>gi|26554010|ref|NP_757944.1| hypothetical protein MYPE5580 [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26454018|dbj|BAC44348.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (829 aa)
Score = 3917, Expect = 0.0e+00, Identities = 829/829 (100%), Positives = 829/829 (100%)
 Q:   1 MSNNYFQKQTNKIGKIYAYYDYRNNKEMKVGYTTRENPEDRIKEQFPVSAPVKKPFTMFFAKNAIRNDGTTFTDIEIHNALSRLGVQRKNGEWFDYNPEILNKAFFEVKHNKLNFEVNRTKDFSLREEQKEAIRVTKNYFLKNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHIDFENYIFINNLDKDETFKTLQKNSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIEIMDALGIEQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQYKNDENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFDEFSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLLRETIEFKKYKIILAAGGKSKSGESLIEEIHKNMENPIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFKDDYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLNTSNKVSTESKVKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVNVDNDTLKRIVSNKQALDILSKLEDFRNLNKDISIIISKSEQIKKLKTKSTESELTKEEKKLLSNDKKDEQSKRREVQKKLIKFATRIPIFMYLTDYREETLKDVITELEPDFFEKVTGLTIKDFDFLVSLNIFNEKIMNDAIWSFRRYEDSSLKYTGILKNKSEKIGLFNTKIVYYEDN 829
      MSNNYFQKQTNKIGKIYAYYDYRNNKEMKVGYTTRENPEDRIKEQFPVSAPVKKPFTMFFAKNAIRNDGTTFTDIEIHNALSRLGVQRKNGEWFDYNPEILNKAFFEVKHNKLNFEVNRTKDFSLREEQKEAIRVTKNYFLKNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHIDFENYIFINNLDKDETFKTLQKNSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIEIMDALGIEQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQYKNDENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFDEFSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLLRETIEFKKYKIILAAGGKSKSGESLIEEIHKNMENPIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFKDDYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLNTSNKVSTESKVKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVNVDNDTLKRIVSNKQALDILSKLEDFRNLNKDISIIISKSEQIKKLKTKSTESELTKEEKKLLSNDKKDEQSKRREVQKKLIKFATRIPIFMYLTDYREETLKDVITELEPDFFEKVTGLTIKDFDFLVSLNIFNEKIMNDAIWSFRRYEDSSLKYTGILKNKSEKIGLFNTKIVYYEDN
 S:   1 MSNNYFQKQTNKIGKIYAYYDYRNNKEMKVGYTTRENPEDRIKEQFPVSAPVKKPFTMFFAKNAIRNDGTTFTDIEIHNALSRLGVQRKNGEWFDYNPEILNKAFFEVKHNKLNFEVNRTKDFSLREEQKEAIRVTKNYFLKNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHIDFENYIFINNLDKDETFKTLQKNSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIEIMDALGIEQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQYKNDENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFDEFSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLLRETIEFKKYKIILAAGGKSKSGESLIEEIHKNMENPIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFKDDYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLNTSNKVSTESKVKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVNVDNDTLKRIVSNKQALDILSKLEDFRNLNKDISIIISKSEQIKKLKTKSTESELTKEEKKLLSNDKKDEQSKRREVQKKLIKFATRIPIFMYLTDYREETLKDVITELEPDFFEKVTGLTIKDFDFLVSLNIFNEKIMNDAIWSFRRYEDSSLKYTGILKNKSEKIGLFNTKIVYYEDN 829
>gi|167855263|ref|ZP_02478032.1| possible uncharacterized restriction enzyme [Haemophilus parasuis 29755] >gi|167853627|gb|EDS24872.1| possible uncharacterized restriction enzyme [Haemophilus parasuis 29755] (830 aa)
Score = 1986, Expect = 0.0e+00, Identities = 405/813 (49%), Positives = 571/813 (70%)
 Q:  15 KIYAYYDYRNNKEMKVGYTTRENPEDRIKEQFPVSAPVKKPFTMFFAKNAIRNDGTTFTDIEIHNALSRLGVQRKNGEWFDYNPEILNKAFFEVKHNKLNFEVNRTKDFSLREEQKEAIRVTKNYFL-----KNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHIDFENYIFINNLDKDETFKTLQKNSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIE---------IMDALGIEQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQYKNDENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFDEFSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLL--RETIEFKKYKIILAAGGKSKSGESLIEEIHKNMENPIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFK-DDYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLNTSNKVSTESKVKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVNVDNDTLKRIVSNKQALDILSKLEDFRNLNKDISIIISKSEQIKKLKTKSTESELTKEEKKLLSNDKKDEQSKRREVQKKLIKFATRIPIFMYLTDYREETLKDVITELEPDFFEKVTGLTIKDFDFLVSLNIFNEKIMNDAIWSFRRYEDSSLKYTGILKNKSEKIGLFNTKIVYYE 827
      K+YAY D R  +K+GYTTR+ + R+ EQ+PV P + + + F + AIR+DG++F D ++H L + GV+R GEWF +  + A+ +VK +  E RT F +R EQ+EA+ T YF   +N EK  FLWNAKMRFGKTF AY+ +EM +K +L+++FKP V+ AW+EDLQ+H+DF+ + F+ + D+ ++   +   +CF SFQD LGKNK GG K+KN+W+H  WD II DEYH+GAWRE+SK LF ++ F  +E     + D  E PI S +LYLSGTPFRA+++GEF+E+Q++NWTY+DEQ K+ ++ E+NPY +P+M+MLTY+LP+++REVALKGEF+EF L +FF AK  +N K+++  ++V ++L+ + G    + LK  ++ PMPF D LL +L HT W LP+VASCYAM +LL ++  + +Y++I+AAG + G  I + K M P+ +KTITLSC KLTTGV++ PW+GIFMLR+L SPETYFQAAFRVQ W + + N+ + E  K++CY+FDF P+RALKQ+ +Y  LNT +K + E KV +FI+FLP+LAY D + M +DA ILD ++ T +L R+WESA+LVNVDN+TL ++ N+ A+ L +E FR+LN+DI II+KSE +KK K + + ELT +EKK LS+D+K E+S R++VQ+KLIKFATRIPIFMYLTD RE +LKDVIT+LEP+ F KVTGLT KDF LVSLN+FN  MNDA++ F+RYED+SL Y+G++K++ +IGL++T I  E
 S:  12 KVYAYSDSRFPHCLKIGYTTRDVAQ-RVAEQYPVKLP-NQSYQVVFDERAIRDDGSSFRDYDLHAVLQKRGVERLEGEWFKCDLNDVKSAYLKVK-TRQAVEKQRTFAFGMRPEQQEAVTKTAQYFRSFHNDENNQEKTPHFLWNAKMRFGKTFAAYQLAKEMGWKKILVLTFKPAVQNAWQEDLQNHLDFQGWRFVTHGDEWQSAVDFPQ------ICFGSFQDYLGKNKAGGTKLKNEWVHTINWDCIIFDEYHYGAWREKSKGLFEAEEQAFQKQLEAEAAEMEMDMPDYFDEETLPITSNHFLYLSGTPFRALNSGEFIEEQVYNWTYSDEQRAKKAWQG-EDNPYLSLPRMVMLTYQLPEDIREVALKGEFNEFDLGQFFEAKGTGKNAKFKY--ENEVQKWLDLIRGALRSTTIDNLKLGAEKPPMPFGDSRLLGSLLHTLWFLPSVASCYAMRNLLTQKQNQFYHEYQVIVAAGNDAGMGADAIIPVRKAMGEPLNSKTITLSCGKLTTGVSVAPWTGIFMLRNLNSPETYFQAAFRVQTPWVLRGHNPNDPNNECIVKEDCYVFDFAPDRALKQLADYCVRLNTDDK-NPEQKVAEFIQFLPVLAY--DGSSMRSIDAAGILDMAMSGTTATLLARRWESALLVNVDNETLSKLRHNEDAMKALMSIEGFRSLNQDIETIINKSESVKKTKNAANDRELTPDEKKTLSDDEKKEKSLRKQVQEKLIKFATRIPIFMYLTDNREYSLKDVITQLEPELFYKVTGLTQKDFSLLVSLNLFNSGQMNDAVYKFKRYEDASLTYSGLIKHQESRIGLYDTTISIQE 826
>gi|158520922|ref|YP_001528792.1| putative restriction enzyme [Desulfococcus oleovorans Hxd3] >gi|158509748|gb|ABW66715.1| putative restriction enzyme [Desulfococcus oleovorans Hxd3] (853 aa)
Score = 1985, Expect = 0.0e+00, Identities = 400/823 (48%), Positives = 565/823 (68%)
 Q:   1 MSNNYFQKQTNKIGKIYAYYDYRNNKE--MKVGYTTRENPEDRIKEQFPVSAPVKKPFTMFFAKNAIRNDGTTFTDIEIHNALSRLGVQRKNGEWFDYNPEILNKAFFEVKHNKLNFEVNRTKDFSLREEQKEAIRVTKNYFL-----KNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHIDFENYIFINNLDKDETFKTLQKNSGKNIVCFSSFQDLLGKN-KYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIEIMDALGIEQ---------------FPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQYKNDENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFDEFSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLL--RETIEFKKYKIILAAGGKSKSGESLIEEIHKNMENPIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFKD-DYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLNTSNKVSTESKVKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVNVDNDTLKRIVSNKQALDILSKLEDFRNLNKDISIIISKSEQIKKLKTKSTESELTKEEKKLLSNDKKDEQSKRREVQKKLIKFATRIPIFMYLTDYREETLKDVITELEPDFFEKVTGLTIKDFDFLVSLNIFNEKIMNDAIWSFRRYEDSSLKYTGILKNKSEKIGLFNTKI 823
      MS +F +   IYAY D    +KVGYTT + + R+ +Q+P  P  P+ +  + A+R DGT FTD ++H L  GV+  GEWF   + A  V+ +LN E NR+ DF++R EQ+ A+ T YF   K  K  FLWN KMRFGKTF AY+ ++M ++ VL+++FKP V++AW EDL+ H+DF + F+ + D   +  K   +VCF SFQD LG+N  GGIK KN+W+H  WD +I+DEYH+GAWRE +K+LF +D    E+ A G+ Q        PI + YLYLSGTPFRAI++GEF+E+QIFNWTY+DEQ K +K  NPY +P+M++LTY+LPD +RE+A++GEF+EF LN FFSA+   K +F + ++V ++L+ + G    + LK  ++ PMPF D LL LSH+FW LP+VA+C+AM +LL R+  + YK+I+AAG + G + + + + M++P+ TKTITLSC KLTTGVT++PW+GI MLR+  PETYFQAAFRVQ+ WT ++ D  + E+ KKECY+FDF P+RAL+Q+ +YS LN N+ + E KV++FI FLP+LAY D + M+++DA ILD ++ T +L R+WESA+LVNVDNDTL R++ NK+A++ L +E FR LN+DI II+KSE +KK + ++ + EL+ ++KK LS ++K+ +S+R+++Q+K+IKFATRIPIFMYLTD+RE TLKDVIT+LEP F+KVTGLT+ DF+ LVSL +FN +MNDAI+ F+RYED+SL Y GI K++ E IGL++T I
 S:   1 MSKAFFPPRPESRPTIYAYEDTHPQYAGLLKVGYTTVD-AQKRVAQQYPTLRPGAPPYRIVLEEAAMRGDGTVFTDNDVHRMLRINGVKNPEGEWFCCTVAQVKAAIIAVRTGQLN-EENRSLDFTMRPEQEAAVEKTAAYFTGWRKDKGNRNKPPHFLWNCKMRFGKTFAAYQLAKKMGWRKVLVLTFKPAVQSAWEEDLKCHVDFAGWQFVASHDLHTDGEPKIKPP---LVCFGSFQDYLGRNPDTGGIKSKNEWVHTTNWDCVILDEYHYGAWRETAKELFEAEDKK-----EV--AFGVGQGAEFLKERDEEIADIMPITTNGYLYLSGTPFRAIASGEFIEEQIFNWTYSDEQRAKSAWKG-PGNPYVALPRMVLLTYQLPDAIREIAMQGEFNEFDLNVFFSAE--GIGNKAKFKYANEVQKWLDLIRGAFLPTSVDSLKLGARKPPMPFSDVRLLGVLSHSFWFLPSVAACHAMRNLLAKRQNRFYHDYKVIVAAGNAAGIGVAALPPVQEAMDDPLTTKTITLSCGKLTTGVTVKPWTGILMLRNASVPETYFQAAFRVQSPWTVRNPDGASPNSEQIIKKECYVFDFAPDRALRQIADYSCRLNV-NEENQEKKVEEFISFLPVLAY--DGSSMKQIDAAGILDMAMSGTTATLLARRWESALLVNVDNDTLHRLMDNKKAMEALMSIEGFRTLNQDIETIINKSEAVKKARKEANDQELSAQQKKELSQEEKEYKSRRKQIQEKIIKFATRIPIFMYLTDFRERTLKDVITQLEPGLFKKVTGLTVTDFELLVSLGLFNSALMNDAIYKFKRYEDASLSYIGIYKHEGEDIGLYDTVI 831
>gi|33860942|ref|NP_892503.1| hypothetical protein PMM0384 [Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. CCMP1986] >gi|33639674|emb|CAE18843.1| possible uncharacterized restriction enzyme, interrupted-C [Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. CCMP1986] (829 aa)
Score = 1954, Expect = 0.0e+00, Identities = 426/823 (51%), Positives = 577/823 (70%)
 Q:   1 MSNNYFQKQTNKIGKIYAYYDYRNNKE--MKVGYTTRENPEDRIKEQFPVSAPVKKPFTMFFAKNAIRNDGTTFTDIEIHNALSRLGVQRKNGEWFDYNPEILNKAFFEVKHNKLNFEVNRTKDFSLREEQKEAIRVTKNY---FLKNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHIDFENYIFINNLDKDETFKTLQKNSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIEIMDALGI-----EQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQYKNDENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFDEFSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLL--RETIEFKKYKIILAAGGKSKSGESLIEEIHKNMENPIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFKD-DYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLNTSNKVSTESKVKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVNVDNDTLKRIVSNKQALDILSKLEDFRNLNKDISIIISKSEQIKKLKTKSTESELTKEEKKLLSNDKKDEQSKRREVQKKLIKFATRIPIFMYLTDYREETLKDVITELEPDFFEKVTGLTIKDFDFLVSLNIFNEKIMNDAIWSFRRYEDSSLKYTGILKNKSEKIGLFNTKI 823
      M+ ++F K+   KIYAY D   + +KVG+T++  + R++ Q+P+ P ++ +T+  ++AIR DGT+F D ++H L  G   GEWF   +N A  V  + E R +F LR EQKEAI TKNY  F+K + K  FLWNAKMRFGKTF AYK  EM++ VL+++FKP V++AW EDL +HIDFE + FIN      + + K VCF SFQD LGKN GGIK KN+W+H KWD +I+DEYH+GAWRER+K+LF +++   I++ + GI   E PI + YLYLSGTPFRAIS GEF+E+QIFNWTY+DEQ+ K + D+N PY +P+MI++TYK+PD + EVA +GEFDEF LN FFSAK+ +   EFI+ D+V ++L+ + G++  +  LK +DK+ P PF D LL+ LSHTFW LPNV+SC+AM +LL R+  F YKII+AAG K+ G  + +  M+NP+E+K+ITLSC KLTTGV+++PWSGIFMLR++ SPETYFQ+AFRVQ W ++ D  ++++ K CY+FDF PNRAL Q+ +YS NLN    E KV +FIKFLP+L+Y D + M EVDA ILD TI+ T +L R+WESA+LVNVDN TL+R++ N +A+ L +E FR+LN+DI+ II+ SE IK LKTK+ E EL K+EKK L+ +K+ + R+++QK+LIKFATRIPIFMYLTDYRE +LKDVIT+LEP F+KVTGL++KDFD L+SLN+FN +MNDAI++F+RYEDSSL Y G+ KN +++GLF+T I
 S:   1 MAKDFFYKRYEGNPKIYAYSDSHPQYQGLLKVGFTSKNTVKQRVEAQYPIITPGEETYTIHLDRSAIRKDGTSFIDKDVHKILRAKGFPNPAGEWFRCKVTDVNAAIDLVAFGDIGVE-GRPNNFGLRPEQKEAIEKTKNYINGFIKEKSNKVPHFLWNAKMRFGKTFAAYKLALEMKWTKVLVLTFKPAVQSAWEEDLLTHIDFEGWQFINR----NGMSFGEADKSKPFVCFGSFQDFLGKNNAGGIKPKNEWVHTIKWDCVILDEYHYGAWRERAKELFEGEEN---KEIKLQEGEGISFFKEENMPISTNFYLYLSGTPFRAISTGEFIEEQIFNWTYSDEQNAKNNWVGDKN-PYSSLPRMILMTYKVPDYILEVANEGEFDEFDLNTFFSAKYED--DASEFIYKDEVQKWLDLIRGQNLEEIKTTLKLKDKKPPYPFSDSRLLSLLSHTFWYLPNVSSCFAMRNLLQERQNTFFHSYKIIVAAGNKAGLGLKALWPVRDAMDNPLESKSITLSCGKLTTGVSVKPWSGIFMLRNISSPETYFQSAFRVQTPWEIENPDSKSPNEKDVLKHNCYVFDFAPNRALTQISDYSCNLNYQEN-DPEKKVGEFIKFLPVLSY--DGSSMIEVDATSILDMTISGTTATLLARRWESALLVNVDNSTLERLMGNDEAMKALQAIEGFRSLNEDITSIINSSESIKNLKTKANEEELNKKEKKQLTEQEKEFINLRKKIQKQLIKFATRIPIFMYLTDYRERSLKDVITQLEPGLFKKVTGLSLKDFDLLISLNVFNSSLMNDAIYNFKRYEDSSLSYIGLTKNTHDEVGLFDTVI 822
>gi|156742198|ref|YP_001432327.1| putative uncharacterized restriction enzyme [Roseiflexus castenholzii DSM 13941] >gi|156233526|gb|ABU58309.1| putative uncharacterized restriction enzyme [Roseiflexus castenholzii DSM 13941] (837 aa)
Score = 1951, Expect = 0.0e+00, Identities = 400/819 (48%), Positives = 572/819 (69%)
 Q:   3 NNYFQKQTNKIGKIYAYYDYRNNKE--MKVGYTTRENPEDRIKEQFPVSAPVKK-PFTMFFAKNAIRNDGTTFTDIEIHNALSRLGVQRKNGEWFDYNPEILNKAFFEVKHNKLNFEVNRTKDFSLREEQKEAIRVTKNYF--LKNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHIDFENYIFINNLDKDETFKTLQKNSGKNIVCFSSFQDLLGKN-KYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIE--IMDALGIEQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQYKNDEN--NPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFDEFSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLLRETIE--FKKYKIILAAGGKSKSGESLIEEIHKNMENPIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFKD-DYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLNTSNKVSTESKVKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVNVDNDTLKRIVSNKQALDILSKLEDFRNLNKDISIIISKSEQIKKLKTKSTESELTKEEKKLLSNDKKDEQSKRREVQKKLIKFATRIPIFMYLTDYREETLKDVITELEPDFFEKVTGLTIKDFDFLVSLNIFNEKIMNDAIWSFRRYEDSSLKYTGILKNKSEKIGLFNT 821
      +N+F +   KIYAY D   E +K+GYTT+ + ++R+ +Q+P  P K P+ +  + AIRNDGT FTD ++H L  G++ + GEWF  E + A  V+ +L E R+ +F++R EQ+ A+ T YF  + N K  FLWN KMRFGKTF AY+ + M +K VL+++FKP V++AW EDL+ H+DF+ + FI  K    Q + K IVCF SFQD LG+N K GGIK KN+W+H  W +I DEYHFGAWRE++KDLF +D+  + E  +D  + PI S YLYLSGTPFRAI+ GEF+E+QI+NWTY+DEQ KE++ +D N NPY +P+M+++TY+LPD +REVA++GEF+EF LN FFSA+   K F + D+V ++L+ + G +   + L+  ++ P+P+ D LLN L+HT W LP+VA+CYAM +LL +   + YK I+AAG + G + + +  M +P++TKTITL+C KLTTGVT+RPW+GIFMLR+ SPETYFQAAFRVQ+ WT ++ D  + E  K+ECY+FDF P+RAL+Q+ +YS LN N+  E KV++FI FLP+LAY D + M ++DA +L+ ++ T +L R+WESA+LVNVDNDTL+R+++N+QA+ L +E FRNLN++I II+KSE +K+LK ++ + L+ +EK+ L+ ++K+ +SKR+++Q+KLIK ATRIPIFMYLTD+RE TL+DVIT+LEP F+KVTGLT+KDF+ LVSL +FN +MNDA++ F+RYED SL YTGI +++ E +GL++T
 S:   2 SNFFPPRPKVEPKIYAYKDTNPEYEGLLKIGYTTK-SVQERVAQQYPTLRPGGKLPYCIVLEEPAIRNDGTVFTDRDVHRMLRINGIRNEGGEWFRCTVEQVRAAINAVRAGQL-LEEQRSLNFTMRPEQEAAVAKTMAYFQSYRRENGKPPHFLWNCKMRFGKTFAAYQLAKRMGWKKVLVLTFKPAVQSAWEEDLRCHVDFQGWQFI----KPGGLTYEQADKNKPIVCFGSFQDYLGRNPKTGGIKAKNEWVHATHWHCVIFDEYHFGAWREKAKDLFEGEDEAERKASEGEAIDYFDEDILPITSDHYLYLSGTPFRAIATGEFIEEQIYNWTYSDEQKAKEEW-DDSNGPNPYAALPRMVLMTYQLPDAIREVAMQGEFNEFDLNVFFSAE--GVGDKARFKYEDEVQKWLDLIRGAYLPTNLDNLRLGAQKPPLPYSDVRLLNVLTHTVWFLPSVAACYAMRNLLAKPHNKFYHDYKAIVAAGAAAGIGVNALPPVLDAMGDPLKTKTITLTCGKLTTGVTVRPWTGIFMLRNTSSPETYFQAAFRVQSPWTIQNPDGTSPNAELILKEECYVFDFAPDRALRQIADYSCRLNV-NEDDPEKKVEEFIHFLPVLAY--DGSSMRQIDAAGVLEMAMSGTTATLLARRWESALLVNVDNDTLRRLITNEQAMQALMNIEGFRNLNQEIETIINKSEAVKRLKKEANDRALSAQEKRELTEEEKEFKSKRKQIQEKLIKLATRIPIFMYLTDHRERTLRDVITQLEPGLFKKVTGLTVKDFELLVSLGVFNSALMNDAVYKFKRYEDPSLVYTGINRHEGEDVGLYDT 821
>gi|189499709|ref|YP_001959179.1| conserved hypothetical protein [Chlorobium phaeobacteroides BS1] >gi|189495150|gb|ACE03698.1| conserved hypothetical protein [Chlorobium phaeobacteroides BS1] (852 aa)
Score = 1734, Expect = 0.0e+00, Identities = 381/813 (46%), Positives = 534/813 (65%)
 Q:  15 KIYAYY--DYRNNKEMKVGYTTRENPEDRIKEQFPVSAPVKKPFTMFFAKNAIRNDGTTFTDIEIHNALSRLGVQRKNGEWFDYNPEILNKAFFEVKHNKLNFEVNRTKDFSLREEQKEAIRVTKNYF---LKNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHIDFENYIFINNLDKDETFKTLQKNSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIEIMDALGIEQ---------------FPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQYKND---ENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFDEFSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLL--RETIEFKKYKIILAAGGKSKSGESLIEEIHKNMENPIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFK----DDYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLNTSNKVSTESKVKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVNVDNDTLKRIVSNKQALDILSKLEDFRNLNKDI-SIIISKSEQIKKLKTKSTESELTKEEKKLLSNDKKDEQSKRREVQKKLIKFATRIPIFMYLTDYREETLKDVITELEPDFFEKVTGLTIKDFDFLVSLNIFNEKIMNDAIWSFRRYEDSSLKYTGILKNKS-EKIGLFNTKIVYYE 827
      ++YAY  D +  +KVG TTR+ + RI EQ  +A  + + +  ++A R+DG+ F+D E+ AL  G +  EW  + E + A E++ +   + K F++R EQ EAI T +YF  K    +FLWNAKMRFGKTFTAY+ +++  VL+V+FKP V+ AWR DL+SH+DF+ + +++   + K +K   V F SFQDLLG++ G IK KN+WIH  WDL++ DEYHFGAWRE +K+LF E ++D   ++ A G+E         PI +K YLYLSGTPF+A++ GEF+E+QIFNWTYTDEQ KE++   + NPY +P+M +LTY++PD L +A GEFDEF LN FF A +   +F H  V ++L+ + G +   E LK  + P P+ D LL L H+FW +PNVA+C AM +LL R+  + YK+I+ AG + G  + + K + + +TKTI LSC KL TGVT+ WS I MLR+LKSPETYFQAAFRVQ+ W+ K  DD NE  EE K C++FDF P RAL+Q+ EY  L+ S  + E+ VKD + FLP+LAY D  M ++DA ILD +  + +L RKWESA+LVNVDN TL+RI+ N +A+ + ++E +R+L  I  II+KSE++K+LK K+ E ELTK+EKK LS+++++ +SKR+ +Q+KLIKFATRIP FMYLTD+RE TL+DVIT+LEPD F+ VTGLT++DF LV L +FN + MN A+++FRRYED+SL+YTGI ++   GL+NT +  E
 S:  18 RVYAYSIDDQAHKGLLKVGQTTRD-VKQRIAEQLKTAA--IRNYKIELDESAERDDGSIFSDHEVRAALVAKGFENTELEWMRCSVEDVKTALAELRTGERCTGTHH-KTFAMRREQAEAINKTHDYFHSIWKEDMHAVPRFLWNAKMRFGKTFTAYQLAKKLGATRVLVVTFKPAVEDAWRTDLESHVDFDGWQYLSRNTDGDPRKVSRKTPA---VYFGSFQDLLGRDTAGNIKPKNEWIHEVNWDLVVFDEYHFGAWRETAKELF-EGEEDAQKETKLEYAAGLENVNEDLSELAEKEAEFLPITTKAYLYLSGTPFKALATGEFIEEQIFNWTYTDEQRAKEKFAAKHPAKRNPYGALPQMRLLTYQMPDELLAIASAGEFDEFDLNAFFEA--SGTGVLAQFKHKSDVQKWLDIIRGGYAPKSVEHLKT-GTRPPFPYSDVRLLPYLQHSFWFMPNVAACNAMANLLAERQNTFWHDYKVIVCAGASAGIGLDALLPVRKEIGSGFDTKTIVLSCGKLVTGVTVSQWSSILMLRNLKSPETYFQAAFRVQSPWSIKNPNGDDPNE---EEILKPACFVFDFAPTRALRQLSEYGIGLSPSEP-NPETAVKDLVSFLPVLAY--DGANMTQIDAGGILDIAMAGTSATLLARKWESAVLVNVDNGTLRRILDNPEAMAAVERIEGWRSLGDSIIETIINKSEKVKELKNKAREGELTKKEKKELSDEEREYKSKRKLIQEKLIKFATRIPAFMYLTDFRENTLQDVITKLEPDLFQTVTGLTVEDFHLLVRLRVFNTEQMNQAVFAFRRYEDASLRYTGIESHEGLTHYGLYNTVVAREE 844
>gi|121592633|ref|YP_984529.1| type III restriction system endonuclease, putative [Acidovorax sp. JS42] >gi|120604713|gb|ABM40453.1| type III restriction system endonuclease, putative [Acidovorax sp. JS42] (848 aa)
Score = 1720, Expect = 0.0e+00, Identities = 361/809 (44%), Positives = 529/809 (65%)
 Q:  15 KIYAYY--DYRNNKEMKVGYTTRENPEDRIKEQFPVSAPVKKPFTMFFAKNAIRNDGTTFTDIEIHNALSRLGVQRKNGEWFDYNPEILNKAFFEVKHNKLNFEVNRTKDFSLREEQKEAIRVTKNYFLK---NANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHIDFENYIFINNLDKDETFKTLQKNSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDD-------DFYNSIE-IMDALGIEQ------FPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQYKN---DENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFDEFSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLL--RETIEFKKYKIILAAGGKSKSGESLIEEIHKNMENPIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFKD-DYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLNTSNKVSTESKVKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVNVDNDTLKRIVSNKQALDILSKLEDFRNLNKD-ISIIISKSEQIKKLKTKSTESELTKEEKKLLSNDKKDEQSKRREVQKKLIKFATRIPIFMYLTDYREETLKDVITELEPDFFEKVTGLTIKDFDFLVSLNIFNEKIMNDAIWSFRRYEDSSLKYTGILKNKS-EKIGLFNTKI 823
      +IYAY  D ++ ++KVG TTR N + R+ EQ  +A  + FT+  + A R+DG+ F+D E+ AL R G   EW    +   E++ K    + F LR EQ EA+ T +Y+    +  +FLWNAKMRFGKTFT Y+ ++++ + VL+++FKP V+ AW+ DL++H+DF + +++   +   Q + G+ +V F SFQDLLG++ G IK +N+W+H  WD+++ DEYHFGAWR+ +K+LF +DD    +  +E + + LG+     PI ++ YLYLSGTPF+A++ GEF+E+QIFNWTYTDEQ K +   + NPY +P+M +LTY++PD L VA GEFDEF LN FF A     +F H  V ++L+ + G H   E LK  + P P+ D LL L H+FW LP+VA+C+AM +LL R  + Y++I+AAG + G + + + + + + +++TITLSC KLTTGVT+ WS I MLR+LKSPE+YFQAAFRVQ+ W+ K+ + + ++EE K C++FDF P RAL+Q+ EY  L + + + E+ V D + FLP+LA+ D  M ++DA ILD +  + +L RKWESA+LVNVDN TL+RI+ N +A+ + ++E +R L + I II+KSE++K LK K+ + EL+ EKK LS ++K+ +SKR+ VQ+KLIKFATRIP FMYLTD+RE TL+DVIT+LEP+ F VTGLT++DF LV L +FN + MN A+++FRRYED+SL+YTGI +   IGL++T +
 S:  23 RIYAYSIADAAHHGQLKVGQTTR-NVQQRVAEQLKTAA--IQNFTIELDEPAERDDGSVFSDHEVRAALVRKGFANTQLEWMRCTLADVQTVLAELRSGK-PLGGTHHETFGLRAEQAEAVNKTFDYYQSIWAEDPQAAPRFLWNAKMRFGKTFTTYQLAKKLQARRVLVLTFKPAVEDAWQTDLENHVDFAGWQYLSRTSGSDP---RQADPGRPLVYFGSFQDLLGRDAAGNIKARNEWLHTLNWDVVVFDEYHFGAWRDTAKELFEGEDDASVKKEKELEGVLEQVNEELGMRATLETDFLPITTRAYLYLSGTPFKALATGEFIEEQIFNWTYTDEQRAKAAFAAAHPSQRNPYGALPQMRLLTYQMPDELLAVASGGEFDEFDLNAFFEA--TGSGSGAQFKHKGDVQKWLDIIRGGHLAQSVELLKT-GTRPPFPYSDVRLLPYLQHSFWYLPDVAACHAMANLLAERHNTFWHGYQVIVAAGSAAGIGLAALPPVRRAIGSGFDSQTITLSCGKLTTGVTVAQWSAILMLRNLKSPESYFQAAFRVQSPWSIKNPNGDNPNEEEILKPVCFVFDFAPTRALRQLSEYGIGL-SPGESNPENAVGDLVAFLPVLAF--DGAHMTQIDAGGILDIAMAGTSATLLARKWESALLVNVDNGTLRRILDNPEAMAAVERIEGWRALGDNVIETIINKSEKVKALKQKAKDEELSAREKKELSAEEKEYRSKRKLVQEKLIKFATRIPAFMYLTDFRENTLQDVITKLEPELFLTVTGLTVQDFHLLVQLKVFNTEQMNAAVFAFRRYEDASLRYTGIASHPGLTHIGLYDTVV 845
>gi|94985030|ref|YP_604394.1| type III restriction system endonuclease, putative [Deinococcus geothermalis DSM 11300] >gi|94555311|gb|ABF45225.1| type III restriction system endonuclease, helicase [Deinococcus geothermalis DSM 11300] (850 aa)
Score = 1691, Expect = 0.0e+00, Identities = 367/813 (45%), Positives = 535/813 (65%)
 Q:  15 KIYAYY--DYRNNKEMKVGYTTRENPEDRIKEQFPVSAPVKKPFTMFFAKNAIRNDGTTFTDIEIHNALSRLGVQRKNGEWFDYNPEILNKAFFEVKHNKLNFEVNRTKDFSLREEQKEAIRVTKNYFLK---NANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHIDFENYIFIN-NLDKDETFKTLQKNSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIEIMDALGIEQ---------------FPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQYKND---ENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFDEFSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLL--RETIEFKKYKIILAAGGKSKSGESLIEEIHKNMENPIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFKD-DYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLNTSNKVSTESKVKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVNVDNDTLKRIVSNKQALDILSKLEDFRNLNKDI-SIIISKSEQIKKLKTKSTESELTKEEKKLLSNDKKDEQSKRREVQKKLIKFATRIPIFMYLTDYREETLKDVITELEPDFFEKVTGLTIKDFDFLVSLNIFNEKIMNDAIWSFRRYEDSSLKYTGILKNKS-EKIGLFNTKIVYYE 827
      ++YAY  D +  +K+G TTR+  R+ EQ  +A  K + +  ++A R DG+ TD E+ AL R G +  EW    +   E++ K   R + F LR+EQ+EA+ T YF    +  +FLWNAKMRFGKTFT Y+ + + + VLIV+FKP V+ AW+ DL+SH+DFE + +++  ++D T  Q + K +V F SFQDLLG+++ G IK KN+WIH  WDL++ DEYHFGAWR+ +++LF E ++D  ++  A G+E         PI ++ YLYLSGTPFRA+S GEF+E+QIFNWTYTDEQ K ++ +  E NPY +P++ +LTY++PD L VA GEFDEF LNEFF+A   ++ +F H D+V ++L+ L G++  +E LK  + P P+ D LL L H+FW LP+VA+C AM +LL R + + Y +++AAG + G  + + + +  +TKTITLSC KLTTGVT+ WS I MLR+L+SPETYFQAAFRVQ+ W  + + ++ + E  K C++FDF P RAL+Q+ EY+ L  ++ + E V D + FLP+LAY D  M ++DA ILD +  + +L RKWESA+LVNVDNDTL+R++++ +AL + ++E +R L +I  +I++SE+IK LK K+ E +LT EKK LS+++K+ ++KR+++Q+KLIKFATRIP FMYLTD+RE TL+D+IT+LEP+ F VTGLT++DF LV L +FN + MN A+++FRRYED+SL+Y GI +   GL++T +  E
 S:  19 RLYAYSIDDAAHAGLLKIGQTTRD-VRQRVAEQLRTAA--IKNYRIELDEDATRADGSIITDHELRAALRRKGHEVVTLEWVRCTVADVRAVLHELRTGK-PVSGARHQTFGLRQEQEEAVEKTLAYFRSIWAEDKDAAPRFLWNAKMRFGKTFTTYQLARRLGARRVLIVTFKPAVEDAWQTDLESHVDFEGWQYLSRKSERDPT----QIDPHKPVVYFGSFQDLLGRDRQGNIKPKNEWIHTVNWDLVVFDEYHFGAWRDTARELF-EGEEDAAKELQQEYAAGLETVNEDLGELSVKEAEFLPITTRAYLYLSGTPFRALSTGEFIEEQIFNWTYTDEQRAKGRFAEEHPGEKNPYAALPELRLLTYQMPDELLAVASGGEFDEFDLNEFFAA--TGTGEQAQFKHKDEVQKWLDILRGQYLPRASEYLKT-GTRPPFPYADVRLLPYLQHSFWFLPSVAACQAMANLLAERHNVFWHDYTVVVAAGAGAGIGLDALPPVRRAIGGGFDTKTITLSCGKLTTGVTVPQWSAILMLRNLQSPETYFQAAFRVQSPWVIANPEGDDPNAEVIVKPVCFVFDFAPTRALRQLSEYAIGL-APHEPNPEQAVADLVSFLPVLAY--DGANMTQIDAGGILDIAMAGTSATLLARKWESALLVNVDNDTLRRVLNSPEALAAVERIEGWRALGDNIIETVINQSEKIKGLKGKAKERDLTPAEKKELSDEEKEYKNKRKQIQEKLIKFATRIPAFMYLTDFRENTLQDIITKLEPELFLTVTGLTVEDFHLLVRLKVFNTEQMNAAVFAFRRYEDASLRYAGIDSHPGLTHYGLYDTVVAREE 845
>gi|148261407|ref|YP_001235534.1| hypothetical protein Acry_2421 [Acidiphilium cryptum JF-5] >gi|146403088|gb|ABQ31615.1| hypothetical protein Acry_2421 [Acidiphilium cryptum JF-5] (844 aa)
Score = 1690, Expect = 0.0e+00, Identities = 361/796 (45%), Positives = 530/796 (66%)
 Q:  28 MKVGYTTRENPEDRIKEQFPVSAPVKKPFTMFFAKNAIRNDGTTFTDIEIHNALSRLGVQRKNGEWFDYNPEILNKAFFEVKHNKLNFEVNRTKDFSLREEQKEAIRVTKNYFLKNANEK---YCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHIDFENYIFIN-NLDKDETFKTLQKNSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIEIMDA--------LGI------EQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQYKND---ENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFDEFSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLL--RETIEFKKYKIILAAGGKSKSGESLIEEIHKNMENPIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFKDDYNEVSKEEN-YKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLNTSNKVSTESKVKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVNVDNDTLKRIVSNKQALDILSKLEDFRNLNKDI-SIIISKSEQIKKLKTKSTESELTKEEKKLLSNDKKDEQSKRREVQKKLIKFATRIPIFMYLTDYREETLKDVITELEPDFFEKVTGLTIKDFDFLVSLNIFNEKIMNDAIWSFRRYEDSSLKYTGILKNKS-EKIGLFNTKI 823
      +KVG TTR+ + R+ EQ + P  +T+  ++++RNDG  TD + +AL R G   EW    +   E+++ ++ F   ++F LR+EQ A+ T YF   E   +FLWNAKMRFGKTFT+Y+ +++ K VL+++FKP V+ AW+ DL+SH+DF+ + + + N+D D   L+   ++ F SFQDLLG+++ G IK +N+WIH  WDL++ DEYHFGAWRE +K+LF +D   ++ ++A    LG+   E PI ++ YLYLSGTPF+A++ GEF+E+QIFNWTYTDEQ K ++ +  + NPY +P+M +LTY++PD L +A GEFDEF LN FF+A    ++ H  V ++L+ + G + + +E LKA  + P P+ D LL L H+FW LPNVA+C+AM +LL R+  ++ Y +++AAG + G  + + + + + +TKTITLSC KLTTGVT+ WS I MLR+LKSPETYFQAAFRVQ+ W+ K+    EE  K C++FDF P RAL+Q+ EY  L + + + E+ V++ + FLP+LAY D  M ++DA ILD +  + +L RKWESA+LVNVDNDTL+RI+ N +A+ + ++E +R L +I  II+KSE++K+LK K+  ELT +EKK L+N++++ +SKR+ VQ+KLIKFATR+P FMYLTD+RE TL+DVIT+LEPD F VTGLT+ DF LV L +FN + MN+A+++FRRYED+SL+YTGI ++   GL++T +
 S:  34 LKVGQTTRD-VKQRVAEQ--LQTPAITNYTIELDESSVRNDGGIITDHAVRDALRRKGFLNPQREWMQCTVADVKTVLAELRNGQI-FTGTHHENFPLRDEQARAVEQTYAYFQSRWQEDPNAAPRFLWNAKMRFGKTFTSYQLAKKLNAKRVLVLTFKPAVEDAWQTDLESHVDFDGWRYQSRNVDGDPREVPLETP----LIYFGSFQDLLGRDQAGNIKPRNEWIHTINWDLVVFDEYHFGAWRETAKELFEGEDTAVVKAVTKLEADLDAVNEDLGVLSQSETEFLPITTRAYLYLSGTPFKALAAGEFIEEQIFNWTYTDEQRAKAEFAAEYPNKRNPYGALPQMRLLTYRMPDELLAIASAGEFDEFDLNAFFAATGTAGTATFK--HKTDVQKWLDIIRGGYAMQTSESLKA-GTRPPFPYSDVRLLPYLQHSFWFLPNVAACHAMANLLAERQNTFWRDYTVVVAAGTSAGIGLDALPPVRQAVGSGFDTKTITLSCGKLTTGVTVAQWSSILMLRNLKSPETYFQAAFRVQSPWSIKNPNGNNPNEEEILKPVCFVFDFAPTRALRQLSEYGIGL-SPGEANPENAVRELVSFLPVLAY--DGANMTQIDAGGILDIAMAGTSATLLARKWESALLVNVDNDTLRRIIDNPEAMAAVERIEGWRALGDNIIETIINKSEKVKELKNKAKNGELTPKEKKELTNEEREYKSKRKLVQEKLIKFATRLPAFMYLTDFRENTLQDVITKLEPDLFLAVTGLTVADFHLLVRLKVFNTERMNEAVFAFRRYEDASLRYTGIESHEGLTHYGLYDTVV 841
>gi|21673987|ref|NP_662052.1| type III restriction system endonuclease, putative [Chlorobium tepidum TLS] >gi|21647132|gb|AAM72394.1| type III restriction system endonuclease, putative [Chlorobium tepidum TLS] (863 aa)
Score = 1668, Expect = 0.0e+00, Identities = 372/813 (45%), Positives = 536/813 (65%)
 Q:  15 KIYAYY--DYRNNKEMKVGYTTRENPEDRIKEQFPVSAPVKKPFTMFFAKNAIRNDGTTFTDIEIHNALSRLGVQRKNGEWFDYNPEILNKAFFEVKHNKLNFEVNRTKDFSLREEQKEAIRVTKNYF---LKNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHIDFENYIFINNLDKDETFKTLQKNSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFN-EKDDDFYNSIEIMDALGIEQ---------------FPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQYKND---ENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFDEFSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLLRE--TIEFKKYKIILAAGGKSKSGESLIEEIHKNMENPIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFK----DDYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLNTSNKVSTESKVKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVNVDNDTLKRIVSNKQALDILSKLEDFRNLNKD-ISIIISKSEQIKKLKTKSTESELTKEEKKLLSNDKKDEQSKRREVQKKLIKFATRIPIFMYLTDYREETLKDVITELEPDFFEKVTGLTIKDFDFLVSLNIFNEKIMNDAIWSFRRYEDSSLKYTGILKNKS-EKIGLFNTKIVYYE 827
      +IYAY  D +  +K+G TTRE + R+ EQ  +A   + +  ++A R DG+ +D ++ AL+R G   GEW    +   E++ +    ++ F++REEQ+EA+ T YF    +  +FLWNAKMRFGKTFT Y+ +++ + VL+V+FKP V+ AW+ DL++HIDF+ + F +  +D    ++ + +V F SFQDLLG++ G IK KN+WIH  WDL++ DEYHFGAWRE + +LF E++    ++ A G+E+        PI SK YLYLSGTPFRA+++GEF+E+QIFNWTY DEQ KE++ +  + NPY +P++ +LTY++PD L +A GEFDEF LNEFF+A   ++ +F H D+V ++L+ + G++  +E LK  K P P+ D LL L H+FW LPNVA+C+AM +LL E   + Y +I+AAG + G  + + K + + +TK+ITLSC KLTTGVT+ WS I MLR+LKSPETYFQAAFRVQ+ W+ K  DD NE  EE K C++FDF P RAL+Q+ +Y+ L  ++ S E V D + FLP+LA+ D  M ++DA ILD +  + +L RKWESA+LVNVDN+TL+RI++N +A+ + ++E +R+L + I II++SE+IK LK K+ + LT EK+ LS ++K+ +SKR+ VQKKLIKFATRIP FMYLTD+RE TL+DV+T+LEPD F VTGLT++DF LV L +FN + MN A+++FRRYED+SL YTGI ++   GL++T +  E
 S:  21 RIYAYSIADDAHAGLLKIGQTTRE-VKQRVAEQLRTAAITN--YRVELDEDAARADGSIISDFDVRAALARKGFAVVTGEWVRCAVADVQTVLTELRTGQ-KLTGTHSETFAMREEQREAVEKTLAYFESIWAEDADAAPRFLWNAKMRFGKTFTTYQLAKQLAARRVLVVTFKPAVEDAWQSDLEAHIDFDGWQFFSRNTQDNPSTA---DADRPLVYFGSFQDLLGRDAAGNIKPKNEWIHTINWDLVVFDEYHFGAWRETAGELFEGEEEAVAKKEAKLEYAAGLEEVNEDLMVLSEQECDFLPITSKAYLYLSGTPFRALASGEFIEEQIFNWTYVDEQRAKERFAREHPGQQNPYAALPELRLLTYQMPDELLAIASGGEFDEFDLNEFFAA--TGTGEQAQFKHKDEVQKWLDIIRGQYFPKASEYLKTGTK-PPFPYADVRLLPYLQHSFWFLPNVAACHAMANLLAEKHNTFWHNYTVIVAAGAGAGIGLDALPPVRKAIGSGFDTKSITLSCGKLTTGVTVPQWSAILMLRNLKSPETYFQAAFRVQSPWSIKNPNGDDPNE---EEILKPVCFVFDFAPTRALRQLSDYAIGL-APHESSPEKAVADLVSFLPVLAF--DGANMTQIDAGGILDIAMAGTSATLLARKWESALLVNVDNETLRRILNNPEAMAAVERIEGWRSLGDNVIEAIINQSEKIKALKKKAKDEGLTPTEKRELSAEEKEFKSKRKLVQKKLIKFATRIPAFMYLTDFRENTLQDVVTKLEPDLFLAVTGLTVEDFHLLVRLKVFNTEQMNAAVFAFRRYEDASLGYTGIDSHRGLTHYGLYDTVVAREE 849
>gi|168705227|ref|ZP_02737504.1| type III restriction system endonuclease, putative [Gemmata obscuriglobus UQM 2246] (630 aa)
Score = 877, Expect = 9.0e-92, Identities = 195/451 (43%), Positives = 277/451 (61%)
 Q:  15 KIYAY--YDYRNNKEMKVGYTTRENPEDRIKEQFPVSAPVKKPFTMFFAKNAIRNDGTTFTDIEIHNALSRLGVQRKNGEWFDYNPEILNKAFFEVKHNKLNFEVNRTKDFSLREEQKEAIRVTKNYFLKNANEK---YCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHIDFENYIFINNLDKDETFKTLQKNSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDF--------YNS--IEIMDALG------IEQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQYKND---ENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFDEFSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLLRE 465
      +IYAY +D +  +KVG TTR+ + RI EQ  +A  + +T+  ++A R DGT FTD E+ AL R  +  EW  +  +   E++ K +   + F +R EQ +A+ T  F   E   +FLWNAKMRFGKTFTAY+ +++ K VL+V+FKP V+ AW+ DL+SH+DF ++ +  L +    Q + K +V F SFQDLLG++ G IK KN+W+H KWDL++ DEYHFGAWRE +K+LF +D+     Y S  E+ + +G    E PI ++ YLYLSGTPFRA+S GEF+E+QIFNWTYTDEQ KE + +  + NPY +P+M +LTY++PD L +A GEF+EF LN FF +   + +F H  V ++L+ + G +   E LK  + P P+ D LL L H+FW LPNVA+C+AM +LL E
 S:  18 RIYAYAIHDDAHKGLLKVGQTTRD-VKQRIAEQLKTAA--IENYTIELDESAERADGTIFTDHEVRAALRRKKFENPQLEWMRCSVPDVKTVLAELRTGKA-YTGTHHETFPMRREQADAVHKTFEQFQSIWRENPHAVPRFLWNAKMRFGKTFTAYQLAKKLGAKRVLVVTFKPAVEDAWQTDLESHVDFNDWQY---LSRHSGSDPTQVSDSKPLVYFGSFQDLLGRDPAGNIKAKNEWLHAVKWDLVVFDEYHFGAWRETAKELFEGEDEAVAKKETKLEYGSGLEEVNEDIGELSEKEAEFLPITTRAYLYLSGTPFRALSTGEFIEEQIFNWTYTDEQRAKEAFAAEHPGQRNPYGALPQMRLLTYQMPDELLAIASGGEFNEFDLNAFFES--TGAGETEQFKHKSDVQKWLDIIRGGYMTKEIEYLKT-GTRPPFPYSDVRLLPYLQHSFWFLPNVAACHAMANLLAE 482
>gi|15903144|ref|NP_358694.1| type II restriction endonuclease, putative [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116516375|ref|YP_816550.1| type II restriction endonuclease, putative [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|148989243|ref|ZP_01820623.1| type II restriction endonuclease, putative [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|168493143|ref|ZP_02717286.1| type III restriction enzyme, res subunit [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] >gi|15458726|gb|AAK99904.1| Uncharacterized restriction enzyme, interrupted-C [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116076951|gb|ABJ54671.1| type II restriction endonuclease, putative [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|147925221|gb|EDK76300.1| type II restriction endonuclease, putative [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|183576752|gb|EDT97280.1| type III restriction enzyme, res subunit [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] (1084 aa)
Score = 705, Expect = 8.0e-72, Identities = 232/658 (35%), Positives = 350/658 (53%)
 Q:  15 KIYAYYD---YRNNKEMKVGYTTRENPEDRIKEQFPVS-APVKKPFTMFFAKNAIRNDGTTFTDIEIHNALSRLGVQRK-NGEWFDYN--PEILNKAFFE-VKHNKLNFEVNRTKDFSLREEQKEAIRVTKNYFLKNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHIDFEN-YIFINNLDKDETFKTLQKNSGKNIVC-------FSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIEIMDALGIEQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQY--KNDENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFDE-------FSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLLRETIEFKKYKIILAAGGKSKSGE------SLIEEIHKNMENPIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFKDDYNEVSKEENYKKE-CYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLN------TSNKVSTESKVKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVNVDNDTLKRIVSNKQA-LDILSKL 672
      KIYAY    N  +K+GYT R+ + RIKEQ  +    +T  A   + G TF D + H+ LS  V+R+  EWF +N PE   F + V+H+  ++ + +D++LR+EQ+EA+ T YF ++A K  FLWNAK RFGKT + Y  + ME NVLIV+ +P + +W +D ++ I + Y F++ D ++  L +   I+    F S QDL G  GG  K +W+ + WDL++IDE H G  ++  FN+           I+  L+LSGT F+A++ G+F E+QI+NW+Y DEQ+ K + + +E NPY +P++ + TY++  + E  KG  +    F L+EFF+   + K +FIH  V +L+ L+    NE+     PF + L N L HTFWLL VAS A+ LL E  ++ Y+I+LAAG  S E    ++ + K +   KTITLS +LTTGVTI W+G+ ML +LKSP Y QAAFR QN +++ D+   K +++KE Y+FDF P R L  E++ NL+      + E +++ + F PI+A    M E+DA +L     +L R + S +L   D + I  Q LDIL++L
 S:  14 KIYAYTTPTVTSNEGWIKIGYTERDVTQ-RIKEQTHTAHIATDVLWTGDAAYTEEPDKGKTFKDHDFHHFLSFHDVERRPKTEWFYFNGTPEKSKNLFDKFVQHDLSGYQPGKGQDYTLRQEQEEAVAKTLAYFQEHAGGK---FLWNAKPRFGKTLSTYDLARRMEAVNVLIVTNRPAIANSWYDDFETFIAGQTTYKFVSESDSLKSRPILSRQEFLGILADDVRQLAFISLQDLKGSVYLGGEHDKLKWVTDLHWDLLVIDEAHEGVDTFKTDQAFNK---------------------IRRNFTLHLSGTSFKALAKGDFTEEQIYNWSYADEQAAKYSWSLEQEEENPYESLPQLNLFTYQMSQMIGEKLEKGAQIDGENIDYVFDLSEFFAT-----DDKGKFIHEHDVRNWLDTLSS------NEK---------YPFSTKELRNELKHTFWLLERVASAKALKALLEEHPIYENYEIVLAAGDGRMSEEDDKVKLKSLDLVRKAIAE--NDKTITLSVGQLTTGVTIPEWTGVLMLSNLKSPALYMQAAFRAQNPYSWSDN-----KGNHFRKERAYVFDFAPERTLILFDEFANNLSLVTAAGRGTSATREENIRELLNFFPIIA-EDRAGKMVEIDAKAVLTTPRQIKAREVLKRGFMSNLLF----DNISGIFQASQTVLDILNEL 653
>gi|15901083|ref|NP_345687.1| type II restriction endonuclease, putative [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|111657849|ref|ZP_01408564.1| hypothetical protein SpneT_02000972 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|14972702|gb|AAK75327.1| putative type II restriction endonuclease [Streptococcus pneumoniae TIGR4] (1084 aa)
Score = 703, Expect = 1.1e-71, Identities = 232/658 (35%), Positives = 349/658 (53%)
 Q:  15 KIYAYYD---YRNNKEMKVGYTTRENPEDRIKEQFPVS-APVKKPFTMFFAKNAIRNDGTTFTDIEIHNALSRLGVQRK-NGEWFDYN--PEILNKAFFE-VKHNKLNFEVNRTKDFSLREEQKEAIRVTKNYFLKNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHIDFEN-YIFINNLDKDETFKTLQKNSGKNIVC-------FSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIEIMDALGIEQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQY--KNDENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFDE-------FSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLLRETIEFKKYKIILAAGGKSKSGE------SLIEEIHKNMENPIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFKDDYNEVSKEENYKKE-CYIFDFDPNRALKQVVEYSQNL------NTSNKVSTESKVKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVNVDNDTLKRIVSNKQA-LDILSKL 672
      KIYAY    N  +K+GYT R+ + RIKEQ  +    +T  A   + G TF D + H+ LS  V+R+  EWF +N PE   F + V+H+  ++ + +D++LR+EQ+EA+ T YF ++A K  FLWNAK RFGKT + Y  + ME NVLIV+ +P + +W +D ++ I + Y F++ D ++  L +   I+    F S QDL G  GG  K +W+ + WDL++IDE H G  ++  FN+           I+  L+LSGT F+A++ G+F E+QI+NW+Y DEQ+ K + + +E NPY +P++ + TY++  + E  KG  +    F L+EFF+   + K +FIH  V +L+ L+    NE+     PF + L N L HTFWLL VAS A+ LL E  ++ Y+I+LAAG  S E    ++ + K +   KTITLS +LTTGVTI W+G+ ML +LKSP Y QAAFR QN +++ D+   K +++KE Y+FDF P R L  E++ NL      + E +++ + F PI+A    M E+DA +L     +L R + S +L   D + I  Q LDIL++L
 S:  14 KIYAYTTPTVTSNEGWIKIGYTERDVTQ-RIKEQTHTAHIATDVLWTGDAAYTEEPDKGKTFKDHDFHHFLSFHDVERRPKTEWFYFNGTPEKSKNLFDKFVQHDLSGYQPGKGQDYTLRQEQEEAVAKTLAYFQEHAGGK---FLWNAKPRFGKTLSTYDLARRMEAVNVLIVTNRPAIANSWYDDFETFIAGQTTYKFVSESDSLKSRPILSRQEFLGILADDVRQLAFISLQDLKGSVYLGGEHDKLKWVTDLHWDLLVIDEAHEGVDTFKTDQAFNK---------------------IRRNFTLHLSGTSFKALAKGDFTEEQIYNWSYADEQAAKYSWSLEQEEENPYESLPQLNLFTYQMSQMIGEKLEKGAQIDGENIDYVFDLSEFFAT-----DDKGKFIHEHDVRNWLDTLSS------NEK---------YPFSTKELRNELKHTFWLLERVASAKALKALLEEHPIYENYEIVLAAGDGRMSEEDDKVKLKSLDLVRKAIAE--NDKTITLSVGQLTTGVTIPEWTGVLMLSNLKSPALYMQAAFRAQNPYSWSDN-----KGNHFRKERAYVFDFAPERTLILFDEFANNLLLVTAAGRGTSATREENIRELLNFFPIIA-EDRAGKMVEIDAKAVLTTPRQIKAREVLKRGFMSNLLF----DNISGIFQASQTVLDILNEL 653
>gi|187736164|ref|YP_001878276.1| type III restriction protein res subunit [Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835] >gi|187426216|gb|ACD05495.1| type III restriction protein res subunit [Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835] (1110 aa)
Score = 673, Expect = 3.2e-68, Identities = 198/613 (32%), Positives = 318/613 (51%)
 Q:  15 KIYAYYD---YRNNKEMKVGYTTRENPEDRIKEQFPVSAPVKKPFTMFFAKNAIRNDGTTFTDIEIHNALSRLGVQRK-NGEWFDYNPEILNKAFFEVKHNKLNFEVNRTKDFSLREEQKEAIRVTKNYFLKNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHIDFEN-YIFINNLDKDETFKTLQKNS-----GKNIVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIEIMDALGIEQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQYKNDEN--NPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKG-EFDE--------FSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLLRETIEFKKYKIILAAGGKSKSGESLIEEIHKNMEN-----PIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFKDDYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLNTS------NKVSTESKVKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKIL 627
      K YAY   R+  K+GYT +++ E RI++Q  + V  + + + ++A  DGT F D  H L + V+R+ N EWF  PE+ + F E  N+  +   + LR EQ EA+ T+ Y  +A +  +FLWNAK RFGKT AY  ++M + VLIV+ +P + +W +D  + E+ Y FI+ D    + + +   + + F S QDL G  +GG  K + +  WDL+I+DE H G  R+  F +           I + L+LSGTPF+A++N +F E IFNWTY DEQ K +++ +  NPY +P++ + TY++ + +R+  +G +FD+    F LNEFF+ K +    F + + V +FL L G        Q  PF E L  + H+FWLL V S A+  L+  F++Y++++AAG   E    K+++     +TITLS +LTTGVT+ W+ + ML ++KSP Y QAAFR QN  F + +E+ ++EN   Y+FDF+P R L  +++ +L ++   + + + +V++ + F P+   +  M +DA K+L
 S:  15 KCYAYTTPEVQRHEGWTKIGYTEQDDVEVRIRQQ---TQTVDVRYCLEWHESARFADGTVFHDKAFHRYLGKKEVEREGNSEWFHLVPEVAHGHFREFTRNRGVLQTPGAVPYVLRAEQAEAVERTRLYMASHAGQS-PEFLWNAKPRFGKTLAAYDLCKQMGARTVLIVTNRPAIAHSWYDDYVRFMGTESGYYFISGADALRGLPHVLERAQLPSDAEGYIEFVSLQDLKGSLYFGGEFDKLEHVQKLTWDLLIVDEAHEGVDTYRADVAFEQ---------------------IARRATLHLSGTPFKALANEKFEEKAIFNWTYADEQRAKREWQEEAEEENPYAALPQLDLYTYRMSEVVRDRLKQGADFDDDGENEAYAFDLNEFFATKSDG-----SFKYDEAVERFLEALAG---------------QEKFPFSTEALRREVKHSFWLLDRVDSAKALAKKLKAHPVFREYEVVVAAGDGKTDAEEEATSTLKSLDKVRTAIRAHERTITLSVGQLTTGVTVPEWTAVLMLSNVKSPSLYMQAAFRAQNPCLFVEG-DELRRKEN----AYVFDFEPARTLVIFEQFANDLCSATVSGGGDGETRKRQVRELLNFFPVYGEDEEGE-MVALDAEKVL 608
>gi|119715824|ref|YP_922789.1| type III restriction enzyme, res subunit [Nocardioides sp. JS614] >gi|119536485|gb|ABL81102.1| type III restriction enzyme, res subunit [Nocardioides sp. JS614] (1094 aa)
Score = 667, Expect = 1.6e-67, Identities = 201/601 (33%), Positives = 316/601 (52%)
 Q:  29 KVGYTTRENPEDRIKEQFPVSAPVKKPFTMFFAKNAIRND--GTTFTDIEIHNALSRLGVQR----KNGEW----------FDYNPEILNKAFFEVKHNKLNFEVNRTKDFSLREEQKEAIRVTKNYFLKNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHIDFEN-YIFINNLDKDETFKTLQK-----------NSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIEIMDALGIEQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQYKN-DENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKG---EFDE------FSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLLRETIEFKKYKIILAAGGKSKSGESLIEEIHKNMEN---------PIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFKDDYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNL--NTSNKVSTE-SKVKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDY 629
      K+GYT +++ E RI +Q  + K+   +++ A+   G FTD + H L + GVQR  K EW      DY E  + F    +F+ +  D+ LR EQ+ A+   F +   + LWNAK RFGKT T Y +++++  VLIV+ +P + +W +D  I   + F++   E  + +      ++  IV F S QDL G  +GG  K + + + +WDL++IDE H G  +++  F++           I  R L+LSGTPF+A++ G+F +DQIFNWTY DEQ+ ++++ + + NPY+ +PK+ +LTY++  + +  +G  E DE   F LNEFF+ K N    F H +V +FL+ L    NE+     PF  L + + H+FWLL VAS A+ LL++  FK Y ++LAAG  + +S + + K+++      + KTITLS +LTTGVT+ W+ + ML + SP Y QAAFR QN TF   E ++  K+ YIFDF P R LK  ++ NL N S     ++ + F P+L  S+ ++ E+DA ++L +
 S:  32 KIGYTEQDSAEKRIDQQASQMSITKEKV---WSRRALYTTEAGGRFTDKDFHEYLRQQGVQRETTPKRTEWHNLAAAPKRSLDYFNEFAGQDF-------ADFQADGVDDYVLRPEQQAAVDQALAAFAAHD-----EVLWNAKPRFGKTLTTYNLMRKLDVHRVLIVTNRPAIANSWYDDFMRFIGHRTTFKFVSESPSLENRSPMSREQWRAHSREHGDADPRIVEFVSLQDLKGSQYFGGNYPKLKHVADFEWDLLVIDEAHEGIDTDKTDVAFDQ---------------------ITRARTLHLSGTPFKALAKGKFGKDQIFNWTYEDEQTARQEWADASQENPYQALPKLNLLTYQISRMITDRLAEGVALEEDEANIDFTFDLNEFFATKDNGY-----FEHEAEVIRFLDCLAS------NEK---------YPFSTPELRDEIRHSFWLLNRVASAKALQRLLKQHEVFKDYTVVLAAGDGRSNDDSDLVAVGKSLDKVRTAIAEAEECDGKTITLSVGQLTTGVTVPEWTAVIMLSDMSSPAQYMQAAFRAQNPCTF-----ERAEHVFQKQNAYIFDFAPERTLKIFDAFANNLHPNPSGDPGVRLENIRTLLNFFPVLGEDSEGRMI-ELDASQVLTF 620
>gi|116334899|ref|YP_796424.1| superfamily II DNA/RNA helicase [Lactobacillus brevis ATCC 367] >gi|116100246|gb|ABJ65393.1| DNA or RNA helicase of superfamily II [Lactobacillus brevis ATCC 367] (1480 aa)
Score = 648, Expect = 2.8e-65, Identities = 228/711 (32%), Positives = 366/711 (51%)
 Q:  35 RENPEDRIKEQFPVSAPVKKPFTMFFAKNAIRNDGTT--FTDIEIHNALSRLGVQRK----NGEWFDYNPEILNKAFFEVKHNKLNFEVNRTKD----FSLREEQKEAIRVTKNYFLKNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHIDFENYIFINNLDKDETFKTLQKNSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGG-IKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIEIMDALGIEQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQYKND---ENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFDEFSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLT--GKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLLRETI---EFKKYKII-----LAAGGKSKSGESLIEEIHKNMEN-PIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFKDDYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLNTSNKVST---ESKVKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVNVDNDTLKRIVSNKQALDILSKLEDFRNLNKDISIIISKSEQIK-KLKTKSTESELTKEE-----------KKLLSNDKK---DEQSKRREVQKKLI----KFATRIPIFMYLTD 745
      R+ + RI Q+ +A V P + +A+ A R +G  FTD ++H L R ++R    EWF +   KA  VK+N+  + + +D   LR EQ EA++ TK F  N+KY  LWNAKMRFGKT +A + I++ YK+VLI++ +P V +W ED    E   + ++ TF++L+ S K V F+S Q+L G  GG +K KN+ + + WDL+IIDE H G  E ++ + N          Q   + L LSGTPF +  ++ +DQ++ W YT EQ K+Q++ D  E NPY +P++ M T+  D +   +F +   F  +F + N + EFI+ + V QFL +T  KHT Y       PF +  + L HT WL+P V  AM LL++   E  YKII   +  K + ++ ++ +  + N P TKTITL+ +KLTTG+TI+PW+G+ L + S  Y QAAFR Q ++       K +C+IFDF P+RAL + E +Q +  K +T  + ++ D + FLPI+  +     ++ + + ++  +   E A+  ++D+L  S++ +  + LEDF  KD+ I+ K+++ K K+K  + LT E+      KK S +++  D+ + ++ +K LI   + RIP+ +Y D
 S:  206 RQTAQKRIN-QYMETAGV--PSKLEWAELAYRKNGEPHWFTDKDVHRVLERSKIERSPNLAGQEWFKTDLATARKAIKAVKNNQSVIDTDNNEDQKPKIVLRPEQLEAVKKTKKAF---KNDKYSNMLWNAKMRFGKTLSALQLIKDEGYKHVLIMTHRPAVDESWFEDFAKIGMPEAGYLYGSKNQGATFESLRTGS-KPFVYFASLQNLSGSTMIGGKVKDKNRELFSEDWDLVIIDEAHEGTQTELAQQVLN-------------------QVQGPKTKLLELSGTPFNILD--QYEDDQVYTWDYTMEQRAKQQWEIDHPHEPNPYAGLPRVNMFTFNTDDKFK----NPKFSQVGGKSFNFKEFFKVNDQGEFIYENYVRQFLRNITTPSKHTSY--------------PFSTKQFRDQLRHTLWLMPGVKEAGAMERLLKQDPVLGEINGYKIINVVKDIKGEDKGITDQTDVDRVKSAIGNDPASTKTITLTVRKLTTGITIKPWTGVIFLSNTNSAMQYLQAAFRAQTPYS--------DPHFGTKIDCFIFDFAPDRALTIMAESAQMNSGVGKRTTSVQKQRMSDLLNFLPIIGEQGN----------QMKPFHVDSMLKQIKKVYAEKAVKSGFEDDSL---YSDELLMIKEADLEDF----KDLKTIVGKTKREKTKVKVDINDQGLTDEQYDEAIKGQKKPKKERSPEEQAAIDQMNAMKKQRKTLISILRSISIRIPLMIYGMD 892
>gi|167752923|ref|ZP_02425050.1| hypothetical protein ALIPUT_01185 [Alistipes putredinis DSM 17216] >gi|167659992|gb|EDS04122.1| hypothetical protein ALIPUT_01185 [Alistipes putredinis DSM 17216] (1079 aa)
Score = 617, Expect = 1.0e-61, Identities = 212/705 (30%), Positives = 344/705 (48%)
 Q:  71 TFTDIEIHNALSRLGVQRK-------NGEWFDYNPEILNKAFFEVKHNKLNF---EVNRTKD-FSLREEQKEAIRVTKNYFLKNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDL-QSHIDFENYIF--INNLDKDETFKTLQKNSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIEIMDALGIEQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQYKN---DENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFDEFSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLLRETIEFKKYKIILAAGGKSKSGES---LIEEIHKNMENPIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSL--KSPETYFQAAFRVQNSWTFKDDYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLNTSNKVSTESK--VKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVN-----------VDNDTLKRIVSNKQALDILSKLEDFRNLNKDISIIISKSEQIKKLKTKSTESELTKEEKKLLSNDKKDEQSKRREVQKKLIKFATRIPIFMYLTDYREE----TLKDVITELEPDFFEKVT--GLTIKDFD 775
      +F D E+H+ L R G+++K     EWF + E + +A  VK + +  EV+ K   R EQ+EAI TK F K    + LWNAKMRFGKT +A + +++M++  LI++ +P V + W ED +  D ++ +  NN D  + +T K   V F+S QDL G  GG  KN +  WD II+DE H G  + K + E  D           + L LSGTPF +  +F ED+I+ W Y EQ K +   + NPY +P M + TY L  L E   E  F+ EFF    N  F+H  V+ FLN +T +      D+++ PF +E  N  HT W+LP V  AM +L+  F+ +K++ AG  + ES  L+    ++P T+TITLSC +LTTGV+++ W+ +FML   + +Y Q FRVQ      +   K++CY+FDF P+R LK + E ++ + + K S  + + +F+ F PI+ S + + M + D ++L+     ++  +E  L N      + D LK+I+  +A+  ++++    D   +S + K K  + LT+EEK+ L  KK +++ R   L  + R+P+ +Y + ++E  T+ + + ++P +E+  G+T + F+
 S:  85 SFNDKEVHSVLERSGIKKKIFDTENKANEWFITDLETVKRAIIAVKEGRESLSSAEVSHDKSPIVFRPEQREAIEKTKKQFKKGN-----QMLWNAKMRFGKTLSALQEVKDMDFSRTLILTHRPVVDSGWFEDFGKIFYDRRDFAYGSKNNGDSHTSLETRAKQGQCKYVYFASMQDLRGSELVGGNFDKNNEVFATAWDCIIVDEAHEGTQTDLGKAVMQELTKD-------------------KTKILRLSGTPFNLLD--DFKEDEIYTWDYVMEQRAKASWDELHFGDPNPYASLPTMNIYTYDLGRLLNEFV--DEDVAFNFREFFRV-----NDNGTFVHDKDVSAFLNLITKE------------DRESCYPFANEEYRNIFRHTLWMLPGVKEARAMSAMLQTHSVFQHFKVVNVAGNGDEDEESKDALVAVEEAIGKDPDATRTITLSCGRLTTGVSVKAWTAVFMLSGSYNTAASSYMQTIFRVQTP---------AAINGKVKEQCYVFDFAPDRTLKVIAETAKISSKTGKTSGNDRKIMGEFLNFCPII--SIEGSKMNQFDVPRMLEQLKKVYVERVVRNGFEDRSLYNDELMKLNDLELQEFDDLKKIIGQTKAMPKTNQVDINNQGLTDEQYEELESLEKKSKKKGKDKQPLTEEEKQRLEELKK-KKNNREAAISILRGISIRMPLLIYGAELKDESQEITIDNFASLIDPQSWEEFMPKGVTKQKFN 773
>gi|72384715|gb|AAZ67649.1| putative type III restriction system endonuclease [Haemophilus parasuis] (310 aa)
Score = 615, Expect = 1.8e-61, Identities = 131/294 (44%), Positives = 188/294 (63%)
 Q:  15 KIYAYYDYRNNKEMKVGYTTRENPEDRIKEQFPVSAPVKKPFTMFFAKNAIRNDGTTFTDIEIHNALSRLGVQRKNGEWFDYNPEILNKAFFEVKHNKLNFEVNRTKDFSLREEQKEAIRVTKNYFL-----KNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHIDFENYIFINNLDKDETFKTLQKNSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIE---------IMDALGIEQFPIKSKRYLY 308
      K+YAY D R  +K+GYTTR+ + R+ EQ+PV P + + + F + AIR+DG++F D ++H L + GV+R GEWF +  + A+ +VK +  E RT F +R EQ+EA+ T YF   +N EK  FLWNAKMRFGKTF AY+ +EM +K +L+++FKP V+ AW+EDLQ+H+DF+ + F+ + D+ ++   +   +CF SFQD LGKNK GG K+KN+W+H  WD II DEYH+GAWRE+SK LF ++ F  +E     + D  E PI S +LY
 S:  12 KVYAYSDSRFPHCLKIGYTTRDVAQ-RVAEQYPVKLP-NQSYQVVFDERAIRDDGSSFRDYDLHAVLQKRGVERLEGEWFKCDLNDVKSAYLKVK-TRQAVEKQRTFAFGMRPEQQEAVTKTAQYFRSFHNDENNQEKTPHFLWNAKMRFGKTFAAYQLAKEMGWKKILVLTFKPAVQNAWQEDLQNHLDFQGWRFVTHGDEWQSAVDFPQ------ICFGSFQDYLGKNKAGGTKLKNEWVHTINWDCIIFDEYHYGAWREKSKGLFEAEEQAFQKQLEAEAAEMEMDMPDYFDEETLPITSNHFLY 310
>gi|188994279|ref|YP_001928531.1| restriction endonuclease [Porphyromonas gingivalis ATCC 33277] >gi|188593959|dbj|BAG32934.1| restriction endonuclease [Porphyromonas gingivalis ATCC 33277] (1324 aa)
Score = 607, Expect = 1.8e-60, Identities = 212/679 (31%), Positives = 338/679 (49%)
 Q:  71 TFTDIEIHNALSRLGVQRKN----GEWFDYNPEILNKAFFEVKHNKLNF---EVNRTKD-FSLREEQKEAIRVTKNYFLKNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDL-QSHIDFENYIFINNLDKDETFKTLQK--NSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIEIMDALGIEQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQYKND---ENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFDEFSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLLRETIEFKKYKIILAAG-GKSKSGES--LIEEIHKNM-ENPIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPET--YFQAAFRVQNSWTFKDDYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLNTSNKVSTESK--VKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVN-----------VDNDTLKRIVSNKQALDILSKLEDFRNLNKDISIIISKSEQIKKLKTKSTESE--LTKEEKKLLSNDKKDEQSKRREVQKKLIKFATRIPIFMYLTDYREE 749
      +F D ++H+ L R GV+RK+   EW+ +  + +A  +K K +  EV + +  LR EQKEAI T  F K    K LWNAKMRFGKT A + +EME  +I++ +P V +W ED ++ D  + + + K E+F +L+K + GK V F+S QD+ G  GG  KN + + WDL+I+DE H G  E K +           Q  K + L+LSGTP+   + E+++F W Y EQ K ++ +  + NPY +P + + TY L  + E +  E  F+ EFF +   +  F+H  +++FL+ L +      D++A P+ +E    HT W+LP V + A+  L +  F +K+  AG G + ES  +E +++ + ++P ET TITLSC +LTTGV+I+PW+G+FM+  S   Y Q FRVQ +T + Y     K ECY FDF P+R L+ + E ++  + K S  + + DF+ F PI+ S + + M+ D  +L     ++  +E+ L N      D D LK I+  +A  ++K D   DI+   EQ ++ +   + LT EEKK L ++ K + +RRE  L  + R+P+ +Y + ++E
 S:  87 SFNDKQVHSVLERSGVKRKSFAGATEWYSCDLATVKRAISAIKEGKDSLGASEVTLSDNPIILRPEQKEAIERTLKQFRKGN-----KMLWNAKMRFGKTLCALRVAKEMEAVRTIIITHRPVVDASWFEDFGKTFYDRPEWHY-GSRSKGESFASLEKLASQGKKCVYFASMQDMRGSKDVGGKFDKNNEVFSTSWDLVIVDEAHEGTQTELGKAVLG-------------------QLMSKDTKALHLSGTPYNLFDQHK--EEEVFTWDYVMEQQAKIDWEINHLGDTNPYASLPAIHIYTYDLGRLMSEYS--DEEKAFNFREFFRTR-----EDGSFVHEGDIDRFLSLLCRE------------DEEALYPYSNEHFRQIFRHTLWILPGVRAAKALSKKLSKHPIFGLFKVANVAGDGDDEEEESRDALELVNQAIGKDPDETYTITLSCGRLTTGVSIKPWTGVFMMAGSYSTSASGYMQTIFRVQTPYT-HNGY--------MKTECYAFDFAPDRTLRVLAEAAKVSYKAGKQSESDRKLLGDFLNFCPII--SIEGSRMKPYDVNTMLGQLKRAQIEKVVQDGFENGALYNDELLKLTEVELHDFDELKGIIGKTKA---MAKSGDI-----DINHQGLTHEQYEEKERLEKRKKKGLTPEEKKRL-DELKAKGDQRREAVSILRGISIRMPLMLYGAEMKDE 734
>gi|34541333|ref|NP_905812.1| type II restriction endonuclease, putative [Porphyromonas gingivalis W83] >gi|34397649|gb|AAQ66711.1| type II restriction endonuclease, putative [Porphyromonas gingivalis W83] (1324 aa)
Score = 607, Expect = 1.8e-60, Identities = 212/679 (31%), Positives = 338/679 (49%)
 Q:  71 TFTDIEIHNALSRLGVQRKN----GEWFDYNPEILNKAFFEVKHNKLNF---EVNRTKD-FSLREEQKEAIRVTKNYFLKNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDL-QSHIDFENYIFINNLDKDETFKTLQK--NSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIEIMDALGIEQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQYKND---ENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFDEFSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLLRETIEFKKYKIILAAG-GKSKSGES--LIEEIHKNM-ENPIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPET--YFQAAFRVQNSWTFKDDYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLNTSNKVSTESK--VKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVN-----------VDNDTLKRIVSNKQALDILSKLEDFRNLNKDISIIISKSEQIKKLKTKSTESE--LTKEEKKLLSNDKKDEQSKRREVQKKLIKFATRIPIFMYLTDYREE 749
      +F D ++H+ L R GV+RK+   EW+ +  + +A  +K K +  EV + +  LR EQKEAI T  F K    K LWNAKMRFGKT A + +EME  +I++ +P V +W ED ++ D  + + + K E+F +L+K + GK V F+S QD+ G  GG  KN + + WDL+I+DE H G  E K +           Q  K + L+LSGTP+   + E+++F W Y EQ K ++ +  + NPY +P + + TY L  + E +  E  F+ EFF +   +  F+H  +++FL+ L +      D++A P+ +E    HT W+LP V + A+  L +  F +K+  AG G + ES  +E +++ + ++P ET TITLSC +LTTGV+I+PW+G+FM+  S   Y Q FRVQ +T + Y     K ECY FDF P+R L+ + E ++  + K S  + + DF+ F PI+ S + + M+ D  +L     ++  +E+ L N      D D LK I+  +A  ++K D   DI+   EQ ++ +   + LT EEKK L ++ K + +RRE  L  + R+P+ +Y + ++E
 S:  87 SFNDKQVHSVLERSGVKRKSFAGATEWYSCDLATVKRAISAIKEGKDSLGASEVTLSDNPIILRPEQKEAIERTLKQFRKGN-----KMLWNAKMRFGKTLCALRVAKEMEAVRTIIITHRPVVDASWFEDFGKTFYDRPEWHY-GSRSKGESFASLEKLASQGKKCVYFASMQDMRGSKDVGGKFDKNNEVFSTSWDLVIVDEAHEGTQTELGKAVLG-------------------QLMGKDTKALHLSGTPYNLFDQHK--EEEVFTWDYVMEQQAKIDWEINHLGDTNPYASLPAIHIYTYDLGRLISEYS--DEEKAFNFREFFRTR-----EDGSFVHEGDIDRFLSLLCRE------------DEEALYPYSNEHFRQIFRHTLWILPGVRAAKALSKKLSKHPIFGLFKVANVAGDGDDEEEESRDALELVNQAIGKDPDETYTITLSCGRLTTGVSIKPWTGVFMMAGSYSTSASGYMQTIFRVQTPYT-HNGY--------MKTECYAFDFAPDRTLRVLAEAAKVSYKAGKQSESDRKLLGDFLNFCPII--SIEGSRMKPYDVNTMLGQLKRAQIEKVVQDGFENGALYNDELLKLTEVELHDFDELKGIIGKTKA---MAKSGDI-----DINHQGLTHEQYEEKERLEKRKKKGLTPEEKKRL-DELKAKGDQRREAISILRGISIRMPLMLYGAEMKDE 734
>gi|169837334|ref|ZP_02870522.1| type II restriction endonuclease, putative [candidate division TM7 single-cell isolate TM7a] (570 aa)
Score = 590, Expect = 1.3e-58, Identities = 193/529 (36%), Positives = 281/529 (53%)
 Q:  24 NNKEMKVGYTTRENPEDRIKEQFPVSAP-VKKPFTMFFAKNAIRNDGTTFT---DIEIHNALSRLGVQRKNG---EWFDYN--PEILNKAFFEVKHNKLNF-EVNRTKDFSLREEQKEAIRVTKNYF-------LKNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHIDFENYIFINNLDKDETFKTLQK-------NSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIEIMDALGIEQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQ-SKKEQYKNDENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKG-EFDEFSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPN-VASCYAMYDLLRETIEF--KKYKIILAAG-GKSKSGESLIEEIHKNMENPIET------------KTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFKDD 552
      N+  K+GYT RE+ + RI+EQ V P + + +  ++ AI   F  D ++H + + G+++ G  EWF +N PE  + F  +  + + +  ++LR EQ A+ T Y     N NE+ KFLWNAK RFGKT T Y F + E KN+LIV+ +P + +W +D + ID  Y FI+ D +  TL +    + K  F S QDL G  +GG  K +W+ + +WDL++IDE H G  R+++ F            IK + L+LSGTPFRA+ N +F +QIFNWTY DEQ +K+ + K E+ + MP M + TYK+ D + +  +G + D+  + F      +FIH  + +FL+ LT    NE+     PF  L  L HTFWL+ N VAS AMY LL++  F  YKIILAAG GK S ++ +E KN   +       KTITLS +LTTGVT++ WS + ML +K+  Y QA FR QN + F+ +
 S:  28 NDGWQKIGYTEREDVDKRIREQ--VRTPGLHEEYKKLWSAPAIFEPVEKFDFFDDHKLHKYMVKNGIRKDEGRGKEWFYFNGAPEKSKELFDSFRRRDFSIIQHGQKHKYTLRHEQNVAVEKTLEYAKRHQTIDFNNPNEE-AKFLWNAKPRFGKTLTTYDFAKRFEAKNILIVTNRPAIANSWFDDYKKFID--GYYFISTADSLKNLPTLTREDYLQMTDVYKKQFTFLSLQDLKGAKVFGGGYDKLKWVADLQWDLLVIDEAHEGIDTGRTEEAFRN---------------------IKRRFTLHLSGTPFRALRNDKFTHEQIFNWTYIDEQKAKQSELKTGESGDHTDMPDMRLFTYKISDMIADKINQGVKIDDKDTSYAFDLNSTFATAGGKFIHEADIKRFLDTLT------TNEK---------YPFSTPELRTELKHTFWLVGNRVASAKAMYKLLKDHPVFGNGNYKIILAAGDGKPFSDDNGFDEEVKNTAQNEKALDRVRSAIKHHDKTITLSVGQLTTGVTVKEWSAVLMLSDIKAESLYMQAIFRAQNPYAFEKN 557
>gi|114331328|ref|YP_747550.1| superfamily II DNA/RNA helicase [Nitrosomonas eutropha C91] >gi|114308342|gb|ABI59585.1| DNA or RNA helicases of superfamily II-like [Nitrosomonas eutropha C91] (820 aa)
Score = 590, Expect = 1.6e-58, Identities = 236/789 (29%), Positives = 382/789 (48%)
 Q:  15 KIYAYY--DYRNNKEMKVGYTTRENPEDRIKEQFPVSAPVKKPFTMFFAKNAIRNDGTTFTDIEIHNALSRLGVQR----KNGEWFDYNPEILNKAFFEVK--HNKLNFEVNRTKDFSLREEQKEAIRVTKNYFLKNANEKYC-------KFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHIDFENYIFINNLDKDE--------TFKTLQKNSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIEIMDALGIEQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQ-SKKEQYKNDENNP----YRCMPKMIMLTYKLPDN----LREVALKGEFDEFSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLLRETIEFKKYKIILAAGGKSKSGE----------SLIEEIHKNMENPIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFKDDYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLNTS-------------NKVSTESKVKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVNVDNDTLKRIVSNKQALDILSKLEDFRN--LNKDISIIISKSEQIKKLKTKSTESELTKEEK-KLLSNDKKDEQSKRREVQKK-----LIKFATRIPIFMYLTDYREETLKDVITELEPDFFEKVTGLTIKDFDFLVSLNIFNEKIMNDAIWSFRRYEDSSL 803
      ++YAY  +Y+ N +KVG+T + E+RI QF S P  + M   + DG  D IH L + G ++    EWF  + N F +V+ +N++  +RT+ + LR+EQ AI   +F K  +     +FL NAKMRFGK FT+  +++ +N LIV++KP V  W + +  +DF+ + I  K +       + SG ++C S QDL  ++ G K +  I  WDL+I DE H+G+ ER+K + +           IK  L LSGTPFR I  +F  Q++ ++Y DEQ +KKE+ + D N   YR MP + +  ++ D   RE   + D FSLN F   E N++ +F++ + V+ F+ LT      +AR     ++   HT W + V S A+ + L+  F + +I A+G +K +     S+ + I++ ENP + TIT +C + TGVTIR W I +L +KS E+Y+QA FRVQ++W   NE +K  K + ++FDF  R L+  + + N+        NK + E  +   L I +  + +   A I +   +  L R+ S +LVN   LK + +  L IL K++ +R+   I  +    L+  + LT++EK K++ + + ++ K R+ +KK   + + A + F+Y+T RE + DVI  P FFE +TG++  F L   N  +N + FR E++SL
 S:   5 ELYAYTTEEYKKNGWIKVGHT--KVGEERIWNQFGTSNPENPDYQMI----GMLPDGVC--DHHIHAQLIKNGCKKIEKVPGQEWFQVTNK--NDPFKDVRRAYNEIVNGSSRTEHYKLRKEQAGAIEKASKWFKKEYPAEVIGSATHSNRFLINAKMRFGKCFTSIHLAKKINARNTLIVTYKPDVIGEWIDTVNEQVDFDGWTGIRAKPKSDRPADPALNDSGDFPRTSGPIVLCVS-LQDLW-IDEDGNTKDRLHKIPEIAWDLVIFDEVHYGSRTERAKSILEK---------------------IKFTHRLDLSGTPFRLIEQDDFSSQQVYTYSYLDEQKNKKEEIEFDPQNQAEKIYRLMPDLNISAIEITDEDIAEQRETFKTDDID-FSLNRLF-----ETNEENKFVYEEAVDHFIEGLT-------QSGHEARSISVYGKLGSQLGCPPKRHTVWWMNRVDSISALIEKLQSHPYFSNFILINASGSDNKKDDDDRIVAREKSSVQKAINEANENPNKLGTITFTCGRFLTGVTIREWDSILILNDIKSAESYYQAIFRVQSAWV-----NEKTKSP-LKPKAWVFDFAITRCLQVTYDCASNIADQIDQQESYEQRTDVNKDNLEIVTEGLCDTLDIKRFYEGSLVSTPTTAKDIFEVLNHEGSRIALARRITSNVLVNFGK--LKLLEEHPHILGILEKVKGYRSGEFTATIEDFVQIGRDASDLEQVKGDPNLTQDEKEKIIEDFAEKDKDKERQTRKKWYATQIKRLAICMADFIYMTYEREYNIDDVIQTKSPQFFEVMTGISKDGFVELCDKGFMNRFALNRIVREFRDQENTSL 802
>gi|29349421|ref|NP_812924.1| restriction endonuclease [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] >gi|29341330|gb|AAO79118.1| restriction endonuclease [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] (1332 aa)
Score = 589, Expect = 2.2e-58, Identities = 184/558 (32%), Positives = 273/558 (48%)
 Q:  71 TFTDIEIHNALSRLGVQRK-------NGEWFDYNPEILNKAFFEVKHNKLNF---EVNRTKD-FSLREEQKEAIRVTKNYFLKNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHIDFENYIFI----NNLDKDETFKTLQKNSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIEIMDALGIEQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQY---KNDENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFDEFSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLLRETIEFKKYKIILAAGG-----KSKSGESLIEEIHKNMENPIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSL--KSPETYFQAAFRVQNSWTFKDDYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLNTSNKVSTESK--VKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILD 628
      +F D E+H+ L R G+++K     EWF + E + +A  VK + +  EV+ +   R EQ+EAI TK F K    + LWNAKMRFGKT +A + ++ M++  LI++ +P V + W ED  I ++  F   NN D  + +  K   V F+S QDL G  GG  KN +  WD II+DE H G  E K + E            + + L LSGTPF +  +F ED+I+ W Y EQ K +   + NPY +P M + T L  L E   E  F+ EFF    N+  FIH  V FLN ++ +      DK + PF +E  N  HT W+LP V  AM LL+  F+ +K++ AG   +SK  + +EE   ++P T+TITLSC +LTTGV+++ W+G+FML   + +Y Q FRVQ  T       K++CY+FDF P+R LK + E ++ + + K S  + + +F+ F PI+ S + + M + D K+L+
 S:  85 SFNDKEVHSVLERSGIRKKIFDTENKANEWFITDLETVKRAIIAVKEGRESLSSAEVSHAQTPIVFRPEQREAIEKTKKQFKKGN-----QMLWNAKMRFGKTLSALQVVKGMDFSRTLILTHRPVVDSGWFEDF-GKIFYDCPCFAYGSKNNGDSHASLEARAKQGKCQYVYFASMQDLRGSELVGGNFDKNNEVFATAWDCIIVDEAHEGTQTELGKAVMQE-------------------LTKANTKILRLSGTPFNLLD--DFKEDEIYTWDYVMEQRAKASWDLTHFGDPNPYASLPTMNIYTCDLGRLLHEFV--DEDVAFNFREFFRV-----NEAGNFIHEKDVKAFLNLISKE------------DKDSCYPFANEEYRNIFRHTLWMLPGVKEARAMSALLQSHPVFQHFKVVNVAGDGDEDEESKDALAAVEEAIG--KDPDATRTITLSCGRLTTGVSVKAWTGVFMLSGSYNTAASSYMQTIFRVQTPATING---------RVKEQCYVFDFAPDRTLKVIAETAKISSKAGKTSGNDRKIMGEFLNFCPII--SIEGSKMSQFDVPKMLE 610
>gi|118476570|ref|YP_893721.1| type II restriction endonuclease [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|118415795|gb|ABK84214.1| possible type II restriction endonuclease [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] (1333 aa)
Score = 580, Expect = 2.4e-57, Identities = 226/742 (30%), Positives = 358/742 (48%)
 Q:   1 MSNNYFQKQTNKIGKIYAYYDYRNNKEMKVGYTTRE-NPEDR------IKEQFPVSAPVKKPF-TMFFAKNAIRNDGTTFTDIEIHNALSRLGVQRKNG----EWFDYNPEILNKAFFEVKHNKLNF----EVNRTKDFSLREEQKEAIRVTKNYFLKNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHID-FENYIFINNLDKDETFKTLQKNSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIEIMDALGIEQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQYKND---ENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFD----EFSLNEFFSAKFNER---NKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLLRETIEFKKYKIILAAGG---KSKSGESLIEEIHKNMENPIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFKDDYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLNTSNKVSTESKVKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVNV------DNDTLKRIVSNKQALDILSKLEDFRNLNKDISIIISKSEQIKK--------------------LKTKSTESELTKEEKKLLSNDKKDEQSKRREVQKKLIK-FATRIPIFMY 742
      MS  +Q  +K+ +++ D +  +K+G TT E NP DR   +K++     F +   AI  G +F D ++HN L R G+  G  EWF  +  A  VK +++   E+   + R EQ+ AI+ T   K ++K  LWNAKMRFGKT +A + I+  +  +I++ +P V  W ED   D ++Y + ++  +  + L+K + + V F+S QDL G  GG  KN I  WD +IIDE H G  E ++ +            +K  L LSGTPF  + E ED I+ W Y EQ K ++ +  ++NPY +PK+ + TY+L  +E + K  D   F+ EFF  +E   K+ +FIH  + +FLN ++ K     + +   PF +  NL +T WL+P V  A+ +L+++  F+ ++I+ AG  +S+SG++L +   +NP  TIT++C KLTTGV++ W+G+ ML + SP TY Q AFRVQ         K +CY+FDF P+R LK V + ++ LNT    K K+ +   L Y S     + I D ++ I  ++R+ + A + V   DN+   +   +DI  E+F NL +  II S+Q KK            K + E T EE+ +L DK E K+R+  +++ + RIP+ +Y
 S:   5 MSGKSYQTFRHKLIYVFSIPDKAHEGRLKIGETTFEGNPYDREGIEKTVKQRIDQYTKTADIFYNLLHFDLAITYKGASFRDYDVHNVLKRSGITPSQGSRGREWFKIGIDTAIAAIEAVKKGEMSLGKVKELINYNSITFRPEQERAIQETLASIKKGKSKK----LWNAKMRFGKTVSALELIKRAAFTKTIIITHRPVVAAGWFEDFYKIFDPIDDYQYGSSSKGEGIEELLRKQT--SFVYFASMQDLRGSAVIGGGYNKNNLIFETDWDCVIIDEAHEGNKTELAQSVHRH---------------------LKRSFTLELSGTPFNLFEDYE-EEDDIYTWDYVMEQHAKYEWDQNNFGDSNPYANLPKLSIFTYQLD---KEFSSKQYIDIEDAAFNFKEFFKTYGSEEPDVEKRGKFIHEKDIWKFLNLISHKD--------QYEENNTNFPFSTDHYRENLKNTLWLVPGVQEARALSELMKKHDIFRHFEIVNVAGSGDDESESGDALHKVKTAIGDNPENAYTITITCGKLTTGVSVPAWTGVLMLSNTTSPSTYLQTAFRVQTPANIGG---------KVKTDCYVFDFAPDRTLKMVAQAAR-LNTKAGSLNAPKQKEAMA--TFLNYCS---------VISIDDSKMSAINVEHMLRQLKKAAVDRVVSTGFDDNNLYNDELLKLNDVDI----EEFNNLKE----IIGTSKQEKKPLDVTLNNQGFDDEEWEQAEEAEKKKKKERTPEEQAIL--DKMQELRKQRKTMISILRGISIRIPMMIY 733
>gi|58336806|ref|YP_193391.1| restriction endonuclease [Lactobacillus acidophilus NCFM] >gi|58254123|gb|AAV42360.1| restriction endonuclease [Lactobacillus acidophilus NCFM] (1501 aa)
Score = 563, Expect = 2.3e-55, Identities = 195/606 (32%), Positives = 299/606 (49%)
 Q:   5 YFQKQTNKIGKIYAYYDYRNNKEMKVGYTTRENPED----------RIKEQFPVSAPVKKPFTMFFAKNAIR-NDGTTFTDIEIHNALSRLGVQRKNG----EWFDYNPEILNKAFFEVKHNKLNFEVNRT----KDFSLREEQKEAIRVTKNYFLKNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQS-HIDFENYIFINNLDKDETFKTLQKNSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGG-IKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIEIMDALGIEQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQYKNDE---NNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFDEFSLNE--FFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLT--GKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLLRETIEFKKYKIILAAGGKSKSGESLIEEIHKNMENPIETK-------TITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFKDDYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLNTSNKVSTE---SKVKDFIKFLPILA 610
      Y Q  N G+ AY  +  + VG  +N ++     RI +  S   PF + +A+ A R +DG F+D ++H L R G++ +   EWF + E  +A  VK NK + +      LR EQ+ A+ TK F +   K LWNAKMRFGKT TA K I+E +Y+ VLI++ +P V  W +D   +  YI+ +   ++ K+L+K  K+ + F+S QDL G  GG + KN+ +  WDL+I+DE H G  E ++++          ++  K+ + L LSGTPF +  +F ED ++ W YT EQ K+ + +   NPY +PK+ M T+++ N +   F++ +L + F  +F  +K +F++  VN+FL+ ++ GK+         PF    NL HT W++P +  A+ DLL +  F K  IL   KS E L +   EN  K    TITL+ +KLTTG TI W+G+ L ++ S  Y QAAFR Q ++    S E  K+ CYIFDF P+RAL + E +    K+ T+  ++  + FLPIL 
 S:  174 YIQTADNSKGQFPAYIGSQKVGKTGVGDLAEDNSDNSLYLRDWATKRINQYMNTSG---VPFKLEWAELAYRKSDGWWFSDHDVHRVLERSGIKHSDNLTGDEWFKTDLETTKRAIKAVKENKDSISITDKDKADNQIVLRPEQQAAVDKTKAGFKTSK-----KMLWNAKMRFGKTLTALKLIKEEKYQKVLIMTHRPVVNDGWFDDFNKIGMPDAGYIYGSKTKGYKSVKSLEKED-KSYIYFASIQDLAGSEIAGGKVSDKNRDLFGIDWDLVIVDEAHEGTQTELTQNV-------------------LDLVLKKNTKELDLSGTPFNILF--DFDEDHVYTWDYTMEQEAKQNWYEEHPGVKNPYESLPKVSMFTFEMNKNFSD----PRFNDINLGKPTFNFKEFFRTDKDGKFVYESDVNRFLDNISNPGKNN---------------YPFSTRQFRRNLRHTLWIMPGIKEANALEDLLNQHPVFGKEYRILNVVRGDKSDELLGTDNDAEAENKQIAKADKEGLNTITLTVRKLTTGATIPEWTGVLFLSNISSAMQYLQAAFRAQTPYS--------SPEFGKKENCYIFDFAPDRALNIMAESTSLATGVGKIQTKEQRERMAKLMNFLPILG 760
>gi|4467889|emb|CAB37845.1| restriction endonuclease [Lactococcus lactis subsp. cremoris] (1461 aa)
Score = 562, Expect = 2.6e-55, Identities = 229/754 (30%), Positives = 362/754 (48%)
 Q:  66 RNDGTTFTDIEIHNALSRLGVQR----KNGEWFDYNPEILNKAFFEVKHNKLNFE----VNRTKDFSLREEQKEAIRVTKNYFLKNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDL-QSHIDFENYIFINNLDKDETFKTLQKNSGKN-IVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIEIMDALGIEQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQYKND---ENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFDEFSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLLRETIEF-KKYKII-LAAGGKSKSGESL----IEEIHKNMENPIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFKDDYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQ---NLNTSNKVSTESKVKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVD----------AVKILDYTITNIT-YNMLVRKWESAMLVNVDNDTLKRIVSNKQALDILSKLEDFRNLNKDISIIISKSEQIKKLKTKSTESELTKEEKKLLSNDKKDEQSKRREVQKKLIKFATRIPIFMY---LTDYREETLKDVITELEPDFFEKVTGLTIKDFDFLVSLNIFNEKIMNDAIWSFRRYEDS--SLKYTGILKNKSEKIGLF 819
      ++ T F D ++H L R G++R    EWF+ + E  A  VK +  +   N   +LR EQ A+ T+ F KN   K LWNAKMRFGKT T+ + I+E +Y VLI++ +P V +W ED + + E Y + +  +D FK   SG  + F S Q L  +YGG KV +  + WDLIIIDE H G  E + ++  + D          + + L LSGTPF   ++ E+ ++ W Y EQ K +Y +  E NPY +PK+ M T+++ + R   +  F+ EFF + NE N  EF+H  +N FL+ +T +      D   PF +  N L HT WLLP V  A  LL E  F K+YKI+ +  KS S E   ++++ + + +P ++KTITL+ +KLTTGV I W+ + L + S  Y QAAFR Q ++     ++  KK CYIFDF P+RAL + E +Q  +  N + + +  + F+PIL +   + VD     A K +   + + YN +  + A L + +N LK IV    + K+E  N+N    K E+ +K K +  E T EEK+++  K+ ++ +R+ +  L  + RIP+ +Y  +  +E + + + ++  +E+   IK DF   ++ ++ +A  R+  S  L+YT  + +E G F
 S:  227 KSTKTWFHDHDVHEVLKRSGIKRPEFLDGSEWFETDVETAKSAIKAVKEGQSALDRVGSTNADDHITLRPEQSLAVEKTRKNFKKNK-----KMLWNAKMRFGKTLTSLELIKEQKYTKVLIMTHRPVVSDSWVEDFGKMKMAEEGYRYGS---EDTQFKLKDLKSGNTPFIYFVSIQKL----RYGGGKVNLREFTDVDWDLIIIDEAHEGTQTELADNVLKSLEKD-------------------NTKILSLSGTPFNI--QDQYSEESVYTWDYPMEQLAKLRYSLEHPTEENPYESLPKVNMFTFEMKNKER---FLDDSKSFNFREFF--RVNENN---EFVHKVDINAFLDNITNQ------------DSNTNYPFSTKQYRNELRHTLWLLPGVKEANAFEKLLNEHRIFGKEYKIVNVVKDDKSDSNEVATKGDLDKVRQAIGDPSQSKTITLTVRKLTTGVNIPEWTAVLFLSNTNSAMNYLQAAFRAQTKFS--------HEKLGMKKNCYIFDFAPDRALTVMAESAQINSGVGKKNTLQQKEAMTQLLNFMPILGQTDHGMKVFNVDRMLTQLKKVYAEKAVRSGFEDDSLYNDELLTLDEADLNDFNN--LKEIVGKTNLSGLPKKVE--INVNGLTDEEYEKGEKAQKKKPR----ERTTEEKEIIEKVKQAKK-QRKTMISILRGISIRIPMMIYGMPIEVDKEMGIDEFVNHVDSISWEEFMPKGIKKSDFKRFAKYYDPEVFVEAGRIIRQRAQSYDDLEYTERAEKIAELFGTF 948
>gi|154498489|ref|ZP_02036867.1| hypothetical protein BACCAP_02478 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] >gi|150272557|gb|EDM99742.1| hypothetical protein BACCAP_02478 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] (1325 aa)
Score = 547, Expect = 1.6e-53, Identities = 206/674 (30%), Positives = 326/674 (48%)
 Q:  72 FTDIEIHNALSRLGVQRK------NGEWFDYNPEILNKAFFEVKHNKLNFE-VNRTKDFS---LREEQKEAIRVTKNYFLKNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQS-HIDFENYIFINNLDKDETFKTLQKNSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNE--KDDDFYNSIEIMDALGIEQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQYKN---DENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVA-LKGEFDEFSLNEFFSAKFNERNKKY----------EFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLLRETIEF--KKYKIILAA--GGKSKSGESLIEEIHKNMENP-IETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRS--LKSPETYFQAAFRVQNSWTFKDDYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLNTSNKVSTESKVK---DFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVNVDNDTLKRIVSNKQALDILSKLEDFRNLNKDISIIISKSEQIKKLK---------TKSTESELTKEEKKLLSNDKKDEQSKRREVQKK----------LIKFATRIPIFMYLTD 745
      F D ++H L  G+ +K   + EWF+ +  + KA  VK + N  +   F+  R EQ+EAI T  F  +   + LWNAKMRFGKT +A + +++ +  +IV+ +P V  W ED Q  D ++Y + +     L NSGK V F+S QDL G + GG  KN + + WDL+I+DE H G    D+   K+ D Y++         ++L LSGTPF +  EF +D I+ W Y EQ +K Q+   ++NPY +P++ + TY L  L + + ++ E  F+ EFF   +  +     +F+H  V FLN +T       D + P+ +E  N  H W++P V  A+ L+++  F  + I+ A G + + E ++++ + +   + TITLSC KLTTGVT+ W+ +FML   S  Y Q FRVQ+      +K+  K+ CY+FDF P+R LK V E S L+T  + ES +  +F+ + P++A  D +M+ D ++L      +  ++   N+ ND L R+  + LDI  E F NL K  I+ S+  K K     T   EL + EKK    DE+ + +E+++K     L  + R+P+ +Y D
 S:  94 FRDHDVHRVLENSGIPKKKLKNSTSREWFEVDLATVQKAIEAVKKCQPNLSGMGAGTGFTPIVFRPEQEEAIEKTLKQFKTGS-----RMLWNAKMRFGKTLSALQVVKKSGFAKTIIVTHRPVVDDGWYEDFQKIFYDTDDYTYGSKGHGAAIEDLL--NSGKKFVYFASIQDLRGSSTVGGKFDKNDAVFSLDWDLVIVDEAHEGTTTALGDDVIKNLVKEGDGYDT-----------------KFLALSGTPFNILK--EF-DDNIYTWDYVMEQQRKAQWDELHFGDSNPYDELPELKIYTYDLGKILTDKSYVELEDKAFNFREFFRVWTGDIKHDHKAMPATAQVGDFVHESDVWSFLNLITKD------------DPDSHYPYANEEYRNLFRHALWMVPGVKEAKALSKLMKKHPVFGCGVFDIVNVAGDGDEEERSEDALQKVRQAINGAGNDGYTITLSCGKLTTGVTVPEWTAVFMLAGSFSTSAANYLQTIFRVQSP---------CNKDGKIKRCCYVFDFAPDRTLKMVAE-SAALSTKAGKANESDRRIMGEFLNYCPVIAV--DGTVMKAYDTNRLLQQLKRAYAERAVQNGFDDT---NLYNDELLRL----EELDI----EKFNNLKK----IVGTSKAAPKAKEIDINAQGFTDEEYEELGRIEKKPKRERTPDEEKRLQEMKEKQKLKNNAISILRGISIRMPLLIYGAD 757
>gi|77408828|ref|ZP_00785556.1| reticulocyte binding protein [Streptococcus agalactiae COH1] >gi|77172559|gb|EAO75700.1| reticulocyte binding protein [Streptococcus agalactiae COH1] (1456 aa)
Score = 503, Expect = 1.9e-48, Identities = 221/720 (30%), Positives = 352/720 (48%)
 Q:  55 PFTMFFAKNAIRNDGTT-FTDIEIHNALSRLGVQR----KNGEWFDYNPEILNKAFFEVKHNK--LNFEVNRT----KDFSLREEQKEAIRVTKNYFLKNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQS-HIDFENYIFINNLDKDETFKTLQKNSGKN-IVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIEIMDALGIEQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQY---KNDENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFDEFSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLLRETIEF-KKYKIILAAGGKSK----SGESLIEEIHKNM-ENPIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFKDDYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLNTSNKVSTESK---VKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVNVDNDTLKRIVSNKQAL-----DILSKLEDFRNLNK----DISIIISKSEQI----KKLKTKSTESELTKEEKKLLSNDKKDEQSKRREVQKKLIKFATRIPIFMYLTDYREETLKDVITELEPDFFEKVTGLTIKDF 774
      P+T+ + + A +  + F D ++HN L R G+++  + EWF + E  A  VK K LN ++ +    +LR EQ+ A+ T+ F K    + LWNAKMRFGKT TA + ++  ++ VLI++ +P V +W +D + ++ E Y F ++ + ET + L+K G+N V F+S Q L  +Y G +  +  + WDLIIIDE H G  E S        +M L E    + L LSGTPF +  +F ++Q++ W Y EQ+ K+++  + +E NPY +PK+ M T+++  R   E  F+ EFF  N    ++ +V QFL+ +T       D   PF    L HT WL+P V  A +LLRE  F K+YKI+  G S   + + IE++  + ++P TKTITL+ +KLTTGV I W+ + L + S  Y QAAFR Q ++     ++  K CY+FDF P+RAL + E +Q +  K +TE +  +  + F+PIL S  N M+ + K+L      +  +E  L  ND L + ++  +   I+ K  RN NK  D +  + EQ   KK K K T+ +L  EK   +K+ + +R+ +  L  + RIP+ +Y  + + KD+ +  DF ++V  + K+F
 S:  217 PYTLGWVELAYKKTTKSWFHDYDVHNILKRSGIKQAENLEGTEWFKTDLETAKAAIKAVKEGKNCLNMAIDESCVAEPIITLRPEQEAAVEQTQKVFKKKD-----RMLWNAKMRFGKTLTALQLVKNEAFQRVLIMTHRPVVSDSWFDDFKKMNMSEEGYDF-GSVHRGETLEVLKK--GENPFVYFASIQLL----RYNGGQTNLKNFSDIDWDLIIIDEAHEGTQTELSD--------------SVMRVLIKEH-----TKVLELSGTPFNLLD--KFDDEQVYTWDYVMEQTAKKRWELERPNEPNPYETLPKVSMYTFEMKHKER---FSDESKSFNFREFFRVDENG-----TLVYKQEVRQFLDNITNP------------DGSTNYPFSTSAYREELRHTLWLMPGVKEANAFEELLREHPIFGKEYKIVNVVRGSSTDDGITNDVDIEKVRYAIGKDPSRTKTITLTVRKLTTGVNIPEWTAVLFLSNTNSAMNYLQAAFRAQTPFS--------HEKLGMKTNCYVFDFAPDRALTVMAESAQINSGVGKKNTEKQKQAMARLLNFMPILGVSE--NGMKTYNVDKMLTQLKKVYAEKAVRSGFEDDSLY---NDNLLTLTADDATVFNKLNAIVGKTHSQRNSNKVIINDNGLTDEEHEQAERAKKKPKVKRTQEDLEVIEK------QKEAKKQRKNMISILRGVSIRIPMMIY--GMKVDLAKDISIQ---DFVKQVDDESWKEF 897
>gi|116628082|ref|YP_820701.1| superfamily II DNA/RNA helicase [Streptococcus thermophilus LMD-9] >gi|116101359|gb|ABJ66505.1| DNA or RNA helicase of superfamily II [Streptococcus thermophilus LMD-9] (1462 aa)
Score = 467, Expect = 2.7e-44, Identities = 219/734 (29%), Positives = 343/734 (46%)
 Q:  41 RIKEQFPVSAPVKKPFTMFFAKNAIRNDGTT-FTDIEIHNALSRLGVQR----KNGEWFDYNPEILNKAFFEVK-------HNKLNFEVNRTKDFSLREEQKEAIRVTKNYFLKNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHIDFENYIFINNLDKDETFKTLQKNSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIEIMDALGIEQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQY---KNDENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFDEFSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLLRETIEF-KKYKII-LAAGGKS-----KSGESLIEEIHKNMENPIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFKDDYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQ---NLNTSNKVSTESKVKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVNVDNDTLKRIVSNKQALDILSKLEDFRNLNKDISIIISKSEQIKKLKTKSTESELTKEEKKLLSNDKKDEQSKR--------------REVQKKLIKF----ATRIPIFMYLTDYREETLKDVITELEPDFFEKVTGLTIKDF 774
      RIK+  S   PF + + + A +  + F D E+H L R G+   + EWF+ + E  +A  VK     + ++ + K +LR EQ A++ T+    +K + LWNAKMRFGKT T+ + I++ ++ VLI++ +P V+ +W ED +   E   ++DK E  TL K+ K + F+S Q L  +Y G +    + WDLIIIDE H G  E S +   D + I         L LSGTPF +  +F +Q++ W Y EQ K ++   ++ NPY +P+++M T+++  +   E  F+ EFF    + K E ++  V +FL+ +T       D +  PF   + L HT WL+P V  A  LL+E  F  YKI+ +  KS   SG+ L +   ++P +TKTITL+ ++LTTGV + W+ + L + S  Y QAAFR Q ++     ++  KK CYIFDF P+RAL + E +Q  +  N  + + + + FLPIL S  N ME + ++L T   Y    E A+  ++D+L   N  L + S +D  NK +I+  +Q  K   S+LT EE    KK + +R       R+ QK +I   + RIP+ +Y D  + KD+ E  DF ++V  + K+F
 S:  206 RIKQYMTTSG---LPFELGWVELAYKKSTKSWFHDHEVHEVLRRSGISHPKHLEGNEWFETDLETAKEAIKAVKDGRSFISETQAAYKAEKVK-ITLRPEQDAAVKQTQK-----TYKKKNRMLWNAKMRFGKTLTSLELIKQEGFQRVLIMTHRPVVRDSWFEDYKKMEMAEAGYLYGSVDKGEKLTTL-KSGDKPFIYFTSIQYL----RYNGAQANLPLFSDIDWDLIIIDEAHEGTQTELSDTVMKSLVKDGHTKI------------------LELSGTPFNLLD--QFEPEQVYTWDYVMEQQAKLKWDLENPEQPNPYEQLPEVLMYTFEMKHKEK---FTDENKSFNFREFFRV-----DDKGELVYKADVRRFLDNITNP------------DSETNYPFSTREYRDELRHTLWLMPGVREANAFEKLLKEHPVFGMDYKIVNVVRNDKSDNILDTSGDDLSKVRQAITDDPSQTKTITLTVRRLTTGVNVPEWTAVMFLSNTSSSTNYLQAAFRAQTPFS--------HEKLGMKKRCYIFDFAPDRALTVMAETAQINSGVGKKNTHQQKQAMANLLNFLPILGKSD--NGMEPFNVDRML--TQIKKVYA------EKAVRSGFEDDSL----YNDNLLTLTS--DDAELFNKLNAIVGKTQKQKTPTKVTINVSDLTDEEYDQAEKAKKKKPRERSQEEKEAMEKLKEARKQQKTMISILRGVSIRIPMMIYGMDV--DLSKDITIE---DFIKEVDDESWKEF 899
>gi|55823287|ref|YP_141728.1| type II restriction-modification system restriction subunit [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] >gi|55739272|gb|AAV62913.1| type II restriction-modification system restriction subunit [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] (1456 aa)
Score = 467, Expect = 2.9e-44, Identities = 219/734 (29%), Positives = 342/734 (46%)
 Q:  41 RIKEQFPVSAPVKKPFTMFFAKNAIRNDGTT-FTDIEIHNALSRLGVQR----KNGEWFDYNPEILNKAFFEVK-------HNKLNFEVNRTKDFSLREEQKEAIRVTKNYFLKNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHIDFENYIFINNLDKDETFKTLQKNSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIEIMDALGIEQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQY---KNDENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFDEFSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLLRETIEF-KKYKII-LAAGGKS-----KSGESLIEEIHKNMENPIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFKDDYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQ---NLNTSNKVSTESKVKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVNVDNDTLKRIVSNKQALDILSKLEDFRNLNKDISIIISKSEQIKKLKTKSTESELTKEEKKLLSNDKKDEQSKR--------------REVQKKLIKF----ATRIPIFMYLTDYREETLKDVITELEPDFFEKVTGLTIKDF 774
      RIK+  S   PF + + + A +  + F D E+H L R G+   + EWF+ + E  +A  VK     + ++ + K +LR EQ A++ T+    +K + LWNAKMRFGKT T+ + I++ ++ VLI++ +P V+ +W ED +   E   ++DK E  TL K+ K + F+S Q L  +Y G +    + WDLIIIDE H G  E S +   D + I         L LSGTPF +  +F +Q++ W Y EQ K ++   ++ NPY +P+++M T+++  +   E  F+ EFF    + K E ++  V +FL+ +T       D +  PF   + L HT WL+P V  A  LL+E  F  YKI+ +  KS   SG+ L +   ++P +TKTITL+ ++LTTGV + W+ + L + S  Y QAAFR Q ++     ++  KK CYIFDF P+RAL + E +Q  +  N  + + + + FLPIL S  N ME + ++L T   Y    E A+  ++D+L   N  L + S +D  NK +I+  +Q  K   S+LT EE    KK  +R       R+ QK +I   + RIP+ +Y D  + KD+ E  DF ++V  + K+F
 S:  206 RIKQYMTTSG---LPFELGWVELAYKKSTKSWFHDHEVHEVLRRSGISHPKHLEGNEWFETDLETAKEAIKAVKDGRSFISETQAAYKAEKVK-ITLRPEQDAAVKQTQK-----TYKKKNRMLWNAKMRFGKTLTSLELIKQEGFQRVLIMTHRPVVRDSWFEDYKKMEMAEAGYLYGSVDKGEKLTTL-KSCDKPFIYFTSIQYL----RYNGAQANLPLFSDIDWDLIIIDEAHEGTQTEFSDTVMKSLVKDGHTKI------------------LELSGTPFNLLD--QFEPEQVYTWDYVMEQQAKLKWDLENPEQPNPYEQLPEVLMYTFEMKHKEK---FTDENKSFNFREFFRV-----DDKGELVYKADVRRFLDNITNP------------DSETNYPFSTREYRDELRHTLWLMPGVREANAFEKLLKEHPVFGMDYKIVNVVRNDKSDNILDTSGDDLSKVRQAITDDPSQTKTITLTVRRLTTGVNVPEWTAVMFLSNTSSSTNYLQAAFRAQTPFS--------HEKLGMKKRCYIFDFAPDRALTVMAETAQINSGVGKKNTHQQKQAMANLLNFLPILGKSD--NGMEPFNVDRML--TQIKKVYA------EKAVRSGFEDDSL----YNDNLLTLTS--DDAELFNKLNAIVGKTQKQKTPTKVTINVSDLTDEEYDQAEKAKKKRPHERSQEEKEAMEKLKEARKKQKTMISILRGVSIRIPMMIYGMDV--DLSKDITIE---DFIKEVDDESWKEF 899
>gi|55821363|ref|YP_139805.1| type II restriction-modification system restriction subunit [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|55737348|gb|AAV60990.1| type II restriction-modification system restriction subunit [Streptococcus thermophilus LMG 18311] (1470 aa)
Score = 461, Expect = 1.3e-43, Identities = 219/734 (29%), Positives = 343/734 (46%)
 Q:  41 RIKEQFPVSAPVKKPFTMFFAKNAIRNDGTT-FTDIEIHNALSRLGVQR----KNGEWFDYNPEILNKAFFEVK-------HNKLNFEVNRTKDFSLREEQKEAIRVTKNYFLKNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHIDFENYIFINNLDKDETFKTLQKNSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIEIMDALGIEQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQY---KNDENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFDEFSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLLRETIEF-KKYKII-LAAGGKS-----KSGESLIEEIHKNMENPIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFKDDYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQ---NLNTSNKVSTESKVKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVNVDNDTLKRIVSNKQALDILSKLEDFRNLNKDISIIISKSEQIKKLKTKSTESELTKEEKKLLSNDKKDEQSKR--------------REVQKKLIKF----ATRIPIFMYLTDYREETLKDVITELEPDFFEKVTGLTIKDF 774
      RIK+  S   PF + + + A +  + F D E+H L R G+   + EWF+ + E  +A  VK     + ++ + K +LR EQ A++ T+    +K + LWNAKMRFGKT T+ + I++ ++ VLI++ +P V+ +W ED +   E   ++DK E  TL K+ K + F+S Q L  +Y G +    + WDLIIIDE H G  E S +   D + I         L LSGTPF +  +F +Q++ W Y EQ K ++   ++ NPY +P+++M T+++  +   E  F+ EFF    + K E ++  V +FL+ +T       D +  PF   + L HT WL+P V  A  LL+E  F  YKI+ +  KS   SG+ L +   ++P +TKTITL+ ++LTTGV + W+ + L + S  Y QAAFR Q ++     ++  KK CYIFDF P+RAL + E +Q  +  N  + + + + FLPIL S  N ME + ++L T   Y    E A+  ++D+L   N  L + S +D  NK +I+  +Q  K   S+LT EE    KK + +R       R+ QK +I   + RIP+ +Y D  + KD+ E  DF ++V  + K+F
 S:  206 RIKQYMTTSG---LPFELGWVELAYKKSTKSWFHDHEVHEVLRRSGISHPKHLEGNEWFETDLETAKEAIKAVKDGRSFISETQAAYKAEKVK-ITLRPEQDAAVKQTQK-----TYKKKNRMLWNAKMRFGKTLTSLELIKQEGFQRVLIMTHRPVVRDSWFEDYKKMEMAEAGYLYGSVDKGEKLTTL-KSGDKPFIYFTSIQYL----RYNGAQANLPLFSDIDWDLIIIDEAHEGTQTELSDTVMKSLVKDGHTKI------------------LELSGTPFNLLD--QFEPEQVYTWDYVMEQQAKLKWDLENPEQPNPYEQLPEVLMYTFEMKHKEK---FTDENKSFNFREFFRV-----DDKGELVYKADVRRFLDNITNP------------DSETNYPFSTREYRDELRHTLWLMPGVREANAFEKLLKEHPVFGMDYKIVNVVRNDKSDNILDTSGDDLSKVRQAITDDPSQTKTITLTVRRLTTGVNVPEWTAVMFLSNTSSSTNYLQAAFRAQTPFS--------HEKLGMKKRCYIFDFAPDRALTVMAETAQINSGVGKKNTHQQKQAMANLLNFLPILGKSD--NGMEPFNVDRML--TQIKKVYA------EKAVRSGFEDDSL----YNDNLLTLTS--DDAELFNKLNAIVGKTQKQKTPTKVTINVSDLTDEEYDQAEKAKKKKPRERSQEEKEAMEKLKEARKQQKTMISILRGVSIRIPMMIYGMDV--DLSKDITIE---DFIKEVDDESWKEF 899
>gi|13507849|ref|NP_109798.1| hypothetical protein MPN110 [Mycoplasma pneumoniae M129] >gi|11135697|sp|P75452|Y110_MYCPN Uncharacterized protein MPN_110 >gi|1673693|gb|AAB95692.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma pneumoniae M129] (718 aa)
Score = 431, Expect = 4.4e-40, Identities = 160/550 (29%), Positives = 293/550 (53%)
 Q:  123 FSLREEQKEAIRVTKNYFLKNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHIDFENYIFINNLDKDETFKTLQKNSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGGIKV-----KNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSK----------------DLFNEKDDDFYNSIEIMDALGIEQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFL-EDQIFNWTYTDEQSKKEQYKNDENNP-----YRCMPKMIMLTYKLPDNL----REVAL-----KGEFDEFSLNEFFSAKFNERNKK---YEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYLNERLKARDKQAPMPFLDEILLNNLSHTFWLLPNVASCYAMYDLLRETIEFKK--YKIILAAGGKSKSGESLIEEIHKNMENPIETK--TITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFKDDYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLNTSNKVSTESKVKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVNVDNDTLKRIVSNKQALDILSKL 672
      ++ R+EQ  + V + YF  AN + +FL N KMRFGK FT Y + Q+   +LI++F P V+ + ++DL +HI+ +NY F + D ++  L KN + V F S Q++LGK + G K   +  +  +DLI+ DEYH+GA ++R++        D ++ +++ ++ ++ D   +F  K+ + LSGTPF ++ N EF +DQ+F ++Y DEQ  + K+ EN+P   Y  P+M + ++L +   +E+ +   K + E S + F +  +   Y F++ + V + ++ L K  + + L  +      ++  H+ +LP  +C+A+ +LL+  F+  ++II + + +G+ + E++K+++  +T  T+T++ KLT G+T++ WS +F L+ LK E+YFQ FR+Q +    +  +N K+ CY++DF+ R L+  EYS+  T K S S ++ KFLPI   D  +++ D  + Y  +    +W   + +D D L + ++ A IL K+
 S:  29 YTPRKEQAACVEVLERYF--QANPENGRFLMNCKMRFGKCFTLYSYAQKNNINKILILTFVPAVEESLKDDL-NHIE-KNYKFYTDDDLQKSNFDL-KNQNEPYVVFLSLQNVLGKQRIDGAKTDFDKERISKLQEIDFDLIVFDEYHYGANKKRTQIKVEKVNKKIDNPEQQDNQDDAEEELASTFKLKDIK--SKFQFSYKQLVCLSGTPFSSLRNNEFSSKDQVFTYSYFDEQ----KAKSAENHPLKLGQYGIFPEMNIYCFELAEIFTAQEQEIFITPGKGKNKLPEISFRKLFQTENVSKESSKPVYRFVNENLVEKLIDSLIDKRKGFSHTPLSWEN------------IDKHKHSLLILPTRVACFALANLLKNHWYFENNDFQIINMSESQFGNGKKALIELNKHLDEAKKTNKNTLTITVAKLTIGITVKEWSTVFFLKDLKGAESYFQTIFRIQTPY--------IKNCKNLKEICYVYDFNMYRCLEVTNEYSKQTQTDPKFSA-SWFQNLDKFLPIYLVRGDE--IQKTDPEILQKYEYFIMDKRAFSTRWMDESNI-IDIDVLCNVGQDEDAQKILKKI 586
>gi|160886662|ref|ZP_02067665.1| hypothetical protein BACOVA_04674 [Bacteroides ovatus ATCC 8483] >gi|156107073|gb|EDO08818.1| hypothetical protein BACOVA_04674 [Bacteroides ovatus ATCC 8483] (423 aa)
Score = 337, Expect = 3.0e-29, Identities = 115/349 (32%), Positives = 169/349 (48%)
 Q:  71 TFTDIEIHNALSRLGVQRK-------NGEWFDYNPEILNKAFFEVKHNKLNF---EVNRTK-DFSLREEQKEAIRVTKNYFLKNANEKYCKFLWNAKMRFGKTFTAYKFIQEMEYKNVLIVSFKPTVKTAWREDLQSHIDFENYIFI----NNLDKDETFKTLQKNSGKNIVCFSSFQDLLGKNKYGGIKVKNQWIHNNKWDLIIIDEYHFGAWRERSKDLFNEKDDDFYNSIEIMDALGIEQFPIKSKRYLYLSGTPFRAISNGEFLEDQIFNWTYTDEQSKKEQY---KNDENNPYRCMPKMIMLTYKLPDNLREVALKGEFDEFSLNEFFSAKFNERNKKYEFIHGDQVNQFLNFLTGKHTIYL 419
      +F D E+H+ L R G+++K     EWF + E + +A  VK + +  EV+ +   R EQ+EAI TK F K+   + LWNAKMRFGKT +A + +++M++  LI++ +P V + W ED  I ++  F   NN D  + +  K   V F+S QDL G  GG  KN +  WD II+DE H G  E K + E            + + L LSGTPF +  +F ED+I+ W Y EQ K +   + NPY +P M + TY L  L E   E  F+ EFF + NE  K+ +I   ++F  ++ K TIY+
 S:  85 SFNDKEVHSVLERSGIRKKIFDTENKANEWFITDLETIKRAITAVKEGRESLSSAEVSHDQMPIVFRPEQREAIEKTKKQFKKSN-----QMLWNAKMRFGKTLSALQVVKDMDFSRTLILTHRPVVDSGWFEDF-GKIFYDCPCFAYGSKNNGDSHASLEARAKQGKCQYVYFASMQDLRGSELVGGNFDKNNEVFATAWDCIIVDEAHEGTQTELGKAVMQE-------------------LTKANTKILRLSGTPFNLLD--DFKEDEIYTWDYVMEQRAKASWDLTHFGDPNPYASLPTMNIYTYDLGRLLHEFV--DEDVAFNFREFF--RVNEAG-KFSYI-----SKFHILISYKLTIYI 414
>gi|160886778|ref|ZP_02067781.1| hypothetical protein BACOVA_04791 [Bacteroides ovatus ATCC 8483] >gi|156107189|gb|EDO08934.1| hypothetical protein BACOVA_04791 [Bacteroides ovatus ATCC 8483] (899 aa)
Score = 221, Expect = 9.4e-16, Identities = 61/180 (33%), Positives = 98/180 (54%)
 Q:  449 LLPNVASCYAMYDLLRETIEFKKYKIILAAGGKSKSGES---LIEEIHKNMENPIETKTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSL--KSPETYFQAAFRVQNSWTFKDDYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLNTSNKVSTESK--VKDFIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILD 628
      +LP V  AM LL+  F+ +K++ AG  + ES  L+    ++P T+TITLSC +LTTGV+++ W+G+FML   + +Y Q FRVQ  T       K++CY+FDF P+R LK + E + + + K S  + + +F+ F PI+ S + + M + D K+L+
 S:   1 MLPGVKEARAMSALLQSHPVFQHFKVVNVAGDGDEDEESKDALVAVEEAIGKDPDATRTITLSCGRLTTGVSVKAWTGVFMLSGSYNTAASSYMQTIFRVQTPATING---------RVKEQCYVFDFAPDRTLKVIAETVKISSKAGKTSGNDRKIMGEFLNFCPII--SIEGSKMSQFDVPKMLE 176
>gi|167933102|ref|ZP_02520189.1| type II restriction endonuclease, putative [candidate division TM7 single-cell isolate TM7b] (255 aa)
Score = 190, Expect = 3.5e-12, Identities = 61/235 (25%), Positives = 114/235 (48%)
 Q:  503 KTITLSCQKLTTGVTIRPWSGIFMLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFKDDYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLNTSNKVS--TESKVKD----FIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVNVDNDTLKRIVSNKQALDILSKLEDFRNLNKDISIIISKSEQIKKLKTKSTESE-LTKEEKKLLSNDKKDEQSKRREVQKKLIKFATRI 737
      KTITLS +LTTGVT++ WS + ML +K+  Y QA FR QN + F+ + +    KK Y+FDF PNR L+  ++ +L +   TE K +D   + + P+L+  +  M E+DA ++L +  +  ++ ++ + +L             F+N+N  +I   ++I KL  + + + +T + +L N + E++++R  + + F ++
 S:  20 KTITLSVGQLTTGVTVKEWSAVLMLSDIKAESLYMQAIFRAQNPYAFEKNGHYFR-----KKSAYVFDFSPNRVLEIYDHFANSLLHTGATGHITEEKRRDNIAELLNYFPVLS-EDEGGKMIELDAAQVLTFPKAIMAREVVKHRFITNLL--------------------------FKNINNVYNIPSEIRKRINKLADTNEQGKVITSSKDELPDNTDRRERTQKRITANRNVVFGEKV 229
>gi|169837057|ref|ZP_02870245.1| type II restriction endonuclease, putative [candidate division TM7 single-cell isolate TM7a] (660 aa)
Score = 113, Expect = 2.9e-03, Identities = 47/212 (22%), Positives = 96/212 (45%)
 Q:  526 MLRSLKSPETYFQAAFRVQNSWTFKDDYNEVSKEENYKKECYIFDFDPNRALKQVVEYSQNLNTSNKVS--TESKVKD----FIKFLPILAYSSDTNIMEEVDAVKILDYTITNITYNMLVRKWESAMLVNVDNDTLKRIVSNKQALDILSKLEDFRNLNKDISIIISKSEQIKKLKTKSTESE-LTKEEKKLLSNDKKDEQSKRREVQKKLIKFATRI 737
      ML +K+  Y QA FR QN + F+ + +    KK Y+FDF PNR L+  ++ +L +   TE K +D   + + P+L+  +  M E+DA ++L +  +  ++ ++ + +L             F+N+N  +I   ++I KL  + + + +T + +L N + E++++R  + + F ++
 S:   1 MLSDIKAESLYMQAIFRAQNPYAFEKNGHYFR-----KKSAYVFDFSPNRVLEIYDHFANSLLHTGATGHITEEKRRDNIAELLNYFPVLS-EDEGGKMIELDAAQVLTFPKAIMAREVVKHRFITNLL--------------------------FKNINNVYNIPSEIRKRINKLADTNEQGKVITSSKDELPDNTDRRERTQKRITANRNVVFGEKV 187