>gi|26554369|ref|NP_758303.1| DNA polymerase III subunit alpha [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26454379|dbj|BAC44707.1| DNA polymerase III subunit alpha [Mycoplasma penetrans HF-2] (1458 aa)
Score = 7200, Expect = 0.0e+00, Identities = 1458/1458 (100%), Positives = 1458/1458 (100%)
 Q:   1 MADKNSIYNFLSKLNLVSLENWKNHFETNCDFTITRNKQNDSINIKISFNKVLPADILIPFVDSLNLVDDSVLFNLVFNYDTYNQEDILNYLIYFVNHNIEQKQKGTSEKKELLYVLKYNMGIKKPIISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      MADKNSIYNFLSKLNLVSLENWKNHFETNCDFTITRNKQNDSINIKISFNKVLPADILIPFVDSLNLVDDSVLFNLVFNYDTYNQEDILNYLIYFVNHNIEQKQKGTSEKKELLYVLKYNMGIKKPIISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF
 S:   1 MADKNSIYNFLSKLNLVSLENWKNHFETNCDFTITRNKQNDSINIKISFNKVLPADILIPFVDSLNLVDDSVLFNLVFNYDTYNQEDILNYLIYFVNHNIEQKQKGTSEKKELLYVLKYNMGIKKPIISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
>gi|196247598|ref|ZP_03146300.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Geobacillus sp. G11MC16] >gi|196212382|gb|EDY07139.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Geobacillus sp. G11MC16] (1434 aa)
Score = 2679, Expect = 0.0e+00, Identities = 578/1447 (39%), Positives = 886/1447 (61%)
 Q:  10 FLSKLNLVSLENWKNHFETNCDFTITRNKQNDSINIKISFNKVLPADILIPFVDSLNLV---DDSVLFNLVFNYDTYNQEDILNYLIYFVNHNIEQKQKGTSEKKELLYVLKYNMGIKKPIISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLND----YGFSKHHLSYIL---DEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSS-----FTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      L +L + S E W +F    + +K+ S +    VLP D+  F D L    +V  +    + D+ Y    +EQ Q+G S  +LL    G + P++ N +F+   +  +K+  F K + D  +GF  HL  +  +++  ++ + + +E+  +T++ +   + S    Y R   V L + E +  ++G +F +  K+G +  +TDY++SIVIK   K + ++S +K+G+WVK + S+Q D +  D+ + +++ ++ +  R D A  KR EL HT M+ + + ++ +L + + + G+ +VAITD  Q+FP+ Y+ AKK+ +K +YG++ NI+D +PI N  ++SD TYV+FD+ETTGLS Y+ IIE A+K  G ++  F NP  +S   +T I++E VKDA ++E L + D++GDS L AHN  FD+ FLN L + + + NP+IDTL+++R +  + H L + +K+ I+  TQ HRA DAE  ++ R+L+ + + I  +E+NS  ++   +R  +T+ +NE ++NL+KL+S S  F  P++   + + +V +  +GE+F+ +  + +E+I + YDF+ + P +  I + K  I+D I+ I+ + K + VVAT + +YLN D++Y ++ ++++  G N L ++   LP YFRTTDE+ D FSFL    +IVV N+ IASLI  +KPIK+ L++P IEGA D+++++ Y+++ I+GD +  V+ R+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHY+C NCK+ F + +V SGFDLP+ NCP+C +K K DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ +AH++ K +FGE+ V+RAGTI T A+KTAYG+VK Y +  + R AEI R+A C VKRTTGQHPGGI+VVP  ++YDFTP YPADD + +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D DVM +F+ST+ L +  I +  G+ GIPEFGT FV++ML TKP+ FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI+  T+S+VI CRDDIMVYLI +G+ P +AFKIME VRKGKGL E+++ + +++P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++PL +YASYF++R + FD+ +++ G + I +I EI K      KE L+ + E+ALE+ RG+ F NIDL +S AT+F+++G LIPPF+AI GLG +VA +IV+AREE F SKED ++R KV+ T ++ +E G  SL + +Q+SLF
 S:  13 LLEQLKMTSDE-WMPYFREAAIRKVVIDKEEKSWHFHFQLANVLPVDVYKSFTDRLAAAFRHIAAVRHTIYVEAPHVTETDVQAYWPLC----LEQLQEGVSPLVDLL-------GRQTPVVKGNKLFVTARHEAEALAVKR---RFAKKIADVYASFGFPLLHLEVGIQPAEQEMERFLAQKQQEDEERALAVLTDLAKEEEKAEAASPSGPLVIGYPIRDEEP--VRPLETIVEEERRVVVQGYVFDAEVTELKSGRTLLTMKITDYTNSIVIKMFSRDKEDAALMSSVKKGMWVKVRGSVQNDTFVR-DLVIIANDLNEVAANE---RRDTAPEGEKRVELHLHTPMSQMDAVTSVAKLIEQAKKWGHPAVAITDHAVVQSFPEAYSAAKKHG-MKVLYGMEANIVDDGVPIAYNEAHRRLSDETYVVFDVETTGLSAVYNTIIELAAVKVKDGEIIDRFMSFANPHHPLSVTTMELTGITDEMVKDAPDVEEVLRRFIDWVGDSTLAAHNA-SFDIGFLNAGLAKMGLGKVINPVIDTLELARFLYPDLKNHRLNTLCKKFDIEL--TQHHRAIYDAEATGHLLMRLLKEAEERGILYHDELNSRTHSEASYRLSRPFHVTLLAQNETGLKNLFKLVSLSHVQYFHRVPRIPRSVLVKHRDGLLVGSGCDKGELFDNLIQKAPEEVEEIAR-FYDFLEVHPPAVYKPLIEMDYVKDEEMIKDIIRSIVALGEKLDIPVVATGNVHYLNPEDKIYRKILIHSQ---GGANPLNRHE-----LPDVYFRTTDEMLDCFSFLGAEK-AKEIVVDNTQKIASLI-GEVKPIKDDLYTPRIEGADDEIREMSYRRAKDIYGDPLPKIVEERLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLDDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYVCPNCKHSEFFNDGSVGSGFDLPDKNCPQCGTKYKKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPRAHNYTKVLFGEDNVYRAGTIGTVADKTAYGFVKGYASD-HNLELRGAEIDRLAAGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMEIYDFTPIQYPADDTSSEWRTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPDVMGIFSSTEPLGVTPEQI--MCNVGTIGIPEFGTRFVRQMLEETKPKTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAQELIQNGTCTLSEVIGCRDDIMVYLIYRGLEPSLAFKIMESVRKGKGLTPEFEEEMRKHDVPEWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHHPLLYYASYFTVRAEDFDLDAMIKGSAAIRKRIEEINAKGIQATA------KEKSLLTVLEVALEMCERGFTFKNIDLYRSQATEFVIDGHSLIPPFNAIPGLGTNVAQNIVRAREEGEFLSKEDLQQRGKVSKTLLEYLESRGCLDSLPDHNQLSLF 1434
>gi|138894778|ref|YP_001125231.1| DNA polymerase III PolC [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] >gi|134266291|gb|ABO66486.1| DNA polymerase III alpha subunit [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] (1442 aa)
Score = 2673, Expect = 0.0e+00, Identities = 577/1447 (39%), Positives = 885/1447 (61%)
 Q:  10 FLSKLNLVSLENWKNHFETNCDFTITRNKQNDSINIKISFNKVLPADILIPFVDSLNLV---DDSVLFNLVFNYDTYNQEDILNYLIYFVNHNIEQKQKGTSEKKELLYVLKYNMGIKKPIISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLND----YGFSKHHLSYIL---DEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSS-----FTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      L +L + S E W +F    + +K+ S +    VLP D+  F D L    +V  +    + D+ Y    +EQ Q+G S  +LL     + P++ N +F+   +  +K+  F K + D  +GF  HL  +  +++  ++ + + +E+  +T++ +   + S    Y R   V L + E +  ++G +F +  K+G +  +TDY++SIVIK   K + ++S +K+G+WVK + S+Q D +  D+ + +++ ++ +  R D A  KR EL HT M+ + + ++ +L + + + G+ +VAITD  Q+FP+ Y+ AKK+ +K +YG++ NI+D +PI N  ++SD TYV+FD+ETTGLS Y+ IIE A+K  G ++  F NP  +S   +T I++E VKDA ++E L + D++GDS L AHN  FD+ FLN L + + + NP+IDTL+++R +  + H L + +K+ I+  TQ HRA DAE  ++ R+L+ + + I  +E+NS  ++   +R  +T+ +NE ++NL+KL+S S  F  P++   + + +V +  +GE+F+ +  + +E+I + YDF+ + P +  I + K  I+D I+ I+ + K + VVAT + +YLN D++Y ++ ++++  G N L ++   LP YFRTTDE+ D FSFL    +IVV N+ IASLI  +KPIK+ L++P IEGA D+++++ Y+++ I+GD +  V+ R+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHY+C NCK+ F + +V SGFDLP+ NCP+C +K K DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ +AH++ K +FGE+ V+RAGTI T A+KTAYG+VK Y +  + R AEI R+A C VKRTTGQHPGGI+VVP  ++YDFTP YPADD + +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D DVM +F+ST+ L +  I +  G+ GIPEFGT FV++ML TKP+ FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI+  T+S+VI CRDDIMVYLI +G+ P +AFKIME VRKGKGL E+++ + +++P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++PL +YASYF++R + FD+ +++ G + I +I EI K      KE L+ + E+ALE+ RG+ F NIDL +S AT+F+++G LIPPF+AI GLG +VA +IV+AREE F SKED ++R KV+ T ++ +E G  SL + +Q+SLF
 S:  21 LLEQLKMTSDE-WMPYFREAAIRKVVIDKEEKSWHFHFQLANVLPVDVYKSFTDRLAAAFRHIAAVRHTIYVEAPHVTETDVQAYWPLC----LEQLQEGVSPLVDLL-------SRQTPVVKGNKLFVTARHEAEALAVKR---RFAKKIADVYASFGFPLLHLEVGIQPAEQEMERFLAQKQQEDEERALAVLTDLAKEEEKAEAASPSGPLVIGYPIRDEEP--VRPLETIVEEERRVVVQGYVFDAEVTELKSGRTLLTMKITDYTNSIVIKMFSRDKEDAALMSSVKKGMWVKVRGSVQNDTFVR-DLVIIANDLNEVAANE---RRDTAPEGEKRVELHLHTPMSQMDAVTSVAKLIEQAKKWGHPAVAITDHAVVQSFPEAYSAAKKHG-MKVLYGMEANIVDDGVPIAYNEAHRRLSDETYVVFDVETTGLSAVYNTIIELAAVKVKDGEIIDRFMSFANPHHPLSVTTMELTGITDEMVKDAPDVEEVLRRFIDWVGDSTLAAHNA-SFDIGFLNAGLAKMGLGKVINPVIDTLELARFLYPDLKNHRLNTLCKKFDIEL--TQHHRAIYDAEATGHLLMRLLKEAEERGILYHDELNSRTHSEASYRLSRPFHVTLLAQNETGLKNLFKLVSLSHVQYFHRVPRIPRSVLVKHRDGLLVGSGCDKGELFDNLIQKAPEEVEEIAR-FYDFLEVHPPAVYKPLIEMDYVKDEEMIKDIIRSIVALGEKLDIPVVATGNVHYLNPEDKIYRKILIHSQ---GGANPLNRHE-----LPDVYFRTTDEMLDCFSFLGAEK-AKEIVVDNTQKIASLI-GEVKPIKDDLYTPRIEGADDEIREMSYRRAKDIYGDPLPKIVEERLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLDDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYVCPNCKHSEFFNDGSVGSGFDLPDKNCPQCGTKYKKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPRAHNYTKVLFGEDNVYRAGTIGTVADKTAYGFVKGYASD-HNLELRGAEIDRLAAGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMEIYDFTPIQYPADDTSSEWRTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPDVMGIFSSTEPLGVTPEQI--MCNVGTIGIPEFGTRFVRQMLEETKPKTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAQELIQNGTCTLSEVIGCRDDIMVYLIYRGLEPSLAFKIMESVRKGKGLTPEFEEEMRKHDVPEWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHHPLLYYASYFTVRAEDFDLDAMIKGSAAIRKRIEEINAKGIQATA------KEKSLLTVLEVALEMCERGFTFKNIDLYRSQATEFVIDGHSLIPPFNAIPGLGTNVAQNIVRAREEGEFLSKEDLQQRGKVSKTLLEYLESRGCLDSLPDHNQLSLF 1442
>gi|56419793|ref|YP_147111.1| DNA polymerase III PolC [Geobacillus kaustophilus HTA426] >gi|56379635|dbj|BAD75543.1| DNA-directed DNA polymerase III alpha chain [Geobacillus kaustophilus HTA426] (1444 aa)
Score = 2651, Expect = 0.0e+00, Identities = 531/1235 (42%), Positives = 806/1235 (65%)
 Q:  222 VTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      V +L + E +  ++G +F +  K+G +  +TDY++SI++K   K + +++S +K+G+WVK + S+Q D +  D+ + +++ I+ +  R D A  KR EL HT M+ + + ++ +L + + + G+ ++A+TD  Q+FP+ Y+ AKK+ +K IYG++ NI+D +PI N  ++S+ TYV+FD+ETTGLS Y+ IIE A+K  G ++  F NP  +S   +T I++E VKDA K E L + D+ GD+ L+AHN  FD+ FLN L    I NP+IDTL+++R +  + H L + +K+ I+  TQ HRA DAE  ++ R+L+ + + I  +E+NS  ++   R  +T+ +NE ++NL+KL+S S  F  P++   + + +V +  +GE+F+ +  + +EDI + YDF+ + P+ +  I + K  I++ I+ I+ + K + VVAT + +YLN D++Y ++ ++++  G N L ++   LP YFRTT+E+ D FSFL P  +IVV N+ IASLI ++KPIK+ L++P IEGA ++++++ Y+++ I+GD +  V+ R+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHY+C NCK+ F + +V SGFDLP+ NCP+C +K K DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ +AH++ K +FGE+ V+RAGTI T A+KTAYG+VK+Y +  + R AEI R+A C VKRTTGQHPGGI+VVP  ++YDFTP YPADD + +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D DVM +F+ST+ L +  I +  G+ GIPEFGT FV++ML T+P+ FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI+  T+S+VI CRDDIMVYLI +G+ P +AFKIME VRKGKGL E++ + +++P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++PL +YASYF++R + FD+ +++ G + I +I EI K      KE L+ + E+ALE+ RG+ F NIDL +S AT+F+++G+ LIPPF+AI GLG +VA +IV+AREE F SKED ++R K++ T ++ +E G  SL + +Q+SLF
 S:  233 VRRLETIVEEERRVVVQGYVFDAEVSELKSGRTLLTMKITDYTNSILVKMFSRDKEDAELMSGVKKGMWVKVRGSVQNDTFVR-DLVIIANDLNEIAANE---RQDTAPEGEKRVELHLHTPMSQMDAVTSVTKLIEQAKKWGHPAIAVTDHAVVQSFPEAYSAAKKHG-MKVIYGLEANIVDDGVPIAYNETHRRLSEETYVVFDVETTGLSAVYNTIIELAAVKVKDGEIIDRFMSFANPGHPLSVTTMELTGITDEMVKDAPKPDEVLARFVDWAGDATLVAHNA-SFDIGFLNTGLARMGRGKIANPVIDTLELARFLYPDLKNHRLNTLCKKFDIEL--TQHHRAIYDAEATGHLLMRLLKEAEERGILFHDELNSRTHSEASYRLARPFHVTLLAQNETGLKNLFKLVSLSHIQYFHRVPRIPRSVLVKHRDGLLVGSGCDKGELFDNLIQKAPEEVEDIAR-FYDFLEVHPPDVYKPLIEMDYVKDEEMIKNIIRSIVALGEKLDIPVVATGNVHYLNPEDKIYRKILIHSQ---GGANPLNRHE-----LPDVYFRTTNEMLDCFSFLG-PEKAKEIVVDNTQKIASLI-GDVKPIKDELYTPRIEGADEEIREMSYRRAKEIYGDPLPKLVEERLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLDDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYVCPNCKHSEFFNDGSVGSGFDLPDKNCPRCGTKYKKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPRAHNYTKVLFGEDNVYRAGTIGTVADKTAYGFVKAYASD-HNLELRGAEIDRLAAGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMEIYDFTPIQYPADDTSSEWRTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPDVMGIFSSTEPLGVTPEQI--MCNVGTIGIPEFGTRFVRQMLEETRPKTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAQELIQNGTCTLSEVIGCRDDIMVYLIYRGLEPSLAFKIMESVRKGKGLTPEFEAEMRKHDVPEWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHHPLLYYASYFTVRAEDFDLDAMIKGSAAIRKRIEEINAKGIQATA------KEKSLLTVLEVALEMCERGFSFKNIDLYRSQATEFVIDGNSLIPPFNAIPGLGTNVAQAIVRAREEGEFLSKEDLQQRGKLSKTLLEYLESRGCLDSLPDHNQLSLF 1444
>gi|110004377|emb|CAK98715.1| probable dna polymerase III alpha subunit protein [Spiroplasma citri] (1453 aa)
Score = 2650, Expect = 0.0e+00, Identities = 582/1328 (43%), Positives = 838/1328 (63%)
 Q:  128 ISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKN---KIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVT--KLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVES--IQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIW----KRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMN-ARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVK--NKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLV-----EGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISL 1455
      +++N + +   ++K + ++ +++K L YGFS  L+ ++D + +I+ ++  K QE +   + + +N  +    + ++ G+ + +L D+ ++  TI G+I  ++ + T  IY  VTDYSD+I K   +  D + ELK  WV   I+ D Y N +  I++IS +  ++ R DNA KR EL HT M+ +G+ ++ LFK   + ++A TD N Q +P+ YN KKY +K IYGV+ +++D + V N +  + A YVIFD+ETTGLS YD+IIEFGA+  G+ E  I   P K+S   +T I++E + D   E++ +I ++ D++LIAHN +FDL F+  L++   I N +IDTLQ+SR +  + + LG IAR Y + Y+E AHR D DA L +I+  ++M+ N   I+ N+I N+ + + ++ R  + + KN+ + L+KLI+++ T F  PK+   + ++ ++ +S  G++FE A +   L + IK YD+I + P + H +     +  IK I+ A + NK VVAT D +YLN D+++ VY+NAK +GG+ + L+ Y + T P + RTT E+ +EF FLND L+ +IVVTN N I+ I+ ++ IK+ L++P IEG+  LK+L YQ +Y I+G+ +  V +R++RE++++I +G+A+IYW +H LV +S+ DGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL+PHY+C+ C Y F + +V G+DL  CPKC+ LKG+GH+IPFETF+GF+ DK+PDIDLNFS YQ AHDF K MFGE V+RAGTIST AEKTAYGYVK YFE  ++ R AE+ RIAK CE VKRTTGQHPGGIVV+P+ +V FTP N+PADD  +W TTH F ++HD++LK DILGH +PT L+ML + T V+ TIP D V+ LF S D L IK  IN  KTG+ GIPEFGT FV++MLL TKP F+DL++ISGLSHGT+VW NA+ LI + ++IS+VI CRDDIMV LI KG+  AFKIMEDVRKGKGL E+++++ DNN+ WYI+SCNKI Y+FPKAHATAYV+MAW++AW+KI YP+ +YA++FS R VFDIK+IL G  I  + +I+ ++ N  A K  KE DLIP+YE+ALE+ RG K +NIDLK S  +F V     ++PPFSAIDGLG +V SI+ AR EK F S D +KRT +T H++ EELGI  L+ DDQI+ 
 S:  114 LTDNILKITVHSESEQKLVGEHCNYYQKKLRCYGFSDLQLALVIDLRENNILEINEQELIKYQETAQKTEQLISKPTNGANSVLREPNSYHRAKIGEASYERLIDIDQDVPNVTIYGKILSKERQLISTKKFIYVITVTDYSDTIGAKFFTRTEQPDDFIEELKTNEWVSLFGDIRYDTYANEQMF-FIKKISRLDH-EDLYREDNAPEKRIELHLHTKMSIMDGVTDLAMLFKTLQHWNHKAIAFTDHLNVQAYPEIYNLNKKYPDIKVIYGVEADVLDDKVSYVKNPHHHNLRTAKYVIFDLETTGLSSGYDEIIEFGAV-IMDGISGERQIINHLFKPSVKLSSFTTELTGITDELLADKPTFIESIDQILEYFKDAILIAHNA-EFDLGFIQSWLKKAGRSEINNTVIDTLQLSRILEPHLKNYRLGTIARCYSVIYNEEVAHRGDYDAIVLTDIYEHQLRKMINNY---GIEFDNDI-ENIHDPAVYKKLRPKHMAILAKNQAGLLELFKLITSAHTKYFYSSPKLLRSVIEQHRSNLLIGSSCVNGDVFEVARNKNLSELRETIK-FYDYIEVQPPSVYKHLVQMGDLSEERLLTVIKDIVFTAKELNKLVVATGDVHYLNPEDKIFREVYINAKGIGGRPHPLYDYKKRVTDNPDQFLRTTMEMMNEFKFLNDDELIYEIVVTNPNLISDQIE-KVEIIKDKLYTPKIEGSDQLLKELCYQNAYKIYGNPLPKIVASRLERELNAIIKHGFAVIYWIAHKLVDKSLQDGYLVGSRGSVGSSFVATMSNITEVNPLQPHYLCSYCSYSEFIVDGSVKCGYDLSARTCPKCQKPLKGEGHDIPFETFLGFEADKVPDIDLNFSGEYQPIAHDFTKEMFGERSVYRAGTISTVAEKTAYGYVKGYFESKNILHLKRRAELERIAKGCEGVKRTTGQHPGGIVVIPNEYEVEAFTPVNFPADDIKSNWLTTHFDFHAIHDNVLKLDILGHVDPTALRMLQDLTGVDPKTIPTNDEAVLSLFRSLDVLNIKPEDING-EKTGAIGIPEFGTFFVRKMLLDTKPTSFADLVQISGLSHGTDVWIGNAQELIRNQNISISEVIGCRDDIMVNLIYKGLPAQSAFKIMEDVRKGKGLTAEHEQLMRDNNVEQWYIDSCNKIKYMFPKAHATAYVLMAWRVAWYKINYPVEYYATFFSTRTDVFDIKTILKGAETIKQVLRDIQTRLDNKDFNAPNKPTQKEKDLIPVYEIALEMYARGIKMSNIDLKTSRNKNFTVITTENNEKIILPPFSAIDGLGGAVGDSIINARYEKPFLSVADLQKRTNITKAHLESFEELGILKDLSLDDQIAF 1451
>gi|171324508|ref|ZP_02913022.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Geobacillus sp. WCH70] >gi|171089550|gb|EDT35878.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Geobacillus sp. WCH70] (1435 aa)
Score = 2641, Expect = 0.0e+00, Identities = 553/1357 (40%), Positives = 864/1357 (63%)
 Q:  100 IEQKQKGTSEKKELLYVLKYNMGIKKPIISENAIFLHYLENDQEKCIKK-YLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDI---ISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSS------FTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +++ Q+G S  LL+    + P + N +++  + +  +K+ + +  +  +GF  L  + +  D  I+ + + E+  +TE+ + + ++  ++    Y R+  ++ L + E +  ++G +F +  K+G +  +TDY++SI++K   K + +++++K+G+WVK + S+Q D +  D+ + +I+ I K KE R D A  KR EL HT M+ + + ++ +L + + + G+ ++A+TD  Q+FP+ Y+ AKKY +K +YGV+ NI+D +PI N   +S+ TYV+FD+ETTGLS Y+ IIE A+K  G ++  F NP  +S   +T I+++ +KDA ++E L + D++GDS+L+AHN  FD+ FLN  + + + NP+IDTL+++R + ++ H L + +K+ I+  TQ HRA DAE  + R+L++ + + I  +E+N  + +  +R+R  +T+ +N+ ++NL+KL+S S  F  P++   +   +V +  +GE+F+ +  + +E+I K YDF+ + PE +  I + K  I++ I++I+ + K N VVAT + +YLN D++Y ++ ++++  G N L +Y   LP YFRTTDE+  FSFL +   +IVV N+ IA LI  +KPIK+ L++P IEGA ++++++ Y+++ I+GD +  V+ R+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHY+C NCK+ F + +V SGFDLP+ NCPKC +K K DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ +AH++ K +FGE+ V+RAGTI T A+KTAYG+VK Y +  + R+AEI R+A C VKRTTGQHPGGI+VVP  D+YDFTP YPADD + +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F+ST+SL +  I +  G+ GIPEFGT FV++ML TKP+ FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI+  T+S+VI CRDDIMVYLI +G+ P +AFKIME VRKGKGL E+++ + +++P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++PL +YASYF++R + FD+ +++ G + I +I EI K N     KE L+ + E+ALE+ RG+ F NIDL +S AT+F+++G+ LIPPF+AI GLG +VA +IV+AREE F SKED ++R K++ T ++ +E G  SL + +Q+SLF
 S:  101 LQELQEGVSPLLSLLHE-------QVPTVKGNKLYVTARNDAEAMAVKRRFAKKIAEVYQSFGFPLLQLEIEVKQSEKDFEQFIAQKQQEDAERALAALTEMTKETKSETAGNAPAGPLIIGYPIREE--EEIRTLDSIVEEERRVVVQGYVFDAEINELKSGRTLLTLKITDYTNSILVKMFSRDKEDAALMADVKKGMWVKVRGSVQNDTFVR-DLVLIANDINEI-KAKE--RQDTAPEGEKRVELHLHTPMSQMDAVTSVTKLIEQAKKWGHPAIAVTDHAVVQSFPEAYSAAKKYD-MKVLYGVEANIVDDGVPIAYNEAHRLLSEDTYVVFDVETTGLSAVYNTIIELAAVKVKDGEIIDRFTSFANPHHPLSITTIELTGITDDMLKDAPDVEEVLRQFYDWMGDSILVAHNA-SFDIGFLNVGFTKLGLGKVTNPVIDTLELARFLYPELKNHRLNTLCKKFDIEL--TQHHRAIYDAEATGYLLMRLLKDAQERGILYHDELNERSKEEVSYQRSRPFHVTLLAQNDIGLKNLFKLVSLSHVKYFYRVPRIPRSVLQQHREGILVGSGCDKGEVFDNMIQKAPEEVEEIAK-FYDFLEVHPPEVYKPLIEMDYVKDENMIKEIIRKIVMLGEKLNIPVVATGNVHYLNPEDKIYRKILIHSQ---GGANPLNRYE-----LPDVYFRTTDEMLKCFSFLGEEK-AKEIVVMNTQKIADLI-GEVKPIKDKLYTPRIEGAEEEIREMSYRRAKEIYGDPLPEIVEQRLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLDDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYVCPNCKHSEFFNDGSVGSGFDLPDKNCPKCGTKYKKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPRAHNYTKVLFGEDNVYRAGTIGTVADKTAYGFVKGYASDLN-LQLRSAEIDRLAAGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIYDFTPIQYPADDTSSEWRTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPEVMKIFSSTESLGVTPEQI--MCNVGTLGIPEFGTRFVRQMLEETKPKTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAQELIQNGTCTLSEVIGCRDDIMVYLIYRGLEPSLAFKIMESVRKGKGLTPEFEEEMRKHDVPEWYIESCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHHPLLYYASYFTVRAEDFDLDAMIKGSAAIRKRIEEINAKGLNATA------KEKSLLTVLEVALEMCERGFSFKNIDLYRSQATEFVIDGNSLIPPFNAIPGLGTNVALNIVRAREEGEFLSKEDLQQRGKLSKTLIEYLESRGCLDSLPDHNQLSLF 1435
>gi|154686075|ref|YP_001421236.1| DNA polymerase III PolC [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] >gi|154351926|gb|ABS74005.1| PolC [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] (1437 aa)
Score = 2630, Expect = 0.0e+00, Identities = 573/1447 (39%), Positives = 891/1447 (61%)
 Q:  10 FLSKLNLVSLENWKNHFETNCDFTITRNKQNDSINIKISFNKVLPADILIPFV--------------DSLNLVDDSVLFNLVFNYDTYNQEDILNYLIYFVNHNIEQKQKGTSEKKELLYVLKYNMGIKKPIISENAIFLHYLENDQEKCIK-KYLEHFRKFLNDYGFSKHHLS---YILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSS----FTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEEN-KMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKM--ANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      L +LN+  + + +FE   +T +K  + + + F +LP I  F+        S+ ++D +V  LV +Y T  E++        +GTS   L   + +KP + N + +  + +  +K KY  +   +GF + L  ++ D++     + QE+  + E+++    D +    ++   ++ L + E + T++G +F +  K+G + + +TDY++SI++K  +K + ++ LK+G+WVKA+ SIQ D +  + L+  + +++ K  R D A  KR EL H+ M+ + + I +L + + + G+ ++A+TD  Q+FPD Y+ AKK+ +K IYG++ NI+D +PI N   + + TYV+FD+ETTGLS YD IIE A+K  G ++ + F NP  +S   +T I+++ V+DA + + +  K++IGD VL+AHN  FD+ FLN  +  K + KNP+IDTL+++R + +  H L + +K+ I+  TQ HRA DAE  + +ML++  +DI  +++N N+   +R+R  T+  NE ++NL+KL+S S  F  P++   N++  ++ ++  GE+FE M + + +EDI  YD++ + PE + H + E+ +  +++ I I K+ K NK VVAT + +YLN+ D++Y ++ ++++  G N L ++   LPK +FRTTDE+ + FSFL    +IVV N+ +AS+ID IKPIK+ L++P I+GA ++++++ YQ++ SI+G+ +  V+ARI++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS+ A L +ITEVNPL PHY+C +C+Y F + +V SGFDLP+ +CP C + LK DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH++ K +FGE+ V+RAGTI T AEKTAYGYVK Y +  ++ R AEI R+ + C VKRTTGQHPGGI+VVP  D+YDF+P +PAD  +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F T+SL +  I  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI   +S+VI CRDDIMVYLI +G+ P +AFKIME VRKGKGL E+++ + NN+P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++ L +YA+YF++R  FDI +++ G + I  +++I K  A+PK K    +L+ + ELALE+ RGY F +DL +S A++F+++G+ LIPPF++I GLG + A +IVKAR+E F SKED +KR KV+ T ++ ++ G  SL + +Q+SLF
 S:  14 LLQQLNMTD-DTFMTYFEDGEIDKLTIHKAEKAWHFQFRFKALLPYQIYDSFMMRLTQSFAHIARVTSSVQVIDPTVTEELVQDYWTRCIEEL----------------EGTSPPMVAL------LNQQKPKLKGNKLIVKTKTDTEASALKNKYSALIQHSYRQFGFPELQLDTEIFVSDQEVQKFREQKLAEDQERAMQALIEMEKKEKEGDEDQAPSGPLVIGYQIKENEEIRTLDSIMDEERRITVQGFVFDAETRELKSGRTLCIFKITDYTNSILVKMFAREKEDAALMKTLKKGMWVKARGSIQNDTF----VRDLVMIANDVNEIKAKTREDTAPEGEKRVELHLHSPMSQMDAVTGIGKLVEQAKKWGHEAIALTDHAVVQSFPDAYSAAKKHG-IKMIYGMEANIVDDGVPIAYNPAHRLLEEDTYVVFDVETTGLSAVYDTIIELAAVKIRGGEIIDKFEAFANPHHPLSATTIELTGITDDMVRDAPDVVDVVRDFKEWIGDDVLVAHNA-SFDMGFLNVAYKRLLKTEKAKNPVIDTLELARFLYPEFKNHRLNTLCKKFDIEL--TQHHRAVFDAEATGYLLLKMLKDAAEKDIFYHDQLNENMGQSNAYQRSRPYHATLLAVNETGLKNLFKLVSISHIQYFYRVPRIPRSQLNKYREGLLIGSACDRGEVFEGMMQKSPEEVEDI-ASFYDYLEVQPPEVYRHLLQLELVRDEKALKEIIANITKLGEKLNKPVVATGNVHYLNDEDKIYRKILISSQ---GGANPLNRHE-----LPKVHFRTTDEMLEAFSFLGAEK-AKEIVVDNTQKVASMID-EIKPIKDDLYTPKIDGADEEIREMSYQRARSIYGEELPEIVEARIEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKRSLDDGYLVGSRGSVGSSLVATLTEITEVNPLAPHYVCPSCRYSEFFNDGSVGSGFDLPDKSCPSCGTPLKKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPHAHNYTKVLFGEDNVYRAGTIGTVAEKTAYGYVKGYAGD-HNLHMRGAEIDRLVQGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIYDFSPIQFPADATGSEWKTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPEVMKIFQGTESLGVTEEQIG--CKTGTLGIPEFGTRFVRQMLEDTKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAQELIHNNTCELSEVIGCRDDIMVYLIYQGLEPSLAFKIMEFVRKGKGLTPEWEEEMKKNNVPNWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHHALLYYAAYFTVRADDFDIDTMIKGSTAIRAVMDDISSKGLDASPKEK--------NLLTVLELALEMCERGYSFQKVDLYRSSASEFIIDGNSLIPPFNSIPGLGTNAALNIVKARKEGEFLSKEDLQKRGKVSKTILEYLDRHGCLESLPDQNQLSLF 1437
>gi|16078721|ref|NP_389540.1| DNA polymerase III PolC [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] >gi|118793|sp|P13267|DPO3_BACSU DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|40060|emb|CAA36362.1| unnamed protein product [Bacillus subtilis] >gi|2634030|emb|CAB13531.1| DNA polymerase III (alpha subunit) [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] (1437 aa)
Score = 2623, Expect = 0.0e+00, Identities = 548/1333 (41%), Positives = 851/1333 (63%)
 Q:  124 KKPIISENAIFLHYLENDQEKCIK-KYLEHFRKFLNDYGFSKHHL--SYILDEKTIDIISDHK-NKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSS----FTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEEN-KMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKM--ANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +KP + N + +  + +  +K KY  +   +GF  L   + E+ +  + K + QE+  + E+++    D +    ++   ++ L + E + T++G +F ++  K+G + + +TDY++SI+IK  +K + ++ LK+G+WVKA+ SIQ D +  + L+  + +++ K  R D+A  KR EL H+ M+ + + I +L + + + G+ ++A+TD  Q+FPD Y+ AKK+ +K IYG++ N++D +PI NA  + + TYV+FD+ETTGLS YD IIE A+K  G ++ + F NP  +S I +T I+++ ++DA + + +  +++IGD +L+AHN  FD+ FLN  ++ +++ KNP+IDTL++ R + +  H L + +K+ I+  TQ HRA D E  + +ML++  + I+ +E+N N+   +R+R  T+  N  ++NL+KL+S S  F  P++   ++  ++ ++  GE+FE M + + +EDI  YD++ + PE + H + E+ +  +++ I I K+ K NK VVAT + +YLN+ D++Y ++ ++++  G N L ++   LPK +FRTTDE+ + FSFL +   +IVVTN+ +ASL+D +IKPIK+ L++P IEGA ++++++ YQ++ SI+G+ +  V+ARI++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS+ A L +ITEVNPL PHY+C C++ F + +V SGFDLP+ CP C + LK DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ +AH++ K +FGE+ V+RAGTI T AEKTAYGYVK Y ++ ++ R AEI R+ + C VKRTTGQHPGGI+VVP  D+YDF+P +PAD  +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F T+SL +  I  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI   +S+VI CRDDIMVYLI +G+ P +AFKIME VRKGKGL E+++ + +NN+P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++ L +YA+YF++R  FDI +++ G + I  + +I K  A+PK K    +L+ + ELALE+ RGY F +DL +S AT+F+++G+ LIPPF++I GLG + A +IVKAREE F SKED +KR KV+ T ++ ++ G  SL + +Q+SLF
 S:  119 QKPKLKGNKLIVKTKTDTEAAALKNKYSSMIQAEYRQFGFPDLQLDAEIFVSEQEVQKFREQKLAEDQERAMQALIEMEKKDKESDEDQAPSGPLVIGYQIKDNEEIRTLDSIMDEERRITVQGYVFDVETRELKSGRTLCIFKITDYTNSILIKMFAREKEDAALMKSLKKGMWVKARGSIQNDTF----VRDLVMIANDVNEIKAKTREDSAPEGEKRVELHLHSPMSQMDAVTGIGKLVEQAKKWGHEAIALTDHAVVQSFPDAYSAAKKHG-IKMIYGMEANLVDDGVPIAYNAAHRLLEEETYVVFDVETTGLSAVYDTIIELAAVKVKGGEIIDKFEAFANPHRPLSATIIELTGITDDMLQDAPDVVDVIRDFREWIGDDILVAHNA-SFDMGFLNVAYKKLLEVEKAKNPVIDTLELGRFLYPEFKNHRLNTLCKKFDIEL--TQHHRAIYDTEATAYLLLKMLKDAAEKGIQYHDELNENMGQSNAYQRSRPYHATLLAVNSTGLKNLFKLVSLSHIHYFYRVPRIPRSQLEKYREGLLIGSACDRGEVFEGMMQKSPEEVEDI-ASFYDYLEVQPPEVYRHLLELELVRDEKALKEIIANITKLGEKLNKPVVATGNVHYLNDEDKIYRKILISSQ---GGANPLNRHE-----LPKVHFRTTDEMLEAFSFLGEEK-AKEIVVTNTQKVASLVD-DIKPIKDDLYTPKIEGADEEIREMSYQRARSIYGEELPEIVEARIEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKRSLDDGYLVGSRGSVGSSLVATLTEITEVNPLPPHYVCPECQHSEFFNDGSVGSGFDLPDKTCPHCGTPLKKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPQAHNYTKVLFGEDNVYRAGTIGTVAEKTAYGYVKGYAGDNN-LHMRGAEIDRLVQGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIYDFSPIQFPADATGSEWKTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPEVMKIFQGTESLGVTEEQIG--CKTGTLGIPEFGTRFVRQMLEDTKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAQELIHNNICELSEVIGCRDDIMVYLIYQGLEPSLAFKIMEFVRKGKGLTPEWEEEMKNNNVPDWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHHALLYYAAYFTVRADDFDIDTMIKGSTAIRAVMEDINAKGLDASPKEK--------NLLTVLELALEMCERGYSFQKVDLYRSSATEFIIDGNSLIPPFNSIPGLGTNAALNIVKAREEGEFLSKEDLQKRGKVSKTILEYLDRHGCLESLPDQNQLSLF 1437
>gi|194015013|ref|ZP_03053630.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Bacillus pumilus ATCC 7061] >gi|194014039|gb|EDW23604.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Bacillus pumilus ATCC 7061] (1437 aa)
Score = 2616, Expect = 0.0e+00, Identities = 531/1236 (42%), Positives = 809/1236 (65%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEEN-KMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKM--ANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      ++ L + E + T++G +F +  K+G + + +TDY++SI+IK  +K + ++ LK+G+WVKA+ SIQ D +  + L+  + +++ K ++ D A  KR EL H+ M+ + + I +L + + + G+ ++A+TD  Q+FPD Y +KK+ +K +YGV+ N++D +PI N   + DATYV+FD+ETTGLS YD IIE A+K  G ++ + F NP  +S   +T I+++ VKDA + + +  K++IG +L+AHN  FD+ FLN  +  K D  NP+IDTL++ R + +  H L + +K+ I+  TQ HRA DAE  + +ML++  +DI  +++N N+   +R+R   + +NE ++NL+KL+S S  F  P++   ++  I+ ++ +GE+FE M +  +EDI  YD++ + PE + H + E+ +  +++ I I+K+ K NK VVAT + +YL++ D++Y ++ ++++  G N L ++   LPK +FRTTDE+ + FSFL +   +IVVTN+ ++ ++++ IKPIK+ L++P IEGA ++++++ YQ + SI+GD +  V+ RI++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS+ A L +ITEVNPL PHY+C +CK+ F + +V SGFDLP+ +CP+C + K DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH++ K +FGEE V+RAGTI T AEKTAYGYVK Y +  ++ R AEI R+ + C VKRTTGQHPGGI+VVP  D+YDF+P +PAD  DW TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F T+ L +  I  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI K  +S+VI CRDDIMVYLI +G+ P +AFKIME VRKGKGL E+++ + +NN+P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++ L +YA+YF++R  FDI+++ G + I  +++I K  A+PK K    +L+ + ELALE+ RGY F +DL +S AT+F+++GD LIPPF++I GLG +VA +IV+AR++ F SKED +KR KV+ T ++ ++ G  +L + +Q+SLF
 S:  224 EIRTLDSIMDEERRITVQGYVFDAETRELKSGRTLCIFKITDYTNSILIKMFAREKEDAQLMKSLKKGMWVKARGSIQNDTF----VRDLVMIANDVNEMKPQLKEDTAPEGEKRVELHLHSPMSQMDAVTGIGKLVEQAKKWGHEAIALTDHAVVQSFPDAYAASKKHD-IKMMYGVEINLVDDGVPIAYNPEHRLLEDATYVVFDVETTGLSAVYDTIIELAAVKIKGGEIIDRFEAFANPHHPLSATTIELTGITDDMVKDAPDVVDVVRDFKEWIGQDILVAHNA-SFDMGFLNTAYKRLLKTDKASNPVIDTLELGRFLYPEFKNHRLNTLCKKFDIEL--TQHHRAIYDAEATGYLMLKMLKDAAEKDIAYHDQLNENMGQSNAYQRSRPYHAILIAQNETGLKNLFKLVSLSHIHYFYRVPRIPRSQLEKYREGLIIGSACDKGEVFEGMMQKSPDEVEDIAA-FYDYLEVHPPEVYQHLLQLELVRDERALKEIITNIVKLGEKLNKPVVATGNVHYLHQEDKIYRKILISSQ---GGANPLNRHE-----LPKVHFRTTDEMLEAFSFLGEEK-AKEIVVTNTKKVSEMVES-IKPIKDDLYTPKIEGADEEVREMSYQMARSIYGDDLPKIVEDRIEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLDDGYLVGSRGSVGSSLVATLTEITEVNPLAPHYVCPSCKHSEFFNDGSVGSGFDLPDKDCPECGTPYKKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPIAHNYTKELFGEEYVYRAGTIGTVAEKTAYGYVKGYAGD-HNLHMRGAEIDRLVQGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIYDFSPIQFPADATGSDWKTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPEVMKIFQGTEPLGVTEEQIG--CKTGTLGIPEFGTRFVRQMLEDTKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAQELIHNKTCELSEVIGCRDDIMVYLIYQGLEPSLAFKIMESVRKGKGLPPEWEEEMKNNNVPNWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHHALLYYAAYFTVRADDFDIETMTKGSNAIRAVMDDINSKGLDASPKEK--------NLLTVLELALEMCERGYHFKKVDLYRSSATEFIIDGDGLIPPFNSIPGLGTNVALNIVRARQDGEFLSKEDLQKRGKVSKTILEYLDRQGCLEALPDQNQLSLF 1437
>gi|143342|gb|AAA22666.1| polymerase III (1437 aa)
Score = 2615, Expect = 0.0e+00, Identities = 535/1236 (43%), Positives = 813/1236 (65%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEEN-KMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKM--ANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      ++ L + E + T++G +F ++  K+G + + +TDY++SI+IK  +K + ++ LK+G+WVKA+ SIQ D +  + L+  + +++ K  R D+A  KR EL H+ M+ + + I +L + + + G+ ++A+TD  Q+FPD Y+ AKK+ +K IYG++ N++D +PI NA  + + TYV+FD+ETTGLS YD IIE A+K  G ++ + F NP  +S I +T I+++ ++DA + + +  + IGD +L+AHN  FD+ FLN  ++ +++ KNP+IDTL++ R + +  H L + +K+ I+  TQ HRA D E  + +ML++  + I+ +E+N N+   +R+R  T+  N  ++NL+KL+S S  F  P++   ++  ++ ++  GE+FE M + + +EDI  YD++ + PE + H + E+ +  +++ I I K+ K NK VVAT + +YLN+ D++Y ++ ++++  G N L ++   LPK +FRTTDE+ + FSFL +   +IVVTN+ +ASL+D +IKPIK+ L++P IEGA +++++ YQ++ SI+G+ +  V+ARI++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS+ A L +ITEVNPL PHY+C C++ F + +V SGFDLP+ CP C + LK DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ +AH++ K +FGE+ V+RAGTI T AEKTAYGYVK Y E++ ++ R AEI R+ + C VKRTTGQHPGGI+VVP  D+YDF+P +PAD  +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F T+SL +  I  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI   +S+VI CRDDIMVYLI +G+ P +AFKIME VRKGKGL E+++ + +NN+P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++ L +YA+YF++R  FDI +++ G + I  + +I K  A+PK K    +L+ + ELALE+ RGY F +DL +S AT+F+++G+ LIPPF++I GLG + A +IVKAREE F SKEDF+KR KV+ T ++ ++ G  SL + +Q+SLF
 S:  224 EIRTLDSIMDEERRITVQGYVFDVETRELKSGRTLCIFKITDYTNSILIKMFAREKEDAALMKSLKKGMWVKARGSIQNDTF----VRDLVMIANDVNEIKAKTREDSAPEGEKRVELHLHSPMSQMDAVTGIGKLVEQAKKWGHEAIALTDHAVVQSFPDAYSAAKKHG-IKMIYGMEANLVDDGVPIAYNAAHRLLEEETYVVFDVETTGLSAVYDTIIELAAVKVKGGEIIDKFEAFANPHRPLSATIIELTGITDDMLQDAPDVVDVIRDFRVRIGDDILVAHNA-SFDMGFLNVAYKKLLEVEKAKNPVIDTLELGRFLYPEFKNHRLNTLCKKFDIEL--TQHHRAIYDTEATAYLLLKMLKDAAEKGIQYHDELNENMGQSNAYQRSRPYHATLLAVNSTGLKNLFKLVSLSHIHYFYRVPRIPRSQLEKYREGLLIGSACDRGEVFEGMMQKSPEEVEDI-ASFYDYLEVQPPEVYRHLLELELVRDEKALKEIIANITKLGEKLNKPVVATGNVHYLNDEDKIYRKILISSQ---GGANPLNRHE-----LPKVHFRTTDEMLEAFSFLGEEK-AKEIVVTNTQKVASLVD-DIKPIKDDLYTPKIEGADEEIRESSYQRARSIYGEELPEIVEARIEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKRSLDDGYLVGSRGSVGSSLVATLTEITEVNPLPPHYVCPECQHSEFFNDGSVGSGFDLPDKTCPHCGTPLKKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPQAHNYTKVLFGEDNVYRAGTIGTVAEKTAYGYVKGYAEDNN-LHMRGAEIDRLVQGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIYDFSPIQFPADATGSEWKTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPEVMKIFQGTESLGVTEEQIG--CKTGTLGIPEFGTRFVRQMLEDTKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAQDLIHNNICELSEVIGCRDDIMVYLIYQGLEPSLAFKIMEFVRKGKGLTPEWEEEMKNNNVPDWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHHALLYYAAYFTVRADDFDIDTMIKGSTAIRAVMEDINAKGLDASPKEK--------NLLTVLELALEMCERGYSFQKVDLYRSSATEFIIDGNSLIPPFNSIPGLGTNAALNIVKAREEGEFLSKEDFEKRGKVSKTILEYLDRHGCLESLPDQNQLSLF 1437
>gi|152976184|ref|YP_001375701.1| DNA polymerase III PolC [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] >gi|152024936|gb|ABS22706.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] (1433 aa)
Score = 2614, Expect = 0.0e+00, Identities = 534/1236 (43%), Positives = 802/1236 (64%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCK---YFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKM--ANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      ++T L ++ E + T++G +F ++  ++G +  +TDY+DSI+IK   K + VL LK+G+W+KA+ S+Q D +  D+ + +I+ I+ P  R D A  KR EL HT M+ + + ++ +L  + + G+ ++AITD  Q+FP+ Y+ KK + +K IYGV+ N+++ +PI N   + D TYV+FD+ETTGLS YD +IE A+K  G ++ + F NP + +S I +T I+++ + DA ++ E  K + ++GD L+AHN  FD+ FLN  ++ +D KNP+IDTL+++R +  + H L + +K +D + TQ HRA D E  + +ML+  + + +++N ++   +R R S +T+  ++ ++NLYKLIS S + F  P++   +   +V + +GE+FEA M  + +E+I + YD+I + PE  H + E+ + G ++ I ++K+  +K VVAT + +YLN D +Y ++ ++++  G N L +++   LP YFRTTDE+ D FSFL +   +IVVTN+ IASLI  + P+K+ L++P IEGA D+ + + Y+ + SI+G+ +  V+AR+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+ DGY+VGSRGSVGSS A +++ITEVNPL PHY+C CK  +FN + +V SGFDLP+ NCP C  K DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ +AH++ K +FGE+ V+RAGTI T AEKTAYGYVK Y +  + RNAE+ R+  C VKRTTGQHPGGI+VVP  D++DF+P YPAD  +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F+S +SL +  IN  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA LI   T+S+VI CRDDIMVYLI +G+ P +AFKIME VRKGKG+ EE+++ + +NN+P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++PL FYA+YF++R  FD+ + G + I KI EI +K  A+PK K+    L+ + E+ LE+ RGY F +DL +S ATDF+++GD LIPPF+A+ GLG + A SIV+AR+  F SKED ++R+K++ T ++ ++ G  L + +Q+SLF
 S:  221 EITPLREIQDEERRKTVQGYVFHVETKELRSGRTLLTLKITDYTDSIMIKMFSRDKEDIPVLQSLKKGMWIKARGSVQNDTFVR-DLVMIANDINEITGPS---RKDKAPEGEKRVELHLHTPMSQMDAVTSVSQLIAQAGKWGHEAIAITDHAVAQSFPEAYSAGKK-AGIKVIYGVEANLVNDGVPIAYNEEHRLLEDETYVVFDVETTGLSAVYDTVIELAAVKVKGGEIIDRFESFANPHQPLSATIIELTGITDDMLTDAPEVGEVFKKFQAWMGDHTLVAHNA-SFDMGFLNVGFKKCGLDKPKNPVIDTLELARFLFPDMKNHRLNTLCKK--LDIELTQHHRAIYDTEATGYLLAKMLKEVIEKGFEYHDQLNDSMGQGDSYKRGRPSHVTLLATSDEGLKNLYKLISYSHVNYFYRVPRIPRSLLKKHREGILVGTACDKGEVFEAMMQKAPEEVEEIAQ-FYDYIEVMPPEVLRHLVELELVRDEGQLKTIISNLVKLGETLDKPVVATGNVHYLNPEDAIYRKILISSQ---GGANPLNRHS-----LPPVYFRTTDEMLDCFSFLGEEK-AKEIVVTNTQKIASLI-GEVHPVKDDLYTPKIEGADDETRDMSYKMARSIYGEELPEIVEARLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLIDGYLVGSRGSVGSSFVATMMEITEVNPLPPHYVCPKCKQSEFFN-DGSVGSGFDLPDKNCPNCNVPYKKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPRAHNYTKVLFGEDYVYRAGTIGTVAEKTAYGYVKGYASD-HNLTIRNAEVDRLVAGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIFDFSPIQYPADSVGAEWRTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPEVMKIFSSPESLGVTEEQIN--CKTGTLGIPEFGTKFVRQMLEETKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNANELIYNGTCTLSEVIGCRDDIMVYLIYQGLDPSLAFKIMESVRKGKGVPEEWEEEMRNNNVPGWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHFPLLFYAAYFTVRADDFDVDVMAKGSASIRAKIEEIAQKGLDASPKEKS--------LLTVLEMTLEMCERGYSFQKVDLYRSHATDFIIDGDTLIPPFNAVSGLGTNAAISIVEARKNGDFLSKEDLQQRSKLSKTIIEYLDSQGCLGDLPDQNQLSLF 1433
>gi|157692337|ref|YP_001486799.1| DNA polymerase III PolC [Bacillus pumilus SAFR-032] >gi|157681095|gb|ABV62239.1| DNA-directed DNA polymerase III alpha subunit [Bacillus pumilus SAFR-032] (1437 aa)
Score = 2612, Expect = 0.0e+00, Identities = 529/1236 (42%), Positives = 807/1236 (65%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEEN-KMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKM--ANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      ++ L + E + T++G +F +  K+G + + +TDY++SI+IK  +K + ++ LK+G+WVKA+ SIQ D +  + L+  + +++ K ++ D A  KR EL H+ M+ + + I L + + + G+ ++A+TD  Q+FPD Y ++K+ +K +YGV+ N++D +PI N   + DATYV+FD+ETTGLS YD IIE A+K  G ++ + F NP  +S   +T I+++ V+DA + + +  K++IG +L+AHN  FD+ FLN  +  K D  NP+IDTL++ R + +  H L + +K+ I+  TQ HRA DAE  + +ML++  +DI  +++N N+   +R+R   + +NE ++NL+KL+S S  F  P++   ++  I+ ++ +GE+FE M +  +EDI  YD++ + PE + H + E+ +  +++ I I+K+ K NK VVAT + +YL+ D++Y ++ ++++  G N L ++   LPK +FRTTDE+ + FSFL +   +IVVTN+ ++ ++++ IKPIK+ L++P IEGA ++++++ YQ + SI+GD +  V+ RI++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS+ A L +ITEVNPL PHY+C +CK+ F + +V SGFDLP+ +CP+C + K DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH++ K +FGEE V+RAGTI T AEKTAYGYVK Y +  ++ R AEI R+ + C VKRTTGQHPGGI+VVP  D+YDF+P +PAD  DW TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F T+ L +  I  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI K  +S+VI CRDDIMVYLI +G+ P +AFKIME VRKGKGL E+++ + +NN+P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++ L +YA+YF++R  FDI+++ G + I  +++I K  A+PK K    +L+ + ELALE+ RGY F +DL +S AT+F+++GD LIPPF++I GLG +VA +IV+AR++ F SKED +KR KV+ T ++ ++ G  +L + +Q+SLF
 S:  224 EIRTLDSIMDEERRITVQGYVFDAETRELKSGRTLCIFKITDYTNSILIKMFAREKEDAQLMKSLKKGMWVKARGSIQNDTF----VRDLVMIANDVNEMKPQLKEDTAPEGEKRVELHLHSPMSQMDAVTGIGRLVEQAKKWGHEAIALTDHAVVQSFPDAYAASRKHD-IKMMYGVEINLVDDGVPIAYNPEHRLLEDATYVVFDVETTGLSAVYDTIIELAAVKIKGGEIIDRFEAFANPHHPLSATTIELTGITDDMVRDAPDVVDVVRDFKEWIGQDILVAHNA-SFDMGFLNTAYKRLLKTDKASNPVIDTLELGRFLYPEFKNHRLNTLCKKFDIEL--TQHHRAIYDAEATGYLMLKMLKDAAEKDIAYHDQLNENMGQSNAYQRSRPYHAILIAQNETGLKNLFKLVSLSHIHYFYRVPRIPRSQLEKYREGLIIGSACDKGEVFEGMMQKSPDEVEDIAA-FYDYLEVHPPEVYQHLLQLELVRDERALKEIITNIVKLGEKLNKPVVATGNVHYLHPEDKIYRKILISSQ---GGANPLNRHE-----LPKVHFRTTDEMLEAFSFLGEEK-AKEIVVTNTKKVSEMVES-IKPIKDDLYTPKIEGADEEIREMSYQMARSIYGDDLPKIVEDRIEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLDDGYLVGSRGSVGSSLVATLTEITEVNPLAPHYVCPSCKHSEFFNDGSVGSGFDLPDKDCPECGTPYKKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPIAHNYTKELFGEEYVYRAGTIGTVAEKTAYGYVKGYAGD-HNLHMRGAEIDRLVQGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIYDFSPIQFPADATGSDWKTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPEVMKIFQGTEPLGVTEEQIG--CKTGTLGIPEFGTRFVRQMLEDTKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAQELIHNKTCELSEVIGCRDDIMVYLIYQGLEPSLAFKIMESVRKGKGLPPEWEEEMKNNNVPNWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHHALLYYAAYFTVRADDFDIETMTKGSNAIRAVMDDINSKGLDASPKEK--------NLLTVLELALEMCERGYHFKKVDLYRSSATEFIIDGDGLIPPFNSIPGLGTNVALNIVRARQDGEFLSKEDLQKRGKVSKTILEYLDRQGCLEALPDQNQLSLF 1437
>gi|196036920|ref|ZP_03104304.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Bacillus cereus W] >gi|195990475|gb|EDX54459.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Bacillus cereus W] (1433 aa)
Score = 2602, Expect = 0.0e+00, Identities = 537/1297 (41%), Positives = 830/1297 (63%)
 Q:  160 YGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSS------FTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCK---YFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKM--ANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +GF + L  + + T ++  +  QE + I ++ + + +SS    T +   ++T + ++ E + T++G +F ++  ++G +  +TDY+DSI+IK   K + +L LK+G+WVKA+ S+Q D +  D+ + +I+ I+ P  R D A  KR EL HT M+ + + + +L  + + G+ ++A+TD  Q+FP+ Y+ KK + +K IYGV+ N+++ +PI N   ++D TYV+FD+ETTGLS YD +IE A+K  G ++ + F NP + +S I +T I+++ + DA ++ E  K ++++GD L+AHN  FD+ F+N  ++ ++ KNP+IDTL+++R + ++ H L + +K +D + TQ HRA D E  + +ML++  + + +++N ++   +R R S +T+  ++ ++NLYKL+S S + F  P+V   ++  +V + +GE+FEA M  + +E+I + YD+I + PE  H + RE+ + G ++ I ++K+  +K VVAT + +YL+ D +Y ++ V+++  G N L +++   LP +FRTTDE+ + FSFL + V  +IVVTN+ IASLI ++ P+K+ L++P IEGA D+ + + Y+ + SI+G+ +  V+AR+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+ DGY+VGSRGSVGSS A +++ITEVNPL PHY+C CK  +FN + +V SGFDLP+ CP C   DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ +AH++ K +FGE+ V+RAGTI T AEKTAYGYVK Y +  + RNAEI R+  C VKRTTGQHPGGI+VVP  D++DF+P YPAD  +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F+ +SL +  IN  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA LI   T+S+VI CRDDIMVYLI +G+ P +AFKIME VRKGKG+ EE+++ + NN+P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++ L FYA+YF++R  FD++++ G + I +I+EI +K  A PK K+    L+ + E+ LE+ RGY F +DL +S ATDF+++GD LIPPF+A+ GLG + A SIV+AR+  F SKED ++R+KV+ T ++ ++ G  L + +Q+SLF
 S:  154 FGFPRFQLDTHIQQNTEEMQKFREQTQQEDRERVIQAMEEMAKKQAEESSVVHEGPITLGYLIKPDEEITPMREIQDEERRKTVQGYVFHVETKELRSGRTLLTLKITDYTDSIMIKMFSRDKEDIPMLQSLKKGMWVKARGSVQNDTFVR-DLVMIANDINEITGPS---RKDKAPEGEKRVELHLHTPMSQMDAVTPVSKLVAQAGKWGHEAIAVTDHAVAQSFPEAYSAGKK-AGVKVIYGVEANLVNDGVPIAYNEEHRLLADETYVVFDVETTGLSAVYDTVIELAAVKVKGGEIIDRFESFANPHQPLSATIIELTGITDDMLTDAPEVDEVFKKFEEWMGDHTLVAHNA-SFDMGFINVGFKKAGLEKTKNPVIDTLELARFLFPEMKNHRLNTLCKK--MDIELTQHHRAIYDTEATGYLLVKMLKDVIEKGFEYHDQLNDSMGQGDAYKRGRPSHMTLLATSDVGLKNLYKLVSYSHLNYFYRVPRVPRSLLKKYREGILVGTACDKGEVFEAMMQKAPEEVEEIAQ-FYDYIEVMPPEVLRHLVERELVRDEGQLKTIISNLVKLGGTLDKPVVATGNVHYLDPEDAMYRKILVSSQ---GGANPLNRHS-----LPPVHFRTTDEMLECFSFLGEDV-AKEIVVTNTQKIASLI-GDVHPVKDDLYTPKIEGADDETRDMSYKMARSIYGEELPEIVEARLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLVDGYLVGSRGSVGSSFVATMMEITEVNPLPPHYVCPKCKQSEFFN-DGSVGSGFDLPDKECPTCNIPYVKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPRAHNYTKVLFGEDYVYRAGTIGTVAEKTAYGYVKGYAND-HNLTIRNAEIDRLVAGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIFDFSPIQYPADSIGAEWRTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPEVMKIFSGPESLGVTEEQIN--CKTGTLGIPEFGTKFVRQMLEETKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNANELIYNGTCTLSEVIGCRDDIMVYLIYQGLDPSLAFKIMESVRKGKGVPEEWEEDMKSNNVPGWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHFALLFYAAYFTVRADDFDVEAMAKGSASIRARIDEIAQKGLDAAPKEKS--------LLTVLEMTLEMCERGYSFQKVDLYRSHATDFIIDGDSLIPPFNAVPGLGTNAALSIVEARKNGEFLSKEDLQQRSKVSKTIIEYLDSQGCLGDLPDQNQLSLF 1433
>gi|166986130|ref|ZP_02257385.1| DNA polymerase III PolC [Bacillus cereus AH187] (1433 aa)
Score = 2602, Expect = 0.0e+00, Identities = 538/1297 (41%), Positives = 830/1297 (63%)
 Q:  160 YGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSS------FTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCK---YFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKM--ANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +GF + L  + + T ++  +  QE + I ++ + + +SS    T +   ++T + ++ E + T++G +F ++  ++G +  +TDY+DSI+IK   K + +L LK+G+WVKA+ S+Q D +  D+ + +I+ I+ P  R D A  KR EL HT M+ + + + +L  + + G+ ++AITD  Q+FP+ Y+ KK + +K IYGV+ N+++ +PI N   +++ TYV+FD+ETTGLS YD +IE A+K  G ++ + F NP + +S I +T I+++ + DA ++ E  K ++++GD L+AHN  FD+ F+N  ++ ++ KNP+IDTL+++R + ++ H L + +K +D + TQ HRA D E  + +ML++  + + +++N ++   +R R S +T+  ++ ++NLYKL+S S + F  P+V   ++  +V + +GE+FEA M  + +E+I + YD+I + PE  H + RE+ + G ++ I ++K+  +K VVAT + +YLN D +Y ++ V+++  G N L +++   LP +FRTTDE+ + FSFL + V  +IVVTN+ IASLI ++ P+K+ L++P IEGA D+ + + Y+ + SI+G+ +  V+AR+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+ DGY+VGSRGSVGSS A +++ITEVNPL PHY+C CK  +FN + +V SGFDLP+ CP C   DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ +AH++ K +FGE+ V+RAGTI T AEKTAYGYVK Y +  + RNAEI R+  C VKRTTGQHPGGI+VVP  D++DF+P YPAD  +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F+ +SL +  IN  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA LI   T+S+VI CRDDIMVYLI +G+ P +AFKIME VRKGKG+ EE+++ + NN+P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++ L FYA+YF++R  FD++++ G + I +I+EI +K  A PK K+    L+ + E+ LE+ RGY F +DL +S ATDF+++GD LIPPF+A+ GLG + A SIV+AR+  F SKED ++R+KV+ T ++ ++ G  L + +Q+SLF
 S:  154 FGFPRFQLDTHIQQNTEEMQKFREQTQQEDRERVIQAMEEMAKKQAEESSVVHEGPITLGYLIKPDEEITPMREIQDEERRKTVQGYVFHVETKELRSGRTLLTLKITDYTDSIMIKMFSRDKEDIPMLQSLKKGMWVKARGSVQNDTFVR-DLVMIANDINEITGPS---RKDKAPEGEKRVELHLHTPMSQMDAVTPVSKLVAQAGKWGHEAIAITDHAVAQSFPEAYSAGKK-AGIKVIYGVEANLVNDGVPIAYNEAHRLLAEETYVVFDVETTGLSAVYDTVIELAAVKVKGGEIIDRFESFANPHQPLSATIIELTGITDDMLTDAPEVDEVFKKFEEWMGDHTLVAHNA-SFDMGFINVGFKKAGLEKTKNPVIDTLELARFLFPEMKNHRLNTLCKK--MDIELTQHHRAIYDTEATGYLLVKMLKDVIEKGFEYHDQLNDSMGQGDAYKRGRPSHMTLLATSDVGLKNLYKLVSYSHLNYFYRVPRVPRSLLKKYREGILVGTACDKGEVFEAMMQKAPEEVEEIAQ-FYDYIEVMPPEVLRHLVERELVRDEGQLKTIISNLVKLGETLDKPVVATGNVHYLNPEDAMYRKILVSSQ---GGANPLNRHS-----LPPVHFRTTDEMLECFSFLGEDV-AKEIVVTNTQKIASLI-GDVHPVKDDLYTPKIEGADDETRDMSYKMARSIYGEELPEIVEARLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLVDGYLVGSRGSVGSSFVATMMEITEVNPLPPHYVCPKCKQSEFFN-DGSVGSGFDLPDKECPTCNIPYVKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPRAHNYTKVLFGEDYVYRAGTIGTVAEKTAYGYVKGYAND-HNLTIRNAEIDRLVAGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIFDFSPIQYPADSIGAEWRTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPEVMKIFSGPESLGVTEEQIN--CKTGTLGIPEFGTKFVRQMLEETKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNANELIYNGTCTLSEVIGCRDDIMVYLIYQGLDPSLAFKIMESVRKGKGVPEEWEEDMKSNNVPGWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHFALLFYAAYFTVRADDFDVEAMAKGSASIRARIDEIAQKGLDAAPKEKS--------LLTVLEMTLEMCERGYSFQKVDLYRSHATDFIIDGDSLIPPFNAVPGLGTNAALSIVEARKNGEFLSKEDLQQRSKVSKTIIEYLDSQGCLGDLPDQNQLSLF 1433
>gi|166994471|ref|ZP_02260931.1| DNA polymerase III PolC [Bacillus cereus AH820] (1378 aa)
Score = 2601, Expect = 0.0e+00, Identities = 537/1297 (41%), Positives = 830/1297 (63%)
 Q:  160 YGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSS------FTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCK---YFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKM--ANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +GF + L  + + T ++  +  QE + I ++ + + +SS    T +   ++T + ++ E + T++G +F ++  ++G +  +TDY+DSI+IK   K + +L LK+G+WVKA+ S+Q D +  D+ + +I+ I+ P  R D A  KR EL HT M+ + + + +L  + + G+ ++A+TD  Q+FP+ Y+ KK + +K IYGV+ N+++ +PI N   ++D TYV+FD+ETTGLS YD +IE A+K  G ++ + F NP + +S I +T I+++ + DA ++ E  K ++++GD L+AHN  FD+ F+N  ++ ++ KNP+IDTL+++R + ++ H L + +K +D + TQ HRA D E  + +ML++  + + +++N ++   +R R S +T+  ++ ++NLYKL+S S + F  P+V   ++  +V + +GE+FEA M  + +E+I + YD+I + PE  H + RE+ + G ++ I ++K+  +K VVAT + +YL+ D +Y ++ V+++  G N L +++   LP +FRTTDE+ + FSFL + V  +IVVTN+ IASLI ++ P+K+ L++P IEGA D+ + + Y+ + SI+G+ +  V+AR+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+ DGY+VGSRGSVGSS A +++ITEVNPL PHY+C CK  +FN + +V SGFDLP+ CP C   DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ +AH++ K +FGE+ V+RAGTI T AEKTAYGYVK Y +  + RNAEI R+  C VKRTTGQHPGGI+VVP  D++DF+P YPAD  +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F+ +SL +  IN  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA LI   T+S+VI CRDDIMVYLI +G+ P +AFKIME VRKGKG+ EE+++ + NN+P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++ L FYA+YF++R  FD++++ G + I +I+EI +K  A PK K+    L+ + E+ LE+ RGY F +DL +S ATDF+++GD LIPPF+A+ GLG + A SIV+AR+  F SKED ++R+KV+ T ++ ++ G  L + +Q+SLF
 S:  99 FGFPRFQLDTHIQQNTEEMQKFREQTQQEDRERVIQAMEEMAKKQAEESSVVHEGPITLGYLIKPDEEITPMREIQDEERRKTVQGYVFHVETKELRSGRTLLTLKITDYTDSIMIKMFSRDKEDIPMLQSLKKGMWVKARGSVQNDTFVR-DLVMIANDINEITGPS---RKDKAPEGEKRVELHLHTPMSQMDAVTPVSKLVAQAGKWGHEAIAVTDHAVAQSFPEAYSAGKK-AGVKVIYGVEANLVNDGVPIAYNEEHRLLADETYVVFDVETTGLSAVYDTVIELAAVKVKGGEIIDRFESFANPHQPLSATIIELTGITDDMLTDAPEVDEVFKKFEEWMGDHTLVAHNA-SFDMGFINVGFKKAGLEKTKNPVIDTLELARFLFPEMKNHRLNTLCKK--MDIELTQHHRAIYDTEATGYLLVKMLKDVIEKGFEYHDQLNDSMGQGDAYKRGRPSHMTLLATSDVGLKNLYKLVSYSHLNYFYRVPRVPRSLLKKYREGILVGTACDKGEVFEAMMQKAPEEVEEIAQ-FYDYIEVMPPEVLRHLVERELVRDEGQLKTIISNLVKLGETLDKPVVATGNVHYLDPEDAMYRKILVSSQ---GGANPLNRHS-----LPPVHFRTTDEMLECFSFLGEDV-AKEIVVTNTQKIASLI-GDVHPVKDDLYTPKIEGADDETRDMSYKMARSIYGEELPEIVEARLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLVDGYLVGSRGSVGSSFVATMMEITEVNPLPPHYVCPKCKQSEFFN-DGSVGSGFDLPDKECPTCNIPYVKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPRAHNYTKVLFGEDYVYRAGTIGTVAEKTAYGYVKGYAND-HNLTIRNAEIDRLVAGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIFDFSPIQYPADSIGAEWRTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPEVMKIFSGPESLGVTEEQIN--CKTGTLGIPEFGTKFVRQMLEETKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNANELIYNGTCTLSEVIGCRDDIMVYLIYQGLDPSLAFKIMESVRKGKGVPEEWEEDMKSNNVPGWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHFALLFYAAYFTVRADDFDVEAMAKGSASIRARIDEIAQKGLDAAPKEKS--------LLTVLEMTLEMCERGYSFQKVDLYRSHATDFIIDGDSLIPPFNAVPGLGTNAALSIVEARKNGEFLSKEDLQQRSKVSKTIIEYLDSQGCLGDLPDQNQLSLF 1378
>gi|30263821|ref|NP_846198.1| DNA polymerase III PolC [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47529245|ref|YP_020594.1| DNA polymerase III PolC [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49186668|ref|YP_029920.1| DNA polymerase III PolC [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|52141670|ref|YP_085159.1| DNA polymerase III PolC [Bacillus cereus E33L] >gi|65321145|ref|ZP_00394104.1| COG2176: DNA polymerase III, alpha subunit (gram-positive type) [Bacillus anthracis str. A2012] >gi|165872624|ref|ZP_02217255.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|170687849|ref|ZP_02879063.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|170706900|ref|ZP_02897358.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|190568456|ref|ZP_03021363.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|196042171|ref|ZP_03109454.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Bacillus cereus NVH0597-99] >gi|30258465|gb|AAP27684.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47504393|gb|AAT33069.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49180595|gb|AAT55971.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|51975139|gb|AAU16689.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Bacillus cereus E33L] >gi|164711656|gb|EDR17202.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|170128318|gb|EDS97187.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|170668165|gb|EDT18914.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|190560460|gb|EDV14438.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|196027023|gb|EDX65647.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Bacillus cereus NVH0597-99] (1433 aa)
Score = 2600, Expect = 0.0e+00, Identities = 537/1297 (41%), Positives = 830/1297 (63%)
 Q:  160 YGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSS------FTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCK---YFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKM--ANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +GF + L  + + T ++  +  QE + I ++ + + +SS    T +   ++T + ++ E + T++G +F ++  ++G +  +TDY+DSI+IK   K + +L LK+G+WVKA+ S+Q D +  D+ + +I+ I+ P  R D A  KR EL HT M+ + + + +L  + + G+ ++A+TD  Q+FP+ Y+ KK + +K IYGV+ N+++ +PI N   ++D TYV+FD+ETTGLS YD +IE A+K  G ++ + F NP + +S I +T I+++ + DA ++ E  K ++++GD L+AHN  FD+ F+N  ++ ++ KNP+IDTL+++R + ++ H L + +K +D + TQ HRA D E  + +ML++  + + +++N ++   +R R S +T+  ++ ++NLYKL+S S + F  P+V   ++  +V + +GE+FEA M  + +E+I + YD+I + PE  H + RE+ + G ++ I ++K+  +K VVAT + +YL+ D +Y ++ V+++  G N L +++   LP +FRTTDE+ + FSFL + V  +IVVTN+ IASLI ++ P+K+ L++P IEGA D+ + + Y+ + SI+G+ +  V+AR+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+ DGY+VGSRGSVGSS A +++ITEVNPL PHY+C CK  +FN + +V SGFDLP+ CP C   DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ +AH++ K +FGE+ V+RAGTI T AEKTAYGYVK Y +  + RNAEI R+  C VKRTTGQHPGGI+VVP  D++DF+P YPAD  +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F+ +SL +  IN  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA LI   T+S+VI CRDDIMVYLI +G+ P +AFKIME VRKGKG+ EE+++ + NN+P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++ L FYA+YF++R  FD++++ G + I +I+EI +K  A PK K+    L+ + E+ LE+ RGY F +DL +S ATDF+++GD LIPPF+A+ GLG + A SIV+AR+  F SKED ++R+KV+ T ++ ++ G  L + +Q+SLF
 S:  154 FGFPRFQLDTHIQQNTEEMQKFREQTQQEDRERVIQAMEEMAKKQAEESSVVHEGPITLGYLIKPDEEITPMREIQDEERRKTVQGYVFHVETKELRSGRTLLTLKITDYTDSIMIKMFSRDKEDIPMLQSLKKGMWVKARGSVQNDTFVR-DLVMIANDINEITGPS---RKDKAPEGEKRVELHLHTPMSQMDAVTPVSKLVAQAGKWGHEAIAVTDHAVAQSFPEAYSAGKK-AGVKVIYGVEANLVNDGVPIAYNEEHRLLADETYVVFDVETTGLSAVYDTVIELAAVKVKGGEIIDRFESFANPHQPLSATIIELTGITDDMLTDAPEVDEVFKKFEEWMGDHTLVAHNA-SFDMGFINVGFKKAGLEKTKNPVIDTLELARFLFPEMKNHRLNTLCKK--MDIELTQHHRAIYDTEATGYLLVKMLKDVIEKGFEYHDQLNDSMGQGDAYKRGRPSHMTLLATSDVGLKNLYKLVSYSHLNYFYRVPRVPRSLLKKYREGILVGTACDKGEVFEAMMQKAPEEVEEIAQ-FYDYIEVMPPEVLRHLVERELVRDEGQLKTIISNLVKLGETLDKPVVATGNVHYLDPEDAMYRKILVSSQ---GGANPLNRHS-----LPPVHFRTTDEMLECFSFLGEDV-AKEIVVTNTQKIASLI-GDVHPVKDDLYTPKIEGADDETRDMSYKMARSIYGEELPEIVEARLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLVDGYLVGSRGSVGSSFVATMMEITEVNPLPPHYVCPKCKQSEFFN-DGSVGSGFDLPDKECPTCNIPYVKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPRAHNYTKVLFGEDYVYRAGTIGTVAEKTAYGYVKGYAND-HNLTIRNAEIDRLVAGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIFDFSPIQYPADSIGAEWRTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPEVMKIFSGPESLGVTEEQIN--CKTGTLGIPEFGTKFVRQMLEETKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNANELIYNGTCTLSEVIGCRDDIMVYLIYQGLDPSLAFKIMESVRKGKGVPEEWEEDMKSNNVPGWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHFALLFYAAYFTVRADDFDVEAMAKGSASIRARIDEIAQKGLDAAPKEKS--------LLTVLEMTLEMCERGYSFQKVDLYRSHATDFIIDGDSLIPPFNAVPGLGTNAALSIVEARKNGEFLSKEDLQQRSKVSKTIIEYLDSQGCLGDLPDQNQLSLF 1433
>gi|167639871|ref|ZP_02398140.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|177652036|ref|ZP_02934582.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|167512272|gb|EDR87649.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|172082405|gb|EDT67470.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Bacillus anthracis str. A0174] (1433 aa)
Score = 2600, Expect = 0.0e+00, Identities = 537/1297 (41%), Positives = 830/1297 (63%)
 Q:  160 YGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSS------FTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCK---YFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKM--ANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +GF + L  + + T ++  +  QE + I ++ + + +SS    T +   ++T + ++ E + T++G +F ++  ++G +  +TDY+DSI+IK   K + +L LK+G+WVKA+ S+Q D +  D+ + +I+ I+ P  R D A  KR EL HT M+ + + + +L  + + G+ ++A+TD  Q+FP+ Y+ KK + +K IYGV+ N+++ +PI N   ++D TYV+FD+ETTGLS YD +IE A+K  G ++ + F NP + +S I +T I+++ + DA ++ E  K ++++GD L+AHN  FD+ F+N  ++ ++ KNP+IDTL+++R + ++ H L + +K +D + TQ HRA D E  + +ML++  + + +++N ++   +R R S +T+  ++ ++NLYKL+S S + F  P+V   ++  +V + +GE+FEA M  + +E+I + YD+I + PE  H + RE+ + G ++ I ++K+  +K VVAT + +YL+ D +Y ++ V+++  G N L +++   LP +FRTTDE+ + FSFL + V  +IVVTN+ IASLI ++ P+K+ L++P IEGA D+ + + Y+ + SI+G+ +  V+AR+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+ DGY+VGSRGSVGSS A +++ITEVNPL PHY+C CK  +FN + +V SGFDLP+ CP C   DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ +AH++ K +FGE+ V+RAGTI T AEKTAYGYVK Y +  + RNAEI R+  C VKRTTGQHPGGI+VVP  D++DF+P YPAD  +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F+ +SL +  IN  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA LI   T+S+VI CRDDIMVYLI +G+ P +AFKIME VRKGKG+ EE+++ + NN+P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++ L FYA+YF++R  FD++++ G + I +I+EI +K  A PK K+    L+ + E+ LE+ RGY F +DL +S ATDF+++GD LIPPF+A+ GLG + A SIV+AR+  F SKED ++R+KV+ T ++ ++ G  L + +Q+SLF
 S:  154 FGFPRFQLDTHIQQNTEEMQKFREQTQQEDRERVIQAMEEMAKKQAEESSVVHEGPITLGYLIKPDEEITPMREIQDEERRKTVQGYVFHVETKELRSGRTLLTLKITDYTDSIMIKMFSRDKEDIPMLQSLKKGMWVKARGSVQNDTFVR-DLVMIANDINEITGPS---RKDKAPEGEKRVELHLHTPMSQMDAVTPVSKLVAQAGKWGHEAIAVTDHAVAQSFPEAYSAGKK-AGVKVIYGVEANLVNDGVPIAYNEEHRLLADETYVVFDVETTGLSAVYDTVIELAAVKVKGGEIIDRFESFANPHQPLSATIIELTGITDDMLTDAPEVDEVFKKFEEWMGDHTLVAHNA-SFDMGFINVGFKKAGLEKTKNPVIDTLELARFLFPEMKNHRLNTLCKK--MDIELTQHHRAIYDTEATGYLLVKMLKDVIEKGFEYHDQLNDSMGQGDAYKRGRPSHMTLLATSDVGLKNLYKLVSYSHLNYFYRVPRVPRSLLKKYREGILVGTACDKGEVFEAMMQKAPEEVEEIAQ-FYDYIEVMPPEVLRHLVERELVRDEGQLKTIISNLVKLGETLDKPVVATGNVHYLDPEDAMYRKILVSSQ---GGANPLNRHS-----LPPVHFRTTDEMLECFSFLGEDV-AKEIVVTNTQKIASLI-GDVHPVKDDLYTPKIEGADDETRDMSYKMARSIYGEELPEIVEARLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLVDGYLVGSRGSVGSSFVATMMEITEVNPLPPHYVCLKCKQSEFFN-DGSVGSGFDLPDKECPTCNIPYVKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPRAHNYTKVLFGEDYVYRAGTIGTVAEKTAYGYVKGYAND-HNLTIRNAEIDRLVAGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIFDFSPIQYPADSIGAEWRTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPEVMKIFSGPESLGVTEEQIN--CKTGTLGIPEFGTKFVRQMLEETKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNANELIYNGTCTLSEVIGCRDDIMVYLIYQGLDPSLAFKIMESVRKGKGVPEEWEEDMKSNNVPGWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHFALLFYAAYFTVRADDFDVEAMAKGSASIRARIDEIAQKGLDAAPKEKS--------LLTVLEMTLEMCERGYSFQKVDLYRSHATDFIIDGDSLIPPFNAVPGLGTNAALSIVEARKNGEFLSKEDLQQRSKVSKTIIEYLDSQGCLGDLPDQNQLSLF 1433
>gi|167635812|ref|ZP_02394121.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|167528769|gb|EDR91527.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Bacillus anthracis str. A0442] (1433 aa)
Score = 2600, Expect = 0.0e+00, Identities = 537/1297 (41%), Positives = 830/1297 (63%)
 Q:  160 YGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSS------FTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCK---YFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKM--ANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +GF + L  + + T ++  +  QE + I ++ + + +SS    T +   ++T + ++ E + T++G +F ++  ++G +  +TDY+DSI+IK   K + +L LK+G+WVKA+ S+Q D +  D+ + +I+ I+ P  R D A  KR EL HT M+ + + + +L  + + G+ ++A+TD  Q+FP+ Y+ KK + +K IYGV+ N+++ +PI N   ++D TYV+FD+ETTGLS YD +IE A+K  G ++ + F NP + +S I +T I+++ + DA ++ E  K ++++GD L+AHN  FD+ F+N  ++ ++ KNP+IDTL+++R + ++ H L + +K +D + TQ HRA D E  + +ML++  + + +++N ++   +R R S +T+  ++ ++NLYKL+S S + F  P+V   ++  +V + +GE+FEA M  + +E+I + YD+I + PE  H + RE+ + G ++ I ++K+  +K VVAT + +YL+ D +Y ++ V+++  G N L +++   LP +FRTTDE+ + FSFL + V  +IVVTN+ IASLI ++ P+K+ L++P IEGA D+ + + Y+ + SI+G+ +  V+AR+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+ DGY+VGSRGSVGSS A +++ITEVNPL PHY+C CK  +FN + +V SGFDLP+ CP C   DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ +AH++ K +FGE+ V+RAGTI T AEKTAYGYVK Y +  + RNAEI R+  C VKRTTGQHPGGI+VVP  D++DF+P YPAD  +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F+ +SL +  IN  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA LI   T+S+VI CRDDIMVYLI +G+ P +AFKIME VRKGKG+ EE+++ + NN+P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++ L FYA+YF++R  FD++++ G + I +I+EI +K  A PK K+    L+ + E+ LE+ RGY F +DL +S ATDF+++GD LIPPF+A+ GLG + A SIV+AR+  F SKED ++R+KV+ T ++ ++ G  L + +Q+SLF
 S:  154 FGFPRFQLDTHIQQNTEEMQKFREQTQQEDRERVIQAMEEMAKKQAEESSVVHEGPITLGYLIKPDEEITPMREIQDEERRKTVQGYVFHVETKELRSGRTLLTLKITDYTDSIMIKMFSRDKEDIPMLQSLKKGMWVKARGSVQNDTFVR-DLVMIANDINEITGPS---RKDKAPEGEKRVELHLHTPMSQMDAVTPVSKLVAQAGKWGHEAIAVTDHAVAQSFPEAYSAGKK-AGVKVIYGVEANLVNDGVPIAYNEEHRLLADETYVVFDVETTGLSAVYDTVIELAAVKVKGGEIIDRFESFANPHQPLSATIIELTGITDDMLTDAPEVDEVFKKFEEWMGDHTLVAHNA-SFDMGFINIGFKKAGLEKTKNPVIDTLELARFLFPEMKNHRLNTLCKK--MDIELTQHHRAIYDTEATGYLLVKMLKDVIEKGFEYHDQLNDSMGQGDAYKRGRPSHMTLLATSDVGLKNLYKLVSYSHLNYFYRVPRVPRSLLKKYREGILVGTACDKGEVFEAMMQKAPEEVEEIAQ-FYDYIEVMPPEVLRHLVERELVRDEGQLKTIISNLVKLGETLDKPVVATGNVHYLDPEDAMYRKILVSSQ---GGANPLNRHS-----LPPVHFRTTDEMLECFSFLGEDV-AKEIVVTNTQKIASLI-GDVHPVKDDLYTPKIEGADDETRDMSYKMARSIYGEELPEIVEARLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLVDGYLVGSRGSVGSSFVATMMEITEVNPLPPHYVCPKCKQSEFFN-DGSVGSGFDLPDKECPTCNIPYVKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPRAHNYTKVLFGEDYVYRAGTIGTVAEKTAYGYVKGYAND-HNLTIRNAEIDRLVAGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIFDFSPIQYPADSIGAEWRTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPEVMKIFSGPESLGVTEEQIN--CKTGTLGIPEFGTKFVRQMLEETKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNANELIYNGTCTLSEVIGCRDDIMVYLIYQGLDPSLAFKIMESVRKGKGVPEEWEEDMKSNNVPGWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHFALLFYAAYFTVRADDFDVEAMAKGSASIRARIDEIAQKGLDAAPKEKS--------LLTVLEMTLEMCERGYSFQKVDLYRSHATDFIIDGDSLIPPFNAVPGLGTNAALSIVEARKNGEFLSKEDLQQRSKVSKTIIEYLDSQGCLGDLPDQNQLSLF 1433
>gi|49478392|ref|YP_037879.1| DNA polymerase III PolC [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|49329948|gb|AAT60594.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] (1433 aa)
Score = 2596, Expect = 0.0e+00, Identities = 536/1297 (41%), Positives = 830/1297 (63%)
 Q:  160 YGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSS------FTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCK---YFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKM--ANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +GF + L  + + T ++  +  QE + I ++ + + +SS    T +   ++T + ++ E + T++G +F ++  ++G +  +TDY+DSI+IK   K + +L LK+G+WVKA+ S+Q D +  D+ + +I+ I+ P  R D A  KR EL HT M+ + + + +L  + + G+ ++A+TD  Q+FP+ Y+ KK + +K IYGV+ N+++ +PI N   +++ TYV+FD+ETTGLS YD +IE A+K  G ++ + F NP + +S I +T I+++ + DA ++ E  K ++++GD L+AHN  FD+ F+N  ++ ++ KNP+IDTL+++R + ++ H L + +K +D + TQ HRA D E  + +ML++  + + +++N ++   +R R S +T+  ++ ++NLYKL+S S + F  P+V   ++  +V + +GE+FEA M  + +E+I + YD+I + PE  H + RE+ + G ++ I ++K+  +K VVAT + +YL+ D +Y ++ V+++  G N L +++   LP +FRTTDE+ + FSFL + V  +IVVTN+ IASLI ++ P+K+ L++P IEGA D+ + + Y+ + SI+G+ +  V+AR+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+ DGY+VGSRGSVGSS A +++ITEVNPL PHY+C CK  +FN + +V SGFDLP+ CP C   DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ +AH++ K +FGE+ V+RAGTI T AEKTAYGYVK Y +  + RNAEI R+  C VKRTTGQHPGGI+VVP  D++DF+P YPAD  +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F+ +SL +  IN  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA LI   T+S+VI CRDDIMVYLI +G+ P +AFKIME VRKGKG+ EE+++ + NN+P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++ L FYA+YF++R  FD++++ G + I +I+EI +K  A PK K+    L+ + E+ LE+ RGY F +DL +S ATDF+++GD LIPPF+A+ GLG + A SIV+AR+  F SKED ++R+KV+ T ++ ++ G  L + +Q+SLF
 S:  154 FGFPRFQLDTHIQQNTEEMQKFREQTQQEDRERVIQAMEEMAKKQAEESSVVHEGPITLGYLIKPDEEITPMREIQDEERRKTVQGYVFHVETKELRSGRTLLTLKITDYTDSIMIKMFSRDKEDIPMLQSLKKGMWVKARGSVQNDTFVR-DLVMIANDINEITGPS---RKDKAPEGEKRVELHLHTPMSQMDAVTPVSKLVAQAGKWGHEAIAVTDHAVAQSFPEAYSAGKK-AGVKVIYGVEANLVNDGVPIAYNEEHRLLAEETYVVFDVETTGLSAVYDTVIELAAVKVKGGEIIDRFESFANPHQPLSATIIELTGITDDMLTDAPEVDEVFKKFEEWMGDHTLVAHNA-SFDMGFINVGFKKAGLEKTKNPVIDTLELARFLFPEMKNHRLNTLCKK--MDIELTQHHRAIYDTEATGYLLVKMLKDVIEKGFEYHDQLNDSMGQGDAYKRGRPSHMTLLATSDVGLKNLYKLVSYSHLNYFYRVPRVPRSLLKKYREGILVGTACDKGEVFEAMMQKAPEEVEEIAQ-FYDYIEVMPPEVLRHLVERELVRDEGQLKTIISNLVKLGETLDKPVVATGNVHYLDPEDAMYRKILVSSQ---GGANPLNRHS-----LPPVHFRTTDEMLECFSFLGEDV-AKEIVVTNTQKIASLI-GDVHPVKDDLYTPKIEGADDETRDMSYKMARSIYGEELPEIVEARLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLVDGYLVGSRGSVGSSFVATMMEITEVNPLPPHYVCPKCKQSEFFN-DGSVGSGFDLPDKECPTCNIPYVKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPRAHNYTKVLFGEDYVYRAGTIGTVAEKTAYGYVKGYAND-HNLTIRNAEIDRLVAGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIFDFSPIQYPADSIGAEWRTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPEVMKIFSGPESLGVTEEQIN--CKTGTLGIPEFGTKFVRQMLEETKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNANELIYNGTCTLSEVIGCRDDIMVYLIYQGLDPSLAFKIMESVRKGKGVPEEWEEDMKSNNVPGWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHFALLFYAAYFTVRADDFDVEAMAKGSASIRARIDEIAQKGLDAAPKEKS--------LLTVLEMTLEMCERGYSFQKVDLYRSHATDFIIDGDSLIPPFNAVPGLGTNAALSIVEARKNGEFLSKEDLQQRSKVSKTIIEYLDSQGCLGDLPDQNQLSLF 1433
>gi|89098599|ref|ZP_01171481.1| DNA polymerase III subunit alpha [Bacillus sp. NRRL B-14911] >gi|89086561|gb|EAR65680.1| DNA polymerase III subunit alpha [Bacillus sp. NRRL B-14911] (1440 aa)
Score = 2592, Expect = 0.0e+00, Identities = 532/1276 (41%), Positives = 813/1276 (63%)
 Q:  181 DHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKM--ANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      D +  Q I + E + S + +   +     D +L ++ E +  +EG IF +  ++G + + VTDY+ SI++K   K + +  +++G+WVK + SIQ D +  + L+  + I++ K +R D A  KR EL HT M+ + + ++ L  + + G+ ++AITD  Q+FP+ +  KK + +K +YGV+ N+ID +PI N+  +++ TY++FD+ETTGLS YD IIE A+K H G ++ + F NP  +S   +T I+++DV++A +++E L + K++ + +L+AHN  FD+ FLN  +  +  NP+IDTL+++R + ++ H L +A+K+ D + TQ HRA DAE  + +ML+  + I+ N++N N+   +R R S T+ + E ++NL+KL+S S + F  P+V   ++  +V +  GE+FEA M  + ED+  YD++ +   + H I E+ +  +E+ I I+K+ K + V AT + +YLN D++Y ++ +N++  G N L ++   LP +FRTT+E+ D FSFL    +IVV N+N +A +ID+ IKPIK+ L++P I+GA ++++ + Y + I+GD +  V+AR+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S++DGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHY+C CK+ F + +V SGFDLP+ NCP C  + DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ +AH++ K +FGE+ V+RAGTI T A+KTAYGYVK+Y ++  + R AEI R+A C VKRTTGQHPGGI+VVP  D++DF+P +PADD+T +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F+ T+SL +  I + KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI   T+S+VI CRDDIMVYLI +G+ P AFKIME VRKGKGL+++ ++ + N +P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++ L +YA+YF++R + FD+++++ G  I KI EI K  A+PK K    +L+ + ELALE+ RGYKF+ +DL +S ATDF+++GD LIPPF+AI GLG + A +IVKAR E F SKED ++R +++ T ++ ++ G  SL + +Q+SLF
 S:  188 DQERGRQAMIDMQKKEAEGDSGSGELQGPLSIGLTIKDDADFRRLEEIVDEERRVAVEGFIFAAETKELRSGRTLLTFKVTDYTSSIMVKMFSRDKEDAALFQHVQKGMWVKVRGSIQNDTF----VRDLVMIGNDINEIKPVLRKDTAPEDEKRVELHLHTPMSQMDAVSSVSALVSQAKKWGHKAIAITDHAVAQSFPEAFGAGKK-NDIKILYGVEINLIDDGVPIAYNSAPIPLAEGTYIVFDVETTGLSAVYDTIIELAAVKIHDGEIIDRFESFANPHHPLSATTIDLTGITDDDVRNAPEVEEVLRRFKEWSQNDILVAHNA-SFDMGFLNTGYKRYGLGKAANPVIDTLELARFLLPEMKNHRLNTLAKKF--DVELTQHHRAIYDAEATGYLLIKMLKEVMQKGIEYHNQLNDNMGKGNAYQRARPSHCTLLAQTEAGLKNLFKLVSISHMNYFYRVPRVPRSLLEKYREGILVGSGCDRGEVFEAMMQKGPEEAEDL-ASFYDYLEVHPKAVYAHLIELELVRDEKALEEIISNIVKLGEKLDIPVAATGNVHYLNPVDKIYRKILINSQ---GGANPLNRHQ-----LPDVHFRTTNEMLDAFSFLGKEK-AKEIVVENTNKVADMIDS-IKPIKDDLYTPKIDGADEEMRNMSYDMARRIYGDELPEIVEARLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLNDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYVCPACKHSEFFNDGSVGSGFDLPDKNCPTCDIPYRKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPRAHNYTKVLFGEDNVYRAGTIGTVADKTAYGYVKAY-QQDNNLQIRGAEIDRLASGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIFDFSPIQFPADDRTSEWKTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPEVMKIFSGTESLGVTQDQI--MCKTGTLGIPEFGTRFVRQMLEDTKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAQELIHNSICTLSEVIGCRDDIMVYLIYQGLEPAFAFKIMESVRKGKGLSDDMEEEMRKNEVPEWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHHALLYYAAYFTVRAEDFDVEAMVRGSQAIRAKIEEINAKGLDASPKEK--------NLLTVMELALEMNERGYKFSKVDLYRSDATDFIIDGDSLIPPFNAIPGLGTNAALNIVKARGEGEFLSKEDLQQRGRISKTILEYLDNHGCLESLPDQNQLSLF 1440
>gi|52080261|ref|YP_079052.1| DNA polymerase III PolC [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52785638|ref|YP_091467.1| DNA polymerase III PolC [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52003472|gb|AAU23414.1| DNA polymerase III (alpha subunit) [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52348140|gb|AAU40774.1| PolC [Bacillus licheniformis DSM 13] (1438 aa)
Score = 2589, Expect = 0.0e+00, Identities = 543/1333 (40%), Positives = 849/1333 (63%)
 Q:  124 KKPIISENAIFLHYLENDQEKCIKK-YLEHFRKFLNDYGFSKHHLS---YILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSS------FTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEEN-KMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKM--ANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +KP ++ N I L  + +  +KK Y  +   +GF + L  ++ D++     + QE+  + E+++   + D +    Y+ + S  ++ L + E + T++G +F +  K+G + + +TDY++SI++K  +K + ++ LK+G+WVKA+ SIQ D +  + L+  + +++ K  R D A  KR EL H+ M+ + + +I +L + + + G+ ++A+TD  Q+FPD + +KK+ +K IYG++ N++D +PI N   + + TYV+FD+ETTGLS YD IIE A+K  G +E + F NP  +S I +T I+++ +KDA +++E +  K+++GD L+AHN  FD+ F+N  +   + ++NP+IDTL++ R + +  H L + +K+ I+  TQ HRA D E  + +ML++  ++I  +++N N+   +R+R  T+  NE ++NL+KL+S S  F  P++   ++  ++ ++ +GE+FE M + + +EDI  YD++ + PE + H + E+ +  +++ I I K+ K N VVAT + +YLN D++Y ++ V+++  G N L ++   LP +FR+TDE+ + FSFL +   +IVV N+ I+ I+ IKPIK+ L++P IEGA D+++++ Y+K+ SI+G+ +  V+ RI++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS+ A L +ITEVNPL PHY+C +C++ F + +V SGFDLP+ +CPKC + + DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH++ K +FGE+ V+RAGTI T AEKTAYGYVK Y ++ ++ R AEI R+ + C VKRTTGQHPGGI+VVP  D+YDF+P +PAD  +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F T+SL +  I  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI   +S+VI CRDDIMVYLI +G+ P +AFKIME VRKGKGL E+++ + +NN+P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++PL +YA+YF++R  FDI++++ G + I  +++I K  A+PK K+    L+ + ELALE+ RG+ F +DL +S A++F+++G+ LIPPF++I GLG + A +IVKAREE F SKED +KR KV+ T M+ +E G  SL + +Q+SLF
 S:  120 QKPKLTGNKILLKTKTDTEASALKKKYSSLIQSSYRTFGFPELQLDTEIFVSDQEIQKFREQKMAEDQERALQALIEMEKQDKEAQDDEAPAGPLQIGYQIKDS--EEIRTLDSIMDEERRITVQGYVFDAETRELKSGRTLCIFKITDYTNSILVKMFAREKEDAVLMKSLKKGMWVKARGSIQNDTF----VRDLVMIANDVNEIKAKTREDTAPEDEKRVELHLHSPMSQMDAVSSIGKLVEQAKKWGHPAIALTDHAVVQSFPDAFAASKKHG-VKMIYGLEANLVDDGVPIAYNPVHRLLEEETYVVFDVETTGLSAVYDTIIELAAVKVKGGEIIERFERFANPHRPLSATIIELTGITDDMLKDAPEVEEVIRDFKEWVGDHTLVAHNA-SFDIGFINVAYKRLLNSEKVQNPVIDTLELGRFLYPEFKNHRLNTLCKKFDIEL--TQHHRAIYDTEATGYLLVKMLKDAAEKNILYHDQLNENMGQSNAYQRSRPYHATLLAVNETGLKNLFKLVSLSHIHYFYRVPRIPRSQLEKYREGLLIGSACDKGEVFEGMMQKSPEEVEDI-ASFYDYLEVMPPEVYRHLLQLELVRDEKALKEIIANITKLGEKLNIPVVATGNVHYLNPEDKIYRKILVSSQ---GGANPLNRHE-----LPNVHFRSTDEMLEAFSFLGEEK-AKEIVVKNTRMISERIE-EIKPIKDDLYTPKIEGADDEIRRMSYEKARSIYGEDLPEIVEKRIEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKRSLDDGYLVGSRGSVGSSLVATLTEITEVNPLPPHYVCPDCRHSEFFNDGSVGSGFDLPDKDCPKCGAAYRKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPHAHNYTKVLFGEDNVYRAGTIGTVAEKTAYGYVKGYANDNN-LHMRGAEIDRLVQGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIYDFSPIQFPADATDSEWKTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPEVMKIFQGTESLGVTEEQIG--CKTGTLGIPEFGTRFVRQMLEDTKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAQELIHNNICELSEVIGCRDDIMVYLIYQGLEPSLAFKIMEFVRKGKGLTPEWEEEMKNNNVPDWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHHPLLYYAAYFTVRADDFDIETMIKGSTAIRAVMDDINSKGLDASPKEKS--------LLTVLELALEMCERGFSFQKVDLYRSSASEFIIDGNSLIPPFNSIPGLGTNAALNIVKAREEGEFLSKEDLQKRGKVSKTIMEYLERHGCLESLPDQNQLSLF 1438
>gi|47569095|ref|ZP_00239784.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Bacillus cereus G9241] >gi|47554257|gb|EAL12619.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Bacillus cereus G9241] (1433 aa)
Score = 2589, Expect = 0.0e+00, Identities = 535/1297 (41%), Positives = 828/1297 (63%)
 Q:  160 YGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSS------FTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCK---YFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKM--ANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +GF + L  + + T ++  +  QE + I ++ + + +SS    T +   ++T + ++ E + T++G +F ++  ++G +  +TDY+DSI+IK   K + +L LK+G+WVKA+ S+Q D +  D+ + +I+ I+ P  R D A  KR EL HT M+ + + + L  + + G+ ++A+TD  Q+FP+ Y+ KK + +K IYGV+ N+++ +PI N   +++ TYV+FD+ETTGLS YD +IE A+K  G ++ + F NP + +S I +T I+++ + DA ++ E  K ++++GD L+AHN  FD+ F+N  ++ ++  NP+IDTL+++R + ++ H L + +K +D + TQ HRA D E  + +ML++  + + +++N ++   +R R S +T+  ++ ++NLYKL+S S + F  P+V   ++  +V + +GE+FEA M  + +E+I + YD+I + PE  H + RE+ + G ++ I ++K+  +K VVAT + +YL+ D +Y ++ V+++  G N L +++   LP +FRTTDE+ + FSFL + V  +IVVTN+ IASLI ++ P+K+ L++P IEGA D+ + + Y+ + SI+G+ +  V+AR+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+ DGY+VGSRGSVGSS A +++ITEVNPL PHY+C CK  +FN + +V SGFDLP+ CP C   DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ +AH++ K +FGE+ V+RAGTI T AEKTAYGYVK Y +  + RNAEI R+  C VKRTTGQHPGGI+VVP  D++DF+P YPAD  +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F+ +SL +  IN  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA LI   T+S+VI CRDDIMVYLI +G+ P +AFKIME VRKGKG+ EE+++ + NN+P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++ L FYA+YF++R  FD++++ G + I +I+EI +K  A PK K+    L+ + E+ LE+ RGY F +DL +S ATDF+++GD LIPPF+A+ GLG + A SIV+AR+  F SKED ++R+KV+ T ++ ++ G  L + +Q+SLF
 S:  154 FGFPRFQLDTHIQQNTEEMQKFREQTQQEDRERVIQAMEEMAKKQAEESSVVHEGPITLGYLIKPDEEITPMREIQDEERRKTVQGYVFHVETKELRSGRTLLTLKITDYTDSIMIKMFSRDKEDIPMLQSLKKGMWVKARGSVQNDTFVR-DLVMIANDINEITGPS---RKDKAPEGEKRVELHLHTPMSQMDAVTPVSRLVAQAGKWGHEAIAVTDHAVAQSFPEAYSAGKK-AGVKVIYGVEANLVNDGVPIAYNEAHRLLAEETYVVFDVETTGLSAVYDTVIELAAVKVKGGEIIDRFESFANPHQPLSATIIELTGITDDMLTDAPEVDEVFKKFEEWMGDHTLVAHNA-SFDMGFINVGFKKAGLEKTNNPVIDTLELARFLFPEMKNHRLNTMCKK--LDIELTQHHRAIYDTEATGYLLVKMLKDVIEKGFEYHDQLNDSMGQGDAYKRGRPSHMTLLATSDVGLKNLYKLVSYSHLNYFYRVPRVPRSLLKKYREGILVGTACDKGEVFEAMMQKAPEEVEEIAQ-FYDYIEVMPPEVLRHLVERELVRDEGQLKTIISNLVKLGETLDKPVVATGNVHYLDPEDAMYRKILVSSQ---GGANPLNRHS-----LPPVHFRTTDEMLECFSFLGEDV-AKEIVVTNTQKIASLI-GDVHPVKDDLYTPKIEGADDETRDMSYKMARSIYGEELPEIVEARLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLVDGYLVGSRGSVGSSFVATMMEITEVNPLPPHYVCPKCKQSEFFN-DGSVGSGFDLPDKECPTCNIPYVKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPRAHNYTKVLFGEDYVYRAGTIGTVAEKTAYGYVKGYAND-HNLTIRNAEIDRLVAGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIFDFSPIQYPADSIGAEWRTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPEVMKIFSGPESLGVTEEQIN--CKTGTLGIPEFGTKFVRQMLEETKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNANELIYNGTCTLSEVIGCRDDIMVYLIYQGLDPSLAFKIMESVRKGKGVPEEWEEDMKSNNVPGWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHFALLFYAAYFTVRADDFDVEAMAKGSASIRARIDEIAQKGLDAAPKEKS--------LLTVLEMTLEMCERGYSFQKVDLYRSHATDFIIDGDSLIPPFNAVPGLGTNAALSIVEARKNGDFLSKEDLQQRSKVSKTIIEYLDSQGCLGDLPDQNQLSLF 1433
>gi|30021907|ref|NP_833538.1| DNA polymerase III PolC [Bacillus cereus ATCC 14579] >gi|81433857|sp|Q819Y5|DPO3_BACCR DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|29897463|gb|AAP10739.1| DNA polymerase III alpha subunit [Bacillus cereus ATCC 14579] (1435 aa)
Score = 2584, Expect = 0.0e+00, Identities = 532/1297 (41%), Positives = 830/1297 (63%)
 Q:  160 YGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYK------FRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCK---YFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKM--ANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +GF + L  + + T ++  +  QE + I ++ + + +SS Y+   +   ++T + ++ E + T++G +F ++  ++G +  +TDY+DSI+IK   K + +L LK+G+WVKA+ S+Q D +  D+ + +I+ I+ P  R D A  KR EL HT M+ + + + +L  + + G+ ++A+TD  Q+FP+ Y+ KK + +K IYGV+ N+++ +PI N   +++ TYV+FD+ETTGLS YD +IE A+K  G ++ + F NP + +S I +T I+++ + DA ++ E  K ++++GD L+AHN  FD+ F+N  ++ ++  NP+IDTL+++R + ++ H L + +K +D + TQ HRA D E  + +ML++  + + +++N ++   +R R S +T+  ++ ++NLYKL+S S + F  P+V   ++  +V + +GE+FEA M  + +E+I + YD+I + PE  H + RE+ + G ++ I ++K+  +K VVAT + +YL+ D +Y ++ V+++  G N L +++   LP +FRTTDE+ + FSFL +   ++VVTN+ IASLI ++ P+K+ L++P IEGA D+ + + Y+ + SI+G+ +  V+AR+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+ DGY+VGSRGSVGSS A +++ITEVNPL PHY+C CK  +FN + +V SGFDLP+ CP C   DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ +AH++ K +FGE+ V+RAGTI T AEKTAYGYVK Y +  + RNAEI R+  C VKRTTGQHPGGI+VVP  D++DF+P YPAD  +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F+ +SL +  IN  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA LI   T+S+VI CRDDIMVYLI +G+ P +AFKIME VRKGKG+ EE+++ + +NN+P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++ L FYA+YF++R  FD++++ G + I +I+EI +K  A PK K+    L+ + E+ LE+ RGY F +DL +S AT+F+++GD LIPPF+A+ GLG + A SIV+AR+  F SKED ++R+KV+ T ++ ++ G  L + +Q+SLF
 S:  156 FGFPRFQLDTHIQQNTEEMQKFREQTQQEDRERVIQAMEEMAKKQAEESSVVYEGPITLGYLIKPDEEITPMREIQDEERRKTVQGYVFHVETKELRSGRTLLTLKITDYTDSIMIKMFSRDKEDIPMLQSLKKGMWVKARGSVQNDTFVR-DLVMIANDINEITGPS---RKDKAPEGEKRVELHLHTPMSQMDAVTPVSKLVAQAGKWGHEAIAVTDHAVAQSFPEAYSAGKK-AGVKVIYGVEANLVNDGVPIAYNEAHRLLAEETYVVFDVETTGLSAVYDTVIELAAVKVKGGEIIDRFESFANPHQPLSATIIELTGITDDMLTDAPEVDEVFKKFEEWMGDHTLVAHNA-SFDMGFINVGFKKAGLEKTNNPVIDTLELARFLFPEMKNHRLNTMCKK--LDIELTQHHRAIYDTEATGYLLVKMLKDVIEKGFEYHDQLNDSMGQGDAYKRGRPSHMTLLATSDVGLKNLYKLVSYSHLNYFYRVPRVPRSLLKKYREGILVGTACDKGEVFEAMMQKAPEEVEEIAQ-FYDYIEVMPPEVLRHLVERELVRDEGQLKTIISNLVKLGETLDKPVVATGNVHYLDPEDAMYRKILVSSQ---GGANPLNRHS-----LPPVHFRTTDEMLECFSFLGEDK-AKEVVVTNTQKIASLI-GDVHPVKDDLYTPKIEGADDETRDMSYKMARSIYGEELPEIVEARLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLVDGYLVGSRGSVGSSFVATMMEITEVNPLPPHYVCPKCKQSEFFN-DGSVGSGFDLPDKECPACNIPYVKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPRAHNYTKVLFGEDYVYRAGTIGTVAEKTAYGYVKGYAND-HNLTIRNAEIDRLVAGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIFDFSPIQYPADSIGAEWRTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPEVMKIFSGPESLGVTEEQIN--CKTGTLGIPEFGTKFVRQMLEETKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNANELIYNGTCTLSEVIGCRDDIMVYLIYQGLDPSLAFKIMESVRKGKGVPEEWEEDMKNNNVPGWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHFALLFYAAYFTVRADDFDVEAMAKGSASIRARIDEIAQKGLDAAPKEKS--------LLTVLEMTLEMCERGYSFQKVDLYRSHATEFIIDGDTLIPPFNAVPGLGTNAALSIVEARKNGDFLSKEDLQQRSKVSKTIIEYLDSQGCLGDLPDQNQLSLF 1435
>gi|168138552|ref|ZP_02581781.1| DNA polymerase III PolC [Bacillus cereus B4264] (1433 aa)
Score = 2583, Expect = 0.0e+00, Identities = 532/1297 (41%), Positives = 830/1297 (63%)
 Q:  160 YGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYK------FRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCK---YFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKM--ANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +GF + L  + + T ++  +  QE + I ++ + + +SS Y+   +   ++T + ++ E + T++G +F ++  ++G +  +TDY+DSI+IK   K + +L LK+G+WVKA+ S+Q D +  D+ + +I+ I+ P  R D A  KR EL HT M+ + + + +L  + + G+ ++A+TD  Q+FP+ Y+ KK + +K IYGV+ N+++ +PI N   +++ TYV+FD+ETTGLS YD +IE A+K  G ++ + F NP + +S I +T I+++ + DA ++ E  K ++++GD L+AHN  FD+ F+N  ++ ++  NP+IDTL+++R + ++ H L + +K +D + TQ HRA D E  + +ML++  + + +++N ++   +R R S +T+  ++ ++NLYKL+S S + F  P+V   ++  +V + +GE+FEA M  + +E+I + YD+I + PE  H + RE+ + G ++ I ++K+  +K VVAT + +YL+ D +Y ++ V+++  G N L +++   LP +FRTTDE+ + FSFL +   ++VVTN+ IASLI ++ P+K+ L++P IEGA D+ + + Y+ + SI+G+ +  V+AR+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+ DGY+VGSRGSVGSS A +++ITEVNPL PHY+C CK  +FN + +V SGFDLP+ CP C   DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ +AH++ K +FGE+ V+RAGTI T AEKTAYGYVK Y +  + RNAEI R+  C VKRTTGQHPGGI+VVP  D++DF+P YPAD  +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F+ +SL +  IN  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA LI   T+S+VI CRDDIMVYLI +G+ P +AFKIME VRKGKG+ EE+++ + +NN+P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++ L FYA+YF++R  FD++++ G + I +I+EI +K  A PK K+    L+ + E+ LE+ RGY F +DL +S AT+F+++GD LIPPF+A+ GLG + A SIV+AR+  F SKED ++R+KV+ T ++ ++ G  L + +Q+SLF
 S:  154 FGFPRFQLDTHIQQNTEEMQKFREQTQQEDRERVIQAMEEMAKKQAEESSVVYEGPITLGYLIKPDEEITPMREIQDEERRKTVQGYVFHVETKELRSGRTLLTLKITDYTDSIMIKMFSRDKEDIPMLQSLKKGMWVKARGSVQNDTFVR-DLVMIANDINEITGPS---RKDKAPEGEKRVELHLHTPMSQMDAVTPVSKLVAQAGKWGHEAIAVTDHAVAQSFPEAYSAGKK-AGVKVIYGVEANLVNDGVPIAYNEAHRLLAEETYVVFDVETTGLSAVYDTVIELAAVKVKGGEIIDRFESFANPHQPLSATIIELTGITDDMLTDAPEVDEVFKKFEEWMGDHTLVAHNA-SFDMGFINVGFKKAGLEKTNNPVIDTLELARFLFPEMKNHRLNTMCKK--LDIELTQHHRAIYDTEATGYLLVKMLKDVIEKGFEYHDQLNDSMGQGDAYKRGRPSHMTLLATSDVGLKNLYKLVSYSHLNYFYRVPRVPRSLLKKYREGILVGTACDKGEVFEAMMQKAPEEVEEIAQ-FYDYIEVMPPEVLRHLVERELVRDEGQLKTIISNLVKLGETLDKPVVATGNVHYLDPEDAMYRKILVSSQ---GGANPLNRHS-----LPPVHFRTTDEMLECFSFLGEDK-AKEVVVTNTQKIASLI-GDVHPVKDDLYTPKIEGADDETRDMSYKMARSIYGEELPEIVEARLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLVDGYLVGSRGSVGSSFVATMMEITEVNPLPPHYVCPKCKQSEFFN-DGSVGSGFDLPDKECPACNIPYVKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPRAHNYTKVLFGEDYVYRAGTIGTVAEKTAYGYVKGYAND-HNLTIRNAEIDRLVAGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIFDFSPIQYPADSIGAEWRTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPEVMKIFSGPESLGVTEEQIN--CKTGTLGIPEFGTKFVRQMLEETKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNANELIYNGTCTLSEVIGCRDDIMVYLIYQGLDPSLAFKIMESVRKGKGVPEEWEEDMKNNNVPGWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHFALLFYAAYFTVRADDFDVEAMAKGSASIRARIDEIAQKGLDAAPKEKS--------LLTVLEMTLEMCERGYSFQKVDLYRSHATEFIIDGDTLIPPFNAVPGLGTNAALSIVEARKNGDFLSKEDLQQRSKVSKTIIEYLDSQGCLGDLPDQNQLSLF 1433
>gi|163941555|ref|YP_001646439.1| DNA polymerase III PolC [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] >gi|163863752|gb|ABY44811.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] (1433 aa)
Score = 2575, Expect = 0.0e+00, Identities = 525/1236 (42%), Positives = 807/1236 (65%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCK---YFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKM--ANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      ++T L ++ E + T++G +F ++  ++G +  +TDY+DSI+IK   K + +L LK+G WVKA+ S+Q D +  D+ + +I+ I+ P  R D A  KR EL HT M+ + + ++ +L  + + G+ ++A+TD  Q+FP+ Y+ KK + +K +YGV+ N+++ +PI N   +++ TYV+FD+ETTGLS YD +IE A+K  G ++ + F NP + +S I +T I+++ + DA ++ E  K ++++GD L+AHN  FD+ F+N  ++ ++ KNP+IDTL+++R + ++ H L + +K +D + TQ HRA D E  + +ML++  + + +++N ++   +R R S +T+  ++ ++NLYKL+S S + F  P+V   ++  +V + +GE+FEA M  + +E+I + YD+I + PE  H + RE+ + G ++ I ++K+  +K VVAT + +YL+ D +Y ++ V+++  G N L +++   LP +FRTT+E+ D FSFL +   +IVVTN++ IASLI +++P+K+ L++P IEGA D+ + + Y + SI+GD +  V+AR+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+ DGY+VGSRGSVGSS A +++ITEVNPL PHY+C CK  +FN + +V SGFDLP+ CP C   DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ +AH++ K +FGE+ V+RAGTI T AEKTAYGYVK Y +  + RNAEI R+  C VKRTTGQHPGGI+VVP  D++DF+P +PAD  +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F+ +SL +  IN  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA LI   T+S+VI CRDDIMVYLI +G+ P +AFKIME VRKGKG+ EE+++ + +NN+P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++ L FYA+YF++R  FD++++ G + I KI+EI +K  A PK K+    L+ + E+ LE+ RGY F +DL +S AT+F+++GD LIPPF+A+ GLG + A SIV+AR+  F SKED ++R+KV+ T ++ ++ G  L + +Q+SLF
 S:  221 EITPLREIQDEERRKTVQGYVFHVETKELRSGRTLLTLKITDYTDSIMIKMFSRDKEDIPMLQSLKKGTWVKARGSVQNDTFVR-DLVMIANDINEITGPS---RKDKAKEGEKRVELHLHTPMSQMDAVTSVSKLVAQAGKWGHEAIAVTDHAVAQSFPEAYSAGKK-AGVKVLYGVEANLVNDGVPIAYNEAHRLLAEETYVVFDVETTGLSAVYDTVIELAAVKVKGGEIIDRFESFANPHQPLSATIIELTGITDDMLTDAPEVDEVFKKFEEWMGDHTLVAHNA-SFDMGFINVGFKKAGIEKTKNPVIDTLELARFLFPEMKNHRLNTMCKK--LDIELTQHHRAIYDTEATGYLLVKMLKDVIEKGFEYHDQLNDSMGQGDAYKRGRPSHMTLLATSDVGLKNLYKLVSYSHLNYFYRVPRVPRSLLKKYREGILVGTACDKGEVFEAMMQKAPEEVEEIAQ-FYDYIEVMPPEVLRHLVERELVRDEGQLKTIISNLVKLGETLDKPVVATGNVHYLDPEDAIYRKILVSSQ---GGANPLNRHS-----LPPVHFRTTNEMLDCFSFLGEDK-AKEIVVTNTHKIASLI-GDVRPVKDDLYTPKIEGADDETRDMSYIMARSIYGDELPEIVEARLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLVDGYLVGSRGSVGSSFVATMMEITEVNPLPPHYVCPKCKQSEFFN-DGSVGSGFDLPDKECPTCNVPYVKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPRAHNYTKLLFGEDYVYRAGTIGTVAEKTAYGYVKGYAND-HNLTIRNAEIDRLVAGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIFDFSPIQFPADSIGAEWRTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPEVMKIFSGPESLGVTEEQIN--CKTGTLGIPEFGTKFVRQMLEETKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNANELIYNGTCTLSEVIGCRDDIMVYLIYQGLDPSLAFKIMESVRKGKGVPEEWEEEMRNNNVPGWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHFALLFYAAYFTVRADDFDVEAMAKGSASIRVKIDEIAQKGLDAAPKEKS--------LLTVLEMTLEMCERGYSFQKVDLYRSHATEFIIDGDTLIPPFNAVPGLGTNAAFSIVEARKNGDFLSKEDLQQRSKVSKTIIEYLDGQGCLGDLPDQNQLSLF 1433
>gi|168142538|ref|ZP_02585767.1| DNA polymerase III PolC [Bacillus cereus G9842] (1433 aa)
Score = 2573, Expect = 0.0e+00, Identities = 529/1297 (40%), Positives = 828/1297 (63%)
 Q:  160 YGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYK------FRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCK---YFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKM--ANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +GF + L  + +  ++  +  QE + I ++ + + +SS Y+   +   ++T + ++ E + T++G +F ++  ++G +  +TDY+DSI+IK   K + +L LK+G+WVKA+ S+Q D +  D+ + +I+ I+ P  R D A  KR EL HT M+ + + + L  + + G+ ++A+TD  Q+FP+ Y+ KK + +K IYGV+ N+++ +PI N   +++ TYV+FD+ETTGLS YD +IE A+K  G ++ + F NP + +S I +T I+++ + DA ++ E  K ++++GD L+AHN  FD+ F+N  ++ ++  NP+IDTL+++R + ++ H L + +K +D + TQ HRA D E  + +ML++  + + +++N ++   +R R S +T+  ++ ++NLYKL+S S + F  P+V   ++  +V + +GE+FEA M  + +E+I + YD+I + PE  H + RE+ + G ++ I ++K+  +K VVAT + +YL+ D +Y ++ V+++  G N L +++   LP +FRTTDE+ + FSFL +   ++VVTN+ +ASLI +++P+K+ L++P IEGA D+ + + Y+ + SI+G+ +  V+AR+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+ DGY+VGSRGSVGSS A +++ITEVNPL PHY+C CK  +FN + +V SGFDLP+ +CP C   DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ +AH++ K +FGE+ V+RAGTI T AEKTAYGYVK Y +  + RNAEI R+  C VKRTTGQHPGGI+VVP  D++DF+P +PAD  +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F+ ++L +  IN  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA LI   T+S+VI CRDDIMVYLI +G+ P +AFKIME VRKGKG+ EE++ + NN+P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++ L FYA+YF++R  FD++++ G + I KI+EI +K  A PK K+    L+ + E+ LE+ RGY F +DL +S AT+F+++GD LIPPF+A+ GLG + A SIV+AR+  F SKED ++R+KV+ T ++ ++ G  L + +Q+SLF
 S:  154 FGFPRFQLDTHIQQNAEEMQKFREQTQQEDRERVIQAMEEMAKKQAEESSVVYEGPITLGYLIKPDEEITPMREIQDEERRKTVQGYVFHVETKELRSGRTLLTLKITDYTDSIMIKMFSRDKEDIPMLQSLKKGMWVKARGSVQNDTFVR-DLVMIANDINEITGPS---RKDKAPEGEKRVELHLHTPMSQMDAVTPVSRLVAQAGKWGHEAIAVTDHAVAQSFPEAYSAGKK-AGVKVIYGVEANLVNDGVPIAYNEAHRLLAEETYVVFDVETTGLSAVYDTVIELAAVKVKGGEIIDRFESFANPHQPLSATIIELTGITDDMLTDAPEVDEVFKKFEEWMGDHTLVAHNA-SFDMGFINVGFKKAGLEKTNNPVIDTLELARFLFPEMKNHRLNTMCKK--LDIELTQHHRAIYDTEATGYLLVKMLKDVIEKGFEYHDQLNDSMGQGDAYKRGRPSHLTLLATSDVGLKNLYKLVSYSHLNYFYRVPRVPRSLLKKYREGILVGTACDKGEVFEAMMQKAPEEVEEIAQ-FYDYIEVMPPEVLRHLVERELVRDEGQLKTIISNLVKLGETLDKPVVATGNVHYLDPEDAMYRKILVSSQ---GGANPLNRHS-----LPPVHFRTTDEMLECFSFLGEDK-AKEVVVTNTQKVASLI-GDVRPVKDDLYTPKIEGADDETRDMSYKMARSIYGEELPEIVEARLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLVDGYLVGSRGSVGSSFVATMMEITEVNPLPPHYVCPKCKQSEFFN-DGSVGSGFDLPDKDCPTCNVAYVKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPRAHNYTKVLFGEDYVYRAGTIGTVAEKTAYGYVKGYAND-HNLTIRNAEIDRLVAGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIFDFSPIQFPADSIGAEWRTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPEVMKIFSGPETLGVTEEQIN--CKTGTLGIPEFGTKFVRQMLEETKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNANELIYNGTCTLSEVIGCRDDIMVYLIYQGLDPSLAFKIMESVRKGKGVPEEWEDDMKGNNVPGWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHFALLFYAAYFTVRADDFDVEAMAKGSASIRVKIDEIAQKGLDAAPKEKS--------LLTVLEMTLEMCERGYSFQKVDLYRSHATEFIIDGDTLIPPFNAVPGLGTNAALSIVEARKNGDFLSKEDLQQRSKVSKTIIEYLDSQGCLGDLPDQNQLSLF 1433
>gi|75760862|ref|ZP_00740876.1| DNA polymerase III alpha subunit [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] >gi|74491646|gb|EAO54848.1| DNA polymerase III alpha subunit [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] (1435 aa)
Score = 2568, Expect = 0.0e+00, Identities = 528/1297 (40%), Positives = 827/1297 (63%)
 Q:  160 YGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYK------FRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCK---YFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKM--ANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +GF + L  + +  ++  +  QE + I ++ + + +SS Y+   +   ++T + ++ E + T++G +F ++  ++G +  +TDY+DSI+IK   K + +L LK+G+WVKA+ S+Q D +  D+ + +I+ I+ P  R D A  KR EL HT M+ + + + L  + + G+ ++A+TD  Q+FP+ Y+ KK + +K IYGV+ N+++ +PI N   +++ TYV+FD+ETTGLS YD +IE A+K  G ++ + F NP + +S I +T I+++ + DA ++ E  K ++++GD L+AHN  FD+ F+N  ++ ++  NP+IDTL+++R + ++ H L + +K +D + TQ HRA D E  + +ML++  + + +++N ++   +R R S +T+  ++ ++NLYKL+S S + F  P+V   ++  +V + +GE+FEA M  + +E+I + YD+I + PE  H + RE+ + G ++ I ++K+  +K VVAT + +YL+ D +Y ++ V+++  G N L +++   LP +FRTTDE+ + FSFL +   ++VVTN+ +ASLI +++P+K+ L++P IEGA D+ + + Y+ + SI+G+ +  V+AR+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+ DGY+VG RGSVGSS A +++ITEVNPL PHY+C CK  +FN + +V SGFDLP+ +CP C   DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ +AH++ K +FGE+ V+RAGTI T AEKTAYGYVK Y +  + RNAEI R+  C VKRTTGQHPGGI+VVP  D++DF+P +PAD  +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F+ ++L +  IN  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA LI   T+S+VI CRDDIMVYLI +G+ P +AFKIME VRKGKG+ EE++ + NN+P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++ L FYA+YF++R  FD++++ G + I KI+EI +K  A PK K+    L+ + E+ LE+ RGY F +DL +S AT+F+++GD LIPPF+A+ GLG + A SIV+AR+  F SKED ++R+KV+ T ++ ++ G  L + +Q+SLF
 S:  156 FGFPRFQLDTHIQQNAEEMQKFREQTQQEDRERVIQAMEEMAKKQAEESSVVYEGPITLGYLIKPDEEITPMREIQDEERRKTVQGYVFHVETKELRSGRTLLTLKITDYTDSIMIKMFSRDKEDIPMLQSLKKGMWVKARGSVQNDTFVR-DLVMIANDINEITGPS---RKDKAPEGEKRVELHLHTPMSQMDAVTPVSRLVAQAGKWGHEAIAVTDHAVAQSFPEAYSAGKK-AGVKVIYGVEANLVNDGVPIAYNEAHRLLAEETYVVFDVETTGLSAVYDTVIELAAVKVKGGEIIDRFESFANPHQPLSATIIELTGITDDMLTDAPEVDEVFKKFEEWMGDHTLVAHNA-SFDMGFINVGFKKAGLEKTNNPVIDTLELARFLFPEMKNHRLNTMCKK--LDIELTQHHRAIYDTEATGYLLVKMLKDVIEKGFEYHDQLNDSMGQGDAYKRGRPSHLTLLATSDVGLKNLYKLVSYSHLNYFYRVPRVPRSLLKKYREGILVGTACDKGEVFEAMMQKAPEEVEEIAQ-FYDYIEVMPPEVLRHLVERELVRDEGQLKTIISNLVKLGETLDKPVVATGNVHYLDPEDAMYRKILVSSQ---GGANPLNRHS-----LPPVHFRTTDEMLECFSFLGEDK-AKEVVVTNTQKVASLI-GDVRPVKDDLYTPKIEGADDETRDMSYKMARSIYGEELPEIVEARLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLVDGYLVGXRGSVGSSFVATMMEITEVNPLPPHYVCPKCKQSEFFN-DGSVGSGFDLPDKDCPTCNVAYVKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPRAHNYTKVLFGEDYVYRAGTIGTVAEKTAYGYVKGYAND-HNLTIRNAEIDRLVAGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIFDFSPIQFPADSIGAEWRTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPEVMKIFSGPETLGVTEEQIN--CKTGTLGIPEFGTKFVRQMLEETKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNANELIYNGTCTLSEVIGCRDDIMVYLIYQGLDPSLAFKIMESVRKGKGVPEEWEDDMKGNNVPGWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHFALLFYAAYFTVRADDFDVEAMAKGSASIRVKIDEIAQKGLDAAPKEKS--------LLTVLEMTLEMCERGYSFQKVDLYRSHATEFIIDGDTLIPPFNAVPGLGTNAALSIVEARKNGDFLSKEDLQQRSKVSKTIIEYLDSQGCLGDLPDQNQLSLF 1435
>gi|15614981|ref|NP_243284.1| DNA polymerase III PolC [Bacillus halodurans C-125] >gi|13959348|sp|Q9KA72|DPO3_BACHD DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|10175038|dbj|BAB06137.1| DNA polymerase III (alpha subunit) [Bacillus halodurans C-125] (1433 aa)
Score = 2559, Expect = 0.0e+00, Identities = 537/1310 (40%), Positives = 822/1310 (62%)
 Q:  147 KKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTI---DIISDHKNKIQEKIKNEITEVKR---SSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIIS--KPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNL-QNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNT-VLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKM--ANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +K E ++ + +GF  L  + E    +  K +  K+  I E K+    K +  T +  + +  L + E + T++G IF +  ++G + + +TDY+DSI++K   K + +L +K+G+WVK + +Q D +  D+ + +++ +S + K+  D  KR EL HT M+ +G+ +    +S+ G+ ++AITD  Q FP+ Y ++K+ +K IYGV+ N++D +PI N   + D+ +V+FD+ETTGLS Y+KIIE A+K  G ++ + F +P E +++ I +T I+++ +K  ++++ L +  FIGD+VL+AHN  FD+ FLN  ++ +  KNP+IDTL++ R +  + H L + +K+ I+   HRA DAE  ++ RM+++  +DI  +++N N+ + +F  R R S  + + + ++NLYKL+S +  F  P++   +   +V +  +GE+FE M T Q +E+I K YD+I +   + H I +E+ K R +++ + I+K+ + K VVAT + +YL E D +Y ++ + ++ GG    N LN  LP+ +FRTT E+ + F+FL +   +IVVTN+N+IA I+ I PI + L++P IEGA ++++Q+ Y ++ I+GD +  V+AR+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHY+C NC + +F + +V SG+DLP+ NCPKC +  DG +IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ +AH++ K +FGE V+RAGTI T AEKTAYGYVK Y +  ++ R AEI R+  C VKRTTGQHPGGI+VVP  D++DF P +PADD+ +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F+ D L +  I + KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW +NA LI   + DVI CRDDIMVYLI KG+ P +AFKIME VRKGKGL E+ + + +++P WYI SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK++YP+ +YASYF++R  FD+ +++ G + I KI EI K  A+PK K+    L+ + ELALE++ RG+ F +DL +S AT+FLVEG+ LIPPF+A+ G+G + A +IVKAR+E+ F SKED ++R+K+T T ++ ++ G  L E +Q+SLF
 S:  144 RKLTEPLQQAVQSFGFPAVQLDAEVKESKQAFEKFVEQRKQEDHSKVVEAILEKKKLEQQVEKKMKEEKLTIGY--PIKDEPVPLETIVEEERRITVQGYIFAAETKELRSGRTLLTFKITDYTDSILVKMFSRDKEDIPLLQAVKKGMWVKVRGGVQNDTFVR-DLVMIANDVNEVSGKETKDEAPDDE---KRVELHLHTAMSQMDGISSAGAYVTQASKWGHKAIAITDHGVVQAFPEAYGASQKHG-IKVIYGVEANLVDDGVPIAYNEAHIPLLDSEFVVFDVETTGLSAVYNKIIELAAVKVKNGEIIDRFERFADPHEPLTNTIIELTGITDDMLKGQPEVEQVLNEFHAFIGDAVLVAHNA-SFDMGFLNTGFQKMGLGEAKNPVIDTLELGRFLYPTLKNHRLNTLCKKFDIEL--VSHHRAIYDAEATGHLLWRMVKDATERDILYHDQLNDNMGEGNF--HRQRPSHCILLAQTQEGLKNLYKLVSMAHVEYFYRTPRIPRSQLQKHREGILVGSGCDKGEVFEGMMQKTPQEVEEIAK-FYDYIEVQPLANYEHLIEKELVKSREALQEIVANIVKLGEQLGKPVVATGNAHYLKEEDYIYRKILIASQ--GGA-------NPLNKQTLPQVHFRTTSEMLEAFAFLGEEK-AKEIVVTNTNHIADQIE-EIHPIPDKLYTPKIEGADEEIRQMSYNRARKIYGDPLPEIVEARLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLDDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYVCPNCHHSHFFNDGSVGSGYDLPDENCPKCGTPYVKDGQDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPRAHNYTKELFGESYVYRAGTIGTVAEKTAYGYVKGY-QSDHDLHFRGAEIDRLVTGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIHDFCPIQFPADDRGAEWKTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPEVMKIFSGPDVLGVTEEQI--LCKTGTLGIPEFGTRFVRQMLEETKPSTFSELVQISGLSHGTDVWLNNANELIYNGTCELKDVIGCRDDIMVYLIYKGLEPSLAFKIMEFVRKGKGLQPEWIEEMKKHDVPDWYIGSCLKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHYPILYYASYFTVRADDFDLDTMVKGSAAIRAKIEEINGKGLDASPKEKS--------LLTVLELALEMVERGFSFQKVDLYRSEATEFLVEGNTLIPPFNALTGVGTNAAINIVKARDEREFLSKEDLQQRSKITKTVLENLDAHGCLEGLPESNQLSLF 1433
>gi|169827163|ref|YP_001697321.1| DNA polymerase III polC-type [Lysinibacillus sphaericus C3-41] >gi|168991651|gb|ACA39191.1| DNA polymerase III polC-type [Lysinibacillus sphaericus C3-41] (1468 aa)
Score = 2558, Expect = 0.0e+00, Identities = 528/1309 (40%), Positives = 827/1309 (63%)
 Q:  148 KYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNE-------ITEVKRSSNAKKTDSSFT------YKFRKSVTGD-VTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGW-IEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELN-TVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      KY +    +GF K + ++L E+T ++I+ + +++K  E    + + ++  KK + +    ++  + D + ++ + E +  +EG +F + V K+G + + +TDY+DSI++K    + +++ LK+G+WVK + S+Q D +  I LI  + I++ K+ R D A  KR EL HT M+ + + + L  +++ G+ +VAITD  Q+FP+ Y  KK+ +K IYG++ N++D +PI    ++DATYV+FD+ETTGLS YD IIE A+K  G ++ + F NP  +S   +T I+++ V+ A ++++ + +  FIGD +++AHN  FD+ FL  ++ ++  +P+IDTL+++R +  + H L + +K+ I+  TQ HRA D E  + ++L++   IK ++ N ++   ++ R  T+  +  ++NL+K++S S T F  P+V   ++  +V + + GE+FE M+ + + E + K YD+I +   +  I R + + W +ED I++++K+ K +K VVAT + +YL+ +D ++ ++ V ++ GG    N LN + LP+ +FRTTDE+ EF FL P L ++VVTN+ +A I ++KPIK+ L++P IEG+ D++ L Y+ ++ I+G+ +  VKARI++E+ S++ +G+ +IY S LVK+S+ DGY+VGSRGSVGSS+ A ++ITEVNPL PHY+C NCK+ F + +V SGFDLP +C +C + K DG +IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ KAH++ K +FGE+ V+RAGTI T AEKTAYGYVK Y +  ++ R AE+ R+ + C VKRT+GQHPGGI+VVP  D++DFTP +PAD + +W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D VM +F+S +SL +  I  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI   + +VI CRDDIMVYLI +G+ P +AFKIME VRKGKGL+EE++ + N +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IAWFK+++P+ +YA+YF++R  FD+ +++ G  I +I+EI K + T   KE +L+ + ELALE+ RG F +DL +S A++F++EG+ LIPPF AI GLG +VA +IV ARE+ F SKED ++R +V+ T ++ M++LG  + + +Q+SLF
 S:  169 KYADKLADSYCQFGFPKMVIDFVLQEQTEEMIAAQEAFMEQKRMEEAALSQQAMQDFQKREQEKKDNPAIANLGDRPFQLGMHIKDDEIMEIKRIVEEERRVIVEGFVFDTEIKVLKSGRSLLQIKITDYTDSIIVKMFSRDNDDAELMQHLKKGMWVKVRGSVQTDTF----IRDLIVMANDINEIKKETRQDLAPEGEKRVELHLHTPMSQMDAVTPVDRLVAQAAKWGHPAVAITDHAVVQSFPEAYAAGKKHG-IKVIYGLEANLVDDGVPIAYAPEHRLLADATYVVFDVETTGLSTAYDTIIELAAVKIKDGHVIDKYESFANPHHPLSATTIELTGITDDMVRHAPEVEQVIKEFHAFIGDGIVVAHNA-SFDIGFLYTGYKKFGLEGTTHPVIDTLELARLLYPTMKNHRLNTLCKKFNIEL--TQHHRAIYDTEATGYLLLQLLKDADELVIKYHDDFNKHIGGGDAYKKGRPMHCTILAVDNAGLKNLFKIVSHSHTKTFYRVPRVTRAVLEQYREGLLVGSGCSNGELFETMMNKSPEEAEQVAK-FYDYIEVQPKAVYAPLIERNVVRDEWTLEDIIRKLVKLGKKLDKPVVATGNVHYLDPTDAMFRQILVGSQ--GGA-------NILNRSKLPEVHFRTTDEMLKEFDFLG-PDLAKEVVVTNAQKVADSI-GDVKPIKDDLYTPKIEGSDDEVTNLTYEMAHHIYGEELPEIVKARIEKELKSILGHGFGVIYLISAKLVKKSLADGYLVGSRGSVGSSLVATFMEITEVNPLPPHYVCPNCKHSEFFDDGSVSSGFDLPNKDCSECGTPYKKDGQDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPKAHNYTKVLFGEDYVYRAGTIGTVAEKTAYGYVKGYAND-HNLHFRGAEVDRLVQGCTGVKRTSGQHPGGIIVVPDYMDIFDFTPVQFPADAQDAEWRTTHFDFHSIHDNILKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPVVMQIFSSPESLGVTEKQIG--CKTGTLGIPEFGTRFVRQMLEDTKPSTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAQELIHNGTCVLKEVIGCRDDIMVYLIYQGLEPSLAFKIMESVRKGKGLSEEFEAEMLANKVPGWYIESCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAWFKVHFPILYYAAYFTVRADDFDLIAMVQGSQMIRARIDEINLKGLDAST------KEKNLLTVMELALEMCERGMSFQKVDLYRSQASEFVIEGNTLIPPFDAIPGLGTNVAKTIVAAREDGEFLSKEDLQQRGRVSKTLIEYMDQLGCLEGMPDANQLSLF 1468
>gi|16800425|ref|NP_470693.1| DNA polymerase III PolC [Listeria innocua Clip11262] >gi|21263558|sp|Q92C34|DPO3_LISIN DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|16413830|emb|CAC96588.1| polC [Listeria innocua] (1444 aa)
Score = 2551, Expect = 0.0e+00, Identities = 543/1333 (40%), Positives = 831/1333 (62%)
 Q:  124 KKPIISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFR-KFLNDYG---FSKHHLS-YILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEV-----KR-------SSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNI-WKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTV-LPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +KP  E    + ND E+  + + F+ K + +YG  F + + ++LD+  D     QE+ + + E   KR    S+NA   F  ++   ++ +L D++ E + T++G IF +  ++G + ++ +TDY+ S++IK    + +  LK+G+WVK + S+Q D +  D+ + ++I+ I+ K  R D A KR EL H+ M+ +  ++ LFK +++ G+ ++AITD  Q+FP+ Y  +KY LK I+G++ N+ID +PI N   + DATY +FD+ETTGLS YD IIE  +K  G ++ + FI+P  +S   +T I+++ VK + I  L + +++ GD +L+AHN  FD+ F+N  E+ ++ KN ++DTL+++R +   H L + +K+ I + Q HRA DAE  + WK + + +++ DI+ + +N +   +R R  T+Y + + ++NL+KLI+ S + F  P++   +   I+ + ++GE+FEA M  Q E + + YDFI +   +  I RE+ +  +E+ +K I+++ K K VVAT + +Y + D++Y ++ ++++ GG    N LN  LP +FR+TDE+ EF+FL +   +IVVTNSN +  +D ++KPIK+ L++P I+GA D+++ + Y ++ ++G+ +  V+AR+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+ DGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHY+C NCK  F + +V SGFDLP+ +CP C + + +G +IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH + K +FGE+ VFRAGTI T AEKTA+GYV++Y E  M R AE+ R+  C VKRTTGQHPGGI+V+P  DVYDFTP +PAD  +W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT ++ML + + ++ TIP D DVM LF ST+SL +K  I+  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI+ K  + DVI CRDDIMV+LI +G+  +AFKIME VRKGKGL EE ++ + N +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++PL+FYA+YF++R  FD+ S++NG+ +  + E+ +K   T   KE +L+ + E+A E+L RG+ F +DL KS A +F+++GD LIPPF+AI LG +VA IV ARE  F SKED ++R KV+ T ++ M++ G  L + +Q+SLF
 S:  121 QKPTFKEPHFIEVAVHNDMEEATIQ--QRFQAKIIENYGKAGFPRLAMKMHMLDQSETDEYKAFAQAKQEEDQKKAAEAVQVMQKRQAEGQNGSANAAPLTGPFQIGYKIKDDEEIKRLGDVYDEERRITVQGLIFATEIRELRSGRSLLQFKITDYTSSMIIKMFSRDNEDAAMFQNLKKGMWVKVRGSVQNDTFVR-DLIMMAQDINEIAGVK---RLDTAEEKRAELHLHSPMSQMDATSSVDSLFKQAADWGHKAIAITDHSVAQSFPEAYGAGQKYG-LKVIFGIEANLIDDGVPIAYNDQHIALEDATYCVFDVETTGLSAVYDTIIELAGVKMKNGEIIDKFEAFIDPGHPLSATTINLTGITDDMVKGSDPIDVVLKQFREWSGDDILVAHNA-SFDMGFINTAYEKVGLEKAKNAVVDTLELARFLYPHFKNHRLNTLTKKFNIILE--QHHRAVFDAEATAYLAWKLIKDAKEMHDIEFHDSLNDYMGEGDAYKRARPFHATIYAQTDVGLKNLFKLITMSNINYFYRVPRIPRSQLKKMREGLIIGTACSQGELFEAMMQKGMQAAEKV-AEFYDFIEVQPKPVYAPLIERELVRDEKALEEILKNIVRVGEKTGKPVVATGNVHYKDPVDKIYRKILIHSQ--GGA-------NPLNRAELPDVHFRSTDEMLKEFAFLGEEK-AKEIVVTNSNLVVDWMD-DLKPIKDELYTPKIDGAEDEVRNMSYGMAHQLYGEKLPEIVEARLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLVDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYLCPNCKDSEFFDDGSVGSGFDLPDKDCPHCGTPYQKEGQDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGDYQPVAHAYTKEIFGEDYVFRAGTIGTVAEKTAFGYVRNY-ERDMNMTIRGAEVDRLVAGCTGVKRTTGQHPGGIIVIPDYMDVYDFTPVQFPADATDSEWKTTHFDFHSIHDNVLKLDILGHDDPTAIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPDVMKLFGSTESLGVKPADIDS--KTGTLGIPEFGTRFVRQMLEQTKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAEELIKNKTCELPDVIGCRDDIMVFLIYQGLESSLAFKIMESVRKGKGLTEEMEEAMIANKVPLWYIESCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHHPLYFYATYFTVRADDFDLTSMVNGKEAVKATMKEVNDKGMEAST------KEKNLLTVLEIANEMLARGFHFQKVDLYKSSADEFIIDGDSLIPPFNAIPSLGTNVAKQIVAARENGEFLSKEDLQQRGKVSKTIIQYMDDQGCLEGLPDQNQLSLF 1444
>gi|116872751|ref|YP_849532.1| DNA polymerase III PolC [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] >gi|123466238|sp|A0AIC1|DPO3_LISW6 DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|116741629|emb|CAK20753.1| polC [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] (1444 aa)
Score = 2550, Expect = 0.0e+00, Identities = 544/1333 (40%), Positives = 829/1333 (62%)
 Q:  124 KKPIISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFR-KFLNDYG---FSKHHLS-YILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEV-----KRSSNAKKTDSS-------FTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNI-WKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTV-LPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +KP  E    + ND E+  + + F+ K + +YG  F + + ++LD+  D     QE+ + + E   KR + + +SS    F  ++   ++ +L D++ E + T++G IF +  ++G + ++ +TDY+ S++IK    + +  LK+G+WVK + S+Q D +  D+ + ++I+ I+ K  R D A KR EL H+ M+ +  ++ LFK +++ G+ ++AITD  Q+FP+ Y  +KY LK I+G++ N+ID +PI N   + DATY +FD+ETTGLS YD IIE  +K  G ++ + FI+P  +S   +T I+++ VK + I  L + K++ GD +L+AHN  FD+ F+N  E+ ++  N ++DTL+++R +   H L + +K+ I + Q HRA DAE  + WK + + +++ DI  + +N +   +R R  T+Y + + ++NL+KLI+ S + F  P++   +   IV + ++GE+FEA M  Q E ++ + YDFI I   +  I RE+ +  +E+ +K I+++ K K VVAT + +Y + D++Y ++ ++++ GG    N LN  LP +FR+TDE+ EF+FL +   ++VVTNSN +  ++ +KPIK+ L++P I+GA D+++ + Y ++ ++G+ +  V+AR+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+ DGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHY+C NCK  F + +V SGFDLP+ CP C + + +G +IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH + K +FGE+ VFRAGTI T AEKTA+GYV++Y E  M R AEI R+  C VKRTTGQHPGGI+V+P  DVYDFTP +PAD  +W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT ++ML + + ++ TIP D DVM LF ST+SL +K  I+  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI+ K  + DVI CRDDIMV+LI +G+  +AFKIME VRKGKGL EE ++ + N +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK++YPL+FYA+YF++R  FD+ S++NG+ +  + E+ +K   T   KE +L+ + E+A E+L RG+ F +DL KS A +F+++GD LIPPF+AI LG +VA IV ARE  F SKED ++R KV+ T ++ M++ G  L + +Q+SLF
 S:  121 QKPTFKEPHFIEVAVHNDMEEATIQ--QRFQAKIIENYGKAGFPRLAMKMHMLDQSESDEYKAFAQAKQEEDQKKAAEAVQVMQKRQAEGQNGNSSAAPLSGPFQIGYKIKDDEEIKRLGDVYDEERRITVQGLIFATEIRELRSGRSLLQFKITDYTSSMIIKMFSRDNEDAAMFQNLKKGMWVKVRGSVQNDTFVR-DLIMMAQDINEIAGVK---RLDTAEEKRAELHLHSPMSQMDATSSVDSLFKQAADWGHKAIAITDHSVAQSFPEAYGAGQKYG-LKVIFGIEANLIDDGVPIAYNDQHIGLQDATYCVFDVETTGLSAVYDTIIELAGVKMKNGEIIDKFEAFIDPGHPLSATTINLTGITDDMVKGSDPIDVVLKRFKEWSGDDILVAHNA-SFDMGFINTAYEKVGLEKADNAVVDTLELARFLYPHFKNHRLNTLTKKFNIILE--QHHRAVFDAEATAYLAWKLIKDAKEMHDINFHDSLNDYMGEGDAYKRARPFHATIYAQTDVGLKNLFKLITMSNINYFYRVPRIPRSQLKKLREGLIVGTACSQGELFEAMMQKGMQAAEKVV-EFYDFIEIQPKPVYAPLIERELVRDEKALEEILKNIVRVGEKAGKPVVATGNVHYKDPVDKIYRKILIHSQ--GGA-------NPLNRAELPDVHFRSTDEMLKEFAFLGEEK-AKEVVVTNSNLVVDWME-ELKPIKDELYTPKIDGAEDEVRNMSYDMAHQLYGENLPEIVEARLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLVDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYLCPNCKDSEFFDDGSVGSGFDLPDKECPHCGTAYQKEGQDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGDYQPVAHAYTKEIFGEDYVFRAGTIGTVAEKTAFGYVRNY-ERDMNMTIRGAEIDRLVAGCTGVKRTTGQHPGGIIVIPDYMDVYDFTPVQFPADATDSEWKTTHFDFHSIHDNVLKLDILGHDDPTAIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPDVMKLFGSTESLGVKPADIDS--KTGTLGIPEFGTRFVRQMLEQTKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAEELIKNKTCELPDVIGCRDDIMVFLIYQGLESSLAFKIMESVRKGKGLTEEMEEAMMANKVPLWYIESCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHYPLYFYATYFTVRADDFDLTSMVNGKEAVKATMKEVNDKGMEAST------KEKNLLTVLEIANEMLARGFHFQKVDLYKSSADEFIIDGDSLIPPFNAIPSLGTNVAKQIVAARENGEFLSKEDLQQRGKVSKTIIQYMDDQGCLEGLPDQNQLSLF 1444
>gi|13507773|ref|NP_109722.1| DNA polymerase III PolC [Mycoplasma pneumoniae M129] >gi|2494192|sp|P75080|DPO3_MYCPN DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|1673778|gb|AAB95768.1| DNA polymerase III (dnaE) alpha chain [Mycoplasma pneumoniae M129] (1443 aa)
Score = 2547, Expect = 0.0e+00, Identities = 534/1258 (42%), Positives = 789/1258 (62%)
 Q:  199 RSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYE----IYKYFVTDYS--DSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDF---LRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDAN-IKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVDSGFDLPESNCPKC--KSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNA-EITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNE-DDQISLF 1456
      +S  K D F +  +  + K++  E+K  + G+IF++    GY     +VTD+  S+++K +  +  + +K G WVKA + ++ D +  + G+I+EIS I P + R D  KR ELV HT M+AF+G+ +++E +F+ E + ++A+TDK N  +P Y AKKY LKAIYG++ N+ID +I IV N + TK+ DAT+VIFDIETTGL  YD +IEF IK   +VE +Q F+ + +  + ITKI+  ++D ++ + L K++ ++  V++AHNG+ FDLPFL + E+ + + NPLIDTL +S A+N   H+L I K K D+D+ + HRAD D + L ++  E +L I L +++ L    L +R  +  +Y K++   LY+L+S +LT N  P V   +F SF+++++ +G+IF+AA++  + LE IK + DF+ I P +   RE K+ I +AIK ++ A + NK V  SD Y+++ + Y++ V AK LGG+ +R F Y E  +P + RTT E+ +E SFL + L ++VV N+N +A + A+ + P++ L P IEG+++ L  + ++ +I+GD +  ++ RI E+ ++IDNG+ +IYW SHLLVKQSV DGY VG RGS+GSS+ A L+ I+E+NPL PHY+C +C+YF  + VD G+DL  +CPKC K+ KGDGHNIPF TFMGF GDKIPDIDLNFS+ YQ KAH +++ +FGE+ FRAGTI+T AEKTAYGY ++YFE K+   A EI R +K  +KRTTGQHPGGI++ P+ K VY+FTP YPADD + DW TTH +++L +++LK DILG D+PT+LK L + T+VN  IP FD + ++F S + LK+K  +++  TG+ GIPEFGT FV+++L TKP+ F DLIR+SGLSHG NVW DNA+ +++++ L++ DVI+CRDDIM+YLI KG+  AF+IME VRKG LN + +++ N +  +I SC KISYLFPKAHA AYV+MAW+IAWFK+Y+PL +YA  S ++K D+  +G S + K+ E+    +  +K KE +L+ YE+ LE++ RG K  I L S AT F+   LI PF I G+G++VA SI++AR EK FSS +DFKKRTK+T H++  ++ +   E D+Q LF
 S:  191 KSMKVSKYDKQFETEVFSTEFVPIHKINQQMDEIK---LMGQIFELKDF---PGYNNLRNTLNIYVTDFQLGGSLILKWFYK---DPKTIEGIKIGTWVKATVKVERDA-KTQLLQGIIKEISPIETPAYYRRPDQDKQKRVELVFHTKMSAFDGINSVQEYAQFAKERDWKTIAVTDKDNIHIYPTLYEVAKKYG-LKAIYGLECNLIDDHIKIVSNPDKTKLKDATFVIFDIETTGLHGRYDSVIEFAGIKVKHNREVERMQFFLKIDGPLPAAVTEITKITQAQLEDGMEQQAGLEKLRAWLDGCVMVAHNGLSFDLPFLQTQFEKYNIAPLTNPLIDTLALSWALNPGFASHTLSNICAKLKFDFDDERLHRADYDTQALKKVFDYFKEQVELMGITNLEQLDQELNQQCHFELLKRTFTNTGIIYIKSQSGFAKLYELLSIALTDNNATRPLVLTSTLQKFAKSFVITDNPVQGDIFKAALTKPLKELEAAIK-RVDFVLIAPPGAYAGYTIREGLKKEAIPNAIKLVVDTAQRLNKLVAVASDAYFIHPWENEYYKAIVCAKGLGGRWHRHFNYKEREQRVPNVFVRTTGEMLNEMSFLGEQ-LAYELVVENTNKLAKQLTADDLVPVQTKLQPPVIEGSNENLAAKTWSQAKAIYGDPLPKLIEQRIQEELKAIIDNGFGIIYWISHLLVKQSVQDGYFVGPRGSIGSSLVANLIGISEINPLVPHYLCESCQYFEVNEEVDDGYDLMVRDCPKCGAKAAFKGDGHNIPFATFMGFAGDKIPDIDLNFSSEYQAKAHAYVRELFGEQYTFRAGTIATVAEKTAYGYARNYFEIIKQTELATAPEIERFKQKLVGIKRTTGQHPGGIMIFPNHKSVYEFTPCGYPADDTSSDWKTTHFEYDALGNTILKLDILGQDDPTMLKHLGDLTHVNPQNIPRFDKKLTEMFWSVNPLKLKPHYLDE--PTGAIGIPEFGTKFVRKILEQTKPKGFGDLIRVSGLSHGKNVWADNAQKILKDQNLSLKDVIACRDDIMLYLIHKGMQAKDAFEIMEKVRKGIALNAKEVQLMQSNGVEQHWINSCLKISYLFPKAHAAAYVLMAWRIAWFKLYHPLSYYACLLSFKLKEHDVSGFKSGVSFVKQKLEELNTLYRIKR----IKPKEAELLTSYEVYLEMMARGIKLEQISLTHSHATRFVEHNGMLIAPFITIPGMGEAVANSIIEARNEKPFSSLDDFKKRTKITKKHIEAFTQMQLLDEFREQDNQKKLF 1443
>gi|153202161|ref|ZP_01943790.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Listeria monocytogenes HPB2262] >gi|133735444|gb|EBA37142.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Listeria monocytogenes HPB2262] (1444 aa)
Score = 2547, Expect = 0.0e+00, Identities = 520/1236 (42%), Positives = 788/1236 (63%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNI-WKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTV-LPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +V +L D++ E + T++G IF +  ++G + ++ +TDY+ S++IK    + +  LK+G+WVK + S+Q D +  D+ + ++++ I+ K  R D A KR EL H+ M+ +  ++ LFK +++ G+ ++AITD  Q+FP+ Y  +KY LK I+G++ N+ID +PI N   + DATY +FD+ETTGLS YD IIE  +K  G ++ + FI+P  +S   +T I+++ VK + I  L + K++ GD +L+AHN  FD+ F+N  E+ ++ +N ++DTL+++R +   H L + +K+ I + Q HRA DAE  + WK + + +++ +I  + +N +   +R R  T+Y +  ++NL+KLI+ S + F  P++   +   I+ + ++GE+FEA M  Q E + + YDFI +   +  I RE+ +  +E+ +K I+++ K K VVAT + +Y + D++Y ++ ++++ GG    N LN  LP +FRTTDE+ EF+FL +   +IVVTN+N +  ++ ++KPIK+ L++P I+GA D+++ + Y ++ ++G+ +  V+AR+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+ DGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHY+C NCK  F + +V SGFDLP+ +CP C + + +G +IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH + K +FGE+ VFRAGTI T AEKTA+GYV++Y E  M R AEI R+  C VKRTTGQHPGGI+V+P  DVYDFTP +PAD  +W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT ++ML + + ++ TIP D DVM LF ST+SL +K+ I+  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI+ K  + DVI CRDDIMV+LI +G+  +AFKIME VRKGKGL EE ++ + N +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK++YPL+FYA+YF++R  FD+ S++NG+ +  + E+ +K   T   KE +L+ + E+A E+L RG+ F +DL KS A +F+++GD LIPPF+AI LG +VA IV ARE  F SKED ++R KV+ T ++ M++ G  L + +Q+SLF
 S:  233 EVKRLGDIYDEERRITVQGLIFATEIRELRSGRSLLQFKITDYTSSMIIKMFSRDNEDAAMFQNLKKGMWVKVRGSVQNDTFVR-DLIMMAQDVNEIAGVK---RLDTAEEKRAELHLHSPMSQMDATSSVDSLFKQAADWGHKAIAITDHSVAQSFPEAYGAGQKYG-LKVIFGIEANLIDDGVPIAYNDQHIALEDATYCVFDVETTGLSAVYDTIIELAGVKMKNGEIIDKFEAFIDPGHPLSATTINLTGITDDMVKGSDPIDVVLKRFKEWSGDDILVAHNA-SFDMGFINTAYEKVGLEKAENAVVDTLELARFLYPHFKNHRLNTLTKKFNIILE--QHHRAVFDAEATAYLAWKLIKDAKEMHNIDFHDSLNDYMGEGDAYKRARPFHATIYAQTAVGLKNLFKLITMSNINYFYRVPRIPRSQLKKLREGLIIGTACSQGELFEAMMQKGMQAAEKV-AEFYDFIEVQPKPVYAPLIERELVRDEKALEEILKNIVRVGEKTGKPVVATGNVHYKDPVDKIYRKILIHSQ--GGA-------NPLNRAELPDVHFRTTDEMLKEFAFLGEEK-AKEIVVTNANLVVDWME-DLKPIKDELYTPKIDGAEDEVRNMSYAMAHQLYGEKLPEIVEARLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLVDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYLCPNCKDSEFFDDGSVGSGFDLPDKDCPHCGTPYQKEGQDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGDYQPVAHAYTKEIFGEDYVFRAGTIGTVAEKTAFGYVRNY-ERDMNMTIRGAEIDRLVAGCTGVKRTTGQHPGGIIVIPDYMDVYDFTPVQFPADATDSEWKTTHFDFHSIHDNVLKLDILGHDDPTAIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPDVMKLFGSTESLGVKSADIDS--KTGTLGIPEFGTRFVRQMLEQTKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAEELIKNKTCELPDVIGCRDDIMVFLIYQGLESSLAFKIMESVRKGKGLTEEMEEAMMANKVPLWYIESCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHYPLYFYATYFTVRADDFDLTSMVNGKEAVKATMKEVNDKGMEAST------KEKNLLTVLEIANEMLARGFHFQKVDLYKSSADEFIIDGDSLIPPFNAIPSLGTNVAKQIVAARENGEFLSKEDLQQRGKVSKTIIQYMDDQGCLEGLPDQNQLSLF 1444
>gi|126654115|ref|ZP_01725933.1| DNA polymerase III PolC [Bacillus sp. B14905] >gi|126589395|gb|EAZ83545.1| DNA polymerase III PolC [Bacillus sp. B14905] (1443 aa)
Score = 2546, Expect = 0.0e+00, Identities = 524/1309 (40%), Positives = 827/1309 (63%)
 Q:  148 KYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNE-------ITEVKRSSNAKKTDSSFT------YKFRKSVTGD-VTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGW-IEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELN-TVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      KY +  +  +GF K + ++L E+T ++I+ + +++K  E    + + ++  KK + +    ++  + D + ++ + E +  +EG +F + V K+G + + +TDY+DSI++K    + +++ LK+G+WVK + S+Q D +  I LI  + I++ K+ R D A  KR EL HT M+ + + + L  +++ G+ +VAITD  Q+FP+ Y  KK+ +K IYG++ N++D +PI    + +ATYV+FD+ETTGLS YD IIE A+K  G ++ + F NP  +S   +T I+++ V+ A ++++ + +  FIGD +++AHN  FD+ FL  ++ ++  +P+IDTL+++R +  + H L + +K+ I+  TQ HRA D E  + ++L++   IK ++ N ++   ++ R  T+  +  ++NL+K++S + T F  P+V   ++  +V + + GE+FE M+ + + E + K YD+I +   +  I R + + W +ED I++++K+ K +K VVAT + +YL+ +D ++ ++ V ++ GG    N LN + LP+ +FRTTDE+ EF FL P L ++VVTN+ +A I ++KPIK+ L++P IEG+ D++ L Y+ ++ I+G+ +  VKARI++E+ S++ +G+ +IY S LVK+S+ DGY+VGSRGSVGSS+ A ++ITEVNPL PHY+C NCK+ F + +V SGFDLP +C +C + K DG +IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ KAH++ K +FGE+ V+RAGTI T AEKTAYGYVK Y +  ++ R AE+ R+ + C VKRT+GQHPGGI+VVP  D++DF+P +PAD + +W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D VM +F+S ++L +  I  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI   + +VI CRDDIMVYLI +G+ P +AFKIME VRKGKGL+EE++ + N +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IAWFK+++P+ +YA+YF++R  FD+ +++ G  I +I+EI K + T   KE +L+ + ELALE+ RG F +DL +S A++F++EG+ LIPPF AI GLG +VA +IV ARE+ F SKED ++R +V+ T ++ M++LG  + + +Q+SLF
 S:  144 KYSDKLAESYCQFGFPKMAIDFVLQEQTEEMIAAQEAFMEQKRMEEAALSQQAMQDFQKREQEKKDNPAIANLGDRPFQLGMLIKDDEIMEIKRIVEEERRVIVEGFVFDAEIKVLKSGRSLLQIKITDYTDSIIVKMFSRDNDDAELMQHLKKGMWVKVRGSVQTDTF----IRDLIVMANDINEIKKETRQDLAPEGEKRVELHLHTPMSQMDAVTPVDRLVAQAAKWGHPAVAITDHAVVQSFPEAYAAGKKHG-IKVIYGLEANLVDDGVPIAYAPEHRLLEEATYVVFDVETTGLSTAYDTIIELAAVKIKDGQVIDKYESFANPHHPLSATTIELTGITDDMVRHAPEVEQVIKEFHAFIGDGIVVAHNA-SFDIGFLYTGYKKFGLEGTTHPVIDTLELARLLYPTMKNHRLNTLCKKFNIEL--TQHHRAIYDTEATGYLLLQLLKDADELVIKYHDDFNKHIGGGDAYKKGRPMHCTILAVDNAGLKNLFKIVSHAHTKTFYRVPRVTRAVLEQYREGLLVGSGCSNGELFETMMNKSPEEAEQVAK-FYDYIEVQPKAVYAPLIERNVVRDEWTLEDIIRKLVKLGKKLDKPVVATGNVHYLDPTDAMFRQILVGSQ--GGA-------NILNRSKLPEVHFRTTDEMLKEFDFLG-PDLAKEVVVTNAQKVADSI-GDVKPIKDDLYTPKIEGSDDEVTNLTYEMAHHIYGEELPEIVKARIEKELKSILGHGFGVIYLISAKLVKKSLADGYLVGSRGSVGSSLVATFMEITEVNPLPPHYVCPNCKHSEFFDDGSVSSGFDLPNKDCSECGTPYKKDGQDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPKAHNYTKVLFGEDYVYRAGTIGTVAEKTAYGYVKGYAND-HNLHFRGAEVDRLVQGCTGVKRTSGQHPGGIIVVPDYMDIFDFSPVQFPADAQDAEWRTTHFDFHSIHDNILKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPVVMQIFSSPETLGVTEKQIG--CKTGTLGIPEFGTRFVRQMLEDTKPSTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAQELIHNGTCVLKEVIGCRDDIMVYLIYQGLEPSLAFKIMESVRKGKGLSEEFEAEMLANKVPGWYIESCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAWFKVHFPILYYAAYFTVRADDFDLIAMVQGSQMIRARIDEINLKGLDAST------KEKNLLTVMELALEMCERGMSFQKVDLYRSQASEFVIEGNTLIPPFDAIPGLGTNVAKTIVAAREDGEFLSKEDLQQRGRVSKTLIEYMDQLGCLEGMPDANQLSLF 1443
>gi|153174400|ref|ZP_01929928.1| hypothetical protein LMIG_01431 [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|153179391|ref|ZP_01932610.1| hypothetical protein LMMG_00283 [Listeria monocytogenes F6900] >gi|153196098|ref|ZP_01940506.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|127634380|gb|EBA23766.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|133730348|gb|EBA32046.1| hypothetical protein LMIG_01431 [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|133732876|gb|EBA34574.1| hypothetical protein LMMG_00283 [Listeria monocytogenes F6900] (1444 aa)
Score = 2544, Expect = 0.0e+00, Identities = 520/1236 (42%), Positives = 787/1236 (63%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNI-WKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTV-LPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +V +L D++ E + T++G IF +  ++G + ++ +TDY+ S++IK    + +  LK+G+WVK + S+Q D +  D+ + ++++ I+ K  R D A KR EL H+ M+ +  ++ LFK +++ G+ ++AITD  Q+FP+ Y  +KY LK I+G++ N+ID +PI N   + DATY +FD+ETTGLS YD IIE  +K  G ++ + FI+P  +S   +T I+++ VK + I  L + K++ GD +L+AHN  FD+ F+N  E+ ++ +N ++DTL+++R +   H L + +K+ I + Q HRA DAE  + WK + + +++ +I  + +N +   +R R  T+Y +  ++NL+KLI+ S + F  P++   +   I+ + ++GE+FEA M  Q E + + YDFI +   +  I RE+ +  +E+ +K I+++ K K VVAT + +Y + D++Y ++ ++++ GG    N LN  LP +FRTTDE+ EF+FL +   +IVVTN+N +  ++ N+KPIK+ L++P I+GA D+++ + Y ++ ++G+ +  V+AR+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+ DGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHY+C NCK  F + +V SGFDLP+ +CP C + + +G +IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH + K +FGE+ VFRAGTI T AEKTA+GYV++Y E  M R AEI R+  C VKRTTGQHPGGI+V+P  DVYDFTP +PAD  +W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT ++ML + + ++ TIP D DVM LF ST+SL +K  I+  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI+ K  + DVI CRDDIMV+LI +G+  +AFKIME VRKGKGL +E ++ + N +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK++YPL+FYA+YF++R  FD+ S++NG+ +  + E+ +K   T   KE +L+ + E+A E+L RG+ F +DL KS A +F+++GD LIPPF+AI LG +VA IV ARE  F SKED ++R KV+ T ++ M++ G  L + +Q+SLF
 S:  233 EVKRLGDIYDEERRITVQGLIFATEIRELRSGRSLLQFKITDYTSSMIIKMFSRDNEDAAMFQNLKKGMWVKVRGSVQNDTFVR-DLIMMAQDVNEIAGVK---RLDTAEEKRAELHLHSPMSQMDATSSVDSLFKQAADWGHKAIAITDHSVAQSFPEAYGAGQKYG-LKVIFGIEANLIDDGVPIAYNDQHIALEDATYCVFDVETTGLSAVYDTIIELAGVKMKNGEIIDKFEAFIDPGHPLSATTINLTGITDDMVKGSDPIDVVLKRFKEWSGDDILVAHNA-SFDMGFINTAYEKVGLEKAENAVVDTLELARFLYPHFKNHRLNTLTKKFNIILE--QHHRAVFDAEATAYLAWKLIKDAKEMHNIDFHDSLNDYMGEGDAYKRARPFHATIYAQTAVGLKNLFKLITMSNINYFYRVPRIPRSQLKKLREGLIIGTACSQGELFEAMMQKGMQAAEKV-AEFYDFIEVQPKPVYAPLIERELVRDEKALEEILKNIVRVGEKTGKPVVATGNVHYKDPVDKIYRKILIHSQ--GGA-------NPLNRAELPDVHFRTTDEMLKEFAFLGEEK-AKEIVVTNANLVVDWME-NLKPIKDELYTPKIDGAEDEVRNMSYAMAHQLYGEKLPEIVEARLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLVDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYLCPNCKDSEFFDDGSVGSGFDLPDKDCPHCGTAYQKEGQDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGDYQPVAHAYTKEIFGEDYVFRAGTIGTVAEKTAFGYVRNY-ERDMNMTIRGAEIDRLVAGCTGVKRTTGQHPGGIIVIPDYMDVYDFTPVQFPADATDSEWKTTHFDFHSIHDNVLKLDILGHDDPTAIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPDVMKLFGSTESLGVKPADIDS--KTGTLGIPEFGTRFVRQMLEQTKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAEELIKNKTCELPDVIGCRDDIMVFLIYQGLESSLAFKIMESVRKGKGLTDEMEEAMMANKVPLWYIESCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHYPLYFYATYFTVRADDFDLTSMVNGKEAVKATMKEVNDKGMEAST------KEKNLLTVLEIANEMLARGFHFQKVDLYKSSADEFIIDGDSLIPPFNAIPSLGTNVAKQIVAARENGEFLSKEDLQQRGKVSKTIIQYMDDQGCLEGLPDQNQLSLF 1444
>gi|46907546|ref|YP_013935.1| DNA polymerase III PolC [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|47093944|ref|ZP_00231681.1| DNA polymerase III, alpha chain, Gram-positive type [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|153166695|ref|ZP_01927218.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|67460321|sp|Q720A2|DPO3_LISMF DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|46880814|gb|AAT04112.1| DNA polymerase III, alpha chain, Gram-positive type [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|47017682|gb|EAL08478.1| DNA polymerase III, alpha chain, Gram-positive type [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|133727455|gb|EBA29153.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Listeria monocytogenes FSL N1-017] (1444 aa)
Score = 2544, Expect = 0.0e+00, Identities = 520/1236 (42%), Positives = 787/1236 (63%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNI-WKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTV-LPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +V +L D++ E + T++G IF +  ++G + ++ +TDY+ S++IK    + +  LK+G+WVK + S+Q D +  D+ + ++++ I+ K  R D A KR EL H+ M+ +  ++ LFK +++ G+ ++AITD  Q+FP+ Y  +KY LK I+G++ N+ID +PI N   + DATY +FD+ETTGLS YD IIE  +K  G ++ + FI+P  +S   +T I+++ VK + I  L + K++ GD +L+AHN  FD+ F+N  E+ ++ +N ++DTL+++R +   H L + +K+ I + Q HRA DAE  + WK + + +++ +I  + +N +   +R R  T+Y +  ++NL+KLI+ S + F  P++   +   I+ + ++GE+FEA M  Q E + + YDFI +   +  I RE+ +  +E+ +K I+++ K K VVAT + +Y + D++Y ++ ++++ GG    N LN  LP +FRTTDE+ EF+FL +   +IVVTN+N +  ++ ++KPIK+ L++P I+GA D+++ + Y ++ ++G+ +  V+AR+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+ DGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHY+C NCK  F + +V SGFDLP+ +CP C + + +G +IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH + K +FGE+ VFRAGTI T AEKTA+GYV++Y E  M R AEI R+  C VKRTTGQHPGGI+V+P  DVYDFTP +PAD  +W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT ++ML + + ++ TIP D DVM LF ST+SL +K  I+  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI+ K  + DVI CRDDIMV+LI +G+  +AFKIME VRKGKGL EE ++ + N +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK++YPL+FYA+YF++R  FD+ S++NG+ +  + E+ +K   T   KE +L+ + E+A E+L RG+ F +DL KS A +F+++GD LIPPF+AI LG +VA IV ARE  F SKED ++R KV+ T ++ M++ G  L + +Q+SLF
 S:  233 EVKRLGDIYDEERRITVQGLIFATEIRELRSGRSLLQFKITDYTSSMIIKMFSRDNEDAAMFQNLKKGMWVKVRGSVQNDTFVR-DLIMMAQDVNEIAGVK---RLDTAEEKRAELHLHSPMSQMDATSSVDSLFKQAADWGHKAIAITDHSVAQSFPEAYGAGQKYG-LKVIFGIEANLIDDGVPIAYNDQHIALEDATYCVFDVETTGLSAVYDTIIELAGVKMKNGEIIDKFEAFIDPGHPLSATTINLTGITDDMVKGSDPIDVVLKRFKEWSGDDILVAHNA-SFDMGFINTAYEKVGLEKAENAVVDTLELARFLYPHFKNHRLNTLTKKFNIILE--QHHRAVFDAEATAYLAWKLIKDAKEMHNIDFHDSLNDYMGEGDAYKRARPFHATIYAQTAVGLKNLFKLITMSNINYFYRVPRIPRSQLKKLREGLIIGTACSQGELFEAMMQKGMQAAEKV-AEFYDFIEVQPKPVYAPLIERELVRDEKALEEILKNIVRVGEKTGKPVVATGNVHYKDPVDKIYRKILIHSQ--GGA-------NPLNRAELPDVHFRTTDEMLKEFAFLGEEK-AKEIVVTNANLVVDWME-DLKPIKDELYTPKIDGAEDEVRNMSYAMAHQLYGEKLPEIVEARLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLVDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYLCPNCKDSEFFDDGSVGSGFDLPDKDCPHCGTPYQKEGQDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGDYQPVAHAYTKEIFGEDYVFRAGTIGTVAEKTAFGYVRNY-ERDMNMTIRGAEIDRLVAGCTGVKRTTGQHPGGIIVIPDYMDVYDFTPVQFPADATDSEWKTTHFDFHSIHDNVLKLDILGHDDPTAIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPDVMKLFGSTESLGVKPADIDS--KTGTLGIPEFGTRFVRQMLEQTKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAEELIKNKTCELPDVIGCRDDIMVFLIYQGLESSLAFKIMESVRKGKGLTEEMEEAMMANKVPLWYIESCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHYPLYFYATYFTVRADDFDLTSMVNGKEAVKATMKEVNDKGMEAST------KEKNLLTVLEIANEMLARGFHFQKVDLYKSSADEFIIDGDSLIPPFNAIPSLGTNVAKQIVAARENGEFLSKEDLQQRGKVSKTIIQYMDDQGCLEGLPDQNQLSLF 1444
>gi|16803360|ref|NP_464845.1| DNA polymerase III PolC [Listeria monocytogenes EGD-e] >gi|21263551|sp|Q8Y7G1|DPO3_LISMO DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|16410736|emb|CAC99398.1| polC [Listeria monocytogenes] (1444 aa)
Score = 2540, Expect = 0.0e+00, Identities = 519/1236 (41%), Positives = 787/1236 (63%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNI-WKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTV-LPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +V +L D++ E + T++G IF +  ++G + ++ +TDY+ S++IK    + +  LK+G+WVK + S+Q D +  D+ + ++++ I+ K  R D A KR EL H+ M+ +  ++ LFK +++ G+ ++AITD  Q+FP+ Y  +KY LK I+G++ N+ID +PI N   + DATY +FD+ETTGLS YD IIE  +K  G ++ + FI+P  +S   +T I+++ VK + I  L + K++ GD +L+AHN  FD+ F+N  E+ ++ +N ++DTL+++R +   H L + +K+ I + Q HRA DAE  + WK + + +++ +I  + +N +   +R R  T+Y +  ++NL+KLI+ S + F  P++   +   I+ + ++GE+FEA M  Q E + + YDFI +   +  I RE+ +  +E+ +K I+++ K K VVAT + +Y + D++Y ++ ++++ GG    N LN  LP +FRTTDE+ EF+FL +   +IVVTN+N +  ++ N+KPIK+ L++P I+GA D+++ + Y ++ ++G+ +  V+AR+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+ DGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHY+C NCK  F + +V SGFDLP+ +CP C + + +G +IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH + K +FGE+ VFRAGTI T AEKTA+GYV++Y E  M R AEI R+  C VKRTTGQHPGGI+V+P  DVYDFTP +PAD  +W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT ++ML + + ++ TIP D DVM LF ST+SL +K  I+  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI+ K  + DVI CRDDIMV+LI +G+  +AFKIME VRKGKGL +E ++ + N +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK++YPL+FYA+YF++R  FD+ S++NG+ +  + E+ +K   T   KE +L+ + E+A E+L RG+ F +DL KS A +F+++G+ LIPPF+AI LG +VA IV ARE  F SKED ++R KV+ T ++ M++ G  L + +Q+SLF
 S:  233 EVKRLGDIYDEERRITVQGLIFATEIRELRSGRSLLQFKITDYTSSMIIKMFSRDNEDAAMFQNLKKGMWVKVRGSVQNDTFVR-DLIMMAQDVNEIAGVK---RLDTAEEKRAELHLHSPMSQMDATSSVDSLFKQAADWGHKAIAITDHSVAQSFPEAYGAGQKYG-LKVIFGIEANLIDDGVPIAYNDQHIALEDATYCVFDVETTGLSAVYDTIIELAGVKMKNGEIIDKFEAFIDPGHPLSATTINLTGITDDMVKGSDPIDVVLKRFKEWSGDDILVAHNA-SFDMGFINTAYEKVGLEKAENAVVDTLELARFLYPHFKNHRLNTLTKKFNIILE--QHHRAVFDAEATAYLAWKLIKDAKEMHNIDFHDSLNDYMGEGDAYKRARPFHATIYAQTAVGLKNLFKLITMSNINYFYRVPRIPRSQLKKLREGLIIGTACSQGELFEAMMQKGMQAAEKV-AEFYDFIEVQPKPVYAPLIERELVRDEKALEEILKNIVRVGEKTGKPVVATGNVHYKDPVDKIYRKILIHSQ--GGA-------NPLNRAELPDVHFRTTDEMLKEFAFLGEEK-AKEIVVTNANLVVDWME-NLKPIKDELYTPKIDGAEDEVRNMSYAMAHQLYGEKLPEIVEARLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLVDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYLCPNCKDSEFFDDGSVGSGFDLPDKDCPHCGTAYQKEGQDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGDYQPVAHAYTKEIFGEDYVFRAGTIGTVAEKTAFGYVRNY-ERDMNMTIRGAEIDRLVAGCTGVKRTTGQHPGGIIVIPDYMDVYDFTPVQFPADATDSEWKTTHFDFHSIHDNVLKLDILGHDDPTAIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPDVMKLFGSTESLGVKPADIDS--KTGTLGIPEFGTRFVRQMLEQTKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAEELIKNKTCELPDVIGCRDDIMVFLIYQGLESSLAFKIMESVRKGKGLTDEMEEAMMANKVPLWYIESCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHYPLYFYATYFTVRADDFDLTSMVNGKEAVKATMKEVNDKGMEAST------KEKNLLTVLEIANEMLARGFHFQKVDLYKSSADEFIIDGESLIPPFNAIPSLGTNVAKQIVAARENGEFLSKEDLQQRGKVSKTIIQYMDDQGCLEGLPDQNQLSLF 1444
>gi|169350436|ref|ZP_02867374.1| hypothetical protein CLOSPI_01204 [Clostridium spiroforme DSM 1552] >gi|169292756|gb|EDS74889.1| hypothetical protein CLOSPI_01204 [Clostridium spiroforme DSM 1552] (1439 aa)
Score = 2532, Expect = 0.0e+00, Identities = 566/1418 (39%), Positives = 878/1418 (61%)
 Q:  39 QNDSINIKISFNKVLPADILIPFVDSLNLVDDSVLFNLVFNYDTYNQEDILNYLIYFVNHNIEQKQKGTSEKKELLYVLKYNMGIKKPIISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQ--EKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRK---SVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKE----GVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHR-EIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLG--GKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFE-ESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL----NEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGD---YLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      ++DS  +SF K++P +   + + +   + + + + D + QE+++ Y+ Y +    +  +K +  L +   PII  A  + ++ +Q  +K +E   N G K + + LDE+ D  D K +++ E ++ +++ ++++   +++F K+RK  +V  + +++D  +   I+G +FK D +VTK+  I  +VTDY+DSI++K    N  L ELK   VWVK + ++ D Y + + + E+ II P  R D + IKR EL H+ M+A +G+ I++ K + G+ ++A+TD N Q+FP+  A  + +K IYGV+FN+++ + IV N D I ATYV FD+ETTGLS +D I EFGA+K  G ++ +Q FINP + IS +I ++T I+NE VK+  I + L +I +F GD +L+AHN  FD+ FLN L + M IKNP+ID+L ++RAI + + + LG + R Y+++YD+ AHRAD DA+ L +++ M+   + +L ++  L +D + +   +   N+ ++N++KL+S + T F G ++ E  +  + +S  ++FEAA++ + + LE+ +K YD+I I  E + H I R ++ + + +++RI+ A K NK +VAT D ++L+ D ++ V+++  +G  K + L     P Y RTTDE+ + + +L+   + VVTN+N IA +++ IKPI + L +P I+GA + LK+L Y+ ++ +G+ + + V+ R+++E+S++I +G+ +IY+ SHLLVK+S DDGY+VGSRGSVGSS A + ITEVNPL PHY+C NC Y F E + G+DL + CPKC + +KG+GHNIPFETF+GF DK+PDIDLNFS YQ AH F K +FGE+ VFRAGTIST AEKTAYGY K Y E  K + R+AE+ RIA C VKRTTGQHPGGI+V+P  DV+DFTP+ YPADD + W TTH F ++HD++LKFDILGH +PT+++ L + T V+ TIP D VM LF S+ +L   I  K+G+ G+PEFGTNFV+ ML T+P+ FSDL+ ISGLSHGT+V+ NA+ LI+  T+S+VI CRDDIMVYLI+KG+  AF IME VRKGK    +Y++++ +N+P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+ A ++AW+K+YYP +YA YFS R  ++I++++ G+ I +  +E++A K +  NKE L ++E+ALE++ RGY F I L+ S A+ F+++ +  LIPPFSA+D LG++VA +++ AR + F SKED KRTK+ +H+K + ++G+ + + E +Q+SLF
 S:  33 KDDSYTFYLSFQKLIPFNEYQLLIQNKDNFPFPIKYVIDYENDDFTQEELIPYIGYLL--------EVLKQKYPVCLTLTTDNFKVGPIIKIGAC--NTIQLEQLTQLKSEIE---SLFNQTGI-KRNFDFYLDEEN-DTFKDIKEEMETYEPVEIDMSLLQKTEKPSMKENTFQNKYRKKSNAVDMKIEEITDQTLD-NNICIKGYVFKTDIIVTKSNKHIQSLWVTDYTDSIIVKRFENNSNNS--LEELKSIGKGNVWVKVRGEVRYDSYAHETVM-IAREVEIIKGPAP--RKDTSEIKRVELHTHSKMSAMDGIGTIEQYIKTVASWGHKAIAVTDHGNVQSFPE-AQSASLQAGIKMIYGVEFNMVEPVLNIVYNPIDVSIEHATYVAFDLETTGLSVIHDGITEFGAVKIKNGEVIDRMQKFINPGKTISSRISSLTNITNEMVKNEPTIDKVLPEIMEFFGDCILVAHNA-SFDVGFLNENLRRSNMSEIKNPIIDSLALARAILKPMKSYRLGNVCRSYRVNYDDEVAHRADYDAKVLGDVFNLMIHQIMQSEKYSLLDV-CKLTSDDVYKIVYPYHMCALALNKTGLKNMFKLVSEANTKYFHGESRIPKERLEYYREGLLFGSSCYNSDVFEAALNLSDERLENAMK-FYDYIEIQPLEDYFHLIERGKLQDKDELIKSLQRIVTCAKKLNKIIVATGDVHFLDVKDRIFRDVFISNPTIGIGHKAHPLCDRRNPKAKNPCQYLRTTDEMLECYPYLSKEETF-EYVVTNTNKIADMVE-EIKPIHDKLFTPKIDGADENLKKLCYETAHKTYGNPLPSIVEKRLEKELSNIIKHGFGVIYYISHLLVKKSNDDGYLVGSRGSVGSSFVATMSGITEVNPLPPHYVCPNCTYSEFLEEGTIADGYDLEDKPCPKCGTIMKGEGHNIPFETFLGFNADKVPDIDLNFSGEYQANAHAFTKEIFGEDHVFRAGTISTVAEKTAYGYAKGYAELMGKDQSIRSAELERIAAGCGGVKRTTGQHPGGIIVIPRDMDVFDFTPYQYPADDLSATWKTTHFDFHAIHDNVLKFDILGHVDPTVIRALQDLTGVDPKTIPTNDKKVMSLFTSSKALGCDLEFIG--CKSGALGLPEFGTNFVRGMLDQTQPKSFSDLVIISGLSHGTDVYLGNAESLIKSGTCTLSEVIGCRDDIMVYLIEKGLPNKDAFDIMECVRKGKSTAVFPKMQYEELMKKHNVPQWYIESCKKIKYMFPKAHAVAYVLSAIRVAWWKVYYPREYYAVYFSTRCDFYEIETLIQGKDAIMAR----REEIAQLKAQRSASNKEEGLWDVFEIALEMIERGYHFNPISLQYSQASKFILDPNDEFGLIPPFSAVDALGEAVAKTVIDARNQAPFLSKEDVIKRTKLNNSHIKTLTKMGVFNGMQERNQLSLF 1439
>gi|187605330|ref|ZP_02991528.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Exiguobacterium sp. AT1b] >gi|187482576|gb|EDU20582.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Exiguobacterium sp. AT1b] (1430 aa)
Score = 2519, Expect = 0.0e+00, Identities = 551/1422 (38%), Positives = 855/1422 (60%)
 Q:  37 NKQNDSINIKISFNKVLPADILIPFVDSLNLVDDSVLFNLVFNYDTYNQEDILNYLIYFVNHNIEQKQKGTSEKKELLYVLKYNMGIKKPIISENAIFLHYLENDQEKCIKKYL-EHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKN-EITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKS--VTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQID--MYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLE-NQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGE-IRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGW-IEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNT--VLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      NK+ +   SF KVLP D+  F+ L   +  +  + T    +Y+ Y+     + SE ++  ++  G  P  +N + +   +  + K L + +  + YGF+K    E   + + +QE I+ ++  + + A +T+   + R  + ++ + + E +  I G +F ++  K+G +++ + +TDY+DS+++K    + +LS +K+G+W++  ++ D M E  +  ++E+ +   E R +  KR EL HT M+ + + N+ L  +++ G+ ++AITD  Q FP+ Y  KK + +K +YGV+ N+++ +P+ +A D + DATYV+FD+ETTGLS Y+KIIE  +K  G ++ + F +P+ +S   +T I+++ V+   +  + D+ GDS+L+AHN  FD+ FL  L   +  P+IDTL+++R +  + H L +A+++ I+  TQ HRA DAE  + ++L+ +++ ++ T  +N+ + +D + R  + T+Y KN+  +R+LY+LIS S     ++   +   ++ ++  GEIF+AA++ +  LE ++  YDFI I P + H I +EI   + + IKRII++A K  V AT + +YL+ SD Y + + + GG    N +NT  LP +FRTT E+ +EF FL D L +IV+TN N IA I++ I+ I + L++P IEGA D+++ + Y + SI+GD +  V+AR+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS+ A + +ITEVNPL PHY+C NC++ +F + +V SG+DLP+ CP+C + K DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH + K +FGEE V+RAGTI T A+KTAYGYVK Y E+ K+ RNAE+ R+   VKRTTGQHPGGI+VVP  D+ D +P YPADD + +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D VM +F+S + L +  I  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA LI   + DVI CRDDIMVYLI G+ P AFKIME VRKGKGL EE + + +N++P WYI SC KI Y+FPKAHATAYV+MA +IA+FK+++P+ +YA+YF++R  FD+ +++ G  +  +++I+EK +  A K+K L  + ELALE+L RG KF NIDL +S AT+FL+E + LIPPF+A+DGLG + A +IV+AREE F SKED +KR K++ T ++ ++ +   L +++Q+S F+F
 S:  34 NKKRRTWTFYFSFPKVLPYDVHQLFMSRLESRYATFADEVYARFSTTAGGSEQDYIDYW--------PRIVSELSQVSGAMRSYFGSVSPRFEQNKLMIPVRSAPEASYVDKELCQEVQALYSAYGFTKKPCQAQFSEDAEANQALREQVVQEDIEQAKMALAAQFAKATETNDEPITEIRMGALIKDEIVPIKTIIEEERRVAIRGLVFSAERKELKSGKKLFTFKMTDYTDSLIVKVFARDDDDDRMLSAVKKGMWIQTAGRVEDDSFMRELCMMASQLQEVKV-----EPPRDEWEGEKRVELHAHTQMSQMDAVTNVSALVARAAKWGHRAIAITDHAGVQAFPEAYYAGKK-NDIKVLYGVEANVVNDGVPVAYHATDVALEDATYVVFDVETTGLSAVYNKIIELAGVKIKDGEIIDRFEAFADPKHALSATTIELTGITDDMVQGQPDPEVITKRFVDWCGDSILVAHNA-SFDMGFLEATLRSGGHEPDDYPVIDTLELARTLMPTLKNHRLNTLAKRFDIEL--TQHHRAIYDAEATAYLLMKLLDLAKQMFEMTTHRSLNAKVGSDVSKIRPFHA--TIYAKNKKPGLRHLYELISLSHIDYLYRMARMPRSELVKRREGLLIGSACDNGEIFDAALNKSDDELEKMMS-FYDFIEIHPPALYHHLIDKEIVANELELREIIKRIIRVAEKAELPVCATGNVHYLDRSDRSYREILIRTQ--GGA-------NFINTRKELPHAHFRTTKEMMEEFKFLGDD-LAREIVITNPNAIADQIES-IQIIPDDLYTPKIEGADDEVRNMSYDMARSIYGDELPEIVEARLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLDDGYLVGSRGSVGSSLVATMTEITEVNPLPPHYVCPNCQHSHFFNDGSVGSGYDLPDKECPECGTWYKKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPHAHAYTKVLFGEEYVYRAGTIGTIADKTAYGYVKGYATENDKI-YRNAEVDRLVSGVTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIADISPIQYPADDNSSEWKTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPTVMKIFSSPEVLGVTPEQIES--KTGTLGIPEFGTKFVRQMLEETKPSTFSELVQISGLSHGTDVWLGNANELIYNGTCELKDVIGCRDDIMVYLIYAGLEPSFAFKIMESVRKGKGLTEEMESEMRENDVPEWYISSCKKIKYMFPKAHATAYVLMAVRIAYFKVHHPILYYATYFTVRAGDFDLSAMIKGPQAVRKAMSDIREKGFD----ATAKDKGLH--TVLELALEMLERGMKFQNIDLYRSSATEFLIEDNTLIPPFNAVDGLGTNAAKAIVEAREEGQFLSKEDLRKRAKLSKTVIETLDTMKCLEGLPDENQLSFFDF 1428
>gi|56963998|ref|YP_175729.1| DNA polymerase III PolC [Bacillus clausii KSM-K16] >gi|56910241|dbj|BAD64768.1| DNA polymerase III alpha subunit PolC [Bacillus clausii KSM-K16] (1430 aa)
Score = 2512, Expect = 0.0e+00, Identities = 521/1276 (40%), Positives = 804/1276 (63%)
 Q:  181 DHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNL-QNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKM--ANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      D  ++ ++ + E + +  K+ + S Y +   + T L + E + TI+G +F D  ++G + + +TDY+DSI++K   K + V+ +K+G+W+K + IQ D +  + L+  + ++  +R D A KR EL H+ M+ +G+V++  + +++ G+ ++AITD  Q FP+ Y AKK+ +K IYG++ N++D +PI N++  + + YV+FD+ETTGLS Y+ IIE A+K  G +++ + F +P+E +S I +T I+++ V+ A + E L + ++F G++ L+AHN  FD+ FLN  ++   + NP+IDTL++ R + ++ H L + +K+ I+   HRA D +  YLL WK M+++  ++I  +E+N+++ Q +F R+R   T+  ++ ++NLY+L+S S  +  P++   N+   ++ ++ +GE+FE M +  +E I  YDF+ I   + H I RE+ K + +++ + I+ + +  VVAT + +YLNE D +Y ++ + ++  G N L K    LP +FRTT E+ +EFSFL    +VVT SN IA+ + ++ PI + L++P IEGA D+++ + Y+++ I+GD +  V+AR+ +E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHY+C +CK+ +F + +V SG+DLP++ CPKC S  DG +IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ +AH + K +FGE+ V+RAGTI T A+KTAYGYVK Y +  + R AEI R+  C VKRTTGQHPGGI+VVP  D++DF+P YPADDK +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT ++ML + + ++ TIP D +VM +F S D L +  I + KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA LI   + DVI CRDDIMVYLI KG+  +AFKIME VRKGKGL E+ + + +++P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++P+ +YA+YF++R  F++ ++ G S I K+ EI K  A+PK KA    ++ + EL+LE+ RG+ F +DL KS AT+F+V+GD L+PPF+A++G+G + A +IVKARE  F SKED ++R ++T T ++ + E G  L E +Q+SLF
 S:  185 DRSKVVEAMLEKQRVEEEMAKQVKQANLSMGYPIKD----EPTPLEAIVDEERRITIQGYVFATDIRELRSGRTLLTFKMTDYTDSILVKMFSRDKEDVPVMQAVKKGMWLKVRGGIQNDTF----VRDLVMIANDFNQVTPIVREDTAEQKRVELHTHSTMSQMDGVVSVGRYIEQAAKWGHPAIAITDHGVVQAFPEAYGAAKKHD-IKVIYGMEANVVDDGVPIAYNSDHRHLLEEEYVVFDVETTGLSAVYNTIIELAAVKIKNGEIIDTYESFADPKEPLSATIIELTGITDDMVQGAPEPAEVLKQFREFAGNATLVAHNA-SFDIGFLNVGYKKLGFSEVTNPVIDTLELGRFLYPELKNHRLNTLCKKFDIEL--VSHHRAIYDTQATAYLL--WK-MVKDAAEKEIVYHDELNNHMGQGNFHRQRPFHC--TLLVTSQTGLKNLYQLVSMSHVDYYFRTPRIPRSQLNKHREGLLIGSACDKGEVFEGMMQKSADEVEKI-AGFYDFLEIQPLGNYGHLIERELVKDKTALQEIVGNIVALGERLGLPVVATGNVHYLNEEDAIYRKILIASQ---GGANPLNKQK-----LPDVHFRTTTEMLEEFSFLGAE-QAEKVVVTASNDIAAQV-GDVHPIPDDLYAPKIEGADDEIRNMSYERAKMIYGDPLPEIVEARLQKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLDDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYVCPSCKHSHFFDDGSVASGYDLPDAECPKCGSMYIKDGQDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPRAHAYTKELFGEDYVYRAGTIGTVADKTAYGYVKGY-QNDHDLLMRGAEIDRLVAGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIHDFSPIQYPADDKNAEWKTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTAIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPEVMKIFASPDVLGVTEEQI--LCKTGTLGIPEFGTRFVRQMLEETKPSTFSELLQISGLSHGTDVWLGNANELIYNGTCELKDVIGCRDDIMVYLIYKGLESSLAFKIMEFVRKGKGLQPEWVEEMKKHDVPDWYIDSCTKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHHPILYYATYFTVRADDFELDIMIKGASSIRAKMEEINAKGLDASPKEKA--------VLTVLELSLEMCERGFGFHKVDLYKSSATEFIVDGDKLLPPFNALNGVGTNAALNIVKARENGHFLSKEDLQQRARLTKTVVENLSEHGCLEGLPESNQLSLF 1430
>gi|57651834|ref|YP_186140.1| DNA polymerase III PolC [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|87161645|ref|YP_493854.1| DNA polymerase III PolC [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300] >gi|88194974|ref|YP_499774.1| DNA polymerase III PolC [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|161509430|ref|YP_001575089.1| DNA polymerase III PolC [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|123486180|sp|Q2FHH4|DPO3_STAA3 DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|56749834|sp|P68852|DPO3_STAAW DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|110808208|sp|Q2G1Z8|DPO3_STAA8 DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|12082347|dbj|BAB20885.1| PolC [Staphylococcus aureus] >gi|57286020|gb|AAW38114.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|87127619|gb|ABD22133.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_FPR3757] >gi|87202532|gb|ABD30342.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|160368239|gb|ABX29210.1| DNA-directed DNA polymerase III alpha subunit [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] (1436 aa)
Score = 2508, Expect = 0.0e+00, Identities = 531/1227 (43%), Positives = 792/1227 (64%)
 Q:  231 EMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKE---GVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRG-WIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCK---YFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      E K A IEG IF I+  K+G I + VTDY+DS+V+K +F +K NKD L  K  G WV+A+ I+ D +  I L+ +S I + K+ + D A KR E  HT M+ +G+ NI  K +++ G+ ++A+TD  Q FPD + A+K+ +K IYG++ ++D +PI   D + DATYV+FD+ETTGLS YDKIIE A+K H G ++ + F NP E++S+ I +T I+++ + DA +I+E L + K+++GD++ +AHN  FD+ F++  E    N +IDTL++SR IN +  H L +A+KY ++  TQ HRA D E  I+ +M++ K  +  NEIN L N+  +R R S +T+ +N+ ++NL+K++S SL  F  P++   +E+  +V + EGE+F A M  Q +E I K YDFI I P +  I RE+ +  + + +R+I  +   V+AT + +YL E D + ++ + A  G  NR    + LP+ +FRTTDE+ +EF FL +  ++IVV N+N +A I+ + PIK+ L++P +EGA++++++L Y + ++G+ +  V R+++E+ S+I NG+A+IY S LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHYIC NCK  +FN + +V SGFDLP+ C C + L +G +IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH++ K +FGE++VFRAGTI T AEKTA+GYVK Y + + ++ R AEI R+ K C VKRTTGQHPGGI+VVP  D+YDFTP YPADD+  W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F++ +SL +  I + KTG+ G+PEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI+   +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AFKIME VRKGKGL EE + + +N +P WY++SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++PL++YASYF+IR  FD+ +++ ++ I N + ++ + +   + KE D++ + E+ E+ RGY+  I L+KS A +F++EGD LIPPF ++ GLG++VA IV+AR++ F SKED K+ ++  ++ ++ELG  +L + Q+S+F+
 S:  235 EFKVA-IEGVIFDINLKELKSGRHIVEIKVTDYTDSLVLK-MFTRK-NKDDLEHFKALSVGKWVRAQGRIEEDTF----IRDLVMMMSDIEEIKKATKKDKAEEKRVEFHLHTAMSQMDGIPNIGAYVKQAADWGHPAIAVTDHNVVQAFPDAHAAAEKHG-IKMIYGMEGMLVDDGVPIAYKPQDVVLKDATYVVFDVETTGLSNQYDKIIELAAVKVHNGEIIDKFERFSNPHERLSETIINLTHITDDMLVDAPEIEEVLTEFKEWVGDAIFVAHNA-SFDMGFIDTGYERLGFGPSTNGVIDTLELSRTINTEYGKHGLNFLAKKYGVEL--TQHHRAIYDTEATAYIFIKMVQQMKELGVLNHNEINKKLSNEDAYKRARPSHVTLIVQNQQGLKNLFKIVSASLVKYFYRTPRIPRSLLDEYREGLLVGTACDEGELFTAVMQKDQSQVEKIAK-YYDFIEIQPPALYQDLIDRELIRDTETLHEIYQRLIHAGDTAGIPVIATGNAHYLFEHDGIARKILI-ASQPGNPLNR--------STLPEAHFRTTDEMLNEFHFLGEEK-AHEIVVKNTNELADRIE-RVVPIKDELYTPRMEGANEEIRELSYANARKLYGEDLPQIVIDRLEKELKSIIGNGFAVIYLISQRLVKKSLDDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYICPNCKTSEFFN-DGSVGSGFDLPDKTCETCGAPLIKEGQDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPNAHNYTKVLFGEDKVFRAGTIGTVAEKTAFGYVKGYLND-QGIHKRGAEIDRLVKGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIYDFTPIQYPADDQNSAWMTTHFDFHSIHDNVLKLDILGHDDPTMIRMLQDLSGIDPKTIPVDDKEVMQIFSTPESLGVTEDEI--LCKTGTFGVPEFGTGFVRQMLEDTKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAQELIKTGICDLSSVIGCRDDIMVYLMYAGLEPSMAFKIMESVRKGKGLTEEMIETMKENEVPDWYLDSCLKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHHPLYYYASYFTIRASDFDLITMIKDKTSIRNTVKDMYSRYMD------LGKKEKDVLTVLEIMNEMAHRGYRMQPISLEKSQAFEFIIEGDTLIPPFISVPGLGENVAKRIVEARDDGPFLSKEDLNKKAGLSQKIIEYLDELGSLPNLPDKAQLSIFD 1435
>gi|15924254|ref|NP_371788.1| DNA polymerase III PolC [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|15926847|ref|NP_374380.1| DNA polymerase III PolC [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|148267754|ref|YP_001246697.1| DNA polymerase III PolC [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|150393813|ref|YP_001316488.1| DNA polymerase III PolC [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|156979585|ref|YP_001441844.1| DNA polymerase III PolC [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] >gi|166217451|sp|A7X1P4|DPO3_STAA1 DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|54036992|sp|P63982|DPO3_STAAN DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|54040953|sp|P63981|DPO3_STAAM DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|13701064|dbj|BAB42359.1| DNA polymerase III, alpha chain PolC-type [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|14247034|dbj|BAB57426.1| DNA polymerase III alpha chain PolC-type [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|147740823|gb|ABQ49121.1| DNA polymerase III catalytic subunit, PolC type [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|149946265|gb|ABR52201.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|156721720|dbj|BAF78137.1| DNA polymerase III alpha chain PolC-type [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] (1438 aa)
Score = 2508, Expect = 0.0e+00, Identities = 531/1227 (43%), Positives = 792/1227 (64%)
 Q:  231 EMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKE---GVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRG-WIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCK---YFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      E K A IEG IF I+  K+G I + VTDY+DS+V+K +F +K NKD L  K  G WV+A+ I+ D +  I L+ +S I + K+ + D A KR E  HT M+ +G+ NI  K +++ G+ ++A+TD  Q FPD + A+K+ +K IYG++ ++D +PI   D + DATYV+FD+ETTGLS YDKIIE A+K H G ++ + F NP E++S+ I +T I+++ + DA +I+E L + K+++GD++ +AHN  FD+ F++  E    N +IDTL++SR IN +  H L +A+KY ++  TQ HRA D E  I+ +M++ K  +  NEIN L N+  +R R S +T+ +N+ ++NL+K++S SL  F  P++   +E+  +V + EGE+F A M  Q +E I K YDFI I P +  I RE+ +  + + +R+I  +   V+AT + +YL E D + ++ + A  G  NR    + LP+ +FRTTDE+ +EF FL +  ++IVV N+N +A I+ + PIK+ L++P +EGA++++++L Y + ++G+ +  V R+++E+ S+I NG+A+IY S LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHYIC NCK  +FN + +V SGFDLP+ C C + L +G +IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH++ K +FGE++VFRAGTI T AEKTA+GYVK Y + + ++ R AEI R+ K C VKRTTGQHPGGI+VVP  D+YDFTP YPADD+  W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F++ +SL +  I + KTG+ G+PEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI+   +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AFKIME VRKGKGL EE + + +N +P WY++SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++PL++YASYF+IR  FD+ +++ ++ I N + ++ + +   + KE D++ + E+ E+ RGY+  I L+KS A +F++EGD LIPPF ++ GLG++VA IV+AR++ F SKED K+ ++  ++ ++ELG  +L + Q+S+F+
 S:  237 EFKVA-IEGVIFDINLKELKSGRHIVEIKVTDYTDSLVLK-MFTRK-NKDDLEHFKALSVGKWVRAQGRIEEDTF----IRDLVMMMSDIEEIKKATKKDKAEEKRVEFHLHTAMSQMDGIPNIGAYVKQAADWGHPAIAVTDHNVVQAFPDAHAAAEKHG-IKMIYGMEGMLVDDGVPIAYKPQDVVLKDATYVVFDVETTGLSNQYDKIIELAAVKVHNGEIIDKFERFSNPHERLSETIINLTHITDDMLVDAPEIEEVLTEFKEWVGDAIFVAHNA-SFDMGFIDTGYERLGFGPSTNGVIDTLELSRTINTEYGKHGLNFLAKKYGVEL--TQHHRAIYDTEATAYIFIKMVQQMKELGVLNHNEINKKLSNEDAYKRARPSHVTLIVQNQQGLKNLFKIVSASLVKYFYRTPRIPRSLLDEYREGLLVGTACDEGELFTAVMQKDQSQVEKIAK-YYDFIEIQPPALYQDLIDRELIRDTETLHEIYQRLIHAGDTAGIPVIATGNAHYLFEHDGIARKILI-ASQPGNPLNR--------STLPEAHFRTTDEMLNEFHFLGEEK-AHEIVVKNTNELADRIE-RVVPIKDELYTPRMEGANEEIRELSYTNARKLYGEDLPQIVIDRLEKELKSIIGNGFAVIYLISQRLVKKSLDDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYICPNCKTSEFFN-DGSVGSGFDLPDKTCETCGAPLIKEGQDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPNAHNYTKVLFGEDKVFRAGTIGTVAEKTAFGYVKGYLND-QGIHKRGAEIDRLVKGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIYDFTPIQYPADDQNSAWMTTHFDFHSIHDNVLKLDILGHDDPTMIRMLQDLSGIDPKTIPVDDKEVMQIFSTPESLGVTEDEI--LCKTGTFGVPEFGTGFVRQMLEDTKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAQELIKTGICDLSSVIGCRDDIMVYLMYAGLEPSMAFKIMESVRKGKGLTEEMIETMKENEVPDWYLDSCLKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHHPLYYYASYFTIRASDFDLITMIKDKTSIRNTVKDMYSRYMD------LGKKEKDVLTVLEIMNEMAHRGYRMQPISLEKSQAFEFIIEGDTLIPPFISVPGLGENVAKRIVEARDDGPFLSKEDLNKKAGLSQKIIEYLDELGSLPNLPDKAQLSIFD 1437
>gi|21282876|ref|NP_645964.1| DNA polymerase III PolC [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49486103|ref|YP_043324.1| DNA polymerase III PolC [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] >gi|151221386|ref|YP_001332208.1| DNA polymerase III PolC [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|168727927|ref|ZP_02760204.1| DNA polymerase III alpha chain PolC-type [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|172049022|sp|A6QGG4|DPO3_STAAE DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|56748669|sp|Q6G9U9|DPO3_STAAS DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|73919251|sp|Q5HGG7|DPO3_STAAC DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|21204315|dbj|BAB95012.1| DNA polymerase III alpha chain PolC-type [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49244546|emb|CAG42975.1| DNA polymerase III PolC-type [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] >gi|150374186|dbj|BAF67446.1| DNA polymerase III alpha chain PolC-type [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] (1438 aa)
Score = 2508, Expect = 0.0e+00, Identities = 531/1227 (43%), Positives = 792/1227 (64%)
 Q:  231 EMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKE---GVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRG-WIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCK---YFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      E K A IEG IF I+  K+G I + VTDY+DS+V+K +F +K NKD L  K  G WV+A+ I+ D +  I L+ +S I + K+ + D A KR E  HT M+ +G+ NI  K +++ G+ ++A+TD  Q FPD + A+K+ +K IYG++ ++D +PI   D + DATYV+FD+ETTGLS YDKIIE A+K H G ++ + F NP E++S+ I +T I+++ + DA +I+E L + K+++GD++ +AHN  FD+ F++  E    N +IDTL++SR IN +  H L +A+KY ++  TQ HRA D E  I+ +M++ K  +  NEIN L N+  +R R S +T+ +N+ ++NL+K++S SL  F  P++   +E+  +V + EGE+F A M  Q +E I K YDFI I P +  I RE+ +  + + +R+I  +   V+AT + +YL E D + ++ + A  G  NR    + LP+ +FRTTDE+ +EF FL +  ++IVV N+N +A I+ + PIK+ L++P +EGA++++++L Y + ++G+ +  V R+++E+ S+I NG+A+IY S LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHYIC NCK  +FN + +V SGFDLP+ C C + L +G +IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH++ K +FGE++VFRAGTI T AEKTA+GYVK Y + + ++ R AEI R+ K C VKRTTGQHPGGI+VVP  D+YDFTP YPADD+  W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F++ +SL +  I + KTG+ G+PEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI+   +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AFKIME VRKGKGL EE + + +N +P WY++SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++PL++YASYF+IR  FD+ +++ ++ I N + ++ + +   + KE D++ + E+ E+ RGY+  I L+KS A +F++EGD LIPPF ++ GLG++VA IV+AR++ F SKED K+ ++  ++ ++ELG  +L + Q+S+F+
 S:  237 EFKVA-IEGVIFDINLKELKSGRHIVEIKVTDYTDSLVLK-MFTRK-NKDDLEHFKALSVGKWVRAQGRIEEDTF----IRDLVMMMSDIEEIKKATKKDKAEEKRVEFHLHTAMSQMDGIPNIGAYVKQAADWGHPAIAVTDHNVVQAFPDAHAAAEKHG-IKMIYGMEGMLVDDGVPIAYKPQDVVLKDATYVVFDVETTGLSNQYDKIIELAAVKVHNGEIIDKFERFSNPHERLSETIINLTHITDDMLVDAPEIEEVLTEFKEWVGDAIFVAHNA-SFDMGFIDTGYERLGFGPSTNGVIDTLELSRTINTEYGKHGLNFLAKKYGVEL--TQHHRAIYDTEATAYIFIKMVQQMKELGVLNHNEINKKLSNEDAYKRARPSHVTLIVQNQQGLKNLFKIVSASLVKYFYRTPRIPRSLLDEYREGLLVGTACDEGELFTAVMQKDQSQVEKIAK-YYDFIEIQPPALYQDLIDRELIRDTETLHEIYQRLIHAGDTAGIPVIATGNAHYLFEHDGIARKILI-ASQPGNPLNR--------STLPEAHFRTTDEMLNEFHFLGEEK-AHEIVVKNTNELADRIE-RVVPIKDELYTPRMEGANEEIRELSYANARKLYGEDLPQIVIDRLEKELKSIIGNGFAVIYLISQRLVKKSLDDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYICPNCKTSEFFN-DGSVGSGFDLPDKTCETCGAPLIKEGQDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPNAHNYTKVLFGEDKVFRAGTIGTVAEKTAFGYVKGYLND-QGIHKRGAEIDRLVKGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIYDFTPIQYPADDQNSAWMTTHFDFHSIHDNVLKLDILGHDDPTMIRMLQDLSGIDPKTIPVDDKEVMQIFSTPESLGVTEDEI--LCKTGTFGVPEFGTGFVRQMLEDTKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAQELIKTGICDLSSVIGCRDDIMVYLMYAGLEPSMAFKIMESVRKGKGLTEEMIETMKENEVPDWYLDSCLKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHHPLYYYASYFTIRASDFDLITMIKDKTSIRNTVKDMYSRYMD------LGKKEKDVLTVLEIMNEMAHRGYRMQPISLEKSQAFEFIIEGDTLIPPFISVPGLGENVAKRIVEARDDGPFLSKEDLNKKAGLSQKIIEYLDELGSLPNLPDKAQLSIFD 1437
>gi|163762557|ref|ZP_02169622.1| Hpt sensor signal transduction histidine kinase [Bacillus selenitireducens MLS10] >gi|160357296|gb|EDP83944.1| Hpt sensor signal transduction histidine kinase [Bacillus selenitireducens MLS10] (1433 aa)
Score = 2505, Expect = 0.0e+00, Identities = 533/1318 (40%), Positives = 817/1318 (61%)
 Q:  139 ENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEV-----KRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGW-IEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTV-LPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKM--ANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      E ++E  ++ +E +   +GF    + E  ++  + ++QE + E+ E   K+  AK       + D  L ++ E K T +G +F +  K+G + + +TDY+DSI +K   K + V  +K+G+W+K + +Q D + + D  + ++ + KP E R D A  KR EL H+ M+ + + N+  + + + G+ ++AITD  Q FP+ Y+ KK + +K IYGV+ N++D +PI + +D + + TYV+FD+ETTGLS Y+ IIE A+K  G ++ + F NP E +S I +T I+++ V DA +I + L  K + G+ +L+AHN  FD+ FL+  ++ MD  NP+IDTL++ R +   + L + +K+ I+   HRA DAE  ++ +M+ +  + I T + +N   D + + R + T+Y KN  ++NLYKL+S +  F  P++   E   ++ ++ +GE+F+ M  + +E   YDF+ + P + H I +EI +  ++ IK +IK+  NK VVAT + +YLNE D VY ++ + ++ GG    N LN + LPK +FRTT+E+ D FSFL++   +IVVTNS IA ID IKPI + L++PHIEGA ++++Q+ Y ++ SI+GD +  V+ R+++E++S+I NG+++IY S LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHY+C +C+Y F + +V SGFDLP+ +C KC + + DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH++ K++FGE+ V+RAGTI+T A+KTAYGYVK Y E  M + AEI R+  C VKR+TGQHPGGI+VVP  D+YDF+P +PADD  +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++  IP D +V LF+ T+SL +K  I + KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHG++VW +NA LI   + DVI CRDDIMVYLI +G+  +AFKIME VRKGKGL+ E+ + + N +P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++P+ FYA+YF++R  F++ +++ G + I +I EI K  A PK K+    ++ + ELALE+ RG+ F +DL +S A++F VE + L+PPF A+ G+G + A SIV+AR++ F SKE+ ++R+K+T T ++ +++ G  + + +Q+SLF
 S:  136 ETEKEMMERRIMEPLQTLSEIFGFQGVLWGVAVHESKEEMQRFREERVQED-QLEVVEAMKEKRKQEDLAKDMQEKHAITHGTRIKDDPRPLKEIVEEEKRFTAQGLVFDAETRELKSGRTLLTFKITDYTDSISVKMFSNDKEDLPVFEAIKKGIWLKVRGPVQYDTF-SRDFAMMARDLEQV-KPVE--RQDTAPEGEKRVELHMHSTMSQMDAVTNVGRYVEQAKKWGHHAIAITDHAGAQAFPEAYSAGKK-NGIKIIYGVEANLVDDGVPIAYHPSDRDLMEDTYVVFDVETTGLSAVYNTIIELAAVKVQGGEIIDRFESFANPHEPLSPTIIDLTGITDDMVADAPEIHDVLKDFKAWCGNDILVAHNA-AFDMAFLDAGYQKAGMDKAANPVIDTLEMGRMLYPTFKNYRLNTLCKKFNIEL--VSHHRAIYDAEATGHLLWKMVRDAVEKGITTHSALNDQSSPDDYK-KQRPNHCTIYAKNAEGLKNLYKLVSKAHIDYFFRVPRLPKSVLVEHREGLLIGSACDQGEVFDGLMQKAPEEVESTAA-FYDFLEVMPPSNYQHLIEKEIIRDELELKSVIKNLIKLGETVNKPVVATGNVHYLNEEDHVYRKILIASQ--GGA-------NPLNRITLPKVHFRTTNEMLDCFSFLSEEKR-QEIVVTNSRKIADEID-EIKPIPDDLYTPHIEGADEEMRQMCYDRAKSIYGDPLPELVEKRLEKELTSIISNGFSVIYLISQKLVKKSLDDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYVCPSCQYSYFFNDGSVGSGFDLPDKDCEKCGTPYEKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPVAHNYTKDLFGEDYVYRAGTITTVADKTAYGYVKGY-EGDMGMQLKGAEIDRLVSGCTGVKRSTGQHPGGIIVVPDHLDIYDFSPIQFPADDDGSEWKTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGMDPKDIPVDDPEVFKLFSGTESLGVKEEDI--MCKTGTFGIPEFGTRFVRQMLEETKPSTFSELVQISGLSHGSDVWLNNAADLIAAGTCELKDVIGCRDDIMVYLIYQGLEHSLAFKIMEFVRKGKGLDPEWIEEMKKNGVPDWYIQSCLKIKYMFPKAHAAAYVLMAIRIAYFKVHHPMMFYAAYFTVRADDFELDTMIRGSATIRKRIEEIYSKGLDATPKEKS--------VLTVLELALEMTMRGFSFKKVDLYRSKASEFQVEENALLPPFDALTGVGTNAALSIVEARKDGEFLSKENLRERSKITKTVLENLDDHGCLDGMPDTNQLSLF 1433
>gi|82750865|ref|YP_416606.1| DNA polymerase III PolC [Staphylococcus aureus RF122] >gi|123549060|sp|Q2YXK4|DPO3_STAAB DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|82656396|emb|CAI80815.1| DNA polymerase III [Staphylococcus aureus RF122] (1438 aa)
Score = 2504, Expect = 0.0e+00, Identities = 530/1227 (43%), Positives = 790/1227 (64%)
 Q:  231 EMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKE---GVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRG-WIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCK---YFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      E K A IEG IF I+  K+G I + VTDY+DS+V+K +F +K NKD L  K  G WV+A+ I+ D +  I L+ +S I + K+ + D A KR E  HT M+ +G+ NI  K +++ G+ ++A+TD  Q FPD + A+K+ +K IYG++ ++D  PI   D + DATYV+FD+ETTGLS Y+KIIE A+K H G ++ + F NP E++S+ I +T I+++ + DA +I+E L + K+++GD++ +AHN  FD+ F++  E    N +IDTL++SR IN +  H L +A+KY ++  TQ HRA D E  I+ +M++ K  +  NEIN L N  +R R S +T+ +N+ ++NL+K++S SL  F  P++   +E+  +V + EGE+F A M  Q +E I K YDFI I P +  I RE+ +  + + +R+I  +   V+AT + +YL E D + ++ + A  G  NR    + LP+ +FRTTDE+ +EF FL +  ++IVV N+N +A I+ + PIK+ L++P +EGA++++++L Y + ++G+ +  V R+++E+ S+I NG+A+IY S LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHYIC NCK  +FN + +V SGFDLP+ C C + L +G +IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH++ K +FGE++VFRAGTI T AEKTA+GYVK Y + + ++ R AEI R+ K C VKRTTGQHPGGI+VVP  D+YDFTP YPADD+  W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F++ +SL +  I + KTG+ G+PEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI+   +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AFKIME VRKGKGL EE + + +N +P WY++SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++PL++YASYF+IR  FD+ +++ ++ I N + ++ + +   + KE D++ + E+ E+ RGY+  I L+KS A +F++EGD LIPPF ++ GLG++VA IV+AR++ F SKED K+ ++  ++ ++ELG  +L + Q+S+F+
 S:  237 EFKVA-IEGVIFDINLKELKSGRHIVEIKVTDYTDSLVLK-MFTRK-NKDDLEHFKALSVGKWVRAQGRIEEDTF----IRDLVMMMSDIEEIKKATKKDKAEEKRVEFHLHTAMSQMDGIPNIGAYVKQAADWGHPAIAVTDHNVVQAFPDAHAAAEKHG-IKMIYGMEGMLVDDGAPIAYKPQDVVLKDATYVVFDVETTGLSNQYNKIIELAAVKVHNGEIIDKFERFSNPHERLSETIINLTHITDDMLVDAPEIEEVLTEFKEWVGDAIFVAHNA-SFDMGFIDTGYERLGFGPSTNGVIDTLELSRTINTEYGKHGLNFLAKKYGVEL--TQHHRAIYDTEATAYIFIKMVQQMKELGVLNHNEINKKLSNQDAYKRARPSHVTLIVQNQQGLKNLFKIVSASLVKYFYRTPRIPRSLLDEYREGLLVGTACDEGELFTAVMQKDQSQVEKIAK-YYDFIEIQPPALYQDLIDRELIRDTETLHEIYQRLIHAGDTAGIPVIATGNAHYLFEHDGIARKILI-ASQPGNPLNR--------STLPEAHFRTTDEMLNEFHFLGEEK-AHEIVVKNTNELADRIE-RVVPIKDELYTPRMEGANEEIRELSYANARKLYGEDLPQIVIDRLEKELKSIIGNGFAVIYLISQRLVKKSLDDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYICPNCKTSEFFN-DGSVGSGFDLPDKTCETCGAPLIKEGQDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPNAHNYTKVLFGEDKVFRAGTIGTVAEKTAFGYVKGYLND-QGIHKRGAEIDRLVKGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIYDFTPIQYPADDQNSAWMTTHFDFHSIHDNVLKLDILGHDDPTMIRMLQDLSGIDPKTIPVDDKEVMQIFSTPESLGVTEDEI--LCKTGTFGVPEFGTGFVRQMLEDTKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAQELIKTGICDLSSVIGCRDDIMVYLMYAGLEPSMAFKIMESVRKGKGLTEEMIETMKENEVPDWYLDSCLKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHHPLYYYASYFTIRASDFDLITMIKDKTSIRNTVKDMYSRYMD------LGKKEKDVLTVLEIMNEMAHRGYRMQPISLEKSQAFEFIIEGDTLIPPFISVPGLGENVAKRIVEARDDGPFLSKEDLNKKAGLSQKIIEYLDELGSLPNLPDKAQLSIFD 1437
>gi|49483427|ref|YP_040651.1| DNA polymerase III PolC [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] >gi|56748683|sp|Q6GHH1|DPO3_STAAR DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|49241556|emb|CAG40242.1| DNA polymerase III PolC-type [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] (1438 aa)
Score = 2503, Expect = 0.0e+00, Identities = 528/1237 (42%), Positives = 794/1237 (64%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKE---GVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRG-WIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCK---YFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++ + + E   IEG IF I+  K+G I + VTDY+DS+V+K +F +K NKD L  K  G WV+A+ I+ D +  I L+ +S I + K+ + D A KR E  HT M+ +G+ NI  K +++ G+ ++A+TD  Q FPD + A+K+ +K IYG++ ++D +PI   D + DATYV+FD+ETTGLS YDKIIE A+K H G ++ + F NP E++S+ I +T I+++ + DA +I+E L + K+++GD++ +AHN  FD+ F++  E    N +IDTL++SR IN +  H L +A+KY ++  TQ HRA D E  I+ +M++ K  +  NEIN L N+  +R R S +T+ +N+ ++NL+K++S SL  F  P++   +E+  +V + EGE+F A M  Q +E I K YDFI I P +  I RE+ +  + + +R+I  +   V+AT + +YL E D + ++ + A  G  NR    + LP+ +FRTTDE+ +EF FL +  ++IVV N+N +A I+ + PIK+ L++P +EGA++++++L Y + ++G+ +  V R+++E+ S+I NG+A+IY S LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHYIC NCK  +FN + +V SGFDLP+ C C + L +G +IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH++ K +FGE++VFRAGTI T AEKTA+GYVK Y + + ++ R AEI R+ K C VKRTTGQHPGGI+VVP  D+YDFTP YPADD+  W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F++ +SL +  I + KTG+ G+PEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI+   +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AFKIME VRKGKGL EE + + +N +P WY++SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++PL++YASYF+IR  FD+ +++ ++ I N + ++ + +   + KE D++ + E+ E+ RGY+  I L+KS A +F++EG+ LIPPF ++ GLG++VA IV+AR++ F SKED K+ ++  ++ ++ELG  +L + Q+S+F+
 S:  226 NIKPIESIIEEEYKVAIEGVIFDINLKELKSGRHIVEIKVTDYTDSLVLK-MFTRK-NKDDLEHFKALSVGKWVRAQGRIEEDTF----IRDLVMMMSDIEEIKKATKKDKAEEKRVEFHLHTAMSQMDGIPNIGAYVKQAADWGHPAIAVTDHNVVQAFPDAHAAAEKHG-IKMIYGMEGMLVDDGVPIAYKPQDVVLKDATYVVFDVETTGLSNQYDKIIELAAVKVHNGEIIDKFERFSNPHERLSETIINLTHITDDMLVDAPEIEEVLTEFKEWVGDAIFVAHNA-SFDMGFIDTGYERLGFGPSTNGVIDTLELSRTINTEYGKHGLNFLAKKYGVEL--TQHHRAIYDTEATAYIFIKMVQQMKELGVLNHNEINKKLSNEDAYKRARPSHVTLIVQNQQGLKNLFKIVSASLVKYFYRTPRIPRSLLDEYREGLLVGTACDEGELFTAVMQKDQSQVEKIAK-YYDFIEIQPPALYQDLIDRELIRDTETLHEIYQRLIHAGDTAGIPVIATGNAHYLFEHDGIARKILI-ASQPGNPLNR--------STLPEAHFRTTDEMLNEFHFLGEEK-AHEIVVKNTNELADRIE-RVVPIKDELYTPRMEGANEEIRELSYANARKLYGEDLPQIVIDRLEKELKSIIGNGFAVIYLISQRLVKKSLDDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYICPNCKTSEFFN-DGSVGSGFDLPDKTCETCGAPLIKEGQDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPNAHNYTKVLFGEDKVFRAGTIGTVAEKTAFGYVKGYLND-QGIHKRGAEIDRLVKGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIYDFTPIQYPADDQNSAWMTTHFDFHSIHDNVLKLDILGHDDPTMIRMLQDLSGIDPKTIPVDDKEVMQIFSTPESLGVTEDEI--LCKTGTFGVPEFGTGFVRQMLEDTKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAQELIKTGICDLSSVIGCRDDIMVYLMYAGLEPSMAFKIMESVRKGKGLTEEMIETMKENEVPDWYLDSCLKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHHPLYYYASYFTIRASDFDLITMIKDKTSIRNTVKDMYSRYMD------LGKKEKDVLTVLEIMNEMAHRGYRMQPISLEKSQAFEFIIEGETLIPPFISVPGLGENVAKRIVEARDDGPFLSKEDLNKKAGLSQKIIEYLDELGSLPNLPDKAQLSIFD 1437
>gi|27467858|ref|NP_764495.1| DNA polymerase III PolC [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] >gi|32469713|sp|Q8CPG6|DPO3_STAES DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|27315403|gb|AAO04537.1|AE016747_34 DNA polymerase III, alpha chain PolC-type [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] (1442 aa)
Score = 2498, Expect = 0.0e+00, Identities = 523/1227 (42%), Positives = 790/1227 (64%)
 Q:  231 EMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKE---GVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAI-KRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      E K A IEG IF I+  K+G I + VTDY+DS+V+K +F +K NKD L  K  G WV+A+ I+ D +  + L+ +S I + K+ + D A KR E  HT+M+ +G+ NI  + +++ G+ ++A+TD  Q FPD +N A+K+ +K IYG++ ++D +PI   D + DATYV+FD+ETTGLS YDKIIE A+K H G ++ + F NP E++S+ I +T I+++ + DA +I+E L + K+++GD++ +AHN  FD+ F++  E    N +IDTL++SR IN +  H L +A+KY ++  TQ HRA D E  I+ +M++ K  +  EIN L N+  +R R S +T+ +N+ ++NL+K++S SL  +  P++   NE+  ++ + EGE+F A M  Q +E I K YDFI + P +  + RE+ +    I KR+I   N V+AT + +YL E D + ++ + A  G  NR    + LP+ +FRTTDE+ D+F FL +   +IVVTN+N +A+ I+ + PIK+ L +P ++GA++++++L Y + ++G+ +  V R+++E+ S+I NG+++IY S LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHYIC++CK  F + +V SGFDLP+ CP C ++L +G +IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH++ K +FGE++VFRAGTI T AEKTA+G+VK Y + + ++ R AEI R+ K C VKRTTGQHPGGI+VVP  D+YDFTP +PADD++ W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D + M +F+ +SL +  I + KTG+ G+PEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI +  +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AFK ME VRKG+GL +E + + +NN+P WY++SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++PL++YA+YF+IR  FD+ +++ ++ I N + ++ + +   + KE D++ + E+ E+ RG++  I L+KS A DF++EGD LIPPF ++ GLG++VA IV+AREE F SKED K+ ++  + ++ELG  L + Q+S+F+
 S:  241 EFKVA-IEGVIFDINLKELKSGRHIVELKVTDYTDSLVLK-MFTRK-NKDDLDHFKALSVGKWVRAQGRIEEDTF----VRDLVMMMSDIEEIKKTPKQDKAEDKRVEFHLHTSMSQMDGIPNISAYVEQAAKWGHQALAVTDHNVVQAFPDAHNAAEKHG-IKMIYGMEGMLVDDGVPIAYKPTDRNLKDATYVVFDVETTGLSNQYDKIIELAAVKVHNGEIIDKFERFSNPHERLSETIINLTHITDDMLTDAPEIEEVLTEFKEWVGDAIFVAHNA-SFDMGFIDTGYERLGFGPSTNGVIDTLELSRTINTEYGKHGLNFLAKKYGVEL--TQHHRAIYDTEATAYIFIKMVQQMKELGVNNHLEINKKLTNEDAYKRARPSHVTLIVQNQEGLKNLFKIVSASLVKYYYRTPRIPRSLLNEYREGILIGTACDEGELFTAVMQKDQSEVEKIAK-FYDFIEVQPPALYQDLMDRELIRDNETLTQIYKRLIDAGKSANIPVIATGNAHYLYEHDAIARKILI-ASQPGNPLNR--------STLPEAHFRTTDEMLDDFHFLGEEK-AYEIVVTNTNELANKIE-KVVPIKDKLFTPRMDGANEEIRELSYSNAKKLYGEDLPQIVIDRLEKELDSIIGNGFSVIYLISQRLVKKSLDDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYICSHCKTSEFFDDGSVGSGFDLPDKKCPTCGNELIKEGQDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPNAHNYTKVLFGEDKVFRAGTIGTVAEKTAFGFVKGYLND-QGIHKRGAEIDRLVKGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIYDFTPIQFPADDQSAAWMTTHFDFHSIHDNVLKLDILGHDDPTMIRMLQDLSGIDPKTIPVDDKETMQIFSGPESLGVTEDEI--LCKTGTFGVPEFGTGFVRQMLEDTKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAQELIRQGICDLSSVIGCRDDIMVYLMYAGLEPSMAFKTMEFVRKGRGLTDEMVEAMKENNVPDWYLDSCRKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHHPLYYYAAYFTIRASDFDLITMIKDKTSIRNTVKDMYSRYMD------LGKKEKDVLTVLEIMNEMAHRGFRLQPISLEKSQAFDFIIEGDTLIPPFISVPGLGENVAQRIVEAREEGPFLSKEDLNKKAGLSQKVIDYLDELGSLPDLPDKAQLSIFD 1441
>gi|73919252|sp|Q5HPS7|DPO3_STAEQ DNA polymerase III polC-type (PolIII) (1438 aa)
Score = 2497, Expect = 0.0e+00, Identities = 523/1227 (42%), Positives = 790/1227 (64%)
 Q:  231 EMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKE---GVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAI-KRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      E K A IEG IF I+  K+G I + VTDY+DS+V+K +F +K NKD L  K  G WV+A+ I+ D +  + L+ +S I + K+ + D A KR E  HT+M+ +G+ NI  + +++ G+ ++A+TD  Q FPD +N A+K+ +K IYG++ ++D +PI   D + DATYV+FD+ETTGLS YDKIIE A+K H G ++ + F NP E++S+ I +T I+++ + DA +I+E L + K+++GD++ +AHN  FD+ F++  E    N +IDTL++SR IN +  H L +A+KY ++  TQ HRA D E  I+ +M++ K  +  EIN L N+  +R R S +T+ +N+ ++NL+K++S SL  +  P++   NE+  ++ + EGE+F A M  Q +E I K YDFI + P +  + RE+ +    I KR+I   N V+AT + +YL E D + ++ + A  G  NR    + LP+ +FRTTDE+ D+F FL +   +IVVTN+N +A+ I+ + PIK+ L +P ++GA++++++L Y + ++G+ +  V R+++E+ S+I NG+++IY S LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHYIC++CK  F + +V SGFDLP+ CP C ++L +G +IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH++ K +FGE++VFRAGTI T AEKTA+G+VK Y + + ++ R AEI R+ K C VKRTTGQHPGGI+VVP  D+YDFTP +PADD++ W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D + M +F+ +SL +  I + KTG+ G+PEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI +  +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AFK ME VRKG+GL +E + + +NN+P WY++SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++PL++YA+YF+IR  FD+ +++ ++ I N + ++ + +   + KE D++ + E+ E+ RG++  I L+KS A DF++EGD LIPPF ++ GLG++VA IV+AREE F SKED K+ ++  + ++ELG  L + Q+S+F+
 S:  237 EFKVA-IEGVIFDINLKELKSGRHIVELKVTDYTDSLVLK-MFTRK-NKDDLDHFKALSVGKWVRAQGRIEEDTF----VRDLVMMMSDIEEIKKTPKQDKAEDKRVEFHLHTSMSQMDGIPNISAYVEQAAKWGHQALAVTDHNVVQAFPDAHNAAEKHG-IKMIYGMEGMLVDDGVPIAYKPTDRNLKDATYVVFDVETTGLSNQYDKIIELAAVKVHNGEIIDKFERFSNPHERLSETIINLTHITDDMLTDAPEIEEVLTEFKEWVGDAIFVAHNA-SFDMGFIDTGYERLGFGPSTNGVIDTLELSRTINTEYGKHGLNFLAKKYGVEL--TQHHRAIYDTEATAYIFIKMVQQMKELGVNNHLEINKKLTNEDAYKRARPSHVTLIVQNQEGLKNLFKIVSASLVKYYYRTPRIPRSLLNEYREGILIGTACDEGELFTAVMQKDQSEVEKIAK-FYDFIEVQPPALYQDLMDRELIRDNETLTQIYKRLIDAGKSANIPVIATGNAHYLYEHDAIARKILI-ASQPGNPLNR--------STLPEAHFRTTDEMLDDFHFLGEEK-AYEIVVTNTNELANKIE-KVVPIKDKLFTPRMDGANEEIRELSYSNAKKLYGEDLPQIVIDRLEKELDSIIGNGFSVIYLISQRLVKKSLDDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYICSHCKTSEFFDDGSVGSGFDLPDKKCPTCGNELIKEGQDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPNAHNYTKVLFGEDKVFRAGTIGTVAEKTAFGFVKGYLND-QGIHKRGAEIDRLVKGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIYDFTPIQFPADDQSAAWMTTHFDFHSIHDNVLKLDILGHDDPTMIRMLQDLSGIDPKTIPVDDKETMQIFSGPESLGVTEDEI--LCKTGTFGVPEFGTGFVRQMLEDTKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAQELIRQGICDLSSVIGCRDDIMVYLMYAGLEPSMAFKTMEFVRKGRGLTDEMVEAMKENNVPDWYLDSCRKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHHPLYYYAAYFTIRASDFDLITMIKDKTSIRNTVKDMYSRYMD------LGKKEKDVLTVLEIMNEMAHRGFRLQPISLEKSQAFDFIIEGDTLIPPFISVPGLGENVAQRIVEAREEGPFLSKEDLNKKAGLSQKVIDYLDELGSLPDLPDKAQLSIFD 1437
>gi|57866746|ref|YP_188413.1| DNA polymerase III PolC [Staphylococcus epidermidis RP62A] >gi|57637404|gb|AAW54192.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Staphylococcus epidermidis RP62A] (1436 aa)
Score = 2497, Expect = 0.0e+00, Identities = 523/1227 (42%), Positives = 790/1227 (64%)
 Q:  231 EMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKE---GVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAI-KRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      E K A IEG IF I+  K+G I + VTDY+DS+V+K +F +K NKD L  K  G WV+A+ I+ D +  + L+ +S I + K+ + D A KR E  HT+M+ +G+ NI  + +++ G+ ++A+TD  Q FPD +N A+K+ +K IYG++ ++D +PI   D + DATYV+FD+ETTGLS YDKIIE A+K H G ++ + F NP E++S+ I +T I+++ + DA +I+E L + K+++GD++ +AHN  FD+ F++  E    N +IDTL++SR IN +  H L +A+KY ++  TQ HRA D E  I+ +M++ K  +  EIN L N+  +R R S +T+ +N+ ++NL+K++S SL  +  P++   NE+  ++ + EGE+F A M  Q +E I K YDFI + P +  + RE+ +    I KR+I   N V+AT + +YL E D + ++ + A  G  NR    + LP+ +FRTTDE+ D+F FL +   +IVVTN+N +A+ I+ + PIK+ L +P ++GA++++++L Y + ++G+ +  V R+++E+ S+I NG+++IY S LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHYIC++CK  F + +V SGFDLP+ CP C ++L +G +IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH++ K +FGE++VFRAGTI T AEKTA+G+VK Y + + ++ R AEI R+ K C VKRTTGQHPGGI+VVP  D+YDFTP +PADD++ W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D + M +F+ +SL +  I + KTG+ G+PEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI +  +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AFK ME VRKG+GL +E + + +NN+P WY++SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++PL++YA+YF+IR  FD+ +++ ++ I N + ++ + +   + KE D++ + E+ E+ RG++  I L+KS A DF++EGD LIPPF ++ GLG++VA IV+AREE F SKED K+ ++  + ++ELG  L + Q+S+F+
 S:  235 EFKVA-IEGVIFDINLKELKSGRHIVELKVTDYTDSLVLK-MFTRK-NKDDLDHFKALSVGKWVRAQGRIEEDTF----VRDLVMMMSDIEEIKKTPKQDKAEDKRVEFHLHTSMSQMDGIPNISAYVEQAAKWGHQALAVTDHNVVQAFPDAHNAAEKHG-IKMIYGMEGMLVDDGVPIAYKPTDRNLKDATYVVFDVETTGLSNQYDKIIELAAVKVHNGEIIDKFERFSNPHERLSETIINLTHITDDMLTDAPEIEEVLTEFKEWVGDAIFVAHNA-SFDMGFIDTGYERLGFGPSTNGVIDTLELSRTINTEYGKHGLNFLAKKYGVEL--TQHHRAIYDTEATAYIFIKMVQQMKELGVNNHLEINKKLTNEDAYKRARPSHVTLIVQNQEGLKNLFKIVSASLVKYYYRTPRIPRSLLNEYREGILIGTACDEGELFTAVMQKDQSEVEKIAK-FYDFIEVQPPALYQDLMDRELIRDNETLTQIYKRLIDAGKSANIPVIATGNAHYLYEHDAIARKILI-ASQPGNPLNR--------STLPEAHFRTTDEMLDDFHFLGEEK-AYEIVVTNTNELANKIE-KVVPIKDKLFTPRMDGANEEIRELSYSNAKKLYGEDLPQIVIDRLEKELDSIIGNGFSVIYLISQRLVKKSLDDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYICSHCKTSEFFDDGSVGSGFDLPDKKCPTCGNELIKEGQDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPNAHNYTKVLFGEDKVFRAGTIGTVAEKTAFGFVKGYLND-QGIHKRGAEIDRLVKGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIYDFTPIQFPADDQSAAWMTTHFDFHSIHDNVLKLDILGHDDPTMIRMLQDLSGIDPKTIPVDDKETMQIFSGPESLGVTEDEI--LCKTGTFGVPEFGTGFVRQMLEDTKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAQELIRQGICDLSSVIGCRDDIMVYLMYAGLEPSMAFKTMEFVRKGRGLTDEMVEAMKENNVPDWYLDSCRKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHHPLYYYAAYFTIRASDFDLITMIKDKTSIRNTVKDMYSRYMD------LGKKEKDVLTVLEIMNEMAHRGFRLQPISLEKSQAFDFIIEGDTLIPPFISVPGLGENVAQRIVEAREEGPFLSKEDLNKKAGLSQKVIDYLDELGSLPDLPDKAQLSIFD 1435
>gi|160915589|ref|ZP_02077800.1| hypothetical protein EUBDOL_01599 [Eubacterium dolichum DSM 3991] >gi|158432709|gb|EDP10998.1| hypothetical protein EUBDOL_01599 [Eubacterium dolichum DSM 3991] (1447 aa)
Score = 2496, Expect = 0.0e+00, Identities = 518/1232 (42%), Positives = 792/1232 (64%)
 Q:  225 LSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEA-----KKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQK-LQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTS----------LTSNFDGGPKVYWENFNEF--NNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHRE-IYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNT---VLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEE-SKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGD---YLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      + D+ E   I+G+IF+ +  +  +I  ++ D D+IV+K   I K+VL E++ G +V A  ++ D + +  L+  +I K E R D+A KR EL HT ++ +G+ I+E + ++E G +++A TD  Q FP  ++   K+ + K IYG++ N++D + IV N + + + TY +FD+ETTGLS +D IIEFG     ++S+Q+FI P  I  I +T IS E V++A  E  +I DFIGDS+L+AHN  FD FLN +L    + NP+IDTL ++R++ ++ G+ LG IAR Y I YDE AHRAD DAE L N + ML + K +Q++ L +  +QN   + R  +T+ KN  ++ L++L++ S      T N  P++ E  +  N + ++ +S  GE+F+ A + ++ L +++ YD+I +   + H + R+ I   +++ ++ I++ A K K+++A+ D +Y + ++++  +Y++++ +GG R+ L+ YN+    P + TT E+ EF++L +    VVTN+N IA +I+ +KP+K+ L+ P IEG+ KL + Y+ ++ +G + + V+ R+ RE+ S+I +G+ ++Y+ SHLLVK+S++DGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHY+C C Y F + +V GFDLP+ CP C  ++GDGH+IPFETF+GF+GDK+PDIDLNFS YQ AH + K +FGE+ V+RAGTI T A +TA+GYVK Y EE  +  RNA++ R+AK CE VKRTTGQHPGGI+V+P  DV+DFTP YPA++  DW TTH F +HD++LKFDILGH +PT ++ML  + V+ TIP D + M +F+ D+LKI     KTG++G+PEFGT FV+ +L +T+P F +L++ISGLSHGT+VW NAK LI++  T+ VI CRDDIMVYL+ KG+ P +AF IME VRKGKGL +E+  + + + WYIESC KI Y+FPKAHATAYV+MA +IAWFK++ P ++Y +FSIR  +DI++++ GE I ++N+I E++ N +TK V K+ D+  ELALE++ RGY F NIDL +S +++F+V+ D  YLIPPF++IDGLG++VA ++V+AR+  F SKED ++RT ++ T +K +E +G+  L +++Q+SLF
 S:  202 IHDITEECHDIRIKGKIFETEIRTLRNEKDIQMLWIADEQDAIVMKRFERGAITKEVLREIQTGDYVVAYGKVEYDNFTRD----LVFMPDVIEKVAEVKRIDDAEEKRVELHVHTKLSEMDGVCGIEEYIETANEWGMNAIACTDHLVVQAFPKAQHKVAAINKKRETPFKMIYGIEMNMVDPYLQIVRNVKEIGLEEGTYCVFDLETTGLSSRFDHIIEFGGQIVKDRTCIKSLQLFIKPPVPIPAHIVELTGISEEHVRNAKSFAECADQILDFIGDSILVAHNA-DFDYNFLNSELVRIGRKPLDNPVIDTLDLARSMQDR-KGYRLGQIARSYGIRYDEDVAHRADYDAEVLANTYMNMLNDLKHIQNLAALQD----MQNARSFTKVRAKHVTILVKNAAGLKELFELVTLSHTKYLSYSDKSTGNIVAEPRILREEIEKRRRNGNLLIGSSCLNGEVFDIAQTRGEEELLKVMQ-FYDYIELQPLGNYRHLVERDSIESMDRLKEILRSIVEAAKKCGKRIIASGDVHYAHPNEKMIRDIYISSQAIGGIRHPLYIYNQEKRRKFKSPDQHLLTTKEMLKEFAWLGEKEAYT-YVVTNTNAIADMIEV-VKPVKDRLYPPDIEGSDQKLIDICYENAHKKYGPNLPDIVEERLKRELDSIIGHGFYVVYYISHLLVKKSLNDGYLVGSRGSVGSSFVATMAEITEVNPLAPHYVCPKCHYVKFFTDGSVADGFDLPDIQCPNCGETIRGDGHDIPFETFLGFEGDKVPDIDLNFSGDYQPTAHAYTKEVFGEDHVYRAGTIGTVATQTAFGYVKGYQEEMGIEGGMRNAQVLRLAKGCEGVKRTTGQHPGGIIVIPLDLDVHDFTPVQYPANNPNADWKTTHFEFHDIHDNVLKFDILGHVDPTAMRMLQRISGVDPVTIPMNDPETMSIFSKVDALKIDTS--KACDKTGAAGLPEFGTKFVRGILELTEPTTFDELLKISGLSHGTDVWLGNAKDLIDQNICTLKSVIGCRDDIMVYLLHKGLEPKLAFTIMESVRKGKGLRDEWIPEMKKHGVEDWYIESCKKIKYMFPKAHATAYVMMAIRIAWFKVHLPQYYYCMFFSIRCDAYDIQTMIQGEQAIRRRMNDIDERLRNNETKRDVSKKDKDIYNTLELALEMVLRGYFFRNIDLNRSASSEFIVDPDNDHYLIPPFTSIDGLGENVADTVVEARKHGAFLSKEDLQRRTSLSGTLIKTLESMGVLEGLQDENQMSLF 1446
>gi|42560899|ref|NP_975350.1| DNA polymerase III alpha chain [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|42492396|emb|CAE76992.1| DNA polymerase III alpha chain [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] (1482 aa)
Score = 2489, Expect = 0.0e+00, Identities = 596/1414 (42%), Positives = 875/1414 (61%)
 Q:  45 IKISFNKVLPADILIPFVDSLNLVDDSVLFNLVFNYDTYNQEDILNYLIYFVNHNIEQKQKGTSEKKELLYVLKYNMGIKKPIISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILD--EKTIDIISDHK--NKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSI-----------------VIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEA----KKYS---KLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYH-KGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRML-ENQKLQDIKTLNEINS----NLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEF--NNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKY--FNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNA--RNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVE-----GDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      + +   LP D+L  D L  ++ FN   D NQ+  + LI ++  I+ +  + +   + YN   +I+  +FL  + + + I  L++  LN +GF  LSY+++ E ++D +  + NK +K + E  +K    ++S+ K      L D+ + +  I+G +  + ++KTG +I+  +TD+ SI           L K+I +  ++++  W+ K  + +Y+  I  I++  I K + +R D+A IKR EL HT M+ +G+ + + + S  + ++A TD N Q FPD Y    KK S  K+KAIYG++ N+++ ++ V N + K+ DA V FD+ETTGLSP D+IIEFGAI+Y+ K + + I + I P+ K+   +T I+ + ++D  I++A +I + I D++L+AHN  FD FL+  E+   ++N +IDTL ISR I  + H LG +A++ I YD + AHR D DA+ L +I++RML E +K  I T ++ N   N ++  +N+G  + KN+ ++ LYKL++ S T+NF  PK++ ++ +  NN+ +  S  EIFE A ++T + L+ I  YD+I +   + + + +   +++ I II IA + NK VVA+SD +Y N  +  VY+NAK LGG R+ LF +N   P + RTT E+ EF +LND L+N+IV+TNSN IA +ID+N+ PIK+ L +P I  ++KLK  YQ + ++G+ +  V+ R+++E+ S+ +G+A++YW SHLLVKQS+DDGY+VGSRGSVGSS A + ITEVNPL+ HY C NCKY FN +   G+DLPE NCP C KL GDGH+IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS YQ +AH+F K MFGE VFRAGTIST AEKTA+GYVK+YFEE+K+ + R EI R+AK + VKRTTGQHPGGI+++P+ ++ DFTP NYPADD  W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT LKML + TN++ TIP D +V LF+S +L + + IN + TG+ GIPEFGT FV+ ML T+P+ F+DL++ISGLSHGT+VW NA+ LI++K  IS VI CRDDIMVYLI+ G+  +AF IME VRKGKGL +E+ V+  N+P WYI+SC KI Y+FPKAHATAYV+MA++IAW+KIYYP +YA+Y + R VFD+K++L G  + K+  ++++ N +  + KE DL +YE+ LE+ RG KF+NID +KS AT F V+    +IPPF+ ID LG++VA SI+ AR K +S D K RT+ T T +KI EE I SL+ D+Q++ F+F
 S:  44 LHVEIKDFLPIDVLKKIEDKLK---NNQYFNFKLIIDVKNQQFNKDLLIQYLEF-IKMHKSLFNNRASWKLLDIYNF----ELINNQLVFLVNSQTIKNE-ISLELDYCLAKLNQFGFKD--LSYLINVNEISLDTLDTKQQINKTYDKPEYEQQIIKPIEKKPSVNNSYKNKRPSLDKPSYNSLLDVEDDAQNIVIQGMVINKEFKLSKTGRKIFYIDITDFQSSIRCMYFAKSDALCEFDDLTEDELKSKEIEQIKENKIQINDWISVKGKTSLSVYDQEQIF-YIDDFKKIKK-QVGLRIDDAKIKRVELHAHTKMSVMDGVSDPIDYLELISSWNHKAIAFTDHTNVQAFPDIYKALNSVNKKRSDQDKIKAIYGLEMNMLNNDLWYVKNPKNQKLKDARMVFFDLETTGLSPELDEIIEFGAIEYNLKTGERKKIDILIKPKTKLKAFTQKLTNITEKMLEDKPSIEQAFKQINEIIKDAILVAHNA-NFDFTFLSYWSEKLGYSKLENTIIDTLTISRIIYPDLKSHRLGSLAKRVNISYDPSIAHRGDYDADILADIYERMLDETRKKIKIITDSDWNKIDPINYADNLNYYKNKGFHTNILVKNQAGLKELYKLVTKSHTTNFYSSPKIFKDDLIQIKQNNNLLFGASCVNSEIFELARTSTLENLKQAIS-FYDYIEVQPISVYKNLLQNDSLDLDQLKEIITNIINIAKQENKLVVASSDCHYTNPELKQIREVYINAKGLGGIRHPLFDFNNRVKDYPDQHLRTTKEMLKEFEWLNDDDLINEIVITNSNKIADMIDSNVIPIKDGLFTPKIANVNEKLKDKCYQTAKQMYGEMLPEIVEKRLEKELGSITKHGFAIVYWISHLLVKQSLDDGYLVGSRGSVGSSFVATMAQITEVNPLKAHYRCLNCKYSDFNTDPAYKCGYDLPEKNCPNCNQKLIGDGHDIPFETFLGFNGDKVPDIDLNFSGEYQNQAHNFTKKMFGENNVFRAGTISTVAEKTAFGYVKTYFEETKRDASLPRKTEINRLAKLAQGVKRTTGQHPGGIIILPNEYEIEDFTPVNYPADDLNSTWKTTHFDFHSIHDNLLKMDILGHDDPTALKMLRDLTNIDPITIPTDDKNVYSLFSSLQALNLTSDKINDEI-TGAIGIPEFGTGFVRNMLKETQPKTFADLVQISGLSHGTDVWLGNARDLIKDKKADISTVIGCRDDIMVYLINMGLESSLAFMIMESVRKGKGLKKEWIDVMKQYNVPDWYIDSCLKIKYMFPKAHATAYVLMAYRIAWYKIYYPTEYYATYLTTRADVFDLKTVLGGYDAVLLKLKSQQQRVKNGEK---LSKKEEDLEVVYEVLLEMFARGIKFSNIDFEKSEATKFKVDILQDNSKIIIPPFNVIDSLGEAVALSIINARNTKPITSVNDLKNRTQTTQTQIKIFEEFNILDSLSVDEQLA-FDF 1482
>gi|188159598|ref|ZP_02512644.2| DNA polymerase III alpha chain [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides LC str. GM12] (1482 aa)
Score = 2487, Expect = 0.0e+00, Identities = 599/1414 (42%), Positives = 874/1414 (61%)
 Q:  45 IKISFNKVLPADILIPFVDSLNLVDDSVLFNLVFNYDTYNQEDILNYLIYFVNHNIEQKQKGTSEKKELLYVLKYNMGIKKPIISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILD--EKTIDIISDHK--NKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSI-----------------VIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEA----KKYS---KLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYH-KGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRML-ENQKLQDIKTLNEINS----NLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEF--NNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKY--FNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNA--RNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVE-----GDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      + I   LP D+L  D L  ++ FN   D NQE  + LI ++  I+ +  + +   + YN   +I+  +FL  + + + I  L++  LN +GF  LSY+++ E ++D +  + NK +K + E  +K    T++S+ K      L D+ + +  I+G +  + ++KTG +I+  +TD+ SI           L K+I +  ++++  W+ K  + +Y+  I  I++  I K + +R D+A IKR EL HT M+ +G+ + + + S  + ++A TD N Q FPD Y    KK S  K+KAIYG++ N+++ ++ V N + + DA V FD+ETTGLSP D+IIEFGAI+Y+ K + + I + I P+ K+   +T I+ + ++D  I++A +I + I D++L+AHN  FD FL+  E+   ++N +IDTL ISR I  + H LG +A++ I YD + AHR D DA+ L +I++RML E +K  I T ++ N   N ++  +N+G  + KN+ ++ LYKL++ S T+NF  PK++ ++ +  NN+ +  S  EIFE A ++T + L+ I  YD+I I   + + + +   ++ I II IA + NK +VA+SD +Y N  +  VY+NAK LGG R+ LF +N   P + RTT E+ +EF +LND L+N+IV+TNSN IA +ID+N+ PIK+ L +P I  ++KLK  YQ + ++G+ +  V+ R+++E+ S+ +G+A++YW SHLLVKQS+DDGY+VGSRGSVGSS A + ITEVNPL+ HY C NCKY FN +   G+DLPE NCP C KL GDGH+IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS YQ +AH+F K MFGE VFRAGTIST AEKTA+GYVK+YFEE+KK + R EI R+AK + VKRTTGQHPGGI+++P+ ++ DFTP NYPADD  W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT LKML + TN++ TIP D +V LF+S +L + + IN + TG+ GIPEFGT FV+ ML T+P+ F+DL++ISGLSHGT+VW NA+ LI++K  IS VI CRDDIMVYLI+ G+  +AF IME VRKGKGL +E+ V+  N+P WYI+SC KI Y+FPKAHATAYV+MA++IAW+KIYYP +YA+Y + R VFD+K+ L G  + K+  ++++ N +  + KE DL +YE+ LE+ RG KF+NID +KS AT F V+    +IPPF+ ID LG++VA SI+ AR K +S D K RT+ T T +KI EE I SL+ D+Q++ F+F
 S:  44 LHIEIKDFLPIDVLKKIEDKLK---NNQYFNFKLIIDVKNQEFNKDLLIQYLEF-IKMHKSLFNNRSSWKLLDIYNF----ELINNQLVFLVNSQTIKNE-ISLELDYCLAKLNQFGFKD--LSYLINVNEISLDTLDTKQQINKTYDKPEYEQQIIKPIEKKPSTNNSYKNKRPSLDKPSYNSLLDVEDDAQNIVIQGMVINKEFKLSKTGRKIFYIDITDFQSSIRCMYFAKSDALCEFDDLTEDELKSKEIQQIKENKIQINDWISVKGKTSLSIYDQEQIF-YIDDFKKIKKQVD-LRIDDAKIKRVELHAHTKMSVMDGVSDPIDYLELISSWNHKAIAFTDHTNVQAFPDIYKALNSINKKRSDQDKIKAIYGLEMNMLNNDLWYVKNPKNQNLKDARMVFFDLETTGLSPELDEIIEFGAIEYNLKTGERKKIDILIKPKAKLKAFTQKLTNITEKMLEDKPSIEQAFKQINEIIKDAILVAHNA-NFDFTFLSYWSEKLGYGKLENTIIDTLTISRIIYPDLKSHRLGSLAKRVNISYDPSIAHRGDYDADILADIYERMLDETRKKIKIITDSDWNKIDPINYADNLNYYKNKGFHTNILVKNQAGLKELYKLVTKSHTTNFYAFPKIFKDDLIQIKQNNNLLFGASCVNSEIFELARTSTLENLKQAIS-FYDYIEIQPISVYKNLLQNDSLDLEQLKQIITNIINIAKQENKLIVASSDCHYTNPELKQIREVYINAKGLGGIRHPLFDFNNRVKDYPDQHLRTTKEMLNEFEWLNDDDLINEIVITNSNKIADMIDSNVIPIKDGLFTPKIANVNEKLKDKCYQTAKQMYGEMLPEIVEKRLEKELGSITKHGFAIVYWISHLLVKQSLDDGYLVGSRGSVGSSFVATMAQITEVNPLKAHYRCLNCKYSDFNTDPTYKCGYDLPEKNCPDCNQKLIGDGHDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGEYQNQAHNFTKKMFGENNVFRAGTISTVAEKTAFGYVKTYFEETKKDVSLPRKTEINRLAKLAQGVKRTTGQHPGGIIILPNEYEIEDFTPVNYPADDLNSTWKTTHFDFHSIHDNLLKMDILGHDDPTALKMLRDLTNIDPITIPTDDKNVYSLFSSLQALNLTSDKINDEI-TGAIGIPEFGTGFVRNMLKETQPKTFADLVQISGLSHGTDVWLGNARDLIKDKKADISTVIGCRDDIMVYLINMGLESSLAFMIMESVRKGKGLKKEWIDVMKQYNVPDWYIDSCLKIKYMFPKAHATAYVLMAYRIAWYKIYYPTEYYATYLTTRADVFDLKTALGGYDAVLLKLKSQQQRVKNGEK---LSKKEEDLEVVYEVLLEMFARGIKFSNIDFEKSEATKFKVDILQDNSKIIIPPFNVIDSLGEAVALSIINARNTKPITSVNDLKNRTQTTQTQIKIFEEFNILDSLSVDEQLA-FDF 1482
>gi|73662813|ref|YP_301594.1| DNA polymerase III PolC [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] >gi|123642441|sp|Q49X49|DPO3_STAS1 DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|72495328|dbj|BAE18649.1| DNA polymerase III alpha chain PolC-type [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] (1438 aa)
Score = 2485, Expect = 0.0e+00, Identities = 523/1270 (41%), Positives = 805/1270 (63%)
 Q:  188 EKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKE---GVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRG-WIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      EK++  E + + ++D S   +   +V ++ + E  A +EG IF I+  K+G I + VTDY+DS+V+K +F +K NKD L+ K  G WV+A+ I+ D +  + L+ +S I + K+ + D A KR E  HT+M+ +G+ NI +  +++ G+ ++A+TD  Q FPD ++ A+K + +K IYG++ ++D +PI   D + ATYV+FD+ETTGLS YDKIIE A+K  G ++ + F NP E++S+ I +T IS++ + DA +I+E L + K ++GD++ +AHN  FD+ F++  E  +  N +IDTL++SR IN +  H L +A+KY ++  TQ HRA D E  ++ +ML+ +  +  +IN++L N+  +R R + +T+ +N+ ++NL+K++S SL  +  P++   +E+  +V ++ EGE+F A M  Q +E I K YDFI + P +  I RE+ +  + +  R+I+ + N V+AT + +YLNE D + ++ + A+ G  NR    + LPK +FRTTDE+ DE FL +   ++VV N+N +A I+ + PIK+ L +P +EGA+++++++ Y + +++GD +  V R+++E+ S+I NG+++IY S LVK+S++DGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHYIC CK  F + +V SGFDLP+ C C  L +G +IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ +AH++ K +FGE++VFRAGTI T AEKTA+G+VK Y + + ++ R AEI R+ K C VKRTTGQHPGGI+VVP  D+YDFTP +PADD+  W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D + M +F+S + L + + I + KTG+ G+PEFGT FV++ML TKP FS+L+RISGLSHGT+VW NA+ LI   ++ VI CRDDIMVYL+ G+ P +AFK ME VRKGKGL ++ + + DN +P WY++SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK++YPL++YASYF++R  FD+ S++ + I N +N++ + +   + KE D + + E+ E+ RGY+  I L+KS A +F++EGD LIPPF A+ GLG++VA IV+AR+E F SKED K+ ++  ++ ++ELG  +L + Q+S+F+
 S:  193 EKLEKMKAEKAKQQDNNESDVSKCQIGKPIQVENVRQIDSIIEEEFKAAVEGVIFDINLKELKSGRHIVELKVTDYTDSLVLK-MFTRK-NKDDLAHFKALSVGKWVRAQGRIEEDTF----VRDLVMMMSDIEEIKKATKQDKAEDKRVEFHLHTSMSQMDGIPNISDYVDQAAKWGHKAIAVTDHNVVQAFPDAHSAAEK-NGIKMIYGMEGMLVDDGVPIAYKPKDCDLKTATYVVFDVETTGLSNQYDKIIELAAVKVKDGEIIDKFERFSNPHERLSETIKNLTHISDDMLVDAPEIEEVLTEFKSWVGDAIFVAHNA-SFDMGFIDTGYEHVGIGASTNGVIDTLELSRTINTEYGKHGLNFLAKKYGVEL--TQHHRAIYDTEATAYMFIKMLKQLEALGVHNHQDINTSLSNEDAYKRARPNHVTLIVQNQDGLKNLFKIVSASLVQYYYRTPRIPRSLLDEYREGILVGSACDEGEVFTAVMQKDQSQVERIAK-YYDFIEVQPPALYQDLIDRELVRDNETLHEIYNRLIRAGDVNNIPVIATGNAHYLNEHDAIARKILIAAQP-GNPLNR--------STLPKAHFRTTDEMLDELHFLGEEK-AYELVVQNTNDLADKIE-RVVPIKDELFTPRMEGANEEIREMSYDNAKALYGDDLPQIVIDRLEKELESIIGNGFSVIYLISQRLVKKSLNDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYICPECKQSEFFDDGSVGSGFDLPDKKCESCGCDLIKEGQDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPEAHNYTKELFGEDKVFRAGTIGTVAEKTAFGFVKGYLND-QGIHKRGAEIDRLVKGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIYDFTPVQFPADDQGSSWMTTHFDFHSIHDNVLKLDILGHDDPTMIRMLQDLSGIDPKTIPVDDKETMGIFSSPEPLGVTSDEI--LCKTGTFGVPEFGTGFVRQMLEDTKPTTFSELVRISGLSHGTDVWLGNAQDLIRSGKCDLASVICCRDDIMVYLMYNGLEPSLAFKTMEFVRKGKGLTDDMVEAMVDNEVPDWYLDSCRKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHYPLYYYASYFTVRASDFDLISMIKDKESIRNTVNDMYSRYMD------LAKKEKDTLTVLEIMNEMAQRGYRMQPISLEKSKAFEFIIEGDTLIPPFIAVPGLGENVAQRIVEARDEGPFLSKEDLNKKAGLSQKVIEYLDELGSLPNLPDKAQLSIFD 1437
>gi|23099048|ref|NP_692514.1| DNA-directed DNA polymerase III alpha chain [Oceanobacillus iheyensis HTE831] >gi|32469727|sp|Q8EQU6|DPO3_OCEIH DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|22777276|dbj|BAC13549.1| DNA-directed DNA polymerase III alpha chain [Oceanobacillus iheyensis HTE831] (1428 aa)
Score = 2482, Expect = 0.0e+00, Identities = 531/1333 (39%), Positives = 827/1333 (62%)
 Q:  124 KKPIISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILD---EKTIDIISDHKNKI----QEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNAL--IKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEI--KEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      + P +S N I L   +  +KK LE  KF +D+ S  L Y L+  +  + + + ++K   Q+ +  + E ++  K       + +  + + E + T++G +F +  ++G +   TDY+DSI IK    +  + +K+G+WVKA+ SIQ DMY N++ + ++I I  +  R D+A  KR EL HT M+ + +V+ + L + +++ G+ ++AITD  Q FPD +N KK+ +K +YGV+ N++D +PI N D + + T+V+FD+ETTGLS YD IIE A+K  G V+ + F NP  +S   +T I+++ V DA ++ + L   ++G+ +L+AHN  FD+ FLN  +  +  NP++DTL+++R + ++ H L + +  +D + TQ HRA DAE  YLL WK +++  ++I  E+N+++ +  +R+R  T+ + E ++NLYKL+S +  F  P++   +   +V + +GE+FE M +++ E + D YD+I + PE + H I +++ +  I D +++++ + +K K VVAT + +YL+E D+ Y ++ + ++   N L ++   LP  FRTT E+ + F FL +  N+IVV N+ +  I+ I P+K+ L +P+IEGA +++ L Y K+ ++G+ +  V R+++E+ S+I NG+A+IY S LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHY+C +C + F + +V SGFDLP+ +CP C  L DG +IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ +AH++ K +FG + V+RAGTI T AEKTAYGYVK Y +++ + +NAE+ R+ + C VKRTTGQHPGGI+VVP K++YDFTP +PADD+ +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++  IP D +VM +F+ T+SL +  IN  KTG+ G+PEFGT FV++ML TKP+ F++L+ ISGLSHGT+VW NA+ LI +  + DVI CRDDIMVYL+ KG+ P +AF IME VRKGKGL +E+  + + +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++P+ FYA+YF++R  F++ +++ G  I +I EI K  A+PK K    +L+ + E++LE+ RG+ F +DL +S ATDF+VEGD L+PPF+A+DGLG + A +IVKAREE F SKED ++R+K++ T ++ ++ G  + + +Q+SLF
 S:  116 QAPEVSNNKIMLTARNEAEASALKKRLE--AKF-HDFCLSIGSLPYTLEVEVKTNTEAMQEFRDKKALEDQQLVMKTVQEKEKRDKDKSVPDQQPLAIGYKIQDEPITMDQIIDEERRITVQGYVFDAEVRELRSGRSLLIIKATDYTDSIQIKMFSKGDEDAAKFASVKKGMWVKARGSIQTDMY-TNELAMMAKDIHEIHVSQ---RMDDASEDKKRVELHTHTTMSQMDAVVSPEALVEQAAKWGHKAIAITDHAGVQGFPDAHNAGKKHG-VKVLYGVEANLVDDGVPIAYNEADRNLYEDTFVVFDVETTGLSAVYDTIIELAAVKIKGGEIVDRFESFANPHHALSQTTIDLTGITDDMVNDAPEVADVLKDFHTWMGNDILVAHNA-SFDMGFLNQGFQRIDYEKASNPVVDTLELARFLLPELRNHRLNTLCKH--LDIELTQHHRAIYDAEATGYLL--WK-LVQRLVEKEISNHLELNNHMGENNAYQRSRPYHCTLIAQTEEGLKNLYKLVSRAHIDFFYRVPRLPRSVLQKHREGILVGTACDKGEVFETMMQKSEEEAEQV-ADFYDYIEVQPPENYTHLIEKDLVQNESQILDILRKLVNLGDKMKKTVVATGNVHYLHEHDKQYRQILIGSQA----GNPLSRHK-----LPDTPFRTTTEMINCFHFLGEKK-ANEIVVDNTQKLTDSIE-EISPVKDGLFTPNIEGAEQEMRDLCYNKAKEVYGEPVPQIVVDRLEKELESIIGNGFAVIYLISQKLVKKSLDDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLVPHYVCKHCHHHEFFTDGSVASGFDLPDKDCPGCGKGLTKDGQDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGDYQPRAHNYTKELFGIDNVYRAGTIGTVAEKTAYGYVKGYASDNQFV-YKNAEVDRLVQGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPSDKEIYDFTPIQFPADDRNSEWRTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGMDPKNIPTDDEEVMKIFSGTESLGVTPEQIN--CKTGTLGVPEFGTKFVRQMLEDTKPKTFAELLIISGLSHGTDVWLGNAQELINDGICQLPDVIGCRDDIMVYLMHKGLDPSMAFTIMEFVRKGKGLKDEWIDEMKKHAVPDWYIESCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHHPILFYAAYFTVRADDFELDTMIKGSDAIRKRIEEITVKGNDASPKEK--------NLLTVLEISLEMCERGFSFKKVDLYQSSATDFIVEGDSLLPPFNAVDGLGTNAALNIVKAREEGEFLSKEDLRERSKISKTVLEYLDNHGCLEGMEDKNQLSLF 1428
>gi|12044881|ref|NP_072691.1| DNA polymerase III PolC [Mycoplasma genitalium G37] >gi|1352298|sp|P47277|DPO3_MYCGE DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|3844641|gb|AAC71247.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Mycoplasma genitalium G37] >gi|166078825|gb|ABY79443.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [synthetic Mycoplasma genitalium JCVI-1.0] (1451 aa)
Score = 2474, Expect = 0.0e+00, Identities = 539/1267 (42%), Positives = 800/1267 (63%)
 Q:  191 KNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYS--DSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDIT-GLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNL----QNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDAN-IKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVDSGFDLPESNCPKC--KSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMN-ARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      KNE   ++  + D F K  +  + K++  ++K  I G+IF++  + TG +  +VTD+  S+++K +  ++ + + G W+KA I ++ D  N I G++ EI+ + P + R D + KR ELV HT MTAF+G+ +I+E +F+ E G+ ++ +TDK N  +P FY AKKY LKAIYG++FN+ D +I IV N ++TK+SDAT+VIFDIETTGL  YD +IEF A K   +++ Q F+ ++ I  I ITKI++E ++ + ++ L KI++++ D V++AHNGI FDLPFL + E+ + + NPLIDTL +S A+N   H+L I K K+++D+ + HRA+ D E L ++  + K  I TL EI+ NL  Q D ++   + I VY KN+  +NLY+++S +LT +  P V  + +F SF+++ + +G+IF+AA++   LE I +K DF+ I P +L  RE K+ I DAIK +IK A K K V  SD Y+++ + Y++ V AK LGGK +R F  E  +P+ + TTDE+  SFL + +  +VV N+N I L+D N + P K L+ P ++ ++ KL  ++++  +G +  +K RI++E++++I NG+ +++W SHLLV+QSV DGY VG RGS+GSS+ A L+ I+E+NPL HY+C C YF  +VD G+DL  +CPKC K+ KGDGHNIPF TFMGF GDKIPDIDLNFS+ YQ KAHD+++ +FG  FRAGTI+T AEKTAYGY ++YFE K+++ A AEI R +K  +KRTTGQHPGGI++ P  VY+FTP +PADD  +W TTH +++L D++LK DILG D+PT+LK L + T +N  IP+FD +++ +F+S  L +K +++++ TG+ GIPEFGT FV+++L TKP+ F+DLIR+SGLSHG NVW DNA+ LI+  LT+ DVI+CRDDIM+YLI+KG+  AF+IME VRKG +N +  ++ + + ++I +C KI+YLFPKAHA AYV+MAW+IAWFK+Y+PL +YA  S ++K DI   G  I N+++E+ +   K  +K KE +L+ YE+ LE++ R K  I ++ S A F+   LI PF I G+G++VA+SIV+AR EK F+S DFKKRTK+T H++ ME+L +    D  LFN
 S:  192 KNESKLKVKAVTVSQYDKQFETKVFATEFIPIHKINQQIDDVK---IIGQIFELKTHESLTGKKTLNIYVTDFQLGGSLILKWSY---TDEKKIEGITIGNWIKAHIQVERD--PNTQILYGIVREINPVEIPNNYKRLDLSKQKRVELVFHTKMTAFDGINDIEEYAQFAKERGWKAITVTDKDNIHIYPKFYEVAKKYD-LKAIYGLEFNLTDDHIKIVHNPDNTKLSDATFVIFDIETTGLHGRYDDVIEFSARKIKNNSEIDHQQFFLKIDKPIPKTITEITKITDEMLEGGIDQQQGLEKIRNYLDDCVMVAHNGINFDLPFLQTQFEKYNIKPLTNPLIDTLCLSWALNPLFSSHTLSNICSKLKLEFDDERLHRAEYDTEALKKVFFYFKKQLKEMGINTLTEIDQNLNKKCQIDLMKRVFTNTAI-VYVKNQRGFQNLYEMLSIALTDHNANRPLVLASSLAKFRKSFLLTENPVQGDIFKAALTKPINELEKAI-EKVDFVLISQPNAYLGYTLREGLKKELINDAIKLVIKTATKLKKLVAVASDAYFIHPWENEYYKAIVCAKGLGGKWHRHFNNKEKEQTVPEVFLHTTDEMLKRMSFLGEDIAYK-LVVENTNKIVKLLDLNELVPTKNKLYPPVMQDSNQKLIDKTWKQAEKRYGKNLPKLIKERIEKELNAIISNGFGIVFWISHLLVEQSVKDGYFVGPRGSIGSSLIANLIGISEINPLAAHYLCEQCHYFEVSDSVDDGYDLMIRDCPKCHEKASFKGDGHNIPFATFMGFSGDKIPDIDLNFSSEYQAKAHDYVRKLFGVNNTFRAGTIATVAEKTAYGYARNYFEIIKRVDLATTAEIERFKQKLIGIKRTTGQHPGGIMIFPSDHSVYEFTPCGFPADDVESEWKTTHFEYDALGDAILKLDILGQDDPTMLKHLADLTKINPQNIPHFDKNLISMFSSNKPLNLKPGIVDEV--TGAVGIPEFGTKFVRKILEQTKPKDFADLIRVSGLSHGKNVWADNAQKLIKSNRLTLRDVIACRDDIMLYLINKGMQAKDAFEIMEKVRKGIKVNAKEVSLMQNCGVEQYWINACLKINYLFPKAHAAAYVLMAWRIAWFKLYHPLSYYACLLSFKLKEHDINGFEKGYEFIKNRLDELNKLYRIKK----IKPKEAELLTSYEVYLEMMARNIKLQQISIQNSNARMFVEHNGVLIAPFITIPGMGEAVASSIVEARNEKPFASLNDFKKRTKITKKHVETMEQLQLFDEFEHQDDHKLFN 1451
>gi|183508608|ref|ZP_02958116.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|182676065|gb|EDT87970.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] (1442 aa)
Score = 2468, Expect = 0.0e+00, Identities = 565/1340 (42%), Positives = 851/1340 (63%)
 Q:  117 LKYNMGIKKPI--ISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEK---TIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALF--GKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQID-MYENNDI-TGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQV-ESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQD--IKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNA--RNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIK-NPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLV--EGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      ++YN +  I I++ I+ H++ N E I  L+ +  +++   +LS +L+EK  ++ I H + Q+ ++ +I++ +  N +KT+ F Y ++   +TKL D+  M A I+ +F   V K+G  YK V D S+++ I   G+  K L ELK  ++A+I I +D M ++ + G I++I +      + R EL HT M++ + +++ +EL F+ +  ++ ITD+  Q +P+  +KK  LK IYG++  ++ IP+VLN D + +ATYVIFDIETTGL P +D+IIEFGA+   Q+ E IQ F+ P ++I++ + +T IS E V +A+ K AL+KIK+  D +L+AHNGI FD+ F+N +L + ++ +KNP IDTL ISRAIN   H LG I +KY++DY++ AHRAD DA L +++K M +N  D I LNEIN+ LQ  LR R+ G+ I +Y KN+ ++++Y+L+S S T +  P +     + I+SNS E ++ A S  + ++ +I+ +YDFIT+ S   H ++ +   ++ A K++I +A + NK ++ +S YY + D+ ++ VYVN K L GK +R  NE+  +P  +    DE ++L D L+N I+ N +I S D +I+P+K+ L++P +EG  K  +Y + I+G+ +  V+ RI +E++S+I +G++++YW SHLLV++S+ DGY VGSRGSVGSS+ A ++IT+VNPL PHY+C NCK  F N D GFDL  +C +C++ + DGHNIPFETF+GF GDK+PDIDLNFS VYQ AH+FIK++FGE  +RAGTI T A+ +A  VK YFE   N  R++ ++  +KC + KRTTGQHPGGI++VP  ++DF+P+N+PA+D + W TTH AFE LHDSLLKFDILGHDNPTILK+L + T ++  +P +D VM F+  +L IK + ++N+  TG+ IPEFGT FV+ ML+ TKP+ F+DLIRISGLSHG +VW NA+ LI+ G + DVI+CRDDIM YLI + + P AF IMEDVRKGK + E+Q +L + +P WYIES NKI Y+FPKAHATAYV+ AWK AW+KIYYPL +YA++FS+R  FD+ I G+ I  N+I+++ +  + V ++EL L PIYE+ +ELL RG+K +NI +++S AT +++ E + +IPPF AI GLG++VA SI++AR +K+FS+ ED K RTK++ T +K + LG+  L+E +Q++LF
 S:  106 IEYNSNLNSLILKINDKLIYDHFIANKLE--ILNILKVWSLPYSNFEIHFENLSSLLNEKHEQAVNEIISHHIQQQKHLEQQISQQQNFYNNQKTN--FNY-YKNPSNKTITKLVDINPLMNNAKIQAYVFLKKIDVLKSGAIAYKLNVIDDSETLTIMTYLPSGEHPLKKFLDELKIDQLIEAEIDIVLDNMSKSGQVPIGKIKKIYCVEDKYA----KKQITPRLELNFHTKMSSLDAIISTQELIDFAVKNQLKTIGITDRNVVQAYPEIAKFSKK-QDLKIIYGLETEELEDQIPLVLNVRDQNLDNATYVIFDIETTGLFPNFDEIIEFGAVIMQNNKQIGEKIQFFVKPIQQINENVTNLTNISQEMVNNAIDEKTALLKIKEIFDDHILVAHNGINFDINFINQRLLKWGLEPLKNPSIDTLMISRAINP-FKSHRLGAICKKYEVDYNDEIAHRADYDAIVLTDVFKVM-KNNLFNDFGITNLNEINTKLQTTMLRNRSFGNWINLYIKNQANVKDMYELVSISHTDMYYTRPTITTGFLANKKDKLIISNSIHESDLINALYSKNDEEIKRLIQ-RYDFITLPSLGSQKHLVYAKKITIENVQKAFKKLIYLALELNKIIIYSSSPYYFFKDDKKFYDVYVNTKGLEGKAHRF--ANEV--YVPDLEYIDQKNAIDELAYLEDEKLINLIINENPVHINSWFDDSIQPLKKGLYAPKMEGVDQKTIDYVYHTAKKIYGENLPTIVEQRIKKELNSIIKHGFSVVYWISHLLVEKSMQDGYGVGSRGSVGSSLVATFLNITDVNPLTPHYLCPNCKKCEFITNADDGFDLAPKSCEQCQTPMLTDGHNIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGVYQAVAHNFIKSIFGETHSYRAGTIGTMAQTSAENTVKKYFENRFSENKIIRDSTVSLYVQKCIDSKRTTGQHPGGIIIVPKEYSIWDFSPYNFPANDINETWKTTHFAFEYLHDSLLKFDILGHDNPTILKLLKDYTGIDERDVPMYDPLVMKSFSDISALNIKPSDVLNE--TTGAISIPEFGTRFVRGMLVDTKPKSFADLIRISGLSHGESVWLGNAQSLIKS-GKLLKDVIACRDDIMTYLIRQNVEPKTAFLIMEDVRKGKKIKPEHQIILKELKVPEWYIESANKIKYMFPKAHATAYVMHAWKFAWYKIYYPLEYYAAFFSVRADNFDLFVINQGKEFIEKTYNDIEQRSKSRDPQKKVSSRELALQPIYEIVIELLARGFKISNISIEQSQATSYVIDKENNAIIPPFIAIQGLGETVANSIIEARNQKVFSTIEDLKNRTKISRTDLKNLRALGVLDHLSETEQLTLF 1442
>gi|188518224|ref|ZP_03003759.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|188998138|gb|EDU67235.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] (1442 aa)
Score = 2467, Expect = 0.0e+00, Identities = 551/1284 (42%), Positives = 824/1284 (64%)
 Q:  173 EKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKIN--KDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIK----RTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQV-ESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQD--IKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEE--SKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIK-NPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLV--EGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      E+ ++ I +H + +++++ +I +   N +K S+F Y ++ +  +TKL D+  M A I+ +F   V K+G  YK V D S+++ I    + K L ELK  ++A+I I +D  N  +G  ++ I  K +  DN + K  R EL HT M++ + +++ +EL F+ +  ++ ITD+  Q++P+  +KK  LK IYG++  +++ IP+ LN D + DATYVIFDIETTGL P +D+IIEFGAI   Q+ + IQ F+ P ++I++ I +T IS E V DA+ K AL+KIK+  + +L+AHNGI FD+ F+N +L + ++ +KNP IDTL ISRAIN   H LG I +KY++DY++ AHRAD DA L +++K +++N + D I LN+IN+ LQ+ L+ R+ G+ + +Y K + ++++Y+L+S S T +  P +     + I+SNS E ++ A S +  ++ I++ +YDFIT+ S   H ++ +   ++ A K+++ +A + NK ++ +S YY + D+ ++ VYVN K L GK +R  NE  +P  +    DE ++L D L+N I+ N  I S D I+P+KE L++P +EG  K  +Y + I+GD +  V+ RI +E+ S+I +G++++YW SHLLV++S+ DGY VGSRGSVGSS+ A ++IT+VNPL PHY+C CK  F N D GFDL  +C +C+ ++ DGHNIPFETF+GF GDK+PDIDLNFS VYQ AH+FIK++FGE  +RAGTI T AEK+A  VK YFE  S+  R++ ++  +KC + KRTTGQHPGGI++VP  ++DF+P+N+PA+D + W TTH AFE LHDSLLKFDILGHDNPTILK+L + T ++  +P +D VM LF+  +L IK + ++N+  TG+ IPEFGT FV+ ML+ TKP+ F+DLIRISGLSHG +VW NA+ LI+ G + DVI+CRDDIM YLI + + P AF IMEDVRKGK + E+Q +L + IP WYIES NKI Y+FPKAHATAYV+ AWK AW+KIY+PL +YA++FS+R  FD+ I G+ I  N+I+++ +  + V ++EL L PIYE+ +ELL RG+K +NI +++S AT +++ + + +IPPF AI GLG++VA SI++AR +K FS+ ED K RTK++ T +K + ELG+  L+E +Q++LF
 S:  165 EQAVNEIINHHIQQKKQLEQQINQQLDYQNNQK--SNFNY-YKNTSNKTITKLIDINPLMNNAKIQAYVFAKKVDVLKSGAIAYKLNVIDDSETLTIMTYLSNSEHPLKKFLDELKIDQLIEAEIDIVLD---NMSKSG---QVPIGKIKKIYTIQDNHIKKTITPRLELNFHTKMSSLDAIISAQELIDFAVKNQLKTIGITDRNVVQSYPEIAKFSKK-QDLKIIYGLETEELEEQIPLALNVRDQNLDDATYVIFDIETTGLFPNFDEIIEFGAIIMQNNKQIGDKIQFFVKPIQEINENITNLTNISQEMVNDAIDEKTALLKIKEIFANHILVAHNGISFDINFINQRLLKWGLEPLKNPSIDTLMISRAINP-FKSHRLGAICKKYEVDYNDEVAHRADYDAMVLADVFK-IMKNSLVNDFEIINLNQINTKLQSLMLKNRSFGNWVNLYIKTQANVKDMYELVSISHTDMYYTRPTITTSFLANKKDKLIISNSVHESDLINALYSKSDDEIKSIMQ-RYDFITLPSIGSQKHLVYAQKMTLENVQKAFKKLVSLALESNKPIIYSSSPYYFLKDDKKFYDVYVNTKGLEGKSHRF--ANE--EYVPDLEYVDQKSAIDELAYLEDENLINLIINENPQIINSWFDDKIQPLKEGLYAPKMEGVDQKTIDYVYHTAKKIYGDNLPTIVEQRIKKELDSIIKHGFSVVYWISHLLVEKSMQDGYGVGSRGSVGSSLVATFLNITDVNPLAPHYLCPKCKKCEFITNADDGFDLVPKDCEQCQIQMLTDGHNIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGVYQAVAHNFIKSIFGETHSYRAGTIGTMAEKSAENAVKKYFENRFSENQIVRDSTVSLYVQKCIDSKRTTGQHPGGIIIVPKEYSIWDFSPYNFPANDINETWKTTHFAFEYLHDSLLKFDILGHDNPTILKLLKDYTGIDDRDVPMYDPLVMKLFSDISALNIKPSDVLNE--TTGAISIPEFGTRFVRGMLVDTKPKSFADLIRISGLSHGESVWLGNAQSLIKS-GKLLKDVIACRDDIMTYLIRQNVEPKTAFLIMEDVRKGKKIKPEHQSILKELKIPEWYIESANKIKYMFPKAHATAYVMHAWKFAWYKIYHPLEYYAAFFSVRADNFDLFVINQGKEFIEKTYNDIEQRSKSRDPQKKVSSRELALQPIYEIVIELLARGFKISNISIEQSQATSYVIDKQNNAIIPPFVAIQGLGETVANSIIEARNQKAFSTIEDLKNRTKISRTDLKNLRELGVLDHLSETEQLTLF 1442
>gi|70726651|ref|YP_253565.1| DNA polymerase III PolC [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] >gi|123660050|sp|Q4L5W6|DPO3_STAHJ DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|68447375|dbj|BAE04959.1| DNA polymerase III alpha chain PolC-type [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] (1438 aa)
Score = 2463, Expect = 0.0e+00, Identities = 555/1377 (40%), Positives = 855/1377 (62%)
 Q:  81 DTYNQ-EDILNYLIYFVNHN-IEQKQKGTSEKKELLY---VLKYNMGIKKPIISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKT-IDIISDHKNKIQEKIK------NEITEVKRSSNAKKTDSSFTY----KFRKSVTGDVTK-LSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKE---GVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRG-WIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      DT NQ E + Y + + H + K KG ++K L+  VLK    +++ N I ++ +  + C  ++ FRK   GF  + + D+ + D ++ + IQE+ +    E E ++ AK+ D++ +   + K + D K + + E   IEG IF I+  K+G I + VTDY+DS+V+K +F +K NKD L  K  G WV+A+ I+ D +  + L+ ++ I + K+ + D A KR E  HT+M+ +G+ NI   +++ G+ ++A+TD  Q FPD + A+K + +K IYG++ ++D +PI   D + +ATYV+FD+ETTGLS YD+IIE A+K  G ++ + F NP EK+S+ I +T I+++ + DA +I+E L + K+++GD++ +AHN  FD+ F++  E    N +IDTL++SR IN +  H L +A+KY ++  TQ HRA D E  I+ +M++ K  +  +IN L N+  +R R + +T+ + + ++NL+K++S SL  +  P++   NE+  +V + EGE+F A M  Q +E I K YDFI + P+ +  I RE+ +  + + +RI+K    V+AT + +YL E D + ++ + A  G  NR    + LP+ +FRTTDE+ DEF FL +  ++IVV N+N +A I+ I PIK+ L +P ++GA++++++L Y + ++G+ +  V R+++E++S+I NG+++IY S LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHYIC NCK  F + +V SGFDLP+ C C ++L +G +IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH++ K +FGE++VFRAGTI T AEKTA+GYVK Y + + ++ R AEI R+ K C VKRTTGQHPGGI+VVP  D+YDFTP YPADD++ W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D + M +F+S +SL +  I + KTG+ G+PEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI   +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AFK ME VRKGKGL EE  + +NN+P WY++SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++PL++YASYF+IR  FD+ +++ + I N + ++ + +   + KE D++ + E+ E+ RG++  I L+KS A DF++EGD LIPPF ++ GLG++VA IV+ARE+ F SKED K+ ++  ++ +++LG  +L + Q+S+F+
 S:  84 DTSNQDEHAIKYFGHCIEHTALSPKVKGQLKQKRLIMSGNVLK--------VMTSNDIERNHFD---KVCNGSLVKAFRKC----GFDIDKVVFETDDSSSYDDLASLEAHIQEEDEKSAREATEKIEKIKAEKAKQQDNNESNVDKCQIGKPIQIDNIKPIESIIEEEFKVAIEGVIFDINLKELKSGRHIVELKVTDYTDSLVLK-MFTRK-NKDDLDHFKALSVGKWVRAQGRIEEDTF----VRDLVMMMTDIEEIKKTPKQDKAEEKRVEFHLHTSMSQMDGIPNISAYVNQAAKWGHKAIAVTDHNVVQAFPDAHGAAEK-NGIKMIYGMEGMLVDDGVPIAYKPTDRDLKEATYVVFDVETTGLSNQYDQIIELAAVKVKDGEIIDKFERFSNPHEKLSETIINLTHITDDMLTDAPEIEEVLTEFKEWVGDAIFVAHNA-SFDMGFIDTGYERLGFGPSTNGVIDTLELSRTINTEYGKHGLNFLAKKYGVEL--TQHHRAIYDTESTAYIFIKMVQQMKELGVTNHKDINQKLSNEDAYKRARPTHVTLIVQTQEGLKNLFKIVSASLVKYYYRTPRIPRSLLNEYREGILVGTACDEGELFTAVMQRDQSEVEKIAK-YYDFIEVQPPKLYQDLIDRELIRDTETLYEIYERILKAGESTGIPVIATGNAHYLYEHDAIARKILI-ASQPGNPLNR--------STLPEAHFRTTDEMLDEFHFLGEEK-AHEIVVKNTNELADRIEKVI-PIKDQLFTPRMDGANEEIRELSYTNAKKLYGEDLPQIVIDRLEKELASIIGNGFSVIYLISQRLVKKSLDDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYICPNCKTSEFFDDGSVGSGFDLPDKQCSTCGAELIKEGQDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPNAHNYTKVLFGEDKVFRAGTIGTVAEKTAFGYVKGYLND-QGIHKRGAEIDRLVKGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIYDFTPIQYPADDQSASWMTTHFDFHSIHDNVLKLDILGHDDPTMIRMLQDLSGIDPKTIPVDDKETMQIFSSPESLGVTEEEI--LCKTGTFGVPEFGTGFVRQMLEDTKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAQELIRSGICDLSSVIGCRDDIMVYLMYAGLEPSMAFKTMESVRKGKGLTEEMIDAMKENNVPDWYLDSCLKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHHPLYYYASYFTIRASDFDLITMIKDKESIKNTVKDMYSRYMD------LGKKEKDVLTVLEIMNEMAHRGFRMQPISLEKSQAFDFIIEGDTLIPPFISVPGLGENVAKRIVEAREDGPFLSKEDLNKKAGLSQKIIEYLDDLGSLPNLPDKAQLSIFD 1437
>gi|171920237|ref|ZP_02690314.2| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|171902634|gb|EDT48923.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] (1442 aa)
Score = 2463, Expect = 0.0e+00, Identities = 568/1340 (42%), Positives = 854/1340 (63%)
 Q:  117 LKYNMGIKKPI--ISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYIL----DEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALF--GKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQID-MYENNDI-TGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQV-ESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQD--IKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNA--RNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIK-NPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLV--EGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      ++YN +  I I++ I+ H++ N E I K L+ +  +++   +LS +L  ++  DII++H + Q+ ++ +I++ +  N +KT+ F Y ++ S  +TKL D+  M A I+ +F   V K+G  YK V D S+++ I   G+  K L ELK  ++A+I I +D M ++ + G I++I I  E    + R EL HT M++ +G+++ +EL F+ +  ++ ITD+  Q +P+  +KK  LK IYG++  ++ IP+VLN D + DATYVIFDIETTGL P +D+IIEFGAI   Q+ + IQ F+ P ++I++ I +T IS E V +A+ K AL+KIK+  + +L+AHNGI FD+ F+N +L + ++ +KNP IDTL ISRAIN   H LG I +KY++DY++ AHRAD DA L + +K +++N + D I LN+IN+ LQ+ L+ R+ G+ + +Y K + ++++Y+L+S S T +  P +     + I+SNS E ++ A S +  ++ II+ +YDFIT+ S   H ++ +   ++ A K+++ +A + NK ++ +S YY + D+ ++ VYVN K L GK +R  NE  +P  +    DE ++L D L+N I+ N  I S D I+P+KE L++P +EG  K  +Y + I+GD +  V+ RI +E+ S+I +G++++YW SHLLV++S+ DGY VGSRGSVGSS+ A ++IT+VNPL PHY+C NCK  F N D GFDL  +C +C+ ++ DGHNIPFETF+GF GDK+PDIDLNFS VYQ AH+FIK++FGE  +RAGTI T A+ +A  VK YFE   N  R++ ++  +KC + KRTTGQHPGGI++VP  ++DF+P+N+PA+D + W TTH AFE LHDSLLKFDILGHDNPTILK+L + T ++  +P +D VM F+  +L IK + ++N+  TG+ IPEFGT FV+ ML+ TKP+ F+DLIRISGLSHG +VW NA+ LI+ G + DVI+CRDDIM YLI + + P AF IMEDVRKGK + E+Q +L + +P WYIES NKI Y+FPKAHATAYV+ AWK AW+KIYYPL +YA++FS+R  FD+ I G+ I  N+I+++ +  + V ++EL L PIYE+ +ELL RG+K +NI +++S AT +++ + + +IPPF AI GLG++VA SI++AR +K+FS+ ED K RTK++ T +K + ELG+  L+E +Q++LF
 S:  106 IEYNSNLNSLILKINDKLIYDHFIANKLE--ILKILKVWSLPYSNFQIHFENLSSLLNKNHEQAVNDIINNHIEQ-QKHLEQQISQQQNFYNNQKTN--FNY-YKNSSNKTITKLVDINPLMNNAKIQAYVFLKKIDVLKSGAIAYKLNVIDDSETLTIMTYLPSGEHPLKKFLDELKIDQLIEAEIDIVLDNMSKSGQVPIGKIKKIYCI----EDKHAKKQITPRLELNFHTKMSSLDGIISAQELIDFAVKNQLKTIGITDRNVVQAYPEIAKFSKK-QDLKIIYGLETEELEDQIPLVLNVRDQNLDDATYVIFDIETTGLFPNFDEIIEFGAIIMQNNKQIGDKIQFFVKPIQEINENITNLTNISQEMVNNAIDEKTALLKIKEIFDNHILVAHNGINFDINFINQRLLKWGLEPLKNPSIDTLMISRAINP-FKSHRLGAICKKYEVDYNDEVAHRADYDAMVLADAFK-IMKNSLVNDFEIINLNQINTKLQSLMLKNRSFGNWVNLYIKTQANVKDMYELVSISHTDMYYTRPTITTSFLANKKDKLIISNSVHESDLINALYSKSDDEIKSIIQ-RYDFITLPSIGSQKHLVYVKKITLENVQKAFKKLVSLALELNKIIIYSSSPYYFLKDDKKFYDVYVNTKGLEGKSHRF--ANE--EYVPDLEYVDQKSAIDELAYLEDENLINLIINENPQIINSWFDDKIQPLKEGLYAPKMEGVDQKTIDYVYHTAKKIYGDNLPTIVEQRIKKELDSIIKHGFSVVYWISHLLVEKSMQDGYGVGSRGSVGSSLVATFLNITDVNPLTPHYLCPNCKKCEFITNADDGFDLVPKDCEQCQIQMLTDGHNIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGVYQAVAHNFIKSIFGETHSYRAGTIGTMAQTSAENTVKKYFENRFNENKIIRDSTVSLYVQKCIDSKRTTGQHPGGIIIVPKEYSIWDFSPYNFPANDINETWKTTHFAFEYLHDSLLKFDILGHDNPTILKLLKDYTGIDERDVPMYDPLVMKSFSDISALNIKPSDVLNE--TTGAISIPEFGTRFVRGMLVDTKPKSFADLIRISGLSHGESVWLGNAQSLIKS-GKLLKDVIACRDDIMTYLIRQNVEPKTAFLIMEDVRKGKKIKPEHQIILKELKVPEWYIESANKIKYMFPKAHATAYVMHAWKFAWYKIYYPLEYYAAFFSVRADNFDLFVINQGKEFIEKTYNDIEQRSKSRDPQKKVSSRELALQPIYEIVIELLARGFKISNISIEQSQATSYVIDKQNNAIIPPFIAIQGLGETVANSIIEARNQKVFSTIEDLKNRTKISRTDLKNLRELGVLDHLSETEQLTLF 1442
>gi|13357937|ref|NP_078211.1| DNA polymerase III PolC [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|170762156|ref|YP_001752460.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|13959349|sp|Q9PQB4|DPO3_UREPA DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|11279168|pir||C82898 DNA polymerase III alpha chain 1 UU377 [imported] - Ureaplasma urealyticum >gi|6899360|gb|AAF30786.1|AE002135_2 DNA polymerase III alpha chain 1 [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|168827733|gb|ACA32995.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] (1442 aa)
Score = 2461, Expect = 0.0e+00, Identities = 564/1340 (42%), Positives = 852/1340 (63%)
 Q:  117 LKYNMGIKKPI--ISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEK---TIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALF--GKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQID-MYENNDI-TGLIEEISIISKPKEFIRH-DNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQV-ESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQD--IKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNA--RNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIK-NPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLV--EGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      ++YN +  I I++ I+ H++ N E I  L+ +  +++   +LS +L+EK  ++ I H + Q+ ++ +I++ +  N +K ++F Y ++   +TKL D+  M A I  +F   + K+G  YK V D S+++ I   G+  K L ELK  ++A+I I +D M ++ + G I++I +    +H  + R EL HT M++ + +++ +EL F+ +  ++ ITD+  Q +P+  +KK  LK IYG++  ++ IP+VLN D + +ATYVIFDIETTGL P +D+IIEFGA+   Q+ E IQ FI P ++I++ + +T IS E V +A+ K AL+KIK+  D +L+AHNGI FD+ F+N +L + ++ +KNP IDTL ISRAIN   H LG I +KY++DY++ AHRAD DA L +++K M +N  D I L+EIN+ LQ  L+ R+ G+ I +Y KN+ ++++Y+L+S S T +  P +     + I+SNS E ++ A S  + ++ +I+ +YDFIT+ S   H ++ +   ++ A K++I +A + NK ++ +S YY + D+ ++ VYVN K L GK +R  NE+  +P  +    DE ++L D L+N I+ N +I S D +I+P+KE L++P +EG  K  +Y + I+G+ +  V+ RI +E++S+I +G++++YW SHLLV++S+ DGY VGSRGSVGSS+ A ++IT+VNPL PHY+C NCK  F N D GFDL  +C +C++ + DGHNIPFETF+GF GDK+PDIDLNFS VYQ AH+FIK++FGE  +RAGTI T A+ +A  VK YFE   N  R++ ++  +KC + KRTTGQHPGGI++VP  ++DF+P+N+PA+D + W TTH AFE LHDSLLKFDILGHDNPTILK+L + T ++  +P +D VM F+  +L IK + ++N+  TG+ IPEFGT FV+ ML+ TKP+ F+DLIRISGLSHG +VW NA+ LI+ G + DVI+CRDDIM YLI + + P AF IMEDVRKGK + E+Q +L + +P WYIES NKI Y+FPKAHATAYV+ AWK AW+KIYYPL +YA++FS+R  FD+ I G+ I  N+I+++ +  + V ++EL L PIYE+ +ELL RG+K +NI +++S AT +++ E + +IPPF AI GLG++VA SI++AR +K+FS+ ED K RTK++ T +K + LG+  L+E +Q++LF
 S:  106 IEYNSNLNSLILKINDKLIYDHFIANKLE--ILNILKVWSLPYSNFEIHFENLSSLLNEKHEQAVNEIISHHIQQQKHLEQQISQQQNFYNNQK--ANFNY-YKNPSNKTITKLIDINPLMNNAKIRAYVFLKKIDILKSGAIAYKLNVIDDSETLTIMTYLPSGEHPLKKFLDELKIDQLIEAEIDIVLDNMSKSGQVPIGKIKKICCVED-----KHVKKQITPRLELNFHTKMSSLDAIISTQELIDFAVKNQLKTIGITDRNVVQAYPEIAKFSKK-QDLKIIYGLETEELEDQIPLVLNVRDQNLDNATYVIFDIETTGLFPNFDEIIEFGAVIMQNNKQIGEKIQFFIKPIQQINENVTNLTNISQEMVNNAIDEKTALLKIKEIFDDHILVAHNGINFDINFINQRLLKWGLEPLKNPSIDTLMISRAINP-FKSHRLGAICKKYEVDYNDESAHRADYDAIVLADVFKVM-KNNLFNDFGITNLSEINTKLQTTMLKNRSFGNWINLYIKNQANVKDMYELVSISHTDMYYTRPTITTSFLANKKDKLIISNSIHESDLINALYSKNDEEIKRLIQ-RYDFITLPSLGSQKHLVYAKKITIENVQKAFKKLIYLALELNKIIIYSSSPYYFFKDDKKFYDVYVNTKGLEGKAHRF--ANEV--YVPDLEYIDQKNAIDELAYLEDEKLINLIINENPVHINSWFDDSIQPLKEGLYAPKMEGVDQKTIDYVYHTAKKIYGENLPTIVEQRIKKELNSIIKHGFSVVYWISHLLVEKSMQDGYGVGSRGSVGSSLVATFLNITDVNPLTPHYLCPNCKKCEFITNADDGFDLAPKSCEQCQTPMLTDGHNIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGVYQAVAHNFIKSIFGETHSYRAGTIGTMAQTSAENTVKKYFENRFNENKIIRDSTVSLYVQKCIDSKRTTGQHPGGIIIVPKEYSIWDFSPYNFPANDINETWKTTHFAFEYLHDSLLKFDILGHDNPTILKLLKDYTGIDERDVPMYDPLVMKSFSDISALNIKPSDVLNE--TTGAISIPEFGTRFVRGMLVDTKPKSFADLIRISGLSHGESVWLGNAQSLIKS-GKLLKDVIACRDDIMTYLIRQNVEPKTAFLIMEDVRKGKKIKPEHQIILKELKVPEWYIESANKIKYMFPKAHATAYVMHAWKFAWYKIYYPLEYYAAFFSVRADNFDLFVINQGKEFIEKTYNDIEQRSKSRDPQKKVSSRELALQPIYEIVIELLARGFKISNISIEQSQATSYVIDKENNAIIPPFIAIQGLGETVANSIIEARNQKVFSTIEDLKNRTKISRTDLKNLRVLGVLDHLSETEQLTLF 1442
>gi|172057851|ref|YP_001814311.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Exiguobacterium sibiricum 255-15] >gi|171990372|gb|ACB61294.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Exiguobacterium sibiricum 255-15] (1431 aa)
Score = 2460, Expect = 0.0e+00, Identities = 517/1299 (39%), Positives = 808/1299 (62%)
 Q:  160 YGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNE-ITEVKR--------SSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLE-NQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGW-IEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      YGF K   + E + +  + +++ ++K E I E KR     +  +   + K + +V + + E +  I G +F +  ++G I+ + +TDY+DS+V+K   + + +LS +K+G+W++  ++ D +  D+ +I ++S +  E   A KR EL H+ M+ + ++N+ + + ++ G+ +VAITD  Q+FPD Y  KK + +K +YG++ N+++ + + + D ++ AT+V+FD+ETTGLS Y+KIIE A+K + G ++ + F +P+ +S   +T I++E V+   ++ + + D+ G S+L+AHN  FD+ FLN L   +  P+IDTL+++R +  + H L +A+++ I+  TQ HRA DAE  + ++L+  ++ ++KT  +N + D R R  + TVY KN  ++NLY+LIS + T +   +     + I+ ++  GE+F+AA++ + + L +++ YDFI I P + H I REI +  + + IK++I++A + +  VAT + +YL++ D Y V + +  G N L   +  LP +FRTT E+ +F FL P +  +V+TNS +A  + NI I + L +P IEGA ++++ L Y ++ I+GD +  V+AR+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS+ A + +ITEVNPL PHY+C NCK  F + +V SGFDLP+ C C  L DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ KAH + K +FG++ V+RAGTI T AEKTAYGYVK Y E+ +N RNAE+ R+   VKRTTGQHPGGI+VVP  D+YD +P +PADD  +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + + TIP D +VM +F+ST+S+ +  I+  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA LI   + DVI CRDDIMVYLI G+ P +AFKIME VRKGKGL+ E ++ + +N++P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA++K+++P+++YASYF++R  FDI ++ G + +  + +IK+K   +A K+K  L + E+ALE++ RG+ F+ +DL KS A++FL++GD L+PPF A+ GLG + A IV+AR+  F SKED +KR K++ + ++ ++ LG  L +++Q+SLF+ 
 S:  153 YGFPK-----FVCEPVVQMDQTEQEELRNQVKQEDIDEAKRMLELQFKREQSRDDDEGPIDIRIGKPIQDEVVPIKTIQDEERRIAIRGLVFAAESRELRSGKTIFTFKLTDYTDSLVVKMFARDETDVKILSAIKKGMWIQVAGRVEFDTFLR-DLCMMIAQLSEVKM--ELPADPWAGEKRVELHAHSQMSQMDAVMNVTKYVERAAAWGHPAVAITDHAGAQSFPDAYYAGKK-NDIKILYGIEANVVNDGVQVAYHPVDQELEKATFVVFDVETTGLSAMYNKIIELAAVKIYDGDVIDKFEAFADPKHLLSATTIDLTGITDEMVRGKPDPEQVVKEFMDWAGGSILVAHNA-SFDIGFLNATLRSGNHEESTLPVIDTLELARVLMPSLKNHRLNTLAKRFDIEL--TQHHRAIYDAEATGYLMLKLLQMADEMFNMKTHLSLNREMGKDISRARPYHA--TVYAKNRTGLKNLYQLISLAHTKHVHRVVRTPRSQLVAHRDGLIIGSACDNGEVFDAALNKSDEDLAKVMR-FYDFIEIQPPAMYGHLIEREIVQNELELRELIKKVIRVAEENDILPVATGNVHYLDQHDATYREVLIRTQ---GGANML----NMRKQLPPAHFRTTQEMMSDFKFLG-PDVSERLVITNSQQVAGWFE-NIDIIPKDLFTPKIEGADEEVRSLSYDMAHQIYGDVLPEIVEARLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLDDGYLVGSRGSVGSSLVATMTEITEVNPLPPHYVCPNCKESEFFDDGSVGSGFDLPDKTCKTCDVPLIKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPKAHAYTKVLFGDDYVYRAGTIGTIAEKTAYGYVKGYQSEND-LNYRNAEVDRLVSGVTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIYDISPIQFPADDMGSEWKTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTMIRMLQDLSGRDPKTIPVDDAEVMKIFSSTESIGVTPEQIDS--KTGTLGIPEFGTKFVRQMLEETKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNASELIYNGTCELKDVIGCRDDIMVYLIYAGLEPSLAFKIMESVRKGKGLSIEMEEAMIENHVPLWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYYKVHHPMYYYASYFTVRAGDFDIGAMNKGSAAVRKVLQDIKDK----GFEATAKDK--GLYTVLEIALEMIERGFTFSKVDLYKSSASEFLIDGDALLPPFDAVTGLGTNAAKQIVEARKGGEFLSKEDLQKRAKLSKSIIETLDNLGCLEGLPDENQLSLFDL 1431
>gi|188024469|ref|ZP_02997117.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188018579|gb|EDU56619.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] (1442 aa)
Score = 2460, Expect = 0.0e+00, Identities = 550/1284 (42%), Positives = 823/1284 (64%)
 Q:  173 EKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKIN--KDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIK----RTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQV-ESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQD--IKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEE--SKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIK-NPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLV--EGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      E+ ++ I +H + +++++ +I +   N +K S+F Y ++ +  +TKL D+  M A I+ +F   V K+G  YK V D S+++ I    + K L ELK  ++A+I I +D  N  +G  ++ I  K +  DN + K  R EL HT M++ + +++ +EL F+ +  ++ ITD+  Q++P+  +KK  LK IYG++  +++ IP+ LN D + DATYVIFDIETTGL P +D+IIEFGAI   Q+ + IQ F+ P ++I++ I +T IS E V DA+ K AL+KIK+  + +L+AHNGI FD+ F+N +L + ++ +KNP IDTL I RAIN   H LG I +KY++DY++ AHRAD DA L +++K +++N + D I LN+IN+ LQ+ L+ R+ G+ + +Y K + ++++Y+L+S S T +  P +     + I+SNS E ++ A S +  ++ I++ +YDFIT+ S   H ++ +   ++ A K+++ +A + NK ++ +S YY + D+ ++ VYVN K L GK +R  NE  +P  +    DE ++L D L+N I+ N  I S D I+P+KE L++P +EG  K  +Y + I+GD +  V+ RI +E+ S+I +G++++YW SHLLV++S+ DGY VGSRGSVGSS+ A ++IT+VNPL PHY+C CK  F N D GFDL  +C +C+ ++ DGHNIPFETF+GF GDK+PDIDLNFS VYQ AH+FIK++FGE  +RAGTI T AEK+A  VK YFE  S+  R++ ++  +KC + KRTTGQHPGGI++VP  ++DF+P+N+PA+D + W TTH AFE LHDSLLKFDILGHDNPTILK+L + T ++  +P +D VM LF+  +L IK + ++N+  TG+ IPEFGT FV+ ML+ TKP+ F+DLIRISGLSHG +VW NA+ LI+ G + DVI+CRDDIM YLI + + P AF IMEDVRKGK + E+Q +L + IP WYIES NKI Y+FPKAHATAYV+ AWK AW+KIY+PL +YA++FS+R  FD+ I G+ I  N+I+++ +  + V ++EL L PIYE+ +ELL RG+K +NI +++S AT +++ + + +IPPF AI GLG++VA SI++AR +K FS+ ED K RTK++ T +K + ELG+  L+E +Q++LF
 S:  165 EQAVNEIINHHIQQKKQLEQQINQQLDYQNNQK--SNFNY-YKNTSNKTITKLIDINPLMNNAKIQAYVFAKKVDVLKSGAIAYKLNVIDDSETLTIMTYLSNSEHPLKKFLDELKIDQLIEAEIDIVLD---NMSKSG---QVPIGKIKKIYTIQDNHIKKTITPRLELNFHTKMSSLDAIISAQELIDFAVKNQLKTIGITDRNVVQSYPEIAKFSKK-QDLKIIYGLETEELEEQIPLALNVRDQNLDDATYVIFDIETTGLFPNFDEIIEFGAIIMQNNKQIGDKIQFFVKPIQEINENITNLTNISQEMVNDAIDEKTALLKIKEIFANHILVAHNGISFDINFINQRLLKWGLEPLKNPSIDTLMILRAINP-FKSHRLGAICKKYEVDYNDEVAHRADYDAMVLADVFK-IMKNSLVNDFEIINLNQINTKLQSLMLKNRSFGNWVNLYIKTQANVKDMYELVSISHTDMYYTRPTITTSFLANKKDKLIISNSVHESDLINALYSKSDDEIKSIMQ-RYDFITLPSIGSQKHLVYAQKITLENVQKAFKKLVSLALESNKPIIYSSSPYYFLKDDKKFYDVYVNTKGLEGKSHRF--ANE--EYVPDLEYVDQKSAIDELAYLEDENLINLIINENPQIINSWFDDKIQPLKEGLYAPKMEGVDQKTIDYVYHTAKKIYGDNLPTIVEQRIKKELDSIIKHGFSVVYWISHLLVEKSMQDGYGVGSRGSVGSSLVATFLNITDVNPLAPHYLCPKCKKCEFITNADDGFDLVPKDCEQCQIQMLTDGHNIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGVYQAVAHNFIKSIFGETHSYRAGTIGTMAEKSAENAVKKYFENRFSENQIVRDSTVSLYVQKCIDSKRTTGQHPGGIIIVPKEYSIWDFSPYNFPANDINETWKTTHFAFEYLHDSLLKFDILGHDNPTILKLLKDYTGIDDRDVPMYDPLVMKLFSDISALNIKPSDVLNE--TTGAISIPEFGTRFVRGMLVDTKPKSFADLIRISGLSHGESVWLGNAQSLIKS-GKLLKDVIACRDDIMTYLIRQNVEPKTAFLIMEDVRKGKKIKPEHQSILKELKIPEWYIESANKIKYMFPKAHATAYVMHAWKFAWYKIYHPLEYYAAFFSVRADNFDLFVINQGKEFIEKTYNDIEQRSKSRDPQKKVSSRELALQPIYEIVIELLARGFKISNISIEQSQATSYVIDKQNNAIIPPFVAIQGLGETVANSIIEARNQKAFSTIEDLKNRTKISRTDLKNLRELGVLDHLSETEQLTLF 1442
>gi|125718854|ref|YP_001035987.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus sanguinis SK36] >gi|166217455|sp|A3CQI2|DPO3_STRSV DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|125498771|gb|ABN45437.1| DNA polymerase III polC-type, putative [Streptococcus sanguinis SK36] (1462 aa)
Score = 2454, Expect = 0.0e+00, Identities = 515/1317 (39%), Positives = 833/1317 (63%)
 Q:  141 DQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSK-----HHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQ---EKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVT------GDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIIS--KPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHRE-IYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKY--NELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      D E  K +L + + L YGF +   H  + ++ + +++  +Q  E+  + +++ +  +  ++ ++ RK+     ++T + ++ E   EG +F +++ VT+TG + + +TDY+ S ++   +    +K+G W++ + +++++ +  D+T ++++ ++ + K+ +    KR E  HTNM+ + L ++E+  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y AKK + ++ IYG++ NI++ +PIV N D ++SDATYV+FD+ETTGLS Y+ +I+ A K HKG +   FINP  +S   +T I++E V++A +++ L + ++F DSVL+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + ++++I +  H A+ DAE  LL I+ + + +  + L ++N++L ++  ++ R  T+Y KN+ ++N++KL+S S T F+G P++   +   I+ ++ +EGE+++A +S    ++ K YDFI + P +  I +E I + ++ I+ +I++ ++ K V+AT + +Y+  +E+Y + V +  G  NR  + N   LPK +FRTT+E+ DEF+FL + L  +V+TN N +A  + ++ +K L++P I+ A + + +L YQK++ I+G+ + + V RI++E++S++ NG+A+IY S +LV++S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNPL PHY+C C+Y F + + SGFD+P+ +CP+C KL +G +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FG E FRAGT+ T A KTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A+  VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T +W TTH F + +++LK D+LGHD+PT+++ L + + ++ + IP D VM LF+ TD L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI++  +S VI CRDDIMVYL+ KG+ P +AF IME VRKG L +EE  Y  + +NN+P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+++Y +YFSIR K FDIK++ G  + +++EI EK N +   N E+DL  E+ E+L RG+KF +DL KS AT+FL+EGD LIPPFSA+DGLGD+VA +V+AREE F SK + +KR +++T ++ M+++GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  133 DTEHFRKNHLPNLSQQLVKYGFPQLTCLVQHSDELTQQQAENFQAENDKIVQAANEEALKAMESLQQMAPPPEEKPAYDFQARKAAAKPKLDKAEITPMIEVQTEENRLVFEGMVFDLEQKVTRTGRVLLNFKMTDYTSSFSLQKWMKNEEEAKKFDMIKKGAWLRVRGNVEMNNF-TRDLTMNVQDVQAVTHYERKDLMPEGQ---KRVEFHAHTNMSTMDALPEVEEIVATAAKWGHKAVAITDHGNVQSFPHGYKAAKK-AGIQLIYGMEANIVEDRVPIVYNEVDMELSDATYVVFDVETTGLSAVYNDLIQVAASKMHKGNIIAEFDEFINPGHPLSAFTTDLTGITDEHVRNAKPLEQVLKEFQEFCQDSVLVAHNA-TFDVGFMNVNYERHGLPKIIQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFQIALE--HHHMANYDAEATGRLLFIFIKDVAEK--HGVTNLKDLNTDLVDENSYKKARVKHATIYVKNQTGLKNIFKLVSLSNTKYFEGVPRIPRTVLDAHREGLILGSACSEGEVYDAVVSQGVDAAVEVAK-YYDFIEVMPPAIYEPLIAKEQIKDQEELQTIIRNLIEVGDRLGKPVLATGNVHYIEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGHGENAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGED-LAKKLVITNPNQLAETFEP-VEVVKGDLYTPFIDKAEETVAELTYQKAFEIYGNPLPDIVDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVQRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPLSPHYVCGKCQYSEFITDGSYGSGFDMPDKDCPECGHKLSKNGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGEDQPSAHLDVRDIFGSEYAFRAGTVGTVAAKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVERLAQGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTAEWQTTHFNFHDIDENVLKLDVLGHDDPTMIRKLQDLSGIDPNDIPMDDAGVMALFSGTDILGVTQEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVDETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKQGIADLSTVIGCRDDIMVYLMHKGLDPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNGYIAAMKENNVPEWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVMMALRVAYFKVHHPIYYYCAYFSIRAKAFDIKTMSGGLDAVKRRMSEIAEKRKNNEA----SNVEIDLYTTLEIVNEMLERGFKFGKLDLYKSHATEFLIEGDTLIPPFSAMDGLGDNVARQVVRAREEGEFLSKTELRKRGGLSSTLVEKMDDMGILGNMPEDNQLSLFD 1459
>gi|188524415|ref|ZP_03004436.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|188530975|ref|ZP_03005237.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Ureaplasma urealyticum serovar 4 str. ATCC 27816] >gi|195659873|gb|EDX53253.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] (1442 aa)
Score = 2454, Expect = 0.0e+00, Identities = 552/1284 (42%), Positives = 824/1284 (64%)
 Q:  173 EKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKIN--KDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIK----RTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQV-ESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQD--IKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEE--SKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIK-NPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLV--EGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      E+ ++ I +H + Q++++ +I +   N +K S+F Y ++ +  +TKL D+  M A I+ +F   V K+G  YK V D S+++ I    + K L ELK  ++A+I I +D  N  +G  ++ I  K +  DN + K  R EL HT M++ + +++ +EL F+ +  ++ ITD+  Q++P+  +KK  LK IYG++  +++ IP+ LN D + DATYVIFDIETTGL P +D+IIEFGAI   Q+ + IQ F+ P ++I++ I +T IS E V DA+ K AL+KIK+  + +L+AHNGI FD+ F+N +L + ++ +KNP IDTL ISRAIN   H LG I +KY++DY++ AHRAD DA L +++K +++N + D I LN+IN+ LQ+ L+ R+ G+ + +Y K + ++++Y+L+S S T +  P +     + I+SNS E ++ A S +  ++ I++ +YDFIT+ S   H ++ +   ++ A K+++ +A + NK ++ +S YY + D+ ++ VYVN K L GK +R  NE  +P  +    DE ++L D L+N I+ N  I S D I+P+KE L++P +EG  K  +Y + I+GD +  V+ RI +E+ S+I +G++++YW SHLLV++S+ DGY VGSRGSVGSS+ A ++IT+VNPL PHY+C CK  F N D GFDL  +C +C+ ++ DGHNIPFETF+GF GDK+PDIDLNFS VYQ AH+FIK++FGE  +RAGTI T AEK+A  VK YFE  S+  R++ ++  +KC + KRTTGQHPGGI++VP  ++DF+P+N+PA+D + W TTH AFE LHDSLLKFDILGHDNPTILK+L + T ++  +P +D VM LF+  +L IK + ++N+  TG+ IPEFGT FV+ ML+ TKP+ F+DLIRISGLSHG +VW NA+ LI+ G + DVI+CRDDIM YLI + + P AF IMEDVRKGK + E+Q +L + IP WYIES NKI Y+FPKAHATAYV+ AWK AW+KIY+PL +YA++FS+R  FD+ I G+ I  N+I+++ +  + V ++EL L PIYE+ +ELL RG+K +NI +++S AT +++ + + +IPPF AI GLG++VA SI++AR +K FS+ ED K RTK++ T +K + ELG+  L+E +Q++LF
 S:  165 EQAVNEIINHHIQQQKQLEQQINQQLDYQNNQK--SNFNY-YKNTSNKTITKLIDINPLMNNAKIQAYVFAKKVDVLKSGAIAYKLNVIDDSETLTIMTYLSNSEHPLKKFLDELKIDQLIEAEIDIVLD---NMSKSG---QVPIGKIKKIYTIQDNHIKKTITPRLELNFHTKMSSLDAIISAQELIDFAVKNQLKTIGITDRNVVQSYPEIAKFSKK-QDLKIIYGLETEELEEQIPLALNVRDQNLDDATYVIFDIETTGLFPNFDEIIEFGAIIMQNNKQIGDKIQFFVKPIQEINENITNLTNISQEMVNDAIDEKTALLKIKEIFANHILVAHNGISFDINFINQRLLKWGLEPLKNPSIDTLMISRAINP-FKSHRLGAICKKYEVDYNDEVAHRADYDAMVLADVFK-IMKNSLVNDFEIINLNQINTKLQSLMLKNRSFGNWVNLYIKTQANVKDMYELVSISHTDMYYTRPTITTSFLANKKDKLIISNSVHESDLINALYSKSDDEIKSIMQ-RYDFITLPSIGSQKHLVYAQKITLENVQKAFKKLVSLALESNKPIIYSSSPYYFLKDDKKFYDVYVNTKGLEGKSHRF--ANE--EYVPDLEYVDQKSAIDELAYLEDENLINLIINENPQIINSWFDDKIQPLKEGLYAPKMEGVDQKTIDYVYHTAKKIYGDNLPTIVEQRIKKELDSIIKHGFSVVYWISHLLVEKSMQDGYGVGSRGSVGSSLVATFLNITDVNPLAPHYLCPKCKKCEFITNADDGFDLVPKDCEQCQIQMLTDGHNIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGVYQAVAHNFIKSIFGETHSYRAGTIGTMAEKSAENAVKKYFENRFSENQIVRDSTVSLYVQKCIDSKRTTGQHPGGIIIVPKEYSIWDFSPYNFPANDINETWKTTHFAFEYLHDSLLKFDILGHDNPTILKLLKDYTGIDDRDVPMYDPLVMKLFSDISALNIKPSDVLNE--TTGAISIPEFGTRFVRGMLVDTKPKSFADLIRISGLSHGESVWLGNAQSLIKS-GKLLKDVIACRDDIMTYLIRQNVEPKTAFLIMEDVRKGKKIKPEHQSILKELKIPEWYIESANKIKYMFPKAHATAYVMHAWKFAWYKIYHPLEYYAAFFSVRADNFDLFVINQGKEFIEKTYNDIEQRSKSRDPQKKVSSRELALQPIYEIVIELLARGFKISNISIEQSQATSYVIDKQNNAIIPPFVAIQGLGETVANSIIEARNQKAFSTIEDLKNRTKISRTDLKNLRELGVLDHLSETEQLTLF 1442
>gi|157150704|ref|YP_001451113.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] >gi|157075498|gb|ABV10181.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] (1462 aa)
Score = 2454, Expect = 0.0e+00, Identities = 517/1317 (39%), Positives = 832/1317 (63%)
 Q:  141 DQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSK-----HHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEIT---EVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVT------GDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIIS--KPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHRE-IYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKY--NELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      D E  K +L + + L YGF +   H  + ++ + +++  +QE + +   +++ +  +  ++ ++ RK+     ++T + ++ E   EG +F +++ VT+TG + + +TDY+ S ++   +    +K+G W++ + +++++ +  D+T ++++ ++ + K+ +    KR E  HTNM+ + L ++E+  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y AKK + ++ IYG++ NI++ +PIV N D +SDATYV+FD+ETTGLS Y+ +I+ A K HKG +   FINP  +S   +T I++E V++A +++ L + ++F DSVL+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + ++++I +  H A+ DAE  LL I+ + + +  + L ++N++L ++  ++ R  T+Y KN+ ++N++KL+S S T F+G P++   +   I+ ++ +EGE+++A +S    ++ K YDFI + P +  I +E I + ++ I+ +I++ ++ K V+AT + +Y+  +E+Y + V +  G  NR  + N   LPK +FRTT+E+ DEF+FL + L  +V+TN N +A  + ++ +K L++P I+ A + + +L YQK++ I+G+ + + V RI++E++S++ NG+A+IY S +LV++S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNPL PHY+C C+Y F + + SGFD+P+ +CPKC KL +G +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGEE FRAGT+ T A KTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A+  VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T +W TTH F + +++LK D+LGHD+PT+++ L + + ++  IP D VM LF+ TD L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI++  +S VI CRDDIMVYL+ KG+ P +AF IME VRKG L +EE  Y  + +NN+P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+++Y +YFSIR K FDIK++ G  + +++EI EK N +   N E+DL  E+ E+L RG+KF +DL KS AT+FL+EGD LIPPFSA+DGLGD+VA +V+AREE F SK + +KR +++T ++ M+++GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  133 DTEHFRKNHLPNLSRQLVKYGFPQLACQVQHSDELTQQQAENFQAENDKIVQEANEEALKAMESLQQMAPPPEEKPTYDFQARKATAKPKLDKAEITPMIEVQTEENRLVFEGMVFDLEQKVTRTGRVLLNFKMTDYTSSFSLQKWMKNEEEAKKFDMIKKGAWLRVRGNVEMNNF-TRDLTMNVQDVQEVTHYERKDLMPEGQ---KRVEFHAHTNMSTMDALPEVEEIVATAAKWGHKAVAITDHGNVQSFPHGYKAAKK-AGIQLIYGMEANIVEDRVPIVYNEVDMALSDATYVVFDVETTGLSAVYNDLIQVAASKMHKGNIIAEFDEFINPGHPLSAFTTDLTGITDEHVRNAKPLEQVLKEFQEFCQDSVLVAHNA-TFDVGFMNVNYERHGLPKITQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFQIALE--HHHMANYDAEATGRLLFIFIKDVAEK--YGVTNLKDLNTDLVDENSYKKARVKHATIYVKNQTGLKNIFKLVSLSNTKYFEGVPRIPRTVLDAHREGLILGSACSEGEVYDAVVSQGVDAAVEVAK-YYDFIEVMPPAIYEPLIAKEQIKDQEELQTIIRNLIEVGDRLGKPVLATGNVHYIEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGHGENAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGED-LAKKLVITNPNQLAETFEP-VEVVKGDLYTPFIDKAEETVAELTYQKAFEIYGNPLPDIVDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVQRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPLSPHYVCGKCQYSEFITDGSYGSGFDMPDKDCPKCGHKLSKNGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGEDQPSAHLDVRDIFGEEYAFRAGTVGTVAAKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVERLAQGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTAEWQTTHFNFHDIDENVLKLDVLGHDDPTMIRKLQDLSGIDPTDIPMDDPGVMALFSGTDILGVTQEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVDETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKQGIADLSTVIGCRDDIMVYLMHKGLDPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNGYIAAMKENNVPEWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVMMALRVAYFKVHHPIYYYCAYFSIRAKAFDIKTMSGGLDAVKRRMSEIAEKRKNNEA----SNVEIDLYTTLEIVNEMLERGFKFGKLDLYKSHATEFLIEGDTLIPPFSAMDGLGDNVARQVVRAREEGEFLSKTELRKRGGLSSTLVEKMDDMGILGNMPEDNQLSLFD 1459
>gi|81428867|ref|YP_395867.1| DNA polymerase III PolC [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] >gi|123564054|sp|Q38W73|DPO3_LACSS DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|78610509|emb|CAI55560.1| DNA-directed DNA polymerase III, polC-type [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] (1446 aa)
Score = 2454, Expect = 0.0e+00, Identities = 525/1267 (41%), Positives = 782/1267 (61%)
 Q:  191 KNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRG-WIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELN-TVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDN-NIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDY-LIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      KNE + KR + K D     +  V ++ + E ++ IEG IF + V ++G ++  +TDYS S +K    ++ + + + +G+W K + S+Q D +  D+T  ++ +S PK  R D A  KR E+ HTNM+ +  I + K +++ G ++A+TD +N Q FPD Y  KK + +K +YGV+ N+++  P+V N D + A YVIFD+ETTGLS YD IIE A+K  G V S  FI+PE +S   +T I+NE V A K E L  K+F GD+VL HN + FD+ FLN  E N +D+I NP+IDTL++SR ++ +  H L + ++YKI+ +  HRA+ DAE  YLL +K  E + D+ +N++N +   ++ R +  + + + ++NL+KL+S S+T +  P++   +   +V ++ + GE+FEA M    D K YD+I +   +  + RE+ +  +E+ I+ ++K+ K NK VVAT D +YLN D +Y ++ +++ +GG    N LN + LP +FR+TDE+  F FL P L ++VV N  IA ID I P+K+ L++P + GA D+++ L  +++ ++G +  V+AR+ +E+ S+I NG+++IY S LV +S DGY+VGSRGSVGSS+ A + ITEVNPL PHY C+NC Y F + V SG+DL + +CP+C + L DGH+IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS YQ AH++ K +FGE VFRAGTI T A+KTAYGYVK+Y E  +  R AE+ R+AK  VKRTTGQHP GI+VVP  D+YDFTP +PADD+  W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT+++ML + + ++ +IP D VM LF+ TDSL +  IN  K G+ G+PEFGT FV+ ML T P FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI + +T+ DVI CRD+IM+ LI G+  ++F IME VRKGKG+ +++Q+ + DN N+P WYI+SC KI Y+FPKAHATAY++MA +IA+FK+Y+P+ +Y +YFS+R  FD+ ++ G+ + ++ EI +K   T   KE +L+ + E+A E L RG   +D++KS ++DFL++ D+ L+ PF A+ LGD+VA IV AREEK F SKED  R KV+ T ++ + E + + L +++Q+SLF+
 S:  199 KNEALKEKRKTEGKPVDGPIVMGRGINPAEPVRQMISITEEERSIVIEGFIFDKEVRVLRSGRQLLILKMTDYSSSFTVKKFSRDASDESLFAAIDKGMWFKVRGSVQEDNFMR-DLTVNANDLVEVSHPK---REDTATDGKRIEMHLHTNMSQMDATNPIGDYVKQAAKWGQPAIAVTDHYNLQAFPDAYAAGKK-NGVKILYGVEVNLVNDGTPVVYNLRDQVLESAEYVIFDVETTGLSAVYDSIIELAAVKMRDGEVVASFDEFIDPERPLSAFTTQLTSITNEMVHGAKKEAEVLAMFKEFTGDAVLAGHN-VSFDMGFLNAGYERNDIDLIDNPVIDTLELSRMLHPEYKNHKLDSLTKRYKINLE--HHHRANADAESTGYLL--YKLEKEAAENYDMVNVNQLNDRVGVGEFYKQARPAHAVLMAQTQAGLKNLFKLVSASMTEYYYRTPRLPKSKLDALREGILVGSACSNGEVFEAMMQKGYNEALDRAK-YYDYIEVMPKAVYAPLLERELVRDNRALEEIIRNLVKVGEKLNKPVVATGDAHYLNPEDAIYRKILIHS--MGGA-------NPLNRSKLPDVHFRSTDEMLTAFDFLG-PELAQELVVANPQKIADQID-EIVPVKDKLYTPKMAGAEDEIQTLTMNRAHELYGAELPEIVEARLKKELKSIIGNGFSVIYLISQKLVYKSGKDGYLVGSRGSVGSSLVATMTGITEVNPLPPHYRCSNCHYSEFFTKGEVGSGYDLADKDCPECGTPLDKDGHDIPFETFLGFHGDKVPDIDLNFSGDYQPVAHNYTKVLFGENNVFRAGTIGTVADKTAYGYVKAY-ERDTEQTFRGAEVDRLAKGSTGVKRTTGQHPAGIIVVPDYMDIYDFTPIQFPADDQDAAWKTTHFDFHSIHDNILKLDILGHDDPTMIRMLQDLSGIDPKSIPTDDPGVMALFSGTDSLGVTPEQINS--KMGTLGVPEFGTRFVRGMLEETHPTTFSELLQISGLSHGTDVWLGNAEELINKGVVTLKDVIGCRDNIMMDLIHWGMDDSMSFNIMERVRKGKGIPDDWQQAMRDNENVPDWYIDSCLKIKYMFPKAHATAYILMALRIAYFKVYFPIIYYCAYFSVRASDFDLVAMAQGKEGVKARMKEITDKGMEAST------KEKNLLTVLEIANECLERGITIKMVDIEKSDSSDFLIQDDHTLLAPFRAVPSLGDNVAKQIVSAREEKPFLSKEDLSNRGKVSKTLIEYLTENNVLNDLPDENQLSLFD 1444
>gi|83319984|ref|YP_424323.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] >gi|83283870|gb|ABC01802.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] (1479 aa)
Score = 2448, Expect = 0.0e+00, Identities = 571/1313 (43%), Positives = 830/1313 (63%)
 Q:  146 IKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTI--DIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSI------------VIKALFGKKINKDVLSELKEGV-----WVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFY---NEAKK----YSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYH-KGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLN----EINS-NLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEF--NNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKN--VDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNA--RNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVE-----GDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      I + L++  LN +GF  +LSY+++ K I D +  + K  I+ + T +K+    +S+ K      L D+ + +  I+G +  + ++KTG +I+  +TDY SI        L +++N  + E+KE    W+ K  + +Y+  I  I++  I+K +  R D+A KR EL HT M+ +G+ + + + S  + ++A TD N Q FPD Y  N  K   K+KAIYG++ N+++ ++ V N + + DA V FD+ETTGLSP D+IIEFGAI+Y+ K + + I + I P+ K+ D  +T I+ E +++  I+ A +I  I D++L+AHN  FD FL+  E+   ++N +IDTL ISR I ++ H LG +A++ I YD + AHR D DA+ L +I++RML++ + +  T++  +IN N ++  +N+G  + KN+ ++ LYKL++ S T+NF  PK++ + E  NN+ + +S  EIFE A ++T + L+ I  YD+I I   + + + +   ++ I II IA + NK +VA+SD +Y N  +  VY+NAK LGG R+ LF +N   P Y RTT+E+ +EFS+L D L+ +IVV NSN I +ID N+ PIK+ L +P I  +KL+  YQ + ++G+ + + V+ R+++E+ S+ +G+A++YW SHLLVKQS DDGY+VGSRGSVGSS A + ITEVNPL+ HY C NCKY +F+ +   G+DLP  CP C KL GDGH+IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS YQ +AH+F K MFGE VFRAGTIST AEKTA+GYVK+YFEE+K+ + R EI R+AK + VKRTTGQHPGGI+++P+ ++ DFTP NYPADD + W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT L+ML + TN++ TIP D +V LF+S +L + + IN + TG+ GIPEFGT FV+ ML TKP+ F+DL++ISGLSHGT+VW NA+ LI++  IS VI CRDDIMVYLI+ G+  +AF IME VRKGKGL +E+ ++ +NIP WYI+SC KI Y+FPKAHATAYV+MA++IAW+KIYYP +YA+Y S + VFD+K+ L G  + K+  ++K+ N +  + KE DL +YE+ LE+ R KF+NID +KS AT F V+    +IPPF+ ID LG++VA SI+ AR K +S D K RT+ T T +KI EE I SL+ D+Q++ F+F
 S:  136 ISQELDYCLAKLNQFGFK--NLSYLINVKEISLDALDQQEQKNSTSIEQQ-TVIKQVEKKSSLPTSYKNKRTNLDKPSYQSLLDVEDDAQNIVIQGVVINKEFKLSKTGRKIFYIDITDYHSSIRCMYFAKSDALCEFDDLTDEQLNSKNVEEIKESKIKINDWISVKGKTSLSLYDQEQIF-YIDDFKKINK-QIISRTDDAKTKRVELHAHTKMSVMDGVSDPTDYLELISSWNHKAIAFTDHTNVQAFPDIYKALNSVNKKRIDQEKIKAIYGLEINMLNNDLWYVKNPKNQNLKDAKMVFFDLETTGLSPELDEIIEFGAIEYNFKTGERKKIDILIKPKSKLKDFTKKLTNINEEMLENKPGIEVAFKEINQVIKDAILVAHNA-NFDYTFLSHWSEKLGYGKLENTIIDTLTISRIIYPELKSHRLGSLAKRVNISYDPSIAHRGDYDADILADIYERMLDDTRKKTKITIDSDWDKINPLNNIDNLNYHKNKGFHTNILVKNQTGLKELYKLVTKSHTTNFYSSPKIFKSDLIEVKKNNNLLFGSSCVNSEIFELARTSTLENLKQAIS-FYDYIEIQPISVYKNLLQNDSLDLDQLKKIITNIISIARQENKLIVASSDCHYTNPELKQIREVYINAKGLGGIRHPLFDFNNKVKDYPDQYLRTTNEMLEEFSWLEDENLIYEIVVINSNKINEMIDVNVIPIKDGLFTPKIANVDEKLRDKCYQTAKQMYGENLPDIVEKRLEKELGSITKHGFAIVYWISHLLVKQSYDDGYLVGSRGSVGSSFVATMAQITEVNPLKAHYRCLNCKYSDFDTDPTYKCGYDLPTKKCPNCNEKLIGDGHDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGEYQNQAHNFTKKMFGENNVFRAGTISTVAEKTAFGYVKTYFEETKRDASLPRKTEINRLAKLAQGVKRTTGQHPGGIIILPNEYEIEDFTPVNYPADDLSSTWKTTHFDFHSIHDNLLKMDILGHDDPTALRMLRDLTNIDPITIPTDDKNVYSLFSSLQALNLTSDKINDEI-TGAIGIPEFGTGFVRNMLKETKPKTFADLVQISGLSHGTDVWLGNARDLIKDNKANISTVIGCRDDIMVYLINMGLESSLAFMIMESVRKGKGLKKEWIDIMKKHNIPDWYIDSCLKIKYMFPKAHATAYVLMAYRIAWYKIYYPTEYYATYLSTKADVFDLKTALGGYEAVLLKLKSQQQKVKNGEK---LSKKEEDLEVVYEVLLEMFARNIKFSNIDFEKSEATKFKVDILEDNTKIIIPPFNVIDSLGEAVALSIINARNTKPITSVNDLKNRTQTTQTQIKIFEEFNILDSLSVDEQLT-FDF 1479
>gi|167756906|ref|ZP_02429033.1| hypothetical protein CLORAM_02455 [Clostridium ramosum DSM 1402] >gi|167703081|gb|EDS17660.1| hypothetical protein CLORAM_02455 [Clostridium ramosum DSM 1402] (1445 aa)
Score = 2447, Expect = 0.0e+00, Identities = 554/1418 (39%), Positives = 856/1418 (60%)
 Q:  39 QNDSINIKISFNKVLPADILIPFVDSLNLVDDSVLFNLVFNYDTYNQEDILNYLIYFVNHNIEQKQKGTSEKKELLYVLKYNMGIKKPIISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQ--EKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEM--KTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELK----EGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIED------AIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLG-GKR-NRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFL-NDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFE-ESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKG----LNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGD---YLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +++S  + FN++LP +   +++ +    + + + + +NQ ++L Y Y +      EK + Y +  + ++  I + I +   Q + +++     ND G K+  YI +E  D+ D K +++ E ++ +++ +++    +++  +R+    K+ ++ +    I+G +FK + + T+ G I  +VTDY+DSI++K    N  L ELK   GVWVK +  + D +  + + E+ +I P  R D + KR EL H+ M+A +G+ I +   + G+ ++A+TD N Q+FP+  A K + +K IYGV+FN+I+ + IV N DT I ATYV FD+ETTGLS +D I EFGA+K  G ++ +QMF+NP + IS +I +T I+N+ V++  I  L +I +F D +L+AHN  FD+ FLN L N M I NP+ID+L ++RAI + + + LG + R Y+++YD+ AHRAD DAE L +++ ML +Q +Q K    L D + +   +T  N+ ++N++KL+S + T F G ++ E  +  + +S  G++FEAA++ + + LE + + YD+I I  E + H   + RG ++D   ++ RII A K +K +VAT D ++L  D+++ V+++  +G G R + L     P Y RTT+E+ + + +L D V  + VVTN+N IA +++ IKP+ + L +P I+GA + LK++ Y ++ +G+ +  V+ R+++E+S++I +G+ +IY+ SHLLVK+S DDGY+VGSRGSVGSS A + ITEVNPL PHY+C +C + F E V G+DL + CPKC  +KG+GHNIPFETF+GF DK+PDIDLNFS YQ AH F K +FGE+ VFRAGTIST AEKTAYGY K Y E    R+AE+ RIA C VKRTTGQHPGGI+V+P  DV+DFTP+ +PADD  W TTH F ++HD++LKFDILGH +PT+ + L + T V+  IP D VM LF S+++L   I  K G+ G+PEFGT+FV+ ML T+P+ F+DL+ ISGLSHGT+V+ NA+ LI+  T+S+VI CRDDIMVYLI+KG+  AF IME VRKGK    ++Y++++ + N+P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+ A ++AW+K+YYP +YA YF+ R  +DI++++ G+ I + EI + A  +   NK+ L I+E+ALE++ RG+ F + L+ S A+ F+++ +  LIPPFSAID LG+SVA ++V AR + F SKED KRTK+ +H+K + ++G+ + + E +Q+SLF
 S:  38 RDNSYTFHLVFNQILPFEEYQLLINNRDNFPYPTKYKISYETEFFNQNELLLYTGYLL------------EKLKKDYPVCATLTVESFKIEDKVIRVETCNEIQLEQLRQLRAQIEDMFNDVGIDKNFDFYIDEEN--DVFKDIKEEMEAYEPVEIDLSLIQKPDKPASEQNNYKNNYRQKNAAIDMKIEEITNQTMDNNIVIKGFVFKTEMIKTRAGKHIQSLWVTDYTDSIIVKRFENNSNNS--LEELKVIGKGGVWVKVRGEARFDSFARETVM-MAREVEVIKSPAP--RKDTSEAKRVELHTHSKMSAMDGVGTITQYINAVASWGHKAIAVTDHGNVQSFPEAQMAAGK-AGIKMIYGVEFNMIEPILNIVYNEIDTSIEHATYVSFDLETTGLSVIHDGITEFGAVKIKNGEVIDRLQMFVNPGKSISSRITNLTSITNDMVRNEPTIDALLPRIIEFFDDCILVAHNA-NFDIGFLNENLRRNNMPEITNPIIDSLALARAILKPMKSYRLGNVCRSYRVNYDDEVAHRADYDAEVLGDVFNMML-HQIMQSGKYNLLDLCELTGDDVYKIVYPYHMTALALNKAGLKNMFKLVSEANTKYFHNGSRIPKERLEHYREGLLYGSSCYNGDVFEAALNLSDEKLERAM-EFYDYIEIQPLEDYYH-----LVDRGKLQDTDELIKSLHRIIDCAKKLDKLIVATGDVHFLEVRDKIFRDVFISNPTIGIGHRAHPLCDRRNPKAKNPCQYLRTTNEMLEGYPYLPQDEVF--EYVVTNTNKIADMVE-EIKPVHDKLFTPKIDGADENLKKICYDTAHKTYGNPLPQIVEKRLEKELSNIIKHGFGVIYYISHLLVKKSNDDGYLVGSRGSVGSSFVATMSGITEVNPLPPHYVCLHCSHSEFLEEGIVADGYDLEDKVCPKCGKIMKGEGHNIPFETFLGFNADKVPDIDLNFSGEYQANAHAFTKEIFGEDHVFRAGTISTVAEKTAYGYAKGYAELMGTDQTIRSAELERIAAGCGGVKRTTGQHPGGIIVIPGDMDVFDFTPYQFPADDLNAAWKTTHFDFHAIHDNVLKFDILGHVDPTVTRFLQDLTGVDPKDIPTNDKKVMSLFTSSEALGCNLDFIG--CKNGALGLPEFGTSFVRGMLDQTQPKTFNDLVIISGLSHGTDVYLGNAETLIKSGTCTLSEVIGCRDDIMVYLIEKGLPNKDAFDIMECVRKGKSPVVFPEKKYEELMKEYNVPQWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVLSAIRVAWWKLYYPREYYAVYFTTRCDFYDIETLVQGKDAIMARRAEITQLRAERSS----SNKDEGLWDIFEIALEMIERGFHFNPVSLEYSQASKFILDPNDEKGLIPPFSAIDALGESVAKTVVDARADGPFLSKEDVIKRTKLNNSHIKTLSKMGVFNGMQERNQLSLF 1445
>gi|188592849|ref|ZP_03006110.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Ureaplasma urealyticum serovar 10] (1442 aa)
Score = 2446, Expect = 0.0e+00, Identities = 543/1249 (43%), Positives = 805/1249 (64%)
 Q:  208 SSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKIN--KDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIK----RTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQV-ESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQD--IKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEE--SKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIK-NPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLV--EGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      S+F Y ++ +  +TKL D+  M A I+ +F   V K+G  YK V D S+++ I    + K L ELK  ++A+I I +D  N  +G  ++ I  K +  DN + K  R EL HT M++ + +++ +EL F+ +  ++ ITD+  Q++P+  +KK  LK IYG++  +++ IP+ LN D + DATYVIFDIETTGL P +D+IIEFGAI   Q+ + IQ F+ P ++I++ I +T I+ E V DA+ K AL+KIK+  + +L+AHNGI FD+ F+N +L + ++ ++NP IDTL ISRAIN   H LG I +KY++DY++ AHRAD DA L +++K +++N + D I LN+IN+ LQ+ L+ R+ G+ + +Y K + ++++Y+L+S S T +  P +     + I+SNS E ++ A S +  ++ I++ +YDFIT+ S   H ++ +   ++ A K+++ +A + NK ++ +S YY + D+ ++ VYVN K L GK +R  NE  +P  +    DE ++L D L+N I+ N  I S D I+P+KE L++P +EG  K  +Y + I+GD +  V+ RI +E+ S+I +G++++YW SHLLV++S+ DGY VGSRGSVGSS+ A ++IT+VNPL PHY+C CK  F N D GFDL  +C +C+ ++ DGHNIPFETF+GF GDK+PDIDLNFS VYQ AH+FIK++FGE  +RAGTI T AEK+A  VK YFE  S+  R++ ++  +KC + KRTTGQHPGGI++VP  ++DF+P+N+PA+D + W TTH AFE LHDSLLKFDILGHDNPTILK+L + T ++  +P +D VM LF+  +L IK + ++N+  TG+ IPEFGT FV+ ML+ TKP+ F+DLIRISGLSHG +VW NA+ LI+ G + DVI+CRDDIM YLI + + P AF IMEDVRKGK + E+Q +L + IP WYIES NKI Y+FPKAHATAYV+ AWK AW+KIY+PL +YA++FS+R  FD+ I G+ I  N+I+++ +  + V ++EL L PIYE+ +ELL RG+K +NI +++S AT +++ + + +IPPF AI GLG++VA SI++AR +K FS+ ED K RTK++ T +K + ELG+  L+E +Q++LF
 S:  198 SNFNY-YKNTSNKTITKLIDINPLMNNAKIQAYVFAKKVDVLKSGAIAYKLNVIDDSETLTIMTYLSNSEHPLKKFLDELKNDQLIEAEIDIVLD---NMSKSG---QVPIGKIKKIYTIQDNHIKKTITPRLELNFHTKMSSLDAIISAQELIDFAVKNQLKTIGITDRNVVQSYPEIAKFSKK-QDLKIIYGLETEELEERIPLALNVRDQNLDDATYVIFDIETTGLFPNFDEIIEFGAIIMQNNKQIGDKIQFFVKPIQEINENITNLTNINQEMVNDAIDEKTALLKIKEIFANHILVAHNGISFDINFINQRLLKWGLEPLENPSIDTLMISRAINP-FKSHRLGAICKKYEVDYNDEVAHRADYDAMVLADVFK-IMKNSLVNDFEIINLNQINTKLQSLMLKNRSFGNWVNLYIKTQANVKDMYELVSISHTDMYYTRPTITTSFLANKKDKLIISNSVHESDLINALYSKSNDEIKSIMQ-RYDFITLPSIGSQKHLVYAKKITLENVQKAFKKLVSLALELNKIIIYSSSPYYFLKDDKKFYDVYVNTKGLEGKSHRF--ANE--EYVPDLEYVDQKSAIDELAYLEDENLINLIINENPQIINSWFDDKIQPLKEGLYAPKMEGVDQKTIDYVYHTAKKIYGDNLPTIVEQRIKKELDSIIKHGFSVVYWISHLLVEKSMQDGYGVGSRGSVGSSLVATFLNITDVNPLAPHYLCPKCKKCEFITNADDGFDLVPKDCEQCQIQMLTDGHNIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGVYQAVAHNFIKSIFGETHSYRAGTIGTMAEKSAENAVKKYFENRFSENQIVRDSTVSLYVQKCIDSKRTTGQHPGGIIIVPKEYSIWDFSPYNFPANDINETWKTTHFAFEYLHDSLLKFDILGHDNPTILKLLKDYTGIDDRDVPMYDPLVMKLFSDISALNIKPSDVLNE--TTGAISIPEFGTRFVRGMLVDTKPKSFADLIRISGLSHGESVWLGNAQSLIKS-GKLLKDVIACRDDIMTYLIRQNVEPKTAFLIMEDVRKGKKIKPEHQSILKELKIPEWYIESANKIKYMFPKAHATAYVMHAWKFAWYKIYHPLEYYAAFFSVRADNFDLFVINQGKEFIEKTYNDIEQRSKSRDPQKKVSSRELALQPIYEIVIELLARGFKISNISIEQSQATSYVIDKQNNAIIPPFVAIQGLGETVANSIIEARNQKAFSTIEDLKNRTKISRTDLKNLRELGVLDHLSETEQLTLF 1442
>gi|186701836|ref|ZP_02971504.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] >gi|186701125|gb|EDU19407.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] (1442 aa)
Score = 2445, Expect = 0.0e+00, Identities = 566/1340 (42%), Positives = 847/1340 (63%)
 Q:  117 LKYNMGIKKPI--ISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYIL----DEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALF--GKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQID-MYENNDI-TGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQV-ESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQD--IKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNA--RNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIK-NPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLV--EGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      ++YN +  I I++ I+ H++ N E I  L+ +  +++   +LS +L  ++  DII++H + Q+ ++ +I++ +  N +KT+ F Y ++   +TKL D+  M A I+ +F   V K+G  YK V D S+++ I   G+  K L ELK  ++A+I I +D M ++ + G I++I I      + R EL HT M++ + +++ +EL F+ +  ++ ITD+  Q +P+  +KK  LK IYG++  ++ IP+VLN D + DATYVIFDIETTGL P +D+IIEFGAI   Q+ + IQ + P ++I++ I +T IS E V +A+ K AL+KIK+  + +L+AHNGI FD+ F+N +L + ++ +KNP IDTL ISRAIN   H LG I +KY++DY++ AHRAD DA L +++K M +N  D I LNEIN+ LQ  L+ R+ G+ I +Y KN+ ++++Y+L+S S T +  P +     + I+SNS E ++ A S +  ++ I++ +YDFIT+ S   H ++ +   ++ A K+++ +A + NK ++ +S YY + D+ ++ VYVN K L GK +R  NE  +P  +    DE ++L D L+N I+ N  I S D I+P+KE L++P +EG  K  +Y + I+GD +  V+ RI +E+ S+I +G++++YW SHLLV++S+ DGY VGSRGSVGSS+ A ++IT+VNPL PHY+C NCK  F N D GFDL  +C +C+ ++ DGHNIPFETF+GF GDK+PDIDLNFS VYQ AH+FIK++FGE  +RAGTI T A+ +A  VK YFE   N  R++ ++  +KC + KRTTGQHPGGI++VP  ++DF+P+N+PA+D + W TTH AFE LHDSLLKFDILGHDNPTILK+L + T ++  +P +D VM F+  +L IK + ++N+  TG+ IPEFGT FV+ ML+ TKP+ F+DLIRISGLSHG +VW NA+ LI+ G + DVI+CRDDIM YLI + + P AF IMEDVRKGK + E+Q +L + +P WYIES NKI Y+FPKAHATAYV+ AWK AW+KIYYPL +YA++FS+R  FD+ I G+ I  N+I+++ +  + V ++EL L PIYE+ +ELL RG+K +NI +++S AT +++ + + +IPPF AI GLG++VA SI++AR +K FS+ ED K RTK++ T +K + ELG+  L+E +Q++LF
 S:  106 IEYNSNLNSLILKINDKLIYDHFIANKLE--ILNILKVWSLPYSNFQIHFENLSSLLNKNHEQAVNDIINNHIEQ-QKHLEQQISQQQNFYNNQKTN--FNY-YKNPSNKTITKLVDINPLMNNAKIQAYVFLKKIDVLKSGAIAYKLNVIDDSETLTIMTYLPSGEHPLKKFLDELKIDQLIEAEIDIVLDNMSKSGQVPIGKIKKIYCIEDKYA----KKQITPRLELNFHTKMSSLDAIISAQELIDFAVKNQLKTIGITDRNVVQAYPEIAKFSKK-QDLKIIYGLETEELEDQIPLVLNVRDQNLDDATYVIFDIETTGLFPNFDEIIEFGAIIMQNNKQIGDKIQFLVKPIQQINENITNLTNISQEMVNNAIDEKTALLKIKEIFDNHILVAHNGINFDINFINQRLLKWGLEPLKNPSIDTLMISRAINP-FKSHRLGAICKKYEVDYNDEIAHRADYDAIVLADVFKVM-KNNLFNDFGITNLNEINTKLQTVMLKNRSFGNWINLYIKNQVNVKDMYELVSISHTDMYYTRPTITTSFLANKKDKLIISNSVHESDLINALYSKSDDEIKSIMQ-RYDFITLPSIGSQKHLVYAKKITIENVQKAFKKLVYLALELNKIIIYSSSPYYFLKDDKKFYDVYVNTKGLEGKSHRF--ANE--EYVPDLEYVDQKSAIDELAYLEDENLINLIINENPQIINSWFDDKIQPLKEGLYAPKMEGVDQKTIDYVYHTAKKIYGDNLPTIVEQRIKKELDSIIKHGFSVVYWISHLLVEKSMQDGYGVGSRGSVGSSLVATFLNITDVNPLTPHYLCPNCKKCEFITNADDGFDLVPKDCEQCQIQMLTDGHNIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGVYQAVAHNFIKSIFGETHSYRAGTIGTMAQTSAENTVKKYFENRFNENKIIRDSTVSLYVQKCIDSKRTTGQHPGGIIIVPKEYSIWDFSPYNFPANDINETWKTTHFAFEYLHDSLLKFDILGHDNPTILKLLKDYTGIDERDVPMYDPLVMKSFSDISALNIKPSDVLNE--TTGAISIPEFGTRFVRGMLVDTKPKSFADLIRISGLSHGESVWLGNAQSLIKS-GKLLKDVIACRDDIMTYLIRQNVEPKTAFLIMEDVRKGKKIKPEHQIILKELKVPEWYIESANKIKYMFPKAHATAYVMHAWKFAWYKIYYPLEYYAAFFSVRADNFDLFVINQGKEFIEKTYNDIEQRSKSRDPQKKVSSRELALQPIYEIVIELLARGFKISNISIEQSQATSYVIDKQNNAIIPPFIAIQGLGETVANSIIEARNQKAFSTIEDLKNRTKISRTDLKNLRELGVLDHLSETEQLTLF 1442
>gi|195867849|ref|ZP_03079848.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] >gi|195660426|gb|EDX53684.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] (1442 aa)
Score = 2444, Expect = 0.0e+00, Identities = 543/1249 (43%), Positives = 805/1249 (64%)
 Q:  208 SSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKIN--KDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIK----RTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQV-ESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQD--IKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEE--SKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIK-NPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLV--EGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      S+F Y ++ +  +TKL D+  M A I+ +F   V K+G  YK V D S+++ I    + K L ELK  ++A+I I +D  N  +G  ++ I  K +  DN + K  R EL HT M++ + +++ +EL F+ +  ++ ITD+  Q++P+  +KK  LK IYG++  +++ IP+ LN D + DATYVIFDIETTGL P +D+IIEFGAI   Q+ + IQ F+ P ++I++ I +T I+ E V DA+ K AL+KIK+  + +L+AHNGI FD+ F+N +L + ++ ++NP IDTL ISRAIN   H LG I +KY++DY++ AHRAD DA L +++K +++N + D I LN+IN+ LQ+ L+ R+ G+ + +Y K + ++++Y+L+S S T +  P +     + I+SNS E ++ A S +  ++ I++ +YDFIT+ S   H ++ +   ++ A K+++ +A + NK ++ +S YY + D+ ++ VYVN K L GK +R  NE  +P  +    DE ++L D L+N I+ N  I S D I+P+KE L++P +EG  K  +Y + I+GD +  V+ RI +E+ S+I +G++++YW SHLLV++S+ DGY VGSRGSVGSS+ A ++IT+VNPL PHY+C CK  F N D GFDL  +C +C+ ++ DGHNIPFETF+GF GDK+PDIDLNFS VYQ AH+FIK++FGE  +RAGTI T AEK+A  VK YFE  S+  R++ ++  +KC + KRTTGQHPGGI++VP  ++DF+P+N+PA+D + W TTH AFE LHDSLLKFDILGHDNPTILK+L + T ++  +P +D VM LF+  +L IK + ++N+  TG+ IPEFGT FV+ ML+ TKP+ F+DLIRISGLSHG +VW NA+ LI+ G + DVI+CRDDIM YLI + + P AF IMEDVRKGK + E+Q +L + IP WYIES NKI Y+FPKAHATAYV+ AWK AW+KIY+PL +YA++FS+R  FD+ I G+ I  N+I+++ +  + V ++EL L PIYE+ +ELL RG+K +NI +++S AT +++ + + +IPPF AI GLG++VA SI++AR +K FS+ ED K RTK++ T +K + ELG+  L+E +Q++LF
 S:  198 SNFNY-YKNTSNKTITKLIDINPLMNNAKIQAYVFAKKVDVLKSGAIAYKLNVIDDSETLTIMTYLSNSEHPLKKFLDELKIDQLIEAEIDIVLD---NMSKSG---QVPIGKIKKIYTIQDNHIKKTITPRLELNFHTKMSSLDAIISAQELIDFAVKNQLKTIGITDRNVVQSYPEIAKFSKK-QDLKIIYGLETEELEERIPLALNVRDQNLDDATYVIFDIETTGLFPNFDEIIEFGAIIMQNNKQIGDKIQFFVKPIQEINENITNLTNINQEMVNDAIDEKTALLKIKEIFANHILVAHNGISFDINFINQRLLKWGLEPLENPSIDTLMISRAINP-FKSHRLGAICKKYEVDYNDEVAHRADYDAMVLADVFK-IMKNSLVNDFEIINLNQINTKLQSLMLKNRSFGNWVNLYIKTQANVKDMYELVSISHTDMYYTRPTITTSFLANKKDKLIISNSVHESDLINALYSKSDDEIKSIMQ-RYDFITLPSIGSQKHLVYAKKITLENVQKAFKKLVSLALELNKIIIYSSSPYYFLKDDKKFYDVYVNTKGLEGKSHRF--ANE--EYVPDLEYVDQKSAIDELAYLEDENLINLIINENPQIINSWFDDKIQPLKEGLYAPKMEGVDQKTIDYVYHTAKKIYGDNLPTIVEQRIKKELDSIIKHGFSVVYWISHLLVEKSMQDGYGVGSRGSVGSSLVATFLNITDVNPLAPHYLCPKCKKCEFITNADDGFDLVPKDCEQCQIQMLTDGHNIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGVYQAVAHNFIKSIFGETHSYRAGTIGTMAEKSAENAVKKYFENRFSENQIVRDSTVSLYVQKCIDSKRTTGQHPGGIIIVPKEYSIWDFSPYNFPANDINETWKTTHFAFEYLHDSLLKFDILGHDNPTILKLLKDYTGIDDRDVPMYDPLVMKLFSDISALNIKPSDVLNE--TTGAISIPEFGTRFVRGMLVDTKPKSFADLIRISGLSHGESVWLGNAQSLIKS-GKLLKDVIACRDDIMTYLIRQNVEPKTAFLIMEDVRKGKKIKPEHQSILKELKIPEWYIESANKIKYMFPKAHATAYVMHAWKFAWYKIYHPLEYYAAFFSVRADNFDLFVINQGKEFIEKTYNDIEQRSKSRDPQKKVSSRELALQPIYEIVIELLARGFKISNISIEQSQATSYVIDKQNNAIIPPFVAIQGLGETVANSIIEARNQKAFSTIEDLKNRTKISRTDLKNLRELGVLDHLSETEQLTLF 1442
>gi|188569210|ref|ZP_03005726.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Ureaplasma urealyticum serovar 2] (1442 aa)
Score = 2444, Expect = 0.0e+00, Identities = 543/1249 (43%), Positives = 806/1249 (64%)
 Q:  208 SSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKIN--KDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIK----RTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQV-ESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQD--IKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEE--SKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIK-NPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLV--EGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      S+F Y ++ +  +TKL D+  M A I+ +F   V K+G  YK V D S+++ I    + K L ELK  ++A+I I +D  N  +G  ++ I  K +  DN + K  R EL HT M++ + +++ +EL F+ +  ++ ITD+  Q++P+  +KK  LK IYG++  +++ IP+ LN D + DATYVIFDIETTGL P +D+IIEFGAI   Q+ + IQ F+ P ++I++ I +T I+ E V DA+ K AL+KIK+  + +L+AHNGI FD+ F+N +L + ++ ++NP IDTL ISRAIN   H LG I +KY++DY++ AHRAD DA L +++K +++N + D I LN+IN+ LQ+ L+ R+ G+ + +Y K + ++++Y+L+S S T +  P +     + I+SNS E ++ A S +  ++ I++ +YDFIT+ S   H ++ +   ++ A K+++ +A + NK ++ +S YY + D+ ++ VYVN K L GK +R  NE  +P  +    DE ++L D L+N I+ N  I S D I+P+KE L++P +EG  K  +Y + I+GD +  V+ RI +E++S+I +G++++YW SHLLV++S+ DGY VGSRGSVGSS+ A ++IT+VNPL PHY+C CK  F N D GFDL  +C +C+ ++ DGHNIPFETF+GF GDK+PDIDLNFS VYQ AH+FIK++FGE  +RAGTI T AEK+A  VK YFE  S+  R++ ++  +KC + KRTTGQHPGGI++VP  ++DF+P+N+PA+D + W TTH AFE LHDSLLKFDILGHDNPTILK+L + T ++  +P +D VM LF+  +L IK + ++N+  TG+ IPEFGT FV+ ML+ TKP+ F+DLIRISGLSHG +VW NA+ LI+ G + DVI+CRDDIM YLI + + P AF IMEDVRKGK + E+Q +L + IP WYIES NKI Y+FPKAHATAYV+ AWK AW+KIY+PL +YA++FS+R  FD+ I G+ I  N+I+++ +  + V ++EL L PIYE+ +ELL RG+K +NI +++S AT +++ + + +IPPF AI GLG++VA SI++AR +K FS+ ED K RTK++ T +K + ELG+  L+E +Q++LF
 S:  198 SNFNY-YKNTSNKTITKLIDINPLMNNAKIQAYVFAKKVDVLKSGAIAYKLNVIDDSETLTIMTYLSNSEHPLKKFLDELKNDQLIEAEIDIVLD---NMSKSG---QVPIGKIKKIYTIQDNHIKKTITPRLELNFHTKMSSLDAIISAQELIDFAVKNQLKTIGITDRNVVQSYPEIAKFSKK-QDLKIIYGLETEELEERIPLALNVRDQNLDDATYVIFDIETTGLFPNFDEIIEFGAIIMQNNKQIGDKIQFFVKPIQEINENITNLTNINQEMVNDAIDEKTALLKIKEIFANHILVAHNGISFDINFINQRLLKWGLEPLENPSIDTLMISRAINP-FKSHRLGAICKKYEVDYNDEVAHRADYDAMVLADVFK-IMKNSLVNDFEIINLNQINTKLQSLMLKNRSFGNWVNLYIKTQANVKDMYELVSISHTDMYYTRPTITTSFLANKKDKLIISNSVHESDLINALYSKSDDEIKSIMQ-RYDFITLPSIGSQKHLVYAKKITLENVQKAFKKLVSLALESNKLIIYSSSPYYFLKDDKKFYDVYVNTKGLEGKSHRF--ANE--EYVPDLEYVDQKSAIDELAYLEDENLINLIINENPQIINSWFDDKIQPLKEGLYAPKMEGVDQKTIDYVYHTAKKIYGDNLPTIVEQRIKKELNSIIKHGFSVVYWISHLLVEKSMKDGYGVGSRGSVGSSLVATFLNITDVNPLAPHYLCPKCKKCEFITNADDGFDLVPKDCEQCQIQMLTDGHNIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGVYQAVAHNFIKSIFGETHSYRAGTIGTMAEKSAENAVKKYFENRFSENQIVRDSTVSLYVQKCIDSKRTTGQHPGGIIIVPKEYSIWDFSPYNFPANDINETWKTTHFAFEYLHDSLLKFDILGHDNPTILKLLKDYTGIDDRDVPMYDPLVMKLFSDISALNIKPSDVLNE--TTGAISIPEFGTRFVRGMLVDTKPKSFADLIRISGLSHGESVWLGNAQSLIKS-GKLLKDVIACRDDIMTYLIRQNVEPKTAFLIMEDVRKGKKIKPEHQSILKELKIPEWYIESANKIKYMFPKAHATAYVMHAWKFAWYKIYHPLEYYAAFFSVRADNFDLFVINQGKEFIEKTYNDIEQRSKSRDPQKKVSSRELALQPIYEIVIELLARGFKISNISIEQSQATSYVIDKQNNAIIPPFVAIQGLGETVANSIIEARNQKAFSTIEDLKNRTKISRTDLKNLRELGVLDHLSETEQLTLF 1442
>gi|171920838|ref|ZP_02932008.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|171903036|gb|EDT49325.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] (1442 aa)
Score = 2444, Expect = 0.0e+00, Identities = 543/1249 (43%), Positives = 804/1249 (64%)
 Q:  208 SSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKIN--KDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIK----RTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQV-ESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQD--IKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEE--SKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIK-NPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLV--EGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      S+F Y ++ +  +TKL D+  M  I+ +F   V K+G  YK V D S+++ I    + K L ELK  ++A+I I +D  N  +G  ++ I  K +  DN + K  R EL HT M++ + +++ +EL F+ +  ++ ITD+  Q++P+  +KK  LK IYG++  +++ IP+ LN D + DATYVIFDIETTGL P +D+IIEFGAI   Q+ + IQ F+ P ++I++ I +T I+ E V DA+ K AL+KIK+  + +L+AHNGI FD+ F+N +L + ++ ++NP IDTL ISRAIN   H LG I +KY++DY++ AHRAD DA L +++K +++N + D I LN+IN+ LQ+ L+ R+ G+ + +Y K + ++++Y+L+S S T +  P +     + I+SNS E ++ A S +  ++ I++ +YDFIT+ S   H ++ +   ++ A K+++ +A + NK ++ +S YY + D+ ++ VYVN K L GK +R  NE  +P  +    DE ++L D LVN I+ N  I S D I+P+KE L++P +EG  K  +Y + I+GD +  V+ RI +E+ S+I +G++++YW SHLLV++S+ DGY VGSRGSVGSS+ A ++IT+VNPL PHY+C CK  F N D GFDL  +C +C+ ++ DGHNIPFETF+GF GDK+PDIDLNFS VYQ AH+FIK++FGE  +RAGTI T AEK+A  VK YFE  S+  R++ ++  +KC + KRTTGQHPGGI++VP  ++DF+P+N+PA+D + W TTH AFE LHDSLLKFDILGHDNPTILK+L + T ++  +P +D VM LF+  +L IK + ++N+  TG+ IPEFGT FV+ ML+ TKP+ F+DLIRISGLSHG +VW NA+ LI+ G + DVI+CRDDIM YLI + + P AF IMEDVRKGK + E+Q +L + IP WYIES NKI Y+FPKAHATAYV+ AWK AW+KIY+PL +YA++FS+R  FD+ I G+ I  N+I+++ +  + V ++EL L PIYE+ +ELL RG+K +NI +++S AT +++ + + +IPPF AI GLG++VA SI++AR +K FS+ ED K RTK++ T +K + ELG+  L+E +Q++LF
 S:  198 SNFNY-YKNTSNKTITKLIDINPLMNNVKIQAYVFAKKVDVLKSGAIAYKLNVIDDSETLTIMTYLSNSEHPLKKFLDELKNDQLIEAEIDIVLD---NMSKSG---QVPIGKIKKIYTIQDNHIKKTITPRLELNFHTKMSSLDAIISAQELIDFAVKNQLKTIGITDRNVVQSYPEIAKFSKK-QDLKIIYGLETEELEERIPLALNVRDQNLDDATYVIFDIETTGLFPNFDEIIEFGAIIMQNNKQIGDKIQFFVKPIQEINENITNLTNINQEMVNDAIDEKTALLKIKEIFANHILVAHNGISFDINFINQRLLKWGLEPLENPSIDTLMISRAINP-FKSHRLGAICKKYEVDYNDEVAHRADYDAMVLADVFK-IMKNSLVNDFEIINLNQINTKLQSLMLKNRSFGNWVNLYIKTQANVKDMYELVSISHTDMYYTRPTITTSFLANKKDKLIISNSVHESDLINALYSKSDDEIKSIMQ-RYDFITLPSIGSQKHLVYAQKITLENVQKAFKKLVNLALESNKLIIYSSSPYYFLKDDKKFYDVYVNTKGLEGKSHRF--ANE--EYVPDLEYVDQKSAIDELAYLEDENLVNLIINENPQIINSWFDDKIQPLKEGLYAPKMEGVDQKTIDYVYHTAKKIYGDNLPTIVEQRIKKELDSIIKHGFSVVYWISHLLVEKSMQDGYGVGSRGSVGSSLVATFLNITDVNPLAPHYLCPKCKKCEFITNADDGFDLVPKDCEQCQIQMLTDGHNIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGVYQAVAHNFIKSIFGETHSYRAGTIGTMAEKSAENAVKKYFENRFSENQIVRDSTVSLYVQKCIDSKRTTGQHPGGIIIVPKEYSIWDFSPYNFPANDINETWKTTHFAFEYLHDSLLKFDILGHDNPTILKLLKDYTGIDDRDVPMYDPLVMKLFSDISALNIKPSDVLNE--TTGAISIPEFGTRFVRGMLVDTKPKSFADLIRISGLSHGESVWLGNAQSLIKS-GKLLKDVIACRDDIMTYLIRQNVEPKTAFLIMEDVRKGKKIKPEHQSILKELKIPEWYIESANKIKYMFPKAHATAYVMHAWKFAWYKIYHPLEYYAAFFSVRADNFDLFVINQGKEFIEKTYNDIEQRSKSRDPQKKVSSRELALQPIYEIVIELLARGFKISNISIEQSQATSYVIDKQNNAIIPPFVAIQGLGETVANSIIEARNQKAFSTIEDLKNRTKISRTDLKNLRELGVLDHLSETEQLTLF 1442
>gi|110808209|sp|P0C1P9|DPO3_STAAU DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|1483182|dbj|BAA13160.1| DNA polymerase III [Staphylococcus aureus] (1435 aa)
Score = 2443, Expect = 0.0e+00, Identities = 523/1227 (42%), Positives = 783/1227 (63%)
 Q:  231 EMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKE---GVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRG-WIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCK---YFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      E K A IEG IF I+  K+G I + VTDY+DS+V+K +F +K NKD L  K  G WV+A+ I+ D +  I L+ +S I + K+ + D A KR E  HT M+ +G+ NI  K +++ G+ ++A+TD  Q FPD + A+K+ +K IYG++ ++D +PI   D + DATYV+FD+ETTGLS YDKIIE A+K H G ++ + F NP E++S+ I +T I+++ + DA +I+E L + K+++GD++ +AHN  FD+ F++  E    N +IDTL++SR IN +  H L +A+KY ++  TQ HRA D E  I+ +M++ K  +  NEIN L N+  +R R S +T+ +N+ ++NL+K++S SL  F  P++   +E+  +V + EGE+F A M  Q +E I K YDFI I P +  I RE+ +  + + +R+I  +   V+AT + +YL E D + ++ + A  G  NR    + LP+ +FRTTDE+ +EF FL +  ++IVV N+N +A I+ + PIK+ L++P +EGA++++++L Y + ++G+ +  V R+++E+ S+I NG+A+IY S LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHYIC NCK  +FN + +V SGFDLP+ C C + L +G +IPFE F+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH++ K +FGE++VFRAGTI T AEKTA+GYVK Y + + ++ R AEI R+ K C VK TTGQHPGGI+VVP  D+YDFTP YPADD+  W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F++ +SL +  I + KTG+ G+P    ++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI+   +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AFKIME VRKGKGL EE + + +N +P WY++SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++PL++YASYF+IR  FD+ +++ ++ I N + ++ + +   + KE D++ + E+ E+ RGY+  I L+KS A +F++EGD LIPPF ++ GLG++VA IV+AR++ F SKED K+ +  ++ ++ELG  +L + Q+S+F+
 S:  235 EFKVA-IEGVIFDINLKELKSGRHIVEIKVTDYTDSLVLK-MFTRK-NKDDLEHFKALSVGKWVRAQGRIEEDTF----IRDLVMMMSDIEEIKKATKKDKAEEKRVEFHLHTAMSQMDGIPNIGAYVKQAADWGHPAIAVTDHNVVQAFPDAHAAAEKHG-IKMIYGMEGMLVDDGVPIAYKPQDVVLKDATYVVFDVETTGLSNQYDKIIELAAVKVHNGEIIDKFERFSNPHERLSETIINLTHITDDMLVDAPEIEEVLTEFKEWVGDAIFVAHNA-SFDMGFIDTGYERLGFGPSTNGVIDTLELSRTINTEYGKHGLNFLAKKYGVEL--TQHHRAIYDTEATAYIFIKMVQQMKELGVLNHNEINKKLSNEDAYKRARPSHVTLIVQNQQGLKNLFKIVSASLVKYFYRTPRIPRSLLDEYREGLLVGTACDEGELFTAVMQKDQSQVEKIAK-YYDFIEIQPPALYQDLIDRELIRDTETLHEIYQRLIHAGDTAGIPVIATGNAHYLFEHDGIARKILI-ASQPGNPLNR--------STLPEAHFRTTDEMLNEFHFLGEEK-AHEIVVKNTNELADRIE-RVVPIKDELYTPRMEGANEEIRELSYANARKLYGEDLPQIVIDRLEKELKSIIGNGFAVIYLISQRLVKKSLDDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYICPNCKTSEFFN-DGSVGSGFDLPDKTCETCGAPLIKEGQDIPFEKFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPNAHNYTKVLFGEDKVFRAGTIGTVAEKTAFGYVKGYLND-QGIHKRGAEIDRLVKGCTGVKATTGQHPGGIIVVPDYMDIYDFTPIQYPADDQNSAWMTTHFDFHSIHDNVLKLDILGHDDPTMIRMLQDLSGIDPKTIPVDDKEVMQIFSTPESLGVTEDEI--LCKTGTFGVPN-SDRIRRQMLEDTKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAQELIKTGICDLSSVIGCRDDIMVYLMYAGLEPSMAFKIMESVRKGKGLTEEMIETMKENEVPDWYLDSCLKIKYIFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHHPLYYYASYFTIRASDFDLITMIKDKTSIRNTVKDMYSRYMD------LGKKEKDVLTVLEIMNEMAHRGYRMQPISLEKSQAFEFIIEGDTLIPPFISVPGLGENVAKRIVEARDDGPFLSKEDLNKKAGLYQKIIEYLDELGSLPNLPDKAQLSIFD 1434
>gi|50365104|ref|YP_053529.1| DNA polymerase III alpha subunit [Mesoplasma florum L1] >gi|50363660|gb|AAT75645.1| DNA polymerase III alpha subunit [Mesoplasma florum L1] (1493 aa)
Score = 2442, Expect = 0.0e+00, Identities = 566/1329 (42%), Positives = 834/1329 (62%)
 Q:  130 ENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDH---KNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTG-DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTG-YEIYKYFVTDYSDSI------------VIKALFGKKINKDVLSELK-----EGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSK-------LKAIYGVQFNIIDK-NIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGV-QVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQ-----DIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFN--NSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVL--PKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKY--FNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMN---ARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGD------YLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      EN I   N+ + +  LE+  L +GF +   +++KT + I   + + +E+ K  E  S     + K+ +S+     D+ + +  + G++ ID  +K  +IY  +TD + SI      ++ L ++I+ D + E+K   +G W+ K    ++   +IE+I IS+ + ++ D++ KR EL HT M+A +G+ +I+E +  + + ++AITD N Q FPD YNE KK +K    LK IYG++ N+I+K + IV N  KI ++ V+FD+ETTGLSP +++IIEFGA+ +   +     P++ +   +T I+ E ++D  I +  KI + I DS+L+AHN  FD FLN  +   ++N +IDTL +SR +  + H LG + +K+ I YDE AHR D DA+ L +++ +++  KL   D  +   N +++  R+RG+ + V KN+ +++++KL+S S T NF  PK++ E  EF  N+ ++    E+FE A  T + LE+II  YD+I I   + + I+  +  + D IK+II++A KYN +VATSD +Y   +  VY+NAK LGG R+ LF +  N ++ P Y RTT+E+ EF++L++P LV ++V+TN+N IA +ID+NI IK+ L +P+IE   LK  Y+ +++++GD +  V++R+++E++S+I +G+A++YW SHLLV++S +DGY+VGSRGSVGSS A  ITEVNPL+ HY C NCKY FN  + G+DLPE NCPKC KL GDGH+IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS YQ AH+F K MFGE VFRAGTIST AEKTA+GYVK+++EE+ +   R EI R AK E VKRTTGQHPGGI+++P  ++ DF+P N+PADD + W TTH F S+HD+LLK DILGH +PT L+ML + T VN  IP D V LF++ +L IK  IN  TG+ G+PEFGT FV+ ML TKP+ F+DL++ISGLSHGT+VW NA+ LI+   IS VI CRDDIMVYL+ +GI  +FKIME VRKG+GL +E+++++ +N+P WYIESC KI Y+FPKAHATAYV+MA++IAW+KIYYP +YA++ + R  FD+K+ L G + + K+ E+ E  N K K + KEL L+P+ E+ LE+ RG K AN++ +KSLA +++E D    L PPF ID LGD+VA SI+KAR E+ +S +D  RT +T T MKI E+L + +L +D+Q+ F+F
 S:  121 ENLIKFVVDSNELKNQLTTELEYCLAKLKQFGFKELSYDIQVEDKTEEYIKQSLIIEQQTKEQYKQFAPESTEKSQNMIISKQKSQKWNQSLDNPSYDSFEDIEEDAQNIVLHGKMMSIDIRDSKANNRKIYSIGLTDNNSSIKCIYFGKEDERTIMDPLTEEEISSDRIEEIKNKRIAKGDWIAVKGKTSYSQFDKEQ-NFIIEKIGKISRSEAMVK-DDSEQKRVELHVHTKMSAMDGVSSIQEYLQMVDKWNWKAIAITDHINVQTFPDAYNELKKINKNKAEEDKLKLIYGLEMNMIEKEDYWIVKNPKGQKIRESKMVVFDLETTGLSPEFNEIIEFGAVVFDPVTGKTTKYDYLFKPKQPLKQFTIDLTNITPEMLEDKKNIDDDFDKIYELIKDSILVAHNA-NFDFNFLNSLSKRLGYGDLQNTVIDTLTLSRLVRPALKSHRLGAVCKKFGILYDEHVAHRGDYDADVLNDLFFKIIAELKLTTPIIYDADLIKLEPENDKDNINLLRSRGAHVNVLAKNQQGLKDIFKLVSISHTDNFFNSPKIFKEKLKEFKEKNNILIGAGCVNSEVFETARIGTDEKLEEIIP-FYDYIEIQPLSVYKNLINDNQLEEHELIDVIKKIIRLAKKYNVMLVATSDAHYTRPELKKIRDVYINAKGLGGSRHPLFSFRNKNKLIDYPDQYLRTTNEMLKEFAWLSEPALVQEMVITNTNKIAEMIDSNIIVIKDGLFTPNIENVDTLLKDKCYETAHAMYGDVLPEIVESRLEKELTSIIKHGFAVVYWISHLLVERSNNDGYLVGSRGSVGSSFVATASKITEVNPLKAHYRCLNCKYSDFNTPIEIKCGYDLPEQNCPKCNEKLIGDGHDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGEYQPIAHNFTKEMFGENNVFRAGTISTVAEKTAFGYVKAFYEETGVLEEDMPRKIEIERQAKLVEGVKRTTGQHPGGIIILPKEFEIEDFSPVNFPADDASSSWKTTHFDFHSIHDNLLKMDILGHVDPTALRMLGDLTGVNPINIPTNDPKVYSLFSNLSALNIKPEQING-ETTGAIGLPEFGTGFVRSMLRETKPKTFADLVQISGLSHGTDVWLGNARDLIKNNTANISTVIGCRDDIMVYLMGQGIDATTSFKIMESVRKGQGLRKEWKEIMLAHNVPEWYIESCLKIKYMFPKAHATAYVLMAYRIAWYKIYYPAEYYATFLTNRADAFDLKTFLGGYNGVKEKLAEL-ELRKNKKDK--MTTKELALMPVLEIGLEMFSRGIKMANLNFEKSLADKYIIEKDESTGEATLYPPFLVIDSLGDAVADSIIKARSERPLTSVKDLTSRTTITQTQMKIFEQLNVLDTLAQDEQLE-FDF 1491
>gi|185178976|ref|ZP_02964733.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188039591|ref|ZP_02998308.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Ureaplasma urealyticum serovar 8] >gi|184209258|gb|EDU06301.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] (1442 aa)
Score = 2438, Expect = 0.0e+00, Identities = 542/1249 (43%), Positives = 804/1249 (64%)
 Q:  208 SSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKIN--KDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIK----RTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQV-ESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQD--IKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEE--SKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIK-NPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLV--EGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      S+F Y ++ +  +TKL D+  M A I+ +F   V K+G  YK V D S+++ I    + K L ELK  ++A+I I +D  N  +G  ++ I  K +  DN + K  R EL HT M++ + +++ +EL F+ +  ++ +TD+  Q++P+  +KK  LK IYG++  +++ IP+ LN D + DATYVIFDIETTGL P +D+IIEFGAI   Q+ + IQ F+ P ++I++ I +T I+ E V DA+ K AL+KIK+  + +L+AHNGI FD+ F+N +L + + +KNP IDTL ISRAIN   H LG I +KY++DY++ AHRAD DA L +++K +++N + D I LN+IN+ LQ+ L+ R+ G+ + +Y K + ++++Y+L+S S T +  P +     + I+SNS E ++ A S +  ++ I++ +YDFIT+ S   H ++ +   ++ A K+++ +A + NK ++ +S YY + D+ ++ VYVN K L GK +R  NE  +P  +    DE ++L D L+N I+ N  I S D I+P+KE L++P +EG  K  +Y + I+GD +  ++ RI +E+ S+I +G++++YW SHLLV++S+ DGY VGSRGSVGSS+ A ++IT+VNPL PHY+C CK  F N D GFDL  +C +C+ ++ DGHNIPFETF+GF GDK+PDIDLNFS VYQ AH+FIK++FGE  +RAGTI T AEK+A  VK YFE  S+  R++ ++  +KC + KRTTGQHPGGI++VP  ++DF+P+N+PA+D + W TTH AFE LHDSLLKFDILGHDNPTILK+L + T ++  +P +D VM LF+  +L IK + ++N+  TG+ IPEFGT FV+ ML+ TKP+ F+DLIRISGLSHG +VW NA+ LI+ G + DVI+CRDDIM YLI + + P AF IMEDVRKGK + E+Q +L + IP WYIES NKI Y+FPKAHATAYV+ AWK AW+KIY+PL +YA++FS+R  FD+ I G+ I  N+I+++ +  + V ++EL L PIYE+ +ELL RG+K +NI +++S AT +++ + + +IPPF AI GLG++VA SI++AR +K FS+ ED K RTK++ T +K + ELG+  L+E +Q++LF
 S:  198 SNFNY-YKNTSNKTITKLIDINPLMNNAKIQAYVFAKKVDVLKSGAIAYKLNVIDDSETLTIMTYLSNSEHPLKKFLDELKIDQLIEAEIDIVLD---NMSKSG---QVPIGKIKKIYTIQDNHIKKTITPRLELNFHTKMSSLDAIISAQELIDFAVKNQLKTIGVTDRNVVQSYPEIAKFSKK-QDLKIIYGLETEELEEQIPLALNVRDQNLDDATYVIFDIETTGLFPNFDEIIEFGAIIMQNNKQIGDKIQFFVKPIQEINENITNLTNINQEMVNDAIDEKTALLKIKEIFDNHILVAHNGISFDINFINQRLLKWGLKPLKNPSIDTLMISRAINP-FKSHRLGAICKKYEVDYNDEVAHRADYDAMVLADVFK-IMKNSLVNDFEIINLNQINTKLQSLMLKNRSFGNWVNLYIKTQANVKDMYELVSISHTDMYYTRPTITTSFLANKKDKLIISNSVHESDLINALYSKSDDEIKSIMQ-RYDFITLPSIGSQKHLVYAKKITLENVQKAFKKLVSLALELNKIIIYSSSPYYFLKDDKKFYDVYVNTKGLEGKSHRF--ANE--EYVPDLEYVDQKSAIDELAYLEDENLINLIINENPQIINSWFDDKIQPLKEGLYAPKMEGVDQKTIDYVYHTAKKIYGDNLPTIIEQRIKKELDSIIKHGFSVVYWISHLLVEKSMQDGYGVGSRGSVGSSLVATFLNITDVNPLAPHYLCPKCKKCEFITNADDGFDLVPKDCEQCQIQMLTDGHNIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGVYQAVAHNFIKSIFGETHSYRAGTIGTMAEKSAENAVKKYFENRFSENQIVRDSTVSLYVQKCIDSKRTTGQHPGGIIIVPKEYSIWDFSPYNFPANDINETWKTTHFAFEYLHDSLLKFDILGHDNPTILKLLKDYTGIDDRDVPMYDPLVMKLFSDISALNIKPSDVLNE--TTGAISIPEFGTRFVRGMLVDTKPKSFADLIRISGLSHGESVWLGNAQSLIKS-GKLLKDVIACRDDIMTYLIRQNVEPKTAFLIMEDVRKGKKIKPEHQSILKELKIPEWYIESANKIKYMFPKAHATAYVMHAWKFAWYKIYHPLEYYAAFFSVRADNFDLFVINQGKEFIEKTYNDIEQRSKSRDPQKKVSSRELALQPIYEIVIELLARGFKISNISIEQSQATSYVIDKQNNAIIPPFVAIQGLGETVANSIIEARNQKAFSTIEDLKNRTKISRTDLKNLRELGVLDHLSETEQLTLF 1442
>gi|149183493|ref|ZP_01861922.1| DNA polymerase III PolC [Bacillus sp. SG-1] >gi|148848805|gb|EDL63026.1| DNA polymerase III PolC [Bacillus sp. SG-1] (1375 aa)
Score = 2436, Expect = 0.0e+00, Identities = 540/1367 (39%), Positives = 840/1367 (61%)
 Q:  25 HFETNCDFTITRNKQNDSINIKISFNKVLPADILIPFVDSLNLVDD---SVLFNLVFNYDTYNQEDILNYLIYFVNHNIEQKQKGTSEKKELLYVLKYNMGIKKPIISENAIFLHYLENDQEKCIK-KYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDE--KTIDIISDHKNKI--------QEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVT----GDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGW-IEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKM--ANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYL 1391
      HF++   + ++Q  +  + K++P +  F  L+    V F++  DT+ E +L+Y   N I++  G S  LL +L  +  P I N I +   +  +K KY     ++GF   +Y +D  K D +D  K     +E+ K + E+++ +N K D++ +   +T   + K+ + E +  +EG +F +  ++G + + +TDY+ SI++K   K + V++ LK+G+WV+ + SIQ D +  D+ + +++ I+   +R D A  KR EL HT M+ + + ++ L  +S+ G+ +VAITD  Q+FP+ YN +KK + +K +YG++ N++D IPI N   + + TYV+FD+ETTGLS Y+ IIE A+K  G ++ + F NP  +S   +T I+++ V+ A ++ EAL  KD+ GD+VL+AHN  FD+ FLN  + +D +NP+IDTL+++R + ++ H L +A+K+ D + TQ HRA DAE  + +ML++  + I  ++ N +   +R+R S +T+ + E ++NL+KL++ S  F  P++   ++ + +V +  +GE+FE M  + +E+ + YD++ +  E + H I E+ +  +E+ I I+++ K + VVAT + +Y+N +D+V+ + V ++  G N L ++   LP +FRTT+E+ D FSFL    +IVVTN+N IA LID IKPIK+ L++P IEGA ++++++ Y + SI+G+ +  V+AR+++E+ S+I +G+A+IY S LVK+S+ DGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHY+C CK+ F + +V SGFDLP NCP+C + K DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ KAHD+ K +FGE+ V+RAGTI T A+KTA+GYVK Y ++ + R AE+ R+A+ C VKRTTGQHPGGI+VVP  D++DF+P +PADDK +W TTH F S+HD+LLK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F+ T+SL +  I + KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI   +S+VI CRDDIMVYLI +G+ P +AFKIME VRKGKGL E+++ + N +P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++ L +Y++YF++R + FDI++++ G  I KI +I K  A+PK K    + + + ELALE+ RGYKF +DL +S AT+F+++GD L
 S:  29 HFQSAQIDKLLVDRQEKKWHFYFTLEKLVPCSVWNAFSVRLHQAFQHIARVQFSIKLLDDTHTHEQLLDYW----NECIKEID-GISPP--LLALLNQQV----PTIKGNKIIVQTSNETEATALKRKYSSFISSVFQNFGFP----AYTIDAEVKQFDKGNDDYQKFLEAKRLEDEERAKQAVVEMQKQANEKDQDAAPSGPVSIGLTIKDDAEFRKIEQIHDEERRIALEGYVFAAETKELRSGRTLLTFKITDYTSSIMVKMFSRDKEDAAVMTRLKKGMWVRCRGSIQNDTFVR-DLVMIANDVNEITP---VLRKDTAPDDEKRVELHLHTPMSQMDAVSSVANLVGQASKWGHKAVAITDHAVVQSFPEAYNASKK-NGIKILYGLEANLVDDGIPIAYNDAHRNLEEDTYVVFDVETTGLSAMYNTIIELAAVKIRDGEIIDRFESFANPHHPLSATTINLTGITDDMVEGAPEVAEALKAFKDWAGDAVLVAHNA-SFDMGFLNVGYGKAGLDKAENPVIDTLELARLLYPEMKNHRLNTLAKKF--DVELTQHHRAIYDAEATGYLLLKMLKDANEKGIIYHDQFNDYMGKGDAYKRSRPSHVTLLAQTEEGLKNLFKLVTISHLEYFFRVPRIPRSLLQKYRSGILVGSGCDKGEVFEGMMQKAPEEVEEAAR-FYDYLEVHPKEVYQHLIELELIQSDQNLEEIIGNIVQLGEKLDLPVVATGNVHYINPTDKVHREILVGSQ---GGANPLNRHK-----LPDVHFRTTNEMLDCFSFLGKEK-AKEIVVTNTNKIADLID-EIKPIKDDLYTPKIEGADEEMRRMSYAMAKSIYGEELPEIVEARLEKELKSIIGHGFAVIYLISAKLVKKSLSDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYVCPKCKHSEFFDDGSVGSGFDLPNKNCPECGNVFKKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPKAHDYTKVLFGEDNVYRAGTIGTVADKTAFGYVKGYASDNN-LQIRGAEVDRLAQGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPDYMDIFDFSPIQFPADDKNSEWKTTHFDFHSIHDNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPEVMKIFSGTESLGVTEEQI--MCKTGTLGIPEFGTRFVRQMLEDTKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAQELIHNNICNLSEVIGCRDDIMVYLIYQGLEPSLAFKIMEFVRKGKGLQPEWEEEMMKNGVPNWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHHALLYYSAYFTVRAEDFDIEAMVRGSQAIRAKIEDINSKGLDASPKEK--------NTLTVLELALEMCERGYKFQKVDLYRSSATEFIIDGDTL 1375
>gi|171778812|ref|ZP_02919874.1| hypothetical protein STRINF_00733 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] >gi|171282458|gb|EDT47882.1| hypothetical protein STRINF_00733 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] (1464 aa)
Score = 2425, Expect = 0.0e+00, Identities = 523/1321 (39%), Positives = 818/1321 (61%)
 Q:  137 YLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTI-----DIISDHKNKIQEKIKNEITEVKR-------SSNAKKTDSSFTYKFRKSVTG----DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE----YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIED------AIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL---NEE---YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++ ND + K +L + +  +GF K + + DE    D S+ + +++ ++   VK    + A K  F + ++  G   +T + ++ E   EG +F ++K T+TG I + +TDY+ S ++       + +G W++ + ++   ENN+ T +   +  KE + HD  +   KR E  HTNM+ + L ++EL  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y+ A+K + +KAI+G++ NI++ +PI N D ++++AT+V+FD+ETTGLS  + +I+ A K +KG VE  FINP  +S   +T I++ V++A I+E L  +DF D+VL+AHN  FD+ F+N  E + M II P+IDTL+ +R + +  H LG + +++++ +  H A+ DAE   L  K  EN L +  + ++N+ L +  ++ R  T+Y +N+ ++N++KL+S S  F+G ++   +   ++ + +EGE+F+A +S+    + K YDFI + P   I+ + +G I+D    I+ ++++ + NK V+AT + +Y+  DE+Y + V +  G  NR   E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL + V  +IVV N+N A  + ++ +K+ L++P +E + +++ ++ YQK++ I+G+ + + V RI++E++S++ NG+A+IY S +LV +S  GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNP+ PHY+C NC++ F + +V SG+DLP+ +CP+C ++ K DGH+IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGE+ FRAGT+ T A++TAYG+VK Y + KM  AE+ R+A+  VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD + +W TTH F + +++LK DILGHD+PT+++ L + + ++  IP D DVM LF+ T+ L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI+E  T+ VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L  +EE  Y + + +NN+P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK++YP+++Y +YFSIR K FDIK++ G  + ++ EI K N +   N E+DL  EL E+L RGYKF +DL +S AT+F+++GD LIPPF A+DGLG++VA IVKAREE F SK + +KR V+ T ++ M+E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  131 FVNNDHFR--KNHLPNLARQFEAFGFGKLTIDMVSDEAMTQALREDFTSNREAMVEKAVQENREAVKSLEASMPTTEEAPKPKFDFKERAKQRRVGFENAKITPMVEVTTEENRIVFEGMVFDVEKKTTRTGRHIINFKMTDYTSSFAMQKWAKDDDELKKYDMIAKGSWLRVRGNV-----ENNNFTHAL--TMNVQDVKEIVHHDRKDLMPEGQKRVEFHAHTNMSTMDALPTVEELIDTAAKWGHKAVAITDHCNVQSFPHGYHRARK-NGIKAIFGLEANIVEDKVPIAYNPQDIELNEATFVVFDVETTGLSAVNNDLIQIAASKMYKGNIVEQFDEFINPGHHLSAFTTELTGITDNHVRNAKPIEEVLQMFQDFCQDTVLVAHNA-TFDVGFMNANYERHGMPIITQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFQVSLE--HHHMANYDAEATGRLLFIFLKEARENHNLTN---MMDLNTKLVAEDSYKKARVKHATIYVQNQTGLKNIFKLVSLSNVKYFEGVARIPRTVLDAHREGLLLGTACSEGEVFDAVLSSGVDAAVKVAK-YYDFIEVMPPA-----IYAPLLAQGTIKDEEGIRQVIRDLLEVGRRLNKPVLATGNVHYIEPEDEIYREIIVRSLGQGAPINRPIGRGEDAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGEDV-AYEIVVKNTNDFADRFE-EVEVVKKDLYTPFLEKSEERVAEMTYQKAFEIYGNPLPDIVDRRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVIRSNKRGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPMPPHYVCPNCQHSKFITDGSVGSGYDLPDKDCPECGTRYKKDGHDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGDDQPSAHLDVRDIFGEQYAFRAGTVGTVADRTAYGFVKGYERDYGKMYPE-AEVERLAQGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDLSAEWQTTHFNFHDIDENVLKLDILGHDDPTMIRKLQDLSGIDPKDIPADDPDVMALFSGTEVLGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVEETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKEGIATLKTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGMWLKISDEERNGYIEAMRENNVPDWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVLMALRVAYFKVHYPIYYYCAYFSIRAKAFDIKTMSAGLDAVKERMAEISTKRKNNEA----SNVEIDLYTTLELVNEMLERGYKFGQLDLYRSDATEFIIDGDTLIPPFVAMDGLGENVAKQIVKAREEGEFLSKMELRKRGGVSATLVEKMDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1461
>gi|21314372|gb|AAM46912.1|AF508325_1 DNA polymerase III C [Enterococcus faecalis] (1439 aa)
Score = 2417, Expect = 0.0e+00, Identities = 538/1421 (37%), Positives = 843/1421 (59%)
 Q:  37 NKQNDSINIKISFNKVLPADILIPFVDSLNLVDDS---VLFNLVFNYDTYNQEDILNYLIYFVNHNIEQKQKGTSEKKELLYVLKYNMGIKKPIIS-ENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEK-TIDIISDHKNKIQEK------------IKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGD--VTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNI-WKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNT-VLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGK------GLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++Q+   +SF++++P +  F+ L L    V  + N T+ +E + +Y    +  Q T  +++L     +K I+ +N  + YL+    ++YL  +  YGF K H+  +D++  +++  + + E+      +K+E + ++  A  D   + +++ D + + ++ E + TIEG IF +  ++ +I  +TDY+ S V+K   + ++ V  ++  W++ + S+Q D + + +  + + +  P++  +  KR EL H+NM+ +  + +L  + + G+ ++AITD  Q FPD +  KK + +K +YGV+ NI+D +PI N  +++DATYV+FD+ETTGLS YD IIE A+K HKG +E+ + FI+P  +S   +T I++E V+ +  +E L  K+F  ++L+AHN  FD+ FLN  ++ +  NP+IDTL++SR +   H L +++K+ ++ + Q HRA D+E  ++ W + E ++ D+  +++N ++   +R R  T+  + ++NL+KLIS S  F  P++   ++   ++ ++ + GEIFEA M  + ++ K YD+I +   +  I +E+ K  +E+ I ++KI ++ K VVAT + +YLNE D +Y ++ V + +GG    N LN  LPK +FRTTDE+ EF FL  V  IVV N N +A L + I P+K+ L++P I G+ ++ L Y ++ ++GD +  V+ R+++E++S+ NG+++I+ S LV +S +DGY+VGSRGSVGSS A + ITEVNPL PHY C C+Y F + + SGFD+PE CPKC ++L DGH+IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS YQ +AH++ K +FGEE V+RAGTI T A+KTAYG+VK Y E  ++ R AEI R+AK  VKRTTGQHPGGI+V+P  DVYDFTP YPADD+ +W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT+++ML + + +  TIP D +VM +F  D L +  I  KTG+ GIPEFGT FV+ ML T P F++L++ISGLSHGT+VW NA+ LI   +++VI CRDDIMVYLI G+  +AFKIME VRKG+    L + Y  + +NN+P WYI+SC+KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+Y+P+ +Y ++FS+R  FD+ ++ G+ + ++ EI +K + T   KE +L+ + EL E+L RGYKF IDL KS A +F++EGD LI PF A+ LG +VA +IV AREE+ F SKED  R KV+ T ++ M E G+  L +++Q+SLF+
 S:  27 HQQSHLWEFHLSFDELMPVMLYQTFMQQLELAFQQIAQVSVQITTNQTTFTEEQLTDYW----QLALLNSQCNTPLVQKVLKTQTPQFEDRKIILPVDNEAVIPYLK-------QQYLPIIEELYFSYGFPKFHIEPKMDQQQAAEVLKKFEEQKLEQAAAFQQQAAESLVKHEQMKKEKQQQAPAFDGPI--RLGRNIPNDEPIMPMGNILEEERRITIEGFIFDKEVRELRSKRKILILKITDYTSSFVVKKFSNGEKDEQVFDAIQPQSWIRVRGSVQEDTFMRDLVMNAQDLMEVAHAPRKDYAPEGE--KRVELHMHSNMSTMDATNKVGDLVAQAGKWGHKAIAITDHGGAQAFPDAHAAGKK-AGVKILYGVEANIVDDGVPIAYNEEHIELTDATYVVFDVETTGLSAVYDTIIELAAVKMHKGNVIETFEQFIDPGHPLSQTTINLTGITDEMVRGSKSEEEVLRMFKEFSEGTILVAHNA-SFDMGFLNTSYGKHGIPEAANPVIDTLELSRFLYPHFKSHRLNTLSKKFGVNLE--QHHRAIYDSESTGHLCWIFLKEAKENHDMHFHDDLNRHIGEGDSYKRARPFHATILATTQAGLKNLFKLISMSNVDYFFRVPRIPRSQLSKLREGLLIGSACSNGEIFEAMMQKGVEEAKNRAK-FYDYIEVMPKPVYAPLIEQELVKNEADLEEIISNLVKIGDELGKLVVATGNVHYLNEEDAIYRKILVGS--MGGA-------NPLNRHSLPKVHFRTTDEMLTEFQFLGQDV-AKRIVVENPNKVADLCEEVI-PVKDDLYTPKIPGSEQEITDLSYNRARELYGDPLPEIVEKRLEKELNSINGNGFSVIFLISQKLVHKSNEDGYLVGSRGSVGSSFVATMTGITEVNPLAPHYYCPECQYSEFYEDGSYGSGFDMPEKACPKCGARLFKDGHDIPFETFLGFHGDKVPDIDLNFSGDYQAEAHNYTKVLFGEEYVYRAGTIGTVADKTAYGFVKGY-ERDHNLHLRGAEIDRLAKGSTGVKRTTGQHPGGIIVIPDYMDVYDFTPIQYPADDQEAEWKTTHFDFHSIHDNILKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIEPKTIPTDDPEVMRIFEGPDVLGVDAEQIYS--KTGTLGIPEFGTRFVRGMLEQTHPSTFAELLQISGLSHGTDVWLGNAEELIRRGEANLAEVIGCRDDIMVYLIHAGLDSGMAFKIMETVRKGQWNKIPDELRDTYLNAMKENNVPDWYIDSCSKIKYMFPKAHAAAYVLMALRVAYFKVYFPILYYCAFFSVRADDFDLVAMSQGKEAVKARMKEITDKGMDAST------KEKNLLTVLELCNEMLERGYKFGMIDLYKSDAENFVIEGDTLIAPFRAVPSLGLNVAKAIVAAREEQPFLSKEDLATRGKVSKTLIEYMNENGVLKDLPDENQLSLFD 1437
>gi|29376875|ref|NP_816029.1| DNA polymerase III PolC [Enterococcus faecalis V583] >gi|29344340|gb|AAO82099.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Enterococcus faecalis V583] (1451 aa)
Score = 2417, Expect = 0.0e+00, Identities = 537/1411 (38%), Positives = 839/1411 (59%)
 Q:  47 ISFNKVLPADILIPFVDSLNLVDDS---VLFNLVFNYDTYNQEDILNYLIYFVNHNIEQKQKGTSEKKELLYVLKYNMGIKKPIIS-ENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEK-TIDIISDHKNKIQEK------------IKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGD--VTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNI-WKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNT-VLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGK------GLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      +SF++++P +  F+ L L    V  + N T+ +E + +Y    +  Q T  +++L     +K I+ +N  + YL+    ++YL  +  YGF K H+  +D++  +++  + + E+      +K+E + ++  A  D   + +++ D + + ++ E + TIEG IF +  ++ +I  +TDY+ S V+K   + ++ V  ++  W++ + S+Q D + + +  + + +  P++  +  KR EL H+NM+ +  + +L  + + G+ ++AITD  Q FPD +  KK + +K +YGV+ NI+D +PI N  +++DATYV+FD+ETTGLS YD IIE A+K HKG +E+ + FI+P  +S   +T I++E V+ +  +E L  K+F  ++L+AHN  FD+ FLN  ++ +  NP+IDTL++SR +   H L +++K+ ++ + Q HRA D+E  ++ W + E ++ D+  +++N ++   +R R  T+  + ++NL+KLIS S  F  P++   ++   ++ ++ + GEIFEA M  + ++ K YD+I +   +  I +E+ K  +E+ I ++KI ++ K VVAT + +YLNE D +Y ++ V + +GG    N LN  LPK +FRTTDE+ EF FL  +  IVV N N +A L + I P+K+ L++P I G+ ++ L Y ++ ++GD +  V+ R+++E++S+ NG+++IY S LV +S +DGY+VGSRGSVGSS A + ITEVNPL PHY C C+Y F + + SGFD+PE CPKC ++L DGH+IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS YQ +AH++ K +FGEE V+RAGTI T A+KTAYG+VK Y E  ++ R AEI R+AK  VKRTTGQHPGGI+V+P  DVYDFTP YPADD+ +W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT+++ML + + +  TIP D +VM +F  D L +  I  KTG+ GIPEFGT FV+ ML T P F++L++ISGLSHGT+VW NA+ LI   +++VI CRDDIMVYLI G+  +AFKIME VRKG+    L + Y  + +NN+P WYI+SC+KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+Y+P+ +Y ++FS+R  FD+ ++ G+ + ++ EI +K + T   KE +L+ + EL E+L RGYKF IDL KS A +F++EGD LI PF A+ LG +VA +IV AREE+ F SKED  R KV+ T ++ M E G+  L +++Q+SLF+
 S:  49 LSFDELMPVMLYQTFMQQLELAFQQIAQVSVQITTNQTTFTEEQLTDYW----QLALLNSQCNTPLVQKVLKTQTPQFEDRKIILPVDNEAVIPYLK-------QQYLPIIEELYFSYGFPKFHIEPKMDQQQAAEVLKKFEEQKLEQAAAFQQQAAESLVKHEQMKKEKQQQAPAFDGPI--RLGRNIPNDEPIMPMGNILEEERRITIEGFIFDKEVRELRSKRKILILKITDYTSSFVVKKFSNGEKDEQVFDAIQPQSWIRVRGSVQEDTFMRDLVMNAQDLMEVAHAPRKDYAPEGE--KRVELHMHSNMSTMDATNKVGDLVAQAGKWGHKAIAITDHGGAQAFPDAHAAGKK-AGVKILYGVEANIVDDGVPIAYNEEHIELTDATYVVFDVETTGLSAVYDTIIELAAVKMHKGNVIETFEQFIDPGHPLSQTTINLTGITDEMVRGSKSEEEVLRMFKEFSEGTILVAHNA-SFDMGFLNTSYGKHGIPEAANPVIDTLELSRFLYPHFKSHRLNTLSKKFGVNLE--QHHRAIYDSESTGHLCWIFLKEAKENHDMHFHDDLNRHIGEGDSYKRARPFHATILATTQAGLKNLFKLISMSNVDYFFRVPRIPRSQLSKLREGLLIGSACSNGEIFEAMMQKGVEEAKNRAK-FYDYIEVMPKPVYAPLIEQELVKNEADLEEIISNLVKIGDELGKLVVATGNVHYLNEEDAIYRKILVGS--MGGA-------NPLNRHSLPKVHFRTTDEMLTEFQFLGQDI-AKRIVVENPNKVADLCEEVI-PVKDDLYTPKIPGSEQEITDLSYNRARELYGDPLPEIVEKRLEKELNSINGNGFSVIYLISQKLVHKSNEDGYLVGSRGSVGSSFVATMTGITEVNPLAPHYYCPECQYSEFYEDGSYGSGFDMPEKACPKCGARLFKDGHDIPFETFLGFHGDKVPDIDLNFSGDYQAEAHNYTKVLFGEEYVYRAGTIGTVADKTAYGFVKGY-ERDHNLHLRGAEIDRLAKGSTGVKRTTGQHPGGIIVIPDYMDVYDFTPIQYPADDQEAEWKTTHFDFHSIHDNILKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIEPKTIPTDDPEVMRIFEGPDVLGVDAEQIYS--KTGTLGIPEFGTRFVRGMLEQTHPSTFAELLQISGLSHGTDVWLGNAEELIRRGEANLAEVIGCRDDIMVYLIHAGLDSGMAFKIMETVRKGQWNKIPDELRDTYLNAMKENNVPDWYIDSCSKIKYMFPKAHAAAYVLMALRVAYFKVYFPILYYCAFFSVRADDFDLVAMSQGKEAVKARMKEITDKGMDAST------KEKNLLTVLELCNEMLERGYKFGMIDLYKSDAENFVIEGDTLIAPFRAVPSLGLNVAKAIVAAREEQPFLSKEDLATRGKVSKTLIEYMNENGVLKDLPDENQLSLFD 1449
>gi|184155198|ref|YP_001843538.1| DNA-directed DNA polymerase III alpha subunit [Lactobacillus fermentum IFO 3956] >gi|183226542|dbj|BAG27058.1| DNA-directed DNA polymerase III alpha subunit [Lactobacillus fermentum IFO 3956] (1447 aa)
Score = 2407, Expect = 0.0e+00, Identities = 510/1297 (39%), Positives = 797/1297 (61%)
 Q:  161 GFSKHHLSYILDE-----KTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKT------DSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKK-INKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDF----YNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHRE-IYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELN-TVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      GF  H+ ++D+   K ++ + +  +E +K  T+++++  ++    D    +   VT+++ + E   +EG +F +  ++ +I  +TDY+ S +K  ++ NK + + L++G+WVK + S+Q D Y  D+   +I+ +S +  R D A  KR EL HT M+ +  I E K + + G ++AITD  Q FP+   Y+ K SK+K +YGV+ N++D +P+V N N  +  YVIFDIETTGLS YD+II+ A+K  G ++  FI+P  +S++ A+T I+++ V+ + K +E ++K+ D  D L+A + + FD+ F+N  E + M IK P+IDTL ++R ++  G+ L +++++K+ +  H A D+E  +LL I+ + E +  + ++++N ++ ++   R  +T+  + ++NLYKL+S S  F  P++   N +  ++ + +GE+F A M    + + + YD+I +   +  +  I + +ED +K ++K+ + NK VVAT D +Y+N D +Y ++ +N++ GG    N LN T P +FRTTDE+ D FSFL + V  IVV N++ + ++D I+P+K L+ PH+EGA +++  + +  +GD +  VK R++ E++S++ NG+++ Y + LV +S DGY+VGSRGSVGSSV A L ITEVNPL PHY C NC+Y +F +  SGFDLP+ +CPKC +K+ GDGH+IPF+TF+GFKG+K+PDIDLNFS YQ AH+++K +FGE V+RAGTI T A+KTAYGYVK+Y E K++ R AE R+A   VKRTTGQHP GI++VP  ++YDFTP YPADD++ W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT+++ L + + +N +IP D VM LF+S ++L +  IN  KTG+ G+PEFGT FV+ ML T PQ +S L++ISGLSHGT VW DNA+ LI+  TI++VI CRD+IM LI G+  +F++ME VRKGKG+ EE+Q+ + + +P WY++SC KI Y+FP+AHA AYV+MA +IA+FK+Y+PL +YA++FS+R  FD+ ++ +G+ + + + I K N T   KE L+ I ELA E+L RG+KF +D+++S ATD+L++GD LI PF AI GLG +VA IV AREEK F SK+D +R KV+ T ++ M  +  L +++Q+SLF+
 S:  153 GFPAFHIHTLVDQSASQAKIEELKAKQQKADEELVKQARTQIEQAKQKRQATASAAPDGPIVIGRKLGPNDQVTRMATITEEESQVVVEGYVFAKEIKELRSERQILILEITDYTSSFSVKMFSDRRGTNKPLFAALEKGMWVKVRGSVQEDTYMR-DLVINARDINEVSHQE---RQDTAPADQKRIELHLHTTMSTMDATNTIGEYVKQAIKWGQPAIAITDHAGLQGFPEAFSSSYDGKKDESKIKMLYGVEANVVDDGVPLVYNENHLPLKGQPYVIFDIETTGLSAIYDRIIQVSAVKMQDGEVLDHFDQFIDPGFHLSEQTTALTSITDDMVQGS-KTEEEVLKLFDDFADGSLLAGHNVSFDMGFMNVAYERHGMGQIKQPVIDTLPLARFLHPDFRGYRLNTLSKRFKVSLE--HHHLASYDSEATGHLLAIFLKDAEER--YGVTYVDDLNKHMTDNGAYRHARPFHVTILAATQAGLKNLYKLVSLSNVEYFARVPRIPRSVLNRYREGLLLGTACADGEVFTAMMQKGYGEAKRL-AEFYDYIEVQPKPNYAPLLESGVITDQAHLEDILKNMVKLGSALNKPVVATGDAHYINPEDAIYRKILINSQ--GGA-------NPLNRTERPDVHFRTTDEMLDLFSFLGEDV-AKQIVVDNTHLVTDMVDDGIRPVKAGLYPPHMEGAEQEIQDRTWTTAKEWYGDPLPQLVKDRVELELNSIVSNGFSVHYLIAQRLVAKSTKDGYLVGSRGSVGSSVVATLSGITEVNPLPPHYRCPNCQYSHFYTKGEYSSGFDLPDKDCPKCGTKMIGDGHDIPFQTFLGFKGNKVPDIDLNFSGDYQPIAHNYMKVLFGENNVYRAGTIGTVADKTAYGYVKAY-ERDKEVQFRGAEEDRLASGATGVKRTTGQHPAGIIIVPDDMEIYDFTPVQYPADDQSAAWETTHFDFHSIHDNILKMDILGHDDPTMIRALQDLSGINPQSIPMDDPGVMSLFSSPEALGVTEEQINS--KTGTLGLPEFGTRFVRGMLEDTHPQNYSQLLQISGLSHGTGVWLDNAQELIKNGTATIANVIGCRDNIMTDLIHYGLDSETSFQVMEHVRKGKGIPEEWQEKMTEVGVPQWYLDSCLKIKYMFPRAHAAAYVLMALRIAYFKVYFPLVYYAAFFSVRADDFDVVAMSHGKEAVKSAMQAITSK-GNEATA-----KEKSLLTILELANEMLERGFKFKMVDIERSDATDWLIDGDTLIAPFRAIPGLGINVAKQIVAAREEKPFLSKQDLSERGKVSKTLIEFMTVNHVLDQLPDENQLSLFD 1445
>gi|163791589|ref|ZP_02185990.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Carnobacterium sp. AT7] >gi|159873138|gb|EDP67241.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Carnobacterium sp. AT7] (1395 aa)
Score = 2404, Expect = 0.0e+00, Identities = 518/1273 (40%), Positives = 797/1273 (62%)
 Q:  126 PIISENAIFLHYLENDQEK--CIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKT-IDIISDHKNKIQE-----------KIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRK-SVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNI-WKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDK---YDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELN-TVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAI 1398
      P+++  I H +EN+ K  + +YL  +   GF K + I+DE+ + I++ + K +E      I+  E K++ N +     RK +  ++ + + E + TIEG +F ++ V ++ ++  +TDY+ S +K    ++  + +K+G+WV+A+ S+Q  E+N + L+   I++   R D A  KR EL H+NM+ +  + +L  +++ G+ +VAITD F Q+FPD ++ +K + +K +YG++ NI+D +PI N  +++DATYV+FD+ETTGLS Y+ IIE A+K HKG +ES + FI+P  +S   +T I++E V+ +  +E L  K+F GDS+L+AHN  FD+ FLN  ++ +  +NP+IDTL++SR ++ Q  H L +A+KY ++ + Q HRA DAE  ++ W + E ++ DI  +++N +    +R R  T+  + ++NL+KLIS+S+  F  ++   +   I+ + ++GE+FEA M  Q  D K+K  YD+I +  E +  I +E+ K  +E+ I+ ++KI  N VVAT + +YLN D +Y ++ +N++ GG    N LN + LP+ +FRTT E+ + FSFL +   IVV N+N I ++D I PIK L++P IEG+ D+++QL Y +++ ++G+ + + ++ RI++E++S+I NG+++IY S LV +S+ DGY+VGSRGSVGSS A + ITEVNP+ PHY C C+Y F + +V SG+DLP+ CP+C ++L DGH+IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS YQ KAH++ K +FGEE VFRAGTI T A++TA+GYVK Y E  +N R AEI R+AK  VKRTTGQHPGGI+V+P  DVYDFTP +PAD + +W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT+++ML + + V+ TIP D +VM +F T+ L +  I  KTG+ GIPEFGT FV+ ML T P F++L++ISGLSHGT+VW NA+ LI  + +S+VI CRDDIMVYLI G+  +AFKIME VRKGKG+ +++QK + D NIP WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A++K+++P+ +YA+YFS+R  FD+ ++ G+ I K+ EI +K + T   KE +L+ + EL E++ RG++F +DL KS A+DF++EG+ L+ PF A+
 S:  120 PLLNGKKIQFH-VENEVVKGHLMNQYLPPVEEAYASLGFPKFKIEPIIDEEAHLKKIAEFQAKKEESETLLAIRANENIQKAEQEKKQNKNQVQAHKGQVVLGRKITAKEEIKSMDQIIEEERRVTIEGYVFDVEVRVLRSERQLLILKMTDYTSSFSVKKFSNTPEDEAAFAAIKKGMWVRARGSVQ----EDNFMRDLVLNAQDITEWDHESRKDTAPEDGKRVELHLHSNMSQMDATNTVTDLVNQAAKWGHKAVAITDHFGAQSFPDAFHAGQK-NGIKILYGIEANIVDDGVPIAYNPKHIELTDATYVVFDVETTGLSAVYNSIIELSAVKMHKGNIIESFEQFIDPGHPLSQTTINLTGITDEMVQGSKSEEEVLTLFKEFAGDSILVAHNA-SFDMGFLNTSNAKHNIPDAENPVIDTLELSRFLHPQFKSHRLNTLAKKYGVNLE--QHHRAIFDAETTGHLCWVFLKEAREEHDIHFQDQLNEHTGEGDAYKRARPFHATIIATTQTGLKNLFKLISSSMVDYFYRTARLPRSELIKLREGLIIGTACSQGEVFEAMM----QKGFDEAKNKAKFYDYIEVMPKEVYAPLIEQELVKDESDLEEIIRNLVKIGEDLNIPVVATGNVHYLNPEDSIYRKILINSQ--GGA-------NPLNRSELPEVHFRTTTEMLETFSFLGEET-AQQIVVKNTNKIVDMVDDAITPIKTDLYTPKIEGSEDEIRQLSYDEAHRLYGNPLPDIIEKRIEKELNSIIGNGFSVIYLISQKLVHKSMSDGYLVGSRGSVGSSFVATMTGITEVNPMPPHYSCPKCQYSEFFTDGSVGSGYDLPDKACPECGARLHKDGHDIPFETFLGFYGDKVPDIDLNFSGDYQSKAHNYTKELFGEEYVFRAGTIGTVADRTAFGYVKGY-ERDNNLNLRAAEIDRLAKGSTGVKRTTGQHPGGIIVIPDYMDVYDFTPIQFPADAQDSEWKTTHFDFHSIHDNVLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGVDPKTIPTDDPEVMKIFGGTEVLGVTPEQIQS--KTGTLGIPEFGTRFVRGMLEETLPTTFAELLQISGLSHGTDVWLGNAEELIRVNDIPLSEVIGCRDDIMVYLIHNGMEDGLAFKIMESVRKGKGIPDDWQKAMRDENIPEWYIDSCLKIKYMFPKAHAAAYVLMALRVAYYKVHFPILYYAAYFSVRADDFDLVAMAKGKDSIKLKMKEITDKGLDAST------KEKNLLTVLELTNEMVERGFEFKMVDLAKSDASDFVIEGNTLMAPFRAV 1385
>gi|134299812|ref|YP_001113308.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Desulfotomaculum reducens MI-1] >gi|134052512|gb|ABO50483.1| DNA polymerase III catalytic subunit, PolC type [Desulfotomaculum reducens MI-1] (1426 aa)
Score = 2400, Expect = 0.0e+00, Identities = 518/1274 (40%), Positives = 797/1274 (62%)
 Q:  183 KNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFR------KSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLN-ANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWK---RMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSN-TQQVLEDIIKDKYDFITI---GSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNC--KYFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      ++++++ + ++T K S  +K + S T     K + G+  + ++ E +  +EG++F ++  K+G +I + +TD +DSI +K F ++ + +  LK G WV + +Q D + + ++T + +I++  K  R D A KR EL HT M++ + +++ + K ++ G+ +VAITD  Q FP+ Y AKK + +K IYGV+ +ID I V++ ++ +  +VI D ETTG SP D+IIE GA+KY G +V   +NP+++I ++ +T I++E VKDA  KEAL + +F+G++VL+AHN  FDL FL  L +   + NP IDTL ++R +  + H L + +++KI+  T HRA DA   +W+  R L Q++ D+KTL+ +  + + L+ R+  +T+ K+E ++NLY+LI+ S  F  P++   ++  ++ ++  GE ++A M+ +Q+ LEDI  YD++ I  G+ E +   ++   +++ ++I+ + +K  VVAT D ++LN DEVY R+ + K      +++ +  P YF+TT+E+ EFS+L    +VV+N  IAS+I A KPI +TLH P+IEGA ++ + Q++ ++G+ +  V+ R+D+E+ S+I NG+A++Y +H LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS+ A  +ITEVNPL PHY C NC  F + +  G D+P+ NCPKC +  DGH+IPFE F+GF GDK+PDIDLNFS YQ +AH + + +FG++ V+RAGTI T AEKTA+G+VK+YFEE + + R+AE+ R+  C VKRTTGQHPGG++VVP+ DV+ FTP  PADD  D TTH + S+HDSL+K DILGHD+PT+++ML + T+VNA IP D  M LF STD+L +  I  + G+ IPEFGT FV++ML+ TKP FS+L+RISG SHGT+VW +NA+ LI+E  +S+ IS RDDIMVYLI +G+ P AFKIME VRKGKG+ EE + +  +P WYIESC KI Y+FPKAHATAYV+MA++IAWFK+Y P FYA+YF++R  FD + +++G ++I  I EI+EK N ++   KE +++ I E+ALE  RG K  ++L+KS AT FL+ + L+ PF + G+G S A +IV ARE+ F+S +D + R K++ T +++++ G ++L E DQ+SLF
 S:  173 QDEMEKILWQKLTAEKVSVQKEKKNGSATGNLDDGIIIGKPIKGEPKPIHEITEEERNIIVEGKVFDVEIKQLKSGRQILTFNITDNTDSIEVKK-FLEEDDTETSERLKNGSWVIVRGPVQYDKF-SQELTVMAYDINL-GTAKVTNRDDKAADKRVELHLHTKMSSMDSVMSAVDAVKQAAAWGHPAVAITDHGVVQAFPEAYAAAKK-AGIKLIYGVEGYLIDDGIATVVSMKHNVPLQGTEHVIIDFETTGFSPQTDEIIEIGAVKYLNGEEVGRFGTLVNPKKEIPFEVTKLTGITDEMVKDAPDGKEALTALSEFMGEAVLVAHNA-SFDLSFLRVGLRKYLKQEVTNPAIDTLGVARVLFPNLKNHKLNTLVKEFKIEL--TNHHRAVDDASATAKLWQIFLRKLAEQEISDVKTLSGMGQGVNQEKLKSRH----VTILVKDEVGLKNLYQLITLSHLRYFHRQPRIPRRELVKYREGLLIGSACEAGEFYQALMAGASQEELEDI-ASFYDYLEIQPLGNNEFMIRT--GQVNGEEDLKEINRKIVALGSKLGIPVVATGDVHFLNPEDEVYRRILMAGK----------GFDDADNQAP-LYFKTTEEMLKEFSYLGRETAFQ-VVVSNPRNIASMIQA-FKPIPDTLHPPYIEGAEQQITDMTLQRARELYGEPLPEVVQQRVDKELKSIIGNGFAVLYLIAHKLVKKSLDDGYLVGSRGSVGSSLVATFTNITEVNPLPPHYRCPNCLNSEFLMDGSAGCGADMPDKNCPKCGTNYIKDGHDIPFEVFLGFDGDKVPDIDLNFSGDYQPRAHKYTEELFGKDYVYRAGTIGTIAEKTAFGFVKNYFEE-RNIKKRSAEMKRLVLGCAGVKRTTGQHPGGLMVVPNSLDVHMFTPVQRPADDVKSDTRTTHFDYHSIHDSLVKLDILGHDDPTVIRMLEDLTSVNAREIPLDDPKTMSLFASTDALGVTPEDIRS--QVGTYAIPEFGTKFVRQMLVDTKPTTFSELVRISGFSHGTDVWLNNAQDLIKEGTCKLSEAISARDDIMVYLIYQGLPPKQAFKIMEGVRKGKGVKEEDAEAMRSQGVPEWYIESCRKIKYMFPKAHATAYVMMAFRIAWFKVYRPEAFYAAYFTVRADDFDAELMVSGPNKIKQVIEEIEEK-GNAASQ-----KEKNMLTILEVALEANCRGIKILPVNLEKSDATKFLITPEGLLSPFGGLQGVGASAAKNIVAAREQAPFTSIDDLRNRAKISKTVIEVLQNHGCLNNLQESDQMSLF 1426
>gi|69246860|ref|ZP_00604152.1| DNA polymerase III, epsilon subunit:DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Enterococcus faecium DO] >gi|68195041|gb|EAN09504.1| DNA polymerase III, epsilon subunit:DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Enterococcus faecium DO] (1452 aa)
Score = 2391, Expect = 0.0e+00, Identities = 536/1411 (37%), Positives = 836/1411 (59%)
 Q:  47 ISFNKVLPADILIPFVDSLNLVDD---SVLFNLVFNYDTYNQEDILNYLIYFVNHNIEQKQKGTSEKKELLYVLKYNMGIKK------PIISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDE----KTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEV---------KRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGD--VTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNI-WKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGW-IEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNT-VLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGK------GLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      + F+K+LP +    L +    V N++ + T++++ + +Y    +E +Q T  ++  VLK + + K   PI S AI  YL+    ++YL  +  YGF K +  +DE  + + + + K + E  + E     +R  +  +   + +++ D  T + + E + T+EG +F +  ++ +I  +TDY+ S ++K   + ++ V  + G W+K + SIQ D + + +  + I +  P++  +  KR EL H+NM+ +  +I +L  + + G+ ++AITD  Q FP+ ++ KK + +K +YGV+ N++D +PI N   +S+ATYV+FD+ETTGLS YD IIE A+K +KG +ES  FI+P  +S   +T I++ V+ +  +E L  +F D++L+AHN  FD+ FLN    +  NP+IDTL+++R + Q   LGV+++K+ + + Q HRA DAE  ++ W + E   ++  +++N ++   +R R  +T+ KN+ +++L+KLIS S  F+ P++   +  + ++ ++ +GEIFEA M  +  + K YD+I +   +  I +E+ K  +E+ I+ +++I  +K VVAT + +YLNE D +Y ++ +N+ +GG    N LN  LP +FRTTDE+  F FL +   +IVV N+N IA + + I P+K+ L++P I G+ D++ +L Y K+ ++GD +  ++ R+ +E++S+ NG+++IY + LV +S +DGY+VGSRGSVGSS A + ITEVNPL PHY C C+Y F +  SGFD+PE CPKC ++L DGH+IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS YQ +AH++ K +FGE+ V+RAGTI T A+KTAYGYVK Y E  + R+AE+ R+AK  VKRTTGQHPGGI+V+P  DVYDFTP YPADD+ +W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F  + L +  I  KTG+ GIPEFGT FV+ ML T P F++L++ISGLSHGT+VW NA+ LI   T+++VI CRDDIMVYLI G+  +AFKIME VRKG+    L E Y  + +NN+P WYI+SC+KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+Y+P+ +Y +YFS+R  FD+ S+ G+ +  + EI +K +     KE + + + ELA E+L RG+KF IDL KS A +F++EGD LI PF A+ LG +VA IV+AR++ F SKED  R KV+ T ++ M + G+  L +++Q+SLF+
 S:  48 LHFSKILPIMLYRSLTQHLTIAFKDIAQVKLNILADDQTFDEQLLQDYWA----QALENQQCDTPLAQQ---VLKTQVPVIKDRKVILPIDSTGAI--SYLK-------QQYLPLVEELFVSYGFPKFRIEPEVDEQQAERVLKLFEERKQEQAEAFMKQAAESLVVHEQKKKERKEQSPALEGPIHIQLGRNIPADEPTTPMISIVEEERRVTLEGYVFDKEVRELRSKRKILTLKITDYTSSFIVKKFSNGEKDEQVFDAISVGSWLKVRGSIQEDTFVRDLVMNAQDIIEVKHTPRKDYAPEGE--KRVELHVHSNMSTMDATNSISDLVAQAGKWGHRAIAITDHGGAQAFPEAHSAGKK-AGVKILYGVEANVVDDGVPIAYNDAHEALSEATYVVFDVETTGLSAVYDTIIELAAVKMYKGNVIESFDEFIDPGHPLSRTTVDLTGITDGMVRGSKSEEEVLRMFLEFSKDTILVAHNA-AFDMGFLNTSYARYGIPEAANPVIDTLELARYLYPQFKRFGLGVLSKKFGVSLE--QHHRAIYDAEATGHLAWIFVKEAMDNHNMLYHDQLNEHIGEGDSYKRARPFHVTILAKNQAGLKDLFKLISMSNVEYFERVPRIPRSQLKKMRENLLIGSACDKGEIFEAMMQKGVEEARNRAK-FYDYIEVMPKAVYAPLIEQELVKNEHDLEEIIQNLVEIGKSLDKIVVATGNVHYLNEEDAIYRKILINS--MGGA-------NPLNRHSLPDVHFRTTDEMLTAFHFLGEET-AKEIVVENTNKIADICEEVI-PVKDELYTPKIPGSEDEISELSYTKAKQMYGDPLPEIIQKRLKKELNSINGNGFSVIYLIAQKLVHKSNEDGYLVGSRGSVGSSFVATMTGITEVNPLAPHYYCPECQYSEFFEDGTYGSGFDMPEKQCPKCGARLNKDGHDIPFETFLGFHGDKVPDIDLNFSGDYQAEAHNYTKVLFGEDYVYRAGTIGTVADKTAYGYVKGY-ERDNNLQFRSAEVDRLAKGATGVKRTTGQHPGGIIVIPDYMDVYDFTPIQYPADDQNSEWKTTHFDFHSIHDNVLKLDILGHDDPTVIRMLQDLSGIDPQTIPTDDPEVMRIFAGPEVLGVSQEQIYS--KTGTLGIPEFGTRFVRGMLEETHPTTFAELLQISGLSHGTDVWLGNAEELIRRGDATLAEVIGCRDDIMVYLIHAGLDSGMAFKIMETVRKGQWNKIPDELRETYLSAMKENNVPDWYIDSCSKIKYMFPKAHAAAYVLMALRVAYFKVYFPILYYCAYFSVRADDFDLVSMCKGKDAVKQAMKEITDKGLDASV------KEKNQLTVLELANEMLERGFKFGMIDLYKSDAVNFVIEGDTLIAPFRAVPSLGTNVAKQIVEARKDGPFLSKEDLATRGKVSKTLIEYMNDNGVLKDLPDENQLSLFD 1450
>gi|191638563|ref|YP_001987729.1| DNA polymerase III polC-type (PolIII) [Lactobacillus casei] >gi|190712865|emb|CAQ66871.1| DNA polymerase III polC-type (PolIII) [Lactobacillus casei BL23] (1444 aa)
Score = 2390, Expect = 0.0e+00, Identities = 532/1424 (37%), Positives = 839/1424 (58%)
 Q:  34 ITRNKQNDSINIKISFNKVLPADILIPFVDSLNLVDDSVL---FNLVFNYDTYNQEDILNYLIYFVNHNIEQKQKGTSEKKELLYVLKYNMGIKKPII-SENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSS-----------NAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTK-ISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDK-YDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDN-NIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDY-LIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      +T ++Q+  + + F+ +LP     L LV  +   ++V  T  E + Y Y V H   + GT  +EL    +  + +I +EN   YL    I++ L  +   GFS  +  +DE+   +   Q +  E ++ +++       +TD    + +T  ++ + E ++ T+EG +F ++  ++ ++ + VTDYS S + K    ++ + + +++G W++ + S+Q D Y + ++T  ++I +S P   D  KR EL HTNM+ + + I + K + E G+ ++A+TD  Q +P+ ++ A K + LK +YGV+ N++D  P+  A++ + ++ A YV+FD+ETTGLS YDK+IE A+K  G ++ + I+P  +S+  +T I+++ V +  +   + F  ++++ HN + FD+ FL+  E + + I NP+IDTL++SR ++ +  H L +A++YK+ +  HRA+ DAE  YLL  ++ E K+ + TLN++N +   + R S  V+ K + ++NL+KL+S S  F  P+V   +   +V ++ + GE+F A M  +  E  K  YD++ +   +  I  + K  ++D I++II I ++ K VVAT D +YL++ D +Y ++ ++++  G N L +++   LP +FR+T E+ +FS+L +  +++VV NSN IA+ +D +I P+K+ L++P + G + LK +  ++ ++GD + + V R+D+E+ S+I NG+++IY + LV +S DGY+VGSRGSVGSS+AA + ITEVNPL PHY C NC+Y F   + SGFDLP+ CPKC + L DGH+IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS YQ AH++IK MFGE+ FRAGTI T A+KTAYGYVK+Y E    R AEI R+A+  VKRTTGQHP GI++VP  D+YDFTP YPADD+  W TTH F S+HD++LK D+LGHD+PT+++ML + + V  +IP D VM LF+ T SL +  IN  K G+ GIPEFGT FV+ ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI++ +T+ +VI CRD+IM+ LI G+  +AF IME VRKG+G+ +++QK + +N N+P WYIESC KI Y+FPKAHATAY++MA +IAWFK++YPL +Y +YFS+R + FD+ ++ +G+ +  + EI +K + T   KE L+ + E+A E L RG+K  ID+ KS + +FL++ D+ ++ PF A+ GLGD+VA IV AREEK F SKED  R KV+ T + M  +  L +++Q+SLF+
 S:  36 VTIHEQSRRYDFTLGFDAILPFQTFNAIATKLPLVFQQIAATDLSVVVTQPTITDELLAQYWQYVVTH----AEIGTGIVRELCEKQVPTLENDRAVIKTENEQIRQYL-------IQQGLGKLEETYRQVGFSGLRMQAEVDEEQA---AQSMAAFQAQRAEETAKMAKAAAEVVKQQAAKQKQVQTDGPVQMGRQMKMTDAPQQMVTITQEERSVTVEGYVFDVEVRELRSKRQLLIFKVTDYSSSFIAKKFSNGPEDEAMFARIQKGQWLRVRGSVQEDNY-SRELTINAQDIQTVSHPDP--TDDAEGEKRVELHLHTNMSQMDAMNPISDYVKRAKEWGHKAIAVTDHAGLQAYPEAHSAAVK-AGLKMLYGVEINLVDDGTPVAYRADEPRDLASAEYVVFDVETTGLSAVYDKVIELAAVKMKDGKVIDQFEEMIDPGFPLSELTINLTHITDDMVHGSKSEVDVFKLFQQFCDGAIMVGHN-VTFDVGFLDNGYERHGLADIDNPVIDTLELSRMLHPERKNHKLDTLAKQYKVSLE--HHHRANADAEATGYLLYALEK--EAAKMYGMTTLNQLNDRVGAGDAYKAARPSHAIVFAKTQAGLKNLFKLVSLSNVKYFYRVPRVPRSQLQKLREGLLVGSACSNGEVFTAMMQKGEA--EARAKASFYDYLEVQPLPVYQPLIEAGLIKGEAHLKDIIQKIINIGSELEKPVVATGDAHYLDQHDAIYRQILIHSQ---GGANPLNRHS-----LPDVHFRSTSEMLTDFSWLGEEK-AHELVVDNSNLIANWVDDDITPVKDKLYTPEVPGVEENLKHDVMTTAHELYGDPLPDIVAQRLDKELKSIIGNGFSVIYNIAQRLVLKSNKDGYLVGSRGSVGSSLAATMAGITEVNPLPPHYRCPNCQYSEFFTHGEIGSGFDLPDKQCPKCGADLHKDGHDIPFETFLGFHGDKVPDIDLNFSGDYQPIAHNYIKVMFGEDHSFRAGTIGTVADKTAYGYVKAY-ERDTGQQLRGAEIDRLAQGDTGVKRTTGQHPAGILIVPADMDIYDFTPIQYPADDQNAAWMTTHFDFHSIHDNILKMDVLGHDDPTMIRMLQDLSGVEPKSIPTDDPGVMALFSGTKSLGVTPEQINS--KMGTLGIPEFGTRFVRGMLEETKPTTFSELLQISGLSHGTDVWLGNAEELIKQGIVTLKEVIGCRDNIMMDLIHWGMEDSMAFNIMEHVRKGRGIPDDWQKAMRENENVPDWYIESCLKIKYMFPKAHATAYILMALRIAWFKVHYPLIYYTAYFSVRAEDFDLAAMSHGKEAVKAAMKEITDKGMDAST------KEKQLLTVLEIANECLERGFKIKMIDVTKSDSHNFLIQDDHTILAPFRAVPGLGDNVAKQIVAAREEKPFLSKEDLANRGKVSKTLIDYMTTNHVLDDLPDENQLSLFD 1441
>gi|148543926|ref|YP_001271296.1| DNA polymerase III PolC [Lactobacillus reuteri F275] >gi|184153322|ref|YP_001841663.1| DNA polymerase III alpha subunit [Lactobacillus reuteri F275] >gi|166918295|sp|A5VJD5|DPO3_LACRF DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|148530960|gb|ABQ82959.1| DNA polymerase III catalytic subunit, PolC type [Lactobacillus reuteri F275] >gi|183224666|dbj|BAG25183.1| DNA polymerase III alpha subunit [Lactobacillus reuteri F275] (1443 aa)
Score = 2390, Expect = 0.0e+00, Identities = 490/1236 (39%), Positives = 783/1236 (63%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGL--IEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQ-DIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNT-QQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHRE-IYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELN-TVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +V ++ D+ E ++ +EG +F +  ++G ++ + +TDY+ S +K    +  + +K G+W+K + +Q D + + +   + E++ I++ + + D  KR EL HT M+ +  +I EL  + + G+ ++A+TD N Q FP+ ++ A+K + +K +YG++ N++D IP+V N N +++ TYVIFD+ETTGLS YDK+IE A+K  G +E  FI+P  +S++  +T I+ E V+ +  +E   KDF  ++ HN + FD+ F+N  E ++M I P+IDTL ++R +  + G+ L +++K+K+ +  HRA+ D+E  ++ + L++ + + D+K ++++N +++ +   R  +T++ + + ++NL+KL+S S  F  P++   ++  ++ + + GE+F A M   Q LE   YDFI +   +  + + I  G +ED +K ++K+ ++ K VVAT D +YL+ D +Y ++ +N++ GG    N LN T P+ +FRTTDE+ +EF+FL +  +++VV NSN IA+ ID NI+P+K+ L+ PH++GA +++  + +  +GD +  V+ RI+ E++S++ NG+++ Y + LV +S DGY+VGSRGSVGSSV A L ITEVNPL PHY C NC++ +F +  SGFDLP+ CPKC + + DGH+IPF+TF+GFKG+K+PDIDLNFS YQ AH+++K +FGE+ VFRAGTI T A+KTAYGYVK+Y +++K  R AE R+AK  VKRTTGQHP GI++VP  D+YDFTP YPADD+T W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT+++ L + + ++ +IP D VM LF+S  L +  I  KTG+ G+PEFGT FV+ ML T P+ +S L++ISGLSHGT VW DNA+ LI++  TI++VI CRD+IM LI G+  I+F+IME VRKG+G+ +E+Q+ +++ N+P WY++SC KI Y+FP+AHA AYV+MA +IA+FK+Y+PL +Y ++FS+R  FD+ ++ +G+ + ++ EI +K +     KE +L+ I ELA E+L RG+KF +D++KS A+D+L++GD LI PF A+ GLG +VA IV AREE+ F SKED +R KV+ T + + + +  L +++Q+SLF
 S:  229 NVIQMKDIEGEERSVVVEGYVFNAEIRELRSGRQLLTFEITDYTSSFSVKKFSRNSDEEAQFANIKAGMWLKVRGPVQEDTWMRDLVITAYDVNEVTHIARQDKAPQDD----KRVELHTHTTMSQMDATNSITELATRAHKWGHPAIAVTDHGNVQAFPEAFSVAQK-TGIKMLYGMEANVVDDGIPLVYNENHEELAHQTYVIFDVETTGLSAIYDKVIELSAVKMQDGNVLERFDEFIDPGFPLSEQTTNLTSITTEMVQGSKTEEEVFQMFKDFCKGCIIAGHN-VSFDMGFMNTGYERHQMGKIAEPVIDTLPLARFLYPDMRGYRLNTLSKKFKVALE--HHHRANYDSEATGHLLYKFLKDAEARYDVKYVDDLNKHMEENNAYRHARPFHVTIFAQTQAGLKNLFKLVSLSNVEYFYRVPRIPRTVLTKYREGLLLGTACSSGEVFTAMMEKGYDQALEK--ARYYDFIEVQPKPNYAPLLEQHVIADEGHLEDILKNMVKLGDELEKTVVATGDVHYLDPHDGIYRKILINSQ--GGA-------NPLNRTERPEVHFRTTDEMLNEFAFLGEEK-AHELVVENSNKIAAEIDDNIRPVKDKLYPPHMKGAEQEIQDRTWNTARKWYGDPLPQLVQDRIELELNSIVKNGFSVHYLIAQRLVAKSNKDGYLVGSRGSVGSSVVATLSGITEVNPLPPHYRCPNCQFTHFYTQGEYSSGFDLPDKKCPKCGTLMVKDGHDIPFQTFLGFKGNKVPDIDLNFSGDYQPIAHNYMKVLFGEKNVFRAGTIGTVADKTAYGYVKAYERDTEK-EFRKAEEDRLAKGATGVKRTTGQHPAGIIIVPDDMDIYDFTPVQYPADDQTAAWETTHFDFHSIHDNILKMDILGHDDPTMIRALQDLSGIDPQSIPMDDPGVMALFSSPKVLGVTEEQIQS--KTGTLGLPEFGTRFVRGMLEDTHPKNYSQLLQISGLSHGTGVWLDNAQELIKQGIATIANVIGCRDNIMTDLIHYGMDSEISFQIMEHVRKGRGIPDEWQEKMHEANVPQWYMDSCLKIKYMFPRAHAAAYVLMALRIAYFKVYFPLVYYCAFFSVRADDFDVVAMSHGKDAVKQRMKEINDKGNDASA------KEKNLLTILELANEMLERGFKFKMVDIEKSDASDWLIDGDSLIAPFRAVPGLGLNVAKQIVAAREERPFLSKEDLAERGKVSQTLIDFLTDNHVLDKLPDENQLSLF 1443
>gi|146319608|ref|YP_001199320.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|146321806|ref|YP_001201517.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus suis 98HAH33] >gi|166217454|sp|A4W428|DPO3_STRS2 DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|166217456|sp|A4VXT1|DPO3_STRSY DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|145690414|gb|ABP90920.1| DNA polymerase III, alpha subunit (gram-positive type) [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|145692612|gb|ABP93117.1| DNA polymerase III, alpha subunit (gram-positive type) [Streptococcus suis 98HAH33] (1463 aa)
Score = 2385, Expect = 0.0e+00, Identities = 506/1238 (40%), Positives = 771/1238 (62%)
 Q:  220 GDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE----YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDK--YDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFK--YNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++T + ++ E   EG +F++++ TKTG I + +TDY+ S ++   +    +K+G W++ + +++ + +  D+T ++E+ + K  IR D L+  KR E  HTNM+ + L +++L  ++ G+ +VAITD N Q+FP Y+ A+K + +K ++G++ NI++ ++PI N D +SDATYV+FD+ETTGLS  + +I+ A K HKG +   FI+P  +S   +T I++E V+ + +++ L + +DF DSV++AHN  FD+ F+N  E  + II P+IDTL+ +R +   H LG + +++ + +  H A+ DAE   L  K LE  L +  LN++N+ L +  ++ R  T+Y N+ ++N++KL+S S T F+G P++   N   I+ + EGE+F+ +S   +++ +K  YDFI + P +  I +E +K  IE+ IK++I++ +  V+AT + +Y++ +E+Y + V A  G  N    N   LPK +FRTT E+ DEF+FL + L +IV+TN N +  + +++ +K L++P+IE A + + +L YQK++ I+G+ + + + RI++E++S++ NG+A+IY S +LV +S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNP+ PHY+C NC++ F + + SGFDLP+ +C KC +K K DG +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGEE FRAGT+ T A KTAYG+V+ Y + K  R+ E+ R+A   VKRTTGQHPGGI+V P  DVYDFTP YPADD T W TTH F + +++LK DILGHD+PT+++ L + + ++ TIP D VM LF+ T+ L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ TKP FS+L+++SGLSHGT+VW NA+ LI+   +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y + + DN +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++PL++Y +YFSIR K FD+ ++ G  + K+ EI K N +   N E DL  EL E+L RG+KF +DL KS ATDFL+E D LIPPF A+DGLG++VA +V AR E F SK + +KR ++ T ++ M+E+GI  + ED+Q+SLF+
 S:  227 AEITPMIEVDSEENRIVFEGLVFEVEQKTTKTGRVIINFKMTDYTSSFTLQKWAKNEEEAQKFDMVKKGNWLRVRGNVETNNF-TRDLTMNVQEVQEVKKE---IRKD--LMPEGEKRVEFHAHTNMSTMDALPAVEDLVARAAAWGHKAVAITDHGNVQSFPHGYHAARK-AGIKPLFGMEANIVEDSVPIAYNEADVVLSDATYVVFDVETTGLSAVNNALIQIAASKMHKGNIIAEFDEFIDPGHPLSQFTTDLTGITDEHVRGSKPLEQVLREFQDFCQDSVMVAHNA-TFDVGFMNVNYERAGLPIISQPVIDTLEFARNLYPDFKRHGLGPLTKRFGVALE--HHHMANYDAEATGRLLFIFLKDALEKHNLTN---LNQLNTELIAEDSYKKARVKHATLYVINQVGLKNMFKLVSLSNTKYFEGVPRIPRTVLNAHREGLILGTACQEGEVFDDLLSKG---IDEAVKTAAYYDFIEVMPPALYAPMIAKEQFKDMAEIEETIKQLIEVGRRAGLPVLATGNVHYIDPEEEIYREIIVRALGQGAPINWTIGNGENAQPAPLPKAHFRTTSEMLDEFAFLGES-LAREIVITNPNAMLDRFE-DVQVVKTDLYTPYIEKAEETVAELTYQKAFEIYGNPLPDIIDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVHRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPMPPHYVCPNCQHSEFITDGSYGSGFDLPDKDCEKCGTKYKKDGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGDDQPSAHLDVRDIFGEENAFRAGTVGTVAAKTAYGFVRGYERDYGKF-YRDVEVERLAAGAAGVKRTTGQHPGGIIVFPDYMDVYDFTPVQYPADDVTASWQTTHFNFHDIDENVLKLDILGHDDPTMVRKLQDLSGIDPQTIPADDKGVMALFSGTEILGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVEETKPTTFSELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKAGIANLSTVIGCRDDIMVYLMHAGLPPKMAFNIMERVRKGLWLKISEEERNGYIQAMKDNKVPDWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVMMALRVAYFKVHHPLYYYCAYFSIRAKAFDLATMSGGLERVKAKMEEIALKKKNNEA----SNVEQDLYTTLELVNEMLERGFKFGKLDLYKSHATDFLIEEDTLIPPFVAMDGLGENVAKQVVAARAEGEFLSKTELRKRGGLSGTLVEKMDEMGILGKMPEDNQLSLFD 1460
>gi|116492651|ref|YP_804386.1| DNA polymerase III PolC [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] >gi|122265885|sp|Q03FS8|DPO3_PEDPA DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|116102801|gb|ABJ67944.1| DNA polymerase III catalytic subunit, PolC type [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] (1437 aa)
Score = 2385, Expect = 0.0e+00, Identities = 547/1426 (38%), Positives = 858/1426 (60%)
 Q:  31 DFTITRNKQNDSINIKISFNKVLPADILIPFVDSLNLVDDSVLFNLVFNYDTYNQEDI----LNYLIYFV-NHNIEQK------QKGTSEKKELLYVLKYNMGIKKPIISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQ----EKIKNEITEVKRSSNA-----------KKTDSSFTYKFR--KSVTG--DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLEN-QKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDK--YDFITIGSPECFLHDIHRE-IYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELN-TVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKY--FNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      D T+ N + + + + FN +LP I + F  L   S+  + F+ DT N+ ++   +Y + + N I+     K  E K+  V+K + I K ++++  L L N +K        GF  +  +D+ T    + ++Q  EKIK +  V++++ A      K  F K + K + G ++ +L D+ E ++ +IEG IF +  ++ ++ + VTDY+ SI IK   + ++ + S +K+G+WV+ + SIQ D +  D+T  +I +    R D A KR EL HTNM+ +  I +L  +++ G+ +VA+TD  Q FP+ +  KK S +K ++GV+ N++D +PI N+  +  YVIFD+ETTGLS YDK+IE A+K  G ++ + FI+P  +S+  +T I++E V+ ++ KE  K ++F D++++ HN + FD+ F+N   + M+ IKNP+IDTL ++R +  + G+ L +A+K+ + +  HRA D+E  ++  L++ ++  I+ +++N ++ +  + R S  + K + ++NL+KL+S S  +  P++   +   IV ++ + G++F A M  Q+  D +  YD++ +   +  I +E +   +E+ I I+K+  + VVAT D +YLN D +Y ++ +N++ GG    N LN + LP +FRTTDE+ ++FSFL P + + IVV NSN IA +D I P+K+ L++P + GA D++KQL  ++++++G+ +  V+ R+D+E++S+I NG+++IY + LV +S DGY+VGSRGSVGSS A + ITEVNPL PHY C C+Y F +  SG+DLP+ CP+C + + GDG +IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH++++ +FG++ VFRAGTI T A+KTA+GYVK+Y E   + R AEI R+AK  VKRTTGQHP GI++VP  DVYDF+P YPADD+T W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT+++ L + + ++ +TIP D VM +F+ + L +  I  KTG+ GIPEFGT FV+ ML T P +S+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI+  +T+ +VI CRD+IM+ LI G+  +F+IME VRKGKG+ E Y+ +  N+P WYIESC KI Y+FP+AHA+AYV+MA +IA+FK+YYPL +YA+YF++R  FDI S+ G+ + N++ EI +K + T   KE +L+ + ELA E+L RG++F ID++KS A ++L+EG LI PF+A+ GLG +VA IV AR +K F SKED KR V+ T + M E + S L +++Q+SLF
 S:  31 DLTVHSNSKRWTFSFE--FNDILPLQIFVEFHHQLVNTFGSIA-QIDFSIDTINKNNVATHATDYWDWIIKNSGIQSSLLQVLCDKSIPEFKDGQLVVKVDNQITKNFLNDDV--LQTLSNTYQKV---------------GFGPIKIKPTIDDNTA------QERLQAYHEEKIKRDQAIVQKATEAIKKAESKKKASDKAMPEFNGKVQMGKPINGKDNIVQLRDITQEERSVSIEGYIFDAEVKTLRSERQLLIFKVTDYTSSITIKKFSRNEADEQLFSAIKKGLWVRVRGSIQEDSFMK-DLTMNAYDIMEVDHAD---RQDTATDKRVELHLHTNMSTMDATNGISDLVGQAAKWGHPAVAVTDHAGLQAFPEAHAAGKK-SGIKTLFGVEANLVDDGVPIGYNSEHCPLKGGKYVIFDVETTGLSAIYDKVIELSAVKMENGNVIDQFEEFIDPGFPLSETTINLTSITDEMVRGSMSEKEVFTKFREFYEDAIIVGHN-VTFDIGFMNTGYLRHGMEEIKNPIIDTLTLARFLYPTLKGYRLNTLAKKFGVALE--HHHRAIYDSETTGHLCYLFLKDAEERYGIEYHDQLNDHMTENEAYKHARPSHAILIAKTQAGLKNLFKLVSMSNVKYYYRVPRIPRSELEKLREGIIVGSACSSGDVFTAMM---QKGYADARRKAKFYDYLEVMPKPVYQPLIEQELVSDNKKLEEIIANIVKLGEDLDIPVVATGDVHYLNPQDYIYRKILINSQ--GGA-------NPLNRSELPDVHFRTTDEMLEDFSFLG-PEVAHKIVVENSNKIADSVDDGISPVKDKLYTPKMPGAEDRIKQLSMDRAHALYGEVLPEIVQERLDKELTSIIGNGFSVIYLIAQRLVHKSNKDGYLVGSRGSVGSSFVATMSGITEVNPLPPHYRCPKCQYSFFYTKGEYGSGYDLPDKECPECGTWMIGDGQDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGDYQPIAHNYMQVLFGKDNVFRAGTIGTVADKTAFGYVKAY-ERDTNQHLRGAEIERLAKGATGVKRTTGQHPAGILIVPDYMDVYDFSPIQYPADDQTAAWETTHFDFHSIHDNILKMDILGHDDPTMIRKLQDLSGIDPETIPTDDPGVMKIFSGPEVLGVDENQIQS--KTGTLGIPEFGTRFVRGMLEETHPTSYSELLQISGLSHGTDVWLGNAEELIKAGTVTLKEVIGCRDNIMMDLIHYGLDSQSSFQIMESVRKGKGIPEGYEDKMRAANVPDWYIESCGKIKYMFPRAHASAYVLMALRIAYFKVYYPLVYYAAYFTVRADDFDIVSMARGKESLKNRMQEINDKGNDAST------KEKNLLTVLELANEMLERGFEFKMIDIEKSDAEEWLIEGKSLIAPFNALPGLGLNVAKQIVAARADKPFLSKEDLSKRGHVSQTLIDFMTENNVLSELPDENQLSLF 1437
>gi|81177036|ref|ZP_00875942.1| DNA polymerase III, epsilon subunit:DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus suis 89/1591] >gi|80976267|gb|EAP39894.1| DNA polymerase III, epsilon subunit:DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus suis 89/1591] (1463 aa)
Score = 2382, Expect = 0.0e+00, Identities = 505/1238 (40%), Positives = 772/1238 (62%)
 Q:  220 GDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE----YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDK--YDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFK--YNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++T + ++ E   EG +F++++ TKTG I + +TDY+ S ++   +    +K+G W++ + +++ + +  D+T ++E+ + K  IR D L+  KR E  HTNM+ + L +++L  ++ G+ +VAITD N Q+FP Y+ A+K + +K ++G++ NI++ ++PI N D +SDATYV+FD+ETTGLS  + +I+ A K HKG +   FI+P  +S   +T I++E V+ + +++ L + +DF DSV++AHN  FD+ F+N  E  + II P+IDTL+ +R +   H LG + +++ + +  H A+ DAE   L  K LE  L +  LN++N+ L +  ++ R  T+Y N+ ++N++KL+S S T F+G P++   N   I+ + EGE+F+ +S   +++ +K  YDFI + P +  I +E +K  IE+ IK++I++ +  V+AT + +Y++ +E+Y + V A  G  N    N   LPK +FRTT E+ DEF+FL + L +IV+TN N +  + +++ +K L++P+IE A + + +L YQK++ I+G+ + + + RI++E++S++ NG+A+IY S +LV +S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNP+ PHY+C NC++ F + + SGFDLP+ +C KC +K K DG +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGEE FRAGT+ T A KTAYG+V+ Y + K  R+ E+ R+A   VKRTTGQHPGGI+V P  DVYDFTP YPADD T W TTH F + +++LK DILGHD+PT+++ L + + ++ TIP D VM LF+ T+ L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ TKP FS+L+++SGLSHGT+VW NA+ LI+   +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y + + DN +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++PL++Y +YFSIR K FD+ ++ G ++ K+ EI K N +   N E DL  EL E+L RG+KF +DL KS ATDFL+E + LIPPF A+DGLG++VA +V AR E F SK + +KR ++ T ++ M+E+GI  + ED+Q+SLF+
 S:  227 AEITPMIEVDSEENRIVFEGLVFEVEQKTTKTGRVIINFKMTDYTSSFTLQKWAKNEEEAQKFDMVKKGNWLRVRGNVETNNF-TRDLTMNVQEVQEVKKE---IRKD--LMPEGEKRVEFHAHTNMSTMDALPAVEDLVARAAAWGHKAVAITDHGNVQSFPHGYHAARK-AGIKPLFGMEANIVEDSVPIAYNEADVVLSDATYVVFDVETTGLSAVNNALIQIAASKMHKGNIIAEFDEFIDPGHPLSQFTTDLTGITDEHVRGSKPLEQVLREFQDFCQDSVMVAHNA-TFDVGFMNVNYERAGLPIISQPVIDTLEFARNLYPDFKRHGLGPLTKRFGVALE--HHHMANYDAEATGRLLFTFLKDALEKHNLTN---LNQLNTELIAEDSYKKARVKHATLYVINQVGLKNMFKLVSLSNTKYFEGVPRIPRTVLNAHREGLILGTACQEGEVFDDLLSKG---IDEAVKTAAYYDFIEVMPPALYAPMIAKEQFKDMAEIEETIKQLIEVGRRAGLPVLATGNVHYIDPEEEIYREIIVRALGQGAPINWTIGNGENAQPAPLPKAHFRTTSEMLDEFAFLGES-LAREIVITNPNAMLDRFE-DVQVVKTDLYTPYIEKAEETVAELTYQKAFEIYGNPLPDIIDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVHRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPMPPHYVCPNCQHSEFITDGSYGSGFDLPDKDCEKCGTKYKKDGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGDDQPSAHLDVRDIFGEENAFRAGTVGTVAAKTAYGFVRGYERDYGKF-YRDVEVERLAAGAAGVKRTTGQHPGGIIVFPDYMDVYDFTPVQYPADDVTASWQTTHFNFHDIDENVLKLDILGHDDPTMVRKLQDLSGIDPQTIPADDKGVMALFSGTEILGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVEETKPTTFSELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKAGIANLSTVIGCRDDIMVYLMHAGLPPKMAFNIMERVRKGLWLKISEEERNGYIQAMKDNKVPDWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVMMALRVAYFKVHHPLYYYCAYFSIRAKAFDLATMSGGLDKVKAKMEEIALKKKNNEA----SNVEQDLYTTLELVNEMLERGFKFGKLDLYKSHATDFLIEDNTLIPPFVAMDGLGENVAKQVVAARAEGEFLSKTELRKRGGLSGTLVEKMDEMGILGKMPEDNQLSLFD 1460
>gi|194467743|ref|ZP_03073729.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Lactobacillus reuteri 100-23] >gi|194452596|gb|EDX41494.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Lactobacillus reuteri 100-23] (1443 aa)
Score = 2377, Expect = 0.0e+00, Identities = 490/1236 (39%), Positives = 784/1236 (63%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGL--IEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQ-DIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNT-QQVLEDIIKDKYDFITIG-----SPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELN-TVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +V ++ D+ E ++ +EG +F +  ++G ++ + +TDY+ S +K    +  + +K G+W+K + +Q D + + +   + E++ +++ + + D  KR EL HT M+ +  +I EL  + + G+ ++A+TD N Q FP+ ++ A+K + +K +YG++ N++D IP+V N N +++ TYVIFD+ETTGLS YDK+IE A+K  G +E  FI+P  +S++  +T I+ E V+ +  +E   KDF  ++ HN + FD+ F+N  E ++M I P+IDTL ++R +  + G+ L +++K+K+ +  HRA+ D+E  ++ + L++ + + D+K ++++N +++ +   R  +T++ + + ++NL+KL+S S  F  P++   ++  ++ + + GE+F A M   Q LE   YDFI +   +P  H I E +  +ED +K ++K+ ++ K VVAT D +YL+ D +Y ++ +N++ GG    N LN T P+ +FRTTDE+ ++F+FL +  +++VV NSN IA+ ID NI+P+K+ L+ PH++GA +++  + +  +GD +  V+ RI+ E++S++ NG+++ Y + LV +S DGY+VGSRGSVGSSV A L ITEVNPL PHY C NC++ +F +  SGFDLP+ CPKC + + DGH+IPF+TF+GFKG+K+PDIDLNFS YQ AH+++K +FGE+ VFRAGTI T A+KTAYGYVK+Y +++K  R AE R+AK  VKRTTGQHP GI++VP  D+YDFTP YPADD+T W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT+++ L + + ++ +IP D VM LF+S  L +  I  KTG+ G+PEFGT FV+ ML T P+ +S L++ISGLSHGT VW DNA+ LI++  TI++VI CRD+IM LI G+  I+F+IME VRKG+G+ +E+Q+ +++ N+P WY++SC KI Y+FP+AHA AYV+MA +IA+FK+Y+PL +Y ++FS+R  FD+ ++ +G+ + ++ EI +K +     KE +L+ I ELA E+L RG+KF +D++KS A+D+L++GD LI PF A+ GLG +VA IV AREE+ F SKED +R KV+ T + + + +  L +++Q+SLF
 S:  229 NVIQMKDIEGEERSVVVEGYVFNAEIRELRSGRQLLTFEITDYTSSFAVKKFSRNSDEEAQFANIKAGMWLKVRGPVQEDTWMRDLVITAYDVNEVTHVARQDKAPQDD----KRVELHTHTTMSQMDATNSITELATRAHKWGHPAIAVTDHGNVQAFPEAFSVAQK-TGIKMLYGMEANVVDDGIPLVYNENHEELAHQTYVIFDVETTGLSAIYDKVIELSAVKMQDGNVLERFDEFIDPGFPLSEQTTNLTSITTEMVQGSKTEEEVFQMFKDFCKGCIIAGHN-VAFDMGFMNTGYERHQMGKIAEPVIDTLPLARFLYPDMRGYRLNTLSKKFKVALE--HHHRANYDSEATGHLLYKFLKDAEARYDVKYVDDLNKHMEENNAYRHARPFHVTIFAQTQAGLKNLFKLVSLSNVEYFYRVPRIPRTVLTKYREGLLLGTACSSGEVFTAMMEKGYDQALEK--ARYYDFIEVQPKPNYAPLLEQHVIADEEH----LEDILKNMVKLGDELEKTVVATGDVHYLDPHDGIYRKILINSQ--GGA-------NPLNRTERPEVHFRTTDEMLNKFAFLGEEK-AHELVVENSNKIAAEIDDNIRPVKDKLYPPHMKGAEQEIQDRTWNTARKWYGDPLPQLVQDRIELELNSIVKNGFSVHYLIAQRLVAKSNKDGYLVGSRGSVGSSVVATLSGITEVNPLPPHYRCPNCQFTHFYTQGEYSSGFDLPDKKCPKCGTLMVKDGHDIPFQTFLGFKGNKVPDIDLNFSGDYQPIAHNYMKVLFGEKNVFRAGTIGTVADKTAYGYVKAYERDTEK-EFRKAEEDRLAKGATGVKRTTGQHPAGIIIVPDDMDIYDFTPVQYPADDQTAAWETTHFDFHSIHDNILKMDILGHDDPTMIRALQDLSGIDPQSIPMDDPGVMALFSSPKVLGVTEEQIQS--KTGTLGLPEFGTRFVRGMLEDTHPKNYSQLLQISGLSHGTGVWLDNAQELIKQGIATIANVIGCRDNIMTDLIHYGMDSEISFQIMEHVRKGRGIPDEWQEKMHEANVPQWYMDSCLKIKYMFPRAHAAAYVLMALRIAYFKVYFPLVYYCAFFSVRADDFDVVAMSHGKDAVKQRMKEINDKGNDASA------KEKNLLTILELANEMLERGFKFKMVDIEKSDASDWLIDGDSLIAPFRAVPGLGLNVAKQIVAAREERPFLSKEDLAERGKVSQTLIDFLTDNHVLDKLPDENQLSLF 1443
>gi|116333947|ref|YP_795474.1| DNA polymerase III PolC [Lactobacillus brevis ATCC 367] >gi|122269369|sp|Q03QS9|DPO3_LACBA DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|116099294|gb|ABJ64443.1| DNA polymerase III catalytic subunit, PolC type [Lactobacillus brevis ATCC 367] (1445 aa)
Score = 2376, Expect = 0.0e+00, Identities = 518/1332 (38%), Positives = 810/1332 (60%)
 Q:  126 PIISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEH-----FRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKN----------EITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGD--VTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLEN-QKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDK-YDFITIGSPECFLHDIHRE-IYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELN-TVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      P + EN  L Y +N+  +K +L +       GF K ++ ++DE    D   QEK       E  KR S   +  + K++ GD VTK+ D+ E ++ +EG +F+ +  ++G ++  +TDY+ S +K    ++  + ++EG WVK + ++Q D Y ++  L   I++ K  R D A  KR EL HT+M+ +  +I + K + + G ++AITD + Q FP +N A K + +K +YGV+ N++D +PI N+  + ATYV+FD+ETTGLS YDK+IE A+K   V+ + FI+P  +S++  +T I+++ V +  +E   ++F GD++++ HN + FD+ F+N  + + M I NP+IDTL ++R +  + + L +A+++ + +  HRA DAE  ++  L++ +  DI+ +++N ++ ++  + R +  + K + ++N++KL+S S  +  P+V   E+  IV ++ + GE+F A M  Q +E  K K YD++ +   +  I  I R +E+ ++ ++K+ + NK VVAT D ++LN D +Y ++ ++++ GG    N LN  LP +F TTDE+ +F++L +   +IVVTN+ IA ID + P+K+ L++P +EGA D+++Q   +++++GD +  V+ R+DRE+ S+I NG+++IY + LV +S DGY+VGSRGSVGSS+ A L ITEVNPL PHY C C+Y +F +  SG+DLPE +CP+C + + GDGHNIPFETF+GFKG+K+PDIDLNFS YQ AH++ K +FGE+ V+RAGTI T A+KTAYGYVK+Y E  +  R AEI R+AK  VKRTTGQHP GI+VVP  D++DFTP YPADD++ W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT+++ L + + V+ TIP D VM LF+ TDSL +  I  KTG+ G+PEFGT FV+ ML T PQ +S L++ISGLSHGT+VW NA+ LI+  TI++VI CRD+IM LI+ G+  +F++ME VRKG+G+ +E+Q+ +  + P WYI+SC KI Y+FP+AHA AYV+MA ++A+FK+Y+P+ +YA+YFS+R  FD+ ++ G++ +  + I ++ +     K+ +L+ + ELA E+L RG+KF IDL+KS A D++++GD LI PF A GLG +VA IV AR ++ F SKED KR KV+ T + M E G+ + L +++Q+SLF+
 S:  119 PELDENNRVLLYAQNE---VVKDFLSNQALGPIESAYRRAGFPKFNIHVMIDESKSQAKIDEFKARQEKTDAQLAQQAAAAIEKANQKRQSQGDTPAAEGPTQIGKAIKGDQPVTKMIDITQEERSVVVEGYVFEKEVRKLRSGRQLLTLKITDYTSSFAVKKFSRGAEDEAQFAGVEEGSWVKVRGNVQEDTYMHD----LALNAYDINQVKHASRQDTAPEGEKRVELHLHTSMSQMDATNSIGDYVKQAKKWGMPALAITDHADVQGFPAAFNSAAK-AGIKMLYGVEANLVDDGVPIGYNSAHVPLDGATYVVFDVETTGLSAIYDKVIELSAVKMEHQNVVDQFEEFIDPGFPLSEQTTNLTSITDDMVAGSKSEEEVFKLFREFCGDAIIVGHN-VTFDVGFMNTGYQRHGMAEISNPIIDTLTLARFLYPTLKSYRLNTLAKRFHVSLE--HHHRAVYDAESTGHLNYLFLKDAEDRYDIQYHDQLNDHMTDNDAYKHARPNHAILLAKTQAGLKNMFKLVSASNVDYYYRVPRVPRSVLEEYREGIIVGSACSSGEVFTAMMQKGQ--VEAAAKAKFYDYLEVQPSAAYQPLIDSGLIADRENMEEIVRNMVKLGHDLNKPVVATGDVHFLNPDDYIYRKILIHSQ--GGA-------NPLNRQELPDVHFMTTDEMLTDFAYLGEET-AKEIVVTNTQKIADDID-EVHPLKDKLYTPRMEGAEDEIRQRTMDTAHAMYGDPLPELVQHRVDRELKSIIGNGFSVIYLIAQRLVAKSNKDGYLVGSRGSVGSSLVATLTGITEVNPLPPHYRCPKCQYSHFYTKGEYSSGYDLPEKDCPECGTLMIGDGHNIPFETFLGFKGNKVPDIDLNFSGDYQPIAHNYTKVLFGEKNVYRAGTIGTVADKTAYGYVKAY-ERDTEQTFRGAEIDRLAKGATGVKRTTGQHPAGIIVVPDYMDIFDFTPIQYPADDQSAAWQTTHFDFHSIHDNILKIDILGHDDPTMIRTLQDLSGVDPTTIPMDDPGVMGLFSGTDSLGVTPEQIQS--KTGTLGVPEFGTRFVRGMLEETHPQNYSQLLQISGLSHGTDVWLGNAEELIKNGTATIANVIGCRDNIMTDLINFGLDSETSFQVMEHVRKGRGIPDEWQEKMKATDCPDWYIDSCLKIKYMFPRAHAAAYVLMALRVAYFKVYFPIIYYAAYFSVRADDFDVVAMSQGKTAVKAAMKAINDQGMDASA------KDKNLLTVLELANEMLERGFKFKMIDLEKSDAADWIIDGDTLIAPFKAAPGLGLNVAKQIVAARNDRPFISKEDLAKRGKVSKTLIDFMTENGVLAGLPDENQLSLFD 1442
>gi|168180697|ref|ZP_02615361.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium botulinum NCTC 2916] >gi|182668382|gb|EDT80361.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium botulinum NCTC 2916] (1432 aa)
Score = 2373, Expect = 0.0e+00, Identities = 538/1285 (41%), Positives = 795/1285 (61%)
 Q:  174 KTIDIISDH--KNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKT----DSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIF-EAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITI---GSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      KTI+ +   KN + E IK++ +V R N+ KT  +  +  +S+ D  + DL    + G++FK + + TKTG +I +F+TDY++S+ +K   K  ++ E+KEG++ K + + D Y  +  +  I K + + D A KR EL H+ M+A +G+ + EL K +++ G+ +VAITD  Q +PD + AKK  +K IYG++ ++D +PIV A D I D T+V+FD+ETTG S  DKIIE GA+K KG V+  F+NP+ I DKI +T I++ V D  I + L + DFIGDSV++AHN  FD+ F+N  ++ K++ +N ++DT+ +SR + ++ H L VIA+  I +  HRA DA+  +I + E + ++I TL+ +N   +  ++   + + KN  ++NLYKL+S S  F  P++   NE+  I+ ++  G+I+ E   T++ L+++I D YD++ I  G+ E + +  +   +E+ K+I ++  YNK VVAT D ++L+E EV+ R+ ++ +   N+      P YFRTT+E+ EF +L +   ++V+ N+N IA +ID IKPI E  P IEGA + ++++ +K++SI+GD +  V+ R+ +E++S+I+NGYA++Y +H LV +S +DGY+VGSRGSVGSS AA + DITEVN L PHY+C CKY F + +V SG DL + +CP C +KL DGH+IPFETF+GF+GDK PDIDLNFS YQG H + + +FG+ VF+AGTI T AEKTAYG+VK Y +E K + A NAEI R++K C VKRT+GQHPGGI+VVP  ++++FTP +PADD  D TTH + S+  LLK DILGHD+PT+L+ML + T V+ ++P D V+ LF S ++L +  I+   G+ G+PEFGT FV++MLL TKP+ F++L+RISGLSHGT+VW +NA+Y I+E  TI D IS RDDIMVYL+ K + P AF IME VRKGKGL EE + ++ ++++P WYIESC KI Y+FPK HA AYV+MA +IA+FK+YYP +YA+YFS+R  FD  I+ GE +I K+NE+   N   + K+ L+ I E+ E+ RG KF +DL KS AT FL+EGD + PP SA+ G+G + A SI +AR E F SKED + RTKVT T ++ +E G  + E +QISLF+ 
 S:  172 KTIETMEKSMIKNALSE-IKSKEKKVIRKENSPKTREEENKDTSILLGRSIKEDSIFMKDLNENSGIVVVCGDVFKKEVIETKTGRKIVTFFITDYTNSMTVKLFPRPKDADRIIEEIKEGIYCKVRGEVVNDPYARECVIMAKD----IVKTTKIEKMDIAEEKRVELHMHSQMSAMDGMTPVSELVKRAAKWGHKAVAITDHGVVQAYPDAMSAAKK-GNIKVIYGIEAYLVDDGVPIVSKAGDKTIED-TFVVFDLETTGFSSKNDKIIEIGAVKIEKGKIVDRFSEFVNPKRTIPDKITELTSITDNMVDDKETIDKILPRFIDFIGDSVVVAHNA-SFDVSFINKNCKDLKIEF-ENSVMDTVTLSRFLFPELKRHKLNVIAKHLGISLE--NHHRAVDDAKATADILLKSFEMLREKEIITLHSLNKEFLGNINIKKEPTHHLIILAKNAVGLKNLYKLVSKSNLEYFFKRPRMAKSLINEYKEGLIIGSACEAGQIYKEILKGKTKEELKNMI-DFYDYLEIQPLGNNEFLVKN--GSVKDEKELEEINKKICELGEFYNKPVVATCDVHFLDEEHEVFRRILMSGQGFSDADNQ-----------PPLYFRTTEEMLKEFEYLGEEK-AKEVVIYNTNKIADMID-EIKPIPEETFPPKIEGAEEDIRRMTIEKAHSIYGDPLPEIVEKRLTKELNSIINNGYAVLYLIAHKLVAKSYEDGYLVGSRGSVGSSFAATMSDITEVNGLPPHYVCPKCKYSEFFTDGSVGSGADLEDKDCPNCGTKLIKDGHDIPFETFLGFEGDKEPDIDLNFSGEYQGVVHKYTEVLFGKGHVFKAGTIGTIAEKTAYGFVKKYLDE-KNIKANNAEIERLSKGCTGVKRTSGQHPGGIMVVPADNEIFNFTPIQHPADDTESDVITTHFDYHSISGRLLKLDILGHDDPTVLRMLQDLTQVDPKSVPLGDPKVISLFTSPEALGVTEEDID--CPVGTYGLPEFGTKFVRQMLLDTKPKSFAELVRISGLSHGTDVWLNNAQYFIKEGYTTIKDCISTRDDIMVYLLQKELPPKSAFTIMEKVRKGKGLTEEQEALMKEHDVPDWYIESCKKIKYMFPKGHAVAYVMMAMRIAYFKVYYPRAYYATYFSVRADDFDADLIVKGEEKIKEKMNELYAMGNN------ITQKDKGLLTILEICYEMYKRGIKFLKVDLYKSNATKFLIEGDSIRPPLSALQGVGKNAAKSIEEARLEGEFISKEDLRLRTKVTKTVIETLENHGCLRGMQETNQISLFSL 1432
>gi|148380379|ref|YP_001254920.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|153932951|ref|YP_001384598.1| DNA polymerase III PolC [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|153935522|ref|YP_001388114.1| DNA polymerase III PolC [Clostridium botulinum A str. Hall] >gi|148289863|emb|CAL83971.1| DNA polymerase III PolC-type [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|152928995|gb|ABS34495.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|152931436|gb|ABS36935.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium botulinum A str. Hall] (1432 aa)
Score = 2370, Expect = 0.0e+00, Identities = 534/1282 (41%), Positives = 795/1282 (62%)
 Q:  177 DIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKD-VLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIF-EAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITI---GSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      +++S+ K+K ++ I+ E +  R  K T  +  +S+ D  + DL    + G++FK + + TKTG +I +F+TDY++S+ +K LF + + D ++ E+KEG++ K + + D Y  +  +  I K + + D A KR EL H+ M+A +G+ + EL K +++ G+ +VAITD  Q +PD + AKK  +K IYG++ ++D +PIV A D I D T+V+FD+ETTG S  DKIIE GA+K KG V+  F+NPE I DKI +T I+++ V D  I + L + DFIGDSV++AHN  FD+ F+N  ++ K++ +N ++DT+ +SR + ++ + L VIA+  I +  HRA DA+  +I + E + ++I TL+ +N   +  ++   + + KN  ++NLYKL+S S  F  P++   NE+  I+ ++  G+I+ E   T++ L+++I D YD++ I  G+ E + +  +   +E+ K+I ++  YNK VVAT D ++L+E EV+ R+ ++ +   N+      P YFRTT+E+ EF +L +   ++V+ N+N IA +ID IKPI E  P IEGA + ++++ +K++SI+GD +  V+ R+ +E++S+I+NGYA++Y +H LV +S +DGY+VGSRGSVGSS AA + DITEVN L PHY+C CKY F + +V SG DL + +CP C +KL DGH+IPFETF+GF+GDK PDIDLNFS YQG H + + +FG+ VF+AGTI T AEKTAYG+VK Y +E K + A NAEI R++K C VKRT+GQHPGGI+VVP  ++++FTP +PADD  D TTH + S+  LLK DILGHD+PT+L+ML + T V+ ++P D V+ LF S ++L +  I+   G+ G+PEFGT FV++MLL TKP+ F++L+RISGLSHGT+VW +NA+Y I+E  TI D IS RDDIMVYL+ K + P AF IME VRKGKGL EE + ++ ++++P WYIESC KI Y+FPK HA AYV+MA +IA+FK+YYP +YA+YFS+R  FD  I+ GE +I K+NE+   N   + K+ L+ I E+ E+ RG KF +DL KS AT FL+EGD + PP SA+ G+G + A SI +AR E F SKED + RTK T T ++ +E G  + E +QISLF+ 
 S:  184 NVLSEIKSKEKKVIRKENSPKTREEENKDT----SVILGRSIKEDSIFMKDLNENSGIVVVCGDVFKKEVIETKTGRKIVTFFITDYTNSMTVK-LFPRPRDADRIIEEIKEGIYCKVRGEVVNDPYARECVIMAKD----IVKTTKIEKMDIAEEKRVELHMHSQMSAMDGMTPVSELVKRAAKWGHKAVAITDHGVVQAYPDAMSAAKK-GNIKVIYGIEAYLVDDGVPIVSKAGDKTIED-TFVVFDLETTGFSSKNDKIIEIGAVKIEKGKIVDRFSEFVNPERSIPDKITELTSITDDMVDDKEAIDKILPRFIDFIGDSVVVAHNA-SFDVSFINKNCKDLKIEF-ENSVMDTVTLSRFLFPELKRYKLNVIAKHLGISLE--NHHRAVDDAKATADILLKSFEMLREKEIITLHSLNKEFLGNINIKKEPTHHLIILAKNAVGLKNLYKLVSKSNLEYFFKRPRMAKSLINEYKEGLIIGSACEAGQIYKEILKGKTKEELKNMI-DFYDYLEIQPLGNNEFLVKN--GSVKDEKELEEINKKICELGEFYNKPVVATCDVHFLDEEHEVFRRILMSGQGFSDADNQ-----------PPLYFRTTEEMLKEFEYLGEEK-AKEVVIYNTNKIADMID-EIKPIPEETFPPKIEGAEEDIRRMTIEKAHSIYGDPLPEIVEKRLTKELNSIINNGYAVLYLIAHKLVAKSYEDGYLVGSRGSVGSSFAATMSDITEVNGLPPHYVCPKCKYSEFFTDGSVGSGADLEDKDCPNCGTKLIKDGHDIPFETFLGFEGDKEPDIDLNFSGEYQGVVHKYTEVLFGKGHVFKAGTIGTIAEKTAYGFVKKYLDE-KNIKANNAEIERLSKGCTGVKRTSGQHPGGIMVVPADNEIFNFTPIQHPADDTESDVITTHFDYHSISGRLLKLDILGHDDPTVLRMLQDLTQVDPKSVPLGDPKVISLFTSPEALGVTEEDID--CPVGTYGLPEFGTKFVRQMLLDTKPKSFAELVRISGLSHGTDVWLNNAQYFIKEGYTTIKDCISTRDDIMVYLLQKELPPKSAFTIMEKVRKGKGLTEEQEALMKEHDVPDWYIESCKKIKYMFPKGHAVAYVMMAMRIAYFKVYYPRAYYATYFSVRADDFDADLIVKGEEKIKEKMNELYAMGNN------ITQKDKGLLTILEICYEMYKRGIKFLKVDLYKSNATKFLIEGDSIRPPLSALQGVGKNAAKSIEEARLEGEFISKEDLRLRTKATKTVIETLENHGCLRGMQETNQISLFSL 1432
>gi|169833032|ref|YP_001693801.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|168995534|gb|ACA36146.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] (1463 aa)
Score = 2368, Expect = 0.0e+00, Identities = 514/1327 (38%), Positives = 832/1327 (62%)
 Q:  131 NAIFLHYLEN-DQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAK----------------KTDSSFTYKFRKSVT------GDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIW-KRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      N +F+  E D+E  K +L + K L +GF  +   EK D+++ +  +E  +E ++ +++N +        +  +F ++ +K+     ++T + ++ E   EG +F +++ VT+TG + + +TDY+ S ++   +    +K+ W++ + +++++ +  D+T ++++   +E + ++  +   +R E  HTNM+ + L ++E+  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y AKK + ++ IYG++ NI++ +PIV N + +S+ATYV+FD+ETTGLS Y+ +I+ A K +KG +   FINP  +S   +T I+++ VK+A +++ L + ++F D+VL+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++ + +  H A+ DAE  LL I+ K + E  + D+ LN I+  + + + R + + T+Y KN+ ++N++KL+S S T F+G P++   +   I+ ++ EGE+F+A +S    ++ K YDFI + P +  I +E K  ++ IK +I++ ++ K V+AT + +Y+  +E+Y + V +  G  NR  + E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL + L  +V+ N+N +A + + ++ +K L++P I+ A + + +L Y+K++ I+G+ + + V RI++E++S++ NG+A+IY S +LV++S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNPL PHY+C C+Y F + + SGFD+P +CPKC KL +G +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGEE FRAGT+ T A KTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A+  VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T +W TTH F + +++LK D+LGHD+PT+++ L + + ++ + IP D VM LF+ TD L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI++  +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y + + N +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+++Y +YFSIR K FDIK++ G  I +++ EI EK N +   N E+DL  E+ E+ RG+KF +DL +S AT+FL++GD LIPPF A+DGLG++VA +V+AREE F SK + +KR +++T ++ M+E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  122 NQLFIEGSEAIDKEHFKKNHLPNLTKQLEKFGFPTFNCQV---EKN-DVLTQEQ---EEAFHSENEQIVQAANEEALRAMEQLEQMAPPPAEEKPAFDFQAKKAEAKPKLDKAEITPMIEVTTEENRLVFEGVVFDVEQKVTRTGRVLINFKMTDYTSSFSMQKWVKNEEEAQKFDLIKKNSWLRVRGNVEMNNF-TRDLTMNVQDV------QEVVHYERKDLMPEGDRRVEFHAHTNMSTMDALPEVEEIVATATKWGHKAVAITDHGNVQSFPHGYKAAKK-AGIQLIYGMEANIVEDRVPIVYNEVERDLSEATYVVFDVETTGLSAIYNDLIQVAASKMYKGNVIAEFDEFINPGHPLSAFTTELTGITDDHVKNAKPLEQVLQEFQEFCKDTVLVAHNA-TFDVGFMNANYERHGLPKISQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFGVALE--HHHMANYDAEATGRLLFIFIKEVAEKHGVTDLARLN-IDLISPDSYKKARIKHA--TIYVKNQVGLKNIFKLVSLSNTKYFEGVPRIPRTVLDAHREGLILGSACAEGEVFDAVVSQGVDAAVEVAK-YYDFIEVMPPAIYAPLIAKEQVKDMEELQTIIKNLIEVGDRLGKPVLATGNVHYIEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGHGEHAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGEE-LARKLVIENTNALADIFEP-VEVVKGDLYTPFIDKAEETVAELTYKKAFEIYGNPLPDIVDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVQRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPLSPHYVCGQCQYSEFITDGSYGSGFDMPNKDCPKCGHKLSKNGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGEDQPSAHLDVRDIFGEEYAFRAGTVGTVAAKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVERLAQGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTAEWQTTHFNFHDIDENVLKLDVLGHDDPTMIRKLQDLSGIDPNEIPMDDEGVMALFSGTDVLGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVDETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKQGIADLSTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNGYIEAMKANKVPEWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVMMALRVAYFKVHHPIYYYCAYFSIRAKAFDIKTMGAGLDAIKHRMEEISEKRKNNEA----SNVEIDLYTTLEIVNEMWERGFKFGKLDLYRSQATEFLIDGDTLIPPFVAMDGLGENVAKQLVRAREEGEFLSKTELRKRGGLSSTLVEKMDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1460
>gi|170761721|ref|YP_001787734.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] >gi|169408710|gb|ACA57121.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] (1432 aa)
Score = 2367, Expect = 0.0e+00, Identities = 537/1285 (41%), Positives = 796/1285 (61%)
 Q:  174 KTIDIISDH--KNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKT----DSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIF-EAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITI---GSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      KTI+ +   KN + E I+++ +V R N+ K   +  +  +S+ D  + DL    + G++FK + + TKTG +I +F+TDY++S+ +K   K  ++ E+KEG++ K + + D Y  +  +  I K + + D A KR EL H+ M+A +G+ + EL K +++ G+ +VAITD  Q +PD + AKK  +K IYG++ ++D +PIV A D I D T+V+FD+ETTG S  DKIIE GA+K KG V+  F+NP  I DKI +T I+++ V+D  I + L + DFIGDSV++AHN  FD+ F+N  ++ K++ +N ++DT+ +SR + ++ + L VIA+  I +  HRA DA+  +I + E K ++I TL+ +N   +  ++   + + KN  ++NLYKL+S S  F  P++   NE+  I+ ++  G+I+ E   T++ L+++I D YD++ I  G+ E + +  +   +E+ K+I ++  YNK VVAT D ++L+E EV+ R+ ++ +   N+      P YFRTT+E+ EF +L +   ++V+ N+N IA +ID IKPI +  P IEGA + ++++ +K+++I+GD +  V+ R+ +E++S+I+NGYA++Y +H LV +S +DGY+VGSRGSVGSS AA + DITEVN L PHY+C CKY F + +V SG DL + +CPKC +KL DGH+IPFETF+GF+GDK PDIDLNFS YQG H + + +FG+ VF+AGTI T AEKTAYG+VK Y +E K + A NAEI R++K C VKRT+GQHPGGI+VVP  ++++FTP +PADD  D TTH + S+  LLK DILGHD+PTIL+ML + T V+ ++P D V+ LF S +L +  I+   G+ G+PEFGT FV++MLL TKP+ F++L RISGLSHGT+VW +NA+Y I+E  TI D IS RDDIMVYL+ KG+ P AF IME VRKGKGL EE + ++ ++++P WYIESC KI Y+FPK HA AYV+MA +IA+FK+YYP +YA+YFS+R  FD  I+ GE +I K+NE+   N   + K+ L+ I E++ E+ RG KF +DL KS AT FL+EGD + PP SA+ G+G + A SI +AR E F SKED + RTKVT T ++ +E G  + E +QISLF+ 
 S:  172 KTIETMEKSMIKNALSE-IRSKEKKVIRKENSPKIREEGNKDTSIILGRSIKEDSIFMKDLNENSGIVVVCGDVFKKEVIETKTGRKIVTFFITDYTNSMTVKLFPRPKDADRIIEEIKEGIYCKVRGEVVNDPYARECVIMAKD----IVKTTKIEKMDIAEEKRVELHMHSQMSAMDGMTPVSELVKRAAKWGHKAVAITDHGVVQAYPDAMSAAKK-GNIKVIYGIEAYLVDDGVPIVSKAGDKTIED-TFVVFDLETTGFSNKNDKIIEIGAVKIEKGKIVDRFSEFVNPGRSIPDKITELTSITDDMVQDKETIDKILPRFIDFIGDSVVVAHNA-AFDVSFINKNCKDLKIEF-ENSVMDTVTLSRFLFPELKRYKLNVIAKHLGISLE--NHHRAVDDAKATADILLKSFEMLKEKEIITLHNLNKEFLGNINIKKEPTYHLIILAKNAVGLKNLYKLVSKSNLEYFFKRPRMAKSLINEYKEGLIIGSACEAGQIYKEILKGKTKEELKNMI-DFYDYLEIQPLGNNEFLVRN--GSVKDEKELEEINKKICELGEFYNKPVVATCDVHFLDEEHEVFRRILMSGQGFSDADNQ-----------PPLYFRTTEEMLKEFEYLGEEK-AKEVVIYNTNKIADMID-EIKPIPDETFPPKIEGAEEDIRRMTTEKAHAIYGDPLPEIVEKRLTKELNSIINNGYAVLYLIAHKLVAKSYEDGYLVGSRGSVGSSFAATMSDITEVNGLPPHYVCPKCKYSEFFTDGSVGSGADLKDKDCPKCGTKLIKDGHDIPFETFLGFEGDKEPDIDLNFSGEYQGVVHKYTEVLFGKGHVFKAGTIGTIAEKTAYGFVKKYLDE-KNIKANNAEIERLSKGCTGVKRTSGQHPGGIMVVPADNEIFNFTPIQHPADDTESDVITTHFDYHSISGRLLKLDILGHDDPTILRMLQDLTQVDPKSVPLGDPKVISLFTSPKALGVTEEDID--CPVGTYGLPEFGTKFVRQMLLDTKPKSFAELARISGLSHGTDVWLNNAQYFIKEGYTTIKDCISTRDDIMVYLLQKGLPPKSAFTIMEKVRKGKGLTEEQEALMKEHDVPDWYIESCKKIKYMFPKGHAVAYVMMAMRIAYFKVYYPRAYYATYFSVRADDFDADLIVKGEEKIKEKMNELYAMGNN------ITQKDKGLLTILEISYEMYKRGIKFLKVDLYKSNATKFLIEGDSIRPPLSALQGVGKNAAKSIEEARLEGEFISKEDLRLRTKVTKTVIETLENHGCLRGMQETNQISLFSL 1432
>gi|24378642|ref|NP_720597.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus mutans UA159] >gi|32469722|sp|Q8DWE0|DPO3_STRMU DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|24376501|gb|AAN57903.1|AE014864_1 DNA polymerase III, alpha subunit [Streptococcus mutans UA159] (1465 aa)
Score = 2365, Expect = 0.0e+00, Identities = 524/1414 (37%), Positives = 849/1414 (60%)
 Q:  44 NIKISFNKVLPADILIPFVDSLNLVDDSVLFNLVFNYDTYNQEDILNYLIYFVNHNIEQKQKGTSEKKELLYVLKYNMGIKKPIISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDH----KNKIQEKIKNEITEVKRSSNAK-------KTDSSFTYKFRKSVTG----DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKY--NELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTN--CKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      + + SF +LP D    L  ++   VF+ + N E   L +   +Q  ++ K   L +  K +IS    ++ ND + K +L + K  +GF K   + ++K + I H  + + +K  E E+++S A    K S+F + +     ++T ++++ E  T EG +F +++ T+TG I + +TDY+ S ++       + +G W++ + +I+ + +    +  +I+ K ++ +    KR E  HTNM+ + L +++L  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y+ KK + +K ++G++ N+++ +PIV N D +++ATYV+FD+ETTGLS  + +I+ A K HKG VE  FI+P  +S   +T I+++ VK A I + L + + F D+VL+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++++ +  H A+ DAE  LL I+ + E ++  + L ++N+ + +D  ++ R  T+Y N+ ++NL+KL+S S + F G ++   +++ + ++ + ++GE+F+ +S  +  ++ K YDFI + P +  + RE+ K  I+ IK +I++ + +K V+AT D +YL  DE+Y + V +  G  NR   N   LPK +FRTT+E+ DEF+FL + L DIV+ N N +  + +++ +K L++P IE + +K+ ++ Y+K++ I+G+ + + + RI++E++S++ NG+A+IY S +LV +S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNP+ PHYIC N CK+ F + +V SG+DLP+ C +C + K DG +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGEE FRAGT+ T A++TAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A+  VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T +W TTH F + +++LK D+LGHD+PT+++ L + + ++ TIP D +VM LF+ T+ L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI++  T+S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y  + +NN+P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+++Y +YFSIR K F++K++ G  + ++ +I +K  +   N E+DL  E+ E+L RG+KF +DL +S AT+F+++GD LIPPF A++GLG++VA IVKAR E F SK + +KR +++T ++ M ++GI S+ ED+Q+SLF+
 S:  42 DFRFSFETILPIDFYQELRSRLVTSFETADIKAVFDIEVENAEFSNELLQAYYQEAFKQPTCNSASFKSSFSHLTVSYTDGKVLISAP----QFVNNDHFR--KNHLPNLEKQFEAFGFGKLSFDIVSNQKMTEEIKHHFESSRQQQIQKASQETLEIQKSLEASIPPEEIPKPVSNFKERIKDRQAAFEKAEITPMAEIETEENRITFEGLVFDVERKTTRTGRHIINFKMTDYTSSFPMQKWAKDDEELKKYDMISKGAWLRVRGNIENNPFTKALTMNVQNVKTIVHKERKDLMPQGE--KRVEFHAHTNMSTMDALPTVEQLVAKAAQFGHPAVAITDHGNVQSFPHGYHAGKK-NGIKVLFGLEANLVEDRVPIVYNEVDMDMNEATYVVFDVETTGLSAINNDLIQIAASKMHKGNIVEQFDEFIDPGHPLSQFTTDLTGITDQHVKGAKPISQVLQEFQSFCQDTVLVAHNA-TFDVGFMNANYERHDLPKITQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFQVSLE--HHHMANYDAEATGRLLFIFLK--EAKEKHGVNNLLDLNTKIVDDNSYKKARVKHATIYVLNQKGLKNLFKLVSLSNVTYFAGVARIPRTILDQYRDGLLLGTACSDGEVFDTVLSKGVEDAVEVAK-YYDFIEVMPPALYEPLLARELIKDEAGIQQIIKDLIEVGRRLDKPVLATGDVHYLEPEDEIYREIIVRSLGQGAMINRPIGRGENAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGED-LARDIVIKNPNEMVERFE-DVEVVKTDLYTPFIENSEEKVAEMTYEKAFEIYGNPLPDIIDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVNRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPMPPHYICPNPDCKHSEFITDGSVGSGYDLPDKICSECGTPYKKDGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGDDQPSAHLDVRDIFGEEYAFRAGTVGTVADRTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVDRLAQGSAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDLTAEWQTTHFNFHDIDENVLKLDVLGHDDPTMIRKLQDLSGIDPKTIPADDPEVMKLFSGTEVLGVTEEEIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVDETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKQGIATLSTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGAWLKISEEERNGYISAMRENNVPDWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVLMALRVAYFKVHHPIYYYCAYFSIRAKAFELKTMSAGLDAVKARMADISQK----RKINQASNVEIDLFTTLEIVNEMLERGFKFGQLDLYRSDATEFIIDGDTLIPPFVALEGLGENVAKQIVKARNEGEFLSKTELRKRGGLSSTLVEKMSDMGILGSMPEDNQLSLFD 1462
>gi|168490797|ref|ZP_02714940.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|183574875|gb|EDT95403.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] (1463 aa)
Score = 2365, Expect = 0.0e+00, Identities = 493/1237 (39%), Positives = 786/1237 (63%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIW-KRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++T + ++ E   EG +F +++ VT+TG + + +TDY+ S ++   +    +K+ W++ + +++++ +  D+T ++++   +E + ++  +   +R E  HTNM+ + L ++E+  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y AKK + ++ IYG++ NI++ +PIV N + +S+ATYV+FD+ETTGLS Y+ +I+ A K +KG +   FINP  +S   +T I+++ VK+A +++ L + ++F D+VL+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++ + +  H A+ DAE  LL I+ K + E  + D+ LN I+  + + + R + + T+Y KN+ ++N++KL+S S T F+G P++   +   I+ ++ +EGE+F+ +S    ++ K YDFI + P +  I +E K  ++ IK +I++ ++ K V+AT + +Y+  +E+Y + V +  G  NR  + E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL + L  +V+ N+N +A + + ++ +K L++P I+ A + + +L Y+K++ I+G+ + + V RI++E++S++ NG+A+IY S +LV++S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNPL PHY+C C+Y F + + SGFD+P +CP C KL +G +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGEE FRAGT+ T A KTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A+  VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T +W TTH F + +++LK D+LGHD+PT+++ L + + ++ + IP D VM LF+ TD L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI++  +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y + + N +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+++Y +YFSIR K FDIK++ G  I ++ EI EK N +   N E+DL  E+ E+ RG+KF +DL +S AT+FL++GD LIPPF A+DGLG++VA +V+AREE F SK + +KR +++T ++ M+E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  228 EITPMIEVTTEENRLVFEGVVFDVEQKVTRTGRVLINFKMTDYTSSFSMQKWVKNEEEAQKFDLIKKNSWLRVRGNVEMNNF-TRDLTMNVQDL------QEVVHYERKDLMPEGERRVEFHAHTNMSTMDALPEVEEIVATAAKWGHKAVAITDHGNVQSFPHGYKAAKK-AGIQLIYGIEANIVEDRVPIVYNEVEMDLSEATYVVFDVETTGLSAIYNDLIQVAASKMYKGNVIAEFDEFINPGHPLSAFTTELTGITDDHVKNAKPLEQVLQEFQEFCKDTVLVAHNA-AFDVGFMNANYERHGLPKISQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFGVALE--HHHMANYDAEATGRLLFIFIKEVAEKHGVTDLARLN-IDLISPDSYKKARIKHA--TIYVKNQVGLKNIFKLVSLSNTKYFEGVPRIPRTVLDAHREGLILGSACSEGEVFDVVVSQGVDAAVEVAK-YYDFIEVMPPAIYAPLIAKEQVKDMEELQTIIKSLIEVGDRLGKPVLATGNVHYIEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGHGEHAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGEE-LARKLVIENTNALAEIFEP-VEVVKGDLYTPFIDKAEETVAELTYKKAFEIYGNPLPDIVDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVQRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPLSPHYVCGQCQYSEFITDGSYGSGFDMPHKDCPNCGHKLSKNGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGEDQPSAHLDVRDIFGEEYAFRAGTVGTVAAKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVERLAQGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTAEWQTTHFNFHDIDENVLKLDVLGHDDPTMIRKLQDLSGIDPNKIPMDDEGVMALFSGTDVLGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVDETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKQGIADLSTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNGYIEAMKANKVPEWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVMMALRVAYFKVHHPIYYYCAYFSIRAKAFDIKTMGAGLEVIKRRMEEISEKRKNNEA----SNVEIDLYTTLEIVNEMWERGFKFGKLDLYRSQATEFLIDGDTLIPPFVAMDGLGENVAKQLVRAREEGEFLSKTELRKRGGLSSTLVEKMDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1460
>gi|149006027|ref|ZP_01829756.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|147762383|gb|EDK69344.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] (1463 aa)
Score = 2365, Expect = 0.0e+00, Identities = 493/1237 (39%), Positives = 786/1237 (63%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIW-KRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++T + ++ E   EG +F +++ VT+TG + + +TDY+ S ++   +    +K+ W++ + +++++ +  D+T ++++   +E + ++  +   +R E  HTNM+ + L ++E+  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y AKK + ++ IYG++ NI++ +PIV N + +S+ATYV+FD+ETTGLS Y+ +I+ A K +KG +   FINP  +S   +T I+++ VK+A +++ L + ++F D+VL+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++ + +  H A+ DAE  LL I+ K + E  + D+ LN I+  + + + R + + T+Y KN+ ++N++KL+S S T F+G P++   +   I+ ++ +EGE+F+ +S    ++ K YDFI + P +  I +E K  ++ IK +I++ ++ K V+AT + +Y+  +E+Y + V +  G  NR  + E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL + L  +V+ N+N +A + + ++ +K L++P I+ A + + +L Y+K++ I+G+ + + V RI++E++S++ NG+A+IY S +LV++S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNPL PHY+C C+Y F + + SGFD+P +CP C KL +G +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGEE FRAGT+ T A KTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A+  VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T +W TTH F + +++LK D+LGHD+PT+++ L + + ++ + IP D VM LF+ TD L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI++  +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y + + N +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+++Y +YFSIR K FDIK++ G  I ++ EI EK N +   N E+DL  E+ E+ RG+KF +DL +S AT+FL++GD LIPPF A+DGLG++VA +V+AREE F SK + +KR +++T ++ M+E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  228 EITPMIEVTTEENRLVFEGVVFDVEQKVTRTGRVLINFKMTDYTSSFSMQKWVKNEEEAQKFDLIKKNSWLRVRGNVEMNNF-TRDLTMNVQDL------QEVVHYERKDLMPEGERRVEFHAHTNMSTMDALPEVEEIVATAAKWGHKAVAITDHGNVQSFPHGYKAAKK-AGIQLIYGMEANIVEDRVPIVYNEVEMDLSEATYVVFDVETTGLSAIYNDLIQVAASKMYKGNVIAEFDEFINPGHPLSAFTTELTGITDDHVKNAKPLEQVLQEFQEFCKDTVLVAHNA-TFDVGFMNANYERHDLPKISQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFGVALE--HHHMANYDAEATGRLLFIFIKEVAEKHGVTDLARLN-IDLISPDSYKKARIKHA--TIYVKNQVGLKNIFKLVSLSNTKYFEGVPRIPRTVLDAHREGLILGSACSEGEVFDVVVSQGVDAAVEVAK-YYDFIEVMPPAIYAPLIAKEQVKDMEELQTIIKSLIEVGDRLGKPVLATGNVHYIEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGHGEHAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGEE-LARKLVIENTNALAEIFEP-VEVVKGDLYTPFIDKAEETVAELTYKKAFEIYGNPLPDIVDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVQRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPLSPHYVCGQCQYSEFITDGSYGSGFDMPHKDCPNCGHKLSKNGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGEDQPSAHLDVRDIFGEEYAFRAGTVGTVAAKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVERLAQGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTAEWQTTHFNFHDIDENVLKLDVLGHDDPTMIRKLQDLSGIDPNEIPMDDEGVMALFSGTDVLGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVDETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKQGIADLSTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNGYIEAMKANKVPEWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVMMALRVAYFKVHHPIYYYCAYFSIRAKAFDIKTMGAGLEAIKRRMEEISEKRKNNEA----SNVEIDLYTTLEIVNEMWERGFKFGKLDLYRSQATEFLIDGDTLIPPFVAMDGLGENVAKQLVRAREEGEFLSKTELRKRGGLSSTLVEKMDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1460
>gi|148994700|ref|ZP_01823804.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|168489751|ref|ZP_02713950.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|147927100|gb|EDK78140.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|183571799|gb|EDT92327.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus pneumoniae SP195] (1463 aa)
Score = 2365, Expect = 0.0e+00, Identities = 493/1237 (39%), Positives = 785/1237 (63%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIW-KRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++T + ++ E   EG +F +++ VT+TG + + +TDY+ S ++   +    +K+ W++ + +++++ +  D+T ++++   +E + ++  +   +R E  HTNM+ + L ++E+  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y AKK + ++ IYG++ NI++ +PIV N + +S+ATYV+FD+ETTGLS Y+ +I+ A K +KG +   FINP  +S   +T I+++ VK+A +++ L + ++F D+VL+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++ + +  H A+ DAE  LL I+ K + E  + D+ LN I+  + + + R + + T+Y KN+ ++N++KL+S S T F+G P++   +   I+ ++ +EGE+F+ +S    ++ K YDFI + P +  I +E K  ++ IK +I++ ++ K V+AT + +Y+  +E+Y + V +  G  NR  + E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL + L  +V+ N+N +A + + ++ +K L++P I A + + +L Y+K++ I+G+ + + V RI++E++S++ NG+A+IY S +LV++S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNPL PHY+C C+Y F + + SGFD+P +CP C KL +G +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGEE FRAGT+ T A KTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A+  VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T +W TTH F + +++LK D+LGHD+PT+++ L + + ++ + IP D VM LF+ TD L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI++  +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y + + N +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+++Y +YFSIR K FDIK++ G  I ++ EI EK N +   N E+DL  E+ E+ RG+KF +DL +S AT+FL++GD LIPPF A+DGLG++VA +V+AREE F SK + +KR +++T ++ M+E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  228 EITPMIEVTTEENRLVFEGVVFDVEQKVTRTGRVLINFKMTDYTSSFSMQKWVKNEEEAQKFDLIKKNSWLRVRGNVEMNNF-TRDLTMNVQDL------QEVVHYERKDLMPEGERRVEFHAHTNMSTMDALPEVEEIVATAAKWGHKAVAITDHGNVQSFPHGYKAAKK-AGIQLIYGIEANIVEDRVPIVYNEVEMDLSEATYVVFDVETTGLSAIYNDLIQVAASKMYKGNVIAEFDEFINPGHPLSAFTTELTGITDDHVKNAKPLEQVLQEFQEFCKDTVLVAHNA-AFDVGFMNANYERHGLPKISQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFGVALE--HHHMANYDAEATGRLLFIFIKEVAEKHGVTDLARLN-IDLISPDSYKKARIKHA--TIYVKNQVGLKNIFKLVSLSNTKYFEGVPRIPRTVLDAHREGLILGSACSEGEVFDVVVSQGVDAAVEVAK-YYDFIEVMPPAIYAPLIAKEQVKDMEELQTIIKSLIEVGDRLGKPVLATGNVHYIEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGHGEHAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGEE-LARKLVIENTNALAEIFEP-VEVVKGDLYTPFINKAEETVAELTYKKAFEIYGNPLPDIVDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVQRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPLSPHYVCGQCQYSEFITDGSYGSGFDMPHKDCPNCGHKLSKNGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGEDQPSAHLDVRDIFGEEYAFRAGTVGTVAAKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVERLAQGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTAEWQTTHFNFHDIDENVLKLDVLGHDDPTMIRKLQDLSGIDPNKIPMDDEGVMALFSGTDVLGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVDETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKQGIADLSTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNGYIEAMKANKVPEWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVMMALRVAYFKVHHPIYYYCAYFSIRAKAFDIKTMGAGLEAIKRRMEEISEKRKNNEA----SNVEIDLYTTLEIVNEMWERGFKFGKLDLYRSQATEFLIDGDTLIPPFVAMDGLGENVAKQLVRAREEGEFLSKTELRKRGGLSSTLVEKMDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1460
>gi|168576299|ref|ZP_02722182.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus pneumoniae MLV-016] >gi|183577861|gb|EDT98389.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus pneumoniae MLV-016] (1463 aa)
Score = 2364, Expect = 0.0e+00, Identities = 493/1237 (39%), Positives = 787/1237 (63%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIW-KRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++T + ++ E   EG +F +++ VT+TG + + +TDY+ S ++   +    +K+ W++ + +++++ +  D+T ++++   +E + ++  +   +R E  HTNM+ + L ++E+  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y AKK + ++ IYG++ NI++ +PIV N + +S+ATYV+FD+ETTGLS Y+ +I+ A K +KG +   FINP  +S   +T I+++ VK+A +++ L + ++F D+VL+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++ + +  H A+ DAE  LL I+ K + E  + D+ LN I+  + + + R + + T+Y KN+ ++N++KL+S S T F+G P++   +   I+ ++ +EGE+F+ +S    ++ K YDFI + P +  I +E K  ++ IK +I++ ++ K V+AT + +Y+  +E+Y + V +  G  NR  + E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL + L  +V+ N+N +A + ++ ++ +K L++P I+ A + + +L Y+K++ I+G+ + + V RI++E++S++ NG+A+IY S +LV++S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNPL PHY+C C+Y F + + SGFD+P +CP C KL +G +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGEE FRAGT+ T A KTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A+  VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T +W TTH F + +++LK D+LGHD+PT+++ L + + ++ + IP D VM LF+ TD L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI++  +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y + + N +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+++Y +YFSIR K FDIK++ G  I ++ EI EK N +   N E+DL  E+ E+ RG+KF +DL +S AT+FL++GD LIPPF A+DGLG++VA +V+AREE F SK + +KR +++T ++ M+E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  228 EITPMIEVTTEENRLVFEGVVFDVEQKVTRTGRVLINFKMTDYTSSFSMQKWVKNEEEAQKFDLIKKNSWLRVRGNVEMNNF-TRDLTMNVQDL------QEVVHYERKDLMPEGERRVEFHAHTNMSTMDALPEVEEIVATAAKWGHKAVAITDHGNVQSFPHGYKAAKK-AGIQLIYGMEANIVEDRVPIVYNEVEMDLSEATYVVFDVETTGLSAIYNDLIQVAASKMYKGNVIAEFDEFINPGHPLSAFTTELTGITDDHVKNAKPLEQVLQEFQEFCKDTVLVAHNA-TFDVGFMNANYERHDLPKISQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFGVALE--HHHMANYDAEATGRLLFIFIKEVAEKHGVTDLARLN-IDLISPDSYKKARIKHA--TIYVKNQVGLKNIFKLVSLSNTKYFEGVPRIPRTVLDAHREGLILGSACSEGEVFDVVVSQGVDAAVEVAK-YYDFIEVMPPAIYAPLIAKEQVKDMEELQTIIKSLIEVGDRLGKPVLATGNVHYIEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGHGEHAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGEE-LARKLVIENTNALAEIFES-VEVVKGDLYTPFIDKAEETVAELTYKKAFEIYGNPLPDIVDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVQRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPLSPHYVCGQCQYSEFITDGSYGSGFDMPHKDCPNCGHKLSKNGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGEDQPSAHLDVRDIFGEEYAFRAGTVGTVAAKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVERLAQGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTAEWQTTHFNFHDIDENVLKLDVLGHDDPTMIRKLQDLSGIDPNKIPMDDEGVMALFSGTDVLGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVDETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKQGIADLSTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNGYIEAMKANKVPEWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVMMALRVAYFKVHHPIYYYCAYFSIRAKAFDIKTMGAGLEVIKRRMEEISEKRKNNEA----SNVEIDLYTTLEIVNEMWERGFKFGKLDLYRSQATEFLIDGDTLIPPFVAMDGLGENVAKQLVRAREEGEFLSKTELRKRGGLSSTLVEKMDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1460
>gi|168184630|ref|ZP_02619294.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium botulinum Bf] >gi|182672306|gb|EDT84267.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium botulinum Bf] (1432 aa)
Score = 2364, Expect = 0.0e+00, Identities = 537/1285 (41%), Positives = 799/1285 (62%)
 Q:  174 KTIDIISDH--KNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKT----DSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIF-EAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITI---GSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      KTI+ +   KN + E IK++ +V R N+ KT  +  +  +S+ D  + DL    + G++FK + + TKTG +I +F+TDY++S+ +K   K  ++ E+KEG++ K + + D Y  +  +  I K + + D A KR EL H+ M+A +G+ + EL K +++ G+ +VAITD  Q +PD + AKK S +K IYG++ ++D +PIV A D I D T+V+FD+ETTG S  DKIIE GA+K KG V+  F+NP+ I DKI +T I+++ V+D  I + L + DFIGDSV++AHN  FD+ F+N  ++ K++ +N ++DT+ +SR + ++ + L VIA+  I +  HRA DA+  +I + E K ++I TL+ +N   +  ++   + + KN  ++NLYKL+S S  F  P++   NE+  I+ ++  G+I+ E   T++ L+++I D YD++ I  G+ E + +  +   +E+ K+I ++  YNK VVAT D ++L+E EV+ R+ ++ +   N+      P YFRTT+E+ EF +L +   ++V+ N+N IA +ID IKPI E  P IEGA + ++++ +K+++I+GD +  V+ R+ +E++S+I+NGYA++Y +H LV +S +DGY+VGSRGSVGSS AA + DITEVN L PHY+C CKY F + +V SG DL + +CP C +KL DGH+IPFETF+GF+GDK PDIDLNFS YQG H + + +FG+ VF+AGTI T AEKTAYG+VK Y +E K + A NAEI R++K C VKRT+GQHPGGI+VVP  ++++FTP +PADD  D TTH + S+  LLK DILGHD+PT+L+ML + T V+ ++P D V+ LF S ++L +  I+   G+ G+PEFGT FV++MLL TKP+ F++L+RISGLSHGT+VW +NA+Y I+E  TI D IS RDDIMVYL+ K + P AF IME VRKGKGL EE + ++ ++++P WYIESC KI Y+FPK HA AYV+MA +IA+FK+YYP +YA+YFS+R  FD  I+ GE +I K+NE+   N   + K+ L+ I E++ E+ RG KF +DL KS AT FL+EGD + PP SA+ G+G + A SI ++R E F SKED + RTKVT T ++ +E G  + E +QISLF+ 
 S:  172 KTIETMEKSMIKNALSE-IKSKEKKVIRKENSPKTREEENKDTSIILGRSIKEDSIFMKDLNENSGIVVVCGDVFKKEVIETKTGRKIVTFFITDYTNSMTVKLFPRPKDADRIIEEIKEGIYCKVRGEVVNDPYARECVIMAKD----IVKTTKIEKMDIAEEKRVELHMHSQMSAMDGMTPVSELVKRAAKWGHKAVAITDHGVVQAYPDAMSAAKK-SNIKVIYGIEAYLVDDGVPIVSKAGDKTIED-TFVVFDLETTGFSSKNDKIIEIGAVKIEKGKIVDRFSEFVNPKRIIPDKITELTSITDDMVQDKETIDKILPRFIDFIGDSVVVAHNA-DFDVSFINKNCKDLKIEF-ENSVMDTVTLSRFLFPELKRYKLNVIAKHLGISLE--NHHRAVDDAKATADILLKSFEMLKEKEIITLHNLNKEFLGNINIKKEPTYHLIILVKNAVGLKNLYKLVSKSNLEYFFKRPRMAKSLINEYKEGLIIGSACEAGQIYKEILKGKTKEELKNMI-DFYDYLEIQPLGNNEFLVKN--GSVKDEKELEEINKKICELGEFYNKPVVATCDVHFLDEEHEVFRRILMSGQGFSDADNQ-----------PPLYFRTTEEMLKEFEYLGEEK-AKEVVIYNTNKIADMID-EIKPIPEETFPPKIEGAEEDIRRMTIEKAHAIYGDPLPEIVEKRLTKELNSIINNGYAVLYLIAHKLVAKSYEDGYLVGSRGSVGSSFAATMSDITEVNGLPPHYVCPKCKYSEFFTDGSVGSGADLEDKDCPNCGTKLIKDGHDIPFETFLGFEGDKEPDIDLNFSGEYQGVVHKYTEVLFGKGHVFKAGTIGTIAEKTAYGFVKKYLDE-KNIKANNAEIERLSKGCTGVKRTSGQHPGGIMVVPADNEIFNFTPIQHPADDTESDVITTHFDYHSISGRLLKLDILGHDDPTVLRMLQDLTQVDPKSVPLGDPKVISLFTSPEALGVTEEDID--CPVGTYGLPEFGTKFVRQMLLDTKPKSFAELVRISGLSHGTDVWLNNAQYFIKEGYTTIKDCISTRDDIMVYLLQKELPPKSAFTIMEKVRKGKGLTEEQEALMKEHDVPDWYIESCKKIKYMFPKGHAVAYVMMAMRIAYFKVYYPRAYYATYFSVRADDFDADLIVKGEEKIKEKMNELYAMGNN------ITQKDKGLLTILEISYEMYKRGIKFLKVDLYKSNATKFLIEGDSIRPPLSALQGVGKNAAKSIEESRLEGEFISKEDLRLRTKVTKTVIETLENHGCLRGMQETNQISLFSL 1432
>gi|168493969|ref|ZP_02718112.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] >gi|183576230|gb|EDT96758.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] (1463 aa)
Score = 2362, Expect = 0.0e+00, Identities = 493/1237 (39%), Positives = 786/1237 (63%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIW-KRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++T + ++ E   EG +F +++ VT+TG + + +TDY+ S ++   +    +K+ W++ + +++++ +  D+T ++++   +E + ++  +   +R E  HTNM+ + L ++E+  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y AKK + ++ IYG++ NI++ +PIV N + +S+ATYV+FD+ETTGLS Y+ +I+ A K +KG +   FINP  +S   +T I+++ VK+A +++ L + ++F D+VL+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++ + +  H A+ DAE  LL I+ K + E  + D+ LN I+  + + + R + + T+Y KN+ ++N++KL+S S T F+G P++   +   I+ ++ +EGE+F+ +S    ++ K YDFI + P +  I +E K  ++ IK +I++ ++ K V+AT + +Y+  +E+Y + V +  G  NR  + E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL + L  +V+ N+N +A + + ++ +K L++P I+ A + + +L Y+K++ I+G+ + + V RI++E++S++ NG+A+IY S +LV++S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNPL PHY+C C+Y F + + SGFD+P +CP C KL +G +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGEE FRAGT+ T A KTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A+  VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T +W TTH F + +++LK D+LGHD+PT+++ L + + ++ + IP D VM LF+ TD L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI++  +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y + + N +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+++Y +YFSIR K FDIK++ G  I ++ EI EK N +   N E+DL  E+ E+ RG+KF +DL +S AT+FL++GD LIPPF A+DGLG++VA +V+AREE F SK + +KR +++T ++ M+E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  228 EITPMIEVTTEENRLVFEGVVFDVEQKVTRTGRVLINFKMTDYTSSFSMQKWVKNEEEAQKFDLIKKNSWLRVRGNVEMNNF-TRDLTMNVQDL------QEVVHYERKDLMPEGERRVEFHAHTNMSTMDALPEVEEIVATAAKWGHKAVAITDHGNVQSFPHGYKAAKK-AGIQLIYGMEANIVEDRVPIVYNEVEMDLSEATYVVFDVETTGLSAIYNDLIQVAASKMYKGNVIAEFDEFINPGHPLSAFTTELTGITDDHVKNAKPLEQVLQEFQEFCKDTVLVAHNA-TFDVGFMNANYERHDLPKISQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFGVALE--HHHMANYDAEATGRLLFIFIKEVAEKHGVTDLARLN-IDLISPDSYKKARIKHA--TIYVKNQVGLKNIFKLVSLSNTKYFEGVPRIPRTVLDAHREGLILGSACSEGEVFDVVVSQGVDAAVEVAK-YYDFIEVMPPAIYAPLIAKEQVKDMEELQTIIKSLIEVGDRLGKPVLATGNVHYIEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGHGEHAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGEE-LARKLVIENTNALAEIFEP-VEVVKGDLYTPFIDKAEETVAELTYKKAFEIYGNPLPDIVDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVQRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPLSPHYVCGQCQYSEFITDGSYGSGFDMPHKDCPNCGHKLSKNGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGEDQPSAHLDVRDIFGEEYAFRAGTVGTVAAKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVERLAQGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTAEWQTTHFNFHDIDENVLKLDVLGHDDPTMIRKLQDLSGIDPNKIPMDDEGVMALFSGTDVLGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVDETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKQGIADLSTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNGYIEAMKANKVPEWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVMMALRVAYFKVHHPIYYYCAYFSIRAKAFDIKTMGAGLEVIKRRMEEISEKRKNNEA----SNVEIDLYTTLEIVNEMWERGFKFGKLDLYRSQATEFLIDGDTLIPPFVAMDGLGENVAKQLVRAREEGEFLSKTELRKRGGLSSTLVEKMDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1460
>gi|194397447|ref|YP_002036972.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus pneumoniae G54] >gi|194357114|gb|ACF55562.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus pneumoniae G54] (1463 aa)
Score = 2362, Expect = 0.0e+00, Identities = 493/1237 (39%), Positives = 787/1237 (63%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIW-KRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++T + ++ E   EG +F +++ VT+TG + + +TDY+ S ++   +    +K+ W++ + +++++ +  D+T ++++   +E + ++  +   +R E  HTNM+ + L ++E+  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y AKK + ++ IYG++ NI++ +PIV N + +S+ATYV+FD+ETTGLS Y+ +I+ A K +KG +   FINP  +S   +T I+++ VK+A +++ L + ++F D+VL+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++ + +  H A+ DAE  LL I+ K + E  + D+ LN I+  + + + R + + T+Y KN+ ++N++KL+S S T F+G P++   +   I+ ++ +EGE+F+ +S    ++ K YDFI + P +  I +E K  ++ IK +I++ ++ K V+AT + +Y+  +E+Y + V +  G  NR  + E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL + L  +V+ N+N +A + ++ ++ +K L++P I+ A + + +L Y+K++ I+G+ + + V RI++E++S++ NG+A+IY S +LV++S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNPL PHY+C C+Y F + + SGFD+P +CP C KL +G +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGEE FRAGT+ T A KTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A+  VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T +W TTH F + +++LK D+LGHD+PT+++ L + + ++ + IP D VM LF+ TD L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI++  +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y + + N +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+++Y +YFSIR K FDIK++ G  I ++ EI EK N +   N E+DL  E+ E+ RG+KF +DL +S AT+FL++GD LIPPF A+DGLG++VA +V+AREE F SK + +KR +++T ++ M+E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  228 EITPMIEVTTEENRLVFEGVVFDVEQKVTRTGRVLINFKMTDYTSSFSMQKWVKNEEEAQKFDLIKKNSWLRVRGNVEMNNF-TRDLTMNVQDL------QEVVHYERKDLMPEGERRVEFHAHTNMSTMDALPEVEEIVATAAKWGHKAVAITDHGNVQSFPHGYKAAKK-AGIQLIYGMEANIVEDRVPIVYNEVEMDLSEATYVVFDVETTGLSAIYNDLIQVAASKMYKGNVIAEFDEFINPGHPLSAFTTELTGITDDHVKNAKPLEQVLQEFQEFCKDTVLVAHNA-TFDVGFMNANYERHDLPKISQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFGVALE--HHHMANYDAEATGRLLFIFIKEVAEKHGVTDLARLN-IDLISPDSYKKARIKHA--TIYVKNQVGLKNIFKLVSLSNTKYFEGVPRIPRTVLDAHREGLILGSACSEGEVFDVVVSQGVDAAVEVAK-YYDFIEVMPPAIYAPLIAKEQVKDMEELQTIIKSLIEVGDRLGKPVLATGNVHYIEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGHGEHAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGEE-LARKLVIENTNALAEIFES-VEVVKGDLYTPFIDKAEETVAELTYKKAFEIYGNPLPDIVDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVQRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPLSPHYVCGQCQYSEFITDGSYGSGFDMPHKDCPNCGHKLSKNGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGEDQPSAHLDVRDIFGEEYAFRAGTVGTVAAKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVERLAQGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTAEWQTTHFNFHDIDENVLKLDVLGHDDPTMIRKLQDLSGIDPNKIPMDDEGVMALFSGTDVLGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVDETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKQGIADLSTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNGYIEAMKANKVPEWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVMMALRVAYFKVHHPIYYYCAYFSIRAKAFDIKTMGAGLEVIKRRMEEISEKRKNNEA----SNVEIDLYTTLEIVNEMWERGFKFGKLDLYRSQATEFLIDGDTLIPPFVAMDGLGENVAKQLVRAREEGEFLSKTELRKRGGLSSTLVEKMDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1460
>gi|116627026|ref|YP_819645.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus thermophilus LMD-9] >gi|122268369|sp|Q03MX3|DPO3_STRTD DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|116100303|gb|ABJ65449.1| DNA polymerase III catalytic subunit, PolC type [Streptococcus thermophilus LMD-9] (1464 aa)
Score = 2360, Expect = 0.0e+00, Identities = 526/1344 (39%), Positives = 845/1344 (62%)
 Q:  114 LYVLKYNMGIKKPIISENAIFL----HYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISD----HKNKIQEKIKNEITEVKRS--------SNAKKTDSSFTYKFRKSVT----GDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIIS-KPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIW-KRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKY--NELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      +Y L N+GI+  IS N+I +  H L  +E  ++++   L++ G S  +S + D++  + +  +K +QE+ +++ + +S      K  +F K + V   ++T + ++ E   EG IF +++ TKTG I + VTDY+ S ++       +K+G WV+ + I+ + + ++ +T +++I IS P++ + +  KR E  HTNM+ + + ++EL  ++ G+ +VAITD N Q+FP Y++AKK + +KAI+G++ N+++ +PIV N+ + ++ +ATYV+FD+ETTGLS ++ +I+ A K HKG VE  FI+P  +S   +T I++ VK A + + L + ++F  +VL+AHN  FD+ F+N  E +++ I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++ + D  H A+ DAE  LL I+ K + E  L +  L ++N+ L +D  +++R  T+Y +N+ ++NL+KL+S S S F+G ++ + +E+  IV ++ +GE+F+ +S+   ++ K YDFI + P +  I +++ K G IE IK +I++AN+ +K V+AT + +Y+N D +Y + V A  G  NR   N   LP+ +FRTT+E+ DEF+FL  L +IVV N+ +A+ I+ ++ +K+ L++P+I+ A +++ ++ Y K++ ++G+ + + + RI++E+SS++ NG+A+IY S +LV +S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNP+ PHY+C C++ F + + SGFDLP+ C +C ++ K DG +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGE+ FRAGT+ T A++TAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A   VKR TGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T W TTH F + +++LK DILGHD+PT+++ L + + ++  I  D DVM LF+ T+ L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI+E  T+ VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y + + +NN+P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+++Y +YFSIR K F++K++ G  + ++ +IKEK  + +  N E DL  E+ E+L RG+ F +DL KS AT+FL+EGD LIPPF A++GLG++VA +V AREE F SK + +KR +++T ++ ++E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  108 IYSLFSNLGIE---ISNNSISVKAPAHIL---RENLHERFIALIADVLSNVGLSNVSISVLEDKEASSSLEEAYETNKISLQEEAESQARQALQSIVQSSPVPPPQKHQAQNFAEKQSQRVASFDKAEITPMIEVNSEENRIVFEGYIFDVEQRETKTGRIIINFKVTDYTSSFAMQRWVKDSEELVKFGMIKKGNWVRVRGRIENNPFTHS-LTMNVQDIKEISHTPRKDLMPEGQ--KRVEFHAHTNMSTMDAIPTVEELIDTAAFWGHPAVAITDHANVQSFPHGYHKAKK-AGIKAIFGLEANLVEDKVPIVYNSENLELKEATYVVFDVETTGLSAVHNDLIQIAASKMHKGNIVEQFDEFIDPGYPLSAFTTELTGITDNHVKGAKPLVQVLQEFQEFCKGAVLVAHNA-TFDVGFMNANYERHQLPTISQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFGVALD--HHHMANYDAEATGRLLFIFIKDVFEKHGLTN---LEQLNTELVSDDSYKKSRVKHATLYVQNQTGLKNLFKLVSLSNVSYFEGVARIPRKVLDEYREGIIVGSACADGEVFDTLLSHGIDKAVEVAK-YYDFIEVMPPAIYAPLIAKDLIKDEGAIEQLIKDLIEVANRLDKPVLATGNVHYINPEDAIYREIIVRALGQGAMINRPIGKGENAQPAPLPEAHFRTTNEMLDEFAFLGKD-LAYEIVVANTQAMANQIE-EVEVVKKDLYTPYIDRAEEQVAEMTYAKAFELYGNPLPDIIDLRIEKELSSILGNGFAVIYLASQMLVNRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPMPPHYLCPKCQHSEFITDGSYGSGFDLPDKECSECGTEYKKDGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGDDQPSAHLDVRDIFGEQYAFRAGTVGTVADRTAYGFVKGYERDYNKF-YRDAEVDRLAMGVAGVKRNTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTAAWQTTHFNFHDIDENVLKLDILGHDDPTMIRKLQDLSGIDPKDIRADDPDVMKLFSGTEVLGVTPEQIGT--STGVLGIPEFGTNFVRGMVEETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKEGIATLKTVIGCRDDIMVYLMHAGLDPKMAFTIMERVRKGMWLKISEEERNGYIQAMRENNVPDWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVMMALRVAYFKVHHPIYYYCAYFSIRAKAFELKTMSAGLDAVKARMEDIKEK----RQRNEATNLENDLFTTLEIVNEMLERGFTFGQLDLYKSQATEFLIEGDTLIPPFIALEGLGENVAKQLVAAREEGEFLSKTELRKRGGLSSTLVERLDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1461
>gi|116495060|ref|YP_806794.1| DNA polymerase III PolC [Lactobacillus casei ATCC 334] >gi|122263523|sp|Q038M0|DPO3_LACC3 DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|116105210|gb|ABJ70352.1| DNA polymerase III catalytic subunit, PolC type [Lactobacillus casei ATCC 334] (1444 aa)
Score = 2360, Expect = 0.0e+00, Identities = 533/1424 (37%), Positives = 840/1424 (58%)
 Q:  34 ITRNKQNDSINIKISFNKVLPADILIPFVDSLNLVDDSVL---FNLVFNYDTYNQEDILNYLIYFVNHNIEQKQKGTSEKKELLYVLKYNMGIKKPII-SENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSS-----------NAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTK-ISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDK-YDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDN-NIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDY-LIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      +T ++Q+  + + F+ +LP     L LV  +   ++V  T  E + Y Y V H   + GT  +EL    +  + +I +EN   YL    I++ L  +   GFS  +  +DE+   +   Q +  E ++ +++       +TD    + +T  ++ + E ++ T+EG +F ++  ++ ++ + VTDYS S + K    ++ + + +++G W++ + S+Q D Y + ++T  ++I +S P   D  KR EL HTNM+ + + I + K + E G+ ++A+TD  Q +P+ ++ A K + LK +YGV+ N++D  P+  A++ + ++ A YV+FD+ETTGLS YDK+IE A+K  G ++ + I+P  +S+  +T I+++ V +  +   + F  ++++ HN + FD+ FL+  E + + I NP+IDTL++SR ++ +  H L +A++YK+ +  HRA+ DAE  YLL  ++ E K+ + TLN++N +   + R S  V+ K + ++NL+KL+S S  F  P+V   +   +V ++ + GE+F A M  +  E  K  YD++ +   +  I  + K  ++D I++IIKI ++ K VVAT D +YL++ D +Y ++ ++++  G N L +++   LP +FR+T E+ +FS+L +  +++VV NSN IA+ +D +I P+K+ L++P + G + LK +  ++ ++GD + + V R+D+E+ S+I NG+++IY + LV +S DGY+VGSRGSVGSS+AA + ITEVNPL PHY C NC+Y F   + SGFDLP+ CPKC + L DGH+IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS YQ AH++IK MFGE+ FRAGTI T A+KTAYGYVK+Y E    R AEI R+A+  VKRTTGQHP GI++VP  D+YDFTP YPADD+  W TTH F S+HD++LK D+LGHD+PT+++ML + + V  +IP D VM LF+ T SL +  IN  K G+ GIPEFGT FV+ ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI++ +T+ +VI CRD+IM+ LI G+  +AF IME VRKG+G+ +++QK + +N N+P WYIESC KI Y+FPKAHATAY++MA +IAWFK++YPL +Y +YFS+R + FD+ ++ +G+ +  + EI +K + T   KE L+ + E+A E L RG+K  ID+ KS + +FL++ D+ ++ PF A+ GLGD+VA IV AREEK F SKED  R KV+ T + M  +  L +++Q+SLF+
 S:  36 VTIHEQSRRYDFTLGFDAILPFQTFNAIATKLPLVFQQIAATDLSVVVTQPTITDELLAQYWQYVVTH----AEIGTGIVRELCEKQVPTLENDRAVIKTENEQIRQYL-------IQQGLGKLEETYRQVGFSGLRMQAEVDEEQA---AQSMAAFQAQRAEETAKMAKAAAEVVKQQAAKQKQVQTDGPVQMGRQMKMTDAPQQMVTITQEERSVTVEGYVFDVEVRELRSKRQLLIFKVTDYSSSFIAKKFSNGPEDEAMFARIQKGQWLRVRGSVQEDNY-SRELTINAQDIQTVSHPDP--TDDAEGEKRVELHLHTNMSQMDAMNPISDYVKRAKEWGHKAIAVTDHAGLQAYPEAHSAAVK-AGLKMLYGVEINLVDDGTPVAYRADEPRDLASAEYVVFDVETTGLSAVYDKVIELAAVKMKDGKVIDQFEEMIDPGFPLSELTINLTHITDDMVHGSKSEVDVFKLFQQFCDGAIMVGHN-VTFDVGFLDNGYERHGLADIDNPVIDTLELSRMLHPERKNHKLDTLAKQYKVSLE--HHHRANADAEATGYLLYALEK--EAAKMYGMTTLNQLNDRVGAGDAYKAARPSHAIVFAKTQAGLKNLFKLVSLSNVKYFYRVPRVPRSQLQKLREGLLVGSACSNGEVFTAMMQKGEA--EARAKASFYDYLEVQPLPVYQPLIEAGLIKGEAHLKDIIQKIIKIGSELEKPVVATGDAHYLDQHDAIYRQILIHSQ---GGANPLNRHS-----LPDVHFRSTSEMLTDFSWLGEEK-AHELVVDNSNLIANWVDDDITPVKDKLYTPEVPGVEENLKHDVMTTAHELYGDPLPDIVAQRLDKELKSIIGNGFSVIYNIAQRLVLKSNKDGYLVGSRGSVGSSLAATMAGITEVNPLPPHYRCPNCQYSEFFTHGEIGSGFDLPDKQCPKCGADLHKDGHDIPFETFLGFHGDKVPDIDLNFSGDYQPIAHNYIKVMFGEDHSFRAGTIGTVADKTAYGYVKAY-ERDTGQQLRGAEIDRLAQGDTGVKRTTGQHPAGILIVPADMDIYDFTPIQYPADDQNAAWMTTHFDFHSIHDNILKMDVLGHDDPTMIRMLQDLSGVEPKSIPTDDPGVMALFSGTKSLGVTPEQINS--KMGTLGIPEFGTRFVRGMLEETKPTTFSELLQISGLSHGTDVWLGNAEELIKQGIVTLKEVIGCRDNIMMDLIHWGMEDSMAFNIMEHVRKGRGIPDDWQKAMRENENVPDWYIESCLKIKYMFPKAHATAYILMALRIAWFKVHYPLIYYTAYFSVRAEDFDLAAMSHGKEAVKAAMKEITDKGMDAST------KEKQLLTVLEIANECLERGFKIKMIDVTKSDSHNFLIQDDHTILAPFRAVPGLGDNVAKQIVAAREEKPFLSKEDLANRGKVSKTLIDYMTTNHVLDDLPDENQLSLFD 1441
>gi|15900208|ref|NP_344812.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|111658314|ref|ZP_01409003.1| hypothetical protein SpneT_02000504 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|21263563|sp|Q97SQ2|DPO3_STRPN DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|14971745|gb|AAK74452.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus pneumoniae TIGR4] (1463 aa)
Score = 2360, Expect = 0.0e+00, Identities = 493/1237 (39%), Positives = 786/1237 (63%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIW-KRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++T + ++ E   EG +F +++ VT+TG + + +TDY+ S ++   +    +K+ W++ + +++++ +  D+T ++++   +E + ++  +   +R E  HTNM+ + L ++E+  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y AKK + ++ IYG++ NI++ +PIV N + +S+ATYV+FD+ETTGLS Y+ +I+ A K +KG +   FINP  +S   +T I+++ VK+A +++ L + ++F D+VL+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++ + +  H A+ DAE  LL I+ K + E  + D+ LN I+  + + + R + + T+Y KN+ ++N++KL+S S T F+G P++   +   I+ ++ +EGE+F+ +S    ++ K YDFI + P +  I +E K  ++ IK +I++ ++ K V+AT + +Y+  +E+Y + V +  G  NR  + E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL + L  +V+ N+N +A + ++ ++ +K L++P I+ A + + +L Y+K++ I+G+ + + V RI++E++S++ NG+A+IY S +LV++S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNPL PHY+C C+Y F + + SGFD+P +CP C KL +G +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGEE FRAGT+ T A KTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A+  VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T +W TTH F + +++LK D+LGHD+PT+++ L + + ++ + IP D VM LF+ TD L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI++  +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y + + N +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+++Y +YFSIR K FDIK++ G  I ++ EI EK N +   N E+DL  E+ E+ RG+KF +DL S AT+FL++GD LIPPF A+DGLG++VA +V+AREE F SK + +KR +++T ++ M+E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  228 EITPMIEVTTEENRLVFEGVVFDVEQKVTRTGRVLINFKMTDYTSSFSMQKWVKNEEEAQKFDLIKKNSWLRVRGNVEMNNF-TRDLTMNVQDL------QEVVHYERKDLMPEGERRVEFHAHTNMSTMDALPEVEEIVATAAKWGHKAVAITDHGNVQSFPHGYKAAKK-AGIQLIYGMEANIVEDRVPIVYNEVEMDLSEATYVVFDVETTGLSAIYNDLIQVAASKMYKGNVIAEFDEFINPGHPLSAFTTELTGITDDHVKNAKPLEQVLQEFQEFCKDTVLVAHNA-TFDVGFMNANYERHDLPKISQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFGVALE--HHHMANYDAEATGRLLFIFIKEVAEKHGVTDLARLN-IDLISPDSYKKARIKHA--TIYVKNQVGLKNIFKLVSLSNTKYFEGVPRIPRTVLDAHREGLILGSACSEGEVFDVVVSQGVDAAVEVAK-YYDFIEVMPPAIYAPLIAKEQVKDMEELQTIIKSLIEVGDRLGKPVLATGNVHYIEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGHGEHAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGEE-LARKLVIENTNALAEIFES-VEVVKGDLYTPFIDKAEETVAELTYKKAFEIYGNPLPDIVDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVQRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPLSPHYVCGQCQYSEFITDGSYGSGFDMPHKDCPNCGHKLSKNGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGEDQPSAHLDVRDIFGEEYAFRAGTVGTVAAKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVERLAQGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTAEWQTTHFNFHDIDENVLKLDVLGHDDPTMIRKLQDLSGIDPNKIPMDDEGVMALFSGTDVLGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVDETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKQGIADLSTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNGYIEAMKANKVPEWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVMMALRVAYFKVHHPIYYYCAYFSIRAKAFDIKTMGAGLEVIKRRMEEISEKRKNNEA----SNVEIDLYTTLEIVNEMWERGFKFGKLDLYCSQATEFLIDGDTLIPPFVAMDGLGENVAKQLVRAREEGEFLSKTELRKRGGLSSTLVEKMDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1460
>gi|153938397|ref|YP_001391721.1| DNA polymerase III PolC [Clostridium botulinum F str. Langeland] >gi|152934293|gb|ABS39791.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium botulinum F str. Langeland] (1432 aa)
Score = 2360, Expect = 0.0e+00, Identities = 534/1282 (41%), Positives = 795/1282 (62%)
 Q:  177 DIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKD-VLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIF-EAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITI---GSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      +++S+ K+K ++ I+ E +  R  K T  +  +S+ D  + DL    + G++FK + + TKTG +I +F+TDY++S+ +K LF + + D ++ E+KEG++ K + + D Y  +  +  I K + + D A KR EL H+ M+A +G+ + EL K +++ G+ +VAITD  Q +PD + AKK  +K IYG++ ++D +PIV A D I D T+V+FD+ETTG S  DKIIE GA+K KG V+  F+NPE I DKI +T I+++ V D  I + L + +FIG+SV++AHN  FD+ F+N  ++ K++ KN ++DT+ +SR + ++ + L VIA+  I +  HRA DA+  +I + E K ++I TL+ +N   +  ++   + + KN  ++NLYKL+S S  F  P++   NE+  I+ ++  G+I+ E   T++ L+++I D YD++ I  G+ E + +  +   +++ K+I ++  YNK VVAT D ++L+E EV+ R+ ++ +   N+      P YFRTT+E+ EF +L +   ++V+ N+N IA +ID IKPI E  P IEGA + ++++ +K+++I+GD +  V+ R+ +E++S+I+NGYA++Y +H LV +S +DGY+VGSRGSVGSS AA + DITEVN L PHY+C CKY F + +V SG DL + +CP C +KL DGH+IPFETF+GF+GDK PDIDLNFS YQG H + + +FG+ VF+AGTI T AEKTAYG+VK Y +E K + A NAEI R++K C VKRT+GQHPGGI+VVP  ++++FTP +PADD  D TTH + S+  LLK DILGHD+PTIL+ML + T V+ ++P D V+ LF S ++L +  I+   G+ G+PEFGT FV++MLL TKP+ F++L RISGLSHGT+VW +NA+Y I+E  TI D IS RDDIMVYL+ K + P AF IME VRKGKGL EE + ++ ++++P WYIESC KI Y+FPK HA AYV+MA +IA+FK+YYP +YA+YFS+R  FD  I+ GE +I K+NE+   N   + K+ L+ I E+ E+ RG KF +DL KS AT FL+EGD + PP SA+ G+G + A SI +AR E F SKED + RTKVT T ++ +E G  + E +QISLF+ 
 S:  184 NVLSEIKSKEKKVIRKENSPKTREEENKDT----SVILGRSIKEDSIFMKDLNENSGIVVVCGDVFKKEVIETKTGRKIVTFFITDYTNSMTVK-LFPRPRDADRIIEEIKEGIYCKVRGEVVNDPYARECVIMAKD----IVKTTKIEKMDIAEEKRVELHMHSQMSAMDGMTPVSELVKRAAKWGHKAVAITDHGVVQAYPDAMSAAKK-GNIKVIYGIEAYLVDDGVPIVSKAGDKTIED-TFVVFDLETTGFSSKNDKIIEIGAVKIEKGKIVDRFSEFVNPERSIPDKITELTSITDDMVDDKEAIDKILPRFIEFIGNSVVVAHNA-AFDVSFINKNCKDLKIEF-KNSVMDTVTLSRFLFPELKRYKLNVIAKHLGISLE--NHHRAVDDAKATADILLKAFEMLKEKEIITLHNLNKEFLGNINIKKEPTYHLIILAKNAVGLKNLYKLVSKSNLEYFFKRPRMAKSLINEYKEGLIIGSACEAGQIYKEILKGKTKEELKNMI-DFYDYLEIQPLGNNEFLVKN--GSVKDEKELQEINKKICELGEFYNKPVVATCDVHFLDEEHEVFRRILMSGQGFSDADNQ-----------PPLYFRTTEEMLKEFEYLGEEK-AKEVVIYNTNKIADMID-EIKPIPEETFPPKIEGAEEDIRRMTIEKAHAIYGDPLPEIVEKRLTKELNSIINNGYAVLYLIAHKLVAKSYEDGYLVGSRGSVGSSFAATMSDITEVNGLPPHYVCPKCKYSEFFTDGSVGSGADLEDKDCPNCGTKLIKDGHDIPFETFLGFEGDKEPDIDLNFSGEYQGVVHKYTEVLFGKGHVFKAGTIGTIAEKTAYGFVKKYLDE-KNIKANNAEIERLSKGCTGVKRTSGQHPGGIMVVPADNEIFNFTPIQHPADDTESDVITTHFDYHSISGRLLKLDILGHDDPTILRMLQDLTKVDPKSVPLGDPKVISLFTSPEALGVTEEDID--CPVGTYGLPEFGTKFVRQMLLDTKPKSFAELARISGLSHGTDVWLNNAQYFIKEGYTTIKDCISTRDDIMVYLLQKELPPKSAFTIMEKVRKGKGLTEEQEALMKEHDVPDWYIESCKKIKYMFPKGHAVAYVMMAMRIAYFKVYYPRAYYATYFSVRADDFDADLIVKGEEKIKEKMNELYAMGNN------IAQKDKGLLTILEICYEMYKRGIKFLKVDLYKSNATKFLIEGDNIRPPLSALQGVGKNAAKSIEEARLEGEFISKEDLRLRTKVTKTVIETLENHGCLRGMQETNQISLFSL 1432
>gi|58337539|ref|YP_194124.1| DNA polymerase III alpha chain [Lactobacillus acidophilus NCFM] >gi|58254856|gb|AAV43093.1| DNA polymerase III alpha chain [Lactobacillus acidophilus NCFM] (1437 aa)
Score = 2358, Expect = 0.0e+00, Identities = 529/1300 (40%), Positives = 783/1300 (60%)
 Q:  157 LNDYGFSKHHLSYILDEKTI--------DIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFT-YKFRK-SVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLE--NQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDK---YDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVD--SGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDN-NIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDF-LVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      + +YGF    LD+ ++    ++ +H+ +QE+ +N  + K  AK+ + T Y RK   +T++ ++  +  IEG IF I+  K+G I+  +TDYSDSI K   K  + +S +K G W K + S  D +E+ D+  I   +    ++D  KR EL HTNM+ +   + K + + G ++A+TD + Q+FP+ Y+ K + +K +YGV+ N+ID + +VLN    D +VIFD+ETTGLS YD IIE GA+K  G +E  FINP  +S++  +T I++E V A   + + +DF GD L HN ++FD+ F+N L N  I P++DTL++SR ++ + + H+L +A+KY + +  HRA++DAE  + ++L+ N+K +  N N   + + R R S +TV KN+ ++NLYKL+S + T +F  P+  +  +   +  +G++F A M  Q  D ++K  YDF+ + P+ +  I  + K  +E+ I I K+ + NK VVAT D +Y+  D +Y + ++A+   RN+      P +F +T E+ D FSFL + +  +IV+ N+N IA I + I+PIKE L+ PHIE A +++K+L Y K+Y ++G+ +  VK RID E++S+I NGYA+IY S LV +S DGY+VGSRGSVGSS+ A + ITEVNPL PHY C NCKY F +N + SGFDLP+ +CP+C + L DG +IPF TF+GF GDK+PDIDLNFS YQ AH+FI+ MFG + +RAGTI+T A+KTAYGY K +F+E + + RNAE+ R+A   VKRTTGQHP GIVVVP  D+YDFTP +YPADD  W TH F S+HD++LKFDILGHD+PT+++ L + + ++ TIP D VM LF+ T +L +  I  KTG+ G+PEFGT FV+ ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI   + DVI CRD+IM+ LI G+ P +AF ME VR G+G+++E  +L N NIP WYI+SC KI Y+FPKAHATAY++MA +IAWFK+YYP +Y +YFS+R +FD+ ++ +G++ +  + I++K +   V K+ L+ + E+A E L RG K  +D+ +S ATDF +++  ++ PF+A+ GLGD+ A IV AR EK F SKED KR KV+ T M  E+ G+  + +++Q+SLF
 S:  149 MRNYGFFNLKFITQLDQTSLQNSMQSLQELHQEHEKNMQEQYENTPDKPKPQPQAKQYPTKRTSYGKRKLDENAPITQIKEVEDGTRNVVIEGNIFNIESRELKSGAVIFTGEITDYSDSIAFKKFVSDKEQIEQMSAIKPGTWAKMQGSAADDQWEH-DVVFTISSFETVEHIGRTEKYDGEK-KRVELHLHTNMSQLDATNTPTDFIKTAKKFGQKAIAVTDHGDVQSFPEAYSTGKS-TDMKILYGVEANMIDDHALLVLNPAPMTYEDREFVIFDVETTGLSSVYDTIIEIGAVKMKNGEVIERFDKFINPHHPLSEQTINLTSITDEMVSAADDEAIVIKQFQDFYGDRPLCGHN-VQFDVGFVNAALRRNGFSEITQPVVDTLEVSRLLHPEQNRHTLDSLAKKYNVSLE--HHHRANQDAEATGYLMYKLLDAFNEKYHEDNLNNLNNYAAHGEVYK-RARPSHMTVLAKNQAGLKNLYKLVSIASTKDFYRIPRTPKSDLARLHEGLFYGSGCWQGDVFIAMM----QKGYDEAREKARFYDFLEVQPPKNYSQLIEDGLIKDEEQLEEIISNIYKLGKELNKPVVATGDAHYVEPHDAIYRTILISAQRSNPNRNK---------PQPDLHFYSTQEMLDAFSFLGEDI-AKEIVIENTNKIADEI-SEIQPIKEGLYPPHIEHADEEMKKLTYDKAYELYGNPLPKIVKDRIDLELNSIISNGYAVIYLISQRLVAKSNKDGYLVGSRGSVGSSLVATMSGITEVNPLAPHYRCPNCKYSQFFENGEYGSGFDLPDKDCPECGTPLVKDGQDIPFATFLGFHGDKVPDIDLNFSGDYQPVAHNFIRVMFGPDNSYRAGTIATVADKTAYGYAK-HFDEERDLKLRNAELDRLASGVRGVKRTTGQHPAGIVVVPDDMDIYDFTPVSYPADDVNAAWLITHYDFHSIHDNILKFDILGHDDPTMIRHLQDLSGIDPLTIPPDDPGVMSLFSGTKALGVTPEQIGS--KTGTLGVPEFGTRFVRGMLEETKPTTFSELLQISGLSHGTDVWLGNAEDLINNGTCDLKDVIGCRDNIMMDLIHWGVKPEVAFSTMESVRHGRGISDENMAILQKNKNIPDWYIDSCLKIKYMFPKAHATAYILMALRIAWFKVYYPEIYYTAYFSVRADLFDLVAMSHGKNTVKAAMKAIQDKGND------VSAKDKSLLTVLEIANECLERGIKIKMVDIDQSEATDFKILDKHTILAPFNAVPGLGDNAAKQIVAARAEKKFLSKEDLAKRGKVSQTIMNYFEDNGVLDGMPDENQLSLF 1437
>gi|182683255|ref|YP_001835002.1| DNA polymerase III subunit alpha [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|182628589|gb|ACB89537.1| DNA polymerase III subunit alpha [Streptococcus pneumoniae CGSP14] (1463 aa)
Score = 2357, Expect = 0.0e+00, Identities = 491/1237 (39%), Positives = 784/1237 (63%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIW-KRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLN------EEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++T + ++ E   EG +F +++ VT+TG + + +TDY+ S ++   +    +K+ W++ + +++++ +  D+T ++++   +E + ++  +   +R E  HTNM+ + L ++E+  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y AKK + ++ IYG++ NI++ +PIV N + +S+ATYV+FD+ETTGLS Y+ +I+ A K +KG +   FINP  +S   +T I+++ VK+A +++ L + ++F D+VL+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++ + +  H A+ DAE  LL I+ K + E  + D+ LN I+  + + + R + + T+Y KN+ ++N++KL+S S T F+G P++   +   I+ ++ +EGE+F+ +S    ++ K YDFI + P +  I +E K  ++ IK +I++ ++ K V+AT + +Y+  +E+Y + V +  G  NR  + E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL + L  +V+ N+N +A + + ++ +K L++P I+ A + + +L Y+K++ I+G+ + + V RI++E++S++ NG+A+IY S +LV++S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNPL PHY+C C+Y F + + SGFD+P +CP C KL +G +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGEE FRAGT+ T A KTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A+  VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T +W TTH F + +++LK D+LGHD+PT+++ L + + ++ + IP D VM LF+ TD L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI++  +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L    +Y + + N +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+++Y +YFSIR K FDIK++ G  I ++ EI EK N +   N E+DL  E+ E+ RG+KF +DL +S AT+FL++GD LIPPF A+DGLG++VA +V+AREE F SK + +KR +++T ++ M+E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  228 EITPMIEVTTEENRLVFEGVVFDVEQKVTRTGRVLINFKMTDYTSSFSMQKWVKNEEEAQKFDLIKKNSWLRVRGNVEMNNF-TRDLTMNVQDL------QEVVHYERKDLMPEGERRVEFHAHTNMSTMDALPEVEEIVATAAKWGHKAVAITDHGNVQSFPHGYKAAKK-AGIQLIYGMEANIVEDRVPIVYNEVEMDLSEATYVVFDVETTGLSAIYNDLIQVAASKMYKGNVIAEFDEFINPGHPLSAFTTELTGITDDHVKNAKPLEQVLQEFQEFCKDTVLVAHNA-TFDVGFMNANYERHDLPKISQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFGVALE--HHHMANYDAEATGRLLFIFIKEVAEKHGVTDLARLN-IDLISPDSYKKARIKHA--TIYVKNQVGLKNIFKLVSLSNTKYFEGVPRIPRTVLDAHREGLILGSACSEGEVFDVVVSQGVDGAVEVAK-YYDFIEVMPPAIYAPLIAKEQVKDMEELQTIIKSLIEVGDRLGKPVLATGNVHYIEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGHGEHAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGEE-LARKLVIENTNALAEIFEP-VEVVKGDLYTPFIDKAEETVAELTYKKAFEIYGNPLPDIVDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVQRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPLSPHYVCGQCQYSEFITDGSYGSGFDMPHKDCPNCGHKLSKNGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGEDQPSAHLDVRDIFGEEYAFRAGTVGTVAAKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVERLAQGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTAEWQTTHFNFHDIDENVLKLDVLGHDDPTMIRKLQDLSGIDPNEIPMDDEGVMALFSGTDVLGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVDETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKQGIADLSTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNDYIEAMKANKVPEWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVMMALRVAYFKVHHPIYYYCAYFSIRAKAFDIKTMGAGLEVIKRRMEEISEKRKNNEA----SNVEIDLYTTLEIVNEMWERGFKFGKLDLYRSQATEFLIDGDTLIPPFVAMDGLGENVAKQLVRAREEGEFLSKTELRKRGGLSSTLVEKMDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1460
>gi|149011144|ref|ZP_01832449.1| DNA polymerase III subunit alpha [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|147764780|gb|EDK71710.1| DNA polymerase III subunit alpha [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] (1463 aa)
Score = 2357, Expect = 0.0e+00, Identities = 492/1237 (39%), Positives = 785/1237 (63%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIW-KRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++T + ++ E   EG +F +++ VT+TG + + +TDY+ S ++   +    +K+ W++ + +++++ +  D+T ++++   +E + ++  +   +R E  HTNM+ + L ++E+  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y AKK + ++ IYG++ NI++ +PIV N + +S+ATYV+FD+ETTGLS Y+ +I+ A K +KG +   FINP  +S   +T I+++ VK+A +++ L + ++F D+VL+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++ + +  H A+ DAE  LL I+ K + E  + D+ LN I+  + + + R + + T+Y KN+ ++N++KL+S S T F+G P++   +   I+ ++ +EGE+F+ +S    ++ K YDFI + P +  I +E K  ++ IK +I++ ++ K V+AT + +Y+  +E+Y + V +  G  NR  + E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL + L  +V+ N+N +A + + ++ +K L++P ++ A + + +L Y+K++ I+G+ + + V RI++E++S++ NG+A+IY S +LV++S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNPL PHY+C C+Y F + + SGFD+P +CP C KL +G +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGEE FRAGT+ T A KTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A+  VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T +W TTH F + +++LK D+LGHD+PT+++ L + + ++ + IP D VM LF+ TD L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI++  +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y + + N +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+++Y +YFSIR K FDIK++ G  I ++ EI EK N +   N E+DL  E+ E+ RG+KF +DL S AT+FL++GD LIPPF A+DGLG++VA +V+AREE F SK + +KR +++T ++ M+E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  228 EITPMIEVTTEENRLVFEGVVFDVEQKVTRTGRVLINFKMTDYTSSFSMQKWVKNEEEAQKFDLIKKNSWLRVRGNVEMNNF-TRDLTMNVQDL------QEVVHYERKDLMPEGERRVEFHAHTNMSTMDALPEVEEIVATAAKWGHKAVAITDHGNVQSFPHGYKAAKK-AGIQLIYGMEANIVEDRVPIVYNEVEMDLSEATYVVFDVETTGLSAIYNDLIQVAASKMYKGNVIAEFDEFINPGHPLSAFTTELTGITDDHVKNAKPLEQVLQEFQEFCKDTVLVAHNA-TFDVGFMNANYERHDLPKISQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFGVALE--HHHMANYDAEATGRLLFIFIKEVAEKHGVTDLARLN-IDLISPDSYKKARIKHA--TIYVKNQVGLKNIFKLVSLSNTKYFEGVPRIPRTVLDAHREGLILGSACSEGEVFDVVVSQGVDAAVEVAK-YYDFIEVMPPAIYAPLIAKEQVKDMEELQTIIKSLIEVGDRLGKPVLATGNVHYIEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGHGEHAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGEE-LARKLVIENTNALAEIFEP-VEVVKGDLYTPFVDKAEETVAELTYKKAFEIYGNPLPDIVDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVQRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPLSPHYVCGQCQYSEFITDGSYGSGFDMPHKDCPNCGHKLSKNGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGEDQPSAHLDVRDIFGEEYAFRAGTVGTVAAKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVERLAQGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTAEWQTTHFNFHDIDENVLKLDVLGHDDPTMIRKLQDLSGIDPNKIPMDDEGVMALFSGTDVLGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVDETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKQGIADLSTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNGYIEAMKANKVPEWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVMMALRVAYFKVHHPIYYYCAYFSIRAKAFDIKTMGAGLEVIKRRMEEISEKRKNNEA----SNVEIDLYTTLEIVNEMWERGFKFGKLDLYCSQATEFLIDGDTLIPPFVAMDGLGENVAKQLVRAREEGEFLSKTELRKRGGLSSTLVEKMDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1460
>gi|55822053|ref|YP_140494.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] >gi|81559957|sp|Q5M1Y0|DPO3_STRT1 DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|55738038|gb|AAV61679.1| DNA polymerase III alpha subunit [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] (1464 aa)
Score = 2356, Expect = 0.0e+00, Identities = 524/1344 (38%), Positives = 846/1344 (62%)
 Q:  114 LYVLKYNMGIKKPIISENAIFL----HYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISD----HKNKIQEKIKNEITEVKRS--------SNAKKTDSSFTYKFRKSVT----GDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIIS-KPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIW-KRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLF--KYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      +Y L N+GI+  IS N+I +  H L  +E  ++++   L++ G S  +S + D++  + +  +K +QE+ +++ + +S      K  +F K + V   ++T + ++ E   EG IF +++ TKTG I + VTDY+ S ++       +K+G WV+ + I+ + + ++ +T +++I IS P++ + +  KR E  HTNM+ + + ++EL  ++ G+ +VAITD N Q+FP Y++AKK + +KAI+G++ N+++ +PIV N+ + ++ +ATYV+FD+ETTGLS ++ +I+ A K HKG VE  FI+P  +S   +T I++ VK A + + L + ++F  +VL+AHN  FD+ F+N  E +++ I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++ + D  H A+ DAE  LL I+ K + E  L +  L ++N+ L +D  +++R  T+Y +N+ ++N++KL+S S S F+G ++ + +E+  IV ++ +GE+F+ +S+   ++ K YDFI + P +  I +++ K G IE I+ +I++AN+ +K V+AT + +Y+N D +Y + V A  G  NR  + N   LP+ +FRTT+E+ DEF+FL  L +IVV N+ +A+ I+ ++ +K+ L++P+I+ A +++ ++ Y K++ ++G+ + + + RI++E+SS++ NG+A+IY S +LV +S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNP+ PHY+C C++ F + + SGFDLP+ C +C ++ K DG +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGE+ FRAGT+ T A++TAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A   VKR TGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T W TTH F + +++LK DILGHD+PT+++ L + + ++  I  D DVM LF+ T+ L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI+E  T+ VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y + + +NN+P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+++Y +YFSIR K F++K++ G  + ++ +IKEK  + +  N E DL  E+ E+L RG+ F +DL KS AT+FL+EGD LIPPF A++GLG++VA +V AREE F SK + +KR +++T ++ ++E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  108 IYSLFSNLGIE---ISNNSISVKAPAHIL---RENLHERFIALIADVLSNVGLSNVSISVLEDKEASSSLEEAYETNKISLQEEAESQARQALQSIVQSSPVPPPQKHQAQNFAEKQSQRVASFDKAEITPMIEVNSEENRIVFEGYIFDVEQRETKTGRIIINFKVTDYTSSFAMQRWVKDSEELVKFGMIKKGNWVRVRGRIENNPFTHS-LTMNVQDIKEISHTPRKDLMPEGQ--KRVEFHAHTNMSTMDAIPTVEELIDTAAFWGHPAVAITDHANVQSFPHGYHKAKK-AGIKAIFGLEANLVEDKVPIVYNSENLELKEATYVVFDVETTGLSAVHNDLIQIAASKMHKGNIVEQFDEFIDPGYPLSAFTTELTGITDNHVKGAKPLVQVLQEFQEFCKGAVLVAHNA-TFDVGFMNANYERHQLPTISQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFGVALD--HHHMANYDAEATGRLLFIFIKDVFEKHGLTN---LEQLNTELVSDDSYKKSRVKHATLYVQNQTGLKNIFKLVSLSNVSYFEGVARIPRKVLDEYREGIIVGSACADGEVFDTLLSHGIDKAVEVAK-YYDFIEVMPPAIYAPLIAKDLIKDEGAIEQLIRDLIEVANRLDKPVLATGNVHYINPEDAIYREIIVRALGQGAMINRPIGKEENAQPAPLPEAHFRTTNEMLDEFAFLGKD-LAYEIVVANTQAMANQIE-EVEVVKKDLYTPYIDRAEEQVAEMTYAKAFELYGNPLPDIIDLRIEKELSSILGNGFAVIYLASQMLVNRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPMPPHYLCPKCQHSEFITDGSYGSGFDLPDKECSECGTEYKKDGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGDDQPSAHLDVRDIFGEQYAFRAGTVGTVADRTAYGFVKGYERDYNKF-YRDAEVDRLAMGVAGVKRNTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTAAWQTTHFNFHDIDENVLKLDILGHDDPTMIRKLQDLSGIDPKDIRADDPDVMKLFSGTEVLGVTPEQIGT--STGVLGIPEFGTNFVRGMVEETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKEGIATLKTVIGCRDDIMVYLMHAGLDPKMAFTIMERVRKGMWLKISEEERNGYIQAMRENNVPDWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVMMALRVAYFKVHHPIYYYCAYFSIRAKAFELKTMSAGLDAVKARMEDIKEK----RQRNEATNLENDLFTTLEIVNEMLERGFTFGQLDLYKSQATEFLIEGDTLIPPFIALEGLGENVAKQLVAAREEGEFLSKTELRKRGGLSSTLVERLDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1461
>gi|168485959|ref|ZP_02710467.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|183570911|gb|EDT91439.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] (1463 aa)
Score = 2356, Expect = 0.0e+00, Identities = 493/1237 (39%), Positives = 785/1237 (63%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIW-KRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++T + ++ E   EG +F +++ VT+TG + + +TDY+ S ++   +    +K+ W++ + +++++ +  D+T ++++   +E + ++  +   +R E  HTNM+ + L ++E+  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y AKK + ++ IYG++ NI++ +PIV N + +S+ATYV+FD+ETTGLS Y+ +I+ A K +KG +   FINP  +S   +T I+++ VK+A +++ L + ++F D+VL+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++ + +  H A+ DAE  LL I+ K + E  + D+ LN I+  + + + R + + T+Y KN+ ++N++KL+S S T F+G P++   +   I+ ++ +EGE+F+ +S    ++ K YDFI + P +  I +E K  ++ IK +I++ ++ K V+AT + +Y+  +E+Y + V +  G  NR  + E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL + L  +V+ N+N +A + + ++ +K L++P I+ A + + +L Y+K++ I+G+ + + V RI++E++S++ NG+A+IY S +LV++S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNPL PHY+C C+Y F + + SGFD+P +CP C KL +G +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGEE FRAGT+ T A KTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A+  VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T +W TTH F + +++LK D+LGHD+PT+++ L + + ++ + IP D VM LF+ TD L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI++  +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y + + N +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+++Y +YFSIR K FDIK++ G  I ++ EI EK N +   N E+DL  E+ E+ RG+KF +DL S AT+FL++GD LIPPF A+DGLG++VA +V+AREE F SK + +KR +++T ++ M+E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  228 EITPMIEVTTEENRLVFEGVVFDVEQKVTRTGRVLINFKMTDYTSSFSMQKWVKNEEEAQKFDLIKKNSWLRVRGNVEMNNF-TRDLTMNVQDL------QEVVHYERKDLMPEGERRVEFHAHTNMSTMDALPEVEEIVATAAKWGHKAVAITDHGNVQSFPHGYKAAKK-AGIQLIYGMEANIVEDRVPIVYNEVEMDLSEATYVVFDVETTGLSAIYNDLIQVAASKMYKGNVIAEFDEFINPGHPLSVFTTELTGITDDHVKNAKPLEQVLQEFQEFCKDTVLVAHNA-TFDVGFMNANYERHGLPKISQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFGVALE--HHHMANYDAEATGRLLFIFIKEVAEKHGVTDLARLN-IDLISPDSYKKARIKHA--TIYVKNQVGLKNIFKLVSLSNTKYFEGVPRIPRTVLDAHREGLILGSACSEGEVFDVVVSQGVDAAVEVAK-YYDFIEVMPPAIYAPLIAKEQVKDMEELQTIIKSLIEVGDRLGKPVLATGNVHYIEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGHGEHAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGEE-LARKLVIENTNALAEIFEP-VEVVKGDLYTPFIDKAEETVAELTYKKAFEIYGNPLPDIVDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVQRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPLSPHYVCGQCQYSEFITDGSYGSGFDMPHKDCPNCGHKLSKNGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGEDQPSAHLDVRDIFGEEYAFRAGTVGTVAAKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVERLAQGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTAEWQTTHFNFHDIDENVLKLDVLGHDDPTMIRKLQDLSGIDPNKIPMDDEGVMALFSGTDVLGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVDETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKQGIADLSTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNGYIEAMKANKVPEWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVMMALRVAYFKVHHPIYYYCAYFSIRAKAFDIKTMGAGLEVIKRRMEEISEKRKNNEA----SNVEIDLYTTLEIVNEMWERGFKFGKLDLYCSQATEFLIDGDTLIPPFVAMDGLGENVAKQLVRAREEGEFLSKTELRKRGGLSSTLVEKMDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1460
>gi|149017968|ref|ZP_01834427.1| DNA polymerase III subunit alpha [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|147931532|gb|EDK82510.1| DNA polymerase III subunit alpha [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] (1463 aa)
Score = 2355, Expect = 0.0e+00, Identities = 493/1237 (39%), Positives = 784/1237 (63%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIW-KRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++T + ++ E   EG +F +++ VT+TG + + +TDY+ S ++   +    +K+ W++ + +++++ +  D+T ++++   +E + ++  +   +R E  HTNM+ + L ++E+  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y AKK + ++ IYG++ NI++ +PIV N + +S+ATYV+FD+ETTGLS Y+ +I+ A K +KG +   FINP  +S   +T I+++ VK+A +++ L + ++F D+VL+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++ + +  H A+ DAE  LL I+ K + E  + D+ LN I+  + + + R + + T+Y KN+ ++N++KL+S S T F+G P++   +   I+ ++ +EGE+F+ +S    ++ K YDFI + P +  I +E K  ++ IK +I++ ++ K V+AT + +Y+  +E+Y + V +  G  NR  + E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL + L  +V+ N+N +A + + ++ +K L++P I A + + +L Y+K++ I+G+ + + V RI++E++S++ NG+A+IY S +LV++S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNPL PHY+C C+Y F + + SGFD+P +CP C KL +G +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGEE FRAGT+ T A KTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A+  VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T +W TTH F + +++LK D+LGHD+PT+++ L + + ++ + IP D VM LF+ TD L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI++  +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y + + N +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+++Y +YFSIR K FDIK++ G  I ++ EI EK N +   N E+DL  E+ E+ RG+KF +DL S AT+FL++GD LIPPF A+DGLG++VA +V+AREE F SK + +KR +++T ++ M+E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  228 EITPMIEVTTEENRLVFEGVVFDVEQKVTRTGRVLINFKMTDYTSSFSMQKWVKNEEEAQKFDLIKKNSWLRVRGNVEMNNF-TRDLTMNVQDL------QEVVHYERKDLMPEGERRVEFHAHTNMSTMDALPEVEEIVATAAKWGHKAVAITDHGNVQSFPHGYKAAKK-AGIQLIYGMEANIVEDRVPIVYNEVEMDLSEATYVVFDVETTGLSAIYNDLIQVAASKMYKGNVIAEFDEFINPGHPLSAFTTELTGITDDHVKNAKPLEQVLQEFQEFCKDTVLVAHNA-TFDVGFMNANYERHGLPKISQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFGVALE--HHHMANYDAEATGRLLFIFIKEVAEKHGVTDLARLN-IDLISPDSYKKARIKHA--TIYVKNQVGLKNIFKLVSLSNTKYFEGVPRIPRTVLDAHREGLILGSACSEGEVFDVVVSQGVDAAVEVAK-YYDFIEVMPPAIYAPLIAKEQVKDMEELQTIIKSLIEVGDRLGKPVLATGNVHYIEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGHGEHAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGEE-LARKLVIENTNALAEIFEP-VEVVKGDLYTPFINKAEETVAELTYKKAFEIYGNPLPDIVDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVQRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPLSPHYVCGQCQYSEFITDGSYGSGFDMPHKDCPNCGHKLSKNGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGEDQPSAHLDVRDIFGEEYAFRAGTVGTVAAKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVERLAQGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTAEWQTTHFNFHDIDENVLKLDVLGHDDPTMIRKLQDLSGIDPNKIPMDDEGVMALFSGTDVLGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVDETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKQGIADLSTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNGYIEAMKANKVPEWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVMMALRVAYFKVHHPIYYYCAYFSIRAKAFDIKTMGAGLEVIKRRMEEISEKRKNNEA----SNVEIDLYTTLEIVNEMWERGFKFGKLDLYCSQATEFLIDGDTLIPPFVAMDGLGENVAKQLVRAREEGEFLSKTELRKRGGLSSTLVEKMDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1460
>gi|71904322|ref|YP_281125.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|123747742|sp|Q48R90|DPO3_STRPM DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|71803417|gb|AAX72770.1| DNA polymerase III alpha subunit [Streptococcus pyogenes MGAS6180] (1465 aa)
Score = 2355, Expect = 0.0e+00, Identities = 513/1321 (38%), Positives = 813/1321 (61%)
 Q:  137 YLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEK-----TIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNA-------KKTDSSFTYKFRKSV------TGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++ ND +  +L + K  +GF  + + D++   T D +S + +++ +++ + E ++S A       F YK R +     +T + ++ E   EG +F +++ T+TG I + +TDY+ S ++       + +G W++ + +I+ + + + +T ++++   KE + HD  +   KR EL HTNM+ + L ++ L  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y+ A+K + +KAI+G++ NI++ +PI + D + +ATYV+FD+ETTGLS  + +I+ A K KG VE  FI+P  +S   +T I+++ ++DA +  L  +DF DS+L+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++++ D  H A+ DAE  LL I+ R + ++  IK L ++N++L +  ++ R  T+Y +N+ ++N++KL+S S  F+G P++   +   ++ + ++GE+F+A ++    D+ K YDFI I P +  + RE+ K + IE I+ +I++ + NK V+AT + +YL  +E+Y + V +  G  NR   E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL  L  +VV N+  A I+ ++ +K L++P+I+ A + + +L YQK++ I+G+ + + + RI++E++S++ NG+A+IY S +LV +S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNP+ PHY+C +C++ F + +V SG+DLP  CPKC + + DG +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FG+E FRAGT+ T AEKTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A   VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T W TTH F + +++LK DILGHD+PT+++ L + + ++ TIP D VM LF+ T+ L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI+E  T+ VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y  + +NN+P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+ +Y +YFSIR K F++K++ G  + ++ +I K N +   N E DL  E+ E+L RG+KF +DL KS A +F ++GD LIPPF A++GLG++VA IVKAR+E F SK + +KR  ++T ++ M+E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  131 FVNNDHFR--NSHLPNLVKQFEAFGFGTLTIDMVSDQEMTEHLTKDFVSSRQALVKKAVQDNL-EAQKSLEAMMPPVEEATPAPKFDYKERAAKRQAGFEKATITPMIEIETEENRIVFEGMVFDVERKTTRTGRHIINFKMTDYTSSFALQKWAKDDEELRKFDMIAKGAWLRVQGNIETNPFTKS-LTMNVQQV------KEIVHHDRKDLMPEGQKRVELHAHTNMSTMDALPTVESLIDTAAKWGHKAVAITDHANVQSFPHGYHRARK-AGIKAIFGLEANIVEDKVPISYDPVDMDLHEATYVVFDVETTGLSAMNNDLIQIAASKMFKGNIVEQFDEFIDPGHPLSAFTTELTGITDKHLQDAKPLVTVLKAFQDFCKDSILVAHNA-SFDVGFMNANYERHDLPKITQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFQVSLD--HHHMANYDAEATGRLLFIFLR--DAREKHGIKNLLQLNTDLVAEDSYKKARIKHATIYVQNQVGLKNMFKLVSLSNIKYFEGVPRIPRTVLDAHREGLLLGTACSDGEVFDAVLTKGIDAAVDLAK-YYDFIEIMPPAIYQPLVVRELIKDQAGIEQVIRDLIEVGKRANKPVLATGNVHYLEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGRGEGAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGKD-LAYQVVVENTQDFADRIE-EVEVVKGDLYTPYIDKAEETVAELTYQKAFEIYGNPLPDIIDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVNRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPMPPHYVCPSCQHSEFITDGSVGSGYDLPNKPCPKCGTPYQKDGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGDDQPSAHLDVRDIFGDEYAFRAGTVGTVAEKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVDRLAAGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTASWQTTHFNFHDIDENVLKLDILGHDDPTMIRKLQDLSGIDPITIPADDPGVMALFSGTEILGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVNETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKEGIATLKTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNGYIDAMRENNVPDWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVLMALRVAYFKVHHPIMYYCAYFSIRAKAFELKTMSGGLDAVKARMEDITIKRKNNEA----TNVENDLFTTLEIVNEMLERGFKFGKLDLYKSDAIEFQIKGDTLIPPFIALEGLGENVAKQIVKARQEGEFLSKMELRKRGGASSTLVEKMDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1462
>gi|15902295|ref|NP_357845.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116515846|ref|YP_815772.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|122279342|sp|Q04MH6|DPO3_STRP2 DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|32469721|sp|Q8DRA5|DPO3_STRR6 DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|15457800|gb|AAK99055.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116076422|gb|ABJ54142.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus pneumoniae D39] (1463 aa)
Score = 2355, Expect = 0.0e+00, Identities = 492/1237 (39%), Positives = 785/1237 (63%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIW-KRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++T + ++ E   EG +F +++ VT+TG + + +TDY+ S ++   +    +K+ W++ + +++++ +  D+T ++++   +E + ++  +   +R E  HTNM+ + L ++E+  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y AKK + ++ IYG++ NI++ +PIV N + +S+ATYV+FD+ETTGLS Y+ +I+ A K +KG +   FINP  +S   +T I+++ VK+A +++ L + ++F D+VL+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++ + +  H A+ DAE  LL I+ K + E  + D+ LN I+  + + + R + + T+Y KN+ ++N++KL+S S T F+G ++   +   I+ ++ +EGE+F+ +S    ++ K YDFI + P +  I +E K  ++ IK +I++ ++ K V+AT + +Y+  +E+Y + V +  G  NR  + E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL + L  +V+ N+N +A + + ++ +K L++P I+ A + + +L Y+K++ I+G+ + + V RI++E++S++ NG+A+IY S +LV++S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNPL PHY+C C+Y F + + SGFD+P +CP C KL +G +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGEE FRAGT+ T A KTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A+  VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T +W TTH F + +++LK D+LGHD+PT+++ L + + ++ + IP D VM LF+ TD L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI++  +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y + + N +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+++Y +YFSIR K FDIK++ G  I ++ EI EK N +   N E+DL  E+ E+ RG+KF +DL +S AT+FL++GD LIPPF A+DGLG++VA +V+AREE F SK + +KR +++T ++ M+E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  228 EITPMIEVTTEENRLVFEGVVFDVEQKVTRTGRVLINFKMTDYTSSFSMQKWVKNEEEAQKFDLIKKNSWLRVRGNVEMNNF-TRDLTMNVQDL------QEVVHYERKDLMPEGERRVEFHAHTNMSTMDALPEVEEIVATAAKWGHKAVAITDHGNVQSFPHGYKAAKK-AGIQLIYGIEANIVEDRVPIVYNEVEMDLSEATYVVFDVETTGLSAIYNDLIQVAASKMYKGNVIAEFDEFINPGHPLSAFTTELTGITDDHVKNAKPLEQVLQEFQEFCKDTVLVAHNA-TFDVGFMNANYERHDLPKISQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFGVALE--HHHMANYDAEATGRLLFIFIKEVAEKHGVTDLARLN-IDLISPDSYKKARIKHA--TIYVKNQVGLKNIFKLVSLSNTKYFEGVSRIPRTVLDAHREGLILGSACSEGEVFDVVVSQGVDAAVEVAK-YYDFIEVMPPAIYAPLIAKEQVKDMEELQTIIKSLIEVGDRLGKPVLATGNVHYIEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGHGEHAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGEE-LARKLVIENTNALAEIFEP-VEVVKGDLYTPFIDKAEETVAELTYKKAFEIYGNPLPDIVDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVQRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPLSPHYVCGQCQYSEFITDGSYGSGFDMPHKDCPNCGHKLSKNGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGEDQPSAHLDVRDIFGEEYAFRAGTVGTVAAKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVERLAQGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTAEWQTTHFNFHDIDENVLKLDVLGHDDPTMIRKLQDLSGIDPNKIPMDDEGVMALFSGTDVLGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVDETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKQGIADLSTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNGYIEAMKANKVPEWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVMMALRVAYFKVHHPIYYYCAYFSIRAKAFDIKTMGAGLEAIKRRMEEISEKRKNNEA----SNVEIDLYTTLEIVNEMWERGFKFGKLDLYRSQATEFLIDGDTLIPPFVAMDGLGENVAKQLVRAREEGEFLSKTELRKRGGLSSTLVEKMDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1460
>gi|187778984|ref|ZP_02995457.1| hypothetical protein CLOSPO_02579 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] >gi|187772609|gb|EDU36411.1| hypothetical protein CLOSPO_02579 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] (1442 aa)
Score = 2354, Expect = 0.0e+00, Identities = 526/1243 (42%), Positives = 771/1243 (62%)
 Q:  216 KSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIF-EAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITI---GSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      +S+ D  + DL    + G+IFK + + TKTG +I +F+TDY++S+ +K   K  ++ E+KEG++ K + + D Y  +  +  I K + + D A KR EL H+ M+A +G+ + EL K +++ G+ +VAITD  Q +PD + AKK  +K IYG++ ++D +PIV A D I D T+V+FD+ETTG S  DKIIE GA+K KG V+  F+NPE I +KI +T I+++ V D  I + L + +FIGDSV++AHN  FD+ F+N  ++ K++ KN ++DT+ +SR + ++ + L VIA+  I +  HRA DA+  +I + E K ++I TL+ +N   +  ++   + + KN  ++NLYKL+S S  F  P++   NE+  I+ ++  G+I+ E   T++ L+++I D YD++ I  G+ E + +  +   +++ K+I ++  YNK VVAT D ++L+E EV+ R+ ++ +   N+      P YFRTT+E+ EF +L +   ++V+ N+N IA +ID IKPI E  P IEGA + ++ + +K++ I+GD +  V+ R+ +E++S+I+NGYA++Y +H LV +S +DGY+VGSRGSVGSS AA + DITEVN L PHYIC CKY F + +V SG DL + +CPKC +KL DGH+IPFETF+GF+GDK PDIDLNFS YQG H + + +FG+ VF+AGTI T AEKTAYG+VK Y +E K + A NAEI R++K C VKRT+GQHPGGI+VVP  ++++FTP +PADD  D TTH + S+  LLK DILGHD+PT+L+ML + T V+  +P D V+ LF ST +L +  I+   G+ G+PEFGT FV++MLL TKP+ F++L+RISGLSHGT+VW +NA+Y I+E  TI D IS RDDIMVYL+ KG+ P AF IME VRKGKGL EE + ++ ++++P WYIESC KI Y+FPK HA AYV+MA +IA+FK+YYP +Y +YFS+R  FD  I+ GE +I K+NE+   N   + K+ L+ I E+ E+ RG KF +DL KS AT FL+EGD + PP SA+ G+G + A SI +AR E F SKED + RTKVT T ++ +  G  + E +QISLF+ 
 S:  229 RSIREDSIFMKDLNENSGIVVVCGDIFKKEVIETKTGRKIVTFFITDYTNSMTVKLFPRPKDADRIIEEIKEGIYCKVRGEVVNDPYARECVIMAKD----IVKTTKIEKMDIAEEKRVELHMHSQMSAMDGMTPVSELVKRAAKWGHKAVAITDHGVVQAYPDAMSAAKK-GNIKVIYGIEAYLVDDGVPIVSKAGDKTIED-TFVVFDLETTGFSSKNDKIIEIGAVKIEKGKIVDRFSEFVNPERSIPEKITELTSITDDMVDDKEAIDKILPRFIEFIGDSVVVAHNA-AFDVSFINKNCKDLKIEF-KNSVMDTVTLSRFLFPELKRYKLNVIAKHLGISLE--NHHRAVDDAKATADILLKSFEMLKEKEIITLHNLNKEFLGNINIKKEPTYHLIILAKNAVGLKNLYKLVSKSNLEYFFKRPRMAKSLINEYKEGLIIGSACEAGQIYKEILKGKTKEELKNMI-DFYDYLEIQPLGNNEFLVKN--GSVKDEEELKEINKKICELGEFYNKPVVATCDVHFLDEEHEVFRRILMSGQGFSDADNQ-----------PPLYFRTTEEMLKEFEYLGEEK-AKEVVIYNTNKIADMID-EIKPIPEETFPPKIEGAEEDIRNMTIKKAHDIYGDPLPEIVEKRLTKELNSIINNGYAVLYLIAHKLVAKSYEDGYLVGSRGSVGSSFAATMSDITEVNGLPPHYICPKCKYSEFFTDGSVGSGADLEDKDCPKCGTKLIKDGHDIPFETFLGFEGDKEPDIDLNFSGEYQGVVHKYTEVLFGKGHVFKAGTIGTIAEKTAYGFVKKYLDE-KNIKANNAEIERLSKGCTGVKRTSGQHPGGIMVVPADNEIFNFTPIQHPADDTESDVITTHFDYHSISGRLLKLDILGHDDPTVLRMLQDLTQVDPKAVPLGDPKVISLFTSTKALGVTEEDID--CPVGTYGLPEFGTKFVRQMLLDTKPKSFAELVRISGLSHGTDVWLNNAQYFIKEGYTTIKDCISTRDDIMVYLLQKGLPPKSAFTIMEKVRKGKGLTEEQEALMKEHDVPDWYIESCKKIKYMFPKGHAVAYVMMAMRIAYFKVYYPKAYYTTYFSVRADDFDADLIVKGEEKIKEKMNELYAMGNN------ITQKDKGLLTILEICYEMYKRGIKFLKVDLYKSNATKFLIEGDSIRPPLSALQGVGKNAAKSIEEARLEGEFISKEDLRLRTKVTKTVIETLANHGCLRGMQETNQISLFSL 1442
>gi|148983680|ref|ZP_01816999.1| DNA polymerase III subunit alpha [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|147923827|gb|EDK74939.1| DNA polymerase III subunit alpha [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] (1463 aa)
Score = 2354, Expect = 0.0e+00, Identities = 490/1237 (39%), Positives = 782/1237 (63%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIW-KRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLN------EEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++T + ++ E   EG +F +++ VT+TG + + +TDY+ S ++   +    +K+ W++ + +++++ +  D+T ++++   +E + ++  +   +R E  HTNM+ + L ++E+  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y AKK + ++ IYG++ NI++ +PIV N + +S+ATYV+FD+ETTGLS Y+ +I+ A K +KG +   FINP  +S   +T I+++ VK+A +++ L + ++F D+VL+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++ + +  H A+ DAE  LL I+ K + E  + D+ LN I+  + + + R + + T+Y KN+ ++N++KL+S S T F+G P++   +   I+ ++ +EGE+F+ +S    ++ K YDFI + P +  I +E K  ++ IK +I++ ++ K V+AT + +Y+  +E+Y + V +  G  NR  + E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL + L  +V+ N+N +A + + ++ +K L++P I+ A + + +L Y+K++ I+G+ + + V RI++E++S++ NG+A+IY S +LV++S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNPL PHY+C C+Y F + + SGFD+P +CP C KL +G +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGEE FRAGT+ T A KTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A+  VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T +W TTH F + +++LK D+LGHD+PT+++ L + + ++ + IP D VM LF+ TD L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI++  +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L    +Y + + N +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+++Y +YFSIR K FDIK++ G  I ++ EI EK N +   N E+DL  E+ E+ RG+KF +DL S T+FL++GD LIPPF A+DGLG++VA +V+AREE F SK + +KR +++T ++ M+E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  228 EITPMIEVTTEENRLVFEGVVFDVEQKVTRTGRVLINFKMTDYTSSFSMQKWVKNEEEAQKFDLIKKNSWLRVRGNVEMNNF-TRDLTMNVQDV------QEVVHYERKDLMPEGERRVEFHAHTNMSTMDALPEVEEIVATAAKWGHKAVAITDHGNVQSFPHGYKAAKK-AGIQLIYGMEANIVEDRVPIVYNEVEMDLSEATYVVFDVETTGLSAIYNDLIQVAASKMYKGNVIAEFDEFINPGHPLSAFTTELTGITDDHVKNAKPLEQVLQEFQEFCKDTVLVAHNA-TFDVGFMNANYERHGLPKISQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFGVALE--HHHMANYDAEATGRLLFIFIKEVAEKHGVTDLARLN-IDLISPDSYKKARIKHA--TIYVKNQVGLKNIFKLVSLSNTKYFEGVPRIPRTVLDAHREGLILGSACSEGEVFDVVVSQGVDAAVEVAK-YYDFIEVMPPAIYAPLIAKEQVKDMEELQTIIKSLIEVGDRLGKPVLATGNVHYIEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGHGEHAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGEE-LARKLVIENTNALAEIFEP-VEVVKGDLYTPFIDKAEETVAELTYKKAFEIYGNPLPDIVDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVQRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPLSPHYVCGQCQYSEFITDGSYGSGFDMPHKDCPNCGHKLSKNGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGEDQPSAHLDVRDIFGEEYAFRAGTVGTVAAKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVERLAQGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTAEWQTTHFNFHDIDENVLKLDVLGHDDPTMIRKLQDLSGIDPNKIPMDDEGVMALFSGTDVLGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVDETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKQGIADLSTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNDYIEAMKANKVPEWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVMMALRVAYFKVHHPIYYYCAYFSIRAKAFDIKTMGAGLEVIKRRMEEISEKRKNNEA----SNVEIDLYTTLEIVNEMWERGFKFGKLDLYCSQTTEFLIDGDTLIPPFVAMDGLGENVAKQLVRAREEGEFLSKTELRKRGGLSSTLVEKMDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1460
>gi|168484148|ref|ZP_02709100.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|172042563|gb|EDT50609.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] (1463 aa)
Score = 2350, Expect = 0.0e+00, Identities = 490/1237 (39%), Positives = 782/1237 (63%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIW-KRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLN------EEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++T + ++ E   EG +F +++ VT+TG + + +TDY+ S ++   +    +K+ W++ + +++++ +  D+T ++++   +E + ++  +   +R E  HTNM+ + L ++E+  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y AKK + ++ IYG++ NI++ +PIV N + +S+ATYV+FD+ETTGLS Y+ +I+ A K +KG +   FINP  +S   +T I+++ VK+A +++ L + ++F D+VL+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++ + +  H A+ DAE  LL I+ K + E  + D+ LN I+  + + + R + + T+Y KN+ ++N++KL+S S T F+G ++   +   I+ ++ +EGE+F+ +S    ++ K YDFI + P +  I +E K  ++ IK +I++ ++ K V+AT + +Y+  +E+Y + V +  G  NR  + E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL + L  +V+ N+N +A + + ++ +K L++P I+ A + + +L Y+K++ I+G+ + + V RI++E++S++ NG+A+IY S +LV++S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNPL PHY+C C+Y F + + SGFD+P +CP C KL +G +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGEE FRAGT+ T A KTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A+  VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T +W TTH F + +++LK D+LGHD+PT+++ L + + ++ + IP D VM LF+ TD L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI++  +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L    +Y + + N +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+++Y +YFSIR K FDIK++ G  I ++ EI EK N +   N E+DL  E+ E+ RG+KF +DL S AT+FL++GD LIPPF A+DGLG++VA +V+AREE F SK + +KR +++T ++ M+E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  228 EITPMIEVTTEENRLVFEGVVFDVEQKVTRTGRVLINFKMTDYTSSFSMQKWVKNEEEAQKFDLIKKNSWLRVRGNVEMNNF-TRDLTMNVQDL------QEVVHYERKDLMPEGERRVEFHAHTNMSTMDALPEVEEIVATAAKWGHKAVAITDHGNVQSFPHGYKAAKK-AGIQLIYGMEANIVEDRVPIVYNEVEMDLSEATYVVFDVETTGLSAIYNDLIQVAASKMYKGNVIAEFDEFINPGHPLSAFTTELTGITDDHVKNAKPLEQVLQEFQEFCKDTVLVAHNA-TFDVGFMNANYERHDLPKISQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFGVALE--HHHMANYDAEATGRLLFIFIKEVAEKHGVTDLARLN-IDLISPDSYKKARIKHA--TIYVKNQVGLKNIFKLVSLSNTKYFEGVSRIPRTVLDAHREGLILGSACSEGEVFDVVVSQGVDAAVEVAK-YYDFIEVMPPAIYAPLIAKEQVKDMEELQTIIKSLIEVGDRLGKPVLATGNVHYIEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGHGEHAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGEE-LARKLVIENTNALAEIFEP-VEVVKGDLYTPFIDKAEETVAELTYKKAFEIYGNPLPDIVDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVQRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPLSPHYVCGQCQYSEFITDGSYGSGFDMPHKDCPSCGHKLSKNGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGEDQPSAHLDVRDIFGEEYAFRAGTVGTVAAKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVERLAQGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTAEWQTTHFNFHDIDENVLKLDVLGHDDPTMIRKLQDLSGIDPNEIPMDDEGVMALFSGTDVLGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVDETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKQGIADLSTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNDYIEAMKANKVPEWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVMMALRVAYFKVHHPIYYYCAYFSIRAKAFDIKTMGAGLEAIKRRMEEISEKRKNNEA----SNVEIDLYTTLEIVNEMWERGFKFGKLDLYCSQATEFLIDGDTLIPPFVAMDGLGENVAKQLVRAREEGEFLSKTELRKRGGLSSTLVEKMDEMGILGNIPEDNQLSLFD 1460
>gi|139474447|ref|YP_001129163.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] >gi|166217453|sp|A2RGI3|DPO3_STRPG DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|134272694|emb|CAM30965.1| DNA polymerase III PolC-type [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] (1465 aa)
Score = 2350, Expect = 0.0e+00, Identities = 513/1321 (38%), Positives = 814/1321 (61%)
 Q:  137 YLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEK-----TIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNA-------KKTDSSFTYKFRKSV------TGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++ ND + K +L + K L +GF  + + D++   T D +S + +++ +++ + E ++S A       F YK R +     +T + ++ E   EG +F +++ T+TG I + +TDY+ S ++       + +G W++ + +I+ + + + +T ++++   KE + H+  +   KR EL HTNM+ + L ++ L  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y+ A+K + +KAI+G++ NI++  PI + D + +ATYV+FD+ETTGLS  + +I+ A K KG VE  FI+P  +S   +T I+++ ++ A +  L  +DF DS+L+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++++ D  H A+ DAE  LL I+ R + ++  IK L ++N++L +  ++ R  T+Y +N+ ++N++KL+S S  F+G P++   +   ++ + ++GE+F+A ++    D+ K YDFI I P +  + RE+ K + IE I+ +I++ + NK V+AT + +YL  +E+Y + V +  G  NR   E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL  L  +VV N+  A I+ ++ +K L++P+I+ A + + +L YQK++ I+G+ + + + RI++E++S++ NG+A+IY S +LV +S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNP+ PHY+C +C++ F + +V SG+DLP  CPKC + + DG +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FG+E FRAGT+ T AEKTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A   VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T W TTH F + +++LK DILGHD+PT+++ L + + ++ TIP D VM LF+ T+ L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI+E  T+ VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y  + +NN+P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+ +Y +YFSIR K F++K++ +G  + ++ +I K N +   N E DL  E+ E+L RG+KF +DL KS A +F ++GD LIPPF A++GLG++VA IVKAR+E F SK + +KR  ++T ++ M+E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  131 FVNNDHFR--KNHLPNLVKQLEAFGFGTLTIDMVSDQEMTEHLTKDFVSSRQALVKKAVQDNL-EAQKSLEAMMPPVEEATPAPKFDYKERAAKRQAGFEKATITPMIEIETEENRIVFEGMVFDVERKTTRTGRHIINFKMTDYTSSFALQKWAKDDEELRKFDMIAKGAWLRVQGNIETNPFTKS-LTMNVQQV------KEIVHHERKDLMPEGQKRVELHAHTNMSTMDALPTVESLIDTAAKWGHKAVAITDHANVQSFPHGYHRARK-AGIKAIFGLEANIVEDKAPISYDPVDMDLHEATYVVFDVETTGLSAMNNDLIQIAASKMFKGNIVEQFDEFIDPGHPLSAFTTELTGITDKHLQGAKPLVTVLKAFQDFCKDSILVAHNA-SFDVGFMNANYERHDLPKITQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFQVSLD--HHHMANYDAEATGRLLFIFLR--DAREKHGIKNLLQLNTDLVAEDSYKKARIKHATIYVQNQVGLKNMFKLVSLSNIKYFEGVPRIPRTVLDAHREGLLLGTACSDGEVFDAVLTKGIDAAVDLAK-YYDFIEIMPPAIYQPLVVRELIKDQAGIEQVIRDLIEVGKRANKPVLATGNVHYLEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGRGEGAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGKD-LAYQVVVENTQDFADRIE-EVEVVKGDLYTPYIDKAEETVAELTYQKAFEIYGNPLPDIIDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVNRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPMPPHYVCPSCQHSEFITDGSVGSGYDLPNKPCPKCGTPYQKDGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGDDQPSAHLDVRDIFGDEYAFRAGTVGTVAEKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVDRLAAGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTASWQTTHFNFHDIDENVLKLDILGHDDPTMIRKLQDLSGIDPITIPADDPGVMALFSGTEILGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVNETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKEGVATLKTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNGYIDAMRENNVPDWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVLMALRVAYFKVHHPIMYYCAYFSIRAKAFELKTMSDGLDAVKARMEDITIKRKNNEA----TNVENDLFTTLEIVNEMLERGFKFGKLDLYKSDAIEFQIKGDTLIPPFIALEGLGENVAKQIVKARQEGEFLSKMELRKRGGASSTLVEKMDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1462
>gi|94991249|ref|YP_599349.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|166217452|sp|Q1JEV4|DPO3_STRPD DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|94544757|gb|ABF34805.1| DNA polymerase III alpha subunit [Streptococcus pyogenes MGAS10270] (1465 aa)
Score = 2349, Expect = 0.0e+00, Identities = 511/1321 (38%), Positives = 813/1321 (61%)
 Q:  137 YLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEK-----TIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSS-------FTYKFRKSV------TGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++ ND + K +L + K  +GF  + + D++   T D +S + +++ +++ + E ++S A  +    F YK R +     +T + ++ E   EG +F +++ T+TG I + +TDY+ S ++       + +G W++ + +I+ + + + +T ++++   KE + HD  +   KR E  HTNM+ + L ++ L  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y+ A+K + +KAI+G++ NI++ +PI + D + +ATYV+FD+ETTGLS  + +I+ A K KG VE  FI+P  +S   +T I+++ ++DA +  L  +DF DS+L+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++++ D  H A+ DAE  LL I+ + + ++  IK L ++N++L +  ++ R  T+Y +N+ ++N++KL+S S  F+G P++   +   ++ + ++GE+F+A ++    D+ K YDFI I P +  + RE+ K + IE I+ +I++ + NK V+AT + +YL  +E+Y + V +  G  NR   E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL  L  +VV N+  A I+ ++ +K L++P+I+ A + + +L YQK++ I+G+ + + + RI++E++S++ NG+A+IY S +LV +S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNP+ PHY+C +C++ F + +V SG+DLP  CPKC + + DG +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FG+E FRAGT+ T AEKTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A   VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T W TTH F + +++LK DILGHD+PT+++ L + + ++ TIP D VM LF+ T+ L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI+E  T+ VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y  + +NN+P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+ +Y +YFSIR K F++K++ G  + ++ +I K N +   N E DL  E+ E+L RG+KF +DL KS A +F ++GD LIPPF A++GLG++V  IVKAR+E F SK + +KR  ++T ++ M+E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  131 FVNNDHFR--KNHLPNLVKQFEAFGFGTLTIDMVSDQEMTEHLTKDFVSSRQALVEKAVQDNL-EAQKSLEAMMPPAEEATPAPKFDYKERVAQRQAGFEKAAITPMIEIETEENRIVFEGMVFDVERKTTRTGRHIINFKMTDYTSSFALQKWAKDDEELRKFDMIAKGAWLRVQGNIETNPFTKS-LTMNVQQV------KEIVHHDRKDLMPEGQKRVEFHAHTNMSTMDALPTVESLIDTAAKWGHKAVAITDHANVQSFPHGYHRARK-AGIKAIFGLEANIVEDKVPISYDPVDMDLHEATYVVFDVETTGLSAMNNDLIQIAASKMFKGNIVEQFDEFIDPGHPLSAFTTELTGITDKHLQDAKPLVTVLKAFQDFCKDSILVAHNA-SFDVGFMNANYERHDLPKITQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFQVSLD--HHHMANYDAEATGRLLFIFLK--DAREKHGIKNLLQLNTDLVAEDSYKKARIKHATIYVQNQVGLKNMFKLVSLSNIKYFEGVPRIPRTVLDAHREGLLLGTACSDGEVFDAVLTKGIDAAVDLAK-YYDFIEIMPPAIYQPLVVRELIKDQAGIEQVIRDLIEVGKRANKPVLATGNVHYLEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGRGEGAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGKD-LAYQVVVENTQDFADRIE-EVEVVKGDLYTPYIDKAEETVAELTYQKAFEIYGNPLPDIIDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVNRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPMPPHYVCPSCQHSEFITDGSVGSGYDLPNKPCPKCGTPYQKDGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGDDQPSAHLDVRDIFGDEYAFRAGTVGTVAEKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVDRLAAGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTASWQTTHFNFHDIDENVLKLDILGHDDPTMIRKLQDLSGIDPITIPADDPGVMALFSGTEVLGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVNETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKEGIATLKTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNGYIDAMRENNVPDWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVLMALRVAYFKVHHPIMYYCAYFSIRAKAFELKTMSGGLDAVKARMEDITIKRKNNEA----TNVENDLFTTLEIVNEMLERGFKFGKLDLYKSDAIEFQIKGDTLIPPFIALEGLGENVGKQIVKARQEGEFLSKMELRKRGGASSTLVEKMDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1462
>gi|170754900|ref|YP_001781966.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Clostridium botulinum B1 str. Okra] >gi|169120112|gb|ACA43948.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium botulinum B1 str. Okra] (1432 aa)
Score = 2348, Expect = 0.0e+00, Identities = 532/1282 (41%), Positives = 794/1282 (61%)
 Q:  177 DIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKD-VLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIF-EAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITI---GSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      +++S+ K+K ++ I+ E +  R  K T  +  +S+ D  + DL    + G++FK + + TKTG +I +F+TDY++S+ +K LF + + D ++ E+KEG++ K + + D Y  +  +  I K + + D A KR EL H+ M+A +G+ + EL K +++ G+ +VAITD  Q +PD + AKK  +K IYG++ ++D +PIV A D I D T+V+FD+ETTG S  DKIIE GA+K KG V+  F+NPE I DKI +T I+++ V D  I + L + +FIGDSV++AHN  FD F+N  ++ K++ KN ++DT+ +SR + ++ + L VIA+  I +  HRA DA+  +I + E K ++I TL+ +N   +  ++   + + KN  ++NLYKL+S S  F  P++   NE+  I+ ++  G+I+ E   T++ L+++I + YD++ I  G+ E + +  +   +++ K+I ++  YNK VVAT D ++L+E EV+ R+ ++ +   N+      P YFRTT+E+ EF +L +   ++V+ N+N IA +ID IKPI E  P IEGA + ++++ +K+++I+GD +  V+ R+ +E++S+I+NGYA++Y +H LV +S +DGY+VGSRGSVGSS AA + DITEVN L PHY+C CKY F + +V SG DL + +CP C +KL DGH+IPFETF+GF+GDK PDIDLNFS YQG H + + +FG+ VF+AGTI T AEKTAYG+VK Y +E K + A NAEI R++K C VKRT+GQHPGGI+VVP  ++++FTP +PADD  D TTH + S+  LLK DILGHD+PT+L+ML + T V+ ++P D V+ LF S +L +  I+   G+ G+PEFGT FV++MLL TKP+ F++L+RISGLSHGT+VW +NA+Y I+E  TI D IS RDDIMVYL+ K + P AF IME VRKGKGL EE + ++ ++++P WYIESC KI Y+FPK HA AYV+MA +IA+FK+YYP +YA+YFS+R  FD  I+ GE +I K+NE+   N   + K+ L+ I E++ E+ R KF +DL KS AT FL+EGD + PP SA+ G+G + A SI +AR E F SKED + RTKVT T ++ +E G  + E +QISLF+ 
 S:  184 NVLSEIKSKEKKVIRKENSPKTREEENKDT----SVILGRSIKEDSIFMKDLNENSGIVVVCGDVFKKEVIETKTGRKIVTFFITDYTNSMTVK-LFPRPRDADRIIEEIKEGIYCKVRGEVVNDPYARECVIMAKD----IVKTTKIEKMDIAEEKRVELHMHSQMSAMDGMTPVSELVKRAAKWGHKAVAITDHGVVQAYPDAMSAAKK-GNIKVIYGIEAYLVDDGVPIVSKAGDKTIED-TFVVFDLETTGFSSKNDKIIEIGAVKIEKGKIVDRFSEFVNPERSIPDKITELTSITDDMVDDKEAIDKILPRFIEFIGDSVVVAHNA-AFDASFINKNCKDLKIEF-KNSVMDTVTLSRFLFPELKRYKLNVIAKHLGISLE--NHHRAVDDAKATADILLKSFEMLKEKEIITLHNLNKEFLGNINIKKEPTYHLIILAKNAVGLKNLYKLVSKSNLEYFFKRPRMAKSLINEYKEGLIIGSACEAGQIYKEILKGKTKEELKNMI-NFYDYLEIQPLGNNEFLVKN--GSVKDEKELQEINKKICELGEFYNKPVVATCDVHFLDEEHEVFRRILMSGQGFSDADNQ-----------PPLYFRTTEEMLKEFEYLGEEK-AKEVVIHNTNKIADMID-EIKPIPEETFPPKIEGAEEDIRRMTIEKAHAIYGDPLPEIVEKRLTKELNSIINNGYAVLYLIAHKLVAKSYEDGYLVGSRGSVGSSFAATMSDITEVNGLPPHYVCPKCKYSEFFTDGSVGSGADLEDKDCPNCGTKLIKDGHDIPFETFLGFEGDKEPDIDLNFSGEYQGVVHKYTEVLFGKGHVFKAGTIGTIAEKTAYGFVKKYLDE-KNIKANNAEIERLSKGCTGVKRTSGQHPGGIMVVPADNEIFNFTPIQHPADDTESDVITTHFDYHSISGRLLKLDILGHDDPTVLRMLQDLTQVDPKSVPLGDPKVISLFTSPKALGVTEEDID--CPVGTYGLPEFGTKFVRQMLLDTKPKSFAELVRISGLSHGTDVWLNNAQYFIKEGYTTIKDCISTRDDIMVYLLQKELPPKSAFTIMEKVRKGKGLTEEQEALMKEHDVPDWYIESCKKIKYMFPKGHAVAYVMMAMRIAYFKVYYPRAYYATYFSVRADDFDADLIVKGEEKIKEKMNELYAMGNN------ITQKDKGLLTILEISYEMYKREIKFLKVDLYKSNATKFLIEGDSIRPPLSALQGVGKNAAKSIEEARLEGEFISKEDLRLRTKVTKTVIETLENHGCLRGMQETNQISLFSL 1432
>gi|76787214|ref|YP_330464.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus agalactiae A909] >gi|76562271|gb|ABA44855.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus agalactiae A909] (1468 aa)
Score = 2348, Expect = 0.0e+00, Identities = 511/1311 (38%), Positives = 811/1311 (61%)
 Q:  147 KKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEK-TIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKT--DS---------SFTYKFRKSVT--------GDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDIT-GLIEEISIISKPKEFIRHDN-----ALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLN------EEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      + +L  + + +GF K + + DE+ T D+ S +  ++ ++  E ++ A+K+ DS     + Y F++ +     ++T + ++ E   EG +F +++ T+TG I + +TDY+ S ++       + +G W++ + +I   ENN+ T L  + I  KE + H+   A KR E  HTNM+ + L ++ L  +++ G+ ++AITD N Q+FP Y+ AKK + +KAI+G++ NI++ +PI N D + +ATYV+FD+ETTGLS  + +I+ A K KG +E  FI+P  +SD  +T I++ V+ + I + L + ++F  +VL+AHN  FD+ F+N  E + + +I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++++ +  H A+ DAE  LL I+ + E ++ +D+ L E+N+ L +  ++ R  T+Y +N+ ++N++KL+S S  F+G ++   +   ++ + ++GE+F+A +SN    + K YDFI + P +  + R++ K  I+ I+ +I++ + +K V+AT + +Y+  DE+Y + V +  G  NR   E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL  L +IVVTN+N A  + +++ +K L++P ++ A +++ +L Y K++ I+G+ + + + RI++E++S++ NG+A+IY S +LV++S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNP+ PHY+C NC++ F + + SG+DLP NCPKC + K DG +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGEE FRAGT+ T AEKTA+G+VK Y + K  +AE+ R+A   VKR+TGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T W TTH F + +++LK DILGHD+PT+++ L + + ++  I  D DVM LF+ T+ L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI+E  T+S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L     Y + + DNN+P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK++YP+ +Y +YFSIR K F+++++ G  + ++ +I EK  + +  N E DL  EL E+L RG+KF +DL +S ATDF++E D LIPPF A++GLG++VA IV+ARE+ F SK + +KR V++T ++ +E+GI +L ED+Q+SLF+
 S:  139 QNHLPRLEQQFSLFGFGKLAIDMVSDEQMTQDLKSSFETNREQLLEKANQEAMQALEAQKSLEDSAPPSEEVTPTQNYDFKERIKQRQAGFEKAEITPMIEVTTEENRIVFEGMVFSVERKTTRTGRHIINFKMTDYTSSFAMQKWAKDDEELKKYDMISKGSWLRVRGNI-----ENNNFTKSLTMNVQDI---KEIVHHERKDLMPADQKRVEFHAHTNMSTMDALPTVESLIDTAAKWGHPAIAITDHANVQSFPHGYHRAKK-AGIKAIFGLEANIVEDKVPISYNEVDMNLHEATYVVFDVETTGLSAANNDLIQIAASKMFKGNIIEQFDEFIDPGHPLSDFTTELTGITDNHVRGSKPILQVLQEFQNFCQGTVLVAHNA-TFDVGFMNANYERHNLPLITQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFQVALE--HHHMANYDAEATGRLLFIFLK--EARENRDVTNLMELNTKLVAEDSYKKARIKHATIYVQNQVGLKNIFKLVSLSNVKYFEGVARIPRSVLDAHREGLLLGTACSDGEVFDALLSNGIDAAVTLAK-YYDFIEVMPPAIYRPLVVRDLIKDEAGIQQIIRDLIEVGRRLDKPVLATGNVHYIEPEDEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGRGEDAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGKD-LAYEIVVTNTNTFADRFE-DVEVVKGDLYTPFVDRAEERVAELTYAKAFEIYGNPLPDIIDLRIEKELASILGNGFAVIYLASQMLVQRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPMPPHYVCPNCQHSEFITDGSCGSGYDLPNKNCPKCGTLYKKDGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGDDQPSAHLDVRDIFGEEYAFRAGTVGTVAEKTAFGFVKGYERDYNKF-YNDAEVERLATGAAGVKRSTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDMTAAWQTTHFNFHDIDENVLKLDILGHDDPTMIRKLQDLSGIDPSNILPDDPDVMKLFSGTEVLGVTEEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVNETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKEGIATLSTVIGCRDDIMVYLMHAGLQPKMAFTIMERVRKGLWLKISEDERNGYIQAMRDNNVPDWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVLMALRVAYFKVHYPIFYYCAYFSIRAKAFELRTMSAGLDAVKARMKDITEK----RQRNEATNVENDLFTTLELVNEMLERGFKFGKLDLYRSHATDFIIEEDTLIPPFVAMEGLGENVAKQIVRAREDGEFLSKTELRKRGGVSSTLVEKFDEMGILGNLPEDNQLSLFD 1465
>gi|77405656|ref|ZP_00782744.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus agalactiae H36B] >gi|77175729|gb|EAO78510.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus agalactiae H36B] (1468 aa)
Score = 2348, Expect = 0.0e+00, Identities = 511/1311 (38%), Positives = 811/1311 (61%)
 Q:  147 KKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEK-TIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKT--DS---------SFTYKFRKSVT--------GDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDIT-GLIEEISIISKPKEFIRHDN-----ALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLN------EEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      + +L  + + +GF K + + DE+ T D+ S +  ++ ++  E ++ A+K+ DS     + Y F++ +     ++T + ++ E   EG +F +++ T+TG I + +TDY+ S ++       + +G W++ + +I   ENN+ T L  + I  KE + H+   A KR E  HTNM+ + L ++ L  +++ G+ ++AITD N Q+FP Y+ AKK + +KAI+G++ NI++ +PI N D + +ATYV+FD+ETTGLS  + +I+ A K KG +E  FI+P  +SD  +T I++ V+ + I + L + ++F  +VL+AHN  FD+ F+N  E + + +I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++++ +  H A+ DAE  LL I+ + E ++ +D+ L E+N+ L +  ++ R  T+Y +N+ ++N++KL+S S  F+G ++   +   ++ + ++GE+F+A +SN    + K YDFI + P +  + R++ K  I+ I+ +I++ + +K V+AT + +Y+  DE+Y + V +  G  NR   E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL  L +IVVTN+N A  + +++ +K L++P ++ A +++ +L Y K++ I+G+ + + + RI++E++S++ NG+A+IY S +LV++S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNP+ PHY+C NC++ F + + SG+DLP NCPKC + K DG +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGEE FRAGT+ T AEKTA+G+VK Y + K  +AE+ R+A   VKR+TGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T W TTH F + +++LK DILGHD+PT+++ L + + ++  I  D DVM LF+ T+ L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI+E  T+S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L     Y + + DNN+P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK++YP+ +Y +YFSIR K F+++++ G  + ++ +I EK  + +  N E DL  EL E+L RG+KF +DL +S ATDF++E D LIPPF A++GLG++VA IV+ARE+ F SK + +KR V++T ++ +E+GI +L ED+Q+SLF+
 S:  139 QNHLPRLEQQFSLFGFGKLAIDMVSDEQMTQDLKSSFETNREQLLEKANQEAMQALEAQKSLEDSAPPSEEVTPTQNYDFKERIKQRQAGFEKAEITPMIEVTTEENRIVFEGMVFSVERKTTRTGRHIINFKMTDYTSSFAMQKWAKDDEELKKYDMISKGSWLRVRGNI-----ENNNFTKSLTMNVQDI---KEIVHHERKDLMPADQKRVEFHAHTNMSTMDALPTVESLIDTAAKWGHPAIAITDHANVQSFPHGYHRAKK-AGIKAIFGLEANIVEDKVPISYNEVDMNLHEATYVVFDVETTGLSAANNDLIQIAASKMFKGNIIEQFDEFIDPGHPLSDFTTELTGITDNHVRGSKPILQVLQEFQNFCQGTVLVAHNA-TFDVGFMNANYERHNLPLITQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFQVALE--HHHMANYDAEATGRLLFIFLK--EARENRDVTNLMELNTKLVAEDSYKKARIKHATIYVQNQVGLKNIFKLVSLSNVKYFEGVARIPRSVLDAHREGLLLGTACSDGEVFDALLSNGIDAAVTLAK-YYDFIEVMPPAIYRPLVVRDLIKDEAGIQQIIRDLIEVGRRLDKPVLATGNVHYIEPEDEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGRGEDAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGKD-LAYEIVVTNTNTFADRFE-DVEVVKGDLYTPFVDRAEERVAELTYAKAFEIYGNPLPDIIDLRIEKELASILGNGFAVIYLASQMLVQRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPMPPHYVCPNCQHSEFITDGSCGSGYDLPNKNCPKCGTLYKKDGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGDDQPSAHLDVRDIFGEEYAFRAGTVGTVAEKTAFGFVKGYERDYNKF-YNDAEVERLATGAAGVKRSTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDMTAAWQTTHFNFHDIDENVLKLDILGHDDPTMIRKLQDLSGIDPSNILPDDPDVMKLFSGTEVLGVTEEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVNETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKEGIATLSTVIGCRDDIMVYLMHAGLQPKMAFTIMERVRKGLWLKISEDERNGYIQAMRDNNVPDWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVLMALRVAYFKVHYPIFYYCAYFSIRAKAFELRTMSAGLDAVKARMKDITEK----RQRNEATNVENDLFTTLELVNEMLERGFKFGKLDLYRSHATDFIIEEDTLIPPFVAMEGLGENVAKQIVRAREDGEFLSKTELRKRGGVSSTLVEKFDEMGILGNLPEDNQLSLFD 1465
>gi|148988015|ref|ZP_01819478.1| DNA polymerase III subunit alpha [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|147926479|gb|EDK77552.1| DNA polymerase III subunit alpha [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] (1463 aa)
Score = 2347, Expect = 0.0e+00, Identities = 491/1237 (39%), Positives = 784/1237 (63%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIW-KRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++T + ++ E   EG +F +++ VT+TG + + +TDY+ S ++   +    +K+ W++ + +++++ +  D+T ++++   +E + ++  +   +R E  HTNM+ + L ++E+  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y AKK + ++ IYG++ NI++ +PIV N + +S+ATYV+FD+ETTGLS Y+ +I+ A K +KG +   FINP  +S   +T I+++ VK+A +++ L + ++F D+VL+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++ + +  H A+ DAE  LL I+ K + E  + D+ LN I+  + + + R + + T+Y KN+ ++N++KL+S S T F+G ++   +   I+ ++ +EGE+F+ +S    ++ K YDFI + P +  I +E K  ++ IK +I++ ++ + V+AT + +Y+  +E+Y + V +  G  NR  + E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL + L  +V+ N+N +A + + ++ +K L++P I+ A + + +L Y+K++ I+G+ + + V RI++E++S++ NG+A+IY S +LV++S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNPL PHY+C C+Y F + + SGFD+P +CP C KL +G +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGEE FRAGT+ T A KTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A+  VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T +W TTH F + +++LK D+LGHD+PT+++ L + + ++ + IP D VM LF+ TD L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI++  +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y + + N +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+++Y +YFSIR K FDIK++ G  I ++ EI EK N +   N E+DL  E+ E+ RG+KF +DL S AT+FL++GD LIPPF A+DGLG++VA +V+AREE F SK + +KR +++T ++ M+E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  228 EITPMIEVTTEENRLVFEGVVFDVEQKVTRTGRVLINFKMTDYTSSFSMQKWVKNEEEAQKFDLIKKNSWLRVRGNVEMNNF-TRDLTMNVQDL------QEVVHYERKDLMPEGERRVEFHAHTNMSTMDALPEVEEIVATAAKWGHKAVAITDHGNVQSFPHGYKAAKK-AGIQLIYGMEANIVEDRVPIVYNEVEMDLSEATYVVFDVETTGLSAIYNDLIQVAASKMYKGNVIAEFDEFINPGHPLSAFTTELTGITDDHVKNAKPLEQVLQEFQEFCKDTVLVAHNA-TFDVGFMNANYERHDLPKISQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFGVALE--HHHMANYDAEATGRLLFIFIKEVAEKHGVTDLARLN-IDLISPDSYKKARIKHA--TIYVKNQVGLKNIFKLVSLSNTKYFEGVSRIPRTVLDAHREGLILGSACSEGEVFDVVVSQGVDAAVEVAK-YYDFIEVMPPAIYAPLIAKEQVKDMEELQTIIKSLIEVGDRLGRPVLATGNVHYIEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGHGEHAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGEE-LARKLVIENTNALAEIFEP-VEVVKGDLYTPFIDKAEETVAELTYKKAFEIYGNPLPDIVDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVQRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPLSPHYVCGQCQYSEFITDGSYGSGFDMPHKDCPNCGHKLSKNGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGEDQPSAHLDVRDIFGEEYAFRAGTVGTVAAKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVERLAQGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTAEWQTTHFNFHDIDENVLKLDVLGHDDPTMIRKLQDLSGIDPNKIPMDDEGVMALFSGTDVLGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVDETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKQGIADLSTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNGYIEAMKANKVPEWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVMMALRVAYFKVHHPIYYYCAYFSIRAKAFDIKTMGAGLEVIKRRMEEISEKRKNNEA----SNVEIDLYTTLEIVNEMWERGFKFGKLDLYCSQATEFLIDGDTLIPPFVAMDGLGENVAKQLVRAREEGEFLSKTELRKRGGLSSTLVEKMDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1460
>gi|55820164|ref|YP_138606.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|81561132|sp|Q5M6H0|DPO3_STRT2 DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|55736149|gb|AAV59791.1| DNA polymerase III alpha subunit [Streptococcus thermophilus LMG 18311] (1464 aa)
Score = 2346, Expect = 0.0e+00, Identities = 523/1344 (38%), Positives = 844/1344 (62%)
 Q:  114 LYVLKYNMGIKKPIISENAIFL----HYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISD----HKNKIQEKIKNEITEVKRS--------SNAKKTDSSFTYKFRKSVT----GDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIIS-KPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIW-KRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKY--NELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      +Y L N+GI+  IS N+I +  H L  +E  ++++   L++ G S  +S + D++  + +  +K +QE+ +++ + +S      K  +F K + V   ++T + ++ E   EG IF +++ TKTG I + VTDY+ S ++       +K+G WV+ + I+ + + ++ +T +++I IS P++ + +  KR E  HTNM+ + + ++EL  ++ G+ +VAITD N Q+FP Y++AKK + +KAI+G++ N+++ +PIV N+ + ++ +ATYV+FD+ETTGLS ++ +I+ A K HKG VE  FI+P  +S   +T I++ VK A + + L + ++F  +VL+AHN  FD+ F+N  E +++ I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++ + D  H A+ DAE  LL I+ K + E  L +  L ++N+ L +D  +++R  T+Y +N+ ++N++KL+S S S F+G ++ + +E+  IV ++ +GE+F+ +S+   ++ K YDFI + P +  I +++ K  IE I+ +I++AN+ +K V+AT + +Y+N D +Y + V A  G  NR   N   LP+ +FRTT+E+ DEF+FL  L +IVV N+ +A+ I+ ++ +K+ L++P+I+ A +++ ++ Y K++ ++G+ + + + RI++E+SS++ NG+A+IY S +LV +S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNP+ PHY+C C++ F + + SGFDLP+ C +C ++ K DG +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGE+ FRAGT+ T A++TAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A   VKR TGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T W TTH F + +++LK DILGHD+PT+++ L + + ++  I  D DVM LF+ T+ L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI+E  T+ VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y + + +NN+P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+++Y +YFSIR K F++K++ G  + ++ +IKEK  + +  N E DL  E+ E+L RG+ F +DL KS AT+FL+EGD LIPPF A++GLG++VA +V AREE F SK + +KR +++T ++ ++E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  108 IYSLFSNLGIE---ISNNSISVKAPAHIL---RENLHERFIALIADVLSNVGLSNVSISVLEDKEASSSLEEAYETNKISLQEEAESQARQALQSIVQSSPVPPPQKHQAQNFAEKQSQRVASFDKAEITPMIEVNSEENRIVFEGYIFDVEQRETKTGRIIINFKVTDYTSSFAMQRWVKDSEELVKFGMIKKGNWVRVRGRIENNPFTHS-LTMNVQDIKEISHTPRKDLMPEGQ--KRVEFHAHTNMSTMDAIPTVEELIDTAAFWGHPAVAITDHANVQSFPHGYHKAKK-AGIKAIFGLEANLVEDKVPIVYNSENLELKEATYVVFDVETTGLSAVHNDLIQIAASKMHKGNIVEQFDEFIDPGYPLSAFTTELTGITDNHVKGAKPLVQVLQEFQEFCKGAVLVAHNA-TFDVGFMNANYERHQLPTISQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFGVALD--HHHMANYDAEATGRLLFIFIKDVFEKHGLTN---LEQLNTELVSDDSYKKSRVKHATLYVQNQTGLKNIFKLVSLSNVSYFEGVARIPRKVLDEYREGIIVGSACADGEVFDTLLSHGIDKAVEVAK-YYDFIEVMPPAIYAPLIAKDLIKDEEAIEQLIRDLIEVANRLDKPVLATGNVHYINPEDAIYREIIVRALGQGAMINRPIGKGENAQPAPLPEAHFRTTNEMLDEFAFLGKD-LAYEIVVANTQAMANQIE-EVEVVKKDLYTPYIDRAEEQVAEMTYAKAFELYGNPLPDIIDLRIEKELSSILGNGFAVIYLASQMLVNRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPMPPHYLCPKCQHSEFITDGSYGSGFDLPDKECSECGTEYKKDGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGDDQPSAHLDVRDIFGEQYAFRAGTVGTVADRTAYGFVKGYERDYNKF-YRDAEVDRLAMGVAGVKRNTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTAAWQTTHFNFHDIDENVLKLDILGHDDPTMIRKLQDLSGIDPKDIRADDPDVMKLFSGTEVLGVTPEQIGT--STGVLGIPEFGTNFVRGMVEETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKEGIATLKTVIGCRDDIMVYLMHAGLDPKMAFTIMERVRKGMWLKISEEERNGYIQAMRENNVPDWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVMMALRVAYFKVHHPIYYYCAYFSIRAKAFELKTMSAGLDAVKARMEDIKEK----RQRNEATNLENDLFTTLEIVNEMLERGFTFGQLDLYKSQATEFLIEGDTLIPPFIALEGLGENVAKQLVAAREEGEFLSKTELRKRGGLSSTLVERLDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1461
>gi|56808719|ref|ZP_00366439.1| COG2176: DNA polymerase III, alpha subunit (gram-positive type) [Streptococcus pyogenes M49 591] (1465 aa)
Score = 2342, Expect = 0.0e+00, Identities = 510/1321 (38%), Positives = 814/1321 (61%)
 Q:  137 YLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEK-----TIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNA-------KKTDSSFTYKFRKSV------TGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++ ND +  +L + K L +GF  + + D++   T + +S + +++ +++ + E ++S A       F YK R +     +T + ++ E   EG +F +++ T+TG I + +TDY+ S ++       + +GVW++ + +I+ + + + +T ++++   KE + H+  +   KR EL HTNM+ + L ++ L  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y+ A+K + +KAI+G++ NI++ +PI + D + +ATYV+FD+ETTGLS  + +I+ A K KG VE  FI+P  +S   +T I+++ ++DA +  L  +DF DS+L+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++++ D  H A+ DAE  LL I+ + + ++  IK L ++N++L +  ++ R  T+Y +N+ ++N++KL+S S  F+G P++   +   ++ + ++GE+F+A ++    D+ + YDFI I P +  + RE+ K + IE I+ +I++ + K V+AT + +YL  +E+Y + V +  G  NR   E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL  L  +VV N+  A I+ ++ +K L++P+I+ A + + +L YQK++ I+G+ + + + RI++E++S++ NG+A+IY S +LV +S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNP+ PHY+C +C++ F + +V SG+DLP  CPKC + + DG +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FG+E FRAGT+ T AEKTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A   VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T W TTH F + +++LK DILGHD+PT+++ L + + ++ TIP D VM LF+ T+ L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI+E  T+ VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y  + +NN+P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+ +Y +YFSIR K F++K++ G  + ++ +I K N +   N E DL  E+ E+L RG+KF +DL KS A +F ++GD LIPPF A++GLG++VA IVKAR+E F SK + +KR  ++T ++ M+E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  131 FVNNDHFR--NNHLPNLVKQLEAFGFGTLTIDMVSDQEMTEHLTKNFVSSRQALVKKAVQDNL-EAQKSLEAMMPPVEEATPAPKFDYKERAAKRQAGFEKATITPMIEIETEENRIVFEGMVFDVERKTTRTGRHIINFKMTDYTSSFALQKWAKDDEELRKFDMIAKGVWLRVQGNIETNPFTKS-LTMNVQQV------KEIVHHERKDLMPEGQKRVELHAHTNMSTMDALPTVESLIDTAAKWGHKAVAITDHANVQSFPHGYHRARK-AGIKAIFGLEANIVEDKVPISYDPVDMDLHEATYVVFDVETTGLSAMNNDLIQIAASKMFKGNIVEQFDEFIDPGHPLSAFTTELTGITDKHLQDAKPLVTVLKAFQDFCKDSILVAHNA-SFDVGFMNANYERHDLPKITQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFQVSLD--HHHMANYDAEATGRLLFIFLK--DAREKHGIKNLLQLNTDLVAEDSYKKARIKHATIYVQNQVGLKNMFKLVSLSNIKYFEGVPRIPRTVLDAHREGLLLGTACSDGEVFDAVLTKGIDAAVDLAR-YYDFIEIMPPAVYQPLVVRELIKDQAGIEQVIRDLIEVGKRAKKPVLATGNVHYLEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGRGEGAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGKD-LAYQVVVENTQDFADRIE-EVEVVKGDLYTPYIDKAEETVAELTYQKAFEIYGNPLPDIIDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVNRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPMPPHYVCPSCQHSEFITDGSVGSGYDLPNKPCPKCGTPYQKDGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGDDQPSAHLDVRDIFGDEYAFRAGTVGTVAEKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVDRLAAGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTASWQTTHFNFHDIDENVLKLDILGHDDPTMIRKLQDLSGIDPITIPADDPGVMALFSGTEILGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVNETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKEGIATLKTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNGYIDAMRENNVPDWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVLMALRVAYFKVHHPIMYYCAYFSIRAKAFELKTMSGGLDAVKARMEDITIKRKNNEA----TNVENDLFTTLEIVNEMLERGFKFGKLDLYKSDAIEFQIKGDTLIPPFIALEGLGENVAKQIVKARQEGEFLSKMELRKRGGASSTLVEKMDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1462
>gi|19746871|ref|NP_608007.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|24418360|sp|Q8NZB5|DPO3_STRP8 DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|19749113|gb|AAL98506.1| DNA polymerase III alpha chain [Streptococcus pyogenes MGAS8232] (1465 aa)
Score = 2342, Expect = 0.0e+00, Identities = 511/1321 (38%), Positives = 811/1321 (61%)
 Q:  137 YLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEK-----TIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNA-------KKTDSSFTYKFRKSV------TGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++ ND +  +L + K  +GF  + + D++   T D +S + +++ +++ + E ++S A       F YK R +     +T + ++ E   EG +F +++ T+TG I + +TDY+ S ++       + +G W++ + +I+ + + + +T ++++   KE + HD  +   KR EL HTNM+ + L ++ L  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y+ A+K + +KAI+G++ NI++ +PI + D + +ATYV+FD+ETTGLS  + +I+ A K KG VE  FI+P  +S   +T I+++ ++ A +  L  +DF DS+L+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++++ D  H A+ DAE  LL I+ R + ++  IK L ++N++L +  ++ R  T+Y +N+ ++N++KL+S S  F+G P++   +   ++ + ++GE+F+A ++    D+ K YDFI I P +  + RE+ K + IE I+ +I++ + K V+AT + +YL  +E+Y + V +  G  NR   E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL  L  +VV N+  A I+ ++ +K L++P+I+ A + + +L YQK++ I+G+ + + + RI++E++S++ NG+A+IY S +LV +S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNP+ PHY+C +C++ F + +V SG+DLP  CPKC + + DG +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FG+E FRAGT+ T AEKTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A   VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T W TTH F + +++LK DILGHD+PT+++ L + + ++ TIP D VM LF+ T+ L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI+E  T+ VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y  + +NN+P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+ +Y +YFSIR K F++K++ G  + ++ +I K N +   N E DL  E+ E+L RG+KF +DL KS A +F ++GD LIPPF A++GLG++VA IVKAR+E F SK + +KR  ++T ++ M+E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  131 FVNNDHFR--NNHLPNLVKQFEAFGFGTLTIDMVSDQEMTEHLTKDFVSSRQALVKKAVQDNL-EAQKSLEAMMPPVEEATPAPKFDYKERAAKRQAGFEKATITPMIEIETEENRIVFEGMVFDVERKTTRTGRHIINFKMTDYTSSFALQKWAKDDEELRKFDMIAKGAWLRVQGNIETNPFTKS-LTMNVQQV------KEIVHHDRKDLMPEGQKRVELHAHTNMSTMDALPTVESLIDTAAKWGHKAVAITDHANVQSFPHGYHRARK-AGIKAIFGLEANIVEDKVPISYDPVDMDLHEATYVVFDVETTGLSAMNNDLIQIAASKMFKGNIVEQFDEFIDPGHPLSAFTTELTGITDKHLQGAKPLVTVLKAFQDFCKDSILVAHNA-SFDVGFMNANYERHNLPKITQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFQVSLD--HHHMANYDAEATGRLLFIFLR--DAREKHGIKNLLQLNTDLVAEDSYKKARIKHATIYVQNQVGLKNMFKLVSLSNIKYFEGVPRIPRTVLDAHREGLLLGTACSDGEVFDAVLTKGIDAAVDLAK-YYDFIEIMPPAIYQPLVVRELIKDQAGIEQVIRDLIEVGKRAKKPVLATGNVHYLEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGRGEGAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGKD-LAYQVVVQNTQDFADRIE-EVEVVKGDLYTPYIDKAEETVAELTYQKAFEIYGNPLPDIIDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVNRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPMPPHYVCPSCQHSEFITDGSVGSGYDLPNKPCPKCGTPYQKDGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGDDQPSAHLDVRDIFGDEYAFRAGTVGTVAEKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVDRLAAGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTASWQTTHFNFHDIDENVLKLDILGHDDPTMIRKLQDLSGIDPITIPADDPGVMALFSGTEILGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVNETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKEGIATLKTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNGYIDAMRENNVPDWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVLMALRVAYFKVHHPIMYYCAYFSIRAKAFELKTMSGGLDAVKARMEDITIKRKNNEA----TNVENDLFTTLEIVNEMLERGFKFGKLDLYKSDAIEFQIKGDTLIPPFIALEGLGENVAKQIVKARQEGEFLSKMELRKRGGASSTLVEKMDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1462
>gi|77409408|ref|ZP_00786106.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus agalactiae COH1] >gi|77171990|gb|EAO75161.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus agalactiae COH1] (1468 aa)
Score = 2342, Expect = 0.0e+00, Identities = 510/1311 (38%), Positives = 811/1311 (61%)
 Q:  147 KKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEK-TIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKT--DS---------SFTYKFRKSVT--------GDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDIT-GLIEEISIISKPKEFIRHDN-----ALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLN------EEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      + +L  + + +GF K + + DE+ T ++ S +  ++ ++  E ++ A+K+ DS     + Y F++ +     ++T + ++ E   EG +F +++ T+TG I + +TDY+ S ++       + +G W++ + +I   ENN+ T L  + I  KE + H+   A KR E  HTNM+ + L ++ L  +++ G+ ++AITD N Q+FP Y+ AKK + +KAI+G++ NI++ +PI N D + +ATYV+FD+ETTGLS  + +I+ A K KG +E  FI+P  +SD  +T I++ V+ + I + L + ++F  +VL+AHN  FD+ F+N  E + + +I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++++ +  H A+ DAE  LL I+ + E ++ +D+ L E+N+ L +  ++ R  T+Y +N+ ++N++KL+S S  F+G ++   +   ++ + ++GE+F+A +SN    + K YDFI + P +  + R++ K  I+ I+ +I++ + +K V+AT + +Y+  DE+Y + V +  G  NR   E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL  L +IVVTN+N A  + +++ +K L++P ++ A +++ +L Y K++ I+G+ + + + RI++E++S++ NG+A+IY S +LV++S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNP+ PHY+C NC++ F + + SG+DLP NCPKC + K DG +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGEE FRAGT+ T AEKTA+G+VK Y + K  +AE+ R+A   VKR+TGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T W TTH F + +++LK DILGHD+PT+++ L + + ++  I  D DVM LF+ T+ L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI+E  T+S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L     Y + + DNN+P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK++YP+ +Y +YFSIR K F+++++ G  + ++ +I EK  + +  N E DL  EL E+L RG+KF +DL +S ATDF++E D LIPPF A++GLG++VA IV+ARE+ F SK + +KR V++T ++ +E+GI +L ED+Q+SLF+
 S:  139 QNHLPRLEQQFSLFGFGKLAIDMVSDEQMTQNLKSSFETNREQLLEKANQEAMQALEAQKSLEDSAPPSEEVTPTQNYDFKERIKQRQAGFEKAEITPMIEVTTEENRIVFEGMVFSVERKTTRTGRHIINFKMTDYTSSFAMQKWAKDDEELKKYDMISKGSWLRVRGNI-----ENNNFTKSLTMNVQDI---KEIVHHERKDLMPADQKRVEFHAHTNMSTMDALPTVESLIDTAAKWGHPAIAITDHANVQSFPHGYHRAKK-AGIKAIFGLEANIVEDKVPISYNEVDMNLHEATYVVFDVETTGLSAANNDLIQIAASKMFKGNIIEQFDEFIDPGHPLSDFTTELTGITDNHVRGSKPILQVLQEFQNFCQGTVLVAHNA-TFDVGFMNANYERHNLPLITQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFQVALE--HHHMANYDAEATGRLLFIFLK--EARENRDVTNLMELNTKLVAEDSYKKARIKHATIYVQNQVGLKNIFKLVSLSNVKYFEGVARIPRSVLDAHREGLLLGTACSDGEVFDALLSNGIDAAVTLAK-YYDFIEVMPPAIYRPLVVRDLIKDEAGIQQIIRDLIEVGRRLDKPVLATGNVHYIEPEDEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGRGEDAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGKD-LAYEIVVTNTNTFADRFE-DVEVVKGDLYTPFVDRAEERVAELTYAKAFEIYGNPLPDIIDLRIEKELASILGNGFAVIYLASQMLVQRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPMPPHYVCPNCQHSEFITDGSCGSGYDLPNKNCPKCGTLYKKDGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGDDQPSAHLDVRDIFGEEYAFRAGTVGTVAEKTAFGFVKGYERDYNKF-YNDAEVERLATGAAGVKRSTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDMTAAWQTTHFNFHDIDENVLKLDILGHDDPTMIRKLQDLSGIDPSNILPDDPDVMKLFSGTEVLGVTEEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVNETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKEGIATLSTVIGCRDDIMVYLMHAGLQPKMAFTIMERVRKGLWLKISEDERNGYIQAMRDNNVPDWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVLMALRVAYFKVHYPIFYYCAYFSIRAKAFELRTMSAGLDAVKARMKDITEK----RQRNEATNVENDLFTTLELVNEMLERGFKFGKLDLYRSHATDFIIEEDTLIPPFVAMEGLGENVAKQIVRAREDGEFLSKTELRKRGGVSSTLVEKFDEMGILGNLPEDNQLSLFD 1465
>gi|94989303|ref|YP_597404.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94993192|ref|YP_601291.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus pyogenes MGAS2096] >gi|123257711|sp|Q1J9R4|DPO3_STRPB DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|123382486|sp|Q1JJW3|DPO3_STRPC DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|94542811|gb|ABF32860.1| DNA polymerase III alpha subunit [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94546700|gb|ABF36747.1| DNA polymerase III alpha subunit [Streptococcus pyogenes MGAS2096] (1465 aa)
Score = 2339, Expect = 0.0e+00, Identities = 511/1321 (38%), Positives = 811/1321 (61%)
 Q:  137 YLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEK-----TIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNA-------KKTDSSFTYKFRKSV------TGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++ ND +  +L + K L +GF  + + D++   T D +S + +++ +++ + E ++S A       F YK R +     +T + ++ E   EG +F +++ T+TG I + +TDY+ S ++       + +G W++ + +I+ + + + +T ++++   KE + HD  +   KR EL HTNM+ + L ++ L  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y+ A+K + +KAI+G++ NI++ +PI + D + +ATYV+FD+ETTGLS  + +I+ A K KG VE  FI+P  +S   +T I+++ ++ A +  L  +DF DS+L+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++++ D  H A+ DAE  LL I+ R + ++  IK L ++N++L +  ++ R  T+Y +N+ ++N++KL+S S  F+G P++   +   ++ + ++GE+F+A ++    D+ K YDFI I P +  + RE+ K + IE I+ +I++ + K V+AT + +YL  +E+Y + V +  G  NR   E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL  L  +VV N+  A I+ ++ +K L++P+I+ A + + +L YQK++ I+G+ + + + RI++E++S++ NG+A+IY S +LV +S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNP+ PHY+C +C++ F + +V SG+DLP  CPKC + + DG +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FG+E FRAGT+ T AEKTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A   VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T W TTH F + +++LK DILGHD+PT+++ L + + ++ TIP D VM LF+ T+ L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI+E  T+ VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y  + +NN+P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+ +Y +YFSIR K F++K++ G  + ++ +I K N +   N E DL  E+ E+L RG+KF +DL KS A +F ++GD LIPPF A++GLG++VA IVKAR+E F SK + +KR  ++T ++ M+E+ I ++ ED+Q+SLF+
 S:  131 FVNNDHFR--NNHLPNLVKQLEAFGFGTLTIDMVSDQEMTEHLTKDFVSSRQALVKKAVQDNL-EAQKSLEAMMPPVEEATPAPKFDYKERAAKRQAGFEKATITPMIEIETEENRIVFEGMVFDVERKTTRTGRHIINFKMTDYTSSFALQKWAKDDEELRKFDMIAKGAWLRVQGNIETNPFTKS-LTMNVQQV------KEIVHHDRKDLMPEGQKRVELHAHTNMSTMDALPTVESLIDTAAKWGHKAVAITDHANVQSFPHGYHRARK-AGIKAIFGLEANIVEDKVPISYDPVDMDLHEATYVVFDVETTGLSAMNNDLIQIAASKMFKGNIVEQFDEFIDPGHPLSAFTTELTGITDKHLQGAKPLVTVLKAFQDFCKDSILVAHNA-SFDVGFMNANYERHDLPKITQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFQVSLD--HHHMANYDAEATGRLLFIFLR--DAREKHGIKNLLQLNTDLVAEDSYKKARIKHATIYVQNQVGLKNMFKLVSLSNIKYFEGVPRIPRTVLDAHREGLLLGTACSDGEVFDAVLTKGIDAAVDLAK-YYDFIEIMPPAIYQPLVVRELIKDQAGIEQVIRDLIEVGKRAKKPVLATGNVHYLEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGRGEGAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGKD-LAYQVVVQNTQDFADRIE-EVEVVKGDLYTPYIDKAEETVAELTYQKAFEIYGNPLPDIIDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVNRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPMPPHYVCPSCQHSEFITDGSVGSGYDLPNKPCPKCGTPYQKDGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGDDQPSAHLDVRDIFGDEYAFRAGTVGTVAEKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVDRLAAGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTASWQTTHFNFHDIDENVLKLDILGHDDPTMIRKLQDLSGIDPITIPADDPGVMALFSGTEILGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVNETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKEGIATLKTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNGYIDAMRENNVPDWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVLMALRVAYFKVHHPIMYYCAYFSIRAKAFELKTMSGGLDAVKARMEDITIKRKNNEA----TNVENDLFTTLEIVNEMLERGFKFGKLDLYKSDAIEFQIKGDTLIPPFIALEGLGENVAKQIVKARQEGEFLSKMELRKRGGASSTLVEKMDEMSILGNMPEDNQLSLFD 1462
>gi|21911223|ref|NP_665491.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28896601|ref|NP_802951.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|25452927|sp|Q8K5S8|DPO3_STRP3 DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|21905436|gb|AAM80294.1| putative DNA polymerase III alpha subunit [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28811855|dbj|BAC64784.1| putative DNA polymerase III alpha subunit [Streptococcus pyogenes SSI-1] (1465 aa)
Score = 2338, Expect = 0.0e+00, Identities = 510/1321 (38%), Positives = 813/1321 (61%)
 Q:  137 YLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEK-----TIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNA-------KKTDSSFTYKFRKSV------TGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++ ND +  +L + K L +GF  + + D++   T + +S + +++ +++ + E ++S A       F YK R +     +T + ++ E   EG +F +++ T+TG I + +TDY+ S ++       + +GVW++ + +I+ + + + +T ++++   KE + H+  +   KR EL HTNM+ + L+ ++ L  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y+ A+K + +KAI+G++ NI++ +PI + D + +ATYV+FD+ETTGLS  + +I+ A K KG VE  FI+P  +S   +T I+++ ++ A +  L  +DF DS+L+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++++ D  H A+ DAE  LL I+ + + ++  IK L ++N++L +  ++ R  T+Y +N+ ++N++KL+S S  F+G P++   +   ++ + ++GE+F+A ++    D+ K YDFI I P +  + RE+ K + IE I+ +I++ + K V+AT + +YL  +E+Y + V +  G  NR   E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL  L  +VV N+  A I+ ++ +K L++P+I+ A + + +L YQK++ I+G+ + + + RI++E++S++ NG+A+IY S +LV +S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNP+ PHY+C +C++ F + +V SG+DLP  CPKC + + DG +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FG E FRAGT+ T AEKTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A   VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T W TTH F + +++LK DILGHD+PT+++ L + + ++ TIP D VM LF+ T+ L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI+E  T+ VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y  + +NN+P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+ +Y +YFSIR K F++K++ G  + ++ +I K N +   N E DL  E+ E+L RG+KF +DL KS A +F ++GD LIPPF A++GLG++VA IVKAR+E F SK + +KR  ++T ++ M+E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  131 FVNNDHFR--NNHLPNLVKQLEAFGFGTLTIDMVSDQEMTEHLTKNFVSSRQALVKKAVQDNL-EAQKSLEAMMPPVEEATPAPKFDYKERAAKRQAGFEKATITPMIEIETEENRIVFEGMVFDVERKTTRTGRHIINFKMTDYTSSFALQKWAKDDEELRKFDMIAKGVWLRVQGNIETNPFTKS-LTMNVQQV------KEIVHHERKDLMPEGQKRVELHAHTNMSTMDALLTVESLIDTAAKWGHKAVAITDHANVQSFPHGYHRARK-AGIKAIFGLEANIVEDKVPISYDPVDMDLHEATYVVFDVETTGLSAMNNDLIQIAASKMFKGNIVEQFDEFIDPGHPLSAFTTELTGITDKHLQGAKPLVTVLKAFQDFCKDSILVAHNA-SFDVGFMNANYERHDLPKITQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFQVSLD--HHHMANYDAEATGRLLFIFLK--DAREKHGIKNLLQLNTDLVAEDSYKKARIKHATIYVQNQVGLKNMFKLVSLSNIKYFEGVPRIPRTVLDAHREGLLLGTACSDGEVFDAVLTKGIDAAVDLAK-YYDFIEIMPPAIYQPLVVRELIKDQAGIEQVIRDLIEVGKRAKKPVLATGNVHYLEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGRGEGAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGKD-LAYQVVVENTQDFADRIE-EVEVVKGDLYTPYIDKAEETVAELTYQKAFEIYGNPLPDIIDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVNRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPMPPHYVCPSCQHSEFITDGSVGSGYDLPNKACPKCGTPYQKDGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGDDQPSAHLDVRDIFGAEYAFRAGTVGTVAEKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVDRLAAGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTASWQTTHFNFHDIDENVLKLDILGHDDPTMIRKLQDLSGIDPITIPADDPGVMALFSGTEVLGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVNETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKEGIATLKTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNGYIDAMRENNVPDWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVLMALRVAYFKVHHPIMYYCAYFSIRAKAFELKTMSGGLDAVKARMEDITIKRKNNEA----TNVENDLFTTLEIVNEMLERGFKFGKLDLYKSDAIEFQIKGDTLIPPFIALEGLGENVAKQIVKARQEGEFLSKMELRKRGGASSTLVEKMDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1462
>gi|71911485|ref|YP_283035.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|71854267|gb|AAZ52290.1| DNA polymerase III alpha subunit [Streptococcus pyogenes MGAS5005] (1465 aa)
Score = 2336, Expect = 0.0e+00, Identities = 508/1321 (38%), Positives = 812/1321 (61%)
 Q:  137 YLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEK-----TIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNA-------KKTDSSFTYKFRKSV------TGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++ ND +  +L + K L +GF  + + D++   T + +S + +++ +++ + E ++S A       F YK R +     +T + ++ E   EG +F +++ T+TG I + +TDY+ S ++       + +G W++ + +I+ + + + +T ++++   KE +RH+  +   KR EL HTNM+ + L ++ L  +++ G+ ++AITD N Q+FP Y+ A+K + +KAI+G++ NI++ +PI   D + +ATYV+FD+ETTGLS  + +I+ A K KG VE  FI+P  +S   +T I+++ ++ A +  L  +DF DS+L+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++++ D  H A+ DAE  LL I+ + + ++  IK L ++N++L +  ++ R  T+Y +N+ ++N++KL+S S  F+G P++   +   ++ + ++GE+F+A ++    D+ + YDFI I P +  + RE+ K + IE I+ +I++ + K V+AT + +YL  +E+Y + V +  G  NR   E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL  L  +VV N+  A I+ ++ +K L++P+I+ A + + +L YQK++ I+G+ + + + RI++E++S++ NG+A+IY S +LV +S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNP+ PHY+C +C++ F + +V SG+DLP  CPKC + + DG +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FG+E FRAGT+ T AEKTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A   VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T W TTH F + +++LK DILGHD+PT+++ L + + ++ TIP D VM LF+ T+ L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI+E  T+ VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y  + +NN+P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+ +Y +YFSIR K F++K++ G  + ++ +I K N +   N E DL  E+ E+L RG+KF +DL KS A +F ++GD LIPPF A++GLG++VA IVKAR+E F SK + +KR  ++T ++ M+E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  131 FVNNDHFR--NNHLPNLVKQLEAFGFGTLTIDMVSDQEMTEHLTKNFVSSRQALVKKAVQDNL-EAQKSLEAMMPPVEEATPAPKFDYKERAAKRQAGFEKATITPMIEIETEENRIVFEGMVFDVERKTTRTGRHIINFKMTDYTSSFALQKWAKDDEELRKFDMIAKGAWLRVQGNIETNPFTKS-LTMNVQQV------KEIVRHERKDLMPEGQKRVELHAHTNMSTMDALPTVESLIDTAAKWGHKAIAITDHANVQSFPHGYHRARK-AGIKAIFGLEANIVEDKVPISYEPVDMDLHEATYVVFDVETTGLSAMNNDLIQIAASKMFKGNIVEQFDEFIDPGHPLSAFTTELTGITDKHLQGAKPLVTVLKAFQDFCKDSILVAHNA-SFDVGFMNANYERHDLPKITQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFQVSLD--HHHMANYDAEATGRLLFIFLK--DAREKHGIKNLLQLNTDLVAEDSYKKARIKHATIYVQNQVGLKNMFKLVSLSNIKYFEGVPRIPRTVLDAHREGLLLGTACSDGEVFDAVLTKGIDAAVDLAR-YYDFIEIMPPAIYQPLVVRELIKDQAGIEQVIRDLIEVGKRAKKPVLATGNVHYLEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGRGEGAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGKD-LAYQVVVQNTQDFADRIE-EVEVVKGDLYTPYIDKAEETVAELTYQKAFEIYGNPLPDIIDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVNRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPMPPHYVCPSCQHSEFITDGSVGSGYDLPNKPCPKCGTPYQKDGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGDDQPSAHLDVRDIFGDEYAFRAGTVGTVAEKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVDRLAAGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTASWQTTHFNFHDIDENVLKLDILGHDDPTMIRKLQDLSGIDPITIPADDPGVMALFSGTEVLGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVNETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKEGIATLKTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNGYIDAMRENNVPDWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVLMALRVAYFKVHHPIMYYCAYFSIRAKAFELKTMSGGLDAVKARMEDITIKRKNNEA----TNVENDLFTTLEIVNEMLERGFKFGKLDLYKSDAIEFQIKGDTLIPPFIALEGLGENVAKQIVKARQEGEFLSKMELRKRGGASSTLVEKMDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1462
>gi|94995162|ref|YP_603260.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus pyogenes MGAS10750] >gi|123382133|sp|Q1J4M0|DPO3_STRPF DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|94548670|gb|ABF38716.1| DNA polymerase III alpha subunit [Streptococcus pyogenes MGAS10750] (1465 aa)
Score = 2336, Expect = 0.0e+00, Identities = 510/1321 (38%), Positives = 811/1321 (61%)
 Q:  137 YLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEK-----TIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNA-------KKTDSSFTYKFRKSV------TGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++ ND +  +L + K  +GF  + + D++   T D +S + +++ +++ + E ++S A       F YK R +     +T + ++ E   EG +F +++ T+TG I + +TDY+ S ++       + +G W++ + +I+ + + + +T ++++   KE + H+  +   KR EL HTNM+ + L ++ L  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y+ A+K + +KAI+G++ NI++ +PI + D + +ATYV+FD+ETTGLS  + +I+ A K KG VE  FI+P  +S   +T I+++ ++ A +  L  +DF DS+L+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++++ D  H A+ DAE  LL I+ + + ++  IK L ++N++L +  ++ R  T+Y +N+ ++N++KL+S S  F+G P++   +   ++ + ++GE+F+A ++    D+ K YDFI I P +  + RE+ K + IE I+ +I++ + NK V+AT + +YL  +E+Y + V +  G  NR   E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL  L  +VV N+  A I+ ++ +K L++P+I+ A + + +L YQK++ I+G+ + + + RI++E++S++ NG+A+IY S +LV +S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNP+ PHY+C +C++ F + +V SG+DLP  CPKC + + DG +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FG E FRAGT+ T AEKTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A   VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T W TTH F + +++LK DILGHD+PT+++ L + + ++ TIP D VM LF+ T+ L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI+E  T+ VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y  + +NN+P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+ +Y +YFSIR K F++K++ G  + ++ +I K N +   N E DL  E+ E+L RG+KF +DL KS A +F ++GD LIPPF A++GLG++VA IVKAR+E F SK + +KR  ++T ++ M+E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  131 FVNNDHFR--NNHLPNLVKQFEAFGFGTLTIDMVSDQEMTEHLTKDFVSSRQALVKKAVQDNL-EAQKSLEAMMPPVEEATPAPKFDYKERAAKRQAGFEKATITPMIEIETEENRIVFEGMVFDVERKTTRTGRHIINFKMTDYTSSFALQKWAKDDEELRKFDMIAKGAWLRVQGNIETNPFTKS-LTMNVQQV------KEIVHHERKDLMPEGQKRVELHAHTNMSTMDALPTVESLIDTAAKWGHKAVAITDHANVQSFPHGYHRARK-AGIKAIFGLEANIVEDKVPISYDPVDMDLHEATYVVFDVETTGLSAMNNDLIQIAASKMFKGNIVEQFDEFIDPGHPLSAFTTELTGITDKHLQGAKPLVTVLKAFQDFCKDSILVAHNA-SFDVGFMNANYERHDLPKITQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFQVSLD--HHHMANYDAEATGRLLFIFLK--DAREKHGIKNLLQLNTDLVAEDSYKKARIKHATIYVQNQVGLKNMFKLVSLSNIKYFEGVPRIPRTVLDAHREGLLLGTACSDGEVFDAVLTKGIDAAVDLAK-YYDFIEIMPPAIYQPLVVRELIKDQAGIEQVIRDLIEVGKRANKLVLATGNVHYLEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGRGEGAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGKD-LAYQVVVENTQDFADRIE-EVEVVKGDLYTPYIDKAEETVAELTYQKAFEIYGNPLPDIIDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVNRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPMPPHYVCPSCQHSEFITDGSVGSGYDLPNKPCPKCGTPYQKDGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGDDQPSAHLDVRDIFGAEYAFRAGTVGTVAEKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVDRLAAGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTASWQTTHFNFHDIDENVLKLDILGHDDPTMIRKLQDLSGIDPITIPADDPGVMALFSGTEVLGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVNETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKEGIATLKTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNGYIDAMRENNVPDWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVLMALRVAYFKVHHPIMYYCAYFSIRAKAFELKTMSGGLDAVKARMEDITIKRKNNEA----TNVENDLFTTLEIVNEMLERGFKFGKLDLYKSDAIEFQIKGDTLIPPFIALEGLGENVAKQIVKARQEGEFLSKMELRKRGGASSTLVEKMDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1462
>gi|77412300|ref|ZP_00788615.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|77161647|gb|EAO72643.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus agalactiae CJB111] (1468 aa)
Score = 2336, Expect = 0.0e+00, Identities = 508/1311 (38%), Positives = 808/1311 (61%)
 Q:  147 KKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEK-TIDIISD---HKNKIQEKIKNEITEVKRSSNA--------KKTDSSFTYKFRKSVT--------GDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDIT-GLIEEISIISKPKEFIRHDN-----ALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLN------EEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      + +L  + + +GF K + + DE+ T D+ S  ++ ++ EK  E +  + +    ++  + Y F++ +     ++T + ++ E   EG +F +++ T+TG I + +TDY+ S ++       + +G W++ + +I   ENN+ T L  + I  KE + H+   A KR E  HTNM+ + L ++ L  +++ G+ ++AITD N Q+FP Y+ AKK + +KAI+G++ NI++ +PI N D + +ATYV+FD+ETTGLS  + +I+ A K KG +E  FI+P  +S   +T I++ V+ + I + L + ++F  +VL+AHN  FD+ F+N  E + + +I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++++ +  H A+ DAE  LL I+ + E ++ +D+ L E+N+ L +  ++ R  T+Y +N+ ++N++KL+S S  F+G ++   +   ++ + ++GE+F+A +SN    + K YDFI + P +  + R++ K  I+ I+ +I++ + +K V+AT + +Y+  DE+Y + V +  G  NR   E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL  L +IVVTN+N A  + +++ +K L++P ++ A +++ +L Y K++ I+G+ + + + RI++E++S++ NG+A+IY S +LV++S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNP+ PHY+C NC++ F + + SG+DLP NCPKC + K DG +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGEE FRAGT+ T AEKTA+G+VK Y + K  +AE+ R+A   VKR+TGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T W TTH F + +++LK DILGHD+PT+++ L + + ++  I  D DVM LF+ T+ L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI+E  T+S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L     Y + + DNN+P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK++YP+ +Y +YFSIR K F+++++ G  + ++ +I EK  + +  N E DL  EL E+L RG+KF +DL +S ATDF++E D LIPPF A++GLG++VA IV+ARE+ F SK + +KR V++T ++ +E+GI +L ED+Q+SLF+
 S:  139 QNHLPRLEQQFSLFGFGKLAIDMVSDEQMTQDLKSSFETNRERLLEKANQEAMQALETQKSLEDSAPPSEEVTPTQNYDFKERIKQRQAGFEKAEITPMIEVTTEENRIVFEGMVFSVERKTTRTGRHIINFKMTDYTSSFAMQKWAKDDEELKKYDMISKGSWLRVRGNI-----ENNNFTKSLTMNVQDI---KEIVHHERKDLMPADQKRVEFHAHTNMSTMDALPTVESLIDTAAKWGHPAIAITDHANVQSFPHGYHRAKK-AGIKAIFGLEANIVEDKVPISYNEVDMNLHEATYVVFDVETTGLSAANNDLIQIAASKMFKGNIIEQFDEFIDPGHPLSAFTTELTGITDNHVRGSKPILQVLQEFQNFCQGTVLVAHNA-TFDVGFMNANYERHNLPLITQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFQVALE--HHHMANYDAEATGRLLFIFLK--EARENRDVTNLMELNTKLVAEDSYKKARIKHATIYVQNQVGLKNIFKLVSLSNVKYFEGVARIPRSVLDAHREGLLLGTACSDGEVFDALLSNGIDAAVTLAK-YYDFIEVMPPAIYRPLVVRDLIKDEAGIQQIIRDLIEVGRRLDKPVLATGNVHYIEPEDEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGRGEDAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGKD-LAYEIVVTNTNTFADRFE-DVEVVKGDLYTPFVDRAEERVAELTYAKAFEIYGNPLPDIIDLRIEKELASILGNGFAVIYLASQMLVQRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPMPPHYVCPNCQHSEFITDGSCGSGYDLPNKNCPKCGTLYKKDGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGDDQPSAHLDVRDIFGEEYAFRAGTVGTVAEKTAFGFVKGYERDYNKF-YNDAEVERLATGAAGVKRSTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDMTAAWQTTHFNFHDIDENVLKLDILGHDDPTMIRKLQDLSGIDPSNILPDDPDVMKLFSGTEVLGVTEEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVNETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKEGIATLSTVIGCRDDIMVYLMHAGLQPKMAFTIMERVRKGLWLKISEDERNGYIQAMRDNNVPDWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVLMALRVAYFKVHYPIFYYCAYFSIRAKAFELRTMSAGLDAVKARMKDITEK----RQRNEATNVENDLFTTLELVNEMLERGFKFGKLDLYRSHATDFIIEEDTLIPPFVAMEGLGENVAKQIVRAREDGEFLSKTELRKRGGVSSTLVEKFDEMGILGNLPEDNQLSLFD 1465
>gi|22538049|ref|NP_688900.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|25011937|ref|NP_736332.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|76798733|ref|ZP_00780952.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|54036993|sp|P63984|DPO3_STRA5 DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|54040954|sp|P63983|DPO3_STRA3 DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|22534952|gb|AAN00773.1|AE014277_21 DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|24413479|emb|CAD47557.1| DNA polymerase III (alpha subunit) [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|76585912|gb|EAO62451.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Streptococcus agalactiae 18RS21] (1468 aa)
Score = 2335, Expect = 0.0e+00, Identities = 510/1311 (38%), Positives = 810/1311 (61%)
 Q:  147 KKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEK-TIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKT--DS---------SFTYKFRKSVT--------GDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDIT-GLIEEISIISKPKEFIRHDN-----ALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLN------EEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      + +L  + + +GF K + + DE+ T D+ S +  ++ ++  E ++ A+K+ DS     + Y F++ +     ++T + ++ E   EG +F +++ T+TG I + +TDY+ S ++       + +G W++ + +I   ENN+ T L  + I  KE + H+   A KR E  HTNM+ + L ++ L  +++ G+ ++AITD N Q+FP Y+ AKK + +KAI+G++ NI++ +PI N D + +ATYV+FD+ETTGLS  + +I+ A K KG +E  FI+P  +S   +T I++ V+ + I + L + ++F  +VL+AHN  FD+ F+N  E + + +I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++++ +  H A+ DAE  LL I+ + E ++ +D+ L E+N+ L +  ++ R  T+Y +N+ ++N++KL+S S  F+G ++   +   ++ + ++GE+F+A +SN    + K YDFI + P +  + R++ K  I+ I+ +I++ + +K V+AT + +Y+  DE+Y + V +  G  NR   E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL  L +IVVTN+N A  + +++ +K L++P ++ A +++ +L Y K++ I+G+ + + + RI++E++S++ NG+A+IY S +LV++S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNP+ PHY+C NC++ F + + SG+DLP NCPKC + K DG +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGEE FRAGT+ T AEKTA+G+VK Y + K  +AE+ R+A   VKR+TGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T W TTH F + +++LK DILGHD+PT+++ L + + ++  I  D DVM LF+ T+ L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI+E  T+S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L     Y + + DNN+P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK++YP+ +Y +YFSIR K F+++++ G  + ++ +I EK  + +  N E DL  EL E+L RG+KF +DL +S ATDF++E D LIPPF A++GLG++VA IV+ARE+ F SK + +KR V++T ++ +E+GI +L ED+Q+SLF+
 S:  139 QNHLPRLEQQFSLFGFGKLAIDMVSDEQMTQDLKSSFETNREQLLEKANQEAMQALEAQKSLEDSAPPSEEVTPTQNYDFKERIKQRQAGFEKAEITPMIEVTTEENRIVFEGMVFSVERKTTRTGRHIINFKMTDYTSSFAMQKWAKDDEELKKYDMISKGSWLRVRGNI-----ENNNFTKSLTMNVQDI---KEIVHHERKDLMPADQKRVEFHAHTNMSTMDALPTVESLIDTAAKWGHPAIAITDHANVQSFPHGYHRAKK-AGIKAIFGLEANIVEDKVPISYNEVDMNLHEATYVVFDVETTGLSAANNDLIQIAASKMFKGNIIEQFDEFIDPGHPLSAFTTELTGITDNHVRGSKPILQVLQEFQNFCQGTVLVAHNA-TFDVGFMNANYERHNLPLITQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFQVALE--HHHMANYDAEATGRLLFIFLK--EARENRDVTNLMELNTKLVAEDSYKKARIKHATIYVQNQVGLKNIFKLVSLSNVKYFEGVARIPRSVLDAHREGLLLGTACSDGEVFDALLSNGIDAAVTLAK-YYDFIEVMPPAIYRPLVVRDLIKDEVGIQQIIRDLIEVGRRLDKPVLATGNVHYIEPEDEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGRGEDAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGKD-LAYEIVVTNTNTFADRFE-DVEVVKGDLYTPFVDRAEERVAELTYAKAFEIYGNPLPDIIDLRIEKELASILGNGFAVIYLASQMLVQRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPMPPHYVCPNCQHSEFITDGSCGSGYDLPNKNCPKCGTLYKKDGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGDDQPSAHLDVRDIFGEEYAFRAGTVGTVAEKTAFGFVKGYERDYNKF-YNDAEVERLATGAAGVKRSTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDMTAAWQTTHFNFHDIDENVLKLDILGHDDPTMIRKLQDLSGIDPSNILPDDPDVMKLFSGTEVLGVTEEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVNETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKEGIATLSTVIGCRDDIMVYLMHAGLQPKMAFTIMERVRKGLWLKISEDERNGYIQAMRDNNVPDWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVLMALRVAYFKVHYPIFYYCAYFSIRAKAFELRTMSAGLDAVKARMKDITEK----RQRNEATNVENDLFTTLELVNEMLERGFKFGKLDLYRSHATDFIIEEDTLIPPFVAMEGLGENVAKQIVRAREDGEFLSKTELRKRGGVSSTLVEKFDEMGILGNLPEDNQLSLFD 1465
>gi|15675759|ref|NP_269933.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|81175278|sp|P0C0B8|DPO3_STRP1 DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|13622981|gb|AAK34654.1| DNA polymerase III (alpha subunit) [Streptococcus pyogenes M1 GAS] (1465 aa)
Score = 2334, Expect = 0.0e+00, Identities = 508/1321 (38%), Positives = 812/1321 (61%)
 Q:  137 YLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEK-----TIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNA-------KKTDSSFTYKFRKSV------TGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++ ND +  +L + K L +GF  + + D++   T + +S + +++ +++ + E ++S A       F YK R +     +T + ++ E   EG +F +++ T+TG I + +TDY+ S ++       + +G W++ + +I+ + + + +T ++++   KE +RH+  +   KR EL HTNM+ + L ++ L  +++ G+ ++AITD N Q+FP Y+ A+K + +KAI+G++ NI++ +PI   D + +ATYV+FD+ETTGLS  + +I+ A K KG VE  FI+P  +S   +T I+++ ++ A +  L  +DF DS+L+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++++ D  H A+ DAE  LL I+ + + ++  IK L ++N++L +  ++ R  T+Y +N+ ++N++KL+S S  F+G P++   +   ++ + ++GE+F+A ++    D+ + YDFI I P +  + RE+ K + IE I+ +I++ + K V+AT + +YL  +E+Y + V +  G  NR   E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL  L  +VV N+  A I+ ++ +K L++P+I+ A + + +L YQK++ I+G+ + + + RI++E++S++ NG+A+IY S +LV +S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNP+ PHY+C +C++ F + +V SG+DLP  CPKC + + DG +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FG+E FRAGT+ T AEKTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A   VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T W TTH F + +++LK DILGHD+PT+++ L + + ++ TIP D VM LF+ T+ L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI+E  T+ VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y  + +NN+P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+ +Y +YFSIR K F++K++ G  + ++ +I K N +   N E DL  E+ E+L RG+KF +DL KS A +F ++GD LIPPF A++GLG++VA IVKAR+E F SK + +KR  ++T ++ M+E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  131 FVNNDHFR--NNHLPNLVKQLEAFGFGILTIDMVSDQEMTEHLTKNFVSSRQALVKKAVQDNL-EAQKSLEAMMPPVEEATPAPKFDYKERAAKRQAGFEKATITPMIEIETEENRIVFEGMVFDVERKTTRTGRHIINFKMTDYTSSFALQKWAKDDEELRKFDMIAKGAWLRVQGNIETNPFTKS-LTMNVQQV------KEIVRHERKDLMPEGQKRVELHAHTNMSTMDALPTVESLIDTAAKWGHKAIAITDHANVQSFPHGYHRARK-AGIKAIFGLEANIVEDKVPISYEPVDMDLHEATYVVFDVETTGLSAMNNDLIQIAASKMFKGNIVEQFDEFIDPGHPLSAFTTELTGITDKHLQGAKPLVTVLKAFQDFCKDSILVAHNA-SFDVGFMNANYERHDLPKITQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFQVSLD--HHHMANYDAEATGRLLFIFLK--DAREKHGIKNLLQLNTDLVAEDSYKKARIKHATIYVQNQVGLKNMFKLVSLSNIKYFEGVPRIPRTVLDAHREGLLLGTACSDGEVFDAVLTKGIDAAVDLAR-YYDFIEIMPPAIYQPLVVRELIKDQAGIEQVIRDLIEVGKRAKKPVLATGNVHYLEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGRGEGAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGKD-LAYQVVVQNTQDFADRIE-EVEVVKGDLYTPYIDKAEETVAELTYQKAFEIYGNPLPDIIDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVNRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPMPPHYVCPSCQHSEFITDGSVGSGYDLPNKPCPKCGTPYQKDGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGDDQPSAHLDVRDIFGDEYAFRAGTVGTVAEKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVDRLAAGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTASWQTTHFNFHDIDENVLKLDILGHDDPTMIRKLQDLSGIDPITIPADDPGVMALFSGTEVLGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVNETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKEGIATLKTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNGYIDAMRENNVPDWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVLMALRVAYFKVHHPIMYYCAYFSIRAKAFELKTMSGGLDAVKARMEDITIKRKNNEA----TNVENDLFTTLEIVNEMLERGFKFGKLDLYKSDAIEFQIKGDTLIPPFIALEGLGENVAKQIVKARQEGEFLSKMELRKRGGASSTLVEKMDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1462
>gi|50915026|ref|YP_060998.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus pyogenes MGAS10394] >gi|73919253|sp|Q5X9U8|DPO3_STRP6 DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|50904100|gb|AAT87815.1| DNA polymerase III alpha subunit [Streptococcus pyogenes MGAS10394] (1465 aa)
Score = 2331, Expect = 0.0e+00, Identities = 510/1302 (39%), Positives = 804/1302 (61%)
 Q:  156 FLNDYGFSKHHLSYILDE--------KTIDIISDH-------------KNKIQEKIKNEITEVKRSSNA-------KKTDSSFTYKFRKSV------TGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      F+N+ F +HL ++ +     TID++SD       + + EK  + E ++S A       F YK R +     +T + ++ E   EG +F +++ T+TG I + +TDY+ S ++       + +G W++ + +I+ + + + +T ++++   KE + H+  +   KR E  HTNM+ + L ++ L  +++ G+ +VAITD N Q+FP Y+ A+K + +KAI+G++ NI++ +PI + D + +ATYV+FD+ETTGLS  + +I+ A K KG VE  FI+P  +S   +T I+++ ++ A +  L  +DF DS+L+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++++ D  H A+ DAE  LL I+ + + ++  IK L ++N++L +  ++ R  T+Y +N+ ++N++KL+S S  F+G P++   +   ++ + ++GE+F+A ++    D+ K YDFI I P +  + RE+ K + IE I+ +I++ + NK V+AT + +YL  +E+Y + V +  G  NR   E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL  L  +VV N+  A I+ ++ +K L++P+I+ A + + +L YQK++ I+G+ + + + RI++E++S++ NG+A+IY S +LV +S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNP+ PHY+C +C++ F + +V SG+DLP  CPKC + + DG +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FG+E FRAGT+ T AEKTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A   VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T W TTH F + +++LK DILGHD+PT+++ L + + ++ TIP D VM LF+ T+ L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI+E  T+ VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y  + +NN+P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+ +Y +YFSIR K F++K++ G  + ++ +I K N +   N E DL  E+ E+L RG+KF +DL KS A +F ++GD LIPPF A++GLG++VA IVKAR+E F SK + +KR  ++T ++ M+E+ I ++ ED+Q+SLF+
 S:  131 FVNNDHFRNNHLPNLVKQFEAFGFGTLTIDMVSDQEMTEHLTKNFVSSRQALVEKAVQDNLEAQKSLEAMMPPVEEATPAPKFDYKERAAKRQAGFEKATITPMIEIETEENRIVFEGMVFDVERKTTRTGRHIINFKMTDYTSSFALQKWAKDDEELRKFDMIAKGAWLRVQGNIETNPFTKS-LTMNVQQV------KEIVHHERKDLMPEGQKRVEFHAHTNMSTMDALPTVESLIDMAAKWGHKAVAITDHANVQSFPHGYHRARK-AGIKAIFGLEANIVEDKVPISYDPVDMDLHEATYVVFDVETTGLSAMNNDLIQIAASKMFKGNIVEQFDEFIDPGHPLSAFTTELTGITDKHLQGAKPLVTVLKAFQDFCKDSILVAHNA-SFDVGFMNANYERHDLPKITQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFQVSLD--HHHMANYDAEATGRLLFIFLK--DAREKHGIKNLLQLNTDLVAEDSYKKARIKHATIYVQNQVGLKNMFKLVSLSNIKYFEGIPRIPRTVLDAHREGLLLGTACSDGEVFDAVLTKGIDAAVDLAK-YYDFIEIMPPAIYQPLVVRELIKDQAGIEQVIRDLIEVGKRANKPVLATGNVHYLEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGRGEGAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGKD-LAYQVVVENTQDFADRIE-EVEVVKGDLYTPYIDKAEETVAELTYQKAFEIYGNPLPDIIDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVNRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPMPPHYVCPSCQHSEFITDGSVGSGYDLPNKPCPKCGTPYQKDGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGDDQPSAHLDVRDIFGDEYAFRAGTVGTVAEKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVERLAAGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTASWQTTHFNFHDIDENVLKLDILGHDDPTMIRKLQDLSGIDPITIPADDPGVMALFSGTEVLGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVNETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKEGIATLKTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNGYIDAMRENNVPDWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVLMALRVAYFKVHHPIMYYCAYFSIRAKAFELKTMSGGLDAVKARMEDITIKRKNNEA----TNVENDLFTTLEIVNEMLERGFKFGKLDLYKSDAIEFQIKGDTLIPPFIALEGLGENVAKQIVKARQEGEFLSKMELRKRGGASSTLVEKMDEMSILGNMPEDNQLSLFD 1462
>gi|90961543|ref|YP_535459.1| DNA polymerase III PolC [Lactobacillus salivarius UCC118] >gi|122449173|sp|Q1WUF9|DPO3_LACS1 DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|90820737|gb|ABD99376.1| DNA polymerase III alpha subunit [Lactobacillus salivarius UCC118] (1444 aa)
Score = 2330, Expect = 0.0e+00, Identities = 526/1338 (39%), Positives = 817/1338 (61%)
 Q:  119 YNMGIKKPIISE-NAIFLHYLEND------QEKCIKKYLEH-----FRKFLNDYGFSKHHLSYILDE-KTIDIISDHK-----------NKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGD--VTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNL-QNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVD--SGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVE--GDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +N GI+  I E +  + YL+N+   + + +K++L      + GF K ++ ++DE K +II + K      K E IK + +E + S A+    + K ++ D +T++ ++ E ++ T++G +F +  ++G ++  VTDY+ S V+K   + ++ +  + GVW+K + S+Q D Y + +  +  I + ++  +N  KR EL H+NM+ +  +I E  ++E G+ ++AITD  Q FP+ +  +K + +K +YGV+ NI+D +PI N   + DATYVIFD ETTGLS YDK+IE A+K KG +++ + FI+P  +S   +T I+++ V+ +  +E   K+F D +++ HN  FD+ F+N  E + M++I+ P IDTL ++R + ++ G L +A+K I +  HRA DAE  I+ ML++ + + I  ++ N ++ +ND + +  I +  EG ++NL+KL S S+  F  P+V   ++  IV ++ +GE+F A M   + +  + YD++ +   +  + +E+ K  +E+ I ++K+A++ +K +VAT D +++N+ D +Y ++ ++++   NRL K    LP +FRTTDE+ +EFSFL + +  +IVVTN N +  I + I P+K+ L++P +EGA  + L  ++++ +GD +  V+ R+D+E+ SVI NG+++IY S LV +S DGY+VGSRGSVGSS+ A + ITEVNPL PHY C CK+ +F + + SG+DLP+ +CP C ++L DG +IPFETF+GFKG+K+PDIDLNFS YQ AH++ K +FGE V+RAGTI T A+KTAYGYVK+Y E  + N R AEI R+AK  VKRTTGQHP GI+VVP  D+YDFTP YPADD T W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D VM LF+ TD L +  I   TG+ G+PEFGT FV+ ML T P+ F++L++ISGLSHGT+VW NA+ LI+  +T+ DVI CRDDIM+ LI G+  AFKIME VRKG+G+ +E+Q +  ++P WYI +C KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+YYPL +YA+YFS+R  FD+ S+ G+ + N + I K   T   KE +L+ + E+A E+L RG+ F+ +D+ KS A ++ ++ G L+ PF+AI GLG +VA IV AREE+ F SKED KR KV+ + + M E +  L +++Q+SLF
 S:  102 FNSGIQSSFIQELSRSKVPYLDNNRVILLAENEIVKRFLVDQALGPLESTYHKIGFPKFSVNTLVDETKAQEIIENIKEQKAKSDAELAQKAVEAIKKQ-SEQREKSKAEVPSIEGPVQLGKKISPDQEITQMINITEEERSVTVQGYVFDKEVRELRSGRKLLILEVTDYTASFVVKKFSRTEEDEAMFDAINSGVWIKVRGSVQEDNYMRDLVINAYDLNEIKHESRKDTAPENE--KRVELHLHSNMSMMDATNSITEYVSKAAEWGHKAIAITDHGTLQAFPEAHAAGQK-NNVKILYGVEANIVDDGVPIAYNEQHKNLRDATYVIFDTETTGLSAQYDKVIELAAVKMEKGNVIDTFEEFIDPGHPLSQTTINLTSITDDMVRGSKSEEEVFRLFKEFCKDCIIVGHNA-TFDVDFMNTGYERHNMEMIQEPWIDTLPLARYLYPEMKGFRLNTLAKKLNIKLE--HHHRAIYDAEATGFIYYAMLKDAEEKQILYHDDFNKHVGENDAYKHEHPSHAIILAKTQEG-LKNLFKLTSESMVKYFYRVPRVPRSILEKYREGLIVGSACADGEVFTAMMQKGYTIAKQK-AEFYDYLEVQPKPLYEPLLEQELVKDNDNLEEIITNMVKLAHELDKPIVATGDVHFMNKEDAIYRKILIHSQAGANPLNRLKK-------LPDAHFRTTDEMLEEFSFLGEDI-AKEIVVTNPNKLVDEI-SEITPVKDKLYTPKMEGAEQDIHDLTMNRAHAWYGDTLPEIVQKRLDKELKSVIGNGFSVIYLISQKLVYKSNKDGYLVGSRGSVGSSLVATMTGITEVNPLPPHYRCPKCKWTHFYEKGEYGSGYDLPDKDCPNCGTELIKDGQDIPFETFLGFKGNKVPDIDLNFSGDYQPIAHNYTKVLFGENNVYRAGTIGTVADKTAYGYVKAY-ERDTEQNFRGAEIDRLAKGATGVKRTTGQHPAGILVVPDYMDIYDFTPIQYPADDLTAAWRTTHFDFHSIHDNILKLDILGHDDPTMIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPGVMALFSGTDILGVTPEEIQS--STGTLGVPEFGTRFVRGMLEETHPKTFAELLKISGLSHGTDVWLGNAEELIKNGTVTMPDVIGCRDDIMMDLIHMGVESDKAFKIMEHVRKGRGIPDEWQADMRAADVPEWYIGACLKIKYMFPKAHAAAYVLMALRIAYFKVYYPLVYYAAYFSVRADDFDLVSMSRGKEAVKNAMELINSKGNEATT------KEKNLLTVLEIANEMLERGFDFSMVDINKSDAQNWTIQEDGRTLLAPFTAIPGLGLNVAKQIVAAREEQEFISKEDLSKRGKVSQSLIDFMTENHVLDDLPDENQLSLF 1444
>gi|193216948|ref|YP_002000190.1| DNA polymerase III subunit alpha [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] >gi|193002271|gb|ACF07486.1| DNA polymerase III subunit alpha [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] (1438 aa)
Score = 2329, Expect = 0.0e+00, Identities = 531/1311 (40%), Positives = 808/1311 (61%)
 Q:  146 IKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKN-EITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDIT--GLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNA-NDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRM-LENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKD--KYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKN--VDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNAR---NAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLV--EGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +KK  + ++ L + GF + +  + E+ D    KI+ ++N + + + ++N  + S+ Y+ K+  ++  S L    T++GE+F ID   +G + + ++DY+++I+IK L  + N+++   E V V K++  D Y  I  G + I I+++ + + DN  KR E  +NM+ +G+ +   K +  G+ ++AITD + Q+FP+FYN KK  + IYG  + I +     D +S TYV+FD+ETTGLSP +++IIEFGA   G+ ES Q FI P + I  I ITKI++ V +  +E + KI D + + + +AHN KFD+    + +D K  ID+L I+R + ++  + L ++A+K+ + Y  +AHRAD DA L N+W M L+ + ++I+T NE+ + + +D L +   + V KN+ ++ L+K+IS SLT ++ GGP+++ + + E +  ++ S  G ++E AM+ T  E+I+K  YD+I    F +  +   ++ A K +++ A K K +A SD Y+ +  + +R+YVNA LGG ++ L KY E+ T P + + TT ++KDEF FLND L+N+IVV N++ +A I  I+ IK+ L+ P + +++KLK+++YQ +  +G+ ++ + +RI++E+ +  GY++IYW SH LVK+S DGY+VGSRGSVGSS+ A L ITEVNPL+PHY+C CK+F + ++ + SG+DLP+ CPKC + + DGH+IPFETF+GF+ +K+PDIDLNFS YQ  H+++K +FGE  FRAGTI+T A KTAYG+ + Y EE  ++    + +A K E VKRTTGQHPGGI+++P  DV DFTP NYPA+D T W TTH F S+HD++LK D+LGHD+PT+++ML + T +A IP FD VM LF+ST+++KI NP    TG+ G+PEFGT FV+ ML  KP+ F+DLI +SGLSHGT+VW+ NA+ LI++ G + D + CRDDIM LI+ I + AF+IME VRKGKGL+E + +L  N+P WYIES KI Y+FPKAHATAYVIMAW+IAW+K YYPL FYAS++S R  DIK + +G+ + NK+ E+K++ +  K + KE +LIPI E+ EL RG+K N+ + KS A ++V E  LIPPF ++GLG++VA SI++AR E F S EDF+KRTKV +   ++ LGI  L+E +Q SLF
 S:  133 LKKLENNLKESLENIGFGFYKIKLKIIEE--DTKKRRAKKIEAVVENFDKFKKEEANNTPSSTSNQPYRRSKAKAIEMDIKSALNSYADLITLKGEVFSIDVRKFSSGKSMASFGLSDYNEAIIIKVLL--EDNEELKITNGETVIVTGKLTD--DQYSKTKIVFCGSTKNI-IVTEGLQRLSDDNEENKRIEFALRSNMSTQDGISSPSAYLKAAKHFGHRAIAITDLDDVQSFPEFYNATKKDKSVVPIYGATISSISSDNGFFYGTPADFDLSSQTYVVFDLETTGLSPRFNEIIEFGASIIENGIIKESHQFFIKPTKPIPPSITEITKITDNTVANGYSQEEGVRKIYDILKNRICVAHNA-KFDINVCKENFLKYGLDNSKIIGIDSLAIARFLIDEAKSYRLEIVAKKFNVYYARNEAHRADYDANVLANVWILMILKLAREKNIRTANELAA-VNDDKLFAKKFPREVRVIAKNQKGLKKLFKIISKSLTDDYHGGPRLFIDKW-EHDEDLLLGTSTNAGWVWEEAMTGTD---ENILKALAPYDYIEFPPISTFNYIYKDDSITLEQVQFAYKDLLEKAKKLGKLCIAVSDARYIYDYQSLIYRIYVNAPTLGGGQHWLKKYREIAT--PDFKYLTTRQMKDEFKFLNDGTLINEIVVDNTHKLAEQITPKIEVIKDKLYFPTFDDSANKLKEVVYQTAKERYGNNIDEKILSRIEKELGPITKYGYSVIYWISHKLVKRSNQDGYLVGSRGSVGSSIVANLAGITEVNPLKPHYLCEKCKHFEWSEDPHIFSGWDLPDKKCPKCATIMLKDGHDIPFETFLGFEANKVPDIDLNFSGEYQVTIHNYVKELFGEAHTFRAGTIATIASKTAYGFCRKYDEEIHSLHEEPWTRTFLDFLASKTEGVKRTTGQHPGGIIIIPKEFDVEDFTPVNYPANDITSAWKTTHFDFTSIHDNVLKLDLLGHDDPTVIRMLEDLTKTDAKKIPKFDEKVMSLFSSTEAIKI-NPSEISNETTGAYGLPEFGTTFVRRMLKTAKPKSFNDLILMSGLSHGTDVWSGNAEELIKQ-GKKLQDCVCCRDDIMRDLINWNIDHLEAFEIMEKVRKGKGLSEYQESLLQSKNVPIWYIESLKKIKYMFPKAHATAYVIMAWRIAWYKFYYPLQFYASFYSTRPDAIDIKVMSDGKDAVDNKLLELKKR--SDSKKEPLSTKETNLIPILEITQELYARGFKITNVHISKSKAARWIVDIENKALIPPFVVVEGLGETVADSIIQARNEHEFLSVEDFEKRTKVNSKIASQLKLLGILDELDETNQNSLF 1438
>gi|642270|emb|CAA88043.1| DNA polymerase III [Staphylococcus aureus] (1415 aa)
Score = 2327, Expect = 0.0e+00, Identities = 508/1227 (41%), Positives = 767/1227 (62%)
 Q:  231 EMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKE---GVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRG-WIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCK---YFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      E K A IEG IF I+  K+G I + VTDY+DS+V+K +F +K NKD L  K  G WV+A+ I+ D +  I L+ +S I + K+ + D A KR E  HT M+ +G+ NI  K +++ G+ ++A+TD  Q FPD + A+K+ +K IYG++ ++D +PI   D + DATYV+FD+ETTGLS YDKIIE A+K H G ++ + F NP E++S+ I +T I+++ + DA +I+E L + K+++GD++ +AHN  FD+ F++  E    N +IDTL++SR IN +  H L +A+KY ++  TQ HRA D E  I+ +M++ K  +  NEIN L N+  +R R S +T+ +N+ ++NL+K++S SL  F  P++   +E+  +V + EGE+F A M  Q +E I K YDFI I P +  I RE+ +  + + +R+I  +   V+AT + +YL E D + ++ + A  G  NR    + LP+ +FRTTDE+ +EF FL +  ++IVV N+N +A I+ + PIK+ L++P +EGA++++++L Y + ++G+ +  V R+++E+ S+I NG+A+IY S LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHYIC NCK  +FN + +V SGFDLP+ C C + L +G +IPFE F+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH++ K +FGE++VFRAGTI T AEKTA+GYVK Y + + ++ R AEI R+ K            D+YDFTP YPADD+  W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D +VM +F++ +SL +  I + KTG+ G+P    ++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI+   +S VI CRDDIMVYL+ G+ P +AFKIME VRKGKGL EE + + +N +P WY++SC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK+++PL++YASYF+IR  FD+ +++ ++ I N + ++ + +   + KE D++ + E+ E+ RGY+  I L+KS A +F++EGD LIPPF ++ GLG++VA IV+AR++ F SKED K+ +  ++ ++ELG  +L + Q+S+F+
 S:  235 EFKVA-IEGVIFDINLKELKSGRHIVEIKVTDYTDSLVLK-MFTRK-NKDDLEHFKALSVGKWVRAQGRIEEDTF----IRDLVMMMSDIEEIKKATKKDKAEEKRVEFHLHTAMSQMDGIPNIGAYVKQAADWGHPAIAVTDHNVVQAFPDAHAAAEKHG-IKMIYGMEGMLVDDGVPIAYKPQDVVLKDATYVVFDVETTGLSNQYDKIIELAAVKVHNGEIIDKFERFSNPHERLSETIINLTHITDDMLVDAPEIEEVLTEFKEWVGDAIFVAHNA-SFDMGFIDTGYERLGFGPSTNGVIDTLELSRTINTEYGKHGLNFLAKKYGVEL--TQHHRAIYDTEATAYIFIKMVQQMKELGVLNHNEINKKLSNEDAYKRARPSHVTLIVQNQQGLKNLFKIVSASLVKYFYRTPRIPRSLLDEYREGLLVGTACDEGELFTAVMQKDQSQVEKIAK-YYDFIEIQPPALYQDLIDRELIRDTETLHEIYQRLIHAGDTAGIPVIATGNAHYLFEHDGIARKILI-ASQPGNPLNR--------STLPEAHFRTTDEMLNEFHFLGEEK-AHEIVVKNTNELADRIE-RVVPIKDELYTPRMEGANEEIRELSYANARKLYGEDLPQIVIDRLEKELKSIIGNGFAVIYLISQRLVKKSLDDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYICPNCKTSEFFN-DGSVGSGFDLPDKTCETCGAPLIKEGQDIPFEKFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPNAHNYTKVLFGEDKVFRAGTIGTVAEKTAFGYVKGYLND-QGIHKRGAEIDRLVKGY--------------------MDIYDFTPIQYPADDQNSAWMTTHFDFHSIHDNVLKLDILGHDDPTMIRMLQDLSGIDPKTIPVDDKEVMQIFSTPESLGVTEDEI--LCKTGTFGVPN-SDRIRRQMLEDTKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAQELIKTGICDLSSVIGCRDDIMVYLMYAGLEPSMAFKIMESVRKGKGLTEEMIETMKENEVPDWYLDSCLKIKYIFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHHPLYYYASYFTIRASDFDLITMIKDKTSIRNTVKDMYSRYMD------LGKKEKDVLTVLEIMNEMAHRGYRMQPISLEKSQAFEFIIEGDTLIPPFISVPGLGENVAKRIVEARDDGPFLSKEDLNKKAGLYQKIIEYLDELGSLPNLPDKAQLSIFD 1414
>gi|116629466|ref|YP_814638.1| DNA polymerase III, alpha subunit ( type) [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] >gi|116095048|gb|ABJ60200.1| DNA polymerase III catalytic subunit, PolC type [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] (1432 aa)
Score = 2324, Expect = 0.0e+00, Identities = 552/1385 (39%), Positives = 821/1385 (59%)
 Q:  72 VLFNLVFNYDTYNQEDILNYLIY-----FVNHNIEQKQKGTSEK---KELLYVLKYNMGIKKPIISENAIFLH----YLENDQ---------------EKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTID--------IISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLE--NQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDK---YDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVD--SGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNN-IPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDY-LIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      V F+  +++TY   LN LI+   FVN + + K S K  +  Y ++ + +K P + E  FL   YLE ++        E+ + +  FR+  YGF   + +DE ID    + + H++ +QE + + E K+  K T    +K+   ++ DL    IEG IF D  K+G I+  +TDY+DSI K   K  D L E+K GVW + +   D Y++ D+  I + +I    +++  KR EL HTNM+ +   + K + + G ++AITD + Q FP+ Y+   K+K +YG + N+ID + +VLN +  D YVIFD+ETTGLS YD IIE GA+K  G +E  FINP  +SD  +T I++E V A  K+ + K KDF GD L HN ++FD+ F+N L  +D I P++DTL++SR ++ +  H+L +A+KY + +  HRA++DAE  + ++L+ N + +  L ++N  +  + +R + S ++V  N+ ++N+YKL+S + T F  P+    +++  + +  +G++F + M  Q  D ++K  YD++ + P +  I ++ K  + + I+ I K+ + NK VVAT D++Y+  + +Y ++ + A+   RN+     LP +F +T E+ D FSFL + V  +IV+ N+N +A I+ I PIK L+ PHIE A ++K L Y K+Y ++G +  V+ RI+ E++S+I NGYA+IY S LV +S DGY+VGSRGSVGSS+ A + ITEVNPL PHY C CKY F +N + SG+DLP+ NCPKC + L DG +IPF TF+GF GDK+PDIDLNFS YQ AH++I+ MFG + FRAGTI+T A+KTAYGYVK Y E+ +++ RNAE+ R+A   VKRTTGQHP GIVVVP  D+YDFTP YPADD + W TTH F S+HD++LKFDILGHD+PT+++ML + + ++ TIP D VM LF+S  L +  I  KTG+ G+PEFGT FV+ ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI   + +VI CRD+IM+ LI G+ P +AF ME VR GKG+++E ++L N+ IP WYI SC KI Y+FPKAHATAY++MA +IAWFK+YYP+ +YASYFS+R +FD+ ++ +G++ +  + EI++K +   V K+ L+ + E+A E L RG K  +D+ +S A DF + D+ ++ PF+A+ GLGD+ A IV AR E+ F SKED  R KV+ T M+ E G+  + + +Q+SLF
 S:  48 VFFDTPLDFETYRS---LNELIHQTFEPFVNVELIVRTKDGSSKNLPEYWTYAIQNSTNLK-PAVRE---FLQGQAPYLEKEKWLIPTQNNVVNGLLSEQVLAELNSEFRR----YGFFNIKFTTKVDETNIDENLKSLEQVQAQHESAMQEFYEKQPAEPKKKMPVKSTRMGSNKVDKKA---KFIQIKDLEDGSGNVAIEGHIFNTDIHELKSGSVIFTGEITDYTDSISFKKFVSDKEQIDYLKEIKPGVWARMQGYAADDQYQH-DVVFNIRNLELIEHKGREEKYEGEE-KRVELHLHTNMSQLDATSTASDFIKTAKKFGQKAIAITDHADVQAFPEAYHTGAS-EKMKILYGYEANMIDDHALLVLNPTEMDYRDREYVIFDVETTGLSSVYDTIIEIGAVKMKNGEVLERFDEFINPHHPLSDTTINLTSITDEMVGAADDEKDVIKKFKDFYGDRPLCGHN-VQFDVGFVNAALRRAGLDEISQPVVDTLEVSRLLHPEQTRHTLDSLAKKYNVVLE--HHHRANQDAEATGYLMFKLLDAFNARFHE-ADLGKMNDYAKYGQVYKRAKPSHMSVLALNQEGLKNMYKLVSLASTKYFYRIPRTPKSELRKYHKGLLFGSGCWQGDVFISMM----QKGYDEAREKARFYDYLEVQPPAAYQTLIDDDLIKDEDELHEIIQNIYKLGKELNKPVVATGDSHYVEPHEAIYRKILLAAQKSNPNRNK---------KLPDLHFYSTQEMLDAFSFLGEDV-AKEIVIENTNKLADQIE-EIAPIKSGLYPPHIENADQEMKDLTYNKAYELYGKPLPKIVEDRIELELNSIISNGYAVIYLISQRLVAKSNKDGYLVGSRGSVGSSLVATMSGITEVNPLAPHYRCPKCKYSKFFENGEYGSGYDLPDKNCPKCGTPLVKDGQDIPFATFLGFHGDKVPDIDLNFSGDYQPVAHNYIRVMFGPDNSFRAGTIATVADKTAYGYVKHY-EDENELHLRNAELDRLAAGASGVKRTTGQHPAGIVVVPDDMDIYDFTPVQYPADDLSAAWLTTHFDFHSIHDNILKFDILGHDDPTMIRMLQDLSGIDPLTIPPDDPGVMSLFSSPKILGVTPEQIQS--KTGTLGVPEFGTKFVRGMLEETKPTTFSELLQISGLSHGTDVWLGNAEDLINNGTCKLKNVIGCRDNIMMDLIHWGVKPEVAFFTMESVRHGKGISDENMEILKKNDKIPDWYIPSCLKIKYMFPKAHATAYILMALRIAWFKVYYPVIYYASYFSVRADLFDLVAMSHGKNTVKAAMKEIQDKGMD------VSAKDKSLLTVLEIANECLERGIKIKMVDVNESEAMDFKIIDDHTILAPFNAVPGLGDNAAKQIVAARAEQKFLSKEDLATRGKVSQTIMEYFENNGVLEGMPDQNQLSLF 1432
>gi|42519364|ref|NP_965294.1| DNA polymerase III alpha subunit [Lactobacillus johnsonii NCC 533] >gi|41583652|gb|AAS09260.1| DNA polymerase III alpha subunit [Lactobacillus johnsonii NCC 533] (1432 aa)
Score = 2315, Expect = 0.0e+00, Identities = 551/1385 (39%), Positives = 824/1385 (59%)
 Q:  72 VLFNLVFNYDTYNQEDILNYLIY-----FVNHNIEQKQKGTSEKK---ELLYVLKYNMGIKKPIISENAIFLH----YLEND------QEKCI-----KKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDI--------ISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLE--NQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDK---YDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVD--SGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNN-IPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDY-LIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      V F+  +++TY   LN LI+   FVN + + + S KK   Y ++ + +K P + E  FL   YLE +   Q + +   ++ L  K  YGF   + +DE ID     + H++ +QE + + E K+  K T    +K+   ++ DL    IEG IF D  K+G I+  +TDY+DSI K   K  D L +K GVW + +   D Y++ D+  I + +I    +++  KR EL HTNM+ +   + K + + G ++AITD + Q+FP+ Y+   K+K +YG + N+ID + +VLN +  + YVIFD+ETTGLS YD IIE GA+K  G +E  FINP  +SD  +T I++E V A  K+ + K K+F GD L HN ++FD+ F+N L  ++ I P++DTL++SR ++ +  H+L +A+KY + +  HRA++DAE  + ++L+ N++ +  L ++N  +  + +R + S ++V  N+ ++N+YKL+S + T F  P+    +++  + +  +G++F + M  Q  D ++K  YD++ + P +  I ++ K  + + I+ I K+ + NK VVATSD++Y+  + +Y ++ + A+  G NR    N LP +F +T E+ D FSFL + V  +IV+ N+N +A I+ I PIK L+ PHIE A ++K L Y K+Y ++G +  V+ RI+ E++S+I NGYA+IY S LV +S DGY+VGSRGSVGSS+ A + ITEVNPL PHY C NCKY F +N + SG+DLP+ CPKC + L DG +IPF TF+GF GDK+PDIDLNFS YQ AH++I+ MFG + FRAGTI+T A+KTAYGYVK Y E+ +++ R AE+ R+A   VKRTTGQHP GIVVVP  D+YDFTP YPADD + W TTH F S+HD++LKFDILGHD+PT+++ML + + V+ TIP D VM LF+S + L + + I  KTG+ G+PEFGT FV+ ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI   + +VI CRD+IM+ LI G+ P +AF ME VR G+G+++E ++L N+ IP WYI SC KI Y+FPKAHATAY++MA +IAWFK+YYP+ +YASYFS+R +FD+ ++ +G++ +  + EI++K +   V K+ L+ + E+A E L RG K  +D+ +S ATDF + D+ ++ PF+A+ GLGD+ A IV AR E+ F SKED  R KV+ T M+ E G+  + + +Q+SLF
 S:  48 VFFDTPLDFETYRS---LNELIHETFEPFVNVELLVQTRDGSSKKLPAYWTYAIQNSTNLK-PAVRE---FLQGQAPYLEKEKWLIPTQNQVVNGLLSEQVLAELNKEFRRYGFFNIKFTTKVDETNIDENLRSLEQEQAQHESAMQEFYEKQPAEPKKKMPVKSTRMGNKKVDKKA---KFIQIKDLEDGSGNVAIEGHIFNTDIHELKSGSVIFTGEITDYTDSISFKKFVSDKDQIDYLKGIKPGVWARMQGYAADDQYQH-DVVFNIRNLELIEHKGREEKYEGEK-KRVELHLHTNMSQLDATSTASDFIKTAKKFGQKAIAITDHADVQSFPEAYHTGAS-EKMKILYGYEANMIDDHALLVLNPTEMDYRNREYVIFDVETTGLSSVYDTIIEIGAVKMKNGEVLERFDEFINPHHPLSDTTINLTSITDEMVGAADDEKDVIKKFKEFYGDRPLCGHN-VQFDVGFVNAALRRAGLEEITQPVVDTLEVSRLLHPEQTRHTLDSLAKKYNVVLE--HHHRANQDAEATGYLMFKLLDAFNERFHE-ADLGKMNDYAKYGQVYKRAKPSHMSVLALNQEGLKNMYKLVSLASTKYFYRIPRTPKSELRKYHKGLLFGSGCWQGDVFISMM----QKGYDEAREKARFYDYLEVQPPAAYQTLIEDDLIKDEDELHEIIQNIYKLGKELNKPVVATSDSHYVEPHEAIYRKILLAAQ--KGNSNR-------NKNLPDLHFYSTQEMLDAFSFLGEDV-AKEIVIDNTNKLADQIE-EIAPIKSGLYPPHIENADQEMKDLTYNKAYELYGKPLPKIVEDRIELELNSIISNGYAVIYLISQRLVAKSNKDGYLVGSRGSVGSSLVATMSGITEVNPLAPHYRCPNCKYSKFFENGEYGSGYDLPDKECPKCGTPLVKDGQDIPFATFLGFHGDKVPDIDLNFSGDYQPVAHNYIRVMFGPDNSFRAGTIATVADKTAYGYVKHY-EDENELHLRKAELDRLAAGASGVKRTTGQHPAGIVVVPDDMDIYDFTPVQYPADDLSAAWLTTHFDFHSIHDNILKFDILGHDDPTMIRMLQDLSGVDPLTIPPDDPGVMSLFSSPEILGVTSEQIQS--KTGTLGVPEFGTKFVRGMLEETKPTTFSELLQISGLSHGTDVWLGNAEDLINNGTCKLKNVIGCRDNIMMDLIHWGVKPEVAFFTMESVRHGRGISDENMEILKKNDKIPDWYIPSCLKIKYMFPKAHATAYILMALRIAWFKVYYPVIYYASYFSVRADLFDLVAMSHGKNTVKAAMKEIQDKGMD------VSAKDKSLLTVLEIANECLERGIKIKMVDVNESEATDFKIIDDHTILAPFNAVPGLGDNAAKQIVAARAEQKFLSKEDLATRGKVSQTIMEYFENNGVLEGMPDQNQLSLF 1432
>gi|192812883|ref|ZP_03041549.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Geobacillus sp. Y412MC10] >gi|192798211|gb|EDV74725.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Geobacillus sp. Y412MC10] (1438 aa)
Score = 2313, Expect = 0.0e+00, Identities = 502/1226 (40%), Positives = 759/1226 (61%)
 Q:  231 EMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGK-KINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMY-ENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLEN-QKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKR-GWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVL-PKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTN--CKY--FNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDK-GITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEK--MANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      E K TI+G IF +D+  + G ++ + +TD+SDS+ +K +FGK K + VLS L+ G WVKA+ ++ D + + ++ + +++ + P  R DNA KR E  HT M+ + + I  K ++ G+ ++A++D  Q +PD  AKK+ +K +YG++ N+++ + IV A  ++S ATYV+FDIETTGLS  +KIIE A+K H+G ++   F+NP E+I  I +T I+++ VKDA +++ L + +F+GD VL+AHN +FD+ F+  L+  MD ++NP +DTL+++R ++ + H L +A KYK+ +  HRA D  L I  +L + K + +K L+ +N + D   R   +Y N  +NLYKL+S S T F  P +   E + +V +  +GE FE ++ T++ E+I  YD + I   ++H + + +   I+ AI ++++I K NK V+AT + +YL  D+++ + ++     + ++ L + P +FRTT+E+ EF FL    ++VVTN++ +A  + +++  + L +P +EGA ++++  Y + SI+G+ +  V AR+++E+ +I G++ Y S LVK+S DGY+VGSRGSVGSSV A + I+EVNPL HYIC N CK+ + + +V SGFDLP+ CP+C + +KG+G +IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH+F K MFGE+ VFRAGTI T AEKTA+G+ K Y EE   R AE+ R+A C VKR+TGQHPGGIVVVP  +V + TP YPADD  +W TTH + +  +LLK DILGHD+PT+++ML + T V+ TIP D VM +FNST++L +K  I  + T  G+PE GT FV++ML+ ++P F+DL++ISGLSHGT VW NA+ LI+   I VI CRDDIM++LI K G+  +AFKI E VRKG+GL++E+  +  +P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYVI A + A+FK+YYP+ +YA+YFS+R + FDI+  G  I +I EI++  A+PK K     ++PI E+ALE+ RG+ F NIDL +S A F V+GD LIPPFSA+ G+GD+ A +I ARE  F S EDF++++K + T ++++ ++G  L E +Q+SLF
 S:  233 EEKKITIQGTIFGLDRKELRNGSTLFTFNLTDFSDSLQMK-MFGKTKDDLKVLSLLENGKWVKARGRVEYDRFMQVPELVMIPSDLNEVKAPPS--RKDNAAEKRVEFHLHTTMSTMDAVTPIDRYIKTAAAWGHKAIAVSDHGGVQCYPDAAKNAKKHG-IKMMYGIEANVVNDAVNIVEQAQPIELSSATYVVFDIETTGLSITANKIIELAAVKMHEGKEIGRYATFVNPHERIPYHIQQLTNINDDMVKDAPELEPVLKEFVEFVGDGVLVAHNA-RFDMGFIQAALKNAGMDTLENPYLDTLELARLVHPGLKNHRLNTLADKYKVLLE--SHHRAIDDTIALAGILNGLLSDVDKTKGVKMLDRLNDYVGMDL--SNTRPFHCGIYALNMTGKKNLYKLVSMSHTEYFKRVPCIPKSKLQEMRDGLLVLSGCEKGEFFETVLNKTEEEAEEI-AGFYDVLEIQPLTMYMHLVDKGLVGSPEEIKTAISKVVRIGEKLNKPVIATGNVHYLEPRDKLFRDITIHG---------ITGFSPLKDMRKPDAHFRTTEEMLQEFEFLGQDKCY-EVVVTNTSELADRFE-DLELFPDKLFTPILEGADEEIRNTCYDTAKSIYGENLPEVVVARLEKELEPIIRYGFSANYLISEKLVKKSNRDGYLVGSRGSVGSSVVATFLGISEVNPLPAHYICLNSDCKHSEWFLDGSVPSGFDLPDKACPECGNMMKGEGQDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEYQPHAHNFTKEMFGEKNVFRAGTIGTVAEKTAFGFAKKY-EEHNNKRWRGAELNRLASGCTGVKRSTGQHPGGIVVVPDYIEVEEITPVQYPADDVNAEWKTTHFDYHAFEANLLKLDILGHDDPTMMRMLQDLTGVDPTTIPMNDPKVMSMFNSTEALGVKPEQIRSPVAT--FGVPEMGTKFVRQMLVESQPSSFADLLQISGLSHGTGVWLGNAQELIKNGTCNIKTVIGCRDDIMLFLIYKAGMDASLAFKITESVRKGRGLSQEWIDEMKKCKVPQWYIDSCLKIQYMFPKAHAAAYVISAVRTAYFKLYYPIEYYATYFSVRAEDFDIELCCQGYEAIYRRIEEIEQLGFGASPKEKG--------MLPILEMALEMTARGFSFKNIDLYQSDALRFKVDGDSLIPPFSALAGIGDNAARNIAAAREFGEFLSIEDFQQKSKASKTAVELLTQMGCFRGLPESNQLSLF 1438
>gi|125973511|ref|YP_001037421.1| DNA polymerase III PolC [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|125713736|gb|ABN52228.1| DNA polymerase III catalytic subunit, PolC type [Clostridium thermocellum ATCC 27405] (1442 aa)
Score = 2311, Expect = 0.0e+00, Identities = 551/1441 (38%), Positives = 850/1441 (58%)
 Q:  16 LVSLENWKNHFETNCDFTITRNKQNDSINIKISFNKVLPADILIPFVDSLNLVDD--SVLFNLVFNYDTYNQEDILNY---LIYFVNHNIEQKQ------KGTSEKKELLYVLKYNMGIKKPIISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLE-HFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKT---IDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFT-YKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFL--NCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITI---GSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +++ EN + F+T   I  K++ + I I + ++PA L   S  + +  V  + FN +  +E + Y  ++Y V NI  +   K  E K+L  LK   K  I +    +EN ++C  ++ F+ F D   ++ + +E+   D + + K Q+ K+E T + SN    +  F K+  V +S++ +   ++GEI + +  K+G +Y + VTD+++S+ +K  K + V+ LKE  VK +  Q D + + +++ L +I + P + +R DNA KR EL HT M+A +G+ ++ EL K +++ G+ ++A+TD  Q +P+  AKK +K+K IYG++ ++D ++PIV +AN  + D +V+FDIETTGLS  DKI E GA+K +G V++  F+NPE I + + +T I+++ V DA I + L + +F+G S L+AHN + FD F+ N +L  +D  NP+IDTL++SR + ++ H L V+A+  + +  HRA DA+  I+ + LE  +++KT+++I + + + ++    + KN  +RNLYK++S +  F  P++ +     I+ ++  GE++ A + N +   I  YD++ I  G+  +   ++   +++ ++I+ + KYNK VVAT D ++++ DEV+ R+ + +   N+       YFRTTDE+ +EF +L    ++VVTN+N IA + + +I PI E  P IEGA ++++ L  K+ I+GD +  V+ R+++E++S+I NG++++Y + LV +S+ DGY+VGSRGSVGSS A+L+ ITEVN L PHYIC NCKY F + +  GFD+PE CP+C  LK DG++IPFETF+GF+GDK PDIDLNFS YQ AH + + +FG  V+RAGTI T AEKTAYG+VK+Y +E + + A NAEI R+ K C VKRTTGQHPGG+++VP +++Y+F P YPADD   TTH + S+  LLK DILGHD+PT++KML + T VNA TIP +  M +F+ST+ L I+  IN   G+ IPEFGT FV++ML+ TKP+ FS+LIRISGLSHGT+VW +NA+ L+   ++S+VI RDDIM+ LI G+  AFKIMEDVRKGKGL EEY++++ + +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA++IAWFK+YYP FYA+YF++R  FD  + +G+ ++ NKI E + K N   + KE + + I E+A E+ RG KF ID+ KS A F +E D L PP +A+ GLG S A SI +AR + F S +D + R KV+ T ++I+++ G  L E +QISLF
 S:  18 VINNENERELFDTARIQNINVYKKSRKLEIFIVSDTLIPAKTLDSVEQSFKKLFELEQVHLRVSFNVELSIEEALEKYWDSILYIVKKNIALCRGILSGCKWKIEDKKLYIYLK----TKGTEILKCKSCDTLIENIIKECFGLEIKVEFKDFEIDEDKINEYIEFKENEEAKIVTDTVIKNNEKTQKTEKSEKTSGESKSNVSSAGGEKSEVIFGKNFNDSVMNMSEVTQDSGRVVVKGEIIRTEARELKSGKLLYVFDVTDFTNSLTVKIFLDKDKSGSVIERLKEKANVKIRGEAQYDKF-SRELSILASDI--VEVPVQ-VRTDNAAEKRVELHLHTQMSAMDGVTSVGELIKRAAQWGHKAIAVTDHGVVQAYPEACEAAKK-NKIKVIYGIEAYLLDDSVPIVYHANGHPV-DGEFVVFDIETTGLSADKDKITEIGAVKIKEGKIVDTFSTFVNPEIPIPEFVVKLTGITDDMVSDAPTIDKVLPEFLEFVGTSPLVAHNAV-FDTGFIRHNARLINRNVD---NPVIDTLELSRQMFPELKKHKLDVVAKHLGVSLE--NHHRALDDAKACGEIFIKCLEILAEKNVKTIDDIQNVFEGCWNYQKANSYHAIILVKNYVGLRNLYKIVSKTHLEYFHKRPRLPRKLLMMHREGLILGSACEAGELYRAILENKDEDEISRIVKFYDYLEIQPLGNNRFLVES--GKVNSEEDLKNINRKIVALGEKYNKPVVATCDVHFMDPQDEVFRRILMAGQGFSDADNQ-----------APLYFRTTDEMLEEFEYLGREKCY-EVVVTNTNLIADMCE-DILPIPEGTFPPKIEGAEEEIRMLAENKAREIYGDPLPEIVEKRMEKELNSIIKNGFSVMYIIAQKLVWKSLSDGYLVGSRGSVGSSFVAYLIGITEVNSLPPHYICENCKYSEFIEDGSYGCGFDMPEKECPRCGKILKKDGYDIPFETFLGFEGDKEPDIDLNFSGEYQPIAHKYTEELFGVGHVYRAGTIGTIAEKTAYGFVKNYLDE-RGIVATNAEINRLVKGCTGVKRTTGQHPGGVMIVPQDREIYEFCPIQYPADDPDSGTITTHFDYHSISGRLLKLDILGHDDPTVIKMLEDLTGVNARTIPIGEKRTMGIFSSTEPLGIRPEDIN--CPVGTFAIPEFGTKFVRQMLVDTKPKTFSELIRISGLSHGTDVWLNNAQDLVRNNIASLSEVICTRDDIMLNLIHYGLPNKTAFKIMEDVRKGKGLKEEYEQIMREKKVPDWYIESCKKIKYMFPKAHAAAYVMMAFRIAWFKVYYPEAFYATYFTVRADEFDASMMCHGKEKVKNKIKEYELKGNN------MTQKEKNTLTILEVANEMYARGIKFLPIDIYKSDAVKFKIEKDGLRPPLNALQGLGVSAAHSIAQARNQGEFLSVDDLRIRAKVSKTVIEILQQNGCLDGLPESNQISLF 1441
>gi|118726343|ref|ZP_01574970.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Clostridium cellulolyticum H10] >gi|118664222|gb|EAV70857.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Clostridium cellulolyticum H10] (1433 aa)
Score = 2310, Expect = 0.0e+00, Identities = 506/1280 (39%), Positives = 790/1280 (61%)
 Q:  177 DIISDH---KNKIQEKIKNEITEVKRSSNA-KKTDSSFTYKFRKSVTGD---------------VTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFL--NCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDF-LRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITI---GSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      D+ DH  + + EK+KNE  V + A +   Y+F+  +GD        + K+S++ +   + GE+F+ +  + G IY + VTD++ S+ +K  KK  ++  + EGV ++ +  Q D +    I  I+  +E IRHD+A KR EL HT M++ +G+ +K+L K +++ G+ ++A+TD  Q +PD Y +KK + +K IYG++ ++D ++PIV  + + D +V+FDIETTGL+P D+I E GA+K  G V+  F+NP  I  I +T I+N+ VKDA I++ L + +FI SVL+AHN  FD+ F+ N K+  K  +KNP +DTL++ R + ++ + L ++A+ KI+ +  HRA D+   I+  L  K + K + +I +  + L+ + ++I V KN+ ++NLYK++S S    P+V +  E+  I+ ++  GE++ A ++N +   I  YD++ I  G+ + +++  ++ + ++  K+II++ ++ K VVAT D ++++ DEV+ R+ ++ +   N+       YFRTT+E+ +EFS+L +   ++V+ N+N IA +I++ I P+ E  P IEGA  ++ +  ++ I+G+ +  V R+++E++S+I NG+A++Y + LV +S++DGY+VGSRGSVGSS A + ITEVN L+PHY+C CKY F + + D GFDLPE +CP C +KLK DG++IPFETF+GF GDK PDIDLNFS YQ AH + + +FGE VFRAGTI++ AEKTAYGYVK+Y +E + +  NAEI R+ K C +KRTTGQHPGGI++VP K+++DF+P  PADD  + TTH + LH S+LK DILGHD+PT+++ML + T V+A TIP +  M LF+ST++L +K  I  +TG+ +PEFGT FV++MLL TKPQ FS+LIRISGLSHGT+VW +NA+ LI +  T+S I CRDDIM+YL+ G+ P AFKIMEDVRKGKG+ EEY+ ++ +NN+P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA++IAWFK+YYP FYA+YF++R  FD + + G+ ++ NKI E + K N   + KE +++ I E+ E+ RG F I+L S AT F +E  + PP +A+ GLG + A +I++AR+  F S ++ + R K++ + ++I+E  +  + E +Q+ LF
 S:  165 DMHVDHVIIEEYVAEKVKNEAKVVSSAITALPENQKQKKYEFKSYGSGDMPSKAVITGKPFTDSIMKISEVTPDSGKVAVAGEVFRTEYREIRGGKYIYIFDVTDFTSSVTVKMFLEKKDFGNISERITEGVCLRIRGEAQYDKFSKELA---IMAFDIVETERE-IRHDDAEEKRVELHLHTQMSSMDGVTAVKDLVKRAAQWGHKAIAVTDHGIVQAYPDAYAASKK-NNIKVIYGLECYLLDDSVPIVYGIKEHSLDD-DFVVFDIETTGLNPQQDRITEIGAVKVRNGQIVDRFSAFVNPGVSIPSFIVKLTGITNDMVKDAPPIEQVLNEFMEFIQGSVLVAHNA-NFDVGFIKHNAKIIGEK---VKNPYLDTLELCRKMFPELGRYKLNIVAKHLKIELE--NHHRAVDDSMATAKIFIHCLNELKEKGCKNIKDIQNAFDGEVNLKASSYHAIILV--KNKVGLKNLYKIVSQSHLKYLYKKPRVPKKLLMEYREGLILGSACEAGELYRAILNNKSEDEISKIVRFYDYLEIQPLGNNQFLINN--GKVSSQEELKKINKKIIRLGERHRKPVVATCDVHFMDPRDEVFRRILMSGRGFTDADNQ-----------APLYFRTTEEMLEEFSYLGEEK-AREVVIENTNLIADMIES-IAPVLEGTFPPKIEGAEQDIENMAMNRAKEIYGEELPEVVAKRLEKELNSIIKNGFAVMYLIAQKLVSKSLNDGYLVGSRGSVGSSFVANMSGITEVNSLQPHYVCEKCKYSEFILDGSYDCGFDLPEKDCPNCGNKLKKDGYDIPFETFLGFDGDKEPDIDLNFSGDYQPVAHKYTEELFGEGYVFRAGTIASVAEKTAYGYVKNYLDE-RSIVVTNAEINRLVKGCTGIKRTTGQHPGGIMIVPKDKEIFDFSPIQRPADDIKSEIITTHFDYHFLHGSILKLDILGHDDPTVIRMLEDLTGVDARTIPIGEKKTMSLFSSTEALGVKPEDIGS--ETGTFAVPEFGTKFVRQMLLDTKPQSFSELIRISGLSHGTDVWLNNAQELIRDGITTLSQSICCRDDIMIYLMHAGLPPKTAFKIMEDVRKGKGVKEEYEAIMKENNVPDWYIQSCKKIKYMFPKAHAAAYVMMAFRIAWFKVYYPEAFYATYFTVRADDFDAEMMTYGQDKVRNKIKEFEMKGNN------ITTKEKNVLTILEVVNEMYARGINFLPINLYLSEATKFRIEDKSIRPPMNALQGLGGAAAQNIIEARKNGEFLSIDELRTRAKISKSVIEILERNNVLEGMPESNQLCLF 1433
>gi|195978859|ref|YP_002124103.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] >gi|195975564|gb|ACG63090.1| DNA polymerase III PolC [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] (1465 aa)
Score = 2310, Expect = 0.0e+00, Identities = 504/1321 (38%), Positives = 805/1321 (60%)
 Q:  137 YLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDS---------------SFTYKFR---KSVTGD---VTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISI-ISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELN--TVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++ ND + K +L +    +GF + + + D++  ++DH K E + + E   N   S        SF Y+ R  + + D  +T + ++ E   EG +F +++ T+TG I + +TDY+ S ++       + +G W++ + +I   ENN T  + +++ + + K + H+  +   KR E  HTNM+ + L +++L  ++ G+ +VAITD N Q+FP Y+ A+K  +KAI+G++ NI++ +PI N   + +ATYV+FD+ETTGLS  + +I+ A K KG +E  FINP  +S   +T I++ + A I++ L  + F  ++L+AHN  FD+ F+N  +  + I P+IDTL+++R + +  H LG + +++++ +  H A+ DAE  LL I+ + E ++  I L ++N++L +  ++ R  T+Y +N+ ++N++KL+S S  F+G P++   ++   ++ + ++GE+F+A ++    D+ K YDFI I P +  + RE+ K + +E I+ +I++ + K V+AT + +Y+  D +Y + V +  G  NR   E   LP+ +FRTT+E+ D+F+FL  L ++VV N+ +A I+ ++ +K L++P+I+ A + + +L YQK+++I+G+ + + + RI++E++S++ NG+A+IY S +LV +S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNP+ PHY+C +C+  F + +V SG+DLP  CP+C + K DG +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGEE FRAGT+ T AEKTAYG+VK Y + K  +AE+ R+A   VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP +PADD T W TTH F + +++LK D+LGHD+PT+++ L + + ++ TIP D DVM LF+ T+ L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI+E  T+ VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y K + NN+P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+ +Y +YFSIR K F++K++ G + + ++  E ++N + +  N E DL  E+ E+L RG+KF +DL KS AT+F +EGD LIPPF A++GLG++VA IVKAR++ F SK + +KR  + T + M+ELGI ++ +D+Q+SLF+
 S:  131 FVNNDHFR--KNHLPNLAAQFERFGFGRLSIDMVSDQE----MTDHLTKDFETNRQALVEKAVQDNIAAQQSLEAMQPPVEETVPSPSFDYRERMAQRQASFDKAVITPMIEVDTEENRIVFEGMVFDVERKTTRTGRHIINFKMTDYTSSFAMQKWAKDDDELRKFDLIAKGAWLRVQGNI-----ENNPFT---KSLTMNVQQVKAIVHHERKDLMPEGQKRVEFHAHTNMSTMDALPTVEDLIDTAARWGHQAVAITDHANVQSFPHGYHRARKVG-IKAIFGLEANIVEDKVPISFNPVAMDLHEATYVVFDVETTGLSAMNNDLIQIAASKMFKGNIIEQFDEFINPGHPLSAFTTELTGITDNHLVGAKPIQQVLEAFQAFCQGTILVAHNA-SFDVGFMNANYDRYGLAKISQPVIDTLELARNLYPEYKRHGLGPLTKRFQVSLE--HHHMANYDAEATGRLLFIFLK--EAREKHGITNLLQLNTDLVAEDSYKKARIKHATIYVQNQLGLKNMFKLVSLSNVKYFEGVPRIPRTVLDQHREGLLLGTACSDGEVFDAVLTQGIDAAVDLAK-YYDFIEIMPPAIYQPLVVRELIKDQAGVEQIIRDLIEVGRRAEKPVLATGNVHYIEPEDAIYRDIIVRSLGQGALINRTIGRGEAAKPVPLPEAHFRTTNEMLDDFAFLGQD-LAYEVVVQNTQALADRIE-EVEVVKGDLYTPYIDKAEETVAELTYQKAFAIYGNPLPDIIDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVNRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPMPPHYVCPSCQQSEFITDGSVGSGYDLPNKACPRCGTLYKKDGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGDDQPNAHLDVRDIFGEEYAFRAGTVGTVAEKTAYGFVKGYERDYGKFYP-DAEVDRLAAGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQFPADDVTASWQTTHFNFHDIDENVLKLDVLGHDDPTMIRKLQDLSGIDPITIPADDPDVMALFSGTEVLGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVNETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKEGIATLKTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERSSYIKAMRQNNVPDWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVLMALRVAYFKVHHPIMYYCAYFSIRAKAFELKTMSGGLAAVKARM----EDISNKRKRNEASNVENDLFTTLEIVNEMLERGFKFGKLDLYKSEATEFQIEGDTLIPPFIALEGLGENVARQIVKARQDGEFLSKMELRKRGGASATLVDKMDELGILGNMPDDNQLSLFD 1462
>gi|161507686|ref|YP_001577640.1| DNA polymerase [Lactobacillus helveticus DPC 4571] >gi|160348675|gb|ABX27349.1| DNA polymerase [Lactobacillus helveticus DPC 4571] (1438 aa)
Score = 2308, Expect = 0.0e+00, Identities = 517/1310 (39%), Positives = 779/1310 (59%)
 Q:  147 KKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTI--------DIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSS--FTYKFRK-SVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGL--IEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLEN-QKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVD--SGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDN-NIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDF-LVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +K L+  + + D+GF    +D+ +    ++ +H+ +QE  N  + K   K+  +  +Y RK   +T++ D+  +  I+G IF I+  K G I+  +TDY+DSI K   K  + ++ +K G W K + S  D + ++ + +  E + I + +++    KR EL HTNM+ +   + K + + G ++AITD + Q+FP+ Y+ K + K +YGV+ N+ID + +V+N    D +VIFD+ETTGLS YD IIE GA+K  G +E  FINP  +S++  +T I++E V A   + + +DF GD L HN ++FD+ F+N L  + I P++DTL++SR ++ + + H+L +A+KY + +  HRA++DAE  + ++L+ +K +  LN +N  + + +R R S +TV K++ ++NLYKL+S + T +F  P+  +  +   +  +G++F A M    + K YDF+ + P +  I  + K  +ED I+ I K+ + NK VVAT D +Y+  D +Y + ++A+   RN+      P +F +T E+ D FSFL + +  +IV+ N+N IA I + I+PIK+ L+ PHI A +++K+L Y K+Y ++G +  VK RID E++S+I NGYA+IY S LV +S DGY+VGSRGSVGSS+ A + ITEVNPL PHY C CKY F +N + SGFDLP+ CPKC ++L DG +IPF TF+GF GDK+PDIDLNFS YQ AH+FI+ MFG + +RAGTI+T A+KTAYGY K +F+E + + ARNAE+ R+A   VKRTTGQHP GIVVVP  D+YDFTP +YPADD  W TH F S+HD++LKFDILGHD+PT+++ L + + ++ TIP D VM LF+S  L +  I  +TG+ G+PEFGT FV+ ML TKP F++L++ISGLSHGT+VW NA+ L+   + DVI CRD+IM+ LI G+ P +AF ME VR G+G+++E  +L N NIP WYI SC KI Y+FPKAHATAY++MA +IAWFK+YYP +Y +YFS+R +FD+ ++ +G++ +  + EI++K +     K+ L+ + E+A E L RG K  +D+ +S ATDF +++  ++ PF+A+ GLGD+ A IV AR EK F SKED KR KV+ T M  E+ G+  + +++Q+SLF
 S:  139 QKTLDDLAEKMRDFGFFNLKFITEVDQTNLQNSLESLRELQQEHEKSMQEAFNNTPEKPKPKPKPKQQYQTKRTSYGGRKLDEKAPITQIQDVEDGTRNVVIKGNIFNIESRELKNGSVIFTGEITDYTDSIAFKKFASNKEQIEQMAAIKPGTWAKMQGSAMDDQWVHDVVFNISSFETVEHIGRTEKY----EGEQKRVELHLHTNMSQLDATNAPSDFIKTAKKFGQKAIAITDHGDVQSFPEAYSTGKA-TGTKILYGVEANMIDDHALLVINPAPMTYEDREFVIFDVETTGLSSVYDTIIEIGAVKMKNGEVIERFDKFINPHHPLSEQTINLTSITDEMVSAADDEDVVIKQFQDFYGDRPLCGHN-VQFDVGFVNAALRRAGLSEITQPVVDTLEVSRLLHPEQNRHTLDSLAKKYNVSLE--HHHRANQDAEATGYLMYKLLDAFKKKYNEDNLNNLNGYAAHGEVYKRARPSHMTVLAKDQKGLKNLYKLVSIASTKDFYRIPRTPKSDLARLHEGLFYGSGCWQGDVFIAMMQKGYDEAREKAK-FYDFLEVQPPANYSQLIEDGLIKDEAQLEDIIRNIYKLGKELNKPVVATGDAHYVEPHDAIYRTILISAQRSNPNRNK---------PQPDLHFYSTQEMLDAFSFLGEDI-AKEIVIDNTNKIADEI-SEIQPIKDGLYPPHIAHADEEMKKLTYDKAYELYGKPLPKIVKDRIDLELNSIISNGYAVIYLISQRLVAKSNKDGYLVGSRGSVGSSLVATMSGITEVNPLAPHYRCPKCKYSQFFENGEYGSGFDLPDKACPKCGTQLVKDGQDIPFATFLGFHGDKVPDIDLNFSGDYQPVAHNFIRVMFGPDNSYRAGTIATVADKTAYGYAK-HFDEERDLKARNAELDRLASGIRGVKRTTGQHPAGIVVVPDDMDIYDFTPVSYPADDVNAAWLITHYDFHSIHDNILKFDILGHDDPTMIRHLQDLSGIDPLTIPPDDPGVMSLFSSPKILGVTPEQIQS--ETGTLGVPEFGTRFVRGMLEETKPTTFAELLQISGLSHGTDVWLGNAEDLVNNGTCKLKDVIGCRDNIMMDLIHWGVKPEVAFSTMESVRHGRGISDENMAILKKNKNIPDWYIPSCLKIKYMFPKAHATAYILMALRIAWFKVYYPEIYYTAYFSVRADLFDLVAMSHGKNTVKAAMKEIQDKGNDASA------KDKSLLTVLEIANECLERGIKIKMVDIDQSEATDFKILDKHTILAPFNAVPGLGDNAAKQIVAARAEKKFLSKEDLAKRGKVSQTIMNYFEDNGVLEGMPDENQLSLF 1438
>gi|47458892|ref|YP_015754.1| DNA polymerase III PolC [Mycoplasma mobile 163K] >gi|47458220|gb|AAT27543.1| DNA polymerase III alpha subunit [Mycoplasma mobile 163K] (1433 aa)
Score = 2304, Expect = 0.0e+00, Identities = 519/1217 (42%), Positives = 774/1217 (63%)
 Q:  240 EIFKIDKVV--TKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLN-ANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVD--SGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLV--EGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      E + +DK + TK  I  ++D +++I ++ F K  +    G ++ + + D +  I + +  ISK K+  D + KR EL  T M+ +G   +  F+ ++ + S+AI D + Q+FP+F+N KK + +K IYG F+ I KN  + N  +T I + TYV+FD+ETTGLSP +D IIEFGA K  G ++++Q F+ P ++IS+KI IT I N+DV++A+ KEAL KI +F+GD ++AHN  FD+ F+N K+E+     +IDTL +S+ I +  SL +A + I Y+ T+AHRAD DA+ L +W  ++   ++K ++I N +++ + E+ R  IT+ KN+ ++ L++ IS + T + GPK+++E+ E + + ++ +  + I    T++ L + +K +D++ I P+ F H I E  + + + +K +++ + K NK VVA D Y+ + +++  +Y+NAK L G R+ LFKY++ T P  + T E+ D+F FL D L+ +IVV N++ I++ I+ NI+ IK+ L +P IE +++ L++L+Y K++ I+G +  + +RI++E++ +I+ GY +IYW SH +V +S++DGY+VGSRGSVGSS+ A+L ITEVNPL PHYIC+NCK  F KN+D SG+DLP NC C  LK +G IPFETF+GF +K+PDIDLNFS YQ  HD ++ FGE+ FRAGTIS TA+KTAYGYV ++ EE+ +  NA I +A K  KRTTGQHPGGI+V+P  V DFTP N+PA+D  W TTH F ++HD++LK D+LGH++PT +K LT TNVN  IP D V+ LF ST +L IK  I+  TG+ G PEFGT FV++ML+ K + FSDLI +SGLSHGT+VWN+NA+ LI +K L + D+ISCRDDIMV+LI KG+ + AF+IME+VRKGKGLN E +++L + + WYI+S NKI Y+FPKAHA AYV+MAW+IAWFK+YYPL FYASYF+ R  DIK + + + I+ K+++ K + N K + + KE LI + E+A E+ RG+K + I + KS AT++++ E + LIPPF+A+DGLG +VA SI++ R++K F S ED +RT V T +  EL I  LNE +Q SLF
 S:  219 EAYVVDKKIFETKNKNLILTITISDNTEAIKLRRFFESKDQLNSFDITNIGDFIVIEGKVDFDTFNKEKI--IYPKTITISKDKKESSVDMEIEKRIELSIRTTMSTMDGFKEADDFVSFAKQLNHESLAIVDIDSVQSFPNFFNAVKK-ANIKGIYGASFSTIFKNNQAIKNLKKNTLIKNETYVVFDLETTGLSPIFDDIIEFGAQKILNGKVIDTLQFFVKPNKEISEKITLITGIKNQDVENAISEKEALKKILEFMGDHTVVAHNA-TFDMNFINEKIEKYNFQESNLQIIDTLVVSKIIEPEAKKFSLENLASRSGIIYNSTEAHRADYDADVLAKVWNLYIQKLSDMNVKYFDDI-YNFKSNIIYEKTRPFEITILAKNQSGLKELFQKISLTSTKQYFNGPKMFFEDLLEKSKNILIGSGTLKSLIINEVFRGTRKGLREYLK-YFDYVEIIPPKNFSHWIKNEDILKEELLEGLKILVEESKKLNKIVVAVGDVRYVQKDEKILHEIYINAKGLQGIRHPLFKYDQSETDYPTLNYLNTQEMIDQFLFLQDNDLIKEIVVKNTHLISNQIENNIEVIKKDLFTPKIENSANLLRELVYAKAFEIYGKNLPELIISRIEKELNPIIEQGYDVIYWISHKIVAKSLEDGYIVGSRGSVGSSLVAYLSGITEVNPLPPHYICSNCKDCEFIKNLDITSGYDLPHKNCNNCYKALKREGQTIPFETFLGFGANKVPDIDLNFSNEYQHIVHDEVRKWFGEDHCFRAGTISKTADKTAYGYVLAWAEENN-LTFSNAFIGYLASKIVGTKRTTGQHPGGIIVIPKDFSVEDFTPINFPANDPNSSWKTTHFDFHAIHDNVLKLDLLGHNDPTAIKFLTSLTNVNVFDIPFNDEKVLSLFTSTKALNIKPEDISG-EHTGALGFPEFGTTFVRKMLVSAKAKSFSDLISVSGLSHGTDVWNNNAEDLILKKNLQLKDIISCRDDIMVFLITKGVNELKAFQIMENVRKGKGLNSEEEQLLKAHKVSDWYIDSLNKIKYMFPKAHAAAYVMMAWRIAWFKLYYPLEFYASYFTTRADFIDIKIMSSTKKTISEKLSDFKRRR-NSKGEDKLSAKEQGLITVLEIAEEMYARGFKISKISINKSEATNWIIDKESNSLIPPFNAMDGLGVAVAESIIEQRKKKPFISIEDVIERTSVNKTLNEKFIELEIYEDLNESNQTSLF 1433
>gi|76363558|sp|P0C0B7|DPO3_STRPY DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|9789541|gb|AAF98345.1| DNA polymerase III alpha chain [Streptococcus pyogenes] (1465 aa)
Score = 2297, Expect = 0.0e+00, Identities = 503/1321 (38%), Positives = 807/1321 (61%)
 Q:  137 YLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEK-----TIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNA-------KKTDSSFTYKFRKSV------TGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI-----KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNE--LNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL--NEE----YQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      ++ ND +  +L + K L +GF  + + D++   T + +S + +++ +++ + E ++S A       F YK R +     +T + ++ E   EG +F +++ T+TG I + +TDY+ S ++       + +G W++ + +I+ + + + +T ++++   KE +RH+  +   KR EL HTNM+ + L ++ L  +++ G+ ++AITD N Q+FP Y+ A+K + +KAI+G++ NI++ +PI   D + +  + D+ETTGLS  + +I+ A K KG VE  FI+P  +S   +T I+++ ++ A +  L  +DF DS+L+AHN  FD+ F+N  E + + I P+IDTL+ +R + +  H LG + +++++ D  H A+ DAE  LL I+ + + ++  IK L ++N++L +  ++ R  T+Y +N+ ++N++KL+S S  F+G P++   +   ++ + ++GE+F+A ++    D+ + YDFI I P +  + RE+ K + IE I+ +I++ + K V+AT + +YL  +E+Y + V +  G  NR   E   LPK +FRTT+E+ DEF+FL  L  +VV N+  A I+ ++ +K L++P+I+ A + + +L YQK++ I+G+ + + + RI++E++S++ NG+A+IY S +LV +S + GY+VGSRGSVGSS A ++ ITEVNP+ PHY+C +C++ F + +V SG+DLP  CPKC + + DG +IPFETF+GF GDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FG+E FRAGT+ T AEKTAYG+VK Y + K  R+AE+ R+A   VKRTTGQHPGGIVV+P+ DVYDFTP YPADD T W TTH F + +++LK DILGHD+PT+++ L + + ++ TIP D VM LF+ T+ L +  I   TG GIPEFGTNFV+ M+ T P F++L+++SGLSHGT+VW NA+ LI+E  T+ VI CRDDIMVYL+ G+ P +AF IME VRKG L +EE  Y  + +NN+P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA ++A+FK+++P+ +Y +YFSIR K F++K++ G  + ++ +I K N +   N E DL  E+ E+L RG+KF +DL KS A +F ++GD LIPPF A++GLG++VA IVKAR+E F SK + +KR  ++T ++ M+E+GI ++ ED+Q+SLF+
 S:  131 FVNNDHFR--NNHLPNLVKQLEAFGFGILTIDMVSDQEMTEHLTKNFVSSRQALVKKAVQDNL-EAQKSLEAMMPPVEEATPAPKFDYKERAAKRQAGFEKATITPMIEIETEENRIVFEGMVFDVERKTTRTGRHIINFKMTDYTSSFALQKWAKDDEELRKFDMIAKGAWLRVQGNIETNPFTKS-LTMNVQQV------KEIVRHERKDLMPEGQKRVELHAHTNMSTMDALPTVESLIDTAAKWGHKAIAITDHANVQSFPHGYHRARK-AGIKAIFGLEANIVEDKVPISYEPVDMDLHEDLCGLSDVETTGLSAMNNDLIQIAASKMFKGNIVEQFDEFIDPGHPLSAFTTELTGITDKHLQGAKPLVTVLKAFQDFCKDSILVAHNA-SFDVGFMNANYERHDLPKITQPVIDTLEFARNLYPEYKRHGLGPLTKRFQVSLD--HHHMANYDAEATGRLLFIFLK--DAREKHGIKNLLQLNTDLVAEDSYKKARIKHATIYVQNQVGLKNMFKLVSLSNIKYFEGVPRIPRTVLDAHREGLLLGTACSDGEVFDAVLTKGIDAAVDLAR-YYDFIEIMPPAIYQPLVVRELIKDQAGIEQVIRDLIEVGKRAKKPVLATGNVHYLEPEEEIYREIIVRSLGQGAMINRTIGRGEGAQPAPLPKAHFRTTNEMLDEFAFLGKD-LAYQVVVQNTQDFADRIE-EVEVVKGDLYTPYIDKAEETVAELTYQKAFEIYGNPLPDIIDLRIEKELTSILGNGFAVIYLASQMLVNRSNERGYLVGSRGSVGSSFVATMIGITEVNPMPPHYVCPSCQHSEFITDGSVGSGYDLPNKPCPKCGTPYQKDGQDIPFETFLGFDGDKVPDIDLNFSGDDQPSAHLDVRDIFGDEYAFRAGTVGTVAEKTAYGFVKGYERDYGKF-YRDAEVDRLAAGAAGVKRTTGQHPGGIVVIPNYMDVYDFTPVQYPADDVTASWQTTHFNFHDIDENVLKLDILGHDDPTMIRKLQDLSGIDPITIPADDPGVMALFSGTEVLGVTPEQIGT--PTGMLGIPEFGTNFVRGMVNETHPTTFAELLQLSGLSHGTDVWLGNAQDLIKEGIATLKTVIGCRDDIMVYLMHAGLEPKMAFTIMERVRKGLWLKISEEERNGYIDAMRENNVPDWYIESCGKIKYMFPKAHAAAYVLMALRVAYFKVHHPIMYYCAYFSIRAKAFELKTMSGGLDAVKARMEDITIKRKNNEA----TNVENDLFTTLEIVNEMLERGFKFGKLDLYKSDAIEFQIKGDTLIPPFIALEGLGENVAKQIVKARQEGEFLSKMELRKRGGASSTLVEKMDEMGILGNMPEDNQLSLFD 1462
>gi|28378678|ref|NP_785570.1| DNA polymerase III PolC [Lactobacillus plantarum WCFS1] >gi|32469698|sp|Q88VK2|DPO3_LACPL DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|28271514|emb|CAD64419.1| DNA-directed DNA polymerase III, alpha chain PolC-type [Lactobacillus plantarum WCFS1] (1437 aa)
Score = 2288, Expect = 0.0e+00, Identities = 473/1226 (38%), Positives = 761/1226 (62%)
 Q:  231 EMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALI--KRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLEN-QKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHRE-IYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVD--SGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      E ++ +EG +F ++  ++ ++  VTDYS S+V+K    ++  + LK G+WV+ + S+Q D +  D+T  +I+ S   R D A  KR EL H+NM+ +  ++ + K +++ G+ ++AITD  Q FP+ +  +K + +K +YGV+ N++D +PI N   + ++TYVIFD ETTGLS YD++IE A+K KG V+ + FI+P  +S+  +T I+++ V+ +  +E   ++F GD++++ HN + FD+ F+N   + M I NP+IDTL ++R +  + G+ L +A+K+ ++ +  HRA DAE  ++  L++ +  ++ +++N ++ +   R  T+Y + + ++NL+++IS S  +  P+V   N++ + +V ++ + GE+F A M  ++     YDF+ +   +  I  I   +E+ I ++++ ++ N V AT D +YLN D++Y ++ ++++ G  NR    T P +FR+TDE+ +F FL   +++VV   +A  + ++P+K+ L++P ++GA ++++L  ++++ +G+ +  V+ R+D+E+ S+I NG+++IY + LV +S DGY+VGSRGSVGSS+ A L ITEVNP+ PHY C NC+Y +F N + SG+DLP +CP+C + + DG NIPFETF+GF G+K+PDIDLNFS YQ AH++ K +FGE+ V+RAGTI T A+KT YGYVK+Y E    R+AE+ R+AK  VKRTTGQHP GI+VVP  D+YDFTP YPADD++ W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT+++ML + + V ++IP D VM +F+S + L +  I  KTG+ GIPEFGT FV+ ML T P F++L++ISGLSHGT+VW NA+ LI++ +T+++VI CRD+IM LI G+  ++F+IME VRKG+G+ +E+Q+ + D N+P WYIESC KI Y+FP+AHA AY++MA ++A+FK+Y+PL +Y +YFS+R  FD+ ++ +G+ +  + I +K +     KE +L+ + ELA E+L RG+KF+ +DL KS A+D+L++GD LI PF A+ GLG +VA IV AR +K F SKED KR KV+ + + M E G+ S L +++Q+SLF
 S:  235 EERSVVVEGYVFDMEVRTLRSQRQLLILKVTDYSSSMVVKKFSRNADDEAQFAALKPGMWVRVRGSVQEDSFMR-DLTINAYDINETSHAS---RQDTAPADEKRVELHLHSNMSQMDATNSVSDYVKQAAKWGHPAIAITDHSGAQAFPEAFAAGEK-NNIKILYGVEANMVDDGVPIAYNDAHVDLKESTYVIFDTETTGLSAIYDRVIELSAVKMVKGNVVDQFEEFIDPGFHLSETTTNLTSITDDMVRGSKSEEEVFKLFREFYGDAIVVGHN-VTFDIGFMNTGYARHHMGPITNPIIDTLTLARWLYPNLRGYRLNTLAKKFNVNLE--HHHRAIYDAETTGHLNHLFLKDAEDRYQVQFHDQLNDHMNENAAYRHARPFHATLYAQTQAGLKNLFRIISLSNVEYYYRVPRVPRSVLNKYRDGILVGSACSSGEVFTAMMQKGKEEARQK-AGYYDFLEVQPKPAYSALIESGLIADTDHLEEIISNMVELGHEMNIPVAATGDVHYLNPEDKIYRKILIHSQP-GNPLNR--------TERPDVHFRSTDEMLKDFDFLGTET-AHEVVVDTPRALADQFEI-VRPVKDKLYTPRMKGAEAEIEKLTMDRAHAWYGNPLPEIVQKRVDKELKSIIGNGFSVIYLIAQRLVFKSNKDGYLVGSRGSVGSSIVATLSGITEVNPMPPHYRCPNCQYSHFYTNNEYGSGYDLPPKDCPECGTDMVRDGQNIPFETFLGFYGNKVPDIDLNFSGDYQPIAHNYTKVLFGEKNVYRAGTIGTVADKTGYGYVKAY-ERDTNQTLRSAEVDRLAKGTTGVKRTTGQHPAGIIVVPDYMDIYDFTPVQYPADDQSAAWQTTHFDFHSIHDNILKIDILGHDDPTMIRMLQDLSGVQPESIPPVDPHVMKIFSSPEVLGVTEDQI--FSKTGTLGIPEFGTRFVRGMLEETHPSTFNELLQISGLSHGTDVWLGNAEELIKDGTVTLAEVIGCRDNIMTDLIHYGMESDMSFQIMEHVRKGRGIPDEWQQAMKDANVPDWYIESCLKIKYMFPRAHAAAYILMALRVAYFKVYFPLIYYTAYFSVRADDFDLVAMAHGKDAVKASMKAITDKGMDASA------KEKNLLTVLELANEMLERGFKFSMVDLDKSDASDWLIDGDTLIAPFRAVPGLGLNVAKQIVAARADKPFLSKEDLSKRGKVSKSLIDFMTENGVLSDLPDENQLSLF 1437
>gi|89209761|ref|ZP_01188156.1| DNA polymerase III, epsilon subunit:DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Halothermothrix orenii H 168] >gi|89160830|gb|EAR80483.1| DNA polymerase III, epsilon subunit:DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Halothermothrix orenii H 168] (1397 aa)
Score = 2276, Expect = 0.0e+00, Identities = 496/1239 (40%), Positives = 757/1239 (61%)
 Q:  219 TGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIK--DKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      T ++T + ++ E +  I+GE+F +++ VT+ G +Y + VTD S SI K   K  D+ S L  WV K +Q D Y N   ++  + I K + +R D A KR EL HT M+A + +V+++++ + ++E G+S++AITD  Q +PD Y  KK++ +K +YG++ ++D  PI+LN D + AT+V+FD+ETTGL+ + ++IIE GA+K  G ++  F+ P E I +KI +T I+NE V A I+ +  +FI S+L+AHN  FD FL  L++   I P++DTL +SRA+  + H L +AR  + D  HRA +DA   I+  L N K + I+T+ IN    RE   + ++ KN+ ++++Y+L+S S + F  P++  + +  + I+ ++  G+++ + ++N +  +IIK  YD++ I     + ++   +E  +I K+ K NK VVAT D ++L+ D++Y +V  +      Y+E   P YFRTT+E+ +EFS+L    ++V+ N  I+ I+ +KP+ + L +P IEGA+D+++++ YQ+++ ++GD + + ++ R+++E+ ++IDNGYA+IY SH LVK+S++DGY+VGSRGSVGSS+ A + +ITEVNPL PHY C CK  F ++N  G DLP+ NCP C ++  DG +IPFE FMGF+GDK+PDIDLNFS YQG+ H + + +FG  VFRAGTIST A++TA+G+VK Y +++ +  AEI R+ K C VKRTTGQHPGG++VVP  D++DF+P  PA+D+ D TTH + S+  +LK D+LGHD+PT ++ML + T VN  IP D D MD+F+STD L +  I ++ G+ GIPEFGT+FV++ML+ T+P F++L+RISGLSHGT+VW +NA+ LI+   +S+VIS RDDIM YLI KG+ P +F IME VRKGKGL EE ++ + ++N+P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA++IA+FK++YP FY +YF+I+  FD  I G  I ++ + E  N T   KE ++ + E+ +E + RG +F +DL KS AT F +  L+PP ++ GLG S A I  R+E FSS ED  RT+++ T ++I+EE G  L E DQ+SLFN
 S:  190 TEEITPIEEVKHEGQGVVIKGEVFNLEERVTRRGKYLYIFAVTDRSSSITCKFFIDDK--SDLKSTLNNEDWVMVKGRVQFDTYSNE----IVIMCNSIEKTEAEVRVDTADDKRIELHLHTKMSALDSVVDVEKVIERAAEWGHSAIAITDHGVVQAYPDAYQAGKKHN-IKILYGLEAYMVDDGEPIILNPPDVSLESATFVVFDLETTGLNKFKNEIIEIGAVKVKSGKVIDEFSSFVKPGESIPNKITELTGITNEMVSRAPDIEGVIGDFLEFIDGSILVAHNA-DFDYGFLQVALKKTGQGDISYPVLDTLTLSRALLPDLSNHKLNTLARHLNVRLD--NHHRAVEDARATSEIFINFLSNIKNEGIETVPGINRLSTKINWRELPTYHTV-IFAKNKQGLKDIYRLVSESHLNYFYRKPRILKSHLIQCRKNLIIGSACEAGQLYRSIINN--KPYREIIKIASFYDYLEIQPTGNNKFLVGNKVESIDELEKINYQIYKLGKKLNKPVVATCDVHFLDPEDDIYRKVLQAGQ----------GYDEAEEQAP-LYFRTTNEMLEEFSYLGKKA-AREVVIENPAKISDQIE-ELKPLPDGLFAPEIEGANDQIRKMTYQRAHELYGDPLPSIIEERLEKELKAIIDNGYAVIYLISHKLVKKSLEDGYLVGSRGSVGSSLVATMCEITEVNPLPPHYRCPRCKQVEFVNDENTGVGADLPDKNCPHCGTRYVKDGFDIPFEVFMGFEGDKVPDIDLNFSGEYQGEIHKYTEELFGSNYVFRAGTISTIAKRTAFGFVKGYLDDNG-LRLNKAEIDRLVKGCTGVKRTTGQHPGGLMVVPKAYDIHDFSPIQRPANDQETDVITTHFDYHSISGRILKLDLLGHDDPTTIRMLQDLTGVNPHDIPLDDPDTMDIFSSTDPLGVSPEEIGTVV--GTLGIPEFGTSFVRQMLVDTRPTTFAELVRISGLSHGTDVWLNNAQDLIKSGKARLSEVISVRDDIMNYLIQKGLEPGKSFWIMEHVRKGKGLTEEEEQYMREHNVPDWYIESCKKIKYMFPKAHAAAYVMMAFRIAYFKVHYPEAFYTTYFTIKADDFDAHMINQGYDHII-EVKKNLEARGNDMTA-----KEKGILTVLEIVIEAMARGIEFLPVDLYKSDATKFKLTDKGLLPPLVSLQGLGSSAAEKIAVTRQEAPFSSVEDLVNRTRISKTVVEILEEHGSLDGLPERDQLSLFN 1397
>gi|54020575|ref|YP_116058.1| DNA polymerase III PolC [Mycoplasma hyopneumoniae 232] >gi|53987748|gb|AAV27949.1| DNA polymerase III, alpha chain [Mycoplasma hyopneumoniae 232] (1469 aa)
Score = 2267, Expect = 0.0e+00, Identities = 549/1391 (39%), Positives = 835/1391 (60%)
 Q:  67 LVDDSVLFNLVFNYDTYNQEDILNYLIYFVNHNIEQKQKGTSEKKELLYVLKYNMGIKKPIISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFF----EMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVT--DYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISK---PKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTK--ISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKD-ALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRML---ENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNEL-------NTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVD--SGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNAR---NAEITR--------IAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEI-KEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLV--EGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      L++ + F+   + + + +L YL  +  I K KG  KE  +++ N  K I S+  F     + + KY + RK + +G   L +IL+EK +     I+ K  ++ V R    ++F+ + +K +   +L DL F  +   + +I+KI + TKTG I K F+  DY++++ +   K N D+ ++ + V +KAKI   Y++N  L E  I S  P E + D A IKR E+  T + +G+ + KE + + + GY ++ ITD + Q FP+FYN A K + +K IYG F+   I V+N N     +VIFD+ETTGLS +Y++I+EFGA+  G+++E Q FI P KI  I IT IS + + + A+ + AL KI  I DSVL+AHN  FD FL   +   +KNP+IDTL++SR +N   HSL +A++Y+I+YDE AHRAD DA+ L IWK L  ++Q + D+ +L+EI +++ +  E+   +T+ KN+ I+ LYKL+S + T N  P +++++ + + I S    I    + V E   +DFI I P F+H + REI+ + IE+ +K +I +A K   VA D Y  +++++ +Y+ AK +GG + LF + E    + + P+ +F +T+ELK EF FL D L+ +IVV NSN++A LI+ NI+ IK L+ P + + KLK+ +Y+K+Y +G +  ++ RI E+ +I++G+ ++YW S +V ++  G +V SRGSVGSS+ A+L IT+VNPL PHY C C  F K+  SG+DLP+ NC C K++ DGHNIPFETF+GF +K+PDIDLNFS  Q K HDF++ +FG + FRAGTI T AEKT YG +  E  +++ +  N E++     +A K + VKRT+G+H GGI+V+P +++ DFTP NYPA+++ DW TTH + +LHD+LLK DILGHD+PTIL L + TN+ +D IP D ++ LF S  L I + I  + TG+ GIPEFGT FV++ML + + + F+D++ I GL+HGT VW DNA+ LI EK  I+++ISCRDDIM+YL+ K I  +AF IME+VRKGKGL ++ +++L  +P+WYIES KI YLFPKAHA AY + AWKIA+FK+Y+PL FY+SYFSIR V D+++++  +I KIN + K+++ + K  + KE DLI  E++LEL RG++  + L+KS A ++++ E + LIPPF AIDG+GD A IV+AR + FSS EDF+KRT+ +T +K ++ELGI  +++ Q+++F+
 S:  78 LINCKIEFDFEIQQNYFTDQQLLEYLNGIMQ--IISKNKGFFNDKE---IIRANASRFKIIFSDAKSF---------EFMSKYEKKMRKIIKYFGLIHLDLDFILEEKPV---------IENKFNLDLETVMRPLEYNFL-ANFSERNKKIID---FELIDLKFIRSHKNPNVQFDAQIYKISPIKTKTGGLILKIFLNNNDYTEAVSVSKFLIKNQNYDL--KVGDLVNIKAKIKDPTSRYKSNVDLNLYEIKRIDSSIFFPNE--KLDTAKIKRVEIAARTWKSTMDGISSAKEYVQHALKNGYLAIGITDLDSVQAFPEFYN-AIKSTNIKPIYGSTFSTYRSKIEKVINFNGKNYIFDKLKFVIFDLETTGLSAFYNEIVEFGAVVLQNGIEIEKHQFFIKPTGKIPPAITKITGISQKMIDETAISWEIALEKITKIIKDSVLVAHNA-AFDFSFLEQFFRQKAKKSLKNPIIDTLEVSRFLNPNEKSHSLKNVAKRYEIEYDEEIAHRADYDAKILTTIWKNFLAELKSQNINDLTSLSEIKNSI-FELRPEKVFPKQLTIIAKNQIGIKKLYKLVSLANTENLISRPLIFYDHLQKDPDLLIGSGGPESLLIQTMLYFGPKNVAE--FAHIFDFIEIPPPSAFIHLVKREIFTKDQIEEMLKNLINLAKKLQIPAVAIGDVRYCLPKEKIFYELYIYAKGVGGVNHVLFDHREKEREDFRNSHIFPEKHFFSTEELKKEFEFLEDQQLIEEIVVKNSNFVADLIENNIQIIKSGLYPPSFDNSEVKLKEFVYKKAYEKYGRFLPKLIENRIKTELEPIINHGFHVVYWISKHIVTEAKSQGAIVDSRGSVGSSIVAFLTGITDVNPLLPHYWCKKCSKVEFPKSQQFLSGYDLPDKNCLDCYKKMEKDGHNIPFETFLGFNVEKVPDIDLNFSGQTQLKMHDFVRTLFGINKTFRAGTILTNAEKTVYGLARKLGEYRARLDPKFDLNREVSYFTSAFLDFLATKAQGVKRTSGKHAGGIIVIPQNQEIEDFTPINYPANNEKSDWKTTHFDYNALHDNLLKLDILGHDDPTILLHLEKLTNIKSDEIPKSDPKILSLFRSCKELGISSDQILGEV-TGTIGIPEFGTQFVRKMLQIAQVKSFADIVAICGLAHGTGVWQDNAEKLILEKKHVINELISCRDDIMIYLLQKNIDHQVAFNIMENVRKGKGLTDQEKELLELKKVPSWYIESLQKIGYLFPKAHAVAYAMKAWKIAYFKLYHPLAFYSSYFSIRPDVKDLETLIQPVEKIREKINILNKKRLESQKGIQQLSAKEKDLIQFLEISLELKSRGFEIEKVSLEKSEAQEWIINKENNSLIPPFIAIDGIGDVNARKIVQARNLRPFSSIEDFEKRTETNSTSLKKLKELGIFDKISKRAQVNIFD 1469
>gi|72080863|ref|YP_287921.1| DNA polymerase III PolC [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (1420 aa)
Score = 2261, Expect = 0.0e+00, Identities = 548/1391 (39%), Positives = 833/1391 (59%)
 Q:  67 LVDDSVLFNLVFNYDTYNQEDILNYLIYFVNHNIEQKQKGTSEKKELLYVLKYNMGIKKPIISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFF----EMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVT--DYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISK---PKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTK--ISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKD-ALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRML---ENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNEL-------NTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVD--SGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNAR---NAEITR--------IAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEI-KEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLV--EGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      L++ + F+   + + + +L YL  +  I K KG  KE  +++ N  K I S+  F     + + KY + RK + +G   L +IL+EK +     I+ K  ++ V R    ++F+ + +K +   +L DL F  +   + +I+KI + TKTG I K F+  DY++++ +   K N D+ ++ + V +KAKI   Y++N  L E  I S  P E + D A IKR E+  T + +G+ + KE +++ + GY ++ I D + Q FP+FYN A K + +K IYG F+   I V+N N     +VIFD+ETTGLS +Y++IIEFGA+  G+++E Q FI P KI  I IT IS + + + A+ + AL KI  I DSVL+AHN  FD FL   +   +KNP+IDTL++SR +N   HSL +A++Y+I+Y E AHRAD DA+ L IWK L  ++Q + D+ +L+EI +++ +  E+   +T+ KN+ I+ LYKL+S + T N  P +++++ + + I S    I    + V E   +DFI I P F+H + REI+ + IED +K +I +A K   VA D Y  +++++ +Y+ AK +GG + LF + E    + + P+ +F +T+ELK EF FL D L+ +IVV NSN++A LI+ NI+ IK L+ P + + KLK+ +Y+K+Y +G +  ++ RI E+ +I+ G+ ++YW S +V ++  G +V SRGSVGSS+ A+L IT+VNPL PHY C C  F K+  SG+DLP+ NC C K+ DGHNIPFETF+GF +K+PDIDLNFS  Q K HDF++ +FG + FRAGTI T AEKT YG +  E  +++ +  N E++     +A K + VKRT+G+H GGI+V+P +++ DFTP NYPA+++ DW TTH + +LHD+LLK DILGHD+PTIL L + TN+ +D IP D ++ LF S  L I + I  + TG+ GIPEFGT FV++ML + + + F+D++ I GL+HGT VW DNA+ LI EK  I+++ISCRDDIM+YL++K I  +AF IME+VRKGKGL ++ +++L  +P+WYIES KI YLFPKAHA AY + AWKIA+FK+Y+PL FY+SYFSIR V D+++++  +I KI+ + K+++ + K  + KE DLI  E++LEL RG++  + L+KS A ++++ E + LIPPF AIDG+GD A IV+AR + FSS EDF+KRT+ +T +K ++ELGI  +++ Q+++F+
 S:  29 LINCKIEFDFEIQQNYFTDQQLLEYLNGIMQ--IISKNKGFFNDKE---IIRANASRFKIIFSDAKSF---------EFMSKYEKKMRKIIKYFGLIHLDLDFILEEKPV---------IENKFNLDLETVMRPLEYNFL-ANFSERNKKIID---FELIDLKFIRSHKNPNVQFDAQIYKISPIKTKTGGLILKIFLNNNDYTEAVSVSKFLIKNQNYDL--KVGDLVNIKAKIKDPTSRYKSNVDLNLYEIKKIDSSIFFPNE--KLDTAKIKRVEIAARTWKSTMDGISSAKEYVQYALKNGYLAIGIADLDSVQAFPEFYN-AIKSTNIKPIYGSTFSTYRSKIEKVINFNGKNYIFDKLKFVIFDLETTGLSAFYNEIIEFGAVVLQNGIEIEKHQFFIKPTGKIPPAITKITGISQKMIDETAISWEIALEKITKIIKDSVLVAHNA-AFDFSFLEQFFRQKAKKSLKNPIIDTLEVSRFLNPNEKSHSLKNVAKRYEIEYAEEIAHRADYDAKILTTIWKNFLAELKSQNINDLTSLSEIKNSI-FELRPEKVFPKQLTIIAKNQIGIKKLYKLVSLANTENLISRPLIFYDHLQKDPDLLIGSGGPESLLIQTMLYFGPKNVAE--FAHIFDFIEIPPPIAFIHLVKREIFTKDQIEDMLKNLINLAKKLQIPAVAIGDVRYCLPKEKIFYELYIYAKGVGGVNHVLFDHREKEREDFRNSHIFPEKHFFSTEELKKEFEFLEDQQLIEEIVVKNSNFVADLIENNIQIIKSGLYPPSFDSSEVKLKEFVYKKAYEKYGRFLPKLIENRIKTELEPIINQGFHVVYWISKHIVTEAKSQGAIVDSRGSVGSSIVAFLTGITDVNPLLPHYWCKKCSKVEFPKSQQFLSGYDLPDKNCLDCYKKMDKDGHNIPFETFLGFNVEKVPDIDLNFSGQTQLKMHDFVRTLFGINKTFRAGTILTNAEKTVYGLARKLGEFRARLDPKFDLNREVSYFTSAFLDFLATKAQGVKRTSGKHAGGIIVIPQNQEIEDFTPINYPANNEKSDWKTTHFDYNALHDNLLKLDILGHDDPTILLHLEKLTNIKSDEIPKSDPKILSLFRSCKELGISSDQILGEV-TGTIGIPEFGTQFVRKMLQIAQVKSFADIVAICGLAHGTGVWQDNAEKLILEKNHVINELISCRDDIMIYLLEKNIDHKVAFNIMENVRKGKGLTDQEKELLELKKVPSWYIESLQKIGYLFPKAHAVAYAMKAWKIAYFKLYHPLAFYSSYFSIRPDVKDLETLIQPVEKIREKISILNKKRLESQKGIQQLSAKEKDLIQFLEISLELKSRGFEIEKVSLEKSEAQEWIINKENNSLIPPFIAIDGIGDVNARKIVQARNLRPFSSIEDFEKRTETNSTSLKKLKELGIFDKISKSAQVNIFD 1420
>gi|71893884|ref|YP_279330.1| DNA polymerase III PolC [Mycoplasma hyopneumoniae J] >gi|71852011|gb|AAZ44619.1| DNA polymerase III alpha subunit [Mycoplasma hyopneumoniae J] (1468 aa)
Score = 2261, Expect = 0.0e+00, Identities = 548/1400 (39%), Positives = 837/1400 (59%)
 Q:  58 LIPFVDSLNLVDDSVLFNLVFNYDTYNQEDIL--NYLIYFVNHNIE--QKQKGTSEKKELLYVLKYNMGIKKPIISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDL-FFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVT--DYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISK---PKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTK--ISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKD-ALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRML---ENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNEL-------NTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVD--SGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNAR---NAEITR--------IAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEI-KEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLV--EGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      L F+D +  +  FN  +D  Q++   L+ ++N ++  K KG  KE  +++ N  K I S+  F     + + KY + RK + +G   L +IL+EK +     I+ K  ++ V R    ++F+ + +K + ++ L +  +   + +I+KI + TKTG I K F+  DY++++ +   K N D+ ++ + V +KAKI   Y++N  L E  I S  P E + D A IKR E+  T + +G+ + KE + + + GY ++ I D + Q FP+FYN A K + +K IYG F+   I V+N N     +VIFD+ETTGLS +Y++I+EFGA+  G+++E Q FI P KI  I IT IS + + + A+ + AL KI  I DSVL+AHN  FD FL   +   +KNP+IDTL++SR +N   HSL +A++Y+I+YDE AHRAD DA+ L IWK L  ++Q + D+ +L+EI +++ +  E+   +T+ KN+ I+ LYKL+S + T N  P +++++ + + I S    I    + V E   +DFI I P F+H + REI+ + IED +K +I +A K   VA D Y  +++++ +Y+ AK +GG + LF + E    + + P+ +F +T+ELK EF FL D L+ +IVV NSN++A LI+ NI+ IK L+ P + + KLK+ +Y+K+Y +G +  ++ RI E+ +I+ G+ ++YW S +V ++  G +V SRGSVGSS+ A+L IT+VNPL PHY C C  F K+  SG+DLP+ NC C K++ DGHNIPFETF+GF +K+PDIDLNFS  Q K HDF++ +FG + FRAGTI T AEKT YG +  E  +++ +  N E++     +A K + VKRT+G+H GGI+V+P +++ DFTP NYPA+++ DW TTH + +LHD+LLK DILGHD+PTIL L + TN+ +D IP D ++ LF S  L I + I  + TG+ GIPEFGT FV++ML + + + F+D++ I GL+HGT VW DNA+ LI EK  I+++ISCRDDIM+YL+ K I  +AF IME+VRKGKGL ++ +++L  +P+WYIES KI YLFPKAHA AY + AWKIA+FK+Y+PL FY+SYFSIR V D+++++  +I KI+ + K+++ + K  + KE DLI  E++LEL RG++  + L+KS A ++++ E + LIPPF AIDG+GD A IV+AR + FSS EDF+KRT+ +T +K ++ELGI  +++ Q+++F+
 S:  62 LCAFIDLVQKTNRQSKFNCKIEFDFEIQQNYFTDQQLLEYLNGIMQGISKNKGFFNDKE---IIRANASRFKIIFSDAKSF---------EFMSKYEKKMRKIIKYFGLIHLDLDFILEEKPV---------IENKFNLDLETVMRPLEYNFL-ANFSERNKKIIDFELIDLKFIRSHKNPNVQFDAQIYKISPIKTKTGGLILKIFLNNNDYTEAVSVSKFLIKNQNYDL--KVGDLVNIKAKIKDPTSRYKSNVDLNLYEIKRIDSSIFFPNE--KLDTAKIKRVEIAARTWKSTMDGISSAKEYVQHALKNGYLAIGIADLDSVQAFPEFYN-AIKSTNIKPIYGSTFSTYRSKIEKVINFNGKNYIFDKLKFVIFDLETTGLSAFYNEIVEFGAVVLQNGIEIEKHQFFIKPTGKIPPAITKITGISQKMIDETAISWEIALEKITKIIKDSVLVAHNA-AFDFSFLEQFFRQKAKKSLKNPIIDTLEVSRFLNPNEKSHSLKNVAKRYEIEYDEEIAHRADYDAKILTTIWKNFLAELKSQNINDLTSLSEIKNSI-FELRPEKVFPKQLTIIAKNQIGIKKLYKLVSLANTENLISRPLIFYDHLQKDPDLLIGSGGPESLLIQTMLYFGPKNVAE--FAHIFDFIEIPPPSAFIHLVKREIFTKDQIEDMLKNLINLAKKLQIPAVAIGDVRYCLPKEKIFYELYIYAKGVGGVNHVLFDHREKEREDFRNSHIFPEKHFFSTEELKKEFEFLEDQQLIEEIVVKNSNFVADLIENNIQIIKSGLYPPSFDNSEVKLKEFVYKKAYEKYGRFLPKLIENRIKTELEPIINQGFHVVYWISKHIVTEAKSQGAIVDSRGSVGSSIVAFLTGITDVNPLLPHYWCKKCSKVEFPKSQQFLSGYDLPDKNCLDCYKKMEKDGHNIPFETFLGFNVEKVPDIDLNFSGQTQLKMHDFVRTLFGINKTFRAGTILTNAEKTVYGLARKLGEYRARLDPKFDLNREVSYFTSAFLDFLATKAQGVKRTSGKHAGGIIVIPQNQEIEDFTPINYPANNEKSDWKTTHFDYNALHDNLLKLDILGHDDPTILLHLEKLTNIKSDEIPKSDPKILSLFRSCKELGISSDQILGEV-TGTIGIPEFGTQFVRKMLQIAQVKSFADIVAICGLAHGTGVWQDNAEKLILEKKHVINELISCRDDIMIYLLQKNIDHQVAFNIMENVRKGKGLTDQEKELLELKKVPSWYIESLQKIGYLFPKAHAVAYAMKAWKIAYFKLYHPLAFYSSYFSIRPDVKDLETLIQPVEKIREKISILNKKRLESQKGIQQLSAKEKDLIQFLEISLELKSRGFEIEKVSLEKSEAQEWIINKENNSLIPPFIAIDGIGDVNARKIVQARNLRPFSSIEDFEKRTETNSTSLKKLKELGIFDKISKRAQVNIFD 1468
>gi|144575503|gb|AAZ53898.2| DNA polymerase III alpha subunit [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (1469 aa)
Score = 2257, Expect = 0.0e+00, Identities = 548/1391 (39%), Positives = 833/1391 (59%)
 Q:  67 LVDDSVLFNLVFNYDTYNQEDILNYLIYFVNHNIEQKQKGTSEKKELLYVLKYNMGIKKPIISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFF----EMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVT--DYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISK---PKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTK--ISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKD-ALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRML---ENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNEL-------NTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVD--SGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNAR---NAEITR--------IAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEI-KEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLV--EGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      L++ + F+   + + + +L YL  +  I K KG  KE  +++ N  K I S+  F     + + KY + RK + +G   L +IL+EK +     I+ K  ++ V R    ++F+ + +K +   +L DL F  +   + +I+KI + TKTG I K F+  DY++++ +   K N D+ ++ + V +KAKI   Y++N  L E  I S  P E + D A IKR E+  T + +G+ + KE +++ + GY ++ I D + Q FP+FYN A K + +K IYG F+   I V+N N     +VIFD+ETTGLS +Y++IIEFGA+  G+++E Q FI P KI  I IT IS + + + A+ + AL KI  I DSVL+AHN  FD FL   +   +KNP+IDTL++SR +N   HSL +A++Y+I+Y E AHRAD DA+ L IWK L  ++Q + D+ +L+EI +++ +  E+   +T+ KN+ I+ LYKL+S + T N  P +++++ + + I S    I    + V E   +DFI I P F+H + REI+ + IED +K +I +A K   VA D Y  +++++ +Y+ AK +GG + LF + E    + + P+ +F +T+ELK EF FL D L+ +IVV NSN++A LI+ NI+ IK L+ P + + KLK+ +Y+K+Y +G +  ++ RI E+ +I+ G+ ++YW S +V ++  G +V SRGSVGSS+ A+L IT+VNPL PHY C C  F K+  SG+DLP+ NC C K+ DGHNIPFETF+GF +K+PDIDLNFS  Q K HDF++ +FG + FRAGTI T AEKT YG +  E  +++ +  N E++     +A K + VKRT+G+H GGI+V+P +++ DFTP NYPA+++ DW TTH + +LHD+LLK DILGHD+PTIL L + TN+ +D IP D ++ LF S  L I + I  + TG+ GIPEFGT FV++ML + + + F+D++ I GL+HGT VW DNA+ LI EK  I+++ISCRDDIM+YL++K I  +AF IME+VRKGKGL ++ +++L  +P+WYIES KI YLFPKAHA AY + AWKIA+FK+Y+PL FY+SYFSIR V D+++++  +I KI+ + K+++ + K  + KE DLI  E++LEL RG++  + L+KS A ++++ E + LIPPF AIDG+GD A IV+AR + FSS EDF+KRT+ +T +K ++ELGI  +++ Q+++F+
 S:  78 LINCKIEFDFEIQQNYFTDQQLLEYLNGIMQ--IISKNKGFFNDKE---IIRANASRFKIIFSDAKSF---------EFMSKYEKKMRKIIKYFGLIHLDLDFILEEKPV---------IENKFNLDLETVMRPLEYNFL-ANFSERNKKIID---FELIDLKFIRSHKNPNVQFDAQIYKISPIKTKTGGLILKIFLNNNDYTEAVSVSKFLIKNQNYDL--KVGDLVNIKAKIKDPTSRYKSNVDLNLYEIKKIDSSIFFPNE--KLDTAKIKRVEIAARTWKSTMDGISSAKEYVQYALKNGYLAIGIADLDSVQAFPEFYN-AIKSTNIKPIYGSTFSTYRSKIEKVINFNGKNYIFDKLKFVIFDLETTGLSAFYNEIIEFGAVVLQNGIEIEKHQFFIKPTGKIPPAITKITGISQKMIDETAISWEIALEKITKIIKDSVLVAHNA-AFDFSFLEQFFRQKAKKSLKNPIIDTLEVSRFLNPNEKSHSLKNVAKRYEIEYAEEIAHRADYDAKILTTIWKNFLAELKSQNINDLTSLSEIKNSI-FELRPEKVFPKQLTIIAKNQIGIKKLYKLVSLANTENLISRPLIFYDHLQKDPDLLIGSGGPESLLIQTMLYFGPKNVAE--FAHIFDFIEIPPPIAFIHLVKREIFTKDQIEDMLKNLINLAKKLQIPAVAIGDVRYCLPKEKIFYELYIYAKGVGGVNHVLFDHREKEREDFRNSHIFPEKHFFSTEELKKEFEFLEDQQLIEEIVVKNSNFVADLIENNIQIIKSGLYPPSFDSSEVKLKEFVYKKAYEKYGRFLPKLIENRIKTELEPIINQGFHVVYWISKHIVTEAKSQGAIVDSRGSVGSSIVAFLTGITDVNPLLPHYWCKKCSKVEFPKSQQFLSGYDLPDKNCLDCYKKMDKDGHNIPFETFLGFNVEKVPDIDLNFSGQTQLKMHDFVRTLFGINKTFRAGTILTNAEKTVYGLARKLGEFRARLDPKFDLNREVSYFTSAFLDFLATKAQGVKRTSGKHAGGIIVIPQNQEIEDFTPINYPANNEKSDWKTTHFDYNALHDNLLKLDILGHDDPTILLHLEKLTNIKSDEIPKSDPKILSLFRSCKELGISSDQILGEV-TGTIGIPEFGTQFVRKMLQIAQVKSFADIVAICGLAHGTGVWQDNAEKLILEKNHVINELISCRDDIMIYLLEKNIDHKVAFNIMENVRKGKGLTDQEKELLELKKVPSWYIESLQKIGYLFPKAHAVAYAMKAWKIAYFKLYHPLAFYSSYFSIRPDVKDLETLIQPVEKIREKISILNKKRLESQKGIQQLSAKEKDLIQFLEISLELKSRGFEIEKVSLEKSEAQEWIINKENNSLIPPFIAIDGIGDVNARKIVQARNLRPFSSIEDFEKRTETNSTSLKKLKELGIFDKISKSAQVNIFD 1469
>gi|28210957|ref|NP_781901.1| DNA polymerase III PolC [Clostridium tetani E88] >gi|32469700|sp|Q895K2|DPO3_CLOTE DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|28203396|gb|AAO35838.1| DNA polymerase III, alpha chain [Clostridium tetani E88] (1427 aa)
Score = 2257, Expect = 0.0e+00, Identities = 549/1335 (41%), Positives = 813/1335 (60%)
 Q:  124 KKPIISENAIFLHYLEND------QEKCIKKYL----------EHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQE-KIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIF-EAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      K+ +I EN + L Y ND   +EK +K L     E  KF+ D  K +   +E+  II  KN I+E +I+ I +  + N ++ + + +  K++ D  +S++    +I G++FK  + TKTG +I +++TDY+ SI +K   K + V+ E+KEG++ K + + D Y  +I + +I ++K ++  D A KR EL HT M+A +G+ + + L K +++ G+ +VAITD  Q +P+  AKKY+ +K IYGV+ ++D IPI +NA  + D +YV+FDIETTG S  DKIIE GA+K +G V+  F+NPE I +KI +T I + VKDA KI+E L K DFI DS+L+AHN  FD+ F+  ++ +  NP++DT+ + + + ++ + L V+A+  I    HRA +DA+  +I + E+ K ++I LN +N   +  +++  + + KN+ ++NLYKLIS S ++F  P++   N++  ++ ++  G+++ E M +++ L+++I  YD++ I  +   I  I K  + D K+I +A + N VVAT D ++L++ DEV+ ++ + +   N+      P Y RTTDE+ EF +L     VVTN+ IA ID NIKPI +  P IEG+ ++++++ +K++SI+G+ +  V+ R+++E++S+I+NGYA++Y +H LV +SV DGY+VGSRGSVGSS+ A + DITEVN L PHY+C CKY F + +V SG DLP+ NCP C  L DGH+IPFETF+GF+GDK PDIDLNFS YQ  H + + +FGE +VF+AGTI T AEKTAYG+VK Y E K +N R AEI R+  C VKRTTGQHPGGI+VVP  ++++FTP  PADD  D TTH + S+  LLK DILGHD+PT+L+ML + T V+  IP D VM LF S +L +  +  + G+ G+PEFGT FV++ML+ T+P FSDL+RISGLSHGT+VW +NA+Y I+E  T+ D I+ RDDIM YLI K + P IAF IME VRKGKGL EE++ ++ ++++P WYIESC KI Y+FPK HA AYV+MA +IA+FK+YYP +YA+YFS+R  FD +++ GE I NKI+EI   N   V K+ L+ + E+ E+ RG KF  DL KS A+ FL+E + + P SAI G+G++ A +IV+AREE F SKED KR K T T ++ +E G  L E +Q+SLFN 
 S:  109 KRKVIDENTLKLQY-GNDFLYNILKEKNFEKILSSTIKDVFGVECKVKFILDKSNGKCNYLDFKEEQEALII---KNIIKESRIEKTIPKKDNNYNKREENKNSSIIVGKNINEDPVDISNIDETSGIISICGDVFKTKIIETKTGRKIVTFYITDYTSSITVKLFPKPKDTERVIEEIKEGLYCKIRGEVVNDSYAR-EIVIMARDIVKLNKIEKM---DIAEEKRVELHLHTKMSAMDGMNSAESLIKRAAKWGHKAVAITDHGVVQAYPEAMEAAKKYN-IKIIYGVEGYLVDDGIPIAINAGHRTLED-SYVVFDIETTGFSNKNDKIIEIGAVKIKEGKVVDKYSTFVNPERIIPEKIIELTGIHDYMVKDAPKIEEVLPKFIDFIEDSILVAHNA-NFDVSFIKKNCKDFGIHF-NNPILDTIPLCKFLYPELKRYKLNVVAKHLGIPL--LNHHRAVEDAKTTGDILLKAFEDLKDKEIMNLNMLNEEYFKNQDIKKSPTYHVIILVKNKIGLKNLYKLISESHLNHFYKKPRMPKSLINKYREGLMIGSACEAGQVYKEVLMDKSKEELKEVIS-FYDYLEIQPIKNNYFMIRNGIVKDEEELRDINKKIYNLAEENNMPVVATCDVHFLDKKDEVFRKILMAGQGFSDAENQ-----------PPLYLRTTDEMLKEFEYLGKEKAYK-AVVTNTVKIADSID-NIKPIPDETFPPKIEGSEEEVRKMTIEKAHSIYGEVLPEIVEKRLEKELNSIINNGYAVLYLIAHKLVDKSVQDGYLVGSRGSVGSSLVATMTDITEVNGLPPHYVCPGCKYNEFITDGSVSSGADLPDKNCPNCGVLLSKDGHDIPFETFLGFEGDKEPDIDLNFSGEYQAVVHKYTEVLFGEGKVFKAGTIGTIAEKTAYGFVKKYISE-KDLNVRQAEIERLTLGCSGVKRTTGQHPGGIMVVPQDNEIFNFTPIQRPADDNDTDIITTHFDYHSISGRLLKLDILGHDDPTVLRMLQDLTGVDPKKIPLADPKVMSLFTSPKALGVNAEELK--CEVGTYGLPEFGTKFVRQMLVDTQPNSFSDLVRISGLSHGTDVWLNNAQYYIKEGYTTLKDCIATRDDIMTYLIQKDLPPKIAFTIMEKVRKGKGLTEEHEAIMREHDVPGWYIESCKKIKYMFPKGHAVAYVMMAVRIAYFKVYYPTAYYATYFSVRASDFDAETVFKGEEAILNKIDEINSLGNN------VTQKDKGLLTVLEICHEMNLRGIKFLKADLYKSNASKFLIEEEGIRIPLSAIQGVGENAAKNIVEAREEGEFISKEDLNKRGKATKTVIENLENHGCLRGLPESNQLSLFNL 1427
>gi|78044072|ref|YP_360592.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] >gi|77996187|gb|ABB15086.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] (1407 aa)
Score = 2256, Expect = 0.0e+00, Identities = 512/1310 (39%), Positives = 782/1310 (59%)
 Q:  147 KKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVK---RSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDV-KDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKD----AEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNT--QQVLEDIIKDKYDFITI---GSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      KK +E  KFL     ++  +E  + + D + +++E++ ++ E K  R   K +    K +   K+++L E K  + G IF ++  KT  + + +TD +D+I K LF KK ++ S +K+G++VK + +Q D + + ++  I ++ I KP  R D A KR EL H+ M+A + +V++++LF+   G+ +VAITD  Q FP+  + KY +K IYG++ ++D +P+V N   + +  V FD ET+GLS  D+IIE GA+K  G  E+ + I P++ IS KI +T I+N+ + K+ L  EA+ K  F  S+L+AHN  FD FL  L+  + K ++D L + R + ++ H L I  ++ +  HRA D  AE L + R+ E + L + L +IN N ND  R++  +++ KN+ + NLY+LI+ S  F  P++    +  ++ +  GE+F A + N  ++LE I  YD+ I  G+  L + + +   +E+ ++II + K NK VVAT D ++L  DE+Y R+     ++ + +  EL  P Y +TT+E+ EF++L    ++VV N  IA I+ IKPI + + P IEGA ++ ++ YQ+++ ++GD +  V+ R+ RE+ ++I+NG+A++Y +H LVK+S+DDGY+VGSRGSVGSS+ A + ITEVNPL PHY+C NC+Y F + +  G D+P+ NCP+C + LK +GH+IPFETFMGF+GDK+PDIDLNFS YQ +AH + + +FG++ VFRAGTI+T A+KTA+G+VK YFEE+ + AR A I +   VKRTTGQHPGG++VVP  DV+ FTP YPADDK+  TTH + S+  L+K DILGHD+PT+LKML + T ++ TI  D  + +F+ST+ L +  I  + G+ GIPEFGT FV++ML T+P+ F++L+RISG SHGT+VW +NA+ LI   +SD IS RDDIM+YL+ KG+ P AFKIME+VRKGKG++EE  V+ ++ +P W+I SC KI YLFPKAHA AYV+MA++IA+FK+YYP FYA+YF++R  FD+ IL G +I  ++E++++ N   + KE L+ + E+ALE+L RG K  +DL+KS AT FL+ + ++PPF A+ G+G++ A +IVKAREE MF S ED K R K T  +++++ G  L  Q+ LF
 S:  124 KKVVETITKFLAKVAPDYKFIAKFKEEA--NEVLDWQLEMEEELVQKLWEEKVAEREGQENKEEVPVKLSIGKEIKETPCKIANLTEEEKNVVVSGVIFDLEVKKLKTERILITFNLTDQTDAISAK-LFLKKGEEEKASLIKDGMYVKVRGEVQFDRFAD-ELVLFINDLEEIEKPAG--RMDLAETKRIELHLHSKMSAMDSVVDLEKLFQTLKSWGHEAVAITDHGVVQAFPEAAELSAKYG-IKVIYGLEGYLVDDGLPVVFNPEPLSLKETPIVAFDFETSGLSSQRDEIIEIGAVKIFDGEIKETFSVLIRPQKPISAKISELTGITNDLLEKEGLDFGEAIEKFLRFCDGSILLAHNA-AFDYGFLRQALKRLGHER-KFSVVDNLALVRILFPELKNHKLKTITEHLEVSLN--NHHRALADSYALAEVFLKLLPRLFE-RGLYSLDDLAKINYNYIND----RSKTYHVSILVKNQEGLYNLYRLITLSHLKYFHRHPRIPKSELMRYREGLLIGTACEAGELFTALLENQPESRILE--IARFYDYFEIMPKGNNAFLLRN--QRLKSEQELEELNRKIIALGEKLNKPVVATGDVHFLEPEDEIYRRIL--------QKGQGYDDAELQ---PPIYLKTTEEMLKEFAYLGQEK-AYEVVVDNPRKIAEQIE-EIKPIPDEFYPPIIEGADRQIYEMTYQRAHELYGDPLPEIVEKRLKRELDAIINNGFAVLYLIAHKLVKKSLDDGYLVGSRGSVGSSLVATMTMITEVNPLPPHYLCPNCRYSEFITDGSYGCGADMPDKNCPRCGTLLKKEGHDIPFETFMGFEGDKVPDIDLNFSGEYQPRAHKYTEELFGKDYVFRAGTIATVADKTAFGFVKKYFEETGR-PARQAWINWLTNGIVGVKRTTGQHPGGLMVVPKNNDVHRFTPLQYPADDKSAGVVTTHFDYHSISSRLVKLDILGHDDPTVLKMLEDLTGIDPRTIRLDDRKTLGIFSSTEPLGVTPEQIRTTV--GTYGIPEFGTRFVRQMLEDTRPKSFTELVRISGFSHGTDVWLNNAQDLIRAGICKLSDAISTRDDIMIYLLQKGVPPKKAFKIMENVRKGKGISEEEIAVMKEHGVPDWFIGSCQKIKYLFPKAHAVAYVMMAFRIAYFKVYYPEAFYATYFTVRADDFDLPVILAGPEKIWKTLDELEQRGGN------LTAKEKGLVTVLEVALEMLARGIKMLPVDLEKSDATRFLITPEGILPPFVALPGIGEAAAINIVKAREEGMFVSIEDLKTRGKATKAVIEVLDAHGCLKGLAPTSQLVLF 1406
>gi|167037626|ref|YP_001665204.1| DNA polymerase III PolC [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] >gi|166856460|gb|ABY94868.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] (1407 aa)
Score = 2249, Expect = 0.0e+00, Identities = 518/1304 (39%), Positives = 796/1304 (61%)
 Q:  153 FRKFLND-YGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYK------FRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSL-ITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQV-LEDIIKDKYDFITI---GSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +KFL D YGF K + +L E+ D +   +  K+ EIT+ +   KT   K    K + +V + D+ E + A IEGEIF ++  K+  + + +TDY+ SI++KA  ++  +  ++ G +VK + + D YE + + L +++ +IS PKE R D + KR EL HT M++ + + + E+ K +++ G+ ++AITD  Q FP+  + KY +K IYGV+ ++D +PIV  + + D + +FDIETTGLS  D+IIE GA+K +G +++ + F+NP+ IS I +T I  VKDA I+E L K +F +SVL+AHN  FD+ F+ K ++ +++ N ++DTL++SR + + + + L +A  ++ +  HRA DA   I+ + ++ K  ++ + +IN+ L+  + R   +T+ K++ +RNLY++IS S  F  P++      I+ ++ +GE+F A +SN ++ LE+II  YD++ +  G+ E +   E+   + + ++I + KYNK VVAT D ++L+ D++Y ++ + K      Y + +  P YF+TTDE+ EF +L + V  +IV+ N N IA L++ +KPI +  P IEGA ++L++L  K++ I+GD +  V+ R+DRE++S+I+NGYA++Y + LV +S+ DGY+VGSRGSVGSS+ A + ITEVNPL PHY+C NCKY F + +  G D+P+ CP C + ++ DG +IPFE F+GF+GDK PDIDLNFS YQ AH + + +FG+ VFRAGTI T A+KTAYGYVK YFEE + +  +EI R+  C VKRTTGQHPGGI+VVP K +YDFTP +PAD + D TTH + S+  LLK DILGHD+PT+++ML + T +NA IP D  M LF S ++L I  +N   G+ G+PEFGT FV++ML+ T+P F++L+RISGLSHGT+VW +NA+ +I E  T+ +VIS RDDIM+YLI KG+  ++FKIME+VRKGKG+ +E + + + +P W+IESC KI Y+FPKAHA AYVIMA++IA+FK++YP FYA+YF++R  F++ +L G+ I N I EI+ K N     KE L+ + E+ALE+ RG+KF N+DL KS A F + + L+PP ++++G+G  A +I + RE  F S EDF+ RTKV+ T ++I+++ G + L E +Q+SLF
 S:  127 LKKFLKDKYGF-KTEIDVVLLEEFEDTMERMIMEEDIKVIEEITKSGQKQETGKTTEKMEDKEDSQVLLGKEIKAEVISIKDVTAETEEAVIEGEIFSLEFKELKSKI-LMTFDITDYTSSILVKAFLTEEKYNYLKENIQVGSFVKLRGKVFYDKYEGDLVISL-KDLQLIS-PKE--RKDLSEEKRVELHLHTQMSSMDAVASATEVIKRAAKWGHKAIAITDHAVVQAFPEAMEASSKYG-VKVIYGVEGYLVDDGVPIVTGDTEATLEDE-FTVFDIETTGLSNINDEIIEIGAVKIKEGKIIDTFETFVNPKIPISSFITKLTGIDESMVKDAPSIEEILPKFLEFASNSVLVAHNA-NFDVSFIKSKAKKFNLNV-NNAVLDTLELSRHLYKDLKNYKLDTLADHLQVKLE--HHHRAVDDAMATAEIFIKTIDRLKELGVEKVKDINAILKESEVDIRKLPVYHVTILVKDQKGLRNLYEIISKSNLEYFHRTPRIPKSLLISRREGLIIGSACEQGEVFRAIVSNLEEKKLENIIS-FYDYLEVQPVGNNEFLIGK--GEVKSVEELREINRKIYLLGKKYNKLVVATGDVHFLDPWDDIYRKILMAGK----------GYKDADR-QPPLYFKTTDEMLKEFEYLGEEV-AKEIVIDNPNKIADLVE-EVKPIPDGTFPPVIEGAEEELRKLTLDKAHEIYGDPLPEIVQNRLDRELNSIINNGYAVMYIIAQKLVSKSLKDGYLVGSRGSVGSSLVATMSGITEVNPLPPHYVCPNCKYSEFITDGSYGCGVDMPDKTCPHCGTLMRKDGFDIPFEVFLGFEGDKEPDIDLNFSGEYQPIAHKYTEELFGKGHVFRAGTIGTLADKTAYGYVKKYFEE-RNLIVHKSEIKRLTVGCTGVKRTTGQHPGGIMVVPKDKSIYDFTPIQHPADAEDTDVITTHFDYHSISGRLLKLDILGHDDPTVIRMLEDLTGINAREIPLDDKKTMSLFTSVEALGIDPEELNT--PVGTLGLPEFGTKFVRQMLIDTRPTTFAELVRISGLSHGTDVWLNNAQDIIREGIATLKEVISTRDDIMLYLISKGMDKKLSFKIMENVRKGKGVTQEEIEEMRKHGVPNWFIESCQKIKYMFPKAHAVAYVIMAFRIAYFKVHYPEAFYATYFTVRADDFNLDIVLKGKDSIKNAIKEIEAKGNNASP------KEKSLLTVLEVALEMYLRGFKFINVDLYKSDAVKFFITEEGLLPPLNSLEGVGIQAAKTIAQERENGKFLSVEDFRNRTKVSKTVIEILKQYGCLTDLPESNQLSLF 1407
>gi|20807845|ref|NP_623016.1| DNA polymerase III PolC [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] >gi|24418364|sp|Q8RA32|DPO3_THETN DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|20516408|gb|AAM24620.1| DNA polymerase III alpha subunit, the Gram-positive type [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] (1401 aa)
Score = 2245, Expect = 0.0e+00, Identities = 499/1241 (40%), Positives = 768/1241 (61%)
 Q:  216 KSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSL----ITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQV-LEDIIKDKYDFITI---GSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      K +   + D+ E   IEGEIF ID  K+  + + +TDY+ SI++K  ++ + + E+ G +V+ + ++ D YE + + L +++ +I  K  R D + KR EL HT M+ + + + E+ K ++E G+ +VAITD  Q FP+  +++Y +K IYG++ ++D IPIV  ++ + + +V+FDIETTGLS  D+IIE GA+K   V++ + F+NP+ IS I +T I  VKDA I+E L K +F  +VL+AHN  FD+ F+ K ++ + ++N ++DTL++SR + + + + L +A +++    HRA +DA+  I+ +MLE +  IK+++EINS L   RE +  L  +T+ K++ +RNLY++IS S  F  P++   +   I+ ++ +GE+F A +SN ++ LEDII + YD++ I  G+ E +   E+   +++ ++I ++ KYNK VVAT D ++L+ D+VY ++ + K      Y + +  P YFRTT+E+ EF +L +   ++V+ N N IA +++ ++KPI E  P IEGA ++L+++ +K++ I+GD +  V+ R+DRE++++I+NGYA++Y + LV +S+ DGY+VGSRGSVGSS+ A + ITEVNPL PHY+C CK+ F + +  G D+P+ CP C + +K DG +IPFE FMGF+GDK PDIDLNFS YQ AH + + +FG+ VFRAGTI T A+KTAYGYVK YFEE + +  +EI R+  C +KRTTGQHPGG++VVP K +YDFTP  PAD + D TTH + SL  LLK DILGHD+PT+++ML + T VNA IP D  M LF S ++L I  +   G+ G+PEFGT FV++ML+ T+P F +L+RISGLSHGT+VW +NA+ +I E  T+ +VI+ RDDIM+YLI KG+  ++FKIME+VRKGKG+ +E + + + +P W+I+SC KI Y+FPKAHA AYVIMA++IA+FK+YYP FYA+YF++R  F++ +L G+ I  I EI+ K N     KE +L+ + E+ALE+ RG KF N+DL +S A FL+ + L+PP ++++G+G  A +I + RE  F S EDF+ RT+V+ T ++I+++ G  L E +Q+SLF
 S:  190 KEMKAKPISIKDVSAETDEVVIEGEIFSIDFKELKSKV-LMVFDITDYTSSILVKTFLTEEKYEILKDEIDVGTFVRLRGNVIYDKYEGDLVIDL-KDLELIPPKK---RMDLSEEKRVELHLHTQMSTLDAVPSATEVIKRAAEWGHKAVAITDHAVVQAFPEAMEASREYG-VKVIYGMEGYMVDDGIPIVTGESEASL-EGEFVVFDIETTGLSNINDEIIEIGAVKIKNKKIVDTFETFVNPQIPISSFITKLTGIDESMVKDAPLIEEVLPKFLEFAKGAVLVAHNA-NFDVSFIKSKAKKLGL-TVENTVLDTLELSRHLYQDLKNYKLDTLAEFFEVKL--LHHHRAVEDAKATAEIFIKMLEKLQEIGIKSVSEINSVLME---REVDVKKLPVYHVTILVKDQKGLRNLYEIISRSNLEFFHRTPRIPKSLLVKMREGLIIGSACEQGEVFRALVSNLEEKKLEDII-NFYDYLEIQPVGNNEFLIE--RGEVRSVEELKEINRKIYELGKKYNKLVVATGDVHFLDPWDDVYRKILMAGK----------GYKDADR-QPPLYFRTTEEMLMEFEYLGEEA-AREVVIENPNKIAEIVE-DVKPIPEGTFPPVIEGAEEELRRITLEKAHEIYGDPLPPIVQERLDRELNAIINNGYAVMYVIAQKLVSKSLQDGYLVGSRGSVGSSLVATMSGITEVNPLPPHYVCPKCKHSEFVTDGSFGCGVDMPDKYCPNCGTLMKKDGFDIPFEVFMGFEGDKEPDIDLNFSGEYQPIAHRYTEELFGKGHVFRAGTIGTLADKTAYGYVKKYFEE-RNLTVHKSEIKRLTMGCTGIKRTTGQHPGGVMVVPKDKSIYDFTPIQRPADAEDTDVITTHFDYHSLSGKLLKLDILGHDDPTVIRMLEDLTGVNARKIPLDDKKTMSLFTSVEALGIDPEELGT--PVGTLGLPEFGTKFVRQMLIETRPTTFDELVRISGLSHGTDVWLNNAQDIIREGIATLKEVIAARDDIMLYLISKGMDKKLSFKIMENVRKGKGVTQEEIEEMKKHGVPDWFIQSCQKIKYMFPKAHAVAYVIMAFRIAYFKVYYPEAFYATYFTVRADDFNLDIVLGGKESIKRAIKEIEAKGNNATP------KEKNLLTVLEVALEMYLRGIKFTNVDLYRSDAEKFLITEEGLLPPLNSLEGVGIQAAKAIAQERENGKFISIEDFRNRTRVSKTVIEILKQYGCLEDLPESNQLSLF 1401
>gi|167453947|ref|ZP_02320170.1| DNA polymerase III, alpha chain, Gram-positive type [Listeria monocytogenes FSL J2-064] (1012 aa)
Score = 2244, Expect = 0.0e+00, Identities = 454/1031 (44%), Positives = 669/1031 (64%)
 Q:  426 IETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNI-WKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTV-LPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +ETTGLS YD IIE  +K  G ++ + FI+P  +S   +T I+++ VK + I  L + K++ GD +L+AHN  FD+ F+N  E+ ++ +N ++DTL+++R +   H L + +K+ I + Q HRA DAE  + WK + + +++ +I  + +N +   +R R  T+Y +  ++NL+KLI+ S + F  P++   +   I+ + ++GE+FEA M  Q E + + YDFI +   +  I RE+ +  +E+ +K I+++ K K VVAT + +Y + D++Y ++ ++++ GG    N LN  LP +FRTTDE+ EF+FL +   +IVVTN+N +  ++ ++KPIK+ L++P I+GA D+++ + Y ++ ++G+ +  V+AR+++E+ S+I +G+A+IY SH LVK+S+ DGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVNPL PHY+C NCK  F + +V SGFDLP+ +CP C + + +G +IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH + K +FGE+ VFRAGTI T AEKTA+GYV++Y E  M R AEI R+  C VKRTTGQHPGGI+V+P  DVYDFTP +PAD  +W TTH F S+HD++LK DILGHD+PT ++ML + + ++ TIP D DVM LF ST+SL +K  I+  KTG+ GIPEFGT FV++ML TKP FS+L++ISGLSHGT+VW NA+ LI+ K  + DVI CRDDIMV+LI +G+  +AFKIME VRKGKGL EE ++ + N +P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA +IA+FK++YPL+FYA+YF++R  FD+ S++NG+ +  + E+ +K   T   KE +L+ + E+A E+L RG+ F +DL KS A +F+++GD LIPPF+AI LG +VA IV ARE  F SKED ++R KV+ T ++ M++ G  L + +Q+SLF
 S:   1 VETTGLSAVYDTIIELAGVKMKNGEIIDKFEAFIDPGHPLSATTINLTGITDDMVKGSDPIDVVLKRFKEWSGDDILVAHNA-SFDMGFINTAYEKVGLEKAENAVVDTLELARFLYPHFKNHRLNTLTKKFNIILE--QHHRAVFDAEATAYLAWKLIKDAKEMHNIDFHDSLNDYMGEGDAYKRARPFHATIYAQTAVGLKNLFKLITMSNINYFYRVPRIPRSQLKKLREGLIIGTACSQGELFEAMMQKGMQAAEKV-AEFYDFIEVQPKPVYAPLIERELVRDEKALEEILKNIVRVGEKTGKPVVATGNVHYKDPVDKIYRKILIHSQ--GGA-------NPLNRAELPDVHFRTTDEMLKEFAFLGEEK-AKEIVVTNANLVVDWME-DLKPIKDELYTPKIDGAEDEVRNMSYAMAHQLYGEKLPEIVEARLEKELKSIIGHGFAVIYLISHKLVKKSLVDGYLVGSRGSVGSSFVATMTEITEVNPLPPHYLCPNCKDSEFFDDGSVGSGFDLPDKDCPHCGTPYQKEGQDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGDYQPVAHAYTKEIFGEDYVFRAGTIGTVAEKTAFGYVRNY-ERDMNMTIRGAEIDRLVAGCTGVKRTTGQHPGGIIVIPDYMDVYDFTPVQFPADATDSEWKTTHFDFHSIHDNVLKLDILGHDDPTAIRMLQDLSGIDPKTIPTDDPDVMKLFGSTESLGVKPADIDS--KTGTLGIPEFGTRFVRQMLEQTKPTTFSELVQISGLSHGTDVWLGNAEELIKNKTCELPDVIGCRDDIMVFLIYQGLESSLAFKIMESVRKGKGLTEEMEEAMMANKVPLWYIESCKKIKYMFPKAHAAAYVLMAVRIAYFKVHYPLYFYATYFTVRADDFDLTSMVNGKEAVKATMKEVNDKGMEAST------KEKNLLTVLEIANEMLARGFHFQKVDLYKSSADEFIIDGDSLIPPFNAIPSLGTNVAKQIVAARENGEFLSKEDLQQRGKVSKTIIQYMDDQGCLEGLPDQNQLSLF 1012
>gi|126698903|ref|YP_001087800.1| DNA polymerase III PolC-type [Clostridium difficile 630] >gi|168714767|ref|ZP_02747044.1| DNA polymerase III PolC-type [Clostridium difficile QCD-63q42] >gi|196127247|ref|ZP_03118996.1| DNA polymerase III PolC-type [Clostridium difficile ATCC 43255] >gi|115250340|emb|CAJ68162.1| DNA polymerase III PolC-type [Clostridium difficile 630] (1432 aa)
Score = 2243, Expect = 0.0e+00, Identities = 522/1223 (42%), Positives = 763/1223 (62%)
 Q:  234 TATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKD-VLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAI------KRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTN--CKYFNFEK--NVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGD-YLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      T + G+IF +D  K G +  +TDY+ SI K LF  NKD VL +K+G ++K K I D Y+ +I+ +I  S I K   R D + KR EL HT M++ + + ++K+L + +++ G+S++AITD  Q FPD N A K + +K +YGV+ +++ + I+ +AND ++S T+V+FDIETTG S  DKI E GA+K   V+   INPE+ IS KI +T I+NE +KD  I+E L K +F+GDSVL+AHN +FD F++ K E + + N +DTL ++R +  + H L V+A++ I    HRA DAE  I+ + L+  + KTL+++N N+    +  + IT+ KN  I+NLYK+IS + ++F  P++   NE+  I+ ++  G +F+A  N    I D YD+I   E  D +R + +G ++D    +++I A K++K VAT D ++L++ + V +V     K ++ FK +E T L  +FRTTDE+ +EFS+L + L ++VV NSN IA +++ +IKPI + + P IEG+ +L+++ Y+K+ I+GD +  V+ R+DRE++S+I NGYA++Y + LV +S+ DGY+VGSRGSVGSS AA + DITEVNPL HYIC N CKY F +   SG DLP+ +CPKC KL +GH+IPFE F+GF+GDK PDIDLNFS YQ  H + + +FGE V+RAGTI T AEKTA+GY + Y EE+ ++ NAE+ R++ C VKRT+GQHPGG++V+P KDVYDFTP YPA+D +  TTH + S+  +LK DILGHD PTI++ML + T +N  IP D + M LF ST++L +  IN   G  +PEFGT FV++MLL TKP F++L+RISGLSHGT+VW +NA+ L+ E + + DVIS RDDIM YLI KG+ P ++F IME VRKGKGL E+ + + NN+P WYI SC KI Y+FPKAHA AYV+ +++IA+ K++YP FYA+YF+ +++ FD  I+ G  I +KINEI E + N T   KE ++ + E+ALE+ RG K  +D+ KS AT+F+V G+ L+PP +AI GLG + A +I  R+  F SKED +KRTK++ T ++ +  G  +++E +Q+SLF
 S:  237 TVAVVGDIFDVDTKELKNGKILMIASITDYTSSISCK-LFLTDTNKDGVLENVKKGAYLKIKGDIVYDTYQR-EISMMI---SGIRKETRIEREDKSEEKRVELHAHTQMSSMDAICSVKKLVERAAKWGHSAIAITDHGVVQGFPDAMN-AGKSNNIKILYGVEGYLVEDDSLIIEDANDKELSQ-TFVVFDIETTGFSNTNDKITEIGAVKIENFKIVDRFSELINPEKDISYKIQELTGITNELIKDKPTIEEVLPKFMEFVGDSVLVAHNA-EFDTGFISQKCREQGL-LYNNKKVDTLMLARVMLPNLKRHRLNVVAKELGIPL--LNHHRAVDDAEATALIFNKFLQMLTEKGAKTLSDVN-NILGKIDYTKLSTNHITLIAKNSIGIKNLYKIISDAHVNHFFRAPRILRSVLNEYKEGLIIGSACEAGVVFQAVKKNVSDEEMKKIIDLYDYI-----EVMPIDNNRFMIDKGEVKDEEELRELNRKLIDTAKKFDKIPVATGDVHFLDKHEAVLRKVL--------KYSQGFKVDEEETYL---HFRTTDEMLEEFSYLGEE-LAYEVVVENSNLIADMVE-DIKPIPDDTYPPIIEGSDVELREMCYKKAKRIYGDPIPEIVQKRLDRELNSIISNGYAVMYIIAQKLVAKSLSDGYLVGSRGSVGSSFAATMSDITEVNPLPAHYICENEDCKYSFFYEIGEWGSGVDLPDKDCPKCGRKLAKNGHDIPFEVFLGFEGDKEPDIDLNFSGNYQPTIHKYTEELFGEGYVYRAGTIGTVAEKTAFGYARKYVEENN-ISVPNAEVLRLSNGCTGVKRTSGQHPGGVMVIPDYKDVYDFTPIQYPANDTSCGVITTHFDYHSISGRILKLDILGHDGPTIIRMLEDMTGINITEIPLDDKETMSLFTSTEALGVTPEEIN--CPIGCLAVPEFGTKFVRQMLLDTKPTTFAELVRISGLSHGTDVWVNNAQDLVREDIVGLKDVISTRDDIMNYLIFKGLPPKMSFTIMESVRKGKGLKPEHIEEMKKNNVPEWYIGSCKKIKYMFPKAHAVAYVMTSFRIAYCKVHYPEAFYATYFTTKVEDFDADLIVKGLDAIKSKINEI-ESLGNDAT-----TKEKGMLTVLEVALEMYARGIKLLPVDIYKSDATEFIVVGEKTLLPPMAAIQGLGGNAAINIQNERKNGEFISKEDLRKRTKISKTVIETLTNHGSLENMSERNQLSLF 1432
>gi|168696365|ref|ZP_02728642.1| DNA polymerase III PolC-type [Clostridium difficile QCD-37x79] >gi|168723270|ref|ZP_02755547.1| DNA polymerase III PolC-type [Clostridium difficile QCD-76w55] >gi|168730903|ref|ZP_02763180.1| DNA polymerase III PolC-type [Clostridium difficile QCD-97b34] (1432 aa)
Score = 2242, Expect = 0.0e+00, Identities = 522/1223 (42%), Positives = 763/1223 (62%)
 Q:  234 TATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKD-VLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAI------KRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTN--CKYFNFEK--NVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGD-YLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      T + G+IF +D  K G +  +TDY+ SI K LF  NKD VL +K+G ++K K I D Y+ +I+ +I  S I K   R D + KR EL HT M++ + + ++K+L + +++ G+S++AITD  Q FPD N A K + +K +YGV+ +++ + I+ +AND ++S T+V+FDIETTG S  DKI E GA+K   V+   INPE+ IS KI +T I+NE +KD  I+E L K +F+GDSVL+AHN +FD F++ K E + + N +DTL ++R +  + H L V+A++ I    HRA DAE  I+ + L+  + KTL+++N N+    +  + IT+ KN  I+NLYK+IS + ++F  P++   NE+  I+ ++  G +F+A  N    I D YD+I   E  D +R + +G ++D    +++I A K++K VAT D ++L++ + V +V     K ++ FK +E T L  +FRTTDE+ +EFS+L + L ++VV NSN IA +++ +IKPI + + P IEG+ +L+++ Y+K+ I+GD +  V+ R+DRE++S+I NGYA++Y + LV +S+ DGY+VGSRGSVGSS AA + DITEVNPL HYIC N CKY F +   SG DLP+ +CPKC KL +GH+IPFE F+GF+GDK PDIDLNFS YQ  H + + +FGE V+RAGTI T AEKTA+GY + Y EE+ ++ NAE+ R++ C VKRT+GQHPGG++V+P KDVYDFTP YPA+D +  TTH + S+  +LK DILGHD PTI++ML + T +N  IP D + M LF ST++L +  IN   G  +PEFGT FV++MLL TKP F++L+RISGLSHGT+VW +NA+ L+ E + + DVIS RDDIM YLI KG+ P ++F IME VRKGKGL E+ + + NN+P WYI SC KI Y+FPKAHA AYV+ +++IA+ K++YP FYA+YF+ +++ FD  I+ G  I +KINEI E + N T   KE ++ + E+ALE+ RG K  +D+ KS AT+F+V G+ L+PP +AI GLG + A +I  R+  F SKED +KRTK++ T ++ +  G  +++E +Q+SLF
 S:  237 TVAVVGDIFDVDTKELKNGKILMIASITDYTSSISCK-LFLTDTNKDGVLENVKKGAYLKIKGDIVYDTYQR-EISMMI---SGIRKETRIEREDKSEEKRVELHAHTQMSSMDAICSVKKLVERAAKWGHSAIAITDHGVVQGFPDAMN-AGKSNNIKILYGVEGYLVEDDSLIIEDANDKELSQ-TFVVFDIETTGFSNTNDKITEIGAVKIENFKIVDRFSELINPEKDISYKIQELTGITNELIKDKPTIEEILPKFMEFVGDSVLVAHNA-EFDTGFISQKCREQGL-LYNNKKVDTLMLARVMLPNLKRHRLNVVAKELGIPL--LNHHRAVDDAEATALIFNKFLQMLTEKGAKTLSDVN-NILGKIDYTKLSTNHITLIAKNSIGIKNLYKIISDAHVNHFFRAPRILRSVLNEYKEGLIIGSACEAGVVFQAVKKNVSDEEMKKIIDLYDYI-----EVMPIDNNRFMIDKGEVKDEEELRELNRKLIDTAKKFDKIPVATGDVHFLDKHEAVLRKVL--------KYSQGFKVDEEETYL---HFRTTDEMLEEFSYLGEE-LAYEVVVENSNLIADMVE-DIKPIPDDTYPPIIEGSDVELREMCYKKAKRIYGDPIPEIVQKRLDRELNSIISNGYAVMYIIAQKLVAKSLSDGYLVGSRGSVGSSFAATMSDITEVNPLPAHYICENEDCKYSFFYEIGEWGSGVDLPDKDCPKCGRKLAKNGHDIPFEVFLGFEGDKEPDIDLNFSGNYQPTIHKYTEELFGEGYVYRAGTIGTVAEKTAFGYARKYVEENN-ISVPNAEVLRLSNGCTGVKRTSGQHPGGVMVIPDYKDVYDFTPIQYPANDTSCGVITTHFDYHSISGRILKLDILGHDGPTIIRMLEDMTGINITEIPLDDKETMSLFTSTEALGVTPEEIN--CPIGCLAVPEFGTKFVRQMLLDTKPTTFAELVRISGLSHGTDVWVNNAQDLVREDIVGLKDVISTRDDIMNYLIFKGLPPKMSFTIMESVRKGKGLKPEHIEEMKKNNVPEWYIGSCKKIKYMFPKAHAVAYVMTSFRIAYCKVHYPEAFYATYFTTKVEDFDADLIVKGLDAIKSKINEI-ESLGNDAT-----TKEKGMLTVLEVALEMYARGIKLLPVDIYKSDATEFIVVGEKTLLPPMAAIQGLGGNAAINIQNERKNGEFISKEDLRKRTKISKTVIETLTNHGSLENMSERNQLSLF 1432
>gi|125625168|ref|YP_001033651.1| DNA polymerase III PolC [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] >gi|124493976|emb|CAL98973.1| DNA polymerase III alpha subunit [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] (1635 aa)
Score = 2241, Expect = 0.0e+00, Identities = 476/1220 (39%), Positives = 754/1220 (61%)
 Q:  238 EGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDI--KTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNT-QQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLP--KYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHI-----EGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKG------KGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      +GE+ +I  T   + ++ +TDY+ S ++   +  + ++K G+W + + ++Q D ++N+ + L + I I  P + +R D + KR E  HTNM+ + + +  L  +++ G+ ++AITD  Q+FP+ ++ KK + +K IYGV+ N+++ IPIV N D + ++TYV+FD+ETTGLS ++ +I+ A K HKG ++  FINP ++S+  +T I+++ VK+A + E L K + F  ++L+AHN  FD+ F+N   N + II P++DTL+ +R + ++  LG + +K++I +  H A+ DAE  +  LE + ++  +L E+N+ L ++  ++ R  +T+Y K + ++NL+K++S   + G P++    +  +V ++  GE+F+AA++ T ++ LE I  YDFI + P +  +  +K  +E +K +IKI   K V+AT + +YLN D +Y + V + LG + N  + E  LP + +FRTTDE+ + FSFL++   +IV+ N+ +A  D + P+++ L++P +   E + +++ +L Y+K++ +G+ + + + AR+++E+ S++ NG++++Y S LVK+S + GY+VGSRGSVGSS+ A ++ ITEVNPL PHY C C+YF  + + SG+D+P+ NCPKC KL DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGE+ FRAGTI T AEKTA+G+VK Y + +  NAEI R+A   VKRTTGQHPGGI+V+P+ DVYDF+P +PADD  +W TTH F ++HD++LK DILGHD+PT+++ L  + +  IP D VM LF T+SL +  +  +K G+ GIPE GT   M+  KP+ F+DL++ISGLSHGT+VW+ NA+ LI   +S VI CRDDIMVYLI KG+  +AF IME VRKG     E+Y + + ++ +P WYIESC+KI Y+FPKAHA AY++MA ++A+FK+++P+ +Y ++FSIR  FDI + G  + K+ EIK+K      N E +L  EL E+L RG+ F IDL +S AT+F+++GD LIPPF +DGLG++VA IV AR E F SK + +KR V+ T ++ M +G+  + +D+Q+SLF+
 S:  414 KGELREIKSRKTGNISYLLEFEMTDYTSSFYVQKWLRGEEEIQLAKQIKAGLWCRVRGNVQRDNFKNDLVLQLTDLIEI---PTQNVREDKSDEKRVEFHAHTNMSQMDAIPSASSLVAQAAKWGHKAIAITDHGGLQSFPEAHSAGKK-NGVKIIYGVEANLVEDKIPIVFNETDVDMYESTYVVFDVETTGLSAVHNDLIQIAATKMHKGNPIDEFDEFINPGYRLSEFTTELTGITDDHVKNAKPLYEVLTKFQKFCEGTILVAHNA-SFDVGFMNMNYSRNGLPIISQPVVDTLEFARNLYPEMKRFGLGQLTKKFQIGLE--HHHMANFDAEATGRLLFVFLEELRTRNTGWTSLLELNAKLVSEDSYKKVRPKHVTLYAKTQEGLKNLFKIVSFGNVKYYAGLPRLPRSVLEANSEGLLVGSACEVGEVFDAAINKTFEETLE--IAKFYDFIEVFPPALYRSLVVGGSFKSEKELEQTLKDLIKIGKTLGKPVLATGNLHYLNPEDAIYREIIVRSLGLGAEINWTQGHGEHAKPLPLPEAHFRTTDEMLEAFSFLDEKT-AREIVIDNTQKMADEFDV-LTPVRDDLYTPKMVFDGGETSEERIVRLTYEKAHEWYGNPLPDIIDARLEKELRSILGNGFSVVYIISQELVKRSNERGYIVGSRGSVGSSLVATMIGITEVNPLAPHYRCPECQYFECYDDGSFGSGYDMPDKNCPKCDHKLIKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGDDQPLAHLDVRDIFGEDYAFRAGTIGTVAEKTAFGFVKGYERDYDQFYG-NAEIDRLAAGSTGVKRTTGQHPGGIIVIPNYMDVYDFSPVQFPADDVNAEWQTTHFDFHAIHDNILKLDILGHDDPTMIRKLQSLSGIVPQDIPMDDPGVMKLFTGTESLGLTEEQLG--VKLGTLGIPEMGTFTSMNMIAEAKPKNFADLLQISGLSHGTDVWSGNAQDLIRSGIADLSSVIGCRDDIMVYLIHKGLENGLAFTIMERVRKGMWNKIPAEEREKYVEAMREHEVPEWYIESCSKIKYMFPKAHAAAYIMMALRVAYFKVHHPIFYYCAWFSIRATAFDIGVMGAGLEAVKAKMKEIKDKGFE------ATNVETNLYTTLELCNEMLERGFTFGKIDLYRSEATEFVIDGDTLIPPFVTMDGLGENVAKQIVAARAEGEFLSKMELRKRGGVSQTIIENMTNMGVLEGMPDDNQLSLFD 1632
>gi|116513078|ref|YP_811985.1| DNA polymerase III PolC [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] >gi|116108732|gb|ABJ73872.1| DNA polymerase III catalytic subunit, PolC type [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] (1635 aa)
Score = 2237, Expect = 0.0e+00, Identities = 476/1220 (39%), Positives = 754/1220 (61%)
 Q:  238 EGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDI--KTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNT-QQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLP--KYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHI-----EGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKG------KGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      +GE+ +I  T   + ++ +TDY+ S ++   +  + ++K G+W + + ++Q D ++N+ + L + I I  P + +R D + KR E  HTNM+ + + +  L  +++ G+ ++AITD  Q+FP+ ++ KK + +K IYGV+ N+++ IPIV N D + ++TYV+FD+ETTGLS ++ +I+ A K HKG ++  FINP ++S+  +T I+++ VK+A + E L K + F  ++L+AHN  FD+ F+N   N + II P++DTL+ +R + ++  LG + +K++I +  H A+ DAE  +  LE + ++  +L E+N+ L ++  ++ R  +T+Y K + ++NL+K++S   + G P++      +V ++  GE+F+AA++ T ++ LE I  YDFI + P +  +  +K  +E +K +IKI   K V+AT + +YLN D +Y + V + LG + N  + E  LP + +FRTTDE+ + FSFL++   +IV+ N+ +A  D + P+++ L++P +   E + +++ +L Y+K++ +G+ + + + AR+++E+ S++ NG++++Y S LVK+S + GY+VGSRGSVGSS+ A ++ ITEVNPL PHY C C+YF  + + SG+D+P+ NCPKC KL DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGE+ FRAGTI T AEKTA+G+VK Y + +  NAEI R+A   VKRTTGQHPGGI+V+P+ DVYDF+P +PADD  +W TTH F ++HD++LK DILGHD+PT+++ L  + +  IP D VM LF T+SL +  +  +K G+ GIPE GT   M+  KP+ F+DL++ISGLSHGT+VW+ NA+ LI   +S VI CRDDIMVYLI KG+  +AF IME VRKG     E+Y + + ++ +P WYIESC+KI Y+FPKAHA AY++MA ++A+FK+++P+ +Y ++FSIR  FDI + G  + +K+ EIK+K      N E +L  EL E+L RG+ F IDL +S AT+F+++GD LIPPF +DGLG++VA IV AR E F SK + +KR V+ T ++ M +G+  + +D+Q+SLF+
 S:  414 KGELREIKSRKTGNISYLLEFEMTDYTSSFYVQKWLRGEEEIQLAKQIKAGLWCRVRGNVQRDNFKNDLVLQLTDLIEI---PTQNVREDKSDEKRVEFHAHTNMSQMDAIPSASSLVAQAAKWGHKAIAITDHGGLQSFPEAHSAGKK-NGVKIIYGVEANLVEDKIPIVFNETDVDMYESTYVVFDVETTGLSAVHNDLIQIAATKMHKGNPIDEFDEFINPGYRLSEFTTELTGITDDHVKNAKPLYEVLTKFQKFCEGTILVAHNA-SFDVGFMNMNYSRNGLPIISQPVVDTLEFARNLYPEMKRFGLGQLTKKFQIGLE--HHHMANFDAEATGRLLFVFLEELRTRNTGWTSLLELNAKLVSEDSYKKVRPKHVTLYAKTQEGLKNLFKIVSFENVKYYAGLPRLPRSVLEANREGLLVGSACEVGEVFDAAINKTFEETLE--IAKFYDFIEVFPPALYRSLVVGGSFKSEKELEQTLKDLIKIGKTLVKPVLATGNLHYLNPEDAIYREIIVRSLGLGAEINWTQGHGEHAKPLPLPEAHFRTTDEMLEAFSFLDEKT-AREIVIDNTQKMADEFDV-LTPVRDDLYTPKMVFDGGETSEERIVRLTYEKAHEWYGNPLPDIIDARLEKELRSILGNGFSVVYIISQELVKRSNERGYIVGSRGSVGSSLVATMIGITEVNPLAPHYRCPECQYFECYDDGSFGSGYDMPDKNCPKCDHKLIKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGDDQPLAHLDVRDIFGEDYAFRAGTIGTVAEKTAFGFVKGYERDYDQFYG-NAEIDRLAAGSTGVKRTTGQHPGGIIVIPNYMDVYDFSPVQFPADDVNAEWQTTHFDFHAIHDNILKLDILGHDDPTMIRKLQSLSGIVPQDIPMDDPGVMKLFTGTESLGLTEEQLG--VKLGTLGIPEMGTFTSMNMIAEAKPKNFADLLQISGLSHGTDVWSGNAQDLIRSGIADLSSVIGCRDDIMVYLIHKGLENGLAFTIMERVRKGMWNKIPAEEREKYVEAMREHEVPEWYIESCSKIKYMFPKAHAAAYIMMALRVAYFKVHHPIFYYCAWFSIRATAFDIGVMGAGLEAVKSKMKEIKDKGFE------ATNVETNLYTTLELCNEMLERGFTFGKIDLYRSEATEFVIDGDTLIPPFVTMDGLGENVAKQIVAARAEGEFLSKMELRKRGGVSQTIIENMTNMGVLEGMPDDNQLSLFD 1632
>gi|196165550|ref|ZP_03126081.1| DNA polymerase III PolC-type [Clostridium difficile QCD-23m63] (1432 aa)
Score = 2237, Expect = 0.0e+00, Identities = 520/1223 (42%), Positives = 761/1223 (62%)
 Q:  234 TATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKD-VLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAI------KRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTN--CKYFNFEK--NVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGD-YLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      T + G+IF +D  K G +  +TDY+ SI K LF  NKD VL +K+G ++K K I D Y+ +I+ +I  S I K   R D + KR EL HT M++ + + ++K+L + +++ G+ ++AITD  Q FPD N A K + +K +YGV+ +++ + I+ +AND ++S T+V+FDIETTG S  DKI E GA+K   V+   INPE+ IS KI +T I+NE +KD  I+E L K +F+GDSVL+AHN +FD F++ K E + + N +DTL ++R +  + H L V+A++ I    HRA DAE  I+ + L+  + KTL+++N N+    +  + IT+ KN  I+NLYK+IS + ++F  P++   NE+  I+ ++  G +F+A  N    I D YD+I   E  D +R + +G ++D    +++I A K+NK VAT D ++L++ + + +V     K ++ FK +E T L  +FRTTDE+ +EFS+L + L ++VV NSN IA +++ +IKPI + + P IEG+ +L+++ Y+K+ I+GD +  V+ R+DRE++S+I NGYA++Y + LV +S+ DGY+VGSRGSVGSS AA + DITEVNPL HYIC N CKY F +   SG DLP+ +CPKC KL +GH+IPFE F+GF+GDK PDIDLNFS YQ  H + + +FGE V+RAGTI T AEKTA+GY + Y EE+ ++ NAE+ R++ C VKRT+GQHPGG++V+P KDVYDFTP YPA+D +  TTH + S+  +LK DILGHD PTI++ML + T +N  IP D + M LF ST++L +  IN   G  +PEFGT FV++MLL TKP F++L+RISGLSHGT+VW +NA+ L+ E + + DVIS RDDIM YLI KG+ P ++F IME VRKGKGL E+  + NN+P WYI SC KI Y+FPKAHA AYV+ +++IA+ K++YP FYA+YF+ +++ FD  I+ G  I +KINEI E + N T   KE ++ + E+ALE+ RG K  +D+ KS AT+F++ G+ L+PP +AI GLG + A +I  R+  F SKED +KRTK++ T ++ +  G  +++E +Q+SLF
 S:  237 TVAVVGDIFDVDTKELKNGKILMIASITDYTSSISCK-LFLTDTNKDGVLENVKKGAYLKIKGDIVYDTYQR-EISMMI---SGIRKETRKEREDKSEEKRVELHAHTQMSSMDAICSVKKLVERAAKWGHPAIAITDHGVVQGFPDAMN-AGKSNNIKILYGVEGYLVEDDSLIIEDANDKELSQ-TFVVFDIETTGFSNTNDKITEIGAVKIENFKIVDRFSELINPEKDISYKIQELTGITNELIKDKPTIEEVLPKFMEFVGDSVLVAHNA-EFDTGFISQKCREQGL-LYNNKKVDTLMLARVMLPNLKRHRLNVVAKELGIPL--LNHHRAVDDAEATALIFNKFLQMLTEKGAKTLSDVN-NILGKIDYTKLSTNHITLIAKNSVGIKNLYKIISDAHVNHFFRAPRILRSVLNEYKEGLIIGSACEAGVVFQAVKKNVSDEEMKKIIDLYDYI-----EVMPIDNNRFMIDKGEVKDEEELRELNRKLIDTAKKFNKIPVATGDVHFLDKHEAILRKVL--------KYSQGFKVDEEETYL---HFRTTDEMLEEFSYLGEE-LAYEVVVENSNLIADMVE-DIKPIPDDTYPPIIEGSDVELREMCYKKAKRIYGDPIPEIVQKRLDRELNSIISNGYAVMYIIAQKLVAKSLSDGYLVGSRGSVGSSFAATMSDITEVNPLPAHYICENEDCKYSFFYEIGEWGSGVDLPDKDCPKCGRKLAKNGHDIPFEVFLGFEGDKEPDIDLNFSGNYQPTIHKYTEELFGEGYVYRAGTIGTVAEKTAFGYARKYVEENN-ISVPNAEVLRLSNGCTGVKRTSGQHPGGVMVIPDYKDVYDFTPIQYPANDTSCGVITTHFDYHSISGRILKLDILGHDGPTIIRMLEDMTGINITEIPLDDKETMSLFTSTEALGVTPEEIN--CPIGCLAVPEFGTKFVRQMLLDTKPTTFAELVRISGLSHGTDVWVNNAQDLVREDIVGLKDVISTRDDIMNYLIFKGLPPKMSFTIMESVRKGKGLKPEHIAEMKKNNVPEWYIGSCKKIKYMFPKAHAVAYVMTSFRIAYCKVHYPEAFYATYFTTKVEDFDADLIVKGLDAIKSKINEI-ESLGNDAT-----TKEKGMLTVLEVALEMYARGIKLLPVDIYKSDATEFIIVGEKTLLPPMAAIQGLGGNAAINIQTERKNGEFISKEDLRKRTKISKTVIETLTNHGSLENMSERNQLSLF 1432
>gi|13959345|sp|Q9CDT7|DPO3_LACLA DNA polymerase III polC-type (PolIII) (1638 aa)
Score = 2236, Expect = 0.0e+00, Identities = 478/1220 (39%), Positives = 754/1220 (61%)
 Q:  238 EGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDI--KTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNT-QQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLP--KYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHI-----EGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKG------KGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      +GE+ +I  T   + ++ +TDY+ S ++   +  + ++K G+W + + ++Q D ++N+ + L + I I  P + +R D + KR E  HTNM+ + + +  L  +++ G+ ++AITD  Q+FP+ ++ KK + +K IYGV+ N+++ IPIV N D + ++TYV+FD+ETTGLS ++ +I+ A K HKG ++  FINP ++S+  +T I+++ VK+A + E L K + F  ++L+AHN  FD+ F+N   N + II P++DTL+ +R + ++  LG + +K++I +  H A+ DAE  +  LE + ++  +L E+N L ++  ++ R  +T+Y K + ++NL+K++S   + G P+V      +V ++  GE+F+AA++ T ++ LE I  YDFI + P +  +  +K  +E +K +IKI   K V+AT + +YLN D +Y + V + LG + N  + E  LP + +FRTTDE+ + FSFL++   +IV+ N+ +A  D + P+++ L++P +   E + +++ +L Y+K++ +G+ + + + AR+++E+ S++ NG++++Y S LVK+S D GY+VGSRGSVGSS+ A ++ ITEVNPL PHY C C+YF  + + SG+D+P+ NCPKC KL DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGE+ FRAGTI T AEKTA+G+VK Y + +  NAEI R+A   VKRTTGQHPGGI+V+P+ DVYDF+P +PADD  +W TTH F ++HD++LK DILGHD+PT+++ L  + +  IP D VM LF T+SL +  +  +K G+ GIPE GT   M+  KP+ F+DL++ISGLSHGT+VW+ NA+ LI   +S VI CRDDIMVYLI KG+  +AF IME VRKG     E+Y + + ++++P WYIESC+KI Y+FPKAHA AY++MA ++A+FK+++P+ +Y ++FSIR  FDI + G  + K+ EIK+K +    N E +L  EL E+L RG+ F IDL +S AT+F+++GD LIPPF +DGLG++VA IV AR E F SK + +KR V+ T ++ M +G+  + +D+Q+SLF+
 S:  417 KGELREIKSRKTGNISYLLEFEMTDYTSSFYVQKWLRGEEEIQLAKQIKAGLWCRVRGNVQRDNFKNDLVLQLTDLIEI---PTQNVREDKSDEKRVEFHAHTNMSQMDAIPSASSLVAQAAKWGHKAIAITDHGGLQSFPEAHSAGKK-NGVKIIYGVEANLVEDKIPIVYNETDVDMYESTYVVFDVETTGLSAVHNDLIQIAATKMHKGNPIDEFDEFINPGYRLSEFTTELTGITDDHVKNAKPLYEVLTKFQKFCEGTILVAHNA-TFDVGFMNMNYSRNGLPIITQPVVDTLEFARNLYPEMKRFGLGQLTKKFQIGLE--HHHMANFDAEATGRLLFVFLEELRTRNTGWTSLLELNDKLVSEDSYKKVRPKHVTLYAKTQEGLKNLFKIVSFGNVKYYAGLPRVPRSVLEANREGLLVGSACEIGEVFDAAINKTFEETLE--IAKFYDFIEVFPPALYRSLVVGGSFKSEKELEQTLKDLIKIGKTLGKPVLATGNLHYLNPEDAIYREIIVRSLGLGAEINWTQGHGEHAKPLPLPEAHFRTTDEMLEAFSFLDEKT-AREIVIDNTQKMADEFDV-LTPVRDDLYTPKMVFDGGETSEERIVRLTYEKAHEWYGNPLPDIIDARLEKELRSILGNGFSVVYIISQELVKRSNDRGYIVGSRGSVGSSLVATMIGITEVNPLAPHYRCPECQYFECYDDGSFGSGYDMPDKNCPKCDHKLIKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGDDQPLAHLDVRDIFGEDYAFRAGTIGTVAEKTAFGFVKGYERDYDQFYG-NAEIDRLAAGSTGVKRTTGQHPGGIIVIPNYMDVYDFSPVQFPADDVNAEWQTTHFDFHAIHDNILKLDILGHDDPTMIRKLQSLSGIVPQDIPMDDPGVMKLFTGTESLGLTEEQLG--VKLGTLGIPEMGTFTSMNMIAEAKPKNFADLLQISGLSHGTDVWSGNAQDLIRSGIADLSSVIGCRDDIMVYLIHKGLENGLAFTIMERVRKGMWNKIPAEEREKYVEAMREHDVPEWYIESCSKIKYMFPKAHAAAYIMMALRVAYFKVHHPILYYCAWFSIRATAFDIGVMGAGLEAVKAKMKEIKDKGFD------ATNVETNLYTTLELCNEMLERGFTFGKIDLYRSEATEFVIDGDTLIPPFVTMDGLGENVAKQIVAARAEGEFLSKMELRKRGGVSQTIIENMTNMGVLEGMPDDNQLSLFD 1635
>gi|167040287|ref|YP_001663272.1| DNA polymerase III PolC [Thermoanaerobacter sp. X514] >gi|166854527|gb|ABY92936.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Thermoanaerobacter sp. X514] (1407 aa)
Score = 2233, Expect = 0.0e+00, Identities = 514/1304 (39%), Positives = 794/1304 (60%)
 Q:  153 FRKFLN-DYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYK------FRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSL-ITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQV-LEDIIKDKYDFITI---GSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      ++FL +YG K + +L E+ D +   +  K+ EIT+ +   KT   K    K + +  + D+ E + A IEGEIF ++  K+  + + +TDY+ SI++KA  ++  +  ++ G +VK + + D YE + + L +++ +IS PKE R D + KR EL HT M++ + + + E+ K +++ G+ ++AITD  Q FP+  + KY +K IYGV+ ++D +PIV  + + D + +FDIETTGLS  D+IIE GA+K +G +++ + F+NP+ IS I +T I  VKDA I+E L K +F +SVL+AHN  FD+ F+ K ++ +++ N ++DTL++SR + + + + L +A  ++ +  HRA DA   I+ + ++ K  ++ + +IN+ L+  + R   +T+ K++ +RNLY++IS S  F  P++      I+ ++ +GE+F A +SN ++ LE+II  YD++ +  G+ E +   E+   + + ++I + KYNK +VAT D ++L+ D++Y ++ + K      Y + +  P YF+TTDE+ EF +L + V  +IV+ N N IA L++ +KPI +  P IEGA ++L++L  K++ I+GD +  V+ R+DRE++S+I+NGYA++Y + LV +S+ DGY+VGSRGSVGSS+ A + ITEVNPL PHY+C NCKY F + +  G D+P+ CP C + ++ DG +IPFE F+GF+GDK PDIDLNFS YQ AH + + +FG+ VFRAGTI T A+KTAYGYVK YFEE + +  +EI R+  C VKRTTGQHPGGI+VVP K +YDFTP +PAD + D TTH + S+  LLK DILGHD+PT+++ML + T +NA IP D  M LF S ++L I  +N   G+ G+PEFGT FV++ML+ T+P F++L+RISGLSHGT+VW +NA+ +I E  T+ +VIS RDDIM+YLI KG+  ++FKIME+VRKGKG+ +E + + + +P W+IESC KI Y+FPKAHA AYVIMA++IA+FK++YP FYA+YF++R  F++ +L G+ I N I EI+ K N     KE L+ + E+ALE+ RG+KF N+DL KS A FL+ + L+PP ++++G+G  A +I + RE  F S EDF+ RTKV+ T ++I+++ G  L E +Q+SLF
 S:  127 LKEFLQKEYGL-KTEIDVVLLEEFEDTMERMIMEEDIKVIEEITKSGQKQETGKTTEKMEDKEDSQVLLGKEIKAEAISIKDITAETEEAIIEGEIFSLEFKELKSKI-LMTFDITDYTSSILVKAFLTEEKYNSLKENIQVGGFVKLRGKVFYDKYEGDLVISL-KDLQLIS-PKE--RKDLSEEKRVELHLHTQMSSMDAVASATEVIKRAAKWGHKAIAITDHAVVQAFPEAMEASSKYG-VKVIYGVEGYLVDDGVPIVTGDTEATLEDE-FTVFDIETTGLSNINDEIIEIGAVKIKEGKIIDTFETFVNPKIPISSFITKLTGIDESMVKDAPSIEEILPKFLEFASNSVLVAHNA-NFDVSFIKSKAKKFNLNV-NNAVLDTLELSRHLYKDLKNYKLDTLAEHLQVKLE--HHHRAVDDAMATAEIFIKTIDRLKELGVEKVKDINAILKESEVDIRKLPVYHVTILVKDQKGLRNLYEIISKSNLEYFHRTPRIPKSLLISRREGLIIGSACEQGEVFRAIVSNLEEKKLENIIS-FYDYLEVQPVGNNEFLIGK--GEVKSVEELREINRKIYLLGKKYNKLIVATGDVHFLDPWDDIYRKILMAGK----------GYKDADR-QPPLYFKTTDEMLKEFEYLGEEV-AKEIVIDNPNKIADLVE-EVKPIPDGTFPPVIEGAEEELRRLTLDKAHEIYGDPLPEIVQNRLDRELNSIINNGYAVMYIIAQKLVSKSLKDGYLVGSRGSVGSSLVATMSGITEVNPLPPHYVCPNCKYSEFITDGSYGCGVDMPDKTCPHCGTLMRKDGFDIPFEVFLGFEGDKEPDIDLNFSGEYQPIAHKYTEELFGKGHVFRAGTIGTLADKTAYGYVKKYFEE-RNLIVHKSEIKRLTVGCTGVKRTTGQHPGGIMVVPKDKSIYDFTPIQHPADAEDTDVITTHFDYHSISGRLLKLDILGHDDPTVIRMLEDLTGINAREIPLDDKKTMSLFTSVEALGIDPEELNT--PVGTLGLPEFGTKFVRQMLIDTRPTTFAELVRISGLSHGTDVWLNNAQDIIREGIATLKEVISTRDDIMLYLISKGMDKKLSFKIMENVRKGKGVTQEEIEEMRKHGVPNWFIESCQKIKYMFPKAHAVAYVIMAFRIAYFKVHYPEAFYATYFTVRADDFNLDIVLKGKDSIKNAIKEIEAKGNNASP------KEKSLLTVLEVALEMYLRGFKFINVDLYKSDAVKFLITEEGLLPPLNSLEGVGIQAAKTIAQERENGKFLSVEDFRNRTKVSKTVIEILKQHGCLIDLPESNQLSLF 1407
>gi|15674106|ref|NP_268281.1| DNA polymerase III PolC [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] >gi|12725180|gb|AAK06222.1|AE006440_8 DNA polymerase III, alpha chain (EC 2.7.7.7) [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] (1658 aa)
Score = 2232, Expect = 0.0e+00, Identities = 478/1220 (39%), Positives = 754/1220 (61%)
 Q:  238 EGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDI--KTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNT-QQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLP--KYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHI-----EGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKG------KGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      +GE+ +I  T   + ++ +TDY+ S ++   +  + ++K G+W + + ++Q D ++N+ + L + I I  P + +R D + KR E  HTNM+ + + +  L  +++ G+ ++AITD  Q+FP+ ++ KK + +K IYGV+ N+++ IPIV N D + ++TYV+FD+ETTGLS ++ +I+ A K HKG ++  FINP ++S+  +T I+++ VK+A + E L K + F  ++L+AHN  FD+ F+N   N + II P++DTL+ +R + ++  LG + +K++I +  H A+ DAE  +  LE + ++  +L E+N L ++  ++ R  +T+Y K + ++NL+K++S   + G P+V      +V ++  GE+F+AA++ T ++ LE I  YDFI + P +  +  +K  +E +K +IKI   K V+AT + +YLN D +Y + V + LG + N  + E  LP + +FRTTDE+ + FSFL++   +IV+ N+ +A  D + P+++ L++P +   E + +++ +L Y+K++ +G+ + + + AR+++E+ S++ NG++++Y S LVK+S D GY+VGSRGSVGSS+ A ++ ITEVNPL PHY C C+YF  + + SG+D+P+ NCPKC KL DGH+IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS  Q AH ++++FGE+ FRAGTI T AEKTA+G+VK Y + +  NAEI R+A   VKRTTGQHPGGI+V+P+ DVYDF+P +PADD  +W TTH F ++HD++LK DILGHD+PT+++ L  + +  IP D VM LF T+SL +  +  +K G+ GIPE GT   M+  KP+ F+DL++ISGLSHGT+VW+ NA+ LI   +S VI CRDDIMVYLI KG+  +AF IME VRKG     E+Y + + ++++P WYIESC+KI Y+FPKAHA AY++MA ++A+FK+++P+ +Y ++FSIR  FDI + G  + K+ EIK+K +    N E +L  EL E+L RG+ F IDL +S AT+F+++GD LIPPF +DGLG++VA IV AR E F SK + +KR V+ T ++ M +G+  + +D+Q+SLF+
 S:  437 KGELREIKSRKTGNISYLLEFEMTDYTSSFYVQKWLRGEEEIQLAKQIKAGLWCRVRGNVQRDNFKNDLVLQLTDLIEI---PTQNVREDKSDEKRVEFHAHTNMSQMDAIPSASSLVAQAAKWGHKAIAITDHGGLQSFPEAHSAGKK-NGVKIIYGVEANLVEDKIPIVYNETDVDMYESTYVVFDVETTGLSAVHNDLIQIAATKMHKGNPIDEFDEFINPGYRLSEFTTELTGITDDHVKNAKPLYEVLTKFQKFCEGTILVAHNA-TFDVGFMNMNYSRNGLPIITQPVVDTLEFARNLYPEMKRFGLGQLTKKFQIGLE--HHHMANFDAEATGRLLFVFLEELRTRNTGWTSLLELNDKLVSEDSYKKVRPKHVTLYAKTQEGLKNLFKIVSFGNVKYYAGLPRVPRSVLEANREGLLVGSACEIGEVFDAAINKTFEETLE--IAKFYDFIEVFPPALYRSLVVGGSFKSEKELEQTLKDLIKIGKTLGKPVLATGNLHYLNPEDAIYREIIVRSLGLGAEINWTQGHGEHAKPLPLPEAHFRTTDEMLEAFSFLDEKT-AREIVIDNTQKMADEFDV-LTPVRDDLYTPKMVFDGGETSEERIVRLTYEKAHEWYGNPLPDIIDARLEKELRSILGNGFSVVYIISQELVKRSNDRGYIVGSRGSVGSSLVATMIGITEVNPLAPHYRCPECQYFECYDDGSFGSGYDMPDKNCPKCDHKLIKDGHDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGDDQPLAHLDVRDIFGEDYAFRAGTIGTVAEKTAFGFVKGYERDYDQFYG-NAEIDRLAAGSTGVKRTTGQHPGGIIVIPNYMDVYDFSPVQFPADDVNAEWQTTHFDFHAIHDNILKLDILGHDDPTMIRKLQSLSGIVPQDIPMDDPGVMKLFTGTESLGLTEEQLG--VKLGTLGIPEMGTFTSMNMIAEAKPKNFADLLQISGLSHGTDVWSGNAQDLIRSGIADLSSVIGCRDDIMVYLIHKGLENGLAFTIMERVRKGMWNKIPAEEREKYVEAMREHDVPEWYIESCSKIKYMFPKAHAAAYIMMALRVAYFKVHHPILYYCAWFSIRATAFDIGVMGAGLEAVKAKMKEIKDKGFD------ATNVETNLYTTLELCNEMLERGFTFGKIDLYRSEATEFVIDGDTLIPPFVTMDGLGENVAKQIVAARAEGEFLSKMELRKRGGVSQTIIENMTNMGVLEGMPDDNQLSLFD 1655
>gi|104774216|ref|YP_619196.1| DNA polymerase III, alpha subunit ( type) (PolC) [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] >gi|103423297|emb|CAI98138.1| DNA polymerase III, alpha subunit (gram-positive type) (PolC) [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] (1411 aa)
Score = 2232, Expect = 0.0e+00, Identities = 508/1310 (38%), Positives = 784/1310 (59%)
 Q:  147 KKYLEHFRKFLNDYGF-SKHHLSYILD-------EKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKR----SSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDV--LSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGL--IEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLE--NQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGE-IRNLYKLISTS-LTSNFDG--GPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDK--YDFITIGSPECFLHDIHRE-IYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVD--SGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDN-NIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDF-LVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      ++ L+ F  L DYGF +  L+ + D    E  ++ H+ +QE +  + K   S  ++  +    S  ++T+L DL + ++A +EG +FK +  ++G I+  +TDY+ SI K    +++ L +K GVW++ + S++ D Y ++ I + +E  + + + +  +  K EL HTNM+ +  ++ ++ K + + G +VAITD  Q P+ + EA K + +K I G++ N+++ + +VLN  K D +VIFD+ETTGLS YD IIE GA+K  G ++  FINP  +S+  +T I++E V+ A   + + DF G+ L HN ++FD+ F++ L+   I P++DTL++SR ++ +  H+L + RKY + +  HRA++DAE  + ++L+ N K Q+  L ++N + N  +R R + ITV +N+  +RNLY+L+S + + NF G  PK     +  + ++ ++GE+F A M  Q+ E+ K  YDF+ I P +  I  I   +E+ + I K+ + NK VVATSD +Y+++ + +Y V + A+  G NR    N  P +F TT E+ DEFSF+ + +  ++V++N N I ++ID ++P+++  P I  ++++++L Y K++ ++GD + ++++AR+DRE+ ++I NGY ++Y S +LV +SV DGY+VGSRGSVGSS+ A ++ ITE+NP+ PHY C CK  F +N + SGFDLP+ CP C+ + DG NIPFETF+GF GDK+PDIDLNFS YQ AH+FI+ MFG  F+AGT+ T A+K A GYVK Y +E ++  NAE+ R+A   VK TTGQHP GIVV+P KD+Y+ TP YP+DD +++W TTH F +HD+LLKFDILGH +PT+++ML + + ++ TIP D VM LF+S ++L +  IN  KTG+ G+PEFGT FV+ ML TKP F++L++ISGLSHGT+VW NA+ LI   + +VI CRD+IM LI G+  +AF ME VRKGKG+++E  VL +N NIP WYI SC KI Y+FPKAHA AY++MA ++AWFK+YYP +YA+YFS+R  D++++ G++ +  IN IKEK   TK   E DL  EL E + RG F +D+ +S AT + +V+  ++ PF+A+DGLGDS A IV AR E F SKED + R KV+  M  E  +  + + +Q+SLF
 S:  107 QRLLDSFSLELRDYGFFNVKLLTEVTDQGGQSDFESLAQLVEAHEKNMQEAFQQAPAKPKPAPRPSYQGRRGKKTSFGPGAISDKAEITQLKDLSEDQRSAVVEGHVFKAEMQELRSGSFIFYGEMTDYTGSISFKKFVRDSDKEEIEYLKGIKPGVWIRMQGSLKDDQYAHDLIFNIYSMELTEHVGRQEAYQGEE----KHVELHVHTNMSQLDATSDVADIIKTAKKFGQPAVAITDHAGLQALPNAF-EAGKKTGMKVIMGLEANMVEDHGLLVLNPASMKYEDQEFVIFDVETTGLSSVYDTIIEIGAVKMKNGEVIDRFDKFINPHHPLSETTINLTSITDEMVQAADDEAVVIKQFMDFYGNDPLCGHN-VQFDVGFVDAALKRCGYPEISQPVVDTLEVSRLLHPEQSRHTLDSLCRKYNVPLE--HHHRANQDAEATGYLMFKLLDAFNDKYQE-DDLGKMN-DYSNGEGYKRARPTHITVLAQNQKPGLRNLYELVSLAGIKYNFKGLRTPK---SELRRLHAGLLYGSACSQGEVFIAMM---QKGYEEAKKKAEFYDFLEIQPPSNYSSLIADGLIADEAQLEEILTNIYKLGRELNKPVVATSDAHYIDKHEAIYRDVLLAAQ--RGNPNR-------NKQHPDLHFYTTQEMLDEFSFMGEDI-AKEVVISNPNKINAMIDEGVQPVQDESFPPKIPHTAERVRKLTYDKAHELYGDPLPDNIQARLDRELDAIIGNGYGVVYLISQMLVAKSVKDGYLVGSRGSVGSSLVATMMGITEINPMPPHYRCPKCKQSEFFENGEYASGFDLPDKKCPDCQVMMVKDGQNIPFETFLGFHGDKVPDIDLNFSGDYQPVAHNFIRVMFGPNHSFKAGTVGTLADKKAIGYVKHYQDEHPEIKMNNAEVDRLAIGVTGVKATTGQHPAGIVVLPDDKDIYELTPLQYPSDDISKEWKTTHFDFHQIHDNLLKFDILGHQDPTMIRMLQDLSGIDPLTIPTDDPKVMSLFSSPEALGVTPEQINS--KTGTLGLPEFGTPFVRGMLEETKPSTFAELLQISGLSHGTDVWLGNAEELINNGTCKLKNVIGCRDNIMTDLIRWGVKEEVAFSTMETVRKGKGISDENMAVLKENKNIPDWYIPSCLKIKYMFPKAHAAAYILMALRVAWFKVYYPEIYYAAYFSVRADKVDLEAMSRGKNTVVALINRIKEK-GTAATKL-----EKDLQTYMELVNEAIERGINFKMVDINESEATTYKIVDKHTILAPFNAVDGLGDSAAKQIVAARSEAPFLSKEDLQVRGKVSQKIMDFFENNNVLEGMPDQNQLSLF 1411
>gi|110799061|ref|YP_696378.1| DNA polymerase III PolC [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|168211421|ref|ZP_02637046.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|110673708|gb|ABG82695.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|170710571|gb|EDT22753.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] (1449 aa)
Score = 2227, Expect = 0.0e+00, Identities = 508/1270 (40%), Positives = 767/1270 (60%)
 Q:  187 QEK-IKNEITEVKRSSNA--KKTDSSFTYK---------FRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDI---IKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNI----WKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHR-EIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKY--FNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      QEK +K EI++ K SN  K   +YK      +++ GD  +S +    TI G++FK D  TKTG I +F+TDY+ SI +K   K + VL +K+G++ K +  +D Y  ++ + +I+ ++K +  R D A KR EL HT M++ + +  ++ + +++ G+ +VAITD  Q FPD  AKK + +K IYGV+ + D  PIV+N ++  D YV+FDIETTG S  DKIIE GA+K  G V+S  F++P+ I KI +T I+  V   I E L K +F+GDSVL+AHN  FD+ F+  ++N MD+  +KNP++DT+ ++R +  +  L ++A+  I +  HRA DA+  I  +K+M E  + D+KTLNE  L N +++   +I + KN+ I+NLYKL+S +  F  P++   E+  I+ ++  G++++A +     I  YD++ I  +   I + +   + + ++I + + +K VVAT D ++L+ +DEV+ R+ + + G  N+      P YFRTT+E+ EF +L +   ++V+ N+ IA +++A +KPI +  P IEGA ++++ +  K +SI+G+ +  V+ R+D+E++S+I+NGYA++Y + LV +S++DGY+VGSRGSVGSS A + DITEVN L PHY+C NCK  F + ++ SG DLP+ NCP C +K  DGH+IPFETF+GF+GDK PDIDLNFS YQ  H + + +FG+ VF+AGTI T AEKTAYG+VK Y +E + +  AEI R+  C +KRT+GQHPGGI+VVP+ ++Y+F P +PADD  D TTH + S+  LLK DILGHD+PT+L+ML + T ++ TIP D V+ LF S D+L +  +  + GS G+PEFGT FV++ML+ T+P+ F+DL+RISGLSHGT+VW +NA+Y I+E  T+ D I+ RDDIMVYL+ K + P AF IME VRKGKGL+E+ + ++ + N+P WYIESC +I Y+FPK HA AYV+MA +IA++K+YYP +Y +YF++R  FD  I GE I K+ E+   N   + KE L+ I E++ E+ RG F +DL KS AT F +E D + PP +A+ G+GD+ A SIV+ R  F SKED + R+KV+ T ++ ++ G  + E +Q+SLF
 S:  195 QEKPVKKEISDNKHKSNGGNKGGYEKKSYKDEPKNENTILGRNIQGDTIDISSIDMGSGIVTISGDVFKTDIFETKTGRIILTFFITDYTSSIAVKCFLRDKDKEHVLENVKKGLYCKVRGEATMDPYAK-EVVIMARDINKLTKIE---RMDTAEEKRVELHMHTTMSSMDAVTAASKIVERAAKFGHKAVAITDHGVVQAFPDAQIAAKK-NNIKVIYGVEGYLADNGTPIVINGHEESFDDE-YVVFDIETTGFSSKNDKIIEIGAVKLKDGEIVDSFSTFVDPKVNIPYKITELTSITQNMVNGQPTIDEVLPKFMEFVGDSVLVAHNA-AFDVGFI----KKNLMDMGKTLKNPVMDTVPLARYLYPDLKKVKLNLVAKHLGISLE--NHHRAVDDAKATAEILKFSFKKMKEEMDIHDVKTLNE--KYLSNIDVKKLPLHHII-ILAKNQTGIKNLYKLVSMAHLDYFARRPRLPKSIITEYREGLIIGSACEAGQLYKAVLEGKTDGELKEIASFYDYLEIQPIQNNEFLIRKGNVKDEEELRELNRKIYDLGKEMDKPVVATCDCHFLDPNDEVFRRIIMAGQGYGDADNQ-----------PPLYFRTTNEMMKEFEYLGEEA-CREVVIENTQKIADMVEA-VKPIPDETFPPKIEGAEEEIRNMTMNKVHSIYGENLPEVVQKRLDKELNSIINNGYAVLYLIAQKLVAKSLEDGYLVGSRGSVGSSFVATMSDITEVNGLPPHYVCPNCKKSEFFLDGSISSGADLPDKNCPDCGAKYIKDGHDIPFETFLGFEGDKEPDIDLNFSGEYQAVVHKYTEVLFGKGYVFKAGTIGTVAEKTAYGFVKKYLQE-RGLVVSQAEIERLTIGCTGIKRTSGQHPGGIMVVPNDNEIYNFCPIQHPADDVNTDIITTHFDYHSISGRLLKLDILGHDDPTVLRMLQDLTGLDPKTIPLNDPKVISLFTSPDALGVTKEELG--CEVGSYGLPEFGTKFVRQMLVDTQPKSFADLVRISGLSHGTDVWLNNAQYFIKEGYTTLKDCIATRDDIMVYLMYKDLPPKTAFTIMEKVRKGKGLSEDDEALMREKNVPDWYIESCKRIKYMFPKGHAVAYVMMAVRIAYYKVYYPEAYYTTYFTVRADDFDADLICKGEEAIKAKMEELNSLGNN------ISVKEKGLLTILEISYEMYKRGLNFLKVDLYKSEATKFKIEEDGIRPPLNALQGVGDNAAKSIVECRVNGEFISKEDLRLRSKVSKTVIETLDNHGCLEGMQESNQLSLF 1448
>gi|170288161|ref|YP_001738399.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Thermotoga sp. RQ2] >gi|170175664|gb|ACB08716.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Thermotoga sp. RQ2] (1367 aa)
Score = 2225, Expect = 0.0e+00, Identities = 493/1231 (40%), Positives = 752/1231 (61%)
 Q:  226 SDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEE------ISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNAN-DTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDE-LKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      S +F  K +++G++FKI+K+ K  +  ++TD DS++ K     V +++++  V+ KIS+  +  D+ L+E    + I+K E R DN+ +KR EL HT + + + ++ E K + E G+ +VA+TD N Q P FY+ AK+ + +K I+G++ ++  P++ N + D+  +AT+V+ D ETTGL P D+IIE GA+K  G V+   I P +IS +  IT I+ E +++  I+E L +  F+ +S+++AHN  FD FL  +++   + P IDTL +++++ ++ +SL + K +   + HRA DA   ++ R +E K  I L+EI NL++    +  T+ +N+ ++NLYKL+S S  F G P++   E   +V ++  GE+ AA+    + I  YD+I +  +  D  E  R +++ +R+ +IA K NK VV T D ++L+ D     A +L + NR F+    P Y RTT+E L+    D + ++V+ N N IA +I+ ++P+++ LH P IE A + ++ L +++Y I+GD +  V+ R+++E++++I++GYA++Y + LV++S+ DGYVVGSRGSVGSS+ A L+ ITEVNPL PHY C CKYF  +  +G+DLP+ CP C + LK DGH+IPFETFMGF+GDK+PDIDLNFS YQ +AH F++ +FG++ V+RAGTI+T AEK+A GYV+SY E++ K  R AE+ R+   VKRTTGQHPGG++++P K+VYDFTP YPA+D+  FTTH A+E++HD L+K D LGHD+PT +KML + T ++ TIP D + + +F+S  L +  +   G+ GIPEFGT FV+ ML+ T+P+ F++L+RISGLSHGT+VW +NA+ I   +SDVISCRDDIM +LI KG+ P +AFKIME+VRKGKG+ EE + +  +P W+IESC +I YLFPKAHA AYV MA++IA+FK++YPL FYA+YF+I+  FD  +L G+ I ++ E+K  A P  A KN+  + + E+ALE++ RG+ F  D+ KS A FL+EG+ L PF+ + GLGDSVA SI++AREEK F+S ED KRTKV  H+++M+ LG+  L E +Q +LF
 S:  174 SKIFEYNKKTSVKGKVFKIEKIEGKK--TVLLIYLTDGEDSLICK----------VFNDVEK---VEGKISLGDVIVATGDL--LLENGEPTLYVKGITKLPEAKRMDNSPVKRVELHAHTKFSDQDAITDVNEYVKRAKEWGFPAVALTDHGNVQAIPYFYDAAKE-AGIKPIFGIEAYLVSDVEPVIRNLSYDSSFENATFVVLDFETTGLDPQVDEIIEIGAVKIQDGQIVDEYHTLIKPSREISRRSSEITGITQEMLENKRSIEEVLPEFLGFLENSIIVAHNA-NFDYRFLRLWIKKVMGLDWERPYIDTLALAKSL-LKMRSYSLDSVVEK--LGLGPFRHHRALDDARVTAQVFLRFVEMMKKIGITKLSEI-ENLKDTIDYTALKPFHCTILVQNKKGLKNLYKLVSDSYIKYFYGVPRILKSALIENREGLLVGSACISGELGRAALEGASDSELEEIAKFYDYIEVMPLDVIAED--EEDLDRERLKEVYRRLYRIAKKLNKFVVMTGDVHFLDPED-----ARGRAALLAPQGNRNFENQ------PALYLRTTEEMLEKAMEIFEDEEIAREVVIENPNRIADMIE-EVQPLEKKLHPPIIENADEIVRNLTMKRAYEIYGDPLPEIVQKRVEKELNAIINHGYAVLYLIAQELVQKSMSDGYVVGSRGSVGSSLVANLLGITEVNPLPPHYRCPECKYFEVVEDDRYGAGYDLPDKKCPVCGAPLKKDGHDIPFETFMGFEGDKVPDIDLNFSGEYQERAHRFVEELFGKDHVYRAGTINTIAEKSAVGYVRSYEEKTGK-KLRKAEMERLVSMITGVKRTTGQHPGGLMIIPKDKEVYDFTPIQYPANDRNAGVFTTHFAYETIHDDLVKIDALGHDDPTFIKMLKDLTGIDPMTIPMDDPETLAIFSSVKPLGVDPVELES--DVGTYGIPEFGTEFVRGMLVETRPKSFAELVRISGLSHGTDVWLNNARDWINLGYAKLSDVISCRDDIMNFLIHKGMEPSLAFKIMENVRKGKGITEEMESEMRKLKVPEWFIESCKRIKYLFPKAHAVAYVSMAFRIAYFKVHYPLQFYAAYFTIKGDQFDPVLVLRGKEAIKRRLRELK---AMPAKDAQKKNE----VSVLEVALEMILRGFSFLPPDIFKSDAKKFLIEGNSLRIPFNKLPGLGDSVAESIIRAREEKPFTSVEDLMKRTKVNKNHIELMKSLGVLGDLPETEQFTLF 1367
>gi|116514304|ref|YP_813210.1| DNA polymerase III, alpha subunit ( type) [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] >gi|116093619|gb|ABJ58772.1| DNA polymerase III, alpha subunit (gram-positive type) [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] (1411 aa)
Score = 2224, Expect = 0.0e+00, Identities = 506/1310 (38%), Positives = 781/1310 (59%)
 Q:  147 KKYLEHFRKFLNDYGF-SKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRK-----------SVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDV--LSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGL--IEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLE--NQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGE-IRNLYKLISTS-LTSNFDG--GPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDK--YDFITIGSPECFLHDIHRE-IYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVD--SGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDN-NIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDF-LVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      ++ L+ F  L DYGF +  L+ + D+      ++  KN   +++  K   +Y+ R+      S  ++T+L DL + ++A +EG +FK +  ++G I+  +TDY+ SI K    +++ L +K GVW++ + S++ D Y ++ I + +E  + + + +  +  K EL HTNM+ +  ++ ++ K + + G +VAITD  Q P+ + EA K + +K I G++ N+++ + +VLN  K D +VIFD+ETTGLS YD IIE GA+K  G ++  FINP  +S+  +T I++E V+ A   + + DF G+ L HN ++FD+ F++ L+   I P++DTL++SR ++ +  H+L + RKY + +  HRA++DAE  + ++L+ N K +  L ++N + N  +R R + ITV +N+  +RNLY+L+S + + NF G  PK     +  + ++ ++GE+F A M  Q+ E+ K  YDF+ I P +  I  I   +E+ + I K+ + NK VVATSD +Y+++ + +Y V + A+  G NR    N  P +F TT E+ DEFSF+ + +  ++V++N N I ++ID ++P+++  P I  ++++++L Y K++ ++GD + ++++AR+DRE+ ++I NGY ++Y S +LV +SV DGY+VGSRGSVGSS+ A ++ ITE+NP+ PHY C CK  F +N + SGFDLP+ CP C+ + DG NIPFETF+GF GDK+PDIDLNFS YQ AH+FI+ MFG  F+AGT+ T A+K A GYVK Y +E ++  NAE+ R+A   VK TTGQHP GIVV+P KD+Y+ TP YP+DD +++W TTH F +HD+LLKFDILGH +PT+++ML + + ++ TIP D VM LF+S ++L +  IN  KTG+ G+PEFGT FV+ ML TKP F++L++ISGLSHGT+VW NA+ LI   + VI CRD+IM LI G+  +AF ME VRKGKG+++E  VL +N NIP WYI SC KI Y+FPKAHA AY++MA ++AWFK+YYP +YA+YFS+R  D++++ G++ +  IN IKEK   TK   E DL  EL E + RG F +D+ +S AT + +V+  ++ PF+A+DGLGDS A IV AR E F SKED + R KV+  M  E  +  + + +Q+SLF
 S:  107 QRLLDSFSLELRDYGFFNVKLLTEVTDQSGQSDFESLAQLVEAHEKNMQEAFQQAPAKPKPAPRPSYQGRRGKKTSFGPGAISDKAEITQLKDLSEDQRSAVVEGHVFKAEMQELRSGSFIFYGEMTDYTGSISFKKFVRDSDKEEIEYLKGIKPGVWIRMQGSLKDDQYAHDLIFNIYSMELTEHVGRQEAYQGEE----KHVELHVHTNMSQLDATSDVADIIKTAKKFGQQAVAITDHAGLQALPNAF-EAGKKTGMKVIMGLEANMVEDHGLLVLNPASMKYEDQEFVIFDVETTGLSSVYDTIIEIGAVKMKNGEVIDRFDKFINPHHPLSETTINLTSITDEMVQAADDEAVVIKQFMDFYGNDPLCGHN-VQFDVGFVDAALKRCGYPEISQPVVDTLEVSRLLHPEQSRHTLDSLCRKYNVALE--HHHRANQDAEATGYLMFKLLDAFNDKYHE-DDLGKMN-DYSNGEGYKRARPTHITVLAQNQKPGLRNLYELVSLAGIKYNFKGLRTPK---SELRRLHAGLLYGSACSQGEVFIAMM---QKGYEEAKKKAEFYDFLEIQPPSNYSSLIADGLIADEAQLEEILTNIYKLGKELNKPVVATSDAHYIDKHEAIYRDVLLAAQ--RGNPNR-------NKQHPDLHFYTTQEMLDEFSFMGEDI-AKEVVISNPNKINAMIDEGVQPVQDESFPPKIPHTAERVRKLTYDKAHELYGDPLPDNIQARLDRELDAIIGNGYGVVYLISQMLVAKSVKDGYLVGSRGSVGSSLVATMMGITEINPMPPHYRCPKCKQSEFFENGEYASGFDLPDKKCPDCQVMMVKDGQNIPFETFLGFHGDKVPDIDLNFSGDYQPVAHNFIRVMFGPNHSFKAGTVGTLADKKAIGYVKHYQDEHPEIKMNNAEVDRLAIGVTGVKATTGQHPAGIVVLPDDKDIYELTPLQYPSDDISKEWKTTHFDFHQIHDNLLKFDILGHQDPTMIRMLQDLSGIDPLTIPTDDPKVMSLFSSPEALGVTPEQINS--KTGTLGLPEFGTPFVRGMLEETKPSTFAELLQISGLSHGTDVWLGNAEELINNGTCKLKSVIGCRDNIMTDLIRWGVKEEVAFSTMETVRKGKGISDENMAVLKENKNIPDWYIPSCLKIKYMFPKAHAAAYILMALRVAWFKVYYPEIYYAAYFSVRADKVDLEAMSRGKNTVVALINRIKEK-GTAATKL-----EKDLQTYMELVNEAIERGINFKMVDINESEATTYKIVDKHTILAPFNAVDGLGDSAAKQIVAARSEAPFLSKEDLQVRGKVSQKIMDFFENNNVLEGMPDQNQLSLF 1411
>gi|148269487|ref|YP_001243947.1| DNA polymerase III PolC [Thermotoga petrophila RKU-1] >gi|166217457|sp|A5IJJ8|DPO3_THEP1 DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|147735031|gb|ABQ46371.1| DNA polymerase III catalytic subunit, PolC type [Thermotoga petrophila RKU-1] (1367 aa)
Score = 2223, Expect = 0.0e+00, Identities = 494/1231 (40%), Positives = 749/1231 (60%)
 Q:  226 SDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEE------ISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNAN-DTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDE-LKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      S +F  K +++G++FKI+K+ K  +  ++TD DS++ K     V +++++  V+ KIS+  +  D+ L+E    + I+K E R DN+ +KR EL HT + + + ++ E K + E G+ +VA+TD N Q P FY+ AK+ + +K I+G++ ++  P++ N + D+  +AT+V+ D ETTGL P D+IIE GA+K  G V+   I P +IS +  IT I+ E +++  I+E L +  F+ +S+++AHN  FD FL  +++   + P IDTL +++++ ++ +SL + K +   + HRA DA   ++ R +E K  I L+EI NL++    +  T+ +N+ ++NLYKL+S S  F G P++   E   +V ++  GE+ AA+    + I  YD+I +  +  D  E  R +++ +R+ +IA K NK VV T D ++L+ D     A +L + NR F+    P Y RTT+E L+    D + ++V+ N N IA +I+ ++P+++ LH P IE A + ++ L +++Y I+GD +  V+ R++RE++++I++GYA++Y + LV++S+ DGYVVGSRGSVGSS+ A L+ ITEVNPL PHY C CKYF  +  +G+DLP+ CP C + L+ DGH+IPFETFMGF+GDK+PDIDLNFS YQ +AH F++ +FG++ V+RAGTI+T AEK+A GYV+SY E++ K  R AE+ R+   VKRTTGQHPGG++++P K+VYDFTP YPA+D+  FTTH A+E++HD L+K D LGHD+PT +KML + T ++ TIP D D + +F+S  L +  +   G+ GIPEFGT FV+ ML+ T+P+ F++L+RISGLSHGT+VW +NA+ I   +SDVISCRDDIM +LI KG+ P +AFKIME+VRKGKG+ EE + +  +P W+IESC +I YLFPKAHA AYV MA++IA+FK++YPL FYA+YF+I+  FD  +L G+ I ++ E+K    K  KN+E   + E+ LE++ RG+ F  D+ KS A FL+EG+ L PF+ + GLGDSVA SIV+AREEK F+S ED KRTKV  H+++M LG+ SL E +Q +LF
 S:  174 SKIFEYNKKTSVKGKVFKIEKIEGKK--TVLLIYLTDGEDSLICK----------VFNDVEK---VEGKISLGDVIVATGDL--LLENGEPTLYVKGITKLPEAKRMDNSPVKRVELHAHTKFSDQDAITDVNEYVKRAKEWGFPAVALTDHGNVQAIPYFYDAAKE-AGIKPIFGIEAYLVSDVEPVIRNLSYDSSFENATFVVLDFETTGLDPQVDEIIEIGAVKIQDGQIVDEYHTLIKPSREISRRSSEITGITQEMLENKRSIEEVLPEFLGFLENSIIVAHNA-NFDYRFLRLWIKKVMGLDWERPYIDTLALAKSL-LKMRSYSLDSVVEK--LGLGPFRHHRALDDARVTAQVFLRFVEMMKKIGITKLSEI-ENLKDTIDYTALKPFHCTILVQNKKGLKNLYKLVSDSYIKYFYGVPRILKSALIENREGLLVGSACISGELGRAALEGASDSELEEIAKFYDYIEVMPLDVIAED--EEDLDRERLKEVYRRLYRIAKKLNKFVVMTGDVHFLDPED-----ARGRAALLAPQGNRNFENQ------PALYLRTTEEMLEKAMEIFEDEEIAREVVIENPNRIADMIE-EVQPLEKKLHPPIIENADEIVRSLTMKRAYEIYGDPLPEIVQKRVERELNAIINHGYAVLYLIAQELVQKSMSDGYVVGSRGSVGSSLVANLLGITEVNPLPPHYRCPECKYFKVVEDDRYGAGYDLPDKKCPVCGAPLRKDGHDIPFETFMGFEGDKVPDIDLNFSGEYQERAHRFVEELFGKDHVYRAGTINTIAEKSAVGYVRSYEEKTGK-KLRKAEMERLVSMITGVKRTTGQHPGGLMIIPKDKEVYDFTPIQYPANDRNAGVFTTHFAYETIHDDLVKIDALGHDDPTFIKMLKDLTGIDPMTIPMDDPDTLAIFSSVKPLGVDPVELES--DVGTYGIPEFGTEFVRGMLVETRPKSFAELVRISGLSHGTDVWLNNARDWINLGYAKLSDVISCRDDIMNFLIHKGMEPSLAFKIMENVRKGKGITEEMESEMRKLKVPEWFIESCKRIKYLFPKAHAVAYVSMAFRIAYFKVHYPLQFYAAYFTIKGDQFDPVLVLKGKEAIKRRLRELKAMTGKDVQK---KNEE----SVLEVVLEMILRGFSFLPPDIFKSDAKKFLIEGNSLRIPFNKLPGLGDSVAESIVRAREEKPFTSVEDLMKRTKVNKNHIELMRSLGVLGSLPETEQFTLF 1367
>gi|168208108|ref|ZP_02634113.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|170660599|gb|EDT13282.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium perfringens E str. JGS1987] (1449 aa)
Score = 2223, Expect = 0.0e+00, Identities = 496/1241 (39%), Positives = 752/1241 (60%)
 Q:  216 KSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDI---IKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNI----WKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHR-EIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKY--FNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +++ GD  +S +    TI G++FK D  TKTG I +F+TDY+ SI +K   K + VL +K+G++ K +  +D Y  ++ + +I+ ++K +  R D A KR EL HT M++ + +  ++ + +++ G+ +VAITD  Q FPD  AKK + +K IYGV+ + D  PIV+N ++  D YV+FDIETTG S  DKIIE GA+K  G V+S  F++P+ I KI +T I+  V   I E L K +F+GDSVL+AHN  FD+ F+  ++N MD+  +KNP++DT+ ++R +  +  L ++A+  I +  HRA DA+  I  +K+M E  + D+KTLNE  L N +++   +I + KN+ I+NLYKL+S +  F  P++   E+  I+ ++  G++++A +     I  YD++ I  +   I + +   + + ++I + + +K VVAT D ++L+ +DEV+ R+ + + G  N+      P YFRTT+E+ EF +L +   ++V+ N+ IA +++A +KPI +  P IEGA ++++ +  K +SI+G+ +  V+ R+D+E++S+I+NGYA++Y + LV +S++DGY+VGSRGSVGSS A + DITEVN L PHY+C NCK  F + ++ SG DLP+ NCP+C +K  DGH+IPFETF+GF+GDK PDIDLNFS YQ  H + + +FG+ VF+AGTI T AEKTAYG+VK Y +E + +  AEI R+  C +KRT+GQHPGGI+VVP+ ++Y+F P +PADD  D TTH + S+  LLK DILGHD+PT+L+ML + T ++ TIP D V+ LF S D+L +  +  + GS G+PEFGT FV++ML+ T+P+ F+DL+RISGLSHGT+VW +NA+Y I+E  T+ D I+ RDDIMVYL+ K + P AF IME VRKGKGL+E+ + ++ + N+P WYIESC +I Y+FPK HA AYV+MA +IA++K+YYP +Y +YF++R  FD  I GE I K+ E+   N   + KE L+ I E++ E+ RG F +DL KS AT F +E D + PP +A+ G+GD+ A SIV+ R  F SKED + R+KV+ T ++ ++ G  + E +Q+SLF
 S:  236 RNIQGDTIDISSIDMGSGIVTISGDVFKTDIFETKTGRIILTFFITDYTSSIAVKCFLRDKDKEHVLENVKKGLYCKVRGEATMDPYAK-EVVIMARDINKLTKIE---RMDTAEEKRVELHMHTTMSSMDAVTAASKIVERAAKFGHKAVAITDHGVVQAFPDAQIAAKK-NNIKVIYGVEGYLADNGTPIVINGHEESFDDE-YVVFDIETTGFSSKNDKIIEIGAVKLKDGEIVDSFSTFVDPKVNIPYKITELTSITQNMVNGQPTIDEVLPKFMEFVGDSVLVAHNA-AFDVGFI----KKNLMDMGKTLKNPVMDTVPLARYLYPDLKKVKLNLVAKHLGISLE--NHHRAVDDAKATAEILKFSFKKMKEEMDIHDVKTLNE--KYLSNIDVKKLPLHHII-ILAKNQTGIKNLYKLVSMAHLDYFARRPRLPKSIITEYREGLIIGSACEAGQLYKAVLEGKTDGELKEIASFYDYLEIQPIQNNEFLIRKGNVKDEDELRELNRKIYDLGKEMDKPVVATCDCHFLDPNDEVFRRIIMAGQGYGDADNQ-----------PPLYFRTTNEMMKEFEYLGEEA-CREVVIENTQKIADMVEA-VKPIPDETFPPKIEGAEEEIRNMTMNKVHSIYGENLPEVVQKRLDKELNSIINNGYAVLYLIAQKLVAKSLEDGYLVGSRGSVGSSFVATMSDITEVNGLPPHYVCPNCKKSEFFLDGSISSGADLPDKNCPECGTKYIKDGHDIPFETFLGFEGDKEPDIDLNFSGEYQAVVHKYTEVLFGKGYVFKAGTIGTVAEKTAYGFVKKYLQE-RGLVVSQAEIERLTIGCTGIKRTSGQHPGGIMVVPNDNEIYNFCPIQHPADDVNTDIITTHFDYHSISGRLLKLDILGHDDPTVLRMLQDLTGLDPKTIPLNDPKVISLFTSPDALGVTKEELG--CEVGSYGLPEFGTKFVRQMLVDTQPKSFADLVRISGLSHGTDVWLNNAQYFIKEGYTTLKDCIATRDDIMVYLMYKDLPPKTAFTIMEKVRKGKGLSEDDEALMREKNVPDWYIESCKRIKYMFPKGHAVAYVMMAVRIAYYKVYYPEAYYTTYFTVRADDFDADLICKGEEAIKAKMEELNSLGNN------ISVKEKGLLTILEISYEMYKRGLNFLKVDLYKSEATKFKIEEDGIRPPLNALQGVGDNAAKSIVECRINGEFISKEDLRIRSKVSKTVIETLDNHGCLEGMQESNQLSLF 1448
>gi|110801936|ref|YP_698978.1| DNA polymerase III PolC [Clostridium perfringens SM101] >gi|110682437|gb|ABG85807.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium perfringens SM101] (1449 aa)
Score = 2220, Expect = 0.0e+00, Identities = 496/1241 (39%), Positives = 751/1241 (60%)
 Q:  216 KSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDI---IKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNI----WKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHR-EIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKY--FNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +++ GD  +S +    TI G++FK D  TKTG I +F+TDY+ SI +K   K + VL +K+G++ K +  +D Y  ++ + +I+ ++K +  R D A KR EL HT M++ + +  ++ + +++ G+ +VAITD  Q FPD  AKK + +K IYGV+ + D  PIV+N ++  D YV+FDIETTG S  DKIIE GA+K  G V+S  F++P+ I KI +T I+  V   I E L K +F+G+SVL+AHN  FD+ F+  ++N MD+  +KNP++DT+ ++R +  +  L ++A+  I +  HRA DA+  I  +K+M E  + D+KTLNE  L N +++   +I + KN+ I+NLYKL+S +  F  P++   E+  I+ ++  G++++A +     I  YD++ I  +   I + +   + + ++I + + +K VVAT D ++L+ +DEV+ R+ + + G  N+      P YFRTT+E+ EF +L +   ++V+ N+ IA +++A +KPI +  P IEGA ++++ +  K +SI+G+ +  V+ R+D+E++S+I+NGYA++Y + LV +S++DGY+VGSRGSVGSS A + DITEVN L PHY+C NCK  F + ++ SG DLP+ NCP C +K  DGH+IPFETF+GF+GDK PDIDLNFS YQ  H + + +FG+ VF+AGTI T AEKTAYG+VK Y +E + +  AEI R+  C +KRT+GQHPGGI+VVP+ ++Y+F P +PADD  D TTH + S+  LLK DILGHD+PT+L+ML + T ++ TIP D V+ LF S D+L +  +  + GS G+PEFGT FV++ML+ T+P+ F+DL+RISGLSHGT+VW +NA+Y I+E  T+ D I+ RDDIMVYL+ K + P AF IME VRKGKGL+EE + ++ + N+P WYIESC +I Y+FPK HA AYV+MA +IA++K+YYP +Y +YF++R  FD  I GE I K+ E+   N   + KE L+ I E++ E+ RG F +DL KS AT F +E D + PP +A+ G+GD+ A SIV+ R  F SKED + R+KV+ T ++ ++ G  + E +Q+SLF
 S:  236 RNIQGDTIDISSIDMGSGIVTISGDVFKTDIFETKTGRIILTFFITDYTSSIAVKCFLRDKDKEHVLENVKKGLYCKVRGEATMDPYAK-EVVIMARDINKLTKIE---RMDTAEEKRVELHMHTTMSSMDAVTAASKIVERAAKFGHKAVAITDHGVVQAFPDAQIAAKK-NNIKVIYGVEGYLADNGTPIVINGHEESFDDE-YVVFDIETTGFSSKNDKIIEIGAVKLKDGEIVDSFSTFVDPKVNIPYKITELTSITQNMVNGQPTIDEVLPKFMEFVGNSVLVAHNA-AFDVGFI----KKNLMDMGKTLKNPVMDTVPLARYLYPDLKKVKLNLVAKHLGISLE--NHHRAVDDAKATAEILKFSFKKMKEEMDIHDVKTLNE--KYLSNIDVKKLPLHHII-ILAKNQTGIKNLYKLVSMAHLDYFARRPRLPKSIITEYREGLIIGSACEAGQLYKAVLEGKTDGELKEIASFYDYLEIQPIQNNEFLIRKGNVKDEEELRELNRKIYDLGKEMDKPVVATCDCHFLDPNDEVFRRIIMAGQGYGDADNQ-----------PPLYFRTTNEMMKEFEYLGEEA-CREVVIENTQKIADMVEA-VKPIPDETFPPKIEGAEEEIRNMTMNKVHSIYGENLPEVVQKRLDKELNSIINNGYAVLYLIAQKLVAKSLEDGYLVGSRGSVGSSFVATMSDITEVNGLPPHYVCPNCKKSEFFLDGSISSGADLPDKNCPDCGTKYIKDGHDIPFETFLGFEGDKEPDIDLNFSGEYQAVVHKYTEVLFGKGYVFKAGTIGTVAEKTAYGFVKKYLQE-RGLVVSQAEIERLTIGCTGIKRTSGQHPGGIMVVPNDNEIYNFCPIQHPADDVNTDIITTHFDYHSISGRLLKLDILGHDDPTVLRMLQDLTGLDPKTIPLNDPKVISLFTSPDALGVTKEELG--CEVGSYGLPEFGTKFVRQMLVDTQPKSFADLVRISGLSHGTDVWLNNAQYFIKEGYTTLKDCIATRDDIMVYLMYKDLPPKTAFTIMEKVRKGKGLSEEDEALMREKNVPDWYIESCKRIKYMFPKGHAVAYVMMAVRIAYYKVYYPEAYYTTYFTVRADDFDADLICKGEEAIKAKMEELNSLGNN------ISVKEKGLLTILEISYEMYKRGLNFLKVDLYKSEATKFKIEEDGIRPPLNALQGVGDNAAKSIVECRVNGEFISKEDLRIRSKVSKTVIETLDNHGCLEGMQESNQLSLF 1448
>gi|18310673|ref|NP_562607.1| DNA polymerase III PolC [Clostridium perfringens str. 13] >gi|168214476|ref|ZP_02640101.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|24418366|sp|Q8XJR3|DPO3_CLOPE DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|18145354|dbj|BAB81397.1| DNA polymerase III alpha subunit [Clostridium perfringens str. 13] >gi|170714031|gb|EDT26213.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium perfringens CPE str. F4969] (1449 aa)
Score = 2220, Expect = 0.0e+00, Identities = 496/1241 (39%), Positives = 751/1241 (60%)
 Q:  216 KSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDI---IKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNI----WKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHR-EIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKY--FNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +++ GD  +S +    TI G++FK D  TKTG I +F+TDY+ SI +K   K + VL +K+G++ K +  +D Y  ++ + +I+ ++K +  R D A KR EL HT M++ + +  ++ + +++ G+ +VAITD  Q FPD  AKK + +K IYGV+ + D  PIV+N ++  D YV+FDIETTG S  DKIIE GA+K  G V+S  F++P+ I KI +T I+  V   I E L K +F+G+SVL+AHN  FD+ F+  ++N MD+  +KNP++DT+ ++R +  +  L ++A+  I +  HRA DA+  I  +K+M E  + D+KTLNE  L N +++   +I + KN+ I+NLYKL+S +  F  P++   E+  I+ ++  G++++A +     I  YD++ I  +   I + +   + + ++I + + +K VVAT D ++L+ +DEV+ R+ + + G  N+      P YFRTT+E+ EF +L +   ++V+ N+ IA +++A +KPI +  P IEGA ++++ +  K +SI+G+ +  V+ R+D+E++S+I+NGYA++Y + LV +S++DGY+VGSRGSVGSS A + DITEVN L PHY+C NCK  F + ++ SG DLP+ NCP C +K  DGH+IPFETF+GF+GDK PDIDLNFS YQ  H + + +FG+ VF+AGTI T AEKTAYG+VK Y +E + +  AEI R+  C +KRT+GQHPGGI+VVP+ ++Y+F P +PADD  D TTH + S+  LLK DILGHD+PT+L+ML + T ++ TIP D V+ LF S D+L +  +  + GS G+PEFGT FV++ML+ T+P+ F+DL+RISGLSHGT+VW +NA+Y I+E  T+ D I+ RDDIMVYL+ K + P AF IME VRKGKGL+EE + ++ + N+P WYIESC +I Y+FPK HA AYV+MA +IA++K+YYP +Y +YF++R  FD  I GE I K+ E+   N   + KE L+ I E++ E+ RG F +DL KS AT F +E D + PP +A+ G+GD+ A SIV+ R  F SKED + R+KV+ T ++ ++ G  + E +Q+SLF
 S:  236 RNIQGDTIDISSIDMGSGIVTISGDVFKTDIFETKTGRIILTFFITDYTSSIAVKCFLRDKDKEHVLENVKKGLYCKVRGEATMDPYAK-EVVIMARDINKLTKIE---RMDTAEEKRVELHMHTTMSSMDAVTAASKIVERAAKFGHKAVAITDHGVVQAFPDAQIAAKK-NNIKVIYGVEGYLADNGTPIVINGHEESFDDE-YVVFDIETTGFSSKNDKIIEIGAVKLKDGEIVDSFSTFVDPKVNIPYKITELTSITQNMVNGQPTIDEVLPKFMEFVGNSVLVAHNA-AFDVGFI----KKNLMDMGKTLKNPVMDTVPLARYLYPDLKKVKLNLVAKHLGISLE--NHHRAVDDAKATAEILKFSFKKMKEEMDIHDVKTLNE--KYLSNIDVKKLPLHHII-ILAKNQTGIKNLYKLVSMAHLDYFARRPRLPKSIITEYREGLIIGSACEAGQLYKAVLEGKTDGELKEIASFYDYLEIQPIQNNEFLIRKGNVKDEEELRELNRKIYDLGKEMDKPVVATCDCHFLDPNDEVFRRIIMAGQGYGDADNQ-----------PPLYFRTTNEMMKEFEYLGEEA-CREVVIENTQKIADMVEA-VKPIPDETFPPKIEGAEEEIRNMTMNKVHSIYGENLPEVVQKRLDKELNSIINNGYAVLYLIAQKLVAKSLEDGYLVGSRGSVGSSFVATMSDITEVNGLPPHYVCPNCKKSEFFLDGSISSGADLPDKNCPDCGAKYIKDGHDIPFETFLGFEGDKEPDIDLNFSGEYQAVVHKYTEVLFGKGYVFKAGTIGTVAEKTAYGFVKKYLQE-RGLVVSQAEIERLTIGCTGIKRTSGQHPGGIMVVPNDNEIYNFCPIQHPADDVNTDIITTHFDYHSISGRLLKLDILGHDDPTVLRMLQDLTGLDPKTIPLNDPKVISLFTSPDALGVTKEELG--CEVGSYGLPEFGTKFVRQMLVDTQPKSFADLVRISGLSHGTDVWLNNAQYFIKEGYTTLKDCIATRDDIMVYLMYKDLPPKTAFTIMEKVRKGKGLSEEDEALMREKNVPDWYIESCKRIKYMFPKGHAVAYVMMAVRIAYYKVYYPEAYYTTYFTVRADDFDADLICKGEEAIKAKMEELNSLGNN------ISVKEKGLLTILEISYEMYKRGLNFLKVDLYKSEATKFKIEEDGIRPPLNALQGVGDNAAKSIVECRVNGEFISKEDLRLRSKVSKTVIETLDNHGCLEGMQESNQLSLF 1448
>gi|169342745|ref|ZP_02863785.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|169299251|gb|EDS81321.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium perfringens C str. JGS1495] (1449 aa)
Score = 2215, Expect = 0.0e+00, Identities = 494/1241 (39%), Positives = 752/1241 (60%)
 Q:  216 KSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDI---IKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNI----WKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHR-EIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKY--FNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +++ GD  +S +    TI G++FK D  TKTG I +F+TDY+ SI +K   K + VL +K+G++ K +  +D Y  ++ + +I+ ++K +  R D + KR EL HT M++ + +  ++ + +++ G+ +VAITD  Q FPD  AKK + +K IYGV+ + D  PIV++ ++  D YV+FDIETTG S  DKIIE GA+K  G V+S  F++P+ I KI +T I+  V   I E L K +F+GDSVL+AHN  FD+ F+  ++N MD+  +KNP++DT+ ++R +  +  L ++A+  I +  HRA DA+  I  +K+M E  + D+KTLNE  L N +++   +I + KN+ I+NLYKL+S +  F  P++   E+  I+ ++  G++++A +     I  YD++ I  +   I + +   + + ++I + + +K VVAT D ++L+ +DEV+ R+ + + G  N+      P YFRTT+E+ EF +L +   ++V+ N+ IA +++A +KPI +  P IEGA ++++ +  K +SI+G+ +  V+ R+D+E++S+I+NGYA++Y + LV +S++DGY+VGSRGSVGSS A + DITEVN L PHY+C NCK  F + ++ SG DLP+ NCP+C +K  DGH+IPFETF+GF+GDK PDIDLNFS YQ  H + + +FG+ VF+AGTI T AEKTAYG+VK Y +E + +  AEI R+  C +KRT+GQHPGGI+VVP+ ++Y+F P +PADD  D TTH + S+  LLK DILGHD+PT+L+ML + T ++ TIP D V+ LF S D+L +  +  + GS G+PEFGT FV++ML+ T+P+ F+DL+RISGLSHGT+VW +NA+Y I+E  T+ D I+ RDDIMVYL+ K + P AF IME VRKGKGL+E+ + ++ + N+P WYIESC +I Y+FPK HA AYV+MA +IA++K+YYP +Y +YF++R  FD  I GE I K+ E+   N   + KE L+ I E++ E+ RG F +DL KS AT F +E D + PP +A+ G+GD+ A SIV+ R  F SKED + R+KV+ T ++ ++ G  + E +Q+SLF
 S:  236 RNIQGDTIDISSIDMGSGIVTISGDVFKTDIFETKTGRIILTFFITDYTSSIAVKCFLRDKDKEHVLENVKKGLYCKVRGEATMDPYAK-EVVIMARDINKLTKIE---RMDTSEEKRVELHMHTTMSSMDAVTAASKIVERAAKFGHKAVAITDHGVVQAFPDAQIAAKK-NNIKVIYGVEGYLADNGTPIVISGHEESFDDE-YVVFDIETTGFSSKNDKIIEIGAVKLKDGEIVDSFSTFVDPKVNIPYKITELTSITQNMVNGQPTIDEVLPKFMEFVGDSVLVAHNA-AFDVGFI----KKNLMDMGKTLKNPVMDTVPLARYLYPDLKKVKLNLVAKHLGISLE--NHHRAVDDAKATAEILKFSFKKMKEEMDIHDVKTLNE--KYLSNIDVKKLPLHHII-ILAKNQTGIKNLYKLVSMAHLDYFARRPRLPKSIITEYREGLIIGSACEAGQLYKAVLEGKTDGELKEIASFYDYLEIQPIQNNEFLIRKGNVKDEEELRELNRKIYDLGKEMDKPVVATCDCHFLDPNDEVFRRIIMAGQGYGDADNQ-----------PPLYFRTTNEMMKEFEYLGEEA-CREVVIENTQKIADMVEA-VKPIPDETFPPKIEGAEEEIRNMTMNKVHSIYGENLPEVVQKRLDKELNSIINNGYAVLYLIAQKLVAKSLEDGYLVGSRGSVGSSFVATMSDITEVNGLPPHYVCPNCKKSEFFLDGSISSGADLPDKNCPECGTKYIKDGHDIPFETFLGFEGDKEPDIDLNFSGEYQAVVHKYTEVLFGKGYVFKAGTIGTVAEKTAYGFVKKYLQE-RGLVVSQAEIERLTIGCTGIKRTSGQHPGGIMVVPNDNEIYNFCPIQHPADDVNTDIITTHFDYHSISGRLLKLDILGHDDPTVLRMLQDLTGLDPKTIPLNDPKVISLFTSPDALGVTKEELG--CEVGSYGLPEFGTKFVRQMLVDTQPKSFADLVRISGLSHGTDVWLNNAQYFIKEGYTTLKDCIATRDDIMVYLMYKDLPPKTAFTIMEKVRKGKGLSEDDEALMREKNVPDWYIESCKRIKYMFPKGHAVAYVMMAVRIAYYKVYYPEAYYTTYFTVRADDFDADLICKGEEAIKAKMEELNSLGNN------ISVKEKGLLTILEISYEMYKRGLNFLKVDLYKSEATKFKIEEDGIRPPLNALQGVGDNAAKSIVECRVNGEFISKEDLRIRSKVSKTVIETLDNHGCLEGMQESNQLSLF 1448
>gi|168216978|ref|ZP_02642603.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium perfringens NCTC 8239] >gi|182380934|gb|EDT78413.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium perfringens NCTC 8239] (1449 aa)
Score = 2214, Expect = 0.0e+00, Identities = 494/1241 (39%), Positives = 751/1241 (60%)
 Q:  216 KSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDI---IKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNI----WKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHR-EIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKY--FNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      +++ GD  +S +    TI G++FK D  TKTG I +F+TDY+ SI +K   K + VL +K+G++ K +  +D Y  ++ + +I+ ++K +  R D A KR EL HT M++ + +  ++ + +++ G+ +VAITD  Q FPD  AKK + +K IYGV+ + D  PIV++ ++  D YV+FDIETTG S  DKIIE GA+K  G V+S  F++P+ I KI +T I+  V   I E L K +F+GDSVL+AHN  FD+ F+  ++N MD+  +KNP++DT+ ++R +  +  L ++A+  I +  HRA DA+  I  +K+M E  + D+KTLNE  L N +++   +I + KN+ I+NLYKL+S +  F  P++   E+  I+ ++  G++++A +     I  YD++ I  +   I + +   + + ++I + + +K VVAT D ++L+ +DEV+ R+ + + G  N+      P YFRTT+E+ EF +L +   ++V+ N+ IA +++A +KPI +  P IEGA ++++ +  K +SI+G+ +  V+ R+D+E++S+I+NGYA++Y + LV +S++DGY+VGSRGSVGSS A + DITEVN L PHY+C NCK  F + ++ SG DLP+ NCP C +K  DGH+IPFETF+GF+GDK PDIDLNFS YQ  H + + +FG+ VF+AGTI T AEKTAYG+VK Y +E + +  AEI R+  C +KRT+GQHPGGI+VVP+ ++Y+F P +PADD  D TTH + S+  LLK DILGHD+PT+L+ML + T ++ TIP D V+ LF S D+L +  +  + GS G+PEFGT FV++ML+ T+P+ F+DL+RISGLSHGT+VW +NA+Y I+E  T+ D I+ RDDIMVYL+ K + P AF IME VRKGKGL+E+ + ++ + N+P WYIESC +I Y+FPK HA AYV+MA +IA++K+YYP +Y +YF++R  FD  I GE I K+ E+   N   + KE L+ I E++ E+ RG F +DL KS AT F +E D + PP +A+ G+GD+ A +IV+ R  F SKED + R+KV+ T ++ ++ G  + E +Q+SLF
 S:  236 RNIQGDTIDISSIDMGSGIVTISGDVFKTDIFETKTGRIILTFFITDYTSSIAVKCFLRDKDKEHVLENVKKGLYCKVRGEATMDPYAK-EVVIMARDINKLTKIE---RMDTAEEKRVELHMHTTMSSMDAVTAASKIVERAAKFGHKAVAITDHGVVQAFPDAQIAAKK-NNIKVIYGVEGYLADNGTPIVISGHEESFDDE-YVVFDIETTGFSSKNDKIIEIGAVKLKDGEIVDSFSTFVDPKVNIPYKITELTSITQNMVNGQPTIDEVLPKFMEFVGDSVLVAHNA-AFDVGFI----KKNLMDMGKTLKNPVMDTVPLARYLYPDLKKVKLNLVAKHLGISLE--NHHRAVDDAKATAEILKFSFKKMKEEMDIHDVKTLNE--KYLSNIDVKKLPLHHII-ILAKNQTGIKNLYKLVSMAHLDYFARRPRLPKSIITEYREGLIIGSACEAGQLYKAVLEGKTDGELKEIASFYDYLEIQPIQNNEFLIRKGNVKDEDELRELNRKIYDLGKEMDKPVVATCDCHFLDPNDEVFRRIIMAGQGYGDADNQ-----------PPLYFRTTNEMMKEFEYLGEEA-CREVVIENTQKIADMVEA-VKPIPDETFPPKIEGAEEEIRNMTMNKVHSIYGENLPEVVQKRLDKELNSIINNGYAVLYLIAQKLVAKSLEDGYLVGSRGSVGSSFVATMSDITEVNGLPPHYVCPNCKKSEFFLDGSISSGADLPDKNCPDCGAKYIKDGHDIPFETFLGFEGDKEPDIDLNFSGEYQAVVHKYTEVLFGKGYVFKAGTIGTVAEKTAYGFVKKYLQE-RGLVVSQAEIERLTIGCTGIKRTSGQHPGGIMVVPNDNEIYNFCPIQHPADDVNTDIITTHFDYHSISGRLLKLDILGHDDPTVLRMLQDLTGLDPKTIPLNDPKVISLFTSPDALGVTKEELG--CEVGSYGLPEFGTKFVRQMLVDTQPKSFADLVRISGLSHGTDVWLNNAQYFIKEGYTTLKDCIATRDDIMVYLMYKDLPPKTAFTIMEKVRKGKGLSEDDEALMREKNVPDWYIESCKRIKYMFPKGHAVAYVMMAVRIAYYKVYYPEAYYTTYFTVRADDFDADLICKGEEAIKAKMEELNSLGNN------ISVKEKGLLTILEISYEMYKRGLNFLKVDLYKSEATKFKIEEDGIRPPLNALQGVGDNAAKTIVECRVNGEFISKEDLRLRSKVSKTVIETLDNHGCLEGMQESNQLSLF 1448
>gi|15643342|ref|NP_228386.1| DNA polymerase III PolC [Thermotoga maritima MSB8] >gi|6225287|sp|Q9ZHF6|DPO3_THEMA DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|4981093|gb|AAD35661.1|AE001732_6 DNA polymerase III, alpha subunit [Thermotoga maritima MSB8] >gi|3930535|gb|AAC80438.1| DNA polymerase III; family C DNA polymerase [Thermotoga maritima] (1367 aa)
Score = 2205, Expect = 0.0e+00, Identities = 490/1231 (39%), Positives = 750/1231 (60%)
 Q:  226 SDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEE------ISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLN-ANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDE-LKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      S +F  K +++G+IFKI+K+ K  +  ++TD DS++ K     V +++++  V+ K+S+  +  D+ L+E    + I+K E R D + +KR EL HT + + + ++ E K + E G+ ++A+TD N Q P FY+ AK+ + +K I+G++ ++  P++ N ++D+  DAT+V+ D ETTGL P D+IIE GA+K  G V+   I P +IS K  IT I+ E +++  I+E L +  F+ DS+++AHN  FD FL  +++   + P IDTL +++++ +  +SL + K +   + HRA DA   ++ R +E K  I L+E+  L++    +  T+ +N+ ++NLYKL+S S  F G P++   E   +V ++  GE+ AA+    + I  YD+I +  +  D  E  R +++ +++ +IA K NK VV T D ++L+ D     A +L + NR F+    P Y RTT+E L+    D + ++V+ N N IA +I+ ++P+++ LH P IE A + ++ L +++Y I+GD +  V+ R+++E++++I++GYA++Y + LV++S+ DGYVVGSRGSVGSS+ A L+ ITEVNPL PHY C CKYF  +  +G+DLP NCP+C + L+ DGH IPFETFMGF+GDK+PDIDLNFS YQ +AH F++ +FG++ V+RAGTI+T AE++A GYV+SY E++ K  R AE+ R+   VKRTTGQHPGG++++P K+VYDFTP YPA+D+  FTTH A+E++HD L+K D LGHD+PT +KML + T ++ TIP D D + +F+S  L +  +   G+ GIPEFGT FV+ ML+ T+P+ F++L+RISGLSHGT+VW +NA+ I   +S+VISCRDDIM +LI KG+ P +AFKIME+VRKGKG+ EE + +  +P W+IESC +I YLFPKAHA AYV MA++IA+FK++YPL FYA+YF+I+  FD  +L G+ I ++ E+K  A P  A KN+  + + E+ALE++ RG+ F  D+ KS A FL+EG+ L PF+ + GLGDSVA SI++AREEK F+S ED KRTKV  H+++M+ LG+  L E +Q +LF
 S:  174 SKIFEYNKKTSVKGKIFKIEKIEGKR--TVLLIYLTDGEDSLICK----------VFNDVEK---VEGKVSVGDVIVATGDL--LLENGEPTLYVKGITKLPEAKRMDKSPVKRVELHAHTKFSDQDAITDVNEYVKRAKEWGFPAIALTDHGNVQAIPYFYDAAKE-AGIKPIFGIEAYLVSDVEPVIRNLSDDSTFGDATFVVLDFETTGLDPQVDEIIEIGAVKIQGGQIVDEYHTLIKPSREISRKSSEITGITQEMLENKRSIEEVLPEFLGFLEDSIIVAHNA-NFDYRFLRLWIKKVMGLDWERPYIDTLALAKSLLKL-RSYSLDSVVEK--LGLGPFRHHRALDDARVTAQVFLRFVEMMKKIGITKLSEM-EKLKDTIDYTALKPFHCTILVQNKKGLKNLYKLVSDSYIKYFYGVPRILKSELIENREGLLVGSACISGELGRAALEGASDSELEEIAKFYDYIEVMPLDVIAED--EEDLDRERLKEVYRKLYRIAKKLNKFVVMTGDVHFLDPED-----ARGRAALLAPQGNRNFENQ------PALYLRTTEEMLEKAIEIFEDEEIAREVVIENPNRIADMIE-EVQPLEKKLHPPIIENADEIVRNLTMKRAYEIYGDPLPEIVQKRVEKELNAIINHGYAVLYLIAQELVQKSMSDGYVVGSRGSVGSSLVANLLGITEVNPLPPHYRCPECKYFEVVEDDRYGAGYDLPNKNCPRCGAPLRKDGHGIPFETFMGFEGDKVPDIDLNFSGEYQERAHRFVEELFGKDHVYRAGTINTIAERSAVGYVRSYEEKTGK-KLRKAEMERLVSMITGVKRTTGQHPGGLMIIPKDKEVYDFTPIQYPANDRNAGVFTTHFAYETIHDDLVKIDALGHDDPTFIKMLKDLTGIDPMTIPMDDPDTLAIFSSVKPLGVDPVELES--DVGTYGIPEFGTEFVRGMLVETRPKSFAELVRISGLSHGTDVWLNNARDWINLGYAKLSEVISCRDDIMNFLIHKGMEPSLAFKIMENVRKGKGITEEMESEMRRLKVPEWFIESCKRIKYLFPKAHAVAYVSMAFRIAYFKVHYPLQFYAAYFTIKGDQFDPVLVLRGKEAIKRRLRELK---AMPAKDAQKKNE----VSVLEVALEMILRGFSFLPPDIFKSDAKKFLIEGNSLRIPFNKLPGLGDSVAESIIRAREEKPFTSVEDLMKRTKVNKNHIELMKSLGVLGDLPETEQFTLF 1367
>gi|153954051|ref|YP_001394816.1| DNA polymerase III PolC [Clostridium kluyveri DSM 555] >gi|146346932|gb|EDK33468.1| PolC [Clostridium kluyveri DSM 555] (1439 aa)
Score = 2204, Expect = 0.0e+00, Identities = 522/1320 (39%), Positives = 785/1320 (59%)
 Q:  137 YLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDI---IKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMS-NTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKR-GWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      YLE  E+ KKY+E+ K+ D F K       IS  KI+E    +V R N + +   K  V ++ ++D+  KT I+G+IFK + + TKTG +I +++TDY+ SI +K   K  ++ E+KEG++  K   D+Y  ++ + ++I I K ++  D A KR EL HT M+A + + + +L K ++ G+ ++AITD  Q FP+  AKK + +K IYG++ ++D IPI +N D K D T+VIFDIETTG S  D IIE GAIK +G V   F+NPE I  I +T I++E V++  IK L K +FI +SV++AHN  FD+ F+  ++N M++  KNP++DT+ + + + ++  L V+A+  I +  HRA DA   I R + K ++I +L ++N  ++  ++   + + KN+ ++NLYK++S S + F  P++   +   I+ +  G+++  +  +  L+DI+ D YD++ I  E L +  + K  ++D +RI +  N V+AT D ++++ DE++ R+ + +   N+      P YFRTT+E+ EF +L +   ++V+ N+N IA +I+ +KPI +  P IEGA +++K + +K +SI+GD +  V+ R+D+E++S+I+NGYA++Y + LV++S +DGY+VGSRGSVGSS A + +ITEVN L PHY+C NCKY F + ++ SG DLP+ +CP C KL DGH+IPFETF+GF GDK PDIDLNFS YQ  H + + +FG++ VFRAGTI T AEKTAYGYVK Y E K M  AEI R+ K C +KRTTGQHPGG++VVP  D+++FTP +PADD + + TTH + S+  LLK DILGHD+PT+L+ML + T ++ TIP + VM LF S ++L +  I+   G+ G+PEFGT FV++ML+ T P+ F+DL+RISGLSHGT+VW +NA+Y I+E  T+ D I+CRDDIM+YLI KG+ P +F IME VRKGKGL EE++ ++ ++ +P WYIESC KI Y+FPK HA AYV+MA +IA+FK+YYP +YA+YF++R  FD  ++ GE I K++E+ + N   + K+ L+ I EL E+ RG KF +DL KS A FL+E  + P +++ GLG++ A +IVKAREE F SKED + R KV+ T + +  G  +L E +Q+SLF
 S:  170 YLEK-SEREEKKYIENIFKY-RDEKFRKS-----------SGISSAAKKIEEH------KVDRKENCSERNPVIIGKAISGVPVEIVSITDI---SKTVIIKGDIFKKEIIETKTGRKIITFYITDYTSSITVKFFPRPKDVDRIIEEIKEGLYCMVKGEAINDIYAR-ELVIMAKDIVKIHKEEKI---DTAEEKRVELHLHTQMSAMDAVSSASDLIKRAALWGHKAIAITDHGVVQAFPEAMEAAKK-NNIKVIYGIEAYMVDDGIPIAING-DEKTLDDTFVIFDIETTGFSMTNDNIIEIGAIKIKEGKVVGKFSEFVNPERPIPLTITQLTGITDEMVQNCESIKYILPKFMEFIDNSVVVAHNA-NFDVGFI----KKNCMELNLKFKNPVMDTIPLCKFLFPELKRFKLNVVAKHLDISLE--NHHRAVDDAGATCEILLRCFKMLKEKNILSLGDLNKEFLSNIDVKKQPMYHLIILVKNQIGLKNLYKMVSKSNLNYFFKKPRMPKSIIIKHREGLIIGGACEAGQVYREVLGGKSDSELKDIL-DFYDYLEIQPVENNLFMVRNGLVKDIEQLKDINRRICDLGVINNIPVIATGDVHFMDPKDEIFRRIIMAGQGYSDADNQ-----------PPLYFRTTEEMLFEFEYLGEKK-AREVVIENTNKIADMIE-EVKPIPDETFPPKIEGAEEEIKNMTLKKVHSIYGDNLPEIVQERLDKELNSIINNGYAVLYLIAQKLVEKSYNDGYLVGSRGSVGSSFVATMSNITEVNGLPPHYVCPNCKYSEFFTDGSIGSGADLPDKSCPDCGEKLMKDGHDIPFETFLGFAGDKEPDIDLNFSGEYQPVVHKYTEVLFGKDHVFRAGTIGTIAEKTAYGYVKKYIAE-KNMVLPQAEIERLTKGCTGIKRTTGQHPGGVMVVPDDNDIHNFTPVQHPADDNSTEIITTHFDYHSISGRLLKLDILGHDDPTVLRMLQDLTGLDPKTIPLGEPKVMSLFTSPEALGVSEKEID--CSVGTYGLPEFGTKFVRQMLMDTHPKTFADLVRISGLSHGTDVWLNNAQYYIKEGYTTLQDCIACRDDIMIYLIQKGLPPKTSFTIMEMVRKGKGLKEEHEAIMREHTVPNWYIESCKKIKYMFPKGHAVAYVMMAVRIAYFKVYYPKAYYAAYFTVRANEFDADIVVQGEGAIKKKMDELYSQGNN------LTQKDKGLLTILELCYEMNKRGIKFLKVDLYKSHAIKFLIEESGIRVPMNSLAGLGENAAKNIVKAREEGEFISKEDLRIRAKVSKTVIDTLNNHGCLGNLPETNQLSLF 1438
>gi|150020931|ref|YP_001306285.1| DNA polymerase III PolC [Thermosipho melanesiensis BI429] >gi|149793452|gb|ABR30900.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Thermosipho melanesiensis BI429] (1362 aa)
Score = 2203, Expect = 0.0e+00, Identities = 537/1364 (39%), Positives = 818/1364 (59%)
 Q:  95 FVNHNIEQKQKGTS-EKKELLYVLKYNMGIKKPI-ISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSEL-KEGVWVKAKISIQID-----MYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLN-ANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFL---NCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAI-NEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQN----DFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAM-SNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDEL-KDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      F  N+E + + T E++E+L +L    K + I EN I +    +K I+K + H K        + KT+ +    ++E K E +++ +N KK D  Y F      S++  K  + G++FK+++   Y ++ ++TD +SI+ K    N + S L KEG W  K S+ +D   + ND+      P  R D  KR EL H+ M+ + +V+IKE+ +  E G+S+VAITD N Q+ P + EA+K + +K I+G + ++++  IV N  D + D TY +FD+ETTG + +D+IIE GA+KY G + +  F+ P + IS+  +T I++E VKDA I+E  +  FI +VL+AHN  FD F+  N +L  ++D   +DTL++S+ +  ++  LG +  +K+   + HRA +DA  +++ ++LE  + IKTL ++N NL+N   +R + + + IT+ +++ ++NLYKL+S +  F  P V +  ++  ++   GEIF+A  S+T + + +++KD YD++ I P  + + RE+ K+ +   KR+ ++A + + VV S+ ++L  D   V ++    +   ++L   K Y RTTDE+ K+ F  D + +IVV N+N IA+ + ++KPIK LH P IEGA +K++ L +++ ++GD + + ++ R+++E+ S+I +GYA++Y +HL+VK++ +DGYVVGSRGSVGSS A+L+ ITEVNPL PHY+C CKY F K++ SG+DLP  CPKC +KL+ G +IPFE FMGFKGDK+PDIDLNFS YQ +AH +I +FG++ V RAGTIST AEK+A GYVKSY E K   AE R+A+  VKRTTGQHPGG+++VP  VYDFTP YPA+ K + TTH A+ES+HD L+K D LGHD+PT+LK+L E T V+  +P D  +++F+S  LK+K  +  + G+ GIPEFGTNFV+EML T+P+ F++L+RISGLSHGT+VW +NA+ +I+  T+S+VISCRDDIM+YLI+ G+  AFKIME+VRKGKG++E+ +K++ + N+P W+I+SC KI YLFPKAHA AYV MA++IA+FK++YPL +YA+YFSI+  F I++IL G  I K+ E+ +M  K   KN+E   + E ALE+ RGY F  D+ KS  F++EG+ L P + I G+GD+VA SI++AR EK F+S +D KKRTK++ H+ M +L I  L E DQ +LF+F
 S:  60 FFGVNVEIEYEVTELEREEILGILNGTAPYVKDVEIFENEILIRTFGEFAKKKIEKEINHIEK---------------VTGKTVKV-----EIVEETFKIEPPKIE--NNLKKFDEDKKYYFP----------SNIPLNAKRVFLRGKVFKLEQ-----QYGVFSVYITDRKESILGKIF----DNANEFSTLIKEGNWYYFKGSMGVDKRGGYYFAINDV---------FKDPSPIERKDTYEEKRVELHIHSKMSDLDAIVDIKEVVRKVKEWGWSAVAITDHGNVQSIPYLFEEAEK-NGIKPIFGTEMYVLNEMGDIVKNLVEDKMLDDVTYTVFDLETTGTNAKFDEIIEIGAVKYRDGKVINTFSSFVKPTKSISEFTQKLTGITDEMVKDAKSIEEVFPEFLKFIDGTVLVAHNA-DFDYGFIREVNRRLYNKELDF---AYLDTLKLSKVLLRGKVKSFGLGKLVEYFKLG--PFKHHRAFEDASVTADLFGKLLELLLKRGIKTLGQVN-NLKNTSSISTIRTKKQFNHITILVRDKVGLKNLYKLVSDAHVKYFKYVPFVPKKELIKYREGLLLGTGCESGEIFQALTGSSTDEEILEMLKD-YDYVEI-FPLDTIVSVEREVAKQVY-----KRLYELAKRLDLPVVMVSNAHFLEPEDIKARHVLLSPIEKSNPHD-----DDLRDKDAKLYLRTTDEMMKEAFEIFEDEKIAYEIVVENTNKIANNMIEDVKPIKRKLHPPIIEGADEKVRSLSIKRAKELYGDPLPDVIEKRLEKELESIIGHGYAVLYEIAHLIVKKANEDGYVVGSRGSVGSSFVAYLMGITEVNPLPPHYLCPKCKYLEFSKDMGSGYDLPNKLCPKCGTKLEKTGQDIPFEVFMGFKGDKVPDIDLNFSGEYQERAHSYIVELFGKDNVLRAGTISTIAEKSAIGYVKSYM-EVKGETLHQAEQIRLAEMVAGVKRTTGQHPGGLMIVPKDMTVYDFTPIQYPANKKDSEMCTTHFAYESIHDDLVKLDALGHDDPTMLKLLYEYTGVDPTKVPMDDKKTLEIFSSLKPLKVKAEELG--IDVGTIGIPEFGTNFVQEMLKETRPKTFAELVRISGLSHGTDVWLNNAQDIIKSGNATLSEVISCRDDIMIYLINAGVEESRAFKIMENVRKGKGISEDDEKLMREKNVPEWFIQSCKKIKYLFPKAHAVAYVSMAFRIAYFKVHYPLAYYAAYFSIKGDEFSIETILRGIKSIKKKLAELNAQM---KKDVKEKNEE----KVLEAALEMYLRGYSFLPPDILKSDYRRFIIEGNELRIPLNKIPGVGDNVALSIIQARMEKPFTSIDDLKKRTKLSKAHINTMRKLRILEDLPETDQSTLFDF 1362
>gi|15829146|ref|NP_326506.1| DNA polymerase III PolC [Mycoplasma pulmonis UAB CTIP] >gi|14424449|sp|P47729|DPO3_MYCPU DNA polymerase III polC-type (PolIII) >gi|14090090|emb|CAC13848.1| DNA POLYMERASE III, ALPHA CHAIN POLC-TYPE (POLIII) [Mycoplasma pulmonis] (1435 aa)
Score = 2202, Expect = 0.0e+00, Identities = 518/1326 (39%), Positives = 793/1326 (59%)
 Q:  130 ENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFR--KSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNA-----NDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYN-ELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKN--VDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKIL--KTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGD--YLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISL 1455
      + IFL      K ++E  K + +GF  L  L++ I+I ++  +  I +++   S N   S+F K R +  ++ K ++F   ++ G +FK + + T + +I+K +TD+ ++  +   + ++++  ++  WV   IQ++     IE+I I P + R DN  KR EL  + M+ +G+++ ++ K + + +SS+AI D + Q FPDF+N  K  K IYG+ ++I K  I +    D KI D YV++DIETTGLSP +++I+FGA   G +E+  FI P+ K+   +T I+ E ++  +++EAL KI    +++AHN  FD FL K +N ++ +  IDTL +++ +N   + LG +A K + YD + AHRAD D+ L NI+  + + K + I  E+NS L ++  +   I++ KN+ ++ L+K+ S LT +  PK++WE+   N I S    I +  S + VL +I DKYD+I I SP F H   +  I+ ++++IK A + NK +VA + Y + ++  +Y+N+ +  + LF  +++T P+ ++TT+E+K EFSFL DP L+ +IVV N N I+S I+ I+ IK+ L++P + + KLK+L+Y+ ++ +G +  ++ RI++E++ +++ G+ +IYW S +LV++S+ DGY+VGSRGS+GSS+ A L ITEVNPL PHYIC+ C+YF  K+  +SGFDL + CPKC S L DG IPFETF+GFK DK+PDIDLNFS YQGK HD +K +FG + FRAGTIST AEKTAYGY+K Y E + ++ + + + +K  VKRTTGQHPGGI+++P  DV DFTP N+PA+D  W TTH F ++HD++LK DILGHD+PT LKML + T VN  IP D ++ +F S +L I +  +IL KTG+ GIPEFGTNFV++ML  KP+ F+DL+ ISGLSHGT+VW +NA Y+I+ G T+ VISCRDDIMV LI KG+  ++F IME VRKGKGL+ E ++ L ++ I WYIES KI Y+FPKAHATAYV+MAW++A++K+YYPL +YA+YFS R + FDI+ +  + + +KI E+ + N +  + KE + +P  +A E+ RG+  NI+LK SLA D++++ +  LIPPF+ IDGLG+++A IV +R EK F S EDF RT + +T ++ + +GI  + E +QI L
 S:  117 DGKIFLTAHSKHSFDLYKDFVEFANKKMQSFGFENFLLKLELNQ--IEITNNQP--LVSSINSQVKTQASSENQSFKKSNFYNKKRHIQLSLKELIKTQEMF-----VSVVGMVFKKEIITTNSKTKIFKISITDFQEATRAQKFSYLEKDQEIFDSIQINDWVNVCGEIQLEKMSLKQFIK-IEKIEKIRSPIK-DRQDNEKEKRIELSFRSKMSTMDGILSPLDIVKQAKKFNHSSIAILDHNSVQAFPDFHNLTYKDKDFKVIYGMTLSVISKRNKIFVEPLKDKFFDYKILDQEYVVYDIETTGLSPMLNELIQFGASVIKNGRIIETHHFFIKPKSKLDSFTTKLTGITQEHLEKGYELQEALEKISSIFKARIMVAHNA-AFDHNFLKQKFIDNNIEFEEMISIDTLNLAKVLNPIYRSYRLGEVASKLSVVYDPSIAHRADYDSSVLTNIFILQMSHLKEKGINLFKELNS-LSSEKFYSKMFAKDISIIAKNQAGLKELFKINSDVLTKYYFANPKMFWEDIKRSKNLLIGSGGLNSPLIDKLLFSTQEDVLNEI--DKYDYIEIPSPNNFSH-FWTTKFSDQQIKIQLQKLIKWAKEKNKIIVAIGEPRYNEKWQKIIHEIYINSTGIENSLHPLFIIKKDMDTFYPEQIYKTTNEMKQEFSFLYDPELIEEIVVKNPNLISSQIE-KIQVIKDKLYTPKFDDSHIKLKKLVYENAWKKYGKNLPEIIEQRIEKELTPILNYGFDVIYWISSILVQKSLSDGYLVGSRGSIGSSLVATLSGITEVNPLAPHYICSKCQYFELVKDPMTNSGFDLDDKKCPKCNSFLDKDGQTIPFETFLGFKADKVPDIDLNFSGEYQGKIHDEVKRLFGSKHTFRAGTISTVAEKTAYGYIKKYLE-TASLDYSDNFVDFLTEKSTGVKRTTGQHPGGIIIIPKEFDVEDFTPVNFPANDTESSWKTTHFDFHAIHDNVLKLDILGHDDPTALKMLEKLTGVNVKDIPKKDEKIISIFTSPKALGISS---EEILGEKTGALGIPEFGTNFVRQMLSEAKPKTFADLVSISGLSHGTDVWINNAHYIIQSLGKTLDQVISCRDDIMVDLIKKGVPIDLSFTIMEQVRKGKGLSLEQKRKLIEHGIENWYIESMEKIKYMFPKAHATAYVLMAWRVAFYKVYYPLEYYATYFSTRTEFFDIEIMSKDKLTLESKIKELAYR-ENLRNDNQLTTKEKNTLPTLYIANEMKARGFNIQNINLKISLANDWIIDKNSKSLIPPFNVIDGLGETLAQKIVDSRNEKEFLSVEDFINRTGINSTLVEKFKSMGIFEQIPETNQIFL 1434
>gi|182417583|ref|ZP_02948906.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium butyricum 5521] >gi|182378596|gb|EDT76124.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium butyricum 5521] (1450 aa)
Score = 2195, Expect = 0.0e+00, Identities = 497/1270 (39%), Positives = 740/1270 (58%)
 Q:  187 QEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISI----ISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDA----EYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      Q + K E  KR+  + T   K    + T + D+    I G++FK + + TKTG I+ + +TDY+ SI +K   + + VL E+K+G + K +   D Y     E+ I  I++ K+ + D A KR EL HT M++ +G+  +L  ++ G+ ++AITD  Q +P+ + AKK+ +K +YGV+ ++D +PIVLN   + D TYV+FDIETTG SP DKIIE GA+K  G +++  F+NPE I  I +T I+N+ V+DA I+ L K +F DSVL+AHN  FD F+   + +D   ++DT+ ++R +  +  L ++A+  I D  HRA DA  E LL + + E+ + +K LN++   ++F ++    + K + ++NLYK+IST+  NF  P+    E   I+ ++  GE+++A +     I + YD++ I   L I + + K  ++  K+I I + +K VAT D ++++ DE + R+ + +    +      P YFRTT+E+ EF++L  + N++V+ N+N IA ID IKPI +  P IEGA + ++ +  K +SI+G+ +  V+ R+D+E++S+I+NGYA++Y + LV +S DDGY+VGSRGSVGSS A + DITEVN L PHY+C NCK  F + ++ SG DL + +CP+C + K DGH+IPFETF+GF+GDK PDIDLNFS YQG H + + +FG+  F+AGTI T AEKTAYGYVK Y +E + +  AE+ R+  C +KRTTGQHPGGI+VVP  ++Y+F P +PADD  D TTH + S+  LLK DILGHD+PT+L+ML + T ++ TIP D V+ LF S ++L +  +  + GS G+PEFGT FV++ML+ T+P+ FSDL+RISGLSHGT+VW +NA+Y I+E  T+ + I+ RDDIMVYL+ K I P AF IME VRKGKGL+E+ + ++ +N+P WYI SC KI Y+FPK HA AYV+MA +IA+FK+YYP +YA+YF++R  FD  I GE + K+ E+   N  A VK+K  +I + EL E  RG F +DL KS A F++E  L PP +AI G+ D+ A IV+AR+  F SKED + R V+ T ++ +  G  ++E +Q+SLF
 S:  215 QPEKKREFQTYKRAPKDENTIMGGAIKM------ETTNICDIDERSGYVAIIGDVFKTEIIETKTGKIIFTFCITDYTSSISVKCFLRPQDTEAVLDEVKKGFYCKVRGEAVYDTYS--------REVVIMGRDINRMKKIEKMDGAPKKRVELHLHTTMSSMDGMTAPGKLIGRAASWGHPAIAITDHGGVQAYPEAQSAAKKHG-IKVLYGVEAYLVDDGVPIVLNEKGDSLDD-TYVVFDIETTGFSPVNDKIIEIGAVKIKNGEVIDNFSHFVNPERSIPYVITELTSINNDMVRDAETIEILLPKFMEFCADSVLVAHNA-AFDTGFIKKNCRDLGIDF-NYSIMDTVPLARFLCPDLKKVKLNLVAKHLGISLD--NHHRAVDDAKCTAEILLKFFTMLKEDHSINTLKQLNDL---FVSNFDIKKQPTYHAIILAKTQAGLKNLYKMISTAHIDNFQRRPRTPKSLIAEMREGLIIGSACEAGEVYKAVLDGKSDEELKAIMEFYDYLEIQPIANNLFLIEKGMVKDENELKTINKKIYDIGKECDKMTVATCDVHFMDPKDEAFRRILMAGQGFKDADKQ-----------PPLYFRTTEEMLKEFAYLGSEI-ANEVVIENTNKIADSIDI-IKPIPDETFPPKIEGAEEDIRNMTMNKVHSIYGENLPEVVQKRLDKELNSIINNGYAVLYLIAQKLVAKSNDDGYLVGSRGSVGSSFVATMSDITEVNGLPPHYVCPNCKKSEFFMDGSISSGADLDDKDCPECGTPYKKDGHDIPFETFLGFEGDKEPDIDLNFSGEYQGVVHRYCEVLFGKGHTFKAGTIGTVAEKTAYGYVKKYLDE-RGIVVPQAEVDRLTIGCTGIKRTTGQHPGGIMVVPADNEIYNFCPIQHPADDNDTDVITTHFDYHSISGRLLKLDILGHDDPTVLRMLQDITGLDPKTIPLNDKKVLSLFTSPEALGVTKEELE--CEVGSYGLPEFGTKFVRQMLVDTQPKTFSDLVRISGLSHGTDVWLNNAQYYIKEGFTTLRECIATRDDIMVYLMYKDIPPKTAFTIMEKVRKGKGLSEDDETLMKKHNVPEWYIGSCKKIKYMFPKGHAVAYVMMAVRIAYFKVYYPQAYYATYFTVRADDFDANLICLGEGAVHAKLQELYALGNN----ASVKDK--GMITVLELCFEAYKRGVNFLRVDLYKSDAVKFIIEDGNLRPPLNAIPGIADNAAKGIVEARKNGEFISKEDLRIRAGVSKTAIEGLTSHGCLEGMSETNQLSLF 1450
>gi|146297347|ref|YP_001181118.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] >gi|145410923|gb|ABP67927.1| DNA polymerase III catalytic subunit, PolC type [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] (1402 aa)
Score = 2190, Expect = 0.0e+00, Identities = 486/1220 (39%), Positives = 746/1220 (61%)
 Q:  237 IEGEIFKIDKVVTKT-GYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAI------KRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      IEGE+F I+  TK   IYK +VTDY+ S +K + KK N  + + G ++K + +++ D +E  +  + ++  KP+  R D A +KR EL HT M+ + + + +EL K +++ G+ ++AITD  Q FP+  E K  LK IYG++ +ID +P+V N + + D T+V+ DIETTG   D+IIE GA+K  G V+  F++PE KI +I +T I  V +A K+ +A+++ + F  ++L+AHN +FD+ FL  +E + I   IDTL++SR +  + H L +A  I+   HRAD DAE  I+ ++E K + K L E+N+  N   ++   T+ KN+ ++NLYKL+S S  F  P++   + + I+ ++  GE+F A M    + I  YDF+ I  E   + + + G+++D    K+I ++ K NK VVATSD +Y +  + ++     K N+ +  E +  P YFRTTDE+ EF +L    ++VV N+N IA +I+ ++KPI +  P IEGA +++ + ++++ I+G+ +  VK R+++E++S+I NG+A++Y + LV +S+ DGY+VGSRGSVGSS+ A + ITEVNPL PHY+C NCKY F + V G+DL + +CP+C +KLK DGH+IPFETF+GF GDK PDIDLNFS YQ AH F +++FG+ VFRAGTIST AEKTA+G+V Y EE K ++  AE+ R+++ C VKRTTGQHPGG+++VP K+++DFTP +PAD + +  TTH + ++  LLK DILGHD+PT+++ML + T V+ +IP D  + +F ST++L +  I+  + G+ GIPEFGT FV++ML+ TKP+ F++L+RISGLSHGTNVW +NA+ L+   T+ +VIS RDDIM+YLI KG+ P +F+IMEDVRKGKGL E +++L  +P WYIESC KI+Y+FPKAHA AYV+MA++IA+FK++Y  FYA+YF++R  FD +IL G  I KI +++ +M +   + K+ +L+ + E+A E+L RG KF +DL +S A F+++  L+ PF+A+ +G + A +IV+AR+E F S ED ++R K+  ++I+ + +  L + Q+S F
 S:  213 IEGEVFNIEIKETKNQNILIYKLYVTDYNTSTYVK-IVAKKDNTP--TSISVGDYIKVEGNVEFDEFEKAIVVN-AKNVNRAVKPE---RLDTADVKRVELHAHTKMSTMDAVCSAEELIKTAAKWGHRAIAITDHGVVQAFPE-AQEVSKSEGLKVIYGMECYLIDDGVPVVYNPKENQSLDTTFVVVDIETTGFDNQKDRIIEIGAVKIENGEIVDRFSTFVDPEGKIPIRISELTGIYQNMVDNAPKLSDAILEFEKFCSGAILVAHNA-QFDIGFLKRSYQECGL-IFDYTYIDTLELSRRVLTDLSSHKLNKVAEFLNIEL--KHHHRADSDAETTAKIFISLIEKLKSRGYKYLKELNTIETNTKADLKSHSYHATILVKNQQGLKNLYKLVSYSHLEYFYKRPRIPKSVLIQLKDGLILGSACESGEVFRAIMEGKSDDELEKIVSLYDFLEIMPVEN-----NSFLIREGYLKDEEQLRQINKKIYQLGKKLNKLVVATSDAHYCHPHQRILRQIL--------KHNQGYDDVEND---PYLYFRTTDEMLKEFEYLGKEA-AYEVVVENTNKIADMIE-DVKPIPDETFPPKIEGAEEEIYNMTMKRAHEIYGEPLPEIVKQRLEKELNSIIKNGFAVMYLIAQKLVSKSLSDGYLVGSRGSVGSSLVATMCGITEVNPLPPHYVCPNCKYSEFVTDGTVGCGYDLEDKDCPRCGTKLKKDGHDIPFETFLGFDGDKEPDIDLNFSGEYQPIAHKFTEDLFGQGYVFRAGTISTVAEKTAHGFVTKYAEE-KGLSLHPAEVLRLSQGCTGVKRTTGQHPGGLMIVPKDKEIFDFTPIQHPADSEDKSVITTHFDYHAISGRLLKLDILGHDDPTVIRMLQDLTGVDPRSIPLDDKATLSIFTSTEALGVSPEDID--CEVGTFGIPEFGTRFVRQMLIETKPKSFAELVRISGLSHGTNVWTNNAQDLVRNGIATLKEVISTRDDIMLYLIQKGVPPKDSFRIMEDVRKGKGLKPEDEELLRSYGVPEWYIESCKKITYMFPKAHAAAYVMMAFRIAYFKVHYKEAFYATYFTVRADDFDYATILKGREFIRQKIRDMENRMNS------LSQKDKNLLTVLEIANEMLARGLKFYPVDLNESDAEKFIIKDGGLLIPFNALPNVGIAAARNIVEARKEGKFLSIEDLQRRAKLNKQVIEILTQYKVLKDLPQTSQLSFF 1402
>gi|116617801|ref|YP_818172.1| DNA polymerase III catalytic subunit, PolC type [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] >gi|116096648|gb|ABJ61799.1| DNA polymerase III catalytic subunit, PolC type [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] (1437 aa)
Score = 2188, Expect = 0.0e+00, Identities = 501/1301 (38%), Positives = 757/1301 (58%)
 Q:  158 NDYGFSKHHLSYILDEK----TIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGD--VTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKI--SDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNI-WKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHRE-IYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSK-LKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      + +G K L+ LDE+   + ++ H + +E ++ I   S K +  +  + + D +T+L + E   IEG IF +  ++G ++  +TDYS SI K   + ++ V  LK G+WV+  +IQ D Y  + + +  +  ++ +    K EL HTNM+A + + +  + K +  G +++A+TD N Q FP+ + A  + LK IYG++ N+++  PI N + T++  D +V FD+ETTGLS  D+IIE A+K  G +E  +INP  +S+  +T I++ V ++  + + + +++ G++VL+ HN + FD+ F+N     II N +IDTL +R +   + LG IA+++ I+ + QAHRA DAE  +I W+ + E + ++  NE+N +   + R  T+ +N  ++NLYKL+S S  F  P++   ++  +V  T G++ + +  Q E   YDFI I   +  I  I   ++ +K ++ I +K K VV T D Y N D++Y + + A  G +NR    T LP  F+TT EL D+++F+  L  +V+ N++ +A++++ +I+P+K  + P+I GA D+L + Y+ +  +G+ + +++ARID+E+ ++I NG+A Y + LV +SV DGY+VGSRGSVGSS A + ITEVNPL PHY  + YF   K +SG+DLPE  P  + L GDG NIPFETFMGF G+K+PDIDLNFS YQ AH+++K +FGE V+RAGTI+T AEKTA+GYVK+Y E   + R AEI R+A+  VKRTTGQHPGGI++VP  +VYDFTP YPADD+  W TTH+ + S+HD+LLK DILGHD+PT+++ L + + ++ +IP D V+ LF ST++L +  I   TG+ G+PEFGTNFV+ ML T+P +S+L++ISGLSHGT+VW NA LIE  TI VI RD IM LI+ G+  AF IME VRKGKG+ EEYQK L + IP WYI+S KI Y+FP+AHA AYV+MA +IA+FK+Y+P +YA+YFS+R  FDI ++ G+   I ++K + N T  V +K +L+ + E+A E L R  FA +DL KS A +++++GD LIPPF ++ GLGD+VA IV AR EK F SKED KKR KV+ T ++ M  +  L +++Q+SLF+F
 S:  152 HSFGLPKIKLTPKLDEQLEQEIQENVAQHHARAREDLQKAIV-ANEQSKPKVSSEGVSLALGRKIPADAEITRLDSIDGEENRVVIEGYIFAEEIRELRSGRKLLTLKLTDYSSSISAKKFSNNENDEAVFDGLKSGLWVRLSGNIQEDQYARELVMNIYDLQVVDHANRQEVYQGEE--KHIELHAHTNMSAMDAVTDFSGVAKLAKSWGQTALAVTDTGNVQGFPE-ASAAGAKNGLKMIYGMEANLVEDGEPIGFNLDQTELLNKDTIFVAFDLETTGLSAVTDRIIELSAVKMQLGNVIEKFSEYINPGFPLSEFTTKLTSITDAMVANSDTEENIIKRFREWSGNAVLVGHN-VTFDVGFMNAAYTRYNQPIITNAIIDTLPFTRWLYPDYKSYRLGTIAKRFNINLE--QAHRAIFDAETTGHIAWRLIKEAHERYNLNRHNELNDRMTEGDAWKHGRPVHATLLVQNATGLKNLYKLVSRSNIEFFARVPRIPRSILEQYREGLLVGTGDTSGDVIISLIEKGIQEAEKKAA-YYDFIEIQPTANYQPMIESGLIATEEKLQSILKDMVAIGDKLKKPVVVTEDVKYTNPEDKIYRNILI-ATQPGNPQNR--------TALPDLNFKTTQELLDDYAFMGAD-LAKKLVIDNTHLVANMLE-DIEPLKSGSYPPNIPGAGDELTERTYRTAKQWYGEPIPKEIQARIDQELKAIIGNGFAPHYIIAQRLVAKSVKDGYLVGSRGSVGSSFVATMSGITEVNPLPPHYRSAHGDYFELVDPKEYESGYDLPEKEDPNHPGEFLIGDGQNIPFETFMGFTGNKVPDIDLNFSGDYQPIAHNYMKVLFGEHNVYRAGTIATVAEKTAFGYVKAY-EREHDQHYRGAEIERLAQGMTGVKRTTGQHPGGILIVPREYEVYDFTPIQYPADDQKSLWQTTHMDYHSIHDNLLKMDILGHDDPTMVRTLKDMSGIDPQSIPANDPGVLSLFTSTEALGVTPEQI--FSNTGTLGLPEFGTNFVRGMLTETQPHTYSELLQISGLSHGTDVWVGNANELIENGTATIGTVIGTRDKIMTDLINWGVPAADAFNIMEKVRKGKGITEEYQKQLREEKIPEWYIQSMLKIKYMFPRAHAAAYVLMALRIAYFKVYFPTIYYATYFSVRADAFDIVAMSRGKDATKAAIQKLKS-LGNDAT---VGDK--NLLTVLEMANEALERNITFAMVDLNKSEALEWVIDGDTLIPPFVSLPGLGDNVAKQIVAARTEKPFISKEDLKKRGKVSQTIIEFMTLHSVLDGLPDENQLSLFDF 1437
>gi|150390440|ref|YP_001320489.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] >gi|149950302|gb|ABR48830.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] (1432 aa)
Score = 2187, Expect = 0.0e+00, Identities = 492/1286 (38%), Positives = 772/1286 (60%)
 Q:  171 LDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYK-----------FRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMD-IIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIG--SPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      LDEK+  + D++++ +++  + E+ ++S  + +S  K       + +G++ KL+DL E+ T +EGE+F ++  K G ++  +TDYS+SI +K  KK KD+   +G +++ K + D +  ++  +  +++ P+E R DNA KR E  HT M++ +G+ + EL K +++ G+ ++AITD  Q FP+ + KK+ +K IYG++ +I+  I+ NA  + D Y++FDIETTGLS  D+I E GA+K   ++   +NPE KI KI +T I+++ V D  I  L   FIG S ++AHN  FD+ F+ +  N+++ I+N +IDTL++SR + Q+ H L IA++ + +  HRA DA+  I+ + +E K +++ TL E+N+ L D  ++   I +Y KN+ ++NLY++IS S  F  P+V   ++  ++ +  GE++++ + N +  +   YD++ I  S  FL +  +   +++ K+I+ + NK N V+AT D ++L+ +DEV+ ++ + +   N+       Y +TTDE+ DEF +L    D+VV N  +  I+ I PI +  P IEG+ ++L+++ Y+K+ I+G+ +  VK R+D+E++S+I NGYA++Y + LV +S+ DGY+VGSRGSVGSS AA + DITEVNPL PHY+C C+Y F + + SG DLP+ CP+C +L DGH IPFE F+GF+GDK PDIDLNF+ YQ +AH + + +FG+ +V+RAGTI T A+KTAYG+VK Y EE +++  +AE+ R+  C VKRT+GQHPGG+++VP  DV++F+P YPA+D T  T H + S+  LLK DILGHD PTI+KML + T +NA IP D  + LF +T +L I  +  + G+ GIPEFGT FV++MLL TKP F +L+RISGLSHGT+VW +NA+ L+   + DVIS RDDIM YL+ KG+ P AFKIME+VRKGKGL E ++++ +NN+P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+M+++IA+ K++YP FYA+YF+ + + FD  I G++ + +KI+E+ E M N T   K+ + + + E+ALEL R + ++D+ KS  F +  L+PP A+ G+G + A +I K RE  F SKED ++R KVT T ++ +  G + L + +Q+SLF
 S:  164 LDEKSAFHVDDYESQKEKESMQFVQEINKASQNSEMVTSNKGKRVTVVDDDSILIGRKFSGEIIKLTDLKNELGTVIVEGEVFNLECRELKGGKKLLSLQITDYSNSITVKIFERKKQVKDLEELFHKGQYIRVKGDMTFDKFMRENV---LMASDVVNMPQEKGRWDNAPEKRIEFHMHTKMSSMDGVSSTSELVKRAADWGHEAIAITDHGVVQAFPEAMDAGKKHG-IKVIYGMEGYLINDEAKIIPNATLYSLDDE-YIVFDIETTGLSNRNDRITEIGAVKIKDSQVIDKFSALVNPEMKIPSKIVELTGITDDMVVDKQTIDVILPGFLAFIGSSPVVAHNS-DFDMGFI--RENANRIERTIENQVIDTLKLSRILLPQLKRHRLNSIAKELNVSLE--NHHRAVDDAQATAEIFVKFIELLKQKEVYTLEEVNTKLVKDVDYKKLDTYHIMIYAKNQKGLKNLYQIISESHLEYFYKKPRVPKSILTKYREGLLIGTACEAGELYKSILGNKPESDIEKTASYYDYLEIQPISNNQFLLE-KGMVNTTEELQNINKKIVALGNKINLPVIATGDVHFLDPNDEVFRKILMAGQGFTDADNQ-----------APLYLKTTDEMLDEFRYLGSKT-AKDVVVNNPRKLNEEIEKLI-PIPDGTFPPEIEGSDEELRRMCYEKAERIYGNPIPEIVKTRLDKELNSIISNGYAVMYIIAQKLVTKSLRDGYLVGSRGSVGSSFAATMSDITEVNPLAPHYVCPECRYSEFITDGSYGSGADLPDKKCPECHGQLIKDGHEIPFEVFLGFEGDKEPDIDLNFAGEYQSEAHHYTEELFGKGKVYRAGTIGTIADKTAYGFVKKYLEE-RELYYTSAEVNRLTMGCTGVKRTSGQHPGGVMIVPANLDVHEFSPIQYPANDSTSGVITMHFDYHSISGRLLKLDILGHDVPTIIKMLEDLTGINAQEIPLDDEKTISLFTTTKNLGIDPKELG--CEVGTLGIPEFGTKFVRQMLLDTKPSTFGELVRISGLSHGTDVWLNNAQDLVRNNIAELKDVISTRDDIMNYLMLKGLPPKSAFKIMENVRKGKGLKPEEEQLMKENNVPEWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVMMSFRIAYCKVHYPQAFYATYFTTKAEDFDAHLIGKGKAVVKSKIDEL-ELMGNDLTA-----KDKNFLTVLEVALELYCRNIELLSVDVYKSDPDKFTIIDGKLLPPLRALQGVGQNAARNIAKVREAGEFLSKEDLRERAKVTKTVIEALTNHGCIADLPDTNQLSLF 1432
>gi|487436|gb|AAA18178.1| DNA polymerase III [Mycoplasma pulmonis] >gi|1090178|prf||2018296A DNA polymerase III (1435 aa)
Score = 2180, Expect = 0.0e+00, Identities = 518/1326 (39%), Positives = 794/1326 (59%)
 Q:  130 ENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFR--KSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNA-----NDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYN-ELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKN--VDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKIL--KTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLN-EEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGD--YLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISL 1455
      + IFL      K ++E  K + +GF  L  L++ I+I ++  +  I +++   S N   S+F K R +  ++ K ++F   ++ G +FK + + T + +I+K +TD+ ++  +   + ++++  ++  WV   IQ++     IE+I I P + R DN  KR EL  + M+ +G+++ ++ K + + +SS+AI D + Q FPDF+N  K  K IYG+ ++I K  I +    D KI D YV++DIETTGLSP +++I+FGA   G +E+  FI P+ K+   +T I+ E ++  +++EAL KI    +++AHN  FD FL K +N ++ +  IDTL +++ +N   + LG +A K + YD + AHRAD D+ L NI+  + + K + I  E+NS L ++  +   I++ KN+ ++ L+K+ S LT +  PK++WE+   N I S    I +  S + VL +I DKYD+I I SP F H   +  I+ ++++IK A + NK +VA + Y + ++  +Y+N+ +  + LF  +++T P+ ++TT+E+K EFSFL DP L+ +IVV SN I+S I+ I+ IK+ L++P + + KLK+L+Y+ ++ +G +  ++ RI++E++ +++ G+ +IYW S +LV++S+ DGY+VGSRGS+GSS+ A L ITEVNPL PHYIC+ C+YF  K+  +SGFDL + CPKC S L DG IPFETF+GFK DK+PDIDLNFS YQGK HD +K +FG + FRAGTIST AEKTAYGY+K Y E+ ++ + + + +K  VKRTTGQHPGGI+++P  DV DFTP N+PA+D  W TTH F ++HD++LK DILGHD+PT LKML + T VN  IP D ++ +F S +L I +  +IL KTG+ GIPEFGTNFV++ML  KP+ F+DL+ ISGLSHGT+VW +NA Y+I+ G T+ VISCRDDIMV LI KG+  ++F IME VRKGKGL+ E+ ++ L ++ I WYIES KI Y+FPKAHATAYV+MAW++A++K+YYPL +YA+YFS R + FDI+ +  + + +KI E+ + N +  + KE + +P  +A E+ RG+  NI+LK SLA D++++ +  LIPPF+ IDGLG+++A IV +R EK F S EDF RT + +T ++ + +GI  + E +QI L
 S:  117 DGKIFLTAHSKHSFDLYKDFVEFANKKMQSFGFENFLLKLELNQ--IEITNNQP--LVSSINSQVKTQASSENQSFKKSNFYNKKRHIQLSLKELIKTQEMF-----VSVVGMVFKKEIITTNSKTKIFKISITDFQEATRAQKFSYLEKDQEIFDSIQINDWVNVCGEIQLEKMSLKQFIK-IEKIEKIRSPIK-DRQDNEKEKRIELSFRSKMSTMDGILSPLDIVKQAKKFNHSSIAILDHNSVQAFPDFHNLTYKDKDFKVIYGMTLSVISKRNKIFVEPLKDKFFDYKILDQEYVVYDIETTGLSPMLNELIQFGASVIKNGRIIETHHFFIKPKSKLDSFTTKLTGITQEHLEKGYELQEALEKISSIFKARIMVAHNA-AFDHNFLKQKFIDNNIEFEEMISIDTLNLAKVLNPIYRSYRLGEVASKLSVVYDPSIAHRADYDSSVLTNIFILQMSHLKEKGINLFKELNS-LSSEKFYSKMFAKDISIIAKNQAGLKELFKINSDVLTKYYFANPKMFWEDIKRSKNLLIGSGGLNSPLIDKLLFSTQEDVLNEI--DKYDYIEIPSPNNFSH-FWTTKFSDQQIKIQLQKLIKWAKEKNKIIVAIGEPRYNEKWQKIIHEIYINSTGIENSLHPLFIIKKDMDTFYPEQIYKTTNEMKQEFSFLYDPELIEEIVV-KSNLISSQIE-KIQVIKDKLYTPKFDDSHIKLKKLVYENAWKKYGKNLPEIIEQRIEKELTPILNYGFDVIYWISSILVQKSLSDGYLVGSRGSIGSSLVATLSGITEVNPLAPHYICSKCQYFELVKDPMTNSGFDLDDKKCPKCNSFLDKDGQTIPFETFLGFKADKVPDIDLNFSGEYQGKIHDEVKRLFGSKHTFRAGTISTVAEKTAYGYIKKYL-ETASLDYSDNFVDFLTEKSTGVKRTTGQHPGGIIIIPKEFDVEDFTPVNFPANDTESSWKTTHFDFHAIHDNVLKLDILGHDDPTALKMLEKLTGVNVKDIPKKDEKIISIFTSPKALGISS---EEILGEKTGALGIPEFGTNFVRQMLSEAKPKTFADLVSISGLSHGTDVWINNAHYIIQSLGKTLDQVISCRDDIMVDLIKKGVPIDLSFTIMEQVRKGKGLSLEQKKEKLIEHGIENWYIESMEKIKYMFPKAHATAYVLMAWRVAFYKVYYPLEYYATYFSTRTEFFDIEIMSKDKLTLESKIKELAYR-ENLRNDNQLTTKEKNTLPTLYIANEMKARGFNIQNINLKISLANDWIIDKNSKSLIPPFNVIDGLGETLAQKIVDSRNEKEFLSVEDFINRTGINSTLVEKFKSMGIFEQIPETNQIFL 1434
>gi|15896683|ref|NP_350032.1| DNA polymerase III (alpha subunit) [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] >gi|15026532|gb|AAK81372.1|AE007841_7 DNA polymerase III (alpha subunit) [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] (1452 aa)
Score = 2178, Expect = 0.0e+00, Identities = 505/1237 (40%), Positives = 750/1237 (60%)
 Q:  221 DVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVK-------AKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNE-AKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFL--NCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLIT----VYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAM-SNTQQVLEDIIKDKYDFITI---GSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF-EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNE-----EYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKE--KMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKA-REEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      +V K++D+ +   IEGEI I+  K+G + + + D S S+ K+   + +V+S LK+  V+    +K S +++M   I +I E  I + K  R DNA KR EL HT M+ + + + +L K +  G S+AITD  Q FP+ +  +  +K IYGV+ +   P V NA D I D TY + D+ETTG SP +KI E G +KY G ++  +F+NPE+ I ++ +T I+++ VK+A I +  K+ +FI SVL+AHN  FD+ FL N K+  + D   +DTL +++A+ Q  + LG IA+  I +  AHRA D + + ++K MLE K + KTL +++  ++ ++   L T  + KN  ++NLYKL+S S + F  P++  + +++  I+ ++ +EGE+F+A +   + +EDI +D YD++ I  G+ + + +  ++ + I+D ++II++ K NK VVAT D ++++ DE+Y R+  +   N+       Y RTT+E+ EFS+L    ++VVTN+N I+ + + I PI   PHI+G  +K + Y+K++ ++GD +  V+ R+D+E+ S+I NG++++Y + LV +S +DGY+VGSRGSVGSS A + ITEVN L PHY C CKY +F + V +GFDLP+ CP C  L DG +IPFETF+GF GDK PDIDLNFS YQ KAH + + +FG+  F+AGTI T AEKTA+GYVK Y+EE K +  AEI RI++ C +KRTTGQHPGGI+VVP G+++++F P +PADD  D TTH + S+ +LLK DILGHD+PT+++ML + T +N  IP D + M LF+ST +L +  IN  K G+ GIPEFGT FV+ MLL T P+ FSDLI ISGLSHGT+VW NAK LI++ +T+S+ + RDDIM+YLI KG+ P AFKIME VRKGK L +   EY+ ++ ++ +P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA++IAWFK++ P +YA+YFSIR K FD + ++ G+ ++ K+ EI+   A PK K    D+  E+ LE+ RG+ F ID+ KS AT FLVE D L PP ++I G+G+ A I A +EEK SS +D KKR K+ + + + + G  L E DQ+S F+
 S:  229 NVIKITDITPDEGRVAIEGEISNIEAKELKSGKTLVSFDLYDGSSSMTCKSFLKPGEDGEVISRLKKAKGVRLSGIAGYSKFSGEVEM-----IANVILETEGIRRAK---RQDNAKEKRVELHMHTKMSQMDAMTSATDLIKRAMSWGMKSIAITDHGVVQAFPEAHKLLGRDNPDMKIIYGVEAYLAPDKKPSVTNAKDQSI-DTTYCVLDLETTGFSPKTEKITEIGIMKYENGKVIDKFSLFVNPEKPIPARVVEVTNITDDMVKNAETIDKVFPKMLEFIKGSVLVAHNA-SFDIGFLKHNAKVLGYEFDFT---YLDTLSLAQAVFPQYKSYKLGRIAKNLGIKVE--VAHRALDDVDTTVKVFKVMLEILKERGAKTLEDVDIYSVDEESKKEEYKKLRTYHAIILAKNYVGLKNLYKLVSYSHLNYFYKRPRILKSLYKKYSEGLILGSACSEGELFQAILLGKPDEEVEDIARD-YDYLEIQPLGNDDYLIRN--GQVPNKEAIKDINRKIIELGEKLNKPVVATGDVHFIDPEDEIYRRILEAGQGFKDADNQ-----------APLYLRTTEEMLQEFSYLGREK-AYEVVVTNTNKISDMCE-QISPISPEKCPPHIDGCEQTIKDIAYEKAHELYGDPLPEIVQQRLDKELESIIKNGFSVMYIIAQKLVWKSNEDGYLVGSRGSVGSSFVANMTGITEVNSLPPHYRCPKCKYSDFSDYGVKNGFDLPDKTCPVCGEPLTKDGIDIPFETFLGFNGDKEPDIDLNFSGEYQAKAHRYTEVIFGKGTTFKAGTIGTIAEKTAFGYVKKYYEE-KSIPVNKAEIIRISRGCTGIKRTTGQHPGGIIVVPKGREIFEFCPVQHPADDPNSDIITTHFDYHSIDQNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDITGINPHEIPMDDKETMSLFSSTKALGVTPEQINS--KVGTFGIPEFGTKFVRGMLLDTMPKTFSDLICISGLSHGTDVWLGNAKDLIDQGIVTLSEAVCTRDDIMIYLIKKGLPPNTAFKIMELVRKGKALKDPKKWAEYEALMREHEVPEWYIDSCRKIKYMFPKAHAAAYVMMAFRIAWFKVHIPKAYYAAYFSIRAKAFDAEFMIFGKEKVKQKMKEIQMMGNEAGPKDK--------DMYDDLEIVLEMYERGFNFLPIDIYKSHATKFLVEEDGLRPPINSISGMGNVAAEGIYNAMQEEKPISSIQDLKKRAKIGNSAIDSLRKFGCLKGLPESDQLSFFD 1450
>gi|154250388|ref|YP_001411213.1| DNA polymerase III PolC [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] >gi|154154324|gb|ABS61556.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] (1390 aa)
Score = 2175, Expect = 0.0e+00, Identities = 492/1220 (40%), Positives = 747/1220 (61%)
 Q:  237 IEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAI-NEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQN--DFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDE-FSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARN----AEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      + G++FK +K+   ++  ++TD DS ++K  +K+  V ++ G W   + D +NN   +E I+ I    R DNA+ KR EL HT M+ + +++I E  + + G+ ++AITD N Q P+F++ AK + LK I+G + + +  I++N + + D TYV+ D+ETTGL+P D+I+E GA+K  G ++  F+ P K++ K  IT I+ + +KDA I + L K+ +FI DS+L+AHN  FD+ FL  L ++ ++  P IDTL++S+A+  +I  SL +  + +   Q HRA DA  +N++ +++E K + I T ++N ++N  ++    +TV +N+ ++NLYKLIS + T F  P+V   +   ++    EIFE A+   L + +K YD+I I   L I+ E + R  ++A K + ++ + N VV S+ ++++ D      + ++ L  + +   YY RTT E+ D    D + ++VV N  IA++ID I+P+++ LH P IEGA +KL+ + Y+K+Y ++G+ +  V+ RI++E++S+I +GYA++Y +HL+VK++ +DGYVVGSRGSVGSS+ A LV ITEVNPL HY C +CKYF  +  SG+DLP+ CPKC +KL+ G +IPFE FMGF+GDK+PDIDLNFS YQ +AH FI+ +FG+ +VFRAGTIST A+++A GYVK+Y E+ K N N  AE R+   VKRTTGQHPGG+++VP+ ++YDFTPF +PA+DK  +TTH A+E +HD L+K D LGHD+PT++++L E + ++ TIP D  + +F+ST +L +  +   G+ GIPEFGT+FV ML T+P+ F++L+RISGLSHGT+VW NA+ LI +K T+SDVISCRDDIM+YLI KG+  AFKIME+VRKGKGL EE  ++ ++N+P W+IESC KI YLFPKAHA AYV MA++IA+FK++YPL FYA+YFS +  FD + IL G+ I ++ E+  M  K   KN+E   + + ALE+L RGY F  DLK+S A F+++G L+ PF+ I G+G++VA SIV+ R EK ++S ED  R +VT  +++++ +G+  L E DQ LF
 S:  211 VYGKVFKFEKI----NDDLSTIYITDKKDSTILKVFDSRKLA--VEEKVNVGSWYIFTGKVLTD--KNNSPFLKVENITEIP---SLDRVDNAVEKRVELHAHTKMSDLDSVMDISEYVSTAKKWGWEAIAITDHGNVQAIPEFFDIAKS-AGLKPIFGSELYLANDPKRIMMNEIEGNVDDYTYVVLDLETTGLNPRSDEIMEIGAVKTRDGKVIDEFHTFVRPN-KLNKKSLNITGITEDMLKDAPDIMQVLPKLLEFIKDSILVAHNA-DFDMTFLKNILSKSGIEF-NPPYIDTLRLSQALLRNKIKSFSLDKLVDHFGLG--AFQHHRALDDARVTVNVFWKLIELAKKKSITTFEKLNKLVENINPLVKHPQH---VTVLVRNKTGLKNLYKLISKAHTETFFVVPQVLKSELEKHREGLLIGTGCANSEIFELALQRDTGALTEALK-FYDYIEIMP----LDTINSEEFTREEAKEAYKLLYQVGKELNMPVVMVSNAHFIDPED------------IKARKVLLAPQSNIEDEEANYYLRTTQEMIDAALEIFEDEQIAKEVVVDNPKKIANMIDT-IQPLEKKLHPPKIEGAEEKLRTMTYEKAYQLYGNPLPEIVEKRIEKELNSIIGHGYAVLYMIAHLIVKKAGEDGYVVGSRGSVGSSLVAHLVGITEVNPLPAHYRCPDCKYFELHEEFGSGYDLPDKLCPKCGAKLEKVGQDIPFEVFMGFEGDKVPDIDLNFSGEYQERAHKFIEELFGKSKVFRAGTISTIADRSAIGYVKAYMED-KNGNIVNPLNPAEQERLTMYVTGVKRTTGQHPGGLMIVPNEYEIYDFTPFQHPANDKKSGVYTTHFAYEFIHDDLIKLDALGHDDPTMIRLLYEYSGIDPMTIPMDDKKTISIFSSTKALGVDPEELGT--DVGTIGIPEFGTDFVMGMLRETRPKTFAELVRISGLSHGTDVWLGNAQTLINKKIATLSDVISCRDDIMIYLIHKGVPHSNAFKIMENVRKGKGLKEEEINIMKEHNVPDWFIESCQKIKYLFPKAHAVAYVSMAFRIAYFKVHYPLAFYAAYFSTKGDEFDAELILKGKEAIKKRLVELAASM---KKDVKEKNEE----KVLQAALEMLLRGYGFKKPDLKRSDAKRFIIDGKDLLIPFNKIHGIGENVANSIVEKRAEKPYTSIEDLMNRARVTKAQVEVLKRIGVLDGLPETDQAMLF 1390
>gi|148377333|ref|YP_001256209.1| DNA polymerase III PolC [Mycoplasma agalactiae PG2] >gi|148291379|emb|CAL58763.1| DNA polymerase III alpha subunit [Mycoplasma agalactiae PG2] (1459 aa)
Score = 2173, Expect = 0.0e+00, Identities = 544/1420 (38%), Positives = 819/1420 (57%)
 Q:  37 NKQNDSINIKISFNKVLPADILIPFVDSLNLVDDSVLFNLVFNYDTYNQEDILNYLIYFVNHNIEQKQKGTSEKKELLYVLKYNMGIKKPIISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIIS--DHKNKIQEKIKNEI----TEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLS--DLFFEMKTATIE--GEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGV-------WVKAKISI-QIDMYENNDITGLIEEISIISKP---KEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDK-NIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQV-ESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDV-KDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSAT-EGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKD--KYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYN---ELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEK--NVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDY--LIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      + N+ + I+ F  + + +   + L D + + V + D+YN+ IL Y+  +      +K   + + N  K +  +   ++ D E   L   L +YGF  + SY  + + + S +  K EKIK E+   E+ SS+  + +S  K +++   T S DL    +E G +F  K +K   ++ V+D+ ++     ++ D LS ++ +    WVK K SI  + + N+  ++ + +  P  KE I ++  KR E  T M  +GL N + + +   +V I D  Q +P +N+AKK + +KAIYG F I+K N I+ N +  D +YV FDIETTGLSP + +IIEFGA+ ++ ++V E Q FI P+ KI   +T I+ + + + L IK+ L +I D +  V IAHN KFD FL +  N +   +IDTL SR    H L + + + YD  AHR D DA+ L N+W ++   ++I T ++ +  ND  + +  + T+  N+G ++ ++LI+ LT F GP + E+F  + S ++ S T +G + +  ++  +D IK+  YDFI I +P+CF H I     + D + II A K++K +AT+D YL+ D+ F  V AK +  R+ LF Y  E  V+P  F TTDE+ ++F+FLND L +IV+ N+ IA++ + NI+ IK L +P + + KL L+Y+ +++ +G+ +  ++ RID E++ +I G+ +IYW S+ LVK S+D G++VGSRGS+GSS A L+ I+EVNPL PHY C CK+F    + SG+DLP+ CP+C +K+KGDG +IPFETF+GF DK+PDIDLNF+ +QG H+ I +FGE  FRAGTIS AEKTA+GYVKSY E++++ N   + +A + ++VKRTTGQHPGGI+++P  D++DFTP NYPA+D++ W TTH ++++HD++LKFDILGHDNPT +K+L + T +N  +P D V+ LF+ST+ + IK  I+  KTG+ G+PEFGT+FV++ML  KP+ +DLI ISGLSHGTNVW +NA L+ EKG +++V+ CRDDIM LI KGI P+++F +ME VRKGKGL+ E  +L +N+P W I+S KI YLFPKAHATAYV MA IAWFK+Y PL FYASYF+  K DI+++++ + I   ++ +++  K   NKE DLI ++E+A EL RG+ +N+D+ KS A +L++ +  LIPPFS I+ LG  A IV AR EK F SKEDFK RT V+ T  M + I SLN+ DQ++LF
 S:  38 DNSNEKLKIEFRFKNPISYETIKKIKSFIRLNKDRLDVSFVVSNDSYNKNSILQYVYQII------------DKTRFKTLNQINWENKFYVDDNHTGHFENIDRDFENQYGILLSKLLNKLKEYGFVLLNFSYDYIQSSPESYSKSEEAAKQNEKIKQELLKKMIELDSSSDKYDSYNSNPLKVKRNFNKSYTTYSIKDLATAPNRINVEFVGLLFASKKSFSKNKKLTIQFKVSDFQSAVNCTWF----LDTDWLSNEQKNLINPDNQSWVKVKGSIPSAEKIKGNNFFIYVDSLELTDSPLNIKEDIVSEDR--KRVEFHISTKMNTMDGLFNADDFVERAKRWKMPAVGIMDTDGAQGYPKLFNKAKK-AGIKAIYGTAFTTINKANEAILGNVPNGNFKDYSYVSFDIETTGLSPKFHEIIEFGAVDINQDLKVGEVTQFFIKPQAKIGAFTTELTGITQQMLDSEGLSIKDGLQRIYDCLDGKVAIAHNA-KFDFNFLKEQFRLNNVPFPNVTVIDTLIASRIGFPNYKRHKLEDVTSRLGVVYDPNVAHRGDYDAKVLANVWVNIISELNSKNIFTFEDLGNFTSNDLYAKMHGYEVSTIALNNKG-LKKQFELITDCLTKKFINGPITFKEDFVNLDRSDVLVGSGTLKGLLIDKYFYSSH---DDFIKELKHYDFIEIPAPQCFEHWIKYGFITTKQLHDGLSEIISEAKKHSKICIATADVKYLDPWDKEIFMSLVYAKGIKNARHYLFDYKKAEEGKLVIPNQRFLTTDEMLEQFAFLNDKKLAEEIVIDNTQKIANMAE-NIEVIKTGLFTPEFDDSKKKLHDLVYKNAHAKYGENLPELIQKRIDSELNPIIKYGFDVIYWISYKLVKLSIDQGFIVGSRGSIGSSFVASLIGISEVNPLVPHYCCPKCKHFEIANVSGITSGYDLPDKTCPQCHTKIKGDGQSIPFETFLGFNADKVPDIDLNFTGEFQGVVHEEILKLFGESHTFRAGTISKVAEKTAFGYVKSYAEQTRQ-NIPQIFVEFLANRIKDVKRTTGQHPGGIIIIPKQFDIFDFTPINYPANDQSSSWLTTHFDYKAIHDNVLKFDILGHDNPTSIKLLEQYTGINIYDVPKNDESVIKLFSSTEPMGIKPDQISN-EKTGAIGLPEFGTSFVRQMLNDIKPKTVADLISISGLSHGTNVWINNADELVLEKGRKLNEVVCCRDDIMPMLIAKGIEPLMSFTLMEKVRKGKGLSNEEVGLLEKHNVPDWLIKSMQKIEYLFPKAHATAYVTMALWIAWFKLYEPLAFYASYFTAHSKADDIENMIDKPNGI-----KVSKRLYELKKTEDRSNKENDLIGVFEVAEELYARGFYISNVDIDKSQAEKWLIDKERGCLIPPFSTIESLGSVKANDIVNARAEKAFLSKEDFKIRTGVSKTVFDTMNRMKILDSLNDSDQLTLF 1459
>gi|164688523|ref|ZP_02212551.1| hypothetical protein CLOBAR_02168 [Clostridium bartlettii DSM 16795] >gi|164602936|gb|EDQ96401.1| hypothetical protein CLOBAR_02168 [Clostridium bartlettii DSM 16795] (1432 aa)
Score = 2172, Expect = 0.0e+00, Identities = 513/1232 (41%), Positives = 763/1232 (61%)
 Q:  225 LSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKD-VLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQN-DFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAI------KRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTN--CKYFNFEK--NVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGD-YLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      + D+  KT I GEIF I+  K G +  VTD + SI K LF  +N+D VLS++ EG V+ K + D ++ ++T I I + K   R D A KR EL HT M++ + L  K+L K +S+ G+ ++AITD  Q FP+  +A K + +K +YGV+ +++ N PI+ AND +S T+V+FD+ETTG S  DKI E GA+K   V+   INPE+ IS K+ +T I+N+ +KD  I+E L K +F+GDSVL+AHN +FD+ F+N K +E ++ KN +DTL ++R +  +  L + ++ +    HRA DA   I+ + L+ + + K L+++N L  D+ + + +  IT+ +N  ++NLYK++S + ++F  P++   E   IV ++  GE+F+A  N    I D YD+I   E  D +R + + G ++D    +R+I+IA K+ K VAT D +++++ + V+ RV     K ++ F ++ T L  +FRTTDE+ +EF +L + L ++VV N+N +A +++ + PI   P IEG+ +L+++ Y K+ I+GD M  VK R+DRE++S+I NGYA++Y + LV +S+ DGY+VGSRGSVGSS+AA + DITEVNPL HYIC N CKY F    SG DLP+ +CPKC KLK DGH+IPFE F+GF+GDK PDIDLNFS YQ  H + + +FGE V+RAGTI T A+KTAYGY K Y EE+ ++ +AE+ R+AK C VKRT+GQHPGG++V+P+ K+VYD TP YPA+D   TTH + S+  +LK DILGHD PTI++M+ + T ++A TIP D + M +F ST++L +  IN   GS IPEFGT+FV++MLL TKP F++L+RISGLSHGT+VW +NA+ L+ +K +  DVIS RDDIM YL+ KG+ P +AF IME+VRKGKGL E+ + +N +++P WY++SC KI Y+FPKAHA AYV+M++++A++K++YP FYA+YF+ + + FD  I+ G  I KINEI E + N T   K+ ++ + E+ALE+ R K  +D+ KS AT F+V D ++PP A+ G+G++ A +I K RE  F SKED +KRTK++ T ++ +  G + ++E +Q+SLF
 S:  228 ICDIDKNAKTVCIVGEIFNIETKELKNGKILLIADVTDNTSSISCK-LFLNDLNQDKVLSKISEGTNVRIKGDVIYDTFKR-ELTMTISGIRLEDKKP---RVDKADKKRVELHAHTQMSSMDALCQTKKLVKQASQWGHKAIAITDHGVVQAFPEAM-DAGKANGIKILYGVEGYLVEDNAPIIREANDKDLSQ-TFVVFDLETTGFSNKNDKITEIGAVKVKNFEIVDRFNELINPEKDISYKVQELTGITNDLIKDKPTIEEILPKFMEFVGDSVLVAHNA-EFDIGFINQKCKEMNIEF-KNKSVDTLMLARILLPHLKRFKLNNLTKELGVPLH--NHHRAVDDAAATAQIFIKFLDMLQKKGAKKLSDVNEVLGGIDYTKLKTKH--ITLIAQNLVGVKNLYKIVSDAHVNHFYRAPRILKSVLLEHKEGIIVGSACEAGEVFQAVKQNKNDDEIKEIIDLYDYI-----EVMPIDNNRFMIRNGEVKDEDELRDLNRRMIEIAKKFGKIPVATGDVHFIDKHEAVFRRVL--------KYSQGFSLDDEETYL---HFRTTDEMLEEFKYLGEE-LAYEVVVENTNKVADMVE-DFLPIPNETFPPVIEGSDTELREMCYNKAKRIYGDPMPEVVKKRLDRELNSIISNGYAVMYIIAQKLVTKSLADGYLVGSRGSVGSSLAATMSDITEVNPLPAHYICENEDCKYSYFYAVGEWGSGVDLPDKDCPKCGRKLKKDGHDIPFEVFLGFEGDKEPDIDLNFSGSYQPVIHKYTEELFGEGHVYRAGTIGTVADKTAYGYAKKYVEEND-LDVPSAEVLRLAKGCTGVKRTSGQHPGGVMVIPNYKEVYDITPIQYPANDVNCGVITTHFDYHSISGRILKLDILGHDVPTIIRMIEDITGLDATTIPLDDKETMSIFTSTEALGVTPEEIN--CPIGSLAIPEFGTSFVRQMLLDTKPTTFAELVRISGLSHGTDVWLNNAQDLVVDKVVEFKDVISTRDDIMNYLLFKGLPPKMAFTIMENVRKGKGLKPEFIEEMNKHDVPQWYVDSCQKIKYMFPKAHAVAYVMMSFRLAYYKVHYPAAFYATYFTTKAQDFDADLIVGGLDSIKQKINEIHE-LGNDATA-----KDKTMLTVLEVALEMYARKIKIIPVDIYKSDATKFIVVDDSTILPPMIALQGVGENAAINIQKERESGEFISKEDLRKRTKISKTVVETLSNHGSLNDMSEKNQLSLF 1432
>gi|109648713|ref|ZP_01372612.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] >gi|109640010|gb|EAT49566.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] (1447 aa)
Score = 2171, Expect = 0.0e+00, Identities = 486/1260 (38%), Positives = 751/1260 (59%)
 Q:  199 RSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNE-AKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFL--NCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLIT----VYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITI---GSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF-EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNE----EYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKE--KMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      ++ + KK+D     ++  V K++D+ +   ++GE+ I+  K+G + + + D S SI K+   + +V+S L++  VK  +   + + +I +  I   K++IR D A KR EL HT M+ + +  +L K +  G ++AITD  Q+FP+ +  +  +K IYGV+ +   P V +   I D TY + D+ETTG S  +KI E G +K  G ++  F+NPE+ I ++ +T I+++ V+DA I +  KI +FI SVL+AHN  FD+ FL N K+   D   +DTL +++ +   + LG IA+  I +  AHRA D  + ++ M++ K + ++TL +I+  ++ R+   L T  + K+  ++NLYKL+S S  F  P++  + +++  I+ ++ +EGE+++A +  +  + I ++YD++ I  G+ + +   ++ + ++ + ++I+ + K NK VVAT D ++L+ DE+Y R+     + + FK +   P Y +TT+E+ +EFS+L +   ++VVTN+N IA L + I PI   +PHIEG + +K++ + K++ ++G+ + + V+ R+DRE+ S+I NG++++Y + LV +S +DGY+VGSRGSVGSSVAA++ ITEVN L PHY C +CKY +F +   GFDLP+ CP C ++L DG +IPFETF+GF GDK PDIDLNFS YQ KAH + + +FG+  F+AGTI T A+KTA+GYV+ YFEE K  A AEI RI+K C +KRT+GQHPGGI+VVP G+++++F P +PADD  D TTH + S+ +LLK DILGHD+PT+++ML + T V+ TIP D  M LF+ST++L +  IN  K G+ GIPEFGT FV+ MLL T P+ F DLI ISGLSHGT+VW NAK LI+  +T+S+ + RD+IM YLI KG+ P AFKIME VRKGK L E  EY+ ++ ++++P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA++IAWFK++ PL +YA+YF+IR K FD + ++ G+ ++ K+ EI+   A PK K    D+  E+ LE+ RG+ F ID+ S AT F VEG+ L PP ++I G+G  A + A +EK F+S ED KKR K+ + M+++ +   + E DQIS F+ 
 S:  203 KADDGKKSDPQLILGRNAAIKDKVIKVTDITPDEGKIALQGELSNIEAKELKSGKTLVSFDLYDGSSSITCKSFLKPGEDSEVVSRLQKAKGVKLSGNAGFSKF-SGEIEVIAHTIVETEGVKKYIRQDLAKAKRVELHLHTQMSQMDAMSGATDLIKRAMNWGMKAIAITDHGVVQSFPEAHKLLGRDNPNMKVIYGVEAYLAPDKKPSVTHPKGQSI-DTTYCVLDLETTGFSAATEKITEIGIMKIQGGKIIDQFGCFVNPEKPIPARVVEVTNITDDMVRDAETIDQVFPKILNFIEGSVLVAHNA-DFDMGFLKHNAKVLGYDFDYT---YLDTLSLAKELFPDYKTYKLGRIAKNLGIKVE--VAHRALDDVGTTVKVFNIMVDMLKERGVETLEDIDLKAADEAARKDEYKKLKTYHAIILAKDYTGLKNLYKLVSYSHLDYFYKKPRILKSLYKKYSEGLILGSACSEGELYQAILLGRSEEEIESIAEEYDYLEIQPLGNNDYLIRT--EQVPGKDYLMEINRKIVALGEKLNKPVVATGDVHFLDPEDEIYRRIL--------EAGQGFKDADQQ---PPLYLKTTEEMLEEFSYLGEDK-AYEVVVTNTNLIADLCEP-ISPISSEKATPHIEGCEETIKEIAFGKAHELYGNPLPDIVQQRLDRELDSIIKNGFSVMYIIAQKLVWKSNEDGYLVGSRGSVGSSVAAYMTGITEVNALPPHYRCPSCKYSDFSDHGPKIGFDLPDRECPVCGTQLDKDGIDIPFETFLGFNGDKEPDIDLNFSGEYQAKAHKYTEVIFGKGTTFKAGTIGTIADKTAFGYVRKYFEE-KNRTANKAEIIRISKGCTGIKRTSGQHPGGIIVVPKGREIFEFCPVQHPADDPNSDIITTHFDYHSIDQNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDITGVDPKTIPMDDKKTMSLFSSTEALGVTPEQINS--KVGTFGIPEFGTRFVRGMLLDTLPKAFEDLICISGLSHGTDVWLGNAKDLIDAGTVTLSEAVCTRDEIMTYLIRKGLPPNTAFKIMEIVRKGKALKEPKWPEYETLMREHDVPEWYIDSCRKIKYMFPKAHAAAYVMMAFRIAWFKVHIPLAYYAAYFTIRAKAFDAEFMIFGKEKVKAKMKEIEALGNQAAPKDK--------DMYDDLEIVLEMYERGFSFLPIDIYASHATKFQVEGNALRPPLNSISGMGTIAAEGLYNAAQEKPFNSLEDVKKRGKIGNSTMELLSKFDCLKGIPESDQISFFDL 1445
>gi|89897057|ref|YP_520544.1| hypothetical protein DSY4311 [Desulfitobacterium hafniense Y51] >gi|89336505|dbj|BAE86100.1| hypothetical protein [Desulfitobacterium hafniense Y51] (1447 aa)
Score = 2168, Expect = 0.0e+00, Identities = 485/1260 (38%), Positives = 751/1260 (59%)
 Q:  199 RSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNE-AKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFL--NCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLIT----VYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITI---GSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF-EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNE----EYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKE--KMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      ++ + KK+D     ++  V K++D+ +   ++GE+ I+  K+G + + + D S SI K+   + +V+S L++  VK  +   + + +I +  I   K++IR D A KR EL HT M+ + +  +L K +  G ++AITD  Q+FP+ +  +  +K IYGV+ +   P V +   I D TY + D+ETTG S  +KI E G +K  G ++  F+NPE+ I ++ +T I+++ V+DA I +  KI +FI SVL+AHN  FD+ FL N K+   D   +DTL +++ +   + LG IA+  I +  AHRA D  + ++ M++ K + ++TL +I+  ++ R+   L T  + K+  ++NLYKL+S S  F  P++  + +++  I+ ++ +EGE+++A +  +  + I ++YD++ I  G+ + +   ++ + ++ + ++I+ + K NK VVAT D ++L+ DE+Y R+     + + FK +   P Y +TT+E+ +EF++L +   ++VVTN+N IA L + I PI   +PHIEG + +K++ + K++ ++G+ + + V+ R+DRE+ S+I NG++++Y + LV +S +DGY+VGSRGSVGSSVAA++ ITEVN L PHY C +CKY +F +   GFDLP+ CP C ++L DG +IPFETF+GF GDK PDIDLNFS YQ KAH + + +FG+  F+AGTI T A+KTA+GYV+ YFEE K  A AEI RI+K C +KRT+GQHPGGI+VVP G+++++F P +PADD  D TTH + S+ +LLK DILGHD+PT+++ML + T V+ TIP D  M LF+ST++L +  IN  K G+ GIPEFGT FV+ MLL T P+ F DLI ISGLSHGT+VW NAK LI+  +T+S+ + RD+IM YLI KG+ P AFKIME VRKGK L E  EY+ ++ ++++P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA++IAWFK++ PL +YA+YF+IR K FD + ++ G+ ++ K+ EI+   A PK K    D+  E+ LE+ RG+ F ID+ S AT F VEG+ L PP ++I G+G  A + A +EK F+S ED KKR K+ + M+++ +   + E DQIS F+ 
 S:  203 KADDGKKSDPQLILGRNAAIKDKVIKVTDITPDEGKIALQGELSNIEAKELKSGKTLVSFDLYDGSSSITCKSFLKPGEDSEVVSRLQKAKGVKLSGNAGFSKF-SGEIEVIAHTIVETEGVKKYIRQDLAKAKRVELHLHTQMSQMDAMSGATDLIKRAMNWGMKAIAITDHGVVQSFPEAHKLLGRDNPNMKVIYGVEAYLAPDKKPSVTHPKGQSI-DTTYCVLDLETTGFSAATEKITEIGIMKIQGGKIIDQFGCFVNPEKPIPARVVEVTNITDDMVRDAETIDQVFPKILNFIEGSVLVAHNA-DFDMGFLKHNAKVLGYDFDYT---YLDTLSLAKELFPDYKTYKLGRIAKNLGIKVE--VAHRALDDVGTTVKVFNIMVDMLKERGVETLEDIDLKAADEAARKDEYKKLKTYHAIILAKDYTGLKNLYKLVSYSHLDYFYKKPRILKSLYKKYSEGLILGSACSEGELYQAILLGRSEEEIESIAEEYDYLEIQPLGNNDYLIRT--EQVPGKDYLMEINRKIVALGEKLNKPVVATGDVHFLDPEDEIYRRIL--------EAGQGFKDADQQ---PPLYLKTTEEMLEEFAYLGEDK-AYEVVVTNTNLIADLCEP-ISPISSEKATPHIEGCEETIKEIAFGKAHELYGNPLPDIVQQRLDRELDSIIKNGFSVMYIIAQKLVWKSNEDGYLVGSRGSVGSSVAAYMTGITEVNALPPHYRCPSCKYSDFSDHGPKIGFDLPDRECPVCGTQLDKDGIDIPFETFLGFNGDKEPDIDLNFSGEYQAKAHKYTEVIFGKGTTFKAGTIGTIADKTAFGYVRKYFEE-KNRTANKAEIIRISKGCTGIKRTSGQHPGGIIVVPKGREIFEFCPVQHPADDPNSDIITTHFDYHSIDQNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDITGVDPKTIPMDDKKTMSLFSSTEALGVTPEQINS--KVGTFGIPEFGTRFVRGMLLDTLPKAFEDLICISGLSHGTDVWLGNAKDLIDAGTVTLSEAVCTRDEIMTYLIRKGLPPNTAFKIMEIVRKGKALKEPKWPEYETLMREHDVPEWYIDSCRKIKYMFPKAHAAAYVMMAFRIAWFKVHIPLAYYAAYFTIRAKAFDAEFMIFGKEKVKAKMKEIEALGNQAAPKDK--------DMYDDLEIVLEMYERGFSFLPIDIYASHATKFQVEGNALRPPLNSISGMGTIAAEGLYNAAQEKPFNSLEDVKKRGKIGNSTMELLSKFDCLKGIPESDQISFFDL 1445
>gi|118443832|ref|YP_878213.1| DNA polymerase III PolC [Clostridium novyi NT] >gi|118134288|gb|ABK61332.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium novyi NT] (1444 aa)
Score = 2167, Expect = 0.0e+00, Identities = 493/1243 (39%), Positives = 754/1243 (60%)
 Q:  214 FRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFL--NCKLEENKMDIIKN-PLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMS-NTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIR-IKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      F + V G++ + ++    I G+IFK++ + TK+G +I +F+TDY+ SI +K   K  ++L E+K G+ K +   D +  ++ + +I  SK ++  D  KR EL HT M+A +GL +  L + +++ G+ +VAITD  Q FP+ + AKK++ +K IYGV+ +++ +PI N + I D T+V+FD+ETTG S YDKIIEFGA+K  G ++S  F+NPE KI KI +T I+N+DVKDA I + L K  F  +VL+AHN  FD+ F+ NCK   ++I N ++DT+ +++ + ++ + L IA+  + +  HRA DA+  +I   + K +I L+++N+  +  ++   + + KN+ ++NLYKLIS S  F  P++   ++  I+ ++  GE+++A +  + + L++IIK YD++ I     + + I K + +++ ++I ++  N VVAT D ++L+ D + + + +   N+      P Y +TT+E+ EF +L + +  ++V+ N  IA+ ++ +KPI +  P I+GA + ++ + +K+YSI+G+ +  V R+++E++S+I+NGYA++Y +H LV +S++DGY+VGSRGSVGSS+ A + DITEVN L PHY+C NCK  F + +V SG DLP  CPKC +  DGH+IPFETF+GF GDK PDIDLNFS  QG H + + +FG+  F+AGTI T A+KTAYG+VK Y +E K M  AEI R+ + C VKRT+GQHPGGI+VVP  ++Y+F P +PADD  D TTH + S+  LLK DILGHD+PT+L+ML + T ++  IP D V+ LF S ++L +  +   G GIPEFGT FV++ML+ TKP+ FSDL+RISGLSHGT+VW +NA+Y I+E  T+ D I+ RDDIMVYL+ KG+ P AF IME VRKGKGL+EE++ ++ ++ +P WYIESC KI Y+FPK HA AYV+MA +IA++K+YYP +YA+YF++R I FD  I+ GE I K++EI  + N T+   K+ L+  ELA E+ R KF +D+ KS T FL+EG+Y+ P ++ G+G + A SI ARE  F SKED +KR+KV+ T ++ + E G  L + +Q+SLF
 S:  230 FGRDVQGEIEDMVNINETSGVVNICGDIFKVNIIETKSGRKIITFFITDYTSSITVKCFPKPKETDELLEEIKAGLHCKVRGEAVHDSFAR-EVVIMARDIVKTSKLEKM---DTCEEKRVELHMHTQMSAMDGLSSATSLIERAAKWGHPAVAITDHGVVQAFPEAMDAAKKFN-IKVIYGVEAYLVNDGVPIATNVKNQNIDD-TFVVFDLETTGFSSQYDKIIEFGAVKIKNGNIIDSFSAFVNPEIKIPYKITELTSITNDDVKDAETIDKVLPKFIKFAEGTVLVAHNS-NFDMSFIRKNCK----DLNIECNYTVMDTIPLAKFLFPELKRYKLNTIAKHLGVSLE--NHHRAVDDAKATGDILVHCFKLLKEMNITYLDDLNNKFLGNIDVKKLPTYHLIILAKNQVGLKNLYKLISFSNLDYFYKKPRMPKSLIEQYKEGLIIGSACEAGEVYKAVLEGKSNEDLKEIIK-FYDYLEIQPIMNNEFMLRKGIVKNQDQLKEINRKIYELGINNNMPVVATGDVHFLDPKDGKFREILMAGQGFSDAENQ-----------PPLYLKTTNEMLKEFEYLGEDI-AKEVVINNPQKIANAVEF-VKPIPDETFPPKIDGAEEDIRNMTLEKAYSIYGNPLPKVVHDRLEKELNSIINNGYAVLYLIAHKLVAKSLEDGYLVGSRGSVGSSLVATMSDITEVNGLPPHYVCPNCKNSEFFTDGSVSSGADLPPKKCPKCGADYNRDGHDIPFETFLGFNGDKEPDIDLNFSGDNQGDIHKYTEVLFGKGHTFKAGTIGTIADKTAYGFVKKYLDE-KNMVVSQAEIERLTQGCTGVKRTSGQHPGGIMVVPSDNEIYNFCPIQHPADDANSDIITTHFDYHSISGRLLKLDILGHDDPTVLRMLKDITGLDPIKIPIGDEKVLSLFTSPEALGVTAEELE--CPVGCYGIPEFGTKFVRQMLVDTKPKTFSDLVRISGLSHGTDVWLNNAQYFIKEGYTTLKDCIATRDDIMVYLLHKGLPPKDAFTIMEKVRKGKGLSEEHEALMREHKVPDWYIESCKKIKYMFPKGHAVAYVMMAVRIAYYKVYYPEAYYATYFTVRGIDDFDADLIVKGEEVIKRKMDEIN-ALGNSATQ-----KDKGLLTNLELAFEMYKRNIKFLKVDIYKSHPTKFLIEGNYIRLPIGSLSGVGLNAAKSIADAREGGEFISKEDLRKRSKVSKTVIEALSEHGCLEGLPDTNQLSLF 1444
>gi|51892650|ref|YP_075341.1| DNA polymerase III alpha subunit [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] >gi|51856339|dbj|BAD40497.1| DNA polymerase III alpha subunit [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] (1475 aa)
Score = 2160, Expect = 0.0e+00, Identities = 464/1228 (37%), Positives = 722/1228 (58%)
 Q:  231 EMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTD--------YSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNA-NDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLEN-QKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHR-EIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKN--VDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEER-VFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTE-------QTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDS--LKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEI--KEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGD-YLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      E   IEGE+ +D  K+G ++ + V D    + D++ +K   + + D L+ LK G WVK + ++Q+D + + ++T L +++ + +P   ++ + KR EL HT M+A + L++ EL K +  G+ +VAITD  Q FP  + K   + IYG + ++D  +V   D ++ A +V+ DIETTG SP D IIE GA++  G V+S Q F+ P + + ++ +T I+ + ++ A + EAL   F+GD++++AHN +FD FL  ++  +  NP++DTL ++RA+  + HSL + ++ ++    HRAD DA+  + ++LE + ++ + LN +  + + LR +   TV K + ++NLYKLIS S  F+ P+V   +   +V +S  G++F+A +    + +  YD++ I  +C  +  ++   +  +RI ++ K K V A SD ++L+  +V+ R+ +   + +R F      Y RTT E+ DEF++L +   ++VV N N IA+ I+ +K + + LH P +EG+ ++ ++L ++K  ++GD +  + R+++E++++I NG+A+ Y+ SHLLVK+S++ GY+VGSRGSVGSS AW +DITEVN L PHYIC CKY + +  SGFDLP +CP+C + L DG +IPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS  Q +  + + + G E+ VF+AGT+ T AEKTA+G V+++ EES+  R A I +A+  VKRTTGQHPGG+VV P G ++ + TP YPADD++  TTH + S  +L+K DILGHD+PT+LKML +     + +  +P D V+ LF+  + L I++ +   G+ +PE GT FV++ML+ T P+ FSDL+RISGLSHGT+VW +NA+ L++ KG+  DVI CRDDIMV LI G+ P AFKIME VRKGKGL E ++ +  N+P WYI SC +I Y+FPKAHA AYV+  +IAWFK++ PL FYA+Y S+R  D  ++ G  +  + EI K K A PK K    D + YEL E  RG +F +DL +S AT +L++G+ L+ PF+A+ GLGDS A +IV+AR + F SKED K R ++  M+++E G  L E +Q+ +F F
 S:  258 EENKVVIEGEVVGLDTRDLKSGRQLIAFGVCDLLRSEPGEFGDTLPVKLFRDPQKDPDYLAVLKNGTWVKVRGNVQLDKF-SGELTMLADDVVVGKRPTREDTYEGPM-KRVELHAHTTMSAMDALIDPAELVKTAVRWGHKAVAITDHGVVQAFPA-ASHVKVPDDFRVIYGCELFLVDDGTAVVQRPPKDVPLAGAEFVVLDIETTGFSPIGDDIIELGAVRCRGGEIVDSFQSFVRPTKPVPPEVQKLTNITPDMLEGAPEAAEALRAFFQFVGDAIVVAHNA-QFDYSFLRYHRQKYLGEEFANPVLDTLTLARAVLPHMRSHSLAALTKELQVPL--VDHHRADADAKTAAMVLMKLLERAEGVETVADLNRLTKGINVEQLRPYH----TTVLVKTQAGMKNLYKLISLSHIEYFNRTPRVPRSELEKHREGLLVGSSTYGGQLFDALIRGVPDEELEQMASWYDYLEILPRDCLAFLLESGQVNSEEQLLSLNRRIYELGKKLGKPVCAVSDAHFLDPHQQVFRRILKHGIGFRDEYDRPF------------YLRTTQEMLDEFAYLGEQA-AYEVVVENPNAIAAQIE-KVKVVPDKLHPPVLEGSVEETRRLSWEKVKRVYGDPVPEKIAHRLEKELNAIIGNGFAVSYYISHLLVKKSMELGYLVGSRGSVGSSFVAWAMDITEVNALPPHYICPQCKYLEWHDDGKTGSGFDLPRKDCPRCGTPLDRDGQDIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGEVQNRIQKYSEELLGGEKYVFKAGTVGTIAEKTAFGMVRAWLEESRITGVREAHIGYLAQGLAGVKRTTGQHPGGMVVCPVGMEIEEVTPVQYPADDRSSGVKTTHFDYHSFEQALMKLDILGHDDPTMLKMLQDLYREKKGDPDFDVRKVPVDDPQVLALFSPGGNRVLGIEDGKLQ--FDLGTIVLPEMGTRFVRQMLMETSPRNFSDLVRISGLSHGTDVWTNNAQELVK-KGIPFQDVIGCRDDIMVQLIYWGVEPATAFKIMESVRKGKGLTPEMEETMRACNVPDWYIWSCKQIKYMFPKAHAAAYVLSCLRIAWFKVHEPLLFYAAYLSVRAGSVDANLLVAGPEAVRRYVQEIEAKGKDATPKEK--------DSLTEYELVEEAFLRGIRFNRVDLYRSEATRYLIDGENTLLCPFNALPGLGDSAAQAIVEARAQGPFHSKEDLKNRARLNKAVMELLEGHGCLEGLPEGNQL-VFGF 1475
>gi|170016990|ref|YP_001727909.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Leuconostoc citreum KM20] >gi|169803847|gb|ACA82465.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Leuconostoc citreum KM20] (1437 aa)
Score = 2160, Expect = 0.0e+00, Identities = 514/1422 (36%), Positives = 792/1422 (55%)
 Q:  37 NKQNDSINIKISFNKVLPADILIPFVDSL-----NLVD---DSVLFNLVFNYDTYNQEDILNYLIYFVNHNIEQKQKGTSEKKELLYVLKYNMGIKKPIISENAIFLHYLENDQEKCIKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSS-----FTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKI--SDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNI-WKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKY-DFITIGSPECFLHDIHRE-IYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFE--KNVDSGFDLPESNCPKCKSK-LKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      +KQ+   KI+  +LPA++ + F  L   N+   D  +  N  NQ  L   +NH  Q Q ++  LL  +Y + +    ++F  ++ + + Y     +GF + L+  DE   I D  +  K + ++ + R+S  K ++   T  + +  D+T+L + E   +EG IF +  ++G ++  +TDYS SI K   + ++ V ++K G+WV+  ++Q D Y  +  I ++ +I    +   K EL HT M+A + + +  L K +  G ++ + D N Q FP+   KK + LK IYG++ N+++  PI N   +  + YV FD+ETTGLS  DKIIE A+K  G ++  +INP  +SD  +T I++ V +A  + + + + ++ D++L+ HN + FD+ F+N     I NP+IDTL +R +   + LG IA+++ I+ + QAHRA D+E  +I W+ + E   +  ++N ++   + R  T+ +N  ++NLYKL+S S  F  P++   N+   ++  T G++  +  + + + K KY DFI I   +  I  I   ++ +K ++ I ++ +K VV T D Y N D +Y ++ + + G +NR    T LP+ YFRTT +L D+F+F+ D L  +V+ N++ IA+ ++ I P+K  + P+I A D+L + ++ +  +GD +  ++ARID+E+ ++I NG+A Y + LV++S DGY+VGSRGSVGSS A + ITEVNP PHY  + YF   K +SG+DLP+  P  + L GDG NIPFETFMGFKGDK+PDIDLNFS YQ AH+++K +FGE V+RAGTI+T AEKTA+GYVK FE   N R E+ R+A+  VKRTTGQHPGGI++VP  DVYDFTP YPADD+  W TTH+ + ++HD+LLK DILGHD+PT+++ L + + ++ +IP D V+ LF STD+L +  I  KTG+ G+PEFGTNFV+ ML T+P +S+L++ISGLSHGT+VW NA LIE  TI VI RD IM LI+ G   AF +ME VRKGKG+ +EYQ L  IP WYI+S KI Y+FP+AHA AYV+MA +IA+FK+Y+P +YA+YFS+R  FDI ++ G+  N  E +++   A V +K +L+ + E+A E L RG +F+ +DL +S A++++++GD LIPPFSA+ LG++VA I+ AR+EK F SKED KKR KV+ T + + + +  + +++Q+SLF+F
 S:  37 SKQDKLWTFKIALTAILPANVFVQFRQQLHTAFTNIAQIKLDITTTDRSINEIQMNQYWHLALSDSKLNHTTAQ-QLASNTSLALLDETQYTVAV-----GAESLFKALNQDVIDSIVAAY--------QTFGFPEITLTPQQDEALAQQIEDSVAQHHAKAQEDLQKAIRASEQAKPKTTAEGVALTLGRKIATDADITRLETIDSEENRVVVEGFIFANEVRELRSGRKLMTIKITDYSSSISAKKFSNNENDEAVFDQIKPGMWVRLSGNVQEDTYARELVLN-IYDLQVIDHANRAESYQGE-TKHIELHVHTAMSAMDAVTDYGALAKLAKSWGQEALGVVDTANVQGFPEAVATGKK-NDLKMIYGMEANLVEDGEPIAFNLAPVPLLGKETIYVAFDLETTGLSAVTDKIIELSAVKMQMGNVIDKFSEYINPGFPLSDFTTELTSITDAMVANADTEESIVSRFRAWVRDAILVGHN-VTFDIGFMNAAYSRYNQPDISNPIIDTLPFTRWLYPDYKSYRLGTIAKRFNINLE--QAHRAIFDSETTGHIAWRLIKEANTTYALTDHEQLNDHMTEGDAWKHGRPVHATLLVQNTVGLKNLYKLVSRSNIEFFARVPRIPRSVLNQLREGLLIGTGDTSGDVIMTLIEKGR--VAALQKAKYYDFIEIQPTANYAPMIESGLIANESQLQSILKDMVSIGDELDKTVVVTGDIKYTNPEDRIYRQILIGTQP-GNPQNR--------TALPENYFRTTQQLLDDFAFMGD-TLARQLVIDNTHKIANCLET-ITPLKSGSYPPNIPTAGDELTRRTFENAKRWYGDPLPEVIQARIDQELEAIIGNGFAPHYMIAQKLVEKSNKDGYLVGSRGSVGSSFVATMSGITEVNPFAPHYRSAHGDYFELADPKIYESGYDLPDKPDPNHPGEMLIGDGQNIPFETFMGFKGDKVPDIDLNFSGDYQPIAHNYMKVLFGEHNVYRAGTIATVAEKTAFGYVKG-FERDHDKNYRGTEVERLAQGITGVKRTTGQHPGGILIVPREYDVYDFTPVQYPADDQKSLWQTTHMDYHAIHDNLLKMDILGHDDPTMVRTLKDMSGIDPQSIPVNDPGVLSLFTSTDALGVNPEQI--FSKTGTLGLPEFGTNFVRGMLEETQPHTYSELLQISGLSHGTDVWLGNANELIENGTATIGTVIGTRDKIMTDLINWGFPAADAFNVMEKVRKGKGITDEYQAQLRAAKIPEWYIQSMLKIKYMFPRAHAAAYVLMALRIAYFKVYFPTIYYATYFSVRADQFDIVAMSRGK----NATKEALKRLRALGNDATVGDK--NLLTVLEMANEALERGIQFSMVDLYRSEASEWVIDGDTLIPPFSAVPSLGENVAKQIIVARQEKPFLSKEDLKKRGKVSQTIIDYLSQNSVLDGMPDENQLSLFDF 1437
>gi|158320555|ref|YP_001513062.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] >gi|158140754|gb|ABW19066.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] (1441 aa)
Score = 2155, Expect = 0.0e+00, Identities = 496/1278 (38%), Positives = 765/1278 (59%)
 Q:  181 DHKNKI---QEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYK-------FRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSEL-KEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGW-IEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      +H+N   Q KI+N +  K + +  D SF K     K+ +G++TKL D+ +   +EGEIF ++   G ++  +TDY++SI K +F +K   L E+ +G  + + + D +  ++ L + + I  +  + D A KR EL HT M++ +G +I + K +++ G+ ++A+TD  Q FP+ + KK+ +K IYG++ ++D + ++ + + + D ++IFDIETTGLS  D+I E GAIK   ++S  INPE I +KI +T IS++ VKD  I+ L + DFIGD ++AHN  FD F+ K E ++  N IDTL+++RA+  + H L VIA++ I +  HRA DA+  I+ + +E  +DI+TL +IN L   + +  I + KN  + NLY+L+S S + F  P++   N+F  I+ +  GE+F++ +S+ Q  + I  YD++ I     I + + K  +++ ++I+ + + N VVAT D ++L  D ++ ++ + +   ++       YFRTTDE+ +EF +L    ++V+ +N I  I+ +I PI +  P IEG+ ++L+++ Y+K  I+G+ +  VK R+D+E++S+I NGYA++Y +H LV +S+ DGY+VGSRGSVGSS AA + DITEVNPL PHYIC CKY +F + ++ SG DLP+ NCP+C  L DGH+IPFE F+GF+GDK PDIDLNF+ YQ +AH + + +FG+ +V+RAGTI T A+KTAYG+V+ Y EE K++N  +EI R+ + C +KRT+GQHPGG+++VP  D++ F P YPA+D   TTH + S+  LLK DILGHD P+I+KML + T+VNA IP D + +++F ST L I  I+  + G+ GIPEFGT FV++ML+ T+P F++L+RISGLSHGT+VW +NA+ L+   + DVIS RDDIM YLI KG+ P AFKIME+VRKGKGL E ++ + ++N+P WYI+SCNKI Y+FPKAHA AYV M+++ A+FK++YP FYA+YF+ + + FD  I+ G+ + KI E+ E M N T   KE + + + E+ALE+ RG +  +DL S A F +  L+PP  + G+G++ A SIV+AREE F S ED +KRTK+T T ++ +  G  ++ E +Q+SLF+ 
 S:  182 EHENSALVSQIKIQNPMDYGKAENVSTLKDKSFYSKTSSASVFLGKNFSGEITKLIDIRNDSGRVIVEGEIFDVEIKELNGGKKLAIINITDYTNSITAK-VFERKNQTGQLEEIFTKGKLARFRGDVIYDTFIRENVIMLTDAMEI----ERVEKMDLAENKRIELHLHTQMSSMDGTSSITNIIKKAAKWGHKAIAVTDHGVVQAFPEAMDAGKKFG-VKVIYGMEGYLVDDEVNLIDSDIEYSLEDE-FIIFDIETTGLSSKNDEITEIGAIKIKNNRIIDSFSTLINPERSIPEKIVELTGISDDMVKDQPTIEVVLPQFLDFIGDCPVVAHNS-DFDTGFIRDKAERYELSF-DNIAIDTLKLARALLPDLKKHRLNVIAKELNISLE--NHHRAVDDAKATAEIFIKFVEMMNKKDIRTLKDINDKLSKKLDYKTLKSYHIIILAKNYIGLENLYRLVSESHINYFYKKPRIPRSLLNKFREGLILGTACEAGELFQSILSSKPQSHIEKIAKYYDYLEIQPIGNNRFLIEKNLAKNEEDLKELNRKIVDLGERLNIPVVATCDVHFLENKDSIFRKILMTGQGFSDAEDQ-----------APLYFRTTDEMLEEFIYLGKEK-AEEVVIHATNRINDAIE-DIIPIPDGTFPPEIEGSEEELRRMCYEKVRRIYGEDVPELVKNRLDKELNSIISNGYAVMYIIAHKLVTKSLKDGYLVGSRGSVGSSFAATMSDITEVNPLPPHYICPTCKYSHFILDGSIGSGADLPDKNCPQCGESLMKDGHDIPFEVFLGFEGDKEPDIDLNFAGEYQSEAHKYTEELFGKGKVYRAGTIGTIADKTAYGFVRKYVEE-KQLNYNMSEINRLTQGCTGIKRTSGQHPGGVMIVPANYDIHKFCPIQYPANDPKSGVITTHFDYHSISGRLLKLDILGHDGPSIIKMLEDLTHVNALEIPLDDKETIEIFTSTRPLGITPEDIH--CEVGTLGIPEFGTKFVRQMLIDTQPTTFAELVRISGLSHGTDVWVNNAQDLVRNNIAELKDVISTRDDIMNYLILKGLPPKTAFKIMENVRKGKGLTPENEQEMKEHNVPEWYIDSCNKIKYMFPKAHAAAYVTMSFRTAYFKVHYPAAFYATYFTTKAEDFDADFIIKGKEAVRLKIKEL-EAMGNDLTA-----KEKNFLTVLEVALEMYCRGIELLPVDLYTSDADRFKIVDGKLLPPLKGLQGVGENAAKSIVEAREEGEFISVEDLRKRTKITKTVVEALVSHGCIHNMPETNQLSLFSL 1440
>gi|154502558|ref|ZP_02039618.1| hypothetical protein RUMGNA_00371 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] >gi|153796750|gb|EDN79170.1| hypothetical protein RUMGNA_00371 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] (1503 aa)
Score = 2153, Expect = 0.0e+00, Identities = 487/1252 (38%), Positives = 749/1252 (59%)
 Q:  207 DSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFI--RHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPD---FYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFL--NCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEIN--SNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSN-TQQVLEDIIK--DKYDFITIGSPECFL-HDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNV------DSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTE-------------QTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      D S Y  K+  +  L + EM  TI G+I  D  +  I + VTD++D+I +K     ++L ++K+G +VK K  ID ++   G  ++ I K +F  R D + +KR EL HT M+ +G+ +K + K + + G+ ++AITD  Q+FPD  +   K  K IYGV+ ++D  I +NA + + D TY++FDIETTG S  DKIIE GA+K  G VE  F+NP+ I +I +T I++E V DA I+ L + +F+GD VL+AHN  FD+ F+ NC+ +E + D +  +DT+ ++R +  + + L ++A+  I +  HRA DA   I+ + +E K ++I TL E+N  ++ + +R+   +I + KN+  NLY+LIS S + F  P++   N+   I+ ++  GE+++A ++ + Q + + + D Y+  +G+ + + D + +I + +++ + I+ + K+ K VVAT D ++L+ DEVY R+ + K G  +      P Y RTTDE+ +EFS+L    +IV+ N N I +++ I P+   P IE +  L+ + Y K++ I+G+ +  V+ R++RE++S+I NGY+++Y + LV +S DDGY+VGSRGSVGSS A + ITEVNPL PHY C+ C Y +F+      GFD+P+ NCP C +KL  G +IPFETF+GFKGDK PDIDLNFS YQ KAH + + +FGE  F+AGTI T A+KTA+GYVK+Y+EE +  R EI RI + C ++R+TGQHPGGIVV+PHG D+ +FTP +PA+D T D TTH + S+ +LLK DILGHD+PT+++ L E       +  +A IP D V+ LF+ T +L IK  I+   G GIPEFGT+FV +M+  PQ SDLIRISGLSHGTNVW NA+ LIE  TIS I RDDIM+YLI++G+  ++F IME VRKGKGL E+++ + + ++P WYI SC +ISY+FPKAHA AYV+MA++IA+ KI YPL +Y +YF IR  F + + G+ ++  + + K + +   + NKE D++  ++ E+ RGY+F +D+ K+ AT F +  L+PP S+I+G+G+ A ++ +A ++ + S +DF++RTKV+ T ++ M +LG+ +L + +Q+SLF+F
 S:  254 DPSLVYG--KNFEDEPLTLDQVVTEMGEITIHGKIISFDTREIRNEKTILMFSVTDFTDTITVKMFVRNDQLAELLGDIKKGAFVKIKGVTTIDKFDGELTIG---SVTGIKKIGDFTVSREDLSPVKRVELHCHTKMSDMDGVSEVKSIVKRAHDWGHPAIAITDHGVAQSFPDANHYIETLDKDDPFKVIYGVEGYVVDDLTEIAVNAGEQTLDD-TYIVFDIETTGFSAIKDKIIEIGAVKVKDGAIVEKFSTFVNPKRPIPFEITQLTSITDEMVLDAPDIESVLPEFLEFVGDGVLVAHNA-GFDVGFIEQNCRYQEIEPDFVS---VDTVALARVLLPTLSKYKLNIVAKALGISLE--NHHRAVDDAGATAEIFVKFVEMLKDRNITTLKEMNRFGDMNVNAIRKLPTHHII-ILVKNDIGRFNLYQLISASHLTYFARRPRIPKSLLNQHREGLIIGSACEAGELYQAILNQKSPQAVARLAEFYDYYEIQPLGNNQFMIDSDRYGDINSKEDLQNINREIVSLGEKFKKPVVATCDVHFLDPEDEVYRRIIMAGKGFGDADTQ-----------PPLYLRTTDEMLEEFSYLGS-AKAREIVIDNPNRICDMVE-KISPVNPNKCPPVIENSEQNLRDICYNKAHEIYGENLPEPVQTRLERELTSIISNGYSVMYIIAQKLVWKSNDDGYLVGSRGSVGSSFVATMAGITEVNPLSPHYYCSECHYSDFDSEEVRAFAGGCGFDMPDKNCPNCGAKLVKAGFDIPFETFLGFKGDKEPDIDLNFSGDYQAKAHRYTEVIFGEGHTFKAGTIGTLADKTAFGYVKNYYEE-RGHRKRKCEIDRILQGCTGIRRSTGQHPGGIVVLPHGHDINEFTPVQHPANDMTTDIITTHFDYHSIDHNLLKLDILGHDDPTMIRTLEEYITSDALENEYNDENPFDATKIPLDDKKVLSLFHDTSALGIKPEDIDGC-NLGCLGIPEFGTDFVIQMVQDANPQSLSDLIRISGLSHGTNVWLGNAQVLIESGKATISTAICTRDDIMIYLINQGVDSALSFTIMESVRKGKGLKPEWEETMKEKDVPDWYIWSCKQISYMFPKAHAAAYVMMAYRIAYCKINYPLAYYGAYFGIRANAFSYELMCQGKDKLNYYMKDYKRRSDS------LSNKEQDVLKDMKIVQEMYARGYEFLPLDIYKAKATKFQIIDGKLMPPLSSIEGMGEKAAEAVEEAAKDGPYLSLDDFRQRTKVSKTVIEFMSDLGLFGNLPQSNQLSLFDF 1503
>gi|153810942|ref|ZP_01963610.1| hypothetical protein RUMOBE_01332 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] >gi|149832830|gb|EDM87913.1| hypothetical protein RUMOBE_01332 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] (1439 aa)
Score = 2153, Expect = 0.0e+00, Identities = 488/1274 (38%), Positives = 755/1274 (59%)
 Q:  184 NKIQEKIKNEITEVKRSS--NAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPD-------FYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFL--NCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINS--NLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITI---GSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAI---KRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEK------NVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      NK ++K K  + +R    + DS+  + +  GD  L + EM  I G++ ++  +  I + VTD++DSIVIK   +  ++  +K+G ++K K  ID +++  G I I I+ +  R D + KR EL HT M+ +G+  K+L K + E G+ ++AITD  Q FP+    +   K S K +YG++ ++D  IV N+  I D +V+FDIETTG SP  +IIE GA++  GV +  F+NP+ I +I +T I++ V DA I+ L + +F  +V++AHN  FD+ F+ NCK +  +   +DT+ ++R +  ++  L +A+  + D  HRA DA   I+ R +E K +DI ++ +N  N+ + +++   I + +NE  NLYKL+S S  +  P+V  F E   ++ ++  GE+++A + N +   + + YD++ I  G+  + D  + K  ED I  K+I+K+ +++ K VVAT D ++++ DE+Y R+   ++ G    +++ +  P Y RTT+E+ +EFS+L    ++V+TN+N IA +I+ I PI   P IE +  LK + + +++ ++G+ +  V+ R+++E+ S+I NGYA++Y + LV +S +DGY+VGSRGSVGSS+AA + ITEVNPL PHY+C CKY +F+     +G D+P+ CPKC +K+ +G +IPFETF+GFKGDK PDIDLNFS YQ AH + + +FG+ + F+AGTI T AEKTA+GYVK+Y+EE + + R EI RI + C ++RTTGQHPGGI+V+P G ++ FTP +PA+D+ D TTH + S+ +LLK DILGHD+PT+++ML + T ++A +P  +VM LF STD+L IK  I  K G G+PEFGT+F +ML+ TKP+ FSDL+RI+GLSHGT+VW NA+ LIEE  TIS I RDDIM+YLI G+  +AF IME VRKGKGL EE++ + ++N+P WYI SC KI Y+FPKAHA AYV+MAW+IAWFK++ PL +YA++FSIR  F +++ G  +  + E+++K + +K   KE D I  + E+ RG +F IDL ++ A F +  L+P + IDG+GD A ++V A ++ F SK+DF+ RTKV+ T + +M++LGI  + + +Q SLF+
 S:  169 NKTEQKPKTFEKKNQRGEFYGGFRKDSNPDVIYGRDFEGDTIDLESITGEMGEVIIRGQVIDVEAREIRNEKTILIFPVTDFTDSIVIKMFLRNEQVPEITESVKKGAFLKFKGVTTIDRFDSELTIGSISGIKKIADFRS-TRMDTSPQKRVELHCHTKMSDMDGVTTAKDLVKRAYEWGHKAIAITDHGVVQAFPEANHCFDAWGGCVPKDSDFKVLYGMEAYLVDDMKGIVTNSQGQPI-DGKFVVFDIETTGFSPLTCQIIEIGAVRVENGVITDRFSTFVNPKVPIPYRIEQLTSINDSMVMDAPDIQTILPQFLEFCAGAVMVAHNA-DFDMSFIIENCKRQGLPQEYT---YVDTVGMARFLLPALNRFKLDTVAKAVGVSLD--HHHRAVDDAACTAEIFVRFVEMLKERDIFDMDTLNQQGNVSVNTIKKLPTYHAI-ILARNETGRVNLYKLVSQSHLKYYRRRPRVPKSLFLEHREGLLIGSACEAGELYQALLRNAPEPEIARLVNFYDYLEIQPLGNNAFMIADEKNDRVKSN--EDLIELNKKIVKLGDQFKKPVVATCDVHFMDPQDEIYRRI-----IMAGN-----GFSDADNQAP-LYLRTTEEMLEEFSYLGSEK-AEEVVITNTNKIADMIE-KISPIHPDKFPPVIENSDQDLKDICFNRAHEMYGENLPKIVEDRLNKELHSIISNGYAVMYIIAQKLVWKSNEDGYLVGSRGSVGSSLAATMSGITEVNPLPPHYLCPECKYSDFDSPEVKKFGGMAGCDMPDKVCPKCGAKMSKEGFDIPFETFLGFKGDKEPDIDLNFSGEYQANAHRYTEVIFGKGQTFKAGTIGTLAEKTAFGYVKNYYEE-RGQHKRYCEINRIVQGCTGIRRTTGQHPGGIIVLPVGVEIEKFTPVQHPANDENSDIITTHFDYHSIDGNLLKLDILGHDDPTMIRMLEDLTGLSARDVPLDSKEVMSLFASTDALGIKPEDIGGC-KLGCLGVPEFGTDFAMQMLIDTKPKYFSDLVRIAGLSHGTDVWLGNAQTLIEEGKATISTAICTRDDIMIYLISMGVESSLAFTIMEAVRKGKGLREEWEATMREHNVPEWYIWSCKKIKYMFPKAHAAAYVMMAWRIAWFKVFKPLAYYAAFFSIRATAFSYETMCMGRDRLDFYLAELRKK-GDAASK-----KEQDTIKDMRIVQEMYARGLEFMPIDLYRAKANRFQIIDGKLMPALNCIDGMGDKAAEAVVDAAKQGKFLSKDDFRDRTKVSKTVIDLMDDLGIFGDIPQSNQFSLFD 1435
>gi|168187912|ref|ZP_02622547.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium botulinum C str. Eklund] >gi|169294244|gb|EDS76377.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium botulinum C str. Eklund] (1441 aa)
Score = 2149, Expect = 0.0e+00, Identities = 496/1277 (38%), Positives = 766/1277 (59%)
 Q:  180 SDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFL--NCKLEENKMDIIKN-PLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWI--EDAIK----RIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIR-IKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      + H K  K N   K++  K ++ F   + V G++ + ++    I G+IFK++ + TK+G +I +F+TDY+ SI +K   K  ++L E+K G+ K +   D +  ++ + +I  SK ++  D  KR EL HT M+A +GL +  L + +++ G+ +VAITD  Q FP+ + AKK++ +K IYGV+ +++ IPI N + I D T+V+FD+ETTG S YDKIIEFGA+K  G ++S  F+NPE KI +I +T I+NEDVKDA I + L K  F D+VL+AHN  FD+ F+ NC  N ++I N ++DT+ +++ + ++ + L IA+  + +  HRA DA+  +I   + K +I +LN++N+  +  ++   + + KN+ ++NLYKLIS S  F  P++   ++  I+ ++  GE+++A +   +ED +K+  F   + +++  + ++G + ED +K  +I ++  + VVAT D ++L+ D + + + +   N+      P Y +TT E+ EF +L + +  ++V+ N  IA+ ++ +KPI +  P I+GA + ++ + +K+Y+I+G+ +  V R+++E++S+I+NGYA++Y +H LV +S++DGY+VGSRGSVGSS+ A + DITEVN L PHY+C NCK  F + +V SG DLP  CPKC ++  +GH+IPFETF+GF GDK PDIDLNFS  QG H + + +FG+  F+AGTI T A+KTAYG+VK Y +E K M  AEI R+ + C VKRT+GQHPGGI+VVP  ++Y+F P +PADD  + TTH + S+  LLK DILGHD+PT+L+ML + T ++  IP D V+ LF S ++L +  +   G GIPEFGT FV++ML+ T+P+ FSDL+RISGLSHGT+VW +NA+Y I+E  T+ D I+ RDDIMVYL+ K + P AF IME VRKGKGL+EE++ ++ ++ +P WYIESC KI Y+FPK HA AYV+MA +IA++K+YYP +YA+YF++R I FD  I+ GE I K++EI  + N T+   K+ L+  ELA E+ R KF +D+ KS T FL+EGDY+ P ++ G+G + A SI +AR+E F SKED +KR+KV+ T ++ + E G  L + +Q+SLF
 S:  197 NSHNKKENNKSSNRNDYYKKNHGPKNQNAIFG----RDVQGEIEDIVNINETSGVVNICGDIFKVNIIETKSGRKIVTFFITDYTSSITVKCFPKPKETDELLEEIKVGLHCKVRGEAVHDSFAR-EVVIMARDIVKTSKLEKM---DTCEEKRVELHMHTQMSAMDGLSSATSLIERAAKWGHPAVAITDHGVVQAFPEAMDAAKKFN-IKVIYGVEAYLVNDGIPIATNVENQNIDD-TFVVFDLETTGFSSQYDKIIEFGAVKIKNGNIIDSFSAFVNPEMKIPYRITELTSITNEDVKDAETIDKVLPKFMKFAEDTVLVAHNS-NFDMSFIRKNC----NDLNIECNYTVMDTIPLAKFLFPELKRYKLNTIAKHLGVSLE--NHHRAVDDAKATGDILVHCFKLLKEMEITSLNDLNNKFLGNIDVKKLPTYHLIILAKNQVGLKNLYKLISFSNLDYFYKKPRMPKSLIEQYKEGLIIGSACEAGEVYKAVLEGK---IEDELKELIKFYNYLEIQPIMNN--EFMLRKGIVKNEDQLKEINRKIYELGVNNDLPVVATGDVHFLDFKDVKFREILMTGQGFSDAANQ-----------PPLYLKTTSEMLKEFEYLGEDI-AKEVVIYNPQKIANEVEF-VKPIPDETFPPKIDGAEEDIRNMTLEKAYTIYGNPLPKVVHDRLEKELNSIINNGYAVLYLIAHKLVAKSLEDGYLVGSRGSVGSSLVATMSDITEVNGLPPHYVCPNCKNSEFFTDGSVSSGADLPPKKCPKCGTEYNRNGHDIPFETFLGFNGDKEPDIDLNFSGDNQGDIHKYTEVLFGKGHTFKAGTIGTIADKTAYGFVKKYLDE-KNMVVSQAEIERLTQGCTGVKRTSGQHPGGIMVVPSDNEIYNFCPIQHPADDSNSEIITTHFDYHSISGRLLKLDILGHDDPTVLRMLKDITGLDPIKIPIGDEKVLSLFTSPEALGVTEEELE--CPVGCYGIPEFGTKFVRQMLVDTQPKTFSDLVRISGLSHGTDVWLNNAQYFIKEGYTTLKDCIATRDDIMVYLLHKDLEPKDAFTIMEKVRKGKGLSEEHEALMREHKVPDWYIESCKKIKYMFPKGHAVAYVMMAVRIAYYKVYYPQAYYATYFTVRGIDDFDADLIVRGEDVIKRKMDEINS-LGNSATQ-----KDKGLLTNLELAFEMYKRNIKFLKVDIYKSHPTKFLIEGDYIRLPIGSLSGVGLNAAKSIAEARKEGEFISKEDLRKRSKVSKTVIEALSEHGCLEGLPDTNQLSLF 1441
>gi|187935470|ref|YP_001885466.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] >gi|187723623|gb|ACD24844.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] (1452 aa)
Score = 2145, Expect = 0.0e+00, Identities = 495/1241 (39%), Positives = 748/1241 (60%)
 Q:  216 KSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISI----ISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFL--NCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDA----EYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITI------------GS--PECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKY--FNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      + + + T + D+    I GEIFK D + TKTG I +++TDY+ SI +K   + + VL E+K+G++ K +   D Y     E+ I  I++ K+ R D A KR EL HTNM++ +G+ + +L + +++ G+ ++AITD  Q +P+  +KK +K+K +YGV+ +++ +P+V+N   + D T+V+FD+ETTG SP DKIIE GA+K  G ++  F+NP+ I KI +T I N VKDA I+ L K +F D+V++AHN  FD F+ NC+  + DI  P++DT+ + R + ++  L ++A+  I +  HRA DA  + LL ++++ E+ ++ D+K+LN++  L  +R++  +I + K + ++NLYKLIS S  NF  P+   +EF  I+ ++  GE+++A +     I + YD++ I      GS  E L DI+R+IY+ G       + NK VAT D ++LN +DE + ++ + +   N+      P Y +TT+E+ EFS+L  +  ++V+ N  I+ I  +KPI + + P IEGA + +K +  K+++I+G+ +  V+ R+D+E++S+I+NGYA++Y + LV +S +DGY+VGSRGSVGSS A + DITEVN L PHY+C CK  F + ++ SG DLP+ NCP C   DGH+IPFETF+GF+GDK PDIDLNFS YQG H + + +FG+  F+AGTI T AEKTAYGYVK Y +E +++  +AEI R+  C +KRTTGQHPGGI+VVP  ++Y+F P +PADD  D TTH + S+  LLK DILGHD+PT+L+ML + T ++ TIP D V+ LF S ++L +  +  + GS G+PEFGT FV+ ML+ T+P+ F+DL+RISGLSHGT+VW +NA+Y I+E  T+ D I+ RDDIMVYL+ KG+ P AF IME VRKGKGL+E+ +K++ ++ +P WYI SC KI Y+FPK HA AYV+MA +IA++K+YYP +YA+YF++R  FD  + G+ + K+ E+ E  N  A VK+K  LI + EL E  RG KF +DL KS  F +E  L P +++ G+ D+ A SIV+AR + F SKED + R V+ T ++ +  G  L+E +Q+SLF
 S:  240 RGIRMESTPIKDIDETTGYVAIIGEIFKTDIIETKTGKTILTFYITDYTSSITVKCFLKPQEKEAVLDEVKKGLYCKVRGEAVFDTYA--------REVVIMGRDIARMKKIDRMDGAREKRIELHLHTNMSSMDGITSASKLIETAAKWGHEAIAITDHGVVQAYPEAQLASKK-NKIKILYGVEGYLVNNGVPLVINEKGYTLDD-TFVVFDLETTGFSPVNDKIIEIGAVKIKSGEIIDEFSCFVNPQRDIPYKITQLTSIDNNMVKDADVIENILPKFMEFCEDTVIVAHNA-AFDTGFIKKNCRDLNIRFDI---PILDTVTLCRFLYPELKKVKLNIVAKFLGISLE--NHHRAVDDAKATADILLKSFEKIEEDFEINDLKSLNDLF--LSKVDIRKQPTYHII-ILAKTQAGLKNLYKLISKSHIDNFFRRPRTPKTLLSEFREGLIIGSACEAGEVYKAVLEGRSDDEIKEIIEFYDYVEIQPIDNNNFLIAKGSVKDEEELRDINRKIYRLG-------------KECNKPTVATGDVHFLNPNDEAFRKIIMAGQGFSDADNQ-----------PPLYLKTTEEMLKEFSYLGKDI-AREVVIDNPKKISDSIGV-LKPIPDETYPPKIEGAEEDIKNMTLNKAHAIYGEVLPEVVQKRLDKELNSIINNGYAVLYLIAQKLVAKSTEDGYLVGSRGSVGSSFVATMSDITEVNGLPPHYVCPKCKKSEFFLDGSISSGADLPDKNCPDCDVPYIKDGHDIPFETFLGFEGDKEPDIDLNFSGEYQGVVHRYTEVLFGKGHTFKAGTIGTIAEKTAYGYVKKYLDE-REIITSSAEIERLTLGCTGIKRTTGQHPGGIMVVPADNEIYNFCPIQHPADDNDTDVVTTHFDYHSISGRLLKLDILGHDDPTVLRMLQDLTGLDPKTIPLNDEKVLSLFTSPEALGVTKEELE--CEVGSYGLPEFGTKFVRGMLVDTQPKTFADLVRISGLSHGTDVWLNNAQYYIKEGFTTLRDCIATRDDIMVYLMYKGLPPKSAFTIMEKVRKGKGLSEDDEKLMKEHEVPEWYIGSCKKIKYMFPKGHAVAYVMMAVRIAYYKVYYPEAYYATYFTVRADDFDANLVCLGDGAVHTKLQELYELGNN----ASVKDK--GLITVLELCFEAYKRGVKFLRVDLYKSEGIKFKIEDGALRLPLNSLPGVADNAAKSIVEARVKGEFISKEDLRIRAGVSKTVIESLSNHGCLDGLSETNQLSLF 1452
>gi|167766537|ref|ZP_02438590.1| hypothetical protein CLOSS21_01043 [Clostridium sp. SS2/1] >gi|167711660|gb|EDS22239.1| hypothetical protein CLOSS21_01043 [Clostridium sp. SS2/1] (1473 aa)
Score = 2125, Expect = 0.0e+00, Identities = 496/1248 (39%), Positives = 754/1248 (60%)
 Q:  211 TYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFP---DFYNEA--KKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFL--NCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEIN--SNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITI---GSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIK---RIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFE--------KNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      T + ++ G++ ++ D++ E+  I G+I ++  +  I + +TD++D+I K   +  D+L LK+G + + K   D +++  G + I I+ +E R D ++ KR EL HT M+ + +V IK++  + E G+ +VAITD  Q FP   Y +  K+  K IYGV+  +D  +++++  + D +YV+FDIETTG +  D+IIE GA++ +G  E+  F+NPE I KI +T I+++ VKDA I+E L +  F  SVL+AHN  FD F+ N K   D  + ++DTL ++R +  +  +L I +  I  ET HRA DA   I+  +  K +DI L+++N +N  D +++   I +  N G + NL +L+S S + F+ P++   N++ + I+ ++  GE+++A +     I  YD++ I  G+ E +   +   IED K  +I+ + +++K VVAT D ++LN D +Y +   +L GK   + + +  P YFRTT E+ DEF++L    ++V+TN+N I +I+ NI PI   P I +  L+++ Y +++ I+GD +  V +R+++E++S+I NGYA++Y + LV S D GY+VGSRGSVGSS AA + ITEVNPL HYIC C + +F+    K  SGFD+P++ CPKC +K+ +G +IPFETF+GFKG+K PDIDLNFS YQGKAH +++ +FG+ + FRAGTI T AEKTAYGYV Y EE + ++ R EI R+A C VKRTTGQHPGGI+VVPH K++YDFT  +PA+D   TTH + S+ +LLK DILGHD+P++++ + + T ++A TIP D VM LF+ T++L I  I+   GS G+PEFGT+FV +ML T PQ FSDL+RISGLSHGT+VW NA+ LIE   IS I CRDDIMVYLI++G+  +FKIME VRKGKGL +E ++++ D+N+P WYI SC +I Y+FPKAHA AYV+MAW+IAW+K+Y+PL +YA+YFSIR K F + + G+ + K++ IK   PK + VKN +LDL+  ++A E+ RGY+F +D+ K+ A DF V  ++P ++IDG+G+ A + +A + + F+S E+F+ RTK   ++ M+ELGI  L++ DQ+S F+F
 S:  234 TLLYGRNCDGELMEIKDIYDEIGEVVIHGQITFLETREIRNEKTIIIFHITDFTDTISCKVFVRNEQLPDILDGLKKGGFYRIKAVAMYDKFDHEISLGSVAGIKAITDFRE-KRQDTSMEKRVELHLHTVMSDNDSVVQIKDIVNRAYEWGHPAVAITDHGVLQGFPIARHAYEDLRLKEDDPFKIIYGVEGYFVDDLGDLIIDSKGQSLMD-SYVVFDIETTGFNSVNDRIIEIGAVRVVEGEIKETFSEFVNPERPIPYKITQLTTITDDMVKDAGTIEEILPQFLKFCAGSVLVAHNA-GFDTGFIRENAKRLNLPYD---HTVVDTLGLARCLMGHLGKFTLDNICKHLNIIL-ETH-HRAVDDATATGKIFVEFISMLKEKDITDLDQVNEFANDNVDLIKKGRMYHGIILVKNNTGRV-NLNRLVSESHLNYFNRRPRMPKSLINKYRDGLIIGSACEAGELYQALLDERSDETIANIVSFYDYLEIQPVGNNEFMIGS--ERVENVNSIEDIQKFNQKIVDLGEQFHKPVVATCDVHFLNPDDAIYRSI-----LLAGK-----GFKDADQQAP-LYFRTTQEMLDEFAYLGSEK-AKEVVITNTNKINDMIE-NISPIHPDKCPPVIPDSDKTLREICYNRAHEIYGDDLPERVTSRLEKELNSIIGNGYAVMYIIAQKLVWDSNDHGYLVGSRGSVGSSFAATMSGITEVNPLPAHYICPECHFVDFDSEQVQKYAKMGMSGFDMPDAYCPKCGAKMTKEGQDIPFETFLGFKGNKEPDIDLNFSGEYQGKAHAYVEVIFGKGKAFRAGTIGTLAEKTAYGYVLKYLEE-RGISKRRCEIERLALGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPHDKEIYDFTAVQHPANDMNTPIITTHFEYHSIDQNLLKLDILGHDDPSMIRRMEDITGIDAQTIPMDDKGVMGLFHGTETLGITPEDIDGT-PLGSLGVPEFGTDFVIQMLQDTHPQSFSDLVRISGLSHGTDVWLGNAQTLIENGDAVISTAICCRDDIMVYLINQGLEQEASFKIMEGVRKGKGLTDEQEQMMRDHNVPDWYIWSCKQIKYMFPKAHAAAYVMMAWRIAWYKVYHPLAYYAAYFSIRAKAFSYEDMCLGKERLDEKMSIIKN---TPKHE--VKNADLDLLREMKIADEMYARGYEFWPLDIYKAKAKDFQVIDGKIMPALTSIDGMGEKAAQQVEEAAKGEPFTSLENFRNRTKAPQACIEKMKELGIMGDLSDTDQLS-FDF 1472
>gi|188589600|ref|YP_001920613.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] >gi|188499881|gb|ACD53017.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] (1452 aa)
Score = 2122, Expect = 0.0e+00, Identities = 490/1241 (39%), Positives = 746/1241 (60%)
 Q:  216 KSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISI----ISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFL--NCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDA----EYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITI------------GS--PECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKY--FNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      + + + T + D+    I GEIFK D + TKTG I +++TDY+ SI +K   + + VL E+K+G++ K +   D Y     E+ I  I++ K+ R D A KR EL HTNM++ +G+ + ++ + +++ G+ ++AITD  Q +P+  +KK +K+K +YGV+ +++ +P+V+N   + D T+V+FD+ETTG SP DKIIE GA+K  G ++  F+NP+ I KI +T I N VKDA I+ L K +F  +V++AHN  FD F+ NC+   D+  P++DT+ + R + ++  L ++A+  I +  HRA DA  + LL ++++ E+ ++ D+K+LN++  L  +R++  +I + K + ++NLYKLIS S  NF  P+   +EF  I+ ++  GE+++A +     I + YD++ I      GS  E L +I+R+IY+ G       + NK VAT D ++LN +DE + ++ + +   N+      P Y +TT+E+ EFS+L  +  ++V+ N  I+ I  +KPI + + P IEGA + +K +  K+++I+G+ +  V+ R+D+E++S+I+NGYA++Y + LV +S +DGY+VGSRGSVGSS A + DITEVN L PHY+C CK  F + ++ SG DLP+ NCP C   DGH+IPFETF+GF+GDK PDIDLNFS YQG H + + +FG+  F+AGTI T AEKTAYGYVK Y +E +++  +AEI R+  C +KRTTGQHPGGI+VVP  ++Y+F P +PADD  D TTH + S+  LLK DILGHD+PT+L+ML + T ++ TIP D V+ LF S ++L +  +  + GS G+PEFGT FV+ ML+ T+P+ F+DL+RISGLSHGT+VW +NA+Y I+E  T+ D I+ RDDIMVYL+ KG+ P AF IME VRKGKGL+E+ +K++ ++ +P WYI SC KI Y+FPK HA AYV+MA +IA++K+YYP +YA+YF++R  FD  + G+ + K+ E+ E  N  A VK+K  LI + EL E  RG KF +DL KS  F +E  L P +++ G+ D+ A +IV+AR + F SKED + R V+ T ++ +  G  L+E +Q+SLF
 S:  240 RGIRMESTSIKDIDETTGYVAIIGEIFKTDIIETKTGKTILTFYITDYTSSITVKCFLKPQEKEAVLDEVKKGLYCKVRGEAVFDTYA--------REVVIMGRDIARMKKIDRMDGAQEKRIELHLHTNMSSMDGITSASKMIETAAKWGHEAIAITDHGVVQAYPEAQLASKK-NKIKILYGVEGYLVNNGVPLVVNEKGYTLDD-TFVVFDLETTGFSPINDKIIEIGAVKIKSGEIIDKFSCFVNPKRDIPYKITQLTSIDNNMVKDADVIENILPKFMEFCEGTVVVAHNA-AFDTGFIKKNCRDLNINFDL---PILDTVTLCRFLYPELKKVKLNIVAKFLGISLE--NHHRAVDDAKATADILLKSFEKIEEDFEINDLKSLNDLF--LSKVDIRKQPTYHII-ILAKTQAGLKNLYKLISKSHIDNFFRRPRTPKTLLSEFREGLIIGSACEAGEVYKAVLEGRSDDEIKEIIEFYDYVEIQPIANNNFLIAKGSVKDEEELREINRKIYRLG-------------KECNKPTVATGDVHFLNPNDEAFRKIIMAGQGFSDADNQ-----------PPLYLKTTEEMLKEFSYLGKDI-AKEVVIDNPKKISDSIGV-LKPIPDETYPPKIEGAEEDIKNMTLNKAHAIYGEVLPEVVQKRLDKELNSIINNGYAVLYLIAQKLVAKSTEDGYLVGSRGSVGSSFVATMSDITEVNGLPPHYVCPKCKKSEFFLDGSISSGADLPDKNCPHCDVPYIKDGHDIPFETFLGFEGDKEPDIDLNFSGEYQGVVHRYTEVLFGKGHTFKAGTIGTIAEKTAYGYVKKYLDE-REIITSSAEIERLTLGCTGIKRTTGQHPGGIMVVPADNEIYNFCPIQHPADDNDTDVVTTHFDYHSISGRLLKLDILGHDDPTVLRMLQDLTGLDPKTIPLNDEKVLSLFTSPEALGVTKEELE--CEVGSYGLPEFGTKFVRGMLVDTQPKTFADLVRISGLSHGTDVWLNNAQYYIKEGFTTLRDCIATRDDIMVYLMYKGLPPKSAFTIMEKVRKGKGLSEDDEKLMKEHEVPEWYIGSCKKIKYMFPKGHAVAYVMMAVRIAYYKVYYPEAYYATYFTVRADDFDANLVCLGDGAVHTKLQELYELGNN----ASVKDK--GLITVLELCFEAYKRGVKFLRVDLYKSEGVKFKIEDGALRLPLNSLPGVADNAAKNIVEARVKGEFISKEDLRIRAGVSKTVIESLSNHGCLDGLSETNQLSLF 1452
>gi|150018035|ref|YP_001310289.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] >gi|149904500|gb|ABR35333.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] (1446 aa)
Score = 2119, Expect = 0.0e+00, Identities = 493/1262 (39%), Positives = 752/1262 (59%)
 Q:  196 EVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKS-VTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKP-------KEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNE-AKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFL--NCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLIT----VYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITI---GSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEK-NVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLT-ISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNE----EYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKE--KMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      EVK  + KK + F  R + + ++ K++D+ +   +EGEI ++  ++G + + + D S+S+ K     +V S +K   KAK  + + N  +  E+ +I+     K++ R DN+ +KR EL HT M+ + + + +L K +  G S+AITD  Q+FP+ +  +  +K IYGV+ +   P V N + I D Y + D+ETTG SP +KI E G +K  G ++  F+NP++ I ++ +TKI+++ VK+A I +  K+ +FI SVL+AHN  FD+ FL N K+  + D   IDTL +++ +   + LG IA+  I +  AHRA D + + ++ ++E K + +TL++I+  ++ ++   + T  + KN  ++NLYKL+S S  F  P++  F +++  I+ ++ +EGE+++A +  +  + I + YD++ I  G+ + +   ++ + ++++ K+I+++A + K VVAT D ++L+ DE+Y R+  +   N+       Y RTT+E+ DEFS+L    ++VVTN+N +A + + I PI   PHIEG  +K + Y+K++ ++GD +  V+AR+D+E+ S+I NG++++Y + LV +S +DGY+VGSRGSVGSS A + ITEVN L PHY C CKY +FE  V +GFDLP+ CP C  L DG +IPFETF+GF GDK PDIDLNFS YQ KAH + + +FG+  F+AGTI T AEKTA+GYVK Y+EE K +  AE RI+ C +KRTTGQHPGGI+VVP G+++++F P +PADD  D TTH + S+ +LLK DILGHD+PT+++ML + T V+  IP D D M LF ST +L +  IN  + G+ GIPEFGT FV+ ML+ TKP+ FSDL+ ISGLSHGT+VW NAK LI+  +T ISD + RDDIMVYLI KG+ P AFKIME VRKGK L E  EY+ ++ ++++P WYIESC KI Y+FPKAHA AYV+MA++IAWFK++ P +YA+YF+IR K FD + ++ G+ ++ K+ EI+   A PK K    D+  E+ LE+ RG+KF IDL KS AT F +E D + PP ++I G+G+ A I A +EK F+S +D KKR+K+  ++++ +  + L E DQ+S F+
 S:  198 EVKAEGDGKKASNPFLILGRNANIKENIIKINDITPDEGRVALEGEISNLEAKELRSGKMLISFDLYDGSNSMTCKIFAKPNEYDEVFSRIK-----KAK---GLRLAGNAGYSNFSHEVELIANTVIETNGIKKYKRQDNSEVKRVELHMHTQMSQMDAMSSASDLIKRAMSWGMKSIAITDHGVVQSFPEAHKLLGRDNPDMKVIYGVEAYLAPDKKPSVTNVREESI-DTVYCVLDLETTGFSPQTEKITEIGVMKIKDGKVIDKFSTFVNPQKSIPMRVVEVTKITDDMVKNAETIDKVFPKLLEFIEGSVLVAHNA-DFDIGFLKHNAKVLGYEFDFT---YIDTLGLAQDVFPDYKSYKLGRIAKNLGIKVE--VAHRALDDVDTTVKVFNIIIEKLKERGAQTLSDIDLYAADEEAKKVAYKKVKTHHAIILAKNYVGLKNLYKLVSYSHLDYFYKKPRILKSMFKKYSEGLIIGSACSEGELYQAILLGKPEEQIEEIANFYDYLEIQPLGNNDYLVR--QEQVPSKEYLKEINKKIVELAERLGKPVVATGDVHFLDPEDEIYRRILEAGQGFKDADNQ-----------APLYLRTTEEMLDEFSYLGR-TKAYEVVVTNTNIVADMCE-QISPISPEKCPPHIEGCEQTIKDIAYEKAHELYGDPLPEIVQARLDKELDSIIKNGFSVMYIIAQKLVWKSNEDGYLVGSRGSVGSSFVANMTGITEVNALPPHYRCPKCKYSDFEDYGVLNGFDLPDKVCPVCGENLYKDGIDIPFETFLGFNGDKEPDIDLNFSGEYQAKAHRYTEVIFGKGTTFKAGTIGTIAEKTAFGYVKKYYEE-KNITINKAETIRISVGCTGIKRTTGQHPGGIIVVPKGREIFEFCPVQHPADDPNSDIITTHFDYHSIDQNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDITGVDPHEIPMDDKDTMSLFFSTKALGVTPNQINS--EVGTFGIPEFGTKFVRGMLVDTKPKTFSDLLCISGLSHGTDVWLGNAKDLIDNGVITSISDAVCTRDDIMVYLIRKGLPPNTAFKIMETVRKGKALKEPKFPEYEAMMREHDVPEWYIESCKKIKYMFPKAHAAAYVMMAFRIAWFKVHIPQAYYATYFTIRAKAFDAEFMIFGKEKVKAKMQEIQALGNEAGPKDK--------DMYDDLEIVLEMYERGFKFLPIDLYKSSATKFQLEEDGIRPPLNSIAGMGNVAAEGIASAAKEKEFNSVDDVKKRSKIGNAAIELLRKFDCLNGLPESDQMSFFD 1444
>gi|154500376|ref|ZP_02038414.1| hypothetical protein BACCAP_04043 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] >gi|150270881|gb|EDM98164.1| hypothetical protein BACCAP_04043 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] (1390 aa)
Score = 2115, Expect = 0.0e+00, Identities = 479/1258 (38%), Positives = 735/1258 (58%)
 Q:  199 RSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKID-KVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQ-FNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDA---EYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHRE--IYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFE--KNVDSG--FDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADT-IPNFDNDVMDLFNSTDSLK-IKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFL---VEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRT-KVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      + ++KK+   + R+ + G+ T++ L +M T ++G++F ++ K + K G + + +TDY+ SI I     K ++ +KEG+ + + + +D +  +  +E +I+  KE + DNA KR EL HT M++ + L  K + K +  G+ ++AITD  Q+FPD ++ AK  +K +YGV+ + I D + +V++  +   V FDIETTGL  D IIE GA+  G  E+  F++P  +S +I +T I+++ ++ A  +EA+  +F GD L AHN +FD+ F+    +  K  IDTL +++ +  + + L ++A  ++   + HRAD DA  Y+L + +MLE+ + ++++N  + L+   R  LI V KN  +RNLY LIS +  +F  P +   N++  I+ ++  GE+FEA + +    I  YDF+ I P C  + R+ +   + D + I+ +  +K V AT D ++L+ DE+Y + ++ K      + + + LP YF+TT+E+ +EFS+L   N +VV N+N +A  D I P+ + L +P +E ++ +L +L++ K+ S++G+ +  V RI+ E+ ++  Y +IY + LV+ S++ GY+VGSRGSVGSS+ A++ ITEVN L PHY C NCK+ +FE K + +G  D+P++ CP C ++  DG NIPFETF+GF GDK+PDIDLNFS YQ KAH +  +FGE VFRAGTI T AEKTA+GYVK Y E+ + ++  AE R+A C VKRTTGQHPGG+VV+P +++YDF P +PADD  D TTH + S+ +LLK D+LGHD+PT+++ML + T VNA T IP D  M LF S++ L + +P++   TG+ IPEFGT+FV+ ML T P +F LIR+SG SHGT+VW NAK LI +G+ +  I CRDDIM++LI G+  +FKIME VRKG+GL E + +  +P WYI SC KI YLFPKAHA AYV+MA++IAWFK++ PL FYA+YFSIR K FD  + G  + K+ EIK K + + A+  E D++  E+ E  RG+ F ++DL KS A +F+    LIPPFSAI GLG++ A SI++ RE K F S E+F   KV+ TH+++++ G  + + Q++LF
 S:  153 KKPDSKKSAGKLIFG-RREIKGEATEMKALDLDMGTVIVKGDVFAVEHKELKKRGAWVIGFDMTDYTGSIHINKFCPGDEGKPIVDNVKEGMHLLVQGKLTVDRFSGEMV---LEPYAIMEGKKE-SKQDNAPEKRVELHLHTTMSSMDALTPTKAVVKRAEGWGHRAIAITDHGVAQSFPDAWHAAKN---IKVLYGVEAYYINDVDDRVVVHGEQEQDFTGEVVCFDIETTGLDNRRDVIIEIGAVILRNGEIAETFDTFVSPGRPLSREIVELTSITDKMLEGAPSQEEAIRAFLEFAGDRPLAAHNA-EFDMGFIAEGCRRYGIPFEKTS-IDTLILAQNLLPDLGKYKLDIVAEHLRLP--PFKHHRADADAGMVAYMLVPFFKMLEDLGIHTLQSINPEMTRLRVKGKARRQPKHLI-VLAKNNMGLRNLYTLISKAHLEHFKRYPIMPKSLINQYREGLILGSACEAGELFEAVVKHKDFNELKRIASWYDFLEI-QPLCNNAFMLRKGMVQSEEELRDFNRTIVALGKALDKPVCATGDVHFLDPEDEIYRHILLDTK----------GFEDCDAPLP-LYFKTTEEMMEEFSYLGKEDCYN-VVVRNTNLVADWCD-RINPLPKGLFAPKLEDSAGELSRLVWGKAKSLYGEEVPQIVSDRINAELGDILKRHYDVIYMSAQKLVQNSLEHGYLVGSRGSVGSSLVAFMSGITEVNSLPPHYRCPNCKHSDFEIAKELGAGCGADMPDAVCPVCGAQYAKDGFNIPFETFLGFGGDKVPDIDLNFSGEYQAKAHRYTFELFGETHVFRAGTIGTVAEKTAFGYVKKYLEK-RGIHVPRAEENRLAHGCTGVKRTTGQHPGGMVVIPQNREIYDFCPVQHPADDPNTDIVTTHFEYHSMESNLLKLDMLGHDDPTMIRMLEDLTGVNARTDIPLDDKKTMSLFTSSEELGFVDDPVLGP---TGAVAIPEFGTSFVRGMLEDTSPSEFDILIRLSGFSHGTDVWLGNAKDLIVNQGIPVGQAIGCRDDIMLFLISCGMPEKRSFKIMESVRKGRGLPEGAEDEMKAAGVPDWYIGSCKKIKYLFPKAHAVAYVMMAFRIAWFKVHRPLAFYAAYFSIRAKAFDETYMCRGMDVVKAKMKEIKAK--DKEATAV----EQDMLTTLEVCYEFYLRGFTFEHVDLYKSHAINFIFSKTNDKALIPPFSAIPGLGETAAWSIMEQREGKEFISVEEFSAACPKVSKTHIELLKAAGAMDGMPDTSQMTLF 1390
>gi|168334980|ref|ZP_02693097.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Epulopiscium sp. 'N.t. morphotype B'] (1454 aa)
Score = 2112, Expect = 0.0e+00, Identities = 490/1244 (39%), Positives = 726/1244 (58%)
 Q:  214 FRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEF--IRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEIN--SNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIG---SPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNV--DSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      + ++ G  + ++ E+  ++GE+ I+ V ++  I  ++DY+D+I K   +  ++LSELK+G + K K  + +Y+ D  + I I K  F  R D A +KR EL HT M+ + +V+IK + K + E G +VAITD  Q FP  + +K  K IYGV+  +D  IV + + T  + +VIFD+ETTGLS  +KIIE GA+K  G +++  F+NPE I + I +T I+ D+ DA I  L + +F  ++L+AHN  FD+ F+   + ++ K  IDT+ ++R +  +  L IA K K+    HRA DA   I+ + +E  ++I+ L+++N SN  + +++   I + KNE  NL KL+S S  F  P++   +   I+ ++  GE+F A + ++ + + I D YD++ I  + E +     R +ED KRI+++ K K+VVAT D ++L+ DE+Y R+ ++ K     FK +L  P YFRTTDE+ DEFS+L    ++VV N+N IA+ I+ I P+   P I + +L+++ Y K++ I+G +  V AR++RE++S+I NGYA++Y + LV S D GY+VGSRGSVGSS AA + ITEVNPL HYIC C Y +F+ N  SG D+P+ NCPKC++ L +GH+IPFETF+GF GDK PDIDLNFS YQ KAH +++ +FGE + FRAGTI T A+KTA YV Y E+ ++++ R AE+ RIA C VKRTTGQHPGGI+VVPH +D+Y+F  +PA+D   TTH + S+ +LLK DILGHD+PTI++ L + T +++ TI   DVM LF+ T L I+  I+ I + GS G+PEFGT+FV +MLL KPQ FSDL+RISGLSHGT+VW NA+ LIEE  TIS VI RDD M YLI G+  AF IME VRKGKGL E+++ + + ++P WYI SC KI Y+FPKAHA AYV+MAW+IAW+K+++PL +Y ++FSIR  F+ + + G+ ++  + I  + PK K  K++ D +  + E+ RG+ F ID+ +  DF +  ++P  IDG+GD A +V+A +  F S+++FK RTKV T + M +LG+  L E +QIS +
 S:  231 YGRNCEGSAIXIDEVVDEIGEVVVQGELLNIETRVIRSEKTIIICDLSDYTDTITFKIFAANEEVGNILSELKKGDYYKVK---GVAVYDKFDKEVALASIRGIKKIDAFRQKRVDTAPVKRVELHLHTKMSDMDSVVDIKAMIKRAKEWGMPAVAITDHGCLQAFPIANHCIEKDDPFKIIYGVEAYFVDDCTKIV-SGDATATFEDEFVIFDLETTGLSSSSNKIIEIGAVKIRNGKIIDTFSSFVNPETDIPEHITELTGITTTDIADAPTIAAVLPQFVEFCASAILVAHNA-DFDMGFILHNTRDLAIEFNKT-YIDTVSMARILLPNLGNAKLSNIANKLKVSL--KNHHRAVDDASATAEIFLKFIEMLAQREIRNLDQLNELSNTSAEAIKKLPTYXGI-ILVKNEIGRINLNKLVSASHLDYFARRPRMPKSLIAQHREGLIIGSACEAGEVFSALLRDSNNI--ESIVDFYDYLEIQPTMNNEFMIRSDKHAATSRKDLEDYNKRIVQLGEKCGKRVVATCDVHFLDPEDEIYRRILMDYKG--------FKDADLQ---PPLYFRTTDEMLDEFSYLGS-AKAYEVVVENTNAIATQIE-KISPVLPDKCPPVIADSDKELRKICYDKAHEIYGPDLPEPVTARLERELNSIISNGYAVMYIIAQKLVWDSNDHGYLVGSRGSVGSSFAATMSGITEVNPLAAHYICPQCFYTDFDTNSAGTSGCDIPDRNCPKCQTPLNKEGHDIPFETFLGFYGDKEPDIDLNFSGEYQSKAHKYVEVLFGEGKAFRAGTIGTVADKTALMYVFKYLEK-RQLSKRRAEMRRIASGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPHDRDIYEFCAVQHPANDVNTPXITTHYEYHSIDHNLLKLDILGHDDPTIIRRLEDITGISSATIRLDXKDVMALFHGTAVLGIQPADISGI-QLGSLGVPEFGTDFVIQMLLDAKPQNFSDLVRISGLSHGTDVWLGNAQTLIEEGKGTISTVIXTRDDXMTYLISMGLEAGTAFTIMESVRKGKGLKPEWEQAMLEKDVPDWYIWSCKKIKYMFPKAHAAAYVMMAWRIAWYKVFHPLAYYTAFFSIRASSFNYELMCFGKEKLEANMKAI---TSMPKDKQTAKDQ--DTLKDMRIVQEMYARGFSFKPIDIFTASDVDFQIIDGQIMPSLGTIDGMGDKAAAMVVEAAKNGPFLSRDEFKTRTKVNQTVIDKMYQLGMLGDLPESNQISFMD 1452
>gi|167746785|ref|ZP_02418912.1| hypothetical protein ANACAC_01497 [Anaerostipes caccae DSM 14662] >gi|167653745|gb|EDR97874.1| hypothetical protein ANACAC_01497 [Anaerostipes caccae DSM 14662] (1475 aa)
Score = 2111, Expect = 0.0e+00, Identities = 499/1222 (40%), Positives = 744/1222 (60%)
 Q:  237 IEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFP---DFYNEAK--KYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEEN--KMDIIKNP-LIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKR---MLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIK--DKYDFITI---GSPECFLHDI-HREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFE--------KNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      I G++ +D  +  I + +TD++D+I K   +  +VLS+LK+G + + K   D +++  G + I +S +E R D ++ KR EL HT M+ + +V I ++ K + E G+ +VAITD  Q FP   Y + + +  K IYGV+  +D  + + +  +  +V+FDIETTG +  D+IIE GA+K  G  E+  FINP+ I KI +T I++E V +A I  L + +F GDSVL+AHN  FD F++  EN ++D+ +P ++DTL +SR++  +  +L + +  I  ET HRA DA   I+ +  MLE +++ D+ +NE +  DF+++   I +  N G + NL +L+S S  F+ P++   N++  I+ ++  GE++ A +  Q+ E+I K + YD++ I  G+ + +  H +   I + ++I+++  + K V AT D ++L+ D +Y   A ++ GK  FK +   P YFRTT+E+ EF +L    ++V+TN N I+ I+ NI PI   P IE +  L+ + Y+K++ I+G + + V R+D+E++S+I NGYA++Y + LV S+D GY+VGSRGSVGSS AA + ITEVNPL HYIC C Y +F+    +  SG D+P++ CPKC +KL +GH+IPFETF+GFKGDK PDIDLNFS YQ KAH +++ +FG+ + +RAGTI T AEKTAYGYV Y EE ++++ R EI R+AK C VKRTTGQHPGGI+VVPH K++YDFT  PA+D   TTH + S+ +LLK DILGHD+P++++ L + T VNA IP D VM LF+ T+ L I  I  K GS GIPEFGT+FV +MLL T PQ FSDL+RISGLSHGT+VW NA+ LIEE  TIS I RDDIMVYLI++G+  ++F IME VRKGKGL E ++ + + ++P WYI SC +I Y+FPKAHA AYV+MAW+IAWFK+++PL +YA+YFSIR K F + + G+ ++ N++ EI+   PK + VKN +LDL+  ++A E+ RG++F +D+ ++ A DF +  ++PP+SAIDG+G+ A  +A + + F+S E+F+ RTK  + + M+ELG+  L E DQ+S FNF
 S:  262 IHGQVTTLDTREIRNEKTIIIFHITDFTDTISCKIFVRNEQLPEVLSDLKKGGFYRVKAVAMYDKFDHEISLGSVMGIKAVSDFRE-KRQDTSMDKRVELHLHTVMSDNDSVVQINDIVKRAYEWGHPAVAITDHGVLQAFPIARHAYEDLRLPQDDPFKIIYGVEAYFVDDLGDLAVRSRGQSLR-GDFVVFDIETTGFNSQTDRIIEIGAVKVIDGEITETFSEFINPQIPIPFKITQLTTITDEMVMNADTIDAVLPRFLEFCGDSVLVAHNA-GFDTGFIH----ENAKRLDLDFHPTIVDTLGLSRSLMTHLAKFTLDNLCKNLNIKL-ETH-HRAVDDATATGKIFIKFVQMLEEKEIFDLDQVNEFVAG-SEDFIKKGRTYHGIILVKNNTGRV-NLNRLVSESHVRYFNRRPRMPKSLINKYREGLIIGSACEAGELYSAIVD--QRSEEEIAKIVEFYDYLEIQPEGNNQFMIESARHENVSSFEDIRNFNRKIVELGETFRKPVAATCDVHFLDPDDSIY-----RAILMAGKG---FKDADSQ---PPLYFRTTEEMLHEFEYLGSDK-AREVVITNPNKISDQIE-NISPIHPDKCPPVIENSDRDLRDICYKKAHDIYGPNLPDIVTTRLDKELNSIIGNGYAVMYIIAQKLVWDSLDHGYLVGSRGSVGSSFAATMSGITEVNPLPAHYICPECYYVDFDSPEVKKYARMGMSGCDMPDAVCPKCGAKLNKEGHDIPFETFLGFKGDKEPDIDLNFSGEYQSKAHAYVEVIFGKGKAYRAGTIGTLAEKTAYGYVLKYLEE-REISKRKCEIERLAKGCTGVKRTTGQHPGGIIVVPHDKEIYDFTAVQRPANDVRSPIITTHYEYHSIDSNLLKLDILGHDDPSMIRRLEDLTGVNAQNIPLDDKSVMSLFHGTEVLGITPEQIGGT-KLGSLGIPEFGTDFVIQMLLDTNPQSFSDLVRISGLSHGTDVWLGNAQKLIEEGDATISTSICTRDDIMVYLINQGLDEALSFTIMESVRKGKGLKPEQEEAMREKDVPEWYIWSCKQIKYMFPKAHAVAYVMMAWRIAWFKVFHPLAYYAAYFSIRAKAFSYEDMCMGKEKLNNRMKEIQN---TPKFE--VKNADLDLLREMKIADEMYARGFEFMPLDIYRAKAKDFQIIDGKIMPPYSAIDGMGEKAAKEAAEASKGEPFTSMENFRDRTKTPKSVVDKMKELGLMGDLEESDQLS-FNF 1474
>gi|104161981|emb|CAJ75690.1| DNA polymerase III, alpha subunit [uncultured Thermotogales bacterium] (1428 aa)
Score = 2104, Expect = 0.0e+00, Identities = 478/1284 (37%), Positives = 769/1284 (59%)
 Q:  173 EKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSE-LKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIID--KNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSL----ITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSN-TQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFS-FLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF-EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      E +DI D + I E++   E + + ++ + D+  + ++V+  K+ ++    + G++F ++  K  I + VTD++DS+ +K L G+ N  LSE L+EG + + ++ D + ++I + +I  + PK  R D +L KR EL HT M+A + +V+++EL   + G+ + AITD  Q+ P+FY AKK  +K I+G++ +I+ + I + L+ D+ + DA +++FD+ETTGL+P D+IIE GAIK   + +  F+ PE+++S I ++T I+ + + +A IKE L +  F  +L+AHN  FD F+  ++++   + P IDTL +++++   +SL + ++ K+ + +  HRA +DA+  + K+ ++ K + ++ +NE+  +N   +N SL  I++ KN+ + NLY+L++ S T F  P++   +   ++ ++  GE+ +A +  +  LE+I K YD+I +  +      R +  +  K+ + N VV T D ++LN D++ FR +NA      Y+   P Y TT+E+ D+ S  D ++V ++V+ NS YIASLI+ + P++ LH P IEGA ++++++ + + S++G +  V+ R++RE+ ++I +GYA++Y + +VK+S +DGYVVGSRGSVGSS+ A ++ ITEVNPL PHY+C C  F E +++ G+DLP+ NCP C K+ +G +IPFETF+GF+GDK+PDIDLNFS YQ +AH FI+ +FG + VFRAGTIST AE+TA+G+V++Y E+S + N R AE RIA+  V+RTTGQHPGG+++VP  DV+ FTP +PA+D   TTH A+E +HD L+K D LGHD+PT +KML + T V+ + IP D + + +F+S SL +K  +  + G+ GIPEFGT FV+ ML T+P F +L+RISGLSHGT+VW +NAK +I + ++S+VI+CRDDIM YLI +G+ P AFKIME VRKGKGL+EE ++ +   P W++ SC KI YLFP+AHA AYV M +++A+FK++YPL FY++YFSI+  FDI     T+ N IK+++  +    K+   + E+ +E++ RG+ F N+DL KS T FL+EG L PF+ + +G  A SI + RE+++FSS ED +RT + T ++++ + G  L E +QI LF
 S:  180 EVILDIRDDQNDLINEEVSKREVEKETTVSSDEVDTVLMGREIRAVS---RKMKEVLGNESDLVVRGKVFGLESRNGKIF--ILTFNVTDHTDSLTVK-LIGE--NARSLSEKLREGDEITIRGKMETDSWMKDEIL-IPRDIQRTALPK---RVDESLEKRVELHLHTKMSALDSVVDVRELVNTLKDWGHEAAAITDHGVVQSIPEFYFAAKK-KGIKPIFGMEGYMINDSQQISMNLDEEDSSLDDALFLVFDLETTGLNPKEDEIIEIGAIKMKGSEVLGTYSTFVKPEKELSAMITSLTGITEDMLSEARPIKEVLPEFTKFTEGCILVAHNA-SFDYGFVRNSVKKHFGGDWEMPCIDTLALAKSLFRS-KSYSLDNVVKRLKLGHFD--HHRAFEDAKVTAEVLKKFVQLAKKRGVQNVNELEKLRKN-----QNLDSLKPFHISILAKNKKGLENLYRLVTASHTKYFYMKPRIPKSLLADMREGLLIGSACVSGELSKAYIGGASTDELEEIAK-FYDYIEVMPLDNIDTSEGETNMSRETLAKMYREFYKVGKRLNIPVVMTGDVHFLNPHDDI-FRAAINAAQ---------DYDNFQN-QPSLYLHTTEEMLDKASEIFEDEIIVREVVIDNSRYIASLIE-EVTPVEGKLHPPVIEGADEEVRKMAIENAESLYGSPLPEIVERRLNRELEAIIGHGYAVLYLIAQKMVKKSNEDGYVVGSRGSVGSSLVANVIGITEVNPLHPHYLCPECGKSIFPETDLECGYDLPDMNCPICGKKMSKNGQSIPFETFLGFEGDKVPDIDLNFSGEYQERAHSFIEELFGRDHVFRAGTISTLAERTAFGFVRAYSEKSGR-NLRRAEQERIARGIVGVRRTTGQHPGGLMIVPKDMDVHSFTPVQHPANDTKGSTLTTHFAYEVIHDDLVKIDALGHDDPTFIKMLKDITGVDPEKIPMDDPETLSIFSSLKSLGVKYHELGTDM--GTLGIPEFGTTFVRSMLSDTRPSTFGELVRISGLSHGTDVWLNNAKDIITSRQASLSNVIACRDDIMNYLIARGMEPKDAFKIMEKVRKGKGLSEEDEREVRSCGAPEWFVNSCKKIKYLFPRAHAAAYVSMGYRVAYFKVHYPLAFYSTYFSIKGGEFDIDI-------CTSDTNSIKKEIIRLRADQDRNVKDRAKETLLEVVMEMIYRGFNFLNVDLMKSHPTRFLIEGKSLRIPFNRLQNMGYKAARSIEQEREKRVFSSVEDLVRRTSLNKTSVEMLRKYGALKGLAEKEQIRLF 1428
>gi|71894029|ref|YP_278137.1| DNA polymerase III PolC [Mycoplasma synoviae 53] >gi|71850817|gb|AAZ43426.1| DNA polymerase III alpha subunit [Mycoplasma synoviae 53] (1451 aa)
Score = 2102, Expect = 0.0e+00, Identities = 500/1311 (38%), Positives = 796/1311 (60%)
 Q:  146 IKKYLEHFRKFLNDYGFSKHHLSYILDEKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVT-----KLSDLF--FEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNII-DKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDV-KDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEIN--SNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNEL---NTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKN--VDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADD-KTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSIL----NGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGD--YLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      ++K L  KFL  G   + Y  +   + ++ I+ + N +  +     +  KFRK + ++   +L++ F  E + +++G I+K + +   +E + F+TDY D+I + A  K+ + L L+ G    + D  N I  I +++   +E+  D+ IKR E  +   +GL+ +E+  +  G+S+V I+D + +FP+FY AK + +K IYG F ++ D N  +  + +  YV+FDIETT LS Y+ +IIEF A    V+ + +FI +EK+S   +T I+NE + + +++KEAL KI D + ++V +AHN  FD FL K ++N M  K  ID+L +SR + E  H+L  R  ++YD +AHRA D E L + W +  KL+DIK ++   S ++D L +   I  KN+ ++ L++L+S + T F G PK++W   F N + SN  +GE+F+ + +++Q +E I+ K D+I I P+ F  + R  + + ++++ +I +A K+NK +++T++ Y ++ D  F+V + +  KR+ L+ Y +  N +P +YF TTDE+ D FSFL D L+ DIVV N++ + +LID NI+ IK L+ P I+ +S+ LK L+Y+ +  +G+ +  V+ RID+E+ +I+ + ++YW SH+LVK++ DDGYVVGSRGSVGSS+ A L++ITEVNPLEPHYIC NCK+F  N + SG+DL + NCP C S + DGH+IPFETF+GFK DK+PDIDLNFS YQ  H++ + +FGE++ FRAGT+S+  + A+G++K Y E++  + N I +A+KC +VK TTG+H GGIVV+P  D+ +FTP NY +D + ++W TTH ++ L ++LLK D+LGH +PT ++ L + T + + IP D +++ LF+ST+ ++I  IN  TG+ +PEFGT F +E++ +KP F+DLI ISGLSHG NVW +NA+ LI + T+++++ CRDDIM YLI KG+  ++FK+ E VRKGKG++ E K+L+ NIP W+ +S KI Y+FP+AHA AYVIMAW++ ++K+YYPL FYAS+FS++  FD+ +++  +G +I NKI EI EK+   K  K KE D++  +ALE+ RG+  NID++KS A +++++ D  LIPPFSA+DG+ ++ A I+ AR+E+ F + DF KR+ V++T ++ ++EL +  L E +Q+SLF
 S:  135 VEKELLKLNKFLEKIGID---IIYCFIDNKDSANNSDESDIESSVLNFVQNFQEEFETNSPSTFSKNKFRKKQSREIQFFSIKELNENFSSLEKEQISVKGTIYKKELLFKNNNFEKHNLFITDYDDAIKLIASKSSKVKNEFLDNLEVGKTFIFYCYVDTDQRGNKYIQ--ITKVNTSPDLREY-STDHQKIKRIEFNCKSKNNTLDGLLTPEEIVAEAKRQGHSAVGISDYNSIFSFPEFYYAAKA-NNIKPIYGAGFAMLEDTNGAFLTEFQNQDLITGRYVVFDIETTSLSAYHGEIIEFAATIIENKAVVDKVDIFIKSKEKLSHFTTRLTSITNEMLDQKGIELKEALQKIYDVLNNNVAVAHNA-NFDYNFLIEKFDQNNMQAPKCTFIDSLVVSRILFEHRDKHNLNEFCRNLSVNYDTEKAHRALYDTEVLADAW--IEATLKLKDIKQISNFQELSEYKSDALFSKYFSLYINTVVKNQAGLKELFQLVSIANTKTFYGAPKIFWSTLKSFKNILVGSN-GVQGELFDILLLSSRQRVEKYIQ-KLDYIEIPHPDLFDSYLDRNQLTKDQLLESLQILISLAKKHNKLIISTAEPRYRHKGDREIFKVLTSFPIRD-KRHFLWNYKAVKAGNYSVPNFYFLTTDEMLDAFSFLKDKSLIEDIVVNNAHKLNNLIDENIEVIKTDLYPPSIKNSSELLKDLVYKNAKKKYGEVLPKLVQDRIDKELIPIINYKFDVVYWISHILVKKANDDGYVVGSRGSVGSSLIANLINITEVNPLEPHYICDNCKHFEVVNNDKITSGYDLDDKNCPNCDSIMDKDGHSIPFETFLGFKADKVPDIDLNFSGEYQIAIHNYTRELFGEDKTFRAGTVSSIQYRKAFGFIKKYIEDTNTFYS-NGFIDYLAEKCIDVKVTTGKHAGGIVVLPENLDIEEFTPVNYASDGLEDKEWKTTHFKYDFLKENLLKLDLLGHSDPTQIRFLEQATGLLSKNIPKKDKNLLKLFSSTEPMEIDPNDING-ETTGAIALPEFGTKFTREIIKTSKPHLFADLISISGLSHGQNVWKNNAEDLILNENKTLNEIVCCRDDIMNYLIKKGVDASLSFKVTESVRKGKGVDSEDIKILSTYNIPDWFFDSMQKIKYMFPRAHAVAYVIMAWRMGYYKLYYPLEFYASFFSVKCSKFDLSAMIDFSKDGYWKIKNKIEEI-EKLIRTNNKKDNK-KEEDILESLNVALEMYSRGFTIQNIDIEKSDAYNWIIDKDSKSLIPPFSALDGI-EAGAIKIINARKERPFKTVLDFAKRSGVSSTIVEKLKELNVFKDLPESEQLSLF 1450
>gi|118586857|ref|ZP_01544291.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Oenococcus oeni ATCC BAA-1163] >gi|118432689|gb|EAV39421.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Oenococcus oeni ATCC BAA-1163] (1437 aa)
Score = 2092, Expect = 0.0e+00, Identities = 501/1282 (39%), Positives = 748/1282 (58%)
 Q:  175 TIDIISDHKNKIQEKIKN-EITEVKRSSN--AKKTDSSF-TYKFRKSVTGDVTKLS--DLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIW-KRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEA-AMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDN-NIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRI--KVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      TID S+ + +IQE+ +N + E+ S+  A+ + + T   +  D TKL  D  +   +EG +FK D  TK G I  +TDY++SI K   K + + L +  +WVK + + +D Y  +++ I ++ I K +  D   R EL HT MT  + + ELF ++E  ++AITD + Q FP+  AKK + +KAIYG++ N ++  I +N N  + D Y IFDIETTGLS  DKII+ A+K  GV +++  FINP  +S++  +T I+++ VK++  E L  + F  ++L HN IKFD F+N L +K+ I  +IDTL ++R +   ++L +++K+ ++ +  HRA D+   LL+I+ K  EN +  + LNE  + ++   + R + +++ KN+ ++NLYKL+S S +   +V   ++ N +V +  G +F+ A   + +E   YD+I +  E +  I   K R +E IK+ +K+A+   +V T D +YL E D +Y + +N+K+   R   E  L   + T L DEF+FL    +IVV NS+ I +ID +++P+K+ L +P IEG+ D L++ Y ++ ++G+ + + ++ R+DRE++++I NGYA+IY S LV +S DGY+VGSRGSVGSS+ A ++ ITEVNPL PHY  N Y F + NV SGFDLPE  P  + L GDG NIPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH++ K MFGE VFRAGTI T AEKTAYG VK+Y EE+ ++ R AE R++   VKRTTGQH GGI+++P  DVYDFTP +PADD  +W TTHL + S+HD++LK DILGHD+PT+L+ L + + ++ T+P D V+ LF ST +L +  I + TG+ GIPEFGTNFV+ ML TKP F +L++ISGLSHGTNVWN NA LI+   I VI RD IM L+ G+  AF+IME VRKGKG++ E+ ++L + +P WYI+S KI Y+FP+AHA AYV+ A +IA+FK+Y+P +YA++FS+R  K D  I G++++  +  + + +   + +E  + IYE+A E  RG +F +DL KS A D+ ++G+ +I PF A+ GLGD+VA +IV AR E F SKED KR V T + M++ +  + + +Q+ LF
 S:  161 TID--SEKQAEIQEQFENSQAAEIHESATEVAQAAEPEYHTNILLGNPIPDSTKLLPLDEVNDGDNVVVEGYLFKSDYRETKRGGAILTVEITDYTNSISAKVFSRSKKDNETLKNIPSNLWVKIRGRVAVDDYMGGELSLNINDMQTIEKESDSDPIDENQKHRIELHAHTTMTTLNAVNSASELFAQAAEWNQDALAITDNADVQAFPEASASAKK-TGVKAIYGLEANYVEDGEAIAINTNREILKDCQYTIFDIETTGLSAVNDKIIQLSAVKMKNGVVLDTFDQFINPGFPLSEQTINLTGITDDLVKNSKPEAEVLKMFQQFYAGTILAGHNVIKFDYGFVNHALAVHKLPKINTLVIDTLNLARWLYPNFGRYTLDFLSKKFSVNLE--HHHRAIDDSTATGMLLHIFLKEAEENYGVVYDEQLNEHTDDHES---WRQTRPTHLSILVKNQTGLKNLYKLVSESNINYHYRVSRVPKSLLTKYRNGLLVGSGDIGGNLFDTLAREGIDKAIELADSINYDYIEVQPLENYQPRIESGFIKDRATLEKLIKQYVKLADILELPLVVTGDVHYLTEKDRIYRTILLNSKIA-----RSAAAGETRYTLADLSMKKTQHLLDEFAFLGKEK-AYEIVVENSHKINQMID-DVQPLKKGLSTPKIEGSEDILRKKAYARAKEMYGNPLPDLIQKRLDRELNAIIGNGYAVIYVISQRLVDKSNKDGYIVGSRGSVGSSLVATMMGITEVNPLPPHYRSVNGNYTEFVEDANVSSGFDLPEKRNPVDGTILIGDGQNIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGDYQPIAHNYTKVMFGENNVFRAGTIGTVAEKTAYGMVKNY-EEANDVHYRKAEEDRLSNGITGVKRTTGQHAGGIIIIPSDHDVYDFTPIQFPADDTKSNWKTTHLDYHSIHDNVLKMDILGHDDPTLLRALQDMSGIDPKTVPVNDPGVLSLFTSTKALHVTEDEI--MSNTGTLGIPEFGTNFVRGMLEQTKPHNFGELLQISGLSHGTNVWNGNADELIKNGQANIGTVIGTRDKIMTDLMSFGLESSDAFQIMEKVRKGKGISPEHMEILKAHPKVPNWYIDSMLKIQYMFPRAHAAAYVMSALRIAFFKVYFPAIYYAAFFSVRAKDKTIDAVGITQGKTKVQALVKSYRSRYND------LNKEESKTLAIYEIANEAWQRGIEFKMVDLYKSEAFDWKIDGNQIILPFVALQGLGDNVAKAIVAARAEHEFISKEDLAKRGSVNKTLIDFMDQNHMLDGMTDANQMDLF 1435
>gi|116491013|ref|YP_810557.1| DNA polymerase III, alpha subunit ( type) [Oenococcus oeni PSU-1] >gi|116091738|gb|ABJ56892.1| DNA polymerase III, alpha subunit (gram-positive type) [Oenococcus oeni PSU-1] (1437 aa)
Score = 2091, Expect = 0.0e+00, Identities = 501/1282 (39%), Positives = 748/1282 (58%)
 Q:  175 TIDIISDHKNKIQEKIKN-EITEVKRSSN--AKKTDSSF-TYKFRKSVTGDVTKLS--DLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAE---YLLNIW-KRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEA-AMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYK-RGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF--EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDN-NIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRI--KVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      TID S+ + +IQE+ +N + E+ S+  A+ + + T   +  D TKL  D  +   +EG +FK D  TK G I  +TDY++SI K   K + + L +  +WVK + + +D Y  +++ I ++ I K +  D   R EL HT MT  + + ELF ++E  ++AITD + Q FP+  AKK + +KAIYG++ N ++  I +N N  + D Y IFDIETTGLS  DKII+ A+K  GV +++  FINP  +S++  +T I+++ VK++  E L  + F  ++L HN IKFD F+N L +K+ I  +IDTL ++R +   ++L +++K+ ++ +  HRA D+   LL+I+ K  EN +  + LNE  + ++   + R + +++ KN+ ++NLYKL+S S +   +V   ++ N +V +  G +F+ A   + +E   YD+I +  E +  I   K R +E IK+ +K+A+   +V T D +YL E D +Y + +N+K+   R   E  L   + T L DEF+FL    +IVV NS+ I +ID +++P+K+ L +P IEG+ D L++ Y ++ ++G+ + + ++ R+DRE++++I NGYA+IY S LV +S DGY+VGSRGSVGSS+ A ++ ITEVNPL PHY  N Y F + NV SGFDLPE  P  + L GDG NIPFETF+GFKGDK+PDIDLNFS YQ AH++ K MFGE VFRAGTI T AEKTAYG VK+Y EE+ ++ R AE R++   VKRTTGQH GGI+++P  DVYDFTP +PADD  +W TTHL + S+HD++LK DILGHD+PT+L+ L + + ++ T+P D V+ LF ST +L +  I + TG+ GIPEFGTNFV+ ML TKP F +L++ISGLSHGTNVWN NA LI+   I VI RD IM L+ G+  AF+IME VRKGKG++ E+ ++L + +P WYI+S KI Y+FP+AHA AYV+ A +IA+FK+Y+P +YA++FS+R  K D  I G++++  +  + + +   + +E  + IYE+A E  RG +F +DL KS A D+ ++G+ +I PF A+ GLGD+VA +IV AR E F SKED KR V T + M++ +  + + +Q+ LF
 S:  161 TID--SEKQAEIQEQFENSQAAEIHESATEVAQAAEPEYHTNILLGNPIPDSTKLLPLDEVNDGDNVVVEGYLFKSDYRETKRGGAILTVEITDYTNSISAKVFSRSKKDNETLKNIPSNLWVKIRGRVAVDDYMGGELSLNINDMQTIEKESDSDPIDENQKHRIELHAHTTMTTLNAVNSASELFAQAAEWNQDALAITDNADVQAFPEASASAKK-TGVKAIYGLEANYVEDGEAIAINTNREILKDCQYTIFDIETTGLSAVNDKIIQLSAVKMKNGVVLDTFDQFINPGFPLSEQTINLTGITDDLVKNSKPEAEVLKMFQQFYARTILAGHNVIKFDYGFVNHALAVHKLPKINTLVIDTLNLARWLYPNFGRYTLDFLSKKFSVNLE--HHHRAIDDSTATGMLLHIFLKEAEENYGVVYDEQLNEHTDDHES---WRQTRPTHLSILVKNQTGLKNLYKLVSESNINYHYRVSRVPKSLLTKYRNGLLVGSGDIGGNLFDTLAREGIDKAIELADSINYDYIEVQPLENYQPRIESGFIKDRATLEKLIKQYVKLADILELPLVVTGDVHYLTEKDRIYRTILLNSKIA-----RSAAAGETRYTLADLSMKKTQHLLDEFAFLGKEK-AYEIVVENSHKINQMID-DVQPLKKGLSTPKIEGSEDILRKKAYARAKEMYGNPLPDLIQKRLDRELNAIIGNGYAVIYVISQRLVDKSNKDGYIVGSRGSVGSSLVATMMGITEVNPLPPHYRSVNGNYTEFVEDANVSSGFDLPEKRNPVDGTILIGDGQNIPFETFLGFKGDKVPDIDLNFSGDYQPIAHNYTKVMFGENNVFRAGTIGTVAEKTAYGMVKNY-EEANDVHYRKAEEDRLSNGITGVKRTTGQHAGGIIIIPSDHDVYDFTPIQFPADDTKSNWKTTHLDYHSIHDNVLKMDILGHDDPTLLRALQDMSGIDPKTVPVNDPGVLSLFTSTKALHVTEDEI--MSNTGTLGIPEFGTNFVRGMLEQTKPHNFGELLQISGLSHGTNVWNGNADELIKNGQANIGTVIGTRDKIMTDLMSFGLESSDAFQIMEKVRKGKGISPEHMEILKAHPKVPNWYIDSMLKIQYMFPRAHAAAYVMSALRIAFFKVYFPAIYYAAFFSVRAKDKTIDAVGITQGKTKVQALVRSYRSRYND------LNKEESKTLAIYEIANEAWQRGIEFKMVDLYKSEAFDWKIDGNQIILPFVALQGLGDNVAKAIVAARAEHEFISKEDLAKRGSVNKTLIDFMDQNHMLDGMTDANQMDLF 1435
>gi|31544298|ref|NP_852876.1| hypothetical protein MGA_0791 [Mycoplasma gallisepticum R] >gi|31541142|gb|AAP56444.1| PolC [Mycoplasma gallisepticum R] (1501 aa)
Score = 2089, Expect = 0.0e+00, Identities = 490/1182 (41%), Positives = 715/1182 (60%)
 Q:  275 KKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYN-EAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYH----------KGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFI-GDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNI------------WKRMLE--------------------NQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYN-ELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLI-DANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVDSGFDLPESNCP--KCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILK--TGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGE-SEITNKINEIKE-----KMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      K + + L  K G W+K I +++  +++   I I   P+      R E  HT M+ +GL ++ +L KF E   +AITD  Q F D + + K S+ K YG++ ++ D  IV N D K+  ++VIFDIETTGL+ YY++IIE A++      + VQ+  + I ++ +S   +T + + D+KDA  K L + +FI D VL+AHNGI FD ++N KL++ K+ + NP++D+L+++ + Q  ++L ++ K  +YD+T AHRA+ D E L        W+ +L+          N ++ D  L++I + +N F R R R +L VY KN  ++ LYKL+S + T F G K++W + ++ N ++S+  G I AA +T + L +IK K+ F+ + P F D++++ +  + D I RII I +    +S +YL + + ++  + A++ G K + + +  N +P + R +E+ +FSF+ D ++ ++ N  IA+L D + P + LH P IEG+ DKL +L++ K+ +FGD +N +K+RI+ E++++I NGY +IYW +HLLVK+S DDGY+VGSRGSVGSS+ A L I+EVNPL+P+Y C CK  F NVD G DL  C  C +++G+GHNIPF +FMGFKG+K PDIDLNFS+ YQ KAHD+++ +FGE  R GTIST +KTAY  K Y E +       A +  +KRTTGQHPGGI+V P K++ DF P NYPADDK+ W T+H FE LHD+LLK DIL ++PTILK L E TNV + IPN D V+ LFN  L+ N  N ILK TG+ GIPEFGT  +E+L + KP  +DLIR+SGLSHGT+VW +NA LI +K  +++VI+CRDDIM YL  GI  IAF IMEDVRKGK L EY+K++ + N+  YI+SCNKI Y+FPKAHATAYV+MAWKIAWFK++YP FYA+ FS ++K DI++ +NG  IT + NEIK   K A K++ + K+ DL+P YEL LE+L R K  + L+ S A F+V+ + + PPF+ I+GLGD +A IVK R E+ F S+ D K + K+      +  L ED++I L+
 S:  272 KHLTSEYLDNFKVGNWIK--IQLRVTSSKDDKKYTEILRIDHAELPEWLKPTPEEFTNRHEFFFHTKMSVHDGLNDVDDLKKFCEENKLKDIAITDSGVVQAFADLASWKEKTNSETKVHYGLEVDLFDDRNFIVKNNKDLKLDQLSFVIFDIETTGLNAYYEQIIEIAAVRVKAELNVTNHQLEFVQIGKFEKLIKNKKPLSKFTTQLTGLKDSDLKDAQDEKTVLEEFVNFIQKDDVLVAHNGIDFDFIWINTKLDKYKLKPLDNPMLDSLRLAYQL-YQFKRYTLENLSLKLGYEYDKTLAHRANYDTELLAKCLMIMLSQVYAKNWRSLLDLNDQEKLLNDLSEKSLKKAANLRINDEDNLDQITQSNENLFNRIRLRKAL--VYAKNAQGLKALYKLVSLASTKQFYGSQKLFWSDLEKYQNDLLISSHPINGHIVHAAKYDTNENLRKLIK-KHSFVLVPLPSLFKQDLYKKNIELTHVHDLINRIISICEQEKILYTFSSAAHYLKQEQKQFYDCLITAEITGKKLHHFYDRDLSTNQNVPDLHIRKNNEVYHDFSFIQDQEILAKLIYRNGEKIANLFNDEGLLPFPKKLHPPKIEGSDDKLIELVWNKAKELFGDEINPIIKSRIEYELNAIIKNGYGIIYWLAHLLVKKSNDDGYLVGSRGSVGSSIVALLAGISEVNPLQPYYYCKKCKKTKFVDNVDDGHDLVNKPCELLDCDGEMRGEGHNIPFASFMGFKGEKTPDIDLNFSSFYQAKAHDYVRELFGESHTTRCGTISTMQDKTAYKIAKDYLEITIGEEESERLAGWYASEMSEIKRTTGQHPGGILVFPKDKEIEDFCPVNYPADDKSSKWKTSHFKFEYLHDTLLKLDILSQEDPTILKYLYEITNVKPEEIPNNDPKVLSLFNLDHCLENVNN--NPILKDSTGALGIPEFGTKITREILKIAKPASVADLIRVSGLSHGTDVWTNNAADLIVDKHYKLNEVIACRDDIMTYLSSLGIENQIAFNIMEDVRKGKKLKPEYEKIMQEFNVSQDYIDSCNKIKYMFPKAHATAYVLMAWKIAWFKVHYPEAFYAAIFSFKVKEHDIETCINGGIRAITKRYNEIKSLINKTKFAKNKSELTLNKKDEDLMPTYELYLEMLERNIKLEQVSLEHSDALHFVVKNNKIYPPFNTINGLGDEIAKLIVKKRNEEGFKSQADLKTKCKLNKNIWNYFITYQVFGDLKEDEKIRLY 1501
>gi|160880751|ref|YP_001559719.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Clostridium phytofermentans ISDg] >gi|160429417|gb|ABX42980.1| DNA polymerase III, alpha subunit [Clostridium phytofermentans ISDg] (1527 aa)
Score = 2087, Expect = 0.0e+00, Identities = 485/1245 (38%), Positives = 733/1245 (58%)
 Q:  214 FRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYEN----NDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFP---------DFYNEAKKYSK---LKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPL----IDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEIN--SNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIK-----DKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKN------VDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      + +  GD  + D+ E+  I G+I  ++  +  + + VTD++D+I K   + +D+ ++K+G++++ K   D Y   N I G+ + S I K + R++N  KR EL HT M+ + +V+ + L K + E G+ +VAITD  Q FP     D+ ++ +K +  K IYG++ ++D  IV    I D T V+FDIETTG S  DKIIE GA+K  G V+  FINPE I  I +T I++E V + I+E L +  F   L+AHN  FD+ F+ K E   + PL  +DT+ ++R +  ++  L +A+  I +  HRA DA   I+ + LE + + I+TL +IN  + D +++   I + C+N+  NLY+++S S + F  P++   +   ++ ++  GE+++A + N+ +  +I++   D Y+  +G+ + +   +I   +++ ++II + +YNK VVAT D ++LN DEVY R+ + AK   N+       YFRTT+E+ +EFS+L    ++V+TN+N + +I+ I P++  +P IE +  L+ + Y+K++S++G +  V R++ E+ S+I+NG+A++Y + LV +S +DGY+VGSRGSVGSS AA + ITEVNPL HY C NC + +FE     SG D+P+ +CP C  L DGHNIPFETF+GF GDK PDIDLNFS YQ KAHD+ + +FG+ + FRAGTI T A+KTA+GY K Y+EE K ++ R AEI RI + C V+RTTGQHPGGI+V+P G+++Y FTP  PA+D T  TTH + S+ +LLK DILGHD+PT+++ML + T ++A TI  D V+ LF ST+SL I+  I   GS G+PE GT+FV +ML TKPQ FSD+IRISGLSHGT+VW +N + LI E  T+S I RDDIM YLI +G+  +AFKIME VRKGKGL E ++ + N +P WYI SC +I Y+FPKAHA AYV+MA++IA+FK+YYPL +Y +YFSIR  F+ + + G  +  + E K +M +   + KE D +  ++ E+ RG+ F ID+ + A F +  L+P S IDGLGD A +V+A ++ F S++DFK R K++ T + +M +LG+  L  +QISL +F
 S:  280 YGRPFEGDSIPIKDIQEEIGEVVIRGKILFTEERELRNEKFLISFNVTDFTDTISAKIFVRTEEIEDIRGQIKKGMFIRLKGMALYDTYSREITINSIIGIKKIPSFIEKRVD--RYEN---KRVELHAHTMMSDMDAVVDPQALVKTAFEWGHKAVAITDHGVVQAFPEASHAINPKDYKDDEEKMQRAKDFKIIYGMEAYVVDDMKDIVQGECGQGIED-TCVVFDIETTGFSSVKDKIIEIGAVKIQHGTIVDRFSTFINPEVPIPYHIQKLTSITDEMVIGSRTIEEILPEFLSFCEGCYLVAHNA-SFDIGFITKKAE-----FLNIPLTVTSVDTVGLARVLLNHLNNFKLDTVAKALSISLE--NHHRAVDDAGCTAEIYLKFLEMLRERGIETLAQINRAEEVTPDVIKKMPTYHAI-ILCQNDIGRVNLYRMVSYSHINYFQRRPRIPKSVLMKHREGLLIGSACEAGELYQAILRNSSE--GEIVRLANFYDYYEIQPLGNNQFMIESEKIDISSEEELKEINRKIIALGEEYNKPVVATCDVHFLNPEDEVYRRIIMAAKGFSDADNQ-----------APLYFRTTEEMLEEFSYLGKEK-AEEVVITNTNKVCDMIE-KISPVRPDKCAPVIEDSDKTLRDICYEKAHSMYGPDLPKIVADRLEHELKSIINNGFAVMYIIAQKLVWKSNEDGYLVGSRGSVGSSFAATMSGITEVNPLPAHYYCPNCHFSDFESEEVKAFGSSSGCDMPDRDCPVCGQPLAKDGHNIPFETFLGFNGDKEPDIDLNFSGEYQSKAHDYTEVIFGKGQTFRAGTIGTLADKTAFGYAKKYYEE-KSVHKRVAEINRIVEGCVGVRRTTGQHPGGIIVLPLGEEIYSFTPVQRPANDMTTKTVTTHFDYHSIDHNLLKLDILGHDDPTMIRMLEDLTGIDAKTIRMDDQKVISLFKSTESLGIRPEDIGGC-DLGSLGLPELGTDFVMQMLRDTKPQSFSDMIRISGLSHGTDVWLNNTQTLISEGKCTLSTAICTRDDIMTYLISEGVENGLAFKIMESVRKGKGLTPEMEEAMVANGVPDWYIWSCKRIKYMFPKAHACAYVMMAFRIAYFKVYYPLAYYTAYFSIRATAFNYELMCLGRERLDYHMAEYKRRMGSNDPAQKLTKKEEDTLKDMKVVQEMYARGFDFLPIDVYTAKAHHFQIIDGKLMPALSTIDGLGDKAADQVVEAVKDGKFLSRDDFKTRCKISGTVVDLMGDLGLLGDLPMTNQISLMDF 1525
>gi|160940984|ref|ZP_02088323.1| hypothetical protein CLOBOL_05878 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] >gi|158436074|gb|EDP13841.1| hypothetical protein CLOBOL_05878 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] (1565 aa)
Score = 2083, Expect = 0.0e+00, Identities = 478/1260 (37%), Positives = 741/1260 (58%)
 Q:  199 RSSNAKKTDSSF----TYKFRKSVTGDVTKLSDLFFE-MKTATIEGEIFKID---KVVT------KTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFI--RHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNP-LIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEIN--SNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITI---GSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEK------NVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVN-ADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      R  + DS F   Y ++S  DV  D  E M+  I+GEI ++  KV+T   ++G I + V+D++D+I +K   +I +V S + G+++K K  ID ++   G  I I K +F  R D++L KR EL HT M+ +G+ +K + K + + G +VA+TD  Q FPD +  K  K +YGV+ ++D  +V N+   D T+V+FDIETTG SP +KIIE GA+K  G  +  F+NP+ I  I +T I++ V  KI  L + +F+GD+VL+AHN  FD+ F+  E K+++ +P ++DT+ I+R +  ++  L +A+  I    HRA DA   I+  ++ + +D+ LN++N S + D +R+   +I + KN+  N+Y+L+S S  +  P++   ++  I+ ++  GE+++A +     +  YD++ I  G+  L D  + + + + K+I+++ ++NK V AT D ++L+ DEVY R+   ++ G+  FK ++  L  Y RTT+E+ +EFS+L P  +++V+TN+ IA + + I P++   P IE +  L ++ Y +++ ++G+ +  V R++RE+ S+I NG+A++Y + LV +S +DGY+VGSRGSVGSS A + ITEVNPL PHY C C+Y++F+    + +G D+P+ CP C + L+ DG +IPFETF+GFKGDK PDIDLNFS YQ KAHD+ + +FG+ + FRAGTI T A+KTA+GYVK Y+EE +  RN EI RI + C V+RTTGQHPGGI+V+P G+++Y FTP +PA+D T  TTH + S+ +LLK DILGHD+PT+++ML +  ++  IP  +VM LF T +L I  I   G+ G+PEFGT+F +MLL TKP+ FSDL+RI+GL+HGT+VW NA+ LI+E  TI  I RDDIMVYLI +G+  ++F IME VRKGKGL E+++ + + +P WYI SC KI Y+FPKAHA AYV+MAW+IA+ KI+YPL +YA++FSIR  F + + G ++  + + K++     + KE D +  + E+ RG+ F ID+ ++ A F +  L+P S+IDGLG+ A ++V A ++ F S EDF R+KV T  +M +LG+  L + +Q+SLF+ 
 S:  308 RKGWGRDKDSGFGDDKKYSVKRSNNPDVLYGRDFEDEPMEIEKIDGEIGEVTLRGKVLTCENRELRSGKFILTFDVSDFTDTITVKMFIRPEIFDEVKSAINPGMFIKVKGVTTIDKFDGELTLG---SIVGIKKADDFTSKRMDSSLEKRVELHCHTKMSDMDGVSEVKSIIKRAKQWGMPAVAVTDHGCVQAFPDANHALDKGDTFKILYGVEGYLVDDTKQLVENSRGQDFGD-TFVVFDIETTGFSPKKNKIIEIGAVKVVDGRITDKFSTFVNPDVPIPFDIEKLTGINDSMVLPYPKIDVILPQFLEFVGDAVLVAHNA-SFDVGFIGHFAE--KLELPFDPTVLDTVAIARLLLPNLNRFKLDTVAKALNISLQ--NHHRAVDDAGATAEIFAAFVKMLRDRDVNDLNQLNALSTMDTDTIRKLPTHHVI-ILAKNDIGRVNMYRLVSWSHLEYYARRPRIPKSLLEKYREGLIIGSACEAGELYQALLRGAPDTEIARLVSFYDYLEIQPLGNNAFMLRDEKSTVKSQEDLIEINKKIVELGMQFNKLVCATCDVHFLDPQDEVYRRI-----IMAGQG---FKDSDDQAPL---YLRTTEEMLEEFSYLG-PDKAHEVVITNTRKIADMCE-KIAPVRPDKCPPVIEDSDKTLTKICYDRAHEMYGEDLPKIVVDRLERELHSIITNGFAVMYIIAQKLVWKSNEDGYLVGSRGSVGSSFVATMSGITEVNPLSPHYHCPKCRYYDFDSEEVKQFSGMAGCDMPDKECPVCGTPLEKDGFDIPFETFLGFKGDKEPDIDLNFSGEYQSKAHDYTEVIFGKGQTFRAGTIGTLADKTAFGYVKKYYEE-RGTRKRNCEINRIVQGCVGVRRTTGQHPGGIIVLPLGEEIYSFTPVQHPANDMTTSTVTTHFDYHSIDHNLLKLDILGHDDPTMIRMLQDLIGIDPVKDIPLDSREVMSLFQDTSALGIMPDDIGGC-PLGALGVPEFGTDFAMQMLLDTKPKYFSDLVRIAGLAHGTDVWLGNAQTLIQEGKATIQTAICTRDDIMVYLIAQGLEQGLSFTIMESVRKGKGLKPEWEEEMKAHGVPEWYIWSCKKIKYMFPKAHAAAYVMMAWRIAYCKIFYPLAYYAAFFSIRASAFSYEIMCQGRDKLEYYLADYKKRADT------LSKKEQDTLRDMRIVQEMYARGFDFTPIDIYRAKARHFQIIDGKLMPSLSSIDGLGEKAADAVVDAVKDGAFLSIEDFSNRSKVNGTLCSLMSDLGLLKDLPKSNQLSLFDL 1565
>gi|182419729|ref|ZP_02950970.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium butyricum 5521] >gi|182376466|gb|EDT74047.1| DNA polymerase III, alpha subunit, Gram-positive type [Clostridium butyricum 5521] (1472 aa)
Score = 2083, Expect = 0.0e+00, Identities = 496/1262 (39%), Positives = 758/1262 (60%)
 Q:  196 EVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKS-VTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVK-------AKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNE-AKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLN--CKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLIT----VYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAM-SNTQQVLEDIIKDKYDFITI---GSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNF-EKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLT-ISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNE-----EYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEI--KEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSI-VKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFN 1457
      E K  + K ++ F  R S + ++ K+ D+   T IEGEI I+  ++G + + + D S S+ K+  + + +V+S+LK+  V+    +K S +I++   I +I E + I + K  R DN+ +KR EL HT M+ + + + +L K +  G S+AITD  Q FP+ +  +  +K IYGV+ +   P V N   I D Y + D+ETTG SP +KI E G +K  G ++  F+NPE+ I ++ +T I+++ V++A I +  K+ +FI S+L+AHN +FD+ FL  K+ + D   +DTL +++ + Q  + LG IA+  I +  AHRA D + + ++ M++ K + KTL++I +  ++ ++   L T  + K+  ++NLYKL+S S  F  P++  F +++  I+ ++ +EGE+F++ +  + + +E+I KD YD++ I  G+ + + +  ++ + +I++ ++II + K K VVAT D ++++ DE+Y R+     + + FK ++  L  Y +TT+E+ +EFS+L +   ++VVTN+N I+ + + I PI   PHI+G  +K + Y K++ ++G+ +  VK R+++E+ S+I NG++++Y + LV +S DDGY+VGSRGSVGSSV A++ ITEVN L PHY C CKY +F +  +GFDLP+ CP C  + DG +IPFETF+GF GDK PDIDLNFS YQ KAH + + +FG+  F+AGTI T AEKTA+GYVK Y+EE K   AEITRIAK C +KRTTGQHPGGI+VVP G+++++F P +PADD  D TTH + S+ +LLK DILGHD+PT+++ML + T +N TIP D + M LF+ST +L +  IN  K G+ GIPEFGT FV+ ML+ T P+ FSDL+ ISGLSHGT+VW NAK LI+  +T ISD + CRDDIMVYLI  + P AFKIME VRKG+ L    EY+ ++ +N++P WYI+SC KI Y+FPKAHA AYV+MA++IAWFK++ P +YA+YFSIR K FD + ++ G+ + K+ EI +  A PK K    D+  E+ LE+ RG+KF IDL KS AT F VE + L PP ++I G+G  A SI   E + SS ++ KKR K+ +  ++ + G + + E DQ+S F+
 S:  221 ESKSEGKSNKKNNPFLILGRSSNIKENIVKIIDITPYEGTVAIEGEISNIETKELRSGKILVSFDLYDGSSSMCCKSFLKPEQSDEVISKLKKAKGVRLCGNSGYSKFSGEIEI-----IANIIVETNGIKRAK---RVDNSEVKRVELHMHTKMSQMDAMSSAGDLIKRAMSWGMKSIAITDHGVVQAFPEAHKLLGRDNPDMKIIYGVEAYLAPDKKPSVKNIKGQSIDD-IYCVLDLETTGFSPKLEKITEIGIMKVKDGKVIDKFSTFVNPEKPIPPRVVEVTNITDDMVRNAETIDKVFPKMLEFIEGSILVAHNA-EFDIGFLRHYAKVLGHDFDFT---YLDTLSLAQDLFPQYKSYKLGRIAKNLGIKVE--VAHRALDDVDTTVKVFNVMIDMLKERGAKTLSDIETYACDEESKKVQYKKLRTHHAIILAKDYTGLKNLYKLVSYSHLDYFYKKPRILKSMFKKYSEGLILGSACSEGELFQSILLGKSDEEIENIAKD-YDYLEIQPIGNDDYLIRN--EQVPNKEYIKEINRKIISLGEKLGKLVVATGDVHFMDPEDEIYRRIL--------EAGQGFKDADMQAPL---YLKTTEEMLEEFSYLGEEK-AYEVVVTNTNKISEMCE-QISPISPEKCPPHIDGCEQTIKDIAYGKAHELYGENLPKIVKDRLEKELDSIIKNGFSVMYIIAQKLVWKSNDDGYLVGSRGSVGSSVVAYMTGITEVNALPPHYRCPKCKYSDFNDYGSKNGFDLPDKVCPACGENMDKDGMDIPFETFLGFNGDKEPDIDLNFSGEYQAKAHKYTEVIFGKGTTFKAGTIGTIAEKTAFGYVKKYYEE-KSQTITKAEITRIAKGCTGIKRTTGQHPGGIIVVPKGREIFEFCPVQHPADDPDSDIITTHFDYHSIDQNLLKLDILGHDDPTVIRMLQDITGINPHTIPLDDKETMSLFSSTTALGVTPEQINS--KVGTFGIPEFGTKFVRGMLVDTLPKTFSDLLCISGLSHGTDVWLGNAKDLIDTGVITSISDAVCCRDDIMVYLIKMNLPPNTAFKIMELVRKGQALKNPEKWAEYEALMRENDVPEWYIDSCKKIKYMFPKAHAAAYVMMAFRIAWFKVHIPKAYYAAYFSIRAKAFDAEFMIFGKDRVKEKMAEILAQGNDAAPKDK--------DMYDDLEIVLEMYERGFKFLPIDLYKSDATKFKVEEEGLRPPLNSIAGMGSVAAESIYATVHEIEPISSVDNLKKRAKIGNSATDLLRKFGCLNGMQESDQVSFFD 1469
>gi|153814386|ref|ZP_01967054.1| hypothetical protein RUMTOR_00596 [Ruminococcus torques ATCC 27756] >gi|145848782|gb|EDK25700.1| hypothetical protein RUMTOR_00596 [Ruminococcus torques ATCC 27756] (1459 aa)
Score = 2082, Expect = 0.0e+00, Identities = 486/1234 (39%), Positives = 733/1234 (59%)
 Q:  225 LSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFI--RHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPD---FYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFL--NCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSL-------ITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMS--NTQQVLEDI-IKDKYDFITIGSPECFLHDIHREIYKRGWIEDAI---KRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKN-VDS-----GFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTE-------QTNVNAD------TIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      L + EM  T+ G+I  D  +  I + VTD++D+I +K   +  ++L ELK+G +VK K  ID ++ ++T I ++ I K +F  R D + IKR EL HT M+ +G+ +K++ K + + G+ ++AITD  Q FPD  +   K  K +YGV+ ++D  I +NA + + D TY++FDIETTG S  D IIE GA+K  G  +  F+NP+ I +I +T I++E V D+ I  L + +F GD VL+AHN  FD+ F+ NC+   + +  +DT+ ++R +  + + L ++A+  I +  HRA DAE  I+ + E K  + TL E+N     +RN ++    I + KN+  NLY+LIS S + +  P++   NE   ++ ++  GE+++A   + QQ+    D Y+  +G+ + F+ + R I   IED   + I+++ K+ K VVAT D ++LN DEVY R+ + K    +      P + RTTDE+ +EFS+L    +IV+ N  IA +I+ I P+   P IE + +L+ + Y+K++ ++G+ +  V AR+++E++S+I NGYA++Y + LV +S DGY+VGSRGSVGSS A + ITEVNPL PHY C+ C Y +FE + V S   G+D+P+ CP C +L  G +IPFETF+GFKGDK PDIDLNFS YQ KAH + + +FGE  F+AGTI T A+KTAYG+V++Y+EE ++  R EI R+ + C ++R+TGQHPGGIVV+PHG D+ +FTP +PA+D   TTH + S+ +LLK DILGHD+PT+++ L +    +  NAD    IP D DV++LF+ T+ L IK  I+  K GS GIPEFGT+FV +M+ TKPQ SDLIRISGLSHGTNVW NA+ L++  TIS I RDDIM+YLI+KG+  +AF IME VRKGKGL E+++ +  ++P WYI SC KISY+FPKAHA AYV+MA++IA+ KI YPL +YA+YF IR  F  + G+ +  I + K K     + KE D++  ++ E+ RG++F ID+ ++ A F +  L+P ++I+G+GD A ++ +A ++ + S +DF++RTKV+ T + +M ELG+  L + +Q+SLF+F
 S:  225 LEQVITEMGEITVHGKIISFDTREIRNEKTIIIFSVTDFTDTITVKMFAKNEQLPEILGELKKGAFVKVKGVTMIDKFDG-ELT--IASVTGIKKIGDFTVQREDLSPIKRVELHCHTKMSDMDGVSEVKDIVKRAHDWGHPAIAITDHGVAQAFPDANHYIETLDKDDPFKVLYGVEGYVVDDLTEIAVNAGNQTLDD-TYIVFDIETTGFSSIKDAIIEIGAVKVTDGKITDRFSTFVNPKRPIPFEITNLTSITDEMVMDSPTIDVVLPQFLEFAGDGVLVAHNA-GFDVGFIEQNCRSLGLSDEFV---YLDTVALARVLLPTLSKYKLNIVAKALNISLE--NHHRAVDDAEATAEIFVKFTEMLKKDQVGTLKEVNR------YGDRNVNAIRKMPTHHIIILAKNDIGRYNLYQLISQSHMTYYARRPRIPKSLLNEHREGLLIGSACEAGELYQAVHEKRSAQQIARLAEFYDYYEIQPVGNNQ-FMIESER-IADVNSIEDLQNINREIVELGEKFGKPVVATCDVHFLNPDDEVYRRIIMAGKGFDDADRQ-----------PPLFLRTTDEMLEEFSYLG-AAKAREIVIDNPVKIAGMIE-KISPVNPNKCPPVIENSDQELRDICYRKAHEMYGEDLPKQVSARLEKELNSIISNGYAVMYIIAQKLVWKSNADGYLVGSRGSVGSSFVATMAGITEVNPLSPHYYCSKCHYSDFESDEVRSFAGGCGYDMPDKKCPVCGEQLVKAGFDIPFETFLGFKGDKEPDIDLNFSGDYQAKAHKYTEVLFGEGHTFKAGTIGTLADKTAYGFVRNYYEEHEQ-RKRKCEIERVTEGCTGIRRSTGQHPGGIVVLPHGHDINEFTPVQHPANDMECGITTTHFDYHSIDHNLLKLDILGHDDPTMIRTLEDYITSDAMENEYNADHPFIATEIPLDDKDVIELFHGTEVLGIKPEDIDGC-KIGSLGIPEFGTDFVIQMVQDTKPQTLSDLIRISGLSHGTNVWLGNAQELVKSGKATISTAICTRDDIMIYLINKGVESALAFTIMESVRKGKGLKPEWEEAMKAQDVPDWYIWSCKKISYMFPKAHAAAYVMMAYRIAYCKINYPLAYYAAYFGIRADAFSYALMCQGKETLNYHIKQYKSKGDQ------LSKKEQDVLKDMKIVQEMYARGFEFVPIDIYRAKAKMFQIVDGKLMPSLASIEGMGDKAAEAVEEAAKDGAYLSLDDFRQRTKVSKTVIDLMAELGLFGDLPQSNQLSLFDF 1458
>gi|19703626|ref|NP_603188.1| DNA polymerase III alpha subunit [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] >gi|19713736|gb|AAL94487.1| DNA polymerase III alpha subunit [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] (1454 aa)
Score = 2082, Expect = 0.0e+00, Identities = 490/1284 (38%), Positives = 773/1284 (60%)
 Q:  173 EKTIDIISDHKNKIQEKIKNEITEVKRSSNAKKTDSSFTYKFRKSVTGDVTKLSDLF--FEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNEAKKYS----KLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFLNCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNF-DGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATE-----GEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITIGSPECFLHDIHRE----IYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRV--YVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTN--CKYFNFEKNVDSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLN-----EEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLF 1456
      EK D I+ + K+ +   T+V ++ N K S    + + G+  + D + ++ +T +EGEIF ++ + K+G +  VTD  S+ K   +++D  ++ EG+++K  +Q+D Y N+ T +I I+I+ K +  + D A K EL HT M+  G+ +++++ K + E G+ ++AITD   ++P + AKK+S  K+KAI+G + +ID  P+V N D KI D +V+FDIETTGL+ + ++IIE GA+K  G V+   INP  I  I IT I++E V + KI E + K DFIGD+VL+AHN  FD+ F+  +++   + +IDTLQ++R +  + + LG + +  + + + HRA D++  N++  L+ K + ++ + +IN  + + ++ +  I V K + ++N+Y+L+S +  F +  ++   E   I+ +S T   GE+ + + + + LE+ K YD+I +   +  I ++  +   +E  K  + +  V A+S+ +YL+E++++  + Y + V   +R + N    +YFRTTDE+ EFS+L D  V ++V+TN+N IA +I++ IKPI E + P +E A + ++ + Y+K+Y I+GD + N V AR++RE++++I+NG++++Y + LVK+S+D+GY+VGSRGSVGSS+ A+++ ITEVN L PHYIC N CKY F +  G DLP+ CPKC +KL+ DG++IPFE FMGFKGDK+PDIDLNFS YQ + H + + +FG+E VF+AGTIST AEK A YV+ YFE++ +NA AEI R+ + C+ K+TTGQHPGG+V+VP G +Y+F P  PA+D+T + TTH + + + L+K DILGHD+PT +K+L E TN+  IP D D + +F+ST+SL +  I  + G+ GIPEFGT FV++ML+ T+P F++L+RISGLSHGTNVW +NA+ +   T+S +I+ RDDIM YLID+G+  +FKIME VRKGK    E+Y ++ + N+P WYIESC +I Y+FPK HA AYV+MA +IA+FK++ PL FYA++ S +  FD++ + G  I K +++E  PK   KN++   I E+ +EL RG +  +D+ S  F +E  + P  I+GLG +V +IVK REE F S ED K+RTK+  + ++ +G SSL+E +QISLF
 S:  183 EKHQDTINAEREKVVKTNSTSETQVYKAKNDFKRGSK-----TREIKGETISIKDFYDLYDGETCIVEGEIFSMEDMTLKSGKILRTIRVTDGESSLTSKIF----LDEDDKLDIHEGMFLKLSGKLQLDTYAGNEKTLMINTINILEK-ENTKKEDTAEEKMVELHAHTKMSEMVGVTDVEDIIKRAKEYGHKAIAITDYSVVHSYPAAFKTAKKFSTDEEKMKAIFGCEMYMIDDEAPMVTNPKDKKIDDEEFVVFDIETTGLNSHTNEIIEIGAVKIKAGRIVDRYSQLINPGRPIPYHITEITSITDEQVANEPKIDEVIGKFVDFIGDAVLVAHNA-PFDMGFIKRDIKKYLNIDYQCSVIDTLQMARDLFPDLKKYGLGDLNKTLGLALE--KHHRAVDDSQATANMFIIFLDKYKEKGLEYMKDINVGFEVNVKKQSLKN--IMVLVKTQDGLKNMYRLVSEAHIKYFGNKKARIPKSVLTENREGLIIGSSLTAHFMNIGELADLYLRHDLEKLEEAAK-FYDYIELLPKSTYNELIEKDGTGALGSYEEVEKMNKYFYDLGKRLGILVTASSNVHYLDENEDIIRSILLYGSGTVYN---SRQYSINN------GFYFRTTDEMLQEFSYLGDEK-VKEVVITNTNKIADMIESGIKPIPEGFYPPKMENAEEIVRTMTYEKAYRIYGDPLPNIVSARLERELNAIINNGFSVLYLSAQKLVKKSLDNGYLVGSRGSVGSSLVAFMMGITEVNALYPHYICDNSECKYSEFIEREGVGIDLPDKICPKCGAKLRKDGYSIPFEVFMGFKGDKVPDIDLNFSGEYQSEIHRYCEELFGKENVFKAGTISTLAEKNAEAYVRKYFEDN-NLNAVRAEIIRLGRLCQGAKKTTGQHPGGMVIVPQGNSIYEFCPVQRPANDETSESTTTHYDYHVMDEQLVKLDILGHDDPTTIKLLQEYTNIEIKDIPLADKDTLKIFSSTESLGVTPEQIGT--EIGTYGIPEFGTGFVRQMLIDTRPTTFAELVRISGLSHGTNVWLNNAQEFVRNGQATLSQIITVRDDIMNYLIDQGLDNSDSFKIMEFVRKGKPKKEPENWEKYSAMMKEKNVPDWYIESCRRIEYMFPKGHAVAYVMMAMRIAYFKVHQPLAFYAAFLSRKADDFDMEVMSRG---ILAK-QKLEELSKEPKLDPKKKNEQ----AICEIVVELEARGLELLPVDIYLSDGKKFTIEDGKIRIPLIGINGLGGAVIDAIVKEREEGKFISVEDLKRRTKIQQPVVDKLKNIGAISSLSETNQISLF 1454
>gi|154484752|ref|ZP_02027200.1| hypothetical protein EUBVEN_02469 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] >gi|149734600|gb|EDM50517.1| hypothetical protein EUBVEN_02469 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] (1474 aa)
Score = 2071, Expect = 0.0e+00, Identities = 491/1236 (39%), Positives = 744/1236 (60%)
 Q:  223 TKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGK-KINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPDFYNE----------AKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFL--NCKLEENKMDIIKNPLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKRMLENQKLQDIKTLNEIN-SNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNF-DGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFIT---IGSPECFLHDIHREIYKRG-WIEDAI-------KRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNVDS-------------------------GFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTEQTNVNAD-TIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGL------------NEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVK--AREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      T L D+F   T++G+I +D+ TKTG I  +TD++DSI +K    + KD  ++K+G +V+ K   D ++    ++ + IS   R D A+ KR EL HT M+ +G+  K++ + + E G+ ++AITD  Q FPD ++E     A +  K IYGV+ ++D  +++N   ++D YV+FD+ETTG S  DKIIE GA+K  G ++  F+NPE I +I +T I++E V DA KI+E L + +F DSV++AHN  FD+ F+ NCK ++ + D   +IDT+ +SR +  + + L +A+  I D  HRA DAE  I+ ++ + + + I L+E+N  Q+ L ++    + KN+  NLYKLIS S  F + P++  ++ E +  I+ ++  GE+++A +  Q   + + YD+   IG+ E L   EI R ++ D++    K+II + K+NK VAT D ++L+ DE+Y R+      N+       Y RTTDE+ EF +L D L +IV+ N  I +I+ NI PI   P ++ + + L+ + ++K++ ++G+ +  V+ R++ E++S+I NGYA++Y + LV +S +DGY+VGSRGSVGSS AA + ITEVNPL PHY CT CK  FE V              G DLP  CP C  + DG IPFETF+GF G K PDIDLNFS YQ AH + + MFG+  FRAGTI+ AEKTAYGYVK+Y+EE ++ R AEI RI++ C+ ++R+TGQHPGGIV+VP K++Y+FTP  PA+D T D TTH + ++ +LLK DILGHD+PT+++ L + TN N + +P D VM LF  ++L I + I+  TGS G+PE GT+FV +ML+ TKP K SDL+ ISGLSHGT+VW NA+ LIEE  TIS I RDDIMVYL+ KGI P ++F+IME VRKGKGL      NEE +V++ +N+P WYI SC KI Y+FPKAHA AY++MA ++AW+K+Y PL +YA+YF+IR K F+ +++ G+ ++  + ++K K AN +  + K+ D +  ++ E+ RG++F ID+ K+ A +F + + L+P  I+GLG+ A +V+ A +  F SK + ++++K++ T ++ M LG+  + ED Q+S+F+F
 S:  201 TNLCDVFEGTGECTVKGQIMTMDERETKTGKFIVTLEITDFTDSIAVKMFLADGNVLKDFKQKVKKGSFVRIKGVALYDTWDKQVEISRVDGMKSISPFATEKRKDTAVDKRIELHCHTKMSDMDGVSECKKIVRRAYEWGHKAIAITDHGVVQAFPDAWHEYEAIEAECEKAGRECDFKVIYGVEAYLVDDLKDMIVNPKGQHLND-RYVVFDLETTGFSAKSDKIIEIGAVKVENGKIIDRFSTFVNPEIPIPFRIEKLTSINDEMVIDAPKIEEILPQFMEFCKDSVMVAHNS-DFDMSFIEANCKRQDLECDFT---VIDTVAMSRYLIIGLGRYKLDNVAKALGIVLD--HHHRAVDDAECTALIFLKLCKMLEGKGIDNLDELNRQGKQSKNLIDKLPAHHAIILVKNQVGRVNLYKLISKSHIETFANKRPRILKSDYLELSEGLIIGSACEAGELYQAILHGKSQQEIARLAEFYDYFEVQPIGNNEFMLKTGDPEIDDRKKFLVDSVEELQEVNKKIIDLGKKFNKMTVATCDVHFLDPEDEIYRRIIQCGNGFKDADNQ-----------APLYLRTTDEMLKEFDYL-DSDLAEEIVIKNPARINDMIE-NISPIHPDKCPPVLDNSEENLRNICFEKAHDMYGEKLPKIVEDRLEVELNSIIGNGYAVMYIMAQRLVWKSNEDGYLVGSRGSVGSSFAATMSGITEVNPLAPHYYCTECKSSFFEDEVTVPDEADKEAVKEIQDTIRQLREDGGVGLDLPPRKCPYCGKDMCRDGFEIPFETFLGFGGTKEPDIDLNFSGEYQSNAHAYTEVMFGKGHTFRAGTIAGLAEKTAYGYVKNYYEEHGQIK-RTAEIDRISRGCQGIRRSTGQHPGGIVIVPRDKEIYEFTPIQKPANDMTTDIITTHFEYHAIDANLLKLDILGHDDPTMIRRLEKLTNTNVNRDVPINDPKVMSLFTGPEALGITSDDIDGC-PTGSLGLPELGTDFVIQMLVDTKPTKISDLVNISGLSHGTDVWLGNAQTLIEEGRCTISTAICTRDDIMVYLMHKGIEPQVSFQIMEHVRKGKGLQIYKDKKSGKEINEE--EVMHQHNVPDWYIGSCKKIKYMFPKAHAAAYIMMALRVAWYKVYIPLAYYAAYFAIRAKAFNYETMCRGKEKLEYYMADLKRKKANHE----IAKKDEDALGDMKVVQEMYARGFEFMPIDIYKAKAHEFQIIDNKLMPSLDTIEGLGEKAADGLVEAVANQSGPFVSKNELREKSKLSKTVIETMSSLGLLEGMPEDSQLSIFDF 1474
>gi|167759386|ref|ZP_02431513.1| hypothetical protein CLOSCI_01733 [Clostridium scindens ATCC 35704] >gi|167662943|gb|EDS07073.1| hypothetical protein CLOSCI_01733 [Clostridium scindens ATCC 35704] (1499 aa)
Score = 2069, Expect = 0.0e+00, Identities = 492/1286 (38%), Positives = 755/1286 (58%)
 Q:  173 EKTIDIISDHKNKIQEK--IKNEITEVKRSSNAKKTDSS---------------------FTYK---------FRKSVTGDVTKLSDLFFEMKTATIEGEIFKIDKVVTKTGYEIYKYFVTDYSDSIVIKALFGKKINKDVLSELKEGVWVKAKISIQIDMYENNDITGLIEEISIISKPKEFIRHDNALIKRTELVNHTNMTAFEGLVNIKELFKFSSEMGYSSVAITDKFNCQNFPD---FYNEAKKYSKLKAIYGVQFNIIDKNIPIVLNANDTKISDATYVIFDIETTGLSPYYDKIIEFGAIKYHKGVQVESIQMFINPEEKISDKIFAITKISNEDVKDALKIKEALVKIKDFIGDSVLIAHNGIKFDLPFL--NCKLEENKMDIIKN-PLIDTLQISRAINEQIHGHSLGVIARKYKIDYDETQAHRADKDAEYLLNIWKR---MLENQKLQDIKTLNEINSNLQNDFLRERNRGSLITVYCKNEGEIRNLYKLISTSLTSNFDGGPKVYWENFNEFNNSFIVSNSATEGEIFEAAMSNTQQVLEDIIKDKYDFITI---GSPECFL-HDIHREIYKRGWIEDAIKRIIKIANKYNKKVVATSDTYYLNESDEVYFRVYVNAKVLGGKRNRLFKYNELNTVLPKYYFRTTDELKDEFSFLNDPVLVNDIVVTNSNYIASLIDANIKPIKETLHSPHIEGASDKLKQLIYQKSYSIFGDAMNNDVKARIDREISSVIDNGYAMIYWFSHLLVKQSVDDGYVVGSRGSVGSSVAAWLVDITEVNPLEPHYICTNCKYFNFEKNV------DSGFDLPESNCPKCKSKLKGDGHNIPFETFMGFKGDKIPDIDLNFSAVYQGKAHDFIKNMFGEERVFRAGTISTTAEKTAYGYVKSYFEESKKMNARNAEITRIAKKCENVKRTTGQHPGGIVVVPHGKDVYDFTPFNYPADDKTQDWFTTHLAFESLHDSLLKFDILGHDNPTILKMLTE--------------QTNVNADTIPNFDNDVMDLFNSTDSLKIKNPMINKILKTGSSGIPEFGTNFVKEMLLVTKPQKFSDLIRISGLSHGTNVWNDNAKYLIEEKGLTISDVISCRDDIMVYLIDKGITPIIAFKIMEDVRKGKGLNEEYQKVLNDNNIPTWYIESCNKISYLFPKAHATAYVIMAWKIAWFKIYYPLHFYASYFSIRIKVFDIKSILNGESEITNKINEIKEKMANPKTKALVKNKELDLIPIYELALELLGRGYKFANIDLKKSLATDFLVEGDYLIPPFSAIDGLGDSVATSIVKAREEKMFSSKEDFKKRTKVTTTHMKIMEELGITSSLNEDDQISLFNF 1458
      ++ +D I +H  +QE+ +K + + K +++K T S           F+YK     F +  + +L L EM  TI G++  D  +  I Y VTD++D+I++K   +  D+L+++K+G ++K K  ID ++   G I I I+  E R D A KR EL HT M+ +G+ +K+L K + + G+ ++AITD  Q FPD  +   K  K IYGV+ ++D  + L   + D YV+FD+ETTG SP DKIIE GA+K  G  E  F+NP+ I +I +T I+++ V DA I  L + +FIGD+VL+AHN  FD+ F+ NC+ +  DI+ N  +DT+ ++R +  +  L V+A  I +  HRA DA   I+ +  ML+ + + D+ LN+ SN  D +++   +I +   G + NLY LIS S  +  P++   +++  +V ++  GE+++A ++  +   I + YD++ I  G+  + D  +   ++  K+I+ + +++NK VV T D ++++ DEVY R+ + K G  +       Y RTTDE+ +EF +L    +IV+ N  IA + + I P++   P I +  L+++ Y K++S++G+ +  V R++RE++S+I NG+A++Y + LV +S +DGY+VGSRGSVGSS A + ITEVNPL PHY C +C Y +FE      G+D+P+ NCP C KL DG +IPFETF+GFKG+K PDIDLNFS YQ AH + + +FG + +RAGT+ T A+KTA+GYVK+Y+EE +  RN EI RI + C ++R+TGQHPGGI+V+P G+++ FTP +PA+D T D TTH + S+ +LLK DILGHD+PT++K L E          A IP D VM LF+ T +L IK  I   G GIPEFGT+FV +M++ T+P+ SDLIRISGLSHGT+VW +NA+ LI+  TIS I RDDIM YLI+KG+  ++F IME VRKGKGL ++++K + + +P WYI SC +I Y+FPKAHA AYV+MA++IA+ KI YPL +Y +YF IR  F + + G+ + + I+E  +    A + KE D +  ++ E+ RGY+F +D+ K+ AT FL+  L+PP S+IDG+G+ A ++ +A ++ + S++DF++RTK + + + M ELGI S L E +Q+SLF+F
 S:  181 KQEVDAILEHAEAVQEEKELKKKAQDEKEGASSKPTKSQNGNGAGKKEKKAFFGNGRRDGFSYKKNSNDPNLIFGRDFDDETIELKQLVGEMGEITIRGKVISFDTREIRNEKTIIMYAVTDFTDTIMVKMFVRNEQLPDILADVKKGAFLKIKGVTTIDKFDGELTIGSITGIRKINDFTE-SRKDTAPEKRVELHCHTKMSDMDGVSEVKDLVKRAHDWGHKAIAITDHGVVQAFPDANHYIETLDKDDPFKVIYGVEGYLVDDLTDVALGEKGQTLDD-VYVVFDLETTGFSPIKDKIIEIGAVKVENGKITERFSTFVNPKIPIPFRITQLTSITDQMVMDAPDIDTVLPQFLEFIGDAVLVAHNA-SFDVGFIEQNCRYQ----DIVPNFTSVDTVAMARILLPTLSKFKLNVVANALHISLE--NHHRAVDDAGATAEIFVKFVEMLKERNINDLARLNQFGSN-NADAIKKLPTYHVIILALNEVGRV-NLYTLISKSHLDYYARRPRIPKSELSKYREGLMVGSACEAGELYQAILNEKSEERIARIVNFYDYLEIQPLGNNRFMIASDRIENVQSEEDLKKINKKIVDLGDRFNKPVVGTCDVHFMDPEDEVYRRIIMAGKGFGDADEQ-----------APLYLRTTDEMLEEFEYLGS-TKAKEIVIDNPCKIADMAE-KITPVRPDKCPPVIPDSDKMLREICYNKAHSMYGEELPPIVTERLERELNSIISNGFAVMYIIAQKLVWKSNEDGYLVGSRGSVGSSFVATMAGITEVNPLSPHYYCKHCHYSDFESEEVRAFAGGCGWDMPDKNCPVCGEKLVKDGFDIPFETFLGFKGNKEPDIDLNFSGDYQSNAHKYTEVIFGAGQTYRAGTVGTLADKTAFGYVKNYYEE-RGQRKRNCEIDRIVQGCTGIRRSTGQHPGGIIVLPLGEEINSFTPVQHPANDMTTDIVTTHFDYHSIDHNLLKLDILGHDDPTMIKTLEEYISSPALENEYNESDNRFVATKIPLDDKGVMSLFHDTSALGIKPDDIGGC-PVGCLGIPEFGTDFVVQMVVDTQPKTLSDLIRISGLSHGTDVWLNNAQELIKSGKATISTAICTRDDIMTYLINKGMDSELSFTIMEKVRKGKGLTDDFEKSMKEAGVPDWYIWSCKQIKYMFPKAHAAAYVMMAYRIAYCKINYPLAYYGAYFGIRADAFSYEIMCRGKDVLQHYIDEYNSR------SATLSKKEQDTMKDMKIVQEMYARGYEFMPMDIYKAQATKFLIIDGKLMPPLSSIDGMGEKAAEAVAEASKDGPYLSRDDFRQRTKASKSVIDYMVELGILSDLPESNQLSLFDF 1499
>gi|148322880|gb|EDK88130.1| DNA-directed DNA polymerase III alpha subunit [Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphu