>gi|26553542|ref|NP_757476.1| permease [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453548|dbj|BAC43880.1| predicted permeases [Mycoplasma penetrans HF-2] (1793 aa)
Score = 8145, Expect = 0.0e+00, Identities = 1793/1793 (100%), Positives = 1793/1793 (100%)
 Q:   1 MLQLIKQVLKSFKSSILLLIGLFFISFAIVFATFSSLYFSSNISNSYNSLSASSNGNEAFLETKDSELKNNNLSYDFDSLNNLNPIKPNSDGKYFNSLDEYANLNFSFIYPETNLYHSSFTKQSNARNYIFAYYTSSADTNKYFKGDGVNKADSLYKDRARGILASYGNLKIPDSSNQWRAFGLELGNEDLKNIIYEIDPLTGQTAIDANSNYVNTLGYFSDGYISSTITLWGGNLKYPTNVTGTSATDISGKTYRVKNNNTDTPFFVGETGYGKEWWTDQNYDLNGSNLNEIFSKFQTVEQTTDTPDIVNIMSSAYIQSSVALSLDKNIDWNIASLTPYYDYMRIMRDKRYLTQETTGKNQDLIVSVHLDMSKLSTLQRQTFDFVREKYGVQKYIDLTSFLYTVNGQSVKTALLASPNLSAELKKEIEGLSVDSLLPILKQTFGTTTGYEILITWLENYGNEKLITVKKELLKYEREFLSYKELSTFDNFTYKTQKSFTLSDFKTSQSFLVSHKGGVSNPNENNSINDLQILSGSKITNGYDFLSSKYDYLNKEVYSDDEQKTNSTKYEDISNTLLSTTRIGGGSQQEIETGGYSINPNGDYLINLVKFINDSYVTGETENTNANNSSESSKLLSDRIKELAKKIVDHYNGTTANVSGSINVNDYYHLFAMATPQNYYVYTNTDNPDNNSSYIFSNNNQNLEYSFSANAGMTPTTYSSRASLYAPYGNSIVVNEAWLNSNQKSVLPTNQWQKVLLMNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSNTMFDNNNPYRKLVTSTDQDEKDLLALRDLQGNVIKYSNGQPKYFSNLLLPSYVHVDAFKKDPQLFRNAVVSKWLVDFEISIAGIYVNAWQFVSEAFPLELISRINAISNNFLISVLEVPELKTINDTQNYITRNSSGNYVLNPEKVLDLTNVSDTNSIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSIDAKISFGIVPFRSMETNSLTESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNANYRIKQVEYPKSYVPFNGVFSKEENPLLVNSLVLENTSGLWGNYSSFTDSGFAGLVSTVGINNIINMAMPYSEEGLSKLATNLSISSNSRNDIITRLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSIS 1793
      MLQLIKQVLKSFKSSILLLIGLFFISFAIVFATFSSLYFSSNISNSYNSLSASSNGNEAFLETKDSELKNNNLSYDFDSLNNLNPIKPNSDGKYFNSLDEYANLNFSFIYPETNLYHSSFTKQSNARNYIFAYYTSSADTNKYFKGDGVNKADSLYKDRARGILASYGNLKIPDSSNQWRAFGLELGNEDLKNIIYEIDPLTGQTAIDANSNYVNTLGYFSDGYISSTITLWGGNLKYPTNVTGTSATDISGKTYRVKNNNTDTPFFVGETGYGKEWWTDQNYDLNGSNLNEIFSKFQTVEQTTDTPDIVNIMSSAYIQSSVALSLDKNIDWNIASLTPYYDYMRIMRDKRYLTQETTGKNQDLIVSVHLDMSKLSTLQRQTFDFVREKYGVQKYIDLTSFLYTVNGQSVKTALLASPNLSAELKKEIEGLSVDSLLPILKQTFGTTTGYEILITWLENYGNEKLITVKKELLKYEREFLSYKELSTFDNFTYKTQKSFTLSDFKTSQSFLVSHKGGVSNPNENNSINDLQILSGSKITNGYDFLSSKYDYLNKEVYSDDEQKTNSTKYEDISNTLLSTTRIGGGSQQEIETGGYSINPNGDYLINLVKFINDSYVTGETENTNANNSSESSKLLSDRIKELAKKIVDHYNGTTANVSGSINVNDYYHLFAMATPQNYYVYTNTDNPDNNSSYIFSNNNQNLEYSFSANAGMTPTTYSSRASLYAPYGNSIVVNEAWLNSNQKSVLPTNQWQKVLLMNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSNTMFDNNNPYRKLVTSTDQDEKDLLALRDLQGNVIKYSNGQPKYFSNLLLPSYVHVDAFKKDPQLFRNAVVSKWLVDFEISIAGIYVNAWQFVSEAFPLELISRINAISNNFLISVLEVPELKTINDTQNYITRNSSGNYVLNPEKVLDLTNVSDTNSIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSIDAKISFGIVPFRSMETNSLTESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNANYRIKQVEYPKSYVPFNGVFSKEENPLLVNSLVLENTSGLWGNYSSFTDSGFAGLVSTVGINNIINMAMPYSEEGLSKLATNLSISSNSRNDIITRLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSIS
 S:   1 MLQLIKQVLKSFKSSILLLIGLFFISFAIVFATFSSLYFSSNISNSYNSLSASSNGNEAFLETKDSELKNNNLSYDFDSLNNLNPIKPNSDGKYFNSLDEYANLNFSFIYPETNLYHSSFTKQSNARNYIFAYYTSSADTNKYFKGDGVNKADSLYKDRARGILASYGNLKIPDSSNQWRAFGLELGNEDLKNIIYEIDPLTGQTAIDANSNYVNTLGYFSDGYISSTITLWGGNLKYPTNVTGTSATDISGKTYRVKNNNTDTPFFVGETGYGKEWWTDQNYDLNGSNLNEIFSKFQTVEQTTDTPDIVNIMSSAYIQSSVALSLDKNIDWNIASLTPYYDYMRIMRDKRYLTQETTGKNQDLIVSVHLDMSKLSTLQRQTFDFVREKYGVQKYIDLTSFLYTVNGQSVKTALLASPNLSAELKKEIEGLSVDSLLPILKQTFGTTTGYEILITWLENYGNEKLITVKKELLKYEREFLSYKELSTFDNFTYKTQKSFTLSDFKTSQSFLVSHKGGVSNPNENNSINDLQILSGSKITNGYDFLSSKYDYLNKEVYSDDEQKTNSTKYEDISNTLLSTTRIGGGSQQEIETGGYSINPNGDYLINLVKFINDSYVTGETENTNANNSSESSKLLSDRIKELAKKIVDHYNGTTANVSGSINVNDYYHLFAMATPQNYYVYTNTDNPDNNSSYIFSNNNQNLEYSFSANAGMTPTTYSSRASLYAPYGNSIVVNEAWLNSNQKSVLPTNQWQKVLLMNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSNTMFDNNNPYRKLVTSTDQDEKDLLALRDLQGNVIKYSNGQPKYFSNLLLPSYVHVDAFKKDPQLFRNAVVSKWLVDFEISIAGIYVNAWQFVSEAFPLELISRINAISNNFLISVLEVPELKTINDTQNYITRNSSGNYVLNPEKVLDLTNVSDTNSIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSIDAKISFGIVPFRSMETNSLTESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNANYRIKQVEYPKSYVPFNGVFSKEENPLLVNSLVLENTSGLWGNYSSFTDSGFAGLVSTVGINNIINMAMPYSEEGLSKLATNLSISSNSRNDIITRLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSIS 1793
>gi|26553541|ref|NP_757475.1| permease [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453547|dbj|BAC43879.1| predicted permeases [Mycoplasma penetrans HF-2] (1786 aa)
Score = 5196, Expect = 0.0e+00, Identities = 1127/1793 (62%), Positives = 1436/1793 (80%)
 Q:   1 MLQLIKQVLKSFKSSILLLIGLFFISFAIVFATFSSLYFSSNISNSYNSLSASSNGNEAFLETKDSELKNNNLSYDFDSLNNLNPIKPNSDGKYFNSLDEYANLNFSFIYPETNLYHSSFTKQSNARNYIFAYYTSSADTNKYFKGDGVNKADSLYKDRARGILASYGNLKIPDSSNQWRAFGLELGNEDLKNIIYEIDPLTGQTAIDANSNYVNTLGYFSDGYISSTITLWGGNLKYPTNVTGTSATDI--SGKTYRVKNNNTDTPFFVGETGYGKEWWTDQNYDLNGSNLNEIFSKFQTVEQTTDTPDIVNIMSSAYIQSSVALSLDKNIDWNIASLTPYYDYMRIMRDKRYLTQETTGKNQDLIVSVHLDMSKLSTLQRQTFDFVREKYGVQKYIDLTSFLYTVNGQSVKTALLASPNLSAELKKEIEGLSVDSLLPILKQTFGTTTGYEILITWLENYGNEKLITVKKELLKYEREFLSYKELSTFDNFTYKTQKSFTLSDFKTSQSFLVSHKGG-VSNPNENNSINDLQILSGSKITNGYDFLSSKYDYLNKEVYSDDEQKTNSTKYEDISNTLLSTTRIGGGSQQEIETGGYSINPNGDYLINLVKFINDSYVTGETENTNANNSSESSKLLSDRIKELAKKIVDHYNGTT-ANVSGSINVNDYYHLFAMATPQNYYVYTNTDNPDNNSSYIFSNNNQNLEYSFSANAGMTPTTYSSRASLYAPYGNSIVVNEAWLNSNQKSVLPTNQWQKVLLMNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSNTMFD-NNNPYRKLVTSTDQDEKDLLALRDLQGNVIKYSNGQPKYFSNLLLPSYVHVDAFKKDPQLFRNAVVSKWLVDFEISIAGIYVNAWQFVSEAFPLELISRINAISNNFLISVLEVPELKTINDTQNYITRNSSGNYVLNPEKVLDLTNVSDTNSIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSIDAKISFGIVPFRSMETNSLTESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVE-TEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYG-NGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNANYRIKQVEYPKSYVPFNGVFSKEENPLLVNSLVLENTSGLWGNYSSFTDSGFAGLVSTVGINNIINMAMPYSEEGLSKLATNLSISSNSRNDIITRLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSIS 1793
      MLQLIKQVLKSFKSSILLLIGLFFISFAIVFATFSSLYFS+NIS+SY+++ +SS G++A LETKD LKN L YD+DSLN+L I +S+G YF+SL++YA + SFIYP TNLYHSSFTKQ + NYIFAYYT ++ N YF G G+N DS+YK RARGIL SYGNL IP S +WRA+GLELG+ DL+ I+Y+I+PLTGQT I++++N VNTLGYFS+G+++STI+  GNLKYPTN+T S ++   K Y++KN +T+TPFF+ ++  +WWTDQ+YDL GS+++ + S F+TV+ T D PDI NI+SS Y+ SSV+LSLDK IDWNIASLTP+YDYMRI+RDK YLT  T ++D + S+HL+ KL+TLQ++T ++V+ KYG+QKYIDLTSF+YTVN  +K A L+ + ++  EI LS +SL  L T+G +G I+ TWL+NYG++KLIT+ KEL +YE+E+LSY+++S  N Y QKSFTLSDFK+ Q+FLVS KGG  + N+ + IN + + GS I N YDFLS KY YL E Y DD Q++NSTKYEDISN LLS  IGG SQ ++  GYSIN G YLINL++ I D+Y++G   + ++S+++SK++   LA KI++ Y+G T +VSG+INVNDYYHLFA+ATPQNY++Y N+D D+NSSY+F+NN QNL Y+F  G+TP +Y S+A L APYGN+IVVN+ WL+SNQKSV+P ++W K LLMNS EF WK NL  YKV INSL+FIIIGSG SFENSFP+VS+ESPIPNP+ EG YVDD+GY SLLYTNS NQDIYFAI+F  KVDL +NS M+ Y  AYLSS + + TNLLTARISYP++IA Y+N+F IL+ VL+VIGIYLSSLL+KIYVEKN++ LA+AKANGIS+ QI++SLSVFG AA ISG++GY+ A+ QG+F+GIL+NFW+IPI  FS IGL  I LY+AFLLF +GV +TFR+PINELLSS+EE+KVNKLLYL+KS+K  F L KFRI+L+LSKLTRFILFV+LCSAG+SII VG+AIPRKFETSQ +TL N++Y Y YNLQTPSEQSGLYK QEY LG DE GI++I+ N MF+  NPY+ + TS Q+ +DL+ALRDL GNVI Y NG+ KYF+N LLPSYV +++F D +LFRN +VSKWL+DF+IS+AGIY+NAW FVS AFP +LISRINAISNNFL++VLEVPELK IND+++YI +NSSGN+VL+  VLDL+NV++T+SIRFN+EFLK+IGM+YGN +LSS+DAKI+FGIVPFR + +N LTE+YTYLDA LND +VRIPS+RN+GK L +I ++I+GIK+DS++VTL+ D+ +LNS L +P E + D + YP V+N+GAAY+YDLE+G++FKID+ N+YTRYTD M  NP K++KLK+VGISSD+F T +YISQ+NAN ILGLNF+QGATI+G+S Y N + TTVLGDWSSGVL  + T+ Y + + YP YVPFNGVFSKEENPLLVNSL+LENTSGLWGNYSSF D+ FA LVS VG+ +++N+ PYS +G+++L+  +S+ + +  +S++M+I SLQ+WLQ+N GTPSIVAINSFEYF T+FDTY TIF TL+ IETL+ICLF+PLIIII+MI+SSVMM+DFR+LVAILKTLGYSD+ENLLSIL+IFVPV+LISLIVGI ++A+LS FNFM+FNAASIYL+P IDW++YL+G IAI GIV INFIFV++YLKKQNL+NSIS
 S:   1 MLQLIKQVLKSFKSSILLLIGLFFISFAIVFATFSSLYFSNNISSSYSTMESSSKGSQAILETKDDSLKNGTLEYDYDSLNSLQSIS-SSNGVYFSSLEDYAEIEKSFIYPVTNLYHSSFTKQGSVSNYIFAYYTDTSSNNPYFTGTGINSFDSIYKTRARGILTSYGNLVIPSESTKWRAYGLELGSSDLQYIVYDINPLTGQTNINSSTNRVNTLGYFSNGHLNSTISFSSGNLKYPTNLTANSPSETLDGSKNYQIKNGSTNTPFFISKS----DWWTDQSYDLQGSSIDSVLSGFKTVDGTDDQPDIANILSSFYVDSSVSLSLDKEIDWNIASLTPWYDYMRILRDKNYLTNTVTNNSKDFVFSIHLNNDKLTTLQKETLEYVKAKYGIQKYIDLTSFVYTVNSLWIKDAALSYFDSNSTEYNEINKLSFNSLNE-LALTYGDYSGLSIVKTWLKNYGDDKLITIDKELKQYEKEYLSYQQMSQLSNIEYNVQKSFTLSDFKSYQTFLVSLKGGSYGDNNQTDDINQIVLSDGSSIVNSYDFLSEKYSYLKPESYVDDLQESNSTKYEDISNALLSAEIIGGASQPKLADNGYSINEQGKYLINLIRLIKDTYLSGVQ---SGDSSTDASKIIP-----LATKIINQYDGNTEGSVSGTINVNDYYHLFALATPQNYFLYVNSDATDSNSSYLFNNNTQNLVYNFVTRGGLTPLSYLSKAILSAPYGNAIVVNDQWLSSNQKSVIPVSEWNKALLMNSREFEEWKSNLSANYKVTINSLDFIIIGSGTSFENSFPVVSLESPIPNPKTEGAIYVDDIGYNSLLYTNSEVNQDIYFAIKFKNNGKVDLEYVNSRMNKYLDNAYLSSTLKNNTNLLTARISYPRVIAGYVNIFAIILIVVLMVIGIYLSSLLIKIYVEKNRIPLAVAKANGISTWQISLSLSVFGIAAAFISGILGYVVAYFAQGMFLGILNNFWFIPIGEHTFSAIGLIGAIGSLYLAFLLFCVIGVVRTFRNPINELLSSTEELKVNKLLYLIKSRKIPLFALTKFRISLSLSKLTRFILFVILCSAGISIITVGSAIPRKFETSQNSTLSNKQYSYRYNLQTPSEQSGLYKYQEYTDLGITDEERGIFNIYENPMFEWQINPYKTISTSDSQETRDLMALRDLNGNVITYENGKKKYFTNFLLPSYVSINSFTNDIELFRNVIVSKWLIDFDISVAGIYINAWDFVSNAFPTDLISRINAISNNFLVNVLEVPELKAINDSKSYIIQNSSGNWVLDSNSVLDLSNVANTSSIRFNDEFLKFIGMVYGNKQLSSLDAKITFGIVPFRDLSSNDLTETYTYLDAILNDSSVRIPSLRNDGKRRLTNIEQQIYGIKEDSKYVTLVDDENRNLNSLLSQPSEISSDGFETYPVVINQGAAYKYDLEIGESFKIDINNTYTRYTDRMMNKNPVKTIKLKIVGISSDSFQTGMYISQENANQILGLNFSQGATIVGSSNYDVNQKLTTTVLGDWSSGVLATPTSSTDNKYVVIKKSYPTDYVPFNGVFSKEENPLLVNSLLLENTSGLWGNYSSFNDAAFATLVSFVGVKHVLNLVTPYSAKGVAELSAYYGLSTTDKYSLSVAMSNNMTILSLQSWLQSNIGTPSIVAINSFEYFQTLFDTYTTIFRTLLVIETLLICLFVPLIIIIIMIVSSVMMSDFRKLVAILKTLGYSDRENLLSILMIFVPVMLISLIVGIIVIASLSTFFNFMIFNAASIYLSPAIDWVSYLYGVIAIAGIVIINFIFVSVYLKKQNLKNSIS 1786
>gi|26554065|ref|NP_757999.1| permease [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26454073|dbj|BAC44403.1| predicted permiase [Mycoplasma penetrans HF-2] (1818 aa)
Score = 3071, Expect = 0.0e+00, Identities = 769/1792 (42%), Positives = 1164/1792 (64%)
 Q:   1 MLQLIKQVLKSFKSSILLLIGLFFISFAIVFATFSSLYFSSNISNSYNSLSASSNGNEAFLETKDSELKNNNLSYDFDSLNNLNPIKPNSDGK-----YFNSLDEYA-NLNFSFIYPETNLYHSSFTKQSNARNYIFAYYTSSA--DTNKYFKGDGVNKADSLYKDRARGILASYGNLKIPDSSNQWRAFGLELGNEDLKNIIYEIDPLTGQTAIDANSNYVNTLGYFSDGYISSTITLWGGNLKYPTNVTGTSATDISG--KTYRVKNNNTDTPFFVGETGYGKEWW-TDQNYDLNGSNLNEIFSKFQTVEQTTDTPDIVNIMSSAYIQSSVALSLDKNIDWNIASLTPYYDYMRIMRDKRYLTQE---------TTGKN----QDLIVSVHLDMSKLSTLQRQTFDFVREKYGVQKYIDLTSFLYTVNGQSVKTALLASPNLSAELKKEIEGLSVDSLLPILKQTFGTTTGYE------ILITWLENYGNEKLITVKKELLKYEREFLSYKELSTFDNFTYKTQKSFTLSDFKTSQSFLVSHKG--GVSNPNENNSINDLQILSGSKITNGYDFLSSKYDYLNKEVYSDDEQKTNSTKYEDISNTLLSTTRIGGGSQQEIETGGYSINPNGDYLINLVKFINDSYVTGETENTNANNSSESSKLLSDRIKELAKKIVDHYN--GTTANVSGSINVNDYYHLFAMATPQNYYVYTNTDNPDNNSSYIFSNNNQNLEYSFSANAGMTPTTYSSRASLYAPYGNSIVVNEAWLNSNQKSVLPTNQWQKVLLMNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSNTMFDN-NNPYRKLVTSTDQDEKDLLALRDLQGNVIKYSNGQ----PKYFSNLLLPSYVHVDAFKKDPQLFRNAVVSKWLVDFEISIAGIYVNAWQFVSEAFPLELISRINAISNNFLISVLEVPELK--------------TINDTQNYITRNSSGNYVLNPEKVLDLTNVSDTNSIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSIDAKISFGIVPFRSM--ETNSLTESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGN-GTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNANYRIK--QVEYPKSYVPFNGVFSKEENPLLVNSLVLENTSGLWGNYSSFT---------DSGFAGLVSTVGINNIINMAMPYSEEGLSKLATNLSIS------------SNSRNDIITRLSSSM-SISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      M QLIKQV KSFK S++LLIGL FI FAI+FA FSSLYF+SNI S +SL+++SN  + + T S+L +++LSYD D  N  KP SD    YF+S +E  N++ SF Y T L+HSSF K +++RNYIFAYY S  D+N +F  G+N A+ LY RARG+L SYG  IP S++WRA+GL L + DL+NI+Y +DPLTG+T ID+N   T+GYF+DGY++ST+T+ GN+ YP+NVT T A+DI+G K YR KN + TPFF +   +WW D ++DL   + I  Q     D+ N++ S    +SL NI+W++A +PYY+Y++I+RD RYLT+     T G +  +D + +VHL+M+ LS L+R+T ++V+ YG + Y DL SF+YTVNG +K+ L  N+ +   ++ S ++L + Q  +  E   I+ W+ NY  KL +  LL YE+E+++ K LST N + Q+S+T+SD K+S ++LVS K   ++ ++N++N L + SG+++ N Y +L +   N        ED   +T+RI    E  Y++N NG+YL+NLVKF N+S V G T+  + +  +   ++ LA I++ Y  T + + S+N NDYYHLF++ +P      D +  I + N+QN+ S   G P +  +  PYG+++V + WL N+KS++  +W K + M+S+++ W NL  K+ INS F IIG+GIS EN++P+ SI +P+PN  E + Y++D GY ++L T+S  +D YFA+ +   +L+S+ S + +   Y S++I + NLLT RI PK++ YI +F +IL+ V+ +IG+YL LL+KIY+EKN++SLAIAKANG+SS++I ++S+FG  A+ +G+VGYLSA LQ +F+G++ N+W+IPIS  FS IG SG A +Y+AFLLF LGVWKTFR PIN+LLS + E+K+NK LYLLKS T+ V+++FRI L+ +K++RF L V+LCS G+S I+ G +IP+KF SQT+T + Y YS++LQTP++Q+GLYKVQ+YA LG DE+ GIY +++N +  +PY+ L    KDLLALRD GNVI+Y+N    +YF+NLLLPSY+   +KDP FRN+V +KWL+D+ I+IA + +N W FVS +F +LISRI+A+SN+F+ ++  +        T+++ + +++ +++G + +N  V+  N ++ + IRFN+EFLK+IGM+YGN ELS+ D+K++FGIVPF ++ E+N+ TE+YTYL +T N P + IP+ +N+G + L I+ EI GIK++S++V LI + +N+++S L   + D  VYP ++N G+AY+Y L+VG F + V N+Y RYT ++G +P+ VK KVVGIS+D+F  Y +Q+ AN ILGLNF+QGA I GTS    +E T+LGD S  +  E+N +++ K  V P +YVPFNG+F+ EE PL +SL LE SG+WGNY+ F     ++ F  S++G +I+N +PY ++ LS L   +      +N R +++ L ++ S+SSL  LQ FG ++VAI + YF +F TY TIFN+L+++E ++I L +P+II +MIISS +NDFR+++A+LKTLGY D+E L SI+V ++ ++L+S+ +GI ++A L +F ++FN +SI+L  I W+ ++FG  I+ I+ N +++ + KKQNLRNSI
 S:   1 MTQLIKQVFKSFKRSVVLLIGLLFIGFAIIFAFFSSLYFTSNIDYSSSSLNSASNLGTSIVSTNSSDLNSSSLSYDIDGAFN-EYQKPTSDNNQTSSVYFSSYEEKVQNMDKSFAYTPTYLHHSSFVKDTSSRNYIFAYYNGSTNKDSNPFFTQAGINDANQLYTKRARGVLYSYGIASIPSESSKWRAWGLFLDDSDLQNIVYAVDPLTGETQIDSN-QMATTMGYFNDGYLNSTMTVREGNMIYPSNVTATKASDITGNNKAYRYKNGDYYTPFFSSK----DDWWVNDFSWDL-AQGWDWILQMLQ------QGADVFNLLPSMSKNIKNTISLSPNINWDLAVFSPYYEYLKILRDGRYLTKNGNSNTDNKPTNGNDIIQFKDYVFNVHLNMNNLSQLERETLNYVKSTYGAKTYNDLVSFVYTVNGSWIKSKL--KENVDSSQTTNVDNNSFETLSDLNTQYTLRSNDKEKISAKDIVKAWIRNYSESKLSELSSSLLTYEKEYIASK-LSTVSNIEFNNQRSYTISDSKSSITYLVSRKDYDPTNDKYQSNNVNKLVMTSGTRLENSYKYLDAANSLFNT--------------VED------TTSRIPAVEPDNKEINSYALNANGNYLMNLVKFTNESIVAGITDVPIIDGMASDYQ----TVRNLAANILNQYGIGDTPSTTAPSVNANDYYHLFSIVSP------------DFSKDNIVTTNDQNISLSIQVKWGGAPAHFPGSVTYVTPYGSAVVTTQKWLELNKKSIVDPQEWAKAVYMDSADYVEWLNNLSDDKKIVINSKSFAIIGTGISAENAYPVTSITNPLPNFSTESLIYLNDQGYRTILATSSLITEDSYFAVA-STNNSDNLASVQSAVRNLVSTPYSSNDIVNNNNLLTMRIGVPKMMTTYIQIFTSILIVVISIIGVYLCYLLIKIYIEKNQISLAIAKANGVSSLKIIFAVSMFGLVVAVFAGIVGYLSALFLQSIFLGVIGNYWFIPISQHLFSPIGFISGTAIIYLAFLLFVSLGVWKTFRKPINDLLSITTELKINKFLYLLKSSFTNASVISRFRIGLSFTKMSRFFLLVLLCSVGISFISTGVSIPQKFTKSQTDTQNSINYKYSFDLQTPTQQTGLYKVQDYADLGITDESLGIYSMYANKNYTGYTDPYQTLFEKEGSSGKDLLALRDSSGNVIEYTNSDGTKYKRYFTNLLLPSYIAQFGIQKDPHFFRNSVGTKWLLDYTINIASLSLNIWDFVSSSFSSDLISRIDALSNDFVNQIMAATDANGNTYLAEKNEIGNGTVDNPKPFLSLDTNGIWQINASNVMSSLNATNVDDIRFNDEFLKFIGMVYGNKELSAADSKMAFGIVPFNNLNDESNNQTETYTYLTSTFNSPNITIPASKNDGISKLSGIDVEILGIKENSKYVKLIDEDENNISSLLSTTSASADGNTVYPVIINVGSAYKYGLKVGQEFDVLVSNTYDRYTKKIAGEDPSVDVKFKVVGISADSFGAQFYTNQEYANKILGLNFDQGAIIYGTSKKTQWNQVEATILGDESLMAKEEVNIESNGDHKFKVNYVAPPSNYVPFNGIFTAEETPLQTSSLTLEMVSGIWGNYNYFKRGDAINASFNNYFVSGDSSIG--DILNAVIPYDQKTLSVLIEKFKTANPNYFASITVDDTNRRTTVLSYLRTTYNSVSSLAELLQTTFGNNNMVAIQNLTYFDILFGTYTTIFNSLLTVENMLIILIVPIIIFTIMIISSTTLNDFRKMLAVLKTLGYKDREILNSIIVSYLLILLVSIGIGIGLLAGLLTVFQLLIFNLSSIFLTSAISWIPFVFGASGILAILIFNILYITVLFKKQNLRNSI 1817
>gi|13508423|ref|NP_110373.1| suggestion: membrane transporter component [Mycoplasma pneumoniae M129] >gi|2496460|sp|P75109|Y684_MYCPN Uncharacterized ABC transporter permease MG468 homolog >gi|1673819|gb|AAB95806.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma pneumoniae M129] (1882 aa)
Score = 1257, Expect = 1.7e-135, Identities = 347/1103 (31%), Positives = 581/1103 (52%)
 Q:  664 NDYYHLFAMATPQNYYVYTNTDNPDNNSSYIFSNNNQNLEYSFSANAGMTPTTYSSRAS---LYAPYGNSIVVNEAWLNSNQKSVLPTN---QWQKVLLMNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFA-----IRFNYGEKVDLSSLNSLMDSY-----TKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSNTMFDNNNPYRKLVTSTDQDEKDLLALRDLQ-----GNVIKYSNGQPKYFSNLLLPSYVHVDAFKKDPQLFRNAVVSKWLVDFEISIAGIYVNAWQFVSEAFPLELISRINAISNNFLISVLEVPELKTINDTQNYITRNSSGNYV-LNPEKVLDLTNVSDTNSIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSIDAKISFGIVPFRSMETNSLTESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINP-TKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNANYRIKQVEY--PKSYVPFNGVFSKEENPLLVN-SLVLENTSGLWGNYSSFTDSGFAGLVSTVGINNIINMAMPYSEEGLSKLA-------TNLSISSNSRNDIITRLSSSM-SISSLQTWLQNNFG----TPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFI 1766
      N+Y L + TP+     +P+   +  N Q L+    G+ P T +   + P + VV++ WL + K VLP   W++ L N   W +L +YK +IN L F I+G G S E +P++S SP+PN + EG+ ++++ GY S+L+  ++++ Y+A   I+ + + + + S + Y   + A+  +I+ F L TAR +P L+ Y+ +  ++ A L ++ +YL+ LL+K +++KN+  +I +A G S+ +  +SVF  A+ S  G L AFLL+  GI+S +W+I +  F++I F + +++ F  S++  + F P+N L+  E K + L+LLK K +  L KFR++L +S+L+R  +V L S L +I +  IP+KF +Q+NT+ NR + Y NLQTP+EQSG Y +Q Y+ G D++ GI ++ +  D   ++    D++  L++L+   GN IK+ NG+   NLLLPS+    D  FR+A +SKWL+DF I + G +N W+ V ++ P ++  ++A S+ FLI+VL  +   +  ++TRN  N++ L+ +VL  NV +  ++FN +FLK++ +YG+ ELS D+K+++GIVP    + E+YTY+     +      D  + GI DS+FV L   N L S +  E     +VN G Y + ++GD  I KN+ TRY++   P T +VK +VVG+S+DAF  +YI+Q+ AN +L LN  G +I   +G    G S G   G+ ++   ++EY P YVPFNGVFSKE NP LV+ +LVL + G+WGN++ F ++ F LV   N II  +P  + L +LA    +   N R +I + +S  S SL + + FG   P++  +   + +  +FNT+ ++ ++  IP I I +++  M+ + +R+  LK++GY D +NL+S+L F+P ++SL++ IAI+A L V  +VF A ++L  ++L Y+ G +
 S:  755 NNYVALLSYFTPE-------FQDPNE----LVVTNRQKLDIPIIFKNGVNPLTLPTDQQSLVVQTPEAHGAVVSQQWLFKHDKEVLPLEGEYSWKEAL-ENPKNLPNWLNDLPDKYKFSINGLTFAILGVGESVETGYPVLSTNSPLPNSQDEGLIFLNEQGYRSVLFAVPAASEENYYAFKSDDIKAKFPGQDPIQVVASKLKGYLNVPDSDLAFNVKDISKFQYLTTARNYFPDLVQNYLAIASVVIAAFLSILALYLTILLIKSFIKKNQTEFSIIRAGGFSTAKFIAGMSVFAGIVALASSFFGVLFAFLLERQVKGIISRYWFIALPANSFNWISFFGSMLLIFVIFQFISWIAFKQLFSKPVNVLIDQGNETKFSVFLHLLKRKSYTMTPLGKFRVSLIISRLSRLFTYVGLSSIALLLIGIAGTIPQKFGAAQSNTVLNRNFNYRLNLQTPTEQSGWYAIQPYSRFGQTDDSLGIKALYKDKG-DQIQQQQQQQQQQGNDKEHPYNLKELKISDRGGNPIKH-NGKEIELGNLLLPSFGGAQQLNTDENFFRHASLSKWLIDFPIRVGGANINPWEIVEKSIPKQITQLLSASSDQFLIAVL-TDDYFNNLNNNGFLTRNPRTNFIQLDAARVLTQINVFNPGGVKFNEQFLKFLTKVYGDPELSYQDSKLTYGIVPVDP----QIEETYTYVQGPFGFKETELNP----------DSPYTLTGISPDSKFVNLTDSGGNSLRSLISSDSEMN-------VIVNAGFQYANNTKIGDFIFIQPKNTATRYSEKFLKSPPKTPTVKFRVVGVSTDAFGQELYINQNIANRLLKLNGFDGRGVI-KDVVKDGQSTDDSGGTSSGGGSCGGGSTSSTTKDKYKIEYVKPTGYVPFNGVFSKELNPSLVSKALVLNSNIGVWGNFTDFGNN-FTNLVKGKE-NKIITSILPSDPDILKQLAKEKGENGVDSMTYENLRKKVIEKYTSEWSSTQSLASGARGIFGDNIMVPALKLDAAGASAQIIRNNAEVLFNTVNQVDGFLLGTIIPFIFITCVVLGISMLEEMKRIFISLKSIGYKDSQNLVSLLCFFIPAFVLSLLISIAILAGLLVGVQALVFGVAQVFLTNVFEFLPYMVGIV 1856
Score = 128, Expect = 1.4e-04, Identities = 69/264 (26%), Positives = 109/264 (41%)
 Q:   1 MLQLIKQVLKSFKSSILLLIGLFFISFAIVFATFSSLYFSSNISNSYNSLSASSNGNEAFLETKDSELKNNNLSYDFDSLNNLNPIKPNSDGKYFNSLD-EYANLNFSFIYPETNLYHSSFTKQSNARNYIFAYYTSSADTNKYFKGDGVNKADSLYKDRARGILASYGNLKIPDSSNQWRAFGLELGNE-DLKNIIYEIDPLTGQTAIDANS----NYVNTLGYFSDGYISSTITLWGGNLKYPTNVTGTSATDISGKTYRVKNNNTDT 264
      M  KQ+ KS K  LL G+ F+ F+I+F  S L S+N+ N+Y +L  +N ++         F  + +  +  + ++F+ +   +NF + Y E++  S K S     T S+D N  KGD VN D L+ R RGIL +YG  I +  ++  +  N     E + L  T D +    N LGYF DG I  I L G ++P +     + K  +K ++ T
 S:   1 MFSFFKQIFKSLKKFFFLLFGIIFVLFSIIFLETSILQLSNNLVNTYTALVQKTNSSDIVAPAI------------FKESSPVYKTELKEEKRHFSKIKLTEKKINFIWPYQESDFGSDSEKKDST---------TKSSDNNPR-KGD-VNDKDKLFLARKRGILKAYGEANIAE-KRIYKGLAVSFQNTYSFTGTDQESNNLNQNTVSDPQNLIYDKEGNLLGYFVDGLILDGIPLRAGIARFPGDKGKGEDKKTTKKKSEIKQASSAT 246
>gi|1209522|gb|AAC43650.1| orf1882fr (1848 aa)
Score = 1240, Expect = 1.6e-133, Identities = 344/1089 (31%), Positives = 574/1089 (52%)
 Q:  664 NDYYHLFAMATPQNYYVYTNTDNPDNNSSYIFSNNNQNLEYSFSANAGMTPTTYSSRAS---LYAPYGNSIVVNEAWLNSNQKSVLPTN---QWQKVLLMNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFA-----IRFNYGEKVDLSSLNSLMDSY-----TKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSNTMFDNNNPYRKLVTSTDQDEKDLLALRDLQ-----GNVIKYSNGQPKYFSNLLLPSYVHVDAFKKDPQLFRNAVVSKWLVDFEISIAGIYVNAWQFVSEAFPLELISRINAISNNFLISVLEVPELKTINDTQNYITRNSSGNYV-LNPEKVLDLTNVSDTNSIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSIDAKISFGIVPFRSMETNSLTESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINP-TKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNANYRIKQVEY--PKSYVPFNGVFSKEENPLLVN-SLVLENTSGLWGNYSSFTDSGFAGLVSTVGINNIINMAMPYSEEGLSKLA-------TNLSISSNSRNDIITRLSSSM-SISSLQTWLQNNFG----TPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYL 1752
      N+Y L + TP+     +P+   +  N Q L+    G+ P T +   + P + VV++ WL + K VLP   W++ L N   W +L +YK +IN L F I+G G S E +P++S SP+PN + EG+ ++++ GY S+L+  ++++ Y+A   I+ + + + + S + Y   + A+  +I+ F L TAR +P L+ Y+ +  ++ A L ++ +YL+ LL+K +++KN+  +I +A G S+ +  +SVF  A+ S  G L AFLL+  GI+S +W+I +  F++I F + +++ F  S++  + F P+N L+  E K + L+LLK K +  L KFR++L +S+L+R  +V L S L +I +  IP+KF +Q+NT+ NR + Y NLQTP+EQSG Y +Q Y+ G D++ GI ++ +  D   ++    D++  L++L+   GN IK+ NG+   NLLLPS+    D  FR+A +SKWL+DF I + G +N W+ V ++ P ++  ++A S+ FLI+VL  +   +  ++TRN  N++ L+ +VL  NV +  ++FN +FLK++ +YG+ ELS D+K+++GIVP    + E+YTY+     +      D  + GI DS+FV L   N L S +  E     +VN G Y + ++GD  I KN+ TRY++   P T +VK +VVG+S+DAF  +YI+Q+ AN +L LN  G +I   +G    G S G   G+ ++   ++EY P YVPFNGVFSKE NP LV+ +LVL + G+WGN++ F ++ F LV   N II  +P  + L +LA    +   N R +I + +S  S SL + + FG   P++  +   + +  +FNT+ ++ ++  IP I I +++  M+ + +R+  LK++GY D +NL+S+L F+P ++SL++ IAI+A L V  +VF A ++L
 S:  755 NNYVALLSYFTPE-------FQDPNE----LVVTNRQKLDIPIIFKNGVNPLTLPTDQQSLVVQTPEAHGAVVSQQWLFKHDKEVLPLEGEYSWKEAL-ENPKNLPNWLNDLPDKYKFSINGLTFAILGVGESVETGYPVLSTNSPLPNSQDEGLIFLNEQGYRSVLFAVPAASEENYYAFKSDDIKAKFPGQDPIQVVASKLKGYLNVPDSDLAFNVKDISKFQYLTTARNYFPDLVQNYLAIASVVIAAFLSILALYLTILLIKSFIKKNQTEFSIIRAGGFSTAKFIAGMSVFAGIVALASSFFGVLFAFLLERQVKGIISRYWFIALPANSFNWISFFGSMLLIFVIFQFISWIAFKQLFSKPVNVLIDQGNETKFSVFLHLLKRKSYTMTPLGKFRVSLIISRLSRLFTYVGLSSIALLLIGIAGTIPQKFGAAQSNTVLNRNFNYRLNLQTPTEQSGWYAIQPYSRFGQTDDSLGIKALYKDKG-DQIQQQQQQQQQQGNDKEHPYNLKELKISDRGGNPIKH-NGKEIELGNLLLPSFGGAQQLNTDENFFRHASLSKWLIDFPIRVGGANINPWEIVEKSIPKQITQLLSASSDQFLIAVL-TDDYFNNLNNNGFLTRNPRTNFIQLDAARVLTQINVFNPGGVKFNEQFLKFLTKVYGDPELSYQDSKLTYGIVPVDP----QIEETYTYVQGPFGFKETELNP----------DSPYTLTGISPDSKFVNLTDSGGNSLRSLISSDSEMN-------VIVNAGFQYANNTKIGDFIFIQPKNTATRYSEKFLKSPPKTPTVKFRVVGVSTDAFGQELYINQNIANRLLKLNGFDGRGVI-KDVVKDGQSTDDSGGTSSGGGSCGGGSTSSTTKDKYKIEYVKPTGYVPFNGVFSKELNPSLVSKALVLNSNIGVWGNFTDFGNN-FTNLVKGKE-NKIITSILPSDPDILKQLAKEKGENGVDSMTYENLRKKVIEKYTSEWSSTQSLASGARGIFGDNIMVPALKLDAAGASAQIIRNNAEVLFNTVNQVDGFLLGTIIPFIFITCVVLGISMLEEMKRIFISLKSIGYKDSQNLVSLLCFFIPAFVLSLLISIAILAGLLVGVQALVFGVAQVFL 1842
Score = 127, Expect = 1.6e-04, Identities = 69/264 (26%), Positives = 109/264 (41%)
 Q:   1 MLQLIKQVLKSFKSSILLLIGLFFISFAIVFATFSSLYFSSNISNSYNSLSASSNGNEAFLETKDSELKNNNLSYDFDSLNNLNPIKPNSDGKYFNSLD-EYANLNFSFIYPETNLYHSSFTKQSNARNYIFAYYTSSADTNKYFKGDGVNKADSLYKDRARGILASYGNLKIPDSSNQWRAFGLELGNE-DLKNIIYEIDPLTGQTAIDANS----NYVNTLGYFSDGYISSTITLWGGNLKYPTNVTGTSATDISGKTYRVKNNNTDT 264
      M  KQ+ KS K  LL G+ F+ F+I+F  S L S+N+ N+Y +L  +N ++         F  + +  +  + ++F+ +   +NF + Y E++  S K S     T S+D N  KGD VN D L+ R RGIL +YG  I +  ++  +  N     E + L  T D +    N LGYF DG I  I L G ++P +     + K  +K ++ T
 S:   1 MFSFFKQIFKSLKKFFFLLFGIIFVLFSIIFLETSILQLSNNLVNTYTALVQKTNSSDIVAPAI------------FKESSPVYKTELKEEKRHFSKIKLTEKKINFIWPYQESDFGSDSEKKDST---------TKSSDNNPR-KGD-VNDKDKLFLARKRGILKAYGEANIAE-KRIYKGLAVSFQNTYSFTGTDQESNNLNQNTVSDPQNLIYDKEGNLLGYFVDGLILDGIPLRAGIARFPGDKGKGEDKKTTKKKSEIKQASSAT 246
>gi|12045327|ref|NP_073138.1| ABC transporter, permease protein [Mycoplasma genitalium G37] >gi|6136529|sp|Q49460|Y468_MYCGE Uncharacterized ABC transporter permease MG468 >gi|3845063|gb|AAC72488.1| ABC transporter, permease protein [Mycoplasma genitalium G37] >gi|166078936|gb|ABY79554.1| ABC transporter, permease protein [synthetic Mycoplasma genitalium JCVI-1.0] (1783 aa)
Score = 1180, Expect = 1.3e-126, Identities = 331/1073 (30%), Positives = 568/1073 (52%)
 Q:  694 IFSNNNQNLEYSFSANAGMTP---TTYSSRASLYAPYGNSIVVNEAWLNSNQKSVLPTN---QWQKVLLMNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRF----NYGEKVDLSSLNSLMDSY-----TKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSNTM---FDNNNPYRKLVTSTDQDEKDLLALRDLQGNVIKYSNGQPKYFSNLLLPSYVHVDAFKKDPQLFRNAVVSKWLVDFEISIAGIYVNAWQFVSEAFPLELISRINAISNNFLISVLEVPELKTINDTQNYITRNSSGNYV-LNPEKVLDLTNVSDTNSIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSIDAKISFGIVPFRSMETNSLTESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDS-MSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNAN--YRIKQVEYPKSYVPFNGVFSKEENPLLVN-SLVLENTSGLWGNYSSFTDSGFAGLVSTVGINNIINMAMPYSEEGLSKLATNLSISSNS-------RNDIITRLSSSM-SISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTT----VFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFI 1766
      +  N Q LE  +  G+ P  T   + P + VV++ WL + K +LP   W K L  + F W +L RYK +IN L F I+G G S E +P++S++SP+PN + E + +V+D Y S+L+  +NQ+ Y+A +   + ++ + + + ++ Y   + A+  +I+ F L TAR +P L+ Y+ + T++  L+++ +YL LL+K +++KN+  +I +A G S+ + + +SVF  AI+S +G L AFLL+G  GI++ +W+I +  F+++ F   + F  S++  + F P+N L+  E K + LL+LLK K +  L KFR++L +S+ +R  +V L S L +I +  IP+KF +QT+T NR + Y NLQTP+EQSG Y +Q Y++ G D  GI +++ ++   N +PY+       L L++ Q  IK ++G   NLLLPSY    D  FR+A +SKW++DF I + G +N W+ V ++ P ++  ++A S+ FLISVL    +N  ++ RN  N + L+ +VL  +V +  ++FN+ FL ++ +YG+ EL+ D+K++FGIVP    ++ E+YTY++         NL +  + GI +S FV LI  N L + +  E     +VN G Y ++ +GD  I KN+ TRY++ +    +V KVVG+S+DAF  +YI+Q AN +L L+ NQG II           V+K + ++ ++ Y I V+ P YVPFNGVFSKE P L+N +LVL + G+WGN++ F ++ F LV  ++ +I  +P  E ++KLA  I + +    R +++ + +  S++ L   + FG  I + + +  T  + +  +FNT+ ++ ++  IP I I +++  M+ + +R+  LK +GY D +NL+S+L F+P +++L++ I ++A + +  +VFN A ++L  ++L Y+ G +
 S:  705 LIETNRQMLEIPITVKNGVNPLILPTDQQNLVVQTPEAHGAVVSQQWLFRHNKEILPQEGEYAW-KTALQTPNNFPNWLNDLPDRYKFSINGLTFAILGIGESVETGYPVLSLQSPLPNTQDEALIFVNDQAYRSILFAVPAANQENYYAFKSTDLKQHTDQDPVQFIANRLEGYLDVPRSDLAFNVKDISKFNYLTTARNYFPDLVQSYLAIVSTVIAIFLIILALYLIILLIKSFIKKNQTEFSIIRAGGFSTTKFIVGMSVFAGIVAIVSSFLGVLFAFLLEGQVKGIINRYWFIALPENSFNWLSFFGSFFITFFVFEFISWIAFKQLFSKPVNVLIDQGNETKFSVLLHLLKHKSHTMSPLTKFRVSLIVSRFSRLFTYVGLSSVALLLIGIAGTIPQKFSAAQTSTSLNRNFNYKLNLQTPTEQSGWYAIQPYSHFGVTDNNNGIKTLYNESVQANSQNEHPYK----------PSNLKLKNRQDQPIKAADGTELELGNLLLPSYGGAQQLNTDENFFRHASLSKWIIDFPIRVGGSNINPWEIVEKSIPKQITQLLSASSDQFLISVLTDDFFNNLN-ANGFLIRNPRTNQIQLDASRVLTTIDVFNPGGVKFNDSFLSFMLKVYGDFELAKQDSKLNFGIVPVDP----AIEETYTYVEGPFG----------FQEDNLDENSPYTLTGINPESSFVNLIDGSGNSLRNLISSDQEMN-------VIVNAGFQYANNINIGDYVYIKPKNTATRYSEKFLKAPLNNSTVAFKVVGVSTDAFGQELYINQHIANNLLKLSGNQGRGII-------------------RDVIKKTNGQSQSSDEYEIDYVK-PNGYVPFNGVFSKELKPSLLNKALVLNSIIGVWGNFTDFGNN-FQNLVRN-KLDKVITSILPTDPEIINKLAQEKQIINTTSMNYESLRKELVNKYKTEWNSVNLLSQNASSIFGNNIIAPVLNIDAAGTSAQIIRNNAEVLFNTVNQVDAFLLGTIIPFIFITCVVLGISMLEEMKRIFISLKAIGYRDVQNLISLLTFFIPAFVLALLISIGVLAGVLIGIQAVVFNVAQVFLTNVFEFLPYMVGIV 1757
Score = 174, Expect = 6.9e-10, Identities = 102/386 (26%), Positives = 174/386 (45%)
 Q:   1 MLQLIKQVLKSFKSSILLLIGLFFISFAIVFATFSSLYFSSNISNSYNSLSASSNGNEAFLETKDSELKNNNLSYDFDSLNNLNPIKPNSDGKYFNSLD-EYANLNFSFIYPETNLYHSSFTKQSNARNYIFAYYTSSADTNKYF--KGDGVNKADSLYKDRARGILASYGNLKIPDSSNQWRAFGLELGNEDLKNIIYEIDPLTGQTAIDANSNYV-----NTLGYFSDGYISSTITLWGGNLKYPTNVTGTSATDISGKTYRVKNNNTDTPFFVGETGYGKEWWTDQNYDLNGSNLNEIFSKFQTVEQTTDTPDI------------VNIMSSAYIQSSVALSLDKNIDWNIASLTPYYDYMRIMRDKRYLTQETTGKNQDLIVSVHLDMSKLSTLQRQTFDFV 386
      M  KQ+ KS K  LL G+ F+ F+I+F  S + S+N+ ++Y +L + +N ++    + LK N Y  SL N    D YF+ + +  +N+ F Y E +  S + QSN     S + NK  KGD VN+ D L+ R RGIL +YG  I +  ++  +  N D N   D +T + I  N +   N LGYF+DG I TI+L G ++P +  ++ T +   + NN+       K+  + Y N N ++++ F++ E  D DI       N  + Y  + L +D  +  + P+ + +   + + TQ+ + NQ  ++ +LD+SKL+ L +  ++
 S:   1 MFSFFKQIFKSLKKFFFLLFGIIFVLFSIIFLETSIVQLSNNLVSTYTTLVSKTNSSDI---VAPAILKEANPVY-IASLTN--------DSGYFSKIKIDDKKINYLFPYQENDF--GSDSGQSNG---------SGDNQNKTIPRKGD-VNEKDKLFLARKRGILKAYGEANIAE-KRIYKGLAVSFNNTDSFNGSDISDSITNRHIISDPQNLIYDASGNLLGYFADGLIKETISLRAGIARFPGDKGKSTGTQVKITQKQQTNNDPQ-----------KDSTVNSLYKTN--NKDKVW--FKSDETKADNTDISANYLFTGGNEAANWFPNLYANIPIDLEIDPGSQF-WKDVNPFKEIV-----EEFQTQKESKDNQSFTLTFNLDISKLNKLDNEQLKWL 360
>gi|66880419|ref|ZP_00405400.1| hypothetical protein MgenG_01000026 [Mycoplasma genitalium G-37] (574 aa)
Score = 710, Expect = 3.9e-72, Identities = 206/627 (32%), Positives = 323/627 (51%)
 Q: 1011 FRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSNTM---FDNNNPYRKLVTSTDQDEKDLLALRDLQGNVIKYSNGQPKYFSNLLLPSYVHVDAFKKDPQLFRNAVVSKWLVDFEISIAGIYVNAWQFVSEAFPLELISRINAISNNFLISVLEVPELKTINDTQNYITRNSSGNYV-LNPEKVLDLTNVSDTNSIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSIDAKISFGIVPFRSMETNSLTESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDS-MSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNAN--YRIKQVEYPKSYVPFNGVFSKEENPLLVN-SLVLENTSGLWGNYSSFTDSGFAGLVSTVGINNIINMAMPYSEEGLSKLATNLSISSNSRNDIITRLSSSMSISSLQTWLQNNFGT 1637
      F P+N L+  E K + LL+LLK K +  L KFR++L +S+ +R  +V L S L +I +  IP+KF +QT+T NR + Y NLQTP+EQSG Y +Q Y++ G D  GI +++ ++   N +PY+       L L++ Q  IK ++G   NLLLPSY    D  FR+A +SKW++DF I + G +N W+ V ++ P ++  ++A S+ FLISVL    +N  ++ RN  N + L+ +VL  +V +  ++FN+ FL ++ +YG+ EL+ D+K++FGIVP    ++ E+YTY++         NL +  + GI +S FV LI  N L + +  E     +VN G Y ++ +GD  I KN+ TRY++ +    +V KVVG+S+DAF  +YI+Q AN +L L+ NQG II           V+K + ++ ++ Y I V+ P YVPFNGVFSKE P L+N +LVL + G+WGN++ F ++ F LV  ++ +I  +P  E ++KLA  I +     ++SM+ SL+ L N + T
 S:   2 FSKPVNVLIDQGNETKFSVLLHLLKHKSHTMSPLTKFRVSLIVSRFSRLFTYVGLSSVALLLIGIAGTIPQKFSAAQTSTSLNRNFNYKLNLQTPTEQSGWYAIQPYSHFGVTDNNNGIKTLYNESVQANSQNEHPYKP----------SNLKLKNRQDQPIKAADGTELELGNLLLPSYGGAQQLNTDENFFRHASLSKWIIDFPIRVGGSNINPWEIVEKSIPKQITQLLSASSDQFLISVLTDDFFNNLN-ANGFLIRNPRTNQIQLDASRVLTTIDVFNPGGVKFNDSFLSFMLKVYGDFELAKQDSKLNFGIVPVDP----AIEETYTYVEGPFG----------FQEDNLDENSPYTLTGINPESSFVNLIDGSGNSLRNLISSDQEMN-------VIVNAGFQYANNINIGDYVYIKPKNTATRYSEKFLKAPLNNSTVAFKVVGVSTDAFGQELYINQHIANNLLKLSGNQGRGII-------------------RDVIKKTNGQSQSSDEYEIDYVK-PNGYVPFNGVFSKELKPSLLNKALVLNSIIGVWGNFTDFGNN-FQNLVRN-KLDKVITSILPTDPEIINKLAQEKQIIN----------TTSMNYESLRKELVNKYKT 572
>gi|31544225|ref|NP_852803.1| hypothetical protein MGA_0654 [Mycoplasma gallisepticum R] >gi|31541069|gb|AAP56371.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma gallisepticum R] (1361 aa)
Score = 612, Expect = 9.9e-61, Identities = 257/1040 (24%), Positives = 491/1040 (47%)
 Q:  753 KVLLMNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESL--------LYTN---SFSNQDIYFAIRFNYGEKVD-LSSLNSLMDSYTKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSNTMFDNNNPYRKLVTSTDQDEKDLLALRDLQGNVIKYSNGQPKYFSNLLLPSYVHVDAFKKDPQLFRNAVVSKWLVDFEISIAGIYVNAWQFVSEAFPLELISR--------INAISNNFLISVLEVPELKTINDTQNYITRNSSGNYVLNPEKVLDLTNVSDTNSIR---FNNEFLKYIGMIYGNTELSS---IDAKISFGIVPFRSMETNSLTE------SYTYLDA-TLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGIN-----PTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNANYRIKQVEYPKSYVPFNGVFSKEENPLLVNSLVLENTSGLWGNYSSFT--DSGFAGLV--STVGINNIINMAMPYSEEG-------------LSKLATNLSISSNSRNDIITRLSSSMSISSLQTWLQNNFGT-PSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      +++ +N  F   + RYK+ I+  ++I+G+G+S E +PI S + IPNP + + YV+D GY L    + TN  F ++++ A R  +K++ +S+N    K AY +++I++ NL AR ++  +  I   +L+A+++++ + + L+VK Y++KN+ +L I ANG + +I +S+++F  ++I G+ GY+ ++LQ + +  S+FW+IP+ +R FS  L +   I F + SFL   R + + L + E KV+K+  +K    V+ +FRI++ + + + L +L +A + ++  +  ++ ++ +T   Y Y +L TP++QSGL  QE+ LG D A  ++  N  N    + TD ++   L + N I  + + Y           +N V SK +D+ I + + N W  S  P  +     + AI+NN +  L+ P   ND  YI    V NP+  ++ ++  ++    EF+ ++  + N  ++  +D KI++ ++  +   + +   +YT +D T ND  +I ++N K  +D    +KD   LI +  +N KLF  +T+DN  P ++N+ A   +VGDT  + N  R +D ++ IN    + VK KV+GISS A  +Y S D AN +LG                     +++ I+    +PFNG +S + +   S L + SGL + S+F+ +   ++ S +  + ++ + PY++        L L  ++ N+ +   + + S+S   L + +G+ P  IN   ++  + I T ++I+ +II + +P++ +IV++IS++++++ +++  +K LG+SD+ + S L I++PV + L+VG +  L ++N ++ +ASI L  I   L   ++GI +I+F   L+K +  I
 S:  360 QLMSLNGDAFLERFNTISDRYKIQIDQTSYLILGTGVSPEFIYPIYSFTNFIPNPVNQRIYYVNDYGYSRLREAFSTNPIETNIVGRFKDRNLSQAQRQLALDKINQWASINMAWPPNLKSAYFANDISNILNLRAARTTFIPSLLNTIKNTSLMLMAIIILLALMVGILIVKSYIDKNRQTLGILLANGFNKTKINLSMAIFSFIPSLIGGMAGYILGYILQEVAINAFSSFWFIPVELRRFSATALVTSFFLPVIIFGVTSFLVSVYLMRKNVVDSLKNDSEYKVSKISVYIKKPIAILSVMNRFRISIAFNSMWKLFLLCILSAATMVVLIFSLSTLNVYDKAKNDTFGANNYKYYVDLATPTQQSGLIMYQEFKDLGKTDAALAGWEDHKNYFLAN--------SRTDPNQSGWSNLHIVGLNDIIDQSSKVTY---------------------LKNYVQSKIGLDYLIGLGVLSANPWSLSSSLMPSNQAAASEKSYEIFLQAIANN-VYRNLKTP---ADNDPSYYI------RIVFNPQLNRNVYEINQDQALSGGILKPEFIHFLIQQFENISNNTYGLVDYKITYNVIGLGAKTIGDIKDKESPKFAYTRIDTVTDNDQKFQIKGIKNWIKTTNLDDVD-----RKDYLGPILIDNNNKVINQKLFN--QTDDN----PIIINEFVAKNNHWKVGDTIDFTITNRVDRISDKLNIINHDEYLKNQKVKFKVIGISSSARDNDLYTSYDLANKLLGF----------------------------------------SDFEIEH------KLPFNGYYSDDLDA-FERSTPLFSESGLLPSTSNFSVDNKQLQKIIRNSILNYQSTLSTSTPYNQLSSTRQAYVDDYKALLVALGEVKNLDGNNFHQWTELKADNQSVSDYIKKLVSVYGSLPYNTMINFLYNSSSNRAIFENISKTSLTIQNVIIAMIVPIVTLIVILISNMLIDELKKIAIRMKALGFSDRAIIFSFLSIYIPVFIFGLLVGGPLSLILVNIYNLIILKSASIALFTTISITHILGALTGVMGIFSISFFTNWYTLRKMKIAQEI 1358
>gi|13507819|ref|NP_109768.1| ABC transporter membrane protein [Mycoplasma pneumoniae M129] >gi|2496282|sp|P75613|Y080_MYCPN Uncharacterized ABC transporter permease MG064 homolog >gi|1673728|gb|AAB95723.1| Probably ABC transporter membrane protein subunit [Mycoplasma pneumoniae M129] (1386 aa)
Score = 523, Expect = 2.4e-50, Identities = 260/1044 (24%), Positives = 457/1044 (43%)
 Q:  749 NQWQKVLLMNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYE---SLLYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKV--DLSSLNSLMDSYTKKAYLSSEITDFTNLLTARISY-PKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQT-NTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSNTMFDNNNPYRKLVTSTDQDEKDLLALRDLQGNVIKYSNGQPKYFSNLLLPSYVHVDAFKKDPQLFRNAVVSKWLVDFEISIAGIYVNAWQFVSEAFPLELISRINAISNNFLISVLEVPEL---KTINDTQNYITRNSSGNYVLNPEKVLDLTNVSDTNSIR-----------------FNNEFLKYIGMIYGNTELSSIDAKIS-FGIVPFRSMETNSLTESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQ---FVTLIGDKKNDL------------NSKLFEPVETEDNYLVYP--------AVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNANYRIKQVEYPKSYVPFNGVFSKEENPLLVNSLVLENTSGLWGNYSSFTDSGFAGLVSTVGINNIINMAMPYSEEGLSKLATNLSIS---SNSRNDIIT--RLSSSMSISS-LQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVF---------DTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      N W ++ + +EF  Q +D RYK+ ++ +E++I+G GI+ + +P+ S  IPN  E + YV+ GYE  S  TN   +   N+  V  + N    K AY +++ T+ NLL AR + P LI  I+L + L  +L++ I+++ L++ Y++KN  + I KANG+S +I +SL +F   I+  +GY   +Q + + + SN+W+IP   FS +GL   + +   S  W  R + ++L  E KV+ L  K   F ++ +FR+AL +  + +  ++ + + I+ + A  F+ +QT TL  + Y + L +P+EQSGL K Q +A LG D+    +N     R + S D+ +       K+ N Q  F       F D   N V SK +D+ +  + N W+   P  S N  NFL +++ +   K I T++ +T   Y ++ K L  N  N I+         +N+F K+  +Y  L   K   + F   N +  Y+ +A    +P V    +I + KE  +KD+  F+TL   ND       N+ L  + T ++ ++      ++N AA +Y L+ G  + + N Y R  +  +PT +  +VGI++    Y S  A T+L        Y N                E+ + +PFN ++  P  S L + SGL+  SSF +   V T I  I   S+ + K A  + +  ++S+N+ +  RL ++ I+S L +   + T   +  Y +T+      + I NT  I+T I + IP+I++IV+++S+ ++ + +++  LK LGYS+ + LLS L I++P+ + L++ I I  L L N ++F++A+I L  +++  +  + + G+++I F+  L L K +  I
 S:  367 NHWNRIKRLPFNEFEREFQKIDKRYKMLVDKIEYLILGVGITPDFVYPVFSESLLIPNTANEQLYYVNQTGYERTASSFLTNPTETGIVARLPNLNHDLDVINQWAVKNMSWPPNLKAAYSNTDTTNILNLLAARTVFIPNLINT-ISLVSSFLTIAILLVAIFVTILILVSYLKKNTEQIGILKANGVSGRKINLSLLIFSLIPGIVGSFIGYTLGISMQNVAINLFSNYWFIPTQTSSFSVLGLLFFALLVVLMMSGISLFVGWLILRQDVVKILKHDSEFKVSHLGLWAKWLFAKFGIMTRFRVALAFNAPWKLVFLTLMSALTMMILNLSFATKDAFQVAQTKTTLTQSNHQYEFELASPTEQSGLLKWQLFAELGATDDRTTDAVKLANR--------RMEIQSVDESK--------------KWKNQQVINF-------VTDATGFSNDINYLENIVQSKIGLDYSLGFGNVSSNPWKLSETLMPANQASASNTAFQNFLKAIIVIDPNEGGKYIKQTKDEVTVRFL--YEIDSSKALKNGNTKSVNKIQKSTAAPQAQQGQSNQLMLDNDFAKF---LYKQFNLIKEGGKADPVDLNNFDFANQNQIKRFYSKYNA--------LPPVDYKLAFNVIGLPKETIANQKDAPLFGFLTLQAQLGNDAIKIKGIKDWKLDNTNLGPVLRTNEDEIINQRLFSKPNGIIINSSAAKKYRLKEGSQLHVKIHNGYKRVNAKLVNQDPTLTATFNIVGINNSVHEPEFYTSYKTAATLL--------------QYPN--------------------------------EWIEKQLPFNSFYANSILP-FTQSTSLFSESGLFPGTSSFAAN---NTVLTEVIKKTIEGGKTNSKTDVQKRAAQATANGKYNSSQNNKMNYERLQKALGITSDLDSSKAGEYATILERVYDGLPYNSTISFISNVQANDALFANIANTTQQIQTAAIGIIIPIIMLIVLLVSTTLIQELKKIAIRLKALGYSNPKILLSFLSIYLPLFIFGLLISIPISIYLIALHNQVIFSSAAILLEATLNFPTVILSMLVLSGVLSITFVLNWLELNKIKIAKEI 1383
>gi|12044916|ref|NP_072726.1| ABC transporter, permease protein, putative [Mycoplasma genitalium G37] >gi|6226729|sp|P47310|Y064_MYCGE Uncharacterized ABC transporter permease MG064 >gi|3844662|gb|AAC71282.1| ABC transporter, permease protein, putative [Mycoplasma genitalium G37] >gi|166079075|gb|ABY79693.1| ABC transporter, permease protein, putative [synthetic Mycoplasma genitalium JCVI-1.0] (1331 aa)
Score = 507, Expect = 1.6e-48, Identities = 262/1063 (24%), Positives = 475/1063 (44%)
 Q:  730 SIVVNEAWLNSNQ--KSVLP-TNQWQKVLLMNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRFNY-GEKVDLSSLNSLM------DSYTKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNT-LENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSNTMFDNNNPYRKLVTSTDQDEKDLLALRDLQGNVIKYSNGQPKYFSNLLLPSYVHVDAFKKDPQLFRNAVVSKWLVDFEISIAGIYVNAWQFVSEAFPLELISRINAISNNFLISVLEVPELKT---INDTQNYITRNSSGNYVLNPEKVLDLTNVSD--TNSIRFNNEFLKYIGMIY---------GNTELSSIDAKISFGIVPFRSMETNSLTESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKE-------IFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNANYRIKQVEYPKSY----VPFNGVFSKEENPLL--VNSLVLENTSGLWGNYSSFTDSGFAGLVSTVGINNIINMAMPYSEEGLSKLATNLSISSNSRNDIITRLSSSMSISS-LQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVF---------DTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      +IV  W  Q K V P N W+ + +  +F +  +D +YK++I+++++++IG GIS + +P+ S  +PN  E + YV+ GYE   +SF  + AI    + DL+++N     + K AY SS+ T+ NLL AR +  +  INL  L  +L + I +S L++ Y++KN  + I KANG+S +I +SL +FG  AI+ + GY   Q + + + SN+W+IP +  FS +GL   + +   S L   + + ++L  E KV++L  K   F ++ +FR+AL +  + +  ++ S + I+ + A  FE +Q+ T L N+ + Y + L + + QSGL K Q +A LGT D+    +N  D +N  + S D  + ++    N + ++G         F D   N V SK +D+ +  I N W+   P  S N  NFL +++ +  +  I TQ+ +T+   Y ++ +K L  N +  N + N++F K++  +     N +L++ID +  I F +     Y   + P  I  + K  + ++ E    I GIK   V +G  +D N+ +  E  NY  P +VN AA +Y L +G  I V NS+ R + +  +P +  +VVGI++ A   + S  A                          K +EYP +  +PFN ++  N LL V S L + SG++  SSF+    +  + +I  + Y  +++ ++N   +S+ +  +L ++ IS+ L+  N +    N  Y +T+      + I NT  I+ ++I + IP+I++I++++S+ ++ + +++  LK LGYS+ + L S L I++P+  L++ I   L L N ++F ++SI+L  + + + +  + ++ +++I F+  L L K +  I
 S:  316 TIVAPGNWTYQQQLGKEVYPDINNWESIKKLPLEQFESEFLKIDQKYKISIDNIDYLVIGVGISPDFVYPVFSASLIVPNIENEQLYYVNQTGYERTF--SSFLTNPVETAIVARLINLESDLNTINQWAVENMSWPTNIKAAYSSSDTTNILNLLAARTVFIPNLINTINLVALFLTIAILTVAIIVSILILISYLKKNTEQIGILKANGLSGKKINLSLLIFGLIPAIVGAISGYSFGIGFQDVAIHLFSNYWFIPTATSSFSVVGLLFFSLFVILIMSSISLLVGSIILKKDVVKILKHDSEFKVSRLGLSSKKLFARFGIMTRFRVALAFNAPWKLVFLTLMSSFTMMILNLSFATKDSFENAQSKTNLTNQNHQYEFELASATTQSGLLKWQLFAELGTTDKRSESSVKLANKRMDISN----VDASKDWKNQQVI-------NFLSDASG------------------FSNDLNYLENIVQSKIGLDYSLGFNNIVSNPWRLSETLMPTNQASASNTAFQNFLKAIITINPSQGSQFIKQTQDPLTKRFI--YAIDSDKALKNNNEQNGSQNHLTLNDDFAKFLYSQFELIKKSGNASNEDLNAIDFENPQTIRDFYNKYNALPPLDYKLSFNVIGLPKETIAGQIDTPKYGFLTLHGEYQNTPIKIKGIKDWKDKVDNLGPVLSDQNNHIINQ-ELFKNYSFDPLIVNNSAAKKYQLAIGSEINIAVNNSFKRIDNKIINQDPLVNATFRVVGINNSAHDPEFFTSYSTA--------------------------------------------------FKVLEYPNEWFVKKLPFNSFYA---NSLLSFVQSTSLFSESGIFPATSSFS-------TNNTVLVELIKKTINYKNGQMNQTSSN----DSSKKENYQKLQKALGISTDLEISKVNEYVAILARVYNGLPYNSTISFISNVAANNALFGNIANTTKQIQAVVIAVIIPIIMLIILLVSTTLIQELKKIAIRLKALGYSNLKILASFLSIYIPLFAFGLLISIPFSIYLIALHNEVIFASSSIFLDAFLSFESAIGSMLVLLAVLSITFVLNWLELNKIKIDKEI 1328
>gi|26554476|ref|NP_758410.1| ABC transporter membrane protein [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26454486|dbj|BAC44814.1| probably ABC transporter membrane protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (1485 aa)
Score = 420, Expect = 1.7e-38, Identities = 280/1133 (24%), Positives = 513/1133 (45%)
 Q:  660 SINVNDYYHLFAMATPQNYYVYTNTDNPDNNSSYIFSNNNQNLEYSFSANAGMTPTTYSSRASL----YAPYGNSI--------VVNEAWLNSNQKSVLPTNQWQKVLLMNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIY----FAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYT------KKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAY----------------LGTND-----------EAGGIY--DIFSNTMFDNNNPY---RKLVTSTD-----------QDEKDLLALRDLQGNVIKYSNGQPKYFSNLLLPSYVHVDAFKKDPQLFRNAVVSKWLVDFEISIAGIY-VNAWQFV---SEAFPL---ELISRINAISNNFLISVLEVPELKTINDTQ----NYITRNSSGNYVLNPEKVLDLTNVSDTNSI-RFNNEFLKYIGMIYGNTELSSIDAKISFGIVPFRSMETNSLTESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKD--SQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNY--LVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGI-NPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTS--TYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNANYRIKQVE-YPKSYVPFNGVFSKEENPL--LVNSLVLENTSGLW--GNYSSFTDSGFAGLVSTVGINNIINMAMPYSEEGLSKLATNLSISSNSRNDIITRLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      S+ +D Y+ +++A +NY YTN +N  S  ++ + NL+   + G+  + R S   AP  I    +V+ +L + K +  W  L  + F W +L    I++ F+I+G+GI+ + +PIVS + +P+  E V Y + GY ++ +  ++Q+ +  F+ R +   L+ +NS+ +Y     AY+ + ++ +  R+ +  I  I   L  +L++ I ++ +++K +E N+ SL I +ANG  +I + + +   + + V+GY+  LQ + + +L +FW +P +  S+ +F + + + FL  +     +E +  + K+ K+  LK   F ++ + R A+ S L R IL ++ + +S +   I  F+ S  T  R Y Y+ NL TP+ QSG Y  Y          GT D      E G Y D SNT+F +N    +L++ D      +++  A D+    S+ P  ++ L+P+   A K  +F +AV     ISI GI  N +Q +  ++A+ +  E +  I+N F   V + IN+   +YI  S NY  E  L + S+  + + + FL + IY T LS   I++    +    +TY++ + +  R   NN +L    I GI D + +++ +K  LN L+   DN  +VYP V+N+ A +YDL VG+  +D+ NS RY+ + G NP   K++ I++    YI+Q +AN ILGL N   + TS   N   + D+ +   S T    +  + + S  FNG+FS E L +  + L + SG++  + S D+  L +    NM  ++ G  L +  + + D+I R++   SS        ++S  ++ +  T +TL ++  + + + + ++I++I+SS+++ND +L AILK LG DK+N S L +++PV  L++ + I  ++ ++  +FN A I +   + +L  + I+ I +++   ++K +L SI
 S:  303 SVTFDDIYN-YSLAN-ENYNPYTNQNNGTTVSDSKITSQSTNLKTIIDTSNGIINDNHQVRFSYSIAGVAPVSGYIEDFTSYGAIVSTNYLETLGKRPVNYQDWVSHLSDKQASFNAWLNSLS-ENTFEIDNQTFVILGTGITPDFMYPIVSFSNLVPDSNTEQVVYTNSSGYSKMINSFRGNDQETFLVGKFSTRNSNLNNQTLAQINSITTNYMAWPSNINAAYMYDDTSNTMSPTALRVIFIPQIVTTITSVSGFLTTFILILSIIIAVVIIKRCIETNRNSLGIMQANGYKKREIILGMCLLILIPVLAASVLGYILGISLQTVAINLLGSFWTLPTEISGISFASMFLTLFIVALLFLAIVIVFSSICLLGETSEFMKDDAKYKMTKVASALKKPFVKFSIIDRLRAAIAFSSLWRLILLSLMSALLVSSLTFSINILDSFKDSAEKTYGIRNYNYALNLLTPTLQSGQYYTVPYQQQGKTLNKTTYFDTSLATGTYDQSDNYISQRYWETGSAYNTDASSNTLFSDNLKKFGNYQLISQDDLNAQTSELYYLKNKTTTKAFADITLGAGSVSS-NPWTLASQLMPTNNTSYANKAFNGMFGSAVADS---TTPISIEGITETNLYQAIKKFTKAYAVLKDEADANATPIANGFGGGNPTVVLIDEINNNDSAFYDYIDSQSDPNYSYYLEFTTALMSGSNNGIVTKVSPGFLNLLYYIYSKTNLSEYTYSINY-----HKLVVEQQDSPFTYINFNIKNINSR---EVNNPDSL------NITGISNDFTNPNLSITNEKNRVLNQTLWNESSYVDNQGNIVYPIVINEYAKRKYDLNVGNVITVDILNSADRYSRTYFGASNPV--AYFKIIDIATTYQGAEFYINQYDANKILGLTINNVKPKVPTSLEEISNTVNWANLEYDYGNNTSNSSSTTITTPTSVANKDAFIGSESGFNGIFSTSETDLKEVTGGVSLYSLSGIYPGTDLISPDDTTLNKLFADSN-----NMKKAINQLGFLDLLDSSGNPTVNAKDLIQRIADIFGSSSSFF------------IVSSASSISSTLNVLNTSSSTLTKLQVSFLSILLIITVLIIVIVSSLIINDSFKLAAILKCLGLDDKKNAASFLSVYLPVFFFGLLISVPITFAMTSVYITFIFNFAGILIVSNNSFWHFLAASLGIIVIFFLSYWTTWQKIRKMDLAQSI 1484
>gi|195869135|ref|ZP_03004494.2| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|195659701|gb|EDX53081.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] (1575 aa)
Score = 417, Expect = 4.0e-38, Identities = 107/383 (27%), Positives = 206/383 (53%)
 Q:  730 SIVVNEAWLNSNQKSVLPTNQWQKVLL--MNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESL--LYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKK---------------AYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFL-LFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLY 1112
      ++V +A+L+S+ K  P + WQK L+  +  F W +LD +Y V+I++ ++I+ SGI+ + +PI+S S IPNP+ EG+ Y + GY +  + ++ + +++  I   E VD+++L +   +        AYL + +    R+ +  I  I F ++  +LV+ +++ +++ ++ +NK+++ I+ ANG++ +I +S  G  ++ G+ GYL A+ Q L V I S +W IP ++ F + L + I  ++ F L + LG W  + PIN L+ +E K++K+++++K     K+ I L+ S +TR I+F ++ +   I  T  K + +  TL+ ++Y Y +L TP++Q G Y
 S:  316 TLVGLDAFLSSHNKQKYPMDLWQKALVEHQDQKSFEKWFNSLDEKYIVHIDNTPYLILDSGITPDFMYPIISFTSVIPNPKKEGLVYANLNGYARIHDAFRSNPAEKNLQIRITNQKHEAVDINTLKKITKDLNDRIKKESIMNWPTSLDAAYLKDDTNNHITPSPLRLVFIDKITSTIQTFSILITLFILVLAVFVVVIIINRFLAQNKINIGISIANGVARWKIILSFGFIGLIPCVVGGLCGYLVAYFTQNLAVSIFSGYWLIPTALEGFDFGALITVIVFPFLLFFALIAILGYWSVRKPPIN-LMRGTETFKISKIVHVIKLPFKYMSGFNKYLITLSFSSITRIIIFSIMIALSFGSIMFLTGTRGKIKQTTDATLQTKKYRYGIDLITPTDQGGQY 717
Score = 153, Expect = 1.6e-07, Identities = 68/227 (29%), Positives = 111/227 (48%)
 Q: 1255 ELKTINDTQNYI--TRNSSGNYVLNPEKVLDLTNVSDTN-SIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSID--AKISFGIVPFRSMETNSLT------ESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLN 1481
      E+K + + Q YI  R  +Y ++P K  TN  T S++ +N+F+ + + + +  S D + I+F ++ F + N+ T   E Y ++DA +N     + N +   N +I GI K+S+ V L+ +KK +N LF  + +    A++N+ AA Y+L++GD F   N  RYT     K + LKVVGI    IY  NA ILG++
 S: 1064 EIKNVVNNQIYIYYPRQIKRSYKIDPAKA---TNAIKTGLSVKLDNDFINLVLLTHPSINPSYTDVWSGITFNMIGFDYLTKNNKTQLNEFDEPYIWIDAQIN---------KINKQKYEEAKNPKIIGIIKNSKLVHLLSNKKQ-INHLLFNENDEQ------VAIINRVAAKYYNLKIGDHFSFVANNQTNRYTKDYV----KKQITLKVVGIIDTYQEIEIYTGIKNAAQILGMH 1278
>gi|195867653|ref|ZP_03079655.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] >gi|195660710|gb|EDX53965.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] (1575 aa)
Score = 416, Expect = 5.3e-38, Identities = 106/377 (28%), Positives = 202/377 (53%)
 Q:  736 AWLNSNQKSVLPTNQWQKVLL--MNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESL--LYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKK---------------AYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFL-LFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLY 1112
      A+L+S+ K  P + WQK L+  +  F W +LD +Y V+I++ ++I+ SGI+ + +PI+S S IPNP+ EG+ Y + GY +  + ++ + +++  I   E VD+++L +   +        AYL + +    R+ +  I  I F ++  +LV+ +++ +++ ++ +NK+++ I+ ANG++ +I +S  G  ++ G+ GYL A+ Q L V I S +W IP ++ F + L + I  ++ F L + LG W  + PIN L+ +E K++K+++++K     K+ I L+ S +TR I+F ++ +   I  T  K + +  TL+ ++Y Y +L TP++Q G Y
 S:  322 AFLSSHNKQKYPMDLWQKALVEHQDQKSFEKWFNSLDEKYIVHIDNTPYLILDSGITPDFMYPIISFTSVIPNPKKEGLVYANLNGYARIHDAFRSNPAEKNLQIRITNQKHEAVDINTLKKITKDLNDRIKKESIMNWPTSLDAAYLKDDTNNHITPSPLRLVFIDKITSTIQTFSILITLFILVLAVFVVVIIINRFLAQNKINIGISIANGVARWKIILSFGFIGLIPCVVGGLCGYLVAYFTQNLAVSIFSGYWLIPTALEGFDFGALITVIVFPFLLFFALIAILGYWSVRKPPIN-LMRGTETFKISKIVHVIKLPFKYMSGFNKYLITLSFSSITRIIIFSIMIALSFGSIMFLTGTRGKIKQTTDATLQTKKYRYGIDLITPTDQGGQY 717
Score = 154, Expect = 1.4e-07, Identities = 68/227 (29%), Positives = 111/227 (48%)
 Q: 1255 ELKTINDTQNYI--TRNSSGNYVLNPEKVLDLTNVSDTN-SIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSID--AKISFGIVPFRSMETNSLT------ESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLN 1481
      E+K + + Q YI  R  +Y ++P K  TN  T S++ +N+F+ + + + +  S D + I+F ++ F + N+ T   E Y ++DA +N     + N +   N +I GI K+S+ V L+ +KK +N LF  + +    A++N+ AA Y+L++GD F   N  RYT     K + LKVVGI    IY  NA ILG++
 S: 1064 EIKNVVNNQIYIYYPRQIKRSYKIDPAKA---TNAIKTGLSVKLDNDFINLVLLTHPSINPSYTDVWSGITFNMIGFDYLTKNNKTQLNEFDEPYIWIDAQIN---------KINKQKYEEAKNPKIIGIIKNSKLVHLLSNKKQ-INHLLFNENDEQ------VAIINRVAAKYYNLKIGDHFSFVANNQTNRYTKDYV----KKQITLKVVGIIDTYQEIEIYTGIKNAAQILGMH 1278
>gi|185179146|ref|ZP_02964863.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|189009911|ref|ZP_03004070.2| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|184208925|gb|EDU05968.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188997855|gb|EDU66952.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] (1540 aa)
Score = 416, Expect = 5.5e-38, Identities = 106/377 (28%), Positives = 202/377 (53%)
 Q:  736 AWLNSNQKSVLPTNQWQKVLL--MNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESL--LYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKK---------------AYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFL-LFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLY 1112
      A+L+S+ K  P + WQK L+  +  F W +LD +Y V+I++ ++I+ SGI+ + +PI+S S IPNP+ EG+ Y + GY +  + ++ + +++  I   E VD+++L +   +        AYL + +    R+ +  I  I F ++  +LV+ +++ +++ ++ +NK+++ I+ ANG++ +I +S  G  ++ G+ GYL A+ Q L V I S +W IP ++ F + L + I  ++ F L + LG W  + PIN L+ +E K++K+++++K     K+ I L+ S +TR I+F ++ +   I  T  K + +  TL+ ++Y Y +L TP++Q G Y
 S:  287 AFLSSHNKQKYPMDLWQKALVEHQDQKSFEKWFNSLDEKYIVHIDNTPYLILDSGITPDFMYPIISFTSVIPNPKKEGLVYANLNGYARIHDAFRSNPAEKNLQIRITNQKHEAVDINTLKKITKDLNDRIKRESIMNWPTSLDAAYLKDDTNNHITPSPLRLVFIDKITSTIQTFSILITLFILVLAVFVIVIIINRFLAQNKINIGISIANGVARWKIILSFGFIGLIPCVVGGLCGYLVAYFTQNLAVSIFSGYWLIPTALEGFDFGALITVIVFPFLLFFALIAILGYWSVRKPPIN-LMRGTETFKISKIVHVIKLPFKYMSGFNKYLITLSFSSITRIIIFSIMIALSFGSIMFLTGTRGKIKQTTDATLQTKKYRYGIDLITPTDQGGQY 682
Score = 154, Expect = 1.3e-07, Identities = 68/227 (29%), Positives = 111/227 (48%)
 Q: 1255 ELKTINDTQNYI--TRNSSGNYVLNPEKVLDLTNVSDTN-SIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSID--AKISFGIVPFRSMETNSLT------ESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLN 1481
      E+K + + Q YI  R  +Y ++P K  TN  T S++ +N+F+ + + + +  S D + I+F ++ F + N+ T   E Y ++DA +N     + N +   N +I GI K+S+ V L+ +KK +N LF  + +    A++N+ AA Y+L++GD F   N  RYT     K + LKVVGI    IY  NA ILG++
 S: 1029 EIKNVVNNQIYIYYPRQIKRSYKIDPAKA---TNAIKTGLSVKLDNDFINLVLLTHPSINPSYTDVWSGITFNMIGFDYLTKNNKTQLNEFDEPYIWIDAQIN---------KINKQKYEEAKNPKIIGIIKNSKLVHLLSNKKQ-INHLLFNENDEQ------VAIINRVAAKYYNLKIGDHFSFVANNQTNRYTKDYV----KKQITLKVVGIIDTYQEIEIYTGIKNAAQILGMH 1243
>gi|188592408|ref|ZP_03005776.1| hypothetical protein Uureaserovar_00370 [Ureaplasma urealyticum serovar 10] (1547 aa)
Score = 416, Expect = 6.1e-38, Identities = 106/377 (28%), Positives = 202/377 (53%)
 Q:  736 AWLNSNQKSVLPTNQWQKVLL--MNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESL--LYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKK---------------AYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFL-LFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLY 1112
      A+L+S+ K  P + WQK L+  +  F W +LD +Y V+I++ ++I+ SGI+ + +PI+S S IPNP+ EG+ Y + GY +  + ++ + +++  I   E VD+++L +   +        AYL + +    R+ +  I  I F ++  +LV+ +++ +++ ++ +NK+++ I+ ANG++ +I +S  G  ++ G+ GYL A+ Q L V I S +W IP ++ F + L + I  ++ F L + LG W  + PIN L+ +E K++K+++++K     K+ I L+ S +TR I+F ++ +   I  T  K + +  TL+ ++Y Y +L TP++Q G Y
 S:  294 AFLSSHNKQKYPMDLWQKALVEHQDQKSFEKWFNSLDEKYIVHIDNTPYLILDSGITPDFMYPIISFTSVIPNPKKEGLVYANLNGYARIHDAFRSNPAEKNLQIRITNQKHEAVDINTLKKITKDLNDRIKKESIMNWPTSLDAAYLKDDTNNHITPSPLRLVFIDKITSTIQTFSILITLFILVLAVFVVVIIINRFLAQNKINIGISIANGVARWKIILSFGFIGLIPCVVGGLCGYLVAYFTQNLAVSIFSGYWLIPTALEGFDFGALITVIVFPFLLFFALIAILGYWSVRKPPIN-LMRGTETFKISKIVHVIKLPFKYMSGFNKYLITLSFSSITRIIIFSIMIALSFGSIMFLTGTRGKIKQTTDATLQTKKYRYGIDLITPTDQGGQY 689
Score = 153, Expect = 1.6e-07, Identities = 68/227 (29%), Positives = 111/227 (48%)
 Q: 1255 ELKTINDTQNYI--TRNSSGNYVLNPEKVLDLTNVSDTN-SIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSID--AKISFGIVPFRSMETNSLT------ESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLN 1481
      E+K + + Q YI  R  +Y ++P K  TN  T S++ +N+F+ + + + +  S D + I+F ++ F + N+ T   E Y ++DA +N     + N +   N +I GI K+S+ V L+ +KK +N LF  + +    A++N+ AA Y+L++GD F   N  RYT     K + LKVVGI    IY  NA ILG++
 S: 1036 EIKNVVNNQIYIYYPRQIKRSYKIDPAKA---TNAIKTGLSVKLDNDFINLVLLTHPSINPSYTDVWSGITFNMIGFDYLTKNNKTQLNEFDEPYIWIDAQIN---------KINKQKYEEAKNPKIIGIIKNSKLVHLLSNKKQ-INHLLFNENDEQ------VAIINRVAAKYYNLKIGDHFSFVANNQTNRYTKDYV----KKQITLKVVGIIDTYQEIEIYTGIKNAAQILGMH 1250
>gi|188530882|ref|ZP_03005165.1| hypothetical protein Uurese_01000004_0200001960 [Ureaplasma urealyticum serovar 4 str. ATCC 27816] (1547 aa)
Score = 416, Expect = 6.1e-38, Identities = 106/377 (28%), Positives = 202/377 (53%)
 Q:  736 AWLNSNQKSVLPTNQWQKVLL--MNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESL--LYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKK---------------AYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFL-LFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLY 1112
      A+L+S+ K  P + WQK L+  +  F W +LD +Y V+I++ ++I+ SGI+ + +PI+S S IPNP+ EG+ Y + GY +  + ++ + +++  I   E VD+++L +   +        AYL + +    R+ +  I  I F ++  +LV+ +++ +++ ++ +NK+++ I+ ANG++ +I +S  G  ++ G+ GYL A+ Q L V I S +W IP ++ F + L + I  ++ F L + LG W  + PIN L+ +E K++K+++++K     K+ I L+ S +TR I+F ++ +   I  T  K + +  TL+ ++Y Y +L TP++Q G Y
 S:  294 AFLSSHNKQKYPMDLWQKALVEHQDQKSFEKWFNSLDEKYIVHIDNTPYLILDSGITPDFMYPIISFTSVIPNPKKEGLVYANLNGYARIHDAFRSNPAEKNLQIRITNQKHEAVDINTLKKITKDLNDRIKKESIMNWPTSLDAAYLKDDTNNHITPSPLRLVFIDKITSTIQTFSILITLFILVLAVFVVVIIINRFLAQNKINIGISIANGVARWKIILSFGFIGLIPCVVGGLCGYLVAYFTQNLAVSIFSGYWLIPTALEGFDFGALITVIVFPFLLFFALIAILGYWSVRKPPIN-LMRGTETFKISKIVHVIKLPFKYMSGFNKYLITLSFSSITRIIIFSIMIALSFGSIMFLTGTRGKIKQTTDATLQTKKYRYGIDLITPTDQGGQY 689
Score = 153, Expect = 1.6e-07, Identities = 68/227 (29%), Positives = 111/227 (48%)
 Q: 1255 ELKTINDTQNYI--TRNSSGNYVLNPEKVLDLTNVSDTN-SIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSID--AKISFGIVPFRSMETNSLT------ESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLN 1481
      E+K + + Q YI  R  +Y ++P K  TN  T S++ +N+F+ + + + +  S D + I+F ++ F + N+ T   E Y ++DA +N     + N +   N +I GI K+S+ V L+ +KK +N LF  + +    A++N+ AA Y+L++GD F   N  RYT     K + LKVVGI    IY  NA ILG++
 S: 1036 EIKNVVNNQIYIYYPRQIKRSYKIDPAKA---TNAIKTGLSVKLDNDFINLVLLTHPSINPSYTDVWSGITFNMIGFDYLTKNNKTQLNEFDEPYIWIDAQIN---------KINKQKYEEAKNPKIIGIIKNSKLVHLLSNKKQ-INHLLFNENDEQ------VAIINRVAAKYYNLKIGDHFSFVANNQTNRYTKDYV----KKQITLKVVGIIDTYQEIEIYTGIKNAAQILGMH 1250
>gi|171920966|ref|ZP_02932100.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|188024199|ref|ZP_02996912.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|171902990|gb|EDT49279.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|188018850|gb|EDU56890.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] (1575 aa)
Score = 415, Expect = 6.4e-38, Identities = 106/377 (28%), Positives = 202/377 (53%)
 Q:  736 AWLNSNQKSVLPTNQWQKVLL--MNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESL--LYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKK---------------AYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFL-LFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLY 1112
      A+L+S+ K  P + WQK L+  +  F W +LD +Y V+I++ ++I+ SGI+ + +PI+S S IPNP+ EG+ Y + GY +  + ++ + +++  I   E VD+++L +   +        AYL + +    R+ +  I  I F ++  +LV+ +++ +++ ++ +NK+++ I+ ANG++ +I +S  G  ++ G+ GYL A+ Q L V I S +W IP ++ F + L + I  ++ F L + LG W  + PIN L+ +E K++K+++++K     K+ I L+ S +TR I+F ++ +   I  T  K + +  TL+ ++Y Y +L TP++Q G Y
 S:  322 AFLSSHNKQKYPMDLWQKALVEHQDQKSFEKWFNSLDEKYIVHIDNTPYLILDSGITPDFMYPIISFTSVIPNPKKEGLVYANLNGYARIHDAFRSNPAEKNLQIRITNQKHEAVDINTLKKITKDLNDRIKRESIMNWPTSLDAAYLKDDTNNHITPSPLRLVFIDKITSTIQTFSILITLFILVLAVFVIVIIINRFLAQNKINIGISIANGVARWKIILSFGFIGLIPCVVGGLCGYLVAYFTQNLAVSIFSGYWLIPTALEGFDFGALITVIVFPFLLFFALIAILGYWSVRKPPIN-LMRGTETFKISKIVHVIKLPFKYMSGFNKYLITLSFSSITRIIIFSIMIALSFGSIMFLTGTRGKIKQTTDATLQTKKYRYGIDLITPTDQGGQY 717
Score = 154, Expect = 1.4e-07, Identities = 68/227 (29%), Positives = 111/227 (48%)
 Q: 1255 ELKTINDTQNYI--TRNSSGNYVLNPEKVLDLTNVSDTN-SIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSID--AKISFGIVPFRSMETNSLT------ESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLN 1481
      E+K + + Q YI  R  +Y ++P K  TN  T S++ +N+F+ + + + +  S D + I+F ++ F + N+ T   E Y ++DA +N     + N +   N +I GI K+S+ V L+ +KK +N LF  + +    A++N+ AA Y+L++GD F   N  RYT     K + LKVVGI    IY  NA ILG++
 S: 1064 EIKNVVNNQIYIYYPRQIKRSYKIDPAKA---TNAIKTGLSVKLDNDFINLVLLTHPSINPSYTDVWSGITFNMIGFDYLTKNNKTQLNEFDEPYIWIDAQIN---------KINKQKYEEAKNPKIIGIIKNSKLVHLLSNKKQ-INHLLFNENDEQ------VAIINRVAAKYYNLKIGDHFSFVANNQTNRYTKDYV----KKQITLKVVGIIDTYQEIEIYTGIKNAAQILGMH 1278
>gi|188039436|ref|ZP_02998199.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 8] (1547 aa)
Score = 415, Expect = 7.0e-38, Identities = 106/377 (28%), Positives = 202/377 (53%)
 Q:  736 AWLNSNQKSVLPTNQWQKVLL--MNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESL--LYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKK---------------AYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFL-LFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLY 1112
      A+L+S+ K  P + WQK L+  +  F W +LD +Y V+I++ ++I+ SGI+ + +PI+S S IPNP+ EG+ Y + GY +  + ++ + +++  I   E VD+++L +   +        AYL + +    R+ +  I  I F ++  +LV+ +++ +++ ++ +NK+++ I+ ANG++ +I +S  G  ++ G+ GYL A+ Q L V I S +W IP ++ F + L + I  ++ F L + LG W  + PIN L+ +E K++K+++++K     K+ I L+ S +TR I+F ++ +   I  T  K + +  TL+ ++Y Y +L TP++Q G Y
 S:  294 AFLSSHNKQKYPMDLWQKALVEHQDQKSFEKWFNSLDEKYIVHIDNTPYLILDSGITPDFMYPIISFTSVIPNPKKEGLVYANLNGYARIHDAFRSNPAEKNLQIRITNQKHEAVDINTLKKITKDLNDRIKRESIMNWPTSLDAAYLKDDTNNHITPSPLRLVFIDKITSTIQTFSILITLFILVLAVFVIVIIINRFLAQNKINIGISIANGVARWKIILSFGFIGLIPCVVGGLCGYLVAYFTQNLAVSIFSEYWLIPTALEGFDFGALITVIVFPFLLFFALIAILGYWSVRKPPIN-LMRGTETFKISKIVHVIKLPFKYMSGFNKYLITLSFSSITRIIIFSIMIALSFGSIMFLTGTRGKIKQTTDATLQTKKYRYGIDLITPTDQGGQY 689
Score = 153, Expect = 1.6e-07, Identities = 68/227 (29%), Positives = 111/227 (48%)
 Q: 1255 ELKTINDTQNYI--TRNSSGNYVLNPEKVLDLTNVSDTN-SIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSID--AKISFGIVPFRSMETNSLT------ESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLN 1481
      E+K + + Q YI  R  +Y ++P K  TN  T S++ +N+F+ + + + +  S D + I+F ++ F + N+ T   E Y ++DA +N     + N +   N +I GI K+S+ V L+ +KK +N LF  + +    A++N+ AA Y+L++GD F   N  RYT     K + LKVVGI    IY  NA ILG++
 S: 1036 EIKNVVNNQIYIYYPRQIKRSYKIDPAKA---TNAIKTGLSVKLDNDFINLVLLTHPSINPSYTDVWSGITFNMIGFDYLTKNNKTQLNEFDEPYIWIDAQIN---------KINKQKYEEAKNPKIIGIIKNSKLVHLLSNKKQ-INHLLFNENDEQ------VAIINRVAAKYYNLKIGDHFSFVANNQTNRYTKDYV----KKQITLKVVGIIDTYQEIEIYTGIKNAAQILGMH 1250
>gi|188568597|ref|ZP_03005390.1| hypothetical protein Uurealyserovar_00335 [Ureaplasma urealyticum serovar 2] (1547 aa)
Score = 414, Expect = 1.0e-37, Identities = 105/377 (27%), Positives = 202/377 (53%)
 Q:  736 AWLNSNQKSVLPTNQWQKVLL--MNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESL--LYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKK---------------AYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFL-LFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLY 1112
      A+L+S+ K  P + WQK L+  +  F W +LD +Y V+I++ ++I+ SGI+ + +PI+S S IPNP+ EG+ Y + GY +  + ++ + +++  I   E VD+++L +   +        AYL + +    R+ +  I  I F ++  +LV+ +++ +++ ++ +NK+++ I+ ANG++ +I +S  G  ++ G+ GYL A+ Q L + I S +W IP ++ F + L + I  ++ F L + LG W  + PIN L+ +E K++K+++++K     K+ I L+ S +TR I+F ++ +   I  T  K + +  TL+ ++Y Y +L TP++Q G Y
 S:  294 AFLSSHNKQKYPMDLWQKALVEHQDQKSFEKWFNSLDEKYIVHIDNTPYLILDSGITPDFMYPIISFTSVIPNPKKEGLVYANLNGYARIHDAFRSNPAEKNLQIRITNQKHEAVDINTLKKITKDLNDRIKKESIMNWPTSLDAAYLKDDTNNHITPSPLRLVFIDKITSTIQTFSILITLFILVLAVFVIVIIINRFLAQNKINIGISIANGVARWKIILSFGFIGLIPCVVGGLCGYLVAYFTQNLAISIFSGYWLIPTALEGFDFGALITVIVFPFLLFFALIAILGYWSVRKPPIN-LMRGTETFKISKIVHVIKLPFKYMSGFNKYLITLSFSSITRIIIFSIMIALSFGSIMFLTGTRGKIKQTTDATLQTKKYRYGIDLITPTDQGGQY 689
Score = 154, Expect = 1.2e-07, Identities = 68/227 (29%), Positives = 111/227 (48%)
 Q: 1255 ELKTINDTQNYI--TRNSSGNYVLNPEKVLDLTNVSDTN-SIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSID--AKISFGIVPFRSMETNSLT------ESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLN 1481
      E+K + + Q YI  R  +Y ++P K  TN  T S++ +N+F+ + + + +  S D + I+F ++ F + N+ T   E Y ++DA +N     + N +   N +I GI K+S+ V L+ +KK +N LF  + +    A++N+ AA Y+L++GD F   N  RYT     K + LKVVGI    IY  NA ILG++
 S: 1036 EIKNVVNNQIYIYYPRQIKRSYKIDPAKA---TNAIKTGLSVKLDNDFINLVLLTHPSINPSYTDVWSGITFNMIGFDYLTKNNKTQLNEFDEPYIWIDAQIN---------KINKQKYEEAKNPKIIGIIKNSKLVHLLSNKKQ-INHLLFNENDEQ------VAIINRVAAKYYNLKIGDHFSFVANNQTNRYTKDYV----KKQITLKVVGIIDTYQGIEIYTGIKNAAQILGMH 1250
>gi|13357877|ref|NP_078151.1| hypothetical protein UU317 [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|11356796|pir||G82905 conserved hypothetical UU317 [imported] - Ureaplasma urealyticum >gi|6899294|gb|AAF30726.1|AE002129_2 conserved hypothetical [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] (1575 aa)
Score = 396, Expect = 1.0e-35, Identities = 123/441 (27%), Positives = 226/441 (51%)
 Q:  702 LEYSFSANAGMTPTTYSSRASLYAPYGNSIVVNEAWLNSNQKSVLPTNQWQKVLLMNSSE--FRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESL---LYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKK---------------AYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIA-FLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSNTMFDNNN 1142
      + +SF  AG+  Y  S YA G    A+L+++ K  P  WQK L+ + + F W +LD +Y ++I++ ++I+ SGI+ + +PI+S S IPNP+ EG+ YV+ GY +   +N  N ++  I   + VD+S L ++ +  +        AYL + +    R+ +  I  I F ++  +L++ I++ +++ ++ +NK+++ I+ ANG+  +I +S + G  +I G+ GYL+A+ Q L + I S +W IP + F++ L + I  ++ F+L  LG W  + PI +L+ +E K++K++Y++K     K+ I L+ S +TR I+F ++ +   I  T  K + +  TL+ ++Y Y +L TP++Q G   +Y L TN      +T+ DN+N
 S:  294 ITFSFEP-AGIPIPVYFDVKSAYALVGLG-----AFLSNHNKQKYPMYLWQKALVDHEEQQSFEKWFNSLDEKYIIHIDNTPYLILDSGITPDFMYPIISFTSVIPNPKKEGLVYVNLNGYARIYDAFRSNPIEN-NLQIRITNQKHQSVDISILKKIVKNLNDQIKKDAIMNWPTSLDAAYLKDDTNNHITPSPLRLVFINKITNTIQTFSVLITLFILILTIFVIVIIINRFLAQNKINIGISIANGVPRWKIILSFAFIGLIPCVIGGLCGYLTAYFTQNLAINIFSGYWLIPTVLENFNFGALITVIIFPFLLFFILIVGLGYWSIRKPPI-DLMRGTETFKISKIVYVIKFPFKYISGFNKYLITLSFSSITRIIIFSIMIALSFGSIMFLTGTRGKIKQTIDATLQTKKYRYGIDLITPTDQGG-----QYISLSTNQ--------IGSTLNDNDN 734
Score = 149, Expect = 5.0e-07, Identities = 128/525 (24%), Positives = 248/525 (47%)
 Q: 1234 ELISRINAISNNFLISVLEVPEL----KTINDTQNYI--TRNSSGNYVLNPEKVLDLTNVSDTN-SIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSID--AKISFGIVPFRSMETNSLT------ESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNAN-----YRIKQVEYPKSYVPFNGVFSKEENPLLVNSLVLENTSGLWGNYSSFTDSGFAGLVSTVGINNIINMAMPYSEEGLSKLATNL-SISSNSRNDIITRLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDW 1758
      ++I +IN S+N ++ V ++ +L  K I + Q Y+  +  +Y ++P K  TN  T SI+ +N+F+ + + + +  S D + I+F +V F + N T   E Y ++DA +N     + N +   N +I GI K+S+ V L+ +KK +N+ LF  + +    A++N+ AA Y+L++GD F   N  RYT     K + LKVVGI    IY  NA ILG++     +S Y + ++   G +    +G TN N   RI + P  P + + K+  + +  +L +    Y+++ +   S V +N+ +++   +  +L + +I ++ N + R  + +  +  +      +N+ E  +F  T  T+ ++E ++I L + +II+++++IS  ++D ++ +LK +GYSD +N  L+ F+P ++I I+ I +V + +F+ ++FN+ ++ L   W
 S: 1040 KIIKKINFKSDNDIV-VTKINDLTYQVKNIINQQIYLYSPKPIKRSYRIDPAKA---TNAIKTGLSIKLDNDFINLVLLTHPSINPSYADVWSGITFNMVGFDYLTKNDKTQLNEFDEPYIWIDAQIN---------KINNQKYEEAKNPKIIGIIKNSKLVHLLSNKKQ-INNLLFNKNDEQ------VAIINRVAAKYYNLKIGDHFSFVANNQTNRYTKDYI----KKQITLKVVGIIDTYQGIEIYTGIKNAAEILGMH---------SSPYADKSLYDEYDGAF-------NGIFTNKNNPAMLTRIISIYSPSGLYPISETWKKDAPTINLIKNILSD------KYTTYELNNKWDPKSLV-LNSRLSLTKALGYKNFDELKLDARNIYDDNHNYLGLRDEQAQAEWVIDKLISIYGRDTYSSTLNNVEVVDVLFAVLETASKTIQTVEIVVIFLILFIIILVLVLISINSLSDTLKVAKLLKNIGYSDLKNAKLFLMAFLPSLIIGSIISIPLVIVVMQVFSEIIFNSLNVLLTTSFIW 1538
>gi|186701641|ref|ZP_02971343.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] >gi|186700881|gb|EDU19163.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] (1540 aa)
Score = 396, Expect = 1.1e-35, Identities = 123/441 (27%), Positives = 226/441 (51%)
 Q:  702 LEYSFSANAGMTPTTYSSRASLYAPYGNSIVVNEAWLNSNQKSVLPTNQWQKVLLMNSSE--FRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESL---LYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKK---------------AYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIA-FLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSNTMFDNNN 1142
      + +SF  AG+  Y  S YA G    A+L+++ K  P  WQK L+ + + F W +LD +Y ++I++ ++I+ SGI+ + +PI+S S IPNP+ EG+ YV+ GY +   +N  N ++  I   + VD+S L ++ +  +        AYL + +    R+ +  I  I F ++  +L++ I++ +++ ++ +NK+++ I+ ANG+  +I +S + G  +I G+ GYL+A+ Q L + I S +W IP + F++ L + I  ++ F+L  LG W  + PI +L+ +E K++K++Y++K     K+ I L+ S +TR I+F ++ +   I  T  K + +  TL+ ++Y Y +L TP++Q G   +Y L TN      +T+ DN+N
 S:  259 ITFSFEP-AGIPIPVYFDVKSAYALVGLG-----AFLSNHNKQKYPMYLWQKALVDHEEQQSFEKWFNSLDEKYIIHIDNTPYLILDSGITPDFMYPIISFTSVIPNPKKEGLVYVNLNGYARIYDAFRSNPIEN-NLQIRITNQKHQSVDISILKKIVKNLNDQIKKDAIMNWPTSLDAAYLKDDTNNHITPSPLRLVFINKITNTIQTFSVLITLFILILTIFVIVIIINRFLAQNKINIGISIANGVPRWKIILSFAFIGLIPCVIGGLCGYLTAYFTQNLAINIFSGYWLIPTVLENFNFGALITVIIFPFLLFFILIVGLGYWSIRKPPI-DLMRGTETFKISKIVYVIKFPFKYISGFNKYLITLSFSSITRIIIFSIMIALSFGSIMFLTGTRGKIKQTIDATLQTKKYRYGIDLITPTDQGG-----QYISLSTNQ--------IGSTLNDNDN 699
Score = 148, Expect = 5.7e-07, Identities = 128/525 (24%), Positives = 248/525 (47%)
 Q: 1234 ELISRINAISNNFLISVLEVPEL----KTINDTQNYI--TRNSSGNYVLNPEKVLDLTNVSDTN-SIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSID--AKISFGIVPFRSMETNSLT------ESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNAN-----YRIKQVEYPKSYVPFNGVFSKEENPLLVNSLVLENTSGLWGNYSSFTDSGFAGLVSTVGINNIINMAMPYSEEGLSKLATNL-SISSNSRNDIITRLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDW 1758
      ++I +IN S+N ++ V ++ +L  K I + Q Y+  +  +Y ++P K  TN  T SI+ +N+F+ + + + +  S D + I+F +V F + N T   E Y ++DA +N     + N +   N +I GI K+S+ V L+ +KK +N+ LF  + +    A++N+ AA Y+L++GD F   N  RYT     K + LKVVGI    IY  NA ILG++     +S Y + ++   G +    +G TN N   RI + P  P + + K+  + +  +L +    Y+++ +   S V +N+ +++   +  +L + +I ++ N + R  + +  +  +      +N+ E  +F  T  T+ ++E ++I L + +II+++++IS  ++D ++ +LK +GYSD +N  L+ F+P ++I I+ I +V + +F+ ++FN+ ++ L   W
 S: 1005 KIIKKINFKSDNDIV-VTKINDLTYQVKNIINQQIYLYSPKPIKRSYRIDPAKA---TNAIKTGLSIKLDNDFINLVLLTHPSINPSYADVWSGITFNMVGFDYLTKNDKTQLNEFDEPYIWIDAQIN---------KINNQKYEEAKNPKIIGIIKNSKLVHLLSNKKQ-INNLLFNKNDEQ------VAIINRVAAKYYNLKIGDHFSFVANNQTNRYTKDYI----KKQITLKVVGIIDTYQGIEIYTGIKNAAEILGMH---------SSPYADKSLYDEYDGAF-------NGIFTNKNNPAMLTRIISIYSPSGLYPISETWKKDAPTINLIKNILSD------KYTTYELNNKWDPKSLV-LNSRLSLTKALGYKNFDELKLDARNIYDDNHNYLGLRDEQAQAEWVIDKLISIYGRDTYSSTLNNVEVVDVLFAVLETASKTIQTVEIVVIFLILFIIILVLVLISINSLSDTLKVAKLLKNIGYSDLKNAKLFLMAFLPSLIIGSIISIPLVIVVMQVFSEIIFNSLNVLLTTSFIW 1503
>gi|170761957|ref|YP_001752399.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|171920330|ref|ZP_02691358.2| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|183508697|ref|ZP_02958185.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|168827534|gb|ACA32796.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|171902751|gb|EDT49040.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|182675619|gb|EDT87524.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] (1549 aa)
Score = 396, Expect = 1.1e-35, Identities = 123/441 (27%), Positives = 226/441 (51%)
 Q:  702 LEYSFSANAGMTPTTYSSRASLYAPYGNSIVVNEAWLNSNQKSVLPTNQWQKVLLMNSSE--FRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESL---LYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKK---------------AYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIA-FLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSNTMFDNNN 1142
      + +SF  AG+  Y  S YA G    A+L+++ K  P  WQK L+ + + F W +LD +Y ++I++ ++I+ SGI+ + +PI+S S IPNP+ EG+ YV+ GY +   +N  N ++  I   + VD+S L ++ +  +        AYL + +    R+ +  I  I F ++  +L++ I++ +++ ++ +NK+++ I+ ANG+  +I +S + G  +I G+ GYL+A+ Q L + I S +W IP + F++ L + I  ++ F+L  LG W  + PI +L+ +E K++K++Y++K     K+ I L+ S +TR I+F ++ +   I  T  K + +  TL+ ++Y Y +L TP++Q G   +Y L TN      +T+ DN+N
 S:  268 ITFSFEP-AGIPIPVYFDVKSAYALVGLG-----AFLSNHNKQKYPMYLWQKALVDHEEQQSFEKWFNSLDEKYIIHIDNTPYLILDSGITPDFMYPIISFTSVIPNPKKEGLVYVNLNGYARIYDAFRSNPIEN-NLQIRITNQKHQSVDISILKKIVKNLNDQIKKDAIMNWPTSLDAAYLKDDTNNHITPSPLRLVFINKITNTIQTFSVLITLFILILTIFVIVIIINRFLAQNKINIGISIANGVPRWKIILSFAFIGLIPCVIGGLCGYLTAYFTQNLAINIFSGYWLIPTVLENFNFGALITVIIFPFLLFFILIVGLGYWSIRKPPI-DLMRGTETFKISKIVYVIKFPFKYISGFNKYLITLSFSSITRIIIFSIMIALSFGSIMFLTGTRGKIKQTIDATLQTKKYRYGIDLITPTDQGG-----QYISLSTNQ--------IGSTLNDNDN 708
Score = 148, Expect = 5.6e-07, Identities = 128/525 (24%), Positives = 248/525 (47%)
 Q: 1234 ELISRINAISNNFLISVLEVPEL----KTINDTQNYI--TRNSSGNYVLNPEKVLDLTNVSDTN-SIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSID--AKISFGIVPFRSMETNSLT------ESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNAN-----YRIKQVEYPKSYVPFNGVFSKEENPLLVNSLVLENTSGLWGNYSSFTDSGFAGLVSTVGINNIINMAMPYSEEGLSKLATNL-SISSNSRNDIITRLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDW 1758
      ++I +IN S+N ++ V ++ +L  K I + Q Y+  +  +Y ++P K  TN  T SI+ +N+F+ + + + +  S D + I+F +V F + N T   E Y ++DA +N     + N +   N +I GI K+S+ V L+ +KK +N+ LF  + +    A++N+ AA Y+L++GD F   N  RYT     K + LKVVGI    IY  NA ILG++     +S Y + ++   G +    +G TN N   RI + P  P + + K+  + +  +L +    Y+++ +   S V +N+ +++   +  +L + +I ++ N + R  + +  +  +      +N+ E  +F  T  T+ ++E ++I L + +II+++++IS  ++D ++ +LK +GYSD +N  L+ F+P ++I I+ I +V + +F+ ++FN+ ++ L   W
 S: 1014 KIIKKINFKSDNDIV-VTKINDLTYQVKNIINQQIYLYSPKPIKRSYRIDPAKA---TNAIKTGLSIKLDNDFINLVLLTHPSINPSYADVWSGITFNMVGFDYLTKNDKTQLNEFDEPYIWIDAQIN---------KINNQKYEEAKNPKIIGIIKNSKLVHLLSNKKQ-INNLLFNKNDEQ------VAIINRVAAKYYNLKIGDHFSFVANNQTNRYTKDYI----KKQITLKVVGIIDTYQGIEIYTGIKNAAEILGMH---------SSPYADKSLYDEYDGAF-------NGIFTNKNNPAMLTRIISIYSPSGLYPISETWKKDAPTINLIKNILSD------KYTTYELNNKWDPKSLV-LNSRLSLTKALGYKNFDELKLDARNIYDDNHNYLGLRDEQAQAEWVIDKLISIYGRDTYSSTLNNVEVVDVLFAVLETASKTIQTVEIVVIFLILFIIILVLVLISINSLSDTLKVAKLLKNIGYSDLKNAKLFLMAFLPSLIIGSIISIPLVIVVMQVFSEIIFNSLNVLLTTSFIW 1512
>gi|71894623|ref|YP_278731.1| putative ABC transporter permease protein [Mycoplasma synoviae 53] (2638 aa)
Score = 344, Expect = 1.0e-29, Identities = 232/1052 (22%), Positives = 456/1052 (43%)
 Q:  734 NEAWLNSNQKSV----LPTNQWQKVLLMNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIY-FAIRFNYGEKVD--LSSLNSLMDSYTK----------KAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYV-EKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILF--VVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSNTMFDNNNPYRKLVTSTDQDEKDLLALRDLQGNVIK--YSNGQPKYFSNLLLPSYVHVDAFKKDPQLFRNAVVSKWLVDFEISIAGIYVNAWQFVSEAFPLELISRINAISNNFLISVLEVPELKTINDTQNYI------TRNSSGNYVLNPEKVL------------DLTNVSDTNSIR---FNNEFLKYIGMIYGNTELSSIDAKISFGIVPFRSME-TNSLTESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSG-INPTKSV-----KLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNANYRIKQVEYPKSYVPFNGVFSKEENP-LLVNSLVLENTSGLWGNYSSFTDSGFAGLVSTVGINNIINMAMP--------------YSEEGLSKLATNLSISSNSRNDIITRLSSSMS--ISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKK 1785
      N AWL N K +  +P N + + L+NS     L   +N+N ++FIIIG I+ + +P++ E+  + + +G+ YV+ G++ +  NS+ N + + +  GE D  S + + +++Y +     + YL++E+    + R+   I  IN + L +L+     ++K Y+ KNKV + I + G S +I S++ F F   G++GY+ F Q  + ++ N+W +PI  FS++ L  +  ++A + +   + R  +L+S  E+K+ ++ + S  S + KF +L +  +  F  + ++ ++I A    F+ +  T +NR Y Y Y+L+TP+ +S YK          F+ + DN  Y L S++ +    R  N I  ++NG P+Y         DP   V++++ ++ I+ G+ V+ + + + P  ++I I N +  LE +  + ++ N I    N G +  P+ ++      D N +  I  + NE+ ++ +I G +L   K  ++ F +  N  E+YTY A ND ++ +  R + K + + N   K + +F     D N L EP+     P ++N+ A Y+Y L+   + ++N+ R+ +   INP + +   K K+V IS   T  I  AN I L+                       ++ + +  PFNG+ SK E P LL++S L + S WG ++  + + +   N++  +        YS+ ++K  N + + N RN I   +++  ++ +L   P ++ ++ +       NT+ I T + +F  I+I++I S++++N+ + +AI  LGYS+KE +   IF+P +L++ ++ I +  + +F+ +  ASI +  I+ +    ++G+ +I + + + + K
 S: 1632 NYAWLQQNNKKIYSGEIPDNPIKMLALLNS---------LPEDNILNVNGVKFIIIGQEITADYLYPVIDEENLQVDTKSQGIIYVNQNGFDRI--RNSYRNNVVKEYVVSKIPGETTDEQKSEIRNNIENYVQETIDDSAKIQRTYLTNELDGINPERSLRVRIIDSIISSINKSLIALTGILIFFVTVSVIFIIKRYIFNKNKV-IGILISQGYSPWEIVFSMTTFSIFIIFFGGILGYVVGFTSQAAVIHVIKNYWTLPIVTLNFSWVSLLVTLMIPFLAITVLIYSITISSLRFKSIDLMSGVYEVKLGRVQRIFSSLFKSKKITTKFSASLIFNSFWKLFSFGTSIFLTSIVTIFAFTATT--VFDKAINETYKNRLYNYKYDLKTPTVESNAYKT------------------FNGSTLDNQ-LYVPLGHSSEINSYAGDYFRPGFSNSINTNFANGNPEY----------------NDPH-----VLTQFSLNIRIN-GGVSVDPFNLIFNSLPDSQKNKIIVI-RNIIGKELEKTQDNLVYNSNNEIDISKTSKINKVGFFGYIPDNLVIQNGKFWYFQYNDAKNEYERVQITTGAYRNEYRQF--LINGYKKLYEDPKKTQDFLISFGGIYLDNRFDETYTYAQAIFNDNSINLYGYRPDSKQIQVYDNNVNILKKINDEF---------DANPDLNEPI---------PLIINEVARYKYLLQRNQIITLKIENTTDRFKEKFDKEINPNRELSDNTYKFKIVDISKTYINTEFIIPHQAANLITKLD---------------------------------------------KLNFGEDTGPFNGILSKNEIPSLLLSSASLYSYSNFWGVVAAIDTNSMSRIDKVALFNSLFGSKLTNPNDFTEGVLKTNGYSDFEIAKF-INPNFNQNDRNAIYDNYHQTINNPDGAINKFLAAYNDMPYVIVASNLDAKNIELSFTTITANTVKVIITFVSIIFFITSIVILIIFSTILINENTKNIAIWSILGYSNKEKVKMFFGIFIPFILVAFLLAIPLAIAIMQIFSITLTYVASIAIPSMINAVNIFATLGVVLGVFSITSVILWINMNK 2628
>gi|144575197|gb|AAZ44020.2| putative ABC transporter permease protein [Mycoplasma synoviae 53] (2636 aa)
Score = 344, Expect = 1.1e-29, Identities = 232/1052 (22%), Positives = 456/1052 (43%)
 Q:  734 NEAWLNSNQKSV----LPTNQWQKVLLMNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIY-FAIRFNYGEKVD--LSSLNSLMDSYTK----------KAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYV-EKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILF--VVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSNTMFDNNNPYRKLVTSTDQDEKDLLALRDLQGNVIK--YSNGQPKYFSNLLLPSYVHVDAFKKDPQLFRNAVVSKWLVDFEISIAGIYVNAWQFVSEAFPLELISRINAISNNFLISVLEVPELKTINDTQNYI------TRNSSGNYVLNPEKVL------------DLTNVSDTNSIR---FNNEFLKYIGMIYGNTELSSIDAKISFGIVPFRSME-TNSLTESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSG-INPTKSV-----KLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNANYRIKQVEYPKSYVPFNGVFSKEENP-LLVNSLVLENTSGLWGNYSSFTDSGFAGLVSTVGINNIINMAMP--------------YSEEGLSKLATNLSISSNSRNDIITRLSSSMS--ISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKK 1785
      N AWL N K +  +P N + + L+NS     L   +N+N ++FIIIG I+ + +P++ E+  + + +G+ YV+ G++ +  NS+ N + + +  GE D  S + + +++Y +     + YL++E+    + R+   I  IN + L +L+     ++K Y+ KNKV + I + G S +I S++ F F   G++GY+ F Q  + ++ N+W +PI  FS++ L  +  ++A + +   + R  +L+S  E+K+ ++ + S  S + KF +L +  +  F  + ++ ++I A    F+ +  T +NR Y Y Y+L+TP+ +S YK          F+ + DN  Y L S++ +    R  N I  ++NG P+Y         DP   V++++ ++ I+ G+ V+ + + + P  ++I I N +  LE +  + ++ N I    N G +  P+ ++      D N +  I  + NE+ ++ +I G +L   K  ++ F +  N  E+YTY A ND ++ +  R + K + + N   K + +F     D N L EP+     P ++N+ A Y+Y L+   + ++N+ R+ +   INP + +   K K+V IS   T  I  AN I L+                       ++ + +  PFNG+ SK E P LL++S L + S WG ++  + + +   N++  +        YS+ ++K  N + + N RN I   +++  ++ +L   P ++ ++ +       NT+ I T + +F  I+I++I S++++N+ + +AI  LGYS+KE +   IF+P +L++ ++ I +  + +F+ +  ASI +  I+ +    ++G+ +I + + + + K
 S: 1630 NYAWLQQNNKKIYSGEIPDNPIKMLALLNS---------LPEDNILNVNGVKFIIIGQEITADYLYPVIDEENLQVDTKSQGIIYVNQNGFDRI--RNSYRNNVVKEYVVSKIPGETTDEQKSEIRNNIENYVQETIDDSAKIQRTYLTNELDGINPERSLRVRIIDSIISSINKSLIALTGILIFFVTVSVIFIIKRYIFNKNKV-IGILISQGYSPWEIVFSMTTFSIFIIFFGGILGYVVGFTSQAAVIHVIKNYWTLPIVTLNFSWVSLLVTLMIPFLAITVLIYSITISSLRFKSIDLMSGVYEVKLGRVQRIFSSLFKSKKITTKFSASLIFNSFWKLFSFGTSIFLTSIVTIFAFTATT--VFDKAINETYKNRLYNYKYDLKTPTVESNAYKT------------------FNGSTLDNQ-LYVPLGHSSEINSYAGDYFRPGFSNSINTNFANGNPEY----------------NDPH-----VLTQFSLNIRIN-GGVSVDPFNLIFNSLPDSQKNKIIVI-RNIIGKELEKTQDNLVYNSNNEIDISKTSKINKVGFFGYIPDNLVIQNGKFWYFQYNDAKNEYERVQITTGAYRNEYRQF--LINGYKKLYEDPKKTQDFLISFGGIYLDNRFDETYTYAQAIFNDNSINLYGYRPDSKQIQVYDNNVNILKKINDEF---------DANPDLNEPI---------PLIINEVARYKYLLQRNQIITLKIENTTDRFKEKFDKEINPNRELSDNTYKFKIVDISKTYINTEFIIPHQAANLITKLD---------------------------------------------KLNFGEDTGPFNGILSKNEIPSLLLSSASLYSYSNFWGVVAAIDTNSMSRIDKVALFNSLFGSKLTNPNDFTEGVLKTNGYSDFEIAKF-INPNFNQNDRNAIYDNYHQTINNPDGAINKFLAAYNDMPYVIVASNLDAKNIELSFTTITANTVKVIITFVSIIFFITSIVILIIFSTILINENTKNIAIWSILGYSNKEKVKMFFGIFIPFILVAFLLAIPLAIAIMQIFSITLTYVASIAIPSMINAVNIFATLGVVLGVFSITSVILWINMNK 2626
>gi|72080785|ref|YP_287843.1| hypothetical protein MHP7448_0453 [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (2666 aa)
Score = 334, Expect = 1.9e-28, Identities = 250/1056 (23%), Positives = 467/1056 (44%)
 Q:  728 GNSIVVNEAWLNSNQKSVLPTNQWQKVLLMNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKKAYLS--SEITDFTNLL--------------TARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIG-LFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSP------INELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTN--DEAGGIYDIFSNTMFDNNNPYRKLVTSTDQDEKDLLALRDLQGNVIKYSNGQPKYFSNLLLPSYVHVDAFKKDPQLFRNAVVSKWLVDFEISIAGIYVNAWQFVSEAFPLELISRINAISNNFLISVLEVPEL-KTINDTQNYITRNSSGNYVLNPEKVLDLTNVSDTNSIRF--------NNEFLKYIGMIYGNT----------------ELSSIDAKISFGIVPFRSMETNSLTES--YTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNANYRIKQVEYPKSYVPFNGVFSKEENPLLVNSLVLENTSGLWGNYSSFTDS---GFAGLVSTVG-----INNIINMAMPYSEEGLSKLATNLSISSNSRNDIITRLSSSMSISSLQTWLQN-------NFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYL 1783
      G + VN+++L N+K V   +Q + ++S+   + LD +Y +N  L++II+G+ S + +P++ ++  + + + + YV+ G++  ++  +  YF IR  G  +   + +DS+ K + S S+ T FTN +       T I    IY++LF++ILV    ++ + ++K Y+ N  L I +A G S +IA S  G  A + G +G+L+ F +   ++S FW  I++ F I +FS I  ++ +L  + W  + P   INE+ +S  KV KL + KSK   ++ KF I+L ++ + + I ++    ++  +  F+ S  T +NR Y Y NL +P+++ G  V   LG N  AG    NT + N+P              + G P F  +   VD+ ++P   V+S+ ++ +++ A  + + V  P L + I AISN + + +V + + I  Q Y         L + SD N RF     NE+ Y  I+G +          S D ISF + F   +L ++ YTY+D+     S++ G N      K +  + I DK N+   E  +D  +YP ++N  A +++L +G  ++ + N  RY + + + P K K ++GIS   + + SQ AN +LGL+ +         +L +++  L P   +N I+Q+  S  +G ++   + V+ L ++T G + N +F+++   G +  G   I ++IN   E+   A+ L +S +  + +   +I ++ L+N       + + +  T   + +F  I+I  ++ +F+ + +II++II+S ++N+ ++ +AIL LGY++K +   I++P++LIS ++ I V   +FN +  SI+L+ +  +  F  GI+ + FIFV +L
 S: 1649 GYVVKVNKSYLEKNKKEV-----YQGKIPDSASDIEKLIELLDPKYILNAGGLKYIIVGTDFSIDYLYPVIDEKNVKLDGQNQVLAYVNKFGFDKARFSYQSNPIKNYFLIRLKPG--TNREKFRADIDSFIAKNFASNSSQHTFFTNEIDHLNPERALRIQVGTNIIETFSKTNIYLSLFLSILV-------LFAIAFIIKRYISTNNKVLGILRAQGYSLFEIASSFLSIGFIIAFLGGSLGFLAGFFGKIPLYNLISQFWEFDINIYNFEPISFVFSLIIPFFVISVLIYLVIFWNLRQKPYHLLSGINEINTSKFAQKVAKLFW--KSK-----IVNKFSISLVINSIWKIISLIIAIVIVQFVLIFSLSSYNIFQNSIRKTYQNRHYAYKINLFSPTKEGGPLVVYNAKDLGKNLYVPAG------ENTEVNYNSPNY-------------------------FRPGNPSVFG--INSKNGLVDSKSRNP-----VVISRSSLNIKVNQAN-KASIFDIVLANLPESLRNNIFAISNKVVHQIEKVQNIPEKIKQKQPYFKY---------------LVDSSDPNQGRFWYYQFDQDKNEYRAYEVSIFGQSNNRDAYRKFLVDSYLNNQVSKDFTISFAGIEFSENANENLPKNQVYTYIDSFYGAKNNTESSIKIYGYN-----------PKTEKNSIIEIKDKYNNNLLAEIEKYPIKDE--IYPLIINYVFAKKHNLGIGSRIEVPILNHVDRYYNKIKKL-PQKKAKFVIIGISDTYINSELITSQAIANKLLGLDQFE-----------------NILKNYN---LSPFNGIILSNPEIEQISKSFSLYSPSGYWAGSSK-ISVDQLNKDDTIGFFANIFAFSENETDKTKGALQIAGYTKQEILDLINFDKKNQEKPWLNSASALDFASLTNPSFVNQ-----NIPEIKKALKNFNEIYGETIYQIGLTGLEAKNIETNFISNFANLFGAGINI---VVIIFLVVSLIILVIIASSIINENQQNIAILDVLGYANKTKVRLFYSIYLPILLISSLISIPFVIIAMEIFNSYILLTNSIFLSLGLSISTFFLAF----GIILVVFIFVLSFL 2649
>gi|144575465|gb|AAZ53820.2| ABC transporter permease protein [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (2651 aa)
Score = 332, Expect = 2.8e-28, Identities = 250/1056 (23%), Positives = 467/1056 (44%)
 Q:  728 GNSIVVNEAWLNSNQKSVLPTNQWQKVLLMNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKKAYLS--SEITDFTNLL--------------TARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIG-LFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSP------INELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTN--DEAGGIYDIFSNTMFDNNNPYRKLVTSTDQDEKDLLALRDLQGNVIKYSNGQPKYFSNLLLPSYVHVDAFKKDPQLFRNAVVSKWLVDFEISIAGIYVNAWQFVSEAFPLELISRINAISNNFLISVLEVPEL-KTINDTQNYITRNSSGNYVLNPEKVLDLTNVSDTNSIRF--------NNEFLKYIGMIYGNT----------------ELSSIDAKISFGIVPFRSMETNSLTES--YTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNANYRIKQVEYPKSYVPFNGVFSKEENPLLVNSLVLENTSGLWGNYSSFTDS---GFAGLVSTVG-----INNIINMAMPYSEEGLSKLATNLSISSNSRNDIITRLSSSMSISSLQTWLQN-------NFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYL 1783
      G + VN+++L N+K V   +Q + ++S+   + LD +Y +N  L++II+G+ S + +P++ ++  + + + + YV+ G++  ++  +  YF IR  G  +   + +DS+ K + S S+ T FTN +       T I    IY++LF++ILV    ++ + ++K Y+ N  L I +A G S +IA S  G  A + G +G+L+ F +   ++S FW  I++ F I +FS I  ++ +L  + W  + P   INE+ +S  KV KL + KSK   ++ KF I+L ++ + + I ++    ++  +  F+ S  T +NR Y Y NL +P+++ G  V   LG N  AG    NT + N+P              + G P F  +   VD+ ++P   V+S+ ++ +++ A  + + V  P L + I AISN + + +V + + I  Q Y         L + SD N RF     NE+ Y  I+G +          S D ISF + F   +L ++ YTY+D+     S++ G N      K +  + I DK N+   E  +D  +YP ++N  A +++L +G  ++ + N  RY + + + P K K ++GIS   + + SQ AN +LGL+ +         +L +++  L P   +N I+Q+  S  +G ++   + V+ L ++T G + N +F+++   G +  G   I ++IN   E+   A+ L +S +  + +   +I ++ L+N       + + +  T   + +F  I+I  ++ +F+ + +II++II+S ++N+ ++ +AIL LGY++K +   I++P++LIS ++ I V   +FN +  SI+L+ +  +  F  GI+ + FIFV +L
 S: 1634 GYVVKVNKSYLEKNKKEV-----YQGKIPDSASDIEKLIELLDPKYILNAGGLKYIIVGTDFSIDYLYPVIDEKNVKLDGQNQVLAYVNKFGFDKARFSYQSNPIKNYFLIRLKPG--TNREKFRADIDSFIAKNFASNSSQHTFFTNEIDHLNPERALRIQVGTNIIETFSKTNIYLSLFLSILV-------LFAIAFIIKRYISTNNKVLGILRAQGYSLFEIASSFLSIGFIIAFLGGSLGFLAGFFGKIPLYNLISQFWEFDINIYNFEPISFVFSLIIPFFVISVLIYLVIFWNLRQKPYHLLSGINEINTSKFAQKVAKLFW--KSK-----IVNKFSISLVINSIWKIISLIIAIVIVQFVLIFSLSSYNIFQNSIRKTYQNRHYAYKINLFSPTKEGGPLVVYNAKDLGKNLYVPAG------ENTEVNYNSPNY-------------------------FRPGNPSVFG--INSKNGLVDSKSRNP-----VVISRSSLNIKVNQAN-KASIFDIVLANLPESLRNNIFAISNKVVHQIEKVQNIPEKIKQKQPYFKY---------------LVDSSDPNQGRFWYYQFDQDKNEYRAYEVSIFGQSNNRDAYRKFLVDSYLNNQVSKDFTISFAGIEFSENANENLPKNQVYTYIDSFYGAKNNTESSIKIYGYN-----------PKTEKNSIIEIKDKYNNNLLAEIEKYPIKDE--IYPLIINYVFAKKHNLGIGSRIEVPILNHVDRYYNKIKKL-PQKKAKFVIIGISDTYINSELITSQAIANKLLGLDQFE-----------------NILKNYN---LSPFNGIILSNPEIEQISKSFSLYSPSGYWAGSSK-ISVDQLNKDDTIGFFANIFAFSENETDKTKGALQIAGYTKQEILDLINFDKKNQEKPWLNSASALDFASLTNPSFVNQ-----NIPEIKKALKNFNEIYGETIYQIGLTGLEAKNIETNFISNFANLFGAGINI---VVIIFLVVSLIILVIIASSIINENQQNIAILDVLGYANKTKVRLFYSIYLPILLISSLISIPFVIIAMEIFNSYILLTNSIFLSLGLSISTFFLAF----GIILVVFIFVLSFL 2634
>gi|71893801|ref|YP_279247.1| hypothetical protein MHJ_0450 [Mycoplasma hyopneumoniae J] (2660 aa)
Score = 332, Expect = 3.2e-28, Identities = 250/1056 (23%), Positives = 469/1056 (44%)
 Q:  728 GNSIVVNEAWLNSNQKSVLPTNQWQKVLLMNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKKAYLS--SEITDFTNLL--------------TARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIG-LFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSP------INELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTN--DEAGGIYDIFSNTMFDNNNPYRKLVTSTDQDEKDLLALRDLQGNVIKYSNGQPKYFSNLLLPSYVHVDAFKKDPQLFRNAVVSKWLVDFEISIAGIYVNAWQFVSEAFPLELISRINAISNNFLISVLEVPEL-KTINDTQNYITRNSSGNYVLNPEKVLDLTNVSDTNSIRF--------NNEFLKYIGMIYG-----------------NTELSSIDAKISFGIVPFRSMETNSLTES--YTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNANYRIKQVEYPKSYVPFNGVFSKEENPLLVNSLVLENTSGLWGNYSSFTDS---GFAGLVSTVG-----INNIINMAMPYSEEGLSKLATNLSISSNSRNDIITRLSSSMSISSLQTWLQN-------NFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYL 1783
      G + VN+++L N+K V   +Q + ++S+   + LD +Y +N  L++II+G+ S + +P++ ++  + + + + YV+ G++  ++  +  YF IR  G  +   + +DS+ K + S S+ T FTN +       T I    IY++LF++ILV    ++ + ++K Y+ N  L I +A G S +IA S  G  A + G +G+LS F +   ++S FW  I++ F I +FS I  ++ +L  + W  + P   INE+ +S  KV KL + KSK   ++ KF I+L ++ + + I ++    ++  +  F+ S  T +NR Y Y NL +P+++ G  V   LG N  AG    NT + N+P              + G P F  +   VD+ ++P   V+S+ ++ +++ A  + + V  P L + I AISN + + +V + + I  Q Y         L + SD N RF     NE+ Y  I+G         N +++ D ISF + F   +L ++ YTY+D+     S++ G N      K +  + I DK N+   E  +D  +YP ++N  A +++L +G  ++ + N  RY + + + P K K ++GIS   + + SQ AN +LGL+ +         +L +++  L P   +N I+Q+  S  +G ++   + V+ L ++T G + N +F+++   G +  G   I ++IN   E+   ++ L +S +  + +   +I ++ L+N       + + +  T   + +F  I+I  ++ +F+ + +II++II+S ++N+ ++ +AIL LGY++K +   I++P++LIS ++ I V   +FN +  SI+L+ +  +  F  GI+ + FIFV +L
 S: 1643 GYVVKVNKSYLEKNKKEV-----YQGKIPDSASDIEKLIELLDPKYILNAGGLKYIIVGTDFSIDYLYPVIDEKNVKLDGQNQVLAYVNKFGFDKARFSYQSNPIKNYFLIRLKPG--TNREKFRADIDSFIAKNFASNSSQHTFFTNEIDHLNPERALRIQVGTNIIETFSKTNIYLSLFLSILV-------LFAIAFIIKRYISTNNKVLGILRAQGYSLFEIASSFLSIGFIIAFLGGSLGFLSGFFGKIPLYNLISQFWEFDINIYNFEPISFVFSLIIPFFVISVLIYLVIFWNLRQKPYHLLSGINEINTSKFAQKVAKLFW--KSK-----IVNKFSISLVINSIWKIISLIIAIVIVQFVLIFSLSSYNIFQNSIKKTYQNRHYAYKINLFSPTKEGGPLVVYNAKDLGKNLYVPAG------ENTEVNYNSPNY-------------------------FRPGNPSVFG--INSKNGLVDSESRNP-----VVISRSSLNIKVNQAN-KASIFDIVLANLPESLRNNIFAISNKVVHQIEKVQNIPEKIKQKQPYFKY---------------LVDSSDPNQGRFWYYQFDQDKNEYRAYEVSIFGQSNNRDAYRKFLVDSYLNNQVAK-DFTISFAGIEFSENANENLPKNQVYTYIDSFYGAKNNTESSIKIYGYN-----------PKTEKNSIIEIKDKYNNNLLAEIEKYPIKDE--IYPLIINYVFAKKHNLGIGSRIEVPILNHVDRYYNKIKKL-PQKKAKFVIIGISDTYINSELITSQAIANKLLGLDQFE-----------------NILKNYN---LSPFNGIILSNPEIEQISKSFSLYSPSGYWAGSSK-ISVDQLNKDDTIGFFANIFAFSENETDKTKGALQIAGYTKQEILDLINFDKKNQEKPWLNSSSALDFASLTNPSFVNQ-----NIPEIKKALKNFNEIYGETIYQIGLTGLEAKNIETNFISNFANLFGAGINI---VVIIFLVVSLIILVIIASSIINENQQNIAILDVLGYANKTKVRLFYSIYLPILLISSLISIPFVIIAMEIFNSYILLTNSIFLSLGLSISTFFLAF----GIILVVFIFVLSFL 2643
>gi|144227641|gb|AAZ44536.2| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hyopneumoniae J] (2651 aa)
Score = 331, Expect = 3.8e-28, Identities = 249/1056 (23%), Positives = 467/1056 (44%)
 Q:  728 GNSIVVNEAWLNSNQKSVLPTNQWQKVLLMNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKKAYLS--SEITDFTNLL--------------TARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIG-LFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSP------INELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTN--DEAGGIYDIFSNTMFDNNNPYRKLVTSTDQDEKDLLALRDLQGNVIKYSNGQPKYFSNLLLPSYVHVDAFKKDPQLFRNAVVSKWLVDFEISIAGIYVNAWQFVSEAFPLELISRINAISNNFLISVLEVPEL-KTINDTQNYITRNSSGNYVLNPEKVLDLTNVSDTNSIRF--------NNEFLKYIGMIYGNT----------------ELSSIDAKISFGIVPFRSMETNSLTES--YTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNANYRIKQVEYPKSYVPFNGVFSKEENPLLVNSLVLENTSGLWGNYSSFTDS---GFAGLVSTVG-----INNIINMAMPYSEEGLSKLATNLSISSNSRNDIITRLSSSMSISSLQTWLQN-------NFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYL 1783
      G + VN+++L N+K V   +Q + ++S+   + LD +Y +N  L++II+G+ S + +P++ ++  + + + + YV+ G++  ++  +  YF IR  G  +   + +DS+ K + S S+ T FTN +       T I    IY++LF++ILV    ++ + ++K Y+ N  L I +A G S +IA S  G  A + G +G+LS F +   ++S FW  I++ F I +FS I  ++ +L  + W  + P   INE+ +S  KV KL + KSK   ++ KF I+L ++ + + I ++    ++  +  F+ S  T +NR Y Y NL +P+++ G  V   LG N  AG    NT + N+P              + G P F  +   VD+ ++P   V+S+ ++ +++ A  + + V  P L + I AISN + + +V + + I  Q Y         L + SD N RF     NE+ Y  I+G +          + D ISF + F   +L ++ YTY+D+     S++ G N      K +  + I DK N+   E  +D  +YP ++N  A +++L +G  ++ + N  RY + + + P K K ++GIS   + + SQ AN +LGL+ +         +L +++  L P   +N I+Q+  S  +G ++   + V+ L ++T G + N +F+++   G +  G   I ++IN   E+   ++ L +S +  + +   +I ++ L+N       + + +  T   + +F  I+I  ++ +F+ + +II++II+S ++N+ ++ +AIL LGY++K +   I++P++LIS ++ I V   +FN +  SI+L+ +  +  F  GI+ + FIFV +L
 S: 1634 GYVVKVNKSYLEKNKKEV-----YQGKIPDSASDIEKLIELLDPKYILNAGGLKYIIVGTDFSIDYLYPVIDEKNVKLDGQNQVLAYVNKFGFDKARFSYQSNPIKNYFLIRLKPG--TNREKFRADIDSFIAKNFASNSSQHTFFTNEIDHLNPERALRIQVGTNIIETFSKTNIYLSLFLSILV-------LFAIAFIIKRYISTNNKVLGILRAQGYSLFEIASSFLSIGFIIAFLGGSLGFLSGFFGKIPLYNLISQFWEFDINIYNFEPISFVFSLIIPFFVISVLIYLVIFWNLRQKPYHLLSGINEINTSKFAQKVAKLFW--KSK-----IVNKFSISLVINSIWKIISLIIAIVIVQFVLIFSLSSYNIFQNSIKKTYQNRHYAYKINLFSPTKEGGPLVVYNAKDLGKNLYVPAG------ENTEVNYNSPNY-------------------------FRPGNPSVFG--INSKNGLVDSESRNP-----VVISRSSLNIKVNQAN-KASIFDIVLANLPESLRNNIFAISNKVVHQIEKVQNIPEKIKQKQPYFKY---------------LVDSSDPNQGRFWYYQFDQDKNEYRAYEVSIFGQSNNRDAYRKFLVDSYLNNQVAKDFTISFAGIEFSENANENLPKNQVYTYIDSFYGAKNNTESSIKIYGYN-----------PKTEKNSIIEIKDKYNNNLLAEIEKYPIKDE--IYPLIINYVFAKKHNLGIGSRIEVPILNHVDRYYNKIKKL-PQKKAKFVIIGISDTYINSELITSQAIANKLLGLDQFE-----------------NILKNYN---LSPFNGIILSNPEIEQISKSFSLYSPSGYWAGSSK-ISVDQLNKDDTIGFFANIFAFSENETDKTKGALQIAGYTKQEILDLINFDKKNQEKPWLNSSSALDFASLTNPSFVNQ-----NIPEIKKALKNFNEIYGETIYQIGLTGLEAKNIETNFISNFANLFGAGINI---VVIIFLVVSLIILVIIASSIINENQQNIAILDVLGYANKTKVRLFYSIYLPILLISSLISIPFVIIAMEIFNSYILLTNSIFLSLGLSISTFFLAF----GIILVVFIFVLSFL 2634
>gi|54020519|ref|YP_115962.1| hypothetical protein mhp452 [Mycoplasma hyopneumoniae 232] >gi|53987692|gb|AAV27893.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hyopneumoniae 232] (2651 aa)
Score = 328, Expect = 8.3e-28, Identities = 249/1056 (23%), Positives = 466/1056 (44%)
 Q:  728 GNSIVVNEAWLNSNQKSVLPTNQWQKVLLMNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKKAYLS--SEITDFTNLL--------------TARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIG-LFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSP------INELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTN--DEAGGIYDIFSNTMFDNNNPYRKLVTSTDQDEKDLLALRDLQGNVIKYSNGQPKYFSNLLLPSYVHVDAFKKDPQLFRNAVVSKWLVDFEISIAGIYVNAWQFVSEAFPLELISRINAISNNFLISVLEVPEL-KTINDTQNYITRNSSGNYVLNPEKVLDLTNVSDTNSIRF--------NNEFLKYIGMIYGNT----------------ELSSIDAKISFGIVPFRSMETNSLTES--YTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNANYRIKQVEYPKSYVPFNGVFSKEENPLLVNSLVLENTSGLWGNYSSFTDS---GFAGLVSTVG-----INNIINMAMPYSEEGLSKLATNLSISSNSRNDIITRLSSSMSISSLQTWLQN-------NFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYL 1783
      G + VN+++L N+K V   +Q + ++S+   + LD +Y +N  L++II+G+ S + +P++ ++  + + + + YV+ G++  ++  +  YF IR  G  +   + +DS+ K + S S+ T FTN +       T I    IY++LF++ILV    ++ + ++K Y+ N  L I +A G S +IA S  G  A + G +G+L+ F +   ++S FW  I++ F I +FS I  ++ +L  + W  + P   INE+ +S  KV KL + KSK   ++ KF I+L ++ + + I ++    ++  +  F+ S  T +NR Y Y NL +P+++ G  V   LG N  AG    NT + N+P              + G P F  +   VD+ ++P   V+S+ ++ +++ A  + + V  P L + I A SN + + +V + + I  Q Y         L + SD N RF     NE+ Y  I+G +          S D ISF + F   +L ++ YTY+D+     S++ G N      K +  + I DK N+   E  +D  +YP ++N  A +++L +G  ++ + N  RY + + + P K K ++GIS   + + SQ AN +LGL+ +         +L +++  L P   +N I+Q+  S  +G ++   + V+ L ++T G + N +F+++   G +  G   I ++IN   E+   A+ L +S +  + +   +I ++ L+N       + + +  T   + +F  I+I  ++ +F+ + +II++II+S ++N+ ++ +AIL LGY++K +   I++P++LIS ++ I V   +FN +  SI+L+ +  +  F  GI+ + FIFV +L
 S: 1634 GYVVKVNKSYLEKNKKEV-----YQGKIPDSASDIEKLIELLDPKYILNAGGLKYIIVGTDFSIDYLYPVIDEKNVKLDGQNQVLAYVNKFGFDKARFSYQSNPIKNYFLIRLKPG--TNREKFRADIDSFIGKNFASNSSQHTFFTNEIDHLNPERALRIQVGTNIIETFSKTNIYLSLFLSILV-------LFAIAFIIKRYISTNNKVLGILRAQGYSLFEIASSFLSIGFIIAFLGGSLGFLAGFFGKIPLYNLISQFWEFDINIYNFEPISFVFSLIIPFFVISVLIYLVIFWNLRQKPYHLLSGINEINTSKFAQKVAKLFW--KSK-----IVNKFSISLVINSIWKIISLIIAIVIVQFVLIFSLSSYNIFQNSIKKTYQNRHYAYKINLFSPTKEGGPLVVYNAKDLGKNLYVPAG------ENTEVNYNSPNY-------------------------FRPGNPSVFG--INSKNGLVDSKTRNP-----VVISRSSLNIKVNQAN-KASIFDIVLANLPESLRNNIFATSNKVVHQIEKVQNIPEKIKQKQPYFKY---------------LVDSSDPNQGRFWYYQFDQDKNEYRAYEVSIFGQSNNRDAYRKFLVDSYLNNQVSKDFTISFAGIEFSENANENLPKNQVYTYIDSFYGAKNNTESSIKIYGYN-----------PKTEKNSIIEIKDKYNNNLLAEIEKYPIKDE--IYPLIINYVFAKKHNLGIGSRIEVPILNHVDRYYNKIKKL-PQKKAKFVIIGISDTYINSELITSQAIANKLLGLDQFE-----------------NILKNYN---LSPFNGIILSNPEIEQISKSFSLYSPSGYWAGSSK-ISVDQLNKDDTIGFFANIFAFSENETDKTKGALQIAGYTKQEILDLINFDKKNQEKPWLNSASALDFASLTNPSFVNQ-----NIPEIKKALKNFNEIYGETIYQIGLTGLEAKNIETNFISNFANLFGAGINI---VVIIFLVVSLIILVIIASSIINENQQNIAILDVLGYANKTKVRLFYSIYLPILLISSLISIPFVIIAMEIFNSYILLTNSIFLSLGLSISTFFLAF----GIILVVFIFVLSFL 2634
>gi|66880418|ref|ZP_00405399.1| hypothetical protein MgenG_01000025 [Mycoplasma genitalium G-37] (258 aa)
Score = 308, Expect = 2.0e-25, Identities = 73/231 (31%), Positives = 138/231 (59%)
 Q:  756 LMNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRF----NYGEKVDLSSLNSLMDSY-----TKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYI 986
      +  + F W +L RYK +IN L F I+G G S E +P++S++SP+PN + E + +V+D Y S+L+  +NQ+ Y+A +   + ++ + + + ++ Y   + A+  +I+ F L TAR +P L+ Y+ + T++  L+++ +YL LL+K +++KN+  +I +A G S+ + + +SVF  AI+S +G L AFLL+G  GI++ +W+I +  F+++
 S:   1 MQTPNNFPNWLNDLPDRYKFSINGLTFAILGIGESVETGYPVLSLQSPLPNTQDEALIFVNDQAYRSILFAVPAANQENYYAFKSTDLKQHTDQDPVQFIANRLEGYLDVPRSDLAFNVKDISKFNYLTTARNYFPDLVQSYLAIVSTVIAIFLIILALYLIILLIKSFIKKNQTEFSIIRAGGFSTTKFIVGMSVFAGIVAIVSSFLGVLFAFLLEGQVKGIINRYWFIALPENSFNWL 240
>gi|193216518|ref|YP_001999760.1| ABC transporter permease protein [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] >gi|193001841|gb|ACF07056.1| ABC transporter permease protein [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] (2777 aa)
Score = 306, Expect = 3.3e-25, Identities = 239/1053 (22%), Positives = 456/1053 (43%)
 Q:  733 VNEAWLNSNQKSVLPTNQWQKVLLMNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSL--------NSLMDSYTKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSG--IACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTR-FILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSNTMFDNNNPYRKLVTSTDQDEKDLLALRDLQGNVIKYSNGQPKYFSNLLLPSYVHVDAFKKD--PQLFRNAVVSKWLVDFEISIAGIYVNAWQFVSEAFPLELISRINAISNNFLISVLEVPELKT------------INDTQNYITRNSSGNYVLNPEKVLDLTN-----VSDTNSIRFNNEFL-KYIGMIYGNTELSSIDAKISFGIVPFRSMETNSLTESYTYLDATLNDPTVRIPSVR-NNGKN---------LLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFE---PVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSM-SGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNANYRIKQVEYPKSYVPFNGVFSKEENPL-LVNSLVLENTSGLWGNYSSFTDSGFAGLVSTVGINNIINMAMPYSEEGLSKLATNLSISSNSRND----------------IITRLSSSMSISSLQTWLQ---NNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDT---------YVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSV--LFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKK 1785
      VN+A+L+ N K + T  K L N  + + +L +YK+ +N++E++IIG  + + +P+V+ E+  + + + + YV+ G++ +      Y I+    +++ +    +++ S KK Y ++E    + RI+  +  I   I + +L+VI I++  ++K Y+E   + I A G + +IA+S + FG  A I G+ GY++  LQ  + I S++W + +  F+ + L   + L I+ L+F+ + +  R P+ E+++  E+ +N +  +   + + KF I++ L+  + F LF+  S L I+  +  F+ S + T +NR Y Y +L++P+ +         GG Y    +++N+ R L  +D   L    G+ + Y N    N L P    F D P+ F  V++K +D ++ ++ + ++ W    P  +R+ I   + +   L T      + D + Y  ++G   PE  DL+N   +  N + +++  K  + N + SS ++ +    R   L ++Y +D + D V  V N  N     L    I+G ++DS+++ ++  NDL+ KL +  P E    P VVN +A + L VGD + D+ N  R+  +   P  + +VVGIS     S+  + ILG++     T T    + L  ++ L P  E N    ++ K Y FNG+ S ++ P+ +++L  + SG WG ++F  G +     N+      L + A N  ++ N         +  + + IS Q    N F P     +  FD      +I T+ I T++I +  + I+I++II+++M+  R +A  LGY++ E +   F+P +L++  G+ I ATL + +FN V + + I L  ++  +  + + + T+ +  L L +
 S: 1717 VNQAYLDKNNKEIY-TGDISK-YLNNPLAMKEFIASLPSKYKIKVNTIEYLIIGKETTADYLYPVVNEENIQVDTKTQALVYVNQRGFDRIRSAYPTFAIKEYVLIKMPKASDKEINKMRDELNGVISNITSSANKKVYKTTESDYLNPERSIRITAVMSVVNIIQKAQVISIIMLIVIVIFIVYFVIKRYIENRHKVIGILCAQGYKTSEIALSFAAFGWLPAAIGGIAGYITGLSLQLGAMRIFSSYWTLENNTIPFNVLSLLIAMILPVLGISALIFA-ITYYAVRRKPV-EMMNGLVELSINNVSQKIYMIFRRWNIKMKFVISMILNNFWKLFSLFLGFSSTSL-IMMFFLSSGNVFDRSISQTYKNRNYRYKLDLESPTTE------------------GGPY-----VTYNHNDLSRLLYVPSD-----LAGKASSNGSQLDYEN------PNFLRPG----GGFNSDVIPRKFDPVVLTKSSLDLKLDLS-VELSPWDITYANMPETQRARVLQIFERVSMKMQATQNLITGEVNSGEGGYIAVKDLEKYKRDKAAGR----PE---DLSNRKGYFLFSNNRLSGDDDVASKSFRYVAWNPQSSSYESSVKVTTSAHREKYREFLVDAYKKID--VPDFYVAFGGVYWNEATNERYTYAKLGLTNGQETRIYGYQEDSKYIKVLDKNGNDLSKKLDQWSGPSEP------IPLVVNNVSAKRLGLSVGDIIEGDLLNHVDRFVHKLVQTAAPQTRYRFRVVGISDTYINDEFVASKKILDRILGMD---------TLTKRLRDARRSELDQLNA--LYPEKKEENIR------KFNKKYEAFNGILSVDKTPVQTIDTLTTYSASGYWGATATFDTEGASAEAKWAFFKNVFISNPKLKFTSLFEHAINAYNEAHGTNKKYEEEMRKFLGIDDPAVFEEIKETTDISKFQKIASDAINKFYAPQESIYGKNIMYGASFDVNSKDIEAGFISSISKTINVILTVVIIVSFIISIVILVIITNIMIASNRISIATFSVLGYNNFEKIFLFFFSFIPSILLA--CGLMIPATLGLITIFNNFVLSTSQIVLPLTLNISTVIISVVTCLVVFTLTSVITWLSLNR 2767
>gi|15829245|ref|NP_326605.1| ABC transporter permease [Mycoplasma pulmonis UAB CTIP] >gi|14090189|emb|CAC13947.1| ABC TRANSPORTER PERMEASE PROTEIN [Mycoplasma pulmonis] (2599 aa)
Score = 300, Expect = 1.5e-24, Identities = 123/514 (23%), Positives = 235/514 (45%)
 Q:  597 INPNGDYLINLVKFINDSYVTGETENTNANNSSESSKLLSDRIKELAKKIVDHYNGTTANVSGSINVNDYYHLFAMATPQNYYV----------YTNTDNPDNNSSYIFSNNNQNLEYSFSANAGMTPTTYSSRASLYAPYGNSIVVNEAWLNSNQKSV----LPTNQ--WQKVLLMNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRFN-YGEKVDLSSLNSLMDSYT------KKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYI---NLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAF-LLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSG 1110
      ++P + L+ V   S +   + N +N S + L+++++ L K  +   +  G+ N  ++ F   N +V      N+  ++  +F N +  Y F +A  P T +      + VN+A+L N K++  +PTN  + + LL N E      + +N+N +FII+G+ + + +P+V  +  N  + + YV+ G+E +  +  N  Y ++   E++  + S +  T   KK YL++EI    + R++ P+LI  +  N ++ I++ L+ I I   +V Y++  + + I + G S +QI++S++VF F A+ GV GY+  LQGL + + SNFW +   +FS + L  +  ++  +L   +W  + PI +L+S  +KV   +  +  V KF +L ++  + +   +  +II G +I + F S +T +NR Y + NL TP+ + G
 S: 1432 VDPMLNILLPQVALWFTSSLNTPENSQNKDNKSNLAYLITNKVVNLGKMNFEQIQNFVSVFLGNSN-EGVFNNFENDAKSNLFVDLDYLELIGINENSRKKNDEQELVFGINFKKTIYEF-IDAVTYPHTLDNVVVFNDVASYLVKVNQAYLVKNNKTIYTGEIPTNNKLFNEFLLKNKDE----------SWMLNVNGSQFIIVGTDTTSDYLYPVVDENNLQVNTSQQAIVYVNQKGFERVKTFSESPNIKEYILVKAEPKKERLLADQIESYISQQTDQSVGIKKTYLNNEIDPINPERSIRVATPRLIISSVSNFNFYIIIILITLVAISIIF---IVHRYIKNKSLVIGILISQGYSPLQISLSMTVFAMFTAVFGGVFGYVVGNNLQGLLMNVFSNFWTLERHTEKFSIVSLMVAVFLPFLGMSILIILTSLWILRKKPI-DLMSGITAIKVGSFSRRINRLFSKRNVKTKFSASLLVNSFFKLLSLAFAITITSTIIMFGISINKVFSKSIDSTYKNRHYSFKLNLATPTLEGG 1956
Score = 138, Expect = 1.0e-05, Identities = 40/112 (35%), Positives = 60/112 (53%)
 Q: 1370 IFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKL--FEPVETEDNYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLN 1481
      I+G K DS+F+ +I +  DL ++ FE +T D  VYP VVN ++ +Y L +G TF + + N TRY+ +  N  +V +VVGI+     SQ+ N I LN
 S: 2219 IYGYKSDSKFIKIIDENDVDLMQEIAKFE-TKTIDGKKVYPVVVNTVSSKKYKLGIGSTFGVSILNKATRYSHQIKQENFDNNVIFEVVGINPTFINEEFITSQEIVNEITDLN 2331
Score = 129, Expect = 1.1e-04, Identities = 29/89 (32%), Positives = 50/89 (56%)
 Q: 1697 VAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKK 1785
      +AI  LGY++KE L+  IFVP ++ ++++  V +  FNF + NAASI L  + +  L F+A+ I+++ IF + + K
 S: 2501 IAIFAILGYNNKERLILFFSIFVPFIIFAILLSSVFVLAIIFTFNFFLINAASIALPLSLKFWHMLVTFLAVAAIISVTSIFSWIGINK 2589
>gi|188568885|ref|ZP_03005600.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 2] (2263 aa)
Score = 212, Expect = 2.5e-14, Identities = 87/362 (24%), Positives = 163/362 (45%)
 Q:  774 KVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGI-----------YLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSN 1135
      KV IN  F IIG+ S E FP ++  + N +  V YV+D G+ L  +   Y+ ++ N   +L  N++ +  K  LS++ +      P I +  LF+T L +++ I +      Y + +K + KNKV L  +A G++ Q +S + F  ++I ++GY A+ +Q L + + S++W IPI + S  +F+  L +   + ++  + P E +   K+NK +  K+  F +  +  ++ L R ++ +V+ S+  I ++    F S + T  R Y Y+ +L +P+EQ G Y + ++ +G +E  + I N
 S:  886 KVEINGQFFFIIGAVDSPEFLFPAINDSDILINKQKSTVLYVNDSGFAKLKTIAASVPILEYYTLKVN-TNNFNLLQKNNVYNQ-IKSELLSAKKGNIYK--KTDKDNPYRIYVKRTLFLTQLRNLVIAIAVGLIVLILLLGIYFVASSIKNMINKNKVMLGAMQAQGVTRWQAWLSFAPFYTIPSLIVLIIGYSVAYAIQPLIMRLFSSYWLIPIPEQFVSVGWIFAIPITLALILGFICWTLIFYILKQPTAETMKGDAGFKINKFIIGTKAIFLKFGAIRVLKATYVVANLARMLILLVIASSFSIIASIIATTKNNFSQSASITNAKREYEYAVDLYSPTEQGGFYYISKFEEMGVPNEYSPLKQIVQN 1254
Score = 201, Expect = 4.2e-13, Identities = 162/645 (25%), Positives = 289/645 (44%)
 Q: 1125 EAGGIYDIFSNTM-FDNNNPYRKLVTSTDQDEKDLLALRDLQGN-----VIKYSNGQPKY---FSNLLLPSYVHVDAFKKDPQLFRNAVVSKWLVDFEISIAG----IYVNAWQFVSEAFPLELISR--------INAISNNFLISVLEVPELKTINDTQNY----ITRNSS-----------------------GNYVLNPEKVLDLTNVSDTNSIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSIDAKISFGIVPFRSMETNSLTESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETED-NYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNANYRIK-QVEYPKSYVP---FNGVFSKEENPLLVNSLV-LENTSGLWGNYSSFTDSGFAGLVSTVGINNIINMAMPYSEEGLSKLATNLSISSNSRNDIITRLSSSMSISSLQTWLQNNFGT----PSIVAINSF---EYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYL--FGFIAIV 1769
      E G IY I S T+  + N Y  V + D+ +  L  L+ N   +    P Y  SN+ PS    ++ + F + V+SK +D IS+   I N W F   P+ I+R    ++  NF  +++ ++ + D N+  I R S            G + +N + +  +++ + F EFL+ I +Y    + K   + F ++E   + YTYL  +  T +   N K L I+ K F  K S  L   ND  L + ++ ++ N V+ ++NK A +Y L + D F+ ++ N  R ++ +    K KVVGI+    + I+Q AN ++G +                    +YR + QVE   +  FNG F+KE++P+ N++  + SGL  S  DS  L+ +G N+ N+ + +    LA ++ +S +N I   S +++ L  +  FG   PS A+++  E F +V D    T ++  II  IP ++II+++++S + N+ RRL+AI+K LG D +N+ + + I+ V L+++++  +  + ++  +F A +I L  I W ++ FGF+ +V
 S: 1593 EKGYIYQISSATLEGSDTNLYLDNVNAIDKTKDSGLPYSSLKYNNAMREIKDLGTDHPVYGKMLSNVYYPSISTQPEILQNIRFFDSKVISKSSLDGNISVKATDVNIEFNPWVFAKTFLPITAIARSELNEKHLLDEAFKNFGYEIIDGKKVNKLYDVPNFEDDGIVRQVSLWTKTGLPPKSENDEDAFFVKINGQWKINEKPGV----LTEQGAAEFLPEFLRLITQMYTFKSTRYLQYKAG---LKFVNIEDEKTQQPYTYLLGQMQTKTKKFG---NEIKILGINYEKNKFIDDKPSPTTQL--SLINDQGVNLIDLIKDDNVNNEVHNIIINKVVAQKYHLNINDVFEYEINNHIKRLSNKFNNTPQVYKTKFKVVGINDSLMDEQLIINQKIANKLIGFD----------------------------------------DYRERMQVENGHPIIEAREFNGFFTKEKSPIFFNNMASFYSPSGL----SPAIDSWPQNLLENIG-GNVQNINIYWIFYYSWDLANSILNASFDKNKISWDSFSEVNLDKLLKKMSKIFGKEANLPSFKAVDANIENEIFASVID------KTSFTLLLNIIIAIIPSLVIIIILVASTLANESRRLIAIMKVLGMRDFKNVNNFMFIYPIVWLLNILIATPLSFGIIHIYKLAIFAAFNIVLVASIPWWIFVVSFGFVGLV 2237
>gi|13358107|ref|NP_078381.1| hypothetical protein UU543 [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|11356824|pir||B82877 conserved hypothetical UU543 [imported] - Ureaplasma urealyticum >gi|6899548|gb|AAF30956.1|AE002153_4 conserved hypothetical [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] (1413 aa)
Score = 211, Expect = 3.5e-14, Identities = 84/362 (23%), Positives = 164/362 (45%)
 Q:  774 KVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLN-------SLMDSYTKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSN 1135
      K+ IN  F IIG+ S E FP ++  + N +  V YV+D G+ L  ++   Y+ ++ N +  L  N    L+DS   Y ++ +  +  R +  +  I   L+ ++L++GIY + +K + KNKV   +A G+S Q+ S + F  ++I ++GY ++ +Q L + + S++W IPI + S  +F+  L +   ++ ++  +  E +   K+NK +  K+  F +  +  ++ L R ++ +V+ S+  I ++    F S + T  R Y Y+ +L +P+EQ G Y + ++ +G ++E  + I N
 S:  36 KIEINGQFFFIIGAVDSPEFLFPAINDSDILINKQKSTVLYVNDSGFAKLKTISASVPILEYYTLKVNTNDLNLLQKNNVYNEIKSELLDSKKGNIYKRTDKDNPYPIYVKRTFFLTQLRNLIIAIALSLIVLILLLGIYFVTSSIKNMINKNKVMFGAMQAQGVSRWQVWFSFAPFYTIPSLIVLIIGYSISYEIQPLIMRLFSSYWLIPIPDQFVSVGWIFAIPIALTLILGFICWVLIYYILKHSTAETMKGDAGFKINKFIIKTKAIFLKFGAIRVLKATYVVANLARMLILLVIASSFSIIASIIATTKNNFSQSASITNAKREYQYAVDLYSPTEQGGFYYISKFDEMGVSNEYAPLKQIVKN 404
Score = 193, Expect = 4.2e-12, Identities = 160/645 (24%), Positives = 291/645 (45%)
 Q: 1125 EAGGIYDIFSNTM-FDNNNPYRKLVTSTDQDEKDLLALRDLQGN-----VIKYSNGQPKY---FSNLLLPSYVHVDAFKKDPQLFRNAVVSKWLVDFEISIAG----IYVNAWQFVSEAFPLELISR--------INAISNNFLISVLEVPELKTINDTQNY-----------ITRNSSGNYVLNPEKVLDLTN------------VSDTNSIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSIDAKISFGIVPFRSMETNSLTESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDI--NKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETED-NYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNANYRIKQVEYPKSYVPFNGVFSKEENPLLVNSLV-LENTSGLWGNYSSFTDSGFAGLVSTVGINNIINMAMPYSEEGLSKLATNLSISSNSRNDIITRLSSSMSISSLQTWLQNNFGT----PSIVAINSF---EYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYL--FGFIAIV 1769
      E G +Y I + T+  + N Y  V S D+ + + L  L+ N   +    P Y  SN+ PS    ++ + F + V+SK +D IS+   I N W F   P+ I+R    ++   F  ++  ++ + D N+      T+N    N E  +       +++ + F EFL+ I +Y    + K   + F ++E  + + YTYL  +  T R   N K L I+  NK I G  + ++LI  ND  L + ++ +D N ++ ++NK A +Y L++ D F+ + N  R ++ +    K KVVGI+    + I+Q AN ++G +            D+  +  +G    I++ E    FNG F+KE+ P+ N++  + +GL  S  DS  L+ +G N+ ++ + +    LA ++ +S +N I   S +++ L  +  FG   PS A+++  E F +V D  T F L++I  I  IP ++II+++++S + N+ RRL+AI+K LG D N+ + + I+ V L+++++  +  + ++  +F A +I L  I W ++ +GF+ IV
 S:  743 EKGYVYQISTATLEGSDTNLYLDNVNSIDKTKDNGLPYSSLKYNNAMREIKNLGTDHPVYGKMLSNVYYPSISTQPEILQNIRFFDSKVISKSSLDGNISVKATDVNIEFNPWVFAKTFLPITAIARSELNEKHLLDEAFKTFGYEIINGKKINKLYDVPNFEDNGIIHQISLWTKNGLPPKSENDENAFFIKQNGQWKINEKPGVLTEQGAAEFLPEFLRLITQMYTFKTTRYLQYKAG---LKFVNIEDEKVQQPYTYLLGKMQTKTKRFA---NEIKILGINYEKNKFINGKPSPTTQLSLI----NDQGVNLIDLIKNDDPNNEIHNIIINKVVAQKYHLKINDVFEYQINNHIKRLSNKFNNTPENYKTKFKVVGINDSLMDEQLIINQKVANKLIGFD------------------------DYRRRIQIENGYPI-----IEERE-------FNGFFTKEKEPIFFNNMASFYSPTGL----SPAIDSWPQNLLENIG-GNVQSINIYWIFYYSWDLANSILNASFDKNKITWEPFSEINLDKLLKKIGKIFGKEANLPSFKAVDANIENEIFASVVDK--TSFTLLLNI----ITAIIPSLVIIIILVASTLANESRRLIAIMKVLGMRDFRNVNNFMFIYPIVWLLNILIATPLSFGIIHIYKLAIFAAFNIVLVASIPWWIFVISYGFVGIV 1387
>gi|188518370|ref|ZP_03003877.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|188530636|ref|ZP_03004983.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 4 str. ATCC 27816] >gi|188998162|gb|EDU67259.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] (2263 aa)
Score = 209, Expect = 6.0e-14, Identities = 86/362 (23%), Positives = 162/362 (44%)
 Q:  774 KVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGI-----------YLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSN 1135
      KV IN  F IIG+ S E FP ++  + N +  V YV+D G+ L  +   Y+ ++ N   +L  N++ +  K  LS++ +      P I +  LF+T L +++ I +      Y + +K + KNKV   +A G++ Q +S + F  ++I ++GY A+ +Q L + + S++W IPI + S  +F+  L +   + ++  + P E +   K+NK +  K+  F +  +  ++ L R ++ +V+ S+  I ++    F S + T  R Y Y+ +L +P+EQ G Y + ++ +G +E  + I N
 S:  886 KVEINGQFFFIIGAVDSPEFLFPAINDSDILINKQKSTVLYVNDSGFAKLKTIAASVPILEYYTLKVN-TNNFNLLQKNNVYNQ-IKSELLSAKKGNIYK--KTDKDNPYRIYVKRTLFLTQLRNLVIAIAVGLIVLILLLGIYFVASSIKNMINKNKVMFGAMQAQGVTRWQAWLSFAPFYTIPSLIVLIIGYSVAYAIQPLIMRLFSSYWLIPIPEQFVSVGWIFAIPITLALILGFICWTLIFYILKQPTAETMKGDAGFKINKFIIGTKAIFLKFGAIRVLKATYVVANLARMLILLVIASSFSIIASIIATTKNNFSQSASITNAKREYEYAVDLYSPTEQGGFYYISKFEEMGVPNEYSPLKQIVQN 1254
Score = 201, Expect = 4.0e-13, Identities = 162/645 (25%), Positives = 289/645 (44%)
 Q: 1125 EAGGIYDIFSNTM-FDNNNPYRKLVTSTDQDEKDLLALRDLQGN-----VIKYSNGQPKY---FSNLLLPSYVHVDAFKKDPQLFRNAVVSKWLVDFEISIAG----IYVNAWQFVSEAFPLELISR--------INAISNNFLISVLEVPELKTINDTQNY----ITRNSS-----------------------GNYVLNPEKVLDLTNVSDTNSIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSIDAKISFGIVPFRSMETNSLTESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETED-NYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNANYRIK-QVEYPKSYVP---FNGVFSKEENPLLVNSLV-LENTSGLWGNYSSFTDSGFAGLVSTVGINNIINMAMPYSEEGLSKLATNLSISSNSRNDIITRLSSSMSISSLQTWLQNNFGT----PSIVAINSF---EYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYL--FGFIAIV 1769
      E G IY I S T+  + N Y  V + D+ +  L  L+ N   +    P Y  SN+ PS    ++ + F + V+SK +D IS+   I N W F   P+ I+R    ++  NF  +++ ++ + D N+  I R S            G + +N + +  +++ + F EFL+ I +Y    + K   + F ++E   + YTYL  +  T +   N K L I+ K F  K S  L   ND  L + ++ ++ N V+ ++NK A +Y L + D F+ ++ N  R ++ +    K KVVGI+    + I+Q AN ++G +                    +YR + QVE   +  FNG F+KE++P+ N++  + SGL  S  DS  L+ +G N+ N+ + +    LA ++ +S +N I   S +++ L  +  FG   PS A+++  E F +V D    T ++  II  IP ++II+++++S + N+ RRL+AI+K LG D +N+ + + I+ V L+++++  +  + ++  +F A +I L  I W ++ FGF+ +V
 S: 1593 EKGYIYQISSATLEGSDTNLYLDNVNAIDKTKDSGLPYSSLKYNNAMREIKDLGTDHPVYGKMLSNVYYPSISTQPEILQNIRFFDSKVISKSSLDGNISVKATDVNIEFNPWVFAKTFLPITAIARSELNEKHLLDEAFKNFGYEIIDGKKVNKLYDVPNFEDDGIVRQVSLWTKTGLPPKSENDEDAFFVKINGQWKINEKPGV----LTEQGAAEFLPEFLRLITQMYTFKSTRYLQYKAG---LKFVNIEDEKTQQPYTYLLGQMQTKTKKFG---NEIKILGINYEKNKFIDDKPSPTTQL--SLINDQGVNLIDLIKDDNVNNEVHNIIINKVVAQKYHLNINDVFEYEINNHIKRLSNKFNNTPQVYKTKFKVVGINDSLMDEQLIINQKIANKLIGFD----------------------------------------DYRERMQVENGHPIIEAREFNGFFTKEKSPIFFNNMASFYSPSGL----SPAIDSWPQNLLENIG-GNVQNINIYWIFYYSWDLANSILNASFDKNKISWDSFSEVNLDKLLKKMSKIFGKEANLPSFKAVDANIENEIFASVID------KTSFTLLLNIIIAIIPSLVIIIILVASTLANESRRLIAIMKVLGMRDFKNVNNFMFIYPIVWLLNILIATPLSFGIIHIYKLAIFAAFNIVLVASIPWWIFVVSFGFVGLV 2237
>gi|188039204|ref|ZP_02998014.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 8] (2263 aa)
Score = 209, Expect = 6.1e-14, Identities = 86/362 (23%), Positives = 162/362 (44%)
 Q:  774 KVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGI-----------YLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSN 1135
      KV IN  F IIG+ S E FP ++  + N +  V YV+D G+ L  +   Y+ ++ N   +L  N++ +  K  LS++ +      P I +  LF+T L +++ I +      Y + +K + KNKV   +A G++ Q +S + F  ++I ++GY A+ +Q L + + S++W IPI + S  +F+  L +   + ++  + P E +   K+NK +  K+  F +  +  ++ L R ++ +V+ S+  I ++    F S + T  R Y Y+ +L +P+EQ G Y + ++ +G +E  + I N
 S:  886 KVEINGQFFFIIGAVDSPEFLFPAINDSDILINKQKSTVLYVNDSGFAKLKTIAASVPILEYYTLKVN-TNNFNLLQKNNVYNQ-IKSELLSAKKGNIYK--KTDKDNPYRIYVKRTLFLTQLRNLVIAIAVGLIVLILLLGIYFVASSIKNMINKNKVMFGAMQAQGVTRWQAWLSFAPFYTIPSLIVLIIGYSVAYAIQPLIMRLFSSYWLIPIPEQFVSVGWIFAIPITLALILGFICWTLIFYILKQPTAETMKGDAGFKINKFIIGTKAIFLKFGAIRVLKATYVVANLARMLILLVIASSFSIIASIIATTKNNFSQSASITNAKREYEYAVDLYSPTEQGGFYYISKFEEMGVPNEYSPLKQIVQN 1254
Score = 201, Expect = 4.2e-13, Identities = 162/645 (25%), Positives = 289/645 (44%)
 Q: 1125 EAGGIYDIFSNTM-FDNNNPYRKLVTSTDQDEKDLLALRDLQGN-----VIKYSNGQPKY---FSNLLLPSYVHVDAFKKDPQLFRNAVVSKWLVDFEISIAG----IYVNAWQFVSEAFPLELISR--------INAISNNFLISVLEVPELKTINDTQNY----ITRNSS-----------------------GNYVLNPEKVLDLTNVSDTNSIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSIDAKISFGIVPFRSMETNSLTESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETED-NYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNANYRIK-QVEYPKSYVP---FNGVFSKEENPLLVNSLV-LENTSGLWGNYSSFTDSGFAGLVSTVGINNIINMAMPYSEEGLSKLATNLSISSNSRNDIITRLSSSMSISSLQTWLQNNFGT----PSIVAINSF---EYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYL--FGFIAIV 1769
      E G IY I S T+  + N Y  V + D+ +  L  L+ N   +    P Y  SN+ PS    ++ + F + V+SK +D IS+   I N W F   P+ I+R    ++  NF  +++ ++ + D N+  I R S            G + +N + +  +++ + F EFL+ I +Y    + K   + F ++E   + YTYL  +  T +   N K L I+ K F  K S  L   ND  L + ++ ++ N V+ ++NK A +Y L + D F+ ++ N  R ++ +    K KVVGI+    + I+Q AN ++G +                    +YR + QVE   +  FNG F+KE++P+ N++  + SGL  S  DS  L+ +G N+ N+ + +    LA ++ +S +N I   S +++ L  +  FG   PS A+++  E F +V D    T ++  II  IP ++II+++++S + N+ RRL+AI+K LG D +N+ + + I+ V L+++++  +  + ++  +F A +I L  I W ++ FGF+ +V
 S: 1593 EKGYIYQISSATLEGSDTNLYLDNVNAIDKTKDSGLPYSSLKYNNAMREIKDLGTDHPVYGKMLSNVYYPSISTQPEILQNIRFFDSKVISKSSLDGNISVKATDVNIEFNPWVFAKTFLPITAIARSELNEKHLLDEAFKNFGYEIIDGKKVNKLYDVPNFEDDGIVRQVSLWTKTGLPPKSENDEDAFFVKINGQWKINEKPGV----LTEQGAAEFLPEFLRLITQMYTFKSTRYLQYKAG---LKFVNIEDEKTQQPYTYLLGQMQTKTKKFG---NEIKILGINYEKNKFIDDKPSPTTQL--SLINDQGVNLIDLIKDDNVNNEVHNIIINKVVAQKYHLNINDVFEYEINNHIKRLSNKFNNTPQVYKTKFKVVGINDSLMDEQLIINQKIANKLIGFD----------------------------------------DYRERMQVENGHPIIEAREFNGFFTKEKSPIFFNNMASFYSPSGL----SPAIDSWPQNLLENIG-GNVQNINIYWIFYYSWDLANSILNASFDKNKISWDSFSEVNLDKLLKKMNKIFGKEANLPSFKAVDANIENEIFASVID------KTSFTLLLNIIIAIIPSLVIIIILVASTLANESRRLIAIMKVLGMRDFKNVNNFMFIYPIVWLLNILIATPLSFGIIHIYKLAIFAAFNIVLVASIPWWIFVVSFGFVGLV 2237
>gi|188592701|ref|ZP_03005990.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma urealyticum serovar 10] (2263 aa)
Score = 208, Expect = 6.3e-14, Identities = 86/362 (23%), Positives = 162/362 (44%)
 Q:  774 KVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGI-----------YLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSN 1135
      KV IN  F IIG+ S E FP ++  + N +  V YV+D G+ L  +   Y+ ++ N   +L  N++ +  K  LS++ +      P I +  LF+T L +++ I +      Y + +K + KNKV   +A G++ Q +S + F  ++I ++GY A+ +Q L + + S++W IPI + S  +F+  L +   + ++  + P E +   K+NK +  K+  F +  +  ++ L R ++ +V+ S+  I ++    F S + T  R Y Y+ +L +P+EQ G Y + ++ +G +E  + I N
 S:  886 KVEINGQFFFIIGAVDSPEFLFPAINDSDILINKQKSTVLYVNDSGFAKLKTIAASVPILEYYTLKVN-TNNFNLLQKNNVYNQ-IKSELLSAKKGNIYK--KTDKDNPYRIYVKRTLFLTQLRNLVIAIAVGLIVLILLLGIYFVASSIKNMINKNKVMFGAMQAQGVTRWQAWLSFAPFYTIPSLIVLIIGYSVAYAIQPLIMRLFSSYWLIPIPEQFVSVGWIFAIPITLALILGFICWTLIFYILKQPTAETMKGDAGFKINKFIIGTKAIFLKFGAIRVLKATYVVANLARMLILLVIASSFSIIASIIATTKNNFSQSASITNAKREYEYAVDLYSPTEQGGFYYISKFEEMGVPNEYSPLKQIVQN 1254
Score = 201, Expect = 4.4e-13, Identities = 162/645 (25%), Positives = 289/645 (44%)
 Q: 1125 EAGGIYDIFSNTM-FDNNNPYRKLVTSTDQDEKDLLALRDLQGN-----VIKYSNGQPKY---FSNLLLPSYVHVDAFKKDPQLFRNAVVSKWLVDFEISIAG----IYVNAWQFVSEAFPLELISR--------INAISNNFLISVLEVPELKTINDTQNY----ITRNSS-----------------------GNYVLNPEKVLDLTNVSDTNSIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSIDAKISFGIVPFRSMETNSLTESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETED-NYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNANYRIK-QVEYPKSYVP---FNGVFSKEENPLLVNSLV-LENTSGLWGNYSSFTDSGFAGLVSTVGINNIINMAMPYSEEGLSKLATNLSISSNSRNDIITRLSSSMSISSLQTWLQNNFGT----PSIVAINSF---EYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYL--FGFIAIV 1769
      E G IY I S T+  + N Y  V + D+ +  L  L+ N   +    P Y  SN+ PS    ++ + F + V+SK +D IS+   I N W F   P+ I+R    ++  NF  +++ ++ + D N+  I R S            G + +N + +  +++ + F EFL+ I +Y    + K   + F ++E   + YTYL  +  T +   N K L I+ K F  K S  L   ND  L + ++ ++ N V+ ++NK A +Y L + D F+ ++ N  R ++ +    K KVVGI+    + I+Q AN ++G +                    +YR + QVE   +  FNG F+KE++P+ N++  + SGL  S  DS  L+ +G N+ N+ + +    LA ++ +S +N I   S +++ L  +  FG   PS A+++  E F +V D    T ++  II  IP ++II+++++S + N+ RRL+AI+K LG D +N+ + + I+ V L+++++  +  + ++  +F A +I L  I W ++ FGF+ +V
 S: 1593 EKGYIYQISSATLEGSDTNLYLDNVNAIDKTKDSGLPYSSLKYNNAMREIKDLGTDHPVYGKMLSNVYYPSISTQPEILQNIRFFDSKVISKSSLDGNISVKATDVNIEFNPWVFAKTFLPITAIARSELNEKHLLDEAFKNFGYEIIDGKKVNKLYDVPNFEDDGIVRQVSLWTKTGLPPKSENDEDAFFVKINGQWKINEKPGV----LTEQGAAEFLPEFLRLITQMYTFKSTRYLQYKAG---LKFVNIEDEKTQQPYTYLLGQMQTKTKKFG---NEIKILGINYEKNKFIDDKPSPTTQL--SLINDQGVNLIDLIKDDNVNNEVHNIIINKVVAQKYHLNINDVFEYEINNHIKRLSNKFNNTPQVYKTKFKVVGINDSLMDEQLIINQKIANKLIGFD----------------------------------------DYRERMQVENGHPIIEAREFNGFFTKEKSPIFFNNMASFYSPSGL----SPAIDSWPQNLLENIG-GNVQNINIYWIFYYSWDLANSILNASFDKNKISWDSFSEVNLDKLLKKMSKIFGKEANLPSFKAVDANIENEIFASVID------KTSFTLLLNIIIAIIPSLVIIIILVASTLANESRRLIAIMKVLGMRDFKNVNNFMFIYPIVWLLNILIATPLSFGIIHIYKLAIFAAFNIVLVASIPWWIFVVSFGFVGLV 2237
>gi|170761857|ref|YP_001752627.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|168827434|gb|ACA32696.1| efflux ABC transporter, permease protein [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] (2263 aa)
Score = 206, Expect = 1.2e-13, Identities = 84/362 (23%), Positives = 164/362 (45%)
 Q:  774 KVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLN-------SLMDSYTKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSN 1135
      K+ IN  F IIG+ S E FP ++  + N +  V YV+D G+ L  ++   Y+ ++ N +  L  N    L+DS   Y ++ +  +  R +  +  I   L+ ++L++GIY + +K + KNKV   +A G+S Q+ S + F  ++I ++GY ++ +Q L + + S++W IPI + S  +F+  L +   ++ ++  +  E +   K+NK +  K+  F +  +  ++ L R ++ +V+ S+  I ++    F S + T  R Y Y+ +L +P+EQ G Y + ++ +G ++E  + I N
 S:  886 KIEINGQFFFIIGAVDSPEFLFPAINDSDILINKQKSTVLYVNDSGFAKLKTISASVPILEYYTLKVNTNDLNLLQKNNVYNEIKSELLDSKKGNIYKRTDKDNPYPIYVKRTFFLTQLRNLIIAIALSLIVLILLLGIYFVTSSIKNMINKNKVMFGAMQAQGVSRWQVWFSFAPFYTIPSLIVLIIGYSISYEIQPLIMRLFSSYWLIPIPDQFVSVGWIFAIPIALTLILGFICWVLIYYILKHSTAETMKGDAGFKINKFIIKTKAIFLKFGAIRVLKATYVVANLARMLILLVIASSFSIIASIIATTKNNFSQSASITNAKREYQYAVDLYSPTEQGGFYYISKFDEMGVSNEYAPLKQIVKN 1254
Score = 185, Expect = 2.9e-11, Identities = 160/645 (24%), Positives = 291/645 (45%)
 Q: 1125 EAGGIYDIFSNTM-FDNNNPYRKLVTSTDQDEKDLLALRDLQGN-----VIKYSNGQPKY---FSNLLLPSYVHVDAFKKDPQLFRNAVVSKWLVDFEISIAG----IYVNAWQFVSEAFPLELISR--------INAISNNFLISVLEVPELKTINDTQNY-----------ITRNSSGNYVLNPEKVLDLTN------------VSDTNSIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSIDAKISFGIVPFRSMETNSLTESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDI--NKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNSKLFEPVETED-NYLVYPAVVNKGAAYQYDLEVGDTFKIDVKNSYTRYTDSMSGINPTKSVKLKVVGISSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNANYRIKQVEYPKSYVPFNGVFSKEENPLLVNSLV-LENTSGLWGNYSSFTDSGFAGLVSTVGINNIINMAMPYSEEGLSKLATNLSISSNSRNDIITRLSSSMSISSLQTWLQNNFGT----PSIVAINSF---EYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYL--FGFIAIV 1769
      E G +Y I + T+  + N Y  V S D+ + + L  L+ N   +    P Y  SN+ PS    ++ + F + V+SK +D IS+   I N W F   P+ I+R    ++   F  ++  ++ + D N+      T+N    N E  +       +++ + F EFL+ I +Y    + K   + F ++E  + + YTYL  +  T R   N K L I+  NK I G  + ++LI  ND  L + ++ +D N ++ ++NK A +Y L++ D F+ + N  R ++ +    K KVVGI+    + I+Q AN ++G +            D+  +  +G    I++ E    FNG F+KE+ P+ N++  + +GL  S  DS  L+ +G N+ ++ + +    LA ++ +S +N I   S +++ L  +  FG   PS A+++  E F +V D  T F L++I  I  IP ++II+++++S + N+ RRL+AI+K LG D N+ + + I+ V L+++++  +  + ++  +F A +I L  I W ++ +GF+ IV
 S: 1593 EKGYVYQISTATLEGSDTNLYLDNVNSIDKTKDNGLPYSSLKYNNAMREIKNLGTDHPVYGKMLSNVYYPSISTQPEILQNIRFFDSKVISKSSLDGNISVKATDVNIEFNPWVFAKTFLPITAIARSELNEKHLLDEAFKTFGYEIINGKKINKLYDVPNFEDNGIIHQISLWTKNGLPPKSENDENAFFIKQNGQWKINEKPGVLTEQGAAEFLPEFLRLITQMYTFKTTRYLQYKAG---LKFVNIEDEKVQQPYTYLLGKMQTKTKRFA---NEIKILGINYEKNKFINGKPSPTTQLSLI----NDQGVNLIDLIKNDDPNNEIHNIIINKVVAQKYHLKINDVFEYQINNHIKRLSNKFNNTPENYKTKFKVVGINDSLMDEQLIINQKVANKLIGFD------------------------DYRRRIQIENGYPI-----IEERE-------FNGFFTKEKEPIFFNNMASFYSPTGL----SPAIDSWPQNLLENIG-GNVQSINIYWIFYYSWDLANSILNASFDKNKITWEPFSEINLDKLLKKIGKIFGKEANLPSFKAVDANIENEIFASVVDK--TSFTLLLNI----ITAIIPSLVIIIILVASTLANESRRLIAIMKVLGMRDFRNVNNFMFIYPIVWLLNILIATPLSFGIIHIYKLAIFAAFNIVLVASIPWWIFVISYGFVGIV 2237
>gi|148378006|ref|YP_001256882.1| ABC transporter permease protein [Mycoplasma agalactiae PG2] >gi|148292052|emb|CAL59444.1| ABC transporter permease protein [Mycoplasma agalactiae PG2] (2723 aa)
Score = 204, Expect = 2.1e-13, Identities = 85/382 (22%), Positives = 175/382 (45%)
 Q:  733 VNEAWLNSNQKSVLPTNQWQKVLLMNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLL--YTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYT------KKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSS---LLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKL-LYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLS---KLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKV 1114
      VN A+L+ N K++   +  L N+ E +  +D +Y +++N ++F+I+G  + + +P++    N + + + Y+++ G+ ++ Y +  +++     +V  ++ +++DS    K+ +  E+     RI+  I  IN+ ++ ++A++ + I +S   +++ Y+    I A G  I+IAISL F  ++I G++GY  F Q L  + SN+W +P S  F + LF +  ++  L  +  + R  +L++ ++  KL  + K    V +F  L S  KL F  V+L S    G A + F + +T +NR Y + +L++P+ +  Y +
 S: 1664 VNYAYLSKNNKAI-----YNGELPRNNVEMESLLNTIDDKYILDVNGIKFLIVGEDTTVDYIYPVIDENHLQVNTQNQALVYLNNYGFSRIMAAYQGNVVKKNLLVVNGSKNSNEVVKRNITNIVDSSISDANKLKRVFSYDELDPINPERALRIT---TIEGMINVILSSIIALMSLFIIMVSVAIIFIIRRYIANKAKVFGILLAQGYRPIEIAISLLPFAMVTSLIGGILGYSIGFRTQILLQNVFSNYWTLPKSAIPFDFFSLFFNVFIPFLGMSLLIIVVALISLRKSSIDLITGVDDAPRGKLFNKIKKKFINKKNVKKRFSFTLAYSGFWKLASFGGSVLLTSIA---TMFGLANYKTFNNTINDTYKNRDYRFKIDLESPTTEGKYYSL 2049
>gi|50365077|ref|YP_053502.1| unknown substrate ABC transporter permease component [Mesoplasma florum L1] >gi|50363633|gb|AAT75618.1| unknown substrate ABC transporter permease component [Mesoplasma florum L1] (1693 aa)
Score = 163, Expect = 1.1e-08, Identities = 83/339 (24%), Positives = 149/339 (43%)
 Q:  775 VNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIY---FAIRFNY-GEKVDLSSLNSLMDSYTKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKF--RIALTLSKLTR--FILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYK 1113
      + + + F +IG   + +P+V+ + PIP P+ G+ Y   +SL   SN +   +A RF + EK D+  N L   K  + + F+ L   P+++ Y +LF I+ ++ VI +  + +K ++ N  + I KA G+  IA+S    AI  + +  L+Q FV +  ++ I +  + S + L G    ++ SFL W+  P+ E+L  E K +  ++L  K + F +KF + ++TL+  R  L V+   ++++G IP  T+++  +N Y SYN    S L K
 S:  489 LKVGAQNFTVIGYATDTFSYYPVVNDDLPIPQPKNTGIIYASQETLKSLFEDTPSSNAEKIAKTYAKRFIWTNEKSDIDLFNYLFAPSQKAKTFAESVYRFSWDLQ-----PQVVLAY-SLFTIIISLIIGVIALSGLLISLKKSIKANTKQIGILKALGVEPHNIALSYIAQSVIIAIFIIPLSWGIGLLVQSGFVHLFIPYFSIQLYQIQVSVLPLIIGFIFFGFLSVMVSFLVAWRLTNKPVIEILRVEETKKSHS--WILNKMKNTIFSKSKFTLKFSITLASTNRRNIYLMTVVIFITSFLVSIGFTIPATVRTAESAYYKNVEYSNSYNYVENVSNSPLSK 827
>gi|66880420|ref|ZP_00405401.1| COG0577: ABC-type antimicrobial peptide transport system, permease component [Mycoplasma genitalium G-37] (118 aa)
Score = 163, Expect = 1.2e-08, Identities = 28/101 (27%), Positives = 60/101 (59%)
 Q: 1666 IETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFI 1766
      ++ ++  IP I I +++  M+ + +R+  LK +GY D +NL+S+L F+P +++L++ I ++A + +  +VFN A ++L  ++L Y+ G +
 S:   4 VDAFLLGTIIPFIFITCVVLGISMLEEMKRIFISLKAIGYRDVQNLISLLTFFIPAFVLALLISIGVLAGVLIGIQAVVFNVAQVFLTNVFEFLPYMVGIV 104
>gi|188159619|ref|ZP_02998777.1| ABC transporter, permease protein, putative [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides LC str. GM12] (1773 aa)
Score = 158, Expect = 3.9e-08, Identities = 77/321 (23%), Positives = 141/321 (43%)
 Q:  782 FIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSF-SNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSL-MDSYTKKAYLSSEITDFTNLLTARISYP----------------KLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKS---KKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNL 1102
      ++ G +  + FP   P+P   G+ Y D  + ++  + SN D   F  +K  ++LN+L +D ++K  +  I + +  A  Y         + I Y +L  +  ++ +I   + V  ++ N  + I KANG+ S IA S  +   +IS +G++  +LQ FVGI +++ + + V EF +I +  +A    LFSF+    P+ ++++ +++  +L  LK  KK F L  + LT S  F L ++L    I++G AIP   ++ N +N Y  Y +
 S:  520 LVVSGYAVDTYSFFPTSDPNVPLPKSDSGGLIYASDKTIDQIIGDQTDPSNNDQTTIYNFFLIKKQSDANLNNLYLDHFSKSTKIRENINAYNSKDKANTFYKTYDFDKSWYSLNWTLYQKITFYYSLATFLTAGLIALIAALAVFVGVIKSIQANAKQIGILKANGVYSKTIASSYIWYALILVLISIPIGWMFGTILQVPFVGIFKDYFSLKVEVIEFDWISVLISVAIFGFLIGLFSFIVALFNIHKPVLQVINHTKKWSRPRLTDWLKKYLFKKIKFNNL--LMLKLTESGKKPFSLLLILTFVATLFISIGIAIPSIAIHTKNNYFKNINYNNEYQI 859
>gi|42561240|ref|NP_975691.1| permease [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|42492738|emb|CAE77333.1| Predicted permease [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] (1384 aa)
Score = 158, Expect = 4.9e-08, Identities = 77/293 (26%), Positives = 142/293 (48%)
 Q:  782 FIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKKA--YLSSEITDFTNL------------------------LTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTL---SKLTRFILFVVLCSAGLSIIA 1074
      + ++G  S + FP ++ SPIPN  EG+ YVD + + + T+ F  D    +  K+ +SS N   Y+ K  LS E D+ N              +R S K   N++ I++ ++ + +Y + L+ K + ++ +  +A G  Q+A++ +  F +I+ G++GY+ + L+ + +  SN++ +  V F +IGL + + +++   SFL +  +   LL +  K++KL L+KS     + R AL +  SKLT + FVVL + L I+
 S:  240 YQVVGFANSADFIFPTINAYSPIPNRLNEGIIYVDPLRFGLIKQTDGFYKYD-------STSSKLVVSSNNEWESFYSLKTNQKLSDETIDWMNQYFSQLINKKAQDKWIYKLEDPNYRFNSRTSVIKKTIGAYNIYSFIVLLAVISVVLYTTFLITKKQILNSRGQIGTMRAIGYKKRQMALNYVMMPFFTSIVGGILGYILSCLVSIIIINRFSNYFSLDYGVFSFDWIGLLNNLIFMWLIISAISFLIGYLIMKKGAINLLENRNVKKISKLGSLIKSLSNKRKFNHRLRAALLVNSGSKLTG-VGFVVLIATILFTIS 553
>gi|66880415|ref|ZP_00405396.1| hypothetical protein MgenG_01000021 [Mycoplasma genitalium G-37] (292 aa)
Score = 157, Expect = 5.7e-08, Identities = 78/261 (29%), Positives = 122/261 (46%)
 Q:   1 MLQLIKQVLKSFKSSILLLIGLFFISFAIVFATFSSLYFSSNISNSYNSLSASSNGNEAFLETKDSELKNNNLSYDFDSLNNLNPIKPNSDGKYFNSLD-EYANLNFSFIYPETNLYHSSFTKQSNARNYIFAYYTSSADTNKYF--KGDGVNKADSLYKDRARGILASYGNLKIPDSSNQWRAFGLELGNEDLKNIIYEIDPLTGQTAIDANSNYV-----NTLGYFSDGYISSTITLWGGNLKYPTNVTGTSATDISGKTYRVKNNN 261
      M  KQ+ KS K  LL G+ F+ F+I+F  S + S+N+ ++Y +L + +N ++    + LK N Y  SL N    D YF+ + +  +N+ F Y E +  S + QSN     S + NK  KGD VN+ D L+ R RGIL +YG  I +  ++  +  N D N   D +T + I  N +   N LGYF+DG I TI+L G ++P +  ++ T +   + NN+
 S:   1 MFSFFKQIFKSLKKFFFLLFGIIFVLFSIIFLETSIVQLSNNLVSTYTTLVSKTNSSDI---VAPAILKEANPVY-IASLTN--------DSGYFSKIKIDDKKINYLFPYQENDF--GSDSGQSNG---------SGDNQNKTIPRKGD-VNEKDKLFLARKRGILKAYGEANIAE-KRIYKGLAVSFNNTDSFNGSDISDSITNRHIISDPQNLIYDASGNLLGYFADGLIKETISLRAGIARFPGDKGKSTGTQVKITQKQQTNND 244
>gi|406356|gb|AAD12431.1| unknown [Mycoplasma genitalium] (116 aa)
Score = 149, Expect = 4.8e-07, Identities = 49/133 (36%), Positives = 73/133 (54%)
 Q: 1459 SSDAFATSIYISQDNANTILGLNFNQGATIIGTSTYGNGTMETTVLGDWSSGVLKPSGTETNAN--YRIKQVEYPKSYVPFNGVFSKEENPLLVN-SLVLENTSGLWGNYSSFTDSGFAGLVSTVGINNIINMAMP 1591
      S+DAF  +YI+Q AN +L L+ NQG II           V+K + ++ ++ Y I V+ P YVPFNGVFSKE P L+N +LVL + G+WGN++ F ++ F LV  ++ +I  +P
 S:   1 STDAFGQELYINQHIANNLLKLSGNQGRGII-------------------RDVIKKTNGQSQSSDEYEIDYVK-PNGYVPFNGVFSKELKPSLLNKALVLNSIIGVWGNFTDFGNN-FQNLVRN-KLDKVITSILP 114
>gi|188159163|ref|ZP_02998575.1| Predicted permease [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides LC str. GM12] (1381 aa)
Score = 149, Expect = 5.4e-07, Identities = 77/293 (26%), Positives = 142/293 (48%)
 Q:  782 FIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYT--KKAYLSSEITDFTNL------------------------LTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTL---SKLTRFILFVVLCSAGLSIIA 1074
      + ++G  S + FP ++ SPIPN  EG+ YVD + + + T+ F  D    +  K+ +SS N   Y+  K LS EI D+ N              +R S K   N++ I++ ++ + +Y + L+ K + ++ +  +A G  Q+ ++ +  F +I+ G++GY+ + L+ + +  SN++ +  V F +IGL + + +++   SFL +  +   LL +  K++KL L+KS     + R AL +  SKLT + FVVL + L I+
 S:  237 YQVVGFANSADFIFPTINAYSPIPNRLNEGIIYVDPLRFGLIKQTDGFYKYD-------STSSKLVVSSNNEWESFYSLKTKQKLSDEIVDWMNQYFSQLINKKAQDKWIYKLEDPNYRFNSRTSVIKKTISAYNIYSFIVLLAVISVVLYTTFLITKKQILNSRGQIGTMRAIGYKKRQMVLNYVMMPFFTSIVGGILGYILSCLISIIIINRFSNYFSLDYGVFSFDWIGLLNNLIFMWLIISSISFLIGYLIMKKGAINLLENRNAKKISKLGSLIKSLSNKRKFNHRLRAALLVNSGSKLTG-VGFVVLIATILFTIS 550
>gi|42560863|ref|NP_975314.1| permease [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|42492360|emb|CAE76956.1| Predicted permease [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] (704 aa)
Score = 133, Expect = 3.3e-05, Identities = 77/312 (24%), Positives = 144/312 (46%)
 Q:  782 FIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSF-SNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSL-MDSYTKKAYLSSEIT---------------DFTN-------LLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLV-IGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLL-----YLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLEN 1093
      ++ G +  + FP   P+P   G+ Y D  + ++  + SN D   F  +K  ++LN+L +D ++K  +  I        DF     L +I++  +A ++  + L+A L V +G+ S    ++ N  + I KANG+ S IA S  +   +IS +G++  +LQ FVGI +++ + + V EF +I +  +A    LFSF+    P+ ++++ +++  +L   YL K K + ++ K  LT S  F L ++L    I++G A+P   ++ N +N
 S:  352 LVVSGYAVDTYSFFPTSDPNVPLPKSDSGGLIYASDKTIDQIIGDQTDPSNNDQTTIYNFFLIKKQSDANLNNLYLDHFSKSTKIRENINAYNNKNKANTFYKTYDFDKSWYSLNWTLYQKITFYYSLATFLTAGLIALIAALAVFVGVIKS-------IQANAKQIGILKANGVYSKTIASSYIWYALILILISIPIGWMFGTVLQVPFVGIFKDYFSLKVEVIEFDWISVLISVAIFGFLIGLFSFIVALFNIHKPVLQVINHTKKWSKPRLTDWFKKYLFKKIKFNNLLMLK----LTESGKKPFSLLLILTFIATLFISIGIAVPSIAIHTKNNYFKN 682
>gi|66880287|ref|ZP_00405270.1| COG0577: ABC-type antimicrobial peptide transport system, permease component [Mycoplasma genitalium G-37] (103 aa)
Score = 133, Expect = 3.6e-05, Identities = 38/102 (37%), Positives = 57/102 (55%)
 Q:  873 NLLTARISY-PKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFW 974
      NLL AR + P LI  INL  L  +L + I +S L++ Y++KN  + I KANG+S +I +SL +FG  AI+ + GY   Q + + + SN+W
 S:   2 NLLAARTVFIPNLINT-INLVALFLTIAILTVAIIVSILILISYLKKNTEQIGILKANGLSGKKINLSLLIFGLIPAIVGAISGYSFGIGFQDVAIHLFSNYW 103
>gi|83319508|ref|YP_424628.1| hypothetical protein MCAP_0664 [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] >gi|83283394|gb|ABC01326.1| membrane protein, putative [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] (1381 aa)
Score = 125, Expect = 3.1e-04, Identities = 76/293 (25%), Positives = 139/293 (47%)
 Q:  782 FIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYT--KKAYLSSEITD-----FTNLLTARIS--------------------YPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTL---SKLTRFILFVVLCSAGLSIIA 1074
      + ++G  S + FP ++ +PIPN  EG+ YVD  + +  + F  D    +  K+ +SS N   Y+  K L+ +I D   F L+ R            K I+ Y  V +L+AV+ V+ +Y + L+ K + ++ +  +A G  Q+ + +  F +I+ G++GY+ + L+ + +  +N++ +  V F +IG + + +++   SFL +  +   LL +  K+ KL L+KS     + R AL +  SKLT + FVVL + L I+
 S:  238 YQVVGFANSADFIFPTINAYTPIPNRLNEGIIYVDPSRFGLIKQDDGFYRYD-------STSSKLVVSSNNEWESFYSLKTKDKLNDQIIDWMNQYFNQLINKRTQNKWIYKLDDSNYRFSSRTNVIKKTISAYNIYSVAVLLAVISVV-LYTTFLITKKQILNSRGQIGTMRAIGYKKRQMVFNYVMMPFFTSIVGGILGYILSCLISIIIINKFANYFSLDYGVFSFDWIGFLNNLIFMWLIISAISFLIAYLIMKKGAINLLENRNAKKITKLGNLVKSLSNKRKFNHRLRAALLVDSGSKLTG-VGFVVLIATILFTIS 551
>gi|146319034|ref|YP_001198746.1| peptide ABC transporter permease [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|146321242|ref|YP_001200953.1| peptide ABC transporter permease [Streptococcus suis 98HAH33] >gi|145689840|gb|ABP90346.1| ABC-type antimicrobial peptide transport system, permease component [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|145692048|gb|ABP92553.1| ABC-type antimicrobial peptide transport system, permease component [Streptococcus suis 98HAH33] (1125 aa)
Score = 124, Expect = 3.5e-04, Identities = 39/147 (26%), Positives = 79/147 (53%)
 Q: 1642 AINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNL 1788
      A+ S  T++ D  TI +L +I T+++ L I L ++I+ ++ + M++ R ++ +K LG+ ++E + I  + + LI ++VG+   L L  M+ + SI  P +  YL  +AI GI+++  +V +L+K ++
 S:  972 AVRSLVQNTSLIDMLTTIAGSLQTIMTILVILSILLGLVILYNLTIINMSERIRELSTIKVLGFHNREVTMYIYRETIALSLIGMLVGLVGGIYLHKLLLAMI-GSDSIRFNPSVGLEVYLIPILAISGILSVLGWYVNHHLRKVDM 1117
>gi|149177070|ref|ZP_01855678.1| hypothetical protein PM8797T_12051 [Planctomyces maris DSM 8797] >gi|148844135|gb|EDL58490.1| hypothetical protein PM8797T_12051 [Planctomyces maris DSM 8797] (795 aa)
Score = 124, Expect = 3.7e-04, Identities = 77/311 (24%), Positives = 135/311 (43%)
 Q:  748 TNQWQKVLLMNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINS--LEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDI-YFAIRFNYGEKVD--LSSLNSLMDSY-----TKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLL---YLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTR 1058
      T+Q Q+ +++N + R     ++ +N+  E +I+G+ IS E + ++   +P P  GV Y+   E +   +NQ + + A F  ++V  L L  +D Y   T A SS    L + I  K+ A    TIL + L++   +LL+  E+ + +  KA G S+ +I +  FG  I G++G L + L G    NF+ P + +   + G+  + + F+ LG ++ RS +  LS +E M+  L  +L K +F+  FR L L + R
 S:  130 TDQRQEEVIINDAFARAHNLRPGDHIQLILNNRLQELLIVGTAISSEFVY-LIGPGGLVPEPETYGVFYLKHDYAEDVFGFEGAANQILGHLAPEFQSPDRVRQILDQLELNLDDYGVFSTTPLAQQSSHW-----FLKSEIDGLKVSA-------TILPTIFLIVAALALNLLMSRMAEQQRTIVGTLKALGYSNQEIFLHFIQFGLLIGIAGGLLGILIGYSLAGAMTAQYRNFFEFPSLINQMYPRVILLGM----LISIFFAVLGTFRGVRSVVR--LSPAEAMRPKPPLRARRILLEKIHAFWNALDFRWQLVLRDIFR 434
>gi|188159342|ref|ZP_02998718.1| hypothetical protein Mmycm_02535 [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides LC str. GM12] (1753 aa)
Score = 124, Expect = 3.8e-04, Identities = 86/319 (26%), Positives = 153/319 (47%)
 Q:  795 FPIVSIESPIPNPRIEGVTYV------DDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIR-------FNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPK----LIAIYINLFV-TILVAVLLVIGIYLSSLLVKI--YVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPI---SVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPI-------NELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKF--RIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLS--IIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYK 1113
      FP  + PIP  + + YV   D +G S  TN S  + F +R    N   ++ ++ L DS  +  +++T + N+   S +  + + IN +  L+A L+V I + +L++ I  + N  + I KA G S IQI+IS  +   + S +G+++  Q +FV + N++ IP+  ++ FS     L I+ L+F  GV + S I    ++L+ +  +K + LK  ++F AKF + +LTL+  + +F+++  G+S  I+ G AIP  T +  ++ +Y  YN    S L K
 S:  527 FPTTDPDFPIPQSELGAILYVTRSTINDILGATSQSNTNRVSKGYLSFFLRKRQSNASINLFNSYQMNDISKLYDSIKYQKDQKNKVTTWLNIKDFDHSIFRFNWTIAPLAINSYKGATLIAALVVSLIAIIALVICIRKTIYFNAKQIGILKALGSSPIQISISYLAYVIVIILTSVPLGWITGLSTQSVFVKLFVNYFSIPLYSFTIEPFS----------LLISLLIFGLFGVIVSLLSAIIITKKQLADILAVKQNWSSSKFINRLKR---TWFKKAKFTTKFSLTLASSGKKNIFLLVTVVGISTMFISAGLAIPSIAFTIKNTYYKSIKYANEYNYSKGVSNSPLTK 866
>gi|81096560|ref|ZP_00874900.1| Protein of unknown function DUF214 [Streptococcus suis 89/1591] >gi|80977382|gb|EAP40925.1| Protein of unknown function DUF214 [Streptococcus suis 89/1591] (1121 aa)
Score = 124, Expect = 3.9e-04, Identities = 40/151 (26%), Positives = 80/151 (52%)
 Q: 1642 AINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      A+ S  T++ D  TI +L +I T+++ L I L ++I+ ++ + M++ R ++ +K LG+ +KE + I  + + LI ++VG+   L L  M+ + SI  P +  YL  +AI GI+ +  +V +L+K ++ ++
 S:  968 AVRSLVQNTSLIDMLTTIAGSLQTIMTILVILSILLGLVILYNLTIINMSERIRELSTIKVLGFHNKEVTMYIYRETIVLSLIGMLVGLVGGIYLHKLLLAMI-GSDSIRFNPSVGLEVYLIPILAISGILAVLGWYVNHHLRKVDMLEAL 1117
>gi|83319322|ref|YP_424484.1| hypothetical protein MCAP_0511 [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] >gi|83283208|gb|ABC01140.1| membrane protein, putative [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] (1753 aa)
Score = 124, Expect = 4.0e-04, Identities = 107/466 (22%), Positives = 207/466 (44%)
 Q:  734 NEAWLNSNQKSVLPTNQWQKVLLMNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQD-------IYFAIRFNYGEKVDL------SSLNSLMDSYTKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPK----LIAIYINLF-VTILVAVLLV--IGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKF--RIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLS--IIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSNT--MFDNNNPYRKLVTSTDQD--EKDLLALRDLQGNVIKYSNGQPKYFSNLLLPSYVHVDAFKKDPQL 1199
      N  LN NQ + LPT  +  L++  R K L  ++ ++   I+G   + FP  + PIP  + + YV   + +L + S SN +    +F + +  +D+   + ++ L DS  +  ++++ + N+   S +  + + IN + ++ L+A L V I I  + ++ + N  + I KA G S +QI+IS  +   + S +G++   Q +FV + +++ IP+     L  +  + L+ S L +  + P+ ++L+ +  +K + LK  ++F A+F + +LTL+  + +F+++  G+S  I+ G AIP  T +  ++ +Y  YN    S L K   + G +  I   N  +F N+P  + +S D +  K L L +L N IK + + +  L+ + HV+  K  L
 S:  470 NLTILNKNQGARLPT---KSEALISEQFARAHKLKLG--QQIIVDGALLSIVGFATDAYSFFPTTDPDFPIPQSELGAILYVYKSTIKDILSSTSQSNTNRVSKGYLSFFLTKKHSTASIDMFNAYQMNDISKLYDSIKYQKEQKNKVSTWLNIKDFDHSIFRFNWIIAPLAINTYKISTLIAALAVSLIAIIALIICIRKTIYFNAKQIGILKALGSSPLQISISYLAYILVIILTSVPLGWIVGLSTQSVFVKLFVHYFSIPLYSFTVEPFSLLISLLIFGLFGLIISLLTAFLITKKPLFDILAVKQNWSSSKFINRLKR---TWFKKARFTTKFSLTLASSGKKNIFLLVTVVGISTMFISAGLAIPSIAFTIKNTYYKSIKYANEYNYAKGVTNSPLTKPTINYWNGQEELDKNISSTILNNQELFYYNDPTDYVSSSYDVNPFPKYLYKLEELNKNNIKETKSKLAWTLLELIQNKDHVNELNKTNSL 955
>gi|407656|gb|AAD12339.1| unknown [Mycoplasma genitalium] (107 aa)
Score = 124, Expect = 4.2e-04, Identities = 33/99 (33%), Positives = 59/99 (59%)
 Q:  862 AYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAF 960
      A+  +I+ F L TAR +P L+ Y+ + T++  L+++ +YL LL+K +++KN+  +I +A G S+ + + +SVF  AI+S +G L AF
 S:   9 AFNVKDISKFNYLTTARNYFPDLVQSYLAIVSTVIAIFLIILALYLIILLIKSFIKKNQTEFSIIRAGGFSTTKFIVGMSVFAGIVAIVSSFLGVLFAF 107
>gi|50365078|ref|YP_053503.1| unknown substrate ABC transporter permease component [Mesoplasma florum L1] >gi|50363634|gb|AAT75619.1| unknown substrate ABC transporter permease component [Mesoplasma florum L1] (1724 aa)
Score = 120, Expect = 1.3e-03, Identities = 128/632 (20%), Positives = 251/632 (39%)
 Q:  522 NENNSINDLQILSGSKITNGYDFLSSKYDYLNKEVYSDDEQKTNSTKYEDISNTLLSTTRIGGGSQQEIETGGYSINPNGDYLINLVKFINDSYVTGETENTNANNSSES--SKLLSDRIKELAKKIVDHYNGTTANVSGSINVNDYYHLFAMATPQNYYVYTNTDNPDNNSSYIFSNNNQNLEYSFSANAGMTPTTYSSRASLYAPYGNSIVVNEAWLNSNQKSVLPTNQWQKVLLMNSSEFRTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLL--VIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLY------LLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNL-----QTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSNTMFDNN-----NPYRKLVTSTDQ 1153
      NE N + D +++G   Y ++S  D N +VY+ +   K  I    +I  S + I   S+N N     +ND + +G+  N +N S+   L S+R E    +Y+  AN  + N+++ Y +F     Y+N +    +F N NQ ++Y        +A +  Y ++  N  LN N+  LP N + ++  SE   N+   + I   ++G   + +PIV  P P R  + Y +   ++ + ++++    NY   +S +  +++   LS   F N + R+++  +I  L + ++  ++ VI +  + +K V+ N  +AI KA G++S IA S + G   +  +G++  +Q +F+ +  ++ + IS  S + L G+   A ++ S L +  R + +L+  ++K  +     SK T F L   A+ + T F++F+    +I G +IP  ET++   + Y  +     P +S +  ++  + N +  + + +SN + +   +P K V S +Q
 S:  312 NEQNKLYD-SVVTGDTKEKNYIYVSK--DTNNSDVYAKIKSNGLKGKATPIVAFYDDEDKITKASTEYINLNPLSLNSNS---------LNDDW-SGKFSAINNSNMSDQFFGNLFSERNIEWLTWSQSNYSLFEANSPWTNNISNNYRMFLKIAAS----YSNFNIEFRKEFNVFDNLNQ-IQY---------------KAVILDEYNHT---NLKILNDNEGGRLPLNHGEILV----SEQYAKAHNIKNNSTIKIGPQVLTVVGIATDTFSYYPIVDENVPFPQYRNSAIIYGTEQTLFPIVENSQSTSKEQISNTNINYFLWSKDNSASKNFETFASFTPLSKNTKTF-NESSYRMNWVLQPSIVSGLLIIMISISVIVGVISLLGVVIYIKKMVKANIKQIAILKAMGVNSFSIAKSYAAVGLIITFLVIPIGWMVGTSVQLIFIKMFIPYFSVQISQISISMVALLIGVFAFGFAVIILSILFAYIETREDVTLMLNKVGKVKQQAAIMNWINRVFANSKFTLRFSLIVSASAIRNTTTTAFVIFI-----SSFLIFFGLSIPALVETTKNGYYNHLNYNNQHRFVENVYNAPLSKSTISYTEDLKTIDANYKTTSLMEYYSNPTYSYDSSFDVSPLSKYVYSKNQ 917
>gi|42560992|ref|NP_975443.1| hypothetical protein MSC_0457 [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|42492489|emb|CAE77085.1| Hypothetical transmembrane protein [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] (1754 aa)
Score = 119, Expect = 1.4e-03, Identities = 84/319 (26%), Positives = 153/319 (47%)
 Q:  795 FPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQD-------IYFAIRFNYGEKVDL------SSLNSLMDSYTKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPK----LIAIYINLFV-TILVAVLLVIGIYLSSLLVKI--YVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPI---SVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPI-------NELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKF--RIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLS--IIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYK 1113
      FP  + PIP  + + YV    +L  S SN +    +F +   +DL   + ++ L DS  +  +++T + N+   S +  + + IN + + L+A L+V I + +L++ I  + N  + I KA G S IQI+IS  +   + S +G+++  Q +FV + N++ IP+  ++ FS     L I+ L+F  GV + S I    ++L+ +  +K + LK  ++F AKF + +LTL+  + +F+++  G+S  I+ G AIP  T +  ++ +Y  YN    S L K
 S:  528 FPTTDPDFPIPQSELGAILYVTRSTINDILGATSQSNTNRVLKGYLSFFLRKKQNNASIDLFNSYQMNDISKLYDSIKYQKDQKNKVTTWLNIKDFDHSIFRFNWTIAPLAINSYKGSTLIAALVVSLIAIIALVICIRKTIYFNAKQIGILKALGSSPIQISISYLAYVIVIILTSVPIGWITGLSTQSVFVKLFVNYFSIPLYSFTIEPFS----------LLISLLIFGLFGVIVSLLSAIIITKKQLADILAVKQNWSSSKFINRLKR---TWFKKAKFTTKFSLTLASSGKKNIFLLVTVVGISTMFISAGLAIPSIAFTIKNTYYKSIKYANEYNYSKGVSNSPLTK 867
>gi|148988697|ref|ZP_01820130.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|147925898|gb|EDK76973.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] (812 aa)
Score = 119, Expect = 1.4e-03, Identities = 42/176 (23%), Positives = 87/176 (49%)
 Q: 1617 RLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      R +S+ SI S  L N   S+V  S   +FD+ + N ++I ++ L  L I+I+ ++++ + + R ++ +K LG+ + E L I  + + L+ +++G+ I    F  + + A+I  P++ W Y+  +A+ I+T+  FV YL+K ++ ++
 S:  640 RDTSATSIESQAGLLMNQSAVSSVVQNASA---IRLFDSIASSLNQTMTILVIVSVL---LAIVILYNLTNINVAERIRELSTIKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGL-IAGFYLHQFLIQMISPATILFYPQVGWEVYVIPVVAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDMLEAL 808
>gi|83319828|ref|YP_424016.1| hypothetical protein MCAP_0018 [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] >gi|83283714|gb|ABC01646.1| membrane protein, putative [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] (1797 aa)
Score = 119, Expect = 1.4e-03, Identities = 78/336 (23%), Positives = 147/336 (43%)
 Q:  778 NSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLL---------------------YTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKKAYLSSEITDFTNLLT----ARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLV-IGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKS---KKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYK 1113
      N+  I+ G +  + FP   P+P   G+ Y D   +L            NS + +++YF  F+ +K+ + +   + + Y + + +D + L   R+++  +A ++  + LV+ L V +G+ S    ++ N  + I KANG SS I+ S  +   I+ +G+++ +LQ FV I +++  +V + ++   I  +  +FSFL   + P+ +++ SS++  K+  L   KK F L  + LT S  F L +VL  G  ++ G AIP  + ++ N +  Y  Y +   S L K
 S:  534 NAKGLIVTGYAVDTYSFFPTSDPNVPLPKSDSGGLIYADFTTINQILGDGNSATGNDQTSTFNFFLIKNNNSLNIKNVYFD-HFSVADKIRDNIIAKQKGTEIQTFYKNQQFSDSSYSLNWTLYQRVAFWYSLATFLTASLIALVSALAVFVGVIKS-------IQANSKQIGILKANGASSSTISWSYVSYAVILVFIAIPLGWMAGTMLQVPFVAIFKDYFSFKTNVLTYDWLAPLISIIIFGVLIGVFSFLVALFHIKKPVLDIIKSSKKWSKPKITDWLHKRIFKKPRFTTL--LMLKLTESGKKPFSLLLVLVFVGTLFVSAGIAIPSVTKYAKDNYFKKVNYNNQYEIYNSLSNSPLGK 888
>gi|149006719|ref|ZP_01830405.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|147761634|gb|EDK68598.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] (902 aa)
Score = 115, Expect = 3.8e-03, Identities = 42/176 (23%), Positives = 86/176 (48%)
 Q: 1617 RLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      R +S+ SI S  L N   S+V  S   +FD+ + N ++I ++ L  L I+I+ ++++ + + R ++ +K LG+ + E L I  + + L+ +++G+ I    F  + + A+I  P++ W Y+  A+ I+T+  FV YL+K ++ ++
 S:  730 RDTSATSIESQAGLLMNQSAVSSVVQNASA---IRLFDSIASSLNQTMTILVIVSVL---LAIVILYNLTNINVAERIRELSTIKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGL-IAGFYLHQFLIQMISPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSFILTLLGFFVNYYLRKVDMLEAL 898
>gi|148993778|ref|ZP_01823205.1| isoleucyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|168488634|ref|ZP_02712833.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|147927734|gb|EDK78758.1| isoleucyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|183572660|gb|EDT93188.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae SP195] (902 aa)
Score = 115, Expect = 4.3e-03, Identities = 42/176 (23%), Positives = 86/176 (48%)
 Q: 1617 RLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      R +S+ SI S  L N   S+V  S   +FD+ + N ++I ++ L  L I+I+ ++++ + + R ++ +K LG+ + E L I  + + L+ +++G+ I    F  + + A+I  P++ W Y+  A+ I+T+  FV YL+K ++ ++
 S:  730 RDTSATSIESQAGLLMNQSAVSSVVQNASA---IRLFDSIASSLNQTMTILVIVSVL---LAIVILYNLTNINVAERIRELSTIKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGL-IAGFYLHQFLIQMISPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDMLEAL 898
>gi|149021256|ref|ZP_01835502.1| isoleucyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|147930357|gb|EDK81341.1| isoleucyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] (902 aa)
Score = 115, Expect = 4.5e-03, Identities = 42/176 (23%), Positives = 86/176 (48%)
 Q: 1617 RLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      R +S+ SI S  L N   S+V  S   +FD+ + N ++I ++ L  L I+I+ ++++ + + R ++ +K LG+ + E L I  + + L+ +++G+ I    F  + + A+I  P++ W Y+  A+ I+T+  FV YL+K ++ ++
 S:  730 RDTSATSIESQAGLLMNQSAVSSVVQNASA---IRLFDSIASSLNQTMTILVIVSVL---LAIVILYNLTNINVAERIRELSTIKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGL-IAGFYLHQFLIQMISPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDMLEAL 898
>gi|148997702|ref|ZP_01825266.1| hypothetical protein CGSSp11BS70_02304 [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|168575160|ref|ZP_02721123.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae MLV-016] >gi|147756201|gb|EDK63243.1| hypothetical protein CGSSp11BS70_02304 [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|183578925|gb|EDT99453.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae MLV-016] (902 aa)
Score = 115, Expect = 4.5e-03, Identities = 42/176 (23%), Positives = 86/176 (48%)
 Q: 1617 RLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      R +S+ SI S  L N   S+V  S   +FD+ + N ++I ++ L  L I+I+ ++++ + + R ++ +K LG+ + E L I  + + L+ +++G+ I    F  + + A+I  P++ W Y+  A+ I+T+  FV YL+K ++ ++
 S:  730 RDTSATSIESQAGLLMNQSAVSSVVQNASA---IRLFDSIASSLNQTMTILVIVSVL---LAIVILYNLTNINVAERIRELSTIKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGL-IAGFYLHQFLIQMISPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDMLEAL 898
>gi|15901487|ref|NP_346091.1| hypothetical protein SP_1652 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|14973142|gb|AAK75731.1| putative membrane protein [Streptococcus pneumoniae TIGR4] (924 aa)
Score = 115, Expect = 4.5e-03, Identities = 42/176 (23%), Positives = 86/176 (48%)
 Q: 1617 RLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      R +S+ SI S  L N   S+V  S   +FD+ + N ++I ++ L  L I+I+ ++++ + + R ++ +K LG+ + E L I  + + L+ +++G+ I    F  + + A+I  P++ W Y+  A+ I+T+  FV YL+K ++ ++
 S:  752 RDTSATSIESQAGLLMNQSAVSSVVQNASA---IRLFDSIASSLNQTMTILVIVSVL---LAIVILYNLTNINVAERIRELSTIKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGL-IAGFYLHQFLIQMISPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDMLEAL 920
>gi|111657855|ref|ZP_01408569.1| hypothetical protein SpneT_02000952 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] (902 aa)
Score = 115, Expect = 4.5e-03, Identities = 42/176 (23%), Positives = 86/176 (48%)
 Q: 1617 RLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      R +S+ SI S  L N   S+V  S   +FD+ + N ++I ++ L  L I+I+ ++++ + + R ++ +K LG+ + E L I  + + L+ +++G+ I    F  + + A+I  P++ W Y+  A+ I+T+  FV YL+K ++ ++
 S:  730 RDTSATSIESQAGLLMNQSAVSSVVQNASA---IRLFDSIASSLNQTMTILVIVSVL---LAIVILYNLTNINVAERIRELSTIKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGL-IAGFYLHQFLIQMISPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDMLEAL 898
>gi|168493553|ref|ZP_02717696.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] >gi|183576306|gb|EDT96834.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] (902 aa)
Score = 114, Expect = 5.4e-03, Identities = 42/176 (23%), Positives = 86/176 (48%)
 Q: 1617 RLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      R +S+ SI S  L N   S+V  S   +FD+ + N ++I ++ L  L I+I+ ++++ + + R ++ +K LG+ + E L I  + + L+ +++G+   L  F  + + A+I  P++ W Y+  A+ I+T+  FV YL+K ++ ++
 S:  730 RDTSATSIESQAGLLMNQSAVSSVVQNASA---IRLFDSIASSLNQTMTILVIVSVL---LAIVILYNLTNINVAERIRELSTIKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLVAGFYLH-QFLIQMISPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDMLEAL 898
>gi|42560593|ref|NP_975044.1| permease [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|42492089|emb|CAE76686.1| Predicted permease [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] (1795 aa)
Score = 113, Expect = 6.8e-03, Identities = 80/336 (23%), Positives = 144/336 (42%)
 Q:  778 NSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLL---------------------YTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKKAYLSSEITD----FTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLV-IGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKS---KKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYK 1113
      N+  I+ G +  + FP   P+P   G+ Y D   +L            NS + +++YF  F+  K+ + L   + + Y  E ++    L +IS+  +A ++  + LV+ L V +G+ S    ++ N  + I KANG SS I+ S  +   I+ +G+++ +LQ FV I +++  +V + ++   I  +  +FSFL   + P+ +++ SS++  K+  L   KK F L  + LT S  F L +VL  G  ++ G AIP  + ++ N +  Y  Y +   S L K
 S:  532 NAKGLIVTGYAVDTYSFFPTSDPNVPLPKSDSGGLIYADFATINQILGDGNSATANDQTSTFNFFLIKKNNSLNIKNVYFD-HFSVANKIRDNILAKQKGTEIQTFYQEREFSNSWYSLNWTLYQKISFWYSLATFLMASLITLVSALAVFVGVIKS-------IQANSKQIGILKANGASSATISWSYVSYAVILVFIAIPLGWMAGTMLQVPFVAIFKDYFSFKTNVLIYDWLAPLISIIIFGVLIGVFSFLVALFHIKKPVLDIIKSSKKWSKPKITDWLHKHIFKKPRFATL--LMLKLTESGKKPFSLLLVLVFIGTLFVSAGVAIPSVTKYAKDNYFKKVNYDNQYEIYNSLSNSPLGK 886
>gi|188586693|ref|YP_001918238.1| protein of unknown function DUF214 [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] >gi|179351380|gb|ACB85650.1| protein of unknown function DUF214 [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] (797 aa)
Score = 113, Expect = 7.8e-03, Identities = 48/226 (21%), Positives = 94/226 (41%)
 Q:  781 EFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAI--RFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLG 1006
      E I G G+S E ++P+ +   PNP  G+ ++   +L     ++ F I +F + E +L L  +D Y +  S E   +L+ ++ + ++ + L  + ++L I    ++K +E+ + + I KA G + +I I  +   + G+ G +  L   +L F+ +P   FS  L G+A   F++ +LG
 S:  161 ELTIQGKGMSPEFTYPLRTETELFPNPEQFGIAFLPYEDMSTLFPDQENRVNNLVFTINPKFKFSEVENL--LEPELDQYGLQTIYSRENQTSHLILSEEVAMLERVSRALPLTFLSIAGIILFI-------MLKRLIEQQRGQIGILKAFGYTDREIVIHYLSYSILIGAVGGLAGSIIGMFLATPLTELLLEFFNVPRFYEGFSMYYLILGLALSLSVFVVAGYLG 379
>gi|158321638|ref|YP_001514145.1| hypothetical protein Clos_2618 [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] >gi|158141837|gb|ABW20149.1| protein of unknown function DUF214 [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] (785 aa)
Score = 112, Expect = 8.4e-03, Identities = 77/333 (23%), Positives = 150/333 (45%)
 Q:  784 IIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYV-DDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVD--LSSLNSLMDSYTKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLG---VWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAK--FRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYG------YSYNLQTPSEQSGLYKVQE 1116
      +IG  S E + + + ++ +P P  GV YV D+  SL + S++ ++  I NY K+  + ++  +D Y K + E   +++  +  + +A I     L+V G+ ++ +L +I V+ +++ + I KA G S+ I  + +   +  V+G + + L LF +  + IP+  + YI  GI  I +L  +G  V K F P + +  E KV K +L K K  F+ +K F  + + + R   V  G+++  T +P F +S ++L  +YG   Y+ +  P +++ L ++ +
 S:  165 VIGVVGSPEYIYLMENEQALLPAPEKFGVIYVTDEFAQSSLGFQGSYN--EVVIKIDENYRNKIHSIVDAIEDELDRYGVKRIVKREDQLSHSMMMQEVESLETMASSITFLF------LMVAGVIINIMLSRI-VKNDRIYIGIMKALGYSNSDILSHYTKYSILIGLAGSVIGMILSIPLSVLFTNLYMVYMNIPMFKTKIYYIYFVYGIGLTSIFCILSGLIGARSVLKIF--PADAM--KPEAPKVGKRFWLEKVK----FIWSKISFSWKMVIRNIARNKRRAVFLVLGIALTYSITMVP-VFMSSVFDSLFTMQYGELQTMDYNIDFAVPMDRNALLELSK 493
>gi|194397244|ref|YP_002038267.1| ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae G54] >gi|194356911|gb|ACF55359.1| ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae G54] (902 aa)
Score = 111, Expect = 1.1e-02, Identities = 42/176 (23%), Positives = 85/176 (48%)
 Q: 1617 RLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      R +S+ SI S  L N   S+V  S   +FD+ + N ++I ++ L  L I+I+ ++++ + + R ++ +K LG+ + E L I  + + L+ +++G+   L  F  + + A+I  P + W Y+  A+ I+T+  FV YL+K ++ ++
 S:  730 RDTSATSIESQAGLLMNQSAVSSVVQNASA---IRLFDSIASSLNQTMTILVIVSVL---LAIVILYNLTNINVAERIRELSTIKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLVAGFYLH-QFLIQMISPATILFYPXVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDMLEAL 898
>gi|168483478|ref|ZP_02708430.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|172043087|gb|EDT51133.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] (902 aa)
Score = 111, Expect = 1.2e-02, Identities = 42/176 (23%), Positives = 85/176 (48%)
 Q: 1617 RLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      R +S+ SI S  L N   S+V  S   +FD+ + N ++I ++ L  L I+I+ ++++ + + R ++ K LG+ + E L I  + + L+ +++G+   L  F  + + A+I  P++ W Y+  A+ I+T+  FV YL+K ++ ++
 S:  730 RDTSATSIESQAGLLMNQSAVSSVVQNASA---IRLFDSIASSLNQTMTILVIVSVL---LAIVILYNLTNINVAERIRELSTTKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLVAGFYLH-QFLIQMISPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDMLEAL 898
>gi|168486980|ref|ZP_02711488.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|183570117|gb|EDT90645.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] (902 aa)
Score = 111, Expect = 1.2e-02, Identities = 42/176 (23%), Positives = 85/176 (48%)
 Q: 1617 RLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      R +S+ SI S  L N   S+V  S   +FD+ + N ++I ++ L  L I+I+ ++++ + + R ++ K LG+ + E L I  + + L+ +++G+   L  F  + + A+I  P++ W Y+  A+ I+T+  FV YL+K ++ ++
 S:  730 RDTSATSIESQAGLLMNQSAVSSVVQNASA---IRLFDSVASSLNQTMTILVIVSVL---LAIVILYNLTNINVAERIRELSTTKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLVAGFYLH-QFLIQMISPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDMLEAL 898
>gi|115252760|emb|CAK98196.1| hypothetical abc transporter permease component transmembrane protein [Spiroplasma citri] (1415 aa)
Score = 111, Expect = 1.3e-02, Identities = 95/394 (24%), Positives = 175/394 (44%)
 Q:  747 PTNQWQKVLLMNSSEF-RTWKQNLDGRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYES---LLYTNSFSNQDIYF---------AIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGV---VGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVRE--------FSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFR---IALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDEAGGIYDIFSNTMFDN 1140
      PTN  V ++ + +F R+ K + + + NS F +  G  N +P +   P+P+ +G+ YV + Y S   T+  N +Y       F  +K  +  SL +  K A L S  D T L+ R S   I+   +L + L+I I+  +L+K + + K+  I KANG S + IA  S + A A +++G+  +G++  LQ  + + ++++ IP++      F IGL S ++ L A    + +  SP+ +LL+ ++ +K +KL+Y + +     KFR  +A+++ K+ F L  + S L++  T IP    +  N Y  Y      + + Y + G +   Y + N++ +
 S:  389 PTNPINDVYVVITPQFARSQKLKVGDQLTIGENS-NFFVGAIGGDPANIYPTIYDTDVFPDPKTDGIIYVSEKVYRSESIAANTDIEENSTLYINHVGLSENKGTDFENFKKYLAADFWSLNNPSYKNAPLQSR--DETKLVYLRYSLLGTTIIFYRTITIVLCIIFLIILIFTLIILIKKIINQQKIENGILKANGYSGLTIA---SSYLAHAIVVTGIGVPLGWIIGVFLQLPIMSVFNSYFVIPVNFSFSLIPFAICFGIIGLVSSLSILVTA--------IRQLIISPL-DLLNPNKNIKTSKLVYSISNVFRFKKFTTKFRFVMMAVSMKKIGWFFLTFFVASLSLTL---ATLIPTAINKFSKDYYANLNYDNEYEYTNVIGNIPFSRYEMYDWNGPSFSTEAAYPLTKNSLVSD 791
>gi|50364971|ref|YP_053396.1| unknown substrate ABC transporter permease [Mesoplasma florum L1] >gi|50363527|gb|AAT75512.1| unknown substrate ABC transporter permease [Mesoplasma florum L1] (1429 aa)
Score = 110, Expect = 1.5e-02, Identities = 78/357 (21%), Positives = 152/357 (42%)
 Q:  769 LDGRYKVNINSLE-FIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGY------ESLLYTNSF---------SNQDI--YFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKKAYLSSE------ITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRF--ILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTNDE 1125
      +DG+Y + ++ + F ++G G S +  PI + + +P+  E + YV+  +   ES LY +     SN +I +++I+F  +K  + L    +  +S     D +  + RI  +   N+  ++ ++L + +Y SL+ K +EK  L  KA G   + + +  A+ I G++GY+ + +    ++++ + S +F +I L  I ++   SF+   R   L++++  K +   L+S    +K R AL +  +  I FVVL S+ L  V A P  + ++ T  +Y    PS + L  + +   DE
 S:  225 IDGKYNIYYSNYQWFQVVGFGSSADFMSPIFNASTTLPSRNKEVMIYVNPTAFGLKYNQESNLYEYNLNQNGNLTVSSNVEIESFYSIKFKDAKKAKSTGLEQFESDLKELIRRNSNNKIVYGKEDSSYRFSKRILLIQKTIRTYNIAAFVIFILILFVCLYTISLVTKKQIEKASKQLGTLKALGYRKRILVYNFVMLPVIASTIGGLLGYIVSISVSNTLTNEFASYFSLNYSKFDFDWITLVLMIGVMWFILSAISFVIATMLMRKSSLSLITATFNQKASAFKAKLRSIHFRKSFGSKLRKALLVDAFGKMMAIGFVVLLSSML--FTVSFAAPDILKRNEKATYTGVKYKQIVEYAQPSYNNPLTFAKTFNPSTKQDE 605
>gi|182684595|ref|YP_001836342.1| hypothetical protein SPCG_1625 [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|182629929|gb|ACB90877.1| hypothetical protein SPCG_1625 [Streptococcus pneumoniae CGSP14] (924 aa)
Score = 110, Expect = 1.6e-02, Identities = 41/176 (23%), Positives = 85/176 (48%)
 Q: 1617 RLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      R +S+ SI S  L N   S+V  S   +FD+ + N ++I ++ L  L I+I+ ++++ + + R ++ +K LG+ + E L I  + + L+ +++G+   L  F  + + A+I  P++ W Y+   + I+T+  FV YL+K ++ ++
 S:  752 RDTSATSIESQAGLLMNQSAVSSVVQNASA---IRLFDSIASSLNQTMTILVIVSVL---LAIVILYNLTNINVAERIRELSTIKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLVAGFYLH-QFLIQMISPATILFYPQVGWEVYVIPVATVSIILTLLGFFVNYYLRKVDMLEAL 920
>gi|149011487|ref|ZP_01832734.1| isoleucyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|147764477|gb|EDK71408.1| isoleucyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] (902 aa)
Score = 110, Expect = 1.6e-02, Identities = 41/176 (23%), Positives = 85/176 (48%)
 Q: 1617 RLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      R +S+ SI S  L N   S+V  S   +FD+ + N ++I ++ L  L I+I+ ++++ + + R ++ +K LG+ + E L I  + + L+ +++G+   L  F  + + A+I  P++ W Y+   + I+T+  FV YL+K ++ ++
 S:  730 RDTSATSIESQAGLLMNQSAVSSVVQNASA---IRLFDSIASSLNQTMTILVIVSVL---LAIVILYNLTNINVAERIRELSTIKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLVAGFYLH-QFLIQMISPATILFYPQVGWEVYVIPVATVSIILTLLGFFVNYYLRKVDMLEAL 898
>gi|188159694|ref|ZP_02998818.1| Predicted permease [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides LC str. GM12] (1795 aa)
Score = 108, Expect = 2.6e-02, Identities = 59/239 (24%), Positives = 106/239 (44%)
 Q:  875 LTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLV-IGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKS---KKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYK 1113
      L +I++  +A ++  + LV+ L V +G+ S    ++ N  + I KANG SS I+ S  +   I+ +G+++ +LQ FV I +++  +V + ++   I  +  +FSFL   + P+ +++ SS++  K+  L   KK F L  + LT S  F L +VL  G  ++ G AIP  + ++ N +  Y  Y +   S L K
 S:  653 LYQKIAFWYSLATFLTASLIALVSALAVFVGVIKS-------IQANSKQIGILKANGASSATISWSYVSYAVILVFIAIPLGWMAGTMLQVPFVAIFKDYFSFKTNVLIYDWLAPLISIIIFGVLIGVFSFLVALFHIKKPVLDIIKSSKKWSKPKITDWLHKRIFKKPRFATL--LMLKLTESGKKPFSLLLVLVFVGTLFVSAGVAIPSVTKYAKDNYFKKVNYDNQYEIYNSLSNSPLGK 886
>gi|89896414|ref|YP_519901.1| hypothetical protein DSY3668 [Desulfitobacterium hafniense Y51] >gi|89335862|dbj|BAE85457.1| hypothetical protein [Desulfitobacterium hafniense Y51] (749 aa)
Score = 107, Expect = 3.6e-02, Identities = 67/309 (21%), Positives = 129/309 (41%)
 Q:  795 FPIVSIESPIPNPRIEGVTYVD-----DMGYESLLY-------TNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKKAYLSSEITDFTNLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGV-WKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENR-RYGYSYNLQ 1103
      +P+ ++  + +P  GV +D   D+G SL Y    T S + Q + F R + E V S  +M++  +  +S   T L T I P      + +  L+IGI + +   + + V +  A G  ++      A+ G G L A L   + + +++ +P++ E S+ + GI  +  L S+L + + RSP  +  ++ KVN L  LK ++ +F  KF++  L ++R +  +  + +++ +G I  +  N+ E  R+ Y Y +
 S:  160 YPLKNVYDIMVSPSNFGVGVIDPAEFADIGNGSLFYSVRFQDRTQSLNQQAVQFRERL-HAEGVTESEWVDIMNNKRARMAWAS----ITGLKTMSIPVP----------AAMFLLCCLIIGIMIWRM-----IRREGVIIGTLYAQGYRRRELMGHYMTIPLLLAVAGGAAGSLLALLSVAPAITGMVSYYNVPVTAIELSFWHVLIGILTPVLFLGLSSYLVIRLELQRSPAELMKGREQKTKVNALERALKLERFAFG--TKFKLREQLRSISRLLFLFLGVVSASALMLLGFTIMNSMDYMFKNSTEGAFRFEYEYAFK 460
>gi|169834468|ref|YP_001695037.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|168996970|gb|ACA37582.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] (902 aa)
Score = 107, Expect = 3.8e-02, Identities = 41/176 (23%), Positives = 85/176 (48%)
 Q: 1617 RLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      R +S+ SI S  L +   S+V  S   +FD+ + N ++I ++ L  L I+I+ ++++ + + R ++ K LG+ + E L I  + + L+ +++G+   L  F  + + A+I  P++ W Y+  A+ I+T+  FV YL+K ++ ++
 S:  730 RDTSATSIESQAGLLMSQSAVSSVVQNASA---IRLFDSVASSLNQTMTILVIVSVL---LAIVILYNLTNINVAERIRELSTTKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLVAGFYLH-QFLIQMISPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDMLEAL 898
>gi|149001931|ref|ZP_01826885.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|147759740|gb|EDK66730.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] (902 aa)
Score = 106, Expect = 4.4e-02, Identities = 41/176 (23%), Positives = 85/176 (48%)
 Q: 1617 RLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      R +S+ SI S  L +   S+V  S   +FD+ + N ++I ++ L  L I+I+ ++++ + + R ++ K LG+ + E L I  + + L+ +++G+   L  F  + + A+I  P++ W Y+  A+ I+T+  FV YL+K ++ ++
 S:  730 RDTSATSIESQAGLLMSQSAVSSVVQNASA---IRLFDSIASSLNQTMTILVIVSVL---LAIVILYNLTNINVAERIRELSTTKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLVAGFYLH-QFLIQMISPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDMLEAL 898
>gi|15903539|ref|NP_359089.1| hypothetical protein spr1496 [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|15459156|gb|AAL00300.1| Hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae R6] (924 aa)
Score = 106, Expect = 4.5e-02, Identities = 41/176 (23%), Positives = 85/176 (48%)
 Q: 1617 RLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      R +S+ SI S  L +   S+V  S   +FD+ + N ++I ++ L  L I+I+ ++++ + + R ++ K LG+ + E L I  + + L+ +++G+   L  F  + + A+I  P++ W Y+  A+ I+T+  FV YL+K ++ ++
 S:  752 RDTSATSIESQAGLLMSQSAVSSVVQNASA---IRLFDSVASSLNQTMTILVIVSVL---LAIVILYNLTNINVAERIRELSTTKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLVAGFYLH-QFLIQMISPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDMLEAL 920
>gi|116516046|ref|YP_816921.1| hypothetical protein SPD_1465 [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|116076622|gb|ABJ54342.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae D39] (902 aa)
Score = 106, Expect = 4.6e-02, Identities = 41/176 (23%), Positives = 85/176 (48%)
 Q: 1617 RLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      R +S+ SI S  L +   S+V  S   +FD+ + N ++I ++ L  L I+I+ ++++ + + R ++ K LG+ + E L I  + + L+ +++G+   L  F  + + A+I  P++ W Y+  A+ I+T+  FV YL+K ++ ++
 S:  730 RDTSATSIESQAGLLMSQSAVSSVVQNASA---IRLFDSVASSLNQTMTILVIVSVL---LAIVILYNLTNINVAERIRELSTTKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLVAGFYLH-QFLIQMISPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDMLEAL 898
>gi|168491466|ref|ZP_02715609.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|183574226|gb|EDT94754.1| efflux ABC transporter, permease protein [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] (902 aa)
Score = 106, Expect = 4.7e-02, Identities = 41/176 (23%), Positives = 85/176 (48%)
 Q: 1617 RLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      R +S+ SI S  L +   S+V  S   +FD+ + N ++I ++ L  L I+I+ ++++ + + R ++ K LG+ + E L I  + + L+ +++G+   L  F  + + A+I  P++ W Y+  A+ I+T+  FV YL+K ++ ++
 S:  730 RDTSATSIESQAGLLMSQSAVSSVVQNASA---IRLFDSIASSLNQTMTILVIVSVL---LAIVILYNLTNINVAERIRELSTTKVLGFHNNEVTLYIYRETIVLSLVGIVLGLVAGFYLH-QFLIQMISPATILFYPQVGWEVYVIPVAAVSIILTLLGFFVNYYLRKVDMLEAL 898
>gi|83319606|ref|YP_424256.1| ABC transporter, permease protein, putative [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] >gi|83283492|gb|ABC01424.1| ABC transporter, permease protein, putative [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] (1768 aa)
Score = 105, Expect = 5.9e-02, Identities = 78/321 (24%), Positives = 138/321 (42%)
 Q:  782 FIIIGSGISFENSFPIVSIESPIPNPRIEGVTYVDDMGYESLL--YTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTK--------KAYLSSEITD-FTNLLTARISYPKL-------IAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFRSPINELLSSSEEMKVNKLL-----YLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNL 1102
      I+ G +  + FP   P+P   G+ Y D   ++  T+ +N    F  + D + N +D ++K    KAY S  D F  L+  S+ L    I + +L  + +++ +I   + V  ++ N  + I KANG+ S IA S  +   I  +G++  +LQ FVGI +++ + + V EF +I +  +  I  LFSF+    P+ E+++ +++  K+   YL K K + ++ K  LT S  F L ++L    +VG AIP   ++  +N Y  Y +
 S:  514 LIVSGYAVDTYSFFPTSDPNVPLPKSDSGGLVYASDKTINQIIGDQTDPSNNDQTTIYNFFLIKKNNDANLKNVYLDHFSKANKIRENIKAYNSQNKADTFYKTLSFDKSWYSLNWTLYQKITFWYSLATFLTSSLIALISALAVFVGVIKSIQANAKQIGILKANGVYSKTIASSYIWYALILVFIPIPIGWMLGTILQVPFVGIFKDYFSLKVEVIEFDWISIIISVIIFGILIGLFSFIVAVININKPVLEVINHTKKWSKPKITDWLSKYLFKRLKFNTLLMLK----LTESGKKPFSLLLILLFIATLFTSVGIAIPSIAIHTKDTYFKNINYNNEYQI 853
>gi|406330|gb|AAD12416.1| unknown [Mycoplasma genitalium] (103 aa)
Score = 105, Expect = 6.0e-02, Identities = 33/112 (29%), Positives = 55/112 (49%)
 Q: 1281 VLDLTNVSDTNSIRFNNEFLKYIGMIYGNTELSSIDAKISFGIVPFRSMETNSLTESYTYLDATLNDPTVRIPSVRNNGKNLLIDINKEIFGIKKDSQFVTLIGDKKNDLNS 1392
      VL  +V +  ++FN+ FL ++ +YG+ EL+ D+K++FGIVP    ++ E+YTY++         NL +  + GI +S FV LI  N L +
 S:   1 VLTTIDVFNPGGVKFNDSFLSFMLKVYGDFELAKQDSKLNFGIVPVDP----AIEETYTYVEGPFG----------FQEDNLDENSPYTLTGINPESSFVNLIDGSGNSLRN 98
>gi|15894812|ref|NP_348161.1| permease [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] >gi|15024483|gb|AAK79501.1|AE007663_6 Predicted permease [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] (746 aa)
Score = 103, Expect = 9.8e-02, Identities = 79/340 (23%), Positives = 144/340 (42%)
 Q:  771 GRYKVNINSLEFIIIGSGISFENSFPIVSIESPI-PNPRIEGVTYVDDMGYESLLYTNSFSNQDIYFAIRFNYGEKVDLSSLNSLMDSYTKKAYLSSEITDFTNL-LTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTFR-SPINELLSSSEEMKVNKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTR--FILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSY---NLQTPSEQSG 1110
      G K+N++ L    +S N  + ES I NP+ G+ +  ++SL  +SF N   I+FN E +D S S + SY K  ++ + +TN+  R++Y      + +  +L++  ++ +++  ++K V +  A G  +I   +  A+I G+VG +  L   V + +++ +P +  F  +  I  I  + S+ + K + SP++ +  E KVN   LK   F  +KF+I  L + R  +LF ++ S L ++  T   F  ++ T  +Y Y Y  +LQT S  G
 S:  142 GNKKLNVSGL--------MSLPNYIYAIKSESDIMNNPKSFGIAVITKNNFDSLNLGSSFYN------IKFNNSENID--SKISKLKSYLKSQNIN--VLSWTNIDENPRVTYVTAKIKSTKSISSSMPIAILLLTCSMTGIIMLRMLQKEAVIIGTLYALGYRKREIRKHYLTYSLSIAVIGGIVGTILGGLALKPMVTFMVSYFNVPTNYLSFDIKYVVISILLPIIFLFISSYFIINKQLKHSPVDLMHGGIENSKVNFFERHLKLDNFKFN--SKFKIRQQLRSIPRSLLLLFGIIASTMLLLLGFATKNSMDFLMQESIT-STYKYKYQYIFNSLQTTSPSRG 468
>gi|94994512|ref|YP_602610.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS10750] >gi|94548020|gb|ABF38066.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS10750] (878 aa)
Score = 102, Expect = 1.3e-01, Identities = 31/134 (23%), Positives = 71/134 (52%)
 Q: 1659 IFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      + +L + TL++ L I L I+I+ ++++ + + R ++ +K LG+ D+E L I  + + L+ +++GI +  L   M+ +  I  ++D  YL  + I+ ++ + I+V +LKK ++ ++
 S:  742 VVTSLNQVMTLLVFLSILLAIVILYNLTTINIAERIRELSTIKVLGFYDQEVTLYIYRETISLSLVGILLGIYLGKGLHTYIMTMI-STGDIQFGVKVDAYVYLVPILVILSLLAVLGIWVNCHLKKVDMLEAL 874
>gi|94990589|ref|YP_598689.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94544097|gb|ABF34145.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS10270] (878 aa)
Score = 102, Expect = 1.5e-01, Identities = 31/134 (23%), Positives = 71/134 (52%)
 Q: 1659 IFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      + +L + TL++ L I L I+I+ ++++ + + R ++ +K LG+ D+E L I  + + L+ +++GI +  L   M+ +  I  ++D  YL  + I+ ++ + I+V +LKK ++ ++
 S:  742 VVTSLNQVMTLLVFLSILLAIVILYNLTTINIAERIRELSTIKVLGFYDQEVTLYIYRETISLSLVGILLGIYLGKGLHTYIMTMI-STGDIQFGVKVDAYVYLVPILVILSLLAVLGIWVNRHLKKVDMLEAL 874
>gi|71903603|ref|YP_280406.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|71802698|gb|AAX72051.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS6180] (878 aa)
Score = 102, Expect = 1.5e-01, Identities = 31/134 (23%), Positives = 71/134 (52%)
 Q: 1659 IFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      + +L + TL++ L I L I+I+ ++++ + + R ++ +K LG+ D+E L I  + + L+ +++GI +  L   M+ +  I  ++D  YL  + I+ ++ + I+V +LKK ++ ++
 S:  742 VVTSLNQVMTLLVFLSILLAIVILYNLTTINIAERIRELSTIKVLGFYDQEVTLYIYRETISLSLVGILLGIYLGKGLHTYIMTMI-STGDIQFGVKVDAYVYLVPILVILSLLAVLGIWVNRHLKKVDMLEAL 874
>gi|56808389|ref|ZP_00366142.1| COG0577: ABC-type antimicrobial peptide transport system, permease component [Streptococcus pyogenes M49 591] (851 aa)
Score = 102, Expect = 1.5e-01, Identities = 31/134 (23%), Positives = 71/134 (52%)
 Q: 1659 IFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      + +L + TL++ L I L I+I+ ++++ + + R ++ +K LG+ D+E L I  + + L+ +++GI +  L   M+ +  I  ++D  YL  + I+ ++ + I+V +LKK ++ ++
 S:  715 VVTSLNQVMTLLVFLSILLAIVILYNLTTINIAERIRELSTIKVLGFYDQEVTLYIYRETISLSLVGILLGIYLGKGLHTYIMTMI-STGDIQFGVKVDAYVYLVPILVILSLLAVLGIWVNRHLKKVDMLEAL 847
>gi|94988699|ref|YP_596800.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94992522|ref|YP_600621.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS2096] >gi|94542207|gb|ABF32256.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94546030|gb|ABF36077.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS2096] (878 aa)
Score = 102, Expect = 1.6e-01, Identities = 31/134 (23%), Positives = 71/134 (52%)
 Q: 1659 IFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      + +L + TL++ L I L I+I+ ++++ + + R ++ +K LG+ D+E L I  + + L+ +++GI +  L   M+ +  I  ++D  YL  + I+ ++ + I+V +LKK ++ ++
 S:  742 VVTSLNQVMTLLVFLSILLAIVILYNLTTINIAERIRELSTIKVLGFYDQEVTLYIYRETISLSLVGILLGIYLGKGLHTYIMTMI-STGDIQFGVKVDAYVYLVPILVILSLLAVLGIWVNRHLKKVDMLEAL 874
>gi|50914301|ref|YP_060273.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS10394] >gi|50903375|gb|AAT87090.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS10394] (878 aa)
Score = 102, Expect = 1.6e-01, Identities = 31/134 (23%), Positives = 71/134 (52%)
 Q: 1659 IFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      + +L + TL++ L I L I+I+ ++++ + + R ++ +K LG+ D+E L I  + + L+ +++GI +  L   M+ +  I  ++D  YL  + I+ ++ + I+V +LKK ++ ++
 S:  742 VVTSLNQVMTLLVFLSILLAIVILYNLTTINIAERIRELSTIKVLGFYDQEVTLYIYRETISLSLVGILLGIYLGKGLHTYIMTMI-STGDIQFGVKVDAYVYLVPILVILSLLAVLGIWVNRHLKKVDMLEAL 874
>gi|15675215|ref|NP_269389.1| hypothetical protein SPy_1255 [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|13622383|gb|AAK34110.1| hypothetical protein SPy_1255 [Streptococcus pyogenes M1 GAS] (878 aa)
Score = 102, Expect = 1.6e-01, Identities = 31/134 (23%), Positives = 71/134 (52%)
 Q: 1659 IFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      + +L + TL++ L I L I+I+ ++++ + + R ++ +K LG+ D+E L I  + + L+ +++GI +  L   M+ +  I  ++D  YL  + I+ ++ + I+V +LKK ++ ++
 S:  742 VVTSLNQVMTLLVFLSILLAIVILYNLTTINIAERIRELSTIKVLGFYDQEVTLYIYRETISLSLVGILLGIYLGKGLHTYIMTMI-STGDIQFGVKVDAYVYLVPILVILSLLAVLGIWVNRHLKKVDMLEAL 874
>gi|71910778|ref|YP_282328.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|71853560|gb|AAZ51583.1| ABC transporter permease protein [Streptococcus pyogenes MGAS5005] (391 aa)
Score = 101, Expect = 1.6e-01, Identities = 31/134 (23%), Positives = 71/134 (52%)
 Q: 1659 IFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      + +L + TL++ L I L I+I+ ++++ + + R ++ +K LG+ D+E L I  + + L+ +++GI +  L   M+ +  I  ++D  YL  + I+ ++ + I+V +LKK ++ ++
 S:  255 VVTSLNQVMTLLVFLSILLAIVILYNLTTINIAERIRELSTIKVLGFYDQEVTLYIYRETISLSLVGILLGIYLGKGLHTYIMTMI-STGDIQFGVKVDAYVYLVPILVILSLLAVLGIWVNRHLKKVDMLEAL 387
>gi|110004894|emb|CAK99226.1| hypothetical abc transporter permease component transmembrane protein [Spiroplasma citri] (1454 aa)
Score = 101, Expect = 2.0e-01, Identities = 57/252 (22%), Positives = 115/252 (45%)
 Q:  873 NLLTARISYPKLIAIYINLFVTILVAVLLVIGIYLSSLLVKIYVEKNKVSLAIAKANGISSIQIAISLSVFGAFAAIISGVVGYLSAFLLQGLFVGILSNFWYIPISVREFSYIGLFSGIACLYIAFLLFSFLGVWKTF-RSPINELLSSSEEMKV-NKLLYLLKSKKTSFFVLAKFRIALTLSKLTRFILFVVLCSAGLSIIAVGTAIPRKFETSQTNTLENRRYGYSYNLQTPSEQSGLYKVQEYAYLGTND 1124
      NLL  I+  + IYI LF I+ A+ L   +S +++K +++  + + KA G  +IA+S    + +I+  G+L+  +Q LFV L N ++I   ++++ LFS I  I   +F+ + + ++ + L+  ++KV N L + ++S   FV +FR+ + + L +  ++ + +   + V  P  +  TN +N +YG      +   + YA+ G ++
 S:  559 NLLAKTIN----VYIYIGLFFIIIFAITL---FAVSYIIIKEMIKRESPQIGMLKAAGYYLREIALSYWSILMVSILIAVPTGWLAGITVQ-LFVVKLFNMFFIINWSFTWNWMILFSLIGFFVIFLSFITFITCYFSINKTEVLSLIHPMRKLKVDNSLAHTVRSFHFKTFV-GRFRMVVLSTSLKQAFTYLGIFALVTFTLTVSLLAPVYAKNFNTNYYKNIKYGSEVKYSNVISNNPFSYYKTYAWNGIDN 803
>gi|77360333|ref|YP_339908.1| lipoprotein releasing system transmembrane protein [Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125] >gi|76875244|emb|CAI86465.1| putative lipoprotein releasing system transmembrane protein [Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125] (414 aa)
Score = 100, Expect = 2.2e-01, Identities = 35/135 (25%), Positives = 69/135 (51%)
 Q: 1643 INSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLI-ICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRL--VAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFI 1777
      I+ + Y ++ F T +++ + + T++ I +F+ + +  I+SS++M  +  +AILKT+G D   +IL FV  L  VG+ + + + V+     +I ++  WL+ LFG  + G+ I F+
 S:  247 IDDYVYISSWFRTQGSLYQDIQMVRTIVYIVVFLIIAVASFNIVSSLVMEVREKQGNIAILKTMGAKDS----TILATFVMQGLTQAFVGVVLGSLIGVVL--------AINISELFTWLSQLFGANPLQGVYFIEFL 372
>gi|119471727|ref|ZP_01614087.1| hypothetical protein ATW7_08751 [Alteromonadales bacterium TW-7] >gi|119445350|gb|EAW26638.1| hypothetical protein ATW7_08751 [Alteromonadales bacterium TW-7] (275 aa)
Score = 100, Expect = 2.2e-01, Identities = 53/163 (32%), Positives = 78/163 (47%)
 Q: 1606 ISSNSRNDIITRLSSSMSISSLQTWLQNNFGTPSIVAINSFEYFT-------TVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKE----------NLLSILVI-FVP-VVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLA------PEIDWLAYLFGFIAI 1768
      ISS +  I  +S S+ +S L W + F  ++A+ SF F+    TV D    L  T  LF  I + ++  V +   LVA L LGY D      ++ SIL++ F P V LI+LI  A + LS++  + F A I +    P + L YLF + I
 S:  55 ISSPNFEQIARDISGSIGLSKLLDWPEAEFAMYWLIALYSFPVFSLFICSDQTVGDRERGTLRFLSLRSTRFEILFGRFIGQLAVLTCLVAIT----LVATLAVLGYRDPSLLVGGVGRALSIFSILIVTFAPFVALITLINTFARSSRLSIVLAILYFTAGGIVVGLLQWQIPALSVLDYLFPGVQI 238
>gi|163789419|ref|ZP_02183858.1| ABC transporter, permease protein [Carnobacterium sp. AT7] >gi|159875273|gb|EDP69338.1| ABC transporter, permease protein [Carnobacterium sp. AT7] (1103 aa)
Score = 98, Expect = 4.0e-01, Identities = 38/151 (25%), Positives = 82/151 (54%)
 Q: 1638 PSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMI-ISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYL---APEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNL 1788
      PS++ +N   + F+ +   + I TL++ +  L+ +V+ ++++ +++ R ++ +K LG+ DKE + I  + + L+ ++VG  + L VL + V + A I L  +P I L+YL+  AI+ +V  + +A++ K +N+
 S:  949 PSVLLVNFSSDVSKAFEETMGS----LGIVTLVLIVSAGLLAFVVLYNLTNINVSERERELSTIKVLGFFDKEVTMYIYRENIILTLMGIVVG----SLLGVLLHSFVLDTAEIDLLMFSPTIQPLSYLYS--AIITLVFSGIVMIAMHFKLKNV 1093
>gi|89209995|ref|ZP_01188388.1| Binding-protein-dependent transport systems inner membrane component [Halothermothrix orenii H 168] >gi|89160335|gb|EAR79990.1| Binding-protein-dependent transport systems inner membrane component [Halothermothrix orenii H 168] (278 aa)
Score = 98, Expect = 4.2e-01, Identities = 35/118 (29%), Positives = 65/118 (55%)
 Q: 1635 FGTPSIVAINSFEYFTTVFDTYVTIFNTL--ISIETLII--------CLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRR----LVAILKTLGYSDKENLLS-ILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYL 1752
      GT  + + FEY  + + Y+ I N++ +++ +II     + + ++I V++  +M+N FR   LV +L TLG S K+ L  IL  +P + +L V + +  +++ F+V A  YL
 S:  104 LGTLIAIILWWFEYLYDLLEPYIVILNSIPKVALGPVIIVWMGNGPQAIIVMALLISVIVTIMMMINGFREVEGNLVKLLSTLGASKKQVLFKVILPASIPTIFSALKVSVGLSMVGTIVGEFLVSKAGLGYL 236
>gi|21910427|ref|NP_664695.1| hypothetical protein SpyM3_0891 [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28896003|ref|NP_802353.1| hypothetical protein SPs1091 [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|21904625|gb|AAM79498.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28811253|dbj|BAC64186.1| hypothetical protein [Streptococcus pyogenes SSI-1] (878 aa)
Score = 95, Expect = 9.5e-01, Identities = 30/134 (22%), Positives = 70/134 (52%)
 Q: 1659 IFNTLISIETLIICLFIPLIIIIVMIISSVMMNDFRRLVAILKTLGYSDKENLLSILVIFVPVVLISLIVGIAIVATLSVLFNFMVFNAASIYLAPEIDWLAYLFGFIAIVGIVTINFIFVALYLKKQNLRNSI 1792
      + +L + TL++ L I L I+I+ ++++ + + R ++ +K LG+ D+E L I  + + L+ +++GI +  L   M+ +  I  ++D  YL  + I+ ++ + I+  +LKK ++ ++
 S:  742 VVTSLNQVMTLLVFLSILLAIVILYNLTTINIAERIRELSTIKVLGFYDQEVTLYIYRETISLSLVGILLGIYLGKGLHTYIMTMI-STGDIQFGVKVDAYVYLVPILVILSLLAVLGIWGNRHLKKVDMLEAL 874