>gi|26553506|ref|NP_757440.1| hypothetical protein MYPE540 [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453512|dbj|BAC43844.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (177 aa)
Score = 770, Expect = 1.5e-80, Identities = 177/177 (100%), Positives = 177/177 (100%)
 Q:   1 MRDILLYFAVKYSGCWERIYQAFAEREVTKIDEINKVKSENPDNWIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRFKNKFVMLNNFYGDANLDWVKKDFNNDEWKEKINKSVFMIDYTNKDIIESLLELNANIIAVNTKCDEDIKKEKLYKSIIKSNNLVISYGLKNLNEQLLN 177
      MRDILLYFAVKYSGCWERIYQAFAEREVTKIDEINKVKSENPDNWIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRFKNKFVMLNNFYGDANLDWVKKDFNNDEWKEKINKSVFMIDYTNKDIIESLLELNANIIAVNTKCDEDIKKEKLYKSIIKSNNLVISYGLKNLNEQLLN
 S:   1 MRDILLYFAVKYSGCWERIYQAFAEREVTKIDEINKVKSENPDNWIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRFKNKFVMLNNFYGDANLDWVKKDFNNDEWKEKINKSVFMIDYTNKDIIESLLELNANIIAVNTKCDEDIKKEKLYKSIIKSNNLVISYGLKNLNEQLLN 177
>gi|50365352|ref|YP_053777.1| DNA processing/uptake protein [Mesoplasma florum L1] >gi|50363908|gb|AAT75893.1| DNA processing/uptake protein [Mesoplasma florum L1] (259 aa)
Score = 151, Expect = 1.1e-08, Identities = 31/79 (39%), Positives = 52/79 (65%)
 Q:   1 MRDILLYFAVKYSGCWERIYQAFAEREVTKIDEINKVKSENPDNWIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRF 79
      M ++LLYF++KY G WE+IY A  +E + ++ KV + P+N+I++I+ YP  K ++KPPF+++ GN LL +
 S:   1 MDNVLLYFSLKYHGDWEKIYDALDRKEKIETQDLIKVPNSIPNNFISIINPLYPNNLKQIMKPPFILYYLGNISLLQNY 79
>gi|167756892|ref|ZP_02429019.1| hypothetical protein CLORAM_02441 [Clostridium ramosum DSM 1402] >gi|167703067|gb|EDS17646.1| hypothetical protein CLORAM_02441 [Clostridium ramosum DSM 1402] (250 aa)
Score = 133, Expect = 1.2e-06, Identities = 36/84 (42%), Positives = 51/84 (60%)
 Q:   1 MRDILLYFAVKYSGCWERIYQAFAEREVTKIDEINKVKSE----NPDNWIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRFKNKFV 84
      M +ILLYF++KY+G ++ I +A  +E KIDE K+K E    N+ LI +YP  K + PPFV+F GN  L+ KNK +
 S:   1 MEEILLYFSLKYAGDFDSILKALECKE--KIDE--KLKKELFKDITANYTTLISPDYPTALKEIACPPFVLFYYGN---LALVKNKCI 81
>gi|169350424|ref|ZP_02867362.1| hypothetical protein CLOSPI_01192 [Clostridium spiroforme DSM 1552] >gi|169292744|gb|EDS74877.1| hypothetical protein CLOSPI_01192 [Clostridium spiroforme DSM 1552] (251 aa)
Score = 132, Expect = 1.5e-06, Identities = 27/77 (35%), Positives = 45/77 (58%)
 Q:   1 MRDILLYFAVKYSGCWERIYQAFAEREVTKIDEINKVKSENPDNWIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLS 77
      M +I+LYFA+KY+G +++IYQA  +E  D  + E  + +I ++YP  K + PPFV+F G+ L++
 S:   2 MEEIILYFALKYAGDFDKIYQALERKEKIDDDLKGHLFKELKSKYTTIISDDYPAALKEINCPPFVLFYYGDLNLVN 78
>gi|15829018|ref|NP_326378.1| DNA processing protein SMF [Mycoplasma pulmonis UAB CTIP] >gi|14089962|emb|CAC13720.1| DNA PROCESSING PROTEIN SMF [Mycoplasma pulmonis] (244 aa)
Score = 130, Expect = 3.0e-06, Identities = 35/96 (36%), Positives = 53/96 (55%)
 Q:   1 MRDILLYFAVKYSGCWERIYQAFAEREVTKIDEINKVKS---ENPDNWIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRFKNKFVMLNNFYGDANLD 96
      M ++LLYF+  G ++I+++ + E   E+ K KS  EN  +I ++  YPEEFKY+ PPF++F KGN LL   K + +   NLD
 S:   1 MNEVLLYFSFINKGNTKKIFESLKKHEQIDPVELKKYKSMLEENSIKYITILSSKYPEEFKYLNNPPFILFYKGNLDLLK--NTKIALSGDVVSQKNLD 97
>gi|193216606|ref|YP_001999848.1| putative DNA processing protein, SMF family [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] >gi|193001929|gb|ACF07144.1| putative DNA processing protein, SMF family [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] (258 aa)
Score = 121, Expect = 2.7e-05, Identities = 31/96 (32%), Positives = 50/96 (52%)
 Q:   1 MRDILLYFAVKYSGCWERIYQAFAEREVTKIDEINKVKSENPD---NWIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRFKNKFVMLNNFYGDANLD 96
      M + ++YF KY+G W++IY AF  E  D  ++ E D   I ++D+ YP +  + KPPF +  GN L++ F+ F + N  D +D
 S:   1 MNNFIIYFDYKYNGDWDKIYHAFKNFENVDDDLAKQIARERIDLKEKIITILDDEYPAKLDMLRKPPFALHYLGNYSLIN-FEKSFCLTGNLEKDYIVD 98
>gi|71894560|ref|YP_278668.1| putative DNA processing protein [Mycoplasma synoviae 53] >gi|71851348|gb|AAZ43957.1| putative DNA processing protein [Mycoplasma synoviae 53] (246 aa)
Score = 116, Expect = 1.3e-04, Identities = 50/165 (30%), Positives = 83/165 (50%)
 Q:   1 MRDILLYFAVKYSGCWERIYQAFAEREV---TKIDEINKVKSENPDNWIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRFKNKFVMLNNFYGDANLDWVKKDFNNDEWKEKINKSVFMIDY-TNKDIIESLLELNANIIAVNTKCDEDIKKEKLYKSIIKSNNLVIS 165
      M +ILLY + K+ G  IY+  ++E  ++IDEI + +N  +I++ D NYP   V PPFV++ KGN LL+  K + L +  + N ++ K+ + +   N +  Y + K +I+   NA+II +   E +  K + I  NNL+IS
 S:   1 MNNILLYLSNKHKGDNYLIYKGLKDKEKLRKSEIDEITNIYLKNDIKFISIFDLNYPSSLFMVHYPPFVLYYKGNINLLNDLTKKRLYLVD---EMNSEYSKEILSKNIRTLTENSILVTNSYASEKHLIDEFKNANASIIYI---AKEGLNSSK-FDDINLENNLIIS 162
>gi|72080588|ref|YP_287646.1| DNA processing protein SMF [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] >gi|71913712|gb|AAZ53623.1| DNA processing protein SMF [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (259 aa)
Score = 113, Expect = 2.8e-04, Identities = 29/103 (28%), Positives = 53/103 (51%)
 Q:   1 MRDILLYFAVKYSGCWERIYQAFAEREVTKIDEINKVKSE---NPDNWIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRFKNKFVMLNNFYGDANLDWVKKDFN 103
      M+ L+Y+A+KY G ++ I A  +E  +E K++ +    I ++DENYPE F+ + PP+V+F +G + L   K ++  Y   ++ K +
 S:   1 MKSSLIYYAIKYKGDYKLIQNAIQTKEEITKEEFLKLQEKLDSGKIKAITILDENYPEAFQVLKNPPYVLFYQGKIEFLENKNPKSALIGEKYNSKIQEFFNKSLD 106
>gi|54020048|ref|YP_115644.1| DNA processing protein SMF [Mycoplasma hyopneumoniae 232] >gi|53987221|gb|AAV27422.1| putative DNA processing protein [Mycoplasma hyopneumoniae 232] (264 aa)
Score = 112, Expect = 3.3e-04, Identities = 29/103 (28%), Positives = 53/103 (51%)
 Q:   1 MRDILLYFAVKYSGCWERIYQAFAEREVTKIDEINKVKSE---NPDNWIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRFKNKFVMLNNFYGDANLDWVKKDFN 103
      M+ L+Y+A+KY G ++ I A  +E  +E K++ +    I ++DENYPE F+ + PP+V+F +G + L   K ++  Y   ++ K +
 S:   6 MKSSLIYYAIKYKGDYKLIQNAIQTKEEITKEEFLKLQEKLDSGKIKAITILDENYPEAFQVLKNPPYVLFYQGKIEFLENKNPKSALIGEKYNSKIQEFFNKSLD 111
>gi|71893597|ref|YP_279043.1| DNA processing protein SMF [Mycoplasma hyopneumoniae J] >gi|71851724|gb|AAZ44332.1| DNA processing protein SMF [Mycoplasma hyopneumoniae J] (259 aa)
Score = 112, Expect = 3.4e-04, Identities = 29/103 (28%), Positives = 53/103 (51%)
 Q:   1 MRDILLYFAVKYSGCWERIYQAFAEREVTKIDEINKVKSE---NPDNWIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRFKNKFVMLNNFYGDANLDWVKKDFN 103
      M+ L+Y+A+KY G ++ I A  +E  +E K++ +    I ++DENYPE F+ + PP+V+F +G + L   K ++  Y   ++ K +
 S:   1 MKSSLIYYAIKYKGDYKLIQNAIQTKEEITKEEFLKLQEKLDSGKIKAITILDENYPEAFQVLKNPPYVLFYQGKIEFLENKNPKSALIGEKYNSKIQEFFNKSLD 106
>gi|171326464|ref|ZP_02914937.1| DNA protecting protein DprA [Geobacillus sp. WCH70] >gi|171087539|gb|EDT33917.1| DNA protecting protein DprA [Geobacillus sp. WCH70] (294 aa)
Score = 106, Expect = 1.6e-03, Identities = 21/60 (35%), Positives = 34/60 (56%)
 Q:  21 QAFAEREVTKIDEINKVKSENPDNWIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRFK 80
      Q F +   I+ + K  +  + I + D +YP  K++ KPP+V++ KGN +LLS FK
 S:  57 QFFQDLHSPHIESMIKTYKDKNIHVITIFDSDYPPLLKHIYKPPWVLYAKGNIRLLSSFK 116
>gi|163791332|ref|ZP_02185745.1| DNA processing protein DprA, putative [Carnobacterium sp. AT7] >gi|159873411|gb|EDP67502.1| DNA processing protein DprA, putative [Carnobacterium sp. AT7] (289 aa)
Score = 104, Expect = 2.6e-03, Identities = 35/124 (28%), Positives = 66/124 (53%)
 Q:  45 WIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKG-----NKKLLSRFKNKFVMLNNFYGDANLDWVKKDFNNDEWKEKINKSVFMIDYTNKDIIESLLELNANIIA-VNTKCDE--DIKKEKLYKSIIKSNNLVISYGL 168
      W++++D++YPE K++ PP ++F +G   N+KLL+  ++  L + YG+ L + +  +   I   +  ++ + E +EL  IA + T D+  + EKL K I K++ L+ Y L
 S:  79 WVSILDQSYPEYLKHIYNPPALLFYQGDLTLLNQKLLAIVGSR---LTSSYGEKALTILLPELITN----GITTVSGLAKGIDRLVHEKTIELGGRTIAIIGTGLDQFYPFENEKLQKEIAKNHLLISEYPL 203
>gi|47459209|ref|YP_016071.1| DNA processing protein smf [Mycoplasma mobile 163K] >gi|47458538|gb|AAT27860.1| DNA processing protein smf [Mycoplasma mobile 163K] (240 aa)
Score = 99, Expect = 9.5e-03, Identities = 28/80 (35%), Positives = 45/80 (56%)
 Q:   1 MRDILLYFAVKYSGCWERIYQAFAEREVTKIDEI---NKVKSENPDNWIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRFK 80
      M++I++YF++KY G + +I A + E  I+++  NK  N  +  D+ YP FK +  P+ IF KGN LL+ K
 S:   1 MKEIIIYFSIKYQGDYFKIKNALIKMEKIDIEKLIQWNKKLENNKIKVLTKFDQTYPNSFKNIKYSPYAIFYKGNIDLLNSEK 83
>gi|158320506|ref|YP_001513013.1| DNA protecting protein DprA [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] >gi|158140705|gb|ABW19017.1| DNA protecting protein DprA [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] (365 aa)
Score = 95, Expect = 3.3e-02, Identities = 15/32 (46%), Positives = 25/32 (78%)
 Q:  46 IALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLS 77
      + + DENYPE+ + + PP+VI++KGNK+ L+
 S:  82 LTIYDENYPEKLRNIYDPPYVIYMKGNKEYLN 113
>gi|160915178|ref|ZP_02077391.1| hypothetical protein EUBDOL_01186 [Eubacterium dolichum DSM 3991] >gi|158432977|gb|EDP11266.1| hypothetical protein EUBDOL_01186 [Eubacterium dolichum DSM 3991] (242 aa)
Score = 93, Expect = 5.5e-02, Identities = 21/77 (27%), Positives = 39/77 (50%)
 Q:   1 MRDILLYFAVKYSGCWERIYQAFAEREVTKIDEINKVKSENPDNWIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLS 77
      MR+ +L +A++Y G W I QA  E +    + +  ++ + D+ YP+ F + PP+++F G +L S
 S:   1 MREQILCYAIRYHGEWHAIKQAILRNEEWE-------RCDYDGYYVTIYDKEYPQCFLQLEYPPWILFYAGRLELCS 70
>gi|150021484|ref|YP_001306838.1| DNA protecting protein DprA [Thermosipho melanesiensis BI429] >gi|149794005|gb|ABR31453.1| DNA protecting protein DprA [Thermosipho melanesiensis BI429] (264 aa)
Score = 92, Expect = 7.8e-02, Identities = 17/33 (51%), Positives = 23/33 (69%)
 Q:  46 IALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSR 78
      +  DE+YPE K + PP V+F KGNK+LLS+
 S:  49 VTYFDEDYPESLKNIWNPPVVLFGKGNKELLSK 81
>gi|168144617|ref|ZP_02587846.1| Nucleotide-binding SMF protein [Bacillus cereus G9842] (289 aa)
Score = 92, Expect = 7.9e-02, Identities = 21/63 (33%), Positives = 36/63 (57%)
 Q:  45 WIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRFKNKFVMLN----NFYGDANLDWVKKDFNNDEW 107
      +I + DENYP+ + + PPFV++ KG K L++ NK ++   + YG +L ++    EW
 S:  78 YITIWDENYPQLLREIQDPPFVLYGKGEKDFLNKV-NKLAVVGTREPSLYGHESLKFILHPLLEREW 143
>gi|52785590|ref|YP_091419.1| hypothetical protein BLi01831 [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|163119434|ref|YP_079004.2| DNA processing Smf protein [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52348092|gb|AAU40726.1| Smf [Bacillus licheniformis DSM 13] >gi|145902941|gb|AAU23366.2| DNA processing Smf protein homolog [Bacillus licheniformis ATCC 14580] (300 aa)
Score = 90, Expect = 1.3e-01, Identities = 19/56 (33%), Positives = 30/56 (53%)
 Q:  21 QAFAEREVTKIDEINKVKSENPDNWIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLL 76
      + AE+E++ + + +     A+  +YP  K + PP V+FLKGNKKLL
 S:  56 RKLAEQELSNVKRLIRSYEAAGVRMTAISSPDYPASLKTIHDPPPVLFLKGNKKLL 111
>gi|171779425|ref|ZP_02920389.1| hypothetical protein STRINF_01270 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] >gi|171282042|gb|EDT47473.1| hypothetical protein STRINF_01270 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] (280 aa)
Score = 89, Expect = 1.7e-01, Identities = 18/47 (38%), Positives = 32/47 (68%)
 Q:  34 INKVKSENPDNWIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRFK 80
      + KV ++ P  I+++D++YP E K+  PP ++F +GN +LL+R K
 S:  62 LRKVFNQYPS--ISILDDDYPLELKHSYNPPVLLFYQGNIELLNRPK 106
>gi|171920578|ref|ZP_02695619.2| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|185178780|ref|ZP_02554494.2| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188024439|ref|ZP_02570575.2| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188039255|ref|ZP_02527959.2| hypothetical protein Uures_00625 [Ureaplasma urealyticum serovar 8] >gi|188518421|ref|ZP_02556519.2| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|188524222|ref|ZP_02557640.2| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|188530782|ref|ZP_02546462.2| hypothetical protein Uurese_01000002_0200001313 [Ureaplasma urealyticum serovar 4 str. ATCC 27816] >gi|188568834|ref|ZP_02829041.2| hypothetical protein Uurealyserovar_01935 [Ureaplasma urealyticum serovar 2] >gi|188592652|ref|ZP_02694385.2| hypothetical protein Uureaserovar_01965 [Ureaplasma urealyticum serovar 10] >gi|195867435|ref|ZP_03079439.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] >gi|171903282|gb|EDT49571.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|184209397|gb|EDU06440.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188018732|gb|EDU56772.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188998039|gb|EDU67136.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|195659952|gb|EDX53332.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|195660911|gb|EDX54164.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] (236 aa)
Score = 88, Expect = 2.2e-01, Identities = 20/62 (32%), Positives = 33/62 (53%)
 Q:   7 YFAVKYSGCWERIYQAFAEREVTKIDEINKVKSENPDNWIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIF 68
      YF++KY G W +IY A  E   + + +    I L DE YP ++K + +PPF+++
 S:   7 YFSLKYKGDWLKIYLALINHEEQNEHSLLENEEYERLKAIDLTDEKYPNKYKKINQPPFILY 68
>gi|25011095|ref|NP_735490.1| hypothetical protein gbs1041 [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|76798273|ref|ZP_00780521.1| DNA processing Smf protein [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|77407070|ref|ZP_00784075.1| DNA processing chain A [Streptococcus agalactiae H36B] >gi|77408077|ref|ZP_00784825.1| DNA processing chain A [Streptococcus agalactiae COH1] >gi|77410536|ref|ZP_00786897.1| DNA processing chain A [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|77414788|ref|ZP_00790911.1| DNA processing chain A [Streptococcus agalactiae 515] >gi|23095494|emb|CAD46700.1| Unknown [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|76586384|gb|EAO62894.1| DNA processing Smf protein [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|77159164|gb|EAO70352.1| DNA processing chain A [Streptococcus agalactiae 515] >gi|77163484|gb|EAO74434.1| DNA processing chain A [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|77173342|gb|EAO76463.1| DNA processing chain A [Streptococcus agalactiae COH1] >gi|77174323|gb|EAO77187.1| DNA processing chain A [Streptococcus agalactiae H36B] (280 aa)
Score = 87, Expect = 2.4e-01, Identities = 15/35 (42%), Positives = 25/35 (71%)
 Q:  46 IALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRFK 80
      ++++D NYP E K + PP ++F +GN +LLS+ K
 S:  73 LSILDSNYPLELKEIYNPPVLLFYQGNIELLSKPK 107
>gi|29376206|ref|NP_815360.1| DNA processing protein DprA, putative [Enterococcus faecalis V583] >gi|29343669|gb|AAO81430.1| DNA processing protein DprA, putative [Enterococcus faecalis V583] (287 aa)
Score = 87, Expect = 2.6e-01, Identities = 20/58 (34%), Positives = 35/58 (60%)
 Q:  23 FAEREVTKIDEINKVKSENPDNWI-------------------ALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRFK 80
      F+ E+ +I EI K +   +W+          ++D YP+ + + PP ++F +GN +LLSR K
 S:  38 FSSTEIIRIAEIKKYRELFEQSWLHHTIHSEALYIRQCQHQFMTILDAVYPKLLREIYNPPAILFYRGNLQLLSRRK 114
>gi|76787406|ref|YP_329722.1| DNA processing protein DprA, putative [Streptococcus agalactiae A909] >gi|76562463|gb|ABA45047.1| DNA processing protein DprA, putative [Streptococcus agalactiae A909] (280 aa)
Score = 87, Expect = 2.6e-01, Identities = 15/35 (42%), Positives = 25/35 (71%)
 Q:  46 IALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRFK 80
      ++++D NYP E K + PP ++F +GN +LLS+ K
 S:  73 LSILDSNYPLELKEIYNPPVLLFYQGNIELLSKPK 107
>gi|168143385|ref|ZP_02586614.1| Smf protein [Bacillus cereus G9842] (290 aa)
Score = 87, Expect = 2.9e-01, Identities = 22/51 (43%), Positives = 31/51 (60%)
 Q:  34 INKVKSENPDNWIALI---DENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRFKNKFV 84
      I+K+ SE D I   ++ YP  K + PPF IF+KGN+ LL  +NKF+
 S:  71 ISKILSEFSDEKIEYFIYYEDGYPTSLKSIPSPPFFIFMKGNRSLL---ENKFI 121
>gi|42782926|ref|NP_980173.1| Smf family DNA processing protein [Bacillus cereus ATCC 10987] >gi|42738853|gb|AAS42781.1| DNA processing protein (smf family) [Bacillus cereus ATCC 10987] (289 aa)
Score = 87, Expect = 3.0e-01, Identities = 20/63 (31%), Positives = 36/63 (57%)
 Q:  45 WIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRFKNKFVMLN----NFYGDANLDWVKKDFNNDEW 107
      ++ + DE+YP+ + + PPFV++ KG K L++ NK ++   N YG +L ++    EW
 S:  78 YMTIWDEDYPKLLREIQDPPFVLYGKGEKDFLNKV-NKLAVVGTREPNLYGYESLKFILHPLLEKEW 143
>gi|22537166|ref|NP_688017.1| DprA/SMF protein, putative DNA processing factor [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|22534030|gb|AAM99889.1|AE014238_2 DprA/SMF protein, putative DNA processing factor [Streptococcus agalactiae 2603V/R] (280 aa)
Score = 87, Expect = 3.0e-01, Identities = 15/35 (42%), Positives = 25/35 (71%)
 Q:  46 IALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRFK 80
      ++++D NYP E K + PP ++F +GN +LLS+ K
 S:  73 LSILDSNYPLELKEIYNPPVLLFYQGNIELLSKPK 107
>gi|13358156|ref|NP_078430.1| hypothetical protein UU591 [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|11345857|pir||C82870 hypothetical protein UU591 [imported] - Ureaplasma urealyticum >gi|6899602|gb|AAF31005.1|AE002158_3 unique hypothetical [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] (239 aa)
Score = 87, Expect = 3.0e-01, Identities = 23/62 (37%), Positives = 37/62 (59%)
 Q:   7 YFAVKYSGCWERIYQAFAERE------VTKIDEINKVKSENPDNWIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIF 68
      YF++KY G W +IY A  E    + ++ KVK+   I L DE YP ++K + +PPF+++
 S:  10 YFSLKYKGDWSKIYLALINHEDQNEYLFLEKEDYEKVKA------IDLTDEKYPNKYKKINQPPFILY 71
>gi|194014384|ref|ZP_03053001.1| DNA protecting protein DprA [Bacillus pumilus ATCC 7061] >gi|194013410|gb|EDW22975.1| DNA protecting protein DprA [Bacillus pumilus ATCC 7061] (300 aa)
Score = 86, Expect = 3.1e-01, Identities = 27/92 (29%), Positives = 46/92 (50%)
 Q:  16 WERIYQAFAEREVTKIDEINKVKSENPDNWIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRFKNKFVM---LNNFYGDANLDWVKKDFNNDEW 107
      + R+ QA E+E   I +  +  + I +  YP  K++ PP V+FLKGN  L+ K+ V+  + + YG+A + + D  +EW
 S:  52 FTRLKQA-EEKEFPIFQHIVQAYLKQNIHMIPITSPLYPSTLKHIYDPPPVLFLKGNISYLNEEKSLGVVGTRVPSSYGEACVKKIVGDLVKEEW 145
>gi|161507471|ref|YP_001577425.1| DNA processing protein chain A [Lactobacillus helveticus DPC 4571] >gi|160348460|gb|ABX27134.1| DNA processing protein chain A [Lactobacillus helveticus DPC 4571] (282 aa)
Score = 86, Expect = 3.1e-01, Identities = 13/33 (39%), Positives = 22/33 (66%)
 Q:  46 IALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSR 78
      I+ DE YPE+ + + +PP ++F +GN LL +
 S:  75 ISFFDEEYPEKLRQIYRPPLILFAQGNLSLLKK 107
>gi|16800381|ref|NP_470649.1| hypothetical protein lin1313 [Listeria innocua Clip11262] >gi|16413786|emb|CAC96544.1| lin1313 [Listeria innocua] (286 aa)
Score = 86, Expect = 3.3e-01, Identities = 22/64 (34%), Positives = 38/64 (59%)
 Q:  15 CWERIYQAFA---------EREVTKIDEINKVKSENPDNWIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSR 78
      CWE  + A     E+ +T+++E  + S  + + ++DENYPE K + + P ++F KGN LL +
 S:  35 CWEMSIEQIATHFFTADKKEQIITELEEA-AIYSPEEASVVCILDENYPELLKEIYEAPPLLFYKGNLDLLKK 106
>gi|170762318|ref|YP_001752676.1| hypothetical protein UPA3_0631 [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|171920194|ref|ZP_02690806.2| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|183508598|ref|ZP_02689651.2| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|168827895|gb|ACA33157.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|171902575|gb|EDT48864.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|182676054|gb|EDT87959.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] (236 aa)
Score = 86, Expect = 3.6e-01, Identities = 23/62 (37%), Positives = 37/62 (59%)
 Q:   7 YFAVKYSGCWERIYQAFAERE------VTKIDEINKVKSENPDNWIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIF 68
      YF++KY G W +IY A  E    + ++ KVK+   I L DE YP ++K + +PPF+++
 S:   7 YFSLKYKGDWSKIYLALINHEDQNEYLFLEKEDYEKVKA------IDLTDEKYPNKYKKINQPPFILY 68
>gi|47570335|ref|ZP_00240980.1| MW1132 [Bacillus cereus G9241] >gi|47553000|gb|EAL11406.1| MW1132 [Bacillus cereus G9241] (284 aa)
Score = 86, Expect = 3.6e-01, Identities = 21/68 (30%), Positives = 37/68 (54%)
 Q:  40 ENPDNWIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRFKNKFVMLN----NFYGDANLDWVKKDFNNDEW 107
      EN  ++ + DE+YP+ + + PPFV++ KG K L++ NK ++    YG +L ++    EW
 S:  73 ENRIFYMTIWDEDYPKLLREIQDPPFVLYGKGEKDFLNK-ANKLAVVGTREPTLYGHESLKFILHPLLEKEW 143
>gi|167626698|ref|YP_001677198.1| DNA processing protein DprA [Francisella philomiragia subsp. philomiragia ATCC 25017] >gi|167596699|gb|ABZ86697.1| DNA processing protein DprA [Francisella philomiragia subsp. philomiragia ATCC 25017] (288 aa)
Score = 86, Expect = 4.0e-01, Identities = 35/120 (29%), Positives = 55/120 (45%)
 Q:  46 IALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRFKNKFV--MLNNFYGDANLDWVKKDFNNDEWKEKINKSVFMIDYTNKDIIESLLELNANIIAVNTKCD--EDIKKEKLYKSIIKSNNLVIS 165
      I  D+ YPE K++ PPFV++ GN KLL  +  V  N+ YG +  + K+ +     + +  +K +E+ L   I V T D    +LY +II +N L+IS
 S:   2 ITYKDKAYPESLKHISNPPFVLYCTGNIKLLETAQLAIVGARKNSTYGKSATCKLCKELKDSNITITSGLAYGIDTLAHKYALENSLN---TIAVVGTGVDIIYPSSNRELYSNIISNNGLIIS 122
>gi|164688549|ref|ZP_02212577.1| hypothetical protein CLOBAR_02194 [Clostridium bartlettii DSM 16795] >gi|164602962|gb|EDQ96427.1| hypothetical protein CLOBAR_02194 [Clostridium bartlettii DSM 16795] (374 aa)
Score = 85, Expect = 4.9e-01, Identities = 18/60 (30%), Positives = 32/60 (53%)
 Q:  26 REVTKIDEINKVKSENPDNWIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRFKNKFVM 85
      R ++I+ I V E  ++  D++YPE K++ PP ++F KG+ +L  N V+
 S:  60 RSHSRIENIKGVLEEKDIQYVCFSDDDYPESLKHIQMPPPILFYKGDISILDHRNNIAVI 119
>gi|154250247|ref|YP_001411072.1| DNA protecting protein DprA [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] >gi|154154183|gb|ABS61415.1| DNA protecting protein DprA [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] (333 aa)
Score = 85, Expect = 5.1e-01, Identities = 20/46 (43%), Positives = 29/46 (63%)
 Q:  32 DEINKVKSENPDNWIALI---DENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLS 77
      D ++K++    I+LI  DE YPEE +++ PP IF KGN + LS
 S:  43 DLVHKLEMRLSKGDISLITYWDEEYPEELRHIPDPPVFIFAKGNVEFLS 91
>gi|30021922|ref|NP_833553.1| nucleotide-binding SMF protein [Bacillus cereus ATCC 14579] >gi|29897478|gb|AAP10754.1| Nucleotide-binding SMF protein [Bacillus cereus ATCC 14579] (289 aa)
Score = 85, Expect = 5.1e-01, Identities = 20/63 (31%), Positives = 36/63 (57%)
 Q:  45 WIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRFKNKFVMLN----NFYGDANLDWVKKDFNNDEW 107
      +I + DE+YP+ + + PPFV++ KG K L++ NK ++   + YG +L ++    EW
 S:  78 YITIWDEDYPQLLREIQDPPFVLYGKGEKDFLNKV-NKLAVVGTREPSLYGYESLKFILHPLLEREW 143
>gi|89511689|emb|CAI68095.1| DNA processing SMF protein [Lactococcus lactis subsp. lactis] >gi|89511691|emb|CAI68096.1| DNA processing SMF protein [Lactococcus lactis subsp. lactis] >gi|89511695|emb|CAI68097.1| DNA processing SMF protein [Lactococcus lactis subsp. lactis] >gi|89511697|emb|CAI68098.1| DNA processing SMF protein [Lactococcus lactis subsp. lactis bv. diacetylactis] >gi|89511701|emb|CAI68099.1| DNA processing SMF protein [Lactococcus lactis subsp. cremoris] >gi|89511710|emb|CAI68101.1| DNA processing SMF protein [Lactococcus lactis subsp. lactis] >gi|89511714|emb|CAI68103.1| DNA processing SMF protein [Lactococcus lactis subsp. lactis] >gi|89511716|emb|CAI68104.1| DNA processing SMF protein [Lactococcus lactis subsp. lactis] (282 aa)
Score = 84, Expect = 5.4e-01, Identities = 20/64 (31%), Positives = 35/64 (54%)
 Q:  21 QAFAEREVTKIDEINKVKSENPDNWIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRFKNKFV 84
      + + ++V+K+ E K+     +L+DE YPE K + PP ++F +G+ +LL  K FV
 S:  53 EQYKNQDVSKLREEYKIYPS-----FSLLDEIYPERLKEIYNPPVLLFYQGDIRLLKTPKLAFV 111
>gi|89211427|ref|ZP_01189792.1| SMF protein [Halothermothrix orenii H 168] >gi|89158954|gb|EAR78637.1| SMF protein [Halothermothrix orenii H 168] (409 aa)
Score = 83, Expect = 8.3e-01, Identities = 22/62 (35%), Positives = 41/62 (66%)
 Q:  10 VKYSGCWERIYQAFAEREVTKIDEINKVK-------------------SENPDNWIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKG 71
      + Y G  I+QA +E+E+ +++ INK+          ++N  ++ + D NYP++ + + KPP VI+ KG
 S:  55 LNYFGSASSIWQA-SEKELKQVNGINKLAEKIVKQRKKINIENILENLAKNNIKYVTIFDNNYPDKLRDISKPPPVIYYKG 134
>gi|30024029|ref|NP_835316.1| hypothetical protein L200051 [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] (155 aa)
Score = 82, Expect = 9.3e-01, Identities = 20/64 (31%), Positives = 35/64 (54%)
 Q:  21 QAFAEREVTKIDEINKVKSENPDNWIALIDENYPEEFKYVIKPPFVIFLKGNKKLLSRFKNKFV 84
      + + ++V+K+ E K+     +L+DE YPE K + PP ++F +G+ +LL  K FV
 S:  15 EQYKNQDVSKLREEYKIYPS-----FSLLDEIYPERLKEIYNPPVLLFYQGDIRLLKTPKLAFV 73