>gi|26553495|ref|NP_757429.1| competence protein [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453501|dbj|BAC43833.1| predicted competence protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (364 aa)
Score = 1449, Expect = 1.3e-158, Identities = 364/364 (100%), Positives = 364/364 (100%)
 Q:   1 MKITNTIILWMLACCFYMNSETVSSTFLFLFFFGSCLVNHVNKFKVLLISGLGFIFLFYVLSFETPSSFNFLNDYLNKIMGINLREIINSYFIKIHGQTLGSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCKANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYIFLFIFSWVNWLDPVFIVAYNLIFEVSKVLEHINVVIPISIFKNEWIFSIYYSSLELFNLYIFRKRSSMKWKLNKLERVY 364
      MKITNTIILWMLACCFYMNSETVSSTFLFLFFFGSCLVNHVNKFKVLLISGLGFIFLFYVLSFETPSSFNFLNDYLNKIMGINLREIINSYFIKIHGQTLGSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCKANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYIFLFIFSWVNWLDPVFIVAYNLIFEVSKVLEHINVVIPISIFKNEWIFSIYYSSLELFNLYIFRKRSSMKWKLNKLERVY
 S:   1 MKITNTIILWMLACCFYMNSETVSSTFLFLFFFGSCLVNHVNKFKVLLISGLGFIFLFYVLSFETPSSFNFLNDYLNKIMGINLREIINSYFIKIHGQTLGSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCKANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYIFLFIFSWVNWLDPVFIVAYNLIFEVSKVLEHINVVIPISIFKNEWIFSIYYSSLELFNLYIFRKRSSMKWKLNKLERVY 364
>gi|46907710|ref|YP_014099.1| comEC/Rec2 family protein [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|46880979|gb|AAT04276.1| comEC/Rec2 family protein [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] (719 aa)
Score = 136, Expect = 2.3e-06, Identities = 59/218 (27%), Positives = 100/218 (45%)
 Q:  68 SFNFLNDYLNKIMGINLREIINSYFIKIHGQTLGSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFP-TLGRIISALLSFTISY--LNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCKAN------LSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYK---THNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYI 285
      S F  +L K+ I L+ I ++ +  T+ +  ++  KN ++ +Y   + +VHL+ IS H+N+ G + + KF T R I+ LL F  Y L G +P IR    +    K +   LSFI  L+ P ++  GF +S+ S G+ L +  T    ++  S +TI   +   S S G+F +L+Y PIF ++ +
 S:  137 SSQFSPSFLMKLQNIRLKII--THLTEKISPTISPYCLALISGEKNGFSPEMYEVYQQMGVVHLLAISGLHVNLLIGAIYFLLLKFGITRDRAITCLLVFLPFYVILTGANPPVIRAATMTALLLLSEKYTTKWSSFSAICLSFILFFLLQPYIIREVGFQLSYAVSFGIILSSRQIVTRQQNAFTKSLAISFISTIMSSAVMMYHFYSFSWVGIFFNLIYVPIFTMIIL 364
>gi|47094096|ref|ZP_00231821.1| comE operon protein 3, putative [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|47017526|gb|EAL08334.1| comE operon protein 3, putative [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] (719 aa)
Score = 136, Expect = 2.3e-06, Identities = 59/218 (27%), Positives = 100/218 (45%)
 Q:  68 SFNFLNDYLNKIMGINLREIINSYFIKIHGQTLGSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFP-TLGRIISALLSFTISY--LNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCKAN------LSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYK---THNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYI 285
      S F  +L K+ I L+ I ++ +  T+ +  ++  KN ++ +Y   + +VHL+ IS H+N+ G + + KF T R I+ LL F  Y L G +P IR    +    K +   LSFI  L+ P ++  GF +S+ S G+ L +  T    ++  S +TI   +   S S G+F +L+Y PIF ++ +
 S:  137 SSQFSPSFLMKLQNIRLKII--THLTEKISPTISPYCLALISGEKNGFSPEMYEVYQQMGVVHLLAISGLHVNLLIGAIYFLLLKFGITRDRAITCLLVFLPFYVILTGANPPVIRAATMTALLLLSEKYTTKWSSFSAICLSFILFFLLQPYIIREVGFQLSYAVSFGIILSSRQILTRQQNAFTKSLAISFISTIMSSAVMMYHFYSFSWVGIFFNLIYVPIFTMIIL 364
>gi|116872911|ref|YP_849692.1| comEC/Rec2 family protein [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] >gi|116741789|emb|CAK20913.1| unnamed protein product [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] (719 aa)
Score = 131, Expect = 9.1e-06, Identities = 61/235 (25%), Positives = 111/235 (47%)
 Q:  83 NLREIINSYFIKIHGQTLGSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFP-TLGRIISALLSFTISY--LNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCKAN------LSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYK---THNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIF-ILVYIFLFIFSWVNWLDPVFI-VAYNLIFEVSKVLEHI 317
      N+R I Y    + +  ++  N ++ +Y   + +VHL+ IS H+N+ G + + KF T R I LL F  Y L G +P IR    +   + K +   LSFI  ++ P V+  GF +S+ S G+ L +  T    ++F S+ +T+   +   S S G+F +LLY PIF +++  F+ +++ + P F+ + +L+ + +++E I
 S:  150 NIRLTIIKYLSNNISPIVSPYFLALITGENNGFSPEMYEAYQQMGVVHLLAISGLHVNLLIGAIYFLLLKFGMTRERAIIFLLVFLPFYAILTGANPPVIRAATMTALLLLSEKYSTKFSAFSVICLSFILFFILQPYVIYEVGFQLSYAVSFGIILSSRQILTKQQNPFAKSFAISLISTMMSSVVMMYHFYSFSWAGIFFNLLYVPIFTVIILPSCFVVFFISLIFPAFLNMPESLLIFIIQLMEKI 398
>gi|47095435|ref|ZP_00233045.1| comE operon protein 3, putative [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|47016256|gb|EAL07179.1| comE operon protein 3, putative [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] (740 aa)
Score = 130, Expect = 1.2e-05, Identities = 55/203 (27%), Positives = 98/203 (48%)
 Q:  83 NLREIINSYFIKIHGQTLGSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFP-TLGRIISALLSFTISY--LNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCKAN------LSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSF-------LGSRGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYI 285
      N+R I ++ +  T+ +  ++  KN ++ +Y   + +VHL+ IS H+N+ G + + KF T R I+ LL F  Y L G +P IR    +    K +   LSFI  L+ P V+  GF +S+    L SR +  +  + L +F ++I +++ ++    S S G+F +L+Y PIF ++ +
 S:  171 NIRLKIITHLTEKISSTISPYCLALISGEKNGFSPEMYEVYQQMGVVHLLAISGLHVNLLIGAIYFLLLKFGITRERAITCLLVFLPFYVILTGANPPVIRAATMTALLLLSEKYTTKWSSFSAICLSFILFFLLQPYVMKEVGFQLSYTVSFGIILSSRQILAQQQNAFTKSLSISFISTIMSSVVMMYHF----YSFSWVGIFFNLIYVPIFTIIIL 385
>gi|13508190|ref|NP_110139.1| competence protein [Mycoplasma pneumoniae M129] >gi|2496382|sp|Q50361|Y451_MYCPN Uncharacterized protein MG316 homolog >gi|639786|gb|AAA61693.1| ORF6 [Mycoplasma pneumoniae] >gi|1674071|gb|AAB96038.1| competence locus operon protein 3-like protein [Mycoplasma pneumoniae M129] (369 aa)
Score = 124, Expect = 5.5e-05, Identities = 62/234 (26%), Positives = 110/234 (47%)
 Q:  106 LVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVFGIF--KSTRNCKANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYIFLFIFSW-----VNWLDPVFIVAYNLIFEVSKVLEHINVVIPISIFKNEWIFSIYYSSL 339
      L L I    +Y  I L+IVHL VIS +H++  G++ + +K  + +I  ++   +L GF+ S++RVF + +   K    L+ + + L++P L +FGF SFL  +  K   K +A TS  I + P  +N ++  VF +LL++PI   +F F SW   + W+  + Y + +S+  +N + +++ K W+F + Y L
 S:  99 LKLFLINETTKNTLYQSAIQLNIVHLFVISGFHLSFLFGVMERWLYKRFYINKITGFVMLLLYLFLVGFAFSALRVFVSKLLRQMFPKQLPENNLGLTALLIILMSPGALHNFGFNFSFLACFVLFAINKV-KLWKPLQAVLTSTLILIVVSPITLHLNRKLNALSVFHNLLFTPI----ALFYFCASWLLLPLIPWMGNSLVGFYWPLPWLSQWA--LNTTVFLNLPKPNWVFYLVYYGL 332
>gi|153174609|ref|ZP_01930110.1| hypothetical protein LMIG_01292 [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|133730213|gb|EBA31911.1| hypothetical protein LMIG_01292 [Listeria monocytogenes FSL N3-165] (740 aa)
Score = 122, Expect = 1.0e-04, Identities = 54/203 (26%), Positives = 98/203 (48%)
 Q:  83 NLREIINSYFIKIHGQTLGSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFP-TLGRIISALLSFTISY--LNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCKAN------LSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSF-------LGSRGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYI 285
      N+R I ++ +  T+ +  ++  K+ ++ +Y   + +VHL+ IS H+N+ G + + KF T R I+ LL F  Y L G +P IR    +    K +   LSFI  L+ P V+  GF +S+    L SR +  +  + L +F ++I +++ ++    S S G+F +L+Y PIF ++ +
 S:  171 NIRLKIITHLTEKISPTISPYCLALISGEKSGFSPEMYEVYQQMGVVHLLAISGLHVNLLIGAIYFLLLKFGVTRERAITFLLVFLPFYVILTGANPPVIRAATMTALLLLSEKYTTKWSSFSAICLSFILFFLLQPYVMKEVGFQLSYTVSFGIILSSRQILAQQQNAFTKSLSISFISTIMSSVVMMYHF----YSFSWVGIFFNLIYVPIFTIIIL 385
>gi|16803522|ref|NP_465007.1| hypothetical protein lmo1482 [Listeria monocytogenes EGD-e] >gi|16410911|emb|CAC99560.1| comEC [Listeria monocytogenes] (740 aa)
Score = 122, Expect = 1.0e-04, Identities = 54/203 (26%), Positives = 98/203 (48%)
 Q:  83 NLREIINSYFIKIHGQTLGSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFP-TLGRIISALLSFTISY--LNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCKAN------LSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSF-------LGSRGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYI 285
      N+R I ++ +  T+ +  ++  K+ ++ +Y   + +VHL+ IS H+N+ G + + KF T R I+ LL F  Y L G +P IR    +    K +   LSFI  L+ P V+  GF +S+    L SR +  +  + L +F ++I +++ ++    S S G+F +L+Y PIF ++ +
 S:  171 NIRLKIITHLTEKISPTISPYCLALISGEKSGFSPEMYEVYQQMGVVHLLAISGLHVNLLIGAIYFLLLKFGVTRERAITFLLVFLPFYVILTGANPPVIRAATMTALLLLSEKYTTKWSSFSAICLSFILFFLLQPYVMKEVGFQLSYTVSFGIILSSRQILAQQQNAFTKSLSISFISTIMSSVVMMYHF----YSFSWVGIFFNLIYVPIFTIIIL 385
>gi|15828932|ref|NP_326292.1| hypothetical protein MYPU_4610 [Mycoplasma pulmonis UAB CTIP] >gi|14089875|emb|CAC13634.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma pulmonis] (423 aa)
Score = 120, Expect = 1.7e-04, Identities = 62/205 (30%), Positives = 102/205 (49%)
 Q:  103 FISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKF---PTLGRIISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVFG------IFKSTRNCKANLSFIFLGLVA-----PKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYIFLFIFSWV-NWLDPVFIVAYNLI 307
      ++ L+LLN K+ N  Y + +L IVHL+VIS +HIN+  L+N F+K  P   S L ++ L G S  RV   F    I+K +  + + + + LVA   P V+ S  + ++ + +  K   K+ +A F S A    L I N I + F S+++SPI  V+I  +F W+ N++D ++++  LI
 S:  190 YVPLILLNHKSQINQKEYKSIENLGIVHLVVISGFHINLIFWLLNFAFNKVKIKPFYSNFFSIFLISSLVILLGISMPIYRVLFFYYFKFFYESFIYKKGKVKISKIQILLISLVAIFTINPNVIFSLSTIFTYSITFVILWSSKFKFKNKILKALFISFLAYATSALILIIFQNKIYPFAFFYSIIFSPIISFVFIVSVLFFWLKNFIDFIYLIFDKLI 409
>gi|171326583|ref|ZP_02915048.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Geobacillus sp. WCH70] >gi|171087435|gb|EDT33821.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Geobacillus sp. WCH70] (759 aa)
Score = 117, Expect = 3.7e-04, Identities = 49/155 (31%), Positives = 82/155 (52%)
 Q:  126 LSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTISY--LNGFSPSSIRV-FCANVFGI---FKSTRNCKANLS--FIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYK---THNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIF 280
      L ++HL+ IS H+ + G + I +F T    LL F  Y L G SPS IR F A +F +  +KS +  LS  + + L P +L  GF +SF+ + + L +  +H+S  + FFT+ A + +P L   +SLW + L++++ P++
 S:  226 LGLIHLLAISGLHVTLLVGAMFSILIRFITKETATIILLIFLPIYIVLTGASPSVIRASFTAMIFLVSDYWKSKLSPLDALSITLVMMLLFDPYMLWDVGFQLSFIVTFALILSSQMILSHDS-VFWRLFFTAFIAQLSALPFLLYYFFEVSLWSIPLNIIFVPLY 390
>gi|16800585|ref|NP_470853.1| hypothetical protein lin1517 [Listeria innocua Clip11262] >gi|16413990|emb|CAC96748.1| comEC [Listeria innocua] (746 aa)
Score = 114, Expect = 8.8e-04, Identities = 49/203 (24%), Positives = 92/203 (45%)
 Q:  83 NLREIINSYFIKIHGQTLGSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFP-TLGRIISALLSFTISY--LNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCKAN------LSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYK---THNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYI 285
      N R +I ++ +   + ++ ++  KN ++ +Y   + +VHL+ IS H+N+ G + + K  T R+ +LL   Y L G SP IR    +    K +   +SFI  ++ P V+  GF +S++ S G+ L +      ++  S +T+   +   S S G+F +LLY P+F ++ +
 S:  177 NTRLLIMNHLTENISPKITPYLLALITGEKNGFSPEMYEVYQQMGVVHLLAISGLHVNLLIGSIYFLLLKLGITRERVTISLLVLLPFYVILTGASPPVIRAATMTALLLLSEKYATKWSSFSVICISFILFFIIQPHVIYEVGFQLSYVVSFGIILSSRQILVRQQSPFVKSLTISFISTMMSSVVMMYHFYSFSWVGIFFNLLYVPLFTIIVL 391
>gi|163762986|ref|ZP_02170050.1| Nitric-oxide synthase [Bacillus selenitireducens MLS10] >gi|160356919|gb|EDP83568.1| Nitric-oxide synthase [Bacillus selenitireducens MLS10] (769 aa)
Score = 110, Expect = 2.6e-03, Identities = 56/177 (31%), Positives = 88/177 (49%)
 Q:  126 LSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFP-TLGRIISALLSFTISY--LNGFSPSSIR--VFCANVFGIFKSTRNCKA--NLSFIFLGL--VAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSG-KLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSP---IFILVYIFLFIFSWVNWLDPVFIV 302
      L ++HL+ +S H+ +  +N + +  T R + LL+  Y L G +PS +R + A V  KS  KA  +S +F+ L V P L  GF +SFL S + +   + G ++ +  ++ A I  P + I  SL+ VF++LL P  IF+L  FL +F  WL P  V
 S:  237 LGVIHLLAVSGLHVGLLTLAMNSLLLRLGITRERALWILLAMLPVYMILAGGAPSVMRASLTVAAVILAAKSGWKLKAVDGISIVFIALLTVNPYYLYHVGFQLSFLTSFALIMSSPLLSQGNRITQLMKVTLAAQIIAAPVMISIFFEWSLFAVFMNLLMVPAVTIFLLPGAFLTVFGL--WLWPSVTV 424
>gi|75763392|ref|ZP_00743125.1| COME operon protein 3 [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] >gi|74489121|gb|EAO52604.1| COME operon protein 3 [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] (748 aa)
Score = 109, Expect = 3.1e-03, Identities = 48/202 (23%), Positives = 94/202 (46%)
 Q:  84 LREIINSYFIKIHGQTLGSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTISY---LNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCK------ANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKL---FYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYI 285
      LR+  S  ++ + G+F++ +L  +  + + +   ++HL+ IS HI + G+V I +   + + L  I   L G SPS IR  A V +   + +    +++ I + + P ++ + GF SF+GS + L  F  ++G + + + SI + +  P L    S + +FL+LLY P  ++ +
 S:  159 LRQQAISKVTEMFPEQSGAFMNALLFGDRQQMTFEVEEQYQQFGLIHLLAISGSHIVLLMGIVYFILLRSGATREVATICLIVCIPLYMVLAGASPSVIRASIAGVLMLIAFMCSIRLSSLDALSVTAICMLIYDPYLVFNIGFQFSFVGSFALLLSAPFLLGSSNGVIRNSIYISIISQLVSTPILLYHFGYFSPYSIFLNLLYVPFLSIIVL 372
>gi|152976755|ref|YP_001376272.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] >gi|152025507|gb|ABS23277.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] (780 aa)
Score = 109, Expect = 3.1e-03, Identities = 51/190 (26%), Positives = 93/190 (48%)
 Q:  101 GSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFP-TLGRIISALLSFTISYL--NGFSPSSIRVFCAN---VFGIFKSTRNCKAN---LSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKT---HNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIF--------ILVYIFLFIF 290
      G+F++ +L  +  +Y + +   ++HL+ IS HI +  +V + +  T R +AL+   Y+  G SPS +R    + G+ S R  +  ++ IF+ + P +L  GF SF+GS + L  T  HN G + A  S+ + + IP     S + + L+L+Y P     I++++ + IF
 S:  202 GAFMNALLFGDRQFMSYEVEQQYQQFGLIHLLAISGSHIVLLSAIVYFVLLRIGVTRERTTTALIICIPLYMFFAGASPSVMRASIMGTLLLIGVMHSFRLFSIDAISVTAIFMLIYDPYMLFDIGFQFSFIGSLALLLSANTLLQHNRGVIQNAIILSLISQLASIPITLYHFGYFSPYSIPLNLIYVPFLSCIVLPCSIIIFLCMMIF 411
>gi|124523364|ref|ZP_01697500.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus coagulans 36D1] >gi|124495581|gb|EAY43262.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus coagulans 36D1] (760 aa)
Score = 108, Expect = 3.6e-03, Identities = 49/196 (25%), Positives = 87/196 (44%)
 Q:  107 VLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFP-TLGRIISALLSFTISY--LNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNC------KANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSGKLYEAF--------FTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYIFLFIFSWVN-WLDPVFIV 302
      +L  + D++ +Y   L +VHL+ IS H+ + G  +F +  T R  LL   Y L G +P +R   + +  +     ++ FI GL  ++ + GF +SF   + L   SG L E F     S + + +P L   + S+ G+ +L Y P++ V + L  ++V+ W P+F +
 S:  207 LLFGEQTDFDDDVYQLYQRLGVVHLLAISGLHVQLVAGFCYYLFIRLGMTRERAAVCLLGVMPVYAVLCGMNPPVVRSAAMTMLLVLAGQKKLPIGPLDALSICFILYGLKNANIVYNIGFQLSFAVCAALLL------SGPLLERFRGPLQKGLAISFISQLAALPILSYSFYAFSIAGLVANLFYVPLYTYVLLPLAALAFVSEWAPPLFSI 414
>gi|11991259|gb|AAG42267.1|AF320590_1 competence protein 3 [Listeria monocytogenes] (267 aa)
Score = 108, Expect = 3.6e-03, Identities = 53/198 (26%), Positives = 90/198 (45%)
 Q:  83 NLREIINSYFIKIHGQTLGSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFP-TLGRIISALLSFTISY--LNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCKAN------LSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYK---THNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIF 280
      N+R I ++ +  T+ +  ++  KN ++ +Y   + +VHL+ IS H+N+ G + + KF T R I+ LL F  Y L G +P IR    +    K +   LSFI  L+ P ++  GF +S+ S G+ L +  T    ++  S +TI   +   S S G+F +L+Y P +
 S:   5 NIRLKIITHLTEKISPTISPYCLALISGEKNGFSPEMYEVYQQMGVVHLLAISGLHVNLLIGAIYFLLLKFGITRDRAITCLLVFLPFYVILTGANPPVIRAATMTALLLLSEKYTTKWSSFSAICLSFILFFLLQPYIIREVGFQLSYAVSFGIILLSRQILTRQQNAFTKSLAISFISTIMSSAVMMYHFYSFSWVGIFFNLIYVPFY 214
>gi|168140317|ref|ZP_02583546.1| ComE operon protein 3 [Bacillus cereus G9842] (773 aa)
Score = 108, Expect = 4.1e-03, Identities = 48/202 (23%), Positives = 94/202 (46%)
 Q:  84 LREIINSYFIKIHGQTLGSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTISY---LNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCK------ANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKL---FYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYI 285
      LR+  S  ++ + G+F++ +L  +  + + +   ++HL+ IS HI + G+V I +   + + L  I   L G SPS IR  A V +   + +    +++ I + + P ++ + GF SF+GS + L  F  ++G + + + SI + +  P L    S + +FL+LLY P  ++ +
 S:  184 LRQQAISKVTEMFPEQSGAFMNALLFGDRQQMTFEVEEQYQQFGLIHLLAISGSHIVLLMGIVYFILLRSGATREVATICLIVCIPLYMVLAGASPSVIRASIAGVLMLIAFMCSIRLSSLDALSVTAICMLIYDPYLVFNIGFQFSFVGSFALLLSAPFLLGSSNGVIRNSIYISIISQLVSTPILLYHFGYFSPYSIFLNLLYVPFLSIIVL 397
>gi|158335299|ref|YP_001516471.1| competence protein, putative [Acaryochloris marina MBIC11017] >gi|158305540|gb|ABW27157.1| competence protein, putative [Acaryochloris marina MBIC11017] (757 aa)
Score = 107, Expect = 5.1e-03, Identities = 37/148 (25%), Positives = 75/148 (50%)
 Q:  81 GINLREIINSYFIKIHGQTLGSFIS-LVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTIS-YLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCKAN------LSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGV 228
      G +R+ I   + G  G+ +S +VL + + D + + + + + + H + S +H++I  + K+ + + ++IS L+  I +L+GF PS R   + G+  T N K N   + + L ++ P+ +  GF +SFL + G+
 S:  208 GWAVRQRIVRSHARFLGPEKGALVSAMVLGHRRVDLPFNLRNRFVKVGLAHTLAASGFHVSIILAGLLKVTGRLSSRTQLISGLIGLIIFIFLSGFEPSVSRAVLMGMAGLAAVTANRKLNPVGVLLVVAVGLLVIQPQWIWDLGFQLSFLATLGL 363
>gi|12045172|ref|NP_072983.1| ComEC/Rec2-related protein [Mycoplasma genitalium G37] >gi|1723148|sp|P47558|Y316_MYCGE Uncharacterized protein MG316 >gi|3844893|gb|AAC71538.1| ComEC/Rec2-related protein [Mycoplasma genitalium G37] >gi|166078717|gb|ABY79335.1| ComEC/Rec2-related protein [synthetic Mycoplasma genitalium JCVI-1.0] (369 aa)
Score = 106, Expect = 7.7e-03, Identities = 55/194 (28%), Positives = 93/194 (47%)
 Q:  100 LGSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCKANLSF--IFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYIFLFIFSWV 293
      L ++ L L+N   N +Y  + L+IVHL VIS +H++  L+ +  K  L ++  +   +L GF+ S++RVF + +    + + NLS  + + L++  L +FGF SFL  V LF    K +  +S  I I P  +N+ ++ + V +LL+SPI   +F F SW+
 S:  95 LNQYLKLFLINETTKNN--LYQNALKLNIVHLFVISGFHLSFLFNLMERFLWKRWYLNKLSGFAVLLIYLFLVGFAFSALRVFISTLLKQVFKKQLPEDNLSLTALLIILISNHALNNFGFNFSFLACF-VLLFVNKLKLLKALKPLVSSSLILIVISPLSLYLNSRLNAFSVLFNLLFSPI----ALFYFCVSWI 283
>gi|31544771|ref|NP_853349.1| hypothetical protein MGA_0337 [Mycoplasma gallisepticum R] >gi|31541617|gb|AAP56917.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma gallisepticum R] (376 aa)
Score = 105, Expect = 1.0e-02, Identities = 60/238 (25%), Positives = 107/238 (44%)
 Q:  54 FIFLFYVLSFETPSSFNFLNDYLNKIMGINLREIINSYFIKIHGQTLGSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTISYLNGFS----PSSIRVFCANVFGIFKSTRNCK---ANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVY---IFLFIFS 291
      F+ ++V +   +F N     +LR +I Y   +   + L L NIKN+ N +Y +++LSI HL+VIS H+++  L+ +IF +  G +S    SYL FS    + +  +F F  +N K   S I L + P  ++ +++S+L  +  ++    ++  S+   +  +   I+L +F S++ SPI I +Y  +FLF FS
 S:  72 FVVYYFVYGYFQLEGISFKNLLDKIPKQYDLRMVIIDYLNTNPNKQSRGLLLLTLFNIKNNDNRLLYNHILNLSIAHLLVISGLHLSLINLLILRIFKNYKITGNFVSFSCLLFYSYLLNFSYGVLRVLLCLVLNLIFKRFFKNKNYKLISIASSGIILLFLNPYAFNNYSYILSYLSILVIYAIFQIKKLNNFVKSILASVVINFVLSGLIINGYGRINLLTIFWSIILSPIIIGMYFINLFLFPFS 319
>gi|78044560|ref|YP_359264.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] >gi|77996675|gb|ABB15574.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] (725 aa)
Score = 104, Expect = 1.3e-02, Identities = 52/157 (33%), Positives = 87/157 (55%)
 Q:  119 IYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGR----IISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVF--GIFKSTRNCKAN----LSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGV-----------KLFYKTHNSGKL-----------------YEAFFT-SIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLL 275
      +Y    +VH++ +S H+ + G +   K  L R  + + + F + L GF+P+++R F  VF G F  R+ +   LS F L+ P+ L S GFL+S+L + G+      KL+ ++ + +         Y F T SI A + ++P GII S ++G+FLS L
 S:  210 VYDSFAKTGVVHILSVSGLHLGLVAGAI-YFLGKGLRLSRQWQNLFTIIFCFFYTALTGFNPATVRAFLMLVFLVGAFFLGRDYQPVYHLFLSAFFYLLIKPQELFSAGFLLSYLATLGIFLIGLPLAEKLKLYLPSYLADTIGVTVGAQILTEPIVFYHYSLFATLSIIANLLVVPLTGIIMAS-GIFGLFLSPL 403
>gi|18311026|ref|NP_562960.1| hypothetical protein CPE2044 [Clostridium perfringens str. 13] >gi|18145708|dbj|BAB81750.1| conserved hypothetical protein [Clostridium perfringens str. 13] (536 aa)
Score = 102, Expect = 2.2e-02, Identities = 65/207 (31%), Positives = 101/207 (48%)
 Q:  102 SFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRN--------CKANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSG------KLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPI-----------------FILVYIFLFIFSWVN-WLDPVFIVAYNLIF 308
      + ++ VL  K + Y   L DL ++HLI IS +HI +  ++ K F  +  +S  + I L G S S++R   + + KS++      +L + L + P L S GFL+SF G+ G+ L YK  G   KL E   + A +I P L I   S+ + + L +PI         I + +FL  WV +L PVF +AY +F
 S:  179 ALLNAVLWGDKENLTYNQKDFLSDLGVIHLICISGFHIALLFSIIYKKF----SFKIALSICTIYVI--LVGASSSALRALI--MITLLKSSKRLFKTYDPLSSISLGAVILLIYKPYNLFSMGFLLSFGGTLGIILLYKKLLEGFYMLPPKLNEYLSLGLSAQAFIYPILVIAFGKFSINFLISTFLVTPIIVILLQILLISILIGGNLIGIIVFLDKVVWVTPYLSPVFAIAYMTMF 409
>gi|113477315|ref|YP_723376.1| ComEC/Rec2-related protein [Trichodesmium erythraeum IMS101] >gi|110168363|gb|ABG52903.1| ComEC/Rec2-related protein [Trichodesmium erythraeum IMS101] (816 aa)
Score = 100, Expect = 3.2e-02, Identities = 54/222 (24%), Positives = 112/222 (50%)
 Q:  77 NKIMGI-NLREIINSYFIKIHGQTLGSFISLVLLNIKN-DYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTISY-LNGFSPSSIRVF---CANVFGIFKSTRNCKANLS----FIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKL----FYKTHNSGKLYEAFFTSIF--ATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYIFLFIFSWVNWLDP 298
      N + G+ +R+ I  +K G  G +S ++L K D++Y + + I + + H++ S +H+++ G V + K + R  +L +I   GF PS +R   A + GI  R K +S    L L+ P + + GF +SFL + G+ +   K N   A+ +I+ A+++++P L +  +S + + ++++ +P+ ++ + FI + + + P
 S:  243 NNVWGLYKIRQRIIRAQVKFLGVPEGPLVSAMVLGRKAVDFSYQLRDQFIQVGLAHILAASGFHVSLILGAVLTLTKKMSSGKRFSFGILLLSIYVAFTGFVPSVLRAALMGLATLLGIV-FQRMVKPLVSLLLAATLLLLINPLWIWNLGFQLSFLATLGLLVTLPPLTKRLNMLPSGIAYLAAIYISASVWVLPLLLSVFYVVSPYAILVNIIVAPLVTVITVGGFISAMLALIYP 479
>gi|168161104|ref|ZP_02596337.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus cereus H3081.97] (773 aa)
Score = 100, Expect = 3.4e-02, Identities = 47/202 (23%), Positives = 89/202 (44%)
 Q:  84 LREIINSYFIKIHGQTLGSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTISY---LNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCK------ANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGS---RGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYI 285
      LR+  S  ++ + G+F++ ++  +  + + +   +VHL+ IS HI +  +V I K   + + L F I   L G SPS IR   VF +   + +    +++ I + + P ++ + GF SF+GS       +G + + + S + +  P L    S + +FL++LY P  LV +
 S:  184 LRQQAISEVTEMFPEQSGAFMNALVFGDRQQMTFEVEEQYQQFGLVHLLAISGSHIVLLMVIVYFILLKSGVTREVATVCLIFCIPLYMILAGASPSVIRASLTGVFMLIAFMCSIRLSSLDALSITAICMLIFDPYLVFNIGFQFSFVGSFALLLSAPLLLESGNGVIRNSIYISFISQLVSTPILLYHFGYFSPYSIFLNILYVPFLSLVVL 397
>gi|166983247|ref|ZP_02254665.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus cereus AH187] (773 aa)
Score = 100, Expect = 3.5e-02, Identities = 47/202 (23%), Positives = 89/202 (44%)
 Q:  84 LREIINSYFIKIHGQTLGSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTISY---LNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCK------ANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGS---RGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYI 285
      LR+  S  ++ + G+F++ ++  +  + + +   +VHL+ IS HI +  +V I K   + + L F I   L G SPS IR   VF +   + +    +++ I + + P ++ + GF SF+GS       +G + + + S + +  P L    S + +FL++LY P  LV +
 S:  184 LRQQAISEVTEMFPEQSGAFMNALVFGDRQQMTFEVEEQYQQFGLVHLLAISGSHIVLLMVIVYFILLKSGVTREVATVCLIFCIPLYMILAGASPSVIRASLTGVFMLIAFMCSIRLSSLDALSITAICMLIFDPYLVFNIGFQFSFVGSFALLLSAPLLLESGNGVIRNSIYISFISQLVSTPILLYHFGYFSPYSIFLNILYVPFLSLVVL 397
>gi|22299245|ref|NP_682492.1| competence protein [Thermosynechococcus elongatus BP-1] >gi|22295427|dbj|BAC09254.1| competence protein [Thermosynechococcus elongatus BP-1] (761 aa)
Score = 97, Expect = 7.5e-02, Identities = 48/206 (23%), Positives = 97/206 (47%)
 Q:  93 IKIHGQTLG----SFIS-LVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGR--IISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCKANLSFIFLGLVA------PKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNS------GKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYIFLFIFSWVNWLDP 298
      +++H Q LG  + +S +VL N   + +    + H + S +H I  +V    P  R + + +L F ++L GF+PS++R   + G+    K   I L +    P +  GF +SFL + G+ + + +     L   ++ AT++++P  I +I ++G+ +++ +P IL+ + FI + V ++ P
 S:  226 VQVHAQGLGDRHGAVVSGMVLGNRAVAIPFEVRDSFRRAGLSHALAASGFHTAILLAVVLTATRPLPQRWRSGLGAGVLVF-FAFLTGFAPSAMRAALMGLAGLVALVNGQKGQPLVILLAIATAMLIYNPLWIEDIGFQLSFLATLGLIVSAQPISDRLHWLPTPLRSPLAVALAATLWVLPLSLAIFGTIPVYGLPANVIANPFLILLTVGGFISATVGFILP 449
>gi|42783452|ref|NP_980699.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus cereus ATCC 10987] >gi|42739381|gb|AAS43307.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus cereus ATCC 10987] (773 aa)
Score = 97, Expect = 8.5e-02, Identities = 47/202 (23%), Positives = 91/202 (45%)
 Q:  84 LREIINSYFIKIHGQTLGSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTISY---LNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCK------ANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKT---HNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYI 285
      LR+  S  ++ + G+F++ ++  +  + + +   +VHL+ IS HI +  +V I +   + + L F I   L G SPS IR   VF +   + +    +++ I + + P ++ + GF SF+GS + L     +G + + + S + +  P L    S + +FL++LY P  LV +
 S:  184 LRQQAISEVAEMFPEQSGAFMNALVFGDRQQMTFEVEEQYQQFGLVHLLAISGSHIVLLMVIVYFILLRSGVTREVATVCLIFCIPLYMILAGASPSVIRASITGVFMLIAFMCSIRLSSLDALSITAICMLIFDPYLVFNIGFQFSFVGSFALLLSTPLLLESGNGVIRNSIYISFISQLVSTPILLYHFGYFSPYSIFLNILYVPFLSLVVL 397
>gi|28211663|ref|NP_782607.1| putative integral membrane protein comE [Clostridium tetani E88] >gi|28204105|gb|AAO36544.1| putative integral membrane protein comE [Clostridium tetani E88] (558 aa)
Score = 95, Expect = 1.2e-01, Identities = 52/198 (26%), Positives = 93/198 (46%)
 Q:  83 NLREIINSYFIKIHGQTLGSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCA--------NVFGIFKSTRNCKANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNS------GKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIF 280
      NL+ IN+ FI  G+ GS + +   + +   + L ++H + +S +H+   LV KIF  T+  I A S+   GF S+IR F      +G + S +  +L+F+ + + P  + GF++SFL + G+ +F K +    KL A  S+ + I++IP    +S+ + ++  PIF
 S:  151 NLKRNINNKFINSLGKKRGSIVVSLCFGDSSYLDKEDKDNIKKLGVIHALSVSGFHL----ALVYKIFEIIFTMKFAIIA--SYLYLAFTGFKYSTIRAFIMILVLKLSDKFYGEYDSLSSI--SLAFLIILFLKPYAFMEIGFMLSFLSTLGILMFDKKISKYIYFLPSKLNSAISLSLSSQIFLIPYSSFTLKELSIGFLLGNIFLMPIF 354
>gi|192812011|ref|ZP_03040680.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Geobacillus sp. Y412MC10] >gi|192799158|gb|EDV75669.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Geobacillus sp. Y412MC10] (924 aa)
Score = 95, Expect = 1.3e-01, Identities = 63/260 (24%), Positives = 123/260 (47%)
 Q:  84 LREIINSYFIKIHGQTLGSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFP-TLGRIISALLSFTISY--LNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRN-CKANLSFIFLGLVA-----PKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSGKLYE--AFF---------TSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYIFLFIFSWV-NWLDPVFIVAYNLIFEVSKVLEHINVVI-----PISIFKNEW----------IFSIYYSSLELFN 343
      LR+ + S  +++G   ++ +++ ++D +  + +  L + H++ IS H+ + G + +   T  ++A++   Y L G SPS +R   + G++ + R  K L + + +A   P L++ F +SF+ + G+ +F    KL  AF      ++ A +  P   N +SL VF +L+ P+ LV + L + S + W  V++   + V++ L HI  I    S+F  W      F + Y+ L + N
 S:  253 LRDKLGSKLDQLYGGIHAGYMKGLVIGNQDDLDPDTFMEFSRLGLTHILAISGMHVAVVVGCLLFVCTTLRMTREASLTAVMWLIPVYVLLTGASPSIVRAGIMGMIGLYAARRRLLKDGLHILSVAALAMLVWNPYFLVNVSFQLSFIVTAGLMIFVP-----KLMPLLAFLPRWLGGTVGITVVAQLISFPLTIHYFNQVSLISVFANLILVPVISLVVLPLGMVSLLMGW---VWMRGAGWLAAVTEWLNHITFRIVEWMNGSSVFMTLWPSPSLAWILCYFVVLYALLSILN 540
>gi|182624013|ref|ZP_02951801.1| competence family protein [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|177910906|gb|EDT73260.1| competence family protein [Clostridium perfringens D str. JGS1721] (551 aa)
Score = 94, Expect = 1.6e-01, Identities = 55/177 (31%), Positives = 84/177 (47%)
 Q:  102 SFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRN--------CKANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSG------KLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSP 278
      + ++ VL  K + Y   L DL I+HLI IS +HI +  ++ K F  +  +S  + I L G S S++R   + + KS++      +L I L + P L S GFL+SF G+ G+ LFYK  G   KL E   + A +I P L I   S+ + + L +P
 S:  179 ALLNAVLWGDKENLTYNQKDFLSDLGIIHLICISGFHIALLFSIIYKKF----SFKIALSICTIYVI--LVGASSSALRALI--MITLLKSSKRLFKTYDPLSSISLGAIILLIYKPYNLFSMGFLLSFGGTLGIILFYKKLLEGFYMLPPKLNEYLSLGLSAQAFIYPILVITFRKFSINFLISTFLVTP 361
>gi|168212919|ref|ZP_02638544.1| competence family protein [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|170715535|gb|EDT27717.1| competence family protein [Clostridium perfringens CPE str. F4969] (551 aa)
Score = 94, Expect = 1.6e-01, Identities = 54/177 (30%), Positives = 84/177 (47%)
 Q:  102 SFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRN--------CKANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSG------KLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSP 278
      + ++ VL  K + Y   L DL ++HLI IS +HI +  ++ K F  +  +S  + I L G S S++R   + + KS++      +L I L + P L S GFL+SF G+ G+ LFYK  G   KL E   + A +I P L I   S+ + + L +P
 S:  179 ALLNAVLWGDKENLTYNQKDFLSDLGVIHLICISGFHIALLFSIIYKKF----SFKIALSICTIYVI--LVGASSSALRALI--MITLLKSSKRLFKTYDPLSSISLGAIILLIYKPYNLFSMGFLLSFGGTLGIILFYKKLLEGFYMLPPKLNEYLSLGLSAQAFIYPILVIAFGKFSINFLISTFLVTP 361
>gi|167755869|ref|ZP_02427996.1| hypothetical protein CLORAM_01386 [Clostridium ramosum DSM 1402] >gi|167704808|gb|EDS19387.1| hypothetical protein CLORAM_01386 [Clostridium ramosum DSM 1402] (668 aa)
Score = 94, Expect = 1.6e-01, Identities = 56/249 (22%), Positives = 122/249 (48%)
 Q:  94 KIHGQTL-GSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIF------HKFPTLGRIISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCKANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYIFLFIFS-WVNWLDPVFIVAYNLIFEVSKVLEHINVVIPISIFKNEWIFSIYYSSLELF 342
      +I G+ L S+ S+ +L I+++   Y++L +LSIVHL +S HI+I  L+ K+    +  L II + + I Y  F + + +  +F + + +C + ++ F+ + P ++ + F+ S+   + L  ++  L E + +    +P + I  I++ +FL ++ +P+ ++Y L+++ + N+ PV     +S V+E ++ ++  +F ++ F I +S  LF
 S:  162 RIDGKELVNSYASMFILGIRDEMINDYYHQLTELSIVHLFALSGLHIHILRRLIKKVLIFLLPEYLINYLSLIIIGVYMYIIPYNISFMRAYLVMLLMTLFKKYLNQLDCFSLVAMFFV-FMNPYIIYNLSFVFSYFMYLIIILI---NHHRYLNEIVYGA------SVPIVISIQYRINILSLFLGIILTPLISVLYQLLWLYVIFGNFFKPV----------ISLVIEVLDNIV---VFSTDFSFFINFSKPSLF 395
>gi|169350129|ref|ZP_02867067.1| hypothetical protein CLOSPI_00871 [Clostridium spiroforme DSM 1552] >gi|169293342|gb|EDS75475.1| hypothetical protein CLOSPI_00871 [Clostridium spiroforme DSM 1552] (665 aa)
Score = 94, Expect = 1.9e-01, Identities = 53/223 (23%), Positives = 114/223 (51%)
 Q:  102 SFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFH-----KFPT-LGRIISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCKANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSGKL-------------YEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVY------IFLFIFS-WVNWLDPVFIVAYNLIFEVSKVLEHINVVIPIS 324
      ++ S+ +L I++D   Y +L +LSI+HL +S HI++  ++ K+    KF  LG ++ + + I +  F + + + + +F + + +C A ++ + L ++ P V+ S F+ S+   + L K   L       Y   S+  I ++P + ++ SI L+ +F ++  + I++Y   +F  FS ++N+L P   + F  K++ +NV + ++
 S:  171 NYASMFVLGIRDDLAQDEYEQLTNLSIIHLFALSGLHIHMLMDMIKKVLRFIMPIKFCNYLGIVLIGIYVYIIPFNISFVRAYLIMVLSVLFKNYLNKLDCLAIVTVLML-VINPYVIYSLSFIFSYFIYFVILLINKNKYFNLLVYFGSLPIILMVQYRINILSLLLGIILVPLITVLYQSIWLYVIFGNMFNGIVAIIIYFLNNIVVFCNDFSIYLNFLKPTLFFILSYYFIYFKIILKLNVKLKVT 418
>gi|169343716|ref|ZP_02864715.1| competence family protein [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|169298276|gb|EDS80366.1| competence family protein [Clostridium perfringens C str. JGS1495] (551 aa)
Score = 93, Expect = 2.0e-01, Identities = 77/246 (31%), Positives = 118/246 (47%)
 Q:  102 SFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRN--------CKANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSG------KLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSP-------------------IFILVYIFLFIFS-------------WVN-WLDPVFIVAYNLIFEVSKVLEHINVVIPISIFKNEWIFSIYYSSLELFNLYIF 347
      + ++ VL  K + Y   L DL ++HLI IS +HI +  ++ K F  +  +S  + I L G S S++R   + + KS++      +L + L + P L S GFL+SF G+ G+ LFYK  G   KL E   + A +I P L I   S+ + + L +P          I I+V++  IF       WV +L PVF +AY +F    + V + I FK  I    + L NLY+F
 S:  179 ALLNAVLWGDKENLTYNQKDFLSDLGVIHLICISGFHIALLFSIIYKKF----SFKIALSICTIYVI--LVGASSSALRALI--MITLLKSSKRLFKTYDPLSSISLGAVILLIYKPYNLFSMGFLLSFGGTLGIILFYKKLLEGFYMLPPKLNEYLSLGLSAQAFIYPILVIAFGKFSINFLISTFLVTPIIVILLQILLISILIGGNLIGIIVFLINIIFMVFRGILVFLDKVVWVTPYLSPVFAIAYMTMF--------LWVYMSIKGFKKFKIGVYLVIPVLLLNLYVF 455
>gi|168205852|ref|ZP_02631857.1| competence family protein [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|170662632|gb|EDT15315.1| competence family protein [Clostridium perfringens E str. JGS1987] (551 aa)
Score = 93, Expect = 2.2e-01, Identities = 53/177 (29%), Positives = 84/177 (47%)
 Q:  102 SFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRN--------CKANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSG------KLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSP 278
      + ++ VL  K + Y   L DL ++HLI IS +HI +  ++ K F  +  +S  + I L G S S++R   + + KS++      +L + L + P L S GFL+SF G+ G+ LFYK  G   KL E   + A +I P L I   S+ + + L +P
 S:  179 ALLNAVLWGDKENLTYNQKDFLSDLGVIHLICISGFHIALLFSIIYKKF----SFKIALSICTIYVI--LVGASSSALRALI--MITLLKSSKRLFKTYDPLSSISLGAVILLIYKPYNLFSMGFLLSFGGTLGIILFYKKLLEGFYMLPPKLNEYLSLGVSAQAFIYPILVIAFGKFSINFLISTFLVTP 361
>gi|52081107|ref|YP_079898.1| hypothetical protein BL02087 [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52786485|ref|YP_092314.1| hypothetical protein BLi02750 [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|18266366|gb|AAL67526.1|AF459916_3 late competence protein ComEC [Bacillus licheniformis] >gi|52004318|gb|AAU24260.1| ComEC [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52348987|gb|AAU41621.1| ComEC [Bacillus licheniformis DSM 13] (795 aa)
Score = 93, Expect = 2.2e-01, Identities = 49/164 (29%), Positives = 79/164 (48%)
 Q:  126 LSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTI---SYLNGFSPSSIR-VFCANVFGIFK-STRNCKAN--LSFIFLGLVA--PKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYK--THNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYIFLFI 289
      L I+HL+ IS H+ +  + IF +F     LL  +  + L G +PS +R VF + ++ +  S +N K+  +S  LGL+  P +L  GF +SF S  L + T  ++ +  S A + +P L    S  FLS L + FI +YIF+ +
 S:  228 LGIIHLLAISGLHVGLLSAALFYIFIRFGVTRECAKWLLVIGLPVAAVLTGGAPSVMRAVFMSEIYLLASLSKKNFKSADVISIACLGLLLYHPYLLFQAGFQLSFAVSFVFILSKEILTRPKSRISQLLLGSFLAQLASLPILLFHFQEFS----FLSTLMNLFFIPLYIFIIM 398
>gi|196044739|ref|ZP_03111973.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus cereus 03BB108] >gi|196024227|gb|EDX62900.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus cereus 03BB108] (693 aa)
Score = 93, Expect = 2.3e-01, Identities = 43/185 (23%), Positives = 82/185 (44%)
 Q:  101 GSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTIS---YLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCK------ANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGS---RGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYI 285
      G+F++ +L  +  + + +   +VHL+ IS HI +  +V I +   I + L F I   L G SPS IR   V +   + +    +++ I + + P ++ + GF SF+GS       +G + + + S+ + +  P L    S + +FL++LY P  L+ +
 S:  121 GAFMNALLFGDRQQMTFEVEEQYQQFGLVHLLAISGSHIVLLMVIVYFILLRSGVTREIATVCLIFFIPIYMILAGASPSVIRASITGVLMLIAFMCSIRLSSLDALSITAICMLIFDPYLVFNIGFQFSFVGSFALLLSAPLLLESGNGVIRNSIYISLISQLVSTPILLYHFGYYSPYSIFLNILYVPFLSLIVL 317
>gi|166368608|ref|YP_001660881.1| competence protein [Microcystis aeruginosa NIES-843] >gi|166090981|dbj|BAG05689.1| competence protein [Microcystis aeruginosa NIES-843] (719 aa)
Score = 93, Expect = 2.4e-01, Identities = 53/200 (26%), Positives = 91/200 (45%)
 Q:  84 LREIINSYFIKIHGQTLGSFISLVLLNIKNDYNYP--IYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTI-SYLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCKAN------LSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSGKLY------EAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILV 283
      +R+ I  I+ GQ G+ +S + L +  N P I  I  + H++ S +H+ I G V I    + I AL  I  L G PS +R   + +   N + N   L+  L L P +  GF +SFL + G+ +   +  Y   E  S+ AT++ +P L  NSI+L+ + ++++ +P+ L+
 S:  214 IRQRIVEAQIQGIGQEKGTLLSSITLG-RQAVNLPAKITDLFIKTGLAHILAASGFHVAILLGFVLTITRNLSPKKQFIIALTILIIYGTLTGLQPSVLRAILMGIGALIGLLYNRQVNSLGSLLLAATILLLWQPLWIWDLGFQLSFLATLGLIITVPLLKNKIDYFPNLIAEPIAISLAATLWTMPLLMFTFNSIALYNIPINIITTPLVTLI 427
>gi|110799672|ref|YP_696724.1| competence family protein [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|110674319|gb|ABG83306.1| competence family protein [Clostridium perfringens ATCC 13124] (551 aa)
Score = 93, Expect = 2.5e-01, Identities = 53/177 (29%), Positives = 84/177 (47%)
 Q:  102 SFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRN--------CKANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSG------KLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSP 278
      + ++ VL  K + Y   L DL ++HLI IS +HI +  ++ K F  +  +S  + I L G S S++R   + + KS++      +L + L + P L S GFL+SF G+ G+ LFYK  G   KL E   + A +I P L I   S+ + + L +P
 S:  179 ALLNAVLWGDKENLTYNQKDFLSDLGVIHLICISGFHIALLFSIIYKKF----SFKIALSICTIYVI--LVGASSSALRALI--MITLLKSSKRLFKTYDPLSSISLGAVILLIYKPYNLFSMGFLLSFGGTLGIILFYKNLLEGFYMLPPKLNEYLSLGLSAQAFIYPILVIAFGKFSINFLISTFLVTP 361
>gi|188569203|ref|ZP_03005719.1| ComEC/Rec2 family protein [Ureaplasma urealyticum serovar 2] (365 aa)
Score = 93, Expect = 2.5e-01, Identities = 90/348 (25%), Positives = 161/348 (46%)
 Q:   3 ITNTIILWMLACCFYMNSETVSSTFLFLFFFGSCLVNHVNKFKVLLISGLGFIFLFYVLSFETPSSFN--FLNDYLNKIMGINLREIINSYFIKIH-GQTLGSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKI-FHKFPTLGRIISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCKANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIF----ILVYIFLFIFSWVNWLDPVFIVAYNLIFEVSKVLEHINVVIPISIFKNEWIFSIYYSSLEL-FNLYIFRKR 350
      I+ I+  +ACCFY N+ +  + F++  + +   L+I + F L + L   +FN +L  L K  +LR+ I Y K + +   I L++ N K  N+   L DL+I HL ++S H+NIF ++NKI F K+P + II     YL FS  IRVF ++ I  + K +   GL+  + I  ++SF+ +     N   +  +I+ +YI+  II+ +++  FLS+++ +   + VY LF F ++  + V   N++ +  + I+ I I +  I +I+Y+S+ L +L+I+ K+
 S:  13 ISFLILATSIACCFYYNNFWILIVNVCQFYW----LYQIKFNYKLIILIIVFSILCFALCLLIHKNFNTHYLITNLEKECDWSLRKQIIVYLSKKYLNKNTLMLIKLMIFNEKVSGNFKQI--LYDLNIAHLFIVSGLHLNIFLLIINKIFFKKWPKISFIIGICFLIFYGYLLEFSIGFIRVFIMHILSIKFFQKISKMD-KLAISGLIIASLSIYNLSMLSFIFAYLALFCIYLLNLFIKDNSILKNIYINLYILSITFIISINLNEKINFLSIIFGYVMNLPILFVYQVLFWFMFIPHFEVVLDGVTNILVKAIYFINEIDANIYIKNYSE--IITIFYTSIWLTISLWIYYKK 360
>gi|65321697|ref|ZP_00394656.1| COG0658: Predicted membrane metal-binding protein [Bacillus anthracis str. A2012] (722 aa)
Score = 92, Expect = 2.7e-01, Identities = 43/185 (23%), Positives = 82/185 (44%)
 Q:  101 GSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTIS---YLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCK------ANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGS---RGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYI 285
      G+F++ +L  +  + + +   +VHL+ IS HI +  +V I +   I + L F I   L G SPS IR   V +   + +    +++ I + + P ++ + GF SF+GS       +G + + + S+ + +  P L    S + +FL++LY P  L+ +
 S:  151 GAFMNALLFGDRQQMTFEVEGQYQQFGLVHLLAISGSHIVLLMVIVYFILLRSGVTREIATVCLIFFIPIYMILAGASPSVIRASITGVLMLIAFMCSIRLSSLDALSITAICMLIFDPYLVFNIGFQFSFVGSFALLLSAPLLLESGNGVIRNSIYISLISQLVSTPILLYHFGYYSPYSIFLNILYVPFLSLIVL 347
>gi|159026475|emb|CAO86447.1| unnamed protein product [Microcystis aeruginosa PCC 7806] (719 aa)
Score = 92, Expect = 2.7e-01, Identities = 52/200 (26%), Positives = 91/200 (45%)
 Q:  84 LREIINSYFIKIHGQTLGSFISLVLLNIKNDYNYP--IYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKF-PTLGRIISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCKAN------LSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSGKLY------EAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILV 283
      +R+ I  I+ GQ G+ +S + L +  N P I  I  + H++ S +H+ I G V I   P  II+ +   L G PS +R   + +   N + N   L+  L L P +  GF +SFL + G+ +   +  Y   E  S+ A+++ +P L  NSISL+ + ++++ +P+ L+
 S:  214 IRQRIVEAQIQGLGQEKGTLLSSITLG-RQAVNLPAKITDLFIKTGLAHILAASGFHVAILLGFVLTITRNLSPKKQFIIAVTILIIYGTLTGLQPSVMRAILMGIGALIGLLYNRQVNSLGSLLLAATILLLWQPLWIWDLGFQLSFLATLGLIITVPLLKNKIDYFPNLIAEPVAISLAASLWTMPLLMFTFNSISLYNIPINIITTPLITLI 427
>gi|188159721|ref|ZP_02998838.1| metallo-beta-lactamase superfamily protein, putative [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides LC str. GM12] (688 aa)
Score = 92, Expect = 2.7e-01, Identities = 55/187 (29%), Positives = 90/187 (48%)
 Q:  125 DLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFP--TLGRIISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCKANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGV-------KLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYIFLFIFSWV--NWLDPVFIVAYNLIFEVS 311
      DL++ LIVISSY+I+ F   K+ KF  T+  + L+ F +SYL FS +S+R+  V ++  +N  N  +F  +  +LI F  SFL S      +Y+   K +  S+ T Y IP    S S+  L ++ P+F +Y +FI+ W  N+L + I + I +++
 S:  213 DLNLSFLIVISSYNIHFFTKFFYKLNTKFKWTTIITYLFYLIVFLLSYLTNFSYASLRIVIFFVISLY--FKNFNKNTELVFKRFLT--LLICFVLTPSFLTSSSAVFIIVSFMFYYEKIFRNKFLDLCLKSLIFTFYFIPLQIFYFYSFSIVIQSLLIILRPLFSFLYFSIFIWIWFDHNFLTNILIKIFEFIKKIN 406
>gi|196039278|ref|ZP_03106584.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus cereus NVH0597-99] >gi|196029905|gb|EDX68506.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus cereus NVH0597-99] (579 aa)
Score = 92, Expect = 2.9e-01, Identities = 43/185 (23%), Positives = 82/185 (44%)
 Q:  101 GSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTIS---YLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCK------ANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGS---RGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYI 285
      G+F++ +L  +  + + +   +VHL+ IS HI +  +V I +   I + L F I   L G SPS IR   V +   + +    +++ I + + P ++ + GF SF+GS       +G + + + S+ + +  P L    S + +FL++LY P  L+ +
 S:   7 GAFMNALLFGDRQQMTFEVEEQYQQFGLVHLLAISGSHIVLLMVIVYFILLRSGVTREIATVCLIFFIPIYMILAGASPSVIRASVTGVLMLIAFMCSIRLSSLDALSITAICMLIFDPYLVFNIGFQFSFVGSFALLLSAPLLLESGNGVIRNSIYISLISQLVSTPILLYHFGYYSPYSIFLNILYVPFLSLIVL 203
>gi|110803317|ref|YP_699325.1| comC competence related protein, putative [Clostridium perfringens SM101] >gi|110683818|gb|ABG87188.1| comC competence related protein, putative [Clostridium perfringens SM101] (551 aa)
Score = 92, Expect = 2.9e-01, Identities = 53/177 (29%), Positives = 84/177 (47%)
 Q:  102 SFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRN--------CKANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSG------KLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSP 278
      + ++ VL  K + Y   L DL ++HLI IS +HI +  ++ K F  +  +S  + I L G S S++R   + + KS++      +L + L + P L S GFL+SF G+ G+ LFYK  G   KL E   + A +I P L I   S+ + + L +P
 S:  179 ALLNAVLWGDKENLTYNQKDFLSDLGVIHLICISGFHIALLFSIIYKKF----SFKIALSICTIYVI--LVGASSSALRALI--MITLLKSSKRLFKTYDPLSSISLGAVILLIYKPYNLFSMGFLLSFGGTLGIILFYKKLLEGFYMLPPKLNEYLSLGLSAQAFIYPILVIAFGKFSINFLISTFLVTP 361
>gi|196034371|ref|ZP_03101780.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus cereus W] >gi|195992913|gb|EDX56872.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus cereus W] (693 aa)
Score = 92, Expect = 3.0e-01, Identities = 43/185 (23%), Positives = 82/185 (44%)
 Q:  101 GSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTIS---YLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCK------ANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGS---RGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYI 285
      G+F++ +L  +  + + +   +VHL+ IS HI +  +V I +   I + L F I   L G SPS IR   V +   + +    +++ I + + P ++ + GF SF+GS       +G + + + S+ + +  P L    S + +FL++LY P  L+ +
 S:  121 GAFMNALLFGDRQQMTFEVEGQYQQFGLVHLLAISGSHIVLLMVIVYFILLRSGVTREIATVCLIFFIPIYMILAGASPSVIRASITGVLMLIAFMCSIRLSSLDALSITAICMLIFDPYLVFNIGFQFSFVGSFALLLSAPLLLESGNGVIRNSIYISLISQLVSTPILLYHFGYYSPYSIFLNILYVPFLSLIVL 317
>gi|168215671|ref|ZP_02641296.1| competence family protein [Clostridium perfringens NCTC 8239] >gi|182382025|gb|EDT79504.1| competence family protein [Clostridium perfringens NCTC 8239] (551 aa)
Score = 92, Expect = 3.0e-01, Identities = 53/177 (29%), Positives = 84/177 (47%)
 Q:  102 SFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRN--------CKANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSG------KLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSP 278
      + ++ VL  K + Y   L DL ++HLI IS +HI +  ++ K F  +  +S  + I L G S S++R   + + KS++      +L + L + P L S GFL+SF G+ G+ LFYK  G   KL E   + A +I P L I   S+ + + L +P
 S:  179 ALLNAVLWGDKENLTYNQKDFLSDLGVIHLICISGFHIALLFSIIYKKF----SFKIALSICTIYVI--LVGASSSALRALI--MITLLKSSKRLFKTYDPLSSISLGAVILLIYKPYNLFSMGFLLSFGGTLGIILFYKKLLEGFYMLPPKLNEYLSLGLSAQAFIYPILVIAFGKFSINFLISTFLVTP 361
>gi|118479491|ref|YP_896642.1| DNA internalization-related competence protein [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|118418716|gb|ABK87135.1| DNA internalization-related competence protein [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] (773 aa)
Score = 92, Expect = 3.1e-01, Identities = 43/185 (23%), Positives = 82/185 (44%)
 Q:  101 GSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTIS---YLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCK------ANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGS---RGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYI 285
      G+F++ +L  +  + + +   +VHL+ IS HI +  +V I +   I + L F I   L G SPS IR   V +   + +    +++ I + + P ++ + GF SF+GS       +G + + + S+ + +  P L    S + +FL++LY P  L+ +
 S:  201 GAFMNALLFGDRQQMTFEVEEQYQQFGLVHLLAISGSHIVLLMVIVYFILLRSGVTREIATVCLIFFIPIYMILAGASPSVIRASITGVLMLIAFMCSIRLSSLDALSITAICMLIFDPYLVFNIGFQFSFVGSFALLLSAPLLLESGNGVIRNSIYISLISQLVSTPILLYHFGYYSPYSIFLNILYVPFLSLIVL 397
>gi|170707463|ref|ZP_02897917.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|190566917|ref|ZP_03019833.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|170127707|gb|EDS96580.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|190561908|gb|EDV15877.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] (692 aa)
Score = 92, Expect = 3.1e-01, Identities = 43/185 (23%), Positives = 82/185 (44%)
 Q:  101 GSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTIS---YLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCK------ANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGS---RGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYI 285
      G+F++ +L  +  + + +   +VHL+ IS HI +  +V I +   I + L F I   L G SPS IR   V +   + +    +++ I + + P ++ + GF SF+GS       +G + + + S+ + +  P L    S + +FL++LY P  L+ +
 S:  121 GAFMNALLFGDRQQMTFEVEGQYQQFGLVHLLAISGSHIVLLMVIVYFILLRSGVTREIATVCLIFFIPIYMILAGASPSVIRASITGVLMLIAFMCSIRLSSLDALSITAICMLIFDPYLVFNIGFQFSFVGSFALLLSAPLLLESGNGVIRNSIYISLISQLVSTPILLYHFGYYSPYSIFLNILYVPFLSLIVL 317
>gi|166995909|ref|ZP_02262369.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus cereus AH820] (773 aa)
Score = 92, Expect = 3.2e-01, Identities = 43/185 (23%), Positives = 82/185 (44%)
 Q:  101 GSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTIS---YLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCK------ANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGS---RGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYI 285
      G+F++ +L  +  + + +   +VHL+ IS HI +  +V I +   I + L F I   L G SPS IR   V +   + +    +++ I + + P ++ + GF SF+GS       +G + + + S+ + +  P L    S + +FL++LY P  L+ +
 S:  201 GAFMNALLFGDRQQMTFEVEGQYQQFGLVHLLAISGSHIVLLVVIVYFILLRSGVTREIATVCLIFFIPIYMILAGASPSVIRASITGVLMLIAFMCSIRLSSLDALSITAICMLIFDPYLVFNIGFQFSFVGSFALLLSAPLLLESGNGVIRNSIYISLISQLVSTPILLYHFGYYSPYSIFLNILYVPFLSLIVL 397
>gi|185178965|ref|ZP_02964722.1| ComEC/Rec2 family protein [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188039584|ref|ZP_02998301.1| ComEC/Rec2 family protein [Ureaplasma urealyticum serovar 8] >gi|188524408|ref|ZP_03004429.1| ComEC/Rec2 family protein [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|188530967|ref|ZP_03005229.1| ComEC/Rec2 family protein [Ureaplasma urealyticum serovar 4 str. ATCC 27816] >gi|195867901|ref|ZP_03079900.1| ComEC/Rec2 family protein [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] >gi|184209244|gb|EDU06287.1| ComEC/Rec2 family protein [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|195659951|gb|EDX53331.1| ComEC/Rec2 family protein [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|195660478|gb|EDX53736.1| ComEC/Rec2 family protein [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] (365 aa)
Score = 91, Expect = 3.5e-01, Identities = 89/348 (25%), Positives = 161/348 (46%)
 Q:   3 ITNTIILWMLACCFYMNSETVSSTFLFLFFFGSCLVNHVNKFKVLLISGLGFIFLFYVLSFETPSSFN--FLNDYLNKIMGINLREIINSYFIKIH-GQTLGSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKI-FHKFPTLGRIISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCKANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIF----ILVYIFLFIFSWVNWLDPVFIVAYNLIFEVSKVLEHINVVIPISIFKNEWIFSIYYSSLEL-FNLYIFRKR 350
      I+ I+  +ACCFY N+ +  + F++  + +   L+I + F L + L   +FN +L  L K  +LR+ I Y K + +   I L++ N K  N+   L DL+I HL ++S H+NIF ++NKI F K+P + +I     YL FS  IRVF ++ I  + K +   GL+  + I  ++SF+ +     N   +  +I+ +YI+  II+ +++  FLS+++ +   + VY LF F ++  + V   N++ +  + I+ I I +  I +I+Y+S+ L +L+I+ K+
 S:  13 ISFLILATSIACCFYYNNFWILIVNVCQFYW----LYQIKFNYKLIILIIVFSILCFALCLLIHKNFNTHYLITNLEKECDWSLRKQIIVYLSKKYLNKNTLMLIKLMIFNEKVSGNFKQI--LYDLNIAHLFIVSGLHLNIFLLIINKIFFKKWPKISFVIGICFLIFYGYLLEFSIGFIRVFIMHILSIKFFQKISKMD-KLAISGLIIASLSIYNLSMLSFIFAYLALFCIYLLNLFIKDNSILKNIYINLYILSITFIISINLNEKINFLSIIFGYVMNLPILFVYQVLFWFMFIPHFEVVLDGVTNILVKAIYFINEIDANIYIKNYSE--IITIFYTSIWLTISLWIYYKK 360
>gi|30264396|ref|NP_846773.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47529847|ref|YP_021196.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49187219|ref|YP_030471.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|165872029|ref|ZP_02216669.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|167638533|ref|ZP_02396809.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|177653305|ref|ZP_02935557.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|30259054|gb|AAP28259.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47504995|gb|AAT33671.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49181146|gb|AAT56522.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|164712160|gb|EDR17697.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|167513381|gb|EDR88751.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|172081587|gb|EDT66659.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus anthracis str. A0174] (772 aa)
Score = 91, Expect = 3.6e-01, Identities = 43/185 (23%), Positives = 82/185 (44%)
 Q:  101 GSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTIS---YLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCK------ANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGS---RGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYI 285
      G+F++ +L  +  + + +   +VHL+ IS HI +  +V I +   I + L F I   L G SPS IR   V +   + +    +++ I + + P ++ + GF SF+GS       +G + + + S+ + +  P L    S + +FL++LY P  L+ +
 S:  201 GAFMNALLFGDRQQMTFEVEGQYQQFGLVHLLAISGSHIVLLMVIVYFILLRSGVTREIATVCLIFFIPIYMILAGASPSVIRASITGVLMLIAFMCSIRLSSLDALSITAICMLIFDPYLVFNIGFQFSFVGSFALLLSAPLLLESGNGVIRNSIYISLISQLVSTPILLYHFGYYSPYSIFLNILYVPFLSLIVL 397
>gi|188592842|ref|ZP_03006103.1| ComEC/Rec2 family protein [Ureaplasma urealyticum serovar 10] (365 aa)
Score = 91, Expect = 3.6e-01, Identities = 89/348 (25%), Positives = 161/348 (46%)
 Q:   3 ITNTIILWMLACCFYMNSETVSSTFLFLFFFGSCLVNHVNKFKVLLISGLGFIFLFYVLSFETPSSFN--FLNDYLNKIMGINLREIINSYFIKIH-GQTLGSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKI-FHKFPTLGRIISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCKANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIF----ILVYIFLFIFSWVNWLDPVFIVAYNLIFEVSKVLEHINVVIPISIFKNEWIFSIYYSSLEL-FNLYIFRKR 350
      I+ I+  +ACCFY N+ +  + F++  + +   L+I + F L + L   +FN +L  L K  +LR+ I Y K + +   I L++ N K  N+   L DL+I HL ++S H+NIF ++NKI F K+P + +I     YL FS  IRVF ++ I  + K +   GL+  + I  ++SF+ +     N   +  +I+ +YI+  II+ +++  FLS+++ +   + VY LF F ++  + V   N++ +  + I+ I I +  I +I+Y+S+ L +L+I+ K+
 S:  13 ISFLILATSIACCFYYNNFWILIVNVCQFYW----LYQIKFNYKLIILIIVFSILCFALCLLIHKNFNIHYLITNLEKECDWSLRKQIIVYLSKKYLNKNTLMLIKLMIFNEKVSGNFKQI--LYDLNIAHLFIVSGLHLNIFLLIINKIFFKKWPKISFVIGICFLIFYGYLLEFSIGFIRVFIMHILSIKFFQKISKMD-KLAISGLIIASLSIYNLSMLSFIFAYLALFCIYLLNLFIKDNSILKNIYINLYILSITFIISINLNEKINFLSIIFGYVMNLPILFVYQVLFWFMFIPHFEVVLDGVTNILVKAIYFINEIDANIYIKNYSE--IITIFYTSIWLTISLWIYYKK 360
>gi|49481367|ref|YP_038379.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|49332923|gb|AAT63569.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] (773 aa)
Score = 91, Expect = 3.7e-01, Identities = 43/185 (23%), Positives = 82/185 (44%)
 Q:  101 GSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTIS---YLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCK------ANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGS---RGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYI 285
      G+F++ +L  +  + + +   +VHL+ IS HI +  +V I +   I + L F I   L G SPS IR   V +   + +    +++ I + + P ++ + GF SF+GS       +G + + + S+ + +  P L    S + +FL++LY P  L+ +
 S:  201 GAFMNALLFGDRQQMTFEVEGQYQQFGLVHLLAISGSHIVLLMVIVYFILLRSGVTREIATVCLIFFIPIYMILAGASPSVIRASITGVLMLIAFMCSIRLSSLDALSITAICMLIFDPYLVFNIGFQFSFVGSFALLLSAPLLLESGNGVIRNSIYISLISQLVSTPILLYHFGYYSPYSIFLNILYVPFLSLIVL 397
>gi|171920892|ref|ZP_02932046.1| ComEC/Rec2 family protein [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|171903108|gb|EDT49397.1| ComEC/Rec2 family protein [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] (365 aa)
Score = 91, Expect = 3.9e-01, Identities = 89/348 (25%), Positives = 160/348 (45%)
 Q:   3 ITNTIILWMLACCFYMNSETVSSTFLFLFFFGSCLVNHVNKFKVLLISGLGFIFLFYVLSFETPSSFN--FLNDYLNKIMGINLREIINSYFIKIH-GQTLGSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKI-FHKFPTLGRIISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCKANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIF----ILVYIFLFIFSWVNWLDPVFIVAYNLIFEVSKVLEHINVVIPISIFKNEWIFSIYYSSLEL-FNLYIFRKR 350
      I+ I+  +ACCFY N+ +  + F++  + +   L+I + F L + L   +FN +L  L K  +LR+ I Y K + +   I L++ N K  N+   L DL+I HL ++S H+NIF ++NKI F K+P + +I     YL FS  IRVF ++ I  + K +   GL+  + I  ++SF+ +     N   +  +I+ +YI+  II+ +++  FLS+++ +   + VY LF F +  + V   N++ +  + I+ I I +  I +I+Y+S+ L +L+I+ K+
 S:  13 ISFLILATSIACCFYYNNFWILIVNVCQFYW----LYQIKFNYKLIILIIVFSILCFALCLLIHKNFNTHYLITNLEKECDWSLRKQIIVYLSKKYLNKNTLMLIKLMIFNEKVSGNFKQI--LYDLNIAHLFIVSGLHLNIFLLIINKIFFKKWPKISFVIGICFLIFYGYLLEFSIGFIRVFIMHILSIKFFQKISKMD-KLAISGLIIASLSIYNLSMLSFIFAYLALFCIYLLNLFIKDNSILKNIYINLYILSITFIISINLNEKINFLSIIFGYVMNLPILFVYQVLFWFMFTPHFEVVLDEVTNILVKAIYFINEIDANIYIKNYSE--IITIFYTSIWLTISLWIYYKK 360
>gi|168208746|ref|ZP_02634371.1| competence family protein [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|170713204|gb|EDT25386.1| competence family protein [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] (551 aa)
Score = 90, Expect = 4.8e-01, Identities = 52/177 (29%), Positives = 84/177 (47%)
 Q:  102 SFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRN--------CKANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSG------KLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSP 278
      + ++ +L  K + Y   L DL ++HLI IS +HI +  ++ K F  +  +S  + I L G S S++R   + + KS++      +L + L + P L S GFL+SF G+ G+ LFYK  G   KL E   + A +I P L I   S+ + + L +P
 S:  179 ALLNAILWGDKENLTYNQKDFLSDLGVIHLICISGFHIALLFSIIYKKF----SFKIALSICTIYVI--LVGASSSALRALI--MITLLKSSKRLFKTYDPLSSISLGAVILLIYKPYNLFSMGFLLSFGGTLGIILFYKKLLEGFYMLPPKLNEYLSLGLSAQAFIYPILVIAFGKFSINFLISTFLVTP 361
>gi|187735350|ref|YP_001877462.1| ComEC/Rec2-related protein [Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835] >gi|187425402|gb|ACD04681.1| ComEC/Rec2-related protein [Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835] (689 aa)
Score = 90, Expect = 5.2e-01, Identities = 30/115 (26%), Positives = 51/115 (44%)
 Q:  108 LLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLV---NKIFHKFPTLGRIISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCKAN------LSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSF 222
      +L K D    K ++  +H+ +S H+ +  LV  ++ H P  R+  LL   ++ G S S++R F   +    K +   L+FI L L+ P +  GF +SF
 S:  204 VLGDKTDARLETMAKFLESGCMHVFAVSGMHVGVAAMLVLGMLRLLHVHPRAARLACILLLAAYVFVTGMSASALRAFIMATVWLLAFVLRRKGHPANILALAFILLCLMNPLQVFQPGFQLSF 327
>gi|114772147|ref|ZP_01449530.1| DNA internalization-related competence protein ComEC/Rec2 [alpha proteobacterium HTCC2255] (745 aa)
Score = 90, Expect = 5.5e-01, Identities = 51/183 (27%), Positives = 86/183 (46%)
 Q:  103 FISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIIS--------ALLSFTIS-----YLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCKANLSFIFLGLVAPKVLISF-------GFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISL--------WGVFLSLLYSPIFILVYI 285
      +I+ ++L K+D    +   HL VIS HI I G + IFH  LG++++     LL+ I   YL GF+  +R F  + ++  +  ++  +L L  VL+SF    GF +SFL  + +  H  K  + + + A I I +L I+  I++    W + +L  PI L +
 S:  159 WINALILGYKHDLTKSDKVLIRHTGTAHLFVISGLHIGIVAGWIYYIFHTVAKLGKLVNRQAFSDQYVLLATLIGTWGYCYLLGFTIPMLRAFIVLLLCLYIHYKQLNISMWHKYL-LCLCGVLVSFPLSSFNTGFWLSFLAVSAISII--VHCLSKSVRSLWDKVMAFIMIQIALTILLFPINIVVFGQIFPWSILANLWAIPIVTLFLV 366
>gi|152990088|ref|YP_001355810.1| DNA uptake protein [Nitratiruptor sp. SB155-2] >gi|151421949|dbj|BAF69453.1| DNA uptake protein [Nitratiruptor sp. SB155-2] (413 aa)
Score = 89, Expect = 6.3e-01, Identities = 50/163 (30%), Positives = 81/163 (49%)
 Q:  122 KLIDLSIVHLIVISSYHIN--------IFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTI------SYLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCK----ANLSFIFLGLVA--PKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVY 284
      K+ D ++ HL+ IS +H+     +F L+ ++ +F   + +  SF I   +  G PS IR C +FG F +R+ K   L ++ L L+A PK L S GF +S G  + LF    K+   + + + ++P  I + SL  F LL S +F+L Y
 S:  161 KIADFAVSHLVAISGFHLGLIVAVITFVFSILLKPLWQRFFPYKNLYTYAFSFAIFVAISYTLFLGTIPSLIRSLCMLLFGFFLFSRHMKILSFETLLWVVLVLIALFPKFLFSIGFWLSVSGVFYIYLFLHHFRYSKVAIFVLINFWMYLVMMPWSLYIFHHFSLMQFFAPLL-SMVFVLFY 342
>gi|52141179|ref|YP_085650.1| DNA internalization-related competence protein [Bacillus cereus E33L] >gi|51974648|gb|AAU16198.1| DNA internalization-related competence protein [Bacillus cereus E33L] (773 aa)
Score = 89, Expect = 6.5e-01, Identities = 42/185 (22%), Positives = 82/185 (44%)
 Q:  101 GSFISLVLLNIKNDYNYPIYYKLIDLSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISALLSFTIS---YLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCK------ANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGS---RGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYI 285
      G+F++ +L  +  + + +   +VHL+ IS HI +  +V I +   I + L F I   L G SPS +R   V +   + +    +++ I + + P ++ + GF SF+GS       +G + + + S+ + +  P L    S + +FL++LY P  L+ +
 S:  201 GAFMNALLFGDRQQMTFEVEEQYQQFGLVHLLAISGSHIVLLMVIVYFILLRSGVTREIATVCLIFFIPIYMILAGASPSVMRASITGVLMLIAFMCSIRLSSLDALSITAICMLIFDPYLVFNIGFQFSFVGSFALLLSAPLLLESGNGVIRNSIYISLISQLVSTPILLYHFGYYSPYSIFLNILYVPFLSLIVL 397
>gi|57168096|ref|ZP_00367235.1| competence locus E (comE3), putative [Campylobacter coli RM2228] >gi|57020470|gb|EAL57139.1| competence locus E (comE3), putative [Campylobacter coli RM2228] (419 aa)
Score = 89, Expect = 6.8e-01, Identities = 59/181 (32%), Positives = 90/181 (49%)
 Q:  128 IVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGR--------------IISALLSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCKA------NLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIY-----IIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIFILVYIFLFIFSWV---NWLDPVFIVAYNLIF 308
      + HLI IS YHI +  LV I   + +       I  +L F +YL GF PS +R   ++G +  +N K    +S   ++ P++L+S GF S LG   +F  H+ KL+ F  I  I+   I P L   + + FL+++ S IFI+ Y +  ++  N LDPV I +NL F
 S:  170 VAHLIAISGYHIGLLFTLVFFILAPLYSFFQKRYFPYRSLRFDLSIFIFILLFAYAYLIGFVPSYVRSLIMALWGFYLLCKNIKILSFFTLFISIYLCIVLYPRLLLSIGFFFSCLGV--FYIFLYLHHFSKLFNNFLNIILVNIWTFFCMITPVLYFF--PLISYQQFLAIILSGIFIVFYPLVLCLHFIAHGNLLDPVLIDFFNLKF 374
>gi|157150217|ref|YP_001450879.1| DNA internalization-related competence protein celB [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] >gi|157075011|gb|ABV09694.1| DNA internalization-related competence protein celB [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] (746 aa)
Score = 88, Expect = 9.0e-01, Identities = 49/174 (28%), Positives = 82/174 (47%)
 Q:  126 LSIVHLIVISSYHINIFCGLVNKIFHKFPTLGRIISAL---LSFTISYLNGFSPSSIRVFCANVFGIFKSTRNCKANLSFIFLGLVAPKVLISFGFLMSFLGSRGVKLFYKTHNSGKLYEAFFTSIFATIYIIPSLGIINNSISLWGVFLSLLYSPIF------ILVYIF----LFIFSWVN----WLDPV 299
      L I+HL +S  + F + KI +    + L  LSF + L GFS S +R   +  F  R   ++ + L L+ P L++ G ++S  + + +   +SG  +A  S+ ++ I+P L     W + L+ L+S +F   +L IF  LF F+ VN  WL+ V
 S:  235 LGIIHLFALSGMQVGFFMDVFRKILLRIGLRMETVDWLQFPLSFLYAGLTGFSVSVVRSLVQKLLSQFGVRRLDNFAMTMLVLMLLMPSFLLTTGGVLSCAYAFIITMLDFEDSSG-FRKAVLESLSISLGILPLLIYYFAEFQPWSILLTFLFSIVFDTFMLPLLSLIFLISPLFAFTQVNVFFQWLEMV 424