN+ R+V MN D++     L  D+WIL++   +   +Y  + + + +F W +FC+ YIEL+K R    ++ +  VL +++++L + HP PF+T ++   + + +L + + D  + + E+ + ++++I +R  E +P ++ + L     I +   I   A+ I+ +  +KPD   V   IF+   L G +  I ++ KE++ ++ +++R G L+N+ F+ KAP E IE EK+K+++ +K  L+ LS
 S:   4 NNIPTVYNPKEVESKWYRHWEESKYFYAK-VEKDKTPFCIVMPPPNVTGQLHMGHALDNTLQDILTRWRRMQGYNALWIPGTDHAGIATQAKVEEQLAKECQSKYDLGREKFLERVWAWKEQYGNRITTQLRHLGASCDWDRERFTMDEGCSKAVLEVFVKLFEQGLIYRDYYITNWCPHCQTTISDIEVEHQDKPGQLYYIKYPAKETPEEYIIIATTRPETMLGDVAVAVNPEDDRYLHLVGKSLVLPIVGRELPVIADAYCDPTFGTGAVKMTPAHDPNDFEIGRRHGLPEVIVIDKYGKMNEHAGKYQGLDRFECRKQIVRDLEAMGYLVKVEDISHAVGHCYRCNTAIEPALSKQWFVKMKPLAEPAIQAAKDG-RIKFIPERFTKIYLNWMENIRDWCISRQLWWGHRIPVYYCQDCEEMVASITPITKCSKCGGKVEQDNDVLDTWFSSALWPFSTLGWPEKTEELEHFYPTSVLVTGRDIIFFWVARMIFSGLRFMEEEPFKEVFIHGLVLDSLGRKMSKSLGNGVDPLDIIESHGADSLRFMLITGNTPGNDLRFHFERLDGARNFANKLWNASRFVMMNLGDYDPTSQGGQYTLA--DRWILSRLQGTAKDVTDFLERYELGEAARVLYEFIWSEFCDWYIELAKPRLFGKTTPEDRVTAQHVLVQVLRQVLEMLHPFMPFITEEIWQKLPHQGETIMLAQWPKADENLLDDTAEAEMAVLIEVITAVRRIRGEMNVPPSRKAEALLVAAEESFRGILERNAAYIQGSANAEAKILSE--LPVKPDQSATAVTRGVEIFV----PLKGLIDLDKEIARLNKELKTIQGDLARVQGKLNNQGFLAKAPAEVIEKEKAKEQELSVKADALKDRLS 876
>gi|90101538|sp|Q6YRJ6|SYV_ONYPE Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) (882 aa)
Score = 1464, Expect = 7.4e-160, Identities = 357/858 (41%), Positives = 514/858 (59%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYL------SNSKD------YLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL----FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKIL-DFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLWVLN-------YLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTK-DSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINI-------LNTAKINIVKQDIKSLKPDY-VENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSS 870
      + KYD K E Q   +K+  N ANK ++++++PPPNVTG LHLGHA N TIQD +IRF ++G  ++ GMDHAGIATQ K ++ L++ + K S++ +  ++W +  NIR QW+ +G LDY E FTL+  ++ V +VF K++  LIYR  ++NWD + ++A+SN+EV  E E LYYI+Y+L   SN D   +L +ATTRPET+F D+ L+VNP D RY+++I K  P TN +I +I+D YVDI FGTGV+K TP HD ND+E+ K+++L + C NEDGT N+ A+ ++ L   R K V+ L++   K E + VG+S ++A++EP +S QW +K  +K + ++  + KI FFP++FE  NW+ N+ DWCISRQLWWGHQIP W+K  +EI V + P E + D DVLDTWFSS LWP +T     L  FPT+VLVTG+DI+ FWV +M+F S+ L + PFK  + GL+RD  KMSKS GNGVDP +V+ KYG DALR FL ++++PG DL Y E KV S W FINKLWN R+V++N+S + D D   L  K +L + +  +  + KY L I KIL F W+DF N ++E +K+   S L L+    Y++K IL L HP PFVT LY+NF KT   L++ + + L + E++ +I K R  E+ I N +++ LEV + +  I + +N+     T +I I +  S K + +E N ++I K  L  NE    ++  + EI R  +L+N SF++KA  KIE+EK K E +  K+ +KLL S
 S:   1 MQTKYDFKKVEHQRYQQWLEKKYFCANPNANKKTFTVVIPPPNVTGKLHLGHAWNNTIQDIIIRFKKMQGFDVLFLPGMDHAGIATQNKVKEQLKQEGLLTKTLSKEIFLKYAWQWKEEHAQNIRQQWQVLGLHLDYNFEKFTLDPDLSQQVQEVFGKLFQKKLIYRDYKIINWDPETKTALSNVEVNYHETEGKLYYIKYFLVDFPTNSNLSDASLVPSFLEIATTRPETMFADQALMVNPNDPRYQSFIGKKVFIPDTNIQIPVISDNYVDINFGTGVVKVTPGHDINDFEVAKRHQLKALLCMNEDGTMNDLALQYQGLDRFVCRQKLVQTLKQKGFFTKTENHLHKVGYSSISDAIIEPRLSLQWVLK----TKAIAQIALKTNKINFFPLRFENIFNNWLQNIEDWCISRQLWWGHQIPAWHK--GQEIKVQIESPGPE--WSLDCDVLDTWFSSALWPFSTLGWPNCNAPLFQNRFPTDVLVTGYDILTFWVSKMVFQSILLTHKDPFKDVLLHGLVRDNKGQKMSKSKGNGVDPLEVVAKYGTDALRWFLTTNAAPGFDLFYDETKVASSWNFINKLWNISRFVKLNTSTLDTDFDINLLTLT--QKALLTQLHLTTQKVTTLYQKYE-LKEIGKILYHFVWEDFANWHLEFAKHDLDQNNSNLTNLHNSQKFLVYMMKHILQLLHPFIPFVTDALYENFDNKTNITQTTLQKTSYCNLDAL--ADFENLKNLIIKTRHLRQESNI--NCKLNLELEVAS-QFSTILQDFVNLQQALEKFFKTLQIKITNKVTNSKKTIWLIEKNLSLYIDRKT--LNELNETKFESNFLQQKNTLLKEIKRSETILNNPSFLQKAASAKIEIEKKKYESY---CKQYKKLLES 870
>gi|90101539|sp|Q3A253|SYV_PELCD Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) (899 aa)
Score = 1463, Expect = 8.4e-160, Identities = 321/856 (37%), Positives = 495/856 (57%)
 Q:  13 LSKKYD-HKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK------NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTT---DALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLED-----FDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN-----RTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKE-----SSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVIN----ILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLL 868
      L K Y+ H + + + WT + L  + + KN +SI++PPPNVTG LH+GHALN T+QD L R+ + G  W G DHAGIATQ  EK L   S D R+ V +++W  G I NQ K +G  D+E E FT+++ + V +VFV +Y +GLIYR  L+NW + +A+S++EV ++ + NL+++RY + + +L+VATTRPET+ D + V+P+D+RY + I KF + PL +++I IIADEYVD +FG+G +K TPAHDFND+E+GK++ L I+ F+E G N   ++ L+ +AR + + L+  LLE+ E+ ++ VG  R  V+EP MS QW+V V  ++K IE ++ + + P ++EK  WM N+ DWCISRQ+WWGH+IP W+   E+ V + P     EL ++ DVLDTWFSS LWP +T  D  + + +PT+ LVTGFDI+FFWV RMM  L  +VPFK YI L+RD  KMSKS GN +DP VI++YG DA R L + ++ G D+  +++   F+NKLWN+ R+ MN DF  D + +L+D   ++WIL +   +E +  +Y F +  + FTW +FC+ YIELSK+    + + +  VL +++++L L HP+ PFVT ++   + + ++ +  F +S L E   S +E ++ +I +R  E +P K I   VL+ K K ++ +   I + A+I+ +  +  +P     I   L G +   +++ KEI V+ ++  + LSN+SF+ KAP  +E ++ K  E KL L++ L
 S:  19 LPKGYEPHDVEAKWYEFWT-ENGLFHADENSPKNPFSIVIPPPNVTGVLHMGHALNNTLQDILARWKRMDGHEVLWQPGTDHAGIATQNVVEKQLAAEGSSRHDLGREGFVDRVWQWRTESGGQIINQLKRLGASCDWERERFTMDEGLSRAVREVFVTLYEEGLIYRDNRLINWCPRCHTALSDLEVEHQDQKGNLWHLRYPVVGTDRHLVVATTRPETMLGDTAVAVHPEDERYADLIGKFIMLPLMDRQIPIIADEYVDKEFGSGAVKITPAHDFNDFEIGKRHDLEFINIFDESGVVNGNGGRYQGLERFEARTRVLADLDAAGLLEQTEEHLNAVGECYRCKTVIEPYMSLQWYVNVQPLAEKAIEAVQTGQT-RIIPQQWEKTYFEWMFNIRDWCISRQIWWGHRIPAWFCAACNEVTVSREDPTACSHCGATELR-QETDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDKTVALEKFYPTSCLVTGFDILFFWVARMMMMGLKFMGQVPFKDVYIHALVRDAQGQKMSKSKGNVIDPLTVIDEYGTDAFRFTLAAFAAQGRDVKLSVDRIAGYRNFVNKLWNASRFALMNLEDF----DPSGIDLDDCQLTLAERWILTRLIDVAAETGKALEEYKFNEAASVLYAFTWHEFCDWYIELSKDDLYGEDAARKATSQAVLYTVLEQLLRLLHPLMPFVTEEIWQALPGE-RPAVSIMSAAFSTVSELPEDRQGASHMERIMDVIKGVRNIRGEMNVPPGKRI---AAVLDCKTSKAAEVMAAGEGYIKSLARIDDLAFGVAVERPAQAATQVAGDIEILLPLAGLIDLDEEQKRLNKEIAKVEKDVLMFSKKLSNESFLAKAPAAVLEKDRQKLADAEEKLSILKQGL 892
>gi|116878593|ref|YP_357724.2| valyl-tRNA synthetase [Pelobacter carbinolicus DSM 2380] >gi|114843229|gb|ABA89554.2| valyl-tRNA synthetase [Pelobacter carbinolicus DSM 2380] (885 aa)
Score = 1462, Expect = 1.2e-159, Identities = 321/856 (37%), Positives = 495/856 (57%)
 Q:  13 LSKKYD-HKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK------NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTT---DALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLED-----FDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN-----RTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKE-----SSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVIN----ILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLL 868
      L K Y+ H + + + WT + L  + + KN +SI++PPPNVTG LH+GHALN T+QD L R+ + G  W G DHAGIATQ  EK L   S D R+ V +++W  G I NQ K +G  D+E E FT+++ + V +VFV +Y +GLIYR  L+NW + +A+S++EV ++ + NL+++RY + + +L+VATTRPET+ D + V+P+D+RY + I KF + PL +++I IIADEYVD +FG+G +K TPAHDFND+E+GK++ L I+ F+E G N   ++ L+ +AR + + L+  LLE+ E+ ++ VG  R  V+EP MS QW+V V  ++K IE ++ + + P ++EK  WM N+ DWCISRQ+WWGH+IP W+   E+ V + P     EL ++ DVLDTWFSS LWP +T  D  + + +PT+ LVTGFDI+FFWV RMM  L  +VPFK YI L+RD  KMSKS GN +DP VI++YG DA R L + ++ G D+  +++   F+NKLWN+ R+ MN DF  D + +L+D   ++WIL +   +E +  +Y F +  + FTW +FC+ YIELSK+    + + +  VL +++++L L HP+ PFVT ++   + + ++ +  F +S L E   S +E ++ +I +R  E +P K I   VL+ K K ++ +   I + A+I+ +  +  +P     I   L G +   +++ KEI V+ ++  + LSN+SF+ KAP  +E ++ K  E KL L++ L
 S:   5 LPKGYEPHDVEAKWYEFWT-ENGLFHADENSPKNPFSIVIPPPNVTGVLHMGHALNNTLQDILARWKRMDGHEVLWQPGTDHAGIATQNVVEKQLAAEGSSRHDLGREGFVDRVWQWRTESGGQIINQLKRLGASCDWERERFTMDEGLSRAVREVFVTLYEEGLIYRDNRLINWCPRCHTALSDLEVEHQDQKGNLWHLRYPVVGTDRHLVVATTRPETMLGDTAVAVHPEDERYADLIGKFIMLPLMDRQIPIIADEYVDKEFGSGAVKITPAHDFNDFEIGKRHDLEFINIFDESGVVNGNGGRYQGLERFEARTRVLADLDAAGLLEQTEEHLNAVGECYRCKTVIEPYMSLQWYVNVQPLAEKAIEAVQTGQT-RIIPQQWEKTYFEWMFNIRDWCISRQIWWGHRIPAWFCAACNEVTVSREDPTACSHCGATELR-QETDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDKTVALEKFYPTSCLVTGFDILFFWVARMMMMGLKFMGQVPFKDVYIHALVRDAQGQKMSKSKGNVIDPLTVIDEYGTDAFRFTLAAFAAQGRDVKLSVDRIAGYRNFVNKLWNASRFALMNLEDF----DPSGIDLDDCQLTLAERWILTRLIDVAAETGKALEEYKFNEAASVLYAFTWHEFCDWYIELSKDDLYGEDAARKATSQAVLYTVLEQLLRLLHPLMPFVTEEIWQALPGE-RPAVSIMSAAFSTVSELPEDRQGASHMERIMDVIKGVRNIRGEMNVPPGKRI---AAVLDCKTSKAAEVMAAGEGYIKSLARIDDLAFGVAVERPAQAATQVAGDIEILLPLAGLIDLDEEQKRLNKEIAKVEKDVLMFSKKLSNESFLAKAPAAVLEKDRQKLADAEEKLSILKQGL 878
>gi|148263856|ref|YP_001230562.1| valyl-tRNA synthetase [Geobacter uraniireducens Rf4] >gi|146397356|gb|ABQ25989.1| valyl-tRNA synthetase [Geobacter uraniireducens Rf4] (886 aa)
Score = 1460, Expect = 2.0e-159, Identities = 329/859 (38%), Positives = 495/859 (57%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK------NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTT---DALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDE-DKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN-----RTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFK-FKTKDSILLERLDFKKIS-NLKESSIED--VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFK-ISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPD----YVENNYLIFILNK---EDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLL 868
      + +L+K Y+ K E++ + W +  + + + A K SYSI++PPPN+TG LH+GHALN T+QD L R+ + G + W+ G DHAGIATQ  E+ L    D R+ + +++W  G I Q K +G  D+E E FT+++ + V +VFV++Y++GLIYR  L+NW + +A+S+IEV +E  +L+++RY + ++ +L+VATTRPET+ D + VNP D RY++ I   PL N++I IIADEYVD++FGTGV+K TPAHDFND+E+GK++ L+ I+ F+E G N   +E L  AR + V LE+ LLEK++   VG  R  VVEP MS QW+VKV  +++ +  + K + P ++E   WM N+ DWCISRQ+WWGH+IP WY   EI V  P    +EE+ ++ DVLDTWFSS LWP +T  D +  + +PT+ LVTGFDI+FFWV RMM  L+ +EVPF+ YI L+RD  KMSKS GN +DP VIE YG DA R L + ++ G D+  EE++   F NK+WN+ R+ MN  F+ D D   L + D+WIL + N+  E +  Y F +  + FTW +FC+ YIEL K+   + Q + +VL +++ +L L HP PF+T ++   K+ SI+L   +K  + +E + E  V+++I+ IR  E ++P +K I  L+ +  K +  + IL+ A+++ +    +P   V + I + K        I KI K+IEF+ +    L N SF+E+AP + +E E+ K +  K + LE+ L
 S:   3 DKELTKVYEPKSVEEKWYKEWESNGYFHGEAVSA-KPSYSIVIPPPNITGVLHMGHALNNTLQDILCRWKRMSGFNVLWMPGTDHAGIATQNVVERQLSAEGKDRHDVGREAFIERVWQWKAESGGQIIGQLKRLGASCDWERERFTMDEGLSRAVREVFVRLYDEGLIYRDNRLINWCPRCHTALSDIEVEHEEKAGHLWHLRYPVVGTERHLVVATTRPETMLGDTAVAVNPNDDRYRDLIGGMVTLPLVNRQIPIIADEYVDMEFGTGVVKITPAHDFNDFEMGKRHNLDRINIFDESGVINAAGHQYEGLDRFAARKRIVADLEEKGLLEKIQDHTLAVGGCYRCKTVVEPYMSLQWYVKVGPLAEEALAAVRDGKT-RIVPQQWENTYYEWMENIRDWCISRQIWWGHRIPAWYCDHCGEITVAKVDPTACAKCGSEEIR-QETDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDKTQELASFYPTSCLVTGFDILFFWVARMMMMGLHFMEEVPFRDVYIHALVRDAQGQKMSKSKGNVIDPLTVIEAYGTDAFRFTLAAFAAQGRDIKLAEERIAGYRNFANKIWNASRFAMMNLEGFDPDAVDADSLELSNADRWILFRLNETAGEVDEALAAYRFNDAAAALYRFTWSEFCDWYIELVKDDLYKGDSRRQVTARYVLWLVLEHLLRLLHPFMPFITEEIWQTLAGKKSAPSIMLADYPQRKQEWDFREGAAEMALVMEVISAIRNIRGEMEVPPSKNIAAILDCKSADSLKLLKKNEVYILSLARLSDLAIGQGVDRPADAALQVAGDVEIVVPLKGLVNVEEEEKRLLKEIGKIDKDIEFLGKK-------LENPSFVERAPADVVEKEREKLAEFANKKQVLEESL 879
>gi|83589396|ref|YP_429405.1| valyl-tRNA synthetase [Moorella thermoacetica ATCC 39073] >gi|83572310|gb|ABC18862.1| valyl-tRNA synthetase [Moorella thermoacetica ATCC 39073] (880 aa)
Score = 1460, Expect = 2.1e-159, Identities = 317/857 (36%), Positives = 493/857 (57%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKAN-KNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKN-----EELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTP---KNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK------NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE---RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKI-SDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKP-----DYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLS 869
      L K Y+ K E+++ + ++  + +L A + ++SI++PPPNVTG+LHLGHAL+ T+QD L R++ ++G + WI G DHAGIATQ + E+ L + +S D RD + ++EW  G+ I Q + +G  D+ E FT+++ + V +VFV++Y GLIYR  ++NW + ++ IS+IEV  E  +L+YIRY  +  +++ATTRPET+ D + VNP D+RY++ + K + PL N+EI +IADEYVD FGTG +K TPAHD ND+E+ ++ L I+  +D   A + ++  R + V+ L+  L KVE+  VG  R  +EP++S QWFV+++ ++ I+ K  +++F P +F K +NW+ N+ DWCISRQLWWGH+IPVWY +  E   + P+      +D DVLDTWFSS LWP +T  D   +A +PT+VLVTG DIIFFWV RM+F L  EVPF+  I GL+ D  KMSKSLGNGVDP +VIEKYGAD LRL L++ ++PG DL + E+++  F NK+WN+ R+ MN D+  + P  +NL  D+WIL++ NK  E    Y   + + +F W +FC+ YIEL K   NR  Q ++ VL ++ K L L HP PF+T ++ +  + + SI+L  R  +   E+++ V+ +I +R  E +P + ++ L  +P+ +I  E + + N A + V+   +P    V +  IF+   L G +   +++KE++ ++E+ +  L+  F KAP  + E+++ + + + L K LS
 S:   4 LDKVYNPKAVEEKWYHYWSENGYFRGHLPAKGQPAFSIVMPPPNVTGSLHLGHALDNTLQDILTRWHRMRGDATLWIPGTDHAGIATQARVEEELAKEGLSKYDLGRDRFLERVWEWKHQYGDRITRQLRLLGSSCDWSRERFTMDEGCSRAVREVFVRLYEKGLIYRGSYIINWCPRCRTTISDIEVEHIEEAGHLWYIRYPFKDGSGSIVIATTRPETMLGDTAVAVNPSDERYRDVVGKTLVLPLINREIPVIADEYVDPAFGTGAVKITPAHDPNDFEVAARHNLPSITVIGKDAVMTEEAGPYAGMERYACRGQLVDDLKAQGFLVKVEEHTHAVGHCYRCGTTIEPLVSPQWFVRMAPLAEPAIQAAKEG-RVRFVPERFTKIYLNWLENIRDWCISRQLWWGHRIPVWYCQQCGEEICSREDPEECPACGSTALEQDPDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDRTPELEAFYPTSVLVTGRDIIFFWVARMLFMGLEFMGEVPFREVLIHGLVLDAQGRKMSKSLGNGVDPMEVIEKYGADTLRLMLVTGNTPGNDLRFHPERLEGTRNFANKIWNAARFALMNLEDY----EPAPLERENLTLADRWILSRLNKLVLEVNACLEAYEIGEVARMLYEFFWGEFCDWYIELIKPRLYGENRRERQVAQ-EVLVTVLGKSLQLLHPFMPFITEEIWQHLPGE-RGSIMLSSWPRPVPQDEDEQAETAMGLVMAVIRAVRTLRSEMNVPPGRRAEVILVSGSPEDREILQRESVYLENLAAADRVQVVAALDRPPSRAATAVTSGVQIFL----PLAGLIDLEKEQARLEKELQKARAELEKVEKKLARPDFRAKAPAAIVAKEEARAAELKSTITALTKRLS 876
>gi|42522066|ref|NP_967446.1| hypothetical protein Bd0458 [Bdellovibrio bacteriovorus HD100] >gi|81618454|sp|Q6MQK8|SYV_BDEBA Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|39574597|emb|CAE78439.1| valS [Bdellovibrio bacteriovorus HD100] (894 aa)
Score = 1459, Expect = 2.8e-159, Identities = 324/863 (37%), Positives = 514/863 (59%)
 Q:   7 IKNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEY---SKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYV------GTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT------TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPK-----NLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKES----------SIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDE------VINILNTAKINIVKQDIK-SLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLS 869
      +K + LS +Y+  E +  W +  K  ++ K +SI+LPPPNVTG LH+GHAL+ TIQD +IR+ + G + W+ G DHAGIATQ+ E+ L+++ ++ D R++ V +++W  GN I Q + +G  D++  FTL++ ++ V +VFV ++ GLIYR + LVNW  L++AIS++EV K+++ +LY+++Y L +  +L+VATTRPET+ D + V+P+D+RYK+ I K + PLTN++IKIIAD YVD +FG+GV+K TPAHDFNDY++GK + L I+  +  N   + LK+ +AR + +E L+ +LLEK E + +VG  R+ AVVEP +SEQWFVK+   +K+V E  + I+F P + K ++W+ N+ DWCISRQLWWGH+IPVWY +D   V    +  + +L+ +D+DVLDTWFSS LWP +T   T+ LK+  +PT+ LVTG DIIFFWV RM+  L +++VPF+ YI GL+RD  KMSKSLGN +DP ++IEK+GADALR  +  G+D + E++++  F+NK+WN+ R+  N SDF  +     ++ FD+WI+ K +   +  + F +  + F W+ FC+ YIE +K   N  + +  V+ ++ +I+ L HP PF++ +Y   K  I+ +  +  N KE      I+ V ++I IR  EN+I   +++ L V N + KI     + L  +I   +K ++ P V++ + I+ E L+ + E  +++I K IE + +I  +G LSN+ F+ A +E + +++  + +++L L  L+
 S:   1 MKMSEQLSDRYNPADVESRTYEWWEKNGYFKAQDQSTKPPFSIILPPPNVTGFLHMGHALDHTIQDMMIRWKRMNGYNTMWLPGTDHAGIATQSVVERELKKDGVTRHDLGREKFVEKVWDWKHQYGNRIYGQMRRLGDSCDWDRAVFTLDEGVSKAVRKVFVSLHKKGLIYRGQRLVNWSGPLETAISDLEVEHKQIKGSLYHVKYPLEDGSGFLVVATTRPETMLGDSAVCVHPEDERYKHLIGKNVLLPLTNRKIKIIADTYVDKEFGSGVVKITPAHDFNDYKIGKTHNLEFINILTKKAEINENGGVYAGLKVQEARKRILEDLKAQDLLEKEEPHVHSVGHCSRSGAVVEPYLSEQWFVKMEALAVPAKRVAE----NGTIRFEPESWTKVYLHWLNNIEDWCISRQLWWGHRIPVWYCEDCNHQTVAETDVTACEKCGSTKLH-QDDDVLDTWFSSALWPFSTMGWPNETETLKT---FYPTSYLVTGHDIIFFWVARMIMMGLEFQRDVPFRTVYIHGLVRDSQGRKMSKSLGNSIDPVEMIEKHGADALRFTFAAHLYSGKDFKFSEQRLEGYRNFMNKVWNAARFALSNLSDFKAPTEGVKALPNKVHISVFDQWIITKLEEVTKTVEEAMEQERFSDASTALYQFIWNQFCDWYIEFTKPILNGNNAEEKAATQLVIAQVLNRIMRLLHPFAPFISEEIYQKLPIKGTACIVDQ---YPNARNDKEFLSLGSAQAALEIDIVKEVITAIRNIRGENRISPAVKLNVRLGVTNDQTQKILGNNRTALMTMGRLENMEIGPEGDMMKCAVAPVVVKDASVKVIIPLEGLVDFDEE---VKRINKSIEKLTRDIGMLSGKLSNEKFVANADEEVVAADRALLAQSKVQLDSLRDALT 891
>gi|169334634|ref|ZP_02861827.1| hypothetical protein ANASTE_01037 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] >gi|169259351|gb|EDS73317.1| hypothetical protein ANASTE_01037 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] (882 aa)
Score = 1459, Expect = 3.0e-159, Identities = 326/860 (37%), Positives = 513/860 (59%)
 Q:   9 NNNDLSKKYD-HKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKY-EKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEE-----LYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKL---WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNL--KESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVK----QDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNE----ANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLL 868
      + N L K+YD KI + + W    K + +  ++I++PPPN+TG LH+GHA + T+QD LIR+ +KG +A W+ G DHA IAT+ K +K  E  + +D R++ + + + W++   I NQ + +G  D+ E FT+++ +E V + F+++Y GLIYR  ++NW  ++A+S+ EV +E  +L++I+Y + +S +++++ATTRPET+ D + +NP D+RY +  K I PL NKEI I+ DEYVD QFGTG +K TP HD ND+E+G ++ L I FN+DGT N   ++ L  AR + V+ LE+ LLEK+E + NVG  R +A VEP+ S QWFVK+  +K I+  + K++ F P +F+K  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IP +Y ++ E+ V + P  E   + +D D LDTWFSS LWP +T  K + L  +P +VLVTGFDIIFFWV RM+F +  E PF H YI GL+RD  KMSKSLGNG+DP +VI+KYGAD LR L++ + G D + E KV++  F NK+ N+ R++ MN DF+ ++   L + DKWI+++ N+  E   KY F ++ +K+ F W++FC+ YIE +K  + N+E +  + LN +  IL + HP PF+T ++Y   +  I E ++K+ +  +E I +++ + +R    IP +K D +    +F S E+ + +++K ++K  +DI + +Y +  L ++  +   E    IE++K E + + EISR  LSNK+F +KAP++ +E E+ K +K++ ++E+++ L
 S:   3 SENILDKQYDPGKIEGKIYEKWEKGGYF-KPEINKDGKPFTIIMPPPNITGKLHIGHAFDDTLQDILIRYKRMKGYAALWVPGEDHASIATEVKVVDKIKEETGKTKQDLGREKFLKEAWNWAKTYRKEIANQVRKLGSSCDWSRERFTMDEGVSEAVKETFIRLYKKGLIYRGNRIINWCPSCKTALSDAEVEYEEQAGHLWHIKYPIKDSDEFVVIATTRPETMLGDTAVAINPDDERYFHLKGKSLILPLVNKEIPIVFDEYVDKQFGTGCVKITPCHDPNDFEVGLRHDLEQIRVFNDDGTINELGGKYQGLTTKQARKEIVKDLEELGLLEKIEDHMHNVGTCYRCHATVEPLTSLQWFVKMEPLAKPAID-AVNEKEVNFVPDRFKKIYFNWMENIKDWCISRQLWWGHRIPAYYCEECGEMVVSKEMPAKCEKCGCTSFKQDEDALDTWFSSALWPFSTLGWPKETEDLKKFYPNDVLVTGFDIIFFWVARMVFSGIEQMGEPPFHHVYIHGLVRDSQGRKMSKSLGNGIDPLEVIDKYGADVLRFSLVTGNKAGNDTRWQESKVEANRNFANKINNAARFILMNLEDFDENKKADLPKLHNTDKWIISRTNQMVKEVTANIEKYEFGIAAEKLYTFIWNEFCDLYIEFAKPSLNSDNKEDRFNTQYTLNLVFMNILKMLHPYMPFITEHIYSFMPGREDMLIAAEYPEYKEEYDFPKEEEDITIIVEALRTVRNARANMDIPPSKKADGY-------IFPSSKEMKEVFSSSKDILIKLASFKDINFIDGEYDKEESLCVVVEGGKIFIPMGELIDREKEIERLKNEEKKLNGEISRLEKKLSNKNFTDKAPEKVVEGEREKLKKYQSLMEEVKESL 878
>gi|110600251|ref|ZP_01388476.1| valyl-tRNA synthetase [Geobacter sp. FRC-32] >gi|110549032|gb|EAT62233.1| valyl-tRNA synthetase [Geobacter sp. FRC-32] (886 aa)
Score = 1458, Expect = 3.2e-159, Identities = 320/858 (37%), Positives = 494/858 (57%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPP------KNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTT---DALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPK-NLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN-----RTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKT-KDSILLERLDFKKIS-NLKE--SSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFK-ISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPD----YVENNYLIFILNK---EDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK----KEKHEMKLKELEKL 867
      + +L+K YD + EQ+ + W +  +   A K +YSI++PPPN+TG LH+GHALN T+QD L R+ ++G + W+ G DHAGIATQ  E+ L    + R+   +++W  G I Q K +G  D+ E FT+++ ++ V +VFV++Y +GLIYR  L+NW + +A+S+IEV +E E +L+++RY + S +L+VATTRPET+ D + VNP D+RY + I  + PL N++I IIADEYVD++FGTGV+K TPAHDFND+E+GK++ L+ I+ F+E G N   +E ++  AR + + LE  L++K++  +VG  R  VVEP MS QW+VKV  +++ +  K K + P ++E   WM N+ DWCISRQ+WWGH+IP WY   EI V  P    ++E+ ++ DVLDTWFSS LWP +T  D    +PT+ L+TGFDI+FFWV RMM  L+ +EVPF  YI L+RD  KMSKS GN +DP VI+ YG DA R L + ++ G D+  EE++   F NK+WN+ R+ MN  F+ D K + L + D+WIL + N+  E + N Y F +  + FTW +FC+ YIEL K+   ++ Q + ++L +++ +L L HP PF+T ++   K  SI+L   +K  + ++ + +E V+ +I+ IR  E ++P +K I  L+ +P  K +  + I++ A+++ +    +P   V + I + K        I KI K+I+F+ +    L N SF+++AP E + E+ K   K ++ + LEK+
 S:   3 DKELTKVYDPENVEQKWYREWEAKGYFSAAATSA-KPAYSIVIPPPNITGVLHMGHALNNTLQDILCRWKRMQGFNVLWMPGTDHAGIATQNVVERQLAAEGKDRHELGREAFTERVWQWKSESGGQIIGQLKRLGASCDWGRERFTMDEGLSKAVREVFVRLYEEGLIYRDNRLINWCPRCHTALSDIEVEHEEKEGHLWHLRYPVVGSGRHLVVATTRPETMLGDTAVAVNPNDERYTDLIGGHVMLPLVNRKIPIIADEYVDMEFGTGVVKITPAHDFNDFEVGKRHNLDRINIFDESGVINAAGHQYEGMERFAARKQIIADLEAQGLMDKIQSHALSVGGCYRCKTVVEPYMSLQWYVKVGPLAERALAAVKEGKT-RIVPQQWENTYYEWMENIRDWCISRQIWWGHRIPAWYCDHCGEITVAKVDPVKCSKCGSDEIR-QETDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDRTPELATFYPTSCLITGFDILFFWVARMMMMGLHFMEEVPFVDVYIHALVRDAQGQKMSKSKGNVIDPLTVIDSYGTDAFRFTLAAFAAQGRDIKLAEERIAGYRNFANKIWNASRFAMMNLEGFDPDAVKADELELSNADRWILYRLNETAGEVEESLNAYRFNDAAAALYRFTWSEFCDWYIELVKDDLYKGDSTRQTTARYILWMVLEHLLRLLHPFMPFITEEIWQALPGKKGPASIMLAEYPRRKAEWDFRDGATEMELVMAVISGIRNIRGEMEVPPSKSIAAMLDCKSPASLKLLKKNEVYIVSLARLSDLAIGTHIERPADAALQVAGDVEIVVPLKGLVNVEEEEKRLLKEIGKIDKDIDFLSKK-------LENPSFVDRAPAEVVAKEREKVAEFANKKQVLGESLEKI 882
>gi|160939307|ref|ZP_02086658.1| hypothetical protein CLOBOL_04201 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] >gi|158438270|gb|EDP16030.1| hypothetical protein CLOBOL_04201 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] (879 aa)
Score = 1457, Expect = 4.5e-159, Identities = 313/838 (37%), Positives = 492/838 (58%)
 Q:  32 QKELNKKNLKA----NKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRY-YLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK-----NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQE-----SKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNL--KESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKI---SDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVEN--NYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLS 869
      QK L+ K  A  +K ++I++PPPN+TG LH+GHAL+ T+QD LIR+ ++G A W G DHA IAT+ K  L++ +  D RD + + ++W  G I NQ  +G  D++ E FT++  ++ V +VFVK+Y G IY+  ++NW  Q++IS+ EV  E   ++I Y +   ++ +ATTRPET+ D + VNP+D+RY++ + K  PLT++EI +IAD YVD +FGTG +K TPAHD ND+E+GK++ L I  N+D T N   F +  +AR  V LE  LL KV   NVG +R  VEPM+ +QWFVK+ E +K IE K+  + F P F K ++W+ + DWCISRQLWWGH+IP +Y ++ EI V + P      +D D LDTWFSS LWP +T  + + D +PT+VLVTG+DIIFFWV RM+F L  ++PF  I GL+RD  KMSKSLGNG+DP +VI+KYGADALR+ L++ ++PG D+ + E+V++  F NK+WN+ R++ MN    +   L  DKWI++K N  E + +KY  ++++K+ DF W++FC+ YIE+ K R N+E   + +W L +++ + L L HP PF++ ++ N + + + ++ +  ++  N  +E S E + + + IR    +P +K  +++  + L +I  S   L A  I++++ + + D V  + + +  DL+  E  IE+++ E + + E++R GML N+ F+ +AP+ KI E++K EK+E +++++ L+
 S:  19 QKWLDGKYFHAEVNRSKKPFTIVMPPPNITGQLHMGHALDNTMQDILIRYKRMQGYEALWQPGTDHAAIATEVKVIDKLKKEGVDKADLGRDGFLKECWKWRDEYGTRIVNQLHKLGSSADWDRERFTMDHGCSDAVLEVFVKLYEKGYIYKGSRIINWCPVCQTSISDAEVEHVEQNGFFWHINYPVVGEPGRFVEIATTRPETMLGDTAVAVNPEDERYQDIVGKMLKLPLTDREIPVIADPYVDKEFGTGCVKITPAHDPNDFEVGKRHNLEEIIILNDDATVNVPGPYF-GMDRYEARKAIVADLEAQGLLVKVVPHSHNVGTHDRCKTTVEPMVKQQWFVKMEEMAKPAIEALKNG-SLTFVPESFGKTYLHWLEGIRDWCISRQLWWGHRIPAYYCQECGEIVVSKEAPHACPKCGCTSLKQDEDTLDTWFSSALWPFSTLGWPEKTEDLDYFYPTDVLVTGYDIIFFWVIRMVFSGLEQTGKLPFHTVLIHGLVRDSEGRKMSKSLGNGIDPLEVIDKYGADALRMTLITGNAPGNDMRFYWERVENSRNFANKVWNASRFIMMNIEKAAQSGEVALDRLTMADKWIVSKVNTLTREVTENLDKYELGIALQKVYDFIWEEFCDWYIEMVKPRLYNEEDDTKAAAIWTLKHVLIQALKLLHPFMPFISEEIFCNLQEEEETIMISQWPVYRDDWNFAKEEQSTETIKEAVRAIRGVRSSMNVPPSKKATVYVVSEDAGLLQIFEHSKSFFAALGYAGEVILQENKEGIADDAVSAVIHKAVIYMPFADLVDIEKE---IERLRGEEKRLAGELARSRGMLGNEKFVNRAPEAKIAEERAKLEKYEQMMEQVKIRLA 876
>gi|189425595|ref|YP_001952772.1| valyl-tRNA synthetase [Geobacter lovleyi SZ] >gi|189421854|gb|ACD96252.1| valyl-tRNA synthetase [Geobacter lovleyi SZ] (897 aa)
Score = 1452, Expect = 1.8e-158, Identities = 327/860 (38%), Positives = 501/860 (58%)
 Q:   9 NNNDLSKKYD-HKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRY-YLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK------NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTT---DALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFD----EDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQE-----SKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYD--------NFKFKTKD---SILL-------ERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLN------PKLFKISDEVINILNTAKI----NIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLL 868
      +N +L+K Y+ H++ ++ + W +K   + + + YSI++PPPNVTG LH+GHALN T+QD L R+ + G S W+ G DHAGIATQ  E+ L    D R+ + +++W  G I Q K +G  D+E E FT++  ++ V VFVK+Y DGLIYR  L+NW + +A+S+IEV +E + +L++IRY +   +L VATTRPET+ D + V+P+D+RY +   + PL N+EI ++ADEYVD +FGTGV+K TPAHDFND+E+G ++ L+ I+ F+E G N   +E L  AR + VE LE  LLEK++  +VG  R  VVEP +S QW+VKV  +++ ++ K + + P ++E  +WM N+ DWCISRQ+WWGH+IP W+   +I V + P    ++EL ++ DVLDTWFSS LWP +T  D    +PT LVTGFDI+FFWV RMM  L+  EVPFK YI L+RD H KMSKS GN +DP VI++YG DA R L + ++ G D+  EE++   F NK+WN+ R+ MN  F D  ED   L + D+WIL++ N+   Q ++Y F +  + FTW +FC+ Y+ELSK   +   + +VL +++ +L L HP+ PF+T ++     N +  D  SI+L    E  F+ +   +E V+++I+ IR  E ++P ++ I + L  +    +LF+  ++ ++  A +  N+ K + S++P   + +F+   L G + A  +++ KEI + EI + + L N SF+++AP + + EK+K   K  LE+ L
 S:   2 SNKELAKGYEPHEVEKKWYGEWA-EKGYFHADEASPRRPYSIVIPPPNVTGALHMGHALNNTLQDILCRWKRMTGHSVLWMPGTDHAGIATQNVVERQLAAEGKDRHDLGREAFIERVWQWKAESGGQIIGQLKRLGASCDWERERFTMDAGLSKAVRTVFVKLYEDGLIYRDNRLINWCPRCHTALSDIEVEHEEKKGHLWHIRYPVVGQPGRFLTVATTRPETMLGDTAVAVHPEDERYADLHGAKVLLPLVNREIPVVADEYVDREFGTGVVKITPAHDFNDFEVGARHGLDKINVFDESGIINAAGHQYEGLDRFKARTRIVEDLEVAGLLEKIDDHGLSVGGCYRCKTVVEPYLSLQWYVKVGPLAERALQAVKDGRT-RILPKQWENTYYDWMENIRDWCISRQIWWGHRIPAWFCDHCGKITVSMEDPTSCSQCGSDELR-QETDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDQTAELKRFYPTATLVTGFDILFFWVARMMMMGLHFMDEVPFKDVYIHALVRDAHGQKMSKSKGNVIDPLTVIDQYGTDAFRFTLAAFAAQGRDIKLAEERISGYRNFCNKVWNAARFTMMNLEGFEPDQLVFED---LRLTESDEWILHRLNETARATNQALDEYRFNEAAMTLYQFTWSEFCDWYLELSKQELYGDDPLRRRTTQYVLWSVLEHLLRLLHPIMPFITEEIWQTLPKGDRCNLRGSGGDWPPSIMLAPYPQPREDWQFEDAA----GRMEQVMEVISAIRTIRGEMEVPPSREITVILSTGSQQAEDLARLFE--SKIRSMARVADLTIGRNLEKPEDASVQP---AGRFQVFV----PLKGLVDVAEEEKRLLKEIAKLDKEIEQFSKKLENPSFVDRAPADIVAKEKAKLADVTAKKAVLEESL 890
>gi|170288799|ref|YP_001739037.1| valyl-tRNA synthetase [Thermotoga sp. RQ2] >gi|170176302|gb|ACB09354.1| valyl-tRNA synthetase [Thermotoga sp. RQ2] (865 aa)
Score = 1450, Expect = 2.9e-158, Identities = 322/857 (37%), Positives = 506/857 (59%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADL-FEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEEL-----YVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKL--WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLER---LDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINIL----NTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLL 868
      +LS +Y+  E + + W +   K +   +SI++PPPN+TG +H+GHALN T+QD ++R+ +KG  W+ G DHAGIATQ  EK+L + +  +++  EK ++ +EW+   IR Q K +G +D+ E FTL++ + V +VFV++Y GLIYR K +VNW + ++ +S+ EV KE ++ LYY++Y + +S +Y++VATTRPET+ D + V+P+D+RYKN++ K I PL +EI ++AD+YVD +FGTG +K TPAHD NDY + +++ L +I F+++  N   ++ L  +AR K V+ LE+  L K+E  +VG  R + V+EP +S+QWFV   +K+ IE ++ +I+FFP ++ K +NWM + DWCISRQLWWGH+IPVWY +D  + V + + E    +D DVLDTWFSS LWP +T  + + L  +PT++LVTGFDIIFFWV RM+    + PF H YI L+RD++ KMSKSLGNG+DP +VI++YGAD +R L  ++ G D+    +  F NK+WN+ R+V MN D+  ++  +NL+ DKWIL + NK  E    Y+F ++ + I +F WDDFC+ YIE SK R  +E L  VL ++  L L HP PF+T L+    +SI + +  ++ + I  E   ++ ++ +R  E +P ++ + +++   K +++++E  +L  N +++ V +    YVE   ++  DL G +   E++K+ +E ++ EI R  L+NK F+EKAP+E IE K K  + +L LE +L
 S:   3 ELSTRYNPAEIETKWYRYWEEKGYFTPKGVG---EKFSIVIPPPNITGRIHMGHALNITLQDIVVRYKRMKGYDVLWVPGEDHAGIATQNAVEKFLLQTQGKTREEIGREKFLEITWEWANKYRREIREQIKALGASVDWTRERFTLDEGLSRAVRKVFVELYRKGLIYRGKYIVNWCPRCKTVLSDEEVEHKEHKSKLYYVKYPVKDSDEYIVVATTRPETMLGDTAVAVHPEDERYKNFVGKTLILPLVGREIPVVADKYVDPKFGTGAVKVTPAHDPNDYLIAQRHNLPMIEIFDDNARINENGGKYKGLDRYEAREKIVKDLEEQGFLVKIEDYTHSVGHCYRCDTVIEPKLSDQWFVSTKPLAKRAIEAVENG-EIRFFPERWTKVYLNWMYEIRDWCISRQLWWGHRIPVWYCQDCGHLNVSEEDVEKCEKCGSTNLKQDEDVLDTWFSSALWPFSTLGWPEETEDLKRYYPTDLLVTGFDIIFFWVARMIMMGYEFMNDKPFSHVYIHQLVRDKYGRKMSKSLGNGIDPLEVIDEYGADPMRFTLAILAAQGRDIKLDPRYFDAYKKFANKIWNATRFVLMNLEDY---KEVPLENLKTVDKWILTRLNKTVEEVTNALENYDFNIAARTIYNFFWDDFCDWYIEASKPRLKTEERNLVQTVLVKVLDASLRLLHPFMPFLTEELWQKLPV-AGESITIAKWPEVERELIDETAEKEFTRLMNMVRGVRNVRAEMNLPQSQKVKVYI-----KGYEVTEEEELLLKTLGNIEEVSFVNEKPPKTATAYVEEEIEAYV----DLGGLIDFEKEKERLKQIMEKIQKEIDRLEKKLANKDFVEKAPEEVIEETKEKLNTNRERLARLESIL 861
>gi|71894314|ref|YP_278422.1| valyl-tRNA synthetase [Mycoplasma synoviae 53] >gi|90101534|sp|Q4A6B0|SYV_MYCS5 Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|71851102|gb|AAZ43711.1| valyl-tRNA synthetase [Mycoplasma synoviae 53] (832 aa)
Score = 1448, Expect = 5.9e-158, Identities = 352/850 (41%), Positives = 526/850 (61%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQF-SLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYL-RENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDALF----PTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS-IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDL---LGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLK 862
      + K Y+H+ E  S W +K   NL +K +SILLPPPNVTG LHLGHAL+ I D +IRF L G  W+ GMDHAGIATQ+K E L ++NK++ D +++ +A++++W +   R QW+ +G LDY NE FTL K+ NE V ++FV++YN G IY+  V+WDI LQ+AISNIEVI KE  +YYI+Y+ NS +YL +ATTR ET+ D ++ NPKDKRYKN  KF I+P+T K + +I DEYV I+FG+G+MK + AH  D E+ +K L +I  +++G N   + ++ +AR K ++LE+NN L K E +ISNV +S+R+N+V+E +M QWF+K+ +  +++  S +KI+F P +++ NL WM N+ DW ISRQLWWGHQIP WY KD K    P +  +V+D+DVLDTWFSSG+  +   ++ DA F  P++++V+G+D+IFFW+ RM+F SL  + PFK ++ GLIRD+  KMSKSL NG+DP +V+EKYG+DALR FL+++++PG D+ Y +EK++S W  NKL+N  Y+ +S  N E K+ K L + KWILNK +  + + F Y+F +  +I F + D + YIEL K+   E+   Y+ KKILI+ HP PF + L++  K + LLE+ + K  K+SS I ++ I KIR + +N I  + + + L+    KIS + +NIL      +   +Y EN  + +L+  +  +  +  ++++K+I F +SEI+R  +LSN+SFI KAPKEKI+LE+ K ++++ +L+
 S:   1 MQKIYNHQNVEDGIESKWREKKYFIDHNL--DKKPFSILLPPPNVTGKLHLGHALDSYIPDTIIRFKKLSGYDVLWLPGMDHAGIATQSKVESELYKQNKLTRHDLGKEKFLAEVWKWKEIHEKLFRQQWQTLGLALDYSNEAFTLSKEVNEKVIKIFVELYNRGYIYKKNRAVSWDINLQTAISNIEVINKETPQKMYYIKYFFENSSEYLTIATTRVETMLSDVAVIANPKDKRYKNLKIKFLIHPITKKRLPLIFDEYVKIKFGSGLMKLS-AHAEADIEIIEKLGLEVIETIDKNGYINAPDYQWHKMERFEAREKMAQFLEENNYLIKAEDSISNVSYSDRSNSVIETLMLPQWFIKMDHFRDLILKNLSSKEKIKFLPNRYKNNLKRWMNNVYDWNISRQLWWGHQIPAWY-KDGKMKVQAESPGQG---WVQDSDVLDTWFSSGIAAFSFFK-WENDDAFFKRYYPSSLMVSGYDLIFFWISRMIFLSLEFTNQRPFKEVFMHGLIRDKDGRKMSKSLNNGIDPIEVVEKYGSDALRWFLITNTAPGMDIRYNQEKIESAWKISNKLYNVALYI--SSMPDNNLEAKSSK-LSEQSKWILNKLSALNKQIQKVFKTYDFSIIGVEIYQFIFTDLSSWYIELIKSLNIKNEAM-----YVFKKILIMLHPFLPFTSDYLFN----KLYNEELLEQ-SWPKFKRFKDSSEINLLIDAITKIRKYRDDNNISKKEKLYLCLKE------KISKKNLNIL-----------LSLTNSEYKENKDFLIVLDNNSIFIEISQEQKQKQKQELEKKIAFCQSEITRAQNILSNQSFIAKAPKEKIKLEEDKLQRYKQELQ 822
>gi|160878630|ref|YP_001557598.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium phytofermentans ISDg] >gi|160427296|gb|ABX40859.1| valyl-tRNA synthetase [Clostridium phytofermentans ISDg] (892 aa)
Score = 1445, Expect = 1.2e-157, Identities = 320/861 (37%), Positives = 498/861 (57%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEEL----YVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSS-------DFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNR-----TSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFK-----FKTKDSILLERL-DFKKISNL--KESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNN---KVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVE------NNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      +L+K YD K E +   +K+   +  K ++I++PPPN+TG LH+GHAL+ T+QD LIRF ++G +A W G DHA IAT+ K + L++ I   R+ +  +EW  G I Q K +G  D++ E FT+++ ++ V +VFVKMY G+IY+  ++NW   ++IS+ EV ++  + ++I+Y + + +YL ATTRPET+ D + V+P+D RY + I K  P ++EI II D YV+ FGTGV+K TPAHD ND+E+GK+ L I+ N+D T N   FE +  AR + V+ L++ LL KVE  NVG +R N +EP++ +QWFVK+ E K +E K +K I+ P + EK  NW N+ DWCISRQLWWGH+IP +Y   ++ V  P  E   + +D D LDTWFSS LWP +T  + + + +PT+VLVTG+DIIFFWV RM+F    E PFK   GL+RD  KMSKSLGNG+DP ++IE+YGADALR L++ ++ G D+ + E+V++  F NK+WN+ R++ MN     D  D    L D DKWI++K N  + +  K++ ++ +K+ DF W++FC+ YIE+ K R   + + + ++ L ++  L L HP PF+T ++  K     +S+++ + ++K+ N  +E ++E + + + IR  E +P +  KVI +    ++F S   L A  +++ D  + D V     Y+ F   DL+  E  IE++ KE + + E+ R NGML+N +F+ KAP+ K+ E++K EK+  + ++E+ L+ K
 S:   4 ELAKTYDPKDIEGRLYEKWLEKKYFHAEVDKTKKPFTIVIPPPNITGQLHMGHALDNTMQDILIRFKRMQGFNALWQPGTDHASIATEVKIIEALKKEGIDKDQLGREGFLKRAWEWKDEYGGRIIGQLKKLGSSCDWDRERFTMDEGCSKAVEEVFVKMYEKGMIYKGSRIINWCPVCHTSISDAEVEYEDQAGHFWHIKYPVVGTDEYLCFATTRPETMLGDTAVAVHPEDGRYMHLIGKKVKLPFVDREIPIIGDSYVEKDFGTGVVKITPAHDPNDFEVGKRNNLPEINIMNDDATINANGGKFEGMDRYAARKQIVKELDEMGLLVKVEDYSHNVGTHDRCNTTIEPLIKQQWFVKMDELIKPAVEAVK-NKDIELVPERMEKVYFNWTDNIRDWCISRQLWWGHRIPAYYCDKCGKVVVSKTTPTTCECGHDHFTQDPDTLDTWFSSALWPFSTLGWPEKTEDLEYFYPTDVLVTGYDIIFFWVIRMIFSGYEQMNEKPFKTVLFHGLVRDSQGRKMSKSLGNGIDPLEIIEQYGADALRFMLITGNATGNDMRFYMERVEAARNFANKVWNASRFIMMNMQQMEEAGMDAKVDSVDM-STLTDADKWIISKVNTLTKDVTEHLEKFDLGIAAQKVYDFIWEEFCDWYIEMVKPRLYGDDQATKTAAIYTLRTVLDSALKLLHPYMPFITEEIFCTLKEMEGRLSADESVMISKWPEYKEEFNFAKEEEAVEIIKEAVKAIRNARTEMNVPPSRKAKVIVVSDSEKVREIFANSKVFFASLGYASEIVIQSDKNGIDSDAVSIVTATATIYIPF----ADLVDIEKE---IERLSKEKDRLAGELKRVNGMLANPNFVSKAPEAKLAEERAKLEKYASMMAQVEERLAHFK 891
>gi|183219675|ref|YP_001837671.1| valyl-tRNA synthetase [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Paris)'] >gi|189909811|ref|YP_001961366.1| Valine--tRNA ligase [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Ames)'] >gi|167774487|gb|ABZ92788.1| Valine--tRNA ligase [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Ames)'] >gi|167778097|gb|ABZ96395.1| Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase; ValRS) [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Paris)'] (896 aa)
Score = 1443, Expect = 1.8e-157, Identities = 347/858 (40%), Positives = 515/858 (60%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFS-LWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLS----------NSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYK-----------KDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT------TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTP-----KNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRT------SNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS-----IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKL-FKISDEVINILNTAKINIVK-QDIKSLKPDYVENNYLI--FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK----KEKHEMKLKELEKLLSS 870
      L +YD + E +++ +W +K    + K ++SI++PPPNVTGNLH+GHALN TIQD +IR  KG + W+ GMDHAGIATQ  E+ L +  S D +R+E + ++EW ++ G I Q + +G +D+ E FT ++ ++ V +VF ++++GLIYR + ++NW  ++AIS+IEV KE + LY+I+Y S     N +Y++VATTRPET+F D + +P DKRY N +KF  P+ KEI ++ D +VD +FG+G++K TPAHD NDYE G++ KL I+ N DGT N +  + L  +AR + VE LE  +EK+E + +VG ++R AV+EP++S QWFVK+  +K IE+ KS K+QF P +EK  WM N+ DWCISRQLWWGH+IP +Y      +++ ++    ++  +D DVLDTWFSSGLWP +    T+ LK   +PT+VLVTGFDIIFFWV RM+  L  +VPF+  I GL+RD+  K SKSLGN VDP D++ KYG D+ R FL +  G+D+ + E ++   F NK+WNS R++ M   N ED +P   +LED D WIL++F++  + + ++ Y F   I DF W FC+ Y+EL+K R    + E  VL ++KK L L HP PF+T ++ F ++K+  L + +F K  + E+S   +E V +II KIR  E +  K  + L+ N +L  + E +IL +K  ++ D  LK    + I  IL E +   E  +EK KK+I+  SE+ +  ++N SF+EKA + +E E+ K  KEK E ++ LEK+ S
 S:   5 LPDRYDPETVEPKWNQIWDEKKTFAPDT--SRKETFSIVIPPPNVTGNLHIGHALNHTIQDIIIRIERKKGKNVVWVPGMDHAGIATQVVVERELAKEGKSRTDFTREEFIEKVWEWKKHSGGMISKQQRLLGESVDWSKERFTFDEGLSKAVIKVFRTLFDEGLIYRGERIINWCPVTKTAISDIEVEYKEKQGKLYHIKYPKSEFKSKDPKTLNQGEYIVVATTRPETMFGDVAVCAHPDDKRYTNLKDKFVFLPIAEKEIPVLFDSFVDQEFGSGLVKITPAHDPNDYEAGQRLKLTPINIMNLDGTLNEFTGKYNGLDRFEARKRVVEELESKGYIEKIETHVHSVGHNQRGGAVIEPLLSTQWFVKIESLAKPAIEVVKSG-KVQFQPKMWEKTYFEWMENIRDWCISRQLWWGHRIPAYYAPNGDMVVAESLEEAISLFEKKGISVTKDTIKQDEDVLDTWFSSGLWPFSVFGWPEKTEELKQ---YYPTSVLVTGFDIIFFWVARMIMNGLKFMGDVPFQKVLIHGLVRDKDGKKFSKSLGNVVDPLDMMSKYGTDSFRFFLAAVLPEGKDILFDESRLDGYRSFCNKIWNSSRFIFM-----NLPEDFSPIEPNLDSLEDTDLWILHEFDQMLGRYEKAYSGYLFFEMANAIYDFVWGSFCDWYLELTKARVYGNVTPESAEKARQVLVSVLKKSLGLLHPFMPFITEEIH--FLLESKE---LAKTEFPKAYGVSETSPAVVRMELVREIITKIRNMRAELGVKPEKKCKVILKCSNKELKVMMERESKSILQLSKAESLEFLDSYELKNTDSVGAFSIGEIILPLEGIFDFEKEKQRLEKEKKQIQ---SEMEKLENKINNPSFLEKAKPDVVEKEREKYNTWKEKLESTVRALEKIGQS 895
>gi|30350185|gb|AAP31493.1| putative valyl-tRNA synthetase [Western X phytoplasma] (860 aa)
Score = 1443, Expect = 1.8e-157, Identities = 335/858 (39%), Positives = 518/858 (60%)
 Q:  13 LSKKYDHKICE-QQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYL-SNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL----FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK------NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPD-----YVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSS 870
      + +KY+ K+ E ++++ W +   +N  +K ++I++PPPN+TG LHLGHA N T+QD +IR  + G  ++ GMDHAGIATQ+K ++ L+E  + ++ +++ +   W   NI QW+ +  LDY+ E FTL+K +++V +VF+++Y+ LIYR  ++NWD  QS IS +EV +EVE LYY+RYYL ++ +Y+ VATTRPETIF D+ L V+P D+RY++ I + + P TN +I IIAD YV+ FGTGV+K TPAHD ND+++ +++ L I+SC N +GT N A ++ +  D R + ++ L  L+ K+E  +VGFS + V+EP +S QWF+K  S+ V++   +I FFP +F K  NW+ NL DWCISRQLWWGH +PVWYK D EI V ++ P +  + RD DVLDTWFSS LWP+ T   +  L  FP + LVTG+DI+ FWV +M  S+ L +++PFK  + GLIRD  +KMSKS GNGVDP D+I+KYG DALR FL ++SSPG DL Y E K+ S W FINK+WN R++++   N + D+T  E   +K++L++ ++    ++KY F +  + +F W+D N ++E K   +R + S+ + L Y++K L L HP PFVT +Y+ F F   I+ E+L   N      +I K+R F  KI  ++ +++E  KL +I + + +L + +  + I LK +   + + + +F+ K+   N+++N + + ++ + SEI R  +L+N SF+EKA K KI+ E+ K +K+  L + EKL+ +
 S:   1 MEQKYNFKLVENKRYAKWLEKGYFKTQN-NPDKTPFTIVIPPPNITGKLHLGHAWNNTLQDIIIRRKKMLGFDVLFLPGMDHAGIATQSKIKQKLKEEGFAEQNLTKELFLKYAALWKDEYTKNIHTQWERLSLHLDYDYEKFTLDKDFSQVVEKVFIQLYDKKLIYRDYKIINWDPFTQSTISELEVNYQEVEGKLYYLRYYLVDDNANYVEVATTRPETIFADQTLTVHPDDERYQHLIGQKVVVPGTNAKIPIIADNYVEKGFGTGVLKVTPAHDLNDFQIAQRHDLQIVSCMNPNGTMNELAQEYDKMDRFDCREQLIQKLTAKKLVAKIEDYTHSVGFSSISGVVIEPRLSLQWFLKTKAISQSVLQ----EHQINFFPKRFLKTFNNWLENLEDWCISRQLWWGHPLPVWYKGD--EINVQSQDPGDG--FQRDPDVLDTWFSSALWPLCTLGWPNNNVELFQRRFPVDTLVTGYDILTFWVSKMALQSMNLIEKIPFKDVLLHGLIRDSQGHKMSKSKGNGVDPIDIIDKYGTDALRWFLTTNSSPGADLLYNETKIASSWNFINKIWNISRFIKL-----NINTDQTNFQAETLLLPEKFLLSQLSRLMEATNHLYDKYEFNIVGSLLYNFVWEDLANWHLEFLKIVLKEYDREVSLNSQKFAL-YILKITLQLLHPFIPFVTDAIYEEFAF--TQPIINEQLPQINAVNSSSDDFLTFKNLIVKMRQFRQNYKITKTTLLSLYIEAPIEKLSEI-NTIKPVLKSFLMAFEIKTIHKLKQEQYEWLFFDKDTYVFMFKKDLQALKKNQSDN--QSPQLLKKLLSEIKRSEKILNNPSFLEKASKVKIQEEQEKYKKY---LSQYEKLIKN 855
>gi|146297043|ref|YP_001180814.1| valyl-tRNA synthetase [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] >gi|145410619|gb|ABP67623.1| valyl-tRNA synthetase [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] (874 aa)
Score = 1443, Expect = 2.0e-157, Identities = 328/854 (38%), Positives = 518/854 (60%)
 Q:  19 HKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK------NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMN-SSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESK-----LWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKE--SSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDE-------------VINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      ++ ++ + +W +K + K + +K ++I++PPPN+TG LH+GHALN TIQD LIRF ++G A W+ G DHA IAT+ K + ++E ++ +  R++ +  +EW + G I Q K +G  D++ E FT+++ + V +VFV++Y GLIY+ + ++NW  ++ IS+ EV +E + L+YI+Y  ++ Y++VATTRPET+ D + VNP D+RYK+ I K + P+ N+EI IIADEYVD++FGTGV+K TPAHD ND+E+G+++ L +I  + G N A +   +AR  V L+  LL K E  NVG  R + V+EP++S+QWFVK+  ++ I + K  KI+F  +FEK  NWM N+ DWCISRQLWWGH+IP +Y KD  + V + K   + +Y +D D LDTWFSS LWP +T  + + L  +PT+VLVT +DIIFFWV RM+F ++  + PFK+ I G++RD  KMSKSLGNG+DP ++IEKYGADALR L++ SPG D + EKV++  F NK+WN+ R+V MN  D N+ D++    ++WIL++ +  E +  K+  ++ +K+ DF WD+FC+ YIE+SK  N+E++   +VL ++ IL L HP PFVT +Y N  +++S+++ +    N + S +E ++++I IR  E IP N     + PK++ SD+       V + N ++ +V QD+    V + + +I KE ++ + E  ++++ +E E + E+ R  +L N++F++KAP++ + EK K E+++ LK +E L  K
 S:   8 QEVEDRLYKMWLEKKYFHAK-IDYSKKPFTIVIPPPNITGQLHMGHALNNTIQDILIRFKRMQGYCALWVPGTDHASIATEAKIVEKMKEEGLTKEMIGREKFLERAWEWKRVYGGRIIEQLKKLGASCDWDRERFTMDEGLSNAVKEVFVRLYEKGLIYKGERMINWCPTCKTTISDAEVEYEEKKGKLWYIKYPAKDNSFYVVVATTRPETMLGDTAVAVNPNDERYKHLIGKTVVLPIVNREIPIIADEYVDMEFGTGVVKITPAHDPNDFEIGQRHNLPMIQVIDTKGYMNENAGKYVGQDRFEARKNIVNDLKDLGLLVKEEDYTHNVGHCYRCSTVIEPLVSKQWFVKMKPLAEPAIRVVKEG-KIKFILERFEKIYFNWMENIKDWCISRQLWWGHRIPAYYCKDCDNMMVSRQEVKVCSKCGSTNVY-QDEDTLDTWFSSALWPFSTLGWPEETEDLKYFYPTDVLVTAYDIIFFWVARMIFSAVEHMGKEPFKYVLIHGIVRDAQGRKMSKSLGNGIDPLEIIEKYGADALRFTLVTGISPGNDTRFHMEKVEANRNFANKIWNAARFVIMNLDIDTNYKPDESKFTFT--ERWILSRLDTLIKEVTENLEKFEIGIAAQKLYDFIWDEFCDWYIEMSKPILYNKEAENNKEVQYVLLTVLTNILKLLHPFMPFVTEEIYLNLP-HSEESLVIAKWPEPMGYNYAQDISMVEKLIELIRSIRNLRVERNIPAN---------IKPKVYVKSDDECMLQQRQVWEIYVKRLANIEEV-VVAQDVPQDSVSLVLSWGVAYIKLKE-IIDIDAE---LKRLTEERERLLREVERSEKLLGNQNFLQKAPQKVVNEEKEKYERYKQMLKSVEDQLERIK 871
>gi|119773927|ref|YP_926667.1| valyl-tRNA synthetase [Shewanella amazonensis SB2B] >gi|119766427|gb|ABL98997.1| valyl-tRNA synthetase [Shewanella amazonensis SB2B] (953 aa)
Score = 1442, Expect = 2.3e-157, Identities = 347/841 (41%), Positives = 513/841 (60%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLR-ENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLS------NSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKL---NIIS----------CFNEDGTTNN---------YAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPP---KNEEL-----YVRDNDVLDTWFSSGLWPITT------TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYL------KKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDV-------------------------------------IEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSN-----QESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKT---KDSILL---ERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIF-----------ILNKEDLL----GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK 853
      + K Y+ + EQ    +K  K + A++ +Y I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D LIR+ +KG + W G DHAGIATQ  E+ L E  S D RD + ++EW  G I +Q + MG +D++ E FT+++ + V +VFV++Y+D LIYR K LVNWD KL +AIS++EV KE  ++++ RY L+   + KDYL+VATTRPET+ D + V+P+D+RY + I K I P+ N+ I IIADEYVD FGTG +K TPAHDFNDYE+GK++ L  NI++      N DG+ N+     YA G + K DA V  E L  LLEK+E   V + +R+ V+EP++++QW+V V + ++ IE ++  I+F P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY + K +YVG    +N L    +D+DVLDTWFSS LW +T   T LK+   PT+VLVTGFDIIFFWV RM+ ++Y    K +VPFK Y+TGLIRDE NKMSKS GN +DP D+                   IE +G DALR L + +S G D+ + +++   F NKLWN+ RYV MN+ + + +   L  D+W++ KF +  F + N Y F ++  + +FTW+ FC+ Y+EL+K  N   Q   L +++++L L HPM P++T ++D K    D+++L   D K+   + +E V Q+I +R  E I +K    L+ L +SDE   + A+I  +  +L  +E+ ++      ++ + +LL  G + A + +I K++E + E++R G LSN+ F+ KAP E IE E++K
 S:   1 MEKTYNPQSIEQALYRVWEEKGYFKPHGDASQGNYCIMIPPPNVTGSLHMGHAFQDTIMDTLIRYQRMKGKNTLWQVGTDHAGIATQMLVERKLEAEQGKSRHDLGRDAFMEKVWEWKAQSGGTITSQLRRMGASVDWDRERFTMDEGLSNAVQEVFVRLYDDKLIYRGKRLVNWDPKLHTAISDLEVENKEKAGHMWHFRYPLAGTELTADGKDYLVVATTRPETMLGDSAVAVHPEDERYASLIGKEIILPIVNRRIPIIADEYVDKDFGTGCVKITPAHDFNDYEVGKRHSLPMFNILTQDATIRALAEVLNTDGSHNSELDASLPERYA-GLDRFKARDAIVAEFETL---GLLEKIEPHALKVPYGDRSGVVIEPLLTDQWYVAVQKLAQPAIEAVENG-DIKFVPQQYENMYFSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDEAGK-VYVGRSEDEVRQNHNLGSDVKLRQDDDVLDTWFSSALWTFSTLGWPEQTPELKT---FHPTDVLVTGFDIIFFWVARMIMMTMYFIKDEDGKPQVPFKTVYVTGLIRDEAGNKMSKSKGNVLDPLDMIDGIDLESLVQKRTGNMMQPQLAAKIEKSTRKEFENGIEPHGTDALRFTLAAMASTGRDINWDMKRLDGYRSFCNKLWNASRYVLMNTEEQDCGQGGGDMKLSLADRWVIGKFQETVKAFDEHINAYRFDLAANTLYEFTWNQFCDWYLELTKPVLQNGSEAEQRGTRHTLVTVLEQLLRLMHPMMPYITETIWDRVKPLAGVEGDTLMLMSFPEFDAAKVDAKAMADLEWVKQVIVAVRNIRAELNIAPSK-------PLSALLRGVSDE-----DKARIEANQAFFGTLAK--LESMTILAEGEAAPMATTQLIGEMELLIPMAGLIDVAAEMARIDKQLEKLTGEVARIEGKLSNQGFVAKAPAEVIEKERAK 930
>gi|91774447|ref|YP_544203.1| valyl-tRNA synthetase [Methylobacillus flagellatus KT] >gi|91708434|gb|ABE48362.1| valyl-tRNA synthetase [Methylobacillus flagellatus KT] (943 aa)
Score = 1440, Expect = 4.7e-157, Identities = 323/868 (37%), Positives = 515/868 (59%)
 Q:   5 SNIKNNNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYA-VGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSE-------YSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYV---------RDNDVLDTWFSSGLWPITTTD--ALKSKDA-------LFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIE-------------------------------------KYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSS--DFNFDEDKT-PKNLEDF---DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSN-----QESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYD---NFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS---IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      ++I + L K ++ K E + + W +     + ++++ ILLPPPNVTG LH+GH N TI D L R++ ++G + W G DHAGIATQ  E+ L  IS D R++ + ++EW + G +I Q + +G  D+ E FT+++ + V + FV++YN+GLIYR K LVNWD KL +A+S++EVI +E + +L++IRY L++  L VATTRPET+ D ++V+P+D+RY + I K  PL ++EI +IAD+YVD +FGTGV+K TPAHDFNDY +G+++KL +IS  DG N+ A V ++ L+  AR + V LE  L KV+K  V  +RT V+EPM+++QWFV +S+    ++K +E+ ++ +I+F P +   W+ N+ DWCISRQLWWGHQIP WY D K +YV   + ++L      RD DVLDTW+SS LWP +T D  + KD     P++VLVTGFDIIFFWV RM+ + ++ ++PFK Y+ GLIRD  KMSKS GN +DP D+I+                   +G DALR  S +SPG D+ + ++ +  F NKLWN+ R+V MN+  D  ++ KT P+  DF  D+WI++  + ++ + F +Y F  + I F WD++C+ Y+EL+K + N   Q +  L +++ IL L HP+ PF+T ++    +T SI+LE+  + + L E +  + + + ++ R  E +   + +   + KL  + + +  + + I+ + ++ P + ++ + + + D+     E++ KEI ++ E+S+  L N+SF+ +AP  +E EK++    L +L+ L+ K
 S:   3 TDISASQTLDKSFEPKNIESRWYQFWEARGYYAAGLDSSKQDNFCILLPPPNVTGTLHMGHGFNQTIMDALTRYHRMRGANTLWQPGTDHAGIATQIVVERQLDAQGISRHDLGREKFLEKVWEWKEYSGGSITKQMRRLGTSPDWSRERFTMDEGLSRTVTETFVRLYNEGLIYRGKRLVNWDPKLHTAVSDLEVISEEEDGHLWHIRYTLADGDGELTVATTRPETMLGDVAVMVHPEDERYAHLIGKHVKLPLCDREIPVIADDYVDREFGTGVVKVTPAHDFNDYAVGQRHKLPLISILTLDGHINDAAPVQYQGLERFAARKQIVADLEAQGYLVKVDKHKLKVPRGDRTGVVIEPMLTDQWFVAMSKPGADGKSITQKALEVV-ANGEIRFVPENWVNTYNQWLNNIQDWCISRQLWWGHQIPAWYSDDGK-VYVAHDEAEAKQLAANDGYQGHLKRDEDVLDTWYSSALWPFSTLDWTGDEEKDKANLALQQFLPSSVLVTGFDIIFFWVARMVMMTKHITGKIPFKDVYVHGLIRDAEGQKMSKSKGNVLDPIDLIDGIGIEELVKKRTTGLMNPKQAEQIEKRTRKEFPEGIPAFGTDALRFTFASLASPGRDIKFDLQRCEGYRNFCNKLWNAARFVLMNTQGKDCGLEDCKTQPEGYLDFSQADRWIVSLLQRTEADIERGFAEYRFDNVAQAIYKFVWDEYCDWYLELAKVQLQNGGEAQQRATRRTLLRVLETILRLAHPLMPFITEEIWQIVGPLSGRTGPSIMLEQYPVSQPAKLDEQAEAWVALLKESVDACRSLRGEMNVSPAARVPLIAAGDDEKLAAYAPYLKALAKLSDVEIMAELPEAEAPVALAGDFKLMLKIEIDVTAER------ERLGKEISRLEGEVSKAQAKLGNESFVARAPAAVVEQEKARLAAFSDTLSKLQAQLAKLK 943
>gi|71911105|ref|YP_282655.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|71853887|gb|AAZ51910.1| valyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS5005] (801 aa)
Score = 1435, Expect = 1.6e-156, Identities = 320/782 (40%), Positives = 474/782 (60%)
 Q:  91 MDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT-----TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN--RTSNQESKLW---VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS-----IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKS--LKPDYVENNYLI---FILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      MDHAGIATQ K E+ LRE IS D RD+ + ++EW    I+ QW MG +DY E FTL++ ++ V +VFV +Y G IYR + ++NWD  ++A+S+IEVI K+VE  Y++ Y L +  L VATTRPET+F D + VNP+D RYK+ I K I P+ NK I I+ DE+ D +FGTGV+K TPAHD ND+E+G+++ L ++ N+DGT N A F +  +AR  V LE+  L +EK + +VG SER+ AVVEP +S QWFVK+ E +K+ ++ Q++ ++ F+P +F  + WM N++DW ISRQLWWGHQIP WY + EIYVG + P+ ++ + +D DVLDTWFSS LWP +T   TD  K  FPT+ LVTG+DIIFFWV RM+F SL   PF++ I GLIRDE  KMSKSLGNG+DP DVIEKYGAD+LR FL + S+PG+D+ + EK+ + W FINK+WN RY+ MN+   ++ ++ N+      D+WIL+ N+ ++ + F+K+ F V+  + +F W++F N Y+EL+K  + N+ K+  VL Y + KIL L HP+ PFVT +Y +  + SI+  +D+ +  E+   +E + +I +R  E + +K I I ++ + +L  + IN +   N K +I S  P+  + +   L  DLL  E  + ++ KE+  + E+   L N+ F+ A E ++ EK K+ ++ K  ++ ++ K
 S:   1 MDHAGIATQAKVEERLREQGISRYDLGRDKFLDKVWEWKDEYATTIKEQWGKMGLSVDYSRERFTLDEGLSKAVRKVFVDLYKKGWIYRGEFIINWDPAARTALSDIEVIHKDVEGAFYHMNYMLEDGSRALQVATTRPETMFGDVAVAVNPEDPRYKDLIGKNVILPIVNKLIPIVGDEHADPEFGTGVVKITPAHDPNDFEVGQRHNLPQVNVMNDDGTMNELAGDFAGMDRFEARQATVAKLEELGALVNIEKRVHSVGHSERSGAVVEPRLSTQWFVKMDELAKQAMDNQETDDRVDFYPPRFNDTFLQWMENVHDWVISRQLWWGHQIPAWYNAEG-EIYVGEEAPEGDD-WTQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDTDVEDFK-RYFPTSTLVTGYDIIFFWVSRMIFQSLEFTGRQPFQNVLIHGLIRDEEGRKMSKSLGNGIDPMDVIEKYGADSLRWFLSNGSAPGQDVRFSYEKMDASWNFINKIWNISRYILMNNEGLTLEDAES--NVAKVAASEAGNVTDQWILHNLNETIAKVTENFDKFEFGVAGHILYNFIWEEFANWYVELTKEVLYSDNEAEKVITRSVLLYTLDKILRLLHPIMPFVTEEIYAQY---AQGSIV--TVDYPVVRPAFENEAAHKGVESLKDLIRAVRNARAEVNVAPSKPITILVKTADSELEDFFNSNINYIKCFT-NPEKLEISSAIAAPELAMTSIITGAEIYLPLADLLNVEEE---LARLDKELAKWQKELDMVGKKLGNERFVANAKPEVVQKEKDKQADYQAKYDATQERIAEMK 797
>gi|114567165|ref|YP_754319.1| valyl-tRNA synthetase [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] >gi|114338100|gb|ABI68948.1| valyl-tRNA synthetase [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] (883 aa)
Score = 1433, Expect = 2.8e-156, Identities = 315/808 (38%), Positives = 486/808 (60%)
 Q:  46 SYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPP------KNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQES---KLWVLNYL---IKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIF-NFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSL----------KPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK 853
      ++SI++PPPNVTG+LHLGHAL+ T+QD L R+ ++G +A W+ G DHAGIATQ + E+ L  ++ + R++ + ++EW  GN I Q  MG  D+ E FT+++ + V +VFV +Y GLIY+  ++NW + +AIS+IEV ++ + +L++IRY L  ++++VATTRPET+ D + V+P D+RY++ I K + PL N+ I + AD+YVD +FGTG +K TPAHD ND+++G ++ + I+ ++ G N A ++ L   R++ V+ LE  L KVE+  VG +R + V+EP++S QWFVK+  ++ I+ +  +I+F P +F + INWM N+ DWCISRQLWWGH+IPVWY ++ EI  + P   ++ EL +D DVLDTWFSS LWP +T  D + D +PT VLVTG DIIFFWV RM+F +  EVPF  I GLI D  KMSKSL NG+DP +VIEK+GAD LR L++ +PG D+ + +KV++  F NK+WN+ R+V MN  F  +   LE+  D+WIL++   +E   +KY+  + +++ +F WD+FC+ YIEL+K R NQ++  +L V N L  + IL L HP PF+T +Y F   +I+L+   K  + + +E + Q++ IR  N ++    +I+ +L  + + DEV  +   I+KQ +      KP+  + L    L G +  I++++KE++ +S++ +  L+N+ F+ KAP E IE E+SK
 S:  40 AFSIVMPPPNVTGSLHLGHALDNTLQDILTRWRRMQGYNALWLPGTDHAGIATQARVEEALAREGLNKYELGREKFLERVWEWKHLYGNRITQQLSLMGSSCDWSRERFTMDEGCSRAVREVFVNLYEKGLIYQGDYIINWCPRCHTAISDIEVEHEDSDGHLWHIRYPLEGEDEFIVVATTRPETMLGDTGVAVHPDDERYQHLIGKKILLPLMNRVIPVFADDYVDKEFGTGAVKVTPAHDPNDFDMGLRHGVEQIAVIDKYGFMNENAGPYQGLDRYACRLQVVKDLEAQGYLLKVEEHRHAVGHCQRCDTVIEPLVSTQWFVKMKPLAEPAIQ-KVLDGEIKFIPERFTRIYINWMENIRDWCISRQLWWGHRIPVWYCQECGEIICSKEDPNHCPNCESAELK-QDEDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDKTRDLDFFYPTTVLVTGRDIIFFWVARMIFSGIEHMGEVPFYDVNIHGLILDAQGRKMSKSLNNGIDPIEVIEKFGADTLRFSLITGVTPGNDVRFHWDKVENTRNFANKIWNASRFVLMNMEGF----EAIKPGLEELSLADRWILSRLQLTIAEVTNLLDKYDLGEAARRLYEFIWDEFCDWYIELAKPRLVNQDNPRERLVVQNVLRDVLVDILRLLHPFMPFITEEIY-QFLPAHSATIMLDPWPESKEELIWLAEVEQMQQLMQAIRALRNIRSE------FNINPSILIKAIMVVPDEVRRQVFMDNQAIIKQMARLEQLELLYELEKKPEQAVSALLSLAEIYVPLEGIIDVEKEIQRLQKELKAAESDLQKAENKLNNQKFLSKAPPEVIEKERSK 863
>gi|15644561|ref|NP_229614.1| valyl-tRNA synthetase [Thermotoga maritima MSB8] >gi|148270232|ref|YP_001244692.1| valyl-tRNA synthetase [Thermotoga petrophila RKU-1] >gi|12585357|sp|Q9X2D7|SYV_THEMA Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|4982399|gb|AAD36880.1|AE001819_3 valyl-tRNA synthetase [Thermotoga maritima MSB8] >gi|147735776|gb|ABQ47116.1| Isoleucyl-tRNA synthetase [Thermotoga petrophila RKU-1] (865 aa)
Score = 1431, Expect = 4.7e-156, Identities = 321/857 (37%), Positives = 506/857 (59%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADL-FEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEEL-----YVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKL--WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLER---LDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINIL----NTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLL 868
      +LS +Y+  E + + W +   K +   +SI++PPPN+TG +H+GHALN T+QD ++R+ +KG  W+ G DHAGIATQ  EK+L + +  +++  EK ++ +EW+   IR Q K +G +D+ E FTL++ + V +VFV++Y GLIYR K +VNW + ++ +S+ EV KE ++ LYY++Y + +S +Y++VATTRPET+ D + V+P+D+RYKN++ K I PL +EI ++AD+YVD +FGTG +K TPAHD NDY + +++ L +I F+++  N   ++ L  +AR K V+ LE+  L K+E  +VG  R + V+EP +S+QWFV   +K+ IE ++ +I+FFP ++ K +NWM + DWCISRQLWWGH+IPVWY +D  + V + + E    +D DVLDTWFSS LWP +T  + + L  +PT++LVTGFDIIFFWV RM+    + PF H YI L+RD++ KMSKSLGNG+DP +VI++YGAD +R L  ++ G D+    +  F NK+WN+ R+V MN D+  ++  +NL+ DKWIL + NK  E    Y+F ++ + I +F WDDFC+ YIE SK R  +E L  VL ++  L L HP PF+T L+    +SI + +  ++ + I  E   ++ ++ +R  E +P ++ + +++   K +++++E  +L  N +++ V +    YVE   ++  DL G +   E++K+ +E ++ EI R  L+NK F+EKAP+E +E K K  + +L LE +L
 S:   3 ELSTRYNPAEIETKWYRYWEEKGYFTPKGVG---EKFSIVIPPPNITGRIHMGHALNITLQDIVVRYKRMKGYDVLWVPGEDHAGIATQNAVEKFLLQTQGKTREEIGREKFLEITWEWANKYRREIREQIKALGASVDWTRERFTLDEGLSRAVRKVFVELYRKGLIYRGKYIVNWCPRCKTVLSDEEVEHKEHKSKLYYVKYPVKDSDEYIVVATTRPETMLGDTAVAVHPEDERYKNFVGKTLILPLVGREIPVVADKYVDPKFGTGAVKVTPAHDPNDYLIAQRHNLPMIEIFDDNARINENGGKYKGLDRYEAREKIVKDLEEQGFLVKIEDYTHSVGHCYRCDTVIEPKLSDQWFVSTKPLAKRAIEAVENG-EIRFFPERWTKVYLNWMYEIRDWCISRQLWWGHRIPVWYCQDCGHLNVSEEDVEKCEKCGSTNLKQDEDVLDTWFSSALWPFSTLGWPEETEDLKRYYPTDLLVTGFDIIFFWVARMIMMGYEFMNDKPFSHVYIHQLVRDKYGRKMSKSLGNGIDPLEVIDEYGADPMRFTLAILAAQGRDIKLDPRYFDAYKKFANKIWNATRFVLMNLEDY---KEVPLENLKTVDKWILTRLNKTVEEVTNALENYDFNIAARTIYNFFWDDFCDWYIEASKPRLKTEERNLVQTVLVKVLDASLRLLHPFMPFLTEELWQKLPV-AGESITIAKWPEIERELIDETAEKEFTRLMNMVRGVRNVRAEMNLPQSQRVKVYI-----KGYEVTEEEELLLKTLGNIEEVSFVNEKPPKTATAYVEEEIEAYV----DLGGLIDFEKEKERLKQIMEKIQKEIDRLEKKLANKDFVEKAPEEVVEETKEKLNTNRERLARLESIL 861
>gi|71908698|ref|YP_286285.1| valyl-tRNA synthetase [Dechloromonas aromatica RCB] >gi|90103535|sp|Q47BG6|SYV_DECAR Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|71848319|gb|AAZ47815.1| Valyl-tRNA synthetase, class Ia [Dechloromonas aromatica RCB] (943 aa)
Score = 1429, Expect = 9.1e-156, Identities = 330/858 (38%), Positives = 505/858 (58%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTN-NYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSE-------YSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYV---------RDNDVLDTWFSSGLWPITTTD-----ALKSKDAL----FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIE-------------------------------------KYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMN--SSDFNFDEDK--------TPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFK----FKTKDSILLE---RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIK--KEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLS 869
      +L+K ++  E++ + W TQ     + +++ ILLPPPNVTG LH+GH N TI D L R+ ++G + W G DHAGIATQ  E+ L  IS D R++ + ++EW + GN I Q + MG  D++ E FT++  N++V + FV+++N+GLIYR K LVNWD KL +A+S++EV+++E + +++IRY L++ D L+VATTRPET+ D ++V+P+D+RYK+ I +  PLT++EI IIAD YVD++FGTG +K TPAHDFNDY +G+++ L +IS  D  N N  + L  DAR  V LE  +LEK +K  V  +RTN V+EPM+++QWFV +S+    ++K +++ S +I+F+P +   W+ N+ DWCISRQLWWGHQIP WY D+ +I+V   + +       RD DVLDTWFSS LWP +T D   A+ + + L   P++VLVTGFDIIFFWV RM+ + + ++PFKH Y+ GLIRD  KMSKS GN +DP D+I+                   +G DALR  S +SPG D+ +  +   F NKLWN+ R+V MN  D  + +     P   D+WI+++ +  E Q F Y F + + I F WD+FC+ Y+E++K    + Q   L  ++ +L L HP+ PF+T L+     KT DSI+L  R + KI  E+ +E + +  R N  ++ + + + L V   +IS+  +  K++ V Q + + D +   + ++ + L+     E+I+ KEIE ++ +IS  G L+N+ F+ +AP  I+ EK +    L++L+ L+
 S:   2 ELAKAFEPADIERRWYPEWETQNYFAAGVDASKADNFCILLPPPNVTGTLHMGHGFNQTIMDALTRYYRMRGHNTLWQPGTDHAGIATQIVVERQLDAQGISRHDLGREKFLEKVWEWKEYSGNTITKQMRRMGTSPDWKRERFTMDAGLNKVVTETFVRLFNEGLIYRGKRLVNWDPKLNTAVSDLEVVQEEEDGFMWHIRYPLADGSDSLVVATTRPETMLGDTAVMVHPEDERYKHMIGQMVKLPLTDREIPIIADSYVDLEFGTGCVKVTPAHDFNDYAVGQRHGLPMISILTLDAKVNENAPEKYRGLDRFDARKAVVADLEALGILEKTDKHKLKVPRGDRTNVVIEPMLTDQWFVAMSKPGDDGKSITEKALDVVHSG-EIKFYPENWVNTYNQWLNNIQDWCISRQLWWGHQIPAWY-GDNGQIFVAHSEAEAKAEAAKQGYTGTLKRDEDVLDTWFSSALWPFSTLDWTGDEAIDAANPLLKQYLPSSVLVTGFDIIFFWVARMVMMTKQITGQIPFKHVYVHGLIRDGEGQKMSKSKGNVLDPIDLIDGIGLEALIEKRTTGLMNPKQAESIAKKTKKEFPEGIASFGTDALRFTFASLASPGRDIKFDLNRCDGYRNFCNKLWNATRFVLMNVEGHDLALEHQQNGPACGGSAPLEFSFADRWIVSQLQRVEQEVEQHFTDYRFDLIAQAIYKFIWDEFCDWYLEIAKVEIQTGNDAQQRGARRTLVRTLEAVLRLAHPLIPFITEELWQTVAPIAGRKTHDSIMLAAYPRAEEYKIDAASEAKVERLKALAYACR--NLRGEMNVSPALRMPLLVAGGGA-EISEFAAILQALGKLSEV-QIVDDMPADAMAP---VAVVGETRLMLKVEIDVAAERIRLAKEIEKLEKQISIAQGKLANEGFVARAPAAVIDQEKQRVADFTATLEQLKPQLA 938
>gi|158521740|ref|YP_001529610.1| valyl-tRNA synthetase [Desulfococcus oleovorans Hxd3] >gi|158510566|gb|ABW67533.1| valyl-tRNA synthetase [Desulfococcus oleovorans Hxd3] (884 aa)
Score = 1428, Expect = 1.2e-155, Identities = 315/844 (37%), Positives = 467/844 (55%)
 Q:   9 NNNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDG-TTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK-----NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELS------KNRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNL-----KESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDE----VINILNTAKINIVKQDIKSLKPDY----VENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKS 852
      + ++L K Y + EQ+ + W +K     + YSI++PPPNVTG LH+GHALN T+QD L R+ L G + W+ G DHAGIATQ  EK L      R  + ++ W + G I Q K +G  D++ E FT++  + V +VFV+++ +GLIYR + L+NW + +AI++IEV  E + LY+I Y  +  L+VATTRPET+ D + VNP D+RY +  + + PLT + I +I D YVD FGTG +K TPAHD ND+ELG+ + L+ I  ++ G T   F L+  R  V LE  LL KVE  +VG  R  V+EP +S+QWFV V  ++K IE  + + + P + K  WM N+ DWC+SRQ+WWGHQIP WY +  E+ V + P   N  V+++DVLDTWFSS LWP +T  D + + +PT+VLVTGFDI+FFWV RM+  L+ KE+PF  YI L+RDE  KMSKS GN +DP D+I YGADALR L + ++ G D+  E +++  FINKLWN+ R+ M+ D + E+ P N  D+WIL++ + A    + Y F +  + F W + C+ Y+E +   KN  +E  VL ++++ L+L HP+ PFVT ++   T+ SI+ + F      ES + V+ ++ IR  E IP +K +D+ + V + + + +E  +IN+  A +I    KP +  V  L+++L  L G + A + +I+KE+ V+ E+   LSN F+EKAP  ++ K+
 S:   2 SGSELDKGYVAQGVEQRWYDFWEKEKLFAASEEGHGRPGYSIVIPPPNVTGMLHMGHALNITLQDILCRYRRLCGDNVLWVPGTDHAGIATQNVVEKKLMAEGTDRHALGRQAFIDRVWAWRKEYGGTIIRQLKRLGASCDWDRERFTMDDGLSRAVREVFVRLHREGLIYRGEYLINWCPRCHTAIADIEVTYDERQGALYHIHYPFEDGSQGLVVATTRPETMLGDTAVAVNPDDERYAHAKGRKVLLPLTGRTIPVIEDRYVDTAFGTGALKVTPAHDPNDFELGRVHGLDTIKVIDDRGFMTEAAGDRFAGLERFACRKAVVAALEAEGLLVKVEDYTHSVGTCYRCQTVIEPNLSKQWFVAVKPLAEKAIE-AVAQGRTRIVPDTWTKTYYEWMNNIRDWCVSRQIWWGHQIPAWYCQACGEVIVAEETPTACTACNSTDLVQESDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDRTRLLETFYPTSVLVTGFDILFFWVARMLMMGLHFMKEIPFHDVYIHALVRDEEGKKMSKSTGNVIDPIDIINTYGADALRFTLTAFAAQGRDIKLSESRIEGYRHFINKLWNAARFAMMH-VDRGY-EEPPPANAGLADRWILSRLDNARKSTADALDTYRFNDAAGALYQFVWHELCDWYLEAAKPDLYGKNGEEQKEKTKQVLWHVLRDTLVLLHPIIPFVTEEIWHALP-GTQGSIM--KASFSGAGGTGSDVDAESRMALVIDVVTGIRNVRGEMNIPPSKNLDVVVHVADETVHRHLEEQQEMIINLARLASFSIAPS---GEKPGHAAVSVVGEALVYVL----LEGVIDFAAELARIEKELAKVEKELDGVTRKLSNSGFLEKAPASVVDAVKA 861
>gi|188585735|ref|YP_001917280.1| valyl-tRNA synthetase [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] >gi|179350422|gb|ACB84692.1| valyl-tRNA synthetase [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] (885 aa)
Score = 1427, Expect = 1.4e-155, Identities = 319/862 (37%), Positives = 520/862 (60%)
 Q:   9 NNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKAN---KNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYL-RENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKN-----EELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTT---DALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKN--LEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNR--TSNQESKLWVLNYLIK---KILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIR-IFNFENK---IPNNK--VIDIHLEVLNPKLFKISDEVINIL-NTAKINIVKQDIKSLKPD----YVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSS 870
      + +LSK Y+ + EQ++   QK L+ + KA+  ++ +S+++PPPNVTG+LH+GHAL+ T+QD ++RF ++G  W+ G DHAGIATQTK E++L +E+ +S D R++ + ++ W +  ++I NQ K +G +D+ E FT+++ ++ V +VFV +Y GLIY+  ++NW + +A+S+IEV  E + L +I+Y L++  + VATTRPET+ D + V+P D+RY + I K + PL ++EI IIADE+VD +FG+G +K TP HD ND+E+G+++ L I+  +DG  N A + +  + R  ++ L+  L ++E  ++G  R + VVEP++S+QWFVK+  +  I++   ++F P +FEK  NWM N+ DWCISRQ+WWGH+IP WY +  EI V K P +   E  +D DVLDTWFSS LWP +T  D    +PT+VLVTG+DIIFFWV RM+F L  KE PF  +I GL+RD H KMSKSLGNG+DP ++I++YGAD LR L++ +PG D+ + +KV++  F NK+WN+ R+ MN ++  E +P++ L  DKWIL++ N+  + + +KY  + K + +F W +FC+ YIE++K R  ++E K   L++  IL L HP PF++ + +  T + ++ +  K+ S  E+S + + QI+ +R + N  +  +P K + + + +  F + E  L N + + +V D  KP   V   IF L E L+ + E  IE+++ +  + E++R G L+N +F+ KAP+ ++ E+ K+ ++ +L ++++ L +
 S:   2 SKTNLSKVYEPEKVEQKW----YQKWLDADSFKASCDHRDKFSVVIPPPNVTGSLHMGHALDNTLQDVIVRFKRMQGYDTLWMPGTDHAGIATQTKVEEHLAQEDGVSKYDLGREKFLEKVWAWKETYHDSITNQLKKLGVSVDWSRERFTMDEGCSKAVREVFVSLYEKGLIYQGDYIINWCPRCYTALSDIEVEHMEDQGTLTHIKYPLTDGSGSISVATTRPETMLGDTAVAVHPDDERYSHLIGKTVMLPLMDREIPIIADEFVDPEFGSGAVKVTPGHDPNDFEMGERHTLESIAVIGKDGQMTNEARRYSGMDRYECRKSVIQDLKDQGYLLEIEDHNHSIGHCHRCDTVVEPLVSKQWFVKMKPLAGPAIDVVDKG-DVKFVPARFEKIYRNWMENIRDWCISRQIWWGHRIPAWYCQ-CGEIIVSRKDPDSCPSCGESGLEQDPDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDETDDLQKFYPTDVLVTGYDIIFFWVARMIFMGLEFMKERPFDDVFIHGLVRDAHGRKMSKSLGNGIDPLEIIDEYGADTLRYTLVTGITPGNDMRFSYDKVEASRNFANKIWNASRFAIMNLDNYQPME-LSPEDDRLSLADKWILHRMNEVIDDVTRLMDKYELGEASKTLYEFIWSEFCDWYIEMAKIRLYQGSEEEKSLTQEILVRGLDTILRLLHPFMPFLSEEIRSHLP-HTDELLVTSKWPEKEESFSDETSKKAMEQIMEGVRAVRNLRRELDIVPQTKSAITILASDASDYDNFNSNQEYFRALANASPVEVV--DNLEEKPKKALTAVVRGAEIF-LPLEGLVDLDEE---IERLRGQKAELDKEVARVEGKLANDNFVNKAPQYVVDKEREKERDYKERLAKVQERLDT 879
>gi|191161269|ref|ZP_03023152.1| valyl-tRNA synthetase [Geobacter sp. M21] >gi|190998000|gb|EDV73445.1| valyl-tRNA synthetase [Geobacter sp. M21] (888 aa)
Score = 1425, Expect = 2.3e-155, Identities = 320/859 (37%), Positives = 488/859 (56%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK------NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTT---DALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDE-DKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN-----RTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFK--TKDSILLERLDFKKIS----NLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNK----VIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINI-------------VKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLL 868
      N +L K Y+ K E+++   QK   L ++K YSI++PPPN+TG LH+GHALN T+QD L R+ + G + W+ G DHAGIATQ  E+ L    + R+ + +++W  G I Q K +G  D+E E FT++  ++ V +VFV++Y + LIYR  L+NW + +A+S+IEV +E  +L+++RY + + DYL+VATTRPET+ D + V+P+D+RY + I K + PL N+EI IIAD+YVD +FGTGV+K TPAHDFND+E+G ++ L+ I+ F+E G N   +E ++  AR + V LE  LLEK++  +VG  R  VVEP MS QW+VKV+ +++ +  K + + P ++E  +WM N+ DWCISRQ+WWGH+IP WY   I V  P    ++E+ ++ DVLDTWFSS LWP +T  +   + +PT+ LVTGFDI+FFWV RMM  L+  EVPF  YI L+RD  KMSKS GN +DP VI+ YG DA R L + ++ G D+  EE++   F NK+WN+ R+ MN  F+ + D   L + D+WIL + N+      + F +  + FTW +FC+ YIEL+K+     Q S +VL +++ +L L HP PF+T ++    + +SI++         + ++ V+++I IR  E ++P +K  ++D  E   L +  V+++  + + I       V D++ + P    L+ + +E LG    I KI+K+IEF+ +    L N SF+E+AP + +E E+ K +  K K LE+ L
 S:   3 NKELEKVYEPKSVEERWYQQWEQKGYFHATLPSDKPGYSIVIPPPNITGVLHMGHALNNTLQDILCRWKRMAGYNVLWMPGTDHAGIATQNVVERQLAAEGKDRFELGREAFIERVWQWKGESGGQIIGQLKRLGASCDWERERFTMDAGLSKAVREVFVRLYQEKLIYRDNRLINWCPRCHTALSDIEVEHEEKAGHLWHLRYPVVGTGDYLVVATTRPETMLGDTAVAVHPEDERYAHLIGKMVLLPLVNREIPIIADDYVDREFGTGVVKITPAHDFNDFEMGVRHNLDRINVFDESGVVNAAGKQYEGMERFAARKQVVADLEAAGLLEKIQDHALSVGGCYRCKTVVEPYMSLQWYVKVAPLAERALGAVKDGRT-KIVPQQWENTYYDWMENIRDWCISRQIWWGHRIPAWYCDHCGHITVAKDDPTCCDECGSDEIR-QETDVLDTWFSSALWPFSTMGWPEKTPELASFYPTSCLVTGFDILFFWVARMMMMGLHFMDEVPFTDVYIHALVRDAQGQKMSKSKGNVIDPLTVIDAYGTDAFRFTLAAFAAQGRDIKLAEERIAGYRNFANKIWNASRFAMMNLEGFDPNAVDPASLKLSNADRWILYRLNQTTVSVDAALASFRFNEAANDLYRFTWSEFCDWYIELAKDDLYKGDADRQASAKYVLWLVLENLLRLLHPFMPFITEEIWQALPKMDGSAESIMISSFPAACAEWEGYAAAAAEMDLVMEVIKGIRNIRGEMEVPPSKQIAAILDCKSEASLALLKRNEAYVMSLARLSDLGIGQGIERPAEASLQVAGDVEIIVP----LRGLVNVEEEEKRLG-----KEIAKIEKDIEFLSKK-------LENPSFVERAPADVVEKEREKIGEFANKKKLLEESL 881
>gi|116747642|ref|YP_844329.1| valyl-tRNA synthetase [Syntrophobacter fumaroxidans MPOB] >gi|116696706|gb|ABK15894.1| valyl-tRNA synthetase [Syntrophobacter fumaroxidans MPOB] (892 aa)
Score = 1423, Expect = 3.7e-155, Identities = 299/826 (36%), Positives = 469/826 (56%)
 Q:  41 KANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEEL-----YVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLWVLN-----YLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKT----KDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISD-EVINILNTAKINIVKQDI--KSLKPDYVENNYL----IFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEK 866
      +++K + I++PPPNVTG LH+GHALN T+QD L R+ LKG  W+ G DHAGIATQ  E+ L  ++ + RD   ++ W  G I NQ K +G  D+E E FT+++ + V +VFVK+Y +GLIYR K ++NW + +A++NIEV +E + LY+++Y L +  L+VATTRPET+ D + V+P+D RY Y+ + + P+ +EI +IAD YVD +FGTG +K TPAHDFND+EL +K+ L ++  EDG   A + +  + R K ++ LE  L KVE   VG  R +VVEPM S QWFV   + + ++ +    P K+EK+  W+ NL DWC+SRQ+WWGH+IP WY +D E+ V + P+  +    +D+DVLDTWFSSGLWP +T  D   D +PT+VLVT FDI+FFWV RMM  ++  EVPF+ YI L+RD  KMSKS GN +DP ++E+YG DA R L + + G D+  EE+++  F+NK+WN+ R + MN    E+  K ++  +WIL++ +  E    Y+F   + F W ++C+ Y+E+ K   ++   L    ++++IL+L HP+ PFVT +Y   T  K S  R ++ I + E ++E ++ +++ IR  E +P  ++   N  ++ D  + +++ +++ +K I + KP    +  + ++ K D+L  +E+  ++++KE+ ++ E    LSN+ F+ KAP E IE E+ K +  K+++L +
 S:  34 RSSKPPFCIVIPPPNVTGQLHMGHALNNTLQDILSRYKRLKGFEVLWLPGTDHAGIATQNVVERQLAAEGLNRYELGRDAFQERVWTWKAKYGGIIINQLKRLGASCDWERERFTMDEGLSRAVREVFVKLYEEGLIYRGKRMINWCPRCMTALANIEVDGEETDGFLYHLKYPLLDGTGALVVATTRPETMLGDTAVAVHPEDSRYAAYVGRKVLLPVMKREIPVIADAYVDREFGTGALKVTPAHDFNDFELARKHGLQLVQVIAEDGRMTEEAGTYAGMDRYECRRKILKELEHGGFLVKVENYHHRVGHCYRCKSVVEPMQSLQWFVSTRPLADRAMKAVRDGST-AIVPAKWEKDYFIWLENLEDWCVSRQIWWGHRIPAWYCRDCGELIVAREEPRECSMCKGTRLEQDSDVLDTWFSSGLWPFSTLGWPDRTPELDKFYPTSVLVTAFDILFFWVARMMMMGIHAMHEVPFREVYIHALVRDAQGQKMSKSKGNVIDPLVMMERYGTDAFRFTLAAFAVQGRDVKLSEERIEGYKHFVNKIWNAARLLLMNLQGEASLEEIPSKPVQLMHRWILSRLQRVVGEVDSALENYHFNQYANVLYQFLWREYCDWYLEMIKPDLYGEDEAAGRLAKSISVRVLEQILVLLHPVMPFVTEEIYQKLPGITGSIMKASYPAVRPEW--IDSEAERAMEIIMGVVSGIRNIRGEMNVPPATRVEAVCLCENSAAKELLDAHAVTVIDLGRLSELKVGIAGEMQKPAQAAGAVIPGVEVHVVLK-DILDFESES---KRLRKELAKLEKEFGITRMKLSNEDFLGKAPPEVIEKEREKSGRLGEKIEKLSR 876
>gi|154249040|ref|YP_001409865.1| valyl-tRNA synthetase [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] >gi|171769323|sp|A7HJX5|SYV_FERNB Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|154152976|gb|ABS60208.1| valyl-tRNA synthetase [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] (867 aa)
Score = 1422, Expect = 5.2e-155, Identities = 323/858 (37%), Positives = 499/858 (58%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEEL-----YVRDNDVLDTWFSSGLWPITTT---DALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLW--VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVK--QDIKSL-----KPDYVENNYLIFILNKEDLLGS-NNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLS 869
      ++ +YD K E + + W +K  +    YSI++PPPN+TG +H+GHALN TIQD L R+ +KG  W+ G DHAGIATQT E+YL   S +D SRDE + ++ W+   I+NQ ++G +D+ E FTL++ ++ V +VFV MY GLIY+ K +VNW + + +S+ EV  E E LY+I+Y +  DY+++ATTRPET+ D + V+P D+RY+ Y+ K AI PL +EI +IAD YVD FGTG +K TPAHD NDY +G+++ L + F+E+  N   F+ +  AR  VE LE  L K+EK  +VG  R + VVEP + +QWFV +  +K+ IE ++ ++ F P +++K +NWM + DWCISRQLWWGH+IPVW +D   V  P  E    +D DVLDTWFSS LWP +T  +   + +PT+VLVTGFDIIFFWV RM+    E PFK YI L+RD++ KMSKSLGNG+DP +VI++YGAD +R L  ++ G DL    +  F NK+WN+ R+V MN DF  + K K L+ DKWIL++ K  + + + Y+F ++ +I +F WD+ C+ YIE KNR  +E K+  VL Y++  L L HP PF+T L+   + +SI++ +  + + + E+S + +Q++N IR      + +I EV P+ K+  V  L  +  +K  +++S+   +P+   Y+     LG+ + + +E+++K++E +KS++ +  L +++F++ AP++ +E K K+  + ++ +E+++S
 S:   2 EIGTRYDPKNIEMKWYKHWLEKKYFTPRGAGPK---YSIVIPPPNITGKIHMGHALNITIQDILSRYKRMKGFDVLWLPGEDHAGIATQTAVERYLSTQGKSRRDFSRDEFLNIVWNWANKYRQEIKNQIMSIGASVDWTRERFTLDEGLSKAVRKVFVDMYKKGLIYKGKYIVNWCHRCGTVLSDEEVDYHEEEGALYHIKYPIKGEDDYIIIATTRPETMLGDTAVAVHPSDERYRKYVGKIAILPLVGREIPVIADNYVDPSFGTGALKVTPAHDTNDYLIGQRHNLPFVDIFDENIVINENGGKFKGMTAEQARKAVVEELEAQGYLVKIEKMKHSVGRCYRCDTVVEPRLMDQWFVSMKPLAKRAIEAVENG-EVTFIPDRWKKVYLNWMYEIRDWCISRQLWWGHRIPVWQCQDCGHYNVSENEPVKCEKCGSTNLKQDEDVLDTWFSSALWPFSTMGWPEKTPDLERYYPTDVLVTGFDIIFFWVARMIMMGYEFMDEKPFKEVYIHQLVRDKYGRKMSKSLGNGIDPLEVIDEYGADPMRFTLAILAAQGRDLKLDVRFFDTYKKFANKIWNATRFVLMNLEDFEKVDIKLSK-LKLSDKWILSRLQKTIQKISEALDSYDFNIAANEIYNFFWDELCDWYIEAVKNRLKTEERKVVQNVLVYVLDMSLRLLHPFMPFLTEELWTKLP-TSGESIVVAQWPEIEENFIDENSEKRFMQLMNIIR-----------GIRNIRAEVNVPQSTKVKTFVKGTLTDEEQEYIKFLGNVESIEFVEKRPELSATAYISLENEVYVSLGTLIDVKSEVERLRKKVEKLKSDMEKFAKKLEDENFLKNAPEDIVEETKEKQRLFQEQIARIEQIIS 861
>gi|157147738|ref|YP_001455057.1| valyl-tRNA synthetase [Citrobacter koseri ATCC BAA-895] >gi|157084943|gb|ABV14621.1| hypothetical protein CKO_03542 [Citrobacter koseri ATCC BAA-895] (951 aa)
Score = 1422, Expect = 5.7e-155, Identities = 325/854 (38%), Positives = 522/854 (61%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLR-ENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS------KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGT------------------TNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK-------NEELYVR-DNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYL------KKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDV-------------------------------------IEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN-RTSNQESKLW----VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKF---KTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED---VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPK-LFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL----GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH-EMKLKELEK 866
      + K Y+ + EQ    Q+  K N  ++ S+ I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D LIR+ ++G + W G DHAGIATQ  E+ + E  + D RD + +++W  G I Q + +G +D+E E FT+++ + V +VFV++Y + LIYR K LVNWD KL++AIS++EV +E + ++++IRY L++    KDYL+VATTRPET+ D + VNP+D RYK+ I KF + PL N+ I I+ DE+ D++ GTG +K TPAHDFNDYE+G++++L +I+  DG          +N   F+ L+  AR  V ++  LLE+++   V + +R  V+EPM+++QW+V+  +K +E ++  IQF P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY D+ +YVG  +    + ++ +R D+DVLDTWFSS LW +T  ++ DAL  PT+V+V+GFDIIFFW+ RM+ +++    K +VPFK Y+TGLIRD+  KMSKS GN +DP D+                   IE +G DALR L + +S G D+ + ++++  F NKLWN+ R+V MN+ D +  +   L  D+WIL +FN+  + + + + F ++  + +FTW+ FC+ Y+EL+K    E++L   L +++ +L L HP+ PF+T ++  K   T D+I+L+    S + E+++ D  + Q I +R  E I  K +++ L  + + + +++D  +LN A++  + I L D   + I++ +LL  G ++  + ++ KE+ V++EI R G L+N+ F+ +AP+ I E+ K E + E K K +E+
 S:   1 MEKTYNPQDIEQPLYEHWEQQGYFKPNGDESQESFCIMIPPPNVTGSLHMGHAFQQTIMDTLIRYQRMQGKNTLWQVGTDHAGIATQMVVERKIAAEEGKTRHDYGRDAFIDKIWQWKAESGGTITRQMRRLGNSVDWERERFTMDEGLSNAVKEVFVRLYKEDLIYRGKRLVNWDPKLRTAISDLEVENRESKGSMWHIRYPLADGAKTADGKDYLVVATTRPETLLGDTGVAVNPEDPRYKDLIGKFVVLPLVNRRIPIVGDEHADMEKGTGCVKITPAHDFNDYEVGRRHQLPMINILTFDGDIRESAEVYDTKGEESDVYSNEIPAEFQKLERFAARKAVVAAIDALGLLEEIKPHDLTVPYGDRGGVVIEPMLTDQWYVRADVLAKPAVEAVENGD-IQFVPKQYENMYFSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWYD-DAGNVYVGRSEDEVRQENNLSADVALRQDDDVLDTWFSSALWTFSTLGWPENTDALRQFHPTSVMVSGFDIIFFWIARMIMMTMHFIKDENGKPQVPFKTVYMTGLIRDDEGQKMSKSKGNVIDPLDMVDGISLPDLLEKRTGNMMQPQLAEKIAKRTEKQFPDGIEPHGTDALRFTLAALASTGRDINWDMKRLEGYRNFCNKLWNASRFVLMNTEDQDCGFNGGEMTLSLADRWILAEFNQTIKAYREALDSFRFDIAAGILYEFTWNQFCDWYLELTKPVMNGGSEAELRGTRNTLVTVLEGLLRLAHPIIPFITETIWQRVKVISGITADTIMLQPFPQYDASQVDEAALADTEWLKQAIVAVRNIRAEMNIAPGKPLELLLRGCSEEAIRRVNDNRSFLLNLARL----ESITVLPADDKGPVSVTKIIDGAELLIPMAGLIDKEAELARLAKEVAKVEAEIGRIEGKLANEGFVARAPEAVIAKEREKLENYAEAKAKLIEQ 944
>gi|157364834|ref|YP_001471601.1| valyl-tRNA synthetase [Thermotoga lettingae TMO] >gi|166987328|sp|A8F8Q3|SYV_THELT Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|157315438|gb|ABV34537.1| valyl-tRNA synthetase [Thermotoga lettingae TMO] (861 aa)
Score = 1422, Expect = 5.8e-155, Identities = 317/822 (38%), Positives = 475/822 (57%)
 Q:  47 YSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTK-----PPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF---DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLWVLNYLIKKI---LILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE--RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLL 868
      + I++PPPN+TG +H+GHALN T+QD L+R+ ++G  W+ G DHAGIATQ  E+YL   S +  R++ + ++EW++   IR Q + +G +D+ E FTL+  ++ V +VFV +YN GLIYR K +VNW + Q+ +S+ EV  E  LYY++Y S S +Y+++ATTRPET+ D + VNP+D+RYKN  K + PL N+EI II D YVD +FGTG +K TPAHD ND+++ K++ L I F+ +  N   + L  AR  +E LEK  L KVE   VG  R ++V+EP + +QWFV +  SK+ IE + +++I+F P +++K ++WM N+ DWCISRQLWWGH++PVWY K+ E V    P  +  +D DVLDTWFSS LWP +T  + + + +PT+VLVTGFDIIFFWV RM+    ++ PF  YI LIRD+H KMSKSLGNG+DP D+ EKYG D +R L  ++ G D+  E  +  F NK+WN+ R+V +N ++    P+ L +  D+WIL+K K S    KY F ++ + + +F W++FC+ YIE SK  N E K  N L+K +  L L HP PF++ L+ N   + ++ +  +D  I+  E + E ++QII IR  E IP +  ++ +  L K   I L+ A+I+ VK+    +V N +++  D+ G N ++ I+++ K IE ++ E    LS+ F+ AP+E I  + K + E +LK L ++L
 S:  35 FVIVIPPPNITGRIHMGHALNITLQDILVRYKRMRGFDTLWVPGEDHAGIATQNAVERYLESQGKSREQLGREKFIEIVWEWAKKYRKEIRQQIETLGASVDWSRERFTLDDGLSKAVRKVFVDLYNRGLIYRGKYMVNWCPRCQTVLSDEEVEHIEESAKLYYVKYPFSGSNEYIVIATTRPETMLGDVAVAVNPEDERYKNISGKTVVLPLMNREIPIITDSYVDPEFGTGAVKITPAHDPNDFDIAKRHSLQFIEIFDNEAKINENGGKYAGLDRYQARKAVLEDLEKAGFLLKVENINHAVGHCYRCDSVIEPRIMDQWFVSMKSLSKRAIEAVE-NEEIRFVPERWKKVYLHWMYNIRDWCISRQLWWGHRVPVWYCKNCNETIVSEIDIEECPKCGSKSIEQDEDVLDTWFSSALWPFSTLGWPEKTEDLEKYYPTSVLVTGFDIIFFWVARMIIMGYQFMQKKPFTDVYIHQLIRDKHGRKMSKSLGNGIDPIDMSEKYGTDPVRFTLAIFAAQGSDIKLDERYFDTYRKFANKIWNAARFVLINLDNYK------PQPLNELSLADRWILSKLQKVISVVSDAIEKYEFNIAARSLYEFFWNEFCDWYIESSK-LVLNSEKKAITQNVLVKVLDTSLRLLHPFMPFLSEELWQNLPVHGESIVISDWPEVDVTLINEEAEKNFEKLVQIIRGIRNVKAEMNIPPKRNTKVY--IYGETLCKEESSYIEHLSGAQISYVKEKPACCATAFVSENQHVYV----DVAGLNLQS-EIKRLMKNIEKLQKEREWQLKKLSDDKFLSNAPEEAISEARQKLSEIEDRLKILNQIL 857
>gi|117919580|ref|YP_868772.1| valyl-tRNA synthetase [Shewanella sp. ANA-3] >gi|117611912|gb|ABK47366.1| valyl-tRNA synthetase [Shewanella sp. ANA-3] (958 aa)
Score = 1421, Expect = 6.4e-155, Identities = 342/841 (40%), Positives = 507/841 (60%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLR-ENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS------KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKL---NIIS----------CFNEDGTTNNYAVG-----FENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-------TKPPKNEELYVR-DNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYL------KKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDV-------------------------------------IEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF----------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSN-QESKLWVLNYLIKKIL----ILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKT---KDSILLERL---DFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVK--QDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL----GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK 853
      + K YD + EQ + W Q  K + A++ +Y I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D LIR+ +KG + W G DHAGIATQ  E+ L E  S D RD + ++EW  G I Q + MG +D++ E FT+++ ++ V +VFV++Y D LIYR K LVNWD KL +AIS++EV KE + +++++RY L++    KDYL VATTRPET+ D + V+P D+RY+ I KF + P+ N+ I I+AD+YVD++FGTG +K TPAHDFNDYE+GK++KL  N+++      N DGT N  G   F L  AR  V  E  LLEK+   V + +R+ V+EPM+++QW+V V+ +K IE ++  I+F P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY + K +YVG    K  ++ + +R D DVLDTWFSS LW +T  D ++   PT+VLVTGFDIIFFWV RM+ +++L   K +VPFK Y+TGLIRDE NKMSKS GN +DP D+                   IE +G DALR L + +S G D+ + +++   F NKLWN+ RYV MN+   +D P N D+     D+WI+ FN+  +   Y F ++  + +FTW+ FC+ Y+EL+K  N E+++  + + +L   L HPM P++T ++  K T  D+I+L   D K+   + +E V Q+I +R  E I +K ++ L ++ +   D+   N A  +  + + L      ++ + +LL  G + A + +I K++E + EI+R G LSN+ F+ KAP  I+ E++K
 S:   1 MEKTYDPQSIEQTLYQNWEEQGYF-KPHGDASQGNYCIMIPPPNVTGSLHMGHAFQDTIMDTLIRYQRMKGKNTLWQVGTDHAGIATQMLVERKLEAEEGKSRHDLGRDAFMEKVWEWKAQSGGTITKQLRRMGASVDWDRERFTMDEGLSKAVQEVFVRLYEDDLIYRGKRLVNWDPKLHTAISDLEVENKEKQGHMWHLRYPLADGELTADGKDYLEVATTRPETMLGDSAVAVHPDDERYQALIGKFILLPIVNRRIPIVADDYVDMEFGTGCVKITPAHDFNDYEVGKRHKLPMFNVLTLDAAIRASAEVVNTDGTINTSLDGSLPERFAGLDRFKARDAIVAEFETLGLLEKIAPHGLKVPYGDRSGVVIEPMLTDQWYVAVAPMAKTAIEAVENG-DIKFVPQQYENMYFSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDANGK-VYVGRNEAEVRAKHNIDDAIALRQDEDVLDTWFSSALWTFSTLGWPDNVEDLKTFHPTDVLVTGFDIIFFWVARMIMMTMHLIKDEDGKPQVPFKTVYVTGLIRDEAGNKMSKSKGNVLDPLDMIDGIDLEALVEKRTGNMMQPQLAAKIEKSTRKEFENGIEAHGTDALRFTLAAMASTGRDINWDMKRLDGYRSFCNKLWNASRYVLMNTE----GQDCGP-NSPDYQGGEMELSLADRWIIGLFNQTVKTYDDHMTNYRFDLAANTLYEFTWNQFCDWYLELTKPVLQNGNEAQMRGTRHTLVNVLEAMQRLMHPMMPYITETIWQRVKPLTGAQGDTIMLAPFPSYDAAKVDATAMADLEWVKQVIVAVRNIRAELNIAPSKPLNALLRGVSAQ-----DQARVEANQAFFTTLARLESMTILGEGETAPMSTTGLIGEMELLIPMAGLVDVAAEMARIDKQLEKLTQEIARIEGKLSNEGFVAKAPPAVIDKERAK 935
>gi|186899835|ref|ZP_02972796.1| valyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. PCC 7424] >gi|186693244|gb|EDU17859.1| valyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. PCC 7424] (909 aa)
Score = 1421, Expect = 6.9e-155, Identities = 335/851 (39%), Positives = 496/851 (58%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPP------KNEELYV------------RDNDVLDTWFSSGLWPITT------TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSS-SSPGEDLCY-------VEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPK--NLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQE---SKL---WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQI----INKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKI-SDEVINILNTAKIN------IVKQDIKSLKPDYVENNYLIF----ILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEK---SKKEKHEMKLKE 863
      L+K+YD K E+++ + ++E+ K   K +YS+++PPPNVTG+LH+GHA N + D L+R++ + G   + G+DHA IA QT EK L+  + D R++ +  ++W Q G I NQ K +G  D+ + FTL++ ++ V  FV +Y GLIYR  LVNW + QSA+S++EV KEV+ +L++ RY LS+  YL VATTRPET+ D + VNP D+RYK+ I +  P+ +EI I+ADE VD +FGTG +K TPAHD+ND+E+G +++L I+ N+DGT N A F  +  AR  V+ LE+  L K+E+  V +S+R  VEP++S QWFVK+  +KK +     QF P ++ K  +W+ L DWCISRQLWWGHQIP WY + + +  P   + E L       +D DVLDTWFSSGLWP +T   T LK+  +PT+ LVTGFDIIFFWV RM  + Y  ++PFK YI GL+RDE+ KMSKS NG+DP +IEKYGADALR L+  + G+D+      E V++  F NKLWN+ R+V MN    E  P  LE D+WIL++FN+  +   + Y  + K + +F W DFC+ YIEL K+R N+E  S++   L +++ IL L HP P +T ++   KT D +L +  +  NL +S +ED  +  I IR  E +I    + L+ NP+ +I +  + I + K+    +++D +   V  ++   +++ E L G     KI+K + V+ +I+   L+N +F+ KAPKE +E K  ++ +K  L+E
 S:   8 LAKQYDPKTTEEKWQQYWQEQEVFKAEPNPKKPAYSLVIPPPNVTGSLHMGHAFNTALIDTLVRYHRMCGYDTLCLPGIDHASIAVQTILEKQLKAEGKTRYDIGREKFLERAWQWKQQSGGTIINQLKRLGLSADWSRQRFTLDESLSKAVKTAFVTLYEAGLIYRGNYLVNWCPETQSAVSDLEVESKEVDGHLWHFRYPLSDGSGYLEVATTRPETMLGDTGVAVNPTDERYKHLIGQTVTLPIMEREIPIVADELVDPEFGTGCVKVTPAHDYNDFEMGNRHQLPFINIMNKDGTLNENAGPFAGEERFVARKNVVKRLEETGFLVKIEEYRHTVPYSDRGKVPVEPLLSTQWFVKIDPMAKKALAFLDEQNSPQFIPERWTKVYRDWLVKLKDWCISRQLWWGHQIPAWYVVNLTDGKITDDTPFVVAYSEEEALKTAKQQYGDNIQLSQDPDVLDTWFSSGLWPFSTMGWPEETTDLKT---YYPTSTLVTGFDIIFFWVARMTMMAGYFTGQMPFKDVYIHGLVRDENGKKMSKSANNGIDPLILIEKYGADALRYTLIREVAGAGQDISLQYDRTSDQSESVEASRNFANKLWNAARFVMMNLDGKTPQELGNPSLDELELCDRWILSRFNQVVQQTRNYIDHYGLGEAAKGLYEFIWGDFCDWYIELVKSRLFNKELSSSRIVAQQTLAFVLDGILKLLHPFMPHITEEIWQILTQKT-DQVLALQTYPEVNDNLIDSQLEDSFLLLFASIRTIRNLRAEAEIKPGVTAPVILQSDNPQERQILTQGQVYIQDLGKVEELTITPQLREDTRKAIAGVVGTIQVLIPLTGLIDIEVLRG---------KIQKNLSKVEGDITSLENRLNNPNFVNKAPKEVVEATKEALAEAQKQAEILRE 903
>gi|54020305|ref|YP_116201.1| valyl-tRNA synthetase [Mycoplasma hyopneumoniae 232] >gi|81823494|sp|Q5ZZL4|SYV_MYCH2 Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|53987478|gb|AAV27679.1| valyl-tRNA synthetase [Mycoplasma hyopneumoniae 232] (822 aa)
Score = 1420, Expect = 9.3e-155, Identities = 351/854 (41%), Positives = 507/854 (59%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNL----KANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGL-------WPITTTDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS-IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEK 866
      + KYD K+ E++    ++ KK   K K +SI+ PPPNVTG LHLGH+ N IQD L+R++ L+G   + +DHAGIATQ K E+ L + I  D R+E +  + W +   I+ QW +G  D+ E FTL++ +  V+ F+K++  LIYR + +NWDIKLQ+AISNIEVI K VE +YY++Y+L NS ++L VATTR ETI D L +NPKDKRY + + K ++PLT K IKIIAD V  FG+G+MK + AH  D+E+ +K+ L  C + G N+  F+   AR  + LEK  L K+E ISNVGFS+R++ +VE +  QWFVK+ E +K +I  S KI+F+P FEKNL W  ++DW ISRQLWWGH+IPVWYK D ++ + +   + +++D DVLDTWFSSG+    WP  D +KS  FPT++LVTG+DI+FFWV RM F SL++ K+ PF+  + GLIRDE  KMSKSLGNG+DP ++IEKYG+D LR L+ +SSPG+D+ + EK+ + W  NK+WN +Y+     D D   + D W+ NK   + ++  KYNF V  +I +F + DF + YIEL K R +  ++   L++K+LI+ HP PF+T L +  FK + IL +++  +I  KE+ +E++L+II+ +R  + K  +K I +  ++N K   ++IN L  K  K+ +  K   N+ I I  E+L   +   + KEI+F+KSEI R  +L+NK F+EKAP+EKI+LE++K EK + KL  EK
 S:   1 MKNKYDFKLVEEK-----RNEKWQKKGFFIAPKQTKKPFSIISPPPNVTGQLHLGHSWNAFIQDSLVRYHKLQGFDVLLLPSVDHAGIATQVKVEEDLAKKGIKKSDLKREEFIKKCYHWKEKQYLKIKEQWDKLGICYDFSKERFTLDQDAQIAVSDFFIKLWEKNLIYRGQKAINWDIKLQTAISNIEVINKPVEQKMYYLKYFLENSNEFLTVATTRIETISSDVALAINPKDKRYLHLVGKKVVHPLTKKLIKIIADSNVGSDFGSGIMKVS-AHSILDFEIMEKHNLESKDCIDNYGNLNHEVPEFQGQNRFFARDLIAKKLEKEGFLAKIETVISNVGFSQRSDEIVEILKKPQWFVKMDELAKSLISHLNSKDKIKFYPKNFEKNLRKWFEKIHDWTISRQLWWGHRIPVWYKNDEFKVQIDSP----GQGWIQDEDVLDTWFSSGISVFAFLGWP-QNFDLIKS---YFPTSLLVTGWDILFFWVARMYFSSLFIMKQKPFEKVLLHGLIRDEIGRKMSKSLGNGLDPMEIIEKYGSDTLRQALIFNSSPGKDIKFNIEKLNTAWNLNNKIWNIAKYIA--------DLDTFFAKPDLIDLWMENKIYILKRQIVKNIKKYNFSVIGTEINNFIYGDFSSRYIELIKTRKNGFYAR-----KLLRKVLIILHPFLPFLTDFLMEKI-FKME--ILEQKM--PRIRQFKENQKVENILEIIDNLR--TYREKFQISKKIILEYCIINDKFSNAEIDIINKLTFGKWLENKELVIKTK------NFEIAIKVPEEL-----KKEQKGRELKEIQFLKSEILRAEKILTNKGFLEKAPREKIDLERTKLEKLKEKLAFYEK 821
>gi|114330617|ref|YP_746839.1| valyl-tRNA synthetase [Nitrosomonas eutropha C91] >gi|122314389|sp|Q0AIF2|SYV_NITEC Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|114307631|gb|ABI58874.1| valyl-tRNA synthetase [Nitrosomonas eutropha C91] (917 aa)
Score = 1419, Expect = 1.1e-154, Identities = 323/857 (37%), Positives = 499/857 (58%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYL----SNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYA-VGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYV-----GTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT------TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIE-------------------------------------KYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMN--SSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSN-----QESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDN---FKFKTKDSILLE---RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLK-PDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLL 868
      +L+K +D K E  +S+W T  +  +  N+Y I+LPPPNVTG LH+GHA  T+ D LIR++ + G + W G DHAGIATQ  E+ L +   +  R+ + +++W + G+ I Q + MG  D+ E FT+++ + V +VFV++Y +GLIYR K LVNWD LQ+A+S++EV+ E + +L++I Y    N + L+VATTRPET+ D + V+P+D RY++ I   PL+ + I IIAD YVD FGTG +K TPAHDFNDY++G ++KL +S F DG N+ A V F+ L  DAR K + L+  LL +    +  +RTN V+EPM+++QW++ +  +K+ +  +S +++F P +   W+ N+ DWCISRQLWWGH+IP WY +D  I     K  E L+ +D DVLDTWFSS LWP +T   T LK+   P +VLVTGFDIIFFWV RM+ SL+  EVPF+ YITGLIRD  KMSKS GN +DP D+I+                   +GADALR  S +S G D+ + ++ +  F NKLWN+ R+V MN  D  DE  P N  DKWI+ + +A  +Q FN+Y F ++ +++ +F WD++C+ Y+EL+K + ++   Q +  L +++ +L  HP+ PF+T L+    KT SI+ +  + D +I   + I+ + +++N R  E K+   I + +E  +L   + +  ++++I+  +   P V ++ + + + D+     E++ KEI V++EIS+  L N FI++AP++ ++ EK +    LK+L++ L
 S:   2 ELAKSFDPKDIENHWYSVWETAGYFSPAK-REEVNAYCIMLPPPNVTGTLHMGHAFQHTLMDALIRYHRMLGDNTLWQPGTDHAGIATQIVVERQLDQEGKDRRQMGREAFLERVWQWKEESGSTITRQMRRMGTSCDWSRERFTMDEVLSRAVTEVFVRLYREGLIYRGKRLVNWDPVLQTAVSDLEVVSVEEQGSLWHILYPFEHRAENGEKGLIVATTRPETMLGDVAVAVHPEDVRYRHLIGHHVRLPLSERTIPIIADSYVDPAFGTGCVKITPAHDFNDYQVGLRHKLIPLSIFTLDGKINDNAPVEFQGLDRFDARKKVITDLQAQELLVETRPHKLMIPRGDRTNTVIEPMLTDQWYLAMEGLAKQGLAAVESG-QVRFVPENWAHVYNQWLENIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDEDGNVIVAYDLEEARKLSGKENLH-QDEDVLDTWFSSALWPFSTLGWPEQTPELKT---FLPGSVLVTGFDIIFFWVARMVMMSLHFTGEVPFREVYITGLIRDAEGQKMSKSKGNVLDPLDLIDGVALTELIRKRTTGLMNPKQAESIEKATRKQFPQGIPAFGADALRFTFASLASHGRDIKFDLQRCEGYRNFCNKLWNATRFVLMNCEGKDTGLDEG-LPLNFSPADKWIIGRLQQAEQSVIQAFNEYRFDLAAREMYEFIWDEYCDWYVELAKVQLNSEDEARQRATRRTLVRVLETVLRQAHPIIPFITEELWQAVAPLAGKTGASIMCQPYPQPDQLRIDEQAAADIQLLKEVVNACRTLRGEMKLSPADRIPLLIEGDRARLINFFPHLQALARLSEVDILPGGLPDTDAPVAVVGDFRLMLKIEIDVKAER------ERLNKEILRVEAEISKARVKLDNPDFIQRAPEKVVQQEKGRLVTFSTTLKKLDEQL 913
>gi|196156387|ref|YP_002125876.1| valyl-tRNA synthetase [Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'] >gi|88775308|gb|EAR06558.1| valyl-tRNA synthetase [Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'] >gi|196112166|gb|ACG65882.1| valyl-tRNA synthetase [Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'] (924 aa)
Score = 1419, Expect = 1.2e-154, Identities = 326/860 (37%), Positives = 502/860 (58%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAV-GFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELY--------VRDNDVLDTWFSSGLWPITTT---DALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDV-------------------------------------IEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQES-------KLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDN------FKFKTKDSILLE---RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVK----QDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL----GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      + K ++ + EQQ  + + +E    + + Y ILLPPPNVTG+LH+GH  TI D L R++ +KG + W G DHAGIATQ  E+ L   + D R++ + ++EW ++ G I Q + +G  D+ E FT+++ ++ V +VFVK++ +GLIYR K LVNWD L +A+S++EV+ +E + +++++RY L++  L+VATTRPET+ D + V+P D+RY+ +I K  P+T + I +IAD+YVD +FGTG +K TPAHDFNDY++GK++ L +I+  +D  N+ A  + L  DAR + V LE  L K+E   V  +RT AV+EP +++QW+V V  +K IE +S +I+F P + K  WM N+ DWCISRQLWWGH+IP WY ++ K ++VG  + E +     +D+DVLDTWFSS LWP T  +   +  P++VLVTGFDIIFFWV RM+ +   ++PFK YITGLIRDE+ +KMSKS GN +DP D+                   I+ YG DALR  + +S  D+ +  +V+  F NK+WN+ R+V MN+ + +  D   L  D+WI KF +  EF +  Y F ++ + + +FTW+ FC+ Y+EL+K  SN S      L +++ +L L HP+ PF+T ++     K +  SI+++  +D K +  + IE V + I IR  E I NK    LN L +SDE  L+ AK + K  + + LK      ++ + ++L  G ++  + +I K +E ++ ++SR G L N+ F+ AP+ IE E+ K E+ E L +L++  + K
 S:   1 MDKTFEPQSIEQQ--CYKSWEEAGLFKASGSGDPYCILLPPPNVTGSLHMGHGFQQTIMDALTRYHRMKGDNTLWQVGTDHAGIATQMVVERQLNAEGKTRHDLGREDFIKKVWEWKEHSGGTITGQMRRLGTSPDWSREVFTMDEDLSKAVTEVFVKLHEEGLIYRGKRLVNWDPVLHTAVSDLEVLNEEEDGHMWHMRYPLADGSGELVVATTRPETMLGDTAVAVHPDDERYQRFIGKEIKLPITGRLIPVIADDYVDQEFGTGCVKITPAHDFNDYDMGKRHNLPMINILTDDAKINDDAPEAYRGLDRFDARKQIVADLEAQGSLVKIEPHELKVPRGDRTGAVIEPYLTDQWYVAVESLAKPAIEAVESG-EIRFVPENWNKTYYQWMHNIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDENGK-VFVGRTEEEVREKHGLGSEVTLSQDDDVLDTWFSSALWPFATMGWPEETPDLETFVPSSVLVTGFDIIFFWVARMIMMTKKFTGKIPFKDIYITGLIRDENGDKMSKSKGNVLDPIDLIDGIDIESLVTKRTAGMMQPQLAEKIAKRTRKQFPDGIQAYGTDALRFTFAAMASTSRDINFDMARVEGYRNFCNKIWNASRFVLMNTEEHDTGRDGGEMVLSMADRWIWAKFQQTLVEFEKALEDYRFDIAAQTVYEFTWNQFCDWYLELTKPVLSNDASTDAEKRGTRHTLINVLESLLRLLHPLMPFITDTIWQRVVPQSALKVEEGASIMVQAFPEVDAAKQDDKVLADIEWVKKFIVGIRNIRGEMDISPNK-------PLNALLKNVSDEDARRLDAAKAFLDKLSKLETVTILKDGEEAPASATALVGEMEILIPMAGLIDKDAELARITKAMEKIEKDVSRTRGKLGNEKFVSNAPEAVIEKERGKLEEGEKALAKLKEQFDTIK 922
>gi|187734802|ref|YP_001876914.1| valyl-tRNA synthetase [Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835] >gi|187424854|gb|ACD04133.1| valyl-tRNA synthetase [Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835] (890 aa)
Score = 1419, Expect = 1.2e-154, Identities = 324/860 (37%), Positives = 488/860 (56%)
 Q:  11 NDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENK-ISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAV-GFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVK---VSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKE-----------------IYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSN------QESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKD-------------SILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVIN---ILNTAKINIVKQDIKSLK--PDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSS 870
      +DL K YD + E+++   ++  K + + K +YS+++PPPNVTG LHLGH LN TIQD L+R  KG A W+ G DHAGIATQ + EK L++  S D R+ + ++EW + G I NQ  +G  D++ E FT++++ + V QVF++++ +GLIYR + +VNW   +A+S+ EVI E ++ LY + Y L +  L VATTRPETI D + VNPKD RY + I K + PL  I II DEYV+I+FGTG +K TPAHD D+E+G+K+ L II   DG N  V   +  DAR K VE LE + L+ VE  + VGFSER N +EP +S QWF+K  V E + V   +  I F P ++ K  +W+ N+ DWCISRQLWWGH+IPVWY+KD E         +YVGT+PP++ + +++DNDV+DTWFSS LWP +T D +++  +PT LVTG DIIFFWV RM+   + + PF + + T +IRD+  KMSKSLGN DP D+I YGAD LR L+ + G D+ + E ++   F NKL+N+ R+ M     +T +    I++K + +++ +  Y F  I+ + F W+++C+ ++E K  +   Q + L ++ +++ L L HP+ P +T L+ + F  +        LL LD +I+ L +  + + NK R  E + NNK +  L+ +   + ++++  IL AK I   S K P +   +F L E L+  E  E++ +E++ + EI++  L N F+E+AP E + EK++  E K +L+ +L S
 S:   2 SDLPKAYDPSLVEEKWQSRWIEEGCFKADPASEKPAYSVVIPPPNVTGVLHLGHVLNNTIQDILVRRARQKGYEALWLPGTDHAGIATQVRVEKDLKQTTGRSRHDLGREAFLEKVWEWKEKHGGIIINQLHKLGCSCDWDRERFTMDEEYTKAVGQVFIELFKEGLIYRGRRMVNWCPVSLTALSDEEVIMTEQKSKLYTVLYKLEDGSGALHVATTRPETIMADVAVAVNPKDPRYAHLIGKNVMRPLNPTPIPIIGDEYVEIEFGTGALKITPAHDKADFEIGRKFNLEIIDILTPDGHINCPEVPELHGMDRFDARRKSVEMLEASGLMVNVEDYDNKVGFSERANVPIEPRLSMQWFLKYPCVKEAADAV-----AGGDITFRPTRWAKTYAHWLENIQDWCISRQLWWGHRIPVWYRKDKAEELRNAPALDASALEQGFLYVGTEPPQDPDNWIQDNDVMDTWFSSWLWPFSTMDE-ETRAKFYPTTDLVTGPDIIFFWVARMIMAGYRFQHDKPFSNVFFTSIIRDKIGRKMSKSLGNSPDPLDLIANYGADGLRFGLMRIAPTGTDVRFDENQISEGRNFANKLYNATRFRLMQGD----ARGETAPHYSSVHISIISKLKQLHADVEKALADYEFNALIQTLYQFFWNEYCDRFLEAVKGDLKDGADPAAQAATLTTMDTVLRHYLALLHPVMPHITEELWASLGFAESNGGLPLMRTPLPSAENLLAGLDESRIT-LANTQAAALYETANKARNLKAEYDLSNNKNVSFILKTPH----DVPQDILSRLAILANAKSVIRDAAYSSPKGTPAALTPLGELF-LPLEGLIDVEAEK---ERLGRELDKIAREIAKSAAKLGNAGFVERAPAEVVNQEKARLADWEAKQSQLKGMLDS 888
>gi|163848199|ref|YP_001636243.1| valyl-tRNA synthetase [Chloroflexus aurantiacus J-10-fl] >gi|187602879|ref|ZP_02989101.1| valyl-tRNA synthetase [Chloroflexus sp. Y-400-fl] >gi|163669488|gb|ABY35854.1| valyl-tRNA synthetase [Chloroflexus aurantiacus J-10-fl] >gi|187485066|gb|EDU23045.1| valyl-tRNA synthetase [Chloroflexus sp. Y-400-fl] (923 aa)
Score = 1419, Expect = 1.4e-154, Identities = 281/681 (41%), Positives = 411/681 (60%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRY------------------YLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-TKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDK--TPKNLED-----FDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLWVLNYLIKKILI--------LFHPMCPFVTSNLY 692
      ++ K Y+H++ EQ+  W + L   A + + I +PPPNVTG LHLGHA+  I+D LIR+ ++G  W+ G DHAGIATQT+ EK L   S +  R+E +  +EW + G I Q + +G  D+ E FTL+  + V+ F ++Y+DGLIYR  LVNW KLQ+A+S++EV +E  +++Y+RY         + + + +++ VATTRPETI D + V P D RY + + K AI P  + + IIADEYVD +FG+G +K TPAHD NDYE+GK++ L +I+ N D T N   + L  + R  + LE+ LL K E  NVG S+R  ++EP++SEQWFV+  +  I  +  +++ P +FEK  +W+ N+ DWCISRQLWWGH+IPVWY D  + G +PP E  V+D DVLDTWFSSGLWP +T  D    +PT+V+ TG+DI+FFWV RMM  Y  + PF  Y+ GL+RDEH KMSKS GN V+P D+IE+YGADALR L++S +PG+D+  ++++S  F NK+WN R+V   +  E  T ++L+    D+WIL+++  +E +  YNF + ++I DF W +F + Y+E++K +  E +  N L +++L     L HP PFVT ++
 S:  11 EMDKAYEHRLVEQRLYEWWERNGLFAPRDDAPRPPFVISIPPPNVTGELHLGHAMFVAIEDLLIRWRRMQGYQTLWVPGTDHAGIATQTQVEKLLEREGTSRQAVGREEFLRRTWEWKEKYGGEITRQLRRLGASCDWSRERFTLDPGLSRAVHTAFKRLYDDGLIYRGTYLVNWSPKLQTAVSDLEVEYEERNVSIWYVRYPVRTADWAGPTAPWGSGQWAAGATEFITVATTRPETILGDTAVAVAPGDPRYAHLVGKEAILPALARPLPIIADEYVDPEFGSGAVKITPAHDKNDYEIGKRHHLPMINILNPDATINEAGGPYVGLDRFECRKAILADLEREGLLVKTEPHKMNVGISQRGGEIIEPLLSEQWFVRTRPLADLAIAAVRDG-RVRIVPERFEKVYFHWLENIEDWCISRQLWWGHRIPVWYMPDGSIVVPGPDEPPPAEG--VQDPDVLDTWFSSGLWPFSTLGWPDETDDYRRFYPTSVMETGYDILFFWVARMMMMGCYFTGQPPFHTVYLHGLVRDEHGRKMSKSFGNVVNPLDIIEQYGADALRYTLVTSGTPGQDVNLNPQRIESARNFANKIWNITRFVISKLGNLPRTESSKVTAESLQTAGYTLADRWILSRYAHLVAEVDRLMEGYNFGEAGRQIHDFLWGEFADWYVEIAKVQLEGDEQR----NELTRRVLFTVLDGSLRLLHPFMPFVTEEVW 721
>gi|78222176|ref|YP_383923.1| valyl-tRNA synthetase [Geobacter metallireducens GS-15] >gi|78193431|gb|ABB31198.1| valyl-tRNA synthetase [Geobacter metallireducens GS-15] (887 aa)
Score = 1416, Expect = 2.4e-154, Identities = 312/858 (36%), Positives = 489/858 (56%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKD-YLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK------NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDE-DKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN-----RTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLE--------RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKI-PNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLG-------SNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK----KEKHEMKLKELEKL 867
      + +L+K Y+ + E++ + W +   + + ++K SYSI++PPPNVTG LH+GHALN T+QD L R+ + G + W+ G DHAGIATQ  E+ L   S + RD + +++W  G I Q K +G  D+E E FT+++ + V +VFV++Y +GLIYR  L+NW + +A+S+IEV +E  NL+++RY +++  +++VATTRPET+ D + V+P+D+RY  + K I PL N++I ++AD+YVD +FGTGV+K TPAHDFND+E+G+++ L++I+ F+E G N   +E +  AR K VE LE  LLEK++   VG  R  VVEP +S QW+VKV  +++ +  K + + P ++E  +WM N+ DWCISRQ+WWGH+IP WY   E V  P    ++E+ ++ DVLDTWFSS LWP +T  D    +PT+ LVTGFDI+FFWV RMM  L+  EVPF+ YI L+RD  KMSKS GN +DP VI++YG DA R L + ++ G D+  EE++   F NK+WN+ R+ MN  F+ D D    + D+WIL +FN A ++ +  Y + +  + FTW +FC+ YIEL K+    + Q + +VL +++ +L L HP PF+T ++   +  + ++      DF    + +E V+++I IR  E + P+ ++ I    L +  + I++ A+++ +    +P   +  +   L G       I K+ K+IEF+ +    L+N SF+E+AP + + E+ K   +K E+ L L+K+
 S:   3 DKELAKVYEPQAVEEKWYRTWEREGYFRAEAV-SDKPSYSIVIPPPNVTGALHMGHALNNTLQDVLCRWKRMSGHNVLWMPGTDHAGIATQNVVERQLAAEGKSRHELGRDAFIERVWKWKAESGGQIIGQLKRLGASCDWERERFTMDEGLSRAVREVFVRLYEEGLIYRDNRLINWCPRCHTALSDIEVEHEEKAGNLWHLRYPVADEPGRFVVVATTRPETMLGDTAVAVHPEDERYAGLVGKTVILPLLNRQIPVVADDYVDREFGTGVVKITPAHDFNDFEVGRRHNLDVINVFDESGVINAAGHQYEGMDRFAARKKIVEDLEAQGLLEKIDDHALAVGGCYRCKTVVEPYLSLQWYVKVGPLAEEALAAVKDGRT-RIVPQQWENTYYDWMENIRDWCISRQIWWGHRIPAWYCDHCGETTVAKVDPTKCSKCGSDEIR-QETDVLDTWFSSALWPFSTLGWPDQTSELKTFYPTSCLVTGFDILFFWVARMMMMGLHFMGEVPFRDVYIHALVRDAQGQKMSKSKGNVIDPLVVIDQYGTDAFRFTLAAFAAQGRDIKLAEERIAGYRNFANKIWNASRFALMNLEGFDPDAVDPAGLEFSNADRWILYRFNAAAADVQEALEAYRYNDAATALYRFTWSEFCDWYIELVKDDLYRGDETRQRTARYVLWLVLEHLLRLLHPFMPFITEEIWQALPGRRPTATIMTASWPTPDPAWDFAA----GAAEMELVMEVIRGIRNIRGEMDVAPSREIAAILNCGSEASLDLLKKNEVYIMSLARVSDLAIGTGLERPADAAISVAGDVEVAVPLRGLVDVEEEEKRLLKEIGKLDKDIEFLAKK-------LANPSFVERAPADVVAKEREKLTEFSQKKEVLLASLDKI 883
>gi|145618147|ref|ZP_01774208.1| valyl-tRNA synthetase [Geobacter bemidjiensis Bem] >gi|144945607|gb|EDJ80671.1| valyl-tRNA synthetase [Geobacter bemidjiensis Bem] >gi|197087278|gb|ACH38549.1| valyl-tRNA synthetase [Geobacter bemidjiensis Bem] (888 aa)
Score = 1415, Expect = 3.1e-154, Identities = 318/859 (37%), Positives = 489/859 (56%)
 Q:  10 NNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK------NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTT---DALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDE-DKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN-----RTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFK--TKDSILLERLDFKKIS----NLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNK----VIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINI-------------VKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLL 868
      N +L K Y+ K E+++   QK   N+ ++K YSI++PPPN+TG LH+GHALN T+QD L R+ + G + W+ G DHAGIATQ  E+ L    + R+ + +++W  G I Q K +G  D+E E FT++  ++ V +VFV++Y + LIYR  L+NW + +A+S+IEV +E  +L+++RY + + D+L+VATTRPET+ D + V+P+D+RY + I K + PL N+EI IIAD+YVD +FGTGV+K TPAHDFND+E+G ++ L+ I+ F+E G N   +E ++  AR + V LE  LLEK++  +VG  R  VVEP MS QW+VKV+ +++ +  K + + P ++E  +WM N+ DWCISRQ+WWGH+IP WY   I V + P    ++E+ ++ DVLDTWFSS LWP +T  +   + +PT+ L+TGFDI+FFWV RMM  L+  EVPF  YI L+RD  KMSKS GN +DP VI+ YG DA R L + ++ G D+  EE++   F NK+WN+ R+ MN  F+ + D   L + D+WIL + N+      + F +  + FTW +FC+ YIEL+K+     Q S +VL +++ +L L HP PF+T ++   K  +SI++         + ++ V+++I IR  E ++ +K  ++D  E   L +  V+++  + + I       V D++ + P    L+ + +E LG    I KI+K+IEF+ +    L N SF+E+AP + +E E+ K +  K K LE+ L
 S:   3 NKELEKVYEPKSVEERWYQQWEQKGYFHANVPSDKPGYSIVIPPPNITGVLHMGHALNNTLQDILCRWKRMAGYNVLWMPGTDHAGIATQNVVERQLAAEGKDRFELGREAFIERVWQWKGESGGQIIGQLKRLGASCDWERERFTMDAGLSKAVREVFVRLYQEKLIYRDNRLINWCPRCHTALSDIEVEHEEKAGHLWHLRYPVVGTNDFLVVATTRPETMLGDTAVAVHPEDERYAHLIGKMVMLPLVNREIPIIADDYVDREFGTGVVKITPAHDFNDFEMGVRHNLDRINVFDESGVVNAAGKQYEGMERFAARKQVVADLEAAGLLEKIQDHALSVGGCYRCKTVVEPYMSLQWYVKVAPLAERALGAVKDGRT-KIVPQQWENTYYDWMENIRDWCISRQIWWGHRIPAWYCDHCGHITVAKEDPTCCDECGSDEIR-QETDVLDTWFSSALWPFSTMGWPEKTPELASFYPTSCLITGFDILFFWVARMMMMGLHFMDEVPFTDVYIHALVRDAQGQKMSKSKGNVIDPLTVIDAYGTDAFRFTLAAFAAQGRDIKLAEERIAGYRNFANKIWNASRFAMMNLEGFDPNRVDPASLKLSNADRWILYRLNQTAVSVDAALGSFRFNEAANDLYRFTWSEFCDWYIELAKDDLYKGDADRQASAKYVLWLVLENLLRLLHPFMPFITEEIWQALPKKDGAAESIMISSFPTPCAEWEGYAAAATEMDLVMEVIKGIRNIRGEMEVAPSKQIAAILDCKSEASLALLKRNEAYVMSLARLSDLGIGQGIERPAEASLQVAGDVEIIVP----LRGLVNVEEEEKRLG-----KEIAKIEKDIEFLSKK-------LENPSFVERAPADVVEKEREKIGEFANKKKLLEESL 881
>gi|153001634|ref|YP_001367315.1| valyl-tRNA synthetase [Shewanella baltica OS185] >gi|151366252|gb|ABS09252.1| valyl-tRNA synthetase [Shewanella baltica OS185] (958 aa)
Score = 1415, Expect = 3.4e-154, Identities = 336/841 (39%), Positives = 505/841 (60%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNK-DKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS------KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKL---NIIS----------CFNEDGTTNNYAVG-----FENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-------TKPPKNEELYVR-DNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYL------KKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVI-------------------------------------EKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLED---------FDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSN-QESKL----WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFK---FKTKDSILLE---RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVK--QDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL----GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK 853
      + K YD + EQ + W Q  K +  ++ +Y I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D L R+ +KG + W G DHAGIATQ  E+ L  + N+ D RD + ++EW  G I Q + MG +D++ E FT+++ ++ V +VFV++Y D LIYR K LVNWD KL +AIS++EV KE + +++++RY L++    KDYL VATTRPET+ D + V+P D+RY+ + KF + P+ N+ I I+AD+YVD+ FGTG +K TPAHDFNDYE+GK++ L  N+++      N DGT N  G   F L  AR  V  +  LLEK+   V + +R+ V+EPM+++QW+V V+ +K IE ++  I+F P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY ++ K +YVG    K  + + +R D DVLDTWFSS LW +T  D L+   PT+VLVTGFDIIFFWV RM+ +++    K +VPFK Y+TGLIRDE NKMSKS GN +DP D+I                   E +G DALR L + +S G D+ + +++   F NKLWN+ RYV MN+   D+D P + E      D+WI+ FN+  F   Y F ++  + +FTW+ FC+ Y+EL+K  N E+++   L +++ + L HPM P++T ++  K    D+I+L   D K+ +  + +E V Q+I +R  E I +K ++ L ++   + D+   N   +  + + L      ++ + +LL  G + A + +I K++E ++ EI+R G LSN+ F+ KAP E I+ E++K
 S:   1 MEKTYDPQSIEQTLYQNWEEQGYF-KPHGDESQGNYCIMIPPPNVTGSLHMGHAFQDTIMDTLTRYQRMKGKNTLWQVGTDHAGIATQMLVERKLEAEEGKNRHDLGRDAFMDKVWEWKAQSGGTITKQLRRMGASVDWDRERFTMDEGLSKAVQEVFVRLYEDELIYRGKRLVNWDPKLHTAISDLEVESKEKQGHMWHLRYPLADGELTADGKDYLEVATTRPETMLGDSAVAVHPDDERYQALVGKFILLPIVNRRIPIVADDYVDMAFGTGCVKITPAHDFNDYEVGKRHNLPMFNVLTLDAAIRASAEVVNSDGTFNKTLDGSLPERFAGLDRFKARDAIVAEFDTLGLLEKIAPHALKVPYGDRSGVVIEPMLTDQWYVAVAPMAKTAIEAVENGS-IKFVPQQYENMYFSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDENGK-VYVGRNEAAVRAKHNIADSMTLRQDEDVLDTWFSSALWTFSTLGWPDNLEDLKTFHPTDVLVTGFDIIFFWVARMIMMTMHFIKDEDGKPQVPFKTVYVTGLIRDEAGNKMSKSKGNVLDPLDMIDGIGLEDLVEKRTGNMMQPQLAAKIEKSTRKEFADGIEAHGTDALRFTLAAMASTGRDINWDMKRLDGYRSFCNKLWNASRYVLMNTE----DQDCGPGSPEHKGGEMELSLADRWIIGLFNQTVKTFDDHMTAYRFDLAANTLYEFTWNQFCDWYLELTKPVLQNGTEAQMRGTRHTLVTVLEAMQRLMHPMMPYITETIWQRVKPLAGVAGDTIMLAPFPTFDAAKVDSAAMADLEWVKQVIVAVRNIRAELNIAPSKPLNALLRGVS-----VQDKARVEANQTFFTTLARLESMTILADGETAPMSTTGLIGEMELLIPMAGLIDVAAEMARIDKQLEKLRQEIARIEGKLSNQGFVAKAPAEVIDKERAK 935
>gi|120598093|ref|YP_962667.1| valyl-tRNA synthetase [Shewanella sp. W3-18-1] >gi|146293836|ref|YP_001184260.1| valyl-tRNA synthetase [Shewanella putrefaciens CN-32] >gi|120558186|gb|ABM24113.1| valyl-tRNA synthetase [Shewanella sp. W3-18-1] >gi|145565526|gb|ABP76461.1| valyl-tRNA synthetase [Shewanella putrefaciens CN-32] (958 aa)
Score = 1415, Expect = 3.5e-154, Identities = 340/841 (40%), Positives = 503/841 (59%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNK-DKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS------KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKL---NIIS----------CFNEDGTTNNYAVG-----FENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-------TKPPKNEELYVR-DNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYL------KKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDV-------------------------------------IEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPK------NLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSN-QESKL----WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFK---FKTKDSILLE---RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL----GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK 853
      + K YD + EQ + W Q  K +  +K +Y I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D L R+ +KG + W G DHAGIATQ  E+ L  + N+ D RD + ++EW  G I Q + MG +D++ E FT+++ ++ V +VFV++Y D LIYR K LVNWD KL +AIS++EV KE + +++++RY L++    KDYL VATTRPET+ D + V+P D+RY+ I K+ + P+ N+ I I+AD+YVD+ FGTG +K TPAHDFNDYE+GK++ L  N+++      N DGT N  G   F L  AR  V  E  LLEK+   V + +R+ V+EPM+++QW+V V+ +K IE ++  I+F P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY ++ K +YVG    K  + + +R D DVLDTWFSS LW +T  D L+   PT+VLVTGFDIIFFWV RM+ +++    K +VPFK Y+TGLIRDE NKMSKS GN +DP D+                   IE +G DALR L + +S G D+ + +++   F NKLWN+ RYV MN+ D +   +PK    L  D+WI+ FN+  F   Y F ++  + +FTW+ FC+ Y+EL+K  N E+++   L +++ + L HPM P++T ++  K    D+I+L   D K+ +  + +E V Q+I +R  E I +K ++ L ++ + K  E   T  +  I L      ++ + +LL  G + A + +I K++E + EI+R G LSN+ F+ KAP E I+ E++K
 S:   1 MEKTYDPQSIEQTLYQNWEAQGYF-KPHGDESKGNYCIMIPPPNVTGSLHMGHAFQDTIMDTLTRYQRMKGKNTLWQVGTDHAGIATQMLVERKLEAEEGKNRHDLGRDAFMDKVWEWKAQSGGTITKQLRRMGASVDWDRERFTMDEGLSKAVQEVFVRLYEDELIYRGKRLVNWDPKLHTAISDLEVESKEKQGHMWHLRYPLADGELTADGKDYLEVATTRPETMLGDSAVAVHPDDERYQALIGKYILLPIVNRRIPIVADDYVDMAFGTGCVKITPAHDFNDYEVGKRHNLPMFNVLTLDAAIRVSAEVVNSDGTFNKTLDGSLPERFAGLDRFKARDAIVAEFETLGLLEKIAPHALKVPYGDRSGVVIEPMLTDQWYVAVAPMAKTAIEAVENG-SIKFVPQQYENMYFSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDENGK-VYVGRNEAEVRAKHNIADSMTLRQDEDVLDTWFSSALWTFSTLGWPDNLEDLKTFHPTDVLVTGFDIIFFWVARMIMMTMHFIKDEDGKPQVPFKTVYVTGLIRDEAGNKMSKSKGNVLDPLDMIDGIGLEDLVEKRTGNMMQPQLAAKIEKSTRKEFENGIEAHGTDALRFTLAAMASTGRDINWDMKRLDGYRSFCNKLWNASRYVLMNTEDQDCGPG-SPKYKGGELELSLADRWIIGLFNQTVKTFDDHMAAYRFDLAANTLYEFTWNQFCDWYLELTKPVLQNGSETQMRGTRHTLVTVLEAMQRLMHPMMPYITETIWQRVKPLAGVAGDTIMLAPFPTFDAAKVDSAAMADLEWVKQVIVAVRNIRAELNIAPSKPLNALLRGVSAQ-DKARVEANQTFFTTLARLESMTI--LADGETAPMSTTGLIGEMELLIPMAGLIDVAAEMARIDKQLEKLGQEIARIEGKLSNQGFVAKAPAEVIDKERAK 935
>gi|16763276|ref|NP_458893.1| valyl-tRNA synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. CT18] >gi|29144755|ref|NP_808097.1| valyl-tRNA synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. Ty2] >gi|81512137|sp|Q8Z118|SYV_SALTI Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|25293115|pir||AC1061 valine-tRNA ligase (EC 6.1.1.9) - Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi (strain CT18) >gi|16505584|emb|CAD06936.1| valyl-tRNA synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi] >gi|29140394|gb|AAO71957.1| valyl-tRNA synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi Ty2] (951 aa)
Score = 1414, Expect = 4.3e-154, Identities = 329/854 (38%), Positives = 523/854 (61%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLR-ENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS------KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDG--------------TTNNYA----VGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-TKPPKNEELYV-------RDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYL------KKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDV-------------------------------------IEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN-RTSNQESKL----WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKF---KTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED---VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPK-LFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL----GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH-EMKLKELEK 866
      + K Y+ + EQ + W Q  K N  +K S+ I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D +IR+ ++G + W G DHAGIATQ  E+ + E  + D RD + +++W  G I Q + +G +D+E E FT+++ + V +VFV++Y + LIYR K LVNWD KL++AIS++EV +E + ++++IRY L++    KDYL+VATTRPET+ D + VNP+D RYK+ I KF I PL N+ I I+ DE+ D++ GTG +K TPAHDFNDYE+GK++ L +I+  DG        +N Y+   F+ L+  AR  V ++  LLE+++   V + +R  V+EPM+++QW+V+  +K +E ++  IQF P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY D  +YVG T+  +E +    +D DVLDTWFSS LW +T  ++ DAL  PT+V+V+GFDIIFFW+ RM+ +++    K +VPF  Y+TGLIRD+  KMSKS GN +DP D+                   IE +G DALR L + +S G D+ + ++++  F NKLWN+ R+V MN+ + +  +   L  D+WIL +FN+  + + + + F ++  + +FTW+ FC+ Y+EL+K  T  ES+L   L +++ +L L HP+ PF+T ++  K   T D+I+L+    + + E+++ D  + Q I +R  E I  K +++ L  + + + +++D  +LN A++  + I L D   + I++ +LL  G N+ + + ++ KE+ ++ EI+R G LSN+ F+ +AP+ I E+ K + + E K K +E+
 S:   1 MEKTYNPQDIEQPLYEHWEKQGYF-KPNGDESKESFCIMIPPPNVTGSLHMGHAFQQTIMDTMIRYQRMQGKNTLWQVGTDHAGIATQMVVERKIAAEEGKTRHDYGRDAFIDKIWQWKAESGGTITRQMRRLGNSVDWERERFTMDEGLSNAVKEVFVRLYKEDLIYRGKRLVNWDPKLRTAISDLEVENRESKGSMWHIRYPLADGAKTADGKDYLVVATTRPETVLGDTGVAVNPEDPRYKDLIGKFVILPLVNRRIPIVGDEHADMEKGTGCVKITPAHDFNDYEVGKRHALPMINILTFDGDIRESAEVFDTKGEESNVYSSEIPAEFQKLERFAARKAIVAAVDALGLLEEIKPHDLTVPYGDRGGVVIEPMLTDQWYVRADVLAKPAVEAVENG-DIQFVPKQYENMYFSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDNDGN-VYVGRTEDEVRQENNLGADVQLRQDEDVLDTWFSSALWTFSTLGWPENTDALRQFHPTSVMVSGFDIIFFWIARMIMMTMHFIKDENGKPQVPFHTVYMTGLIRDDEGQKMSKSKGNVIDPLDMVDGISLPELLEKRTGNMMQPQMAEKIRKRTEKQFPNGIEPHGTDALRFTLAALASTGRDINWDMKRLEGYRNFCNKLWNASRFVLMNTEEQDCGFNGGEMTLSLADRWILAEFNQTVKAYREALDNFRFDIAAGILYEFTWNQFCDWYLELTKPVMTGGSESELRGTRHTLVTVLEGLLRLAHPIIPFITETIWQRVKVICGITADTIMLQPFPEYNAAQVDEAALADTEWLKQAIVAVRNIRAEMNIAPGKPLELLLRGCSEEAVRRVNDNRSFLLNLARL----ESITVLPADDKGPVSMTKIIDGAELLIPMAGLINKEDELARLAKEVAKIEGEIARIEGKLSNEGFVARAPEAVIAKEREKLDGYAEAKAKLIEQ 944
>gi|56416247|ref|YP_153322.1| valyl-tRNA synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A str. ATCC 9150] >gi|81821504|sp|Q5PJB8|SYV_SALPA Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|56130504|gb|AAV80010.1| valyl-tRNA synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A str. ATCC 9150] (951 aa)
Score = 1414, Expect = 4.8e-154, Identities = 329/854 (38%), Positives = 523/854 (61%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLR-ENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS------KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDG--------------TTNNYA----VGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-TKPPKNEELYV-------RDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYL------KKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDV-------------------------------------IEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN-RTSNQESKL----WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKF---KTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED---VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPK-LFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL----GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH-EMKLKELEK 866
      + K Y+ + EQ + W Q  K N  +K S+ I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D +IR+ ++G + W G DHAGIATQ  E+ + E  + D RD + +++W  G I Q + +G +D+E E FT+++ + V +VFV++Y + LIYR K LVNWD KL++AIS++EV +E + ++++IRY L++    KDYL+VATTRPET+ D + VNP+D RYK+ I KF I PL N+ I I+ DE+ D++ GTG +K TPAHDFNDYE+GK++ L +I+  DG        +N Y+   F+ L+  AR  V ++  LLE+++   V + +R  V+EPM+++QW+V+  +K +E ++  IQF P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY D  +YVG T+  +E +    +D DVLDTWFSS LW +T  ++ DAL  PT+V+V+GFDIIFFW+ RM+ +++    K +VPF  Y+TGLIRD+  KMSKS GN +DP D+                   IE +G DALR L + +S G D+ + ++++  F NKLWN+ R+V MN+ + +  +   L  D+WIL +FN+  + + + + F ++  + +FTW+ FC+ Y+EL+K  T  ES+L   L +++ +L L HP+ PF+T ++  K   T D+I+L+    + + E+++ D  + Q I +R  E I  K +++ L  + + + +++D  +LN A++  + I L D   + I++ +LL  G N+ + + ++ KE+ ++ EI+R G LSN+ F+ +AP+ I E+ K + + E K K +E+
 S:   1 MEKTYNPQDIEQPLYEHWEKQGYF-KPNGDESKESFCIMIPPPNVTGSLHMGHAFQQTIMDTMIRYQRMQGKNTLWQVGTDHAGIATQMVVERKIAAEEGKTRHDYGRDAFIDKIWQWKAESGGTITRQMRRLGNSVDWERERFTMDEGLSNAVKEVFVRLYKEDLIYRGKRLVNWDPKLRTAISDLEVENRESKGSMWHIRYPLADGAKTADGKDYLVVATTRPETVLGDTGVAVNPEDPRYKDLIGKFVILPLVNRRIPIVGDEHADMEKGTGCVKITPAHDFNDYEVGKRHALPMINILTFDGDIRESAEVFDTKGEESNVYSSEIPAEFQKLERFAARKAIVAAVDALGLLEEIKPHDLTVPYGDRGGVVIEPMLTDQWYVRADVLAKPAVEAVENG-DIQFVPKQYENMYFSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWYGNDGN-VYVGRTEDEVRQENNLGADVQLRQDEDVLDTWFSSALWTFSTLGWPENTDALRQFHPTSVMVSGFDIIFFWIARMIMMTMHFIKDENGKPQVPFHTVYMTGLIRDDEGQKMSKSKGNVIDPLDMVDGISLPELLEKRTGNMMQPQMAEKIRKRTEKQFPNGIEPHGTDALRFTLAALASTGRDINWDMKRLEGYRNFCNKLWNASRFVLMNTEEQDCGFNGGEMTLSLADRWILAEFNQTVKAYREALDNFRFDIAAGILYEFTWNQFCDWYLELTKPVMTGGSESELRGTRHTLVTVLEGLLRLAHPIIPFITETIWQRVKVICGITADTIMLQPFPEYNAAQVDEAALADTEWLKQAIVAVRNIRAEMNIAPGKPLELLLRGCSEEAVRRVNDNRSFLLNLARL----ESITVLPADDKGPVSVTKIIDGAELLIPMAGLINKEDELARLAKEVAKIEGEIARIEGKLSNEGFVARAPEAVIAKEREKLDGYAEAKAKLIEQ 944
>gi|160876370|ref|YP_001555686.1| valyl-tRNA synthetase [Shewanella baltica OS195] >gi|160861892|gb|ABX50426.1| valyl-tRNA synthetase [Shewanella baltica OS195] (958 aa)
Score = 1414, Expect = 5.0e-154, Identities = 337/841 (40%), Positives = 502/841 (59%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNK-DKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS------KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCF-------------NEDGTTNNYAVG-----FENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-------TKPPKNEELYVR-DNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYL------KKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVI-------------------------------------EKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLED---------FDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSN-QESKL----WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFK---FKTKDSILLE---RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL----GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK 853
      + K YD + EQ + W Q  K +  +K +Y I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D L R+ +KG + W G DHAGIATQ  E+ L  + N+ D RD + ++EW  G I Q + MG +D++ E FT+++ ++ V +VFV++Y D LIYR K LVNWD KL +AIS++EV KE + +++++RY L++    KDYL VATTRPET+ D + V+P D+RY+ + KF + P+ N+ I I+AD+YVD+ FGTG +K TPAHDFNDYE+GK++ L + +        N DGT N  G   F L  AR  V  +  LLEK+   V + +R+ V+EPM+++QW+V V+ +K IE ++  I+F P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY ++ K +YVG    K  + + +R D DVLDTWFSS LW +T  D L+   PT+VLVTGFDIIFFWV RM+ +++    K +VPFK Y+TGLIRDE NKMSKS GN +DP D+I                   E +G DALR L + +S G D+ + +++   F NKLWN+ RYV MN+   D+D P + E      D+WI+ FN+  F   Y F ++  + +FTW+ FC+ Y+EL+K  N E+++   L +++ + L HPM P++T ++  K    D+I+L   D K+ +  + +E V Q+I +R  E I +K ++ L ++ + K  E   T  +  I L      ++ + +LL  G + A + +I K++E ++ EI+R G LSN+ F+ KAP + I+ E++K
 S:   1 MEKTYDPQSIEQTLYQNWEEQGYF-KPHGDESKGNYCIMIPPPNVTGSLHMGHAFQDTIMDTLTRYQRMKGKNTLWQVGTDHAGIATQMLVERKLEAEEGKNRHDLGRDAFMDKVWEWKAQSGGTITKQLRRMGASVDWDRERFTMDEGLSKAVQEVFVRLYEDELIYRGKRLVNWDPKLHTAISDLEVESKEKQGHMWHLRYPLADGELTADGKDYLEVATTRPETMLGDSAVAVHPDDERYQALVGKFILLPIVNRRIPIVADDYVDMAFGTGCVKITPAHDFNDYEVGKRHNLPMFNVLTLDAAIRASAEVVNSDGTFNKTLDGSLPERFAGLDRFKARDAIVAEFDTLGLLEKIAPHALKVPYGDRSGVVIEPMLTDQWYVAVAPMAKTAIEAVENGS-IKFVPQQYENMYFSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDENGK-VYVGRNEADVRAKHNIADSMTLRQDEDVLDTWFSSALWTFSTLGWPDNLEDLKTFHPTDVLVTGFDIIFFWVARMIMMTMHFIKDEDGKPQVPFKTVYVTGLIRDEAGNKMSKSKGNVLDPLDMIDGIGLEDLVEKRTGNMMQPQLAAKIEKSTRKEFADGIEAHGTDALRFTLAAMASTGRDINWDMKRLDGYRSFCNKLWNASRYVLMNTE----DQDCGPGSPEHKGGEMELSLADRWIIGLFNQTVKTFDDHMTAYRFDLAANTLYEFTWNQFCDWYLELTKPVLQNGTEAQMRGTRHTLVTVLEAMQRLMHPMMPYITETIWQRVKPLAGVAGDTIMLATFPTFDAAKVDSAAMADLEWVKQVIVAVRNIRAELNIAPSKPLNALLRGVSAQ-DKARVEANQTFFTTLARLESMTI--LADGETAPMSTTGLIGEMELLIPMAGLIDVAAEMARIDKQLEKLRQEIARIEGKLSNQGFVAKAPADVIDKERAK 935
>gi|114046707|ref|YP_737257.1| valyl-tRNA synthetase [Shewanella sp. MR-7] >gi|113888149|gb|ABI42200.1| valyl-tRNA synthetase [Shewanella sp. MR-7] (958 aa)
Score = 1414, Expect = 5.1e-154, Identities = 340/841 (40%), Positives = 506/841 (60%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLR-ENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS------KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKL---NIIS----------CFNEDGTTNNYAVG-----FENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-------TKPPKNEELYVR-DNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYL------KKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDV-------------------------------------IEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF----------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSN-QESKLWVLNYLIKKIL----ILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKT---KDSILLERL---DFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVK--QDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL----GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK 853
      + K YD + EQ + W Q  K + A++ +Y I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D LIR+ +KG + W G DHAGIATQ  E+ L E  S D RD + ++EW  G I Q + MG +D++ E FT+++ ++ V +VFV++Y D LIYR K LVNWD KL +AIS++EV KE + +++++RY L++    KDYL VATTRPET+ D + V+P D+RY+ I KF + P+ N+ I I+AD+YVD++FGTG +K TPAHDFNDYE+GK++KL  N+++      N DGT N  G   F L  AR  V  E  LLEK+   V + +R+ V+EPM+++QW+V V+ +K IE ++  I+F P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY + K +YVG    K  ++ + +R D DVLDTWFSS LW +T  D ++   PT+VLVTGFDIIFFWV RM+ +++    K +VPFK Y+TGLIRDE NKMSKS GN +DP D+                   IE +G DALR L + +S G D+ + +++   F NKLWN+ RYV MN+   +D P N D+     D+WI+ FN+  +   Y F ++  + +FTW+ FC+ Y+EL+K  N E+++  + + +L   L HPM P++T ++  K T  D+I+L   D ++   + +E V Q+I +R  E I +K ++ L ++ +   D+   N A  +  + + L      ++ + +LL  G + A + +I K++E + EI+R G LSN+ F+ KAP  I+ E++K
 S:   1 MEKTYDPQSIEQTLYQNWEEQGYF-KPHGDASQGNYCIMIPPPNVTGSLHMGHAFQDTIMDTLIRYQRMKGKNTLWQVGTDHAGIATQMLVERKLEAEEGKSRHDLGRDAFMEKVWEWKAQSGGTITKQLRRMGASVDWDRERFTMDEGLSKAVQEVFVRLYEDDLIYRGKRLVNWDPKLHTAISDLEVENKEKQGHMWHLRYPLADGELTADGKDYLEVATTRPETMLGDSAVAVHPDDERYQALIGKFILLPIVNRRIPIVADDYVDMEFGTGCVKITPAHDFNDYEVGKRHKLPMFNVLTLDAAIRASAEVVNTDGTINTSLDGSLPERFAGLDRFKARDAIVAEFETLGLLEKIAPHGLKVPYGDRSGVVIEPMLTDQWYVAVAPMAKTAIEAVENG-DIKFVPQQYENMYFSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDANGK-VYVGRNEAEVRAKHNIDDAIALRQDEDVLDTWFSSALWTFSTLGWPDNVEDLKTFHPTDVLVTGFDIIFFWVARMIMMTMHFIKDEDGKPQVPFKTVYVTGLIRDEAGNKMSKSKGNVLDPLDMIDGIDLEALVEKRTGNMMQPQLAAKIEKSTRKEFENGIEAHGTDALRFTLAAMASTGRDINWDMKRLDGYRSFCNKLWNASRYVLMNTE----GQDCGP-NSPDYQGGEMELSLADRWIIGLFNQTVKTYDDHMANYRFDLAANTLYEFTWNQFCDWYLELTKPVLQNGNEAQMRGTRHTLVNVLEAMQRLMHPMMPYITETIWQRVKPLTGAQGDTIMLAPFPSYDAAQVDATAMADLEWVKQVIVAVRNIRAELNIAPSKPLNALLRGVSAQ-----DQARVEANQAFFTTLARLESMTILGEGETAPMSTTGLIGEMELLIPMAGLVDVAAEMARIDKQLEKLTQEIARIEGKLSNEGFVAKAPPAVIDKERAK 935
>gi|85057292|ref|YP_456208.1| valyl-tRNA synthetase [Aster yellows witches'-broom phytoplasma AYWB] >gi|84789397|gb|ABC65129.1| valyl-tRNA synthetase [Aster yellows witches'-broom phytoplasma AYWB] (876 aa)
Score = 1413, Expect = 6.2e-154, Identities = 344/852 (40%), Positives = 507/852 (59%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYL------------SNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL----FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLW-------VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTK-DSILLERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVI------NILNTAKINIVKQDIKSLKPDY-VENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKEL 864
      + KYD K E Q   +K+  NL  K ++++++PPPNVTG LHLGHA N TIQD +IRF ++G  ++ GMDHAGIATQ K ++ L++ + NK +++ +  ++W +  NIR QW+ +G LDY E FTL+  ++ V +VF+K+Y  LIYR  ++NWD K ++A+SN+EV  E + LYYI+Y+L      S + +L +ATTRPET+F D+ L+VNP D RY+++I K  P TN +I +I+D YVDI FGTGV+K TP HD ND+E+ K+++L ++ C NEDGT N+ A+ ++ L   R K V+ L+K   K E + VG+S +++++EP +S QWF+K  ++ ++  + KI FFP++F+  NW+ N+ DWCISRQLWWGHQIP W+K  KEI V + P E + D DVLDTWFSS LWP +T     L  FPT+VLVTG+DI+ FWV +M+F S+ L ++ PFK  + GL+RD  KMSKS GNGVDP +V+ KYG DALR FL ++++PG DL Y E KV S W FINKLWN R++++ ++ + D D  +L  K +L + +  +  + KY   K + F W+ F N ++E +K+   S L     L Y+IK IL L HP PFVT LY+NF KT   +L++ + + L + E++ +I K R  E+ I N +++ LE+++   + D V      T +I I +  S K + +E N ++I K  L  NE    ++  + EI R  +L+N SF++KA  KIE+EK K E + + K+L
 S:   1 MQSKYDFKKVEHQRYQKWLEKKYFCSNLNTTKKTFTVVIPPPNVTGKLHLGHAWNNTIQDIIIRFKKMQGFDVLFLPGMDHAGIATQNKVKEQLKQEGLLNKTLNKEIFLKYAWQWKEKHAQNIRQQWQVLGLHLDYNFEKFTLDPDLSQTVQEVFIKLYQQKLIYRDYKIINWDPKTKTALSNVEVNYHETKGKLYYIKYFLVDFTTNSNLSNGSFASSFLEIATTRPETMFADQALMVNPNDPRYQSFIGKKVFIPDTNIQISVISDNYVDINFGTGVVKVTPGHDINDFEVAKRHQLKVLLCMNEDGTMNDLALQYQGLDRFVCRQKLVQTLKKKGFFTKTEIHLYKVGYSSISDSIIEPRLSLQWFLKTKAIAQNALK----TNKINFFPLRFKNIFNNWLQNIEDWCISRQLWWGHQIPAWHK--GKEIKVQIESPGPE--WNLDCDVLDTWFSSALWPFSTLGWPNCNTPLFQNHFPTDVLVTGYDILTFWVSKMVFQSILLTQKDPFKDVLLHGLVRDNKGKKMSKSKGNGVDPLEVVAKYGTDALRWFLTTNAAPGFDLFYDETKVASSWNFINKLWNISRFIKLKTNTLDTDFDINLLSLP--QKALLTQLHLTTQKVTTLYQKYELKEIGKILYHFVWEYFANWHLEFAKHDLDQNNSNLTNLYNSQKFLVYMIKYILQLLHPFIPFVTDVLYENFDKKTNITQTILQKTSYCNLDAL--TDFENLKNLIIKTRHLRQESNI--NFKLNLELEIVSQSSTPLQDFVSLQQALEKFFKTFQIKITNKVTNSKKTIWLIEKNLSLYIDRKT--LDKLNETKFESNFLQQKNTLLKEIKRSETILNNPSFLQKAASSKIEIEKKKYESYCKQYKKL 867
>gi|149115945|ref|ZP_01842680.1| valyl-tRNA synthetase [Shewanella baltica OS223] >gi|146864117|gb|EDK49559.1| valyl-tRNA synthetase [Shewanella baltica OS223] (958 aa)
Score = 1413, Expect = 6.3e-154, Identities = 338/841 (40%), Positives = 503/841 (59%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNK-DKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS------KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKL---NIIS----------CFNEDGTTNNYAVG-----FENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-------TKPPKNEELYVR-DNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYL------KKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVI-------------------------------------EKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLED---------FDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSN-QESKL----WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFK---FKTKDSILLE---RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL----GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK 853
      + K YD + EQ + W Q  K +  ++ +Y I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D L R+ +KG + W G DHAGIATQ  E+ L  + N+ D RD + ++EW  G I Q + MG +D++ E FT+++ ++ V +VFV++Y D LIYR K LVNWD KL +AIS++EV KE + +++++RY L++    KDYL VATTRPET+ D + V+P D+RY+ + KF + P+ N+ I I+AD+YVD+ FGTG +K TPAHDFNDYE+GK++ L  N+++      N DGT N  G   F L  AR  V  +  LLEK+   V + +R+ V+EPM+++QW+V V+ +K IE ++  I+F P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY ++ K +YVG    K  + + +R D DVLDTWFSS LW +T  D L+   PT+VLVTGFDIIFFWV RM+ +++    K +VPFK Y+TGLIRDE NKMSKS GN +DP D+I                   E +G DALR L + +S G D+ + +++   F NKLWN+ RYV MN+   D+D P + E      D+WI+ FN+  F   Y F ++  + +FTW+ FC+ Y+EL+K  N E+++   L +++ + L HPM P++T ++  K    D+I+L   D K+ +  + +E V Q+I +R  E I +K ++ L ++ + K  E   T  +  I L      ++ + +LL  G + A + +I K++E + EI+R G LSN+ F+ KAP E I+ E++K
 S:   1 MEKTYDPQSIEQTLYQNWEEQGYF-KPHGDESQGNYCIMIPPPNVTGSLHMGHAFQDTIMDTLTRYQRMKGKNTLWQVGTDHAGIATQMLVERKLEAEEGKNRHDLGRDAFMDKVWEWKAQSGGTITKQLRRMGASVDWDRERFTMDEGLSKAVQEVFVRLYEDELIYRGKRLVNWDPKLHTAISDLEVESKEKQGHMWHLRYPLADGELTADGKDYLEVATTRPETMLGDSAVAVHPDDERYQALVGKFILLPIVNRRIPIVADDYVDMAFGTGCVKITPAHDFNDYEVGKRHNLPMFNVLTLDAAIRASAEVVNSDGTFNKTLDGSLPERFAGLDRFKARDAIVAEFDTLGLLEKIAPHALKVPYGDRSGVVIEPMLTDQWYVAVAPMAKTAIEAVENGS-IKFVPQQYENMYFSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDENGK-VYVGRNEADVRAKHNIADSMTLRQDEDVLDTWFSSALWTFSTLGWPDNLEDLKTFHPTDVLVTGFDIIFFWVARMIMMTMHFIKDEDGKPQVPFKTVYVTGLIRDEAGNKMSKSKGNVLDPLDMIDGIGLEDLVEKRTGNMMQPQLAAKIEKSTRKEFADGIEAHGTDALRFTLAAMASTGRDINWDMKRLDGYRSFCNKLWNASRYVLMNTE----DQDCGPGSPEHKGGEMELSLADRWIIGLFNQTVKTFDDHMTAYRFDLAANTLYEFTWNQFCDWYLELTKPVLQNGSEAQMRGTRHTLVTVLEAMQRLMHPMMPYITETIWQRVKPLAGVAGDTIMLAPFPTFDAAKVDSAAMADLEWVKQVIVAVRNIRAELNIAPSKPLNALLRGVSAQ-DKARVEANQTFFTTLARLESMTI--LADGETAPMSTTGLIGEMELLIPMAGLIDVAAEMARIDKQLEKLGQEIARIEGKLSNQGFVAKAPAEVIDKERAK 935
>gi|24374934|ref|NP_718977.1| valyl-tRNA synthetase [Shewanella oneidensis MR-1] >gi|81460030|sp|Q8EBS5|SYV_SHEON Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|24349646|gb|AAN56421.1|AE015778_9 valyl-tRNA synthetase [Shewanella oneidensis MR-1] (958 aa)
Score = 1412, Expect = 7.1e-154, Identities = 337/841 (40%), Positives = 506/841 (60%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLR-ENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS------KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKL---NIIS----------CFNEDGTTNNYAVG-----FENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-------TKPPKNEELYVR-DNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYL------KKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDV-------------------------------------IEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF----------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSN-QESKLWVLNYLIKKIL----ILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKT---KDSILLE---RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPK-LFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL----GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK 853
      + K YD + EQ    +K  K + A++ +Y I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D LIR+ +KG + W G DHAGIATQ  E+ L E  S D RD + ++EW  G I Q + MG +D++ E FT+++ ++ V +VFV++Y D LIYR K LVNWD KL +AIS++EV KE + +++++RY L++    KDYL VATTRPET+ D + V+P D+RY+ I K+ + P+ N+ I I+AD+YVD+ FGTG +K TPAHDFNDYE+GK++KL  N+++      N DGT N  G   + L  AR  V  E  LLEK+   V + +R+ V+EPM+++QW+V V+ +K IE ++  I+F P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY + K +YVG    K  ++ + +R D DVLDTWFSS LW +T  D ++   PT+VLVTGFDIIFFWV RM+ +++    K +VPFK Y+TGLIRDE NKMSKS GN +DP D+                   IE +G DALR L + +S G D+ + +++   F NKLWN+ RYV MN+   +D P N D+     D+WI++ FN+  + +  Y F ++  + +FTW+ FC+ Y+EL+K  N E+++  + + +L   L HPM P++T ++  K T  D+I+L   D K+   + +E V Q+I +R  E I +K ++ L ++ +  +I     A++  + + L      ++ + +LL  G + A + +I K++E + EI+R G LSN+ F+ KAP  I+ E++K
 S:   1 MEKTYDPQSIEQTLYQNWEEKGYFKPHGDASQGNYCIMIPPPNVTGSLHMGHAFQDTIMDTLIRYQRMKGKNTLWQVGTDHAGIATQMLVERKLEAEEGKSRHDLGRDVFMEKVWEWKAQSGGTITKQLRRMGASVDWDRERFTMDEGLSKAVQEVFVRLYEDDLIYRGKRLVNWDPKLHTAISDLEVENKEKQGHMWHLRYPLADGELTADGKDYLEVATTRPETMLGDSAVAVHPDDERYQALIGKYILLPIVNRRIPIVADDYVDMAFGTGCVKITPAHDFNDYEVGKRHKLPMFNVLTLDAAIRSSAEVVNTDGTINTSLDGSLPERYAGLDRFKARDAIVAEFETLGLLEKIAPHGLKVPYGDRSGVVIEPMLTDQWYVAVAPMAKTAIEAVENG-DIKFVPQQYENMYFSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDTNGK-VYVGRTEAEVRAKHDIDDAIALRQDEDVLDTWFSSALWTFSTLGWPDNVEDLKTFHPTDVLVTGFDIIFFWVARMIMMTMHFIKDEDGKPQVPFKTVYVTGLIRDEAGNKMSKSKGNVLDPLDMIDGIDLETLVEKRTGNMMQPQLAAKIEKSTRKEFENGIEAHGTDALRFTLAAMASTGRDINWDMKRLDGYRSFCNKLWNASRYVLMNTE----GQDCGP-NSPDYQGGEMELSLADRWIIDLFNQTVKTYDEHMASYRFDLAANTLYEFTWNQFCDWYLELTKPVLQNGTEAQMRGTRHTLVNVLEAMQRLMHPMMPYITETIWQRVKPLTGVQGDTIMLAPFPAFDAAKVDATAMADLEWVKQVIVAVRNIRAELNIAPSKPLNALLRGVSAQDKARIEANQAFFATLARL----ESMTILGEGETAPMSTTGLIGEMELLIPMAGLVDVAAEMARIDKQLEKLTQEIARIEGKLSNEGFVAKAPPAVIDKERAK 935
>gi|82701875|ref|YP_411441.1| valyl-tRNA synthetase [Nitrosospira multiformis ATCC 25196] >gi|123740759|sp|Q2YB22|SYV_NITMU Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|82409940|gb|ABB74049.1| valyl-tRNA synthetase [Nitrosospira multiformis ATCC 25196] (926 aa)
Score = 1410, Expect = 1.4e-153, Identities = 317/823 (38%), Positives = 490/823 (59%)
 Q:  46 SYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSN---------SKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVG-FENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEEL-----YVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIE-------------------------------------KYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMN--SSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSN-----QESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDN---FKFKTKDSILLE---RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFE------NKIPNNKVIDIH-LEVLNP---KLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLK-PDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLL 868
      +Y I+LPPPNVTG LH+GHA  T+ D L R++ ++G + W G DHAGIATQ  E+ L + I +D R+ +A ++EW + G+ I Q + MG  D+ E FT++  + V +VFV++Y +GLIYR + LVNWD LQ+A+S++EV+ E E +L++I Y  N      + L+VATTRPET+ D + V+P D+RY++ I +  PL + I IIAD YVD FGTG +K TPAHDFNDY++G+++KL +   DG N+ A  ++ L  AR K V LE+ NLL + +   V  +RT A+VEPM+++QW+V ++ +++ +E  +S +++F P +   W+ N+ DWCISRQLWWGH+IP WY +D+ I+V   + + L   V+D DVLDTWFSS LWP +T  +   D  PT+VLVTGFDIIFFWV RM+ SL+  +VPF+ YITGLIRD  +KMSKS GN +DP D+I+                   +GADALR  S +S G D+ + ++ +  F NKLWN+ RYV MN  D  E  P  D D WI+ + +A +  Q + Y F ++ ++I +F WD++C+ Y+E +K + ++   Q +  L +++ L L HP+ PF+T L+ +   K  SI+L+  + D K+ +  +I + ++IN R  E   +++P  V D+ L  +P  L K+SD I      +QD+  + P +  + + + + D+   A  E++ KE++ V++E+ +  L+N +F+++AP + +E EK +    L +L++ L
 S:  40 AYCIMLPPPNVTGTLHMGHAFQHTLMDALTRYHRMRGDNTLWQPGTDHAGIATQIVVERQLDQQSIDRRDLGREAFLARVWEWKEESGSTISRQMRRMGASCDWSRERFTMDGGLSRAVTEVFVRLYREGLIYRGERLVNWDPVLQTAVSDLEVVSAEEEGSLWHILYPFENDLGGNQDGAKPEGLIVATTRPETMLGDMAVAVHPDDERYRHLIGRHVRLPLCERSIPIIADAYVDPAFGTGCVKITPAHDFNDYQIGQRHKLVPLGILTLDGKINDLAPAEYQGLDRFAARRKIVADLEEQNLLVETKPHKLMVPRGDRTQAIVEPMLTDQWYVTMNGLARRGLE-AVASGEVKFIPENWAHVYNQWLENIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDEDNN-IFVAHNLEEAQRLAGGRKLVQDEDVLDTWFSSALWPFSTLGWPEKTPELDTFLPTSVLVTGFDIIFFWVARMVMMSLHFTGKVPFREVYITGLIRDAEGHKMSKSRGNVLDPLDLIDGIALPDLITKRTSGLMNPRQAESIEKITRKQFPEGIPAFGADALRFTFASLASHGRDIKFDMQRCEGYRNFCNKLWNAARYVLMNCEGKDTGLVE-SVPLEYSDADCWIIGRLQQAETAVAQAYQDYRFDMAAREIYEFVWDEYCDWYLEFAKVQLNSGNEVVQRTTRRTLARVLETALRLAHPLIPFITEELWQSVAPLAAKQGVSIMLQPYPQADPSKLDDTAIGNIAALKEMINACRTLRGEMNLSPASRVPLLAVGDVKTLAGFSPYLKALAKLSDIEI-----------EQDLPPAEAPVAIVGEFRLMLKIEIDI------AAERERLTKELDRVQTEMEKAQTKLANSNFVDRAPAKVVEQEKERLAGFSTTLGKLKEQL 921
>gi|126175313|ref|YP_001051462.1| valyl-tRNA synthetase [Shewanella baltica OS155] >gi|125998518|gb|ABN62593.1| valyl-tRNA synthetase [Shewanella baltica OS155] (958 aa)
Score = 1409, Expect = 1.6e-153, Identities = 338/841 (40%), Positives = 503/841 (59%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNK-DKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS------KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKL---NIIS----------CFNEDGTTNNYAVG-----FENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-------TKPPKNEELYVR-DNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYL------KKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVI-------------------------------------EKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLED---------FDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSN-QESKL----WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFK---FKTKDSILLE---RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL----GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK 853
      + K YD + EQ + W Q  K +  ++ +Y I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D L R+ +KG + W G DHAGIATQ  E+ L  + N+ D RD + ++EW  G I Q + MG +D++ E FT+++ ++ V +VFV++Y D LIYR K LVNWD KL +AIS++EV KE + +++++RY L++    KDYL VATTRPET+ D + V+P D+RY+ + KF + P+ N+ I I+AD+YVD+ FGTG +K TPAHDFNDYE+GK++ L  N+++      N DGT N  G   F L  AR  V  +  LLEK+   V + +R+ V+EPM+++QW+V V+ +K IE ++  I+F P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY ++ K +YVG    K  + + +R D DVLDTWFSS LW +T  D L+   PT+VLVTGFDIIFFWV RM+ +++    K +VPFK Y+TGLIRDE NKMSKS GN +DP D+I                   E +G DALR L + +S G D+ + +++   F NKLWN+ RYV MN+   D+D P + E      D+WI+ FN+  F   Y F ++  + +FTW+ FC+ Y+EL+K  N E+++   L +++ + L HPM P++T ++  K    D+I+L   D K+ +  + +E V Q+I +R  E I +K ++ L ++ + K  E   T  +  I L      ++ + +LL  G + A + +I K++E + EI+R G LSN+ F+ KAP E I+ E++K
 S:   1 MEKTYDPQSIEQTLYQNWEEQGYF-KPHGDESQGNYCIMIPPPNVTGSLHMGHAFQDTIMDTLTRYQRMKGKNTLWQVGTDHAGIATQMLVERKLEAEEGKNRHDLGRDAFMDKVWEWKAQSGGTITKQLRRMGASVDWDRERFTMDEGLSKAVQEVFVRLYEDELIYRGKRLVNWDPKLHTAISDLEVESKEKQGHMWHLRYPLADGELTADGKDYLEVATTRPETMLGDSAVAVHPDDERYQALVGKFILLPIVNRRIPIVADDYVDMAFGTGCVKITPAHDFNDYEVGKRHNLPMFNVLTLDAAIRASAEVVNSDGTFNKTLDGSLPERFAGLDRFKARDAIVAEFDTLGLLEKIAPHALKVPYGDRSGVVIEPMLTDQWYVAVAPMAKTAIEAVENGS-IKFVPQQYENMYFSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDENGK-VYVGRNEADVRAKHNIADSMTLRQDEDVLDTWFSSALWTFSTLGWPDNLEDLKTFHPTDVLVTGFDIIFFWVARMIMMTMHFIKDEDGKPQVPFKTVYVTGLIRDEAGNKMSKSKGNVLDPLDMIDGIGLEDLVEKRTGNMMQPQLAAKIEKSTRKEFADGIEAHGTDALRFTLAAMASTGRDINWDMKRLDGYRSFCNKLWNASRYVLMNTE----DQDCGPGSPEHKGGEMELSLADRWIIGLFNQTVKTFDDHMIAYRFDLAANTLYEFTWNQFCDWYLELTKPVLQNGSEAQMRGTRHTLVTVLEAMQRLMHPMMPYITETIWQRVKPLAGVAGDTIMLAPFPTFDAAKVDSAAMADLEWVKQVIVAVRNIRAELNIAPSKPLNALLRGVSAQ-DKARVEANQTFFTTLARLESMTI--LADGETAPMSTTGLIGEMELLIPMAGLIDVAAEMARIDKQLEKLGQEIARIEGKLSNQGFVAKAPAEVIDKERAK 935
>gi|113969474|ref|YP_733267.1| valyl-tRNA synthetase [Shewanella sp. MR-4] >gi|113884158|gb|ABI38210.1| valyl-tRNA synthetase [Shewanella sp. MR-4] (958 aa)
Score = 1409, Expect = 1.6e-153, Identities = 341/841 (40%), Positives = 505/841 (60%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLR-ENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS------KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKL---NIIS----------CFNEDGTTNNYAVG-----FENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-------TKPPKNEELYVR-DNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKE------VPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDV-------------------------------------IEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDF----------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSN-QESKLWVLNYLIKKIL----ILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKT---KDSILLERL---DFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVK--QDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL----GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK 853
      + K YD + EQ + W Q  K + A++ +Y I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D LIR+ +KG + W G DHAGIATQ  E+ L E  S D RD + ++EW  G I Q + MG +D++ E FT+++ ++ V +VFV++Y D LIYR K LVNWD KL +AIS++EV KE + +++++RY L++    KDYL VATTRPET+ D + V+P D+RY+ I KF + P+ N+ I I+AD+YVD+ FGTG +K TPAHDFNDYE+GK++KL  N+++      N DGT N  G   F L  AR  V  E  LLEK+   V + +R+ V+EPM+++QW+V V+ +K IE ++  I+F P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY + K +YVG    K  ++ + +R D DVLDTWFSS LW +T  D ++   PT+VLVTGFDIIFFWV RM+ +++ K+   VPFK Y+TGLIRDE NKMSKS GN +DP D+                   IE +G DALR L + +S G D+ + +++   F NKLWN+ RYV MN+   +D P N D+     D+WI+ FN+  +   Y F ++  + +FTW+ FC+ Y+EL+K  N E+++  + + +L   L HPM P++T ++  K T  D+I+L   D K+   + +E V Q+I +R  E I +K ++ L ++ +   D+   N A  +  + + L      ++ + +LL  G + A + +I K++E + EI+R G LSN+ F+ KAP  I+ E++K
 S:   1 MEKTYDPQSIEQTLYQNWEEQGYF-KPHGDASQGNYCIMIPPPNVTGSLHMGHAFQDTIMDTLIRYQRMKGKNTLWQVGTDHAGIATQMLVERKLEAEEGKSRHDLGRDAFMEKVWEWKAQSGGTITKQLRRMGASVDWDRERFTMDEGLSKAVQEVFVRLYEDDLIYRGKRLVNWDPKLHTAISDLEVENKEKQGHMWHLRYPLADGELTADGKDYLEVATTRPETMLGDSAVAVHPDDERYQALIGKFILLPIVNRRIPIVADDYVDMAFGTGCVKITPAHDFNDYEVGKRHKLPMFNVLTLDAAIRASAEVVNTDGTINTSLDGSLPERFAGLDRFKARDAIVAEFETLGLLEKIAPHGLKVPYGDRSGVVIEPMLTDQWYVAVAPMAKTAIEAVENG-DIKFVPQQYENMYFSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDANGK-VYVGRNEAEVRAKHNIDDSIALRQDEDVLDTWFSSALWTFSTLGWPDNVEDLKTFHPTDVLVTGFDIIFFWVARMIMMTMHFIKDEDGKPLVPFKTVYVTGLIRDEAGNKMSKSKGNVLDPLDMIDGIDLESLVEKRTGNMMQPQLAAKIEKSTRKEFENGIEAHGTDALRFTLAAMASTGRDINWDMKRLDGYRSFCNKLWNASRYVLMNTE----GQDCGP-NSPDYQGGEMELSLADRWIIGLFNQTVKTYDDHMANYRFDLAANTLYEFTWNQFCDWYLELTKPVLQNGNEAQMRGTRHTLVNVLEAMQRLMHPMMPYITETIWQRVKPLTGAQGDTIMLAPFPSYDAAKVDATAMADLEWVKQVIVAVRNIRAELNIAPSKPLNALLRGVSAQ-----DQGRVEANQAFFTTLARLESMTILGEGETAPMSTTGLIGEMELLIPMAGLVDVAAEMARIDKQLEKLTQEIARIEGKLSNEGFVAKAPPAVIDKERAK 935
>gi|124546585|ref|ZP_01705652.1| valyl-tRNA synthetase [Shewanella putrefaciens 200] >gi|124509853|gb|EAY53927.1| valyl-tRNA synthetase [Shewanella putrefaciens 200] (958 aa)
Score = 1409, Expect = 1.6e-153, Identities = 338/841 (40%), Positives = 504/841 (59%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNK-DKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS------KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKL---NIIS----------CFNEDGTTNNYAVG-----FENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-------TKPPKNEELYVR-DNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYL------KKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDV-------------------------------------IEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKN---------LEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSN-QESKL----WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFK---FKTKDSILLE---RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL----GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK 853
      + K YD + EQ + W Q  K +  +K +Y I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D L R+ +KG + W G DHAGIATQ  E+ L  + N+ D RD + ++EW  G I Q + MG +D++ E FT+++ ++ V +VFV++Y D LIYR K LVNWD KL +AIS++EV KE + +++++RY L++    KDYL VATTRPET+ D + V+P D+RY+ I K+ + P+ N+ I I+AD+YVD+ FGTG +K TPAHDFNDYE+GK++ L  N+++      N DGT N  G   F L  AR  V  +  LLEK+   V + +R+ V+EPM+++QW+V V+ +K IE ++  I+F P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY ++ K +YVG    K  ++ + +R D DVLDTWFSS LW +T  D ++   PT+VLVTGFDIIFFWV RM+ +++    K +VPFK Y+TGLIRDE NKMSKS GN +DP D+                   IE +G DALR L + +S G D+ + +++   F NKLWN+ RYV MN+   D+D P +     L  D+WI+ FN+  F   Y F ++  + +FTW+ FC+ Y+EL+K  N E+++   L +++ + L HPM P++T ++  K    D+I+L   D K+ +  + +E V Q+I +R  E I +K ++ L ++ + K  E   T  +  I L      ++ + +LL  G + A + +I K++E + EI+R G LSN+ F+ KAP E I+ E++K
 S:   1 MEKTYDPQSIEQTLYQNWEAQGYF-KPHGDESKGNYCIMIPPPNVTGSLHMGHAFQDTIMDTLTRYQRMKGKNTLWQVGTDHAGIATQMLVERKLEAEEGKNRHDLGRDAFMDKVWEWKAQSGGTITKQLRRMGASVDWDRERFTMDEGLSKAVQEVFVRLYEDELIYRGKRLVNWDPKLHTAISDLEVESKEKQGHMWHLRYPLADGELTADGKDYLEVATTRPETMLGDSAVAVHPDDERYQALIGKYILLPIVNRRIPIVADDYVDMAFGTGCVKITPAHDFNDYEVGKRHNLPMFNVLTLDAAIRASAEVVNSDGTFNKTLDGSLPERFAGLDRFKARDAIVAEFDTLGLLEKIAPHALKVPYGDRSGVVIEPMLTDQWYVAVAPMAKTAIEAVENG-SIKFVPQQYENMYFSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDENGK-VYVGRNEADVRAKHNISDSMTLRQDEDVLDTWFSSALWTFSTLGWPDNVEDLKTFHPTDVLVTGFDIIFFWVARMIMMTMHFIKDEDGKPQVPFKTVYVTGLIRDEAGNKMSKSKGNVLDPLDMIDGIGLEDLVEKRTGNMMQPQLAAKIEKSTRKEFENGIEAHGTDALRFTLAAMASTGRDINWDMKRLDGYRSFCNKLWNASRYVLMNTE----DQDCGPGSPEYKGGELELSLADRWIIGLFNQTVKTFDDHMAAYRFDLAANTLYEFTWNQFCDWYLELTKPVLQNGSEAQMRGTRHTLVTVLEAMQRLMHPMMPYITETIWQRVKPLASVAGDTIMLAPFPTFDAAKVDSAAMADLEWVKQVIVAVRNIRAELNIAPSKPLNALLRGVSAQ-DKARVEANQTFFTTLARLESMTI--LADGETTPMSTTGLIGEMELLIPMAGLIDVAAEMARIDKQLEKLGQEIARIEGKLSNQGFVAKAPAEVIDKERAK 935
>gi|67153804|ref|ZP_00415549.1| Valyl-tRNA synthetase, class Ia [Azotobacter vinelandii AvOP] >gi|67087937|gb|EAM07403.1| Valyl-tRNA synthetase, class Ia [Azotobacter vinelandii AvOP] (944 aa)
Score = 1409, Expect = 1.6e-153, Identities = 321/852 (37%), Positives = 499/852 (58%)
 Q:  13 LSKKYD-HKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS------KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNE-------------DGTTNNYAV-----GFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPP--------KNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT------TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIE-------------------------------------KYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK----NRTSNQESKLWVLNYLIKKI---LILFHPMCPFVTSNLYDN---FKFKTKDSILLER---LDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDI-----------HLEVLNPKLFKISD-EVINILNTAK-----INIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKEL 864
      + K Y H I + ++ W ++  N  + +  Y+I++PPPNVTG+LH+GH N I D LIRF ++G + W G DHAGIATQ  E+ L  +   R++ + ++EW + G I Q + +G +D+ E FT+++ +E V + FV+++ DGLIYR K LVNWD KL +AIS++EV  + + +L+++RY L++    KDYL+VATTRPET+ D + V+P+D+RY++ I + + PL N+ I I+ADEYVD +FGTG +K TPAHDFNDYE+GK++ L +I+ F++       DGT N     G+ +  DAR  V  E  LLEK++   V  +R+ ++EP +++QW+V   ++K I  +  IQF P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY ++  YVG      +N+E  +D DVLDTWFSSGLW +T   T+ LK+   PT+VLVTGFDIIFFWV RM+ SL+L ++PF+ Y+ GL+RD  +KMSKS GN +DP D+++                   YG DALR  S +S G D+ +  +V+  F NKLWN+ +V N+  +   P L  D+WI++  +  E +Q + + F ++ + + +F WD +C Y+EL K  + T++ E +   L++ +  L L HP PF++ ++    K+ +++L+   D +I  E IE V ++ IR  E I  K ID+      LE  P L K++ E I +L  +    + +++ L P        + G ++  + ++ KEI+ ++ E+ R G L N SF++KAP E I E+++ + E L +L
 S:   1 MDKTYQPHAIESRWYAEWESK---NYFAPQGSGEPYTIMIPPPNVTGSLHMGHGFNNAIMDALIRFRRMQGRNTLWQPGTDHAGIATQMVVERQLAALGLDRHALGREKFLDKVWEWKEQSGGTITRQIRRLGSSVDWSRERFTMDEGLSEAVKEAFVRLHEDGLIYRGKRLVNWDTKLHTAISDLEVENHDEKGHLWHLRYPLADDACTAEGKDYLVVATTRPETMLGDAAVAVHPEDERYRDLIGRHVLLPLVNRLIPIVADEYVDREFGTGCVKITPAHDFNDYEVGKRHHLPLINIFDKNAGILAQAQVFDIDGTPNTRVAPSLPDGYAGMDRFDARKAIVADFEGMGLLEKIDDHALKVPRGDRSGTIIEPWLTDQWYVSTKPLAEKAIAAVEDG-SIQFVPRQYENMYFSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWY-DEAGNAYVGRDEAEVRSKYAIRNDEPLRQDEDVLDTWFSSGLWTFSTLGWPQQTEFLKT---FHPTDVLVTGFDIIFFWVARMIMLSLHLTGQIPFRTVYVHGLVRDSQGHKMSKSKGNVLDPLDIVDGIDLESLVTKRTSGMMQPKLAEKIAKQTRAEFPEGIASYGTDALRFTFCSLASTGRDIKFDMGRVEGYRNFCNKLWNAANFVFENTEGKDCGAADEPVELSPVDRWIVSALQRTEQEVTRQLDAFRFDLAAQALYEFIWDQYCAWYLELVKPVLWDETASVERQRGTRRTLVRVLETALRLAHPFMPFISEEIWQRLAPLAGKSGPTLMLQPWPLADEARIDAAAEEDIEWVKALMLGIRQIRGEMNISMAKRIDVALNNASDSDRRRLEENRPLLTKLAKLESIRVLEAGEEAPLAATALVGEMQVLVP----------------MAGLIDKDAELARLDKEIQRLEGEVKRVGGKLGNASFVDKAPAEVIAKERARLNEAEQALGKL 934
>gi|30248461|ref|NP_840531.1| valyl-tRNA synthetase [Nitrosomonas europaea ATCC 19718] >gi|75541052|sp|Q82X51|SYV_NITEU Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|30138347|emb|CAD84355.1| probable valyl-tRNA synthetase (valine--tRNA ligase) protein [Nitrosomonas europaea ATCC 19718] (918 aa)
Score = 1408, Expect = 2.0e-153, Identities = 315/861 (36%), Positives = 504/861 (58%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRY---YLSNSKDY--LLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVG-FENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG----TKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT------TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIE-------------------------------------KYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKT-PKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSN-----QESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDN---FKFKTKDSILLE---RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLK-PDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      +L+K +D K E + +S W T  + + K  + Y I+LPPPNVTG LH+GHA  T+ D LIR++ + G + W G DHAGIATQ  E+ L +   +  R+ + +++W + G+ I Q + MG  D+ E FT+++ + V +VFV++Y +GLIYR K LVNWD LQ+A+S++EV+ E + +L++I Y  L  ++ L+VATTRPET+ D + V+P+D+RY++ I +  PL+ + I IIAD YVD FGTG +K TPAHDFNDY++G ++KL ++ F DG N+ A  F+ L  DAR K + L+  LL +    V  +RTN V+EPM+++QW++ +  +K+ + + +S K++F P +   W+ N+ DWCISRQLWWGH+IP WY +D      +  +E+ +D+DVLDTWFSS LWP +T   T LK+   P +VLVTGFDIIFFWV RM+ SL+  EVPF+ YITGLIRD  KMSKS GN +DP D+I+                   +G DALR  S +S G D+ + ++ +  F NKLWN+ R+V MN  +  D+T P N  DKWI+ + +A  +Q F++Y F ++ +++ +F WD++C+ Y+EL+K + S+   Q +  L +++ L L HP+ PF+T L+    KT SI+ +  + D ++   ++++ + +I+N R  E K+  + + + +E  +L  S ++ +  +++ I+  +   P +  + + + + D+   A  E++ KE++ + EI +  L N F+++AP++ + EK +    L++L++ L HK
 S:   2 ELAKSFDPKEIETRWYSTWETAGYFSPTDHKG-ADPYCIMLPPPNVTGTLHMGHAFQHTLMDALIRYHRMLGDNTLWQPGTDHAGIATQIVVERQLDQEGKDRRQMGREAFLERVWQWKEESGSTITRQMRRMGASCDWSRERFTMDETLSRAVTEVFVRLYREGLIYRGKRLVNWDPVLQTAVSDLEVVSVEEQGSLWHILYPFEQLEGGSEHQGLVVATTRPETMLGDMAVAVHPEDERYRHLIGRHLRLPLSERTIPIIADSYVDPAFGTGCVKITPAHDFNDYQVGLRHKLIPLNVFTLDGKINDNAPAEFQGLDRFDARKKVIADLQAQGLLVETRPHKLMVPRGDRTNTVIEPMLTDQWYLAMEGLAKQGLAVV-ASGKVRFVPENWTHVYNQWLENIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDEDGNVTVAHDLEEARKLSGKEILRQDDDVLDTWFSSALWPFSTLGWPEQTPELKT---FLPGSVLVTGFDIIFFWVARMVMMSLHFTGEVPFREVYITGLIRDAEGQKMSKSKGNVLDPLDLIDGVSLTELIRKRTTGLMNPKQAESIEKTTRKQFPQGIPAFGTDALRFTFASLASHGRDIKFDLQRCEGYRNFCNKLWNATRFVLMNCEGKDTGLDETLPLNFSQADKWIVGRLQQAEQGVVQAFDEYRFDLAAREMYEFVWDEYCDWYVELAKVQLSSADEAHQRATRRTLVRVLEAALRLAHPIIPFITEELWQAVAPLAGKTGTSIMHQPYPQADPARMDEHAAANVQLLKEIVNACRTLRGEMKLSPAERVPLLIEGDPSRLADFSPYLLALAKLSEVTILPDRLPDTDAPVAITGEFRLMLKIEVDV------AAERERLNKEMQRLTLEIGKARTKLDNPDFLQRAPEKVVLQEKERLATFSATLEKLDQQL--HK 916
>gi|77164601|ref|YP_343126.1| valyl-tRNA synthetase [Nitrosococcus oceani ATCC 19707] >gi|90101536|sp|Q3JC50|SYV_NITOC Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|76882915|gb|ABA57596.1| Valyl-tRNA synthetase, class Ia [Nitrosococcus oceani ATCC 19707] (929 aa)
Score = 1408, Expect = 2.3e-153, Identities = 313/854 (36%), Positives = 504/854 (59%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTN-NYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELY--------VRDNDVLDTWFSSGLWPITT------TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIE-------------------------------------KYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMN-SSDFNFDEDKTPKNLEDF------DKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK----NRTSNQESK---LWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDN---FKFKTKDSILLERLDFKKISNLKE---SSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNP-KLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEK 866
      + K Y+ + EQ + +W +   +   +SY I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D LIR++ ++G  W G DHAGIATQ  E L   + D R+ + ++EW ++ G I Q + MG +D+ E FT+++ ++ V +VFV++Y++GL+YR K LVNWD L +AIS++EVI +E ++L+++RY LS+  +L+VATTRPET+ D + V+P+D RY++ I K  PLT++ I +IAD+YV+ +FG+G +K TPAHDFNDYE+G+++ L I+ F D + N N  + NL  +AR  V LE  LLEK+E   V  +R+ V+EP +++QWFVK + ++ I+ ++ +I+F P + K  WM N+ DWCISRQ+WWGH+IP WY + K IYV   + + Y     +D DVLDTWFSS LWP +T   T L+  A +PT+VLVTGFDIIFFWV RM+  L  EVPF  YI GL+RD  KMSKS GN +DP D+I+                   +G DALR   ++ G D+ +  +++  F NKLWN+ RYV +N SS+ + +  P+ E+    ++WI+++F+  E ++  Y F  + I +FTW+++C+ Y+ELSK  N S + +K   L ++++ +L L HP+ PF+T ++    +  +I+L+   +I + E  + IE V+ + +R  + I  K I + L+    ++   +  AK++ + Q +K  P    + +   L G ++  ++++ +E++ ++ +++R G L+N +++E+AP E + E+ + ++  L LE+
 S:   1 MDKNYNPQAIEQYWYQIWEQKGYFTPQ---GKDSSYCIMIPPPNVTGHLHMGHAFQSTIMDALIRYHRMRGDDTLWQVGADHAGIATQMVVENQLNAEGKTRHDLGREAFIQRVWEWKEHSGGTITRQLRRMGTSVDWSRERFTMDEGLSQAVGEVFVRLYDEGLLYRGKRLVNWDSVLHTAISDLEVISEEENSHLWHMRYPLSDGSGHLVVATTRPETMLGDTAVAVHPEDPRYQHLIGKTVALPLTDRTIPVIADDYVEPEFGSGCVKITPAHDFNDYEVGQRHGLPFINIFTVDASLNENVPERYRNLDRFEARKLVVADLEAAGLLEKIEDHKLMVPRGDRSRTVIEPYLTDQWFVKTAPLAEPAIQAVENG-QIRFIPENWNKIYFEWMRNIQDWCISRQIWWGHRIPAWYDPEGK-IYVAPTETQARQKYNLPPDLPLEQDPDVLDTWFSSALWPFSTLGWPEDTSLLR---AFYPTSVLVTGFDIIFFWVARMIMMGLKFTGEVPFHEVYIHGLVRDAEGQKMSKSKGNVLDPLDLIDGIDLETLVTKRTGGLMQPAMAKRIEKATRKEFPQGIPSFGCDALRFTFAILATRGRDIRFDLGRIEGYRNFCNKLWNAARYVLINVSSEISVERQGKPEQAEENLMLGAPERWIISRFHSTTQEVIEGIENYRFDRVAQAIYNFTWNEYCDWYLELSKPVLNNPASPEAAKRRTRHTLVHVLEALLRLAHPIIPFITEEIWQQVGPLAGRQGKTIMLQPYPQPEIDKIDEDAVAEIEWVIAFVTGVRSIRSQMNIAPGKPIPLLLQAGKAHDRTRLESNQKFLAALAKLDSI-QWLKDETPPPAATALVDELKLLIPLAGLIDKEAELKRLDREMQRMRKDLARVQGKLANSNYVERAPAEIVAKERQRAQEVTAALSTLEQ 919
>gi|91763307|ref|ZP_01265271.1| valine-tRNA ligase [Candidatus Pelagibacter ubique HTCC1002] >gi|91717720|gb|EAS84371.1| valine-tRNA ligase [Candidatus Pelagibacter ubique HTCC1002] (875 aa)
Score = 1407, Expect = 2.8e-153, Identities = 331/837 (39%), Positives = 507/837 (60%)
 Q:  16 KYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTN-NYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSK--------EIYVGTKPPKNEEL-YVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKL-----WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKT--KDSILLERL---DFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPK---LFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEF----VKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKS 852
      KY H  E +  + + L K   NK +S+++PPPNVTG+LH+GHALN +IQD L+R++ +   W G DHAGIATQ  EK L + I  + R++ + ++EW + G+ I NQ K +G  D+  FT+++ ++ V +VFV+++ GLIY+ K LVNWD L++AIS++EV ++EV + +YYI+Y + S D++ +ATTRPET+ D + VNPKD R+K+ + KF  P+ K+IKII DEY D + GTG +K TPAHDFNDYE+G++ L II+ F E G N N  + L  +AR + ++ L++   K E  + V + +R+N+++EP ++EQWFV  + S K ++ +SKK FFP + K  WM N+ WCISRQLWWGHQIP WY D K    E + K  N+++ +RD DVLDTWFSSGLWP T  D + D +PT+VLVTGFDIIFFWV RM+ F +  + PFK Y+ L++DE  KMSKS GN ++P D+IEKY ADALR LLS +SPG D+  E++VK  F+NKLWN+ ++ N+ DF+  D+ P  + +KWI + + ++ +  Y F + K  FTW +C+ Y+ELSK  +++ K    V Y+ K+ILIL HP PFVT ++ N KF  KD ++L   +F++ +++ + +E ++ I++++R F E +   IDI +E ++ K  F ++ ++ L  K N+ +D+    + + L +  ED+    ++E IKK +    + E+++ + L+NK F+++APK+ ++ EK+
 S:   5 KYIHTDVEDKIYSYWEKNNLFKPT--KNKKQFSVVIPPPNVTGSLHMGHALNNSIQDLLVRYHRMNNYETLWQPGTDHAGIATQALVEKKLTADGIDKNEIGREKFIEKVWEWKEEHGDIILNQLKKLGCSCDWSRNAFTMDENLSKSVLKVFVELHKKGLIYKDKKLVNWDTVLKTAISDLEVDQREVNSKIYYIQYPIEASSDFITIATTRPETMLGDTAIAVNPKDDRFKHLVGKFVTVPIVGKKIKIIEDEYADPEMGTGALKITPAHDFNDYEVGQRNNLEIINIFTEGGKVNENAPKEYIGLDRFEARKRIIKELKEKEFFVKEENIKNKVPYGDRSNSIIEPFLTEQWFVDAKKLSIKAKDIV-NSKKTNFFPANWSKTYFQWMNNIEPWCISRQLWWGHQIPAWYGPDKKIFVAINEEEAKLDAKKFYNKDVDLIRDPDVLDTWFSSGLWPFATLGWPDNKEYVDKFYPTSVLVTGFDIIFFWVARMIMFGMEFLDKEPFKDVYVHALVKDEKGQKMSKSKGNVINPLDLIEKYSADALRFTLLSMASPGTDVKLSEDRVKGYRNFLNKLWNANNFLITNNCDFS-KIDEKPILSININKWIYAELIETKNKIEKNLKDYRFDEAAKNAYQFTWHSYCDWYLELSKTILFSEDEKAKDEIRQVSAYVFKQILILLHPFIPFVTEEIWLNNKFDNTGKDFLMLANWPSGEFERDTSINQ--VEKIISIVSELRSFKNELSVSPGSFIDISIETVSKKEQSFFTENEIILKKLGRIK-NLYNKDLDKPTATLMVSGDLFKVYFDEDV--------DLELIKKNLTTRQNKYQEEMNKISQRLANKGFVDRAPKDIVDQEKT 856
>gi|71083652|ref|YP_266372.1| valine-tRNA ligase [Candidatus Pelagibacter ubique HTCC1062] >gi|90101540|sp|Q4FM20|SYV_PELUB Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|71062765|gb|AAZ21768.1| valine-tRNA ligase [Candidatus Pelagibacter ubique HTCC1062] (875 aa)
Score = 1407, Expect = 2.8e-153, Identities = 331/837 (39%), Positives = 507/837 (60%)
 Q:  16 KYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTN-NYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSK--------EIYVGTKPPKNEEL-YVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKL-----WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKT--KDSILLERL---DFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPK---LFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEF----VKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKS 852
      KY H  E +  + + L K   NK +S+++PPPNVTG+LH+GHALN +IQD L+R++ +   W G DHAGIATQ  EK L + I  + R++ + ++EW + G+ I NQ K +G  D+  FT+++ ++ V +VFV+++ GLIY+ K LVNWD L++AIS++EV ++EV + +YYI+Y + S D++ +ATTRPET+ D + VNPKD R+K+ + KF  P+ K+IKII DEY D + GTG +K TPAHDFNDYE+G++ L II+ F E G N N  + L  +AR + ++ L++   K E  + V + +R+N+++EP ++EQWFV  + S K ++ +SKK FFP + K  WM N+ WCISRQLWWGHQIP WY D K    E + K  N+++ +RD DVLDTWFSSGLWP T  D + D +PT+VLVTGFDIIFFWV RM+ F +  + PFK Y+ L++DE  KMSKS GN ++P D+IEKY ADALR LLS +SPG D+  E++VK  F+NKLWN+ ++ N+ DF+  D+ P  + +KWI + + ++ +  Y F + K  FTW +C+ Y+ELSK  +++ K    V Y+ K+ILIL HP PFVT ++ N KF  KD ++L   +F++ +++ + +E ++ I++++R F E +   IDI +E ++ K  F ++ ++ L  K N+ +D+    + + L +  ED+    ++E IKK +    + E+++ + L+NK F+++APK+ ++ EK+
 S:   5 KYIHTDVEDKIYSYWEKNNLFKPT--KNKKQFSVVIPPPNVTGSLHMGHALNNSIQDLLVRYHRMNNYETLWQPGTDHAGIATQALVEKKLTADGIDKNEIGREKFIEKVWEWKEEHGDIILNQLKKLGCSCDWSRNAFTMDENLSKSVLKVFVELHKKGLIYKDKKLVNWDTVLKTAISDLEVDQREVNSKIYYIQYPIEASSDFITIATTRPETMLGDTAIAVNPKDDRFKHLVGKFVTVPIVGKKIKIIEDEYADPEMGTGALKITPAHDFNDYEVGQRNNLEIINIFTEGGKVNENAPKEYIGLDRFEARKRIIKELKEKEFFVKEENIKNKVPYGDRSNSIIEPFLTEQWFVDAKKLSIKAKDIV-NSKKTNFFPANWSKTYFQWMNNIEPWCISRQLWWGHQIPAWYGPDKKIFVAINEEEAKLDAKKFYNKDVDLIRDPDVLDTWFSSGLWPFATLGWPDNKEYVDKFYPTSVLVTGFDIIFFWVARMIMFGMEFLDKEPFKDVYVHALVKDEKGQKMSKSKGNVINPLDLIEKYSADALRFTLLSMASPGTDVKLSEDRVKGYRNFLNKLWNANNFLITNNCDFS-KIDEKPILSININKWIYAELIETKNKIEKNLKDYRFDEAAKNAYQFTWHSYCDWYLELSKTILFSEDEKAKDEVRQVSAYVFKQILILLHPFIPFVTEEIWLNNKFDNTGKDFLMLANWPSGEFERDTSINQ--VEKIISIVSELRSFKNELSVSPGSFIDISIETVSKKEQSFFTENEIILKKLGRIK-NLYNKDLDKPTATLMVSGDLFKVYFDEDV--------DLELIKKNLTTRQNKYQEEMNKISQRLANKGFVDRAPKDIVDQEKT 856
>gi|95930108|ref|ZP_01312847.1| valyl-tRNA synthetase [Desulfuromonas acetoxidans DSM 684] >gi|95133802|gb|EAT15462.1| valyl-tRNA synthetase [Desulfuromonas acetoxidans DSM 684] (886 aa)
Score = 1407, Expect = 2.8e-153, Identities = 319/858 (37%), Positives = 485/858 (56%)
 Q:  11 NDLSKKYD-HKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYV----GTKPPKNEELYV-RDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDF------NFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-----NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFK-FKTKDSILLERLDFKKISNLKE-----SSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLN-PKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLL 868
      ++L+K Y+ H  + + W   +   ++K YSI++PPPNVTG LH+GHALN T+QD L R+ + G  W+ G DHAGIATQ  EK L    D RD + +++W + G I NQ K +G  D++ E FT++  ++ V +VFV +Y +GLIYR  L+NW + +A+S++EV  + + NL+++RY + +  L+VATTRPET+ D + V+P D+RY + + K  PLT +EI IIAD+YVD +FG+G +K TPAHDFND+E+GK++ L I+ +E G N   ++ ++  AR K V L+  LLEKV+ +++VG  R  V+EP MS QW+V V  +K+ I+ +S + + P ++EK  WM N+ DWCISRQ+WWGH+IP W+ D EI V   T  K +  + ++ DVLDTWFSSGLWP +T  + DAL  +PT+ L+TGFDI+FFWV RMM  L  EVPFK YI L+RD  KMSKS GN +DP VI+++G DA R L + ++ G D+  E++   F NKLWN+ R+ MN  F   N+DE   +L  D+WIL + +  E +  +Y F +  + FTW +FC+ YIEL K   + + + S  V+ +++++L L HP+ PF+T ++ N  +  SI+L  D+ +  L +   + +E V++++ IR  E +  K I  L+ N  L +SD  I  A+I +  +  +P V    +   L G N   +++ KEI V+ ++  + L+N+ F+ AP  +E ++ K  + KL L+ L
 S:   3 DELAKGYEPHDFETKWYQTWEENGYFHADE-NSDKPPYSIVIPPPNVTGVLHMGHALNNTMQDILARWKRMTGHEVLWMPGTDHAGIATQNVVEKQLASEDKDRHDVGRDAFIERVWQWREESGGQIINQLKRLGASCDWQRERFTMDDGLSKAVREVFVSLYEEGLIYRDNRLINWCPRCHTALSDLEVEHDDKKGNLWHLRYPVKGTDQVLVVATTRPETMLGDTAVAVHPDDERYADLVGKMIELPLTGREIPIIADDYVDKEFGSGAVKITPAHDFNDFEMGKRHNLENINILDESGFVNENGGAYQGMERYAAREKVVADLDALGLLEKVDDHLNSVGECYRCKTVIEPYMSLQWYVDVQPLAKEAIKAVESGQT-RIVPAQWEKTYYEWMYNIQDWCISRQIWWGHRIPAWFCDDCGEITVSRDDATCCAKCQSTNIHQETDVLDTWFSSGLWPFSTMGWPEKTDALNKFYPTSCLITGFDILFFWVARMMMMGLKFMGEVPFKDVYIHALVRDAQGQKMSKSKGNVIDPLTVIDEFGTDAFRFTLTAFAAQGRDVKLSTERIGGYRNFCNKLWNASRFTLMNLEGFEPVDTPNWDE----LSLSMADRWILTRLTEVEKEANKALEEYRFNEAASTLYTFTWHEFCDWYIELIKGALYGDDAAAKLSAQTVVYTVLERLLRLLHPITPFITEEIWQNLPGTRPVASIMLA--DYPQGQGLLQDEDATAKMEQVMEVVRSIRNIRGEMDVSPAKKISALLDCKNEASLAVMSDGEEYIKALARIEELTCGVALDQPAQVAKQVSGDVEILLPLAGLINVEEEEKRLTKEIAKVQKDVDMFSKKLANEKFVANAPAAVLEKDRGKLAAAQEKLTVLQASL 879
>gi|163793116|ref|ZP_02187092.1| Valyl-tRNA synthetase [alpha proteobacterium BAL199] >gi|159181762|gb|EDP66274.1| Valyl-tRNA synthetase [alpha proteobacterium BAL199] (888 aa)
Score = 1407, Expect = 2.9e-153, Identities = 307/828 (37%), Positives = 470/828 (56%)
 Q:  39 NLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKD-YLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTN-NYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPP-----------KNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMN--SSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQES---------KLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLER----LDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL----EVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEK 866
      ++ +N  Y+I++PPPNVTG+LH+GHAL T+QD L R+ + G A W G DHAGIATQ  E+ L  + +D RD + ++EW  G I NQ + +G  D+ E FT+++ + V +VFV++Y +GLIYR K LVNWD K Q+AIS++EV KEV+ NL++ RY +  + Y++VATTRPET+ D + V+P D+RYK+ + + AI PL + I I+ADEY D + G+G +K TPAHDFND+E+GK+ L II+ F+   N N  + L+ +AR + + LE  L+EK+E   V  +R+  VEP +++QW+  + +K IE ++ K + F P +EK  WM N+ WCISRQLWWGHQIP WY D  ++V        K EL R+ DVLDTWFSS LWP +T  +  L  +P +VLVTGFDIIFFWV RMM  L+ K+VPF+ YI L+RD  KMSKS N +DP ++I++YG DALR L + ++ G D+  E +V+  F+ K+WN+ R+ EMN + D FD    +  ++WI+ + K   +  Y F +  + F W FC+ Y+E +K   E        + + + L L HP+ P+VT L+ +F + D++L+ R  L + +  ES + ++++I+++R  E +P + I + L     ++ + D ++ +  ++ + +     ++  L +L  D++  E   ++ KE+ V EI++ + LSN++FI KAP+E IE   E E + ELE+
 S:  28 DVASNAAPYTIMMPPPNVTGSLHMGHALTFTVQDILTRYQRMTGRDALWQPGTDHAGIATQMVVERNLAAEGVDRRDLGRDAFIEKIWEWKAESGGTIVNQLRRLGASPDWARERFTMDEGLSAAVRRVFVQLYKEGLIYRDKRLVNWDPKFQTAISDLEVEAKEVDGNLWHFRYPVEGEEGRYIVVATTRPETMLGDTGVAVHPDDERYKDLVGRHAILPLVGRRIPIVADEYADPEQGSGAVKMTPAHDFNDFEVGKRQNLEIINIFDAHAHLNENVPDTYRGLERFEARKRVIADLEALELIEKIEPHKHTVPHGDRSGVPVEPWLTDQWYADAATLAKPAIEAVETGKTV-FVPKNWEKTYFEWMRNIQPWCISRQLWWGHQIPAWYGPDGT-VFVEETEEEAAAAAATHYGKTVEL-TREPDVLDTWFSSALWPFSTLGWPEETPELARYYPGDVLVTGFDIIFFWVARMMMMGLHFMKDVPFRTVYIHALVRDAKGQKMSKSKNNVIDPLELIDRYGTDALRFTLTAMAAQGRDIKLAEGRVEGYRNFVTKIWNAARFCEMNGCAVDPAFDPAACTATV---NRWIVGEVRKTSVAVAEAIEAYKFNEAAGALYQFFWGSFCDWYLEFTKPILQTPEGGTEHPAAAETRAATAWALNRALHLLHPIMPYVTEELWASFG-EEADTMLISRPWPALAAELVDPAVESEMNWLIRLISEVRSIRSEMNVPPSAQIPLILTGAGATTEARVERYRDLILRLARLSEARLGTEVPAGAVQGVLDEATL--VLPIADVIDVGQER---ARLTKEVGKVDGEIAKIDKKLSNEAFIAKAPEEVIE------ENRERRADELER 872
>gi|78485844|ref|YP_391769.1| valyl-tRNA synthetase [Thiomicrospira crunogena XCL-2] >gi|78364130|gb|ABB42095.1| valyl-tRNA synthetase [Thiomicrospira crunogena XCL-2] (924 aa)
Score = 1407, Expect = 3.2e-153, Identities = 317/819 (38%), Positives = 486/819 (59%)
 Q:  47 YSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTN-NYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELY--------VRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDV-------------------------------------IEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKT-PKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIEL------SKNRT-SNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYD---NFKFKTKDSILLE---RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNP--KLFKISDEVI--NILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELE 865
      YSI++PPPNVTG+LH+GHA  TI D LIR++ ++G  W G DHAGIATQ  E+ L  +S D RD   ++EW  G I Q + +G  D+ E FT++  ++ V +VFV+++ +GLIYR K LVNWD L +A+S++EV+ +E  +L+++RY LS+  +L+VATTRPET+F D+ + V+P D+RY++ I +  PL +EI IIAD+YV++ FGTG +K TPAHDFNDYE+GK++ L +++  D  N   ++ L  +AR + + LE +L+EK+   V  +R++AV+EP +++QW+V V+E +K I+ K+  I+F P +E   WM NL DWCISRQ+WWGH+IP WY +  +YV   +  Y     +D+DVLDTWFSS LW +T  +   +  PT+VLVTGFDIIFFWV RM+ +L  EVPFK Y+ GL+RD  KMSKS GN +DP D+                   IE YG DALR  S +S G D+ +  + +  F NKLWN+ RYV MN+ + +  D+T  L  DKWI++K   + + F++Y F ++  + +FTW+++C+ Y+EL   SK T + Q   L +++ IL L HP+ P++T  +  +  KT D+I+L+  + +  I  E +E V +I +R  E I +K + I L L  K++ ++ V  +   I +++ + ++ +    + ++  L+  E  + ++ KEI+ ++ E+ R G LSN+SF+ KAP+ +E EK K + E+ LK L+
 S:  35 YSIMIPPPNVTGSLHMGHAFQDTIMDTLIRYHRMRGDETLWQPGTDHAGIATQMVVERQLAAKGLSRHDLGRDAFTQKIWEWKAESGGTITQQLRRLGASPDWSRERFTMDDGLSDAVKEVFVQLHEEGLIYRGKRLVNWDPVLHTAVSDLEVLSEEEMGSLWHMRYPLSDGSGHLIVATTRPETMFGDQAVAVHPDDERYQHLIGQTITLPLVGREIPIIADDYVEMDFGTGCVKITPAHDFNDYEMGKRHNLPMLNVMTIDAAMNEEVPEKYQGLDRFEARKQVIADLEVQDLMEKIVPHKLMVPRGDRSHAVIEPFLTDQWYVAVNELAKPAIDAVKNG-DIEFVPKNWENTYFEWMNNLQDWCISRQIWWGHRIPAWY-DEGGNVYVARSEEEVRAKYNLDTSHSLQQDDDVLDTWFSSALWTFSTLGWPEKTPELEKFHPTSVLVTGFDIIFFWVARMIMMTLKFTGEVPFKQVYVHGLVRDSEGQKMSKSKGNVLDPIDLIDGIDLESLVAKRTTGMMQPEKAAQIEKTTRKHFGEGIESYGTDALRFTFASLASTGRDIRFDLNRCEGYRNFCNKLWNATRYVLMNTEEKDTGTDETLDTELSLADKWIISKLQNVEMDVAKHFDQYRFDLAAHTLYEFTWNEYCDWYLELVKPILNSKTATEAQQRGTRQTLVRVLETILRLLHPITPYITEEAWHSVASLAGKTGDTIMLQPYPQPNEALIDTASEKELEWVKHVIMGVRKIRSEMDIAPSKALPILLTNLQEQDKVWLENNRVFLQTLAKLDTITLLENETEAPESAVALVGEMKILIPMAGLIDKEAE---LSRLSKEIKRLEGEVKRFTGKLSNESFVSKAPEAVVEKEKQKLQDTEIALKNLK 915
>gi|110833353|ref|YP_692212.1| valyl-tRNA synthetase [Alcanivorax borkumensis SK2] >gi|122959655|sp|Q0VSA8|SYV_ALCBS Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|110646464|emb|CAL15940.1| valyl-tRNA synthetase [Alcanivorax borkumensis SK2] (931 aa)
Score = 1407, Expect = 3.2e-153, Identities = 324/828 (39%), Positives = 489/828 (59%)
 Q:  45 NSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNN-YAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK-------NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT------TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIE-------------------------------------KYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNS--SDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN-------RTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNF-----------KFKTKDSILLERL---DFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVK----QDIKSLKP-DYVENNYLIFILNKEDLL---GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      + + I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D L+R+ ++G + W G DHAGIATQ  E+ L   + + R++ + ++EW + G I Q + MG +D+ E FT++  + V +VFV+++ +GLIYR K LVNWD L +AIS++EV  E + ++++ RY LS+  +L+VATTRPET+ D + V+P+D RYK+ I K  PL ++ I IIAD+YVD FG+G +K TPAHDFNDYE+GK++ L +I+  D  N+  G+ L  +AR K V+ L+  LLEKV+   V  +R+ V+EP +++QWFV V E +K I  ++  IQF P +E  +WM +L DWCISRQLWWGH+IP WY D  +YVG  +    +  +D+DVLDTWFSS LW +T   TDAL++   PT+VLVTGFDIIFFWV RM+ +L  +VPFK Y+ GL+RD  KMSKS GN +DP D+I+                   YG DALR  LS +S G D+ +  +++  F NK+WN+ RYV MN+  D  D D +  L  D+WI++  +A E + + + F V+   +F W+++C+ Y+ELSK     + +   L +++ IL + HP PF+T ++       K + D+I+L+   + KI  E+ E V +I+ +R  E IP K + I+L  N K   D  +L+ ++ + K  + I L  D  +  + + E L+  G ++  IE++ KEIE ++ E+ R G L N F++KAP+ ++ EK+K + + +L +LE+ L  K
 S:  33 DPFCIMIPPPNVTGSLHMGHAFQDTIMDTLVRYRRMQGRNTLWQVGTDHAGIATQMVVERKLAGEGTNRHELGREKFLDKVWEWKRESGGTITRQLRRMGASVDWTRERFTMDDGLSNAVREVFVRLHKEGLIYRGKRLVNWDPALHTAISDLEVENVEEQGHMWHFRYPLSDGSGHLVVATTRPETMLGDTAVAVHPQDPRYKDMIGKSIRLPLADRNIPIIADDYVDPDFGSGCVKITPAHDFNDYEVGKRHDLPMINILTIDAALNDEVPEGYRGLDRVEARKKVVDDLDALGLLEKVDDHTLQVPRGDRSGVVIEPYLTDQWFVAVEELAKPAIAAVENG-DIQFVPKNYENMYFSWMRDLQDWCISRQLWWGHRIPAWYDADGN-VYVGRDEEEVRAENNLGDTPLSQDDDVLDTWFSSALWTFSTLGWPDDTDALRT---FHPTDVLVTGFDIIFFWVARMIMMTLKFTDQVPFKKVYVHGLVRDNDGQKMSKSKGNVLDPLDMIDGITLDALIDKRTKGLMQPQKEKQITKRTNKDFPDGINPYGTDALRFTFLSLASTGRDIKWDMGRIEGYRNFCNKIWNAARYVMMNTEGEDCGIDTD-SEVELSLADRWIISALQRAELEVSEALDSFRFDVASHAAYEFIWNEYCDWYLELSKPVLWGDEYSDAQKRGTRRTLVTVLEAILRMAHPFMPFITEEIWQKVGPLAGKASAAGKGEKTDTIMLQPFPASEPAKIDTNAETGAEWVKAVISAVRNIRGEMGIPLGKALPIYLH--NGK-----DSDKALLDANRVFLCKLAKLESITWLTAEDSAPASATALVGDMEILVPMAGLIDKEAEIERLSKEIEKLRKEVGRAEGKLKNPKFVDKAPQAVVDKEKAKLDDYRSQLAKLEEQLEKIK 929
>gi|72080999|ref|YP_288057.1| valyl-tRNA synthetase [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] >gi|90101531|sp|Q4A755|SYV_MYCH7 Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|71914123|gb|AAZ54034.1| valyl-tRNA synthetase [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (822 aa)
Score = 1406, Expect = 3.4e-153, Identities = 349/854 (40%), Positives = 505/854 (59%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNL----KANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGL-------WPITTTDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS-IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEK 866
      + KYD K+ E++    ++ KK   K K +SI+ PPPNVTG LHLGH+ N IQD L+R++ L+G   + +DHAGIATQ K E+ L + I  D R+E +  + W +   I+ QW +G  D+ E FTL++ +  V+ F+K++  LIYR + +NWDIKLQ+AISNIEVI K VE +YY++Y+L NS ++L VATTR ETI D L +NPKDKRY + + K ++PLT K I IIAD V  FG+G+MK + AH  D+E+ +K+ L  C + G N+  F+   AR  + LEK  L K+E ISNVGFS+R++ +VE +  QWFVK+ E +K +I  S KI+F+P FEKNL W  ++DW ISRQLWWGH+IPVW K D ++ + +   + +++D DVLDTWFSSG+    WP  D +KS  FPT++LVTG+DI+FFWV RM F SL++ K+ PF+  + GLIRDE  KMSKSLGNG+DP ++IEKYG+D LR L+ +SSPG+D+ + EK+ + W  NK+WN +Y+     D D   + D W+ NK   + ++  KYNF V  +I +F + DF + YIEL K R +  ++   L++K+LI+ HP PF+T L +  FK + IL +++  +I  KE+ +E++L+II+ +R  + K  +K I +  ++N K   ++IN L  K  K+ +  K   N+ I I  E+L   +   + KEI+F+KSEI R  +L+NK F+EKAP+EKI+LE++K EK + KL  EK
 S:   1 MKNKYDFKLVEEK-----RNEKWQKKGFFIAPKQTKKPFSIISPPPNVTGQLHLGHSWNAFIQDSLVRYHKLQGFDVLLLPSVDHAGIATQVKVEEDLAKKGIKKSDLKREEFIKKCYHWKEKQYLKIKEQWDKLGICYDFSKERFTLDQDAQIAVSDFFIKLWEKNLIYRGQKAINWDIKLQTAISNIEVINKPVEQKMYYLKYFLENSNEFLTVATTRIETISSDVALAINPKDKRYLHLVGKKVVHPLTKKLIIIIADSNVSSDFGSGIMKVS-AHSILDFEIMEKHNLESKDCIDNYGNLNHEVPEFQGQNRFFARDLIAKKLEKEGFLAKIETVISNVGFSQRSDEIVEILKKPQWFVKMDELAKSLISHLNSKDKIKFYPKNFEKNLRKWFEKIHDWTISRQLWWGHRIPVWCKNDEFKVQIDSP----GQGWIQDEDVLDTWFSSGISAFAFLGWP-QNFDLIKS---YFPTSLLVTGWDILFFWVARMYFSSLFIMKQKPFEKVLLHGLIRDEIGRKMSKSLGNGLDPMEIIEKYGSDTLRQALIFNSSPGKDIKFNIEKLNTAWNLNNKIWNIAKYIA--------DLDTFFAKPDLIDLWMENKIYILKRQIVKNIKKYNFSVIGTEINNFIYGDFSSRYIELIKTRKNGFYAR-----KLLRKVLIILHPFLPFLTDFLMEKI-FKME--ILEQKM--PRIRQFKENQKVENILEIIDNLR--TYREKFQISKKIILEYCIINDKFSNAEIDIINKLTFGKWLENKELVIKTK------NFEIAIKVPEEL-----KKEQKGRELKEIQFLKSEILRAEKILTNKGFLEKAPREKIDLERTKLEKLKEKLAFYEK 821
>gi|51891504|ref|YP_074195.1| valyl-tRNA synthetase [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] >gi|81826240|sp|Q67SJ2|SYV_SYMTH Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|51855193|dbj|BAD39351.1| valyl-tRNA synthetase [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] (911 aa)
Score = 1406, Expect = 3.5e-153, Identities = 310/862 (35%), Positives = 486/862 (56%)
 Q:   8 KNNNDLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDK-SRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-TKPPKNEEL----YVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSN-----QESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSI------------------EDVLQIINKIRIF---NFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDE----VINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKE---DLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLS 869
      +  +L+ +YD K+ E ++ +    + +  K Y+I++PPPNVTG LHLGHALN T+ D LIR+ ++G  ++ G DHAG+ATQ + E+ LR++  + + R+ VA +++W +   I +Q + +G +D+ E FT++++ + V  FV++Y GLIY+  + +W K Q+A+S+IEV +E + ++++ RY L++  +++ATTRPET+ D + VNP+D+RYK+ + K  +P T +EI IIADEYVD FGTG +K TP HD ND+E+G ++ L +    G   A + L  + R + V  E  L KVE+  VG  R  V+EP++S QW+VK+  ++ I  +S +I+ P +F K ++WM N+ DWCISRQ+WWGH+IPVWY D  + V T P + E+    +D D LDTWFSS LWP +T  D    FPT+VLVTG+DI+FFWV RM+F SL L ++PF  + GL+RD  KMSKSLGNGVDP DVI++YG DALR L++ SSPG D+ + E+V++  F NKLWN+ R+V MN +D+  +   + D+WI ++FN+A   +  +Y + + + I DF W +FC+ YIEL K R N   + +  L +++ L L HP P++T ++   ++    +   +  SI         E + II+ IR    E ++ + ID +  + +  I +E  + N+ T ++ I Q +  KP  +N   +  E  L G +  IE++ KE+   E+++  LSN+ F+ KA E +E + +   K + LE L+
 S:   7 QGGTELAPRYDAKLVEDEYYQYWMDGGFYRAPIVEGKQPYTIVIPPPNVTGTLHLGHALNNTMIDILIRWKRMQGHPTLYLPGTDHAGLATQIRVEEDLRKSGGPTRHELGREAFVAKVWDWKERYHATITSQLRKLGVSVDWSREAFTMDERLSRAVRAFFVQLYKKGLIYQGTRITHWCPKDQTALSDIEVEYEERQGHMWHFRYPLADGSGSIVIATTRPETMLGDTAVAVNPEDERYKHLVGKMLRHPATGREIPIIADEYVDPAFGTGCVKITPFHDPNDFEIGLRHGLEMPQVIGPKGEMTEAAGKYAGLDRYECRRRIVADAEAEGWLVKVEEHQHAVGCCARCGTVIEPLISRQWYVKMKPLAEPAIRAVESG-QIKIVPERFTKVYLHWMENIQDWCISRQIWWGHRIPVWYCDDCGHLTVSETDPTRCEKCGSANIRQDEDALDTWFSSALWPFSTLGWPDDTADLRYFFPTDVLVTGYDILFFWVARMIFSSLELTGKIPFHTVVLHGLVRDAQGRKMSKSLGNGVDPIDVIDQYGTDALRFMLVTGSSPGNDIRFHTERVENARNFANKLWNASRFVLMNLADWQPAAEGAALQYDVADRWIRHRFNEAARAVNELLGEYQYGEAARTIYDFIWSEFCDWYIELVKPRLYNPADPTRAAAQETLARVLEGTLRLLHPFMPYITEAIWQKLPLRSPQVETAPEIARAAGRDALPPSISVTAYPTPVEGWADAEANERMALIIDTIRALRSIRAEFRLGEHTRIDAVVMATSDQALAILNEGRAFIENLGKTGQLTI--QPVAEAKP---KNAAAAVVTGAEIYVPLGGLIDLPKEIERLTKELTTTGDELAKLEKKLSNEGFLTKAKPEVVEKTREEAAALAEKRQALENRLA 904
>gi|168262482|ref|ZP_02684455.1| valyl-tRNA synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Hadar str. RI_05P066] (951 aa)
Score = 1406, Expect = 3.9e-153, Identities = 328/854 (38%), Positives = 518/854 (60%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLR-ENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS------KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYA------------------VGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-TKPPKNEELYV-------RDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYL------KKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDV-------------------------------------IEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN-RTSNQESKL----WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKF---KTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED---VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNT-AKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL----GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH-EMKLKELEK 866
      + K Y+ + EQ + W Q  K N  +K S+ I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D +IR+ ++G + W G DHAGIATQ  E+ + E  + D RD + +++W  G I Q + +G +D+E E FT+++ + V +VFV++Y + LIYR K LVNWD KL++AIS++EV +E + ++++IRY L++    KDYL+VATTRPETI D + VNP+D RY++ I KF I PL N+ I I+ DE+ D++ GTG +K TPAHDFNDYE+GK++ L +I+  DG   A          F+ L+  AR  V ++  LLE+++   V + +R  V+EPM+++QW+V+  +K +E ++  IQF P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY D  +YVG T+  +E +    +D DVLDTWFSS LW +T  ++ DAL  PT+V+V+GFDIIFFW+ RM+ +++    K +VPF  Y+TGLIRD+  KMSKS GN +DP D+                   IE +G DALR L + +S G D+ + ++++  F NKLWN+ R+V MN+ + +  +   L  D+WIL +FN+  + + + + F ++  + +FTW+ FC+ Y+EL+K  T  ES+L   L +++ +L L HP+ PF+T ++  K   T D+I+L+    + + E+++ D  + Q I +R  E I  K +++ L  + + + ++ + L T A++  + I L D   + I++ +LL  G N+ + + ++ KE+ ++ EI+R G LSN+ F+ +AP+ I E+ K E + E K K +E+
 S:   1 MEKTYNPQDIEQPLYEHWEKQGYF-KPNGDESKESFCIMIPPPNVTGSLHMGHAFQQTIMDTMIRYQRMQGKNTLWQVGTDHAGIATQMVVERKIAAEEGKTRHDYGRDAFIDKIWQWKAESGGTITRQMRRLGNSVDWERERFTMDEGLSNAVKEVFVRLYKEDLIYRGKRLVNWDPKLRTAISDLEVENRESKGSMWHIRYPLADGAKTADGKDYLVVATTRPETILGDTGVAVNPEDPRYQSLIGKFVILPLVNRRIPIVGDEHADMEKGTGCVKITPAHDFNDYEVGKRHALPMINILTFDGDIRESAEVFDTKGEESDVYSSEIPAEFQKLERFAARKAIVAAVDALGLLEEIKPHDLTVPYGDRGGVVIEPMLTDQWYVRADVLAKPAVEAVENG-DIQFVPKQYENMYFSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDNDGN-VYVGRTEEEVRQENNLGADVQLRQDEDVLDTWFSSALWTFSTLGWPENTDALRQFHPTSVMVSGFDIIFFWIARMIMMTMHFIKDENGKPQVPFHTVYMTGLIRDDEGQKMSKSKGNVIDPLDMVDGISLPELLEKRTGNMMQPQMAEKIRKRTEKQFPNGIEPHGTDALRFTLAALASTGRDINWDMKRLEGYRNFCNKLWNASRFVLMNTEEQDCGFNGGEMTLSLADRWILAEFNQTVKAYREALDNFRFDIAAGILYEFTWNQFCDWYLELTKPVMTGGSESELRGTRHTLVTVLEGLLRLAHPIIPFITETIWQRVKVICGITADTIMLQPFPEYNAAQVDEAALADTEWLKQAIVAVRNIRAEMNIAPGKPLELLLRGCSEEAVRRVNDNRSFLQTLARL----ESITVLPADDKGPVSVTKIIDGAELLIPMAGLINKDDELARLAKEVAKIEGEIARIEGKLSNEGFVARAPEAVIAKEREKLEGYAEAKAKLIEQ 944
>gi|114777967|ref|ZP_01452881.1| Valyl-tRNA synthetase, class Ia [Mariprofundus ferrooxydans PV-1] >gi|114551754|gb|EAU54306.1| Valyl-tRNA synthetase, class Ia [Mariprofundus ferrooxydans PV-1] (882 aa)
Score = 1405, Expect = 4.6e-153, Identities = 281/684 (41%), Positives = 415/684 (60%)
 Q:   9 NNNDLSKKYDHKICEQQFS-LWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRY-YLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDG---TTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEE----LYVR-DNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK------NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLY 692
      + ++L+K YD + E  + W +   K   ++Y I++PPPNVTG+LH+GHA  TIQD LIR+ ++G S W G DHAGIATQ  E+ L + + +D R+ + ++EW ++ G I NQ K +G  D+ E FT+++ + V +VFV++Y +GLIYR K LVNWD L++A+S++EV  E + + +++ Y Y +  +++VATTRPET+F D + V+P D+RY+ I K I PLT + I +IAD+YVD +FGTG +K TPAHDFNDY++GK++ L +I+      +  + ++ +AR  V L+  LL KVE   VG +R++AV+EP +++QW+V +  ++ I+ +  +I+F P +EK  WM N+ DWCISRQLWWGH+IP WY D  I V  P+ E   VR D DVLDTWFSSGLWP +T  D   D +PTNVLVTGFDIIFFWV RM+  +  +VPF+ YI LIRD  KMSKS GN +DP ++ KYGADALR L  ++PG D+  E +++S  F+NK+WN+ R+V MN +D  D  P+  D ++WIL + +  +E +  +Y F +  + F W +C+ Y+E +K   + T  E++ +L L + L L HP+CP++T L+
 S:   2 SQHELAKTYDPQAVEPAINDQWLSSDAFRPK--ADGDDAYCIVIPPPNVTGSLHMGHAFTFTIQDTLIRWQRMQGKSTLWQPGTDHAGIATQMVVERILDKEGVHRRDLGRERFLDRVWEWKEHSGGTIVNQLKQLGASCDWSRERFTMDEGLSHSVREVFVRLYEEGLIYRGKRLVNWDPVLETAVSDLEVEHVEEQGHFWHMCYPYADDPSKHVIVATTRPETMFGDAAVAVHPDDERYQALIGKELILPLTGRTIPVIADDYVDPEFGTGCVKITPAHDFNDYDVGKRHDLPLINILTAKAHMLDDEHVPEKYRGMERYEAREHVVADLDAEGLLHKVEDHTHQVGRGDRSHAVLEPYLTDQWYVDIKPLAEPAIKAVEDG-EIRFVPQYWEKTYFEWMRNIQDWCISRQLWWGHRIPAWYCSDCDHITVSRATPECCEGCGSASVRQDEDVLDTWFSSGLWPFSTLGWPDKTPEMDQFYPTNVLVTGFDIIFFWVARMIMMGMKFTGQVPFRDIYIHALIRDAEGQKMSKSKGNVIDPLEMTGKYGADALRFTLAHMATPGRDVKLDETRIESNRNFMNKIWNAARFVFMNRADAVPDASLRPQ--LDANRWILAELDTTAAEVHKALEEYRFNEAAGALYSFIWGTYCDWYVEAAKVALWSDDETMISETRTAMLTAL-EGWLKLLHPICPYITETLW 698
>gi|71894019|ref|YP_279465.1| valyl-tRNA synthetase [Mycoplasma hyopneumoniae J] >gi|90101532|sp|Q4A917|SYV_MYCHJ Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|71852146|gb|AAZ44754.1| valyl-tRNA synthetase [Mycoplasma hyopneumoniae J] (822 aa)
Score = 1405, Expect = 4.8e-153, Identities = 349/854 (40%), Positives = 505/854 (59%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNL----KANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGL-------WPITTTDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESS-IEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEK 866
      + KYD K+ E++    ++ KK   K K +SI+ PPPNVTG LHLGH+ N IQD L+R++ L+G   + +DHAGIATQ K E+ L + I  D R+E +  + W +   I+ QW +G  D+ E FTL++ +  V+ F+K++  LIYR + +NWDIKLQ+AISNIEVI K VE +YY++Y+L NS ++L VATTR ETI D L +NPKDKRY + + K ++PLT K I IIAD V  FG+G+MK + AH  D+E+ +K+ L  C + G N+  F+   AR  + LEK  L K+E ISNVGFS+R++ +VE +  QWFVK+ E +K +I  S KI+F+P FEKNL W  ++DW ISRQLWWGH+IPVW K D ++ + +   + +++D DVLDTWFSSG+    WP  D +KS  FPT++LVTG+DI+FFWV RM F SL++ K+ PF+  + GLIRDE  KMSKSLGNG+DP ++IEKYG+D LR L+ +SSPG+D+ + EK+ + W  NK+WN +Y+     D D   + D W+ NK   + ++  KYNF V  +I +F + DF + YIEL K R +  ++   L++K+LI+ HP PF+T L +  FK + IL +++  +I  KE+ +E++L+II+ +R  + K  +K I +  ++N K   ++IN L  K  K+ +  K   N+ I I  E+L   +   + KEI+F+KSEI R  +L+NK F+EKAP+EKI+LE++K EK + KL  EK
 S:   1 MKNKYDFKLVEEK-----RNEKWQKKGFFIAPKQTKKPFSIISPPPNVTGQLHLGHSWNAFIQDSLVRYHKLQGFDVLLLPSVDHAGIATQVKVEEDLAKKGIKKSDLKREEFIKKCYHWKEKQYLKIKEQWDKLGICYDFSKERFTLDQDAQIAVSDFFIKLWEKNLIYRGQKAINWDIKLQTAISNIEVINKPVEQKMYYLKYFLENSNEFLTVATTRIETISSDVALAINPKDKRYLHLVGKKVVHPLTKKLIIIIADSNVSSDFGSGIMKVS-AHSILDFEIMEKHNLESKDCIDNYGNLNHEVPEFQGQNRFFARDLIAKKLEKEGFLAKIETVISNVGFSQRSDEIVEILKKPQWFVKMDELAKSLISHLNSKDKIKFYPKNFEKNLRKWFEKIHDWTISRQLWWGHRIPVWCKNDEFKVQIDSP----GQGWIQDEDVLDTWFSSGISAFAFLGWP-QNFDLIKS---YFPTSLLVTGWDILFFWVARMYFSSLFIMKQKPFEKVLLHGLIRDEIGRKMSKSLGNGLDPMEIIEKYGSDTLRQALIFNSSPGKDIKFNIEKLNTAWNLNNKIWNIAKYIA--------DLDTFFAKPDLIDLWMENKIYILKRQIVKNIKKYNFSVIGTEINNFIYGDFSSRYIELIKTRKNGFYAR-----KLLRKVLIILHPFLPFLTDFLMEKI-FKME--ILEQKM--PRIRQFKENQKVENILEIIDNLR--TYREKFQISKKIILEYCIINDKFSNAEIDIINKLTFGKWLENKELVIKTK------NFEIAIKVPEEL-----KKEQKGRELKEIQFLKSEILRAEKILTNKGFLEKAPREKIDLERTKLEKLKEKLVFYEK 821
>gi|194246730|ref|YP_002004369.1| Valyl-tRNA synthetase (ValRS) [Candidatus Phytoplasma mali] >gi|193807087|emb|CAP18525.1| Valyl-tRNA synthetase (ValRS) [Candidatus Phytoplasma mali] (863 aa)
Score = 1404, Expect = 5.8e-153, Identities = 357/860 (41%), Positives = 517/860 (60%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQ-QFSLWTTQKEL------NKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLL-VATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL-----FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDF--NFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSILL---ERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHL-------EVLNP------KLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLSSHK 872
      + KKYD KI E+ ++ W +K    N N  NK ++I+LPPPNVTG LHLGHALN +QD +IR  + G  ++ GMDHAGIATQ K +K L+  + NK+ S++ +  ++W   N IR QW+ +G LDY+NE FTL+  + V  F+K+Y+ LIYRS ++NWD + Q+A+SN+EV +E +N+YY++Y+L N  + L VATTRPET+FVD+ L+V+P D RYK++I   P TN I +I+D YV +FG+GV+K TPAHD ND+ +GKK+ L + C N+DGT N A +ENL   R K + LEK  + K+E + ++G+S +N +E +S QWF+K +E +K V+  + KI F+P +++K + W+ NL DWCISRQLWWGH IP W K  +I V + P E + D DVLDTWFSS LWP +   +KD    FPT+VLVTG+DI+ FWV RM  SL+L + PFK  + GLIRD  NKMSKS NG+DPN VIEKYG D LR FL ++SSPG D Y E K+ + W F+NK+WN R+ ++ + F +FDE+K  L  +K IL +F + ++  F KY F  K I F W+DF N +E K+   ++ +++ Y+  IL L +P PF+T +Y  +  D+I+L  ++ ++ + LK+  E + +I K+R F + +I N K+I I L    E+L P   K F+++D VI I  K +   ++   Y++ N +F LNK+     NN++ K  EF+ EI R  +L+NK F+ KA  KI EK+K + + + K++  LS K
 S:   1 MKKKYDFKIIEKDRYKNWINKKYFKDNLKNNITNSTINKKPFTIILPPPNVTGKLHLGHALNNVLQDVIIRRKKMLGFEVLFLPGMDHAGIATQIKVKKRLKSEGLFNKELSKETFLKYAWQWKAEYANKIRRQWEILGLHLDYDNEKFTLDSDLSSTVKYAFIKLYHQNLIYRSDRIINWDPQTQTALSNVEVYYQEKNSNMYYLKYFLQNDNSFFLEVATTRPETMFVDQALMVHPDDNRYKHFIGSKFFIPDTNIVIPLISDPYVKPEFGSGVVKVTPAHDENDFSIGKKHNLKAVLCMNKDGTMNKMAFNYENLDRFVCRQKLINVLEKKGFVSKIEPYVCSIGYSSISNVPIEQRLSLQWFLKTNELAKNVL----NKNKINFYPARYKKTFMRWLENLQDWCISRQLWWGHSIPAWQK--GSKIKVQIESPGKE--WKADPDVLDTWFSSSLWPFSVL-GWPNKDNFNFKHRFPTDVLVTGYDILTFWVSRMCLQSLHLTHKDPFKDVLLHGLIRDSKGNKMSKSKDNGIDPNLVIEKYGTDVLRWFLTTNSSPGMDFNYDEIKIDASWNFLNKIWNISRFFKLKFNIFTEDFDENK----LLFPEKAILTQFKQLLTKVDILFEKYEFHEVGKLIYKFLWEDFANWGLEFLKDHIQTTNTQKFLI-YIFNNILKLLNPFIPFLTDFIYA--EINKTDTIMLCNWPKIHYENLECLKD--FEILKNLIIKMRQFIKKYEINNFKLISIELELSIEKQEILLPFKSILKKFFQVND-VIFIKQVNKESKTLLFVERDMSVYLDKNIFLF-LNKQ------KSKNNLQSQK---EFIFKEIKRSENILNNKDFLTKANPNKIIEEKNKYQNYLSEYKKIMNFLSHEK 862
>gi|56750945|ref|YP_171646.1| valyl-tRNA synthetase [Synechococcus elongatus PCC 6301] >gi|81299398|ref|YP_399606.1| valyl-tRNA synthetase [Synechococcus elongatus PCC 7942] >gi|81820674|sp|Q5N3J4|SYV_SYNP6 Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|56685904|dbj|BAD79126.1| valyl-tRNA synthetase [Synechococcus elongatus PCC 6301] >gi|81168279|gb|ABB56619.1| valyl-tRNA synthetase [Synechococcus elongatus PCC 7942] (909 aa)
Score = 1404, Expect = 6.0e-153, Identities = 311/820 (37%), Positives = 481/820 (58%)
 Q:  28 LWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYK--------KDSKEIYVGTKPPKNEELYV----------RDNDVLDTWFSSGLWPITT---TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSS-SSPGED--LCYVEE-----KVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPK--------NLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRT--SNQESKL---WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTKDSIL----LERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKI-PNNKVIDI---HLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVK---QDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKI 847
      LW    + N +++  Y I++PPPNVTG+LH+GHA  ++ D LIRF ++G +A W+ G DHA IA QT ++ LRE +S D R++ +  ++W  G I Q + +G +D+ E FT+++ ++ V + F+++Y +GLIYR + LVNW  QSA+S++EV KEV+ +L+Y RY L++  +L VATTRPET+ D + VNP+DKRY++ I K  PL +EI IIAD +V+ +FGTG +K TPAHD ND+ +G++++L +I+ N+DGT N A FE L  +AR  V LE+  L KVE  ++ S+R  VEP++S QWFVK+  +++ +E   + +F P ++ K  +W+ NL DWCISRQLWWGHQIP WY     DS  V   + ++ +     +D DVLDTWFSSGLWP +T  + + + +PT+ LVTGFDIIFFWV RM  + +  ++PFK YI GL+RDE+N KMSKS GNG+DP +I++YG DALR L+   G+D L Y +   V++  F NK+WN+ R+V +N    +DKTP+    +LE D+WIL++++   + Q  Y+  + K++ +F W DFC+ YIEL K R  + +S+L   L +++ IL L HP P VT ++    +D L   +  + I  +  + ++ +I +R  E + P K+ I   E   L +  + ++ T + IV+  ++ ++L     L+ +  DL      K+ + +E V+ EI  +G L++ +F++KAP E +
 S:  24 LWEETSAF-QANSQSSAEPYCIVIPPPNVTGSLHMGHAFEASLIDVLIRFQRMRGKNALWLPGTDHASIAVQTILDRQLREEGLSRYDLGREKFLERAWQWKAESGGTIVGQLRRLGVSVDWSRERFTMDEGLSKAVLEAFIQLYEEGLIYRGQYLVNWCPASQSAVSDLEVEMKEVDGSLWYFRYPLTDGSGHLEVATTRPETMLGDTAVAVNPQDKRYQHLIGKTITLPLVQREIPIIADPWVEAEFGTGCVKVTPAHDPNDFAMGQRHQLPLITVMNKDGTMNENAGQFEGLDRFEARKAVVAALEEAGFLVKVEDYRHSIPISDRGKVPVEPLLSTQWFVKIEPLAQRALEALNGEEGPRFVPERWTKVYRDWLENLRDWCISRQLWWGHQIPAWYAVSETNGVVTDSTPFVVAKSAEEAQQQAIAQFGPDVVLQQDEDVLDTWFSSGLWPFSTLGWPNQTEDLETFYPTSTLVTGFDIIFFWVARMTMMAGHFTGKMPFKDVYIHGLVRDENNKKMSKSAGNGIDPLILIDRYGTDALRYALIREVVGAGQDIRLDYNRKTDESATVETSRNFANKVWNASRFVMLNL------DDKTPEQLGMAATADLELADRWILSRYHATTEALINQIEAYDLGAAAKQLYEFIWGDFCDWYIELVKPRLYGEDAQSRLVAQQTLAQILEGILRLLHPFMPHVTEEIWHTLNQVGEDQFLALQSFPQPQSEWIQPELDREFQLMIDVIRTLRNLRAEAGLKPGQKITAILQSDSESERCNLEQSQAYIRDLTKTEMLTIVESLTEEPQALVGVTATVQVLLPLAGLVDLAALQT------KLSRNLEKVEKEIKSLSGRLNSSNFVDKAPAEVV 883
>gi|194444143|ref|YP_002043715.1| valyl-tRNA synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL254] >gi|194402806|gb|ACF63028.1| valyl-tRNA synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL254] (951 aa)
Score = 1404, Expect = 6.1e-153, Identities = 328/854 (38%), Positives = 517/854 (60%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLR-ENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS------KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYA------------------VGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-TKPPKNEELYV-------RDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYL------KKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDV-------------------------------------IEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN-RTSNQESKLW----VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKF---KTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED---VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNT-AKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL----GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH-EMKLKELEK 866
      + K Y+ + EQ + W Q  K N  +K S+ I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D +IR+ ++G + W G DHAGIATQ  E+ + E  + D RD + +++W  G I Q + +G +D+E E FT+++ + V +VFV++Y + LIYR K LVNWD KL++AIS++EV +E + ++++IRY L++    KDYL+VATTRPET+ D + VNP+D RYK+ I KF I PL N+ I I+ DE+ D++ GTG +K TPAHDFNDYE+GK++ L +I+  DG   A          F+ L+  AR  V ++  LLE+++   V + +R  V+EPM+++QW+V+  +K +E ++  IQF P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY D  +YVG T+  +E +    +D DVLDTWFSS LW +T  ++ DAL  PT+V+V+GFDIIFFW+ RM+ +++    K +VPF  Y+TGLIRD+  KMSKS GN +DP D+                   IE +G DALR L + +S G D+ + ++++  F NKLWN+ R+V MN+ + +  +   L  D+WIL +FN+  +  + + F ++  + +FTW+ FC+ Y+EL+K  T  ES+L   L +++ +L L HP+ PF+T ++  K   T D+I+L+    + + E+++ D  + Q I +R  E I  K +++ L  + + + ++ + L T A++  + I L D   + I++ +LL  G N+ + + ++ KE+ ++ EI+R G LSN+ F+ +AP+ I E+ K E + E K K +E+
 S:   1 MEKTYNPQDIEQPLYEHWEKQGYF-KPNGDESKESFCIMIPPPNVTGSLHMGHAFQQTIMDTMIRYQRMQGKNTLWQVGTDHAGIATQMVVERKIAAEEGKTRHDYGRDAFIDKIWQWKAESGGTITRQMRRLGNSVDWERERFTMDEGLSNAVKEVFVRLYKEDLIYRGKRLVNWDPKLRTAISDLEVENRESKGSMWHIRYPLADGAKTADGKDYLVVATTRPETVLGDTGVAVNPEDPRYKDLIGKFVILPLVNRRIPIVGDEHADMEKGTGCVKITPAHDFNDYEVGKRHALPMINILTFDGDIRESAEVFDTKGEESDVYSSEIPAEFQKLERFAARKAIVAAVDALGLLEEIKPHDLTVPYGDRGGVVIEPMLTDQWYVRADVLAKPAVEAVENG-DIQFVPKQYENMYFSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDNDGN-VYVGRTEEEVRQENNLGADVQLRQDEDVLDTWFSSALWTFSTLGWPENTDALRQFHPTSVMVSGFDIIFFWIARMIMMTMHFIKDENGKPQVPFHTVYMTGLIRDDEGQKMSKSKGNVIDPLDMVDGISLPELLEKRTGNMMQPQMAEKIRKRTEKQFPNGIEPHGTDALRFTLAALASTGRDINWDMKRLEGYRNFCNKLWNASRFVLMNTEEQDCGFNGGEMTLSLADRWILAEFNQTVKAYRDALDSFRFDIAAGILYEFTWNQFCDWYLELTKPVMTGGSESELRGTRNTLVTVLEGLLRLAHPIIPFITETIWQRVKVICGITADTIMLQPFPEYNAAQVDEAALADTEWLKQAIVAVRNIRAEMNIAPGKPLELLLRGCSEEAVRRVNDNRSFLQTLARL----ESITVLPADDKGPVSVTKIIDGAELLIPMAGLINKDDELARLAKEVAKIEGEIARIEGKLSNEGFVARAPEAVIAKEREKLEGYAEAKAKLIEQ 944
>gi|168244036|ref|ZP_02668968.1| valyl-tRNA synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL486] >gi|194449603|ref|YP_002048499.1| valyl-tRNA synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL476] >gi|194407907|gb|ACF68126.1| valyl-tRNA synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL476] (951 aa)
Score = 1404, Expect = 7.4e-153, Identities = 327/854 (38%), Positives = 517/854 (60%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLR-ENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS------KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYA------------------VGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-TKPPKNEELYV-------RDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYL------KKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDV-------------------------------------IEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN-RTSNQESKL----WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKF---KTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED---VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNT-AKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL----GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH-EMKLKELEK 866
      + K Y+ + EQ + W Q  K N  +K S+ I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D +IR+ ++G + W G DHAGIATQ  E+ + E  + D RD + +++W  G I Q + +G +D+E E FT+++ + V +VFV++Y + LIYR K LVNWD KL++AIS++EV +E + ++++IRY L++    KDYL+VATTRPET+ D + VNP+D RYK+ I KF I PL N+ I I+ DE+ D++ GTG +K TPAHDFNDYE+GK++ L +I+  DG   A          F+ L+  AR  V ++  LLE+++   V + +R  V+EPM+++QW+V+  +K +E ++  IQF P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY D  +YVG T+  +E +    +D DVLDTWFSS LW +T  ++ DAL  PT+V+V+GFDIIFFW+ RM+ +++    K +VPF  Y+TGLIRD+  KMSKS GN +DP D+                   IE +G DALR L + +S G D+ + ++++  F NKLWN+ R+V MN+ + +  +   L  D+WIL +FN+  +  + + F ++  + +FTW+ FC+ Y+EL+K  T  ES+L   L +++ +L L HP+ PF+T ++  K   T D+I+L+    + + E+++ D  + Q I +R  E I  K +++ L  + + + ++ + L T A++  + I L D   + I++ +LL  G N+ + + ++ KE+ ++ EI+R G LSN+ F+ +AP+ I E+ K + + E K K +E+
 S:   1 MEKTYNPQDIEQPLYEHWEKQGYF-KPNGDESKESFCIMIPPPNVTGSLHMGHAFQQTIMDTMIRYQRMQGKNTLWQVGTDHAGIATQMVVERKIAAEEGKTRHDYGRDAFIDKIWQWKAESGGTITRQMRRLGNSVDWERERFTMDEGLSNAVKEVFVRLYEEDLIYRGKRLVNWDPKLRTAISDLEVENRESKGSMWHIRYKLADGAKTADGKDYLVVATTRPETVLGDTGVAVNPEDPRYKDLIGKFVILPLVNRRIPIVGDEHADMEKGTGCVKITPAHDFNDYEVGKRHALPMINILTFDGDIRESAEVFDTKGEESDVYSSEIPAEFQKLERFAARKAIVAAVDALGLLEEIKPHDLTVPYGDRGGVVIEPMLTDQWYVRADVLAKPAVEAVENG-DIQFVPKQYENMYFSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDNDGN-VYVGRTEDEVRQENNLGADVALRQDEDVLDTWFSSALWTFSTLGWPENTDALRQFHPTSVMVSGFDIIFFWIARMIMMTMHFIKDENGKPQVPFHTVYMTGLIRDDEGQKMSKSKGNVIDPLDMVDGISLPELLEKRTGNMMQPQMAEKIRKRTEKQFPNGIEPHGTDALRFTLAALASTGRDINWDMKRLEGYRNFCNKLWNASRFVLMNTEEQDCGFNGGEMTLSLADRWILAEFNQTVKAYRDALDSFRFDIAAGILYEFTWNQFCDWYLELTKPVMTGGSESELRGTRHTLVTVLEGLLRLAHPIIPFITETIWQRVKVICGITADTIMLQPFPEYNAAQVDEAALADTEWLKQAIVAVRNIRAEMNIAPGKPLELLLRGCSEEAVRRVNDNRSFLQTLARL----ESITVLPADDKGPVSVTKIIDGAELLIPMAGLINKDDELARLAKEVAKIEGEIARIEGKLSNEGFVARAPEAVIAKEREKLDGYAEAKAKLIEQ 944
>gi|170025896|ref|YP_001722401.1| valyl-tRNA synthetase [Yersinia pseudotuberculosis YPIII] >gi|169752430|gb|ACA69948.1| valyl-tRNA synthetase [Yersinia pseudotuberculosis YPIII] (965 aa)
Score = 1403, Expect = 7.6e-153, Identities = 326/846 (38%), Positives = 509/846 (60%)
 Q:   8 KNNNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLR-ENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS------KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGT------------------TNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK-------NEELYVR-DNDVLDTWFSSGLWPITT------TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYL------KKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDV-------------------------------------IEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN-RTSNQESKL----WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYD---NFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED---VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNP----KLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL---GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK 853
      K  L K Y + EQ + W Q  K N  +K SY I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D LIR+ ++G + W G DHAGIATQ  E+ + E  + D RD + ++EW  G I Q + +G +D+E E FT+++ + V +VFV+++ + LIYR K LVNWD KL++AIS++EV +E + +++++RY L++    KDYL+VATTRPET+ D + VNP+D RYK+ I K I PL + I I+ DE+ D++ GTG +K TPAHDFNDYE+GK++ L +I+  DG          +N   F+ L+  AR  V  EK LLE+V+   V + +R  V+EPM+++QW+V+ + +K IE ++ +IQF P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY +  +YVG  +     E+ +R D DVLDTWFSSGLW +T   TDALK+   PT+V+V+GFDIIFFW+ RM+ +++    K +VPFK Y+TGLIRD+  KMSKS GN +DP D+                   IE +G DALR L + +S G D+ + ++++  F NKLWN+ R+V MN+  + ++   L  D+WIL +FN+  + + + Y F ++  + +FTW+ FC+ Y+EL+K  S E++L   L +++ +L L HP+ P++T ++  N K T D+I+L+    S + E ++ D  + Q I +R  E I  K +++ L  N   ++ +  + ++  + + ++ + K  P V    +  E L+  G ++A ++++ KE+ + +EI R G L N+ F+ +AP+ + E+ +
 S:  10 KTEPSLDKTYSPQEIEQPLYEHWEKQGYF-KPNGDTSKESYCIMIPPPNVTGSLHMGHAFQQTIMDTLIRYQRMQGKNTLWQAGTDHAGIATQMVVERKIAAEEGKTRHDYGRDAFIDKIWEWKGESGGTITRQMRRLGNSVDWERERFTMDEGLSNAVKEVFVRLHKEDLIYRGKRLVNWDPKLRTAISDLEVENRESKGSMWHLRYPLADGAKTAEGKDYLVVATTRPETVLGDTGVAVNPEDPRYKDLIGKEVILPLVGRRIPILGDEHADMEKGTGCVKITPAHDFNDYEVGKRHALPMINILTFDGDIRSEAEVFDTHGEATDAFSNAIPAQFQGLERFAARKAVVAEFEKLGLLEEVKPHDLTVPYGDRGGVVIEPMLTDQWYVRTAPLAKVAIEAVENG-EIQFVPKQYENMYYSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDEQGN-VYVGRDEAEVRRDNNLGAEVALRQDEDVLDTWFSSGLWTFSTLGWPEQTDALKT---FHPTSVVVSGFDIIFFWIARMIMLTMHFMKDENGKPQVPFKTVYMTGLIRDDEGQKMSKSKGNVIDPLDMVDGISLEALLEKRTGNMMQPQLAEKIRKRTEKQFPNGIEPHGTDALRFTLAALASTGRDINWDMKRLEGYRNFCNKLWNASRFVLMNTEGQDCGQNGGEMVLSLADRWILAEFNQTIKAYREAMDTYRFDLAAGILYEFTWNQFCDWYLELTKPVMNSGSEAELRGTRHTLIQVLEALLRLAHPIIPYITETIWQRVKNLKGITADTIMLQPFPEYDASQVDEQALSDLEWIKQTIIAVRNIRAEMNIAPGKPLEVMLRGANAQAQRRVLENQSFIQSLARLSSLTLLAEGDKG--PVSVTK----LVEGAEVLIPMAGLIDKATELDRLAKEVAKLDAEIERIEGKLGNEGFVARAPEAVVAKERER 944
>gi|62182901|ref|YP_219318.1| valyl-tRNA synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis str. SC-B67] >gi|81309503|sp|Q57GC5|SYV_SALCH Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|62130534|gb|AAX68237.1| valine tRNA synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis str. SC-B67] (951 aa)
Score = 1403, Expect = 8.6e-153, Identities = 327/854 (38%), Positives = 518/854 (60%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLR-ENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS------KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYA------------------VGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-TKPPKNEELYV-------RDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYL------KKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDV-------------------------------------IEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN-RTSNQESKL----WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKF---KTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED---VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNT-AKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL----GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH-EMKLKELEK 866
      + K Y+ + EQ + W Q  K N  +K S+ I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D +IR+ ++G + W G DHAGIATQ  E+ + E  + D RD + +++W  G I Q + +G +D+E E FT+++ + V +VFV++Y + LIYR K LVNWD KL++AIS++EV +E + ++++IRY L++    KDYL+VATTRPETI D + VNP+D RY++ I KF I PL N+ I I+ DE+ D++ GTG +K TPAHDFNDYE+GK++ L +I+  DG   A          F+ L+  AR  V ++  LLE+++   V + +R  V+EPM+++QW+V+  +K +E ++  IQF P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY D  +YVG T+  +E +    +D DVLDTWFSS LW +T  ++ DAL  PT+V+V+GFDIIFFW+ RM+ +++    K +VPF  Y+TGLIRD+  KMSKS GN +DP D+                   IE +G DALR L + +S G D+ + ++++  F NKLWN+ R+V MN+ + +  +   L  D+WIL +FN+  + + + + F ++  + +FTW+ FC+ Y+EL+K  T  ES+L   L +++ +L L HP+ PF+T ++  K   T D+I+L+    + + E+++ D  + Q I +R  E I  K +++ L  + + + ++ + L T A++  + I L D   + I++ +LL  G N+ + + ++ KE+ ++ EI+R G LSN+ F+ +AP+ I E+ K + + E K K +E+
 S:   1 MEKTYNPQDIEQPLYEHWEKQGYF-KPNGDESKESFCIMIPPPNVTGSLHMGHAFQQTIMDTMIRYQRMQGKNTLWQVGTDHAGIATQMVVERKIAAEEGKTRHDYGRDAFIDKIWQWKAESGGTITRQMRRLGNSVDWERERFTMDEGLSNAVKEVFVRLYKEDLIYRGKRLVNWDPKLRTAISDLEVENRESKGSMWHIRYPLADGAKTADGKDYLVVATTRPETILGDTGVAVNPEDPRYQSLIGKFVILPLVNRRIPIVGDEHADMEKGTGCVKITPAHDFNDYEVGKRHALPMINILTFDGDIRESAEVFDTKGEESDVYSSEIPAEFQKLERFAARKAIVAAVDALGLLEEIKPHDLTVPYGDRGGVVIEPMLTDQWYVRADVLAKPAVEAVENG-DIQFVPKQYENMYFSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDNDGN-VYVGRTEDEVRQENNLGADVALRQDEDVLDTWFSSALWTFSTLGWPENTDALRQFHPTSVMVSGFDIIFFWIARMIMMTMHFIKDENGKPQVPFHTVYMTGLIRDDEGQKMSKSKGNVIDPLDMVDGISLPELLEKRTGNMMQPQMAEKIRKRTEKQFPNGIEPHGTDALRFTLAALASTGRDINWDMKRLEGYRNFCNKLWNASRFVLMNTEEQDCGFNGGEMTLSLADRWILAEFNQTVKAYREALDNFRFDIAAGILYEFTWNQFCDWYLELTKPVMTGGSESELRGTRHTLVTVLEGLLRLAHPIIPFITETIWQRVKVICGITADTIMLQPFPEYNAAQVDEAALADTEWLKQAIVAVRNIRAEMNIAPGKPLELLLRGCSEEAVRRVNDNRSFLQTLARL----ESITVLPADDKGPVSVTKIIDGAELLIPMAGLINKDDELARLAKEVAKIEGEIARIEGKLSNEGFVARAPEAVIAKEREKLDSYAEAKAKLIEQ 944
>gi|168232814|ref|ZP_02657872.1| valyl-tRNA synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CDC 191] >gi|194472691|ref|ZP_03078675.1| valyl-tRNA synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CVM29188] >gi|194459055|gb|EDX47894.1| valyl-tRNA synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CVM29188] (951 aa)
Score = 1403, Expect = 8.9e-153, Identities = 327/854 (38%), Positives = 518/854 (60%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLR-ENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS------KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYA------------------VGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-TKPPKNEELYV-------RDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYL------KKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDV-------------------------------------IEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN-RTSNQESKL----WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKF---KTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED---VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNT-AKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL----GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH-EMKLKELEK 866
      + K Y+ + EQ + W Q  K N  +K S+ I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D +IR+ ++G + W G DHAGIATQ  E+ + E  + D RD + +++W  G I Q + +G +D+E E FT+++ + V +VFV++Y + LIYR K LVNWD KL++AIS++EV +E + ++++IRY L++    KDYL+VATTRPETI D + VNP+D RY++ I KF I PL N+ I I+ DE+ D++ GTG +K TPAHDFNDYE+GK++ L +I+  DG   A          F+ L+  AR  V ++  LLE+++   V + +R  V+EPM+++QW+V+  +K +E ++  IQF P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY D  +YVG T+  +E +    +D DVLDTWFSS LW +T  ++ DAL  PT+V+V+GFDIIFFW+ RM+ +++    K +VPF  Y+TGLIRD+  KMSKS GN +DP D+                   IE +G DALR L + +S G D+ + ++++  F NKLWN+ R+V MN+ + +  +   L  D+WIL +FN+  + + + + F ++  + +FTW+ FC+ Y+EL+K  T  ES+L   L +++ +L L HP+ PF+T ++  K   T D+I+L+    + + E+++ D  + Q I +R  E I  K +++ L  + + + ++ + L T A++  + I L D   + I++ +LL  G N+ + + ++ KE+ ++ EI+R G LSN+ F+ +AP+ I E+ K + + E K K +E+
 S:   1 MEKTYNPQDIEQPLYEHWEKQGYF-KPNGDESKESFCIMIPPPNVTGSLHMGHAFQQTIMDTMIRYQRMQGKNTLWQVGTDHAGIATQMVVERKIAAEEGKTRHDYGRDAFIDKIWQWKAESGGTITRQMRRLGNSVDWERERFTMDEGLSNAVKEVFVRLYKEDLIYRGKRLVNWDPKLRTAISDLEVENRESKGSMWHIRYPLADGAKTADGKDYLVVATTRPETILGDTGVAVNPEDPRYQSLIGKFVILPLVNRRIPIVGDEHADMEKGTGCVKITPAHDFNDYEVGKRHALPMINILTFDGDIRESAEVFDTKGEESDVYSSEIPAEFQKLERFAARKAIVAAVDALGLLEEIKPHDLTVPYGDRGGVVIEPMLTDQWYVRADVLAKPAVEAVENG-DIQFVPKQYENMYFSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDNDGN-VYVGRTEDEVRQENSLGADVALRQDEDVLDTWFSSALWTFSTLGWPENTDALRQFHPTSVMVSGFDIIFFWIARMIMMTMHFIKDENGKPQVPFHTVYMTGLIRDDEGQKMSKSKGNVIDPLDMVDGISLPELLEKRTGNMMQPQMAEKIRKRTEKQFPNGIEPHGTDALRFTLAALASTGRDINWDMKRLEGYRNFCNKLWNASRFVLMNTEEQDCGFNGGEMTLSLADRWILAEFNQTVKAYREALDNFRFDIAAGILYEFTWNQFCDWYLELTKPVMTGGSESELRGTRHTLVTVLEGLLRLAHPIIPFITETIWQRVKVICGITADTIMLQPFPEYNAAQVDEAALADTEWLKQAIVAVRNIRAEMNIAPGKPLELLLRGCSEEAVRRVNDNRSFLQTLARL----ESITVLPADDKGPVSVTKIIDGAELLIPMAGLINKDDELARLAKEVAKIEGEIARIEGKLSNEGFVARAPEAVIAKEREKLDGYAEAKAKLIEQ 944
>gi|167551269|ref|ZP_02345024.1| valyl-tRNA synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Saintpaul str. SARA29] (951 aa)
Score = 1403, Expect = 9.1e-153, Identities = 328/854 (38%), Positives = 517/854 (60%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLR-ENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS------KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYA------------------VGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-TKPPKNEELYV-------RDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYL------KKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDV-------------------------------------IEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN-RTSNQESKLW----VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKF---KTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED---VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNT-AKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL----GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH-EMKLKELEK 866
      + K Y+ + EQ + W Q  K N  +K S+ I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D +IR+ ++G + W G DHAGIATQ  E+ + E  + D RD + +++W  G I Q + +G +D+E E FT+++ + V +VFV++Y + LIYR K LVNWD KL++AIS++EV +E + ++++IRY L++    KDYL+VATTRPET+ D + VNP+D RYK+ I KF I PL N+ I I+ DE+ D++ GTG +K TPAHDFNDYE+GK++ L +I+  DG   A          F+ L+  AR  V ++  LLE+++   V + +R  V+EPM+++QW+V+  +K +E ++  IQF P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY D  +YVG T+  +E +    +D DVLDTWFSS LW +T  ++ DAL  PT+V+V+GFDIIFFW+ RM+ +++    K +VPF  Y+TGLIRD+  KMSKS GN +DP D+                   IE +G DALR L + +S G D+ + ++++  F NKLWN+ R+V MN+ + +  +   L  D+WIL +FN+  +  + + F ++  + +FTW+ FC+ Y+EL+K  T  ES+L   L +++ +L L HP+ PF+T ++  K   T D+I+L+    + + E+++ D  + Q I +R  E I  K +++ L  + + + ++ + L T A++  + I L D   + I++ +LL  G N+ + + ++ KE+ ++ EI+R G LSN+ F+ +AP+ I E+ K E + E K K +E+
 S:   1 MEKTYNPQDIEQPLYEHWEKQGYF-KPNGDESKESFCIMIPPPNVTGSLHMGHAFQQTIMDTMIRYQRMQGKNTLWQVGTDHAGIATQMVVERKIAAEEGKTRHDYGRDAFIDKIWQWKAESGGTITRQMRRLGNSVDWERERFTMDEGLSNAVKEVFVRLYKEDLIYRGKRLVNWDPKLRTAISDLEVENRESKGSMWHIRYKLADGAKTADGKDYLVVATTRPETVLGDTGVAVNPEDPRYKDLIGKFVILPLVNRRIPIVGDEHADMEKGTGCVKITPAHDFNDYEVGKRHALPMINILTFDGDIRESAEVFDTKGEESDVYSSEIPAEFQKLERFAARKAIVAAVDALGLLEEIKPHDLTVPYGDRGGVVIEPMLTDQWYVRADVLAKPAVEAVENG-DIQFVPKQYENMYFSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDNDGN-VYVGRTEEEVRQENNLGADVQLRQDEDVLDTWFSSALWTFSTLGWPENTDALRQFHPTSVMVSGFDIIFFWIARMIMMTMHFIKDENGKPQVPFHTVYMTGLIRDDEGQKMSKSKGNVIDPLDMVDGISLPELLEKRTGNMMQPQMAEKIRKRTEKQFPNGIEPHGTDALRFTLAALASTGRDINWDMKRLEGYRNFCNKLWNASRFVLMNTEEQDCGFNGGEMTLSLADRWILAEFNQTVKAYRDALDSFRFDIAAGILYEFTWNQFCDWYLELTKPVMTGGSESELRGTRNTLVTVLEGLLRLAHPIIPFITETIWQRVKVICGITADTIMLQPFPEYNAAQVDEAALADTEWLKQAIVAVRNIRAEMNIAPGKPLELLLRGCSEEAVRRVNDNRSFLQTLARL----ESITVLPADDKGPVSVTKIIDGAELLIPMAGLINKDDELARLAKEVAKIEGEIARIEGKLSNEGFVARAPEAVIAKEREKLEGYAEAKAKLIEQ 944
>gi|146308545|ref|YP_001189010.1| valyl-tRNA synthetase [Pseudomonas mendocina ymp] >gi|145576746|gb|ABP86278.1| valyl-tRNA synthetase [Pseudomonas mendocina ymp] (943 aa)
Score = 1403, Expect = 9.3e-153, Identities = 323/852 (37%), Positives = 496/852 (58%)
 Q:  13 LSKKYD-HKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYL------SNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIIS-------------CFNEDGTTNNYAVG-----FENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-----TKPPKNEE--LYVRDNDVLDTWFSSGLWPITT------TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIE-------------------------------------KYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK----NRTSNQESKLWVLNYLIK---KILILFHPMCPFVTSNLYDNFK-FKTKD--SILLERLDF---KKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDI-----------HLEVLNPKLFKISD-EVINILNTAK-----INIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKEL 864
      + K Y H I  + W  ++ N  + +  Y+I++PPPNVTG+LH+GH N I D LIRF ++G + W G DHAGIATQ  E+ L  I  D R++ + ++EW  G I Q + +G +D+ E FT++  +E V + FV+++ DGLIYR K LVNWD K +AIS++EV  + + +L+ +RY L   ++ KDYL+VATTRPET+ D + V+P+D+RYK I F  PL + I I+AD+Y D +FGTG +K TPAHDFNDYE+GK++ L +I+       FN DG+ N+  G   + L  +AR + V  E  LLEK+E   V  +R+ V+EP +++QW+V   ++K I + +S +IQF P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY ++ +YVG   +  N E   +D DVLDTWFSSGLW +T   TD LK+   PT+VLVTGFDIIFFWV RM+ S +L ++PFK Y+ GL+RD  KMSKS GN +DP D+++                   YG DALR  S ++ G D+ +  +V+  F NKLWN+ +V N+  +  + P L  D+WI++  +  + + + + F ++ + + +F WD++C Y+EL K  + T++ E +   L++  IL L HP PF+T ++  K  KD +++L+    ++I  E+ IE V Q++ +R  E KI  K IDI      L  P L K++ E + +L  +    + +++ L P        + G ++  + ++ KE+ ++ E+ R G L+N+ F+ KAP E ++ E++K + E L +L
 S:   1 MDKTYQPHAIESNWYQTW---EQNNYFAPQGSGEPYTIMIPPPNVTGSLHMGHGFNNAIMDALIRFRRMQGRNTLWQPGTDHAGIATQMVVERQLAAQGIGRHDLGREKFLEKVWEWKNQSGGTITRQIRRLGSSVDWSRERFTMDDGLSEAVKEAFVRLHEDGLIYRGKRLVNWDTKFHTAISDLEVENHDEKGSLWNLRYPLADGKKTADGKDYLIVATTRPETMLGDSAVAVHPEDERYKALIGSFVELPLVGRRIPIVADDYCDPEFGTGCVKITPAHDFNDYEVGKRHNLPLINIFDADAAVLARAQVFNLDGSVNSEVDGSLPAEYAGLDRFEARKRIVAAFEAAGLLEKIEDHALKVPKGDRSGTVIEPWLTDQWYVSTKPLAEKAIAVVESG-EIQFVPKQYENMYFSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWY-DEAGNVYVGRDEAEVRAKHNLEGVALRQDEDVLDTWFSSGLWTFSTLGWPEQTDFLKT---FHPTDVLVTGFDIIFFWVARMIMLSTHLTGQIPFKTVYVHGLVRDGQGQKMSKSKGNVLDPLDIVDGITLDELLEKRTSGMMQPKLAEKIAKQTRAEFPEGIASYGTDALRFTFCSLATTGRDVKFDMGRVEGYRNFCNKLWNATNFVLENTEGKDCGVNGEPVELSAVDRWIISALQRCEQDVTRHLDAFRFDLATQALYEFVWDEYCAWYLELVKPVLWDETASAERQRGTRRTLVRVLEVILRLAHPFMPFITEEIWQRIKALAGKDGATLMLQPWPVAAEERIDAAAEADIEWVKQLMLGVRQIRGEMKISMAKRIDIIVANASDSDLRRLADFEPLLSKLAKLESVRVLGAGEEAPMSATALVGEMQVLVP----------------MAGLIDKDAELARLDKEVARLQGEVQRVGGKLANEGFVAKAPAEVLDKERAKLAEAEQALSKL 933
>gi|127511856|ref|YP_001093053.1| valyl-tRNA synthetase [Shewanella loihica PV-4] >gi|126637151|gb|ABO22794.1| valyl-tRNA synthetase [Shewanella loihica PV-4] (959 aa)
Score = 1403, Expect = 9.7e-153, Identities = 332/852 (38%), Positives = 510/852 (59%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLR-ENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS------KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKL---NIIS----------CFNEDGTTNNYAVG-----FENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-------TKPPKNEELYVR-DNDVLDTWFSSGLWPITT------TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYL------KKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVI-------------------------------------EKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKN----------LEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSN-----QESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKT---KDSILLERLDFKKISNLKESSIED---VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPK-LFKISDEVINILNTAKIN----IVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKEL 864
      + K Y+ + EQ + W +    ++N N Y I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D LIR+ +KG + W G DHAGIATQ  E+ + E  S D R+ + +++W  G I Q + +G +D++ E FT+++ + V +VFV++YND LIYR K LVNWD KL +AIS++EV KE + ++++ RY L++    KDYL VATTRPET+ D + V+P D+RY++ I KF + P+ N+ I I+AD+YVD++FGTG +K TPAHDFNDYE+GK++ L  NI++      N DGT N+  G   F L  AR  V+ E  LL K++   V + +R+ V+EP++++QW+V V+ +K IE ++  I+F P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY + K +YVG    K  ++ + +R D DVLDTWFSS LW +T   T+ALK+   PT+VLVTGFDIIFFWV RM+ +++    K +VPFK Y+TGLIRDE NKMSKS GN +DP D+I                   E +G DALR L + +S G D+ + +++   F NK+WN+ RYV MN+   ++D P++     L  D+WI+ FN+  F +  Y F ++  + +FTW+ FC+ Y+EL+K  N   Q   L +++ + L HPM P++T ++  K    D+++L   + S + E+++ D  V Q+I +R  E I +K ++ L ++ +  ++     AK+   +  D  +  +   + I   + G + A + +I K+ E + E R G L+N+ F+ KAP+ IE E++K + + + +L
 S:   1 MEKTYNPQSIEQALYQNWEEKGYFKPHGDESNGN-YCIMIPPPNVTGSLHMGHAFQDTIMDTLIRYQRMKGKNTLWQVGTDHAGIATQMLVERKVEAEEGKSRHDLGRETFIDRIWDWKNQSGGTITKQLRRLGASVDWDRERFTMDEGMSAAVQEVFVRLYNDDLIYRGKRLVNWDPKLHTAISDLEVENKEKQGSMWHFRYPLADGALTADGKDYLEVATTRPETMLGDSAVAVHPDDERYQSLIGKFILLPIVNRRIPIVADDYVDMEFGTGCVKITPAHDFNDYEVGKRHNLPMFNILTIDAAIRSQAEVVNSDGTANDELDGSLPERFAGLDRFKARTAIVDEFESLGLLGKIDPHALKVPYGDRSGVVIEPLLTDQWYVAVAPMAKTAIEAVENGD-IKFVPQQYENMYFSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDEAGK-VYVGRDEAEVRAKHNLDDSVVLRQDPDVLDTWFSSALWTFSTLGWPDDTEALKT---FHPTDVLVTGFDIIFFWVARMIMMTMHFIKDEDGKPQVPFKTVYVTGLIRDEQGNKMSKSKGNVLDPLDMIDGIDLEALVEKRTGNMMQPQLAAKIEKSTRKEFADGIEAHGTDALRFTLAAMASTGRDINWDMKRLDGYRSFCNKIWNASRYVLMNTE----EQDCGPQSPNGKADGEMQLSLADRWIVGLFNQTVKAFDEHMENYRFDLAANTLYEFTWNQFCDWYLELTKPVLQNGTEAEQRGTRHTLVTVLEAMQRLLHPMMPYLTETIWQRVKPLAGVEGDTLMLAEFPVYQASKVDEAAMADLEWVKQVIVAVRNIRAELNIAPSKPLNAMLRSVSAQDKARVEANQTFFATLAKLESMTILADGDTAPMSTTQLVGEMELLI----PMAGLIDVAAEMARIDKQFEKLVGEAKRIEGKLNNQGFVAKAPEAVIEKERAKLAEFQRDMDKL 947
>gi|51594881|ref|YP_069072.1| valyl-tRNA synthetase [Yersinia pseudotuberculosis IP 32953] >gi|153948685|ref|YP_001402499.1| valyl-tRNA synthetase [Yersinia pseudotuberculosis IP 31758] >gi|186893891|ref|YP_001871003.1| valyl-tRNA synthetase [Yersinia pseudotuberculosis PB1/+] >gi|81825944|sp|Q66F11|SYV_YERPS Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|51588163|emb|CAH19769.1| valine tRNA synthetase [Yersinia pseudotuberculosis IP 32953] >gi|152960180|gb|ABS47641.1| valyl-tRNA synthetase [Yersinia pseudotuberculosis IP 31758] >gi|186696917|gb|ACC87546.1| valyl-tRNA synthetase [Yersinia pseudotuberculosis PB1/+] (965 aa)
Score = 1402, Expect = 1.0e-152, Identities = 326/846 (38%), Positives = 509/846 (60%)
 Q:   8 KNNNDLSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLR-ENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS------KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGT------------------TNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK-------NEELYVR-DNDVLDTWFSSGLWPITT------TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYL------KKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDV-------------------------------------IEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN-RTSNQESKL----WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYD---NFKFKTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED---VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNP----KLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL---GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK 853
      K  L K Y + EQ + W Q  K N  +K SY I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D LIR+ ++G + W G DHAGIATQ  E+ + E  + D RD + ++EW  G I Q + +G +D+E E FT+++ + V +VFV+++ + LIYR K LVNWD KL++AIS++EV +E + +++++RY L++    KDYL+VATTRPET+ D + VNP+D RYK+ I K I PL + I I+ DE+ D++ GTG +K TPAHDFNDYE+GK++ L +I+  DG          +N   F+ L+  AR  V  EK LLE+V+   V + +R  V+EPM+++QW+V+ + +K IE ++ +IQF P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY +  +YVG  +     E+ +R D DVLDTWFSSGLW +T   TDALK+   PT+V+V+GFDIIFFW+ RM+ +++    K +VPFK Y+TGLIRD+  KMSKS GN +DP D+                   IE +G DALR L + +S G D+ + ++++  F NKLWN+ R+V MN+  + ++   L  D+WIL +FN+  + + + Y F ++  + +FTW+ FC+ Y+EL+K  S E++L   L +++ +L L HP+ P++T ++  N K T D+I+L+    S + E ++ D  + Q I +R  E I  K +++ L  N   ++ +  + ++  + + ++ + K  P V    +  E L+  G ++A ++++ KE+ + +EI R G L N+ F+ +AP+ + E+ +
 S:  10 KTEPSLDKTYSPQEIEQPLYEHWEKQGYF-KPNGDTSKESYCIMIPPPNVTGSLHMGHAFQQTIMDTLIRYQRMQGKNTLWQAGTDHAGIATQMVVERKIAAEEGKTRHDYGRDAFIDKIWEWKGESGGTITRQMRRLGNSVDWERERFTMDEGLSNAVKEVFVRLHKEDLIYRGKRLVNWDPKLRTAISDLEVENRESKGSMWHLRYPLADGAKTAEGKDYLVVATTRPETVLGDTGVAVNPEDPRYKDLIGKEVILPLVGRRIPILGDEHADMEKGTGCVKITPAHDFNDYEVGKRHALPMINILTFDGDIRSEAEVFDTHGEATDAFSNAIPAQFQGLERFAARKAVVAEFEKLGLLEEVKPHDLTVPYGDRGGVVIEPMLTDQWYVRTAPLAKVAIEAVENG-EIQFVPKQYENMYYSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDEQGN-VYVGRDEAEVRRDNNLGAEVALRQDEDVLDTWFSSGLWTFSTLGWPEQTDALKT---FHPTSVVVSGFDIIFFWIARMIMLTMHFMKDENGKPQVPFKTVYMTGLIRDDEGQKMSKSKGNVIDPLDMVDGISLEALLEKRTGNMMQPQLAEKIRKRTEKQFPNGIEPHGTDALRFTLAALASTGRDINWDMKRLEGYRNFCNKLWNASRFVLMNTEGQDCGQNGGEMVLSLADRWILAEFNQTIKAYREAMDTYRFDLAAGILYEFTWNQFCDWYLELTKPVMNSGSEAELRGTRHTLIQVLEALLRLAHPIIPYITETIWQRVKNLKGITADTIMLQPFPEYDASQVDEQALSDLEWIKQTIIAVRNIRAEMNIAPGKPLEVMLRGANAQAQRRVLENQSFIQSLARLSSLTLLAEGDKG--PVSVTK----LVEGAEVLIPMAGLIDKATELDRLAKEVAKLDAEIERIEGKLGNEGFVARAPEAVVAKERER 944
>gi|39997143|ref|NP_953094.1| valyl-tRNA synthetase [Geobacter sulfurreducens PCA] >gi|81702023|sp|Q74BJ6|SYV_GEOSL Valyl-tRNA synthetase (Valine--tRNA ligase) (ValRS) >gi|39984033|gb|AAR35421.1| valyl-tRNA synthetase [Geobacter sulfurreducens PCA] (887 aa)
Score = 1402, Expect = 1.3e-152, Identities = 324/856 (37%), Positives = 493/856 (57%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQQFSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRY-YLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPK------NEELYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTT---DALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDE-DKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN-----RTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFK-FKTKDSILL--------ERLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVI----------DIHL----EVLNPKLFKISDEVI--NILNTAKINI-VKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSK----KEKHEMKLKELEKL 867
      +L+K Y+  E+++   Q+  + N + K SYSI++PPPNVTG LH+GHALN T+QD L R+ + G  W+ G DHAGIATQ  E+ L   S + R+ + +++W  G I Q K +G  D+ E FT+++ + V +VFV++Y +GLIYR  L+NW + +A+S+IEV ++  NL++IRY +   +++VATTRPET+ D + V+P+D+RY + + K + PL N+EI ++AD YVD +FGTGV+K TPAHDFND+E+G+++ L++++ F+E  N+  +E ++  AR + VE LE  LLEK++   VG  R  VVEP +S QW+VKV  +++ +  K + + P ++E  +WM N+ DWCISRQ+WWGH+IP WY   E V  P    ++E+ ++ DVLDTWFSS LWP +T  D   A +PT+ LVTGFDI+FFWV RMM  L+  EVPF  YI L+RD  KMSKS GN +DP VI++YG DA R L + ++ G D+  EE++   F+NK+WN+ R+ MN  F D D  +L + D+WIL++ N A +E +  Y F +  + FTW +FC+ YIEL+K+    + +E+ +VL +++ +L L HP PF+T ++   +  SI++    ER DF    + +E V+++I IR  E + ++ I      +HL  EV  L ++SD I  +  A  I V D++  P    L ++N E+     I K+ KEIE  +    L N SF+E+AP + + E+ K   +K ++ L LEK+
 S:   5 ELAKVYEPTAVERKWYETWEQEGYFRANPDSGKPSYSIVIPPPNVTGALHMGHALNNTLQDILCRWKRMNGYEVLWMPGTDHAGIATQNVVERQLAGEGTSRHELGREAFIERVWKWKAESGGQIIGQLKRLGASCDWGRERFTMDEGLSRAVREVFVRLYEEGLIYRDNRLINWCPRCHTALSDIEVEHEDKAGNLWHIRYPVVGEPGRFVVVATTRPETMLGDTAVAVHPEDERYADLVGKKVLLPLVNREIPVVADGYVDREFGTGVVKITPAHDFNDFEVGRRHNLDLLNVFDESAVVNSAGHQYEGMERFAARKRVVEDLEALGLLEKIDDHAHAVGGCYRCKTVVEPYLSLQWYVKVGPLAERALAAVKDGRT-RIVPQQWENTYYDWMENIKDWCISRQIWWGHRIPAWYCDHCGETTVAKIDPTVCAACGSDEIR-QETDVLDTWFSSALWPFSTMGWPDRTPELAAFYPTSCLVTGFDILFFWVARMMMMGLHFMNEVPFSDVYIHALVRDAQGQKMSKSKGNVIDPLVVIDQYGTDAFRFTLAAFAAQGRDIKLAEERIAGYRNFVNKIWNASRFALMNLEGFEPDTVDPATLDLSNADRWILHRLNSAAAETAEALEAYRFNDAAGTLYRFTWSEFCDWYIELAKDDLYRGDDARKETARYVLWLVLENLLRLLHPFMPFITEEIWQTLPGARPAPSIMVAGYPRSVPER-DFPD----GAAEMELVMEVIRGIRNIRGEMDVAPSREIAAILSCGSAESLHLLKRNEVYVMSLARLSDLAIGQQLERPADAAIQVAGDVEIAVP-------LKGLVNVEEE--EKRLLKEIGKLDKEIEMFGRK-------LENPSFVERAPADVVAKEREKLAEVTQKKDVLLASLEKI 883
>gi|168821100|ref|ZP_02833100.1| valyl-tRNA synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Weltevreden str. HI_N05-537] (951 aa)
Score = 1401, Expect = 1.6e-152, Identities = 327/854 (38%), Positives = 518/854 (60%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLR-ENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS------KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYA------------------VGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-TKPPKNEELYV-------RDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYL------KKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDV-------------------------------------IEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN-RTSNQESKLW----VLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKF---KTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED---VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNT-AKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL----GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH-EMKLKELEK 866
      + K Y+ + EQ + W Q  K N  +K S+ I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D +IR+ ++G + W G DHAGIATQ  E+ + E  + D RD + +++W  G I Q + +G +D+E E FT+++ + V +VFV++Y + LIYR K LVNWD KL++AIS++EV +E + ++++IRY L++    KDYL+VATTRPET+ D + VNP+D RYK+ I KF I PL N+ I I+ DE+ D++ GTG +K TPAHDFNDYE+GK++ L +I+  DG   A          F+ L+  AR  V ++  LLE+++   V + +R  V+EPM+++QW+V+  +K +E ++  IQF P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY D  +YVG T+  +E +    +D DVLDTWFSS LW +T  ++ DAL  PT+V+V+GFDIIFFW+ RM+ +++    K +VPF  Y+TGLIRD+  KMSKS GN +DP D+                   IE +G DALR L + +S G D+ + ++++  F NKLWN+ R+V MN+ + +  +   L  D+WIL +FN+  + + + + F ++  + +FTW+ FC+ Y+EL+K  T  ES+L   L +++ +L L HP+ PF+T ++  K   T D+I+L+    + + E+++ D  + Q I +R  E I  K +++ L  + + + ++ + L T A++  + I L D   + I++ +LL  G N+ + + ++ KE+ ++ EI+R G LSN+ F+ +AP+ I E+ K + + E K K +E+
 S:   1 MEKTYNPQDIEQPLYEHWEKQGYF-KPNGDESKESFCIMIPPPNVTGSLHMGHAFQQTIMDTMIRYQRMQGKNTLWQVGTDHAGIATQMVVERKIAAEEGKTRHDYGRDAFIDKIWQWKAESGGTITRQMRRLGNSVDWERERFTMDEGLSNAVKEVFVRLYKEDLIYRGKRLVNWDPKLRTAISDLEVENRESKGSMWHIRYPLADGAKTADGKDYLVVATTRPETVLGDTGVAVNPEDPRYKDLIGKFVILPLVNRRIPIVGDEHADMEKGTGCVKITPAHDFNDYEVGKRHGLPMINILTFDGDIRESAEVFDTKGEESDVYSSEIPAEFQKLERFAARKAIVAAVDALGLLEEIKPHDLTVPYGDRGGVVIEPMLTDQWYVRADVLAKPAVEAVENG-DIQFVPKQYENMYFSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDNDGN-VYVGRTEDEVRQENNLGADVQLRQDEDVLDTWFSSALWTFSTLGWPENTDALRQFHPTSVMVSGFDIIFFWIARMIMMTMHFIKDENGKPQVPFHTVYMTGLIRDDEGQKMSKSKGNVIDPLDMVDGISLPELLEKRTGNMMQPQMAEKIRKRTEKQFPNGIEPHGTDALRFTLAALASTGRDINWDMKRLEGYRNFCNKLWNASRFVLMNTEEQDCGFNGGEMTLSLADRWILAEFNQTVKAYREALDNFRFDIAAGILYEFTWNQFCDWYLELTKPVMTGGSESELRGTRNTLVTVLEGLLRLAHPIIPFITETIWQRVKVICGITADTIMLQPFPEYNAAQVDEAALADTEWLKQAIVAVRNIRAEMNIAPGKPLELLLRGCSEEAVRRVNDNRSFLQTLARL----ESITVLPADDKGPVSVTKIIDGAELLIPMAGLINKEDELARLAKEVAKIEGEIARIEGKLSNEGFVARAPEAVIAKEREKLDGYAEAKAKLIEQ 944
>gi|114770696|ref|ZP_01448186.1| valyl-tRNA synthetase [alpha proteobacterium HTCC2255] (923 aa)
Score = 1401, Expect = 1.6e-152, Identities = 318/820 (38%), Positives = 492/820 (60%)
 Q:  45 NSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAVG-FENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-------TKPPKNEELYVR-DNDVLDTWFSSGLWPITTT---DALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIE-------------------------------------KYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKNRTSNQES--------KLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKFKTK-----DSILLE---RLDFKKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNT-AKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL----GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKEL 864
      + Y ILLPPPNVTGNLH+GHA  TI D L R++ +KG + W CG DHAGIATQ  E+ L   + D R+ V ++EW + G NI Q + +G  D+ E FT++  + V +VFVK++ +GLIYR K LVNWD L +A+S++EV+ +E  +++++RY L++  L+VATTRPET+ D + V+P D+RY+ +I K  P+T + I IIAD+YVD +FGTG +K TPAHDFNDY++GK++ L +I+  +D  N+ A  ++ L  DAR + V L+ N +L K+++  V  +R+ AV+EP +++QW+V V  +K IE +S +I+F P + K  WM N+ DWCISRQLWWGH+IP WY ++ +YVG    K  +++ +R D DVLDTWFSS LWP T  +   +  P++VLVTGFDIIFFWV RM+ +   ++PFK YITGLIRDE +KMSKS GN +DP D+I+                   YG DALR  + +S  D+ +  +V+  F NK+WN+ R+V MN+ +F+ +D   L  D+WI++ F +  + + N Y F ++ + + +FTW+ FC+ Y+ELSK  ++ ES    + ++N L ++++ L HP P++T ++   T    SI+++  + D K +   IE V Q I IR  E I NK++ + + ++ + + ++V +L  A+I  +  L      ++ + +LL  G ++A + +I K E ++ + +R G L N++F+ KAP  IE E++K  +M+L +L
 S:  31 DPYCILLPPPNVTGNLHMGHAFQHTIMDALTRYHRMKGDNTLWQCGTDHAGIATQMVVERQLNAKGQTRHDLGREAFVDKIWEWKEESGGNISQQMRRLGTSPDWSREAFTMDDDLSNAVQEVFVKLHEEGLIYRGKRLVNWDPVLLTAVSDLEVLNEEENGHMWHMRYPLADGSGELVVATTRPETMLGDTAVAVHPDDERYQGFIGKEIKLPITGRLIPIIADDYVDPEFGTGCVKITPAHDFNDYDMGKRHALPMINILTDDAKINDVAPKQYQGLDRFDARKQIVADLDANGILVKIDEHKLKVPRGDRSGAVIEPYLTDQWYVAVESLAKPAIEAVESG-EIRFVPENYNKTYYQWMHNIQDWCISRQLWWGHRIPAWY-DEANNVYVGRDEAEVRAKHGLADDVALRQDEDVLDTWFSSALWPFATMGWPEETPELETFLPSSVLVTGFDIIFFWVARMIMMTKKFTGKIPFKDIYITGLIRDEKGDKMSKSKGNVLDPIDLIDGIELEPLVAKRTSGMMNPQDAKKIEKSTRKEFPEGINAYGTDALRFTFAAMASTSRDINFDMGRVEGYRNFCNKIWNASRFVLMNTEEFDTGKDGGELTLSLADEWIIDTFQQTIHDVEKAMNDYRFDLAAQSLYEFTWNQFCDWYLELSKPILNSDESTEAQKRGTRHTLINTL-EQLMRLAHPFMPYITEQIWQRVAPLTSVECTDTSIMVQPFVQYDETKRNAKAAGDIEWVKQCIVGIRNIRGEMDISPNKLLTVLAKNVSAEDQRRFNDVETVLTRLARI----ESFTVLAGGEEAPASATALVGEMELLIPMAGLIDKAAELARIAKAAEKIEKDRARTAGKLGNENFVSKAPPAVIEKEQAKLADMDMQLAKL 913
>gi|109899865|ref|YP_663120.1| valyl-tRNA synthetase [Pseudoalteromonas atlantica T6c] >gi|109702146|gb|ABG42066.1| valyl-tRNA synthetase [Pseudoalteromonas atlantica T6c] (921 aa)
Score = 1401, Expect = 1.7e-152, Identities = 322/854 (37%), Positives = 497/854 (58%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNS--YSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYAV-GFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEE--------LYVRDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSK---DALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIE-------------------------------------KYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSK-------NRTSNQESKLWVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFK---FKTKDSILLERLDFKKISNLKESSI---EDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNP---KLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL----GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEK 866
      + K + + EQQ + W   +K  KA+   Y ILLPPPNVTG+LH+GH  TI D L R++ +KG + W CG DHAGIATQ  E+ L   + D R+ V +++W + G NI Q + +G  D++ E FT++  +E VN+VFV+++ +GLIYR K LVNWD L +A+S++EV+ +E  ++++RY L++  L+VATTRPET+ D + V+P D+RY+ +I K  P+T + I IIAD+YV+ FGTG +K TPAHDFNDY++GK++ L +I+  +D  N+ A  + L  DAR + V L+  +L K+E   V  +R+ +V+EP +++QW+V V E +K I+ KS +I+F P ++K  WM N+ DWCISRQLWWGH+IP WY ++ K IYVG  + E      +D DVLDTWFSS LWP T  K   D  P+ VLVTGFDIIFFWV RM+ +   ++PFK YITGLIRDE +KMSKS GN +DP D+I+                   YG DALR  + +S  D+ + ++V+  F NKLWN+ R+V MN+ D +  +   L  DKWIL +F +  +F   Y F ++  + +FTW+ FC+ Y+ELSK    + + +   L +++ IL L HP+ PF+T ++      DSI+ +  + +  E ++  E + +I IR  E I NK +++ L  +  + + S E + L AK+  + ++ L+P+     ++ + ++L  G ++  + +I + + ++++ R G LSN+ F+ AP  I+ EK+K +  M++ +L++
 S:   1 MDKTFSPQNIEQQCYQAWE-----DKGYFKASGEGQPYCILLPPPNVTGSLHMGHGFQQTIMDTLTRYHRMKGDNTLWQCGTDHAGIATQMVVERQLNAQGKTRHDLGREAFVEKIWDWKKESGGNITQQMRRLGTSPDWDREVFTMDDDLSEAVNEVFVRLHEEGLIYRGKRLVNWDPVLHTAVSDLEVLSEEENGFMWHMRYPLADGTGELIVATTRPETMLGDTAVAVHPDDERYQGFIGKQIKLPITGRLIPIIADDYVEQDFGTGCVKITPAHDFNDYDMGKRHNLEMINILTDDAKINDVAPEQYRGLDRFDARKQIVADLDAAGVLVKIEDHKLKVPRGDRSGSVIEPYLTDQWYVAVQELAKPAIDAVKSG-EIKFVPENWDKTYYQWMNNIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDENGK-IYVGRTEAEVREKNGLDASVTLRQDEDVLDTWFSSALWPFATMGWPKKTPELDTFVPSAVLVTGFDIIFFWVARMIMMTKKFTGQIPFKEIYITGLIRDEQGDKMSKSKGNVIDPIDLIDGISIDDLVAKRTSGMMQPKLAAKIEKNTRKSYPEGFAAYGTDALRFTFAAMASTSRDISFDVKRVEGYRNFCNKLWNASRFVMMNAEDQDTGANGGDMELSLADKWILARFQQTLKDFEDALTGYRFDIAANLVYEFTWNQFCDWYLELSKPVLNSEVSTDAQKRGTRHTLVNVLESILRLAHPIMPFITEEIWQRLAPLCGIQADSIMTQPFPAQSEALRDEDTLAEMEWIKSVIVGIRNIRGEMDISPNKPLNVLLRNASAQDWQRLQSSREFLGAL--AKL----ESVELLQPEEEAPASATALVGEMEILIPMAGLIDKDAELARINRALAKIEADFGRTQGKLSNEKFVSNAPPAVIDKEKAKLDDFTMQMTKLKE 913
>gi|145219257|ref|YP_001129966.1| valyl-tRNA synthetase [Prosthecochloris vibrioformis DSM 265] >gi|145205421|gb|ABP36464.1| valyl-tRNA synthetase [Prosthecochloris vibrioformis DSM 265] (902 aa)
Score = 1400, Expect = 1.8e-152, Identities = 315/858 (36%), Positives = 488/858 (56%)
 Q:  12 DLSKKYDHKICEQQF--SLWTTQKELNKKN---LKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLRENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLS-NSKDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDG-TTNNYAVGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVGTKPPKNEEL-----YVRDNDVLDTWFSSGLWPITT---------TDALKSKDALFPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYLKKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDVIEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNS-------SDFNFDEDKTPKNLEDFD---KWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIE-----LSKNRTSNQESKLWVLNY-LIKKILILFHPMCPFVTSNLYD-NFKFKTKDSILLERLDF-KKISNLKESSIEDVLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNTAKINIVKQDIKSLKPDY-----VENNYLIFILNKEDLLGSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKHEMKLKELEKLLS 869
      +L K Y+H  E+++ + W   + ++  L+ + YS+L+PPPNVTG+L LGH LN T+QD IR+ + G A W+ G DHAGIATQT E+ LR+ +S D R + + +++W  G I Q K +G  D+  FT++++++E V  FV +Y DGLIYR K ++NW  Q+A+S+ EVI K   L Y+RY L+ +  ++ +AT RPETI D + VNP D+R+++ + + A+ P+ + I IIAD+YVDI+FGTG +K TPAHD NDY + ++ L +IS  DG T+ Y G+ +  DAR K V LE+  LE+VE+  NVG+SER + VVEP +SEQWFV +  ++K +++ + +I+F P +   +WM + DWCISRQLWWGH+IP WY + +++V   +  L   V+D DVLDTWFSS LWP+TT     D L+  A +PTN LVTG DIIFFWV RM+  LY K +VPF+ Y T +IRD  K+SKSLGN DP VI+ YG DALR ++ + G+D+ + EEK +  F K+WN+ R V M     DF  ++   E FD  WI + +N   +  F ++   +K + DF W D+C+ Y+E   L++ R+   K  L  +++ L  HP+ PF+T ++    + +SI  +   ++L +   V +++ ++R    +P   ++ L+ ++ + K+ + + +   +    ++P +   VE N L +L E L+ + E   +++KEI+ V  +++  LSN F + AP E +E E+ K +  L +LE L+
 S:   9 NLEKTYNHSEVEERWRSAHWEALGSFHAEHSQVLEEGRAPYSVLMPPPNVTGSLTLGHVLNHTLQDIFIRYARMTGKEALWLPGTDHAGIATQTVVERKLRKEGVSRHDLGRKDFLGHVWQWRDEYGGLIVRQLKRLGISCDWRRNLFTMDERASEAVINSFVALYRDGLIYRGKRIINWCPVSQTALSDEEVIMKSRRDQLVYVRYALAKDPSRFISIATVRPETILADAAIAVNPADERFRDLVGQMAVVPIAGRHIPIIADDYVDIEFGTGALKITPAHDPNDYAVAGRHNLPVISVVGRDGRMTDEY--GYGGMDRFDARKKIVADLEELGNLERVEEYEHNVGYSERADVVVEPYLSEQWFVSMKPLAEKALDVVNNG-EIRFHPPHWINTYRHWMGGIRDWCISRQLWWGHRIPAWYDPEG-QVWVAASYEEACHLAGTDKLVQDEDVLDTWFSSWLWPLTTLGWTGPGSDNDDLR---AFYPTNTLVTGPDIIFFWVARMIMAGLYFKGDVPFRDVYFTSIIRDMKGRKLSKSLGNSPDPLKVIDTYGTDALRFTIIYIAPLGQDVLFGEEKCELGRNFATKIWNASRLVFMQREKYFEGPEDFAAYYEEFNPAAESFDLAGGWIWSAYNGMLEHYHAAFGQFRMNDIVKTVYDFFWGDYCDWYLESLKVSLAEGRSEADARKAVALAVSVLEGTLKALHPVMPFITDEIWHFVLPHSSHESIASSDMPVAASPASLDDDGFGLVQKLVTEVRSLKALFGVPPGLRAEVQLKAVDAEALKVMERGLPFIAALAQCVPSLISDGVRPPHAAGSVVEGNELFVLL--EGLISFDKER---ARLQKEIQNVSGYVAQLEKKLSNSGFADNAPPEVVEKEREKLAEARRNLLKLEGNLA 898
>gi|167542798|ref|ZP_02338374.1| valyl-tRNA synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Saintpaul str. SARA23] >gi|167557357|ref|ZP_02350370.1| valyl-tRNA synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Dublin str. CT_02021853] (951 aa)
Score = 1400, Expect = 2.1e-152, Identities = 327/854 (38%), Positives = 517/854 (60%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLR-ENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS------KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYA------------------VGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-TKPPKNEELYV-------RDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYL------KKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDV-------------------------------------IEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN-RTSNQESKL----WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKF---KTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED---VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNT-AKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL----GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH-EMKLKELEK 866
      + K Y+ + EQ + W Q  K N  +K S+ I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D +IR+ ++G + W G DHAGIATQ  E+ + E  + D RD + +++W  G I Q + +G +D+E E FT+++ + V +VFV++Y + LIYR K LVNWD KL++AIS++EV +E + ++++IRY L++    KDYL+VATTRPETI D + VNP+D RY++ I KF I PL N+ I I+ DE+ D++ GTG +K TPAHDFNDYE+GK++ L +I+  DG   A          F+ L+  AR  V ++  LLE+++   V + +R  V+EPM+++QW+V+  +K +E ++  IQF P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY D  +YVG T+  +E +    +D DVLDTWFSS LW +T  ++ DAL  PT+V+V+GFDIIFFW+ RM+ +++    K +VPF  Y+TGLIRD+  KMSKS GN +DP D+                   IE +G DALR L + +S G D+ + ++++  F NKLWN+ R+V MN+ + +  +   L  D+WIL +FN+  +  + + F ++  + +FTW+ FC+ Y+EL+K  T  ES+L   L +++ +L L HP+ PF+T ++  K   T D+I+L+    + + E+++ D  + Q I +R  E I  K +++ L  + + + ++ + L T A++  + I L D   + I++ +LL  G N+ + + ++ KE+ ++ EI+R G LSN+ F+ +AP+ I E+ K + + E K K +E+
 S:   1 MEKTYNPQDIEQPLYEHWEKQGYF-KPNGDESKESFCIMIPPPNVTGSLHMGHAFQQTIMDTMIRYQRMQGKNTLWQVGTDHAGIATQMVVERKIAAEEGKTRHDYGRDAFIDKIWQWKAESGGTITRQMRRLGNSVDWERERFTMDEGLSNAVKEVFVRLYKEDLIYRGKRLVNWDPKLRTAISDLEVENRESKGSMWHIRYPLADGAKTADGKDYLVVATTRPETILGDTGVAVNPEDPRYQSLIGKFVILPLVNRRIPIVGDEHADMEKGTGCVKITPAHDFNDYEVGKRHALPMINILTFDGDIRESAEVFDTKGEESDVYSSEIPAEFQKLERFAARKAIVAAVDALGLLEEIKPHDLTVPYGDRGGVVIEPMLTDQWYVRADVLAKPAVEAVENG-DIQFVPKQYENMYFSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDNDGN-VYVGRTEDEVRQENNLGADVQLRQDEDVLDTWFSSALWTFSTLGWPENTDALRQFHPTSVMVSGFDIIFFWIARMIMMTMHFIKDENGKPQVPFHTVYMTGLIRDDEGQKMSKSKGNVIDPLDMVDGISLPELLEKRTGNMMQPQMAEKIRKRTEKQFPNGIEPHGTDALRFTLAALASTGRDINWDMKRLEGYRNFCNKLWNASRFVLMNTEEQDCGFNGGEMTLSLADRWILAEFNQTVKAYRDALDSFRFDIAAGILYEFTWNQFCDWYLELTKPVMTGGSESELRGTRHTLVTVLEGLLRLAHPIIPFITETIWQRVKVICGITADTIMLQPFPEYNAAQVDEAALADTEWLKQAIVAVRNIRAEMNIAPGKPLELLLRGCSEEAVRRVNDNRSFLQTLARL----ESITVLPADDKGPVSVTKIIDGAELLIPMAGLINKDDELARLAKEVAKIEGEIARIEGKLSNEGFVARAPEAVIAKEREKLDGYAEAKAKLIEQ 944
>gi|168226834|ref|ZP_02652065.1| valyl-tRNA synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Javiana str. GA_MM04042433] (951 aa)
Score = 1399, Expect = 2.3e-152, Identities = 327/854 (38%), Positives = 516/854 (60%)
 Q:  13 LSKKYDHKICEQQ-FSLWTTQKELNKKNLKANKNSYSILLPPPNVTGNLHLGHALNGTIQDCLIRFNNLKGLSAYWICGMDHAGIATQTKYEKYLR-ENKISNKDKSRDEKVADLFEWSQNVGNNIRNQWKNMGFFLDYENEHFTLEKKSNEMVNQVFVKMYNDGLIYRSKTLVNWDIKLQSAISNIEVIKKEVETNLYYIRYYLSNS------KDYLLVATTRPETIFVDECLVVNPKDKRYKNYINKFAINPLTNKEIKIIADEYVDIQFGTGVMKCTPAHDFNDYELGKKYKLNIISCFNEDGTTNNYA------------------VGFENLKIADARVKCVEYLEKNNLLEKVEKTISNVGFSERTNAVVEPMMSEQWFVKVSEYSKKVIELQKSSKKIQFFPIKFEKNLINWMTNLNDWCISRQLWWGHQIPVWYKKDSKEIYVG-TKPPKNEELYV-------RDNDVLDTWFSSGLWPITTTDALKSKDAL---FPTNVLVTGFDIIFFWVFRMMFFSLYL------KKEVPFKHCYITGLIRDEHNNKMSKSLGNGVDPNDV-------------------------------------IEKYGADALRLFLLSSSSPGEDLCYVEEKVKSCWGFINKLWNSFRYVEMNSSDFNFDEDKTPKNLEDFDKWILNKFNKAYSEFLQQFNKYNFLVSIKKILDFTWDDFCNTYIELSKN-RTSNQESKL----WVLNYLIKKILILFHPMCPFVTSNLYDNFKF---KTKDSILLERLDFKKISNLKESSIED---VLQIINKIRIFNFENKIPNNKVIDIHLEVLNPKLFKISDEVINILNT-AKINIVKQDIKSLKPDYVENNYLIFILNKEDLL----GSNNEANNIEKIKKEIEFVKSEISRCNGMLSNKSFIEKAPKEKIELEKSKKEKH-EMKLKELEK 866
      + K Y+ + EQ + W Q  K N  +K S+ I++PPPNVTG+LH+GHA  TI D +IR+ ++G + W G DHAGIATQ  E+ + E  + D RD + +++W  G I Q + +G +D+E E FT+++ + V +VFV++Y + LIYR K LVNWD KL++AIS++EV +E + ++++IRY L++    KDYL+VATTRPET+ D + VNP+D RYK+ I KF I PL N+ I I+ DE+ D++ GTG +K TPAHDFNDYE+GK++ L +I+  DG   A          F+ L+  AR  V ++  LLE+++   V + +R  V+EPM+++QW+V+  +K +E ++  IQF P ++E  +WM ++ DWCISRQLWWGH+IP WY D  +YVG T+  +E +    +D DVLDTWFSS LW +T  ++ DAL  PT+V+V+GFDIIFFW+ RM+ +++    K +VPF  Y+TGLIRD+  KMSKS GN +DP D+                   IE +G DALR L + +S G D+ + ++++  F NKLWN+ R+V MN+  +  +   L  D+WIL +FN+  +  + + F ++  + +FTW+ FC+ Y+EL+K  T  ES+L   L +++ +L L HP+ PF+T ++  K   T D+I+L+    + + E+++ D  + Q I +R  E I  K +++ L  + + + ++ + L T A++  + I L D   + I++ +LL  G N+ + + ++ KE+ ++ EI+R G LSN+ F+ +AP+ I E+ K + + E K K +E+
 S:   1 MEKTYNPQNIEQPLYEHWEKQGYF-KPNGDESKESFCIMIPPPNVTGSLHMGHAFQQTIMDTMIRYQRMQGKNTLWQVGTDHAGIATQMVVERKIAAEEGKTRHDYGRDAFIDKIWQWKAESGGTITRQMRRLGNSVDWERERFTMDEGLSNAVKEVFVRLYKEDLIYRGKRLVNWDPKLRTAISDLEVENRESKGSMWHIRYPLADGAKTADGKDYLVVATTRPETVLGDTGVAVNPEDPRYKDLIGKFVILPLVNRRIPIVGDEHADMEKGTGCVKITPAHDFNDYEVGKRHALPMINILTFDGDIRESAEVFDTKGEESDVYSSEIPAEFQKLERFAARKAIVAAVDALGLLEEIKPHDLTVPYGDRGGVVIEPMLTDQWYVRADVLAKPAVEAVENG-DIQFVPKQYENMYFSWMRDIQDWCISRQLWWGHRIPAWYDNDGN-VYVGRTEDEVRQENNLGADVALRQDEDVLDTWFSSALWTFSTLGWPENTDALRQFHPTSVMVSGFDIIFFWIARMIMMTMHFIKDENGKPQVPFHTVYMTGLIRDDEGQKMSKSKGNVIDPLDMVDGISLPELLEKRTGNMMQPQMAEKIRKRTEKQFPNGIEPHGTDALRFTLAALASTGRDINWDMKRLEGYRNFCNKLWNASRFVLMNTEGNDCGFNGGEMTLSLADRWILAEFNQTVKAYRDALDSFRFDIAAGILYEFTWNQFCDWYLELTKPVMTGGSESELRGTRHTLVTVLEGLLRLAHPIIPFITETIWQRVKVICGITADTIMLQPFPEYNAAQVDEAALADTEWLKQAIVAVRNIRAEMNIAPGKPLELLLRGCSEEAVRRVNDNRSFLQTLARL----ESITVLPADDKGPVSVTKIIDGAELLIPMAGLINKDDELARLAKEVAKIEGEIARIEGKLSNEGFVARAPEAVIAKEREKLDGYAEAKAKLIEQ 944
>gi|16123591|ref|NP_406904.1| valyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis CO92] >gi|22124656|ref|NP_668079.1| valyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis KIM] >gi|45440493|ref|NP_992032.1| valyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001] >gi|108808935|ref|YP_652851.1| valyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis Antiqua] >gi|108810810|ref|YP_646577.1| valyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis Nepal516] >