>gi|26553530|ref|NP_757464.1| pyruvate kinase [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453536|dbj|BAC43868.1| pyruvate kinase [Mycoplasma penetrans HF-2] (498 aa)
Score = 2394, Expect = 0.0e+00, Identities = 498/498 (100%), Positives = 498/498 (100%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAINSQLPEVKKTVVVINDSIYKH 498
      MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAINSQLPEVKKTVVVINDSIYKH
 S:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAINSQLPEVKKTVVVINDSIYKH 498
>gi|31544683|ref|NP_853261.1| pyruvate kinase [Mycoplasma gallisepticum R] >gi|31541529|gb|AAP56829.1| PykF [Mycoplasma gallisepticum R] (508 aa)
Score = 1230, Expect = 4.7e-133, Identities = 260/469 (55%), Positives = 325/469 (69%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIAN 469
      + +KKTKI AT GPSIT K+F+LAD  P + +++ AK+NL LF GV+ VR NFSHG+ EEQ +R+ L R VA E + IS MLDT GPEIR+ + SE + +K D V+IYT ++ +G + +FSV DS+ YNMAKDV G+ + VDDGKL L+VI  +  I IA+N  +  KRINLP++ YSIPF+S KD NDI F +KNK DYIAASFVN+ D++ EIK ILK++G EH+Q+I+K+ET  IK+LD+IID SD +MVARGDLGLE+PYY+VP +EKYIIK CR K K VIVATQMLDSLE +QPTRAEVTDVFFAVERG D TMLSGETANGMYPI AVE M KI+ SE FDY RAI YF T  K  G   IA + P R I+N F  +V F N+  I ALSN + AA + VTD +  T G++YGVF  VD++ A++N
 S:  10 LNFLKKTKIVATCGPSITYKLFSLADLEDPSKQEIVQKAKENLRQLFLNGVSTVRLNFSHGNQEEQAVRMILARSVANELNLPISIMLDTNGPEIRLNQISETDNTVKKDQIVKIYTNREIVGNATEFSVSDSSKKYNMAKDVSLGSIVLVDDGKLTLQVIEVAEDFSYIRAIAKNEHKIITKKRINLPNAKYSIPFLSQKDYNDITFGLKNKVDYIAASFVNSADDIYEIKAILKQYGMEHVQVIAKVETRHAIKNLDEIIDVSDGVMVARGDLGLEIPYYEVPYWEKYIIKACRFKNKRVIVATQMLDSLEKNVQPTRAEVTDVFFAVERGCDATMLSGETANGMYPIIAVETMKKINKQSELLFDYKRAITHYFPMTDVCKTAFGERVLDIAKKICPNREIENEDFSTHFLVHFTNNREEIFALSNAKLAASVIIVTDDQNVYTGHGVDYGVFTYKVDDLTKALSN 478
>gi|13508042|ref|NP_109991.1| pyruvate kinase [Mycoplasma pneumoniae M129] >gi|2497533|sp|P78031|KPYK_MYCPN Pyruvate kinase (PK) >gi|1674229|gb|AAB96181.1| pyruvate kinase [Mycoplasma pneumoniae M129] (508 aa)
Score = 1064, Expect = 9.3e-114, Identities = 220/465 (47%), Positives = 311/465 (66%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYF-----KETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIA 468
      +K+TKI AT GP++T K++TLA + P  +  A N+ +  GV V+R NFSHG++EEQ +R+ +VR+VAK+ + +S MLDT GPEIRV++T+ + ++I DS+V I TT KE+ + +FSV D++GTYNM DV+ G I VDDGKL L V  + +  + +A+N  +  KR+NLP+++YSIPF+S KD DI F + ++ DYIAASFVNT +N+++++ L   +H+++I+KIE+  + ++D II SD IMVARGDLGLE+PYY VP +++Y+IK CR  K VI ATQMLDSLE IQPTRAEVTDV+FAV+RG D TMLSGETANG +P+NAV VM ID SE FFDY  ++ Y   + + F K+ V LA    APKR + N F Y +V  N+  I ALSN R AA + +T+ + T G++YG+F ++D  +++
 S:   5 LKRTKIIATCGPALTKKLWTLAMLDDPAYAAMKAEAYANIENIIKNGVTVIRLNFSHGNHEEQAVRIKIVRDVAKKLNLPVSIMLDTNGPEIRVFETAPEGLKILKDSEVVINTTTKEVAKNNQFSVSDASGTYNMVNDVKVGQKILVDDGKLSLVVKRIDTKNNQVICVAQNDHTIFTKKRLNLPNADYSIPFLSAKDLRDIDFGLTHQIDYIAASFVNTTENIKQLRDYLASKNAKHVKLIAKIESNHALNNIDGIIKASDGIMVARGDLGLEIPYYKVPYWQRYMIKACRFFNKRVITATQMLDSLEKNIQPTRAEVTDVYFAVDRGNDATMLSGETANGAFPLNAVYVMKMIDKQSETFFDYQYNLNYYMANSKARHSEFWKQVVLPLAQK----TAPKRKLINSDFKYDFVVHATNNLNEIYALSNARLAAAVIILTNDPQVYTGHGVDYGIFPYLIDQKPQSLS 470
>gi|12045070|ref|NP_072881.1| pyruvate kinase [Mycoplasma genitalium G37] >gi|1346400|sp|P47458|KPYK_MYCGE Pyruvate kinase (PK) >gi|3844816|gb|AAC71435.1| pyruvate kinase [Mycoplasma genitalium G37] >gi|166078841|gb|ABY79459.1| pyruvate kinase [synthetic Mycoplasma genitalium JCVI-1.0] (508 aa)
Score = 1031, Expect = 5.9e-110, Identities = 223/492 (45%), Positives = 317/492 (64%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKV-GTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIID----AIN-----SQLPEVKKTVVVINDSI 495
      +K+TKI AT GP++T + +L  + E  + + A N+ A+ +GV+V+R NFSHG +EEQ +R+ +VR+VAK  + +S MLDT GPEIR+ +T ++ ++I DS+V I T K I + +F+V D++G YNM DV G I VDDGKL L V  + +  + +A+N  +  KR+NLP++ YSIPF+S+KD DI F +  DYIAASFVNT ++++++ LK   ++II+KIE+  + ++D II SD IMVARGDLGLE+PYY VP +++Y+IK CR  K I ATQMLDSLE IQPTRAEVTDV+FAV+RG D TMLSGETA+G+YP+NAV VM KID SE FFDY  ++ Y K +  K +  +  +   PKR + N F Y IV  N+  I ALSN R AA + +T+ K  T G++YG+F ++D  + + K E+I+  AIN    L ++K+ + V N++I
 S:   5 LKRTKIIATCGPALTKSLVSLKMLDDNEYAAIKKVAYANIEAIIKSGVSVIRLNFSHGTHEEQQVRIKIVRDVAKAMNIPVSIMLDTNGPEIRIVETKKEGLKITKDSEVIINTMSKMIASDNQFAVSDASGKYNMVNDVNIGQKILVDDGKLTLVVTRVDKQHNQVICVAKNDHTVFTKKRLNLPNAQYSIPFLSEKDLKDIDFGLSQGIDYIAASFVNTVADIKQLRDYLKLKNASGVKIIAKIESNHALNNIDKIIKASDGIMVARGDLGLEIPYYQVPYWQRYMIKACRFFNKRSITATQMLDSLEKNIQPTRAEVTDVYFAVDRGNDATMLSGETASGLYPLNAVAVMQKIDKQSETFFDYQYNVNYYLKNSTANKSRFWHNVVLPLTKKTVPKRKLVNSAFKYDFIVYPTNNINRIYALSNARLAAAVIILTNNKRVYTGHGVDYGIFCYLIDKNPNQL-TKAELIELAWKAINHYQAYGDLEKLKQCLAVYNETI 505
>gi|71894658|ref|YP_278766.1| pyruvate kinase [Mycoplasma synoviae 53] (478 aa)
Score = 877, Expect = 3.9e-92, Identities = 216/494 (43%), Positives = 306/494 (61%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEI----GTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGT-LATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAINSQLP----EVKKTVVVINDSIYKH 498
      K+TK+ AT+GPS            + L L AGV VR NFSHG YEEQ + NL ++V+KE + +S MLDTKGPEIRV K +  IK + + I TT++   G SE+ SV   +Y+M+ D+Q +++ +DDGKL +V+  V +G+++  +N  L+ NKRINLP ++S+PF+S KD D+ F ++N  Y+AASFVN+ +NV++++K+L E+GGEHI+IISKIE+ GIK++D II+ SD IMVARGDLGLEVPYY+VP Y+K II+ CR GK VIVATQMLDS+E  PTRAEVTDV+FAVE G D TMLSGE+ANG +P+ AV+ M KI  +E F    V+ ++  +KEK+G+ L + IA +A K   G +Y  +V   +L++ ++N R  I + D ++  FG+  VF  +D+ E   K +  AI + P  + K +VV NDSI ++
 S:   8 KRTKLVATIGPS--------------------SDNYEMLKKLVQAGVTCVRANFSHGSYEEQKNKFNLAKQVSKELNLPLSLMLDTKGPEIRVGKMKDGVQLIKQGTMLDILTTEEAYKNLEGNSEQISV-----SYDMSLDLQVNDSVLLDDGKLSTKVV--KVSKGLVQVYVQNNHKLKTNKRINLPGVDFSLPFLSPKDVEDVKFGVQNGISYVAASFVNSAENVKQLRKVLVENGGEHIEIISKIESTLGIKNIDQIIEASDGIMVARGDLGLEVPYYEVPYYQKMIIRKCREAGKPVIVATQMLDSMENSPHPTRAEVTDVYFAVELGADSTMLSGESANGGFPLEAVQTMTKISKRAEREFYSKIYYPVHLEK---IKEKLGSDLRSLIAYEIAKK----TQGNEYKFAIVLSRTGKLLKKVANYRPNTTIVGILDDEKLTNSFGIYSSVFTS-LDSKELFSEIKKDHSKAILALKPFEYSKGDKFLVVENDSIKEY 475
>gi|144575213|gb|AAZ44055.2| pyruvate kinase [Mycoplasma synoviae 53] (477 aa)
Score = 877, Expect = 4.1e-92, Identities = 216/494 (43%), Positives = 306/494 (61%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEI----GTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGT-LATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAINSQLP----EVKKTVVVINDSIYKH 498
      K+TK+ AT+GPS            + L L AGV VR NFSHG YEEQ + NL ++V+KE + +S MLDTKGPEIRV K +  IK + + I TT++   G SE+ SV   +Y+M+ D+Q +++ +DDGKL +V+  V +G+++  +N  L+ NKRINLP ++S+PF+S KD D+ F ++N  Y+AASFVN+ +NV++++K+L E+GGEHI+IISKIE+ GIK++D II+ SD IMVARGDLGLEVPYY+VP Y+K II+ CR GK VIVATQMLDS+E  PTRAEVTDV+FAVE G D TMLSGE+ANG +P+ AV+ M KI  +E F    V+ ++  +KEK+G+ L + IA +A K   G +Y  +V   +L++ ++N R  I + D ++  FG+  VF  +D+ E   K +  AI + P  + K +VV NDSI ++
 S:   7 KRTKLVATIGPS--------------------SDNYEMLKKLVQAGVTCVRANFSHGSYEEQKNKFNLAKQVSKELNLPLSLMLDTKGPEIRVGKMKDGVQLIKQGTMLDILTTEEAYKNLEGNSEQISV-----SYDMSLDLQVNDSVLLDDGKLSTKVV--KVSKGLVQVYVQNNHKLKTNKRINLPGVDFSLPFLSPKDVEDVKFGVQNGISYVAASFVNSAENVKQLRKVLVENGGEHIEIISKIESTLGIKNIDQIIEASDGIMVARGDLGLEVPYYEVPYYQKMIIRKCREAGKPVIVATQMLDSMENSPHPTRAEVTDVYFAVELGADSTMLSGESANGGFPLEAVQTMTKISKRAEREFYSKIYYPVHLEK---IKEKLGSDLRSLIAYEIAKK----TQGNEYKFAIVLSRTGKLLKKVANYRPNTTIVGILDDEKLTNSFGIYSSVFTS-LDSKELFSEIKKDHSKAILALKPFEYSKGDKFLVVENDSIKEY 474
>gi|110004596|emb|CAK98933.1| pyruvate kinase protein [Spiroplasma citri] (478 aa)
Score = 849, Expect = 8.0e-89, Identities = 200/461 (43%), Positives = 277/461 (60%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFD--YSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVE 464
      +K+TKI T+GPS        + G IE    LF G+ +R NFSHGD+ EQ R+  REV+ + G IS +LDTKGPEIR    + EI + + V IY+  E  E   + T +Y+M++D++ G+ + VDDGKL+L V + ++ GIIET A N I++ NKRINLP ++++PF+++KD NDI F ++  DYIAASFVNT N++EI+K+LKE  EH+QII+KIE+ GI ++D+II +D IMVARGDLGLE+PYYDVP +EK II+ CR GK VIVATQML+++   PTRAEVTDV+FA E G+D TMLSGE+ANG YP AV MA I+ +E+ F     + + + K+  + +T    + + N  D Y  VV N  L++ +S R  I V+  E T FG + +F+ VDN E
 S:  10 MKRTKIITTIGPST-------------HSPGAIEE-------LFKTGMTTIRLNFSHGDHAEQGARIVWAREVSAKIGKPISVLLDTKGPEIRAGIMKGGKQEIVAGATVTIYSLPTEYQNREGTGT-EITVSYDMSQDLKVGDVVLVDDGKLQLNV--TGIKPGIIETKAFNHHIVKTNKRINLPGVDFTLPFLAEKDINDIKFGVEQGIDYIAASFVNTAGNIKEIRKLLKECKAEHVQIIAKIESQIGINNIDEIIAAADGIMVARGDLGLEIPYYDVPYWEKIIIRKCREAGKIVIVATQMLETMTENPSPTRAEVTDVYFATELGSDATMLSGESANGDYPFIAVHTMAMINKRAEHEF---------YSKLYYEKQLEDAMNSTTGPRADIAKKLANKCKDGKYEYAVVVSNTGELLKTISKFRPNVVILGVSPLPELYTAFGSWHSIFMNKVDNYE 440
>gi|15828711|ref|NP_326071.1| pyruvate kinase [Mycoplasma pulmonis UAB CTIP] >gi|14089653|emb|CAC13413.1| PYRUVATE KINASE (PK) [Mycoplasma pulmonis] (475 aa)
Score = 836, Expect = 2.3e-87, Identities = 204/494 (41%), Positives = 301/494 (60%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKE----IGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAI----NSQLPEVKKTVVVINDSIYKH 498
      KK+K+ AT+GPS       +N V    L L + GV VR NFSHGDY+EQ + +L ++V+ +  +S MLDTKGPEIR+ K +  +I+++ ++I+ ++++  +GTSE SV   +YNM++D++ GN + +DDGKL + I  V  ++ A N+ L+ NKRINLP  +S+PF+S+KD+ DI F ++N +Y+AASFVN+ +NV E++ ILK  EH+QIISKIE+ GI+++D+II+ SD IM+ARGDLGLE+PYY+VP ++K II+ CR+ GK VIVATQMLDS+E  PTRAEVTDV+FA E G D TMLSGETA G +P+ AV+VM+KI+ +E F Y +  +Y+    E  LATT  +A +    D+  VV   L++ ++N R  I  + K+  FG+  VFV +++V+   K  + AI  N    + ++V N+ I +H
 S:   6 KKSKLIATIGPS-------------SDNYEV-------LKELVENGVTCVRANFSHGDYQEQKRKFDLAKKVSHDLNTPLSLMLDTKGPEIRIGKMKDGVQKIEANQSLKIWVSEEKYKNLLGTSEDISV-----SYNMSQDLKKGNQVLLDDGKL--DTIVEKVTPEYVQVRALNSHNLKTNKRINLPGVAFSLPFLSEKDKKDIAFGVENDINYVAASFVNSKENVLELRAILKSLNAEHVQIISKIESTLGIENIDEIIEHSDGIMIARGDLGLEIPYYEVPYWQKTIIRKCRNVGKVVIVATQMLDSMEHNTNPTRAEVTDVYFATELGADTTMLSGETAQGSFPVEAVKVMSKINQRAEKEF-YSK---LYYNA---QLESNAKLATTKRAKIAYEVAKQTQSGDFKYTVVLSASGNLLKKVANFRPNTSIIGFVEDKKLINAFGIVSSVFVS-LESVQKYFELKNNPLAAISTLKNYDARPGDRFLIVHNEKITQH 472
>gi|83319452|ref|YP_424208.1| pyruvate kinase [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] >gi|83283338|gb|ABC01270.1| pyruvate kinase [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] (478 aa)
Score = 823, Expect = 7.7e-86, Identities = 202/494 (40%), Positives = 292/494 (59%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFK-ETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF---VKVVDNVEHAIANKTEIIDAINSQLPEVKKTVVVINDSI 495
      K +K+TK+ T+GPS           + + + LF+ G+ +R NFSHG YEE  R+  ++++K   IS +LDTKGPEIR+ K + + E+   + IYT    E   + T Y+M+ D++PG+ I +DDGKL+L V S VE II+ A N I++ NKR+NLP ++S+PF+S+KD DI+F +  DYIAASFVNT +NVR+IK+IL +  HIQIISKIE+ G+ ++D+II+ESD IM+ARGDLGLE+PYYDVP +EK II+ CR KGK VIVATQML+++   PTRAEVTDV+FA E G D TMLSGE+A G YP  V M+ I+ +E F Y +  +Y++ +  +     IA L+A K    +Y  +V   L++ +S R  I V+ K+ T FG+ + +F  V +DN+++ I  +EI + ++L E K +VV + +I
 S:   8 KRMKRTKVITTIGPSTH--------------------SAEAIKELFNNGMTTIRLNFSHGSYEEHGYRIKAAKKISKALNKPISIILDTKGPEIRLGKFKDNKQEVVKGQSITIYTDNYSYLNKECVQG-EMTVAYDMSVDLKPGDMILIDDGKLELTVDS--VEPQIIKATAFNHHIVKTNKRVNLPGIDFSLPFLSEKDEKDILFGCEQGVDYIAASFVNTAENVRQIKEILTKANANHIQIISKIESQVGLDNIDEIIEESDGIMIARGDLGLEIPYYDVPYWEKIIIRKCREKGKIVIVATQMLETMTENPSPTRAEVTDVYFATELGADATMLSGESAAGDYPFLTVHTMSTINKRAEVEF-YNK---IYYQVQLDNARNSTSGPRAEIADLLATK----TKDGEYKYAIVLSKTGELLKTISKFRPNVTILGVSPDKKLWTSFGVWHSIFMNKVDTLDNLDNNIEKLSEIAKSWGAKLGE--KVLVVRSTAI 472
>gi|50364991|ref|YP_053416.1| pyruvate kinase [Mesoplasma florum L1] >gi|50363547|gb|AAT75532.1| pyruvate kinase [Mesoplasma florum L1] (478 aa)
Score = 818, Expect = 3.2e-85, Identities = 198/470 (42%), Positives = 280/470 (59%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDN---VEHAIANKTEI 473
      +K+TKI T GPS      N+PE      + LF+ G+ +R NFSHGDYEEQ R+  ++V +E G +S +LDTKGPEIRV K + + E+ ++ + IYT +   E S + T Y+M+ D++ G+TI +DDGKL++ V  V+ G+++ IA N +++ NKR+NLP ++S+PF++ KD NDI + ++  DYIAASFVN+ +NV+EI+ IL E G IQIISKIE+ GI ++D II+ SD IM+ARGDLGLE+PYYDVP +EK +I+ CR GK VIVATQML+++   PTRAEVTDV+FA E G D TMLSGE+A G YP  V MA I+ +E F Y +A  Y +  K     IA +A +R D   Y  VV   L++ +S R  I V++ +  T FG+ + +F+  N  +E +A +EI
 S:  10 VKRTKIITTTGPST----------NEPEQ----------IRELFENGMTTIRLNFSHGDYEEQGYRIAGAKKVREELGKPVSILLDTKGPEIRVGKFVDGKQEVTANQSITIYTDAESFKNKECLSG-EMTVAYDMSVDLKIGDTILIDDGKLEMTV--EEVKPGVVKAIAFNNHLVKTNKRVNLPGVDFSMPFLAQKDINDIKYGVEQGVDYIAASFVNSAENVKEIRDILAEANGSDIQIISKIESQVGIDNIDAIIEASDGIMIARGDLGLEIPYYDVPYWEKIMIRKCREAGKVVIVATQMLETMTENPAPTRAEVTDVYFATELGADATMLSGESAAGDYPFITVNTMATINKRAEIEF-YKKA--YYQTQLENAKNSTSGPRADIAMDLA-ERTRDGQ---YEFAVVLSRTGALLKTISKFRPNVTILGVSESERLWTAFGVWHSIFMNKTANLLELEENVAQISEI 452
>gi|42560809|ref|NP_975260.1| pyruvate kinase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|42492305|emb|CAE76902.1| pyruvate kinase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] (478 aa)
Score = 811, Expect = 1.8e-84, Identities = 196/496 (39%), Positives = 287/496 (57%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFK-ETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAINSQLPEVKKTVVVINDSIYK 497
      K +K+TK+ T+GPS           + + + LF+ G+ +R NFSHG YEE  R+  ++++K   IS MLDTKGPEIR+ K + + E+   + IYT    E   + T Y+M+ D++P + I +DDGKL+L V S VE II+ A N I++ NKR+NLP ++S+PF+S+KD DI+F +  DYIAASFVNT +NVR+IK+IL +  HIQIISKIE+ G+ ++D+II+ESD IM+ARGDLGLE+PYYDVP +EK II+ CR KGK VIVATQML+++   PTRAEVTDV++A E G D TMLSGE+A G YP  V M+ I+ +E F Y +  +Y++ +  +     IA L+A K    +Y  +V   L++ +S R  I V+ K+ T FG+ + +F+ VD +++  N ++ +  S  + + V+V+ + K
 S:   8 KRMKRTKVITTIGPSTH--------------------SAEAIKELFNNGMTTIRLNFSHGSYEEHGYRIKAAKKISKALNKPISIMLDTKGPEIRLGKFKDNKQEVVKGQAITIYTDNYSYLNKECVQG-EMTVAYDMSVDLKPEDMILIDDGKLELTVDS--VEPQIIKATAFNHHIVKTNKRVNLPGIDFSLPFLSEKDEKDILFGCEQDVDYIAASFVNTAENVRQIKEILTKANANHIQIISKIESQVGLDNIDEIIEESDGIMIARGDLGLEIPYYDVPYWEKIIIRKCREKGKIVIVATQMLETMTENPSPTRAEVTDVYYATELGADATMLSGESAAGDYPFLTVHTMSTINKRAEVEF-YNK---IYYQVQLDNARNSTSGPRAEIADLLATK----TKDGEYKYAIVLSKTGELLKTISKFRPNVTILGVSPDKKLWTSFGVWHSIFMNKVDTLDNLDNNVEKLSEIAKSWGAKFGEKVLVVRSTAIK 473
>gi|47459156|ref|YP_016018.1| pyruvate kinase [Mycoplasma mobile 163K] >gi|47458485|gb|AAT27807.1| pyruvate kinase [Mycoplasma mobile 163K] (483 aa)
Score = 803, Expect = 1.8e-83, Identities = 200/455 (43%), Positives = 287/455 (63%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSE----KFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKV 459
      K++K+ AT+GPS       +NK +    L +  G+ VR NFSHGD+ EQ + L +EVAKE + +S MLDTKGPEIRV K +  +I+  + + T +  T E  KF+V   ++ M KDV+ G+ I DDGKL  I + V+ GI+E  N+ +L+ NKRIN+P + S+ F+S KD+ DIIF IKN +YIAASFVN+ +V +++K+LK++ GEHIQIISKIE++ GI+++D+II+ SD IM+ARGDLGLE+PY++VP YEK II+ CR+ GK VIVATQMLDS+E  QPTRAEV+DV++A E G D TMLSGE+ANG +P+ +VEVM+ I+ +E F Y +    ET ++ VG + + +A+ VA K V++  DY  V+   RL++ ++ R  I V + +  FG+ + VF+ V
 S:  15 KRSKMIATIGPS-------------SQNKEI-------LKQMMLKGMTTVRANFSHGDHAEQLNKFVLAKEVAKELNLPMSLMLDTKGPEIRVGKMKDGSQKIEVGKIITVLTDEVSYKTFEGIPTKFTV-----SHRMDKDVKVGSYILFDDGKLT--TIVTGVKSGIVEVKTINSHVLKSNKRINIPGAQLSLEFLSKKDKEDIIFGIKNDVNYIAASFVNSKQDVLDLRKLLKDNNGEHIQIISKIESVFGIENIDEIIEASDGIMIARGDLGLEIPYFEVPFYEKQIIRKCRNVGKPVIVATQMLDSMEKLPQPTRAEVSDVYWATELGADATMLSGESANGDFPVESVEVMSTINRRAEKEF-YNKLYYPAHLET-LIQNPVG-VHSKLASEVALK-VMNG---DYKFSVILSETGRLLKEIARFRPNTVIIGVINNDKLIHGFGITHSVFMSV 439
>gi|71893479|ref|YP_278925.1| pyruvate kinase [Mycoplasma hyopneumoniae J] >gi|72080466|ref|YP_287524.1| pyruvate kinase [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] >gi|71851606|gb|AAZ44214.1| pyruvate kinase [Mycoplasma hyopneumoniae J] >gi|71913590|gb|AAZ53501.1| pyruvate kinase [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (475 aa)
Score = 796, Expect = 1.1e-82, Identities = 191/455 (41%), Positives = 282/455 (61%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEI----GTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFD----YGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKV 459
      K+TKI AT+GPS     D+     E KK  L +GV+V+R NFSHG+Y+EQ + + R+++ E + IS MLDTKGPEIR+ K E  +I ++ ++ + T     GT++ +V   ++ + KD++ G+ I DDGKL+ VI  +E G +  +N+ IL+ NKR+NLP  +S+PF+S KD +DI+F I  +YIAASFVN+G+NVRE++ +L ++GG HIQIISKIE+ G++++D+II+ SD IM+ARGDLGLEVPY +VP +K II+ CR GKTV+VATQMLDS+E  QPTRAEVTDV++A E G D TMLSGE+A G +PI +V+VMA I+ +E F   Y + + V + + ++ K+  A +A L  K +      VV   +L++ ++ R  + V + ++  FG+  VFV +
 S:   7 KRTKIIATIGPSTQ-------DY---------EVLKK----LVLSGVSVIRANFSHGNYQEQKQKFDSARKLSNELKIPISIMLDTKGPEIRIGKILEGSQKILANQRLTVLTDSDSYQNFQGTAQIITV-----SHQIDKDLKIGDKILFDDGKLQSVVIE--IEPGKVVVRTKNSHILKSNKRLNLPGVAFSLPFLSQKDIDDILFGINENVNYIAASFVNSGENVRELRTLLDQNGGGHIQIISKIESRLGLENIDEIIELSDGIMIARGDLGLEVPYEEVPFQQKRIIRKCRFAGKTVVVATQMLDSMEKSSQPTRAEVTDVYWATELGADATMLSGESAQGQFPIESVQVMAVINKRAEKEFYNKLFYAKQLAVITENSRGLRAKI---AHKLAHLAYEKEI--------KYTVVLSRTGQLLREIAKFRPNTAVIGVINNEKLINGFGITSSVFVSI 431
>gi|54020111|ref|YP_115768.1| pyruvate kinase [Mycoplasma hyopneumoniae 232] >gi|53987284|gb|AAV27485.1| pyruvate kinase [Mycoplasma hyopneumoniae 232] (478 aa)
Score = 794, Expect = 1.8e-82, Identities = 190/455 (41%), Positives = 282/455 (61%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEI----GTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFD----YGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKV 459
      K+TKI AT+GPS     D+     E KK  L +GV+V+R NFSHG+Y+EQ + + R+++ E + IS MLDTKGPEIR+ K E  +I ++ ++ + T     GT++ +V   ++ + KD++ G+ I DDGKL+ VI  +E G +  +N+ +L+ NKR+NLP  +S+PF+S KD +DI+F I  +YIAASFVN+G+NVRE++ +L ++GG HIQIISKIE+ G++++D+II+ SD IM+ARGDLGLEVPY +VP +K II+ CR GKTV+VATQMLDS+E  QPTRAEVTDV++A E G D TMLSGE+A G +PI +V+VMA I+ +E F   Y + + V + + ++ K+  A +A L  K +      VV   +L++ ++ R  + V + ++  FG+  VFV +
 S:  10 KRTKIIATIGPSTQ-------DY---------EVLKK----LVLSGVSVIRANFSHGNYQEQKQKFDSARKLSNELKIPISIMLDTKGPEIRIGKILEGSQKILANQRLTVLTDSDSYQNFQGTAQIITV-----SHQIDKDLKIGDKILFDDGKLQSVVIE--IEPGKVVVRTKNSHVLKSNKRLNLPGVAFSLPFLSQKDIDDILFGINENVNYIAASFVNSGENVRELRTLLDQNGGGHIQIISKIESRLGLENIDEIIELSDGIMIARGDLGLEVPYEEVPFQQKRIIRKCRFAGKTVVVATQMLDSMEKSSQPTRAEVTDVYWATELGADATMLSGESAQGQFPIESVQVMAVINKRAEKEFYNKLFYAKQLAVITENSRGLRAKI---AHKLAHLAYEKEI--------KYTVVLSRTGQLLREIAKFRPNTAVIGVINNEKLINGFGITSSVFVSI 434
>gi|148377411|ref|YP_001256287.1| pyruvate kinase [Mycoplasma agalactiae PG2] >gi|148291457|emb|CAL58842.1| Pyruvate kinase (PK) [Mycoplasma agalactiae PG2] (478 aa)
Score = 775, Expect = 2.9e-80, Identities = 192/491 (39%), Positives = 295/491 (60%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTK---KEI-GTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAINSQLP----EVKKTVVVINDSI 495
      K++K+ AT+GPS     ++N       + +L +AG  +R NFSHG +EE  + + ++++++ + +S +LDTKGPEIRV K    I ++++++I+TT+  KE+ G +++ SV   +Y+M+KD+ G+ + DDGKL  + + V +GI+   N+ L+ NKRINLP ++S+PF+S+KD ND+ F I  +YIAASFVN+ NV +++K+L ++  HIQIISKIE+ GI ++D+II+ SD IMVARGDLGLE+PYYDVP +EK +++ CR GK VI+ATQMLDS+ET  PTRAEVTDV++A+E G+D TMLSGETA+G +P+ AV M+ I+ +EN F   DV +E       IA VA +   +G DY  VV   +L++ ++ R  I +     FG+  V+  +D++E+  K   A+  +P  + + +VV N+SI
 S:   6 KRSKLVATIGPSSD-------NYN-------------TMRSLIEAGATCIRVNFSHGSHEEHLNKFKIAKKISEDMHLPVSLILDTKGPEIRVGKMKGGAQFIPANTEIKIHTTEAKYKELEGDAKELSV-----SYDMSKDLNDGDYVLFDDGKL--SAVVTKVAKGIVVVKTLNSHNLKTNKRINLPGVDFSLPFLSEKDINDVKFGISQGVNYIAASFVNSAKNVNDLRKLLIDNNASHIQIISKIESHLGIDNIDEIIEASDGIMVARGDLGLEIPYYDVPYFEKLMVRKCREAGKPVIIATQMLDSMETNPHPTRAEVTDVYYAIELGSDATMLSGETASGAHPLEAVITMSNINKRAENEFYDNTYYDVQLEEVRRKSNLKENKRARIAYEVANRA---RYG-DYKFAVVLSRTGQLLKEVAKFRPNTIIIGILKDANMIGEFGITSSVWTS-LDSIEYFDLIKENSDKALEILMPYGINKGDRIIVVENESI 472
>gi|171920604|ref|ZP_02931855.1| pyruvate kinase [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|185178743|ref|ZP_02964556.1| pyruvate kinase [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188024319|ref|ZP_02997000.1| pyruvate kinase [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188039662|ref|ZP_02998360.1| pyruvate kinase [Ureaplasma urealyticum serovar 8] >gi|188518529|ref|ZP_03003996.1| pyruvate kinase [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|188524078|ref|ZP_03004165.1| pyruvate kinase [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|188530836|ref|ZP_03005135.1| pyruvate kinase [Ureaplasma urealyticum serovar 4 str. ATCC 27816] >gi|188568699|ref|ZP_03005461.1| pyruvate kinase [Ureaplasma urealyticum serovar 2] >gi|188592509|ref|ZP_03005841.1| pyruvate kinase [Ureaplasma urealyticum serovar 10] >gi|195867697|ref|ZP_03079698.1| pyruvate kinase [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] >gi|171903314|gb|EDT49603.1| pyruvate kinase [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|184209350|gb|EDU06393.1| pyruvate kinase [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188018998|gb|EDU57038.1| pyruvate kinase [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188997928|gb|EDU67025.1| pyruvate kinase [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|195659880|gb|EDX53260.1| pyruvate kinase [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|195660552|gb|EDX53808.1| pyruvate kinase [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] (474 aa)
Score = 764, Expect = 5.5e-79, Identities = 167/363 (46%), Positives = 233/363 (64%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSEN 365
      M KT+I AT+GP+ T   A+FN +N+  +  ++ L  GVN+ R N SHG+ E  R L++E+A + + + + DTKGPEIRV + SE  I DS+V I+ K+ IG  +FSV+D++ YNM DV+ + I VDDGKL L V  + + II TIA+N +L+ NKR+NLPDSNYS+PF+S KD +DI A  K Y+A SFV+  + E+K +LK+   ++I+KIET  I +L++II ++ +MVARGDLGLEVP+Y +P Y+ I++ C  K I+ATQMLDSLE + PTRAEVTDV++AV + + TMLSGETA G+ PINAV VM I + +EN
 S:   1 MFSKTRIIATVGPATTKSFSNWAEFNDLKNQNEAQQVNSHIKNLILNGVNIFRMNLSHGEQEIHIFRSQLIKEIAHDLKIKVEILFDTKGPEIRVCQMSEDNF-IAKDSEVIIHCQKQIIGKRNEFSVIDASKKYNMINDVKANDRILVDDGKLILVVKKIDSSKNIIYTIAKNNHVLKTNKRLNLPDSNYSLPFLSKKDIDDINLAANLKIPYLALSFVSNVKQINEVKALLKDQSFTP-KLIAKIETQEAIDNLEEIIKNTNGVMVARGDLGLEVPFYKIPIYQNKIVELCHKYNKYCIIATQMLDSLERNLLPTRAEVTDVYYAVNQKVNATMLSGETAAGIDPINAVSVMQSIILETEN 361
>gi|193216462|ref|YP_001999704.1| pyruvate kinase [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] >gi|193001785|gb|ACF07000.1| pyruvate kinase [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] (472 aa)
Score = 759, Expect = 1.9e-78, Identities = 186/452 (41%), Positives = 261/452 (57%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTT----KKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      ++TKI AT+GPS             + L +AGV +R NFSHGD E T  NL REV++E V IS +LDTKGPEIR+ K +  +K S V I T   K +G + +V   +Y M KD+ G + +DDGKL  I  ++ II  +N +L+ NKR+N+P ++S+PFMS KDR DII+ K  D+IAASFVN+ NV EI++ILK+  EHIQI SKIE+ TGI ++D+II+ SDSIM+ARGDLGLE+PYY+VP +EK II CR  K VIVATQMLDS+E  PTRAE++DV++A E G  TM SGETA+G YP+ A++ MA I+ +E +  A   + P K ++G +A +   K    F Y+ +  D +L++ ++ +  + +  + T FG+ +G+F
 S:   6 QRTKIVATIGPS--------------------SNTYDVMKQLVEAGVTTIRVNFSHGDEEIHTNVYNLAREVSRELNVPISLLLDTKGPEIRIGKMKDDACLLKKGSIVTIKTDENSYKNLVGDDKVITV-----SYRMDKDMHVGAKVLLDDGKLV--TIVKEIKPEIILVEVQNDHVLKTNKRVNIPGIDFSMPFMSPKDREDIIWGAKYGVDFIAASFVNSAKNVHEIREILKQANAEHIQICSKIESQTGIDNIDEIIEASDSIMIARGDLGLEIPYYEVPYWEKKIIAKCRKANKEVIVATQMLDSMEKTPLPTRAEISDVYWATELGASATMTSGETASGQYPVEAIKTMATINHRAEQEYFNEIATSCNCQCQP--KCELGHVAKEL------KEKTKTGDFPYT--IAISEDGKLLKKIAKYKPNTTVIALVSDPKIETAFGITFGIF 424
>gi|167972089|ref|ZP_02554366.1| pyruvate kinase [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] >gi|186700736|gb|EDU19018.1| pyruvate kinase [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] (474 aa)
Score = 753, Expect = 9.1e-78, Identities = 167/357 (46%), Positives = 234/357 (65%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      M KT+I AT+GP+ T    +FN  N  +  N+ L +GVN+ R N SHGD +  R L++++A E + + + DTKGPEIRV + S+  IK +S+V I+ +K +G+ +FSV D+TG YNM DV+ + I +DDGKL L V  + + II T A+N++ L+ NKR+NLPD+NYS+PF+S KD +DI A+K K Y+A SF++  + E+KK+LKE   ++I+KIET  I +L++II +D IMVARGDLGLEVP+Y +P Y+ I++ C  K I+ATQMLDSLE I PTRAEVTDV++AV++ + TMLSGETA G+ PINAV+VM I
 S:   1 MFSKTRIIATVGPATTKLFSNWLEFNDLNNINDAQQVCINIKDLILSGVNIFRMNLSHGDQKIHLFRTQLIKKIADELKIKVEILFDTKGPEIRVCEMSDNNFIIK-NSEVIIHCKEKVLGSFNEFSVTDATGQYNMISDVRINHRILIDDGKLILIVKKIDFLKNIIYTTAKNSYSLKTNKRLNLPDANYSLPFLSKKDIDDINLAVKLKIPYLALSFISNIKQINEVKKLLKESSFIP-KLIAKIETQEAIDNLEEIIKNTDGIMVARGDLGLEVPFYKIPIYQNKIVELCHKYNKYCIIATQMLDSLERNIIPTRAEVTDVYYAVKQKVNATMLSGETAAGIDPINAVQVMKSI 355
>gi|168308447|ref|ZP_02691122.1| pyruvate kinase [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|171902877|gb|EDT49166.1| pyruvate kinase [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] (474 aa)
Score = 750, Expect = 2.5e-77, Identities = 166/357 (46%), Positives = 235/357 (65%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      M KT+I AT+GP+ T    +FN  N  +  N+ L +GVN+ R N SHGD +  R L++++A E + + + DTKGPEIRV + S+  IK +S+V I+ +K +G+ +FSV D+TG YNM DV+ + I +DDGKL L V  + + II T A+N++ L++NKR+NLPD+NYS+PF+S KD +DI A+K K Y+A SF++  + E+KK+LK+   ++I+KIET  I +L++II +D IMVARGDLGLEVP+Y +P Y+ I++ C  K I+ATQMLDSLE I PTRAEVTDV++AV++ + TMLSGETA G+ PINAV+VM I
 S:   1 MFSKTRIIATVGPATTKLFSNWLEFNDLNNINDAQQVCINIKDLILSGVNIFRMNLSHGDQKIHLFRTQLIKKIADELKIKVEILFDTKGPEIRVCEMSDNNFIIK-NSEVIIHCKEKVLGSFNEFSVTDATGQYNMISDVKINHRILIDDGKLILIVKKIDFLKNIIYTTAKNSYSLKKNKRLNLPDANYSLPFLSKKDIDDINLAVKLKIPYLALSFISNIKQINEVKKLLKKSSFIP-KLIAKIETQEAIDNLEEIIKNTDGIMVARGDLGLEVPFYKIPIYQNKIVELCHKYNKYCIIATQMLDSLERNIIPTRAEVTDVYYAVKQKVNATMLSGETAAGIDPINAVQVMKSI 355
>gi|110802936|ref|YP_697671.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens SM101] >gi|110683437|gb|ABG86807.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens SM101] (467 aa)
Score = 746, Expect = 6.0e-77, Identities = 188/488 (38%), Positives = 276/488 (56%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEI-GTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAINSQLPEVKKTVVVI 491
      +++TK+ T+GP+       EN+ +    L + +AG+N R NFSHGD+EE  R+ VRE++K+ G ++ +LDTKGPEIR K  +VE+ + ++ IY  ++I G + K SV   TY +AKDV+ G+TI +DDG + LEV+S VE  ++ + RNT ++ +K +N+P + +P M+DKDR D+IF +  + +AASF+  ++V+ I+++L +GG IQI SKIE  G+ ++D II+ SD IMVARGDLG+E+P DVP+ +K II+ C + GK VI ATQMLDS+  +PTRAEV+DV A+ GTD MLSGE+ANG +P+ AVE M KI  SE  Y A   K P +  +  A  A      H  ++IV     + +S R API VT + A + L +GV+ V +N  + N EI A N+  +  T VV+
 S:   1 MRRTKLVCTIGPA-------------SENEEI-------LTKIIEAGMNASRHNFSHGDHEEHKGRMVKVREISKKLGKEVAILLDTKGPEIRTGKFEPSKVELTAGTEFTIYAGAEDIIGDTTKCSV-----TYAGLAKDVKAGDTILIDDGLVGLEVVS--VEGNAVKCVVRNTGLVGTHKGVNVPGVSIKLPAMTDKDRADLIFGCEMGVNMVAASFIRKAEDVKAIREVLVANGGADIQIFSKIENQEGVDNIDAIIEASDGIMVARGDLGVEIPMEDVPSVQKMIIEKCNNAGKPVITATQMLDSMMRNPRPTRAEVSDVTNAILDGTDAIMLSGESANGSWPVEAVETMVKIATKSEEMLSYELASSKAKKHIPAVPGVISRAACNAA-----------HELKSAAIVSLTQSGATAKRISQCRPDAPIVTVTPNERVAKKVALCFGVYPVVAENA--TMENAVEI--AKNAGFVKANDTAVVV 448
>gi|18309344|ref|NP_561278.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens str. 13] >gi|168209115|ref|ZP_02634740.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|168212729|ref|ZP_02638354.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|168216558|ref|ZP_02642183.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens NCTC 8239] >gi|182624529|ref|ZP_02952312.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|18144020|dbj|BAB80068.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens str. 13] >gi|170712955|gb|EDT25137.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|170715713|gb|EDT27895.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|177910337|gb|EDT72718.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|182381397|gb|EDT78876.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens NCTC 8239] (467 aa)
Score = 746, Expect = 6.0e-77, Identities = 188/488 (38%), Positives = 276/488 (56%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKE-IGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAINSQLPEVKKTVVVI 491
      +++TK+ T+GP+       EN+ +    L + +AG+N R NFSHGD+EE  R+ VRE++K+ G ++ +LDTKGPEIR K  +VE+ + ++ IY  ++ IG + K SV   TY +AKDV+ G+TI +DDG + LEV+S VE  ++ + RNT ++ +K +N+P + +P M+DKDR D+IF +  + +AASF+  ++V+ I+++L +GG IQI SKIE  G+ ++D II+ SD IMVARGDLG+E+P DVP+ +K II+ C + GK VI ATQMLDS+  +PTRAEV+DV A+ GTD MLSGE+ANG +P+ AVE M KI  SE  Y A   K P +  +  A  A      H  ++IV     + +S R API VT + A + L +GV+ V +N  + N EI A N+  +  T VV+
 S:   1 MRRTKLVCTIGPA-------------SENEEI-------LTKIIEAGMNASRHNFSHGDHEEHKGRMVKVREISKKLGKEVAILLDTKGPEIRTGKFEPSKVELTAGTEFTIYAGAEDVIGDTTKCSV-----TYAGLAKDVKAGDTILIDDGLVGLEVVS--VEGNAVKCVVRNTGLVGTHKGVNVPGVSIKLPAMTDKDRADLIFGCEMGVNMVAASFIRKAEDVKAIREVLVANGGADIQIFSKIENQEGVDNIDAIIEASDGIMVARGDLGVEIPMEDVPSVQKMIIEKCNNAGKPVITATQMLDSMMRNPRPTRAEVSDVTNAILDGTDAIMLSGESANGSWPVEAVETMVKIATKSEEMLSYELASSKAKKHIPAVPGVISRAACNAA-----------HELKSAAIVSLTQSGATAKRISQCRPDAPIVTVTPNERVAKKVALCFGVYPVVAENA--TMENAVEI--AKNAGFVKANDTAVVV 448
>gi|13357744|ref|NP_078018.1| pyruvate kinase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|168282293|ref|ZP_02689960.1| pyruvate kinase [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|170762456|ref|YP_001752268.1| pyruvate kinase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|11357018|pir||B82923 pyruvate kinase UU186 [imported] - Ureaplasma urealyticum >gi|6899150|gb|AAF30593.1|AE002118_3 pyruvate kinase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|168828033|gb|ACA33295.1| pyruvate kinase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|182675828|gb|EDT87733.1| pyruvate kinase [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] (474 aa)
Score = 746, Expect = 6.3e-77, Identities = 165/357 (46%), Positives = 234/357 (65%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      M KT+I AT+GP+ T    +FN  N  +  N+ L +GVN+ R N SHGD +  R L++++A E + + + DTKGPEIRV + S+  IK +S+V I+ +K +G+ +FSV D+TG YNM DV+ + I +DDGKL L V  + + II T A+N++ L+ NKR+NLPD+NYS+PF+S KD +DI A+K K Y+A SF++  + E+K++LK+   ++I+KIET  I +L++II +D IMVARGDLGLEVP+Y +P Y+ I++ C  K I+ATQMLDSLE I PTRAEVTDV++AV++ + TMLSGETA G+ PINAV+VM I
 S:   1 MFSKTRIIATVGPATTKLFSNWLEFNDLNNINDAQQVCINIKDLILSGVNIFRMNLSHGDQKIHLFRTQLIKKIADELKIKVEILFDTKGPEIRVCEMSDNNFIIK-NSEVIIHCKEKVLGSFNEFSVTDATGQYNMISDVKINHRILIDDGKLILIVKKIDFLKNIIYTTAKNSYSLKTNKRLNLPDANYSLPFLSKKDIDDINLAVKLKIPYLALSFISNIKQINEVKQLLKKSSFIP-KLIAKIETQEAIDNLEEIIKNTDGIMVARGDLGLEVPFYKIPIYQNKIVELCHKYNKYCIIATQMLDSLERNIIPTRAEVTDVYYAVKQKVNATMLSGETAAGIDPINAVQVMKSI 355
>gi|110799327|ref|YP_694808.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|110673974|gb|ABG82961.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens ATCC 13124] (467 aa)
Score = 746, Expect = 6.7e-77, Identities = 188/488 (38%), Positives = 276/488 (56%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKE-IGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAINSQLPEVKKTVVVI 491
      +++TK+ T+GP+       EN+ +    L + +AG+N R NFSHGD+EE  R+ VRE++K+ G ++ +LDTKGPEIR K  +VE+ + ++ IY  ++ IG + K SV   TY +AKDV+ G+TI +DDG + LEV+S VE  ++ + RNT ++ +K +N+P + +P M+DKDR D+IF +  + +AASF+  ++V+ I+++L +GG IQI SKIE  G+ ++D II+ SD IMVARGDLG+E+P DVP+ +K II+ C + GK VI ATQMLDS+  +PTRAEV+DV A+ GTD MLSGE+ANG +P+ AVE M KI  SE  Y A   K P +  +  A  A      H  ++IV     + +S R API VT + A + L +GV+ V +N  + N EI A N+  +  T VV+
 S:   1 MRRTKLVCTIGPA-------------SENEEI-------LTKIIEAGMNASRHNFSHGDHEEHKGRMVKVREISKKLGKEVAILLDTKGPEIRTGKFEPSKVELTAGTEFTIYAGAEDVIGDTTKCSV-----TYAGLAKDVKAGDTILIDDGLVGLEVVS--VEGNAVKCVVRNTGLVGTHKGVNVPGVSIKLPAMTDKDRADLIFGCEMGVNMVAASFIRKAEDVKAIREVLIANGGADIQIFSKIENQEGVDNIDAIIEASDGIMVARGDLGVEIPMEDVPSVQKMIIEKCNNAGKPVITATQMLDSMMRNPRPTRAEVSDVTNAILDGTDAIMLSGESANGSWPVEAVETMVKIATKSEEMLSYELASSKAKKHIPAVPGVISRAACNAA-----------HELKSAAIVSLTQSGATAKRISQCRPDAPIVTVTPNERVAKKVALCFGVYPVVAENA--TMENAVEI--AKNAGFVKANDTAVVV 448
>gi|168204458|ref|ZP_02630463.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|170664107|gb|EDT16790.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens E str. JGS1987] (467 aa)
Score = 744, Expect = 1.3e-76, Identities = 186/488 (38%), Positives = 275/488 (56%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKE-IGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAINSQLPEVKKTVVVI 491
      +++TK+ T+GP+       EN+ +    L + +AG+N R NFSHGD+EE  R+ VRE++K+ G ++ +LDTKGPEIR K  +VE+ + ++ IY  ++ IG + K SV +   +AKDV+ G+TI +DDG + LEV+S VE  ++ + RNT ++ +K +N+P + +P M+DKDR D+IF +  + +AASF+  ++V+ I+++L +GG IQI SKIE  G+ ++D II+ SD IMVARGDLG+E+P DVP+ +K II+ C + GK VI ATQMLDS+  +PTRAEV+DV A+ GTD MLSGE+ANG +P+ AVE M KI  SE  Y A   K P +  +  A  A      H  ++IV     + +S R API VT + A + L +GV+ V +N  + N EI A N+  +  T VV+
 S:   1 MRRTKLVCTIGPA-------------SENEEI-------LTKIIEAGMNASRHNFSHGDHEEHKGRMVKVREISKKLGKEVAILLDTKGPEIRTGKFEPSKVELTAGTEFTIYAGAEDVIGDTTKCSVKYA----GLAKDVKAGDTILIDDGLVGLEVVS--VEGNAVKCVVRNTGLVGTHKGVNVPGVSIKLPAMTDKDRADLIFGCEMGVNMVAASFIRKAEDVKAIREVLVANGGADIQIFSKIENQEGVDNIDAIIEASDGIMVARGDLGVEIPMEDVPSVQKMIIEKCNNAGKPVITATQMLDSMMRNPRPTRAEVSDVTNAILDGTDAIMLSGESANGSWPVEAVETMVKIATKSEEMLSYELASSKAKKHIPAVPGVISRAACNAA-----------HELKSAAIVSLTQSGATAKRISQCRPDAPIVTVTPNERVAKKVALCFGVYPVVAENA--TMENAVEI--AKNAGFVKANDTAVVV 448
>gi|47828|emb|CAA40994.1| pyruvate kinase [Geobacillus stearothermophilus] (494 aa)
Score = 736, Expect = 9.2e-76, Identities = 178/461 (38%), Positives = 261/461 (56%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNV 463
      M +KTKI T+GP+           +  L L +AG+NV R NFSHGD+EE  R+ +RE AK G ++ +LDTKGPEIR +   +E+K SK+ I + + +GT EK SV   TY ++ DV G I +DDG + LEV + + + G I T  N +L+ K +N+P  ++P +++KDR DI+F I+  D+IAASFV  +V EI+++L+ H  HIQII+KIE  G+ ++D+I++ +D +MVARGDLG+E+P +VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV+ M +I + +E  ++  D+ + T  KE  T+  I  VA  +   D ++IV   + Q ++ R API VT + + R L +GV+ K  +V
 S:   1 MKRKTKIVCTIGPA--------------------SESVDKLVQLMEAGMNVARLNFSHGDHEEHGRRIANIREAAKRTGRTVAILLDTKGPEIRTHNMENGAIELKEGSKLVI-SMSEVLGTPEKISV-----TYPSLIDDVSVGAKILLDDGLISLEVNAVDKQAGEIVTTVLNGGVLKNKKGVNVPGVKVNLPGITEKDRADILFGIRQGIDFIAASFVRRASDVLEIRELLEAHDALHIQIIAKIENEEGVANIDEILEAADGLMVARGDLGVEIPAEEVPLIQKLLIKKCNMLGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAVMLSGETAAGQYPVEAVKTMHQIALRTEQALEHR---DILSQRT---KESQTTITDAIGQSVAHTAL----NLDVAAIVTPTVSGKTPQMVAKYRPKAPIIAVTSNEAVSRRLALVWGVYTKEAPHV 426
>gi|585371|sp|Q02499|KPYK_BACST Pyruvate kinase (PK) >gi|285623|dbj|BAA02406.1| pyruvate kinase [Geobacillus stearothermophilus] (587 aa)
Score = 736, Expect = 1.0e-75, Identities = 178/461 (38%), Positives = 261/461 (56%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNV 463
      M +KTKI T+GP+           +  L L +AG+NV R NFSHGD+EE  R+ +RE AK G ++ +LDTKGPEIR +   +E+K SK+ I + + +GT EK SV   TY ++ DV G I +DDG + LEV + + + G I T  N +L+ K +N+P  ++P +++KDR DI+F I+  D+IAASFV  +V EI+++L+ H  HIQII+KIE  G+ ++D+I++ +D +MVARGDLG+E+P +VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV+ M +I + +E  ++  D+ + T  KE  T+  I  VA  +   D ++IV   + Q ++ R API VT + + R L +GV+ K  +V
 S:   1 MKRKTKIVCTIGPA--------------------SESVDKLVQLMEAGMNVARLNFSHGDHEEHGRRIANIREAAKRTGRTVAILLDTKGPEIRTHNMENGAIELKEGSKLVI-SMSEVLGTPEKISV-----TYPSLIDDVSVGAKILLDDGLISLEVNAVDKQAGEIVTTVLNGGVLKNKKGVNVPGVKVNLPGITEKDRADILFGIRQGIDFIAASFVRRASDVLEIRELLEAHDALHIQIIAKIENEEGVANIDEILEAADGLMVARGDLGVEIPAEEVPLIQKLLIKKCNMLGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAVMLSGETAAGQYPVEAVKTMHQIALRTEQALEHR---DILSQRT---KESQTTITDAIGQSVAHTAL----NLDVAAIVTPTVSGKTPQMVAKYRPKAPIIAVTSNEAVSRRLALVWGVYTKEAPHV 426
>gi|56421274|ref|YP_148592.1| pyruvate kinase [Geobacillus kaustophilus HTA426] >gi|56381116|dbj|BAD77024.1| pyruvate kinase [Geobacillus kaustophilus HTA426] (587 aa)
Score = 733, Expect = 2.0e-75, Identities = 177/461 (38%), Positives = 261/461 (56%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNV 463
      M +KTKI T+GP+           +  L L +AG+NV R NFSHGD+EE  R+ +RE A+ G ++ +LDTKGPEIR +   VE+K +K+ I + + +GT EK SV   TY + DV G+ I +DDG + LEV + + + G I T  NT +L+ K +N+P  ++P +++KDR DI+F I+  D+IAASFV  +V EI+++L+ +  HIQII+KIE  G+ ++D+I++ +D +MVARGDLG+E+P +VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV M +I + +E  ++  D+ + T  KE  T+  I  VA  +   D ++IV   + Q ++ R API VT + + R L +GV+ K  +V
 S:   1 MKRKTKIVCTIGPA--------------------SESVDKLVQLIEAGMNVARLNFSHGDHEEHGRRIANIREAARRTGQTVAILLDTKGPEIRTHNMENGAVELKEGAKL-IISMSEVLGTPEKISV-----TYPGLIDDVSVGSKILLDDGLIGLEVNAVDKQAGEIATTVLNTGVLKNKKGVNVPGVRVNLPGITEKDRADILFGIRQGIDFIAASFVRRASDVLEIRELLEANDALHIQIIAKIENEEGVANIDEILEAADGLMVARGDLGVEIPAEEVPLIQKMLIKKCNMLGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAVMLSGETAAGQYPVEAVRTMHQIALRTEQALEHR---DILSQRT---KESRTTITDAIGQSVAHTAL----NLDVAAIVTPTVSGKTPQMVAKYRPKAPIIAVTSNEAVSRRLALIWGVYTKEAPHV 426
>gi|126651375|ref|ZP_01723582.1| pyruvate kinase [Bacillus sp. B14905] >gi|126591904|gb|EAZ85987.1| pyruvate kinase [Bacillus sp. B14905] (586 aa)
Score = 732, Expect = 3.1e-75, Identities = 173/452 (38%), Positives = 257/452 (56%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPF-MKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++KTKI T+GP+           + + L L +AG+NV R NFSHG +EE  R++L+REVA++  + +LDTKGPEIR +   E+ + +  + I T+ E GT  FSV   TY + +DV+ + I +DDG ++L V++++VE+G+I TI N +L+ K +N+P + +P +++KD DI+F I+  D+IAASFV  +V EI+++L+++GG HIQII KIE  G+ ++D+II SD +MVARGDLG+E+P +VP +K +I C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G+YP+ +V+ M KI  +EN DY  +  +E  M E +    + + K V+    +  GN R+I  + R  PI VT   A  L +GV
 S:   1 MRKTKIVCTIGPA--------------------SESPETLEKLIEAGMNVARLNFSHGSHEEHAGRIHLIREVAQKLNKPVGILLDTKGPEIRTHNMKNGELHLSAGQVIDISMTEVE-GTETSFSV-----TYEQLVEDVEQNSIILLDDGLIQLRVLATDVEKGLIHTIVENAGVLKNKKGVNVPGVSVQLPGITEKDAQDILFGIEQGVDFIAASFVRRAKDVLEIRELLEQNGGGHIQIIPKIENQEGVDNIDEIILVSDGLMVARGDLGVEIPAEEVPLVQKKLILKCNQVGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIIDGTDAIMLSGETAAGLYPVESVQTMNKIAQRTENSLDYKSIVSTRSREKEANMTEAISQAVAYTSINLGVKAVL--------APTESGNTARMI---AKYRPGVPIVAVTGSTNTAQTLTLVWGV 417
>gi|168143999|ref|ZP_02587228.1| pyruvate kinase [Bacillus cereus G9842] (585 aa)
Score = 731, Expect = 3.5e-75, Identities = 177/452 (39%), Positives = 264/452 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++KTKI T+GP+           + + L L +AG+NV R NFSHG +EE  R+ +RE +K+ G + +LDTKGPEIR +  + + E+ + ++V + +T++ +GT+EKFSV  G Y+  DV PG+ I +DDG ++LEVI   +G I T  N+ ++ K +N+P+ + +P +++KD DIIF I+ K D+IAASFV  +V EI+++L+EHG ++IQI+ KIE  GI ++D I++ SD +MVARGD+G+E+P +VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV +MA I V E  Y  D++ K  +KE  T+  I+ VA  +   D ++IV     + +S R +PI VT ++  R L +GV
 S:   1 MRKTKIVCTIGPA--------------------SESIEKLEQLIEAGMNVARLNFSHGSHEEHGARIKNIREASKKTGKTVGILLDTKGPEIRTHDFVDGQAELVTGAEV-VLSTEQVLGTAEKFSV-SYAGLYD---DVDPGSRILIDDGLIELEVIEK--ADGNIRTKVLNSGTVKNKKGVNVPNVSIKLPGITEKDVKDIIFGIEQKVDFIAASFVRKASDVLEIRELLEEHGAQYIQIVPKIENQEGIDNIDSILEVSDGLMVARGDMGVEIPPEEVPLVQKRLIKKCNVLGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGQYPVEAVTMMANIAVRVEKSLQYE---DMFKKR---IKEFTPTITDAISQSVAHTAL----ALDVAAIVAPTESGHTAKMISKYRPKSPIVAVTSDEQVGRRLALVWGV 415
>gi|152976979|ref|YP_001376496.1| pyruvate kinase [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] >gi|152025731|gb|ABS23501.1| pyruvate kinase [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] (585 aa)
Score = 727, Expect = 1.0e-74, Identities = 177/452 (39%), Positives = 263/452 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++KTKI T+GP+           + + L L +AG+NV R NFSHG +EE  R+ +RE +K+ G ++ +LDTKGPEIR +  + + E+ + S+V I +T++ +GT+EKFSV  G Y+  DV PG+ I +DDG ++LEVI   +G I T  N+ I++ K +N+P+ + +P +++KD DIIF I+  D+IAASFV  +V EI+++L+EH +HIQI+ KIE  GI ++D I++ SD +MVARGD+G+E+P +VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV +MA I  E  Y  D++ K  +KE  T+  I+ VA  +   D ++I+     + +S R +PI VT ++  R L +GV
 S:   1 MRKTKIVCTIGPA--------------------SESIEKLEQLIEAGMNVARLNFSHGSHEEHGARIKNIREASKKTGKTVAILLDTKGPEIRTHDFVDGQAELTTGSEVVI-STEQVLGTAEKFSV-TYAGLYD---DVNPGSRILIDDGLIELEVIEK--VDGNIRTKVLNSGIVKNKKGVNVPNVSIKLPGITEKDVKDIIFGIEQNVDFIAASFVRKAADVLEIRELLEEHNAQHIQIVPKIENQEGIDNIDSILEVSDGLMVARGDMGVEIPPEEVPLVQKRLIKKCNVLGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGQYPVEAVTMMANIATRVEKSLQYK---DIFKKR---IKELTPTITDAISQSVAHTAI----ALDVAAIIAPTESGYTAKMISKYRPKSPIVAVTSDEQVCRRLALVWGV 415
>gi|154687051|ref|YP_001422212.1| pyruvate kinase [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] >gi|154352902|gb|ABS74981.1| Pyk [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] (585 aa)
Score = 727, Expect = 1.1e-74, Identities = 175/453 (38%), Positives = 259/453 (57%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVG-TLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      +KKTKI T+GP+           + + L L +AG+NV R NFSHGD+EE  R+ +RE +K+ G N+ +LDTKGPEIR +   +E+++ +++ I +TK+ +GT KFSV    +A DV G+ I +DDG + LEV+ SN E+ I+T  N+ L+ K +N+P + ++P +++KD DI+F I+  D+IAASFV  +V EI+++L+EH  IQII KIE  G+ +LD I++ SD +MVARGDLG+E+P +VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV+ M I  +E  +Y  +     +++VG T+  I  VA  +    ++IV     + ++ R API VT + + + GL +GVF
 S:   1 MKKTKIVCTIGPA--------------------SESVEMLTKLMEAGMNVARLNFSHGDFEEHGARIKNIREASKKLGKNVGILLDTKGPEIRTHDMENGALELQAGNEI-IVSTKQVLGTLGKFSV----SYEGLADDVSAGSIILLDDGLIGLEVLESNPEKHEIKTKILNSGTLKNKKGVNVPGVSVNLPGITEKDAKDIVFGIEQGVDFIAASFVRRSTDVLEIRELLEEHNASDIQIIPKIENQEGVDNLDAILEVSDGLMVARGDLGVEIPAEEVPLVQKEMIKKCNALGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGQYPVEAVQTMFNIATRTEESLNYKEILSK-------RRDQVGMTITDAIGQSVAHTAI----NLSAAAIVTPTESGHTARMIAKYRPQAPIVAVTVNESVSRKLGLVFGVF 418
>gi|168185624|ref|ZP_02620259.1| pyruvate kinase [Clostridium botulinum C str. Eklund] >gi|169296521|gb|EDS78654.1| pyruvate kinase [Clostridium botulinum C str. Eklund] (473 aa)
Score = 725, Expect = 2.0e-74, Identities = 175/453 (38%), Positives = 268/453 (59%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      +++TK+ T+GP+       ENK    + L L AG++ R NFSHGD+EE  R+ +RE+ KE  ++ +LDTKGPEIR K E +V++  SK +Y T+ +G + K ++   TY ++ KDV+PGNTI +DDG + L V S +E+ I + N ++  K +N+P+ + +P +++KD+ D+IF + + D +AASF+  D+V+ I+K+L+EHGG HI+I SKIE  G+ ++D+I++ SD IMVARGD+G+E+P  VP +K II C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAE +DV A+ GTD TMLSGE+ANG YPI A + MAKI ++E + D+ A++     EKV +A I +L A + ++  + ++I+V    + ++ R A PI VT + +  R L+ GV+
 S:   1 MQRTKMVFTIGPA-------------SENK-------EYLRELILAGMSAARLNFSHGDFEEHGARIKTIRELRKELNKQVAIVLDTKGPEIRT-KEFEGKVQLVKGSKFTVYCTEDVMGDATKCTI-----TYADLYKDVKPGNTILIDDGLVALTVES--IEDTKIHCVVANDGVVSSKKGVNVPNVSIKLPAITEKDKGDLIFGCEQEVDMVAASFIRKADDVKAIRKVLEEHGGSHIRIFSKIENQEGVDNVDEILEASDGIMVARGDMGVEIPIEQVPIVQKMIINKCNKAGKPVITATQMLDSMIRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDATMLSGESANGDYPIQAAQTMAKIAQTAEKYVDHKAALE------KRKAEKVTNVADAI-SLSACESAME---LNAAAIIVPTKSGNTAKMIAKYRPACPIIAVTPEDKITRRLSLSCGVY 416
>gi|118479744|ref|YP_896895.1| pyruvate kinase [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|118418969|gb|ABK87388.1| pyruvate kinase [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] (600 aa)
Score = 724, Expect = 2.1e-74, Identities = 176/452 (38%), Positives = 263/452 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++KTKI T+GP+           + + L L +AG+NV R NFSHG +EE  R+ +RE +K+ G + +LDTKGPEIR +  + + E+ + ++V + +T++ +GT+EKFSV  G Y+  DV PG+ I +DDG ++LEVI   +G I T  N+ ++ K +N+P+ + +P +++KD DIIF I+ K D+IAASFV  +V EI+++L+EH ++IQI+ KIE  GI ++D I++ SD +MVARGD+G+E+P +VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV +MA I V E  Y  D++ K  +KE  T+  I+ VA  +   D ++IV     + +S R +PI VT ++  R L +GV
 S:  16 MRKTKIVCTIGPA--------------------SESIEKLEQLIEAGMNVARLNFSHGSHEEHGARIKNIREASKKTGKTVGILLDTKGPEIRTHDFVDGQAELVTGAEV-VLSTEQVLGTAEKFSV-SYAGLYD---DVDPGSRILIDDGLIELEVIEK--ADGNIRTKVLNSGTVKNKKGVNVPNVSIKLPGITEKDVKDIIFGIEQKVDFIAASFVRKAADVLEIRELLEEHNAQYIQIVPKIENQEGIDNIDSILEVSDGLMVARGDMGVEIPPEEVPLVQKRLIKKCNVLGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGQYPVEAVTMMANIAVRVEKSLQYE---DMFKKR---IKEFTPTITDAISQSVAHTAL----ALDVAAIVAPTESGYTAKMISKYRPKSPIVAVTSDEQVGRRLALVWGV 430
>gi|167013173|pdb|2E28|A Chain A, Crystal Structure Analysis Of Pyruvate Kinase From Bacillus Stearothermophilus (587 aa)
Score = 724, Expect = 2.2e-74, Identities = 177/461 (38%), Positives = 261/461 (56%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNV 463
      M +KTKI +T+GP+           +  L L +AG+NV R NFSHGD+EE  R+ +RE AK G ++ +LDTKGPEIR +   +E+K SK+ I + + +GT EK SV   TY ++ DV G I +DDG + LEV + + + G I T  N +L+ K +N+P  ++P +++KDR DI+F I+  D+IAASFV  +V EI+++L+ H  HIQII+KIE  G+ ++D+I++ +D +MVARGDLG+E+P +VP +K +IK   GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV+ M +I + +E  ++  D+ + T  KE  T+  I  VA  +   D ++IV   + Q ++ R API VT + + R L +GV+ K  +V
 S:   1 MKRKTKIVSTIGPA--------------------SESVDKLVQLMEAGMNVARLNFSHGDHEEHGRRIANIREAAKRTGRTVAILLDTKGPEIRTHNMENGAIELKEGSKLVI-SMSEVLGTPEKISV-----TYPSLIDDVSVGAKILLDDGLISLEVNAVDKQAGEIVTTVLNGGVLKNKKGVNVPGVKVNLPGITEKDRADILFGIRQGIDFIAASFVRRASDVLEIRELLEAHDALHIQIIAKIENEEGVANIDEILEAADGLMVARGDLGVEIPAEEVPLIQKLLIKKSNMLGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAVMLSGETAAGQYPVEAVKTMHQIALRTEQALEHR---DILSQRT---KESQTTITDAIGQSVAHTAL----NLDVAAIVTPTVSGKTPQMVAKYRPKAPIIAVTSNEAVSRRLALVWGVYTKEAPHV 426
>gi|14289139|gb|AAK57730.1| putative pyruvate kinase [Bacillus sphaericus] (438 aa)
Score = 723, Expect = 3.4e-74, Identities = 172/452 (38%), Positives = 256/452 (56%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPF-MKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++KTKI T+GP+           + + L L +AG+NV R NFSHG +EE  R++L+REVA++  + +LDTKGPEIR +   E+ + +  + I T+ E GT  FSV   TY + +DV+ + I +DDG ++L V++++VE+G+I TI N +L+ K +N+P + +P +++KD DI+F I+  D+IAASFV  +V EI+++L+++GG HIQII KIE  G+ ++D+II SD +MVARGDLG+E+P +VP +K +I C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGET G+YP+ +V+ M KI  +EN DY  +  +E  M E +    + + K V+    +  GN R+I  + R  PI VT   A  L +GV
 S:   1 MRKTKIVCTIGPA--------------------SESSETLEKLIEAGMNVARLNFSHGSHEEHAGRIHLIREVAQKLNKPVGILLDTKGPEIRTHNMKNGELHLTAGQVIDISMTEVE-GTETSFSV-----TYEQLVEDVEQNSIILLDDGLIQLRVLATDVEKGLIHTIVENAGVLKNKKGVNVPGVSVQLPGITEKDAQDILFGIEQGVDFIAASFVRRAKDVLEIRELLEQNGGGHIQIIPKIENQEGVDNIDEIILVSDGLMVARGDLGVEIPAEEVPLVQKKLILKCNQVGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIIDGTDAIMLSGETGAGLYPVESVQTMNKIAQRTENSLDYKSIVSTRSREKEANMTEAISQAVAYTSINLGVKAVL--------APTESGNTARMI---AKYRPGVPIVAVTGSTNTAQTLTLVWGV 417
>gi|30022674|ref|NP_834305.1| pyruvate kinase [Bacillus cereus ATCC 14579] >gi|167934963|ref|ZP_02522038.1| pyruvate kinase [Bacillus cereus AH1134] >gi|168137867|ref|ZP_02581096.1| pyruvate kinase [Bacillus cereus B4264] >gi|29898233|gb|AAP11506.1| Pyruvate kinase [Bacillus cereus ATCC 14579] (585 aa)
Score = 722, Expect = 3.7e-74, Identities = 176/452 (38%), Positives = 263/452 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++KTKI T+GP+           + + L L +AG+NV R NFSHG +EE  R+ +RE +K+ G + +LDTKGPEIR +  + + E+ + ++V + +T++ +GT+EKFSV  G Y+  DV PG+ I +DDG ++LEVI   +G I T  N+ ++ K +N+P+ + +P +++KD DIIF I+ K D+IAASFV  +V EI+++L+EH ++IQI+ KIE  GI ++D I++ SD +MVARGD+G+E+P +VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV +MA I V E  Y  D++ K  +KE  T+  I+ VA  +   D ++IV     + +S R +PI VT ++  R L +GV
 S:   1 MRKTKIVCTIGPA--------------------SESIEKLEQLIEAGMNVARLNFSHGSHEEHGARIKNIREASKKTGKTVGILLDTKGPEIRTHDFVDGQAELVTGAEV-VLSTEQVLGTAEKFSV-SYAGLYD---DVDPGSRILIDDGLIELEVIEK--ADGNIRTKVLNSGTVKNKKGVNVPNVSIKLPGITEKDVKDIIFGIEQKVDFIAASFVRKASDVLEIRELLEEHNAQYIQIVPKIENQEGIDNIDSILEVSDGLMVARGDMGVEIPPEEVPLVQKRLIKKCNVLGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGQYPVEAVTMMANIAVRVEKSLQYE---DMFKKR---IKEFTPTITDAISQSVAHTAL----ALDVAAIVAPTESGYTAKMISKYRPKSPIVAVTSDEQVGRRLALVWGV 415
>gi|30264669|ref|NP_847046.1| pyruvate kinase [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47530138|ref|YP_021487.1| pyruvate kinase [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|47565009|ref|ZP_00236052.1| pyruvate kinase [Bacillus cereus G9241] >gi|49187487|ref|YP_030740.1| pyruvate kinase [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|49481348|ref|YP_038642.1| pyruvate kinase [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|52140912|ref|YP_085918.1| pyruvate kinase [Bacillus cereus E33L] >gi|65321965|ref|ZP_00394924.1| COG0469: Pyruvate kinase [Bacillus anthracis str. A2012] >gi|165869854|ref|ZP_02214512.1| pyruvate kinase [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|166996284|ref|ZP_02262744.1| pyruvate kinase [Bacillus cereus AH820] >gi|167634010|ref|ZP_02392333.1| pyruvate kinase [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|167638130|ref|ZP_02396408.1| pyruvate kinase [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|170685727|ref|ZP_02876950.1| pyruvate kinase [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|170705490|ref|ZP_02895954.1| pyruvate kinase [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|177651343|ref|ZP_02934174.1| pyruvate kinase [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190569035|ref|ZP_03021935.1| pyruvate kinase [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|196033117|ref|ZP_03100530.1| pyruvate kinase [Bacillus cereus W] >gi|196040804|ref|ZP_03108102.1| pyruvate kinase [Bacillus cereus NVH0597-99] >gi|196047461|ref|ZP_03114672.1| pyruvate kinase [Bacillus cereus 03BB108] >gi|30259344|gb|AAP28532.1| pyruvate kinase [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47505286|gb|AAT33962.1| pyruvate kinase [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|47557795|gb|EAL16120.1| pyruvate kinase [Bacillus cereus G9241] >gi|49181414|gb|AAT56790.1| pyruvate kinase [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|49332904|gb|AAT63550.1| pyruvate kinase [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|51974381|gb|AAU15931.1| pyruvate kinase [Bacillus cereus E33L] >gi|164714683|gb|EDR20202.1| pyruvate kinase [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|167513947|gb|EDR89315.1| pyruvate kinase [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|167530811|gb|EDR93513.1| pyruvate kinase [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|170129615|gb|EDS98478.1| pyruvate kinase [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|170670191|gb|EDT20931.1| pyruvate kinase [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|172083169|gb|EDT68231.1| pyruvate kinase [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190559817|gb|EDV13802.1| pyruvate kinase [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|195994546|gb|EDX58501.1| pyruvate kinase [Bacillus cereus W] >gi|196021676|gb|EDX60372.1| pyruvate kinase [Bacillus cereus 03BB108] >gi|196028258|gb|EDX66867.1| pyruvate kinase [Bacillus cereus NVH0597-99] (585 aa)
Score = 722, Expect = 4.2e-74, Identities = 176/452 (38%), Positives = 263/452 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++KTKI T+GP+           + + L L +AG+NV R NFSHG +EE  R+ +RE +K+ G + +LDTKGPEIR +  + + E+ + ++V + +T++ +GT+EKFSV  G Y+  DV PG+ I +DDG ++LEVI   +G I T  N+ ++ K +N+P+ + +P +++KD DIIF I+ K D+IAASFV  +V EI+++L+EH ++IQI+ KIE  GI ++D I++ SD +MVARGD+G+E+P +VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV +MA I V E  Y  D++ K  +KE  T+  I+ VA  +   D ++IV     + +S R +PI VT ++  R L +GV
 S:   1 MRKTKIVCTIGPA--------------------SESIEKLEQLIEAGMNVARLNFSHGSHEEHGARIKNIREASKKTGKTVGILLDTKGPEIRTHDFVDGQAELVTGAEV-VLSTEQVLGTAEKFSV-SYAGLYD---DVDPGSRILIDDGLIELEVIEK--ADGNIRTKVLNSGTVKNKKGVNVPNVSIKLPGITEKDVKDIIFGIEQKVDFIAASFVRKAADVLEIRELLEEHNAQYIQIVPKIENQEGIDNIDSILEVSDGLMVARGDMGVEIPPEEVPLVQKRLIKKCNVLGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGQYPVEAVTMMANIAVRVEKSLQYE---DMFKKR---IKEFTPTITDAISQSVAHTAL----ALDVAAIVAPTESGYTAKMISKYRPKSPIVAVTSDEQVGRRLALVWGV 415
>gi|138896300|ref|YP_001126753.1| pyruvate kinase [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] >gi|196249922|ref|ZP_03148617.1| pyruvate kinase [Geobacillus sp. G11MC16] >gi|134267813|gb|ABO68008.1| Pyruvate kinase [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] >gi|196210436|gb|EDY05200.1| pyruvate kinase [Geobacillus sp. G11MC16] (587 aa)
Score = 721, Expect = 5.4e-74, Identities = 172/461 (37%), Positives = 257/461 (55%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNV 463
      M +KTKI T+GP+           +  L L +AG+NV R NFSHGD+EE  R+ +RE A+ G ++ +LDTKGPEIR +   +E++ +K+ I + + +GT EK SV   TY + DV G+ I +DDG + LEV + + + G I T  N +L+ K +N+P  ++P +++KDR DI+F I+  D+IAASFV  +V EI+++L+ +  HIQII+KIE  G+ ++D+I++ +D +MVARGDLG+E+P +VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV M +I + +E  ++  +  KE+     ATTI  +      D ++IV   + Q ++ R API VT + + R L +GV+ K  +V
 S:   1 MKRKTKIVCTIGPA--------------------SESVDKLEQLIEAGMNVARLNFSHGDHEEHGRRIANIREAAQRTGKTVAILLDTKGPEIRTHNMENGAIELREGAKLVI-SMSEVLGTPEKISV-----TYPGLIDDVSVGSKILLDDGLIALEVNAVDKQAGEIITTVLNGGVLKNKKGVNVPGVRVNLPGITEKDRADILFGIRQGIDFIAASFVRRASDVLEIRELLEANDALHIQIIAKIENEEGVDNIDEILEAADGLMVARGDLGVEIPAEEVPLIQKLLIKKCNMLGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAVMLSGETAAGQYPVEAVRTMHQIALRTEQALEHHDILSQRTKES----------ATTITDAIGQSVAHTALNLDVAAIVTPTVSGKTPQMVAKYRPKAPIIAVTSNEAVSRRLALVWGVYTKEARHV 426
>gi|42783775|ref|NP_981022.1| pyruvate kinase [Bacillus cereus ATCC 10987] >gi|168162596|ref|ZP_02597829.1| pyruvate kinase [Bacillus cereus H3081.97] >gi|42739705|gb|AAS43630.1| pyruvate kinase [Bacillus cereus ATCC 10987] (585 aa)
Score = 721, Expect = 6.0e-74, Identities = 177/452 (39%), Positives = 263/452 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++KTKI T+GP+           + + L L +AG+NV R NFSHG +EE  R+ +RE +K+ G + +LDTKGPEIR +  + + E+ + ++V I +T++ +GT+EKFSV  G Y+  DV PG+ I +DDG ++LEVI   +G I T  N+ ++ K +N+P+ + +P +++KD DIIF I+ K D+IAASFV  +V EI+++L+EH ++IQI+ KIE  GI ++D I++ SD +MVARGD+G+E+P +VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV +MA I V E  Y  D++ K  +KE  T+  I+ VA  +   D ++IV     + +S R +PI VT ++  R L +GV
 S:   1 MRKTKIVCTIGPA--------------------SESIEKLEQLIEAGMNVARLNFSHGSHEEHGARIKNIREASKKTGKTVGILLDTKGPEIRTHDFVDGQAELVTGAEVVI-STEQVLGTAEKFSV-SYAGLYD---DVNPGSRILIDDGLIELEVIEK--ADGNIRTKVLNSGTVKNKKGVNVPNVSIKLPGITEKDVKDIIFGIEQKVDFIAASFVRKAADVLEIRELLEEHNAQYIQIVPKIENQEGIDNIDSILEVSDGLMVARGDMGVEIPPEEVPLVQKRLIKKCNVLGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGQYPVEAVTMMANIAVRVEKSLQYE---DMFKKR---IKEFTPTITDAISQSVAHTAL----ALDVAAIVAPTESGYTAKMISKYRPKSPIVAVTSDEQVGRRLALVWGV 415
>gi|166984077|ref|ZP_02255450.1| pyruvate kinase [Bacillus cereus AH187] (585 aa)
Score = 720, Expect = 6.4e-74, Identities = 177/452 (39%), Positives = 263/452 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++KTKI T+GP+           + + L L +AG+NV R NFSHG +EE  R+ +RE +K+ G + +LDTKGPEIR +  + + E+ + ++V I +T++ +GT+EKFSV  G Y+  DV PG+ I +DDG ++LEVI   +G I T  N+ ++ K +N+P+ + +P +++KD DIIF I+ K D+IAASFV  +V EI+++L+EH ++IQI+ KIE  GI ++D I++ SD +MVARGD+G+E+P +VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV +MA I V E  Y  D++ K  +KE  T+  I+ VA  +   D ++IV     + +S R +PI VT ++  R L +GV
 S:   1 MRKTKIVCTIGPA--------------------SESIEKLEQLIEAGMNVARLNFSHGSHEEHGARIKNIREASKKTGKTVGILLDTKGPEIRTHDFVDGQAELVTGAEVVI-STEQVLGTAEKFSV-SYAGLYD---DVNPGSRILIDDGLIELEVIEK--ADGNIRTKVLNSGTVKNKKGVNVPNVSIKLPGITEKDVKDIIFGIEQKVDFIAASFVRKAADVLEIRELLEEHNAQYIQIVPKIENQEGIDNIDSILEVSDGLMVARGDMGVEIPPEEVPLVQKRLIKKCNVLGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGQYPVEAVTMMANIAVRVEKSLQYE---DMFKKR---IKEFTPTITDAISQSVAHTAL----ALDVAAIVAPTESGYTAKMISKYRPKSPIVAVTSDEQVGRRLALVWGV 415
>gi|34762727|ref|ZP_00143717.1| Pyruvate kinase [Fusobacterium nucleatum subsp. vincentii ATCC 49256] >gi|27887626|gb|EAA24705.1| Pyruvate kinase [Fusobacterium nucleatum subsp. vincentii ATCC 49256] (475 aa)
Score = 719, Expect = 8.0e-74, Identities = 165/359 (45%), Positives = 224/359 (62%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      M +KKTKI T+GP          + + + L L + G+NV+R NFSHGDYEE IR+  R+  E G+  +LDTKGPEIR   + K+V IK+ K  T + +G +E+ +V   TY N AKD++ GN + VDDG L+L+V   E I  +ARN+ L + K INLP+ + ++P +S+KD D+ F +N D++AASF+  D+VR+++K+LKE+GGE IQIISKIE+ G+ + D+I+ ESD IMVARGDLG+E+P +VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AVEVM KI
 S:   1 MSSLKKTKIVCTIGP--------------------VTESVETLKELLNRGMNVMRLNFSHGDYEEHGIRIKNFRQAMSETGIRGGLLLDTKGPEIRTMTLKDGKDVSIKAGQKFTFTTDQSVVGDNERVAV-----TYENFAKDLKVGNMVLVDDGLLELDVTEIKGNEVI--CVARNSGDLGQKKGINLPNVSVNLPALSEKDIEDLKFGCQNNVDFVAASFIRKADDVRQVRKVLKENGGERIQIISKIESQEGLDNFDEILAESDGIMVARGDLGVEIPVEEVPCAQKMMIKKCNRAGKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEANDVANAIFDGTDAIMLSGETAKGKYPLAAVEVMNKI 334
>gi|1730065|sp|P51182|KPYK_BACPY Pyruvate kinase (PK) >gi|1041097|dbj|BAA06725.1| Pyruvate Kinase [Sporosarcina psychrophila] (586 aa)
Score = 719, Expect = 8.4e-74, Identities = 167/453 (36%), Positives = 263/453 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKET-PFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      ++KTKI T+GP+           + + L L +AG+NV R NFSHG++ E  R++ +R+VA+EKG + +LDTKGPEIR +   ++E+ + K+ I T+ E G ++ FSV   +Y+ + +DV G+ I +DDG ++LEV  +V G+I T+ N+ L NK +N+P + +P M++KD DI+F I+  D+IAASFV  +V EI+ +L+ + G ++QII KIE  G+ ++D+I++ SD +MVARGDLG+E+P +VP +K +I+ C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G+YP+ +V+ M +I +++E  DY  +  +E  M E +G A  A + K V+    +  G+ ++I  + R  P+ VT + + + L +GV+
 S:   1 MRKTKIVCTIGPA--------------------SESPELLEQLIEAGMNVARLNFSHGNHAEHKARIDSIRKVAREKGKVVGILLDTKGPEIRTHSMMNGKLELVTGQKIDISMTQVE-GNNDVFSV-----SYDKLIEDVNEGSVILLDDGLIQLEVTGKDVARGLIHTLIINSGSLSNNKGVNIPGVSVQLPGMTEKDAEDILFGIREGVDFIAASFVRRASDVMEIRALLENNNGSNLQIIPKIENQEGVDNIDEILNVSDGLMVARGDLGVEIPPEEVPLVQKNLIEKCNQAGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGIYPVESVQTMDRIALTTEAAIDYRSVVSTRRREKHGNMTEAIGQAAAYTAINLKVKAVL--------APTESGHTAKMI---AKYRPGCPVIAVTSSEMCSRKLSLIWGVY 418
>gi|163942331|ref|YP_001647215.1| pyruvate kinase [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] >gi|163864528|gb|ABY45587.1| pyruvate kinase [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] (585 aa)
Score = 718, Expect = 1.1e-73, Identities = 175/452 (38%), Positives = 262/452 (57%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++KTKI T+GP+           + + L L +AG+NV R NFSHG +EE  R+ +RE +K+ G + +LDTKGPEIR +  + + E+ + ++V I +T++ +GT+EKFSV  G Y+  DV PG+ I +DDG ++LEVI   +G I T  N+ ++ K +N+P+ + +P +++KD DI+F I+ K D+IAASFV  +V EI+++L+ H ++IQI+ KIE  GI ++D I++ SD +MVARGD+G+E+P +VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV +MA I V E  Y  D++ K  +KE  T+  I+ VA  +   D ++IV     + +S R +PI VT ++  R L +GV
 S:   1 MRKTKIVCTIGPA--------------------SESIEKLEQLMEAGMNVARLNFSHGSHEEHGARIKNIREASKKTGKTVGILLDTKGPEIRTHDFVDGQAELVTGAEV-ILSTEQVLGTAEKFSV-SYAGLYD---DVDPGSRILIDDGLIELEVIEK--ADGNIRTKVLNSGTVKNKKGVNVPNVSIKLPGITEKDVQDIVFGIEQKVDFIAASFVRKASDVLEIRELLEGHNAQYIQIVPKIENQEGIDNIDSILEVSDGLMVARGDMGVEIPPEEVPLVQKRLIKKCNVLGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGQYPVEAVTMMANIAVRVEKSLQYE---DMFKKR---IKEFTPTITDAISQSVAHTAL----ALDVAAIVAPTESGHTAKMISKYRPKSPIVAVTSDEQVGRRLALVWGV 415
>gi|19705084|ref|NP_602579.1| pyruvate kinase [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] >gi|19713006|gb|AAL93878.1| Pyruvate kinase [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] (475 aa)
Score = 715, Expect = 2.4e-73, Identities = 163/359 (45%), Positives = 225/359 (62%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      M+ +KKTKI T+GP          + + + L L + G+NV+R NFSHGDYEE +R+  R+  E G+  +LDTKGPEIR   + K+V IK+ K  T + +G +E+ +V   TY N AKD++ GN + VDDG L+L+V+   E I  IARN  L + K INLP+ + ++P +S+KD D+ F +N D++AASF+  D+VR+++K+L+E+ GE IQIISKIE+ G+ + D+I+ ESD IMVARGDLG+E+P +VP +K +I+ C  GKTVI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AVEVM KI
 S:   1 MRSLKKTKIVCTIGP--------------------VTESVETLKELLNRGMNVMRLNFSHGDYEEHGMRMKNFRQAMSETGIRGGILLDTKGPEIRTMTLKDGKDVSIKAGQKFTFTTDQSVVGDNERVAV-----TYENFAKDLKVGNMVLVDDGLLELDVVEIKGNEVI--CIARNNGDLGQKKGINLPNVSVNLPALSEKDIEDLKFGCQNNVDFVAASFIRKADDVRQVRKVLRENDGERIQIISKIESQEGLDNFDEILAESDGIMVARGDLGVEIPVEEVPCAQKMMIRKCNRVGKTVITATQMLDSMIKNPRPTRAEANDVANAILDGTDAVMLSGETAKGKYPLAAVEVMNKI 334
>gi|148323729|gb|EDK88979.1| pyruvate kinase [Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphum ATCC 10953] (475 aa)
Score = 713, Expect = 4.3e-73, Identities = 162/359 (45%), Positives = 224/359 (62%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      M+ +KKTKI T+GP          + + + L L + G+NV+R NFSHGDYEE +R+  R+  E G+  +LDTKGPEIR   + K+V IK+ K  T + +G +E+ +V   TY N AKD++ G+ + VDDG L+L+V   E I  IARN  L + K INLP+ + ++P +S+KD D+ F +N D++AASF+  D+VR+++K+L+E+GGE IQIISKIE+ G+ + D+I+ ESD IMVARGDLG+E+P +VP +K +I+ C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AVEVM KI
 S:   1 MRSLKKTKIVCTIGP--------------------VTESVETLKELLNRGMNVMRLNFSHGDYEEHGMRMKNFRQAMSETGIRGGILLDTKGPEIRTMTLKDGKDVSIKAGQKFTFTTDQSVVGDNERVAV-----TYENFAKDLKVGDIVLVDDGLLELDVTEIKGNEVI--CIARNNGDLGQKKGINLPNVSVNLPALSEKDIEDLKFGCQNNVDFVAASFIRKADDVRQVRKVLRENGGERIQIISKIESQEGLDNFDEILAESDGIMVARGDLGVEIPVEEVPCAQKMMIRKCNRAGKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEANDVANAILDGTDAVMLSGETAKGKYPLAAVEVMNKI 334
>gi|118443979|ref|YP_877381.1| pyruvate kinase [Clostridium novyi NT] >gi|118134435|gb|ABK61479.1| pyruvate kinase [Clostridium novyi NT] (473 aa)
Score = 710, Expect = 9.1e-73, Identities = 173/453 (38%), Positives = 267/453 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      +++TK+ T+GP+       ENK    + L L AG++ R NFSHGD+EE  R+ +RE+ KE  ++ +LDTKGPEIR K + +V++  SK +Y T+ +G + K S+   TY + KDV+PGNTI +DDG + L V S +E+ I + N ++  K +N+P+ + +P +++KD+ D+IF + + D +AASF+  D+V+ I+K+L+E+GG HI+I SKIE  G+ ++D+I++ SD IMVARGD+G+E+P  VP +K II C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAE +DV A+ GTD TMLSGE+ANG YPI A + MA+I ++E + D+ A++     EKV +A I +L A + ++  + ++I+V    + ++ R A PI VT + +  R L+ GV+
 S:   1 MQRTKMVFTIGPA-------------SENK-------EYLRELILAGMSAARLNFSHGDFEEHGARIKTIRELRKELNKQVAIVLDTKGPEIRT-KEFDGKVQLVKGSKFTVYCTEDVMGDATKCSI-----TYTELYKDVKPGNTILIDDGLVALTVES--IEDTKIHCVVANDGVVSSKKGVNVPNVSIKLPAITEKDKGDLIFGCQEEVDMVAASFIRKADDVKAIRKVLEENGGSHIRIFSKIENQEGVDNVDEILEASDGIMVARGDMGVEIPIEQVPIVQKMIINKCNKAGKPVITATQMLDSMIRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDATMLSGESANGDYPIQAAQTMARIAQTAEKYVDHKAALE------KRKAEKVTNVADAI-SLSACEAAME---LNAAAIIVPTKSGATARMIAKYRPACPIIAVTPEDKITRRLSLSSGVY 416
>gi|164510754|emb|CAJ98740.1| pyruvate kinase [Candidatus Phytoplasma solani] (448 aa)
Score = 709, Expect = 1.2e-72, Identities = 175/453 (38%), Positives = 257/453 (56%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      + KTKI TLGP+ GK          + L L  G+NV RFNFSH YE   L ++E+ +E  ++TMLDTKGPEIR +  K V+I+ +S+VRI T+ +GT +KFS+    + D++ + IF+DDG L LEVI + +  + T A NT I++ + +N+P+  IP++S KD +DI+FA + ++++A SFV  +V E++KILKE  E I+IISKIE  GI +L++II SD IM+ARGDLG+EV  VP Y+ +I+DC + GK VIVATQML+S++  +PT+AE++DV+ AV G  TMLSGE+A+G+YP AV MAKI+ SE + DY   Y +T   +  LA ++ L  +++     ++VV +D   A + +  P+F    AT  LN+ F
 S:   1 MNKTKIVCTLGPACQGK--------------------EALKQLIKNGLNVARFNFSHATYENSEKILREIKEINQELNTYVATMLDTKGPEIRTHNFV-KPVQIEKNSEVRIAFTEV-LGTEKKFSI----SYKELYNDIKVNDLIFIDDGYLTLEVIQKDEQNRELITKAHNTHIVKSRRGVNVPNIKLKIPYISPKDASDIVFACQKGYNFLALSFVRNASDVLEVRKILKEQQNEKIKIISKIENQEGIDNLEEIIKVSDGIMIARGDLGIEVAGELVPLYQTQMIQDCLYAGKPVIVATQMLESMQRNPRPTKAEISDVWNAVLEGATSTMLSGESASGLYPAQAVAFMAKINHQSEQYLDYEMIASFYNPKT-----RSEFLAFSVIQLALKEQI--------HAVVV--DDVSYAFAFAKMHSKVPVFVQVKDISQATSLALNFANF 412
>gi|182418112|ref|ZP_02949412.1| pyruvate kinase [Clostridium butyricum 5521] >gi|182377930|gb|EDT75470.1| pyruvate kinase [Clostridium butyricum 5521] (473 aa)
Score = 709, Expect = 1.3e-72, Identities = 186/487 (38%), Positives = 271/487 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEI-GTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVD---NVEHAIANKTEIIDAINSQLPEVKKTVVV 490
      ++KTK+ T+GP+  +        ET KK + A  G+N R NFSHGD+EE  R+ VRE+AKE G ++ +LDTKGPEIR K  +VE++ ++ +Y   + G + K +V   TY +A DV PGNTI +DDG + L V S +E  ++  +NT ++ +K +N+P + +P +++KD+ D+IF +  + IAASF+  D+VR I+K+L E+GGE I I SKIE  G+ ++D+I+ ESD IMVARGDLG+E+P +VP +K IIK C  GK V+ ATQMLDS+  +PTRAEV+DV A+ GTDC MLSGE+ANG YP+ AV MAKI  +E  +Y A+   TP +  +  A  A +  VI +   ++      + +S R  PI VT   A +  ++GV+ V D  + + +  EI A NS+   TVV+
 S:   1 MRKTKMICTIGPASEDR----------------ETLKKVMLA----GMNASRHNFSHGDHEEHKGRIVKVREIAKELGREVAVILDTKGPEIRTGKFEPNKVELQKGTEFTVYAGDMSVVGDTTKCAV-----TYEGLANDVVPGNTILIDDGLVGLTVKS--IEGNAVKCEVQNTGLVGTHKGVNVPGVSIKLPALTEKDKGDLIFGCEMGVNMIAASFIRKADDVRAIRKLLNENGGERILICSKIENQEGVDNIDEILAESDLIMVARGDLGVEIPVQNVPAVQKMIIKKCNEAGKPVVTATQMLDSMIRNPRPTRAEVSDVANAILDGTDCIMLSGESANGDYPVEAVSTMAKIAEETEKTLEYKVAVSKAKSHTPAISGVISRAAANAANELNASAVITSTQTGATA-----------KRISQCRPECPIIAVTPDVIVARQLSFSWGVYPVVADKMASTDEMLEKSVEI--AKNSEFVAAGDTVVL 452
>gi|167465675|ref|ZP_02330764.1| pyruvate kinase [Paenibacillus larvae subsp. larvae BRL-230010] (584 aa)
Score = 709, Expect = 1.4e-72, Identities = 175/452 (38%), Positives = 254/452 (56%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++KTKI T+GP+          +E KK  L +AG+NV R NFSHGDYEE  R+ +R+ ++E G N++ +LDTKGPEIR   E+ +E+  +K+ + TT++ +G + + S+   TY N+ KDVQ G TI +DDG + L V S N E IE  N  ++ K +N+P  ++P +++KD NDI F IK  D+IAASFV  +V EI+++L+ H  HIQII KIE  G+++LD+II+ SD +MVARGDLG+E+P +VP +K +IK C  GK VI AT MLDS++  +PTRAE +DV AV G+D MLSGETA G YP+ AV+ MA+I  +E  Y R I ++     +  L T+  ++     + +I+     + +S R +PI VT +  R L +GV
 S:   1 MRKTKIVCTIGPASES----------------LEILKK----LMNAGMNVARLNFSHGDYEEHGKRIQTIRQASQETGKNVAILLDTKGPEIRTGNLKEEPIELVQGNKITL-TTEEILGDANRISI-----TYQNLPKDVQVGFTILIDDGLIGLRVDSIN--ETDIECTIVNGGAIKSKKGVNVPGVKIALPGITEKDANDIRFGIKQDVDFIAASFVRKASDVLEIRELLEHHNATHIQIIPKIENQEGVENLDEIIEVSDGLMVARGDLGVEIPAEEVPIAQKEMIKKCNLAGKPVITATMMLDSMQRNPRPTRAESSDVANAVFDGSDAVMLSGETAAGKYPVEAVQTMARIAERTEQALQY-REIFLH---------RANALQVTVTEAISQAVANAALELEAKAIITATESGFTARMVSKYRPESPIIAVTKTERMMRRLSLVWGV 415
>gi|150391760|ref|YP_001321809.1| pyruvate kinase [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] >gi|149951622|gb|ABR50150.1| pyruvate kinase [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] (586 aa)
Score = 709, Expect = 1.5e-72, Identities = 174/473 (36%), Positives = 260/473 (54%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDA 476
      +KKTKI T+GP+           +K+  L  G+NV R NFSHG++EE  R+ +++EV +E  +++ +LDTKGPEIR K + EV + ++ +V  TT+ +G   SV    +A+DV+PG+ I +DDG + L V  ++  +E I N I++ +K +N+P  ++P +++KD DI+F I+  D+IAASFV  +V IK+IL+E+ +HIQIISKIE  G+ +LD+II+ SD IMVARGDLG+E+P DVP +K +I C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAEVTDV A+ GTD MLSGETA G YPI +V+ MA+I + +E  DY       + +K   TI  ++      S+I++ +   + +S + API  T +  + L +G + +VD +  + +IIDA
 S:   1 MKKTKIVCTIGPA--------------------SESKEVFTELVKQGLNVARLNFSHGNHEEHGERIKMIKEVRRELEQSVAILLDTKGPEIRTGKFKDPEV-LLAEGQVFTVTTRDVVGDQNMCSV----SYEGLARDVKPGDEILIDDGLVGLRV-QKIIQGTDVECIVENAGIVKNHKGVNVPGVQINLPAITEKDEGDIVFGIQMDIDFIAASFVRKASDVLAIKRILEENNADHIQIISKIENQEGMDNLDEIIEVSDGIMVARGDLGVEIPTEDVPLAQKEMILKCNKVGKPVITATQMLDSMMRNPRPTRAEVTDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGKYPIESVKTMARIALRTEGAIDY----------RSLLNKKAQERELTITDAISHATCSTASDLQASAILIATSSGHTARMVSRFKPQAPIIAATTSERVMRKLSLTWGAYCLLVDEFQ----STDDIIDA 433
>gi|162447944|ref|YP_001621076.1| pyruvate kinase [Acholeplasma laidlawii PG-8A] >gi|161986051|gb|ABX81700.1| pyruvate kinase [Acholeplasma laidlawii PG-8A] (450 aa)
Score = 708, Expect = 1.6e-72, Identities = 180/453 (39%), Positives = 259/453 (57%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      ++KTKI TLGP+       E+K V    + L AG+NV RFNFSHGDYEE  RL ++ + +E G +++ +LDTKGPEIR ++  K VEI+ +S VRI T  +G E+FSV  G ++  D++ G + VDDG L LEVI + +  + T A NT ++ + +N+P  ++PF+S+KD +DI FA  +D++AASFV G++ + ++ IL +GG+ +QII+KIE  G+ +LDDI+D D IMVARGDLG+EV  VP Y+ +I C  GK VIVATQML+S++  +PTRAEV+DVF AV GT TMLSGE+A G YPI +V+ MA ID +E+ DY  +D YF     + +A + A LV      +Y  VV   + ++ +   A  V  + A  L++GV+
 S:   1 MRKTKIVCTLGPA-------------SEDKAV-------MTQLVKAGMNVARFNFSHGDYEEHGNRLKTIQSINEELGTHVAYLLDTKGPEIRTHEFDGK-VEIQKNSIVRIGFTPV-LGNKERFSV-SYPGLFD---DMKVGEFVSVDDGYLTLEVIEKDTKNNELVTKALNTHTVKSRRGVNIPGVVLNMPFISEKDASDIKFAATMGYDFVAASFVRRGEDAQAVRDILDNNGGKDVQIIAKIENQEGMDNLDDILDVVDGIMVARGDLGIEVEGELVPMYQSEMIDKCLELGKVVIVATQMLESMQKNPRPTRAEVSDVFNAVREGTSATMLSGESAAGDYPIESVKKMASIDAKAESTLDYEVFLDGYF----MGDSNIDAIAQSAAKLV----------LEYEVDVVITTGVDVAKSFAAYHTQAINIAVVKNAKEARALALHFGVY 413
>gi|28212071|ref|NP_783015.1| pyruvate kinase [Clostridium tetani E88] >gi|28204514|gb|AAO36952.1| pyruvate kinase [Clostridium tetani E88] (584 aa)
Score = 707, Expect = 2.4e-72, Identities = 174/453 (38%), Positives = 261/453 (57%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      ++KTK+ T+GP+           +++ L+ L AG++ R NFSHG +EE IR++L+R+++ +  NI+ +LDTKGPEIR   +K V++K +K IY ++ +G  K S+   TYN + DV+ G++I +DDG + LEV  VE  + + +N+ + +K +N+P + S+P +++KD++D+ F K  D+IAASF+ G +V EI+K+L+E+GG IQI SKIE  G++++D+II SD IMVARGD+G+E+  VP +K II+ C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAEV+DV A+ GTD MLSGETA G YPI A + MAKI ++E  DY  D F   +   A +IAT   +   + S+I+     +A+S R A PI +T K A + L++GVF
 S:   1 MQKTKMVFTIGPA--------------------SDSEEVLSELIKAGMSASRHNFSHGTHEEHKIRIDLIRKLSDKFNKNIAVILDTKGPEIRTGDFKDKTVQLKEGNKFTIYCGEEILGDETKCSI-----TYNDLHNDVKTGDSILIDDGLVGLEV--EEVEGSKVHCVVKNSGAVSNHKGVNVPGVDVSLPSLTEKDKSDLEFGCKVGVDFIAASFIRKGSDVLEIRKVLEENGGTDIQIFSKIENQQGVENIDEIIKFSDGIMVARGDMGVELQMEQVPIIQKMIIEKCNKAGKPVITATQMLDSMIRNPRPTRAEVSDVANAIFDGTDAVMLSGETAGGKYPIEAAKAMAKIARTAEETMDY----DEIFNRKREARVLSVANAISIATCTTASEL------NASAILTATQTGYTARAVSKYRPACPIIAITPSKNVARKLALSWGVF 417
>gi|192810503|ref|ZP_03039176.1| pyruvate kinase [Geobacillus sp. Y412MC10] >gi|192800795|gb|EDV77302.1| pyruvate kinase [Geobacillus sp. Y412MC10] (475 aa)
Score = 705, Expect = 3.7e-72, Identities = 169/452 (37%), Positives = 255/452 (56%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++KTKI T+GPS           + +N  L AG+NV R NFSHGD+EE  R+ +R+ +E  ++ +LDTKGPEIR K  + +E+ D + + TT++ +G  + S+   TY + +DVQ G+TI +DDG + L V+   E I   N  ++ K +N+P  S+P +++KD NDIIF I+  D+IAASFV  +V EI+++LK+H GEHIQIISKIE  G+ +LD+I++ SD +MVARGDLG+E+P +VP +K +I+ C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ +V M++I  +E+ +Y      F+K+++  T++  ++  I   + +I+   + + +S R API VT ++  R L +GV
 S:   1 MRKTKIVCTIGPS--------------------SESLENTKKLIMAGMNVARLNFSHGDFEEHGNRIKNIRQACEELNKTVAILLDTKGPEIRTGKLEVEPIELVQDEYITL-TTEEILGDKNRLSI-----TYKELPQDVQVGSTILIDDGLIGLTVVEIQGTE--IRCRIVNGGTIKSKKGVNVPGVAISLPGITEKDANDIIFGIEQGIDFIAASFVRKASDVLEIRELLKKHNGEHIQIISKIENQQGVDNLDEILEVSDGLMVARGDLGVEIPAEEVPLVQKRMIEKCNLAGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGKYPVESVLTMSRIAEKAESALNY---------RELFLKQRIAQ-ETSVTEAISQSVAISALDLNAKAIISSTESGQTARMVSKYRPQAPIVAVTTQERTLRRLALTWGV 415
>gi|23099626|ref|NP_693092.1| pyruvate kinase [Oceanobacillus iheyensis HTE831] >gi|22777856|dbj|BAC14127.1| pyruvate kinase [Oceanobacillus iheyensis HTE831] (586 aa)
Score = 702, Expect = 8.1e-72, Identities = 168/452 (37%), Positives = 255/452 (56%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++ TKI T+GP+           + + L L +AG+NV R NFSHGDY E  R+ +R+ AK K  ++ +LDTKGPEIR   E  ++  + V I  + E GT+EKFSV   TY + DV G+ I +DDG ++LEV S + +G IETIA N+ ++ K +N+P+ + ++P +++KD NDIIF I+  D+IAASFV  ++ EIK++L +H ++I+II KIE  G+ ++D I++ SD +MVARGDLG+E+P DVP +K +IK C + GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ +V+ M+ I + +E+ D+ +      ++E+  + TI  ++     + +I+     + +S R A I VT +  + L +GV
 S:   1 MRNTKIVCTIGPA--------------------SESIEKLEQLIEAGMNVARLNFSHGDYAEHGARIENIRKAAKNKNKTVAILLDTKGPEIRTGSFKEGRADLMQGNPVTIAMDEVE-GTAEKFSV-----TYQGLINDVHEGSKILLDDGLIELEVKSIDKSKGEIETIALNSGEIKNKKGVNVPNVSVNLPGITEKDTNDIIFGIEQGVDFIAASFVRRASDILEIKEVLDQHQAQYIKIIPKIENQEGVDNIDSILEVSDGLMVARGDLGVEIPAEDVPLVQKKLIKQCNNAGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGTYPVESVQTMSNIALKAESALDHKQ----------MLEERSQYVDMTITEAISQSVTHTASNLNVDTIITPTESGHTARMISKYRPKASILAVTFNEVVNRQLSLVWGV 417
>gi|171853538|emb|CAM11396.1| Pyruvate kinase [Candidatus Phytoplasma australiense] (451 aa)
Score = 701, Expect = 9.7e-72, Identities = 170/453 (37%), Positives = 259/453 (57%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      + KTKI TLGP+  K          + L L  G+NV RFNFSH DY+   L +++E+ +E  ++TMLDTKGPEIR + + K VEIK +S+VRI T+ +GT +KFS+    + DV  + IF+DDG L LEV++ + +  + T A NT +++ + +N+P+  +P++S+KD DI FA + K+D++A SFV  +V E++KILKE  + I+II+KIE  GI +L++I+  D IMVARGDLG+EVP  VP Y+ +I++C  GK VIVATQML+S++  +PT+AE++DV+ AV +GT TMLSGE+A+G+YP +V MAKI+ +E + DY  + Y +   +V LA ++ +  ++      +V +D   A + R  P+F   + +T  LN+ F
 S:   1 MNKTKIVCTLGPACRDK--------------------ETLKQLVKNGLNVARFNFSHADYQNSEETLKMIQEINQELNTYVATMLDTKGPEIRTHNFA-KPVEIKQNSEVRIAFTEV-LGTEKKFSI----SYEQLYDDVTTSDLIFIDDGYLTLEVVAKDEQNKELITKANNTHLVKSRRGVNVPNIKLKMPYISEKDARDIAFACEKKYDFLALSFVRNASDVLEVRKILKEKQNDTIKIIAKIENQEGIDNLEEILLVVDGIMVARGDLGIEVPGELVPLYQTQMIQECLCAGKPVIVATQMLESMQRNPRPTKAEISDVWNAVLQGTTATMLSGESASGLYPEKSVSYMAKINHKAEEYLDYDLISNFYDPQN-----RVEYLAFSVIQMALKDQI---------HAIVIEDDLAYGYAFAKFRSKVPVFVKVKDLKSSTTLALNFSNF 413
>gi|149181140|ref|ZP_01859640.1| pyruvate kinase [Bacillus sp. SG-1] >gi|148851227|gb|EDL65377.1| pyruvate kinase [Bacillus sp. SG-1] (586 aa)
Score = 701, Expect = 1.2e-71, Identities = 169/453 (37%), Positives = 253/453 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPF-MKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      ++KTKI T+GP+           + + L L +AG+NV R NFSHGD+EE  R+ +R +++ G + +LDTKGPEIR    +E++ S+V I + K+ +GT EKFS+   TY ++ DV+ G+ I +DDG + LEV+S +  G I+T  N+ L+ K +N+P + ++P +++KD DIIF I+  D+IAASFV  +V EI ++L++H  IQII KIE  G+ ++D++++ SD +MVARGDLG+E+P +VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G+YP+ AV+ M I  +E  DY  +  K+T  M + +G   A        ++IV     + +S R API VT   + + L +GV+
 S:   1 MRKTKIVCTIGPA--------------------SESVEKLTELIEAGMNVARLNFSHGDHEEHGARIQNIRTASEKTGKTVGILLDTKGPEIRTNNMENGSIELEKGSEV-IVSMKEVLGTQEKFSI-----TYESLIDDVEEGSKILLDDGLIGLEVLSLDKAAGEIKTKVLNSGTLKNKKGVNVPGVSVNLPGITEKDAKDIIFGIEQGVDFIAASFVRRASDVLEIHQLLEDHNAGDIQIIPKIENQEGVDNIDEVLEVSDGLMVARGDLGVEIPAEEVPLVQKALIKKCNALGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGVYPVEAVQTMHNIASRAETALDYKEILSNRSKDTGHNMTDAIGQSVAHTAI-----------NLSVNAIVAPTESGHTAKMISKYRPKAPIIAVTANDSVSRKLALAWGVY 418
>gi|157693319|ref|YP_001487781.1| pyruvate kinase [Bacillus pumilus SAFR-032] >gi|157682077|gb|ABV63221.1| pyruvate kinase [Bacillus pumilus SAFR-032] (586 aa)
Score = 699, Expect = 1.7e-71, Identities = 174/455 (38%), Positives = 258/455 (56%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVK 458
      ++KTKI T+GP+          ET +K L L +AG+NV R NFSHGD+EE  R+ +R+ K G +I+ +LDTKGPEIR    +E+ + + + I + + +G +EK SV   TY ++ DV+ G+TI +DDG + LEV  N++E I T  NT L+ K +N+P + ++P +++KD NDI+F I+  D+IAASFV  +V EI+++L+++  IQII KIE  G+ ++D+I++ SD +MVARGDLG+E+P +VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV+ M I  SE+ +Y +AI     + +  + +I  +      D ++IV     + +S R API VT + A + L +GVF K
 S:   1 MRKTKIVCTIGPAS-------------------ETIEK-LTELIEAGMNVARLNFSHGDFEEHGARIENIRKAGKTLGKDIAILLDTKGPEIRTRTVENGSIELVAGADL-IVSMEDIVGNTEKISV-----TYEDLIHDVEVGSTILLDDGLIGLEVKELNMDEKEIVTKVMNTGTLKNKKGVNVPGVSVNLPGITEKDANDILFGIEQGVDFIAASFVRRASDVLEIRELLEKNNAADIQIIPKIENQEGVDNIDEILEVSDGLMVARGDLGVEIPAEEVPLVQKMLIKKCNRLGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGTYPVEAVQTMHNIASRSEDALNY-KAI---------LSRRSEEVDVSITDAIGQSVAHTAMKLDVAAIVTPTESGHTARMISKYRPKAPIVAVTANESVARKLSLVFGVFAK 420
>gi|148997017|ref|ZP_01824671.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|168575557|ref|ZP_02721493.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae MLV-016] >gi|169832591|ref|YP_001694352.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|147756717|gb|EDK63757.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|168995093|gb|ACA35705.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|183578566|gb|EDT99094.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae MLV-016] (501 aa)
Score = 698, Expect = 2.6e-71, Identities = 157/369 (42%), Positives = 233/369 (63%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSIT---GKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGR 371
      M K+ KI ATLGP++  GK F  +   K +E + KN+A L +AG N RFNFSHGD++EQ R+ V+  K G + +LDTKGPEIR +++  KE  K+ K+R+ TK+ I ++ +  L+ G ++ DV+ G + VDDGKL L V++ + E  E  N I+ + K +N+P++  P ++++D +DI F ++  ++IA SFV T +V E++ I +E G H+Q+ +KIE  GI +LD+II+ +D IM+ARGD+G+EVP+ VP Y+K IIK   GK VI AT ML+++ K + TR+EV+DVF AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V MA ID +++  +YGR
 S:   1 MNKRVKIVATLGPAVEIRGGKKFGEDGYWG--EKLDVEASAKNIAKLIEAGANTFRFNFSHGDHQEQGERMATVKLAEKIAGKKVGFLLDTKGPEIRTELFEGEAKEYSYKTGEKIRV-ATKQGIKSTREVIALNVAGALDIYDDVEVGRQVLVDDGKLGLRVVAKDDETREFEVEVENDGIIAKQKGVNIPNTKIPFPALAERDNDDIRFGLEQGINFIAISFVRTAKDVNEVRAICEETGNGHVQLFAKIENQQGIDNLDEIIEAADGIMIARGDMGIEVPFEMVPVYQKMIIKKVNAAGKVVITATNMLETMTEKPRATRSEVSDVFNAVIDGTDATMLSGESANGKYPLESVTTMATIDKNAQALLNEYGR 372
>gi|52786795|ref|YP_092624.1| pyruvate kinase [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|163119591|ref|YP_080210.2| pyruvate kinase [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|1730064|sp|P51181|KPYK_BACLI Pyruvate kinase (PK) >gi|1041099|dbj|BAA06727.1| Pyruvate Kinase [Bacillus licheniformis] >gi|52349297|gb|AAU41931.1| Pyk2 [Bacillus licheniformis DSM 13] >gi|145903101|gb|AAU24572.2| pyruvate kinase [Bacillus licheniformis ATCC 14580] (585 aa)
Score = 697, Expect = 2.8e-71, Identities = 172/453 (37%), Positives = 253/453 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      ++KTKI T+GP+           + + L L +AG+NV R NFSHGD+EE  R+ +RE A + G +I +LDTKGPEIR +   +E+ + S++ I + + IGT +K SV   TY+ + DV G+TI +DDG + LEV  N ++ I T  N+ L+ K +N+P + ++P +++KD NDI+F I+  D+IAASFV  +V EI+++L+EH  IQII KIE  G+ ++D I++ SD +MVARGDLG+E+P +VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV+ M I  SE  ++ + +  K+     ++  I  VA  +   D ++IV     + +S R API VT   + + L +GVF
 S:   1 MRKTKIVCTIGPA--------------------SESVEKLTQLMEAGMNVARLNFSHGDFEEHGARIKNIREAAGKLGKDIGILLDTKGPEIRTHTMENGSIELAAGSQL-IVSMDEVIGTPDKISV-----TYDGLIHDVSVGSTILLDDGLVGLEVTDINKDKREIVTKVMNSGTLKNKKGVNVPGVSVNLPGITEKDANDIVFGIEQGVDFIAASFVRRPSDVLEIRELLEEHNAADIQIIPKIENQEGVDNIDAILEVSDGLMVARGDLGVEIPAEEVPLVQKELIKKCNALGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGNYPVEAVQTMHNIASRSEEALNHKKILSARSKQVSM------SITDAIGQSVAHTAI----NLDVNAIVTPTESGHTARMISKYRPQAPIVAVTVNDAVSRKLSLVFGVF 418
>gi|163791500|ref|ZP_02185906.1| pyruvate kinase [Carnobacterium sp. AT7] >gi|159873223|gb|EDP67321.1| pyruvate kinase [Carnobacterium sp. AT7] (585 aa)
Score = 696, Expect = 3.7e-71, Identities = 157/361 (43%), Positives = 219/361 (60%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSE 364
      +KKTKI T+GP+          ET ++ L + DAG+NV R NFSHGD+EE  R+ +RE +K G ++ +LDTKGPE+R +  + V+ ++  VRI T+ E GT EKFS+    + DV PG I +DDG + LEV  +  G I + +N  L+ K +N+P + ++P ++DKD DI F ++N DYIAASFV  +V EI +IL+E  H+QII KIE  G+ ++D+I+ SD +MVARGDLG+E+P +VP +K +I+ C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YPI AV+ MA+I V +E
 S:   1 MKKTKIVCTIGPAS-------------------ETVEQ-LVQMIDAGMNVARLNFSHGDFEEHGARIKNIREASKRTGKMVAILLDTKGPEMRTHNMKDGRVDFEAGDVVRISMTEVE-GTKEKFSI----SYPELINDVNPGTHILLDDGLVDLEVTELDHANGEIVVLVKNPGTLKNKKGVNVPGVSVNLPGITDKDAADIRFGLENDIDYIAASFVRRASDVLEITQILEEKNMTHVQIIPKIENQEGVDNIDEILKVSDGLMVARGDLGVEIPTEEVPIVQKALIRKCNQAGKPVITATQMLDSMQQNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGDYPIEAVQTMARIAVRTE 336
>gi|168485844|ref|ZP_02710352.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|183570976|gb|EDT91504.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] (501 aa)
Score = 696, Expect = 4.2e-71, Identities = 157/369 (42%), Positives = 233/369 (63%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSIT---GKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGR 371
      M K+ KI ATLGP++  GK F  +   K +E + KN+A L +AG N RFNFSHGD++EQ R+ V+  K G + +LDTKGPEIR +++  KE  K+ K+R+ TK+ I ++ + VL+ G ++ DV+ G + VDDGKL L V++ +   E  N I+ + K +N+P++  P ++++D +DI F ++  ++IA SFV T +V E++ I +E G H+Q+ +KIE  GI +LD+II+ +D IM+ARGD+G+EVP+ VP Y+K IIK   GK VI AT ML+++ K + TR+EV+DVF AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V MA ID +++  +YGR
 S:   1 MNKRVKIVATLGPAVEIRGGKKFGEDGYWG--EKLDVEASAKNIAKLIEAGANTFRFNFSHGDHQEQGERMATVKLAEKIAGKKVGFLLDTKGPEIRTELFEGEAKEYSYKTGEKIRV-ATKQGIKSTREVIVLNVAGALDIYDDVEVGRQVLVDDGKLGLRVVAKDDATREFEVEVENDGIIAKQKGVNIPNTKIPFPALAERDNDDIRFGLEQGINFIAISFVRTAKDVNEVRAICEETGNGHVQLFAKIENQQGIDNLDEIIEAADGIMIARGDMGIEVPFEMVPVYQKMIIKKVNAAGKVVITATNMLETMTEKPRATRSEVSDVFNAVIDGTDATMLSGESANGKYPLESVTTMATIDKNAQALLNEYGR 372
>gi|85057714|ref|YP_456630.1| pyruvate kinase [Aster yellows witches'-broom phytoplasma AYWB] >gi|84789819|gb|ABC65551.1| pyruvate kinase [Aster yellows witches'-broom phytoplasma AYWB] (446 aa)
Score = 695, Expect = 4.8e-71, Identities = 181/459 (39%), Positives = 259/459 (56%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDN 462
      + KTKI TLGP+            K L AL  G+NV RFNFSH YE+ + + ++ ++ +  +  MLDTKGPEIR +K + V I+ DS+VRI T+ +G ++ FSV  T YN  +++ G+ I +DDG L LEV+ + + + T A+NT ++ + +N+P N + F+S KD DI+FA + FDYIAASFV  +V++I+KIL+E G +IQIISKIE  G+ +L++II ESD IMVARGDLG+EV  VP Y+ II C  GK V+VATQML+S++  +PT+AE +DVF AV+ GT TMLSGE+A+G YP+ AV M KI+ +E  +Y   VY +  KE +  A +A   K      +IVV+ D   +S  + P+ +  ++ A R LN+GVF V +N
 S:   1 MNKTKIICTLGPA--------------------SYEKNILQALIQTGLNVARFNFSHAQYEQTKLLMKTIKTISDKLDKHTGLMLDTKGPEIRTHKL-DGLVTIQKDSEVRISMTEV-LGNAKLFSV-SYTNLYN---ELKVGDMINIDDGYLSLEVVGKDESKQQLVTKAKNTHSIKSRRGVNVPKVNLEMDFISPKDYQDIVFAAQQDFDYIAASFVRKSQDVQDIRKILQEQGNSNIQIISKIENQEGVDNLEEIIQESDGIMVARGDLGIEVDGELVPLYQTRIINKCLEYGKPVVVATQMLESMQRNPRPTKAETSDVFNAVKEGTTFTMLSGESASGEYPVEAVTYMKKINYQAEKVVNYQALSQVY--QPKNFKENLLLSAVELAFRTFVK-----------AIVVY--DLEDAYNVSKFHPSVPVLALVKTEQEARRLLLNFGVFPFVSEN 418
>gi|29375625|ref|NP_814779.1| pyruvate kinase [Enterococcus faecalis V583] >gi|29343086|gb|AAO80849.1| pyruvate kinase [Enterococcus faecalis V583] (585 aa)
Score = 695, Expect = 5.0e-71, Identities = 177/458 (38%), Positives = 249/458 (54%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVD 461
      +KKTKI T+GP+           +  L L +AG+NV R NFSHGDYEE  R+ +RE K G ++ +LDTKGPEIR    + +K  VRI T+ +GT+EKFS+   TY + DV G+ I +DDG + LEV  + +  I T+ +N +L+ K +N+P + ++P +++KD NDI F I  D+IAASFV  +V EI KIL+E  HIQII KIE  GI ++D+I+ SD +MVARGD+G+E+P DVP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV+ MA+I V +E    + +    M E +G   A + + ++    +  G+ R+I  S R A I +T ++ A  L++GV+ V D
 S:   1 MKKTKIVCTIGPA--------------------SESVDMLVNLINAGMNVCRLNFSHGDYEEHGARIKNIREAVKITGKRVAILLDTKGPEIRTNDMENGAITMKIGDSVRISMTEV-LGTNEKFSI-----TYPELINDVNVGSHILLDDGLIDLEVTDIDRDANEIVTVVKNEGVLKNKKGVNVPGVSVNLPGITEKDANDIRFGIGQGIDFIAASFVRRASDVLEITKILEEENATHIQIIPKIENQEGIDNIDEILKVSDGLMVARGDMGVEIPTEDVPVVQKALIKKCNALGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEANDVANAIYDGTDAVMLSGETAAGDYPLEAVQTMARIAVRTEETLVNQDSFALKLYSKTDMTEAIGQSVGHTARNLGIQTIV--------AATESGHTARMI---SKYRPKAHIVAITFSEQKARSLSLSWGVYATVAD 422
>gi|89100374|ref|ZP_01173238.1| pyruvate kinase [Bacillus sp. NRRL B-14911] >gi|89084893|gb|EAR64030.1| pyruvate kinase [Bacillus sp. NRRL B-14911] (586 aa)
Score = 694, Expect = 7.2e-71, Identities = 167/456 (36%), Positives = 254/456 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKV 459
      ++KTKI T+GP+           + + L L +AG+NV R NFSHGD+EE  R+ +RE +K G ++ +LDTKGPEIR    VE+++ + + I + + +G ++KFSV   TY + DV G+ I +DDG + LEV  +   I T  N+ L+ K +N+P + +P +++KD NDI+F I+  D+IAASFV  +V EI+++L+++  HIQII KIE  G+ ++D+I++ SD +MVARGDLG+E+P +VP +K +IK C +GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV+ M I  +E+ D+  +   +  K+  +  I  VA  +   D ++I+     + +S R API VT ++  R L +GV+ +V
 S:   1 MRKTKIVCTIGPA--------------------SESIEKLTQLIEAGMNVSRLNFSHGDFEEHGARIKNIREASKSTGKTVAILLDTKGPEIRTNNMENGAVELEAGNNI-IVSMNEVLGNADKFSV-----TYAGLIDDVHTGSKILLDDGLIGLEVTKIDKANSEIHTKILNSGTLKNKKGVNVPGVSVKLPGITEKDANDILFGIEQGVDFIAASFVRRASDVLEIRQLLEDNNASHIQIIPKIENQEGVDNIDEILEVSDGLMVARGDLGVEIPAEEVPLVQKSLIKKCNIQGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGTYPVEAVQTMHNIASRAESALDHKEIL------SNRSKDNEHNITDAIGQSVAHTAL----NLDVNAIITPTESGHTARMISKYRPKAPIVAVTSQESVTRRLSLVWGVYPQV 421
>gi|56964483|ref|YP_176214.1| pyruvate kinase [Bacillus clausii KSM-K16] >gi|56910726|dbj|BAD65253.1| pyruvate kinase [Bacillus clausii KSM-K16] (584 aa)
Score = 693, Expect = 8.2e-71, Identities = 164/452 (36%), Positives = 251/452 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++KTKI T+GP+           + + L AL +AG+NV R NFSHGD+EE  R+ +RE AK G ++ +LDTKGPEIR    +E++  ++ I + + GT EK S+   TY + +DV+ G+TI +DDG + LEV  + + + TI RN+ +L+ K +N+P+ + ++P M++KD DI+F I+ K D+IAASFV  +V EI+++L++HG   II KIE  G+ ++D+I++ SD +MVARGDLG+E+P +VP +K +IK C  K VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ +V+ M I  +E  +Y       ++ K  + T+I + +      + ++I+     + S R +PI VT +  R L +GV
 S:   1 MRKTKIVCTIGPA--------------------SESLEKLTALIEAGMNVARLNFSHGDFEEHGARIKNIREAAKRTGKTVAILLDTKGPEIRTQTVEGGAIELEKGQEL-ILSMNEVQGTKEKISI-----TYPGLCEDVEVGSTILLDDGLIGLEV--KEIRDTELVTIVRNSGVLKNKKGVNVPNVSVNLPGMTEKDAADIVFGIEQKVDFIAASFVRRASDVLEIRELLEKHGAADTAIIPKIENQEGVDNIDEILEVSDGLMVARGDLGVEIPAEEVPLVQKQLIKKCNELAKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGDYPVESVQTMHNIAERTEQALNYEN----------MLRRKSKEVKTSITSAIGQSVAYTASNLNAAAILTATESGYTARMTSRFRPKSPILAVTSNERAYRRMALVWGV 415
>gi|168482963|ref|ZP_02707915.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|182683843|ref|YP_001835590.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|172043480|gb|EDT51526.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|182629177|gb|ACB90125.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae CGSP14] (501 aa)
Score = 693, Expect = 9.2e-71, Identities = 156/369 (42%), Positives = 232/369 (62%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSIT---GKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGR 371
      M K+ KI ATLGP++  GK F  +   K +E + KN+A L +AG N RFNFSHGD++EQ R+ V+  K G + +LDTKGPEIR +++  KE  K+ K+R+ TK+ I ++ +  L+ G ++ DV+ G + VDDGKL L V++ +   E  N I+ + K +N+P++  P ++++D +DI F ++  ++IA SFV T +V E++ I +E G H+Q+ +KIE  GI +LD+II+ +D IM+ARGD+G+EVP+ VP Y+K IIK   GK VI AT ML+++ K + TR+EV+DVF AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V MA ID +++  +YGR
 S:   1 MNKRVKIVATLGPAVEIRGGKKFGEDGYWG--EKLDVEASAKNIAKLIEAGANTFRFNFSHGDHQEQGERMATVKLAEKIAGKKVGFLLDTKGPEIRTELFEGEAKEYSYKTSEKIRV-ATKQGIKSTREVIALNVAGALDIYDDVEVGRQVLVDDGKLGLRVVAKDDATREFEVEVENDGIIAKQKGVNIPNTKIPFPALAERDNDDIRFGLEQGINFIAISFVRTAKDVNEVRAICEETGNGHVQLFAKIENQQGIDNLDEIIEAADGIMIARGDMGIEVPFEMVPVYQKMIIKKVNAAGKVVITATNMLETMTEKPRATRSEVSDVFNAVIDGTDATMLSGESANGKYPLESVTTMATIDKNAQALLNEYGR 372
>gi|163763550|ref|ZP_02170611.1| Pyruvate kinase [Bacillus selenitireducens MLS10] >gi|160355870|gb|EDP82522.1| Pyruvate kinase [Bacillus selenitireducens MLS10] (536 aa)
Score = 692, Expect = 1.1e-70, Identities = 170/452 (37%), Positives = 260/452 (57%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      I+KTKI T+GP+           + + L L DAG+NV R NFSHGD++E  R+ +RE +++ G +++ +LDTKGPEIR     E++  VR+ + ++ +G +++ SV   TY + DV G+T+ +DDG ++L V +  +E + E + N+ L+ K +N+P+ + ++P +++KD NDI+F I+  D+IAASFV  +V EI+++L++HG EHIQII KIE  G+ ++++I++ SD +MVARGDLG+E+P DVP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP +V MA I + +E+  Y  D+ K++  KE  T+  I+ V+  ++ H  S+IV     + +S R API VT     L +GV
 S:   3 IRKTKIVCTIGPA--------------------SESPEKLTQLIDAGMNVARLNFSHGDFDEHGARIKSIREASEKAGKSVAILLDTKGPEIRTQTLEGGIAELEKGKTVRV-SMEEVVGNADRISV-----TYPGLVNDVHVGSTLLLDDGLIELRVTAIEDKELVTEVV--NSGTLKNKKGVNVPNVSVNLPGITEKDANDIVFGIEQDVDFIAASFVRRASDVHEIRELLEKHGAEHIQIIPKIENQEGVDNIEEILEVSDGLMVARGDLGVEIPAEDVPLVQKDLIKKCNQIGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGDYPYESVTTMANIALKTESALKYR---DILRKKS---KEIENTVTDAISQSVS-HTALNLHA---SAIVTATQSGHTARMISKYRPEAPIVAVTSSSRVNRALALVWGV 417
>gi|15900780|ref|NP_345384.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|15902841|ref|NP_358391.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|111657739|ref|ZP_01408462.1| hypothetical protein SpneT_02001069 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|116516870|ref|YP_816275.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|148984633|ref|ZP_01817901.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|148988326|ref|ZP_01819773.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|148992975|ref|ZP_01822594.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|149002440|ref|ZP_01827374.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|149007156|ref|ZP_01830820.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|149019481|ref|ZP_01834800.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|168490332|ref|ZP_02714531.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|168490984|ref|ZP_02715127.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|168494321|ref|ZP_02718464.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] >gi|14972372|gb|AAK75024.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|15458396|gb|AAK99601.1| Pyruvate kinase I; fructose-stimulated [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116077446|gb|ABJ55166.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|147759377|gb|EDK66369.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|147761194|gb|EDK68161.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|147923024|gb|EDK74139.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|147926007|gb|EDK77081.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|147928427|gb|EDK79443.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|147930856|gb|EDK81836.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|183571332|gb|EDT91860.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|183574597|gb|EDT95125.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|183575624|gb|EDT96152.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] (501 aa)
Score = 692, Expect = 1.1e-70, Identities = 156/369 (42%), Positives = 232/369 (62%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSIT---GKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGR 371
      M K+ KI ATLGP++  GK F  +   K +E + KN+A L +AG N RFNFSHGD++EQ R+ V+  K G + +LDTKGPEIR +++  KE  K+ K+R+ TK+ I ++ +  L+ G ++ DV+ G + VDDGKL L V++ +   E  N I+ + K +N+P++  P ++++D +DI F ++  ++IA SFV T +V E++ I +E G H+Q+ +KIE  GI +LD+II+ +D IM+ARGD+G+EVP+ VP Y+K IIK   GK VI AT ML+++ K + TR+EV+DVF AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V MA ID +++  +YGR
 S:   1 MNKRVKIVATLGPAVEIRGGKKFGEDGYWG--EKLDVEASAKNIAKLIEAGANTFRFNFSHGDHQEQGERMATVKLAEKIAGKKVGFLLDTKGPEIRTELFEGEAKEYSYKTGEKIRV-ATKQGIKSTREVIALNVAGALDIYDDVEVGRQVLVDDGKLGLRVVAKDDATREFEVEVENDGIIAKQKGVNIPNTKIPFPALAERDNDDIRFGLEQGINFIAISFVRTAKDVNEVRAICEETGNGHVQLFAKIENQQGIDNLDEIIEAADGIMIARGDMGIEVPFEMVPVYQKMIIKKVNAAGKVVITATNMLETMTEKPRATRSEVSDVFNAVIDGTDATMLSGESANGKYPLESVTTMATIDKNAQALLNEYGR 372
>gi|149010465|ref|ZP_01831836.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|147764946|gb|EDK71875.1| pyruvate kinase [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] (501 aa)
Score = 692, Expect = 1.2e-70, Identities = 156/369 (42%), Positives = 232/369 (62%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSIT---GKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGR 371
      M K+ KI ATLGP++  GK F  +   K +E + KN+A L +AG N RFNFSHGD++EQ R+ V+  K G + +LDTKGPEIR +++  KE  K+ K+R+ TK+ I ++ +  L+ G ++ DV+ G + VDDGKL L V++ +   E  N I+ + K +N+P++  P ++++D +DI F ++  ++IA SFV T +V E++ I +E G H+Q+ +KIE  GI +LD+II+ +D IM+ARGD+G+EVP+ VP Y+K IIK   GK VI AT ML+++ K + TR+EV+DVF AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V MA ID +++  +YGR
 S:   1 MNKRVKIVATLGPAVEIRGGKKFGEDGYWG--EKLDVEASAKNIAKLIEAGANTFRFNFSHGDHQEQGERMATVKLAEKIAGKKVGFLLDTKGPEIRTELFEGEAKEYSYKTGEKIRV-ATKQGIKSTREVIALNVAGALDIYDDVEVGRQVLVDDGKLGLRVVAKDDATREFEVEVENDGIIAKQKGVNIPNTKIPFPALAERDNDDIRFGLEQGINFIAISFVRTAKDVNEVRAICEETGNGHVQLFAKIENQQGIDNLDEIIEAADGIMIARGDMGIEVPFEMVPVYQKMIIKKVNAAGKVVITATNMLETMTEKPRATRSEVSDVFNAVIDGTDATMLSGESANGKYPLESVTTMATIDKNAQALLNEYGR 372
>gi|15615725|ref|NP_244029.1| pyruvate kinase [Bacillus halodurans C-125] >gi|10175785|dbj|BAB06882.1| pyruvate kinase [Bacillus halodurans C-125] (584 aa)
Score = 691, Expect = 1.4e-70, Identities = 168/453 (37%), Positives = 255/453 (56%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      ++KTKI T+GP+           + + L L +AG+NV R NFSHGD+EE  R+ +RE AK G ++ +LDTKGPEIR     E+K+ ++ I + K+ +GTSE+ SV   TY + DV PG I +DDG + LEV+  +E I T  N+ L+ K +N+P+ + ++P +++KD DI F I+  D+IAASFV  +V EI+++L++HG EHI+II KIE  G+ ++++I++ SD +MVARGDLG+E+P +VP +K +IK C  K VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV+ M++I  +E  +Y  + + KE      TTI + ++     + S+I+     + ++ R +PI VT +  + L +GV+
 S:   1 MRKTKIVCTIGPA--------------------SESVEKLEQLMEAGMNVARLNFSHGDFEEHGARIKNIREAAKRIGKTVAILLDTKGPEIRTQTLEGGVAELKAGQELVI-SMKEVVGTSERISV-----TYPGLVHDVVPGAKILLDDGLIGLEVVEVRDQE--ILTKVLNSGTLKNKKGVNVPNVSVNLPGITEKDAADIKFGIEQGVDFIAASFVRRAQDVLEIRELLEQHGAEHIKIIPKIENQEGVDNIEEILEVSDGLMVARGDLGVEIPAEEVPLVQKSLIKKCNLVAKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGDYPVEAVQTMSRIAERAEQALNYQEILSKHTKEA----------RTTITSAISQSVGHTAFNLNASAILTATESGHTARVVAKYRPKSPIVAVTSNETVVRQLALVWGVY 416
>gi|194017255|ref|ZP_03055867.1| pyruvate kinase [Bacillus pumilus ATCC 7061] >gi|194011123|gb|EDW20693.1| pyruvate kinase [Bacillus pumilus ATCC 7061] (586 aa)
Score = 691, Expect = 1.5e-70, Identities = 172/455 (37%), Positives = 256/455 (56%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVK 458
      ++KTKI T+GP+          ET +K L L +AG+NV R NFSHGD+EE  R+ +R+ K G +I+ +LDTKGPEIR    +E+ + + + I + + +G +EK SV   TY + DV+ G+TI +DDG + LEV  N++  I T  NT L+ K +N+P + ++P +++KD NDI+F ++  D+IAASFV  +V EI+++L+++  IQII KIE  G+ ++D+I++ SD +MVARGDLG+E+P +VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV+ M I  SE+ +Y +AI     + +  + +I  +      D ++IV     + +S R API VT + A + L +GVF K
 S:   1 MRKTKIVCTIGPAS-------------------ETIEK-LTELIEAGMNVARLNFSHGDFEEHGARIENIRKAGKTLGKDIAILLDTKGPEIRTRTVENGSIELVAGADL-IVSMEDIVGNTEKISV-----TYEELIHDVEVGSTILLDDGLIGLEVKEINMDRKEIVTKVMNTGTLKNKKGVNVPGVSVNLPGITEKDANDILFGVEQGVDFIAASFVRRASDVLEIRELLEKNNAADIQIIPKIENQEGVDNIDEILEVSDGLMVARGDLGVEIPAEEVPLVQKMLIKKCNRLGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGTYPVEAVQTMHNIASRSEDALNY-KAI---------LSRRSEEVDVSITDAIGQSVAHTAMKLDVAAIVTPTESGHTARMISKYRPKAPIVAVTANESVARKLSLVFGVFAK 420
>gi|125717692|ref|YP_001034825.1| pyruvate kinase [Streptococcus sanguinis SK36] >gi|125497609|gb|ABN44275.1| Pyruvate kinase I, fructose-stimulated, putative [Streptococcus sanguinis SK36] (501 aa)
Score = 689, Expect = 2.7e-70, Identities = 155/369 (42%), Positives = 230/369 (62%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSIT---GKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGR 371
      M K+ KI ATLGP++  GK F  D   K +E + +N+A L +AG N RFNFSHGD+ EQ R+ V+  + G + +LDTKGPEIR +++  KE  K+ K+R+ TK+ I ++   L+ G ++ DV+ G+ + VDDGKL L V S +   E + N I+ + K +N+P++  P ++++D +DI F ++  ++IA SFV T +V E++ I +E G H+Q+ +KIE  GI +LD+II+ +D IM+ARGD+G+EVP+ VP Y+K II   GK VI AT ML+++ K + TR+EV+DVF AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V MA ID +++  +YGR
 S:   1 MNKRVKIVATLGPAVEIRGGKKF--GDDGYWGEKLDVEASAQNIAKLIEAGANTFRFNFSHGDHAEQGERMATVKRAEEIAGQKVGFLLDTKGPEIRTELFEGDAKEYSYKTGEKIRV-ATKQGIKSTRDVIALNVAGALDIYDDVEVGHQVLVDDGKLGLRVFSKDDATREFEVVVENDGIIAKQKGVNIPNTKIPFPALAERDNDDIRFGLEQGINFIAISFVRTAKDVDEVRAICEETGNGHVQLFAKIENQQGIDNLDEIIEAADGIMIARGDMGIEVPFEMVPVYQKMIITKVNAAGKVVITATNMLETMTEKPRATRSEVSDVFNAVIDGTDATMLSGESANGKYPLESVTTMATIDKNAQTLLNEYGR 372
>gi|154500572|ref|ZP_02038610.1| hypothetical protein BACCAP_04245 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] >gi|150270461|gb|EDM97770.1| hypothetical protein BACCAP_04245 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] (478 aa)
Score = 688, Expect = 3.1e-70, Identities = 175/473 (36%), Positives = 260/473 (54%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDY-GRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV---FVKVVDNVEHAIANKTEI 473
      M ++KTKI TLGP++           +++ + L AG+N RFNFSHG +E  +L ++ V E G+ ++ +LDTKGPEIR+  + +E+K D  + T + E GTSE+ SV   TY N+ +V PGN I VDDG + L V   +E I + N  L NK IN+P+ + +P +++KD+ D+ FA +N FD+IAASFV  +V +I+ L E GG++I+IISKIE  G+ +L++II SD +MVARGDLG+E+P +VP +K +IK   GK VI ATQMLDS+  +PTRAEV+DV AV GT C MLSGETA+G YPI AVE M   ++E+ +Y GR     F + +  +TI  +   +   + ++I+     + +S R A PI V  ++  + +++GV    VD+ +  +  E+
 S:   4 MSDMRKTKIICTLGPAVD--------------------SEEMIRKLILAGMNAARFNFSHGTHESHLAQLTKLKRVRDELGIPVAAILDTKGPEIRIKTFKDGRIELKKDDVFTLTTAECE-GTSERVSV-----TYANLHNEVAPGNHILVDDGLIDLLVQEIKGQE--IVCVVENGGPLSNNKSINIPNVHILLPSLTEKDKEDLKFAAENDFDFIAASFVRKASDVEDIRACLHEFGGDNIRIISKIENREGVDNLEEIIAASDGVMVARGDLGVEIPAQEVPILQKKMIKATTMAGKPVITATQMLDSMIRNPRPTRAEVSDVANAVFDGTSCVMLSGETASGKYPIEAVEAMVSTVKAAESAINYWGR----------FREHSLQPGVSTINDAITHTCCMTAMDLNATAILAPTESGYTAKVISRFRPACPIVAVCQNEKVRRQLAISWGVHSYLTGFVDSTDRLFSMSVEV 443
>gi|195978009|ref|YP_002123253.1| pyruvate kinase Pyk [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] >gi|195974714|gb|ACG62240.1| pyruvate kinase Pyk [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] (500 aa)
Score = 688, Expect = 3.3e-70, Identities = 167/453 (36%), Positives = 257/453 (56%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSIT---GKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      M K+ KI ATLGP++  GK +  +  +  +E + K +A L +AG NV RFNFSHGD++EQ R+ VR  K   + +LDTKGPE+R ++  KE  + ++R+ T + I ++   L+ G ++ +V+ G+TI +DDGKL L+VI ++ +    N I+ + K +N+P++  P ++++D DI F ++  ++IA SFV T +V E+++I +E G EH+Q+ +KIE  GI +LD+II+ +D IM+ARGD+G+EVP+ VP ++K II   GK VI AT ML+++ K + TR+EV+DVF AV GTD TMLSGE+ANG YP+ AV MA ID +++  +YGR   F T   K  +A+ +      H D  +V     +A+S R A I VT ++   +N+GV
 S:   1 MNKRVKIVATLGPAVEIRGGKKYGEDGYWAGQLD--VEQSAKKIAELIEAGANVFRFNFSHGDHKEQGDRMATVRLAEKLARQKVGFLLDTKGPEMRTELFADDAKEYSYVTGERIRV-ATAQGIQSTRDVIALNVAGALDIYDEVEVGHTILIDDGKLGLKVIEKDIAKREFIVEVENDGIIAKQKGVNIPNTKIPFPALAERDNADIRFGLEQGLNFIAISFVRTAKDVEEVREICRETGNEHVQLFAKIENQQGIDNLDEIIEAADGIMIARGDMGIEVPFEMVPVFQKMIITKVNAAGKAVITATNMLETMTEKPRATRSEVSDVFNAVIDGTDATMLSGESANGKYPVEAVRTMATIDKNAQTLLNEYGRLDSSAFPRT----NKTDVIASAVKDA--------THSMDIKLVVTITETGNTARAISKFRPDADILAVTFDEKVQRALMINWGV 444
>gi|39938773|ref|NP_950539.1| pyruvate kinase [Onion yellows phytoplasma OY-M] >gi|39721882|dbj|BAD04372.1| pyruvate kinase [Onion yellows phytoplasma OY-M] (446 aa)
Score = 687, Expect = 4.8e-70, Identities = 174/452 (38%), Positives = 255/452 (56%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      + KTKI TLGP+            K L AL  G+NV RFNFSH YE+ + + ++ ++ +  N  MLDTKGPEIR ++ + V I+ DS+V+I T+ +G ++ FSV S  N+ +++ G+ + +DDG L LEV+ + + + T A+NT ++ + +N+P N + F+S KD DI+FA + FDYIAASFV  +V++I+KIL+E G +IQIISKIE  G+ +L++II ESD IMVARGDLG+EV  VP Y+ +I C  GK V+VATQML+S++  +PT+AE +DVF AV GT TMLSGE+A+G YP+ AV M KI+ +E  +Y   VY +  KE +  A +A       D +IVV+ D +  +S  + P+ +  ++ A R LN+GV
 S:   1 MNKTKIICTLGPA--------------------SYDKNILQALIQTGLNVARFNFSHAQYEQTKLLMKTIKTISDKLDKNTGLMLDTKGPEIRTHEF-DGVVTIQKDSEVKISMTEV-LGNAKLFSVSYS----NLYNELKVGDMVNIDDGYLSLEVVGKDEAKQQLVTKAKNTHSIKSRRGVNVPKVNLEMDFISPKDYQDIVFAAQQDFDYIAASFVRRAQDVKDIRKILQEQGNSNIQIISKIENQEGVDNLEEIIQESDGIMVARGDLGIEVDGELVPLYQTRMITKCLEYGKPVVVATQMLESMQRNPRPTKAETSDVFNAVREGTTFTMLSGESASGEYPVEAVTYMKKINYQAEKVVNYQALSQVYQPKNS--KENLLLSAVELALRT-----------DVKAIVVY--DLKDAYNVSKFHPSVPVLALVKTEQEARRLVLNFGV 411
>gi|157150834|ref|YP_001450620.1| pyruvate kinase [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] >gi|157075628|gb|ABV10311.1| pyruvate kinase [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] (501 aa)
Score = 687, Expect = 4.9e-70, Identities = 154/369 (41%), Positives = 231/369 (62%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSIT---GKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGR 371
      M K+ KI ATLGP++  GK F  +   K +E + KN+A L +AG N RFNFSHGD++EQ R+ V+  + G + +LDTKGPEIR +++  KE  K+ K+R+ TK+ I ++   L+ G ++ DV+ G+ + VDDGKL L V + +   E + N I+ + K +N+P++  P ++++D +DI F ++  ++IA SFV T +V E++ I +E G H+Q+ +KIE  GI +LD+II+ +D IM+ARGD+G+EVP+ VP Y+K II   GK VI AT ML+++ K + TR+EV+DVF AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V MA ID +++  +YGR
 S:   1 MNKRVKIVATLGPAVEIRGGKKFGEDGYWG--EKLDVEASAKNIAKLIEAGANTFRFNFSHGDHQEQGERMATVKLAEEIAGQKVGFLLDTKGPEIRTELFEGDAKEYSYKTGEKIRV-ATKQGIKSTRDVIALNVAGALDIYDDVEVGHQVLVDDGKLGLRVFAKDDATREFEVVVENDGIIAKQKGVNIPNTKIPFPALAERDNDDIRFGLEQGINFIAISFVRTAKDVDEVRAICEETGNGHVQLFAKIENQQGIDNLDEIIEAADGIMIARGDMGIEVPFEMVPVYQKMIITKVNAAGKVVITATNMLETMTEKPRATRSEVSDVFNAVIDGTDATMLSGESANGKYPLESVTTMATIDKNAQTLLNEYGR 372
>gi|170783868|gb|ACB37409.1| pyruvate kinase [Spiroplasma mirum] (274 aa)
Score = 687, Expect = 5.1e-70, Identities = 141/273 (51%), Positives = 199/273 (72%)
 Q:  74 REVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANG 346
      ++V ++ G IS +LDTKGPEIRV + + + EIK+ KV IY+ ++ T +   + T +Y+M++D++ G+ + VDDGKL+L V ++V+ G+I T A N +++ NKRINLP ++++PF++ KD NDI + I+  DYIAASFVNT N++EI+++LKE  EHIQII+KIE+ GI ++D II+ +D IM+ARGDLGLE+PYYDVP +EK II+ CR GK VIVATQML+++   PTRAEVTDV+FA E G D TMLSGE+A G
 S:   4 KQVREKIGKPISILLDTKGPEIRVGQMKDGKQEIKAGDKVIIYSMPEDYQTRQGTGT-EITVSYDMSQDLKVGDMVLVDDGKLQLNV--NDVKPGVITTTAFNHHLVKTNKRINLPGVDFTLPFLAKKDINDIKYGIEQGIDYIAASFVNTAANIQEIRQLLKEGNAEHIQIIAKIESQIGINNIDAIIEAADGIMIARGDLGLEIPYYDVPYWEKVIIRKCRAAGKIVIVATQMLETMTDNPHPTRAEVTDVYFATELGADATMLSGESAMG 273
>gi|50914321|ref|YP_060293.1| pyruvate kinase [Streptococcus pyogenes MGAS10394] >gi|50903395|gb|AAT87110.1| Pyruvate kinase [Streptococcus pyogenes MGAS10394] (500 aa)
Score = 686, Expect = 5.9e-70, Identities = 169/453 (37%), Positives = 263/453 (58%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSIT---GKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVR---EVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      M K+ KI ATLGP++  GK +  +  +  +E + K +A L +AG NV RFNFSHGD++EQ R+ VR  E+A++K  + +LDTKGPE+R ++  KE  + K+R+ TT+ I ++   L+ G+ ++ +V+ G+TI +DDGKL L+VI ++     N I+ + K +N+P++  P ++++D DI F ++  ++IA SFV T +V E+++I +E G +H+Q+ +KIE  GI +LD+II+ +D IM+ARGD+G+EVP+ VP ++K II   GK VI AT ML+++ K + TR+EV+DVF AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V MA ID +++  +YGR   F T   K  +A+ +      H D  +V     +A+S R A I VT ++   +N+GV
 S:   1 MNKRVKIVATLGPAVEIRGGKKYGEDGYWAGQLD--VEESAKKIAELIEAGANVFRFNFSHGDHKEQGDRMATVRLAEEIARQK---VGFLLDTKGPEMRTELFADDAKEFSYVTGEKIRVATTQG-IQSTRDVIALNVAGSLDIYDEVEVGHTILIDDGKLGLKVIDKDIATRQFIVEVENDGIIAKQKGVNIPNTKIPFPALAERDNADIRFGLEQGLNFIAISFVRTAKDVEEVREICRETGNDHVQLFAKIENQQGIDNLDEIIEAADGIMIARGDMGIEVPFEMVPVFQKMIITKVNAAGKAVITATNMLETMTEKPRATRSEVSDVFNAVIDGTDATMLSGESANGKYPVESVRTMATIDRNAQTLLNEYGRLDSSAFPRT----NKTDVIASAVKDA--------THSMDIKLVVTITETGNTARAISKFRPDADILAVTFDEKVQRALMINWGV 444
>gi|152002533|dbj|BAF73557.1| pyruvate kinase [Onion yellows phytoplasma OY-W] (446 aa)
Score = 686, Expect = 6.6e-70, Identities = 174/452 (38%), Positives = 255/452 (56%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      + KTKI TLGP+            K L AL  G+NV RFNFSH YE+ + + ++ ++ +  +  MLDTKGPEIR ++ + V IK DS+V+I T+ +G ++ FSV S  N+ +++ G+ + +DDG L LEV+ + + + T A+NT ++ + +N+P N + F+S KD DI+FA + FDYIAASFV  +V++I+KIL+E G +IQIISKIE  G+ +L++II ESD IMVARGDLG+EV  VP Y+ +I C  GK V+VATQML+S++  +PT+AE +DVF AV GT TMLSGE+A+G YP+ AV M KI+ +E  +Y   VY +  KE +  A +A       D +IVV+ D +  +S  + P+ +  ++ A R LN+GV
 S:   1 MNKTKIICTLGPA--------------------SYDKNILQALIQTGLNVARFNFSHAQYEQTKLLMKTIKTISDKLDKHTGLMLDTKGPEIRTHEF-DGVVTIKKDSEVKISMTEV-LGNAKLFSVSYS----NLYNELKVGDMVNIDDGYLSLEVVGKDEAKQQLVTKAKNTHFIKSRRGVNVPKVNLEMDFISPKDYQDIVFAAQQDFDYIAASFVRRAQDVKDIRKILQEQGNSNIQIISKIENQEGVDNLEEIIQESDGIMVARGDLGIEVDGELVPLYQTRMITKCLEYGKPVVVATQMLESMQRNPRPTKAETSDVFNAVREGTTFTMLSGESASGEYPVEAVTYMKKINYQAEKVVNYQTLSKVYQPKNS--KENLLLSAVELALRT-----------DVKAIVVY--DLKDAYNVSKFHPSVPVLALVKTEQEARRLVLNFGV 411
>gi|15675235|ref|NP_269409.1| pyruvate kinase [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|19746205|ref|NP_607341.1| pyruvate kinase [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|71910801|ref|YP_282351.1| pyruvate kinase [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|94988722|ref|YP_596823.1| pyruvate kinase [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94990611|ref|YP_598711.1| pyruvate kinase [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94992545|ref|YP_600644.1| pyruvate kinase [Streptococcus pyogenes MGAS2096] >gi|94994534|ref|YP_602632.1| pyruvate kinase [Streptococcus pyogenes MGAS10750] >gi|139473656|ref|YP_001128372.1| pyruvate kinase [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] >gi|13622405|gb|AAK34130.1| putative pyruvate kinase [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|19748388|gb|AAL97840.1| putative pyruvate kinase [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|71853583|gb|AAZ51606.1| pyruvate kinase [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|94542230|gb|ABF32279.1| pyruvate kinase [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94544119|gb|ABF34167.1| Pyruvate kinase [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94546053|gb|ABF36100.1| Pyruvate kinase [Streptococcus pyogenes MGAS2096] >gi|94548042|gb|ABF38088.1| Pyruvate kinase [Streptococcus pyogenes MGAS10750] >gi|134271903|emb|CAM30141.1| putative pyruvate kinase [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] (500 aa)
Score = 685, Expect = 7.7e-70, Identities = 169/453 (37%), Positives = 263/453 (58%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSIT---GKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVR---EVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      M K+ KI ATLGP++  GK +  +  +  +E + K +A L +AG NV RFNFSHGD++EQ R+ VR  E+A++K  + +LDTKGPE+R ++  KE  + K+R+ TT+ I ++   L+ G+ ++ +V+ G+TI +DDGKL L+VI ++     N I+ + K +N+P++  P ++++D DI F ++  ++IA SFV T +V E+++I +E G +H+Q+ +KIE  GI +LD+II+ +D IM+ARGD+G+EVP+ VP ++K II   GK VI AT ML+++ K + TR+EV+DVF AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V MA ID +++  +YGR   F T   K  +A+ +      H D  +V     +A+S R A I VT ++   +N+GV
 S:   1 MNKRVKIVATLGPAVEIRGGKKYGEDGYWAGQLD--VEESAKKIAELIEAGANVFRFNFSHGDHKEQGDRMATVRLAEEIARQK---VGFLLDTKGPEMRTELFADDAKEFSYVTGEKIRVATTQG-IQSTRDVIALNVAGSLDIYDEVEVGHTILIDDGKLGLKVIDKDIATRQFIVEVENDGIIAKQKGVNIPNTKIPFPALAERDNADIRFGLEQGLNFIAISFVRTAKDVEEVREICRETGNDHVQLFAKIENQQGIDNLDEIIEAADGIMIARGDMGIEVPFEMVPVFQKMIITKVNAAGKAVITATNMLETMTEKPRATRSEVSDVFNAVIDGTDATMLSGESANGKYPVESVRTMATIDRNAQTLLNEYGRLDSSAFPRT----NKTDVIASAVKDA--------THSMDIKLVVTITETGNTARAISKFRPDADILAVTFDEKVQRALMINWGV 444
>gi|16800673|ref|NP_470941.1| pyruvate kinase [Listeria innocua Clip11262] >gi|16414092|emb|CAC96836.1| pykA [Listeria innocua] (585 aa)
Score = 683, Expect = 1.4e-69, Identities = 173/472 (36%), Positives = 254/472 (53%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIID 475
      +KKTKI T+GP+           +  L L +AG+NV R NFSHGD+EE  R+ +RE +K+ G ++ +LDTKGPEIR    ++E ++  VR+ T E GT EKFSV   TY + DV+ G++I +DDG + LEVI +   + T  N +L+ K +N+P+ + ++P +++KD DI F ++  D+IAASFV  +V EI KIL+EH  H+QII KIE  G+ ++D+I+ S +MVARGDLG+E+P +VP +K +I+ C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV++MAKI V +E     +  E  M E +G   A       + +IV     + +S R + I VT +    L++GV+ ++    ++N E+ D
 S:   1 MKKTKIVCTIGPA--------------------SESVDTLVQLIEAGMNVARLNFSHGDFEEHGARIVNIREASKKTGKQVAILLDTKGPEIRTNDMVGGKLEFQTGDVVRVSMTPVE-GTKEKFSV-----TYGELYDDVEIGSSILLDDGLIGLEVIEKDEANRELVTKVLNPGVLKNKKGVNVPNVSINLPGITEKDAADIRFGLEQGIDFIAASFVRRATDVLEITKILEEHNATHVQIIPKIENQEGVDNIDEILQVSQGLMVARGDLGVEIPAEEVPIVQKELIRKCNKLGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGDYPVEAVKMMAKIAVRTEEVLVAQDKFALKLHENTDMTEAIGQAVGHTAK-----------NLNVQTIVAATQSGHTARMISKYRPKSHIVAVTFNEHVYRGLALSWGVYPRLAT----PVSNTDEMFD 432
>gi|46907801|ref|YP_014190.1| pyruvate kinase [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|153167017|ref|ZP_01927439.1| pyruvate kinase [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|153202490|ref|ZP_01944026.1| pyruvate kinase [Listeria monocytogenes HPB2262] >gi|167014787|ref|ZP_02277320.1| pyruvate kinase [Listeria monocytogenes FSL J1-194] >gi|168266030|ref|ZP_02687995.1| pyruvate kinase [Listeria monocytogenes FSL J2-071] >gi|46881070|gb|AAT04367.1| pyruvate kinase [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|133727208|gb|EBA28906.1| pyruvate kinase [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|133735265|gb|EBA36963.1| pyruvate kinase [Listeria monocytogenes HPB2262] (585 aa)
Score = 682, Expect = 1.6e-69, Identities = 173/472 (36%), Positives = 254/472 (53%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIID 475
      +KKTKI T+GP+           +  L L +AG+NV R NFSHGD+EE  R+ +RE +K+ G ++ +LDTKGPEIR    ++E ++  VR+ T E GT EKFSV   TY + DV+ G++I +DDG + LEVI +   + T  N +L+ K +N+P+ + ++P +++KD DI F ++  D+IAASFV  +V EI KIL+EH  H+QII KIE  G+ ++D+I+ S +MVARGDLG+E+P +VP +K +I+ C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV++MAKI V +E     +  E  M E +G   A       + +IV     + +S R + I VT +    L++GV+ ++    ++N E+ D
 S:   1 MKKTKIVCTIGPA--------------------SESVDTLVQLIEAGMNVARLNFSHGDFEEHGARIVNIREASKKTGKQVAILLDTKGPEIRTNDMVGGKLEFQTGDVVRVSMTPVE-GTKEKFSV-----TYGELYDDVEIGSSILLDDGLIGLEVIEKDEANRELVTKVLNPGVLKNKKGVNVPNVSINLPGITEKDAADIRFGLEQGIDFIAASFVRRATDVLEITKILEEHNATHVQIIPKIENQEGVDNIDEILQVSQGLMVARGDLGVEIPAEEVPIVQKELIRKCNKLGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGDYPVEAVKMMAKIAVRTEEVLVAQDKFALKLHENTDMTEAIGQAVGHTAK-----------NLNVQTIVAATQSGHTARMISKYRPKSHIVAVTFNEHVYRGLALSWGVYPRLAT----PVSNTDEMFD 432
>gi|71903625|ref|YP_280428.1| pyruvate kinase [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|71802720|gb|AAX72073.1| pyruvate kinase [Streptococcus pyogenes MGAS6180] (500 aa)
Score = 682, Expect = 1.8e-69, Identities = 169/453 (37%), Positives = 262/453 (57%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSIT---GKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVR---EVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      M K+ KI ATLGP++  GK +  +  +  +E + K +A L +AG NV RFNFSHGD++EQ R+ VR  E+A++K  + +LDTKGPE+R ++  KE  + K+R+ TT+ I ++   L+ G+ ++ +V+ G+TI +DDGKL L+VI ++     N I+ + K +N+P++  P ++++D DI F ++  ++IA SFV T +V E+++I E G +H+Q+ +KIE  GI +LD+II+ +D IM+ARGD+G+EVP+ VP ++K II   GK VI AT ML+++ K + TR+EV+DVF AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V MA ID +++  +YGR   F T   K  +A+ +      H D  +V     +A+S R A I VT ++   +N+GV
 S:   1 MNKRVKIVATLGPAVEIRGGKKYGEDGYWAGQLD--VEESAKKIAELIEAGANVFRFNFSHGDHKEQGDRMATVRLAEEIARQK---VGFLLDTKGPEMRTELFADDAKEFSYVTGEKIRVATTQG-IQSTRDVIALNVAGSLDIYDEVEVGHTILIDDGKLGLKVIDKDIATRQFIVEVENDGIIAKQKGVNIPNTKIPFPALAERDNADIRFGLEQGLNFIAISFVRTAKDVEEVREICCETGNDHVQLFAKIENQQGIDNLDEIIEAADGIMIARGDMGIEVPFEMVPVFQKMIITKVNAAGKAVITATNMLETMTEKPRATRSEVSDVFNAVIDGTDATMLSGESANGKYPVESVRTMATIDRNAQTLLNEYGRLDSSAFPRT----NKTDVIASAVKDA--------THSMDIKLVVTITETGNTARAISKFRPDADILAVTFDEKVQRALMINWGV 444
>gi|16803610|ref|NP_465095.1| pyruvate kinase [Listeria monocytogenes EGD-e] >gi|153174730|ref|ZP_01930199.1| pyruvate kinase [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|153179602|ref|ZP_01932821.1| pyruvate kinase [Listeria monocytogenes F6900] >gi|153183921|ref|ZP_01934738.1| pyruvate kinase [Listeria monocytogenes J0161] >gi|153191007|ref|ZP_01938318.1| pyruvate kinase [Listeria monocytogenes J2818] >gi|153196794|ref|ZP_01941121.1| pyruvate kinase [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|16410999|emb|CAC99648.1| pykA [Listeria monocytogenes] >gi|126943573|gb|EBA21294.1| pyruvate kinase [Listeria monocytogenes J0161] >gi|127633677|gb|EBA23085.1| pyruvate kinase [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|127765575|gb|EBA25923.1| pyruvate kinase [Listeria monocytogenes J2818] >gi|133729961|gb|EBA31659.1| pyruvate kinase [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|133733087|gb|EBA34785.1| pyruvate kinase [Listeria monocytogenes F6900] (585 aa)
Score = 682, Expect = 1.9e-69, Identities = 173/472 (36%), Positives = 254/472 (53%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIID 475
      +KKTKI T+GP+           +  L L +AG+NV R NFSHGD+EE  R+ +RE +K+ G ++ +LDTKGPEIR    ++E ++  VR+ T E GT EKFSV   TY + DV+ G++I +DDG + LEVI +   + T  N +L+ K +N+P+ + ++P +++KD DI F ++  D+IAASFV  +V EI KIL+EH  H+QII KIE  G+ ++D+I+ S +MVARGDLG+E+P +VP +K +I+ C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV++MAKI V +E     +  E  M E +G   A       + +IV     + +S R + I VT +    L++GV+ ++    ++N E+ D
 S:   1 MKKTKIVCTIGPA--------------------SESVDTLVQLIEAGMNVARLNFSHGDFEEHGARIVNIREASKKTGKQVAILLDTKGPEIRTNDMVGGKLEFQTGDVVRVSMTPVE-GTKEKFSV-----TYGELYDDVEIGSSILLDDGLIGLEVIEKDEANRELVTKVLNPGVLKNKKGVNVPNVSINLPGITEKDAADIRFGLEQGIDFIAASFVRRATDVLEITKILEEHNATHVQIIPKIENQEGVDNIDEILQVSQGLMVARGDLGVEIPAEEVPIVQKELIRKCNKLGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGDYPVEAVKMMAKIAVRTEEVLVAQDKFALKLHENTDMTEAIGQAVGHTAK-----------NLNVQTIVAATQSGHTARMISKYRPKSHIVAVTFNEHVYRGLALSWGVYPRLAT----PVSNTDEMFD 432
>gi|170783870|gb|ACB37410.1| pyruvate kinase [Spiroplasma sp. CRAB] >gi|170783872|gb|ACB37411.1| pyruvate kinase [Spiroplasma sp. CRAYFISH] >gi|170783874|gb|ACB37412.1| pyruvate kinase [Spiroplasma sp. SHRIMP] (273 aa)
Score = 681, Expect = 2.0e-69, Identities = 139/271 (51%), Positives = 200/271 (73%)
 Q:  74 REVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETA 344
      ++V ++ G IS +LDTKGPEIRV + + + EIK+ KV IY+ ++  + + + + T +Y+M++D++ G+ + VDDGKL+L V ++V+ G+I T A N +++ NKRINLP ++++PF+++KD NDI + I+  DYIAASFVNT N++EI+++LKE  EHIQII+KIE+ GI ++D II+ +D IM+ARGDLGLE+PYYDVP +EK II+ CR GK VIVATQML+++   PTRAEVTDV+FA E G D TMLSGE+A
 S:   5 KQVREKIGKPISILLDTKGPEIRVGQMKDGKQEIKAGDKVTIYSMPEDY-QARQGTGTEITVSYDMSQDLKIGDMVLVDDGKLQLNV--NDVKPGVITTTAFNHHLVKTNKRINLPGVDFTLPFLAEKDINDIKYGIEQGIDYIAASFVNTAANIQEIRQLLKEGNAEHIQIIAKIESQIGINNIDAIIEAADGIMIARGDLGLEIPYYDVPYWEKVIIRKCRAAGKIVIVATQMLETMTDNPHPTRAEVTDVYFATELGADATMLSGESA 272
>gi|16079970|ref|NP_390796.1| pyruvate kinase [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] >gi|3183541|sp|P80885|KPYK_BACSU Pyruvate kinase (PK) (Vegetative protein 17) (VEG17) >gi|2293265|gb|AAC00343.1| pyruvate kinase [Bacillus subtilis] >gi|2635383|emb|CAB14878.1| pyruvate kinase [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] (585 aa)
Score = 681, Expect = 2.2e-69, Identities = 167/459 (36%), Positives = 257/459 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVG-TLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDN 462
      ++KTKI T+GP+           + + L L ++G+NV R NFSHGD+EE  R+ +RE +K+ G N+ +LDTKGPEIR +   +E+++ ++ I + + +GT++K SV   TY + DV+ G+TI +DDG + LEV+ + + I+T  N  L+ K +N+P + ++P +++KD DI+F I+  D+IA SF+  +V EI+++L+EH + IQII KIE  G+ ++D I++ SD +MVARGDLG+E+P +VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV+ M I  SE  +Y  +     +++VG T+  I  VA  +   + ++IV     + ++ R API VT   + + L GVF +  N
 S:   1 MRKTKIVCTIGPA--------------------SESIEMLTKLMESGMNVARLNFSHGDFEEHGARIKNIREASKKLGKNVGILLDTKGPEIRTHTMENGGIELETGKEL-IISMDEVVGTTDKISV-----TYEGLVHDVEQGSTILLDDGLIGLEVLDVDAAKREIKTKVLNNGTLKNKKGVNVPGVSVNLPGITEKDARDIVFGIEQGVDFIAPSFIRRSTDVLEIRELLEEHNAQDIQIIPKIENQEGVDNIDAILEVSDGLMVARGDLGVEIPAEEVPLVQKELIKKCNALGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGSYPVEAVQTMHNIASRSEEALNYKEILSK-------RRDQVGMTITDAIGQSVAHTAI----NLNAAAIVTPTESGHTARMIAKYRPQAPIVAVTVNDSISRKLALVSGVFAESGQN 424
>gi|116872999|ref|YP_849780.1| pyruvate kinase [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] >gi|116741877|emb|CAK21001.1| pykA [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] (585 aa)
Score = 679, Expect = 3.5e-69, Identities = 172/472 (36%), Positives = 254/472 (53%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIID 475
      +KKTKI T+GP+           +  L L +AG+NV R NFSHGD+EE  R+ +RE +K+ G ++ +LDTKGPEIR    ++E ++  VR+ T E GT EKFSV   TY + DV+ G++I +DDG + LEVI +   + T  N +L+ K +N+P+ + ++P +++KD DI F ++  D+IAASFV  +V EI KIL+EH  H+QII KIE  G+ ++D+I+ S +MVARGDLG+E+P +VP +K +I+ C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV++MAKI + +E     +  E  M E +G   A       + +IV     + +S R + I VT +    L++GV+ ++    ++N E+ D
 S:   1 MKKTKIVCTIGPA--------------------SESVDTLVQLIEAGMNVARLNFSHGDFEEHGARIVNIREASKKTGKQVAILLDTKGPEIRTNDMVGGKLEFQTGDVVRVSMTPVE-GTKEKFSV-----TYGELYDDVEIGSSILLDDGLIGLEVIEKDEANRELVTKVLNPGVLKNKKGVNVPNVSINLPGITEKDAADIRFGLEQGIDFIAASFVRRATDVLEITKILEEHNATHVQIIPKIENQEGVDNIDEILQVSQGLMVARGDLGVEIPAEEVPIVQKELIRKCNKLGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGDYPVEAVKMMAKIAIRTEEVLVAQDKFALKLHENTDMTEAIGQAVGHTAK-----------NLNVQTIVAATQSGHTARMISKYRPKSHIVAVTFNEHVYRGLALSWGVYPRLAT----PVSNTDEMFD 432
>gi|21910448|ref|NP_664716.1| pyruvate kinase [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28896023|ref|NP_802373.1| pyruvate kinase [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|21904647|gb|AAM79519.1| putative pyruvate kinase [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28811273|dbj|BAC64206.1| putative pyruvate kinase [Streptococcus pyogenes SSI-1] (500 aa)
Score = 679, Expect = 3.9e-69, Identities = 168/453 (37%), Positives = 262/453 (57%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSIT---GKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVR---EVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      M K+ KI ATLGP++  GK +  +  +  +E + K +A L +AG NV RFNFSHGD++EQ R+ VR  E+A++K  + +LDTKGPE+R ++  KE  + K+R+ TT+ I ++   L+ G+ ++ +V+ G+TI +DDGKL L+VI ++     N I+ + K +N+P++  P ++++D DI F ++  ++IA SFV T +V E+++I +E G +H+Q+ +KIE  GI +LD+II+ +D IM+ARGD+G+EVP+ VP ++K II   GK VI AT ML+++ K + TR+EV+DVF AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V MA ID +++  +YGR   F T   K  +A+ +      H D  +V     +A+S R A I VT ++   +N+ V
 S:   1 MNKRVKIVATLGPAVEIRGGKKYGEDGYWAGQLD--VEESAKKIAELIEAGANVFRFNFSHGDHKEQGDRMATVRLAEEIARQK---VGFLLDTKGPEMRTELFADDAKEFSYVTGEKIRVATTQG-IQSTRDVIALNVAGSLDIYDEVEVGHTILIDDGKLGLKVIDKDIATRQFIVEVENDGIIAKQKGVNIPNTKIPFPALAERDNADIRFGLEQGLNFIAISFVRTAKDVEEVREICRETGNDHVQLFAKIENQQGIDNLDEIIEAADGIMIARGDMGIEVPFEMVPVFQKMIITKVNAAGKAVITATNMLETMTEKPRATRSEVSDVFNAVIDGTDATMLSGESANGKYPVESVRTMATIDRNAQTLLNEYGRLDSSAFPRT----NKTDVIASAVKDA--------THSMDIKLVVTITETGNTARAISKFRPDADILAVTFDEKVQRALMINWAV 444
>gi|24379618|ref|NP_721573.1| pyruvate kinase [Streptococcus mutans UA159] >gi|24377568|gb|AAN58879.1|AE014955_9 pyruvate kinase [Streptococcus mutans UA159] (500 aa)
Score = 678, Expect = 5.1e-69, Identities = 182/489 (37%), Positives = 274/489 (56%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSIT---GKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIID--AINSQLPEVKKTVVVI 491
      M K+ KI ATLGP++  GK F  +   K +E +  +A L  G NV RFNFSHGD+ EQ R+ VR  +   + +LDTKGPE+R ++  KE E K+ K+RI TK+ I +++  L+ G ++ DV G TI +DDGKL L V + ++   E  N I+ + K +N+P++  P ++++D DI F ++  ++IA SFV T +V E+++I KE G EH+++ +KIE  GI ++D+IID +D IM+ARGD+G+EVP+ VP Y+K II   GK+ I AT ML+++ K + TR+EV+DVF AV GTD TMLSGE+ANG YP+ AV MA ID +++  +YGR    T  K +V  A  AT   +++    +I  GN RLI  S R A I +T ++   +N+GV + ++   + + EI + A+ S L E  +V++
 S:   1 MNKRVKIVATLGPAVEIRGGKKFGEDGYWG--EKLDVEASAAKIAELITEGANVFRFNFSHGDHAEQGERMATVRRAEELARQKVGFLLDTKGPEMRTELFADGVKEYEYKTGDKLRI-ATKQGIESTKDVIALNVAGGLDIYDDVAVGQTILIDDGKLGLTVTAKDITTREFEVTVENDGIIAKQKGVNIPNTKIPFPALAERDNADIRFGLEQGLNFIAISFVRTAKDVNEVRQICKETGNEHVKLFAKIENQQGIDNIDEIIDAADGIMIARGDMGIEVPFEMVPVYQKMIITKVNAAGKSAITATNMLETMTDKPRATRSEVSDVFNAVIDGTDATMLSGESANGKYPVEAVRTMATIDKNAQTLLNEYGRLNSDNLPRTN--KTEVVASAVKDATKSMDIKLV-------VTITESGNTARLI---SKYRPDADILALTFDEKVQKSLMINWGV-IPILTEKPASTDDMFEIAEKAALKSGLVESGDNIVIV 481
>gi|188585189|ref|YP_001916734.1| pyruvate kinase [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] >gi|179349876|gb|ACB84146.1| pyruvate kinase [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] (580 aa)
Score = 678, Expect = 5.3e-69, Identities = 169/462 (36%), Positives = 265/462 (57%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVE 464
      M++KTKI AT+GP+       ENK    ++LA +  G++V R NFSHG+++E  R+NL+REV +E   + +LDT+GPEIR+   EV+++  + + T + E G + + V    + D+ PG+ + +DDG + E++ + V E ++T+ N  +++NK +NLP  S+P M+DKD+ DI+F I+N+ D+IAASF+  ++V EI+K L+EHG + I +ISKIE  G+++L+ I++ SD +MVARGDLG+++P +VP +K +I C +GK VI ATQML+S+  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ +V MA I S+E   + +V K+T M E +G   IA +  ++   Y++ +V      + + API VT ++ A R L++GV+  D E
 S:   1 MLRKTKIVATIGPAC-------------ENK-------ESLARMAQNGMDVCRLNFSHGEHQEHLDRINLIREVYQELKFPPAILLDTRGPEIRLGTFENGEVDLEKGQEFTLSTEEIE-GDTTRVHV----NYPQVTSDISPGDKVLLDDGLI--ELLVNEVTETEVKTVVNNDGTIKDNKGVNLPGVTLSLPAMTDKDQQDILFGIENQVDFIAASFIRKPEDVLEIRKFLEEHGSD-IPVISKIENKEGVENLERILEVSDGLMVARGDLGVDIPPEEVPLVQKRMINRCNDEGKPVITATQMLESMTENPRPTRAEASDVANAIIDGTDAVMLSGETAAGAYPVESVSTMANIAKSTERELSR-KPQEVTAKDTG-MTEAIGYSTCQIAGQLEANAILTATQSGYTARMV-----------AKYKPKAPIVAVTPIEKVARRLSLSWGVYPITCDPSE 421
>gi|158319637|ref|YP_001512144.1| pyruvate kinase [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] >gi|158139836|gb|ABW18148.1| pyruvate kinase [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] (584 aa)
Score = 678, Expect = 5.3e-69, Identities = 170/460 (36%), Positives = 256/460 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNV 463
      +K+TKI T+GP+           +K+  L  G+NV R NFSHG +EE  R+ +++EV +E  ++ +LDTKGPEIR K + EVE+  + I TT+ +G +   + +   +A+DV+ G++I +DDG + L+V + V + I+ I N I++ NK +N+P  ++P +++KD +DI F I+  D+IAASFV  +V I+KIL+++ G HIQIISKIE  G+ +LD+II+ SD +MVARGDLG+E+P ++P +K +I+ C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAEVTDV A+ GTD MLSGETA G YP AVEVM+ I  +E  DY       +K K  + T++  ++     D S+IV  +   + +S R +API  T +  R L +GV+ + + +
 S:   1 MKRTKIVCTIGPA--------------------SESKEVFRKLVMRGLNVARLNFSHGSHEEHGERIRVIKEVREELNEPVAILLDTKGPEIRTGKFKDTEVELLEGQEFTI-TTRDVLGDN----TICNVSYEGLARDVKVGDSILIDDGLVGLKV-QNIVGDTDIQCIVENAGIVKNNKGVNVPGVKINLPAITEKDESDIKFGIEMDIDFIAASFVRKAADVLAIRKILEDNNGSHIQIISKIENQEGMDNLDEIIEVSDGLMVARGDLGVEIPTEEIPLAQKEMIRKCNRAGKPVITATQMLDSMIRNPRPTRAEVTDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGKYPAEAVEVMSNIAKRAEAAIDY----------RGLLKTKAIEMETSVTDAISHATCTTAADLDASAIVTATSSGYTTRMVSKFRPSAPIIATTTSESVRRRLSLIWGVYSVITEQL 424
>gi|15893809|ref|NP_347158.1| pyruvate kinase (pykA) [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] >gi|18266735|sp|O08309|KPYK_CLOAB Pyruvate kinase (PK) >gi|15023381|gb|AAK78498.1|AE007566_8 Pyruvate kinase (pykA) [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] (473 aa)
Score = 677, Expect = 5.8e-69, Identities = 167/458 (36%), Positives = 259/458 (56%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEG--IIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVD 461
      ++KTK+ T+GP+            ++ + A  AG+N R NFSHGD+ E  R+ LV++V +  ++ LDTKGPEIR  + ++E++ SK I  ++ +G + K S+    ++ KDV+PGNTI +DDG + L V   EG +I T+A NT ++ +K +N+P+ + +P M++KD++D+IF K + D ++ASF+  ++V I+K+L E+GGE+IQI SKIE  G+ ++D II+ SD IMVARGD+G+E+P  VP +K IIK C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAE +D+ A+ GTD MLSGE+ANG YPI AV MAKI  +EN +Y +     F+ E+ G   + +++     + S+I+     + +S R AP+ VT ++ A + +++GV  + D
 S:   1 MQKTKMIFTVGPA--------------------SETEEIVTAFIKAGMNASRHNFSHGDHAEHGGRIALVKKVRAKLNKPVAICLDTKGPEIRTGDFNPSKLELQKGSKFTIVCGEEIVGDATKCSI----SYKDLYKDVKPGNTILIDDGLVGLTV---EAIEGTNVICTVA-NTGLVGSHKGVNVPNVSIQLPAMTEKDKSDLIFGCKEEIDMVSASFIRKPEDVLAIRKVLNENGGENIQIFSKIENQEGVDNIDAIIEVSDGIMVARGDMGVEIPIQRVPLIQKMIIKKCNAVGKPVITATQMLDSMMRNPRPTRAEASDIANAIFDGTDAIMLSGESANGSYPIEAVTTMAKIAQEAENEINYDK----------FLAERKGNEKKNTSDVISLGTCTAAADLEASAIITATQTGSTARTVSKYRPKAPVIAVTPSEKVARKLAMSWGVHPIISD 422
>gi|167754588|ref|ZP_02426715.1| hypothetical protein CLORAM_00090 [Clostridium ramosum DSM 1402] >gi|167705420|gb|EDS19999.1| hypothetical protein CLORAM_00090 [Clostridium ramosum DSM 1402] (478 aa)
Score = 677, Expect = 6.8e-69, Identities = 171/451 (37%), Positives = 252/451 (55%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      KKT++ T+GP+       EN+    K L L AG+NV+R NFSHGD+EE  R+ VR+++KE  NI+ +LDTKGPEIR    + E K  + + TT+  GTS++F++   TY + KDV+PG I V+DG+++L V  +VE  I + N +++ + IN+P    ++S KD DI F +  ++IAASFV  +V ++KK+L E+G  IQII+KIE  G++++D+I+ +D IMVARGDLG+EVP DVP +K +IK CR GK VI ATQMLDS++  +PTRAEV+DV A+ GTD MLSGE+A G YP AV M KI + +E  DY  +  + P ++  + ++A + +     F S+IVV+    + +S R + +  T +    LN+GV
 S:  10 KKTRVVCTIGPA-------------SENE-------KMLRKLILAGMNVMRLNFSHGDFEEHGGRIVTVRKLSKELNKNIAILLDTKGPEIRTGDFVGGKTEFKK-GQTTVITTEDIEGTSDRFTI-----TYKELYKDVKPGGFILVNDGQVELLV--DHVEGEDIVCVCANDGVVKNKRGINVPGIKLGFDYLSPKDTADITFGCEQGVNFIAASFVRRAQDVLDVKKLLIENGHPEIQIIAKIENSEGVENMDEILKVADGIMVARGDLGVEVPAEDVPLIQKQLIKKCRAAGKVVITATQMLDSMQENPRPTRAEVSDVANAIYDGTDAIMLSGESAQGKYPEEAVMTMTKIALKTEETLDYASLLRKAIRTAP--EDPSEAICMSVAEIASK--------FKVSAIVVYTESGSTAKRVSRYRPESMVIAATPYEPVTRSLALNWGV 423
>gi|160893554|ref|ZP_02074338.1| hypothetical protein CLOL250_01108 [Clostridium sp. L2-50] >gi|156864539|gb|EDO57970.1| hypothetical protein CLOL250_01108 [Clostridium sp. L2-50] (578 aa)
Score = 677, Expect = 7.3e-69, Identities = 178/452 (39%), Positives = 252/452 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++KTKI TLGPS     D +  + +IE      G+NV RFNFSHGD+ +  + + +  E + ++T+LDTKGPEIRV   ++E+K   + T E+  EK  + S  N+ DV+PGNTI +DDG +++ V  V E I   N  + +K +N+P N S+P++SD+DR+DIIF I+N FD+IAASFV T D+V EI+KIL EHG ++I IISKIE M G++++D+II SD IMVARGD+G+E+P DVP +K IIK  + K V+ ATQMLDS+  +PTRAE TDV A+ GT  MLSGETA G YP+ A+ M KI  +E  DY +   F E  ++  T A + AT    ID   ++IV   + + +S R  PI  + ++  + L++GV
 S:   1 MRKTKIICTLGPS--------TDDDDILRRLMIE------------GMNVARFNFSHGDHAQHKRNMERIMKFRTELNLPVATLLDTKGPEIRVKDFKNGKIELKPGQTFTL--TTDEVEGDEK---MVSITYKNLVNDVKPGNTILIDDGLIEMTV--EQVSESKIVCRVVNGGPVSNHKGVNVPRVNLSMPYISDQDRSDIIFGIENDFDFIAASFVRTADDVLEIRKILDEHGCDNINIISKIENMQGVENIDEIIRVSDGIMVARGDMGVEIPLEDVPVIQKMIIKKVYNADKQVVTATQMLDSMIKNPRPTRAEATDVANAIYDGTSAIMLSGETAAGKYPVEALHTMIKIAERAEEDIDYTKR----FYERGNIQNPDITSAISHATCTT---AID---LGAAAIVTVTKSGKTARMISKYRPKCPIIGCSPVEKVCRQLNLSWGV 415
>gi|6691650|dbj|BAA89378.1| unnamed protein product [Moritella marina] (470 aa)
Score = 676, Expect = 9.0e-69, Identities = 159/405 (39%), Positives = 233/405 (57%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHG 408
      +KKTKI T+GP           E+ +K L L +AG+NV+R NFSHG++ E ++R+ +R+V++   I+ +LDTKGPEIR K  + + + +  +TT  + ++  +  G  AKD+ PG I VDDG +++EV+++  E ++  NT L ENK +NLP+ + +P +S+KD+ D+ F + + D++AASF+  D+VREI++IL +GGE+IQIISKIE  G+ + D+I+ ESD IMVARGDLG+E+P +V  +K +IK C  GK VI ATQMLDS+ + +PTRAE DV AV GTD MLSGETA G YP+ AV +MA I  ++N    ++ K   +    T  L AP V+  G
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKT-------------------ESVEK-LTELVNAGMNVMRLNFSHGNFAEHSVRIQNIRQVSENLNKKIAVLLDTKGPEIRTIKLENGDDVMLTAGQSFTFTTDINVVGNKDCVAVTYAG---FAKDLNPGAIILVDDGLIEMEVVATTDTE--VKCTVLNTGALGENKGVNLPNISVGLPALSEKDKADLAFGCEQEVDFVAASFIRKADDVREIREILFNNGGENIQIISKIENQEGVDNFDEILAESDGIMVARGDLGVEIPVEEVIMAQKMMIKKCNKAGKVVITATQMLDSMISNPRPTRAEAGDVANAVLDGTDAVMLSGETAKGKYPVEAVSIMANICERTDNSMSSDLGANIVAKSMRITEAVCKGAVETTEKLCAPLIVVATRG 380
>gi|169188059|ref|ZP_02848216.1| pyruvate kinase [Paenibacillus sp. JDR-2] >gi|169005083|gb|EDS51937.1| pyruvate kinase [Paenibacillus sp. JDR-2] (584 aa)
Score = 675, Expect = 1.0e-68, Identities = 166/452 (36%), Positives = 252/452 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++K KI T+GPS           + +N  L AG+NV R NFSHGD+EE  R+ +  KE G +++ +LDTKGPEIR+ K E+ +E+ + +V + TT++ +G  + +   TY N+ DV G+TI +DDG + L V   E I   N+ ++ K +N+P  S+P +++KD NDIIF I+  D++AASFV  +V EI+++L+ H  HIQIISKIE  G+ +LD+I++ SD +MVARGDLG+E+P +VP +K +I+ C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV M++I  +E  +Y  +++ K+  K    T++  ++  +   + ++IV     + +S R API VT+ ++  R L +GV
 S:   1 MRKAKIVCTIGPS--------------------SESLENTKKLIKAGMNVARLNFSHGDFEEHGNRIKNIGIANKELGTSVAILLDTKGPEIRLGKLKEEPIELVAGERVAL-TTEEILGDINRVPI-----TYDNLPNDVSVGSTILIDDGLIGLTVEEVQGTEIICRI--NNSGQIKSKKGVNVPGVAISLPGITEKDANDIIFGIEMGIDFVAASFVRKASDVLEIRELLERHNASHIQIISKIENQQGVDNLDEILEVSDGLMVARGDLGVEIPAEEVPLVQKTMIEKCNRAGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGKYPVEAVTTMSRIAERAEAALEYR---EIFTKQANAQK-------TSVTEAISQAVAVSALDLNAAAIVTSTQSGFTARMVSKYRPKAPIIAVTNDEKVMRRLALIWGV 415
>gi|171779319|ref|ZP_02920283.1| hypothetical protein STRINF_01164 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] >gi|171281936|gb|EDT47367.1| hypothetical protein STRINF_01164 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] (500 aa)
Score = 674, Expect = 1.3e-68, Identities = 178/459 (38%), Positives = 266/459 (57%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSIT---GKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSN--VEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVD 461
      M K+ KI ATLGP++  GK F  D  E+ V +A+K +A L  G NV RFNFSHGD+ EQ R+ VR  + G + +LDTKGPEIR +++  KE  K+ ++R+ TK+ I ++ +  L+ G+ ++ DV+ G + VDDGKL L V++ +  E ++E  N I+ + K +N+P +  P ++++D DI F ++  ++IA SFV T +V E++ I +E G H+++ +KIE  GI+++D+II+ +D IM+ARGD+G+EVP+ VP Y+K II   GK VI AT ML+S+ K + TR+EV+DVF AV GTD TMLSGE+ANG YP+ AV MA ID +++  +YGR   F T  K +V  A  AT   +++    ++  GN RLI  S R A I VT ++   +N+GV  V +
 S:   1 MNKRVKIVATLGPAVEIRGGKKFG-EDGYWGESLDVEASAQK-IAQLIKEGANVFRFNFSHGDHAEQGERMATVRRAEEIAGQKVGFLLDTKGPEIRTELFEGEAKEYSYKTGEQIRV-ATKQGIKSTREVIALNVAGSLDIYDDVEVGKQVLVDDGKLGLRVVAKDDATREFVVEV--ENDGIIAKQKGVNIPYTKIPFPALAERDNADIRFGLEQGLNFIAISFVRTAKDVEEVRAICEETGNGHVRLFAKIENQQGIENIDEIIEAADGIMIARGDMGIEVPFEMVPVYQKMIITKVNAAGKAVITATNMLESMTEKPRATRSEVSDVFNAVIDGTDATMLSGESANGKYPVEAVRAMATIDKNAQALLNEYGRLDSSSFARTS--KTEVVASAVKDATSSMDIKLV-------VALTESGNTARLI---SKYRPDADILAVTFDEKTQKSLMINWGVIPVVTE 450
>gi|146134271|dbj|BAF57225.1| pyruvate kinase [Streptococcus bovis] (500 aa)
Score = 674, Expect = 1.5e-68, Identities = 178/459 (38%), Positives = 265/459 (57%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSIT---GKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSN--VEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVD 461
      M K+ KI ATLGP++  GK F  D  E+ V +A+K +A L  G NV RFNFSHGD+ EQ R+ VR  + G + +LDTKGPEIR +++  KE  K+ ++R+ TK+ I ++ +  L+ G ++ DV+ G + VDDGKL L V++ +  E ++E  N I+ + K +N+P +  P ++++D DI F ++  ++IA SFV T +V E++ I +E G H+++ +KIE  GI+++D+II+ +D IM+ARGD+G+EVP+ VP Y+K II   GK VI AT ML+S+ K + TR+EV+DVF AV GTD TMLSGE+ANG YP+ AV MA ID +++  +YGR   F T  K +V  A  AT   +++    ++  GN RLI  S R A I VT ++   +N+GV  V +
 S:   1 MNKRVKIVATLGPAVEIRGGKKFG-EDGYWGESLDVEASAQK-IAQLIKEGANVFRFNFSHGDHAEQGERMATVRRAEEIAGQKVGFLLDTKGPEIRTELFEGEAKEYSYKTGEQIRV-ATKQGIKSTREVIALNVAGALDIYDDVEVGKQVLVDDGKLGLRVVAKDDATREFVVEV--ENDGIIAKQKGVNIPYTKIPFPALAERDNADIRFGLEQGLNFIAISFVRTAKDVEEVRAICEETGNGHVRLFAKIENQQGIENIDEIIEAADGIMIARGDMGIEVPFEMVPVYQKMIITKVNAAGKAVITATNMLESMTEKPRATRSEVSDVFNAVIDGTDATMLSGESANGKYPVEAVRAMATIDKNAQTLLNEYGRLDSSSFARTS--KTEVVASAVKDATSSMDIKLV-------VALTESGNTARLI---SKYRPDADILAVTFDEKTQKSLMINWGVIPVVTE 450
>gi|150019659|ref|YP_001311913.1| pyruvate kinase [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] >gi|149906124|gb|ABR36957.1| pyruvate kinase [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] (473 aa)
Score = 673, Expect = 1.8e-68, Identities = 174/461 (37%), Positives = 257/461 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEI-GTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVE 464
      ++KTK+ T+GP+       E+ ++E    + +G+N R NFSHGD+EE  R+ V+E++K+  I+ +LDTKGPEIR K  K+VE+  S+ +Y  +I G + K SV   TY +A DV+PGNTI +DDG + L V S VE  I+  +NT + +K +N+P + +P +++KD++D+IF +   IAASF+  +V+ I++IL +GGE I I SKIE  G+ +LD+I++ SD IMVARGDLG+E+P  VP +K IIK C+ GK V+ ATQMLDS+  +PTRAEV+DV A+ GTD MLSGE+ANG YP+ AV MAKI  +E  +Y A+    P +  +  A+ A +  VI +   ++      + +S R  PI VT   A +  ++GV+ V D +E
 S:   1 MRKTKMICTIGPA-------------SEDMEILEK-------VVLSGMNASRHNFSHGDHEEHGGRIKKVKELSKKLNREIAIILDTKGPEIRTGKFEPKKVELAKGSEFTVYAGDMDIVGDTTKCSV-----TYAGLANDVKPGNTILIDDGLVGLTVKS--VEGNAIKCEVQNTGFVGTHKGVNVPGVSIQLPALTEKDKSDLIFGCEVGVTMIAASFIRKASDVKTIREILDANGGERILICSKIENQEGVDNLDEILEASDLIMVARGDLGVEIPIEQVPAVQKMIIKKCKAAGKPVVTATQMLDSMMRNPRPTRAEVSDVANAILDGTDAIMLSGESANGDYPVEAVATMAKIAEETEKSLEYKVAVSQAKTHIPAIAGVISRAASNAANELEAAAVITSTQTGATA-----------KRISQCRPECPIIAVTPDPIVARQLAFSWGVYPVVADKME 425
>gi|169348430|ref|ZP_02866368.1| hypothetical protein CLOSPI_00145 [Clostridium spiroforme DSM 1552] >gi|169293899|gb|EDS76032.1| hypothetical protein CLOSPI_00145 [Clostridium spiroforme DSM 1552] (478 aa)
Score = 673, Expect = 2.1e-68, Identities = 170/451 (37%), Positives = 247/451 (54%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      KKT++ T+GP+            +K L L AG+NV+R NFSHGD+EE  R+ VR+++KE  NI+ +LDTKGPEIR    + E K  V I   E GTS++F++   TY + KDV+PG I V+DG++ E++ +VE  I + N I++ + IN+P    ++S KD DI F +  ++IAASFV  +V ++KK+L E+G  IQII+KIE  G+ ++D+I+ +D IMVARGDLG+EVP DVP +K +IK CR GK VI ATQMLDS++  +PTRAEV+DV A+ GTD MLSGE+A G YP +V M KI + +E  DY  +  + P ++  + ++A + +     F S+IVV+    + +S R + I  T +    LN+GV
 S:  10 KKTRVVCTIGPA--------------------SEDEKMLRKLILAGMNVMRLNFSHGDFEEHGGRIKTVRKLSKELNKNIAILLDTKGPEIRTGDFVGGKTEFKKGQVVTICQEDIE-GTSDRFTI-----TYKELYKDVKPGGFILVNDGQV--ELLVDHVEGTDIVCVCANDGIVKNKRGINVPGVKLGFDYLSPKDTADITFGCEQGVNFIAASFVRRAQDVLDVKKLLIENGHPEIQIIAKIENNEGVDNMDEILKVADGIMVARGDLGVEVPAEDVPLIQKKLIKKCRAAGKVVITATQMLDSMQENPRPTRAEVSDVANAIYDGTDAIMLSGESAQGKYPEESVMTMTKIALKTEETLDYASLLRKAIRTAP--EDPSEAICMSVAEIASK--------FKVSAIVVYTESGSTAKRVSRYRPESMIIAATPYEPVTRSLALNWGV 423
>gi|139438680|ref|ZP_01772164.1| Hypothetical protein COLAER_01165 [Collinsella aerofaciens ATCC 25986] >gi|133775760|gb|EBA39580.1| Hypothetical protein COLAER_01165 [Collinsella aerofaciens ATCC 25986] (486 aa)
Score = 672, Expect = 2.6e-68, Identities = 155/399 (38%), Positives = 236/399 (59%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIY---TTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKE--TPFMKEKVGTLATTIATLVAPK 401
      M K+TKI T+GP+           + + + + AG+NV RFNFSHG Y+E  R+ VR ++KE G+ + +LDTKGPE+R    K+V +K+ K+ +  T++  GT+E S LD   + +V+ G+ I +DDG + LEV S + ++ + + +N ++ E K +N+P+ N S+P ++++DR DI+F +  DYIAASF+ G++VR I+++ +E+GGEH+ I KIE  G+++ D+I++ SD IMVARGDLG+E+  VP +K II C  K VI ATQMLDS++  +PTRAEV DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV++ A I + +E +   ++V   T +  VG A +AT V K
 S:   1 MYKRTKIVCTMGPACD--------------------SDETIREMIKAGMNVARFNFSHGSYDEHHGRIERVRRISKELGLPVGILLDTKGPEVRTGLLVDGKKVAVKTGDKIVVTAQPTSEDFHGTAEHIS-LDYLA---LPSEVEKGSLILIDDGLVALEVESVDGQD--MTCVVKNDGLIGERKGVNMPNVNISLPAITERDRQDILFGLTENIDYIAASFIRDGESVRGIRELCRENGGEHVTIFPKIECALGVENFDEILEASDGIMVARGDLGIEIKPELVPHIQKEIIAKCNAAYKPVITATQMLDSMQQNPRPTRAEVADVANAIYDGTDAVMLSGESAAGKYPVEAVKMQASIALETEKYLPAHAPLEVPADAHGTRVVNNVVGMSAVNMATTVGAK 379
>gi|160947427|ref|ZP_02094594.1| hypothetical protein PEPMIC_01361 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] >gi|158446561|gb|EDP23556.1| hypothetical protein PEPMIC_01361 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] (583 aa)
Score = 672, Expect = 2.8e-68, Identities = 163/370 (44%), Positives = 235/370 (63%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNM-AKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAI 373
      +KKTKI T+GP+           + ++L L  G+NV R NFSHG EE +R++ +++ +E + I+ MLDTKGPEIR+ K S EV +K+   +TT++ +G E SV   +Y +  DV+ G TI VDDG +++EV+S  +E I+  +N I++ NK +N+P+  ++P +++KD++DI+FAIKN D+IAASFV  ++V EI+KIL E+ E I+IISKIE  G++++D II+ SD IMVARGDLG+E+  +P +K II+ C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAEVTDV A+ G+DC MLSGETA G YP AV+VM I +++EN FD+ +I
 S:   1 MKKTKIICTIGPA--------------------SDSVESLKELMLCGMNVCRLNFSHGSKEEHQVRIDNIKKAREELDLPIAIMLDTKGPEIRLGKFSVDEVALKA-GDTYTFTTEEILGNQEICSV-----SYKLLPSDVKIGGTILVDDGLVEMEVVSKTDKE--IKCFVKNNGIIKSNKGVNIPNEIINLPSITEKDKSDILFAIKNDLDFIAASFVRKPEDVYEIRKILDENNSE-IKIISKIENQEGVENIDKIIEASDGIMVARGDLGVEIKAEFIPKIQKEIIRKCNLIGKPVITATQMLDSMIRNPRPTRAEVTDVANAIIDGSDCVMLSGETAAGKYPKEAVKVMNNIAITTENSFDFQNSI 342
>gi|58264908|ref|XP_569610.1| pyruvate kinase [Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21] >gi|134109615|ref|XP_776923.1| hypothetical protein CNBC4130 [Cryptococcus neoformans var. neoformans B-3501A] >gi|50259603|gb|EAL22276.1| hypothetical protein CNBC4130 [Cryptococcus neoformans var. neoformans B-3501A] >gi|57225842|gb|AAW42303.1| pyruvate kinase, putative [Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21] (572 aa)
Score = 672, Expect = 2.8e-68, Identities = 178/455 (39%), Positives = 249/455 (54%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEK--GVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKK--EIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      K ++KT I AT+GP          +ET  L L DAG+N+VR NFSHG YE   ++ R A +  G I+ LDTKGPEIR   + +V I + + + T K  E GT+E  + D T  N+ K  PG I+VDDG L L+VIS  E+ I  + N+ +L  K +NLP +  +P +S+KD++D+ F +KN D I ASF+ + ++V+EI+K+L  G + I+II KIE  G+ + D+I+ E+D +MVARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YPI AV++MA+  +E+  Y  D   TP  E  TLA   L A  I+  D +I+V    + +S R A PI VT ++ A + L+ GV+
 S:  70 KFLRKTSIIATIGPKTNN----------------VET----LVQLADAGMNIVRMNFSHGSYEYHQSVIDNARAAAAKSPSGRPIAIALDTKGPEIRTGLMKDDTDVPISAGHEFWVTTDKAYAEAGTAEHIYI-DYT---NIVKVTAPGKLIYVDDGILSLQVISIQGEK--IRVKSLNSGVLSSRKGVNLPKTAVDLPALSEKDKSDLAFGVKNGVDMIFASFIRSANDVKEIRKVLGPEGAD-IKIIVKIENEQGVMNFDEILRETDGVMVARGDLGIEIPASQVFMAQKMMIAKCNVAGKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVANAVIDGADCIMLSGETAKGKYPIEAVKMMAETAFLAESSIAYPPLFDQLRALTPRPTETAETLA-----LSAVAAAIEQ---DAGAIIVLSTSGVSARLISKYRPACPIICVTRNEQTARQLHLSRGVY 494
>gi|167769177|ref|ZP_02441230.1| hypothetical protein ANACOL_00500 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] >gi|167668817|gb|EDS12947.1| hypothetical protein ANACOL_00500 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] (590 aa)
Score = 670, Expect = 4.0e-68, Identities = 160/452 (35%), Positives = 245/452 (54%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++KTKI TLGP+           +++ +A L AG+NV RFNFSHG +E    + + + GV ++T+LDTKGPEIR+   + ++ + S+ + T   G E S  S   +A DV+ G+TI ++DG ++L V + V EG IE  N ++ ++K +N+P + S+P++S++DR DI+F + FD+IAASFV  D++ +I++IL+ G E I+II+KIE  G+ ++DDI+ SD IMVARGD+G+EVP+ +VP +K +I C + GK VI ATQML+S+  +PTRAE DV A+ GT  MLSGETA G YPI AV MA+I  +E     D+ +++ F +  G   I  ++    +  ++I+     + LS R  PI  T    + L++GV
 S:   1 MRKTKIVCTLGPA--------------------SDSEERIAQLISAGMNVARFNFSHGTHESHRATFERICRLRDQMGVPVATLLDTKGPEIRLGLFKGGKAQLDAGSRFTLCT-----GECEGDSSHASITFPGLAADVKAGSTILLNDGAIELRV--AGVREGAIECDVVNGGVISDHKGVNVPGIHLSMPYVSERDRADIMFGAEMGFDFIAASFVRCADDILQIRQILERQGNEKIRIIAKIENAEGVGNIDDILRVSDGIMVARGDMGVEVPFEEVPILQKMLISKCYNTGKMVITATQMLESMIHNPRPTRAEAADVANAIYDGTSAIMLSGETAAGDYPIEAVSTMAQIAERTER--------DINYQKRFFARS--GERVPDITNAISHATCTTAYDLGAAAIITVTWSGTTARMLSKFRPDIPIIACTHMPHTYHQLALSWGV 415
>gi|146318198|ref|YP_001197910.1| pyruvate kinase [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|145689004|gb|ABP89510.1| Pyruvate kinase [Streptococcus suis 05ZYH33] (501 aa)
Score = 670, Expect = 4.3e-68, Identities = 169/460 (36%), Positives = 257/460 (55%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSIT---GKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDN 462
      M K+ KI ATLGP++  GK F  D   K +E++ + +AAL  G NV RFNFSHGD++EQ R+ VR  + G + +LDTKGPEIR +++  KE  + K+R+ TK+ I ++++  L+ G ++ DV+ G I VDDGKL L V+ +    + N ++ + K +N+P +  P ++++D DI F ++  ++IA SFV T +V ++ I KE G +H+Q+ +KIE  GI ++D+II+ +D IM+ARGD+G+EVP+ VP Y+K II   GK VI AT ML+++ K + TR+EV+DVF AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V MA I +++  +YGR   F    K  +A+ +      H D  +V     +++S R A I VT ++   LN+GV + +V N
 S:   1 MNKRVKIVATLGPAVEIRGGKKF--GDDGYWGEKLDVESSAQKIAALITEGANVFRFNFSHGDHQEQGDRMATVRRAEEIAGKKVGFLLDTKGPEIRTELFEDDAKEYAYTTGDKLRV-ATKQGIKSTKEVIALNVAGGLDVFDDVEVGKQILVDDGKLGLTVVEKDAVNREFVVLVENDGVIAKQKGVNIPYTKIPFPALAERDNADIRFGLEQGLNFIAISFVRTAKDVEVVRNICKETGNDHVQLFAKIENQQGIDNIDEIIEAADGIMIARGDMGIEVPFEMVPVYQKMIITKVNAAGKAVITATNMLETMTEKPRATRSEVSDVFNAVIDGTDATMLSGESANGKYPVESVRTMATIAKNAQTLLNEYGRLNSDQFNRA----SKTEVIASAVKDAC--------HSMDIKLVVTVTETGYSARSISKYRPDADILAVTFTEKVQKSLMLNWGV-IPIVTN 450
>gi|89894354|ref|YP_517841.1| pyruvate kinase [Desulfitobacterium hafniense Y51] >gi|109644742|ref|ZP_01368662.1| pyruvate kinase [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] >gi|89333802|dbj|BAE83397.1| pyruvate kinase [Desulfitobacterium hafniense Y51] >gi|109642691|gb|EAT52244.1| pyruvate kinase [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] (577 aa)
Score = 669, Expect = 5.2e-68, Identities = 148/371 (39%), Positives = 226/371 (60%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAID 374
      +++TKI T+GPS           + + + L AG+NV R NFSHG + E  R+ +RE A++ GV++ +LDTKGPEIR   E+ V++ S   + T  +G++E+ +   TY + ++V G I +DDG + LEVI+S EEG I T +N +L+ K +N+P   +P +++KDR+DIIF ++  D+IAASF   ++ ++++++E G +++II+KIE  GI+ LD+I++ +D +MVARGDLG+EVP +VP ++K +I+ C H GK VIVATQMLDS+  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AVE+M KI + E ++ + D
 S:   1 MRRTKIVCTIGPS--------------------SESNEKIRQLLKAGMNVARLNFSHGTHGEHGKRIRTLREEAQKLGVHLGVLLDTKGPEIRTGTVPEEGVQLNSGDTFILDTDLSTLGSAERVGI-----TYLQLWQEVHQGTHILLDDGLIDLEVIAS--EEGKIITKIQNGGVLKSKKGVNVPGVPIQLPAITEKDRDDIIFGLREGIDFIAASFARKAADILAVRRLVEEEGA-NVKIIAKIENREGIEHLDEILEVADGLMVARGDLGVEVPVEEVPIHQKDMIEKCHHLGKPVIVATQMLDSMIRNPRPTRAEASDVANAILDGTDAIMLSGETAAGQYPVEAVEMMNKIALQIEKHYEPRKIYD 344
>gi|116627931|ref|YP_820550.1| pyruvate kinase [Streptococcus thermophilus LMD-9] >gi|116101208|gb|ABJ66354.1| pyruvate kinase [Streptococcus thermophilus LMD-9] (500 aa)
Score = 669, Expect = 6.0e-68, Identities = 180/489 (36%), Positives = 275/489 (56%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSIT---GKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVF---GNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIID--AINSQLPEVKKTVVVI 491
      M K+ KI ATLGP++  GK F  +   K  + + KN+A L + G NV RFNFSHG++ EQ R+++VR   G + +LDTKGPEIR +++  KE  K+ ++RI TK+ + ++   L+ G ++ DV+ G + VDDGKL L V+ + E+    N I+ + K +N+P +  P ++++D DI F ++  ++IA SFV T +V+E++ I +E G H+++++KIE  GI ++D+II+ +D IM+ARGD+G+EVP+ VP Y+K II   GK V+ AT ML+++ K + TRAEV+DVF AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V MA I+ +++  +YGR   F +  K +V  A  AT     + D  IV   GN RLI  S R A I VT +    LN+GV + +V   + + E+ + A+ S L E  +V++
 S:   1 MNKRVKIVATLGPAVEIRGGKKF--GEDGYWSEKLDPDASAKNIAQLIEEGANVFRFNFSHGNHAEQGERMDVVRMAESIAGQKVGFLLDTKGPEIRTELFEGDAKEYAYKTGEQIRI-ATKQGLKSTRDVIALNVAGALDIFDDVEVGKQVLVDDGKLGLRVVDKDAEKREFIVEVENDGIIAKQKGVNIPYTKIPFPALAERDNADIRFGLEQGINFIAISFVRTAKDVQEVRAICEETGNGHVKLLAKIENQQGIDNIDEIIEAADGIMIARGDMGIEVPFEMVPVYQKMIITKVNAAGKFVVTATNMLETMTEKPRATRAEVSDVFNAVIDGTDATMLSGESANGKYPVESVHTMATINKNAQALLKEYGRLDPSTFDRSS--KTEVVASAVKEAT----------NSMDIKLIVALTESGNTARLI---SKYRPEADILAVTFDELTQKSLMLNWGV-IPIVTETPSSTDDMFEVAERVALESGLVESGDNIVIV 481
>gi|6729356|dbj|BAA89788.1| pyruvate kinase [Selenomonas ruminantium] (470 aa)
Score = 669, Expect = 6.1e-68, Identities = 159/367 (43%), Positives = 223/367 (60%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDY 369
      M+KKTKI T GPS       E GVI+    AL  G+N RFNFSHGD+EE  R+N+VRE AK+ G IS +LDTKGPE+R+ + + +V ++ +K + T  E G   SV + G Y  +V+PG+T+ + DG + L+V  ++  I T +N+ +  KR+ P   +P +S++D DIIF +  D++AASF+  D+V I+K+++EH G H++I+ KIE + G+K+ D I++ SD IMVARGDLG+EVP DVP +K II+ C  GK VIVATQMLDS+E  +PTRAEV+DV A+ GTD MLSGETA+G YP+ AV M +I  E+ +Y
 S:   1 MLKKTKIVCTQGPST-------------EKPGVID-------ALIANGMNCARFNFSHGDHEEHLGRINMVREAAKKAGKVISLILDTKGPEMRLGEFKDGKVMLEKGNKFTL-TYDDEPGDETHVSV-NHKGLYT---EVKPGDTLLLSDGLVALKV--DEIKGKDIVTTIQNSGKMSTRKRVAAPGVPLGLPPISEQDAKDIIFGCEQDMDFVAASFIQRPDDVIAIRKLIEEHNG-HMEILPKIENLEGVKNFDAILEVSDGIMVARGDLGVEVPAEDVPLIQKEIIRKCNAAGKPVIVATQMLDSMERNPRPTRAEVSDVGNAILDGTDAIMLSGETASGDYPVEAVATMNRIAQRMESSLEY 339
>gi|3041863|gb|AAC12962.1| pyruvate kinase I [Bacillus subtilis] (584 aa)
Score = 668, Expect = 6.8e-68, Identities = 170/459 (37%), Positives = 251/459 (54%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVG-TLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDN 462
      ++KTKI T+GP+           + + L L ++G+NV R NFSHGD++E  R+ +RE A++ G N+ +LDTKGPEIR +   +E+ + SK+ I T+ IGT +K SV   TY + DV G+TI +DDG + LEV+ + + I+T  N  L+ K +N+P    +++KD DI+F I+  D+IA SF+  +V EI+++L+EH + IQII KIE  G+ ++D I++ SD +MVARGDLG+E+P +VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV+ M I  SE  +Y  +     +++VG T+  I  VA  + N   ++IV     + ++ R API VT   + + L GVF +  N
 S:   1 MRKTKIVCTIGPA--------------------SESIEMLTKLMESGMNVARLNFSHGDFQEHGARIKNIREAAEKLGKNVGILLDTKGPEIRTHTMENGSIELNAGSKLVISMTEV-IGTPDKISV-----TYEGLVHDVNKGSTILLDDGLIGLEVLDVDAVKREIKTKVLNNGTLKNKKGVNVPGRKCQSSGITEKDARDIVFGIEQGVDFIAPSFIRRSTDVLEIRELLEEHNAQDIQIIPKIENQEGVDNIDAILEVSDGLMVARGDLGVEIPAEEVPLVQKELIKKCNALGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGSYPVEAVQTMHNIASRSEEALNYKEILSK-------RRDQVGMTITDAIGQSVAHTAINLN-----AAIVTPTESGHTARMIAKYRPQAPIVAVTVNDSISRKLALVSGVFAESGQN 423
>gi|160914232|ref|ZP_02076453.1| hypothetical protein EUBDOL_00242 [Eubacterium dolichum DSM 3991] >gi|158433859|gb|EDP12148.1| hypothetical protein EUBDOL_00242 [Eubacterium dolichum DSM 3991] (473 aa)
Score = 668, Expect = 7.3e-68, Identities = 181/491 (36%), Positives = 256/491 (52%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV--FVKVVDNVEHAIANKTEIIDAINSQLP-EVKKTVVVI 491
      M +KKTKI T+GP+           +K+ + L DAG+N++R NFSHGD+EE  R+ +REV +E G +IS +LDTKGPE+R+  +   ++  V I  +K +GT EKF +    + DV  TI +DDGK +L V+   EG +   N +L+ K NLP  ++PF+S KD DI F +  DYIAASF  D+V I++ILKE G E IQII KIE  G +L++I++ +D +MVARGDLG++V  VP Y+K IIK   GK VI AT ML+S++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV+ M KI + E  Y       +K + T  T  +A     D ++I+ F    + +S R API VT K+   LN+GV +   N E  +  E+  I ++ EV KT++V+
 S:   1 MLEVKKTKIICTIGPA--------------------SESKEMMHKLVDAGMNIIRLNFSHGDFEEHGNRIKNIREVVEETGKSISILLDTKGPEVRLGDFANGSEAFEAGDVVTI-VREKVLGTHEKFHI----QCPEIFDDVDVNGTILIDDGKCRLTVLEK--REGELVCRVENPHVLKSRKGCNLPGVKLTMPFISPKDEADIRFGCQMGIDYIAASFTRRKDDVLAIRQILKEEGREDIQIIPKIENQEGFDNLEEILEVADGVMVARGDLGVDVSLELVPIYQKKIIKVANELGKPVITATHMLESMQGNPRPTRAEASDVANAILDGTDAIMLSGESAAGDYPVEAVQTMVKIAKAMEPTLPYHDR----------LKRSIKTCQRTKNDAIAISVADTAMALDIAAIIAFTQSGTTARRISKFRPEAPIVAVTFDKKTQRSLALNWGVNTYFSETKNEE---STDVEMAREIAKKMGVEVGKTIIVV 454
>gi|58264910|ref|XP_569611.1| pyruvate kinase [Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21] >gi|134109617|ref|XP_776922.1| hypothetical protein CNBC4130 [Cryptococcus neoformans var. neoformans B-3501A] >gi|50259602|gb|EAL22275.1| hypothetical protein CNBC4130 [Cryptococcus neoformans var. neoformans B-3501A] >gi|57225843|gb|AAW42304.1| pyruvate kinase, putative [Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21] (529 aa)
Score = 668, Expect = 8.2e-68, Identities = 178/455 (39%), Positives = 249/455 (54%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEK--GVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKK--EIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      K ++KT I AT+GP          +ET  L L DAG+N+VR NFSHG YE   ++ R A +  G I+ LDTKGPEIR   + +V I + + + T K  E GT+E  + D T  N+ K  PG I+VDDG L L+VIS  E+ I  + N+ +L  K +NLP +  +P +S+KD++D+ F +KN D I ASF+ + ++V+EI+K+L  G + I+II KIE  G+ + D+I+ E+D +MVARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YPI AV++MA+  +E+  Y  D   TP  E  TLA   L A  I+  D +I+V    + +S R A PI VT ++ A + L+ GV+
 S:  27 KFLRKTSIIATIGPKTNN----------------VET----LVQLADAGMNIVRMNFSHGSYEYHQSVIDNARAAAAKSPSGRPIAIALDTKGPEIRTGLMKDDTDVPISAGHEFWVTTDKAYAEAGTAEHIYI-DYT---NIVKVTAPGKLIYVDDGILSLQVISIQGEK--IRVKSLNSGVLSSRKGVNLPKTAVDLPALSEKDKSDLAFGVKNGVDMIFASFIRSANDVKEIRKVLGPEGAD-IKIIVKIENEQGVMNFDEILRETDGVMVARGDLGIEIPASQVFMAQKMMIAKCNVAGKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVANAVIDGADCIMLSGETAKGKYPIEAVKMMAETAFLAESSIAYPPLFDQLRALTPRPTETAETLA-----LSAVAAAIEQ---DAGAIIVLSTSGVSARLISKYRPACPIICVTRNEQTARQLHLSRGVY 451
>gi|149909579|ref|ZP_01898232.1| pyruvate kinase [Moritella sp. PE36] >gi|149807283|gb|EDM67236.1| pyruvate kinase [Moritella sp. PE36] (470 aa)
Score = 667, Expect = 8.6e-68, Identities = 163/405 (40%), Positives = 232/405 (57%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTK-KEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHG 408
      +KKTKI T+GP           E+ +K L L AG+NV+R NFSHG++ E ++R+ +REV++   I+ +LDTKGPEIR K  E I + ++ +TT  +G + +V   TY  AKD+ G I VDDG ++++V+ +  E ++  NT L ENK +NLP+ + +P +S+KD+ D+ F + + D++AASF+  D+VREI++IL +GGE+IQIISKIE  G+ + D+I+ ESD IMVARGDLG+E+P +V  +K +IK C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAE DV AV GTD MLSGETA G YP+ AV +MA I  ++N    ++ K   +    T  L AP V+  G
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKT-------------------ESVEK-LTELVKAGMNVMRLNFSHGNFAEHSVRIQNIREVSENLNEKIAVLLDTKGPEIRTIKLENGEDVILTAGQLFTFTTDINVVGNKDSVAV-----TYPGFAKDLSAGAIILVDDGLIEMKVVETTDTE--VKCTVLNTGALGENKGVNLPNISVGLPALSEKDKADLAFGCEQEVDFVAASFIRKADDVREIREILFNNGGENIQIISKIENQEGVDNFDEILAESDGIMVARGDLGVEIPVEEVIMAQKMMIKKCNKAGKVVITATQMLDSMINNPRPTRAEAGDVANAVLDGTDAVMLSGETAKGKYPVEAVSIMANICERTDNSMSSDLGANIVAKSMRITEAVCKGAVETTEKLCAPLIVVATRG 380
>gi|25010985|ref|NP_735380.1| pyruvate kinase [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|23095385|emb|CAD46590.1| Unknown [Streptococcus agalactiae NEM316] (500 aa)
Score = 666, Expect = 1.2e-67, Identities = 164/459 (35%), Positives = 254/459 (55%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSIT---GKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVD 461
      M K+ KI ATLGP++  GK F + +    +E + + +A L  G NV RFNFSHGD+ EQ R+ VR+ + G + +LDTKGPEIR +++     + +K+R+ TK+ I ++ +  L+ G ++ DV+ G I VDDGKL L V + + +  E + N ++ + K +N+P +  P ++++D DI F ++  ++IA SFV T +V E++ I +E G H+++ +KIE  GI ++D+II+ +D IM+ARGD+G+EVP+ VP Y+K II   GK VI AT ML+++ K + TR+EV+DVF AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V MA ID +++  +YGR   F    K  +A+ +      H D  +V     +A+S R A I VT ++   +N+GV  + D
 S:   1 MNKRVKIVATLGPAVEFRGGKKFGESGYWGESLD--VEASAEKIAQLIKEGANVFRFNFSHGDHAEQGARMATVRKAEEIAGQKVGFLLDTKGPEIRTELFEDGSDFHSYTTGTKLRV-ATKQGIKSTPEVIALNVAGGLDIFDDVEVGKQILVDDGKLGLTVFAKDKDTREFEVVVENDGLIGKQKGVNIPYTKIPFPALAERDNADIRFGLEQGLNFIAISFVRTAKDVNEVRAICEETGNGHVKLFAKIENQQGIDNIDEIIEAADGIMIARGDMGIEVPFEMVPVYQKMIITKVNAAGKAVITATNMLETMTDKPRATRSEVSDVFNAVIDGTDATMLSGESANGKYPVESVRTMATIDKNAQTLLNEYGRLDSSAFPRN----NKTDVIASAVKDA--------THSMDIKLVVTITETGNTARAISKFRPDADILAVTFDEKVQRSLMINWGVIPVLAD 450
>gi|161611285|ref|YP_139647.2| pyruvate kinase [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|161936368|ref|YP_141556.2| pyruvate kinase [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] (500 aa)
Score = 666, Expect = 1.2e-67, Identities = 177/489 (36%), Positives = 276/489 (56%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSIT---GKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIID--AINSQLPEVKKTVVVI 491
      M K+ KI ATLGP++  GK F  +   K  + + KN+A L + G NV RFNFSHG++ EQ R+++VR   G + +LDTKGPEIR +++  KE  K+ ++RI TK+ + ++   L+ G ++ DV+ G + VDDGKL L V+ + E+    N I+ + K +N+P +  P ++++D DI F ++  ++IA SFV T +V+E++ I +E G H+++++KIE  GI ++D+II+ +D IM+ARGD+G+EVP+ VP Y+K II   GK V+ AT ML+++ K + TR+EV+DVF AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V MA I+ +++  +YGR   F +  K +V  A  AT   ++I    ++  GN RLI  S R A I +T +    LN+GV + VV   + + E+ + A+ S L E  +V++
 S:   1 MNKRVKIVATLGPAVEIRGGKKF--GEDGYWSEKLDPDASAKNIAQLIEEGANVFRFNFSHGNHAEQGERMDVVRMAESIAGQKVGFLLDTKGPEIRTELFEGDAKEYAYKTGEQIRI-ATKQGLKSTRDVIALNVAGALDIFDDVEVGKQVLVDDGKLGLRVVDKDAEKREFIVEVENDGIIAKQKGVNIPYTKIPFPALAERDNADIRFGLEQGINFIAISFVRTAKDVQEVRAICEETGNGHVKLLAKIENQQGIDNIDEIIEAADGIMIARGDMGIEVPFEMVPVYQKMIITKVNAAGKIVVTATNMLETMTEKPRATRSEVSDVFNAVIDGTDATMLSGESANGKYPVESVRTMATINKNAQTLLKEYGRLNSSTFDRSS--KTEVVASAVKDATNSMNIKLI-------VALTESGNTARLI---SKYRPEADILAITFDELTQKSLMLNWGV-IPVVTETPSSTDDMFEVAERVALESGLVESGDNIVIV 481
>gi|55737190|gb|AAV60832.1| pyruvate kinase [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|55739100|gb|AAV62741.1| pyruvate kinase [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] (517 aa)
Score = 666, Expect = 1.2e-67, Identities = 177/489 (36%), Positives = 276/489 (56%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSIT---GKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIID--AINSQLPEVKKTVVVI 491
      M K+ KI ATLGP++  GK F  +   K  + + KN+A L + G NV RFNFSHG++ EQ R+++VR   G + +LDTKGPEIR +++  KE  K+ ++RI TK+ + ++   L+ G ++ DV+ G + VDDGKL L V+ + E+    N I+ + K +N+P +  P ++++D DI F ++  ++IA SFV T +V+E++ I +E G H+++++KIE  GI ++D+II+ +D IM+ARGD+G+EVP+ VP Y+K II   GK V+ AT ML+++ K + TR+EV+DVF AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V MA I+ +++  +YGR   F +  K +V  A  AT   ++I    ++  GN RLI  S R A I +T +    LN+GV + VV   + + E+ + A+ S L E  +V++
 S:  18 MNKRVKIVATLGPAVEIRGGKKF--GEDGYWSEKLDPDASAKNIAQLIEEGANVFRFNFSHGNHAEQGERMDVVRMAESIAGQKVGFLLDTKGPEIRTELFEGDAKEYAYKTGEQIRI-ATKQGLKSTRDVIALNVAGALDIFDDVEVGKQVLVDDGKLGLRVVDKDAEKREFIVEVENDGIIAKQKGVNIPYTKIPFPALAERDNADIRFGLEQGINFIAISFVRTAKDVQEVRAICEETGNGHVKLLAKIENQQGIDNIDEIIEAADGIMIARGDMGIEVPFEMVPVYQKMIITKVNAAGKIVVTATNMLETMTEKPRATRSEVSDVFNAVIDGTDATMLSGESANGKYPVESVRTMATINKNAQTLLKEYGRLNSSTFDRSS--KTEVVASAVKDATNSMNIKLI-------VALTESGNTARLI---SKYRPEADILAITFDELTQKSLMLNWGV-IPVVTETPSSTDDMFEVAERVALESGLVESGDNIVIV 498
>gi|169335577|ref|ZP_02862770.1| hypothetical protein ANASTE_01992 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] >gi|169258315|gb|EDS72281.1| hypothetical protein ANASTE_01992 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] (575 aa)
Score = 666, Expect = 1.3e-67, Identities = 172/458 (37%), Positives = 261/458 (56%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVD 461
      +KKTKI T+GP+            KK L L +G+NV R NFSHGDYEE  R++ ++E+ ++  I+ +LDTKGPEIR K + V +K S  + T  E+G  K S   TY+ +A++++ G+ + +DDG +KL V   ++ I+   N  ++ +K IN+P N +P +++KD ND++F IKN D++AASF+ + ++V I+++L +GGE I IISKIE  G+ ++D+II+ SD IMVARGDLG+E+P +VP +K IIK C + GK VI ATQMLDS+  + TRAEVTDVF A+ GTD MLSGETA G YPI AV+ M I S+E   G+  +  + ++ ++ T A +++T+  ++ D+  + +I+  +   + +S R  I  TDK+  R L +GV  +D
 S:   1 MKKTKIVCTIGPA--------------------SEDKKVLTHLIASGMNVARLNFSHGDYEEHQGRIDTIKEIRQKLNQPIAILLDTKGPEIRTKKFKDGGVFLKEGSMFTL-TVGDELGDENKCST-----TYDHLAEELKKGDVVLIDDGLIKLTVREIKGKDVILRV--DNGGPVKNHKSINIPGVNIKLPALTEKDTNDLLFGIKNDVDFVAASFIRSKEDVFAIREVLNNNGGEDIHIISKIENRQGVDNIDEIIEASDGIMVARGDLGVEIPAEEVPIVQKDIIKKCNYVGKPVITATQMLDSMINNPRATRAEVTDVFNAIFDGTDAIMLSGETAAGKYPIEAVQTMGIIAESAE-----GKLASDFRTRSKYINDQSMTSAVSLSTV----QIADS--LNAKAILTPTSSGYTARRISKYRPNCDIVAYTDKEYVQRRLSLVWGVEAYKID 420
>gi|188533949|ref|YP_001907746.1| Pyruvate kinase I [Erwinia tasmaniensis] >gi|188028991|emb|CAO96859.1| Pyruvate kinase I [Erwinia tasmaniensis] (470 aa)
Score = 666, Expect = 1.4e-67, Identities = 151/356 (42%), Positives = 212/356 (59%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ L L DAG+NV+R NFSHGDY+E  R+ +R V + G  + +LDTKGPEIR K  ++ +K+    T + +G ++ +V   TY  A D+Q GNT+ VDDG + +EV+  V + +   N  L ENK +NLP + +P +++KD++D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGEHIQIISKIE  G+ + D+I+D SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +IK C H K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ +V +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLTNLLDAGMNVMRLNFSHGDYQEHGQRITNLRNVMSKSGHQAAILLDTKGPEIRTMKLEGGQDAALKAGQTFTFTTDQSVVGNAQTVAV-----TYPGFATDLQVGNTVLVDDGLIGMEVLE--VTDSTVVCKVLNNGDLGENKGVNLPGVSIQLPALAEKDKHDLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVIEIREHLKAHGGEHIQIISKIENQEGLNNFDEILDASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIKKCNHARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLESVRIMATI 331
>gi|22537102|ref|NP_687953.1| pyruvate kinase [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|76787355|ref|YP_329658.1| pyruvate kinase [Streptococcus agalactiae A909] >gi|22533962|gb|AAM99825.1|AE014234_15 pyruvate kinase [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|76562412|gb|ABA44996.1| pyruvate kinase [Streptococcus agalactiae A909] (500 aa)
Score = 665, Expect = 1.4e-67, Identities = 164/459 (35%), Positives = 254/459 (55%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSIT---GKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVD 461
      M K+ KI ATLGP++  GK F + +    +E + + +A L  G NV RFNFSHGD+ EQ R+ VR+ + G + +LDTKGPEIR +++     + +K+R+ TK+ I ++ +  L+ G ++ DV+ G I VDDGKL L V + + +  E + N ++ + K +N+P +  P ++++D DI F ++  ++IA SFV T +V E++ I +E G H+++ +KIE  GI ++D+II+ +D IM+ARGD+G+EVP+ VP Y+K II   GK VI AT ML+++ K + TR+EV+DVF AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V MA ID +++  +YGR   F    K  +A+ +      H D  +V     +A+S R A I VT ++   +N+GV  + D
 S:   1 MNKRVKIVATLGPAVEFRGGKKFGESGYWGESLD--VEASAEKIAQLIKEGANVFRFNFSHGDHAEQGARMATVRKAEEIAGQKVGFLLDTKGPEIRTELFEDGADFHSYTTGTKLRV-ATKQGIKSTPEVIALNVAGGLDIFDDVEVGKQILVDDGKLGLTVFAKDKDTREFEVVVENDGLIGKQKGVNIPYTKIPFPALAERDNADIRFGLEQGLNFIAISFVRTAKDVNEVRAICEETGNGHVKLFAKIENQQGIDNIDEIIEAADGIMIARGDMGIEVPFEMVPVYQKMIITKVNAAGKAVITATNMLETMTDKPRATRSEVSDVFNAVIDGTDATMLSGESANGKYPVESVRTMATIDKNAQTLLNEYGRLDSSAFPRN----NKTDVIASAVKDA--------THSMDIKLVVTITETGNTARAISKFRPDADILAVTFDEKVQRSLMINWGVIPVLAD 450
>gi|153813696|ref|ZP_01966364.1| hypothetical protein RUMOBE_04127 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] >gi|149830204|gb|EDM85297.1| hypothetical protein RUMOBE_04127 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] (474 aa)
Score = 665, Expect = 1.5e-67, Identities = 157/376 (41%), Positives = 228/376 (60%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKE 379
      ++KTKI TLGPS       + GV+E    L  G+NV RFNFSHG ++EQ R++ ++E+    ++ +LDTKGPEIR+ +  +V +K  + + TT++ +G + SV   TY ++ KDV+PGN+I +DDG + LEV   + I + + N +L  K +NLP  ++PF+S KD +DI+F IK +D+IAASF T +V+EI+ IL+++GG I+II+KIE  G+ ++D II+ +D IM+ARGD+G+E+P DVP +K II  + GK VI ATQMLDS+  +PTRAE TDV A+ +GT  MLSGETA G YPI A++ M KI V +E  DY +   K+
 S:   1 MRKTKIICTLGPST-------------DKDGVLEE-------LVKEGMNVARFNFSHGLHDEQKGRIDKLKEIRTRLNKPVAALLDTKGPEIRIREFENGKVTLKEGQEFTL-TTEEIVGNEKIVSV-----TYKDLYKDVKPGNSILIDDGLIGLEVKKIKGQNIICKVV--NGGVLGNKKGVNLPGVEVNMPFISPKDHDDILFGIKEGYDFIAASFTRTAADVKEIRDILEKNGGHDIKIIAKIENQQGVDNIDSIIEAADGIMIARGDMGVEIPLEDVPVIQKDIIAKVYNAGKQVITATQMLDSMIKNPRPTRAETTDVANAIYQGTSAIMLSGETAAGKYPIEALKTMVKIAVRTEADVDYNKQFSTSSKD 349
>gi|85059416|ref|YP_455118.1| pyruvate kinase [Sodalis glossinidius str. 'morsitans'] >gi|84779936|dbj|BAE74713.1| pyruvate kinase I [Sodalis glossinidius str. 'morsitans'] (470 aa)
Score = 663, Expect = 2.8e-67, Identities = 154/356 (43%), Positives = 215/356 (60%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP       K E++ V    L++L DAG+NV+R NFSHGDYEE  R+ +R V K   + +LDTKGPEIR K + +V +++    T + IG SE+ +V   TY  +D+ GNTI VDDG L + V S  ++ + + + N  L ENK +NLP + +P +++KD+ D+IF +  D+IAASF+  +V EI++ L++HGG HIQIISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGP-------------KTESEEV-------LSSLLDAGMNVMRLNFSHGDYEEHGQRIKNLRAVLKRTDQQAAILLDTKGPEIRTMKLVNGADVSLRAGQTFTFTTDQSIIGNSERVAV-----TYPGFTQDLAVGNTILVDDGLLGMTVTSVTQDQVVCKVL--NNGDLGENKGVNLPGVSIPLPALAEKDKRDLIFGCEQGVDFIAASFIRKRSDVLEIREYLEQHGGSHIQIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCNRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVTIMATI 331
>gi|153956155|ref|YP_001396920.1| Pyk [Clostridium kluyveri DSM 555] >gi|146349013|gb|EDK35549.1| Pyk [Clostridium kluyveri DSM 555] (585 aa)
Score = 663, Expect = 3.1e-67, Identities = 167/470 (35%), Positives = 259/470 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAI----DVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF---VKVVDNVEHAIANKTEI 473
      ++KTK+ T+GP+           +++ L+ L +AG+NV R NFSHGDY   R+N V+++ ++  I+ MLDTKGPEIR    + ++K  K IY   IG + + S+   TY+ ++ D++ G++I +DDG + LEV  ++E  I I +N  + +K +N+P + S+P +++KD+ D+IF K  D +AASF+  ++ I+K+L+ +GG+ IQI SKIE  G+ ++D+II SD IMVARGD+G+E+  VP +K II+ C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAE +D+ A+ GTD MLSGETANG YP+ A  M++I ++E  DY  +  +V+ + P     A ++AT   +    S+I+     + +S R  I VT  + A R LN+GVF  K VD+ + I + +I
 S:   1 MQKTKMIFTIGPT--------------------SDSEEVLSKLIEAGMNVTRHNFSHGDYPSHEKRINTVKKLREKYSKPIAIMLDTKGPEIRTGNFENDKAQLKEGDKFTIYCRDNIIGDNTRCSI-----TYDGLSSDLKKGDSILIDDGLVALEV--DDIENNKIYCIVKNNGTISNHKGVNVPGVSTSLPALTEKDKGDLIFGCKIGVDMVAASFIRKAADILTIRKVLEANGGQDIQIFSKIENQEGVDNIDEIIKFSDGIMVARGDMGVEILIEQVPLIQKTIIQKCNKAGKPVITATQMLDSMIRNPRPTRAEASDIANAIFDGTDAIMLSGETANGKYPVEAARTMSRIAQAAEEKIDYDSLLKKRREVHIQNVPN--------AISLATCSTASEL------KASAIITATQSGHTARMVSKYRPQCHIIAVTPSGKVARRLALNWGVFPILTKRVDSTDELIEDSVKI 437
>gi|167037105|ref|YP_001664683.1| pyruvate kinase., pyruvate, water dikinase [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] >gi|166855939|gb|ABY94347.1| Pyruvate kinase., Pyruvate, water dikinase [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] (583 aa)
Score = 663, Expect = 3.1e-67, Identities = 175/478 (36%), Positives = 260/478 (54%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIID-AINSQL 481
      +++TKI T+GP+     D+N       L L + G+NV R NFSHGD+EE  R++ ++++ +E G+ ++ +LDTKGPEIR K   VE+K + + + TT+ +G    + S   + +DV+ G+ I +DDG + L+V   E+ I I N+ ++++K +N+P  ++P ++ KD +DI F IK  D IAASFV  +V I+++L+E+ EHI II+KIE  G++++D+II SD IMVARGDLG+E+P ++P +K II+ C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAEVTDV A+ GTD MLSGETA G YPI A E MAKI  +E + Y  ID    +  +   T A +  +I   Y++ +V      S R API  T + A + + +GV+ V + V  +  E+ID AI S L
 S:   1 MRRTKIVCTIGPASE-------DYNI-------------LRKLIEKGMNVARLNFSHGDFEEHGARIDNIKKIREEFGLPVAILLDTKGPEIRTGKFKNGGVELK-EGQTFVITTRDVLGDE----TICSVSYKGLPQDVERGSRILIDDGLISLKVTDVKGED--IVCIVENSGPVKDHKGVNVPGVKLNLPALTQKDVDDIEFGIKKGIDIIAASFVRKAADVLAIRRLLEENKAEHILIIAKIENREGVENIDEIIKVSDGIMVARGDLGVEIPLEEIPIVQKMIIQKCNKAGKPVITATQMLDSMMRNPRPTRAEVTDVANAILDGTDAIMLSGETAQGKYPIEAFETMAKIAEKTEAYVGYRDIIDRNIDTNVSITNAISHATCTTARDIGAAAIITCTKSGYTARMV-----------SRYRPQAPIIATTPSESVARKLSIVWGVYPLVTEEV----STTDEMIDVAIQSAL 437
>gi|153814494|ref|ZP_01967162.1| hypothetical protein RUMTOR_00708 [Ruminococcus torques ATCC 27756] >gi|145847988|gb|EDK24906.1| hypothetical protein RUMTOR_00708 [Ruminococcus torques ATCC 27756] (478 aa)
Score = 662, Expect = 3.6e-67, Identities = 167/452 (36%), Positives = 252/452 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      +KKTK+ T+GP+  +        E KK  L + G++V RFNFSHGD+EEQ R++L++E+ +E  N + +LDTKGPEIR    K + +K+ + + T + E G  K S+   TY + +DV G I +DDG ++L+V+ + +E  E I N  L E K +N+P+  +P +++KD++DI F ++  D+IAASFV  + V EIK LKE G ++ II+K+E  GIK++D+II +D +MVARGDLG+E+P +VP +K II+ C  KTVI ATQMLDS+  +PTRAEVTDV AV GTD MLSGETA G YP+ A+++M I ++E  DY       +++ G L + +++ +  V+   +  I+     + +SN+R  I VT +  R + +GV
 S:   1 MKKTKVVCTMGPNTNDR----------------ELLKK----LIENGMDVARFNFSHGDHEEQKSRMDLLKELRQELNTNTAILLDTKGPEIRTGVLKGGKRIMLKAGEQFTLTTEEIE-GDESKVSI-----TYEGLVQDVDAGRVILIDDGLIELKVVGKSEKEIFCEVI--NGGELGERKGVNVPNVAVRLPAITEKDKDDIRFGVEQGIDFIAASFVRNAECVLEIKAYLKELGAPYVPIIAKVENAEGIKNIDEIIRAADGVMVARGDLGVEIPAEEVPYLQKMIIQKCNMNFKTVITATQMLDSMMRNPRPTRAEVTDVANAVYDGTDAVMLSGETAQGKYPLEALQMMVHIIQNTEQHLDY----------EGMLEKTGGHLKSGVSSAIGYSSVLAASNLNAKCIITPSVSGATARVVSNLRPRQVILGVTPNERTLRRMSIYWGV 416
>gi|81428643|ref|YP_395643.1| pyruvate kinase [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] >gi|52631967|gb|AAU85378.1| pyruvate kinase [Lactobacillus sakei] >gi|78610285|emb|CAI55334.1| Pyruvate kinase [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] (586 aa)
Score = 662, Expect = 3.8e-67, Identities = 169/453 (37%), Positives = 245/453 (54%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      +KKTKI +TLGP+           + + + L +AG NV RFNFSHGD+EE  R+N+VRE K G + MLDTKG EIR   K+ E+ +  VRI    GT EK +V  G Y+  D  G + +DDG + L++I +   + T +N ++  K +N P + ++P +++KD +DI F + N ++IAASFV  +V +I+++L+E  EH+QI KIE+ GI ++DDI+ SD +M+ARGD+G+E+P+ +VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAEV DV AV GTD TMLSGE+ANG YP+ AV MA+ID +E    A +    + E +G   A + K ++    +  G+ R+I  S R A I VT +    +NYGV+
 S:   1 MKKTKIVSTLGPA--------------------SNSVEIITKLIEAGANVFRFNFSHGDHEEHLSRMNMVREAEKATGKTVGIMLDTKGAEIRTTVQQGKKFELHTGEVVRISMDDTLEGTPEKIAV-TYPGLYD---DTHVGGHVLIDDGLVDLKIIEKDEANKELVTEVQNDGMVGSRKGVNAPGVSINLPGITEKDASDIRFGLDNDINFIAASFVRKPQDVLDIRELLEEKHMEHVQIFPKIESQEGIDNIDDIMKVSDGLMIARGDMGVEIPFENVPFVQKNLIKKCNAIGKPVITATQMLDSMQENPRPTRAEVNDVANAVIDGTDATMLSGESANGDYPVEAVATMARIDERTEKSLTDRDAYALKAYSKTNLTESIGQAVAHTARNLGIKTIV--------AATESGSTARMI---SKYRPQADILAVTFDERTRRGLTVNYGVY 418
>gi|20808232|ref|NP_623403.1| pyruvate kinase [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] >gi|20516829|gb|AAM25007.1| Pyruvate kinase [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] (583 aa)
Score = 661, Expect = 5.0e-67, Identities = 173/478 (36%), Positives = 258/478 (53%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIID-AINSQL 481
      +++TKI T+GP+     D+N       L L + G+NV R NFSHGD+EE  R++ ++++ +E G+ ++ +LDTKGPEIR K   VE+K + +  TT+ IG   SV    + +DV G I +DDG + L V+  E+ I + N+ L ++K +N+P  ++P ++ KD DI F IK  D IAASFV  +V I+++L+++ +HIQII+KIE  G++++D+II SD IMVARGDLG+E+P ++P +K IIK C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAEVTDV A+ GTD MLSGETA G YP+ A E MA+I  +E + Y  + V +  +  +   T A +  +I   Y++ +V      S R ++PI  T ++ A + + +GV+ V  V  +  E+ID AI S L
 S:   1 MRRTKIVCTIGPASE-------DYNI-------------LRKLIEKGMNVARLNFSHGDFEEHGARIDNIKKIREELGLPVAILLDTKGPEIRTGKFKNGGVELK-EGQTFTLTTRDVIGDETVVSV----SYKGLPQDVSRGTQILIDDGLISLRVVDVKGED--IICVVENSGFLGDHKGVNVPGVKLNLPALTQKDIEDIEFGIKKGIDMIAASFVRKAADVLAIRRLLEDNKADHIQIIAKIENREGVENIDEIIRVSDGIMVARGDLGVEIPLEEIPIVQKMIIKKCNEAGKPVITATQMLDSMMRNPRPTRAEVTDVANAILDGTDAIMLSGETAQGKYPVEAFETMARIAEKTEVYVQYRDIVGVGTERNVSITNAISHATCTTARDIGASAIITCTKSGYTARMV-----------SRYRPSSPIIATTPSEQVARKLSIVWGVYPLVTKEV----STTDEMIDVAIESAL 437
>gi|121728930|ref|ZP_01681936.1| pyruvate kinase I [Vibrio cholerae V52] >gi|121628778|gb|EAX61242.1| pyruvate kinase I [Vibrio cholerae V52] (501 aa)
Score = 660, Expect = 5.5e-67, Identities = 172/465 (36%), Positives = 257/465 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATT----IATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIA 468
      +KKTKI T+GP           E+ +K L L +AG+NV+R NFSHGDY E  R+  R+V + G ++ +LDTKGPEIR K   +V++ + +  T K +G E+ +V S   AKD+ GN I VDDG +++EV+++  E ++  N  L ENK +NLP + ++P +S+KD+ND+ F +  D++AASF+ G +V+EI+++L HGG++IQIISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV++MA+I  ++        P +K ++G+  +  I  V  V     I+V   + +++   A I VT K+ A + L+ GV  VVD +++ A
 S:  32 MKKTKIVCTIGPKT-------------------ESVEK-LTELVNAGMNVMRLNFSHGDYVEHGTRITNFRKVMEVTGKQLAILLDTKGPEIRTIKLENGDDVDLVAGQEFTFTTDTKVVGNKERVAVTYS----GFAKDLNVGNRILVDDGLIEMEVLATTDTE--VKCKVLNNGALGENKGVNLPGVSVNLPALSEKDKNDLKFGCEQGVDFVAASFIRKGSDVKEIREVLASHGGQNIQIISKIENQEGLDNFDEILELSDGIMVARGDLGVEIPAEEVIFAQKMMIEKCNRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAIMDGTDAVMLSGETAKGKYPVEAVKIMAQIAERTD----------------PVLKAELGSRLDSPRLRITEAVCKGAVDTAEKLAAPLIIVATEAGKSARSVRKYFPTANIIAVTTNKKTAAQLVLSKGVTPVVVDAIDNTDA 459
>gi|116617886|ref|YP_818257.1| pyruvate kinase [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] >gi|116096733|gb|ABJ61884.1| pyruvate kinase [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] (473 aa)
Score = 660, Expect = 5.7e-67, Identities = 179/458 (39%), Positives = 250/458 (54%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSE-NFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVD 461
      +KKTKI +TLGPS +         +ET K  L AG NV RFNFSHGD+EE  R+N V E K G + +LDTKG EIR K ++ ++E +  +RI  +  GT EK +V   TY + DV+ G + DDG L  VI +   +   N IL  K +N P + ++P +++KD +DI F + ++ +YIAASFV  ++V EI+ +LKE  EH+QII KIE+ GI +LD I++ SD++MV RGD+G+E+P +VP +K +I+   G VI ATQMLDS+E  +PTRAE +DV AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V MA ID +E + + GR D++F ET      +T A  + R+ N  + ++VV N   + +S R  I VT +    LNYGV  V D
 S:   1 MKKTKIVSTLGPSSSD----------------VETIVK----LIQAGANVFRFNFSHGDHEEHLGRMNAVHEAEKITGKTVGILLDTKGAEIRTTKQADGKIEFHTGDTLRIAMDENLEGTKEKIAV-----TYAGLFDDVKEGGQVLFDDGLLGTTVIEKDSATRELVVRVDNDGILGSRKGVNAPGVSINLPGITEKDADDIRFGLDHEINYIAASFVRKPEDVLEIRGLLKEKNMEHVQIIPKIESQEGIDNLDAILEVSDALMVPRGDMGVEIPAENVPLVQKDMIRKMNKAGLPVITATQMLDSMEENPRPTRAEASDVANAVFDGTDATMLSGESANGDYPVESVATMAAIDEKAETSLRENGRHEDIFFDETD----------STEAVAASVARIARN--VNAKAVVVSTNSGYTARMVSKHRPDVNILAVTYSERVQRGLTLNYGVVPVVYD 423
>gi|167039840|ref|YP_001662825.1| pyruvate kinase., pyruvate, water dikinase [Thermoanaerobacter sp. X514] >gi|166854080|gb|ABY92489.1| Pyruvate kinase., Pyruvate, water dikinase [Thermoanaerobacter sp. X514] (583 aa)
Score = 660, Expect = 6.6e-67, Identities = 173/478 (36%), Positives = 260/478 (54%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIID-AINSQL 481
      +++TKI T+GP+     D+N       L L + G+NV R NFSHGD+EE  R++ ++++ +E G+ ++ +LDTKGPEIR K   VE+K + + + TT+ +G    + S   + +DV+ G+ I +DDG + L+V   E+ I I N+ ++++K +N+P  ++P ++ KD +DI F I+  D IAASFV  +V I+++L+E+ EHI II+KIE  G++++D+II SD IMVARGDLG+E+P ++P +K II+ C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAEVTDV A+ GTD MLSGETA G YPI A E MAKI  +E + Y  ID    +  +   T A +  +I   Y++ +V      S R API  T + A + + +GV+ + + V  +  E+ID AI S L
 S:   1 MRRTKIVCTIGPASE-------DYNI-------------LRKLIEKGMNVARLNFSHGDFEEHGARIDNIKKIREEFGLPVAILLDTKGPEIRTGKFKNGGVELK-EGQTFVITTRDVLGDE----TICSVSYKGLPQDVERGSRILIDDGLISLKVTDVKGED--IVCIVENSGPVKDHKGVNVPGVKLNLPALTQKDVDDIEFGIQKGIDIIAASFVRKAADVLAIRRLLEENKAEHILIIAKIENREGVENIDEIIKVSDGIMVARGDLGVEIPLEEIPIVQKMIIQKCNKAGKPVITATQMLDSMMRNPRPTRAEVTDVANAILDGTDAIMLSGETAQGKYPIEAFETMAKIAEKTEAYVGYRDIIDRNIDTNVSITNAISHATCTTARDIGAAAIITCTKSGYTARMV-----------SRYRPQAPIIATTPSESVARKLSIVWGVYPLITEEV----STTDEMIDVAIQSAL 437
>gi|55977032|gb|AAV68349.1| putative pyruvate kinase [Leuconostoc mesenteroides] (473 aa)
Score = 659, Expect = 8.0e-67, Identities = 179/458 (39%), Positives = 250/458 (54%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSE-NFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVD 461
      +KKTKI +TLGPS +         +ET K  L AG NV RFNFSHGD+EE  R+N V E K G + +LDTKG EIR K ++ ++E +  +RI  +  GT EK +V   TY + DV+ G + DDG L  VI +   +   N IL  K +N P + ++P +++KD +DI F + ++ +YIAASFV  ++V EI+ +LKE  EH+QII KIE+ GI +LD I++ SD++ VARGD+G+E+P +VP +K +I+   G VI ATQMLDS+E  +PTRAE +DV AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V MA ID +E + + GR D++F ET      +T A  + R+ N  + ++VV N   + +S R  I VT +    LNYGV  V D
 S:   1 MKKTKIVSTLGPSSSD----------------VETIVK----LIQAGANVFRFNFSHGDHEEHLGRMNAVHEAEKITGKTVGILLDTKGAEIRTTKQADGKIEFHTGDTLRIAMDENLEGTKEKIAV-----TYAGLFDDVKEGGQVLFDDGLLGTTVIEKDSATRELVVRVDNDGILGSRKGVNAPGVSINLPGITEKDADDIRFGLDHEINYIAASFVRKPEDVLEIRGLLKEKNMEHVQIIPKIESQEGIDNLDAILEVSDALTVARGDMGVEIPAENVPLVQKDMIRKMNKAGLPVITATQMLDSMEENPRPTRAEASDVANAVFDGTDATMLSGESANGDYPVESVATMAAIDEKAETSLRENGRHEDIFFDETD----------STEAVAASVARIARN--VNAKAVVVSTNSGYTARMVSKHRPDVNILAVTYSERVQRGLTLNYGVVPVVYD 423
>gi|116512172|ref|YP_809388.1| pyruvate kinase [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] >gi|116107826|gb|ABJ72966.1| pyruvate kinase [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] (502 aa)
Score = 659, Expect = 8.5e-67, Identities = 165/453 (36%), Positives = 259/453 (57%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSIT---GKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNK--FDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVF---GNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      M K+ KI +TLGP++  GK F + +    +E + KN+AAL + G NV RFNFSHGD+ EQ R+ V  + G + +LDTKGPE+R ++   + + + K R+ TK+ + ++ +  L+ G ++ DV+ G TI +DDGKL L +  +   E A+N ++ + K +N+P++  P ++++D DI F +   ++IA SFV T ++V+E+++I +E G H+Q+++KIE  GI++LD+II+ +D IM+ARGD+G+EVP+ VP Y+K II   GK V+ AT ML+S+  + TR+E++DVF AV GTD TMLSGE+ANG YP +V MA ++ +++  +YGR     P  +K   +T+ +VA     D  IV   GN RLI  S R A I +T ++   +N+GV
 S:   1 MNKRVKIVSTLGPAVEIRGGKKFGESGYWGESLD--VEASAKNIAALIEEGANVFRFNFSHGDHPEQGARMATVHRAEEIAGHKVGFLLDTKGPEMRTELFTDGADSISVVTGDKFRV-ATKQGLKSTPELIALNVAGGLDIFDDVEIGQTILIDDGKLGLSLTGKDAATREFEVEAQNDGVIGKQKGVNIPNTKIPFPALAERDDADIRFGLSQPGGINFIAISFVRTANDVKEVRRICEETGNPHVQLLAKIENQQGIENLDEIIEAADGIMIARGDMGIEVPFEMVPVYQKLIISKVNKAGKIVVTATNMLESMTYNPRATRSEISDVFNAVIDGTDATMLSGESANGKYPRESVRTMATVNKNAQTMLKEYGRL-------HPERYDK-----STVTEVVAASVKNAAEAMDVKLIVALTESGNTARLI---SKHRPDADILAITFDEKVERGLMINWGV 446
>gi|125623950|ref|YP_001032433.1| pyruvate kinase [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] >gi|308858|gb|AAA99895.1| ATP:pyruvate 2-O-phosphotransferase >gi|124492758|emb|CAL97713.1| Pyk protein [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] (502 aa)
Score = 659, Expect = 8.8e-67, Identities = 165/453 (36%), Positives = 259/453 (57%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSIT---GKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNK--FDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVF---GNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      M K+ KI +TLGP++  GK F + +    +E + KN+AAL + G NV RFNFSHGD+ EQ R+ V  + G + +LDTKGPE+R ++   + + + K R+ TK+ + ++ +  L+ G ++ DV+ G TI +DDGKL L +  +   E A+N ++ + K +N+P++  P ++++D DI F +   ++IA SFV T ++V+E+++I +E G H+Q+++KIE  GI++LD+II+ +D IM+ARGD+G+EVP+ VP Y+K II   GK V+ AT ML+S+  + TR+E++DVF AV GTD TMLSGE+ANG YP +V MA ++ +++  +YGR     P  +K   +T+ +VA     D  IV   GN RLI  S R A I +T ++   +N+GV
 S:   1 MNKRVKIVSTLGPAVEIRGGKKFGESGYWGESLD--VEASAKNIAALIEEGANVFRFNFSHGDHPEQGARMATVHRAEEIAGHKVGFLLDTKGPEMRTELFTDGADSISVVTGDKFRV-ATKQGLKSTPELIALNVAGGLDIFDDVEIGQTILIDDGKLGLSLTGKDAATREFEVEAQNDGVIGKQKGVNIPNTKIPFPALAERDDADIRFGLSQPGGINFIAISFVRTANDVKEVRRICEETGNPHVQLLAKIENQQGIENLDEIIEAADGIMIARGDMGIEVPFEMVPVYQKLIISKVNKAGKIVVTATNMLESMTYNPRATRSEISDVFNAVIDGTDATMLSGESANGKYPRESVRTMATVNKNAQTMLKEYGRL-------HPERYDK-----STVTEVVAASVKNAAEAMDVKLIVALTESGNTARLI---SKHRPDADILAITFDEKVERGLMINWGV 446
>gi|164686691|ref|ZP_02210719.1| hypothetical protein CLOBAR_00286 [Clostridium bartlettii DSM 16795] >gi|164604081|gb|EDQ97546.1| hypothetical protein CLOBAR_00286 [Clostridium bartlettii DSM 16795] (586 aa)
Score = 658, Expect = 1.0e-66, Identities = 166/456 (36%), Positives = 252/456 (55%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      +K KKTKI TLGP+           +++ L L + G+NV RFNFSHGD+ EQ +R++ ++V ++ V ++ +LDTKGPEIR K ++ EV ++  + I T + +GT EK +V    + DV+ G+TI +DDG + L + + ++  I   N+ I++ +K +NLP  ++P ++ KD +DI F I+  D+IAASFV  +V I++IL+ +  HIQIISKIE  G+++LD+I+ SD +MVARGDLG+EVP ++P +K +I+ C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAEVTDV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV+VMA I  E  +Y  +   +  + + +   T A +  ++ +  Y++ +V      S R  PI  TD   + L++GV+
 S:   2 LKNAKKTKIVCTLGPA--------------------SDSEEVLTQLVENGLNVCRFNFSHGDHAEQKVRMDTAKKVREKLNVPVALLLDTKGPEIRTGKFADPEVLLEQGQQF-IVTMDEALGTKEKCTV----SYKELVNDVKVGDTILIDDGLVGLRI--NEIKGNDIICTVENSGIVKNHKGVNLPGVKINLPALTPKDISDIEFGIEQDIDFIAASFVRKASDVLAIREILENNNATHIQIISKIENQEGVENLDEILQVSDGLMVARGDLGVEVPTEEMPIIQKDMIRKCNELGKPVITATQMLDSMIRNPRPTRAEVTDVANAIYDGTDAIMLSGETAAGKYPVEAVKVMASIAKRIEETLNYEEILKERNLKGSTVTDAISYATCTTAVELNASAIVSSTSSGYTARMV-----------SKFRPKTPIIAATDSDRTRRQLALSWGVY 419
>gi|156934256|ref|YP_001438172.1| pyruvate kinase [Enterobacter sakazakii ATCC BAA-894] >gi|156532510|gb|ABU77336.1| hypothetical protein ESA_02086 [Enterobacter sakazakii ATCC BAA-894] (502 aa)
Score = 658, Expect = 1.0e-66, Identities = 153/357 (42%), Positives = 212/357 (59%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      ++KKTKI T+GP            +++ L + DAG+NV+R NFSHGDYEE  R+ +R V + G  + +LDTKGPEIR K   +V +K+    T K +G SE +V   TY  KD+ GNT+ VDDG + +EV +  + I + + N  L ENK +NLP + ++P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGEHIQIISKIE  G+ + DDI++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I
 S:  32 VMKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLTKMLDAGMNVMRLNFSHGDYEEHGQRIKNLRNVLAKTGKQAAILLDTKGPEIRTIKLEGGNDVSLKAGQTFTFTTDKSVVGNSEIVAV-----TYEGFTKDLSVGNTVLVDDGLIGMEVTAIEGNKVICKVL--NNGDLGENKGVNLPGVSIALPALAEKDKKDLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVEEIRQHLKAHGGEHIQIISKIENQEGLNNFDDILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCIRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVTIMATI 363
>gi|114567551|ref|YP_754705.1| pyruvate kinase [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] >gi|114338486|gb|ABI69334.1| pyruvate kinase [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] (582 aa)
Score = 658, Expect = 1.0e-66, Identities = 166/453 (36%), Positives = 256/453 (56%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      ++KTKI T+GP+            +NL + +AG+N+ R NFSHG YEE  R+ +RE K+ GV ++ MLDTKGPEIR    +V++++ + + TT++ G   V   TY+ + ++V+ GN+I + DG + L+V+ ++ + I E + N  L E K IN+P + ++PF+S+KD+ DI F I+ + D+IAASFV T D+V EI+++L+  + I II+KIE+ G+++L+DII +D IMVARGDLG+E+P +VP +K II+ C +GK VI+ATQMLDS+  +PTRAEV+DV A+ G D MLSGETA G YP+ V+ MA+I  +E  Y    +E  +  G L+ T A  A   N  + S+I+     + ++ R A + VT ++  + L +GV+
 S:   1 MRKTKIICTIGPA--------------------SEQIENLLLMIEAGMNITRLNFSHGSYEEHQKRIANIREARKKAGVPVAIMLDTKGPEIRTGLLKAGKVKLEAGQRF-VLTTRQVEGDENLVQV-----TYDRLPQEVEKGNSILLADGLINLQVLETSDTDIICEVV--NGGELGERKGINVPGARINMPFLSEKDKEDINFGIEQEVDFIAASFVRTADDVLEIRRLLERRDAD-IDIIAKIESQQGVENLEDIIKVADGIMVARGDLGVEIPAEEVPLVQKNIIEKCSPRGKMVIIATQMLDSMIVNPRPTRAEVSDVANAIFDGADAIMLSGETAAGKYPVEVVKTMARIAGRAEEVLPY--------QEILRQRRLQGELSITDAISFATCATALN--LNASAIITPTVTGLTAKMVAKYRPQASVVAVTTEERILNKLALVWGVY 415
>gi|15673314|ref|NP_267488.1| pyruvate kinase [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] >gi|13432190|sp|Q07637|KPYK_LACLA Pyruvate kinase (PK) >gi|12724313|gb|AAK05430.1|AE006365_6 pyruvate kinase (EC 2.7.1.40) [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] (502 aa)
Score = 658, Expect = 1.1e-66, Identities = 165/453 (36%), Positives = 259/453 (57%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSIT---GKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNK--FDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVF---GNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      M K+ KI +TLGP++  GK F + +    +E + KN+AAL + G NV RFNFSHGD+ EQ R+ V  + G + +LDTKGPE+R ++   + + + K R+ TK+ + ++ +  L+ G ++ DV+ G TI +DDGKL L +  +   E A+N ++ + K +N+P++  P ++++D DI F +   ++IA SFV T ++V+E+++I +E G H+Q+++KIE  GI++LD+II+ +D IM+ARGD+G+EVP+ VP Y+K II   GK V+ AT ML+S+  + TR+E++DVF AV GTD TMLSGE+ANG YP +V MA ++ +++  +YGR     P  +K   +T+ +VA     D  IV   GN RLI  S R A I +T ++   +N+GV
 S:   1 MNKRVKIVSTLGPAVEIRGGKKFGESGYWGESLD--VEASAKNIAALIEEGANVFRFNFSHGDHPEQGARMATVHRAEEIAGHKVGFLLDTKGPEMRTELFADGADAISVVTGDKFRV-ATKQGLKSTPELIALNVAGGLDIFDDVEIGQTILIDDGKLGLSLTGKDAATREFEVEAQNDGVIGKQKGVNIPNTKIPFPALAERDDADIRFGLSQPGGINFIAISFVRTANDVKEVRRICEETGNPHVQLLAKIENQQGIENLDEIIEAADGIMIARGDMGIEVPFEMVPVYQKLIISKVNKAGKIVVTATNMLESMTYNPRATRSEISDVFNAVIDGTDATMLSGESANGKYPRESVRTMATVNKNAQTMLKEYGRL-------HPERYDK-----STVTEVVAASVKNAAEAMDIKLIVALTESGNTARLI---SKHRPNADILAITFDEKVERGLMINWGV 446
>gi|167454157|ref|ZP_02320380.1| pyruvate kinase [Listeria monocytogenes FSL J2-064] (485 aa)
Score = 658, Expect = 1.1e-66, Identities = 162/425 (38%), Positives = 237/425 (55%)
 Q:  51 VNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIID 475
      +NV R NFSHGD+EE  R+ +RE +K+ G ++ +LDTKGPEIR    ++E ++  VR+ T E GT EKFSV   TY + DV+ G++I +DDG + LEVI +   + T  N +L+ K +N+P+ + ++P +++KD DI F ++  D+IAASFV  +V EI KIL+EH  H+QII KIE  G+ ++D+I+ S +MVARGDLG+E+P +VP +K +I+ C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV++MAKI V +E     +  E  M E +G   A       + +IV     + +S R + I VT +    L++GV+ ++  V  +N E+ D
 S:   1 MNVARLNFSHGDFEEHGARIVNIREASKKTGKQVAILLDTKGPEIRTNDMVGGKLEFQTGDVVRVSMTPVE-GTKEKFSV-----TYGELYDDVEIGSSILLDDGLIGLEVIEKDEANRELVTKVLNPGVLKNKKGVNVPNVSINLPGITEKDAADIRFGLEQGIDFIAASFVRRATDVLEITKILEEHNATHVQIIPKIENQEGVDNIDEILQVSQGLMVARGDLGVEIPAEEVPIVQKELIRKCNKLGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGDYPVEAVKMMAKIAVRTEEVLVAQDKFALKLHENTDMTEAIGQAVGHTAK-----------NLNVQTIVAATQSGHTARMISKYRPKSHIVAVTFNEHVYRGLALSWGVYPRLATPV----SNTDEMFD 405
>gi|42528035|ref|NP_973133.1| pyruvate kinase [Treponema denticola ATCC 35405] >gi|41819080|gb|AAS13052.1| pyruvate kinase [Treponema denticola ATCC 35405] (471 aa)
Score = 658, Expect = 1.2e-66, Identities = 171/488 (35%), Positives = 270/488 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAINSQLPEVKKTVVVI 491
      +KKTKI T+GP+           +++ LA +F AG+NV R NFSHG +EE ++++ ++++ +E + I+ +LDTKGPEIR+  EK VEI  + I TT+ IGT++ S+    N+A +++P + I ++DG L+L+VI  + + IE +A N+ L  K +N+P  ++P+MS+KD +DI F I+N D+IAASF  D++ +I+K+L++H  I +I+KIE  G+ ++D+I+ E+D IMVARGD+G+E+  +P +K +IK   GK VI ATQML+S+  ++PTRAEVTDV A+ GT  MLSGETA G YP+ V +M I S E  DY +   F E  + E   TTI  +A     D ++I+     +ALS +  PI +T+ +  + L++ V+ + D ++ + N ++  I   VKK + I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPA--------------------SDSERVLAEMFKAGLNVCRLNFSHGSHEEHKVKIDRIKKIREELKMPIALLLDTKGPEIRL-GLFEKPVEIVQGQEF-IITTRDVIGTNQICSI----SYKNIAAEIKPKSRILINDGLLELQVIDI-LNDTDIECVAVNSGTLSSRKGVNIPGLRVNLPYMSEKDISDIEFGIENDVDFIAASFTQRADDIIQIRKLLEKHKST-IAVIAKIENQEGLDNIDEILAEADGIMVARGDMGVEIEPEKIPHLQKQLIKKANLAGKPVITATQMLESMTHNLRPTRAEVTDVANAILDGTSAVMLSGETAAGEYPVETVAMMTSIANSIEETLDYEK----LFAENASLHE------TTITNAIARATCSTALALDANAIITASASGITPRALSKFKPRVPIIAITESPQVMRKMALDWDVYPVLADPIK-STDNMFDVCSQIAKDTGHVKKGDIAI 449
>gi|6708108|gb|AAF25804.1|AF172173_2 pyruvate kinase [Streptococcus thermophilus] (500 aa)
Score = 657, Expect = 1.6e-66, Identities = 148/369 (40%), Positives = 228/369 (61%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSIT---GKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGR 371
      M K+ KI ATLGP++  GK F  +   K  + + KN+A L + G NV RFNFSHG++ EQ R+++VR   G + +LDTKGPEIR +++  KE  K+ ++RI TK+ + ++   L+ G ++ DV+ G + VDDGKL L V+ + E+    N I+ + K +N+P +  P ++++D DI F ++  ++IA SFV T +V+E++ I +E G H+++++KIE  GI ++D+II+ +D IM+ARGD+G+EVP+ VP Y+K II   GK V+ AT ML+++ K + TR+EV+DVF AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V MA I +++  +YGR
 S:   1 MNKRVKIVATLGPAVEIRGGKKF--GEDGYWSEKLDPDASAKNIAQLIEEGANVFRFNFSHGNHAEQGERMDVVRMAESIAGQKVGFLLDTKGPEIRTELFEGDAKEYAYKTGEQIRI-ATKQGLKSTRDVIALNVAGALDIFDDVEVGKQVLVDDGKLGLRVVDKDAEKREFIVEVENDGIIAKQKGVNIPYTKIPFPALAERDNADIRFGLEQGINFIAISFVRTAKDVQEVRAICEETGNGHVKLLAKIENQQGIDNIDEIIEAADGIMIARGDMGIEVPFEMVPVYQKMIITKVNAAGKIVVTATNMLETMTEKPRATRSEVSDVFNAVIDGTDATMLSGESANGPYPVESVRTMATIHKNAQTLLKEYGR 372
>gi|169189376|ref|ZP_02849377.1| pyruvate kinase [Paenibacillus sp. JDR-2] >gi|169003957|gb|EDS50820.1| pyruvate kinase [Paenibacillus sp. JDR-2] (473 aa)
Score = 656, Expect = 1.7e-66, Identities = 164/452 (36%), Positives = 251/452 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++KTKI T+GP+           + + L + +AG+NV R N +HG+ E+  R+ +RE A   ++ +LD KGPE+R+ K E  +K  K+ + TT++ IG E+ V    +  V PGN I +DDG +++EV+S N E IE + N +++ K +NLP  ++P ++++D  I F I+ + D IA SFV  +++ +I+++L + G HIQIISKIE  G+ +LD II+ SD IMVARGDLG+EVP +DVP ++ +I C  GK VIVATQMLDS++  +P+RAEV+DV AV +GTD MLSGETA G YP+ +V +MA I V +E+ D    YF E  +++ G  TTI +++  V +  + +IV     + +S R +PI V  ++  R + +GV
 S:   1 MRKTKIVCTMGPACE--------------------STEVLIDMINAGMNVARLNMAHGELEDHAARIARIREAAAATNSIVAILLDIKGPEVRIGKLEEASYLLKVGEKLTL-TTEEIIGNGERIHV----NYAELPLVVNPGNKILLDDGLIEMEVVSVNGTE--IECVILNGGVIKARKGVNLPGIRTTLPGVTERDIRHIQFGIEQQIDIIAPSFVRRAEDILQIRELLHDGGAGHIQIISKIENEEGVNNLDSIIEASDGIMVARGDLGVEVPAWDVPMIQREMISKCNTAGKVVIVATQMLDSMQVNPRPSRAEVSDVANAVLQGTDAIMLSGETAAGKYPVESVSMMASIAVKAESMMD-------YFDE---FQQRRGAQPTTITEVISQAVVSSSLELNAKAIVTPTESGFTARMVSKYRPKSPIIAVASDEKVLPRLAVMWGV 415
>gi|15640512|ref|NP_230139.1| pyruvate kinase [Vibrio cholerae O1 biovar eltor str. N16961] >gi|121591097|ref|ZP_01678407.1| pyruvate kinase I [Vibrio cholerae 2740-80] >gi|147674848|ref|YP_001216011.1| pyruvate kinase [Vibrio cholerae O395] >gi|153223760|ref|ZP_01954047.1| pyruvate kinase I [Vibrio cholerae MAK 757] >gi|153801475|ref|ZP_01956061.1| pyruvate kinase I [Vibrio cholerae MZO-3] >gi|153819440|ref|ZP_01972107.1| pyruvate kinase I [Vibrio cholerae NCTC 8457] >gi|153823429|ref|ZP_01976096.1| pyruvate kinase I [Vibrio cholerae B33] >gi|153826559|ref|ZP_01979226.1| pyruvate kinase I [Vibrio cholerae MZO-2] >gi|153828414|ref|ZP_01981081.1| pyruvate kinase I [Vibrio cholerae 623-39] >gi|194531149|ref|YP_002066663.1| pyruvate kinase I [Vibrio cholerae MO10] >gi|194535538|ref|YP_002070711.1| pyruvate kinase I [Vibrio cholerae RC385] >gi|9654913|gb|AAF93658.1| pyruvate kinase I [Vibrio cholerae O1 biovar El Tor str. N16961] >gi|121547044|gb|EAX57183.1| pyruvate kinase I [Vibrio cholerae 2740-80] >gi|124118018|gb|EAY36761.1| pyruvate kinase I [Vibrio cholerae MAK 757] >gi|124122966|gb|EAY41709.1| pyruvate kinase I [Vibrio cholerae MZO-3] >gi|125618163|gb|EAZ46707.1| pyruvate kinase I [Vibrio cholerae MO10] >gi|125621160|gb|EAZ49503.1| pyruvate kinase I [Vibrio cholerae V51] >gi|126510011|gb|EAZ72605.1| pyruvate kinase I [Vibrio cholerae NCTC 8457] >gi|126519062|gb|EAZ76285.1| pyruvate kinase I [Vibrio cholerae B33] >gi|146316731|gb|ABQ21270.1| pyruvate kinase I [Vibrio cholerae O395] >gi|148876123|gb|EDL74258.1| pyruvate kinase I [Vibrio cholerae 623-39] >gi|149739651|gb|EDM53865.1| pyruvate kinase I [Vibrio cholerae MZO-2] >gi|150420332|gb|EDN12629.1| pyruvate kinase I [Vibrio cholerae RC385] >gi|150422890|gb|EDN14841.1| pyruvate kinase I [Vibrio cholerae AM-19226] (470 aa)
Score = 656, Expect = 1.9e-66, Identities = 172/465 (36%), Positives = 257/465 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATT----IATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIA 468
      +KKTKI T+GP           E+ +K L L +AG+NV+R NFSHGDY E  R+  R+V + G ++ +LDTKGPEIR K   +V++ + +  T K +G E+ +V S   AKD+ GN I VDDG +++EV+++  E ++  N  L ENK +NLP + ++P +S+KD+ND+ F +  D++AASF+ G +V+EI+++L HGG++IQIISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV++MA+I  ++        P +K ++G+  +  I  V  V     I+V   + +++   A I VT K+ A + L+ GV  VVD +++ A
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKT-------------------ESVEK-LTELVNAGMNVMRLNFSHGDYVEHGTRITNFRKVMEVTGKQLAILLDTKGPEIRTIKLENGDDVDLVAGQEFTFTTDTKVVGNKERVAVTYS----GFAKDLNVGNRILVDDGLIEMEVLATTDTE--VKCKVLNNGALGENKGVNLPGVSVNLPALSEKDKNDLKFGCEQGVDFVAASFIRKGSDVKEIREVLASHGGQNIQIISKIENQEGLDNFDEILELSDGIMVARGDLGVEIPAEEVIFAQKMMIEKCNRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAIMDGTDAVMLSGETAKGKYPVEAVKIMAQIAERTD----------------PVLKAELGSRLDSPRLRITEAVCKGAVDTAEKLAAPLIIVATEAGKSARSVRKYFPTANIIAVTTNKKTAAQLVLSKGVTPVVVDAIDNTDA 428
>gi|47093107|ref|ZP_00230884.1| pyruvate kinase [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|47018547|gb|EAL09303.1| pyruvate kinase [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] (558 aa)
Score = 655, Expect = 2.1e-66, Identities = 161/425 (37%), Positives = 237/425 (55%)
 Q:  51 VNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIID 475
      +NV R NFSHGD+EE  R+ +RE +K+ G ++ +LDTKGPEIR    ++E ++  VR+ T E GT EKFSV   TY + DV+ G++I +DDG + LEVI +   + T  N +L+ K +N+P+ + ++P +++KD DI F ++  D+IAASFV  +V EI KIL+EH  H+QII KIE  G+ ++D+I+ S +MVARGDLG+E+P +VP +K +I+ C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV++MAKI V +E     +  E  M E +G   A       + +IV     + +S R + I VT +    L++GV+ ++    ++N E+ D
 S:   1 MNVARLNFSHGDFEEHGARIVNIREASKKTGKQVAILLDTKGPEIRTNDMVGGKLEFQTGDVVRVSMTPVE-GTKEKFSV-----TYGELYDDVEIGSSILLDDGLIGLEVIEKDEANRELVTKVLNPGVLKNKKGVNVPNVSINLPGITEKDAADIRFGLEQGIDFIAASFVRRATDVLEITKILEEHNATHVQIIPKIENQEGVDNIDEILQVSQGLMVARGDLGVEIPAEEVPIVQKELIRKCNKLGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGDYPVEAVKMMAKIAVRTEEVLVAQDKFALKLHENTDMTEAIGQAVGHTAK-----------NLNVQTIVAATQSGHTARMISKYRPKSHIVAVTFNEHVYRGLALSWGVYPRLAT----PVSNTDEMFD 405
>gi|160942086|ref|ZP_02089401.1| hypothetical protein CLOBOL_06974 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] >gi|158434977|gb|EDP12744.1| hypothetical protein CLOBOL_06974 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] (478 aa)
Score = 654, Expect = 2.8e-66, Identities = 154/367 (41%), Positives = 220/367 (59%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN---MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYG 370
      +KKTKI T+GP+ +       +K ++  +N    G++V RFNFSHGDY E  RL L++EV KE + ++ +LDTKGPEIR + + +   + +  TT++ +G    D+ G N  + +DV GN I +DDG ++LEV   + + E I N  L E K +N+P+  +P ++DKD+ DI F I+ FD+IAASFV T D ++EIK +L E G  +++I+KIE  GI++LD II+ +D IMVARGD+G+E+P  VP +K II+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAEVTDV AV GTD MLSGETA G YP++A+++M I + +E  DY 
 S:   1 MKKTKIICTMGPNTS-------------DKNIMMELARN-------GMDVARFNFSHGDYNEHQGRLELLKEVRKELDIPVAALLDTKGPEIRTGQLKDGKKVTLKEGQTYTLTTRELVGD-------DTIGYINYSGLNEDVAAGNRILIDDGLIELEVRQVKDTDIVCEVI--NGGELGEKKGVNVPNVKIKLPALTDKDKEDIRFGIRQGFDFIAASFVRTADCIKEIKAMLDEQGSS-MKVIAKIENAEGIENLDAIIEAADGIMVARGDMGVEIPAEKVPHIQKKIIRKCNEACKIVITATQMLDSMIRNPRPTRAEVTDVANAVYDGTDAVMLSGETAMGKYPVDALKMMVSIALETEMHLDYA 340
>gi|168035650|ref|XP_001770322.1| predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] >gi|162678353|gb|EDQ64812.1| predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] (529 aa)
Score = 654, Expect = 2.9e-66, Identities = 155/390 (39%), Positives = 218/390 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATT 393
      I KTKI TLGP       K   V+E    L AG+NV RFNFSHG +E Q  L+ +R+     + +LDTKGPEIR + S K +++ D ++ I T  +G   ++    +A D+QPGN I  DG + + V+ +VE+G+++  NT +L E K +NLP   +P +++KD +DI+ + + NK D+IAASFV G +V IKK+L E  + I IISK+E  G+ + DDI+ E+D +MVARGDLG+E+P  +  +K +I C  GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGETANG YP AV VM+ I  +E  D+    K P   + +LA++
 S:  22 IAKTKIICTLGP-------------KSREVPVLEK-------LLKAGMNVARFNFSHGTHEYQQYTLDNLRQACLNTQTMCAVLLDTKGPEIRTGQLASGKPIQLVRDKEIWITTDYTHLGDENMIAM----SYKKLATDLQPGNIILCSDGSITMTVLECDVEKGMVKCRCENTAMLGEKKNVNLPGVVVDLPTITEKDIDDIMTWGVPNKIDFIAASFVRKGSDVLAIKKLLGE-ASKSIHIISKVENQEGLVNFDDILKETDGVMVARGDLGMEIPTEKIFLAQKMMIYKCNSAGKPVVTATQMLESMIKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGETANGSYPELAVAVMSHICQEAEAALDHESIFKEIMKSVPLPMSPLESLASS 388
>gi|167751448|ref|ZP_02423575.1| hypothetical protein EUBSIR_02444 [Eubacterium siraeum DSM 15702] >gi|167655694|gb|EDR99823.1| hypothetical protein EUBSIR_02444 [Eubacterium siraeum DSM 15702] (600 aa)
Score = 654, Expect = 3.2e-66, Identities = 167/452 (36%), Positives = 252/452 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKN-LAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEG--IIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      +KKTKI TLGP+           T  N L L +G++ RFNFSHG +E+  R  V + KE + I +LDTKGPE+R+   +K VE+K+ S+ + TT+ IG ++ ++    N+A D++ G TI +DDG L+L+V  + +E  I   + +L+ NK N P + S+P++S++D++D++F IK FD +AASFV  +++ +I+K+L E+GG+ I II+KIE  G+ ++DDI+ +D IMVARGD+G+E+P+ ++P +K +I  + GK VI ATQMLDS+  +PTRAE TDV A+ GT  MLSGETA G YPI+AV+ M I V +E  DY +     F +E G  T A +A  V +   ++I+   R + LS R  PI  T +  + L++GV
 S:  15 MKKTKIVCTLGPA---------------------TDDDNVLRELIKSGMDCARFNFSHGTHEDHKKRYEQVERIRKELRLPIPAILDTKGPEVRIKSFKDDKPVELKTGSEYTL-TTEDVIGDEKRAAI----NYPNLASDIETGVTILIDDGLLELKVTEIDRKESGDDIRCKVIHGGMLKPNKSCNFPGIHLSMPYLSERDKSDLLFGIKTGFDIVAASFVTRDEDIIQIRKLLDENGGKDISIIAKIENQDGVDNIDDILRVADGIMVARGDMGVEIPFVEIPRIQKELIHKGYNAGKQVITATQMLDSMIKNPRPTRAETTDVANAIYDGTSAIMLSGETAAGAYPIDAVKTMKAIAVKTEQDIDYRKRF--------FTRENEGVPNVTNA--IAHATVTTSIDLGATAILTVTKGGRTARTLSKFRPTCPIIAATTSERAQRQLNLSWGV 434
>gi|168029184|ref|XP_001767106.1| predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] >gi|162681602|gb|EDQ68027.1| predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] (526 aa)
Score = 654, Expect = 3.4e-66, Identities = 154/390 (39%), Positives = 218/390 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATT 393
      I KTKI TLGP       K   V+E    L AG+NV RFNFSHG +E   L+ +R+     + +LDTKGPEIR   S K +++K  ++ I T  +G   ++    + DV+PGNTI  DG + L V+ + E+G+++  NT +L E K +NLP   +P ++ KDR+DI+ + + NK D+IAASFV G ++ +IK++L E  ++I IISK+E  G+ + DDI+ ESD +MVARGDLG+E+P  +  +K +I C  GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTD MLSGETANG+YP AV VM++I  +E  DY    K P   + +LA++
 S:  22 IAKTKIICTLGP-------------KSREVPVLEK-------LLRAGMNVARFNFSHGTHEYHQYTLDSLRQACINTQTMCAVLLDTKGPEIRTGNLASGKPIQLKRGEEILITTDYSHLGDENMIAM----SYQRLPVDVKPGNTILCSDGTIALSVLECDAEKGVVKCRCENTAMLGEKKNVNLPGVIVDLPTITPKDRDDILNWGVPNKIDFIAASFVRKGSDLIQIKQLLGE-ASKNIHIISKVENQEGLVNFDDILRESDGVMVARGDLGMEIPTEKIFLAQKMMIYKCNSAGKPVVTATQMLESMIKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDAVMLSGETANGLYPELAVAVMSQICQEAEASLDYASIFKETMKSVPLPMSPLESLASS 388
>gi|168181977|ref|ZP_02616641.1| pyruvate kinase [Clostridium botulinum Bf] >gi|182674859|gb|EDT86820.1| pyruvate kinase [Clostridium botulinum Bf] (585 aa)
Score = 652, Expect = 5.3e-66, Identities = 172/480 (35%), Positives = 269/480 (56%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMK--EKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIID-AINSQLPE 483
      ++KTK+ T+GP+           + ++ ++ L +AG++V R NFSHG + E  R+ +++++ ++  +I+ MLDTKGPEIR  S +VE+K ++ IY + IG  K S+   TY+ + KDV GN I +DDG ++LEV S VE+ I T+ +N+ + +K +N+P + S+P +++KD D+ F +  D I+ASF+  +V I+KIL+E+GG IQIISKIE  G+ ++D+II SD IMVARGD+G+E+P +VP +K II+ C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAE +D+ A+ GTD MLSGE+ANG YP+ A  M++I ++E  +Y AI  +E+ +   +  A T A+       + ++I+     + +S R  PI VT + A + LN+G  VV +   + E+ID ++N L E
 S:   1 MQKTKMIFTIGPA--------------------SSTEEIVSKLIEAGMSVSRHNFSHGSHPEHKERMMMIKKLREKHNKHIAIMLDTKGPEIRTGNFSVDKVELKEGAEFTIYCREDIIGDETKCSI-----TYDELYKDVVKGNKILIDDGLVELEVQS--VEDNKIHTVVKNSGTVSNHKGVNVPGVSVSLPAVTEKDIEDLKFGCEVGVDLISASFIRKASDVLAIRKILEENGGNEIQIISKIENQEGVDNIDEIIKFSDGIMVARGDMGVEIPIEEVPIVQKRIIEKCNKAGKPVITATQMLDSMMRNPRPTRAEASDIANAIFDGTDAIMLSGESANGKYPVEAARTMSRIAKTAEAKLNYD-AILNKMRESHILNVPNAISLSACTTAS-----------ELNATAIITATQSGHTAKMVSKYRPQCPIIAVTPNEIVARKLALNWG----VVPLLTETFNSTDELIDKSVNKSLEE 441
>gi|73662378|ref|YP_301159.1| pyruvate kinase [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] >gi|123642805|sp|Q49YC7|KPYK_STAS1 Pyruvate kinase (PK) >gi|72494893|dbj|BAE18214.1| pyruvate kinase [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] (586 aa)
Score = 652, Expect = 5.3e-66, Identities = 166/453 (36%), Positives = 248/453 (54%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      ++KTKI T+GP+           +++ L L AG+NV R NFSHGD E  R++ +R+V+K G ++ +LDTKGPEIR +  + +E++ S+V + T+ E GT EKFSV   TY N+ DV+ G+ I +DDG ++L+V S +  G +   NT L+ K +NLP  S+P ++DKD +DI F I  D+IAASFV  +V +I+K+L+  ++I II KIE  GI ++ +I++ SD +MVARGD+G+E+P  VP +K +I+ C  GK VI ATQMLDS++  + TRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP AV+ M I VS+E  DY +      + ++  + T++  +      + +IV     + +S R + I VT  E A + L +G+F
 S:   1 MRKTKIVCTIGPA--------------------SESEEMLEKLIKAGMNVARLNFSHGDQAEHKARIDTIRKVSKRLGKTVAILLDTKGPEIRTHNMKDGLIELEKGSEVTVSMTEVE-GTPEKFSV-----TYENLINDVEEGSYILLDDGLIELQVKSIDKANGEVLCDVLNTGELKNKKGVNLPGVKVSLPGITDKDADDINFGISEGVDFIAASFVRRPSDVLDIRKLLEAKQNKNISIIPKIENQEGIDNIKEILEVSDGLMVARGDMGVEIPPESVPMVQKDLIRQCNKLGKPVITATQMLDSMQRNPRATRAEASDVANAIYDGTDAVMLSGETAAGQYPEEAVKTMRNIAVSAEAAQDYKK----------LLSDRTKLVETSLVNAIGVSVAHTALNLNVKAIVAATESGSTARTISKYRPQSDIIAVTPNAETARQCALVWGIF 418
>gi|170758717|ref|YP_001788701.1| pyruvate kinase [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] >gi|169405706|gb|ACA54117.1| pyruvate kinase [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] (585 aa)
Score = 651, Expect = 6.8e-66, Identities = 170/480 (35%), Positives = 268/480 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMK--EKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIID-AINSQLPE 483
      ++KTK+ T+GP+           + ++ ++ L +AG++V R NFSHG + E  R+ +++++ ++  +I+ MLDTKGPEIR  S +VE+K ++ IY + +G  K S+   TY+ + KDV GN I +DDG ++LEV  VE+ I T+ +N+ + +K +N+P + S+P +++KD D+ F +  D I+ASF+  +V I+KIL+E+GG IQIISKIE  G+ ++D+II SD IMVARGD+G+E+P +VP +K II+ C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAE +D+ A+ GTD MLSGE+ANG YP+ A  M++I ++E  +Y AI  +E+ +   +  A T A+       + ++I+     + +S R  PI VT + A + LN+G  VV +   + E+ID ++N L E
 S:   1 MQKTKMIFTIGPA--------------------SSTEEIVSKLIEAGMSVSRHNFSHGSHPEHKERMMMIKKLREKHNKHIAIMLDTKGPEIRTGNFSVDKVELKEGAEFTIYCREDIVGDETKCSI-----TYDELYKDVVKGNKILIDDGLVELEV--QTVEDNKIHTVVKNSGTVSNHKGVNVPGVSVSLPAVTEKDIEDLKFGCEVGVDLISASFIRKASDVLAIRKILEENGGNEIQIISKIENQEGVDNIDEIIKFSDGIMVARGDMGVEIPIEEVPIVQKRIIEKCNKAGKPVITATQMLDSMMRNPRPTRAEASDIANAIFDGTDAIMLSGESANGKYPVEAARTMSRIAKTAEAKLNYD-AILNKMRESHILNVPNAISLSACTTAS-----------ELNATAIITATQSGHTAKMVSKYRPQCPIIAVTPNEIVARKLALNWG----VVPLLTETFNSTDELIDKSVNKSLEE 441
>gi|91227129|ref|ZP_01261613.1| pyruvate kinase [Vibrio alginolyticus 12G01] >gi|91188781|gb|EAS75068.1| pyruvate kinase [Vibrio alginolyticus 12G01] (470 aa)
Score = 650, Expect = 8.0e-66, Identities = 180/461 (39%), Positives = 257/461 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF--DYGRAIDVYFKETPFMK--EKVGTLAT-TIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVE 464
      +KKTKI T+GP           E+ +K L L +AG+NV+R NFSHGDYEE  R+  R+V + G ++ +LDTKGPEIR K   +V++ + +  T  +G +K +V   TY  A D+ GNTI VDDG +++EVIS  E ++  N  L ENK +NLP + ++P +S+KD+ND+ F +  D++AASF+  +V+EI+++L +GGE+I IISKIE  G+ + D+I+D SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV AV GTD MLSGETA G YP+ AV +MA+I  +++  + G +D   +P ++ E V  A T  L AP V+  G     G  R ++    A I +T K+ A + L GV  VVD++E
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKT-------------------ESVEK-LTELVNAGMNVMRLNFSHGDYEEHGTRIANFRKVMEATGKPLAILLDTKGPEIRTIKLEGGNDVDLVAGQEFTFTTDTSVVGNKDKVAV-----TYAGFAADLNVGNTILVDDGLIEMEVISKTETE--VKCKVLNNGALGENKGVNLPGVSVNLPALSEKDKNDLKFGCEQGVDFVAASFIRKASDVQEIREVLAANGGENIHIISKIENQEGVDNFDEILDLSDGIMVARGDLGVEIPAEEVIFAQKMMIEKCNRARKMVITATQMLDSMINNPRPTRAEAGDVANAVMDGTDAVMLSGETAKGKYPVEAVTIMAQIANRTDSALKAELGSRLD-----SPRLRITEAVCKGAVDTAEKLAAPLIVVATEG---------GKSARSVRKYFP---TANILALTTNKKTAAQLVLTKGVTPVVVDSIE 424
>gi|169824698|ref|YP_001692309.1| pyruvate kinase [Finegoldia magna ATCC 29328] >gi|167831503|dbj|BAG08419.1| pyruvate kinase [Finegoldia magna ATCC 29328] (585 aa)
Score = 650, Expect = 9.3e-66, Identities = 175/473 (36%), Positives = 262/473 (55%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIID 475
      M+KKTKI T+GP+           + + L L  G+NV R NFSHG +EE  R+ +++ +E + ++ MLDTKGPEIR+   ++V++  + + TT+ IG   SV    + D+ G + +DDG ++LEVI ++++ I   N +L+ K +N+P+S  +P +++KD +DIIF IKN DYIAASF+  +V +I+KIL+E+ G I+IISKIE+ G+ +LD+II+ SD IMVARGDLG+E+  +P +K IIK   GK VI ATQMLDS+  +PTRAEVTDV A+ G+D MLSGETA G YP+NAV+VM I +++EN +    FKE  + +  + TT A +A + + + G + +IVV    + +S R +PI  T +  + L +GV  + + E  N E+ID
 S:   1 MLKKTKIVCTIGPA--------------------SDSVETLKTLMQIGMNVCRLNFSHGSHEEHLQRIKNIKQAREELDLPVAIMLDTKGPEIRLGDFGVEQVQLSIGDQFTL-TTRDVIGDQNICSV----SYKGLPDDLSIGKKVLIDDGLVELEVI--DIKDTDIICKVNNYGVLKSKKGVNIPNSKVKLPAITEKDISDIIFGIKNGIDYIAASFIRKSQDVLDIRKILEENNGNDIKIISKIESQEGVDNLDEIINTSDGIMVARGDLGVEIQTEIMPMVQKEIIKKTSLAGKPVITATQMLDSMIRNPRPTRAEVTDVANAILDGSDAVMLSGETAAGNYPVNAVKVMNDIAINTENSEE--------FKEAANKRLQWLDITTTNAISIATRSISEQLGAN--AIVVATTSGSTARNVSKYRPLSPIVAATTSEGVMRKLSLIWGVHPVLSELSE----NTDEVID 432
>gi|126701017|ref|YP_001089914.1| pyruvate kinase [Clostridium difficile 630] >gi|115252454|emb|CAJ70297.1| pyruvate kinase [Clostridium difficile 630] (586 aa)
Score = 650, Expect = 9.8e-66, Identities = 166/453 (36%), Positives = 250/453 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      +KKTKI TLGP+           +++ L L  G+NV RFNFSHG +EE  R+++ ++V ++  ++ +LDTKGPEIR   + EV ++  K I T K +GT E +V    +A+DV+ G++I +DDG + L V  N E+ I + N+ I++ +K +N+P  ++P ++ KD +DI F I  DYIAASFV  +V I+++L+ +  IQIISKIE  G+++LD+I+ SD IMVARGDLG+E+P ++P +K +IK C  K V+ ATQMLDS+  +PTRAEVTDV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV++MA I  +E  DY R      +KE GT  T+  ++     + S+I+  +   + +S R +PI  T+ ++  + L +GV+
 S:   5 VKKTKIVCTLGPA--------------------SQSEEVLTQLMQNGLNVCRFNFSHGSHEEHKERIDMAKKVREKLNKPVAILLDTKGPEIRTGNFEDPEVFLEEGQKFTI-TMKDIMGTKEMCTV----SYKGLAEDVKSGDSILIDDGLVGLRVKEINGED--IVCVVENSGIVKNHKGVNVPGVKINLPAITPKDISDIEFGISQGIDYIAASFVRKASDVLAIREVLENNNATDIQIISKIENQEGVENLDEILKVSDGIMVARGDLGVEIPTEEMPIVQKMMIKKCNELAKPVVTATQMLDSMIRNPRPTRAEVTDVANAIYDGTDAIMLSGETAAGKYPVEAVKMMATIAKRTEETLDYDR----------LLKEN-GTNNVTVTDAISHATCTTAVDLNASAIITSTSSGYTARMVSKFRPKSPIIATTNNEKTMNKLALTWGVY 419
>gi|167754551|ref|ZP_02426678.1| hypothetical protein CLORAM_00053 [Clostridium ramosum DSM 1402] >gi|167705383|gb|EDS19962.1| hypothetical protein CLORAM_00053 [Clostridium ramosum DSM 1402] (476 aa)
Score = 650, Expect = 1.0e-65, Identities = 161/454 (35%), Positives = 251/454 (55%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      +++ KTKI T+GP+            K+ L L AG+NV+R NFSHG + E  +++L+ E+ KE  +++ +LDTKGPEIR   +  E K  V I  + +GTS++F++   TY + KDV+PG I V+DG++ E++ +VE  I + N I++ + IN+P    ++S KD +D+ +   F+Y+AASFV  +V ++KK+L E+G  IQII+KIE  G++++D+I+ +D IMVARGDLG+EVP DVP +K +I C+ GK VI ATQML+S++  +PTRAEV+DV A+ GTD MLSGE+A+G+YP AV M+KI + +EN DY    + P ++  + ++A + +     F ++I+ F    + +S R A I  T +    +N+GV
 S:   5 EVMSKTKIVCTIGPA--------------------SDNKEMLTKLVKAGMNVMRLNFSHGTHPEHQAKIDLITEINKELDTSVAILLDTKGPEIRTGDFIDGSTEFKKGQVVTI-CQEDIVGTSDRFTI-----TYKELYKDVKPGGFILVNDGQV--ELLVDHVEGTDIVCVCANNGIVKNKRGINVPGIKLGFDYLSPKDIDDLTYGCTQPFNYVAASFVRRAQDVFDVKKLLVENGRPDIQIIAKIENSEGVENIDEILKIADGIMVARGDLGVEVPAEDVPLIQKEVITKCKDMGKLVITATQMLESMQQNPRPTRAEVSDVANAIFDGTDAIMLSGESASGLYPQEAVMTMSKIALKTENSLDYDALHRQAVRTAP--QDTSEAICMSVAEIASK--------FQVAAIIAFTESGFTARKMSRYRPEARIIAATPEVATTRALAINWGV 421
>gi|168715071|ref|ZP_02747348.1| pyruvate kinase [Clostridium difficile QCD-63q42] (586 aa)
Score = 649, Expect = 1.1e-65, Identities = 166/453 (36%), Positives = 250/453 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      +KKTKI TLGP+           +++ L L  G+NV RFNFSHG +EE  R+++ ++V ++  ++ +LDTKGPEIR   + EV ++  K I T K +GT E +V    +A+DV+ G++I +DDG + L V  N E+ I + N+ I++ +K +N+P  ++P ++ KD +DI F I  DYIAASFV  +V I+++L+ +  IQIISKIE  G+++LD+I+ SD IMVARGDLG+E+P ++P +K +IK C  K V+ ATQMLDS+  +PTRAEVTDV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV++MA I  +E  DY R      +KE GT  T+  ++     + S+I+  +   + +S R +PI  T+ ++  + L +GV+
 S:   5 VKKTKIVCTLGPA--------------------SQSEEVLTQLMQNGLNVCRFNFSHGSHEEHKERIDMAKKVREKLNKPVAILLDTKGPEIRTGNFEDPEVFLEEGQKFTI-TMKDIMGTKEMCTV----SYKGLAEDVKSGDSILIDDGLVGLRVKEINGED--IVCVVENSGIVKNHKGVNVPGVKINLPAITPKDISDIEFGISQGIDYIAASFVRKASDVLAIREVLENNNATDIQIISKIENQEGVENLDEILKVSDGIMVARGDLGVEIPTEEMPIVQKMMIKKCNELAKPVVTATQMLDSMIRNPRPTRAEVTDVANAIYDGTDAIMLSGETAAGKYPVEAVKMMATIAKRTEETLDYDR----------LLKEN-GTNNVTVTDAISHATCTTAVDLNASAIITSTSSGYTARMVSKFRPKSPIIATTNNEKTMNKLALTWGVY 419
>gi|167760768|ref|ZP_02432895.1| hypothetical protein CLOSCI_03153 [Clostridium scindens ATCC 35704] >gi|167661655|gb|EDS05785.1| hypothetical protein CLOSCI_03153 [Clostridium scindens ATCC 35704] (473 aa)
Score = 649, Expect = 1.1e-65, Identities = 143/366 (39%), Positives = 220/366 (60%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDY 369
      ++KTKI TLGP+        ++G +   L L  G++V RFNFSHG +EEQ RL+ ++E+ +  I+ MLDTKGPEIR+  E E + + ++  ++  GT + S+   TY + KDV PG+TI +DDG +++EV  + E+ I + RN  L + K +N+P + ++ F+S KDR D++F I+ FD++AASF T +++RE++ +L E+GG I II+KIE  G+ +D+II+ +D IM+ARGD+G+E+P  VP ++ II+   GK VI ATQMLDS+  +PTRAE +D+ A+ +GT  MLSGETA G YP+ A++ M ++  E  +Y
 S:   1 MRKTKIVCTLGPAT--------------DEGNV------LEQLIQEGMDVARFNFSHGTHEEQKARLDRLKELRTKYDRPIAAMLDTKGPEIRIGCFKEGEA-VLEEGQIFTLVSRNVEGTRDYVSI-----TYKELYKDVSPGDTILIDDGLIEMEVKEISGED--IACLVRNGGRLSDQKGVNIPGTELNMEFLSKKDRADLLFGIQEDFDFVAASFTRTAEDIREMRLLLDENGGRDINIIAKIENQQGVDHIDEIIEAADGIMIARGDMGVEIPLERVPVIQQTIIRKVYCAGKQVITATQMLDSMMEHPRPTRAETSDIANAIYQGTSAIMLSGETAAGKYPVRALQTMVRVASYMEQNINY 339
>gi|153214953|ref|ZP_01949736.1| pyruvate kinase I [Vibrio cholerae 1587] >gi|124115026|gb|EAY33846.1| pyruvate kinase I [Vibrio cholerae 1587] (470 aa)
Score = 649, Expect = 1.1e-65, Identities = 171/465 (36%), Positives = 256/465 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATT----IATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIA 468
      +KKTKI T+GP           E+ +K L L +AG+NV+R NFSHGDY E  R+  R+V + G ++ +LDTKGPEIR K   +V++ + +  T K +G E+ +V S   AKD+ GN I VDDG +++EV+++  E ++  N  L ENK +NLP + ++P +S+KD+ND+ F +  D++AASF+ G +V+EI+++L H G++IQIISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV++MA+I  ++        P +K ++G+  +  I  V  V     I+V   + +++   A I VT K+ A + L+ GV  VVD +++ A
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKT-------------------ESVEK-LTELVNAGMNVMRLNFSHGDYVEHGTRITNFRKVMEVTGKQLAILLDTKGPEIRTIKLENGDDVDLVAGQEFTFTTDTKVVGNKERVAVTYS----GFAKDLNVGNRILVDDGLIEMEVLATTDTE--VKCKVLNNGALGENKGVNLPGVSVNLPALSEKDKNDLKFGCEQGVDFVAASFIRKGSDVKEIREVLASHSGQNIQIISKIENQEGLDNFDEILELSDGIMVARGDLGVEIPAEEVIFAQKMMIEKCNRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAIMDGTDAVMLSGETAKGKYPVEAVKIMAQIAERTD----------------PVLKAELGSRLDSPRLRITEAVCKGAVDTAEKLAAPLIIVATEAGKSARSVRKYFPTANIIAVTTNKKTAAQLVLSKGVTPVVVDAIDNTDA 428
>gi|145952543|ref|ZP_01801552.1| hypothetical protein CdifQ_04003916 [Clostridium difficile QCD-32g58] >gi|168697461|ref|ZP_02729738.1| pyruvate kinase [Clostridium difficile QCD-37x79] >gi|168724318|ref|ZP_02756595.1| pyruvate kinase [Clostridium difficile QCD-76w55] >gi|168731660|ref|ZP_02763937.1| pyruvate kinase [Clostridium difficile QCD-97b34] >gi|196159538|ref|ZP_03120099.1| pyruvate kinase [Clostridium difficile CIP 107932] (586 aa)
Score = 649, Expect = 1.1e-65, Identities = 166/453 (36%), Positives = 250/453 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      +KKTKI TLGP+           +++ L L  G+NV RFNFSHG +EE  R+++ ++V ++  ++ +LDTKGPEIR   + EV ++  K I T K +GT E +V    +A+DV+ G++I +DDG + L V  N E+ I + N+ I++ +K +N+P  ++P ++ KD +DI F I  DYIAASFV  +V I+++L+ +  IQIISKIE  G+++LD+I+ SD IMVARGDLG+E+P ++P +K +IK C  K V+ ATQMLDS+  +PTRAEVTDV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV++MA I  +E  DY R      +KE GT  T+  ++     + S+I+  +   + +S R +PI  T+ ++  + L +GV+
 S:   5 VKKTKIVCTLGPA--------------------SQSEEILTQLMQNGLNVCRFNFSHGSHEEHKERIDMAKKVREKLNKPVAILLDTKGPEIRTGNFEDPEVFLEEGQKFTI-TMKDIMGTKEMCTV----SYKGLAEDVKSGDSILIDDGLVGLRVKEINGED--IVCVVENSGIVKNHKGVNVPGVKINLPAITPKDISDIEFGISQGIDYIAASFVRKASDVLAIREVLENNNATDIQIISKIENQEGVENLDEILKVSDGIMVARGDLGVEIPTEEMPIVQKMMIKKCNELAKPVVTATQMLDSMIRNPRPTRAEVTDVANAIYDGTDAIMLSGETAAGKYPVEAVKMMATIAKRTEETLDYDR----------LLKEN-GTNNVTVTDAISHATCTTAVDLNASAIITSTSSGYTARMVSKFRPKSPIIATTNNEKTMNKLALTWGVY 419
>gi|149192483|ref|ZP_01870671.1| pyruvate kinase [Vibrio shilonii AK1] >gi|148833684|gb|EDL50733.1| pyruvate kinase [Vibrio shilonii AK1] (470 aa)
Score = 649, Expect = 1.3e-65, Identities = 153/356 (42%), Positives = 214/356 (60%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP           E+ +K L L +AG+NV+R NFSHGDYEE  R+  REV  G ++ +LDTKGPEIR K   +V++ + +  T  +G + +V   TY  A+D+ GNTI VDDG +++EVIS+  E ++  N  L ENK +NLP + +P +S+KD+ND+ F +  D++AASF+  +V+EI+ +L +GGE+I IISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  KTVI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV +MA+I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKT-------------------ESVEK-LTELVNAGMNVMRLNFSHGDYEEHGTRIANFREVMANVGKQLAILLDTKGPEIRTIKLEGGNDVDLVAGQEFTFTTDISVVGNKDTVAV-----TYAGFAQDLSAGNTILVDDGLIEMEVISTTETE--VKCKVLNNGALGENKGVNLPGVSVQLPALSEKDKNDLKFGCEQGVDFVAASFIRKASDVKEIRDVLNANGGENIHIISKIENQEGVDNFDEILELSDGIMVARGDLGVEIPAEEVIFAQKMMIEKCNRARKTVITATQMLDSMINNPRPTRAEAGDVANAIMDGTDAVMLSGETAKGKYPVEAVTIMAQI 331
>gi|121534277|ref|ZP_01666101.1| pyruvate kinase [Thermosinus carboxydivorans Nor1] >gi|121307047|gb|EAX47965.1| pyruvate kinase [Thermosinus carboxydivorans Nor1] (584 aa)
Score = 649, Expect = 1.3e-65, Identities = 168/454 (37%), Positives = 252/454 (55%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      M KKTKI T+GPS      ++P  GV+E    + AG+NV RFNFSHG + E  R+ +VR A +  ++ MLDTKGPE+R+   +V++ + + I T++  GT+E+ SV    + ++V+PG+TI + DG + L V  VE  I T +N+ +  KR+ P N +P +S++D DI+F ++ K D+IAASFV  +V I+K+++E GG+ I II+KIE  G+K++D+I+ +D IMVARGDLG+E+P +VP +K IIK C  GK VI ATQML+S+  +PTRAE +D+ A+ G+D MLSGETA+G YP+ AV MAKI  +E  Y  D+  +  + ++ T A + AT+     H + ++I+     + +S R A I VT    R L +GV+
 S:   1 MFKKTKIVCTVGPST----------DRP---GVLEQ-------MLVAGMNVARFNFSHGTHAEHAKRIEMVRAAAAKVNRPVALMLDTKGPEMRLGAFPAGKVKLTAGQRF-ILTSQDVPGTAERASVNHKL----LPEEVRPGDTILIADGLISLHV--DAVEGTEIITTVQNSGEIGSMKRVAAPGVNVHLPPLSEQDVRDILFGLEQKMDFIAASFVQRAADVLAIRKVVEEAGGQ-IDIIAKIENAEGVKNIDEILKVADGIMVARGDLGVEIPAEEVPLVQKTIIKKCNKAGKPVITATQMLESMIANPRPTRAEASDIANAILDGSDAIMLSGETASGQYPVEAVNTMAKIAARTEAALGY---TDILMGKG-LLPQRTTTDAISHATVQVA------HELNAAAIITATESGYTARMVSKYRPQAAIIAVTPHARTVRRMLLLWGVY 416
>gi|196124899|ref|ZP_03116648.1| pyruvate kinase [Clostridium difficile ATCC 43255] (586 aa)
Score = 648, Expect = 1.4e-65, Identities = 166/453 (36%), Positives = 250/453 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      +KKTKI TLGP+           +++ L L  G+NV RFNFSHG +EE  R+++ ++V ++  ++ +LDTKGPEIR   + EV ++  K I T K +GT E +V    +A+DV+ G++I +DDG + L V  N E+ I + N+ I++ +K +N+P  ++P ++ KD +DI F I  DYIAASFV  +V I+++L+ +  IQIISKIE  G+++LD+I+ SD IMVARGDLG+E+P ++P +K +IK C  K V+ ATQMLDS+  +PTRAEVTDV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV++MA I  +E  DY R      +KE GT  T+  ++     + S+I+  +   + +S R +PI  T+ ++  + L +GV+
 S:   5 VKKTKIVCTLGPA--------------------SQSEEVLTQLMQNGLNVCRFNFSHGSHEEHKERIDMAKKVREKLNKPVAILLDTKGPEIRTGNFEDPEVFLEEGQKF-IITMKDIMGTKEMCTV----SYKGLAEDVKSGDSILIDDGLVGLRVKEINGED--IVCVVENSGIVKNHKGVNVPGVKINLPAITPKDISDIEFGISQGIDYIAASFVRKASDVLAIREVLENNNATDIQIISKIENQEGVENLDEILKVSDGIMVARGDLGVEIPTEEMPIVQKMMIKKCNELAKPVVTATQMLDSMIRNPRPTRAEVTDVANAIYDGTDAIMLSGETAAGKYPVEAVKMMATIAKRTEETLDYDR----------LLKEN-GTNNVTVTDAISHATCTTAVDLNASAIITSTSSGYTARMVSKFRPKSPIIATTNNEKTMNKLALTWGVY 419
>gi|196165015|ref|ZP_03125546.1| pyruvate kinase [Clostridium difficile QCD-23m63] (586 aa)
Score = 648, Expect = 1.7e-65, Identities = 166/453 (36%), Positives = 250/453 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      +KKTKI TLGP+           +++ L L  G+NV RFNFSHG +EE  R+++ ++V ++  ++ +LDTKGPEIR   + EV ++  K I T K +GT E +V    +A+DV+ G++I +DDG + L V  N E+ I + N+ I++ +K +N+P  ++P ++ KD +DI F I  DYIAASFV  +V I+++L+ +  IQIISKIE  G+++LD+I+ SD IMVARGDLG+E+P ++P +K +IK C  K V+ ATQMLDS+  +PTRAEVTDV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV++MA I  +E  DY R      +KE GT  T+  ++     + S+I+  +   + +S R +PI  T+ ++  + L +GV+
 S:   5 VKKTKIVCTLGPA--------------------SQSEEVLTQLMQNGLNVCRFNFSHGSHEEHKERIDMAKKVREKLNKPVAILLDTKGPEIRTGNFEDPEVFLEEGQKFTI-TMKDIMGTKEMCTV----SYKGLAEDVKSGDSILIDDGLVGLRVKEINGED--IICVVENSGIVKNHKGVNVPGVKINLPAITPKDISDIEFGISQGIDYIAASFVRKASDVLAIREVLENNNATDIQIISKIENQEGVENLDEILKVSDGIMVARGDLGVEIPTEEMPIVQKMMIKKCNELAKPVVTATQMLDSMIRNPRPTRAEVTDVANAIYDGTDAIMLSGETAAGKYPVEAVKMMATIAKRTEETLDYDR----------LLKEN-GTNNVTVTDAISHATCTTAVDLNASAIITSTSSGYTARMVSKFRPKSPIIATTNNEKTMNKLALTWGVY 419
>gi|153939990|ref|YP_001392728.1| pyruvate kinase [Clostridium botulinum F str. Langeland] >gi|168178946|ref|ZP_02613610.1| pyruvate kinase [Clostridium botulinum NCTC 2916] >gi|152935886|gb|ABS41384.1| pyruvate kinase [Clostridium botulinum F str. Langeland] >gi|182669960|gb|EDT81936.1| pyruvate kinase [Clostridium botulinum NCTC 2916] (585 aa)
Score = 648, Expect = 1.7e-65, Identities = 171/480 (35%), Positives = 268/480 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMK--EKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIID-AINSQLPE 483
      ++KTK+ T+GP+           + ++ ++ L +AG++V R NFSHG + E  R+ +++++ ++  +I+ MLDTKGPEIR  S +VE+K ++ IY + +G  K S+   TY+ + KDV GN I +DDG ++LEV S VE+ I T+ +N+ + +K +N+P + S+P +++KD D+ F +  D I+ASF+  +V I+KIL+E+GG IQIISKIE  G+ ++D+II SD IMVARGD+G+E+P +VP +K II+ C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAE +D+ A+ GTD MLSGE+ANG YP+ A  M++I ++E  +Y AI  +E+ +   +  A T A+       + ++I+     + +S R  PI VT + A + LN G  VV +   + E+ID ++N L E
 S:   1 MQKTKMIFTIGPA--------------------SSTEEIVSKLIEAGMSVSRHNFSHGSHPEHKERMMMIKKLREKHNKHIAIMLDTKGPEIRTGNFSVDKVELKEGAEFTIYCREDIVGDETKCSI-----TYDELYKDVVKGNKILIDDGLVELEVQS--VEDNKIHTVVKNSGTVSNHKGVNVPGVSVSLPAVTEKDIEDLKFGCEVGVDLISASFIRKASDVLAIRKILEENGGNEIQIISKIENQEGVDNIDEIIKFSDGIMVARGDMGVEIPIEEVPIVQKRIIEKCNKAGKPVITATQMLDSMMRNPRPTRAEASDIANAIFDGTDAIMLSGESANGKYPVEAARTMSRIAKTAEAKLNYD-AILNKMRESHILNVPNAISLSACTTAS-----------ELNATAIITATQSGHTAKMVSKYRPQCPIIAVTPNEIVARKLALNCG----VVPLLTETFNSTDELIDKSVNKSLEE 441
>gi|187776691|ref|ZP_02993164.1| hypothetical protein CLOSPO_00206 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] >gi|187775350|gb|EDU39152.1| hypothetical protein CLOSPO_00206 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] (585 aa)
Score = 647, Expect = 2.0e-65, Identities = 172/480 (35%), Positives = 269/480 (56%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMK--EKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIID-AINSQLPE 483
      ++KTK+ T+GP+           + ++ ++ L +AG++V R NFSHG + E  R+ +++++ ++  +I+ MLDTKGPEIR  S +VE+K ++ IY + IG  K S+   TY+ + KDV GN I +DDG ++LEV S V++ I TI +N+ + +K +N+P + S+P +++KD D+ F +  D I+ASF+  +V I+KIL+E+GG IQIISKIE  G+ ++D+II SD IMVARGD+G+E+P +VP +K II+ C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAE +D+ A+ GTD MLSGE+ANG YP+ A  M++I ++E  +Y AI  +E+ +   +  A T A+       + ++I+     + +S R  PI VT + A + LN+G  VV +   + E+ID ++N L E
 S:   1 MQKTKMIFTIGPA--------------------SSTEEVVSKLIEAGMSVSRHNFSHGSHPEHKERMMMIKKLREKHNKHIAIMLDTKGPEIRTGNFSVDKVELKEGAEFIIYCGEDIIGDETKCSI-----TYDELHKDVVKGNKILIDDGLVELEVES--VKDNKIHTIVKNSGTVSNHKGVNVPGVSVSLPAVTEKDIEDLKFGCEVGVDLISASFIRKASDVLAIRKILEENGGNEIQIISKIENQEGVDNIDEIIKFSDGIMVARGDMGVEIPIEEVPIVQKRIIEKCNKAGKPVITATQMLDSMIRNPRPTRAEASDIANAIFDGTDAIMLSGESANGKYPVEAATTMSRIAKTAEAKLNYD-AILSKMRESHILNVPNAISLSACTTAS-----------ELNATAIITATQSGHTAKMVSKYRPQCPIIAVTPNEVVARKLALNWG----VVPLLTETFNSTDELIDKSVNKSLEE 441
>gi|148381313|ref|YP_001255854.1| pyruvate kinase [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|153933332|ref|YP_001385689.1| pyruvate kinase [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|153936639|ref|YP_001389095.1| pyruvate kinase [Clostridium botulinum A str. Hall] >gi|148290797|emb|CAL84931.1| pyruvate kinase [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|152929376|gb|ABS34876.1| pyruvate kinase [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|152932553|gb|ABS38052.1| pyruvate kinase [Clostridium botulinum A str. Hall] (585 aa)
Score = 646, Expect = 2.3e-65, Identities = 171/480 (35%), Positives = 268/480 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMK--EKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIID-AINSQLPE 483
      ++KTK+ T+GP+           + ++ ++ L +AG++V R NFSHG + E  R+ +++++ ++  +I+ MLDTKGPEIR  S +VE+K ++ IY + +G  K S+   TY+ + KDV GN I +DDG ++LEV S VE+ I T+ +N+ + +K +N+P + S+P +++KD D+ F +  D I+ASF+  +V I+KIL+E+GG IQIISKIE  G+ ++D+II SD IMVARGD+G+E+P +VP +K II+ C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAE +D+ A+ GTD MLSGE+ANG YP+ A  M++I ++E  +Y AI  +E+ +   +  A T A+       + ++I+     + +S R  PI VT + A + LN G  VV +   + E+ID ++N L E
 S:   1 MQKTKMIFTIGPA--------------------SSTEEIVSKLIEAGMSVSRHNFSHGSHPEHKERMMMIKKLREKHNKHIAIMLDTKGPEIRTGNFSVDKVELKEGAEFTIYCREDIVGDETKCSI-----TYDELYKDVVKGNKILIDDGLVELEVQS--VEDNKIHTVVKNSGTVSNHKGVNVPGVSVSLPAVTEKDIEDLKFGCEVGVDLISASFIRKASDVLAIRKILEENGGNEIQIISKIENQEGVDNIDEIIKFSDGIMVARGDMGVEIPIEEVPIVQKRIIEKCNKAGKPVITATQMLDSMMRNPRPTRAEASDIANAIFDGTDAIMLSGESANGKYPVEAARTMSRIAKTAEAKLNYD-AILNKMRESHILNVPNAISLSACTTAS-----------ELNATAIITATQSGHTAKMVSKYRPQCPIIAVTPNEIVARKLALNCG----VVPLLTETFNSTDELIDKSVNKSLEE 441
>gi|28897130|ref|NP_796735.1| pyruvate kinase [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] >gi|153839383|ref|ZP_01992050.1| pyruvate kinase [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] >gi|28805339|dbj|BAC58619.1| pyruvate kinase I [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] >gi|149747105|gb|EDM58093.1| pyruvate kinase [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] (470 aa)
Score = 646, Expect = 2.4e-65, Identities = 178/461 (38%), Positives = 257/461 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF--DYGRAIDVYFKETPFMK--EKVGTLAT-TIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVE 464
      +KKTKI T+GP           E+ +K L L +AG+NV+R NFSHGDYEE  R+  R+V + G ++ +LDTKGPEIR K   +V++ + +  T  +G +K +V   TY  A D+ GNTI VDDG +++EVI++  E ++  N  L ENK +NLP + ++P +S+KD+ND+ F +  D++AASF+  +V+EI+++L +GGE+I IISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV AV GTD MLSGETA G YP+ AV +MA+I  +++  + G +D   +P ++ E V  A T  L AP V+  G     G  R ++    A I +T K+ A + L GV  VVD +E
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKT-------------------ESVEK-LTELVNAGMNVMRLNFSHGDYEEHGTRIANFRKVMEATGKQLAILLDTKGPEIRTIKLEGGNDVDLVAGQEFTFTTDTSVVGNKDKVAV-----TYAGFAADLNVGNTILVDDGLIEMEVIATTDTE--VKCKVLNNGALGENKGVNLPGVSVNLPALSEKDKNDLKFGCEQGVDFVAASFIRKASDVQEIREVLAANGGENIHIISKIENQEGVDNFDEILELSDGIMVARGDLGVEIPAEEVIFAQKMMIEKCNRARKMVITATQMLDSMINNPRPTRAEAGDVANAVMDGTDAVMLSGETAKGKYPVEAVTIMAQIAKRTDSVLKAELGSRLD-----SPRLRITEAVCKGAVDTAEKLAAPLIVVATEG---------GKSARSVRKYFP---TANILALTTNKKTAAQLVLTKGVTPVVVDAIE 424
>gi|170757030|ref|YP_001783009.1| pyruvate kinase [Clostridium botulinum B1 str. Okra] >gi|169122242|gb|ACA46078.1| pyruvate kinase [Clostridium botulinum B1 str. Okra] (585 aa)
Score = 646, Expect = 2.6e-65, Identities = 171/480 (35%), Positives = 268/480 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMK--EKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIID-AINSQLPE 483
      ++KTK+ T+GP+           + ++ ++ L +AG++V R NFSHG + E  R+ +++++ ++  +I+ MLDTKGPEIR  S +VE+K ++ IY + +G  K S+   TY+ + KDV GN I +DDG ++LEV S VE+ I T+ +N+ + +K +N+P + S+P +++KD D+ F +  D I+ASF+  +V I+KIL+E+GG IQIISKIE  G+ ++D+II SD IMVARGD+G+E+P +VP +K II+ C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAE +D+ A+ GTD MLSGE+ANG YP+ A  M++I ++E  +Y AI  +E+ +   +  A T A+       + ++I+     + +S R  PI VT + A + LN G  VV +   + E+ID ++N L E
 S:   1 MQKTKMIFTIGPA--------------------SSTEEIVSKLIEAGMSVSRHNFSHGSHPEHKERMMMIKKLREKHNKHIAIMLDTKGPEIRTGNFSVDKVELKEGAEFTIYCREDIVGDETKCSI-----TYDELYKDVVKGNKILIDDGLVELEVQS--VEDNKIHTVVKNSGTVSNHKGVNVPGVSVSLPAVTEKDIEDLKFGCEVGVDLISASFIRKASDVLAIRKILEENGGNEIQIISKIENQEGVDNIDEIIKFSDGIMVARGDMGVEIPIEEVPIVQKRIIEKCNKAGKPVITATQMLDSMMRNPRPTRAEASDIANAIFDGTDAIMLSGESANGKYPVEAARTMSRIAKTAEAKLNYD-AILNKMRESHILNVPNAISLSACTTAS-----------ELNATAIITATQSGHTAKMVSKYRPQCPIIAVTPNEIVARKLALNCG----VVPLLTETFNSTDELIDKSVNKSLEE 441
>gi|159469714|ref|XP_001693008.1| pyruvate kinase [Chlamydomonas reinhardtii] >gi|158277810|gb|EDP03577.1| pyruvate kinase [Chlamydomonas reinhardtii] (508 aa)
Score = 646, Expect = 2.9e-65, Identities = 164/436 (37%), Positives = 239/436 (54%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFV 439
      I KTK+ TLGP       K + V+E    L AG++V RFNFSHG ++   L+ +R+   V + MLDTKGPEIR   + K V++ + +V I TT  +  EK  +    +A+DV+PG+ I  DG + LEV+S++  G +   N+ +L E K +NLP   +P ++DKD +D+I +A+ N D+IAASFV G ++ I+++L E G  I+IISK+E  GI++ DDI+ ++DS+MVARGDLG+E+P  +  +K +I+ C + GK VI ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGETA G +P+ AV+VM KI  +E  DY    K+ P   + +LA++     V  H  S IVV  +  + ++ R  P+ V
 S:  17 ICKTKVVCTLGP-------------KSRSVEVLEE-------LLRAGMSVARFNFSHGSHDYHQETLDNLRQAMANTKVMCAAMLDTKGPEIRTGTLKDGKPVQLTAGQEVTI-TTDYALPGDEKTIAMSYK---KLAQDVKPGSQILCADGSIVLEVVSTDPAAGTVRARCMNSAMLGERKNVNLPGVVVDLPTLTDKDVDDLINWALPNDIDFIAASFVRKGSDIDTIRQVLGERG-RSIKIISKVENQEGIQNFDDILAKTDSVMVARGDLGMEIPTEKIFLAQKMMIQKCNYAGKPVITATQMLESMIKNPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGETAAGNFPVEAVKVMTKICREAEASLDYYAMFKNILKQAPMPMSPLESLASSA--------VRTAHKVHASLIVVLTREGSTARLVAKYRPLVPVLTV 421
>gi|163802682|ref|ZP_02196573.1| pyruvate kinase [Vibrio campbellii AND4] >gi|159173570|gb|EDP58390.1| pyruvate kinase [Vibrio campbellii AND4] (470 aa)
Score = 645, Expect = 3.9e-65, Identities = 152/356 (42%), Positives = 217/356 (60%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP           E+ +K L L +AG+NV+R NFSHGDY E  R+  R+V + G ++ +LDTKGPEIR K + +V++ + +  T  +G +K +V   TY  AKD+ GNTI VDDG +++EV++++ E ++  N  L ENK +NLP + ++P +S+KD+ND+ F +  D++AASF+  +V+EI+ IL +GGE+I IISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV AV GTD MLSGETA G YP+ AV +MA+I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKT-------------------ESVEK-LTELVNAGMNVMRLNFSHGDYAEHGTRITNFRKVMEATGKQLAILLDTKGPEIRTIKLEDGNDVDLVAGQEFTFTTDISVVGNKDKVAV-----TYAGFAKDLNVGNTILVDDGLIEMEVLATSETE--VKCKVLNNGALGENKGVNLPGVSVNLPALSEKDKNDLKFGCEQGVDFVAASFIRKASDVQEIRDILTANGGENIHIISKIENQEGVDNFDEILELSDGIMVARGDLGVEIPAEEVIFAQKMMIEKCNRARKMVITATQMLDSMINNPRPTRAEAGDVANAVMDGTDAVMLSGETAKGKYPVEAVTIMAQI 331
>gi|37526504|ref|NP_929848.1| pyruvate kinase [Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1] >gi|36785935|emb|CAE14987.1| pyruvate kinase I (PK-1) [Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1] (469 aa)
Score = 643, Expect = 6.0e-65, Identities = 150/356 (42%), Positives = 207/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ LA L +AG+NV+R NFSHGDYEE  R+ + V + G  + +LDTKGPEIR K   +V + +    T  IG ++ +V   TY   D+ PGNT+ VDDG + + V   E I + + N  L ENK +NLP + S+P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGE+IQIISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YPI AV +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEKLAELLNAGMNVMRLNFSHGDYEEHGQRIQNIHSVMTKTGKQAAILLDTKGPEIRTMKLEGGNDVSLTAGQTFTFTTDTSVIGNKDRVAV-----TYRGFPADLAPGNTVLVDDGLIGMTVKEVTKSEVICQVL--NNGDLGENKGVNLPGISISLPALAEKDKQDLIFGCQQGVDFVAASFIRKRSDVLEIREHLKAHGGENIQIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIQKCNIARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPIEAVTIMATI 331
>gi|84394595|ref|ZP_00993298.1| pyruvate kinase [Vibrio splendidus 12B01] >gi|84374786|gb|EAP91730.1| pyruvate kinase [Vibrio splendidus 12B01] (458 aa)
Score = 643, Expect = 6.4e-65, Identities = 151/356 (42%), Positives = 215/356 (60%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP           E+ +K L L DAG+NV+R NFSHGD+ E  R+  R V + KG ++ +LDTKGPEIR K + +V++ + +  T  +G + +V   TY  AKD+ GNTI VDDG +++EVI++  E ++  N  L ENK +NLP + +P +S+KD+ D+ F +  D++AASF+  D+V+EI+++L +GGE+I IISKIE  G+ + D I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+ + +PTRAE DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV +MA+I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKT-------------------ESVEK-LTELVDAGMNVMRLNFSHGDFAEHGTRIANFRTVMENKGEQLAILLDTKGPEIRTIKLEDGNDVDLVAGQEFTFTTDATVVGNKDVVAV-----TYLGFAKDLTAGNTILVDDGLIEMEVIATTETE--VKCKVLNNGALGENKGVNLPGVSVQLPALSEKDKADLKFGCEQGVDFVAASFIRKEDDVKEIRELLNANGGENIHIISKIENQEGVDNFDSILEASDGIMVARGDLGVEIPAEEVIFAQKMMIEKCNRARKMVITATQMLDSMISNPRPTRAEAGDVANAIMDGTDAVMLSGETAKGKYPVEAVTIMAQI 331
>gi|157370427|ref|YP_001478416.1| pyruvate kinase [Serratia proteamaculans 568] >gi|157322191|gb|ABV41288.1| pyruvate kinase [Serratia proteamaculans 568] (470 aa)
Score = 641, Expect = 8.8e-65, Identities = 150/356 (42%), Positives = 210/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ L L +AG+NV+R NFSHGDYEE  R+ +R V + G N  +LDTKGPEIR K  K+ + +    T + IG +E+ +V   TY  + D++ GNT+ VDDG + +EV +NV E +   N+ L ENK +NLP + +P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGG IQIISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLTNLLNAGMNVMRLNFSHGDYEEHGNRIKNMRAVMAKTGQNAGILLDTKGPEIRTMKLEGGKDAALVAGQTFTFTTDQSVIGNNERVAV-----TYAGFSADLKIGNTVLVDDGLIGMEV--TNVTESEVICKVLNSGDLGENKGVNLPGVSIQLPALAEKDKRDLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVLEIREHLKAHGGSQIQIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCNRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVTIMATI 331
>gi|145299979|ref|YP_001142820.1| pyruvate kinase [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] >gi|142852751|gb|ABO91072.1| pyruvate kinase I [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] (470 aa)
Score = 641, Expect = 9.2e-65, Identities = 176/460 (38%), Positives = 249/460 (54%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI----------DVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNV 463
      +KKTKI T+GP            +K+ LA + DAG+NV+R NFSHGDY E  R+N +R V E G + + +LDTKGPEIR K   +V + +    T + IG +K +V   TY  A D++ GN I VDDG + ++VI   E I + + N+ L ENK INLP + +P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  ++V EI++ L+ HGGE+IQIISKIE  G+ + D+I+ SD IMVARGD+G+E+P +V  +K II C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I     ++S+ N + R +  K   EK+G     AP V+  G       + +A+   A I +T K+ A + L GV  VVD++
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SKEMLAKMLDAGMNVMRLNFSHGDYAEHGGRINNLRAVMAETGKHAAILLDTKGPEIRTIKLEGGNDVALVAGQTFTFTTDQTVIGNKDKVAV-----TYAGFANDLRVGNRILVDDGLIGMDVIEITEREVICKVL--NSGDLGENKGINLPGVSIKLPALAEKDKRDLIFGCEQGVDFVAASFIRKKEDVLEIREHLRAHGGENIQIISKIENQEGLDNFDEILAVSDGIMVARGDMGVEIPVEEVIFAQKMIITKCNKARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVTIMATICERTDAVMPSNLSAANDSNKLRITEAVCKGAVETSEKLG----------APLIVVATEG------------GKSAKAIRKYFPQAWILAITTNKKTAAQLVLTKGVVTHVVDSI 423
>gi|15894323|ref|NP_347672.1| pyruvate kinase [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] >gi|15023948|gb|AAK79012.1|AE007619_4 Pyruvate kinase [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] (472 aa)
Score = 641, Expect = 1.0e-64, Identities = 162/452 (35%), Positives = 259/452 (57%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++KTK+ T+GPS           +++ L L +AG+N R NFSHG +E+  ++++++++ KE  N++ ++D KGP+IR +   + EIK   +  + +G SEK SV    ++ KDV+ G + VDDG L+ E+ ++V++ I  A+N I+ +K +N+P + +P +++KD D+ FA K + D +AASF+  ++V ++K+LKE+GGE I++ISKIET G+ ++D I++ SD IMVARGD+G+E+P DVP+ +K II+ C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGE+A+G+YPI A E MAKI  +E+ DY +A++     E+ G + T I+ ++      ++I+     + +S R  PI VT  + A R LN+G+
 S:   1 MQKTKMIFTIGPS--------------------SDSEEKLKELMNAGMNAARLNFSHGTHEDHKEKIDIIKKLRKELNKNVAIVVDIKGPKIRTHNFENDKAEIKKGQTFTVMCGSEILGNSEKCSV----SYDDLYKDVKKGGLLLVDDGLLEFEI--TDVQDKNIICKAKNNGIISNHKGVNVPGVSIGLPAVTEKDVLDLKFACKMQADLVAASFIRKAEDVSVVRKVLKENGGEDIRVISKIETQEGVDNIDKILELSDGIMVARGDMGVEIPIEDVPSIQKMIIRKCNDAGKIVITATQMLDSMIRNPRPTRAEASDVANAIYDGTDAIMLSGESASGLYPIEAAETMAKIAQKTESQIDYTKALN----------ERKGEIITKISDAISLAACSTAAELKAAAIITATQSGITARMVSKFRPTCPIIAVTPHDDVARRLALNFGI 416
>gi|147276|gb|AAA24392.1| pyruvate kinase I (EC 2.7.1.40) (462 aa)
Score = 641, Expect = 1.1e-64, Identities = 150/356 (42%), Positives = 209/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ LA + DAG+NV+R NFSHGDY E  R+ +R V + G  + +LDTKGPEIR K   +V +K+    T K IG SE +V   TY   D+ GNT+ VDDG + +EV +  + I + + N  L ENK +NLP + ++P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGE+I IISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLAKMLDAGMNVMRLNFSHGDYAEHGQRIQNLRNVMSKTGKTAAILLDTKGPEIRTMKLEGGNDVSLKAGQTFTFTTDKSVIGNSEMVAV-----TYEGFTTDLSVGNTVLVDDGLIGMEVTAIEGNKVICKVL--NNGDLGENKGVNLPGVSIALPALAEKDKQDLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVIEIREHLKAHGGENIHIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCIRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVSIMATI 331
>gi|81097400|ref|ZP_00875686.1| Pyruvate kinase [Streptococcus suis 89/1591] >gi|80976546|gb|EAP40143.1| Pyruvate kinase [Streptococcus suis 89/1591] (466 aa)
Score = 641, Expect = 1.1e-64, Identities = 155/426 (36%), Positives = 239/426 (56%)
 Q:  37 ETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDN 462
      E++ + +AAL  G NV RFNFSHGD++EQ R+ VR  + G + +LDTKGPEIR +++  KE  + K+R+ TK+ I ++++  L+ G ++ DV+ G I VDDGKL L V+ +    + N ++ + K +N+P +  P ++++D DI F ++  ++IA SFV T +V ++ I KE G +H+Q+ +KIE  GI ++D+II+ +D IM+ARGD+G+EVP+ VP Y+K II   GK VI AT ML+++ K + TR+EV+DVF AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V MA I +++  +YGR   F    K  +A+ +      H D  +V     +++S R A I VT ++   LN+GV + +V N
 S:   1 ESSAQKIAALITEGANVFRFNFSHGDHQEQGDRMATVRRAEEIAGKKVGFLLDTKGPEIRTELFEDDAKEYAYTTGDKLRV-ATKQGIKSTKEVIALNVAGGLDVFDDVEVGKQILVDDGKLGLTVVEKDAVNREFVVLVENDGVIAKQKGVNIPYTKIPFPALAERDNADIRFGLEQGLNFIAISFVRTAKDVEVVRNICKETGNDHVQLFAKIENQQGIDNIDEIIEAADGIMIARGDMGIEVPFEMVPVYQKMIITKVNAAGKAVITATNMLETMTEKPRATRSEVSDVFNAVIDGTDATMLSGESANGKYPVESVRTMATIAKNAQTLLNEYGRLNSDQFNRA----SKTEVIASAVKDAC--------HSMDIKLVVTVTETGYSARSISKYRPDADILAVTFTEKVQKSLMLNWGV-IPIVTN 415
>gi|77975293|ref|ZP_00830829.1| COG0469: Pyruvate kinase [Yersinia frederiksenii ATCC 33641] (470 aa)
Score = 641, Expect = 1.1e-64, Identities = 151/356 (42%), Positives = 208/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +K+ L L +AG+NV+R NFSHGDYEE  R+ +R V E G+  +LDTKGPEIR K  K+ + +    T + IG +  +V   TY  A D++ GNT+ VDDG + +EV + V E +   N  L ENK +NLP + +P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGEHIQIISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ +V +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SKEMLTKLLNAGMNVMRLNFSHGDYEEHGQRIKNIRAVMAETGLKAGILLDTKGPEIRTMKLDGGKDAALVAGQTFTFTTDQSVIGNNTIVAV-----TYPGFAADLKIGNTVLVDDGLIGMEV--TEVTENTVVCKVLNNGDLGENKGVNLPGVSIQLPALAEKDKADLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVLEIREHLKAHGGEHIQIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCNRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLESVTIMATI 331
>gi|69247355|ref|ZP_00604319.1| Pyruvate kinase [Enterococcus faecium DO] >gi|68194878|gb|EAN09350.1| Pyruvate kinase [Enterococcus faecium DO] (594 aa)
Score = 640, Expect = 1.3e-64, Identities = 175/458 (38%), Positives = 252/458 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKE------VEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVD 461
      +KKTKI +TLGP+           + + ++ L ++G NV RFNFSHGD+EEQ R+ +VRE K+ G ++ +LDTKG EIR V T+E +   ++ +  + RI  + +G+ EK +V   TY + DV G I DDG + +++I +   +  +N +L  K +N P + S+P ++ KD +DI F + N D+IAASFV  +V +I++IL+E  H+QI KIE+ GI ++D+II SD +M+ARGD+G+E+P  VP +K IIK C  G VI ATQML+S++  +PTRAE +DV AV GTD TMLSGE+ANG YP+ AV MA+ID +EN  + G   F+  F K V   TI  VA R  N G  +IV     + +S R A I VT +    LN+GV+ V +
 S:   1 MKKTKIVSTLGPA--------------------SNSVEIISQLIESGANVFRFNFSHGDHEEQLSRMTMVREAVKKTGKDVGILLDTKGAEIRTTVQGTTEADFGRAGYIKFEVGDQTRISMDPEHVGSKEKIAV-----TYPGLFDDVHVGGHILFDDGLIDMQIIEKDEANRELVVEVKNAGMLGSRKGVNAPGVSISLPGITPKDADDIRFGLDNDIDFIAASFVRKAQDVLDIREILEEKDMTHVQIFPKIESQEGIDNIDEIIKVSDGVMIARGDMGVEIPAELVPMVQKRIIKKCNAAGIPVITATQMLESMQENPRPTRAEASDVANAVFDGTDATMLSGESANGDYPVEAVSTMARIDQEAENALSELGT-----FQLNEFDKTDV---TETIGLSVA--RAAKNLGV--KTIVAATESGYTAKMISKYRPDADILAVTFDERTKRGLMLNWGVYPTVAE 431
>gi|168029152|ref|XP_001767090.1| predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] >gi|162681586|gb|EDQ68011.1| predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] (517 aa)
Score = 640, Expect = 1.3e-64, Identities = 154/390 (39%), Positives = 217/390 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV--YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATT 393
      + KTKI TLGP       K   ++E    L AG+NV RFNFSHG +E   L+ +R+   G+ + +LDTKGPEIR  +KT K +++  ++ I T  +G   +   +Y +A+ V PG I  DG +  V+ +V G++   NT +L E K +NLP   +P ++ KD +DI+ + I NK D+IAASFV G++V++I+ +L H + IQIISK+E  G+ + DDI+ E+D IMVARGDLG+E+P  +  +K +I C  GK VI ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGETANG YP AV VM++I  +E  DY    K P   + +LA++
 S:  18 VSKTKIVCTLGP-------------KSREVPILEK-------LLRAGMNVARFNFSHGTFEYHQYTLDNLRQAQLNTGIMCAVLLDTKGPEIRTGQHKTG-KPMKLIRGKEIWITTDYSHLGDEHMICM-----SYPKLAEHVSPGTEILCSDGTITFTVLECDVARGMVRCRCENTTMLGEKKNVNLPGVVVDLPTITTKDTDDIVQWGIPNKIDFIAASFVRKGEDVKKIRALLGSHA-KTIQIISKVENQEGLVNFDDILRETDGIMVARGDLGMEIPTEKIFLAQKMMIYKCNSAGKPVITATQMLESMIKYPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGETANGSYPDLAVAVMSRICQEAEASLDYSAIFKEIMKSVPLPMSPLESLASS 384
>gi|156973150|ref|YP_001444057.1| pyruvate kinase [Vibrio harveyi ATCC BAA-1116] >gi|156524744|gb|ABU69830.1| hypothetical protein VIBHAR_00829 [Vibrio harveyi ATCC BAA-1116] (470 aa)
Score = 640, Expect = 1.5e-64, Identities = 149/356 (41%), Positives = 217/356 (60%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP           E+ +K L L +AG+NV+R NFSHGDY E  R+  R+V + G ++ +LDTKGPEIR K + +V++ + +  T  +G +K +V   TY  A D+ GNTI VDDG +++EV++++ E ++  N  L ENK +NLP + ++P +S+KD+ND+ F +  D++AASF+  +V+EI+++L +GGE+I IISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV +MA+I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKT-------------------ESVEK-LTELVNAGMNVMRLNFSHGDYAEHGTRIANFRQVMEATGKQLAILLDTKGPEIRTIKLDDGNDVDLVAGQEFTFTTDISVVGNKDKVAV-----TYAGFANDLNVGNTILVDDGLIEMEVLATSETE--VKCKVLNNGALGENKGVNLPGVSVNLPALSEKDKNDLKFGCEQGVDFVAASFIRKASDVQEIREVLAANGGENIHIISKIENQEGVDNFDEILELSDGIMVARGDLGVEIPAEEVIFAQKMMIEKCNRARKMVITATQMLDSMINNPRPTRAEAGDVANAIMDGTDAVMLSGETAKGKYPVEAVTIMAQI 331
>gi|86148100|ref|ZP_01066400.1| pyruvate kinase [Vibrio sp. MED222] >gi|85834087|gb|EAQ52245.1| pyruvate kinase [Vibrio sp. MED222] (470 aa)
Score = 639, Expect = 1.6e-64, Identities = 150/356 (42%), Positives = 215/356 (60%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP           E+ +K L L DAG+NV+R NFSHGD+ E  R+  R+V + G ++ +LDTKGPEIR K + +V++ + +  T  +G + +V   TY  AKD+ GNTI VDDG +++EVI++  E ++  N  L ENK +NLP + +P +S+KD+ D+ F +  D++AASF+  D+V+EI+++L +GGE+I IISKIE  G+ + D I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+ + +PTRAE DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV +MA+I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKT-------------------ESVEK-LTELVDAGMNVMRLNFSHGDFAEHGTRIANFRKVMENNGEQLAILLDTKGPEIRTIKLEDGNDVDLVAGQEFTFTTDATVVGNKDVVAV-----TYLGFAKDLTAGNTILVDDGLIEMEVIATTETE--VKCKVLNNGALGENKGVNLPGVSVQLPALSEKDKADLKFGCEQGVDFVAASFIRKEDDVKEIRELLNANGGENIHIISKIENQEGVDNFDSILEASDGIMVARGDLGVEIPAEEVIFAQKMMIEKCNRARKMVITATQMLDSMISNPRPTRAEAGDVANAIMDGTDAVMLSGETAKGKYPVEAVTIMAQI 331
>gi|28378548|ref|NP_785440.1| pyruvate kinase [Lactobacillus plantarum WCFS1] >gi|28271384|emb|CAD64289.1| pyruvate kinase [Lactobacillus plantarum WCFS1] (586 aa)
Score = 639, Expect = 1.7e-64, Identities = 150/362 (41%), Positives = 211/362 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSEN 365
      +KKTKI +TLGP+           T  + L +AG N+ RFNFSHGD+EE  RLN V E K G + MLDTKG EIR  + + E K  KVRI    T +K +V   TY N+ DV G + DDG L +++  +   + T +N +L  K +N P + ++P +++KD +DI F + ++ +YIAASFV  +V +I+++L+E  EH+QI KIE+ GI + D+I+  D +MVARGD+G+E+P +VP +K +IK C  G VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV AV GTD TMLSGE+ANG+YP+ +V +MAKID +EN
 S:   1 MKKTKIVSTLGPA--------------------STDTDTIVKLIEAGANIFRFNFSHGDHEEHLDRLNKVHEAEKITGKTVGIMLDTKGAEIRTTVQANGKSEYKIGDKVRITMDDSLDTTHDKIAV-----TYKNLYDDVHVGGHVLFDDGLLDMKIDEKDEANRELVTTVQNAGVLGSRKGVNAPGVSINLPGITEKDSSDIRFGLDHEINYIAASFVRKPQDVLDIRELLEEKHMEHVQIFPKIESQEGIDNADEILKVCDGLMVARGDMGVEIPAENVPLVQKSLIKKCNALGMPVITATQMLDSMQENPRPTRAEASDVANAVFDGTDATMLSGESANGLYPVESVAMMAKIDEKAEN 338
>gi|104773900|ref|YP_618880.1| pyruvate kinase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] >gi|116513906|ref|YP_812812.1| pyruvate kinase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] >gi|1346399|sp|P34038|KPYK_LACDE Pyruvate kinase (PK) >gi|1154865|emb|CAA50527.1| pyruvate kinase [Lactobacillus delbrueckii] >gi|103422981|emb|CAI97661.1| pyruvate kinase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] >gi|116093221|gb|ABJ58374.1| pyruvate kinase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] (589 aa)
Score = 638, Expect = 2.0e-64, Identities = 146/365 (40%), Positives = 215/365 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFD 368
      +KKTKI +TLGP+          IET K  L +AG NV RFNFSHG++EE  R+N+VREV K+ G +  LDTKG EIR    + I + ++R+   + G +  V   TY + D  G T+ +DDG + L + + + E+ +  A+NT ++  K +N P   +P +++KD +DI F +K+ ++I ASFV  +V +I+ + +E  +++I KIE+ GI ++D+I+ SD +MVARGD+G+E+P+ +VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAEVTDV AV GTD TMLSGE+ANG+YP+ +V+ M IDV +E  D
 S:   1 MKKTKIVSTLGPA----------------SDDIETITK----LAEAGANVFRFNFSHGNHEEHLARMNMVREVEKKTGKLLGIALDTKGAEIRTTDQEGGKFTINTGDEIRVSMDATKAGNKDMIHV-----TYPGLFDDTHVGGTVLIDDGAVGLTIKAKDEEKRELVCEAQNTGVIGSKKGVNAPGVEIRLPGITEKDTDDIRFGLKHGINFIFASFVRKAQDVLDIRALCEEANASYVKIFPKIESQEGIDNIDEILQVSDGLMVARGDMGVEIPFINVPFVQKTLIKKCNALGKPVITATQMLDSMQENPRPTRAEVTDVANAVLDGTDATMLSGESANGLYPVQSVQAMHDIDVRTEKELD 341
>gi|153834223|ref|ZP_01986890.1| pyruvate kinase [Vibrio harveyi HY01] >gi|148869411|gb|EDL68417.1| pyruvate kinase [Vibrio harveyi HY01] (470 aa)
Score = 638, Expect = 2.0e-64, Identities = 150/356 (42%), Positives = 216/356 (60%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP           E+ +K L L +AG+NV+R NFSHGDY E  R+  R+V + G ++ +LDTKGPEIR K   +V++ + +  T  +G +K +V   TY  A D+ GNTI VDDG +++EV++++ E ++  N  L ENK +NLP + ++P +S+KD+ND+ F +  D++AASF+  +V+EI+++L +GGE+I IISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV AV GTD MLSGETA G YP+ AV +MA+I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKT-------------------ESVEK-LTELVNAGMNVMRLNFSHGDYAEHGTRIANFRQVMEATGKQLAILLDTKGPEIRTIKLEGGNDVDLVAGQEFTFTTDISVVGNKDKVAV-----TYAGFANDLNVGNTILVDDGLIEMEVLATSETE--VKCKVLNNGALGENKGVNLPGVSVNLPALSEKDKNDLKFGCEQGVDFVAASFIRKASDVQEIREVLAANGGENIHIISKIENQEGVDNFDEILELSDGIMVARGDLGVEIPAEEVIFAQKMMIEKCNRARKMVITATQMLDSMINNPRPTRAEAGDVANAVMDGTDAVMLSGETAKGKYPVEAVTIMAQI 331
>gi|82777153|ref|YP_403502.1| pyruvate kinase [Shigella dysenteriae Sd197] >gi|81241301|gb|ABB62011.1| pyruvate kinase I, fructose stimulated [Shigella dysenteriae Sd197] (470 aa)
Score = 638, Expect = 2.3e-64, Identities = 150/356 (42%), Positives = 209/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ LA + DAG+NV+R NFSHGDY E  R+ +R V + G  + +LDTKGPEIR K   +V +K+    T K IG SE +V   TY   D+ GNT+ VDDG + +EV +  + I + + N  L ENK +NLP + ++P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGE+I IISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLAKMLDAGMNVMRLNFSHGDYAEHGQRIQNLRNVMSKTGKTAAILLDTKGPEIRTMKLEGGNDVSLKAGQTFTFTTDKSVIGNSEMVAV-----TYEGFTTDLSVGNTVLVDDGLIGMEVTAIEGNKVICKVL--NNGDLGENKGVNLPGVSIALPALAEKDKQDLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVIEIREHLKAHGGENIHIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCIRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVSIMATI 331
>gi|26247926|ref|NP_753966.1| pyruvate kinase [Escherichia coli CFT073] >gi|26108329|gb|AAN80531.1|AE016761_106 Pyruvate kinase I [Escherichia coli CFT073] (542 aa)
Score = 638, Expect = 2.3e-64, Identities = 142/321 (44%), Positives = 199/321 (61%)
 Q:  39 AKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +++ LA + DAG+NV+R NFSHGDY E  R+ +R V + G  + +LDTKGPEIR K   +V +K+    T K IG SE +V   TY   D+ GNT+ VDDG + +EV +  + I + + N  L ENK +NLP + ++P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGE+I IISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I
 S:  88 SEEMLAKMLDAGMNVMRLNFSHGDYAEHGQRIQNLRNVMSKTGKTAAILLDTKGPEIRTMKLEGGNDVSLKAGQSFTFTTDKSVIGNSEMVAV-----TYEGFTTDLSVGNTVLVDDGLIGMEVTAIEGNKVICKVL--NNGDLGENKGVNLPGVSIALPALAEKDKQDLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVIEIREHLKAHGGENIHIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCIRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVSIMATI 403
>gi|15802088|ref|NP_288110.1| pyruvate kinase [Escherichia coli O157:H7 EDL933] >gi|15831637|ref|NP_310410.1| pyruvate kinase [Escherichia coli O157:H7 str. Sakai] >gi|16129632|ref|NP_416191.1| pyruvate kinase I [Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655] >gi|74311999|ref|YP_310418.1| pyruvate kinase [Shigella sonnei Ss046] >gi|82543954|ref|YP_407901.1| pyruvate kinase [Shigella boydii Sb227] >gi|89108516|ref|AP_002296.1| pyruvate kinase I [Escherichia coli W3110] >gi|157157921|ref|YP_001462970.1| pyruvate kinase [Escherichia coli E24377A] >gi|157161141|ref|YP_001458459.1| pyruvate kinase [Escherichia coli HS] >gi|168710504|ref|ZP_02742781.1| pyruvate kinase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4045] >gi|168736173|ref|ZP_02768450.1| pyruvate kinase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4115] >gi|168752363|ref|ZP_02777385.1| pyruvate kinase I [Escherichia coli O157:H7 str. EC4113] >gi|168778030|ref|ZP_02803037.1| pyruvate kinase I [Escherichia coli O157:H7 str. EC4196] >gi|168783950|ref|ZP_02808957.1| pyruvate kinase I [Escherichia coli O157:H7 str. EC4076] >gi|170019974|ref|YP_001724928.1| pyruvate kinase [Escherichia coli ATCC 8739] >gi|170081336|ref|YP_001730656.1| pyruvate kinase I [Escherichia coli str. K12 substr. DH10B] >gi|170683460|ref|YP_001743578.1| pyruvate kinase I [Escherichia coli SMS-3-5] >gi|187734242|ref|YP_001880437.1| pyruvate kinase I [Shigella boydii CDC 3083-94] >gi|188493716|ref|ZP_03000986.1| pyruvate kinase [Escherichia coli 53638] >gi|191173472|ref|ZP_03035000.1| pyruvate kinase I [Escherichia coli F11] >gi|194440078|ref|ZP_03072133.1| pyruvate kinase I [Escherichia coli 101-1] >gi|83286931|sp|P0AD61|KPYK1_ECOLI Pyruvate kinase I (PK-1) >gi|83286930|sp|P0AD62|KPYK1_ECO57 Pyruvate kinase I (PK-1) >gi|12515675|gb|AAG56663.1|AE005390_10 pyruvate kinase I (formerly F), fructose stimulated [Escherichia coli O157:H7 EDL933] >gi|1549287|gb|AAB47952.1| pyruvate kinase [Escherichia coli] >gi|1787965|gb|AAC74746.1| pyruvate kinase I [Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655] >gi|13361850|dbj|BAB35806.1| pyruvate kinase I [Escherichia coli O157:H7 str. Sakai] >gi|61676795|gb|AAX51880.1| pyruvate kinase I [Escherichia coli] >gi|73855476|gb|AAZ88183.1| pyruvate kinase I [Shigella sonnei Ss046] >gi|81245365|gb|ABB66073.1| pyruvate kinase I [Shigella boydii Sb227] >gi|85675072|dbj|BAA15445.2| pyruvate kinase I [Escherichia coli W3110] >gi|157066821|gb|ABV06076.1| pyruvate kinase I [Escherichia coli HS] >gi|157079951|gb|ABV19659.1| pyruvate kinase I [Escherichia coli E24377A] >gi|169754902|gb|ACA77601.1| pyruvate kinase [Escherichia coli ATCC 8739] >gi|169889171|gb|ACB02878.1| pyruvate kinase I [Escherichia coli str. K12 substr. DH10B] >gi|170521178|gb|ACB19356.1| pyruvate kinase I [Escherichia coli SMS-3-5] >gi|187431234|gb|ACD10508.1| pyruvate kinase I [Shigella boydii CDC 3083-94] >gi|187766874|gb|EDU30718.1| pyruvate kinase I [Escherichia coli O157:H7 str. EC4196] >gi|188013782|gb|EDU51904.1| pyruvate kinase I [Escherichia coli O157:H7 str. EC4113] >gi|188488915|gb|EDU64018.1| pyruvate kinase [Escherichia coli 53638] >gi|188998802|gb|EDU67788.1| pyruvate kinase I [Escherichia coli O157:H7 str. EC4076] >gi|190906314|gb|EDV65925.1| pyruvate kinase I [Escherichia coli F11] >gi|194421000|gb|EDX37032.1| pyruvate kinase I [Escherichia coli 101-1] (470 aa)
Score = 638, Expect = 2.3e-64, Identities = 150/356 (42%), Positives = 209/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ LA + DAG+NV+R NFSHGDY E  R+ +R V + G  + +LDTKGPEIR K   +V +K+    T K IG SE +V   TY   D+ GNT+ VDDG + +EV +  + I + + N  L ENK +NLP + ++P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGE+I IISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLAKMLDAGMNVMRLNFSHGDYAEHGQRIQNLRNVMSKTGKTAAILLDTKGPEIRTMKLEGGNDVSLKAGQTFTFTTDKSVIGNSEMVAV-----TYEGFTTDLSVGNTVLVDDGLIGMEVTAIEGNKVICKVL--NNGDLGENKGVNLPGVSIALPALAEKDKQDLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVIEIREHLKAHGGENIHIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCIRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVSIMATI 331
>gi|168064424|ref|XP_001784162.1| predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] >gi|162664296|gb|EDQ51021.1| predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] (520 aa)
Score = 638, Expect = 2.5e-64, Identities = 151/390 (38%), Positives = 217/390 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATT 393
      I KTKI TLGP       K   V+E    L AG+NV RFNFSHG +E   L+ +R+     + +LDTKGPEIR  + K +++K ++++ I T  +G   ++    +A D++PGNTI  DG + + V+ + E+G+++  NT +L E K +NLP   +P ++ KD +DI+ + + NK D+IAASFV G +V IKK+L E  + I +ISK+E  G+ + DDI+ E+D +MVARGDLG+E+P  +  +K +I C  GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTD MLSGETANG YP AV VM++I  +E  DY    K P   + +LA++
 S:  24 ISKTKIVCTLGP-------------KSREVHVLEK-------LLRAGMNVARFNFSHGTHEYHQYTLDSLRQAMANTQTMCAVLLDTKGPEIRTGSLAAGKPIQLKRNNEIWITTDYSHLGDENMIAM----SYAKLAVDLEPGNTILCSDGTITMTVLDCHPEKGMVKARCENTAMLGEKKNVNLPGIVVDLPTITQKDIDDIMQWGVPNKIDFIAASFVRKGSDVVTIKKLLGE-ASDSIHVISKVENQEGLVNFDDILKETDGVMVARGDLGMEIPTEKIFLAQKMMIYKCNSAGKPVVTATQMLESMIKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDAVMLSGETANGSYPELAVAVMSQICQEAEAALDYASIFKEIMKSVPLPMSPLESLASS 390
>gi|170017065|ref|YP_001727984.1| pyruvate kinase [Leuconostoc citreum KM20] >gi|169803922|gb|ACA82540.1| Pyruvate kinase [Leuconostoc citreum KM20] (473 aa)
Score = 638, Expect = 2.5e-64, Identities = 177/458 (38%), Positives = 247/458 (53%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSE-NFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVD 461
      +KKTKI +TLGPS +         +ET K  L +AG NV RFNFSHGD+EE  R+N V E K G + +LDTKG EIR K + ++E +  +RI    GT EK +V   TY + DV   + DDG L  V+ +   +   N IL  K +N P + ++P +++KD +DI F + ++ +YIAASFV  ++V EI+++LKE  EH+QII KIE+ GI +LD I++ SD++MV RGD+G+E+P +VP +K +I+   G VI ATQMLDS+E  +PTRAE +DV AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V MA ID +E + + GR ++ F E+  E V + T IA V K      ++VV N   + +S R  + VT +    LNYGV  V D
 S:   1 MKKTKIVSTLGPSSSD----------------VETIVK----LIEAGANVFRFNFSHGDHEEHLGRMNAVHEAEKITGKTVGILLDTKGAEIRTTKQVDGKIEFHTGDTLRISMDDNIEGTKEKIAV-----TYAGLFDDVNVNGQVLFDDGLLGTTVLEKDDANRELVVRIDNDGILGSRKGVNAPGVSINLPGITEKDADDIRFGLDHEINYIAASFVRKPEDVLEIRELLKEKNMEHVQIIPKIESQEGIDNLDAILEVSDALMVPRGDMGVEIPAENVPLVQKDMIRKMNKIGLPVITATQMLDSMEENPRPTRAEASDVANAVFDGTDATMLSGESANGDYPVESVATMAAIDEKAETSLRENGRHEEIVFDESD-STEAVASAVTRIARSVNAK-----------AVVVSTNSGYTARMVSKHRPDVNVLAVTYSERVQRGLTLNYGVLPVVYD 423
>gi|167629682|ref|YP_001680181.1| pyruvate kinase [Heliobacterium modesticaldum Ice1] >gi|167592422|gb|ABZ84170.1| pyruvate kinase [Heliobacterium modesticaldum Ice1] (578 aa)
Score = 637, Expect = 2.5e-64, Identities = 168/452 (37%), Positives = 247/452 (54%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      +++TKI T+GP+             L + +G+NV R NFSHG +EE  R+ +R +A E G N++ +LDTKGPEIR  +  + +++ + + TT  +G + + SV   TY ++ KDV PG I VDDG ++LEV +  + I  + N  +  K +N+P + ++P +++KD DI F I+ K D+IAASFV  +V I+KIL+E GG I+IISKIE+  + +LD+II SD IMVARGDLG+E+P +VP +K II +C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETANG YP+ AV+ M +I  +E+   R  V+ +T + + +G   AT +  +I   Y++      + ++ R API VT + E  R L +GV
 S:   1 MRRTKIVCTIGPA--------------------SEHPDTLREIIRSGMNVARLNFSHGSHEEHGRRIENIRRIAAELGANVAILLDTKGPEIRTGDFAAPPIFLEAGQRFTL-TTDPILGDASRVSV-----TYADLPKDVSPGVRILVDDGLIELEVEAVEGNDVICRVL--NGGKVSNKKGVNVPGISINLPSVTEKDIADIRFGIEQKVDFIAASFVRKAADVLAIRKILEE-GGADIEIISKIESSEAVDNLDEIIQASDGIMVARGDLGVEIPAEEVPILQKSIIAECNRLGKPVITATQMLDSMMNNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETANGKYPVVAVQTMDRIARRAESSLQ--RNQPVHNGKTS-VTDAIGQAVCVTATQLGAAAIITATASGYTA-----------RMIARYRPQAPIVAVTPRPEVLRRLALLWGV 410
>gi|117621509|ref|YP_857554.1| pyruvate kinase [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] >gi|117562916|gb|ABK39864.1| pyruvate kinase [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] (482 aa)
Score = 637, Expect = 2.6e-64, Identities = 175/460 (38%), Positives = 242/460 (52%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNV 463
      +KKTKI T+GP            +K+ LA + DAG+NV+R NFSHGDY E  R++ +R V E G + + +LDTKGPEIR K   +V + +    T + +G +K +V   TY  A D++ GN I VDDG + L+VI   E I + + N  L ENK INLP + +P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  ++V EI++ LK HGGE+IQIISKIE  G+ + D+I+ SD IMVARGD+G+E+P +V  +K II+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I       D        L T A V  V +  D  IVV   + +A+   A I +T K+ A + L GV  VVD++
 S:  13 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SKEMLAKMLDAGMNVMRLNFSHGDYAEHGGRISNLRAVMAETGKHAAILLDTKGPEIRTIKLEGGNDVALVAGQTFTFTTDQTVVGNKDKVAV-----TYAGFANDLRVGNRILVDDGLIGLDVIEITEREVICKVL--NNGDLGENKGINLPGVSIKLPALAEKDKRDLIFGCEQGVDFVAASFIRKKEDVLEIREHLKAHGGENIQIISKIENQEGLDNFDEILAVSDGIMVARGDMGVEIPVEEVIFAQKMIIEKCNKARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVTIMATI----------CERTDAVMPSNLSAANDSNKLRITEA--VCKGAVETSEKLDAPLIVVATEGGKSAKAIRKYFPKAWILAITTNKKTAAQLVLTKGVVAHVVDSI 435
>gi|91210889|ref|YP_540875.1| pyruvate kinase [Escherichia coli UTI89] >gi|110641797|ref|YP_669527.1| pyruvate kinase [Escherichia coli 536] >gi|117623856|ref|YP_852769.1| pyruvate kinase [Escherichia coli APEC O1] >gi|91072463|gb|ABE07344.1| pyruvate kinase I [Escherichia coli UTI89] >gi|110343389|gb|ABG69626.1| pyruvate kinase I [Escherichia coli 536] >gi|115512980|gb|ABJ01055.1| pyruvate kinase I [Escherichia coli APEC O1] (542 aa)
Score = 637, Expect = 2.6e-64, Identities = 142/321 (44%), Positives = 199/321 (61%)
 Q:  39 AKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +++ LA + DAG+NV+R NFSHGDY E  R+ +R V + G  + +LDTKGPEIR K   +V +K+    T K IG SE +V   TY   D+ GNT+ VDDG + +EV +  + I + + N  L ENK +NLP + ++P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGE+I IISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I
 S:  88 SEEMLAKMLDAGMNVMRLNFSHGDYAEHGQRIQNLRNVMSKTGKTAAILLDTKGPEIRTMKLEGGNDVSLKAGQTFTFTTDKSVIGNSEMVAV-----TYEGFTTDLSVGNTVLVDDGLIGMEVTAIEGNKVICKVL--NNGDLGENKGVNLPGVSIALPALAEKDKQDLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVIEIREHLKAHGGENIHIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCIRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVSIMATI 403
>gi|192809827|ref|ZP_03038501.1| pyruvate kinase [Geobacillus sp. Y412MC10] >gi|192801256|gb|EDV77762.1| pyruvate kinase [Geobacillus sp. Y412MC10] (471 aa)
Score = 637, Expect = 2.9e-64, Identities = 163/450 (36%), Positives = 245/450 (54%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      KTKI T+GP+          IE K   +  G+ V R N +HG+ E+  R+ VR+ A E  + M+D KGPE+R+ K E  +K  ++ I TT++ +G +++ SV +  N+  V+PG+ I +DDG + L VI + + + + ++  +L+ K +NLP  ++P ++++D  I F ++N + IAASFV GDN+REI+ ILKE G EH+QIISKIE  G+++LDDII+ SD IMVARGDLG+EVP +VP +K +I C  GK VIVAT ML+S++  +PTR+EV+DV AV +G D MLSGE+A G YP+ +V MA +  +E  DY    FK   +++V +  I+    ++ N   +I+     + +S R API VT +E  + L GV
 S:   3 KTKIICTMGPACDS----------------IELLKN----MIQEGMTVARLNMAHGEPEDHVARIRNVRQAASELNTYVPIMMDIKGPEVRIGKLKEASCLLKPGEEL-ILTTEEILGDAQRISV--NYAELNLV--VKPGDRILIDDGLVDLNVIRVDGPDILCKIVSGG--VLKPRKGVNLPGIKTTLPGVTERDVMHIGFGLENNIEIIAASFVRHGDNIREIRSILKERGAEHVQIISKIENGEGMENLDDIIEASDGIMVARGDLGVEVPIEEVPMMQKEMIDKCNLAGKPVIVATHMLESMQVNPRPTRSEVSDVANAVIQGADVVMLSGESAAGKYPVESVRTMAAVARRAETMIDYKDQF--AFKS----RQQVADITEVISQGAVSSSLVLNA----KAIITSTESGFTARMISKYRPEAPIIAVTQHEEVLAKICLLSGV 415
>gi|25005270|emb|CAD56497.1| pyruvate kinase [Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis] (589 aa)
Score = 637, Expect = 2.9e-64, Identities = 146/365 (40%), Positives = 215/365 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFD 368
      +KKTKI +TLGP+          IET K  L +AG NV RFNFSHGD+EE  R+N+VREV K+ G +  LDTKG EIR    + I + ++R+   + G +  V   TY + D  G T+ +DDG + L + + + E+ +  A+NT ++  K +N P   +P +++KD +DI F +K+ ++I ASFV  +V +I+ + +E  +++I KIE+ GI ++D+I+ SD +MVARGD+G+E+P+ +VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAEVTDV AV GTD TMLSGE+ANG+YP+ +V+ M I+V +E  D
 S:   1 MKKTKIVSTLGPASND----------------IETITK----LAEAGANVFRFNFSHGDHEEHLARMNMVREVEKKTGKLLGIALDTKGAEIRTTDQEGGKFTINTGDEIRVSMDATKAGNKDMIHV-----TYPGLFDDTHVGGTVLIDDGAVGLTIKAKDEEKRELICEAQNTGVIGSKKGVNAPGVEIRLPGITEKDTDDIRFGLKHGINFIFASFVRKAQDVLDIRALCEEANAPYVKIFPKIESQEGIDNIDEILQVSDGLMVARGDMGVEIPFINVPFVQKTLIKKCNALGKPVITATQMLDSMQENPRPTRAEVTDVANAVLDGTDATMLSGESANGLYPVESVQAMHDINVRTEKEMD 341
>gi|194430706|ref|ZP_03063136.1| pyruvate kinase I [Escherichia coli B171] >gi|194411249|gb|EDX27641.1| pyruvate kinase I [Escherichia coli B171] (470 aa)
Score = 637, Expect = 3.1e-64, Identities = 150/356 (42%), Positives = 209/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ LA + DAG+NV+R NFSHGDY E  R+ +R V + G  + +LDTKGPEIR K   +V +K+    T K IG SE +V   TY   D+ GNT+ VDDG + +EV +  + I + + N  L ENK +NLP + ++P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGE+I IISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLAKMLDAGMNVMRLNFSHGDYAEHGQRIQNLRNVMSKTGKTAAILLDTKGPEIRTMKLEGGNDVSLKAGQTFTFTTDKSVIGNSEMVAV-----TYEGFTTDLSVGNTVLVDDGLIGMEVTAIEGNKVICKVL--NNGDLGENKGVNLPGVSIALPALAEKDKQDLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVIEIREHLKAHGGENIHIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCIRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVSIMATI 331
>gi|67601724|ref|XP_666420.1| pyruvate kinase [Cryptosporidium hominis TU502] >gi|54657406|gb|EAL36184.1| pyruvate kinase [Cryptosporidium hominis] (526 aa)
Score = 637, Expect = 3.2e-64, Identities = 172/462 (37%), Positives = 246/462 (53%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEK-GVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGG------EHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYG---RAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHA 466
      +KT+I T+GPS            ++L L D G++V R NFSHGD+E   L +RE AK +  + MLDTKGPEIR    K +E+K+  ++I T  +G SE S  S   + K VQ G+T+ + DG L +V+  + + I   N+ + E K +NLP   +P + DKDR+DI+ FA+K+ D+IA SFV G +V+ ++I+ E+     I+IISKIE + G+ + D I ESD IMVARGDLG+E+P  +  +K +I C  GK V+ ATQML+S+  +PTRAE+TDV AV G+DC MLSGETANG +P +AV VM+++  +E  DY   AI   +  + E +  A  A V K +I    +I  GN RLI  S R + I  T K E A  + GV  V++++ H+
 S:  44 RKTQIICTIGPSCNNV--------------------ESLIGLIDKGMSVARLNFSHGDHESHFKTLQNIREAAKARPHSTVGIMLDTKGPEIRTGMLEGGKPIELKAGQTLKITTDYSMLGNSECISCSYSL----LPKSVQIGSTVLIADGSLSTQVLE--IGDDFIVCKVLNSVTIGERKNMNLPGCKVHLPIIGDKDRHDIVDFALKHNLDFIALSFVQNGADVQLCRQIISENTQYSNGIPSSIKIISKIENLEGVINFDSICSESDGIMVARGDLGMEIPPEKIFVAQKCMISKCNVAGKPVVTATQMLESMIKSNRPTRAEMTDVANAVLDGSDCVMLSGETANGAFPFDAVNVMSRVCAQAETCIDYPVLYHAIHSSVPKPVAVPEAIACSAVESAHDVNAKLII--------TITETGNTARLI---SKYRPSQTIIACTAKPEVARGLKIARGVKTYVLNSIHHS 480
>gi|30063190|ref|NP_837361.1| pyruvate kinase [Shigella flexneri 2a str. 2457T] >gi|56479951|ref|NP_707575.2| pyruvate kinase [Shigella flexneri 2a str. 301] >gi|30041442|gb|AAP17170.1| pyruvate kinase I [Shigella flexneri 2a str. 2457T] >gi|56383502|gb|AAN43282.2| pyruvate kinase I [Shigella flexneri 2a str. 301] (470 aa)
Score = 637, Expect = 3.3e-64, Identities = 150/356 (42%), Positives = 209/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ LA + DAG+NV+R NFSHGDY E  R+ +R V + G  + +LDTKGPEIR K   +V +K+    T K IG SE +V   TY   D+ GNT+ VDDG + +EV +  + I + + N  L ENK +NLP + ++P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGE+I IISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLAKMLDAGMNVMRLNFSHGDYAEHGQRIQNLRNVMSKTGKTAAILLDTKGPEIRTMKLEGGNDVSLKAGQTFTFTTDKSVIGNSEMVAV-----TYEGFTTDLSVGNTVLVDDGLIGMEVTAIEGNKVICKVL--NNGDLGENKGVNLPGVSIALPALAEKDKQDLIFGCEKGVDFVAASFIRKRSDVIEIREHLKAHGGENIHIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCIRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVSIMATI 331
>gi|163816070|ref|ZP_02207440.1| hypothetical protein COPEUT_02250 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] >gi|158448880|gb|EDP25875.1| hypothetical protein COPEUT_02250 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] (581 aa)
Score = 636, Expect = 3.4e-64, Identities = 154/368 (41%), Positives = 220/368 (59%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGR 371
      ++KTKI TLGP+     D ++  K ++E      G++V RFNFSHGD+ +   + + ++ E G+ ++T+LDTKGPEIRV  E +VE+ + +  TT  +G  K S+   TY N+ DV+PG+ I +DDG + +++   E I   N  + +K +N+P N ++P++SD DR DIIF IKN FD+IAASFV + D++ EI+KIL E+ ++I II+KIE M G+ ++D+II SD IMVARGD+G+E+P DVP +K IIK  + K VI ATQMLDS+  +PTRAE TDV A+ GT  MLSGETA G YP+ A+ M I  +E  DY +
 S:   3 LRKTKIICTLGPA--------TDDDEVLRKLMLE------------GMDVARFNFSHGDHAQHRKNKDRIEKLRDELGLPVATLLDTKGPEIRVGDFKEGKVEL-VEGQTFTLTTDDVLGDQAKVSI-----TYKNLVNDVKPGDIILIDDGLINMKIEKVTGTE--IVCRVENGGPVSNHKGVNVPRVNLTMPYISDVDREDIIFGIKNDFDFIAASFVRSADDILEIRKILDEYECDNINIIAKIENMQGVDNIDEIIRVSDGIMVARGDMGVEIPLEDVPIIQKMIIKKVYNADKQVITATQMLDSMMIHPRPTRAEATDVANAIYDGTSAIMLSGETAAGKYPVEALHTMKTIAERAEMDIDYNK 343
>gi|194682751|emb|CAR42967.1| pyruvate kinase [Proteus mirabilis HI4320] (470 aa)
Score = 636, Expect = 3.6e-64, Identities = 170/460 (36%), Positives = 246/460 (53%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIA-TLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNV 463
      +KKTKI T+GP            +++ L L DAG+NV+R NFSHGDYEE  R+ +R V + G  + +LDTKGPEIR K   +V + +    T  +G ++ +V   TY+ A+D+ GNT+ VDDG + ++VI   E + E + N  L ENK +NLP + +P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V E++ LK HGGE+I IISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I  ++   R      + E V  A +A L AP V+ +G     G  R I+    API +T+ +E A + L GV ++V+ +
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEKLTQLLDAGMNVMRLNFSHGDYEEHGNRIKNLRNVCAKTGKKAAILLDTKGPEIRTIKLEGGNDVSLVAGQTFTFTTDTSVVGNKDRVAV-----TYDGFARDLTVGNTVLVDDGLIGMKVIKVTDTEVVCEVL--NNGDLGENKGVNLPGVSIGLPALAEKDKQDLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVEEMRAHLKAHGGENIMIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCNAARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPVEAVTIMATICDRTDRIMK-SRLESYQLGAKLRVTEAVCRGAVEMAEKLDAPLIVVATYG---------GKSARSIRKYFP---TAPILALTNNEETARQLLLVKGVTTQLVNKI 423
>gi|154502729|ref|ZP_02039789.1| hypothetical protein RUMGNA_00543 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] >gi|153796612|gb|EDN79032.1| hypothetical protein RUMGNA_00543 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] (478 aa)
Score = 636, Expect = 3.7e-64, Identities = 164/452 (36%), Positives = 247/452 (54%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGT-LATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      +KKTK+ T+GP+  K        E +K  L  G++V RFNFSHGD+EEQ R++L++E+ +E+ + + +LDTKGPEIR   + +   +  + T + +G  K S+    +A+DVQ G I +DDG + L+V  V++ I+ I N  L E K +N+P+  +P +++KD+ DI F ++  D+IAASFV  + V EI+ LKE  +I II+KIE  GI+++D+II +D IMVARGD+G+E+P +VP +K +I+ C + KTVI ATQMLDS+  +PTRAEVTDV AV GTD MLSGETA G YP+ A+++M I ++E  DY  +D      K G L  I++ +  V+    +I+     + +SN++  PI VT +  R + +GV
 S:   1 MKKTKVVCTMGPNTNDK----------------EVMRK----LIQNGMDVARFNFSHGDHEEQKFRMDLLKELREEEHAHTAILLDTKGPEIRTGLLKDGKKVTLQEGNTFVLTMEDIVGDDTKVSL----SYKGLAEDVQQGTVILIDDGLIGLKV-KEIVDQDIVCEIV-NGGELGERKGVNVPNVPVRLPAITEKDKEDIKFGVEQDIDFIAASFVRNAECVLEIRAFLKELDAPYIPIIAKIENAEGIRNIDEIIRAADGIMVARGDMGVEIPAEEVPYLQKMLIQKCNNNFKTVITATQMLDSMIRNPRPTRAEVTDVANAVYDGTDAVMLSGETAQGKYPVEALQMMVHIIENTEQHLDYDMILD-----------KAGDHLKRGISSAIGYSSVLAAANLKAKAIITPTVSGATARVMSNLKPIQPIIGVTPSERALRRMSIYWGV 416
>gi|16122616|ref|NP_405929.1| pyruvate kinase [Yersinia pestis CO92] >gi|22125836|ref|NP_669259.1| pyruvate kinase [Yersinia pestis KIM] >gi|45441972|ref|NP_993511.1| pyruvate kinase [Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001] >gi|51596630|ref|YP_070821.1| pyruvate kinase [Yersinia pseudotuberculosis IP 32953] >gi|108807733|ref|YP_651649.1| pyruvate kinase [Yersinia pestis Antiqua] >gi|108812009|ref|YP_647776.1| pyruvate kinase [Yersinia pestis Nepal516] >gi|145598057|ref|YP_001162133.1| pyruvate kinase [Yersinia pestis Pestoides F] >gi|149365696|ref|ZP_01887731.1| pyruvate kinase I [Yersinia pestis CA88-4125] >gi|153948891|ref|YP_001400724.1| pyruvate kinase [Yersinia pseudotuberculosis IP 31758] >gi|162421904|ref|YP_001606991.1| pyruvate kinase [Yersinia pestis Angola] >gi|165926472|ref|ZP_02222304.1| pyruvate kinase I [Yersinia pestis biovar Orientalis str. F1991016] >gi|165938604|ref|ZP_02227160.1| pyruvate kinase I [Yersinia pestis biovar Orientalis str. IP275] >gi|166010773|ref|ZP_02231671.1| pyruvate kinase I [Yersinia pestis biovar Antiqua str. E1979001] >gi|166211216|ref|ZP_02237251.1| pyruvate kinase I [Yersinia pestis biovar Antiqua str. B42003004] >gi|167400887|ref|ZP_02306393.1| pyruvate kinase I [Yersinia pestis biovar Antiqua str. UG05-0454] >gi|167422137|ref|ZP_02313890.1| pyruvate kinase I [Yersinia pestis biovar Orientalis str. MG05-1020] >gi|167424887|ref|ZP_02316640.1| pyruvate kinase I [Yersinia pestis biovar Mediaevalis str. K1973002] >gi|170024094|ref|YP_001720599.1| pyruvate kinase [Yersinia pseudotuberculosis YPIII] >gi|186895686|ref|YP_001872798.1| pyruvate kinase [Yersinia pseudotuberculosis PB1/+] >gi|21958766|gb|AAM85510.1|AE013797_5 pyruvate kinase I [Yersinia pestis KIM] >gi|45436835|gb|AAS62388.1| pyruvate kinase I [Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001] >gi|51589912|emb|CAH21544.1| pyruvate kinase I [Yersinia pseudotuberculosis IP 32953] >gi|108775657|gb|ABG18176.1| pyruvate kinase [Yersinia pestis Nepal516] >gi|108779646|gb|ABG13704.1| pyruvate kinase [Yersinia pestis Antiqua] >gi|115348095|emb|CAL21021.1| pyruvate kinase I [Yersinia pestis CO92] >gi|145209753|gb|ABP39160.1| pyruvate kinase [Yersinia pestis Pestoides F] >gi|149292109|gb|EDM42183.1| pyruvate kinase I [Yersinia pestis CA88-4125] >gi|152960386|gb|ABS47847.1| pyruvate kinase I [Yersinia pseudotuberculosis IP 31758] >gi|162354719|gb|ABX88667.1| pyruvate kinase I [Yersinia pestis Angola] >gi|165913478|gb|EDR32099.1| pyruvate kinase I [Yersinia pestis biovar Orientalis str. IP275] >gi|165921693|gb|EDR38890.1| pyruvate kinase I [Yersinia pestis biovar Orientalis str. F1991016] >gi|165990475|gb|EDR42776.1| pyruvate kinase I [Yersinia pestis biovar Antiqua str. E1979001] >gi|166208396|gb|EDR52876.1| pyruvate kinase I [Yersinia pestis biovar Antiqua str. B42003004] >gi|166958949|gb|EDR55970.1| pyruvate kinase I [Yersinia pestis biovar Orientalis str. MG05-1020] >gi|167049740|gb|EDR61148.1| pyruvate kinase I [Yersinia pestis biovar Antiqua str. UG05-0454] >gi|167056074|gb|EDR65852.1| pyruvate kinase I [Yersinia pestis biovar Mediaevalis str. K1973002] >gi|169750628|gb|ACA68146.1| pyruvate kinase [Yersinia pseudotuberculosis YPIII] >gi|186698712|gb|ACC89341.1| pyruvate kinase [Yersinia pseudotuberculosis PB1/+] (470 aa)
Score = 636, Expect = 3.9e-64, Identities = 146/356 (41%), Positives = 207/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ L L +AG+NV+R NFSHGDY E  R+ +R V + G  + +LDTKGPEIR K  +    +  +TT + + ++K  +  G  A D++ GNT+ VDDG + +EVI  V E +   N+ L ENK +NLP + +P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGEHIQIISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ +V +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLTNLLNAGMNVMRLNFSHGDYAEHGQRIKNLRAVMAKTGKKAAILLDTKGPEIRTMKLEGGKDAALVAGQTFTFTTDQSVVGNDKIVAVTYPG---FAADLKIGNTVLVDDGLIGMEVIE--VTEHTVVCKVLNSGDLGENKGVNLPGVSIQLPALAEKDKGDLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVLEIREHLKAHGGEHIQIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCNRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLESVTIMATI 331
>gi|70991575|ref|XP_750636.1| pyruvate kinase [Aspergillus fumigatus Af293] >gi|66848269|gb|EAL88598.1| pyruvate kinase [Aspergillus fumigatus Af293] >gi|159124196|gb|EDP49314.1| pyruvate kinase [Aspergillus fumigatus A1163] (527 aa)
Score = 636, Expect = 3.9e-64, Identities = 165/452 (36%), Positives = 247/452 (54%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAK-EKGVNISTMLDTKGPEIRVYKT-SEKEVEIKSDSKVRIYTTKK-EIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNY 453
      K ++T I T+GP            + + + AL AG+NVVR NFSHG YE   ++ RE + + G ++ LDTKGPEIR  T +K++ I++ ++ I T +K  + +K  LD   N+ K +QPG I+VDDG L EV+  V++ +   N  +  K +NLP ++ +P +S+KD ND+ F +KN+ D I ASF+ G ++R I+++L E G E IQII+KIE  G+ + D+I++E+D +MVARGDLG+E+P  V  +K +I C KGK VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP AV++M++ + +E  + + D   P  + V ++A +A + A  +   + +IVV   + + LS R  PI VT +  A R+  Y
 S:  30 KNFRRTSIICTIGPKTN--------------------SVEKINALRKAGLNVVRMNFSHGSYEYHQSVIDNAREAERVQPGRPVAIALDTKGPEIRTGNTVGDKDIPIQAGHELNITTDEKYATASDDKNMYLDYK---NITKVIQPGKLIYVDDGILSFEVLEI-VDDQTLRVRCLNNGNISSRKGVNLPGTDVDLPALSEKDINDLKFGVKNRVDMIFASFIRRGSDIRHIREVLGEEGKE-IQIIAKIENQQGVNNFDEILEETDGVMVARGDLGIEIPAPKVFLAQKMMIAKCNMKGKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVANAVLDGADCVMLSGETAKGNYPTEAVKMMSETCLLAEVAIPHFQVFDELRNLAPRPTDTVESIA--MAAVSASLEL------NAGAIVVLTTSGKTARLLSKYRPVCPIIMVT-RNPMAARYSHLY 450
>gi|37678684|ref|NP_933293.1| pyruvate kinase [Vibrio vulnificus YJ016] >gi|37197424|dbj|BAC93264.1| pyruvate kinase [Vibrio vulnificus YJ016] (495 aa)
Score = 635, Expect = 4.6e-64, Identities = 173/465 (37%), Positives = 258/465 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF--DYGRAIDVYFKETPFMK--EKVGTLAT-TIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIA 468
      +KKTKI T+GP           E+ +K L L ++G+NV+R NFSHGDY E  R+  R+V + G ++ +LDTKGPEIR K   +V++ + +  T  +G + +V   TY  A D+ GNTI VDDG +++EVI++  E ++  N  L ENK +NLP + ++P +S+KD+ND+ F +  D++AASF+  +V+EI+++L +GG +IQIISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV +MA+I  +++  + G +D   +P ++ E V  A T  L AP ++  G     G  R ++    A I +T K+ A + L GV  VVD++++ A
 S:  26 MKKTKIVCTIGPKT-------------------ESVEK-LTELVNSGMNVMRLNFSHGDYVEHGTRIANFRQVMENTGKQLAILLDTKGPEIRTIKLENGDDVDLVAGQEFTFTTDTSVVGNKDIVAV-----TYPGFAADLSAGNTILVDDGLIEMEVIATTATE--VKCKVLNNGALGENKGVNLPGVSVNLPALSEKDKNDLKFGCEQGVDFVAASFIRKASDVKEIREVLAANGGANIQIISKIENQEGVDNFDEILELSDGIMVARGDLGVEIPAEEVIFAQKMMIEKCNRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAIMDGTDAVMLSGETAKGKYPVEAVTIMAQIANRTDSVLKAELGSRLD-----SPRLRITEAVCKGAVDTAEKLAAPLIIVATEG---------GKSARSVRKYFP---TANILALTTNKKTAAQLVLTKGVTPVVVDSIDNTDA 453
>gi|118586871|ref|ZP_01544305.1| pyruvate kinase [Oenococcus oeni ATCC BAA-1163] >gi|118432703|gb|EAV39435.1| pyruvate kinase [Oenococcus oeni ATCC BAA-1163] (477 aa)
Score = 635, Expect = 5.2e-64, Identities = 174/461 (37%), Positives = 251/461 (54%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGE-HIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSEN-FFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVE 464
      +KKTKI +TLGP+            K ++AL + G+NV RFNFSHGD++E  R+ LV + K+ G I MLDTKG EIR V T  ++E K  ++RI  +K GT EK +V  G Y+  DV+ G + DDG +++ VIS + E+ +   N +L  K +N P  ++P ++ KD++DI F ++  D+IAASFV  +V +I+K+LK+H E H+ I KIE+ GI + + II SD +MV RGD+G+E+PY +VP +K +I+   GK VI ATQMLDS+  + TRAE+ DV AV GTD TMLSGE+ANG +P+ AV+ M+ D +EN  D G ID+ +   E +  A  A   K ++ +  Y++    RLI  S R  PI +T ++ A  +NY V+ V D E
 S:   1 MKKTKIVSTLGPA--------------------SNDLKIISALINNGINVARFNFSHGDHDEHAARMALVHDAEKKTGKLIGFMLDTKGAEIRTTVQDTPNGKIEFKKGDRLRISMNEKIKGTKEKIAV-TYKGLYD---DVKVGGKVLFDDGIIEMTVISKDSEKKELLVQVDNDGVLGGRKGVNAPGVAINLPGITKKDKSDIEFGLEQGIDFIAASFVRKAQDVLDIRKLLKKHHQENHVMIFPKIESQEGIDNFESIIAVSDGLMVPRGDMGVEIPYEEVPVIQKMMIRYMNRLGKPVITATQMLDSMIENPRATRAEINDVENAVWDGTDATMLSGESANGSWPVEAVKTMSTSDEYAENHVHDDGNRIDLRNEPKSSDTEVLAQAAVDAAREAGAKAIVASTASGYTA--------RLI---SKYRPDMPILAITYDEQVARSLTVNYAVYPVVKDAPE 430
>gi|167758311|ref|ZP_02430438.1| hypothetical protein CLOSCI_00650 [Clostridium scindens ATCC 35704] >gi|167664208|gb|EDS08338.1| hypothetical protein CLOSCI_00650 [Clostridium scindens ATCC 35704] (478 aa)
Score = 635, Expect = 5.2e-64, Identities = 151/366 (41%), Positives = 225/366 (61%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDY 369
      +KKTKI T+GP+        + G++    AL  G+++ RFNFSHGD+EEQ R+++++++ +E+  ++ +LDTKGPEIR   + K++ +++ +  + +T+ +G  K S+   TY + +DVQ G+TI VDDG + L+V   +E +  I N  L E K +N+P+  +P ++DKDR DI F ++ + D+IAASFV  + + EIK L+E G +I II+KIE  GIK++D+II +D IMVARGDLG+E+P +VP +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAEVTDV AV GTD MLSGETA G YP+ A+++M I ++E  DY
 S:   1 MKKTKIICTMGPNTN-------------DAGLMR-------ALVQNGMDIARFNFSHGDHEEQKDRMDMLKKIREEENKPVAILLDTKGPEIRTGILKDGKKINLQAGNLFTL-STEDIVGDESKVSI-----TYAGLVEDVQVGSTILVDDGLIGLKVKEKKAKEIVCTVI--NGGELGERKGVNVPNVPVRLPAITDKDREDIRFGVEQEIDFIAASFVRNAECILEIKAFLRECGAPYIPIIAKIENAEGIKNIDEIIRCADGIMVARGDLGVEIPAEEVPYLQKMMIQKCNDNYKPVITATQMLDSMIRNPRPTRAEVTDVANAVYDGTDAVMLSGETAQGKYPVEALQMMVHIVENTEEHLDY 340
>gi|145299331|ref|YP_001142172.1| pyruvate kinase [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] >gi|142852103|gb|ABO90424.1| pyruvate kinase I [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] (472 aa)
Score = 635, Expect = 5.2e-64, Identities = 177/460 (38%), Positives = 249/460 (54%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKE--IGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI----------DVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNV 463
      +KKTKI T+GP            +K+ LA + DAG+NV+R NFSHGDY E  R+N +R V E G + + +LDTKGPEIR K   +V + +    T + IG +K +V   TY  A D++ GN I VDDG + L+VI   E I + + N+ L ENK INLP + +P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  ++V EI++ L+ HGGE+IQIISKIE  G+ + D+I+ SD IMVARGD+G+E+P +V  +K II C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I     ++S+ N + R +  K   EK+G     AP V+  G       + +A+   A I +T K+ A + L GV  VVD++
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SKEMLAKMLDAGMNVMRLNFSHGDYAEHGGRINNLRAVMAETGKHAAILLDTKGPEIRTIKLEGGNDVALVAGQTFTFTFTTDQTVIGNKDKVAV-----TYAGFANDLRVGNRILVDDGLIGLDVIEITEREVICKVL--NSGDLGENKGINLPGVSIKLPALAEKDKRDLIFGCEQGVDFVAASFIRKKEDVLEIREHLRAHGGENIQIISKIENQEGLDNFDEILAVSDGIMVARGDMGVEIPVEEVIFAQKMIITKCNKARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVTIMATICERTDAVMPSNLSAANDSNKLRITEAVCKGAVETSEKLG----------APLIVVATEG------------GKSAKAIRKYFPQAWILAITTNKKTAAQLVLTKGVVTHVVDSI 425
>gi|42519006|ref|NP_964936.1| pyruvate kinase [Lactobacillus johnsonii NCC 533] >gi|41583293|gb|AAS08902.1| pyruvate kinase [Lactobacillus johnsonii NCC 533] (589 aa)
Score = 635, Expect = 5.3e-64, Identities = 148/361 (40%), Positives = 216/361 (59%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSE 364
      +KKTKI +TLGP+          +ET K  L +AG NV RFNFSHGD+EE  R+N+VREV K+ G +  LDTKG EIR +  + I +  +RI   + G +  V   TY+ + D  G + +DDG + L +  + + +  A+NT ++  K +N P   +P +++KD NDI F +K  ++I ASFV  +V +I+++L+E  E+++I KIE+ GI ++D+I+ SD +MVARGD+G+E+P+ +VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAEVTDV AV GTD TMLSGE+ANG+YP+ AV+ MA+ID+ +E
 S:   1 MKKTKIVSTLGPASND----------------VETITK----LAEAGANVFRFNFSHGDHEEHRARMNMVREVEKKTGKLLGIALDTKGAEIRTTEQEGGKFTINTGDTIRISMDDTKKGNKDMIHV-----TYDGLYDDTHVGGHVLIDDGLVDLLIKDKDDAKRELVCEAQNTGVIGSKKGVNAPGVEIRLPGITEKDTNDIKFGLKEGINFIFASFVRKAQDVLDIRQLLEEAHCEYVKIFPKIESQEGIDNIDEILKVSDGLMVARGDMGVEIPFINVPFVQKELIKRCNALGKPVITATQMLDSMQENPRPTRAEVTDVANAVLDGTDATMLSGESANGLYPVKAVKAMAEIDMRTE 337
>gi|110805653|ref|YP_689173.1| pyruvate kinase [Shigella flexneri 5 str. 8401] >gi|110615201|gb|ABF03868.1| pyruvate kinase [Shigella flexneri 5 str. 8401] (542 aa)
Score = 635, Expect = 5.4e-64, Identities = 142/321 (44%), Positives = 199/321 (61%)
 Q:  39 AKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +++ LA + DAG+NV+R NFSHGDY E  R+ +R V + G  + +LDTKGPEIR K   +V +K+    T K IG SE +V   TY   D+ GNT+ VDDG + +EV +  + I + + N  L ENK +NLP + ++P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGE+I IISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I
 S:  88 SEEMLAKMLDAGMNVMRLNFSHGDYAEHGQRIQNLRNVMSKTGKTAAILLDTKGPEIRTMKLEGGNDVSLKAGQTFTFTTDKSVIGNSEMVAV-----TYEGFTTDLSVGNTVLVDDGLIGMEVTAIEGNKVICKVL--NNGDLGENKGVNLPGVSIALPALAEKDKQDLIFGCEKGVDFVAASFIRKRSDVIEIREHLKAHGGENIHIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCIRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVSIMATI 403
>gi|157145956|ref|YP_001453275.1| pyruvate kinase [Citrobacter koseri ATCC BAA-895] >gi|157083161|gb|ABV12839.1| hypothetical protein CKO_01709 [Citrobacter koseri ATCC BAA-895] (470 aa)
Score = 634, Expect = 5.9e-64, Identities = 150/356 (42%), Positives = 209/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ L + DAG+NV+R NFSHGDY E  R+ +R V + G  + +LDTKGPEIR K   +V +K+    T K IG SE +V   TY   D+ GNT+ VDDG + +EV +  + I + + N  L ENK +NLP + ++P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGE+IQIISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGD+G+E+P +V  +K II+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLTKMLDAGMNVMRLNFSHGDYAEHGQRIKNLRNVMSKTGKKAAILLDTKGPEIRTIKLEGGNDVSLKAGQTFTFTTDKSVIGNSEMVAV-----TYEGFTSDLSVGNTVLVDDGLIGMEVTAIEGNKVICKVL--NNGDLGENKGVNLPGVSIALPALAEKDKQDLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVVEIREHLKAHGGENIQIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDMGVEIPVEEVIFAQKMIIEKCIRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVTIMATI 331
>gi|183598861|ref|ZP_02960354.1| hypothetical protein PROSTU_02293 [Providencia stuartii ATCC 25827] >gi|188021068|gb|EDU59108.1| hypothetical protein PROSTU_02293 [Providencia stuartii ATCC 25827] (470 aa)
Score = 634, Expect = 6.9e-64, Identities = 148/356 (41%), Positives = 205/356 (57%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ L L DAG+NV+R NFSHGDYEE  R+ +R V  G  + +LDTKGPEIR K   +V + +    T  IG ++ +V   TY + D+ G+T+ VDDG + ++V   E I E + N  L E K +NLP + +P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI+ LK+HGGE+IQIISKIE  G+ + DDI++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEKLNQLLDAGMNVMRLNFSHGDYEEHGQRIKNLRAVCARTGKQAAILLDTKGPEIRTMKLEGGNDVSLVAGQTFTFTTDTSVIGNKDRVAV-----TYAGLTADLNAGDTVLVDDGLIGMKVKDVTATEVICEVL--NNGDLGEKKGVNLPGVSIGLPALAEKDKEDLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVEEIRAHLKKHGGENIQIISKIENQEGLNNFDDILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCVAARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPVEAVTIMATI 331
>gi|157358333|emb|CAO65979.1| unnamed protein product [Vitis vinifera] (510 aa)
Score = 634, Expect = 6.9e-64, Identities = 150/390 (38%), Positives = 218/390 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATT 393
      I KTKI TLGP+        ++ V  K   L AG+NV RFNFSHG +E   LN +R  +  + + MLDTKGPEIR +  K +++K  ++ I T   G E S+    + D++PGNTI  DG + L V+S +  G +   NT +L E K +NLP   +P +++KD+ DI+ + + NK D IA SFV G ++ ++K+L H + IQ++SK+E  G+ + D+I+ E+DS MVARGDLG+E+P  +  +K +I C  GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGE+A G YP AV++MA+I + +E+ DYG    + TP   + +LA++
 S:  19 IPKTKIVCTLGPA---------------SRSVPMVEK-----LLRAGMNVARFNFSHGTHEYHQETLNNLRIAMQNTQILCAVMLDTKGPEIRTGFLKDGKPIQLKEGEEITITTDYSIKGDQEMISM----SYKKLPVDLKPGNTILCADGTITLTVLSCDPAAGTVRCRCENTALLGERKNVNLPGVVVDLPTLTEKDKEDILEWGVPNKIDMIALSFVRKGSDLVHVRKVLGSHA-KRIQLMSKVENQEGVINFDEILRETDSFMVARGDLGMEIPVEKIFLAQKMMIYKCNLVGKPVVTATQMLESMIKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGESAAGAYPELAVKIMARICIEAESSLDYGAIFKERIRSTPLPMSPLESLASS 385
>gi|1526982|emb|CAA68205.1| pyruvate kinase like protein [Salmonella typhimurium] (470 aa)
Score = 634, Expect = 7.1e-64, Identities = 148/356 (41%), Positives = 210/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ L+ + DAG+NV+R NFSHGDY E  R+ +R V + G  + +LDTKGPEIR K   +V +K+    T K +G +E +V   TY   D+ GNT+ VDDG + +EV +  + I + + N  L ENK +NLP + ++P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGE+IQIISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLSKMLDAGMNVMRLNFSHGDYAEHGQRIQNLRNVMSKTGKKAAILLDTKGPEIRTIKLEGGNDVSLKAGQTFTFTTDKSVVGNNEIVAV-----TYEGFTSDLSVGNTVLVDDGLIGMEVTAIEGNKCICKVL--NNGDLGENKGVNLPGVSIALPALAEKDKQDLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVVEIREHLKAHGGENIQIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCIRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVSIMATI 331
>gi|116491032|ref|YP_810576.1| pyruvate kinase [Oenococcus oeni PSU-1] >gi|116091757|gb|ABJ56911.1| pyruvate kinase [Oenococcus oeni PSU-1] (477 aa)
Score = 634, Expect = 7.3e-64, Identities = 174/461 (37%), Positives = 251/461 (54%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGE-HIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSEN-FFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVE 464
      +KKTKI +TLGP+            K ++AL + G+NV RFNFSHGD++E  R+ LV + K+ G I MLDTKG EIR V T  ++E K  ++RI  +K GT EK +V  G Y+  DV+ G + DDG +++ VIS + E+ +   N +L  K +N P  ++P ++ KD++DI F ++  D+IAASFV  +V +I+K+LK+H E H+ I KIE+ GI + + II SD +MV RGD+G+E+PY +VP +K +I+   GK VI ATQMLDS+  + TRAE+ DV AV GTD TMLSGE+ANG +P+ AV+ M+ D +EN  D G ID+ +   E +  A  A   K ++ +  Y++    RLI  S R  PI +T ++ A  +NY V+ V D E
 S:   1 MKKTKIVSTLGPA--------------------SNDLKIISALINNGINVARFNFSHGDHDEHAARMALVHDAEKKTGKLIGFMLDTKGAEIRTTVQDTPNGKIEFKKGDRLRISMNEKIKGTKEKIAV-TYKGLYD---DVKVGGKVLFDDGIIEMTVISKDSEKKELLVQVDNDGVLGGRKGVNAPGVAINLPGITKKDKSDIEFGLEQGIDFIAASFVRKAQDVLDIRKLLKKHHQENHVMIFPKIESQEGIDNFESIIAVSDGLMVPRGDMGVEIPYEEVPVIQKMMIRYMNRLGKPVITATQMLDSMIENPRATRAEINDVENAVWDGTDATMLSGESANGSWPVEAVKTMSTSDEYAENHVHDDGNRIDLRNEPKSSDTEVLAQAAVDAAREAGAKAIVASTASGYTA--------RLI---SKYRPDMPILAITYDEKVARSLTVNYAVYPVVKDAPE 430
>gi|170768727|ref|ZP_02903180.1| pyruvate kinase I [Escherichia albertii TW07627] >gi|170122275|gb|EDS91206.1| pyruvate kinase I [Escherichia albertii TW07627] (470 aa)
Score = 633, Expect = 7.4e-64, Identities = 149/356 (41%), Positives = 209/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ LA + DAG+NV+R NFSHGDY E  R+ +R V + G  + +LDTKGPEIR K   +V +K+    T K IG +E +V   TY   D+ GNT+ VDDG + +EV +  + I + + N  L ENK +NLP + ++P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGE+I IISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLAKMLDAGMNVMRLNFSHGDYAEHGQRIQNLRNVMSKTGKTAAILLDTKGPEIRTMKLEGGNDVSLKAGQTFTFTTDKSVIGNNEMVAV-----TYEGFTTDLSVGNTVLVDDGLIGMEVTAIEGNKVICKVL--NNGDLGENKGVNLPGVSIALPALAEKDKQDLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVIEIREHLKAHGGENIHIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCIRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVSIMATI 331
>gi|90407511|ref|ZP_01215694.1| pyruvate kinase [Psychromonas sp. CNPT3] >gi|90311432|gb|EAS39534.1| pyruvate kinase [Psychromonas sp. CNPT3] (469 aa)
Score = 633, Expect = 7.4e-64, Identities = 149/356 (41%), Positives = 214/356 (60%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      ++KTKI T+GP            +K+ L L + G+NV+R NFSHGD+ E  R+ +RE+ +E G N++ +LDTKGPEIR K +  +V +++ + + T + IG +  +V   TY + A D+ GNTI +DDG +++ VIS + G +   NT L ENK +NLP   +P +S KD+ D+IF +  D+IAASF+  ++V EI+ +LK +GGE+IQIISKIE  G+ + D+I++ SD+IMVARGDLG+E+  +V  +K +I+   K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP AVE+MA I
 S:   1 MRKTKIVCTIGPK--------------------SESKEMLTKLVNNGMNVMRLNFSHGDFAEHGARITTIREICQETGKNVAVLLDTKGPEIRTVKLAGGNDVTLQAGQEFTLSTNQSIIGDNTIVAV-----TYADFANDLSVGNTILLDDGLIEMTVIS--IANGDVLCRVENTGDLGENKGVNLPGVKVQLPALSVKDKGDLIFGCEQNVDFIAASFIRKKEDVLEIRALLKANGGENIQIISKIENQEGVDNFDEILEVSDAIMVARGDLGVEIAVEEVIFAQKMMIEKANAARKPVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPAEAVEIMATI 331
>gi|156057673|ref|XP_001594760.1| pyruvate kinase [Sclerotinia sclerotiorum 1980] >gi|154702353|gb|EDO02092.1| pyruvate kinase [Sclerotinia sclerotiorum 1980] (527 aa)
Score = 633, Expect = 8.3e-64, Identities = 170/455 (37%), Positives = 249/455 (54%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAK-EKGVNISTMLDTKGPEIRVYKT-SEKEVEIKSDSKVRIYTTKK-EIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNY-GVF 456
      K ++T I T+GP  K ++  NK        L AG+NVVR NFSHG YE   ++ RE + + G ++ LDTKGPEIR  T  ++ I  S++ I T K   +K  LD   N+ K ++PG I+VDDG L +V+  V++ I  ARN  + NK +NLP+++ +P +S+KD+ D+ F +KN D + ASF+ G+++ I+K+L E G +HIQII+KIE  G+ + +I+ E+D +MVARGDLG+E+P +V  +K +I C  GK VI ATQML+S+  +PTRAE++DV AV G DC MLSGETA G YP AV M + +S+EN  Y   +F+E  + E+ ++ + A    + N G  +I+V    + LS R  PIF VT +  A+R+G Y GV+
 S:  29 KNYRRTSIICTIGP----KTNSVEALNK----------------LRIAGLNVVRMNFSHGSYEYHQSVIDNTREAERVQAGRQLAIALDTKGPEIRTGSTVGHADIPISIGSEINITTDDKYATACDDKNMYLDYK---NITKVIEPGRIIYVDDGVLAFDVLEI-VDDKTIRCRARNNGKISSNKGVNLPNTDVDLPALSEKDQADLRFGVKNNVDMVFASFIRRGEDITAIRKVLGEDG-KHIQIIAKIENRQGLNNFAEILKETDGVMVARGDLGIEIPAAEVFAAQKKMIAMCNMAGKPVICATQMLESMILNPRPTRAEISDVGNAVTDGADCVMLSGETAKGNYPNEAVNEMHECCLSAENSIAYVS----HFEELCKLAERPVSVVESCAMSAVRASLDINAG----AIIVLSTSGESARLLSKYRPVCPIFMVT-RNASASRYGHLYRGVY 453
>gi|70726228|ref|YP_253142.1| pyruvate kinase [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] >gi|123660449|sp|Q4L739|KPYK_STAHJ Pyruvate kinase (PK) >gi|68446952|dbj|BAE04536.1| pyruvate kinase [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] (586 aa)
Score = 633, Expect = 8.9e-64, Identities = 161/453 (35%), Positives = 246/453 (54%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      ++KTKI T+GP+           +++ L L AG+NV R NFSHG +EE  R++ +R+VA  G I +LDTKGPEIR +  + + ++  +V + ++ E GT EKFSV   TY ++ DVQ G+ I +DDG ++L+V  + +G ++  NT L+ K +NLP  ++P ++DKD +DI+F IK  DYIAASFV  +V +I++IL+   +I I KIE  GI ++++I++ SD +MVARGD+G+E+P  VP +K +I+ C  GK VI ATQMLDS++  + TRAE +DV A+ GTD MLSGETA G+YP AV+ M I VS+E  DY +      + ++  + T++  +      + +IV      +S R + I VT + A + L +G +
 S:   1 MRKTKIVCTIGPA--------------------SESEEMLEKLMKAGMNVARLNFSHGSHEEHKARIDTIRKVADRLGKTIGILLDTKGPEIRTHDMKDGLIMLEKGKEVIVSMSQVE-GTPEKFSV-----TYEDLINDVQVGSYILLDDGLVELQVKDIDKTKGEVKCDILNTGELKNKKGVNLPGVKVNLPGITDKDADDILFGIKEDVDYIAASFVRRPSDVLDIREILERENNHNITIFPKIENQEGIDNIEEILEVSDGLMVARGDMGVEIPPESVPIVQKDLIRKCNKLGKPVITATQMLDSMQRNPRATRAEASDVANAIYDGTDAVMLSGETAAGLYPEEAVKTMRNIAVSAEAAQDYKK----------LLSDRTKLVETSLVNAIGVSVAHTALNLNVKAIVAATESGSTAVTISKYRPHSDIIAVTPSEHTARQLALVWGAY 418
>gi|90961844|ref|YP_535760.1| pyruvate kinase [Lactobacillus salivarius UCC118] >gi|90821038|gb|ABD99677.1| Pyruvate kinase [Lactobacillus salivarius UCC118] (586 aa)
Score = 633, Expect = 9.2e-64, Identities = 163/452 (36%), Positives = 238/452 (52%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVG-TLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      +KKTKI +TLGP+           +  + L +AG NV RFNFSHGD+EE  R+NLV E K G + +LDTKG EIR   E ++   +VRI    GT EK +V  G Y+  DV G + DDG + +++  +   +   N  L  K +N P + ++P +++KD +DI F +  +YIAASFV  ++ +I+++L+E  EH+QI KIE+ GI + D+I+ SD +M+ARGD+G+E+P +VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V MA+ID+ SEN   +A+ +  +  + E +G ++A T  L      + +IV     + +S R A I VT     +N+GV
 S:   1 MKKTKIVSTLGPA--------------------SSDLDTIVKLIEAGANVFRFNFSHGDHEEHLGRMNLVHEAEKITGKTVGFLLDTKGAEIRTTVQKEGKIHFAIGDEVRISMDDSIEGTKEKIAV-TYPGLYD---DVHEGGHVLFDDGLIDMQIEKKDDANKELVCKVLNEGTLGSRKGVNAPGVSINLPGITEKDSDDIRFGLDQDINYIAASFVRKPQDILDIRELLEEKHMEHVQIFPKIESQEGINNFDEILKVSDGLMIARGDMGVEIPAENVPLVQKSLIKKCNLAGKPVITATQMLDSMQENPRPTRAEASDVANAVFDGTDATMLSGESANGDYPVESVATMARIDIKSENALRQHKALTLDAFDKTDVTEAIGRSVAETAENL------------NIKTIVAATKSGHTARMISKYRPNADILAVTFDDRTRRGLTVNWGV 417
>gi|52547718|gb|AAU81894.1| pyruvate kinase [Phaeodactylum tricornutum] (539 aa)
Score = 632, Expect = 1.0e-63, Identities = 161/443 (36%), Positives = 247/443 (55%)
 Q:  39 AKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV--YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRF-GLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAINSQL 481
      +++ L L DAG+NV RFNFSHGD+E   L +R+VAKEK NI+ +LDTKGPEIR  +   ++ +   + + T   G S++ +  T  +AK V G I + DG L L V+S +   ++  N  + E K +NLP   +P +++D NDI+ F IKNK D+IAASFV G +V ++K+L ++GG I+II KIE  G+++ DI++ +D+IMVARGDLG+E+P  V  +KY+I++  GK V+ ATQML+S+ T +PTRAE +DV AV GTD MLSGETANG +  AV VMA+  +E+ +Y       + + T + ++ V K +D  +  IVV   ++  ++ R  + +T + A + GL G+  VVD++E +   E+++ +N +L
 S:  48 SEEGLGQLMDAGMNVARFNFSHGDHEGHGKVLERLRKVAKEKKRNIAVLLDTKGPEIRTGFFADGIDKINLSKGDTIVLTTDYDFKGDSKRLACSYPT----LAKSVTQGQAILIADGSLVLTVLSIDTANNEVQCRVENNASIGERKNMNLPGVVVDLPTFTERDVNDIVNFGIKNKVDFIAASFVRKGSDVTNLRKLLADNGGPQIKIICKIENQEGLENYGDILEHTDAIMVARGDLGMEIPSSKVFLAQKYMIREANVAGKPVVTATQMLESMVTNPRPTRAECSDVANAVYDGTDAVMLSGETANGPHFEKAVLVMARTCCEAESSRNYNLLFQSVRNSIVIARGGLSTGESMASSAV--KSALD---IEAKLIVVMSETGKMGNYVAKFRPGLSVLCMTPNETAARQASGLLLGMHTVVVDSLEKS----EELVEELNYEL 481
>gi|66362152|ref|XP_628040.1| pyruvate kinase [Cryptosporidium parvum Iowa II] >gi|46227634|gb|EAK88569.1| pyruvate kinase [Cryptosporidium parvum Iowa II] (532 aa)
Score = 632, Expect = 1.1e-63, Identities = 172/462 (37%), Positives = 245/462 (53%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEK-GVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGG------EHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYG---RAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHA 466
      +KT+I T+GPS            ++L L D G++V R NFSHGD+E   L +RE AK +  + MLDTKGPEIR    K +E+K+  ++I T  +G SE S  S   + K VQ G+T+ + DG L +V+  + + I   N+ + E K +NLP   +P + DKDR+DI+ FA+K  D+IA SFV G +V+ ++I+ E+     I+IISKIE + G+ + D I ESD IMVARGDLG+E+P  +  +K +I C  GK V+ ATQML+S+  +PTRAE+TDV AV G+DC MLSGETANG +P +AV VM+++  +E  DY   AI   +  + E +  A  A V K +I    +I  GN RLI  S R + I  T K E A  + GV  V++++ H+
 S:  50 RKTQIICTIGPSCNNV--------------------ESLIGLIDKGMSVARLNFSHGDHESHFKTLQNIREAAKARPHSTVGIMLDTKGPEIRTGMLEGGKPIELKAGQTLKITTDYSMLGNSECISCSYSL----LPKSVQIGSTVLIADGSLSTQVLE--IGDDFIVCKVLNSVTIGERKNMNLPGCKVHLPIIGDKDRHDIVDFALKYNLDFIALSFVQNGADVQLCRQIISENTQYSNGIPSSIKIISKIENLEGVINFDSICSESDGIMVARGDLGMEIPPEKIFVAQKCMISKCNVAGKPVVTATQMLESMIKSNRPTRAEMTDVANAVLDGSDCVMLSGETANGAFPFDAVNVMSRVCAQAETCIDYPVLYHAIHSSVPKPVAVPEAIACSAVESAHDVNAKLII--------TITETGNTARLI---SKYRPSQTIIACTAKPEVARGLKIARGVKTYVLNSIHHS 486
>gi|1310978|pdb|1PKY|A Chain A, Pyruvate Kinase From E. Coli In The T-State >gi|1310979|pdb|1PKY|B Chain B, Pyruvate Kinase From E. Coli In The T-State >gi|1310980|pdb|1PKY|C Chain C, Pyruvate Kinase From E. Coli In The T-State >gi|1310981|pdb|1PKY|D Chain D, Pyruvate Kinase From E. Coli In The T-State (470 aa)
Score = 632, Expect = 1.1e-63, Identities = 149/356 (41%), Positives = 208/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ LA + DAG+NV+R NFSHGDY E  R+ +R V + G  + +LDTKGPEIR K   +V +K+    T K IG SE +V   TY   D+ GNT+ VDDG + +EV +  + I + + N  L ENK +NLP + ++P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGE+I IISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI AT MLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLAKMLDAGMNVMRLNFSHGDYAEHGQRIQNLRNVMSKTGKTAAILLDTKGPEIRTMKLEGGNDVSLKAGQTFTFTTDKSVIGNSEMVAV-----TYEGFTTDLSVGNTVLVDDGLIGMEVTAIEGNKVICKVL--NNGDLGENKGVNLPGVSIALPALAEKDKQDLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVIEIREHLKAHGGENIHIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCIRARKVVITATMMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVSIMATI 331
>gi|167551657|ref|ZP_02345411.1| hypothetical protein Sentente_14294 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Saintpaul str. SARA29] >gi|168463215|ref|ZP_02697146.1| pyruvate kinase I [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL317] >gi|195634569|gb|EDX52921.1| pyruvate kinase I [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL317] (470 aa)
Score = 632, Expect = 1.1e-63, Identities = 149/356 (41%), Positives = 210/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ L+ + DAG+NV+R NFSHGDY E  R+ +R V + G  + +LDTKGPEIR K   +V +K+    T K IG +E +V   TY   D+ GNT+ VDDG + +EV +  + I + + N  L ENK +NLP + ++P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGE+IQIISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLSKMLDAGMNVMRLNFSHGDYAEHGQRIQNLRNVMSKTGKKAAILLDTKGPEIRTIKLEGGNDVSLKAGQTFTFTTDKSVIGNNEIVAV-----TYEGFTSDLSVGNTVLVDDGLIGMEVTAIEGNKVICKVL--NNGDLGENKGVNLPGVSIALPALAEKDKQDLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVVEIREHLKAHGGENIQIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCIRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVSIMATI 331
>gi|154483123|ref|ZP_02025571.1| hypothetical protein EUBVEN_00824 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] >gi|149735931|gb|EDM51817.1| hypothetical protein EUBVEN_00824 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] (473 aa)
Score = 632, Expect = 1.1e-63, Identities = 163/452 (36%), Positives = 254/452 (56%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++KTKI TLGP+       +  V+E  KN    G+NV R NFSHG +EE  R+N V+E+ ++  ++ +LDTKGPEIR    +V + S   +  +K IG  + ++   TY ++ KDV+PG+ I +DDG +K+EV  V + ++ + +N  + + K +N+PD + ++ ++S++D+ DIIF I+  +YIAASFV  ++V +I+ ILKE+GGE+I II+KIE  GI ++D II+ +D IMVARGD+G+E+P +VP +K IIK   GK VI ATQMLDS+  +PTRAE TDV A+ GT  MLSGETA G YPI+A++ M +I  +E    +D+ +K+ F + + T  I  V    + + +I+   R + +S+ R  +  T ++  + L++GV
 S:   1 MRKTKIVCTLGPAT-------------DKDNVLEELIKN-------GLNVARCNFSHGSHEEHLGRMNKVKELREKCNKPVAILLDTKGPEIRTGNFENGKVHVFSGQTFTLVGGEKIIGDENRVNI-----TYPDLYKDVEPGSVILIDDGLIKMEV-EKIVGQDVVCKV-KNDGKISDKKGVNVPDIHINMEYLSEQDKKDIIFGIEQDVEYIAASFVRCAEDVEQIRAILKENGGENINIIAKIENSEGILNIDSIIEAADGIMVARGDMGVELPEEEVPIIQKMIIKKVYQAGKKVITATQMLDSMMNNPRPTRAETTDVANAIYDGTSAIMLSGETAAGKYPIDALQTMVRIAERTE--------MDINYKQR-FFNQNIHT-ERNITQAVCHATCTTAYDLEAKAILTVTKSGRSARMISSCRPDCMVIAGTTDEKTCRQLSLSWGV 416
>gi|191638358|ref|YP_001987524.1| Pyruvate kinase [Lactobacillus casei] >gi|63212277|gb|AAP72039.2| pyruvate kinase [Lactobacillus casei] >gi|190712660|emb|CAQ66666.1| Pyruvate kinase [Lactobacillus casei BL23] (588 aa)
Score = 632, Expect = 1.1e-63, Identities = 147/361 (40%), Positives = 211/361 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSE 364
      +KKTKI +TLGP+             + L +AG NV RFNFSHGD+EE  R+N+V E K G + MLDTKG EIR + T  +++ + KVRI    GT EK +V  G Y+  D  G + DDG + +++  + +  + T+ +N +L  K +N P  ++P +++KD +DI F + N ++IAASFV  +V +I+++L+E  ++QI KIE+ GI ++DDI+ SD +MVARGD+G+E+P+ VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAEV DV AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V MA+ID +E
 S:   1 MKKTKIVSTLGPA--------------------SNTTDIIVKLIEAGANVFRFNFSHGDHEEHLARMNMVHEAEKITGKTVGIMLDTKGAEIRTTLEDTPNGKIDFHTGDKVRISMDASLKGTKEKVAV-TYPGLYD---DTHVGGHVLFDDGLIDMKITEKDEKNRELVTVVQNDGVLGGKKGVNAPGVAINLPGITEKDSDDIRFGLDNGINFIAASFVRKPQDVLDIRELLEEKNALNVQIFPKIESQEGIDNIDDILKVSDGLMVARGDMGVEIPFEHVPIVQKRLIKKCNSLGKPVITATQMLDSMQENPRPTRAEVNDVANAVFDGTDATMLSGESANGDYPVESVAAMARIDEYTE 339
>gi|148977482|ref|ZP_01814071.1| pyruvate kinase [Vibrionales bacterium SWAT-3] >gi|145963277|gb|EDK28543.1| pyruvate kinase [Vibrionales bacterium SWAT-3] (470 aa)
Score = 631, Expect = 1.4e-63, Identities = 151/356 (42%), Positives = 210/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP           E+ +K L L DAG+NV+R NFSHGD+ E  R+  REV + G ++ +LDTKGPEIR K   +V++ + +  T  +G E +V   TY  A D+ GNTI VDDG +++EVIS+  E ++  N  L ENK +NLP + +P +S+KD+ D+ F +  D++AASF+  +V+EI++IL +GG I IISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV +MA+I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKT-------------------ESVEK-LTELVDAGMNVMRLNFSHGDFAEHGTRIANFREVMDKVGKQLAILLDTKGPEIRTIKLEGGNDVDLVAGQEFTFTTDTSVVGNKETVAV-----TYAGFAADLNAGNTILVDDGLIEMEVISTTETE--VKCKVLNNGALGENKGVNLPGVSVQLPALSEKDKADLKFGCEQGVDFVAASFIRKASDVKEIREILDANGGNDIHIISKIENQEGVDNFDEILELSDGIMVARGDLGVEIPAEEVIFAQKMMIEKCNRARKMVITATQMLDSMINNPRPTRAEAGDVANAIMDGTDAVMLSGETAKGKYPVEAVTIMAQI 331
>gi|123442425|ref|YP_001006404.1| pyruvate kinase [Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica 8081] >gi|122089386|emb|CAL12234.1| pyruvate kinase I [Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica 8081] (470 aa)
Score = 631, Expect = 1.4e-63, Identities = 149/356 (41%), Positives = 207/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ L L AG+NV+R NFSHGDYEE  R+ +R V + G+  +LDTKGPEIR K  K+ + +    T + IG +  +V   TY  A D++ GNT+ VDDG + +EV + V E +   N  L ENK +NLP + +P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGEHIQIISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ +V +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLTNLLKAGMNVMRLNFSHGDYEEHGQRIKNIRAVMAKTGLKAGILLDTKGPEIRTMKLEGGKDAALIAGQTFTFTTDQSVIGNNNIVAV-----TYPGFAADLKIGNTVLVDDGLIGMEV--TEVTESTVVCKVLNNGDLGENKGVNLPGVSIQLPALAEKDKADLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVLEIREHLKAHGGEHIQIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCNRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLESVTIMATI 331
>gi|22296818|gb|AAM94348.1| pyruvate kinase [Glycine max] (511 aa)
Score = 631, Expect = 1.4e-63, Identities = 151/390 (38%), Positives = 222/390 (56%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHG--DYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATT 393
      + KTKI TLGP+        ++ V T K   L AG+NV RFNFSHG DY ++T LN ++   G+ + MLDTKGPEIR +  K +++K  +V I T   G E S+    +  ++PGNTI  DG + L V+S + + G +   NT L E K +NLP   +P +++KD+ DI+ + + NK D IA SFV G ++ ++K+L H ++IQ++SK+E  G+ + D+I+ E+D+ MVARGDLG+E+P  +  +K +I C  GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGE+A G YP AV++MA+I + +E+ DYG    + TP   + +LA++
 S:  20 VPKTKIVCTLGPA---------------SRSVEMTEK-----LLRAGMNVARFNFSHGTHDYHQET--LNNLKTAMHNTGILCAVMLDTKGPEIRTGFLKDGKPIQLKEGQEVTITTDYDIKGDPEMISM----SYKKLPVHLKPGNTILCSDGTITLTVLSCDPDAGTVRCRCENTATLGERKNVNLPGVVVDLPTLTEKDKEDILGWGVPNKIDMIALSFVRKGSDLVNVRKVLGPHA-KNIQLMSKVENQEGVLNFDEILRETDAFMVARGDLGMEIPVEKIFLAQKMMIYKCNLVGKPVVTATQMLESMIKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGESAAGAYPELAVKIMARICIEAESSLDYGAIFKEMIRSTPLPMSPLESLASS 386
>gi|68138979|gb|AAY86035.1| pyruvate kinase [Citrus sinensis] (510 aa)
Score = 631, Expect = 1.4e-63, Identities = 156/438 (35%), Positives = 228/438 (52%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFV 439
      K + KTKI TLGP+           +  L L AG+NV RFNFSHG +E Q  LN +R    + + MLDTKGPEIR +  K +++K  ++ + T   G E ++    + DV+PGNTI  DG + L V+S + + G +   NT +L E K +NLP   +P +++KD+ DI+ + + N D IA SFV G ++ ++K+L H ++IQ++SK+E  G+ + DDI+ E+DS MVARGDLG+E+P  +  +K +I C  GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGE+A G YP AV++M +I + +E+ DY    + TP   + +LA++    R      IVV    + ++ R A PI V
 S:  17 KRLPKTKIVCTLGPA--------------------SRSVPMLEKLLRAGMNVARFNFSHGTHEYQQETLNNLRAAMHNTQILCAVMLDTKGPEIRTGFLKDGKPIQLKEGQEITVSTDYDFKGNEEMITM----SYKKLPVDVKPGNTILCADGTITLTVLSCDPKSGTVRCRCENTAMLGERKNVNLPGVVVDLPTLTEKDKEDILRWGVPNNIDMIALSFVRKGSDLVTVRKVLGPHA-KNIQLMSKVENQEGVVNFDDILRETDSFMVARGDLGMEIPVEKIFLAQKMMIYKCNLVGKPVVTATQMLESMIKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGESAAGAYPEIAVKIMRRICIEAESSLDYRAVFKEMIRSTPLPMSPLESLASSAVRTANKARA--------KLIVVLTRGGTTAKLVAKYRPAVPILSV 423
>gi|116494851|ref|YP_806585.1| pyruvate kinase [Lactobacillus casei ATCC 334] >gi|116105001|gb|ABJ70143.1| pyruvate kinase [Lactobacillus casei ATCC 334] (588 aa)
Score = 631, Expect = 1.4e-63, Identities = 147/361 (40%), Positives = 211/361 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSE 364
      +KKTKI +TLGP+             + L +AG NV RFNFSHGD+EE  R+N+V E K G + MLDTKG EIR + T  +++ + KVRI    GT EK +V  G Y+  D  G + DDG + +++  + +  + T+ +N +L  K +N P  ++P +++KD +DI F + N ++IAASFV  +V +I+++L+E  ++QI KIE+ GI ++DDI+ SD +MVARGD+G+E+P+ VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAEV DV AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V MA+ID +E
 S:   1 MKKTKIVSTLGPA--------------------SNTTDIIVKLIEAGANVFRFNFSHGDHEEHLARMNMVHEAEKITGKTVGIMLDTKGAEIRTTLEDTPNGKIDFHTGDKVRISMDASLKGTKEKVAV-TYPGLYD---DTHVGGHVLFDDGLIDMKITEKDEKNRELVTVVQNDGVLGGKKGVNAPGVAINLPGITEKDSDDIRFGLDNGINFIAASFVRKPQDVLDIRELLEEKNALNVQIFPKIESQEGIDNIDDILKVSDGLMVARGDMGVEIPFEHVPIVQKRLIKKCNSLGKPVITATQMLDSMQENPRPTRAEVNDVANAVFDGTDATMLSGESANGDYPVESVAAMARIDEYTE 339
>gi|2497538|sp|Q42806|KPYC_SOYBN Pyruvate kinase, cytosolic isozyme (PK) >gi|466350|gb|AAA17000.1| pyruvate kinase (511 aa)
Score = 631, Expect = 1.5e-63, Identities = 151/390 (38%), Positives = 222/390 (56%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHG--DYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATT 393
      + KTKI TLGP+        ++ V T K   L AG+NV RFNFSHG DY ++T LN ++   G+ + MLDTKGPEIR +  K +++K  +V I T   G E S+    +  ++PGNTI  DG + L V+S + + G +   NT L E K +NLP   +P +++KD+ DI+ + + NK D IA SFV G ++ ++K+L H ++IQ++SK+E  G+ + D+I+ E+D+ MVARGDLG+E+P  +  +K +I C  GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGE+A G YP AV++MA+I + +E+ DYG    + TP   + +LA++
 S:  20 VPKTKIVCTLGPA---------------SRSVEMTEK-----LLRAGMNVARFNFSHGTHDYHQET--LNNLKTAMHNTGILCAVMLDTKGPEIRTGFLKDGKPIQLKEGQEVTITTDYDIKGDPEMISM----SYKKLPVHLKPGNTILCSDGTITLTVLSCDPDAGTVRCRCENTATLGERKNVNLPGVVVDLPTLTEKDKEDILGWGVPNKIDMIALSFVRKGSDLVNVRKVLGPHA-KNIQLMSKVENQEGVLNFDEILRETDAFMVARGDLGMEIPVEKIFLAQKMMIYKCNLVGKPVVTATQMLESMIKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGESAAGAYPELAVKIMARICIEAESSLDYGAIFKEMIRSTPLPMSPLESLASS 386
>gi|27364101|ref|NP_759629.1| pyruvate kinase [Vibrio vulnificus CMCP6] >gi|27360219|gb|AAO09156.1|AE016799_54 Pyruvate kinase [Vibrio vulnificus CMCP6] (470 aa)
Score = 631, Expect = 1.6e-63, Identities = 173/465 (37%), Positives = 258/465 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF--DYGRAIDVYFKETPFMK--EKVGTLAT-TIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIA 468
      +KKTKI T+GP           E+ +K L L ++G+NV+R NFSHGDY E  R+  R+V + G ++ +LDTKGPEIR K   +V++ + +  T  +G + +V   TY  A D+ GNTI VDDG +++EVI++  E ++  N  L ENK +NLP + ++P +S+KD+ND+ F +  D++AASF+  +V+EI+++L +GG +IQIISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV +MA+I  +++  + G +D   +P ++ E V  A T  L AP ++  G     G  R ++    A I +T K+ A + L GV  VVD++++ A
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKT-------------------ESVEK-LTELVNSGMNVMRLNFSHGDYVEHGTRIANFRQVMENTGKQLAILLDTKGPEIRTIKLENGDDVDLVAGQEFTFTTDTSVVGNKDIVAV-----TYPGFAADLSAGNTILVDDGLIEMEVIATTATE--VKCKVLNNGALGENKGVNLPGVSVNLPALSEKDKNDLKFGCEQGVDFVAASFIRKASDVKEIREVLAANGGANIQIISKIENQEGVDNFDEILELSDGIMVARGDLGVEIPAEEVIFAQKMMIEKCNRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAIMDGTDAVMLSGETAKGKYPVEAVTIMAQIANRTDSVLKAELGSRLD-----SPRLRITEAVCKGAVDTAEKLAAPLIIVATEG---------GKSARSVRKYFP---TANILALTTNKKTAAQLVLTKGVTPVVVDSIDNTDA 428
>gi|9955371|pdb|1E0U|A Chain A, Structure R271l Mutant Of E. Coli Pyruvate Kinase >gi|9955372|pdb|1E0U|B Chain B, Structure R271l Mutant Of E. Coli Pyruvate Kinase >gi|9955373|pdb|1E0U|C Chain C, Structure R271l Mutant Of E. Coli Pyruvate Kinase >gi|9955374|pdb|1E0U|D Chain D, Structure R271l Mutant Of E. Coli Pyruvate Kinase (470 aa)
Score = 631, Expect = 1.6e-63, Identities = 149/356 (41%), Positives = 208/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ LA + DAG+NV+R NFSHGDY E  R+ +R V + G  + +LDTKGPEIR K   +V +K+    T K IG SE +V   TY   D+ GNT+ VDDG + +EV +  + I + + N  L ENK +NLP + ++P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGE+I IISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI AT MLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLAKMLDAGMNVMRLNFSHGDYAEHGQRIQNLRNVMSKTGKTAAILLDTKGPEIRTMKLEGGNDVSLKAGQTFTFTTDKSVIGNSEMVAV-----TYEGFTTDLSVGNTVLVDDGLIGMEVTAIEGNKVICKVL--NNGDLGENKGVNLPGVSIALPALAEKDKQDLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVIEIREHLKAHGGENIHIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCIRALKVVITATMMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVSIMATI 331
>gi|16760530|ref|NP_456147.1| pyruvate kinase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. CT18] >gi|31076744|sp|Q8Z6K2|KPYK1_SALTI Pyruvate kinase I (PK-1) >gi|25287757|pir||AB0702 pyruvate kinase [imported] - Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi (strain CT18) >gi|16502826|emb|CAD01987.1| pyruvate kinase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi] (470 aa)
Score = 630, Expect = 1.6e-63, Identities = 148/356 (41%), Positives = 210/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ L+ + DAG+NV+R NFSHGDY E  R+ +R V + G  + +LDTKGPEIR K   +V +K+    T K +G +E +V   TY   D+ GNT+ VDDG + +EV +  + I + + N  L ENK +NLP + ++P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGE+IQIISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLSKMLDAGMNVMRLNFSHGDYAEHGQRIQNLRNVMSKTGKKAAILLDTKGPEIRTIKLEGGNDVSLKAGQTFTFTTDKSVVGNNEIVAV-----TYEGFTSDLSVGNTVLVDDGLIGMEVTAIEGNKVICKVL--NNGDLGENKGVNLPGVSIALPALAEKDKQDLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVVEIREHLKAHGGENIQIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCIRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVSIMATI 331
>gi|16764728|ref|NP_460343.1| pyruvate kinase [Salmonella typhimurium LT2] >gi|29141709|ref|NP_805051.1| pyruvate kinase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. Ty2] >gi|62179969|ref|YP_216386.1| pyruvate kinase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis str. SC-B67] >gi|161614209|ref|YP_001588174.1| pyruvate kinase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi B str. SPB7] >gi|167545812|ref|ZP_02341380.1| hypothetical protein Sentent_21172 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Saintpaul str. SARA23] >gi|167995363|ref|ZP_02576452.1| hypothetical protein Sententer_01000086_0100028210 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar 4,[5],12:i:- str. CVM23701] >gi|168233569|ref|ZP_02658627.1| hypothetical protein Sententerica_21479 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CDC 191] >gi|168239259|ref|ZP_02664317.1| hypothetical protein Senteenterica_23999 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Schwarzengrund str. SL480] >gi|168240887|ref|ZP_02665819.1| hypothetical protein Senterienterica_04631 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL486] >gi|168263794|ref|ZP_02685767.1| hypothetical protein Salmentericaenterica_22169 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Hadar str. RI_05P066] >gi|168474946|ref|ZP_02703969.1| hypothetical protein Salmoentericaenterica_09786 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Virchow str. SL491] >gi|168822244|ref|ZP_02834244.1| hypothetical protein Salentericaenterica_22858 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Weltevreden str. HI_N05-537] >gi|194445372|ref|YP_002040633.1| pyruvate kinase I [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL254] >gi|194447474|ref|YP_002045384.1| pyruvate kinase I [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL476] >gi|194469681|ref|ZP_03075665.1| pyruvate kinase I [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CVM29188] >gi|194736115|ref|YP_002114393.1| pyruvate kinase I [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Schwarzengrund str. CVM19633] >gi|20141578|sp|P77983|KPYK1_SALTY Pyruvate kinase I (PK-1) >gi|16419898|gb|AAL20302.1| pyruvate kinase I [Salmonella typhimurium LT2] >gi|29137337|gb|AAO68900.1| pyruvate kinase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi Ty2] >gi|62127602|gb|AAX65305.1| pyruvate kinase I (formerly F), fructose stimulated [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis str. SC-B67] >gi|161363573|gb|ABX67341.1| hypothetical protein SPAB_01951 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi B str. SPB7] >gi|194404035|gb|ACF64257.1| pyruvate kinase I [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL254] >gi|194405778|gb|ACF65997.1| pyruvate kinase I [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL476] >gi|194456045|gb|EDX44884.1| pyruvate kinase I [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CVM29188] >gi|194711617|gb|ACF90838.1| pyruvate kinase I [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Schwarzengrund str. CVM19633] (470 aa)
Score = 630, Expect = 1.7e-63, Identities = 148/356 (41%), Positives = 210/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ L+ + DAG+NV+R NFSHGDY E  R+ +R V + G  + +LDTKGPEIR K   +V +K+    T K +G +E +V   TY   D+ GNT+ VDDG + +EV +  + I + + N  L ENK +NLP + ++P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGE+IQIISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLSKMLDAGMNVMRLNFSHGDYAEHGQRIQNLRNVMSKTGKKAAILLDTKGPEIRTIKLEGGNDVSLKAGQTFTFTTDKSVVGNNEIVAV-----TYEGFTSDLSVGNTVLVDDGLIGMEVTAIEGNKVICKVL--NNGDLGENKGVNLPGVSIALPALAEKDKQDLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVVEIREHLKAHGGENIQIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCIRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVSIMATI 331
>gi|116629537|ref|YP_814709.1| pyruvate kinase [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] >gi|116095119|gb|ABJ60271.1| pyruvate kinase [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] (589 aa)
Score = 630, Expect = 1.7e-63, Identities = 146/361 (40%), Positives = 216/361 (59%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSE 364
      +KKTKI +TLGP+          +ET K  L +AG NV RFNFSHGD+EE  R+N+VRE+ K+ G +  LDTKG EIR +  + I +  +RI   + G +  V   TY+ + D  G + +DDG + L +  + + +  A+NT ++  K +N P   +P +++KD NDI F +K  ++I ASFV  +V +I+++L+E  E+++I KIE+ GI ++D+I+ SD +MVARGD+G+E+P+ +VP +K +I+ C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAEVTDV AV GTD TMLSGE+ANG+YP+ AV+ MA+ID+ +E
 S:   1 MKKTKIVSTLGPASND----------------VETITK----LAEAGANVFRFNFSHGDHEEHRARMNMVREIEKKTGKLLGIALDTKGAEIRTTEQEGGKFTINTGDTIRISMDDTKKGNKDMIHV-----TYDGLYDDTHVGGHVLIDDGLVDLLIKEKDDAKRELVCEAQNTGLIGSKKGVNAPGVEIRLPGITEKDTNDIKFGLKEGINFIFASFVRKAQDVLDIRQLLEEAHCEYVKIFPKIESQEGIDNIDEILKVSDGLMVARGDMGVEIPFINVPFVQKELIRRCNALGKPVITATQMLDSMQENPRPTRAEVTDVANAVLDGTDATMLSGESANGLYPVKAVKAMAEIDMRTE 337
>gi|160944005|ref|ZP_02091235.1| hypothetical protein FAEPRAM212_01506 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] >gi|158444681|gb|EDP21685.1| hypothetical protein FAEPRAM212_01506 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] (653 aa)
Score = 630, Expect = 1.9e-63, Identities = 161/452 (35%), Positives = 252/452 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI--DVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++KTKI TLGPS       + +GV    L L  G+NV RFNFSHG +EE  RL ++ + +E G ++ +LDTKGPEIR+ K + VE   +  TT+  GT+E S+   TY ++ DV+P TI +DDG +KL++ + N + I+ T+ N I + K +N+P + S+P+MS +D++DIIF I+ +D+IAASFV T +V +I+ +L ++  +I+II+KIE  G+ ++D I+ +D++MVARGDLG+E+ + ++P +K II   GK ++ ATQMLDS+  +PTRAE++DV A+ GT  MLSGETA G YP+ A++ M+ I   E F  GR +D       G ++ + AT A  +   + ++IV     + LS R  PI   +++  + L++G+
 S:  71 MRKTKIICTLGPST-------------DKEGV-------LRELIANGMNVARFNFSHGSHEEHLGRLEKLKALREELGKPVAALLDTKGPEIRL-KDFKNGVENLVAGQTFTLTTRDVEGTNEICSI-----TYKDLPMDVEPNGTIMLDDGLIKLQIQTVN-DTDIVCTVLNNGKI-KNKKGVNVPGVHLSMPYMSQRDKDDIIFGIQQGYDFIAASFVRTAQDVYDIRNLLNQYD-SNIRIIAKIENREGVNNIDSILAAADAVMVARGDLGVEIDFTELPGIQKTIIDRSFSFGKPIVTATQMLDSMIVNPRPTRAEISDVANAIYDGTSAIMLSGETAAGAYPVEALKTMSAIAERTEQEGFHLRGRTMD----------SNPGKISVSDAT--AHAACLTARDVNAAAIVTVSESGTTARLLSKYRPQQPIIACVMREQVQRQLSLSWGI 484
>gi|56413649|ref|YP_150724.1| pyruvate kinase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A str. ATCC 9150] >gi|56127906|gb|AAV77412.1| pyruvate kinase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A str. ATCC 9150] (470 aa)
Score = 630, Expect = 1.9e-63, Identities = 148/356 (41%), Positives = 210/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ L+ + DAG+NV+R NFSHGDY E  R+ +R V + G  + +LDTKGPEIR K   +V +K+    T K +G +E +V   TY   D+ GNT+ VDDG + +EV +  + I + + N  L ENK +NLP + ++P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGE+IQIISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLSKMLDAGMNVMRLNFSHGDYAEHGQRIQNLRNVMSKTGKKAAILLDTKGPEIRTIKLEGGNDVSLKAGQTFTFTTDKSVVGNNEIVAV-----TYEGFTSDLSVGNTVLVDDGLIGMEVTAIEGNKVICKVL--NNGDLGENKGVNLPGVSIALPALAEKDKQDLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVVEIREHLKAHGGENIQIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCIRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVSIMATI 331
>gi|118725348|ref|ZP_01573990.1| pyruvate kinase [Clostridium cellulolyticum H10] >gi|118665339|gb|EAV71959.1| pyruvate kinase [Clostridium cellulolyticum H10] (580 aa)
Score = 630, Expect = 2.0e-63, Identities = 163/457 (35%), Positives = 247/457 (54%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVV 460
      +++TKI TLGP+       +N+ +    L +  G+++ R NFSHG +EE  R +LV+++ +E + I +LDTKGPEIR K  + +K +++ I  + +G  K ++   TY + KDV G+ I ++DG ++LEV + ++  I   N  + +K IN+P +  +P ++++D +DI F IKN FD IAASFV  +V EI+K+L+++GG+ I II+KIE  GIK+ +DI+ SD IMVARGDLG+E+P +VP +K II+ C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAE +DV A+ GT C MLSGETA G YPI +EVMAKI  +E  DY     E     L T++  ++      ++I+     + ++ R A PI  T  +  + L++GV  +V
 S:   1 MRRTKIICTLGPA-------------SDNEDI-------LRKMMLGGMSLARMNFSHGTHEEHKKRADLVKKIREELNLPIPLLLDTKGPEIRTGKFKNDQAILKENNEF-ILVNEDILGDETKCTI-----TYKELYKDVSRGSKILINDGLVELEV--TEIKNKDIYCRVLNGGAVGNHKGINVPGAEIKLPSLTEQDIDDIKFGIKNDFDIIAASFVRKASDVVEIRKVLEKNGGKDILIIAKIENREGIKNFNDILKVSDGIMVARGDLGVEIPVEEVPIVQKNIIEKCYQNGKPVITATQMLDSMIRNPRPTRAEASDVANAIFDGTSCVMLSGETAAGKYPIETIEVMAKIAEKAEKSMDYWNRFATARTE----------LDTSVTNAISHATCTTALDLKAAAIITVTQSGHTARMIARFRPACPIIATTANPKVQRQLNLSWGVMPYLV 420
>gi|168221365|ref|ZP_02646597.1| hypothetical protein Senterenterica_13292 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Agona str. SL483] (455 aa)
Score = 630, Expect = 2.0e-63, Identities = 148/356 (41%), Positives = 210/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ L+ + DAG+NV+R NFSHGDY E  R+ +R V + G  + +LDTKGPEIR K   +V +K+    T K +G +E +V   TY   D+ GNT+ VDDG + +EV +  + I + + N  L ENK +NLP + ++P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGE+IQIISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLSKMLDAGMNVMRLNFSHGDYAEHGQRIQNLRNVMSKTGKKAAILLDTKGPEIRTIKLEGGNDVSLKAGQTFTFTTDKSVVGNNEIVAV-----TYEGFTSDLSVGNTVLVDDGLIGMEVTAIEGNKVICKVL--NNGDLGENKGVNLPGVSIALPALAEKDKQDLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVVEIREHLKAHGGENIQIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCIRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVSIMATI 331
>gi|22296820|gb|AAM94349.1| pyruvate kinase [Glycine max] (510 aa)
Score = 630, Expect = 2.1e-63, Identities = 150/390 (38%), Positives = 222/390 (56%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHG--DYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATT 393
      + KTKI TLGP+        ++ V T K   L AG+NV RFNFSHG DY ++T LN ++   G+ + MLDTKGPEIR +  K +++K  ++ I T   G E S+    +  ++PGNTI  DG + L V+S + + G +   NT L E K +NLP   +P +++KD+ DI+ + + NK D IA SFV G ++ ++K+L+ H + IQ++SK+E  G+ + D+I+ E+D+ MVARGDLG+E+P  +  +K +I C  GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGE+A G YP AV++MA+I + +E+ DYG    + TP   + +LA++
 S:  19 VPKTKIVCTLGPA---------------SRSVEMTEK-----LLRAGMNVARFNFSHGTHDYHQET--LNNLKTAMHNTGILCAVMLDTKGPEIRTGFLKDGKPIQLKEGQEITITTDYDIKGDQEMISM----SYKKLPVHLKPGNTILCSDGTITLTVLSCDPDAGTVRCRCENTATLGERKNVNLPGVVVDLPTLTEKDKEDILQWGVPNKIDMIALSFVRKGSDLVNVRKVLEPHA-KTIQLMSKVENQEGVLNFDEILRETDAFMVARGDLGMEIPVEKIFLAQKMMIYKCNLVGKPVVTATQMLESMIKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGESAAGAYPELAVKIMARICIEAESSLDYGAIFKEMIRSTPLPMSPLESLASS 385
>gi|152002493|dbj|BAF73517.1| pyruvate kinase [Onion yellows phytoplasma OY-W] (317 aa)
Score = 630, Expect = 2.1e-63, Identities = 141/319 (44%), Positives = 207/319 (64%)
 Q:  51 VNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDY 369
      +NV RFNFSH YE+ + + ++ ++ +  +  MLDTKGPEIR ++ + V I+ DS+V+I T+ +G ++ FSV S  N+ +++ G+ + +DDG L LEV+ + + + T A+NT ++  +N+P N + F+S KD DI+FA + FDYIAASFV  +V++I+KIL+E G +IQIISKIE  G+ +L++II ESD IMVARGDLG+EV  VP Y+ +I C  GK V+VATQML+S++  +PT+AE +DVF AV GT TMLSGE+A+G YP+ AV M KI+ +E  +Y
 S:   1 MNVARFNFSHAQYEQTKLLMKTIKTISDKLDKHTGLMLDTKGPEIRTHEF-DGVVTIQKDSEVKISMTEV-LGNAKLFSVSYS----NLYNELKVGDMVNIDDGYLSLEVVGKDEAKQQLVTKAKNTHSIKSRIGVNVPKVNLEMDFISPKDYQDIVFAAQQDFDYIAASFVRRAQDVKDIRKILQEQGNSNIQIISKIENQEGVDNLEEIIQESDGIMVARGDLGIEVDGELVPLYQTRMITKCLEYGKPVVVATQMLESMQRNPRPTKAETSDVFNAVREGTTFTMLSGESASGEYPVEAVTYMKKINYQAEKVVNY 313
>gi|77979574|ref|ZP_00834992.1| COG0469: Pyruvate kinase [Yersinia intermedia ATCC 29909] (472 aa)
Score = 630, Expect = 2.1e-63, Identities = 146/355 (41%), Positives = 204/355 (57%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      KKTKI T+GP            +++ L L DAG+NV+R NFSHGDY E  R+ +R V + G   +LDTKGPEIR K  +    +  +TT + + ++K  +  G  A D++ GNT+ VDDG + +EV + V E +   N  L ENK +NLP + +P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGEHIQIISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ +V +MA I
 S:   4 KKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLTKLLDAGMNVMRLNFSHGDYVEHGQRIKNIRAVMAKTGHKAGILLDTKGPEIRTMKLEGGKDAALVAGQTFTFTTDQSVIGNDKIVAVTYPG---FAADLKIGNTVLVDDGLIGMEV--TEVTESAVVCKVLNNGDLGENKGVNLPGVSIQLPALAEKDKADLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVLEIREHLKAHGGEHIQIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCNRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLESVTIMATI 333
>gi|161503526|ref|YP_001570638.1| pyruvate kinase [Salmonella enterica subsp. arizonae serovar 62:z4,z23:--] >gi|160864873|gb|ABX21496.1| hypothetical protein SARI_01602 [Salmonella enterica subsp. arizonae serovar 62:z4,z23:--] (470 aa)
Score = 629, Expect = 2.2e-63, Identities = 148/356 (41%), Positives = 208/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ L + DAG+NV+R NFSHGDY E  R+ +R V + G  + +LDTKGPEIR K   +V +K+    T K +G +E +V   TY   D+ GNT+ VDDG + +EV + +E  +   N  L ENK +NLP + ++P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGE+IQIISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLTKMLDAGMNVMRLNFSHGDYAEHGQRIQNLRNVMSKTGKKAAILLDTKGPEIRTIKLEGGNDVSLKAGQTFTFTTDKSVVGNNEIVAV-----TYEGFTSDLSVGNTVLVDDGLIGMEVTA--IEGNKVVCKVLNNGDLGENKGVNLPGVSIALPALAEKDKQDLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVVEIREHLKAHGGENIQIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCIRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVSIMATI 331
>gi|90580774|ref|ZP_01236577.1| pyruvate kinase [Vibrio angustum S14] >gi|90438042|gb|EAS63230.1| pyruvate kinase [Vibrio angustum S14] (470 aa)
Score = 629, Expect = 2.4e-63, Identities = 165/461 (35%), Positives = 244/461 (52%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVE 464
      +KKTKI T+GP            + + L L +AG+NV+R NFSHGD+EE  R+ +REV  G ++ +LDTKGPEIR K  ++ + +    T  +G   +V   TY  AKD+ GNTI VDDG +++EV+ +  E ++  N  L ENK +NLP + +P +++KD+ D+ F +  D++AASF+  ++V+EI+ +L +GGE+IQIISKIE  G+ + D I+D SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YPI AV +MA+I  ++      +  P + ++ +  I  V  V   +  I+V   + +++   A I VT  + A + L+ GV  VVD++E
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SVEMLTKLANAGMNVMRLNFSHGDFEEHGQRIRNLREVMANTGKELAILLDTKGPEIRTIKLEGGQDFSLVAGQDFTFTTDTSVVGNQNCVAV-----TYPGFAKDLTKGNTILVDDGLIEMEVLETTDTE--VKCKVLNNGDLGENKGVNLPGVSVKLPALAEKDKADLKFGCEQGVDFVAASFIRKAEDVQEIRALLTANGGENIQIISKIENQEGVDNFDAILDASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCNRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAIMDGTDAVMLSGESAKGKYPIEAVTIMAQICARTD------------YVVKPELGSRLDSPRLRITEAVCKGAVDTAEKLNAPLIIVATEAGKSARSVRKYFPTARILAVTTNTKTAAQLCLSKGVTPVVVDSIE 424
>gi|116333412|ref|YP_794939.1| pyruvate kinase [Lactobacillus brevis ATCC 367] >gi|116098759|gb|ABJ63908.1| pyruvate kinase [Lactobacillus brevis ATCC 367] (585 aa)
Score = 629, Expect = 2.4e-63, Identities = 166/458 (36%), Positives = 243/458 (53%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVD 461
      +KKTKI +TLGP+           T  + L ++G N+ RFNFSHGD+EE  RL V + K G + MLDTKG EIR    +++ K+ + RI    GT EK +V  G Y+  DV G + DDG L  V  +   +  A+N +L  K +N P + ++P +++KD +DI F + ++ ++IAASFV  +V +I+++L+E  EH+QI KIE+ GI + DDII SD +MVARGD+G+E+P +VP +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V M +ID+ +EN  D+GR D  +  + E +G   +A + K ++   Y++      + +S R A I VT     +N+GV+ V +
 S:   1 MKKTKIVSTLGPA--------------------STDVDTIVKLIESGANIFRFNFSHGDHEEHLGRLENVHKAEKITGKTVGIMLDTKGAEIRTTVEKGGKLQFKTGDQFRISMDDSLEGTKEKIAV-TYPGLYD---DVHEGGHVLFDDGLLDTVVDKKDDATKELIVTAQNDGVLGSRKGVNAPGVSINLPGITEKDSDDIRFGLDHEINFIAASFVRKPQDVMDIRELLEEKHMEHVQIFPKIESQEGINNFDDIIKVSDGLMVARGDMGVEIPTENVPLVQKALIKKCNILGKPVITATQMLDSMQENPRPTRAEASDVANAVFDGTDATMLSGESANGEYPVESVATMNRIDIKAENALKDFGR--DNLDFDNGDVTESIGASVARVANELGVKTIVAATETGYTA-----------KMISKYRPNADILAVTFDDRTRRGLMVNWGVYPIVTE 422
>gi|119946502|ref|YP_944182.1| pyruvate kinase [Psychromonas ingrahamii 37] >gi|119865106|gb|ABM04583.1| pyruvate kinase [Psychromonas ingrahamii 37] (469 aa)
Score = 628, Expect = 3.1e-63, Identities = 149/356 (41%), Positives = 212/356 (59%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      ++KTKI T+GP            +K+ L L  G+NV+R NFSHGD+ E  R+N +RE+ +E G N++ +LDTKGPEIR K T+ +V + + + + T + +G +  +V   TY N+ D+ GNT+ +DDG ++L V   E I + + NT L ENK +NLP   +P +S KD+ D+IF + + D+IAASF+  ++V EI+++LK HGGE I IISKIE  G+ + D+I+ SD+IMVARGDLG+E+  +V  +K +I+   K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP AVE+MA I
 S:   1 MRKTKIVCTIGPK--------------------SESKEMLGKLVKNGMNVMRLNFSHGDFNEHGGRINTIREICRETGKNVAILLDTKGPEIRTVKLTNGADVLLTAGQEFTLTTDQTVVGDNTVVAV-----TYENLTNDLAVGNTVLLDDGLIELTVKRITDTEVICDVM--NTGELGENKGVNLPGVKVQLPALSPKDKGDLIFGCEQQVDFIAASFIRKKEDVLEIRELLKAHGGEKIHIISKIENQEGVDNFDEILAASDAIMVARGDLGVEIAVEEVIFAQKMMIEKANAARKPVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPAEAVEIMATI 331
>gi|160878899|ref|YP_001557867.1| pyruvate kinase [Clostridium phytofermentans ISDg] >gi|160427565|gb|ABX41128.1| pyruvate kinase [Clostridium phytofermentans ISDg] (580 aa)
Score = 627, Expect = 3.8e-63, Identities = 148/366 (40%), Positives = 216/366 (59%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDY 369
      ++KTKI TLGP+       E+ V    L L  G++V RFNFSHGDYE+ T   +R ++ E + I+T+LDTKGPEIR+   ++E+K  ++  TT  +G  + S+   TY N+ +D++ G I +DDG ++L+V +  + I E + N ++ +K +N+P  S+PF+S +D DI+F I  FD+IAASF  D++ +I+KIL E+  + II+KIE + G+ ++D+II SD IMVARGD+G+E+P +VP +K IIK  + K VI ATQMLDS+  +PTRAE TDV A+ GT  MLSGETA G+YP+ A+ M KI  +E  DY
 S:   1 MRKTKIVCTLGPAT-------------EDDAV-------LRQLMIEGMDVARFNFSHGDYEQHTRNYERIRRLSAELKLPIATLLDTKGPEIRIGTFENGKIELKK-GQIFTLTTNDIVGDETQVSI-----TYKNLIRDIKNGVKILIDDGLIELKVFNITDTDIICEVL--NGGMISNHKGVNVPGVELSMPFISKRDYEDIVFGIGQGFDFIAASFTRCADDIIQIRKILNEYNCNTVNIIAKIENLQGVNNIDEIIRVSDGIMVARGDMGVEIPLEEVPVIQKMIIKKVYNAEKQVITATQMLDSMMKNPRPTRAEATDVANAIYDGTSAIMLSGETAAGLYPVEALRTMVKIAKRTEADIDY 339
>gi|146311424|ref|YP_001176498.1| pyruvate kinase [Enterobacter sp. 638] >gi|145318300|gb|ABP60447.1| pyruvate kinase [Enterobacter sp. 638] (473 aa)
Score = 627, Expect = 3.8e-63, Identities = 147/356 (41%), Positives = 210/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ L+ + DAG+NV+R NFSHGDY E  R+ +R V + G  + +LDTKGPEIR K   +V +K+    T K +G S+ +V   TY   D+ GNT+ VDDG + +EV +  + + + + N  L ENK +NLP + ++P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGE+IQIISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLSKMLDAGMNVMRLNFSHGDYAEHGQRIQNLRNVMSKSGKKAAILLDTKGPEIRTIKLEGGNDVSLKAGQTFTFTTDKTVVGNSDIVAV-----TYEGFTSDLSVGNTVLVDDGLIGMEVTAIEGKNVVCKVL--NNGDLGENKGVNLPGVSIALPALAEKDKQDLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVVEIREHLKAHGGENIQIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCVRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAIIDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVTIMATI 331
>gi|89075584|ref|ZP_01161989.1| pyruvate kinase [Photobacterium sp. SKA34] >gi|89048724|gb|EAR54296.1| pyruvate kinase [Photobacterium sp. SKA34] (470 aa)
Score = 627, Expect = 3.9e-63, Identities = 165/461 (35%), Positives = 244/461 (52%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVE 464
      +KKTKI T+GP            + + L L +AG+NV+R NFSHGD+EE  R+ +REV  G ++ +LDTKGPEIR K  ++ + +    T  +G   +V   TY  AKD+ GNTI VDDG +++EV+ +  E ++  N  L ENK +NLP + +P +++KD+ D+ F +  D++AASF+  ++V+EI+ +L +GGE+IQIISKIE  G+ + D I+D SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YPI AV +MA+I  ++      +  P + ++ +  I  V  V   +  I+V   + +++   A I VT  + A + L+ GV  VVD++E
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SVEMLTKLANAGMNVMRLNFSHGDFEEHGQRIRNLREVMVNTGKELAILLDTKGPEIRTIKLEGGQDFSLVAGQDFTFTTDTSVVGNQNCVAV-----TYPGFAKDLTKGNTILVDDGLIEMEVLETTETE--VKCKVLNNGDLGENKGVNLPGVSVKLPALAEKDKADLKFGCEQGVDFVAASFIRKAEDVQEIRALLTANGGENIQIISKIENQEGVDNFDAILDASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCNRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAIMDGTDAVMLSGESAKGKYPIEAVTIMAQICARTD------------YVVKPELGSRLDSPRLRITEAVCKGAVDTAEKLNAPLIIVATEAGKSARSVRKYFPTARILAVTTNTKTAAQLCLSKGVTPVVVDSIE 424
>gi|159485210|ref|XP_001700639.1| pyruvate kinase [Chlamydomonas reinhardtii] >gi|158272071|gb|EDO97877.1| pyruvate kinase [Chlamydomonas reinhardtii] (421 aa)
Score = 627, Expect = 4.0e-63, Identities = 161/437 (36%), Positives = 239/437 (54%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFV 439
      +++KTKI T GP+           +++ L L DAG N+VR NFSHGD+E   L  R+V EK + + +LDTKGPEIR   + K++E+ ++ KV I+  K+ T E  L S G  +  V+ GN I + DG + + ++   G +   NT L + K NLP   IP ++ KD +D+ F +K+K D++AASFV + +V I+ IL + GG+ ++IISKIE  G+K+ D+I++ +D +MVARGDLG+E+P  VP +K +I   GK VI ATQM++S+ T  PTRAE+TDV AV G D MLSGE+ANG Y  AVE MA+I S+E  ++ ++ D  K TP   V + +++A   K +D    IVVF  ++ + ++ R AP+ V
 S:  18 IVRKTKIICTAGPACW--------------------SEEGLGKLLDAGCNIVRLNFSHGDHEGHFSVLQRWRKVCAEKDSHAACLLDTKGPEIRTAMLKDGKDIELVANQKVTIHAGYKDAATGETHIGL-SYG--KLCSSVKAGNRILLADGSISIVIVDGTTLIGTV----LNTKKLGQRKNCNLPGVKVDIPVLTKKDIDDLQNFCVKHKMDFVAASFVQSQQDVLYIRSILDDAGGKDVKIISKIENAEGLKNFDEILEVTDGVMVARGDLGMEIPVEKVPLAQKMLITKANIAGKFVICATQMMESMITNPVPTRAEMTDVANAVWDGVDAVMLSGESANGAYFGQAVETMARIARSAEIGVNFYQSFDYTHKFTPKPVSAVEAMCSSLA-----KNAVD---IRPGMIVVFSEGGKVARLVAKYRPCAPVLVV 421
>gi|77962191|ref|ZP_00826014.1| COG0469: Pyruvate kinase [Yersinia mollaretii ATCC 43969] (470 aa)
Score = 627, Expect = 4.1e-63, Identities = 148/356 (41%), Positives = 207/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ L L +AG+NV+R NFSHGDYEE  R+ +R V + G+  +LDTKGPEIR K  K+ + +    T + IG +  +V   TY  A D++ GNT+ VDDG + +EV + V E +   N  L ENK +NLP + +P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGG HIQIISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ +V +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLTNLLNAGMNVMRLNFSHGDYEEHGQRIKNIRAVMAKTGLKAGILLDTKGPEIRTMKLEGGKDAALVAGQTFTFTTDQSVIGNNSIVAV-----TYPGFAADLKIGNTVLVDDGLIGMEV--TEVTESTVVCKVLNNGDLGENKGVNLPGVSIQLPALAEKDKADLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVLEIREHLKAHGGGHIQIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCNRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLESVTIMATI 331
>gi|156088845|ref|XP_001611829.1| pyruvate kinase, putative [Babesia bovis] >gi|154799083|gb|EDO08261.1| pyruvate kinase, putative [Babesia bovis] (509 aa)
Score = 627, Expect = 4.2e-63, Identities = 162/433 (37%), Positives = 234/433 (54%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVRE-VAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNM-AKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIF 437
      K T I T+GP++       + ++E    L DAG+N+ RFNFSHGD+ Q  L+ VRE +AK  NI +LDTKGPEIR    K + +   ++I T   G +E S   +Y M  V+ G I + DG L EV  + + +++ + N  + E K +NLP   +P + +KD NDI+ FA+ + FD+IA SF + D+++ +K+L E G+HI+II KIE + G+  D I+DE+D +MVARGDLG+E+P  V  +KY+IK C K K VI ATQML+S+  +PTRAE DV AV GTDC MLSGE+ANG YP  V+ MAK+  +E+  Y +    ET     LA + A L   ++ H  ++IV  +D ++I+ +S R  P+F
 S:  35 KHTHIVCTMGPALV------------SSDAIVE--------LIDAGMNICRFNFSHGDHVSQKQMLDKVREAMAKRPNANIGLLLDTKGPEIRTGLLKDHKAITLVHGQSLKITTDYTIEGDNECISC-----SYPMLTTSVKVGGIILIADGSLSCEVTEVHDKHIVVKVL--NNATIGERKNMNLPGVKVELPVLGEKDINDIVNFAVPHNFDFIALSFAQSADDIKLCRKVLGE-AGKHIKIIPKIENVEGLIHFDAILDEADGVMVARGDLGMEIPLEKVCMAQKYMIKKCNEKSKPVITATQMLESMINNPRPTRAESCDVANAVMDGTDCVMLSGESANGKYPALCVQHMAKLCFEAESCSAYRKLFGKAIAETKTKVSDEEALARSAALL-----SMELHA---AAIVCVSDDDKIIRHISKCRPVCPVF 435
>gi|188589682|ref|YP_001922463.1| pyruvate kinase [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] >gi|188499963|gb|ACD53099.1| pyruvate kinase [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] (471 aa)
Score = 627, Expect = 4.5e-63, Identities = 165/460 (35%), Positives = 253/460 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEI-GTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNV 463
      ++KTK+ T+GP+       E++ ++E    + AG+N R NFSHGD+EE  R+ V+E++K+  I+ +LDTKGPEIR K  +VE+  ++ +Y   + G + K +V   TY +A DV+PGNTI +DDG + L V S VE  +  +NT ++ +K +N+P + +P +++KD++D+IF +   IAASFV  +V I+K+L E+GG++I I KIE  G+ ++D I++ SD++MVARGDLG+E+P  VP +K II+ C  GK V+ ATQMLDS+  +PTRAEV+DV A+ GTD MLSGE+ANG YP+ AV MAKI  +E  + A  Y +  M E +  A  A      + + ++I+     + +S R  I VT + A +  ++GV+ V D +
 S:   1 MRKTKMICTIGPA-------------SEDREILEQ-------VMLAGMNASRHNFSHGDHEEHRGRIEKVKELSKKLDKEIAIILDTKGPEIRTGKFEPNKVELVKGTEFTVYAGDMSVVGDTTKCAV-----TYEGLANDVKPGNTILIDDGLVGLTVKS--VEGNAVICEVQNTGLVGTHKGVNVPGVSIQLPALTEKDKSDLIFGCEMGVTMIAASFVRKAADVVAIRKVLDENGGKNILICPKIENQEGVDNIDSILEISDAVMVARGDLGVEIPIEQVPAVQKMIIQKCNAAGKPVVTATQMLDSMIRNPRPTRAEVSDVANAILDGTDAIMLSGESANGTYPVEAVRTMAKIAAETEKQLAHKVA---YSNDKSSMSEVISRAACNAA-----------NELEATAIISSTQTGATAKRISKSRPDCTIIAVTPDEVVAKQLAFSWGVYPIVADKM 421
>gi|134298258|ref|YP_001111754.1| pyruvate kinase [Desulfotomaculum reducens MI-1] >gi|134050958|gb|ABO48929.1| pyruvate kinase [Desulfotomaculum reducens MI-1] (578 aa)
Score = 626, Expect = 5.1e-63, Identities = 171/452 (37%), Positives = 246/452 (54%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-DYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++KTKI T+GP+ + ++ T+ + K          AG+NV R NFSHG +EE  R+ +R A+E G NI+ +LDTKGPEIR+  E+ V +++    TT+ IG   SV   TY +++KDV+ G+ I VDDG + E++  VEE I   N  +  K +NLPD + ++P +++KD DI F I+ + D+IAASFV  +V I+KIL++ G + I II+KIE+  + +LD+II SD IMVARGDLG+E+P +VP +K II C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGE+ANG YP+ AV M +I  SE  D +   F T + + V T+A +        D ++I+     + +S R + I VT +  R L +GV
 S:   1 MRKTKIVCTIGPA-SERLETINEMIK-------------------AGMNVARLNFSHGSHEEHAKRITTIRCAAQEMGQNIAILLDTKGPEIRLGDFQEQPVLLEAGQSF-FLTTEPIIGDQHGVSV-----TYEDLSKDVKRGDRILVDDGLI--ELVVEAVEEKKIVCRVMNGGKVSNRKGVNLPDIHVNLPAVTEKDIADIKFGIEQQVDFIAASFVRKAGDVLAIRKILEDDGAK-IDIIAKIESREAVDNLDEIIQASDGIMVARGDLGVEIPAEEVPIIQKKIITICNQVGKPVITATQMLDSMIQNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGESANGKYPVEAVRTMDRIARRSEQALSDGAKTYTNCFSVTDALGQAVCTVANQL---------------DAAAIITATTSGYTAKMISRYRPQSAIVAVTPDRGVMRRLSLVWGV 410
>gi|152970682|ref|YP_001335791.1| pyruvate kinase [Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae MGH 78578] >gi|150955531|gb|ABR77561.1| pyruvate kinase [Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae MGH 78578] (470 aa)
Score = 626, Expect = 5.6e-63, Identities = 148/356 (41%), Positives = 209/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ L + +AG+NV+R NFSHGDY E  R+ +R V + G  + +LDTKGPEIR K   +V +K+    T K IG +E +V   TY   D+ GNT+ VDDG + +EV +  + I + + N  L ENK +NLP + ++P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGE+IQIISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGD+G+E+P +V  +K II+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLTKMLEAGMNVMRLNFSHGDYAEHGQRIQNLRNVMSKTGKKAAILLDTKGPEIRTIKLEGGNDVSLKAGQTFTFTTDKSVIGNNEIVAV-----TYEGFTSDLAVGNTVLVDDGLIGMEVTAIEGNKVICKVL--NNGDLGENKGVNLPGVSIALPALAEKDKQDLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVVEIREHLKAHGGENIQIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDMGVEIPVEEVIFAQKMIIEKCIRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVTIMATI 331
>gi|59712865|ref|YP_205641.1| pyruvate kinase [Vibrio fischeri ES114] >gi|163730300|ref|ZP_02137775.1| pyruvate kinase [Vibrio fischeri MJ11] >gi|59480966|gb|AAW86753.1| pyruvate kinase I [Vibrio fischeri ES114] >gi|161396452|gb|EDQ20746.1| pyruvate kinase [Vibrio fischeri MJ11] (470 aa)
Score = 626, Expect = 6.0e-63, Identities = 148/356 (41%), Positives = 214/356 (60%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP           E+ +K L L +AG+NV+R NFSHGD+ E  R++ VR+V K G ++ +LDTKGPEIR K   +V + +    T  +G + +V   TY  A D++ GNTI VDDG +++EV+++  E ++  N  L ENK +NLP + +P +S+KD+ D+ F +  D++AASF+  ++V+EI+++L +GGE+IQIISKIE  G+ + D I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA+I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKT-------------------ESVEK-LTELANAGMNVMRLNFSHGDFAEHGQRIDNVRQVMKNTGKQLAILLDTKGPEIRTIKLENGDDVALVAGQDFTFTTDTSVVGNKDVVAV-----TYPGFANDLEVGNTILVDDGLIEMEVVATTETE--VKCKVLNNGDLGENKGVNLPGVSVQLPALSEKDKADLKFGCEQGVDFVAASFIRKEEDVKEIRELLVANGGENIQIISKIENQEGVDNFDSILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCNRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAIMDGTDAVMLSGESAKGKYPVEAVTIMAQI 331
>gi|159485206|ref|XP_001700637.1| pyruvate kinase [Chlamydomonas reinhardtii] >gi|158272069|gb|EDO97875.1| pyruvate kinase [Chlamydomonas reinhardtii] (2159 aa)
Score = 625, Expect = 6.5e-63, Identities = 162/458 (35%), Positives = 247/458 (53%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY------NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVV 460
      +++KTKI T GP+           +++ L L DAG N+VR NFSHGD+E   L  R+V EK + + +LDTKGPEIR   + K++E+ ++ KV I+  E  E +  + T+    +  V+ GN I + DG + + V+  V+  +   NT L + K NLP   IP ++ KD +D+ F +K+K D++AASFV + +V I+ IL + GG+ ++IISKIE  G+K+ D+I++ +D +MVARGDLG+E+P  VP +K +I   GK VI ATQM++S+ T  PTRAE+TDV AV G D MLSGE+ANG Y  AVE MA+I S+E  ++ ++ D  K TP   V + +++A   K +D    IVVF  ++ + ++ R AP+ VT   A   +G + +++
 S: 1116 IVRKTKIICTAGPACW--------------------SEEGLGKLLDAGCNIVRLNFSHGDHEGHFSVLQRWRKVCAEKDSHAACLLDTKGPEIRTAMLKDGKDIELVANQKVTIHAVGDEYVKWEGYKDAATGETHIGLSYGKLCSSVKAGNRILLADGSISI-VVDEIVDGTTLIGTVLNTKKLGQRKNCNLPGVKVDIPVLTKKDIDDLQNFCVKHKMDFVAASFVQSQQDVLYIRSILDDAGGKDVKIISKIENAEGLKNFDEILEVTDGVMVARGDLGMEIPVEKVPLAQKMLITKANIAGKFVICATQMMESMITNPVPTRAEMTDVANAVWDGVDAVMLSGESANGAYFGQAVETMARIARSAEIGVNFYQSFDYTHKFTPKPVSAVEAMCSSLA-----KNAVD---IRPGMIVVFSEGGKVARLVAKYRPCAPVLVVTSNAGLARYCSSLFGCYPRLL 1552
Score = 604, Expect = 2.1e-60, Identities = 161/453 (35%), Positives = 246/453 (54%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY------NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKL---EVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEH-GGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDY-----------GRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAP---KRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYG 454
      ++ +KTKI T GP+           +++ L L DAG NV+RFNFSHGD++   L  R+V  KG  + +LDTKGPEIR   + K++E+++  + +   E  E +  + T+    +  V+PG+ I + DG + +  E+ S+  G +   N+ L + K NLP   IP +++KD +D+ FA K+K D++AASFV + +V+ I++ L  GGEH++IISKIE + G+K+ D+I+ ESD IMVARGDLG+E+P  VP +K +I   GK VI ATQML+S+ + +PTRAE+TDV AV G DC MLSGE+ANG +P AV MA I ++E  DY      + ++    M  V ++A    P  +RV N+  + IVV  D R  +S R  +  + ++  + +++G
 S:   8 ELARKTKIICTAGPACW--------------------SEEGLGKLLDAGCNVLRFNFSHGDHDGHYSVLERFRKVCTAKGSYAACLLDTKGPEIRTAMLKDGKDIELEAGQSIVVEAVGAEYTKWEGYKDAANGETHIGLSYDKLCSSVKPGSKILLADGSISIRVDEITSARTLRGTV----MNSKKLGQRKNCNLPGVKVDIPVLTEKDIDDLQQFAAKHKMDFVAASFVQSAADVQFIRRTLDAAPGGEHVKIISKIENLEGLKNYDEILRESDGIMVARGDLGMEIPSEKVPVAQKMMITKANIAGKFVICATQMLESMISNPRPTRAEMTDVANAVYDGVDCVMLSGESANGDFPDIAVSTMAAIVANAEVGVDYYSQYSFIRYWATKGNEIAMTPDECMMSSVASMAVGFTEDTTPEAFRRVARNNTL--TIIVVLTADGRAANLVSKYRPPCLVVVASTNEQVLRQAAVSFG 460
Score = 570, Expect = 1.8e-56, Identities = 145/375 (38%), Positives = 215/375 (57%)
 Q:   7 TKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNIST-----------MLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTG------TY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKL---EVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETP 381
      TK+ T+GPS           +++ + L DAG++++R NFSHGD++   L  R+V K K  S      +LDTKGPEIR   + K++E+ +  + I   +  E +  ++TG   +Y +  VQ GN I + DG + +  EV S+N+ G +   N+ L + K NLP   IP +++KD +D+ F K++ DY+AASFV + +V+ I+++L E GG ++IISKIE  G+ + D+I+ ESD IMVARGDLG+E+P  VP +K +I   GK +I ATQML+S+ + +PTRAE+TDV AV GTDC MLSGETANG +P AV MA I +++E  + +    TP
 S:  573 TKVICTMGPSCW--------------------SEETMGKLLDAGMDIIRLNFSHGDHKGHFEVLERFRKVCKTKQEEFSAKGAPSAPHWGCLLDTKGPEIRTAMLKDGKDIELVAGQTIFIEAVGADYVKWEGYKD-EATGETRIGLSYGKLCSSVQQGNKILLADGSISIVVEEVCSANLLRGTV----LNSKKLGQRKNCNLPGVKVDIPVLTEKDIDDLQNFCAKHEMDYVAASFVQSAADVQFIRRVLDEAGGHRVKIISKIENAEGLVNYDEILRESDGIMVARGDLGMEIPAEKVPLAQKMMITKANIAGKFIITATQMLESMISNPRPTRAEMTDVANAVLDGTDCVMLSGETANGSFPEAAVSTMAAICLNAEQMVEVNKRFRFLRNHTP 945
Score = 430, Expect = 2.7e-40, Identities = 115/367 (31%), Positives = 192/367 (52%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-----YKTSE--KEVEIKSDSKVRIYTTKKE-----IGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYG 370
      ++KTK+ T+GPS           ++ L L  G N+ RFNF+HG+    LN +R V  +G ++ MLD G +R   Y T + K++E+++ KV +Y T    +G   V    ++A+ V+PG I V DG + EV+S   G ++ + N  L  K ++L    F + D  ++ FA+ N +++A  VN+ ++V I+ L ++GGE I++I+KIE+ G+++LD+IID +D +++ARG LG+ V  V  + ++   GK VI++ QML+S+ + +PTRAE+TDV AV G C ML ET++G +P ++   I ++E+  Y 
 S: 1662 VRKTKLGFTMGPSCN--------------------SEDVLRQLVRGGANIARFNFAHGEMAAHQAMLNKLRTVCAAEGRTVAVMLDLDGNVLRTSDLIDYDTKQPIKKIELQAGDKVELYGTDDTSPNHFVGYKVADKVRIGVSLADLAECVKPGGLIRVHDGLITFEVVSVR-PGGPVQAVVLNHAFLYARKPVHLVGVTIHSSFPAPADLEALMAFALPNAIEFVAVG-VNSRNDVNAIRSFLDDNGGESIKLIAKIESEGGLRNLDEIIDAADGVILARGKLGMVVTPEKVALAQSVVVTKANVAGKPVIISRQMLESMVSNPRPTRAEMTDVANAVLDGASCLMLCSETSSGAFPADSFTTAVNIVRNAEHATSYA 2019
>gi|119468563|ref|XP_001257862.1| pyruvate kinase [Neosartorya fischeri NRRL 181] >gi|119406014|gb|EAW15965.1| pyruvate kinase [Neosartorya fischeri NRRL 181] (527 aa)
Score = 625, Expect = 7.7e-63, Identities = 162/452 (35%), Positives = 246/452 (54%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAK-EKGVNISTMLDTKGPEIRVYKT-SEKEVEIKSDSKVRIYTTKK-EIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNY 453
      K ++T I T+GP            + + + AL AG+NVVR NFSHG YE   ++ RE + + G ++ LDTKGPEIR  T +K++ I++ ++ I T +K   +K  LD   N+ K ++PG I+VDDG L EV+  V++ +   N  +  K +NLP ++ +P +S+KD +D+ F +KN+ D + ASF+ G ++R I+++L E G E IQII+KIE  G+ + D+I++E+D +MVARGDLG+E+P  V  +K +I C KGK VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP AV++M++ + +E  + + D   P  + V ++A +A + A  +   + +IVV   + + LS R  PI VT +  A R+  Y
 S:  30 KNFRRTSIICTIGPKTN--------------------SVEKINALRRAGLNVVRMNFSHGSYEYHQSVIDNAREAERVQTGRPVAIALDTKGPEIRTGNTVGDKDIPIQAGHELNITTDEKYATACDDKNMYLDYK---NITKVIEPGKLIYVDDGILSFEVLEI-VDDQTLRVKCLNNGNISSRKGVNLPGTDVDLPALSEKDISDLKFGVKNRVDMVFASFIRRGSDIRHIREVLGEQGKE-IQIIAKIENQQGVNNFDEILEETDGVMVARGDLGIEIPAPKVFLAQKMMIAKCNMKGKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVANAVLDGADCVMLSGETAKGNYPTEAVKMMSETCLLAEVAIPHFQVFDELRNLAPRPTDTVESIA--MAAVSASLEL------NAGAIVVLTTSGKTARLLSKYRPVCPIIMVT-RNPMAARYSHLY 450
>gi|27468291|ref|NP_764928.1| pyruvate kinase [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] >gi|57867187|ref|YP_188834.1| pyruvate kinase [Staphylococcus epidermidis RP62A] >gi|81674239|sp|Q5HNK7|KPYK_STAEQ Pyruvate kinase (PK) >gi|81843668|sp|Q8CS69|KPYK_STAES Pyruvate kinase (PK) >gi|27315837|gb|AAO04972.1|AE016748_206 pyruvate kinase [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] >gi|57637845|gb|AAW54633.1| pyruvate kinase [Staphylococcus epidermidis RP62A] (585 aa)
Score = 624, Expect = 8.4e-63, Identities = 163/452 (36%), Positives = 247/452 (54%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++KTKI T+GP+           +++ L L +AG+NV R NFSHG +EE  R++ +R+VAK   I +LDTKGPEIR +  + + ++  +V +  + E GT EKFSV   TY N+ DV G+ I +DDG ++L+V  N ++G ++  NT L+ K +NLP  ++P ++DKD +DI F IK  D+IAASFV  +V +I++IL+E  E I I KIE  GI ++++I++ SD +MVARGD+G+E+P  VP +K +I+ C  GK VI ATQMLDS++  + TRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP AV+ M I VS+E  DY +      + ++  + T++  +      + +IV     + +S R + I VT ++ A + + +GV
 S:   1 MRKTKIVCTIGPA--------------------SESEEMLEKLMNAGMNVARLNFSHGSHEEHKARIDTIRKVAKRLNKTIGLLLDTKGPEIRTHNMKDGLIVLEKGKEVIVSMNEVE-GTPEKFSV-----TYENLINDVNIGSYILLDDGLVELQVKEINKDKGEVKCDILNTGELKNKKGVNLPGVKVNLPGITDKDADDIRFGIKENVDFIAASFVRRPSDVLDIRQILEEEKAE-ITIFPKIENQEGIDNIEEILEVSDGLMVARGDMGVEIPPESVPMVQKDLIRKCNKLGKPVITATQMLDSMQRNPRATRAEASDVANAIYDGTDAVMLSGETAAGQYPEEAVKTMRNIAVSAEAAQDYKK----------LLSDRTKLVETSLVNAIGVSVAHTALNLNVKAIVAATESGSTARTISKYRPHSDIIAVTPSEKTARQCAIVWGV 416
>gi|194291653|ref|YP_002007560.1| PYRUVATE KINASE; tartrate degradation [Cupriavidus taiwanensis] >gi|193225557|emb|CAQ71503.1| PYRUVATE KINASE; tartrate degradation [Cupriavidus taiwanensis] (472 aa)
Score = 624, Expect = 9.1e-63, Identities = 151/455 (33%), Positives = 242/455 (53%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      M+ ++ KI ATLGP+ T       + G+IE    ALFDAG +V R NFSHG +++  RL+ +R + +E+G I +LD +GP++R+  +E V++ +++ R+  +  G++ + S+    +  ++ G+ + +DDGK++L V     +T  N  L + K +N+P   + M+DKDR D+ F +  D+IA SFV  +++ EIK I+++ G  I++K+E  I+SLD I+ E+D++MVARGDLG+E+P  VP+ +K+I++ CR GK VIVATQML+S+   PTRAE +DV AV G D MLS E+A+G YP+ AV++M I  +E+  Y AI   TP  E  +  + +  RV     + V + +    ++ R  PI +T +  A R L +GV
 S:   1 MRRLRNAKIVATLGPAST-------------SPGIIE-------ALFDAGADVFRLNFSHGSHDDHRQRLDTIRAIERERGRPIGVLLDLQGPKLRIGAFAEGPVQLAAEASFRLDLDQDVPGSAARVSLPHP----EIFAALREGSELLLDDGKIRLRV--DRCGSDFADTTVVNGGTLSDRKGVNVPGVVLPLSAMTDKDRRDLEFGLALGVDWIALSFVQRPEDIHEIKAIVQDRAG----IVAKLEKPAAIQSLDAIVAEADAVMVARGDLGVEMPAEQVPSLQKHIVRACRKAGKPVIVATQMLESMVAAPVPTRAEASDVATAVYDGADAVMLSAESASGRYPVEAVKMMNSIITRTESDPLYHDAIQA--SHTPPRAEAADAIGYAVRHVAGLLRV--------PATVAYTSSGYSALRMARERPEVPILGMTPRIATARRLALAWGV 415
>gi|147678549|ref|YP_001212764.1| pyruvate kinase [Pelotomaculum thermopropionicum SI] >gi|146274646|dbj|BAF60395.1| pyruvate kinase [Pelotomaculum thermopropionicum SI] (584 aa)
Score = 624, Expect = 9.7e-63, Identities = 168/452 (37%), Positives = 243/452 (53%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      +++TKI T+GP+          +E KK  L AG+NV R NFSHG +EE  R+ +R A E G N++ MLDTKGP+IR+  E+ V +   V + TT+  G E+ V    + DV+PG+T+ V DG + L+V+S+N E I   N  L  K +N+P  ++P ++DKD DI F I+ + D+IAASF+  +V I+++L+E G + I IISKIE+  + +LDDII SD IMVARGDLG+E+P +VP +K II+ C  GK V+ ATQML+S+  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AVE MA+I  +E  Y  ++ K+ F  + T A + AT  + +    ++I+     + +S R AP+ VT    + L +GV
 S:   1 MRRTKIVCTIGPA----------------SDDVEVIKK----LLRAGMNVARLNFSHGTHEEHGRRIASIRRAAGEVGKNVAIMLDTKGPQIRLGYFKEEPVILSQGDMVSL-TTQDVKGDKERIPV----NYPGLPGDVRPGDTVLVADGLIALKVLSTNETE--IRCRVENGGELTSQKGVNVPGVPVNLPAVTDKDVEDIRFGIEQRVDFIAASFIRKKADVLAIRQLLEEAGAD-IDIISKIESREAVDNLDDIIKVSDGIMVARGDLGVEIPAEEVPLVQKIIIEKCNRAGKPVVTATQMLESMIHNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAVMLSGETAAGKYPVEAVETMARIAERAEAALRYE---EILVKKRAFSSRRNVTDAISYATCATAQDL------GAAAIITATESGYTAKNVSKYRPQAPVVAVTPHARVMRKLALVWGV 415
>gi|9955367|pdb|1E0T|A Chain A, R292d Mutant Of E. Coli Pyruvate Kinase >gi|9955368|pdb|1E0T|B Chain B, R292d Mutant Of E. Coli Pyruvate Kinase >gi|9955369|pdb|1E0T|C Chain C, R292d Mutant Of E. Coli Pyruvate Kinase >gi|9955370|pdb|1E0T|D Chain D, R292d Mutant Of E. Coli Pyruvate Kinase (470 aa)
Score = 624, Expect = 1.0e-62, Identities = 148/356 (41%), Positives = 207/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ LA + DAG+NV+R NFSHGDY E  R+ +R V + G  + +LDTKGPEIR K   +V +K+    T K IG SE +V   TY   D+ GNT+ VDDG + +EV +  + I + + N  L ENK +NLP + ++P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGGE+I IISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI AT MLDS+  +PT AE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLAKMLDAGMNVMRLNFSHGDYAEHGQRIQNLRNVMSKTGKTAAILLDTKGPEIRTMKLEGGNDVSLKAGQTFTFTTDKSVIGNSEMVAV-----TYEGFTTDLSVGNTVLVDDGLIGMEVTAIEGNKVICKVL--NNGDLGENKGVNLPGVSIALPALAEKDKQDLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVIEIREHLKAHGGENIHIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCIRARKVVITATMMLDSMIKNPRPTDAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLEAVSIMATI 331
>gi|172058220|ref|YP_001814680.1| pyruvate kinase [Exiguobacterium sibiricum 255-15] >gi|171990741|gb|ACB61663.1| pyruvate kinase [Exiguobacterium sibiricum 255-15] (582 aa)
Score = 623, Expect = 1.1e-62, Identities = 164/460 (35%), Positives = 246/460 (53%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEI-GTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNV 463
      +++TKI T+GP+           ++K L + +AG+NV R NFSHGDYEE  R+ +R A+E  ++ +LDTKGPEIR +  E K + ++  + +   EI GT++KFSV   TY+ + DV+ G+ I +DDG + L V    ++ I N I++ K +NLP+  ++P ++DKD DI F IK+ D IAASFV  +V I+++L++H  HI+I KIE  G+ ++++II SD +MVARGDLG+E+P +V  +K +IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YPI +V++M I  +E  DY       +K++   T+  +A     D +I+      +S R  I VT   A + + +GV+ VVD++
 S:   1 MRRTKIVCTIGPA----------------------SEKRLPEMIEAGMNVARLNFSHGDYEEHGARITDIRRAAEEANKLVTILLDTKGPEIRTHTFEEGKALLVRGKQVIVVSGDANEIVGTADKFSV-----TYDGLYDDVEVGSMIMLDDGLIGLRVAEKLDNRELLCDI-ENEGIIKTKKGVNLPNVKVNLPALTDKDIADIEFGIKSDIDLIAASFVRRASDVVAIRQLLEKHNASHIKIFPKIENQEGVANIEEIIAISDGLMVARGDLGIEIPTEEVTPTQKDLIKICNDYGKPVITATQMLDSMQRFPRPTRAEASDVANAILDGTDAIMLSGETAAGDYPIESVQMMHTIAKRTEKMLDYKM----------LLKDRQTRSEHTVTDAIAQAVTHTAINLDAKAILTPTQSGYTAARISKYRPEPNIVAVTPSARVARQLNIVWGVYPIVVDHL 425
>gi|146296836|ref|YP_001180607.1| pyruvate kinase [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] >gi|145410412|gb|ABP67416.1| pyruvate kinase [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] (583 aa)
Score = 623, Expect = 1.2e-62, Identities = 165/453 (36%), Positives = 257/453 (56%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLAT-TIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      ++KTKI TLGP+  +        E +K  L + G++V R NFSHG +EE  ++++++++ +E  I +LDTKGPEIR+  + +VE+K  + + TT++ +G E S+   TY + KDV+PG+ I +DDG ++L V+  ++ II + +N IL  K +N+P   +P ++ KD+ DI+F I+N D++AASF+  +V EI++ L +H G+ I II+KIET G+ + D+II +D IMVARGDLG+E+P+ +VP +K +I+ C  GK VI ATQML+S+  +PTRAEV+D+ A+ GT  MLSGETA G YP+ +V MAKI  E+ DY +    + P    + AT T A + K +I    ++  GN R++  S R A PI  T ++  + L++GV+
 S:   1 MRKTKIICTLGPATNSE----------------EIIRK----LIENGMDVARLNFSHGTHEEHKKKIDMIKKIREELDKPIPILLDTKGPEIRIGFFKDGKVELKEGQRFTL-TTEEILGNEEIVSI-----TYKELVKDVKPGDKILIDDGLIEL-VVEDKTDKNIICKV-KNGGILTNQKGVNVPGIPIRLPALTQKDKEDILFGIENDVDFVAASFIRKASDVVEIREFLNKHNGKDILIIAKIETQEGVANCDEIIRVADGIMVARGDLGVELPFEEVPLVQKMLIEKCYKAGKPVITATQMLESMIRNPRPTRAEVSDIANAIFDGTSAIMLSGETAMGKYPVESVATMAKIAERVESQIDYVKRFQSQVFDMPVNVTNAISHATCTTAHDLGAKAII--------TVTKSGNTARMV---SKFRPACPIIATTPCEKVRRQLNLSWGVY 416
>gi|157337777|emb|CAO22123.1| unnamed protein product [Vitis vinifera] (491 aa)
Score = 623, Expect = 1.3e-62, Identities = 146/388 (37%), Positives = 216/388 (55%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATT 393
      KTKI TLGP+           +  L L AG+NV RFNFSHG +E   L+ +R   G+ + MLDTKGPEIR +  EK + +K  ++ I +T  I  EK  +    +A+DV+P + I  DG +  V+S + ++G++   N+ +L E K +NLP   +P +++KD+ DI+ + + NK D IA SFV G ++ E++K+L +H ++I ++SK+E  G+ + D+I+ SD+ MVARGDLG+E+P  +  +K ++ C +GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGETA G YP AV MAKI + +E+ DYG    K P   + +LA +
 S:  17 KTKIVCTLGPACR--------------------SVPMLEKLLRAGMNVARFNFSHGSHEYHLETLSNLRAAMDSTGILCAVMLDTKGPEIRTGFLKDEKPIHLKQGQEITI-STDYNIKGDEKMICMSYK---KLAEDVKPDSVILCADGTITFTVLSCDKQKGLVCCRCENSAVLGERKNVNLPGVIVDLPTLTEKDKEDILNWGVPNKIDMIALSFVRKGSDLVEVRKLLGKHA-KNILLMSKVENQEGVANFDEILANSDAFMVARGDLGMEIPIEKIFLAQKVMVYKCNIQGKPVVTATQMLESMIKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGETAAGAYPELAVRTMAKICIEAESTLDYGDVFKRIMKNAPVPMSPLESLAAS 381
>gi|169350605|ref|ZP_02867543.1| hypothetical protein CLOSPI_01376 [Clostridium spiroforme DSM 1552] >gi|169292659|gb|EDS74792.1| hypothetical protein CLOSPI_01376 [Clostridium spiroforme DSM 1552] (476 aa)
Score = 622, Expect = 1.5e-62, Identities = 141/366 (38%), Positives = 217/366 (59%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDY 369
      + KTKI T+GP+           +K+ + L AG+NV+R NFSHG +EE  R+ L+ E+ KE G +++ +LDTKGPEIR     E K  V I   E GTS++F++    ++ D++PG+ I V+DG++ E++ +V+  I + N +++ + IN+P    ++S +D +D+ F   F+Y+AASFV  ++ +IKK+L E+  IQ+I+KIE  G++++D+I++ +D IM+ARGDLG+EVP DVP +K II C+ GK VI ATQML+S++T +PTRAEV+DV A+ GTD MLSGE+A G YP +V M++I + +E  DY
 S:   7 MSKTKIICTIGPA--------------------SESKEMMTKLVKAGMNVMRLNFSHGSHEEHLNRIKLITEINKELGSSVAILLDTKGPEIRTGDFKGGYAEFKKGQIVTICQEDIE-GTSDRFTI----SYKDLYHDIKPGSFILVNDGQV--ELLVDHVDGTDIVCVCANDGVVKNKRGINVPGIKLGFNYLSKRDIDDLKFGCLQPFNYVAASFVRRAQDIFDIKKLLIENDRPDIQVIAKIENKEGVENIDEILNIADGIMIARGDLGVEVPAEDVPLIQKSIISKCKDMGKIVITATQMLESMQTNPRPTRAEVSDVANAIFDGTDAIMLSGESAAGQYPQESVMTMSRIALKTEQSLDY 345
>gi|15242313|ref|NP_196474.1| pyruvate kinase, putative [Arabidopsis thaliana] >gi|9759351|dbj|BAB10006.1| pyruvate kinase [Arabidopsis thaliana] >gi|29824378|gb|AAP04149.1| putative pyruvate kinase [Arabidopsis thaliana] >gi|30793821|gb|AAP40363.1| putative pyruvate kinase [Arabidopsis thaliana] >gi|110739085|dbj|BAF01459.1| pyruvate kinase [Arabidopsis thaliana] (510 aa)
Score = 621, Expect = 2.2e-62, Identities = 150/390 (38%), Positives = 214/390 (54%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATT 393
      I KTKI TLGP+         +IE    L AG+NV RFNFSHG +E   L+ +R   G+ + MLDTKGPEIR +   +++K  ++ I TT +I  E   S   + DV+PGNTI  DG + L V+S + E G +   N+ +L E K +NLP   +P ++DKD DI+ + + N D IA SFV G ++ ++K+L H + I ++SK+E  G+ + D+I+ E+D+ MVARGDLG+E+P  +  +K +I C  GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGE+A G YP AV+VMAKI + +E+ DY    + TP   + +LA++
 S:  19 IPKTKIVCTLGPA-------------SRTVSMIEK-------LLKAGMNVARFNFSHGSHEYHQETLDNLRSAMHNTGILAAVMLDTKGPEIRTGFLKDGNPIQLKEGQEITI-TTDYDIQGDES---TISMSYKKLPLDVKPGNTILCADGSISLAVLSCDPESGTVRCRCENSAMLGERKNVNLPGVVVDLPTLTDKDIEDILGWGVPNSIDMIALSFVRKGSDLVNVRKVLGSHA-KSIMLMSKVENQEGVINFDEILRETDAFMVARGDLGMEIPIEKIFLAQKLMIYKCNLAGKPVVTATQMLESMIKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGESAAGAYPEIAVKVMAKICIEAESSLDYNTIFKEMIRATPLPMSPLESLASS 385
>gi|50120797|ref|YP_049964.1| pyruvate kinase [Pectobacterium atrosepticum SCRI1043] >gi|49611323|emb|CAG74770.1| pyruvate kinase [Erwinia carotovora subsp. atroseptica SCRI1043] (470 aa)
Score = 620, Expect = 2.4e-62, Identities = 143/356 (40%), Positives = 208/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ L L AG+NV+R NFSHGDY E  R+ +R V ++ G  + +LDTKGPEIR K   +V + +    T + +G ++ +V   TY  +D+ GNT+ VDDG + ++V + + + + + + N  L ENK +NLP + +P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI+ LK HGGEHIQIISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ +V +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLGNLLSAGMNVMRLNFSHGDYVEHGQRIKNLRAVMEKTGQQAAILLDTKGPEIRTMKLENGADVTLTAGQTFTFTTDQSIVGNKDRVAV-----TYAGFTEDLSVGNTVLVDDGLIGMQVTAVSGNDVVCKVL--NNGDLGENKGVNLPGVSIQLPALAEKDKRDLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVEEIRAHLKAHGGEHIQIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCNLARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAIIDGTDAVMLSGESAKGKYPLESVTIMATI 331
>gi|86171639|ref|XP_966251.1| putative pyruvate kinase [Plasmodium falciparum 3D7] >gi|46361220|emb|CAG25081.1| putative pyruvate kinase; pyruvate kinase, putative [Plasmodium falciparum 3D7] (511 aa)
Score = 620, Expect = 2.6e-62, Identities = 150/365 (41%), Positives = 215/365 (58%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVN--ISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDY 369
      KKT I TLGP+          +ET  L L DAG+++ RFNFSHG +E+   N V + A+E  N + +LDTKGPEIR   KEV +K SK+++ T + +G   +     + + V+PGN I + DG + +V+ ++ + I E + N+ ++ E K +NLP+  +P +S+KD+NDI+ FAI  ++IAASF+ + D+VR I+ +L  G HI+II KIE + GI  D I+ ESD IM+ARGDLG+E+  V  +K +I C +GK +I ATQML+S+  +PTRAEVTDV AV GTDC MLSGETA G +P+ AV +M+KI + +E  DY
 S:  37 KKTHIVCTLGPACKS----------------VET----LVKLIDAGMDICRFNFSHGSHEDHKEMFNNVLK-AQELRPNCLLGMLLDTKGPEIRTGFLKNKEVHLKEGSKLKLVTDYEFLGDETCIAC----SYKKLPQSVKPGNIILIADGSVSCKVLETHEDHVITEVL--NSAVIGERKNMNLPNVKVDLPIISEKDKNDILNFAIPMGCNFIAASFIQSADDVRLIRNLLGPRG-RHIKIIPKIENIEGIIHFDKILAESDGIMIARGDLGMEISPEKVFLAQKLMISKCNLQGKPIITATQMLESMTKNPRPTRAEVTDVANAVLDGTDCVMLSGETAGGKFPVEAVTIMSKICLEAEACIDY 376
>gi|15236190|ref|NP_194369.1| pyruvate kinase, putative [Arabidopsis thaliana] >gi|4033431|sp|O65595|KPYC_ARATH Probable pyruvate kinase, cytosolic isozyme (PK) >gi|2982467|emb|CAA18231.1| pyruvate kinase like protein [Arabidopsis thaliana] >gi|7269491|emb|CAB79494.1| pyruvate kinase like protein [Arabidopsis thaliana] (497 aa)
Score = 620, Expect = 3.0e-62, Identities = 146/370 (39%), Positives = 213/370 (57%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYG 370
      M+  KTKI TLGP+        ++ V  K   L AG++V RFNFSHG YE   L+ +R+   G+ + MLDTKGPEIR +  K +++K  ++ I +T ++  EK  +    +A+DV PG I  DG + L+V+S + E+G +   NT +L E K +NLP   +P +++KD+ DI+ + + N+ D IA SFV G ++ +++K+L +H + I ++SK+E  G+ + DDI+ SD+ M+ARGDLG+E+P  +  +K +I C  GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGETA G YP AV MAKI V +E+ DYG
 S:   3 MEQRPKTKIVCTLGPA---------------SRSVPMVEK-----LLMAGMSVARFNFSHGSYEYHQETLDNLRQAMLNTGMLCAVMLDTKGPEIRTGFLKDGKPIQLKQGQEITI-STDYDLKGDEKTICMSYK---KLAQDVNPGMVILCADGTISLKVLSCDKEKGTVRCRCENTSMLGERKNVNLPGVVVDLPTLTEKDKQDILEWGVPNQIDMIALSFVRKGSDLVQVRKLLGKHA-KTILLMSKVENQEGVANFDDILINSDAFMIARGDLGMEIPIEKIFLAQKVMIYKCNFMGKPVVTATQMLESMIKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGETAAGAYPELAVRTMAKICVEAESTLDYG 349
>gi|115435946|ref|NP_001042731.1| Os01g0276700 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] >gi|56783704|dbj|BAD81116.1| putative pyruvate kinase, cytosolic isozyme [Oryza sativa Japonica Group] >gi|113532262|dbj|BAF04645.1| Os01g0276700 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] (510 aa)
Score = 619, Expect = 3.2e-62, Identities = 144/393 (36%), Positives = 216/393 (54%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATT 393
      M+  KTKI TLGP+           + + + L AG+ V RFNFSHG +E   L+ +R  + G+ + MLDTKGPEIR +  K V++K  ++ + T   G   S+    +A D++PG+ I  DG + L V+ + E+G++   NT +L E K +NLP   +P +++KD+ DI+ + + NK D IA SFV G ++ E++K+L +H + I ++SK+E  G+ + DDI+ +SD+ MVARGDLG+E+P  +  +K +I C +GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGETA G YP AV MAKI + +E+ D+      P   + +LA++
 S:  15 MRRRPKTKIVCTLGPA--------------------SRSVEMIGRLLRAGMCVARFNFSHGSHEYHQETLDNLRAAMESTGILCAVMLDTKGPEIRTGFLKDGKPVQLKKGQEITVSTDYSIKGDDNMISM----SYKKLAVDLKPGSVILCADGTITLTVLHCDKEQGLVRCRCENTAMLGERKNVNLPGVIVDLPTLTEKDKEDILKWGVPNKIDMIALSFVRKGSDLVEVRKVLGKHA-KSIMLMSKVENQEGVANFDDILAQSDAFMVARGDLGMEIPIEKIFYAQKVMIFKCNIQGKPVVTATQMLESMIKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGETAAGAYPELAVRTMAKICLQAESCVDHAAVFKSITASAPIPMSPLESLASS 384
>gi|15835226|ref|NP_296985.1| pyruvate kinase [Chlamydia muridarum Nigg] >gi|13629242|sp|Q9PK61|KPYK_CHLMU Pyruvate kinase (PK) >gi|7190647|gb|AAF39440.1| pyruvate kinase [Chlamydia muridarum Nigg] (481 aa)
Score = 619, Expect = 3.3e-62, Identities = 153/454 (33%), Positives = 250/454 (55%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDV-----YFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      MI +TKI T+GP+      N PE      L L DAG+NV R NFSHG +E   + +++E+ +++ V ++ MLDTKGPEIR+ + E +++K  ++ + T+K+ +G+ E  L + +  ++ P  + +DDG ++ V+ N +E +IE  +N+ ++ NK +++ D + ++PFM++KD D+ F ++ + D IAASFV  +++ ++K+L+ G ++ II+KIE  G+++ +I  SD IM+ARGDLG+E+  +VP +K++ + R G+ I ATQML+S+   PTRAEV+DV A+ GT  MLSGETA+G YPI AV+ M I  +E FDY   +    K +P++ E +G   IA  + K      +I+V+     LS R  PI VT +  R + +GV+
 S:   1 MIARTKIICTIGPAT----------NTPEM----------LEKLLDAGMNVARLNFSHGTHESHGRTIAILKELREKRQVPLAIMLDTKGPEIRLGQV-ESPIKVKPGDRLTL-TSKEILGSKEAGVTLYPSCVFPFVRERAP---VLIDDGYIQAVVV--NAQEHLIEIEFQNSGEIKSNKSLSIKDIDVALPFMTEKDITDLKFGVEQELDLIAASFVRCNEDIDSMRKVLENFGRPNMPIIAKIENHLGVQNFQEIAKASDGIMIARGDLGIELSIVEVPALQKFMARVSRETGRFCITATQMLESMIRNPLPTRAEVSDVANAIHDGTSAVMLSGETASGTYPIEAVKTMRSIIQETEKSFDYQAFFQLNDKNSALKVSPYL-EAIGASGIQIAEKASAK-----------AIIVYTQTGGSPMFLSKYRPYLPIIAVTPNRNVYYRLAVEWGVY 420
>gi|187933683|ref|YP_001887522.1| pyruvate kinase [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] >gi|187721836|gb|ACD23057.1| pyruvate kinase [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] (471 aa)
Score = 619, Expect = 3.4e-62, Identities = 150/361 (41%), Positives = 218/361 (60%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEI-GTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSE 364
      ++KTK+ T+GP+       E++ ++E    + AG+N R NFSHGD+EE  R+ V+E++K+  I+ +LDTKGPEIR K  +VE+  ++ +Y   + G + K SV   TY +A DV+ GNTI +DDG + L V S   I E  +NT ++ +K +N+P + +P ++DKD++D+IF +   IAASFV  +V I+K+L E+GG++I I KIE  G+ ++D I++ SD+IMVARGDLG+E+P  VP +K II+ C  GK V+ ATQMLDS+  +PTRAEV+DV A+ GTD MLSGE+ANG YP+ AV MAKI  +E
 S:   1 MRKTKMICTIGPA-------------SEDREILEQ-------VMLAGMNASRHNFSHGDHEEHRGRIEKVKELSKKLDKEIAIILDTKGPEIRTGKFEPNKVELVKGTEFTVYAGDMSVVGDTTKCSV-----TYEGLANDVKAGNTILIDDGLVGLTVKSVKGNAVICEV--QNTGLVGTHKGVNVPGVSIQLPALTDKDKSDLIFGCEMGVTMIAASFVRKAADVVAIRKVLDENGGKNILICPKIENQEGVDNIDSILEISDAIMVARGDLGVEIPIEQVPAVQKMIIQKCNAAGKPVVTATQMLDSMIRNPRPTRAEVSDVANAILDGTDAIMLSGESANGTYPVEAVRTMAKIAEETE 336
>gi|167628213|ref|YP_001678712.1| pyruvate kinase [Heliobacterium modesticaldum Ice1] >gi|167590953|gb|ABZ82701.1| pyruvate kinase [Heliobacterium modesticaldum Ice1] (596 aa)
Score = 619, Expect = 3.7e-62, Identities = 139/369 (37%), Positives = 208/369 (56%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAID 374
      +TKI T+GP+ +            L + AG+ V R NFSHG YEE  R+ VR+ A  G I+ +LDTKGPEIR+ + S ++ +  ++V ++   +GT E+ +    + +DV+PG + +DDG +++EV + VE G I  +N  +  K +++P   +P +S+K+ D+ F I  D++A SFV  +V I+KIL++ G  +Q+I+KIE  G+ ++D+I+ SD IMVARGDLG+ +P DVP +K II+ C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAE TDV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV +MA+I + +E  +  +D
 S:  15 RTKIVCTVGPASSDPTI--------------------LMEMIRAGMRVARLNFSHGTYEEHAARIAAVRQAADALGQPIAILLDTKGPEIRLGQVSGGKITLDEGAEVTLFPDDGTLGTKERLPI----SYAGLVEDVRPGVRVLIDDGNIEMEVTA--VEAGEIRCRIKNGGDVSSRKGVSVPGVALRMPAISEKEVKDLEFGIAQDMDFVAISFVRDASDVLGIRKILEDRGAS-MQLIAKIENHQGVDNIDEILAVSDGIMVARGDLGVAIPTEDVPLVQKMIIEKCNIAGKPVITATQMLDSMIRNPRPTRAEATDVANAILDGTDAIMLSGETAAGKYPVEAVTMMARIAIRTEQALRHDEELD 356
>gi|77959199|ref|ZP_00823221.1| COG0469: Pyruvate kinase [Yersinia bercovieri ATCC 43970] (470 aa)
Score = 619, Expect = 4.0e-62, Identities = 147/356 (41%), Positives = 206/356 (57%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            +++ L L +AG+NV+R NFSHGDY E  R+ +R V + G+  +LDTKGPEIR K  K+ + +    T + IG +  +V   TY  A D++ GNT+ VDDG + +EV + V E +   N  L ENK +NLP + +P +++KD+ D+IF +  D++AASF+  +V EI++ LK HGG HIQIISKIE  G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ +V +MA I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SEEMLTNLLNAGMNVMRLNFSHGDYAEHGQRIKNIRAVMAKTGLKAGILLDTKGPEIRTMKLEGGKDAALVAGQTFTFTTDQSVIGNNTIVAV-----TYPGFAADLKIGNTVLVDDGLIGMEV--TEVTESNVVCKVLNNGDLGENKGVNLPGVSIQLPALAEKDKADLIFGCEQGVDFVAASFIRKRSDVLEIREHLKAHGGGHIQIISKIENQEGLNNFDEILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCNRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAILDGTDAVMLSGESAKGKYPLESVTIMATI 331
>gi|59668642|emb|CAI53675.1| pyruvate kinase [Glycine max] (502 aa)
Score = 618, Expect = 4.9e-62, Identities = 142/388 (36%), Positives = 218/388 (56%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATT 393
      KTKI TLGP+           +  + L AG+NV RFNFSHG +E   L+ +R  + G+ + MLDTKGPEIR +  K +++  +++ I +T ++  EK  +    + +DV+PG I  DG +  V+S + + G+++  N+ L E K +NLP   +P ++DKD+ DI+ + + NK D IA SFV G ++ E++K+L +H ++I ++SK+E  G+ + D+I+ SD+ M ARGDLG+E+P  +  +K +I C +GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGETA G YP AV+ MAKI + +E+ DYG    + +P   + +LA++
 S:  13 KTKIVCTLGPA--------------------SRSVPMIEKLLRAGMNVARFNFSHGSHEYHQETLDNLRAAMENTGILCAVMLDTKGPEIRTGFLKDGKPIQLIQGNEITI-STDYDLKGDEKTICMSYK---KLPEDVRPGMVILCADGTISFTVLSCDKQAGLVQCRCENSATLGERKNVNLPGVIVDLPTLTDKDKEDILAWGVPNKIDMIALSFVRKGSDLVEVRKVLGKHA-KNIMLMSKVENQEGVANFDEILANSDAFMTARGDLGMEIPIEKIFLAQKVMIYKCNIQGKPVVTATQMLESMIKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGETAAGAYPDLAVQTMAKICIEAESTLDYGDVFKRIMEHSPVPMSPLESLASS 377
>gi|4033434|sp|Q27788|KPYK_TRYBO Pyruvate kinase (PK) >gi|673499|emb|CAA54472.1| pyruvate kinase [Trypanoplasma borreli] (498 aa)
Score = 618, Expect = 4.9e-62, Identities = 150/357 (42%), Positives = 205/357 (57%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYT--TKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      + + KI T+GPS           + + L L AG+NV R NFSHG YE   ++ VR+ A E G+++  LDTKGPEIR    +V I++  V + T T KE GT+EKF V    N+ K V G IFVDDG L L V+ + ++ IE +A+NT +  K INLP+++ +P +S+KD D+ F KN+ D++ ASF+  D V E+++   G I +I+KIE  GI ++D IID +D IMVARGDLG+E+P  V  +K I+ C  GKTVI ATQMLDS+  +PTRAEV+DV +V G DC MLSGETA G YP+ V M++I
 S:  21 LFRSNKIICTIGPS--------------------SQSVEVLKDLMKAGLNVARMNFSHGTYEYHQKTIDNVRKAASELGIHVGIALDTKGPEIRTGLFPAGDVVIEAHKTVILTTDETFKEKGTAEKFYV----DYMNITKVVPVGGHIFVDDGLLDLIVVKISGKD--IECVAQNTHTISNRKGINLPNADVDLPAVSEKDLMDLQFGAKNRVDFVFASFIRNADQVNEVRQAF----GGKIAVIAKIENYQGIDNIDAIIDAADGIMVARGDLGVEIPAEKVVIAQKMIMSKCNKVGKTVICATQMLDSMTHGPRPTRAEVSDVAKSVLDGADCVMLSGETAKGKYPVETVVYMSRI 349
>gi|118486626|gb|ABK95150.1| unknown [Populus trichocarpa] (512 aa)
Score = 618, Expect = 5.1e-62, Identities = 153/436 (35%), Positives = 225/436 (51%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFV 439
      + +TKI TLGPS           +  L L AG+NV RFNFSHG +E   LN +R  +  + + MLDTKGPEIR +   +++K  ++ I T   G ++ S+    + D++P NTI  DG + L V+S + + G +   NT +L E K +NLP   +P ++DKD+ DI+ + + N D IA SFV G ++ ++K+L H +HIQ++SK+E  G+ + D+I+ E+DS MVARGDLG+E+P  +  +K +I C  GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGE+A G YP AV+ M +I + +E+ DY    + TP   + +LA++    R      IVV    + ++ R A PI V
 S:  21 VPRTKIVCTLGPS--------------------SRSVPMLEKLLRAGMNVARFNFSHGTHEYHQETLNNLRIAMQNTNILAAVMLDTKGPEIRTGFLKDGNPIQLKEGQEITITTDYSIKGDTDMISM----SYKKLPVDIKPRNTILCADGTITLTVLSCDPKAGTVRCRCENTAMLGERKNVNLPGVVVDLPTLTDKDKEDILGWGVPNNIDMIALSFVRKGSDLVNVRKVLGPHA-KHIQLMSKVENQEGVVNFDEILRETDSFMVARGDLGMEIPVEKIFLAQKMMIYKCNIVGKPVVTATQMLESMIKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGESAAGAYPELAVKTMRRICIEAESSLDYAAIFKEMIRSTPLPMSPLESLASSAVRTANKARA--------KLIVVLTRGGTTAKLVAKYRPAVPILSV 425
>gi|145238652|ref|XP_001391973.1| pyruvate kinase pkiA-Aspergillus niger >gi|134076467|emb|CAK45107.1| pyruvate kinase pkiA-Aspergillus niger (526 aa)
Score = 617, Expect = 5.4e-62, Identities = 165/453 (36%), Positives = 250/453 (55%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEK-GVNISTMLDTKGPEIRVYKT-SEKEVEIKSDSKVRIYTTKK-EIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNY 453
      MK+  +K+  + PS  + ++   P+  V   + + +L AG+NVVR NFSHG YE   ++ RE AK + G ++ LDTKGPEIR  T +K++ IK  ++ I T ++  + +K  LD   N+ K + PG I+VDDG L EV+  V++ I   N  +  K +NLP ++ +P +S+KD D+ F ++NK D + ASF+ G ++R I+++L E G E IQII+KIE  G+ + D+I++E+D +MVARGDLG+E+P  V  +K +I C KGK VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP AV++M++ + +E  +  D   P  + V ++A +A + A  +   + +IVV   + + LS R  PI VT +  A+R+  Y
 S:  14 MKLEWHSKLNTEMVPSKNFRRTSIIGTIGPKTNSV-----EKINSLRTAGLNVVRMNFSHGSYEYHQSVIDNAREAAKTQVGRPLAIALDTKGPEIRTGNTPDDKDIPIKQGHELNITTDEQYATASDDKNMYLDYK---NITKVISPGKLIYVDDGILSFEVLEV-VDDKTIRVRCLNNGNISSRKGVNLPGTDVDLPALSEKDIADLKFGVRNKVDMVFASFIRRGSDIRHIREVLGEEGKE-IQIIAKIENQQGVNNFDEILEETDGVMVARGDLGIEIPAPKVFIAQKMMIAKCNIKGKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVANAVLDGADCVMLSGETAKGNYPNEAVKMMSETCLLAEVAIPHFNVFDELRNLAPRPTDTVESIA--MAAVSASLEL------NAGAIVVLTTSGKTARYLSKYRPVCPIVMVT-RNPAASRYSHLY 450
>gi|39945886|ref|XP_362480.1| pyruvate kinase [Magnaporthe grisea 70-15] >gi|145019300|gb|EDK03528.1| pyruvate kinase [Magnaporthe grisea 70-15] (528 aa)
Score = 617, Expect = 6.3e-62, Identities = 163/455 (35%), Positives = 245/455 (53%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKE-KGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY----NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNY-GVF 456
      K +++ I T+GP T + + D K          AG+NVVR NFSHG YE   ++ RE K+ G ++ LDTKGPEIR  T  E  S K  +TT ++ TS   D+  Y  N+ K ++ G I+VDDG L EV+  ++E +  ARN  +  K +NLP+++ +P +S+KD+ D+ F +KN D + ASF+ G ++++I+++L + G HIQII+KIE  G+ + +I+ E+D +MVARGDLG+E+P +V  +K +I C  GK VI ATQML+S+  +PTRAE++DV AV G+DC MLSGETA G YP AV M+  + +EN  Y   +F+E   + ++ + A + A + +D  +  I+V    + LS R  PIF VT +  A+R+  Y GV+
 S:  28 KNYRRSSIICTIGPK-TNSVEAMNDLRK-------------------AGMNVVRMNFSHGSYEYHQSVIDNAREAEKQMPGRQLAIALDTKGPEIRTGNTKNDEDLPISAGKELNFTTDEQYATS-----CDTDNVYVDYKNITKVIEKGRIIYVDDGVLAFEVLDV-IDEKTVRVRARNNGFICSKKGVNLPNTDVDLPALSEKDKADLRFGVKNNVDMVFASFIRRGQDIKDIREVLGQDGA-HIQIIAKIENRQGLNNFPEILKETDGVMVARGDLGIEIPAAEVFAAQKKMIALCNMAGKPVICATQMLESMIKNPRPTRAEISDVGNAVTDGSDCVMLSGETAKGSYPCEAVREMSDACLKAENTIPYVS----HFEEMCGAVHRPVSIVESCA-MAAVRASLD---INAGGIIVLSTSGVSARLLSKYRPVCPIFMVT-RNASASRYSHLYRGVY 452
>gi|673500|emb|CAA54473.1| pyruvate kinase [Trypanoplasma borreli] (497 aa)
Score = 617, Expect = 6.5e-62, Identities = 150/357 (42%), Positives = 205/357 (57%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYT--TKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      + + KI T+GPS           + + L L AG+NV R NFSHG YE   ++ VR+ A E G+++  LDTKGPEIR    +V I++  V + T T KE GT+EKF V    N+ K V G IFVDDG L L V+ + ++ IE +A+NT +  K INLP+++ +P +S+KD D+ F KN+ D++ ASF+  D V E+++   G I +I+KIE  GI ++D IID +D IMVARGDLG+E+P  V  +K I+ C  GKTVI ATQMLDS+  +PTRAEV+DV +V G DC MLSGETA G YP+ V M++I
 S:  20 LFRSNKIICTIGPS--------------------SQSVEVLKDLMKAGLNVARMNFSHGTYEYHQKTIDNVRKAASELGIHVGIALDTKGPEIRTGLFPAGDVVIEAHKTVILTTDETFKEKGTAEKFYV----DYMNITKVVPVGGHIFVDDGLLDLIVVKISGKD--IECVAQNTHTISNRKGINLPNADVDLPAVSEKDLMDLQFGAKNRVDFVFASFIRNADQVNEVRQAF----GGKIAVIAKIENYQGIDNIDAIIDAADGIMVARGDLGVEIPAEKVVIAQKMIMSKCNKVGKTVICATQMLDSMTHGPRPTRAEVSDVAKSVLDGADCVMLSGETAKGKYPVETVVYMSRI 348
>gi|184155344|ref|YP_001843684.1| pyruvate kinase [Lactobacillus fermentum IFO 3956] >gi|183226688|dbj|BAG27204.1| pyruvate kinase [Lactobacillus fermentum IFO 3956] (473 aa)
Score = 617, Expect = 6.7e-62, Identities = 163/458 (35%), Positives = 244/458 (53%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFD-YGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVD 461
      +KKTKI +TLGP+           T  + L +AG N+ RFNFSHGD+ E  R+ V + + G ++ MLDTKG EIR   E ++E   KVRI    GT EK +V   TY + DV G + DDG L + V  +   +   N IL  K +N P + ++P +++KD +DI F + N ++IAASFV  ++ +I+ +L+E  E +QI KIE+ GI + + II+ +D +MV RGD+G+E+P +VP +K +I+ C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAEV+DV AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V M +ID+ +EN D +GR +V+ +  + E +G+  T A + K ++   Y++      + +S R +A I +T +    +N+GV  VV+
 S:   1 MKKTKIVSTLGPA--------------------STDVDTIVKLINAGANIFRFNFSHGDHPEHLGRIENVHKAEEITGKHVGIMLDTKGAEIRTTVQKEGKIEFNIGDKVRISMDDSLEGTKEKIAV-----TYAGLFDDVHEGGHVLFDDGLLDMLVDEKDEANKELVCHVLNHGILGSRKGVNAPGVSINLPGITEKDTSDINFGLDNGINFIAASFVRKPQDIEDIRVLLREKNMEDVQIFPKIESQEGIDNFEAIIEVADGLMVPRGDMGVEIPAENVPLVQKNMIRRCNELGKPVITATQMLDSMQENPRPTRAEVSDVANAVFDGTDATMLSGESANGDYPVESVATMNRIDIKAENNLDKFGR--EVFDFDKSDVTETIGSAVATAARDLGVKAIVAATASGYTA-----------RMISKYRPSADILALTFDERTERGLMINWGVQPYVVE 422
>gi|157353413|emb|CAO45352.1| unnamed protein product [Vitis vinifera] (493 aa)
Score = 617, Expect = 6.7e-62, Identities = 149/390 (38%), Positives = 219/390 (56%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHG--DYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATT 393
      I KTKI TLGP+           +  L L AG+NV RFNFSHG DY ++T L+ +R  +  + + MLDTKGPEIR +  K +++K  ++ I +T  I  EK  + S   + D++PGNTI  DG + L V+S ++ G +   NT L E K +NLP   +P +++KD+ DI+ + + N D IA SFV G ++ ++K+L H + IQ++SK+E  G+ + D+I+ E+DS MVARGDLG+E+P  +  +K +I C  GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGE+A G YP AV++MA+I + +E+ DY    + TP   + +LA++
 S:  19 IPKTKIVCTLGPA--------------------SRSVPMLEKLLRAGMNVARFNFSHGTHDYHQET--LDNLRIAMQNTQILCAVMLDTKGPEIRTGFLKDAKPIQLKEGEEITI-STDYSIKGDEK---MISMSYKKLPVDLKPGNTILCADGTITLTVLSCDLGAGTVRCRCENTATLGERKNVNLPGVVVDLPTLTEKDKEDILGWGVPNNIDMIALSFVRKGSDLVNVRKVLGSHA-KRIQLMSKVENQEGVINFDEILRETDSFMVARGDLGMEIPVEKIFLAQKMMIYKCNLVGKPVVTATQMLESMIKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGESAAGAYPEIAVKIMARICIEAESSLDYAAIFKEMIRSTPLPMSPLESLASS 385
>gi|145202295|gb|ABF06651.2| pyruvate kinase [Lactobacillus reuteri] (473 aa)
Score = 616, Expect = 7.1e-62, Identities = 161/462 (34%), Positives = 245/462 (53%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSEN-FFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEH 465
      +KKTKI +TLGP+           T  + L +AG N+ RFNFSHGD+ E  R+ V + + G ++ MLDTKG EIR   E ++ +  KVRI    GT +K +V  G Y+  D  G + DDG + + +  +   +   N +L  K +N P + ++P +++KD +DI F ++NK +YIAASFV  +V +I+++LKE  E +QI KIE+ GI + ++II SD +MV RGD+G+E+P +VP +K++IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAEV+DV AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V +M ID+ +EN +++G  + + +  + E +G+   A       D +IV +    + +S R A I +T +    +N+GV  VVD +++
 S:   1 MKKTKIVSTLGPA--------------------STDVDTIVKLINAGANIFRFNFSHGDHPEHLGRIENVHKAEEITGKHVGLMLDTKGAEIRTTVQKEGKINFEIGDKVRISMDPSIEGTHDKIAV-TYPGLYD---DTHVGGHVLFDDGLIDMVIDEKDDANKELVCHVLNHGVLGSRKGVNAPGVSINLPGITEKDSSDIRFGLENKINYIAASFVRKAQDVLDIRELLKEKNMEDVQIFPKIESQEGIDNFEEIIAVSDGLMVPRGDMGVEIPAQNVPIVQKHMIKRCNELGKPVITATQMLDSMQENPRPTRAEVSDVANAVFDGTDATMLSGESANGDYPVESVAMMNDIDIKAENHLWEFG--TEKFDWDKSDVTETIGSAVANAAK-----------DLDIHTIVAYTASGYTAKMISKYRPNADIVALTPNERVERGLMINWGVQPYVVDEMKN 426
>gi|49471811|gb|AAT66164.1| pyruvate kinase [Mycoplasma arthritidis] (392 aa)
Score = 616, Expect = 7.1e-62, Identities = 139/323 (43%), Positives = 199/323 (61%)
 Q:  134 TGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      T +Y M KD+ G + +DDGKL  I  ++ II  +N +L+ NKR+N+P ++S+PFMS KDR DII+ K  D+IAASFVN+ NV EI++ILK+  EHIQI SKIE+ TGI ++D+II+ SDSIM+ARGDLGLE+PYY+VP +EK II CR  K VIVATQMLDS+E  PTRAE++DV++A E G  TM SGETA+G YP+ A++ MA I+ +E +  A   + P K ++G +A +   K    F Y+ +  D +L++ ++ +  + +  + T FG+ +G+F
 S:  34 TVSYRMDKDMHVGAKVLLDDGKLV--TIVKEIKPEIILVEVQNDHVLKTNKRVNIPGIDFSMPFMSPKDREDIIWGAKYGVDFIAASFVNSAKNVHEIREILKQANAEHIQICSKIESQTGIDNIDEIIEASDSIMIARGDLGLEIPYYEVPYWEKKIIAKCRKANKEVIVATQMLDSMEKTPLPTRAEISDVYWATELGASATMTSGETASGQYPVEAIKTMATINHRAEQEYFNEIATSCNCQCQP--KCELGHVAKEL------KEKTKTGDFPYT--IAISEDGKLLKKIAKYKPNTTVIALVSDPKIETAFGITFGIF 344
>gi|171679992|ref|XP_001904942.1| unnamed protein product [Podospora anserina] >gi|170939622|emb|CAP64849.1| unnamed protein product [Podospora anserina] (528 aa)
Score = 616, Expect = 7.1e-62, Identities = 163/452 (36%), Positives = 255/452 (56%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAK-EKGVNISTMLDTKGPEIRVYKT-SEKEVEIKSDSKVRIYTTKK--EIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNY-GVF 456
      ++T I T+GP  K ++  NK        L +AG+NVVR NFSHG YE   ++ R  K +KG ++ LDTKGPEIR  T ++ ++ I + + + I T +K   T+E  V    N+ K + PG I+VDDG L +V+  V++ I+ ARN  +  K +NLP+++ +P +S+KD+ D++F +KN D + ASF+ G ++++I+++L E G +HIQII+KIE  G+ + +I++E+D +MVARGDLG+E+P +V  +K II C  GK VI ATQML+S+  +PTRAE++DV AV G DC MLSGETA G YP AV M++ + +EN  Y   +F+E  + ++ ++ + A + A + +D  + S+I V    + +S R  PI +T +  A+R+  Y GV+
 S:  32 RRTSIICTIGP----KTNSVEAINK----------------LREAGLNVVRMNFSHGSYEYHQSVIDNARAAEKAQKGRQVAIALDTKGPEIRTGNTVNDADLPISAGAILNITTDEKYATACTTENMYV----DYKNITKVISPGRIIYVDDGVLAFDVLEI-VDDKTIKVQARNNGFISSRKGVNLPNTDVDLPALSEKDKADLLFGVKNNVDMVFASFIRRGQDIKDIREVLGEEG-KHIQIIAKIENRQGLNNFAEILEETDGVMVARGDLGIEIPAAEVFAAQKKIIAMCNIAGKPVICATQMLESMIKNPRPTRAEISDVGNAVTDGADCVMLSGETAKGSYPNEAVREMSEACLKAENTIPYVS----HFEELCALVKRPVSIVESCA-MAAVRTSLD---LNASAIFVLSTSGVSARLISKYRPVCPIIMIT-RNASASRYAHLYRGVY 453
>gi|159475254|ref|XP_001695738.1| pyruvate kinase [Chlamydomonas reinhardtii] >gi|158275749|gb|EDP01525.1| pyruvate kinase [Chlamydomonas reinhardtii] (2430 aa)
Score = 616, Expect = 8.2e-62, Identities = 164/452 (36%), Positives = 246/452 (54%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGT------YNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLV--APKRVIDNHG---FDYSS---IVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      +KTKI TLGPS           +++ L L DAG++V RFNFSHG ++   L+ +R+V + K + + +LDTKGPEIR   + K++E+ + +V +  ++  E +  + T    +  ++ G I + DG + +EV+  + ++ ++ N+ L + K NLP + +P +S KD +D+ FA+KN+ D+IAASFV  D+V+ I+++L + GG HI+II KIE  G++++D I++ +D IMVARGDL +EVP  +  +K II C  GKTVI ATQML+S+   PTRAE+TDV AV GTD MLSGETANG YP AV MA I  +E  DY  D + K    V L T+A +  A  +D +G  D S   VVF    Q ++ R  P+ ++D   + L YG++
 S:  97 RKTKIVCTLGPSCW--------------------SEEGLGGLLDAGMDVARFNFSHGTHQAHQEVLDRLRKVVEAKKRHTAFLLDTKGPEIRTAMLKDGKDIELVAGQEVTVVGVGEDYDKWEGYKDEKTGETKIGISYAKLCASIKVGGVILIADGAISIEVVKILNDRELLGSVI-NSHKLGQRKNCNLPGVHVDLPVLSPKDIDDVQNFAVKNQMDFIAASFVQCADDVKMIRRVLDDAGGYHIKIICKIENEAGLRNIDTILEVTDGIMVARGDLAMEVPAEKIALAQKMIIAKCNVLGKTVITATQMLESMTGSPLPTRAEMTDVANAVYDGTDAVMLSGETANGAYPHAAVRTMAHIVEYAELGVDYAFHHD-WVKRHNAGLAPVSPLEATLACVAKSAITFSMDANGDGVLDASEGCVAVVFTRSGLAAQVIAKYRPPCPVIVLSDHDWVLRQASLTYGLY 542
Score = 615, Expect = 1.1e-61, Identities = 166/460 (36%), Positives = 247/460 (53%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGT------YNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEV--ISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDI-IFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVE 464
      +KTKI TLGPS           +++ L + +AG++V RFNFSHG ++   L+ +R+V K   I+ +LDTKGPE+R   E K++++ ++ +V +   +  E +  + T    + + V+ G+ I V DG L +EV I+S E  +   NT +L + K +NLP + IP ++ KD D+ F + N D++AASFV + D+VR I+++L E GG ++QIISKIE  G+K D I+ ESD IMVARGDL +E+P  V  +K +I   GK VI ATQML+S+ +  PTRAE+TDV AV GTD MLSGETANG +P AVE MA I ++EN  Y     TP  + G  T + VA  +D +   ++  G +R +  S R A P  VTD  A + +++G + +V +++
 S: 1879 RKTKIVCTLGPSCW--------------------SEEGLNGIINAGMDVARFNFSHGTHQAHQEVLDRLRKVEKAGTKRIAYLLDTKGPEVRTAMLREGKDIKLDANQEVTVVAVGDDYDKWEGYKDEKTGETKIGISYAKLCQSVRVGSRILVADGSLTIEVLEITSATE---LRGRCLNTKVLGQRKNVNLPGVHVDIPVLTPKDIEDLQKFCVGNDMDFVAASFVQSADDVRLIRRVLDEAGGYNVQIISKIENEAGLKYFDGILAESDGIMVARGDLAMEIPSEKVALAQKMMITKANIAGKFVITATQMLESMTSAPLPTRAEMTDVANAVFDGTDAVMLSGETANGKFPRPAVETMAAIVANAENGTAYVSTQWFIRDHTP---KPFGITEATGVSCVAAS--VDCNAQLIITLTSGGYTSRFV---SKYRPAVPQIVVTDSVHVANQASVHFGQYALLVGDID 2317
Score = 607, Expect = 9.9e-61, Identities = 167/459 (36%), Positives = 251/459 (54%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVN--ISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGT-------YNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLE-----VISSNVEEGIIETIAR----NTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVY--FKETPFMKEKVGTLATTIATL-VAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNV 463
      +KTK+ TLGP            +K+ L L D G+NV RFNFSHG + +  L+ +R V E+G  ++ +LDTKGPE+R   + K++ +++ ++ +   + T E F  ++TG     ++ +DV+ G I + DG + LE   ++  V E + T R  N+ L + K +NLP + +P +  D ND+ FA KN D++AASFV + D+VR I+K+L E GG++++IISKIE+ G+ + D I+ ESD IMVARGDL +E+P  V  +K +I   GK VI ATQML+S+   PTRAE+TDV AV GTD MLSGETANG +P A+ M I ++E  +Y + D  F  P    ++T A L A K V+D  D + I+V +   + ++ R  P+ +TD  A   +GV+V +VD +
 S: 1197 RKTKVVCTLGPKCW--------------------SKEGLEMLVDTGINVARFNFSHGSHADHQEVLDRLRLVLDERGARHRVALLLDTKGPEVRTAMLKDGKDINLEAGQELTVVAVGDKYTTWEGFKD-EATGETRIGLSYQHLCRDVKVGGMIKIGDGLITLEDGGGGIVHLQVLEILSPTELRVRALNSKALGQRKNVNLPGVHVDMPVLGPNDINDVQNFAAKNNMDFVAASFVQSADDVRFIRKVLDEAGGKNVRIISKIESTAGLINYDAILAESDGIMVARGDLAMEIPSEKVALAQKMMITKANIAGKFVITATQMLESMIKSPLPTRAEMTDVANAVFDGTDAVMLSGETANGDFPQLALATMCAISANAEVGTNYPQVYDFIRDFSARP--------MSTAEAVLGCAAKNVLD---VDAALILVISSTGASARLVAKYRPRVPVLLITDSMAAARSVAPLFGVYVSIVDEL 1646
Score = 280, Expect = 6.9e-23, Identities = 74/258 (28%), Positives = 131/258 (50%)
 Q:  197 FMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYG 454
      F+ D+D  ++F KN D+++  V + +V ++++L +GG  +IIS + T  I + D+I+D +D+++++R +G+ +P  V  +K++   KGK IV+ Q++ S+  +PTRAE+TDV A+ G D ML ETA G +  V + A I  +E  D  ++   TP  + + TL  ++ V K +D   + I V + + ++AL+ R  I VT +  A + +NYG
 S:  837 FLGDRDCEAVLFCAKNMIDFVSIPNVRSRADVMAVRELLDANGGARCKIISHVSTAKAIANYDEILDATDAVLISRAYMGMRIPAAKVSLAQKWMTAKANLKGKPCIVSAQIMYSMVDSPRPTRAEMTDVANALYDGADALMLREETAVGSFVERVVSITADILRDAEVGVDTYAQLNQLRNFTP---KPMPTLECLCSSAV--KAAVDMRA---ALIAVITDTSAPVRALAKYRPGQAIVVVTTRTHVARQCNMNYG 1086
>gi|115390717|ref|XP_001212863.1| pyruvate kinase [Aspergillus terreus NIH2624] >gi|114193787|gb|EAU35487.1| pyruvate kinase [Aspergillus terreus NIH2624] (526 aa)
Score = 616, Expect = 8.7e-62, Identities = 166/452 (36%), Positives = 248/452 (54%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAK-EKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSV-LDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVF---GNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNY 453
      K ++T I T+GP            + + + AL +G+NVVR NFSHG YE   ++ RE A+ + G ++ LDTKGPEIR  T++ K++ IK  ++ I T +K  S+ ++ LD   N+ K + PG I+VDDG L +V+  V++ +   N  +  K +NLP ++ +P +S+KD +D+ F +KN D I ASF+ G ++R I+++L E G E IQII+KIE  G+ + D+I++E+D +MVARGDLG+E+P  V  +K +I C KGK VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP AV++M + + +E  + + D   P   V ++A +A + A  +   + +IVV  GN RLI  S R  P+ V+ +  ATR+  Y
 S:  30 KNFRRTSIIGTIGPKTN--------------------SVEKINALRSSGLNVVRMNFSHGSYEYHQSVIDNAREAARVQTGRPLAIALDTKGPEIRTGNTTDDKDIPIKEGHELNITTDEKYATCSDDQNMYLDYK---NITKVIAPGKLIYVDDGILSFQVLEV-VDDKTLRVKCLNNGNISSRKGVNLPGTDVDLPALSEKDISDLRFGVKNNVDMIFASFIRRGSDIRHIREVLGEEGKE-IQIIAKIENQQGVNNFDEILEETDGVMVARGDLGIEIPAPKVFIAQKMMIAKCNIKGKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVANAVLDGADCVMLSGETAKGSYPCEAVKMMHETCLLAEVAIPHFQVFDELRNLAPRPTATVESIA--MAAVSASLEL------NAGAIVVLTTSGNTARLI---SKYRPVCPVLMVS-RNPRATRYSHLY 450
>gi|148543982|ref|YP_001271352.1| pyruvate kinase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|184153377|ref|YP_001841718.1| pyruvate kinase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|194467804|ref|ZP_03073790.1| pyruvate kinase [Lactobacillus reuteri 100-23] >gi|148531016|gb|ABQ83015.1| pyruvate kinase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|183224721|dbj|BAG25238.1| pyruvate kinase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|194452657|gb|EDX41555.1| pyruvate kinase [Lactobacillus reuteri 100-23] (473 aa)
Score = 616, Expect = 8.7e-62, Identities = 161/462 (34%), Positives = 245/462 (53%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSEN-FFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEH 465
      +KKTKI +TLGP+           T  + L +AG N+ RFNFSHGD+ E  R+ V + + G ++ MLDTKG EIR   E ++ +  KVRI    GT +K +V  G Y+  D  G + DDG + + +  +   +   N +L  K +N P + ++P +++KD +DI F ++NK +YIAASFV  +V +I+++LKE  E +QI KIE+ GI + ++II SD +MV RGD+G+E+P +VP +K++IK C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAEV+DV AV GTD TMLSGE+ANG YP+ +V +M ID+ +EN +++G  + + +  + E +G+   A       D +IV +    + +S R A I +T +    +N+GV  VVD +++
 S:   1 MKKTKIVSTLGPA--------------------STDVDTIVKLINAGANIFRFNFSHGDHPEHLGRIENVHKAEEITGKHVGLMLDTKGAEIRTTVQKEGKINFEIGDKVRISMDPSIEGTHDKIAV-TYPGLYD---DTHVGGHVLFDDGLIDMVIDEKDDANKELVCHVLNHGVLGSRKGVNAPGVSINLPGITEKDSSDIRFGLENKINYIAASFVRKAQDVLDIRELLKEKNMEDVQIFPKIESQEGIDNFEEIIAVSDGLMVPRGDMGVEIPAQNVPIVQKHMIKRCNELGKPVITATQMLDSMQENPRPTRAEVSDVANAVFDGTDATMLSGESANGDYPVESVAMMNDIDIKAENHLWEFG--TEKFDWDKSDVTETIGSAVANAAK-----------DLDIHTIVAYTASGYTAKMISKYRPNADIVALTPNERVERGLMINWGVQPYVVDEMKN 426
>gi|51891976|ref|YP_074667.1| pyruvate kinase [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] >gi|51855665|dbj|BAD39823.1| pyruvate kinase [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] (584 aa)
Score = 615, Expect = 1.0e-61, Identities = 161/470 (34%), Positives = 243/470 (51%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTE 472
      M++KTKI AT+GP+            + L L +AGV+V R NFSHG +EQ R+ +RE + G +++ M+D KGPEIR+   +V ++ D +  TT+ +G E+ V    + DV G + +DDG L + +   E   I   +L + K++NLP + S+P +S+KD DI F ++  D++A SF+  +V EI+++++E GG H QIISK+E+ G +L+ I+ SD +MVARGDLG+EVP +VP +K +I+   GK VI ATQML+S+ + +PTRAE +DV A+ GTD MLS E+A G YP+ AV MA I  +E  D+ + +  +  F +  T A + AT   V  H  ++IV     + +S R  PI VT   A + L +GVF VV+ V   + T+
 S:   1 MLRKTKIVATIGPA--------------------SEQVEVLTRLIEAGVDVCRLNFSHGTLDEQRRRIENIREAGRRVGKDVAIMIDLKGPEIRIGTFENGKVTLR-DGDLFTLTTEPCVGNQERVWVQYP----GIVHDVAEGGYLLLDDGNLTFQAVEVTPTEIRCRVIVGG--VLSDRKKVNLPGTKVSLPALSEKDIEDIRFGVEMGVDFVAGSFIRKAQDVLEIRRVIEEAGG-HQQIISKVESQEGFDNLEAILQVSDGLMVARGDLGVEVPTEEVPLMQKRMIERANAMGKPVITATQMLESMVNRPRPTRAEASDVANAIMDGTDAIMLSAESAAGKYPVEAVRTMATIARRTEEALDHSQLMA---RRGRFGRMDSVTEAISHAT------VTTAHDLGATAIVSATTSGFTARMVSKYRPGCPIIAVTPDPRVARQLRLVWGVF-PVVEPVASGTEDLTQ 432
>gi|2497543|sp|Q42954|KPYC_TOBAC Pyruvate kinase, cytosolic isozyme (PK) >gi|444023|emb|CAA82628.1| pyruvate kinase [Nicotiana tabacum] (508 aa)
Score = 615, Expect = 1.0e-61, Identities = 149/388 (38%), Positives = 218/388 (56%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHG--DYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATT 393
      KTKI TLGP+           +  + L AG+NV RFNFSHG DY ++TI + +R+ + G+ + MLDTKGPEIR +  K V++K  ++ I +T  I  E  +    +A+DV+P + I  DG++  V+S + E G+   NT +L E K +NLP   +P ++DKD++DI+ + + N D IA SFV G ++ E++K+L EH ++I ++SK+E  G+ + DDI+ SD+ MVARGDLG+E+P  +  +K +I C +GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGETA G YP AV MAKI + +E+ DY      P   + +LA++
 S:  19 KTKIVCTLGPA--------------------SRSVPMIEKLLRAGMNVARFNFSHGSHDYHQETI--DNLRQAMESTGILCAVMLDTKGPEIRTGFLKDAKPVQLKQGQEITI-STDYSIKGDESMICMSYK---KLAEDVKPQSVILCADGQITFTVLSCDKENGLDRCRCENTAVLGERKNVNLPGVIVDLPTLTDKDKDDILNWGVPNHIDMIALSFVRKGSDLVEVRKLLGEHA-KNILLMSKVENQEGVANFDDILLNSDAFMVARGDLGMEIPIEKIFLAQKVMIYKCNIQGKPVVTATQMLESMIKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGETAAGAYPDLAVGTMAKICIEAESTIDYPDVFKRIMSNAPVPMSPLESLASS 383
>gi|2497537|sp|Q12669|KPYK_ASPNG Pyruvate kinase (PK) >gi|250607|gb|AAB22392.1| pyruvate kinase [Aspergillus niger] (526 aa)
Score = 615, Expect = 1.1e-61, Identities = 164/453 (36%), Positives = 250/453 (55%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEK-GVNISTMLDTKGPEIRVYKT-SEKEVEIKSDSKVRIYTTKK-EIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNY 453
      MK+  +K+  + PS  + ++   P+  V   + + +L AG+NVVR NFSHG Y+   ++ RE AK + G ++ LDTKGPEIR  T +K++ IK  ++ I T ++  + +K  LD   N+ K + PG I+VDDG L EV+  V++ I   N  +  K +NLP ++ +P +S+KD D+ F ++NK D + ASF+ G ++R I+++L E G E IQII+KIE  G+ + D+I++E+D +MVARGDLG+E+P  V  +K +I C KGK VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP AV++M++ + +E  +  D   P  + V ++A +A + A  +   + +IVV   + + LS R  PI VT +  A+R+  Y
 S:  14 MKLEWHSKLNTEMVPSKNFRRTSIIGTIGPKTNSV-----EKINSLRTAGLNVVRMNFSHGSYQYHQSVIDNAREAAKTQVGRPLAIALDTKGPEIRTGNTPDDKDIPIKQGHELNITTDEQYATASDDKNMYLDYK---NITKVISPGKLIYVDDGILSFEVLEV-VDDKTIRVRCLNNGNISSRKGVNLPGTDVDLPALSEKDIADLKFGVRNKVDMVFASFIRRGSDIRHIREVLGEEGKE-IQIIAKIENQQGVNNFDEILEETDGVMVARGDLGIEIPAPKVFIAQKMMIAKCNIKGKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVANAVLDGADCVMLSGETAKGNYPNEAVKMMSETCLLAEVAIPHFNVFDELRNLAPRPTDTVESIA--MAAVSASLEL------NAGAIVVLTTSGKTARYLSKYRPVCPIVMVT-RNPAASRYSHLY 450
>gi|49483939|ref|YP_041163.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] >gi|81650936|sp|Q6GG09|KPYK_STAAR Pyruvate kinase (PK) >gi|49242068|emb|CAG40767.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] (585 aa)
Score = 615, Expect = 1.1e-61, Identities = 163/452 (36%), Positives = 251/452 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++KTKI T+GP+       E++ +IE    L +AG+NV R NFSHG +EE  R++ +R+VAK   ++ +LDTKGPEIR +  + +E++ ++V +  + E GT EKFSV   TY N+ DVQ G+ I +DDG ++L+V  + + ++  N+ L+ K +NLP  S+P +++KD DI F IK  D+IAASFV  +V EI++IL+E  +I + KIE  GI ++++I++ SD +MVARGD+G+E+P  VP +K +I+ C  GK VI ATQMLDS++  + TRAE +DV A+ GTD MLSGETA G+YP AV+ M I VS+E  DY +      + ++  + T++  +      + +IV     + +S R + I VT +E A + + +GV
 S:   1 MRKTKIVCTIGPA-------------SESEEMIEK-------LINAGMNVARLNFSHGSHEEHKGRIDTIRKVAKRLDKIVAILLDTKGPEIRTHNMKDGIIELERGNEVIVSMNEVE-GTPEKFSV-----TYENLINDVQVGSYILLDDGLIELQVKDIDHAKKEVKCDILNSGELKNKKGVNLPGVRVSLPGITEKDAEDIRFGIKENVDFIAASFVRRPSDVLEIREILEEQKA-NISVFPKIENQEGIDNIEEILEVSDGLMVARGDMGVEIPPEKVPMVQKDLIRQCNKLGKPVITATQMLDSMQRNPRATRAEASDVANAIYDGTDAVMLSGETAAGLYPEEAVKTMRNIAVSAEAAQDYKK----------LLSDRTKLVETSLVNAIGISVAHTALNLNVKAIVAATESGSTARTISKYRPHSDIIAVTPSEETARQCSIVWGV 416
>gi|54307642|ref|YP_128662.1| pyruvate kinase [Photobacterium profundum SS9] >gi|46912065|emb|CAG18860.1| putative pyruvate kinase I [Photobacterium profundum SS9] (470 aa)
Score = 615, Expect = 1.1e-61, Identities = 146/356 (41%), Positives = 208/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKE-VEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            + + L L +AG+NV+R NFSHG++EE  R+ +REV    ++ +LDTKGPEIR K  E  + + +  T  +G ++ +V   TY  AKD+ GN I VDDG +++EV+ +  E ++  N  L ENK +NLP + +P +S+KD+ D++F +  D++AASF+  D+V+EI+ +L +GGE IQIISKIE  G+ + D I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YPI AV +MA+I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SVEMLTKLANAGMNVMRLNFSHGNFEEHGQRIVNLREVMATSAQPLAILLDTKGPEIRTIKLENGEDFALVAGQEFTFTTDITVVGNQDRVAV-----TYPGFAKDLTKGNIILVDDGLIEMEVLETTETE--VKCKVLNNGDLGENKGVNLPGVSVKLPALSEKDKADLVFGCEQGVDFVAASFIRKEDDVKEIRALLAANGGEKIQIISKIENQEGVDNFDSILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCNRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAIMDGTDAVMLSGESAKGKYPIEAVTIMAQI 331
>gi|66880206|ref|ZP_00405190.1| COG0469: Pyruvate kinase [Mycoplasma genitalium G-37] (288 aa)
Score = 614, Expect = 1.4e-61, Identities = 126/284 (44%), Positives = 186/284 (65%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTY 287
      +K+TKI AT GP++T + +L  + E  + + A N+ A+ +GV+V+R NFSHG +EEQ +R+ +VR+VAK  + +S MLDT GPEIR+ +T ++ ++I DS+V I T K I + +F+V D++G YNM DV G I VDDGKL L V  + +  + +A+N  +  KR+NLP++ YSIPF+S+KD DI F +  DYIAASFVNT ++++++ LK   ++II+KIE+  + ++D II SD IMVARGDLGLE+PYY VP +
 S:   5 LKRTKIIATCGPALTKSLVSLKMLDDNEYAAIKKVAYANIEAIIKSGVSVIRLNFSHGTHEEQQVRIKIVRDVAKAMNIPVSIMLDTNGPEIRIVETKKEGLKITKDSEVIINTMSKMIASDNQFAVSDASGKYNMVNDVNIGQKILVDDGKLTLVVTRVDKQHNQVICVAKNDHTVFTKKRLNLPNAQYSIPFLSEKDLKDIDFGLSQGIDYIAASFVNTVADIKQLRDYLKLKNASGVKIIAKIESNHALNNIDKIIKASDGIMVARGDLGLEIPYYQVPYW 288
>gi|116492854|ref|YP_804589.1| pyruvate kinase [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] >gi|116103004|gb|ABJ68147.1| pyruvate kinase [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] (587 aa)
Score = 614, Expect = 1.5e-61, Identities = 150/362 (41%), Positives = 209/362 (57%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKN-KFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSEN 365
      +KKTKI +TLGP+           T+  + L +AG NV RFNFSHGD+EE  R N+V+E K G ++ +LDTKG EIR   +  E ++ KVRI    T EK +V   TY+ + DV G + DDG L ++  + E  +  A N +L  K N P + ++P +++KD +DI F +++  ++IAASFV  +V EI+++L+E  E +QI KIE+ GI + D+I+ SD IM+ARGD+G+E+P +VP +K +IK C  G VI ATQMLDS+  +PTRAE +DV AV GTD TMLSGE+ANG YP+ AV MAKID +EN
 S:   1 MKKTKIVSTLGPA--------------------STSVDTIVKLIEAGANVFRFNFSHGDHEEHLGRYNMVKEAEKITGKSVGILLDTKGAEIRTTPQKDGNQEYHTNDKVRISMDDTLETTKEKIAV-----TYDGLFDDVHVGGHVLFDDGLLDFKIDEKDEENRELVAHATNNGVLGSRKGTNAPGVSINLPGITEKDADDIRFGLESMNINFIAASFVRKPQDVLEIRELLEEKNMEDVQIFPKIESQEGIDNTDEILKVSDGIMIARGDMGVEIPAENVPLVQKTLIKKCNAVGLPVITATQMLDSMIENPRPTRAEASDVANAVWDGTDATMLSGESANGDYPVEAVATMAKIDEKAEN 339
>gi|168047859|ref|XP_001776386.1| predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] >gi|162672230|gb|EDQ58770.1| predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] (596 aa)
Score = 613, Expect = 1.6e-61, Identities = 163/451 (36%), Positives = 233/451 (51%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVN-ISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-------DYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      +KTKI T+GP+            K+ + L +AG+NV R N SHGD+   ++LVRE KE  N I+ MLDTKGPE+R   + + K D   +T K+ +GT  SV    +  DV+ G+T+ +D G + LEV S  EE + E +   L+ + +N+  + ++P +++KD DI F ++NK D+ A SFV   V E+K LK  + I +I KIE+  I +L I+D +D MVARGDLG E+P +VP + II+ CR GK VIVAT ML+S+ T  PTRAEV+D+ AV G D MLSGETA+G YP+ AV VM + + +E     + GRA  +   M E   AT ++ +       +SI VF   +  LS+ R A IF T+ K+ +R L +GV
 S:  125 RKTKIVCTIGPT--------------------SNTKEMIWKLAEAGMNVARLNMSHGDHASHKKVIDLVREYNKEANANVIALMLDTKGPEVRSGDLPQPIMLKKGDPFT--FTIKRGVGTDTCVSV----NYDDFVNDVESGDTLLIDGGMMSLEVKSKTHEEVLCEVVDGGE--LKSRRHLNVRGKSATLPSITEKDWEDIKFGVENKVDFYALSFVKDAQVVHELKSFLKGKSAD-IHVIVKIESADSIPNLQSILDAADGAMVARGDLGAELPIEEVPLLQGEIIRSCRAMGKPVIVATNMLESMITHPTPTRAEVSDIAIAVREGADAVMLSGETAHGKYPLKAVRVMHTVAMRTEATMPEEEAPSNLGRAFKTH------MSEMFAFHATLMSNTLG------------TSICVFTRSGFMALLLSHYRPAGTIFAFTNDKKVQSRLALYHGV 536
>gi|90411916|ref|ZP_01219924.1| pyruvate kinase [Photobacterium profundum 3TCK] >gi|90327174|gb|EAS43546.1| pyruvate kinase [Photobacterium profundum 3TCK] (470 aa)
Score = 613, Expect = 1.8e-61, Identities = 145/356 (40%), Positives = 208/356 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKE-VEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +KKTKI T+GP            + + L L +AG+NV+R NFSHG++EE  R+ +REV    ++ +LDTKGPEIR K  E  + + +  T  +G ++ +V   TY  AKD+ GN I VDDG +++EV+ +  E ++  N  L ENK +NLP + +P +S+KD+ D++F +  D++AASF+  ++V+EI+ +L +GGE IQIISKIE  G+ + D I++ SD IMVARGDLG+E+P +V  +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAE DV A+ GTD MLSGE+A G YPI AV +MA+I
 S:   1 MKKTKIVCTIGPKTE--------------------SVEMLTKLANAGMNVMRLNFSHGNFEEHGQRIENLREVMAASAQPLAILLDTKGPEIRTIKLENGEDFALVAGQEFTFTTDITVVGNQDRVAV-----TYPGFAKDLTKGNIILVDDGLIEMEVLETTETE--VKCKVLNNGDLGENKGVNLPGVSVKLPALSEKDKADLVFGCEQGVDFVAASFIRKEEDVKEIRALLTANGGEKIQIISKIENQEGVDNFDSILEASDGIMVARGDLGVEIPVEEVIFAQKMMIEKCNRARKVVITATQMLDSMIKNPRPTRAEAGDVANAIMDGTDAVMLSGESAKGKYPIEAVTIMAQI 331
>gi|162458157|ref|NP_001105266.1| PK protein [Zea mays] >gi|48256714|gb|AAT41588.1| putative pyruvate kinase [Zea mays] (509 aa)
Score = 613, Expect = 1.9e-61, Identities = 144/388 (37%), Positives = 215/388 (55%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATT 393
      KTKI TLGP+           + + ++ L AG+ V RFNFSHG +E   L+ +  + G+ + MLDTKGPEIR +  K +++  ++ I +T  I  EK  + S   +A D++PG+ I  DG + L V+ + E+G++   NT+ L E K +NLP   +P ++DKD+ DI+ + + NK D IA SFV G ++ E++K+L EH + I ++SK+E  G+ + DDI+ SD+ MVARGDLG+E+P  +  +K +I C +GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGETA G YP AV+ MAKI + +E+ D+      P   + +L ++
 S:  20 KTKIVCTLGPA--------------------SRSVEMISRLLRAGMCVARFNFSHGSHEYHQETLDNLHAAMELTGILCAVMLDTKGPEIRTGFLKDGKPIQLIKGQEITI-STDYSIQGDEK---MISMSYKKLAVDLKPGSVILCADGTITLTVLHCDKEQGLVRCRCENTFKLGERKNVNLPGVIVDLPTLTDKDKEDILKWGVPNKIDMIALSFVRKGSDLVEVRKVLGEHA-KSIMLMSKVENQEGVANFDDILANSDAFMVARGDLGMEIPIEKIFFAQKVMIFKCNIQGKPVVTATQMLESMIKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGETAAGAYPELAVQTMAKICLQAESCVDHAAIFKSIMASAPIPMSPLESLGSS 384
>gi|51246968|ref|YP_066852.1| pyruvate kinase [Desulfotalea psychrophila LSv54] >gi|50878005|emb|CAG37845.1| probable pyruvate kinase [Desulfotalea psychrophila LSv54] (581 aa)
Score = 612, Expect = 2.2e-61, Identities = 150/366 (40%), Positives = 212/366 (57%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIK-SDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDY 369
      + KTKI ATLGP            + + + +L AG+NV R N SHGD E   ++ V+E K  + + +LD +GPEIRV  SE E +I  D + + T + E + + +  T  +A DVQ G+ I +DDGKL LEV++  EE I + IA  IL  KR+ LPD+ ++P +S+KD+ DI F ++  D+IAASFV  +V ++KI++++GG+ +II+KIE  G+ +LD+I+ ++ IMVARGDLG+EVP +VP +K IIK   GK VI ATQML+S+ T  PTRAE DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV + +  +EN DY
 S:   1 MNKTKIIATLGPQ--------------------SQSVEEIYSLIQAGMNVARINLSHGDAESYKHLISNVKEARKLAEKDTAILLDNRGPEIRV---SEMEEDIHLVDGEELVITNRAETVSPSRIT----TNYPQLAGDVQVGSRILLDDGKLALEVLAIEDEEVITKVIAGG--ILSSRKRVALPDNEVNLPSLSEKDKEDIAFGVEQDVDFIAASFVRQAGDVWAVRKIIEDNGGDQ-EIIAKIENRQGVNNLDEILQAANGIMVARGDLGVEVPAEEVPIIQKSIIKAANRLGKPVITATQMLESMITCPTPTRAEANDVTNAIFDGTDAVMLSGETAIGKYPVQAVAFLVRCATIAENALDY 337
>gi|3660261|pdb|1PKL|A Chain A, The Structure Of Leishmania Pyruvate Kinase >gi|3660262|pdb|1PKL|B Chain B, The Structure Of Leishmania Pyruvate Kinase >gi|3660263|pdb|1PKL|C Chain C, The Structure Of Leishmania Pyruvate Kinase >gi|3660264|pdb|1PKL|D Chain D, The Structure Of Leishmania Pyruvate Kinase >gi|3660265|pdb|1PKL|E Chain E, The Structure Of Leishmania Pyruvate Kinase >gi|3660266|pdb|1PKL|F Chain F, The Structure Of Leishmania Pyruvate Kinase >gi|3660267|pdb|1PKL|H Chain H, The Structure Of Leishmania Pyruvate Kinase >gi|3660268|pdb|1PKL|G Chain G, The Structure Of Leishmania Pyruvate Kinase (499 aa)
Score = 612, Expect = 2.5e-61, Identities = 151/413 (36%), Positives = 229/413 (55%)
 Q:  43 LAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKK--EIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      L L +G++V R NFSHG +E   +N VR+ A E GVNI+ LDTKGPEIR +  + ++ +  + T   + GT +KF +    N++K V+PGN I++DDG L L+V S+ +E +E  N+ + + + +NLP + +P +S KDR D+ F ++  D I ASF+ + + V +++K L  G + I II KIE  G++++D II+ESD IMVARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP  V+ MA+I + +++ +   V+F    +K+ + +  V  V  +   ++VV N R + ++ R  PI VT + +  + + GV
 S:  38 LKGLIQSGMSVARMNFSHGSHEYHQTTINNVRQAAAELGVNIAIALDTKGPEIRTGQFVGGDAVMERGATCYVTTDPAFADKGTKDKFYI----DYQNLSKVVRPGNYIYIDDGILILQV-QSHEDEQTLECTVTNSHTISDRRGVNLPGCDVDLPAVSAKDRVDLQFGVEQGVDMIFASFIRSAEQVGDVRKALGPKGRD-IMIICKIENHQGVQNIDSIIEESDGIMVARGDLGVEIPAEKVVVAQKILISKCNVAGKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVANAVFNGADCVMLSGETAKGKYPNEVVQYMARICLEAQSALNEY----VFFNSI----KKLQHIPMSADEAVCSSAVNSVYETKAKAMVVLSNTGRSARLVAKYRPNCPIVCVTTRLQTCRQLNITQGV 438
>gi|85094167|ref|XP_959838.1| pyruvate kinase [Neurospora crassa OR74A] >gi|164425652|ref|XP_001728254.1| pyruvate kinase, variant [Neurospora crassa OR74A] >gi|54036128|sp|Q7RVA8|KPYK_NEUCR Pyruvate kinase (PK) >gi|28921293|gb|EAA30602.1| pyruvate kinase [Neurospora crassa OR74A] >gi|157071009|gb|EDO65163.1| pyruvate kinase, variant [Neurospora crassa OR74A] (527 aa)
Score = 612, Expect = 2.5e-61, Identities = 163/452 (36%), Positives = 255/452 (56%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAK-EKGVNISTMLDTKGPEIRVYKT-SEKEVEIKSDSKVRIYTTKK--EIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNY-GVF 456
      ++T I T+GP  K ++  NK        L DAG+NVVR NFSHG YE   ++ R+ K  G I+ LDTKGPEIR  T +++++ I + + + I T +K + T E  V    N+ K + PG I+VDDG L EV+  V++ I+ ARN  +  K +NLP+++ +P +S+KD+ D+ F +KNK D + ASF+ G ++++I+++L E G + IQII+KIE  G+ + +I+ E+D +MVARGDLG+E+P +V  +K II C  GK VI ATQML+S+  +PTRAE++DV AV G DC MLSGETA G YP AV M++ + +EN  Y   +F+E  + ++ ++ + A + + + +D  + ++I+V    + +S R  PI +T + + A+R+  Y GV+
 S:  32 RRTSIICTIGP----KTNSVEAINK----------------LRDAGLNVVRMNFSHGSYEYHQSVIDNARQAEKVHPGRPIAIALDTKGPEIRTGNTKNDEDIPISAGTILNITTDEKYKDECTIEHMYV----DYVNITKVIAPGRIIYVDDGVLAFEVLEI-VDDKTIKVKARNNGYISSRKGVNLPNTDVDLPALSEKDKADLRFGVKNKVDMVFASFIRRGQDIKDIREVLGEDG-KQIQIIAKIENRQGLNNFAEILAETDGVMVARGDLGIEIPAAEVFAAQKKIIAMCNIAGKPVICATQMLESMIKNPRPTRAEISDVGNAVTDGADCVMLSGETAKGAYPTEAVREMSEAVLKAENTIPYVS----HFEELCSLAKRPVSIVESCA-MASVRASLD---LNAAAILVLSTSGESARLISKYRPVCPIIMIT-RNDSASRYAHLYRGVY 453
>gi|15924687|ref|NP_372221.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|15927275|ref|NP_374808.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|21283370|ref|NP_646458.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49486523|ref|YP_043744.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] >gi|57650568|ref|YP_186581.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|87162024|ref|YP_494338.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300] >gi|88195506|ref|YP_500311.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|148268177|ref|YP_001247120.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|150394244|ref|YP_001316919.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|151221804|ref|YP_001332626.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|156980014|ref|YP_001442273.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] >gi|161509911|ref|YP_001575570.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|168727709|ref|ZP_02759986.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|81649170|sp|Q6G8M9|KPYK_STAAS Pyruvate kinase (PK) >gi|81694312|sp|Q5HF76|KPYK_STAAC Pyruvate kinase (PK) >gi|81704352|sp|Q7A0N4|KPYK_STAAW Pyruvate kinase (PK) >gi|81705550|sp|Q7A559|KPYK_STAAN Pyruvate kinase (PK) >gi|81781444|sp|Q99TG5|KPYK_STAAM Pyruvate kinase (PK) >gi|122539317|sp|Q2FXM9|KPYK_STAA8 Pyruvate kinase (PK) >gi|123485463|sp|Q2FG40|KPYK_STAA3 Pyruvate kinase (PK) >gi|13701493|dbj|BAB42787.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|14247469|dbj|BAB57859.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|21204810|dbj|BAB95506.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49244966|emb|CAG43427.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] >gi|57284754|gb|AAW36848.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|87127998|gb|ABD22512.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_FPR3757] >gi|87203064|gb|ABD30874.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|147741246|gb|ABQ49544.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|149946696|gb|ABR52632.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|150374604|dbj|BAF67864.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|156722149|dbj|BAF78566.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] >gi|160368720|gb|ABX29691.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] (585 aa)
Score = 611, Expect = 2.7e-61, Identities = 163/452 (36%), Positives = 250/452 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++KTKI T+GP+       E++ +IE    L +AG+NV R NFSHG +EE  R++ +R+VAK   ++ +LDTKGPEIR +  + +E++ ++V +  + E GT EKFSV   TY N+ DVQ G+ I +DDG ++L+V  + + ++  N+ L+ K +NLP  S+P +++KD DI F IK  D+IAASFV  +V EI++IL+E  +I + KIE  GI ++ +I++ SD +MVARGD+G+E+P  VP +K +I+ C  GK VI ATQMLDS++  + TRAE +DV A+ GTD MLSGETA G+YP AV+ M I VS+E  DY +      + ++  + T++  +      + +IV     + +S R + I VT +E A + + +GV
 S:   1 MRKTKIVCTIGPA-------------SESEEMIEK-------LINAGMNVARLNFSHGSHEEHKGRIDTIRKVAKRLDKIVAILLDTKGPEIRTHNMKDGIIELERGNEVIVSMNEVE-GTPEKFSV-----TYENLINDVQVGSYILLDDGLIELQVKDIDHAKKEVKCDILNSGELKNKKGVNLPGVRVSLPGITEKDAEDIRFGIKENVDFIAASFVRRPSDVLEIREILEEQKA-NISVFPKIENQEGIDNIAEILEVSDGLMVARGDMGVEIPPEKVPMVQKDLIRQCNKLGKPVITATQMLDSMQRNPRATRAEASDVANAIYDGTDAVMLSGETAAGLYPEEAVKTMRNIAVSAEAAQDYKK----------LLSDRTKLVETSLVNAIGISVAHTALNLNVKAIVAATESGSTARTISKYRPHSDIIAVTPSEETARQCSIVWGV 416
>gi|82751285|ref|YP_417026.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus RF122] >gi|123547911|sp|Q2YTE3|KPYK_STAAB Pyruvate kinase (PK) >gi|82656816|emb|CAI81245.1| pyruvate kinase [Staphylococcus aureus RF122] (585 aa)
Score = 611, Expect = 2.8e-61, Identities = 163/452 (36%), Positives = 250/452 (55%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++KTKI T+GP+       E++ +IE    L +AG+NV R NFSHG +EE  R++ +R+VAK   ++ +LDTKGPEIR +  + +E++ ++V +  + E GT EKFSV   TY N+ DVQ G+ I +DDG ++L+V  + + ++  N+ L+ K +NLP  S+P +++KD DI F IK  D+IAASFV  +V EI++IL+E  +I + KIE  GI ++ +I++ SD +MVARGD+G+E+P  VP +K +I+ C  GK VI ATQMLDS++  + TRAE +DV A+ GTD MLSGETA G+YP AV+ M I VS+E  DY +      + ++  + T++  +      + +IV     + +S R + I VT +E A + + +GV
 S:   1 MRKTKIVCTIGPA-------------SESEEMIEK-------LINAGMNVARLNFSHGSHEEHKGRIDTIRKVAKRLDKIVAILLDTKGPEIRTHNMKDGIIELERGNEVIVSMNEVE-GTPEKFSV-----TYENLINDVQVGSYILLDDGLIELQVKDIDHAKKEVKCDILNSGELKNKKGVNLPGVRVSLPGITEKDAEDIRFGIKENVDFIAASFVRRPSDVLEIREILEEQKA-NISVFPKIENQEGIDNIAEILEVSDGLMVARGDMGVEIPPEKVPMVQKDLIRQCNKLGKPVITATQMLDSMQRNPRATRAEASDVANAIYDGTDAVMLSGETAAGLYPEEAVKTMRNIAVSAEAAQDYKK----------LLSDRTKLVETSLVNAIGISVAHTALNLNVKAIVAATESGSTARTISKYRPHSDIIAVTPSEETARQCSIVWGV 416
>gi|17544584|ref|NP_502029.1| ZK593.1 [Caenorhabditis elegans] >gi|5824898|emb|CAA93424.2| C. elegans protein ZK593.1, confirmed by transcript evidence [Caenorhabditis elegans] (515 aa)
Score = 611, Expect = 2.9e-61, Identities = 160/452 (35%), Positives = 244/452 (53%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDS---TGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      +KT + T+GP+ +         +ET +K  + + G+N+ R NFSHG +E   + +RE A+   ++ LDTKGPEIR ++ + KEV++++  VR+ T    S +F+  S    N+ K VQPG+ I++DDG + L ++ S E +I TI N  L  K +NLP +  +P ++ KD D++F ++  D I ASF+  D + +I+++L E G +HI II+KIE+ G+ + D+II+ SD +MVARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VI ATQML+S+ TK +PTRAE +DV AV G DC MLSGETA G YP+ A+ +M I  +E+ F + +  +F+E   +K  + T A + A  I     I  G  RL  S R  PI V+ + + + L+ G+F
 S:  34 RKTGVICTIGPACSD----------------VETLRK----MINTGMNIARLNFSHGTHEAHAATIKTIREAAENAPFPVAIALDTKGPEIRTGMFANNMKEVQLENGKSVRVSTDP-----SMEFAATSSHIYADYRNLPKVVQPGSRIYIDDGLISL-IVESCEETAVICTI-ENGGALGTRKGVNLPGTIVDLPAVTSKDIEDLLFGVEQGVDIIFASFIRNADGIHKIRQVLGEKG-KHIYIIAKIESEDGVTNCDEIIEASDGVMVARGDLGIEIPAEKVFLAQKMLIAKCNLAGKPVICATQMLESMITKPRPTRAECSDVANAVLDGVDCVMLSGETAKGDYPVEALAIMHNICKEAESAFFHMK----HFEELILHTKKPTGMTHTTA-IAAVSATITCRAVAIILITTTGKTARLC---SRYRPPVPIITVSRDERISRQLHLHRGIF 454
>gi|169767990|ref|XP_001818466.1| hypothetical protein [Aspergillus oryzae RIB40] >gi|9955873|dbj|BAB12236.1| pyruvate kinase [Aspergillus oryzae] >gi|83766321|dbj|BAE56464.1| unnamed protein product [Aspergillus oryzae] (526 aa)
Score = 611, Expect = 3.3e-61, Identities = 162/452 (35%), Positives = 244/452 (53%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAK-EKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSV-LDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNY 453
      K ++T I T+GP            + + + AL +G+NVVR NFSHG YE   ++ RE A+ + G ++ LDTKGPEIR  T++ K++ IK  ++ I T +K  S+ ++ LD   N+  + PG I+VDDG L +V+  V++ +   N  +  K +NLP ++ +P +S+KD +D+ F +KN D I ASF+ G ++R I+ +L E G E IQII+KIE  G+ + D+I++E+D +MVARGDLG+E+P  V  +K +I C KGK VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP AV++M++ + +E  +  D   P  + V ++A +A + A  +   + +IVV    + LS R  PI VT +  A+R+  Y
 S:  30 KNFRRTSIIGTIGPKTN--------------------SVEKINALRRSGLNVVRMNFSHGSYEYHQSVIDNAREAARVQTGRPLAIALDTKGPEIRTGNTTDDKDIPIKEGHELNITTDEKYANASDDQNMYLDYKNITNV---IAPGKLIYVDDGILSFQVLEV-VDDKTLRVKCLNNGNISSRKGVNLPGTDVDLPALSEKDISDLKFGVKNGVDMIFASFIRRGSDIRHIRDVLGEEGKE-IQIIAKIENQQGVNNFDEILEETDGVMVARGDLGIEIPAPKVFIAQKMMIAKCNIKGKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVANAVLDGADCVMLSGETAKGSYPCEAVKMMSETCLLAEVAIPHFNVFDELRNLAPRPTDTVESIA--MAAVSASLEL------NAGAIVVLTTSGNTARLLSKYRPVCPILMVT-RNPRASRYSHLY 450
>gi|400142|sp|P31865|KPYK_TRIRE Pyruvate kinase (PK) >gi|170553|gb|AAA02922.1| pyruvate kinase (538 aa)
Score = 610, Expect = 3.5e-61, Identities = 156/414 (37%), Positives = 235/414 (56%)
 Q:  43 LAALFDAGVNVVRFNFSHGDYE-EQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIK-SDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY----NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNY-GVF 456
      L L DAG+NV R NFSHG YE Q++ N+  VA  G ++ LDTKGPEIR  T+ +V+I S  V +TT ++ T+   D+  Y  N+ K +QPG I+VDDG L +V+S  ++ +E ARN  +  K +NLP+++ +P +S+KD+ D+ F +KN D + ASF+  ++++I+ +L  G + IQII+KIE  G+ + +I++E+D +MVARGDLG+E+P +V  +K +I C  GK VI ATQML+S+  +PTRAE++DV AV G DC MLSGETA G YP ++ M + + +EN  Y  + + +  +K V T+ +  + A + +D    I+V    + LS R  PIF VT +  +RF  Y GV+
 S:  60 LNKLRDAGLNVARMNFSHGSYEYHQSVIDNVRASVAAHPGRPVAIALDTKGPEIRTGNTA-GDVDIPISAGTVMNFTTDEKYATA-----CDTQNMYVDYKNITKVIQPGRVIYVDDGVLAFDVLSIK-DDQTVEVRARNNGFISSRKGVNLPNTDVDLPALSEKDKADLRFGVKNNVDMVFASFIRRAQDIKDIRDVLGPEG-KQIQIIAKIENRQGLNNFAEILEETDGVMVARGDLGIEIPAAEVFAAQKKMIAMCNIAGKPVICATQMLESMIKNPRPTRAEISDVGNAVTDGADCVMLSGETAKGNYPAESIHEMHEASLKAENTIPY---VSHFEEMCTLVKRPVSTVES--CAMAAVRASLD---LGAGGIIVLSTSGDSARLLSKYRPVCPIFMVT-RNPTTSRFSHLYRGVY 463
>gi|58337255|ref|YP_193840.1| pyruvate kinase [Lactobacillus acidophilus NCFM] >gi|58254572|gb|AAV42809.1| pyruvate kinase [Lactobacillus acidophilus NCFM] (589 aa)
Score = 610, Expect = 3.9e-61, Identities = 143/361 (39%), Positives = 211/361 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSE 364
      +KKTKI +TLGP+          IET  + AL +AG NV RFNFSHGD+EE  R+N+VREV K G +  LDTKG EIR +  + I +  +RI   + G +  V   TY+ + D  G + +DDG + L +  + + +  A+NT ++  K +N P   +P ++ KD +DI F +K  ++I ASF   ++ +I+K+ + G ++++I KIE+ GI + D+I+ SD +MVARGD+G+E+P+ +VP +K +I+   GK VI ATQMLDS++  +PTRAEV+DV AV GTD TMLSGE+ANG+YP+NAV+ MA+ID +E
 S:   1 MKKTKIVSTLGPASND----------------IET----ITALANAGANVFRFNFSHGDHEEHRSRMNMVREVEKNTGKLLGIALDTKGAEIRTTEQEGGKFTINTGDTIRISMDDTKKGNKDMIHV-----TYDGLYDDTHVGGHVLIDDGLVDLLIKEKDDAKRELVCEAQNTGLIGSKKGVNAPGVEIRLPGITQKDTDDINFGLKEGINFIFASFARKAQDILDIRKLCEAAGADYVKIFPKIESQEGIDNADEILQVSDGLMVARGDMGVEIPFMEVPFVQKNLIRKANALGKPVITATQMLDSMQENPRPTRAEVSDVANAVLDGTDATMLSGESANGLYPVNAVKAMAEIDERTE 337
>gi|13928580|dbj|BAB47171.1| pyruvate kinase [Toxoplasma gondii] (531 aa)
Score = 610, Expect = 4.3e-61, Identities = 138/327 (42%), Positives = 203/327 (62%)
 Q:  43 LAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKG-VNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDY 369
      L + DAG+NV R NFSHGD+E   + ++E K++  ++ +LDTKGPEIR +  K + ++ + ++I T  IG ++ ++ S G  + + V+PGNTI + DG L ++V+  V  + T A+NT + E K +NLP+  +P + +KD++DI+ F I  ++IAASFV + D+VR I+ +L  G HI+II KIE + G+ + D+I+ E+D IM+ARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VI ATQML+S+  +PTRAE DV AV GTDC MLSGETANG +P+ VE MA+I  +E  DY
 S:  74 LVKMIDAGMNVCRLNFSHGDHETHARTVQNIQEAMKQRPEARLAILLDTKGPEIRTGFLKDHKPITLQQGATLKIVTDYNLIG--DETTIACSYGA--LPQSVKPGNTILIADGSLSVKVVE--VGSDYVITQAQNTATIGERKNMNLPNVKVQLPVIGEKDKHDILNFGIPMGCNFIAASFVQSADDVRYIRGLLGPRG-RHIRIIPKIENVEGLVNFDEILAEADGIMIARGDLGMEIPPEKVFLAQKMMIAKCNVVGKPVITATQMLESMIKNPRPTRAEAADVANAVLDGTDCVMLSGETANGEFPVITVETMARICYEAETCVDY 396
>gi|67538080|ref|XP_662814.1| KPYK_EMENI Pyruvate kinase (PK) [Aspergillus nidulans FGSC A4] >gi|146345447|sp|P22360|KPYK_EMENI Pyruvate kinase (PK) >gi|40743201|gb|EAA62391.1| KPYK_EMENI Pyruvate kinase (PK) [Aspergillus nidulans FGSC A4] (526 aa)
Score = 609, Expect = 4.7e-61, Identities = 160/452 (35%), Positives = 243/452 (53%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEK-GVNISTMLDTKGPEIRVYKT-SEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNY 453
      K ++T I T+GP            + + + AL AG+NVVR NFSHG YE   ++ RE K++ G ++ LDTKGPEIR  T +K++ IK+ ++ I T ++  S+ ++    N+ K + G I+VDDG L EV+  V++ +   N  +  K +NLP ++ +P +S+KD +D+ F +KNK D + ASF+ G ++R I+++L E G E IQII+KIE  G+ + D+I++E+D +MVARGDLG+E+P  V  +K +I C KGK VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP AV +M++ + +E  +  D   P  + V ++A +A + A  +   + +IVV    + +S R  PI V+ +  ATR+  Y
 S:  30 KNFRRTSIICTIGPKTN--------------------SVEKINALRRAGLNVVRMNFSHGSYEYHQSVIDHAREAEKQQAGRPVAIALDTKGPEIRTGNTVGDKDIPIKAGHEMNISTDEQYATASDDQNMY--VDYKNITKVISAGKLIYVDDGILSFEVLEV-VDDKTLRVRCLNNGNISSRKGVNLPGTDVDLPALSEKDISDLKFGVKNKVDMVFASFIRRGSDIRHIREVLGEEGRE-IQIIAKIENQQGVNNFDEILEETDGVMVARGDLGIEIPAPKVFIAQKMMIAKCNIKGKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVANAVLDGADCVMLSGETAKGNYPCEAVTMMSETCLLAEVAIPHFNVFDELRNLAPRPTDTVESIA--MAAVSASLEL------NAGAIVVLTTSGNTARMISKYRPVCPIIMVS-RNPAATRYSHLY 450
>gi|189424672|ref|YP_001951849.1| pyruvate kinase [Geobacter lovleyi SZ] >gi|189420931|gb|ACD95329.1| pyruvate kinase [Geobacter lovleyi SZ] (480 aa)
Score = 609, Expect = 5.2e-61, Identities = 159/464 (34%), Positives = 249/464 (53%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV---FVKVVDNVEHAIA 468
      ++TKI ATLGP+           ++  + L + GV++ R NFSHG ++++ +N +R + + G + + D +GP+IR + +  + +K  +V I TT  +G    L T  + +DV PG+ I +DDG L+L+V++  EE + + N +L+ NK INLP  S P +++KD D+ F +  DYIA SFV T ++V +IK+I+  G+ I +++KIE  +++ + I+ SD++MVARGDLG+E+  VP +K II+ C  GK VI ATQML+S+ T +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA+G +P+ AVE MA+I + EN  YG  +   TP + + VG A  A+ + K      +I VF     +S R  PI  T+ E  + L +GV  +K+++++E IA
 S:   6 RRTKIVATLGPA--------------------SSSPDMIERLLNTGVDLFRLNFSHGTLDDKSSLINAIRAASAKLGREVGILADLQGPKIRTGRMAGDGMLLKKGQEVVI-TTADVLGADG----LIPTIYTELPRDVTPGSRILLDDGLLELKVLAIEAEE--VRCLVVNGGLLKNNKGINLPGVKVSAPSLTEKDLADLDFCLWVDVDYIALSFVRTHEDVEQIKRIIY-GAGKDIPVVAKIEKPEALRNFNKILKVSDAVMVARGDLGVEIQAEKVPLIQKKIIQACNQAGKPVITATQMLESMITNPRPTRAETSDVANAIIDGTDAVMLSGETASGAHPLAAVETMARIALDVEN-AGYGSKANAPVLVTPSIAQAVGEAACRAASCLKAK-----------AIAVFTQSGSTAALISRFRPPIPIVAFTNAVEIQRKLTLYWGVRTKSIKMLESMEQQIA 432
>gi|71003247|ref|XP_756304.1| hypothetical protein UM00157.1 [Ustilago maydis 521] >gi|46096309|gb|EAK81542.1| hypothetical protein UM00157.1 [Ustilago maydis 521] (528 aa)
Score = 609, Expect = 5.8e-61, Identities = 171/455 (37%), Positives = 239/455 (52%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEE-QTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      K +KT I AT+GP             + L AL AG+N+VR N SHG +E +++ N  VAK G ++ LDTKGPE+R    E ++K    Y T +  +EK S+   Y N+A+ V+ G TIF+DDG L L+V++  ++ +++ A N +L  K +NLP +  +P +SDKDR DI FA++  D I ASF+ G +VR I++IL E G HI+IISK+E  G+++ D+I+ ESD IMVARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YPI AV++MA+  +E  Y    F E  +     TIA + A  ++ H   +  G  RL+  S R + PI +T   A  L G +
 S:  27 KFFRKTSIIATIGPKTNNV--------------------EMLGALRQAGMNIVRLNASHGSHEYFKSVVDNARAVVAKTPGRPLAIALDTKGPEMRTGVMVNGE-DVKISMGHEFYVTTDD-AYAEKCSLDYLYIDYKNLAQKVEVGRTIFIDDGILSLQVLAIESDK-LVKVRAVNNGVLSSKKGVNLPMTEVDLPAISDKDRKDIEFAVEQDLDMIFASFIRRGSDVRTIREILGEKGA-HIKIISKVENHQGVQNFDEILKESDGIMVARGDLGIEIPAPQVFMAQKMMISKCNIAGKPVICATQMLESMIVNNRPTRAEVSDVANAVLDGADCVMLSGETAKGAYPIEAVKMMAETAYLAEQSVSYVP----LFNEMRTLTSIPTDTNETIA-MAAVAASLEQHAGAILLMSTSGTTARLV---SKYRPSCPILTITRNSHTARDVHLYRGCY 451
>gi|195502547|ref|XP_002098272.1| GE10290 [Drosophila yakuba] >gi|194184373|gb|EDW97984.1| GE10290 [Drosophila yakuba] (824 aa)
Score = 608, Expect = 5.9e-61, Identities = 162/450 (36%), Positives = 251/450 (55%)
 Q:  43 LAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREV----AKEKGV--NISTMLDTKGPEIRVYKTS----EKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVD-------NVEHAIANKTEIIDAINSQLPEVKKTVVVIN 492
      L L AG+ VVR NFSHG +E   +  R+   ++ G+  ++ LDTKGPEIR K +   E+E+K+ KV + T K+  S K ++    + + V+PGN IFVDDG + L V + +E I +  N  L +K INLP   +P +++KD+ D+IF + K D I ASF+ G+ ++EI+++L   E I+IISKIE  G+ ++D+II ESD IMVARGD+G+E+P DVP +K I+ C  GK VI ATQM++S+ +K +PTRAE +DV A+ G+D MLSGETA G YP+ V+ MA+I  E  Y  +  +E  ++    + + T +A  +    +IVV  + + Q +S++R  PI +T + A + L GV+ +V+    N  + + +++ ++  P K +VVV+N
 S:  89 LLELIRAGMRVVRMNFSHGSHEYHCQTIQAARKAIAMYVEQTGLPRTLAIALDTKGPEIRTGKLAGGDDRAEIELKAGDKVTLSTKKELADKSTKENIY--VDYQRLPELVKPGNHIFVDDGLIALIVKEAKGDEVICQV--ENGGKLGSHKGINLPGVPVDLPSVTEKDKQDLIFGAEQKVDMIFASFIRDGNALKEIRQVLGP-AAECIKIISKIENQQGLANIDEIIRESDGIMVARGDMGIEIPTEDVPLAQKSIVAKCNKVGKPVICATQMMESMTSKPRPTRAEASDVANAIFDGSDAVMLSGETAKGKYPVECVQCMARICAKVEAVLWYESLQNSLKRE---IRTSAADHISAVTTAIAEAATVGQA----RAIVVASPCSMVAQMVSHMRPPCPIVMLTGSQSEAAQSLLFRGVYPLLVEEMVIGSLNFRRIMQSGLKLMGKMDILEPGQKGSVVVVN 543
>gi|15241190|ref|NP_200446.1| pyruvate kinase, putative [Arabidopsis thaliana] >gi|10177833|dbj|BAB11262.1| pyruvate kinase [Arabidopsis thaliana] >gi|15450942|gb|AAK96742.1| pyruvate kinase [Arabidopsis thaliana] >gi|17978781|gb|AAL47384.1| pyruvate kinase [Arabidopsis thaliana] >gi|21592702|gb|AAM64651.1| pyruvate kinase [Arabidopsis thaliana] (498 aa)
Score = 608, Expect = 6.5e-61, Identities = 148/393 (37%), Positives = 217/393 (55%)
 Q:   1 MKMIK---KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATT 393
      M MI+  KTKI TLGP+        ++ V  K   L AG+NV RFNFSHG +E   L+ + +   G+ + MLDTKGPEIR +  K +++K  ++ I T   G   +    +A DV PG I  DG + L V+S + E G +   N+ +L E K +NLP   +P +++KD+ DI+ + + N+ D IA SFV G ++ +++K+L +H ++I ++SK+E  G+ + DDI+ SD+ M+ARGDLG+E+P  +  +K +I C +GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGETA G YP AV MAKI V +E+ DYG     +P   + +LA++
 S:   1 MAMIEQRPKTKIVCTLGPA---------------SRSVPMVEK-----LLRAGMNVARFNFSHGSHEYHQETLDNLHQAMLNTGILCAVMLDTKGPEIRTGFLKDGKPIQLKQGQEITISTDYDLKGDENTICM----SYKKLAVDVNPGMVILCADGTISLLVLSCDKENGTVRCRCENSAMLGERKNVNLPGVVVDLPTLTEKDKEDIMQWGVPNQIDMIALSFVRKGSDLVQVRKLLGKHA-KNILLMSKVENQEGVANFDDILVNSDAFMIARGDLGMEIPIEKIFLAQKVMIYKCNIQGKPVVTATQMLESMIKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGETAAGAYPELAVRTMAKICVEAESTLDYGDVFKRIMLYSPVPMSPLESLASS 373
>gi|4033429|sp|O44006|KPYK_EIMTE Pyruvate kinase (PK) >gi|2854033|gb|AAC02529.1| pyruvate kinase [Eimeria tenella] (531 aa)
Score = 608, Expect = 6.9e-61, Identities = 144/364 (39%), Positives = 207/364 (56%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEK-GVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDY 369
      +TKI T+GPS     D +K       + L DAG+NV R NFSHGD+E   + ++E K++ G ++ +LDTKGPEIR   +K +E+ +  ++I T  +G   +     +  V+PGNTI + DG L +EV+   + + T  N I+  K +NLP   +P + +KD+NDI+ F I  ++IAASFV + D+VR I+ IL  G +I+II KIE + G+ + D+I+ E+D IM+ARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VI ATQML+S+  +PTRAE DV AV GTDC MLSGETANG +P+ AV VM+++  +E  DY
 S:  57 RTKIVCTMGPSCW-------DVDK-------------MVQLIDAGMNVCRLNFSHGDHEAHGRVVKNLQEALKQRPGKRVALLLDTKGPEIRTGMLEGDKPIELHAGDMLKIVTDYSFVGNKSCIAC----SYEKLPSSVKPGNTILIADGSLSVEVVECG--KDYVMTRVMNPAIIGNKKNMNLPGVKVDLPVIGEKDKNDILNFGIPMGCNFIAASFVQSADDVRYIRSILGTKG-RNIKIIPKIENVEGLLNFDEILQEADGIMIARGDLGMEIPPEKVFLAQKMMISKCNVAGKPVITATQMLESMTKNPRPTRAEAADVANAVLDGTDCVMLSGETANGSFPVQAVTVMSRVCFEAEGCIDY 396
>gi|15242863|ref|NP_201173.1| pyruvate kinase, putative [Arabidopsis thaliana] >gi|10177049|dbj|BAB10461.1| pyruvate kinase [Arabidopsis thaliana] (510 aa)
Score = 608, Expect = 7.3e-61, Identities = 149/388 (38%), Positives = 214/388 (55%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATT 393
      KTKI TLGP+        ++ V  K   L AG+NV RFNFSHG +E   L+ +R  + G+ + MLDTKGPEIR +   +++K  ++ I TT +I  EK   S   + DV+PGNTI  DG + L V+S +  G +   NT +L E K +NLP   +P ++DKD DI+ + + N D IA SFV G ++ ++K+L H + I ++SK+E  G+ + D+I+ E+D+ MVARGDLG+E+P  +  +K +I C  GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGE+A G YP AV+ MAKI + +E+ DY    + TP   + +LA++
 S:  21 KTKIVCTLGPA---------------SRSVTMIEK-----LLKAGMNVARFNFSHGSHEYHQETLDNLRTAMQNTGILAAVMLDTKGPEIRTGFLKDGNPIQLKEGQEITI-TTDYDIKGDEK---TISMSYKKLPVDVKPGNTILCADGSISLAVVSCDPNAGTVICRCENTAMLGERKNVNLPGVVVDLPTLTDKDVEDILKWGVPNNIDMIALSFVRKGSDLVNVRKVLGSHS-KSIMLMSKVENQEGVLNFDEILRETDAFMVARGDLGMEIPIEKIFLAQKMMIYKCNLAGKPVVTATQMLESMIKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGESAAGAYPEIAVKTMAKICIEAESSLDYNTIFKEMIRATPLPMSTLESLASS 385
>gi|52547716|gb|AAU81893.1| pyruvate kinase [Phaeodactylum tricornutum] (543 aa)
Score = 607, Expect = 7.7e-61, Identities = 174/492 (35%), Positives = 264/492 (53%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV--YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLA--TTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRF-GLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEI-IDAINSQLPEVKKTVVVINDSIY 496
      ++TKI T+GP     A +N +      L L ++G+NV RFNFSHGD+   L VR+ A+ KG NI+ +LDTKGPEIR  +   ++E+   + + + K G  K +   +Y +A+ V G I V DG L L V+ ++  G +   N  + E K +NLP   +P ++KD +DI+ F IK+K D+IAASFV  +V ++++L E+GG+ I+I KIE  G+++ D I+ +DSIMVARGDLG+E+P  V  +K +I++  GK VI ATQML+S+  +PTRAE +DV AV GTDC MLSGETANG Y  AV+VMA+  +EN +Y   +Y   + K G++  ++A+ A K ID  +  I+V     +S R  I +T   A + G+ GV  VVDN+++   E ++A+ + + V  +VV++ ++Y
 S:  31 RRTKIVCTIGP---------ACWNVDQ-----------LEILIESGMNVARFNFSHGDHAGHGAVLERVRQAAQNKGRNIAILLDTKGPEIRTGFFANGASKIELVKGETIVLTSDYKFKGDQHKLAC-----SYPALAQSVTQGQQILVADGSLVLTVLQTDEAAGEVSCRIDNNASMGERKNMNLPGVKVDLPTFTEKDVDDIVNFGIKHKVDFIAASFVRKQSDVANLRQLLAENGGQQIKICCKIENQEGLENYDAILQATDSIMVARGDLGMEIPPAKVFLAQKMMIREANIAGKPVITATQMLESMINNPRPTRAECSDVANAVLDGTDCVMLSGETANGPYFEEAVKVMARTCCEAENSRNYN---SLYSAVRSSVMAKYGSVPPEESLAS-SAVKTAID---VNARLILVLSESGMTAGYVSKFRPGRAIVCLTPSDAVARQTGGILKGVHSYVVDNLDNTEELIAETGVEAVKAGIASVGDLMVVVSGTLY 498
>gi|110739133|dbj|BAF01483.1| pyruvate kinase [Arabidopsis thaliana] (510 aa)
Score = 607, Expect = 8.6e-61, Identities = 149/388 (38%), Positives = 214/388 (55%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATT 393
      KTKI TLGP+        ++ V  K   L AG+NV RFNFSHG +E   L+ +R  + G+ + MLDTKGPEIR +   +++K  ++ I TT +I  EK   S   + DV+PGNTI  DG + L V+S +  G +   NT +L E K +NLP   +P ++DKD DI+ + + N D IA SFV G ++ ++K+L H + I ++SK+E  G+ + D+I+ E+D+ MVARGDLG+E+P  +  +K +I C  GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGE+A G YP AV+ MAKI + +E+ DY    + TP   + +LA++
 S:  21 KTKIVCTLGPA---------------SRSVTMIEK-----LLKAGMNVARFNFSHGSHEYHQETLDNLRTAMQNTGILAAVMLDTKGPEIRTGFLKDGNPIQLKEGQEITI-TTDYDIKGDEK---TISMSYKKLPVDVKPGNTILCADGSISLAVVSCDPNAGTVICRCENTAMLGERKNVNLPGVVVDLPTLTDKDVEDILKWGVPNNIDMIALSFVRKGSDLVNVRKVLGSHS-KSIMLMSKVENQEGVLNFDEILRETDAFMVARGDLGMEIPIEKIFLAQKIMIYKCNLAGKPVVTATQMLESMIKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGESAAGAYPEIAVKTMAKICIEAESSLDYNTIFKEMIRATPLPMSTLESLASS 385
>gi|168074|gb|AAA33320.1| pyruvate kinase (526 aa)
Score = 607, Expect = 8.7e-61, Identities = 160/452 (35%), Positives = 242/452 (53%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEK-GVNISTMLDTKGPEIRVYKT-SEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNY 453
      K ++T I T+GP            + + + AL AG+NVVR NFSHG YE   ++ RE K+ G ++ LDTKGPEIR  T +K++ IK+ ++ I T ++  S+ ++    N+ K + G I+VDDG L EV+  V++ +   N  +  K +NLP ++ +P +S+KD +D+ F +KNK D + ASF+ G ++R I+++L E G E IQII+KIE  G+ + D+I++E+D +MVARGDLG+E+P  V  +K +I C KGK VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP AV +M++ + +E  +  D   P  + V ++A +A + A  +   + +IVV    + +S R  PI V+ +  ATR+  Y
 S:  30 KNFRRTSIICTIGPKTN--------------------SVEKINALRRAGLNVVRMNFSHGSYEYHQSVIDHAREAEKQAAGRPVAIALDTKGPEIRTGNTVGDKDIPIKAGHEMNISTDEQYATASDDQNMY--VDYKNITKVISAGKLIYVDDGILSFEVLEV-VDDKTLRVRCLNNGNISSRKGVNLPGTDVDLPALSEKDISDLKFGVKNKVDMVFASFIRRGSDIRHIREVLGEEGRE-IQIIAKIENQQGVNNFDEILEETDGVMVARGDLGIEIPAPKVFIAQKMMIAKCNIKGKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVANAVLDGADCVMLSGETAKGNYPCEAVTMMSETCLLAEVAIPHFNVFDELRNLAPRPTDTVESIA--MAAVSASLEL------NAGAIVVLTTSGNTARMISKYRPVCPIIMVS-RNPAATRYSHLY 450
>gi|147821580|emb|CAN70030.1| hypothetical protein [Vitis vinifera] (500 aa)
Score = 606, Expect = 1.1e-60, Identities = 142/388 (36%), Positives = 212/388 (54%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATT 393
      KTKI TLGP+          +E +K  L AG+NV RFNFSHG +   L+ +R     + MLDTKGPEIR +  K V++K  ++ I T   G   +    +A+D++P + I  DG + L V++ + E G++   N+ +L E K +NLP   +P +++KD+ DI+ + + NK D IA SFV G ++ E++ +L EH + I ++SK+E  G+ + D+I+ SD+ MVARGDLG+E+P  +  +K +I C +GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGETA G YP AV+ MA+I + +EN +YG    + P   + +LA++
 S:  11 KTKIVCTLGPASRS----------------VEVIEK----LLRAGMNVARFNFSHGSHAYHQQTLDNLRTAMANTETLCAVMLDTKGPEIRTGFLKDGKPVQLKKGQEITISTDYSIKGDDHMICM----SYQKLAEDLRPQSVILCADGTITLTVLACDKELGLVRCRCENSAVLGERKNVNLPGVVVDLPTLTEKDKEDILEWGVPNKIDMIALSFVRKGSDLVEVRMLLAEHA-KSILLMSKVENQEGVANFDEILANSDAFMVARGDLGMEIPIEKIFLAQKVMIYKCNIQGKPVVTATQMLESMIKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGETAAGAYPELAVQTMARICLEAENSLNYGDVFKTIMETAPMPMSPIESLASS 375
>gi|83590701|ref|YP_430710.1| pyruvate kinase [Moorella thermoacetica ATCC 39073] >gi|83573615|gb|ABC20167.1| pyruvate kinase [Moorella thermoacetica ATCC 39073] (582 aa)
Score = 606, Expect = 1.2e-60, Identities = 155/452 (34%), Positives = 245/452 (54%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++ TKI T+GP+       E  VI+    A+ AG+NV RFNFSHG + E  R+ VR+ A E G ++ MLD KGPEIR+ + + EV +K  +V + TT+ IG + + V    + DV+PG I +DDG ++LEV+++  E I  R+ ++ +K +N+P + S+P +++D D+ F ++  D+IA SFV T +V +++ L++   + II+KIE  G+ ++ +I++ +D +MVARGDLG+E+P +VP +K II+ C  GK VI ATQML+S+  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV MA+I  +E  YG  D+ K+   E+ T A + A+     + D ++I+     + ++ R API  + ++  + L +GV
 S:   1 MRHTKIVCTMGPA-------------SERVEVIK-------AMIRAGMNVARFNFSHGSHAEHGARMAAVRQAAAELGARVALMLDNKGPEIRLGEI-QGEVTLKDGDQVTL-TTEPIIGDARRLPV----SFAGLPGDVRPGQIILLDDGLVELEVLATTATE--IHCRVRHGDVISSHKGVNVPGAEISLPPFTEQDIKDLEFGLQQGIDFIALSFVRTAGDVLAVRRELEKRNAR-VAIIAKIENHAGVNNIHEILEVADGVMVARGDLGVEIPVEEVPLVQKKIIEACNLAGKPVITATQMLESMIHNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETATGRYPVEAVATMARIARRAERGLPYG---DLLTKKG-LAAERTATDAISHASCTIA------YELDAAAIITPTASGSTARRVAKYRPRAPILATSPNEKVLNQLCLVWGV 413
>gi|125606|sp|P22200|KPYC_SOLTU Pyruvate kinase, cytosolic isozyme (PK) >gi|22576|emb|CAA37727.1| pyruvate kinase [Solanum tuberosum] (510 aa)
Score = 606, Expect = 1.2e-60, Identities = 153/436 (35%), Positives = 223/436 (51%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFV 439
      I KTKI TLGPS             L L AG+NV RFNFSHG +E   L+ ++  +  + + MLDTKGPEIR + T K +++K  ++ + T   G E S+    + D++PGNTI  DG + L V+S +  G +   NT L E K +NLP   +P +++KD+ DI+ + + N D IA SFV G ++ ++K+L H + IQ++SK+E  G+ + D+I+ E+DS MVARGDLG+E+P  +  +K +I C  GK V+ ATQML+S+   PTRAE TDV AV GTDC MLSGE+A G YP AV++M++I + +E+ D     + TP   + +LA++    R      IVV    + ++ R A PI V
 S:  19 IPKTKIVCTLGPS--------------------SRTVPMLEKLLRAGMNVARFNFSHGTHEYHQETLDNLKIAMQNTQILCAVMLDTKGPEIRTGFLTDGKPIQLKEGQEITVSTDYTIKGNEEMISM----SYKKLVMDLKPGNTILCADGTITLTVLSCDPPSGTVRCRCENTATLGERKNVNLPGVVVDLPTLTEKDKEDILEWGVPNNIDMIALSFVRKGSDLVNVRKVLGPHA-KRIQLMSKVENQEGVINFDEILRETDSFMVARGDLGMEIPVEKIFLAQKMMIYKCNLAGKAVVTATQMLESMIKSPAPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGESAAGAYPELAVKIMSRICIEAESSLDNEAIFKEMIRCTPLPMSPLESLASSAVRTANKARA--------KLIVVLTRGGSTAKLVAKYRPAVPILSV 423
>gi|110637804|ref|YP_678011.1| pyruvate kinase [Cytophaga hutchinsonii ATCC 33406] >gi|110280485|gb|ABG58671.1| pyruvate kinase [Cytophaga hutchinsonii ATCC 33406] (470 aa)
Score = 606, Expect = 1.2e-60, Identities = 147/376 (39%), Positives = 221/376 (58%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKET 380
      KKTKI AT+GP+            K+ L L AG N+ R NFSHG ++   +N +RE+ KE VNI+ + D +GP+IR +   VE+ + +++ I T +K +GT +K S  T  + DV+ G+ I +DDG ++L+V+ +  G + +   IL+ K INLP++ S P ++DKD+ D++F +KN+ D+IA SFV + ++ E+K I+ EHG + ++I+K+E  +K +D II+ SD+IMVARGDLG+E+  DVP +K IIK C  K VIVATQM++S+ T +PTRAE +DV A+ GTD MLS ETA+G YP+ V+ M +I + E   + D+Y K T
 S:   4 KKTKIIATVGPACN--------------------TKEKLWELVQAGANIFRLNFSHGTHDVHQGVINAIRELRKEHNVNIAILQDLQGPKIRTDEVENNGVELVAGAQIVI-TKEKMLGTKDKIS----TSYKMLTSDVKKGDAILIDDGNIELKVLETG--NGEVTCVVIYGGILKSRKGINLPNTIVSEPSLTDKDKEDLLFGLKNEVDWIALSFVRSAVDLNELKAIIAEHG-KSCKVIAKVEKPEAVKDIDAIIEASDAIMVARGDLGVELQMEDVPMIQKMIIKKCNQLAKPVIVATQMMESMITNARPTRAEASDVANAIIDGTDTIMLSAETASGNYPVITVKAMTRICQAVE------KEADIYNKST 345
>gi|18311131|ref|NP_563065.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens str. 13] >gi|20141599|sp|Q46289|KPYK_CLOPE Pyruvate kinase (PK) >gi|18145814|dbj|BAB81855.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens str. 13] (474 aa)
Score = 606, Expect = 1.2e-60, Identities = 150/455 (32%), Positives = 244/455 (53%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVK 458
      ++KTK+ T+GPS           +++ L   G+N R NFSHGD+   ++ L++ + KE+  + +LD KGP+IR Y   E E+K+ +    + +G + K S+    + +D++PG +I VDDG L+ +V   + I E I  T ++++K +N+P+  +P +++KDR+D+IF + + D++AASF+  ++V E+++IL HGG+ I+IISKIE+ G+ ++ +II +D +MVARGD+G+E+P +VP +K IIK C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGE+A+G +PI A  M++I  +E  DY  +    P    ++ + A+ A K    F  +IV     + LS + + PI +T ++   LN+G+ K
 S:   1 MQKTKMIFTIGPS--------------------SDSEEILREFIRIGMNAARLNFSHGDHASHKEKIELIKRLRKEEKSATAILLDIKGPKIRTYNFKNGEAELKNGDEFTFSCGDEILGDNTKCSI----SYKELYEDIKPGGSILVDDGLLEFKVKEVRGTDIICEVIEGGT--IKDHKGVNVPNVPIKLPAVTEKDRSDLIFGCEMEVDFVAASFIRKPEDVLEVREILDSHGGKDIKIISKIESQEGVDNIKEIIKVTDGVMVARGDMGVEIPIENVPIIQKNIIKKCNQAGKIVITATQMLDSMIRNPRPTRAEASDVCNAIFDGTDAIMLSGESASGSFPIEAAMTMSRIAKKAEANLDYNYLLRRLKDPNPNPDAFADAISYS-ASKTASK-------FPTKAIVAATQTGSTAKILSKYKPSCPIIAITPYEKVRRSLALNFGIISK 421
>gi|134300151|ref|YP_001113647.1| pyruvate kinase [Desulfotomaculum reducens MI-1] >gi|134052851|gb|ABO50822.1| pyruvate kinase [Desulfotomaculum reducens MI-1] (583 aa)
Score = 606, Expect = 1.3e-60, Identities = 159/460 (34%), Positives = 251/460 (54%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNV 463
      +++TKI T+GP+          +ET K + A  G+NV R NFSHG +E+  R+ +R+ A E  NI+ +LDTKGPEIR+ K ++ V +K D + + TT++ G +  SV   TY ++ KDV+PG+ I V DG + E++ +VE  +   N  L  K +NLP N ++P +++KD DI F I+ + D+IAASF+  +V I++IL+E+ + I II+KIE+ G+++L II+ +D IMVARGDLG+E+P +VP +K +I+ C  GK VI ATQML+S+  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ VE MA+I  +E  ++  +++     +  + T+  ++      ++IV     + +S R  P+ VT +   + L +GV  ++++V
 S:   1 MRRTKIVCTIGPASED----------------VETLKNMMLA----GMNVARLNFSHGTHEDHAKRIAAIRQSADELNKNIAILLDTKGPEIRLKKFAQPPVILKQDQQFTL-TTREVTGDNTIVSV-----TYQDLPKDVKPGSRIAVADGLI--EMVVESVEGPDVHCRVVNGGQLSNQKGVNLPGVNVNLPSITEKDIEDIRFGIEQRVDFIAASFIRKPGDVLAIRQILEEYDAD-IDIIAKIESRQGVENLTGIINVADGIMVARGDLGVEIPAEEVPVLQKTMIEMCNRAGKPVITATQMLESMTQNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAIMLSGETAAGKYPVQTVETMARIAQRAELAVNFDDLLEI----------RGAAIQRTVTDGISQAVCSVARELGVTAIVTATASGHTARMISKYRPKVPVIAVTPRSNVLRKMALVWGVVPLLIEDV 422
>gi|121699058|ref|XP_001267897.1| pyruvate kinase [Aspergillus clavatus NRRL 1] >gi|119396039|gb|EAW06471.1| pyruvate kinase [Aspergillus clavatus NRRL 1] (526 aa)
Score = 605, Expect = 1.4e-60, Identities = 161/452 (35%), Positives = 237/452 (52%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAK-EKGVNISTMLDTKGPEIRVYKT-SEKEVEIKSDSKVRIYTTKK-EIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNY 453
      K ++T I T+GP            + + + AL  G+NVVR NFSHG YE   ++ RE K + G ++ LDTKGPEIR  T +K++ IK+ ++ I T +K   ++  LD   N+ K ++ G I+VDDG L +V+  V++ +   N  +  K +NLP ++ +P +S+KD +D+ F +KNK D I ASF+ G ++ I+K+L E G E IQII+KIE  G+ + D+I++ +D +MVARGDLG+E+P  V  +K +I C KGK VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP AV +M++ + +E  + + D   P     T A +A  V +  + +IVV   + + LS R  PI VT +  A R+  Y
 S:  30 KNFRRTSIICTIGPKTN--------------------SVEKINALRKVGLNVVRMNFSHGSYEYHQSVIDNAREAEKVQSGRPLAIALDTKGPEIRTGNTVGDKDIPIKAGHELNITTDEKYATACDDQNMYLDYK---NITKVIEAGKLIYVDDGILSFQVLEV-VDDKTLRVKCLNNGNISSRKGVNLPGTDVDLPALSEKDISDLKFGVKNKVDMIFASFIRRGSDIEHIRKVLGEEGKE-IQIIAKIENQQGVNNFDEILEATDGVMVARGDLGIEIPAPKVFLAQKMMIAKCNMKGKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVANAVLDGADCVMLSGETAKGNYPTEAVTMMSETCLLAEVATPHFQVFDELRNLVP--------RPTCTAESIAMAAVSASLELNAGAIVVLTTSGKTARLLSKYRPVCPILMVT-RNPMAARYSHLY 450
>gi|55979972|ref|YP_143269.1| pyruvate kinase [Thermus thermophilus HB8] >gi|55771385|dbj|BAD69826.1| pyruvate kinase [Thermus thermophilus HB8] (474 aa)
Score = 605, Expect = 1.5e-60, Identities = 159/485 (32%), Positives = 252/485 (51%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYF-KETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAINSQLPEVK 485
      M  K+TKI ATLGP+       ++K VI    AL +AG +V R NFSHG E+  R+ VREVA+E G ++ + D +GP+IRV + E +V ++  + + T +  G  + SV    + +DV PG + +DDG+++L+V+   E + E    +L NK IN+P ++ SIP +S+KD D+  +  D++A SFV T D++  + L +G + ++++KIE + +  ++I++E+D IMVARGDLG+E+P +VP +K +I C  GK VI ATQML+S+   PTRAE +DV A+ GTD MLS ETA G YP+ AV +MA+I + E+ ++ + ++V   TP ++ +  A +  V +      +IVVF    + ++ R  PI +T  E  + L +GV+    H  + + D +  L EVK
 S:   1 MPPFKRTKIVATLGPAT-------------DDKEVIR-------ALAEAGADVFRLNFSHGAPEDHRRRVGWVREVAEELGRTLAVLQDLQGPKIRVGRFREGQVLLRPGQRF-VLTAEPVEGDEHRVSV----SYKGLPEDVSPGQILLLDDGRIRLKVLEVRSPEILTEVEVGG--VLSNNKGINIPGADLSIPALSEKDIQDLALGAELGVDWVAVSFVRTRDDLLLARHYLSRYGSK-ARLMAKIEKPSAVARFEEILEEADGIMVARGDLGVEMPLEEVPIVQKRLILRCIAAGKPVITATQMLESMVQNPSPTRAEASDVANAIFDGTDAVMLSAETAAGAYPVEAVAMMARIAKAVESSPEFLQKLNVLRPAPTPTTQDAIAQAADDVVEAVGAR-----------AIVVFTATGGSARRIARTRPQVPILALTPNPEVRNQLALVWGVY-------PHLAPDPQDTDDMVRIALREVK 440
>gi|153853280|ref|ZP_01994689.1| hypothetical protein DORLON_00675 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149754066|gb|EDM63997.1| hypothetical protein DORLON_00675 [Dorea longicatena DSM 13814] (480 aa)
Score = 604, Expect = 1.8e-60, Identities = 145/366 (39%), Positives = 220/366 (60%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDY 369
      +KKTKI T+GP+  +           + L  G+++ RFNFSHGD+EEQ R+++++++ +E+  I+ +LDTKGPEIR   + K+V++++   + TT + +G ++ S+   TY + +DV+ G+TI +DDG ++L+V     E + N  L E K +N+P+  +P ++DKDR+D+ F ++  D+IAASFV  + + EIK L+E  +I +I+KIE  IK++D+II +D IMVARGDLG+E+P +VP +K II+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAEVTDV AV GTD MLSGETA G YP+ A+++M I ++E  DY
 S:   1 MKKTKIICTMGPNTNDESL--------------------MRKLVQNGMDIARFNFSHGDHEEQKGRMDMLKKIREEENKPIAILLDTKGPEIRTGVLKDGKKVQLEAGETFTL-TTDEIVGDNKIVSI-----TYKGLVEDVKAGSTILIDDGLIELKVKDKKGNNINCEVV--NGGELGEKKGVNVPNVAIRLPAITDKDRDDLKFGVEQGVDFIAASFVRNAECILEIKSFLRECKAPYIPVIAKIENFEAIKNIDEIIRCADGIMVARGDLGVEIPAEEVPYLQKTIIQKCNDNFKPVITATQMLDSMMRNPRPTRAEVTDVANAVYDGTDAVMLSGETAQGKYPLEALQMMVHIVENTEEHLDY 340
>gi|194247412|emb|CAQ40812.1| Pyruvate kinase, putative [Plasmodium knowlesi strain H] (511 aa)
Score = 603, Expect = 2.3e-60, Identities = 144/365 (39%), Positives = 211/365 (57%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEE-QTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDY 369
      KKT I TLGP+          +ET  L L DAG+N+ RFNFSHG +E+ + I N+++  +   + +LDTKGPEIR   KE +K SK+++ T  +G   +     + + V+ GN I + DG + +V+ ++ + I E + N+ + E K +NLP+  +P + +KD+NDI+ FAI  ++IAASF+ + ++VR I+ +L  G HI+II KIE + GI + D I+ ESD IM+ARGDLG+E+  V  +K +I C +GK +I ATQML+S+  +PTRAEVTDV AV GTDC MLSGETA G +P+ AV +M+KI + +E  DY
 S:  37 KKTHIVCTLGPACKS----------------VET----LVQLIDAGMNICRFNFSHGSHEDHKEIFNNVLKAQEQRPNALLGMLLDTKGPEIRTGLLKNKEAHLKEGSKLKLVTDYDFLGDETCIAC----SYKKLPQSVKKGNIILIADGSVSCKVLETHDDHVITEVL--NSATIGEKKNMNLPNVKVDLPVIGEKDKNDILNFAIPMGCNFIAASFIQSAEDVRMIRNLLGPRG-RHIKIIPKIENIEGIINFDKILAESDGIMIARGDLGMEISPEKVFLAQKLMISKCNLQGKPIITATQMLESMTKNPRPTRAEVTDVANAVLDGTDCVMLSGETAGGKFPVEAVTIMSKICLEAEACIDY 376
>gi|157756067|ref|XP_001670377.1| Hypothetical protein CBG05956 [Caenorhabditis briggsae AF16] >gi|187034581|emb|CAP26398.1| Hypothetical protein CBG05956 [Caenorhabditis briggsae] (515 aa)
Score = 603, Expect = 2.5e-60, Identities = 154/452 (34%), Positives = 246/452 (54%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      +KT + T+GP+ +         +ET +K  + + G+N+ R NFSHG +E   + +R+ AK+  ++ LDTKGPEIR ++ + KEV +++  +R+ T   ++ F++    N+ K V PG+ I++DDG + L ++ S E ++ TI N  L  K +NLP +  +P ++ KD D++F ++  D I ASF+ G+ +++I+++L E G +HI II+KIE+ G+ + D+II+ SD +MVARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VI ATQML+S+ +K +PTRAE +DV AV G DC MLSGETA G YP+ A+ +M I  +E+ F + +  +F+E   +K  + T A + A  I     I  G  RL  S R  PI V+ ++ + + L+ G+F
 S:  34 RKTGVICTIGPACSD----------------VETLRK----MINTGMNIARLNFSHGSHEAHAATIKTIRKAAKDAPFPVAIALDTKGPEIRTGMFANNAKEVILENGKSIRVSTDPSMEFSATAFNIY--ADYKNLPKVVTPGSRIYIDDGLISL-IVDSCEENAVVCTI-ENGGALGTRKGVNLPGTVVDLPAVTSKDIEDLLFGVEQGIDIIFASFIRNGEGIQKIRQVLGEKG-KHIYIIAKIESEDGVINADEIIEASDGVMVARGDLGIEIPPEKVFLAQKMLIAKCNLAGKPVICATQMLESMISKPRPTRAECSDVANAVLDGVDCVMLSGETAKGDYPVEALAIMHNICKEAESAFFHMK----HFEELILHTKKPTGMTHTTA-IAAVSATITCRAVAIILITTTGRTARLC---SRYRPPVPIITVSRDEQISRQLHLHRGIF 454
>gi|4033433|sp|Q27686|KPYK_LEIME Pyruvate kinase (PK) >gi|577072|emb|CAA52898.1| pyruvate kinase [Leishmania mexicana] (499 aa)
Score = 603, Expect = 2.6e-60, Identities = 135/323 (41%), Positives = 197/323 (60%)
 Q:  43 LAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKK--EIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSEN 365
      L L +G++V R NFSHG +E   +N VR+ A E GVNI+ LDTKGPEIR +  + ++ +  + T   + GT +KF +    N++K V+PGN I++DDG L L+V S+ +E +E  N+ + + + +NLP + +P +S KDR D+ F ++  D I ASF+ + + V +++K L  G + I II KIE  G++++D II+ESD IMVARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP  V+ MA+I + +++
 S:  38 LKGLIQSGMSVARMNFSHGSHEYHQTTINNVRQAAAELGVNIAIALDTKGPEIRTGQFVGGDAVMERGATCYVTTDPAFADKGTKDKFYI----DYQNLSKVVRPGNYIYIDDGILILQV-QSHEDEQTLECTVTNSHTISDRRGVNLPGCDVDLPAVSAKDRVDLQFGVEQGVDMIFASFIRSAEQVGDVRKALGPKGRD-IMIICKIENHQGVQNIDSIIEESDGIMVARGDLGVEIPAEKVVVAQKILISKCNVAGKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVANAVFNGADCVMLSGETAKGKYPNEVVQYMARICLEAQS 356
>gi|76789057|ref|YP_328143.1| pyruvate kinase [Chlamydia trachomatis A/HAR-13] >gi|76167587|gb|AAX50595.1| pyruvate kinase [Chlamydia trachomatis A/HAR-13] (485 aa)
Score = 603, Expect = 2.6e-60, Identities = 154/465 (33%), Positives = 248/465 (53%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEI-GTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDV-----YFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAI 467
      MI +TKI T+GP+      N PE      L L DAG+NV R NFSHG +E   + +++E+ +++ V ++ MLDTKGPEIR+  + E IK   R+  KEI G+ E  L + +  ++ P  + +DDG ++ V+ N +E ++E  +N+ ++ NK +++ D + ++PFM++KD D+ F ++ + D IAASFV  +++ ++K+L+ G ++ II+KIE  G+++ +I  +D IM+ARGDLG+E+  +VP +K+I + R G+ I ATQML+S+   PTRAEV+DV A+ GT  MLSGETA G +P++AV+ M I  +E FDY   +    K +P++ E +G   IA  + K      +I+V+     LS R  PI VT +  R + +GV+ +   H +
 S:   1 MIARTKIICTIGPAT----------NTPEM----------LEKLLDAGMNVARLNFSHGTHESHGRTIAILKELREKRQVPLAIMLDTKGPEIRL---GQVESPIKVQPGDRLTLVSKEILGSKESGVTLYPSCVFPYVRERTP---VLIDDGYIQAVVV--NAQEHMVEIEFQNSGEIKSNKSLSIKDIDVALPFMTEKDIADLKFGVEQELDLIAASFVRCNEDIDSMRKVLESFGRPNMPIIAKIENHLGVQNFQEIARAADGIMIARGDLGIELSIVEVPGLQKFIARASRETGRFCITATQMLESMIRNPLPTRAEVSDVANAIYDGTSAVMLSGETALGAHPVHAVKTMRSIIQETEKTFDYHAFFQLNDKNSALKVSPYL-EAIGFSGIQIAEKASAK-----------AIIVYTQTGGSPMFLSKYRPYLPIIAVTPNRNVYYRLAVEWGVYPMLTLESNHTV 431
>gi|154273240|ref|XP_001537472.1| hypothetical protein HCAG_07781 [Ajellomyces capsulatus NAm1] >gi|150415984|gb|EDN11328.1| hypothetical protein HCAG_07781 [Ajellomyces capsulatus NAm1] (542 aa)
Score = 603, Expect = 2.7e-60, Identities = 155/408 (37%), Positives = 227/408 (55%)
 Q:  49 AGVNVVRFNFSHGDYE-EQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKT-SEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      AG+NVVR NFSHGDYE Q++ N R  ++G ++ LDTKGPEIR KT  K+++I  +++ I T+ +     L   N+ K +Q G I+VDDG L EV+  +++ +   N ++  K +NLP ++ +P +S+KD+ D+ F +KNK D I ASF+  ++R+I+ +L E G E IQII+KIE  G+ + D+I++E+D +MVARGDLG+E+P  V  +K +I C KGK VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV+ G DC MLSGETA G YP AV +M + + +E  Y  D   P  + V ++A +A + A  +   + +I+V    + LS R  PI VT   A  L GV+
 S:  48 AGLNVVRMNFSHGDYEYHQSVVDNARRAEKIQEGRPLAIALDTKGPEIRTGKTVGGKDIKITEGTELVI-TSHDDYAEKSDLHYL-YVDYKNITKVIQKGKLIYVDDGILSFEVLEI-IDDSSLRARCLNNGVISSKKGVNLPGTDIDLPALSEKDKQDLRFGVKNKVDMIFASFIRRASDIRDIRAVLGEEGKE-IQIIAKIENEQGVNNFDEILEETDGVMVARGDLGIEIPAAKVFIAQKMMIAKCNIKGKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVANAVQDGADCVMLSGETAKGDYPKEAVTMMHETCLIAEVAIPYVNVFDELRNLAPRPMDTVESIA--MAAVSASLEL------NAGAILVLTTSGHSARLLSKYRPICPIIMVTRNGIAARYSHLYRGVY 445
>gi|73811195|gb|AAZ86534.1| pyruvate kinase [Capsicum annuum] (511 aa)
Score = 603, Expect = 2.7e-60, Identities = 142/379 (37%), Positives = 207/379 (54%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPF 382
      + KTKI TLGPS           +  L L AG+NV RFNFSHG +E   LN ++  +  + + MLDTKGPEIR +  K +++K  ++ + T   G E S+    + D++PGNTI  DG + L V+S +  G +   NT L E K +NLP   +P +++KD+ DI+ + + N D IA SFV G ++ ++K+L H + IQ++SK+E  G+ + D+I+ E+DS MVARGDLG+E+P  +  +K +I C  GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGE+A G YP AV++MA+I + +E+ +Y    + TP 
 S:  19 VPKTKIVCTLGPS--------------------SRSVPMLEKLLRAGMNVARFNFSHGTHEYHQETLNNLKIAMQNTQILCAVMLDTKGPEIRTGFLKDGKPIQLKEGQEITVSTDYTIKGNVEMISM----SYKKLVVDLKPGNTILCADGTITLTVLSCDPAAGTVRCRCENTATLGERKNVNLPGVVVDLPTLTEKDKEDILEWGVPNNIDMIALSFVRKGSDLVNVRKVLGPHA-KRIQLMSKVENQEGVVNFDEILRETDSFMVARGDLGMEIPVEKIFLAQKMMIYKCNLAGKPVVTATQMLESMIKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGESAAGAYPELAVKIMARICLEAESSLEYEAIFKEMIRCTPL 374
>gi|166154543|ref|YP_001654661.1| pyruvate kinase [Chlamydia trachomatis 434/Bu] >gi|166155418|ref|YP_001653673.1| pyruvate kinase [Chlamydia trachomatis L2b/UCH-1/proctitis] >gi|165930531|emb|CAP04026.1| pyruvate kinase [Chlamydia trachomatis 434/Bu] >gi|165931406|emb|CAP06980.1| pyruvate kinase [Chlamydia trachomatis L2b/UCH-1/proctitis] (485 aa)
Score = 603, Expect = 2.8e-60, Identities = 152/454 (33%), Positives = 246/454 (54%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEI-GTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDV-----YFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      MI +TKI T+GP+      N PE      L L DAG+NV R NFSHG +E   + +++E+ +++ V ++ MLDTKGPEIR+  + E IK   R+  KEI G+ E  L + +  ++ P  + +DDG ++ V+ N +E ++E  +N+ ++ NK +++ D + ++PFM++KD D+ F ++ + D IAASFV  +++ ++K+L+ G ++ II+KIE  G+++ +I  +D IM+ARGDLG+E+  +VP +K++ + R G+ I ATQML+S+   PTRAEV+DV A+ GT  MLSGETA+G +P++AV+ M I  +E FDY   +    K +P++ E +G   IA  + K      +I+V+     LS R  PI VT +  R + +GV+
 S:   1 MIARTKIICTIGPAT----------NTPEM----------LEKLLDAGMNVARLNFSHGTHESHGRTIAILKELREKRQVPLAIMLDTKGPEIRL---GQVESPIKVQPGDRLTLVSKEILGSKESGVTLYPSCVFPYVRERAP---VLIDDGYIQAVVV--NAQEHMVEIEFQNSGEIKSNKSLSIKDIDVALPFMTEKDIADLKFGVEQELDLIAASFVRCNEDIDSMRKVLESFGRPNMPIIAKIENHLGVQNFQEIARAADGIMIARGDLGIELSIVEVPGLQKFMARASRETGRFCITATQMLESMIRNPLPTRAEVSDVANAIYDGTSAVMLSGETASGAHPVHAVKTMRSIIQETEKTFDYHAFFQLNDKNSALKVSPYL-EAIGFSGIQIAEKASAK-----------AIIVYTQTGGSPMFLSKYRPYLPIIAVTPNRNVYYRLAVEWGVY 420
>gi|145354579|ref|XP_001421558.1| predicted protein [Ostreococcus lucimarinus CCE9901] >gi|144581796|gb|ABO99851.1| predicted protein [Ostreococcus lucimarinus CCE9901] (527 aa)
Score = 602, Expect = 3.0e-60, Identities = 142/363 (39%), Positives = 209/363 (57%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEI-GTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFD 368
      K+KI TLGP          +  + L + AG++V RFNFSHG +E   L+ +R   G++  +LDTKGPEIR  +   +  K + TT E G++EK +V   +Y ++AKDV+PG+ I  DG +  V+ +V +G +   N+ L E K +NLP N ++P +++KDR D+I + +KN D+IAASFV G +V I+ +L +  + + IISK+E M G+ + DDI+++SD +MVARGDLG+E+  +  +K +IK C + GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV A+ GTD MLSGETA G Y I+AV+ MA I  +E + D
 S:  40 KSKIICTLGP--------------------VSRTVEILEEMLRAGMSVARFNFSHGSHEYHQETLDNLRAACANTGIHCGVLLDTKGPEIRTGMLACGGPVMLEAGKEIVLTTDYEFKGSAEKLAV-----SYPDLAKDVKPGSKILCADGSVTFTVLECDVAKGEVRCRLENSAKLGERKNMNLPGVNVNLPTITEKDRLDLIEWGVKNNVDFIAASFVRKGSDVEYIRSVLGDFANK-VSIISKVENMEGLDNYDDIVEKSDGVMVARGDLGMEIRMEQIFLAQKRMIKRCNYAGKPVVTATQMLESMTGAPRPTRAEATDVANAILDGTDAVMLSGETAAGNYAIDAVKCMASICREAEAYVD 379
>gi|116055375|emb|CAL58043.1| Pyruvate kinase (ISS) [Ostreococcus tauri] (468 aa)
Score = 602, Expect = 3.0e-60, Identities = 147/410 (35%), Positives = 235/410 (57%)
 Q:  46 LFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVT-----DKKEYATRFGLNYGV 455
      + AG+++ RFNFSHG +E   L+ +R   G++  +LDTKGPEIR     V +++ +++ + T   G++EK +V   +Y ++AKDV+PG+ I  DG +  V+ +V +G +   N+ L E K +NLP  ++P +++KDR+D+I + +KN+ D+IAASFV G +V I+ +L +  + + IISK+E M G+ + +DI++ SD +MVARGDLG+E+  +  +K +IK C  GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV A+ GTD MLSGETA G YP++AV+ MA I  +E + D     ++ P   V +LA++ A  A K    D ++I+     + ++ R AAPI V   + + A +F ++ G+
 S:   1 MLRAGMSIARFNFSHGSHEYHQETLDNLRRACANTGIHCGVLLDTKGPEIRTGMLACGGPVMLEAGNEITLTTDYDFKGSAEKIAV-----SYPDLAKDVKPGSKILCADGSVTFTVLECDVAKGEVRCKLENSAKLGERKNMNLPGVVVNLPTITEKDRHDLIEWGVKNQVDFIAASFVRKGSDVEYIRSVLGDFASK-VSIISKVENMEGLDNFEDIVEASDGVMVARGDLGMEIRMEQIFLAQKRMIKRCNIAGKPVVTATQMLESMTGAPRPTRAEATDVANAILDGTDAVMLSGETAAGSYPLDAVKCMASICREAEAYVDNLATYFTILEQQPMPMSTVESLASS-AVRTAQK-------VDAAAIITLSKSGDTARLIAKYRPAAPIVAVAYASVENPGQIARKFLMSRGI 404
>gi|182624007|ref|ZP_02951795.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|177910900|gb|EDT73254.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens D str. JGS1721] (474 aa)
Score = 602, Expect = 3.1e-60, Identities = 148/455 (32%), Positives = 245/455 (53%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVK 458
      ++KTK+ T+GP+           +++ L   G+N R NFSHGD+   ++ L++ + KE+  + +LD KGP+IR +   E E+K+ +    + +G + K S+    + +D++PG +I VDDG L+ +V   + I E I  T ++++K +N+P+  +P +++KDR+D+IF + + D++AASF+  ++V E+++IL HGG+ I+IISKIE+ G+ ++ +II +D +MVARGD+G+E+P +VP +K IIK C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGE+A+G +PI A  M++I  +E+ DY  +    P    ++ + A+ A K    F  +IV     + LS + + PI +T ++   LN+G+ K
 S:   1 MQKTKMIFTIGPA--------------------SDSEEILREFIRIGMNAARLNFSHGDHASHKEKIELIKRLRKEEKSATAILLDIKGPKIRTHNLKNGEAELKNGDEFTFSCGDEILGDNTKCSI----SYKELYEDIKPGGSILVDDGLLEFKVKEVRGTDIICEVIEGGT--IKDHKGVNVPNVPIKLPAVTEKDRSDLIFGCEMEVDFVAASFIRKPEDVLEVREILDSHGGKDIKIISKIESQEGVDNIKEIIKVTDGVMVARGDMGVEIPIENVPIIQKNIIKKCNQAGKIVITATQMLDSMIRNPRPTRAEASDVCNAIFDGTDAIMLSGESASGSFPIEAAMTMSRIAKKAEDNLDYNYLLRRLKDPNPNPDAFADAISYS-ASKTASK-------FPTKAIVAATQTGSTAKILSKYKPSCPIIAITPYEKVRRSLALNFGIISK 421
>gi|189202850|ref|XP_001937761.1| pyruvate kinase [Pyrenophora tritici-repentis Pt-1C-BFP] >gi|187984860|gb|EDU50348.1| pyruvate kinase [Pyrenophora tritici-repentis Pt-1C-BFP] (527 aa)
Score = 602, Expect = 3.1e-60, Identities = 161/455 (35%), Positives = 239/455 (52%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAK-EKGVNISTMLDTKGPEIRVYKT-SEKEVEIKSDSKVRIYTTKK-EIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNY-GVF 456
      K ++T I T+GP            + + + +L  G+NVVR NFSHG YE   ++ RE K + G ++ LDTKGPEIR  T + ++ IK+ + + I T +K   +K  +D   N+ K + PG TI+VDDG L EV+  ++ ++  N  +  K +NLP ++ +P +S+KD+ D+ F +KNK D + ASF+ G ++ I+++L E G + IQII+K+E  G+ + D+I+ E+D +MVARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP+ AV +M + + +E  Y A D  K P   V  T  + A  ++ +   +  G  RL+  S R  PI VT + E A R+  Y GV+
 S:  29 KQYRRTSIICTIGPKTN--------------------SAEKINSLRKVGLNVVRMNFSHGSYEYHQSVIDNAREAEKTQPGRPLAIALDTKGPEIRTGNTVDDADIPIKAGAVINITTDEKYATACDDKNMYVDYK---NITKVIAPGRTIYVDDGVLSFEVLEVT-DDKTLKCKCVNNGKISSRKGVNLPKTDIDLPPLSEKDKADLRFGVKNKVDMVFASFIRRGSDITAIREVLGEEGKD-IQIIAKVENQQGVNNFDEILRETDGVMVARGDLGIEIPPSQVFIAQKMMITKCNIAGKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVGNAVLDGADCVMLSGETAKGDYPVEAVTMMHETCLLAEVAIPYVNAFDELRKLAP-----VPCPTTETCAMAAVSASLEQNAGAILVLTTSGTTARLV---SKYRPVCPIIMVT-RNEMAARYSHLYRGVY 453
>gi|168212814|ref|ZP_02638439.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|170715598|gb|EDT27780.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens CPE str. F4969] (474 aa)
Score = 602, Expect = 3.4e-60, Identities = 149/455 (32%), Positives = 244/455 (53%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVK 458
      ++KTK+ T+GPS           +++ L   G+N R NFSHGD+   ++ L++ + KE+  + +LD KGP+IR +   E E+K+ +    + +G + K S+    + +D++PG +I VDDG L+ +V   + I E I  T ++++K +N+P+  +P +++KDR+D+IF + + D++AASF+  ++V E+++IL HGG+ I+IISKIE+ G+ ++ +II +D +MVARGD+G+E+P +VP +K IIK C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGE+A+G +PI A  M++I  +E  DY  +    P    ++ + A+ A K    F  +IV     + LS + + PI +T ++   LN+G+ K
 S:   1 MQKTKMIFTIGPS--------------------SDSEEILREFIRIGMNAARLNFSHGDHASHKEKIELIKRLRKEEKSATAILLDIKGPKIRTHNFKNGEAELKNGDEFTFSCGDEILGNNTKCSI----SYKELYEDIKPGGSILVDDGLLEFKVKEVRGTDIICEVIEGGT--IKDHKGVNVPNVPIKLPAVTEKDRSDLIFGCEMEVDFVAASFIRKPEDVLEVREILDSHGGKDIKIISKIESQEGVDNIKEIIKVTDGVMVARGDMGVEIPIENVPIIQKNIIKKCNQAGKIVITATQMLDSMIRNPRPTRAEASDVCNAIFDGTDAIMLSGESASGSFPIEAAMTMSRIAKKAEANLDYNYLLRRLKDPNPNPDAFADAISYS-ASKTASK-------FPTKAIVAATQTGSTAKILSKYKPSCPIIAITPYEKVRRSLALNFGIISK 421
>gi|167745679|ref|ZP_02417806.1| hypothetical protein ANACAC_00371 [Anaerostipes caccae DSM 14662] >gi|167654991|gb|EDR99120.1| hypothetical protein ANACAC_00371 [Anaerostipes caccae DSM 14662] (483 aa)
Score = 602, Expect = 3.5e-60, Identities = 149/366 (40%), Positives = 217/366 (59%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFD 368
      + KKTKI T+GP+       ++ V    L L  G+++ R NFSHGD+EEQ R+ ++  +E + I+ +LDTKGPEIR   ++ +VE+K  + + TT+  G   +   TY + +DV GNTI +DDG ++L V    I+ + N  L  K +N+P+  ++P +++KD++DI F ++N D+IAASF+  D V EIK+I+K H E + +ISKIE + G+++++ II SD IMVARGDLG+E+P +VP +K IIK C + K VI ATQMLDS+  +PTRAEVTDV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV +M +I +S+E  D
 S:   8 LTKKTKIVCTMGPAT-------------DDDAV-------LKQLMLEGMDIARLNFSHGDHEEQLGRIKRIKRFREELNIPIAILLDTKGPEIRTGLLDTDGDVELKEGQEF-VLTTRDIKGNDSIVGI-----TYEELPQDVAEGNTILIDDGLIELRVKEIKDGTDIVCDVV-NGGFLGSRKGVNVPNVRVNLPSITEKDKSDIEFGLENGIDFIAASFIRNADAVNEIKEIVKAHNME-VGVISKIENVEGVENIESIIQASDGIMVARGDLGVEIPAEEVPFMQKAIIKKCNNAFKPVITATQMLDSMIRNPRPTRAEVTDVANAIYDGTDAIMLSGETAKGKYPVEAVRMMNQIAISTELHLD 347
>gi|46199913|ref|YP_005580.1| pyruvate kinase [Thermus thermophilus HB27] >gi|46197540|gb|AAS81953.1| pyruvate kinase [Thermus thermophilus HB27] (474 aa)
Score = 602, Expect = 3.6e-60, Identities = 158/485 (32%), Positives = 252/485 (51%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYF-KETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAINSQLPEVK 485
      M  K+TKI ATLGP+       ++K VI    AL +AG +V R NFSHG E+  R+ VREVA+E G ++ + D +GP+IRV + E +V ++  + + T +  G  + SV    + +DV PG + +DDG+++L+V+   E + E    +L NK IN+P ++ SIP +S+KD D+  +  D++A SFV T D++  + L +G + ++++KIE + +  ++I++E+D IMVARGDLG+E+P +VP +K +I C  GK VI ATQML+S+   PTRAE +DV A+ GTD MLS ETA G YP+ AV +M++I + E+ ++ + ++V   TP ++ +  A +  V +      +IVVF    + ++ R  PI +T  E  + L +GV+    H  + + D +  L EVK
 S:   1 MPPFKRTKIVATLGPAT-------------DDKEVIR-------ALAEAGADVFRLNFSHGAPEDHRRRVGWVREVAEELGRTLAVLQDLQGPKIRVGRFREGQVLLRPGQRF-VLTAEPVEGDEHRVSV----SYKGLPEDVSPGQILLLDDGRIRLKVLEVRSPEILTEVEVGG--VLSNNKGINIPGADLSIPALSEKDIQDLALGAELGVDWVAVSFVRTRDDLLLARHYLSRYGSK-ARLMAKIEKPSAVARFEEILEEADGIMVARGDLGVEMPLEEVPIVQKRLILRCIAAGKPVITATQMLESMVQNPSPTRAEASDVANAIFDGTDAVMLSAETAAGAYPVEAVAMMSRIAKAVESSPEFLQKLNVLRPAPTPTTQDAIAQAADDVVEAVGAR-----------AIVVFTATGGSARRIARTRPQVPILALTPNPEVRNQLALVWGVY-------PHLAPDPQDTDDMVRIALREVK 440
>gi|68069541|ref|XP_676682.1| pyruvate kinase [Plasmodium berghei strain ANKA] >gi|56496489|emb|CAH97765.1| pyruvate kinase, putative [Plasmodium berghei] (511 aa)
Score = 602, Expect = 3.6e-60, Identities = 141/365 (38%), Positives = 212/365 (58%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEE-QTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDY 369
      KKT I TLGP+          +ET  L L DAG+++ RFNFSHG +++ + + N+++ A+   + +LDTKGPEIR   KE +K SK+++ T  +G   +     + + V+PG+ I + DG +  V+ ++ + I E + N  + E K +NLP+  +P +S+KD++DI+ FAI  ++IAASF+ + ++VR I+ +L  G HI+II KIE + GI + D I+ E+D IM+ARGDLG+E+  V  +K +I C +GK +I ATQML+S+  +PTRAEVTDV AV GTDC MLSGETA G +P+ AV +M+KI + +E  DY
 S:  37 KKTHIVCTLGPACKS----------------VET----LVQLIDAGMDICRFNFSHGTHDDHKQMFENVLKAQAQRPNCTLGMLLDTKGPEIRTGLLKNKEAHLKEGSKLKLVTDYSYLGDETCIAC----SYTKLPQSVKPGSIILIADGSVSCRVLETHDDHVITEVL--NNATIGEKKNMNLPNVKVDLPIISEKDKDDILNFAIPMGCNFIAASFIQSAEDVRLIRNLLGPRG-RHIKIIPKIENIEGIINFDKILAEADGIMIARGDLGMEISAEKVFLAQKLMISKCNLQGKPIITATQMLESMTKNPRPTRAEVTDVANAVLDGTDCVMLSGETAGGKFPVEAVTIMSKICLEAEACIDY 376
>gi|110803000|ref|YP_699425.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens SM101] >gi|110683501|gb|ABG86871.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens SM101] (474 aa)
Score = 602, Expect = 3.7e-60, Identities = 149/455 (32%), Positives = 244/455 (53%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVK 458
      ++KTK+ T+GPS           +++ L   G+N R NFSHGD+   ++ L++ + KE+  + +LD KGP+IR +   E E+K+ +    + +G + K S+    + +D++PG +I VDDG L+ +V   + I E I  T ++++K +N+P+  +P +++KDR+D+IF + + D++AASF+  ++V E+++IL HGG+ I+IISKIE+ G+ ++ +II +D +MVARGD+G+E+P +VP +K IIK C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGE+A+G +PI A  M++I  +E  DY  +    P    ++ + A+ A K    F  +IV     + LS + + PI +T ++   LN+G+ K
 S:   1 MQKTKMIFTIGPS--------------------SDSEEILREFIRIGMNAARLNFSHGDHASHKEKIELIKRLRKEEKSATAILLDIKGPKIRTHNFKNGEAELKNGDEFTFSCGDEILGDNTKCSI----SYKELYEDIKPGGSILVDDGLLEFKVKEVRRTDIICEVIEGGT--IKDHKGVNVPNVPIKLPAVTEKDRSDLIFGCEMEVDFVAASFIRKPEDVLEVREILDSHGGKDIKIISKIESQEGVDNIKEIIKVTDGVMVARGDMGVEIPIENVPIIQKNIIKKCNQAGKIVITATQMLDSMIRNPRPTRAEASDVCNAIFDGTDAIMLSGESASGSFPIEAAMTMSRIAKKAEANLDYNYLLRRLKDPNPNPDAFADAISYS-ASKTASK-------FPTKAIVAATQTGSTAKILSKYKPSCPIIAITPYEKVRRSLALNFGIISK 421
>gi|156101167|ref|XP_001616277.1| pyruvate kinase, putative [Plasmodium vivax SaI-1] >gi|148805151|gb|EDL46550.1| pyruvate kinase, putative [Plasmodium vivax] (511 aa)
Score = 602, Expect = 3.8e-60, Identities = 146/365 (40%), Positives = 213/365 (58%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVN--ISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDY 369
      KKT I TLGP+          +ET  L L DAG+N+ RFNFSHG +++   N V + A+E+ N + +LDTKGPEIR   KE +K SK+++ T + +G   +     + + V+ GN I + DG + +V+ ++ + I E + N+ + E K +NLP+  +P + +KD+NDI+ FAI  ++IAASF+ + ++VR I+ +L  G HI+II KIE + GI + D I+ ESD IM+ARGDLG+E+  V  +K +I C +GK +I ATQML+S+  +PTRAEVTDV AV GTDC MLSGETA G +P+ AV +M+KI + +E  DY
 S:  37 KKTHIVCTLGPACKS----------------VET----LVQLIDAGMNICRFNFSHGSHDDHKEMFNNVLK-AQEQRPNALLGMLLDTKGPEIRTGLLKNKEAHLKEGSKLKLVTDYEFLGDETCIAC----SYKKLPQSVKEGNIILIADGSVSCKVLETHDDHVITEVL--NSATIGEKKNMNLPNVKVDLPVIGEKDKNDILNFAIPMGCNFIAASFIQSAEDVRMIRNLLGPRG-RHIKIIPKIENIEGIINFDKILAESDGIMIARGDLGMEISPEKVFLAQKLMISKCNLQGKPIITATQMLESMTKNPRPTRAEVTDVANAVLDGTDCVMLSGETAGGKFPVEAVTIMSKICLEAEACIDY 376
>gi|169596136|ref|XP_001791492.1| hypothetical protein SNOG_00819 [Phaeosphaeria nodorum SN15] >gi|111071194|gb|EAT92314.1| hypothetical protein SNOG_00819 [Phaeosphaeria nodorum SN15] (527 aa)
Score = 601, Expect = 3.9e-60, Identities = 164/455 (36%), Positives = 240/455 (52%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEK-GVNISTMLDTKGPEIRVYKT-SEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY----NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNY-GVF 456
      K ++T I T+GP            + + + AL AG+NVVR NFSHG YE   ++ RE K++ G ++ LDTKGPEIR  T + ++ IK+ +++ I TT   T    D  Y  N+ K ++ G TI+VDDG L EV+  V++ +   N  +  K +NLP ++ +P +S+KD+ D+ F +KNK D + ASF+ G ++ I+++L E G + IQII+K+E  G+ + DDI+ E+D +MVARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP+ AV +M + + +E  Y A D  K P   V  T  + A  ++ +   +  G  RL+  S R  PI VT +  A+R+  Y GV+
 S:  29 KEYRRTSIIGTIGPKTN--------------------SAEKMNALRRAGLNVVRMNFSHGSYEYHQSVIDNAREAEKQQSGRPLAIALDTKGPEIRTGNTVGDADIPIKAGTELNI-TTDDAYATK-----CDDKNMYVDYKNITKVIEVGRTIYVDDGVLSFEVLEV-VDDQTLRVKCVNNGKISSKKGVNLPKTDIDLPPLSEKDKADLKFGVKNKVDMVFASFIRRGSDITAIREVLGEEGKD-IQIIAKVENQQGVNNFDDILKETDGVMVARGDLGIEIPPSQVFIAQKMMITKCNIAGKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVGNAVLDGADCVMLSGETAKGDYPVEAVTMMHETCLLAEVAIPYVNAFDELRKLAP-----VPCPTTETCAMAAVSASLEQNAGAILVLTTSGTTARLV---SKYRPVCPIIMVT-RNASASRYSHLYRGVY 453
>gi|74273683|gb|AAA13372.2| cytosolic pyruvate kinase [Solanum tuberosum] (510 aa)
Score = 600, Expect = 5.1e-60, Identities = 152/436 (34%), Positives = 223/436 (51%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFV 439
      I KTKI TLGPS             L L AG+NV RFNFSHG +E   L+ ++  +  + + MLDTKGPEIR + T K +++K  ++ + T   G E S+    + D++PGNTI  DG + L V+S +  G +   N+ L E K +NLP   +P +++KD+ DI+ + + N D IA SFV G ++ ++K L H + IQ++SK+E  G+ + D+I+ E+DS MVARGDLG+E+P  +  +K +I C  GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGE+A G YP AV++M++I + +E+ D     + TP   + +LA++    R      IVV    + ++ R A PI V
 S:  19 IPKTKIVCTLGPS--------------------SRTVPMLEKLLRAGMNVARFNFSHGTHEYHQETLDNLKIAMQNTQILCAVMLDTKGPEIRTGFLTDGKPIQLKEGQEITVSTDYTIKGNEEMISM----SYKKLVVDLKPGNTILCADGTITLTVLSCDPPSGTVRCRCENSATLGERKNVNLPGVVVDLPTLTEKDKEDILEWGVPNNIDMIALSFVRKGSDLVNVRKALGPHA-KRIQLMSKVENQEGVINFDEILRETDSFMVARGDLGMEIPVEKIFLAQKMMIYKCNLAGKAVVTATQMLESMIKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGESAAGAYPELAVKIMSRICIEAESSLDNEAIFKEMIRCTPLPMSPLESLASSAVRTANKARA--------KLIVVLTRGGSTAKLVAKYRPAVPILSV 423
>gi|116694906|ref|YP_729117.1| pyruvate kinase [Ralstonia eutropha H16] >gi|113529405|emb|CAJ95752.1| pyruvate kinase [Ralstonia eutropha H16] (472 aa)
Score = 600, Expect = 5.2e-60, Identities = 147/455 (32%), Positives = 236/455 (51%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      M+ ++ KI ATLGP+           + + + ALF+AG +V R NFSHG +E+  R  +R V +++G I +LD +GP++R+  ++ V++ + + R+    G++ + +    +++ V+  + +DDGK++L V    G ET  N  L + K +N+PD+  + M++KDR D+ F +  D+IA SFV  +++REIK I+  G  I++K+E  I+SLD I+ E+D+IMVARGDLG+E+P  VP+ +K I++ CR GK VIVATQML+S+   PTRAE +DV A+ G D MLS E+A+G YP+ AV +M I  +E+  Y AI+   TP  +  +  + +V  RV     + V + +    ++ R  PI +T +  A R L +GV
 S:   1 MRRLRNAKIVATLGPA--------------------SSTPELIDALFEAGADVFRLNFSHGTHEDHRQRFEAIRAVERKRGRPIGVLLDLQGPKLRIGTFADGPVQLAAGAGFRLDLDSAAPGSASRVCLPHPEIFAALSEGVE----LLLDDGKIRLRV--EQCGAGFAETTVVNGGTLSDRKGVNVPDAVLPLSAMTEKDRRDLDFGLALGADWIALSFVQRPEDIREIKAIVNGRAG----IVAKLEKPAAIQSLDLIVAEADAIMVARGDLGVEMPAEQVPSLQKQIVRACRKAGKPVIVATQMLESMIAAPVPTRAEASDVATAIYDGADAVMLSAESASGRYPVEAVRMMNSIISRTESDPLYRDAIEA--SHTPPRADAADAIGYAVRHIVGLLRV--------PATVAYTSSGYSALRMARERPQVPILGMTPRMATARRLTLTWGV 415
>gi|145354865|ref|XP_001421695.1| predicted protein [Ostreococcus lucimarinus CCE9901] >gi|144581933|gb|ABO99988.1| predicted protein [Ostreococcus lucimarinus CCE9901] (572 aa)
Score = 600, Expect = 5.5e-60, Identities = 142/363 (39%), Positives = 209/363 (57%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEI-GTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFD 368
      K+KI TLGP          +  + L + AG++V RFNFSHG +E   L+ +R   GV+  +LDTKGPEIR  +   +  K + TT E G++EK +V   +Y ++AKDV+PG+ I  DG +  V+ +V +G +   N+ L E K +NLP N ++P +++KDR+D+I + +KN D+IAASFV G +V I+ +L +  + + IISK+E M G+ + +DI+++SD +MVARGDLG+E+  +  +K +IK C  GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV A+ GTD MLSGETA G Y I+AV+ MA I  +E + D
 S:  87 KSKIICTLGP--------------------VSRTVEILEEMLRAGMSVARFNFSHGSHEYHQETLDNLRAACANTGVDCGVLLDTKGPEIRTGMLACGGPVMLEAGKEIVLTTDYEFKGSAEKLAV-----SYPDLAKDVKPGSKILCADGSVTFTVLECDVAKGEVRCRLENSAKLGERKNMNLPGVNVNLPTITEKDRHDLIEWGVKNNVDFIAASFVRKGSDVEYIRSVLGDFANK-VSIISKVENMEGLDNFNDIVEKSDGVMVARGDLGMEIRMEQIFLAQKRMIKRCNLAGKPVVTATQMLESMTGAPRPTRAEATDVANAILDGTDAVMLSGETAAGNYAIDAVKCMASICREAEAYVD 426
>gi|33862951|ref|NP_894511.1| pyruvate kinase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9313] >gi|33634868|emb|CAE20854.1| Pyruvate kinase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9313] (605 aa)
Score = 600, Expect = 5.9e-60, Identities = 149/455 (32%), Positives = 247/455 (54%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDY-GRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      + + ++TKI AT+GP+          E+A++ + L + G  R NFSHGD++E  R++ +R+V+ E G++I + D +GP+IR+ + + + + +   + T K++ ++ +  T TY+ +A +V G+ I +DDG+++++V+ + E + I   +L NK +N PD  S+ +++KDR D+ F ++  D++A SFV  +++EI+K++++HG   +I+KIE  I +D I+  D +MVARGDLG+E+P +VP +K +I+   G +I ATQMLDS+ + +PTRAEV+DV A+ GTD MLS ETA G YP+ AV+ MA I  E  DY R I+ Y       LA+TI+ ++     + ++IV      +S R AAPI VT+K  A + L +GV
 S:  15 IDLTRRTKIVATIGPAT-------------------ESAER-IRELVEVGATTFRLNFSHGDHDEHAKRISTIRQVSDELGMHIGILQDLQGPKIRLGRFDKGPITLANGDSFAL--TSKQVQCNQSVA----TVTYDKLADEVTTGSRILLDDGRVEMKVLKIDQSEQTLHCIVTVGGVLSNNKGVNFPDVQLSVRALTEKDRQDLAFGLQQGVDWVALSFVRNPSDMKEIRKLIRDHG-HSTPVIAKIEKFEAIDQIDSILPLCDGVMVARGDLGVEMPAEEVPLLQKDLIRKANSLGIPIITATQMLDSMASSPRPTRAEVSDVANAILDGTDAVMLSNETAVGDYPVEAVQTMATIARRIER--DYPQRPIETY-------------LASTISNAISSAVSSIASHLNAAAIVPLTESGATAHNVSKFRPAAPILAVTNKLAVARKLQLAWGV 429
>gi|82541463|ref|XP_724971.1| pyruvate kinase [Plasmodium yoelii yoelii str. 17XNL] >gi|23479805|gb|EAA16536.1| pyruvate kinase [Plasmodium yoelii yoelii] (511 aa)
Score = 599, Expect = 7.2e-60, Identities = 140/365 (38%), Positives = 212/365 (58%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEE-QTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDY 369
      KKT I TLGP+          +ET  L + DAG+++ RFNFSHG +++ + + N+++ A+   + +LDTKGPEIR   KE +K SK+++ T  +G   +     + + V+PG+ I + DG +  V+ ++ + I E + N  + E K +NLP+  +P +S+KD++DI+ FAI  ++IAASF+ + ++VR I+ +L  G HI+II KIE + GI + D I+ E+D IM+ARGDLG+E+  V  +K +I C +GK +I ATQML+S+  +PTRAEVTDV AV GTDC MLSGETA G +P+ AV +M+KI + +E  DY
 S:  37 KKTHIVCTLGPACKS----------------VET----LVQMIDAGMDICRFNFSHGTHDDHKQMFENVLKAQAQRPNCTLGMLLDTKGPEIRTGLLKNKEAHLKEGSKLKLVTDYSYLGDETCIAC----SYTKLPQSVKPGSIILIADGSVSCRVLETHDDHVITEVL--NNATIGEKKNMNLPNVKVDLPIISEKDKDDILNFAIPMGCNFIAASFIQSAEDVRLIRNLLGPRG-RHIKIIPKIENIEGIINFDKILAEADGIMIARGDLGMEISAEKVFLAQKLMISKCNLQGKPIITATQMLESMTKNPRPTRAEVTDVANAVLDGTDCVMLSGETAGGKFPVEAVTIMSKICLEAEACIDY 376
>gi|157348610|emb|CAO23502.1| unnamed protein product [Vitis vinifera] (475 aa)
Score = 599, Expect = 7.4e-60, Identities = 142/388 (36%), Positives = 211/388 (54%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATT 393
      KTKI TLGP+          +E +K  L AG+NV RFNFSHG +   L+ +R     + MLDTKGPEIR +  K V++K  ++ I T   G   +    +A+D++P + I  DG + L V++ + E G+   N+ +L E K +NLP   +P +++KD+ DI+ + + NK D IA SFV G ++ E++ +L EH + I ++SK+E  G+ + D+I+ SD+ MVARGDLG+E+P  +  +K +I C +GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGETA G YP AV+ MA+I + +EN +YG    + P   + +LA++
 S:  11 KTKIVCTLGPASRS----------------VEVIEK----LLRAGMNVARFNFSHGSHAYHQQTLDNLRTAMANTETLCAVMLDTKGPEIRTGFLKDGKPVQLKKGQEITISTDYSIKGDDHMICM----SYQKLAEDLRPQSVILCADGTITLTVLACDKELGLARCRCENSAVLGERKNVNLPGVVVDLPTLTEKDKEDILEWGVPNKIDMIALSFVRKGSDLVEVRMLLAEHA-KSILLMSKVENQEGVANFDEILANSDAFMVARGDLGMEIPIEKIFLAQKVMIYKCNIQGKPVVTATQMLESMIKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGETAAGAYPELAVQTMARICLEAENSLNYGDVFKTIMETAPMPMSPIESLASS 375
>gi|110800773|ref|YP_696827.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|168208851|ref|ZP_02634476.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|169344157|ref|ZP_02865139.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|110675420|gb|ABG84407.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|169297615|gb|EDS79715.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|170713193|gb|EDT25375.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] (474 aa)
Score = 598, Expect = 8.4e-60, Identities = 148/455 (32%), Positives = 244/455 (53%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVK 458
      ++KTK+ T+GP+           +++ L   G+N R NFSHGD+   ++ L++ + KE+  + +LD KGP+IR +   E E+K+ +    + +G + K S+    + +D++PG +I VDDG L+ +V   + I E I  T ++++K +N+P+  +P +++KDR+D+IF + + D++AASF+  ++V E+++IL HGG+ I+IISKIE+ G+ ++ +II +D +MVARGD+G+E+P +VP +K IIK C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGE+A+G +PI A  M++I  +E  DY  +    P    ++ + A+ A K    F  +IV     + LS + + PI +T ++   LN+G+ K
 S:   1 MQKTKMIFTIGPA--------------------SDSEEILREFIRIGMNAARLNFSHGDHASHKEKIELIKRLRKEEKSATAILLDIKGPKIRTHNFKNGEAELKNGDEFTFSCGDEILGDNTKCSI----SYKELYEDIKPGGSILVDDGLLEFKVKEVRGTDIICEVIEGGT--IKDHKGVNVPNVPIKLPAVTEKDRSDLIFGCEMEVDFVAASFIRKPEDVLEVREILDSHGGKDIKIISKIESQEGVDNIKEIIKVTDGVMVARGDMGVEIPIENVPIIQKNIIKKCNQAGKIVITATQMLDSMIRNPRPTRAEASDVCNAIFDGTDAIMLSGESASGSFPIEAAMTMSRIAKKAEANLDYNYLLRRLKDPNPNPDAFADAISYS-ASKTASK-------FPTKAIVAATQTGSTAKILSKYKPSCPIIAITPYEKVRRSLALNFGIISK 421
>gi|15605055|ref|NP_219839.1| pyruvate kinase [Chlamydia trachomatis D/UW-3/CX] >gi|7404396|sp|P94685|KPYK_CHLTR Pyruvate kinase (PK) >gi|3328751|gb|AAC67927.1| Pyruvate Kinase [Chlamydia trachomatis D/UW-3/CX] (485 aa)
Score = 598, Expect = 8.7e-60, Identities = 152/454 (33%), Positives = 245/454 (53%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEI-GTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDV-----YFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      MI +TKI T+GP+      N PE      L L DAG+NV R NFSHG +E   + +++E+ +++ V ++ MLDTKGPEIR+  + E IK   R+  KEI G+ E  L + +  ++ P  + +DDG ++ V+ N +E ++E  +N+ ++ NK +++ D + ++PFM++KD D+ F ++ + D IAASFV  +++ ++K+L+ G ++ II+KIE  G+++ +I  +D IM+ARGDLG+E+  +VP +K++ + R G+ I ATQML+S+   PTRAEV+DV A+ GT  MLSGETA G +P++AV+ M I  +E FDY   +    K +P++ E +G   IA  + K      +I+V+     LS R  PI VT +  R + +GV+
 S:   1 MIARTKIICTIGPAT----------NTPEM----------LEKLLDAGMNVARLNFSHGTHESHGRTIAILKELREKRQVPLAIMLDTKGPEIRL---GQVESPIKVQPGDRLTLVSKEILGSKESGVTLYPSCVFPYVRERAP---VLIDDGYIQAVVV--NAQEHMVEIEFQNSGEIKSNKSLSIKDIDVALPFMTEKDIADLKFGVEQELDLIAASFVRCNEDIDSMRKVLESFGRPNMPIIAKIENHLGVQNFQEIARAADGIMIARGDLGIELSIVEVPGLQKFMARASRETGRFCITATQMLESMIRNPLPTRAEVSDVANAIYDGTSAVMLSGETALGAHPVHAVKTMRSIIQETEKTFDYHAFFQLNDKNSALKVSPYL-EAIGFSGIQIAEKASAK-----------AIIVYTQTGGSPMFLSKYRPYLPIIAVTPNRNVYYRLAVEWGVY 420
>gi|168205616|ref|ZP_02631621.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|168215776|ref|ZP_02641401.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens NCTC 8239] >gi|170662928|gb|EDT15611.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|182382278|gb|EDT79757.1| pyruvate kinase [Clostridium perfringens NCTC 8239] (474 aa)
Score = 598, Expect = 9.3e-60, Identities = 148/455 (32%), Positives = 244/455 (53%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVK 458
      ++KTK+ T+GP+           +++ L   G+N R NFSHGD+   ++ L++ + KE+  + +LD KGP+IR +   E E+K+ +    + +G + K S+    + +D++PG +I VDDG L+ +V   + I E I  T ++++K +N+P+  +P +++KDR+D+IF + + D++AASF+  ++V E+++IL HGG+ I+IISKIE+ G+ ++ +II +D +MVARGD+G+E+P +VP +K IIK C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGE+A+G +PI A  M++I  +E  DY  +    P    ++ + A+ A K    F  +IV     + LS + + PI +T ++   LN+G+ K
 S:   1 MQKTKMIFTIGPA--------------------SDSEEILREFIRIGMNAARLNFSHGDHASHKEKIELIKRLRKEEKSATAILLDIKGPKIRTHNFKNGEAELKNGDEFTFSCGDEILGDNTKCSI----SYKELYEDIKPGGSILVDDGLLEFKVKEVRGTDIICEVIEGGT--IKDHKGVNVPNVPIKLPAVTEKDRSDLIFGCEMEVDFVAASFIRKPEDVLEVREILDSHGGKDIKIISKIESQEGVDNIKEIIKVTDGVMVARGDMGVEIPIENVPIIQKNIIKKCNQAGKIVITATQMLDSMIRNPRPTRAEASDVCNAIFDGTDAIMLSGESASGSFPIEAAMTMSRIAKKAEANLDYNYLLRRLKDPNPNPDAFADAISYS-ASKTASK-------FPTKAIVAATQTGSTAKILSKYKPSCPIIAITPYEKVRRSLALNFGIISK 421
>gi|115461330|ref|NP_001054265.1| Os04g0677500 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] >gi|38344200|emb|CAE05765.2| OSJNBa0064G10.16 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] >gi|90399037|emb|CAJ86233.1| H0402C08.9 [Oryza sativa (indica cultivar-group)] >gi|113565836|dbj|BAF16179.1| Os04g0677500 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] >gi|125550231|gb|EAY96053.1| hypothetical protein OsI_017286 [Oryza sativa (indica cultivar-group)] >gi|125592066|gb|EAZ32416.1| hypothetical protein OsJ_015899 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] (511 aa)
Score = 598, Expect = 1.1e-59, Identities = 141/390 (36%), Positives = 213/390 (54%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATT 393
      + KTK+ TLGP+           +  L L AG+NV RFNFSHG +E   L+ +R+   GV + MLDTKGPEIR +  K +++  ++ + TT EI  E  +    + DV+PGN I  DG + L V+S + + G +   NT +L E K NLP   +P +++KD+ DI+ + + N D IA SFV G ++ ++++L +H + I+++SK+E  G+ + D+I+ E+D+ MVARGDLG+E+P  +  +K +I C  GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGE+A G YP AV++MA+I V +E+ D     + P   + +LA++
 S:  20 VPKTKLVCTLGPA--------------------SRSVPMLEKLLRAGMNVARFNFSHGTHEYHQETLDNLRQAMHNTGVLCAVMLDTKGPEIRTGFLKDGKPIKLTKGQELTV-TTDYEIKGDENMITMSYK---KLPVDVKPGNVILCADGTISLTVLSCDPKAGTVRCRCENTAMLGERKNCNLPGIVVDLPTLTEKDKEDILGWGVPNDIDMIALSFVRKGSDLVTVRQLLGQHA-KRIKLMSKVENQEGVVNFDEILRETDAFMVARGDLGMEIPVEKIFLAQKMMIYKCNLAGKPVVTATQMLESMIKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGESAAGAYPEVAVKIMARICVEAESSLDNEAVFKEMIRSAPLPMSPLESLASS 386
>gi|146100263|ref|XP_001468820.1| pyruvate kinase [Leishmania infantum] >gi|134073189|emb|CAM71909.1| pyruvate kinase, putative [Leishmania infantum] (507 aa)
Score = 597, Expect = 1.3e-59, Identities = 154/451 (34%), Positives = 237/451 (52%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKK--EIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPF-MKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      + T+I T+GPS           + + L L +G++V R NFSHG +E   +N VR+ A E GVNI+ LDTKGPEIR +  E ++ +  + T   + GT +KF +    N++K V+PG+ I++DDG L L V S+ +E ++  N  + + + +NLP + +P +S KD D+ F ++  D I ASF+ + + V E+++ L  G + I II KIE  G++++D II+ESD IMVARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP  V+ MA+I + +++ +   +  K P M +  ++ + ++  K +     +VV N R + ++ R  PI VT + +  + + GV
 S:  28 RATRIVCTIGPSTQ--------------------SVEALKGLIQSGMSVARMNFSHGSHEYHRTTINNVRQAAAELGVNIAIALDTKGPEIRTGQFVGGEAVMERGATCYVTTDPAFADKGTKDKFYI----DYQNLSKVVRPGSYIYIDDGILILHV-QSHEDEQTLKCTVTNAHTISDRRGVNLPGCDVDLPAVSAKDCADLQFGVEQGVDMIFASFIRSAEQVGEVREALGAKGRD-IMIICKIENHQGVQNIDSIIEESDGIMVARGDLGVEIPAEKVVVAQKILISKCNVAGKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVANAVFNGADCVMLSGETAKGKYPNEVVQYMARICLEAQSAVNEYVFFNSIKKLQPIPMSAEEAVCSSAVNSVYETKAKV---------MVVLSNTGRSARLVAKYRPNCPIVCVTTRLQTCRQLNITQGV 446
>gi|166031741|ref|ZP_02234570.1| hypothetical protein DORFOR_01441 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] >gi|166028194|gb|EDR46951.1| hypothetical protein DORFOR_01441 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] (478 aa)
Score = 596, Expect = 1.5e-59, Identities = 150/371 (40%), Positives = 217/371 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAID 374
      +KKTKI T+GP+      + EN     + L  G+++ RFNFSHG +EEQ R+++++++ +E+  ++ +LDTKGPEIR   + K+V +K  + + T +EI  E  L  G  + DVQ GN I +DDG + L+V   E II TI N  L E K +N+P+  +P +++KD+ D+ F ++ K D+IAASFV  + + EI+ L + G +I II+KIE  GI ++D+II +D IMVARGDLG+E+P +VP +K II+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAEV DV AV GTD MLSGETA G YP+ A+++M I S+E  DY  ++
 S:   1 MKKTKIVCTMGPN-----------SNDENI---------MRRLVKEGMDIARFNFSHGSHEEQKGRMDMLKKIREEEKKPVAILLDTKGPEIRTGVLKDGKKVLLKEGETITL--TNEEIEGDETKVSLTYKG---LVDDVQIGNMILIDDGLIGLKV-KEKTETDIICTIV-NGGELGERKGVNVPNVPVRLPAITEKDKEDLKFGVEQKIDFIAASFVRNAECILEIRSYLNKCGAPYIPIIAKIENSEGIDNIDEIIRCADGIMVARGDLGVEIPAEEVPYLQKLIIQKCNDNYKPVITATQMLDSMIRNPRPTRAEVGDVANAVYDGTDAVMLSGETAQGKYPVEALKMMVHIVESTEQHLDYKEMLE 345
>gi|168060162|ref|XP_001782067.1| predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] >gi|162666478|gb|EDQ53131.1| predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] (591 aa)
Score = 596, Expect = 1.6e-59, Identities = 162/451 (35%), Positives = 231/451 (51%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVN-ISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFF-------DYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      +KTKI T+GP+            K+ + L +AG+NV R N SHGD+   ++LVRE KE  N I+ MLDTKGPE+R   + + K D   +T K+ +GT  SV    +  DV+ G+T+ +D G + LEV   EE  E +   L+ + +N+  + ++P +++KD DI F ++NK D+ A SFV   V E+K LKE  + I +I KIE+  I +L I+D +D MVARGDLG E+P +VP + II+ CR GK VIVAT ML+S+ T  PTRAEV+D+ AV G D MLSGETA+G YP+ AV VM + + +E     + GRA  +   M E   AT ++ +       +SI+VF   +  LS+ R  IF T+ K  +R L +GV
 S:  120 RKTKIVCTIGPT--------------------SNTKEMIWKLAEAGMNVARLNMSHGDHASHKEVIDLVREFNKEAHANVIALMLDTKGPEVRSGDLPQPIMLKKGDPFT--FTIKRGVGTDTCVSV----NYDDFVTDVEIGDTLLIDGGMMSLEVKGKTHEEVYCEVVDGGE--LKSRRHLNVRGKSATLPSITEKDWEDIKFGVENKVDFYALSFVKDAQVVHELKSFLKEKSAD-IHVIVKIESADSIPNLQSILDAADGAMVARGDLGAELPIEEVPLLQGEIIRSCRAMGKPVIVATNMLESMITHPTPTRAEVSDIAIAVREGADAIMLSGETAHGKYPLKAVRVMHTVAMRTEATMPEEEAPANLGRAFKTH------MSEMFAFHATLMSNTLG------------TSILVFTRTGFMALLLSHYRPVGTIFAFTNDKRVQSRLALYHGV 531
>gi|160935049|ref|ZP_02082435.1| hypothetical protein CLOLEP_03925 [Clostridium leptum DSM 753] >gi|156866502|gb|EDO59874.1| hypothetical protein CLOLEP_03925 [Clostridium leptum DSM 753] (589 aa)
Score = 596, Expect = 1.7e-59, Identities = 156/452 (34%), Positives = 245/452 (54%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAI---DVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++KTKI TLGPS      + PE      L L  G++V R N SH D++ Q +R+ V+++ +E + ++ +LDTKGPEIR  S +VE++ + ++  TT  +G +   + S   + +DV+ G+ I +DDG +++ V+ S + ++ T+ N  + +K IN+P  S+PF+S KD DI FA++ FD+IAASF + ++ E++ LK++ + I+II+KIE  G++++D+II+ +D IMVARGDLG+E+P ++P +K +IK  + G VI ATQMLDS+  +PTRAE TDV A+ GT  MLSGETA G YP+ A++ MA+I  +E  DY    DVY E P +  +   T A      H   +I+   + + +S R  PI  T    + L++GV
 S:   1 MRKTKIICTLGPST----------DDPEV----------LKQLMLNGMDVARVNMSHQDHDAQRVRIGAVKKLREELNLPVALLLDTKGPEIRTGNFSTPKVELE-EGQIFTLTTNDVVGDN----TVSSVTFQGLPQDVKRGDRILIDDGLIEM-VVESTTDTDVVCTVI-NGGTISSHKGINVPGVTLSMPFISPKDEADIAFAVEEGFDFIAASFTRSASDILELRTELKKNHNDKIRIIAKIENQDGVENIDEIINVADGIMVARGDLGVEIPLEEIPIIQKELIKKAYNAGLQVITATQMLDSMMKNPRPTRAESTDVANAIYDGTSAIMLSGETAAGSYPVIALQTMARIAERTEEDIDYVSRFQKRDVY--ERPNVTSAISHATCTTA-----------HDLGAVAIMGVSKSGKTARMISKYRPKCPIICGTTDAMVWRQMNLSWGV 415
>gi|188588791|ref|YP_001919940.1| pyruvate kinase [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] >gi|188499072|gb|ACD52208.1| pyruvate kinase [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] (472 aa)
Score = 596, Expect = 1.8e-59, Identities = 148/453 (32%), Positives = 242/453 (53%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      ++KTK+ T+GP+       +N+ +I       G+N R NFSHG YE  ++ L++ V ++ G  + +LD KGP+IR +   VE+K+ +    + +G E+ S+   TY + KD+Q G I VDDG L+ +VI+ VE  I    +++ +K +N+P+  +P +++KD DI F +  D+IAASF+  +V ++KKIL E+ G+HI++I+KIE  G+ ++D II+++D++MVARGD+G+E+P  VP +K II+ C  GK V+ ATQMLDS+   PTRAE +D+ A+ GTD MLSGE+A+G +PI A  M++I  +E  DY  +  +E P + + G ++ T      ++ + S+IV      +S R +P+ +T ++   L +GV 
 S:   1 MQKTKMIFTIGPA-------------SDNEEIIRK-------FIGIGMNAARLNFSHGTYESHREKIELIKRVREDMGTPTAIILDIKGPKIRTHNFVNDGVELKTGQEFCFVCGDEILGDEERCSI-----TYEELYKDIQIGGEILVDDGLLRFKVIA--VEGKAIRCNVTVGGMIKNHKGVNVPNVIIRLPSVTEKDIADIKFGCEMGVDFIAASFIRKASDVADVKKILSENNGKHIKVIAKIENQEGVDNIDSIIEQTDAVMVARGDMGVEIPIQKVPIIQKMIIRKCNDAGKFVVTATQMLDSMIRNSLPTRAEASDICNAIFDGTDAIMLSGESASGNFPIEAATTMSEIAQEAEAHLDYAH-LTARLRE-PSLTDYAGAISYTACR--------TSNLLNASAIVAATKSGATATMISRYRPKSPVIAITPYEQVRRSLALTFGVL 417
>gi|46447270|ref|YP_008635.1| pyruvate kinase [Candidatus Protochlamydia amoebophila UWE25] >gi|46400911|emb|CAF24360.1| probable pyruvate kinase [Candidatus Protochlamydia amoebophila UWE25] (598 aa)
Score = 596, Expect = 1.8e-59, Identities = 154/450 (34%), Positives = 238/450 (52%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEI-GTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      +TKI T+GP+           + + + L + G+NV R NFSHG EE  +NL++E  + + ++ MLDTKGPEIR+ K + ++ +  K R+  KKE+ G  + S+    N+  + G TI DDG +  VI N EG++ I N+ ++R +K +N+P+++ ++P +++KD +DI F   D IAASFV + ++V EIK++L +   I +I+KIE  G+++ D I+ +D IM+ARGDLG+EVP  VP +K +I+   GK V+ ATQML+S+  +PTRAE +DV A+  T  MLSGETA G YP+ V VM I  +E F+Y  D  + P +  V + A T+AT   V  +   +I F    + LS +R  PI +T K++  +  N+GV
 S:   5 RTKIVCTIGPACN--------------------SLEKIIELINVGMNVARLNFSHGTQEEHLRTINLLKEARCQLNLPLAIMLDTKGPEIRLGKIRDGQIFLTVGQKWRL--VKKEVLGDESQVSIF----PLNILDQLPVGTTILFDDGYIASRVIE-NSSEGVLVEI-NNSGMIRSSKGVNIPNTSLNLPAVTEKDIDDIRFGCSQDIDLIAASFVRSAEHVLEIKRLLADEKKTDILVIAKIENSEGVQNFDSIVQAADGIMIARGDLGVEVPLSHVPRLQKMMIRKSYLAGKPVVTATQMLESMINNPRPTRAETSDVANAIYDSTSAIMLSGETAIGRYPVETVNVMRSIVEEAEADFNYSTFFD---QHAPLVYHDVPS-AVTLAT------VKTAYSSSAKAIFAFTKAGTTARLLSRLRPKMPIIAMTAKEKIFHQLAFNWGV 417
>gi|154269432|gb|ABS72343.1| pyruvate kinase [Leishmania donovani] (499 aa)
Score = 596, Expect = 1.8e-59, Identities = 154/451 (34%), Positives = 237/451 (52%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKK--EIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPF-MKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      + T+I T+GPS           + + L L +G++V R NFSHG +E   +N VR+ A E GVNI+ LDTKGPEIR +  E ++ +  + T   + GT +KF +    N++K V+PG+ I++DDG L L V S+ +E ++  N  + + + +NLP + +P +S KD D+ F ++  D I ASF+ + + V E+++ L  G + I II KIE  G++++D II+ESD IMVARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP  V+ MA+I + +++ +   +  K P M +  ++ + ++  K +     +VV N R + ++ R  PI VT + +  + + GV
 S:  20 RATRIVCTIGPSTQ--------------------SVEALKGLIQSGMSVARMNFSHGSHEYHRTTINNVRQAAAELGVNIAIALDTKGPEIRTGQFVGGEAVMERGATCYVTTDPAFADKGTKDKFYI----DYQNLSKVVRPGSYIYIDDGILILHV-QSHEDEQTLKCTVTNAHTISDRRGVNLPGCDVDLPAVSAKDCADLQFGVEQGVDMIFASFIRSAEQVGEVREALGAKGRD-IMIICKIENHQGVQNIDSIIEESDGIMVARGDLGVEIPAEKVVVAQKILISKCNVAGKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVANAVFNGADCVMLSGETAKGKYPNEVVQYMARICLEAQSAVNEYVFFNSIKKLQPIPMSAEEAVCSSAVNSVYETKAKV---------MVVLSNTGRSARLVAKYRPNCPIVCVTTRLQTCRQLNITQGV 438
>gi|168046904|ref|XP_001775912.1| predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] >gi|162672744|gb|EDQ59277.1| predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] (517 aa)
Score = 595, Expect = 2.1e-59, Identities = 150/388 (38%), Positives = 215/388 (55%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEV-EIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDI-IFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATT 393
      KTKI TLGP       K + ++E    L AG+NV RFNFSHG YE + L+ +++   +  +LDTKGPEIR   E +V ++  ++ I T K G +  ++   +Y +A+DV+PGN I  DG + L V+ +  G ++  NT L E+K +NLP   +P + +D DI I+ I N+ D+IAASFV G +V +K+IL   + I IISK+E  G+++ DDI+ E+D+IMVARGDLG+E+P  +  +K +I C KGK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTD MLSGETANG+ P AV +MA+I  +E  DY    + P   + +LA++
 S:  25 KTKIICTLGP-------------KSRDVPMLEK-------LLRAGMNVARFNFSHGTYEYHSGTLDALKQAMYNTQIMCGVLLDTKGPEIRTGTLKEGQVIKLIRGQEIMITTDYKHEGDNTMIAM-----SYPKLAQDVKPGNLILCSDGTISLLVLECDTAGGKVKCRCENTASLGEHKNVNLPGVIVDLPTFTQRDIEDITIWGIPNRIDFIAASFVRKGIDVIRVKEILGR-ASKTIHIISKVENQEGLQNFDDILRETDAIMVARGDLGMEIPTEKIFLAQKMMIDKCNGKGKPVVTATQMLESMIKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDAVMLSGETANGINPDVAVGIMARICREAEMAIDYATLFKDLCRNAPVPMSPLESLASS 389
>gi|70951516|ref|XP_744992.1| pyruvate kinase [Plasmodium chabaudi chabaudi] >gi|56525167|emb|CAH77914.1| pyruvate kinase, putative [Plasmodium chabaudi] (511 aa)
Score = 594, Expect = 2.5e-59, Identities = 139/365 (38%), Positives = 209/365 (57%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEE-QTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDY 369
      KKT I TLGP+          +ET  L L DAG+++ RFNFSHG +E+ + + N+++ A+   + + DTKGPEIR   KE +K SK+++ T  +G   +     + + V+PG I + DG +  V+ ++ + I E + N  + E K +NLP+  +P +S+KD++DI+ FAI  ++IAASF+ + ++VR I+ +L  G H++II KIE + GI + D I+ E+D IM+ARGDLG+E+  V  +K +I C +GK +I ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGETA G +P+ AV +M+KI + +E  DY
 S:  37 KKTHIVCTLGPACKS----------------VET----LVQLIDAGMDICRFNFSHGTHEDHRQMFENVLKAQAQRPNCTLGMLFDTKGPEIRTGLLKNKEAHLKEGSKLKLVTDYSYVGDETCIAC----SYTKLPQSVKPGCIILIADGSVSCRVLETHEDHVITEVL--NNATIGERKNMNLPNVKVDLPIISEKDKDDILNFAIPMGCNFIAASFIQSAEDVRLIRNLLGPRG-RHMKIIPKIENIEGIINFDKILAEADGIMIARGDLGMEISAEKVFLAQKLMISKCNLQGKPIITATQMLESMTKNPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGETAGGKFPVEAVTIMSKICLEAEACIDY 376
>gi|167765574|ref|ZP_02437638.1| hypothetical protein CLOSS21_00068 [Clostridium sp. SS2/1] >gi|167712759|gb|EDS23338.1| hypothetical protein CLOSS21_00068 [Clostridium sp. SS2/1] (480 aa)
Score = 594, Expect = 2.5e-59, Identities = 147/362 (40%), Positives = 220/362 (60%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGI-IETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSE 364
      + KKTKI T+GP+            + L L +G+++ R NFSHGD+EEQ R+ +++ +E + I+ +LDTKGPEIR   ++ +VE+ + + + TT+  G +E S+   TY + +DV+ GNTI +DDG ++L+V  +++G I   N +L  K +N+P+  ++P +++KD+ DI F ++N D+IAASF+  + V EIK I+ H  H+ +ISKIE M G++++D IID S IMVARGDLG+EVP +VP +K II+ C  K V+ ATQMLDS+  +PTRAE TDV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV++M +I +S+E
 S:   2 LTKKTKIICTMGPATDDD--------------------EVLKDLMRSGMDIARLNFSHGDHEEQLGRIKRIKKFREELNLPIAILLDTKGPEIRTGLLETDDDVELVTGQEYTL-TTRDIKGNNEITSI-----TYAELPQDVEAGNTILIDDGLIELKV--KEIKDGTDIVCDVINGGLLGSRKGVNVPNVRVNLPSITEKDKADIEFGLENGIDFIAASFIRNAEAVEEIKDIIGAHN-MHVGVISKIENMEGVENIDAIIDASAGIMVARGDLGVEVPAEEVPFLQKEIIRKCNDAFKPVVTATQMLDSMIRNPRPTRAEATDVANAIYDGTDAIMLSGETAKGKYPVEAVKMMNQIAISTE 337
>gi|72546717|ref|XP_843114.1| pyruvate kinase, putative [Leishmania major strain Friedlin] >gi|70905593|gb|AAZ14232.1| pyruvate kinase, putative [Leishmania major strain Friedlin] (499 aa)
Score = 594, Expect = 2.5e-59, Identities = 154/451 (34%), Positives = 237/451 (52%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKK--EIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPF-MKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      + T+I T+GPS           + + L L +G++V R NFSHG +E   +N VR+ A E GVNI+ LDTKGPEIR +  E ++ +  + T   + GT +KF +    N++K V+PG+ I++DDG L L V S+ +E ++  N  + + + +NLP + +P +S KD D+ F ++  D I ASF+ + + V +++K L  G + I II KIE  G++++D II+ESD IMVARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP  V+ MA+I + +++ +   +  K P M +  ++ + ++  K +     +VV N R + ++ R  PI VT + +  + + GV
 S:  20 RATRIVCTIGPSTQ--------------------SVEALKGLIQSGMSVARMNFSHGSHEYHQTTINNVRQAAAELGVNIAIALDTKGPEIRTGQFVGGEAVMERGATCYVTTDPAFADKGTKDKFYI----DYQNLSKVVRPGSYIYIDDGILILHV-QSHEDEQTLKCTVTNAHTISDRRGVNLPGCDVDLPAVSAKDCADLQFGVEQGVDMIFASFIRSAEQVGDVRKALGAKGHD-IMIICKIENHQGVQNIDSIIEESDGIMVARGDLGVEIPAEKVVVAQKILISKCNVAGKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVANAVFNGADCVMLSGETAKGKYPNEVVQYMARICLEAQSAVNEYVFFNSIKKLQPIPMSAEEAVCSSAVNSVYETKAKV---------MVVLSNTGRSARLVAKYRPNCPIVCVTTRLQTCRQLNITQGV 438
>gi|187932499|ref|YP_001884761.1| pyruvate kinase [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] >gi|187720652|gb|ACD21873.1| pyruvate kinase [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] (472 aa)
Score = 594, Expect = 2.5e-59, Identities = 147/453 (32%), Positives = 243/453 (53%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      ++KTK+ T+GP+       +N+ +I       G+N R NFSHG YE  ++ L+++V ++ G  + +LD KGP+IR +   VE+K+ +    + +G E+ S+   TY + KD+Q G I VDDG L+ +VI+ VE  I    +++ +K +N+P+  +P +++KD DI F +  D+IAASF+  +V ++KKIL E+ G+HI++I+KIE  G+ ++D II+++D++MVARGD+G+E+P  VP +K II+ C  GK V+ ATQMLDS+   PTRAE +D+ A+ GTD MLSGE+A+G +PI A  M++I  +E  DY  +  +E P + + G ++ T      ++ + ++IV      +S R +P+ +T ++   L +GV 
 S:   1 MQKTKMIFTIGPA-------------SDNEEIIRK-------FIGIGMNAARLNFSHGTYESHREKIELIKKVREDMGTPTAIVLDIKGPKIRTHNFVNDGVELKTGQEFCFVCGDELLGDEERCSI-----TYEELYKDIQVGGEILVDDGLLRFKVIA--VEGKSIRCAVTVGGMIKNHKGVNVPNVIIRLPSVTEKDIADIKFGCEMGVDFIAASFIRKASDVADVKKILSENNGKHIKVIAKIENQEGVDNIDSIIEQTDAVMVARGDMGVEIPIQKVPIIQKMIIRKCNDSGKFVVTATQMLDSMIRNSLPTRAEASDICNAIFDGTDAIMLSGESASGNFPIEAATTMSEIAQEAEAHLDYAH-LTARLRE-PSLTDYSGAISYTACR--------TSNLLNAAAIVAATKSGATATMISRYRPKSPVIAITPYEQVRRSLALTFGVL 417
>gi|104780827|ref|YP_607325.1| pyruvate kinase [Pseudomonas entomophila L48] >gi|95109814|emb|CAK14519.1| pyruvate kinase I [Pseudomonas entomophila L48] (471 aa)
Score = 594, Expect = 2.7e-59, Identities = 153/472 (32%), Positives = 247/472 (52%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVD---NVEHAIANKTEIIDA 476
      KK KI ATLGP+I G           ++ L +AGVN+ R NFSHG++ + +R  +REV ++  + ++D +GP++RV + +E +V+++  +R+  K G S + ++    +  ++PG + +DDGKL+L V + + +  E +A   L + K +N+P +  + +++KDR D+ F ++  D++A SFV  +++ E ++++  G+  +++KIE + ++ L I + SD+IMVARGDLG+EVP  VP +K II CR GK V+VATQML+S+   PTRAEVTDV AV G D MLS ETA+G YP+ AV++M+KI  EN DY  +DV  +     + A  + + P V+ N+  +S +  +     R API +T   A R + +GV  V D  V+ ++  EI A
 S:   5 KKVKILATLGPAINGI--------------------DDIRQLVEAGVNIFRLNFSHGEHADHALRYQWIREVEQQLNYPLGILMDLQGPKLRVGRFAEGKVQLQRGQALRL-DLDKTPGDSHRVNLPHP----EIIAALEPGMDLLLDDGKLRLRVTAKHHDAIDTEVLAGGE--LSDRKGVNVPQAVLDLSPLTEKDRRDLAFGLELGVDWVALSFVQRPEDITEARQLI----GDRAYLMAKIEKPSAVEQLQAIAELSDAIMVARGDLGVEVPAESVPQIQKRIIGTCRQLGKPVVVATQMLESMRFSPAPTRAEVTDVANAVAEGADAVMLSAETASGDYPLEAVQMMSKIIRQVENGPDYQAQLDVGRPKAEATVSDAISCAIRRISGILPVAVLVNYSESGASTLRAARE----------RPRAPILNLTPNLNTARRLSVTWGVHSVVNDRLRQVDEVVSTALEIAQA 438
>gi|119178386|ref|XP_001240869.1| pyruvate kinase [Coccidioides immitis RS] >gi|90299655|gb|EAS29286.1| pyruvate kinase [Coccidioides immitis RS] (535 aa)
Score = 594, Expect = 2.7e-59, Identities = 162/455 (35%), Positives = 244/455 (53%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAK-EKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNY-GVF 456
      K ++T I T+GP          +ET  + L AG+NVVR NFSHG +E   ++ +E + + G ++ LDTKGPEIR  T + K++ I + +++ I T    S+ ++    N+ K ++ G IFVDDG L EV+  V++ +   N  +  K +NLP ++ +P +S+KD +DI F +KN+ D I ASF+ GD+++ I+++L + G E IQII+KIE  G+ + D+I+D++D +MVARGDLG+E+P  V  +K +I C KGK VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP AV +M + + +E  Y  D   P  + V ++A +A + A  +   + +I+V    + LS R  PI VT + E A R+  Y GV+
 S:  39 KNYRRTSIICTIGPKTNS----------------VET----INILRKAGLNVVRMNFSHGTHEYHQSVIDNAKEAERIQPGRPLAIALDTKGPEIRTGLTPDNKDIPISAGTELNITTHDDFAAKSDNKNLY--VDYKNITKVIEKGKLIFVDDGVLSFEVLGI-VDDQTLRVKCLNNGTISSKKGVNLPGTDVDLPALSEKDIDDIKFGVKNRVDMIFASFIRRGDDIKRIREVLGDEGHE-IQIIAKIENQQGVNNFDEILDQADGVMVARGDLGIEIPAPKVFIAQKMMIAKCNIKGKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVANAVLDGADCVMLSGETAKGNYPKEAVAMMHETCLQAEVAIPYFSVFDELRNLCPRPADTVESIA--MAAVSASLEL------NAGAILVLTTSGLTARLLSKYRPVCPIIMVT-RNEAAARYSHLYRGVY 463
>gi|124023245|ref|YP_001017552.1| pyruvate kinase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9303] >gi|123963531|gb|ABM78287.1| Pyruvate kinase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9303] (605 aa)
Score = 594, Expect = 3.0e-59, Identities = 149/455 (32%), Positives = 244/455 (53%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDY-GRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      + + ++TKI AT+GP+          ETA++ + L  G  R NFSHGD++E  R++ +R+V+ E G++I + D +GP+IR+ + + + + +   + T K++ ++ +  T TY +A +V G+ I +DDG+++++V+ + E + I   +L NK +N PD  S+ +++KDR D+ F ++  D++A SFV  +++EI+K++ +HG   +I+KIE  I +D I+  D +MVARGDLG+E+P +VP +K +I+   G +I ATQMLDS+ + +PTRAEV+DV A+ GTD MLS ETA G YP+ AV+ MA I  E  DY R I+ Y       LA+TI+ ++     + ++IV      +S R AAPI VT++  A + L +GV
 S:  15 IDLTRRTKIVATIGPAT-------------------ETAER-IRELVQVGATTFRLNFSHGDHDEHAKRISTIRQVSDELGMHIGILQDLQGPKIRLGRFDKGPITLANGDPFAL--TSKQVQCNQSVA----TVTYEKLADEVTTGSRILLDDGRVEMKVVKIDQSEQTLHCIVTVGGVLSNNKGVNFPDVQLSVRALTEKDRQDLAFGLQQGVDWVALSFVRNPSDMKEIRKLIGDHG-HSTPVIAKIEKFEAIDQIDSILPLCDGVMVARGDLGVEMPAEEVPLLQKDLIRKANSLGIPIITATQMLDSMASSPRPTRAEVSDVANAILDGTDAVMLSNETAVGDYPVEAVQTMATIARRIER--DYPQRPIETY-------------LASTISNAISSAVSSIASHLNAAAIVPLTESGATAHNVSKFRPAAPILAVTNEVAVARKLQLAWGV 429
>gi|161507448|ref|YP_001577402.1| pyruvate kinase [Lactobacillus helveticus DPC 4571] >gi|160348437|gb|ABX27111.1| Pyruvate kinase [Lactobacillus helveticus DPC 4571] (589 aa)
Score = 594, Expect = 3.0e-59, Identities = 138/361 (38%), Positives = 210/361 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSE 364
      +KKTKI +TLGP+          IET  + AL AG NV RFNFSHG++ E  R+ +VR+V K+ G+ +  LDTKG EIR +  + I +  +R+   + G +  V  G Y+  D  G + +DDG + L +  + + +  A+NT ++  K +N P   +P +++KD +DI F ++  ++I ASF   ++ EI+K+ +E G ++++I KIE+ GI + D+I+ SD +MVARGD+G+E+P+ +VP +K +I+   GK VI ATQMLDS++  +PTRAEV+DV AV GTD TMLSGE+ANG+YP+ AV+ MA+ID +E
 S:   1 MKKTKIVSTLGPA----------------SDDIET----ITALAKAGANVFRFNFSHGNHPEHLARMKMVRQVEKDTGMLLGIDLDTKGAEIRTTEQEGGKFTINTGDMIRVSMDDTKKGNKDMIHV-TYEGLYD---DTHVGGHVLIDDGLVDLLIKEKDDAKRELVCEAQNTGVIGSKKGVNAPGVEIRLPGITEKDTDDIKFGLQYGINFITASFARKAQDILEIRKLCEEAGADYVKIFPKIESQEGIDNADEILQVSDGLMVARGDMGVEIPFMEVPFVQKSLIRKANALGKPVITATQMLDSMQENPRPTRAEVSDVANAVLDGTDATMLSGESANGLYPVKAVKAMAEIDERTE 337
>gi|159038925|ref|YP_001538178.1| pyruvate kinase [Salinispora arenicola CNS-205] >gi|157917760|gb|ABV99187.1| pyruvate kinase [Salinispora arenicola CNS-205] (482 aa)
Score = 594, Expect = 3.1e-59, Identities = 154/477 (32%), Positives = 246/477 (51%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTL-ATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAI 477
      M + ++ KI TLGP+ +      PE      + L +AG+NV R NFSHG + +   LVRE A+ G ++ + D +GP+IR+ + ++  E ++  V I T+  +G+ ++ S   TY + ++V+PGN + +DDG++ +EV ++V  I +   + NK ++LP+  S+P +SDKD D+ FA+  D +A SFV + D+++ + I+ E G H +++K+E  + LD I+  D +MVARGDLG+E+P  VP +K ++ CR  K VIVATQMLDS+  +PTRAE +DV AV G D MLSGET+ G YP+ V MAKI ++E   G    + P    T+ A++IA + K      ++V F   ++ LS + C P+  T  E  + L++GV  ++ VEH A  ++ A+
 S:   1 MGVTRRAKIVCTLGPATS----------SPER----------IRGLVEAGMNVARLNFSHGSHADHEAVCRLVREAAEAAGKPVAVLADLQGPKIRLGRFADGPYEWRTGDSVVI-TSDDVVGSRDRVSC-----TYGKLPQEVKPGNRLLIDDGRVAVEV--TDVTGTDIRCLVTEGGPVSNNKGVSLPNVAVSVPALSDKDAEDLRFALGLGVDLVALSFVRSADDIKLVHAIMSEEG-VHRPVLAKVEKPEAVDHLDAIVLAFDGVMVARGDLGVELPLDQVPLVQKRAVQLCRENAKPVIVATQMLDSMIENSRPTRAEASDVANAVLDGADAVMLSGETSVGKYPVLTVSTMAKIVTTTEA----GSIAVPRLQHDPRTHGGALTIAASSIARAINAK-----------ALVAFSQTGDTVRRLSRLHCDLPLLAFTPVPEVRNQLALSWGVETFLMPFVEHTDAMFRQVDQAL 435
>gi|266428|sp|P30615|KPYK1_TRYBB Pyruvate kinase 1 (PK 1) >gi|10948|emb|CAA41018.1| pyruvate kinase [Trypanosoma brucei] (499 aa)
Score = 593, Expect = 3.3e-59, Identities = 137/323 (42%), Positives = 191/323 (59%)
 Q:  43 LAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYT--TKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSEN 365
      L L +G++V R NFSHG +E   +N VR A E G++I  LDTKGPEIR   + EV    V + T  +++GT EKF +    +  V+PG +I+VDDG + L V+S  ++ ++  N  L + + INLP   +P +S+KDR D+ F +  D I ASF+ T + VRE++ L E G + I IISKIE  G++++D II+ S+ IMVARGDLG+E+P  V  + II C  GK VI ATQML+S+ + +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP  V+ MA+I V +++
 S:  38 LKNLMKSGMSVARMNFSHGSHEYHQTTINNVRAAAAELGLHIGIALDTKGPEIRTGLFKDGEVSFAPGDIVCVTTDPAYEKVGTKEKFYI----DYPQLTNAVRPGGSIYVDDGVMTLRVVSKE-DDRTLKCHVNNHHRLTDRRGINLPGCEVDLPAVSEKDRKDLEFGVAQGVDMIFASFIRTAEQVREVRAALGEKGKD-ILIISKIENHQGVQNIDSIIEASNGIMVARGDLGVEIPAEKVCVAQMCIISKCNVVGKPVICATQMLESMTSNPRPTRAEVSDVANAVLNGADCVMLSGETAKGKYPNEVVQYMARICVEAQS 356
>gi|26990992|ref|NP_746417.1| pyruvate kinase [Pseudomonas putida KT2440] >gi|148546806|ref|YP_001266908.1| pyruvate kinase [Pseudomonas putida F1] >gi|24986019|gb|AAN69881.1|AE016627_3 pyruvate kinase I [Pseudomonas putida KT2440] >gi|148510864|gb|ABQ77724.1| pyruvate kinase [Pseudomonas putida F1] (471 aa)
Score = 593, Expect = 3.6e-59, Identities = 153/472 (32%), Positives = 248/472 (52%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVD---NVEHAIANKTEIIDA 476
      KK KI ATLGP+I G           ++ L +AGVN+ R NFSHG++ + +R  +REV ++  + ++D +GP++RV + +E +V+++  +R+  K G S + ++    +  ++PG + +DDGKL+L V + + +  I+T  N  L + K +N+P +  + +++KDR D+ F ++  D++A SFV  +++ E ++++  G+  +++KIE + ++ L I + +D+IMVARGDLG+EVP  VP +K II CR GK V+VATQML+S+   PTRAEVTDV AV G D MLS ETA+G YP+ AV++M+KI  EN DY  +DV  +     + A  + + P V+ N+  +S +  +     R API +T   A R + +GV  V D  V+ ++  EI A
 S:   5 KKVKILATLGPAINGI--------------------DDIRQLVEAGVNIFRLNFSHGEHADHALRYQWIREVEQQLNYPLGILMDLQGPKLRVGRFAEGKVQLQRGQALRL-DLDKTPGDSRRVNLPHP----EIIAALEPGMDLLLDDGKLRLRVTAKHSDA--IDTEVLNGGELSDRKGVNVPQAVLDLSPLTEKDRRDLAFGLELGVDWVALSFVQRPEDIVEARQLI----GDRAYLMAKIEKPSAVEQLQAIAELADAIMVARGDLGVEVPAESVPQIQKRIIGTCRQLGKPVVVATQMLESMRFSPAPTRAEVTDVANAVAEGADAVMLSAETASGDYPLEAVQMMSKIIRQVENGPDYQAQLDVGRPKAEATVSDAISCAIRRISGILPVAVLVNYSESGASTLRAARE----------RPRAPILNLTPNLNTARRLSVAWGVHSVVNDRLRQVDEVVSTALEIAQA 438
>gi|78043581|ref|YP_359989.1| pyruvate kinase [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] >gi|77995696|gb|ABB14595.1| pyruvate kinase [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] (583 aa)
Score = 593, Expect = 3.9e-59, Identities = 166/469 (35%), Positives = 247/469 (52%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDG--KLKLEVISSNVEEGIIETIAR--NTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF---VKVVDNVEHAIANKTE 472
      +K+TKI T+GP+        + G+    L + +G+NV R NF+HG +EE  R+ VR + E G+ ++ ++DTKGPEIR+ K  ++ +K  V    +I  +  V    +A+DV G TI +DDG +LK+E I N   + IAR   L NK +NLP  ++P +++KDR DI F I+  D+IA SFV  +V +++ L+E G + ++II+KIE  G++++D+II +D IMVARGDLG+E+P DVP +K II+ C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAE TDV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV+ MA+I  +E   R ++   P K    T+  ++  V   D +I+  +   + +S R A PI  T  +  + L +GVF  VK D+ + ++  E
 S:   1 MKRTKIVCTIGPA-------------SNDVGI-------LKEMIISGMNVARINFAHGSHEEHRERIEKVRRASLEVGIPVAILIDTKGPEIRIGKVENGKIVLKEGDLV---VFDPDIAEGQGLRV--PVNYPGLARDVNVGGTILLDDGLIELKIEDIQGN------KVIARVITGGELSNNKGVNLPGVKVNLPALTEKDRKDIDFGIEIGADFIAHSFVRKAADVLALRRYLEEKGAD-MEIIAKIENQEGVENIDEIIKVADGIMVARGDLGVEIPTEDVPLVQKEIIEKCNKNGKPVITATQMLDSMIRNKRPTRAEATDVANAIFDGTDAVMLSGETAAGKYPVEAVKTMARIAEKAEEKLLTLRKLN-----KPTTKS-----FKTVTDAISHASVTTAEELDAGAIITPTSSGYTARMVSRYRPAVPIIAATPDMKVLRKLTLVWGVFPLLVKTSDSTDEMLSKAIE 434
>gi|195330981|ref|XP_002032181.1| GM26421 [Drosophila sechellia] >gi|194121124|gb|EDW43167.1| GM26421 [Drosophila sechellia] (849 aa)
Score = 593, Expect = 4.2e-59, Identities = 172/489 (35%), Positives = 260/489 (53%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREV----AKEKGV--NISTMLDTKGPEIRVYKTS----EKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIG---TSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVD-------NVEHAIANKTEIIDAINSQLPEVKKTVVVIN 492
      I + I T+GPS      N PE      L L AG+ VVR NFSHG +E   +  R+   ++ G+  ++ LDTKGPEIR K +   E+E+K+ KV + +TKKE+  T E  V    + + V+PGN IFVDDG + L V + +E I +  N  L +K INLP   +P +++KD+ D+ F + K D I ASF+  + ++EI++IL  G I+IISKIE  G+ ++DDII ESD IMVARGD+G+E+P DVP +K I+ C  GK VI ATQM++S+ K +PTRAE +DV A+ G+D MLSGETA G YP+ V+ MA+I  E  Y  +  +E  ++    + + T +A  +    +IVV  + + Q +S++R  PI +T + A  L G++ +V+    N  + + +++ ++  P K +VV++N
 S:  84 IPLSSIICTIGPSS----------NSPEK----------LMELIRAGMRVVRMNFSHGSHEYHCQTIQAARKAIAMYVEQTGLPRTVAIALDTKGPEIRTGKLAGGNDRAEIELKTGGKVTL-STKKELADKSTQENIYV----DYQRLPELVKPGNRIFVDDGLIALIVKETKGDEVICQV--ENGGKLGSHKGINLPGVPVDLPSVTEKDKQDLKFGAEQKVDIIFASFIRDANALKEIRQILGP-AGACIKIISKIENHQGLINIDDIIRESDGIMVARGDMGIEIPTEDVPLAQKSIVAKCNKVGKPVICATQMMESMTNKPRPTRAEASDVANAIFDGSDAVMLSGETAKGKYPVECVQCMARICAKVEAVLWYESLQNSLKRE---IRTSAADHISAVTTAIAEAATVGQA----RAIVVASPCSMVAQMVSHMRPPCPIVMLTGNESEAAHSLLFRGIYPLLVEEMVIGSLNFRRIMQSGLKLMGKMDILEPGQKGSVVLVN 557
>gi|15230952|ref|NP_189225.1| pyruvate kinase, putative [Arabidopsis thaliana] >gi|9279601|dbj|BAB01059.1| pyruvate kinase [Arabidopsis thaliana] (497 aa)
Score = 592, Expect = 4.6e-59, Identities = 161/455 (35%), Positives = 239/455 (52%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFV--------TDKKEYATRFGLNYGVFVKVV 460
      KTKI TLGP+          +E +K  L AG+NV RFNFSHG +   L+ +R   G+ + MLDTK P IR +  K +++K  ++ I  K G S  S+    +A+D++PG+ I  DG + L V+S +  G++   N+ +L E K +NLP   +P +++KD+ DI+ + + NK D IA SFV G ++ +++K+L EH + I ++SK+E  G+ + D I++ SD+ MVARGDLG+E+P  +  +K +I   GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGETA G +P AV M++I  +E+F DY  D+ K+T M  V  + I +L A     F S+IVV    + ++ R + PI V    +D  + R GL Y  + VV
 S:  17 KTKIVCTLGPASRS----------------VEMIEK----LLKAGMNVARFNFSHGSHSYHQETLDNLRTAMDNTGILCAVMLDTKSPVIRTGFLKEGKPIQLKQGQEITISIDYKIQGDSNTISM----SYKKLAEDLKPGDVILCSDGTISLNVLSCDKYLGLVRCRCENSALLGERKNVNLPGIVVDLPTLTEKDKEDIMQWGVPNKIDIIALSFVRKGSDLIQVRKLLGEHS-KSIMLMSKVENQEGVMNFDKILENSDAFMVARGDLGMEIPIEKMFLAQKTMINKANAHGKPVVTATQMLESMTVSPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGETAAGAHPETAVLTMSRICKEAEDFIDY----DILHKKTLGM---VSLPLSPIESLAASAVSTARSVF-ASAIVVLTRGGYTAELVAKYRPSVPILSVIMPEIAECSDSVAHVARRGLIYRGIIPVV 448
>gi|37676373|ref|NP_936769.1| pyruvate kinase [Vibrio vulnificus YJ016] >gi|37200915|dbj|BAC96739.1| pyruvate kinase [Vibrio vulnificus YJ016] (491 aa)
Score = 592, Expect = 5.0e-59, Identities = 160/455 (35%), Positives = 246/455 (54%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKS-DSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKS---LDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      MKM K TKI ATLGP+            ++ L L AGVNVVR NFSHG EE  R +VRE+A++ V++ ++D +GP+IR+  + +++K+ D +  T +E GT E+  LD   + D+Q GN + +DDG+++LEV + + + ++ TIA N  L  K INL   S P ++DKD+ DI+ A + K D++A SF  D++ E + L  G H I++K+E  + S  +D +I SD IMVARGDLG+E+  +P +K +I  ++ GK VI ATQM++S+   PTRAEV DV AV GTD MLS E+A G+YP+ AVE M +I  E+ +  A  + K   +  + A ++++++ +V + G  +IV  +T L+ +S + A I+ V+DK E  + + GV
 S:   1 MKMCK-TKIVATLGPA--------------------SQTREKLTQLIQAGVNVVRLNFSHGSAEEHIARAEMVREIAQDLNVSVGVLVDLQGPKIRIACFEQGSIQLKAGDPFILDGTLDREAGTQERVG-LDYP---ELIDDLQVGNILLLDDGRIQLEVTAVDTQTRLVNTIALNGGKLSNRKGINLLGGGLSAPALTDKDKQDILTAAELKADFLAVSFPRNADDI-EYARSLALQAGCHAHIVAKVERAEVVASEEAMDGVIRASDVIMVARGDLGVEIGDARLPGVQKALIARAKYLGKPVITATQMMESMIENPLPTRAEVLDVANAVLDGTDAVMLSAESAAGLYPVEAVEAMVRIAQGVEH--ETSCAQGCWDKLHHLCNDAGKSFA--LSSMISATKVHKDLGV---AIVTQHGETPLL--MSRCQSQATIWAVSDKPELLRKLAILRGV 424
>gi|68482226|ref|XP_714997.1| hypothetical protein CaO19.11059 [Candida albicans SC5314] >gi|68482353|ref|XP_714934.1| hypothetical protein CaO19.3575 [Candida albicans SC5314] >gi|46436533|gb|EAK95894.1| hypothetical protein CaO19.3575 [Candida albicans SC5314] >gi|46436598|gb|EAK95958.1| hypothetical protein CaO19.11059 [Candida albicans SC5314] (504 aa)
Score = 592, Expect = 5.3e-59, Identities = 173/460 (37%), Positives = 250/460 (54%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYE-EQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKT-SEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTS--EKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNY-GVFVKVVD 461
      K ++++ I T+GP       K N V+  +K    AG+NVVR NFSHG YE Q++ N +   KG ++ LDTKGPEIR  T +K+ I + ++ I+TT   T  +K  +D   N+ K + PG I+VDDG L EVIS + +E ++ + N  + +K +NLP ++ +P +S+KD DI F +KNK  I ASF+ T ++V EI+K+L E G + IQIISKIE  G+ + D+I++ +D +MVARGDLG+E+P  V  +K +I C  K VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV A+ G DC MLSGETA G YP+ AV +M  +++E  Y +   F E  + +K  ATT  VA  V  + D +IVV    + +S +  PI VT + E A +F  Y GV+ + D
 S:  20 KYLRRSSIIGTIGP-------------KTNNVDVLVKLRK-------AGLNVVRMNFSHGSYEYHQSVIDNARKSEEVYKGRPLAIALDTKGPEIRTGTTIGDKDYPIPPNHEM-IFTTDDAYKTKCDDKVMYIDYK---NITKVIAPGKIIYVDDGVLSFEVISVD-DEQTLKVRSLNAGKISSHKGVNLPGTDVDLPALSEKDIADIKFGVKNKVHMIFASFIRTANDVLEIRKVLGEEGKD-IQIISKIENQQGVNNFDEILEVTDGVMVARGDLGIEIPAPQVFVVQKQLIAKCNLAAKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVGNAILDGADCVMLSGETAKGNYPVEAVSMMHNTCLTAEKAIAYPQ----LFNELRSLAKK--PTATTETCAVAA--VSAAYEQDAKAIVVLSTSGLSARLVSKYKPDVPILMVT-RNERAAKFSHLYRGVYPFIYD 449
>gi|170722789|ref|YP_001750477.1| pyruvate kinase [Pseudomonas putida W619] >gi|169760792|gb|ACA74108.1| pyruvate kinase [Pseudomonas putida W619] (471 aa)
Score = 591, Expect = 5.8e-59, Identities = 153/472 (32%), Positives = 248/472 (52%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVD---NVEHAIANKTEIIDA 476
      KK KI ATLGP+I G           ++ L +AGVN+ R NFSHG++ + +R  +REV ++  + ++D +GP++RV + +E +V+++  +R+  K G S + ++    +  ++PG + +DDGKL+L V + + +  I+T  N  L + K +N+P +  + +++KDR D+ F ++  D++A SFV  +++ E ++++  G+  +++KIE + ++ L I + +D+IMVARGDLG+EVP  VP +K II CR GK V+VATQML+S+   PTRAEVTDV AV G D MLS ETA+G YP+ AV++M+KI  EN DY  +DV  +     + A  + + P V+ N+  +S +  +     R API +T   A R + +GV  V D  V+ ++  EI A
 S:   5 KKVKILATLGPAINGI--------------------DDIRQLVEAGVNIFRLNFSHGEHADHALRYQWIREVEQQLNYPLGILMDLQGPKLRVGRFAEGKVQLQRGQALRL-DLDKTPGDSRRVNLPHP----EIIAALEPGMDLLLDDGKLRLRVTAKHNDA--IDTEVLNGGELSDRKGVNVPQAVLDLSPLTEKDRRDLAFGLELGVDWVALSFVQRPEDIVEARQLI----GDRAYLMAKIEKPSAVEQLQAIAELADAIMVARGDLGVEVPAESVPQIQKRIIGTCRQLGKPVVVATQMLESMRFSPAPTRAEVTDVANAVAEGADAVMLSAETASGDYPLEAVQMMSKIIRQVENGPDYQAQLDVGRPKAEATVSDAISCAIRRISGILPVAVLVNYSESGASTLRAARE----------RPRAPILNLTPNLVTARRLSVTWGVHSVVNDRLRQVDEVVSTALEIAQA 438
>gi|170086043|ref|XP_001874245.1| pyruvate kinase [Laccaria bicolor S238N-H82] >gi|164651797|gb|EDR16037.1| pyruvate kinase [Laccaria bicolor S238N-H82] (532 aa)
Score = 591, Expect = 6.2e-59, Identities = 165/455 (36%), Positives = 243/455 (53%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYE-EQTIRLNLVREVAKE-KGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKK-EIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      K ++KT I AT+GP +          T +K LA L AGVNVVR NFSHG YE Q++ N + VA++ +G ++ LDTKGPEIR  T E K+ + + + I T K   ++  +D T  N+ K  PG I+VDDG L L V++ +   + T+ N  +  K +NLP ++ +P +SDKD+ D++F +KN D I ASF+  +V++I+ +L  G +I+II KIE  G+ + D+I+ E+D +MVARGDLG+E+P  V  +K +I   GK VIVATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YPI +V +MA+ + +E+  Y  D   P  E  T+A    + +     S+I+V     +S R + PI VT ++ + + L+ G +
 S:  30 KYLRKTSIIATIGPKVN-------------------TVEK-LADLRRAGVNVVRMNFSHGSYEYHQSVIDNTRKMVAQDPQGRPVAIALDTKGPEIRTGLTREGKDWPVSAGHEFVISTDPKYSEACDDQVMWVDYT---NLPKVTAPGKLIYVDDGILSLLVLAIDGPNVRVRTL--NNGNISSRKGVNLPKTDVDLPALSDKDKKDLLFGVKNGVDMIFASFIRKAQDVKDIRTVLGPDGA-NIKIIVKIENEQGVANFDEILKETDGVMVARGDLGIEIPASQVFLAQKMMIAKSNIAGKPVIVATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVANAVLDGADCVMLSGETAKGNYPIQSVLMMAETCLLAESAICYPPLFDDIRSIQPRPTETAETVAIAAVAAASEQGA--------SAIIVLSTSGHTACLISKYRPSVPIITVTRNQQTSRQIHLHRGCY 454
>gi|116055384|emb|CAL58052.1| KPYC_SOLTU Pyruvate kinase, cytosolic isozyme (ISS) [Ostreococcus tauri] (699 aa)
Score = 591, Expect = 6.9e-59, Identities = 136/363 (37%), Positives = 211/363 (58%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFD 368
      K+KI TLGP          +  + L + AG+++ RFNFSHG +E   L+ +R   GV+ + +LDTKGPEIR     + ++ +++ + T   G++EK +V   +Y ++AKDV+PG+ I  DG +  V+ +V +G +   N+ L E K +NLP  ++P +++KDR+D+I + +KN+ D+IAASFV G +V I+ +L +  + + IISK+E M G+ + +DI++ SD +MVARGDLG+E+  +  +K +IK C  GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV A+ GTD MLSGETA G YP++AV+ MA I  +E + +
 S:  53 KSKIICTLGP--------------------VSRTVEILEKMLRAGMSIARFNFSHGSHEYHQETLDNLRLACANTGVDCAILLDTKGPEIRTGMLDGGGPIMLEVGNEITLTTDYDFKGSAEKIAV-----SYPDLAKDVKPGSKILCADGSVTFTVLECDVAKGEVRCKLENSAKLGERKNMNLPGVVVNLPTITEKDRHDLIEWGVKNQVDFIAASFVRKGSDVEYIRSVLGDFASK-VSIISKVENMEGLDNFEDIVEASDGVMVARGDLGMEIRMEQIFLAQKRMIKRCNLAGKPVVTATQMLESMTGAPRPTRAEATDVANAILDGTDAVMLSGETAAGSYPLDAVKCMASICREAEAYVN 392
>gi|70729087|ref|YP_258823.1| pyruvate kinase [Pseudomonas fluorescens Pf-5] >gi|68343386|gb|AAY90992.1| pyruvate kinase [Pseudomonas fluorescens Pf-5] (471 aa)
Score = 590, Expect = 7.3e-59, Identities = 158/472 (33%), Positives = 241/472 (51%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVD---NVEHAIANKTEIIDA 476
      KK KI ATLGP+I G        IE ++  L AGVN+ R NFSHG + +  R  +R+V +E  + ++D +GP++RV  +E +V++   +R+    G +++ S+    +  ++PG + +DDGKL+L VI+  +  IET  N  L + K +N+P +  + ++ KDR D+ F ++  D++A SFV  +++RE + ++  G+  +++KIE + + L +I + SD+IMVARGDLG+EVP  VP +K II CR GK V+VATQML+S+   PTRAEVTDV AV G D MLS ETA+G YP+ AV++M+KI  E  DY  +DV  +     + A   + P V+ N+  SS +  +     R + PI +T   A R + +GV  V D  V+  A  EI A
 S:   5 KKVKILATLGPAIDG----------------IEDIRE----LVQAGVNIFRLNFSHGAHADHAQRYEWIRQVERELNYPLGILMDLQGPKLRVGTFAEGKVQLVRGQALRL-DLDATPGNAQRVSLPHP----EIIAALEPGMDLLLDDGKLRLRVIAKQADA--IETTVLNGGELSDRKGVNVPQAVLDLSPLTAKDRRDLSFGLELGVDWVALSFVQRPEDIREARALI----GDKAYLMAKIEKPSAVTQLREIAELSDAIMVARGDLGVEVPAESVPQIQKNIISTCRQLGKPVVVATQMLESMRFSPAPTRAEVTDVANAVAEGADAVMLSAETASGEYPLEAVQMMSKIIRQVETGPDYQAQLDVSRPQAEATVSDAISCAIRRVCSILPVAVLVNYSESGSSTLRAARE----------RPSVPILNLTPNLATARRLTVAWGVHSVVNDRLRQVDEVCATALEIAQA 438
>gi|126571553|gb|ABO21408.1| pyruvate kinase [Litopenaeus vannamei] (591 aa)
Score = 590, Expect = 8.6e-59, Identities = 157/422 (37%), Positives = 229/422 (54%)
 Q:  34 GVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNI------STMLDTKGPEIR---VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEI-GTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      G + + + L + +AG+N+ R NFSHG +E + + VR+ A++  I   + LDTKGPEIR  +   E+E+K + +++ T    SE  LD   N+ K V+PGN IFVDDG + L I+ +V  I+  N +L  K +NLP   +P +S+KDR D++ +K  D + ASF+   VREI+ +L E G ++I+IISKIE  G K++DDII+E D IM+ARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VI ATQML+S+ K +PTRAEV+DV A+ G DC MLSGETA G YP+ V MA I  +E  + +   ++   +  T T IA + A + +    ++I+V   R  +S R  PI VT  + A + L G+
 S:  43 GPVSRSVEMLEKMMEAGMNIARMNFSHGTHEYHSETMMNVRKAAQKYSDKIGHSYPVAIALDTKGPEIRTGLLEGGPSAEIELKEGATIKLTTDASYYEKCSEDVLYLDYV---NITKVVKPGNRIFVDDGLISL--IAKDVGSDSIDCEVENGGMLGSKKGVNLPGVPVDLPAVSEKDRGDLLLGVKMGVDIVFASFIRDAAGVREIRDVLGEKG-KNIKIISKIENHQGCKNIDDIIEEGDGIMIARGDLGIEIPAEKVFVAQKQMIAKCNKVGKPVICATQMLESMVKKPRPTRAEVSDVGNAILDGADCVMLSGETAKGGYPLVCVRTMANIAREAEAAIWHKQLFTELSQQVHLPTDSTHT--TAIAAVEASFKAM------ATAIIVITPTGRSAHLVSKYRPRCPIVAVTRYPQVARQCHLYRGI 460
>gi|154344353|ref|XP_001562199.1| pyruvate kinase, putative [Leishmania braziliensis MHOM/BR/75/M2904] >gi|134065455|emb|CAM43218.1| pyruvate kinase, putative [Leishmania braziliensis] (454 aa)
Score = 590, Expect = 8.6e-59, Identities = 149/405 (36%), Positives = 223/405 (55%)
 Q:  51 VNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTK--KEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAID--VYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++V R NFSHG +E   +N VR+ A E GVNI+ LDTKGPEIR     ++ D+  + T   + GT +KF +    N+ K V PG I++DDG L L+V S+ +E ++  N  + + + +NLP + +P +S KD D+ F ++  D I ASF+ + + V E++K L  GG+ I +I KIE  G++++D II+ESD IMVARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP  V+ MA+I + +++   AI+ V+F    +K+ + ++  V  V  +   ++VV N R + ++ R  PI VT + +  + + GV
 S:   1 MSVARMNFSHGSHEYHQTTINNVRQAAAELGVNIAIALDTKGPEIRTGLFVGGVAVMEKDATCYVTTDPAFSDKGTKDKFYI----DYANLPKVVSPGGYIYIDDGILILQV-QSHEDEQTLKCTVTNAHTISDRRGVNLPGCDVDLPAVSPKDCADLQFGVEQGVDIIFASFIRSAEQVVEVRKALGAKGGD-IMVICKIENHQGVQNIDSIIEESDGIMVARGDLGVEIPAEKVVVAQKILISKCNVAGKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVANAVFNGADCVMLSGETAKGKYPNGVVQYMARICLEAQS------AINEYVFFNSI----KKLQPIPMSVEEAVCSSAVNSVYETKAKALVVLSNTGRSARLVAKYRPNCPIVCVTTRLQTCRQLNITQGV 393
>gi|167034861|ref|YP_001670092.1| pyruvate kinase [Pseudomonas putida GB-1] >gi|166861349|gb|ABY99756.1| pyruvate kinase [Pseudomonas putida GB-1] (471 aa)
Score = 590, Expect = 8.7e-59, Identities = 152/472 (32%), Positives = 248/472 (52%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVD---NVEHAIANKTEIIDA 476
      KK KI ATLGP+I G           ++ L +AGVN+ R NFSHG++ + +R  +REV ++  + ++D +GP++RV + +E +V+++  +R+  K G + + ++    +  ++PG + +DDGKL+L V + + +  I+T  N  L + K +N+P +  + +++KDR D+ F ++  D++A SFV  +++ E ++++  G+  +++KIE + ++ L I + +D+IMVARGDLG+EVP  VP +K II CR GK V+VATQML+S+   PTRAEVTDV AV G D MLS ETA+G YP+ AV++M+KI  EN DY  +DV  +     + A  + + P V+ N+  +S +  +     R API +T   A R + +GV  V D  V+ ++  EI A
 S:   5 KKVKILATLGPAINGI--------------------DDIRQLVEAGVNIFRLNFSHGEHADHALRYQWIREVEQQLNYPLGILMDLQGPKLRVGRFAEGKVQLQRGQALRL-DLDKTPGDNRRVNLPHP----EIIAALEPGMDLLLDDGKLRLRVTAKHSDA--IDTEVLNGGELSDRKGVNVPQAVLDLSPLTEKDRRDLAFGLELGVDWVALSFVQRPEDIVEARQLI----GDRAYLMAKIEKPSAVEQLQAIAELADAIMVARGDLGVEVPAESVPQIQKRIIGTCRQLGKPVVVATQMLESMRFSPAPTRAEVTDVANAVAEGADAVMLSAETASGDYPLEAVQMMSKIIRQVENGPDYQAQLDVGRPKAEATVSDAISCAIRRISGILPVAVLVNYSESGASTLRAARE----------RPRAPILNLTPNLNTARRLSVAWGVHSVVNDRLRQVDEVVSTALEIAQA 438
>gi|148655571|ref|YP_001275776.1| pyruvate kinase [Roseiflexus sp. RS-1] >gi|148567681|gb|ABQ89826.1| pyruvate kinase [Roseiflexus sp. RS-1] (478 aa)
Score = 589, Expect = 1.1e-58, Identities = 159/466 (34%), Positives = 250/466 (53%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKE-VEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSE---NFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV------FVKVVDNVEHAIAN 469
      +++TKI AT+GP +      PE  VIE    L +AG++V R NFSHG +E  R+ ++REVA KG ++ + D +GP+IR   ++ V ++ ++ I TT+  GT+   L ST  + +DV+PG+ I + DG ++ V+ + ++  E +   LRE++ INLP  S P ++DKDR+D++F +  DY+A SFV  ++ EIK +  G  +I+KIE  +  + I++ +D IMVARGDLG+E+P  VP +K +I+   GK VI ATQMLDS+  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV++M +I  +E   D+  I  F E P +  + +  I ++  ++    + + G+ RL+  + R  PIF +T +  R L +GV   +V +D++E A+ N
 S:   6 MRRTKIVATIGPVSS----------TPE---VIER-------LLNAGMDVARLNFSHGTQDEHARRIEMLREVAVRKGRPLALLQDLQGPKIRTGSLVDRTPVMLQPGARFTI-TTRNVAGTAS----LVSTTYAALPRDVRPGDRILISDGLIEARVVRVSGDDVETEIVVGGE--LREHQGINLPGVAVSAPALTDKDRSDLLFGLAQGVDYVALSFVRRASDLVEIKAQIAA-AGASTPVIAKIEKPEALHEFEAILEAADGIMVARGDLGVEMPPEQVPIVQKQVIEATNMAGKPVITATQMLDSMIRNPRPTRAEASDVANAIIDGTDAVMLSGETATGAYPVEAVQMMGRIAEVTEASGRRGDHSHEIIWRFHEQPTVAAAISSAVHAIVQVLPVTAIV--------AFTMSGSTARLV---ARQRPKTPIFALTPSEAVYRRLNLVWGVTPLLCPYVDRLDDLEDAVRN 442
>gi|15228164|ref|NP_191124.1| pyruvate kinase, putative [Arabidopsis thaliana] >gi|7263553|emb|CAB81590.1| pyruvate kinase-like protein [Arabidopsis thaliana] (510 aa)
Score = 589, Expect = 1.1e-58, Identities = 163/455 (35%), Positives = 241/455 (52%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFV---------------TDKKEYATRFGLNYGVFVKVV 460
      KTKI TLGP          + + + + L AG+NV RFNFSHG +   L+ +R   G+ + MLDTKGPEIR +  K +++  ++ I    G S  S+    +A+DV+PG+ I  DG + L V+S +  G++   N+ IL E K +NLP   +P +++KD+ DII + + NK D IA SFV G ++ E++++L EH ++I ++SK+E  G+ + + I++ SD+ MVARGDLG+E+P  +  +K +IK   GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGETA G +P AV M++I  +E+F DY  D+ K+T M  V  + I +L A     F S+IVV    + ++ R + PI V        +D  +A R GL Y  + VV
 S:  17 KTKIICTLGP--------------------VSRSVEMIEKLLKAGMNVARFNFSHGSHSYHQETLDNLRTAMDNTGILSAVMLDTKGPEIRTGFLKEGKPIQLNQGQEITISIDYMIEGDSNVISM----SYKKLAEDVKPGDVILCSDGTISLTVLSCDKSFGLVRCRCENSAILGERKNVNLPGIVVDLPTLTEKDKEDIIQWGVPNKIDIIALSFVRKGSDLTEVRRLLGEHS-KNIMLMSKVENQEGVMNCEKILENSDAFMVARGDLGMEIPIEKMFLAQKTMIKMANALGKPVVTATQMLESMTVSPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGETAAGAHPEAAVLTMSRICKEAEDFIDY----DILHKKTLGM---VSLPLSPIESLAASVVSTAQSVF-ASAIVVLTKGGYTAELVAKYRPSVPILSVIVPEIAQGNDMEMSCSDSVAHAARRGLIYRRIIPVV 455
>gi|52547714|gb|AAU81892.1| pyruvate kinase [Phaeodactylum tricornutum] (513 aa)
Score = 589, Expect = 1.2e-58, Identities = 145/359 (40%), Positives = 210/359 (58%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETA-----------KKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIR--VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSE 364
      +TKITA+ GP + G  TL  K +  +T       + L +L DAG+++ RFNFSHGD+E   L+ +R+ A K +++ MLDTKGPEIR  +  K++ +   + + +   G  K +     +AK V PG I V DG L L V+S +  G +   N  + E K +NLP   +P ++DKD +DI + I N D+IAASFV  +V +I+++L E G + I+II KIE  G+ + D+I++ +D+IMVARGDLG+E+P  V  +K +I+   GK V+ ATQML+S+ T +PTRAE +DV AV GTDC MLSGETANG YP AV +M++  +E
 S:   5 QTKITAS-GPELRGANITLDTIMKKTDVSTRQTKIVCTLGPACWEVEQLESLIDAGLSIARFNFSHGDHEGHKACLDRLRQAADHKKKHVAVMLDTKGPEIRSGFFADGAKKISLVKGETIVLTSDYSFKGDKHKLACSYPV----LAKSVTPGQQILVADGSLVLTVLSCDEAAGEVSCRVENNAGIGERKNMNLPGVIVDLPTLTDKDIDDIQNWGIVNDIDFIAASFVRKASDVHKIREVLGEKG-KGIKIICKIENQEGMDNYDEILEATDAIMVARGDLGMEIPPEKVFLAQKMMIRQANIAGKPVVTATQMLESMITNPRPTRAECSDVANAVLDGTDCVMLSGETANGEYPTAAVTIMSETCCEAE 371
>gi|89898143|ref|YP_515253.1| pyruvate kinase [Chlamydophila felis Fe/C-56] >gi|89331515|dbj|BAE81108.1| pyruvate kinase [Chlamydophila felis Fe/C-56] (481 aa)
Score = 588, Expect = 1.2e-58, Identities = 154/465 (33%), Positives = 246/465 (52%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEI-GTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDV-----YFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAI 467
      MI +TKI T+GP+      N PE      L L DAG+NV R NFSHG +E   + L++E+ + KG ++ MLDTKGPE+R+ K    IK   +I  K+I G+ E+  L   +   V+ G + +DDG ++ V+S+ +  +E I N+ L+ NK +++ + + ++PFM+DKD D+ F ++  D IAASFV  +++ ++K L + G  + II+KIE  G+++  I  SD IM+ARGDLG+E+  +VPT +K++ + R G+ I ATQML+S+  + PTRAEV+D+ A+ GT  MLSGETA+G YPI AV++M +  +E  +Y  +++    K +P++ + +G   IA   +      +I+V+     LS R  PI VT ++  R L +GV+ + +  A+
 S:   1 MIARTKIICTIGPAT----------NTPEM----------LEKLLDAGMNVARLNFSHGTHESHGQTIRLLKELRESKGAPLAIMLDTKGPEVRLGKVP---TPIKVSRGQKITLVGKDIEGSMEEGITLHPRCVFPF---VREGAEVLIDDGYIQAIVVSTGDDHLELEFI--NSGELKSNKSLSIREIDLALPFMTDKDIADLKFGVEQGVDVIAASFVRCAEDIESMRKCLADFGRADMPIIAKIENRLGVENFSKIAQASDGIMIARGDLGIELSVVEVPTLQKFMARVSRETGRFCITATQMLESMIRNVLPTRAEVSDIANAIYDGTSAVMLSGETASGSYPIAAVKIMRSVIQETEKNLNYSSFLNLNDSECAVKVSPYL-QSIGLSGIQIAEKAEAR-----------AIIVYTESGGSPIFLSKYRPRFPIIAVTPNRDVYYRLALEWGVYPMLTEESVRAV 431
>gi|1791247|gb|AAB41226.1| pyruvate kinase [Chlamydia trachomatis] (496 aa)
Score = 588, Expect = 1.4e-58, Identities = 151/454 (33%), Positives = 245/454 (53%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDV-----YFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      MI +TKI T+GP+      N PE      L L DAG+NV R NFSHG +E   + +++E+ +++ V ++ MLDTKGPEIR+  + E IK   R+  KEI S++ ++L   Y + V+  + +DDG ++ V+ N +E ++E  +N+ ++ NK +++ D + ++PFM++KD D+ F ++ + D IAASFV  +++ ++K+L+ G ++ II+KIE  G+++ +I  +D IM+ARGDLG+E+  +VP +K++ + R G+ I ATQML+S+   PTRAEV+DV A+ GT  MLSGETA+G +P++AV+ M I  +E FDY   +    K +P++ E    IA  + K      +I+V+     LS R  PI VT +  R + +GV+
 S:  12 MIARTKIICTIGPAT----------NTPEM----------LEKLLDAGMNVARLNFSHGTHESHGRTIAILKELREKRQVPLAIMLDTKGPEIRL---GQVESPIKVQPGDRLTLVSKEILGSKESALLFIQVVY--SPYVRERAPVLIDDGYIQAVVV--NAQEHMVEIEFQNSGEIKSNKSLSIKDIDVALPFMTEKDIADLKFGVEQELDLIAASFVRCNEDIDSMRKVLESFGRPNMPIIAKIENHLGVQNFQEIARAADGIMIARGDLGIELSIVEVPGLQKFMARASRETGRFCITATQMLESMIRNPLPTRAEVSDVANAIYDGTSAVMLSGETASGAHPVHAVKTMRSIIQETEKTFDYHAFFQLNDKNSALKVSPYL-EANWVFWIQIAEKASAK-----------AIIVYTQTGGSPMFLSKYRPYLPIIAVTPNRNVYYRLAVEWGVY 431
>gi|154344357|ref|XP_001568120.1| pyruvate kinase, putative [Leishmania braziliensis MHOM/BR/75/M2904] >gi|134065457|emb|CAM43221.1| pyruvate kinase, putative [Leishmania braziliensis] (424 aa)
Score = 588, Expect = 1.4e-58, Identities = 149/405 (36%), Positives = 224/405 (55%)
 Q:  51 VNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTK--KEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAID--VYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++VVR +FSHG +E   +N VR+ A E GVNI+ LDTKGPEIR     ++ D+  + T   + GT +KF +    N+ K V PG I++DDG L L+V S+ +E ++  N  + + + +NLP + +P +S KD D+ F ++  D I ASF+ + + V E++K L  GG+ I +I KIE  G++++D II+ESD IMVARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP  V+ MA+I + +++   AI+ V+F    +K+ + ++  V  V  +   ++VV N R + ++ R  PI VT + +  + + GV
 S:   1 MSVVRMDFSHGSHEYHQTTINNVRQAAAELGVNIAIALDTKGPEIRTGLFVGGVAVMEKDATCYVTTDPAFSDKGTKDKFYI----DYANLPKVVSPGGYIYIDDGILILQV-QSHEDEQTLKCTVTNAHTISDRRGVNLPGCDVDLPAVSPKDCADLQFGVEQGVDIIFASFIRSAEQVVEVRKALGAKGGD-IMVICKIENHQGVQNIDSIIEESDGIMVARGDLGVEIPAEKVVVAQKILISKCNVAGKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVANAVFNGADCVMLSGETAKGKYPNGVVQYMARICLEAQS------AINEYVFFNSI----KKLQPIPMSVEEAVCSSAVNSVYETKAKALVVLSNTGRSARLVAKYRPNCPIVCVTTRLQTCRQLNITQGV 393
>gi|82617854|gb|ABB84848.1| pyruvate kinase [uncultured delta proteobacterium DeepAnt-32C6] (466 aa)
Score = 588, Expect = 1.5e-58, Identities = 161/456 (35%), Positives = 234/456 (51%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKN-KFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKV 459
      +++ KI T+GP+            ++ + AL DAG++ R NFSHG +    LVRE+A E G I+ + D GP+IRV + E VE+  +  + TT+  GT ++ S+    + +DV PG+ I +DDG ++L V  VE  I I   +L E K IN+P S S P ++DKD+ D+ FA+   D+IA SFV T ++ E K + K   + +I+K+E  I +L I D +D MVARGDLG+E+  VP +K II++  +GK VI ATQMLDS+  +PTRAE D+ AV GTD MLSGETA G YPI AV++M I      R ++ + +  MKE+V    AT    + +  D ++VVF D R +Q LS R API +T   A + L +GV+ ++
 S:   1 MRRAKIVCTIGPATH--------------------TREGIRALIDAGMDCARLNFSHGTQQGHARVAALVRELATEAGRPIALLADLCGPKIRVGRFPEGAVELVEGTAFTL-TTRDVAGTDKQASI----NYAALPQDVDPGDAIMIDDGLIRLVV--REVEGPDIHCIVEVGGMLSERKGINVPGSALSTPALTDKDKRDLAFAVDTIGVDWIALSFVRTAADILEAKSLAK-----NTPVIAKLEKPEAIANLCAIADVADGAMVARGDLGVELGPEKVPLVQKRIIEEVNTRGKLVITATQMLDSMIRNPRPTRAEAADIANAVLDGTDALMLSGETAVGRYPIKAVKMMDVII----------REVETAWLKDASMKEQVIADKWGFATATTKAAALLSFVLDLKALVVFTQDGRTVQLLSEYRPRAPIIALTSDSRVANQLALEWGVYPRL 415
>gi|71419545|ref|XP_811202.1| pyruvate kinase 2, putative [Trypanosoma cruzi strain CL Brener] >gi|70875839|gb|EAN89351.1| pyruvate kinase 2, putative [Trypanosoma cruzi] (499 aa)
Score = 588, Expect = 1.5e-58, Identities = 134/323 (41%), Positives = 193/323 (59%)
 Q:  43 LAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTK--KEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSEN 365
      L L +G++V R NFSHG +E   +N +R A E G +I  LDTKGPEIR   + + +   V + +  ++IGT EKF +   Y ++ V+PG I++DDG L L+V+S  +E ++  N  L + K NLP   +P +S+KDR D+ F ++  D + ASF+ T + V+E+++ L E G + I IISKIE  G++++D II+ SD IMVARGDLG+E+P  V  + +I C  GK VI ATQML+S+ T +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP  V+ MA+I + +++
 S:  38 LKGLIRSGMSVARMNFSHGSHEYHQTTINNLRAAATELGAHIGLALDTKGPEIRTGLFKDGGIALAPGDTVLVTSDPAFEKIGTKEKFYI-----EYPRLSITVRPGGFIYIDDGVLSLKVLSKE-DEYTLKCYVNNAHFLTDRKGCNLPGCEVDLPAVSEKDREDLKFGVEQGIDMVFASFIRTAEQVQEVREALGEKGKD-ILIISKIENHQGVQNIDGIIEASDGIMVARGDLGVEIPAEKVVVAQMILISKCNVAGKPVICATQMLESMTTNPRPTRAEVSDVANAVFNGADCVMLSGETAKGKYPNEVVQYMARICLEAQS 356
>gi|56757978|gb|AAW27129.1| SJCHGC06305 protein [Schistosoma japonicum] (561 aa)
Score = 588, Expect = 1.6e-58, Identities = 154/413 (37%), Positives = 224/413 (54%)
 Q:  43 LAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVA---KEKGVNISTMLDTKGPEIR---VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEI-GTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      L + AG+N+ R NFSHG +E   + LVRE A  K   I  LDTKGPEIR  + +  EV ++  K+R+ T  +  +E  +D   N+  + G+ IFVDDG + L V+S    +E  N  L  K +NLP ++ +P +S+KD+ D+ FA+++ D + ASF+   V EI+++L E+G +I+II+KIE  G++ ++I++ D IMVARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VI ATQML+S+ TK +PTRAE +DV AV G DC MLSGETA G+YP+ V+ M +I V +E  +G+ +     E  T T IA + A R    + ++I+V   R Q +S R  PI VT + A + L GV
 S:  76 LQNMMTAGMNIARLNFSHGSHEYHAETIKLVREAAATLKPFPRPIGIALDTKGPEIRTGLINGSGTAEVSLEVGHKIRVTTDSAYMEACNESTLYVDYP---NIVHVLSNGSKIFVDDGLISLVVLSKG--PNYLECEVENGGKLGSRKGVNLPGAHVDLPAVSEKDKQDLRFAVEHNVDMVFASFIRNAGAVHEIRQLLGENGA-YIKIIAKIENHEGVQRFNEILEVVDGIMVARGDLGIEIPAEKVFIAQKMMIGRCNQVGKPVICATQMLESMTTKPRPTRAESSDVANAVLDGADCVMLSGETAKGLYPLETVQTMHRICVQAEAAMFHGQLFEDLKSSLCGPTEMAHT--TAIAAVEAASRC------NAAAIIVITTSGRSCQLISRHRPRCPILTVTRHEVIARQIHLYRGV 481
>gi|145595675|ref|YP_001159972.1| pyruvate kinase [Salinispora tropica CNB-440] >gi|145305012|gb|ABP55594.1| pyruvate kinase [Salinispora tropica CNB-440] (482 aa)
Score = 587, Expect = 1.6e-58, Identities = 151/477 (31%), Positives = 246/477 (51%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAI 477
      M + ++ KI TLGP+ +      PE      + L +AG++V R NFSHG + +   LVRE A+ G ++ + D +GP+IR+ + ++  E ++  V I T+  +GT ++ +   TY + ++V+PG+ + +DDG++ +EV ++V  I +   + NK ++LP+  S+P +SDKD D+ FA+  D +A SFV + D+++++ I+ E G H +++K+E  ++ L I+  D +MVARGDLG+E+P  VP +K ++ CR  K VIVATQMLDS+  +PTRAE +DV AV G D MLSGET+ G YP+ V MAKI ++E   G    + P   G  T A+ +A     D ++V F   ++ LS + C P+  T  E  + L++GV  ++ VEH A  ++ +A+
 S:   1 MGVTRRAKIVCTLGPATS----------SPER----------IRGLVEAGMDVARLNFSHGSHADHEAVCRLVREAAEAAGRPVAVLADLQGPKIRLGRFADGPHEWRTGDSVVI-TSDDILGTRDRVAC-----TYRKLPQEVKPGDRLLIDDGRVAVEV--TDVTGNDIRCLVTEGGPVSNNKGVSLPNVAVSVPALSDKDAEDLRFALGLGADLVALSFVRSADDIKQVHSIMSEEG-VHRPVLAKVEKPEAVEQLGAIVLAFDGVMVARGDLGVEMPLDQVPLVQKRAVQLCRENAKPVIVATQMLDSMIENSRPTRAEASDVANAVLDGADAVMLSGETSVGKYPVLTVSTMAKIVATTEA----GSIAVPRLQHDP---RTHGGALTIAASSIA-------RAIDAKALVAFSQTGDTVRRLSRLHCDLPLLAFTPVPEVRNQLALSWGVQTFLMPFVEHTDAMFRQVDEAL 435
>gi|83856047|ref|ZP_00949576.1| pyruvate kinase [Croceibacter atlanticus HTCC2559] >gi|83849847|gb|EAP87715.1| pyruvate kinase [Croceibacter atlanticus HTCC2559] (476 aa)
Score = 587, Expect = 1.8e-58, Identities = 156/488 (31%), Positives = 260/488 (53%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETP-------FMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAINSQLPEVKKTVVVIN 492
      KKTKI ATLGPS + K           L + +AG NV R NFSH +Y++  R++++RE+ ++ G N S + D +GP++RV  + EV +  K+  T ++ GT+++ +  T   +DV+ G I +DDGKL EV+ +N ++ +  + +  LR K +NLP++N S+P +++KD D IFA +  D++A SFV  ++++E+++++K+H  I II+KIE  G++++D I+  D +MVARGDLG+E+P +VP +K ++  +   VI+ATQM++++ T + PTRAEV DV +V G D MLSGET+ G YP+ ++ M +I + E+   + ++ E P    ++ + +  A +A + K      +I  N    +S R +A I  T K  T+ L +GV   D  + + E ++ I Q+ VKK+ VIN
 S:   5 KKTKIVATLGPSTSTKTV--------------------LKQMLEAGANVFRINFSHANYDDVKKRISMIRELNEKYGFNASILGDLQGPKLRV-GVMKGEVIVSKGDKLSFCTGEEFEGTADRVYMNYDT----FPRDVKAGERILLDDGKLIFEVLETNKKDEVKAKVIQGG-PLRSRKGVNLPNTNISLPALTEKDVKDAIFACEQGVDWMALSFVRHAEDLQELQELIKKHSEHKIPIIAKIEKPEGVENIDKIVAYCDGLMVARGDLGVEIPAQEVPLIQKQLVLKAKQARIPVIIATQMMETMITSLTPTRAEVNDVANSVMDGADAVMLSGETSVGQYPVQVIQKMCQILKTVED------SPLIHVPEEPPHIRTKRYITKSICYHAAHMANEIKAK-----------AICTLTNSGYTAFQISAWRPSAHILAFTSNKRILTQLSLLWGVHAYYYDKFT-STDDTVEDVNGIAKQMKYVKKSEFVIN 455
>gi|27366661|ref|NP_762188.1| pyruvate kinase [Vibrio vulnificus CMCP6] >gi|27358227|gb|AAO07178.1|AE016808_198 Pyruvate kinase [Vibrio vulnificus CMCP6] (489 aa)
Score = 587, Expect = 2.0e-58, Identities = 138/354 (38%), Positives = 201/354 (56%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKS-DSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKS---LDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      KTKI ATLGP+            ++ L L AGVNVVR NFSHG EE  R +VRE+A+E V++ ++D +GP+IR+  + +++K+ D +  T +E GT E+  LD   + D+Q GN + +DDG+++LEV + + + ++ TIA N  L  K INL   S P ++DKD+ DI+ A + K D++A SF  D++ E + L  G H I++K+E  + S  +D +I SD IMVARGDLG+E+  +P +K +I  ++ GK VI ATQM++S+   PTRAEV DV AV GTD MLS E+A G+YP+ AV M +I
 S:   3 KTKIVATLGPA--------------------SQTREKLTQLIQAGVNVVRLNFSHGSAEEHIARAEMVREIAQELNVSVGVLVDLQGPKIRIACFEQGSIQLKAGDPFILDGTLDREAGTQERVG-LDYP---ELIDDLQVGNILLLDDGRIQLEVTAVDTQTRLVNTIALNGGKLSNRKGINLLGGGLSAPALTDKDKQDILTAAELKADFLAVSFPRNADDI-EYARSLALQAGCHAHIVAKVERAEVVASEEAMDGVIRASDVIMVARGDLGVEIGDARLPGVQKALIARAKYLGKPVITATQMMESMIENPLPTRAEVLDVANAVLDGTDAVMLSAESAAGLYPVEAVAAMVRI 335
>gi|86134674|ref|ZP_01053256.1| pyruvate kinase [Tenacibaculum sp. MED152] >gi|85821537|gb|EAQ42684.1| pyruvate kinase [Polaribacter dokdonensis MED152] (475 aa)
Score = 586, Expect = 2.1e-58, Identities = 143/360 (39%), Positives = 215/360 (59%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVE-EGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSEN 365
      KTKI ATLGP+            K+ L L  GVNV R NFSH DYE+  ++ ++RE+ +E G NI+ + D +GP++RV  E+ VE+ +D   +TT+K IGT EK   + TY  KDV+ G I VDDGKL EV+S+N E E +++ I   L+ K +NLP++ S+P +++KD D +FAI+ + D+IA SFV T D++R ++ ++ +H  I +I+KIE  +K+LD +I  D +MVARGDLG+E+P +VP +K +++ +   VI+ATQM++++   PTRAEV DV ++ G D MLSGET+ G +PI ++ M++I S EN
 S:   6 KTKIVATLGPATD--------------------TKEILTDLAKTGVNVFRINFSHADYEDVKRKVKIIREINEENGFNIAILGDLQGPKLRV-GVMEEGVEL-NDGDTFTFTTEKCIGTKEK-----AFMTYQRFPKDVKVGEQILVDDGKLLFEVVSTNKETEVVVKVIVGGP--LKSKKGVNLPNTAISLPALTEKDMEDAVFAIEQEVDWIALSFVRTPDDLRMLRDLIAQHSEYRIPVIAKIEKPEAVKNLDALIPYCDGLMVARGDLGVEIPMQEVPLIQKKLVRRAKRARIPVIIATQMMETMIDNSVPTRAEVNDVANSIMDGADAVMLSGETSVGKHPIRVIQKMSEIIKSVEN 338
>gi|169843774|ref|XP_001828612.1| hypothetical protein CC1G_10283 [Coprinopsis cinerea okayama7#130] >gi|116510320|gb|EAU93215.1| hypothetical protein CC1G_10283 [Coprinopsis cinerea okayama7#130] (530 aa)
Score = 586, Expect = 2.2e-58, Identities = 173/455 (38%), Positives = 244/455 (53%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKE--KGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFS-VLDSTGTY----NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSEN------FFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      K ++KT I AT+GP +          T +K L L AGVN+VR NFSHG YE   ++ R V   KG I+ LDTKGPEIR  T E +  S + I   + T E+++  DS  Y  N+ K  PG I+VDDG L L V+S V+  I  A N+ +  K +NLP ++ +P +S+KD+ D+ F +KN D I ASF+  ++V++I+ +L  G +I+II KIE  G+ + D+I+ E+D +MVARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VIVATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YPI +V +MA+ + +E+    FD RAI   T  E V  A  A+  K ++     +  GN RL+  S + + PI VT ++ A + L+ G +
 S:  29 KFLRKTSIIATIGPKVN-------------------TVEK-LTELVRAGVNIVRMNFSHGSYEYHQSVIDNTRAVQANDPKGRPIAIALDTKGPEIRTGVTKEGKDWPVSAGQEFI------VSTDERYAEACDSQVMYVDYANLPKVTAPGKLIYVDDGILSLLVLS--VDGKNIHVRALNSGNISSRKGVNLPKTDVDLPALSEKDKKDLEFGVKNGVDMIFASFIRKAEDVQDIRTVLGPDGA-NIKIIVKIENEQGVANFDEILKEADGVMVARGDLGIEIPASQVFLAQKMMIAKCNIVGKPVIVATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVANAVLDGADCVMLSGETAKGNYPIQSVLMMAETCLLAESSICYPPLFDDIRAIQPRPTAT---AETVAIAAVAAASEQGAKAIL--------VLSTSGNTARLV---SKYKPSVPIITVTRNQQTARQIHLHRGCY 453
>gi|182435906|ref|YP_001823625.1| putative pyruvate kinase [Streptomyces griseus subsp. griseus NBRC 13350] >gi|178464422|dbj|BAG18942.1| putative pyruvate kinase [Streptomyces griseus subsp. griseus NBRC 13350] (476 aa)
Score = 586, Expect = 2.2e-58, Identities = 151/483 (31%), Positives = 252/483 (52%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSS-ENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAINSQLPEVKK 486
      ++++KI TLGP++           + + L AL +AG++V RFNFSHG +EE  R + VR+ A E G + + D +GP+IR+ K +E VE+  + I T +++  +    T  + DV G+ I ++DG ++L+V++ VE  + TI   ++ ++K INLP + ++P +S KD D+ FA++  D +A SFV  D+V+++ K++ E G  + +I+K+E  ++ ++ ++  D +MVARGDL +E P  VP +K +++ CR  K VIVATQM++S+ T +PTRAE +DV A+ G D MLS E++ G YPI V+ MAKI V++ E   G  V K+    V  A IA +      D ++V F    + LS R A PI  T +  + L++GV  VV + +  N  ++D ++++L ++ +
 S:   1 MRRSKIVCTLGPAVD--------------------SHEQLVALIEAGMSVARFNFSHGTHEEHQGRYDRVRKAAAETGRAVGVLADLQGPKIRLAKFAEGPVELVRGDEFTI--TSEDVPGDKSIC---GTTYKGLPGDVVKGDPILINDGNVELKVVA--VEGPRVRTIVIEGGVISDHKGINLPGAAVNVPALSGKDVEDLRFALRMGCDLVALSFVRDADDVKDVHKVMDEEG-RRVPVIAKVEKPQAVEHMEGVVAAFDGVMVARGDLAVEYPLEKVPMVQKRLVELCRRNAKPVIVATQMMESMITNSRPTRAEASDVANAILDGADAVMLSAESSVGAYPIETVKTMAKIVVAAEEELLSKGLQPLVPGKKPRTQGGSVARAACEIADFL-----------DGKALVAFTQSGDTARRLSRYRTAQPILAFTTDEGTRNQLALSWGVESHVVPHAD----NTDAMVDLVDAELLKLNR 441
>gi|194291131|ref|YP_002007038.1| PYRUVATE KINASE; tartrate degradation [Cupriavidus taiwanensis] >gi|193224966|emb|CAQ70977.1| PYRUVATE KINASE; tartrate degradation [Cupriavidus taiwanensis] (487 aa)
Score = 586, Expect = 2.6e-58, Identities = 157/464 (33%), Positives = 240/464 (51%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY----NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVE 464
      M+ +K KI ATLGP+ T       + VI    ALF+AG +V R NFSHG +E+  R + VR+V E G I+ + D +GP++R+  + +V +++  V + +  G    D T Y   + + QPG ++ +DDGK++L + S V G I T  N  L + K +N+PD+  IP +++KDR D+ FA+  D+I SFV  ++ E ++I+  G  I+SKIE  ++ L++I+ SDS+MVARGDLG+E+P  VP +K I++ CR GK V++ATQML+S+   PTRAE +DV A+ G D MLS E+ANG YP+ AV +M +I  E  Y  +D  ETP    L T  + A R + H  ++ V + +    + R API +T  + A R + +G+  V +V+
 S:   1 MRRQRKAKIVATLGPAST-------------DIAVIR-------ALFEAGADVFRLNFSHGTHEDHRARYDAVRQVEAETGRPIAVLADLQGPKLRIGTFAAGKVAVRT-GDVFVLDSDPTPG--------DGTRVYLPHPELFQAAQPGQSLLIDDGKVRLAIES--VTTGTITTRVANNGSLSDRKGVNVPDAVIPIPALTEKDRKDLDFALSLGADWIGLSFVQRPSDIVEAREIVGTRAG----ILSKIEKPAALQQLEEIVRVSDSVMVARGDLGVELPPERVPGVQKRILRVCRQLGKPVVIATQMLESMIDSPVPTRAEASDVASAIYEGADAVMLSAESANGRYPVQAVSMMNRIVTEVERDPLYRNLLDAQ-HETP--------LNTRQDAICAALREV-THIIGAAATVTYTSSGSTALRAARERPCAPIVSITPNLDIARRLAIAWGIHSTVSPDVQ 423
>gi|46126301|ref|XP_387704.1| KPYK_TRIRE Pyruvate kinase [Gibberella zeae PH-1] (540 aa)
Score = 586, Expect = 2.6e-58, Identities = 152/411 (36%), Positives = 229/411 (55%)
 Q:  46 LFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREV-AKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKT-SEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY----NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNY-GVF 456
      L D+G+NVVR NFSHG YE   ++ RE A  G N++ LDTKGPEIR  T ++++ I  ++ I TT   T+   D  Y  N+  ++PG I+VDDG L +V+  V+E I  ARN  +  K +NLP+++ +P +S+KD+ D+ F ++N D + ASF+  ++ +I+ +L E G + IQII+KIE  G+ + +I++ +D +MVARGDLG+E+P +V  +K +I C  GK VI ATQML+S+  +PTRAE++DV A+ G DC MLSGETA G YP AV+ M + + +EN  Y  + + +  +K V T+ +  + A + +D    I+V    + LS R  PIF VT +  +RF  Y GV+
 S:  65 LRDSGLNVVRMNFSHGSYEYHKSVIDHARESEATHAGRNVAIALDTKGPEIRTGNTPGDEDIPISVGHEMNI-TTDDAYATAS-----DDKNMYVDYKNITNVIEPGRIIYVDDGVLAFDVLKI-VDEKTILVKARNNGAICSKKGVNLPNTDVDLPALSEKDKADLKFGVENNVDMVFASFIRRAQDIYDIRDVLGEQG-KRIQIIAKIENRQGLNNFREILEATDGVMVARGDLGIEIPAAEVFAAQKKLIAMCNLAGKPVICATQMLESMIKNPRPTRAEISDVGNAITDGADCVMLSGETAKGSYPSEAVKEMHEACLKAENTIPY---VSHFEEMCTLVKRPVSTVES--CAMAAVRASLD---LGAGGIIVLSTSGESARMLSKYRPVCPIFMVT-RSPTTSRFAHLYRGVY 465
>gi|108803755|ref|YP_643692.1| pyruvate kinase [Rubrobacter xylanophilus DSM 9941] >gi|108764998|gb|ABG03880.1| pyruvate kinase [Rubrobacter xylanophilus DSM 9941] (477 aa)
Score = 585, Expect = 3.1e-58, Identities = 142/370 (38%), Positives = 216/370 (58%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKN-KFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAI 373
      +++TKI ATLGP+ +          +++++ AL AGV+V+R NFSHG ++    VRE A E G N++ M D +GP+IR + E  E+  S+V I   +G + + S  T  +A+DV+PG+ + +DDG + L V S E G I     + +K +N PDS+ SI +++KD D+ F ++ + D++A SFV TG+ V ++K+ ++E GG+ + +ISKIE  I +++++I+ SD +MVARGDL +E+  VP +K I+ CR +G+ VIVATQMLDS+  +PTRAEV+DV A+  TD MLSGETA G YP +V M +I ++E  DYGR I
 S:   3 VRRTKIVATLGPATS--------------------SEESIGALVRAGVDVMRLNFSHGTHDMHLDNARTVREAAAEAGRNVAIMQDLQGPKIRTGEV-EGGTELVEGSRVVI-APGDFVGDASRLS----TSYDRLAQDVKPGHRLLIDDGLIGLRV-ESIKENGEIVCEVLEGGPVSSHKGLNFPDSSLSISGLTEKDLEDLRFGLEELRPDWVAISFVRTGEEVLDVKERIRELGGD-VPVISKIEKHEAIDNIEEVIEASDGVMVARGDLAVELSAERVPIEQKRIVARCRRRGRPVIVATQMLDSMMRNPRPTRAEVSDVANAIFDRTDAVMLSGETAVGRYPTQSVMEMDRICRAAEGAIDYGRDI 345
>gi|91215534|ref|ZP_01252505.1| pyruvate kinase [Psychroflexus torquis ATCC 700755] >gi|91186486|gb|EAS72858.1| pyruvate kinase [Psychroflexus torquis ATCC 700755] (476 aa)
Score = 585, Expect = 3.1e-58, Identities = 158/455 (34%), Positives = 251/455 (55%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTI--ATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      MK KKTKI +TLGP+ +           K+ L + DAGVN+ R NFSH D+++  R+ ++R++ E G N  + D +GP++RV  + EV +++ ++  T K+ GT + V + T+  +DV PG I +DDGKL EV++++ + ++T    LR K +NLP++N S+P +++KD D IFA + + D++A SFV  ++++++K++K+H  I IISKIE  G+K++D II  D +MVARGDLG+EVP ++VP +K ++  +   VI+ATQM++++  + PTRAEV DV +V G D MLSGET+ G YP+ ++ M++I S EN    I+V +E P +K K   +  A L+A +    D S+I  N    +S R A+ +  T K  T+ L +GV
 S:   1 MKTSKKTKIVSTLGPATS--------------------KKEVLKDMLDAGVNIFRINFSHADHDDVRERVKMIRDLNDEYGYNAGILGDLQGPKLRV-GIMKDEVVVETGDEIIFATGKEFEGTKSR--VFMNYDTF--PQDVNPGEQILLDDGKLIFEVLTTD-RKSEVKTKVIQGGSLRSRKGVNLPNTNISLPALTEKDVKDAIFACELQVDWMALSFVRFASDLKQLQKLIKKHSKHKIPIISKIEKPEGVKNIDKIIAYCDGLMVARGDLGVEVPAHEVPLIQKQLVLKAKQARIPVIIATQMMETMIDSLTPTRAEVNDVANSVMDGADAVMLSGETSVGKYPVQVIQKMSQILKSVEN----SPLINVP-QEAPQIKTKRYMTKSICYHAALMANE-------IDASAICTLTNSGYTAFQISAWRPASHVLAFTSNKRILTQLSLLWGV 419
>gi|116624087|ref|YP_826243.1| pyruvate kinase [Solibacter usitatus Ellin6076] >gi|116227249|gb|ABJ85958.1| pyruvate kinase [Solibacter usitatus Ellin6076] (470 aa)
Score = 584, Expect = 3.8e-58, Identities = 161/449 (35%), Positives = 239/449 (53%)
 Q:   7 TKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGI-IETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      TKI ATLGP+       + GV    L L AGV+V R N SHG +  R++ VR A+E V+  +LD +GP+IR+ +   V + +D+  I TT++ +GTSE+   STG  AKDV+ G+ I + DG ++L + S  +G+ ++T  N  + ++K INLP  SIP +++KD D+ F +  D +A SFV T D+VR+++ L  GG + I++KIE  G ++++ I+D +D +MVARGDLG+E+  VP +K II+ R KG+ VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV A+ GTD MLS ET+ G YP+ AV MAKI  SE+    ID  + P  E +  A  A        ++IVVF +   + +S R  +F +T   A + ++YGV
 S:   4 TKIVATLGPAT-------------DAPGV-------LRQLLAAGVDVFRLNASHGAQDAHAARIDAVRAAAREAHVHAGILLDLQGPKIRLGRFENGGVTLVTDAIFTI-TTEQVMGTSER----ASTGYSRFAKDVKAGDRILLADGIIELIALES---DGVSVQTRIVNGGPIGDHKGINLPGVQVSIPSLTEKDLADLHFGLNAGVDIVALSFVRTADDVRQLRDRL---GGRPVSIVAKIEKPEGYENIEPILDVTDGVMVARGDLGVEISLERVPRIQKSIIRRARRKGRFVITATQMLESMIENPRPTRAEVSDVANAIYDGTDAVMLSAETSVGKYPVEAVRYMAKIAAESEDSIRKKGYIDPPHQPQPSNAEILADAAHHAARDSGA-----------AAIVVFSSRGSSARLVSRYRPPVGVFAITPHDTTARQLSVSYGV 411
>gi|266429|sp|P30616|KPYK2_TRYBB Pyruvate kinase 2 (PK 2) >gi|10950|emb|CAA41019.1| pyruvate kinase [Trypanosoma brucei] (499 aa)
Score = 584, Expect = 4.2e-58, Identities = 137/323 (42%), Positives = 190/323 (58%)
 Q:  43 LAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYT--TKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSEN 365
      L L +G++V R NFSHG +E   +N VR A E G++I  LDTKGPEIR   + EV    V + T  +++GT EKF +    + K V G +I+VDDG + L V+S  ++ ++  N  L + + INLP   +P +S+KDR D+ F +  D I ASF+ T + VRE++ L E G + I IISKIE  G++++D II+ S+ IMVARGDLG+E+P  V  + II C  GK VI ATQML+S+ + +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP  V+ MA+I V +++
 S:  38 LKNLMKSGMSVARMNFSHGSHEYHQTTINNVRAAAAELGLHIGIALDTKGPEIRTGLFKDGEVTFAPGDIVCVTTDPAYEKVGTKEKFYI----DYPQLTKAVPVGGSIYVDDGVMTLRVLSKE-DDRTLKCHVNNHHRLTDRRGINLPGCEVDLPAVSEKDRKDLEFGVAQGVDMIFASFIRTAEQVREVRAALGEKGKD-ILIISKIENHQGVQNIDSIIEASNGIMVARGDLGVEIPAEKVCVAQMCIISKCNVVGKPVICATQMLESMTSNPRPTRAEVSDVANAVLNGADCVMLSGETAKGKYPNEVVQYMARICVEAQS 356
>gi|169831218|ref|YP_001717200.1| pyruvate kinase [Candidatus Desulforudis audaxviator MP104C] >gi|169638062|gb|ACA59568.1| pyruvate kinase [Candidatus Desulforudis audaxviator MP104C] (585 aa)
Score = 583, Expect = 4.8e-58, Identities = 153/452 (33%), Positives = 240/452 (53%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++ TKI T+GP+           + + L+ + ++G+N+ R NFSHG EE  R+N VR A  G + M+D +GP+IR+   + VE+K+ ++ + TT+  G  + SV    + ++V PGNTI + DG + LEV+   E +  + N +L  K +NLP  SIP +++KD D+ FA++ FD++AASFV  +++ ++ IL++  E  I++KIET  +++LDDII +D++MVARGDLGLE+  +VP +K II C  GK VI ATQML+S+  +PTRAE +DV A+ GTD MLS ETA G YP+ AVE M +I  +E  YG +  ++  + + T A + AT   +    ++I+     + ++ R A PI VT +++  R L +GV
 S:   1 MRHTKIICTIGPA--------------------SESVEVLSRMVESGMNISRHNFSHGSREEHRRRINNVRTAAARTGRTVGIMVDLRGPKIRIGDLEPEPVELKAGDELTL-TTEVIKGNRRRISV----DYQPLPREVGPGNTILLGDGLVGLEVLRVEGSEVLCRVL--NDALLTSRKGVNLPGVRTSIPTVTEKDIRDLHFALELGFDFVAASFVRRAEDILSVRAILEKFESE-AHIVAKIETWEAVENLDDIIKVTDAVMVARGDLGLEIAAEEVPLVQKKIIARCNLAGKPVITATQMLESMIHNPRPTRAEASDVANAILDGTDAVMLSAETATGEYPVAAVETMDRIARRAEADLPYGMLLHQRHRD---ISRRTVTDAISYATCATAADLDA------AAIITATQTGYTARMVAKYRPARPIVAVTPREDVVRRLTLLWGV 415
>gi|6324923|ref|NP_014992.1| Pyruvate kinase that appears to be modulated by phosphorylation; PYK2 transcription is repressed by glucose, and Pyk2p may be active under low glycolytic flux; Pyk2p [Saccharomyces cerevisiae] >gi|1730063|sp|P52489|KPYK2_YEAST Pyruvate kinase 2 (PK 2) >gi|1199849|emb|CAA65034.1| O6342 [Saccharomyces cerevisiae] >gi|1420756|emb|CAA99675.1| PYK2 [Saccharomyces cerevisiae] (506 aa)
Score = 583, Expect = 5.0e-58, Identities = 157/455 (34%), Positives = 242/455 (53%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYE-EQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKT-SEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIG--TSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      + +++T I T+GP            + + + AL AG+N++R NFSHG YE Q++ N V+  + G ++ LDTKGPEIR +T +++++ I D ++ I+TT    +++K  +D   N+ K + PG I+VDDG L +V+  ++E +  A N+ + +K +NLP+++ +P +S KD D+ F ++N  + ASF+ T ++V I+K L  G + I+IISKIE  G+ + D+I++ +D +M+ARGDLG+E+  +V  +K +I C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP+NAV +MA  + +E+  +  D   TP    T+A   + +    D +IVV    + LS R + PI VT   A  L GVF
 S:  18 QQLRRTSIIGTIGPKTN--------------------SCEAITALRKAGLNIIRLNFSHGSYEFHQSVIENAVKSEQQFPGRPLAIALDTKGPEIRTGRTLNDQDLYIPVDHQM-IFTTDASFANTSNDKIMYIDYA---NLTKVIVPGRFIYVDDGILSFKVLQI-IDESNLRVQAVNSGYIASHKGVNLPNTDVDLPPLSAKDMKDLQFGVRNGIHIVFASFIRTSEDVLSIRKALGSEG-QDIKIISKIENQQGLDNFDEILEVTDGVMIARGDLGIEILAPEVLAIQKKLIAKCNLAGKPVICATQMLDSMTHNPRPTRAEVSDVGNAVLDGADCVMLSGETAKGDYPVNAVNIMAATALIAESTIAHLALYDDLRDATPKPTSTTETVAAAATAAILEQ--------DGKAIVVLSTTGNTARLLSKYRPSCPIILVTRHARTARIAHLYRGVF 442
>gi|151945424|gb|EDN63667.1| pyruvate kinase [Saccharomyces cerevisiae YJM789] >gi|190407640|gb|EDV10907.1| pyruvate kinase 2 [Saccharomyces cerevisiae RM11-1a] (506 aa)
Score = 583, Expect = 5.0e-58, Identities = 157/455 (34%), Positives = 242/455 (53%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYE-EQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKT-SEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIG--TSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      + +++T I T+GP            + + + AL AG+N++R NFSHG YE Q++ N V+  + G ++ LDTKGPEIR +T +++++ I D ++ I+TT    +++K  +D   N+ K + PG I+VDDG L +V+  ++E +  A N+ + +K +NLP+++ +P +S KD D+ F ++N  + ASF+ T ++V I+K L  G + I+IISKIE  G+ + D+I++ +D +M+ARGDLG+E+  +V  +K +I C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP+NAV +MA  + +E+  +  D   TP    T+A   + +    D +IVV    + LS R + PI VT   A  L GVF
 S:  18 QQLRRTSIIGTIGPKTN--------------------SCEAITALRKAGLNIIRLNFSHGSYEFHQSVIENAVKSEQQFPGRPLAIALDTKGPEIRTGRTLNDQDLYIPVDHQM-IFTTDASFANTSNDKIMYIDYA---NLTKVIVPGRFIYVDDGILSFKVLQI-IDESNLRVQAVNSGYIASHKGVNLPNTDVDLPPLSAKDMKDLQFGVRNGIHIVFASFIRTSEDVLSIRKALGSEG-QDIKIISKIENQQGLDNFDEILEVTDGVMIARGDLGIEILAPEVLAIQKKLIAKCNLAGKPVICATQMLDSMTHNPRPTRAEVSDVGNAVLDGADCVMLSGETAKGDYPVNAVNIMAATALIAESTIAHLALYDDLRDATPKPTSTTETVAAAATAAILEQ--------DGKAIVVLSTTGNTARLLSKYRPSCPIILVTRHARTARIAHLYRGVF 442
>gi|72546713|ref|XP_843113.1| pyruvate kinase, putative [Leishmania major strain Friedlin] >gi|70905592|gb|AAZ14231.1| pyruvate kinase, putative [Leishmania major strain Friedlin] (524 aa)
Score = 583, Expect = 5.1e-58, Identities = 147/405 (36%), Positives = 222/405 (54%)
 Q:  51 VNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKK--EIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAID--VYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++V R NFSHG +E   +N VR+ A E GVNI+ LDTKGPEIR +  E ++ +  + T   + GT +KF +    N++K V+PG+ I++DDG L L V S+ +E ++  N  + +  +NLP + +P +S KD D+ F ++  D I ASF+ + + V +++K L  G + I II KIE  G++++D II+ESD IMVARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP  V+ MA+I + +++   A++ V+F    +K+ + +  V  V  +   +VV N R + ++ R  PI VT + +  + + GV
 S:   1 MSVARMNFSHGSHEYHQTTINNVRQAAAELGVNIAIALDTKGPEIRTGQFVGGEAVMERGATCYVTTDPAFADKGTKDKFYI----DYQNLSKVVRPGSYIYIDDGILILHV-QSHEDEQTLKCTVTNAHTISDRCGVNLPGCDVDLPAVSAKDCADLQFGVEQGVDMIFASFIRSAEQVGDVRKALGAKGHD-IMIICKIENHQGVQNIDSIIEESDGIMVARGDLGVEIPAEKVVVAQKILISKCNVAGKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVANAVFNGADCVMLSGETAKGKYPNEVVQYMARICLEAQS------AVNEYVFFNSI----KKLQPIPMSAEEAVCSSAVNSVYETKAKVMVVLSNTGRSARLVAKYRPNCPIVCVTTRLQTCRQLNITQGV 393
>gi|15596695|ref|NP_250189.1| pyruvate kinase [Pseudomonas aeruginosa PAO1] >gi|9947453|gb|AAG04887.1|AE004578_9 pyruvate kinase I [Pseudomonas aeruginosa PAO1] (477 aa)
Score = 583, Expect = 5.2e-58, Identities = 160/490 (32%), Positives = 253/490 (51%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY--------NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIID-AINSQLPEVKKTVVV 490
      M  KK KI ATLGP+           ++ ++ AL +AG N++R NFSHGDY +  R  VREV E  I ++D +GP++RV + +  V+++       G +  + D+ G      +  ++PG ++ +DDGK++LEV+ N   IET    L + K +N+P++  + ++DKDR D+ F ++  D++A SFV  +++ E + ++  G+  +++KIE + + +++ I + +D+IMVARGDLG+EVP  VP +K I++ CR GK V+VATQML+S+   PTRAEVTDV AV G D MLS ETA+G YP AVE+MAKI  E  DY  ++V  +     + A  + + P V+ N+     GN T ++A + R API +T   A R + +GV+ V + + H   + +D A+ ++   TVVV
 S:   1 MTADKKAKILATLGPATR--------------------SRDDIRALVEAGANLLRLNFSHGDYADHAQRFAWVREVEAELNYPIGVLMDLQGPKLRVGRFAAGAVQLQR-------------GQTFTLDLSDAPGDERRVNLPHPEIIHALEPGMSLLLDDGKIRLEVV--NCHSDAIETRVAVGGELSDRKGVNVPEAVLQLSPLTDKDRRDLAFGLELGVDWVALSFVQRPEDIDEARGLI----GDKAFLMAKIEKPSAVSAIEAIAERADAIMVARGDLGVEVPAESVPGIQKRIVQVCRQLGKPVVVATQMLESMRFSPAPTRAEVTDVATAVGAGADAVMLSAETASGQYPREAVEMMAKIVRQVEAEPDYHVQLEVNRPQPDATVSDAISCAIRRVSRILPVAVLVNY-------TESGNST--LRA-ARERPKAPILSLTPNLRTARRLTVAWGVYSVVNEQLAHVDEICSTALDIALAQRMARRGDTVVV 450
>gi|150015375|ref|YP_001307629.1| pyruvate kinase [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] >gi|149901840|gb|ABR32673.1| pyruvate kinase [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] (472 aa)
Score = 583, Expect = 5.3e-58, Identities = 156/489 (31%), Positives = 252/489 (51%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAINSQLPEVKKTVVVIN 492
      ++KTK+ T+GP+  +        ET +K   + G++ R NFSHG +E  ++ L++ ++KE   + +LD KGP+IR +   V +      ++ +G ++ S+   +Y+ + +D++ G I VDDG LK +V + VE  I T    ++ +K +N+P+  +P +++KD DI F K  D+IAASF+  ++ ++KK+LKE+ GEHI++I+KIE  G+ ++D II+ +D++MVARGD+G+E+P  VP +K II+ C  GK VI ATQMLDS+   PTRAE +D+ A+ GTD MLSGE+A+G +PI A + M+KI  +E + DY     T ++E  T   + A +   H   +  G  RL  LS R API +T ++   LN+G+F        ++ ++ + L E K TV +N
 S:   1 MQKTKMIFTIGPASDNE----------------ETLRK----FIEIGMSAARLNFSHGTHETHKEKIELIQRLSKEMNSATAIVLDIKGPKIRTHNFVNDGVTLNDGDDFDFICGEEILGDEKRCSI-----SYDVLYQDIKVGGKILVDDGLLKFKV--TGVEGKTIHTKVVVGGEIKNHKGVNVPNVVIKLPSITEKDIEDIKFGCKMGVDFIAASFIRKASDILDVKKVLKENHGEHIKVIAKIENQEGVDNIDSIIEVTDAVMVARGDMGVEIPIQKVPIIQKMIIRKCNEAGKVVITATQMLDSMIRNSLPTRAEASDICNAIFDGTDAIMLSGESASGCFPIEAAKTMSKIAQEAEEYLDYNHL-------TARLREPSLTDYAAAISYSACRTANILHAKAIVAATKSGATARL---LSRYRSKAPIIAITPYEQVRKGLSLNFGIF-----------PMPCKMFNSTDEILTEAKNTVFSLN 442
>gi|71667353|ref|XP_820627.1| pyruvate kinase 2, putative [Trypanosoma cruzi strain CL Brener] >gi|70885978|gb|EAN98776.1| pyruvate kinase 2, putative [Trypanosoma cruzi] (499 aa)
Score = 583, Expect = 5.4e-58, Identities = 133/323 (41%), Positives = 193/323 (59%)
 Q:  43 LAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTK--KEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSEN 365
      L L +G++V R NFSHG +E   +N +R A E G +I  LDTKGPEIR   + + +   V + +  ++IGT EKF +   Y ++ V+PG I++DDG L L+V+S  ++ ++  N  L + K NLP   +P +S+KDR D+ F ++  D + ASF+ T + V+E+++ L E G + I IISKIE  G++++D II+ SD IMVARGDLG+E+P  V  + +I C  GK VI ATQML+S+ T +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP  V+ MA+I + +++
 S:  38 LKGLIRSGMSVARMNFSHGSHEYHQTTINNLRAAATEIGAHIGLALDTKGPEIRTGLFKDGGIALAPGDTVLVTSDPAFEKIGTKEKFYI-----EYPRLSITVRPGGFIYIDDGVLSLKVLSKE-DDYTLKCYVNNAHFLTDRKGCNLPGCEVDLPAVSEKDREDLKFGVEQGIDMVFASFIRTAEQVQEVREALGEKGKD-ILIISKIENHQGVQNIDAIIEASDGIMVARGDLGVEIPAEKVVVAQMILISKCNVAGKPVICATQMLESMTTNPRPTRAEVSDVANAVFNGADCVMLSGETAKGKYPNEVVQYMARICLEAQS 356
>gi|156741673|ref|YP_001431802.1| pyruvate kinase [Roseiflexus castenholzii DSM 13941] >gi|156233001|gb|ABU57784.1| pyruvate kinase [Roseiflexus castenholzii DSM 13941] (479 aa)
Score = 583, Expect = 5.7e-58, Identities = 163/464 (35%), Positives = 247/464 (53%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYK-TSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI-DVS--SENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVF---GNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV------FVKVVDNVEHAI 467
      +++TKI AT+GP          + ++ + + L AG++V R NFSHG +EE  R+ ++R++A K  ++ + D +GP+IR    K V +++ + I TT+  GT+   L ST  + +DV PG+ I + DG ++ +V+ + E  E +   LREN+ INLP  S P ++DKDR+D+ F + + DY+A SFV  ++ EIK +  G  +I+KIE  ++ + I++ +D IMVARGDLG+E+P  VP +K +I+   GK VI ATQMLDS+  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G YP+ AV +MA+I DV+ S  D+    F E P      T+A ++      +SIV F  GN RLI  + R  PIF T +  R L +GV   +V +D++E+A+
 S:   7 MRRTKIVATIGP--------------------VSSSPEMIERLLTAGMDVARLNFSHGTHEEHAQRIQVLRDIAARKERPLALLQDLQGPKIRTGPLVDRKPVMLRAGDRFTI-TTRNVPGTAS----LVSTTYAALPRDVHPGDRILISDGLIEAQVVRVSGSEVETEIVVGGE--LRENQGINLPGVEVSAPALTDKDRSDLRFGLAHGVDYVALSFVRRASDLLEIKAQITA-AGASTPVIAKIEKPEALREFEAILEAADGIMVARGDLGVEMPPEQVPIVQKQLIEAANMAGKPVITATQMLDSMIRNPRPTRAEASDVANAIIDGTDAVMLSGETATGAYPVEAVRMMARIADVTEASGRRGDHSHESIWRFHEQP-----------TVAAAISAAVHAIVQTLPVTSIVAFTMSGNTARLI---ARQRPKTPIFAFTPSEVVCRRLNLIWGVTPILSPYVDRLDDLENAV 441
>gi|88711760|ref|ZP_01105848.1| pyruvate kinase [Flavobacteriales bacterium HTCC2170] >gi|88710701|gb|EAR02933.1| pyruvate kinase [Flavobacteriales bacterium HTCC2170] (480 aa)
Score = 583, Expect = 6.0e-58, Identities = 141/365 (38%), Positives = 210/365 (57%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSEN 365
      M IKKTKI ATLGP+ +           K+ + + AGV+V R NFSH DYE+ T R+ ++REV +E  NI+ + D +GP++RV  S EV +  ++  T +  G SE+ +     KDV PG I +DDGKL EV+S+N ++ +  + +  L+ K +NLP++N S+P +++KD D FAI  D+IA SFV  ++ +++ I+KEH  I II+KIE  ++++D I+  D +MVARGDLG+EVP ++VP +K ++  +   VI+ATQM++++ T + PTRAEV DV +V G D MLSGET+ G YP+ +E MA I S EN
 S:   1 MPNIKKTKIVATLGPATS--------------------KKEVIIDMIKAGVDVFRINFSHADYEDVTARVKMIREVNEEIDSNIAILGDLQGPKLRVGVMS-GEVVVTPGDEIDFVTGEPFEGNSERVYM----NYAAFPKDVNPGERILLDDGKLMFEVVSTNKKDKVRAKVIQGG-PLKSKKGVNLPNTNISLPALTEKDVKDAKFAISLDVDWIALSFVRHSQDIIDLQNIIKEHAEHKIPIIAKIEKPEAVENIDKIVSYCDGLMVARGDLGVEVPAHEVPLIQKKLVLRAKKARIPVIIATQMMETMITSLTPTRAEVNDVANSVMDGADAVMLSGETSVGNYPVQVIEKMASILESVEN 339
>gi|86131055|ref|ZP_01049654.1| Pyruvate kinase [Cellulophaga sp. MED134] >gi|85818466|gb|EAQ39626.1| Pyruvate kinase [Dokdonia donghaensis MED134] (475 aa)
Score = 583, Expect = 6.0e-58, Identities = 136/359 (37%), Positives = 212/359 (59%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSN----VEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      M  KKTKI ATLGP+ +           ++ L + +AGV+V R NFSH DYE+  R+ ++RE+++E G N S + D +GP++RV K E EV +   +  T K+ GT E+ +     +DV+ G I +DDGKL EVI ++  VE +I+    LR K +NLP++N S+P ++ KD D IFA+ K D++A SFV  +++++++K++KEH  + II+KIE  ++++D I+  D++MVARGDLG+E+P ++VP +K ++  +   VI+ATQM++++ + + PTRAEV DV +V G D MLSGET+ G YP+ +E MA I
 S:   1 MSKRKKTKIVATLGPATS--------------------KREVLLDMMNAGVDVFRINFSHADYEDVKERVAMIRELSEETGFNTSILADLQGPKLRVGKMKE-EVIVNPGDIITFSTEKEFEGTKERVYM----NYKQFPRDVKAGERILLDDGKLMFEVIKTDGKTEVEAKVIQGGP-----LRSKKGVNLPNTNISLPALTKKDVKDAIFALGLKVDWMALSFVRHAEDLQQLQKLIKEHSDHKVPIIAKIEKPEAVENIDKIVAYCDALMVARGDLGVEIPAHEVPLVQKQLVLRAKKARIPVIIATQMMETMISSLTPTRAEVNDVANSVMDGADAVMLSGETSVGKYPVQVIEKMASI 333
>gi|159485208|ref|XP_001700638.1| pyruvate kinase [Chlamydomonas reinhardtii] >gi|158272070|gb|EDO97876.1| pyruvate kinase [Chlamydomonas reinhardtii] (432 aa)
Score = 582, Expect = 6.2e-58, Identities = 147/380 (38%), Positives = 216/380 (56%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTG------TY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKL---EVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETP 381
      ++ +KTKI T GP+           +++ L L DAG NV+RFNFSHGD++   L  R+ A   +  +LDTKGPEIR   + K++E+ +  + I   +  E +  ++TG   +Y +  VQ GN I + DG + +  EV S+N+ G +   N+ L + K NLP   IP +++KD +D+ F K++ DY+AASFV + +V+ I+++L E GG ++IISKIE  G+ + D+I+ ESD IMVARGDLG+E+P  VP +K +I   GK +I ATQML+S+ + +PTRAE+TDV AV GTDC MLSGETANG +P AV MA I +++E  + +    TP
 S:   8 ELARKTKIICTAGPACW--------------------SEEGLGKLLDAGCNVLRFNFSHGDHDGHYSVLERFRKGAPS-APHWGCLLDTKGPEIRTAMLKDGKDIELVAGQTIFIEAVGADYVKWEGYKD-EATGETRIGLSYGKLCSSVQQGNKILLADGSISIVVEEVCSANLLRGTV----LNSKKLGQRKNCNLPGVKVDIPVLTEKDIDDLQNFCAKHEMDYVAASFVQSAADVQFIRRVLDEAGGHRVKIISKIENAEGLVNYDEILRESDGIMVARGDLGMEIPAEKVPLAQKMMITKANIAGKFIITATQMLESMISNPRPTRAEMTDVANAVLDGTDCVMLSGETANGSFPEAAVSTMAAICLNAEQMVEVNKRFRFLRNHTP 373
>gi|68535876|ref|YP_250581.1| pyruvate kinase [Corynebacterium jeikeium K411] >gi|68263475|emb|CAI36963.1| pyk [Corynebacterium jeikeium K411] (472 aa)
Score = 582, Expect = 6.2e-58, Identities = 156/479 (32%), Positives = 250/479 (52%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAINSQL 481
      M ++TKI TLGP++           +K+ + L DAG+NV R NFSHG++ +   N VR+  E G + + D +GP+IR+ + +E   +  VRI T   GT ++ S  T  +A+D +PG+ + VDDGK+ L   + + + E I   + NK ++LP N S+P +S+KD D+ FA++  D+IA SFV + +V ++ I+ E G  + +I+K+E  + +L+ +I  D+IMVARGDLG+EVP DVP +K I+ R  K VIVATQMLDS+  +PTRAE +DV AV G D MLSGET+ G +PI VE MA+I ++E    ID  E P + + T  I+  A K + +  + ++V F +   + ++ +R  P+  T +  ++ L +GV  ++++V+  + E++D ++ L
 S:   1 MNRRTKIVCTLGPAVA--------------------SKEQIRGLVDAGMNVARLNFSHGEHADHEQNYNWVRQATDESGKAVGILADLQGPKIRLGRFAEGATVWATGETVRI-TVDDVQGTHDRVS----TTYKGLARDARPGDRLLVDDGKIALVCKEVDGNDVVCEVIEGGP--VSNNKGVSLPGMNISVPALSEKDTEDLRFALQLGVDFIALSFVRSPSDVELVRDIMDEVG-RRVPVIAKLEKPEAVDALEPVILAFDAIMVARGDLGVEVPLEDVPLVQKRAIQIARENAKPVIVATQMLDSMIENSRPTRAEASDVANAVLDGADAVMLSGETSIGKHPITTVETMARIVRAAE--------ID---GEVPPLTHRPRTRRGVIS--YAAKDIGER--LNAKALVAFTSSGDTAKRVARLRSHLPLLVFTPSQAVRSQLALTWGVETFLIEDVK----STDEMMDTVDHHL 432
>gi|33865832|ref|NP_897391.1| pyruvate kinase [Synechococcus sp. WH 8102] >gi|33633002|emb|CAE07813.1| pyruvate kinase [Synechococcus sp. WH 8102] (484 aa)
Score = 582, Expect = 7.7e-58, Identities = 144/451 (31%), Positives = 239/451 (52%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDY-GRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++TKI AT+GP+           + + + L AG  R NFSHGD+ E  R++ +R+V++E G+NI + D +GP+IR+ + +E + + +   + T + + ++ +  T TY+ +A +V G+ I +DDG+++++V  + E +    +L NK +N PD  S+ ++DKD+ D+ F +  D++A SFV  ++ EI+ +++EHG E  +++KIE  I +D I+  D +MVARGDLG+E+P +VP +K +I+   G +I ATQMLDS+ + +PTRAEV+DV A+ GTD MLS ETA G +P+ AV+ MA I  E  DY R++D +  T +  +  +TIA+ +      + S+I+     + +S R A+PI +T   A R L +GV
 S:   8 RRTKIVATIGPATE--------------------SSERIKELVQAGATTFRLNFSHGDHSEHAARISTIRQVSEELGINIGILQDLQGPKIRLGRFAEGPITLANGDSFSL--TSRPVSCNQSIA----TVTYDKLADEVTAGSRILLDDGRVEMKVEQVDQAEQTLHCTVTVGGVLSNNKGVNFPDVQLSVRALTDKDKVDLEFGLSQGVDWVALSFVRNPSDMEEIRGLIREHGHE-TPVVAKIEKFEAIDQIDAILPLCDGVMVARGDLGVEMPAEEVPLLQKELIRKANSLGIPIITATQMLDSMASSPRPTRAEVSDVANAILDGTDAVMLSNETAVGDFPVEAVQTMATIACRIEK--DYPQRSVDSHLAST--VPNALSGAVSTIASQL-----------NASAILPLTKSGATAKNVSKFRPASPILAITPDPTVACRLQLVWGV 418
>gi|154344359|ref|XP_001568121.1| pyruvate kinase, putative [Leishmania braziliensis MHOM/BR/75/M2904] >gi|134065458|emb|CAM43223.1| pyruvate kinase, putative [Leishmania braziliensis] (424 aa)
Score = 582, Expect = 7.8e-58, Identities = 148/405 (36%), Positives = 222/405 (54%)
 Q:  51 VNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTK--KEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAID--VYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++V R NFSHG +E   +N VR+ A E GVNI+ LDTKGPEIR     ++ D+  + T    GT +KF +    N+ K V PG I++DDG L L+V S+ +E ++  N + + + + +NLP + +P +S KD D+ F ++  D I ASF+ + + V E++K L  GG+ I +I KIE  G++++D II+ESD IMVARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP  V+ MA+I + +++   AI+ V+F    +K+ + ++  V  V  +   ++ V N R + ++ R  PI VT + +  + + GV
 S:   1 MSVARKNFSHGSHEYHQTTINNVRQAAAELGVNIAIALDTKGPEIRTGLFVGGVAVMEKDATCCVTTDPAFSGKGTKDKFYI----DYANLPKVVSPGGYIYIDDGILILQV-QSHEDEQTLKCTVTNAYTISDRRGVNLPGCDVDLPAVSPKDCADLQFGVEQGVDIIFASFIRSAEQVVEVRKALGAKGGD-IMVICKIENHQGVQNIDSIIEESDGIMVARGDLGVEIPAEKVVVAQKILISKCNVAGKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVANAVFNGADCVMLSGETAKGKYPNGVVQYMARICLEAQS------AINEYVFFNSI----KKLQPIPMSVEEAVCSSAVNSVYETKAKALAVLSNTGRSARLVAKYRPNCPIVCVTTRLQTCRQLNITQGV 393
>gi|29832759|ref|NP_827393.1| pyruvate kinase [Streptomyces avermitilis MA-4680] >gi|29609879|dbj|BAC73928.1| putative pyruvate kinase [Streptomyces avermitilis MA-4680] (478 aa)
Score = 582, Expect = 7.8e-58, Identities = 152/452 (33%), Positives = 231/452 (51%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      +++ KI TLGP+           +  + AL +AG++V RFN SHG Y E  R  VR+ + E G ++ + D +GP+IR+ + +E V ++    +T  E G     +T  +A DV PG I VDDGK+ LEV S V+  + T   ++ ++K +NLP  S+P +SDKD D+ +A++ FD IA SFV +G +++++ +I+ E G  + +I+K+E  ++++DDI+  D IMVARGDLG+E+P  VP +K IK R  K VIVATQMLDS+  +PTRAE +DV AV GTD MLSGET+ G YP+ V M++I ++E     D+   P + E+    A  A  + D G + +V F   ++ LS R  P+  T   ++ L +GV
 S:   1 MRRAKIVCTLGPATD--------------------SYDQIKALVEAGMDVARFNLSHGTYAEHEERYQHVRKASDETGRSVGVLGDLQGPKIRLGRFNEGPVLLERGDT---FTITVEEGVEGDRQTCGTTYA-GLAADVTPGERILVDDGKVCLEVTS--VDGPRVHTTVVEGGMVSDHKGLNLPGVAVSVPALSDKDEADLRWALRQGFDVIALSFVRSGKDIKDVHRIMDEEG-RRLPVIAKVEKPQAVENIDDIVAAFDGIMVARGDLGVEMPLEQVPIVQKRAIKLARRNAKPVIVATQMLDSMIDNSRPTRAEASDVANAVIDGTDAVMLSGETSVGKYPVETVRTMSRIVEAAEE--------DILATGLPPLTERNKPRTQGGAVARAAAEMGDFLGAKF--LVAFTQSGDTVRRLSRYRSPIPLLAFTPMPATRSQLNLTWGV 415
>gi|107100932|ref|ZP_01364850.1| hypothetical protein PaerPA_01001962 [Pseudomonas aeruginosa PACS2] >gi|194545580|ref|YP_002080608.1| pyruvate kinase I [Pseudomonas aeruginosa C3719] >gi|194550832|ref|YP_002085859.1| pyruvate kinase I [Pseudomonas aeruginosa 2192] >gi|126166526|gb|EAZ52037.1| pyruvate kinase I [Pseudomonas aeruginosa C3719] >gi|126193225|gb|EAZ57288.1| pyruvate kinase I [Pseudomonas aeruginosa 2192] (477 aa)
Score = 581, Expect = 9.0e-58, Identities = 160/490 (32%), Positives = 252/490 (51%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY--------NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIID-AINSQLPEVKKTVVV 490
      M  KK KI ATLGP+           ++ ++ AL +AG N+ R NFSHGDY +  R  VREV E  I ++D +GP++RV + +  V+++       G +  + D+ G      +  ++PG ++ +DDGK++LEV+ N   IET    L + K +N+P++  + ++DKDR D+ F ++  D++A SFV  +++ E + ++  G+  +++KIE + + +++ I + +D+IMVARGDLG+EVP  VP +K I++ CR GK V+VATQML+S+   PTRAEVTDV AV G D MLS ETA+G YP AVE+MAKI  E  DY  ++V  +     + A  + + P V+ N+     GN T ++A + R API +T   A R + +GV+ V + + H   + +D A+ ++   TVVV
 S:   1 MTADKKAKILATLGPATR--------------------SRDDIRALVEAGANLFRLNFSHGDYADHAQRFAWVREVEAELNYPIGVLMDLQGPKLRVGRFAAGAVQLQR-------------GQTFTLDLSDAPGDERRVNLPHPEIIHALEPGMSLLLDDGKIRLEVV--NCHSDAIETRVAVGGELSDRKGVNVPEAVLQLSPLTDKDRRDLAFGLELGVDWVALSFVQRPEDIDEARGLI----GDKAFLMAKIEKPSAVSAIEAIAERADAIMVARGDLGVEVPAESVPGIQKRIVQVCRQLGKPVVVATQMLESMRFSPAPTRAEVTDVATAVGAGADAVMLSAETASGQYPREAVEMMAKIVRQVEAEPDYHVQLEVNRPQPDATVSDAISCAIRRVSRILPVAVLVNY-------TESGNST--LRA-ARERPKAPILSLTPNLRTARRLTVAWGVYSVVNEQLAHVDEICSTALDIALAQRMARRGDTVVV 450
>gi|17549667|ref|NP_523007.1| pyruvate kinase [Ralstonia solanacearum GMI1000] >gi|17431921|emb|CAD18599.1| probable pyruvate kinase II protein [Ralstonia solanacearum] (472 aa)
Score = 581, Expect = 9.3e-58, Identities = 152/463 (32%), Positives = 236/463 (50%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETP---FMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNV 463
      M+   KI ATLGP+       ++  IE    AL AG +V R NFSHG + +  RL +R V  G + +LD +GP++RV  +E V +  + R+    G + + ++    +  ++PG + +DDGKL+LEV++  +  ET  N +L + K +N+P   + +++KDR D+ F +  D+IA SFV  ++ EI++++  G  I++K+E  I SLD I+ E+D++MVARGDLG+E+P  VP +K I++ CR GK VIVATQML+S+   PTRAE +DV AV G D MLS ETA+G +P+ AV +M +I  +E  Y AID   TP   + +G A ++A L+      D +++V + +    ++ R A I +T + E A R L +GV  + D V
 S:   1 MQRSSHAKIVATLGPA-------------SDDHATIE-------ALARAGADVFRLNFSHGAHADHQRRLERIRAVEAALGRPLGVLLDLQGPKLRVGTFAEGRVRLDDGAPFRLDLETGRPGDATRVALPHP----EIFAAIRPGVALLLDDGKLRLEVVACGPDHA--ETRVVNGGMLSDRKGVNVPGVVLPLSALTEKDRADLAFGLALGVDWIALSFVQRAADIAEIRQLVHGRAG----IVAKLEKPAAIDSLDAILAETDAVMVARGDLGVELPAEQVPAIQKRIVRACRRLGKPVIVATQMLESMIGAPVPTRAEASDVATAVYDGADAVMLSAETASGQFPVEAVAMMRRIIAQTEADPHYRAAIDA--SHTPPGANTPDAIGCAAHSVAGLL-----------DVAAMVAYTSSGASALRMARERPRAAILGMTPRPETARRLALVWGVHPVICDGV 423
>gi|146100276|ref|XP_001468823.1| pyruvate kinase [Leishmania infantum] >gi|134073192|emb|CAM71912.1| pyruvate kinase, putative [Leishmania infantum] (454 aa)
Score = 580, Expect = 1.0e-57, Identities = 145/405 (35%), Positives = 222/405 (54%)
 Q:  51 VNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKK--EIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPF-MKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++V R NFSHG +E   +N VR+ A E GVNI+ LDTKGPEIR +  E ++ +  + T   + GT +KF +    N++K V+PG+ I++DDG L L V S+ +E ++  N  + + + +NLP + +P +S KD D+ F ++  D I ASF+ + + V E+++ L  G + I II KIE  G++++D II+ESD IMVARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP  V+ MA+I + +++ +   +  K P M +  ++ + ++  K +     +VV N R + ++ R  PI VT + +  + + GV
 S:   1 MSVARMNFSHGSHEYHRTTINNVRQAAAELGVNIAIALDTKGPEIRTGQFVGGEAVMERGATCYVTTDPAFADKGTKDKFYI----DYQNLSKVVRPGSYIYIDDGILILHV-QSHEDEQTLKCTVTNAHTISDRRGVNLPGCDVDLPAVSAKDCADLQFGVEQGVDMIFASFIRSAEQVGEVREALGAKGRD-IMIICKIENHQGVQNIDSIIEESDGIMVARGDLGVEIPAEKVVVAQKILISKCNVAGKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVANAVFNGADCVMLSGETAKGKYPNEVVQYMARICLEAQSAVNEYVFFNSIKKLQPIPMSAEEAVCSSAVNSVYETKAKV---------MVVLSNTGRSARLVAKYRPNCPIVCVTTRLQTCRQLNITQGV 393
>gi|50555574|ref|XP_505195.1| YlPYK1 [Yarrowia lipolytica] >gi|49651065|emb|CAG78002.1| YlPYK1 [Yarrowia lipolytica CLIB122] (476 aa)
Score = 580, Expect = 1.2e-57, Identities = 154/413 (37%), Positives = 229/413 (55%)
 Q:  44 AALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKE-KGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTT--KKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGI-IETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      A L AG+N+VR NFSHG YE   +  RE ++ +G ++ LDTKGPEIR  T + K+ ++K+  V +++T K +  +K  +D T  N+ K + G IFVDDG L +V+   E + +ET+ N  +  K +NLP ++ +P +S+KD+ D+ F +++ D I ASFV T ++V+ I+ +L E G + IQ+ISKIE  G+ + D+I+ E+D +MVARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YPI +V++M + + +E  Y  +   T  E V T+A + +  ++     +I+V    + S R  PI VT  + A  L GV+
 S:  10 AILTTAGLNIVRMNFSHGSYEYHQSVIENARESEQQFQGRPLAIALDTKGPEIRTGVTKDDKDWDVKA-GHVMLFSTNPKYKDQCDDKIMYIDYT---NIVKQIDIGKIIFVDDGVLSFKVLEKIDGETLKVETL--NNGKISSRKGVNLPGTDVDLPALSEKDKADLKFGVEHGVDMIFASFVRTANDVQAIRDVLGEKG-KGIQVISKIENQQGVNNFDEILKETDGVMVARGDLGIEIPAPQVFIAQKQLIAKCNLAGKPVICATQMLDSMTYNPRPTRAEVSDVGNAVLDGADCVMLSGETAKGTYPIESVKMMHETCLVAEKAIAYAPLFNEMRTLTVRPTETVETIAISAVSASFEQQA--------RAIIVLSTSGTSARLCSKYRPNCPILMVTRNAQAARFSHLYRGVY 412
>gi|149278310|ref|ZP_01884448.1| pyruvate kinase I [Pedobacter sp. BAL39] >gi|149231076|gb|EDM36457.1| pyruvate kinase I [Pedobacter sp. BAL39] (476 aa)
Score = 580, Expect = 1.2e-57, Identities = 135/354 (38%), Positives = 211/354 (59%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      +TKI ATLGP+      KPE      L ++F+AG++V R NFSHG  + + L+ +R + ++  N+ + D +GP+IR+  + + + + +K I TTK+ IG E+ +  T   KDV+ G I +DDGKL++ V+ +N E+ ++ +   IL  K +NLP++ SIP ++ +DR ++ F ++N ++I SFV  +++ E+K I+KE G + ++I+KIE  I ++D+II SD IMVARGDLG+E+P +VP +K I++ CR  K VI+ATQML+S+ T +PTRAEV DV +V G D MLSGET+ G +P+ +E M KI
 S:   7 RTKIVATLGPASA----------KPEV----------LYSMFNAGLDVCRLNFSHGSQADHQVVLDTIRNLNEKHNYNVGILADLQGPKIRIGMVKDGGIHLVNGNKT-IITTKECIGNEERIYITYET----FPKDVKAGEIILLDDGKLQMRVVETNFEDEVVCEVVHGG-ILTSRKGVNLPNTKVSIPSLTIEDRKNLEFVLQNDVEWIGLSFVRNAEDITELKDIIKERG-KTARVIAKIEKPEAIANIDEIIAVSDGIMVARGDLGVEMPMEEVPLLQKMIVQKCRAASKPVIIATQMLESMITTPRPTRAEVNDVANSVLDGADAVMLSGETSVGEFPLIVIETMQKI 333
>gi|152987424|ref|YP_001349188.1| pyruvate kinase [Pseudomonas aeruginosa PA7] >gi|150962582|gb|ABR84607.1| pyruvate kinase [Pseudomonas aeruginosa PA7] (477 aa)
Score = 580, Expect = 1.2e-57, Identities = 160/490 (32%), Positives = 250/490 (51%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY--------NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIID-AINSQLPEVKKTVVV 490
      M  KK KI ATLGP+           ++ ++ AL +AG N+ R NFSHGDY +  R  VREV E  I ++D +GP++RV + +  V ++       G +  + D+ G      +  ++PG ++ +DDGK++LEV+ N   IET    L + K +N+P++  + ++DKDR D+ F ++  D++A SFV  +++ E + ++  G+  +++KIE + + +++ I + +D+IMVARGDLG+EVP  VP +K I++ CR GK V+VATQML+S+   PTRAEVTDV AV G D MLS ETA+G YP AVE+MAKI  E  DY  ++V  +     + A  + + P V+ N+     GN T ++A  R API +T   A R + +GV+ V + + H   + +D A+ ++   TVVV
 S:   1 MTADKKAKILATLGPATR--------------------SRDDIRALVEAGANLFRLNFSHGDYADHAQRFAWVREVEAELNYPIGVLMDLQGPKLRVGRFAAGAVHLQR-------------GQTFTLDLSDAPGDERRVNLPHPEIIHALEPGMSLLLDDGKIRLEVV--NCHSDAIETRVAVGGELSDRKGVNVPEAVLQLSPLTDKDRRDLAFGLELGVDWVALSFVQRPEDIDEARGLI----GDKAFLMAKIEKPSAVSAIEAIAERADAIMVARGDLGVEVPAESVPGIQKRIVQVCRQLGKPVVVATQMLESMRFSPAPTRAEVTDVATAVGAGADAVMLSAETASGQYPREAVEMMAKIVRQVEAEPDYHVQLEVNRPQPDATVSDAISCAIRRVSRILPVAVLVNY-------TESGNST--LRAARE-RPKAPILSLTPNLRTARRLTVAWGVYSVVNEQLAHVDEICSTALDIALAQRMARRGDTVVV 450
>gi|196235399|ref|ZP_03134202.1| pyruvate kinase [Thermus aquaticus Y51MC23] >gi|196220661|gb|EDY15277.1| pyruvate kinase [Thermus aquaticus Y51MC23] (474 aa)
Score = 579, Expect = 1.3e-57, Identities = 153/455 (33%), Positives = 238/455 (52%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYF-KETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      M  K+TKI ATLGP+           + + + AL +AG +V R NFSHG E+  R  VR+V++E G ++ + D +GP+IR+ + E VE+K   +   E G  + S+   TY + DV PG + +DDG+++L V   +E I T+   +L +NK IN+P ++ SIP +S+KD D+  +  D++A SFV T D++  + L +G  ++++KIE + ++ ++I++E+D IMVARGDLG+E+P +VP +K II C  GK VI ATQML+S+   PTRAE +DV A+ GTD MLS ETA G YP+ AV +MA+I + E  ++ + ++V   TP ++ +  A I  V +      +IVVF    + ++ R  PI +T  E  + L +GV
 S:   1 MGPFKRTKIVATLGPATD--------------------SLEAIRALAEAGADVFRMNFSHGAPEDHKRRAAWVRQVSEELGRTLALLQDLQGPKIRIGRFKEGRVELKPGQPFVLTRVPLE-GDETRVSL-----TYRGLPDDVVPGQVLLLDDGRIRLRVERVVGDE--IHTVVEVGGVLSDNKGINVPGADLSIPALSEKDIQDLALGAEIGVDWVAVSFVRTRDDLLLARHYLARYGSR-ARLMAKIEKPSAVERFEEILEEADGIMVARGDLGVEMPLEEVPIVQKRIILRCIAAGKPVITATQMLESMVQNPSPTRAEASDVANAIFDGTDAVMLSAETAAGAYPMEAVAMMARIARTVEASPEFIQKLNVLRPAPTPTTQDAIAQAADDIVEAVGAR-----------AIVVFTATGGSARRIARTRPQVPILALTPNPEVRNQLALVWGV 417
>gi|71029198|ref|XP_764242.1| pyruvate kinase [Theileria parva strain Muguga] >gi|68351196|gb|EAN31959.1| pyruvate kinase, putative [Theileria parva] (513 aa)
Score = 579, Expect = 1.5e-57, Identities = 144/361 (39%), Positives = 208/361 (57%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKE-KGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSEN 365
      K+T I T+GP+         G +ET K  + +G+N+ RFNFSHG++E T LNLV+E K   NI MLDTKGPEIR + +  + +++  ++I T   T E  + S   + + V+ GN I + DG L EV++ V + IE  N  + E K +NLP   +P ++D D++ I+ F I N+ D+IA SF T D VR ++++L E G +HI+II KIE + G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P  V  +K +IK   GK +I ATQML+S+  +PTRAE DV AV G+DC MLSGETA G +P+ V++MAK+  +EN
 S:  38 KRTHIVCTMGPAC----------------GNVETIVK----MIKSGMNICRFNFSHGNHETHTKTLNLVKEALKSVPEANIGLMLDTKGPEIRTGFLKNHTPITLEAGKTLKITTDY----TIEGDESIISCSYKKLPQSVKVGNIILIADGSLSCEVLA--VFDDYIEVKVLNNAKIGEYKNMNLPGVKVELPVLTDSDKDYILNFGIPNQMDFIALSFTQTADEVRYVRELLGEKG-KHIKIIPKIENIEGLANYDEILEASDGIMVARGDLGMEMPIEKVCLAQKMMIKRANMCGKPIITATQMLESMVNNPRPTRAESADVINAVLDGSDCVMLSGETAGGKFPVECVKIMAKLCFEAEN 374
>gi|195572840|ref|XP_002104403.1| GD20940 [Drosophila simulans] >gi|194200330|gb|EDX13906.1| GD20940 [Drosophila simulans] (754 aa)
Score = 579, Expect = 1.6e-57, Identities = 148/356 (41%), Positives = 206/356 (57%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREV----AKEKGV--NISTMLDTKGPEIRVYKTS----EKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIG---TSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      I + I T+GPS      N PE      L L AG+ VVR NFSHG +E   +  R+   ++ G+  ++ LDTKGPEIR K +   E+E+K+ KV + +TKKE+  T E  V    + + V+PGN IFVDDG + L V + +E I +  N  L +K INLP   +P +++KD+ D+ F + K D I ASF+  + ++EI++IL  G I+IISKIE  G+ ++DDII ESD IMVARGD+G+E+P DVP +K I+ C  GK VI ATQM++S+ K +PTRAE +DV A+ G+D MLSGETA G YP+ V+ MA+I
 S:  84 IPLSSIICTIGPSS----------NSPEK----------LMELIRAGMRVVRMNFSHGSHEYHCQTIQAARKAIAMYVEQTGLPRTVAIALDTKGPEIRTGKLAGGNDRAEIELKTGGKVTL-STKKELADKSTQENIYV----DYQRLPELVKPGNRIFVDDGLIALIVKEAKGDEVICQV--ENGGKLGSHKGINLPGVPVDLPSVTEKDKQDLKFGAEQKVDIIFASFIRDANALKEIRQILGP-AGACIKIISKIENHQGLINIDDIIRESDGIMVARGDMGIEIPTEDVPLAQKSIVAKCNKVGKPVICATQMMESMTNKPRPTRAEASDVANAIFDGSDAVMLSGETAKGKYPVECVQCMARI 424
>gi|196000056|ref|XP_002109896.1| hypothetical protein TRIADDRAFT_35480 [Trichoplax adhaerens] >gi|190588020|gb|EDV28062.1| hypothetical protein TRIADDRAFT_35480 [Trichoplax adhaerens] (486 aa)
Score = 579, Expect = 1.7e-57, Identities = 152/414 (36%), Positives = 230/414 (55%)
 Q:  43 LAALFDAGVNVVRFNFSHG--DYEEQTIRLNLVREVAKEKGV--NISTMLDTKGPEIR---VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY----NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      L L  G+N+ R NFSHG DY +TI N +RE +  +  ++ LDTKGPEIR  + +  EVE+K+ + ++ ++ +      + GTY  N+ K + G+ I++DDG + L V + +  + T  N  L +K +NLP++  +P +S++D+ND+ F ++ + D + ASF+ G +VR ++ + E+G + ++IISKIE  G+ ++DDII SD IMVARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VI ATQML+S+ +K +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YP+ AV++M K+ + +E  +  D   TP     T A  A  V +   S+I+V   R + LS R +PI VT  +  + L G+F
 S:  21 LVQLIRNGMNIARLNFSHGTHDYHRETI--NNIREAIRRSPLFRTVAIALDTKGPEIRTGLIAGSGTGEVELKTGNAFKLSLSESDYKNGS------TAGTYVDYKNLTKVLSLGSKIYIDDGLISLLV--TEIGPDFVMTKIENGGSLGSHKGVNLPNAIVDLPAVSERDKNDLRFGVEMEVDMVFASFIRKGADVRAVRAAMGEYG-DRVRIISKIENHEGVSNIDDIITASDGIMVARGDLGIEIPPEKVIIAQKMMIGRCNRIGKPVICATQMLESMISKPRPTRAEVSDVANAVLDGADCVMLSGETAKGAYPVEAVKIMHKVCLEAEAAIFHRILFDELRASTP--------TPTITAETCAIAAVDASFKQCASAIIVLTTTGRSAELLSRFRPRSPIIAVTRSPQAGKQLHLYRGLF 426
>gi|116049442|ref|YP_791755.1| pyruvate kinase [Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14] >gi|115584663|gb|ABJ10678.1| pyruvate kinase I [Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14] (477 aa)
Score = 578, Expect = 1.9e-57, Identities = 159/490 (32%), Positives = 254/490 (51%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY--------NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIID-AINSQLPEVKKTVVV 490
      M  KK KI ATLGP+           ++ ++ AL +AG N+ R NFSHGDY +  R  VREV E  I ++D +GP++RV + +  V+++       G +  + D+ G      +  ++PG ++ +DDGK++LEV++ + +  IET    L + K +N+P++  + ++DKDR D+ F ++  D++A SFV  +++ E + ++  G+  +++KIE + + +++ I + +D+IMVARGDLG+EVP  VP +K I++ CR GK V+VATQML+S+   PTRAEVTDV AV G D MLS ETA+G YP AVE+MAKI  E  DY  ++V  +     + A  + + P V+ N+     GN T ++A + R API +T   A R + +GV+ V + + H   + +D A+ ++   TVVV
 S:   1 MTADKKAKILATLGPATR--------------------SRDDIRALVEAGANLFRLNFSHGDYADHAQRFAWVREVEAELNYPIGVLMDLQGPKLRVGRFAAGAVQLQR-------------GQTFTLDLSDAPGDERRVNLPHPEIIHALEPGMSLLLDDGKIRLEVVNGHSDA--IETRVAVGGELSDRKGVNVPEAVLQLSPLTDKDRRDLAFGLELGVDWVALSFVQRPEDIDEARGLI----GDKAFLMAKIEKPSAVSAIEAIAERADAIMVARGDLGVEVPAESVPGIQKRIVQVCRQLGKPVVVATQMLESMRFSPAPTRAEVTDVATAVGAGADAVMLSAETASGQYPREAVEMMAKIVRQVEAEPDYHVQLEVNRPQPDATVSDAISCAIRRVSRILPVAVLVNY-------TESGNST--LRA-ARERPKAPILSLTPNLRTARRLTVAWGVYSVVNEQLAHVDEICSTALDIALAQRMARRGDTVVV 450
>gi|192814036|ref|ZP_03042686.1| pyruvate kinase [Geobacillus sp. Y412MC10] >gi|192797158|gb|EDV73688.1| pyruvate kinase [Geobacillus sp. Y412MC10] (474 aa)
Score = 578, Expect = 2.0e-57, Identities = 153/455 (33%), Positives = 237/455 (52%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYF-KETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      M  K+TKI ATLGP+           + + + AL +AG +V R NFSHG E+  R  VR+V++E G ++ + D +GP+IR+ + E VE+K   +   E G  + S+   TY + DV PG + +DDG+++L V   +E I T+   +L +NK IN+P ++ SIP +S+KD D+  +  D++A SFV T D++  + L +G  ++++KIE + +  ++I++E+D IMVARGDLG+E+P +VP +K II C  GK VI ATQML+S+   PTRAE +DV A+ GTD MLS ETA G YP+ AV +MA+I + E  ++ + ++V   TP ++ +  A I  V +      +IVVF    + ++ R  PI +T  E  + L +GV
 S:   1 MGPFKRTKIVATLGPATD--------------------SLEAIRALAEAGADVFRMNFSHGAPEDHKRRAAWVRQVSEELGRTLALLQDLQGPKIRIGRFKEGRVELKPGQPFVLTRVPLE-GDETRVSL-----TYRGLPDDVVPGQVLLLDDGRIRLRVERVVGDE--IHTVVEVGGVLSDNKGINVPGADLSIPALSEKDIQDLALGAEVGVDWVAVSFVRTRDDLLLARHYLARYGSR-ARLMAKIEKPSAVDRFEEILEEADGIMVARGDLGVEMPLEEVPIVQKRIILRCIAAGKPVITATQMLESMVQNPSPTRAEASDVANAIFDGTDAVMLSAETAAGKYPVEAVAMMARIARTVEASPEFIQKLNVLRPAPTPTTQDAIAQAADDIVEAVGAR-----------AIVVFTATGGSARRIARTRPQVPILALTPNLEVRNQLALVWGV 417
>gi|194911133|ref|XP_001982294.1| GG11124 [Drosophila erecta] >gi|190656932|gb|EDV54164.1| GG11124 [Drosophila erecta] (727 aa)
Score = 578, Expect = 2.0e-57, Identities = 161/442 (36%), Positives = 247/442 (55%)
 Q:  51 VNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREV----AKEKGV--NISTMLDTKGPEIRVYKTS----EKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIG---TSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVD-------NVEHAIANKTEIIDAINSQLPEVKKTVVVIN 492
      + VVR NFSHG +E   +  R+   ++ G+  ++ LDTKGPEIR K +   E+E+K+ KV + +TKKE+  T+E  V    + + V+PGN IFVDDG + L V S  E I +  N  L +K INLP   +P +++KD+ D+ F + K D I ASF+  + ++EI+++L   E I+IISKIE  G+ ++DDII ESD IMVARGD+G+E+P DVP +K I+ C  GK VI ATQM++S+ TK +PTRAE +DV A+ G+D MLSGETA G YP+ V+ MA+I  E  Y  +  +E  ++    + + T +A  +    +IVV  + + Q +S++R  PI +T + A + L GV+ +V+    N  + + +++ ++  P K +VV++N
 S:   1 MRVVRMNFSHGTHEYHCQTIQAARKAIAMYVEQTGLPRTLAIALDTKGPEIRTGKLAGGDDRAEIELKAGDKVTL-STKKELADKSTNENIYV----DYQRLPELVKPGNRIFVDDGLIALVVKESKGGEVICQV--ENGGKLGSHKGINLPGVPVDLPSVTEKDKQDLKFGAEQKVDIIFASFIRDANALKEIRQVLGP-AAECIKIISKIENQQGLANIDDIIRESDGIMVARGDMGIEIPTEDVPLAQKSIVAKCNKVGKPVICATQMMESMTTKPRPTRAEASDVANAIFDGSDAVMLSGETAKGKYPVECVQCMARICAKVEAVLWYESLQNSLKRE---IRTSAADHISAVTTAIAEAATVGQA----RAIVVASPCSMVAQMVSHMRPPCPIVMLTGSQSEAAQSLLFRGVYPLLVEEMVIGSFNFRRIMQSGLKLMGKMDILEPGQKGSVVLVN 447
>gi|29840433|ref|NP_829539.1| pyruvate kinase [Chlamydophila caviae GPIC] >gi|29834782|gb|AAP05417.1| pyruvate kinase [Chlamydophila caviae GPIC] (481 aa)
Score = 577, Expect = 2.5e-57, Identities = 152/465 (32%), Positives = 243/465 (52%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVY-----FKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAI 467
      MI +TKI T+GP+      N PE      L L DAG+NV R NFSHG +E   + L++E+ ++KG ++ MLDTKGPEIR+    +++  K+ +  + E G++E  L   +   V+ G + +DDG + + + ++V E +E  N+ L+ +K +++ + + ++PFM+DKD ND+ F +  D IAASFV  +++ ++K L + G  + II+KIE  G+++  I  SD IM+ARGDLG+E+  +VP +K++ K R G+ I ATQML+S+  + PTRAEV+DV A+ GT  MLSGETA+G YP+ AV++M +  +E  +Y  +++    K +P++K +G   IA       D +I+V+     LS R  PI VT    R L +GV+ +  + A+
 S:   1 MIARTKIICTIGPAT----------NTPEM----------LEKLLDAGMNVARLNFSHGTHESHGETIRLLKELREKKGAPLAIMLDTKGPEIRLGNIP-TPIQVSRGQKITLVGKEVE-GSAEGGVTLHPQCVFPY---VREGVDVLIDDGYI--QAVVTSVGEDHLELEFINSGELKSHKSLSIREIDLALPFMTDKDINDLQFGVAQGVDVIAASFVRYAEDIESMRKCLADAGRPDMPIIAKIENRLGVENFSQIAKASDGIMIARGDLGIELSVVEVPNLQKFMAKMSREMGRFCITATQMLESMIRNVLPTRAEVSDVANAIYDGTSAVMLSGETASGSYPVAAVKIMRSVIQETEKNLNYKSFLELSDSECAVKVSPYLKS-IGLSGIQIAEKA-----------DAKAIIVYTESGGSPIFLSKYRPRFPIIAVTPNLSVYYRLALEWGVYPMLTQESDRAV 431
>gi|156408764|ref|XP_001642026.1| predicted protein [Nematostella vectensis] >gi|156229167|gb|EDO49963.1| predicted protein [Nematostella vectensis] (556 aa)
Score = 577, Expect = 2.7e-57, Identities = 149/419 (35%), Positives = 230/419 (54%)
 Q:  43 LAALFDAGVNVVRFNFSHG--DYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKK--EIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVD 461
      +A L + G+N+ R NFSHG +Y +TI +N+ R  E  +  LDTKGPEIR    E++++  K+++ T K  + G +E  V    N+ K VQ G T++VDDG + L+V+    I E + N +L  K +NLP+  +P +S++D+ DI FA++ + D I ASF+  +++ EI+K+L++H ++I+I++KIE  G++ ++I++ +D IMVARGDLG+E+P  V  +K +I C KG VI ATQML+S+  +PTRAE +DV A+ G DC MLSGETA G+YP+ AV +M +I  +E  + ++ D       G  T I+T +A    G D +I+  + R  ++ R  PI VT   A + L G F V D
 S:  64 VAQLIENGMNIARLNFSHGTHEYHRETI-MNIRRAALLEWPHAVGIALDTKGPEIRTGLLKAGEIKLEKGQKLKVSTDKAMYDQGHTECIFV----DYENIVKVVQIGGTVYVDDGLISLKVLEKGDNFLITEVL--NDALLGSKKGVNLPNCAVDLPAVSEQDKKDIAFAVEMEVDMIFASFIRKPEDIAEIRKLLEKHA-KNIKIVAKIENHEGVRRFNEILEVADGIMVARGDLGIEIPAEKVFLAQKMMIARCNMKGVPVICATQMLESMVQNPRPTRAETSDVANAILDGADCVMLSGETAKGLYPVQAVAMMHRISREAEAAIFHKQSFD------ELRHNLEGYADTHISTAIAAVAASFTAGAD--AIICLTHTGRTAAVVARFRPRCPIVVVTRDPRVARQMHLWRGCFPIVYD 470
>gi|145619567|ref|ZP_01775615.1| Pyruvate kinase [Geobacter bemidjiensis Bem] >gi|144944138|gb|EDJ79215.1| Pyruvate kinase [Geobacter bemidjiensis Bem] >gi|197086930|gb|ACH38201.1| pyruvate kinase [Geobacter bemidjiensis Bem] (481 aa)
Score = 577, Expect = 2.7e-57, Identities = 160/487 (32%), Positives = 248/487 (50%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI--DVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAINSQLPEVKKTVV 489
      M + TKI AT+GP+           +++ L AL AGV+V R NFSHGD+ ++ + +R++ +  +++ + D +GP+IR    +++ + ++V I TT++ +G    L T  + DV+P + I +DDG ++L V+  VE G + +   +L++ K INLP + S P M+ KDR+D+ F ++ + DY+A SFV  +V+E++ I+  G + ++IISKIE  + +  I+ SD +MVARGDLG+E+  VP +K II+ C  GK VI ATQML+S+  +PTRAE +DV A+ GTD MLS ETA+G YP+ AV +M ++ DV ++       + P + E +G A  A V       S+I+ F     +S R A PI VT +E   L GV  VD   I  TE   SQ+ V+K V+
 S:   1 MFRHTKIVATVGPA--------------------SESEEMLGALIKAGVDVFRLNFSHGDHAAKSAVIRSIRKLCDQHEHSVAILGDLQGPKIRTGLMKGGGMQLTAGTEV-IVTTRELLGEGS----LIPTIYQGLPGDVKPDDRILLDDGLMELRVLG--VEGGDVRCLVVTGGLLKDRKGINLPGAKVSAPAMTGKDRDDLEFCMEQRLDYVALSFVREASDVQELRSIIDSRGSQ-LRIISKIEKPEAVLNFGAILQASDGVMVARGDLGVELNPEKVPLIQKRIIRSCNDAGKPVITATQMLESMVNNPRPTRAETSDVANAILDGTDAIMLSAETASGKYPVEAVSMMVQVARDVEADPQLMAQSCHIAQTEAEPNLSEVIGLAACHAAESVKA-----------SAILAFTQTGGTAALVSKCRPAQPIIAVTPSEEVRRVLALYAGVHSLRVD-----IEGDTE------SQIISVEKAVL 439
>gi|158293892|ref|XP_315228.4| AGAP004596-PA [Anopheles gambiae str. PEST] >gi|157016521|gb|EAA10555.5| AGAP004596-PA [Anopheles gambiae str. PEST] (472 aa)
Score = 577, Expect = 2.7e-57, Identities = 153/414 (36%), Positives = 220/414 (53%)
 Q:  43 LAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKE------KGVNISTMLDTKGPEIR---VYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKK--EIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      L +  G+N+ R NFSHG +E   + +RE     K  ++ LDTKGPEIR  + +  EVE+K  K+++ T K+ E GT +K V    N+ K V+PG+ +FVDDG + L V S +  +   N +L  K +NLP   +P +S+KD++D+ F ++  D I ASF+   ++EI+ IL E G +HI+IISKIE  G+++LD II+ +D IMVARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VI ATQML+S+ K +PTRAE++DV A+ G DC MLSGETA G YP+ V MAK  +E  +     TP  +  ++A  A   R     ++I+V   R  +S R  PI VT  + A + L G+ 
 S:   2 LEKMMATGMNIARLNFSHGSHEYHANTIKNIREAVDNYSKKLGKPFPLAIALDTKGPEIRTGLIEGSGTGEVELKKGEKIQLTTDKEHLEKGTKDKIYV----DYVNIVKVVKPGDHVFVDDGLISLVVES--ISGDTLTCTVENGGMLGSRKGVNLPGVPVDLPAVSEKDKSDLAFGVEQGVDVIFASFIRNAAALKEIRTILGEKG-KHIKIISKIENQQGMQNLDKIIEATDGIMVARGDLGIEIPAEKVFLAQKSMIARCNRAGKPVICATQMLESMIKKPRPTRAEISDVANAIIDGADCVMLSGETAKGEYPLECVLTMAKTCKEAEAALWHRNLFKDLVDTTPTPLDTAASIAIAGAEASIKSRA--------AAIIVITTSGRSAHLISKYRPRCPIIAVTRFAQTARQCHLYRGIL 411
>gi|194476657|ref|YP_002048836.1| pyruvate kinase [Paulinella chromatophora] >gi|171191664|gb|ACB42626.1| pyruvate kinase [Paulinella chromatophora] (585 aa)
Score = 576, Expect = 3.0e-57, Identities = 149/455 (32%), Positives = 241/455 (52%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDY-GRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      + + ++TKI AT+GPS          E+A + L L AG  R NFSHGD+ E  R+ +R+VA+E ++I + D +GP+IR+ + + + ++   R  T + + S+  +  TY+ +A D++ G+ I +DDG++++EV S + E + I   +L NK +N P ++ S+ +++KD D+ F ++  D++A SFV + +++EIK ++++ G I +I+KIE  I+ +D+I+  D +MVARGDLG+E+P +VP +K +I+   G +I ATQMLDS+ + +PTRAEV+DV A+ GTD MLS ETA G YP+ AV MA+I  E  DY R+ D +       LA TI  ++     D ++I+      +S R + PI VT +  A R L +GV
 S:   4 IDLSRRTKIVATIGPST-------------------ESADR-LKELIIAGATTFRLNFSHGDHSEHAARIKTIRQVAQELNIHIGILQDLQGPKIRLGRFEKGPITVRKGD--RFSLTSRPVLCSQSIGAV----TYDSLANDIEKGSRIMLDDGRVEMEVESIDRNEDTLHCIVICGGVLSNNKGVNFPGADLSVKALTNKDCEDLAFGLEQGIDWVALSFVKSPSDIKEIKNLIRK-CGYQIPVIAKIEKFEAIQQIDEILPLCDGVMVARGDLGVEMPAEEVPLLQKELIRKANSLGIPIITATQMLDSMVSIPRPTRAEVSDVANAILDGTDAIMLSNETAVGDYPVEAVATMAQIARRIEK--DYPQRSTDTH-------------LACTIPNAISHAVSTIARQLDAAAILPLTKSGATAYNVSKFRPSTPILAVTSEVAVARRLQLIWGV 418
>gi|94984114|ref|YP_603478.1| pyruvate kinase [Deinococcus geothermalis DSM 11300] >gi|94554395|gb|ABF44309.1| Pyruvate kinase [Deinococcus geothermalis DSM 11300] (482 aa)
Score = 576, Expect = 3.4e-57, Identities = 155/451 (34%), Positives = 234/451 (51%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      + TKI AT+GP+       PE      L + DAG+NVVR NFSHGD E+  + LVRE+A +KGV I + D +GP+IRV + E V+++  K I T ++  E    + TY +A DV PG + +DDG L L+V   +E I+ T+   +L+ NK IN+P ++ ++P +SDKD D+ F +  D++A SFV + D++  + L  G  ++++KIE  +  +DI+ E D IMVARGDLG+E+  VPT +K +I+ CR GK VI ATQML+S+  +PTRAE +DV A+ GTD MLS E+A G YP+ AV +M +I  +E  Y     ET  ++ +  A +I        + S+IV F +    ++ R  I +T ++  + L++GV
 S:   6 RATKIVATIGPAS----------RNPET----------LGRMIDAGLNVVRMNFSHGDPEDHRQTVQLVRELAAKKGVTIGILQDLQGPKIRVGRFREGAVKLEPGQKFTI--TMDDVEGDET----HVSSTYKGLALDVHPGMILLLDDGNLALKVDQVRGQE-ILTTVVIGG-VLKNNKGINVPQADLAVPALSDKDVQDMEFGAQLGVDWVALSFVRSRDDLLLARHYLARFG-SRAKLMAKIEKPQAVDRFEDILREVDGIMVARGDLGVEMRPEQVPTIQKRLIRLCREAGKPVITATQMLESMINLPRPTRAEASDVANAIYDGTDAVMLSAESAAGQYPVEAVAMMDRIAREAEASEHYELMQRQLVVETELAQDSIAFAACSIG-----------EKLEASAIVTFTSTGGAAMRVAKYRPPLAILALTPNEQTRNQLALSWGV 417
>gi|52547722|gb|AAU81896.1| pyruvate kinase [Achlya bisexualis] (506 aa)
Score = 576, Expect = 3.7e-57, Identities = 153/406 (37%), Positives = 227/406 (55%)
 Q:  41 KNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVRE-VAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV--YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATL-VAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYA 446
      + L L DAG+NV RFNFSHGD++ + LN +R +A   +++ MLDTKGPEIR   T +K+V I+ DS +  T + +G  K +    ++  V+ G I V DG L LEV + + E ++ A N+ L E K +NLP + ++P ++++D +D+I + +  D+IAASFV G ++ I+ +L  G  I+II+KIE  G+++ DDI++++D IMVARGDLG+E+  V  +K +I+   GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV G+D MLSGETANG YP+ AV +M K + +E  Y  ++Y   + E G ++T A  A K ID    IVV    + ++ R A PI +T  E A
 S:  42 EKLTELIDAGMNVARFNFSHGDHKTHSEVLNRLRTAIASRPHRHVAIMLDTKGPEIRTGFLATEDKKVHIEKDSIIEFTTDYEFLGDETKLAC----SYEDLPTSVKVGGPILVADGSLVLEV--TEILETGVKARALNSATLGERKNMNLPGAKVTLPTLTERDEDDLINWGLVQGVDFIAASFVRCGQDIDNIRAVLGPRG-RAIKIIAKIENQEGLENFDDILEKTDGIMVARGDLGMEIAPEKVFLAQKMMIRKANIAGKPVVTATQMLESMIHNPRPTRAECTDVANAVLDGSDAVMLSGETANGDYPVEAVRMMHKTCLQAEGAIHYD---ELYQALRNSVLETNGKMSTQEAIASSAVKTAID---MGAKMIVVLTETGTTARLIAKYRPACPILVLTALGETA 439
>gi|163786800|ref|ZP_02181248.1| hypothetical protein FBALC1_16482 [Flavobacteriales bacterium ALC-1] >gi|159878660|gb|EDP72716.1| hypothetical protein FBALC1_16482 [Flavobacteriales bacterium ALC-1] (479 aa)
Score = 576, Expect = 3.9e-57, Identities = 136/361 (37%), Positives = 209/361 (57%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSEN 365
      KKTKI ATLGP+ + K           L A+ D G NV R NFSH DY++  R+ ++RE+ +E G N + + D +GP++RV T + EV +  ++  T K+ GT E+ +   TY N +D + G I +DDGKL EV+S++ + +  + +  L+ K +NLP++N S P +++KD D IFAI K D+IA SFV  +++ +++K++ EH  I II+KIE  ++++D I+  D +MVARGDLG+E+P +VP +K ++  +   VI+ATQM++++ T + PTRAEV DV +V G D MLSGET+ G YP+ + MA I S E+
 S:   4 KKTKIVATLGPATSSKTV--------------------LKAMLDEGANVFRINFSHADYKDVEERIKMIRELNEEFGYNAAILGDLQGPKLRV-GTMKGEVIVSEGDEIIFATGKRFEGTKERVYM-----TYDNFPQDAKQGERILLDDGKLIFEVVSTDKKSEVKAKVIQGG-PLKSKKGVNLPNTNISQPALTEKDIEDAIFAIGQKVDWIALSFVRHAEDLMQLEKLINEHSDHKIPIIAKIEKPEAVENIDKIVAYCDGLMVARGDLGVEIPAEEVPLIQKKLVLRAKKARIPVIIATQMMETMITSLTPTRAEVNDVANSVMDGADAVMLSGETSVGQYPVQVIRQMANIIRSVED 338
>gi|86143649|ref|ZP_01062025.1| pyruvate kinase [Flavobacterium sp. MED217] >gi|85829692|gb|EAQ48154.1| pyruvate kinase [Leeuwenhoekiella blandensis MED217] (478 aa)
Score = 575, Expect = 4.3e-57, Identities = 138/365 (37%), Positives = 212/365 (58%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEI-GTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSEN 365
      M  KKTKI ATLGP+ +           K+ L + AGV+V R NFSH DY+  R++++R +++E G N + + D +GP++RV  + EV +  K+ +++TK+E GT E+ +    + +DV G I +DDGKL EV+ ++ E +ET+   L+ K +NLP++N S+P +++KD D IFAIK  D+IA SFV  ++ +++ ++KEH  I IISKIE  ++++D I+ SD +MVARGDLG+EVP +VP +K ++  +   VI+ATQM++++  + PTRAEV DV +V G D MLSGET+ G YP+ +E MA I  E+
 S:   1 MSNTKKTKIVATLGPATS--------------------KKEVLHNMIKAGVDVFRINFSHADYDAVKERIDMIRSLSEEFGYNTAILADLQGPKLRV-GIMKDEVVVNPGDKI-VFSTKEEFEGTKERVYM----NYEHFPRDVNKGERILLDDGKLIFEVLKTD-NENEVETVVIQGGPLKSRKGVNLPNTNISLPALTEKDIEDAIFAIKQNVDWIALSFVRHEGDLIQLQDLIKEHSAHKIPIISKIEKPEAVQNIDKIVAYSDGLMVARGDLGVEVPAEEVPLIQKQLVLSAKKARIPVIIATQMMETMIDSLTPTRAEVNDVANSVMDGADAVMLSGETSVGKYPVQVIERMASILAKVED 339
>gi|195450549|ref|XP_002072531.1| GK18960 [Drosophila willistoni] >gi|194168616|gb|EDW83517.1| GK18960 [Drosophila willistoni] (593 aa)
Score = 575, Expect = 4.4e-57, Identities = 165/462 (35%), Positives = 255/462 (55%)
 Q:  34 GVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVRE----VAKEKGV--NISTMLDTKGPEIRVYKTS--EKEVEIKSDSKVRIYTTKK-EIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAINSQLPEV------KKTVVVINDSI 495
      G   K+ + L +GV ++R NFSHG + E  + +RE  + KE GV +++ LDTKGPEIR  +  E+++K  V + T K+ E  ++  +D   ++ K  PGN +F+DDG + L+V  + + II   N +L  K +NLP   +P +S+KD +D+ FA++ K D+I ASF+   + EI++IL +G HI+II+KIE  G+ ++D+II SD IMVARGDLG+E+  +V  +K II C  GK VI ATQML+S+ K +PTRAE +DV A+ G DC MLSGETA GMYP+ V+ MA+I  E  Y +I  K  MK K   +T++ +A  ++   D +I++   + Q +S+ R + PI +T   A + + G++ V+ ++  + EI+ A  QL ++   K  VVI D++
 S:  26 GPASNNKECIINLIKSGVRIMRLNFSHGTHHEHCSTIQAIREAITHITKEMGVYKSVAIALDTKGPEIRTGNIALDNSEIKLKKGDIVHLSTNKEVENNCTKDLIYVDYKSISDILK---PGNDVFLDDGLILLKV--QQINDDIIICNVANGGLLGSRKGVNLPGVPIDLPTVSEKDISDLKFAVEKKLDFIFASFIRNAKALAEIRQILGPNG-SHIKIIAKIENQQGLHNIDEIITASDGIMVARGDLGIEILTEEVVIAQKAIIAKCNKIGKPVICATQMLESMINKPRPTRAEASDVANAIFDGADCVMLSGETAKGMYPVECVKCMARICSKVETALWY-ESIQNEVKNV--MKTKSSDQLSTVSFAIAETALLG----DAKAILIASPCDLIPQLVSHFRASCPIIMLTGSAVQARQTLIYRGIYPLVLKEMKDGSNDFEEILQAGIKQLSKLQMLEGEKSGTVVIVDAL 489
>gi|182419784|ref|ZP_02951024.1| pyruvate kinase [Clostridium butyricum 5521] >gi|182376332|gb|EDT73914.1| pyruvate kinase [Clostridium butyricum 5521] (472 aa)
Score = 575, Expect = 4.4e-57, Identities = 145/452 (32%), Positives = 235/452 (51%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      ++KTK+ T+GP+  +        ET +K   + G++ R NFSHG +E  +++L++ + E   + +LD KGP+IR +   VE+K +    + +G  + S+    + +D++ G I VDDG LK +V + VE  I T    ++ +K +N+P+  +P +++KD DI F +  D+IAASF+  ++ ++KKIL+E+ G HI++I+KIE  G+ ++D II+ +D++MVARGD+G+E+P  VP +K IIK C  GK VI ATQMLDS+   PTRAE +D+ A+ GTD MLSGE+A+G++PI A + M+KI  +E + DY  +  F+E      T A ++    + D +IV     + LS + AP+ +T     LN+G+
 S:   1 MQKTKMIFTIGPASDNE----------------ETLRK----FIEIGMSAARLNFSHGTHESHKEKIDLIKRLRSEMNSPTAIVLDIKGPKIRTHNFINDGVELKEGNDFTFICGDEILGDETQCSI----SYTELCEDIKVGGNILVDDGLLKFKV--TGVEGNKIHTKVTVGGEIKNHKGVNVPNVIIKLPSITEKDIEDIKFGCEMGVDFIAASFIRKASDILDVKKILQENNGNHIKVIAKIENQEGVDNIDSIIEVTDAVMVARGDMGVEIPIEKVPINQKMIIKKCNEAGKIVITATQMLDSMIRNSLPTRAEASDICNAIFDGTDAIMLSGESASGLFPIEAAKTMSKIAQEAEQYLDYNH-LTARFREPSL---------TDYAAAISYSACRTANLLDAKAIVAATKSGATAKLLSRYKAKAPVIAITPYDHVRRGLNLNFGL 416
>gi|30724884|dbj|BAC76684.1| pyruvate kinase [Microbispora rosea subsp. aerata] (474 aa)
Score = 575, Expect = 4.4e-57, Identities = 135/357 (37%), Positives = 199/357 (55%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      M ++ KI TLGP+ +      PE      L L AG+NV RFN SHG +E   + VR A E G + + D +GP+IRV + +  V +    I TT+  G +  + ST  + DV+PG+TI VDDG+L LEV + +  + + +   ++ +NK +NLP  S P +++KD D+ +A++ FD IA SFV  D + ++ I++E G  + +++KIE  ++ L++I+D D +MVARGDLG+E+P  VP ++ II CR K  VIVATQMLDS+ + +PTRAE +DV +AV G D MLSGET+ G YP+ AV MA+I
 S:   1 MSRRAKIVCTLGPATS----------SPER----------LRELIKAGMNVARFNLSHGSHELHKEVFDRVRAAADELGCAVGVLADLQGPKIRVGRFASGPVRLGYGDVFTI-TTEDVPGDRD----IVSTTYEGLPGDVKPGDTILVDDGRLNLEVTAVDGPRVVTKVVIGG--MISDNKGLNLPGVAVSAPALTEKDEEDLRWALRTGFDMIALSFVRCPDAL--VRAIMEEEG-VRLPLLAKIEKPQAVERLEEIVDTFDGVMVARGDLGVELPLEQVPIVQRRIIDLCREKAHPVIVATQMLDSMMSSPRPTRAEASDVAYAVMDGADAVMLSGETSVGNYPVEAVSTMARI 327
>gi|150424227|gb|EDN16165.1| pyruvate kinase II [Vibrio cholerae AM-19226] (486 aa)
Score = 575, Expect = 4.5e-57, Identities = 134/354 (37%), Positives = 203/354 (57%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKS-DSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKS---LDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      KTKI ATLGP+            ++ L L AGVNVVR NFSHG EE  R +VRE+A++ V++ ++D +GP+IR+  +E +++ + DS +   ++ GT E+  LD   + D++ GN + +DDG+++LEV + + + ++ TIA N+ L  K INL   S P +++KD+ DII A + + D++A SF  +++ E + L  G H I++K+E  + S  +D +I SD IMVARGDLG+E+  +P+ +K +I  +H GK VI ATQM++S+   PTRAEV DV AV GTD MLS E+A G YP+ AV+ M +I
 S:   3 KTKIVATLGPA--------------------SQTRETLTQLIQAGVNVVRLNFSHGSAEEHIARAEMVREIAQQLNVSVGVLVDLQGPKIRIACFAEGAIQLTAGDSFILDGHLDRQAGTQERVG-LDYP---ELIDDLKMGNILLLDDGRIQLEVTAVDTQARLVHTIALNSGKLSNRKGINLLGGGLSAPALTEKDKLDIITAAELQADFLAVSFPRNAEDI-EYARQLATQAGCHAHIVAKVERAEVVASEEAMDSVIRASDVIMVARGDLGVEIGDARLPSVQKALIARAKHLGKPVITATQMMESMIENPLPTRAEVLDVANAVIDGTDAIMLSAESAAGRYPVEAVQAMVRI 335
>gi|54041236|sp|P30614|KPYK_YARLI Pyruvate kinase (PK) (515 aa)
Score = 575, Expect = 4.8e-57, Identities = 159/455 (34%), Positives = 242/455 (53%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKE-KGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTT--KKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGI-IETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      K +K+ I T+GP+           + + ++ L AG+N+VR NFSHG YE   +  RE ++ +G ++ LDTKGPEIR  T + K+ ++K+  V +++T K +  +K  +D T  N+ K + G IFVDDG L +V+   E + +ET+ N  +  K +NLP ++ +P +S+KD+ D+ F +++ D I ASFV T ++V+ I+ +L E G + IQ+ISKIE  G+ + D+I+ E+D +MVARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YPI +V++M + + +E  Y  +   T  E V T+A + +  ++     +I+V    + S R  PI VT  + A  L GV+
 S:  27 KNYRKSSIIGTIGPNTN--------------------SAEMISKLRQAGLNIVRMNFSHGSYEYHQSVIENARESEQQFQGRPLAIALDTKGPEIRTGVTKDDKDWDVKA-GHVMLFSTNPKYKDQCDDKIMYIDYT---NIVKQIDIGKIIFVDDGVLSFKVLEKIDGETLKVETL--NNGKISSRKGVNLPGTDVDLPALSEKDKADLKFGVEHGVDMIFASFVRTANDVQAIRDVLGEKG-KGIQVISKIENQQGVNNFDEILKETDGVMVARGDLGIEIPAPQVFIAQKQLIAKCNLAGKPVICATQMLDSMTYNPRPTRAEVSDVGNAVLDGADCVMLSGETAKGTYPIESVKMMHETCLVAEKAIAYAPLFNEMRTLTVRPTETVETIAISAVSASFEQQA--------RAIIVLSTSGTSARLCSKYRPNCPILMVTRNAQAARFSHLYRGVY 451
>gi|77457821|ref|YP_347326.1| pyruvate kinase [Pseudomonas fluorescens PfO-1] >gi|77381824|gb|ABA73337.1| pyruvate kinase [Pseudomonas fluorescens PfO-1] (471 aa)
Score = 574, Expect = 5.3e-57, Identities = 154/472 (32%), Positives = 244/472 (51%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVD---NVEHAIANKTEIIDA 476
      KK KI ATLGP++ G        IE ++  L +AGVN+ R NFSHGD+ +  R  +REV ++  + ++D +GP++RV K ++ +V++   R+    G  + ++    +  ++ G + +DDGKL+L V++  +  I+T  N  L + K +N+P +  + ++ KDR D+ F ++  D++A SFV  ++ E ++++  G+  +++KIE + ++ L +I + SD+IMVARGDLG+EVP  VP +K II CRH GK V+VATQML+S+   PTRAEVTDV AV G D MLS ETA+G YP+ AV++M+KI  EN DY  +DV  +     + A  + V P V+ N+  +S +  +     R API +T  + A R + +G+  V D  V+  +  EI A
 S:   5 KKVKILATLGPAVDG----------------IEDIRE----LVEAGVNIFRLNFSHGDHADHAKRYQWIREVERQLNYPLGILMDLQGPKLRVGKFADGKVQLHRGQAFRL-DLDATPGDERRVNLPHP----EIIAALEAGMDLLLDDGKLRLRVVTKYSDA--IDTTVLNGGELSDRKGVNVPQAVLDLSPLTTKDRRDLSFGLELGVDWVALSFVQRPQDILEARELI----GDKAFLMAKIEKPSAVEQLREIAELSDAIMVARGDLGVEVPAESVPQIQKNIITTCRHLGKPVVVATQMLESMRFSPAPTRAEVTDVANAVAEGADAVMLSAETASGEYPLEAVQMMSKIIRQVENGPDYQTQLDVSRPKAEATVSDAISCAIRRISNVLPVAVLVNYSESGASSLRAARE----------RPKAPILNLTPNLQTARRLSVAWGIHSVVNDRLRQVDEVCSTALEIAQA 438
>gi|37522892|ref|NP_926269.1| pyruvate kinase [Gloeobacter violaceus PCC 7421] >gi|35213894|dbj|BAC91264.1| pyruvate kinase [Gloeobacter violaceus PCC 7421] (473 aa)
Score = 574, Expect = 5.4e-57, Identities = 128/391 (32%), Positives = 211/391 (53%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIA 395
      ++TK+ AT+GP+           ++ + L L AG+NV R NFSHG YE+  + L+REV++E  I+ + D +GP+IRV + E + +  ++ +  + G   S+    + ++ PG + +DDG L+ V+  V+  +    +L+ K +NLP + +P M++KD+ D+ F ++  D+++ SFV G+++R +K +L EHG  + +I+KIE  I +L++I+DE  IMVARGDLG+E+  VP +K II+ C +G VI ATQMLDS+  +PTRAE +DV A+ G+D MLSGE+A G +P+ +VE++ +I  E F +     E  + E +GT+  +A
 S:   6 RRTKVVATIGPA--------------------SSSPEVLRQLVKAGINVARLNFSHGSYEDHARMVKLLREVSEELDTPITLLQDLQGPKIRVGQMPEGGLALGEGDELTLLPVAEFAGEPGTVSI----DYPYLVEEATPGTQVLLDDGLLEFAVVE--VKGNAVRCRVVRGGVLKSRKGVNLPSLDLRLPSMTEKDKQDLEFGLEQGVDWVSLSFVRRGEDIRVLKGLLAEHGAADVPVIAKIEKPQAIANLEEILDEVQGIMVARGDLGVEMSPEKVPLLQKRIIRLCNRRGIPVITATQMLDSMIRNPRPTRAEASDVANAILDGSDAVMLSGESAVGDFPVQSVEMLVRIAKEVEREFTFDNNPPAKSDEIHALCESLGTIDKILA 370
>gi|84997059|ref|XP_953251.1| pyruvate kinase, putative [Theileria annulata] >gi|65304247|emb|CAI76626.1| pyruvate kinase, putative [Theileria annulata] (513 aa)
Score = 573, Expect = 7.0e-57, Identities = 162/463 (34%), Positives = 244/463 (52%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKE-KGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEK--VGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVD-------NVEHAI 467
      K+T I T+GP+         G +ET  + + +G+N+ RFNFSHG++E T LNLV+E K   NI MLDTKGPEIR + +  + ++ S ++I T   T E  + S   + + V+ GN I + DG L EV++ V + IE  N  + E K +NLP   +P +++ D++ I+ F I N+ D+IA SF T + V+ ++++L E G +HI+II KIE + G+ + D+I++ SD IMVARGDLG+E+P  V  +K +IK   GK +I ATQML+S+  +PTRAE DV AV G+DC MLSGETA G +P+ V++MAK+  +EN         M E  + +  T+  +A  V +  +  I+VF  R + +S R  I +++     ++ V  +VD    NVEHAI
 S:  38 KRTHIVCTMGPAC----------------GNVET----IIQMVKSGMNICRFNFSHGNHETHTKTLNLVKEALKSVPEANIGLMLDTKGPEIRTGFLKNHTPITLEEGSTLKITTDY----TIEGDETIISCSYKKLPQSVKVGNIILIADGSLSCEVLA--VFDDYIEVKVLNNAKIGEYKNMNLPGVKVELPVLTESDKDYILNFGIPNQMDFIALSFTQTAEEVKYVRELLGEKG-KHIKIIPKIENIEGLANYDEILEASDGIMVARGDLGMEMPIEKVCLAQKMMIKRANMCGKPIITATQMLESMVNNPRPTRAESADVINAVLDGSDCVMLSGETAGGRFPVECVKIMAKLCFEAENC----------LSTRDLMAESLLLNSSQFTVQESIARSAVFLSIDIEAKMILVFTQTGRASRLVSKYRPRCLILSLSEDIHVVKSLSISRAVISVLVDSLEDTDRNVEHAI 475
>gi|29829367|ref|NP_824001.1| pyruvate kinase [Streptomyces avermitilis MA-4680] >gi|29606474|dbj|BAC70536.1| putative pyruvate kinase [Streptomyces avermitilis MA-4680] (476 aa)
Score = 573, Expect = 7.4e-57, Identities = 152/483 (31%), Positives = 245/483 (50%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI-DVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAINSQLPEVKK 486
      ++++KI TLGP++           + + L L +AG+NV RFNFSHG + E  R + VR A E G I + D +GP+IR+  +E VE+  + I TT+  G    + T  + DV G+ I ++DG ++L V+  V+  ++T+   ++ ++K INLP + ++P +SDKD D+ FA+K  D +A SFV  +V+++ K++ E G  + +I+K+E  +++++ ++  D +MVARGDL +E P  VP +K +++ CR  K VIVATQM++S+ T +PTRAE +DV A+ G D MLS E++ G YPI V+ M+KI  + E   G  V K+    V  A IA + K      +V F    + LS R A PI  T +  + L++GV  VV V   + E++D ++S+L +K+
 S:   1 MRRSKIVCTLGPAVD--------------------SHEQLVTLIEAGMNVARFNFSHGTHAEHQGRYDRVRAAAAETGKAIGVLADLQGPKIRLETFAEGPVELVRGDEF-IITTEDVPGDKH----ICGTTYKGLPGDVSKGDQILINDGNVELRVVE--VDGPRVKTVVIEGGVISDHKGINLPGAAVNVPALSDKDIEDLRFALKMGCDLVALSFVRDASDVKDVHKVMDEEG-RRVPVIAKVEKPQAVENMEAVVAAFDGVMVARGDLAVEYPLEKVPMVQKRLVELCRRNAKPVIVATQMMESMITNSRPTRAEASDVANAILDGADAVMLSAESSVGAYPIETVKTMSKIVTAAEEELLSKGLQPLVPGKKPRTQGGSVARAACEIADFLGGK-----------GLVAFTKSGDTARRLSRYRAAQPILAFTTDEGTRNQLALSWGVESHVVPFVN----STDEMVDLVDSELQNLKR 441
>gi|424047|gb|AAA18520.1| pyruvate kinase (542 aa)
Score = 572, Expect = 8.9e-57, Identities = 159/455 (34%), Positives = 242/455 (53%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYE-EQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSE-KEVEIKSDSKVRIYTT--KKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGI-IETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      K +K+ I T+GP+           + + ++ L AG+N+VR NFSHG YE Q++ N   + +G ++ LDTKGPEIR  T + K+ ++K+  V +++T K +  +K  +D T  N+ K + G IFVDDG L +V+   E + +ET+ N  +  K +NLP ++ +P +S+KD+ D+ F +++ D I ASFV T ++V+ I+ +L E G + IQ+ISKIE  G+ + D+I+ E+D +MVARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VI ATQMLDS+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G YPI +V++M + + +E  Y  +   T  E V T+A + +  ++     +I+V    + S R  PI VT  + A  L GV+
 S:  27 KNYRKSSIIGTIGPNTN--------------------SAEMISKLRQAGLNIVRMNFSHGSYEYHQSVIENARESEQRFRGRPLAIALDTKGPEIRTGVTKDDKDWDVKA-GHVMLFSTNPKYKDQCDDKIMYIDYT---NIVKQIDIGKIIFVDDGVLSFKVLEKIDGETLKVETL--NNGKISSRKGVNLPGTDVDLPALSEKDKADLKFGVEHGVDMIFASFVRTANDVQAIRDVLGEKG-KGIQVISKIENQQGVNNFDEILKETDGVMVARGDLGIEIPAPQVFIAQKQLIAKCNLAGKPVICATQMLDSMTYNPRPTRAEVSDVGNAVLDGADCVMLSGETAKGTYPIESVKMMHETCLVAEKAIAYAPLFNEMRTLTVRPTETVETIAISAVSASFEQQA--------RAIIVLSTSGTSARLCSKYRPNCPILMVTRNAQAARFSHLYRGVY 451
>gi|40353193|gb|AAR84383.1| GH09258p [Drosophila melanogaster] (679 aa)
Score = 572, Expect = 9.1e-57, Identities = 155/442 (35%), Positives = 243/442 (54%)
 Q:  51 VNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREV----AKEKGV--NISTMLDTKGPEIRVYKTS----EKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVD-------NVEHAIANKTEIIDAINSQLPEVKKTVVVIN 492
      + VVR NFSHG +E   +  R+   ++ G+  ++ LDTKGPEIR K +   E+E+K+ KV + T K+  S K ++    + + V+PGN +FVDDG + L V S +E I +  N  L +K INLP   +P +++KD+ D+ F + K D I ASF+  + ++EI+++L  G I+IISKIE  G+ ++DDII ESD IMVARGD+G+E+P DVP +K I+ C  GK VI ATQM++S+ K +PTRAE +DV A+ G D MLSGETA G YP+ V+ MA+I  E  Y  +  +E  ++    + + T +A  +    +IVV  + + Q +S++R  PI +T + A + L G++ +V+    N  + + +++ ++  P K +VV++N
 S:   1 MRVVRMNFSHGSHEYHCQTIQAARKAIAMYVEQTGLPRTLAIALDTKGPEIRTGKLAGGNDRAEIELKTGDKVTLSTKKEMADKSNKDNIY--VDYQRLPQLVKPGNRVFVDDGLIALIVKESKGDEVICQV--ENGGKLGSHKGINLPGVPVDLPSVTEKDKQDLKFGAEQKVDMIFASFIRDANALKEIRQVLGP-AGACIKIISKIENHQGLVNIDDIIRESDGIMVARGDMGIEIPTEDVPLAQKSIVAKCNKVGKPVICATQMMESMTNKPRPTRAEASDVANAIFDGCDAVMLSGETAKGKYPVECVQCMARICAKVEAVLWYESLQNSLKRE---IRTSAADHISAVTTAIAEAATVGQA----RAIVVASPCSMVAQMVSHMRPPCPIVMLTGNESEAAQSLLFRGIYPLLVEEMVIGSFNFRRIMQSGLKLMGKMDILEPGQKGSVVLVN 447
>gi|163754632|ref|ZP_02161754.1| pyruvate kinase I [Kordia algicida OT-1] >gi|161325573|gb|EDP96900.1| pyruvate kinase I [Kordia algicida OT-1] (476 aa)
Score = 572, Expect = 9.4e-57, Identities = 137/365 (37%), Positives = 215/365 (58%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSEN 365
      M  KKTKI ATLGP+         G ET K+ +A   GV+V R NFSH +YE+  R+ ++R+++++ G N S + D +GP++RV  SE +V ++  +++ T K+ GTS+K +    N +DV+ G I +DDGKL EV+ S+ ++ +  + +  L+ K +NLP+++ S+P +++KD ND IFAI + D+IA SFV  ++ +++ I+ EH  I II+KIE  + ++D I+  D +MVARGDLG+EVP +VP +K ++  +   VI+ATQM++++ T + PTRAEV DV +V G D MLSGET+ G YP+ ++ M KI S E+
 S:   1 MPKRKKTKIVATLGPA----------------SGSRETIKEMIAQ----GVDVFRINFSHANYEDVKERIAIIRDLSEKHGYNTSILADLQGPKLRVGIMSE-DVIVEPGDQIKFCTGKEFKGTSKKVYM----NYENFPRDVKAGERILLDDGKLIFEVVESDGKQEVTAKVIQGG-PLKSKKGVNLPNTDISLPALTEKDVNDAIFAIGQEVDWIALSFVRHSQDLMDLQAIINEHSEHKIPIIAKIEKPEAVANIDKIVAYCDGLMVARGDLGVEVPAQEVPLIQKQLVLRAKKARIPVIIATQMMETMITSLTPTRAEVNDVANSVMDGADAVMLSGETSVGKYPVQVIQQMTKIIKSVED 339
>gi|153829213|ref|ZP_01981880.1| pyruvate kinase II [Vibrio cholerae 623-39] >gi|148875326|gb|EDL73461.1| pyruvate kinase II [Vibrio cholerae 623-39] (486 aa)
Score = 572, Expect = 9.8e-57, Identities = 133/354 (37%), Positives = 203/354 (57%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKS-DSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKS---LDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      KTKI ATLGP+            ++ L L AGVNVVR NFSHG EE  R +VRE+A++ V++ ++D +GP+IR+  +E +++ + D+ +   ++ GT E+  LD   + D++ GN + +DDG+++LEV + + + ++ TIA N+ L  K INL   S P +++KD+ DII A + + D++A SF  +++ E + L  G H I++K+E  + S  +D +I SD IMVARGDLG+E+  +P+ +K +I  +H GK VI ATQM++S+   PTRAEV DV AV GTD MLS E+A G YP+ AV+ M +I
 S:   3 KTKIVATLGPA--------------------SQTRETLTQLIQAGVNVVRLNFSHGSAEEHIARAEMVREIAQQLNVSVGVLVDLQGPKIRIACFAEGAIQLSAGDTFILDGHLDRQAGTQERVG-LDYP---ELIDDLKVGNILLLDDGRIQLEVTAVDTQTRLVHTIALNSGKLSNRKGINLLGGGLSAPALTEKDKLDIITAAELQADFLAVSFPRNAEDI-EYARQLATQAGCHAHIVAKVERAEVVASEEAMDSVIRASDVIMVARGDLGVEIGDARLPSVQKALIARAKHLGKPVITATQMMESMIENPLPTRAEVLDVANAVIDGTDAIMLSAESAAGRYPVEAVQAMVRI 335
>gi|153211913|ref|ZP_01947760.1| pyruvate kinase II [Vibrio cholerae 1587] >gi|124116989|gb|EAY35809.1| pyruvate kinase II [Vibrio cholerae 1587] (486 aa)
Score = 572, Expect = 1.1e-56, Identities = 133/354 (37%), Positives = 203/354 (57%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKS-DSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKS---LDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      KTKI ATLGP+            ++ L L AGVNVVR NFSHG EE  R +VRE+A++ V++ ++D +GP+IR+  +E +++ + D+ +   ++ GT E+  LD   + D++ GN + +DDG+++LEV + + + ++ TIA N+ L  K INL   S P +++KD+ DII A + + D++A SF  +++ E + L  G H I++K+E  + S  +D +I SD IMVARGDLG+E+  +P+ +K +I  +H GK VI ATQM++S+   PTRAEV DV AV GTD MLS E+A G YP+ AV+ M +I
 S:   3 KTKIVATLGPA--------------------SQTRETLTQLIQAGVNVVRLNFSHGSAEEHIARAEMVREIAQDLNVSVGVLVDLQGPKIRIACFAEGAIQLSAGDTFILDGHLDRQAGTQERVG-LDYP---ELIDDLKVGNILLLDDGRIQLEVTAVDTQARLVHTIALNSGKLSNRKGINLLGGGLSAPALTEKDKLDIITAAELQADFLAVSFPRNAEDI-EYARQLATQAGCHAHIVAKVERAEVVASEEAMDSVIRASDVIMVARGDLGVEIGDARLPSVQKALIARAKHLGKPVITATQMMESMIENPLPTRAEVLDVANAVIDGTDAIMLSAESAAGRYPVEAVQAMVRI 335
>gi|153824374|ref|ZP_01977041.1| pyruvate kinase II [Vibrio cholerae MZO-2] >gi|149741928|gb|EDM55957.1| pyruvate kinase II [Vibrio cholerae MZO-2] (486 aa)
Score = 571, Expect = 1.1e-56, Identities = 134/354 (37%), Positives = 203/354 (57%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKS-DSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKS---LDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      KTKI ATLGP+            ++ L L AGVNVVR NFSHG EE  R +VRE+A++ V++ ++D +GP+IR+  +E +++ + DS +   ++ GT E+  LD   + D++ GN + +DDG+++LEV + + + ++ TIA N+ L  K INL   S P +++KD+ DII A + + D++A SF  +++ E + L  G H I++K+E  + S  +D +I SD IMVARGDLG+E+  +P+ +K +I  +H GK VI ATQM++S+   PTRAEV DV AV GTD MLS E+A G YP+ AV+ M +I
 S:   3 KTKIVATLGPA--------------------SQTRETLTQLIQAGVNVVRLNFSHGSAEEHIARAEMVREIAQQLNVSVGVLVDLQGPKIRIACFAEGAIQLAAGDSFILDGHLDRQAGTQERVG-LDYP---ELIDDLKMGNILLLDDGRIQLEVTAVDTQTRLVHTIALNSGKLSNRKGINLLGGGLSAPALTEKDKLDIITAAELQADFLAVSFPRNVEDI-EYARQLATQAGCHAHIVAKVERAEVVASEEAMDSVIRASDVIMVARGDLGVEIGDARLPSVQKALISRAKHLGKPVITATQMMESMIENPLPTRAEVLDVANAVIDGTDAIMLSAESAAGRYPVEAVQAMVRI 335
>gi|191162647|ref|ZP_03024526.1| pyruvate kinase [Geobacter sp. M21] >gi|190996201|gb|EDV71650.1| pyruvate kinase [Geobacter sp. M21] (481 aa)
Score = 571, Expect = 1.2e-56, Identities = 162/487 (33%), Positives = 249/487 (51%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI--DVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAINSQLPEVKKTVV 489
      M + TKI AT+GP+           +++ L AL AGV+V R NFSHGD+ ++ + +R+++ +  +++ + D +GP+IR    + + S ++V I TT++ +G    L T  + DV+P + I +DDG ++L+V+  VE  + +   +L++ K INLP + S P M+DKDR+D+ F ++ + D++A SFV  +V+E++ I+  G  ++IISKIE  + +  I+ SD +MVARGDLG+E+  VP +K II+DC  GK VI ATQML+S+  +PTRAE +DV A+ GTD MLS ETA+G YPI AV +M ++ DV ++       + P + E +G A  A V       S+I+ F     +S R A PI VT +E   L GV  VD   I  TE   SQ+ V+K V+
 S:   1 MFRHTKIVATVGPA--------------------SESEEMLGALIKAGVDVFRLNFSHGDHAAKSAVIRSIRKLSDQHEHSVAILGDLQGPKIRTGLMKGGGMPLTSGTEV-IVTTRELLGEGN----LIPTIYQGLPGDVRPDDRILLDDGLMELKVLG--VEGDDVRCLVVTGGLLKDRKGINLPGAKVSAPAMTDKDRDDLEFCMEQRLDFVALSFVREASDVQELRSIIDSRG-SRLRIISKIEKPEAVINFGAILRVSDGVMVARGDLGVELNPEKVPLIQKRIIRDCNDAGKPVITATQMLESMVNNPRPTRAETSDVANAILDGTDAIMLSAETASGKYPIEAVSMMVQVARDVEADPQLMSQSCHIAQTEAEPNLSEVIGLAACRAAESVKA-----------SAILAFTQTGGTAALVSKCRPAQPIIAVTPSEEVRRVLALYAGVHSLRVD-----IEGDTE------SQIISVEKAVL 439
>gi|7271955|gb|AAF44707.1| cytosolic pyruvate kinase [Lilium longiflorum] (510 aa)
Score = 571, Expect = 1.2e-56, Identities = 137/390 (35%), Positives = 210/390 (53%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATT 393
      + KTK+ TLGPS           +  L L AG+N RFNFSHG +E   L+ +R  +  + + +LDTKGPEIR +  K V+ K  ++ + T   G   ++    + D++PG TI  DG + L V+S + + G +   NT +L E K +NLP   +P +++KD+ DI+ + + N D IA SFV G ++ ++++L H ++I+++SK+E  G+ + D+I+ E+D+ MVARGDLG+E+P  +  +K +I C  GK V+ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGE+A G Y  AV+VMAKI + +E+ DY    + P   + +LA++
 S:  19 VPKTKLVCTLGPS--------------------SRSVPMLEKLLRAGMNTARFNFSHGTHEYHQETLDNLRIAMQNTQILCAVVLDTKGPEIRTGFLKDGKAVQPKEGQEIIVSTDYDLKGGGNTITM----SYKKLPVDMKPGGTILCADGSISLTVLSCDPDAGTVRCRCENTALLGERKNVNLPGVVVDLPTLTEKDKEDILEWGVPNNIDMIALSFVRKGSDLVNVRQVLGSHA-KNIKLMSKVENQEGVVNFDEILKETDAFMVARGDLGMEIPVEKIFLAQKLMIYICNLAGKPVVTATQMLESMIKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGESAAGAYLEIAVKVMAKICIEAESSLDYDAIFKEMIRSAPLPMSPLESLASS 385
>gi|153800733|ref|ZP_01955319.1| pyruvate kinase [Vibrio cholerae MZO-3] >gi|153800871|ref|ZP_01955457.1| pyruvate kinase II [Vibrio cholerae MZO-3] >gi|124123581|gb|EAY42324.1| pyruvate kinase II [Vibrio cholerae MZO-3] >gi|124123708|gb|EAY42451.1| pyruvate kinase [Vibrio cholerae MZO-3] (486 aa)
Score = 571, Expect = 1.3e-56, Identities = 132/354 (37%), Positives = 204/354 (57%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKS-DSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKS---LDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      KTKI ATLGP+            ++ L L AGVNVVR NFSHG EE  R +VRE+A++ V++ ++D +GP+IR+  +E +++ + ++ +   ++ GT E+  LD   + D++ GN + +DDG+++LEV++ + + ++ TIA N+ L  K INL   S P +++KD+ DII A + + D++A SF  +++ E + L  G H I++K+E  + S  +D +I SD IMVARGDLG+E+  +P+ +K +I  +H GK VI ATQM++S+   PTRAEV DV AV GTD MLS E+A G YP+ AV+ M +I
 S:   3 KTKIVATLGPA--------------------SQTRETLTQLIQAGVNVVRLNFSHGSAEEHIARAEMVREIAQQLNVSVGVLVDLQGPKIRIACFAEGAIQLSAGNTFILDGHLDRQAGTQERVG-LDYP---ELIDDLKVGNILLLDDGRIQLEVMAVDTQARLVHTIALNSGKLSNRKGINLLGGGLSAPALTEKDKLDIITAAELQADFLAVSFPRNAEDI-EYARQLATQAGCHAHIVAKVERAEVVASEEAMDSVIRASDVIMVARGDLGVEIGDARLPSVQKALIARAKHLGKPVITATQMMESMIENPLPTRAEVLDVANAVIDGTDAIMLSAESAAGRYPVEAVQAMVRI 335
>gi|66810966|ref|XP_639190.1| pyruvate kinase [Dictyostelium discoideum AX4] >gi|74897099|sp|Q54RF5|KPYK_DICDI Pyruvate kinase (PK) >gi|60467847|gb|EAL65862.1| pyruvate kinase [Dictyostelium discoideum AX4] (507 aa)
Score = 571, Expect = 1.4e-56, Identities = 163/435 (37%), Positives = 235/435 (54%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHG--DYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEK--EVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVT 440
      +TKI T+GP            +++ L L + G+NV R NFSHG DY Q I+  VR  ++ G I+ MLDTKGPEIR K ++  V++  ++ + T  + GTS + S+ D G  +  V+ G I + DG + L + +  E+G +   N  L ENK ++LP + ++P +S+KD DI F ++  D+IAASF+  D+V EI++IL E G + IQIISKIE + G+ + ++I++ SD IMVARGDLG+EV  +  +K I+ C  GK VI ATQML+S+  +PTRAE TDV AV G+DC MLSGETA+G YP AV++MAKI  +E  +    F    K ++A T+A+ A  ID    ++  G  RL+  S R + PI VT
 S:  21 RTKIVCTIGPKTM--------------------SEEALIKLIETGMNVCRLNFSHGTHDYHGQVIKN--VRSAMEKTGKIIAIMLDTKGPEIRTGKIEDRCGYVDLFVGQEILVDTNMNQPGTSFRISI-DYKG---LLDSVKVGGYILIADGVISLSITAVEKEKGHVVCRVNNNSRLGENKNVHLPGAIVNLPAVSEKDILDIKFGVEQNVDFIAASFIRKADDVNEIREILGEKGKD-IQIISKIENVEGVDNFNEILEVSDGIMVARGDLGVEVQMEKIFVAQKMIVSKCNAAGKPVITATQMLESMIKNPRPTRAEATDVANAVLDGSDCVMLSGETASGDYPYEAVDIMAKICREAE-LVESSTDYQTLFAALKLSSAKPVSIAETVASY-AVATAIDLKADLIITLTETGLTARLV---SKYRPSIPIIAVT 427
>gi|50420809|ref|XP_458945.1| hypothetical protein DEHA0D12122g [Debaryomyces hansenii CBS767] >gi|54036103|sp|Q6BS75|KPYK_DEBHA Pyruvate kinase (PK) >gi|49654612|emb|CAG87106.1| unnamed protein product [Debaryomyces hansenii CBS767] (504 aa)
Score = 571, Expect = 1.5e-56, Identities = 163/469 (34%), Positives = 247/469 (52%)
 Q:   2 KMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYE-EQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKT-SEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTS--EKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKE--KVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF-----VKVVDNVEHAIANK 470
      K+++++ I T+GP       K N V+  +K    AG+N+VR NFSHG YE Q++ N +   KG ++ LDTKGPEIR  T +K+ I + ++ I+TT +    +K  +D   N+ K ++ G I++DDG + EV+  V++ ++ + N+ + +K +NLP ++ +P +S+KD+ DI F +KN  I ASF+ TGD+++EI+K+L E G + IQII+KIE  G+ + D+I+ E+D +MVARGDLG+E+P  V  +K +I C  K VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV A+ G DC MLSGETA G YP AV +M  + +E  Y      P  E  +  T   A  V  + D +IVV    + +S +  P+ VT   A  L GV+   K VDN + + N+
 S:  20 KVLRRSSIIGTIGP-------------KTNNVDVLVKLRK-------AGLNIVRMNFSHGSYEYHQSVIDNAKQSEEIYKGRPLAIALDTKGPEIRTGTTIDDKDYPILPNHEM-IFTTDEAYAKKCDDKVMFIDYK---NITKVIEAGKIIYIDDGVVSFEVLQI-VDDKTLKVRSVNSGKICSHKGVNLPGTDVDLPALSEKDKADIKFGVKNGVHMIFASFIRTGDDIKEIRKVLGEEGKD-IQIIAKIENQQGVNNFDEILVETDGVMVARGDLGIEIPAPQVFVVQKQLIAKCNLAAKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVGNAILDGADCVMLSGETAKGNYPFEAVSMMHNTAIIAEKAIAY----------QPLHNEIRSLANRPTPTTETCAMASVSAAYEQDAKAIVVLSTSGFTSRLVSKYKPNVPVMMVTRNHRAARYCHLYRGVYPFVYEKKTVDNWQEDVENR 463
>gi|160881029|ref|YP_001559997.1| pyruvate kinase [Clostridium phytofermentans ISDg] >gi|160429695|gb|ABX43258.1| pyruvate kinase [Clostridium phytofermentans ISDg] (474 aa)
Score = 570, Expect = 1.9e-56, Identities = 142/366 (38%), Positives = 214/366 (58%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFD 368
      M KKTKI TLGP+ +           ++ + L +G+++ R NFSHG++E   + +++V +E G+ I+ +LDTKGPEIR  +E  E  +  ++ T +++ +  S + S  N+ +DV G +I + DG ++L+V   +E +I + N  L  K +NLP+  +P ++++DR DIIF I  D+IAASF+  + +REI+ I+ +  + I II+KIE M G+++LD+II E+D IMVARGDLG+EV  +P +K +I+ C  K VI ATQMLDS+  +PTRAEVTDV A+ GTD MLSGETA G YPI AV++MAKI  +E ++
 S:   1 MQKKTKIVCTLGPATS--------------------TEEMIKELCLSGMDIARLNFSHGNHEGHGEMIAKIKKVREELGLPIAILLDTKGPEIRT-GLAENGREFTLEKGEQVIVTTEDVPCN---SSIISVTYKNLPEDVVVGGSILIADGLIELKVKKVEDDEKVICEVV-NGGELGSRKGVNLPNVKLKLPAITEQDRADIIFGINEGVDFIAASFIRNAEAIREIRGIIHDCNSD-IAIIAKIENMEGMENLDEIIAETDGIMVARGDLGVEVEPETLPYIQKTMIQKCNAAFKPVITATQMLDSMIRNPRPTRAEVTDVANAIYDGTDAIMLSGETAAGKYPIEAVQMMAKIAKETETHYE 340
>gi|94312383|ref|YP_585593.1| pyruvate kinase [Ralstonia metallidurans CH34] >gi|93356235|gb|ABF10324.1| pyruvate kinase [Ralstonia metallidurans CH34] (488 aa)
Score = 569, Expect = 1.9e-56, Identities = 156/464 (33%), Positives = 238/464 (51%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDV-----------QPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVE 464
      M+ +K KI ATLGP+ T       + VI     LFDAG +V R NFSHG +E+  R + VR+V E G I+ + D +GP++R+  + +V + +          VLDS T  AK V       G ++ +DDGK++L + S V G I T  N  L + K +N+PD+  IP +++KDR D+ FA++  D+IA SFV  ++ E ++++  G  ++SKIE  ++ L++I+ SD++MVARGDLG+E+P  VP +K I++ CR GK +++ATQML+S+   PTRAE +DV A+ G D MLS E+ANG +P+ AV +M +I  EN  Y  ID  E P    L+T  + A R +    +++  +  ++A   C API +T  E A R + +GV  V +V+
 S:   1 MRRQRKAKIVATLGPAST-------------DIAVIRQ-------LFDAGADVFRLNFSHGTHEDHRARYDAVRQVEAETGRPIAILADLQGPKLRIGTFAAGKVAVSAGDTF----------------VLDSDPTPGDAKRVYLPHPELFKAANAGQSLLIDDGKVRLNIES--VASGSITTRVANNGTLSDRKGVNVPDAVIPIPALTEKDRKDLAFALELGADWIALSFVQRPSDILEARELIGTRAG----VLSKIEKPAALQQLEEIVRVSDAVMVARGDLGVELPPERVPGVQKRILRICRQLGKPIVIATQMLESMIDSPVPTRAEASDVASAIYDGADAVMLSAESANGRHPVAAVSIMNRIITEVENDPLYRNMIDAQ-HEAP--------LSTRQDAICAALREVTQIIGAKATVTYTSSGATALRAARERPC-APIVSITPNLEIARRLAITWGVHSTVSPDVQ 423
>gi|15229214|ref|NP_187055.1| pyruvate kinase, putative [Arabidopsis thaliana] >gi|6223649|gb|AAF05863.1|AC011698_14 putative pyruvate kinase [Arabidopsis thaliana] >gi|91806377|gb|ABE65916.1| pyruvate kinase [Arabidopsis thaliana] (510 aa)
Score = 569, Expect = 2.0e-56, Identities = 137/364 (37%), Positives = 204/364 (56%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDII-FAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDY 369
      KTKI TLGP+          +E +K  L AG+NV RFNFSHG +   L+ +R  +  + + MLDTKGPEIR +  K VE+  ++ I T   G S  S+    +A+D++ G+ I  DG + L V+S +  G++   N+ +L E K +NLP   +P +++KD+ DI+ + + NK D IA SFV G ++ E++K+L E+ + I ++SK+E  G+ + D I++ SD+ MVARGDLG+E+P  +  +K +I+   GK ++ ATQML+S+  +PTRAE TDV AV GTDC MLSGETA G +P AV M++I  +E+F DY
 S:  17 KTKIVCTLGPASRS----------------VEMVEK----LLKAGMNVARFNFSHGSHSYHQETLDNLRTAMENTCIPCAVMLDTKGPEIRTGFLKEGKPVELIQGQEITISTDYTMEGDSNTISM----SYKKLAEDLKSGDVILCSDGTISLTVLSCDKNLGLVRARCENSAVLGERKNVNLPGIVVDLPTLTEKDQEDILQWGVPNKIDIIALSFVRKGSDLVEVRKLLGENA-KSIMLMSKVENQEGVMNFDKILEYSDAFMVARGDLGMEIPIEKMFLAQKMMIQKANALGKPIVTATQMLESMTKSPRPTRAEATDVANAVLDGTDCVMLSGETAAGAHPETAVLTMSRICKEAEDFIDY 357
>gi|194537673|ref|YP_002072813.1| pyruvate kinase II [Vibrio cholerae V51] >gi|125622286|gb|EAZ50607.1| pyruvate kinase II [Vibrio cholerae V51] (486 aa)
Score = 569, Expect = 2.1e-56, Identities = 133/354 (37%), Positives = 203/354 (57%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKS-DSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKS---LDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      KTKI ATLGP+            ++ L L AGVNVVR NFSHG EE  R +VRE+A++ V++ ++D +GP+IR+  +E +++ + D+ +   ++ GT E+  LD   + D++ GN + +DDG+++LEV + + + ++ TIA N+ L  K INL   S P +++KD+ DII A + + D++A SF  +++ E + L  G H I++K+E  + S  +D +I SD IMVARGDLG+E+  +P+ +K +I  +H GK VI ATQM++S+   PTRAEV DV AV GTD MLS E+A G YP+ AV+ M +I
 S:   3 KTKIVATLGPA--------------------SQTRETLTQLIQAGVNVVRLNFSHGSSEEHIARAEMVREIAQQLNVSVGVLVDLQGPKIRIACFAEGAIQLSAGDTFILDGHLDRQAGTQERVG-LDYP---ELIDDLKVGNILLLDDGRIQLEVTAVDTQTRLVHTIALNSGKLSNRKGINLLGGGLSAPALTEKDKLDIITAAELQADFLAVSFPRNAEDI-EYARQLAVQAGCHAHIVAKVERAEVVASEEAMDRVIRASDVIMVARGDLGVEIGDARLPSVQKALIARAKHLGKPVITATQMMESMIENPLPTRAEVLDVANAVIDGTDAIMLSAESAAGRYPVEAVQAMVRI 335
>gi|169829562|ref|YP_001699720.1| pyruvate kinase [Lysinibacillus sphaericus C3-41] >gi|168994050|gb|ACA41590.1| pyruvate kinase [Lysinibacillus sphaericus C3-41] (510 aa)
Score = 569, Expect = 2.2e-56, Identities = 137/352 (38%), Positives = 204/352 (57%)
 Q:  104 EVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY-NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPF-MKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      E+ + +  + I T+ E GT  FSV   TY + +DV+ + I +DDG ++L V++++VE+G+I TI N +L+ K +N+P + +P +++KD DI+F I+  D+IAASFV  +V EI+++L+++GG HIQII KIE  G+ ++D+II SD +MVARGDLG+E+P +VP +K +I C  GK VI ATQMLDS++  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA G+YP+ +V+ M KI  +EN DY  +  +E  M E +    + + K V+    +  GN R+I  + R  PI VT   A  L +GV
 S:   5 ELHLTAGQVIDISMTEVE-GTETSFSV-----TYEQLVEDVEQNSIILLDDGLIQLRVLATDVEKGLIHTIVENAGVLKNKKGVNVPGVSVQLPGITEKDAQDILFGIEQGVDFIAASFVRRAKDVLEIRELLEQNGGGHIQIIPKIENQEGVDNIDEIILVSDGLMVARGDLGVEIPAEEVPLVQKKLILKCNQVGKPVITATQMLDSMQRNPRPTRAEASDVANAIIDGTDAIMLSGETAAGLYPVESVQTMNKIAQRTENSLDYKSIVSTRSREKEANMTEAISQAVAYTSINLGVKAVL--------APTESGNTARMI---AKYRPGVPIVAVTGSTNTAQTLTLVWGV 341
>gi|194536657|ref|YP_002071814.1| pyruvate kinase II [Vibrio cholerae RC385] >gi|150421451|gb|EDN13732.1| pyruvate kinase II [Vibrio cholerae RC385] (486 aa)
Score = 569, Expect = 2.3e-56, Identities = 133/354 (37%), Positives = 202/354 (57%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKS-DSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKS---LDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI 359
      KTKI ATLGP+            ++ L L AGVNVVR NFSHG EE  R +VRE+A++ V++ ++D +GP+IR+  +E +++ + D+ +    + GT E+  LD   + D++ GN + +DDG+++LEV + + + ++ TIA N+ L  K INL   S P +++KD+ DII A + + D++A SF  +++ E + L  G H I++K+E  + S  +D +I SD IMVARGDLG+E+  +P+ +K +I  +H GK VI ATQM++S+   PTRAEV DV AV GTD MLS E+A G YP+ AV+ M +I
 S:   3 KTKIVATLGPA--------------------SQTRETLTQLIQAGVNVVRLNFSHGSAEEHIARAEMVREIAQQLNVSVGVLVDLQGPKIRIACFAEGAIQLSAGDTFILDGHLDGQAGTQERVG-LDYP---ELIDDLKVGNILLLDDGRIQLEVTAVDTQARLVHTIALNSGKLSNRKGINLLGGGLSAPALTEKDKLDIITAAELQADFLAVSFPRNAEDI-EYARQLATQAGCHAHIVAKVERAEVVASEEAMDSVIRASDVIMVARGDLGVEIGDARLPSVQKALIARAKHLGKPVITATQMMESMIENPLPTRAEVLDVANAVIDGTDAIMLSAESAAGRYPVEAVQAMVRI 335
>gi|87124415|ref|ZP_01080264.1| Pyruvate kinase [Synechococcus sp. RS9917] >gi|86167987|gb|EAQ69245.1| Pyruvate kinase [Synechococcus sp. RS9917] (588 aa)
Score = 569, Expect = 2.4e-56, Identities = 145/455 (31%), Positives = 238/455 (52%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDY-GRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      + + ++TKI AT+GP+       PE      + L AG  R NFSHGD+ E  R+ +R+VA E  +I + D +GP+IR+ + +  + +    + T + +  ++ +  T TY+ +A +V G+ I +DDG+++++V  + E +    +L NK +N PD  S+ +++KDR D+ F ++  D++A SFV  +++EI++++++HG   +++KIE  I +D I+  D +MVARGDLG+E+P +VP +K +I+   G +I ATQMLDS+ + +PTRAEV+DV A+ GTD MLS ETA G YPI AVE MA I  E  DY R+ID +  T +  + + +TIA+ +      + ++I+      +S R AAPI +T +  A + L +GV
 S:   4 IDLTRRTKIVATIGPAT----------ESPER----------IRELIQAGATTFRLNFSHGDHSEHATRIATIRQVASELSQHIGILQDLQGPKIRLGRFALGPITLAKGDAFAL--TSRSVSCDQQIA----TVTYDKLAAEVSAGSRILLDDGRVEMKVERVDQAEQTLHCTVTVGGVLSNNKGVNFPDVQLSVRALTEKDRIDLAFGLQQGVDWVALSFVRNPSDMQEIRELIRQHGFS-TPVVAKIEKFEAIDQIDAILPLCDGVMVARGDLGVEMPAEEVPLLQKELIQKANSLGIPIITATQMLDSMASSPRPTRAEVSDVANAILDGTDAVMLSNETAVGDYPIEAVETMATIARRIER--DYPQRSIDSHLPST--IPNAISSAVSTIASQL-----------NAAAILPLTKSGATAHNVSKFRPAAPILAITSEVAVARKLQLVWGV 418
>gi|89889947|ref|ZP_01201458.1| pyruvate kinase [Flavobacteria bacterium BBFL7] >gi|89518220|gb|EAS20876.1| pyruvate kinase [Flavobacteria bacterium BBFL7] (476 aa)
Score = 568, Expect = 2.7e-56, Identities = 134/365 (36%), Positives = 209/365 (57%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSEN 365
      M  KKTKI ATLGP+ +          +K+ L + AGVNV R NFSH D+E+  R+ ++R++ +E G   + D +GP++RV  E EV +   + I T +  GT+E+ +    + +DV+ G I +DDGKL EV+S++ + ++ + +  LR K +NLP ++ S+P +++KD D IFA + + D++A SFV  ++ E++ ++KEH  I II+KIE  + ++D I+  D +MVARGDLG+EVP ++VP +K ++  +   VI+ATQM++++ T + PTRAEV DV +V G D MLSGET+ G YPI +E M I +S EN
 S:   1 MPKTKKTKIVATLGPATS--------------------SKEVLLGMMKAGVNVFRINFSHADHEDVKERVQMIRDLNEEHGFATGILGDLQGPKLRVGVMKE-EVVVNPGDIITISTGEPFKGTAERVYM----NYEHFPRDVKAGERILLDDGKLMFEVVSTDGVKDVVTKVIQGG-PLRSKKGVNLPQTDISLPALTEKDVVDAIFACELQVDWMALSFVRHSRDLMELQDLIKEHSEHKIPIIAKIEKPEAVTNIDKIVAYCDGLMVARGDLGVEVPAHEVPLIQKQLVLKAKQARIPVIIATQMMETMITSLTPTRAEVNDVANSVMDGADAVMLSGETSVGQYPIQVIEKMTSICLSVEN 339
>gi|15618021|ref|NP_224305.1| pyruvate kinase [Chlamydophila pneumoniae CWL029] >gi|16752947|ref|NP_445219.1| pyruvate kinase [Chlamydophila pneumoniae AR39] >gi|33241432|ref|NP_876373.1| pyruvate kinase [Chlamydophila pneumoniae TW-183] >gi|13629390|sp|Q9Z984|KPYK_CHLPN Pyruvate kinase (PK) >gi|4376358|gb|AAD18250.1| Pyruvate Kinase [Chlamydophila pneumoniae CWL029] >gi|7189591|gb|AAF38488.1| pyruvate kinase [Chlamydophila pneumoniae AR39] >gi|33235940|gb|AAP98030.1| pyruvate kinase [Chlamydophila pneumoniae TW-183] (484 aa)
Score = 568, Expect = 2.7e-56, Identities = 143/465 (30%), Positives = 244/465 (52%)
 Q:   3 MIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDV-----YFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAI 467
      MI +TKI T+GP+      N PE      LA L DAG+NV R NFSHG +E   + ++E+ ++K V ++ MLDTKGPEIR+  + + +  K+R+ ++ + G++E  L  G +   V G + +DDG +  V+SS +  +E + N+ +L+ +K +++  + ++PFM++KD D+ F ++  D +AASFV G+++ ++K L + G  + II+KIE  G+++  I  +D IM+ARGDLG+E+  +VP +K + K R G  + ATQML+S+  + PTRAEV+D+ A+ G+  MLSGETA+G +P+ AV++M + + +E  +  + +    + +P++    A +A +  +R    D +++V+     LS R  PI VT    R L +GV+ +  + A+
 S:   1 MITRTKIICTIGPAT----------NSPEM----------LAKLLDAGMNVARLNFSHGSHETHGQAIGFLKELREQKRVPLAIMLDTKGPEIRLGNIPQP-ISVSQGQKLRLVSSDID-GSAEGGVSLYPKGIFPF---VPEGADVLIDDGYIHAVVVSSEADSLELEFM--NSGLLKSHKSLSIRGVDVALPFMTEKDIADLKFGVEQNMDVVAASFVRYGEDIETMRKCLADLGNPKMPIIAKIENRLGVENFSKIAKLADGIMIARGDLGIELSVVEVPNLQKMMAKVSRETGHFCVTATQMLESMIRNVLPTRAEVSDIANAIYDGSSAVMLSGETASGAHPVAAVKIMRSVILETEKNLSHDSFLKLDDSNSALQVSPYLS------AIGLAGIQIAERA------DAKALIVYTESGSSPMFLSKYRPKFPIIAVTPSTSVYYRLALEWGVYPMLTQESDRAV 431
>gi|45188241|ref|NP_984464.1| ADR368Wp [Ashbya gossypii ATCC 10895] >gi|54036120|sp|Q759A9|KPYK_ASHGO Pyruvate kinase (PK) >gi|44983085|gb|AAS52288.1| ADR368Wp [Ashbya gossypii ATCC 10895] (501 aa)
Score = 568, Expect = 2.8e-56, Identities = 162/453 (35%), Positives = 237/453 (52%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYE-EQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTS--EKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVF---GNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      +++T I T+GP      N PE      L L AG+N+VR NFSHG YE Q++ N +   G ++ LDTKGPEIR  T +    +  I+TT +  S +K  +D   N+ K ++ G I+VDDG L EV+  V++ ++ + N  + +K +NLP ++ +P +S+KD++D+ F +KN  + ASF+ T ++ I++IL E G + I+II+KIE  G+ + D+I+ +D +MVARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK VI ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G DC MLSGETA G+YPINAV+ MA+ + +E  Y  D   TP    T+A     ++     +IVV  G+ TRL+  S +  PI VT   A  L+ GVF
 S:  19 LRRTSIIGTIGPKT----------NNPET----------LVELRKAGLNIVRMNFSHGSYEYHQSVIDNARKSEELYPGRPLAIALDTKGPEIRTGTTVDNVDYPIPPNHEMIFTTDDQYAKSCDDKVMFVDYK---NITKVIEKGRVIYVDDGVLSFEVLEV-VDDKTLKVKSLNAGKICSHKGVNLPGTDVDLPALSEKDKSDLRFGVKNGVHMVFASFIRTAGDILTIREILGEDGKD-IKIIAKIENQQGVNNFDEILKVTDGVMVARGDLGIEIPAPQVFAVQKMLIAKCNLAGKPVICATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVGNAVLDGADCVMLSGETAKGIYPINAVKTMAETALIAEQAIPYVPTYDDLRNLTPKPTPTSETIAAAAVAATFEQKA--------KAIVVLSTSGDTTRLV---SKYKPNVPIVMVTRNPRAARYCHLHRGVF 441
>gi|163795210|ref|ZP_02189178.1| Pyruvate kinase [alpha proteobacterium BAL199] >gi|159179608|gb|EDP64137.1| Pyruvate kinase [alpha proteobacterium BAL199] (471 aa)
Score = 568, Expect = 2.9e-56, Identities = 147/455 (32%), Positives = 232/455 (50%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      M+ + TKI ATLGP+           +++ ++ ALF+AGV+V RFNFSHG + +  R ++VR + E G IS M D +GP++RV  + V++++  R+ T  GT+++ ++    + K + PG + +DDGK++L V+   +G +T    L + K +N+P++  + ++DKDR D+ FA+  D+IA SFV  ++V E ++++     ++ K+E  I L+ I++ +D++MVARGDLG+E+P  VP+ +K II+ CR GK VIVATQMLDS+   PTRAE +DV AV  D MLS ETA G YP+ AV +M KI + E     D Y+   +    + A +A + V +  D  I+ +     S R  PI +T   A R + +GV
 S:   1 MRRYRYTKIVATLGPA--------------------SSSEASIRALFEAGVDVFRFNFSHGSHADHQERFDIVRRLEAEAGRPISVMADLQGPKLRVGTFPDGPVKLEAGGTFRLELTDAP-GTAKRATLPHP----EIFKAIGPGTDLLLDDGKIRLRVVKCG--KGYADTEIITGGPLSDRKGVNVPNAVLPLSALTDKDRKDLRFALDMGADWIALSFVQRPEDVSEARRLIAGRAA----VLVKLEKPAAIDELEAIVEIADAVMVARGDLGVELPPERVPSLQKRIIRTCRALGKPVIVATQMLDSMVHSPAPTRAEASDVATAVYDSADAVMLSAETAAGDYPVEAVTMMNKIIQNVEG--------DSYYLAHAHAEHPTPEGTVSDAITLAAREVAE--AIDARCIITYTTSGSTTLRASRERPTVPILCITSSLSTARRLAMAWGV 414
>gi|124025674|ref|YP_001014790.1| pyruvate kinase [Prochlorococcus marinus str. NATL1A] >gi|123960742|gb|ABM75525.1| Pyruvate kinase [Prochlorococcus marinus str. NATL1A] (485 aa)
Score = 568, Expect = 2.9e-56, Identities = 153/478 (32%), Positives = 256/478 (53%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYN-MAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDY-GRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAIN 478
      + + ++TKI AT+GP+          E+A + ++ L +AG  R NFSHGD+EE  R+ +R+V+ + G++I + D +GP+IR+ +   V +K+ K I T+K   ++ +V   TY+ +A++V GN I +DDG+++++V  +++E +    +L NK +N PD  SI ++DKD+ D+ F +K  D++A SFV  ++ EIK +++ HG +  +++KIE  I +D ++  D +MVARGDLG+E+P +VP +K +IK   G +I ATQMLDS+ + +PTRAEV+DV A+ GTD MLS ETA G YPI AV MA I  E  DY +A++ +  T +  +  ++IA +      + ++I+     + +S R  P+ VT++K A+  L +GV  +++N   +   +DA+N
 S:   4 LDLARRTKIVATIGPAT-------------------ESASQ-ISKLVEAGATTFRLNFSHGDHEEHAQRIKTIRKVSDDLGIHIGILQDLQGPKIRLGRFKNGPVNVKNGDKF-ILTSKNIECNQDQANV-----TYDKLAEEVNVGNRILLDDGRVEMKVEEVDIKEQRLICSITVGGVLSNNKGVNFPDVQLSIRALTDKDKKDLAFGLKQGVDWVALSFVRNPSDLIEIKDLIRNHGYD-TPVVAKIEKFEAIDQIDAVLKLCDGVMVARGDLGVEMPAEEVPLLQKQLIKKANSLGIPIITATQMLDSMASSPRPTRAEVSDVANAILDGTDAVMLSNETAVGDYPIEAVATMATIAKRIER--DYPQKALESHLPST--IPNAISAAVSSIARQI-----------NAAAIIPLTKSGATAKNVSKFRPPTPVLAVTNEKSVASTLQLVWGVTPLLIEN---QTSTSKTFVDAMN 438
>gi|113869539|ref|YP_728028.1| pyruvate kinase [Ralstonia eutropha H16] >gi|113528315|emb|CAJ94660.1| pyruvate kinase [Ralstonia eutropha H16] (487 aa)
Score = 568, Expect = 3.0e-56, Identities = 155/464 (33%), Positives = 237/464 (51%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTY----NMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVE 464
      M+ +K KI ATLGP+ T       + VI     LF+AG +V R NFSHG +E+  R + VR++ E G I+ + D +GP++R+  + +V +++  V + +  G    D T Y   +  QPG ++ +DDGK++L +  V G I T  N  L + K +N+PD+  IP +++KDR D+ FA+  D+I SFV  ++ E ++I+  G  I+SKIE  ++ L++I+ SDS+MVARGDLG+E+P  VP +K I++ CR GK V++ATQML+S+   PTRAE +DV A+ G D MLS E+ANG YP+ AV +M +I  E  Y  +D  ETP    L T  + A R +    +++  +  ++A   C API +T  E A R + +GV  V +V+
 S:   1 MRRQRKAKIVATLGPAST-------------DIAVIRE-------LFEAGADVFRLNFSHGTHEDHRARYDAVRKIEAETGRPIAILADLQGPKLRIGTFAAGKVAVRA-GDVFVLDSDPTPG--------DGTRVYLPHPELFAAAQPGQSLLIDDGKVRLSI--EAVTTGTITTRVVNNGTLSDRKGVNVPDAVIPIPALTEKDRKDLDFALSLGADWIGLSFVQRPSDIVEAREIVGTRAG----ILSKIEKPAALQQLEEIVRVSDSVMVARGDLGVELPPERVPGVQKRILRVCRQLGKPVVIATQMLESMIDSPVPTRAEASDVASAIYEGADAVMLSAESANGRYPVPAVSMMNRIVTEVERDPLYRNLLDAQ-HETP--------LNTRQDAICAALREVTQIIGAVATVTYTSSGATALRAARERPC-APIVSITPNLEIARRLAIAWGVHSTVSPDVQ 423
>gi|19115258|ref|NP_594346.1| pyruvate kinase (predicted) [Schizosaccharomyces pombe] >gi|1730066|sp|Q10208|KPYK_SCHPO Pyruvate kinase (PK) >gi|1184023|emb|CAA93349.1| pyruvate kinase (predicted) [Schizosaccharomyces pombe] (509 aa)
Score = 567, Expect = 3.4e-56, Identities = 154/416 (37%), Positives = 220/416 (52%)
 Q:  41 KNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYE-EQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGT--SEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      + L L DAG+N+VR NFSHG YE Q++ N + A   ++ LDTKGPEIR  T    S   I+TT    ++K  +D   N+ K +QPG I+VDDG L  VI  V++ ++  N  +  K +NLP ++ +P +S+KD+ D+ F +KN D I ASF+  ++V I+++L E G ++I+II KIE  G+ + D I+D +D IMVARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK V ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G D MLSGET G YP+ AV MA+  +E  YG   ++E  + +  AT  + A  I++  D +IVV    + S R + PI VT  + A + LN GV+
 S:  42 ETLCKLRDAGMNIVRMNFSHGSYEYHQSVIDNARKASATNPLFPLAIALDTKGPEIRTGLTVGGTDYPISSGHEMIFTTDDAYAEKCNDKVMYIDYK---NITKVIQPGRIIYVDDGILSFTVIE-KVDDKNLKVRVNNNGKISSKKGVNLPKTDVDLPALSEKDKADLRFGVKNGVDMIFASFIRRAEDVIHIREVLGEEG-KNIKIICKIENQQGVNNFDSILDVTDGIMVARGDLGIEIPASQVFVAQKMMIAKCNIAGKPVACATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVGNAVLDGADLVMLSGETTKGSYPVEAVTYMAETARVAEASIPYGS----LYQEMFGLVRRPLECATETTAVAAIGASIES---DAKAIVVLSTSGNTARLCSKYRPSIPIVMVTRCPQRARQSHLNRGVY 448
>gi|24648966|ref|NP_651030.1| CG7069 CG7069-PA [Drosophila melanogaster] >gi|10726696|gb|AAF55980.2| CG7069-PA [Drosophila melanogaster] (744 aa)
Score = 567, Expect = 3.6e-56, Identities = 155/442 (35%), Positives = 243/442 (54%)
 Q:  51 VNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREV----AKEKGV--NISTMLDTKGPEIRVYKTS----EKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVD-------NVEHAIANKTEIIDAINSQLPEVKKTVVVIN 492
      + VVR NFSHG +E   +  R+   ++ G+  ++ LDTKGPEIR K +   E+E+K+ KV + T K+  S K ++    + + V+PGN +FVDDG + L V S +E I +  N  L +K INLP   +P +++KD+ D+ F + K D I ASF+  + ++EI+++L  G I+IISKIE  G+ ++DDII ESD IMVARGD+G+E+P DVP +K I+ C  GK VI ATQM++S+ K +PTRAE +DV A+ G D MLSGETA G YP+ V+ MA+I  E  Y  +  +E  ++    + + T +A  +    +IVV  + + Q +S++R  PI +T + A + L G++ +V+    N  + + +++ ++  P K +VV++N
 S:   1 MRVVRMNFSHGSHEYHCQTIQAARKAIAMYVEQTGLPRTLAIALDTKGPEIRTGKLAGGNDRAEIELKTGDKVTLSTKKEMADKSNKDNIY--VDYQRLPQLVKPGNRVFVDDGLIALIVKESKGDEVICQV--ENGGKLGSHKGINLPGVPVDLPSVTEKDKQDLKFGAEQKVDMIFASFIRDANALKEIRQVLGP-AGACIKIISKIENHQGLVNIDDIIRESDGIMVARGDMGIEIPTEDVPLAQKSIVAKCNKVGKPVICATQMMESMTNKPRPTRAEASDVANAIFDGCDAVMLSGETAKGKYPVECVQCMARICAKVEAVLWYESLQNSLKRE---IRTSAADHISAVTTAIAEAATVGQA----RAIVVASPCSMVAQMVSHMRPPCPIVMLTGNESEAAQSLLFRGIYPLLVEEMVIGSFNFRRIMQSGLKLMGKMDILEPGQKGSVVLVN 447
>gi|120437707|ref|YP_863393.1| pyruvate kinase [Gramella forsetii KT0803] >gi|117579857|emb|CAL68326.1| pyruvate kinase [Gramella forsetii KT0803] (476 aa)
Score = 567, Expect = 3.9e-56, Identities = 135/365 (36%), Positives = 211/365 (57%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEK-FSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSEN 365
      M  KKTKI ATLGP+ +          +K L +  GVNV R NFSH +Y++  R+ ++RE+ +E G N + + D +GP++RV  E EV +   +  T K+ GT+E+ +  DS    KDV+ G I +DDGKL EV+ +N ++ +  + +  L+ K +NLP++N S+P +++KD D IFA +  D++A SFV  +++ E++ I+K+H  I I++KIE  G+ ++D I+  D +MVARGDLG+E+P +VP +K ++  +   VI+ATQM++++ T + PTRAEV DV +V G D MLSGET+ G YP+ ++ MA+I S EN
 S:   1 MPTNKKTKIVATLGPATS--------------------SKDILKKMLQEGVNVFRINFSHANYDDVRERIKMIRELNEEDGFNAAILGDLQGPKLRVGVMKE-EVVVNEGDHIVFATGKEFKGTAERVYMNYDS-----FPKDVKAGERILLDDGKLIFEVVKTNKKDEVKTKVIQGG-PLKSKKGVNLPNTNISLPALTEKDVKDAIFACEMGVDWMALSFVRHAEDLIELQNIIKQHSKYKIPIVAKIEKPEGVANIDKIVAYCDGLMVARGDLGVEIPAQEVPLIQKKLVLTAKKARIPVIIATQMMETMITSLTPTRAEVNDVANSVMDGADAVMLSGETSVGQYPVQVIQKMAQILQSVEN 339
>gi|126662620|ref|ZP_01733619.1| pyruvate kinase I [Flavobacteria bacterium BAL38] >gi|126625999|gb|EAZ96688.1| pyruvate kinase I [Flavobacteria bacterium BAL38] (476 aa)
Score = 567, Expect = 4.3e-56, Identities = 138/365 (37%), Positives = 205/365 (56%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSEN 365
      M  KKTKI ATLGP+ +           K+ + + DAGVNV R NFSH DY + + R+ ++RE+ E G  S + D +GP++RV  E V K D K+  T + +GT+ + +     KDV PG I +DDGKL EV ++ +  +E +   L+ K +NLP++ S+P +++KD D FAI+N+ D+IA SFV T ++ +++ ++ EH  I II+KIE  + ++D I+  D +MVARGDLG+EVP +VP +K +I  +   VIVATQM++++ T + PTRAEV DV +V G D MLSGET+ G YP+ +E M +I S E+
 S:   1 MPTNKKTKIVATLGPACS--------------------TKEVIKNMIDAGVNVFRINFSHADYTDVSERIKIIRELNDEYGYTTSILGDLQGPKLRVGVMKEDVVVSKGD-KITFTTAEDILGTASRVYM----NYKEFPKDVNPGERILLDDGKLIFEVTKTD-KNTEVEAVVVQGGPLKSKKGVNLPNTKVSLPALTEKDIRDAKFAIENQVDWIALSFVRTSQDLEDLQDLISEHSDHKIPIIAKIEKPEAVANIDKIVAFCDGLMVARGDLGVEVPAEEVPLIQKKLIHRAKTARIPVIVATQMMETMITSLTPTRAEVNDVANSVMDGADAVMLSGETSVGNYPVEVIETMTRIIESVED 339
>gi|91776596|ref|YP_546352.1| pyruvate kinase [Methylobacillus flagellatus KT] >gi|91710583|gb|ABE50511.1| pyruvate kinase [Methylobacillus flagellatus KT] (480 aa)
Score = 566, Expect = 4.3e-56, Identities = 149/453 (32%), Positives = 237/453 (52%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      ++KTKI ATLGP+ +       + VIE    L DAG++VVR NFSHG ++  R LVR++++ G + + D +GP+IR+ K   + +K+ + I   ++G E+ +  T  + +V+PG + +DDG++ L V + N  G +    +L NK IN   S P ++ KD+ DI A+ + DYIA SF +G ++  + +++E GG H I++KIE  I +L++IID +D IMVARGDLG+EV  VP +K +I+ R + K VI ATQML+S+ +  PTRAEV+DV AV GTD MLSGETA G YP+ +++ M ++ + +E +D     E F+ E   A +A++ A + +   + +I     + LS   PI+ +T +++  + L GV+
 S:   3 LRKTKIVATLGPASS-------------EEAVIER-------LVDAGMDVVRLNFSHGSAQDHIARAELVRDISRRSGRPVGVLCDLQGPKIRIGKFENDRILLKAGDRF-ILDAACKLGNQERVGLDYKT----LPSEVEPGAVLLLDDGRIVLNVEAVN--GGEVHCTVAAGGVLSNNKGINRKGGGLSAPALTLKDQEDIRTAVALEADYIAVSFPRSGADIELARHLVREAGG-HAAIVAKIERAEAIDALEEIIDAADVIMVARGDLGVEVGDAAVPGLQKRMIRTARMRNKLVITATQMLESMISSPIPTRAEVSDVANAVLDGTDAVMLSGETAVGHYPVESIQAMHRVCLEAEKEYDSHHLQAPINDEFEFIDE-----AIAMASVYAAEHL------NVKAIAALTKSGSSVTWLSRSNTNVPIYALTTERDTRRKLTLYRGVY 416
>gi|126648062|ref|ZP_01720556.1| pyruvate kinase [Algoriphagus sp. PR1] >gi|126575655|gb|EAZ79965.1| pyruvate kinase [Algoriphagus sp. PR1] (476 aa)
Score = 566, Expect = 4.4e-56, Identities = 152/450 (33%), Positives = 245/450 (54%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSE-NFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      KTKI AT+GP+            + +++L AG NV R NFSHG ++   + ++R++ KE+ +N+ + D +GP+IRV +   VEIK  K+ I T  +GTS   L ST  N+ +DV G+ I +DDG L EV+ ++ +  +   + IL+ K INLP++ S P +++KD D+ F + + D+IA SFV + +++ ++++ + E G+H +I++KIE  ++++D II+ +D+IMVARGDLG+EVP  VP ++K I++ C+  K VI+ATQM++S+  +PTRAE DV AV G D MLS ETA+G YP+NAV+ M+ I  E N  Y   +  + F+  + +A+ ++ V K ++  G  S  F     +++ R A IF T K  T+ L +G+
 S:   8 KTKILATIGPA--------------------SNNYETISSLAAAGANVFRLNFSHGSHDIHQEVIEIIRKINKEQNLNLGILQDLQGPKIRVGEVENNGVEIKPGEKITI-TNDPVVGTS----TLVSTVYQNLPQDVVSGDRILIDDGNL--EVVVNDTDGKNVNCTVIHGGILKSRKGINLPNTKVSAPSLTEKDIEDLAFGLSKEVDWIALSFVRSAEDIEDLRERI-EAKGKHCKIVAKIEKPEALENIDGIIEATDAIMVARGDLGVEVPMEIVPLWQKRIVEKCKLACKPVIIATQMMESMIVNPRPTRAETNDVANAVLDGADAVMLSAETASGKYPVNAVKAMSSIIGYLEANAEIYHNLYKIPEDDDTFLSNNLILMASRLSRNVKAKAIV---GITSSGFTGF--------RIASHRPLANIFVFTSNKTLITQMSLVWGI 419
>gi|1200144|emb|CAA62490.1| pyruvate kinase [Schizosaccharomyces pombe] >gi|1586497|prf||2204219A pyruvate kinase (509 aa)
Score = 566, Expect = 4.6e-56, Identities = 154/416 (37%), Positives = 220/416 (52%)
 Q:  41 KNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYE-EQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGT--SEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVF 456
      + L L DAG+N+VR NFSHG YE Q++ N + A   ++ LDTKGPEIR  T    S   I+TT    ++K  +D   N+ K +QPG I+VDDG L  VI  V++ ++  N  +  K +NLP ++ +P +S+KD+ D+ F +KN D I ASF+  ++V I+++L E G ++I+II KIE  G+ + D I+D +D IMVARGDLG+E+P  V  +K +I C  GK V ATQML+S+  +PTRAEV+DV AV G D MLSGET G YP+ AV MA+  +E  YG   ++E  + +  AT  + A  I++  D +IVV    + S R + PI VT  + A + LN GV+
 S:  42 ETLCKLRDAGMNIVRMNFSHGSYEYHQSVIDNARKASATNPLFPLAIALDTKGPEIRTGLTVGGTDYPISSGHEMIFTTDDAYAEKCNDKVMYIDYK---NITKVIQPGRIIYVDDGILSFTVIE-KVDDKNLKVRVNNNGKISSKKGVNLPKTDVDLPALSEKDKADLRFGVKNGVDMIFASFIRRAEDVIHIREVLGEEG-KNIKIICKIENQQGVNNFDSILDVTDGIMVARGDLGIEIPASQVFVAQKMMIAKCNIAGKPVACATQMLESMTYNPRPTRAEVSDVGNAVLDGADLVMLSGETTKGSYPVEAVTYMAETARVAEASIPYGS----LYQEMFGLVRRPLECATETTRVAAIGASIES---DAKAIVVLSTSGNTARLCSKYRPSIPIVMVTRCPQRARQSHLNRGVY 448
>gi|172040841|ref|YP_001800555.1| hypothetical protein cu1161 [Corynebacterium urealyticum DSM 7109] >gi|171852145|emb|CAQ05121.1| unnamed protein product [Corynebacterium urealyticum DSM 7109] (465 aa)
Score = 566, Expect = 4.7e-56, Identities = 148/425 (34%), Positives = 230/425 (54%)
 Q:  40 KKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVE 464
      K ++ L DAG+NV R NFSHG++ +    VR+ + E G + + D +GP+IR+ + +E +  +  VRI   E GT ++ S  T  +A+D QPG+ + VDDGK+ L I  VE+ +     + NK ++LP N S+P +S+KDR D+ FA+K  D+IA SFV + +V + +I+ E G  + +I+K+E  + +L+ II  D+IMVARGDLG+EVP DVP +K I+ R  K VIVATQMLDS+  +PTRAE +DV AV G D MLSGET+ G +PI VE M++I V++E  D G    E P + + T  I+  A K + +  + ++V F +   + ++ +R  P+  T ++  + L +G  + ++V+
 S:  11 KDSIRGLIDAGMNVARLNFSHGEHADHQQNYQWVRDASAETGKPVGILADLQGPKIRLGRFAEDKTYWATGETVRITVEDIE-GTHDRVS----TTYKGLARDAQPGDRLLVDDGKVAL--ICKAVEDDDVVCEVVEGGPVSNNKGVSLPGMNISVPALSEKDREDLRFALKMGVDFIALSFVRSPADVELVHEIMDEVG-RRVPVIAKLEKPEAVDALEPIILAFDAIMVARGDLGVEVPLEDVPLVQKRAIQIARENAKPVIVATQMLDSMIENSRPTRAEASDVANAVLDGADAVMLSGETSVGKHPIATVETMSRIVVAAE---DDG--------EAPPLTHRPRTRRGVIS--YAAKDIGER--LNARALVAFTSSGDTAKRVARLRSYLPLLVFTPSQDVRNQLSLTWGTETLLTNDVD 412
>gi|196183058|gb|EDX78042.1| pyruvate kinase [Microcoleus chthonoplastes PCC 7420] (477 aa)
Score = 566, Expect = 4.7e-56, Identities = 156/490 (31%), Positives = 252/490 (51%)
 Q:   6 KTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYS-IPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKI--DVSSE-NFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVEHAIANKTEIIDAINSQLPEVKKTVVVINDSI 495
      +TKI AT+GP+      N P+      L + AG+NV R NFSHG Y++  ++L+R + +E  I+ + D +GP+IRV K + + +   + +   E   K  +D   ++A++ +PG I +DDG L+L V  ++E  ++    IL+ K +NLP + + +P M+DKD+ D+ F I  D+++ SFV + +++R +K L++H  + +I+KIE  I +L+ II+ESD IMVARGDLG+E+  VP +K II+ C KG VI ATQMLDS+  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGE+A G YP+ AV ++A+I DV E F +Y      P  +  L+ + T+    +  D  I F +   + + R  P+ +T ++   L +GV  +  +E + + E+++  +QL +K+ +VV D I
 S:   7 RTKIVATIGPAS----------NSPDV----------LKQMVQAGMNVARLNFSHGSYDDHAHTISLLRSIEEELDTPITLLQDLQGPKIRVGKLPDAGLNLVQGESISLVPVS-EFNHQPKTVAIDYP---HLAQEAEPGVQILLDDGLLELRV--EDIEGNTVKCQVVEGGILKSRKGVNLPGLSLNRLPSMTDKDKQDLEFGIAQGVDWVSLSFVRSAEDIRTLKGFLQQHNASSLPVIAKIEKPQAIANLEAIINESDGIMVARGDLGVEMSPEKVPFLQKKIIRICNQKGIPVITATQMLDSMINNPRPTRAEASDVANAIIDGTDAVMLSGESAVGKYPLKAVTMLARIATDVEPEIKFVNY----------PPAATNEANALSEALNTI--------DKILDLRCIAAFTSTGHTAKLAAAERPGVPVISLTPNRKVYHNLNLVWGVKPLL---LEQEVESFEELVNQAQTQL--LKRNLVVEGDKI 451
>gi|21220496|ref|NP_626275.1| pyruvate kinase [Streptomyces coelicolor A3(2)] >gi|5689907|emb|CAB52070.1| pyruvate kinase [Streptomyces coelicolor A3(2)] (478 aa)
Score = 566, Expect = 4.8e-56, Identities = 148/452 (32%), Positives = 236/452 (52%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEI-KSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGV 455
      +++ KI TLGP+           +  + L DAG+++ RFNFSHG + E  R + VR+ + E G ++ + D +GP+IR+  E V + + DS  +T  E G   + +T  +A+DV PG + VDDGK+ LEV + V+  + T   ++ ++K +NLP  S+P +S KD +D+ +A++ FD +A SFV +G ++ ++ +I+ E G  + +I+K+E  +++++DI+  D IMVARGDLG+E+P  VPT +K +K +  K VIVATQMLDS+  +PTRAE +DV AV GTD MLSGET+ G +P + V MA+I ++E     D+ K P + E+    A  A  + D G + +V F   ++ LS R  P+  T +  ++ L +GV
 S:   1 MRRAKIVCTLGPATD--------------------SYDQIKDLVDAGMDIARFNFSHGTHAEHEERYHRVRKASDETGRSVGALADLQGPKIRLGHFGEGPVLLERGDS----FTITVEEGVEGDRYICGTTYA-GLAEDVTPGERVLVDDGKVCLEV--TGVDGTRVRTRVIEGGMVSDHKGLNLPGVAVSVPALSKKDEDDLRWALRAGFDVVALSFVRSGRDILDVHRIMDEEG-RRLPVIAKVEKPQAVENIEDIVAAFDGIMVARGDLGVEMPLEQVPTVQKRAVKLAKRNAKPVIVATQMLDSMIDNARPTRAEASDVANAVIDGTDAVMLSGETSVGKHPTDTVRTMARIVEAAEE--------DILAKGLPPLTERNKPRTQGGAVARAAAEMGDFLGAKF--LVAFTQSGDTVRRLSRYRSPIPLLAFTPEPATRSQLSLTWGV 415
>gi|94971695|ref|YP_593743.1| pyruvate kinase [Acidobacteria bacterium Ellin345] >gi|94553745|gb|ABF43669.1| pyruvate kinase [Acidobacteria bacterium Ellin345] (509 aa)
Score = 565, Expect = 5.8e-56, Identities = 133/361 (36%), Positives = 212/361 (58%)
 Q:   5 KKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRV-YKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSEN 365
      ++ KI T+GP+            + + L AG++V R NFSHG ++E + + +R+VA E+ +I + D +GP+IR    K V +++ + V I T + +G +   L +T  +A DVQPG+ I + DGK++L V S +E  +E  N  L+E++ IN+P + SIP +++KD D+ F +KN D +A SFV T +++++++ + EH G ++ +I+K+E  I+ L++I +E+D +MVARGDLG+EVP  VP +K+IIK + +  VI ATQML+S+  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA+G YP AV +MA+I  +E+
 S:  20 RRAKIVCTIGPACN--------------------TEAAMQELMRAGMDVARLNFSHGTHDEHLVVIQRLRKVAAEEQRSICILQDLQGPKIRTGLLKDHKPVMLETGNTVTI-TPRDIVGDAS----LLATTFQTLALDVQPGSRILLSDGKIELSV--SRIEGADVECHIVNGGELKEHQGINIPGAILSIPALTNKDLEDLAFGLKNGVDAVAISFVRTANDLKQVRNAISEHQG-NVFVIAKLEKPQAIEHLEEIFNETDGVMVARGDLGVEVPPEKVPVLQKHIIKRSQSRRIPVITATQMLESMIDNPRPTRAEASDVANAIFDGTDAVMLSGETASGKYPREAVAMMARIITEAES 353
>gi|148266419|ref|YP_001233125.1| pyruvate kinase [Geobacter uraniireducens Rf4] >gi|146399919|gb|ABQ28552.1| pyruvate kinase [Geobacter uraniireducens Rf4] (480 aa)
Score = 565, Expect = 5.8e-56, Identities = 138/361 (38%), Positives = 206/361 (57%)
 Q:   4 IKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKSDSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSE 364
      ++KTKI ATLGP+       PE G      L D+GV+V R NFSHG +EE+T + +R ++++K  I + D +GP+IR + +E + +   + I TT  +G    L ST  + KDV+ G+ I +DDG ++L+V+S V  +    +L++ K +NLP + S P +S+KD+ D+ F +  DYIA SFV  +V +K+I+ + G E+I +I+KIE  +++  I+ +D++MVARGDLG+E+  VP +K II+ C  GK VI ATQML+S+  +PTRAE +DV A+ GTD MLSGETA+G YP+ AV MAKI + E
 S:   5 LRKTKIIATLGPAS----------GSPEMVG----------RLMDSGVDVFRLNFSHGSHEEKTRLIETIRALSEQKEKTIGILADLQGPKIRTGRMTEGAIPLVRGELLDI-TTDDILGRPG----LISTIYQALPKDVKQGSRILLDDGMIELKVLS--VSGNTVHCTVVEGGVLKDLKGMNLPGVDVSAPSLSEKDKADLDFCLGMGVDYIALSFVRRASDVESLKEIIYKRG-ENIPVIAKIEKPEALRNFKSILAAADAVMVARGDLGVELSAERVPLVQKKIIRACNEAGKPVITATQMLESMILHARPTRAETSDVANAILDGTDAVMLSGETASGGYPVEAVRTMAKIALDIE 337
>gi|73542978|ref|YP_297498.1| pyruvate kinase [Ralstonia eutropha JMP134] >gi|72120391|gb|AAZ62654.1| pyruvate kinase [Ralstonia eutropha JMP134] (487 aa)
Score = 565, Expect = 5.9e-56, Identities = 157/464 (33%), Positives = 239/464 (51%)
 Q:   1 MKMIKKTKITATLGPSITGKIFTLADFNKPENKGVIETAKKNLAALFDAGVNVVRFNFSHGDYEEQTIRLNLVREVAKEKGVNISTMLDTKGPEIRVYKTSEKEVEIKS-DSKVRIYTTKKEIGTSEKFSVLDSTGTYNMAKDVQPGNTIFVDDGKLKLEVISSNVEEGIIETIARNTWILRENKRINLPDSNYSIPFMSDKDRNDIIFAIKNKFDYIAASFVNTGDNVREIKKILKEHGGEHIQIISKIETMTGIKSLDDIIDESDSIMVARGDLGLEVPYYDVPTYEKYIIKDCRHKGKTVIVATQMLDSLETKIQPTRAEVTDVFFAVERGTDCTMLSGETANGMYPINAVEVMAKIDVSSENFFDYGRAIDVYFKETPFMKEKVGTLATTIATLVAPKRVIDNHGFDYSSIVVFGNDTRLIQALSNIRCAAPIFFVTDKKEYATRFGLNYGVFVKVVDNVE 464
      M+ +K KI ATLGP+ T       + VI     LF+AG +V R NFSHG +E+  R + VR++ E G I+ + D +GP++R+  + +V +++ DS V     GT   L   ++ A  QPG ++ +DDGK++L + S V G I T  N  L + K +N+PD+  IP +++KDR D+ FA+  D+I SFV  ++ E ++I+  G  I+SKIE  ++ L++I+ SDS+MVARGDLG+E+P  VP +K I++ CR GK V++ATQML+S+   PTRAE +DV A+ G D MLS E+ANG YP+ AV +M +I  E  Y  +D  ETP    L T  + A R +    +++  +  ++A   C API +T  E A R + +G+  V +V+
 S:   1 MRRQRKAKIVATLGPAST-------------DIAVIRQ-------LFEAGADVFRLNFSHGTHEDHRARYDAVRQIEAETGRPIAVLADLQGPKLRIGVFAAGKVAVRAGDSFVLDSDPTPGDGTRVH---LPHPELFHAA---QPGQSLLIDDGKVRLAIES--VASGSITTRVVNNGTLSDRKGVNVPDAVIPIPALTEKDRKDLDFALSLGADWIGLSFVQRPSDIVEAREIVGTRAG----ILSKIEKPAALQQLEEIVRVSDSVMVARGDLGVELPPERVPGVQKRILRVCRQLGKPVVIATQMLESMIDSPVPTRAEASDVASAIYEGADAVMLSAESANGRYPVPAVSMMNRIVTEVERDPLYRNLLDAQ-HETP--------LNTRQDAICAALREVTQIIGAVATVTYTSSGATALRAARERPC-APIVSITPNLEIARRLAIAWGIHSTVSPDVK 423
>