>gi|26553519|ref|NP_757453.1| translation factor [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453525|dbj|BAC43857.1| predicted translation factor [Mycoplasma penetrans HF-2] (213 aa)
Score = 867, Expect = 1.7e-91, Identities = 213/213 (100%), Positives = 213/213 (100%)
 Q:   1 MGKLKDRKDNKKDSFKKNLNNKEIKNYPKKEFVTYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREGEIKYEWIKKTIEEN 213
      MGKLKDRKDNKKDSFKKNLNNKEIKNYPKKEFVTYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREGEIKYEWIKKTIEEN
 S:   1 MGKLKDRKDNKKDSFKKNLNNKEIKNYPKKEFVTYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREGEIKYEWIKKTIEEN 213
>gi|13358171|ref|NP_078455.1| hypothetical protein UU005m [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|170762116|ref|YP_001752085.1| hypothetical protein UPA3_0005 [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|171920287|ref|ZP_02931643.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|183508513|ref|ZP_02958040.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|186701710|ref|ZP_02971402.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] >gi|168827693|gb|ACA32955.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|171902700|gb|EDT48989.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|182675949|gb|EDT87854.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|186700976|gb|EDU19258.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] (184 aa)
Score = 283, Expect = 8.6e-24, Identities = 70/160 (43%), Positives = 97/160 (60%)
 Q:  40 SNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      +NLN I  +  K ++ TDT+ GLL+ N+ +IY+IK+RD+NKK+IRFV++  + ++  K+  FWPG +T+I  SYRMP+ +IL LI K GPLY SSAN+SG PI N +A  F  S +I++E  Q  PSTI DID   R G
 S:   7 TNLNVIYDALMANKCVLIPTDTIIGLLAKNQDVIYEIKQRDRNKKIIRFVADYKLLGDLTVEQKQFLDLFWPGSVTIIKNGISYRMPNSPYILKLIQKLGPLYCSSANISGEEPIKNHNEAIFKFGA-NSKLIYVEAQ-QQIGVPSTIVDIDKWEYIRRG 164
>gi|171920600|ref|ZP_02931851.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|188524207|ref|ZP_03004268.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|188530767|ref|ZP_03005091.1| hypothetical protein Uurese_01000002_0200001223 [Ureaplasma urealyticum serovar 4 str. ATCC 27816] >gi|188568819|ref|ZP_03005553.1| hypothetical protein Uurealyserovar_01845 [Ureaplasma urealyticum serovar 2] >gi|188592637|ref|ZP_03005940.1| hypothetical protein Uureaserovar_01875 [Ureaplasma urealyticum serovar 10] >gi|195867355|ref|ZP_03079359.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] >gi|171903310|gb|EDT49599.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|195659977|gb|EDX53357.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|195660831|gb|EDX54084.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] (186 aa)
Score = 280, Expect = 1.8e-23, Identities = 67/160 (41%), Positives = 97/160 (60%)
 Q:  40 SNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      +NLN I  +  K ++ TDT+ GLL+ N+ +IY+IK+RD+NKK++RFV++  + ++  ++  FWPG +T+I  SYRMP+ +IL LI K GPLY SSAN+SG P+ N +A  F  S +I++E  Q  PSTI DID   R G
 S:   7 TNLNAIYDALVANKCVLIPTDTIIGLLAKNQDVIYEIKRRDRNKKIVRFVADYKLLGDLTVEQEQFLDLFWPGSVTVIKNGVSYRMPNSPYILKLIQKLGPLYCSSANISGEEPVKNHNEAIFKFGA-NSKLIYVEAQ-QQIGVPSTIVDIDKWEYVRRG 164
>gi|185178792|ref|ZP_02964588.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188024454|ref|ZP_02997105.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188039270|ref|ZP_02998060.1| hypothetical protein Uures_00715 [Ureaplasma urealyticum serovar 8] >gi|188518436|ref|ZP_03003925.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|184209412|gb|EDU06455.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188018748|gb|EDU56788.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188998149|gb|EDU67246.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] (186 aa)
Score = 277, Expect = 3.5e-23, Identities = 67/160 (41%), Positives = 96/160 (60%)
 Q:  40 SNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      +NLN I  +  K ++ TDT+ GLL+ N+ +IY+IK+RD+NKK++RFV++  + ++  ++  FWPG +T+I  SYRMP+  IL LI K GPLY SSAN+SG P+ N +A  F  S +I++E  Q  PSTI DID   R G
 S:   7 TNLNAIYDALVANKCVLIPTDTIIGLLAKNQDVIYEIKRRDRNKKIVRFVADYKLLGDLTVEQEQFLDLFWPGSVTVIKNGVSYRMPNSPHILKLIQKLGPLYCSSANISGEEPVKNHNEAIFKFGA-NSKLIYVEAQ-QQIGVPSTIVDIDKWEYVRRG 164
>gi|31544343|ref|NP_852921.1| hypothetical protein MGA_0865 [Mycoplasma gallisepticum R] >gi|31541187|gb|AAP56489.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma gallisepticum R] (182 aa)
Score = 264, Expect = 1.1e-21, Identities = 73/167 (43%), Positives = 106/167 (63%)
 Q:  35 YEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAF-ESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREGEI 201
      +EKD  + IV I + K I+ TDTV G++ +K IY KKRD NKKLI F S+++Q  ++ F LA++FWPGKLTLIY KESYR+P+ +IL +  G +YSSSAN+S  P    + + +  +D++ I+G+  + Q STIYD+D+N + REGE+
 S:   6 FEKD---FDEIVKAINDDKLVILPTDTVFGVICKSKNKIYDFKKRDLNKKLIYFCSDVEQTNINDKLFLDLANRFWPGKLTLIYNKESYRIPNSPYILKIAKICGKIYSSSANISDLNPYKTWEQYYNDPYFNQNNDVVVIKGE-TTSEQGSTIYDLDSNKILREGEL 169
>gi|13508101|ref|NP_110050.1| HemK family methylase [Mycoplasma pneumoniae M129] >gi|2496353|sp|P75419|Y362_MYCPN Uncharacterized protein MG259 homolog >gi|1674165|gb|AAB96122.1| hemk family protein [Mycoplasma pneumoniae M129] (453 aa)
Score = 212, Expect = 1.2e-15, Identities = 57/168 (33%), Positives = 96/168 (57%)
 Q:  30 KEFVTYEKDSSNLNGI-VFEIKNLKA-------AIVSTDTVSGLLSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSD-------IIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKR 197
      K+F+  D++ L + + + K +KA    AI+ TDT GL+S + + IK+RD NK ++F++  QI ++ + +KLA FWPG T I  +SYR+P+  +L L+  G +Y +SAN +  P    F  + Y++D     ++ + NN+PS IY++DT + R
 S:  259 KQFIGLSIDNTKLPVLKIAQTKQIKALLDKGMTAIIPTDTQIGLMSYCQQDLDHIKQRDPNKHYVQFLAP-SQINQLPKQLQKLAKLFWPGAYTFIVDGQSYRLPNSPQLLKLLKTVGLIYCTSANQAKQKP-------FGKLSAYQNDPYWVQQNCFIVQNSFKSNNEPSLIYNLDTKQIVR 433
>gi|12045114|ref|NP_072925.1| HemK family modification methylase [Mycoplasma genitalium G37] >gi|2496352|sp|Q49404|Y259_MYCGE Uncharacterized protein MG259 >gi|1045951|gb|AAC71479.1| modification methylase, HemK family [Mycoplasma genitalium G37] >gi|166078831|gb|ABY79449.1| modification methylase, HemK family [synthetic Mycoplasma genitalium JCVI-1.0] (456 aa)
Score = 197, Expect = 7.9e-14, Identities = 60/169 (35%), Positives = 96/169 (56%)
 Q:  29 KKEFVTYEKDSSNLNGIVFEIKNLK----------AAIVSTDTVSGLLSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFES--FNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKR 197
      +K+F+ + D+ L  V +IKN K     A IV+TDT GL+S ++ + KIK+R NK +   L+++ ++ + +++AS FWPG T I  +SYR+P + +LNL + G ++ +SAN+S  P T + D   + K  II    NN PS +Y++DT L R
 S:  259 QKQFIGMKVDNQKLP--VVDIKNTKTIKQLLKMGLAGIVNTDTQMGLISYSESTLDKIKQRALNKHYVSMFG-LEELKKLPKKLQQIASYFWPGSYTFIKNNKSYRVPKNLGLLNLFNAIGRVFCTSANISNQKPYTKLSDYQNDSYWIKQPCFIIRSTSKVQSNNTPSLVYNLDTKQLVR 436
>gi|162447073|ref|YP_001620205.1| dsRNA-binding domain-containing protein [Acholeplasma laidlawii PG-8A] >gi|161985180|gb|ABX80829.1| dsRNA binding, YrdC domain protein [Acholeplasma laidlawii PG-8A] (182 aa)
Score = 189, Expect = 6.0e-13, Identities = 66/160 (41%), Positives = 94/160 (58%)
 Q:  53 KAAIVSTDTVSGLLS--LNK---PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEV---NETFKKLASKFWPGKLTLIY------------KKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTI-YDIDTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      K I TDTV GL + L+K   IY+IK RD NK +  +SNL+Q+ E+  ++  K+ASKFWPG LTLI+      K  RMP+ K L LID+ GPL ++S N S PP+ N DA    K D ++  +    + I + D +L R+G+I + I K +E+
 S:   3 KLLIFPTDTVYGLGTPYLDKEGLKQIYEIKGRDFNKPIAILISNLEQVKEIAKASDNALKVASKFWPGGLTLIFESSDAYYQQSGEKTIGLRMPNHKLALKLIDELGPLKTTSVNYSNQPPL-NDYDAIMKVFGDKVDKVYPNEESLSEVSSTVIDFTHDLPSLIRQGDITLDEIMKVLEK 182
>gi|167755050|ref|ZP_02427177.1| hypothetical protein CLORAM_00554 [Clostridium ramosum DSM 1402] >gi|167705100|gb|EDS19679.1| hypothetical protein CLORAM_00554 [Clostridium ramosum DSM 1402] (201 aa)
Score = 179, Expect = 8.8e-12, Identities = 53/139 (38%), Positives = 82/139 (58%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE---VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIE 211
      +Y++K RDK K +  +S + I +  V+ET KKL + F PG +T+I KK +       R+PDD F+L+L+DKTGP+ +SANLSG   +++D    +  I I   + + STI D+  ++ R G+I E I + IE
 S:  47 LYELKHRDKGKAISMMISKAEDIEKYAYVDETAKKLIAAFMPGMITIILKKRPHIDDYFTASLDTIGIRIPDDPFVLSLLDKTGPMLVTSANLSGE---NSLVDDKAVMKVFHGKIPLIVKGESISKEASTIVDLSKGKVEILRLGDISKEQIAEVIE 201
>gi|118406895|gb|ABK81654.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hominis] (155 aa)
Score = 177, Expect = 1.7e-11, Identities = 48/115 (41%), Positives = 68/115 (59%)
 Q:  50 KNLKAAIVSTDTVSGL----LSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ---IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESF 164
      K K I +TDTV G+    + LIY+IK RD+NKKLI VS++ Q   E N  + A K+WPG T++  + +RMP+ K +L I+ GP+Y +S NLS P  I +A + F
 S:   4 KYQKLIISTTDTVLGIGGPVSKEVEDLIYEIKGRDRNKKLIILVSSIKQARQFKEWNSQADEFAKKYWPGATTIVVNNQGFRMPNQKKLLEYIEVNGPIYMTSCNLSNAPVCKTIENAKQLF 125
>gi|163840180|ref|YP_001624585.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Renibacterium salmoninarum ATCC 33209] >gi|162953656|gb|ABY23171.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Renibacterium salmoninarum ATCC 33209] (265 aa)
Score = 173, Expect = 4.7e-11, Identities = 56/162 (34%), Positives = 91/162 (56%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLS-----LNKPLIYKIKKRDKNKK---LIRFVSNLDQIP-EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNN---QPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTI 210
      I  + ++ TDTV G+ +   +  +  K R ++   LI+ V +D + +++E +KLA FWPG LTLI+ +       + RMPDDK +L+L+ TGPL SSAN +G P  + A E  +  ++  EG+  +  QPSTI D  + L+ R G I + ++ +
 S:  25 IAQKQTIVMPTDTVYGIAADAFSPVAVATLLAAKGRGRSMPPPVLIQRVQTMDGLAVDISEEARKLAEAFWPGGLTLIFHAQPSLDWDLGDSFGTVALRMPDDKLVLDLLTLTGPLAVSSANRTGQPTARTVAQAREQLGEV-VEVYLGEGERPLDGAEVQPSTIVDATGDRLRVVRPGVITIDQLRGVV 213
>gi|62423949|ref|ZP_00379102.1| COG0009: Putative translation factor (SUA5) [Brevibacterium linens BL2] (216 aa)
Score = 172, Expect = 5.3e-11, Identities = 42/115 (36%), Positives = 71/115 (61%)
 Q:  98 VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDI-IFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      V+E  L ++FWPG LT+I  +       + RMPDD++ L L+ +TGPL SSAN+SG+P T+ +A E    D+ I+++G  ++  STI D+ D  + REG + + +++ + +
 S:  82 VDEKLLALTARFWPGPLTIIANAQPSLDWDLGDTHGTVAVRMPDDEYALALLGRTGPLAVSSANVSGSPAATSADEAMEMLG---DDVDIYVDGGVRESGISSTIVDLTGDVPKIVREGPVTSDELREIVPD 210
>gi|183603846|ref|ZP_02722143.2| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae MLV-016] >gi|183577918|gb|EDT98446.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae MLV-016] (200 aa)
Score = 171, Expect = 8.3e-11, Identities = 58/165 (35%), Positives = 94/165 (56%)
 Q:  48 EIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIEE 212
      E++N A I+ T+TV GL + K L    +Y++K+R ++K L  V++L+ I  ++   +KL  F PG LT+I +         +RMP   L+LI +TGPL  SAN+SG      + F++  +++ +E D +  Q STI D+ + +K R+G IK E I  + E
 S:   8 ELENGGAVILPTETVYGLFA--KALDEKAVDHVYQLKRRPRDKALNLNVASLEDILHFSKNQPAYLQKLVETFLPGPLTIILEANDRVPYWVNSDLATIGFRMPSHPITLDLIRETGPLIGPSANISGQASGVTFEQILKDFDQ---EVLGLEDDAFLTGQDSTIVDLSGDKVKILRQGAIKREDILARLPE 194
>gi|148984976|ref|ZP_01818219.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|147922674|gb|EDK73791.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] (199 aa)
Score = 171, Expect = 8.6e-11, Identities = 58/165 (35%), Positives = 94/165 (56%)
 Q:  48 EIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIEE 212
      E++N A I+ T+TV GL + K L    +Y++K+R ++K L  V++L+ I  ++   +KL  F PG LT+I +         +RMP   L+LI +TGPL  SAN+SG      + F++  +++ +E D +  Q STI D+ + +K R+G IK E I  + E
 S:   7 ELENGGAVILPTETVYGLFA--KALDEKAVDHVYQLKRRPRDKALNLNVASLEDILHFSKNQPAYLQKLVETFLPGPLTIILEANDRVPYWVNSDLATIGFRMPSHPITLDLIRETGPLIGPSANISGQASGVTFEQILKDFDQ---EVLGLEDDAFLTGQDSTIVDLSGDKVKILRQGAIKREDILARLPE 193
>gi|193216888|ref|YP_002000130.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] >gi|193002211|gb|ACF07426.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] (157 aa)
Score = 170, Expect = 8.9e-11, Identities = 44/109 (40%), Positives = 63/109 (57%)
 Q:  56 IVSTDTVSGL----LSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ---IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESF 164
      I +TDT+ GL     LIY+IK RD KKLI VS++ Q   E   + LA+KFWPG TL+  + +RMP+  +L ++ GP+Y +S N+S +P  I +A  F
 S:  10 IATTDTIIGLGGKVSRRISDLIYEIKGRDPRKKLIILVSSIKQARAFKEWTSEAEALANKFWPGATTLVVNDQGFRMPNQPKLLEFLEANGPVYMTSCNISNSPVCQTIEEAKNVF 125
>gi|183603629|ref|ZP_02716060.2| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|183573819|gb|EDT94347.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] (200 aa)
Score = 168, Expect = 1.8e-10, Identities = 57/165 (34%), Positives = 93/165 (56%)
 Q:  48 EIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIEE 212
      E++N A I+ T+TV GL S K L    +Y++K+R ++K L  +++ + I  ++   +KL  F PG LT+I +         +RMP   L+LI +TGPL  SAN+SG      + F++  +++ +E D +  Q STI D+ + +K R+G IK E I  + E
 S:   8 ELENGGAVILPTETVYGLFS--KALDEKAVDHVYQLKRRPRDKALNLNIASFEDILHFSKNQPAYLQKLVETFLPGPLTIILEANDRVPYWVNSDLATIGFRMPSHPITLDLIRETGPLIGPSANISGQASGVTFEQILKDFDQ---EVLGLEDDAFLTGQDSTIVDLSGDKVKILRQGAIKREDILARLPE 194
>gi|29840271|ref|NP_829377.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Chlamydophila caviae GPIC] >gi|29834619|gb|AAP05255.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Chlamydophila caviae GPIC] (285 aa)
Score = 168, Expect = 1.8e-10, Identities = 58/160 (36%), Positives = 86/160 (53%)
 Q:  53 KAAIVSTDTVSGL-LSLNKP----LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE-----VNETFKKLASKFWPGKLTLIY---------KKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      K   TDTV GL ++LN P   IY +K R++ K L+ +V+ L+ I +   ++  KLA +F PG LTL+     +K +R+P  + LID +GPL +SAN+S PP   + E F   DI I G    ST+  D  + REG I + I++ + E
 S:  21 KVIAFPTDTVYGLAVALNSPNAQEKIYSLKHRERGKPLVIYVNTLEDIEKFSGCPLSSQAMKLAQEFLPGPLTLLVDHRNSRFSQEKLGFRIPSLPVVERLIDLSGPLLGTSANISNFPPAVVSEEVVEDFP--NEDIFIIPGQ-CSFGLESTVISTDPLKIYREGIISRQAIEEIMGE 196
>gi|47459206|ref|YP_016068.1| putative translation factor [Mycoplasma mobile 163K] >gi|47458535|gb|AAT27857.1| putative translation factor [Mycoplasma mobile 163K] (162 aa)
Score = 167, Expect = 2.1e-10, Identities = 56/142 (39%), Positives = 84/142 (59%)
 Q:  56 IVSTDTVSGL-LSL---NKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ---IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKR 197
      IVSTDTV+G+ +S+  N L+Y++K R KNKK+  V +++Q  +P NE + A+ WPG +TLI  ++ RMP+ K + + I  GP + +SAN SG PI I +A + F +   F +G  N + S I DI+T  R
 S:  19 IVSTDTVTGIGISIHHENPNLLYELKNRPKNKKIAIVVGSIEQARKMPFWNEKAEAFANILWPGAVTLIVNDQAIRMPNCKKLQDFIIDEGPFFLTSANKSGEDPI-EINNAQKIFPEVTKIYNFCKG----NGKSSIIIDIETKKRLR 162
>gi|89898303|ref|YP_515413.1| translation factor SUA5 family protein [Chlamydophila felis Fe/C-56] >gi|89331675|dbj|BAE81268.1| translation factor SUA5 family protein [Chlamydophila felis Fe/C-56] (289 aa)
Score = 166, Expect = 2.7e-10, Identities = 57/160 (35%), Positives = 89/160 (55%)
 Q:  53 KAAIVSTDTVSGL-LSLNKP----LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNE-----TFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMPDDKF---------ILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      K   TDTV GL ++LN P   IY +K+RD+ K + +V+ ++ I +++   + KL+ KF PG LTL+  ++ R  +K     I LI TGPL +SAN+S PP   + E F+ K D+ I G   + STI ++  + REG I + I++ + E
 S:  27 KVIAFPTDTVYGLGVALNYPNAEEQIYALKRRDRGKSFVVYVNTIEDIEKISGHNLSLSALKLSQKFLPGPLTLLVDHKNPRFTQEKLGFRILSLPIIEKLIHITGPLLGTSANISSFPPAITSEEVIEDFS--KEDLFVIPGKCTYGLE-STIVSVNPLKIYREGIIPLQHIEEVLGE 202
>gi|148988474|ref|ZP_01819921.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|149019618|ref|ZP_01834937.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|147926155|gb|EDK77229.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|147930993|gb|EDK81973.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] (199 aa)
Score = 166, Expect = 3.0e-10, Identities = 56/165 (33%), Positives = 93/165 (56%)
 Q:  48 EIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIEE 212
      E++N A ++ T+TV GL S K L    +Y++K+R ++K L  +++ + I  ++   +KL  F PG LT+I +         +RMP   L+LI +TGPL  SAN+SG      + F++  +++ +E D +  Q STI D+ + +K R+G IK E I  + E
 S:   7 ELENGGAVVLPTETVYGLFS--KALDEKAVDHVYQLKRRPRDKALNLNIASFEDILHFSKNQPAYLQKLVETFLPGPLTIILEANDRVPYWVNSDLATIGFRMPSHPITLDLIRETGPLIGPSANISGQASGVTFEQILKDFDQ---EVLGLEDDAFLTGQDSTIVDLSGDKVKILRQGAIKREDILARLPE 193
>gi|194246572|ref|YP_002004211.1| Translation factor [Candidatus Phytoplasma mali] >gi|193806929|emb|CAP18361.1| Translation factor [Candidatus Phytoplasma mali] (187 aa)
Score = 166, Expect = 3.2e-10, Identities = 57/138 (41%), Positives = 79/138 (57%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIP---EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY------------RMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNT---LKREGEIKYEWIKKTI 210
      IYK+KKRD +K L  ++L Q+  ++N T +KL + FWPG LTLI K S+      R P   L L+ K GPL ++S N+SG PP+ N   + + K K D IF  +  +  ST+ D+ N  + REG I E I K I
 S:  30 IYKLKKRDFSKPLSVLFADLSQVRHLVKINSTSRKLINYFWPGPLTLILKTTSFYKKKNKENNLGIRQPKHPLALKLLKKHGPLKTTSVNISGFPPLNNYKVIRQIYEK-KVDYIFYSSNQNLSKLSSTVLDLQLNNNFKILREGSITKEMIYKVI 184
>gi|91070575|gb|ABE11478.1| conserved hypothetical protein [uncultured Prochlorococcus marinus clone HOT0M-7C8] (193 aa)
Score = 166, Expect = 3.2e-10, Identities = 46/102 (45%), Positives = 66/102 (64%)
 Q:  49 IKNLKAA---IVSTDTVSGLLSLNK--PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE-----VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSG 150
      +K L+A  I TDT+ + L K  +IY+ KKRD+NK LI  S  Q+ +    E F+K+ASK+WPG LT++   +       R+P   +LI +TGPL +SSAN+SG
 S:  10 LKTLRAGLPIIFPTDTLPAIGCLPKFSKIIYEFKKRDRNKPLILMGSKYKQLIDFVHESAKEDFEKIASKYWPGALTMVIPASEHQNALLTSKDHTLGLRIPHSSIAQSLIQETGPLLTSSANISG 135
>gi|15829084|ref|NP_326444.1| hypothetical protein MYPU_6130 [Mycoplasma pulmonis UAB CTIP] >gi|14090028|emb|CAC13786.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma pulmonis] (154 aa)
Score = 166, Expect = 3.2e-10, Identities = 50/121 (41%), Positives = 73/121 (60%)
 Q:  56 IVSTDTVSGL------LSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ---IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEG 176
      + +TDT+ GL   + L K IY+IKKR +KK+I V +L Q   + N  K A K+WPG TLI  + +RMP +K +  + + GPLY++SANLSG  I + +A + F + K I F +G
 S:  10 VFTTDTLIGLGGKVSDVILEK--IYEIKKRPIDKKMIILVGSLAQAQSFSQWNLKANKQAQKYWPGATTLIVNDQGFRMPKNKALCKFLIEQGPLYTTSANLSGFENIKTLDEAKKIFPQIKHFIDFGKG 137
>gi|183603392|ref|ZP_02711993.2| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|183569699|gb|EDT90227.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] (200 aa)
Score = 165, Expect = 4.2e-10, Identities = 55/165 (33%), Positives = 93/165 (56%)
 Q:  48 EIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIEE 212
      E++N A ++ T+TV GL + K L    +Y++K+R ++K L  +++ + I  ++   +KL  F PG LT+I +         +RMP   L+LI +TGPL  SAN+SG      + F++  +++ +E D +  Q STI D+ + +K R+G IK E I  + E
 S:   8 ELENGGAVVLPTETVYGLFA--KALDEKAVDHVYQLKRRPRDKALNLNIASFEDILHFSKNQPTYLQKLVETFLPGSLTIILEANDRVPYWVNSDLATIGFRMPSHPITLDLIRETGPLIGPSANISGQASGVTFEQILKDFDQ---EVLGLEDDAFLTGQDSTIVDLSGDKVKILRQGAIKREDILARLPE 194
>gi|149006294|ref|ZP_01830006.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|147762071|gb|EDK69033.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] (199 aa)
Score = 165, Expect = 4.3e-10, Identities = 57/165 (34%), Positives = 93/165 (56%)
 Q:  48 EIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIEE 212
      E++  A I+ T+TV GL + K L    +Y++K+R ++K L  V++L+ I  ++   +KL  F PG LT+I +         +RMP   L+LI +TGPL  SAN+SG      + F++  +++ +E D +  Q STI D+ + +K R+G IK E I  + E
 S:   7 ELEKGGAVILPTETVYGLFA--KALDEKAVDHVYQLKRRPRDKALNLNVASLEDILHFSKNQPAYLQKLVETFLPGPLTIILEANDRVPYWVNSDLATIGFRMPSHPITLDLIRETGPLIGPSANISGQASGVTFEQILKDFDQ---EVLGLEDDAFLTGQDSTIVDLSGDKVKILRQGAIKREDILARLPE 193
>gi|182683970|ref|YP_001835717.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|182629304|gb|ACB90252.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Streptococcus pneumoniae CGSP14] (209 aa)
Score = 164, Expect = 4.4e-10, Identities = 56/171 (32%), Positives = 96/171 (56%)
 Q:  42 LNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIEE 212
      ++ I E++N A ++ T+TV GL + K L    +Y++K+R ++K L  +++ + I  ++   +KL  F PG LT+I +         +RMP   L+LI +TGPL  SAN+SG      + F++  +++ +E D +  Q STI D+ + +K R+G IK E I  + E
 S:  11 MDKIRQELENGGAVVLPTETVYGLFA--KALDEKAVDHVYQLKRRPRDKALNLNIASFEDILHFSKNQPTYLQKLVETFLPGPLTIILEANDRVPYWVNSDLATIGFRMPSHPITLDLIRETGPLIGPSANISGQASGVTFEQILKDFDQ---EVLGLEDDAFLTGQDSTIVDLSGDKVKILRQGAIKREDILARLPE 203
>gi|172079499|ref|ZP_02708045.2| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|172043340|gb|EDT51386.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] (200 aa)
Score = 164, Expect = 4.5e-10, Identities = 55/165 (33%), Positives = 93/165 (56%)
 Q:  48 EIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIEE 212
      E++N A ++ T+TV GL + K L    +Y++K+R ++K L  +++ + I  ++   +KL  F PG LT+I +         +RMP   L+LI +TGPL  SAN+SG      + F++  +++ +E D +  Q STI D+ + +K R+G IK E I  + E
 S:   8 ELENGGAVVLPTETVYGLFA--KALDEKAVDHVYQLKRRPRDKALNLNIASFEDILHFSKNQPAYLQKLVETFLPGPLTIILEANDRVPYWVNSDLATIGFRMPSHPITLDLIRETGPLIGPSANISGQASGVTFEQILKDFDQ---EVLGLEDDAFLTGQDSTIVDLSGDKVKILRQGAIKREDILARLPE 194
>gi|169833958|ref|YP_001694466.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|183603195|ref|ZP_02713042.2| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|183603653|ref|ZP_02718594.2| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] >gi|168996460|gb|ACA37072.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|183572442|gb|EDT92970.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|183575597|gb|EDT96125.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] (200 aa)
Score = 164, Expect = 5.1e-10, Identities = 55/165 (33%), Positives = 93/165 (56%)
 Q:  48 EIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIEE 212
      E++N A ++ T+TV GL + K L    +Y++K+R ++K L  +++ + I  ++   +KL  F PG LT+I +         +RMP   L+LI +TGPL  SAN+SG      + F++  +++ +E D +  Q STI D+ + +K R+G IK E I  + E
 S:   8 ELENGGAVVLPTETVYGLFA--KALDEKAVDHVYQLKRRPRDKALNLNIASFEDILHFSKNQPTYLQKLVETFLPGPLTIILEANDRVPYWVNSDLATIGFRMPSHPITLDLIRETGPLIGPSANISGQASGVTFEQILKDFDQ---EVLGLEDDAFLTGQDSTIVDLSGDKVKILRQGAIKREDILARLPE 194
>gi|148994241|ref|ZP_01823534.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|148998844|ref|ZP_01826280.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|147755271|gb|EDK62322.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|147927382|gb|EDK78413.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] (199 aa)
Score = 164, Expect = 5.7e-10, Identities = 55/165 (33%), Positives = 93/165 (56%)
 Q:  48 EIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIEE 212
      E++N A ++ T+TV GL + K L    +Y++K+R ++K L  +++ + I  ++   +KL  F PG LT+I +         +RMP   L+LI +TGPL  SAN+SG      + F++  +++ +E D +  Q STI D+ + +K R+G IK E I  + E
 S:   7 ELENGGAVVLPTETVYGLFA--KALDEKAVDHVYQLKRRPRDKALNLNIASFEDILHFSKNQPTYLQKLVETFLPGPLTIILEANDRVPYWVNSDLATIGFRMPSHPITLDLIRETGPLIGPSANISGQASGVTFEQILKDFDQ---EVLGLEDDAFLTGQDSTIVDLSGDKVKILRQGAIKREDILARLPE 193
>gi|149012961|ref|ZP_01833850.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|147763114|gb|EDK70055.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] (200 aa)
Score = 163, Expect = 5.7e-10, Identities = 55/165 (33%), Positives = 93/165 (56%)
 Q:  48 EIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIEE 212
      E++N A ++ T+TV GL + K L    +Y++K+R ++K L  +++ + I  ++   +KL  F PG LT+I +         +RMP   L+LI +TGPL  SAN+SG      + F++  +++ +E D +  Q STI D+ + +K R+G IK E I  + E
 S:   8 ELENGGAVVLPTETVYGLFA--KALDEKAVDHVYQLKRRPRDKALNLNIASFEDILHFSKNQPTYLQKLVETFLPGPLTIILEANDRVPYWVNSDLATIGFRMPSHPITLDLIRETGPLIGPSANISGQASGVTFEQILKDFDQ---EVLGLEDDAFLTGQDSTIVDLSGDKVKILRQGAIKREDILARLPE 194
>gi|148377715|ref|YP_001256591.1| hypothetical protein MAG4520 [Mycoplasma agalactiae PG2] >gi|148291761|emb|CAL59150.1| Conserved hypothetical protein [Mycoplasma agalactiae PG2] (151 aa)
Score = 163, Expect = 5.9e-10, Identities = 51/136 (37%), Positives = 81/136 (59%)
 Q:  56 IVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ---IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDID 191
      I +TDTV+G+   P+    IY +K R +KK+I V +++Q   E N  + ASK+WPG ++I  + +RMP++ +  + K GP+Y +SAN+SG PI I +A + F  K+  F +G  NN+ S IY++D
 S:   8 ICTTDTVTGI---GGPVNDNTLKSIYYLKNRPISKKIIILVGSVEQAREFKEWNHEADEFASKYWPGAYSVIVNNQGFRMPNNLKLCQFLLKNGPMYVTSANISGQEPI-EISEASKYFPLVKNVYDFGKG----NNKASQIYNLD 145
>gi|194397422|ref|YP_002037657.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae G54] >gi|194357089|gb|ACF55537.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae G54] (200 aa)
Score = 163, Expect = 6.2e-10, Identities = 56/165 (33%), Positives = 93/165 (56%)
 Q:  48 EIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIEE 212
      E++  A I+ T+TV GL + K L    +Y++K+R ++K L  +++L+ I  ++   +KL  F PG LT+I +         +RMP   L+LI +TGPL  SAN+SG      + F++  +++ +E D +  Q STI D+ + +K R+G IK E I  + E
 S:   8 ELEKGGAVILPTETVYGLFA--KALDEKAVDHVYQLKRRPRDKALNLNIASLEDILHFSKNQPAYLQKLVETFLPGPLTIILEANDRVPYWVNSDLATIGFRMPSHPITLDLIRETGPLIGPSANISGQASGVTFEQILKDFDQ---EVLGLEDDAFLTGQDSTIVDLSGDKVKILRQGAIKREDILARLPE 194
>gi|81096269|ref|ZP_00874616.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC [Streptococcus suis 89/1591] >gi|80977613|gb|EAP41149.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC [Streptococcus suis 89/1591] (202 aa)
Score = 162, Expect = 7.6e-10, Identities = 61/164 (37%), Positives = 93/164 (56%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLS--LNKPLI---YKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIEE 212
      ++N A I+ T+TV GL + LN+ +  Y++K+R ++K +  VSNL+ I  ++   +KL ++F PG LT+I K         +R+P+ + L LI +TGPL  SAN+SGN    D  F+  D+ IE D    STI D+   + R+G I E I+K I E
 S:  10 LENGGAVILPTETVYGLFAQALNEDAVNRVYQLKQRPRDKAMNLNVSNLNDIYFFSQNTPFFLEKLYNRFMPGPLTIILKANENVPFWVNSGLDTVGFRLPNHEQTLRLISETGPLIGPSANISGNESGKKFSDIQAQFS---VDLPGIEDDQALTGIDSTILDLSGQKARILRQGAISREEIQKAIPE 195
>gi|146318504|ref|YP_001198216.1| putative translation factor (SUA5) [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|146320695|ref|YP_001200406.1| putative translation factor (SUA5) [Streptococcus suis 98HAH33] >gi|145689310|gb|ABP89816.1| Putative translation factor (SUA5) [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|145691501|gb|ABP92006.1| Putative translation factor (SUA5) [Streptococcus suis 98HAH33] (202 aa)
Score = 162, Expect = 7.8e-10, Identities = 61/164 (37%), Positives = 93/164 (56%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLS--LNKPLI---YKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIEE 212
      ++N A I+ T+TV GL + LN+ +  Y++K+R ++K +  VSNL+ I  ++   +KL ++F PG LT+I K         +R+P+ + L LI +TGPL  SAN+SGN    D  F+  D+ IE D    STI D+   + R+G I E I+K I E
 S:  10 LENGGAVILPTETVYGLFAQALNEDAVNRVYQLKQRPRDKAMNLNVSNLNDIYFFSQNTPFFLEKLYNRFMPGPLTIILKANDNVPFWVNSGLDTVGFRLPNHEQTLRLISETGPLIGPSANISGNESGKKFSDIQAQFS---VDLPGIEDDQALTGIDSTILDLSGQKARILRQGAISREEIQKAIPE 195
>gi|111658251|ref|ZP_01408943.1| hypothetical protein SpneT_02000565 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] (200 aa)
Score = 162, Expect = 8.0e-10, Identities = 55/157 (35%), Positives = 91/157 (57%)
 Q:  48 EIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYE 204
      E++N A ++ T+TV GL + K L    +Y++K+R ++K L  V++L+ I  ++   +KL  F PG LT+I +         +RMP   L+LI +TGPL  SAN+SG      E F++  +++ +E D +  Q STI ++ + +K R+G IK E
 S:   8 ELENGGAVVLPTETVYGLFA--KALDEKAVDHVYQLKRRRRDKALNLNVASLEDILYFSKNQPTYLQKLVEIFLPGPLTIILEANDRVPYWVNSGLATVGFRMPSHPITLDLIRETGPLIGPSANISGQASGVTFNQILEDFDQ---EVLGLEDDAFLTGQDSTILNLSGDKVKILRQGAIKRE 186
>gi|15900893|ref|NP_345497.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|14972495|gb|AAK75137.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Streptococcus pneumoniae TIGR4] (199 aa)
Score = 162, Expect = 8.1e-10, Identities = 55/157 (35%), Positives = 91/157 (57%)
 Q:  48 EIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYE 204
      E++N A ++ T+TV GL + K L    +Y++K+R ++K L  V++L+ I  ++   +KL  F PG LT+I +         +RMP   L+LI +TGPL  SAN+SG      E F++  +++ +E D +  Q STI ++ + +K R+G IK E
 S:   7 ELENGGAVVLPTETVYGLFA--KALDEKAVDHVYQLKRRRRDKALNLNVASLEDILYFSKNQPTYLQKLVEIFLPGPLTIILEANDRVPYWVNSGLATVGFRMPSHPITLDLIRETGPLIGPSANISGQASGVTFNQILEDFDQ---EVLGLEDDAFLTGQDSTILNLSGDKVKILRQGAIKRE 185
>gi|15902970|ref|NP_358520.1| hypothetical protein spr0926 [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|15458534|gb|AAK99730.1| Conserved hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae R6] (203 aa)
Score = 161, Expect = 9.8e-10, Identities = 55/165 (33%), Positives = 92/165 (55%)
 Q:  48 EIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIEE 212
      E++  A ++ T+TV GL S K L    +Y++K+R ++K L  +++ + I  ++   +KL  F PG LT+I +         +RMP   L+LI +TGPL  SAN+SG      + F++  +++ +E D +  Q STI D+ + +K R+G IK E I  + E
 S:  11 ELEKGGAVVLPTETVYGLFS--KALDEKAVDHVYQLKRRPRDKALNLNIASFEDILHFSKNQPAYLQKLVETFLPGPLTIILEANDRVPYWVNSDLATIGFRMPSHPITLDLIRETGPLIGPSANISGQASGVTFEQILKDFDQ---EVLGLEDDAFLTGQDSTIVDLSGDKVKILRQGAIKREDILARLPE 197
>gi|16330823|ref|NP_441551.1| hypothetical protein sll1866 [Synechocystis sp. PCC 6803] >gi|1653316|dbj|BAA18231.1| sll1866 [Synechocystis sp. PCC 6803] (199 aa)
Score = 161, Expect = 1.2e-09, Identities = 40/106 (37%), Positives = 66/106 (62%)
 Q:  59 TDTVSGLL--SLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-------PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIY---------------KKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESF 164
      TDTV L   N LIY++K+R+ +K LI  + ++QI      + ++ + +++WPG LTL+        +  R+P   L ++ +TGPL ++SANLSG PP+ + D E+F
 S:  23 TDTVPALAVRPENSALIYELKQREASKPLILMAATVEQILPYLAGSQREKQLWQAVMAEYWPGALTLVLPCSEKLPPEINPRQDQTIGVRIPRQAISLEILLQTGPLATTSANLSGQPPLEKLADIAETF 152
>gi|149003882|ref|ZP_01828705.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|147758112|gb|EDK65116.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] (199 aa)
Score = 160, Expect = 1.3e-09, Identities = 55/165 (33%), Positives = 92/165 (55%)
 Q:  48 EIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIEE 212
      E++  A ++ T+TV GL S K L    +Y++K+R ++K L  +++ + I  ++   +KL  F PG LT+I +         +RMP   L+LI +TGPL  SAN+SG      + F++  +++ +E D +  Q STI D+ + +K R+G IK E I  + E
 S:   7 ELEKGGAVVLPTETVYGLFS--KALDEKAVDHVYQLKRRPRDKALNLNIASFEDILHFSKNQPAYLQKLVETFLPGPLTIILEANDRVPYWVNSDLATIGFRMPSHPITLDLIRETGPLIGPSANISGQASGVTFEQILKDFDQ---EVLGLEDDAFLTGQDSTIVDLSGDKVKILRQGAIKREDILARLPE 193
>gi|116516461|ref|YP_816386.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|116077037|gb|ABJ54757.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pneumoniae D39] (200 aa)
Score = 160, Expect = 1.3e-09, Identities = 55/165 (33%), Positives = 92/165 (55%)
 Q:  48 EIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIEE 212
      E++  A ++ T+TV GL S K L    +Y++K+R ++K L  +++ + I  ++   +KL  F PG LT+I +         +RMP   L+LI +TGPL  SAN+SG      + F++  +++ +E D +  Q STI D+ + +K R+G IK E I  + E
 S:   8 ELEKGGAVVLPTETVYGLFS--KALDEKAVDHVYQLKRRPRDKALNLNIASFEDILHFSKNQPAYLQKLVETFLPGPLTIILEANDRVPYWVNSDLATIGFRMPSHPITLDLIRETGPLIGPSANISGQASGVTFEQILKDFDQ---EVLGLEDDAFLTGQDSTIVDLSGDKVKILRQGAIKREDILARLPE 194
>gi|170291088|ref|YP_001737904.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Candidatus Korarchaeum cryptofilum OPF8] >gi|170175168|gb|ACB08221.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Candidatus Korarchaeum cryptofilum OPF8] (209 aa)
Score = 159, Expect = 1.7e-09, Identities = 59/173 (34%), Positives = 100/173 (57%)
 Q:  36 EKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-----IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE---VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES------------YRMPDDKFILNLIDK-TGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKK 208
      E  S ++ +V ++ K I TDTV GL + + +   +Y++K R + K+L  VS++D    V+E ++L KF PGK+T I KK S       R+P+  IL +I + G + ++SAN SG+PP  +D E+ + ++D++  G   ++PSTI D+   L REG++ + + K
 S:   8 EGGESTIDEVVDALRKGKLIIYPTDTVYGLGADAENIDAVRRVYEVKGRPEEKRLTIAVSDIDMAERYAVVDEISRRLMEKFLPGKVTFILKKTSRVPDIVNPEAIGIRIPNIPIILRIIREFGGAITATSANKSGSPP---KLDPEEAAMEIEADLLLDYGR-LPPSRPSTIVDLTRGEPVLVREGDVPFSLVMK 199
>gi|189485673|ref|YP_001956614.1| Sua5-related translation factor [uncultured Termite group 1 bacterium phylotype Rs-D17] >gi|170287632|dbj|BAG14153.1| Sua5-related translation factor [uncultured Termite group 1 bacterium phylotype Rs-D17] (202 aa)
Score = 156, Expect = 4.2e-09, Identities = 47/109 (43%), Positives = 68/109 (62%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLL--SLN---KPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIP---EVNETFKKLASKFWPGKLTLIY-------------KKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNI 157
      I+N  AIV TDTV G  + N  + ++YKIK R  K I V +++ I  E+ E  K+A +FWPG+LTLI       K  R+PD KF+L L+ + G P++++S N+S   NI
 S:  20 IRNGGIAIVPTDTVYGFAVDAFNIEAQKVVYKIKGRSHKKSFILMVPDIESIRILVEIPEKALKIAKRFWPGQLTLILPTTEMGKILSGGKKDLGVRIPDSKFMLKLLKEMGSPVFTTSVNMSNKKSAKNI 150
>gi|177664506|ref|ZP_02940308.1| SUA5/yciO/yrdC domain [Cyanothece sp. PCC 8801] >gi|196244656|ref|ZP_03143382.1| SUA5/yciO/yrdC domain protein [Cyanothece sp. PCC 8802] >gi|172076342|gb|EDT61754.1| SUA5/yciO/yrdC domain [Cyanothece sp. PCC 8801] >gi|196207400|gb|EDY02193.1| SUA5/yciO/yrdC domain protein [Cyanothece sp. PCC 8802] (197 aa)
Score = 156, Expect = 4.2e-09, Identities = 45/129 (34%), Positives = 74/129 (57%)
 Q:  59 TDTVSGLLSL--NKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-------PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY---------------RMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYK--SDIIFIEGDYYQNNQPSTI 187
      TDTV L +L N LI+ KKR +K LI  ++++ +    PE  ++++A +WPG LTL+  S        R+P+   ++ +TG L ++SAN SG PP+ +   +F  +  DI  + D + + QPST+
 S:  23 TDTVPALAALPQNAALIFATKKRPPDKPLILMGASIEALWQYIQGTPEELALWQQIAESYWPGSLTLVLPASSLVPAAMNPLDPTTIGVRIPNHPIAQAILAETGCLATTSANRSGQPPLETMTAIAANFPDVRILDDINLNDKDKFGSGQPSTV 177
>gi|160916151|ref|ZP_02078358.1| hypothetical protein EUBDOL_02178 [Eubacterium dolichum DSM 3991] >gi|158431875|gb|EDP10164.1| hypothetical protein EUBDOL_02178 [Eubacterium dolichum DSM 3991] (202 aa)
Score = 155, Expect = 5.2e-09, Identities = 62/182 (34%), Positives = 93/182 (51%)
 Q:  31 EFVTYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNK-----PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEV---NETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIEE 212
      E + Y K+ ++ +V ++K K   TDTV GL +    L Y K R +NK +  V +L Q+ E+  NE KKLA+ F PG T+I KK+        RMP D F+L L+ + G P+ +SANLSG    +   +   I+ E     STI D+ + LK REG I  ++ +++
 S:   2 ETIRYHKE--DIQAVVKQLKQKKVIAFPTDTVYGLGVIYDEEALAALKYS-KGRPENKPIPTMVGSLAQMEEIAVLNEEAKKLAAAFMPGAFTMILKKKDSVADFVTNGMETIGIRMPQDDFVLELLRQVGSPMLVTSANLSGEATGLVDVQVLSQLDGRIDGIVLGEAG---GKVASTIVDMTSGKLKILREGPISKAMLEAALKK 202
>gi|166154358|ref|YP_001654476.1| hypothetical protein CTL0392 [Chlamydia trachomatis 434/Bu] >gi|166155233|ref|YP_001653488.1| hypothetical protein CTLon_0388 [Chlamydia trachomatis L2b/UCH-1/proctitis] >gi|165930346|emb|CAP03832.1| conserved hypothetical protein [Chlamydia trachomatis 434/Bu] >gi|165931221|emb|CAP06786.1| conserved hypothetical protein [Chlamydia trachomatis L2b/UCH-1/proctitis] (281 aa)
Score = 154, Expect = 6.9e-09, Identities = 52/152 (34%), Positives = 83/152 (54%)
 Q:  59 TDTVSGL------LSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNE-----TFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMP---------DDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      TDTV GL   L ++ L + +K R  K L +VS+L+++ V +   + +K+ KF PG LTLI K + R P     +  + +I K GP ++SANLSG P  + + + F  + DI+ I G+   + ST+ D +  + REG I  I+ +
 S:  20 TDTVYGLGVSFHILDADQRL-FALKHRSSQKALSVYVSSLEELEAVAQQSLGASSRKIIQKFLPGPLTLITKHNNPRFPQKTLGFRIVNHPIVQQIIQKVGPFLATSANLSGFPSAVSADEVKQDFP--EEDIVMISGECSIGLE-STVIDPEERIVYREGAISIAEIETVL 187
>gi|172040387|ref|YP_001800101.1| hypothetical protein cu0707 [Corynebacterium urealyticum DSM 7109] >gi|171851691|emb|CAQ04667.1| conserved hypothetical protein [Corynebacterium urealyticum DSM 7109] (219 aa)
Score = 154, Expect = 7.1e-09, Identities = 38/117 (32%), Positives = 65/117 (55%)
 Q:  95 IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIE 211
      + E +  ++L  FWPG L+L+ +         RMP+  ++L+ +TGP+ SSAN+SG PP T + A +   S ++++G   +PSTI D+ + + REG I E I + ++
 S:  79 VAEFSAHLRRLVEAFWPGGLSLVVPQAPSLPWNLGDTRGTVMLRMPNHPIAIDLLQRTGPMAVSSANVSGQPPATTVAMAEDQLG--DSVAVYLDGGEATIGEPSTIVDLAGHRPRILREGAISAEQIGEVLQ 209
>gi|172039116|ref|YP_001805617.1| putative YrdC-like RNA-binding protein [Cyanothece sp. ATCC 51142] >gi|171700570|gb|ACB53551.1| putative YrdC-like RNA-binding protein [Cyanothece sp. ATCC 51142] (199 aa)
Score = 154, Expect = 7.1e-09, Identities = 55/154 (35%), Positives = 89/154 (57%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLSL--NKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-------PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY---------------RMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQ------PSTI---YDIDTNTLKREGEIK 202
      +K K   TDTV L +L + LI+ K+R +K LI  S+ D I    P+ E ++K+ ++WPG+LTL+   +        R+P+   N++ +TG L ++SANLSG PPI + +  +F   D++ + + +N +   PST+  D D  L R+G IK
 S:  13 VKQGKVISFPTDTVPALAALPESASLIFATKQRPPDKPLILMGSSSDAIWKYVKGTPQEFEIWEKVVKQYWPGQLTLVLPASEWVPKAMNPLEPTTIGVRIPNSIIAQNILKQTGCLATTSANLSGEPPIETLSEIAANF----PDVLVLNEEVLKNQKKYGSGLPSTVAKWTDTDWKIL-RQGSIK 194
>gi|62185126|ref|YP_219911.1| hypothetical protein CAB498 [Chlamydophila abortus S26/3] >gi|62148193|emb|CAH63950.1| hypothetical protein [Chlamydophila abortus S26/3] (295 aa)
Score = 153, Expect = 1.1e-08, Identities = 57/160 (35%), Positives = 87/160 (54%)
 Q:  53 KAAIVSTDTVSGL-LSLNKP----LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE-----VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMPDDKF--------ILN-LIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      K   TDTV GL ++LN P   IY +K RD+ K L+ +V+ ++ + +   ++  KL+ KF PG LTL+  ++ R  +K     I+N LID GPL +SAN+S PP   + E F+ + DI I G    ST+  D  + REG + + I+ + E
 S:  28 KIVAFPTDTVYGLGVALNYPNAEEKIYALKHRDRGKSLVVYVNTIEDMEKFSGCTLSTRALKLSQKFLPGPLTLLVDHKNPRFHQEKLGFRILSIPIVNKLIDLAGPLLGTSANISNFPPAITSNEVTEDFS--QEDICVIPG-CCSYGLESTVVSADPLKVYREGMVPRQVIEDVVGE 203
>gi|167044297|gb|ABZ08976.1| putative yrdC domain protein [uncultured marine crenarchaeote HF4000_APKG6B14] (199 aa)
Score = 152, Expect = 1.1e-08, Identities = 59/160 (36%), Positives = 94/160 (58%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGL----------LSLNKPLIYKIKKRDKNKK--LIRFVSN-LDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYK--------------KESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKK 208
      I +  + TDTV GL     LSL   Y+IKKR K K  +I +  L++I E N  +K+A KFWPG +TLI K       K + R+P+++ +L L+ +  L ++SAN+SG P + + E+ + Y  + ++G  +  STI +I+ N ++ R+G + E IKK
 S:  17 INDGATVVFPTDTVYGLGCNPYNHEAVLSL-----YEIKKRKKTKPFPVIGYAKKELEKIAEFNPLEEKIAEKFWPGPITLILKVKDKEIQKSLGLDGKIAVRVPNNQCVLALLKECKLLVATSANISGTAPFNDPKECSENLSGYD---LLMDGGIISSQGESTIVEIENNDVRILRKGNVSEEEIKK 197
>gi|119720716|ref|YP_921211.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Thermofilum pendens Hrk 5] >gi|119525836|gb|ABL79208.1| translation factor SUA5 [Thermofilum pendens Hrk 5] (366 aa)
Score = 152, Expect = 1.1e-08, Identities = 44/105 (41%), Positives = 63/105 (60%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPP--------------ITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGD 177
      ++K+K+R + LI +S+ QI   EV E  +LA KFWPG LT++ K S        RMP   L LI+ G P+ + SANLSG P        I ++DA E+  +S +I + D
 S:  66 VFKVKRRPPDNPLILHISSFSQIYTLASEVPEAVHRLAEKFWPGPLTVVLPKTSRVPYEVTGGLEKVAVRMPAHNVALRLIEAVGDPIAAPSANLSGRPSPTTAQHVLADLGDEIDGVLDAGETLYGVESTVIDLTAD 203
>gi|54020289|ref|YP_116178.1| hypothetical protein mhp670 [Mycoplasma hyopneumoniae 232] >gi|53987462|gb|AAV27663.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hyopneumoniae 232] (287 aa)
Score = 151, Expect = 1.6e-08, Identities = 54/149 (36%), Positives = 84/149 (56%)
 Q:  50 KNLKAAIVSTDTVSGLLSLNK----PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIP-----EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKRE 198
      K K + +TDTV G+ S K   I+ IKKRD +KK++ V+NL+QI   E + +K+ K WPG TLI + +S+R+P+  +L L+ K GP + +SAN+S  P+ +I+ A  F +   F G   + S I+D+D   R+
 S:  135 KYQKLFLTTTDTVPGIASFYKNCDLDAIFVIKKRDFSKKIVTLVANLEQIKPLIKQENYKKLRKITKKIWPGATTLIIENQSFRIPNQVKLLKLLKKNGPAFVTSANISNEKPL-DIVSAKRKFWQITKIFNFGPG----TGKVSRIFDLDNKKWIRK 287
>gi|145295341|ref|YP_001138162.1| hypothetical protein cgR_1281 [Corynebacterium glutamicum R] >gi|140845261|dbj|BAF54260.1| hypothetical protein [Corynebacterium glutamicum R] (216 aa)
Score = 151, Expect = 1.7e-08, Identities = 52/172 (30%), Positives = 91/172 (52%)
 Q:  39 SSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF----KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTI 210
      ++ L  V +K + ++ TDT+ GL  + N  + +  K R + +  V + D I + ++  K L  FWPG L++I +         RMP   + L+ +TGP+ SSAN+SG+ P + +++A + N+ S ++++G   +PSTI DI   K REG I E + + +
 S:  14 AAGLKAAVDAVKAGQLVVLPTDTLYGLGCDAFNNEAVANLLATKHRGPDMPVPVLVGSWDTIQGLVHSYSAQAKALVEAFWPGGLSIIVPQAPSLPWNLGDTRGTVMLRMPLHPVAIELLRQTGPMAVSSANISGHTPPSTVLEARQQLNQNVS--VYLDGGECAIGKPSTIVDISGPAPKILREGAISAERVGEVL 208
>gi|126657314|ref|ZP_01728473.1| hypothetical protein CY0110_00105 [Cyanothece sp. CCY0110] >gi|126621301|gb|EAZ92013.1| hypothetical protein CY0110_00105 [Cyanothece sp. CCY0110] (199 aa)
Score = 151, Expect = 1.8e-08, Identities = 43/101 (42%), Positives = 64/101 (63%)
 Q:  59 TDTVSGLLSL--NKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-------PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY---------------RMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIID 159
      TDTV L +L + LI+ KKR +K LI  S+ + I    PE  ++K+ +K+WPG+LTL+           R+P+   N++ +TG L ++SANLSG PPI N+ D
 S:  23 TDTVPALAALPESASLIFATKKRPPDKPLILMGSSSEAIWKYVKGTPEEFRIWEKIVNKYWPGQLTLVLPASELVPQGINPLDPSTIGVRIPNSIIAQNILKQTGCLATTSANLSGEPPIENLSD 147
>gi|72080976|ref|YP_288034.1| hypothetical protein MHP7448_0649 [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] >gi|71914100|gb|AAZ54011.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (287 aa)
Score = 150, Expect = 1.9e-08, Identities = 45/109 (41%), Positives = 69/109 (63%)
 Q:  50 KNLKAAIVSTDTVSGLLSLNK----PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIP-----EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNII 158
      K K + +TDTV G+ S K   I+ IKKRD +KK++ V+NL+QI   E + KK+ K WPG TLI + +S+R+P+  +L L+ K GP + +SAN+S  P+ ++
 S:  135 KYQKLFLTTTDTVPGIASFYKNCDLDAIFVIKKRDFSKKIVTLVANLEQIKPLIKQENYKKLKKITRKIWPGATTLIIENQSFRIPNQVKLLKLLKKNGPAFVTSANISNEKPLDLVV 252
>gi|169351563|ref|ZP_02868501.1| hypothetical protein CLOSPI_02343 [Clostridium spiroforme DSM 1552] >gi|169291785|gb|EDS73918.1| hypothetical protein CLOSPI_02343 [Clostridium spiroforme DSM 1552] (200 aa)
Score = 150, Expect = 2.1e-08, Identities = 46/138 (33%), Positives = 81/138 (58%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSN---LDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTI 210
      +Y++K RD++K +  ++N  +++  VN+ +K+  F PG +T+I KK +       R+PDDKF+L+L++KTGP+ +SANLSG   ++D    +  I I   + + STI D+  ++ R G+I + I + I
 S:  47 LYELKHRDRHKAISMMINNPKDIEKYAYVNDQARKIIKSFMPGMVTIILKKREFIDDYFTASLDTIGIRIPDDKFVLSLLEKTGPMLVTSANLSGE---DTLVDDKAVMKVFSGKIPLIVKGESVSKKASTIIDLSKGKVEILRVGDISEKQILEVI 200
>gi|52550560|gb|AAU84409.1| putative translation factor [uncultured archaeon GZfos9E5] (222 aa)
Score = 150, Expect = 2.1e-08, Identities = 58/154 (37%), Positives = 92/154 (59%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLS-----LNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVN----ETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSG-NPPITNIIDAFESFNKYKSDI--IFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTL--KREGEIK 202
      IKN  + T+TV GL +     +YKIK+R  + +  VS+ + + EV   E F+ +A + PG +T+++KK+        R PD++ + +I +TGP+ ++SAN+SG NPP  I+ E  K K ++ I I G  + + PST+ D+  T  KRE EIK
 S:  16 IKNGGMVVYPTETVYGLGADAFSEAAVRNVYKIKRRAVTQPISIAVSSFEMLHEVADIDFECFEIIA-ELLPGPVTILFKKKDIVPAILTAASEVVGVRFPDNEIVTRIIKETGPITATSANVSGRNPP--TCIEEVEVELKLKVELLGIIINGGKCKYSMPSTVVDMSKATANEKREIEIK 194
>gi|13542129|ref|NP_111817.1| translation factor (SUA5-related) [Thermoplasma volcanium GSS1] >gi|14325560|dbj|BAB60463.1| hypothetical protein [Thermoplasma volcanium GSS1] (361 aa)
Score = 150, Expect = 2.1e-08, Identities = 63/171 (36%), Positives = 92/171 (53%)
 Q:  34 TYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYE 204
      +Y KD +L  V +K+  + T+TV GL  ++N   KI  K R + LI +S++DQ+   V E +K + + WPG LT++ +K        + RMPDD  NLID GP+ + SAN+S P IT+ DA  F  + D+I I+  +  STI D+ D  L R G  E
 S:  11 SYSKD--DLYYAVEALKHGGTVVFPTETVYGLGANAMNDEACKKIFIAKGRPSDNPLIVHISDMDQLENFSKNVKEEYKAILKELWPGPLTVVVEKANGIPDTVTAKLPTVAIRMPDDSIARNLIDMAGPIAAPSANISTKPSITDSKDAIR-FLDGRVDVI-IDAGKVKFGIESTIIDLTQDPVRLLRPGAFSVE 202
>gi|117927851|ref|YP_872402.1| translation factor SUA5 [Acidothermus cellulolyticus 11B] >gi|117648314|gb|ABK52416.1| translation factor SUA5 [Acidothermus cellulolyticus 11B] (219 aa)
Score = 150, Expect = 2.3e-08, Identities = 38/108 (35%), Positives = 62/108 (57%)
 Q:  105 LASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      L  FWPG LT++ +        + RMP +  L L+ +TGP+ SSAN SG PP T  +A   + + ++++G  + PS+I D+ +T TL R G I+ E +++ + E
 S:  90 LIDAFWPGGLTIVVRYNPSLAWDLGETNGTVALRMPAEDLALELLQRTGPMAVSSANRSGLPPATTCANARAQLGEAVA--VYLDGGPTTSTIPSSIVDLTGETPTLLRSGAIEAERLREVVPE 211
>gi|28493400|ref|NP_787561.1| hypothetical protein TWT433 [Tropheryma whipplei str. Twist] >gi|28572489|ref|NP_789269.1| hypothetical protein TW335 [Tropheryma whipplei TW08/27] >gi|28410621|emb|CAD67007.1| conserved hypothetical protein [Tropheryma whipplei TW08/27] >gi|28476441|gb|AAO44530.1| unknown [Tropheryma whipplei str. Twist] (225 aa)
Score = 149, Expect = 2.4e-08, Identities = 50/135 (37%), Positives = 77/135 (57%)
 Q:  56 IVSTDTVSGLLS-LNKP----LIYKIKKRDKNKKLI-----RFVSNLDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE---------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQ--PSTIYDI 190
      +V TDTV GL +  +P   + +IK R   ++   F + +D +PE    LA +FWPG LTL+ +      + R+P  F+L L+D+ GPL SSAN+SG P ++ A S   + ++I+GD  N  PS+I D+
 S:  29 VVPTDTVYGLAADAFQPEAVGRLLEIKGRTAAPPVLVGSIETFQAIVDVLPE---PALALAKRFWPGPLTLVLRTRPGLLWGDTVAVRIPRHSFLLQLLDEIGPLAVSSANISGRRPALSVRSARGSLRDKPA--MYIDGDRIDNPDRVPSSIVDL 179
>gi|39938501|ref|NP_950267.1| translation factor [Onion yellows phytoplasma OY-M] >gi|39721610|dbj|BAD04100.1| translation factor [Onion yellows phytoplasma OY-M] (185 aa)
Score = 148, Expect = 3.2e-08, Identities = 62/156 (39%), Positives = 87/156 (55%)
 Q:  56 IVSTDTVSGL---LSLNKPL--IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ---IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIY------------KKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQP-----STIYDIDT--NTLKREGEIKYEWIKKTIE 211
      I TDTV G+  L  K L IY+IKKR NK ++  ++L Q  + + +  KLA FWPG LTLI       K  R+P+  L ++ K GPL ++S N S +PP+  D  FN Y + + I  YQN P   STI D+ T  + R+G I E I + ++
 S:   8 IFPTDTVYGMGAKLYDKKGLNCIYQIKKRPLNKSIVVLCASLQQAKKLVQFSPQSLKLALHFWPGPLTLILPTTLKYFSKTKAKTLGIRIPNHPLALEILKKNGPLKTTSVNQSNHPPLN---DYQTIFNIYYNKVALI----YQNYHPILKISSTIVDLTTFQPVILRQGTITQEEILQILK 183
>gi|116671163|ref|YP_832096.1| translation factor SUA5 [Arthrobacter sp. FB24] >gi|116611272|gb|ABK03996.1| translation factor SUA5 [Arthrobacter sp. FB24] (245 aa)
Score = 148, Expect = 3.6e-08, Identities = 54/162 (33%), Positives = 87/162 (53%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLS---LNKPLIYKIKKRDKNKK-----LIRFVSNLDQIP-EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAF----ESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTI 210
      I+ K + TDTV G+ +   + +  + + +++K   LI ++ LD + +V  +KLA FWPG LT+I+ +       + RMP D  +L+ TGPL SSAN +G P   +A   ES  Y  + +GD  + PSTI D   L+ R+G I E +++ +
 S:  24 IRQHKCVVFPTDTVYGIGADAFSPQAVTLLLASKGRSRKMPPPVLIPRLNALDGLATDVPAEARKLAEAFWPGGLTMIFHAQPSLDWDLGETKGTVALRMPADDVAQDLLTLTGPLAVSSANRTGQPAARTAAEAMTQLAESVEVYLEGGLRPDGDADADALPSTIVDATALPLRVVRQGAISVERLREVV 214
>gi|76788852|ref|YP_327938.1| sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Chlamydia trachomatis A/HAR-13] >gi|76167382|gb|AAX50390.1| sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Chlamydia trachomatis A/HAR-13] (281 aa)
Score = 148, Expect = 3.8e-08, Identities = 51/152 (33%), Positives = 82/152 (53%)
 Q:  59 TDTVSGL------LSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNE-----TFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMP---------DDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      TDTV GL   L ++ L + +K R  K L +VS+L+++ V +   + +K+ KF PG LTLI K + R P     +  + +I K GP ++SANLSG P  + + + F  + DI+ I G+   + ST+ D +  + RE I  I+ +
 S:  20 TDTVYGLGVSFHILDADQRL-FALKHRSSQKALSVYVSSLEELEAVAQQSLGASSRKIIQKFLPGPLTLITKHNNPRFPQKTLGFRIVNHPIVQQIIQKVGPFLATSANLSGFPSAVSADEVKQDFP--EEDIVMISGECSIGLE-STVIDPEERIVYRESAISIAEIETVL 187
>gi|15604856|ref|NP_219640.1| SuA5 superfamily-related protein [Chlamydia trachomatis D/UW-3/CX] >gi|3328537|gb|AAC67728.1| SuA5 Superfamily-related Protein [Chlamydia trachomatis D/UW-3/CX] (281 aa)
Score = 148, Expect = 3.8e-08, Identities = 51/152 (33%), Positives = 82/152 (53%)
 Q:  59 TDTVSGL------LSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNE-----TFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMP---------DDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      TDTV GL   L ++ L + +K R  K L +VS+L+++ V +   + +K+ KF PG LTLI K + R P     +  + +I K GP ++SANLSG P  + + + F  + DI+ I G+   + ST+ D +  + RE I  I+ +
 S:  20 TDTVYGLGVSFHILDADQRL-FALKHRSSQKALSVYVSSLEELEAVAQQSLGASSRKIIQKFLPGPLTLITKHNNPRFPQKTLGFRIVNHPIVQQIIQKVGPFLATSANLSGFPSAVSADEVKQDFP--EEDIVMISGECSIGLE-STVIDPEERIVYRESAISIAEIETVL 187
>gi|15643615|ref|NP_228661.1| hypothetical protein TM0852 [Thermotoga maritima MSB8] >gi|4981386|gb|AAD35934.1|AE001752_1 conserved hypothetical protein [Thermotoga maritima MSB8] (335 aa)
Score = 148, Expect = 3.9e-08, Identities = 58/164 (35%), Positives = 91/164 (55%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPL---IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFK---KLASKFWPGKLTLIYKKES---------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      ++N + I T+TV G+  + N+   I+K+K+R + LI + + Q+ E+ E ++    KFWPG LT+I++K+S        RMP   L LI+ G P+ + SAN+SG P TN+  E F  K +I  GD    STI D+ +  L R G ++ E +K+  E
 S:  24 LRNGEVIIFPTETVYGIGADAYNEEACKKIFKLKERPADNPLIVHIHSFKQLEEIAEGYEPHLDFLKKFWPGPLTVIFRKKSEKIPPVVTADLPTVAVRMPAHPVALKLIELFGHPIAAPSANISGRPSATNVKHVIEDFMG-KVKLIIDAGD-TPFGLESTIVDLTKEKPVLLRPGPVEVERLKELFPE 211
>gi|19552426|ref|NP_600428.1| putative translation factor (SUA5) [Corynebacterium glutamicum ATCC 13032] >gi|62390090|ref|YP_225492.1| putative translation factor (SUA5) [Corynebacterium glutamicum ATCC 13032] >gi|21323969|dbj|BAB98595.1| Putative translation factor (SUA5) [Corynebacterium glutamicum ATCC 13032] >gi|41325426|emb|CAF19906.1| Putative translation factor (SUA5) [Corynebacterium glutamicum ATCC 13032] (216 aa)
Score = 148, Expect = 3.9e-08, Identities = 52/172 (30%), Positives = 90/172 (52%)
 Q:  39 SSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF----KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTI 210
      ++ L  V +K + ++ TDT+ GL  + N  + +  K R + +  V + D I + ++  K L  FWPG L++I +         RMP   + L+ +TGP+ SSAN+SG+ P T +++A + N+ + ++++G    PSTI DI   K REG I E + + +
 S:  14 AAGLKAAVDAVKAGQLVVLPTDTLYGLGCDAFNNEAVANLLATKHRGPDMPVPVLVGSWDTIQGLVHSYSAQAKALVEAFWPGGLSIIVPQAPSLPWNLGDTRGTVMLRMPLHPVAIELLRQTGPMAVSSANISGHTPPTTVLEARQQLNQNVA--VYLDGGECALATPSTIVDISGPAPKILREGAISAERVGEVL 208
>gi|161528935|ref|YP_001582761.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Nitrosopumilus maritimus SCM1] >gi|160340236|gb|ABX13323.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Nitrosopumilus maritimus SCM1] (198 aa)
Score = 147, Expect = 4.8e-08, Identities = 55/153 (35%), Positives = 85/153 (55%)
 Q:  56 IVSTDTVSGL-----LSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLD---QIPEVNETFKKLASKFWPGKLTL--------------IYKKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKK 208
      I TDTV G+    +  +Y+IK RD +K   V + +  QI E +E +KL KFWPG+LT+       + K + R+P+ K L+L++K  L +SAN+SG P  + + +S  Y  +F++G  +  STI I+  +K REG + E I K
 S:  24 IFPTDTVYGIGCNPYSKESAKKVYEIKSRDFSKPFPVLVYSKEIASQIAEFDEISEKLVEKFWPGQLTILLKLKDEKLKESLNLSDKIALRVPNHKCTLSLLEKCHYLIGTSANVSGQPSFFDPQECIKSVENYD---VFVDGGTITSKGESTIIAIEDGKIKIIREGSLSKEEILK 197
>gi|15835032|ref|NP_296791.1| hypothetical protein TC0414 [Chlamydia muridarum Nigg] >gi|7190456|gb|AAF39270.1| conserved hypothetical protein [Chlamydia muridarum Nigg] (280 aa)
Score = 147, Expect = 5.3e-08, Identities = 51/153 (33%), Positives = 86/153 (56%)
 Q:  59 TDTVSGL-LSLNKP----LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEV-----NETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES---------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREGEIKYEWIKKTIE 211
      TDTV GL +S  P   ++ +K+R+ K L +VS+L+++ V   E  K+A KF PG LTLI K +     +R+ +  + +I + GPL ++SAN+SG P  + + + F  + DI+ I G   + ST+ D +  + REG +  I+ ++
 S:  19 TDTVYGLGVSFLIPEADKQLFALKRRNPQKALSVYVSSLEELEYVAQRRLGEASIKIAQKFLPGPLTLITKHNNPRFSQKTLGFRIVEHPIVKQIIQEVGPLLATSANVSGFPSAVSSDEVKQDFP--EKDILVISGTCSIGLE-STVVDAEERIIYREGVVSAAEIEDVLQ 187
>gi|52548883|gb|AAU82732.1| conserved hypothetical protein [uncultured archaeon GZfos19C7] (224 aa)
Score = 146, Expect = 6.4e-08, Identities = 56/154 (36%), Positives = 92/154 (59%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLS-----LNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEV----NETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSG-NPPITNIIDAFESFNKYKSDI--IFIEGDYYQNNQPSTIYDIDT--NTLKREGEIK 202
      IKN  + T+TV GL +     +YKIK+RD ++ +  VS+ + + EV  +E F+ +A + PG +T++ +K+        R PD++  +I +TGP+ ++SAN+SG NPP  I+ E  K K ++ I I G  + + PST+ D+   T  +GEIK
 S:  16 IKNGGMVVYPTETVYGLGADAFSEAAVRNVYKIKRRDLSRPISIAVSSFEMLHEVADIDSECFEIIA-ELLPGPVTILLRKKDVVPAILTAASEVVGVRFPDNEIATRIIKETGPITATSANVSGRNPP--TCIEEVEVELKLKVELLGIIINGGKCKYSMPSTVVDMSKVGATANEKGEIK 194
>gi|15896136|ref|NP_349485.1| translation factor (SUA5) [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] >gi|15025929|gb|AAK80825.1|AE007785_10 Predicted translation factor (SUA5) [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] (350 aa)
Score = 146, Expect = 6.7e-08, Identities = 60/164 (36%), Positives = 93/164 (56%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNK-----PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEV----NETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      IKN K + T+TV GL + +    I++ K R ++ LI +S+ + + +V  +++ +KL +FWPG +TLI +K+S        RMP DK  LI +G + + SANLSG P T++  E N K D I I G+ +  ST+ D  N  + R G I E ++K E+
 S:  25 IKNGKLVVFPTETVYGLGANAEDGEATKKIFEAKGRPQDNPLIIHISDFEDVDKVVRNISDSARKLMREFWPGPMTLIMEKKSIISDVTSAGLTSVGVRMPSDKIARKLIKFSGVSIAAPSANLSGKPSPTDVERCIEDLNG-KVDYI-IGGNKCEYGLESTVIDCTVNPVCILRPGAITLEMVRKVDEK 212
>gi|68536429|ref|YP_251134.1| hypothetical protein jk1344 [Corynebacterium jeikeium K411] >gi|68264028|emb|CAI37516.1| conserved hypothetical protein [Corynebacterium jeikeium K411] (219 aa)
Score = 146, Expect = 6.8e-08, Identities = 38/116 (32%), Positives = 63/116 (54%)
 Q:  95 IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDI-IFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTI 210
      + E   +KL  FWPG L+++ +         RMP+  L L+++TGP+ SSAN+SG PP TN+ A +   +D+ +I+G  +  STI D+ +  + REG  E + + +
 S:  79 VREYTYNMRKLVEAFWPGGLSMVVHQAPSLPWNLGDTRGTVMLRMPNQPIALELLERTGPMAVSSANISGQPPATNVQMAEDQLG---ADVTTYIDGGEAHHGVASTIVDLSSGRPRILREGAATTERVAEVL 208
>gi|91202678|emb|CAJ72317.1| similar to YrdC protein [Candidatus Kuenenia stuttgartiensis] (210 aa)
Score = 145, Expect = 7.5e-08, Identities = 46/132 (34%), Positives = 79/132 (59%)
 Q:  59 TDTVSGL-LSLNKP----LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIP----EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES-----YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFI-EGDYYQNNQPSTIYDI 190
      T+TV GL + + P   +Y+ KKR  K+L  ++++ ++   V++ K+L  FWPG L +I+ +    R+PD+  +LI   P+ ++SAN SG+PP T  DA +  +K +I FI +G  +++PST+ I
 S:  41 TETVYGLGVHKDNPEAIERLYEAKKRPAEKRLTLMIADIGEVELYAGAVSDVAKRLMESFWPGPLAIIFPLKDGSDICVRLPDNAIARDLIRTANIPVATTSANTSGHPPST---DASQVTAYFKDEIDFILDGGPTPSHEPSTVVKI 185
>gi|196189166|gb|EDX84130.1| hypothetical protein S7335_1827 [Synechococcus sp. PCC 7335] (241 aa)
Score = 145, Expect = 7.9e-08, Identities = 44/105 (41%), Positives = 66/105 (62%)
 Q:  53 KAAIVS--TDTVSGLLSL--NKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNL-DQIPEVN------ETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY-------------------RMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNI 157
      + A+VS TDTV L +   LI+ K+R  K LI  ++L D +P V+    ++ +A ++WPG+LTL+             R+PD  L L+ +TGPL ++SANLSG P +T I
 S:  59 RPALVSFPTDTVPALAAAPSQADLIFAAKQRPPEKPLILMGASLGDLLPYVSGQDSAMAAWQSIAEQYWPGQLTLVLPASDLAPKNLNPHPTDQTAGTLGIRVPDHPVALALLSQTGPLATTSANLSGQPALTEI 193
>gi|157412681|ref|YP_001483547.1| putative translation factor (SUA5) [Prochlorococcus marinus str. MIT 9215] >gi|157387256|gb|ABV49961.1| Putative translation factor (SUA5) [Prochlorococcus marinus str. MIT 9215] (193 aa)
Score = 145, Expect = 8.1e-08, Identities = 49/102 (48%), Positives = 66/102 (64%)
 Q:  49 IKNLKAA---IVSTDTVS--GLLSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ-IPEVNETFKK----LASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSG 150
      +K LK+  I TDT+  G L   +IY+ KKRDK+K LI  +  Q I VNE+ KK  +ASK+WPG LT++          R+P+   +LI +TGPL +SSANLSG
 S:  10 LKTLKSGLPIIFPTDTLPAIGCLPEFSNIIYEFKKRDKDKPLILMGAEHKQLIDYVNESAKKDYENIASKYWPGALTMVIPASETHTTIITSNDLTLGLRIPNSYMAQSLIRETGPLLTSSANLSG 135
>gi|148269220|ref|YP_001243680.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Thermotoga petrophila RKU-1] >gi|147734764|gb|ABQ46104.1| translation factor SUA5 [Thermotoga petrophila RKU-1] (335 aa)
Score = 145, Expect = 8.9e-08, Identities = 60/175 (34%), Positives = 93/175 (53%)
 Q:  38 DSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPL---IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFK---KLASKFWPGKLTLIYKKES---------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESF-NKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      D  L  V ++N + I T+TV G+  + N+   I+++K R + LI + + DQ+ E+ E ++    KFWPG LT+I +K+S        RMP   L LI+ G P+ + SANLSG P TN+  E F K K  + I+     STI D+ +  L R G ++ E +++  E
 S:  13 DEEVLKEAVELLRNGEVIIFPTETVYGIGADAYNEEACRKIFELKGRPTDNPLIVHIHSFDQLEEIAEGYEAHLDFLKKFWPGPLTVILRKKSEKIPLVVTAGLSTVAVRMPAHPVALKLIELFGNPIAAPSANLSGRPSATNVQHVIEDFMGKVK---LIIDAGNTPFGLESTIVDLTKEKPVLLRPGPVEVERLRELFPE 211
>gi|125717979|ref|YP_001035112.1| hypothetical protein SSA_1154 [Streptococcus sanguinis SK36] >gi|125497896|gb|ABN44562.1| Conserved hypothetical protein [Streptococcus sanguinis SK36] (196 aa)
Score = 144, Expect = 9.3e-08, Identities = 53/153 (34%), Positives = 86/153 (56%)
 Q:  54 AAIVSTDTVSGLLS--LNKPLI---YKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWI 206
      A ++ T+TV GL + LN+ +  Y++K+R ++K L  V+++++I  ++   K+L  F PG LT+I +         +R+P   L+LI K GPL  SANLSG  T+    F  + +I +E D   Q STI D+ +  + R+G I E+I
 S:  13 AVVLPTETVYGLFAQALNEEAVERVYELKRRPRDKALNLNVASIEEIYAFSKNQPSYLKQLYQAFLPGPLTIILQANDRVPTWINSGMETVGFRIPKHPVTLDLIRKYGPLIGPSANLSGKASGTSFQQIMMDF---QEEISGVEDDASLTGQDSTILDLSGEKALILRQGAITREYI 187
>gi|154509271|ref|ZP_02044913.1| hypothetical protein ACTODO_01796 [Actinomyces odontolyticus ATCC 17982] >gi|153798905|gb|EDN81325.1| hypothetical protein ACTODO_01796 [Actinomyces odontolyticus ATCC 17982] (224 aa)
Score = 144, Expect = 1.0e-07, Identities = 48/147 (32%), Positives = 77/147 (52%)
 Q:  48 EIKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQIP----EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNT 194
      E+++  +V TDTV G+  + N  + +  K R +    V+++D I   ++ E + LA FWPG LTLI +         RMP+  +L L+  GP+ +SANL+G PP T++ A  F  S  +++G  Q + S+I D  T
 S:  27 ELRDGHLLVVPTDTVYGIGADAANPEAVAAVLAAKGRGRQMPPPVLVASVDAIDLLCVDIPEAARALARAFWPGGLTLILRARPDLGWDLGETGGTIGVRMPNQAALLRLLHDFGPMAVTSANLTGQPPATSVEQAVGYFGTRVS--AYLDGGPTQGSTASSIVDFAHET 194
>gi|25027862|ref|NP_737916.1| hypothetical protein CE1306 [Corynebacterium efficiens YS-314] >gi|23493145|dbj|BAC18116.1| conserved hypothetical protein [Corynebacterium efficiens YS-314] (216 aa)
Score = 144, Expect = 1.1e-07, Identities = 53/175 (30%), Positives = 90/175 (51%)
 Q:  36 EKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEV----NETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDT--NTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      E  + L  V +K + ++ TDT+ GL  + N  + +  K R + +  V + D I +  +E + L  FWPG L++I +         RMP   + L+ +TGP+ SSAN+SG+ P + + +A + N+ S ++++G   +PS+I DI   L REG I E I + +
 S:  11 ESRVAGLKAAVDAVKAGQLVVLPTDTLYGLGCDAFNNQAVANLLATKHRGPDMPVPVLVGSWDTIQGLVQHYSEQARTLVQAFWPGGLSIIVPQAPSLPWNLGDTRGTVMLRMPLHPVAIELLRETGPMAVSSANISGHTPPSTVTEARQQLNQNVS--VYLDGGECAIGKPSSIIDISGPHPKLLREGAISAERIGEVL 208
>gi|123965586|ref|YP_001010667.1| putative translation factor (SUA5) [Prochlorococcus marinus str. MIT 9515] >gi|123199952|gb|ABM71560.1| Putative translation factor (SUA5) [Prochlorococcus marinus str. MIT 9515] (193 aa)
Score = 144, Expect = 1.1e-07, Identities = 50/117 (42%), Positives = 69/117 (58%)
 Q:  56 IVSTDTVSGLLSLNK--PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE-----VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDII 172
      I TDT+ + L K  +IYKIK+RD K LI  +  Q+ E    E +K +AS++WPG LT+I          R+P+   LI ++GPL +SSAN+SG PP TN D  SF+  DI+
 S:  20 IFHTDTLPAIGCLPKFSEIIYKIKQRDVKKPLILMGAESFQLNEFVHKTAFEDYKYMASRYWPGPLTMIIPISEKSKPLFSNKNLTLGLRIPNSIMANYLIKESGPLLTSSANISGLPPSTNAKDI--SFDLPNVDIL 155
>gi|163811567|ref|ZP_02203252.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Dehalococcoides sp. VS] >gi|157404879|gb|EDO70914.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Dehalococcoides sp. VS] (213 aa)
Score = 144, Expect = 1.2e-07, Identities = 54/161 (33%), Positives = 91/161 (56%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-----IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF----KKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFI-EGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKT 209
      +K   I TDTV + +L +    ++ IK R  K L  + ++ QI +V + F  +KLA+++WPG LTL+ K        + R+P+  ++ ++ + G P+ +SANLSG   + ++A E+ ++  + FI +G    STI ++ N LK R+G IK  I KT
 S:  21 LKEGGVVIFPTDTVYAVGALARNTHAVNRVFDIKGRANTKGLPALIGDVSQINQVAKVFPELARKLAAEYWPGGLTLVLPKTNNIPLELTGGNETVAIRIPNQPAVIEMLKRIGEPITGTSANLSG---CKSSLNAAEARSQLGDRVDFILDGGQVSGGVESTIVAVNNNELKIIRQGAIKEADILKT 205
>gi|52548507|gb|AAU82356.1| putative translation factor [uncultured archaeon GZfos17A3] (241 aa)
Score = 143, Expect = 1.2e-07, Identities = 59/178 (33%), Positives = 104/178 (58%)
 Q:  25 KNYPKKEFVTYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAI-------VSTDTVSGLLS-----LNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSN---LDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSG-NPPITNIIDAFESFNKYKSDI-IFIEGDYYQNNQPSTIYDIDT--NTLKREGEIK 202
      + YP+  TY K +++N I +I+  A I     T+TV GL +     +YKIK+R  + +  VS+  L ++ +++ + ++ ++ PG +T+++KK+        R PD++  +I +TGP+ ++SAN+SG NPP  I+ E  K K ++ I I G  + + PST+ D+   T  +GEIK
 S:   4 QTYPENLNPTY-KMQNDINDIEDQIRTATAIIKHGGMVVYPTETVYGLGADAFSEAAVRNVYKIKRRAATQPISIAVSSFEMLHEVADIDSEYVEIIAELLPGPVTILFKKKDIVPAILTAASEVIGVRFPDNEIATRIIKETGPITATSANVSGRNPP--TCIEEVEVELKLKVELGIIINGGKCKYSMPSTVVDMSKAGATANEKGEIK 211
>gi|42526970|ref|NP_972068.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Treponema denticola ATCC 35405] >gi|41817394|gb|AAS11979.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Treponema denticola ATCC 35405] (184 aa)
Score = 143, Expect = 1.3e-07, Identities = 52/140 (37%), Positives = 76/140 (54%)
 Q:  33 VTYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTV---SGLLSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET-FKKLASKFWPGKLTLIYKKE------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDII 172
      V +KD +L   +K + IV TDTV  SG++  K I KIKKR  K I +   I + +T  ++  WP L++I K +   ++R PDD ++ NLI KTG P+YS+S N SG P +++I D  F  S I+
 S:   2 VILKKDPKSLETAASVLKKGEIIIVPTDTVYGFSGIMPFTKEKIIKIKKRGAEKSFISLIEKPQDIYKYTDTPVPEILLNLWPAPLSIIVKDKEGRGTSAFRCPDDVWLRNLIGKTGFPIYSTSVNYSGEPVLSDIRDIISEFEDKVSLIV 152
>gi|168333894|ref|ZP_02692132.1| hypothetical protein Epulo_03232 [Epulopiscium sp. 'N.t. morphotype B'] (334 aa)
Score = 143, Expect = 1.3e-07, Identities = 63/172 (36%), Positives = 96/172 (55%)
 Q:  39 SSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLS--LNKPL---IYKIKKRDKNKKLIRFVSNL---DQ-IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      + NL  + +KN  + T+TV GL + L++   I+K K R + LI +++L  DQ + E++  +KL  FWPG LTLI+K +       + R P++K I+ LI K+ PL + SAN SG P TNI  E   K D I I+G  +  ST+ D+ D  + R G I  ++K +
 S:   9 TDNLELAINILKNGGLVVSPTETVYGLCANALDENAVENIFKAKGRPADNPLIVHIASLAMLDQLVAEISANAQKLIDAFWPGPLTLIFKSQNIIPNKTRANLQTVAIRFPENKIIIELIKKSKLPLAAPSANTSGKPSPTNIDRVIEDLFG-KVDCI-IDGGNCKIGLESTVVDVSGDNARILRPGFITAAMLEKIV 204
>gi|147919401|ref|YP_686860.1| YrdC family translation factor [uncultured methanogenic archaeon RC-I] >gi|110622256|emb|CAJ37534.1| putative translation factor (YrdC family) [uncultured methanogenic archaeon RC-I] (192 aa)
Score = 142, Expect = 1.6e-07, Identities = 54/158 (34%), Positives = 91/158 (57%)
 Q:  52 LKAAIVS--TDTVSGLLSLNKPL-----IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFK-KLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNP-PITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYY------QNNQPSTIYDIDTNTLKREGEIK---YEWIKKT 209
      LK +++ T+TV G+ +L  +   ++K+K+R ++ L  VS+++ + EV E    KF PG +T+I +K+        R PD  L+LI +TGP+ S+SANL G P P+T       +D + +E DY    +  STI D+  + R+G +   E+++KT
 S:  15 LKGGVIAYPTETVYGIGALATDVKAISRVFKVKRRPESMPLSIAVSSIEMLQEVAEIVHPDFIEKFLPGPVTVILRKKPVLPDSLTAGSDYVGIRFPDHPVALDLIRRTGPIVSTSANLHGEPDPVT-------------ADEVTVEVDYLLEGGRAKYAGSSTIVDLREYKVLRKGAMYDEVEEYMRKT 191
>gi|89897678|ref|YP_521165.1| hypothetical protein DSY4932 [Desulfitobacterium hafniense Y51] >gi|89337126|dbj|BAE86721.1| hypothetical protein [Desulfitobacterium hafniense Y51] (348 aa)
Score = 142, Expect = 1.7e-07, Identities = 49/140 (35%), Positives = 79/140 (56%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLAS----KFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      I+K+K R ++ LI +S+L + + E +  A+  KFWPG LTL+ +K ++       RMP   L LI + G P+ + SANLSG P T I ++  K K +I ++G    ST+ D+ + T+ R G I E +++ + E
 S:  54 IFKVKGRPQDNPLIVHISDLAMVKRLVEEWTPQAALCADKFWPGPLTLVLEKTAFVPDVVSGGLGTVAIRMPKHPVALELIKEAGVPIAAPSANLSGKPSPTQGIHVWKDL-KGKIPLI-LDGGPCAVGVESTVLDLTDEVPTILRPGGITKEQLEEVLGE 212
>gi|109648007|ref|ZP_01371910.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] >gi|109641097|gb|EAT50652.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] (351 aa)
Score = 142, Expect = 1.7e-07, Identities = 49/140 (35%), Positives = 79/140 (56%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLAS----KFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      I+K+K R ++ LI +S+L + + E +  A+  KFWPG LTL+ +K ++       RMP   L LI + G P+ + SANLSG P T I ++  K K +I ++G    ST+ D+ + T+ R G I E +++ + E
 S:  57 IFKVKGRPQDNPLIVHISDLAMVKRLVEEWTPQAALCADKFWPGPLTLVLEKTAFVPDVVSGGLGTVAIRMPQHPVALELIKEAGVPIAAPSANLSGKPSPTRGIHVWKDL-KGKIPLI-LDGGPCAVGVESTVLDLTGEVPTILRPGGITKEQLEEVLGE 215
>gi|85057289|ref|YP_456205.1| translation factor SUA5 protein [Aster yellows witches'-broom phytoplasma AYWB] >gi|84789394|gb|ABC65126.1| translation factor SUA5 protein [Aster yellows witches'-broom phytoplasma AYWB] (196 aa)
Score = 142, Expect = 1.8e-07, Identities = 61/155 (39%), Positives = 84/155 (54%)
 Q:  56 IVSTDTVSGL---LSLNKPL--IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ---IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQP-----STIYDIDT--NTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      I TDTV G+  L  K L IY+IKKR NK ++  S+L Q  + + +  KLA FWPG LT +  S       R+P+  L ++ K GPL ++S N S +PP+  D  FN Y + + I  Y+N P   STI D+ T  + R+G I E I  I
 S:   8 IFPTDTVYGMGAKLYDKKGLNYIYQIKKRPLNKSIVVLCSSLQQAKKLVQFSPQNLKLALHFWPGPLTFVLPTTSKYFSKTKEKTLGVRIPNHPLTLEILKKNGPLKTTSVNQSNHPPLN---DYQTIFNIYHNKVALI----YKNYHPILKISSTIVDLTTFQPVILRQGTITQEEISSQI 182
>gi|119961897|ref|YP_948325.1| putative Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Arthrobacter aurescens TC1] >gi|119948756|gb|ABM07667.1| putative Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Arthrobacter aurescens TC1] (304 aa)
Score = 142, Expect = 2.0e-07, Identities = 55/162 (33%), Positives = 85/162 (52%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLS-----LNKPLIYKIKKRDKNKK---LIRFVSNLDQIP-EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYY----QNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTI 210
      I  K ++ TDTV G+ +   L  ++  K R +   LI V+ LD + +V  + LA FWPG LTLI  +       + RMPDD+ L L+ TGPL SSAN +G    +A    +S +++EG +     PSTI D +  + R+G I+ E +++ +
 S:  24 ISEKKCIVLPTDTVYGIAADAFSPLAVTMLLASKGRSRQMPPPVLIPRVNALDGLATDVPADARALAQAFWPGGLTLILHAQPSLDWDLGDTKGTVALRMPDDQIALELLGLTGPLAVSSANRTGQEAAQTASEA--RLQLAESVEVYLEGGFRPIKGTAALPSTIVDATSTPFRVVRQGAIELERLREIV 212
>gi|33860877|ref|NP_892438.1| hypothetical protein PMM0319 [Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. CCMP1986] >gi|33633819|emb|CAE18778.1| conserved hypothetical protein [Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. CCMP1986] (194 aa)
Score = 142, Expect = 2.0e-07, Identities = 47/101 (46%), Positives = 66/101 (65%)
 Q:  56 IVSTDTVSGLLSLNK--PLIYKIKKRDKNKKLIRF-VSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIY----KKESY----------RMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITN 156
      + TDT+ + L K  +IYKIKKRD K LI   N +  V+E+  FK +AS +WPG LT+I   K+ S+     R+P+ K  L+ ++GPL +SSANLSG P T+
 S:  20 VFQTDTLPAIGCLPKFSEMIYKIKKRDIKKPLILMGAENFEFDDFVHESALGDFKYIASCYWPGPLTIIIPCSEKRRSFSSTSNFTLGLRIPNSKMAKLLLKESGPLLTSSANLSGLPTATS 141
>gi|171853610|emb|CAM11481.1| Translation factor [Candidatus Phytoplasma australiense] (188 aa)
Score = 141, Expect = 2.4e-07, Identities = 62/153 (40%), Positives = 87/153 (56%)
 Q:  56 IVSTDTVSGL---LSLNKPL--IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ---IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTL--KREGEIKYEWIKK 208
      I TDTV G+  L  K L IY++KKR  K +I  S+L +  + + NE  +LA+KF+PG LTLI K ++       R+P+  L+L+ K GPL ++S N SG P+   ++ +N K  I+  DY   STI D TN L  R+G I  IKK
 S:  12 IFPTDTVYGMGVSLYDEKGLKEIYQLKKRSLQKNIIVLCSSLKEAQTLVKFNEISYQLATKFFPGPLTLILKTQTSYLKKTGQKTLGIRIPNHPLALSLLKKYGPLKTTSVNESGKEPLNYYNTIYQMYNN-KVGFIY-PNDYPILKVASTIVDATTNKLIVLRQGSISEAEIKK 184
>gi|147669398|ref|YP_001214216.1| translation factor SUA5 [Dehalococcoides sp. BAV1] >gi|146270346|gb|ABQ17338.1| translation factor SUA5 [Dehalococcoides sp. BAV1] (213 aa)
Score = 141, Expect = 2.4e-07, Identities = 55/168 (32%), Positives = 93/168 (55%)
 Q:  42 LNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-----IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF----KKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFI-EGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKT 209
      +N V +KN  I TDTV + +L +    ++ IK R  K L  + ++ QI +V + F  +KLA+++WPG LTL+ K        + R+P+  ++ ++ +  P+ +SANLSG   + ++A E+ +  + FI +G    STI ++ + LK R+G IK  I KT
 S:  14 INRAVQVLKNGGVVIFPTDTVYAVGALARNTHAVNRVFDIKGRANTKGLPALIGDISQIHQVAKIFPLLARKLAAEYWPGGLTLVLPKTDNIPLELTGGNETVAIRIPNQAAVIEMLKRVAEPVTGTSANLSG---CKSSLNASEAKIQLGDRVDFILDGGQVSGGVESTIVAVNNDELKIIRQGAIKESDILKT 205
>gi|148361313|ref|YP_001252520.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Legionella pneumophila str. Corby] >gi|148283086|gb|ABQ57174.1| SUA5/yciO/yrdC family:Sua5/YciO/YrdC/YwlC protein family [Legionella pneumophila str. Corby] (322 aa)
Score = 141, Expect = 2.5e-07, Identities = 57/172 (33%), Positives = 96/172 (55%)
 Q:  39 SSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL---LSLNKPL--IYKIKKRDKNKKLIRFVSN----LDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIY--KKE-------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI---DTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      ++NLN + +++ K  + T+TV GL  ++ N + ++++K R N LI +++   D + EV E  +LA KFWPG LTL++ KK+       + R PD   L+ K  P+ + SAN G  T +  +SFN  +++ ++G  +  STI D  D+ + R G I + I +TI
 S:   5 TTNLNRAIHDLQQGKPVAIPTETVYGLAAPINNNAAIRAVFEMKSRPLNHPLIVHIASNWDLHDLVEEVPEYAHQLAGKFWPGPLTLVFHCKKDQINPLITGGQSTIAIRCPDHPLTQKLLQKLNIPVVAPSANPFGKISPTTALHVKQSFN--DAELTILDGGRCRVGIESTIVDATNPDSYQILRHGIIDEKTIAETI 202
>gi|113954257|ref|YP_729767.1| YrdC domain-containing protein [Synechococcus sp. CC9311] >gi|113881608|gb|ABI46566.1| yrdC domain, putative [Synechococcus sp. CC9311] (205 aa)
Score = 140, Expect = 2.7e-07, Identities = 41/111 (36%), Positives = 65/111 (58%)
 Q:  54 AAIVSTDTVSGLLSL--NKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIY--------------KKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESF 164
      AA++ TDT+ L S+   I+++KKR ++K LI  +++D +   P    LA + WPG LTL+          R+P K +L+L+ +GPL ++SANLSG P   +A +F
 S:  23 AALLPTDTLPALASMPEQAAQIWRLKKRPQDKPLILMGADVDALLCHVSPVARADASALAQRHWPGALTLVLPAFGPCAETLNPGCATLGLRIPACKPMLDLLRCSGPLATTSANLSGEPASRTETEAAGAF 154
>gi|57640883|ref|YP_183361.1| putative translation factor Sua5p-like protein [Thermococcus kodakarensis KOD1] >gi|57159207|dbj|BAD85137.1| putative translation factor Sua5p homolog [Thermococcus kodakarensis KOD1] (339 aa)
Score = 140, Expect = 2.7e-07, Identities = 58/152 (38%), Positives = 85/152 (55%)
 Q:  59 TDTVSGLLS--LNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQIP----EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITN---IIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      T+TV GL + LN+ + +I  K R + LI ++++D +   EV E K LA +FWPG LTL+ K        + RMP   L LI + PL + SAN+SG P T+  +ID F + K +   I+G    ST+ D+ +  L R G I E ++K I
 S:  33 TETVYGLGADALNEGAVRRIFEAKGRPADNPLIIHIASIDDLEKVAREVPEKAKLLAERFWPGPLTLVLPKREEVPLVTTGGLDTVAVRMPAHPIALALIRASTPLAAPSANISGKPSPTSAEHVIDDF--YGKIEG---IIDGGETWVGVESTVVDLTEEPPVLLRPGGIPLEELEKVI 207
>gi|111018482|ref|YP_701454.1| hypothetical protein RHA1_ro01481 [Rhodococcus sp. RHA1] >gi|110818012|gb|ABG93296.1| conserved hypothetical protein [Rhodococcus sp. RHA1] (218 aa)
Score = 140, Expect = 3.0e-07, Identities = 37/99 (37%), Positives = 55/99 (55%)
 Q:  103 KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEI 201
      + L  FWPG L+L+ ++         RMP   L L+ + GPL SSAN+SG PP T + +A E   S ++++G  + Q STI D+  T + REG +
 S:  87 RDLIRAFWPGGLSLVVEQAPSLAWDLGDTRGTVMLRMPLHPVALELLREVGPLAVSSANVSGQPPATTVEEAREQLGGSAS--VYLDGGRAEQGQASTIVDLTGATPRILREGAV 199
>gi|73748639|ref|YP_307878.1| putative translation factor Sua5 [Dehalococcoides sp. CBDB1] >gi|73660355|emb|CAI82962.1| putative translation factor Sua5 [Dehalococcoides sp. CBDB1] (213 aa)
Score = 140, Expect = 3.1e-07, Identities = 57/168 (33%), Positives = 93/168 (55%)
 Q:  42 LNGIVFEIKNLKAAIVSTDTV--SGLLSLNKPLI---YKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF----KKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFI-EGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKT 209
      +N V +KN  I TDTV  G L+ N  +  + IK R  K L  + ++ QI +V + F  +KLA+++WPG LTL+ K        + R+P+  ++ ++ +  P+ +SANLSG   + ++A E+ +  + FI +G    STI ++ + LK R+G IK  I KT
 S:  14 INRAVQVLKNGGVVIFPTDTVYAVGALASNTHAVNRVFDIKGRTNTKGLPALIGDISQIHQVAKIFPPLARKLAAEYWPGGLTLVLPKTDNIPLELTGGNETVAIRIPNQAAVIEMLKRVAEPVTGTSANLSG---CKSSLNASEAKIQLGDRVDFILDGGQVSGGVESTIVTVNNDELKIIRQGAIKESDIMKT 205
>gi|170287882|ref|YP_001738120.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Thermotoga sp. RQ2] >gi|170175385|gb|ACB08437.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Thermotoga sp. RQ2] (335 aa)
Score = 140, Expect = 3.1e-07, Identities = 59/171 (34%), Positives = 92/171 (53%)
 Q:  38 DSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLS--LNKPL---IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFK---KLASKFWPGKLTLIYKKES---------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKK 208
      D  L  V ++N + I T+TV G+ +  N+   I+++K R + LI + + +Q+ E+ E ++    KFWPG LT+I +K+S        RMP   L LI+ G P+ + SAN+SG P TN+  E F  K +I  GD    STI D+ +  L R G ++ E +K+
 S:  13 DEKVLKEAVELLQNGEVIIFPTETVYGIGADAYNEEACKKIFELKGRPADNPLIVHIHSFEQLEEIAEGYEPHLDFLKKFWPGPLTVILRKKSEKIPPVVTAGLPTVAMRMPAHPVALKLIELFGHPIAAPSANISGRPSATNVKHVVEDFMG-KVKLIIDAGD-TPFGLESTIVDLTKEKPVLLRPGPVEVERLKE 207
>gi|150386843|ref|ZP_01925340.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Victivallis vadensis ATCC BAA-548] >gi|150256709|gb|EDM94201.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Victivallis vadensis ATCC BAA-548] (193 aa)
Score = 140, Expect = 3.1e-07, Identities = 48/148 (32%), Positives = 83/148 (56%)
 Q:  56 IVSTDTVSGLL-----SLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFK----KLASKFWPGKLTLIYKKES-----YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKY 203
      ++ T+TV GL+   +   IY +K RD++K L FV + ++ E   +  +LA K+ PG +T+I +K++   +R+PD  IL ++  G PL +SAN SG+P  ++ A  +  ++  GD  + Q ST+ D  N ++ R G I +
 S:  30 LLPTETVYGLVCRADDAAAVAKIYDLKDRDRSKLLGWFVGDWRKLAEYGVELEGLPSELAEKYCPGPITIIARKKAGGTLGFRVPDYPLILEILKLAGVPLAQTSANHSGHPNALSVKAALAELSG-DVELAVDGGDIPPDAQGSTVVDATGNAVRVLRPGPISF 193
>gi|94969639|ref|YP_591687.1| translation factor SUA5 [Acidobacteria bacterium Ellin345] >gi|94551689|gb|ABF41613.1| translation factor SUA5 [Acidobacteria bacterium Ellin345] (215 aa)
Score = 140, Expect = 3.2e-07, Identities = 60/185 (32%), Positives = 96/185 (51%)
 Q:  28 PKKEFVTYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIV---STDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNE----TFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNT----LKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      P+++ V Y D       LKA +V  TDT GL +  P    IY+IK R ++K L  + ++DQ E+ +  +F LA +FWPG LT+I +        + R+P   L ++  G P+ ++SANLSG  T  A +  + + +I I+G   + STI D+ +   + REG + E I + E+
 S:  13 PEQKLVAYVAD------------QLKAGMVLGMPTDTFYGLAA--DPFNLRAVERIYEIKSRSRHKPLSLMIESVDQAEELAQDLPSSFYLLARRFWPGPLTMIIRAHARLPLKATANSGNIAVRIPSAPIPLAVLKAAGLPITATSANLSGQAECTT-ARALKQQMEERLPLI-IDGGNSPRDVHSTIVDLSSGDGQWRIIREGAVSQEQISEMFEQ 214
>gi|158312866|ref|YP_001505374.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Frankia sp. EAN1pec] >gi|158108271|gb|ABW10468.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Frankia sp. EAN1pec] (216 aa)
Score = 140, Expect = 3.4e-07, Identities = 49/149 (32%), Positives = 78/149 (52%)
 Q:  53 KAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSN---LDQIPE-VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDID--TNTLKREGEI 201
      K ++ TDT+ G+  + N+ + +  K R +N +  V +  LD + E V  + L  FWPG LTL+         + RMP   + L+ +TGP+ SSAN+SG PP T+ +DA    + ++++G    STI D   T+ REG +
 S:  27 KLVVLPTDTLYGIGADAFNRDAVTALLAAKGRGRNMPVPVLVGSWRTLDGLAEQVTGHIRDLVRAFWPGGLTLVVNHAPSLRWDLGDARGTVAVRMPLHPVAIELLGRTGPMAVSSANISGRPPATSAVDAVAQLGGAAA--VYLDGGTTPVGTASTIVDCTGPVPTVVREGAV 198
>gi|57234410|ref|YP_181562.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Dehalococcoides ethenogenes 195] >gi|57224858|gb|AAW39915.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Dehalococcoides ethenogenes 195] (213 aa)
Score = 140, Expect = 3.4e-07, Identities = 57/174 (32%), Positives = 92/174 (52%)
 Q:  40 SNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTV--SGLLSLNKPLI---YKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLASK----FWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIEEN 213
      S ++ V +K   + TDTV  G L+ N  +  + IK R  K L  + ++ QI +V + F LASK  +WPG LTL+ K        + R+P+  ++ ++ + G P+ +SANLSG   N +A +   + D I ++G    STI ++ + LK R+G IK  I +T +N
 S:  12 SQIDQAVSILKRGGVVVFPTDTVYAVGALASNTQAVRRVFDIKGRANTKGLPALIGDISQINQVAKVFPPLASKLAKEYWPGGLTLVLPKTDNIPLELTGGNETVAIRIPNQPAVIEMLKRVGEPVTGTSANLSGCKSSLNAAEAEKQLGD-RVDFI-LDGGQVSGGVESTIIAVNPDGLKIIRQGAIKESDILETAAKN 209
>gi|78778710|ref|YP_396822.1| hypothetical protein PMT9312_0325 [Prochlorococcus marinus str. MIT 9312] >gi|78712209|gb|ABB49386.1| conserved hypothetical protein [Prochlorococcus marinus str. MIT 9312] (193 aa)
Score = 139, Expect = 3.5e-07, Identities = 40/95 (42%), Positives = 59/95 (62%)
 Q:  56 IVSTDTVSGLLSLNK--PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE-----VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSG 150
      I TDT+ + L K  +IY KKRD+NK LI  S  Q+ +    E ++ +ASK+WPG LT++          R+P+   +L+ +TGPL +SSAN+SG
 S:  20 IFPTDTLPAIGCLPKFSNIIYDYKKRDRNKPLILMGSEYKQLIDYVHESAKEDYENIASKYWPGALTMVIPSSEKQTGILTSKDLTLGLRIPNFHMAQSLLKETGPLLTSSANISG 135
>gi|54298977|ref|YP_125346.1| hypothetical protein lpp3044 [Legionella pneumophila str. Paris] >gi|53752762|emb|CAH14197.1| hypothetical protein [Legionella pneumophila str. Paris] (322 aa)
Score = 139, Expect = 3.8e-07, Identities = 57/172 (33%), Positives = 96/172 (55%)
 Q:  39 SSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL---LSLNKPL--IYKIKKRDKNKKLIRFVSN----LDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIY--KKE-------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI---DTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      ++NLN + +++ K  + T+TV GL  ++ N + ++++K R N LI +++   D + EV E  +LA KFWPG LTL++ KK+       + R PD   L+ K  P+ + SAN G  T +  +SFN  +++ ++G  +  STI D  D+ + R G I + I +TI
 S:   5 TTNLNRAIHDLQQGKPVAIPTETVYGLAAPINNNAAIRAVFEMKSRPLNHPLIVHIASNWDLHDLVEEVPEYAHQLADKFWPGPLTLVFHCKKDQINPLITGGQSTIAIRCPDHPLTQKLLKKLNIPVVAPSANPFGKISPTTALHVKQSFN--DAELTILDGGRCRVGIESTIVDATNPDSYQILRHGIIDEKTIAETI 202
>gi|149640125|ref|XP_001515015.1| PREDICTED: hypothetical protein [Ornithorhynchus anatinus] (341 aa)
Score = 139, Expect = 4.5e-07, Identities = 42/100 (42%), Positives = 61/100 (61%)
 Q:  57 VSTDTVSGLLSLNK-----PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKL----ASKFWPGKLTLIYKKESY---------------------RMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITN 156
      V TDTV L + K    IYKIK R ++K + F+SNLDQ+  N F L   ++ +PG + I KK +           R+PD  +++L++ TGPL +SAN SG  T+
 S:  147 VPTDTVYALAASCKHSEAIEKIYKIKDRPQDKPICIFISNLDQLRAANPPFTPLLWDFMARVYPGSIGCIVKKGEWVKKLGVGAGFDRVGTKDSIMIRVPDQTVMVHLVEMTGPLAITSANPSGESDSTH 276
>gi|160937847|ref|ZP_02085206.1| hypothetical protein CLOBOL_02739 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] >gi|158439286|gb|EDP17039.1| hypothetical protein CLOBOL_02739 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] (412 aa)
Score = 138, Expect = 4.6e-07, Identities = 48/140 (34%), Positives = 71/140 (50%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIP----EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      IY K R + LI VS ++++   E+ E +KL  FWPG LT+I+ K        + RMPDD   LI  G P+ + SAN SG P T   ++ N   + I+G    STI D+ +  ++ R G I E + + + E
 S:  55 IYAAKGRPSDNPLIAHVSCVEEVAPLVKEIPEAGRKLMEAFWPGPLTMIFPKSEKVPYGTTGGLDTVAIRMPDDPVANRLIALAGVPVAAPSANTSGRPSPTTADHVWQDMNGRIE--MIIDGGPVGIGVESTIVDVSSAVPSVLRPGAITMEMLAEVLGE 213
>gi|123967880|ref|YP_001008738.1| putative translation factor (SUA5) [Prochlorococcus marinus str. AS9601] >gi|123197990|gb|ABM69631.1| Putative translation factor (SUA5) [Prochlorococcus marinus str. AS9601] (193 aa)
Score = 138, Expect = 4.6e-07, Identities = 42/102 (41%), Positives = 64/102 (62%)
 Q:  49 IKNLKAA---IVSTDTVSGLLSLNK--PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE-----VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSG 150
      +K LK+  I TDT+ + L K  +IY+ KKRD+ K LI  S  Q+ +    E ++ +ASK+WPG LT++          R+P+   +L+ +TGPL +SSAN+SG
 S:  10 LKTLKSGLPIIFPTDTLPAIGCLPKFSNIIYEFKKRDRGKPLILMGSEHKQLIDYVHESAKEDYENIASKYWPGALTMVVPASEKQTTILTSNDLTLGLRIPNSYMAKSLMRETGPLLTSSANISG 135
>gi|91069910|gb|ABE10839.1| conserved hypothetical protein [uncultured Prochlorococcus marinus clone ASNC2150] (193 aa)
Score = 138, Expect = 4.7e-07, Identities = 42/102 (41%), Positives = 65/102 (63%)
 Q:  49 IKNLKAA---IVSTDTVSGLLSLNK--PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE-----VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSG 150
      +K LK+  I TDT+ + L K  +IY+ KKRD++K LI  S  Q+ +    E ++ +ASK+WPG LT++          R+P+   +L+ +TGPL +SSAN+SG
 S:  10 LKTLKSGLPIIFPTDTLPAIGCLPKFSNIIYEFKKRDRDKPLILMGSEHKQLIDYVHESAKEDYENIASKYWPGALTMVIPASEKQTTILTSNDLTLGLRIPNSYMAQSLMRETGPLLTSSANISG 135
>gi|54295812|ref|YP_128227.1| hypothetical protein lpl2902 [Legionella pneumophila str. Lens] >gi|53755644|emb|CAH17146.1| hypothetical protein [Legionella pneumophila str. Lens] (322 aa)
Score = 138, Expect = 4.7e-07, Identities = 56/172 (32%), Positives = 96/172 (55%)
 Q:  39 SSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL---LSLNKPL--IYKIKKRDKNKKLIRFVSN----LDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIY--KKE-------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI---DTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      ++NLN + +++ K  + T+TV GL  ++ N + ++++K R N LI +++   D + EV E  +LA KFWPG LTL++ KK+       + R PD   L+ K  P+ + SAN G  T +  +SFN  +++ ++G  +  STI D  D+ + R G I + I +T+
 S:   5 TTNLNRAIHDLQQGKPVAIPTETVYGLAAPINNNAAIRAVFEMKSRPLNHPLIVHIASNWDLHDLVEEVPEYAHQLADKFWPGPLTLVFHCKKDQINPLITGGQSTIAIRCPDHPLTQKLLQKLNIPVVAPSANPFGKISPTTALHVKQSFN--DAELTILDGGRCRVGIESTIVDATNPDSYQILRHGIIDEKTIAETV 202
>gi|171323820|ref|ZP_02912338.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Geobacillus sp. WCH70] >gi|171090131|gb|EDT36443.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Geobacillus sp. WCH70] (348 aa)
Score = 138, Expect = 5.2e-07, Identities = 57/162 (35%), Positives = 84/162 (51%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-----IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ-------IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE---------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      +K+ +   T+TV GL + K    I+ K R + LI +++L Q    IP+V T  L +FWPG LTL+ K+        + RMP   L LI+ +G PL + SAN+SG P T   F  N  + I ++G    ST+ D T  T+ R G + E ++K I
 S:  28 LKSGEVVAFPTETVYGLGANAKDAKAVEKIFAAKGRPSDNPLIVHIAHLKQLEEMVSAIPDVAHT---LIKRFWPGPLTLVLPKKEGVISDPVTAGLPTVAVRMPAHPVALALIEASGLPLAAPSANISGRPSPTTAAHVFADLNGRIAGI--VDGGETGIGVESTVLDCTTKVPTILRPGGVTKEALEKVI 214
>gi|170077858|ref|YP_001734496.1| YrdC domain-containing protein [Synechococcus sp. PCC 7002] >gi|169885527|gb|ACA99240.1| yrdC domain protein [Synechococcus sp. PCC 7002] (197 aa)
Score = 138, Expect = 5.8e-07, Identities = 38/96 (39%), Positives = 62/96 (64%)
 Q:  59 TDTVSGLLSL--NKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEV---NET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKES---------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPI 154
      TDTV L +   PLIY++K+R +K LI  ++L +I +  +ET  ++ +A ++WPG LTL+           R+PD   ++ +TGPL ++SAN SG+ P+
 S:  23 TDTVPALAAQPDAAPLIYQLKRRSPDKPLILMTASLPEIWDYVVGSETEKAQWQAIAQQYWPGALTLVLPASEKVSAAMNPTNSGTIGVRVPDLALAQGILRETGPLATTSANRSGSDPL 142
>gi|46200975|ref|ZP_00207919.1| COG0009: Putative translation factor (SUA5) [Magnetospirillum magnetotacticum MS-1] (328 aa)
Score = 138, Expect = 5.8e-07, Identities = 44/92 (47%), Positives = 55/92 (59%)
 Q:  59 TDTVSGL-----LSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ---IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE----------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSG 150
      T+TV GL    L  I+K K R   LI VS+LDQ  + E+   +LA +FWPG LTL+ K+         + RMPD  L LI  G PL + SANLSG
 S:  40 TETVYGLGGDATSDLAVAAIFKAKGRPSFNPLIAHVSSLDQAAALVEIGADAHRLAERFWPGPLTLVLKRRAASPVSLLASAGLDSVAVRMPDHPTALALIKAAGRPLAAPSANLSG 156
>gi|156937167|ref|YP_001434963.1| translation factor SUA5 [Ignicoccus hospitalis KIN4/I] >gi|156566151|gb|ABU81556.1| translation factor SUA5 [Ignicoccus hospitalis KIN4/I] (202 aa)
Score = 138, Expect = 5.9e-07, Identities = 49/155 (31%), Positives = 83/155 (53%)
 Q:  56 IVSTDTVSGLLSLNK--PLIYKIKKRDKNKKLI--RFVSNLDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTI 210
      I+ T+TV G+ S +  IY+ K+R ++K L   +  ++ E +E + LA FWPG LT++ K + +       R+P  F L L++ GPL +SANLSG   + +    ++D++  G    PST+ +++  +K R G I E I+K +
 S:  30 IIPTETVYGIASKLEFAEKIYEAKRRPRDKPLPVQTPLGRHREVGEFDEAAEALAKAFWPGPLTIVVKAKPWLPEAVTAGTGKVGVRVPAHPFALKLLELVGPLAVTSANLSGGKSPKSAEEV-----TVEADLLIDMGPV--EGTPSTVVEVEGKKVKVLRRGPISEEEIQKVL 197
>gi|163799929|ref|ZP_02193835.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Methanococcus voltae A3] >gi|158972342|gb|EDP39811.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Methanococcus voltae A3] (209 aa)
Score = 137, Expect = 6.5e-07, Identities = 67/162 (41%), Positives = 100/162 (61%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPL---IYKIKKRDKNKKL---IRFVSNLDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIY-KKES-----------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTI 210
      +KN + A+ TDT+ G+  +L+K +  IYKIK RD++K   ++ S++ + +VN  KKL +KF PG +TLI KKES      R+PD K IL L +  P+ S+SAN+SG P + I  +    DII +GD + +PSTI I N ++ REG I ++ I K +
 S:  19 LKNGEIALCPTDTIYGICGYALDKNVVDRIYKIKNRDESKPFSISLQKKSDIQKYAKVNNVAKKLINKFLPGPITLILPKKESIPDYICKDYVGIRIPDSKIILELSEI--PITSTSANVSGRPS-SYSISKMDKEILNSVDIIIDDGD-CEYKKPSTIVKIIDNDIELIREGSISFDNILKEL 198
>gi|46198747|ref|YP_004414.1| sua5 protein [Thermus thermophilus HB27] >gi|55980762|ref|YP_144059.1| hypothetical protein TTHA0793 [Thermus thermophilus HB8] >gi|46196370|gb|AAS80787.1| sua5 protein [Thermus thermophilus HB27] >gi|55772175|dbj|BAD70616.1| conserved hypothetical protein [Thermus thermophilus HB8] (195 aa)
Score = 137, Expect = 7.1e-07, Identities = 49/146 (33%), Positives = 80/146 (54%)
 Q:  59 TDTVSGLLSLNK-----PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNE------TFKKLASKFWPGKLTLIYKKES------------YRMPDDKFILNLIDKT-GPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREGEIKYE 204
      TDTV G+L+L +    IY++K R ++K L  V++L+  E+ +    F +LA FWPG LT++  ++       RMPD  + L+ + G  ++S N SG PP+  +A   + D +F G+    S++ D+ T + REG I E
 S:  26 TDTVWGVLALMEDEAACKRIYEVKGRPEDKPLQVLVADLESALELVDLGPLEGKFLRLAEAFWPGGLTVVVPGKAIPPWISKDGSVGLRMPDHALLRELLRRVGGHAAATSLNKSGEPPVRTEAEA----RTFAVDFVF-PGE--AGGLASSVVDLRTGEVLREGAIPKE 188
>gi|126695682|ref|YP_001090568.1| putative translation factor (SUA5) [Prochlorococcus marinus str. MIT 9301] >gi|126542725|gb|ABO16967.1| Putative translation factor (SUA5) [Prochlorococcus marinus str. MIT 9301] (193 aa)
Score = 137, Expect = 7.3e-07, Identities = 44/95 (46%), Positives = 61/95 (64%)
 Q:  56 IVSTDTVSGLLSLNK--PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ-IPEVNETFKK----LASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSG 150
      I TDT+ + L K  +IYK KKRD+NK LI  S   I V+E+ KK  +ASK+WPG LT++          R+P+   +L+ +TGPL +SSAN+SG
 S:  20 IFPTDTLPAIGCLPKFSNIIYKFKKRDRNKPLILMGSEYKHLIDYVHESAKKDYENIASKYWPGALTIVVPASEKQTVNLTSNDLTIGLRIPNSCIAKSLLRETGPLLTSSANISG 135
>gi|70607376|ref|YP_256246.1| hypothetical protein Saci_1642 [Sulfolobus acidocaldarius DSM 639] >gi|68568024|gb|AAY80953.1| universally conserved protein [Sulfolobus acidocaldarius DSM 639] (352 aa)
Score = 136, Expect = 7.8e-07, Identities = 50/135 (37%), Positives = 73/135 (54%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIK 207
      I++ K R + LI ++ LDQ+   ++NE  ++  WPG LTLI KK S        RMP   L LI ++G P+ + SANL+ P T  D   N + DII I+G +   STI ++ +N TL R G  E ++
 S:  53 IFQAKNRPPDNPLIVHIAELDQLFDVAVDINEKVLEIVQVIWPGPLTLILKKSSKIPKEVSAGLDTVAVRMPAHPIALQLIRESGVPIAAPSANLATRPSPTRAEDVLNDLNG-RVDII-IDGGHTFFGVESTIVNVTSNPPTLLRPGPFTVEELR 206
>gi|52843166|ref|YP_096965.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Legionella pneumophila subsp. pneumophila str. Philadelphia 1] >gi|52630277|gb|AAU29018.1| SUA5/yciO/yrdC family:Sua5/YciO/YrdC/YwlC protein family [Legionella pneumophila subsp. pneumophila str. Philadelphia 1] (322 aa)
Score = 136, Expect = 9.9e-07, Identities = 61/172 (35%), Positives = 96/172 (55%)
 Q:  39 SSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL---LSLNKPL--IYKIKKRDKNKKLI-RFVSNLDQ---IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIY--KKE-------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK----REGEIKYEWIKKTI 210
      ++NLN + +++ K  + T+TV GL  ++ N + ++++K R N LI  SN D  + EV E  +LASKFWPG LTL++ KK+       + R PD   L+ K  P+ + SAN G  T +  +SFN  +++ ++G  +  STI D TN +   R G I + I +TI
 S:   5 TTNLNRAIHDLQQGKPVAIPTETVYGLAAPINNNAAIRAVFEMKGRPLNHPLIVHIASNWDLHKLVEEVPEYAHQLASKFWPGPLTLVFYCKKDQINPLITGGQSTIAIRCPDHPLTQKLLQKLNIPVVAPSANPFGKISPTTALHVKQSFN--DAELTILDGGRCRVGIESTIVDA-TNPVSYQILRHGIIDEKTIAETI 202
>gi|67924899|ref|ZP_00518292.1| SUA5/yciO/yrdC, N-terminal [Crocosphaera watsonii WH 8501] >gi|67853266|gb|EAM48632.1| SUA5/yciO/yrdC, N-terminal [Crocosphaera watsonii WH 8501] (199 aa)
Score = 136, Expect = 1.0e-06, Identities = 44/120 (36%), Positives = 66/120 (55%)
 Q:  45 IVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNK--PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-------PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY---------------RMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESF 164
      ++ +K K   TDTV L +L   LI+ KKR +K LI  S+  I    PE  ++++ K+WPG+LTL+           R+PD   N++ +TG L ++SANLSG PP  + +  SF
 S:   9 LIVGVKQGKVISFPTDTVPALAALPNYASLIFATKKRPPDKPLILMGSSPKAIWKYVQGTPEEFRIWQEVVQKYWPGQLTLVLPASELVPKDMNPLDNSTIGVRIPDSVIARNILKETGCLATTSANLSGEPPKEKLREIVVSF 152
>gi|148378148|ref|YP_001252689.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|153934330|ref|YP_001382549.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|153936453|ref|YP_001386101.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium botulinum A str. Hall] >gi|148287632|emb|CAL81697.1| conserved hypothetical protein [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|152930374|gb|ABS35874.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|152932367|gb|ABS37866.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium botulinum A str. Hall] (351 aa)
Score = 135, Expect = 1.0e-06, Identities = 53/140 (37%), Positives = 75/140 (53%)
 Q:  69 NKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKK 208
      + PLI I K  +KL++   +IP V E  KL KFWPG +T+I KK+        RMP +K + LI  G P+ + SANLSG P T++  E + K +II + GD +  ST+ D  N  + R G I E +K+
 S:  63 DNPLIVHISKMKDIEKLVQ------KIPSVAE---KLMDKFWPGPMTIILKKKDIIPNETSAGLDSIGIRMPSNKIAMKLISMAGVPIAAPSANLSGKPSPTDVETCIEDLDG-KVNII-LGGDNSEVGVESTVIDCTINPPCILRPGGITLEMVKE 208
>gi|167769909|ref|ZP_02441962.1| hypothetical protein ANACOL_01250 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] >gi|167667900|gb|EDS12030.1| hypothetical protein ANACOL_01250 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] (342 aa)
Score = 135, Expect = 1.0e-06, Identities = 41/103 (39%), Positives = 61/103 (59%)
 Q:  53 KAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-----IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIP----EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT 155
      K ++ T+TV GL +     IY K R + LI +++LD++P   V +  +LA +FWPG +T+I +K        + RMP    LI + G PL + SANLSG+P T
 S:  29 KLVVIPTETVYGLAANALDPAAAAAIYTAKGRPCDNPLIVHIASLDELPPLVKAVPDALYRLADRFWPGPMTVILEKSDLVPSATTGGLDTVAVRMPAHPAARALIRRAGVPLAAPSANLSGSPSPT 155
>gi|196178074|gb|EDX73076.1| hypothetical protein MC7420_2694 [Microcoleus chthonoplastes PCC 7420] (205 aa)
Score = 135, Expect = 1.1e-06, Identities = 38/96 (39%), Positives = 61/96 (63%)
 Q:  59 TDTVSGLLSLNKP----LIYKIKKRDKNKKLI---RFVSNLDQIPEVN----ETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES---------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPI 154
      TDT+ L  +P  LI+ +K+R NK LI  F S+L  +   E ++++A +WPG LTL+           R+PD + + ++ +TGPL ++SAN+SG PP+
 S:  23 TDTIPALAV--RPDYAELIFTLKQRSNNKPLILMGSFPSSLWSYVKGTDAELEIWQQVAKHYWPGALTLVLPASDKVPAAMNPTDPTTIGLRVPDSRVAIAILSQTGPLATTSANVSGKPPL 142
>gi|23466265|ref|NP_696868.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Bifidobacterium longum NCC2705] >gi|189440759|ref|YP_001955840.1| Putative translation factor [Bifidobacterium longum DJO10A] >gi|23327014|gb|AAN25504.1| conserved protein in the Sua5/YciO/YrdC family [Bifidobacterium longum NCC2705] >gi|189429194|gb|ACD99342.1| Putative translation factor [Bifidobacterium longum DJO10A] (224 aa)
Score = 135, Expect = 1.1e-06, Identities = 51/165 (30%), Positives = 91/165 (55%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLL--SLNKPLI---YKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVN----ETFKKLASKFWPGKLTLIY-------------------KKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDI-IFIEGDYYQNNQPSTI-----YDIDTNTLKREGEIKYEWIKKTIEEN 213
      I++  ++ TDTV G+   NK I  Y++K+R + K L  +++ DQ+ E+     +L++ F PG + I           + R+P+  L ++ TGPL +SSAN SG+   + +A ++F  S++ ++++G  Q + ST+   Y D  + REG I  I+K + N
 S:  23 IRDGGLVVIPTDTVYGVACDPRNKAAIDRIYRLKRRPRYKALQVLLASTDQLDELGLDLPSPLNRLSAAFLPGAFSPIAVARPDCTLETLADTADGRPGTQGIRIPNSALCLAILKATGPLAASSANRSGDESAQTVQEAVDAFG---SEVDLYLDGGPTQGHVSSTVVKADPYARDGIEILREGVIAQNVIRKALHLN 218
>gi|152965228|ref|YP_001361012.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Kineococcus radiotolerans SRS30216] >gi|151359745|gb|ABS02748.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Kineococcus radiotolerans SRS30216] (241 aa)
Score = 135, Expect = 1.2e-06, Identities = 34/94 (36%), Positives = 52/94 (55%)
 Q:  103 KKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK 196
      ++L  FWPG LT++ + +       + RMP   L L+ +TGP+ SSANLSG P T + +A E   +S ++++G    PSTI D   L+
 S:  87 RELIDAFWPGALTIVCRAQPSLTWDLGETNGTVALRMPLHPVALELLRRTGPMAVSSANLSGRPAATVVGEAVEQLG--ESVRVYLDGGPSTKGAPSTIVDASDGPLR 192
>gi|157150566|ref|YP_001450439.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] >gi|157075360|gb|ABV10043.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] (206 aa)
Score = 135, Expect = 1.2e-06, Identities = 55/157 (35%), Positives = 88/157 (56%)
 Q:  48 EIKNLKAA----IVSTDTVSGLLS--LNKPLI---YKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYE 204
      +I+N+ AA  ++ T+TV GL + LN+ +  Y++K+R ++K L  V++L++I  ++    +L  F PG LT+I +         +R+P   L+LI K GPL  SANLSG  T+    F + S  +E D   Q STI D+ +  + R+G I E
 S:  13 KIENILAAGGAVVLPTETVYGLFAQALNEEAVERVYELKRRPRDKALNLNVASLEEIYAFSKNQPTYLDQLYQAFLPGPLTIILQANDQVPTWINSGMDTVGFRIPKHPVTLDLIRKYGPLIGPSANLSGKVSGTSFQQIVMDFQEQVSG---VEDDAALTGQDSTILDLSGEKAHILRQGAIARE 195
>gi|154687810|ref|YP_001422971.1| YwlC [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] >gi|154353661|gb|ABS75740.1| YwlC [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] (346 aa)
Score = 135, Expect = 1.2e-06, Identities = 38/83 (45%), Positives = 49/83 (59%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ----IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLI---------------YKKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT 155
      IY+ K R + LI +S++ Q  I + ET KKL  FWPG LTL+        + + RMPD  L LI  G P+ + SANLSG P T
 S:  57 IYEAKGRPSDNPLIVHISHISQLDRFISHIPETAKKLMKLFWPGALTLVLPCKPGVLSPRVTAGLETVAVRMPDHPVALALISSAGLPIAAPSANLSGKPSPT 159
>gi|29377040|ref|NP_816194.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Enterococcus faecalis V583] >gi|29344506|gb|AAO82264.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Enterococcus faecalis V583] (340 aa)
Score = 135, Expect = 1.2e-06, Identities = 43/98 (43%), Positives = 63/98 (64%)
 Q:  59 TDTVSGL--LSLNKPLI---YKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE----VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES---------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITN 156
      T+TV GL  +LN+ +  Y++K R + LI V+N++ + +  + E  KL S FWPG LTLI+  S        +RMPD++ L LI++  PL  SAN SG P T+
 S:  28 TETVYGLGADALNEAAVKKVYQVKGRPSDNPLIVHVNNVEMVKKYVATLPEVATKLVSAFWPGPLTLIFNVPSDTFSKTVTGGLETVAFRMPDNQATLALIEQANVPLVGPSANTSGKPSPTS 150
>gi|54023023|ref|YP_117265.1| hypothetical protein nfa10560 [Nocardia farcinica IFM 10152] >gi|54014531|dbj|BAD55901.1| hypothetical protein [Nocardia farcinica IFM 10152] (234 aa)
Score = 134, Expect = 1.4e-06, Identities = 49/163 (30%), Positives = 81/163 (49%)
 Q:  39 SSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLL-----SLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIP----EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEI 201
      ++ L   +K+ + ++ TDT+ GL   S   +  K+R ++ +  V + + I   V  + L  FWPG L+L+ ++         RMP   L+L+  GPL SSAN+SG PP T  +A E   S ++++G  +  STI D+ D  + REG +
 S:  27 AAGLTAATSALKSGRLVVMPTDTLYGLAADAFDSTAVAELLAAKRRGRDMPVPVLVGSWNTIDGLVFSVRPQARDLIRAFWPGGLSLVVQQAPSLAWDLGDTRGTVMLRMPLHPVALDLLRDVGPLAVSSANVSGQPPATTAAEAREQLGSLVS--VYLDGGPAAHAVASTIVDLTADRPRILREGAV 212
>gi|18976678|ref|NP_578035.1| sua5 superfamily-related protein [Pyrococcus furiosus DSM 3638] >gi|18892255|gb|AAL80430.1| sua5 superfamily-related protein [Pyrococcus furiosus DSM 3638] (341 aa)
Score = 134, Expect = 1.4e-06, Identities = 58/164 (35%), Positives = 85/164 (51%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPL---IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDT--NTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      I+ K   T+TV GL  +LN+   I++ K R + LI ++  Q+   EV E K LA KFWPG LT++ +        + RMP ++ L LI +G P+ + SAN+SG P T   + F Y   I+G  +  ST+ D+   L R G + E I+K I E
 S:  23 IREGKLVAFPTETVYGLGADALNEKAARRIFEAKGRPADNPLIVHIAEFSQVYELAREVPEEAKMLAKKFWPGPLTIVLPRREIVPDVTTGGLDTVAIRMPANEIALKLIKLSGRPIAAPSANISGKPSPTTAEHVADDF--YGKIECIIDGGETKIGVESTVIDLTEWPPVLLRPGGLPLEEIEKVIGE 210
>gi|187777267|ref|ZP_02993740.1| hypothetical protein CLOSPO_00819 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] >gi|187774195|gb|EDU37997.1| hypothetical protein CLOSPO_00819 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] (355 aa)
Score = 134, Expect = 1.4e-06, Identities = 57/153 (37%), Positives = 86/153 (56%)
 Q:  56 IVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF----KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYD--IDTNTLKREGEIKYEWIKK 208
      + T+TV GL  +L+K + KI  K R ++ LI +S + I ++ E   +KL KFWPG +T+I KK+        RMP +K + LI  G P+ + SANLSG P T++  E +  + I + GD +  ST+ D ID  + R G I E +K+
 S:  36 VFPTETVYGLGANALDKDAVKKIFEAKGRPQDNPLIVHISKVKDIEKLVEKIPPIAQKLMDKFWPGPMTIILKKKDIIPNETSAGLDSIGIRMPSNKIAMELISMAGVPIAAPSANLSGKPSPTDLETCVEDLDGRVNAI--LGGDNSEVGVESTVIDCTIDPPCILRPGGITLEMLKE 212
>gi|75907707|ref|YP_322003.1| SUA5/yciO/yrdC-like [Anabaena variabilis ATCC 29413] >gi|75701432|gb|ABA21108.1| SUA5/yciO/yrdC-like [Anabaena variabilis ATCC 29413] (194 aa)
Score = 134, Expect = 1.5e-06, Identities = 42/118 (35%), Positives = 72/118 (61%)
 Q:  59 TDTVSGLLSLNKP--LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEV------NETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES---------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNI--IDA-FESFNKYKSDIIFIEG 176
      TDTV L +L +  LI+ K+R ++K LI  ++ + + P V    + ++++ S++WPG LTL+           R+P +   ++ +TGPL ++SAN SG P + + IDA F S  +S + +EG
 S:  23 TDTVPALATLPEQAGLIFAAKQRSQDKPLILMAASAEDLWPYVEGSEQDQQIWEQVVSQYWPGALTLVLPASKRVPKVMNPIDPTTIGIRVPKNAIAQKILSQTGPLATTSANFSGQPALLTMAEIDAQFPSVLTLESTALEMEG 167
>gi|168177474|ref|ZP_02612138.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium botulinum NCTC 2916] >gi|182670936|gb|EDT82910.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium botulinum NCTC 2916] (351 aa)
Score = 134, Expect = 1.5e-06, Identities = 53/140 (37%), Positives = 75/140 (53%)
 Q:  69 NKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKK 208
      + PLI I K  +KL++   +IP V E  KL KFWPG +T+I KK+        RMP +K + LI  G P+ + SANLSG P T++  E + K +II + GD +  ST+ D  N  + R G I E +K+
 S:  63 DNPLIVHISKMKDIEKLVQ------KIPSVAE---KLMDKFWPGPMTIILKKKDIIPNETSAGLDSIGIRMPSNKIAMKLISMAGVPIAAPSANLSGKPSPTDVETCIEDLDG-KVNII-LGGDNSEVGVESTVIDCTINPPCILRPGGITLEMLKE 208
>gi|14521794|ref|NP_127270.1| sua5 related protein [Pyrococcus abyssi GE5] >gi|5459014|emb|CAB50500.1| Putative translation factor, SUA5 related protein [Pyrococcus abyssi GE5] (340 aa)
Score = 134, Expect = 1.6e-06, Identities = 57/164 (34%), Positives = 85/164 (51%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGL----LSLNK-PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDT--NTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      I+ K   T+TV GL  L N  I++ K R + LI +++ +Q+   E+ E + LA +FWPG LTL+ K        + RMP + L LI+ + P+ + SAN+SG P T+   E F Y   I+G  +  ST+ D+   L R G + E I+K I E
 S:  23 IREGKLVAFPTETVYGLGANALDENAVKRIFEAKGRPADNPLIIHIASFEQLEVLAKEIPEEAEMLAKRFWPGPLTLVLPKSEVVPRVITGGLDTVAVRMPAHEIALKLIELSERPIAAPSANISGKPSPTSAHHVAEDF--YGKIECIIDGGETRIGVESTVIDLTEWPPVLLRPGGLPLEEIEKVIGE 210
>gi|169335782|ref|ZP_02862975.1| hypothetical protein ANASTE_02207 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] >gi|169258520|gb|EDS72486.1| hypothetical protein ANASTE_02207 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] (340 aa)
Score = 133, Expect = 1.7e-06, Identities = 55/138 (39%), Positives = 79/138 (57%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE----VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTI 210
      I+K K R + LI +S+LD I +  +++ +KL SKF+PG LTLI KK S        RMP DK   I  G P+ + SAN+S P ITN   E + K D+I  +   + ST+ D+ ++ +K R G+I E I+K I
 S:  54 IFKAKNRPSDNPLIVHISDLDMIDDLVTCISDDARKLMSKFFPGPLTLIMKKSSKVPNSVSNGLDTVGIRMPSDKEANGFIKACGVPIAAPSANISKRPSITNKKYLVEELSG-KVDMILCSKNSSIGLE-STVLDVSSDKVKLLRPGKISAEDIEKVI 210
>gi|167750774|ref|ZP_02422901.1| hypothetical protein EUBSIR_01752 [Eubacterium siraeum DSM 15702] >gi|167656209|gb|EDS00339.1| hypothetical protein EUBSIR_01752 [Eubacterium siraeum DSM 15702] (337 aa)
Score = 133, Expect = 1.7e-06, Identities = 51/139 (36%), Positives = 75/139 (53%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLS-LNKP----LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLD----QIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTI 187
      IK +  + T+TV GL +  P   I+K K R ++ LI + +LD   + E+   LA FW G LT+I+ K+       + RMPD++ LNLI  G PL + SANLSG+P T   +  N   + I+G  +N  ST+
 S:  20 IKKGEVVAIPTETVYGLAADAYNPDACAKIFKAKGRPQDNPLIIHICDLDMLKNSVKEIPPLALTLAEHFWSGSLTMIFPKKDIVPDTTSGGLDTVAVRMPDNEDTLNLIKMCGVPLAAPSANLSGSPSPTTAQHVYADMNGRIP--LIIDGGECKNGVESTV 180
>gi|160881865|ref|YP_001560833.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium phytofermentans ISDg] >gi|160430531|gb|ABX44094.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium phytofermentans ISDg] (352 aa)
Score = 133, Expect = 1.7e-06, Identities = 63/173 (36%), Positives = 90/173 (52%)
 Q:  38 DSSNLNGIVFE-----IKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPL---IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE----VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGP-LYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      D NLN  F+   +K +   T+TV GL  +L+K   IY+ K R + LI ++N++ + E  V E  +LA FWPG LT+I KK        + RMP D+  LI ++G L + SAN SG P T   E +  S + I+G    STI D+ D  + R G I E + + I
 S:   9 DRDNLNSEDFKEAVELLKEGQLVAFPTETVYGLGGDALDKTAARRIYEAKGRPSDNPLIVHIANIEALKELAVEVPEEAYRLADDFWPGPLTMILKKSDLVPLETTGGLDTVAIRMPSDEIARRLIKESGLYLAAPSANKSGRPSTTKAEHVIEDLDGCVS--MIIDGGSSTIGLESTIVDLTGDNPVILRPGFITREMLNQCI 210
>gi|194341222|gb|EDX22188.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC [Streptomyces sp. Mg1] (215 aa)
Score = 133, Expect = 1.8e-06, Identities = 38/118 (32%), Positives = 63/118 (53%)
 Q:  95 IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      + + +E  +L  FWPG LTL+ K +       + RMP   + L+ + GP+ SSANLSG+P  +  A E   S ++++G   QPS+I D+   L REG + E +++ + +
 S:  79 VTDFSEQAWELVDAFWPGALTLVAKHQPSLAWDLGETRGTVAVRMPLHPVAIELLTEVGPMAVSSANLSGHPAPEDCDAAREMLGDSVS--VYLDGGPTPGIQPSSIVDVTGKVPVLLREGALTAEQLREVVPD 210
>gi|45357749|ref|NP_987306.1| hypothetical protein MMP0186 [Methanococcus maripaludis S2] >gi|45047309|emb|CAF29742.1| conserved hypothetical protein [Methanococcus maripaludis S2] (206 aa)
Score = 133, Expect = 1.9e-06, Identities = 68/179 (37%), Positives = 98/179 (54%)
 Q:  34 TYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVS-------TDTVSGLLS--LNKPLI---YKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE---VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNT-LKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      T+E  SNL   EI+ K I+    TDT+ GL + L+K I  Y IK+RD NK +  +  QI   V+ET KK+ KF PG +T+I KK+       R+PD+ I +   PL ++SAN+SG  T+ ++ +  K K D+I  G   Q + + ID  L REG+I +E I K + E
 S:   3 TFEISESNLKNCEKEIETAKKMILGGKIILCGTDTLYGLSTNALDKNAIEKIYSIKERDPNKPISISLGEKKQIENYVYVDETAKKIIEKFMPGPITVILKKKDIIPDILGKDDVGVRIPDNDVIRKI--AVVPLTTTSANISGKTAPTS-LEEVDQIIKEKVDLIVDTGPCKYKVQSTIVKVIDGKIELIREGKIPFEEILKAVNE 206
>gi|196238339|ref|ZP_03137114.1| SUA5/yciO/yrdC domain protein [Cyanothece sp. PCC 7425] >gi|196217182|gb|EDY11826.1| SUA5/yciO/yrdC domain protein [Cyanothece sp. PCC 7425] (200 aa)
Score = 133, Expect = 2.2e-06, Identities = 38/108 (35%), Positives = 66/108 (61%)
 Q:  59 TDTVSGLLSLNKP----LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVN------ETFKKLASKFWPGKLTLIY---------------KKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNK 166
      TDTV L + +P  LI+ K+R +K LI  + + + P V    + ++ +A ++WPG LTL+        K  R+P+  L ++ +TGPL ++S N SG PP+T + + + F++
 S:  24 TDTVPALAT--RPDRAELIFAAKQRQPDKPLILMAATPEALWPYVQGSTAEWQIWQSVAERYWPGALTLVLPASDRLPAVMNPIEGKTIGVRIPNWGLALTILQQTGPLATTSVNRSGQPPLTALNEIEQQFSQ 155
>gi|170761511|ref|YP_001785471.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] >gi|169408500|gb|ACA56911.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] (351 aa)
Score = 132, Expect = 2.3e-06, Identities = 51/136 (37%), Positives = 75/136 (55%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIP----EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKK 208
      I+K K R ++ LI +S + I   E+  +KL KFWPG +T+I KK+        RMP +K + LI  G P+ + SANLSG P T++  E + K +II + GD +  ST+ D  N  + R G I E +K+
 S:  54 IFKAKGRPQDNPLIVHISKMKDIEKLVEEIPSVAEKLMDKFWPGPMTIILKKKDIIPNETSAGLDSIGIRMPSNKIAMKLISMAGVPIAAPSANLSGKPSPTDVETCIEDLDG-KVNII-LGGDNSEVGVESTVIDCTINPPCILRPGGITLEMLKE 208
>gi|20806674|ref|NP_621845.1| putative translation factor (Sua5) [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] >gi|20515125|gb|AAM23449.1| putative translation factor (Sua5) [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] (355 aa)
Score = 132, Expect = 2.3e-06, Identities = 58/188 (30%), Positives = 96/188 (51%)
 Q:  25 KNYPKKEFVTYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF----KKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      K+ P+ E + Y +   G+V      T+TV G+  S ++ + +I  K R ++ LI ++ +DQ+ E+  F  KKLA +FWPG LT++ KK        + RMP +   LI + G P+ + SAN+SG P T+   E  Y  + I+G    ST+ D+ +  + R G + E +K+ + E
 S:  10 KDNPEIELIDYAAEVIKKGGLV---------AFPTETVYGIGANSFDEEAVKRIFIAKGRPQDNPLILHIALMDQVYELAAEFPEKAKKLAHRFWPGPLTVVLKKSDKVPYVNTAGMNTVAIRMPSNPIAHLLIKRAGVPISAPSANVSGKPSPTDASHVIEDL--YGKVDVIIDGGKCDVGLESTVVDLTEEVPVILRPGAVTLEMLKEVLGE 212
>gi|168182249|ref|ZP_02616913.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium botulinum Bf] >gi|182674619|gb|EDT86580.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium botulinum Bf] (351 aa)
Score = 132, Expect = 2.5e-06, Identities = 51/136 (37%), Positives = 75/136 (55%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF----KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKK 208
      I+K K R ++ LI +S + I + E   +KL KFWPG +T+I KK+        RMP +K + LI  G P+ + SANLSG P T++  E + K +II + GD +  ST+ D  N  + R G I E +K+
 S:  54 IFKAKGRPQDNPLIVHISKMKDIERLVEKIPSVAEKLMDKFWPGPMTIILKKKDIIPNETSAGLDSIGIRMPSNKIAMKLISMAGVPIAAPSANLSGKPSPTDVETCIEDLDG-KVNII-LGGDNSEVGVESTVIDCTINPPCILRPGGITLEMLKE 208
>gi|116753773|ref|YP_842891.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Methanosaeta thermophila PT] >gi|116665224|gb|ABK14251.1| translation factor SUA5 [Methanosaeta thermophila PT] (198 aa)
Score = 132, Expect = 2.5e-06, Identities = 42/129 (32%), Positives = 71/129 (55%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKK---LASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDI-IFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREGEI 201
      +Y IK+R +K +  VS+ + + +V   +  + K PG +T + +K S        R PD + L LI+ TGP+ S+SAN++G PP +  D E  + S + + I+G  +  PST+ D+ T + R G +
 S:  45 VYAIKRRPLDKPISIAVSSFEMLCDVAHVRPEDLDMMRKLLPGPVTFLVRKRSIVPDMLTAGSPLVGVRYPDHEMALRLIEMTGPITSTSANITGAPPPS---DPKEIDPEILSRVDMLIDGGRCRYAVPSTLVDLSTRRILRMGAM 188
>gi|86742399|ref|YP_482799.1| translation factor SUA5 [Frankia sp. CcI3] >gi|86569261|gb|ABD13070.1| translation factor SUA5 [Frankia sp. CcI3] (216 aa)
Score = 132, Expect = 2.6e-06, Identities = 35/94 (37%), Positives = 50/94 (53%)
 Q:  96 PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYD 189
      P+V E  L + FWPG LTL+ +        + RMP   + L+ +TGP+ SSAN+SG PP T I +A      ++++G    PSTI D
 S:  83 PQVRE----LITAFWPGGLTLVARHTPSLRWDLGESRGTVAVRMPLHPVAIELLGRTGPMAVSSANISGQPPATTIDEALHQLGGAAD--VYLDGGPCPAAVPSTIVD 184
>gi|153938602|ref|YP_001389505.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium botulinum F str. Langeland] >gi|152934498|gb|ABS39996.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium botulinum F str. Langeland] (351 aa)
Score = 132, Expect = 2.6e-06, Identities = 48/136 (35%), Positives = 74/136 (54%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF----KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKK 208
      I++ K R ++ LI +S + I E+ +   +KL KFWPG +T+I KK+        RMP +K + LI  G P+ + SANLSG P T+I  E +  + + + GD +  ST+ D  N  + R G I E +K+
 S:  54 IFEAKGRPQDNPLIVHISKIKDIDELVKKIPPIAEKLMDKFWPGPMTIILKKKDIIPNETSAGLDSIGIRMPSNKIAMELISMAGVPIAAPSANLSGKPSPTDIETCIEDLDGRVN--MILGGDNSEVGVESTVIDCTINPPCILRPGGITLEMVKE 208
>gi|14590350|ref|NP_142416.1| hypothetical protein PH0435 [Pyrococcus horikoshii OT3] >gi|3256838|dbj|BAA29521.1| 340aa long hypothetical protein [Pyrococcus horikoshii OT3] (340 aa)
Score = 132, Expect = 2.8e-06, Identities = 55/162 (33%), Positives = 87/162 (53%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      I+ K   T+TV GL  +LN+ + +I  K R + LI ++  Q+   EV E K L +FWPG LT++ ++       + RMP ++ L LI+ +G P+ + SAN+SG P T+   + F Y   I+G  +  ST+ D+ +  L R G + E I+K I
 S:  23 IREGKLVAFPTETVYGLGADALNERAVRRIFEAKGRPADNPLILHIAKFSQVYELAREVPEEAKVLVERFWPGPLTIVLPRKDVVPDVTTGGLDTVAIRMPANEIALKLIELSGKPIAAPSANISGKPSPTSAEHVADDF--YGKIECIIDGGETRIGVESTVIDLTEHPPVLLRPGGLPLEEIEKVI 208
>gi|33239812|ref|NP_874754.1| putative translation factor (SUA5) [Prochlorococcus marinus subsp. marinus str. CCMP1375] >gi|33237338|gb|AAP99406.1| Putative translation factor (SUA5) [Prochlorococcus marinus subsp. marinus str. CCMP1375] (195 aa)
Score = 131, Expect = 3.5e-06, Identities = 39/107 (36%), Positives = 63/107 (58%)
 Q:  56 IVSTDTVSGLLSLNKPLI--YKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFE 162
      ++ TDT+ L + K I + IKKR K+K LI  S DQ+   P  +  ++ S +WPG LT++          R+P + ++ ++K+GPL ++SANLSG   +ID +E
 S:  22 LIPTDTLPALATFPKNAIELWNIKKRPKSKPLILMGSTTDQLLKYVLPVAIKDAIRMCSSYWPGALTIVLPASGEIVQSLNPSGDSIGIRIPACEVSMDFLNKSGPLATTSANLSGQ---ETLIDPYE 146
>gi|71893997|ref|YP_279443.1| hypothetical protein MHJ_0649 [Mycoplasma hyopneumoniae J] >gi|71852124|gb|AAZ44732.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hyopneumoniae J] (287 aa)
Score = 131, Expect = 3.5e-06, Identities = 45/105 (42%), Positives = 67/105 (63%)
 Q:  50 KNLKAAIVSTDTVSGLLSLNK----PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIP-----EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPI 154
      K K + +TDTV G+ S K   I+ IKKRD +KK++ V+NL+QI   E + KK+ K WPG TLI + +S+R+P+  +L L+ K GP + +SAN+S  P+
 S:  135 KYQKLFLTTTDTVPGIASFYKNCDLDAIFVIKKRDFSKKIVTLVANLEQIKPLIKQENYKKLKKITKKIWPGATTLIIENQSFRIPNQVKLLKLLKKNGPAFVTSANISNEKPL 248
>gi|87124889|ref|ZP_01080736.1| hypothetical protein RS9917_02768 [Synechococcus sp. RS9917] >gi|86167209|gb|EAQ68469.1| hypothetical protein RS9917_02768 [Synechococcus sp. RS9917] (213 aa)
Score = 131, Expect = 3.5e-06, Identities = 41/126 (32%), Positives = 70/126 (55%)
 Q:  39 SSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLSL--NKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESF 164
      +++ N ++ +++  AA++ TDT+ L SL +  I+++K+R  K LI  + + +   PEV   LAS WPG LTL+          R+PD   +L+ +GPL ++S N SG P  + +A + F
 S:  16 ATDSNALLHQLRMGGAAMLPTDTLPALASLPEHARQIWQLKRRPLRKPLILMGAEPESLLTHVAPEVRGEAAALASAHWPGALTLVLPASGPTVQHLHPGAATLGLRIPDCAPTRHLLSLSGPLATTSINRSGEPAAQSAREATQCF 162
>gi|150399931|ref|YP_001323698.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Methanococcus vannielii SB] >gi|150012634|gb|ABR55086.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Methanococcus vannielii SB] (205 aa)
Score = 131, Expect = 3.6e-06, Identities = 68/179 (37%), Positives = 100/179 (55%)
 Q:  33 VTYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVS-------TDTVSGL----LSLNK-PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE---VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGN-PPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNT-LKREGEIKYEWIKKTIE 211
      +T++  NLN  EI+ +K ++    TDT+ GL  L N  IYKIKKRD NK +  +  Q+ +  V++T +KL KF PG +T+I KK+       R+PD+ I +   PL ++SAN+SG  PI  ++ +  K K D+I  G   Q + I ID  L REG+I +E I K +E
 S:   2 ITFKISEDNLNKFEKEIEIVKKVVLEGGVILCGTDTLYGLSTNALDENAIEKIYKIKKRDPNKPISISLGEKYQVEKYVYVDDTARKLIDKFMPGPITIILKKKDILPDILGKNDVGVRIPDNDVIRKI--SVVPLTTTSANISGEVSPIA--LEEVDPKVKEKVDLIIDSGTCKHRMQSTIIKVIDGKIELIREGKIPFEDILKALE 205
>gi|84494536|ref|ZP_00993655.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC [Janibacter sp. HTCC2649] >gi|84384029|gb|EAP99909.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC [Janibacter sp. HTCC2649] (260 aa)
Score = 131, Expect = 3.6e-06, Identities = 37/104 (35%), Positives = 55/104 (52%)
 Q:  103 KKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDID--TNTLKREGEIKYEWI 206
      + L ++WPG LTL++K +       + RMPD++ L L+ + GP+ SSAN +G P  IIDA    S  +++G    STI D   T+ R G I + I
 S:  87 RALIERYWPGPLTLVFKAQPSLMWDLGDTGGTVAVRMPDNEVALELLKEVGPMAVSSANRTGQPASRTIIDAATQLG--ASVEFYLDGGPVTGGLASTIVDCTHPEPTILRRGAIDADEI 204
>gi|124027648|ref|YP_001012968.1| hypothetical protein Hbut_0770 [Hyperthermus butylicus DSM 5456] >gi|123978342|gb|ABM80623.1| universally conserved protein [Hyperthermus butylicus DSM 5456] (214 aa)
Score = 131, Expect = 3.7e-06, Identities = 48/155 (30%), Positives = 84/155 (54%)
 Q:  56 IVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNL---DQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKT-GPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNT--LKREGEIKYEWIKKTI 210
      + TDTV GL +  P    +++ K+R N+ +  VS+L  ++I E+++ ++LA +FWPG LT++  +        R+P+  L I+  G + +SANL  P  + +A +   + D I+++G    PST+ D+ T  L R G I E I+ +
 S:  31 VYPTDTVYGLGA--NPFSSYAVWRVFRAKERPSNRPIPVLVSSLRAAEKIAELDDRARRLAERFWPGPLTIVVPAKPGLPSLLHAGTGRIGVRVPNHPIALKFIEAVGGAITGTSANLHRKPSPCTVQEAMKQLG-CRVD-IYLDGGPTPGGTPSTVVDLTTPKPRLVRRGPIPPEEIEAVL 208
>gi|16080748|ref|NP_391576.1| hypothetical protein BSU36950 [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] >gi|732384|sp|P39153|YWLC_BACSU Uncharacterized protein ywlC >gi|556881|emb|CAA86105.1| Similar to Saccharomyces cerevisiae SUA5 protein [Bacillus subtilis] >gi|2636220|emb|CAB15712.1| ywlC [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] >gi|1095419|prf||2108403D ipc-29d gene (346 aa)
Score = 130, Expect = 3.8e-06, Identities = 41/97 (42%), Positives = 59/97 (60%)
 Q:  59 TDTVSGLLSLNKPL-----IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVN----ETFKKLASKFWPGKLTLI---------------YKKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT 155
      T+TV GL + K    IY+ K R + LI ++++ Q+ ++   E K L +FWPG LTLI        + + RMPD  L LI ++G P+ + SANLSG P T
 S:  38 TETVYGLGANAKNTDAVKKIYEAKGRPSDNPLIVHIADISQLEDLTGPAPEKAKTLMKRFWPGALTLILPCKPDALSPRVTAGLETVAIRMPDHPLALALIRESGLPIAAPSANLSGKPSPT 159
>gi|169824779|ref|YP_001692390.1| translation factor [Finegoldia magna ATCC 29328] >gi|167831584|dbj|BAG08500.1| translation factor [Finegoldia magna ATCC 29328] (342 aa)
Score = 130, Expect = 4.0e-06, Identities = 48/113 (42%), Positives = 68/113 (60%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLS--LNKPL---IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAF 161
      IKN    T+TV GL + L++   I+ +K+R ++ LI V+N D +   E+ E KKL  WPG LT+I+KK        + R P D+  LIDK+G P+ + SAN SG P TN D +
 S:  24 IKNGSVVAFPTETVYGLGANGLDEEACKKIFDVKRRKRDNPLILHVTNEDMVKNLSSEITEDQKKLMDNLWPGPLTIIFKKSDKVNDVVSCGGDTVAIRNPSDEIARFLIDKSGCPIAAPSANKSGRPSPTNAQDVY 160
>gi|119486656|ref|ZP_01620706.1| hypothetical protein L8106_12935 [Lyngbya sp. PCC 8106] >gi|119456273|gb|EAW37405.1| hypothetical protein L8106_12935 [Lyngbya sp. PCC 8106] (201 aa)
Score = 130, Expect = 4.1e-06, Identities = 37/101 (36%), Positives = 61/101 (60%)
 Q:  59 TDTVSGLL--SLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETFKKL------ASKFWPGKLTLIYKKES---------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIID 159
      TDTV L    LI+++K+R +K LI  + + + P V T ++L   A ++WPG LTL+           R+P+ +  ++ +TGPL ++SANLSG PP+ + +
 S:  24 TDTVPALAVQPQQAELIFQLKQRSADKPLILMGATPESLWPFVQGTVEELQVWSQMARQYWPGALTLVLPASEKVPRAMNPSDPTTIGLRIPNAEISRAILQRTGPLATTSANLSGQPPLLTMAE 148
>gi|111225292|ref|YP_716086.1| putative translation factor [Frankia alni ACN14a] >gi|111152824|emb|CAJ64568.1| Putative translation factor [Frankia alni ACN14a] (216 aa)
Score = 130, Expect = 4.2e-06, Identities = 33/87 (37%), Positives = 47/87 (54%)
 Q:  103 KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYD 189
      K L S FWPG LTL+ + +        RMP   + L+ +TGP+ SSAN+SG PP T  +A +     ++++G    PSTI D
 S:  86 KDLISAFWPGGLTLVVRHAASLRWDLGEGRGTVAVRMPLHPVAIELLGRTGPMAVSSANISGQPPATTADEAVDQLGGAAE--VYLDGGPCPAAVPSTIVD 184
>gi|16081439|ref|NP_393782.1| sua5 related protein [Thermoplasma acidophilum DSM 1728] >gi|10639445|emb|CAC11447.1| sua5 related protein [Thermoplasma acidophilum] (352 aa)
Score = 130, Expect = 4.4e-06, Identities = 54/146 (36%), Positives = 81/146 (55%)
 Q:  56 IVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQI-----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREGEI 201
      + T+TV GL L+ N   KI  K R + LI +S+++Q   P+ +  + L +K WPG LT++ +K        + RMPDD  +LI+ GP+ + SAN+S P IT+ DA  F  + D+I I+  +  STI DI   KR E+
 S:  31 VFPTETVYGLGALASNPEACKKIFIAKGRPSDNPLIVHISSMEQFFSYSDPDDSYPIEGL-NKAWPGPLTVVVRKAQGISDVVTAGLPTVAIRMPDDPIAHDLIEMAGPIAAPSANISTRPSITDSRDAIR-FLDGRVDVI-IDAGPTRFGIESTIIDIT----KRPAEL 193
>gi|170755509|ref|YP_001779769.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium botulinum B1 str. Okra] >gi|169120721|gb|ACA44557.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium botulinum B1 str. Okra] (351 aa)
Score = 130, Expect = 4.7e-06, Identities = 48/136 (35%), Positives = 74/136 (54%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF----KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKK 208
      I++ K R ++ LI +S + I E+ +   +KL KFWPG +T+I KK+        RMP +K + LI  G P+ + SANLSG P T+I  E +  + + + GD +  ST+ D  N  + R G I E +K+
 S:  54 IFEAKGRPQDNPLIVHISKIKDIDELVKKIPPIAEKLMDKFWPGPMTIILKKKDIIPNETSAGLDSIGIRMPSNKIAMELISMAGVPIAAPSANLSGKPSPTDIETCIEDLDGRVN--MILGGDNSEVGVESTVIDCTINPPCILRPGGITLEMVKE 208
>gi|22299666|ref|NP_682913.1| hypothetical protein tll2123 [Thermosynechococcus elongatus BP-1] >gi|22295850|dbj|BAC09675.1| tll2123 [Thermosynechococcus elongatus BP-1] (197 aa)
Score = 130, Expect = 4.7e-06, Identities = 39/99 (39%), Positives = 58/99 (58%)
 Q:  59 TDTVSGLLSL--NKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVN------ETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNI 157
      TDTV L S   LIY K+R +K LI  +N +Q+ P V    E + +A+++WPG +TL+          R+PD   L+ +TGPL ++S N SG PP+ +
 S:  27 TDTVPALASRCDRGELIYTAKERQPDKPLILMGANPEQLWPFVRGSAAEWEQWSAMAARYWPGAVTLVLPAAELPPGLNPLGTGTIGLRVPDWPPAQALLQQTGPLATTSINRSGQPPLIEL 148
>gi|91070122|gb|ABE11046.1| conserved hypothetical protein [uncultured Prochlorococcus marinus clone ASNC729] (193 aa)
Score = 130, Expect = 4.7e-06, Identities = 45/120 (37%), Positives = 68/120 (56%)
 Q:  49 IKNLKAA---IVSTDTVSGLLSLNK--PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE-----VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYK 168
      +K LK+  I TDT+ + L K  IY K+RD++K LI  S  Q+ +    E ++ +ASK+WPG LT++          R+P+   +L+ +TGPL +SSAN+SG  T + D  F  K
 S:  10 LKTLKSGLPIIFPTDTLPAIGCLPKFSNAIYTFKRRDRDKPLILMGSEPKQLIDYVHESAKEDYENIASKYWPGALTMVIPASEKQTKILTSNDLTLGLRVPNLYMAQSLMKETGPLLTSSANISGLKGSTTVEDIALDFPSLK 153
>gi|72383532|ref|YP_292887.1| putative translation factor (SUA5) [Prochlorococcus marinus str. NATL2A] >gi|72003382|gb|AAZ59184.1| putative translation factor (SUA5) [Prochlorococcus marinus str. NATL2A] (191 aa)
Score = 130, Expect = 5.0e-06, Identities = 41/120 (34%), Positives = 66/120 (55%)
 Q:  45 IVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNK--PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIY--------------KKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESF 164
      + ++K  A+ TDT+ L S K  I+ IKKR +K LI   D +   P  E  +LA +WPG LT++          +R+P +  +L+ +TGPL ++SAN+SG P+ + ++A  F
 S:  11 LALKLKKGSLALFPTDTLPALCSYPKYSKKIWTIKKRPSSKPLILMGGCSDDLFEFVHPCALEESLQLAKIYWPGALTMVLPTIGNFSKYLNANSNAVGFRVPALRIARDLLMQTGPLATTSANISGETPVKDAMEASIQF 151
>gi|163814228|ref|ZP_02205619.1| hypothetical protein COPEUT_00381 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] >gi|158450473|gb|EDP27468.1| hypothetical protein COPEUT_00381 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] (350 aa)
Score = 129, Expect = 5.2e-06, Identities = 57/152 (37%), Positives = 81/152 (53%)
 Q:  59 TDTVSGLL--SLNKPL---IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE----VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDKTGP-LYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      T+TV GL  +LN   IY K R + LI +++ D + E  V++ KKL  FWPG LT+I K++        RMP   + LI +G + + SANLSG P T   + + + D+I I+G    STI D+ D T+ R G I E IK +
 S:  33 TETVYGLGGDALNPDASHKIYSAKGRPSDNPLIVHIADTDSVYELAEYVSDDTKKLMEAFWPGPLTIILNKKAVVPHTTTGGLDTVAIRMPSHPVAMKLIKDSGVYIAAPSANLSGRPSPTTAHHVQQDMDG-RIDMI-IDGGAVGIGIESTIVDMTGDRPTILRPGYITPEMIKNIV 208
>gi|124025123|ref|YP_001014239.1| putative translation factor (SUA5) [Prochlorococcus marinus str. NATL1A] >gi|123960191|gb|ABM74974.1| Putative translation factor (SUA5) [Prochlorococcus marinus str. NATL1A] (199 aa)
Score = 129, Expect = 5.3e-06, Identities = 41/120 (34%), Positives = 66/120 (55%)
 Q:  45 IVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNK--PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIY--------------KKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESF 164
      + ++K  A+ TDT+ L S K  I+ IKKR +K LI   D +   P  E  +LA +WPG LT++          +R+P +  +L+ +TGPL ++SAN+SG P+ + ++A  F
 S:  19 LALKLKKGSLALFPTDTLPALCSYPKYSKKIWTIKKRPSSKPLILMGGCSDDLFEFVHPCALEESLQLAKIYWPGALTMVLPTIGNFSKYLNGNSNAVGFRVPALRIARDLLMQTGPLATTSANISGETPVKDAMEASIQF 159
>gi|167038769|ref|YP_001661754.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Thermoanaerobacter sp. X514] >gi|166853009|gb|ABY91418.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Thermoanaerobacter sp. X514] (354 aa)
Score = 129, Expect = 5.3e-06, Identities = 62/186 (33%), Positives = 91/186 (48%)
 Q:  25 KNYPKKEFVTYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      KN P+ E + +    G+V      T+TV G+  S N+ I KI  K R ++ LI ++ L+QI   EV + K L KFWPG LTLI+KK        + RMP +   LI +  P+ + SAN+SG P T+   E  Y  + I+G    ST+ D+   + R G + E +K+ I
 S:   9 KNNPEIELIDFAAKVIKEGGLV---------AFPTETVYGIGANSFNEEAIKKIFIAKGRPQDNPLIVHIAELEQIYDLVKEVPQKAKTLMKKFWPGPLTLIFKKSQKVPYVNTAGMDTVAIRMPSNTIAHLLIKRAEVPISAPSANVSGKPSPTDASHVIEDL--YGKVDVIIDGGKCDVGVESTVLDLTEKVPVILRPGAVTLEMLKEVI 209
>gi|195978151|ref|YP_002123395.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] >gi|195974856|gb|ACG62382.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] (197 aa)
Score = 129, Expect = 5.7e-06, Identities = 55/164 (33%), Positives = 87/164 (53%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLS--LNKPLI---YKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPP---ITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      IK  A I+ T+TV GL + LN+ +  Y++KKR +K +  V++ + I  ++    KL  F PG LT+I K +       +R+P    +I TGPL  SANLSG+    +I+ AF+   +D   D Y  + STI D+ +  ++ R+G I E +  + E
 S:   9 IKAGGALILPTETVYGLFAQALNEEAVNAVYRLKKRPCDKAMNLNVADFESILAFSKQQPAYLSKLYEAFLPGPLTIILKANAKTPYWINSGLKTVGFRLPSHPLTAEIIRATGPLIGPSANLSGSKSGKCFNDIVKAFDGKVDGYAD------DAYLTGKDSTILDLSSPKVSILRQGAITKEQLLAKVPE 194
>gi|167760279|ref|ZP_02432406.1| hypothetical protein CLOSCI_02652 [Clostridium scindens ATCC 35704] >gi|167662162|gb|EDS06292.1| hypothetical protein CLOSCI_02652 [Clostridium scindens ATCC 35704] (352 aa)
Score = 129, Expect = 5.7e-06, Identities = 55/154 (35%), Positives = 81/154 (52%)
 Q:  59 TDTVSGL--LSLNKPL---IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVN----ETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGP-LYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDT--NTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      T+TV GL  +LN+   IY K R + LI ++N+D + ++   E K +A K+WPG LT+I+ K        + RMP +  +ID G + + SAN SG P T +  E   K D+I I+G    STI D+   + R G I E + + I E
 S:  38 TETVYGLGADALNEHAAQKIYAAKGRPSDNPLIIHITNMDDLAKITSFIPEAAKVIADKYWPGPLTMIFDKSGIVPYGTTGGLDTVAVRMPSHEIAREVIDAGGGYIAAPSANTSGRPSPTTALHVEEDMTG-KIDMI-IDGGSVDIGVESTILDMTVVPPMILRPGAITREMLTELIGE 215
>gi|25011158|ref|NP_735553.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|76798420|ref|ZP_00780660.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|77410541|ref|ZP_00786902.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|77413279|ref|ZP_00789475.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus agalactiae 515] >gi|23095557|emb|CAD46766.1| Unknown [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|76586215|gb|EAO62733.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|77160666|gb|EAO71781.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus agalactiae 515] >gi|77163489|gb|EAO74439.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus agalactiae CJB111] (198 aa)
Score = 129, Expect = 5.8e-06, Identities = 52/159 (32%), Positives = 84/159 (52%)
 Q:  54 AAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIEE 212
      A I+ T+TV G+ + K L    +Y++KKR ++K +  + + + I + ++   K+L  F PG LT+I +         +RMP   L++I  GPL  SAN+SG    + + FN   ++ IE D    STI D+ + +K R+G I E + TI E
 S:  13 AVIMPTETVYGIFA--KALSEEAVNHVYELKKRPRDKAMNLNICDFETILKYSKNQPTYLKQLYDAFLPGPLTIILEASQEVPHWINSGLLSVGFRMPKHPVTLDMIANHGPLIGPSANISGCDSGRVFSEIQKQFNH---QVLGIEDDKALTGVDSTIIDLSGDRVKILRQGAITQEVLTATIPE 193
>gi|160947260|ref|ZP_02094427.1| hypothetical protein PEPMIC_01193 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] >gi|158446394|gb|EDP23389.1| hypothetical protein PEPMIC_01193 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] (341 aa)
Score = 129, Expect = 6.0e-06, Identities = 48/142 (33%), Positives = 79/142 (55%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTV-----SGLLSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIP----EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI 190
      I N K  + T+TV   +GL +  I+K K R ++ LI +S+ D +   E+N+ K+ + FWPG LT++ KK+       + RMP+++  + I + G P+ + SAN+SG P T  D F  N  S + ++G    ST+ D+
 S:  19 ILNDKIVAIPTETVYGLGANGLSDIAVSKIFKAKNRPQDNPLILHISDYDMMENLVYELNDEIKEFLNHFWPGPLTVVMKKKDIIPDAISCGLDTVAIRMPNNEIARSFIKQCGVPIAAPSANISGKPSPTTAEDVFTDMNGKIS--VILDGGLCNIGIESTVLDL 182
>gi|29829452|ref|NP_824086.1| hypothetical protein SAV_2910 [Streptomyces avermitilis MA-4680] >gi|29606560|dbj|BAC70621.1| hypothetical protein [Streptomyces avermitilis MA-4680] (215 aa)
Score = 129, Expect = 6.0e-06, Identities = 38/118 (32%), Positives = 62/118 (52%)
 Q:  95 IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNT--LKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      + + +E  +L  FWPG LTL+ K +       + RMP   L L+ + GP+ SSANL+G+P  +  A E   S ++++G    PS+I D+   L REG + E ++K + +
 S:  79 VTDFSEMAWELVDAFWPGALTLVAKHQPSLQWDLGDTRGTVAVRMPLHPVALELLSEVGPMAVSSANLTGHPAPEDCDAAQEMLGDSIS--VYLDGGPTPGIVPSSIVDVSGKIPLLLREGALSAEELRKVVPD 210
>gi|194340641|gb|EDX21607.1| translation factor SUA5 [Streptomyces sp. Mg1] (214 aa)
Score = 129, Expect = 6.2e-06, Identities = 35/99 (35%), Positives = 55/99 (55%)
 Q:  103 KKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNT--LKREGEI 201
      ++L  FWPG LTL+ + E       + RMP   ++L+D+TGPL SSANL+G P  +  A    + ++++   + PS+I D+  T L REG +
 S:  87 RELIDAFWPGGLTLVARHEPSIKWDLGETHGTVAIRMPAHPVAISLLDQTGPLAVSSANLTGRPSPQDCDAALAMLGDTVA--VYLDAGPTPADVPSSIVDVTAKTPVLLREGAL 199
>gi|85014437|ref|XP_955714.1| translation factor [Encephalitozoon cuniculi GB-M1] >gi|19171408|emb|CAD27133.1| similarity to PROTEIN REQUIRED FOR NORMAL GROWTH (SUA5/YRDC/YC10/YWLC FAMILY) [Encephalitozoon cuniculi GB-M1] (337 aa)
Score = 129, Expect = 6.3e-06, Identities = 41/108 (37%), Positives = 64/108 (59%)
 Q:  57 VSTDTVSGLL-SLNKPL----IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEV-----NETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESF 164
      V T+TV GL S+ P   + K+K+R + L  VS+  + E+   E +++L  FWPG LTL+++ +       + RMP K +L +I++ G P+  SAN+SG P T   E F
 S:  24 VPTETVYGLAASIYNPRAVERLLKLKRRPADNPLPVAVSSYRMLKEIVKEPIPEEYRRLMDMFWPGPLTLLFRSKDCVSSVIRSGLESVAVRMPKSKHLLEIIERLGAPVVLPSANISGRPSPTTAGHVVEDF 156
>gi|91772214|ref|YP_564906.1| translation factor SUA5 [Methanococcoides burtonii DSM 6242] >gi|91711229|gb|ABE51156.1| translation factor SUA5 [Methanococcoides burtonii DSM 6242] (350 aa)
Score = 129, Expect = 6.4e-06, Identities = 50/136 (36%), Positives = 75/136 (55%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE----VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKK 208
      I+K K R + LI V++ DQ +  +++T KL +FWPG LTLI K +        RMP ++ L I ++G PL + SAN SG P T+   +   K D I I+G  +  ST+ DI D  + R G++ E I++
 S:  55 IFKAKGRPADNPLIVHVASKDQCNDLAKNISQTAFKLMDEFWPGPLTLILKAKKVVPEITTGGLDTVGLRMPANEIALEFIRRSGTPLAAPSANTSGRPSPTSAEHVTQDLEG-KIDAI-IDGGMVEIGLESTVVDITGDIPAILRPGKVSAEDIRE 209
>gi|150403108|ref|YP_001330402.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Methanococcus maripaludis C7] >gi|150034138|gb|ABR66251.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Methanococcus maripaludis C7] (206 aa)
Score = 128, Expect = 6.5e-06, Identities = 66/179 (36%), Positives = 101/179 (56%)
 Q:  34 TYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVS-------TDTVSGLLS--LNKPLI---YKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE---VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNT-LKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      T+E  SNL   EI++ + I+    TDT+ GL + L+K I  Y IK+RD NK +  +  DQI   V++ KK+ KF PG +T+I KK+       R+PD+ I +   PL ++SAN+SG   + ++ +S K K D+I  G   Q + + ID  L REG+I +E I +T++E
 S:   3 TFEISESNLKNCNDEIESARKMILDGKIILCGTDTLYGLSTNALDKKAIEKIYSIKERDPNKPISISLGEKDQIENYVYVDKPAKKIIEKFMPGPITVILKKKDIIPDILGKNDVGVRIPDNDVIRKI--AIVPLTTTSANISGKTAPAS-LEEVDSIIKEKVDLIIDTGPCKYKVQSTIVKVIDGKIELIREGKIPFEDILRTVKE 206
>gi|116072664|ref|ZP_01469930.1| hypothetical protein BL107_09136 [Synechococcus sp. BL107] >gi|116064551|gb|EAU70311.1| hypothetical protein BL107_09136 [Synechococcus sp. BL107] (202 aa)
Score = 128, Expect = 6.8e-06, Identities = 40/110 (36%), Positives = 62/110 (56%)
 Q:  41 NLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE-----VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSG 150
      ++ I  ++ +A I+ TDT+ GL L N  I+ +K+R +K LI  + +D + E   +  K LA+K WPG +TL+          R+P   NL+ +GPL +SSAN SG
 S:  11 SIASIARRLQASEAVIIPTDTLPGLAVLPQNAETIWTLKQRPADKPLILMGATVDALLEGVDSRCHNDAKTLAAKHWPGAITLVLPARGPYVDYLNPGGSNIGCRIPACAVTQNLLSFSGPLATSSANPSG 141
>gi|33866507|ref|NP_898066.1| hypothetical protein SYNW1975 [Synechococcus sp. WH 8102] >gi|33633285|emb|CAE08490.1| conserved hypothetical protein [Synechococcus sp. WH 8102] (201 aa)
Score = 128, Expect = 7.1e-06, Identities = 37/99 (37%), Positives = 60/99 (60%)
 Q:  54 AAIVSTDTVSGLLSLNKPL---IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNP 152
      AA++ TDTV GL ++ P  I+++K+R +K LI  + + +   P  + + +A + WPG LTL+          R+P+ +  L+ +TGPL +SSAN SG P
 S:  23 AAVIPTDTVPGL-AIAPPHAGDIWRLKRRPADKPLILMGATAEVLLRHAQPSCRDDARWMAERHWPGALTLVVPAHGAVLEALNPGGTCLGLRIPNCRQSRELLHRTGPLATSSANPSGEP 142
>gi|182623990|ref|ZP_02951778.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|177910883|gb|EDT73237.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium perfringens D str. JGS1721] (350 aa)
Score = 128, Expect = 7.1e-06, Identities = 50/130 (38%), Positives = 75/130 (57%)
 Q:  36 EKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFN 165
      +KD  L   IKN  + T+TV GL  +L+  + KI  K R ++ LI +++  I   E+ + ++L KFWPG LT+I KK+        RMP+D+ L LI+ +G P+ + SAN+SG P T+I  E N
 S:  12 DKDIKYLEEAAEIIKNGGIGVFPTETVYGLGANALDGEAVKKIFVAKGRPQDNPLIIHIADKKDIDKYVAEIPKYAQELMDKFWPGPLTIILKKKDIVSDVTSAGLDTVGVRMPNDEIALKLIELSGVPIAAPSANISGRPSPTDIERCEEDLN 165
>gi|14602037|ref|NP_148583.1| putative translation factor [Aeropyrum pernix K1] >gi|5106101|dbj|BAA81412.1| putative translation factor [Aeropyrum pernix K1] (367 aa)
Score = 128, Expect = 7.4e-06, Identities = 54/154 (35%), Positives = 82/154 (53%)
 Q:  59 TDTVSGL--LSLN---KPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ---IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      T+TV GL  +LN   I+++K R + LI VS+L+  + E+   +L K WPG LTL+ ++       + RMP K L L+  G P+ + SAN SG P T+    +  D+I  G+ Y  + STI D+   L R G I E +++ +EE
 S:  43 TETVYGLGADALNPRAAARIFEVKGRPPDNPLIVHVSSLEMARTVAEIPGKALRLVEKLWPGPLTLVLPRKPVVPDIVTAGLETVAVRMPAHKVALELVKAAGRPVAAPSANPSGRPSPTSGEHVIRDLD-CMVDVILDAGETYFGVE-STIIDLTRTPPVLLRPGPIPVEVLERLLEE 219
>gi|192809072|ref|ZP_03037747.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Geobacillus sp. Y412MC10] >gi|192801743|gb|EDV78248.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Geobacillus sp. Y412MC10] (392 aa)
Score = 128, Expect = 7.6e-06, Identities = 36/83 (43%), Positives = 49/83 (59%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ----IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE---------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT 155
      I+ K R + LI +S L Q  + +VNET + L + FWPG L+L+  +        + RMPD + L LI  G PL + SAN SG P T
 S:  86 IFAAKGRPSDNPLIVHISELAQLDGLVQQVNETERALMASFWPGPLSLVLPVKPGAVSPRVTAGLDTVAVRMPDHRVALALISAAGCPLAAPSANRSGRPSPT 188
>gi|46190984|ref|ZP_00120796.2| COG0009: Putative translation factor (SUA5) [Bifidobacterium longum DJO10A] (186 aa)
Score = 128, Expect = 8.2e-06, Identities = 43/141 (30%), Positives = 78/141 (55%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVN----ETFKKLASKFWPGKLTLIY-------------------KKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDI-IFIEGDYYQNNQPSTI-----YDIDTNTLKREGEIKYEWIKKTIEEN 213
      IY++K+R + K L  +++ DQ+ E+     +L++ F PG + I           + R+P+  L ++ TGPL +SSAN SG+   + +A ++F  S++ ++++G  Q + ST+   Y D  + REG I  I+K + N
 S:  14 IYRLKRRPRYKALQVLLASTDQLDELGLDLPSPLNRLSAAFLPGAFSPIAVARPDCTLETLADTADGRPGTQGIRIPNSALCLAILKATGPLAASSANRSGDESAQTVQEAVDAFG---SEVDLYLDGGPTQGHVSSTVVKADPYARDGIEILREGVIAQNVIRKALHLN 180
>gi|76787929|ref|YP_329782.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus agalactiae A909] >gi|77405491|ref|ZP_00782583.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus agalactiae H36B] >gi|77408673|ref|ZP_00785406.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus agalactiae COH1] >gi|76562986|gb|ABA45570.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus agalactiae A909] >gi|77172721|gb|EAO75857.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus agalactiae COH1] >gi|77175888|gb|EAO78665.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus agalactiae H36B] (198 aa)
Score = 127, Expect = 9.1e-06, Identities = 52/159 (32%), Positives = 84/159 (52%)
 Q:  54 AAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIEE 212
      A I+ T+TV G+ + K L    +Y++KKR ++K +  + + + I + ++   K+L  F PG LT+I +         +RMP   L++I  GPL  SAN+SG    + + FN   ++ IE D    STI D+ + +K R+G I E + TI E
 S:  13 AVIMPTETVYGIFA--KALSEEAVNHVYELKKRPRDKAMNLNICDFETILKYSKNQPTYLKQLYDAFLPGPLTIILEASQEVPDWINSGLSSVGFRMPKHPVTLDMIANHGPLIGPSANISGCDSGRVFSEIQKQFNH---QVLGIEDDKALTGVDSTIIDLSGDRVKILRQGAITQEVLTATIPE 193
>gi|148272340|ref|YP_001221901.1| hypothetical protein CMM_1160 [Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis NCPPB 382] >gi|147830270|emb|CAN01204.1| conserved hypothetical protein [Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis NCPPB 382] (309 aa)
Score = 127, Expect = 9.1e-06, Identities = 40/112 (35%), Positives = 63/112 (56%)
 Q:  53 KAAIVSTDTVSGLLS-------LNKPLIYKIKKRDKNKK-LIRFVSNLDQIPE-VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESF 164
      + ++ TDTV G+ +    + + L K + RD   LI  S LD + + V + ++L +FWPG LT+I  +       + RMP + F L L+ +TGPL SSAN +G P   +A + 
 S:  28 EVVVIPTDTVYGIAADAFNPDAVQRLLDAKGRGRDAPPPVLIPGQSTLDALADFVPDVVRRLVDEFWPGGLTVILVAQPSLVWDLGETRGTVALRMPANSFALELLAETGPLAVSSANRTGQPAAATAQEAVDQL 162
>gi|118089561|ref|XP_420283.2| PREDICTED: hypothetical protein [Gallus gallus] (687 aa)
Score = 127, Expect = 9.1e-06, Identities = 42/94 (44%), Positives = 58/94 (61%)
 Q:  57 VSTDTVSGLL-SLNKPL----IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKK----------ESY-----------RMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSG 150
      V TDTV L S  P   +Y+IK R + K + F+SNLDQ+  P ++  +   +PG + I KK     E Y      R+PD  +++LID TGPL +SAN SG
 S:  493 VPTDTVYALAASCRHPQAIEKVYRIKDRPQEKPICIFISNLDQLRAAAPPISPLLWEFMENVYPGGVGCIIKKGEWLKKLGVGEGYSRVGTQDSIMIRVPDLTVLVHLIDMTGPLAITSANPSG 616
>gi|167038488|ref|YP_001666066.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] >gi|166857322|gb|ABY95730.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] (354 aa)
Score = 127, Expect = 9.1e-06, Identities = 61/186 (32%), Positives = 91/186 (48%)
 Q:  25 KNYPKKEFVTYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      KN P+ E + +    G+V      T+TV G+  S N+ I KI  K R ++ LI ++ L+QI   EV + K L KFWPG LTLI+KK        + RMP +   LI +  P+ + SAN+SG P T+   E  Y  + I+G    ST+ D+   + R G + E +++ I
 S:   9 KNNPEIELIDFAAKVIKEGGLV---------AFPTETVYGIGANSFNEEAIKKIFIAKGRPQDNPLIVHIAELEQIYDLVKEVPQKAKTLMKKFWPGPLTLIFKKSQKVPYVNTAGMDTVAIRMPSNTIAHLLIKRAEVPISAPSANVSGKPSPTDASHVIEDL--YGKVDVIIDGGKCDVGVESTVLDLTEKVPVILRPGAVTLEMLREVI 209
>gi|81428744|ref|YP_395744.1| Sua5 family translation factor [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] >gi|78610386|emb|CAI55436.1| Putative translation factor, SUA5 family [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] (342 aa)
Score = 127, Expect = 1.0e-05, Identities = 33/83 (39%), Positives = 48/83 (57%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEV----NETFKKLASKFWPGKLTLI---------------YKKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT 155
      +Y K R + LI V++++ +    N F +L  FWPG LT+I        K ++RMPD++ L+LI  G P+  SAN SG P T
 S:  47 VYAAKGRPSDNPLIVHVASVETVEHYAVTSNPAFGQLVKAFWPGSLTIILPLKHGAFDAVVTGGLKTAAFRMPDNQVTLSLIKAAGVPIVGPSANTSGKPSPT 149
>gi|150401886|ref|YP_001325652.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Methanococcus aeolicus Nankai-3] >gi|150014589|gb|ABR57040.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Methanococcus aeolicus Nankai-3] (341 aa)
Score = 127, Expect = 1.1e-05, Identities = 55/139 (39%), Positives = 79/139 (56%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLD---QIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIE 211
      I+K+K R + LI V+NL+  +I + E K L KF PG LT+I KK+       + R+P++K L LI+K  P+ + SANLSG P TNI  +   +  IEG+   + ST+ D+   K R G I YE +KK I+
 S:  47 IFKVKGRPIDNPLIIHVNNLEMANKIAHITENAKILLQKFSPGPLTIILKKKEVVPAITCANLDTVAVRIPNNKIALELIEKANTPIAAPSANLSGKPSPTNIQHIIDDLGDKIN--YAIEGETTIGVE-STVLDLTEKKPKILRYGSITYEDLKKVID 202
>gi|159902895|ref|YP_001550239.1| putative translation factor (SUA5) [Prochlorococcus marinus str. MIT 9211] >gi|159888071|gb|ABX08285.1| Putative translation factor (SUA5) [Prochlorococcus marinus str. MIT 9211] (196 aa)
Score = 127, Expect = 1.1e-05, Identities = 41/116 (35%), Positives = 64/116 (55%)
 Q:  38 DSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNK--PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPP 153
      DS NL  V ++   + TDT+ L +L K  +++IK R + K LI  + Q+   P V E  +A+++WPG LT++  S        R+P+    + K+GPL ++SANLSG P
 S:   7 DSCNL---VKKLNEGSPVVFPTDTLPALAALPKHSSQLWEIKNRSRMKPLILMGESPKQLFKFVYPNVLEDAIYMANRYWPGPLTMVLPSSSNLVGLLNPGGSSIGLRIPECDLAKKFLAKSGPLATTSANLSGQKP 140
>gi|186683986|ref|YP_001867182.1| SUA5/yciO/yrdC domain-containing protein [Nostoc punctiforme PCC 73102] >gi|186466438|gb|ACC82239.1| SUA5/yciO/yrdC, N-terminal domain protein [Nostoc punctiforme PCC 73102] (225 aa)
Score = 126, Expect = 1.1e-05, Identities = 36/106 (33%), Positives = 61/106 (57%)
 Q:  59 TDTVSGLLSLNKP--LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-----PEVNE--TFKKLASKFWPGKLTLIYKKES---------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESF 164
      TDTV L ++ +  LI+ K+R ++K LI  ++ + +    NE  +++L K WPG LTL+           R+P+   ++ +TGPL ++SAN SG PP+ + +  F
 S:  46 TDTVPALAAIPEKAGLIFAAKQRSQDKPLILMAASAEDLWLYVKGSENEYKVWQELVGKHWPGGLTLVLPASERLPKVMNPIDPTTIGIRVPNSAIARTILAQTGPLATTSANFSGQPPLQTMAEIETQF 175
>gi|17227612|ref|NP_484160.1| hypothetical protein alr0116 [Nostoc sp. PCC 7120] >gi|17135094|dbj|BAB77640.1| alr0116 [Nostoc sp. PCC 7120] (194 aa)
Score = 126, Expect = 1.3e-05, Identities = 43/118 (36%), Positives = 67/118 (56%)
 Q:  59 TDTVSGLLSL--NKPLIYKIKKRDKNKKLIRF-VSNLDQIPEV------NETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES---------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNI--IDA-FESFNKYKSDIIFIEG 176
      TDTV L +L   LI+ K+R ++K LI  S D P V    + ++++ S++WPG LTL+           R+P    ++ +TGPL ++SAN SG P + + IDA F +  +S + EG
 S:  23 TDTVPALATLPEQAELIFAAKQRSQDKPLILMGASAEDLWPYVEGREQDKQIWEQVVSQYWPGALTLVVPASKRVPEVMNPIDPTTIGIRVPKSAIAQKILSQTGPLATTSANFSGQPALLTMAEIDAQFPTVLTLESTAVEAEG 167
>gi|116629881|ref|YP_815053.1| putative translation factor (SUA5) [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] >gi|116095463|gb|ABJ60615.1| translation factor SUA5 [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] (334 aa)
Score = 126, Expect = 1.3e-05, Identities = 59/154 (38%), Positives = 83/154 (53%)
 Q:  59 TDTVSGL--LSLNKPLI---YKIKKRDKNKKLIRFVSNL----DQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLI-YKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYD--IDTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      T+TV GL L+ N+ +  Y K R + LI VS+   + + EV E KKL  FWPG LT+I + KE       ++R PDD+  +LI + G P+  SAN S P T   +    + I I+  +  STI D ++T T+ R GEI E I K + E
 S:  32 TETVYGLGALATNEKAVKGVYAAKGRPSDNPLIVTVSDEKMMENYVNEVPERAKKLIKHFWPGPLTIILFVKEGTLPDAVTGGLPTAAFRCPDDELTHDLISELGKPIVGPSANTSTKPSPTTAGHVYHDLKGKIAGI--IDNGPTEIGLESTIVDLSVETPTVLRPGEITPEEISKVLGE 210
>gi|119715988|ref|YP_922953.1| translation factor SUA5 [Nocardioides sp. JS614] >gi|119536649|gb|ABL81266.1| translation factor SUA5 [Nocardioides sp. JS614] (219 aa)
Score = 126, Expect = 1.4e-05, Identities = 36/109 (33%), Positives = 59/109 (54%)
 Q:  103 KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDI-IFIEGDYYQNNQPSTIYDID--TNTLKREGEIKYEWIKKTIE 211
      + L  FWPG LTL+ ++S        RMPD   ++++TGPL SSAN +G P T  DA ++ +  D+ + ++G   + STI D+   + R G + E + + +E
 S:  87 RALVEAFWPGPLTLVCHQQSSLQWDLGDTRGTVAVRMPDHDVAREILERTGPLAVSSANKTGMPAAT---DADQAEDMLGDDVAVIVDGGPAPGGEASTIVDVTGAQGRVLRRGALSLERLNEVLE 209
>gi|189911316|ref|YP_001962871.1| Translation factor, SUA5 family [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Ames)'] >gi|167775992|gb|ABZ94293.1| Translation factor, SUA5 family [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Ames)'] (338 aa)
Score = 125, Expect = 1.5e-05, Identities = 38/103 (36%), Positives = 56/103 (54%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEV---NETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIE 175
      IY+IK R + LI  S++D I +V  NE  +L +F PG TL+ K       + R+P + I  I+ G P+ + SANLSG P +T + D  F+   I+ E
 S:  45 IYQIKGRPSDNPLIAHFSSIDAIKKVCYVNEVANQLLCEFSPGPFTLVLPKTDPKIFPKQLPTLAVRIPKNPVIREWIEACGSPISAPSANLSGRPSLTRMTDVVRYFDGIVDGILIAE 163
>gi|78185423|ref|YP_377858.1| hypothetical protein Syncc9902_1857 [Synechococcus sp. CC9902] >gi|78169717|gb|ABB26814.1| conserved hypothetical protein [Synechococcus sp. CC9902] (202 aa)
Score = 125, Expect = 1.5e-05, Identities = 37/98 (37%), Positives = 58/98 (59%)
 Q:  53 KAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE-----VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSG 150
      +A I+ TDT+ GL L N  I+ +K+R +K LI  + ++ + E   ++ K +A+K WPG +TL+          R+P   NL+ +GPL +SSAN SG
 S:  23 EAVIIPTDTLPGLAVLPQNANTIWTLKQRPADKPLILMGATVEALLEGVDSCCHDDAKTMATKHWPGAITLVLPARGIYVDYLNPGGSNIGCRIPACAITQNLLSISGPLATSSANPSG 141
>gi|184154905|ref|YP_001843245.1| hypothetical protein LAF_0429 [Lactobacillus fermentum IFO 3956] >gi|183226249|dbj|BAG26765.1| conserved hypothetical protein [Lactobacillus fermentum IFO 3956] (343 aa)
Score = 125, Expect = 1.6e-05, Identities = 46/138 (33%), Positives = 72/138 (52%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE---------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQP------STIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      +Y K R + LI VS+L +   E+  K+L +FWPG LT+I + +        ++R PD + L+LI + G P+  SAN SG P T   +  N  + II    +N P   ST+ D+ T+  + R G + + I+ I
 S:  48 VYLAKGRPSDNPLIVHVSSLAMVEHFAAEIPAKAKQLMDRFWPGSLTIILRVKPGTLSKTVTGGLDTVAFRFPDCQPTLDLISQAGVPIVGPSANTSGKPSPTTANHVYHDLNNKIAGII--------DNGPTRVGVESTVLDMSTSQPVILRPGAVTKQDIEGVI 205
>gi|183221225|ref|YP_001839221.1| putative translation factor SUA5 [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Paris)'] >gi|167779647|gb|ABZ97945.1| Putative translation factor SUA5 [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Paris)'] (318 aa)
Score = 125, Expect = 1.6e-05, Identities = 38/103 (36%), Positives = 56/103 (54%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEV---NETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIE 175
      IY+IK R + LI  S++D I +V  NE  +L +F PG TL+ K       + R+P + I  I+ G P+ + SANLSG P +T + D  F+   I+ E
 S:  25 IYQIKGRPSDNPLIAHFSSIDAIKKVCYVNEVANQLLCEFSPGPFTLVLPKTDPKIFPKQLPTLAVRIPKNPVIREWIEACGSPISAPSANLSGRPSLTRMTDVVRYFDGIVDGILIAE 143
>gi|134046516|ref|YP_001098001.1| translation factor SUA5 [Methanococcus maripaludis C5] >gi|132664141|gb|ABO35787.1| translation factor SUA5 [Methanococcus maripaludis C5] (205 aa)
Score = 125, Expect = 1.6e-05, Identities = 68/178 (38%), Positives = 99/178 (55%)
 Q:  34 TYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVS-------TDTVSGLLS--LNKPLI---YKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE---VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSG-NPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNT-LKREGEIKYEWIKKTIE 211
      T+E  SNL   EI+ K I+    TDT+ GL + L+K I  Y IK+RD NK +  +  QI   V ET KK+ KF PG +T+I KK+       R+PD+ I +   PL ++SAN+SG  PI+ ++ +S K K D+I  G   Q + + I   L REG+I +E I K+++
 S:   3 TFEISESNLKNCNEEIETAKKMILGGKIILCGTDTLYGLSTNALDKKAIERIYSIKERDPNKPISISLGEKKQIENYVYVGETAKKIIEKFMPGPITVILKKKDIIPDILGKDDVGVRIPDNDVIRKI--AIVPLTTTSANISGKTAPIS--LEEVDSVIKEKVDLIIDTGPSKYKVQSTIVKVIGGKIELIREGKIPFEEILKSVK 205
>gi|50122916|ref|YP_052083.1| putative DNA topoisomerase [Pectobacterium atrosepticum SCRI1043] >gi|49613442|emb|CAG76893.1| putative DNA topoisomerase [Erwinia carotovora subsp. atroseptica SCRI1043] (372 aa)
Score = 125, Expect = 1.6e-05, Identities = 50/155 (32%), Positives = 79/155 (50%)
 Q:  45 IVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL-------LSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ-IPEVNETF-----KKLASKFWPGKLTLI--------------YKKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      ++ E+ N +   T+ V GL    +++N+ L  +K+R  K LI  +N Q +P +N++   K +  WPG +T +       +  + R+ D  + L  G PL S+SANLSG PP   A E  ++ D  + GD   PS I D+ T L R+G
 S:  195 VLRELHNEQVIAYPTEAVFGLGCDPDSEVAVNRLL--ALKQRPWQKGLILIAANFSQLVPYINDSALSDEQKAMMFSTWPGPVTWVLPAKPTTPQWLTGQFSSLAVRVSDHPLVKELCQHYGKPLVSTSANLSGQPPCRT---AQEVSLQFGGDFPVLVGDVGGRMNPSEIRDVLTGELIRQG 372
>gi|28210066|ref|NP_781010.1| SUA5 protein [Clostridium tetani E88] >gi|28202501|gb|AAO34947.1| SUA5 protein [Clostridium tetani E88] (350 aa)
Score = 125, Expect = 1.6e-05, Identities = 63/159 (39%), Positives = 87/159 (54%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETFK---KLASKFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYD--IDTNTLKREGEIKYEWIK 207
      ++N K + T+TV GL  +L + + KI  K R ++ LI +S L++I P V E K  KL KFWPG +T+I K S        RMP ++  LI +  P+ + SAN+SG P TNI  E  K K D I I G+    ST+ D I  + R G I E +K
 S:  25 LRNGKLVVFPTETVYGLGANALKEDAVKKIFEAKGRPQDNPLIVHISELEEIAPLVEEVPKIAYKLMEKFWPGPMTIILPKSSLIPSRTSGGLNSVGIRMPSNEIARKLIKEAKVPIAAPSANISGRPSPTNIETCIEDL-KGKVDYI-IGGEKCDVGVESTVIDCTIYPPCVLRPGGITLEMLK 207
>gi|146296540|ref|YP_001180311.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] >gi|145410116|gb|ABP67120.1| translation factor SUA5 [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] (348 aa)
Score = 125, Expect = 1.6e-05, Identities = 57/154 (37%), Positives = 88/154 (57%)
 Q:  59 TDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSN---LDQIPEV-NETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNT--LKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      T+TV GL  +L K + KI  K R ++ LI +S+  LD  +V +E  KL KFWPG LT++ K+        RMP++K L LI+ G P+ + SAN+SG P T   E   K D+I I+G    ST+ D+ ++  + R G + + +K+ +E+
 S:  33 TETVYGLGANALLKEAVDKIFVAKGRPQDNPLIVHISSKKMLDMCAKVTDERVYKLIEKFWPGPLTIVLPKKECIPDNVTAGLNTVGIRMPNNKIALELIELAGVPVAAPSANVSGKPSPTEAQHVIEDLFG-KVDVI-IDGGKCSFGLESTVIDLSSSKPYILRPGAVPFSILKEILED 210
>gi|11498387|ref|NP_069615.1| hypothetical protein AF0781 [Archaeoglobus fulgidus DSM 4304] >gi|2649831|gb|AAB90461.1| conserved hypothetical protein [Archaeoglobus fulgidus DSM 4304] (309 aa)
Score = 125, Expect = 1.8e-05, Identities = 51/139 (36%), Positives = 74/139 (53%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLD---QIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYK-------------KESYRMPDDKFILNLIDK-TGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIE 211
      +Y+IK R NK I V + D  +I EV+E +KL  F+PG LTL+ K       K + RMP + L L++  P+  SANLSG P +    E   + D + ++G+ +  STI D+   K R G + E IKK +E
 S:  48 LYEIKGRSLNKPFIVGVWSRDYVGKIAEVDERAEKLMEAFFPGPLTLVLKSKGVMPSLLSPKGKIAVRMPAHEVPLQLMEMLRKPIVVPSANLSGRPSLMRWEHVVEELGS-RIDAV-VKGE-CKVGVESTIVDLTETPAKVLRVGAVSVESIKKHVE 202
>gi|182420265|ref|ZP_02951494.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium butyricum 5521] >gi|182375860|gb|EDT73452.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium butyricum 5521] (349 aa)
Score = 125, Expect = 1.8e-05, Identities = 60/150 (40%), Positives = 89/150 (59%)
 Q:  59 TDTVSGLLS--LNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSN------LDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYD--IDTNTLKREGEIKYEWIKK 208
      T+TV GL + LN+ + KI  K R ++ LI V++   +D+IPE+  K+L KFWPG LT+I KK         RMPD++  LI+ +G + + SAN+SG P T+I  E + + D I I G + +  STI D +D  + R G I E +K+
 S:  35 TETVYGLGADALNEDAVKKIFVAKGRPQDNPLIIHVASKNIEHYVDEIPEIA---KELMDKFWPGPLTIILKKNDIIPNITSASLDSIGVRMPDNEIARKLIELSGTTIAAPSANISGRPSPTDIERCVEDLDG-RVDYI-IGGCHSKIGVESTIVDCTVDPPLVLRPGGITLEMLKE 207
>gi|168205563|ref|ZP_02631568.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|169344175|ref|ZP_02865157.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|169297633|gb|EDS79733.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|170662901|gb|EDT15584.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium perfringens E str. JGS1987] (350 aa)
Score = 125, Expect = 1.8e-05, Identities = 50/130 (38%), Positives = 74/130 (56%)
 Q:  36 EKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFN 165
      +KD  L   IKN    T+TV GL  +L+  + KI  K R ++ LI +++  I   E+ + ++L KFWPG LT+I KK+        RMP+D+ L LI+ +G P+ + SAN+SG P T+I  E N
 S:  12 DKDIKYLEEAAEIIKNGGIGAFPTETVYGLGANALDGEAVKKIFVAKGRPQDNPLIIHIADKKDIDKYVAEIPKYAQELMDKFWPGPLTIILKKKDIVSDVTSAGLDTVGVRMPNDEIALKLIELSGVPIAAPSANISGRPSPTDIERCEEDLN 165
>gi|34763117|ref|ZP_00144087.1| SUA5 protein [Fusobacterium nucleatum subsp. vincentii ATCC 49256] >gi|27887215|gb|EAA24316.1| SUA5 protein [Fusobacterium nucleatum subsp. vincentii ATCC 49256] (217 aa)
Score = 125, Expect = 1.8e-05, Identities = 60/163 (36%), Positives = 91/163 (55%)
 Q:  48 EIKNLKAAIVSTDTVSGL-------LSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEV-------NETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDKTGP-LYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTI 210
      EIK   I TDTV GL    S+N  IY K R   LI +S++D++ EV      +KLA FWPG LT+I K++ +       R+P+  + +I+ G L ++SAN+SG   + + E+ K K DI+  G+ + + STI D+ ++ K R+G I  I+K I
 S:  24 EIKKGSLIIYPTDTVYGLGAIVTNEQSINN--IYLAKSRSFTSPLIALLSSVDKVEEVAYVSDKNKNLLEKLAKAFWPGALTVILKRKEHIPSIMVSGGDTIGVRIPNLDLAIKIIELAGGILATTSANISGEATPKSYDELSEAI-KSKVDILIDSGE-CKLGEASTIIDLTSDVPKILRKGAISIGEIEKII 213
>gi|187250922|ref|YP_001875404.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Elusimicrobium minutum Pei191] >gi|186971082|gb|ACC98067.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Elusimicrobium minutum Pei191] (210 aa)
Score = 125, Expect = 1.8e-05, Identities = 55/168 (32%), Positives = 91/168 (54%)
 Q:  46 VFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLS--LNKPLIYK---IKKRDKNKKLIRFVSNLD---QIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLI-------------YKKESYRMPDDKFILNLIDKTGPL-YSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREGEIKYEWIKKTIEEN 213
      V ++KN  I TDTV G+++ LN  + +  IK++ + L  S++  +I  +   LA K+WPG LT+I       +   R+P + FI NL++ G + +SSANL  P I + + + FN K D IF G + +++ ST+ ++  + REG IK + +   EN
 S:  20 VNDLKNGAVIIAPTDTVYGIMADALNPQAVKRMCEIKQKPSDVPLQYLASDIKYAKRIALFSPKATLLAEKYWPGPLTIIVPPSKEGKKYLRGFDTLGIRVPKNDFIANLLNAFGGVAAASSANLHSKPVINSQEELIKEFNG-KVDYIFTGGQF--SSESSTVLSLEPFKIFREGGIKEKDVLNFFAEN 206
>gi|110800830|ref|YP_696878.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|168210129|ref|ZP_02635754.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|110675477|gb|ABG84464.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|170711785|gb|EDT23967.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] (350 aa)
Score = 124, Expect = 2.0e-05, Identities = 50/130 (38%), Positives = 74/130 (56%)
 Q:  36 EKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFN 165
      +KD  L   IKN    T+TV GL  +L+  + KI  K R ++ LI +++  I   E+ + ++L KFWPG LT+I KK+        RMP+D+ L LI+ +G P+ + SAN+SG P T+I  E N
 S:  12 DKDIKYLEEAAEIIKNGGIGAFPTETVYGLGANALDGEAVKKIFVAKGRPQDNPLIIHIADKKDIDKYVAEIPKYAQELMDKFWPGPLTIILKKKDIVSDVTSAGLDTVGVRMPNDEIALKLIELSGVPIAAPSANISGRPSPTDIERCEEDLN 165
>gi|110802725|ref|YP_699474.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium perfringens SM101] >gi|110683226|gb|ABG86596.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium perfringens SM101] (350 aa)
Score = 124, Expect = 2.0e-05, Identities = 50/130 (38%), Positives = 74/130 (56%)
 Q:  36 EKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFN 165
      +KD  L   IKN    T+TV GL  +L+  + KI  K R ++ LI +++  I   E+ + ++L KFWPG LT+I KK+        RMP+D+ L LI+ +G P+ + SAN+SG P T+I  E N
 S:  12 DKDIKYLEEAAEIIKNGGIGAFPTETVYGLGANALDGEAVKKIFVAKGRPQDNPLIIHIADKKDIDKYVAEIPKYAQELMDKFWPGPLTIILKKKDIVSDVTSAGLDTVGVRMPNDEIALKLIELSGVPIAAPSANISGRPSPTDIERCEEDLN 165
>gi|18311182|ref|NP_563116.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium perfringens str. 13] >gi|18145865|dbj|BAB81906.1| conserved hypothetical protein [Clostridium perfringens str. 13] (350 aa)
Score = 124, Expect = 2.0e-05, Identities = 50/130 (38%), Positives = 74/130 (56%)
 Q:  36 EKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFN 165
      +KD  L   IKN    T+TV GL  +L+  + KI  K R ++ LI +++  I   E+ + ++L KFWPG LT+I KK+        RMP+D+ L LI+ +G P+ + SAN+SG P T+I  E N
 S:  12 DKDIKYLEEAAEIIKNGGIGAFPTETVYGLGANALDGEAVKKIFVAKGRPQDNPLIIHIADKKDIDKYVAEIPKYAQELMDKFWPGPLTIILKKKDIVSDVTSAGLDTVGVRMPNDEIALKLIELSGVPIAAPSANISGRPSPTDIERCEEDLN 165
>gi|148322438|gb|EDK87688.1| possible translation factor Sua5 [Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphum ATCC 10953] (217 aa)
Score = 124, Expect = 2.1e-05, Identities = 55/149 (36%), Positives = 83/149 (55%)
 Q:  48 EIKNLKAAIVSTDTVSGL-------LSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEV-------NETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDKTGP-LYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK 196
      EIK   I TDTV GL    S+N  +Y K R   LI +S++D++ EV    E  KLA FWPG LT+I K++ +       R+P+  + +ID G L ++SAN+SG   + + E+ K K DI+  G+ + + STI D+ ++ K
 S:  24 EIKKGSLIIYPTDTVYGLGAIVTNEQSINN--VYLAKSRSFTSPLIALLSSVDKVEEVAYVSDKNKELLDKLAKAFWPGALTVILKRKEHIPSIMVSGGDTIGVRIPNLDLAIKIIDLAGGILATTSANISGEATPKSYDELSEAI-KSKVDILIDSGE-CKLGEASTIIDLTSDVPK 197
>gi|166033062|ref|ZP_02235891.1| hypothetical protein DORFOR_02784 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] >gi|166027419|gb|EDR46176.1| hypothetical protein DORFOR_02784 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] (353 aa)
Score = 124, Expect = 2.1e-05, Identities = 57/154 (37%), Positives = 83/154 (53%)
 Q:  59 TDTVSGLLS--LNKPL---IYKIKKRDKNKKLIRFVSN---LDQIPEV-NETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGP-LYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      T+TV GL + LNK   IY K R + LI ++N  LD+I ++ E  K+A +WPG LT+I++K        + RMP D+  LID G + + SAN SG P T   E + K ++I ++G    STI D+   + R G I E + + I E
 S:  39 TETVYGLGADALNKTASTKIYAAKGRPSDNPLIVHITNMGALDKIADIIPEVAYKVADAYWPGPLTMIFQKTEEVPYETTGGLDTVAVRMPSDEIARALIDAGGGYIAAPSANTSGRPSPTKAEHVEEDLSG-KIEMI-LDGGAVDIGVESTILDMTVTPPMILRPGAITKEMLTELIGE 216
>gi|159111922|ref|XP_001706191.1| SUA5 protein [Giardia lamblia ATCC 50803] >gi|157434285|gb|EDO78517.1| SUA5 protein [Giardia lamblia ATCC 50803] (406 aa)
Score = 124, Expect = 2.2e-05, Identities = 48/157 (30%), Positives = 84/157 (53%)
 Q:  57 VSTDTVSGLLS--LNKPL---IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIP-------EVNETFKKLASKFWPGKLTLIY--------------KKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTIEEN 213
      + T+TV GL + L++   I+ +K+R N LI +S++ Q+P    E++   LA+ FWPG LT++        +  RMP    +++  PL + SAN+ G+  T  D  F  SD++ I+G    ST+ ++ + T+ R G++ E + T+ N
 S:  65 IPTETVYGLAADALSEAACAKIFTLKQRPANDPLIVHISHISQLPMVAVVSVELSSIVDALAAAFWPGPLTMVLPAAPCVPSIVTAGSQTIGVRMPRHPVACAILELAARPLAAPSANMFGSISPTQAEDVAAEF--VNSDLLIIDGGRCDIGIESTVLLVEKDCLTILRRGQVNEEMLVATLPTN 248
>gi|50842729|ref|YP_055956.1| SUA5 related protein [Propionibacterium acnes KPA171202] >gi|50840331|gb|AAT82998.1| SUA5 related protein [Propionibacterium acnes KPA171202] (307 aa)
Score = 124, Expect = 2.4e-05, Identities = 49/153 (32%), Positives = 87/153 (56%)
 Q:  56 IVSTDTVSGL-------LSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF----KKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDI-IFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNT---LKREGEIKYEWIKK 208
      ++ TDTV G+    L++ + L K + RD  ++ VS+  +P + +   K LA K+WPG LTL+ + +       + R+PD   L+ TGPL SSAN SG+P   + A E+ ++  ++ ++++  + + STI D + T  + R+G + E I +
 S:  92 VLPTDTVYGIGADALNALAVQRLLNAKERGRDMPPPVL--VSDSVALPALCQHIPAGAKALAEKYWPGGLTLVLRAQESLGMDLGETNGTLAVRVPDQDQTRELLRMTGPLAVSSANKSGHPA---ALTAQEAADQLGVEVAVYLDAGPSRVGESSTIIDFVSTTDGKVVRQGALSLEAIHE 268
>gi|153853663|ref|ZP_01995043.1| hypothetical protein DORLON_01034 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149753818|gb|EDM63749.1| hypothetical protein DORLON_01034 [Dorea longicatena DSM 13814] (353 aa)
Score = 123, Expect = 2.6e-05, Identities = 58/154 (37%), Positives = 83/154 (53%)
 Q:  59 TDTVSGL--LSLNKPL---IYKIKKRDKNKKLIRFVSN---LDQI-PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGP-LYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      T+TV GL  +LN+   IY K R + LI ++N  LD+I EV E  K+A K+WPG LT+I+ K        + RMP D+  +ID G + + SAN SG P T   E   + D+I ++G  +  STI D+   + R G I E ++ I E
 S:  38 TETVYGLGADALNEDAAKKIYAAKGRPSDNPLIIHITNMKALDKIVSEVPEKAVKVAEKYWPGPLTMIFNKSDIVPYGTTGGLDTVAVRMPVDEIAREVIDAGGGYIAAPSANTSGRPSPTTAQHVAEDLTG-RVDMI-VDGGAVEIGVESTILDVTVEPPMILRPGAITKEMFEEVIGE 215
>gi|168185917|ref|ZP_02620552.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium botulinum C str. Eklund] >gi|169296125|gb|EDS78258.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium botulinum C str. Eklund] (350 aa)
Score = 123, Expect = 2.7e-05, Identities = 56/160 (35%), Positives = 84/160 (52%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNL---DQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYD--IDTNTLKREGEIKYEWIKK 208
      I+N  + T+TV GL  +L+  + KI  K R ++ LI +++  D + +  +K+ +KFWPG LT+I KK         RMP +   LI K G P+ + SAN+SG P TNI  E +   I I G+    STI D ++  + R G I E +K+
 S:  25 IRNGGLVVFPTETVYGLGANALDSEAVKKIFVAKGRPQDNPLIVHIADFNMNDLVNSIPPIAEKIINKFWPGPLTVIMKKSPKVPDVTSAGLDSIGIRMPSNLVARELIKKAGVPIAAPSANISGKPSPTNIERCIEDLDGKVESI--IGGEKCDVGLESTIVDCTVEPPCILRPGGITLEMLKE 207
>gi|68171141|ref|ZP_00544550.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC [Ehrlichia chaffeensis str. Sapulpa] >gi|88658214|ref|YP_507600.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Ehrlichia chaffeensis str. Arkansas] >gi|67999466|gb|EAM86106.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC [Ehrlichia chaffeensis str. Sapulpa] >gi|88599671|gb|ABD45140.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Ehrlichia chaffeensis str. Arkansas] (194 aa)
Score = 123, Expect = 2.8e-05, Identities = 43/138 (31%), Positives = 71/138 (51%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE---VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDK-TGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      IY+IK R NK L  +SN+D+I +  + E  K+ K PG +T +  +Y       R+PD  L ++   P+ +S N+SG P +T   E+ ++ S + IE D  N  ST+ D+ + + R G + + I+ I
 S:  38 IYQIKGRSYNKPLSLLLSNIDKIKQFSTLTEHTFKIIQKLSPGPVTFVLPIHNYNKLPRQFFNDTIGIRIPDHPIALEILSNFDNPVVGTSVNISGQPSVTASHQVQETIKQHIS--VIIEDDSLVNGIESTVIDLTSYKILRTGAVSEKKIQDII 191
>gi|150388176|ref|YP_001318225.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] >gi|149948038|gb|ABR46566.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] (356 aa)
Score = 123, Expect = 3.0e-05, Identities = 57/164 (34%), Positives = 83/164 (50%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE----VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      I+ K   T+TV GL  +L+  I KI  K R + LI V++ ++   + E KKL + FWPG LTL+ +K        + RMP    LI+K G P+ + SAN SG P T   +  + K D I I G    ST+ D+ +T + R G + E ++ I E
 S:  28 IREGKTVAFPTETVYGLGANALDSKAINKIFVAKGRPSDNPLIVHVAHRVEVDALVRVIPEKAKKLMAHFWPGPLTLVMEKSHGIPGEISAGLSTVAIRMPVHPIARTLIEKAGVPVAAPSANTSGKPSPTRAAHVIQDL-RGKVDAI-IAGGPCDVGVESTVLDVTEETPMILRPGGVTKEMLEAVIGE 215
>gi|149183887|ref|ZP_01862278.1| SUA5 protein [Bacillus sp. SG-1] >gi|148848406|gb|EDL62665.1| SUA5 protein [Bacillus sp. SG-1] (348 aa)
Score = 123, Expect = 3.0e-05, Identities = 41/107 (38%), Positives = 61/107 (57%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKP-----LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ----IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES---------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT 155
      +K+ +   T+TV GL + K    I+ K R + LI +SN +Q  + E+ E + +  FWPG LT+I+KK+         RMPD  L LI+  P+ + SAN+SG P T
 S:  28 LKDNEVVAFPTETVYGLGANAKSDEAVDKIFAAKGRPSDNPLIVHISNSEQLNELVEEIPEAAQIMMEHFWPGPLTIIFKKKEGVLSEKVTAGLDSVGIRMPDHPVALALIEAANLPIAAPSANVSGRPSPT 159
>gi|168215829|ref|ZP_02641454.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium perfringens NCTC 8239] >gi|182382042|gb|EDT79521.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium perfringens NCTC 8239] (350 aa)
Score = 123, Expect = 3.1e-05, Identities = 49/130 (37%), Positives = 74/130 (56%)
 Q:  36 EKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFN 165
      +KD  L   IKN    T+TV GL  +L+  + KI  K R ++ LI +++  I   E+ + ++L KFWPG LT+I +K+        RMP+D+ L LI+ +G P+ + SAN+SG P T+I  E N
 S:  12 DKDIKYLEEAAEIIKNGGIGAFPTETVYGLGANALDGEAVKKIFVAKGRPQDNPLIIHIADKKDIDKYVAEIPKYAQELMDKFWPGPLTIILRKKDIVSDVTSAGLDTVGVRMPNDEIALKLIELSGVPIAAPSANISGRPSPTDIERCEEDLN 165
>gi|55379248|ref|YP_137098.1| DNA binding protein [Haloarcula marismortui ATCC 43049] >gi|55231973|gb|AAV47392.1| DNA binding protein [Haloarcula marismortui ATCC 43049] (210 aa)
Score = 123, Expect = 3.1e-05, Identities = 34/127 (26%), Positives = 72/127 (56%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNE-TFKKLA--SKFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      ++ K R+++K +  V +++  E  + ++LA  +F PG +T++ ++         R+PD  L L+ +TGPL ++SAN+SGNP +  +D ++ + + + ++     ST+ ++D+ T+ R G
 S:  56 VFDAKGRERDKPVSLAVPDIESAREYTRLSDRELAFMREFLPGPVTVVVERRDVVPDVLVAGQDRVGVRVPDHDLALELLAETGPLTATSANISGNPSV-RTVDDLDAIRERAA--VVLDAGETDGGTGSTVVNVDSGTIHRRG 196
>gi|52787618|ref|YP_093447.1| YwlC [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52350120|gb|AAU42754.1| YwlC [Bacillus licheniformis DSM 13] (349 aa)
Score = 123, Expect = 3.1e-05, Identities = 40/97 (41%), Positives = 57/97 (58%)
 Q:  59 TDTVSGLLSLNK-----PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKE---------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT 155
      T+TV GL + K    IY+ K R + LI ++ ++Q+ E E   + L +FWPG LTL+  +        + RMPD  L LI + G P+ + SANLSG P T
 S:  40 TETVYGLGANAKHSEAVAKIYEAKGRPSDNPLIVHIAEIEQLAEFAEVDSPQAEMLMKRFWPGPLTLVLPCKPGVLSTRVTAGLDTVAVRMPDHPVALELIRQAGVPVAAPSANLSGKPSPT 161
>gi|52082226|ref|YP_081017.1| hypothetical protein BL03986 [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52005437|gb|AAU25379.1| conserved protein YwlC [Bacillus licheniformis ATCC 14580] (347 aa)
Score = 123, Expect = 3.1e-05, Identities = 40/97 (41%), Positives = 57/97 (58%)
 Q:  59 TDTVSGLLSLNK-----PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKE---------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT 155
      T+TV GL + K    IY+ K R + LI ++ ++Q+ E E   + L +FWPG LTL+  +        + RMPD  L LI + G P+ + SANLSG P T
 S:  38 TETVYGLGANAKHSEAVAKIYEAKGRPSDNPLIVHIAEIEQLAEFAEVDSPQAEMLMKRFWPGPLTLVLPCKPGVLSTRVTAGLDTVAVRMPDHPVALELIRQAGVPVAAPSANLSGKPSPT 159
>gi|159040867|ref|YP_001540119.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Caldivirga maquilingensis IC-167] >gi|157919702|gb|ABW01129.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Caldivirga maquilingensis IC-167] (358 aa)
Score = 123, Expect = 3.2e-05, Identities = 54/137 (39%), Positives = 77/137 (56%)
 Q:  52 LKAAIVS--TDTVSGL--LSLNKPLI---YKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF-KKLASKF---WPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITN--------------IIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIY 188
      LK +V+ T+TV GL  + N  I  Y +K R +  I +S+ +Q+ EV E  +L +  WPG LT+I +K S        RMP   L LI ++ P+ + SAN+SG P T        IID E+F  +S II  DY  +P +Y
 S:  31 LKGGLVAFPTETVYGLGASTYNDDAIRRIYAVKNRPMDNPSIVHISSFNQLYEVAEDIPSELEERLKVAWPGPLTVILRKSSRISEVASCGLSTVAVRMPAHPVALALIRESTPISAPSANISGKPSPTRAEHVIKDLWGKIDLIIDGGETFFGVESTII----DY--TKKPPVLY 200
>gi|150020136|ref|YP_001305490.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Thermosipho melanesiensis BI429] >gi|149792657|gb|ABR30105.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Thermosipho melanesiensis BI429] (335 aa)
Score = 123, Expect = 3.2e-05, Identities = 42/105 (40%), Positives = 63/105 (60%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLI---RFVSNLDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITN--------------IIDAFESFNKYKSDIIFIEGD 177
      I+K+K R K+ LI  FV L +I EVNE ++K+ + PG +T + +K++        R+P    L + GP+ + SANLSG P T+       IIDA +  +S II + GD
 S:  52 IFKVKGRAKDNPLIVHVAFVDTLYEIGEVNEKYRKVIEQITPGPITFVIRKKASFPKNVTASLNTVGVRIPAHPVARKLCEYAGPIAAPSANLSGKPSPTDASAVIEDLFGKIECIIDAGNTPFGIESTIIDLSGD 187
>gi|28378948|ref|NP_785840.1| SUA5 family translation factor [Lactobacillus plantarum WCFS1] >gi|28271785|emb|CAD64691.1| SUA5 family translation factor (putative) [Lactobacillus plantarum WCFS1] (339 aa)
Score = 122, Expect = 3.7e-05, Identities = 43/138 (31%), Positives = 70/138 (50%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE----VNETFKKLASKFWPGKLTLIYK---------------KESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      +Y K R + LI V++++ +   ++E KKL  FWPG LT+I+K         ++R PD++ L LI  G P+  SAN SG P T       + I ++  +  ST+ D+ T+  + R G + E I++ I
 S:  47 VYLAKGRPSDNPLIVHVADVETVERFAQPLSEAAKKLIKAFWPGPLTMIFKLKPDALAPEVTGGLQTAAFRNPDNEATLALIRAAGTPIVGPSANTSGKPSPTTAQHVLHDLRGKIAGI--LDDGPTKVGVESTVLDLSTDKPAILRPGAVTPEAIERVI 204
>gi|134300997|ref|YP_001114493.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Desulfotomaculum reducens MI-1] >gi|134053697|gb|ABO51668.1| translation factor SUA5 [Desulfotomaculum reducens MI-1] (354 aa)
Score = 122, Expect = 3.7e-05, Identities = 34/84 (40%), Positives = 50/84 (59%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLAS----KFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITN 156
      IY+ K R + LI V++ + + E+++   A+  KFWPG LTL+ + S+       RMP   L LI +G P+ + SAN SG P TN
 S:  57 IYRAKGRPSDNPLILHVADTNMVRELSKNLPPKATLLMKKFWPGPLTLVVPRASHIPREVTGGLATVAVRMPHHPVALALIKASGVPIAAPSANKSGRPSPTN 159
>gi|88855317|ref|ZP_01129981.1| translation factor [marine actinobacterium PHSC20C1] >gi|88815224|gb|EAR25082.1| translation factor [marine actinobacterium PHSC20C1] (218 aa)
Score = 122, Expect = 3.7e-05, Identities = 54/155 (34%), Positives = 82/155 (52%)
 Q:  56 IVSTDTVSGLLS-------LNKPLIYKIKKRDKNKK-LIRFVSNLDQIP-EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYD-----IDTNTLK--REGEIKYEWIKKTI 210
      ++ TDTV G+ +    + K + K + R   LI + LD + EV + + L ++FWPG LT+I  +       + RMP + L L+ +TGPL SSAN +G P  + +A +   S +  EG+    STI D   +  L+ REG I E I+K I
 S:  31 VIPTDTVYGVAADAFQPDAVQKLIDAKGRTRQSPPPVLIPGIPTLDALAAEVPDEVRTLVAEFWPGGLTIILPAQPSLSWDLGDTHGTVALRMPSSRIALELLSETGPLAVSSANSTGLPAARSAAEAQQMLGDSVS-VYLDEGE--GGELASTIVDATGLLTEGGKLRIVREGVIPSEAIRKLI 212
>gi|110597199|ref|ZP_01385488.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC [Chlorobium ferrooxidans DSM 13031] >gi|110341390|gb|EAT59855.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC [Chlorobium ferrooxidans DSM 13031] (315 aa)
Score = 122, Expect = 3.9e-05, Identities = 45/138 (32%), Positives = 73/138 (52%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLID-KTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDID--TNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      I++ K R + LI + N+ Q+   E+NE+ +KL +F+PG LTL+ KK         R P +   +  GP+ + SANLSG P T+  F+ +  S I ++G+    STI D  + L R G I +E +++ +
 S:  45 IFQAKGRPGDNPLIVHIYNIKQLDDVASEINESAEKLIERFFPGPLTLVLKKNKSVPDIVTAGLDTVGVRCPANPVAREFLRLACGPVAAPSANLSGLPSSTSWHAVFKDLDGRISCI--LKGEESTIGLESTIVDCSGASPVLLRAGAITFEALQEVV 201
>gi|113475329|ref|YP_721390.1| SUA5/yciO/yrdC-like [Trichodesmium erythraeum IMS101] >gi|110166377|gb|ABG50917.1| SUA5/yciO/yrdC-like [Trichodesmium erythraeum IMS101] (197 aa)
Score = 122, Expect = 3.9e-05, Identities = 35/106 (33%), Positives = 65/106 (61%)
 Q:  59 TDTVSGLLSLNKP----LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVN------ETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY---------------RMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESF 164
      TDTV L + +P  LI+++K R ++K +I  +N  + P +    + ++++A K+WPG+LTL+           R+P+   ++ +TGPL ++SAN+SG P + + +  F
 S:  23 TDTVPALAA--RPDRANLIFQVKGRSQDKPVILMGANAASLWPYICGSDQELQLWQRVAGKYWPGQLTLVLPASEMVPRVMNPVEGTTIGVRVPNCDIARKIMARTGPLATTSANISGQPTLGKMAEISRQF 152
>gi|38233637|ref|NP_939404.1| hypothetical protein DIP1043 [Corynebacterium diphtheriae NCTC 13129] >gi|38199897|emb|CAE49563.1| Conserved hypothetical protein [Corynebacterium diphtheriae] (216 aa)
Score = 122, Expect = 4.0e-05, Identities = 46/176 (26%), Positives = 86/176 (48%)
 Q:  36 EKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQ----IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIE 211
      E  + L  + +K+ + ++ TDT+ G+  + +  + K+  K R + +  V + D   +  ++ + L  FWPG L+++ ++         RMP   + L+ +TGP+ SSAN+SG P T  +A    S ++++     STI D+ D  + REG I E + + +E
 S:  11 ETREAGLQQAISTVKDGRLVVIPTDTLYGIGCDAFDNTAVAKLLETKHRGPDMPVPVLVGSWDTARGLVHSYSDQLRTLIEAFWPGGLSIVVEQAPSLQWNLGDTRGTVMLRMPLHPVAIELLRETGPMAVSSANISGQTPATTAQEAQRQLGDNVS--VYLDAGETPVGTASTIIDLSGDHPRILREGAISAERVAEVLE 209
>gi|90961568|ref|YP_535484.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Lactobacillus salivarius UCC118] >gi|90820762|gb|ABD99401.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Lactobacillus salivarius UCC118] (336 aa)
Score = 122, Expect = 4.1e-05, Identities = 47/138 (34%), Positives = 72/138 (52%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLI---------------YKKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      +Y K R + LI VS+L+ +  P +++ +K+ KFWPG LT++        K ++RMP ++ LNLI  G P+  SAN SG P T   +    + I ++     STI D+ T  T+ R G + E I+K I
 S:  48 VYLAKGRPSDNPLIVTVSSLEMVKRFVPSLSKEVEKIIEKFWPGSLTIVLKIKDGSLSKTVTGGLKTAAFRMPKNETTLNLITALGNPIVGPSANSSGKPSPTTAQHVYHDLEGRIAGI--LDDGPTDVGVESTIIDMSTEIPTILRPGAVTAEEIEKVI 205
>gi|90413785|ref|ZP_01221773.1| Putative Sua5/YciO/YrdC family protein [Photobacterium profundum 3TCK] >gi|90325254|gb|EAS41751.1| Putative Sua5/YciO/YrdC family protein [Photobacterium profundum 3TCK] (192 aa)
Score = 121, Expect = 4.6e-05, Identities = 49/167 (29%), Positives = 87/167 (52%)
 Q:  33 VTYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL-------LSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETF-----KKLASKFWPGKLTLI--------------YKKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      V YE D NL +V +++ +   T+ V G+    ++ K L  +K+R  K LI  +N Q+ P +++T   K+   WPG +T +       +  + R+ D  + L + G P+ S+SANL+G PP  + +   ++ S I +EG+   P+ I D ++T+ R+G
 S:   2 VIYEVDMDNLQQVVSALQSGEVIAYPTEGVFGVGCDPDHSQAIEKLL--ALKQRPIEKGLILIAANYQQLQPYIDDTQLSDLQKQKIFSTWPGPVTWVMPVKKGVSPLLTGKFTSIAVRVSDHPLVQKLCHQFGKPITSTSANLTGLPPCKTVAEVHSQLGEHLSAI--LEGETGGRENPTEIRDAFSDTVLRQG 192
>gi|138896951|ref|YP_001127404.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] >gi|134268464|gb|ABO68659.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] (345 aa)
Score = 121, Expect = 4.9e-05, Identities = 45/138 (32%), Positives = 67/138 (48%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF----KKLASKFWPGKLTLIYKKE---------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      I+ K R + LI V++L Q+ + +   K L +FWPG LTL+ K        + RMPD  L LI+ +G L + SAN SG P T     N  + + I+G    ST+ D  + T+ R G + E + + I
 S:  57 IFAAKGRPSDNPLIVHVASLAQVESIAASIPPVAKTLMERFWPGPLTLVLPKRDGAVSERVTAGLSTVAVRMPDHPLALALIEASGLALAAPSANRSGRPSPTTAAHVLADLNGRIAGV--IDGGPTGVGVESTVLDCSGEVPTILRPGGVTKEALSEVI 214
>gi|19705289|ref|NP_602784.1| SUA5 protein [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] >gi|19713254|gb|AAL94083.1| SUA5 protein [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] (217 aa)
Score = 121, Expect = 4.9e-05, Identities = 56/149 (37%), Positives = 84/149 (56%)
 Q:  48 EIKNLKAAIVSTDTVSGL-------LSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEV-------NETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDKTGP-LYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK 196
      EIK   I TDTV GL    S+N  IY K R + LI +S++D++ EV    E KKL+ FWPG LT+I K + +       R+P+  + +ID G L ++SAN+SG   + + E+ K K DI+ I+  + + STI D+ ++ K
 S:  24 EIKKGSLIIYPTDTVYGLGAIVTNEQSINN--IYLAKSRSFSSPLIALLSSVDKVEEVAYVSDKNRELLKKLSKVFWPGALTVILKSKEHIPSIMVSGGDTIGVRIPNLDLAIKIIDLAGGILATTSANISGEATPKSYDELSEAI-KSKVDIL-IDSGKCKLGEASTIIDLTSDVPK 197
>gi|118444234|ref|YP_879011.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium novyi NT] >gi|118134690|gb|ABK61734.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium novyi NT] (350 aa)
Score = 121, Expect = 5.3e-05, Identities = 58/155 (37%), Positives = 82/155 (52%)
 Q:  59 TDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNL---DQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYD--IDTNTLKREGEIKYEWIKKTIEEN 213
      T+TV GL  +L+  + KI  K R ++ LI +++  D + ++  KK+ KFWPG LTLI KK         RMP    LI K G P+ + SAN+SG P TNI  E +   I I G+    STI D ++  + R G I E +++ IE N
 S:  35 TETVYGLGANALDSEAVKKIFIAKGRPQDNPLIVHIADFNMDDLVKDIPAIAKKIMDKFWPGPLTLIMKKSDKIPDVTSAGLDSIGIRMPSSIVARELIKKAGVPIAAPSANISGKPSPTNIERCIEDLDGKVEAI--IGGEKCDVGLESTIVDCTVEPPCILRPGGITLEMLRE-IEPN 211
>gi|56965628|ref|YP_177362.1| translation factor SUA5 [Bacillus clausii KSM-K16] >gi|56911874|dbj|BAD66401.1| translation factor SUA5 [Bacillus clausii KSM-K16] (342 aa)
Score = 121, Expect = 5.5e-05, Identities = 60/192 (31%), Positives = 93/192 (48%)
 Q:  19 LNNKEIKNYPKKEFVTYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL----LSLNK-PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF----KKLASKFWPGKLTLIYK-KES-------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDID--TNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      +N K+ K +  + + +K + +   IK K   T+TV GL  LS   I+ K R + LI + + Q+ ++ ++   KL + FWPG LTLI + KE+       RMP   L L+ + G P+ + SAN+SG P T     + K D I ++G    ST+ D+  T L R G + E I+ I
 S:   1 MNYKQTKQWIVDKNIDSDKQTEMIQEAALWIKQNKLIAFPTETVYGLGANALSYEAVAQIFAAKGRPSDNPLIVHIGDSSQLDKLVKSIPLNANKLMAAFWPGALTLILEAKEAIAENVTAGLSTVGVRMPSHPVALKLLQECGLPVAAPSANMSGRPSPTTAAHVIADLDG-KIDGI-VDGGSTGIGLESTVLDVSKPTPMLYRPGGVSVEEIEAVI 216
>gi|170781880|ref|YP_001710212.1| hypothetical protein CMS_1485 [Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus] >gi|169156448|emb|CAQ01596.1| conserved hypothetical protein [Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus] (320 aa)
Score = 121, Expect = 5.5e-05, Identities = 53/158 (33%), Positives = 84/158 (53%)
 Q:  53 KAAIVSTDTVSGLLS-------LNKPLIYKIKKRDKNKK-LIRFVSNLDQIPE-VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNT-------LKREGEIKYEWIKKTI 210
      + ++ TDTV G+ +    + + L K + RD   LI  S LD + + V + +++ +FWPG LT+I  +       + RMP + + L L+ +TGPL SSAN +G P   +A +   +S IF++G    STI D  T    + REG I  I++ I
 S:  32 EVVVIPTDTVYGIAADAFNPEAVQRLLDAKGRGRDAPPPVLIPGQSTLDALADFVPDVVRRMVDEFWPGGLTVILVAQPSLVWDLGETRGTVALRMPANSYALVLLAETGPLAVSSANKTGQPAAATAQEAVDQLG--ESVDIFLDGG-AAGGAASTIVDASRVTQAGGRVRIVREGAITRAQIQQLI 216
>gi|33863926|ref|NP_895486.1| hypothetical protein PMT1659 [Prochlorococcus marinus str. MIT 9313] >gi|33635510|emb|CAE21834.1| conserved hypothetical protein [Prochlorococcus marinus str. MIT 9313] (196 aa)
Score = 120, Expect = 5.5e-05, Identities = 35/100 (35%), Positives = 59/100 (59%)
 Q:  54 AAIVSTDTVSGLLSLNKPL--IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPP 153
      AA++ TDT+ L +    ++ IK+R +K LI  + +++   P  E  +A ++WPG LTL+          R+PD  + L+ ++GPL ++SANLSG+ P
 S:  23 AALLPTDTLPALAAAPVHAAQLWTIKQRSADKPLILMGATPEELLAHVLPLALEDVWSMARRYWPGALTLVVPASGVLVEALNPGAFTLGLRVPDCGMLRTLLKQSGPLATTSANLSGSAP 143
>gi|24379520|ref|NP_721475.1| hypothetical protein SMU.1083c [Streptococcus mutans UA159] >gi|24377461|gb|AAN58781.1|AE014946_6 conserved hypothetical protein [Streptococcus mutans UA159] (196 aa)
Score = 120, Expect = 5.6e-05, Identities = 51/159 (32%), Positives = 85/159 (53%)
 Q:  53 KAAIVSTDTVSGLLS--LNKPLI---YKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIE 211
      +A ++ T+TV GL + L+K +  Y +KKR + K +  V++L+ I   E   +L  F PG LT++ K         +R+P   L I +TGPL  SANLSG    + E+F  + ++ I+ D   + STI DI ++ K R+G + + I+ ++
 S:  12 QAVVLPTETVYGLFAQALSKRAVDNVYDLKKRPREKAMNLNVASLEDILAFSKEAPAYLAELYKAFLPGPLTIVLKANEKVPAWINGGLSTVGFRVPAHPQTLAYIKQTGPLIGPSANLSGQASGLVYREIQEAF---ANRLLGIQDDKAIKGRDSTILDISSSRAKILRQGALTQDAIQAHVK 192
>gi|159031016|emb|CAO88719.1| unnamed protein product [Microcystis aeruginosa PCC 7806] (195 aa)
Score = 120, Expect = 5.8e-05, Identities = 40/116 (34%), Positives = 68/116 (58%)
 Q:  39 SSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKP---LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-------PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIY-----------KKES----YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPI 154
      +++LN IV  + +   TDTV L +++ P  L++ KKR +K LI  ++  +    E E ++++ K+WPG LTL+       K+S   R+P    ++ +TG L ++SANLSG P+
 S:   3 TASLNEIVHAALSGQVVSFPTDTVPAL-AVSPPYAALVFAAKKRTFDKPLILMAASAADLWDYVKGNQEEREIWRQMTEKYWPGSLTLVLPASEKVPKVLNPKDSSTIGIRVPAHAIAREILGRTGVLATTSANLSGQEPL 142
>gi|22537233|ref|NP_688084.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|22534100|gb|AAM99956.1|AE014241_7 Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus agalactiae 2603V/R] (183 aa)
Score = 120, Expect = 6.1e-05, Identities = 44/140 (31%), Positives = 72/140 (51%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIEE 212
      +Y++KKR ++K +  + + + I + ++   K+L  F PG LT+I +         +RMP   L++I  GPL  SAN+SG    + + FN   ++ IE D    STI D+ + +K R+G I E + TI E
 S:  22 VYELKKRPRDKAMNLNICDFETILKYSKNQPTYLKQLYDAFLPGPLTIILEASQEVPHWINSGLLSVGFRMPKHPVTLDMIANHGPLIGPSANISGCDSGRVFSEIQKQFNH---QVLGIEDDKALTGVDSTIIDLSGDRVKILRQGAITQEVLTATIPE 178
>gi|149195151|ref|ZP_01872242.1| hypothetical protein CMTB2_04512 [Caminibacter mediatlanticus TB-2] >gi|149134703|gb|EDM23188.1| hypothetical protein CMTB2_04512 [Caminibacter mediatlanticus TB-2] (144 aa)
Score = 120, Expect = 6.1e-05, Identities = 55/145 (37%), Positives = 79/145 (54%)
 Q:  53 KAAIVSTDTVSGLLSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSN---LDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKK-ESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKR 197
      K + TDT G LS NK + KIK+R+ NKK++R V +  L +  V  FKK  +  K T IY  ES+R+ DK L + K  +YS+SANL+G    D E + K +DII + D+++ +PSTIY +  +KR
 S:   5 KIYLTQTDTTVGFLSKNKEKLNKIKQRNLNKKILREVDSLYTLKKFVRVPNKFKKQVRR--AKKTTFIYSNGESFRVVRDKKHLEFLKKFKWMYSTSANLTG-----RYFD--EDWAKSVADII-VGSDFFE-GKPSTIYKLSKTNIKR 142
>gi|188589112|ref|YP_001919885.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] >gi|188499393|gb|ACD52529.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] (349 aa)
Score = 120, Expect = 6.2e-05, Identities = 61/159 (38%), Positives = 91/159 (57%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLS--LNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSN------LDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSS-SANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNT--LKREGEIKYEWIK 207
      IK+    T+TV GL S LN+ + KI  K R ++ LI V++   ++ IP++ +  KL K+WPG LTLI KK+S        RMP+++ L LI+ + + ++ SAN+SG P T++  E + K D I + GD    STI D  N  + R G I E +K
 S:  25 IKDGGIVAFPTETVYGLGSDALNEDAVKKIFIAKGRPQDNPLIVHVASKNIQSLVEDIPDIAQ---KLIDKYWPGPLTLILKKKSIIPNITSADLDTIGIRMPNNEIALKLIEMSNTVIAAPSANISGRPSPTDVERCIEDLSG-KVDCI-VGGDKSNIGLESTILDCTVNPPLVLRPGGITLEMLK 206
>gi|154482619|ref|ZP_02025067.1| hypothetical protein EUBVEN_00286 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] >gi|149736519|gb|EDM52405.1| hypothetical protein EUBVEN_00286 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] (359 aa)
Score = 120, Expect = 6.3e-05, Identities = 55/154 (35%), Positives = 84/154 (54%)
 Q:  59 TDTVSGLLS--LNKPL---IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ----IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT---NIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      T+TV GL + LN+   IY K R + LI +++L+   + E+  +KL  FWPG +TLI+ K        + R P+   LI  G + + SANLSG P T  ++ID +   + D+I I+G    STI D+ N  + R G I YE +K+ + +
 S:  39 TETVYGLGADALNEEAAAKIYAAKGRPSDNPLIAHIADLEMLKPLVEEIPPVAEKLMDAFWPGPMTLIFNKSNLVPKGTTGGLDTVAVRYPNHPIAQALIKAAGVSIAAPSANLSGKPSPTLGEHVIDDMDG----RIDMI-IDGGMVGMGLESTIIDVTVNPPMILRPGFITYEMVKEIVPD 216
>gi|186908272|ref|ZP_02981175.1| SUA5/yciO/yrdC domain [Cyanothece sp. PCC 7424] >gi|186688548|gb|EDU13221.1| SUA5/yciO/yrdC domain [Cyanothece sp. PCC 7424] (195 aa)
Score = 120, Expect = 6.5e-05, Identities = 40/112 (35%), Positives = 65/112 (58%)
 Q:  53 KAAIVSTDTVSGLLSLN--KPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNL-DQIPEVN------ETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY---------------RMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESF 164
      K   TDTV L +L   LI+ KKR ++K LI  +++ D P V    E ++++A ++ PG LTL+           R+P +  ++ KTGPL ++SANLSG P + ++  ++F
 S:  17 KVVSFPTDTVPALAALPPLSDLIFLAKKRSQDKPLILMGASVKDLWPYVMGTCEQLEIWQQIAQEYLPGALTLVLPASGLVPRSMNPTDPTTIGIRVPQHQIAQMILAKTGPLATTSANLSGEPALLSMSAIAQTF 152
>gi|108804486|ref|YP_644423.1| translation factor SUA5 [Rubrobacter xylanophilus DSM 9941] >gi|108765729|gb|ABG04611.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC [Rubrobacter xylanophilus DSM 9941] (191 aa)
Score = 120, Expect = 6.6e-05, Identities = 36/102 (35%), Positives = 62/102 (60%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL--IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES-----YRMPDDKFILNLIDK-TGPLYSSSANLSG 150
      I+  A+V T+TV GL++  L IY+IK R++ K +   + ++   +V  + LA +WPG LTL+ +    R+P + + +++D  GPLY++SAN+SG
 S:  13 IREGAVALVPTETVVGLVASEAGLERIYEIKVRERGKPIALLCRSAEEAFSLAAKVPPLARTLADLYWPGPLTLVLDRPGGGTIGLRVPRGR-VRDVLDAYGGPLYATSANISG 125
>gi|73668440|ref|YP_304455.1| translation factor SUA5 [Methanosarcina barkeri str. Fusaro] >gi|72395602|gb|AAZ69875.1| translation factor SUA5 [Methanosarcina barkeri str. Fusaro] (367 aa)
Score = 120, Expect = 6.9e-05, Identities = 42/94 (44%), Positives = 58/94 (61%)
 Q:  59 TDTVSGLLS--LNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVN----ETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNP 152
      T+TV GL + LN  + KI  KKR   L  V + + + +V   E+ +L + FWPG LT+I +K         RMPD + L+LI + G PL + SANLSG P
 S:  42 TETVYGLGADGLNPEAVMKIFEAKKRPPGNPLSLLVHSREDVEKVARNIPESAFRLMNAFWPGPLTIILEKNDIVPDITSGRLKSIGVRMPDHRVPLDLIKRAGTPLAAPSANLSGKP 159
>gi|89210217|ref|ZP_01188609.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC [Halothermothrix orenii H 168] >gi|89160290|gb|EAR79946.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC [Halothermothrix orenii H 168] (362 aa)
Score = 120, Expect = 7.0e-05, Identities = 44/118 (37%), Positives = 67/118 (56%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEV-----NETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIF-IEGDYYQNNQPSTIYDI 190
      I+K K R ++ LI + +DQ+ ++   ++T ++L  FWPG LTLI++K+       + R PD+   LI + P+ + SANLSG+P T  A  F  K I F I+G    ST+ DI
 S:  65 IFKAKGRPRDNPLIVHIGEMDQLYDIIKNPLSDTTRRLIKHFWPGPLTLIFEKKETIPGVTTAGLESVAVRFPDNPVARALIGLSSVPVAAPSANLSGSPSPTR---AEHVFKDLKGRIPFIIDGGPSSVGVESTVIDI 200
>gi|169177786|ref|ZP_02839300.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Arthrobacter chlorophenolicus A6] >gi|169014298|gb|EDS60859.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Arthrobacter chlorophenolicus A6] (237 aa)
Score = 120, Expect = 7.1e-05, Identities = 51/155 (32%), Positives = 84/155 (54%)
 Q:  56 IVSTDTVSGLLS-------LNKPLIYKIKKRDKNKK-LIRFVSNLDQIP-EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYY----QNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTI 210
      ++ TDTV G+ +    +  L+ K + R   LI ++ LD + +++  +KLA FWPG LTLI+ +       + RMP D+  L+ TGPL SSAN +G+ P   A E   S +++EG +   + PSTI D   L+ R G + + +++ +
 S:   2 VLPTDTVYGIAADAFSPQAVTMLLVSKGRSRTMPPPVLIPRINALDGLATDISAEARKLAEAFWPGGLTLIFHAQPSLDWDLGETKGTVALRMPADEIAQELLTLTGPLAVSSANRTGHAPAQTAAAAREQLA--DSVEVYLEGGFRPAEGADAVPSTIVDATGPRLRVVRNGAVSLDQLREHV 183
>gi|196235167|ref|ZP_03133971.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Thermus aquaticus Y51MC23] >gi|196221123|gb|EDY15738.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Thermus aquaticus Y51MC23] (196 aa)
Score = 119, Expect = 7.2e-05, Identities = 46/146 (31%), Positives = 75/146 (51%)
 Q:  59 TDTVSGLLSLNKP-----LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ------IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE------------SYRMPDDKFILNLIDKT-GPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREGEIKYE 204
      TDTV G+++ +    IY +K R++ K L  V+ L+    + + E F +LA FWPG LT++         RMP + + L+ + G  ++S N SG PP+  +A   + D +F G+    S++ D+ T + REG I E
 S:  26 TDTVWGVMARMEDEAACRRIYALKGREEKKPLQVLVAGLEDALRLSDLGPLEERFLRLAEAFWPGALTIVVPGRGIPPWISRDGSVGLRMPAHEALRELLRRVGGHATATSLNRSGEPPVKTEAEA----RAFPVDFVF-PGE--ATGLASSVVDLRTGEILREGAIPKE 188
>gi|71894113|ref|YP_278221.1| hypothetical protein MS53_0089 [Mycoplasma synoviae 53] >gi|71850901|gb|AAZ43510.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma synoviae 53] (157 aa)
Score = 119, Expect = 7.4e-05, Identities = 47/140 (33%), Positives = 78/140 (55%)
 Q:  56 IVSTDTVSGL-------LSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKK---LASKFWPGKLTLIYKKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTL 195
      ++STDTV GL    SL+K +Y +K R +KK++  + + I ++ + KK  +A K PG ++I   R+P+  +  + K GP+Y +SAN+SG P++ I +A  F K  I +I   + PS IY++DT +
 S:  10 LLSTDTVCGLGVKLENKDSLHK--LYALKNRPVDKKIMILAGSFNDIFKLTKFTKKQRVMAYKLLPGSNSIIVNNIGMRIPNCLKLRKFLIKNGPMYVTSANISGEKPLS-IEEAQVKFEK----IRYIVDYCSPSGSPSKIYNLDTGEI 152
>gi|116513793|ref|YP_812699.1| putative translation factor (SUA5) [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] >gi|116093108|gb|ABJ58261.1| translation factor SUA5 [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] (331 aa)
Score = 119, Expect = 7.4e-05, Identities = 54/154 (35%), Positives = 79/154 (51%)
 Q:  59 TDTVSGLLSL-----NKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLT-LIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      T+TV GL +L   +  +Y K R + LI V++  +   EV E +KL  FWPG LT L+ KE       ++R PDD+  +LI K G P+  SAN S P T   +    + I ++G  +  STI D+ N  + R G+I E I + + E
 S:  28 TETVYGLGALATRDDSVKKVYAAKGRPSDNPLIVTVADEAMMRPYAKEVPERAEKLIKHFWPGPLTILLLAKEGALPESVTGGLPTVAFRCPDDQLTHDLIAKLGYPIVGPSANTSTKPSPTTAQHVYHDLKGKIAGI--VDGGETEVGLESTIVDLSVNPAVVLRPGKITPEEISQVLGE 206
>gi|88807794|ref|ZP_01123305.1| hypothetical protein WH7805_06526 [Synechococcus sp. WH 7805] >gi|88787833|gb|EAR18989.1| hypothetical protein WH7805_06526 [Synechococcus sp. WH 7805] (207 aa)
Score = 119, Expect = 7.6e-05, Identities = 34/100 (34%), Positives = 58/100 (57%)
 Q:  54 AAIVSTDTVSGLLSL--NKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVN-----ETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPP 153
      AA++ TDT+ L   +  I+ +K+R ++K LI  + + + ++   E + LA ++WPG LTL+  E        R+P   +L+ + GPL ++SAN SG P
 S:  31 AALLPTDTLPALACTPSSAAQIWTLKQRPQDKPLILMAAEVSALLDLTTVIAREDARPLADRYWPGPLTLVLPAEGTLTNHLNPGQDTLGMRIPACAVTRSLLARCGPLATTSANRSGGTP 151
>gi|168213696|ref|ZP_02639321.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|170714770|gb|EDT26952.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium perfringens CPE str. F4969] (350 aa)
Score = 119, Expect = 7.7e-05, Identities = 37/93 (39%), Positives = 57/93 (61%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFN 165
      I+ K R ++ LI +++  I   E+ + ++L KFWPG LT+I KK+        RMP+D+ L LI+ +G P+ + SAN+SG P T+I  E N
 S:  54 IFVAKGRPQDNPLIIHIADKKDIDKYVAEIPKYAQELMDKFWPGPLTIILKKKDIVSDVTSAGLDTVGVRMPNDEIALKLIELSGVPIAAPSANISGRPSPTDIERCEEDLN 165
>gi|104773787|ref|YP_618767.1| Sua5 family translation factor [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] >gi|103422868|emb|CAI97530.1| Putative translation factor (Sua5 family) [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] (331 aa)
Score = 119, Expect = 7.7e-05, Identities = 54/154 (35%), Positives = 79/154 (51%)
 Q:  59 TDTVSGLLSL-----NKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLT-LIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      T+TV GL +L   +  +Y K R + LI V++  +   EV E +KL  FWPG LT L+ KE       ++R PDD+  +LI K G P+  SAN S P T   +    + I ++G  +  STI D+ N  + R G+I E I + + E
 S:  28 TETVYGLGALATRDDSVKKVYAAKGRPSDNPLIVTVADEAMMRPYAKEVPERAEKLIKHFWPGPLTILLLAKEGALPESVTGGLPTVAFRCPDDQLTHDLIAKLGYPIVGPSANTSTKPSPTTAQHVYHDLKGKIAGI--VDGGETEVGLESTIVDLSVNPAVVLRPGKITPEEISQVLGE 206
>gi|196154852|ref|YP_002124341.1| putative double-stranded RNA-binding protein with unique protein fold, with YrdC/RibB domain [Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'] >gi|88772405|gb|EAR03693.1| putative double-stranded RNA-binding protein with unique protein fold, with YrdC/RibB domain [Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'] >gi|196110631|gb|ACG64347.1| putative double-stranded RNA-binding protein with unique protein fold, with YrdC/RibB domain [Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'] (201 aa)
Score = 119, Expect = 8.1e-05, Identities = 51/166 (30%), Positives = 86/166 (51%)
 Q:  32 FVTYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL-------LSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETFKKLASKF-----WPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKR 197
      F  E ++S ++ +V  + + + T+ V G+    ++N L  IK+R  K +I  +N Q+ P V++  +  +   WPG T + K S        R+ +  ++ L +K G PL S+SANL+G PP T  D E+  +  + ++EG   +PSTI D DT + R
 S:  12 FTPVEANASEVDPVVAAFEAGRLIVYPTEAVMGIGCDPDNEAAVNALL--DIKQRPVEKGVILIAANYSQLLPYVDDNAIRPDRRTDIFSSWPGPNTWLLPKSSSAPVWLTGKHSKIAVRVTNHPVVVALCNKLGKPLVSTSANLTGQPPAT---DTDEAKAVFADSVFYVEGKVGGATKPSTIRDGDTAEVIR 200
>gi|160894646|ref|ZP_02075421.1| hypothetical protein CLOL250_02197 [Clostridium sp. L2-50] >gi|156863580|gb|EDO57011.1| hypothetical protein CLOL250_02197 [Clostridium sp. L2-50] (359 aa)
Score = 119, Expect = 8.4e-05, Identities = 54/152 (35%), Positives = 81/152 (53%)
 Q:  59 TDTVSGLL--SLNKPL---IYKIKKRDKNKKLIRFVSNL----DQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGP-LYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      T+TV GL  +LN   IY K R + LI +++   + + EV+  + L  FWPG LT+I+KK+       + RMP   + LI +G + + SANLSG P T   E + + D+I ++G    STI D+ D T+ R G I + IK +
 S:  45 TETVYGLGGDALNPKASEKIYSAKGRPSDNPLIVHIADTASVWELVAEVSTQAQMLMEAFWPGPLTIIFKKKDIVPHETTGGLETVAIRMPSHPAAMKLIKDSGVYIAAPSANLSGRPSPTTAAHVEEDLSG-RIDMI-LDGGPVGIGIESTIVDVTGDRPTILRPGYISADMIKNIL 220
>gi|33241612|ref|NP_876553.1| SUA5 protein [Chlamydophila pneumoniae TW-183] >gi|33236120|gb|AAP98210.1| SUA5 protein [Chlamydophila pneumoniae TW-183] (286 aa)
Score = 119, Expect = 8.5e-05, Identities = 50/149 (33%), Positives = 77/149 (51%)
 Q:  53 KAAIVSTDTVSG-LLSLNKP----LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVN-----ETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMP---------DDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREGEI 201
      K  + TDTV G +LSL P   +Y +K R+ +K  +V++++ I ++   T KKLA F PG +TL+ K + R P     D  + ++D G L +SANLS P   + F F + D+  +G  +  ST+  D  + REG I
 S:  23 KIVALPTDTVYGFVLSLYAPEAEERLYALKDREPSKAFALYVNSIEDIENISGYPLSPTAKKLAQLF-PGAITLVVKHRNPRFPKETLAFRIVDHSVVREIVDHCGTLIGTSANLSEFPSALTAQEIFADFADH--DLCIFDGP-CSHGLESTVVASDPLYIYREGLI 186
>gi|148238861|ref|YP_001224248.1| translation factor [Synechococcus sp. WH 7803] >gi|147847400|emb|CAK22951.1| Possible translation factor [Synechococcus sp. WH 7803] (199 aa)
Score = 119, Expect = 8.6e-05, Identities = 36/112 (32%), Positives = 63/112 (56%)
 Q:  54 AAIVSTDTVSGLLSL--NKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKL-----ASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFN 165
      AA++ TDT+ L   +  I+ +K+R ++K LI  +  ++ ++   KL   A ++WPG LTL+          R+P   +L+ ++GPL ++SAN SG PP +  A +F+
 S:  23 AALLPTDTLPALACTPSSAAQIWTLKQRPQDKPLILMAAEAVELLDLTTHIAKLDALPLAERYWPGPLTLVLPAAGALVNHLNPGQDSLGMRIPACAATRSLLARSGPLATTSANRSGAPPSCSAEQAAAAFS 155
>gi|94994410|ref|YP_602508.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pyogenes MGAS10750] >gi|94547918|gb|ABF37964.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pyogenes MGAS10750] (206 aa)
Score = 119, Expect = 8.6e-05, Identities = 51/159 (32%), Positives = 78/159 (49%)
 Q:  54 AAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      A ++ T+TV GL + K L    +Y +K+R ++K +  V++ + I   E   KKL  F PG LT+I K         +R+P    LI KTGPL  SANLSG   + D    +  +   D +  + STI D+ +  + R+G I E +  + E
 S:  23 ALVLPTETVYGLFA--KALDEKAVNAVYDLKQRPRDKAMNLNVADFNSILAFSKEQPRYLKKLYQAFLPGPLTIILKANDQVPYWINSGLSTVGFRLPSHPITAALIQKTGPLIGPSANLSGKAS-GRVFDHI--MQDFDFQVFGYADDPFLTGKDSTILDLSGECAVILRQGAITKEELLANVPE 203
>gi|114567901|ref|YP_755055.1| hypothetical protein Swol_2395 [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] >gi|114338836|gb|ABI69684.1| translation factor SUA5 [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] (318 aa)
Score = 119, Expect = 8.6e-05, Identities = 41/107 (38%), Positives = 58/107 (54%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKK----LASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNP-PIT 155
      IK +   T+TV GL  +   + KI  K R +  L+ +S ++Q+ V +    L +FWPG L++I          RMP   L LID+ GPL + SANLSG P P+T
 S:   7 IKAQELVAFPTETVYGLGAAAFQSQAVEKIFLAKGRAETNPLLLHLSCMEQVESVAKEIPPAAIMLMERFWPGPLSIILPARETVPAIVRGGKTTVGLRMPAHPVALALIDQAGPLAAPSANLSGRPSPVT 137
>gi|21910337|ref|NP_664605.1| hypothetical protein SpyM3_0801 [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28895912|ref|NP_802262.1| hypothetical protein SPs1000 [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|21904533|gb|AAM79408.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28811162|dbj|BAC64095.1| hypothetical protein [Streptococcus pyogenes SSI-1] (196 aa)
Score = 119, Expect = 8.9e-05, Identities = 52/164 (31%), Positives = 82/164 (50%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      I++ A ++ T+TV GL + K L    +Y +K+R ++K +  V++ + I   E   KKL  F PG LT+I K         +R+P+   LI KTGPL  SANLSG      + F+   +   D +  + STI D+ +  + R+G I E +  + E
 S:   8 IESGDALVLPTETVYGLFA--KALDEKAVNAVYDLKQRPRDKAMNLNVADFNSILAFSKEQPRYLKKLYQAFLPGPLTIILKANDQVPYWINSGLSTVGFRLPNHPITAALIQKTGPLIGPSANLSGKASGRVFDHIMQDFD---FQVFGYADDPFLTGKDSTILDLSGERAVILRQGAITKEELLANVPE 193
>gi|154505651|ref|ZP_02042389.1| hypothetical protein RUMGNA_03190 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] >gi|153794090|gb|EDN76510.1| hypothetical protein RUMGNA_03190 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] (523 aa)
Score = 119, Expect = 9.0e-05, Identities = 48/137 (35%), Positives = 72/137 (52%)
 Q:  74 YKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF----KKLASKFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDKTGPLYSS-SANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      Y+ K R + LI +++L+ + E+ E   + LA FWPG LT+I++K S        RMP D   LI  G  S+ SAN SG P T   +E N K ++I I+G    STI D+ +  + R G I + +++ I
 S:  68 YEAKGRPSDNPLIVHIADLEDLSEITENVPPETELLAKHFWPGPLTMIFEKSSLVPYGTTGGLDTVAVRMPSDLIARKLILAAGGYVSAPSANTSGRPSPTTAEHVWEDLNG-KIEMI-IDGGSVDIGLESTILDMTVSPPMILRPGAITADMLEEVI 223
>gi|15897573|ref|NP_342178.1| hypothetical protein SSO0664 [Sulfolobus solfataricus P2] >gi|6015811|emb|CAB57638.1| hypothetical protein [Sulfolobus solfataricus] >gi|13813830|gb|AAK40968.1| SUA5 related conserved hypothetical protein [Sulfolobus solfataricus P2] (358 aa)
Score = 119, Expect = 9.0e-05, Identities = 53/160 (33%), Positives = 83/160 (51%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKK----LASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTI-YDIDTNTLKREGEIKYEWIKK 208
      IK   + T+TV GL  +L+  + KI  K R + LI +SN+DQ+ EV +  K  L + WPG LT + KK        + RMP   L LI+++G P+ + SANL+ P T +  +   K D+I  G+ +  + + I  +D  L R G  E +++
 S:  24 IKAGGTVVFPTETVYGLGANALDPEAVKKIFIAKNRPMDNPLIVHISNIDQLYEVAKDIPKKIINLVNIVWPGPLTFVLKKTEKVPKETTGGLETVAVRMPAHPVALALINESGVPIAAPSANLATKPSPTRVEHVIDDIYG-KVDVILDSGETFFGVESTVINVTVDPPVLLRPGPFSVEELER 207
>gi|120405291|ref|YP_955120.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Mycobacterium vanbaalenii PYR-1] >gi|119958109|gb|ABM15114.1| translation factor SUA5 [Mycobacterium vanbaalenii PYR-1] (220 aa)
Score = 119, Expect = 9.3e-05, Identities = 46/171 (26%), Positives = 80/171 (46%)
 Q:  36 EKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLS-----LNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIP----EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWI 206
      E+ + +  + +K + ++ TDTV G+ +     +  K R +N +  V +  I   V + K+L  FWPG L+L+ ++         RMP   + L+ + GP+ SSAN+SG PP   A E     ++++G  +  STI D+   + REG + + I
 S:  11 EQRDTGIASAISALKGGRLVVMPTDTVYGIGADAFDGEAVAALLAAKGRGRNMPVPVLVGSWHTIQGLVYSVPNSAKELIRAFWPGALSLVVRQAPSLQWDLGDANGTVMLRMPLHPVAIELLREVGPMAVSSANISGRPPAVTAAQAREQLGDLVE--VYLDGGPAEQQAASTIVDLTGAHPRVLREGPVTLDAI 204
>gi|46445827|ref|YP_007192.1| hypothetical protein pc0193 [Candidatus Protochlamydia amoebophila UWE25] >gi|46399468|emb|CAF22917.1| conserved hypothetical protein [Candidatus Protochlamydia amoebophila UWE25] (311 aa)
Score = 119, Expect = 9.3e-05, Identities = 41/99 (41%), Positives = 55/99 (55%)
 Q:  59 TDTVSGLLS-LNKP----LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE---------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNI 157
      T+TV GL + L P   I++IK R   LI V+N  +   +  F L  FWPG LTLI  +        ++RMP   L++I  GPL  SANLSG P T++
 S:  22 TETVYGLAARLTCPGAIKKIFEIKGRSLVNPLIIHVANPIDVCAYAIALPPHFDALTHAFWPGPLTLIVPIQLDLVDSIVRAGLPTAAFRMPSHPLTLHVIRAVGPLVMPSANLSGKPSSTDV 144
>gi|21223722|ref|NP_629501.1| hypothetical protein SCO5362 [Streptomyces coelicolor A3(2)] >gi|8568784|emb|CAB94533.1| conserved hypothetical protein [Streptomyces coelicolor A3(2)] (215 aa)
Score = 119, Expect = 9.3e-05, Identities = 35/118 (29%), Positives = 62/118 (52%)
 Q:  95 IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      + + +E  +L  FWPG LTL+ K +       + RMP   + L+ + GP+ SSANL+G+P  +  A +   S ++++G    PS+I D+ +  L R G + E ++K + +
 S:  79 VTDFSEMAWELVDAFWPGALTLVAKHQPSLQWDLGETRGTVAVRMPLHPVAIELLTEVGPMAVSSANLTGHPAPEDCDAAQQMLGDSVS--VYLDGGPTPGIVPSSIVDVTREVPVLLRAGALSAEELRKVVPD 210
>gi|73666905|ref|YP_302921.1| translation factor SUA5 [Ehrlichia canis str. Jake] >gi|72394046|gb|AAZ68323.1| translation factor SUA5 [Ehrlichia canis str. Jake] (198 aa)
Score = 118, Expect = 9.7e-05, Identities = 40/129 (31%), Positives = 68/129 (52%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE---VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDKT-GPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREGEI 201
      IY+IK R NK L  V N+++I +  + +  K+ K PG +T +  +Y       R+P+  L +++K  P+ +S N+SG P +T   E+ K+ S + IE D  N  ST+ D+ + + R G +
 S:  38 IYQIKGRSYNKPLSLLVGNINKIKQFSNLTDHAIKIIQKLSPGPITFVLPIHNYHKLPRQFFNNTIGIRIPNHPIALEIVNKIENPVVGTSINISGQPSVTAAHQIHETIKKHIS--VTIEDDSLVNGTESTVIDLTSYKILRAGAV 182
>gi|50914207|ref|YP_060179.1| hypothetical protein M6_Spy0861 [Streptococcus pyogenes MGAS10394] >gi|50903281|gb|AAT86996.1| Sua5 [Streptococcus pyogenes MGAS10394] (206 aa)
Score = 118, Expect = 9.8e-05, Identities = 52/164 (31%), Positives = 81/164 (49%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      I++ A ++ T+TV GL + K L    +Y +K+R ++K +  V++ + I   E   KKL  F PG LT+I K         +R+P    LI KTGPL  SANLSG      + F+   +   D +  + STI D+ +  + R+G I E +  + E
 S:  18 IESGDALVLPTETVYGLFA--KALDEKAVNAVYDLKQRPRDKAMNLNVADFNSILAFSKEQPRYLKKLYQAFLPGPLTIILKANDQVPYWINSGLSTVGFRLPSHPITAALIQKTGPLIGPSANLSGKASGRVFDHIMQDFD---FQVFGYADDPFLTGKDSTILDLSGERAVILRQGAITKEELLANVPE 203
>gi|152977511|ref|YP_001377028.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] >gi|152026263|gb|ABS24033.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] (347 aa)
Score = 118, Expect = 9.8e-05, Identities = 58/178 (32%), Positives = 86/178 (48%)
 Q:  33 VTYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQIP----EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      V +KD  L   ++ +A  T+TV GL  ++N  I KI  K R + LI + + Q+   EV  + L  FWPG LT+I K+        RMPD + L LI+  P+ + SAN SG P T   +E N  + I ++G    ST+ D +  T+ R G I E +++ I
 S:  12 VEIKKDYPQLQEAAKLLRENEAVAFPTETVYGLGANAMNDEAIVKIFEAKGRPSDNPLIVHIGSKSQLTDIVREVPPVAEVLMKHFWPGPLTIILPKKDGISEKVTAGLDTVGVRMPDHEVALALIEAANVPVAAPSANRSGRPSPTLASHVYEDLNGKIAGI--VDGGATGVGVESTVIDCTSKVPTILRPGGITKEQLEEVI 213
>gi|163789458|ref|ZP_02183897.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Carnobacterium sp. AT7] >gi|159875312|gb|EDP69377.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Carnobacterium sp. AT7] (341 aa)
Score = 118, Expect = 9.9e-05, Identities = 39/83 (46%), Positives = 52/83 (62%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLASK----FWPGKLTLIYK-KE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT 155
      +Y K R + LI VS ++++ +   ++ASK  FWPG LTLI+K KE       + RMPD+  L LI +TG PL  SAN SG P T
 S:  49 VYSAKGRPSDNPLIVHVSAIEEVEQYVVEVSEVASKLMETFWPGPLTLIFKVKEQAFAPTATAGLDSVAMRMPDNALTLQLIRETGKPLVGPSANTSGKPSPT 151
>gi|58337082|ref|YP_193667.1| Sua5 family translation factor [Lactobacillus acidophilus NCFM] >gi|58254399|gb|AAV42636.1| putative translation factor SUA5 family [Lactobacillus acidophilus NCFM] (334 aa)
Score = 118, Expect = 9.9e-05, Identities = 60/198 (30%), Positives = 89/198 (44%)
 Q:  15 FKKNLNNKEIKNYPKKEFVTYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLI---------------YKKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYD--IDTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      FKK+ + ++  K E V + ++     + L A   D+V G    +Y K R + LI VS+  +   EV E KKL  FWPG LT++        K ++R PDD  +LI K G P+  SAN S P T   +    + I I+G  +  STI D ++T + R GEI E + + + E
 S:   7 FKKDQLDDAVELLAKGELVAFPTET---------VYGLGAIATKEDSVRG--------VYAAKGRPSDNPLIVTVSDEKMMERYAKEVPERAKKLIKHFWPGPLTILLFVKPNTLPDAVTGGLKTVAFRCPDDSLTHDLIAKLGYPIVGPSANTSTKPSPTTAEHVYHDLKGKIAGI--IDGGPTRVGLESTIIDLSVETPIVLRPGEITPEELSEVLGE 207
>gi|56808654|ref|ZP_00366379.1| COG0009: Putative translation factor (SUA5) [Streptococcus pyogenes M49 591] (196 aa)
Score = 118, Expect = 1.0e-04, Identities = 52/164 (31%), Positives = 81/164 (49%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      I++ A ++ T+TV GL + K L    +Y +K+R ++K +  V++ + I   E   KKL  F PG LT+I K         +R+P    LI KTGPL  SANLSG      + F+   +   D +  + STI D+ +  + R+G I E +  + E
 S:   8 IESGDALVLPTETVYGLFA--KALDEKAVNAVYDLKQRPRDKAMNLNVADFNSILAFSKEQPRYLKKLYQAFLPGPLTIILKANDQVPYWINSGLSTVGFRLPSHPITAALIQKTGPLIGPSANLSGKASGRVFDHIMQDFD---FQVFGYADDPFLTGKDSTILDLSGERAVILRQGAITKEELLANVPE 193
>gi|94990488|ref|YP_598588.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94543996|gb|ABF34044.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pyogenes MGAS10270] (206 aa)
Score = 118, Expect = 1.1e-04, Identities = 52/164 (31%), Positives = 81/164 (49%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      I++ A ++ T+TV GL + K L    +Y +K+R ++K +  V++ + I   E   KKL  F PG LT+I K         +R+P    LI KTGPL  SANLSG      + F+   +   D +  + STI D+ +  + R+G I E +  + E
 S:  18 IESGDALVLPTETVYGLFA--KALDEKAVNTVYDLKQRPRDKAMNLNVADFNSILAFSKEQPRYLKKLYQAFLPGPLTIILKANDQVPYWINSGLSTVGFRLPSHPITTALIQKTGPLIGPSANLSGKASGRVFDHIMQDFD---FQVFGYADDPFLTGKDSTILDLSGERAVILRQGAITKEELLANVPE 203
>gi|183984067|ref|YP_001852358.1| hypothetical protein MMAR_4096 [Mycobacterium marinum M] >gi|183177393|gb|ACC42503.1| conserved hypothetical protein [Mycobacterium marinum M] (216 aa)
Score = 118, Expect = 1.1e-04, Identities = 29/88 (32%), Positives = 46/88 (52%)
 Q:  103 KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI 190
      ++L  FWPG L+L+ +         RMP   + L+ + GP+ SSAN+SG PP ++ DA  F    ++++G    STI D+
 S:  87 RELIRAFWPGALSLVVVQAPSLQWDLGNAHGTVMLRMPLHPVAIELLRQVGPMAVSSANVSGQPPAVDVADARNQFGDLVD--VYLDGGPAAQQAASTIVDL 186
>gi|118619167|ref|YP_907499.1| hypothetical protein MUL_3963 [Mycobacterium ulcerans Agy99] >gi|118571277|gb|ABL06028.1| conserved hypothetical protein [Mycobacterium ulcerans Agy99] (216 aa)
Score = 118, Expect = 1.1e-04, Identities = 29/88 (32%), Positives = 46/88 (52%)
 Q:  103 KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI 190
      ++L  FWPG L+L+ +         RMP   + L+ + GP+ SSAN+SG PP ++ DA  F    ++++G    STI D+
 S:  87 RELIRAFWPGALSLVVVQAPSLQWDLGNAHGTVMLRMPLHPVAIELLRQVGPMAVSSANVSGQPPAVDVADARNQFGDLVD--VYLDGGPAAQQAASTIVDL 186
>gi|71903504|ref|YP_280307.1| SUA5 protein [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|71802599|gb|AAX71952.1| SUA5 protein [Streptococcus pyogenes MGAS6180] (206 aa)
Score = 118, Expect = 1.1e-04, Identities = 52/164 (31%), Positives = 81/164 (49%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      I++ A ++ T+TV GL + K L    +Y +K+R ++K +  V++ + I   E   KKL  F PG LT+I K         +R+P    LI KTGPL  SANLSG      + F+   +   D +  + STI D+ +  + R+G I E +  + E
 S:  18 IESGDALVLPTETVYGLFA--KALDEKAVNAVYDLKQRPRDKAMNLNVADFNSILAFSKEQPRYLKKLYQAFLPGPLTIILKANDQVPYWINSGLSTVGFRLPSHPITTALIQKTGPLIGPSANLSGKASGRVFDHIMQDFD---FQVFGYADDPFLTGKDSTILDLSGERAVILRQGAITKEELLANVPE 203
>gi|15675120|ref|NP_269294.1| hypothetical protein SPy_1143 [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|19746090|ref|NP_607226.1| hypothetical protein spyM18_1103 [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|71910678|ref|YP_282228.1| SUA5 protein [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|13622279|gb|AAK34015.1| hypothetical protein SPy_1143 [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|19748262|gb|AAL97725.1| hypothetical protein [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|71853460|gb|AAZ51483.1| SUA5 protein [Streptococcus pyogenes MGAS5005] (196 aa)
Score = 118, Expect = 1.2e-04, Identities = 52/164 (31%), Positives = 81/164 (49%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      I++ A ++ T+TV GL + K L    +Y +K+R ++K +  V++ + I   E   KKL  F PG LT+I K         +R+P    LI KTGPL  SANLSG      + F+   +   D +  + STI D+ +  + R+G I E +  + E
 S:   8 IESGDALVLPTETVYGLFA--KALDEKAVNAVYDLKQRPRDKAMNLNVADFNSILAFSKEQPRYLKKLYQAFLPGPLTIILKANDQVPYWINSGLSTVGFRLPSHPITAALIQKTGPLIGPSANLSGKASGRVFDHIMQDFD---FQVFGYADDPFLTGKDSTILDLSGERAVILRQGAITKEELLANVPE 193
>gi|21227350|ref|NP_633272.1| SUA5 protein [Methanosarcina mazei Go1] >gi|20905707|gb|AAM30944.1| SUA5 protein [Methanosarcina mazei Go1] (364 aa)
Score = 118, Expect = 1.2e-04, Identities = 49/128 (38%), Positives = 70/128 (54%)
 Q:  25 KNYPKKEFVTYEKDSSNLNGIVFEIKNL--KAAIVS--TDTVSGLLS--LNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKK----LASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNP 152
      +N KKE     N + I+ E  + K  V+ T+TV GL + LN  + KI  K+R   L  V + + I +V +  +  L  FWPG LT++ +K+        RMPD + L LI + G PL + SANLSG P
 S:   4 ENGNKKETRILRVSEVNFDVIIDEAAEIIRKGGTVAFPTETVYGLGADGLNPDTVLKIFEAKERPPGNPLSLLVHSREDIKKVAKNIPEKALLLMDTFWPGPLTIVLEKKDTVPEITSGNLPTIGLRMPDHRIPLELIKRAGTPLAAPSANLSGKP 159
>gi|50954445|ref|YP_061733.1| translation factor [Leifsonia xyli subsp. xyli str. CTCB07] >gi|50950927|gb|AAT88628.1| translation factor [Leifsonia xyli subsp. xyli str. CTCB07] (232 aa)
Score = 118, Expect = 1.2e-04, Identities = 26/58 (44%), Positives = 35/58 (60%)
 Q:  103 KKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDA 160
      + L  FWPG LT++         + RMP D+ L L+ +TGPL SSANLSG P   ++A
 S:  87 EALVEAFWPGGLTIVLPAAPLLVWGLGETSGTVALRMPQDRIALELLAETGPLAVSSANLSGRPAARTAVEA 158
>gi|139473766|ref|YP_001128482.1| hypothetical protein SpyM50925 [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] >gi|134272013|emb|CAM30252.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] (196 aa)
Score = 118, Expect = 1.2e-04, Identities = 52/164 (31%), Positives = 81/164 (49%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      I++ A ++ T+TV GL + K L    +Y +K+R ++K +  V++ + I   E   KKL  F PG LT+I K         +R+P    LI KTGPL  SANLSG      + F+   +   D +  + STI D+ +  + R+G I E +  + E
 S:   8 IESGDALVLPTETVYGLFA--KALDEKAVNAVYDLKQRPRDKAMNLNVADFNSILAFSKEQPRYLKKLYQAFLPGPLTIILKANDQVPYWINSGLSTVGFRLPSHPITTALIQKTGPLIGPSANLSGKASGRVFDHIMQDFD---FQVFGYADDPFLTGKDSTILDLSGERAVILRQGAITKEELLANVPE 193
>gi|153004279|ref|YP_001378604.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Anaeromyxobacter sp. Fw109-5] >gi|152027852|gb|ABS25620.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Anaeromyxobacter sp. Fw109-5] (205 aa)
Score = 117, Expect = 1.2e-04, Identities = 46/149 (30%), Positives = 80/149 (53%)
 Q:  59 TDTVSGLLSLNK-----PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEV---NETFKKLASKFWPGKLTLIY--------------KKESYRMPDDKFILNLIDKT-GPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIK 207
      T+T GL +L +    + + K R + K L  ++ DQ+ EV  +  +LA +FWPG LTL+        + + R+P +  L + G + S+SANLSG+PP ++   S    + ++G   +PSTI ++ +  L R+G I +E ++
 S:  28 TETFYGLGALARDPAALERLARAKLRPEGKPLPLLAADADQVREVARLDGLASRLAERFWPGPLTLVLPALPGLDAAVTAGSRTVAVRVPGSELARALARQAGGAIVSTSANLSGDPPPSSAAQLSPSLVARIDHV--LDGGSTPGGRPSTIVEVVGERVRLVRDGVIPFEEVQ 199
>gi|94988612|ref|YP_596713.1| sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94992436|ref|YP_600535.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pyogenes MGAS2096] >gi|94542120|gb|ABF32169.1| sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94545944|gb|ABF35991.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Streptococcus pyogenes MGAS2096] (206 aa)
Score = 117, Expect = 1.2e-04, Identities = 52/164 (31%), Positives = 81/164 (49%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-------IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      I++ A ++ T+TV GL + K L    +Y +K+R ++K +  V++ + I   E   KKL  F PG LT+I K         +R+P    LI KTGPL  SANLSG      + F+   +   D +  + STI D+ +  + R+G I E +  + E
 S:  18 IESGDALVLPTETVYGLFA--KALDEKAVNAVYDLKQRPRDKAMNLNVADFNSILVFSKEQPRYLKKLYQAFLPGPLTIILKANDQVPYWINSGLSTVGFRLPSHPITTALIQKTGPLIGPSANLSGKASGRVFDHIMQDFD---FQVFGYADDPFLTGKDSTILDLSGERAVILRQGAITKEELLANVPE 203
>gi|167636681|ref|ZP_02394969.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|167527881|gb|EDR90703.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus anthracis str. A0442] (346 aa)
Score = 117, Expect = 1.3e-04, Identities = 56/158 (35%), Positives = 81/158 (51%)
 Q:  53 KAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFV---SNLDQI-PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      +A  T+TV GL  ++N  I KI  K R + LI +  S LD I E+  +KL  FWPG LT+I ++        RMPD  L LI++  P+ + SAN SG P T   +E N+ + I ++G    ST+ D +  T+ R G I E ++ I
 S:  32 EAIAFPTETVYGLGANAMNDEAIAKIFEAKGRPSDNPLIVHIGTKSQLDGIVKEIPPVAEKLMEHFWPGPLTIILPRKEGISEKVTAGLHTVGVRMPDHPVALALIEEANVPVAAPSANRSGRPSPTLASHVYEDLNEKIAGI--VDGGATGVGVESTVIDCTSTVPTILRPGGITKEQLEAVI 213
>gi|164688897|ref|ZP_02212925.1| hypothetical protein CLOBAR_02545 [Clostridium bartlettii DSM 16795] >gi|164602101|gb|EDQ95566.1| hypothetical protein CLOBAR_02545 [Clostridium bartlettii DSM 16795] (346 aa)
Score = 117, Expect = 1.3e-04, Identities = 47/138 (34%), Positives = 72/138 (52%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLAS----KFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      IYK K R + LI + + Q+ + ++ K A   KFWPG +T+I K+       + RMP +K  LI +  P+ + SAN+SG P T   +E N  S II  G+    ST+ D+ + T+ R G I E ++K +
 S:  54 IYKAKGRPSDNPLIVHIGDKKQVYNLVQSVTKEAEIVMDKFWPGPITIILNKKDIIPKRTSGGLDTVAIRMPSNKIANALIKEANIPIAAPSANISGRPSPTRAKHVYEEMNHRVSGIIM--GNDCVYGLESTVLDLTGEIPTILRPGSITKEQLEKEL 210
>gi|149200145|ref|ZP_01877169.1| sua5 related protein [Lentisphaera araneosa HTCC2155] >gi|149136786|gb|EDM25215.1| sua5 related protein [Lentisphaera araneosa HTCC2155] (322 aa)
Score = 117, Expect = 1.4e-04, Identities = 55/168 (32%), Positives = 89/168 (52%)
 Q:  41 NLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPL---IYKIKKRDKNKKLIRFVSNL----DQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDI-IFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKK 208
      N+   +KN   +T+TV GL  +L+ P  I+K KKR K  LI ++ +  D + E+ +  LA +WPG LTL++KK        + RMP   L L+ +  P+ + SAN G  T+  A  F++ ++++ I ++G    STI D +  L R+G I E I++
 S:  10 NIKKAAEHLKNDNLVAFATETVYGLGANALSPPACEKIFKAKKRPKYDPLIVHIAEIYQLSDLVKEIPDVALDLAEAYWPGPLTLVFKKTDLIPSLITSGLDTVAIRMPAHPLALGLLSEAQIPVAAPSANPFGYLSPTS---AEHVFSQLENEVDIILDGGECDWGIESTIVDCSSGEAILLRQGGISAEDIRR 201
>gi|190570595|ref|YP_001974953.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Wolbachia pipientis] >gi|190356867|emb|CAQ54241.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Wolbachia pipientis] (195 aa)
Score = 117, Expect = 1.4e-04, Identities = 58/162 (35%), Positives = 94/162 (58%)
 Q:  45 IVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLL-------SLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLD---QIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLI------------YKKES--YRMPDDKFILNLIDK-TGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWI 206
      ++ IKN  A  T+TV L    S+ K IY+IKKR +NK L FVS++D  I +V E + L + F PG +T I      + K+S  R+PD  ++++++  P+ ++S N+SG  I  D +S ++ S + IE D  +  STI D+ + +K R+G+I + I
 S:   5 VINAIKNNLLACFPTETVYALACNALGKESIEK--IYRIKKRSQNKPLSIFVSDVDSLTNIAKVKEEYINLINYFSPGPMTYILPLQDNSILPNEFFKDSIGIRIPDHPIAISILNELKTPVVATSINISGEKSICKARDIPQSIKQHLSAV--IEDDELVSGIESTIIDLTGDKIKVLRKGKISLQTI 189
>gi|58696928|ref|ZP_00372427.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Wolbachia endosymbiont of Drosophila simulans] >gi|58536842|gb|EAL60054.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Wolbachia endosymbiont of Drosophila simulans] (195 aa)
Score = 117, Expect = 1.4e-04, Identities = 48/134 (35%), Positives = 79/134 (58%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVS---NLDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLI------------YKKES--YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWI 206
      IY+IKKR +NK L FVS  NL +I +V E + L + F PG +T I      + K+S  R+P+  +++++K  P+ ++S N+SG  +  D +S ++ S + IE D  +  STI D+ + +K REG I + +
 S:  38 IYQIKKRSQNKPLSIFVSDIYNLTKIAKVKERYIDLINHFSPGPITYILPLKNNNILPNEFFKDSIGIRIPEHPIAISILNKLKVPIVATSTNISGKESVCKANDIPQSIKQHLS--VVIEDDELVSGIESTIIDLTEDKIKVLREGAISLQTV 189
>gi|15791118|ref|NP_280942.1| hypothetical protein VNG2312C [Halobacterium sp. NRC-1] >gi|169236871|ref|YP_001690071.1| hypothetical protein OE4244F [Halobacterium salinarum R1] >gi|10581723|gb|AAG20422.1| conserved hypothetical protein [Halobacterium sp. NRC-1] >gi|167727937|emb|CAP14725.1| conserved hypothetical protein [Halobacterium salinarum R1] (198 aa)
Score = 117, Expect = 1.5e-04, Identities = 44/153 (28%), Positives = 83/153 (54%)
 Q:  56 IVSTDTVSGLLS--LNKPLI---YKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE---VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREGEIK---YEWIKK 208
      + T+TV GL + L+  I  ++ K+R + K L   +++  E  V ET +  ++F PG +T++ +K         R+PD + + L+++ PL ++SAN+SG P +TN  A +  + + D +  G+    ST+ D+  + R G +   EW+ +
 S:  21 VFPTETVYGLAADALDPDAIEAAFEAKRRPREKPLSFAFPDVEAAVEHVAVGETERAFMAEFLPGPVTVVCEKRDSVPDVLTGGRDRVGVRVPDSEVAVALLERVAPLTATSANVSGEPSVTNPA-ALDPAFRARVDAVVDAGE-SPGGTGSTVVDVARGEILRAGAVGDAVREWLAE 196
>gi|42520658|ref|NP_966573.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Wolbachia endosymbiont of Drosophila melanogaster] >gi|42410398|gb|AAS14507.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Wolbachia endosymbiont of Drosophila melanogaster] (195 aa)
Score = 117, Expect = 1.5e-04, Identities = 48/134 (35%), Positives = 79/134 (58%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVS---NLDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLI------------YKKES--YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWI 206
      IY+IKKR +NK L FVS  NL +I +V E + L + F PG +T I      + K+S  R+P+  +++++K  P+ ++S N+SG  +  D +S ++ S + IE D  +  STI D+ + +K REG I + +
 S:  38 IYQIKKRSQNKPLSIFVSDIYNLTKIAKVKERYIDLINHFSPGPITYILPLKNNNMLPNEFFKDSIGIRIPEHPIAISILNKLKVPIVATSTNISGKESVCKANDIPQSIKQHLS--VVIEDDELVSGIESTIIDLTEDKIKVLREGAISLQTV 189
>gi|42518857|ref|NP_964787.1| hypothetical protein LJ0932 [Lactobacillus johnsonii NCC 533] >gi|41583143|gb|AAS08753.1| hypothetical protein LJ_0932 [Lactobacillus johnsonii NCC 533] (330 aa)
Score = 116, Expect = 1.6e-04, Identities = 59/154 (38%), Positives = 80/154 (51%)
 Q:  59 TDTVSGL--LSLNKPLI---YKIKKRDKNKKLIRFVSNL----DQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLI-YKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQP------STIYD--IDTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      T+TV GL L+ N+ +  Y K R + LI VS+   + + EV E KKL  FWPG LT+I + KE       ++R P+D  +LI  G P+  SAN S P T   F    + II    +N P   STI D ++ T+ R GEI E I  + E
 S:  28 TETVYGLGALATNEKAVKSVYAAKGRPSDNPLIVTVSDEQMMENYVSEVPERAKKLIKHFWPGPLTIILFVKEGTLPDAVTGGLPTAAFRCPNDDMTHDLISGLGKPIVGPSANTSTKPSPTTAEHVFHDLKGKIAGII--------DNGPTEIGLESTIVDLSVEKPTVLRPGEITPEEISAVLGE 206
>gi|67459737|ref|YP_247361.1| putative translation factor protein [Rickettsia felis URRWXCal2] >gi|67005270|gb|AAY62196.1| Putative translation factor protein [Rickettsia felis URRWXCal2] (361 aa)
Score = 116, Expect = 1.7e-04, Identities = 58/162 (35%), Positives = 90/162 (55%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGL---LSLNKPL--IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ---IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYK-KE---------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQ--PSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      IK+ K + T+TV G+  + N+  I++ K R   LI VS+++Q  I E N+  K+A KFWPG L+++  KE        + R+P   L LI ++G P+ + SAN S   TN   + F K  +I + + YQ+   STI D T  T+ REG I E +++ +
 S:  59 IKSGKVVVFPTETVYGIGADATNNEACLKIFQFKNRPAINPLIVHVSSIEQAKEIGEFNDLATKIAEKFWPGPLSIVVSLKENANIAPSVTAGLNTIAIRIPSYPLALELIRQSGVPIAAPSANPSNYISPTNAEHVTKHF-KDNQEIFILAPEIYQSEYGLESTIIDTTTATPTILREGFITAEILEEVL 248
>gi|30265348|ref|NP_847725.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47778411|ref|YP_022236.2| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49188160|ref|YP_031413.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|49480413|ref|YP_039318.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|52140237|ref|YP_086594.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus cereus E33L] >gi|65317301|ref|ZP_00390260.1| COG0009: Putative translation factor (SUA5) [Bacillus anthracis str. A2012] >gi|165871252|ref|ZP_02215901.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|166986492|ref|ZP_02257743.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus cereus AH187] >gi|168164297|ref|ZP_02599530.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus cereus H3081.97] >gi|170688185|ref|ZP_02879396.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|170709376|ref|ZP_02899789.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|177651870|ref|ZP_02934453.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|30260026|gb|AAP29211.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47552116|gb|AAT34711.2| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49182087|gb|AAT57463.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|49331969|gb|AAT62615.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|51973706|gb|AAU15256.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus cereus E33L] >gi|164712919|gb|EDR18447.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|170125724|gb|EDS94638.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|170667878|gb|EDT18630.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|172082574|gb|EDT67638.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus anthracis str. A0174] (346 aa)
Score = 116, Expect = 1.7e-04, Identities = 56/158 (35%), Positives = 81/158 (51%)
 Q:  53 KAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFV---SNLDQI-PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      +A  T+TV GL  ++N  I KI  K R + LI +  S LD I E+  +KL  FWPG LT+I ++        RMPD  L LI++  P+ + SAN SG P T   +E N+ + I ++G    ST+ D +  T+ R G I E ++ I
 S:  32 EAIAFPTETVYGLGANAMNDEAIAKIFEAKGRPSDNPLIVHIGTKSQLDGIVKEIPPVAEKLMEHFWPGPLTIILPRKEGISEKVTAGLHTVGVRMPDHPVALALIEEANVPVAAPSANRSGRPSPTLASHVYEDLNEKIAGI--VDGGATGVGVESTVIDCTSAVPTILRPGGITKEQLEAVI 213
>gi|161506044|ref|YP_001573156.1| putative ribosome maturation factor [Salmonella enterica subsp. arizonae serovar 62:z4,z23:--] >gi|160867391|gb|ABX24014.1| hypothetical protein SARI_04225 [Salmonella enterica subsp. arizonae serovar 62:z4,z23:--] (200 aa)
Score = 116, Expect = 1.7e-04, Identities = 39/127 (30%), Positives = 66/127 (51%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETF-----KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      + ++K+R +K LI  ++ +Q+ P ++++   +K   WPG +T ++  +        R+ D  ++ L + G PL S+SANLSG PP  + +  F   D  +EG    PS I D T L R+G
 S:  56 LLELKQRPVDKGLILIAASFEQLKPYIDDSILTTAQRKAVFDCWPGPVTFVFPASATTPRWLTGRFDSLAVRVTDHPLVVALCNAYGKPLVSTSANLSGLPPCRTVEEVRAQFG---DDFPMVEGATGGRLNPSEIRDALTGELFRQG 200
>gi|119509584|ref|ZP_01628731.1| SUA5/yciO/yrdC-like protein [Nodularia spumigena CCY9414] >gi|119465773|gb|EAW46663.1| SUA5/yciO/yrdC-like protein [Nodularia spumigena CCY9414] (200 aa)
Score = 116, Expect = 1.8e-04, Identities = 37/106 (34%), Positives = 59/106 (55%)
 Q:  59 TDTVSGLLSLNKP--LIYKIKKRDKNKKLIRF-VSNLDQIPEVN------ETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES---------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESF 164
      TDTV L +L +  LI+ K+R ++K LI  S D P V    + ++ +A++ WPG LTL+           R+P    ++ +TG L ++SAN SG P+ + + E F
 S:  27 TDTVPALAALPEKAGLIFAAKQRSQDKPLILMGASAEDLWPYVQGSENELKIWQDVANRHWPGALTLVLPASQKVPKQMNPTDPSTIGIRVPQSAIAQTILAQTGALATTSANFSGQQPLLKLAEIAEQF 156
>gi|177670769|ref|ZP_02943859.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Micrococcus luteus NCTC 2665] >gi|172072197|gb|EDT58234.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Micrococcus luteus NCTC 2665] (244 aa)
Score = 116, Expect = 1.9e-04, Identities = 36/116 (31%), Positives = 59/116 (50%)
 Q:  97 EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIEE 212
      +V E + LA +FWPG LTLI K +       + R+PDD   L+  GP+ SSAN +G  T  A    +S ++++  ++ PSTI D   + R+G + E ++ + +
 S:  84 DVPEEAEALAERFWPGALTLILKSQPTLTWDLGETRGTVALRVPDDAVARELLYAVGPMAVSSANRTGMDAATTADAARSMLG--ESVALYLDAGPRESRDPSTIVDCTVTPFRVARQGSVPLEELRAVVPD 213
>gi|157148857|ref|YP_001456176.1| putative ribosome maturation factor [Citrobacter koseri ATCC BAA-895] >gi|157086062|gb|ABV15740.1| hypothetical protein CKO_04695 [Citrobacter koseri ATCC BAA-895] (200 aa)
Score = 116, Expect = 1.9e-04, Identities = 39/127 (30%), Positives = 67/127 (52%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNE-----TFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      + ++K+R  K LI  +N +Q+ P +++   T ++   WPG +T ++  +        R+ D  +++L  G PL S+SANL+G PP  + +  F  +D  +EG+   PS I D T L R+G
 S:  56 LLELKQRPVEKGLILIAANFEQLKPYIDDSMLTDTQREAIFACWPGPVTFVFPAPATTPRWLTGRFDSLAVRVTDHPLVVSLCQAYGKPLVSTSANLTGLPPCRTVEEVRAQFG---ADFPVVEGETGGRLNPSEIRDALTGELFRQG 200
>gi|189424902|ref|YP_001952079.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Geobacter lovleyi SZ] >gi|189421161|gb|ACD95559.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Geobacter lovleyi SZ] (203 aa)
Score = 116, Expect = 1.9e-04, Identities = 50/158 (31%), Positives = 83/158 (52%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLS--LNKP---LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE----VNETFKKLASKFWPGKLT------------LIYKKESY--RMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN-TLKREGEIKYEWI 206
      +KN    TDT GL   NK   IY++K+RDK K   S+L ++    N F K+ ++ PG T      LI K+++  RMPD+  L+++  G P+ ++SANLSG P+ + ++  F + D++ ++G   + S + +   L REG   W+
 S:  22 LKNGGIVAYPTDTTYGLGCSIFNKKGLERIYQVKQRDKRKPFSFICSDLSEVSRYARLTNHAF-KIMKRYLPGPYTFVLEASREVPDLLITKQKTVGIRMPDNAICLSIVQGLGVPIVTTSANLSGEDPVGDPLEINRLFG-HALDLV-VDGGLLTTDVSSVVSLVGKEPELLREGAGDLSWL 201
>gi|167768294|ref|ZP_02440347.1| hypothetical protein CLOSS21_02850 [Clostridium sp. SS2/1] >gi|167709818|gb|EDS20397.1| hypothetical protein CLOSS21_02850 [Clostridium sp. SS2/1] (350 aa)
Score = 116, Expect = 2.0e-04, Identities = 34/93 (36%), Positives = 51/93 (54%)
 Q:  63 SGLLSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT 155
      +GLL   IY K R + LI V ++ +   E+ + ++  FWPG +T+I +K        + RMPD  L LI ++G P+ + SAN SG P T
 S:  44 NGLLPDAAKKIYAAKGRPSDNPLILHVCDMQMVESLVKEIPDNARRAMEHFWPGPMTVILQKADQVPDCVTGGLDTVAIRMPDHPVALELIRRSGVPIAAPSANTSGRPSPT 155
>gi|118480360|ref|YP_897511.1| translation factor SUA5 [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|196042389|ref|ZP_03109654.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus cereus NVH0597-99] >gi|118419585|gb|ABK88004.1| translation factor SUA5 [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|196026781|gb|EDX65423.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus cereus NVH0597-99] (346 aa)
Score = 116, Expect = 2.0e-04, Identities = 56/158 (35%), Positives = 81/158 (51%)
 Q:  53 KAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFV---SNLDQI-PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      +A  T+TV GL  ++N  I KI  K R + LI +  S LD I E+  +KL  FWPG LT+I ++        RMPD  L LI++  P+ + SAN SG P T   +E N+ + I ++G    ST+ D +  T+ R G I E ++ I
 S:  32 EAIAFPTETVYGLGANAMNDEAIAKIFEAKGRPSDNPLIVHIGTKSQLDGIVKEIPPVAEKLMEHFWPGPLTIILPRKEGISEKVTAGLHTVGVRMPDHPVALALIEEANVPVAAPSANRSGRPSPTLASHVYEDLNEKIAGI--VDGGATGVGVESTVIDCTSAVPTILRPGGITKEQLEAVI 213
>gi|124023897|ref|YP_001018204.1| putative translation factor (SUA5) [Prochlorococcus marinus str. MIT 9303] >gi|123964183|gb|ABM78939.1| Putative translation factor (SUA5) [Prochlorococcus marinus str. MIT 9303] (196 aa)
Score = 116, Expect = 2.0e-04, Identities = 35/100 (35%), Positives = 58/100 (57%)
 Q:  54 AAIVSTDTVSGLLSLNKPL--IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPP 153
      AA++ TDT+ L +    ++ +K+R +K LI  + +++   P  E  +A ++WPG LTL+          R+PD  I L+ ++GPL ++SANLSG P
 S:  23 AALLPTDTLPALAAAPVHAAQLWTMKQRSADKPLILMAATPEELLAHVSPLALEDAWSMARRYWPGALTLVVPASGVLVEALNPGAFTLGLRVPDCGVIRCLLKQSGPLATTSANLSGAAP 143
>gi|166363633|ref|YP_001655906.1| putative translation factor [Microcystis aeruginosa NIES-843] >gi|166086006|dbj|BAG00714.1| putative translation factor [Microcystis aeruginosa NIES-843] (195 aa)
Score = 116, Expect = 2.0e-04, Identities = 39/116 (33%), Positives = 64/116 (55%)
 Q:  39 SSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKP---LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-------PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES---------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPI 154
      +++LN IV  + +   TDTV L +++ P  LI+ KKR +K LI  ++  +    E E ++++ K WPG LTL+           R+P    ++ +TG L ++SANLSG P+
 S:   3 TASLNEIVHAALSGQVVSFPTDTVPAL-AVSPPYAALIFAAKKRTFDKPLILMAASAADLWDYVEGNQEEREIWRQMTEKHWPGSLTLVLPAAEKVPKVLNPKNPSTIGIRVPAHAIAREILGRTGVLATTSANLSGQEPL 142
>gi|148543689|ref|YP_001271059.1| translation factor SUA5 [Lactobacillus reuteri F275] >gi|184153099|ref|YP_001841440.1| putative translation factor [Lactobacillus reuteri F275] >gi|148530723|gb|ABQ82722.1| translation factor SUA5 [Lactobacillus reuteri F275] >gi|183224443|dbj|BAG24960.1| putative translation factor [Lactobacillus reuteri F275] (342 aa)
Score = 116, Expect = 2.1e-04, Identities = 45/138 (32%), Positives = 74/138 (53%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE---------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQP------STIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      +Y K R + LI V+++ +   E+ + +KL  FWPG LT+I K +        ++R PD + L+LI++ G P+  SAN SG P T   +  +  S I+    +N P   ST+ D+ T+  + R G + + I+K I
 S:  47 VYLAKGRPSDNPLIVHVNSIAMVEKYAAEIPDNARKLMDAFWPGSLTIILKIKKGALSKTVTGGLKTVAFRYPDCQPTLDLIEEAGVPMVGPSANTSGKPSPTTAQHVYHDLHGKISGIV--------DNGPTRVGVESTVLDMSTDHPVILRPGAVTKKDIEKVI 204
>gi|83312811|ref|YP_423075.1| putative translation factor [Magnetospirillum magneticum AMB-1] >gi|82947652|dbj|BAE52516.1| Putative translation factor [Magnetospirillum magneticum AMB-1] (368 aa)
Score = 115, Expect = 2.1e-04, Identities = 35/78 (44%), Positives = 46/78 (58%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ---IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE----------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSG 150
      I+K K R   LI VS+L+Q  + E+   LA +FWPG LTL+ ++         + RMPD  L LI  G PL + SAN SG
 S:  98 IFKAKGRPSFNPLIAHVSSLEQAAALVELGADAHLLAERFWPGPLTLVLRRRADSPVSLLASAGLDSVAVRMPDHPVALALIKAAGRPLAAPSANRSG 195
>gi|116873906|ref|YP_850687.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] >gi|116742784|emb|CAK21908.1| unnamed protein product [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] (345 aa)
Score = 115, Expect = 2.1e-04, Identities = 55/152 (36%), Positives = 80/152 (52%)
 Q:  59 TDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFK----KLASKFWPGKLTLIYK--KESY-------------RMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      T+TV GL  + N+ I KI  K R + LI ++ +Q+ + E++   +L KFWPG LTLI  K+S       RMP+  L+LI   P+ + SAN SG P T   E +  + I I+G    ST+ D  +T + R G I E I++ I
 S:  35 TETVYGLGADATNQAAIQKIYTAKGRPSDNPLIVHIARREQMDQFVESYPPKAIQLMEKFWPGPLTLILPLIKDSLAANVSAGLSTVGVRMPEHPVSLDLIKTANIPVAAPSANRSGKPSPTTAAHVIEDLDGKIAGI--IDGGPTGVGLESTVIDCSQETPVILRPGGITKEQIERVI 211
>gi|188587452|ref|YP_001918997.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] >gi|179352139|gb|ACB86409.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] (367 aa)
Score = 115, Expect = 2.2e-04, Identities = 34/83 (40%), Positives = 50/83 (60%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVN---ETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT 155
      I++ K R + +I + +++Q+ +  E F LA KFWPG LT+I K+       + RMPD  L LI +  P+ + SANLSG P T
 S:  53 IFQAKNRPLDNPVILHLHSVNQVETLGFPPEEFFFLAEKFWPGPLTMIIPKKNIVPREASGGLDTVAVRMPDHNVALALIQEAQVPMAAPSANLSGRPSPT 153
>gi|187604002|ref|ZP_02990213.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Exiguobacterium sp. AT1b] >gi|187484064|gb|EDU22057.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Exiguobacterium sp. AT1b] (336 aa)
Score = 115, Expect = 2.2e-04, Identities = 52/152 (34%), Positives = 77/152 (50%)
 Q:  59 TDTVSGLL--SLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQ----IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      T+TV GL  ++N  I KI  K R + LI +++++Q  + +  K+L  FWPG LT+I          RMP+  L LI K+G L + SAN SG P T   + N  + I ++G    ST+ D  DT T+ R G + E ++ I
 S:  28 TETVYGLAGDAMNDVAIRKIFEAKGRPSDNPLIVHIASIEQTSLFVDSIPPVAKRLMDAFWPGALTIILPSNGRASSLVTAGLDSIGLRMPNHPAALELIRKSGLGLAAPSANRSGRPSPTTAQHVADDLNGRIAGI--VDGGPTGIGVESTVVDCTGDTVTILRPGGVTREEMEAVI 203
>gi|54310611|ref|YP_131631.1| putative Sua5/YciO/YrdC family protein [Photobacterium profundum SS9] >gi|46915054|emb|CAG21829.1| Putative Sua5/YciO/YrdC family protein [Photobacterium profundum SS9] (192 aa)
Score = 115, Expect = 2.3e-04, Identities = 48/167 (28%), Positives = 87/167 (52%)
 Q:  33 VTYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL-LSLNKPL----IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI------PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIY--KKE------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      V YE D NL +V +++ +   T+ V G+  + P   + +K+R  K LI  +N Q+    ++++ K+   WPG +T +  KK+      + R+ D  + L + G P+ S+SANL+G PP  + +   ++ S I +EG+   P+ I D ++T+ R+G
 S:   2 VIYEVDMDNLQQVVSALQSGEVIAYPTEGVFGVGCDPDNPQAVEKLLALKQRPIEKGLILIAANYQQLQPYIDDAQLSDLQKQKIFSTWPGPVTWVMPVKKDISPLLTGKFTSIAVRVSDHPLVQKLCHQFGKPITSTSANLTGLPPCKTVTEVQNQLGEHLSAI--LEGETGGRENPTEIRDAFSDTVLRQG 192
>gi|58584895|ref|YP_198468.1| putative translation factor, SUA5 [Wolbachia endosymbiont strain TRS of Brugia malayi] >gi|58419211|gb|AAW71226.1| Putative translation factor, SUA5 [Wolbachia endosymbiont strain TRS of Brugia malayi] (208 aa)
Score = 115, Expect = 2.3e-04, Identities = 44/138 (31%), Positives = 78/138 (56%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSN---LDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTI 210
      IY++KKR ++K L FVS+  L +I + E + L + F PG +T I  ++        R+PD  ++++++  P+ ++S N+SG  +  D +S ++ S + IEGD  +  STI D+ N +K REG I + +  +
 S:  38 IYQVKKRSQDKPLSIFVSDVCSLVKIARLEEKYIDLINHFSPGPITYILPLKNNNMLPNRFFKGSIGIRIPDHPIAISILNRLKIPIVATSINVSGEKSVCKASDIPQSIKQHLSAV--IEGDELVSGIESTITDLTGNRIKFLREGIISLQVVNNML 193
>gi|157804239|ref|YP_001492788.1| bifunctional N5-glutamine S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase/tRNA (m7G46) methyltransferase [Rickettsia canadensis str. McKiel] >gi|157785502|gb|ABV74003.1| bifunctional N5-glutamine S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase/tRNA (m7G46) methyltransferase [Rickettsia canadensis str. McKiel] (312 aa)
Score = 115, Expect = 2.4e-04, Identities = 62/168 (36%), Positives = 92/168 (54%)
 Q:  42 LNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL---LSLNKPL--IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ---IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLI--YKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQ--PSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKT 209
      +N V IK+ K + T+TV G+  + N+  I++ K R   LI V++++Q  I E N+  K+A KFW G L+++  KK        + RMP   L LI ++G P+ + SAN S   TN   + F K  +I + + YQ+   STI D T  TL REG I E ++KT
 S:   2 INKAVQFIKSGKVVVFPTETVYGIGADATNNEACLKIFQFKNRPAINPLIVHVASIEQAKEIGEFNDLATKIAEKFWSGPLSIVVPLKKNVNIALSVTAGLNTIAIRMPSYPLALELIRQSGKPIAAPSANPSNYISPTNAEHVTKHF-KDNEEIFILAPEIYQSEYGLESTIIDTTTATPTLLREGFIMSEVLEKT 197
>gi|56551895|ref|YP_162734.1| putative translation factor [Zymomonas mobilis subsp. mobilis ZM4] >gi|56543469|gb|AAV89623.1| putative translation factor [Zymomonas mobilis subsp. mobilis ZM4] (329 aa)
Score = 115, Expect = 2.4e-04, Identities = 46/137 (33%), Positives = 72/137 (52%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ---IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLI--YKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKT 209
      IY+ K R   LI +++++Q  I E N+  LA KFWPG LT++  KK+       + RMP  + +I  G PL + SAN SG+  T +  ES N  + + ++G    STI + + +K R G I E + ++
 S:  56 IYQAKGRPSFNPLIVHIAHIEQAAEIVEFNDEALSLAQKFWPGALTMVLPLKKDAKIASIVTAGLDTVAIRMPSHPVMRQVIKAFGHPLAAPSANKSGSISPTTALHVKESLNGKIAAV--LDGGIADKGLESTIIYVGADEIKLLRPGPITSEELAQS 212
>gi|169188289|ref|ZP_02848435.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Paenibacillus sp. JDR-2] >gi|169004938|gb|EDS51793.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Paenibacillus sp. JDR-2] (356 aa)
Score = 115, Expect = 2.4e-04, Identities = 45/140 (32%), Positives = 73/140 (52%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLASKF----WPGKLTLIYKKES---------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI-DTNTLK--REGEIKYEWIKKTIEE 212
      I+K K R + LI +++ +Q+ E+  + +LA +   WPG LT++  +        RMPD  L LI ++G P+ + SAN SG P T   E   S I ++G    ST+ ++ D+NT++ R G I E ++  E
 S:  58 IFKAKGRPSDNPLIVHIADENQLAELVLPYPELAGRLMKELWPGPLTIVLPVRTGAVSPLVTAGLTTVGIRMPDHPAALALIRQSGCPVAAPSANRSGRPSPTLAAHVLEDLAGKISGI--VDGGATGVGLESTVIELPDSNTIRILRPGGITAEQLRSAAPE 218
>gi|161507268|ref|YP_001577222.1| Sua5 family translation factor [Lactobacillus helveticus DPC 4571] >gi|160348257|gb|ABX26931.1| putative translation factor, SUA5 family [Lactobacillus helveticus DPC 4571] (333 aa)
Score = 115, Expect = 2.5e-04, Identities = 59/198 (29%), Positives = 88/198 (44%)
 Q:  15 FKKNLNNKEIKNYPKKEFVTYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLI---------------YKKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNT--LKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      FKK+ ++ +K  + E V + ++     + L A   +V G    +Y K R + LI VS+  +   EV E KKL  FWPG LTL+          ++R PDD+  +LI K G P+  SAN S P T   +    + I I+G  +  STI D+  T + R GEI E + + + E
 S:   6 FKKDQIDEAVKLLAEGELVAFPTET---------VYGLGAIATKEKSVKG--------VYAAKGRPSDNPLIVTVSDEKMMERYAKEVPERAKKLIKHFWPGPLTLLLFVKPGTLPDAVTGGLDTVAFRCPDDQLTHDLIAKLGYPIVGPSANTSTKPSPTTAEHVYHDLKDKIAGI--IDGGPTRVGLESTIIDLSVKTPIVLRPGEITPEELSEVLGE 206
>gi|15668233|ref|NP_247026.1| hypothetical protein MJ0062 [Methanocaldococcus jannaschii DSM 2661] >gi|2500922|sp|Q60369|Y062_METJA Uncharacterized protein MJ0062 >gi|1498824|gb|AAB98044.1| hypothetical protein MJ_0062 [Methanocaldococcus jannaschii DSM 2661] (207 aa)
Score = 115, Expect = 2.5e-04, Identities = 54/139 (38%), Positives = 78/139 (56%)
 Q:  19 LNNKEIKNYPKKEFVTYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLS--LNKPLI---YKIKKRDKNKKL---IRFVSNLDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNI 157
      L NK IK Y  E  E+  L + EI N K I TDT+ G+ + LN+ +  Y IK+R+ NK L  +R + +++  VN+ KK+ KF PG LT+I KK+       R+PD+ I L   PL ++SAN+SG  T +
 S:   3 LKNKIIKIYELNE----EERKKVLEFLKKEILNGKIVICGTDTLYGISANALNEKAVRKVYNIKRREFNKPLSICVRDKNEIEKYAYVNDLAKKIIDKFLPGPLTIILKKKPGIPDIVAKDYIGIRIPDEPIIREL--SIVPLTTTSANISGKESPTTV 155
>gi|42784497|ref|NP_981744.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus cereus ATCC 10987] >gi|42740429|gb|AAS44352.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus cereus ATCC 10987] (346 aa)
Score = 115, Expect = 2.6e-04, Identities = 56/158 (35%), Positives = 81/158 (51%)
 Q:  53 KAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFV---SNLDQI-PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      +A  T+TV GL  ++N  I KI  K R + LI +  S LD I E+  +KL  FWPG LT+I ++        RMPD  L LI++  P+ + SAN SG P T   +E N+ + I ++G    ST+ D +  T+ R G I E ++ I
 S:  32 EAIAFPTETVYGLGANAMNDEAIAKIFEAKGRPSDNPLIVHIGTKSQLDGIVKEIPPVAEKLMEHFWPGPLTIILPRKEGISEKVTAGLNTVGVRMPDHPVALALIEEANVPVAAPSANRSGRPSPTLASHVYEDLNEKIAGI--VDGGATGVGVESTVIDCTSAVPTILRPGGITKEQLESVI 213
>gi|196249769|ref|ZP_03148465.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Geobacillus sp. G11MC16] >gi|196210645|gb|EDY05408.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Geobacillus sp. G11MC16] (345 aa)
Score = 114, Expect = 2.8e-04, Identities = 44/138 (31%), Positives = 66/138 (47%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF----KKLASKFWPGKLTLIYKKE---------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      I+ K R + LI V++ Q+ + +   K L +FWPG LTL+ K        + RMPD  L LI+ +G L + SAN SG P T     N  + + I+G    ST+ D  + T+ R G + E + + I
 S:  57 IFAAKGRPSDNPLIVHVASRAQVESIAASIPPVAKTLMERFWPGPLTLVLPKRDGAVSERVTAGLSTVAVRMPDHPLALALIEASGLALAAPSANRSGRPSPTTAAHVLADLNGRIAGV--IDGGPTGVGVESTVLDCSGEVPTILRPGGVTKEALSEVI 214
>gi|156062334|ref|XP_001597089.1| hypothetical protein SS1G_01283 [Sclerotinia sclerotiorum 1980] >gi|154696619|gb|EDN96357.1| hypothetical protein SS1G_01283 [Sclerotinia sclerotiorum 1980] (459 aa)
Score = 114, Expect = 2.8e-04, Identities = 52/159 (32%), Positives = 71/159 (44%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----------------PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES----------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYD--IDTNTLKREGEIKYEWIK 207
      + L A  +D V G    IYK K R + LI V +L +        PE+ E +K L  FWPG LT++  S         RMP   L+LI  G PL + SAN S P T   +  N   I ++G  Q  ST+ D  D  + R G + + I+
 S:  68 VYGLGADATRSDAVKG--------IYKTKGRPSDNPLIIHVCDLTMLRSLLSSTENQSSGADFPEIPEIYKPLIKCFWPGPLTILLPNPSPSKLAPEVTAGLQTFGARMPSSPLALSLIRLAGVPLAAPSANASTKPSCTTAEHVYHDLNGRIE--IILDGGACQVGVESTVVDGMCDPPVVLRPGGVSIDEIR 251
>gi|50552650|ref|XP_503735.1| hypothetical protein [Yarrowia lipolytica] >gi|49649604|emb|CAG79325.1| unnamed protein product [Yarrowia lipolytica CLIB122] (373 aa)
Score = 114, Expect = 2.9e-04, Identities = 52/160 (32%), Positives = 79/160 (49%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIP-------EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES----------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDI-IFIEGDYYQNNQPSTIYD--IDTNTLKREGEIKYEWIKK 208
      + L A+ +ST++V     IY K R + LI VS+LDQ+    E+ + + L KFWPG LT++  +S         RMPD   +LI + PL + SAN S P T  A  ++ + I + ++G    ST+ D  D  L R G + E I++
 S:  56 VYGLGASALSTESVKS--------IYAAKNRPADNPLIVHVSSLDQLKRKILKGREIPDVYTPLIEKFWPGPLTILLPLDSDSDVSPACTVGQPTVAVRMPDHPVARSLIALSDLPLAAPSANASTRPSPTT---ADHVYHDLQGRIPLILDGGACHVGVESTVVDGLSDPPMLLRPGGVSLEQIRE 231
>gi|194016307|ref|ZP_03054921.1| YwlC [Bacillus pumilus ATCC 7061] >gi|194011780|gb|EDW21348.1| YwlC [Bacillus pumilus ATCC 7061] (350 aa)
Score = 114, Expect = 3.0e-04, Identities = 39/97 (40%), Positives = 54/97 (55%)
 Q:  59 TDTVSGLLSLNKPL-----IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEV----NETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE---------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT 155
      T+TV GL + K    IY+ K R + LI ++ ++Q+ E   +E K L  FWPG LT++  +         RMPD  L LI  G P+ + SAN SG P T
 S:  39 TETVYGLGANAKETEAVMKIYEAKGRPSDNPLIVHIAEIEQLHEFAQIESEKAKALMDAFWPGALTIVLPCKPGTLSKQVTAGLSTVGVRMPDHPIALELIRTAGLPIAAPSANRSGKPSPT 160
>gi|30023356|ref|NP_834987.1| SUA5 protein [Bacillus cereus ATCC 14579] >gi|29898917|gb|AAP12188.1| SUA5 protein [Bacillus cereus ATCC 14579] (346 aa)
Score = 114, Expect = 3.0e-04, Identities = 55/158 (34%), Positives = 81/158 (51%)
 Q:  53 KAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFV---SNLDQI-PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      +A  T+TV GL  +++  I KI  K R + LI +  S LD I E+  +KL + FWPG LT+I ++        RMPD  L LI++  P+ + SAN SG P T   +E N  + I ++G    ST+ D +  T+ R G I E ++ I
 S:  32 EAVAFPTETVYGLGANAMDDEAIAKIFEAKGRPSDNPLIVHIGTKSQLDGIVKEIPPVAEKLMAHFWPGPLTIILPRKEGISEKVTAGLNTVGVRMPDHPIALALIEEANVPVAAPSANRSGRPSPTLASHVYEDLNGKIAGI--VDGGATGVGVESTVIDCTSTVPTILRPGGITKEQLEAVI 213
>gi|171696344|ref|XP_001913096.1| unnamed protein product [Podospora anserina] >gi|170948414|emb|CAP60578.1| unnamed protein product [Podospora anserina] (413 aa)
Score = 114, Expect = 3.1e-04, Identities = 39/105 (37%), Positives = 53/105 (50%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVN---ETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY-----------------RMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGD 177
      IY K R + LI VS+L + ++  E + +L SKFWPG LT++  +         RMPD   LI  G PL + SAN S P T +  E   K ++I  GD
 S:  92 IYTAKGRPSDNPLIVHVSDLSMLSTLSTIPEIYHELISKFWPGPLTILLPVPTSGQLLAPEVTAGLTTFGARMPDSPLARALIQLVGKPLAAPSANASTRPSPTKAVHVLEDLEG-KIELILDGGD 216
>gi|168138692|ref|ZP_02581921.1| SUA5 protein [Bacillus cereus B4264] (346 aa)
Score = 114, Expect = 3.1e-04, Identities = 55/158 (34%), Positives = 81/158 (51%)
 Q:  53 KAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFV---SNLDQI-PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      +A  T+TV GL  +++  I KI  K R + LI +  S LD I E+  +KL + FWPG LT+I ++        RMPD  L LI++  P+ + SAN SG P T   +E N  + I ++G    ST+ D +  T+ R G I E ++ I
 S:  32 EAVAFPTETVYGLGANAMDDEAIAKIFEAKGRPSDNPLIVHIGTKSQLDGIVTEIPPVAEKLMAHFWPGPLTIILPRKEGISEKVTAGLNTVGVRMPDHPIALALIEEANVPVAAPSANRSGRPSPTLASHVYEDLNGKIAGI--VDGGATGVGVESTVIDCTSTVPTILRPGGITKEQLEAVI 213
>gi|157694091|ref|YP_001488553.1| hypothetical protein BPUM_3340 [Bacillus pumilus SAFR-032] >gi|157682849|gb|ABV63993.1| hypothetical protein BPUM_3340 [Bacillus pumilus SAFR-032] (351 aa)
Score = 114, Expect = 3.1e-04, Identities = 46/127 (36%), Positives = 65/127 (51%)
 Q:  29 KKEFVTYEKDSS----NLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPL-----IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEV----NETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE---------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT 155
      K+ V EKD S   +   +K +   T+TV GL + K    IY+ K R + LI ++ ++Q+ E   +E K L  FWPG LT++  +         RMPD  L LI  G P+ + SAN SG P T
 S:   6 KRWSVDLEKDLSTYYPQIEQAALLLKQNEVVAFPTETVYGLGANAKETEAVMKIYEAKGRPSDNPLIVHIAEVEQLHEFAQIESERAKALMKAFWPGALTIVLPCKLGTLSKQVTAGLSTVGVRMPDHPIALELIRTAGLPIAAPSANRSGKPSPT 161
>gi|168144629|ref|ZP_02587858.1| SUA5 protein [Bacillus cereus G9842] (346 aa)
Score = 114, Expect = 3.3e-04, Identities = 55/158 (34%), Positives = 81/158 (51%)
 Q:  53 KAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFV---SNLDQI-PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      +A  T+TV GL  +++  I KI  K R + LI +  S LD I E+  +KL + FWPG LT+I ++        RMPD  L LI++  P+ + SAN SG P T   +E N  + I ++G    ST+ D +  T+ R G I E ++ I
 S:  32 EAVAFPTETVYGLGANAMDDEAIAKIFEAKGRPSDNPLIVHIGTKSQLDGIVKEIPPVAEKLMAHFWPGPLTIILPRKEGISERVTAGLNTVGVRMPDHPVALALIEEANVPVAAPSANRSGRPSPTLASHVYEDLNGKIAGI--VDGGATGVGVESTVIDCTSTVPTILRPGGITKEQLEAVI 213
>gi|159905153|ref|YP_001548815.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Methanococcus maripaludis C6] >gi|159886646|gb|ABX01583.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Methanococcus maripaludis C6] (206 aa)
Score = 114, Expect = 3.3e-04, Identities = 64/179 (35%), Positives = 98/179 (54%)
 Q:  34 TYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVS-------TDTVSGLLS--LNKPLI---YKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE---VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNT-LKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      T+E  SNL   EI+ K I++    TDT+ GL + L+K I  Y IK+RD NK +  +  QI   V+  KK+ KF PG +T+I KK+       R+PD+ I +   PL ++SAN+SG  ++ ++ ++ K K D+I  G   Q + + I   L REG+I +E I K ++E
 S:   3 TFEISESNLKNCEKEIETAKKMILNGKVILCGTDTLYGLSTNALDKNAIEKIYSIKERDPNKPISISLGEKKQIENYVYVDSIAKKIIEKFMPGPITVILKKKDIIPDILGKDDVGVRIPDNDVIRKI--AIVPLTTTSANISGKTAPSS-LEEVDTVIKEKVDLIINTGPSKYKVQSTIVKVIGGKIELIREGKIPFEEILKAVKE 206
>gi|75762684|ref|ZP_00742523.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] >gi|74489830|gb|EAO53207.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] (346 aa)
Score = 114, Expect = 3.3e-04, Identities = 60/186 (32%), Positives = 93/186 (50%)
 Q:  25 KNYPKKEFVTYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFV---SNLDQI-PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      KNYP+ +   +++ L   ++ +A  T+TV GL  +++  I KI  K R + LI +  S LD I E+  +KL + FWPG LT+I ++        RMPD  L LI++  P+ + SAN SG P T   +E N  + I ++G    ST+ D +  T+ R G I E ++ I
 S:  16 KNYPQLQ------EAAKL------LRENEAVAFPTETVYGLGANAMDDEAIAKIFEAKGRPSDNPLIVHIGTKSQLDGIVKEIPPVAEKLMAHFWPGPLTIILPRKEGISERVTAGLNTVGVRMPDHPVALALIEEANVPVAAPSANRSGRPSPTLASHVYEDLNGKIAGI--VDGGATGVGVESTVIDCTSTVPTILRPGGITKEQLEAVI 213
>gi|167940287|ref|ZP_02527362.1| SUA5 protein [Bacillus cereus AH1134] (346 aa)
Score = 114, Expect = 3.4e-04, Identities = 55/158 (34%), Positives = 81/158 (51%)
 Q:  53 KAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFV---SNLDQI-PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      +A  T+TV GL  +++  I KI  K R + LI +  S LD I E+  +KL + FWPG LT+I ++        RMPD  L LI++  P+ + SAN SG P T   +E N  + I ++G    ST+ D +  T+ R G I E ++ I
 S:  32 EAVAFPTETVYGLGANAMDDEAIAKIFEAKGRPSDNPLIVHIGTKSQLDGIVKEIPPVAEKLMAHFWPGPLTIILPRKEGISEKVTAGLNTVGVRMPDHPIALALIEEANVPVAAPSANRSGRPSPTLASHVYEDLNGKIAGI--VDGGATGVGVESTVIDCTSAVPTILRPGGITKEQLEAVI 213
>gi|153812520|ref|ZP_01965188.1| hypothetical protein RUMOBE_02919 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] >gi|149831445|gb|EDM86533.1| hypothetical protein RUMOBE_02919 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] (354 aa)
Score = 114, Expect = 3.5e-04, Identities = 48/138 (34%), Positives = 67/138 (48%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSS-SANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      IY K R + LI ++ L+Q+   E+ E K LA K+WPG LT+I K        + R P D+  LI  G  ++ SAN SG P T   E    D+I I+G    STI D    + R G I E +++T+
 S:  54 IYAAKGRPSDNPLIVHIAELEQLEKITTEIPEGAKILAEKYWPGPLTMILPKADIVPRETTGGLDSVAVRFPSDRIAQELIKAGGGFVAAPSANTSGRPSPTMAEHVEEDLGD-AIDMI-IDGGQVGIGLESTIVDFTEKVPVVLRPGYISLEMLQETL 210
>gi|78212027|ref|YP_380806.1| hypothetical protein Syncc9605_0477 [Synechococcus sp. CC9605] >gi|78196486|gb|ABB34251.1| conserved hypothetical protein [Synechococcus sp. CC9605] (199 aa)
Score = 113, Expect = 3.6e-04, Identities = 36/108 (33%), Positives = 63/108 (58%)
 Q:  45 IVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLSL--NKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNL-DQIPEV----NETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES---------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNP 152
      +  ++ +AAI+ TDT+ GL     ++++K+R +K LI  +++ D + EV  +  + LA ++WPG LTL+           R+P +  L+ +GPL ++SAN SG P
 S:  11 LALRLRAGEAAIIPTDTLPGLAVCPDQAQTLWRLKRRPADKPLILMGASVNDLLHEVAVPCHREVEALAERYWPGALTLVLPARDGGAGRYLNPGGTTLGCRIPACEQTRALLQISGPLATTSANRSGEP 140
>gi|168266771|ref|ZP_02688736.1| hypothetical protein LmonFSL_15930 [Listeria monocytogenes FSL J2-071] (345 aa)
Score = 113, Expect = 3.7e-04, Identities = 56/162 (34%), Positives = 84/162 (51%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFK----KLASKFWPGKLTLI--YKKESY-------------RMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYD--IDTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      ++N +   T+TV GL  + N+ I KI  K R + LI ++ LDQ+   ++   +L KFWPG LT+I  KK+S       RMP+  L LI+  P+ + SAN SG P T   E +  + I I+G    ST+ D ++  + R G I E I++ I
 S:  25 LQNGECVAFPTETVYGLGADATNQAAIQKIYAAKGRPSDNPLIVHIARLDQMNSFVASYPPKAIQLMEKFWPGPLTVILPLKKDSLAANVSAGLSTVGVRMPEHPVSLALINAANVPVAAPSANRSGKPSPTTADHVIEDLDGKIAGI--IDGGATGVGLESTVIDCSLEMPIILRPGGITKEQIEQVI 211
>gi|194442465|ref|YP_002042654.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL254] >gi|194401128|gb|ACF61350.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL254] (190 aa)
Score = 113, Expect = 3.7e-04, Identities = 39/124 (31%), Positives = 65/124 (52%)
 Q:  76 IKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETFKKLASK-----FWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      +K+R +K LI  ++ +Q+ P +++T  +A +   WPG +T ++  +        R+ +  ++ L + G PL S+SANLSG PP  + +  F   D  +EG    PS I D T L R+G
 S:  49 LKQRPVDKGLILIAASFEQLKPYIDDTILTVAQRKAVFDCWPGPVTFVFPAPATTPRWLTGRFDSLAVRVTNHPLVVALCNAYGKPLVSTSANLSGLPPCRTVEEVRAQFG---DDFPVVEGATGGRLNPSEIRDALTGELFRQG 190
>gi|37522843|ref|NP_926220.1| hypothetical protein glr3274 [Gloeobacter violaceus PCC 7421] >gi|35213845|dbj|BAC91215.1| glr3274 [Gloeobacter violaceus PCC 7421] (197 aa)
Score = 113, Expect = 3.7e-04, Identities = 46/144 (31%), Positives = 76/144 (52%)
 Q:  59 TDTVSGLLSLNK--PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ----IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYK--------------KESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTI--YDIDTNTLKREGEIK 202
      TDTV GL+ L +  IY +K RD++K LI  +     +  + +LA + WPG LTL+          R+P+   L+ KTGPL S+SAN SG P  ++  ++ + + + + G Y +  ST+ ++ D  + R+G+ K
 S:  35 TDTVPGLVCLPEYAEQIYALKGRDEHKPLILLGAAAADLAFYTAQWRSEWTELAERGWPGALTLVLPVGGRVPAAVHRGGGTVGVRIPNHPDAHALLAKTGPLASTSANRSGQP----VLIEPQAIRRTFAGVALLAGTYRGSGTASTVVRWEDDGWQVLRQGDFK 196
>gi|172058702|ref|YP_001815162.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Exiguobacterium sibiricum 255-15] >gi|171991223|gb|ACB62145.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Exiguobacterium sibiricum 255-15] (332 aa)
Score = 113, Expect = 3.8e-04, Identities = 44/138 (31%), Positives = 67/138 (48%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ----IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      I+ K R + LI V++++Q  + + +  +L  FWPG LT+I +         RMPD  L LI+ TG L + SAN SG P T+    +  + I ++G    ST+ D TN  + R G + E I+ I
 S:  47 IFAAKGRPSDNPLIVHVASVEQAKQFVTHIPDVAAQLMDTFWPGALTIILESNGRASSLVTAGLDTIGLRMPDHPLALQLIEATGLGLAAPSANRSGKPSPTSSAHVAHDLSGRIAAI--VDGGETGIGVESTVIDCTTNPPVILRPGGVTREQIESVI 203
>gi|169826582|ref|YP_001696740.1| hypothetical protein Bsph_0998 [Lysinibacillus sphaericus C3-41] >gi|168991070|gb|ACA38610.1| Hypothetical ywlC protein [Lysinibacillus sphaericus C3-41] (344 aa)
Score = 113, Expect = 4.1e-04, Identities = 51/152 (33%), Positives = 75/152 (49%)
 Q:  59 TDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQ----IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE---------------SYRMPDDKFILNLIDK-TGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      T+TV GL ++ N  + KI  K R + LI V  ++  I ++E K+  FWPG LTL+  +         RMPD  L L+ +  PL + SAN SG P T I  +  Y  I ++G    ST+ D+ +  + R G I E ++ TI
 S:  35 TETVYGLGAVATNDTAVKKIFEAKGRPSDNPLIVHVGTKEEVTNYIEHISEIAKQCIDLFWPGPLTLVMPAKPNVLAQSVTAGLSTVGIRMPDHPVALALLQQLQKPLAAPSANRSGKPSPTEAIHVLDDLGGYIPYI--LDGGSTGIGLESTVLDVTHEPPVILRPGGITKEILEATI 211
>gi|72162816|ref|YP_290473.1| translation factor SUA5 [Thermobifida fusca YX] >gi|71916548|gb|AAZ56450.1| translation factor SUA5 [Thermobifida fusca YX] (259 aa)
Score = 113, Expect = 4.2e-04, Identities = 34/113 (30%), Positives = 57/113 (50%)
 Q:  95 IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIK 207
      I ++ + + L +FWPG LTL+         + RMP   L L+ + GP+ S AN++G P T + +A  F  S ++++   + PSTI D+   + R G I E ++
 S:  79 IDDLGKYGQDLIEEFWPGPLTLVCAATPSLSWDLGDTKGTVAVRMPMHPVALELLKEVGPMAVSGANVTGKPAATTVEEAETQFGDAVS--VYLDAGPCTSTPPSTIVDLTYAVPRVLRSGAITLEQLR 205
>gi|194468252|ref|ZP_03074238.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Lactobacillus reuteri 100-23] >gi|194453105|gb|EDX42003.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Lactobacillus reuteri 100-23] (342 aa)
Score = 113, Expect = 4.3e-04, Identities = 44/138 (31%), Positives = 74/138 (53%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE---------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQP------STIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      +Y K R + LI V+++ +   E+ + +KL  FWPG LT+I K +        ++R PD + L+LI++ G P+  SAN SG P T   +  +  + I+    +N P   ST+ D+ T+  + R G + + I+K I
 S:  47 VYLAKGRPSDNPLIVHVNSIAMVEKYAAEIPDNARKLMDAFWPGSLTIILKIKKGALSKTVTGGLKTVAFRYPDCQPTLDLIEEAGVPMVGPSANTSGKPSPTTAQHVYHDLHGKIAGIV--------DNGPTRVGVESTVLDMSTDHPVILRPGAVTKKDIEKVI 204
>gi|15618190|ref|NP_224475.1| SuA5 superfamily-related protein [Chlamydophila pneumoniae CWL029] >gi|15835805|ref|NP_300329.1| SuA5 superfamily-related protein [Chlamydophila pneumoniae J138] >gi|16752768|ref|NP_445036.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Chlamydophila pneumoniae AR39] >gi|4376543|gb|AAD18419.1| SuA5 Superfamily-related Protein [Chlamydophila pneumoniae CWL029] >gi|7189407|gb|AAF38319.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Chlamydophila pneumoniae AR39] >gi|8978644|dbj|BAA98480.1| SuA5 superfamily-related protein [Chlamydophila pneumoniae J138] (286 aa)
Score = 113, Expect = 4.5e-04, Identities = 47/149 (31%), Positives = 75/149 (50%)
 Q:  53 KAAIVSTDTVSGLL-----SLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVN-----ETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMP---------DDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREGEI 201
      K  + TDTV G +   S + +Y +K R+ +K  +V++++ I ++   T KKLA F PG +TL+ K + R P     D  + ++D G L +SANLS P   + F F + D+  +G   + ST+  D  + REG I
 S:  23 KIVALPTDTVYGFVLSLYASEAEERLYALKDREPSKAFALYVNSIEDIENISGYPLSPTAKKLAQLF-PGAITLVVKHRNPRFPKETLAFRIVDHSVVREIVDHCGTLIGTSANLSEFPSALTAQEIFADFADH--DLCIFDGPCSHGLE-STVVASDPLYIYREGLI 186
>gi|89095606|ref|ZP_01168500.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus sp. NRRL B-14911] >gi|89089352|gb|EAR68459.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Bacillus sp. NRRL B-14911] (346 aa)
Score = 113, Expect = 4.5e-04, Identities = 42/140 (30%), Positives = 72/140 (51%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF----KKLASKFWPGKLTLIYKKES---------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      I++ K R + LI +++ +Q+ + E+   KL  FWPG LT+I+ K+         RMPD  L ++ ++G P+ + SAN SG P T   E N  + I ++G    ST+ D  +  + R G + E +++ + E
 S:  57 IFEAKGRPSDNPLIIHIADREQLEGIVESVPASADKLMEAFWPGPLTIIFNKKDGQLSETATAGLNTVGIRMPDHPVALAILRESGVPVAAPSANRSGRPSPTTAGHVKEDLNGRIAGI--VDGGPTGVGVESTVLDCTGEIPVILRPGGVTKEQLERVVGE 216
>gi|47570467|ref|ZP_00241100.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Bacillus cereus G9241] >gi|47552863|gb|EAL11281.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Bacillus cereus G9241] (299 aa)
Score = 113, Expect = 4.7e-04, Identities = 47/138 (34%), Positives = 70/138 (50%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFV---SNLDQI-PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      I++ K R + LI +  S LD I E+  +KL  FWPG LT+I ++        RMPD  L LI++  P+ + SAN SG P T   +E N+ + I ++G    ST+ D +  T+ R G I E ++ I
 S:   9 IFEAKGRPSDNPLIVHIGTKSQLDGIVKEIPPVAEKLMEHFWPGPLTIILPRKEGISERVTAGLNTVGVRMPDHPVALALIEEANVPVAAPSANRSGRPSPTLASHVYEDLNEKIAGI--VDGGATGVGVESTVIDCTSAVPTILRPGGITKEQLEAVI 165
>gi|148978490|ref|ZP_01814964.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Vibrionales bacterium SWAT-3] >gi|145962397|gb|EDK27677.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Vibrionales bacterium SWAT-3] (185 aa)
Score = 112, Expect = 5.2e-04, Identities = 38/127 (29%), Positives = 72/127 (56%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNE---TFKKLAS--KFWPGKLTLI--------------YKKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      + ++K+R  K LI  ++ +Q+ P ++E  T ++LA+  WPG +T I       +  + R+ D  + + ++ G PL S+SANL+G PP   + +  ++  + +EG   ++PS I D T+ + R+G
 S:  40 LLELKQRPVEKGLILIAASYEQLLPYIDESQLTDEQLATVKATWPGPVTWIMPTSAKVTDWVSGQFDSLAVRVTDHPLVQRMCNEFGKPLTSTSANLTGEPPCMTTEEVQQQLGQHL--VAILEGKTGGRDKPSEIRDAKTSKILRQG 185
>gi|191164420|ref|ZP_03026286.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Geobacter sp. M21] >gi|190994553|gb|EDV70015.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Geobacter sp. M21] (202 aa)
Score = 112, Expect = 5.6e-04, Identities = 32/84 (38%), Positives = 50/84 (59%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEV----NETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITN 156
      IY++K+RD+ K   S++ +I    N FK+L + PG T + + S        RMPD+  L ++ + G P+ ++SANLSG PI N
 S:  51 IYQVKQRDRKKPFSFICSDISEISRYARVSNYAFKQL-RRLLPGPYTFVLEANSVVPDLVTTKQRTVGIRMPDNNICLAIVKELGHPIVTTSANLSGEDPIGN 152
>gi|81300673|ref|YP_400881.1| hypothetical protein Synpcc7942_1864 [Synechococcus elongatus PCC 7942] >gi|81169554|gb|ABB57894.1| conserved hypothetical protein [Synechococcus elongatus PCC 7942] (195 aa)
Score = 112, Expect = 5.8e-04, Identities = 28/84 (33%), Positives = 48/84 (57%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-------PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES---------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITN 156
      IY++K+R  K LI  +  ++    PE  + +A+++WPG LTL+           R+P    ++ +TGPL ++SAN SG P + +
 S:  39 IYRLKQRPSEKPLILMAATAAELWPFAQGSPEDQAQWNAIANQYWPGALTLVLPASDRLPAAVNPLDRSSIGLRIPACALARQILAETGPLATTSANRSGEPALLD 144
>gi|56752239|ref|YP_172940.1| hypothetical protein syc2230_c [Synechococcus elongatus PCC 6301] >gi|56687198|dbj|BAD80420.1| hypothetical protein [Synechococcus elongatus PCC 6301] (202 aa)
Score = 111, Expect = 6.2e-04, Identities = 31/84 (36%), Positives = 51/84 (60%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-------PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMPDDKFILN----------------LIDKTGPLYSSSANLSGNPPITN 156
      IY++K+R  K LI  +  ++    PE  + +A+++WPG LTL+  S R+P   L+        ++ +TGPL ++SAN SG P + N
 S:  39 IYRLKQRPSEKPLILMAATAAELWPFAQGSPEDQAQWNAIANQYWPGALTLVLPA-SDRLPAAANPLDRSSIGLHIPACALARQILAETGPLATTSANRSGEPALLN 144
>gi|158337414|ref|YP_001518589.1| hypothetical protein AM1_4293 [Acaryochloris marina MBIC11017] >gi|158307655|gb|ABW29272.1| conserved hypothetical protein [Acaryochloris marina MBIC11017] (194 aa)
Score = 111, Expect = 6.3e-04, Identities = 35/113 (30%), Positives = 66/113 (58%)
 Q:  59 TDTVSGLLSL--NKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI--------PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIY---------------KKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDI 171
      TDTV L +    I+ K+R +K LI  ++ + +     E+N+ ++++A+ +WPG LTL+           R+P+ +  ++ +TGPL ++S N SG P +T +  E+ N++ D+
 S:  23 TDTVPALAARPDQASQIFAAKQRQPDKPLILMGASPEMLWPYVRKDGKELNQ-WQQMAADYWPGALTLVLPACDRVPPAMNPLTPDSIGIRVPNSQVAQMILQQTGPLATTSINRSGQPALTTV----EAINQHFPDV 155
>gi|145620872|ref|ZP_01776885.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Geobacter bemidjiensis Bem] >gi|144942815|gb|EDJ77927.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Geobacter bemidjiensis Bem] >gi|197087063|gb|ACH38334.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Geobacter bemidjiensis Bem] (202 aa)
Score = 111, Expect = 6.6e-04, Identities = 32/84 (38%), Positives = 50/84 (59%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEV----NETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITN 156
      IY++K+RD+ K   S++ +I    N FK+L + PG T + + S        RMPD+  L ++ + G P+ ++SANLSG PI N
 S:  51 IYQVKQRDRKKPFSFICSDISEISRYARVSNYAFKQL-RRLLPGPYTFVLEANSVVPDLVTTKQRTVGIRMPDNNICLAIVKELGHPIVTTSANLSGEDPIGN 152
>gi|146304759|ref|YP_001192075.1| translation factor SUA5 [Metallosphaera sedula DSM 5348] >gi|145703009|gb|ABP96151.1| translation factor SUA5 [Metallosphaera sedula DSM 5348] (350 aa)
Score = 111, Expect = 6.8e-04, Identities = 39/100 (39%), Positives = 59/100 (59%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVN----ETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT--------------NIIDAFESFNKYKSDII 172
      ++K K+R + LI +++L Q+ EV+     LA + WPG LT I K+        + RMP   L LI ++G P+ + SANL+ P T        +ID E+F  +S II
 S:  52 VFKAKRRPMDNPLIVHIADLSQLEEVSVDVPPEVLDLAQRVWPGPLTFILKRNPRVPLETTGGLDTVAVRMPAHPIALQLIRESGVPIAAPSANLATKPSPTLAEHVIQDLDGSVDVVIDGGETFFGVESTII 184
>gi|118726904|ref|ZP_01575519.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium cellulolyticum H10] >gi|118663719|gb|EAV70365.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium cellulolyticum H10] (359 aa)
Score = 111, Expect = 6.9e-04, Identities = 44/127 (34%), Positives = 71/127 (55%)
 Q:  29 KKEFVTYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIV---STDTVSGL-------LSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKK----LASKFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT 155
      K + + + ++ N N +  + LK +   T+TV GL    ++++K I+K K R + LI +++ +++ E+     L K WPG LTL+ KK S        RMP+  L LI  G P+ + SAN+SG P T
 S:   2 KTQVIKIDAENINENALKPAAEALKQGMTVAFPTETVYGLGANALDGIAVSK--IFKAKGRPSDNPLIVHIADREKVSELTSFIPDKAVALMDKLWPGPLTLVMKKSSVIPKEITAGLDTVGIRMPEHPVALELIKLAGIPVAAPSANVSGKPSPT 155
>gi|163943013|ref|YP_001647897.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] >gi|163865210|gb|ABY46269.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] (346 aa)
Score = 111, Expect = 7.3e-04, Identities = 46/142 (32%), Positives = 68/142 (47%)
 Q:  69 NKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      + PLI I + +  ++R   +IP V E  KL  FWPG LT+I ++        RMPD  L LI++  P+ + SAN SG P T   +E N  + I ++G    ST+ D +  T+ R G I E ++ I
 S:  66 DNPLIVHIGTKSQLDGIVR------EIPPVAE---KLMEHFWPGPLTIILPRKKGISERVTAGLNTVGVRMPDHPVALALIEEANVPVAAPSANRSGRPSPTLASHVYEDLNGKIAGI--VDGGATGVGVESTVIDCTSEVPTILRPGGITKEQLEAVI 213
>gi|20093338|ref|NP_619413.1| SUA5/yciO/yrdC family protein [Methanosarcina acetivorans C2A] >gi|19918700|gb|AAM07893.1| SUA5/yciO/yrdC family protein [Methanosarcina acetivorans C2A] (360 aa)
Score = 111, Expect = 7.4e-04, Identities = 43/130 (33%), Positives = 70/130 (53%)
 Q:  23 EIKNYPKKEFVTYEKDSSNLNGIVFE----IKNLKAAIVSTDTVSGLLS--LNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFK----KLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNP 152
      + +N K+E  +   N + ++ E  I+    T+TV GL + L+  + KI  K+R   L  V + + + +V +    +L  FWPG LT++ +K+        RMPD + L L+ + G PL + SANLSG P
 S:   2 QAENGNKRETRLFRVSEENFDAVLDEAAEIIRRGGTVAFPTETVYGLGANGLDPEAVRKIFEAKERPPGNPLSLLVHSGEDVGKVAKNIPEKAFRLMDSFWPGPLTIVLEKKDIVPEITSGNLPSIGLRMPDHRIPLELVKRAGTPLAAPSANLSGKP 159
>gi|182435967|ref|YP_001823686.1| hypothetical protein SGR_2174 [Streptomyces griseus subsp. griseus NBRC 13350] >gi|178464483|dbj|BAG19003.1| conserved hypothetical protein [Streptomyces griseus subsp. griseus NBRC 13350] (215 aa)
Score = 111, Expect = 7.4e-04, Identities = 36/118 (30%), Positives = 62/118 (52%)
 Q:  95 IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDID--TNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      + + +E  +L  FWPG LTL+ K +       + RMP   + L+ + GP+ SSANL+G+P  + DA +   S ++++G    PS+I D+  T L R G + E ++ + +
 S:  79 VTDFSEEAWELVDAFWPGALTLVAKHQPSLQWDLGDTRGTVAIRMPLHPVAIELLTEVGPMAVSSANLTGHPSPED-CDAAQGMLG-DSVSVYLDGGPTPGIVPSSIVDVTGATPVLLRAGALSAEELRTVVPD 210
>gi|88608553|ref|YP_506460.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Neorickettsia sennetsu str. Miyayama] >gi|88600722|gb|ABD46190.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Neorickettsia sennetsu str. Miyayama] (195 aa)
Score = 111, Expect = 7.6e-04, Identities = 34/100 (34%), Positives = 55/100 (55%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKL---IRFVSNLDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE-------------SYRMPDDKFILNLIDK-TGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDII 172
      IY IK+R+ K L  + +S+L   NE+ +L + PG +T I K++       + R+PD K L ++   P++++S NLSG P ++N     K S II
 S:  38 IYDIKQRNFRKSLPIMVAGISDLGSFASFNESQARLIQECCPGPVTFILKRKKSAHLRFRFPEKVAVRVPDSKVALKILRGFKRPVFATSVNLSGRPAVSNFTQIGSYIKKRVSRII 154
>gi|56421910|ref|YP_149228.1| hypothetical protein GK3375 [Geobacillus kaustophilus HTA426] >gi|56381752|dbj|BAD77660.1| hypothetical conserved protein [Geobacillus kaustophilus HTA426] (349 aa)
Score = 110, Expect = 8.1e-04, Identities = 41/97 (42%), Positives = 55/97 (56%)
 Q:  59 TDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF----KKLASKFWPGKLTLIYKKE---------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT 155
      T+TV GL  + N  + KI  K R + LI V+++ Q  V +   K L +FWPG LTL+ K        + RMPD  L LI+ +G L + SAN SG P T
 S:  38 TETVYGLGADAANTAAVEKIFAAKGRPSDNPLIVHVASMAQAEAVAASIPPMAKTLMERFWPGPLTLVLPKRAKAVSERVTAGLPTVAVRMPDHPLALALIEASGLALAAPSANRSGRPSPT 159
>gi|84393448|ref|ZP_00992205.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Vibrio splendidus 12B01] >gi|84375964|gb|EAP92854.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Vibrio splendidus 12B01] (185 aa)
Score = 110, Expect = 8.1e-04, Identities = 38/124 (30%), Positives = 69/124 (55%)
 Q:  76 IKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNE---TFKKLAS--KFWPGKLTLI--------------YKKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      +K+R  K LI  ++ +Q+ P ++E  T +LA+  WPG +T I       ++ + R+ D  + + ++ G PL S+SANL+G PP   + +  ++  + +EG   +PS I D T+ + R+G
 S:  43 LKQRPMEKGLILIAASYEQLLPYIDESQLTEAQLATVKATWPGPVTWIMPTSSKVTDWVSGQFESIAVRVTDHPLVQRMCNEFGKPLTSTSANLTGEPPCMTTEEVQQQLGQHL--VAILEGQTGGREKPSEIRDAKTSKILRQG 185
>gi|194435076|ref|ZP_03067314.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Shigella dysenteriae 1012] >gi|194416683|gb|EDX32814.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Shigella dysenteriae 1012] (190 aa)
Score = 110, Expect = 8.7e-04, Identities = 40/127 (31%), Positives = 65/127 (51%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETFKKLASK-----FWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      + ++K+R +K LI  +N +Q+ P +++T  A +   WPG +T ++  S        R+ D  ++ L  G PL S+SANLSG PP  + +  F  +  + G+   PS I D T L R+G
 S:  46 LLELKQRPVDKGLILIAANYEQLKPYIDDTMLTDAQRETIFSRWPGPVTFVFPAPSTTPRWLTGRFDSLAVRVTDHPLVVALCQAYGKPLVSTSANLSGLPPCRTVDEVRAQFG---AAFPVVPGETGGRLNPSEIRDALTGELFRQG 190
>gi|46908713|ref|YP_015102.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|47094309|ref|ZP_00232012.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|153204126|ref|ZP_01944976.1| hypothetical protein LMSG_02316 [Listeria monocytogenes HPB2262] >gi|167015627|ref|ZP_02278160.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Listeria monocytogenes FSL J1-194] >gi|167215211|ref|ZP_02285518.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Listeria monocytogenes FSL R2-503] >gi|167218328|ref|ZP_02287964.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Listeria monocytogenes FSL J1-175] >gi|46881985|gb|AAT05279.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|47017319|gb|EAL08149.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|133734358|gb|EBA36056.1| hypothetical protein LMSG_02316 [Listeria monocytogenes HPB2262] (345 aa)
Score = 110, Expect = 8.7e-04, Identities = 47/138 (34%), Positives = 70/138 (50%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFK----KLASKFWPGKLTLI--YKKESY-------------RMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYD--IDTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      IY+ K R + LI ++ +Q+   ++   +L KFWPG LT+I  KK+S       RMP+  L LID  P+ + SAN SG P T   E +  + I I+G    ST+ D +D  + R G + E I++ I
 S:  54 IYEAKGRPSDNPLIVHIARREQMDPFVASYPVKAIQLMEKFWPGPLTVILPLKKDSLATNVSAGLSTVGVRMPEHPVSLALIDAANIPVAAPSANRSGKPSPTTASHVIEDLDGKIAGI--IDGGATGVGLESTVIDCSLDIPVILRPGGVTKEQIEQII 211
>gi|51246039|ref|YP_065923.1| hypothetical protein DP2187 [Desulfotalea psychrophila LSv54] >gi|50877076|emb|CAG36916.1| hypothetical protein [Desulfotalea psychrophila LSv54] (218 aa)
Score = 110, Expect = 9.4e-04, Identities = 43/139 (30%), Positives = 69/139 (49%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSN----LDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTL--KREGEIKYEWIKKTIE 211
      +Y +K R ++K L+ V+N  LD + +  +K L ++FWPG LTLI++ +       + R     ++ G PL ++SAN S  P   D  F   D I +G  N  STI +  L  REGE+ + I + ++
 S:  58 LYSLKGRHRSKPLLLLVANHAQLLDCVCAIPPLYKPLIARFWPGPLTLIFQAKETIPAILTGGSKTIAIRRSPHPVAQFFVESAGIPLTATSANFSQKKPALTAQDCLHMFGDL-VDYIIDDGQRGLNGF-STILAVKKEGLIVIREGELSLKTIARELD 215
>gi|170769585|ref|ZP_02904038.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia albertii TW07627] >gi|170121642|gb|EDS90573.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia albertii TW07627] (190 aa)
Score = 110, Expect = 9.5e-04, Identities = 40/124 (32%), Positives = 63/124 (50%)
 Q:  76 IKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETFKKLASK-----FWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      +K+R +K LI  +N +Q+ P ++++  A +   WPG +T ++  S        R+ D  ++ L  G PL SSSANLSG PP  + +  F   +  + G+   PS I D T L R+G
 S:  49 LKQRPVDKGLILIAANYEQLKPYIDDSMLTKAQRETIFSRWPGPVTFVFPAPSTTPRWLTGRFDSLAVRVTDHPLVVALCQAYGKPLVSSSANLSGLPPCRTVEEVRAQFG---VEFPVVPGETGGRLNPSEIRDALTGELFRQG 190
>gi|67468340|ref|XP_650214.1| hypothetical protein, conserved [Entamoeba histolytica HM-1:IMSS] >gi|56466800|gb|EAL44828.1| hypothetical protein, conserved [Entamoeba histolytica HM-1:IMSS] (357 aa)
Score = 110, Expect = 9.7e-04, Identities = 31/83 (37%), Positives = 47/83 (56%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT 155
      I+K+K R + LI +S+++ +   V+E  KL +FWPG LT+I+ +         RMP    I + G P+ + SANLS P T
 S:  68 IFKVKGRPNDNPLICHISDIEMLNKLAAHVSEDAHKLIKRFWPGALTIIFPRNEAVPNEVTAGLNTVGVRMPSHPIAYEFIKQCGTPIAAPSANLSTKPSPT 169
>gi|148235871|ref|NP_001082069.1| putative transmembrane protein TA-2 [Xenopus laevis] >gi|12007284|gb|AAG45109.1|AF310008_1 putative transmembrane protein TA-2 [Xenopus laevis] (912 aa)
Score = 110, Expect = 1.0e-03, Identities = 51/157 (32%), Positives = 83/157 (52%)
 Q:  39 SSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLS-LNKP----LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLASKF----WPGKLTLIY----------KKES-----------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYD---IDTNTL 195
      +S++ I  +KN   + TDTV L++ N+P   YK K++ +++ + ++S+L+Q+   F L  F  WP ++L+      KES      R+PD   +LID GP+ +SAN SG  T+  F   K D + +G  + N ST+ D  ID+ L
 S:  633 TSSVRQIAEIMKNGGICGIPTDTVYVLVAACNQPDAVEKAYKTKRQAQDRPMSLWISSLEQLASAKHLFSPLLWDFMHKAWPSSISLVIPRGPWLEVLGAKESSKYIGTPQSIAIRIPDCTVTTHLIDMVGPIAVTSANPSGEADTTHHNQVFAKLGD-KVDGVLCDGPSPE-NIASTVVDCTKIDSGNL 820
>gi|163762330|ref|ZP_02169395.1| acyl-CoA dehydrogenase domain protein [Bacillus selenitireducens MLS10] >gi|160357069|gb|EDP83717.1| acyl-CoA dehydrogenase domain protein [Bacillus selenitireducens MLS10] (352 aa)
Score = 110, Expect = 1.0e-03, Identities = 40/117 (34%), Positives = 62/117 (52%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGL---LSLNKPL--IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE----VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFN 165
      I+N +   T+TV GL  + ++ + I++ K R + LI V++++    + +T K L + FWPG LT++          RMPD  L LI+ +G PL + S N SG P T   E N
 S:  34 IRNGEVVAFPTETVYGLGGDATSDEAIRRIFEAKGRPADNPLIVHVASIEDAARWTLTLPKTAKDLMAAFWPGPLTIVLPHNGTLSGAVTAGLPTVGLRMPDHPVALRLIEASGRPLAAPSGNRSGRPSPTEAAHVEEDLN 174
>gi|108800849|ref|YP_641046.1| translation factor SUA5 [Mycobacterium sp. MCS] >gi|119869989|ref|YP_939941.1| translation factor SUA5 [Mycobacterium sp. KMS] >gi|126436447|ref|YP_001072138.1| translation factor SUA5 [Mycobacterium sp. JLS] >gi|108771268|gb|ABG09990.1| translation factor SUA5 [Mycobacterium sp. MCS] >gi|119696078|gb|ABL93151.1| translation factor SUA5 [Mycobacterium sp. KMS] >gi|126236247|gb|ABN99647.1| translation factor SUA5 [Mycobacterium sp. JLS] (218 aa)
Score = 110, Expect = 1.0e-03, Identities = 29/93 (31%), Positives = 47/93 (50%)
 Q:  98 VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI 190
      V T ++L  FWPG L+L+ ++         RMP   + L+ + GP+ SSAN+SG P  + DA E     ++++  +  STI D+
 S:  82 VPHTARELIRAFWPGALSLVVRQAPSLPWDLGDAHGTVMLRMPLHPVAIELLREVGPMAVSSANISGRPAAVSAADAREQLGDLVD--VYLDAGPSEQQAASTIVDL 186
>gi|194477096|ref|YP_002049275.1| Putative translation factor (SUA5) [Paulinella chromatophora] >gi|171192103|gb|ACB43065.1| Putative translation factor (SUA5) [Paulinella chromatophora] (203 aa)
Score = 110, Expect = 1.0e-03, Identities = 35/99 (35%), Positives = 61/99 (61%)
 Q:  55 AIVSTDTVSGLLSL--NKPLIYKIKKRDKNKKLI----------RFVSNLDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPP 153
      I TDT+ + ++   I+++K R K+K LI     +F++   P +++ +K + ++WPG LT+I          R+P + L+L+ +TGPL +SSAN+SG P
 S:  20 GIFPTDTLPAIATIPGKAKQIWELKHRIKSKPLILMGHEAELLFKFIAQ----PILSDCYK-VGERYWPGALTIIVPASGLIVKELNPLGNSIGLRVPACRSTLDLLSRTGPLATSSANISGKYP 139
>gi|167546872|ref|ZP_02342433.1| putative ribosome maturation factor [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Saintpaul str. SARA23] (190 aa)
Score = 110, Expect = 1.0e-03, Identities = 39/124 (31%), Positives = 64/124 (51%)
 Q:  76 IKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETF-----KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      +K+R +K LI  ++ +Q+ P ++++   +K   WPG +T ++  +        R+ +  ++ L + G PL S+SANLSG PP  I +  F   D  +EG    PS I D T L R+G
 S:  49 LKQRPVDKGLILIAASFEQLKPYIDDSILTAAQRKAVFDCWPGPVTFVFPAPATTPRWLTGRFDSLAVRVTNHPLVVALCNAYGKPLVSTSANLSGLPPCRTIEEVRAQFG---DDFPVVEGATGGRLNPSEIRDALTGELFRQG 190
>gi|167747415|ref|ZP_02419542.1| hypothetical protein ANACAC_02135 [Anaerostipes caccae DSM 14662] >gi|167652777|gb|EDR96906.1| hypothetical protein ANACAC_02135 [Anaerostipes caccae DSM 14662] (351 aa)
Score = 109, Expect = 1.0e-03, Identities = 44/148 (29%), Positives = 70/148 (47%)
 Q:  63 SGLLSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF----KKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      SG +   IY+ K R + LI + +++ I E+    KK  FWPG LT+I K        + RMP   L L+ + G P+ + SAN SG P T   E +   + ++G  +  STI D  +  + R G+I + ++K +
 S:  46 SGWMEEAASRIYEAKGRPSDNPLILHIGSMEMIDEIASCVPGPAKKAMDAFWPGPLTVILPKSDKVPYRVTGGLDSVAVRMPSHPAALALLREAGVPVAAPSANTSGRPSPTKAEHVVEDLDGKIP--MVLDGGKVEVGVESTIVDFTGEVPVILRPGKITKDELEKAL 212
>gi|56415322|ref|YP_152397.1| putative ribosome maturation factor [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A str. ATCC 9150] >gi|56129579|gb|AAV79085.1| conserved hypothetical protein [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A str. ATCC 9150] (190 aa)
Score = 109, Expect = 1.1e-03, Identities = 38/124 (30%), Positives = 65/124 (52%)
 Q:  76 IKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETF-----KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      +K+R +K LI  ++ +Q+ P ++++   +K   WPG +T ++  +        R+ +  ++ L + G PL S+SANLSG PP  + +  F   D  +EG   +PS I D T L R+G
 S:  49 LKQRPVDKGLILIAASFEQLKPYIDDSILTAAQRKAVFDCWPGPVTFVFPAPATTPRWLTGRFDSLAVRVTNHPLVVALCNAYGKPLVSTSANLSGLPPCRTVEEVRAQFG---DDFPVVEGATGGRLKPSEIRDALTGELFRQG 190
>gi|171779354|ref|ZP_02920318.1| hypothetical protein STRINF_01199 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] >gi|171281971|gb|EDT47402.1| hypothetical protein STRINF_01199 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] (199 aa)
Score = 109, Expect = 1.1e-03, Identities = 38/97 (39%), Positives = 59/97 (60%)
 Q:  54 AAIVSTDTVSGLLS--LNKPLI---YKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNET----FKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSG 150
      A I+ T+TV GL + +N+ +  Y++K R K+K +  V++ + I  ++   KKL  F PG LT+I +         +R+P   L LI +TGPL  SAN+SG
 S:  13 AVILPTETVYGLFAQAMNEEAVEHVYRLKCRPKDKAMNLNVADYETILAFSKNQPTYLKKLYDAFLPGPLTIILQANDRVPAWINSGLSTIGFRIPKHPQTLALIKETGPLIGPSANISG 132
>gi|114561217|ref|YP_748730.1| SUA5/yciO/yrdC domain-containing protein [Shewanella frigidimarina NCIMB 400] >gi|114332510|gb|ABI69892.1| SUA5/yciO/yrdC, N-terminal domain protein [Shewanella frigidimarina NCIMB 400] (188 aa)
Score = 109, Expect = 1.1e-03, Identities = 40/124 (32%), Positives = 60/124 (48%)
 Q:  76 IKKRDKNKKLIRFVSNLDQ------IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDK-TGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDI-IFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      +K+R  K LI  S+ +Q   I ++ E  + A  WPG T +  +S+       R+   + L D  PL S+SANL+G P  ++DA   +  I  I G  + QPSTI D + + R G
 S:  45 VKQRPWQKGLILVASSFEQLLPYLDITQLTEQQLQFAQSKWPGPFTFVMPIQSHVSKLLCGEFDSIAVRVSAHPVVRELCDTLNKPLVSTSANLAGEQP---VVDAQHIITDFSDKIDALILGKLGEQRQPSTIIDARSGQILRNG 187
>gi|187933769|ref|YP_001884698.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] >gi|187721922|gb|ACD23143.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] (349 aa)
Score = 109, Expect = 1.2e-03, Identities = 57/160 (35%), Positives = 91/160 (56%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLS--LNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSN------LDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSS-SANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKK 208
      IK+    T+TV GL S LN+ + KI  K R ++ LI V++   ++ IP++ +  +L K+WPG LTLI KK+S        RMP+++ L LI+ + + ++ SAN+SG P T++  + + + D I + G    STI D  N  + R G I E +K+
 S:  25 IKDGGIVAFPTETVYGLGSDALNEDAVKKIFIAKGRPQDNPLIVHVASKNIQSLVEDIPDIAQ---RLIDKYWPGPLTLILKKKSIIPDMTSANLDTIGIRMPNNEIALKLIEMSNTVIAAPSANISGRPSPTDVERCIDDLSG-RVDCI-VGGKKSDIGLESTILDCTVNPPIVLRPGGITLEMLKE 207
>gi|110770001|ref|XP_001120082.1| PREDICTED: similar to CG33786-PA, isoform A [Apis mellifera] (271 aa)
Score = 109, Expect = 1.2e-03, Identities = 39/93 (41%), Positives = 57/93 (61%)
 Q:  57 VSTDTVSGLLSLNKPL-----IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE---VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLS 149
      + TDT+ GL +     +Y+IKKRDK+K L  V+N++ I +  V+  + L S  PG +T+I K+         R+P KFI +  TGPL +SANLS
 S:  79 IPTDTIYGLAGIVSSTSSIEKLYEIKKRDKDKPLSISVNNINDIKKWGIVDHLPQDLLSLILPGPITIIVKRTPALNPALNPNHDTVGIRIPSFKFISYISAITGPLALTSANLS 193
>gi|20094073|ref|NP_613920.1| translation factor (SUA5) [Methanopyrus kandleri AV19] >gi|19887062|gb|AAM01850.1| Translation factor (SUA5) [Methanopyrus kandleri AV19] (212 aa)
Score = 109, Expect = 1.3e-03, Identities = 51/178 (28%), Positives = 95/178 (53%)
 Q:  33 VTYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLL--SLNKPLI---YKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLAS---KFWPGKLTLIYKKE---------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN---TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      V E+D  + +V ++ K  + DTV L  + N  +  Y K+R K+K +  V + ++ E+ E  +L +   PG +T++ +         R+PD F L ++ + G P+ ++SAN+SG P T+ + FE   + DI+ +EG+ + +PST+ ++    + REG + E I +T+
 S:   4 VLEEEDPHAVKHVVRALRAGKLVAIPCDTVYSLSCDATNSEAVRRLYAAKERPKDKPVSVAVHSPEKALELLEPVPRLEAALETLTPGPVTIVAPRRPGVVAPEVAAGRRTLGVRIPDHPFFLRVVRRFGKPIVTTSANVSGRPAPTDPDEVFEQLGD-RLDIL-VEGE-CRFGEPSTVIELTPEGNIDILREGAMPKEEILETL 205
>gi|15679686|ref|NP_276803.1| hypothetical protein MTH1692 [Methanothermobacter thermautotrophicus str. Delta H] >gi|22218836|pdb|1JCU|A Chain A, Solution Structure Of Mth1692 Protein From Methanobacterium Thermoautotrophicum >gi|2622823|gb|AAB86164.1| conserved protein [Methanothermobacter thermautotrophicus str. Delta H] (208 aa)
Score = 108, Expect = 1.5e-03, Identities = 41/138 (29%), Positives = 75/138 (54%)
 Q:  56 IVSTDTVSGL--LSLNKPLI---YKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNE---TFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN 193
      I TDT+ GL  +L++ +  +++K R +K +  VS +D+IP +    +L + PG T++ ++         R+PDD+ I  I  P+ ++SAN+SG PP  + +   +  D++  GD  + +PST+ D+ N
 S:  30 IYPTDTIYGLGVNALDEDAVRRLFRVKGRSPHKPVSICVSCVDEIPRFSRPSGDAMELMERILPGPYTVVLERNELIPDVITGGSSRVGIRVPDDE-ICRRIAARFPVTATSANISGKPPSPRLEEIVRDLDAV--DLVLDAGDCL-DMEPSTVIDLTVN 185
>gi|26249867|ref|NP_755907.1| putative ribosome maturation factor [Escherichia coli CFT073] >gi|26110295|gb|AAN82481.1|AE016767_241 Protein yrdC [Escherichia coli CFT073] (205 aa)
Score = 108, Expect = 1.5e-03, Identities = 39/127 (30%), Positives = 65/127 (51%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETFKKLASK-----FWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      + ++K+R +K LI  +N +Q+ P +++T  A +   WPG +T ++  +        R+ D  ++ L  G PL S+SANLSG PP  + +  F  +  + G+   PS I D T L R+G
 S:  61 LLELKRRPVDKGLILIAANYEQLKPYIDDTMLTDAQRETIFSRWPGPVTFVFPAPATTPRWLTGRFDSLAVRVTDHPLVVALCQAYGKPLVSTSANLSGLPPCRTVDEVRAQFG---AAFPVVPGETGGRLNPSEIRDALTGELFRQG 205
>gi|160872705|ref|ZP_02062837.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Rickettsiella grylli] >gi|159121504|gb|EDP46842.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Rickettsiella grylli] (307 aa)
Score = 108, Expect = 1.5e-03, Identities = 35/100 (35%), Positives = 47/100 (47%)
 Q:  28 PKKEFVTYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMPD 127
      P +    D++NLN I+ +I +LK       LN+PL  + K   + R    IPEV E  KLA +FWPG LTLI KKE  +P+
 S:  23 PTETVYALAGDATNLNAIL-QIFSLKRR-----------PLNQPLSVLLAKEHPMTRWAR------DIPEVAE---KLAERFWPGPLTLILKKEKTVLPE 101
>gi|168468041|ref|ZP_02701878.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL317] >gi|168823240|ref|ZP_02835240.1| putative ribosome maturation factor [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Weltevreden str. HI_N05-537] >gi|195628882|gb|EDX48292.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL317] (190 aa)
Score = 108, Expect = 1.6e-03, Identities = 38/124 (30%), Positives = 64/124 (51%)
 Q:  76 IKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETF-----KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      +K+R +K LI  ++ +Q+ P ++++   +K   WPG +T ++  +        R+ +  ++ L + G PL S+SANLSG PP  + +  F   D  +EG    PS I D T L R+G
 S:  49 LKQRPVDKGLILIAASFEQLKPYIDDSILTAAQRKAVFDCWPGPVTFVFPAPATTPRWLTGRFDSLAVRVTNHPLVVALCNAYGKPLVSTSANLSGLPPCRTVEEVRAQFG---DDFPVVEGATGGRLNPSEIRDALTGELFRQG 190
>gi|168229099|ref|ZP_02654330.1| putative ribosome maturation factor [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Javiana str. GA_MM04042433] >gi|168239765|ref|ZP_02664823.1| putative ribosome maturation factor [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Schwarzengrund str. SL480] >gi|194734742|ref|YP_002116346.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Schwarzengrund str. CVM19633] >gi|194710244|gb|ACF89465.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Schwarzengrund str. CVM19633] (190 aa)
Score = 108, Expect = 1.6e-03, Identities = 38/124 (30%), Positives = 64/124 (51%)
 Q:  76 IKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETF-----KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      +K+R +K LI  ++ +Q+ P ++++   +K   WPG +T ++  +        R+ +  ++ L + G PL S+SANLSG PP  + +  F   D  +EG    PS I D T L R+G
 S:  49 LKQRPVDKGLILIAASFEQLKPYIDDSILTAAQRKAVFDCWPGPVTFVFPAPATTPRWLTGRFDSLAVRVTNHPLVVALCNAYGKPLVSTSANLSGLPPCRTVEEVRAQFG---DDFPVVEGATGGRLNPSEIRDALTGELFRQG 190
>gi|161616428|ref|YP_001590393.1| putative ribosome maturation factor [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi B str. SPB7] >gi|167554199|ref|ZP_02347940.1| putative ribosome maturation factor [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Saintpaul str. SARA29] >gi|167560573|ref|ZP_02353576.1| putative ribosome maturation factor [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Dublin str. CT_02021853] >gi|168224008|ref|ZP_02649240.1| putative ribosome maturation factor [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Agona str. SL483] >gi|168245229|ref|ZP_02670161.1| putative ribosome maturation factor [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL486] >gi|168264717|ref|ZP_02686690.1| putative ribosome maturation factor [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Hadar str. RI_05P066] >gi|194449529|ref|YP_002047427.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL476] >gi|161365792|gb|ABX69560.1| hypothetical protein SPAB_04243 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi B str. SPB7] >gi|194407833|gb|ACF68052.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL476] (190 aa)
Score = 108, Expect = 1.6e-03, Identities = 38/124 (30%), Positives = 64/124 (51%)
 Q:  76 IKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETF-----KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      +K+R +K LI  ++ +Q+ P ++++   +K   WPG +T ++  +        R+ +  ++ L + G PL S+SANLSG PP  + +  F   D  +EG    PS I D T L R+G
 S:  49 LKQRPVDKGLILIAASFEQLKPYIDDSILTAAQRKAVFDCWPGPVTFVFPAPATTPRWLTGRFDSLAVRVTNHPLVVALCNAYGKPLVSTSANLSGLPPCRTVEEVRAQFG---DDFPVVEGATGGRLNPSEIRDALTGELFRQG 190
>gi|62181908|ref|YP_218325.1| putative ribosome maturation factor [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis str. SC-B67] >gi|62129541|gb|AAX67244.1| putative translation factor [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis str. SC-B67] (200 aa)
Score = 108, Expect = 1.6e-03, Identities = 38/124 (30%), Positives = 64/124 (51%)
 Q:  76 IKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETF-----KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      +K+R +K LI  ++ +Q+ P ++++   +K   WPG +T ++  +        R+ +  ++ L + G PL S+SANLSG PP  + +  F   D  +EG    PS I D T L R+G
 S:  59 LKQRPVDKGLILIAASFEQLKPYIDDSILTAAQRKAVFDCWPGPVTFVFPAPATTPRWLTGRFDSLAVRVTNHPLVVALCNAYGKPLVSTSANLSGLPPCRTVEEVRAQFG---DDFPVVEGATGGRLNPSEIRDALTGELFRQG 200
>gi|16766691|ref|NP_462306.1| putative ribosome maturation factor [Salmonella typhimurium LT2] >gi|167995177|ref|ZP_02576267.1| putative ribosome maturation factor [Salmonella enterica subsp. enterica serovar 4,[5],12:i:- str. CVM23701] >gi|16421958|gb|AAL22265.1| putative translation factor [Salmonella typhimurium LT2] (190 aa)
Score = 108, Expect = 1.6e-03, Identities = 38/124 (30%), Positives = 64/124 (51%)
 Q:  76 IKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETF-----KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      +K+R +K LI  ++ +Q+ P ++++   +K   WPG +T ++  +        R+ +  ++ L + G PL S+SANLSG PP  + +  F   D  +EG    PS I D T L R+G
 S:  49 LKQRPVDKGLILIAASFEQLKPYIDDSILTAAQRKAVFDCWPGPVTFVFPAPATTPRWLTGRFDSLAVRVTNHPLVVALCNAYGKPLVSTSANLSGLPPCRTVEEVRAQFG---DDFPVVEGATGGRLNPSEIRDALTGELFRQG 190
>gi|31792494|ref|NP_854987.1| hypothetical protein Mb1333 [Mycobacterium bovis AF2122/97] >gi|121637230|ref|YP_977453.1| hypothetical protein BCG_1361 [Mycobacterium bovis BCG str. Pasteur 1173P2] >gi|31618083|emb|CAD94194.1| CONSERVED HYPOTHETICAL PROTEIN [Mycobacterium bovis AF2122/97] >gi|121492877|emb|CAL71348.1| Conserved hypothetical protein [Mycobacterium bovis BCG str. Pasteur 1173P2] (217 aa)
Score = 108, Expect = 1.6e-03, Identities = 32/108 (29%), Positives = 60/108 (55%)
 Q:  103 KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDI-IFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTI 210
      ++L  FWPG L+L+ +         RMP   + L+ + GP+ SSAN+SG+PP  +DA ++ ++  + ++++  +  STI D+  T + R+G + E I + +
 S:  87 RELIRAFWPGALSLVVVQAPSLQWDLGDAHGTVMLRMPLHPVAIELLREVGPMAVSSANISGHPP---PVDAEQARSQLGDHVAVYLDAGPSEQQAGSTIVDLTGATPRVLRQGPVSTERIAEVL 208
>gi|16762880|ref|NP_458497.1| putative ribosome maturation factor [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. CT18] >gi|29144367|ref|NP_807709.1| putative ribosome maturation factor [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. Ty2] >gi|25305392|pir||AF1010 conserved hypothetical protein yrdC [imported] - Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi (strain CT18) >gi|16505187|emb|CAD09183.1| conserved hypothetical protein [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi] >gi|29140005|gb|AAO71569.1| conserved hypothetical protein [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi Ty2] (190 aa)
Score = 108, Expect = 1.6e-03, Identities = 38/124 (30%), Positives = 64/124 (51%)
 Q:  76 IKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETF-----KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      +K+R +K LI  ++ +Q+ P ++++   +K   WPG +T ++  +        R+ +  ++ L + G PL S+SANLSG PP  + +  F   D  +EG    PS I D T L R+G
 S:  49 LKQRPVDKGLILIAASFEQLKPYIDDSILTAAQRKAVFDCWPGPVTFVFPAPATTPRWLTGRFDSLAVRVTNHPLVVALCNAYGKPLVSTSANLSGLPPCRTVEEVRAQFG---DDFPVVEGATGGRLNPSEIRDALTGELFRQG 190
>gi|148241524|ref|YP_001226681.1| translation factor [Synechococcus sp. RCC307] >gi|147849834|emb|CAK27328.1| Possible translation factor [Synechococcus sp. RCC307] (195 aa)
Score = 108, Expect = 1.6e-03, Identities = 35/98 (35%), Positives = 58/98 (59%)
 Q:  55 AIVSTDTVSGLLSLNKPL--IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYK---------------KESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNP 152
      A+ TDT+ L ++   I+++K+R +K LI  ++++Q+   E  +++LA  WPG LTL+           R+P + L L+ +GPL +SSAN SG P
 S:  19 ALFPTDTLPALAAIPSAAQAIWQLKQRPADKPLILMGASVEQLLPCLGQEPPAGWQRLAELGWPGALTLVLPACGPVVEALNPEGGCSLGLRVPACEAALQLLRCSGPLATSSANRSGEP 138
>gi|48478016|ref|YP_023722.1| Sua5 superfamily-related protein [Picrophilus torridus DSM 9790] >gi|48430664|gb|AAT43529.1| Sua5 superfamily-related protein [Picrophilus torridus DSM 9790] (337 aa)
Score = 108, Expect = 1.7e-03, Identities = 51/160 (31%), Positives = 81/160 (50%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGL-----LSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNE---TFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYD--IDTNTLKREGEIKYEWIKK 208
      I+   + T+TV GL   S   I++ K R + LI VSN + + +V+    K+  WP LTL+ KK+S        R P ++ L LI + G P+ + SAN++ P I + DA + + + D I I+  +  STI D ++  L R G  E I++
 S:  19 IRKGGTVVFPTETVYGLGANALSSEASAKIFRAKDRPADNPLIVTVSNFNMVKDVSYIDCKLLKIMEGVWPAPLTLLLKKKSIVPDIVTAGMDTVCVRFPKNEIALRLISEAGVPVAAPSANIATRPSIVDSKDAIDELDG-RVDAI-IDAGRVEYGVESTIIDATVEPYNLLRPGAFPVEEIER 201
>gi|189218176|ref|YP_001938818.1| Putative translation factor SUA5 [Methylokorus infernorum V4] >gi|189185034|gb|ACD82219.1| Putative translation factor SUA5 [Methylacidiphilum infernorum V4] (324 aa)
Score = 108, Expect = 1.7e-03, Identities = 41/110 (37%), Positives = 63/110 (57%)
 Q:  57 VSTDTVSGLLS--LNKPL---IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIP----EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNK 166
      + T+TV GL + LN   I+++KKR K  +I  S+L ++   ++ + + L  FWPG LTL+ KK+        +R+P   L LI K G PL + SAN G  T   +E F++
 S:  29 IPTETVYGLAADGLNPEAVARIFELKKRPKIDPVIVHCSSLKEVGFYVCDLPDEARILGESFWPGPLTLVLKKKESIPDIVTAGLPFAGFRVPKHPLTLELIQKFGRPLAAPSANKFGKISPTTAQAVYEEFDQ 162
>gi|126653458|ref|ZP_01725554.1| hypothetical protein BB14905_19345 [Bacillus sp. B14905] >gi|126589814|gb|EAZ83947.1| hypothetical protein BB14905_19345 [Bacillus sp. B14905] (344 aa)
Score = 108, Expect = 1.7e-03, Identities = 50/152 (32%), Positives = 74/152 (48%)
 Q:  59 TDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQ----IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE---------------SYRMPDDKFILNLIDK-TGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      T+TV GL ++ N  + KI  K R + LI V  ++  I ++E K+  FWPG LTL+  +         RMPD  L L+ +  PL + SAN SG P T I  +  Y  I ++G    ST+ D+ +  + R G I E ++ I
 S:  35 TETVYGLGAVATNDVAVKKIFEAKGRPSDNPLIVHVGTKEEVTNYIEHISEIAKQCMDLFWPGPLTLVMPAKPNVLAQSVTAGLSTVGIRMPDHPVALALLQQLQKPLAAPSANRSGKPSPTEAIHVLDDLGGYIPYI--LDGGSTGIGLESTVLDVTHEPPVILRPGGITKEMLEAKI 211
>gi|56480306|ref|NP_709070.2| putative ribosome maturation factor [Shigella flexneri 2a str. 301] >gi|56383857|gb|AAN44777.2| orf, conserved hypothetical protein [Shigella flexneri 2a str. 301] (190 aa)
Score = 107, Expect = 1.8e-03, Identities = 38/127 (29%), Positives = 65/127 (51%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETF-----KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      + ++K+R +K LI  +N +Q+ P +++T   ++   WPG +T ++  +        R+ D  ++ L  G PL S+SANLSG PP  + +  F  +  + G+   PS I D T L R+G
 S:  46 LLELKQRPVDKGLILIAANYEQLKPYIDDTMLTDVQRETIFSCWPGPVTFVFPAPATTPRWLTGRFDSLAVRVTDHPLVVALCQAYGKPLVSTSANLSGLPPCRTVDEVRAQFG---AAFPVVPGETRGRLNPSEIRDALTGELFRQG 190
>gi|91212709|ref|YP_542695.1| putative ribosome maturation factor [Escherichia coli UTI89] >gi|110643521|ref|YP_671251.1| putative ribosome maturation factor [Escherichia coli 536] >gi|117625565|ref|YP_858888.1| putative ribosome maturation factor [Escherichia coli APEC O1] >gi|157154846|ref|YP_001464750.1| putative ribosome maturation factor [Escherichia coli E24377A] >gi|187733572|ref|YP_001881966.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Shigella boydii CDC 3083-94] >gi|188494830|ref|ZP_03002100.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli 53638] >gi|91074283|gb|ABE09164.1| protein YrdC [Escherichia coli UTI89] >gi|110345113|gb|ABG71350.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Escherichia coli 536] >gi|115514689|gb|ABJ02764.1| putative ribosome maturation factor [Escherichia coli APEC O1] >gi|157076876|gb|ABV16584.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli E24377A] >gi|187430564|gb|ACD09838.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Shigella boydii CDC 3083-94] >gi|188490029|gb|EDU65132.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli 53638] (205 aa)
Score = 107, Expect = 2.0e-03, Identities = 39/127 (30%), Positives = 65/127 (51%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETFKKLASK-----FWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      + ++K+R +K LI  +N +Q+ P +++T  A +   WPG +T ++  +        R+ D  ++ L  G PL S+SANLSG PP  + +  F  +  + G+   PS I D T L R+G
 S:  61 LLELKQRPVDKGLILIAANYEQLKPYIDDTMLTDAQRETIFSRWPGPVTFVFPAPATTPRWLTGRFDSLAVRVTDHPLVVALCQAYGKPLVSTSANLSGLPPCRTVDEVRAQFG---AAFPVVPGETGGRLNPSEIRDALTGELFRQG 205
>gi|74313802|ref|YP_312221.1| putative ribosome maturation factor [Shigella sonnei Ss046] >gi|170683354|ref|YP_001745545.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli SMS-3-5] >gi|191169298|ref|ZP_03031047.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli B7A] >gi|191174443|ref|ZP_03035944.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli F11] >gi|193066486|ref|ZP_03047530.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli E22] >gi|193071546|ref|ZP_03052455.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli E110019] >gi|73857279|gb|AAZ89986.1| conserved hypothetical protein [Shigella sonnei Ss046] >gi|170521072|gb|ACB19250.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli SMS-3-5] >gi|190900653|gb|EDV60453.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli B7A] >gi|190905251|gb|EDV64889.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli F11] >gi|192925867|gb|EDV80517.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli E22] >gi|192955134|gb|EDV85628.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli E110019] (190 aa)
Score = 107, Expect = 2.0e-03, Identities = 39/127 (30%), Positives = 65/127 (51%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETFKKLASK-----FWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      + ++K+R +K LI  +N +Q+ P +++T  A +   WPG +T ++  +        R+ D  ++ L  G PL S+SANLSG PP  + +  F  +  + G+   PS I D T L R+G
 S:  46 LLELKQRPVDKGLILIAANYEQLKPYIDDTMLTDAQRETIFSRWPGPVTFVFPAPATTPRWLTGRFDSLAVRVTDHPLVVALCQAYGKPLVSTSANLSGLPPCRTVDEVRAQFG---AAFPVVPGETGGRLNPSEIRDALTGELFRQG 190
>gi|134102725|ref|YP_001108386.1| SUA5/YciO/YrdC/YwlC [Saccharopolyspora erythraea NRRL 2338] >gi|133915348|emb|CAM05461.1| SUA5/YciO/YrdC/YwlC [Saccharopolyspora erythraea NRRL 2338] (216 aa)
Score = 107, Expect = 2.0e-03, Identities = 32/104 (30%), Positives = 54/104 (51%)
 Q:  98 VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEI 201
      V + + L  FWPG L+++ +        + RMP   L+L+ + GP+ SSAN +G+PP +  +A E   S ++++G    STI D+   + REG +
 S:  82 VPQQARALIEAFWPGGLSIVLPQAPSLSWDLGNTRGTVNLRMPLHPVALDLLREVGPMAVSSANRTGHPPASTATEAREQLGDSVS--VYLDGGPSGEPVASTIVDLTQAQPRVLREGAV 199
>gi|83319443|ref|YP_424138.1| hypothetical protein MCAP_0147 [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] >gi|83283329|gb|ABC01261.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] (166 aa)
Score = 107, Expect = 2.0e-03, Identities = 54/149 (36%), Positives = 83/149 (55%)
 Q:  40 SNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLSL----NKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVN---ETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES----YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIY 188
      + +N + +KN + I+ TDT+ GL ++  N+ I ++KK D NK LI +S+LDQ+ +++  T K    P  T+I+K S   R+   I +I+ TGP+ S+S N+ G P+TN D  +FNK   I + D  NN PS IY
 S:   5 TKINKAIELLKNNQIVILPTDTIYGLSAIYSLENQIKINQVKKADINKPLIVLISSLDQLDKLDILDLTDKDFLLNTDP--TTVIFKTTSSSIAIRLVKRNDIKQIINNTGPIISTSVNIHGFDPLTNKKDLI-NFNKN----IEVFFDEELNNNPSKIY 157
>gi|37681401|ref|NP_936010.1| putative translation factor [Vibrio vulnificus YJ016] >gi|37200153|dbj|BAC95981.1| putative translation factor [Vibrio vulnificus YJ016] (237 aa)
Score = 107, Expect = 2.2e-03, Identities = 53/167 (31%), Positives = 87/167 (52%)
 Q:  33 VTYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL-------LSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNET---FKKLASKF--WPGKLTLI-------------YKKE-SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      V E+ SNL +V +K +   T+ V GL    +++ + L  IK+R +K LI  ++ Q+ P ++ T  ++L  F WPG T +       Y++ + R+ D  + L + G PL S+SANLSG   +  +   S I+F G+ + ++PS I D T L R+G
 S:  47 VYREEVVSNLQQVVKALKQGQVVAYPTEGVFGLGCDPDNEVAIERLL--TIKQRPSDKGLILIAADFQQLQPYLDLTSLSAEQLQRVFATWPGPYTWVMPASARASALVTGYRQTVAVRVSDHPLVQKLCSEYGKPLTSTSANLSGQTECKTVEQVQDQLGSQISVILF--GEIGERHRPSEIRDARTEQLLRQG 237
>gi|157752680|ref|XP_001680052.1| Hypothetical protein CBG20783 [Caenorhabditis briggsae AF16] >gi|187023055|emb|CAP37734.1| Hypothetical protein CBG20783 [Caenorhabditis briggsae] (216 aa)
Score = 107, Expect = 2.3e-03, Identities = 46/139 (33%), Positives = 77/139 (55%)
 Q:  52 LKAAIVS--TDTVSGLLSLNKPL---IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF--KKLASKFWPGKLTLIYKK--------------ESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI 190
      L+ IV+ TDT+ G+ +L P  +Y +K+R  K L F+ +  + V++   +LA+  PG +TL++++        + R+PD  + + K G PL +SAN+SG+P   ID F+  Y D+I  G   + STI D+
 S:  27 LRGGIVALPTDTLYGISTL-LPFSDRLYALKQRPFEKPLGIFLPSPTSMKLVSKQTISDELANCLLPGPVTLMFERLPTLPAEFNPGVANVACRVPDCPIVSMICRKLGQPLAQTSANVSGSPLNPTSIDHFKDLQPY-IDLILDNGQIVSTGEGSTIVDL 185
>gi|168478341|ref|ZP_02707364.1| putative ribosome maturation factor [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Virchow str. SL491] (190 aa)
Score = 106, Expect = 2.4e-03, Identities = 38/124 (30%), Positives = 64/124 (51%)
 Q:  76 IKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETF-----KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      +K+R +K LI  ++ +Q+ P ++++   +K   WPG +T ++  +        R+ +  ++ L + G PL S+SANLSG PP  + +  F   D  +EG    PS I D T L R+G
 S:  49 LKQRPVDKGLILIAASFEQLKPYIDDSILTAAQRKAVFDCWPGPVTFVFPAPATTPRWLTGRFDSLAVRVTNHPLVVALCNAYGKPLVSTSANLSGLPPCRTVEEVRAQFG---DDFPVVEGVTGGRLNPSEIRDALTGELFRQG 190
>gi|91791398|ref|YP_561049.1| SUA5/yciO/yrdC-like protein [Shewanella denitrificans OS217] >gi|91713400|gb|ABE53326.1| SUA5/yciO/yrdC-like protein [Shewanella denitrificans OS217] (188 aa)
Score = 106, Expect = 2.4e-03, Identities = 39/125 (31%), Positives = 60/125 (48%)
 Q:  76 IKKRDKNKKLIRFVSNLDQ------IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDK-TGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREGE 200
      +K+R  K LI  S+ +Q   + ++ +   A  WPG T +  +S+       R+   + L D  PL S+SANL+G P+     F  K D + + GD Q QPSTI D + + R G+
 S:  45 VKQRPWQKGLILVASSFEQLLPYVDVAQLTQAQLDFAHSKWPGPFTFVMPVKSHVSNKLRGEFDSIAVRVSAHPIVRELCDSLNKPLVSTSANLAGQDPVLTSRQILTDFAD-KIDALVL-GDLGQQAQPSTIIDARSGLVLRNGQ 188
>gi|58263054|ref|XP_568937.1| cell growth and/or maintenance-related protein [Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21] >gi|57223587|gb|AAW41630.1| cell growth and/or maintenance-related protein, putative [Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21] (488 aa)
Score = 106, Expect = 2.6e-03, Identities = 42/113 (37%), Positives = 58/113 (51%)
 Q:  53 KAAIVSTDTVSGLL--SLNK---PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEV-------NETFKKLASKFWPG-----------KLTLIYKKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFN 165
      K  V T+TV GL  SL+   +IYKIK R + LI VS+LD + +    + + L + FWPG       +  + + RMP   L LI + PL + SAN SG P T   +  N
 S:  75 KTVAVPTETVYGLAASSLDPEACKMIYKIKNRPSDNPLIIHVSSLDMLRRLLPPDYSFSSLYLALINAFWPGPLSLLFPSPSPPPSPAPQTNAIRMPSHPLALALIAHSNLPLSAPSANSSGRPSPTKAQHVWNDLN 211
>gi|110807131|ref|YP_690651.1| putative ribosome maturation factor [Shigella flexneri 5 str. 8401] >gi|110616679|gb|ABF05346.1| conserved hypothetical protein [Shigella flexneri 5 str. 8401] (205 aa)
Score = 106, Expect = 2.6e-03, Identities = 38/127 (29%), Positives = 65/127 (51%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETF-----KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      + ++K+R +K LI  +N +Q+ P +++T   ++   WPG +T ++  +        R+ D  ++ L  G PL S+SANLSG PP  + +  F  +  + G+   PS I D T L R+G
 S:  61 LLELKQRPVDKGLILIAANYEQLKPYIDDTMLTDVQRETIFSCWPGPVTFVFPAPATTPRWLTGRFDSLAVRVTDHPLVVALCQAYGKPLVSTSANLSGLPPCRTVDEVRAQFG---AAFPVVPGETGGRLNPSEIRDALTGELFRQG 205
>gi|30064604|ref|NP_838775.1| putative ribosome maturation factor [Shigella flexneri 2a str. 2457T] >gi|30042863|gb|AAP18586.1| hypothetical protein S3538 [Shigella flexneri 2a str. 2457T] (190 aa)
Score = 106, Expect = 2.6e-03, Identities = 38/127 (29%), Positives = 65/127 (51%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETF-----KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      + ++K+R +K LI  +N +Q+ P +++T   ++   WPG +T ++  +        R+ D  ++ L  G PL S+SANLSG PP  + +  F  +  + G+   PS I D T L R+G
 S:  46 LLELKQRPVDKGLILIAANYEQLKPYIDDTMLTDVQRETIFSCWPGPVTFVFPAPATTPRWLTGRFDSLAVRVTDHPLVVALCQAYGKPLVSTSANLSGLPPCRTVDEVRAQFG---AAFPVVPGETGGRLNPSEIRDALTGELFRQG 190
>gi|170590097|ref|XP_001899809.1| yrdC domain containing protein [Brugia malayi] >gi|158592728|gb|EDP31325.1| yrdC domain containing protein [Brugia malayi] (232 aa)
Score = 106, Expect = 2.7e-03, Identities = 48/154 (31%), Positives = 88/154 (57%)
 Q:  46 VFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLSL--NKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE-VNETF-KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG--PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQ-----NNQPSTIYDID---TNTLKREG 199
      +FE  + A + TDTV G+ +  N  +YK+K+R + K L FVSN+ ++  ++T     PG +TLI+++ +        R+PD F+ +L+ +  PL +SAN+S +   I+ F+   + D+I +G +Q   N + ST+ ++  T ++ R+G
 S:  29 IFESGGIVA--LPTDTVYGVATALPNSDKLYKLKRRSRLKPLGLFVSNVREVQRWCHQTIDNNQLRTLLPGPVTLIFERSTSLPSIFNPEHGTVGIRIPDHDFVRSLMTRLDDVPLAQTSANISNDQSSPVCIEDFKDLWP-ELDLIIDDGIVFQRDGNVNREGSTVVNLSIPGTYSIIRDG 207
>gi|134107902|ref|XP_777333.1| hypothetical protein CNBB1350 [Cryptococcus neoformans var. neoformans B-3501A] >gi|50260023|gb|EAL22686.1| hypothetical protein CNBB1350 [Cryptococcus neoformans var. neoformans B-3501A] (488 aa)
Score = 106, Expect = 2.7e-03, Identities = 42/113 (37%), Positives = 58/113 (51%)
 Q:  53 KAAIVSTDTVSGLL--SLNK---PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEV-------NETFKKLASKFWPG-----------KLTLIYKKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFN 165
      K  V T+TV GL  SL+   +IYKIK R + LI VS+LD + +    + + L + FWPG       +  + + RMP   L LI + PL + SAN SG P T   +  N
 S:  75 KTVAVPTETVYGLAASSLDPEACKMIYKIKNRPSDNPLIIHVSSLDMLRRLLPPDYSFSSLYLALINAFWPGPLSLLFPSPSPPPSPAPQTNAIRMPSHPLALALIAHSNLPLSAPSANSSGRPSPTKAQHVWNDLN 211
>gi|160945366|ref|ZP_02092592.1| hypothetical protein FAEPRAM212_02888 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] >gi|158443097|gb|EDP20102.1| hypothetical protein FAEPRAM212_02888 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] (344 aa)
Score = 106, Expect = 2.7e-03, Identities = 44/140 (31%), Positives = 70/140 (50%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIP----EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSS-SANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      I+ K R ++ LI V+ + +P  EV E + L + F PG LT+I +         RMP    +I ++G +++ SANLSG P TN D F  +   + ++G    ST+ + D TL R G I E +++ + E
 S:  54 IFVAKGRPQDNPLIVHVTGPEMLPGLVSEVPERAQLLMAAFCPGPLTIIMPRGPEVADECCAGLDTVGIRMPSHPVARAVIQQSGCAFAAPSANLSGKPSPTNAQDVFTDMDGRLP--LILDGGECDVGVESTVVSVVGDKPTLFRPGHITLEDLERALGE 212
>gi|182413416|ref|YP_001818482.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Opitutus terrae PB90-1] >gi|177840630|gb|ACB74882.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Opitutus terrae PB90-1] (331 aa)
Score = 106, Expect = 2.7e-03, Identities = 39/116 (33%), Positives = 61/116 (52%)
 Q:  35 YEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLS--LNKPL---IYKIKKRDKNKKLIRFV---SNLDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSG 150
      Y   NL +  +++ +  V T+TV GL + L+   I++ K R N LI +  + LD + E N  ++LA FWPG LT++ + S        RMP    L+ + G P+ + SAN G
 S:  10 YRGTPRNLARLARMLRDGELVAVPTETVYGLAANALDARACRKIFRAKGRPANDPLIVHIHDRAQLDLLAETNSAAERLARAFWPGPLTMVLPRRSIVPAVVSSGLPSVAVRMPAHPLFRQLLRRAGMPVAAPSANPFG 148
>gi|168234459|ref|ZP_02659517.1| putative ribosome maturation factor [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CDC 191] >gi|194469757|ref|ZP_03075741.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CVM29188] >gi|194456121|gb|EDX44960.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CVM29188] (190 aa)
Score = 106, Expect = 2.8e-03, Identities = 38/124 (30%), Positives = 63/124 (50%)
 Q:  76 IKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETF-----KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      +K+R +K LI  ++ +Q+ P ++++   +K   WPG +T ++  +        R+   ++ L + G PL S+SANLSG PP  + +  F   D  +EG    PS I D T L R+G
 S:  49 LKQRPVDKGLILIAASFEQLKPYIDDSILTAAQRKAVFDCWPGPVTFVFPAPATTPRWLTGRFDSLAVRVTKHPLVVALCNAYGKPLVSTSANLSGLPPCRTVEEVRAQFG---DDFPVVEGATGGRLNPSEIRDALTGELFRQG 190
>gi|167629001|ref|YP_001679500.1| sua5/ycio/yrdc/ywlc family protein [Heliobacterium modesticaldum Ice1] >gi|167591741|gb|ABZ83489.1| sua5/ycio/yrdc/ywlc family protein [Heliobacterium modesticaldum Ice1] (422 aa)
Score = 106, Expect = 2.9e-03, Identities = 41/135 (30%), Positives = 63/135 (46%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF----KKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIK 207
      I+ K R + LI +++ D + +  F  ++LA +FWPG LTL+         + RMP    LI + G P+ + SAN SG P T   +E    I ++G    ST+ D  D  + R G + E I+
 S:  59 IFTAKGRPSDNPLIVHIADRDDVARLTVGFPALARRLAERFWPGPLTLVLPASPQIPAVVTAGLATVAVRMPSHPVARALIGEAGTPVAAPSANRSGRPSPTTAAHVWEDLGGRIDGI--VDGGDCDLGLESTVVDATGDVAVILRPGGVTREMIE 212
>gi|157162756|ref|YP_001460074.1| putative ribosome maturation factor [Escherichia coli HS] >gi|157068436|gb|ABV07691.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli HS] (205 aa)
Score = 106, Expect = 3.0e-03, Identities = 38/127 (29%), Positives = 65/127 (51%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETF-----KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      + ++K+R +K LI  +N +Q+ P +++T   ++   WPG +T ++  +        R+ D  ++ L  G PL S+SANLSG PP  + +  F  +  + G+   PS I D T L R+G
 S:  61 LLELKQRPVDKGLILIAANYEQLKPYIDDTMLTDVQRETIFSRWPGPVTFVFPAPATTPRWLTGRFDSLAVRVTDHPLVVALCQAYGKPLVSTSANLSGLPPCRTVDEVRAQFG---AAFPVVPGETGGRLNPSEIRDALTGELFRQG 205
>gi|606216|gb|AAA58079.1| ORF_f176 [Escherichia coli] (176 aa)
Score = 106, Expect = 3.0e-03, Identities = 38/127 (29%), Positives = 65/127 (51%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETF-----KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      + ++K+R +K LI  +N +Q+ P +++T   ++   WPG +T ++  +        R+ D  ++ L  G PL S+SANLSG PP  + +  F  +  + G+   PS I D T L R+G
 S:  32 LLELKQRPVDKGLILIAANYEQLKPYIDDTMLTDVQRETIFSRWPGPVTFVFPAPATTPRWLTGRFDSLAVRVTDHPLVVALCQAYGKPLVSTSANLSGLPPCRTVDEVRAQFG---AAFPVVPGETGGRLNPSEIRDALTGELFRQG 176
>gi|15803810|ref|NP_289844.1| putative ribosome maturation factor [Escherichia coli O157:H7 EDL933] >gi|15833402|ref|NP_312175.1| putative ribosome maturation factor [Escherichia coli O157:H7 str. Sakai] >gi|168708897|ref|ZP_02741174.1| putative ribosome maturation factor [Escherichia coli O157:H7 str. EC4045] >gi|168721980|ref|ZP_02754257.1| putative ribosome maturation factor [Escherichia coli O157:H7 str. EC4206] >gi|168752269|ref|ZP_02777291.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4113] >gi|168758510|ref|ZP_02783517.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4401] >gi|168769144|ref|ZP_02794151.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4486] >gi|168777860|ref|ZP_02802867.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4196] >gi|168783849|ref|ZP_02808856.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4076] >gi|168786172|ref|ZP_02811179.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC869] >gi|168796532|ref|ZP_02821539.1| putative ribosome maturation factor [Escherichia coli O157:H7 str. EC4042] >gi|168802908|ref|ZP_02827915.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC508] >gi|195939830|ref|ZP_03085212.1| putative ribosome maturation factor [Escherichia coli O157:H7 str. EC4024] >gi|12517909|gb|AAG58404.1|AE005555_4 orf, hypothetical protein [Escherichia coli O157:H7 EDL933] >gi|13363621|dbj|BAB37571.1| hypothetical protein [Escherichia coli O157:H7 str. Sakai] >gi|187767015|gb|EDU30859.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4196] >gi|188013856|gb|EDU51978.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4113] >gi|188998860|gb|EDU67846.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4076] >gi|189354694|gb|EDU73113.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4401] >gi|189361748|gb|EDU80167.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4486] >gi|189374185|gb|EDU92601.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC869] >gi|189375257|gb|EDU93673.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC508] (190 aa)
Score = 106, Expect = 3.0e-03, Identities = 38/127 (29%), Positives = 65/127 (51%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETF-----KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      + ++K+R +K LI  +N +Q+ P +++T   ++   WPG +T ++  +        R+ D  ++ L  G PL S+SANLSG PP  + +  F  +  + G+   PS I D T L R+G
 S:  46 LLELKQRPVDKGLILIAANYEQLKPYIDDTMLTDVQRETIFSRWPGPVTFVFPAPATTPRWLTGRFDSLAVRVTDHPLVVALCQAYGKPLVSTSANLSGLPPCRTVDEVRAQFG---AAFPVVPGETGGRLNPSEIRDALTGELFRQG 190
>gi|16131163|ref|NP_417741.1| predicted ribosome maturation factor [Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655] >gi|89110728|ref|AP_004508.1| dsRNA-binding protein [Escherichia coli W3110] >gi|170018482|ref|YP_001723436.1| SUA5/yciO/yrdC domain-containing protein [Escherichia coli ATCC 8739] >gi|170082803|ref|YP_001732123.1| ribosome maturation factor [Escherichia coli str. K12 substr. DH10B] >gi|194440014|ref|ZP_03072072.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli 101-1] >gi|2851671|sp|P45748|YRDC_ECOLI Uncharacterized protein yrdC >gi|2367210|gb|AAC76307.1| predicted ribosome maturation factor [Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655] >gi|85676759|dbj|BAE78009.1| dsRNA-binding protein [Escherichia coli W3110] >gi|169753410|gb|ACA76109.1| SUA5/yciO/yrdC domain [Escherichia coli ATCC 8739] >gi|169890638|gb|ACB04345.1| predicted ribosome maturation factor [Escherichia coli str. K12 substr. DH10B] >gi|194421066|gb|EDX37095.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Escherichia coli 101-1] (190 aa)
Score = 106, Expect = 3.0e-03, Identities = 38/127 (29%), Positives = 65/127 (51%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETF-----KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      + ++K+R +K LI  +N +Q+ P +++T   ++   WPG +T ++  +        R+ D  ++ L  G PL S+SANLSG PP  + +  F  +  + G+   PS I D T L R+G
 S:  46 LLELKQRPVDKGLILIAANYEQLKPYIDDTMLTDVQRETIFSRWPGPVTFVFPAPATTPRWLTGRFDSLAVRVTDHPLVVALCQAYGKPLVSTSANLSGLPPCRTVDEVRAQFG---AAFPVVPGETGGRLNPSEIRDALTGELFRQG 190
>gi|16801746|ref|NP_472014.1| hypothetical protein lin2685 [Listeria innocua Clip11262] >gi|16415221|emb|CAC97911.1| lin2685 [Listeria innocua] (345 aa)
Score = 105, Expect = 3.1e-03, Identities = 54/162 (33%), Positives = 82/162 (50%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFK----KLASKFWPGKLTLI--YKKESY-------------RMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYD--IDTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      ++N +   T+TV GL  + N+ I KI  K R + LI ++ +Q+ +  ++   +L  FWPG LT+I  KK+S       RMP+  L LI   P+ + SAN SG P T   E +  + I I+G    ST+ D +D  + R G I E I++ I
 S:  25 LQNGECVAFPTETVYGLGADATNQAAIQKIYAAKGRPSDNPLIVHIAKREQMDQFIASYPPKALQLMEAFWPGPLTVILPLKKDSLAANVSAGLSTVGVRMPEHPVSLELIATANIPIAAPSANRSGKPSPTTAEHVIEDLDGEIAGI--IDGGPTGVGLESTVIDCSLDVPIILRPGGITIEQIEQVI 211
>gi|171741085|ref|ZP_02916892.1| hypothetical protein BIFDEN_00151 [Bifidobacterium dentium ATCC 27678] >gi|171276699|gb|EDT44360.1| hypothetical protein BIFDEN_00151 [Bifidobacterium dentium ATCC 27678] (220 aa)
Score = 105, Expect = 3.1e-03, Identities = 43/158 (27%), Positives = 83/158 (52%)
 Q:  56 IVSTDTVSGLLSLNKPL-----IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIP----EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYK-------------------KESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN-----TLKREGEIKYEWIKKTIEEN 213
      ++ TDTV G+  + +   IY +K+R K K L  ++++D +   ++   +LA+ F PG + I +          + R+P+  L ++  GPL ++SAN SG   + +A E+    ++++G   + ST+  D +   ++ REG I+  I+K + N
 S:  26 VIPTDTVYGVACDPRNVEAIRKIYMVKQRPKYKPLQVLLASIDGLDALRLDLPVPLNRLAAMFMPGAFSPIAEARDNCSLATIRRDPATGKTTQGVRIPNSAATLRILRAVGPLAATSANRSGEESAQTVDEAVEALGDAVG--LYLDGGATPGHVSSTVVAADPHGRDGISILREGVIREAVIRKALTLN 214
>gi|170017814|ref|YP_001728733.1| putative translation factor (SUA5) [Leuconostoc citreum KM20] >gi|169804671|gb|ACA83289.1| Putative translation factor (SUA5) [Leuconostoc citreum KM20] (336 aa)
Score = 105, Expect = 3.2e-03, Identities = 39/138 (28%), Positives = 68/138 (49%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIP---EVNETFKKLASKFWPGKLTLI---------------YKKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      ++ K R + LI V++ +Q+   V+E K L  FWPG LT+I          ++R+PD++  +I + G P+  SAN SG P T   +    + I ++  Q  ST+ D+ D T+ R G + + ++ +
 S:  48 VFVAKGRPADNPLIMTVADAEQLTNFVSVSEAAKALIDAFWPGSLTIILPIKPGQVSMMVTGGLDTAAFRLPDNETTRAIIREAGVPIVGPSANTSGKPSPTTAQHVWHDMQGKIAAI--VDDGPTQVGVESTVVDMAADVPTILRPGAVTQQQLEDVL 204
>gi|82545645|ref|YP_409592.1| putative ribosome maturation factor [Shigella boydii Sb227] >gi|81247056|gb|ABB67764.1| conserved hypothetical protein [Shigella boydii Sb227] (190 aa)
Score = 105, Expect = 3.2e-03, Identities = 39/127 (30%), Positives = 65/127 (51%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETFKKLASK-----FWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      + ++K+R +K LI  +N +Q+ P +++T  A +   WPG +T ++  +        R+ D  ++ L  G PL S+SANLSG PP  + +  F  +  + G+   PS I D T L R+G
 S:  46 LLELKQRPVDKGLILIAANYEQLKPYIDDTMLTDAQRETIFSRWPGPVTFVFPAPATTPRWLTGRFDSLAVRVTDHPLVVALCQAYGKPLVSTSANLSGLPPCRTVDEVRAQFG---AAFPVVLGETGGRLNPSEIRDALTGELFRQG 190
>gi|27364487|ref|NP_760015.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Vibrio vulnificus CMCP6] >gi|27360606|gb|AAO09542.1|AE016800_147 Sua5/YciO/YrdC family protein [Vibrio vulnificus CMCP6] (186 aa)
Score = 105, Expect = 3.3e-03, Identities = 51/160 (31%), Positives = 84/160 (52%)
 Q:  40 SNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL-------LSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNET---FKKLASKF--WPGKLTLI-------------YKKE-SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      SNL +V +K +   T+ V GL    +++ + L  IK+R +K LI  ++ Q+ P ++ T  ++L  F WPG T +       Y++ + R+ D  + L + G PL S+SANLSG   +  +   S I+F G+ + ++PS I D T L R+G
 S:   3 SNLQQVVKALKQGQVVAYPTEGVFGLGCDPDNEVAIERLL--TIKQRPSDKGLILIAADFQQLQPYLDLTSLSAEQLQRVFATWPGPYTWVMPASARASALVTGYRQTVAVRVSDHPLVQKLCSEYGKPLTSTSANLSGQTECKTVEQVQDQLGSQISVILF--GEIGERHRPSEIRDARTEQLLRQG 186
>gi|163761038|ref|ZP_02168116.1| hypothetical protein HPDFL43_03344 [Hoeflea phototrophica DFL-43] >gi|162281819|gb|EDQ32112.1| hypothetical protein HPDFL43_03344 [Hoeflea phototrophica DFL-43] (323 aa)
Score = 105, Expect = 3.3e-03, Identities = 44/113 (38%), Positives = 64/113 (56%)
 Q:  38 DSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLS-LNKP----LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF----KKLASKFWPGKLTLI----------------YKKESYRMPDDKFILNLIDK-TGPLYSSSANLSG 150
      D + L  V ++ +A V T+TV GL +  P   IY+ K R +  LI VS++D +  + F  +KLA+ FWPG LTL+         + + R+P+ F  LI  GPL + SAN SG
 S:   9 DPNTLRAAVEALRRGEAVAVPTETVYGLAADATNPSAITAIYEAKGRPRFNPLISHVSDMD-MARAHVLFTPLAEKLAAAFWPGPLTLVLPLNPDGGIHELATAGLETAAVRIPEG-FARTLIKSFGGPLAAPSANRSG 145
>gi|153895270|ref|ZP_02015852.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Halorubrum lacusprofundi ATCC 49239] >gi|151585650|gb|EDN49075.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Halorubrum lacusprofundi ATCC 49239] (251 aa)
Score = 105, Expect = 3.4e-03, Identities = 44/173 (25%), Positives = 85/173 (49%)
 Q:  29 KKEFVTYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLI---YKIKKRDKNKKLIRFVSNLD---QIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREGEI 201
      + E +  KD+ L   + +  + T+TV GL  +L+  +  + +K R+++ L  V ++D  + + E   A F PG +T++ ++         R+PD   +L+ +TGPL ++SAN+SG  +T+ D +  + + + + D    ST+ D D T+ R G +
 S:  47 RHERIPVTKDTDTLRRAAEAVADGDLVVYPTETVYGLGGDALDPTAVERVFDLKGRERSNPLSLGVPSVDAALRYTKPTEFAVAFARAFLPGPVTVVVERGDPVPDALTAGSDRVGVRVPDHPIARDLLRETGPLTATSANVSGRGSVTHPDDLDD---RIREGVAVVIDDGETPGTESTVVDPDARTIHRRGAM 238
>gi|145222897|ref|YP_001133575.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Mycobacterium gilvum PYR-GCK] >gi|145215383|gb|ABP44787.1| translation factor SUA5 [Mycobacterium gilvum PYR-GCK] (221 aa)
Score = 105, Expect = 3.5e-03, Identities = 33/109 (30%), Positives = 53/109 (48%)
 Q:  98 VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWI 206
      V + K+L  FWPG L+L+ +         RMP   + L+ + GP+ SSAN+SG+P    A E     ++++G  +  STI D+   + R+G + E I
 S:  83 VPNSAKELIRAFWPGALSLVVHQAPSLQWDLGDANGTVMLRMPLHPVAIELLREVGPMAVSSANISGSPAAVTAAQAREQLGDRVE--VYLDGGPAEQQAASTIVDLTGAHPRVLRQGPVTLEAI 205
>gi|118467540|ref|YP_889200.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Mycobacterium smegmatis str. MC2 155] >gi|118168827|gb|ABK69723.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Mycobacterium smegmatis str. MC2 155] (221 aa)
Score = 105, Expect = 3.6e-03, Identities = 31/109 (28%), Positives = 54/109 (49%)
 Q:  103 KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIE 211
      ++L  FWPG L+L+ +         RMP   + L+ + GP+ SSAN+SG P   +A E     ++++G  +  STI D+ + + R G I E + + ++
 S:  87 RELIRAFWPGALSLVVHQAPSLQWDLGDTRGSVMLRMPLHPVAIELLREVGPMAVSSANISGRPAAGTATEAREQLGDLVE--VYLDGGPAEQQAASTIVDLTGSDPRILRTGPISAEDVARVLD 209
>gi|71892003|ref|YP_277733.1| RNA-binding protein [Candidatus Blochmannia pennsylvanicus str. BPEN] >gi|71796109|gb|AAZ40860.1| putative RNA-binding protein with unique protein fold, with YrdC/RibB domain [Candidatus Blochmannia pennsylvanicus str. BPEN] (194 aa)
Score = 105, Expect = 3.6e-03, Identities = 53/160 (33%), Positives = 76/160 (47%)
 Q:  39 SSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLL--SLNKPLI---YKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE------VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRM------------------PDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKRE 198
      S N+ ++ ++  K I T++V GL   NK I  KIK R  K LI  +N Q+ +   +NET +   WPG +T ++ ++ R          P + L    PL S+SANLSG P  I + +  YK I + D   PS I D+ T L RE
 S:  12 SPNMKDLLIQLSQGKVIIYPTESVFGLGCDPDNKNAISTLLKIKNRSWKKGLILVAANYTQLLKYIDDSCLNETQRSRVFSTWPGPMTWVFPAQANRSYWLTGQFSSVAVRVSHFEPIQRLCLAF---GKPLVSTSANLSGQLPARTIEEVHDQLG-YK--IPIMHEDILGRPNPSKIRDVMTGKLIRE 194
>gi|15608441|ref|NP_215817.1| hypothetical protein Rv1301 [Mycobacterium tuberculosis H37Rv] >gi|15840751|ref|NP_335788.1| hypothetical protein MT1340 [Mycobacterium tuberculosis CDC1551] >gi|148661089|ref|YP_001282612.1| hypothetical protein MRA_1309 [Mycobacterium tuberculosis H37Ra] >gi|148822519|ref|YP_001287273.1| hypothetical protein TBFG_11328 [Mycobacterium tuberculosis F11] >gi|167969628|ref|ZP_02551905.1| hypothetical protein MtubH3_17041 [Mycobacterium tuberculosis H37Ra] >gi|194543611|ref|YP_002078640.1| conserved hypothetical protein [Mycobacterium tuberculosis C] >gi|1722959|sp|Q10618|Y1301_MYCTU Uncharacterized protein Rv1301/MT1340 >gi|1322425|emb|CAA97734.1| CONSERVED HYPOTHETICAL PROTEIN [Mycobacterium tuberculosis H37Rv] >gi|13880943|gb|AAK45602.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Mycobacterium tuberculosis CDC1551] >gi|124600618|gb|EAY59628.1| conserved hypothetical protein [Mycobacterium tuberculosis C] >gi|134149712|gb|EBA41757.1| conserved hypothetical protein [Mycobacterium tuberculosis str. Haarlem] >gi|148505241|gb|ABQ73050.1| conserved hypothetical protein [Mycobacterium tuberculosis H37Ra] >gi|148721046|gb|ABR05671.1| conserved hypothetical protein [Mycobacterium tuberculosis F11] (217 aa)
Score = 105, Expect = 3.7e-03, Identities = 32/108 (29%), Positives = 59/108 (54%)
 Q:  103 KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDI-IFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTI 210
      ++L  FWPG L+L+ +         RMP   + L+ + GP+ SSAN+SG+PP  +DA ++ ++  + ++++  +  STI D+  T + R G + E I + +
 S:  87 RELIRAFWPGALSLVVVQAPSLQWDLGDAHGTVMLRMPLHPVAIELLREVGPMAVSSANISGHPP---PVDAEQARSQLGDHVAVYLDAGPSEQQAGSTIVDLTGATPRVLRPGPVSTERIAEVL 208
>gi|157964998|ref|YP_001499822.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family translation factor protein [Rickettsia massiliae MTU5] >gi|157844774|gb|ABV85275.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family putative translation factor protein [Rickettsia massiliae MTU5] (312 aa)
Score = 105, Expect = 3.9e-03, Identities = 58/163 (35%), Positives = 90/163 (55%)
 Q:  42 LNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL---LSLNKPL--IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ---IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYK-KE---------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQ--PSTIYDID--TNTLKREGEIKYE 204
      +N V IK+ K + T+TV G+  + N+  I++ K+R   LI VS+++Q  I E+N+  K+A KFW G L+++  KE        + R+P   L LI ++G P+ + SAN +   TN   + F K  +I + + YQ+   STI D  T T+ REG I E
 S:   2 INKAVQFIKSGKVVVFPTETVYGIGADATNNEACLKIFQFKERPAINPLIVHVSSIEQAKEIGELNDLATKIAEKFWSGPLSIVVPLKENANIAPSVTAGLNTIALRIPSYPVALELIRQSGIPIAAPSANPANYISPTNAEHVTKHF-KDNQEIFILAPEIYQSKYGLESTIIDTTTVTPTILREGFITAE 192
>gi|118580209|ref|YP_901459.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Pelobacter propionicus DSM 2379] >gi|118502919|gb|ABK99401.1| translation factor SUA5 [Pelobacter propionicus DSM 2379] (202 aa)
Score = 105, Expect = 3.9e-03, Identities = 28/84 (33%), Positives = 48/84 (57%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE---VNETFKKLASKFWPGKLTLIY--------------KKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITN 156
      IY++K+R+ K    NL ++   V+ T K+ ++ PG T +        K  R+PD++ L ++  G P+ ++SANLSG+ P N
 S:  51 IYRMKQREHKKPFSFICPNLSEVARFARVSNTAFKILKRYLPGPYTFVLEATRDVPDLLLTRQKTVGIRIPDNRICLEIVQMLGSPIVTTSANLSGDEPTGN 152
>gi|194684591|emb|CAR46453.1| putative RNA-binding protein [Proteus mirabilis HI4320] (189 aa)
Score = 104, Expect = 4.4e-03, Identities = 42/127 (33%), Positives = 67/127 (52%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNE---TFKKLASKF--WPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      + ++K+R  K LI  N +Q+ P +++  T ++  F WPG +T +  +S        R+ D  + L  G PL S+SANLSG PP ++ + E F  ++ I + G+   PS I D T L R+G
 S:  45 LLELKQRAIEKGLILIADNYEQLKPYIDDNALTQEQRERMFASWPGPITWVIPAKSTTPKWLTGRFSSLAVRVTDHPIVKALCVAYGKPLVSTSANLSGLPPCRSVEEVQEQF---RNRIAIVNGEVGGRKNPSEIRDALTGELYRQG 189
>gi|116333897|ref|YP_795424.1| putative translation factor (SUA5) [Lactobacillus brevis ATCC 367] >gi|116099244|gb|ABJ64393.1| translation factor SUA5 [Lactobacillus brevis ATCC 367] (338 aa)
Score = 104, Expect = 4.4e-03, Identities = 42/138 (30%), Positives = 67/138 (48%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE----VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE---------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      +Y K R + LI V+ + +   +++ + L  FWPG LTLI+ +        ++R PD+  L LI  G PL  SAN SG P T   +  N  + I ++  +  ST+ D+ T+ T+ R G + E +  I
 S:  47 VYLAKGRPSDNPLIVHVTGEETVKAFAQPLSDKAEALIKAFWPGPLTLIFALQPGKLSSAVTGGLNTAAFRNPDNAATLALIKAAGVPLVGPSANTSGKPSPTLAKHVYHDLNGKIAGI--LDDGPTKVGVESTVLDMSTDIPTILRPGGVTEEQLAAVI 204
>gi|156932272|ref|YP_001436188.1| putative ribosome maturation factor [Enterobacter sakazakii ATCC BAA-894] >gi|156530526|gb|ABU75352.1| hypothetical protein ESA_00043 [Enterobacter sakazakii ATCC BAA-894] (190 aa)
Score = 104, Expect = 4.8e-03, Identities = 40/127 (31%), Positives = 67/127 (52%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNE---TFKKLASKF--WPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      + ++K+R  K LI  +N DQ+ P +++  T ++ + F WPG +T ++ +       + R+ +  ++ L + G PL S+SANLSG P   A E  ++ D  + G    PS I D T L R+G
 S:  46 LLELKQRPMEKGLILIAANFDQLKPYIDDAALTAEQREAVFARWPGPVTFVFPAKPSTPRWLTGRFDSLAVRVTNHPQVIALCEAFGKPLVSTSANLSGLEPCRT---AQEVLAQFGDDFPVLHGATGGRQNPSEIRDALTGELFRQG 190
>gi|169628535|ref|YP_001702184.1| hypothetical protein MAB_1444 [Mycobacterium abscessus] >gi|169240502|emb|CAM61530.1| Conserved hypothetical protein (Sua5/YciO/YRDC/ YwlC family protein?) [Mycobacterium abscessus] (226 aa)
Score = 104, Expect = 5.0e-03, Identities = 33/108 (30%), Positives = 53/108 (49%)
 Q:  103 KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDID--TNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      ++L  FWPG L++I +         RMP   + L+  GP+ SSAN+SG P   +A  +  + ++++G  +  STI D+   + REG I E I + I
 S:  87 RELIEAFWPGPLSIIVRHAPSLSWDLGDAQGSVMLRMPMHPVAIELLRAVGPMAVSSANVSGRPAALTAAEARGQLDDKVA--VYLDGGQAELGAASTIVDLTGPAPVIVREGPISREQIVEVI 208
>gi|150015296|ref|YP_001307550.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] >gi|149901761|gb|ABR32594.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] (343 aa)
Score = 104, Expect = 5.1e-03, Identities = 46/117 (39%), Positives = 70/117 (59%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPL---IYKIKKRDKNKKLIRFVSN--LD----QIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLID-KTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFN 165
      IKN  + T+TV GL  +LN+   I+K K R ++ LI VS+ LD  +IP+V +  +L ++FWPG LT+I K+        RMPD++  LI+   + + SAN+SG P T+   E +
 S:  19 IKNGGTVVFPTETVYGLGADALNEEAVEKIFKAKGRPQDNPLIIHVSSKKLDLYAKEIPKVAD---ELINRFWPGPLTIILSKKDIIPNVTSANLNSIGIRMPDNEVARKLIELSQTTIAAPSANISGRPSPTDFQRCIEDLD 158
>gi|91218516|ref|ZP_01255455.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC [Psychroflexus torquis ATCC 700755] >gi|91183347|gb|EAS69751.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC [Psychroflexus torquis ATCC 700755] (318 aa)
Score = 103, Expect = 5.5e-03, Identities = 48/138 (34%), Positives = 71/138 (51%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF----KKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      I+++K+R   LI + ++DQ+ +V  F  +KLA FWPG LTLI K+S        R+P+  L+L+ +  PL + SAN    T+    F    + +EG  +N  STI  + N  L R G I E I+K I
 S:  44 IFQVKQRPLFNPLIVHIPSIDQLEKVAREFPIKAQKLAEAFWPGSLTLILPKKSNILEIVTGGKDTVGVRIPNHPVTLSLLKQLSFPLAAPSANPYNRISPTSSYHVEGYFGNALP--MVLEGGECKNGIESTIIGFENNEAILYRLGAISVEEIEKII 200
>gi|195953581|ref|YP_002121871.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Hydrogenobaculum sp. Y04AAS1] >gi|195933193|gb|ACG57893.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Hydrogenobaculum sp. Y04AAS1] (192 aa)
Score = 103, Expect = 5.6e-03, Identities = 52/154 (33%), Positives = 88/154 (57%)
 Q:  59 TDTVSGLLSLNKP----LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLASKFWPGKL---TLIYKKES----YRMPDDKFILNLIDK-TGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK--REGEIKYEWIKKTIEE 212
      TDT+ G+L+L+   L+YKI++ K K +R + ++ +   FK   F  KL  ++I K +   +R+P  FI L+DK  P+ + S N G PP +I +A  F  S ++I+ + ++ PSTI +I+ NT+K REG + + +K+ IE+
 S:  31 TDTIYGVLALDNEEALELLYKIRRPSK-KPFLRLLPDIAFLEMYG--FKPNDKVFELSKLEGVSIIIKAQDKSLGFRIPQKGFIKELLDKLQKPILAPSCNKEGEPPAKSIEEAISYFKDEIS--LYIDSGFIES-PPSTIVEIEQNTIKIVREG-MSIDKVKELIEK 191
>gi|153093897|gb|EDN74825.1| possible translation factor [Mannheimia haemolytica PHL213] (184 aa)
Score = 103, Expect = 5.7e-03, Identities = 48/160 (30%), Positives = 82/160 (51%)
 Q:  40 SNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL-------LSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETFKKLASKFW---------------------PGKLTLIYKKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      +N  IV ++K +   T+ V GL    ++ K L+ +K+R + K LI  S+L + P ++E  ++ + W           P LT +  + R+ +  ++ L + +G L S+SANLSG PP N  A E +++ D  + D   PS I DI + + R+G
 S:   2 NNFLEIVNQLKQEEVVAYPTEAVFGLGCNPQSEKAVRKLLV--LKQRPEEKGLILLASDLKYLLPYIDEA--RMTEQAWQRLSHIGEQAITWIVPVKNTVPSYLTGKFDSIAVRLCNVPAVVQLCEASGVALTSTSANLSGEPPCRN---AKEVIDQFGQDFPVLHADTLGRENPSEIRDIFSQQIFRQG 184
>gi|82778580|ref|YP_404929.1| putative ribosome maturation factor [Shigella dysenteriae Sd197] >gi|81242728|gb|ABB63438.1| conserved hypothetical protein [Shigella dysenteriae Sd197] (190 aa)
Score = 103, Expect = 5.7e-03, Identities = 39/127 (30%), Positives = 64/127 (50%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETFKKLASK-----FWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      + ++K R +K LI  +N +Q+ P +++T  A +   WPG +T ++  +        R+ D  ++ L  G PL S+SANLSG PP  + +  F  +  + G+   PS I D T L R+G
 S:  46 LLELKLRPVDKGLILIAANYEQLKPYIDDTMLTDAQRETIFSRWPGPVTFVFPAPATTPRWLTGRFDSLAVRVTDHPLVVALCQAYGKPLVSTSANLSGLPPCRTVDEVRAQFG---AAFPVVPGETGGRLNPSEIRDALTGELFRQG 190
>gi|195950221|ref|ZP_03091321.1| hypothetical protein BburW_07764 [Borrelia burgdorferi WI91-23] (330 aa)
Score = 103, Expect = 5.9e-03, Identities = 51/139 (36%), Positives = 76/139 (54%)
 Q:  72 LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE----VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDK-TGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQN-NQPSTIYDIDTN---TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      +I +KK+ N+ L+ +V +++I E  V ++ K L KF PG LT + KK        + R+P +K LNLI K  PL SSANLS P T+  A + N   II + +  N  STI + D+   + R G I + I+K +
 S:  47 MINLVKKKSINEPLMLYVDTIEKIKELSSHVPKSAKILMEKFSPGPLTYVLKKSIKIPKFINNNLDTVAIRIPKNKTALNLIRKLKNPLVVSSANLSKRPSSTSFSMALKELNGLVGGIIMPKKNKDSNIGIESTIIEFDSKDNVIILRPGAITKKMIEKVL 208
>gi|87300985|ref|ZP_01083827.1| hypothetical protein WH5701_06035 [Synechococcus sp. WH 5701] >gi|87284856|gb|EAQ76808.1| hypothetical protein WH5701_06035 [Synechococcus sp. WH 5701] (213 aa)
Score = 103, Expect = 5.9e-03, Identities = 31/81 (38%), Positives = 48/81 (59%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNE-----TFKKLASKFWPGKLTLIY------------------KKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPP 153
      I+++K R NK LI  S + +  E   + +LA + WPG LTL+          +  R+P +  L+ +TGPL ++SAN SG+PP
 S:  52 IWELKSRPSNKPLILMGSEPETLFAALELSPRPQWLELAERCWPGALTLVLPARGAVVAALQPGVVAAEARLGLRIPACERARELLRRTGPLATTSANRSGDPP 155
>gi|157826525|ref|YP_001495589.1| putative translation factor protein [Rickettsia bellii OSU 85-389] >gi|157801829|gb|ABV78552.1| Putative translation factor protein [Rickettsia bellii OSU 85-389] (312 aa)
Score = 103, Expect = 6.0e-03, Identities = 45/139 (32%), Positives = 71/139 (51%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNE---TFKKLASKFWPGKLTLI----------------YKKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQN-NQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIE 211
      I++ K R   LI VS+++Q E+ E   +K+A KFW G L+++         K + R+P   L LI ++G P+ + SAN S   T +   F + +  I + DY    STI D  D T+ REG I E ++ ++
 S:  38 IFQFKNRPAVNPLIVHVSSIEQAKEIGEFNYIAEKIAEKFWSGPLSIVVPLKENANVATAVTAGLKTIAIRIPSHPLALELIKQSGKPIAAPSANPSNYISPTRLDHVTRHFKENEEIFILTDKDYQSKYGLESTIVDTTADIPTILREGFITAEVLETVLD 199
>gi|149174845|ref|ZP_01853469.1| sua5 related protein [Planctomyces maris DSM 8797] >gi|148846182|gb|EDL60521.1| sua5 related protein [Planctomyces maris DSM 8797] (325 aa)
Score = 103, Expect = 6.2e-03, Identities = 51/155 (32%), Positives = 77/155 (49%)
 Q:  58 STDTVSGL--LSLNKPL---IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF----KKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      +T+TV GL  +LN   I+ +K+R   LI +++ Q+ E+  F  +KLAS FWPG LTL+ K+       + R+P    L++ T P+ + SAN G  T +D E     + ++G    ST+   D  L R G I E I+ I E
 S:  25 ATETVYGLGANALNPEAVAQIFAVKQRPHFDPLIVHIASTGQLDELTTEFSSTAEKLASTFWPGPLTLVLPKKKVVPDLVTSGLDSVAIRIPAHPVARKLLEITQLPIAAPSANKFGRLSPTRAVDVAEQLGDEIK--LILDGGPCTVGVESTVIQCLGDQPVLLRPGGISLEEIQACIGE 203
>gi|11497366|ref|NP_051465.1| hypothetical protein BBU11 [Borrelia burgdorferi B31] >gi|11497448|ref|NP_051542.1| hypothetical protein BB_T06 [Borrelia burgdorferi B31] >gi|167932837|ref|ZP_02519924.1| hypothetical protein Bbur1_07441 [Borrelia burgdorferi 156a] >gi|6382387|gb|AAF07698.1|AE001582_6 conserved hypothetical protein [Borrelia burgdorferi B31] >gi|6435847|gb|AAF08548.1|AE001583_3 conserved hypothetical protein [Borrelia burgdorferi B31] >gi|34734011|gb|AAQ81893.1| conserved hypothetical protein [Borrelia burgdorferi] (330 aa)
Score = 103, Expect = 6.2e-03, Identities = 51/139 (36%), Positives = 76/139 (54%)
 Q:  72 LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE----VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDK-TGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQN-NQPSTIYDIDTN---TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      +I +KK+ N+ L+ +V +++I E  V ++ K L KF PG LT + KK        + R+P +K LNLI K  PL SSANLS P T+  A + N   II + +  N  STI + D+   + R G I + I+K +
 S:  47 MINLVKKKSINEPLMLYVDTIEKIKELSSHVPKSAKILMEKFSPGPLTYVLKKSIKIPKFINNNLDTVAIRIPKNKTALNLIRKLKNPLVVSSANLSKRPSSTSFSMALKELNGLVGGIIMPKKNKDSNIGIESTIIEFDSKDNVIILRPGAITKKMIEKVL 208
>gi|21674532|ref|NP_662597.1| SUA5/YciO/YrdC family protein [Chlorobium tepidum TLS] >gi|21647726|gb|AAM72939.1| SUA5/yciO/yrdC family protein [Chlorobium tepidum TLS] (323 aa)
Score = 103, Expect = 6.2e-03, Identities = 42/140 (30%), Positives = 66/140 (47%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNT--LKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      I+K K R + LI V+ +QI   E+ ET K L +F+PG LTL+ KK +        R P    +   P+ + SAN+SG P T+  +    +  + G+    STI D  N  L R G + E +++ + +
 S:  45 IFKAKGRPSDNPLIVHVATPEQIGEVAAEIGETAKILVERFFPGPLTLVLKKRAAVPEIVSAGLPTIGVRCPSHPIASEFLRHCKHPVAAPSANVSGRPSPTDWKTVYHDLGGKIA--CLLRGEPSTIGLESTIVDCSVNPPRLLRTGAVSIELLRELVPD 203
>gi|193215580|ref|YP_001996779.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Chloroherpeton thalassium ATCC 35110] >gi|193089057|gb|ACF14332.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Chloroherpeton thalassium ATCC 35110] (315 aa)
Score = 103, Expect = 6.3e-03, Identities = 31/83 (37%), Positives = 45/83 (54%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ----IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT 155
      I+++K R   LI +SNL +  + V + +KL  F+PG LTL+ K Y       RMP +   +  G + + SANLSG P T
 S:  45 IFRVKGRPAQNPLIAHISNLTELILLVKRVTASAEKLIDAFFPGPLTLVLPKSKYVPYVVTSGLDTIGVRMPSHQVAQAFLKACGVSVAAPSANLSGRPSPT 146
>gi|82701740|ref|YP_411306.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC [Nitrosospira multiformis ATCC 25196] >gi|82409805|gb|ABB73914.1| translation factor SUA5 [Nitrosospira multiformis ATCC 25196] (364 aa)
Score = 103, Expect = 6.3e-03, Identities = 53/161 (32%), Positives = 87/161 (54%)
 Q:  53 KAAIVS--TDTVSGL-LSLNKP----LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIP----EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDKTGP---LYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTI--YDIDTNTLKREGEIKYEWIKKTIEEN 213
      K +V+ T+TV GL  ++ P   I++IKKR + LI  ++ ++   EV +  +LA FWPG LTLI + +       R+PD  L L+ + GP  L + SAN G+  T   E F  + D++ ++G  Q  STI ++ T + R G I+  + + ++ N
 S:  18 KGGVVAFPTETVYGLGAEVSSPSAVARIFEIKKRPLDHPLIVHFADASRLSHWAREVPQQAWRLAECFWPGPLTLILPRSRHVPEKVTGGQDTVGLRVPDHPVALALLRELGPDRALAAPSANRFGHVSPTTAAHVREEFGD-ELDMV-LDGGPCQVGLESTIVGFEGQTAVILRPGGIQLAALAEVLDGN 206
>gi|51891213|ref|YP_073904.1| putative translation factor [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] >gi|51854902|dbj|BAD39060.1| putative translation factor [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] (349 aa)
Score = 103, Expect = 6.4e-03, Identities = 32/83 (38%), Positives = 45/83 (54%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ----IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT 155
      I+ K R + LI +++ Q  + V T ++L + WPG LTL+ +K         RMPD  L LI  G P+ + SAN SG P T
 S:  55 IFAAKGRPSDNPLIVHIADTAQLEGLVESVPPTAERLMERCWPGPLTLVMRKGPAVPPEVTAGLDTVGIRMPDHPVALALIRAAGVPIAAPSANASGRPSPT 156
>gi|66362214|ref|XP_628071.1| SUA5 like RNA binding domain containing protein [Cryptosporidium parvum Iowa II] >gi|46227629|gb|EAK88564.1| SUA5 like RNA binding domain containing protein [Cryptosporidium parvum Iowa II] (390 aa)
Score = 103, Expect = 6.4e-03, Identities = 48/127 (37%), Positives = 73/127 (57%)
 Q:  40 SNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL-------LSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNL----DQIPEVNE----TFKKLASKFWPGKLTLIYKKE-------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNK 166
      SNL+   I N +  + T+TV GL    S+ K I+KIK R N LI V +   D + E++E   +K L KFWPG LT+I KK        R P+++ L+L+ + P+ + SAN SG+  T +  + F++
 S:   3 SNLSDYAKYILNGELVAIPTETVYGLGGNAYDRSSILK--IFKIKGRPINNPLICHVHSFKFAEDNVFELSERTRVIYKILTDKFWPGPLTVISKKRHNIVDEVSVSGKVGVRCPNNQLTLDLLKLSSVPIAAPSANRSGHISPTTPLHVSKEFDQ 156
>gi|160935044|ref|ZP_02082430.1| hypothetical protein CLOLEP_03920 [Clostridium leptum DSM 753] >gi|156866497|gb|EDO59869.1| hypothetical protein CLOLEP_03920 [Clostridium leptum DSM 753] (335 aa)
Score = 103, Expect = 6.7e-03, Identities = 37/99 (37%), Positives = 56/99 (56%)
 Q:  57 VSTDTVSGLL--SLNKPL---IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ----IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT 155
      + T+TV GL  +LN +  I+ K R + LI ++ ++  + E E +KLA+ +WPG LT++ K        + R+P    LI  G PL + S NLSG P T
 S:  24 IPTETVYGLAGNALNGSVSRKIFAAKGRPSDNPLIVHIAAEEEARPLVKEFPEPARKLAAAYWPGPLTMVLPKSELVPMETSGGLSTVAVRLPAHPVANRLIRACGCPLAAPSGNLSGRPSPT 146
>gi|71010426|ref|XP_758389.1| hypothetical protein UM02242.1 [Ustilago maydis 521] >gi|46098131|gb|EAK83364.1| hypothetical protein UM02242.1 [Ustilago maydis 521] (516 aa)
Score = 102, Expect = 6.9e-03, Identities = 33/83 (39%), Positives = 48/83 (57%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PE---VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES-----------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT 155
      IY KKR + LI VS+L+ +  P+  +++ + L  FWPG LTL++ ++         RMP    LI +G P+  SAN SG P T
 S:  99 IYAAKKRPADNPLIVHVSDLEMLDTLLPQSYTMSQAYSDLIKAFWPGALTLLFPVDTQRPAVPTVVTCGHPSVAVRMPSHPIARALIAISGLPMAGPSANASGRPSPT 206
>gi|167388661|ref|XP_001738645.1| sua5, putative [Entamoeba dispar SAW760] >gi|165898009|gb|EDR25013.1| sua5, putative [Entamoeba dispar SAW760] (357 aa)
Score = 102, Expect = 7.1e-03, Identities = 30/83 (36%), Positives = 46/83 (55%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDK-TGPLYSSSANLSGNPPIT 155
      I+K+K R + LI +S+++ +   V+E  KL +FWPG LT+I+ +         RMP    I +  P+ + SANLS P T
 S:  68 IFKVKGRPNDNPLICHISDIEMLNKLAAHVSEDAHKLIKRFWPGALTIIFPRNETVPNEVTAGLNTVGVRMPSHPIAYEFIKQCKTPIAAPSANLSTKPSPT 169
>gi|167378326|ref|XP_001734759.1| sua5, putative [Entamoeba dispar SAW760] >gi|165903590|gb|EDR29072.1| sua5, putative [Entamoeba dispar SAW760] (289 aa)
Score = 102, Expect = 7.1e-03, Identities = 30/83 (36%), Positives = 46/83 (55%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDK-TGPLYSSSANLSGNPPIT 155
      I+K+K R + LI +S+++ +   V+E  KL +FWPG LT+I+ +         RMP    I +  P+ + SANLS P T
 S:  68 IFKVKGRPNDNPLICHISDIEMLNKLAAHVSEDAHKLIKRFWPGALTIIFPRNETVPNEVTAGLNTVGVRMPSHPIAYEFIKQCKTPIAAPSANLSTKPSPT 169
>gi|47096963|ref|ZP_00234539.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|153175794|ref|ZP_01931098.1| hypothetical protein LMIG_01615 [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|153180630|ref|ZP_01933673.1| hypothetical protein LMMG_02051 [Listeria monocytogenes F6900] >gi|153184882|ref|ZP_01935530.1| hypothetical protein LMOG_01448 [Listeria monocytogenes J0161] >gi|153192197|ref|ZP_01939242.1| hypothetical protein LMPG_01328 [Listeria monocytogenes J2818] >gi|153197153|ref|ZP_01941423.1| hypothetical protein LMRG_01706 [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|47014673|gb|EAL05630.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|126942394|gb|EBA20133.1| hypothetical protein LMOG_01448 [Listeria monocytogenes J0161] >gi|127633204|gb|EBA22621.1| hypothetical protein LMRG_01706 [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|127764525|gb|EBA25057.1| hypothetical protein LMPG_01328 [Listeria monocytogenes J2818] >gi|133729219|gb|EBA30917.1| hypothetical protein LMIG_01615 [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|133732023|gb|EBA33721.1| hypothetical protein LMMG_02051 [Listeria monocytogenes F6900] (345 aa)
Score = 102, Expect = 7.1e-03, Identities = 45/138 (32%), Positives = 70/138 (50%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFK----KLASKFWPGKLTLI--YKKESY-------------RMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYD--IDTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      IY+ K R + LI ++ +Q+ +  ++   +L KFWPG LT+I  KK+S       RMP+  L LI   P+ + SAN SG P T   E +  + I I+G    ST+ D ++  + R G + E I++ I
 S:  54 IYEAKGRPSDNPLIVHIARREQMDQFVASYPAKAIQLMEKFWPGPLTVILPLKKDSLATNVSAGLSTVGVRMPEHPVSLALIGTANIPIAAPSANRSGKPSPTTASHVIEDLDGKIAGI--IDGGATGVGLESTVIDCSLEIPIILRPGGVTKEQIEQII 211
>gi|167575720|ref|ZP_02368594.1| hypothetical protein BvalV_02833 [Borrelia valaisiana VS116] (335 aa)
Score = 102, Expect = 7.7e-03, Identities = 51/140 (36%), Positives = 75/140 (53%)
 Q:  72 LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKK----LASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDII-FIEGDYYQNNQPSTI--YDIDTNTL-KREGEIKYEWIKKTIE 211
      +I+ +KKR N LI V + +I E++E  K  L KF PG LT + KK        + R+P +K LNLI + P+ + SAN+S P TN  A + N   II  E  +   ST+ +D+ N L R G I + I+K ++
 S:  47 MIFLVKKRPINNPLIVHVDTVKKIKELSEYIPKSALMLIKKFSPGPLTYVLKKSIKISRFVSGNLNTVAIRIPANKIALNLIKASKVPIVAPSANISKRPSSTNFEMALKELNGLVGGIIKTTENKDFNIGIESTVIGFDLKDNVLILRPGAITKKMIEKELQ 209
>gi|150395706|ref|YP_001326173.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Sinorhizobium medicae WSM419] >gi|150027221|gb|ABR59338.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Sinorhizobium medicae WSM419] (324 aa)
Score = 102, Expect = 7.8e-03, Identities = 44/94 (46%), Positives = 58/94 (61%)
 Q:  57 VSTDTVSGL-----LSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF----KKLASKFWPGKLTLIY--KKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSG 150
      + T+TV GL   S   IY++K R +  LI VS+L + E + TF  ++LA FWPG LTLI  + ES        RMPD F  +I + G PL + SAN SG
 S:  30 IPTETVYGLAADATTSDAISRIYEMKGRPRFNPLICHVSDL-AMAEAHVTFDPLSRRLAEAFWPGPLTLILPQRHESTVHTLASAGLDTLGIRMPDG-FSRRVIARFGRPLAAPSANTSG 147
>gi|91206173|ref|YP_538528.1| putative translation factor protein [Rickettsia bellii RML369-C] >gi|91069717|gb|ABE05439.1| Putative translation factor protein [Rickettsia bellii RML369-C] (312 aa)
Score = 102, Expect = 7.9e-03, Identities = 45/139 (32%), Positives = 71/139 (51%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEV---NETFKKLASKFWPGKLTLI----------------YKKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQN-NQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIE 211
      I++ K R   LI VS+++Q E+  N  +K+A KFW G L+++         K + R+P   L LI ++G P+ + SAN S   T +   F + +  I + DY    STI D  D T+ REG I E ++ ++
 S:  38 IFQFKNRPAVNPLIVHVSSIEQAKEIGDFNYIAEKIAEKFWSGPLSIVVPLKENANVATAVTAGLKTIAIRIPSHPLALELIKQSGKPIAAPSANPSNYISPTRLDHVTRHFKENEEIFILTDKDYQSKYGLESTIVDTTADIPTILREGFITAEVLETVLD 199
>gi|157829148|ref|YP_001495390.1| hypothetical protein A1G_07205 [Rickettsia rickettsii str. 'Sheila Smith'] >gi|157801629|gb|ABV76882.1| hypothetical protein A1G_07205 [Rickettsia rickettsii str. 'Sheila Smith'] (311 aa)
Score = 102, Expect = 8.2e-03, Identities = 58/163 (35%), Positives = 88/163 (53%)
 Q:  42 LNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL---LSLNKPL--IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNE---TFKKLASKFWPGKLTLIYK-KE---------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQ--PSTIYDID--TNTLKREGEIKYE 204
      +N V IK+ K + T+TV G+  + N+  I++ K+R   LI VS+++Q E+ E   K+A KFW G L+++  KE        + R+P   L LI ++G P+ + SAN S   TN   + F K  +I + + YQ+   STI D  T T+ REG I E
 S:   2 INKAVQFIKSGKVVVFPTETVYGIGADATNNEACLKIFQFKERPAINPLIVHVSSIEQAKEIGEFDDLATKIAEKFWSGPLSIVVPLKENANIAPSVTAGLNTIALRIPSYPVALELIKQSGIPIAAPSANPSNYISPTNAEHVTKHF-KDNQEIFILAPEIYQSKYGLESTIIDTTTVTPTILREGFITAE 192
>gi|184200616|ref|YP_001854823.1| hypothetical protein KRH_09700 [Kocuria rhizophila DC2201] >gi|183580846|dbj|BAG29317.1| hypothetical protein [Kocuria rhizophila DC2201] (354 aa)
Score = 102, Expect = 8.3e-03, Identities = 21/56 (37%), Positives = 36/56 (64%)
 Q:  97 EVNETFKKLASKFWPGKLTLI--------------YKKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNP 152
      E+++ + LA FWPG LT++       +  + R+PDD   ++++ GP+ SSAN +G P
 S:  81 EISDDARALARAFWPGALTIVCWARPSLGWDLGETHGTVALRVPDDAVTRAVLERVGPMAVSSANRTGMP 150
>gi|85858566|ref|YP_460768.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Syntrophus aciditrophicus SB] >gi|85721657|gb|ABC76600.1| sua5/yciO/yrdC/ywlC family protein [Syntrophus aciditrophicus SB] (217 aa)
Score = 102, Expect = 8.6e-03, Identities = 52/195 (26%), Positives = 81/195 (41%)
 Q:  17 KNLNNKEIKNYPKKEFVTYEKDSSNLNGI--VFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIE 211
      +NL  + YP + F   D+ N  I +F IK +        N P+  I RD+  L+    IPE +  +L  FWPG LTL+++         R+    +L  G PL ++SAN SG  T  +  +    I ++G  + N+ ST+ +I D  + R G I  I+K +E
 S:  24 ENLRKGRVVAYPTETFYGLGADAGNERAIEKIFSIKGRQ--------------FNNPIPLIIGDRDELDSLV------TAIPEAAQ---RLIHVFWPGPLTLVFRASKNVSPRLTANTGLIGIRISSHPIARSLARSLGAPLTATSANFSGQKESTTAHEVARTLGSLIDGI--VDGGQTRGNKGSTVVNIAVDPPLILRVGVITEIEIRKALE 212
>gi|86147122|ref|ZP_01065438.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Vibrio sp. MED222] >gi|85835006|gb|EAQ53148.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Vibrio sp. MED222] (185 aa)
Score = 102, Expect = 8.7e-03, Identities = 37/124 (29%), Positives = 68/124 (54%)
 Q:  76 IKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNE---TFKKLAS--KFWPGKLTLI--------------YKKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      +K+R  K LI  ++ +Q+ P ++E  T +LA+  WPG +T I       ++ + R+ D  + + ++ G PL S+SANL+G P   + +  ++  + +EG   +PS I D T+ + R+G
 S:  43 LKQRPMEKGLILIAASYEQLLPYIDESQLTEAQLATVKATWPGPVTWIMPTSSKVTDWVSGQFESIAVRVTDHPLVQRMCNEFGKPLTSTSANLTGESPCMTTEEVQQQLGQHL--VAILEGQTGGREKPSEIRDAKTSKILRQG 185
>gi|16804579|ref|NP_466064.1| hypothetical protein lmo2541 [Listeria monocytogenes EGD-e] >gi|167058613|ref|ZP_02280870.1| hypothetical protein LmonF_25545 [Listeria monocytogenes FSL F2-515] >gi|16412029|emb|CAD00619.1| lmo2541 [Listeria monocytogenes] (345 aa)
Score = 102, Expect = 8.8e-03, Identities = 45/138 (32%), Positives = 70/138 (50%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFK----KLASKFWPGKLTLI--YKKESY-------------RMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYD--IDTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      IY+ K R + LI ++ +Q+ +  ++   +L KFWPG LT+I  KK+S       RMP+  L LI   P+ + SAN SG P T   E +  + I I+G    ST+ D ++  + R G + E I++ I
 S:  54 IYEAKGRPSDNPLIVHIARREQMDQFVASYPAKAIQLMEKFWPGPLTVILPLKKDSLATNVSAGLSTVGVRMPEHPVSLALIGTANIPIAAPSANRSGKPSPTTASHVIEDLDGKIAGI--IDGGATGVGLESTVIDCSLEIPIILRPGGVTKEQIEQII 211
>gi|119025466|ref|YP_909311.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Bifidobacterium adolescentis ATCC 15703] >gi|154486893|ref|ZP_02028300.1| hypothetical protein BIFADO_00726 [Bifidobacterium adolescentis L2-32] >gi|118765050|dbj|BAF39229.1| conserved protein in the Sua5/YciO/YrdC family [Bifidobacterium adolescentis ATCC 15703] >gi|154084756|gb|EDN83801.1| hypothetical protein BIFADO_00726 [Bifidobacterium adolescentis L2-32] (220 aa)
Score = 102, Expect = 8.8e-03, Identities = 42/158 (26%), Positives = 84/158 (53%)
 Q:  56 IVSTDTVSGLLSLNKPL-----IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF----KKLASKFWPGKLTLIYKKES-------------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTI-----YDIDTNTLKREGEIKYEWIKKTIEEN 213
      ++ TDTV G+  + +   ++ K+R K K L  + +++ + +++ T   +LA+ F PG + I + E           R+P+  L ++ TGPL ++SAN SG   + +A ++    ++++G   + ST+   ++ D  + REG I+  I+K + N
 S:  26 VIPTDTVYGVACDPRNIEAIRKVFAAKQRPKYKSLQVLLPSIESMEKLHLTLPVPLNRLAAMFMPGAFSPIAEAEDDCSLATLRHDPTTGKATQGVRIPNSAVALRILRATGPLAATSANRSGEESAQTVQEAADALGDAVD--LYLDGGATPGHVSSTVVAADPHERDGIAILREGVIRELVIRKALTLN 214
>gi|116494653|ref|YP_806387.1| putative translation factor (SUA5) [Lactobacillus casei ATCC 334] >gi|116104803|gb|ABJ69945.1| translation factor SUA5 [Lactobacillus casei ATCC 334] (333 aa)
Score = 101, Expect = 8.9e-03, Identities = 31/83 (37%), Positives = 42/83 (50%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLD---QIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLI---------------YKKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT 155
      +Y K R + LI V++ D  Q  +   KL  FWPG LT+I        + ++R PD+   LI  G P+  SAN SG P T
 S:  46 VYAAKGRPSDNPLIVTVADADMVGQYATITPLAAKLMQAFWPGPLTIILNILPGRLSMKVTGGLQTAAFRNPDNALTRKLIATAGVPIVGPSANTSGKPSPT 147
>gi|15893238|ref|NP_360952.1| hypothetical protein RC1315 [Rickettsia conorii str. Malish 7] >gi|15620456|gb|AAL03853.1| unknown [Rickettsia conorii str. Malish 7] (312 aa)
Score = 101, Expect = 9.4e-03, Identities = 58/163 (35%), Positives = 88/163 (53%)
 Q:  42 LNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL---LSLNKPL--IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNE---TFKKLASKFWPGKLTLIYK-KE---------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQ--PSTIYDID--TNTLKREGEIKYE 204
      +N V IK+ K + T+TV G+  + N+  I++ K+R   LI VS+++Q E+ E   K+A KFW G L+++  KE        + R+P   L LI ++G P+ + SAN S   TN   + F K  +I + + YQ+   STI D  T T+ REG I E
 S:   2 INKAVQFIKSGKVVVFPTETVYGIGADATNNEACLKIFQFKERPAINPLIVHVSSIEQAKEIGEFDDLATKIAEKFWSGPLSIVVPLKENANIAPSVTAGLNTIALRIPSYPVALELIRQSGIPIAAPSANPSNYISPTNAEHVTKHF-KDNQEIFILAPEIYQSKYGLESTIIDTTTVTPTILREGFITAE 192
>gi|183600716|ref|ZP_02962209.1| hypothetical protein PROSTU_04312 [Providencia stuartii ATCC 25827] >gi|188019696|gb|EDU57736.1| hypothetical protein PROSTU_04312 [Providencia stuartii ATCC 25827] (189 aa)
Score = 101, Expect = 9.5e-03, Identities = 43/133 (32%), Positives = 65/133 (48%)
 Q:  67 SLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI------PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      ++NK L ++K+R  K LI  N +Q+    ++ + K+   WPG +T +  +S        R+ D  + L + G PL S+SANLSG P   + E F  K I ++G    PS I D T L R+G
 S:  41 AVNKLL--ELKQRPWEKGLILIADNYEQLKDYVDDSQLTDEQKQTMFASWPGPVTWVIPAKSSTPKWLTGRFDTLAVRVTDHGLVKELCREYGKPLVSTSANLSGQEPCRTTNEVLEQF---KGSIPVLDGMVGGRQNPSEIRDAKTGQLYRKG 189
>gi|183602495|ref|ZP_02963860.1| conserved protein in the Sua5/YciO/YrdC family [Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019] >gi|183218136|gb|EDT88782.1| conserved protein in the Sua5/YciO/YrdC family [Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019] (222 aa)
Score = 101, Expect = 9.6e-03, Identities = 43/157 (27%), Positives = 81/157 (51%)
 Q:  56 IVSTDTVSGLL-----SLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVN----ETFKKLASKFWPGKLTLIY------------------KKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN-----TLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      ++ TDTV G+   +   IY K R +K L  + +L +P++     LA +F PG + I          + + R+PD + L ++  GP+ +SSAN SGN   + +A +   S ++I+G  ++ ST+  D +   + REG ++ + +++ + E
 S:  26 VIPTDTVYGIACDPCNAAAIARIYAAKHRPADKALQVIMPDLSVLPKLGLALPTPLDALARRFLPGAFSPIAVADDDSPLLTVRVDDSGARTQGIRVPDSEVTLRVLRAIGPVAASSANRSGNESAQTVDEAVAALG--DSVDLYIDGGPTVSHTASTVVAADPDAPDGIVILREGRLEADAVRRAVRE 212
>gi|34581094|ref|ZP_00142574.1| hypothetical protein [Rickettsia sibirica 246] >gi|167472433|ref|ZP_02337137.1| hypothetical protein RafrE_07465 [Rickettsia africae ESF-5] >gi|28262479|gb|EAA25983.1| unknown [Rickettsia sibirica 246] (312 aa)
Score = 101, Expect = 9.7e-03, Identities = 58/163 (35%), Positives = 88/163 (53%)
 Q:  42 LNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL---LSLNKPL--IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNE---TFKKLASKFWPGKLTLIYK-KE---------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQ--PSTIYDID--TNTLKREGEIKYE 204
      +N V IK+ K + T+TV G+  + N+  I++ K+R   LI VS+++Q E+ E   K+A KFW G L+++  KE        + R+P   L LI ++G P+ + SAN S   TN   + F K  +I + + YQ+   STI D  T T+ REG I E
 S:   2 INKAVQFIKSGKVVVFPTETVYGIGADATNNEACLKIFQFKERPAINPLIVHVSSIEQAKEIGEFDDLATKIAEKFWSGPLSIVVPLKENANIAPSVTAGLNTIALRIPSYPVALELIRQSGIPIAAPSANPSNYISPTNAEHVTKHF-KDNQEIFILAPEIYQSKYGLESTIIDTTTVTPTILREGFITAE 192
>gi|94499923|ref|ZP_01306459.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Oceanobacter sp. RED65] >gi|94428124|gb|EAT13098.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Oceanobacter sp. RED65] (182 aa)
Score = 101, Expect = 9.9e-03, Identities = 31/88 (35%), Positives = 47/88 (53%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ----IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMP--DDKFILNLIDKT-------------GPLYSSSANLSGNPPITNIIDA 160
      I IKKRD++K LI  N+ Q  + E+NE +   WPG T +  ++  P  +F  I +       GP+ S+SAN SG P + + + A
 S:  41 IVSIKKRDQHKGLILVAGNIGQFDFLLNEINEQQRAKLESLWPGPYTFLVPHKNRVQPLVHGRFSTVAIRVSPHPRVQALCKYFGGPIVSTSANYSGQPTVRSAVQA 147
>gi|39996696|ref|NP_952647.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Geobacter sulfurreducens PCA] >gi|39983577|gb|AAR34970.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Geobacter sulfurreducens PCA] (203 aa)
Score = 101, Expect = 9.9e-03, Identities = 29/94 (30%), Positives = 53/94 (56%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIP---EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNK 166
      IY +K+R+K K   S L ++  +V+  K+ ++ PG T +  S        R+PD++ + L+ + G P+ ++SANLSG PI + ++  + K
 S:  51 IYLLKQREKKKPFSFICSELSEVARYAKVSNYAYKILKRYLPGPYTFVIDATSVVPDLLVTKQKTVGIRIPDNRICIALVKELGHPIVTTSANLSGEEPIGDPLEVERTLGK 162
>gi|46107246|ref|XP_380682.1| hypothetical protein FG00506.1 [Gibberella zeae PH-1] (433 aa)
Score = 101, Expect = 1.0e-02, Identities = 33/83 (39%), Positives = 45/83 (54%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE-----------VNETFKKLASKFWPGKLTLI----------------YKKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT 155
      IY K R + LI V +LD + +      + E ++ L +FWPG LT++         K  RMP   L+LI  G PL + SAN S P T
 S:  79 IYSAKGRPSDNPLISHVCDLDMLRQYIGHTDETQDPIPERYRALIERFWPGPLTILLPNPVPSKLAPEVTAGLKTFGVRMPSSPLALSLIKLAGVPLAAPSANASTKPSPT 189
>gi|50365446|ref|YP_053871.1| putative translation factor [Mesoplasma florum L1] >gi|50364002|gb|AAT75987.1| putative translation factor [Mesoplasma florum L1] (168 aa)
Score = 101, Expect = 1.0e-02, Identities = 47/142 (33%), Positives = 75/142 (52%)
 Q:  56 IVSTDTVSGLLSL----NKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPIT---NIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKR 197
      I+ TDT+ GL ++  N+ I IK ++ K LI +SN++Q+ +   +   +  T+I+K +S    R+   I +I+KTGP++S+S NL G PI   +I+  S N Y  +I    N +PS IY+ TN  R
 S:  21 ILPTDTIYGLSAIWNFENEKRINNIKNANEEKPLIVLISNIEQLSILGIEKNEFVDLLFNESTTVIFKTKSNNKTIAVRLIIRDDIKKIIEKTGPIFSTSVNLHGEQPINEKDELINFDRSINVYFDKVI-------TNIKPSKIYNSITNIWVR 168
>gi|156972719|ref|YP_001443626.1| translation factor [Vibrio harveyi ATCC BAA-1116] >gi|156524313|gb|ABU69399.1| hypothetical protein VIBHAR_00384 [Vibrio harveyi ATCC BAA-1116] (185 aa)
Score = 101, Expect = 1.1e-02, Identities = 38/127 (29%), Positives = 66/127 (51%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNE---TFKKL--ASKFWPGKLTLI--------------YKKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      + ++K+R  K LI  ++ +Q+ P ++E  T ++L   WPG T I       +  + R+ D  + + + G PL S+SANL+G PP   + E    + + G+  N+PS I D T+ + R+G
 S:  40 LLELKQRPVEKGLILIAASYEQLLPYIDESQLTQEQLDQVHATWPGPYTWIMPASDKVSHWVSGQFDSIAVRVTDHPLVQKMCNAFGKPLTSTSANLTGQPPCMTTEEVEEQLGDRL--VAILRGETSGRNKPSEIRDAKTSQILRQG 185
>gi|92114981|ref|YP_574909.1| SUA5/yciO/yrdC-like protein [Chromohalobacter salexigens DSM 3043] >gi|91798071|gb|ABE60210.1| SUA5/yciO/yrdC-like protein [Chromohalobacter salexigens DSM 3043] (185 aa)
Score = 101, Expect = 1.1e-02, Identities = 37/122 (30%), Positives = 63/122 (51%)
 Q:  76 IKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE----VNETFKKLASKFWPGKLTLI--------------YKKESYRMPDDKFILNLIDK-TGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDT-NTLKR 197
      +K+RD K LI  ++DQ+   ++  +  ++ WPG T +       +  + R+ D  + L   GPL SSSAN +G PP + D  +F +  + ++G   +PSTI D+ + TL+R
 S:  47 LKQRDPAKGLILIAGDMDQLEPWLAGLDALQRARLAESWPGPNTWLVPDNGRARPLLRGEHTSLAVRVSDHPLVRQLCAAFGGPLVSSSANRAGEPPAMSAADVRAAFGE---AVTLLDGALGGYARPSTIRDLQSGETLRR 185
>gi|157826326|ref|YP_001494046.1| hypothetical protein A1C_06575 [Rickettsia akari str. Hartford] >gi|157800284|gb|ABV75538.1| hypothetical protein A1C_06575 [Rickettsia akari str. Hartford] (312 aa)
Score = 101, Expect = 1.1e-02, Identities = 56/162 (34%), Positives = 89/162 (54%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGL---LSLNKPL--IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ---IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYK-KE---------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQ--PSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      IK+ K + T+TV G+  + N+  I++ K R + LI V +++Q  I E N+  K+A KFW G L+++  KE        + R+P   L LI ++G P+ + SAN S   TN   + F K  +I + + YQ+   STI D T  T+ REG I E +++ +
 S:   9 IKSGKVVVFPTETVYGIGADATNNEACLKIFQFKNRPASNPLIVHVFSIEQAKEIGEFNDLAIKIAEKFWSGPLSIVVPLKENANIAPSAAAGLNTIALRIPSYPVALELIRQSGVPIAAPSANPSNYISPTNAEHVTKHF-KDNQEIFILAPEIYQSEYGLESTIIDTTTATPTILREGFITVEILEEVL 198
>gi|94987331|ref|YP_595264.1| hypothetical protein LI0889 [Lawsonia intracellularis PHE/MN1-00] >gi|94731580|emb|CAJ54943.1| conserved hypothetical protein [Lawsonia intracellularis PHE/MN1-00] (210 aa)
Score = 101, Expect = 1.1e-02, Identities = 43/140 (30%), Positives = 69/140 (49%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI---PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIY--------------KKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN---TLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      I+ K+R N L  + N +Q+  EV +  L  FWPG L+++        +K + R+    + D G P+ ++SAN++ NPP+T I     Y  II I     PST+ ++ N  ++ REG IK  +K+  E
 S:  44 IFIAKQRAINMPLPLIIGNWEQLTITAEVPQIIYPLLQHFWPGALSIVLNAKKNISPYITASTQKVAVRLSSHPIAKEIADLVGEPIIATSANINKNPPVTKITQLDIRLYPYIEGIIDIP-PIPTGGLPSTLIELHPNNTISILREGIIKSNKVKEKAAE 203
>gi|15964621|ref|NP_384974.1| hypothetical protein SMc00984 [Sinorhizobium meliloti 1021] >gi|15073799|emb|CAC45440.1| Conserved hypothetical protein [Sinorhizobium meliloti 1021] (324 aa)
Score = 101, Expect = 1.1e-02, Identities = 43/94 (45%), Positives = 59/94 (62%)
 Q:  57 VSTDTVSGLLS-LNKP----LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF----KKLASKFWPGKLTLIY--KKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSG 150
      + T+TV GL +  P   IY++K R +  LI V +L + E + TF  ++LA FWPG LTLI  ++ES        RMPD F  +I + G PL + SAN SG
 S:  30 IPTETVYGLAADATTPDAISRIYEMKGRPRFNPLICHVCDL-AMAEAHVTFDPVSRRLAEAFWPGPLTLILPQRRESTVHTLASAGLDTLGIRMPDG-FSRRVIARFGRPLAAPSANTSG 147
>gi|67623713|ref|XP_668139.1| hypothetical protein Chro.10272 [Cryptosporidium hominis TU502] >gi|54659320|gb|EAL37902.1| hypothetical protein Chro.10272 [Cryptosporidium hominis] (389 aa)
Score = 101, Expect = 1.1e-02, Identities = 47/127 (37%), Positives = 74/127 (58%)
 Q:  40 SNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL-------LSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNL----DQIPEVNE----TFKKLASKFWPGKLTLIYKKE-------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNK 166
      +NL+   I N +  + T+TV GL    S+ K I+KIK R N LI V +   D + E++E   +K L KFWPG LT+I KK        R P+++ L+L+ + P+ + SAN SG+  T+ +  + F++
 S:   2 NNLSDYAKYILNGELVAIPTETVYGLGGNAYDRSSILK--IFKIKGRPINNPLICHVHSFKFAEDNVFELSERTRVIYKILTDKFWPGPLTVISKKRRNIVDEVSVSGKVGVRCPNNQLTLDLLKLSSVPIAAPSANRSGHISPTSPLHVSKEFDQ 155
>gi|159901360|ref|YP_001547607.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Herpetosiphon aurantiacus ATCC 23779] >gi|159894399|gb|ABX07479.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Herpetosiphon aurantiacus ATCC 23779] (207 aa)
Score = 100, Expect = 1.2e-02, Identities = 46/143 (32%), Positives = 77/143 (53%)
 Q:  59 TDTVSGL--LSLNKPLI---YKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFK----KLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEI 201
      TDTV G+  +L++ I  ++ K R   L  +++LD + +V     +LA +WPG LTL+         + R+P+  + NLI + G P+ +SANL G   N  A    + ++ ++G +  QPSTI D+ + T+ R+G I
 S:  30 TDTVYGIGGSALDEAAIAQVFQAKARPATVALPMLLADLDDLSKVARDIPDLAWRLAEAWWPGGLTLVLPAVAQLPQLLTAGKATIAVRVPNHGQLRNLIRQFGTPIAGTSANLHGK-ATPNTAQAVAEQLAGRVPLV-LDGGFAMGEQPSTIVDLSGEQPTILRQGVI 196
>gi|195962468|ref|ZP_03098673.1| hypothetical protein BspiA_02807 [Borrelia spielmanii A14S] (333 aa)
Score = 100, Expect = 1.3e-02, Identities = 49/140 (35%), Positives = 74/140 (52%)
 Q:  72 LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKK----LASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTI--YDIDTNTL-KREGEIKYEWIKKTIE 211
      +I+ +KKR   LI V + +I E++E  K  L KF PG LT + KK        + R+P +K LNLI + P+ + SAN+S P T+  A + N   II E  +   ST+ +D+ N L R G I + I+K ++
 S:  47 MIFLVKKRPIENPLIVHVDTVKKIKELSEYIPKSALMLIKKFSPGPLTYVLKKSIKISRFISGNLDTVAIRIPANKIALNLIKASKVPIAAPSANISKRPSSTSFEMALKELNGLVRGIIKTENKDFNIGIESTVIGFDLKDNVLILRPGAITKKMIEKELK 208
>gi|125975078|ref|YP_001038988.1| translation factor SUA5 [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|196251798|ref|ZP_03150464.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium thermocellum DSM 4150] >gi|125715303|gb|ABN53795.1| translation factor SUA5 [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|196198738|gb|EDX93569.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Clostridium thermocellum DSM 4150] (351 aa)
Score = 100, Expect = 1.3e-02, Identities = 43/139 (30%), Positives = 70/139 (50%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT---NIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIE 211
      I++ K R + LI ++ + +   V  + L +FWPG LTL+ +K         R P   L LI + G P+ + SANLSG P T  ++ID   + Y  + I+G    ST+ D+ D  + R G + +E +K ++
 S:  54 IFEAKGRPSDNPLIVHIAGKEDVYGLAANVPPKAQILMDRFWPGPLTLVLEKSDKIPSVITAGLSTVGLRAPSHPIALALIREAGIPIAAPSANLSGRPSPTVPKHVID-----DLYGRVDVIIDGGNANIGVESTVLDVTADVPVILRPGGVSFEQLKDVLK 211
>gi|154249397|ref|YP_001410222.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] >gi|154153333|gb|ABS60565.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] (331 aa)
Score = 100, Expect = 1.3e-02, Identities = 31/93 (33%), Positives = 51/93 (54%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEV---NETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFN 165
      I+++K R + LI VS++D+I +  +E + + K PG +T + KK+        R+P    LI+ +GP+ + SAN SG P T+   E N
 S:  56 IFQVKGRPADNPLIVHVSSVDEIENIAYLSEKYIDIIKKVTPGPITFVLKKKENIPSEVTAGLETVGVRIPAHPVAQKLINCSGPIAAPSANRSGKPSPTDANAVIEDLN 165
>gi|124009997|ref|ZP_01694660.1| translation factor SUA5 [Microscilla marina ATCC 23134] >gi|123983955|gb|EAY24343.1| translation factor SUA5 [Microscilla marina ATCC 23134] (320 aa)
Score = 100, Expect = 1.4e-02, Identities = 51/155 (32%), Positives = 85/155 (54%)
 Q:  53 KAAIVSTDTVSGLLS--LNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE----VNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSG--NPPITNIIDAFESFNKYKSDIIF-IEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIK 207
      K  + T+TV GL +  +K + +I  K R   LI  +++Q+ +  + E KKLA +FWPG LT++ +K        + R+P+  L L+ +  PL + SAN G +P   ++A   + K+ + + I+G  Q  STI ++ N T+ R G I E I+
 S:  20 KLVAIPTETVYGLAANAFDKKAVTRIFEAKNRPTFDPLIVHTHSIEQVQQFTKNIPEKAKKLAKQFWPGSLTILLEKNDLIPDLVTAGLSTVAVRIPNHPLTLELLKQLDFPLAAPSANPFGYISPTTAGHVEA-----QLKNKVSYIIDGGPCQVGIESTIVEVKNNQTTIYRLGGISVENIE 198
>gi|91226311|ref|ZP_01261151.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Vibrio alginolyticus 12G01] >gi|91189322|gb|EAS75601.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Vibrio alginolyticus 12G01] (185 aa)
Score = 99, Expect = 1.6e-02, Identities = 39/127 (30%), Positives = 67/127 (52%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNE---TFKKLAS--KFWPGKLTLI--------------YKKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      + ++K+R  K LI  ++ DQ+ P ++E  T ++L +  WPG T I       +  + R+ D  + + + G PL S+SANLSG PP   + E    + + G+  ++PS I D T+ + R+G
 S:  40 LLELKQRPVEKGLILIAASYDQLLPYIDESQLTEEQLQTVHATWPGPYTWIMPASDKVSNWVSGQFDSIAVRVTDHPLVQKMCNAFGKPLTSTSANLSGLPPCMTTEEVEEQLG--DKLVAILRGETSGRDKPSEIRDAKTSQILRQG 185
>gi|157364237|ref|YP_001471004.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Thermotoga lettingae TMO] >gi|157314841|gb|ABV33940.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Thermotoga lettingae TMO] (338 aa)
Score = 99, Expect = 1.6e-02, Identities = 45/138 (32%), Positives = 66/138 (47%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNE----TFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      I++IK R + LI + + Q+ E+ E    +  FWPG +T I++K+       + RMP    + +G P+ + SANLSG P T      Y S + I+G    STI D+ D  L R G  E IKK +
 S:  53 IFQIKNRPADNPLIIHIYDKKQLEELVEGDIEQNSYVMDVFWPGPVTFIFRKKANVPKEVTGGLETVAIRMPSHPVAQVFLRLSGTPVAAPSANLSGKPSPTRAEHVIADL--YGSVDVIIDGGETPLGLESTIVDLSRDYPVLLRPGPATIEEIKKIV 209
>gi|152972191|ref|YP_001337337.1| putative ribosome maturation factor [Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae MGH 78578] >gi|150957040|gb|ABR79070.1| putative RNA-binding protein with unique protein fold [Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae MGH 78578] (190 aa)
Score = 99, Expect = 1.6e-02, Identities = 33/127 (25%), Positives = 62/127 (48%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI------PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      + ++K+R  K LI  ++ +Q+    ++++ ++   WPG +T ++         + R+ +  ++ L + G PL S+SANL+G PP   +  F     ++G    PS I D T L R+G
 S:  46 LLELKQRPVEKGLILIAASFEQLKPYIDDSRLSDSQREAIFSCWPGPVTFVFPARPETPRWLTGRFDSLAVRVTNHPLVIELCEAYGKPLVSTSANLTGQPPCRTTAEVHAQFG---DSFPVVDGATGGRQNPSEIRDALTGELFRQG 190
>gi|78222805|ref|YP_384552.1| translation factor SUA5 [Geobacter metallireducens GS-15] >gi|78194060|gb|ABB31827.1| translation factor SUA5 [Geobacter metallireducens GS-15] (203 aa)
Score = 99, Expect = 1.7e-02, Identities = 29/82 (35%), Positives = 49/82 (59%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIP---EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY--------------RMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPI 154
      IY +K+R+K K   S+L ++  +V+  K+ + PG T +  S        R+PD++ L+L+ + G P+ ++SANLSG PI
 S:  51 IYLLKQREKKKPFSFICSDLSEVARYAKVSNYAYKMLKRHLPGPYTFVLDATSIVPDLLVTKQKTVGIRIPDNRICLSLVKELGHPIITTSANLSGEEPI 150
>gi|86135055|ref|ZP_01053637.1| putative translation factor Sua5p-like protein [Tenacibaculum sp. MED152] >gi|85821918|gb|EAQ43065.1| putative translation factor Sua5p-like protein [Polaribacter dokdonensis MED152] (318 aa)
Score = 99, Expect = 1.7e-02, Identities = 55/172 (31%), Positives = 88/172 (51%)
 Q:  39 SSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL---LSLNKPL--IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ----IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN--TLKREGEIKYEWIKKTI 210
      S ++  + ++N +  + T+TV GL  +  K + I++ K+R   LI VS +DQ  + E+  K LA KFWPG +TL+ KK        + R+P+ K L L+ K  PL + SAN  N  T    F  +S + ++G  +N  STI  + N  + R G + E I+ +
 S:   5 SKDIQKAISILENEELVAIPTETVYGLAGNIFSEKAIKSIFETKQRPLFNPLIVHVSGIDQLDKIVAEIPAKAKLLAEKFWPGSMTLVLKKNPNIPDLITAGKSTVAVRIPNHKTTLELLSKLPFPLAAPSANPFNNISPTKPEHVARYFK--ESLEMVLDGGTCKNGIESTIIGFNNNEPVIYRLGALALEEIENVV 200
>gi|119773191|ref|YP_925931.1| SUA5/YciO/YrdC-like protein [Shewanella amazonensis SB2B] >gi|119765691|gb|ABL98261.1| SUA5/YciO/YrdC-like protein [Shewanella amazonensis SB2B] (190 aa)
Score = 99, Expect = 1.7e-02, Identities = 40/124 (32%), Positives = 59/124 (47%)
 Q:  76 IKKRDKNKKLIRFVSNLDQI------PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMPDDKFILNLIDK---------------TGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      +K+R  K LI  S+ DQ+    V E  + A  WPG T +  ++  P +  + I          PL S+SANL+G P  + +    K D + + G  Q+ QPSTI DI T + R+G
 S:  48 VKQRPWEKGLILIASSFDQLKPYIDLSRVTEAQLQAAFDKWPGPFTFVIPAKADVSPMLRGCFDTIAVRVSAHQDVRAMCYACQKPLVSTSANLAGEQPALTLAEVQTQLGD-KIDAVVL-GALGQSCQPSTIIDIQTGHIFRQG 190
>gi|149190428|ref|ZP_01868699.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Vibrio shilonii AK1] >gi|148835682|gb|EDL52648.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Vibrio shilonii AK1] (185 aa)
Score = 99, Expect = 1.7e-02, Identities = 41/124 (33%), Positives = 65/124 (52%)
 Q:  76 IKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETFKKLASKF------WPGKLTLI--------------YKKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      +K+R  K LI  +N +Q+ P V+ET K A++    WPG T I       +  + R+ D + + L  G P+ S+SANLSG P   +     ++I ++G+  N+PS I D T + R+G
 S:  43 VKQRPVEKGLILIAANYEQLRPYVDET-KLTATQLESVQNTWPGPYTWIMPASDRVSSWLSGAFDTIAVRVTDHELVQQLCLSYGKPITSTSANLSGMPSCMTTEEVKSQLGDRLAEI--LDGETGGRNKPSEIRDARTLKVLRQG 185
>gi|116493076|ref|YP_804811.1| translation factor SUA5 [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] >gi|116103226|gb|ABJ68369.1| translation factor SUA5 [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] (340 aa)
Score = 99, Expect = 1.7e-02, Identities = 30/83 (36%), Positives = 47/83 (56%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPE---VNETFKKLASKFWPGKLTLI---------------YKKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT 155
      +Y K R + LI V++ ++ +  +++ KKL +FWPG LT+I          ++R P + ++LI  G PL  SAN SG P T
 S:  46 VYAAKGRPSDNPLIVHVADQTEVAKFANIDDKSKKLMDQFWPGPLTIILPIKKGALNSIVTGGLDTAAFRNPATQVTIDLIRAAGVPLVGPSANTSGKPSPT 147
>gi|114773495|ref|ZP_01450632.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [alpha proteobacterium HTCC2255] (188 aa)
Score = 99, Expect = 1.9e-02, Identities = 41/125 (32%), Positives = 64/125 (51%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI---PEVNETFKKLASKF---WPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIF-IEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKR 197
      + IK R ++K LI  + +Q+  +++E  ++ +K  WPG T I K        + R+   ++ L +  PL S+SAN SG P  +  E  Y +D IF I+G+  N QPS I D T + R
 S:  45 VLAIKTRPQDKGLILIAATFEQLLPYIDISELEPEIINKVHATWPGPYTWIMPKAKTTPDYLTGGRNTIAVRVSAHPTVIALCNAVNKPLVSTSANPSGETPARTL----EQIKTYFADTIFAIDGEVDHNAQPSKIQDAVTGKVLR 187
>gi|125834532|ref|XP_693825.2| PREDICTED: similar to ischemia/reperfusion inducible protein [Danio rerio] (678 aa)
Score = 98, Expect = 2.0e-02, Identities = 47/153 (30%), Positives = 74/153 (48%)
 Q:   4 LKDRKDNKKDSFKKNLNNKEIKNYPKKEFVTYEKDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLL-SLNKPL----IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLASKF----WPGKLTLIYKKESY---------------------RMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITN 156
      +KD+K NK ++      YP  +  +++S L I  ++N   + TDTV L S  P   IY IK R  K +  +S+++Q+   F L +F  +PG ++ I K +           R+PD   +L + TGPL +SAN SG  T+
 S:  444 IKDKKKNKSET-----------TYPC--LIANSRETSGLLKIAKLLENNGVCGIPTDTVYALAASCKNPSAIEKIYTIKDRPAEKPICICISSVEQLVAAKPPFSPLLWEFMRNVYPGGISCIVPKGDWLLKLGVGPAYDRVGTRESIMIRVPDHTATAHLCEFTGPLAITSANPSGEADSTH 613
>gi|116750183|ref|YP_846870.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Syntrophobacter fumaroxidans MPOB] >gi|116699247|gb|ABK18435.1| translation factor SUA5 [Syntrophobacter fumaroxidans MPOB] (225 aa)
Score = 98, Expect = 2.0e-02, Identities = 23/54 (42%), Positives = 34/54 (62%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETF----KKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMP 126
      I+ IKKR++ K L  S + + E E F  ++LA+ FWPG LTLI +  +R+P
 S:  67 IFAIKKREREKALPLIASGIQAVREWVEEFPALAERLAAAFWPGPLTLILRA-VHRLP 123
>gi|88601863|ref|YP_502041.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC [Methanospirillum hungatei JF-1] >gi|88187325|gb|ABD40322.1| translation factor SUA5 [Methanospirillum hungatei JF-1] (180 aa)
Score = 98, Expect = 2.1e-02, Identities = 40/100 (40%), Positives = 61/100 (61%)
 Q:  56 IVSTDTVSGL----LSLNKPL-IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI---PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIY--------------KKESYRMPDDKFILNLIDK-TGPLYSSSANLSGNP-PIT 155
      + TDT+ GL  LS  L +++ K R+ +K +  VS+ D I   V+E ++  +F PG +TLI        KK  R P+ + L LI +  P+ ++SANLSG P P+T
 S:   7 VYPTDTLYGLGADALSDEAILKVFEAKGREYHKPISIAVSDPDMIGAVAYVDEMAEQFIEEFLPGPVTLILPARNILSTRLTAGTKKIGIRYPNHEVALELISRYDTPITATSANLSGGPDPVT 130
>gi|71394063|gb|AAZ32102.1| putative translation factor [uncultured euryarchaeote Alv-FOS5] (342 aa)
Score = 98, Expect = 2.1e-02, Identities = 51/145 (35%), Positives = 74/145 (51%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT---NIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTN 193
      I+ K   T+TV GL  +LN  + +I  K R ++ LI +++ + I   EV  K L +FWPG LTLI KK        + RMP    LI + P+ + SAN SG P T  ++ID   +Y   I+G    ST+ D+ T+
 S:  26 IREGKLVAFPTETVYGLGADALNAEAVKRIFEAKGRPQDNPLIVHIAHEEGIYNLAREVPRKAKDLIDRFWPGPLTLILKKSPIIPDRTTAGLDTVAIRMPSHPIARKLILLSERPIAAPSANTSGKPSPTTGKHVIDDLYGKVEY-----IIDGGPTNVGLESTVIDLTTD 192
>gi|195947741|ref|ZP_03088927.1| hypothetical protein BgarP_01540 [Borrelia garinii PBr] (335 aa)
Score = 98, Expect = 2.2e-02, Identities = 39/104 (37%), Positives = 57/104 (54%)
 Q:  72 LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKK----LASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIE 175
      +I+ +KKR   LI V + +I E++E  K  L +F PG LT + KK        + R+P +K LNLI + P+ + SAN+S P TN  A + N   II +E
 S:  47 MIFLVKKRSIQNPLIVHVDTVKKIKELSEYIPKSALMLIKRFSPGPLTYVLKKSIKISRFVSGNLDTVAIRIPANKIALNLIKASKVPIAAPSANISKRPSATNFEMALKELNGLVRGIIKLE 169
>gi|152992697|ref|YP_001358418.1| hypothetical protein SUN_1106 [Sulfurovum sp. NBC37-1] >gi|151424558|dbj|BAF72061.1| conserved hypothetical protein [Sulfurovum sp. NBC37-1] (146 aa)
Score = 98, Expect = 2.4e-02, Identities = 46/149 (30%), Positives = 75/149 (50%)
 Q:  49 IKNLKAAI--VSTDTVSGLLSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLD------QIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKR 197
      +K+LK +  TDT G +S +  + +IKKR +K I+ V++L    +IP ++  + A K    ++  SYR+ D  L L+++  Y++SANLSG P     E F K +D+I     +PS IY + +TL+R
 S:   1 MKDLKHLVFLTQTDTTIGFVSQSAERLTQIKKRPPHKYYIKAVNSLKTLKTFTRIPSSHKNRVRRARK----STFIMPDGHSYRVIRDTHHLLLLNRLQWAYTTSANLSGQP-------YDEIFAKEAADVIVTP--LKIKKKPSIIYKLGKHTLQR 144
>gi|168697771|ref|ZP_02730048.1| hypothetical protein CdifQCD_20222 [Clostridium difficile QCD-37x79] >gi|168714958|ref|ZP_02747235.1| hypothetical protein CdifQCD-6_14708 [Clostridium difficile QCD-63q42] >gi|168726406|ref|ZP_02758683.1| hypothetical protein CdifQCD-7_18599 [Clostridium difficile QCD-76w55] >gi|168730148|ref|ZP_02762425.1| hypothetical protein CdifQCD-_02485 [Clostridium difficile QCD-97b34] >gi|196124989|ref|ZP_03116738.1| hypothetical protein CdifA_05362 [Clostridium difficile ATCC 43255] >gi|196162311|ref|ZP_03122872.1| hypothetical protein CdifC_16976 [Clostridium difficile CIP 107932] (346 aa)
Score = 98, Expect = 2.5e-02, Identities = 51/160 (31%), Positives = 84/160 (52%)
 Q:  53 KAAIVSTDTVSGL----LSLNK-PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      K I T+TV GL  L N  IY+ K R + LI +  +++   ++++ K + K WPG +T+I K+       + RMP +   +I + G P+ + SAN+SG P T   +E N + D I + GD    ST+ D+ +T + R G I E +++ + E
 S:  29 KTVIFPTETVYGLGANALDENAVKKIYEAKGRPSDNPLIVHIYEKEEVYDLAKDISDKAKLVIEKLWPGPITIILNKKDIIPYKTSGGLDTVAIRMPSNVIARAIIKEAGIPIAAPSANISGRPSPTKAKHVYEEMNG-RVDGIVLGGD-SNFGLESTVLDLTEETPMILRPGSITKEVLEELLGE 212
>gi|126701105|ref|YP_001090002.1| hypothetical protein CD3482 [Clostridium difficile 630] >gi|145952636|ref|ZP_01801645.1| hypothetical protein CdifQ_04004012 [Clostridium difficile QCD-32g58] >gi|115252542|emb|CAJ70385.1| conserved hypothetical protein [Clostridium difficile 630] (353 aa)
Score = 98, Expect = 2.5e-02, Identities = 51/160 (31%), Positives = 84/160 (52%)
 Q:  53 KAAIVSTDTVSGL----LSLNK-PLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      K I T+TV GL  L N  IY+ K R + LI +  +++   ++++ K + K WPG +T+I K+       + RMP +   +I + G P+ + SAN+SG P T   +E N + D I + GD    ST+ D+ +T + R G I E +++ + E
 S:  36 KTVIFPTETVYGLGANALDENAVKKIYEAKGRPSDNPLIVHIYEKEEVYDLAKDISDKAKLVIEKLWPGPITIILNKKDIIPYKTSGGLDTVAIRMPSNVIARAIIKEAGIPIAAPSANISGRPSPTKAKHVYEEMNG-RVDGIVLGGD-SNFGLESTVLDLTEETPMILRPGSITKEVLEELLGE 219
>gi|158321595|ref|YP_001514102.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] >gi|158141794|gb|ABW20106.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] (349 aa)
Score = 97, Expect = 2.6e-02, Identities = 47/142 (33%), Positives = 66/142 (46%)
 Q:  69 NKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDI--DTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      + PLI I K++  +I V N  IPE+  + L KFWPG LTL+++K         RMP    LI+  P+ + SAN SG P T   E   + D I I G    ST+ DI D  + R G + E ++ +
 S:  60 DNPLIVHIAKKED---VIPLVKN---IPEIG---RILMEKFWPGPLTLLFEKSDIIPNEVTAGLSTVGIRMPSHPIAGALIEAAQVPVAAPSANTSGRPSPTKGQHVIEDMMG-RVDAI-ISGGECNVGLESTVLDITGDIPMILRPGGVTKEMLEAVL 207
>gi|28899809|ref|NP_799414.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] >gi|153837692|ref|ZP_01990359.1| protein YrdC [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] >gi|28808061|dbj|BAC61298.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] >gi|149748982|gb|EDM59809.1| protein YrdC [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] (185 aa)
Score = 97, Expect = 2.7e-02, Identities = 40/124 (32%), Positives = 67/124 (54%)
 Q:  76 IKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNE---TFKKLAS--KFWPGKLTLI--------------YKKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSD--IIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      +K+R  K LI  ++ +Q+ P ++E  T ++LA+  WPG T I       +  + R+ D  + + + G PL S+SANLSG PP    E  +  D + + G+  ++PS I D T+ + R+G
 S:  43 LKQRPVEKGLILIAASYEQLLPYIDESQLTPEQLATVHATWPGPYTWIMPASDKVSNWVSGQFDSIAVRVTDHPLVQKMCNAFGKPLTSTSANLSGLPPCMTT----EEVEQQLGDKLVAILRGETSGRDKPSEIRDAKTSQILRQG 185
>gi|188996882|ref|YP_001931133.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Sulfurihydrogenibium sp. YO3AOP1] >gi|188931949|gb|ACD66579.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Sulfurihydrogenibium sp. YO3AOP1] (195 aa)
Score = 97, Expect = 2.7e-02, Identities = 53/158 (33%), Positives = 89/158 (56%)
 Q:  39 SSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLLS--LNKPLI---YKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKKLASKFWPGK-LTLIY----------------KKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLK 196
      S+ L+ + IK+  I TDT+ G+L+ L+K +  Y IK+R+K+K I + N  + ++    A K  K +T+I+        K ++R+PDD  L+ ++K  P+ + SAN SG P +I A E F K K D ++I+  + N PSTI ++ + +K
 S:   6 STKLDDAIDVIKHGGIVITKTDTIYGILANALDKEAVEKVYLIKEREKDKPFIILIPNTKFLKKIKVKENPQAEKILNLKGITVIFDVNDPNNELEYLHRGTKTLAFRIPDDPEFLSFLNKLDTPIVAPSANPSGLKPAEDINKAIEYF-KDKVD-LYIDRGKSETNIPSTIVKVENSKIK 184
>gi|153956296|ref|YP_001397061.1| hypothetical protein CKL_3705 [Clostridium kluyveri DSM 555] >gi|146349154|gb|EDK35690.1| Conserved hypothetical protein [Clostridium kluyveri DSM 555] (350 aa)
Score = 97, Expect = 2.8e-02, Identities = 42/140 (30%), Positives = 71/140 (50%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIP----EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYD--IDTNTLKREGEIKYEWIKKTIEE 212
      I+K K R ++ LI ++ ++ +   +++  K  FWPG +T+I K S        RMP +   LI   P+ + SAN+SG P T++  E N K D+I + G    ST+ D + + + R G I E +++ +E
 S:  54 IFKAKGRPQDNPLIVHIAEIEDMKPLAIDISPVALKFIQNFWPGPMTVILPKSSIVPDITSASLDSVGIRMPSNVIARELIKAAKVPIAAPSANVSGKPSPTDVDRCIEDLNG-KVDLI-LGGSMCDVGVESTVIDCTVSPSCILRPGGITLEMLREIEKE 212
>gi|59713143|ref|YP_205919.1| ribosome maturation factor [Vibrio fischeri ES114] >gi|59481244|gb|AAW87031.1| predicted ribosome maturation factor [Vibrio fischeri ES114] (185 aa)
Score = 97, Expect = 2.9e-02, Identities = 36/124 (29%), Positives = 60/124 (48%)
 Q:  76 IKKRDKNKKLIRFVSNLDQI------PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMP-----------------DDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      +KKR K K LI  ++++Q+    ++ E     WPG +T I  ++ +P          K I N  K P+ S+SANLSG P ++ +     + ++ +G+   QP+ I D T  R+G
 S:  43 VKKRPKEKGLILIAASIEQLLPYIDLEQLTEEQVNTIKASWPGPVTWIVPVKTSTLPLVTGQFDSIAVRVTAHPQVKAICNAFGK--PITSTSANLSGLEPCRSVTEVEAQLG--DTGVVIFQGEVGNRTQPTEIRDAKTGNTLRQG 185
>gi|121602316|ref|YP_988708.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Bartonella bacilliformis KC583] >gi|120614493|gb|ABM45094.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Bartonella bacilliformis KC583] (320 aa)
Score = 97, Expect = 2.9e-02, Identities = 59/176 (33%), Positives = 92/176 (52%)
 Q:  38 DSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGLL---SLNKPL--IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIP---EVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESY----------------RMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQP------STIYDI-DTNT-LKREGEIKYEWIKKTIEEN 213
      +S ++  V +K + ++ T+TV GL  + K + I+ IK R +  LI VS++    E++  ++L  FWPG LTL+  + +        R PD F  ++  G PL + SAN SG  T+  F+S + S II    +N P   STI + D N L R G I E I+K +E++
 S:   7 NSHSIKEAVEILKKGQLVVLPTETVYGLAGDATNGKAVASIFAIKGRPQFNPLIAHVSSIKMAECYVEIDCLSRRLMEAFWPGPLTLVLPLKPHHNIHPLTTAGLNTLAVRFPDGGFA-EIVQCFGRPLAAPSANQSGYLSPTSAASVFDSLGEKVSLII--------DNGPAKIGLESTIVKVCDGNIYLLRPGGIIAEDIEKVVEKS 206
>gi|51598986|ref|YP_073174.1| hypothetical protein BG0756 [Borrelia garinii PBi] >gi|51573557|gb|AAU07582.1| conserved hypothetical protein [Borrelia garinii PBi] (337 aa)
Score = 97, Expect = 3.0e-02, Identities = 39/104 (37%), Positives = 56/104 (53%)
 Q:  72 LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKK----LASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIE 175
      +I+ +KKR   LI V + +I E+ E  K  L +F PG LT + KK        + R+P +K LNLI + P+ + SAN+S P TN  A + N   II +E
 S:  47 MIFLVKKRSIQNPLIVHVDTVKKIKELTEYIPKSALMLIKRFSPGPLTYVLKKSIKISRFVSGNLDTVAIRIPANKIALNLIKASKVPIAAPSANISKRPSATNFEMALKELNGLVRGIIKLE 169
>gi|109896360|ref|YP_659615.1| SUA5/yciO/yrdC-like [Pseudoalteromonas atlantica T6c] >gi|109698641|gb|ABG38561.1| SUA5/yciO/yrdC-like [Pseudoalteromonas atlantica T6c] (187 aa)
Score = 97, Expect = 3.0e-02, Identities = 39/121 (32%), Positives = 66/121 (54%)
 Q:  67 SLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI-PEVNETFKKLASKF-----WPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTI 187
      ++NK L  +K+RD +K LI  N Q+ P V+++ K+ +   WPG +T + K        + R+   I +L +  PL S+SAN +G+PP  + A E + + + +I I+G  + PS I
 S:  39 AVNKLL--ALKQRDVSKGLILVGDNYSQLLPYVDDSAIKMTKRTEIFSSWPGPITWLLPKSKTAPSWVTGESEFIAVRVSAHPLIKDLCQRANKPLVSTSANTAGHPP---ALSADEVTSYFSNQVILIDGSLGGSRSPSKI 175
>gi|191638152|ref|YP_001987318.1| Translation factor SUA5 [Lactobacillus casei] >gi|190712454|emb|CAQ66460.1| Translation factor SUA5 [Lactobacillus casei BL23] (333 aa)
Score = 97, Expect = 3.1e-02, Identities = 30/83 (36%), Positives = 42/83 (50%)
 Q:  73 IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLD---QIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLI---------------YKKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT 155
      +Y K R + LI V++ +  Q  +   KL  FWPG LT+I        + ++R PD+   LI  G P+  SAN SG P T
 S:  46 VYAAKGRPSDNPLIVTVADAEMVGQYATITPLAAKLMEAFWPGPLTIILNILPGRLSMKVTGGLQTAAFRNPDNALTRKLIATAGVPIVGPSANTSGKPSPT 147
>gi|110832995|ref|YP_691854.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Alcanivorax borkumensis SK2] >gi|110646106|emb|CAL15582.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Alcanivorax borkumensis SK2] (182 aa)
Score = 97, Expect = 3.1e-02, Identities = 38/122 (31%), Positives = 62/122 (50%)
 Q:  76 IKKRDKNKKLIRFVSNLDQIP---EVNETFKKLASKFWPGKLTLI--------------YKKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFI-EGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKR 197
      IK R +K LI  +L Q+   +NE    K WP +T +       ++K + R+PD   L  G P+ S+SAN+SG P  N  ++  + + + FI G  + +PSTI D+++ + R
 S:  44 IKHRPVSKGLILIGESLAQLAPYLHLNEQQSAQLEKKWPAPITYLVDASDRLPAWVRGEHRKVAVRVPDHPLARQLCQLAGQPIISTSANISGRPAARN---RYQVARQLGNQLDFIVSGACDRAAKPSTIIDLESGRILR 181
>gi|116618871|ref|YP_819242.1| translation factor SUA5 [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] >gi|116097718|gb|ABJ62869.1| translation factor SUA5 [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] (337 aa)
Score = 97, Expect = 3.1e-02, Identities = 38/107 (35%), Positives = 59/107 (55%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSN---LDQIPEVNETFKKLASKFWPGKLTLI---------------YKKESYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPIT 155
      I+N +   T+TV GL  + N+ I K+  K R + LI V++  LD+  +++ + L  FWPG LT+I        + ++R+P +   LI  G P+  SAN SG P T
 S:  20 IQNGEVVAFPTETVYGLGADATNESAIKKVFVAKGRPADNPLIMTVADAAQLDEFVTISDQARGLMDHFWPGSLTIILPIKPGKVSMLVTGGLQTVAFRLPANDAARTLIRAAGVPIVGPSANTSGKPSPT 150
>gi|15616333|ref|NP_244638.1| hypothetical protein BH3771 [Bacillus halodurans C-125] >gi|10176395|dbj|BAB07490.1| BH3771 [Bacillus halodurans C-125] (348 aa)
Score = 97, Expect = 3.2e-02, Identities = 40/120 (33%), Positives = 64/120 (53%)
 Q:  37 KDSSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL--LSLNKPLIYKI---KKRDKNKKLIRFVSNLDQ----IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITN 156
      K+S+ +   IK +  + T+TV GL  +L+  + KI  K R + LI +S +Q  + + ++  L + FWPG LT+I+ K        + RMP    LI+  P+ + SAN SG P T+
 S:  19 KNSNEIKEAALWIKKGELVALPTETVYGLGANALSDEAVQKIFIAKGRPSDNPLIVHISRKEQLLRLVSHIPDSANLLINAFWPGPLTIIFPKGEEVSTVVTAGLDTVAVRMPSHPVAQALIEAANVPIAAPSANRSGKPSPTS 162
>gi|55820818|ref|YP_139260.1| Sua5/YciO/YrdC family protein [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|55736803|gb|AAV60445.1| hypothetical protein, Sua5/YciO/YrdC family protein [Streptococcus thermophilus LMG 18311] (201 aa)
Score = 97, Expect = 3.2e-02, Identities = 47/153 (30%), Positives = 81/153 (52%)
 Q:  49 IKNLKAAIVSTDTVSGLLS--LNKP---LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI----PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKES--------------YRMPDDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQ----PSTIYDIDTNTLK--REGEI 201
      + N +A ++ T+TV GL + L++   +Y++K R ++K +  V++ + I   E + K+L  F PG LT+I K         +R+P+   LI  GPL  SAN SG    ++  F+ ++  F  Y +N   STI D+ + + R+G+I
 S:  12 LNNGEAVVLPTETVYGLFAKALDEKAVDYVYELKNRPRDKAMNLNVASYEDILFYSKEQPKYLKQLYDAFLPGPLTIILKANDQVPRWINSGLATVGFRLPNHPVTRELIQAEGPLIGPSANKSGK-------ESGRHFDDIRAQFDFQVTGYQDDNALLGVDSTILDLSVSPARILRQGKI 186
>gi|187918590|ref|YP_001884153.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Borrelia hermsii DAH] >gi|119861438|gb|AAX17233.1| Sua5/YciO/YrdC/YwlC family protein [Borrelia hermsii DAH] (336 aa)
Score = 97, Expect = 3.2e-02, Identities = 46/140 (32%), Positives = 73/140 (52%)
 Q:  72 LIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQIPEVNETFKK----LASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTI-YDIDTN-TLKREGEIKYEWIKKTIE 211
      +I+ +KKR   LI V ++++I E+ E  K  L KF PG LT I K        + R+P +  L LI +G P+ + SANLS P TN  A + +   II  +   + + I +D+ N ++ R G I E I++ ++
 S:  49 MIFLVKKRPITNPLIVHVESIEKINELVEHIPKSALILMQKFTPGPLTFILKNAGKISNLISGGLESIAVRIPSEPVALKLIKISGVPIAAPSANLSRRPSATNFKMAIKELDGLVKGIIKKNEESKIGIESTVIGFDLKGNISILRPGSITKEMIERELK 209
>gi|88802068|ref|ZP_01117596.1| hypothetical protein PI23P_05377 [Polaribacter irgensii 23-P] >gi|88782726|gb|EAR13903.1| hypothetical protein PI23P_05377 [Polaribacter irgensii 23-P] (318 aa)
Score = 97, Expect = 3.3e-02, Identities = 53/172 (30%), Positives = 92/172 (53%)
 Q:  39 SSNLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSGL---LSLNKPL--IYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQ----IPEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKE--------------SYRMPDDKFILNLIDKTG-PLYSSSANLSG--NPPITNIIDAFESFNKYKSDI-IFIEGDYYQNNQPSTI--YDIDTNTLKREGEIKYEWIKKTI 210
      S+++  V + + +  + T+TV GL  +  K + I+ KKR   LI + ++   + + E K LA+ FWPG LTL+ KK        + R+P+  L L+ +  PL + SAN G +P   ++A+   +K+DI + ++G  N  STI ++ DT + R G + E I+ +
 S:   5 STDIEKAVQLLTDAQLVAIPTETVYGLAGNIYSEKAIHRIFSTKKRPFFNPLIVHIPSIASLESIVTHIPEKAKLLAAAFWPGSLTLVLKKNRSIPDLITAGKDTVAVRVPNHPVTLALLQQLPFPLAAPSANPFGSISPTKAAHVEAY-----FKNDIQMILDGGSCANGIESTIIGFENDTPIIYRLGALALEDIEAVV 200
>gi|163731104|ref|ZP_02138570.1| SUA5 protein [Vibrio fischeri MJ11] >gi|161395664|gb|EDQ19967.1| SUA5 protein [Vibrio fischeri MJ11] (185 aa)
Score = 97, Expect = 3.3e-02, Identities = 47/159 (29%), Positives = 75/159 (47%)
 Q:  41 NLNGIVFEIKNLKAAIVSTDTVSG----------LLSLNKPLIYKIKKRDKNKKLIRFVSNLDQI------PEVNETFKKLASKFWPGKLTLIYKKESYRMP-----------------DDKFILNLIDKTGPLYSSSANLSGNPPITNIIDAFESFNKYKSDIIFIEGDYYQNNQPSTIYDIDTNTLKREG 199
      NLN +V +K    T+ V G     LL+L    +KKR K K LI  ++++Q+    ++ E     WPG +T I  ++ +P          K I N  K P+ S+SANLSG P ++ +     + ++ +G+   QP+ I D T  R+G
 S:   3 NLNQVVDALKQGNVIAYPTEGVFGVGCDPDNEQALLNL-----LDVKKRPKEKGLILIAASIEQLLPYIDLEQLTEEQVNTIKASWPGPVTWIVPVKTSTLPLVTGQFDSIAVRVTAHPQVKAICNAFGK--PITSTSANLSGLEPCRSVAEVEAQLG--DTGVVIFQGEVGNRTQPTEIRDAKTGNTLRQG 185