>gi|26554387|ref|NP_758321.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26454397|dbj|BAC44725.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycoplasma penetrans HF-2] (1087 aa)
Score = 5350, Expect = 0.0e+00, Identities = 1086/1087 (99%), Positives = 1087/1087 (100%)
 Q:   1 VDKNRKYMNFNSVIINVNTSKKNKFILNGFNLNGLFSINEKTIMDNNIELFSEANLNVYIVIEKQYSNILKKHLVNIEKVQILLKEDFFNQKNFIKSDEKTLIVDDNFYFNQEILNNLLTNEKYSNLSTLIKLNYNTHFDYIGIFDSTSINYIDFKNNSISDDIKVLSNLVELKEKQYLPIKIYDYKTLSKMDSKYECDKGFLYFTPGPVQIREWVKEVLGEYVNHHRSLSIKEIYKEAAENIKWAFNSKKGYPIAMANTGLGAIESTFVNLLEQGDEILILSNGFFGENLIDIAKRHQLNQSLLQIKQGESFDLKEVENLIKNKKAVFMVYMDTSCGILNPVKKVGELCKDYGCLFIVDAISGILNEEFNFDEYGVTAAVSTSGKGFEVSPGLAFVCVSEQGMQISANIKKRKPKFLDWQTFKVRSLYDGLTPSTYPVNIFASLNKVCEEIKDNGGLTRLIDKKFNLNLYLSESLITLGFRHIIENENSRSNWVLVMETPNIIKANELRAYLYAMKNILIECGIADSSNRIVRLAISAAHDIEDVTQLIEAIKEYIDLKITSKGEVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      +DKNRKYMNFNSVIINVNTSKKNKFILNGFNLNGLFSINEKTIMDNNIELFSEANLNVYIVIEKQYSNILKKHLVNIEKVQILLKEDFFNQKNFIKSDEKTLIVDDNFYFNQEILNNLLTNEKYSNLSTLIKLNYNTHFDYIGIFDSTSINYIDFKNNSISDDIKVLSNLVELKEKQYLPIKIYDYKTLSKMDSKYECDKGFLYFTPGPVQIREWVKEVLGEYVNHHRSLSIKEIYKEAAENIKWAFNSKKGYPIAMANTGLGAIESTFVNLLEQGDEILILSNGFFGENLIDIAKRHQLNQSLLQIKQGESFDLKEVENLIKNKKAVFMVYMDTSCGILNPVKKVGELCKDYGCLFIVDAISGILNEEFNFDEYGVTAAVSTSGKGFEVSPGLAFVCVSEQGMQISANIKKRKPKFLDWQTFKVRSLYDGLTPSTYPVNIFASLNKVCEEIKDNGGLTRLIDKKFNLNLYLSESLITLGFRHIIENENSRSNWVLVMETPNIIKANELRAYLYAMKNILIECGIADSSNRIVRLAISAAHDIEDVTQLIEAIKEYIDLKITSKGEVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK
 S:   1 MDKNRKYMNFNSVIINVNTSKKNKFILNGFNLNGLFSINEKTIMDNNIELFSEANLNVYIVIEKQYSNILKKHLVNIEKVQILLKEDFFNQKNFIKSDEKTLIVDDNFYFNQEILNNLLTNEKYSNLSTLIKLNYNTHFDYIGIFDSTSINYIDFKNNSISDDIKVLSNLVELKEKQYLPIKIYDYKTLSKMDSKYECDKGFLYFTPGPVQIREWVKEVLGEYVNHHRSLSIKEIYKEAAENIKWAFNSKKGYPIAMANTGLGAIESTFVNLLEQGDEILILSNGFFGENLIDIAKRHQLNQSLLQIKQGESFDLKEVENLIKNKKAVFMVYMDTSCGILNPVKKVGELCKDYGCLFIVDAISGILNEEFNFDEYGVTAAVSTSGKGFEVSPGLAFVCVSEQGMQISANIKKRKPKFLDWQTFKVRSLYDGLTPSTYPVNIFASLNKVCEEIKDNGGLTRLIDKKFNLNLYLSESLITLGFRHIIENENSRSNWVLVMETPNIIKANELRAYLYAMKNILIECGIADSSNRIVRLAISAAHDIEDVTQLIEAIKEYIDLKITSKGEVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
>gi|185178808|ref|ZP_02964601.1| methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188024305|ref|ZP_02996992.1| methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188039529|ref|ZP_02998260.1| methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 8] >gi|195867767|ref|ZP_03079768.1| methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] >gi|184209436|gb|EDU06479.1| methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188018979|gb|EDU57019.1| methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|195660622|gb|EDX53878.1| methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] (521 aa)
Score = 1285, Expect = 5.1e-139, Identities = 257/519 (49%), Positives = 351/519 (67%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      KKF+I+TPIYY SGNPHIGHA+TT+IADVL RYK+ GY+ FF+TGMDEHGQKI++KA E N+ P+ LVD+ + +F NLWK L I +S FIRTT  H+ VQ+ FS L K+ IYLG W G YCVSCEENY   + K D+ + C  H L K EESYF K+   ++ ++ ++ PN + P R NE+ N+FLNN  +DLSISR+ F WGI I ENPKHV+YVWLDAL+NYL+ GY  +D FQK+W  + EIV L+SKEI RFHCIYWPI L L +R P+ +SHGWIIT++GKMSKSLGNV+DP  I+TYG DA RYYL+ +LSL D++FSE LI T+N LAN+ GN+ +R++GM+ KYR+ I+PKY  L + + E + + + +  I K +I K L+ + +++ E N ++E KPW+L K  E++LD L ++ ++   L P+LI+GSK+A++Q N D S  + + + L+ K+N +PI+ RI E +
 S:   5 KKFFISTPIYYSSGNPHIGHAYTTIIADVLARYKRLFGYDVFFLTGMDEHGQKIQQKAFEENISPKALVDRNSIIFLNLWKRLHISFSKFIRTTQMDHEESVQKVFSYLYKQGKIYLGQWTGYYCVSCEENYNP-AEIIKSQDNIMLCRMGHKLETKSEESYFYKMSDQAPFLKTYYQNHPNFIIPNERANEMINNFLNN--LEDLSISRTTFDWGIPIAENPKHVIYVWLDALMNYLTATGYLSNNDELFQKYWCDNETEIVHLLSKEIARFHCIYWPIFLNDLQIRFPSTILSHGWIITKEGKMSKSLGNVIDPNVLIDTYGVDALRYYLMADLSLFRDAIFSEDNLIETYNTQLANSYGNMISRTLGMLKKYRNNIVPKYVGCVLKNDEKLENLINKNIELVQENINKYSIDKALNCIQEILVEANKYVEDNKPWELAKNQQEQELDSLLVHLVKVIQVTTTLLSPILIEGSKKAVEQLNFDESFLTLASLASYDILNYHKVNDSKPIFARIIVEKQ 521
>gi|13357755|ref|NP_078029.1| methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|170761906|ref|YP_001752278.1| methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|183508737|ref|ZP_02958215.1| methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|186701992|ref|ZP_02971615.1| methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] >gi|25009406|sp|Q9PQU6|SYM_UREPA Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|11356980|pir||C82922 methionyl-tRNA synthetase UU197 [imported] - Ureaplasma urealyticum >gi|6899162|gb|AAF30604.1|AE002119_9 methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|168827483|gb|ACA32745.1| methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|182675666|gb|EDT87571.1| methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|186700768|gb|EDU19050.1| methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] (521 aa)
Score = 1278, Expect = 3.1e-138, Identities = 256/519 (49%), Positives = 350/519 (67%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      KKF+I+TPIYY SGNPHIGHA+TT+IADVL RYK+ GY+ FF+TGMDEHGQKI++KA E N+ P+ LVD+ + +F NLWK L I +S FIRTT  H+ VQ+ FS L K+ IYLG W G YCVSCEENY   + K D+ + C  H L K EESYF K+   ++ ++ ++ PN + P R NE+ N+FLNN  +DLSISR+ F WGI I ENPKHV+YVWLDAL+NYL+ GY  ++ FQK+W  + EIV L+SKEI RFHCIYWPI L L +R P+ +SHGWIIT++GKMSKSLGNV+DP  I+TYG DA RYYL+ +LSL D++FSE LI T+N LAN+ GN+ +R++GM+ KYR+ I+PKY  L + + E + + + +  I K +I K L+ + +++ E N +IE KPW+L K  E++LD L ++ ++   L P+LI+GSK+A++Q N D S  + + +  + K+N +PI+ RI E +
 S:   5 KKFFISTPIYYSSGNPHIGHAYTTIIADVLARYKRLFGYDVFFLTGMDEHGQKIQQKAFEENISPKALVDRNSIIFLNLWKRLNISFSKFIRTTQMDHEESVQKVFSYLYKQGKIYLGQWTGYYCVSCEENYNP-AEIIKSQDNIMLCRMGHKLETKSEESYFYKMSDQAPFLKTYYQNHPNFIIPNERANEMVNNFLNN--LEDLSISRTTFDWGIPIAENPKHVIYVWLDALMNYLTATGYLSNNEELFQKYWCDNETEIVHLLSKEIARFHCIYWPIFLNDLQIRFPSTILSHGWIITKEGKMSKSLGNVIDPNVLIDTYGVDALRYYLMADLSLFRDAIFSEDNLIETYNTQLANSYGNMISRTLGMLKKYRNNIVPKYVGCVLKNDEKLENLINKNIELVQENINKYSIDKALNCIQEILVEANKYIEDNKPWELAKNQQEQELDSLLVHLVKVIQVTTTLLSPILIEGSKKAVEQLNFDESFLTLASLASYDIFNYHKVNDSKPIFARIIVEKQ 521
>gi|171920487|ref|ZP_02931504.2| methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|171902953|gb|EDT49242.1| methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] (521 aa)
Score = 1277, Expect = 4.5e-138, Identities = 255/519 (49%), Positives = 350/519 (67%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      KKF+I+TPIYY SGNPHIGHA+TT+IADVL RYK+ GY+ FF+TGMDEHGQKI++KA E N+ P+ LVD+ + +F NLWK L I +S FIRTT  H+ VQ+ FS L K+ IYLG W G YCVSCEENY   + K D+ + C  H L K EESYF K+   ++ ++ ++ PN + P R NE+ N+FLNN  +DLSISR+ F WGI I ENPKHV+YVWLDAL+NYL+ GY  ++ FQK+W  + EIV L+SKEI RFHCIYWPI L L +R P+ +SHGWIIT++GKMSKSLGNV+DP  I+TYG DA RYYL+ +LSL D++FSE LI T+N LAN+ GN+ +R++GM+ KYR+ I+PKY  L + + E + + + +  I K +I K L+ + +++ E N ++E KPW+L K  E++LD L ++ ++   L P+LI+GSK+A++Q N D S  + + +  + K+N +PI+ RI E +
 S:   5 KKFFISTPIYYSSGNPHIGHAYTTIIADVLARYKRLFGYDVFFLTGMDEHGQKIQQKAFEENISPKALVDRNSIIFLNLWKRLNISFSKFIRTTQMDHEESVQKVFSYLYKQGKIYLGQWTGYYCVSCEENYNP-AEIIKSQDNIMLCRMGHKLETKSEESYFYKMSDQAPFLKTYYQNHPNFIIPNERANEMVNNFLNN--LEDLSISRTTFDWGIPIAENPKHVIYVWLDALMNYLTATGYLSNNEELFQKYWCDNETEIVHLLSKEIARFHCIYWPIFLNDLQIRFPSTILSHGWIITKEGKMSKSLGNVIDPNVLIDTYGVDALRYYLMADLSLFRDAIFSEDNLIETYNTQLANSYGNMISRTLGMLKKYRNNIVPKYVGCVLKNDEKLENLINKNIELVQENINKYSIDKALNCIQEILVEANKYVEDNKPWELAKNQQEQELDSLLVHLVKVIQVTTTLLSPILIEGSKKAVEQLNFDESFLTLASLASYDIFNYHKVNDSKPIFARIIVEKQ 521
>gi|171920815|ref|ZP_02931489.2| methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|188518520|ref|ZP_03003990.1| methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|188530827|ref|ZP_03005130.1| methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 4 str. ATCC 27816] >gi|188568690|ref|ZP_03005454.1| methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 2] >gi|188592500|ref|ZP_03005835.1| methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 10] >gi|171903582|gb|EDT49871.1| methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|188997923|gb|EDU67020.1| methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] (521 aa)
Score = 1272, Expect = 1.7e-137, Identities = 254/519 (48%), Positives = 350/519 (67%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      KKF+I+TPIYY SGNPHIGHA+TT+IADVL RYK+ GY+ FF+TGMDEHGQKI++KA E N+ P+ LVD+ + +F NLWK L I +S FIRTT  H+ VQ+ FS L K+ IYLG W G YCVSCEENY   + K D+ + C  H L K EESYF K+   ++ ++ ++ PN + P R NE+ N+FLNN  +DLSISR+ F WGI I ENPKHV+YVWLDAL+NYL+ GY  ++ FQK+W  + EIV L+SKEI RFHCIYWPI L L +R P+ +SHGWIIT++GKMSKSLGNV+DP  I+TYG DA RYYL+ +LSL D++FSE LI T+N LAN+ GN+ +R++GM+ KYR+ I+PKY  L + + E + + + +  I K +I K L+ + +++ E N ++E KPW+L K  +++LD L ++ ++   L P+LI+GSK+A++Q N D S  + + +  + K+N +PI+ RI E +
 S:   5 KKFFISTPIYYSSGNPHIGHAYTTIIADVLARYKRLFGYDVFFLTGMDEHGQKIQQKAFEENISPKALVDRNSIIFLNLWKRLHISFSKFIRTTQMDHEESVQKVFSYLYKQGKIYLGQWTGYYCVSCEENYNP-AEIIKSQDNIMLCRMGHKLETKSEESYFYKMSDQAPFLKTYYQNHPNFIIPNERANEMVNNFLNN--LEDLSISRTTFDWGIPIAENPKHVIYVWLDALMNYLTATGYLSNNEELFQKYWCDNETEIVHLLSKEIARFHCIYWPIFLNDLQIRFPSTILSHGWIITKEGKMSKSLGNVIDPNVLIDTYGVDALRYYLMADLSLFRDAIFSEDNLIETYNTQLANSYGNMISRTLGMLKKYRNNIVPKYVGCVLKNDEKLENLINKNIELVQENINKYSIDKALNCIQEILVEANKYVEDNKPWELAKNQQKQELDSLLVHLVKVIQVTTTLLSPILIEGSKKAVEQLNFDESFLTLASLASYDIFNYHKVNDSKPIFARIIVEKQ 521
>gi|188524069|ref|ZP_03004160.1| methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|195659982|gb|EDX53362.1| methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] (521 aa)
Score = 1270, Expect = 3.1e-137, Identities = 254/519 (48%), Positives = 349/519 (67%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      KKF+I+TPIYY SGNPHIGHA+TT+IADVL RYK+ GY+ FF+TGMDEHGQKI++KA E N+ P+ LVD+ + +F NLWK L I +S FIRTT  H+ VQ+ FS L K+ IYLG W G YCVSCEENY   + K D+ + C  H L K EESYF K+   ++ ++ ++ PN + P R NE+ N+FLNN  +DLSISR+ F WGI I ENPKHV+YVWLDAL+NYL+ GY  ++ FQK+W  + EIV L+SKEI RFHCIYWPI L L +R P+ +SHGWIIT++GKMSKSLGNV+DP  I+TYG DA RYYL+ +LSL D++FSE LI T+N LAN+ GN+ +R++GM+ KYR+ I+PKY  L + + E + +  +  I K +I K L+ + +++ E N ++E KPW+L K  +++LD L ++ ++   L P+LI+GSK+A++Q N D S  + + +  + K+N +PI+ RI E +
 S:   5 KKFFISTPIYYSSGNPHIGHAYTTIIADVLARYKRLFGYDVFFLTGMDEHGQKIQQKAFEENISPKALVDRNSIIFLNLWKRLHISFSKFIRTTQMDHEESVQKVFSYLYKQGKIYLGQWTGYYCVSCEENYNP-AEIIKSQDNIMLCRMGHKLETKSEESYFYKMSDQAPFLKTYYQNHPNFIIPNERANEMVNNFLNN--LEDLSISRTTFDWGIPIAENPKHVIYVWLDALMNYLTATGYLSNNEELFQKYWCDNETEIVHLLSKEIARFHCIYWPIFLNDLQIRFPSTILSHGWIITKEGKMSKSLGNVIDPNVLIDTYGVDALRYYLMADLSLFRDAIFSEDNLIETYNTQLANSYGNMISRTLGMLKKYRNNIVPKYVGCVLKNDEKLENLINKNIKLVQENINKYSIDKALNCIQEILVEANKYVEDNKPWELAKNQQKQELDSLLVHLVKVIQVTTTLLSPILIEGSKKAVEQLNFDESFLTLASLASYDIFNYHKVNDSKPIFARIIVEKQ 521
>gi|50364851|ref|YP_053276.1| methionyl-tRNA synthetase [Mesoplasma florum L1] >gi|50363407|gb|AAT75392.1| methionyl-tRNA synthetase [Mesoplasma florum L1] (509 aa)
Score = 1108, Expect = 1.6e-118, Identities = 230/514 (44%), Positives = 332/514 (64%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTI----IEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRI 1082
      KKFY+TTPIYYPSGN HIGHA+TT +AD+L RYK  GYETFF+TG DEHGQKIEEKA E L P + ++  + F LWK L I+Y+ FIRTT YH+ V++ F+ LL K FIY G ++GLYC+SCEE +   + + N K+  +L +  +EE+YFLK  F++++ + +   + P R NE+ NSF+  + DLS++R++FSWGI I E+PKHVVYVWLDAL NY++ LGY Q DDSNFQKFW ++ EI+QL KEI RFH IYWPI+L+ LGLR+PT + HGWI+++ KMSKSLGNV+DPI IN YG DA R+Y+ EL ++D F++ L I +FN LANNVGNL +R  MI KY DG I    + NI ++ L   E  +  +++ I  + ++DL N CN +IE+ PW+L KE  +L  ++ +  + +++ L+P+L++ ++ ++Q +  +   + ++ + +K+  + I+ R+
 S:   3 KKFYVTTPIYYPSGNLHIGHAYTTTLADILKRYKDMQGYETFFLTGSDEHGQKIEEKATEAGLTPIDYLEDKVESFKTLWKALKIDYTKFIRTTDSYHEETVKKIFTLLLDKGFIYKGNYEGLYCISCEE-FLNADQIDENNMCKISNTKLELV---KEETYFLKTSLFQEFMENEVLASEFLIPAYRRNEMLNSFVK-PELKDLSVTRTSFSWGIPINEDPKHVVYVWLDALTNYITALGYLQNDDSNFQKFWADENTEILQLAGKEIIRFHSIYWPIILKSLGLRQPTHLLGHGWILSKDTKMSKSLGNVIDPIEMINKYGADALRFYIGYELPTEKDGNFTDDLFIESFNAHLANNVGNLISRINQMITKYFDGFIE-------NDNIVYDDNLTAKGIETINLYIQNMDQYKISDAIRNILDLGNACNKYIEETMPWNLAKEEKIDELKNVMATLQRNISIMVFLLKPILVENYEDMIEQIGLSGVELTFDKINNWDKIIFKKLGDKKIIFKRV 508
>gi|188159854|ref|ZP_02998940.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides LC str. GM12] (509 aa)
Score = 1101, Expect = 1.2e-117, Identities = 236/515 (45%), Positives = 343/515 (66%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQ-KEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQL-----KQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      KKFYITTPIYYPSGN H+GHA+TT +AD+L RYKK+ GYETFF+TG DEHGQKIE KAKE NL P E ++  + F +LW L I Y FIRTT +YH+ VQ+ F+ LL+K +IY G ++G+YCVSCEE T   ++ D+  C  +  Q  E++YFLK+ QF++++ + LK  L+ P R NE+ +F+   DLS++R +F WGI I E+ +H++YVWLDAL NY++ LGY Q+DDS F+KFW + D EI+QL KEI RFH IYWP+MLE L L++PT + HGWI+ + KMSKSLGNV+DP+ I Y DA R+Y+ +L ++D FS +L I +FN LANNVGNL +R+ MI+KY +G I    LS N+ ++++L   K D+ +  +++ I + + V++L N CN +IE  PW+L+KEN ++L  L+ +  + + Y L+PVL+D K+ ++Q +++ + D + + FS++  K+N + I+ RI+
 S:   3 KKFYITTPIYYPSGNLHLGHAYTTTLADILNRYKKEQGYETFFLTGSDEHGQKIENKAKEANLTPLEYLNPKVQAFKDLWTKLNINYDKFIRTTDDYHEKAVQKIFTILLEKGYIYKGQYEGIYCVSCEEFLTN-----EQIDENGLCKISNTKPQLVNEDTYFLKVSQFQEFVQNVLKSDFLI-PEYRRNEMLKNFVE-PGLKDLSVTRVSFKWGIPITEDQRHIIYVWLDALSNYITALGYLQEDDSLFKKFWQNDDCEILQLAGKEIIRFHSIYWPVMLEALNLKQPTHLLGHGWILNKNTKMSKSLGNVIDPVKIIELYSADALRFYIANDLPTEKDGNFSLELFIESFNAHLANNVGNLISRTHNMISKYFNGYI------NLS-NVNYDQELINLGIKTIDNYVFN-MDQYKISESIKAVLELSNACNKYIETKAPWNLEKENKIEELKTVLATLQRNIAIISYLLKPVLVDSYKDMIEQSGLENVQIDFENLKSFSNIKFNKLNNKKVIFNRIK 508
>gi|83320001|ref|YP_424033.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] >gi|83283887|gb|ABC01819.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] (509 aa)
Score = 1091, Expect = 1.6e-116, Identities = 234/515 (45%), Positives = 339/515 (65%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQ-KEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQL-----KQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      KKFYITTPIYYPSGN H+GHA+TT +AD+L RYKK+ GYETFF+TG DEHGQKIE KAKE NL P E ++  + F +LW L I+Y FIRTT +YH+N VQ+ F+ LL+K +IY G ++G+YCVSCEE T   ++ D+  C  +  Q  E++YFLK+ QF++++ + LK  L+ P R NE+ +F+   DLS++R +F WGI I ++ KH++YVWLDAL NY++ LGY QKDDS F+KFW + D EI+QL KEI RFH IYWP+MLE L L++PT + HGWI+ + KMSKSLGNV+DP+ I Y DA R+Y+ +L ++D FS +L I +FN LANNVGNL +R+ MI+KY +G I     N+ ++++L   K D+ I  +++ I + + V++L N CN +IE  PW+L+KEN ++L  LS +  + + Y L+PVL+D  + ++Q +++  +  + F ++  K++ + I+ RI+
 S:   3 KKFYITTPIYYPSGNLHLGHAYTTTLADILNRYKKEQGYETFFLTGSDEHGQKIENKAKEANLTPLEYLNPKVQAFKDLWTKLNIDYDKFIRTTDDYHQNTVQKIFTILLEKGYIYKGQYEGIYCVSCEEFLTN-----EQVDENGLCKISNTKPQLVNEDTYFLKVSQFQEFVQNILKSDFLI-PEYRRNEMLKNFVE-PGLKDLSVTRVSFKWGIPITQDEKHIIYVWLDALSNYITALGYLQKDDSLFKKFWQNDDCEILQLAGKEIIRFHSIYWPVMLEALNLKQPTHLLGHGWILNKNTKMSKSLGNVIDPVKIIELYSADALRFYIANDLPTEKDGNFSLELFIESFNAHLANNVGNLISRTHNMISKYFNGYIDLN-------NVNYDQELIDLGIKTIDNYIFN-MDQYKISEAIKAVLELSNACNKYIEVKTPWNLEKENKIEELKTVLSTLQRNIAIISYLLKPVLVDSYNDMIEQCGLENVDINFDNLKTFFNIKFNKLDNKKVIFNRIK 508
>gi|42560572|ref|NP_975023.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|42492068|emb|CAE76665.1| Methionine-tRNA ligase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] (509 aa)
Score = 1087, Expect = 4.8e-116, Identities = 234/515 (45%), Positives = 340/515 (66%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQ-KEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQL-----KQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      KKFYITTPIYYPSGN H+GHA+TT +AD+L RYKK+ GYETFF+TG DEHGQKIE KAKE NL P E ++  + F +LW L I+Y FIRTT +YH+ VQ+ F+ LL+K +IY G ++G+YCVSCEE T   ++ D+  C  +  Q  E +YFLK+ QF++++ + LK  L+ P R NE+ +F+   DLSI+R NF WGI I ++ KH++YVWLDAL NY++ LGY Q+DDS F+KFW + D EI+QL KEI RFH IYWP+MLE L L++PT + HGWI+ + KMSKSLGN++DP+ I Y DA R+Y+ +L ++D FS +L I +FN LANNVGNL +R+ MI+KY +G I     NI+++++L   K D+ I  +++ I + + V++L N CN +IE  PW+L+KEN ++L  L+ +  + + Y L+PVL++  + ++Q +++ + +  + FS++  K+N + I+ RI+
 S:   3 KKFYITTPIYYPSGNLHLGHAYTTTLADILNRYKKEQGYETFFLTGSDEHGQKIENKAKEANLTPLEYLNPKVQAFKDLWTKLNIDYDKFIRTTDDYHEKTVQKIFTILLEKGYIYKGQYEGIYCVSCEEFLTN-----EQIDENGLCKISNTKPQLVNENTYFLKVSQFQEFVQNILKSEFLI-PEYRRNEMLKNFVE-PGLKDLSITRVNFKWGIPITQDQKHIIYVWLDALSNYITALGYLQEDDSLFKKFWQNDDCEILQLAGKEIIRFHSIYWPVMLETLNLKQPTHLLGHGWILNKNTKMSKSLGNIIDPVKIIELYSADALRFYIANDLPTEKDGNFSLELFIESFNAHLANNVGNLISRTHNMISKYFNGYIDLN-------NIKYDQELIDLGIKTIDNYIFN-MDQYKISEAIKVVLELSNACNKYIEIKTPWNLEKENRIEELKTVLATLQRNIAIISYLLKPVLVNSYTDMIEQSGLENVQINFSDLKTFSNIKFNKLNNKKVIFNRIK 508
>gi|56418566|ref|YP_145884.1| methionyl-tRNA synthetase (methionine--tRNA ligase) [Geobacillus kaustophilus HTA426] >gi|56378408|dbj|BAD74316.1| methionyl-tRNA synthetase (methionine--tRNA ligase) [Geobacillus kaustophilus HTA426] (650 aa)
Score = 1087, Expect = 5.4e-116, Identities = 210/517 (40%), Positives = 316/517 (61%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI-DSSKFDIKFVTDFSSL-DNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      K FY+TTPIYYPS  HIGHA+TT+ D + RYK+ GY+ ++TG DEHGQKI+ KA+E + PQ+ VD+    LWK L I Y FIRTT E HK VV++ F+ L+++ IYLG ++G YC CE YT+  V   D  C + P+ + +EESYF ++ ++ + + + ++P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR+ F WGI++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LGY  +D F+K+W +   V L+ KEI RFH IYWPI+L LGL P K  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + I  N DLAN++GNL +R++ MI KY DG+IP Y PK F+ E + ++  +  +E +   L+ V LI+ N +I++ +PW L K+ ++D L  ++ + +++   L+P L  +  Q I D S +  + DF + + K+  EP++ R++ E
 S:   4 KTFYLTTPIYYPSDRLHIGHAYTTVAGDAMARYKRMRGYDVMYLTGTDEHGQKIQRKAEEKGVTPQQYVDEIVAGIQELWKKLDISYDDFIRTTQERHKKVVEQIFTRLVEQGDIYLGEYEGWYCTPCESFYTERQLVDGNCPD---CGR--PVEKVKEESYFFRMSKYVDRLLQYYEENPDFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTTFDWGIKVPGNPKHVIYVWIDALANYITALGYGTDNDEKFRKYWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIILMALGLPLPKKVFGHGWLLMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGADGVFTPEGFIERINYDLANDLGNLLHRTVAMIEKYFDGVIPPYRGPKTPFDQELVQTAREVVRQYEEAMEGMEFSVALAAVWQLISRTNKYIDETQPWVLAKDEQKRDELAAVMTHLAESLRHTAVLLQPFLTRTPERMFAQLGITDHSLKEWDSLYDFGLIPEGTKVQKGEPLFPRLDIE 514
>gi|31544361|ref|NP_852939.1| MetS/MetG [Mycoplasma gallisepticum R] >gi|31541205|gb|AAP56507.1| MetS/MetG [Mycoplasma gallisepticum R] (590 aa)
Score = 1080, Expect = 3.3e-115, Identities = 230/518 (44%), Positives = 332/518 (64%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKEN-------------DDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD--PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQG-KMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESED 1086
      KK YI+TPIYY SGNPHIGHA+TT++ D L R+KK+ GY+ FF++G DE G+KIE KAK LNL PQ++VD+Y+ F L+ LL IE + F+RTT  H+ VV++ F   K +IYL W+GLYCV CEENYT + ++K +       DD+LYC  H +  E SYF+K+ +F +I  L D P+ V+P +R E+ N+F+N   DLSISR++ SWGI+  N H +YVWLDAL +YL+ +G+ +DD +Q+FWN+ +E + L++KEITRFH IYW I L+MLG+++PT+ ISHGWI+ E G KMSKSL N++DPI   +G D RYYLLKELSL ED  ++L+ T N DL NN+GNL +R I M+  ++ I Y     ++  L++  E  ++E+ +I+ + V+++ E + IE KPW+L K N ++L  L   A++ V  LEP+L  SKE +Q N  + +K + +F L N KIN + ++ +++ D
 S:  15 KKCYISTPIYYASGNPHIGHAYTTILGDFLARFKKQRGYDVFFLSGTDEFGKKIETKAKSLNLTPQKMVDQYSSKFKELFDLLNIELTRFVRTTEPKHQEVVKKIFGLFYLKKYIYLDQWQGLYCVDCEENYTTSSVLKKADLVEKTNLDLSMDPDDQLYCHVGHKISSINEPSYFIKLSEFSDFIKESLTDNVPS-VFPTSRNKEMLNNFVNV-GLKDLSISRTSISWGIETPLNKSHRIYVWLDALFSYLTSMGFGSEDDKLYQEFWNNDSSERIHLIAKEITRFHRIYWVIFLKMLGIKQPTRMISHGWILDENGNKMSKSLNNIIDPIELAELFGVDQLRYYLLKELSLSEDGKVGKRLIQETINSDLINNLGNLVHRLIPMLESRQESTILPYLAGN-EVEDKYLADLQKLPAEFEKLVEENDIRSAIKLVLNISKEYSSVIEVRKPWELYKNNKTQELANILFAGACAIRTVFVLLEPILTTKSKEVYEQMNFTPEQTQLKNINNFEQLFNHKINKSKKLFQKLDVTD 545
>gi|171325941|ref|ZP_02914436.1| methionyl-tRNA synthetase [Geobacillus sp. WCH70] >gi|171088054|gb|EDT34410.1| methionyl-tRNA synthetase [Geobacillus sp. WCH70] (648 aa)
Score = 1063, Expect = 2.7e-113, Identities = 210/519 (40%), Positives = 320/519 (61%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI-DSSKFDIKFVTDFSSL-DNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K FY+TTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ GY+ ++TG DEHGQKI+ KA+E + PQ+ VD+ +  LWK L I Y FIRTT E HK VV++ F+ L+++ IYLG ++G YC CE YT+  V   D  C + P+ + +EESYF ++ ++ + + + ++P + P +R NE+ N+F+   +DL++SR+ F WGI++ +PKHV+YVW+DAL NY++ LGY  +D F+K+W +   V L+ KEI RFH IYWPIML L L P K +HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI KY DG+IP Y  K +F+ + ++ K+  +  +EK+   L+ V LIN N +I++ +PW L K+ +K+ L  ++ + +++ V  L+P L  ++  Q I D    + +F + + K+  EP++ R++ E +
 S:   4 KTFYLTTPIYYPSGKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRLRGYDVMYLTGTDEHGQKIQRKAEEKGVTPQQYVDEIVEGIQELWKKLDISYDDFIRTTQERHKKVVEKIFARLVEQGDIYLGEYEGWYCTPCESFYTERQLVDGNCPD---CGR--PVEKVKEESYFFRMSKYVDRLLQYYEENPEFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTTFDWGIKVPGDPKHVIYVWIDALTNYITALGYGTDNDEKFRKYWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKKVFAHGWLLMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINYDLANDLGNLLNRTVAMIEKYFDGMIPPYRGAKTAFDNDLVEKAKETVKQYEEAMEKMEFSIALASVWQLINRTNKYIDETQPWLLAKDEGKKEQLASVMTHLAESLRHVAILLQPFLTRTPEKIFAQLGIVDEQLKQWDSLYEFGLIKEGTKVTKGEPLFPRLDIEKE 516
>gi|195977657|ref|YP_002122901.1| methionyl-tRNA synthetase MetG [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] >gi|195974362|gb|ACG61888.1| methionyl-tRNA synthetase MetG [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] (672 aa)
Score = 1063, Expect = 2.8e-113, Identities = 212/526 (40%), Positives = 326/526 (61%)
 Q:  560 KITSKGEVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKL---YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN--QKINTPEPIYLRIESE 1085
      K+T K  K FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +GY+ F++TG+DEHGQKI++KA+E L PQ VD A+  LWKLL I Y FIRTT +YH+ VV  F LL +D IYLG + G Y VS EE +T++  + ++  K+    H +  EESYFL++ ++  + +F K P+ + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + +PKHVVYVW+DALLNY + LGY QKD +NF KFW+ +  + ++ K+I RFH IYWPI+L ML L P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + +G D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG +P Y K  +F+ + E+ +   E  +E ++ + L V +I+ N +I++ PW L K + K+ L  ++ + +++ V + + P ++ S  ++Q +D++ + ++ + D + L   +  EPI+ R++ E
 S:   5 KMTKK----KPFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRMMGYDVFYLTGLDEHGQKIQDKAQEAGLSPQAYVDGMAEEVKALWKLLDISYDKFIRTTDDYHEEVVAAVFERLLAQDDIYLGTYSGWYSVSDEEFFTESQLAEIYRDEAGKVIGGVAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYADRLVAFFKAQPDFIQPDGRMNEMLKNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSDPKHVVYVWIDALLNYATALGYGQKDHANFDKFWSGR---VFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDLPMPERLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVIYPEMLVERFGLDPLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVAMINKYFDGRVPAYVKNVTAFDADLEQVVADHISEYHKQMEAVDYPRALEAVWTIISRTNKYIDETAPWVLAKAADSKEQLASVMAHLAASLRVVAHLIWPFMMTTSAAMMEQLGLDAT-YHLEEL-DLADLPTGVTVVAKGEPIFPRLDME 529
>gi|196250752|ref|ZP_03149439.1| methionyl-tRNA synthetase [Geobacillus sp. G11MC16] >gi|196209702|gb|EDY04474.1| methionyl-tRNA synthetase [Geobacillus sp. G11MC16] (650 aa)
Score = 1063, Expect = 3.3e-113, Identities = 208/517 (40%), Positives = 314/517 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI-DSSKFDIKFVTDFSSL-DNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      K FY+TTPIYYPS  HIGHA+TT+ D L RYK+ GY+ ++TG DEHGQKI+ KA+E + PQ+ VD+    LWK L I Y FIRTT E HK VV++ F+ L+++ IYLG ++G YC CE YT+  V   D  C + P+ + +E+SYF ++ ++ + + + ++P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR+ F WGI++ +PKHV+YVW+DAL NY++ LGY  +D F+K+W +   V L+ KEI RFH IYWPIML L L P K  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + I  N DLAN++GNL NR++ MI KY DG+IP Y PK F+ E + ++  +  +E++   L+ V LI  N +I++ +PW L K E+ ++L  ++ + +++   L+P L  +  Q I D S +  + +F + +  +  EP++ R++ E
 S:   4 KTFYLTTPIYYPSDKLHIGHAYTTVAGDTLARYKRMRGYDVMYLTGTDEHGQKIQRKAEEKGVTPQQYVDEIVAGIQELWKKLDISYDDFIRTTQERHKKVVEKIFARLVEQGDIYLGEYEGWYCTPCESFYTERQLVDGNCPD---CGR--PVEKVKEQSYFFRMSKYVDRLLQYYEENPDFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTTFDWGIKVPGDPKHVIYVWIDALANYITALGYGTDNDEKFRKYWPAD----VHLVGKEIIRFHTIYWPIMLMALDLPLPKKVFGHGWLLMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFIERINYDLANDLGNLLNRTVAMIKKYFDGVIPPYRGPKTPFDEELVQTAREVVRQYEEAMERMEFSVALASVWQLIGRTNKYIDETQPWVLAKDESKREELASVMTHLAESLRHTAVLLQPFLTRTPERIFAQLGIADRSLKEWDSLYEFGLIPEGTNVQKGEPLFPRLDIE 514
>gi|138893709|ref|YP_001124162.1| methionine-tRNA ligase/methionyl-tRNA synthetase [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] >gi|134265222|gb|ABO65417.1| Methionine-tRNA ligase/methionyl-tRNA synthetase [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] (650 aa)
Score = 1063, Expect = 3.3e-113, Identities = 208/517 (40%), Positives = 314/517 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI-DSSKFDIKFVTDFSSL-DNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      K FY+TTPIYYPS  HIGHA+TT+ D L RYK+ GY+ ++TG DEHGQKI+ KA+E + PQ+ VD+    LWK L I Y FIRTT E HK VV++ F+ L+++ IYLG ++G YC CE YT+  V   D  C + P+ + +E+SYF ++ ++ + + + ++P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR+ F WGI++ +PKHV+YVW+DAL NY++ LGY  +D F+K+W +   V L+ KEI RFH IYWPIML L L P K  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + I  N DLAN++GNL NR++ MI KY DG+IP Y PK F+ E + ++  +  +E++   L+ V LI  N +I++ +PW L K E+ ++L  ++ + +++   L+P L  +  Q I D S +  + +F + +  +  EP++ R++ E
 S:   4 KTFYLTTPIYYPSDKLHIGHAYTTVAGDTLARYKRMRGYDVMYLTGTDEHGQKIQRKAEEKGVTPQQYVDEIVAGIQELWKKLDISYDDFIRTTQERHKKVVEKIFARLVEQGDIYLGEYEGWYCTPCESFYTERQLVDGNCPD---CGR--PVEKVKEQSYFFRMSKYVDRLLQYYEENPDFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTTFDWGIKVPGDPKHVIYVWIDALANYITALGYGTDNDEKFRKYWPAD----VHLVGKEIIRFHTIYWPIMLMALDLPLPKKVFGHGWLLMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFIERINYDLANDLGNLLNRTVAMIKKYFDGVIPPYRGPKTPFDEELVQTAREVVRQYEEAMERMEFSVALASVWQLIGRTNKYIDETQPWVLAKDESKREELASVMTHLAESLRHTAVLLQPFLTRTPERIFAQLGIADRSLKEWDSLYEFGLIPEGTNVQKGEPLFPRLDIE 514
>gi|135148|sp|P23920|SYM_BACST Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|39989|emb|CAA40999.1| methionine--tRNA ligase; methionyl-tRNA synthetase [Geobacillus stearothermophilus] (649 aa)
Score = 1061, Expect = 5.0e-113, Identities = 205/515 (39%), Positives = 312/515 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI-DSSKFDIKFVTDFSSL-DNQKINTPEPIYLRIE 1083
      K FY+TTPIYYPS  HIGHA+TT+ D + RYK+ GY+ ++TG DEHGQKI+ KA+E + PQ+ VD    LW+ L I Y FIRTT E HK +V++ F+ L+++ IYLG ++G YC CE YT+  V   D  C + P+ + +EESYF ++ ++ + + + ++P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR+ F WGI++ +PKHV+YVW+DAL NY++ LGY  +D F+K+W +   V L+ KEI RFH IYWPIML LGL P K  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + I  N DLAN++GNL +R++ MI KY G IP Y PK F+ + + ++  +  +E++   LS V LI  N +I++ +PW L KE +++ +L  ++ + +++   L+P L  +  Q I D S +  + DF + +  +  EP++ R++
 S:   4 KTFYLTTPIYYPSDKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRLRGYDVMYLTGTDEHGQKIQRKAQEKGVTPQQYVDDIVAGIQELWRKLDISYDDFIRTTQERHKKIVEKIFARLVEQGDIYLGEYEGWYCTPCESFYTERQLVDGNCPD---CGR--PVEKVKEESYFFRMSKYVDRLLQYYEENPDFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTTFDWGIKVPGDPKHVIYVWIDALANYITALGYGTDNDEKFRKYWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIMLMALGLPLPKKVFGHGWLLMKDGKMSKSKGNVVDPVMIIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFIERINYDLANDLGNLLHRTVAMIEKYFGGAIPPYRGPKTPFDRDLSETAREVVRQYEEAMERMEFSVALSAVWQLIGRTNKYIDETQPWVLAKEESKREELASVMAHLAESLRYTAVLLQPFLTRTPERIFTQLGISDRSLKEWDSLYDFGLIPEGTNVQKGEPLFPRLD 512
>gi|172056076|ref|YP_001812536.1| methionyl-tRNA synthetase [Exiguobacterium sibiricum 255-15] >gi|171988597|gb|ACB59519.1| methionyl-tRNA synthetase [Exiguobacterium sibiricum 255-15] (651 aa)
Score = 1061, Expect = 5.3e-113, Identities = 206/519 (39%), Positives = 308/519 (59%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN-QKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K FYITTPIYYPS  HIGHA+TT+ D + RYK+ G++ ++TG DEHGQKI+EKAKE + QE VD  +  LW L I Y +IRTT  HK VV+ F LL+K IYLG ++G Y V E YT++ V ++ D    HP+  EE YF +I Q+ + + + +P+ + P +R +E+ N+F+   DL++SR+ F WG+++ NPKHVVYVW+DAL NY+S LGY  D NF K+W +   V L+ KEI RFH I WP +L L L P + +HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D +F+ + +  N DLAN++GNL NR+I MI KY DG+IP Y+   F+    K+ +++  +E +   LS + LI+ N +I++ +PW L K+ ++ D L  + ++ A++ V  L+P +  KE +Q ++  D  + F++++  K+  EPI+ R + +++
 S:   3 KTFYITTPIYYPSAKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRLQGFDVRYLTGTDEHGQKIQEKAKEAGVSEQEFVDGVVEQIKVLWDRLDISYDDYIRTTEPRHKEVVERVFETLLEKGDIYLGEYEGWYSVPDETYYTESQLVDGKSPD-----SGHPVELVREECYFFRISQYADRLVEYYEANPSFILPESRKHEMINNFIK-PGLQDLAVSRTTFDWGVKVPSNPKHVVYVWVDALTNYISSLGYGTDDQGNFDKYWPAD----VHLVGKEIVRFHTIVWPALLMALDLPLPKQVFAHGWLLMKDGKMSKSKGNVVDPVPMIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGMFTPEAFVERMNFDLANDLGNLLNRTIAMITKYFDGVIPTYAGNVTPFDETLSTLAKETVEKVEAAMEHMEFSVALSHIWQLISRANKYIDETQPWVLAKDESKTDELASSMVHLVGALRHVAIMLQPFMTRSPKEMFRQLGLEGQPMDWTALEQFAAIEEGTKVGAAEPIFPRRDMKEE 514
>gi|89101166|ref|ZP_01173999.1| methionyl-tRNA synthetase (methionine--tRNA ligase) [Bacillus sp. NRRL B-14911] >gi|89084134|gb|EAR63302.1| methionyl-tRNA synthetase (methionine--tRNA ligase) [Bacillus sp. NRRL B-14911] (653 aa)
Score = 1060, Expect = 6.2e-113, Identities = 214/520 (41%), Positives = 325/520 (62%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITT----IIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL-------DNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      +K FY+TTPIYYPSGN HIGHA+TT+ D + RYK+ GY+ ++TG DEHGQKI++KA+E + PQE VD+   +LW L I Y FIRTT + HK VV++ F+ LL++ IYLG ++G YC CE +T+  V   D  C + P+ + +EESYF K+ ++ + + + ++P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR+ F WG+++ +NPKHVVYVW+DAL NY++ LGY +DDS + +W +   V L+ KEI RFH IYWPIML L L P K +HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG D+ RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI KY DG IP Y  +   EF+KQL  + E    +EK+   LS V L++ N +I++ +PW L K E +++L  + + +++R  L+P L     Q N+++ +   +T + SL    +N K+  +PI+ R++ +++
 S:   5 LKTFYLTTPIYYPSGNLHIGHAYTTVAGDAMARYKRLRGYDVMYLTGTDEHGQKIQQKAEEKGVTPQEYVDEIVDGIKDLWSKLDISYDDFIRTTQDRHKQVVEKIFARLLEQGDIYLGEYEGWYCTPCESYFTERQLVDGNCPD---CGR--PVNKVKEESYFFKVSKYADRLLKYYEENPHFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTTFDWGVKVPDNPKHVVYVWIDALSNYITALGYGTEDDSKYLNYWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKKVFAHGWLLMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDSLRYYLLREVPFGADGVFTPEGFVERVNFDLANDLGNLLNRTVAMIEKYFDGTIPAYQGSEG----EFDKQLLDMNKETVAKYEEAMEKMEFSVALSSVWQLVSRTNKYIDETQPWVLAKDEARKEELGNVMFHLAESLRRTGVLLKPFLTRTPDGIFNQLNVNTEE-----LTSWESLETFGLIPENTKVVKGDPIFPRLDMKEE 518
>gi|182683707|ref|YP_001835454.1| methionine--tRNA ligase [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|182629041|gb|ACB89989.1| methionine--tRNA ligase [Streptococcus pneumoniae CGSP14] (679 aa)
Score = 1056, Expect = 2.1e-112, Identities = 214/524 (40%), Positives = 321/524 (61%)
 Q:  564 KGEVM--KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDK-----LYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDS-SKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      KG++M K FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +GY+ F++TG+DEHGQKI++KA+E + PQ VD A   LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV + F LL +D IYLG + G Y VS EE +T++    D+      H +  EESYFL++ +++ + F K P + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + NPKHVVYVW+DALLNY + LGY Q + NF KFWN   + ++ K+I RFH IYWPI+L ML ++ P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + YG D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG IP Y +  F+  + +Q  + T +E ++ + L V LI+ N +I++ PW L K+  +D L  +S + +++ V + +EP +++ S+ L Q +D + +  + DF + D  +  PI+ R++ E++
 S:  11 KGKIMSEKNFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRLMGYDVFYLTGLDEHGQKIQQKAEEAGITPQAYVDGMAVGVKELWQLLDISYDKFIRTTDDYHEKVVAQVFERLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLAEVFRDEAGNVTGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYQDRLVEFFKSHPEFITPDGRLNEMLRNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSNPKHVVYVWIDALLNYATALGYGQDEHGNFDKFWN---GTVFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDVKLPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERYGLDPLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVSMINKYFDGQIPAYVEGVTEFDNALAEVAEQSIADYHTHMEAVDYPRALEAVWTLISRTNKYIDETAPWVLAKDEALRDQLASVMSHLAASLRVVAHLIEPFMMETSRAVLTQLGLDEVASLENLSLADFPA-DVTVVAKGTPIFPRLDMEEE 539
>gi|192813437|ref|ZP_03042099.1| methionyl-tRNA synthetase [Geobacillus sp. Y412MC10] >gi|192797702|gb|EDV74220.1| methionyl-tRNA synthetase [Geobacillus sp. Y412MC10] (662 aa)
Score = 1055, Expect = 2.8e-112, Identities = 204/517 (39%), Positives = 314/517 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSS-------LDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      K FYITTPIYYPS  HIGHA+TT+ D + RYK+ GY+ ++TG DEHGQKIE KA E  PQ+ VD    +LWK L I  FIRTT + H VVQ+ F LLK+D IY G ++G YC CE + +  V   D  C + P+  +EESYF ++ ++ + + + ++P+ + P++R NE+ N+F+   +DL++SR+ + WG+++K +PKHV+YVW+DALLNY++ LGY +D S + K+W +   V LMSKEI RFH IYWPI+L L + P K +HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D F+ + +  N DLAN++GNL NR++ M++KY DG +P +S   F+  E+ K  D++ T +E +   L+ +  ++ N +I++ +PW L K+ +++ +L  +S ++ A++   L+P L  K+ +Q +  +   +T + S      K+  EPI+ R+++E
 S:   5 KTFYITTPIYYPSDKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRLRGYDVRYLTGTDEHGQKIERKAAEAGKTPQQFVDDIVAGIKDLWKKLDISNEDFIRTTEKRHTTVVQDVFERLLKQDDIYKGEYEGWYCTPCESFFLERQLVNGNCPD---CGR--PVELVKEESYFFRMSKYVDRLLQYYEENPDFIQPVSRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTTYEWGVKVKSDPKHVIYVWIDALLNYITALGYGTEDTSLYDKYWPAD----VHLMSKEIVRFHTIYWPIILMALDVPLPKKVFAHGWLLMKDGKMSKSKGNVVDPVTMIDRYGLDALRYYLLREVPFGADGTFTPESFVERVNSDLANDLGNLLNRTVAMVDKYFDGEVPAFSAGVTPFDAAIEEAAKSVYDKVETAMENMEFSVALTAISQFVSRSNKYIDETQPWTLAKDESKRHELASVMSHLVEALRIASILLQPFLTRTPKKMWEQLGLAEGE-----LTTWESGRQLGAIPAGTKLQKGEPIFPRLDAE 515
>gi|15458285|gb|AAK99500.1| Methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae R6] (679 aa)
Score = 1053, Expect = 4.5e-112, Identities = 214/524 (40%), Positives = 320/524 (61%)
 Q:  564 KGEVM--KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDK-----LYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDS-SKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      KG++M K FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +GY+ F++TG+DEHGQKI++KA+E + PQ VD A   LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV + F LL +D IYLG + G Y VS EE +T++    D+      H +  EESYFL++ +++ + F K P + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + NPKHVVYVW+DALLNY + LGY Q + NF KFWN   + ++ K+I RFH IYWPI+L ML ++ P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + YG D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG IP Y +  F+  + +Q  + T +E ++ + L V LI+ N +I++ PW L K+  +D L  +S + +++ V + +EP +++ S+ L Q ++ S +  + DF + D  +  PI+ R+ E++
 S:  11 KGKIMSEKNFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRLMGYDVFYLTGLDEHGQKIQQKAEEAGITPQAYVDGMAVGVKELWQLLDISYDKFIRTTDDYHEKVVAQVFERLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLAEVFRDEAGNVTGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYQDRLVEFFKAHPEFITPDGRLNEMLRNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSNPKHVVYVWIDALLNYATALGYAQDEHGNFDKFWN---GTVFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDVKLPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERYGLDPLRYYLMRNLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVSMINKYFDGQIPAYVEGVTEFDHVLAEVAEQSIADFHTHMEAVDYPRALEAVWTLISRTNKYIDETAPWVLAKDEALRDQLASVMSHLAASIRVVAHLIEPFMMETSRAVLTQLGLEEVSSLENLSLADFPA-DVTVVAKGTPIFPRLNMEEE 539
>gi|15674551|ref|NP_268725.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|13621657|gb|AAK33446.1| putative methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes M1 GAS] (666 aa)
Score = 1052, Expect = 5.8e-112, Identities = 209/519 (40%), Positives = 322/519 (62%)
 Q:  567 VMKK-FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKL---YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDS-SKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      +MKK FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +G+E F++TG+DEHGQKI+ KAKE + PQ VD AK  LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV  F +LL +D IYLG + G Y VS EE +T++  V ++ D ++    H +  EESYFL++ ++  + +F K+ P+ + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + +PKHVVYVW+DALLNY + LGYRQ + +NF KFWN   + ++ K+I RFH IYWPI+L ML L P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + +G D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG +P Y   +F+ + + +   +  +E ++ + L V +I  N +I++ PW L KE+ +K L  ++ + +++ V + ++P +++ S  + Q ++ S   + DF + + + +  PI+ R++ E
 S:   1 MMKKPFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRLMGHEVFYLTGLDEHGQKIQTKAKEAGITPQTYVDNMAKDVKALWQLLDISYDTFIRTTDDYHEEVVAAVFEKLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLKEVFRDEDGQVIGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYDDRLVAFFKERPDFIQPDGRMNEMVKNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSDPKHVVYVWIDALLNYATALGYRQANHANFDKFWN---GTVFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDLPMPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERFGLDPLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVAMINKYFDGTVPAYVDNGTAFDADLSQLIDAQLADYHKHMEAVDYPRALEAVWTIIARTNKYIDETAPWVLAKEDGDKAQLASVMAHLAASLRLVAHVIQPFMMETSAAIMAQLGLEPVSDLSTLALADFPA-NTKVVAKGTPIFPRLDME 523
>gi|71902998|ref|YP_279801.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|71802093|gb|AAX71446.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS6180] (666 aa)
Score = 1052, Expect = 5.8e-112, Identities = 209/519 (40%), Positives = 321/519 (61%)
 Q:  567 VMKK-FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNI--AVRKENDDKL---YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDS-SKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      +MKK FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +G+E F++TG+DEHGQKI+ KAKE + PQ VD AK  LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV  F +LL +D IYLG + G Y VS EE +T++  V ++ D K+    H +  EESYFL++ ++  + +F K+ P+ + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + +PKHVVYVW+DALLNY + LGY Q + +NF KFWN   + ++ K+I RFH IYWPI+L ML L P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + +G D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG +P Y   +F+ +F + +   +  +E ++ + L + +I  N +I++ PW L KE+ +K L  ++ + +++ V + ++P +++ S  + Q +  S   + DF + + + +  PI+ R++ E
 S:   1 MMKKPFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRLMGHEVFYLTGLDEHGQKIQTKAKEAGITPQTYVDNMAKDVKALWQLLDISYDTFIRTTDDYHEEVVAAVFEKLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLEEVFRDEDGKVIGGIAPSGHQVEWVSEESYFLRLSKYADRLVAFFKERPDFIQPDGRMNEMVKNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSDPKHVVYVWIDALLNYATALGYGQANHANFDKFWN---GTVFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDLPMPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERFGLDPLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVAMINKYFDGTVPAYVDNGTAFDADFSQLIDAQLADYHKHMEAVDYPRALEAIWTIIARTNKYIDETAPWVLAKEDGDKAQLASVMAHLAASLRVVAHVIQPFMMETSAAIMAQLGLAPVSDLSTLALADFPA-NTKVVAKGTPIFPRLDME 523
>gi|71910158|ref|YP_281708.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|25009390|sp|Q9A178|SYM_STRP1 Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|71852940|gb|AAZ50963.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS5005] (665 aa)
Score = 1051, Expect = 6.4e-112, Identities = 207/517 (40%), Positives = 319/517 (61%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKL---YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDS-SKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      K FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +G+E F++TG+DEHGQKI+ KAKE + PQ VD AK  LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV  F +LL +D IYLG + G Y VS EE +T++  V ++ D ++    H +  EESYFL++ ++  + +F K+ P+ + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + +PKHVVYVW+DALLNY + LGYRQ + +NF KFWN   + ++ K+I RFH IYWPI+L ML L P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + +G D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG +P Y   +F+ + + +   +  +E ++ + L V +I  N +I++ PW L KE+ +K L  ++ + +++ V + ++P +++ S  + Q ++ S   + DF + + + +  PI+ R++ E
 S:   3 KPFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRLMGHEVFYLTGLDEHGQKIQTKAKEAGITPQTYVDNMAKDVKALWQLLDISYDTFIRTTDDYHEEVVAAVFEKLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLKEVFRDEDGQVIGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYDDRLVAFFKERPDFIQPDGRMNEMVKNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSDPKHVVYVWIDALLNYATALGYRQANHANFDKFWN---GTVFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDLPMPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERFGLDPLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVAMINKYFDGTVPAYVDNGTAFDADLSQLIDAQLADYHKHMEAVDYPRALEAVWTIIARTNKYIDETAPWVLAKEDGDKAQLASVMAHLAASLRLVAHVIQPFMMETSAAIMAQLGLEPVSDLSTLALADFPA-NTKVVAKGTPIFPRLDME 522
>gi|148992454|ref|ZP_01822149.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|147928771|gb|EDK79784.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] (665 aa)
Score = 1048, Expect = 1.5e-111, Identities = 211/519 (40%), Positives = 316/519 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDK-----LYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDS-SKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +GY+ F++TG+DEHGQKI++KA+E + PQ VD+ A   LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV + F LL +D IYLG + G Y VS EE +T++    D+      H +  EESYFL++ +++ + F K P + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + NPKHVVYVW+DALLNY + LGY Q + NF KFWN   + ++ K+I RFH IYWPI+L ML ++ P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + YG D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG IP Y +  F+  + +Q  + T +E ++ + L V LI+ N +I++ PW L K+  +D L  +S + +++ V + +EP +++ S+ L Q ++ S +  + DF + D  +  PI+ R+ E++
 S:   4 KNFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRLMGYDVFYLTGLDEHGQKIQQKAEEAGITPQVYVDRMAVGVKELWQLLDISYDKFIRTTDDYHEKVVAQVFERLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLAEVFRDEAGNVTGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYQDRLVEFFKAHPEFITPDGRLNEMLRNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSNPKHVVYVWIDALLNYATALGYAQDEHGNFDKFWN---GTVFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDVKLPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERYGLDPLRYYLMRNLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVSMINKYFDGQIPAYVEGVTEFDHVLAEVAEQSIADFHTHMEAVDYPRALEAVWTLISRTNKYIDETAPWVLAKDEALRDQLASVMSHLAASIRVVAHLIEPFMMETSRAVLTQLGLEEVSSLENLSLADFPA-DVTVVAKGTPIFPRLNMEEE 525
>gi|149021655|ref|ZP_01835686.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|147930116|gb|EDK81102.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] (665 aa)
Score = 1048, Expect = 1.5e-111, Identities = 211/519 (40%), Positives = 316/519 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDK-----LYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDS-SKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +GY+ F++TG+DEHGQKI++KA+E + PQ VD+ A   LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV + F LL +D IYLG + G Y VS EE +T++    D+      H +  EESYFL++ +++ + F K P + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + NPKHVVYVW+DALLNY + LGY Q + NF KFWN   + ++ K+I RFH IYWPI+L ML ++ P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + YG D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG IP Y +  F+  + +Q  + T +E ++ + L V LI+ N +I++ PW L K+  +D L  +S + +++ V + +EP +++ S+ L Q ++ S +  + DF + D  +  PI+ R+ E++
 S:   4 KNFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRLMGYDVFYLTGLDEHGQKIQQKAEEAGITPQVYVDRMAVGVKELWQLLDISYDKFIRTTDDYHEKVVAQVFERLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLAEVFRDEAGNVTGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYQDRLVEFFKAHPEFITPDGRLNEMLRNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSNPKHVVYVWIDALLNYATALGYAQDEHGNFDKFWN---GTVFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDVKLPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERYGLDPLRYYLMRNLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVSMINKYFDGQIPAYVEGVTEFDHVLAEVAEQSIADFHTHMEAVDYPRALEAVWTLISRTNKYIDETAPWILAKDEALRDQLASVMSHLAASIRVVAHLIEPFMMETSRAVLTQLGLEEVSSLENLSLADFPA-DVTVVAKGTPIFPRLNMEEE 525
>gi|168488458|ref|ZP_02712657.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|183573094|gb|EDT93622.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP195] (665 aa)
Score = 1048, Expect = 1.6e-111, Identities = 211/519 (40%), Positives = 316/519 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDK-----LYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDS-SKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +GY+ F++TG+DEHGQKI++KA+E + PQ VD+ A   LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV + F LL +D IYLG + G Y VS EE +T++    D+      H +  EESYFL++ +++ + F K P + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + NPKHVVYVW+DALLNY + LGY Q + NF KFWN   + ++ K+I RFH IYWPI+L ML ++ P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + YG D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG IP Y +  F+  + +Q  + T +E ++ + L V LI+ N +I++ PW L K+  +D L  +S + +++ V + +EP +++ S+ L Q ++ S +  + DF + D  +  PI+ R+ E++
 S:   4 KNFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRLMGYDVFYLTGLDEHGQKIQQKAEEAGITPQVYVDRMAVGVKELWQLLDISYDKFIRTTDDYHEKVVAQVFERLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLAEVFRDEAGNVTGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYQDCLVEFFKAHPEFITPDGRLNEMLRNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSNPKHVVYVWIDALLNYATALGYAQDEHGNFDKFWN---GTVFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDVKLPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERYGLDPLRYYLMRNLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVSMINKYFDGQIPAYVEGVTEFDHVLAEVAEQSIADFHTHMEAVDYPRALEAVWTLISRTNKYIDETAPWVLAKDEALRDQLASVMSHLAASIRVVAHLIEPFMMETSRAVLTQLGLEEVSSLENLSLADFPA-DVTVVAKGTPIFPRLNMEEE 525
>gi|110004172|emb|CAK98510.1| probable methionyl-trna synthetase transmembrane protein [Spiroplasma citri] (526 aa)
Score = 1048, Expect = 1.6e-111, Identities = 222/519 (42%), Positives = 326/519 (62%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K FY+TTPIYYPS  HIGHA+TT +AD+L RYKK GYETFF+TG DEHG+KIE+KAK  + P + +   F LW LGIEYS FIRTT + H+ VQ+ FS+L   IYLG ++GLYCVSCEE T+  + K + L C   ++ EE+YF K+ ++ +++ ++ + P + P R NE+ N+F+   DLS++R+ FSWGI+ EN KH++YVW+DAL NYL+ LGY  DD+ F KFWN+ D EI+QL+ KEI RFH IYWP MLE LGLR+P K +SHGWI+ + KMSKS+GNV+DP+Y I+ YGRD R+YL E+ + D FS ++ + ++N L NN+GNL +R  MI+KY +G + K +   N+ E ++  +   ++  I + LS +++L N+ N +IE+ KPW+L+K N + L  L+ +  +  + L+PVL+D +++  FN++ +  K +   + N+ I  E ++ R+ E +
 S:   6 KLFYVTTPIYYPSAQLHIGHAYTTTLADILNRYKKMAGYETFFLTGSDEHGEKIEKKAKTAGITPYQFITMIVDNFKLLWNKLGIEYSKFIRTTDKEHEVGVQKIFSKLYNNGDIYLGEYEGLYCVSCEEFLTE-AQIDKITNQCLVCGNKPQKVK--EETYFFKVSKYSQFLINYYNNHPGFIEPEARKNEMLNNFIL-PGLTDLSVTRTTFSWGIKTLENDKHIIYVWIDALSNYLTALGYLSNDDALFNKFWNNPDVEILQLLGKEIARFHTIYWPSMLESLGLRQPNKLLSHGWILFKDTKMSKSIGNVVDPLYLIDKYGRDTLRFYLGYEIPTENDGKFSYEMFLESYNAHLVNNIGNLVSRVSNMISKYFNGQLVKQQQLD---NVLIESCVQAVQN-YQQAMDAYQISEGLSMILELCNKANKYIEENKPWELEKNKNMEQLHETLASLAYTIIVSAFLLQPVLVDNAQKIADYFNVNLTNLTFKTILMQEIIYNKTIEKKENLFNRVNVEQE 517
>gi|169832629|ref|YP_001694248.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|168995131|gb|ACA35743.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] (665 aa)
Score = 1047, Expect = 2.2e-111, Identities = 211/519 (40%), Positives = 315/519 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDK-----LYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDS-SKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +GY+ F++TG+DEHGQKI++KA+E + PQ VD A   LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV + F LL +D IYLG + G Y VS EE +T++    D+      H +  EESYFL++ +++ + F K P + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + NPKHVVYVW+DALLNY + LGY Q + NF KFWN   + ++ K+I RFH IYWPI+L ML ++ P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + YG D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG IP Y +  F+  + +Q  + T +E ++ + L V LI+ N +I++ PW L K+  +D L  +S + +++ V + +EP +++ S+ L Q ++ S +  + DF + D  +  PI+ R+ E++
 S:   4 KNFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRLMGYDVFYLTGLDEHGQKIQQKAEEAGITPQAYVDGMAVGVKELWQLLDISYDKFIRTTDDYHEKVVAQVFERLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLAEVFRDEAGNVTGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYQDRLVEFFKAHPEFITPDGRLNEMLRNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSNPKHVVYVWIDALLNYATALGYAQDEHGNFDKFWN---GTVFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDVKLPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERYGLDPLRYYLMRNLPIGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVSMINKYFDGQIPAYVEGVTEFDHVLAEVAEQSIADFHTHMEAVDYPRALEAVWTLISRTNKYIDETAPWVLAKDEALRDQLASVMSHLAASIRVVAHLIEPFMMETSRAVLTQLGLEEVSSLENLSLADFPA-DVTVVAKGTPIFPRLNMEEE 525
>gi|148997133|ref|ZP_01824787.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|149007671|ref|ZP_01831288.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|168575450|ref|ZP_02721386.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae MLV-016] >gi|147756833|gb|EDK63873.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|147760826|gb|EDK67797.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|183578466|gb|EDT98994.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae MLV-016] (665 aa)
Score = 1047, Expect = 2.2e-111, Identities = 211/519 (40%), Positives = 315/519 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDK-----LYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDS-SKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +GY+ F++TG+DEHGQKI++KA+E + PQ VD A   LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV + F LL +D IYLG + G Y VS EE +T++    D+      H +  EESYFL++ +++ + F K P + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + NPKHVVYVW+DALLNY + LGY Q + NF KFWN   + ++ K+I RFH IYWPI+L ML ++ P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + YG D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG IP Y +  F+  + +Q  + T +E ++ + L V LI+ N +I++ PW L K+  +D L  +S + +++ V + +EP +++ S+ L Q ++ S +  + DF + D  +  PI+ R+ E++
 S:   4 KNFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRLMGYDVFYLTGLDEHGQKIQQKAEEAGITPQAYVDGMAVGVKELWQLLDISYDKFIRTTDDYHEKVVAQVFERLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLAEVFRDEAGNVTGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYQDRLVEFFKAHPEFITPDGRLNEMLRNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSNPKHVVYVWIDALLNYATALGYAQDEHGNFDKFWN---GTVFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDVKLPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERYGLDPLRYYLMRNLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVSMINKYFDGQIPAYVEGVTEFDHVLAEVAEQSIADFHTHMEAVDYPRALEAVWTLISRTNKYIDETAPWVLAKDEALRDQLASVMSHLAASIRVVAHLIEPFMMETSRAVLTQLGLEEVSSLENLSLADFPA-DVTVVAKGTPIFPRLNMEEE 525
>gi|149010582|ref|ZP_01831953.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|168490882|ref|ZP_02715025.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|168492944|ref|ZP_02717087.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] >gi|147765063|gb|EDK71992.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|183574634|gb|EDT95162.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|183577043|gb|EDT97571.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] (665 aa)
Score = 1046, Expect = 2.7e-111, Identities = 211/519 (40%), Positives = 315/519 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDK-----LYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDS-SKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +GY+ F++TG+DEHGQKI++KA+E + PQ VD A   LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV + F LL +D IYLG + G Y VS EE +T++    D+      H +  EESYFL++ +++ + F K P + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + NPKHVVYVW+DALLNY + LGY Q + NF KFWN   + ++ K+I RFH IYWPI+L ML ++ P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + YG D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG IP Y +  F+  + +Q  + T +E ++ + L V LI+ N +I++ PW L K+  +D L  +S + +++ V + +EP +++ S+ L Q ++ S +  + DF + D  +  PI+ R+ E++
 S:   4 KNFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRLMGYDVFYLTGLDEHGQKIQQKAEEAGITPQAYVDGMAVGVKELWQLLDISYDKFIRTTDDYHEKVVAQVFERLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLAEVFRDEAGNVTGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYQDRLVEFFKAHPEFITPDGRLNEMLRNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSNPKHVVYVWIDALLNYATALGYAQDEHGNFDKFWN---GTVFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDVKLPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERYGLDPLRYYLMRNLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVSMINKYFDGQIPAYVEGVTEFDHVLAEVAEQSIADFHTHMEAVDYPRALEAVWTLISRTNKYIDETAPWVLAKDEALRDQLASVMSHLAASIRVVAHLIEPFMMETSRAVLTQLGLEEVSSLENLSLADFPA-DVTVVAKGTPIFPRLNMEEE 525
>gi|50913716|ref|YP_059688.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS10394] >gi|50902790|gb|AAT86505.1| Methionyl-tRNA synthetase; Protein secretion chaperonin CsaA [Streptococcus pyogenes MGAS10394] (666 aa)
Score = 1046, Expect = 2.7e-111, Identities = 208/519 (40%), Positives = 320/519 (61%)
 Q:  567 VMKK-FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKL---YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDS-SKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      +MKK FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +G+E F++TG+DEHGQKI+ KAKE + PQ VD AK  LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV  F +LL +D IYLG + G Y VS EE +T++  V ++ D ++    H +  EESYFL++ ++  + +F K+ P+ + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + +PKHVVYVW+DALLNY + LGY Q + +NF KFWN   + ++ K+I RFH IYWPI+L ML L P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + +G D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG +P Y   +F+ + + +   +  +E ++ + L V +I  N +I++ PW L KE+ +K L  ++ + +++ V + ++P +++ S  + Q +  S   + DF + + + +  PI+ R++ E
 S:   1 MMKKPFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRLMGHEVFYLTGLDEHGQKIQTKAKEAGITPQTYVDNMAKDVKALWQLLDISYDTFIRTTDDYHEEVVAAVFEKLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLKEVFRDEDGQVIGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYADRLVAFFKERPDFIQPDGRMNEMVKNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSDPKHVVYVWIDALLNYATALGYGQANHANFDKFWN---GTVFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDLPMPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERFGLDPLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVAMINKYFDGTVPAYVDNGTAFDADLSQLIDAQLADYHKHMEAVDYPRALEAVWTIIARTNKYIDETAPWVLAKEDGDKAQLASVMAHLAASLRVVAHVIQPFMMETSAAIMAQLGLAPVSDLSTLALADFPA-NTKVVAKGTPIFPRLDME 523
>gi|15900681|ref|NP_345285.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|116516229|ref|YP_816183.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|148989872|ref|ZP_01821166.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|161410751|ref|NP_358290.2| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|168484447|ref|ZP_02709399.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|194397413|ref|YP_002037433.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae G54] >gi|54039688|sp|P67581|SYM_STRR6 Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|54042048|sp|P67580|SYM_STRPN Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|14972263|gb|AAK74925.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|116076805|gb|ABJ54525.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|147924814|gb|EDK75898.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|172042338|gb|EDT50384.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|194357080|gb|ACF55528.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae G54] (665 aa)
Score = 1046, Expect = 2.7e-111, Identities = 211/519 (40%), Positives = 315/519 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDK-----LYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDS-SKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +GY+ F++TG+DEHGQKI++KA+E + PQ VD A   LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV + F LL +D IYLG + G Y VS EE +T++    D+      H +  EESYFL++ +++ + F K P + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + NPKHVVYVW+DALLNY + LGY Q + NF KFWN   + ++ K+I RFH IYWPI+L ML ++ P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + YG D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG IP Y +  F+  + +Q  + T +E ++ + L V LI+ N +I++ PW L K+  +D L  +S + +++ V + +EP +++ S+ L Q ++ S +  + DF + D  +  PI+ R+ E++
 S:   4 KNFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRLMGYDVFYLTGLDEHGQKIQQKAEEAGITPQAYVDGMAVGVKELWQLLDISYDKFIRTTDDYHEKVVAQVFERLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLAEVFRDEAGNVTGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYQDRLVEFFKAHPEFITPDGRLNEMLRNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSNPKHVVYVWIDALLNYATALGYAQDEHGNFDKFWN---GTVFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDVKLPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERYGLDPLRYYLMRNLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVSMINKYFDGQIPAYVEGVTEFDHVLAEVAEQSIADFHTHMEAVDYPRALEAVWTLISRTNKYIDETAPWVLAKDEALRDQLASVMSHLAASIRVVAHLIEPFMMETSRAVLTQLGLEEVSSLENLSLADFPA-DVTVVAKGTPIFPRLNMEEE 525
>gi|149003418|ref|ZP_01828307.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|147758601|gb|EDK65599.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] (665 aa)
Score = 1046, Expect = 2.8e-111, Identities = 211/519 (40%), Positives = 315/519 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDK-----LYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDS-SKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +GY+ F++TG+DEHGQKI++KA+E + PQ VD A   LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV + F LL +D IYLG + G Y VS EE +T++    D+      H +  EESYFL++ +++ + F K P + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + NPKHVVYVW+DALLNY + LGY Q + NF KFWN   + ++ K+I RFH IYWPI+L ML ++ P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + YG D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG IP Y +  F+  + +Q  + T +E ++ + L V LI+ N +I++ PW L K+  +D L  +S + +++ V + +EP +++ S+ L Q ++ S +  + DF + D  +  PI+ R+ E++
 S:   4 KNFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRLMGYDVFYLTGLDEHGQKIQQKAEEAGITPQAYVDGMAVGVKELWQLLDISYDKFIRTTDDYHEKVVAQVFERLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLAEVFRDEAGNVTGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYQDRLVEFFKAHPEFITPEGRLNEMLRNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSNPKHVVYVWIDALLNYATALGYAQDEHGNFDKFWN---GTVFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDVKLPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERYGLDPLRYYLMRNLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVSMINKYFDGQIPAYVEGVTEFDHVLAEVAEQSIADFHTHMEAVDYPRALEAVWTLISRTNKYIDETAPWVLAKDEALRDQLASVMSHLAASIRVVAHLIEPFMMETSRAVLTQLGLEEVSSLENLSLADFPA-DVTVVAKGTPIFPRLNMEEE 525
>gi|139474323|ref|YP_001129039.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] >gi|73919759|sp|Q5XDK8|SYM_STRP6 Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|134272570|emb|CAM30836.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] (665 aa)
Score = 1046, Expect = 3.1e-111, Identities = 206/517 (39%), Positives = 317/517 (61%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKL---YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDS-SKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      K FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +G+E F++TG+DEHGQKI+ KAKE + PQ VD AK  LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV  F +LL +D IYLG + G Y VS EE +T++  V ++ D ++    H +  EESYFL++ ++  + +F K+ P+ + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + +PKHVVYVW+DALLNY + LGY Q + +NF KFWN   + ++ K+I RFH IYWPI+L ML L P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + +G D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG +P Y   +F+ + + +   +  +E ++ + L V +I  N +I++ PW L KE+ +K L  ++ + +++ V + ++P +++ S  + Q +  S   + DF + + + +  PI+ R++ E
 S:   3 KPFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRLMGHEVFYLTGLDEHGQKIQTKAKEAGITPQTYVDNMAKDVKALWQLLDISYDTFIRTTDDYHEEVVAAVFEKLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLKEVFRDEDGQVIGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYADRLVAFFKERPDFIQPDGRMNEMVKNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSDPKHVVYVWIDALLNYATALGYGQANHANFDKFWN---GTVFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDLPMPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERFGLDPLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVAMINKYFDGTVPAYVDNGTAFDADLSQLIDAQLADYHKHMEAVDYPRALEAVWTIIARTNKYIDETAPWVLAKEDGDKAQLASVMAHLAASLRVVAHVIQPFMMETSAAIMAQLGLAPVSDLSTLALADFPA-NTKVVAKGTPIFPRLDME 522
>gi|168486199|ref|ZP_02710707.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|183570793|gb|EDT91321.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] (665 aa)
Score = 1045, Expect = 4.1e-111, Identities = 211/519 (40%), Positives = 315/519 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDK-----LYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDS-SKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +GY F++TG+DEHGQKI++KA+E + PQ VD A   LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV + F LL +D IYLG + G Y VS EE +T++    D+      H +  EESYFL++ +++ + F K P + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + NPKHVVYVW+DALLNY + LGY Q + NF KFWN   + ++ K+I RFH IYWPI+L ML ++ P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + YG D+ RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG IP Y +  F+  + +Q  + T +E ++ + L V LI+ N +I++ PW L K+  +D L  +S + +++ V + +EP +++ S+ L Q ++ S +  + DF + D  +  PI+ R+ E++
 S:   4 KNFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRLMGYYVFYLTGLDEHGQKIQQKAEEAGITPQTYVDGMAVGVKELWQLLDISYDKFIRTTDDYHEKVVAQVFERLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLAEVFRDEAGNVTGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYQDRLVEFFKAHPEFITPDGRLNEMLRNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSNPKHVVYVWIDALLNYATALGYAQDEHGNFDKFWN---GTVFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDVKLPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERYGLDSLRYYLMRNLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVSMINKYFDGQIPAYVEGVTEFDHVLAEVAEQSIADFHTHMEAVDYPRALEAVWTLISRTNKYIDETAPWVLAKDEALRDQLASVMSHLAASIRVVAHLIEPFMMETSRAVLTQLGLEEVSSLENLSLADFPA-DVTVVAKGTPIFPRLNMEEE 525
>gi|28896469|ref|NP_802819.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|28811720|dbj|BAC64652.1| putative methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes SSI-1] (666 aa)
Score = 1045, Expect = 4.1e-111, Identities = 208/519 (40%), Positives = 320/519 (61%)
 Q:  567 VMKK-FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKL---YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDS-SKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      +MKK FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +G+E F++TG+DEHGQKI+ KAKE + PQ VD AK  LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV  F +LL +D IYLG + G Y VS EE +T++  V ++ D ++    H +  EESYFL++ ++  + +F K+ P+ + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + +PKHVVYVW+DALLNY + LGY Q + +NF KFWN   + ++ K+I RFH IYWPI+L ML L P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + +G D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG +P Y   +F+ + + +   +  +E ++ + L V +I  N +I++ PW L KE+ +K L  ++ + +++ V + ++P +++ S  + Q +  S   + DF + + + +  PI+ R++ E
 S:   1 MMKKPFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRLMGHEVFYLTGLDEHGQKIQTKAKEAGITPQTYVDNMAKDVKALWQLLDISYDKFIRTTDDYHEEVVAAVFEKLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLKEVFRDEDGQVIGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYADRLVAFFKERPDFIQPDGRMNEMVKNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSDPKHVVYVWIDALLNYATALGYGQANHANFDKFWN---GTVFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDLPMPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERFGLDPLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVAMINKYFDGTVPAYVDNGTAFDADLSQVIDAQLADYHKHMEAVDYPRALEAVWTIIARTNKYIDETAPWVLAKEDGDKAQLASVMAHLAASLRVVAHVIQPFMMETSAAIMAQLGLAPVSDLSTLALADFPA-NTKVVAKGTPIFPRLDME 523
>gi|21909836|ref|NP_664104.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|25009347|sp|P59080|SYM_STRP3 Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|21904022|gb|AAM78907.1| putative methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS315] (665 aa)
Score = 1044, Expect = 4.8e-111, Identities = 206/517 (39%), Positives = 317/517 (61%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKL---YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDS-SKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      K FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +G+E F++TG+DEHGQKI+ KAKE + PQ VD AK  LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV  F +LL +D IYLG + G Y VS EE +T++  V ++ D ++    H +  EESYFL++ ++  + +F K+ P+ + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + +PKHVVYVW+DALLNY + LGY Q + +NF KFWN   + ++ K+I RFH IYWPI+L ML L P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + +G D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG +P Y   +F+ + + +   +  +E ++ + L V +I  N +I++ PW L KE+ +K L  ++ + +++ V + ++P +++ S  + Q +  S   + DF + + + +  PI+ R++ E
 S:   3 KPFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRLMGHEVFYLTGLDEHGQKIQTKAKEAGITPQTYVDNMAKDVKALWQLLDISYDKFIRTTDDYHEEVVAAVFEKLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLKEVFRDEDGQVIGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYADRLVAFFKERPDFIQPDGRMNEMVKNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSDPKHVVYVWIDALLNYATALGYGQANHANFDKFWN---GTVFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDLPMPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERFGLDPLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVAMINKYFDGTVPAYVDNGTAFDADLSQVIDAQLADYHKHMEAVDYPRALEAVWTIIARTNKYIDETAPWVLAKEDGDKAQLASVMAHLAASLRVVAHVIQPFMMETSAAIMAQLGLAPVSDLSTLALADFPA-NTKVVAKGTPIFPRLDME 522
>gi|94987979|ref|YP_596080.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94991861|ref|YP_599960.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS2096] >gi|94541487|gb|ABF31536.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94545369|gb|ABF35416.1| Methionyl-tRNA synthetase / Protein secretion chaperonin CsaA [Streptococcus pyogenes MGAS2096] (666 aa)
Score = 1042, Expect = 7.3e-111, Identities = 208/519 (40%), Positives = 321/519 (61%)
 Q:  567 VMKK-FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKL---YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDS-SKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      +MKK FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +G+E F++TG+DEHGQKI+ KAKE + PQ VD AK  LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV  F +LL +D IYLG + G Y VS EE +T++  V ++ D ++    H +  EESYFL++ ++  + +F K+ P+ + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + +PKHVVYVW+DALLNY + LGY Q + +NF KFWN   + ++ K+I RFH IYWPI+L ML L P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + +G D+ RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG +P Y   +F+ + + +   +  +E ++ + L V +I  N +I++ PW L KE+ +K L  ++ + +++ V + ++P +++ S  + Q +  S   + DF + + + +  PI+ R++ E
 S:   1 MMKKPFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRLMGHEVFYLTGLDEHGQKIQTKAKEAGITPQTYVDNMAKDVKALWQLLDISYDTFIRTTDDYHEEVVAAVFEKLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLKEVFRDEDGQVIGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYADRLVAFFKERPDFIQPDDRMNEMVKNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSDPKHVVYVWIDALLNYATALGYGQANHANFDKFWN---GTVFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDLPMPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERFGLDSLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVAMINKYFDGTVPAYVDNGTAFDADLSQLIDAQLADYHKHMEAVDYPRALEAVWTIIARTNKYIDETAPWVLAKEDGDKAQLASVMAHLAASLRVVAHVIQPFMMETSAAIMAQLGLAPVSDLSTLALADFPA-NTKVVAKGTPIFPRLDME 523
>gi|94993743|ref|YP_601841.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS10750] >gi|94547251|gb|ABF37297.1| Methionyl-tRNA synthetase / Protein secretion chaperonin CsaA [Streptococcus pyogenes MGAS10750] (666 aa)
Score = 1042, Expect = 7.7e-111, Identities = 207/519 (39%), Positives = 320/519 (61%)
 Q:  567 VMKK-FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKL---YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDS-SKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      +MKK FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +G+E F++TG+DEHGQKI+ KAKE + PQ VD AK  LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV  F +LL +D IYLG + G Y VS EE +T++  V ++ D ++    H +  EESYFL++ ++  + +F K+ P+ + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + +PKHVVYVW+DALLNY + LGY Q + +NF KFWN   + ++ K+I RFH IYWPI+L ML L P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + +G D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG +P Y   +F+ + + +   +  +E ++ + L + +I  N +I++ PW L KE+ +K L  ++ + +++ V + ++P +++ S  + Q +  S   + DF + + + +  PI+ R++ E
 S:   1 MMKKPFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRLMGHEVFYLTGLDEHGQKIQTKAKEAGITPQTYVDNMAKDVKALWQLLDISYDTFIRTTDDYHEEVVAAVFEKLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLKEVFRDEDGQVIGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYADRLVAFFKERPDFIQPDGRMNEMVKNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSDPKHVVYVWIDALLNYATALGYGQANHANFDKFWN---GTVFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDLPMPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERFGLDPLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVAMINKYFDGTVPAYVDNGTAFDADLSQLIDAQLADYHKHMEAVDYPRALEAIWTIIARTNKYIDETAPWVLAKEDGDKAQLASVMAHLAASLRVVAHVIQPFMMETSAAIMAQLGLAPVSDLSTLALADFPA-NTKVVAKGTPIFPRLDME 523
>gi|19745562|ref|NP_606698.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|25009357|sp|Q8P298|SYM_STRP8 Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|19747684|gb|AAL97197.1| putative methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS8232] (665 aa)
Score = 1042, Expect = 9.0e-111, Identities = 206/517 (39%), Positives = 317/517 (61%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKL---YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDS-SKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      K FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +G+E F++TG+DEHGQKI+ KAKE + PQ VD AK  LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV  F +LL +D IYLG + G Y VS EE +T++  V ++ D ++    H +  EESYFL++ ++  + +F K+ P+ + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + +PKHVVYVW+DALLNY + LGY Q + +NF KFWN   + ++ K+I RFH IYWPI+L ML L P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + +G D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG +P Y   +F+ + + +   +  +E ++ + L V +I  N +I++ PW L KE+ +K L  ++ + +++ V + ++P +++ S  + Q +  S   + DF + + + +  PI+ R++ E
 S:   3 KPFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRLMGHEVFYLTGLDEHGQKIQTKAKEAGISPQTYVDNMAKDVKALWQLLDISYDTFIRTTDDYHEEVVAAVFEKLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLKEVFRDEDGQVIGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYADRLVAFFKERPDFIQPDGRMNEMVKNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSDPKHVVYVWIDALLNYATALGYGQANHANFDKFWN---GTVFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDLPMPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERFGLDPLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVAMINKYFDGTVPAYVDNGTAFDADLSQLIDAQLADYHKHMEAVDYPRALEAVWTIIARTNKYIDETAPWVLAKEDGDKAQLASVMAHLAASLRVVAHVIQPFMMETSAAIMAQLGLAPVSDLSTLALADFPA-NTKVVAKGTPIFPRLDME 522
>gi|69248667|ref|ZP_00604797.1| Methionyl-tRNA synthetase, class Ia:Methionyl-tRNA synthetase, beta subunit, C-terminal [Enterococcus faecium DO] >gi|68194356|gb|EAN08866.1| Methionyl-tRNA synthetase, class Ia:Methionyl-tRNA synthetase, beta subunit, C-terminal [Enterococcus faecium DO] (669 aa)
Score = 1041, Expect = 1.1e-110, Identities = 209/519 (40%), Positives = 324/519 (62%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKLYCAQL---HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIK--FVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      + FYITTPIYYPSG HIG+++TT+ D + RYK+ +G++ F++TG+DEHGQKIE KA+EL +KPQE VDK A   LWK L I Y FIRTT +YHK VQ+ F LL++ IYLG ++G Y VS EE +T+   V K+++ +  +  H +  +EESYF ++ ++  + + ++ P + P +R NE+ N+F+   +DL++SR+ F+WG+ +K +PKHVVYVW+DAL NY++ LGY +D+S F+K+W +   VQ++ KEI RFH IYWPIML L L P K  HGW++ + GKMSKS GNV+ P  + YG DA RYYLL+ +  D VF+ + ++ N DLAN++GNL NR+I MINKY DG++P Y+   F+ E        +EK+   L+ + LI+ N +I++ +PW L K+ +K +L+ + + +++   L+P++ + ++  Q +DS  +++   +F S  + +  PI+ R++ E++
 S:   5 ETFYITTPIYYPSGKLHIGNSYTTIACDAIARYKRLMGFDVFYLTGVDEHGQKIETKAEELGVKPQEYVDKMAADVKKLWKTLDISYDKFIRTTDDYHKAAVQKIFDRLLEQGDIYLGEYEGWYSVSDEEFFTETQLAEVYKDDEGNVIGGKAPSGHEVELVKEESYFFRMSKYADRLLEYYEEHPEFIQPESRKNEMINNFI-KPGLEDLAVSRTTFTWGVPVKSDPKHVVYVWIDALSNYITALGYGSEDESLFEKYWPAD----VQMVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKKVFGHGWLLMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERYGLDALRYYLLRAVPFGSDGVFTPEDFVSRVNYDLANDLGNLLNRTIAMINKYCDGLVPDYASLVTPFDSELSTTAANVVGRYHDAMEKMEFNTALAEIWVLISRANKYIDETEPWVLAKDEEKKAELNSVMIHLAESLRIAAILLQPIMTETPEKIFNQLGLDSETMNLEGLHFGEFPS-GTKVVAKGTPIFPRLDMEEE 526
>gi|29375514|ref|NP_814668.1| methionyl-tRNA synthetase [Enterococcus faecalis V583] >gi|38258306|sp|Q837B3|SYM_ENTFA Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|29342974|gb|AAO80738.1| methionyl-tRNA synthetase [Enterococcus faecalis V583] (669 aa)
Score = 1039, Expect = 1.6e-110, Identities = 210/517 (40%), Positives = 317/517 (61%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKL-----YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFV--TDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      + FYITTPIYYPSG HIG+++TT+ D + RYK+ +G++ F++TG+DEHGQKIE+KA ELN+ P+E VDK A   LWK L I Y FIRTT +YH  VQ+ F L+++ IYLG ++G Y VS EE +T+    DD+      H +  +EESYF ++ ++ + + + + P + P +R NE+ N+F+   +DL++SR+ FSWGI +K +PKHVVYVW+DAL NY++ LGY +DDS FQK+W +   VQ++ KEI RFH IYWPIML L L P K  HGW++ + GKMSKS GNV+ P  + YG DA RYYLL+ +  D VF+ + ++ N DLAN++GNL NR+I MINKY DG +P Y+   F+ E     +  +EK+   ++ + L++ N +I++ PW L KE ++ +L+ + + +++ V  L+PV+ +  + +Q +D  +++ +  +F + D  +  PI+ R+E E
 S:   5 ETFYITTPIYYPSGKLHIGNSYTTIACDAMARYKRLMGFDVFYLTGVDEHGQKIEKKAAELNVTPKEYVDKMAADVQKLWKTLDISYDKFIRTTDDYHMAAVQQIFDRLVEQGDIYLGEYEGWYSVSDEEFFTETQLAEVYRDDEGNVIGGKAPSGHEVELVKEESYFFRMSKYADRLVQYYEEHPEFIQPESRKNEMLNNFIK-PGLEDLAVSRTTFSWGIPLKNDPKHVVYVWIDALSNYITALGYGSEDDSLFQKYWPAN----VQMVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKKVFGHGWLLMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERYGLDALRYYLLRAIPFGSDGVFTPEDFVSRLNYDLANDLGNLLNRTIAMINKYCDGKVPAYASKVTPFDSELSTTAANVIGKYHEAMEKMEFNTAIAEIWTLVSRANKYIDETAPWVLAKEEEKRNELESVMIHLAESLRIVAILLQPVMTETPGKIFEQLGLDPETMNMENIHFGEFPT-DVTVTSKGTPIFPRLEIE 524
>gi|94989852|ref|YP_597952.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94543360|gb|ABF33408.1| Methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS10270] (666 aa)
Score = 1038, Expect = 2.1e-110, Identities = 208/519 (40%), Positives = 320/519 (61%)
 Q:  567 VMKK-FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKL---YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDS-SKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      +MKK FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +G+E F++TG+DEHGQKI+ KAKE +KPQ VD AK  LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV  F +LL +D IYL + G Y VS EE +T++  V ++ D ++    H +  EESYFL++ ++  + +F K+ P+ + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + +PKHVVYVW+DALLNY + LGY Q + +NF KFWN   + ++ K+I RFH IYWPI+L ML L P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + +G D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG +P Y   +F+ + + +   +  +E ++ + L V +I  N +I++ PW L KE+ +K L  ++ + +++ V + ++P +++ S  + Q +  S   + DF + + + +  PI+ R++ E
 S:   1 MMKKPFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRLMGHEVFYLTGLDEHGQKIQTKAKEAGIKPQTYVDNMAKDVKALWQLLDISYDTFIRTTDDYHEEVVAAVFEKLLAQDDIYLDEYSGWYSVSDEEFFTESQLKEVFRDEDGQVIGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYADRLVAFFKERPDFIQPDGRMNEMVKNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSDPKHVVYVWIDALLNYATALGYGQANHANFDKFWN---GTVFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDLPMPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERFGLDPLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVAMINKYFDGTVPAYVDNGTAFDADLSQLIDAQLADYHKHMEAVDYPRALEAVWTIIARTNKYIDETAPWVLAKEDGDKAQLASVMAHLAASLRVVAHVIQPFMMETSAAIMAQLGLAPVSDLSTLALADFPA-NTKVVAKGTPIFPRLDME 523
>gi|52078533|ref|YP_077324.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52783895|ref|YP_089724.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52001744|gb|AAU21686.1| methionyl-tRNA synthetase MetS [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52346397|gb|AAU39031.1| MetS [Bacillus licheniformis DSM 13] (662 aa)
Score = 1034, Expect = 6.4e-110, Identities = 207/517 (40%), Positives = 314/517 (60%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCA------QLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKE-NNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI-DSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ G++ ++TG DEHGQKI++ A++ N+ PQELVD+ A+  LWK L I  FIRTT E HK V+++ F +LL  IYL ++G Y + E YT+  V E ++K      HP+  +EESYF ++ ++  + +F ++ P + P +R NE+ N+F+   +DL++SR+ F WGI++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LG+ ++D N+QK+W +   V L+ KEI RFH IYWPIML L L P K +HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ M+NKY DG I Y P +F+    ++ +   IE +   LS +  ++ N +I++ PW L K+ + EK+L  + + +++   L+P L  ++  Q + D+S   + F L + +  EP++ R+E+ED+
 S:   8 FYITTPIYYPSGKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRLRGFDVRYLTGTDEHGQKIQQTAEKENITPQELVDRAAEDIQQLWKKLDISNDDFIRTTEERHKKVIEKVFQKLLDNGDIYLDEYEGWYSIPDETFYTETQLVDVERNEKGEVIGGKSPDSGHPVELIKEESYFFRMGKYADRLLAFYEENPEFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTTFDWGIKVPGNPKHVIYVWIDALFNYITALGFNTENDENYQKYWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKKVFAHGWLLMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINYDLANDLGNLLNRTVAMVNKYFDGRIQSYEGPVTAFDEPLSSFSQKTIEAYEQAIENMEFSVALSSLWQFVSRTNKYIDETAPWVLAKDKDKEKELQSVMYHLAESLRITAVLLQPFLTQTPEKIFAQLGVTDASLKTWDSIQSFGQLKSVTVQKGEPLFPRLEAEDE 528
>gi|157149888|ref|YP_001450809.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] >gi|157074682|gb|ABV09365.1| methionine-tRNA ligase [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] (666 aa)
Score = 1034, Expect = 7.7e-110, Identities = 206/519 (39%), Positives = 315/519 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKL---YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      + FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +GY+ F++TG+DEHGQKI++KA+E + PQ VD A   LWKLL I Y FIRTT +YH+ VV + F LL +D IYLG + G Y VS EE +T++  V ++ + K+    H +  EESYFL++ +++ + F K P+ + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + NPKHVVYVW+DALLNY + LGY Q D +N+ KFWN   + Q++ K+I RFH IYWPI+L ML ++ P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + YG D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG +P Y +  F+  +  +  +  ++ ++ + L V LI+ N +I++ PW L K+  ++ L  +S + +++ V + +EP +++ SK L Q + +    D    +  PI+ R++ E++
 S:   5 QSFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRLMGYDVFYLTGLDEHGQKIQQKAEEAGISPQAYVDGMAVGVKELWKLLDISYDKFIRTTDDYHEKVVADVFERLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLAEVFRDENGKVTGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYQDRLVEFFKSHPDFITPDGRLNEMLRNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSNPKHVVYVWIDALLNYATALGYGQDDHANYDKFWN---GTVFQMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDIKLPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERYGLDPLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVSMINKYFDGQVPTYEENVTDFDGALAQVAAKSIADYYKHMDAVDYPRALEAVWTLISRTNKYIDETAPWVLAKDEALRNQLASVMSHLAASLRVVAHMIEPFMMETSKAVLSQLGLPQAASLENLAIDQLPAGLTVVEKGTPIFPRLDMEEE 526
>gi|116333117|ref|YP_794644.1| methyonyl-tRNA synthetase [Lactobacillus brevis ATCC 367] >gi|116098464|gb|ABJ63613.1| methionyl-tRNA synthetase [Lactobacillus brevis ATCC 367] (677 aa)
Score = 1032, Expect = 1.2e-109, Identities = 205/517 (39%), Positives = 310/517 (59%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKLYCAQL---HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNE-KDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLD----NQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      FYITTPIYYPSG HIG+++TT+ D + RYK+ GY+ FF+TG DEHG KIE+KAK N PQE VD A   LWK L I  FIRTT  H  VQ F LLK+ IYLG ++G Y  EE +T+   V ++ D K+  Q  H +  +E+SYF K+ ++ ++ F  P+ + P +R+ E+ N+F+   +DL++SR+ FSWG+ +K +PKHVVYVW+DALLNY++ LGY  DD F+KFW +   VQ++ KEI RFH IYWPI+L LGL P + +HGW++ + GKMSKS GNV+ P  ++ YG DA RYYL++ +  D VFS + ++ N DLAN++GNL NR++ MINKY G +P+Y   F+ + E      ++ +++  L+ + L+  N +I++ +PW L K++++ +L  ++ + +++ +  + PV+  KE  Q +D +  +  TD + D   Q +  PI+ RI+ +++
 S:   7 FYITTPIYYPSGRLHIGNSYTTIACDTVARYKRSNGYDVFFLTGTDEHGLKIEDKAKAQNQTPQEYVDGMATGIKQLWKTLEISNDKFIRTTDHEHVAAVQAIFDRLLKQGDIYLGEYEGWYSEDDEEYFTETQLAKVYRDADGKMIGGQAPSGHDVSLVKEQSYFFKMSKYADWLLDFYHSHPHFIQPESRMTEMINNFIK-PGLEDLAVSRTTFSWGVPVKSDPKHVVYVWIDALLNYITALGYTSDDDGLFKKFWPAD----VQMVGKEIVRFHSIYWPIVLHALGLEMPKELFAHGWLLMKDGKMSKSKGNVIYPETLVDRYGLDALRYYLMRAMPYGNDGVFSPEDFVDRLNYDLANDLGNLLNRTVAMINKYEGGQLPQYQAGVTEFDADLEATAAAVITNYHDLMNQMHFADALAEIWKLVARSNKYIDETEPWKLAKDDSKATELAAVMAHLAASLRVIATLISPVMTHAPKEIFDQLGLDVATLTM---TDLALADLPAGKQVVAKGTPIFPRIDVQEE 526
>gi|125718503|ref|YP_001035636.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus sanguinis SK36] >gi|125498420|gb|ABN45086.1| Methionyl-tRNA synthetase, putative [Streptococcus sanguinis SK36] (666 aa)
Score = 1031, Expect = 1.6e-109, Identities = 207/519 (39%), Positives = 315/519 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKL---YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      + FYITTPIYYPSG HIG+A TT+ DVL RYK+ +GY+ F++TG+DEHGQKI+ KA+E + PQ VD A   LWKLL I Y FIRTT +YH+ VV + F LL +D IYLG + G Y VS EE +T++  V ++ + K+    H +  EESYFL++ +++ + F K P+ + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + NPKHV+YVW+DALLNY + LGY Q D +N+ KFWN + + +++K+I RFH IYWPI+L ML ++ P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + YG DA RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG +P Y +  F+  +  +  +  ++ ++ + L V LI+ N +I++ PW L K E  K+L  +S + ++ V + +EP +++ SK L Q + +    D    +  PI+ R++ E++
 S:   5 QSFYITTPIYYPSGKLHIGNATTTIACDVLARYKRLMGYDVFYLTGLDEHGQKIQAKAEEAGISPQAYVDGMAVGVKELWKLLDISYDKFIRTTDDYHEKVVADVFERLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLAEVFRDENGKVTGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYQDRLVEFFKSHPDFITPNGRLNEMLKNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVAVPSNPKHVIYVWIDALLNYATALGYGQDDHANYDKFWN--NGTVYHMVAKDILRFHSIYWPILLMMLDIKLPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERYGLDALRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVSMINKYFDGQVPTYEENVTDFDGALAQVASESIADYYKHMDAVDYPRALEAVWTLISRTNKYIDETAPWVLAKDEAKVKELAAVMSHLAASLCVVAHMIEPFMMETSKAVLSQLGLPQATSLENLAIDQLPAGLTVVEKGTPIFPRLDMEEE 527
>gi|49482717|ref|YP_039941.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] >gi|60390704|sp|Q6GJI1|SYM_STAAR Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|49240846|emb|CAG39513.1| putative methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] (657 aa)
Score = 1030, Expect = 1.8e-109, Identities = 220/517 (42%), Positives = 314/517 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE-----EESYFLKIKQFKKYISSFL-KDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINT--------PEPIYLRIESE 1085
      + FYITTPIYYPSGN HIGHA++T+ DV+ RYK+ GY+ ++TG DEHGQKI+EKA++   E +D+    LW L I  FIRTT E HK+VV++ F LLK+ IYLG ++G Y V E YT++ V + ++    P  E   EESYF I ++  + F ++P+ + P +R NE+ N+F+   DL++SR++F+WG+ + NPKHVVYVW+DAL+NY+S LGY  D+S F K+W +   + LM+KEI RFH I WPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP  I+ YG DA RYYL++EL  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR+I MINKY DG +P Y P  + E E  +   T +E L   LS V  I+ N +I++ PW L K++++KD L  ++ ++ ++   L P L  KE +Q NI++ +F   +FSSL+  + T    P+PI+ R++SE
 S:   4 ETFYITTPIYYPSGNLHIGHAYSTVAGDVIARYKRMQGYDVRYLTGTDEHGQKIQEKAQKAGKTEIEYLDEMIAGIKQLWAKLEISNDDFIRTTEERHKHVVEQVFERLLKQGDIYLGEYEGWYSVPDETYYTESQLVDPQYENGKIIGGKSPDSGHEVELVKEESYFFNISKYTDRLLEFYDQNPDFIQPPSRKNEMINNFIK-PGLADLAVSRTSFNWGVHVPSNPKHVVYVWIDALVNYISALGYLSDDESLFNKYWPAD----IHLMAKEIVRFHSIIWPILLMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPNILIDRYGLDATRYYLMRELPFGSDGVFTPEAFVERTNFDLANDLGNLVNRTISMINKYFDGELPAYQGPLHELDEEMEAMALETVKSYTESMESLQFSVALSTVWKFISRTNKYIDETTPWVLAKDDSQKDMLGNVMAHLVENIRYAAVLLRPFLTHAPKEIFEQLNINNPQF-----MEFSSLEQYGVLTEPIMVTGQPKPIFPRLDSE 525
>gi|171780192|ref|ZP_02921096.1| hypothetical protein STRINF_01980 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] >gi|171281540|gb|EDT46975.1| hypothetical protein STRINF_01980 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] (667 aa)
Score = 1030, Expect = 2.1e-109, Identities = 205/517 (39%), Positives = 321/517 (62%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNI---AVRKENDDKL--YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTP-EPIYLRIESE 1085
      + FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ + Y+ F++TG+DEHGQKI++KA+E + PQ VD A   LWK+L I Y FIRTT +YH+ VV E F +LL +D IYLG + G Y VS EE +T++   R EN  +    H +  EESYFL++ ++ + + F  P+ + P R+NE+ +F+   +DL++SR++F+WG+++ NPKHVVYVW+DALLNY + LGY Q++ +NF FWN + + ++ K+I RFH IYWPIML ML ++ P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + YG D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY G +P Y K  +F+ +  +++  E  + ++ + L V +I+ N +I++ PW L K++ ++D L  ++ + +++ V + ++P ++ S  ++Q + S FD++ +T   + K+   PI+ R++ E
 S:   5 QPFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRMMNYDVFYLTGLDEHGQKIQQKAEEAGITPQAYVDGMAADVKKLWKMLDISYDKFIRTTDDYHEKVVAEVFEKLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLEEVFRDENGKVIGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLGKYADRLVEFFHAHPDFIQPDGRMNEIIKNFI-EPGLEDLAVSRTSFTWGVKVPSNPKHVVYVWIDALLNYATALGYGQEEHANFDNFWN--EGTVFHMVGKDILRFHSIYWPIMLMMLDMKLPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERYGLDPLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVAMINKYFGGDVPAYVKNVTAFDADLADVVEEKLAEYHKQMNAVDYPRALDAVWSIISRTNKYIDETAPWVLAKDDAKRDELAAVMAHLAASLRVVAHLIQPFMMTTSNTIMEQLGL-GSDFDLENLTLAGFPEGVKVVAKGTPIFPRLDME 525
>gi|28377354|ref|NP_784246.1| methionine--tRNA ligase [Lactobacillus plantarum WCFS1] >gi|38258344|sp|Q88Z97|SYM_LACPL Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|28270186|emb|CAD63085.1| methionine--tRNA ligase [Lactobacillus plantarum WCFS1] (683 aa)
Score = 1029, Expect = 2.4e-109, Identities = 212/521 (40%), Positives = 312/521 (59%)
 Q:  565 GEVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKLYCAQL---HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSN-FQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLI--LNAVKRVIYYL-EPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLD----NQKINTPEPIYLRIESE 1085
      E  +YITTPIYYPSG HIG+++TT+ D L RYK+ +GY+ +F+TG DEHG KIEEKA++LN P+ VD AK  +LW+LL I  FIRTT +YH+ VQE F LLK  IYLG ++G Y V EE +T+   V ++++ K+  +  H +  +E+SYF K+ ++ ++ + + P+ + P R+ E+ N+F+   +DL++SR++F+WG+ +K +PKHVVYVW+DAL NY++ LGY  D + F KFW +   VQ++ KEI RFH IYWPI+L LGL P K  HGW++ + GKMSKS GNV+ P  + YG DA RYYL+K +  D +F+ + +  N DLAN++GNL NR+I MINKY DG +P +   F+ + E       ++ L++  L+ V L++ N +I++ PW L K ++ D D  S++ L A RVI L PV+  KE  Q +D +  I  D  D   Q +  PI+ R++ +
 S:   2 AETKPTYYITTPIYYPSGKLHIGNSYTTIACDTLARYKRAMGYDVYFLTGTDEHGLKIEEKAEKLNTDPKSYVDGMAKQIKDLWQLLEISNDKFIRTTDDYHERAVQEIFDRLLKNGDIYLGEYEGWYSVDDEEYFTETQLAEVFRDDNGKVIGGKAPSGHEVELVKEQSYFFKMSKYADWLLDYYQSHPDFIEPANRMTEMINNFIK-PGLEDLAVSRTSFTWGVPVKSDPKHVVYVWIDALTNYITALGYATGDSEDLFNKFWPAD----VQMVGKEIVRFHTIYWPIILHALGLPLPKKVFGHGWLLMKDGKMSKSKGNVIYPETLVERYGLDALRYYLVKAMPYGNDGLFTPEDFVARVNYDLANDLGNLLNRTIAMINKYEDGQLPAFKAGVTEFDADLEATAATTIKNFNACMDSLHLSDALAEVWKLVSRTNKYIDETAPWQLAKSDDANDADKLASVMAHLAASLRVIASLISPVMTHAPKEIFTQLGLDPATLAI---ADLQLADLPAGAQVVAKGTPIFPRVDMD 528
>gi|146321108|ref|YP_001200819.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus suis 98HAH33] >gi|145691914|gb|ABP92419.1| Methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus suis 98HAH33] (667 aa)
Score = 1029, Expect = 2.5e-109, Identities = 206/517 (39%), Positives = 317/517 (61%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNI---AVRKENDDKL--YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN--QKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +G+E F++TG+DEHGQKIEEKAKE L PQ VD A   LW LL I Y FIRTT +YH+ VV  F +LL +D IYLG + G Y VS EE +T++   R EN      H +  EESYFL++ +++ K + F  P+ + P R+NE+ +F+   +DL++SR++F+WG+ + NPKHVVYVW+DALLNY + LGY Q++ N+ KFWN   + ++ K+I RFH IYWPIML ML ++ P + ++HGW + + GKMSKS GNV+ P  + +G D RYYL++ L + D F+ + ++ N +LAN++GNL NR++ MINKY G +P +   F+ +  +     +E ++ + L V ++I+ N +I++ PW L K+ ++D L  ++ +  ++ V + ++P ++ S  ++Q + ++ FD++ + DF+ L   +  PI+ R++ E++
 S:   6 FYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRLMGHEVFYLTGLDEHGQKIEEKAKEAGLTPQAYVDGMAVGVKELWNLLDISYDKFIRTTDDYHEEVVAAVFEKLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLEEVFRDENGKVTGGIAPSGHEVAWVSEESYFLRLSKYQDKLVEFFNAHPDFIQPAGRLNEIMKNFI-EPGLEDLAVSRTSFTWGVPVPSNPKHVVYVWIDALLNYATALGYGQEETVNYDKFWN---GTVYHMVGKDILRFHSIYWPIMLMMLDMKLPDRLVAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERFGLDPLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYVDRINYELANDLGNLLNRTVAMINKYFGGQVPTFVANVTDFDADLAAVVADNLASYHKYMEAVDYPRALEAVWNIISRTNKYIDETAPWVLAKDEADRDKLAAVMAHLTAGLRVVAHLIQPFMMTTSNAIMEQLGLGTA-FDLENL-DFAGLPAGLTVVAKGTPIFPRLDMEEE 525
>gi|15923480|ref|NP_371014.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|15926167|ref|NP_373700.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|156978818|ref|YP_001441077.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] >gi|54039687|sp|P67579|SYM_STAAN Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|54042047|sp|P67578|SYM_STAAM Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|13700380|dbj|BAB41678.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|14246258|dbj|BAB56652.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|156720953|dbj|BAF77370.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] (657 aa)
Score = 1029, Expect = 2.7e-109, Identities = 219/517 (42%), Positives = 314/517 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE-----EESYFLKIKQFKKYISSFL-KDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINT--------PEPIYLRIESE 1085
      + FYITTPIYYPSGN HIGHA++T+ DV+ RYK+ GY+ ++TG DEHGQKI+EKA++   E +D+    LW L I  FIRTT E HK+VV++ F LLK+ IYLG ++G Y V E YT++ V + ++    P  E   EESYF I ++  + F ++P+ + P +R NE+ N+F+   DL++SR++F+WG+ + NPKHVVYVW+DAL+NY+S LGY  D+S F K+W +   + LM+KEI RFH I WPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP  I+ YG DA RYYL++EL  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR+I M+NKY DG +P Y P  + E E  +   T +E L   LS V  I+ N +I++ PW L K++++KD L  ++ ++ ++   L P L  KE +Q NI++ +F   +FSSL+  + T    P+PI+ R++SE
 S:   4 ETFYITTPIYYPSGNLHIGHAYSTVAGDVIARYKRMQGYDVRYLTGTDEHGQKIQEKAQKAGKTEIEYLDEMIAGIKQLWAKLEISNDDFIRTTEERHKHVVEQVFERLLKQGDIYLGEYEGWYSVPDETYYTESQLVDPQYENGKIIGGKSPDSGHEVELVKEESYFFNISKYTDRLLEFYDQNPDFIQPPSRKNEMINNFIK-PGLADLAVSRTSFNWGVHVPSNPKHVVYVWIDALVNYISALGYLSDDESLFNKYWPAD----IHLMAKEIVRFHSIIWPILLMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPNILIDRYGLDATRYYLMRELPFGSDGVFTPEAFVERTNFDLANDLGNLVNRTISMVNKYFDGELPAYQGPLHELDEEMEAMALETVKSYTESMESLQFSVALSTVWKFISRTNKYIDETTPWVLAKDDSQKDMLGNVMAHLVENIRYAAVLLRPFLTHAPKEIFEQLNINNPQF-----MEFSSLEQYGVLTESIMVTGQPKPIFPRLDSE 525
>gi|56807711|ref|ZP_00365584.1| COG0143: Methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes M49 591] (666 aa)
Score = 1029, Expect = 2.9e-109, Identities = 206/519 (39%), Positives = 318/519 (61%)
 Q:  567 VMKK-FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKL---YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDS-SKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      +MKK F ITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +G+E F++TG+DEHGQKI+ KAKE + PQ VD AK  LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV  F +LL +D IYLG + G Y VS EE +T++  V ++ D ++    H +  EESYFL++ ++  + +F K+ + + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + +PKHVVYVW+DALLNY + LGY Q + +NF KFWN   + ++ K+I RFH IYWPI+L ML L P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + +G D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG +P Y   +F+ + + +   +  +E ++ + L V +I  N +I++ PW L KE+ +K L  ++ + +++ V + ++P +++ S  + Q +  S   + DF + + + +  PI+ R++ E
 S:   1 MMKKPFTITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRLMGHEVFYLTGLDEHGQKIQTKAKEAGISPQTYVDNMAKDVKALWQLLDISYDTFIRTTDDYHEEVVAAVFEKLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLKEVFRDEDGQVIGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYADRLVAFFKERSDFIQPDGRMNEMVKNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSDPKHVVYVWIDALLNYATALGYGQANHANFDKFWN---GTVFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDLPMPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERFGLDPLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVAMINKYFDGTVPAYVDNGTAFDADLSQLIDAQLADYHKHMEAVDYPRALEAVWTIIARTNKYIDETAPWVLAKEDGDKAQLASVMAHLAASLRVVAHVIQPFMMETSAAIMAQLGLAPVSDLSTLALADFPA-NTKVVAKGTPIFPRLDME 523
>gi|21282174|ref|NP_645262.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49485354|ref|YP_042575.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] >gi|25009356|sp|Q8NY00|SYM_STAAW Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|60390700|sp|Q6GBZ8|SYM_STAAS Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|21203610|dbj|BAB94310.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49243797|emb|CAG42222.1| putative methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] (657 aa)
Score = 1028, Expect = 3.2e-109, Identities = 219/517 (42%), Positives = 314/517 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE-----EESYFLKIKQFKKYISSFL-KDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINT--------PEPIYLRIESE 1085
      + FYITTPIYYPSGN HIGHA++T+ DV+ RYK+ GY+ ++TG DEHGQKI+EKA++   E +D+    LW L I  FIRTT E HK+VV++ F LLK+ IYLG ++G Y V E YT++ V + ++    P  E   EESYF I ++  + F ++P+ + P +R NE+ N+F+   DL++SR++F+WG+ + NPKHVVYVW+DAL+NY+S LGY  D+S F K+W +   + LM+KEI RFH I WPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP  I+ YG DA RYYL++EL  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR+I M+NKY DG +P Y P  + E E  +   T +E L   LS V  I+ N +I++ PW L K++++KD L  ++ ++ ++   L P L  KE +Q NI++ +F   +FSSL+  + T    P+PI+ R++SE
 S:   4 ETFYITTPIYYPSGNLHIGHAYSTVAGDVIARYKRMQGYDVRYLTGTDEHGQKIQEKAQKAGKTEIEYLDEMIAGIKQLWAKLEISNDDFIRTTEERHKHVVEQVFERLLKQGDIYLGEYEGWYSVPDETYYTESQLVDPQYENGKIIGGKSPDSGHEVELVKEESYFFNISKYTDRLLEFYDQNPDFIQPPSRKNEMINNFIK-PGLADLAVSRTSFNWGVHVPSNPKHVVYVWIDALVNYISALGYLSDDESLFNKYWPAD----IHLMAKEIVRFHSIIWPILLMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPNILIDRYGLDATRYYLMRELPFGSDGVFTPEAFVERTNFDLANDLGNLVNRTISMVNKYFDGELPAYQGPLHELDEEMEAMALETVKSYTESMESLQFSVALSTVWKFISRTNKYIDETTPWVLAKDDSQKDMLGNVMAHLVENIRYAAVLLRPFLTHAPKEIFEQLNINNPQF-----MEFSSLEQYGVLTESIMVTGQPKPIFPRLDSE 525
>gi|148266948|ref|YP_001245891.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|150392994|ref|YP_001315669.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|147740017|gb|ABQ48315.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|149945446|gb|ABR51382.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] (657 aa)
Score = 1027, Expect = 3.9e-109, Identities = 218/517 (42%), Positives = 314/517 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE-----EESYFLKIKQFKKYISSFL-KDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINT--------PEPIYLRIESE 1085
      + FYITTPIYYPSGN HIGHA++T+ DV+ RYK+ GY+ ++TG DEHGQKI+EKA++   E +D+    LW L I  FIRTT E HK+VV++ F LLK+ IYLG ++G Y V E YT++ V + ++    P  E   EESYF I ++  + F ++P+ + P +R NE+ N+F+   DL++SR++F+WG+ + NPKHVVYVW+DAL+NY+S LGY  D+S F ++W +   + LM+KEI RFH I WPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP  I+ YG DA RYYL++EL  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR+I M+NKY DG +P Y P  + E E  +   T +E L   LS V  I+ N +I++ PW L K++++KD L  ++ ++ ++   L P L  KE +Q NI++ +F   +FSSL+  + T    P+PI+ R++SE
 S:   4 ETFYITTPIYYPSGNLHIGHAYSTVAGDVIARYKRMQGYDVRYLTGTDEHGQKIQEKAQKAGKTEIEYLDEMIAGIKQLWAKLEISNDDFIRTTEERHKHVVEQVFERLLKQGDIYLGEYEGWYSVPDETYYTESQLVDPQYENGKIIGGKSPDSGHEVELVKEESYFFNISKYTDRLLEFYDQNPDFIQPPSRKNEMINNFIK-PGLADLAVSRTSFNWGVHVPSNPKHVVYVWIDALVNYISALGYLSDDESLFNRYWPAD----IHLMAKEIVRFHSIIWPILLMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPNILIDRYGLDATRYYLMRELPFGSDGVFTPEAFVERTNFDLANDLGNLVNRTISMVNKYFDGELPAYQGPLHELDEEMEAMALETVKSYTESMESLQFSVALSTVWKFISRTNKYIDETTPWVLAKDDSQKDMLGNVMAHLVENIRYAAVLLRPFLTHAPKEIFEQLNINNPQF-----MEFSSLEQYGVLTESIMVTGQPKPIFPRLDSE 525
>gi|82750197|ref|YP_415938.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus RF122] >gi|82655728|emb|CAI80127.1| ethionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus RF122] (657 aa)
Score = 1027, Expect = 4.5e-109, Identities = 220/517 (42%), Positives = 314/517 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE-----EESYFLKIKQFKKYISSFL-KDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINT--------PEPIYLRIESE 1085
      + FYITTPIYYPSGN HIGHA++T+ DV+ RYK+ GY+ ++TG DEHGQKI+EKA++   E +D+    LW L I  FIRTT E HK+VV++ F LLK+ IYLG ++G Y V E YT++ V + ++    P  E   EESYF I ++  + F ++P+ + P +R NE+ N+F+   DL++SR++F+WG+ + NPKHVVYVW+DAL+NY+S LGY  D+S F K+W +   + LM+KEI RFH I WPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP  I+ YG DA RYYL++EL  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR+I MINKY DG +P Y P  + E E  +   T +E L   LS V  I+ N +I++ PW L K++++KD L  ++ ++ ++   L P L  KE +Q NI++ +F   +FSSL+  + T    P+PI+ R++SE
 S:   4 ETFYITTPIYYPSGNLHIGHAYSTVAGDVIARYKRMQGYDVRYLTGTDEHGQKIQEKAQKAGKTEIEYLDEMIAGIKQLWAKLEISNDDFIRTTEERHKHVVEQVFERLLKQGDIYLGEYEGWYSVPDETYYTESQLVDPQYENGKIIGGKSPDSGHEVELVKEESYFFNISKYTDRLLEFYDQNPDFIQPPSRKNEMINNFIK-PGLADLAVSRTSFNWGVHVPSNPKHVVYVWIDALVNYISSLGYLSDDESLFNKYWPAD----IHLMAKEIVRFHSIIWPILLMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPNILIDRYGLDATRYYLMRELPFGSDGVFTPEAFVERTNFDLANDLGNLVNRTISMINKYFDGELPAYQGPLHELDEEMEAMALETVKSYTESMESLQFSVALSTVWKFISRTNKYIDETTPWVLAKDDSQKDMLGNVMAHLVENIRYAAVLLRPFLTHAPKEIFEQLNINNPQF-----MEFSSLEQYGVLTESIMVTGQPKPIFPRLDSE 525
>gi|56961843|ref|YP_173565.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus clausii KSM-K16] >gi|56908077|dbj|BAD62604.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus clausii KSM-K16] (655 aa)
Score = 1027, Expect = 4.5e-109, Identities = 209/519 (40%), Positives = 314/519 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENY------------TKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYL-EPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLD-NQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K FYITTPIYYPSG HIGH +TT+ D + RYK+ GY+ ++TG DEHGQKIE+KAKE + P E ++ K  LWK L I + FIRTT + H N+V++ F +L+++ IYLG ++G YCVS E Y      + NI  K D    HP+ + E+SYF ++ ++  + +F ++ P+ + P +R NE+ N+F+   DL++SR++F+WG+++ NPKHVVYVW+DAL NY++ LGY  DD+ +QK+W +   V L+ K+I RFH IYWPIML L L P K  HGW +T+ GKMSKS GNV+DP  I+ +G DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MINKY +G IP Y K  F+ +  ++  ++  +E++   L+ + L++ N +I++ +PW L KE + ++L  +  L  R+I L P +   +  Q ID S  + + F L  K++ EP++ R++ E +
 S:   4 KTFYITTPIYYPSGKLHIGHTYTTVAGDAMARYKRLRGYDVRYLTGTDEHGQKIEQKAKEKGISPLEYTNEMVKPIKELWKKLDISHDDFIRTTEKRHTNMVEKIFEQLVEQGDIYLGEYEGWYCVSDETFYGERELVDPIKDESGNIIGGKSPDSG------HPVEKVREKSYFFRMSKYADRLLAFYEENPDFIQPASRKNEMINNFIK-PGLQDLAVSRTSFTWGVKVPSNPKHVVYVWIDALTNYITALGYGTADDTLYQKYWPAD----VHLVGKDILRFHTIYWPIMLMALDLPLPKKVFGHGWFLTKDGKMSKSKGNVVDPAPLIDHFGLDAIRYYLLREVPFGADGVFTPEAFVERVNYDLANDLGNLLNRTVAMINKYFNGEIPAYVKSASPFDEDLLDLVQATITKVEDAMEEMEFSIALAAIWQLVSRTNKYIDETQPWMLAKEEDNRELLGSVMYHLAESLRIISVLIRPFMTRTPAKIWAQLGIDESLAGWESIRVFGQLPAGTKVSKGEPVFPRLDVEKE 526
>gi|57651372|ref|YP_185421.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|88194248|ref|YP_499040.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|151220665|ref|YP_001331487.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|81695187|sp|Q5HII6|SYM_STAAC Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|57285558|gb|AAW37652.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|87201806|gb|ABD29616.1| methionyl-tRNA synthetase, putative [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|150373465|dbj|BAF66725.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] (657 aa)
Score = 1024, Expect = 9.5e-109, Identities = 220/517 (42%), Positives = 315/517 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE-----EESYFLKIKQFKKYISSFL-KDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLD-----NQKI---NTPEPIYLRIESE 1085
      + FYITTPIYYPSGN HIGHA++T+ DV+ RYK+ GY+ ++TG DEHGQKI+EKA++   E +D+    LW L I  FIRTT E HK+VV++ F LLK+ IYLG ++G Y V E YT++ V + ++    P  E   EESYF I ++  + F ++P+ + P +R NE+ N+F+   DL++SR++F+WG+ + NPKHVVYVW+DAL+NY+S LGY  D+S F K+W +   + LM+KEI RFH I WPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP  I+ YG DA RYYL++EL  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR+I M+NKY DG +P Y P  + E E  +   T +E L   LS V  I+ N +I++ PW L K++++KD L  ++ ++ ++   L P L  KE +Q NI++ +F   +FSSL+   N+ I   P+PI+ R++SE
 S:   4 ETFYITTPIYYPSGNLHIGHAYSTVAGDVIARYKRMQGYDVRYLTGTDEHGQKIQEKAQKAGKTEIEYLDEMIAGIKQLWAKLEISNDDFIRTTEERHKHVVEQVFERLLKQGDIYLGEYEGWYSVPDETYYTESQLVDPQYENGKIIGGKSPDSGHEVELVKEESYFFNISKYTDRLLEFYDQNPDFIQPPSRKNEMINNFIK-PGLADLAVSRTSFNWGVHVPSNPKHVVYVWIDALVNYISALGYLSDDESLFNKYWPAD----IHLMAKEIVRFHSIIWPILLMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPNILIDRYGLDATRYYLMRELPFGSDGVFTPEAFVERTNFDLANDLGNLVNRTISMVNKYFDGELPAYQGPLHELDEEMEAMALETVKSYTESMESLQFSVALSTVWKFISRTNKYIDETTPWVLAKDDSQKDMLGNVMAHLVENIRYAAVLLRPFLTHAPKEIFEQLNINNPQF-----MEFSSLEQYGVLNESIMVTGQPKPIFPRLDSE 525
>gi|78044237|ref|YP_361414.1| methionyl-tRNA synthetase [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] >gi|77996352|gb|ABB15251.1| methionyl-tRNA synthetase [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] (653 aa)
Score = 1024, Expect = 1.0e-108, Identities = 212/517 (41%), Positives = 310/517 (59%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI-DSSKFDIKFVTDFSSLD-NQKINTPEPIYLRIESE 1085
      K FYITTPIYYPS N HIGHA+TT+ AD + R+K+ GY+ +F+TG DEHGQKIE KAK  L P+E VD   F +LWKLL I Y FIRTT E HK VVQ F +L + IY  ++G YC CE +T+  + + D  C + P+  EESYF K+ ++ + +  ++P + P +R NE+ N F+   +DL +SR+ F+WGI + + KHVVYVW+DAL NY+S LGY  DD FQK+W +   V L+ K+I RFH + WPI+L LG+ P K + HGW + E GKMSKS GNV+DP+ + YG DA RY+L++E+ L D+V+SE+ LIN N DLAN++GNL NR++ M+ K+ G IP S+ +  + E +    E  +++K ++  L+ + L+  N +I++V PW L KE  + L  L ++L  + +  L+PV+ +  +  Q + D S F + ++++ L  KI  EP++ R++ E
 S:   3 KSFYITTPIYYPSDNLHIGHAYTTVAADTMARFKRMTGYDVWFLTGSDEHGQKIERKAKSQGLSPKEYVDPIVDSFKHLWKLLDISYDDFIRTTEERHKKVVQAIFQKLYDQGDIYKSAYEGWYCTPCEAFWTEGKLIDGKCPD---CGR--PVEWTREESYFFKMSKYADRLLKHIEENPEFIVPESRRNEMIN-FIKQ-GLEDLCVSRTTFNWGIPVPFDKKHVVYVWVDALTNYISALGYGTDDDHLFQKYWPAD----VHLVGKDIVRFHTVIWPIILLALGIELPKKVVGHGWFVLEGGKMSKSKGNVVDPVKLVEKYGVDAVRYFLVREMPLGLDAVYSEEALINRINVDLANDLGNLLNRTLSMLEKFLGGEIPLPSEYE-EIDREVIELALALPAETEKLMDKFDLAGALANIWRLVTRLNKYIDEVAPWSLNKEGKIERLKTVLYVVLEGYRFITVLLKPVMPNFPAKVSAQLGVNDESLFTWESLSNWGRLPAGVKIKKGEPLFPRLDPE 510
>gi|194467624|ref|ZP_03073611.1| methionyl-tRNA synthetase [Lactobacillus reuteri 100-23] >gi|194454660|gb|EDX43557.1| methionyl-tRNA synthetase [Lactobacillus reuteri 100-23] (675 aa)
Score = 1023, Expect = 1.2e-108, Identities = 205/513 (39%), Positives = 326/513 (63%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKLYCAQL---HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI---DSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      +YITTPIYYPSG HIG+++TT+ D  R+K+ +GY+ F++TG DEHG KIE+KA++L +KPQE VD+ A   LWK L I  FIRTT +YH+ VQ+ F +LL + IY G + G Y V EE +T++  V ++ D +  +  H +  EEESYF K+ ++ ++ ++ K+ P+ + P +R+NE+ N+FL   +DL+++R++F+WG+++ +PKHVVYVW+DAL NY++ LGY  DDS F+K+W +   V ++ KEI RFH IYWPIML LGL P  I HGW+  GKMSKS GNV+ P  ++ YG DA RYYLL+ +  D VFS + ++ N DLAN++GNL NR++ MINKY++G +  +   F+ + E+    E  +++K  + L+ V L++ N +I++ +PW L K++++KD L  ++ + +++ +  ++P++ + K+ ++Q I  D S D++F DF + + Q +  PI+ R++
 S:   8 YYITTPIYYPSGKLHIGNSYTTIACDAEARFKRLMGYDVFYLTGTDEHGLKIEQKAEKLGMKPQEYVDQMAAQIKELWKKLEITNDKFIRTTDDYHEKAVQKIFQQLLDQGDIYKGKYTGWYSVDDEEYFTESQLAEVYRDEDGNVIGGKAPSGHEVQLVEEESYFFKMSKYADWLMNYYKEHPDFIEPQSRMNEMINNFLK-PGLEDLAVTRTSFTWGVKVPSDPKHVVYVWIDALSNYITALGYGSDDDSLFKKYWPAD----VHMVGKEIVRFHTIYWPIMLHALGLPLPKHIIGHGWLTMRDGKMSKSKGNVIYPETLVDRYGLDATRYYLLRAMPFGNDGVFSPEDFVDKVNYDLANDLGNLLNRTVAMINKYQNGKLLGTNDATTDFDADLEQTASDVIAEYKELMDKTRFAEALAAVWKLVSRANKYIDETEPWVLAKDDSKKDVLSDVMTHLAKSLRIIAALIQPIMPNAPKQIVEQLGIEGTDLSLTDLQF-NDFPA-EAQVVAKGTPIFPRLD 523
>gi|87162044|ref|YP_493176.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300] >gi|161508736|ref|YP_001574395.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|168728132|ref|ZP_02760409.1| methionine--tRNA ligase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|87128018|gb|ABD22532.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_FPR3757] >gi|160367545|gb|ABX28516.1| methionine--tRNA ligase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] (657 aa)
Score = 1023, Expect = 1.2e-108, Identities = 220/517 (42%), Positives = 315/517 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE-----EESYFLKIKQFKKYISSFL-KDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLD-----NQKI---NTPEPIYLRIESE 1085
      + FYITTPIYYPSGN HIGHA++T+ DV+ RYK+ GY+ ++TG DEHGQKI+EKA++   E +D+    LW L I  FIRTT E HK+VV++ F LLK+ IYLG ++G Y V E YT++ V + ++    P  E   EESYF I ++  + F ++P+ + P +R NE+ N+F+   DL++SR++F+WG+ + NPKHVVYVW+DAL+NY+S LGY  D+S F K+W +   + LM+KEI RFH I WPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP  I+ YG DA RYYL++EL  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR+I M+NKY DG +P Y P  + E E  +   T +E L   LS V  I+ N +I++ PW L K++++KD L  ++ ++ ++   L P L  KE +Q NI++ +F   +FSSL+   N+ I   P+PI+ R++SE
 S:   4 ETFYITTPIYYPSGNLHIGHAYSTVAGDVIARYKRMQGYDVRYLTGTDEHGQKIQEKAQKSGKTEIEYLDEMIAGIKQLWAKLEISNDDFIRTTEERHKHVVEQVFERLLKQGDIYLGEYEGWYSVPDETYYTESQLVDPQYENGKIIGGKSPDSGHEVELVKEESYFFNISKYTDRLLEFYDQNPDFIQPPSRKNEMINNFIK-PGLADLAVSRTSFNWGVHVPSNPKHVVYVWIDALVNYISALGYLSDDESLFNKYWPAD----IHLMAKEIVRFHSIIWPILLMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPNILIDRYGLDATRYYLMRELPFGSDGVFTPEAFVERTNFDLANDLGNLVNRTISMVNKYFDGELPAYQGPLHELDEEMEAMALETVKSYTESMESLQFSVALSTVWKFISRTNKYIDETTPWVLAKDDSQKDMLGNVMAHLVENIRYAAVLLRPFLTHAPKEIFEQLNINNPQF-----MEFSSLEQYGVLNESIMVTGQPKPIFPRLDSE 525
>gi|116627343|ref|YP_819962.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus thermophilus LMD-9] >gi|116100620|gb|ABJ65766.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus thermophilus LMD-9] (667 aa)
Score = 1018, Expect = 4.6e-108, Identities = 195/485 (40%), Positives = 307/485 (63%)
 Q:  567 VMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDK-----LYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFW-NSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKEN-NEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI 1051
      + K FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ + Y+ F++TG+DEHGQKI+++A+E + PQE VD A  +LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV + F LL+K IYLG + G Y VS EE +T++    D++      H +  EESYF K+ +  +++F K+ P + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+++ +PKHVVYVW+DAL+NY++ LGY Q + NF FW N ++ EI+ ++ K+I RFH IYWPI+L L L PT+ ++HGW + + GKMSKS GNV+ P  + +G D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG +P Y +  F+ + K + + +E  + ++ + L V ++I+ N +I++ PW L KE+ +E+ L  ++ + +++ V + ++P ++ S  ++Q +
 S:   1 MTKTFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRMMNYDVFYLTGLDEHGQKIQQRAEEAGITPQEYVDSMAVDVKDLWQLLDISYDKFIRTTDDYHEKVVAQVFERLLEKGDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLAEVYRDEEGNVIGGVAPSGHEVELVSEESYFFKLSNYADRLTAFYKEHPEFIQPDGRMNEMLKNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVKVPSDPKHVVYVWIDALINYITALGYGQNEHGNFDLFWQNDKNHEIIHMIGKDILRFHSIYWPIILMALDLPLPTRLVAHGWFVMKDGKMSKSKGNVIYPEMLVERFGLDPLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYLARINYELANDLGNLLNRTVAMINKYFDGQVPAYIENVTDFDADLAKVVAENIEEFHKQMNAVDFPRALDAVWNIISRTNKYIDETAPWVLAKEDGDEEQLRAVMAHLAASLRVVAHLIQPFMMSTSNAIMEQLGL 492
>gi|55822425|ref|YP_140866.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] >gi|55738410|gb|AAV62051.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] (667 aa)
Score = 1018, Expect = 4.8e-108, Identities = 195/485 (40%), Positives = 307/485 (63%)
 Q:  567 VMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDK-----LYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFW-NSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKEN-NEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI 1051
      + K FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ + Y+ F++TG+DEHGQKI+++A+E + PQE VD A  +LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV + F LL+K IYLG + G Y VS EE +T++    D++      H +  EESYF K+ +  +++F K+ P + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ FSWG+++ +PKHVVYVW+DAL+NY++ LGY Q + NF FW N ++ EI+ ++ K+I RFH IYWPI+L L L PT+ ++HGW + + GKMSKS GNV+ P  + +G D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG +P Y +  ++ + K + + +E  + ++ + L V ++I+ N +I++ PW L KE+ +E+ L  ++ + +++ V + ++P ++ S  ++Q +
 S:   1 MTKTFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRMMNYDVFYLTGLDEHGQKIQQRAEEAGITPQEYVDSMAVGVKDLWQLLDISYDKFIRTTDDYHEKVVAQVFERLLEKGDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLAEVYRDEEGNVIGGVAPSGHEVELVSEESYFFKLSNYADRLTAFYKEHPEFIQPDGRMNEMLKNFI-EPGLEDLAVSRTTFSWGVKVPSDPKHVVYVWIDALINYITALGYGQNEHGNFDLFWQNDKNHEIIHMIGKDILRFHSIYWPIILMALDLPLPTRLVAHGWFVMKDGKMSKSKGNVIYPEMLVERFGLDPLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYLARINYELANDLGNLLNRTVAMINKYFDGQVPAYIENVTDYDADLAKVVAENIEEFHKQMNAVDFPRALDAVWNIISRTNKYIDETAPWVLAKEDGDEEQLRAVMAHLAASLRVVAHLIQPFMMSTSNAIMEQLGL 492
>gi|163764881|ref|ZP_02171933.1| recombination protein RecR [Bacillus selenitireducens MLS10] >gi|160354658|gb|EDP81319.1| recombination protein RecR [Bacillus selenitireducens MLS10] (675 aa)
Score = 1018, Expect = 5.1e-108, Identities = 208/517 (40%), Positives = 311/517 (60%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCA------QLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQK--INTPEPIYLRIESEDK 1087
      FYITTPIYYPS  HIGHA+TT+ D + RYK+ G++ ++TG DEHGQKIE+KA+E  PQ+ VD +   LWK L I Y FIRTT + HK VVQ F  L++ IYL ++G Y VS E YT+   KE DD       HP+ + E+SYF K+ ++  + ++ +D P + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WG+ +K +P+HVVYVW+DAL NY++ LGY  ++ FQ W +   V L+ KEI RFH IYWPIML L L P K  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ I YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NRS+ MINKY DG +P Y K  S++   ++  +++  +E +   L+ + LI+ N +I++ +PW L K+  ++ L  L ++ ++++V  L+P + + K+ +Q +I S   + F +  K +  EPI+ R+++E++
 S:  21 FYITTPIYYPSAKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRLRGFDVRYLTGTDEHGQKIEQKAEENGKSPQQFVDDISSDIQELWKKLDISYDDFIRTTEDRHKQVVQHIFERFLEQGDIYLDEYEGWYSVSDETFYTELQLEDKEYDDNGNVTGGKSPDSGHPVEKVREKSYFFKMSKYADRLLAYYEDNPEFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTSFRWGVPVKSDPEHVVYVWIDALSNYITALGYSTDENGLFQSHWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKKVFGHGWLLMKDGKMSKSKGNVVDPVPLIERYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERVNYDLANDLGNLLNRSVAMINKYFDGEVPAYVKDATSYDETLTDLVEATVNKVEESMENMQFSVALTAIGQLISRTNKYIDETQPWILAKDETAREQLGSVLHHLVESLRQVSIMLQPFMTETPKKIQEQLSIPDSLMGWDTLVTFGQIPAGKKVVAKGEPIFPRLDTEEE 542
>gi|81096866|ref|ZP_00875193.1| Methionyl-tRNA synthetase, class Ia:Methionyl-tRNA synthetase, beta subunit, C-terminal [Streptococcus suis 89/1591] >gi|80977088|gb|EAP40644.1| Methionyl-tRNA synthetase, class Ia:Methionyl-tRNA synthetase, beta subunit, C-terminal [Streptococcus suis 89/1591] (667 aa)
Score = 1018, Expect = 5.2e-108, Identities = 206/517 (39%), Positives = 315/517 (60%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNI---AVRKENDDKL--YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN--QKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +G+E F++TG+DEHGQKIEEKAKE L PQ VD A   LW LL I Y FIRTT +YH+ VV  F +LL +D IYLG + G Y VS EE +T++   R EN      H +  EESYFL++ +++ K + F  P+ + P R+NE+ +F+   +DL++SR++F+WG+ + NPKHVVYVW+DALLNY + LGY Q++ N+ KFWN   + ++ K+I RFH IYWPIML ML ++ P  ++HGW + + GKMSKS GNV+ P  + +G D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY G +P +   F+ +  +     +E ++ + L V ++I+ N +I++ PW L K+ ++D L  ++ +  ++ V + ++P ++ S  ++Q + ++ FD++ + DF+ L   +  PI+ R++ E++
 S:   6 FYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRLMGHEVFYLTGLDEHGQKIEEKAKEAGLTPQAYVDGMAVGVKELWNLLDISYDKFIRTTDDYHEEVVAAVFEKLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLEEVFRDENGKVTGGIAPSGHEVAWVSEESYFLRLSKYQDKLVEFFNAHPDFIQPDGRMNEIMKNFI-EPGLEDLAVSRTSFTWGVPVPSNPKHVVYVWIDALLNYATALGYGQEETINYDKFWN---GTVYHMVGKDILRFHSIYWPIMLMMLDMKLPDLLVAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERFGLDPLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVAMINKYFSGQVPTFVANVTDFDADLAAVVADNLASYHKYMEAVDYPRALEAVWNIISRTNKYIDETAPWVLAKDEADRDKLAAVMAHLTAGLRVVAHLIQPFMMTTSNAIMEQLGLGTA-FDLENL-DFAGLPAGLTVVAKGTPIFPRLDMEEE 525
>gi|148543447|ref|YP_001270817.1| methionyl-tRNA synthetase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|184152856|ref|YP_001841197.1| methionyl-tRNA synthase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|148530481|gb|ABQ82480.1| methionyl-tRNA synthetase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|183224200|dbj|BAG24717.1| methionyl-tRNA synthase [Lactobacillus reuteri F275] (675 aa)
Score = 1016, Expect = 7.7e-108, Identities = 206/513 (40%), Positives = 326/513 (63%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKLYCAQL---HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIY----YLEPVLIDGSKEALKQFNI---DSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      +YITTPIYYPSG HIG+++TT+ D  R+K+ +GY+ F++TG DEHG KIE+KA++L +KPQE VD+ A   LWK L I  FIRTT +YH+ VQ+ F +LL + IY G + G Y V EE +T++  V ++ D +  +  H +  EEESYF K+ ++ ++ ++ K+ P+ + P +R+NE+ N+FL   +DL+++R++F+WG+++ +PKHVVYVW+DAL NY++ LGY  DDS F+K+W +   V ++ KEI RFH IYWPIML LGL P  I HGW+  GKMSKS GNV+ P  ++ YG DA RYYLL+ +  D VFS + ++ N DLAN++GNL NR++ MINKY++G +  +   F+ + E+    E  +++K  + L+ V L++ N +I++ +PW L K++++KD+  LS ++ + + ++   ++P++  K+ ++Q I  D S D++F DF + + Q +  PI+ R++
 S:   8 YYITTPIYYPSGKLHIGNSYTTIACDAEARFKRLMGYDVFYLTGTDEHGLKIEQKAEKLGMKPQEYVDQMAAQIKELWKKLEITNDKFIRTTDDYHEKAVQKIFQQLLDQGDIYKGKYTGWYSVDDEEYFTESQLAEVYRDEDGNVIGGKAPSGHEVQLVEEESYFFKMSKYANWLMNYYKEHPDFIEPQSRMNEMINNFLK-PGLEDLAVTRTSFNWGVKVPSDPKHVVYVWIDALSNYITALGYGSDDDSLFKKYWPAD----VHMVGKEIVRFHTIYWPIMLHALGLPLPKHIIGHGWLTMRDGKMSKSKGNVIYPETLVDRYGLDATRYYLLRAMPFGNDGVFSPEDFVDKVNYDLANDLGNLLNRTVAMINKYQNGKLVGTNDATTDFDADLEQTASDVIAEYKELMDKTRFAEALATVWKLVSRANKYIDETEPWVLAKDDSKKDV---LSDVMTHLAKSLWIIAALIQPIMPHAPKQIVEQLGIEGTDLSLTDLQF-NDFPA-EAQVVAKGTPIFPRLD 523
>gi|15612616|ref|NP_240919.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus halodurans C-125] >gi|25009402|sp|Q9KGK8|SYM_BACHD Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|10172665|dbj|BAB03772.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus halodurans C-125] (660 aa)
Score = 1016, Expect = 7.9e-108, Identities = 203/519 (39%), Positives = 313/519 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKE--NDDKLYCAQL----HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL-DNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K FY+TTPIYYPS  HIGHA+TT+ D + RYK+ GY  ++TG DEHGQKIE+KA+  L P++ VD+   +LWK L I Y FIRTT E H VVQ+ F +LL + IYLG ++G Y + E YT+  V KE  D L  +   HP+ + E+SYF ++ ++  + F ++ P + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F+WG+ + +PKHVVYVW+DAL NY++ LGY    ++ +W +   V L+ KEI RFH IYWPIML L L P K  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI KY DG IP Y K  F+ + + +   ++  +E++   L+ + LI+ N +I++ +PW L K+ ++++ L  + + +++ V  L+P +  ++ +Q IDSS  + + F + N +  +P++ R++ E++
 S:   6 KTFYLTTPIYYPSDKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRLRGYNVMYLTGTDEHGQKIEQKAEAKGLTPKQFVDEIVSGIQDLWKKLDISYDDFIRTTEERHIKVVQQIFEQLLDQGDIYLGDYEGWYSIPDETFYTETQLVDKEYDADGNLIGGKSPDSGHPVEKVREQSYFFRMSKYADRLLQFYEENPQFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTSFTWGVPVPRDPKHVVYVWIDALSNYITALGYGSDQQEKYENYWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKKVFGHGWLLMKDGKMSKSKGNVVDPVPLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEAFVERVNYDLANDLGNLLNRTVAMIEKYFDGKIPSYVKDGTPFDADLVELVYSTVKKVEDAMEEMEFSIALTAIGQLISRTNKYIDETQPWVLAKDESKREQLGAAMYHLAESIRYVSVLLQPFMTKAPQKIWEQLGIDSSLTTWESLETFGQIPGNTNVQKGQPLFPRLDVEEE 528
>gi|55820534|ref|YP_138976.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|55736519|gb|AAV60161.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus thermophilus LMG 18311] (667 aa)
Score = 1016, Expect = 9.4e-108, Identities = 194/485 (40%), Positives = 307/485 (63%)
 Q:  567 VMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDK-----LYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFW-NSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKEN-NEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI 1051
      + K FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ + Y+ F++TG+DEHGQKI+++A+E + PQE VD A  +LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV + F LL+K IYLG + G Y VS EE +T++    D++      H +  EESYF K+ +  +++F K+ P + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+++ +PKHVVYVW+DAL+NY++ LGY Q + NF FW N ++ EI+ ++ K+I RFH IYWPI+L L L PT+ ++HGW + + GKMSKS GNV+ P  + +G D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG +P Y +  ++ + K + + +E  + ++ + L V ++I+ N +I++ PW L KE+ +E+ L  ++ + +++ V + ++P ++ S  ++Q +
 S:   1 MTKTFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRMMNYDVFYLTGLDEHGQKIQQRAEEAGITPQEYVDSMAVGVKDLWQLLDISYDKFIRTTDDYHEKVVAQVFERLLEKGDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLAEVYRDEEGNVIGGVAPSGHEVELVSEESYFFKLSNYADRLTAFYKEHPEFIQPDGRMNEMLKNFI-EPGLEDLAVSRTTFTWGVKVPSDPKHVVYVWIDALINYITALGYGQNEHGNFDLFWQNDKNHEIIHMIGKDILRFHSIYWPIILMALDLPLPTRLVAHGWFVMKDGKMSKSKGNVIYPEMLVERFGLDPLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYLARINYELANDLGNLLNRTVAMINKYFDGQVPAYIENVTDYDADLAKVVAENIEEFHKQMNAVDFPRALDAVWNIISRTNKYIDETAPWVLAKEDGDEEQLRAVMAHLAASLRVVAHLIQPFMMSTSNAIMEQLGL 492
>gi|187605633|ref|ZP_02991824.1| methionyl-tRNA synthetase [Exiguobacterium sp. AT1b] >gi|187482330|gb|EDU20343.1| methionyl-tRNA synthetase [Exiguobacterium sp. AT1b] (653 aa)
Score = 1015, Expect = 1.1e-107, Identities = 199/511 (38%), Positives = 298/511 (58%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLR 1081
      FYITTPIYYPS  HIGHA+TT+ D + RYK+ G++ ++TG DEHGQKI+EKAKE + PQ VD+ +  LW L I Y +IRTT + HK VV+ F LLK  IYLG ++G Y V E YT++ V ++ D    HP+  EE YF ++ ++ + I F  P+ + P +R E+ N+FL   DL++SR+ F WG+Q+ NPKHVVYVW+DAL NY+S LGY  +D F ++W +   V L+ KEI RFH I WP +L L L P + +HGW++ + GKMSKS GNV+DPI I+ YG D+ RYYLL+E+  D F+ + ++ N DLAN++GNL NR+I MI KY DG IP Y+  +F+ E  +K+  +  +E +   L+ + L++ N +I++ +PW L K+E+ ++L  ++ +  ++ V  ++P +  KE +Q ++   + + F+  + +  PI+ R
 S:   6 FYITTPIYYPSAKLHIGHAYTTVAGDAIARYKRLKGFDVRYLTGTDEHGQKIQEKAKEAGVTPQAFVDEVVEEIKVLWDRLEISYDDYIRTTEDRHKKVVEHVFETLLKNGDIYLGEYEGWYSVPDETYYTESQLVDGKSPD-----SGHPVELVREECYFFRLSKYADRLIEYFESHPDFILPESRKTEMINNFLK-PGLQDLAVSRTTFDWGVQVPSNPKHVVYVWVDALTNYISSLGYGTDNDELFNRYWPAD----VHLVGKEIVRFHTIIWPALLMALDLPLPKQVFAHGWLLMKDGKMSKSKGNVVDPIPLIDRYGLDSVRYYLLREVPFGADGTFTPEAFVDRLNFDLANDLGNLLNRTIAMIKKYFDGNIPAYNGNVTAFDAELLNVVKETTRKTEEAMEHMEFSVALTNIWQLVSRANKYIDETQPWVLVKEESKREELASVMTHLAGVLRHVAIMIQPFMTRAPKEMFRQLGLEGEDMSWEALDTFADFSDAVVTDGTPIFPR 508
>gi|70727520|ref|YP_254436.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] >gi|82582279|sp|Q4L3E7|SYM_STAHJ Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|68448246|dbj|BAE05830.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] (659 aa)
Score = 1012, Expect = 2.4e-107, Identities = 215/517 (41%), Positives = 311/517 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE-----EESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSK-FDIKFVTDFSSLDNQKINT--PEPIYLRIESE 1085
      + FYITTPIYYPSGN HIGHA++T+ DV++RYK+ GY+ ++TG DEHGQKI+EKA++   E +D+   +LW L I  FIRTT + HK VV++ F LLK+ IYLG ++G Y V E YT++ V  ++    P  E   EESYF I ++  + F  +P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WG+++ NPKHVVYVW+DAL+NY+S LGY  DD FQK+W +   V LM+KEI RFH I WPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP  I+ YG DA RYYL++EL  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR+I MINKY G +P Y PK  + + E  +    +E    LS V  I+ N +I++ PW L K++++KD L  ++ ++ ++   L P L  KE KQ NI+ + F+++ + + +L  + T P PI+ R+++E
 S:   4 ETFYITTPIYYPSGNLHIGHAYSTVAGDVISRYKRMQGYDVRYLTGTDEHGQKIQEKAQKAGKTELEYLDEMISGIKSLWSKLEISNDDFIRTTEDRHKQVVEKVFERLLKQGDIYLGEYEGWYSVPDETYYTESQLVDPIYENGKIVGGKSPDSGHEVELVKEESYFFNINKYTDRLLEFYDANPDFIQPPSRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTSFDWGVRVPSNPKHVVYVWIDALVNYISALGYLSDDDELFQKYWPAD----VHLMAKEIVRFHSIIWPILLMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPNVLIDRYGLDATRYYLMRELPFGSDGVFTPEAFVERTNYDLANDLGNLVNRTISMINKYFQGELPAYEGPKHELDEDMEALAHETVKHFNESMESFQFSVALSTVWKFISRTNKYIDETTPWVLAKDDSQKDMLGNVMAHLVENIRFAAVLLRPFLTHAPKEIFKQLNINEPELFELESLEQYGALKQPIMVTEKPTPIFPRLDTE 525
>gi|90961208|ref|YP_535124.1| methionyl-tRNA synthetase / protein secretion chaperonin CsaA [Lactobacillus salivarius UCC118] >gi|90820402|gb|ABD99041.1| Methionyl-tRNA synthetase / Protein secretion chaperonin CsaA [Lactobacillus salivarius UCC118] (675 aa)
Score = 1012, Expect = 2.7e-107, Identities = 213/517 (41%), Positives = 319/517 (61%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKLYCAQL---HPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQ-KDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFE----KQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFS-SLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      FYITTPIYYPSG HIG+++TT+ DVL RYK+ GY+ FF+TG DEHG KIE+KA+ L ++PQE VDK A   LWK L I  FIRTT +YH+ VQ F +LL K IYLG ++G Y VS EE +T++  V ++ D +  +  H +  EE+ YF K+ ++ + + + + P+ + P TR NE+ N+F+   +DL+++R++F+WG+++ NP+HVVYVW+DAL NY++ LGY  DDS F+K+W +   V ++ KEI RFH IYWPI+L L L P  I HGW++  GKMSKS GNV+ P  + YG DA RYYL+ +  D VF+ + I  N DLAN++GNL NR++ MINKYR G IP+   +F+ + E   +K F++++ ++  +  L V L+  N +I++ +PW L K+ +KD LD L+ + +++ V  ++PV+  KE  Q ++S  I+ V+ F   Q +  PI+ R++ E++
 S:   7 FYITTPIYYPSGKLHIGNSYTTIACDVLARYKRLQGYDVFFLTGTDEHGLKIEQKAQALGMQPQEYVDKMAADIKELWKKLEITNDKFIRTTDDYHEKAVQNIFEKLLAKGDIYLGKYRGWYSVSDEEYFTESQLAEVYRDEDGNMIGGKAPSGHEVQLVEEDCYFFKMSKYADRLVKYYEEHPDFIIPDTRKNEMLNNFI-KPGLEDLALTRTSFNWGVKVPSNPEHVVYVWIDALCNYITALGYETGDDDSLFKKYWPAD----VHMVGKEIVRFHTIYWPIILMALDLPLPKHIIGHGWLLMRDGKMSKSKGNVVYPEMIVERYGLDALRYYLMIAVPFGNDGVFTPEDFIGKINFDLANDLGNLLNRTVAMINKYRGGQIPELKSGVTAFDKDLEDVAANTIKNFEEQMDSV----HFSNALDEVWKLVARSNKYIDETEPWILAKDETKKDELDSVLAHLAASLRLVAILIQPVMTHTPKEIFAQLGLNSDDMAIQGVSYFDLPAGAQVVAKGTPIFPRLDVEEE 527
>gi|77411392|ref|ZP_00787739.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|77162565|gb|EAO73529.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae CJB111] (665 aa)
Score = 1011, Expect = 2.9e-107, Identities = 200/519 (38%), Positives = 323/519 (62%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNI---AVRKENDDKL--YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDD-SNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN--QKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +G++ ++TG+DEHGQKI++KA+E + PQE VD A+  LW+LL I Y FIRTT YH+ V + F +LL + IYLG + G Y VS EE +T++   R EN + +    H + + EESYF ++ ++  + ++ + P + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ ++WG+Q+ NPKHV+YVW+DAL+NY+S LGY  DD S + KFW +   + ++ K+I RFH IYWPIML L L P + ++HGW + + GKMSKS GNV+ P  + +G D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR+I M+NKY DG +P+++   F+ +     +   +E ++ + L V +LI+ N +I++ PW L K+ ++D L+ +S + +++ V + ++P +++ S  ++Q + ++ FD++ +T F+ L  + +  PI+ R++ ED+
 S:   5 KSFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRMMGFDVQYLTGLDEHGQKIQQKAEEAGITPQEYVDGMAESVKTLWELLDISYDKFIRTTDTYHEEAVAKIFEQLLAQGDIYLGEYTGWYSVSDEEFFTESQLAEVYRDENGNMIGGVAPSGHEVEKVSEESYFFRMSKYADRLKAYYAEHPEFIQPDGRMNEMLKNFI-EPGLEDLAVSRTTYTWGVQVPSNPKHVIYVWIDALMNYISALGYGWSDDLSQYHKFWPAD----IHMIGKDILRFHSIYWPIMLMALDLPLPKRLVAHGWFVMQDGKMSKSKGNVVYPEMLVERFGLDPLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTIAMVNKYFDGEVPRFAVAT-DFDADLASVATDSIENYHKQMEAVDFPRALEAVWNLISRTNKYIDETAPWVLAKDETDRDKLEAVMSHLAASLRVVAHLIQPFMMETSDAIMEQLGLGTT-FDLEKLT-FAGLPEGVRVVAKGSPIFPRLDMEDE 525
>gi|81429270|ref|YP_396271.1| methionyl-tRNA synthetase [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] >gi|78610913|emb|CAI55965.1| Methionyl-tRNA synthetase [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] (681 aa)
Score = 1011, Expect = 3.1e-107, Identities = 200/482 (41%), Positives = 301/482 (62%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKLYCAQL---HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNID 1052
      FY+TTPIYYPSG  IG+++TT+ ADV+ RYK+ +G++ FF+TG DEHG K+E+KA E NL PQ VD A+  LWK L I  FIRTT +YH  VQ+ F L+++ IYLG ++G Y VS EE +T++  V K+ + K+  +  H + + EE+Y K+ ++  + ++ ++ + + P +R NE+ N+F+   +DLS+SR +F WGI + NPKHVVYVWLDAL NY++ LGY  DD F K+W +   V L+ KEI RFH IYWPI L LGL P +  HGW++ + GKMSKS GNV+ P  + YG DA RYYL++ +  D VF+ + ++ N DLAN++GNL NR++ MINKY DG +P Y   +F+ + +  Q  + +T++++L   L + LI+ N +I++ +PW L K+++ K +LD L+ + +++ V  L+PV+  +E  Q +D
 S:   8 FYVTTPIYYPSGKLTIGNSYTTIAADVIARYKRLMGFDVFFLTGTDEHGLKLEQKAAEKNLAPQAYVDGMAEEIQALWKTLEISNDKFIRTTDDYHVKAVQKIFDRLVEQGDIYLGQYEGWYSVSDEEYFTESQLTEVYKDENGKVIGGKAPSGHEVQRVAEETYKFKMSKYADRLLAYYEEHADFIEPSSRKNEMINNFIK-PGLEDLSVSRISFDWGIHVTGNPKHVVYVWLDALSNYITALGYGSDDDQLFNKYWPAD----VHLVGKEIVRFHAIYWPIFLMALGLPLPKQIFGHGWLLMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERYGLDALRYYLMRAIPFGNDGVFTPEDFVSRINYDLANDLGNLLNRTVAMINKYDDGHVPSYQADVTAFDADLQATATQTIAQYSTLMDQLKFSDALDTIWQLISRANKYIDETEPWVLAKDDSRKAELDSVLAHLAESLRIVALLLQPVMTHAPREMFAQLGLD 491
>gi|22537699|ref|NP_688550.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|25011651|ref|NP_736046.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|76788328|ref|YP_330181.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae A909] >gi|77413421|ref|ZP_00789613.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae 515] >gi|22534588|gb|AAN00423.1|AE014263_2 methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|24413191|emb|CAD47270.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|76563385|gb|ABA45969.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae A909] >gi|77160515|gb|EAO71634.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae 515] (665 aa)
Score = 1010, Expect = 4.2e-107, Identities = 200/519 (38%), Positives = 323/519 (62%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNI---AVRKENDDKL--YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDD-SNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN--QKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +G++ ++TG+DEHGQKI++KA+E + PQE VD A+  LW+LL I Y FIRTT YH+ V + F +LL + IYLG + G Y VS EE +T++   R EN + +    H + + EESYF ++ ++  + ++ + P + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ ++WG+Q+ NPKHV+YVW+DAL+NY+S LGY  DD S + KFW +   + ++ K+I RFH IYWPIML L L P + ++HGW + + GKMSKS GNV+ P  + +G D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR+I M+NKY DG +P+++   F+ +     +   +E ++ + L V +LI+ N +I++ PW L K+ ++D L  +S ++ +++ V + ++P +++ S  ++Q + ++ FD++ +T F+ L  + +  PI+ R++ ED+
 S:   5 KSFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRMMGFDVQYLTGLDEHGQKIQQKAEEAGITPQEYVDGMAESVKTLWELLDISYDKFIRTTDTYHEEAVAKIFEQLLAQGDIYLGEYTGWYSVSDEEFFTESQLAEVYRDENGNMIGGVAPSGHEVEKVSEESYFFRMSKYADRLKAYYAEHPEFIQPDGRMNEMLKNFI-EPGLEDLAVSRTTYTWGVQVPSNPKHVIYVWIDALMNYISALGYGWSDDLSQYHKFWPAD----IHMIGKDILRFHSIYWPIMLMALDLPLPKRLVAHGWFVMQDGKMSKSKGNVVYPEMLVERFGLDPLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTIAMVNKYFDGEVPRFAVAT-DFDADLASVATDSIENYHKQMEAVDFPRALEAVWNLISRTNKYIDETAPWVLAKDETDRDKLAAVMSHLVASLRVVAHLIQPFMMETSDAIMEQLGLGAT-FDLEKLT-FADLPEGVRVVAKGSPIFPRLDMEDE 525
>gi|77406524|ref|ZP_00783576.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae H36B] >gi|77174863|gb|EAO77680.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae H36B] (665 aa)
Score = 1008, Expect = 7.1e-107, Identities = 200/519 (38%), Positives = 322/519 (62%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNI---AVRKENDDKL--YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDD-SNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN--QKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +G++ ++TG+DEHGQKI++KA+E + PQE VD A+  LW+LL I Y FIRTT YH+ V + F +LL + IYLG + G Y VS EE +T++   R EN + +    H + + EESYF ++ ++  + ++ + P + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ ++WG+Q+ NPKHV+YVW+DAL+NY+S LGY  DD S + KFW +   + ++ K+I RFH IYWPIML L L P + ++HGW + + GKMSKS GNV+ P  +  G D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR+I M+NKY DG +P+++   F+ +     +   +E ++ + L V +LI+ N +I++ PW L K+ ++D L+ +S + +++ V + ++P +++ S  ++Q + ++ FD++ +T F+ L  + +  PI+ R++ ED+
 S:   5 KSFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRMMGFDVQYLTGLDEHGQKIQQKAEEAGITPQEYVDGMAESVKTLWELLDISYDKFIRTTDTYHEEAVAKIFEQLLAQGDIYLGEYTGWYSVSDEEFFTESQLAEVYRDENGNMIGGVAPSGHEVEKVSEESYFFRMSKYADRLKAYYAEHPEFIQPDGRMNEMLKNFI-EPGLEDLAVSRTTYTWGVQVPSNPKHVIYVWIDALMNYISALGYGWSDDLSQYHKFWPAD----IHMIGKDILRFHSIYWPIMLMALDLPLPKRLVAHGWFVMQDGKMSKSKGNVVYPEMLVEXXGLDPLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTIAMVNKYFDGEVPRFAVAT-DFDADLASVATDSIENYHKQMEAVDFPRALEAVWNLISRTNKYIDETAPWVLAKDETDRDKLEAVMSHLAASLRVVAHLIQPFMMETSDAIMEQLGLGTT-FDLEKLT-FAGLPEGVRVVAKGSPIFPRLDMEDE 525
>gi|15672774|ref|NP_266948.1| methyonyl-tRNA synthetase [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] >gi|25009394|sp|Q9CHE0|SYM_LACLA Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|12723712|gb|AAK04890.1|AE006312_10 methyonyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.10) [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] (662 aa)
Score = 1008, Expect = 7.2e-107, Identities = 205/519 (39%), Positives = 317/519 (61%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNI---AVRKENDDKL--YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K FYITTPIYYPSG H+G ++TT+ DVL RYK+ +G++TF++TG+DEHG KI+ KA+EL + P+E +D A   LWK L I Y FIRTT YH+ V + F +LL++D IYLG + G Y VS EE +T+    R E+ +     H +  EEE+YF ++ ++ ++ + + P+ + P R NE+ N+F+   +DL+++R++F+WGI + NPKHVVYVW DALLNY++ LGY  +DSNF+K+W    + ++ KEI RFH IYWPIML LGL P K +HGW++ + GKMSKS GNV+ P  I YG DA RYYL++ +S +D +F+ + +  N DLAN++GNL NR++ MINKY DG I + +   F+  E+ +++    ++K   L+ V LI+ N +I++ PW L K E+++ L+ L +  ++   L+P +  S + +Q +D  F ++ ++  S + +  +PI+ R++ E++
 S:   5 KTFYITTPIYYPSGKLHLGSSYTTIACDVLARYKRLMGFDTFYLTGLDEHGMKIQRKAEELGMTPKEYLDPMAADVQELWKKLDISYDKFIRTTDTYHEEAVAKAFEQLLEQDDIYLGKYAGWYSVSDEEFFTETQLEEIFRDESGNITGGIAPSGHEVEWVEEETYFFRMGKYADWLLQYYDEHPDFIQPEVRKNEMVNNFI-KPGLEDLALTRTSFTWGIPVPSNPKHVVYVWFDALLNYITALGYNSDNDSNFKKYWPG-----INMVGKEIVRFHTIYWPIMLHALGLPAPKKIFAHGWLLMKDGKMSKSKGNVVYPEMLIERYGLDAVRYYLMRAISFGQDGIFTPEDFVGRINFDLANDLGNLLNRTVSMINKYNDGKI-EATGVSTEFDASLEEVVEETISHFHKAMDKFEFNVALADVWTLISRTNKYIDETAPWVLAKSEDDKAKLNNVLYHLAENLRIAGALLQPFMRATSGKIFEQLGMDERSFSLENLSFGYSFTHPVVAKGQPIFPRLDVEEE 523
>gi|16077106|ref|NP_387919.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] >gi|586060|sp|P37465|SYM_BACSU Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|467427|dbj|BAA05273.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus subtilis] >gi|2632305|emb|CAB11814.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] (664 aa)
Score = 1007, Expect = 8.5e-107, Identities = 207/517 (40%), Positives = 310/517 (59%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCA------QLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKE-NNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI-DSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ G++ ++TG DEHGQKI++KA++ N+ PQE VD+ A   LWK L I  FIRTT + HK V+++ F +LL  IYL ++G Y + E YT+  V E ++K      HP+  +EESYF ++ ++ + + + ++P + P +R NE+ N+F+   +DL++SR+ F WG+++ ENPKHVVYVW+DAL NYL+ LGY ++D +QK+W +   V L+ KEI RFH IYWPIML L L P + +HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ I YG D RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MINKY DG I Y   F+    ++    +E +   LS + LI+ N +I++ PW L K+  E++L  + + +++   L+P L  ++ +Q I D S   +T F L + K+  EP++ R+E+E++
 S:   8 FYITTPIYYPSGKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRLKGFDVRYLTGTDEHGQKIQQKAEQENITPQEYVDRAAADIQKLWKQLEISNDDFIRTTEKRHKVVIEKVFQKLLDNGDIYLDEYEGWYSIPDETFYTETQLVDIERNEKGEVIGGKSPDSGHPVELIKEESYFFRMGKYADRLLKYYEENPTFIQPESRKNEMINNFI-KPGLEDLAVSRTTFDWGVKVPENPKHVVYVWIDALFNYLTALGYDTENDELYQKYWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKQVFAHGWLLMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIERYGLDELRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINYDLANDLGNLLNRTVAMINKYFDGQIGSYKGAVTEFDHTLTSVAEETVKAYEKAMENMEFSVALSTLWQLISRTNKYIDETAPWVLAKDPAKEEELRSVMYHLAESLRISAVLLQPFLTKTPEKMFEQLGITDESLKAWDSITAFGQLKDTKVQKGEPLFPRLEAEEE 528
>gi|194017985|ref|ZP_03056592.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus pumilus ATCC 7061] >gi|194010322|gb|EDW19897.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus pumilus ATCC 7061] (666 aa)
Score = 1007, Expect = 9.2e-107, Identities = 204/522 (39%), Positives = 305/522 (58%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCA------QLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKF-DIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      E K FY+TTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ GY+ ++TG DEHGQKI++KA+E N+ P E +D    +LWK L I  FIRTT + H ++++ F +LL + IYL ++G Y + E YT+  V E ++K      HP+  +EESYF ++ ++ + + + K+P + P +R NE+ N+F+   +DL++SR+ F WGI++ NPKHV+YVW+DAL NYL+ +GY  D ++K+W +   V L+ KEI RFH IYWPIML L L P + +HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ M+ KY DG + Y P  F+ E +  +Q    +E L   LS V LI+ N +I+Q PW L K E  K+L  + + +++   L P L  ++  Q I+ K   + F ++  +  EP++ R+E E++
 S:   3 EKKKTFYLTTPIYYPSGKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRLQGYDVMYLTGTDEHGQKIQQKAEEQNITPIEYLDPVVADIQSLWKKLDISNDDFIRTTEKRHTKIIEQVFQKLLDQGDIYLDQYEGWYSIPDETFYTETQLVDVERNEKGEVTGGKSPDSGHPVELIKEESYFFRMSKYADRLLDYYEKNPTFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTTFDWGIKVPNNPKHVIYVWIDALFNYLTAIGYGTDQDEKYKKYWPAN----VHLVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKQIFAHGWLLMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGADGVFTPEGFVERVNYDLANDLGNLLNRTVAMVQKYFDGTLSSYKGPVNEFDEELKAVAEQTVKAYEEAMENLEFSVALSNVWTLISRTNKYIDQTAPWVLAKDETKRKELHSVMYHLAESLRITAVLLTPFLTKTPEKIFFQLGIEEEKLKSWDSILSFGAIQQATVQKGEPLFPRLEVEEE 528
>gi|125624554|ref|YP_001033037.1| MetS protein [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] >gi|124493362|emb|CAL98336.1| MetS protein [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] (662 aa)
Score = 1007, Expect = 9.8e-107, Identities = 205/519 (39%), Positives = 316/519 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNI---AVRKENDDKL--YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K FYITTPIYYPSG H+G ++TT+ DVL RYK+ +G++TF++TG+DEHG KI+ KA+EL + P+E +D A   LWK L I Y FIRTT YH+ V + F +LL++D IYLG + G Y VS EE +T+    R E+ +     H +  EEE+YF ++ ++ ++ + + P+ + P R NE+ N+F+   +DL+++R++F+WGI + NPKHVVYVW DALLNY++ LGY  +DSNF+K+W    + ++ KEI RFH IYWPIML LGL P K  HGW++ + GKMSKS GNV+ P  I YG DA RYYL++ +S +D +F+ + +  N DLAN++GNL NR++ MINKY DG I + +   F+  E+ +++    ++K   L+ V LI+ N +I++ PW L K E+++ L+ L +  ++   L+P +  S + +Q +D  F ++ ++  S + +  +PI+ R++ E++
 S:   5 KTFYITTPIYYPSGKLHLGSSYTTIACDVLARYKRLMGFDTFYLTGLDEHGMKIQRKAEELGMTPKEYLDPMAADVQELWKKLDISYDKFIRTTDTYHEEAVAKAFEQLLEQDDIYLGKYAGWYSVSDEEFFTETQLEEIFRDESGNITGGIAPSGHEVEWVEEETYFFRMGKYADWLLQYYDEHPDFIQPEVRKNEMVNNFI-KPGLEDLALTRTSFTWGIPVPSNPKHVVYVWFDALLNYITALGYNSDNDSNFKKYWPG-----INMVGKEIVRFHTIYWPIMLHALGLPAPKKIFGHGWLLMKDGKMSKSKGNVVYPEMLIERYGLDAVRYYLMRAISFGQDGIFTPEDFVGRINFDLANDLGNLLNRTVSMINKYNDGKI-EATGVSTEFDASLEEVVEETISHFHKAMDKFEFNVALADVWTLISRTNKYIDETAPWVLAKSEDDKAKLNNVLYHLAENLRIAGALLQPFMRATSGKIFEQLGMDERSFSLENLSFGYSFTHPVVAKGQPIFPRLDVEEE 523
>gi|163791030|ref|ZP_02185451.1| methionyl-tRNA synthetase [Carnobacterium sp. AT7] >gi|159873675|gb|EDP67758.1| methionyl-tRNA synthetase [Carnobacterium sp. AT7] (675 aa)
Score = 1007, Expect = 9.9e-107, Identities = 214/515 (41%), Positives = 316/515 (61%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCA------QLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNI-EFEKQLKQFDDEITT----IIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL-------DNQKINTPEPIYLRIE 1083
      K FYITTPIYYPSG HIG+A++T+ DV+ RYK+  ++ F++TG DEHGQKIE KA+ELN+ PQE VD+ AK  NLW+LL I  FIRTT  H+ VV + F  L + IYL ++G Y V E YT+  V E D +      HP+  +EESYF ++ ++ + ++ + + P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR+ F+WG+++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LGY  D S F KFW +   V ++ KEI RFH IYWPIML L L P K  HGW++ ++GKMSKS GNV+ P  + YG DA RYYL++E++  D VF+ + ++ N DLAN++GNL NR+I MINKY DG +P Y+   N+ EF+ LK+ +++ T   +E +   LS V LI+ N +I++ PW L KE ++K +L  + +  ++   L+P L  KE  Q ++   +F D+S++    +  I  PI+ R++
 S:   5 KTFYITTPIYYPSGKLHIGNAYSTIACDVMARYKRMQDFDVFYLTGSDEHGQKIENKAQELNITPQEYVDEMAKGMQNLWELLEISNDKFIRTTDPIHEKVVADIFERFLAQGDIYLDEYEGWYSVPDETFYTETQLVDVERDAEGTIIGGKSPDSGHPVELIKEESYFFRMSKYADRLLAYYNEHPDFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTTFTWGVKVPSNPKHVIYVWIDALANYITALGYGTDDTSLFDKFWPAD----VHMVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKKIFGHGWLLMKEGKMSKSKGNVVYPEMLVEQYGLDALRYYLMREVTFGSDGVFTPEDFVSRVNYDLANDLGNLLNRTIAMINKYFDGKVPDYTG-----NVTEFDAVLKETAEKVCTNYQEEMENMQFSSALSHVWVLISRANKYIDETAPWKLAKEEDQKNELASVMVHLAETLRISAILLQPFLTHAPKEVFAQLGVEG-----EFAGDWSTIQFGSFPTNTTVIKKGTPIFPRLD 524
>gi|83588921|ref|YP_428930.1| methionyl-tRNA synthetase [Moorella thermoacetica ATCC 39073] >gi|83571835|gb|ABC18387.1| methionyl-tRNA synthetase [Moorella thermoacetica ATCC 39073] (651 aa)
Score = 1006, Expect = 1.3e-106, Identities = 194/470 (41%), Positives = 279/470 (59%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVL 1038
      K FY+TTPIYYPS  HIGHA TT +AD L RYK+ GY+ +F+TG DEHGQKI+ KA+E NL+P + VD+  F LW+ L I Y+ FIRTT  H VVQ  ++ + IY  ++G YC CE +T+  V   D  C + P+  +EESYF ++ ++  + ++KD P+ + P+TR NE+ SF+   +DL ISR+ F WGI + +PKHV+YVW DAL NY+S LGY  DD F+K+W +   V L+ K+I RFH I WPI+L  G+ P +  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RY+LL+E+  D +SE+ LIN +N DLAN+ GNL +R+ MI K+ G+I  S P+  + E +    DE+  +   + L+ + L+N N +IE+ PW L ++ +K L  L + AV++  + P +
 S:   4 KVFYVTTPIYYPSDKLHIGHALTTTMADTLARYKRLRGYDVYFLTGSDEHGQKIQRKAREANLEPIQYVDRIVATFQELWRRLNISYNDFIRTTEPRHARVVQALLQKIYDQGDIYKSTYEGWYCTPCETFWTERQLVDGNCPD---CGR--PVELVKEESYFFRMSKYADRLLQYIKDHPDFIQPVTRRNEMI-SFIEG-GLEDLCISRTTFDWGIPVPMDPKHVIYVWFDALTNYISALGYGTADDHLFRKYWPAA----VHLVGKDIVRFHTIIWPIILMAAGIEPPRQVFGHGWLLVDGGKMSKSRGNVVDPMILIDRYGSDAIRYFLLREMPYGADGYYSEEALINRYNTDLANDFGNLLSRTTAMIEKFNGGVIDPPSAPE-PLDEELKNLAAGIPDEVDNALNHYEFARALAAIWRLVNRANKYIEETAPWALARDPGQKQRLQTVLYNLAEAVRQATIMVGPFM 463
>gi|188584685|ref|YP_001916230.1| methionyl-tRNA synthetase [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] >gi|179349372|gb|ACB83642.1| methionyl-tRNA synthetase [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] (655 aa)
Score = 1002, Expect = 3.3e-106, Identities = 217/517 (41%), Positives = 313/517 (60%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQ-KEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFE--KQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL-------DNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      FYITTPIYYPS  HIGH++TT+ AD + RYKK GY+ F+TG DEHGQKIE KAKE  PQ+ VD+    LW LL IEY FIRTT E HK+VVQ+ F  ++ IY  ++G YC CE +   + ++ D+  C   ++ +EESYF K+ ++ + +   +P + P +R NE+ N+FL N  +DL +SR+ F WGI++ + HVVYVWLDAL NYLS LGY +DD+ FQK+W    V LM+KEI RFH IYWPI L L L P +  HGW++ E+GKMSKS GNV+DP  +N YG DA RYYLL+E+S  D VF+ + LI  N DLAN++GNL NR++ MI+KY DG IP  +P +S ++ +   ++  E  +E ++ + L + +LI  N +I++ +PW L K+ N+KD L  L + +++ +  L P +  K+  Q ID++  K + + SL     +++ +P++ R+E E++
 S:   7 FYITTPIYYPSDKLHIGHSYTTVAADCMARYKKLTGYDVMFLTGTDEHGQKIERKAKENGKNPQQFVDEIVASIKELWTLLDIEYDDFIRTTEERHKSVVQKIFERFYEQGDIYKDQYEGWYCTPCESFW-----LERQLDEAKTCPDCAREVEWVKEESYFFKMSKYADRLLEHIENNPEFIQPESRKNEMINNFL-NPGLEDLCVSRTTFKWGIEVPMDKDHVVYVWLDALTNYLSALGYLSEDDTKFQKYWPCD----VHLMAKEIVRFHSIYWPIFLMALDLPLPKQVFGHGWLLLEEGKMSKSKGNVVDPEVLVNKYGSDAIRYYLLREISFGSDGVFTLEALIRRINYDLANDLGNLLNRTVAMIDKYFDGQIP---EPVVSEQVDNDLINHAQETVTETEKHMEGMDFSEALKALWELIGRTNKYIDETQPWILGKDPNKKDRLATVLYNLSESLRYISVLLSPFMPRTPKQIRSQLGIDNN----KEIQTYKSLYEWGQIPSGVRVSKDKPLFPRLEIEEE 518
>gi|116511600|ref|YP_808816.1| methionyl-tRNA synthetase [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] >gi|116107254|gb|ABJ72394.1| methionyl-tRNA synthetase [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] (666 aa)
Score = 1002, Expect = 3.6e-106, Identities = 205/519 (39%), Positives = 313/519 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDK-----LYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K FYITTPIYYPSG H+G ++TT+ DVL RYK+ +G++TF++TG+DEHG KI+ KA+EL + P+E +D A   LWK L I Y FIRTT YH+ VQ+ F +LL++D IYLG + G Y VS EE +T+    D+      H +  EEESYF ++ ++ ++ F + +P + P R NE+ N+F+   +DL++SR+ F+WGI +K NPKHVVYVWLDAL NY++ LG+  DDS ++KFW    V ++ KEI RFH IYWPI + LG+ P + +HGW++ + GKMSKS GNV+ P  I YG DA RYYL++ +S +D +F+ + +  N DLAN++GNL NR++ MINKY DG I + +   F+  E+ +++    ++K   L+ V LI+ N +I++ PW L K E+++ L+ L +  ++   L+P +  S + +Q +D  F ++ +  S + +  +PI+ R++ E++
 S:   5 KTFYITTPIYYPSGKLHLGSSYTTIACDVLARYKRLMGFDTFYLTGLDEHGMKIQRKAEELGMTPKEYLDPMAADVQELWKKLDISYDKFIRTTDTYHEEAVQKIFEKLLEQDDIYLGKYAGWYSVSDEEFFTETQLEEVFKDEAGNVTGGIAPSGHEVEWVEEESYFFRMGKYADWLLDFYEANPTFIEPAIRKNEMINNFI-KPGLEDLAVSRTTFTWGIPVKSNPKHVVYVWLDALFNYVTALGFYGDDDSLYKKFWPG-----VNMVGKEIVRFHTIYWPIFCKALGIEPPKQVFAHGWLLMKDGKMSKSKGNVVYPEMLIERYGLDAVRYYLMRAISFGQDGIFTPEDFVGRINFDLANDLGNLLNRTVSMINKYNDGKI-EATGVSTEFDASLEEVVEETISHFHKAMDKFEFNVALADVWTLISRTNKYIDETAPWVLAKSEDDKAKLNNVLYHLAENLRIAGSLLQPFMRATSGKIFEQLGMDEESFSLENLAFGYSFTHPVVAKGQPIFPRLDVEEE 523
>gi|157690820|ref|YP_001485282.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus pumilus SAFR-032] >gi|157679578|gb|ABV60722.1| methionine--tRNA ligase [Bacillus pumilus SAFR-032] (666 aa)
Score = 1002, Expect = 3.7e-106, Identities = 204/522 (39%), Positives = 306/522 (58%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCA------QLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKF-DIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      E K FY+TTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ GY+ ++TG DEHGQKI++KA+E N+ P E +D    +LWK L I  FIRTT + H ++ + F +LL + IYL ++G Y + E YT+  V E+++K      HP+  +EESYF ++ ++ + + + K+P + P +R NE+ N+F+   +DL++SR+ F WGI++ NPKHV+YVW+DAL NYL+ +GY  D ++K+W +   V L+ KEI RFH IYWPIML L L P + +HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ M+ KY DG + Y P  F+ E +  +Q    +E L   LS V LI+ N +I+Q PW L K E+ K+L  + + +++   L P L  ++  Q I+ K   + F ++  +  EP++ R+E E++
 S:   3 EKKKTFYLTTPIYYPSGKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRLQGYDVMYLTGTDEHGQKIQQKAEEQNITPIEYLDPVVADIQSLWKKLDISNDDFIRTTEKRHTIIIGQVFQKLLDQGDIYLDQYEGWYSIPDETFYTETQLVDVEHNEKGEVTGGKSPDSGHPVELIKEESYFFRMSKYADRLLDYYEKNPTFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTTFDWGIKVPNNPKHVIYVWIDALFNYLTAIGYGTDQDEKYKKYWPAN----VHLVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKQIFAHGWLLMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGADGVFTPEGFVERVNYDLANDLGNLLNRTVAMVQKYFDGTLSSYKGPVNEFDEELKAVAEQTVKAYEEAMENLEFSVALSNVWTLISRTNKYIDQTAPWVLAKDESKRKELHSVMYHLAESLRITAVLLTPFLTKTPEKIFFQLGIEEEKLKSWDSILSFGAIQQATVQKGEPLFPRLEVEEE 528
>gi|77408311|ref|ZP_00785053.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae COH1] >gi|77173074|gb|EAO76201.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae COH1] (665 aa)
Score = 1002, Expect = 3.7e-106, Identities = 199/519 (38%), Positives = 322/519 (62%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNI---AVRKENDDKL--YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDD-SNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN--QKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +G++ ++TG+DEHGQKI++KA+E + PQE VD A+  LW+LL I Y FIRTT YH+ V + F +LL + IYL + G Y VS EE +T++   R EN + +    H + + EESYF ++ ++  + ++ + P + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ ++WG+Q+ NPKHV+YVW+DAL+NY+S LGY  DD S + KFW +   + ++ K+I RFH IYWPIML L L P + ++HGW + + GKMSKS GNV+ P  + +G D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR+I M+NKY DG +P+++   F+ +     +   +E ++ + L V +LI+ N +I++ PW L K+ ++D L  +S ++ +++ V + ++P +++ S  ++Q + ++ FD++ +T F+ L  + +  PI+ R++ ED+
 S:   5 KSFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRMMGFDVQYLTGLDEHGQKIQQKAEEAGITPQEYVDGMAESVKTLWELLDISYDKFIRTTDTYHEEAVAKIFEQLLAQGDIYLDEYTGWYSVSDEEFFTESQLAEVYRDENGNMIGGVAPSGHEVEKVSEESYFFRMSKYADRLKAYYAEHPEFIQPDGRMNEMLKNFI-EPGLEDLAVSRTTYTWGVQVPSNPKHVIYVWIDALMNYISALGYGWSDDLSQYHKFWPAD----IHMIGKDILRFHSIYWPIMLMALDLPLPKRLVAHGWFVMQDGKMSKSKGNVVYPEMLVERFGLDPLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTIAMVNKYFDGEVPRFAVAT-DFDADLASVATDSIENYHKQMEAVDFPRALEAVWNLISRTNKYIDETAPWVLAKDETDRDKLAAVMSHLVASLRVVAHLIQPFMMETSDAIMEQLGLGAT-FDLEKLT-FADLPEGVRVVAKGSPIFPRLDMEDE 525
>gi|73663575|ref|YP_302356.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] >gi|82582280|sp|Q49UZ9|SYM_STAS1 Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|72496090|dbj|BAE19411.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] (658 aa)
Score = 1002, Expect = 3.8e-106, Identities = 211/517 (40%), Positives = 311/517 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE-----EESYFLKIKQFKKYISSFL-KDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSK-FDIKFVTDFSSLDNQKI--NTPEPIYLRIESE 1085
      + FYITTPIYYPSGN HIGHA+TT  DV+ RYK+ GY+ ++TG DEHGQKI+EKA++   E +D+   +LW L I  FIRTT  HK VVQ+ F LL + IYLG ++G Y V E YT+  V  ++ +   P  E   EESYF + ++  + F ++P + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WGI+++ NPKHVVYVW+DAL+NY+S LGY  DDS F+K+W +   + +M+KEI RFH I WPI+L L + P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP  IN YG DA RYYL++EL  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR+I M+NKY DG +P Y PK  + + E+      ++ L   LS +  I+ N +I++ PW L K+ ++K+ L  ++ ++ ++ +  L P L  K+  Q NI++ + F+++ + + +L  +  PEPI+ R++SE
 S:   4 ETFYITTPIYYPSGNLHIGHAYTTTAGDVIARYKRMQGYDVRYLTGTDEHGQKIQEKAQKAGKSEIEYLDEMIAGIKDLWGKLEISNDDFIRTTEIRHKEVVQQIFERLLAQGDIYLGEYEGWYSVPDETYYTETQLVDPIMENGVIVGGKSPDSGHEVELVKEESYFFNLSKYTDRLLEFYDENPEFIQPPSRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTSFDWGIRVQSNPKHVVYVWIDALVNYISSLGYLSDDDSLFKKYWPAD----IHIMAKEIVRFHSIIWPILLMALDIPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPNVLINRYGLDATRYYLMRELPFGSDGVFTPEGFVERTNYDLANDLGNLVNRTISMVNKYFDGELPAYQGPKHELDKDMEQMALDTVKTFHENMDDLQFSVALSTIWKFISRTNKYIDETSPWVLAKDEDQKEMLGNVMAHLVENIRIIAVLLRPFLTHAPKQIFSQLNINAPELFELESIEQYGALTEPIMVSGKPEPIFPRLDSE 525
>gi|116496032|ref|YP_807766.1| methyonyl-tRNA synthetase [Lactobacillus casei ATCC 334] >gi|116106182|gb|ABJ71324.1| methionyl-tRNA synthetase [Lactobacillus casei ATCC 334] (660 aa)
Score = 1001, Expect = 5.1e-106, Identities = 203/517 (39%), Positives = 315/517 (60%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKLYCAQL---HPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN--QKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      FY+TTPIYYPSG HIG+A+TT+ ADVL RYK+ +GY+ FF+TG DEHG KIE+KA +L + PQ VD A   LWK+L I  FIRTT + H  VQ   L+K+ +YLG + G Y V EE +T++  V ++ D +  +  H +  E SYF K+ ++ + + + + P+ V P +R E+ N+F+   +DL++SR++F+WG+QI +PKHVVYVW+DALLNY++ LGY  D + F K+W +   VQL+ KEI RFH IYWPI+L LGL P K +HGW++ + GKMSKS GN + P  + YG DA RYYL++ +  D +F+ + I+ N DLAN++GNL NR+I MINKY DGI+P +   F+ +   +  +  ++++L   L +V +++ N +I++ +PW+L K+ +KD LD ++ + +++ +  ++PV+   +  Q +D  D K V + +L  + +  PI+ R+++E++
 S:   7 FYVTTPIYYPSGKLHIGNAYTTIAADVLARYKRLMGYDVFFLTGTDEHGLKIEQKADKLGVTPQAYVDGMATQIKQLWKMLEITNDKFIRTTDKEHVEAVQTIVERLIKQGDVYLGEYTGWYSVEDEEYFTESQLSEVYRDQDGNVTGGKAPSGHEVQLVHEPSYFFKMSKYTDRLLKYYDEHPDFVQPASRKTEMINNFI-KPGLEDLAMSRTSFNWGVQIPSDPKHVVYVWVDALLNYITALGYGSNDHALFDKYWPAN----VQLIGKEIVRFHIIYWPIILMALGLPLPKKIYAHGWLVMKDGKMSKSKGNAIYPDMIVERYGLDALRYYLMRAIPFGNDGIFTPEDFIDRINYDLANDLGNLLNRTIAMINKYEDGILPAFKPDVTPFDQDLGDVAQAALAQYHKLMDELRFSDALDQVWKIVSRANKYIDETEPWNLAKDPAKKDQLDAVMAHLAESLRLIALLIQPVMTHAPLQIFGQLGLDHENDDHKLV-QWGALPAGVKVVEQGTPIFPRLDTEEE 526
>gi|191639512|ref|YP_001988678.1| Methionyl-tRNA synthetase [Lactobacillus casei] >gi|190713814|emb|CAQ67820.1| Methionyl-tRNA synthetase [Lactobacillus casei BL23] (660 aa)
Score = 1000, Expect = 6.3e-106, Identities = 203/517 (39%), Positives = 315/517 (60%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKLYCAQL---HPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN--QKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      FY+TTPIYYPSG HIG+A+TT+ ADVL RYK+ +GY+ FF+TG DEHG KIE+KA +L + PQ VD A   LWK+L I  FIRTT + H  VQ   L+K+ +YLG + G Y V EE +T++  V ++ D +  +  H +  E SYF K+ ++ + + + + P+ V P +R E+ N+F+   +DL++SR++F+WG+QI +PKHVVYVW+DALLNY++ LGY  D + F K+W +   VQL+ KEI RFH IYWPI+L LGL P K +HGW++ + GKMSKS GN + P  + YG DA RYYL++ +  D +F+ + I+ N DLAN++GNL NR+I MINKY DGI+P +   F+ +   +  +  ++++L   L +V +++ N +I++ +PW+L K+ +KD LD ++ + +++ +  ++PV+   +  Q +D  D K V + +L  + +  PI+ R+++E++
 S:   7 FYVTTPIYYPSGKLHIGNAYTTIAADVLARYKRLMGYDVFFLTGTDEHGLKIEQKADKLGVTPQAYVDGMATQIKQLWKMLEITNDKFIRTTDKEHVEAVQTIVERLIKQGDVYLGEYTGWYSVEDEEYFTESQLSEVYRDQDGNVTGGKAPSGHEVQLVHEPSYFFKMSKYTDRLLKYYDEHPDFVQPASRKTEMINNFI-KPGLEDLAMSRTSFNWGVQIPSDPKHVVYVWVDALLNYITALGYGSNDHALFDKYWPAN----VQLIGKEIVRFHIIYWPIILMALGLPLPKKIYAHGWLVMKDGKMSKSKGNAIYPDMIVERYGLDALRYYLMRAIPFGNDGIFTPEDFIDRINYDLANDLGNLLNRTIAMINKYEDGILPAFKPDVTPFDQDLGDVAQAALAQYHKLMDELRFSDALDQVWKIVSRANKYIDETEPWNLAKDPAKKDQLDAVMAHLAESLRLIALLIQPVMTHAPLQIFGQLGLDHENDDHKLV-QWGALPAGVKVVEQGTPIFPRLDTEEE 526
>gi|169188706|ref|ZP_02848750.1| methionyl-tRNA synthetase [Paenibacillus sp. JDR-2] >gi|169004429|gb|EDS51287.1| methionyl-tRNA synthetase [Paenibacillus sp. JDR-2] (663 aa)
Score = 998, Expect = 1.0e-105, Identities = 197/523 (37%), Positives = 311/523 (59%)
 Q:  565 GEVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSN-FQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDI-KFVTDFSSL-DNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      G  K FYITTPIYYPS  HIGHA+TT+ D + RYK+ GY+ +++TG DEHGQKIE AK+ N PQ+ VD    LW L I  FIRTT  HK V++ F++LLK+D IY G ++G YC CE + +  V   D  C + P+  +EESYF ++ ++ + + + ++P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR+ F WGI++ +PKHV+YVW+DAL NY++ LGY ++ S+ + +FW +   V L+ KEI RFH IYWPIML LGL P K +HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D F+ + ++ N DLAN++GNL NR++ MI+KY DG IP Y   +F+  +  +  ++ + +E +   LS +  ++ N +I++ PW L K+ +K +L  + + +++ +  L+P L  +E +Q ++ +  +  F L  +++  P++ R+++ ++
 S:   2 GNDKKTFYITTPIYYPSDKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRLRGYDVWYLTGTDEHGQKIERNAKDKNKSPQQFVDDIVVGIKELWSKLEISNDDFIRTTEPRHKEAVEKIFAQLLKQDDIYKGEYEGWYCTPCESFFLERQLVNGNCPD---CGR--PVELVKEESYFFRMSKYADRLLKHYEENPDFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTTFDWGIKVPGDPKHVIYVWIDALSNYITALGYGKEGSSDLYDRFWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIMLMALGLPLPKKVFAHGWLLMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDAVRYYLLREVPFGSDGTFTPENFVDRINFDLANDLGNLLNRTVAMIDKYFDGEIPAYGGNVTAFDESLQVLAVETVRQVESSMETMEFSVALSAIWQFVSRTNKYIDETSPWALAKDEAKKGELASVMYHLAESLRIISILLQPYLTHAPRELWRQLGLEEGELTAWESTKRFGQLPGGTRVSKGAPVFPRLDAAEE 519
>gi|154684557|ref|YP_001419718.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] >gi|154350408|gb|ABS72487.1| MetS [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] (663 aa)
Score = 997, Expect = 1.5e-105, Identities = 203/517 (39%), Positives = 304/517 (58%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCA------QLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI-DSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ G++ ++TG DEHGQKI++KA+E N+ PQ VD+    LWK L I + FIRTT  HK ++++ F +LL  IYL ++G Y + E YT+  V E ++K      HP+  +EESYF ++ ++  + F ++ P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR+ F WG+++ NPKHVVYVW+DAL NY++ LGY ++D ++K+W +   V L+ KEI RFH IYWPIML L L P + +HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ I YG D RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI KY DG I Y   F+ E   +    +E +   LS + LI+ N +I++ PW L K + EK+L  + + +++   L+P L  ++  Q + D S   + F L N K+  EP++ R+E+E++
 S:   8 FYITTPIYYPSGKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRLKGFDVRYLTGTDEHGQKIQQKAEEENITPQAYVDRAVAEIQKLWKQLDISHDDFIRTTESRHKEIIEKVFQKLLDNGDIYLDEYEGWYSIPDETFYTETQLVDVERNEKGEVVGGKSPDSGHPVELIKEESYFFRMSKYADRLLKFYEENPSFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTTFDWGVKVPGNPKHVVYVWIDALFNYITALGYDTENDELYKKYWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKQVFAHGWLLMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIERYGLDELRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINYDLANDLGNLLNRTVAMIQKYFDGEIGSYEGNVTDFDSELSSVAGETVKAYEKAMENMEFSVALSTLWQLISRTNKYIDETAPWVLAKDQEKEKELRSVMYHLAESLRISAVLLQPFLTQTPEKMFAQLGVEDQSLKAWDSIQTFGQLKNAKVKKGEPLFPRLEAEEE 528
>gi|42518288|ref|NP_964218.1| methionyl-tRNA synthetase [Lactobacillus johnsonii NCC 533] >gi|41582572|gb|AAS08184.1| methionyl-tRNA synthetase [Lactobacillus johnsonii NCC 533] (658 aa)
Score = 996, Expect = 1.6e-105, Identities = 206/517 (39%), Positives = 311/517 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKLYCAQL---HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLD-NQKIN-TPEPIYLRIESE 1085
      K FYITTPIYYPSG  IG+A+TT+ AD +TRYKK G++TFF+TG DEHG KIE+KA+  +KPQE VDK A + +LWK+L + Y FIRTT E H  VQ+ F LLK+ IYLG + G Y V EE +T++  V K++D +  +  H +  +E SYF ++ ++  + + KD P+ + P +R E+ N+F+   +DLS++R+  WGI + +PKHVVYVW+DAL NY++ LGY  +D+ F+K+W +   V L+ KEI RFH IYWPIML L L P +  HGW++  GKMSKS GN + P  + YG DA RYYL++ +  D +F+ + +  N DLAN++GNL NR++ MIN+Y+DG +  + + F + K  +  E  ++ L+ + L V LI+ N +I++ PW L KE  ++L  ++ + +++ +  + PV+   + +Q +D  D K + DF  D N K+  P PI+ R++++
 S:   5 KTFYITTPIYYPSGKLTIGNAYTTIAADTMTRYKKSRGFDTFFLTGTDEHGLKIEQKAEAQGIKPQEFVDKMADSYKDLWKMLDVSYDRFIRTTDEDHVKAVQKIFERLLKQGDIYLGEYTGWYSVEDEEYFTESQLAEVYKDDDGNVIGGKAPSGHEVRLVKEPSYFFRMSKYADRLLQYYKDHPDFILPHSREKEMVNNFI-KPGLEDLSVTRTTVDWGIPVPSDPKHVVYVWIDALSNYITALGYGSDNDALFKKYWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKQIFGHGWVLMRDGKMSKSKGNAVYPEMIVKRYGLDALRYYLMRAIPFGSDGIFTPEDFVERVNFDLANDLGNLLNRTVSMINQYQDGQVAPVASEQDEFAKDLIKTANETIAEYQKQMDALHFSQALDSVWKLISRANKYIDETTPWTLNKEGKSEELSKVMTNLAESLRLIAILIAPVMTQSPVKMFEQLGLDWKNDDQKKL-DFGGFDWNIKVTEKPTPIFPRLKND 523
>gi|24380018|ref|NP_721973.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus mutans UA159] >gi|24378007|gb|AAN59279.1|AE014994_9 putative methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus mutans UA159] (669 aa)
Score = 994, Expect = 2.7e-105, Identities = 196/491 (39%), Positives = 307/491 (62%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNI--AVRKENDDKL---YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEF----EKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIK 1059
      + FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ + ++ F++TG+DEHGQKI++K++E + PQ VD A   LWKLL I Y FIRTT +YH+ VV + F +LL + IYLG + G Y VS EE +T++  + ++ D K+    H +  EESYFL++ + + + F  P+ + P R+NE+ +F+   +DL++SR++F+WG+++ NPKHVVYVW+DALLNY + LGY Q  +NF KFWN   + ++ K+I RFH IYWPI+L ML L+ P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + YG D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY G IP Y +  F+ +    L Q+ ++ +  + + L V ++I+ N +I++ PW L K+ ++ DL  ++ + +++ V + ++P ++ S  ++Q + + +FD++
 S:   5 QPFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRMMNHDVFYLTGLDEHGQKIQQKSEEAGITPQAYVDGMAVGVKELWKLLDISYDKFIRTTDDYHEKVVADVFEKLLAQGDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLEEIFRDEDGKVIGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSNYADRLVDFFHAHPDFIQPDGRMNEIIKNFI-EPGLEDLAVSRTSFTWGVKVPSNPKHVVYVWIDALLNYATALGYGQDAHANFDKFWN---GTVFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDLKMPERLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERYGLDPLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVAMINKYFGGEIPAYVENVTDFDADLAAVVADNLAQYHKQMNAV----DYPRALETVWNIISRTNKYIDETTPWVLAKDKAKRDDLAAVMAHLAASLRVVAHLIQPFMMTTSNAIMEQLGL-AGQFDLE 497
>gi|27469211|ref|NP_765848.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] >gi|57866027|ref|YP_187724.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus epidermidis RP62A] >gi|38258352|sp|Q8CQU3|SYM_STAES Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|81675420|sp|Q5HRR5|SYM_STAEQ Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|27316760|gb|AAO05935.1|AE016751_230 methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] >gi|57636685|gb|AAW53473.1| methionyl-tRNA synthetase [Staphylococcus epidermidis RP62A] (656 aa)
Score = 994, Expect = 3.2e-105, Identities = 215/515 (41%), Positives = 312/515 (60%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE-----EESYFLKIKQFKKYISSFL-KDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFE----KQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKF-DIKFVTDFSSLDNQKINT--PEPIYLRIESE 1085
      FYITTPIYYPSGN HIGHA++T+ DV+ RYK+ GY+ ++TG DEHGQKI+EKA++   E +D+   NLW L I  FIRTT E HK VV++ F LLK+ IYLG ++G Y V E YT++ V  ++    P  E   EESYF I ++  + F ++P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WG+++ NPKHVVYVW+DAL+NY+S LGY  D++ F K+W +   + LM+KEI RFH I WPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP  I+ YG DA RYYL++EL  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR+I MINKY G +P Y PK  + + E  + +K F+D   +E L   LS V  I+ N +I++ +PW L K+ N+++ L  ++ ++ ++   L+P L  +E KQ NI++   + + + L   T P PI+ R+++E
 S:   6 FYITTPIYYPSGNLHIGHAYSTVAGDVIARYKRMQGYDVRYLTGTDEHGQKIQEKAQKAGKTELEYLDEMISGIKNLWSKLEISNDDFIRTTEERHKQVVEKVFERLLKQGDIYLGEYEGWYSVPDETYYTESQLVDPVYENGKIVGGKSPDSGHEVELVKEESYFFNINKYTDRLLEFYDENPDFIQPPSRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTSFDWGVRVPSNPKHVVYVWIDALVNYISSLGYLSDDETLFNKYWPAD----IHLMAKEIVRFHSIIWPILLMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPNVLIDRYGLDATRYYLMRELPFGSDGVFTPEAFVERTNYDLANDLGNLVNRTISMINKYFHGELPAYQGPKHELDEKMEAMALETVKSFNDN----MESLQFSVALSTVWKFISRTNKYIDETQPWVLAKDENQREMLGNVMAHLVENIRFATILLQPFLTHAPREIFKQLNINNPDLHQLDSLQQYGMLSEAITVTEKPTPIFPRLDTE 525
>gi|116628880|ref|YP_814052.1| methionyl-tRNA synthetase [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] >gi|116094462|gb|ABJ59614.1| methionyl-tRNA synthetase [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] (681 aa)
Score = 993, Expect = 4.1e-105, Identities = 205/517 (39%), Positives = 311/517 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKLYCAQL---HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLD-NQKIN-TPEPIYLRIESE 1085
      K FYITTPI+YPSG  IG+A+T + AD +TRYKK G++TFF+TG DEHG KIE+KA+  +KPQE VDK A + LWK+L + Y FIRTT E H  VQ+ F +LLK+ IYLG + G Y V EE +T++  V +++D +  +  H +  +E SYF ++ ++  + + KD P+ + P +R E+ N+F+   +DLS++R+  WGI + +PKHVVYVW+DAL NY++ LGY  DDS F+K+W +   V L+ KEI RFH IYWPIML L L P +  HGW++  GKMSKS GN + P   YG DA RYYL++ +  D +F+ + +  N DLAN++GNL NR++ MIN+Y+DG +  + + F + K K+  E  ++ L+ + L V LI+ N +I++ PW L KE  ++L  +S + +++ V  + PV+   +  Q +D +K + +  +F + D + K+  P PI+ R++++
 S:  28 KTFYITTPIFYPSGKLTIGNAYTAIAADAMTRYKKSRGFDTFFLTGTDEHGLKIEQKAEAQGIKPQEFVDKMAASYKELWKMLDVSYDRFIRTTDEDHVKAVQKIFEKLLKQGDIYLGEYTGWYSVEDEEYFTESQLAEVYRDDDGNVIGGKAPSGHEVRLVKEPSYFFRMSKYADRLLQYYKDHPDFILPHSREKEMVNNFIK-PGLEDLSVTRTTVDWGIPVPSDPKHVVYVWIDALSNYITALGYGSDDDSLFKKYWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKQIFGHGWVLMRDGKMSKSKGNAVYPEMIAKRYGLDALRYYLMRAIPFGSDGIFTPEDFVERVNFDLANDLGNLLNRTVSMINQYQDGYVAPVAADQDEFAQDLIKTAKETIAEYQKQMDALHFSQALDSVWKLISRANKYIDETTPWTLNKEGKSEELSKVMSNLAESLRLVAILIAPVMTQSPVKMFNQLGLDWNK-EAQKKLEFGAFDWDIKVTEKPTPIFPRLKND 546
>gi|23097501|ref|NP_690967.1| methionyl-tRNA synthetase [Oceanobacillus iheyensis HTE831] >gi|25009346|sp|P59079|SYM_OCEIH Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|22775724|dbj|BAC12002.1| methionine-tRNA ligase [Oceanobacillus iheyensis HTE831] (673 aa)
Score = 992, Expect = 5.2e-105, Identities = 201/481 (41%), Positives = 293/481 (60%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIA--VRKENDDKLYCAQL----HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI 1051
      FYITTPIYYPSG HIG+A+TT+ DV+ RYK+ G++ F++TG DEHGQKIE+KAKE+N+ P+ VD A+  LW L I  FIRTT E HK VV + F  L++ IYL ++G Y V E YT+   V +++D +  +   HP+  +EESYF ++ ++  + F +D P + P +R NE+ N+F+   +DL++SR+ FSWG+Q+ NPKHVVYVW+DAL NY++ LGY +D S + KFW +   V ++ KEI RFH IYWPIML L L P K +HGW++ + GKMSKS GNV+ P  + YG DA RYYL++E++  D VF+ + I+ N DLAN++GNL NR++ MINKY DG +P++   SF+ E +    E  +E +   L +V LI+ N +I++ +PW + K E  +L  + + ++   L+P L  K+ +Q +
 S:   7 FYITTPIYYPSGKLHIGNAYTTIACDVMARYKRMRGFDVFYLTGSDEHGQKIEQKAKEMNISPKAYVDDMAEGMKKLWNTLEISNDKFIRTTEEQHKKVVADIFERFLEQGDIYLDEYEGWYSVPDETFYTETQLEDVERDDDGNVIGGKSPDSGHPVELIKEESYFFRMSKYADRLLKFYEDNPEFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTTFSWGVQVPSNPKHVVYVWIDALTNYITALGYGSEDTSLYDKFWPAD----VHMVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKKVFAHGWLLMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERYGLDALRYYLMREVAFGSDGVFTPEDFISRVNYDLANDLGNLLNRTVAMINKYFDGKVPEFKGEVTSFDGELQTTANNAVKEYEKHMEGMQFSDALKQVWILISRANKYIDETEPWIVAKDEGRRNELASVMVHLAESLHAAALMLQPFLTHAPKKIAEQLGL 490
>gi|116871573|ref|YP_848354.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] >gi|116740451|emb|CAK19571.1| metS [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] (665 aa)
Score = 988, Expect = 1.4e-104, Identities = 210/520 (40%), Positives = 307/520 (59%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNI--AVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE---EESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSS---KFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      E  FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ GY+ F++TG DEHGQKI+ KAKE + QE VD+ A+ F LWK L I + FIRTT + HK V++ F +LL + IYLG ++G Y VS EE +T+   V K+ + K+  +   + E  EESYF ++ ++ + + +  P + P +R NE+ N+F+   +DL++SR+ F WGI++ NPKHVVYVW+DAL NY++ LGY  +D+ FQK+W +   VQ++ KEI RFH IYWPIML L L P   HGWI+ + GKMSKS GNV+DP  I YG DA RYYLL+E+  D +F+ + ++ N DLAN++GNL NR++ MINKY DG IP Y   F+      +E  +E +   L+++ LI+ N +I++ PW L KE +++ +L  ++ +  ++ +  L+P L   E  Q +   K+D +      +  PI+ R+++E
 S:   4 EEKNTFYITTPIYYPSGKAHIGHAYTTVAGDAMARYKRLKGYDVFYLTGTDEHGQKIQAKAKERGISEQEYVDEIAEGFQELWKKLEISNTDFIRTTQDRHKTSVEKIFEQLLAQGDIYLGEYEGWYSVSDEEYFTETQLEEVYKDENGKVIGGKAPSGNEVELVKEESYFFRMSKYADRLVEYYNSHPEFILPESRKNEMINNFI-KPGLEDLAVSRTTFDWGIKVPGNPKHVVYVWIDALSNYITALGYNTDNDTKFQKYWPAD----VQIVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKMVFGHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPYMLIERYGLDALRYYLLREVPFGSDGLFTPEDFVDRVNYDLANDLGNLLNRTVAMINKYFDGEIPAYQGNVTDFDQTLVDFKNNVVEEYEKSMEHMQFSVALNQLWSLISRTNKYIDETAPWTLAKEEDKRTELASVMTHLAENLRIIAVLLQPFLTRTPGEIFLQLGLQEENLKKWDSIYGYGEIPAGTTVVKKGTPIFPRLDAE 528
>gi|168267173|ref|ZP_02689138.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes FSL J2-071] (681 aa)
Score = 988, Expect = 1.7e-104, Identities = 213/520 (40%), Positives = 314/520 (60%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNI--AVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE---EESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNI-EFEKQLKQFDD----EITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSS---KFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      E  FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ GY+ F++TG DEHGQKI+ KAKE + QE VD+ A+ F LWK L I + FIRTT + HK V++ F +LL++ IYLG ++G Y VS EE +T+   V K+ + K+  +   + E  EESYF ++ ++ + + +  P + P +R NE+ N+F+   +DL++SR+ F WGI++ NPKHVVYVW+DAL NY++ LGY  +D+ FQK+W +   VQ++ KEI RFH IYWPIML L L P   HGWI+ + GKMSKS GNV+DP  I+ YG DA RYYLL+E+  D +F+ + ++ N DLAN++GNL NR++ MINKY DG IP Y    N+ EF++ L F +  E  +E +   L+++ L++ N +I++ PW L KE ++ +L  ++ +  ++ +  L+P L   E  Q +   K+D +      +  PI+ R+++E
 S:   3 EEKNTFYITTPIYYPSGKAHIGHAYTTVAGDAMARYKRLKGYDVFYLTGTDEHGQKIQAKAKERGISEQEYVDEIAEGFQELWKKLEISNTDFIRTTQDRHKTSVEKIFEQLLEQGDIYLGEYEGWYSVSDEEYFTETQLEEVYKDENGKVIGGKAPSGNEVELVKEESYFFRMSKYADRLVEYYNSHPEFILPESRKNEMINNFI-KPGLEDLAVSRTTFDWGIKVPGNPKHVVYVWIDALSNYITALGYNTDNDTKFQKYWPAD----VQIVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKMVFGHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPYMLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGLFTPEDFVDRVNYDLANDLGNLLNRTVAMINKYFDGEIPAYQG-----NVTEFDQTLVDFKNNVVKEYEASMEHMQFSVALNQLWSLVSRTNKYIDETAPWALAKEEEKRAELASVMTHLAENLRIIAVLLQPFLTRTPGEIFLQLGLQEENLKKWDSIYGYGEIPAGTTVVKKGTPIFPRLDAE 527
>gi|16799293|ref|NP_469561.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria innocua Clip11262] >gi|25009380|sp|Q92F90|SYM_LISIN Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|16412635|emb|CAC95449.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria innocua] (664 aa)
Score = 987, Expect = 1.9e-104, Identities = 213/520 (40%), Positives = 314/520 (60%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNI--AVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE---EESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNI-EFEKQLKQFDDEITTIIE----KLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSS---KFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      E  FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ GY+ F++TG DEHGQKI+ KAKE + QE VD+ A+ F LWK L I + FIRTT + HK V++ F +LL++ IYLG ++G Y VS EE +T+   V K+ + K+  +   + E  EESYF ++ ++ + + +  P + P +R NE+ N+F+   +DL++SR+ F WGI++ NPKHVVYVW+DAL NY++ LGY  +D+ FQK+W +   VQ++ KEI RFH IYWPIML L L P   HGWI+ + GKMSKS GNV+DP  I+ YG DA RYYLL+E+  D +F+ + ++ N DLAN++GNL NR++ MINKY DG IP Y    N+ EF++ L F + +  E   +   L+++ LI+ N +I++ PW L KE +++ +L  ++ +  ++ +  L+P L   E  Q +   K+D +      +  PI+ R+++E
 S:   3 EEKNTFYITTPIYYPSGKAHIGHAYTTVAGDAMARYKRLKGYDVFYLTGTDEHGQKIQAKAKERGISEQEYVDEIAEGFQELWKKLEISNTDFIRTTQDRHKTSVEKIFEQLLEQGDIYLGEYEGWYSVSDEEYFTETQLEEVYKDENGKVIGGKAPSGNEVELVKEESYFFRMSKYADRLVEYYNSHPEFILPESRKNEMINNFI-KPGLEDLAVSRTTFDWGIKVPGNPKHVVYVWIDALSNYITALGYNTDNDTKFQKYWPAD----VQIVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKMVFGHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPYMLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGLFTPEDFVDRVNYDLANDLGNLLNRTVAMINKYFDGEIPAYQG-----NVTEFDQTLVDFKNNVVKEYEGSMDHMQFSVALNQLWSLISRTNKYIDETAPWALAKEEDKRTELASVMTHLAENLRIIAVLLQPFLTRTPGEIFLQLGLQEENLKKWDSIYGYGEIPEGTTVVKKGTPIFPRLDAE 527
>gi|153200615|ref|ZP_01942722.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes HPB2262] >gi|133736563|gb|EBA38261.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes HPB2262] (664 aa)
Score = 986, Expect = 2.7e-104, Identities = 213/520 (40%), Positives = 314/520 (60%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNI--AVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE---EESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNI-EFEKQLKQFDDEITTIIE----KLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSS---KFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      E  FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ GY+ F++TG DEHGQKI+ KAKE + QE VD+ A+ F LWK L I + FIRTT + HK V++ F +LL++ IYLG ++G Y VS EE +T+   V K+ + K+  +   + E  EESYF ++ ++ + + +  P + P +R NE+ N+F+   +DL++SR+ F WGI++ NPKHVVYVW+DAL NY++ LGY  +D+ FQK+W +   VQ++ KEI RFH IYWPIML L L P   HGWI+ + GKMSKS GNV+DP  I+ YG DA RYYLL+E+  D +F+ + ++ N DLAN++GNL NR++ MINKY DG IP Y    N+ EF++ L F + +  E   +   L+++ LI+ N +I++ PW L K+ +++ +L  ++ +  ++ +  L+P L   E  Q +   K+D +      +  PI+ R+E+E
 S:   3 EEKNTFYITTPIYYPSGKAHIGHAYTTVAGDAMARYKRLKGYDVFYLTGTDEHGQKIQAKAKERGISEQEYVDEIAEGFQELWKKLEISNTDFIRTTQDRHKTSVEKIFEQLLEQGDIYLGEYEGWYSVSDEEYFTETQLEEVYKDENGKVIGGKAPSGNEVELVKEESYFFRMSKYADRLVEYYNSHPEFILPESRKNEMINNFI-KPGLEDLAVSRTTFDWGIKVPGNPKHVVYVWIDALSNYITALGYNTDNDTKFQKYWPAD----VQIVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKMVFGHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPYMLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGLFTPEDFVDRVNFDLANDLGNLLNRTVAMINKYFDGEIPAYQG-----NVTEFDQTLVDFKNNVVKEYEGSMDHMQFSVALNQLWSLISRTNKYIDETAPWTLAKDEDKRTELASVMTHLAENLRIIAVLLQPFLTRTPGEIFLQLGLQEENLKKWDSIYGYGEIPAGTTVVKKGTPIFPRLEAE 527
>gi|46906409|ref|YP_012798.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|67461803|sp|Q724N6|SYM_LISMF Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|46879673|gb|AAT02975.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] (665 aa)
Score = 986, Expect = 2.7e-104, Identities = 213/520 (40%), Positives = 314/520 (60%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNI--AVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE---EESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNI-EFEKQLKQFDDEITTIIE----KLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSS---KFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      E  FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ GY+ F++TG DEHGQKI+ KAKE + QE VD+ A+ F LWK L I + FIRTT + HK V++ F +LL++ IYLG ++G Y VS EE +T+   V K+ + K+  +   + E  EESYF ++ ++ + + +  P + P +R NE+ N+F+   +DL++SR+ F WGI++ NPKHVVYVW+DAL NY++ LGY  +D+ FQK+W +   VQ++ KEI RFH IYWPIML L L P   HGWI+ + GKMSKS GNV+DP  I+ YG DA RYYLL+E+  D +F+ + ++ N DLAN++GNL NR++ MINKY DG IP Y    N+ EF++ L F + +  E   +   L+++ LI+ N +I++ PW L K+ +++ +L  ++ +  ++ +  L+P L   E  Q +   K+D +      +  PI+ R+E+E
 S:   4 EEKNTFYITTPIYYPSGKAHIGHAYTTVAGDAMARYKRLKGYDVFYLTGTDEHGQKIQAKAKERGISEQEYVDEIAEGFQELWKKLEISNTDFIRTTQDRHKTSVEKIFEQLLEQGDIYLGEYEGWYSVSDEEYFTETQLEEVYKDENGKVIGGKAPSGNEVELVKEESYFFRMSKYADRLVEYYNSHPEFILPESRKNEMINNFI-KPGLEDLAVSRTTFDWGIKVPGNPKHVVYVWIDALSNYITALGYNTDNDTKFQKYWPAD----VQIVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKMVFGHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPYMLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGLFTPEDFVDRVNFDLANDLGNLLNRTVAMINKYFDGEIPAYQG-----NVTEFDQTLVDFKNNVVKEYEGSMDHMQFSVALNQLWSLISRTNKYIDETAPWTLAKDEDKRTELASVMTHLAENLRIIAVLLQPFLTRTPGEIFLQLGLQEENLKKWDSIYGYGEIPAGTTVVKKGTPIFPRLEAE 528
>gi|153165143|ref|ZP_01926161.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|167013640|ref|ZP_02276173.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes FSL J1-194] >gi|133728462|gb|EBA30160.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes FSL N1-017] (664 aa)
Score = 986, Expect = 2.8e-104, Identities = 213/520 (40%), Positives = 314/520 (60%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNI--AVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE---EESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNI-EFEKQLKQFDDEITTIIE----KLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSS---KFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      E  FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ GY+ F++TG DEHGQKI+ KAKE + QE VD+ A+ F LWK L I + FIRTT + HK V++ F +LL++ IYLG ++G Y VS EE +T+   V K+ + K+  +   + E  EESYF ++ ++ + + +  P + P +R NE+ N+F+   +DL++SR+ F WGI++ NPKHVVYVW+DAL NY++ LGY  +D+ FQK+W +   VQ++ KEI RFH IYWPIML L L P   HGWI+ + GKMSKS GNV+DP  I+ YG DA RYYLL+E+  D +F+ + ++ N DLAN++GNL NR++ MINKY DG IP Y    N+ EF++ L F + +  E   +   L+++ LI+ N +I++ PW L K+ +++ +L  ++ +  ++ +  L+P L   E  Q +   K+D +      +  PI+ R+E+E
 S:   3 EEKNTFYITTPIYYPSGKAHIGHAYTTVAGDAMARYKRLKGYDVFYLTGTDEHGQKIQAKAKERGISEQEYVDEIAEGFQELWKKLEISNTDFIRTTQDRHKTSVEKIFEQLLEQGDIYLGEYEGWYSVSDEEYFTETQLEEVYKDENGKVIGGKAPSGNEVELVKEESYFFRMSKYADRLVEYYNSHPEFILPESRKNEMINNFI-KPGLEDLAVSRTTFDWGIKVPGNPKHVVYVWIDALSNYITALGYNTDNDTKFQKYWPAD----VQIVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKMVFGHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPYMLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGLFTPEDFVDRVNFDLANDLGNLLNRTVAMINKYFDGEIPAYQG-----NVTEFDQTLVDFKNNVVKEYEGSMDHMQFSVALNQLWSLISRTNKYIDETAPWTLAKDEDKRTELASVMTHLAENLRIIAVLLQPFLTRTPGEIFLQLGLQEENLKKWDSIYGYGEIPAGTTVVKKGTPIFPRLEAE 527
>gi|126654257|ref|ZP_01726045.1| methionyl-tRNA synthetase (methionine--tRNA ligase) [Bacillus sp. B14905] >gi|126589290|gb|EAZ83448.1| methionyl-tRNA synthetase (methionine--tRNA ligase) [Bacillus sp. B14905] (658 aa)
Score = 980, Expect = 1.2e-103, Identities = 207/520 (39%), Positives = 308/520 (59%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPE---PIYLRIESE 1085
      E K FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ +D + RYK+ GY+ F+TGMDEHGQKI+EKA E  PQ+ V++ A+  LW L+ I Y FI+TT E H  V++ F + L  IY G ++G YC CE +T+  V   D  C + P+ + +EESYF +K++ + +S + ++  + P +R NE+ N+F+   +DLS+SR++F WGI++ +PKHV+YVW+DAL NY++ LGY  D++ F K+W +   V ++ K+I RFH IYWPI L L L P K +HG+I+ + GKMSKS GNV+ P  I YG DA RY+LL+EL  D VFS + I  N DLAN++GNL NR+I MINKY DGIIP +   F+  ++Q +  +  +EK+  +L+ + L++ N +I++ +PW L KE +K L  + + ++ ++  L+P +  K ++Q +D    + F +   I  E  PI+ R+E+E
 S:   3 EQKKTFYITTPIYYPSGKFHIGTAYTTVASDAIARYKRLRGYDVRFLTGMDEHGQKIQEKAAEAGKHPQDYVNEIAEAAKKLWALMDISYDDFIQTTQERHTKAVEKIFQKFLDNGDIYKGEYEGWYCTPCESFFTETQLVDGNCPD---CGR--PVHKVKEESYFFNMKKYADRLLSYYEENLGFIEPESRKNEMINNFIK-PGLEDLSVSRTSFDWGIKVPGDPKHVIYVWVDALTNYITSLGYLSDDETLFNKYWPAD----VHVVGKDIVRFHTIYWPIFLMALDLPLPKKVFAHGFIMMKDGKMSKSKGNVIYPEMLIERYGLDATRYFLLRELPFGSDGVFSPESFIERTNFDLANDLGNLLNRTISMINKYYDGIIPSENLQSTEFDAALKEQAESVRIKYEESMEKMQFSVVLADLWTLVSRTNKYIDETQPWVLAKEEADKPKLGSVMRNLAESLHQIAVMLQPFMTTIPKRMMEQLGLDDKFLAWDTIETFGNTIPANIKVVEKGIPIFPRLENE 517
>gi|16802223|ref|NP_463708.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes EGD-e] >gi|153172823|ref|ZP_01928797.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|153177834|ref|ZP_01931599.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes F6900] >gi|153186201|ref|ZP_01936585.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes J0161] >gi|153189345|ref|ZP_01937020.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes J2818] >gi|153198396|ref|ZP_01942446.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|167211226|ref|ZP_02281533.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes LO28] >gi|25009372|sp|Q8YAF2|SYM_LISMO Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|16409534|emb|CAC98392.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes] >gi|126941340|gb|EBA19229.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes J0161] >gi|127631998|gb|EBA21715.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|127766781|gb|EBA27106.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes J2818] >gi|133731347|gb|EBA33045.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|133733909|gb|EBA35607.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes F6900] (664 aa)
Score = 979, Expect = 1.6e-103, Identities = 212/520 (40%), Positives = 314/520 (60%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNI--AVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE---EESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNI-EFEKQLKQFDDEITTIIE----KLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSS---KFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      E  FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ GY+ F++TG DEHGQKI+ KAKE + QE VD+ A+ F LWK L I + FIRTT + HK V++ F +LL++ IYLG ++G Y VS EE +T+   V K+ + K+  +   + E  EESYF ++ ++ + + +  P + P +R NE+ N+F+   +DL++SR+ F WGI++ NPKHVVYVW+DAL NY++ LGY  +D+ FQK+W +   VQ++ KEI RFH IYWPIML L L P   HGWI+ + GKMSKS GNV+DP  I+ YG DA RYYLL+E+  D +F+ + ++ N DLAN++GNL NR++ MINKY DG IP Y    N+ EF++ L F + +  E   +   L+++ LI+ N +I++ PW L K+ +++ +L  ++ +  ++ +  L+P L   E  Q +   K+D +      +  PI+ R+++E
 S:   3 EEKNTFYITTPIYYPSGKAHIGHAYTTVAGDAMARYKRLKGYDVFYLTGTDEHGQKIQAKAKERGISEQEYVDEIAEGFQELWKKLEISNTDFIRTTQDRHKTSVEKIFEQLLEQGDIYLGEYEGWYSVSDEEYFTETQLEEVYKDENGKVIGGKAPSGNEVELVKEESYFFRMSKYADRLVEYYNSHPEFILPESRKNEMINNFI-KPGLEDLAVSRTTFDWGIKVPGNPKHVVYVWIDALSNYITALGYNTDNDTKFQKYWPAD----VQIVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKMVFGHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPYMLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGLFTPEDFVDRVNFDLANDLGNLLNRTVAMINKYFDGEIPAYQG-----NVTEFDQILVDFKNNVVKEYEGSMDHMQFSVALNQLWSLISRTNKYIDETAPWALAKDEDKRTELASVMTHLAENLRIIAVLLQPFLTRTPGEIFLQLGLQEENLKKWDSIYGYGEIPAGTTVVKKGTPIFPRLDAE 527
>gi|47096170|ref|ZP_00233769.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|47015418|gb|EAL06352.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] (665 aa)
Score = 979, Expect = 1.6e-103, Identities = 212/520 (40%), Positives = 314/520 (60%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNI--AVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE---EESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNI-EFEKQLKQFDDEITTIIE----KLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSS---KFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      E  FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ GY+ F++TG DEHGQKI+ KAKE + QE VD+ A+ F LWK L I + FIRTT + HK V++ F +LL++ IYLG ++G Y VS EE +T+   V K+ + K+  +   + E  EESYF ++ ++ + + +  P + P +R NE+ N+F+   +DL++SR+ F WGI++ NPKHVVYVW+DAL NY++ LGY  +D+ FQK+W +   VQ++ KEI RFH IYWPIML L L P   HGWI+ + GKMSKS GNV+DP  I+ YG DA RYYLL+E+  D +F+ + ++ N DLAN++GNL NR++ MINKY DG IP Y    N+ EF++ L F + +  E   +   L+++ LI+ N +I++ PW L K+ +++ +L  ++ +  ++ +  L+P L   E  Q +   K+D +      +  PI+ R+++E
 S:   4 EEKNTFYITTPIYYPSGKAHIGHAYTTVAGDAMARYKRLKGYDVFYLTGTDEHGQKIQAKAKERGISEQEYVDEIAEGFQELWKKLEISNTDFIRTTQDRHKTSVEKIFEQLLEQGDIYLGEYEGWYSVSDEEYFTETQLEEVYKDENGKVIGGKAPSGNEVELVKEESYFFRMSKYADRLVEYYNSHPEFILPESRKNEMINNFI-KPGLEDLAVSRTTFDWGIKVPGNPKHVVYVWIDALSNYITALGYNTDNDTKFQKYWPAD----VQIVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKMVFGHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPYMLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGLFTPEDFVDRVNFDLANDLGNLLNRTVAMINKYFDGEIPAYQG-----NVTEFDQILVDFKNNVVKEYEGSMDHMQFSVALNQLWSLISRTNKYIDETAPWALAKDEDKRTELASVMTHLAENLRIIAVLLQPFLTRTPGEIFLQLGLQEENLKKWDSIYGYGEIPAGTTVVKKGTPIFPRLDAE 528
>gi|76799721|ref|ZP_00781816.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|76584925|gb|EAO61588.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae 18RS21] (475 aa)
Score = 977, Expect = 2.8e-103, Identities = 188/468 (40%), Positives = 293/468 (62%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNI---AVRKENDDKL--YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDD-SNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEP 1036
      K FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ DVL RYK+ +G++ ++TG+DEHGQKI++KA+E + PQE VD A+  LW+LL I Y FIRTT YH+ V + F +LL + IYLG + G Y VS EE +T++   R EN + +    H + + EESYF ++ ++  + ++ + P + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ ++WG+Q+ NPKHV+YVW+DAL+NY+S LGY  DD S + KFW +   + ++ K+I RFH IYWPIML L L P + ++HGW + + GKMSKS GNV+ P  + +G D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR+I M+NKY DG +P+++   F+ +     +   +E ++ + L V +LI+ N +I++ PW L K+ ++D L  +S ++ +++ V + ++P
 S:   5 KSFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRMMGFDVQYLTGLDEHGQKIQQKAEEAGITPQEYVDGMAESVKTLWELLDISYDKFIRTTDTYHEEAVAKIFEQLLAQGDIYLGEYTGWYSVSDEEFFTESQLAEVYRDENGNMIGGVAPSGHEVEKVSEESYFFRMSKYADRLKAYYAEHPEFIQPDGRMNEMLKNFI-EPGLEDLAVSRTTYTWGVQVPSNPKHVIYVWIDALMNYISALGYGWSDDLSQYHKFWPAD----IHMIGKDILRFHSIYWPIMLMALDLPLPKRLVAHGWFVMQDGKMSKSKGNVVYPEMLVERFGLDPLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTIAMVNKYFDGEVPRFAVAT-DFDADLASVATDSIENYHKQMEAVDFPRALEAVWNLISRTNKYIDETAPWVLAKDETDRDKLAAVMSHLVASLRVVAHLIQP 474
>gi|116617428|ref|YP_817799.1| methionyl-tRNA synthetase [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] >gi|116096275|gb|ABJ61426.1| methionyl-tRNA synthetase [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] (702 aa)
Score = 976, Expect = 3.4e-103, Identities = 204/519 (39%), Positives = 307/519 (59%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDD--KLYCAQL---HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFV-TDFSSLDN--QKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K FYITTPIYYPSG  +G+ +TT++AD  RY + LG + +F+TG DEHG KI++KA+  +  + +D AK  +LWKL+ I Y FIRTT + H+ V + F++LL+  IY G ++G Y VS EE +T++    DD K+  +  H +  +EE+YF K+ ++ ++ + K P + P R+NE+ N+F+   +DL+++R++F WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY  D + F KFW +   VQL+ KEI RFH IYWPIML LGL P  + HGW++ + GKMSKS GNV+ P   YG DA RYYLL+ +  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MINKY DG+IP+  K SF+ + + ++  E   ++L   L V +I  N +I++ +PW L K+ NEK+ L  ++ + A++   L+PVL  K+  Q +D S  +   FS L   +  EPI+ R + E++
 S:  37 KTFYITTPIYYPSGKLQLGNTYTTVLADAAARYHRLLGEDVYFLTGTDEHGLKIQQKAEAAGISEIDFLDGMAKQIKDLWKLMDISYDDFIRTTEDRHEKAVAKIFTQLLENGDIYKGEYEGWYSVSDEEYFTESQLAEVYRDDAGKVIGGKAPSGHEVELVKEEAYFFKMSKYADWLLDYYKTHPEFIQPEARMNEMINNFIA-PGLEDLAVTRTSFDWGISVPGDEKHVIYVWIDALANYITALGYNSDDTTLFDKFWPAN----VQLVGKEIVRFHTIYWPIMLHALGLELPKSVVGHGWLVMKDGKMSKSKGNVIYPEVLEERYGLDAVRYYLLRSMPFGNDGVFTPEDFVARVNYDLANDLGNLLNRTVAMINKYVDGVIPELLTGKTSFDEDLVRTVEDAIVEYNKNFKELRTADALESVWKIIRRANKYIDETQPWVLAKDENEKEVLSSVMAHLAGALRVTAVLLQPVLTQAPKKIFDQLGLDYSDKGVAIAGLTFSKLPTGGHVVKKGEPIFPRQDVEEE 560
>gi|168209762|ref|ZP_02635387.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|168217641|ref|ZP_02643266.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens NCTC 8239] >gi|170712109|gb|EDT24291.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|182380303|gb|EDT77782.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens NCTC 8239] (645 aa)
Score = 975, Expect = 4.7e-103, Identities = 202/519 (38%), Positives = 312/519 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFS-SLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K +YITTPIYYPS N HIG+ +TT+ AD + R+K+ G+E F+TG DEHGQKIE A E + P+E VD+   +LWK++ I Y FIRTT +YH  VQE F +L + IY  ++GLYC CE +T+  V   D  C + P+ + +EE+YF K+ ++  + ++++ P+ + P +R NE+ N+FL   DL +SR++F+WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY Q+D  ++KFW +   V L+ K+I RFH IYWPIML LGL P +  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ +N +G DA RYYLL+E+  D +F+ ++ I  N DLAN++GNL +R+I M+ KY DG+I +  K + + E     ++  I+ L I + L + LI+ N +I++ PW L K+ +K+ L  L +L ++ V  + P L + S +  Q N  + ++  + +F+ ++  K+  + I+ RI+ E+K
 S:   4 KPYYITTPIYYPSTNLHIGNTYTTVAADAIARFKRLTGHEVMFLTGTDEHGQKIERIANEKGITPKEHVDEIVAGIKDLWKMMNISYDKFIRTTDDYHVKAVQEIFKKLYDQGDIYKDSYEGLYCTPCESFWTETQLVNGNCPD---CGR--PVEKAKEEAYFFKMSKYADRLIQYIEEHPDFIQPESRKNEMLNNFL-RPGLQDLCVSRTSFTWGIPVSFDEKHVIYVWIDALSNYITALGYGQEDQELYKKFWPAD----VHLIGKDILRFHTIYWPIMLMALGLELPKQVFGHGWLLVDGGKMSKSKGNVVDPVVLVNMFGADAVRYYLLREIPFGSDGLFNNEIFIKKVNTDLANDLGNLLSRTIAMVYKYFDGVI-QAPTCKEAIDDELINLALSTPGKVEASIDALKIPEALESIWTLISRANKYIDETTPWILAKDEEKKERLGTVLYNLLETLRFVSVMISPFLTETSVKIDAQLNTKVTTWES--LKEFNGTVAGDKVVKGDVIFPRIDVEEK 512
>gi|146295253|ref|YP_001179024.1| methionyl-tRNA synthetase [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] >gi|145408829|gb|ABP65833.1| methionyl-tRNA synthetase [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] (655 aa)
Score = 975, Expect = 5.0e-103, Identities = 204/513 (39%), Positives = 302/513 (58%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL-------DNQKINTPEPIYLRI 1082
      KFYITTPIYYPS  HIGH + T+ AD L RYK+ GY+ FF+TG DEHGQKIE KA+E+  PQ+ VD+   +LWKL+ I Y FIRTT E HK VVQ+ F++L ++ IY  ++G YC CE +   V + D  C + P+ + EESYF ++ +++ + ++++ P+ + P +R NE+ N+F+   +D+ +SR+  WGI + +PKHV+YVW+DAL NY++ LGY +DDS F+K+W +   V L+ KEI RFH I WP ML LGL P   HGW++ E GKMSKS GNV+DP+   YG D+ RY+LL+E+  D FSE L  N DLAN++GNL +R++ MI KY DGII  + K  + E   K+ +++  +++L   L + LI  N +I++ PW L ++ ++  L  L +  ++ V  +EP +  + + L Q I SK +  +T + S    D K+  +P++ RI
 S:   5 KFYITTPIYYPSDKLHIGHTYCTVAADTLARYKRLQGYDVFFLTGTDEHGQKIERKAQEVGKTPQKYVDEIVASIKDLWKLMNISYDDFIRTTEERHKKVVQKIFTKLYEQGDIYKSEYEGWYCTPCESFWLDRQLVDGKCPD---CGR--PVERAREESYFFRLSKYQDALVKYIEEHPDFIVPQSRANEMINNFI-KPGLEDVCVSRTTLKWGIPVPFDPKHVIYVWIDALSNYITALGYMSEDDSKFKKYWPAD----VHLVGKEIVRFHTIIWPAMLMALGLPLPKMVFGHGWLLLEGGKMSKSKGNVVDPVVLAQKYGVDSLRYFLLREIPFGADGYFSEDALKTRHNSDLANDLGNLLSRTVAMIEKYFDGII-HLPEVKEDLDNELITLAKEVYEKVCKCLDELQFSNALIEIWKLIARANKYIDETMPWVLGRDKSKHPRLKTVLYNLAEVLRIVAILIEPFMPQTTPKMLAQLGI--SKDENPDITSWESAATFGLIRDGTKVKRDQPLFPRI 513
>gi|110801166|ref|YP_697211.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|110675813|gb|ABG84800.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens ATCC 13124] (645 aa)
Score = 975, Expect = 5.4e-103, Identities = 202/519 (38%), Positives = 312/519 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFS-SLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K +YITTPIYYPS N HIG+ +TT+ AD + R+K+ G+E F+TG DEHGQKIE A E + P+E VD+   +LWK++ I Y FIRTT +YH  VQE F +L + IY  ++GLYC CE +T+  V   D  C + P+ + +EE+YF K+ ++  + ++++ P+ + P +R NE+ N+FL   DL +SR++F+WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY Q+D  ++KFW +   V L+ K+I RFH IYWPIML LGL P +  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ +N +G DA RYYLL+E+  D +F+ ++ I  N DLAN++GNL +R+I M+ KY DG+I +  K + + E     ++  I+ L I + L + LI+ N +I++ PW L K+ +K+ L  L +L ++ V  + P L + S +  Q N  + ++  + +F+ ++  K+  + I+ RI+ E+K
 S:   4 KPYYITTPIYYPSTNLHIGNTYTTVAADAIARFKRLTGHEVMFLTGTDEHGQKIERIANEKGITPKEHVDEIVAGIKDLWKMMNISYDKFIRTTDDYHVKAVQEIFKKLYDQGDIYKDSYEGLYCTPCESFWTETQLVNGNCPD---CGR--PVEKAKEEAYFFKMSKYADRLIQYIEEHPDFIQPESRKNEMLNNFL-RPGLQDLCVSRTSFTWGIPVSFDEKHVIYVWIDALSNYITALGYGQEDQELYKKFWPAD----VHLIGKDILRFHTIYWPIMLMALGLELPKQVFGHGWLLVDGGKMSKSKGNVVDPVVLVNMFGADAVRYYLLREIPFGSDGLFNNEIFIKKVNTDLANDLGNLLSRTIAMVYKYFDGVI-QAPTCKEAIDDELINLALSTPGKVEASIDALKIPEALESIWTLISRANKYIDETTPWILAKDEEKKERLGTVLYNLLETLRFVSVMISPFLTETSVKIDAQLNTKVTTWES--LKEFNGTVAGDKVVKGDVIFPRIDVEEK 512
>gi|169825668|ref|YP_001695826.1| methionyl-tRNA synthetase [Lysinibacillus sphaericus C3-41] >gi|168990156|gb|ACA37696.1| Methionyl-tRNA synthetase [Lysinibacillus sphaericus C3-41] (663 aa)
Score = 973, Expect = 9.1e-103, Identities = 206/520 (39%), Positives = 307/520 (59%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPE---PIYLRIESE 1085
      E K FYITTPIYYPSG HIG A+TT+ +D + RYK+ GY+ F+TGMDEHGQKI+EKA E  PQ+ V++ A+  LW L+ I Y FI+TT E H  V++ F + L  IY G ++G YC CE +T+  V   D  C + P+ + +EESYF +K++ + ++ + ++  + P +R NE+ N+F+   +DLS+SR++F WGI++ + KHV+YVW+DAL NY++ LGY  D++ F K+W +   V ++ K+I RFH IYWPI L L L P K +HG+I+ + GKMSKS GNV+ P  I YG DA RY+LL+EL  D VFS + I  N DLAN++GNL NR+I MINKY DGIIP +   F+  ++Q +  +  +EK+  +L+ + L++ N +I++ +PW L KE +K L  + + ++ ++  L+P +  K ++Q +D    + F +   I  E  PI+ R+ESE
 S:   8 EQKKTFYITTPIYYPSGKFHIGTAYTTVASDAIARYKRLRGYDVRFLTGMDEHGQKIQEKAAEAGKHPQDYVNEIAESAKKLWALMDITYDDFIQTTQERHTKAVEKIFQKFLDNGDIYKGEYEGWYCTPCESFFTETQLVDGNCPD---CGR--PVHKVKEESYFFNMKKYADRLLAYYEENLEFIEPESRKNEMINNFIK-PGLEDLSVSRTSFDWGIKVPGDAKHVIYVWVDALTNYITSLGYLSDDETLFNKYWPAD----VHVVGKDIVRFHTIYWPIFLMALDLPLPKKVFAHGFIMMKDGKMSKSKGNVIYPEMLIERYGLDATRYFLLRELPFGSDGVFSPESFIERTNFDLANDLGNLLNRTISMINKYFDGIIPSENLQSTEFDAALKEQAESVRIKYEESMEKMQFSVVLADLWTLVSRTNKYIDETQPWVLAKEEADKPKLGTVMRNLAESLHQIAVMLQPFMTTTPKRMMEQLGLDDKFLAWDTIETFGNTIPANIKVVEKGIPIFPRLESE 522
>gi|15828961|ref|NP_326321.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycoplasma pulmonis UAB CTIP] >gi|14424467|sp|Q50319|SYM_MYCPU Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|14089904|emb|CAC13663.1| METHIONYL-TRNA SYNTHETASE (METHIONINE--TRNA LIGASE) (METRS) [Mycoplasma pulmonis] (509 aa)
Score = 972, Expect = 1.1e-102, Identities = 226/515 (43%), Positives = 324/515 (62%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSF-------NIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      K YITTPIYYPSG+ H+GH ++T IA VL YKK GYETFF TG DEHGQKI KA+EL L+ Q+ VD+ A F + WK  I+Y F RTT + HK VV+E F +L +K+ IYL + GLY VS EE T+ A++K+N  +  H LI+ EEESYF + F +I FL D +++   +NEL ++F+N  ++LS++R  WGI+I ++ KHV+YVWLDAL YL+ LGY K+ S ++KFW + D E V ++ KEITRFHCIYWPI L+ L ++ PTK ISHGWI+T +GKMSKS GNV+DP+ I YG + +Y+L+ +LS+K+D VFSE+LL++ +N DL N  NL +R++ M    I+ Y +P LSF    ++E EK +K  +  + E+  K   I+L + N +I++ +PW L KE ++ L+ L+ +LN + + + L V+  S++ K  +S F+  + DF  DN KI  E ++ RI+
 S:   3 KTIYITTPIYYPSGDLHLGHIYSTNIAWVLRNYKKIQGYETFFSTGSDEHGQKIFNKAQELKLETQDYVDRQANKFIDFWKKANIDYDFFARTTNKEHKEVVREIFHKLKEKNIIYLDKYVGLYSVSDEEFLTETQALKKDN-KFFHPVSNHELIKIEEESYFFNLNLFIDWIKEFL-DQDIISSKAIVNELKSNFINK-GLENLSVTRIKLDWGIKIDQSSKHVIYVWLDALFQYLTNLGYGSKNQSLYEKFWKNGD-ERVHVVGKEITRFHCIYWPIFLKSLNVKMPTKIISHGWIVTPEGKMSKSKGNVVDPVVLIEKYGSEVLKYFLIAKLSIKKDGVFSEELLVSAYNNDLVNTFSNLISRTVKM-------ILNNYDRP-LSFILSKDQEDLEIEKDIKNSFETFCSFAEEYEFDKAFESTINLGKKLNLYIDKTRPWLLTKE--DQKLEIVLNRLLNGIYAMAFELSIVMPQTSQKLAKALGFES--FEKSKLEDFKKFDNIKIEKIENLFNRIK 508
>gi|118475810|ref|YP_892961.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|118415035|gb|ABK83454.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] (669 aa)
Score = 971, Expect = 1.6e-102, Identities = 203/520 (39%), Positives = 309/520 (59%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRK-ENDDKLYCAQL----HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN-------QKINTPEPIYLRIESE 1085
      E K FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ GY  ++TG DEHGQKI++KA+ELN+ PQ VD    LW+ + I Y FIRTT + HK+VV++ F +L+ + IYL ++G Y V E YT++ V   DK+  +   H +  EESYF ++ ++  + F +D P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WG+++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LGY +++ ++KFW +   V L+ KEI RFH IYWPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI+KY +G IP +   F+    K  ++  +E +   LS + L++ N +I++ +PW L K+ N+++ L  ++ +  +++  L P L   +  Q +     T + SL     K+  +PI+ R+E +
 S:  12 EENKSFYITTPIYYPSGKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRMQGYNVHYLTGTDEHGQKIQKKAEELNVTPQAYVDNIVAGIKELWEKMDISYDDFIRTTEDRHKDVVEKIFKQLVDQGDIYLDEYEGWYSVQDETFYTEHQLVDPIMEGDKVVGGKSPDSGHDVELVREESYFFRMGKYVDRLLKFYEDNPHFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTSFDWGVRVPGNPKHVIYVWVDALSNYITALGYGTENEEMYKKFWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIILMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINFDLANDLGNLLNRTVAMIDKYFNGEIPAFKANVTEFDETLVTFAKDTLKKVEEAMENMEFSVALSSIWQLVSRTNKYIDETQPWVLAKDENDREKLASVMAHLAEVLRQTGIMLMPFLTVAPSKMFAQLGLTDEAH-----TSWESLSTIGCIPAGTKVEKGQPIFPRLEMD 535
>gi|118445100|ref|YP_879163.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium novyi NT] >gi|118135556|gb|ABK62600.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium novyi NT] (646 aa)
Score = 970, Expect = 1.7e-102, Identities = 203/517 (39%), Positives = 312/517 (60%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFE--KQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLD----NQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      FYITTPIYYPS  HIG+ +TT+ AD + R+K+ GY+T+F+TG DEHGQKI+ A+  + P++ VD+   +LWK++ I Y FIRTT +YH  VQ+ F +L K IY G ++GLYC CE +T+  V + D  C + P+ + +EE+YF K+ ++  + +++ P+ + P +R NE+ N+FL   DL ISR++F WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY Q++D +QK+W +   V L+ K+I RFH IYWPIML L L P +  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ +N +G D RYYLL E+  +D +++ + I  N DLAN++GNL NR+I MINKY DG+IP  PK  +I+ + +  +  ++  ++ L I + L + L+  N +I++ PW L KE ++++ L  L ++ +++ V  L  L + SK+  Q N+ + +D    +S D   K+   I+ RI+ E K
 S:   6 FYITTPIYYPSAKLHIGNTYTTVAADAIARFKRLTGYDTYFLTGTDEHGQKIQRLAEGKGITPKKYVDEIVAGIQDLWKVMNISYDKFIRTTDDYHVETVQKIFEKLYDKGDIYKGEYEGLYCTPCESFWTETQLVDGKCPD---CGR--PVEKTKEEAYFFKMSKYADRLIEYIESHPDFIQPESRKNEMLNNFL-RPGLQDLCISRTSFDWGIPVSFDEKHVIYVWIDALSNYITALGYDQENDELYQKYWPAN----VHLVGKDILRFHTIYWPIMLMALDLPLPKQVFGHGWLLVDGGKMSKSKGNVVDPVTLVNEFGTDPVRYYLLHEIPFGQDGMYTGETFIKKTNSDLANDLGNLVNRTIAMINKYFDGVIP---APKAEEDIDNDLIRVALEAPKKVEGKMDALKIPEALDEIWTLVRRSNKYIDETMPWALAKEEDKRERLGTVLYNLVESLRIVSVMLSAFLPETSKKINSQLNVQLATWD-----SIASFDGTRAGTKVGEAVAIFPRIDVEKK 512
>gi|169343256|ref|ZP_02864267.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|182624314|ref|ZP_02952099.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|169298554|gb|EDS80635.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|177910532|gb|EDT72905.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens D str. JGS1721] (645 aa)
Score = 970, Expect = 1.8e-102, Identities = 201/519 (38%), Positives = 312/519 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFS-SLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K +YITTPIYYPS N HIG+ +TT+ AD + R+K+ G+E F+TG DEHGQKIE A E + P+E VD+   +LWK++ I Y FIRTT +YH  VQE F +L + IY  ++GLYC CE +T+  V   D  C + P+ + +EE+YF K+ ++  + ++++ P+ + P +R NE+ N+FL   DL +SR++F+WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY Q++  ++KFW +   V L+ K+I RFH IYWPIML LGL P +  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ +N +G DA RYYLL+E+  D +F+ ++ I  N DLAN++GNL +R+I M+ KY DG+I +  K + + E     ++  I+ L I + L + LI+ N +I++ PW L K+ +K+ L  L +L ++ V  + P L + S +  Q N  + ++  + +F+ ++  K+  + I+ RI+ E+K
 S:   4 KPYYITTPIYYPSTNLHIGNTYTTVAADAIARFKRLTGHEVMFLTGTDEHGQKIERIANEKGITPKEHVDEIVAGIKDLWKMMNISYDKFIRTTDDYHVKAVQEIFKKLYDQGDIYKDSYEGLYCTPCESFWTETQLVNGNCPD---CGR--PVEKAKEEAYFFKMSKYADRLIQYIEEHPDFIQPESRKNEMLNNFL-RPGLQDLCVSRTSFTWGIPVSFDEKHVIYVWIDALSNYITALGYGQENQELYKKFWPAD----VHLIGKDILRFHTIYWPIMLMALGLELPKQVFGHGWLLVDGGKMSKSKGNVVDPVVLVNMFGADAVRYYLLREIPFGSDGLFNNEIFIKKVNTDLANDLGNLLSRTIAMVYKYFDGVI-QAPTCKEAIDDELINLALSTPGKVEASIDALKIPEALESIWTLISRANKYIDETTPWILAKDEEKKERLGTVLYNLLETLRFVSVMISPFLTETSVKIDAQLNTKVTTWES--LKEFNGTVAGDKVVKGDVIFPRIDVEEK 512
>gi|52145179|ref|YP_081651.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus E33L] >gi|51978648|gb|AAU20198.1| methionine--tRNA ligase (methionyl-tRNA synthetase) [Bacillus cereus E33L] (660 aa)
Score = 969, Expect = 2.1e-102, Identities = 203/520 (39%), Positives = 309/520 (59%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRK-ENDDKLYCAQL----HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN-------QKINTPEPIYLRIESE 1085
      E K FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ GY  ++TG DEHGQKI++KA+ELN+ PQ VD    LW+ + I Y FIRTT + HK+VV++ F +L+ + IYL ++G Y V E YT++ V   DK+  +   H +  EESYF ++ ++  + F +D P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WG+++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LGY +++ ++KFW +   V L+ KEI RFH IYWPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI+KY +G IP +   F+    K  ++  +E +   LS + L++ N +I++ +PW L K+ N+++ L  ++ +  +++  L P L   +  Q +     T + SL     K+  +PI+ R+E +
 S:   3 EENKSFYITTPIYYPSGKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRMQGYNVHYLTGTDEHGQKIQKKAEELNVTPQAYVDNIVAGIKELWEKMDISYDDFIRTTEDRHKDVVEKIFKQLVDQGDIYLDEYEGWYSVQDETFYTEHQLVDPIMEGDKVVGGKSPDSGHDVELVREESYFFRMGKYVDRLLKFYEDNPHFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTSFDWGVRVPGNPKHVIYVWVDALSNYITALGYGTENEEMYKKFWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIILMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINFDLANDLGNLLNRTVAMIDKYFNGEIPAFKANVTEFDETLVTFAKDTLKKVEEAMENMEFSVALSSIWQLVSRTNKYIDETQPWVLAKDENDREKLASVMAHLAEVLRQTGIMLMPFLTVAPSKMFAQLGLTDEAH-----TSWGSLSTIGCIPAGTKVEKGQPIFPRLEMD 526
>gi|196041780|ref|ZP_03109070.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus NVH0597-99] >gi|196027400|gb|EDX66017.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus NVH0597-99] (660 aa)
Score = 969, Expect = 2.1e-102, Identities = 203/520 (39%), Positives = 309/520 (59%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRK-ENDDKLYCAQL----HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN-------QKINTPEPIYLRIESE 1085
      E K FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ GY  ++TG DEHGQKI++KA+ELN+ PQ VD    LW+ + I Y FIRTT + HK+VV++ F +L+ + IYL ++G Y V E YT++ V   DK+  +   H +  EESYF ++ ++  + F +D P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WG+++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LGY +++ ++KFW +   V L+ KEI RFH IYWPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI+KY +G IP +   F+    K  ++  +E +   LS + L++ N +I++ +PW L K+ N+++ L  ++ +  +++  L P L   +  Q +     T + SL     K+  +PI+ R+E +
 S:   3 EENKSFYITTPIYYPSGKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRMQGYNVHYLTGTDEHGQKIQKKAEELNVTPQAYVDNIVAGIKELWEKMDISYDDFIRTTEDRHKDVVEKIFKQLVDQGDIYLDEYEGWYSVQDETFYTEHQLVDPIMEGDKIVGGKSPDSGHDVELVREESYFFRMGKYVDRLLKFYEDNPHFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTSFDWGVRVPGNPKHVIYVWVDALSNYITALGYGTENEEMYKKFWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIILMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINFDLANDLGNLLNRTVAMIDKYFNGEIPAFKANVTEFDETLVTFAKDTLKKVEEAMENMEFSVALSSIWQLVSRTNKYIDETQPWVLAKDENDREKLASVMAHLAEVLRQTGIMLMPFLTVAPSKMFAQLGLTDEAH-----TSWESLSTIGCIPAGTKVEKGQPIFPRLEMD 526
>gi|196047404|ref|ZP_03114617.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus 03BB108] >gi|196021806|gb|EDX60500.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus 03BB108] (660 aa)
Score = 969, Expect = 2.5e-102, Identities = 203/520 (39%), Positives = 309/520 (59%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRK-ENDDKLYCAQL----HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN-------QKINTPEPIYLRIESE 1085
      E K FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ GY  ++TG DEHGQKI++KA+ELN+ PQ VD    LW+ + I Y FIRTT + HK+VV++ F +L+ + IYL ++G Y V E YT++ V   DK+  +   H +  EESYF ++ ++  + F +D P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WG+++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LGY +++ ++KFW +   V L+ KEI RFH IYWPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI+KY +G IP +   F+    K  ++  +E +   LS + L++ N +I++ +PW L K+ N+++ L  ++ +  +++  L P L   +  Q +     T + SL     K+  +PI+ R+E +
 S:   3 EENKSFYITTPIYYPSGKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRMQGYNVHYLTGTDEHGQKIQKKAEELNVTPQAYVDNIVAGIKELWEKMDISYDDFIRTTEDRHKDVVEKIFKQLVDQGDIYLDEYEGWYSVQDETFYTEHQLVDPIMEGDKVVGGKSPDSGHDVELVREESYFFRMGKYVDRLLKFYEDNPHFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTSFDWGVRVPGNPKHVIYVWVDALSNYITALGYGTENEEMYKKFWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIILMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINFDLANDLGNLLNRTVAMIDKYFNGEIPAFKANVTEFDETLVTFAKDTLKKVEEAMENMEFSVALSSIWQLVSRTNKYIDETQPWVLAKDENDREKLASVMAHLAEVLRQTGIMLMPFLTVAPSKMFAQLGLTDEAH-----TSWESLSTIGCIPAGTKVEKGQPIFPRLEMD 526
>gi|168205784|ref|ZP_02631789.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|170662741|gb|EDT15424.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens E str. JGS1987] (645 aa)
Score = 968, Expect = 2.9e-102, Identities = 201/519 (38%), Positives = 311/519 (59%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFS-SLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K +YITTPIYYPS N HIG+ +TT+ AD + R+K+ G+E F+TG DEHGQKIE A E + P+E VD+   +LWK++ I Y FIRTT +YH  VQE F +L + IY  ++GLYC CE +T+  V   D  C + P+ + +EE+YF K+ ++  + ++++ P+ + P +R NE+ N+FL   DL +SR++F+WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY Q++  + KFW +   V L+ K+I RFH IYWPIML LGL P +  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ +N +G DA RYYLL+E+  D +F+ ++ I  N DLAN++GNL +R+I M+ KY DG+I +  K + + E     ++  I+ L I + L + LI+ N +I++ PW L K+ +K+ L  L +L ++ V  + P L + S +  Q N  + ++  + +F+ ++  K+  + I+ RI+ E+K
 S:   4 KPYYITTPIYYPSTNLHIGNTYTTVAADAIARFKRLTGHEVMFLTGTDEHGQKIERIANEKGITPKEHVDEIVAGIKDLWKMMNISYDKFIRTTDDYHVKAVQEIFKKLYDQGDIYKDSYEGLYCTPCESFWTETQLVNGNCPD---CGR--PVEKAKEEAYFFKMSKYADRLIQYIEEHPDFIQPESRKNEMLNNFL-RPGLQDLCVSRTSFTWGIPVSFDEKHVIYVWIDALSNYITALGYGQENQELYNKFWPAD----VHLIGKDILRFHTIYWPIMLMALGLELPKQVFGHGWLLVDGGKMSKSKGNVVDPVVLVNMFGADAVRYYLLREIPFGSDGLFNNEIFIKKVNTDLANDLGNLLSRTIAMVYKYFDGVI-QAPTCKEAIDDELINLALSTPGKVEASIDALKIPEALESIWTLISRANKYIDETTPWILAKDEEKKERLGTVLYNLLETLRFVSVMISPFLTETSVKINAQLNTKVTTWES--LKEFNGTVAGDKVVKGDVIFPRIDVEEK 512
>gi|110803560|ref|YP_699780.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens SM101] >gi|110684061|gb|ABG87431.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens SM101] (645 aa)
Score = 968, Expect = 3.3e-102, Identities = 201/519 (38%), Positives = 312/519 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFS-SLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K +YITTPIYYPS N HIG+ +TT+ AD + R+K+ G+E F+TG DEHGQKIE A E + P+E VD+   +LWK++ I Y FIRTT +YH  VQE F +L + IY  ++GLYC CE +T+  V   D  C + P+ + +EE+YF K+ ++  + ++++ P+ + P +R NE+ N+FL   DL +SR++F+WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY Q++  ++KFW +   V L+ K+I RFH IYWPIML LGL P +  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ +N +G DA RYYLL+E+  D +F+ ++ I  N DLAN++GNL +R+I M+ KY DG+I +  K + + E     ++  I+ L I + L + LI+ N +I++ PW L K+ +K+ L  L +L ++ V  + P L + S +  Q N  + ++  + +F+ ++  K+  + I+ RI+ E+K
 S:   4 KPYYITTPIYYPSTNLHIGNTYTTVAADAIARFKRLTGHEVMFLTGTDEHGQKIERIANEKGITPKEHVDEIVAGIKDLWKMMNISYDKFIRTTDDYHVKAVQEIFKKLYDQGDIYKDSYEGLYCTPCESFWTETQLVNGNCPD---CGR--PVEKAKEEAYFFKMSKYADRLIQYIEEHPDFIQPESRKNEMLNNFL-RPGLQDLCVSRTSFTWGIPVSFDEKHVIYVWIDALSNYITALGYGQENQELYKKFWPAD----VHLIGKDILRFHTIYWPIMLMALGLELPKQVFGHGWLLVDGGKMSKSKGNVVDPVVLVNMFGADAVRYYLLREIPFGSDGLFNNEIFIKKVNTDLANDLGNLLSRTIAMVYKYFDGVI-QAPTCKEAIDDELINLALSTPGKVEASIDALKIPEALESIWTLISRANKYIDETTPWILAKDEEKKERLGTVLYNLLETLRFVSVMISPFLTETSVKINDQLNTKVTTWES--LKEFNGTVAGDKVVKGDVIFPRIDVEEK 512
>gi|163938046|ref|YP_001642930.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] >gi|163860243|gb|ABY41302.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] (660 aa)
Score = 967, Expect = 4.4e-102, Identities = 203/520 (39%), Positives = 307/520 (59%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRK-ENDDKLYCAQL----HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLD----NQKINTPEPIYLRIESE 1085
      E K FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ GY  ++TG DEHGQKI++KA+ELN+ PQ VD    LW+ + I Y FIRTT + HK+VV++ F +L+ + IYL ++G Y V E YT + V   DK+  +   H +  EESYF ++ ++  + F +D P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WG+++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LGY +++ ++KFW +   V L+ KEI RFH IYWPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI+KY +G IP +   F+    K  ++  +E +   LS + L++ N +I++ +PW L K+ N+++ L  ++ +  +++  L P L   +  Q +    K   S++    K+  PI+ R+E E
 S:   3 EENKSFYITTPIYYPSGKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRMQGYNVHYLTGTDEHGQKIQKKAEELNVTPQAYVDNIVSGIKELWEKMDISYDDFIRTTEDRHKDVVEKIFKQLVDQGDIYLDEYEGWYSVQDETFYTAHQLVDPIMEGDKVVGGKSPDSGHAVELVREESYFFRMGKYVDRLLKFYEDNPHFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTSFDWGVRVPGNPKHVIYVWVDALSNYITALGYGTENEEKYKKFWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIILMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINFDLANDLGNLLNRTVAMIDKYFNGEIPAFKANVTEFDETLVTFAKDTLKKVEEAMENMEFSVALSSIWQLVSRTNKYIDETQPWVLAKDENDREKLASVMAHLAEVLRQTGIMLMPFLTVAPSKMFAQLGLTEEAH--KSWESLSTIGCIPAGTKVEKGNPIFPRLEME 526
>gi|49477589|ref|YP_034392.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|166997037|ref|ZP_02263496.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus AH820] >gi|196036355|ref|ZP_03103752.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus W] >gi|49329145|gb|AAT59791.1| methionine--tRNA ligase (methionyl-tRNA synthetase) [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|195990985|gb|EDX54956.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus W] (660 aa)
Score = 967, Expect = 4.5e-102, Identities = 202/520 (38%), Positives = 309/520 (59%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRK-ENDDKLYCAQL----HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN-------QKINTPEPIYLRIESE 1085
      E K FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ GY  ++TG DEHGQKI++KA+ELN+ PQ VD    LW+ + I Y FIRTT + HK+VV++ F +L+ + IYL ++G Y V E YT++ V   DK+  +   H +  EESYF ++ ++  + F +D P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WG+++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LGY +++ ++KFW +   V L+ KEI RFH IYWPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI+KY +G IP +   F+    K  ++  +E +   LS + L++ N +I++ +PW L K+ ++++ L  ++ +  +++  L P L   +  Q +     T + SL     K+  +PI+ R+E +
 S:   3 EENKSFYITTPIYYPSGKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRMQGYNVHYLTGTDEHGQKIQKKAEELNVTPQAYVDNIVAGIKELWEKMDISYDDFIRTTEDRHKDVVEKIFKQLVDQGDIYLDEYEGWYSVQDETFYTEHQLVDPIMEGDKVVGGKSPDSGHDVELVREESYFFRMGKYVDRLLKFYEDNPHFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTSFDWGVRVPGNPKHVIYVWVDALSNYITALGYGTENEEMYKKFWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIILMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINFDLANDLGNLLNRTVAMIDKYFNGEIPAFKANVTEFDETLVTFAKDTLKKVEEAMENMEFSVALSSIWQLVSRTNKYIDETQPWVLAKDEDDREKLASVMAHLAEVLRQTGIMLMPFLTVAPSKMFAQLGLTDEAH-----TSWGSLSTIGCIPAGTKVEKGQPIFPRLEMD 526
>gi|166985347|ref|ZP_02256631.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus AH187] (660 aa)
Score = 966, Expect = 5.3e-102, Identities = 202/517 (39%), Positives = 310/517 (59%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRK-ENDDKLYCAQL----HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK----DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI-DSSKFDIKFVTDFSSLD-NQKINTPEPIYLRIESE 1085
      K FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ GY  ++TG DEHGQKI++KA+ELN+ PQ VD    LW+ + I Y FIRTT + HK+VV++ F +L+ + IYL ++G Y V E YT++ V   DK+  +   H +  EESYF ++  KY+  LK  +P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WG+++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LGY +++ ++KFW +   V L+ KEI RFH IYWPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI+KY +G IP + +  F+    K  ++  +E +   LS + L++ N +I++ +PW L K+ N+++ L  ++ +  +++  L P L   +  Q + D +   ++  +  K+  +PI+ R+E +
 S:   6 KSFYITTPIYYPSGKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRMQGYNVHYLTGTDEHGQKIQKKAEELNVTPQAYVDNIVAGIKELWEKMDISYDDFIRTTEDRHKDVVEKIFKQLVDQGDIYLDEYEGWYSVQDETFYTEHQLVDPIMEGDKVVGGKSPDSGHDVELVREESYFFRMG---KYVDRLLKFYEENPHFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTSFDWGVRVPSNPKHVIYVWVDALSNYITALGYGTENEEMYKKFWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIILMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINFDLANDLGNLLNRTVAMIDKYFNGEIPAFKENVTEFDETLVTFAKDTLKKVEEAMENMEFSVALSSIWQLVSRTNKYIDETQPWVLAKDENDREKLASVMAHLAEVLRQTGIMLMPFLTVAPSKMFAQLGLTDEAHISWGSLSTIGCIPAGTKVEKGQPIFPRLEMD 526
>gi|168163590|ref|ZP_02598823.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus H3081.97] (660 aa)
Score = 965, Expect = 7.7e-102, Identities = 202/517 (39%), Positives = 310/517 (59%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRK-ENDDKLYCAQL----HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK----DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI-DSSKFDIKFVTDFSSLD-NQKINTPEPIYLRIESE 1085
      K FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ GY  ++TG DEHGQKI++KA+ELN+ PQ VD    LW+ + I Y FIRTT + HK+VV++ F +L+ + IYL ++G Y V E YT++ V   DK+  +   H +  EESYF ++  KY+  LK  +P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WG+++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LGY +++ ++KFW +   V L+ KEI RFH IYWPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI+KY +G IP + +  F+    K  ++  +E +   LS + L++ N +I++ +PW L K+ N+++ L  ++ +  +++  L P L   +  Q + D +   ++  +  K+  +PI+ R+E +
 S:   6 KSFYITTPIYYPSGKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRMQGYNVHYLTGTDEHGQKIQKKAEELNVTPQAYVDNIVAGIKELWEKMDISYDDFIRTTEDRHKDVVEKIFKQLVDQGDIYLDEYEGWYSVQDETFYTEHQLVDPIMEGDKVVGGKSPDSGHDVELVREESYFFRMG---KYVDRLLKFYEENPHFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTSFDWGVRVPGNPKHVIYVWVDALSNYITALGYGTENEEMYKKFWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIILMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINFDLANDLGNLLNRTVAMIDKYFNGEIPAFKENVTEFDETLVTFAKDTLKKVEEAMENMEFSVALSSIWQLVSRTNKYIDETQPWVLAKDENDREKLASVMAHLAEVLRQTGIMLMPFLTVAPSKMFAQLGLTDEAHISWGSLSTIGCIPAGTKVEKGQPIFPRLEMD 526
>gi|168144511|ref|ZP_02587740.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus G9842] (660 aa)
Score = 964, Expect = 8.5e-102, Identities = 201/520 (38%), Positives = 310/520 (59%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRK-ENDDKLYCAQL----HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI-DSSKFDIKFVTDFSSLD-NQKINTPEPIYLRIESE 1085
      E K FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ GY  ++TG DEHGQKI++KA+ELN+ PQ VD    LW+ + I Y FIRTT + HK+VV++ F +L+ + IYL ++G Y V E YT++ V   DK+  +   H +  EESYF ++ ++  + F +D P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WG+++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LGY +++ ++KFW +   V L+ KEI RFH IYWPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI+KY +G IP +   F+    K  ++  +E +   L + L++ N +I++ +PW L K+ N+++ L  ++ +  ++++  L P L   +  Q + D +  + ++  +  K+  PI+ R+E E
 S:   3 EENKSFYITTPIYYPSGKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRMQGYNVHYLTGTDEHGQKIQKKAEELNITPQAYVDNIVAGIKELWEKMDISYDDFIRTTEDRHKDVVEKIFKQLVDQGDIYLDEYEGWYSVQDETFYTEHQLVDPIMEGDKVVGGKSPDSGHDVELVREESYFFRMGKYVDRLLKFYEDNPHFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTSFDWGVRVPGNPKHVIYVWVDALSNYITALGYGTENEEMYKKFWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIILMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINFDLANDLGNLLNRTVAMIDKYFNGEIPAFKANVTEFDETLVTFAKDTLKKVEEAMENMEFSVALGSIWQLVSRTNKYIDETQPWVLAKDENDREKLASVMAHLAEVLRQIGIMLMPFLTVAPSKMFAQLGLTDEAHKSWESLSTIGCIPAGTKVEKGNPIFPRLEME 526
>gi|42779117|ref|NP_976364.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus ATCC 10987] >gi|42735032|gb|AAS38972.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus ATCC 10987] (660 aa)
Score = 964, Expect = 9.4e-102, Identities = 205/517 (39%), Positives = 307/517 (59%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRK-ENDDKLYCAQL----HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK----DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN-------QKINTPEPIYLRIESE 1085
      K FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ GY  ++TG DEHGQKI++KA+ELN+ PQ VD    LW+ + I Y FIRTT + HK+VV++ F +L+ + IYL ++G Y V E YT++ V   DK+  +   H +  EESYF ++  KY+  LK  +P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WG+++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LGY +++ ++KFW +   V L+ KEI RFH IYWPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI+KY +G IP +   F+    +  ++  +E +   LS + LI+ N +I++ +PW L K+ N+++ L  ++ +  +++  L P L   +  Q +     T + SL     K+  PI+ R+E E
 S:   6 KSFYITTPIYYPSGKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRMQGYNVHYLTGTDEHGQKIQKKAEELNVTPQAYVDNIVAGIKELWEKMDISYDDFIRTTEDRHKDVVEKIFKQLVDQGDIYLDEYEGWYSVQDETFYTEHQLVDPIMEGDKVVGGKSPDSGHDVELVREESYFFRM---GKYVDRLLKFYEENPHFIQPESRKNEMINNFI-KPGLEDLAVSRTSFDWGVRVPGNPKHVIYVWVDALSNYITALGYGTENEEMYKKFWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIILMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINFDLANDLGNLLNRTVAMIDKYFNGEIPAFKANVTEFDGTLVTFAQDTLKKVEEAMENMEFSVALSSIWQLISRTNKYIDETQPWVLAKDENDREKLASVMAHLAEVLRQTGIMLMPFLTVAPSKMFAQLGLTEEAH-----TSWESLSTIGCIPAGTKVEKGNPIFPRLEME 526
>gi|18311506|ref|NP_563440.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens str. 13] >gi|25009370|sp|Q8XHG1|SYM_CLOPE Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|18146190|dbj|BAB82230.1| methionine-tRNA ligase [Clostridium perfringens str. 13] (645 aa)
Score = 963, Expect = 1.2e-101, Identities = 201/519 (38%), Positives = 311/519 (59%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGII--PKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFS-SLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K +YITTPIYYPS N HIG+ +TT+ AD + R+K+ G+E F+TG DEHGQKIE A E + P+E VD+   +LWK++ I Y FIRTT +YH  VQE F +L + IY  ++GLYC CE +T+  V   D  C + P+ + +EE+YF K+ ++  + ++++ P+ + P +R NE+ N+FL   DL +SR++F+WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY Q++  ++KFW +   V L+ K+I RFH IYWPIML LGL P +  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ +N +G DA RYYLL+E+  D +F+ ++ I  N DLAN++GNL +R+I M+ KY G+I P  +P  + E     ++  I+ L I + L + LI+ N +I++ PW L K+ +K+ L  L +L ++ V  + P L + S +  Q N  + ++  + +F+ ++  K+  + I+ RI+ E+K
 S:   4 KPYYITTPIYYPSTNLHIGNTYTTVAADAIARFKRLTGHEVMFLTGTDEHGQKIERIANEKGITPKEHVDEIVAGIKDLWKMMNISYDKFIRTTDDYHVKAVQEIFKKLYDQGDIYKDSYEGLYCTPCESFWTETQLVNGNCPD---CGR--PVEKAKEEAYFFKMSKYADRLIQYIEEHPDFIQPESRKNEMLNNFL-RPGLQDLCVSRTSFTWGIPVSFDEKHVIYVWIDALSNYITALGYGQENQELYKKFWPAD----VHLIGKDILRFHTIYWPIMLMALGLELPKQVFGHGWLLVDGGKMSKSKGNVVDPVVLVNMFGADAVRYYLLREIPFGSDGLFNNEIFIKKVNTDLANDLGNLLSRTIAMVYKYFGGVIQAPTCKEP---IDDELINLALSTPGKVEASIDALKIPEALESIWTLISRANKYIDETTPWILAKDEEKKERLGTVLYNLLETLRFVSVMISPFLTETSVKINAQLNTKVTTWES--LKEFNGTVAGDKVVKGDVIFPRIDVEEK 512
>gi|75759600|ref|ZP_00739686.1| Methionyl-tRNA synthetase / Protein secretion chaperonin CsaA [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] >gi|74492891|gb|EAO56021.1| Methionyl-tRNA synthetase / Protein secretion chaperonin CsaA [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] (669 aa)
Score = 963, Expect = 1.3e-101, Identities = 201/520 (38%), Positives = 309/520 (59%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRK-ENDDKLYCAQL----HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI-DSSKFDIKFVTDFSSLD-NQKINTPEPIYLRIESE 1085
      E K FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ GY  ++TG DEHGQKI++KA+ELN+ PQ VD    LW+ + I Y FIRTT + HK+VV++ F +L+ + IYL ++G Y V E YT++ V   DK+  +   H +  EESYF ++ ++  + F +D P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WG+++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LGY +++ ++KFW +   V L+ KEI RFH IYWPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI+KY +G IP +   F+    K  ++  +E +   L + L++ N +I++ +PW L K+ N+++ L  ++ +  +++  L P L   +  Q + D +  + ++  +  K+  PI+ R+E E
 S:  12 EENKSFYITTPIYYPSGKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRMQGYNVHYLTGTDEHGQKIQKKAEELNITPQAYVDNIVAGIKELWEKMDISYDDFIRTTEDRHKDVVEKIFKQLVDQGDIYLDEYEGWYSVQDETFYTEHQLVDPIMEGDKVVGGKSPDSGHDVELVREESYFFRMGKYVDRLLKFYEDNPHFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTSFDWGVRVPGNPKHVIYVWVDALSNYITALGYGTENEEMYKKFWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIILMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINFDLANDLGNLLNRTVAMIDKYFNGEIPAFKANVTEFDETLVTFAKDTLKKVEEAMENMEFSVALGSIWQLVSRTNKYIDETQPWVLAKDENDREKLASVMAHLAEVLRQTGIMLMPFLTVAPSKMFAQLGLTDEAHKSWESLSTIGCIPAGTKVEKGNPIFPRLEME 535
>gi|168187465|ref|ZP_02622100.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum C str. Eklund] >gi|169294617|gb|EDS76750.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum C str. Eklund] (646 aa)
Score = 962, Expect = 1.4e-101, Identities = 201/517 (38%), Positives = 310/517 (59%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFE--KQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLD----NQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      FYITTPIYYPS  HIG+ +TT+ AD + R+K+ GY+T+F+TG DEHGQKI+ A+  + P+ VD+   +LWK++ + Y FIRTT +YH  VQ+ F +L + IY G ++GLYC CE +T+  V + D  C + P+ + +EE+YF K+ ++  + +++ P+ + P +R NE+ N+FL   DL ISR++F WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY Q++D +QK+W +   V L+ K+I RFH IYWPIML L L P +  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ +N +G D RYYLL E+  +D +++ + I  N DLAN++GNL NR+I MINKY DG+IP  PK  +I+ + +  +  ++  ++ L I + L + L+  N +I++ PW L KE ++++ L  L ++ ++ V  L  L + SK+  Q N+ + +D    +S D   K+   I+ RI+ E K
 S:   6 FYITTPIYYPSAKLHIGNTYTTIAADAIARFKRLTGYDTYFLTGTDEHGQKIQRLAEGKGITPKAYVDEIVADIKDLWKIMNVSYDKFIRTTDDYHIETVQKIFKKLYDQGDIYKGEYEGLYCTPCESFWTETQLVDGKCPD---CGR--PVEKTKEEAYFFKMSKYADRLIEYIESHPDFIQPESRKNEMLNNFL-RPGLQDLCISRTSFDWGIPVSFDEKHVIYVWIDALSNYITALGYDQENDELYQKYWPAN----VHLVGKDILRFHTIYWPIMLIALDLPLPKQVFGHGWLLVDGGKMSKSKGNVVDPVTLVNEFGTDPVRYYLLHEIPFGQDGMYTGETFIKKTNSDLANDLGNLVNRTIAMINKYFDGVIP---APKAEEDIDNDLIRVALEAPKKVEGKMDALKIPEALDEIWTLVRRSNKYIDETMPWALAKEEDKRERLGTVLYNLVEGLRIVSVMLSAFLPETSKKINSQLNVQLATWD-----SIASFDGTRAGTKVGEAVAIFPRIDVEKK 512
>gi|161506812|ref|YP_001576766.1| methionyl-tRNA synthetase [Lactobacillus helveticus DPC 4571] >gi|160347801|gb|ABX26475.1| Methionyl-tRNA synthetase [Lactobacillus helveticus DPC 4571] (658 aa)
Score = 962, Expect = 1.5e-101, Identities = 200/517 (38%), Positives = 306/517 (59%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKLYCAQL---HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFV--TDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      FYITTPIYYPSG  IG+A+TT+ AD + RYK+ GY+TFF+TG DEHG KIE+KA+  +KPQE VDK A + LWK L I Y FIRTT E H  VQ+ F +LLKK IYLG + G Y V EE +T++  V K+++ +  +  H +  +E SYF K+ ++  + + K+ P + P +R E+ N+F+   +DLS++R+ +WGI + +PKHVVYVW+DAL NY++ LGY  D F+K+W +   V L+ KEI RFH IYWPIML L L P  I HGW++ + GKMSKS GN + P  + YG D RYYL++ L  D +F+ + I  N DLAN++GNL NR++ MIN+Y+DG +   +   + +    +  ++ L+ + L + L+  N +I++ PW L KE + +L  +S + +++ +  + PV+ + + + +Q ++  D K +  DF  + + + P+PI+ R+++E++
 S:   7 FYITTPIYYPSGRLTIGNAYTTIAADTMARYKRSQGYDTFFLTGTDEHGLKIEQKAEAQGIKPQEFVDKMAASYKKLWKSLDISYDKFIRTTDEEHVKAVQKIFEKLLKKGDIYLGEYTGWYSVEDEEYFTESQLAEVYKDDNGNVIGGKAPSGHEVRLVKEPSYFFKMSKYADRLVEYYKEHPEFILPHSREKEMLNNFI-KPGLEDLSVTRTTVNWGIPVPSDPKHVVYVWIDALSNYITALGYGSDHDELFKKYWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKHIIGHGWVLMKNGKMSKSKGNAVYPESLTSRYGIDPLRYYLMRALPFGADGIFTPEDFIERINYDLANDLGNLLNRTVSMINQYQDGQVAPVPVAQDKLGKDLQDTAASVIADYREQMDSLHFSQALDSIWKLVARANKYIDETTPWVLNKEGKKDELSHVMSNLAESLRLIAIMIYPVMTETAPKMFEQLGLNWDDEDQKNLAFNDF-GWNTKVVEKPKPIFPRLKAEEE 525
>gi|58336554|ref|YP_193139.1| methionyl-tRNA synthetase [Lactobacillus acidophilus NCFM] >gi|58253871|gb|AAV42108.1| met-tRNA synthetase [Lactobacillus acidophilus NCFM] (658 aa)
Score = 962, Expect = 1.5e-101, Identities = 198/517 (38%), Positives = 311/517 (60%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKLYCAQL---HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFV--TDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      FYITTPIYYPSG  IG+A+TT+ AD + RYK+ G++TFF+TG DEHG KIE+KA+  +KP+E VDK A + LWK L I Y FIRTT E H  VQ+ F +LLKK IYLG + G Y V EE +T++  V K+++ +  +  H +  +E SYF K+ ++  + + K+ P+ + P +R E+ N+F+   +DLS++R+ +WGI + +PKHVVYVW+DAL NY++ LGY  +D+ F+K+W +   V L+ KEI RFH IYWPIML L L P  I HGW++ + GKMSKS GN + P  + YG D RYYL++ L  D +F+ + +  N DLAN++GNL NR++ MIN+Y++G +   + F E +    +  ++ L+ + L + L+  N +I++ PW L KE  ++L  +S + +++ +  +EPV+ + + + +Q ++ + D + +  DF  + + + P PI+ R+++E++
 S:   7 FYITTPIYYPSGRLTIGNAYTTIAADTMARYKRSQGFDTFFLTGTDEHGLKIEQKAEAQGIKPKEFVDKMADSYKKLWKSLNISYDKFIRTTDEEHVKAVQKIFEKLLKKGDIYLGEYTGWYSVEDEEYFTESQLAEVYKDDNGNVIGGKAPSGHEVRLVKEPSYFFKMSKYADRLVEYYKEHPDFILPHSREKEMLNNFI-KPGLEDLSVTRTTVNWGIPVPSDPKHVVYVWIDALSNYITALGYGSDNDALFKKYWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKHIIGHGWVLMKNGKMSKSKGNAVYPESLTSRYGVDPLRYYLMRALPFGADGIFTPEDFVERINYDLANDLGNLLNRTVSMINQYQNGQVAPVPVAQDKFGKELQDTAASVIADYREYMDSLHFSQALDSIWKLVARANKYIDETTPWVLNKEGKIEELSHVMSNLAESLRLIAVMIEPVMTETAPKMFEQLGLNWNDEDERKLAFNDF-GWNTKVVEKPTPIFPRLKAEEE 525
>gi|30260228|ref|NP_842605.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47777767|ref|YP_016640.2| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49183072|ref|YP_026324.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|65317498|ref|ZP_00390457.1| COG0143: Methionyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A2012] >gi|167635109|ref|ZP_02393426.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|167641535|ref|ZP_02399783.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|170688925|ref|ZP_02880127.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|170707587|ref|ZP_02898040.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|177655324|ref|ZP_02936853.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190569007|ref|ZP_03021908.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|38258301|sp|Q81W03|SYM1_BACAN Methionyl-tRNA synthetase 1 (Methionine--tRNA ligase 1) (MetRS 1) >gi|30253549|gb|AAP24091.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47551472|gb|AAT29115.2| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49176999|gb|AAT52375.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|167510520|gb|EDR85918.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|167529583|gb|EDR92333.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|170127583|gb|EDS96457.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|170667149|gb|EDT17910.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|172080165|gb|EDT65258.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190559931|gb|EDV13915.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] (660 aa)
Score = 962, Expect = 1.6e-101, Identities = 202/520 (38%), Positives = 308/520 (59%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRK-ENDDKLYCAQL----HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN-------QKINTPEPIYLRIESE 1085
      E K FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK  GY  ++TG DEHGQKI++KA+ELN+ PQ VD    LW+ + I Y FIRTT + HK+VV++ F +L+ + IYL ++G Y V E YT++ V   DK+  +   H +  EESYF ++ ++  + F +D P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WG+++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LGY +++ ++KFW +   V L+ KEI RFH IYWPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI+KY +G IP +   F+    K  ++  +E +   LS + L++ N +I++ +PW L K+ ++++ L  ++ +  +++  L P L   +  Q +     T + SL     K+  +PI+ R+E +
 S:   3 EENKSFYITTPIYYPSGKLHIGHAYTTVAGDAMARYKCMQGYNVHYLTGTDEHGQKIQKKAEELNVTPQAYVDNIVAGIKELWEKMDISYDDFIRTTEDRHKDVVEKIFKQLVDQGDIYLDEYEGWYSVQDETFYTEHQLVDPIMEGDKVVGGKSPDSGHDVELVREESYFFRMGKYVDRLLKFYEDNPHFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTSFDWGVRVPGNPKHVIYVWVDALSNYITALGYGTENEEMYKKFWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIILMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPVILIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINFDLANDLGNLLNRTVAMIDKYFNGEIPAFKANVTEFDETLVTFAKDTLKKVEEAMENMEFSVALSSIWQLVSRTNKYIDETQPWVLAKDEDDREKLASVMAHLAEVLRQTGIMLMPFLTVAPSKMFAQLGLTDEAH-----TSWGSLSTIGCIPAGTKVEKGQPIFPRLEMD 526
>gi|20806639|ref|NP_621810.1| methionyl-tRNA synthetase [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] >gi|25009362|sp|Q8RDD1|SYM_THETN Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|20515086|gb|AAM23414.1| Methionyl-tRNA synthetase [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] (638 aa)
Score = 962, Expect = 1.7e-101, Identities = 193/483 (39%), Positives = 291/483 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI 1051
      K FYITTPIYYPS  HIGH++TT+ AD + R+K+ GY+ F+TG DEHGQKI+ A+E + P+E VD  +  +LWK + I Y HFIRTT YH+ +VQ+ F +L ++ IY G ++G YC CE +T++ V + D  C + P+ + EE YF ++ + K + + + P+ + P +R NE+ N    +DL +SRS F WGI++ +PKHV+YVW+DAL NY++ LGY ++D F+K+W +   V L+ KEI RFH I WP ML LGL P K  HGW+I E GKMSKS GNV+DP  ++ YG DA RY+LL+E+  D VFS + LIN N DLAN++GNL +R++ MI KY DG++PK S +  + +   +  ++  ++KL   L + L++ N +I++ PW L K+ +++ L  L + +++ +  + P + + K+ +Q I
 S:   3 KTFYITTPIYYPSDKLHIGHSYTTVAADAMARFKRLTGYDVMFLTGTDEHGQKIQRIAREKGMSPKEYVDGIVEWIKDLWKTMDISYDHFIRTTDAYHEEIVQKIFMKLYEQGDIYKGEYEGWYCTPCESFWTESQLVDGKCPD---CGR--PVERVTEEGYFFRLSAYGDKLLKYYEEHPDFIQPESRRNEMINFI--KAGLEDLFVSRSTFDWGIKVPFDPKHVIYVWIDALSNYITALGYMTENDEKFKKYWPAD----VHLVGKEIVRFHTIIWPAMLMALGLPLPKKVFGHGWLILEGGKMSKSKGNVVDPKELVDRYGVDAIRYFLLREVPFGADGVFSNEALINRINSDLANDLGNLLSRTVTMIEKYFDGVLPKPSSQE-EIDEDLINVAQNLPQKVEEYMDKLQFSNALIEIWKLVSRANKYIDETMPWVLAKDESKRGRLGTVLYNLAESLRFIGILISPFMPNTPKKMFEQLGI 475
>gi|168138193|ref|ZP_02581422.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus B4264] (660 aa)
Score = 962, Expect = 1.7e-101, Identities = 204/520 (39%), Positives = 314/520 (60%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRK-ENDDKLYCAQL----HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDE----ITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI-DSSKFDIKFVTDFSSLD-NQKINTPEPIYLRIESE 1085
      E K FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ GY  ++TG DEHGQKI++KA+ELN+ PQ VD    LW+ + I Y FIRTT + HK+VV++ F +L+ + IYL ++G Y V E YT++ V   DK+  +   H +  EESYF ++ ++  + F +D P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WG+++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LGY  ++ ++KFW +   V L+ KEI RFH IYWPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI+KY +G IP + K ++  EF++ L F +  +  +E +   L + L++ N +I++ +PW L K+ N+++ L  ++ +  +++  L P L   +  Q + D +  + ++  +  K+  PI+ R+E E
 S:   3 EENKSFYITTPIYYPSGKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRMQGYNVHYLTGTDEHGQKIQKKAEELNITPQAYVDNIVAGIKELWEKMDISYDDFIRTTEDRHKDVVEKIFKQLVDQGDIYLDEYEGWYSVQDETFYTEHQLVDPIMEGDKVVGGKSPDSGHDVELVREESYFFRMGKYVDRLLKFYEDNPHFIQPESRKNEMINNFI-KPGLEDLAVSRTSFDWGVRVPGNPKHVIYVWVDALSNYITALGYGTANEEKYKKFWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIILMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINFDLANDLGNLLNRTVAMIDKYFNGEIPAF-KANVT---EFDETLVAFAQDTLKKVEEAMENMEFSVALGSIWQLVSRTNKYIDETQPWVLAKDENDREKLASVMAHLAEVLRQTGIMLMPFLTVAPSKMFAQLGLTDEAHKSWESLSTIGCIPAGTKVEKGNPIFPRLEME 526
>gi|13507762|ref|NP_109711.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycoplasma pneumoniae M129] >gi|2501031|sp|P75091|SYM_MYCPN Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|1673790|gb|AAB95779.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycoplasma pneumoniae M129] (512 aa)
Score = 962, Expect = 1.7e-101, Identities = 211/516 (40%), Positives = 298/516 (57%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNL-VYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDA--EIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQG-KMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDD-------EITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTP---EPIYLRIE 1083
      MK+ YITTPIYY SG PHIGHAFTT++ADV+ RYK++ GYE +F+TG DEHG KIE KAK L L PQ VD+  F +WK L I + HFIRTT  HK VQ F L K IY  W+G YCV CE+NY     +  + C  H L  +E S F+ K K +I  +  L + P +R EL N+FL+  +DL+++R N +WGI + + K +YVW DAL NY++ LG+  +D F K+WN+ D  E++ L+S+EITRFHCIYWPI L LG + PT+++SHGWI+  G KMSKSLGNV+ P  + +G D RY LLKE+ L +D+ S + + +N DLAN+ GN +R+ GMI KY G    +L F  + Q+KQ D    + T    K ++ ++ L+ + + I+Q+KPW+L K+ +  L  L  +  +   L P+L+ S +  FN +    + D  L QKI+   +P++ R++
 S:   1 MKRCYITTPIYYASGKPHIGHAFTTILADVIKRYKQQNGYEAYFLTGTDEHGNKIESKAKSLGLDPQTFVDQNVAYFQQMWKQLDINFDHFIRTTDLSHKAQVQHAFQLLYDKGLIYQSNWEGAYCVECEQNYF------TYDKQTMLCEIGHQLTLVQEPSLFIAFKDSKDWIGEMIATNKLNITPESRAAELKNNFLDG-GLNDLALTRQNVTWGIPVPFDNKQTIYVWFDALFNYITNLGFAH-NDPKFNKWWNNNDEEHEVIHLISREITRFHCIYWPIFLHQLGFKLPTQFLSHGWIVDGNGHKMSKSLGNVISPEELLAQFGVDGTRYCLLKEMRLDKDNRCSMAIFKDIYNADLANSFGNHASRTFGMIKKYLGG--------QLDFIEVQDPQVKQLMDQANQAMVQFDTAWNNFQFYKGINGLLQLVFQASKLIDQLKPWELVKQTDYTLLKQLLFACVRCTQVCFVLLAPILVHTSTQIFDLFNFSAQARSKTHLADPQQL--QKISLAPVIQPLFKRLD 512
>gi|168213448|ref|ZP_02639073.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|170715012|gb|EDT27194.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens CPE str. F4969] (645 aa)
Score = 961, Expect = 1.8e-101, Identities = 201/519 (38%), Positives = 310/519 (59%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGII--PKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFS-SLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K +YITTPIYYPS N HIG+ +TT+ AD + R+K+ G+E F+TG DEHGQKIE A E + P+E VD+   +LWK++ I Y FIRTT +YH  VQE F +L + IY  ++GLYC CE +T+  V   D  C + P+ + +EE+YF K+ ++  + ++++ P+ + P +R NE+ N+FL   DL +SR++F+WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY Q++  + KFW +   V L+ K+I RFH IYWPIML LGL P +  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ +N +G DA RYYLL+E+  D +F+ ++ I  N DLAN++GNL +R+I M+ KY G+I P  +P  + E     ++  I+ L I + L + LI+ N +I++ PW L K+ +K+ L  L +L ++ V  + P L + S +  Q N  + ++  + +F+ ++  K+  + I+ RI+ E+K
 S:   4 KPYYITTPIYYPSTNLHIGNTYTTVAADAIARFKRLTGHEVMFLTGTDEHGQKIERIANEKGITPKEHVDEIVAGIKDLWKMMNISYDKFIRTTDDYHVKAVQEIFKKLYDQGDIYKDSYEGLYCTPCESFWTETQLVNGNCPD---CGR--PVEKAKEEAYFFKMSKYADRLIQYIEEHPDFIQPESRKNEMLNNFL-RPGLQDLCVSRTSFTWGIPVSFDEKHVIYVWIDALSNYITALGYGQENQELYNKFWPAD----VHLIGKDILRFHTIYWPIMLMALGLELPKQVFGHGWLLVDGGKMSKSKGNVVDPVVLVNMFGADAVRYYLLREIPFGSDGLFNNEIFIKKVNTDLANDLGNLLSRTIAMVYKYFGGVIQAPTCKEP---IDDELINLALSTPGKVEASIDALKIPEALESIWTLISRANKYIDETTPWILAKDEEKKERLGTVLYNLLETLRFVSVMISPFLTETSVKINAQLNTKVTTWES--LKEFNGTVAGDKVVKGDVIFPRIDVEEK 512
>gi|167938134|ref|ZP_02525209.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus AH1134] (660 aa)
Score = 961, Expect = 2.1e-101, Identities = 204/520 (39%), Positives = 314/520 (60%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRK-ENDDKLYCAQL----HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNI-EFEKQLKQFDDE----ITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI-DSSKFDIKFVTDFSSLD-NQKINTPEPIYLRIESE 1085
      E K FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ GY  ++TG DEHGQKI++KA+ELN+ PQ VD    LW+ + I Y FIRTT + HK+VV++ F +L+ + IYL ++G Y V E YT++ V   DK+  +   H +  EESYF ++ ++  + F +D P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WG+++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LGY  ++ ++KFW +   V L+ KEI RFH IYWPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI+KY +G IP + +   N+ EF++ L F +  +  +E +   L + L++ N +I++ +PW L K+ N+++ L  ++ +  +++  L P L   +  Q + D +  + ++  +  K+  PI+ R+E E
 S:   3 EENKSFYITTPIYYPSGKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRMQGYNVHYLTGTDEHGQKIQKKAEELNITPQAYVDNIVAGIKELWEKMDISYDDFIRTTEDRHKDVVEKIFKQLVDQGDIYLDEYEGWYSVQDETFYTEHQLVDPIMEGDKVVGGKSPDSGHDVELVREESYFFRMGKYVDRLLKFYEDNPHFIQPESRKNEMINNFI-KPGLEDLAVSRTSFDWGVRVPGNPKHVIYVWVDALSNYITALGYGTANEEKYKKFWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIILMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINFDLANDLGNLLNRTVAMIDKYFNGEIPAFKE-----NVTEFDETLVAFAQDTLKKVEEAMENMEFSVALGSIWQLVSRTNKYIDETQPWVLAKDENDREKLASVMAHLAEVLRQTGIMLMPFLTVAPSKMFAQLGLTDEAHKSWESLSTIGCIPAGTKVEKGNPIFPRLEME 526
>gi|125974586|ref|YP_001038496.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|125714811|gb|ABN53303.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium thermocellum ATCC 27405] (654 aa)
Score = 961, Expect = 2.2e-101, Identities = 201/515 (39%), Positives = 307/515 (59%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFS---SLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      K FYITTPIYYPS  HIGH++TT+ AD + RYK+ GY+ F+TG DEHGQKIE KAKE + P++ VD+    LWKLL I  FIRTT +H+ VQ+ F +L + IY  ++G YC CE +TK  V + D  C +  L + EESYF ++ +++ + I  ++P+ + P++R NE+ N+FL   +DL +SR+ F WGI + + KHVVYVW+DAL NY++ L Y +DDS+++K+W +   V L+ KEI RFH I WP ML LG  P +  HGW++ E GKMSKS GNV+DP+ + YG DA RY+LL+E+  D VFS + LIN N DLAN++GNL +R++ MI+KY G +P+ +  F+ + K +   ++ ++++L   L+ +  I+ N +I++ PW L K E N+ L  L + +++ V  ++P + + ++  Q I+ K+ +++ T    +  +N EP++ RI+
 S:   4 KTFYITTPIYYPSDKLHIGHSYTTVAADAVARYKRLKGYDVMFLTGTDEHGQKIERKAKEKGVTPKQYVDEIVAGIKELWKLLKITNDRFIRTTDPHHEKTVQKIFKKLYDQGDIYKSEYEGWYCTPCESFWTKTQLVDGKCPD---CGREVELTK--EESYFFRLSKYQDRLIKHIEENPDFIQPVSRQNEMLNNFL-RPGLEDLCVSRTTFDWGIPVSFDDKHVVYVWIDALSNYITALNYMSEDDSDYRKYWPAD----VHLVGKEIVRFHTIIWPAMLMALGEPLPKQVFGHGWLLLEGGKMSKSKGNVVDPVVLVEKYGVDAIRYFLLREVPFGSDGVFSNEALINRINSDLANDLGNLVSRTVAMIDKYFGGKLPQ-ERQAGEFDDDLIKTVTDTPQKVEELLDRLQFSTALTEIWKAISRTNKYIDETMPWALAKSEENKARLAAVLYNLAESIRIVSILIQPFMPETPEKIWHQLGINDKKY-VEWETAKKWGVYPEGAAVNKGEPLFPRID 511
>gi|30018309|ref|NP_829940.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus ATCC 14579] >gi|38258299|sp|Q81JA8|SYM1_BACCR Methionyl-tRNA synthetase 1 (Methionine--tRNA ligase 1) (MetRS 1) >gi|29893849|gb|AAP07141.1| Methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus ATCC 14579] (660 aa)
Score = 960, Expect = 2.3e-101, Identities = 204/520 (39%), Positives = 313/520 (60%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRK-ENDDKLYCAQL----HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDE----ITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI-DSSKFDIKFVTDFSSLD-NQKINTPEPIYLRIESE 1085
      E K FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ GY  ++TG DEHGQKI++KA+ELN+ PQ VD    LW+ + I Y FIRTT + HK+VV++ F +L+ + IYL ++G Y V E YT++ V   DK+  +   H +  EESYF ++ ++  + F +D P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WG+++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LGY  ++ ++KFW +   V L+ KEI RFH IYWPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI+KY G IP + K ++  EF++ L F +  +  +E +   L + L++ N +I++ +PW L K+ N+++ L  ++ +  +++  L P L   +  Q + D +  + ++  +  K+  PI+ R+E E
 S:   3 EENKSFYITTPIYYPSGKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRMQGYNVHYLTGTDEHGQKIQKKAEELNITPQAYVDNIVAGIKELWEKMNISYDDFIRTTEDRHKDVVEKIFKQLVDQGDIYLDEYEGWYSVQDETFYTEHQLVDPIMEGDKVVGGKSPDSGHDVELVREESYFFRMGKYVDRLLKFYEDNPHFIQPESRKNEMINNFI-KPGLEDLAVSRTSFDWGVRVPGNPKHVIYVWVDALSNYITALGYGTANEEKYKKFWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIILMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINFDLANDLGNLLNRTVAMIDKYFSGEIPAF-KANVT---EFDETLVAFAQDTLKKVEEAMENMEFSVALGSIWQLVSRTNKYIDETQPWVLAKDENDREKLASVMAHLAEVLRQTGIMLMPFLTVAPSKMFAQLGLTDEAHKSWESLSTIGCIPAGTKVEKGNPIFPRLEME 526
>gi|196251951|ref|ZP_03150616.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium thermocellum DSM 4150] >gi|196198709|gb|EDX93541.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium thermocellum DSM 4150] (654 aa)
Score = 959, Expect = 3.2e-101, Identities = 201/515 (39%), Positives = 307/515 (59%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFS---SLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      K FYITTPIYYPS  HIGH++TT+ AD + RYK+ GY+ F+TG DEHGQKIE KAKE + P++ VD+    LWKLL I  FIRTT +H+ VQ+ F +L + IY  ++G YC CE +TK  V + D  C +  L + EESYF ++ +++ + I  ++P+ + P++R NE+ N+FL   +DL +SR+ F WGI + + KHVVYVW+DAL NY++ L Y +DDS+++K+W +   V L+ KEI RFH I WP ML LG  P +  HGW++ E GKMSKS GNV+DP+ + YG DA RY+LL+E+  D VFS + LIN N DLAN++GNL +R++ MI+KY G +P+ +  F+ + K +   ++ ++++L   L+ +  I+ N +I++ PW L K E N+ L  L + +++ V  ++P + + ++  Q I+ K+ +++ T    +  +N EP++ RI+
 S:   4 KTFYITTPIYYPSDKLHIGHSYTTVAADAVARYKRLKGYDVMFLTGTDEHGQKIERKAKEKGVTPKQYVDEIVAGIKELWKLLKITNDRFIRTTDPHHEKTVQKIFKKLYDQGDIYKSEYEGWYCTPCESFWTKTQLVDGKCPD---CGREVELTK--EESYFFRLSKYQDRLIKHIEENPDFIQPVSRQNEMLNNFL-RPGLEDLCVSRTTFDWGIPVSFDDKHVVYVWIDALSNYITALNYMSEDDSDYRKYWPAD----VHLVGKEIVRFHTIIWPAMLMALGEPLPKQVFGHGWLLLEGGKMSKSKGNVVDPVVLVEKYGVDAIRYFLLREVPFGSDGVFSNEALINRINSDLANDLGNLVSRTVAMIDKYFGGKLPQ-ERQAGEFDDDLIKTVTDTPQKVEELLDRLQFSTALTEIWKAISRTNKYIDETMPWALAKSEENKARLAAVLYNLAESIRIVSILIQPFMPETPEKIWHQLGINDKKY-VEWETAKKWGVYPEGAAVNKGEPLFPRID 511
>gi|169830260|ref|YP_001716242.1| methionyl-tRNA synthetase [Candidatus Desulforudis audaxviator MP104C] >gi|169637104|gb|ACA58610.1| methionyl-tRNA synthetase [Candidatus Desulforudis audaxviator MP104C] (516 aa)
Score = 959, Expect = 3.3e-101, Identities = 186/444 (41%), Positives = 267/444 (60%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK 1014
      FYITTPIYYPS N HIGHA+TT+ AD + R+K+ GY+ +F+TG DEHGQKIE A   PQE VD+  F LW L I+YS FIRTT + HK VV + F L ++ IY  ++GLYC CE +T  V   D  C + P+  EESYF + ++ ++ ++  ++P+ + P++R NE+ SF+   +DL +SR+ F+WGI + +P+HV+YVW+DAL NY+S L Y +DDS ++++W    V L+ K+I RFHCI WPI+L  G+ P + + HGW++ E GKMSKS GNV+DP  I+ YG DA RYYLL+E+  D +SE LI  N DLAN++GNL +R+ MI+KY DG I     + E     E+ ++ +L++  L ++ L+  N +IE+ PW L K+ +K
 S:   8 FYITTPIYYPSDNLHIGHAYTTVAADTVARFKRLTGYDVYFLTGSDEHGQKIERTAAARGKNPQEYVDEIVAGFKRLWSRLEIDYSDFIRTTEDRHKRVVTDIFRRLHEQGDIYKSSYEGLYCTPCEAFWTDRQVVEGNCPD---CGR--PVELVAEESYFFRQSRYAERLLAHIDRNPDFIQPVSRRNEVV-SFIKM-GLEDLCVSRTTFNWGIPVPFDPRHVIYVWVDALTNYISALNYGAEDDSLYRRYWPVD----VHLVGKDIVRFHCIIWPIILMAAGIPLPKRVVGHGWLMLESGKMSKSKGNVVDPFVLIDRYGVDAIRYYLLREMLFGADGYYSEDNLIRRINVDLANDLGNLLSRTTAMIDKYLDGEIQAPGPADDPLDRELIDLALITPGEVAGLVNELDLSAALGAIMKLVGRANKYIEETAPWTLAKDPAKK 441
>gi|152973886|ref|YP_001373403.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] >gi|152022638|gb|ABS20408.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] (659 aa)
Score = 958, Expect = 4.0e-101, Identities = 208/520 (40%), Positives = 311/520 (59%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCA-----QLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK----DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDE----ITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN-------QKINTPEPIYLRIESE 1085
      E K FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ GY+ ++TG DEHGQKI++KA+EL + PQ VD    +LW + I Y FIRTT + HK VV++ F +L+ + IYL ++G Y V E YT++ V  ++      H +  E SYF ++  KY+  LK  +P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WGI++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LGY ++  ++KFW +   V L+ KEI RFH IYWPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI+KY DG IP + K K++  EF++ L F +  +  +E +   LS +  I+ N +I++ +PW L K+ +++ L  ++ +  +++  L P L  S + +Q I  +    + SL     K+  +PI+ R+E E
 S:   3 EEKKSFYITTPIYYPSGKLHIGHAYTTVAGDAMARYKRMQGYDVHYLTGTDEHGQKIQKKAEELQVTPQAYVDDIVAGIKDLWNKMDISYDDFIRTTEDRHKEVVEKIFKQLVDQGDIYLDEYEGWYSVQDETFYTEHQLVDPIMENGKVVGGKSPDSGHAVELVREASYFFRM---GKYVDRLLKFYEENPHFIQPESRKNEMINNFI-KPGLEDLAVSRTSFDWGIRVPGNPKHVIYVWVDALSNYITALGYGTENAEKYKKFWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIILMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINFDLANDLGNLLNRTVAMIDKYFDGQIPAF-KEKVT---EFDEALVNFATDTLQKVEEAMENMEFSVALSSIWQFISRTNKYIDETQPWVLAKDEKDREKLASVMAHLAEMLRQTSIMLMPFLTTTSGKIFEQLGITDEAYQ-----SWESLSTIGCIPTGTKVVKGQPIFPRLEVE 526
>gi|147676404|ref|YP_001210619.1| methionyl-tRNA synthetase [Pelotomaculum thermopropionicum SI] >gi|146272501|dbj|BAF58250.1| methionyl-tRNA synthetase [Pelotomaculum thermopropionicum SI] (544 aa)
Score = 958, Expect = 4.2e-101, Identities = 186/445 (41%), Positives = 272/445 (61%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD 1015
      FYITTPIYYPS N HIGHA+TT+ AD + R+KK GY+T F+TG DEHGQKIE A+   PQE VDK    LW+ L ++Y FIRTT  HK VV  F +L ++ IY  ++G YC CE + ++  R E +  C + P+  EESYF ++ ++ + +  +++ P + P +R NE+ SF+ +  +DL +SR+ F+WGI + +P HV+YVW+DAL NY+S LGY +DDS F+K+W +   V LM K+I RFH + WPI+L  GL P + + HGW++ E GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+EL  D +SE+ L+  NKDLAN++GNL +RSI M+ KY G +   P+  + E   +Q  + +++K+++  L+ + L+  N ++++ PW L K+ + D
 S:  36 FYITTPIYYPSDNLHIGHAYTTVAADAVARFKKMTGYDTRFLTGTDEHGQKIERAARSRGEDPQEFVDKIVAGIKLLWQKLEVDYDDFIRTTEPRHKKVVSAFFQKLYEQGDIYKAGYEGWYCTPCEAFWAES---RLEGGNCPDCGR--PVELLREESYFFRMSKYAERLLRHIEEHPEFIQPASRRNEMV-SFIKS-GLEDLCVSRTTFNWGIPVPFDPGHVIYVWVDALTNYISALGYGTEDDSLFKKYWPAD----VHLMGKDIVRFHSVIWPILLMAAGLELPRQVVGHGWLLLESGKMSKSKGNVVDPLVLIDKYGVDAIRYYLLRELPFGADGYYSEEALVERINKDLANDLGNLVSRSIAMVEKYFQGRVQPPGLPE-GPDRELIDLAEQTPAAVEELMDKMDLSGALAAIWRLVGRANKYVDETAPWGLAKDPSRAD 469
>gi|167769712|ref|ZP_02441765.1| hypothetical protein ANACOL_01046 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] >gi|167668073|gb|EDS12203.1| hypothetical protein ANACOL_01046 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] (690 aa)
Score = 956, Expect = 8.6e-101, Identities = 199/480 (41%), Positives = 272/480 (56%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIP--KYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQ 1048
      K FYITTPIYYPS  HIGH++ T+ DV+ RYK+ G++ F+TG DEHGQKIE+KA  + PQ VDK    LW LL I  F+RTT +YH  VQ+ F +L K +IY G +KG YC CE +T + V + D  C +  +  EEE+YF K+ F  I  +D P + P +R+NE+ N+F+   +DL +SR++F WGI + +PKHVVYVW+DAL NY++ LGY   +F+K+W +   V + KEI RFH I WP ML L L P K  HGW++ E GKMSKS GNV+DP+ ++ YG DA RY+LL+E   D +FS + LI  N DLAN++GNL +RS+ M KY  +P + S+P   I  K LK+ D   +E  Q L + LI+ N +I++ PW L K E N  L  + +L V+   L P +  S +  Q
 S:  38 KTFYITTPIYYPSDKLHIGHSYCTVATDVMARYKRMQGFDVMFLTGTDEHGQKIEQKALAAGVTPQAYVDKIVDGIKELWNLLNISNDRFVRTTDDYHVESVQKIFKDLYDKGYIYKGSYKGKYCTPCESFWTDSQLVDGKCPD---CGR--EVADAEEEAYFFKLSAFSDRILKLYEDNPQFMEPQSRMNEMINNFI-KPGLEDLCVSRTSFKWGIPVTFDPKHVVYVWVDALTNYITALGYGNGRYHDFEKYWPAD----VHFVGKEIIRFHTIIWPAMLMALDLPLPKKVFGHGWLLLEGGKMSKSKGNVVDPVVLVDRYGVDAIRYFLLREFPFGSDGLFSNESLITRINADLANDLGNLVSRSVAMAEKYFGDALPAERKSEPIDDEIISIAKSLKETYDR---HMESYAFQNALIDIFKLISRTNKYIDETAPWVLAKDEANRPRLATVIYNLLECVRICAILLTPFMPATSPKIFAQ 508
>gi|134297944|ref|YP_001111440.1| methionyl-tRNA synthetase [Desulfotomaculum reducens MI-1] >gi|134050644|gb|ABO48615.1| methionyl-tRNA synthetase [Desulfotomaculum reducens MI-1] (518 aa)
Score = 954, Expect = 1.1e-100, Identities = 198/486 (40%), Positives = 286/486 (58%)
 Q:  567 VMKK--FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTK-NIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQK-EEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNID 1052
      V+KK FYITTPIYYPS N HIGHA+TT+ AD + RYK+ GY+ +F+TG DEHGQKIE AK N P+E VD   F LW+ L + Y+ FIRTT E H VVQ+ F +L + IY  ++G YC CE +T+ +A K    C   ++K EESYF + ++ ++++  ++P + P++R NE+ SF+   +DL +SR+ F WGI++ +PKHVVYVW+DAL NY+S LGY  D+S FQKFW +   + LM+K+I RFH I WPI+L L L P K I+HGW++ + GKMSKS GNV+DP  I+ YG DA RY+LL+EL  D ++SE+ L+  N DLAN+ GNL +RS M+ KY+ G++   P+  + E      +  +EK +  L+ + ++  N ++E+ PW L K N + L+ L +  ++   + P +  K  Q I+
 S:   2 VLKKPNFYITTPIYYPSDNLHIGHAYTTVAADTMARYKRLTGYDVWFLTGSDEHGQKIERAAKNKNQTPKEYVDHIVSGFKKLWERLDVSYNDFIRTTDERHHKVVQKFFQQLFDQGDIYKSEYEGWYCTPCETFFTEYQLAEGK-------CPDCQREVEKVREESYFFRQSKYAERWLKFIEENPEFIQPVSRRNEMV-SFVKQ-GLEDLCVSRTTFDWGIRVPFDPKHVVYVWVDALTNYISALGYDTGDNSLFQKFWPAD----IHLMAKDIVRFHAIIWPILLMALDLPLPKKVIAHGWLLLDSGKMSKSKGNVVDPHVLIDKYGVDAVRYFLLRELPFGSDGLYSEEALVKRINTDLANDYGNLLSRSATMMEKYQQGVLQTPGAPE-GPDEELIDLATATPKLVEEYMEKSELSNALAAIWQMVGRANKYLEETAPWTLAKNNETERLNTVLYNVAEVMRFATIMITPFMPQLPKRVWPQLGIE 478
>gi|165872552|ref|ZP_02217184.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|164711680|gb|EDR17225.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0488] (660 aa)
Score = 954, Expect = 1.4e-100, Identities = 201/520 (38%), Positives = 307/520 (59%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRK-ENDDKLYCAQL----HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN-------QKINTPEPIYLRIESE 1085
      E K FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK  GY  ++TG DEHGQKI++KA+ELN+ PQ VD    LW+ + I  FIRTT + HK+VV++ F +L+ + IYL ++G Y V E YT++ V   DK+  +   H +  EESYF ++ ++  + F +D P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WG+++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LGY +++ ++KFW +   V L+ KEI RFH IYWPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI+KY +G IP +   F+    K  ++  +E +   LS + L++ N +I++ +PW L K+ ++++ L  ++ +  +++  L P L   +  Q +     T + SL     K+  +PI+ R+E +
 S:   3 EENKSFYITTPIYYPSGKLHIGHAYTTVAGDAMARYKCMQGYNVHYLTGTDEHGQKIQKKAEELNVTPQAYVDNIVAGIKELWEKMDISCDDFIRTTEDRHKDVVEKIFKQLVDQGDIYLDEYEGWYSVQDETFYTEHQLVDPIMEGDKVVGGKSPDSGHDVELVREESYFFRMGKYVDRLLKFYEDNPHFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTSFDWGVRVPGNPKHVIYVWVDALSNYITALGYGTENEEMYKKFWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIILMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPVILIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINFDLANDLGNLLNRTVAMIDKYFNGEIPAFKANVTEFDETLVTFAKDTLKKVEEAMENMEFSVALSSIWQLVSRTNKYIDETQPWVLAKDEDDREKLASVMAHLAEVLRQTGIMLMPFLTVAPSKMFAQLGLTDEAH-----TSWGSLSTIGCIPAGTKVEKGQPIFPRLEMD 526
>gi|154249481|ref|YP_001410306.1| methionyl-tRNA synthetase [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] >gi|154153417|gb|ABS60649.1| methionyl-tRNA synthetase [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] (650 aa)
Score = 952, Expect = 2.3e-100, Identities = 206/512 (40%), Positives = 311/512 (60%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKL--YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKK-YISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQL-KQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIY 1079
      MKKFYITTPIYY + PHIG ++TT+I D+L RYK+ +GYE F++TG DEHGQKI + A+E L+P+EL D A+ F LWK LGI  +FIRTT E H+ VQ  S++++  IY G+++G YCV CE + +   E+  +  C +  LI+ EE+YF ++ ++  + F ++P+ V P R NE+  +   DLSI+R+  WGI + +P+HV+YVW+DAL+NY+S +GY  D  F K+W +   V L+ KEI RFH + WP ML +GL P K +HGW+   K+SKSLGN +DP ++ YG D RYYL++++  +D FSE+ LI  N DLAN+ GNL +R++ MI K+ D +IP   +   E +K+L + +D   IE ++ KI  L +  I++ N + ++ KPW L KE N++ L  LSL+ ++ +V  + PV+ D S E K+ +++ KFD KF++ ++ +  KI  EP++
 S:   1 MKKFYITTPIYYVNAEPHIGSSYTTIIGDILARYKRLMGYEVFYLTGTDEHGQKIAQAAREKGLEPKELCDTLAEKFKELWKDLGITNDYFIRTTDENHEKTVQYFVSKMMENGDIYKGIYEGWYCVPCETYWNEEELEHDEHGHNICPSCKREVNLIR--EENYFFRLSKYNDALLKHFQENPDFVEPDFRRNEMLK--ILESGLKDLSITRTTLKWGIPMPNDPEHVIYVWVDALINYVSAIGY-PNDMDKFNKWWPAD----VHLIGKEINRFHSLIWPAMLMSVGLPLPKKVFAHGWLTVNGQKISKSLGNAIDPREYVRKYGNDVVRYYLVRDIVFGKDGDFSEENLIKRLNSDLANDYGNLLHRTLAMIQKHFDSVIPGVGNLE-----EIDKKLIEDYDLVKNKFIELMDSYKITDALEVLWQFISQLNKYFDETKPWVLAKEGNKERLGTVLSLVTESIFKVATLVSPVMPDSSLEVYKRLSVN-EKFDEKFLSGWNIIKGNKIIHGEPLF 504
>gi|28210009|ref|NP_780953.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium tetani E88] >gi|38258346|sp|Q899D9|SYM_CLOTE Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|28202444|gb|AAO34890.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium tetani E88] (641 aa)
Score = 949, Expect = 5.0e-100, Identities = 200/519 (38%), Positives = 305/519 (58%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEAL-KQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTP----EPIYLRIESEDK 1087
      K FYITTPIYYPS  HIG+ +TT+ AD L R+K+ G++ F+TG DEHGQKI+ A+E LKP+E +D    LWK + I Y FIRTT +YH  VQ+ F +L ++ IY G ++G YC CE +T++   + DD    P+ + +EE+YF K+ ++  + ++++ P+ + P +R NE+ N+FL   DL ISR++F WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY  +  +KFW +   V L+ K+I RFH IYWPIML LG+ P +  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ ++ +G D RYYLL+E+  D +F+ +L I  N DLAN++GNL +R++ M+ KY +GI+P   K  + E     +++  +EKL I ++L + LI  N +I++ PW L K+ ++KD  +  L+  R+I L  I + E + +Q N+D + +D    +S D K T   + ++ RI+ E K
 S:   4 KTFYITTPIYYPSAKLHIGNTYTTVAADALARFKRLTGHDVLFLTGTDEHGQKIQRVAEEKGLKPKEYLDNMVDSIKELWKSMNISYDKFIRTTDDYHIESVQKIFKKLYEQGDIYKGEYEGWYCTPCESFWTES-----QLDDHNCPDCGRPVEKTKEEAYFFKMSKYADRLIKYIEENPHFIQPESRKNEMLNNFL-KPGLQDLCISRTSFDWGIPVSFDNKHVIYVWIDALSNYITALGYNSDNQELLEKFWPAN----VHLVGKDILRFHTIYWPIMLMALGIELPKQVFGHGWLLVDGGKMSKSKGNVVDPVVLVDHFGEDTVRYYLLREIPFGSDGLFNNELFIKKINSDLANDLGNLLSRTVAMVQKYFNGIMPA-PIAKEPIDDELINLALDTREKVENNMEKLKIPEVLDEIWTLIGRANKYIDETTPWILAKDEDKKDRLGTVLYNLSETLRIISVLISAFIPKTSERINEQLNVDLTTWD-----SIASFDGTKAGTKVVKGDALFPRIDVEAK 512
>gi|116492070|ref|YP_803805.1| methionyl-tRNA synthetase [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] >gi|116102220|gb|ABJ67363.1| methionyl-tRNA synthetase [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] (673 aa)
Score = 949, Expect = 5.2e-100, Identities = 192/517 (37%), Positives = 310/517 (59%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE---EESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNE---KDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL--DNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      +YITTPIYYPSG HIG+++TT+ D  R+++ G + FF+TG DEHG KIE+KA+ LN P+ VD A+  LW LL I  FIRTT +YH+ VQ+ F +LL + IYLG ++G Y VS EE +T++  V ++ D +  +   + E  EESYF K+ ++ ++ + + PN + P +R+NE+ N+F+   +DL+++R+ F WG+ IK +PKHV+YVW+DAL NY++ LGY  +D NF+KFW +   V ++ KEI RFH IYWPIML LGL +P +  HGW++ + KMSKS GNV+ P  + YG DA RYYLLK +  D F+ + I+ N DLAN++GNL NR++ MINKY G+IP +    +++ E      ++ L+  L+ + L+  N +I++ PW L + +++  + L  ++ + +++ +  ++P++   +  Q +D ++ +++ + F + D + +  PI+ R++ E +
 S:   7 YYITTPIYYPSGKLHIGNSYTTIACDAEARFQRLEGKDVFFLTGTDEHGLKIEQKAEALNTTPKAYVDGMAEDIKKLWDLLEITNDKFIRTTDDYHEKAVQKIFQKLLDQGDIYLGEYEGWYSVSDEEYFTESQLAEVYRDADGNVTGGKAPSGNEVELVKEESYFFKMSKYADWLLDYYQTHPNFIQPASRMNEMINNFIK-PGLEDLAVTRTGFKWGVPIKNDPKHVIYVWIDALSNYITALGYSSDEDGNFKKFWPAN----VHMVGKEIVRFHTIYWPIMLHALGLEQPDQIYGHGWLLMKDSKMSKSKGNVIYPETIVKNYGLDALRYYLLKAMPYGNDGNFTPEDFISKINFDLANDLGNLLNRTVAMINKYEGGVIPTFQSGVNDVDVDLETTAATTIKNYEDLMNNLHFADALAEIWKLVARTNKYIDETTPWILARNDDDESKQKLASVMNHLAESLRVIAILIQPMMTQSPAKIFAQLGLDVNQLELQGLK-FGEIPADTKVVEKGTPIFPRLDVEKE 528
>gi|121534360|ref|ZP_01666184.1| methionyl-tRNA synthetase [Thermosinus carboxydivorans Nor1] >gi|121307130|gb|EAX48048.1| methionyl-tRNA synthetase [Thermosinus carboxydivorans Nor1] (640 aa)
Score = 948, Expect = 6.8e-100, Identities = 202/515 (39%), Positives = 299/515 (58%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGII--PKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKF--VTDFSSLD-NQKINTPEPIYLRIE 1083
      K FYITTPIYYPS  HIGHA+ T IAD + RYK+ GY+ FF+TG DEHGQKIE KAKE + P E VDK  F +LW+ L I  FIRTT  HK VVQ F ++ + IY  ++G YC CE + +  V + D  C +  L+Q EESYF ++ +++ + ++++ P+ + P +R NE+ N F+ +  +DL +SR+ F WGI + + KHVVYVW DAL+NY++ GY  D  F K+W +   V L+ KEI RFH I WPI+L LG+ P   HGW++ E KMSKS GNV+DP+ I+ +G DA RY+LLKE++L D FS + LI+ N DLAN++GNL +R++ MI ++ G+I P ++P  ++E + +     +E + I  + V LI  N +I++ PW L K+ +K L+ L +  ++ V  + P +  + +  Q I+ + +++   + L  ++N PEPI+ RIE
 S:   4 KSFYITTPIYYPSDRLHIGHAYCTTIADAIARYKRLAGYDVFFLTGSDEHGQKIERKAKEHGVTPIEYVDKIVASFKHLWEKLNISNDDFIRTTETRHKEVVQSIFQKIYDQGDIYKATYEGQYCTPCETFWLERQLVDGKCPD---CGRPVELVQ--EESYFFRLSKYQDRLLQYIEENPDFIQPASRRNEMIN-FIKS-GLEDLCVSRTTFDWGIPVPFDTKHVVYVWFDALVNYITAAGYLH-DREKFNKYWPAD----VHLVGKEIVRFHTIIWPIILMALGIELPKMVYGHGWLVVEGDKMSKSKGNVIDPLALIDEFGADAIRYFLLKEITLGLDGNFSREALISRINADLANDLGNLLHRTLSMIGRFNGGVIEGPGANEP---IDLELVELAQNTAAAYEKHMENMEINAAIKEVWGLIGRANKYIDETAPWALAKDATKKSRLNTVLYNLAEVLRIVSILISPFMPQAAPKIWSQLGIEDNFGNMRLDDAQRWGQLKAGTRVNKPEPIFPRIE 510
>gi|167038518|ref|YP_001666096.1| methionyl-tRNA synthetase [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] >gi|166857352|gb|ABY95760.1| methionyl-tRNA synthetase [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] (633 aa)
Score = 947, Expect = 7.6e-100, Identities = 194/486 (39%), Positives = 297/486 (61%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSS 1054
      K FYITTPIYYPS  HIGH++TT+ AD + R+K+ GY+ F+TG DEHGQKI+ A+E + P+E VD  +  +LWK++ I Y FIRTT +YH+ +VQ+ F++L +K IY  ++G YC CE +T++ V + D  C +  + + +EE YF ++ ++ + + + + P+ + P +R NE+ N F+ +  +DL +SRS+F WGI++ +PKHV+YVW+DAL NY++ LGY  D +F+K+W +   V L+ KEI RFH I WP ML L L P K  HGW+I E GKMSKS GNV+DP  ++ YG DA RY+LL+E+  D VFS + LIN N DLAN++GNL +R++ MI KY DGI+PK S+ K  + +   +   +  ++KL   L + L+  N +I++ PW L K+ ++K+ L  L + A++ +  + P + + K+ +Q I+ +
 S:   3 KTFYITTPIYYPSDKLHIGHSYTTVAADAMARFKRLTGYDVKFLTGTDEHGQKIQRIAREKGMSPKEYVDGIVEWIKDLWKIMDISYDQFIRTTDKYHEEIVQKIFTKLYEKGDIYKSKYEGWYCTPCESFWTESQLVDGKCPD---CGR--QVERVKEEGYFFRLSKYGDRLLQYYDEHPDFIQPESRRNEMIN-FIKS-GLEDLFVSRSSFDWGIKVPFDPKHVIYVWIDALSNYITALGYSTDHDDDFKKYWPAD----VHLVGKEIMRFHTIIWPAMLMALDLPLPKKVFGHGWLILEGGKMSKSKGNVVDPKELVSKYGVDAVRYFLLREVPFGADGVFSNEALINRINSDLANDLGNLLSRTVTMIEKYFDGILPKPSQ-KEEVDDDLINTAQNLPKTVEEYMDKLQFSNALIEIWKLVRRANKYIDETMPWVLAKDESKKERLGTVLYNLAEALRFIAILISPFMPNTPKKIFEQLGIEEN 478
>gi|39997330|ref|NP_953281.1| methionyl-tRNA synthetase [Geobacter sulfurreducens PCA] >gi|39984221|gb|AAR35608.1| methionyl-tRNA synthetase [Geobacter sulfurreducens PCA] (510 aa)
Score = 947, Expect = 7.9e-100, Identities = 192/478 (40%), Positives = 289/478 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEAL 1046
      + FY+TTPIYY + PHIGHA+TTL ADVL RYKK GYE FF+TG DEHGQK+E+ A   P EL D+ K F LW+ L I+Y+ FIRTT E HK V  F++++ + IYLG ++ YC CE +T+  + + D  C + P+ + +EESYF ++ ++++ + + ++ +P+ + P +R NE+ SF+ +  DLS+SR++F+WGI + N KHV+YVW DAL NY++ LGY  + S F+ FW    V L+ K+I RFH +YWP L  GL P K +HGW  E KMSKSL NV++P  ++ YG DA RY+LL+E+  D FS  L++ N DLAN++GNL NRS M+NKY DG++P  P+  + F ++ +  ++  +++L  K L + ++I+ N +I++ PW L K+ +++ L  + +L A + V  L  +  S +AL
 S:   3 RTFYVTTPIYYVNDVPHIGHAYTTLAADVLARYKKLKGYEVFFLTGTDEHGQKVEKAANTAGETPLELADRVVKRFQGLWEKLDIQYTDFIRTTQERHKKGVSHIFTKIMAQGDIYLGEYEDWYCTPCETFWTETQLIDGKCPD---CNR--PVDKLKEESYFFRMSKYQEQLLAHIEANPDFIQPKSRRNEII-SFV-KEGLRDLSVSRTSFNWGIPVPGNEKHVIYVWFDALTNYITALGY-PDEQSAFKTFWPVD----VHLIGKDILRFHAVYWPTFLMAAGLPVPKKVFAHGWWTVEGQKMSKSLQNVVEPNMLVDRYGIDAVRYFLLREVPFGLDGDFSHAALVHRINSDLANDLGNLLNRSTAMVNKYFDGVLPA-PGPQTELDTAFREKTEAMVRQLDACMDELAFSKGLQAIWEVISAGNKYIDETAPWALAKDPAKREYLGTVMYTLLEAQRIVHLVLSAFMPRTSAKAL 469
>gi|89210931|ref|ZP_01189313.1| Methionyl-tRNA synthetase, class Ia:Methionyl-tRNA synthetase, beta subunit, C-terminal [Halothermothrix orenii H 168] >gi|89159477|gb|EAR79143.1| Methionyl-tRNA synthetase, class Ia:Methionyl-tRNA synthetase, beta subunit, C-terminal [Halothermothrix orenii H 168] (656 aa)
Score = 946, Expect = 1.1e-99, Identities = 212/518 (40%), Positives = 309/518 (59%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFD----DEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI-----DSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESED 1086
      K FY+TTPIYYPS  HIGHA+TT+ AD L ++K+  Y+T F+TG DEHGQKIE KA E  KP E VD+  F +LWK LG++Y +FIRTT  H+ VVQE F ++ +K IY G ++G YC CE +T+  R+  +K+   P+  EEESYF K+ ++ + +  K P + P +R E+ N F+ +  +DLS+SR+ F WGI + + HV+YVW DAL NY+S +GY  DD F +W +   V ++ K+I RFH I WPI+L L L P K  HGW++TE GKMSKS GNV+DP  I+ +G D RYYLL+E++ +D +S + LI  N DLAN++GNL +R++ M++KY DG+IP+  K   E +K LK +   DEI  ++ L   L + + I  N +I+Q PW L ++ ++KD L  L ++ A++ +  L+P L++   +Q N    +S D+K   S  +K+  +PIY RI+ E+
 S:   7 KTFYVTTPIYYPSDRLHIGHAYTTVAADTLAKFKEMQDYDTMFLTGSDEHGQKIERKASEAGKKPGEYVDEIVATFKDLWKRLGVDYDYFIRTTNPDHEKVVQEIFKKIYEKGDIYKGKYEGWYCTPCETFWTE----RQLEGEKVCPDCGRPVEWVEEESYFFKLSKYADRLLEHIKKHPEFIQPESRRKEMIN-FIES-GLEDLSVSRTTFDWGIPVPIDDDHVIYVWFDALSNYISAIGYLS-DDKKFNHYWPAD----VHIVGKDILRFHTIIWPIILMALDLPLPKKVFGHGWLLTETGKMSKSKGNVVDPNKLIDDFGVDPIRYYLLREVAFGQDGTYSTEALIKRINSDLANDLGNLLHRTVTMVDKYFDGVIPEPGVEK-----EVDKDLKNYALKTLDEIDNSMDNLKYAVALESLWNFIRRSNKYIDQTTPWILARDEDKKDRLGTVLYNLIEALRIIAGMLKPFLVETPYMIGEQINARDLIEKASWSDLKQWGLLSP--GRKVKKGKPIYPRIDIEE 517
>gi|167629315|ref|YP_001679814.1| methionyl-tRNA synthetase [Heliobacterium modesticaldum Ice1] >gi|167592055|gb|ABZ83803.1| methionyl-tRNA synthetase [Heliobacterium modesticaldum Ice1] (668 aa)
Score = 946, Expect = 1.2e-99, Identities = 188/513 (36%), Positives = 298/513 (58%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEIT----TIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL------DNQKINTPEPIYLRIE 1083
      FYITTPIYYPSGNPHIGHA+TT+ D + RYK+ G + +F+TG+DEHGQKIE A+  + P + +D A F LW+ L I Y FIRTT E HK VQ F ++ K IY  ++G YC CE + +   E +KL   P+ + +EESYF ++ ++ + +  ++P + P++R NE+ SF+   +DL +SR+ F WGI + N HV+YVW DAL NY++ LGY  DD ++++W +   + L+ K+I RFH I WPI+L LG  P + SHGW + E GKMSKS GNV+DP  + YG DAFRY+L++E+  +D++FSE+ LI+ N DLAN++GNL +RS+ M+ ++ GI+   P+ +   EK++++  +    ++++ +  S + LI  N +I++ PW L KK  + +L+ L ++ +++   L+ + + + +  Q +     + + +    D K+  +PI+ RI+
 S:   9 FYITTPIYYPSGNPHIGHAYTTVATDTMARYKRLRGCDVWFLTGLDEHGQKIERAAQGKGMAPIDYLDPVAVTFKKLWERLEITYDDFIRTTEERHKKAVQVIFQKIWDKGDIYKSEYEGWYCTPCEAFWPERQLKIGEKGEKLCPDCDRPVERMKEESYFFRMSKYADRLLQHIEENPEFIQPVSRRNEMV-SFIKQ-GLEDLCVSRTTFKWGIPVPINANHVIYVWFDALSNYITALGYGSDDDEKYRRYWPAD----IHLVGKDIVRFHTIIWPIILMALGEPLPKQVFSHGWFLLESGKMSKSKGNVVDPFMLADRYGVDAFRYFLIREMIGGQDALFSEETLISRINTDLANDLGNLLHRSLSMVERFSGGIV---RAPEAAAEGPLEKEIRELTAKTVADFGALMDRFELANAHSALWKLIGRMNKYIDERAPWSLAKKPEAKAELEAVLYTMVESLRITAILLQAAMPNVAGKIFAQLGLSGENRPASCLMTWDAARWGLFPDGVKVAKGDPIFPRID 524
>gi|167038739|ref|YP_001661724.1| methionyl-tRNA synthetase [Thermoanaerobacter sp. X514] >gi|166852979|gb|ABY91388.1| methionyl-tRNA synthetase [Thermoanaerobacter sp. X514] (632 aa)
Score = 944, Expect = 1.8e-99, Identities = 200/515 (38%), Positives = 310/515 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL------DNQKINTPEPIYLRIE 1083
      K FYITTPIYYPS  HIGH++TT+ AD + R+K+ GY+ F+TG DEHGQKI+ A+E + P+E VD  +  +LWK++ I Y FIRTT +YH+ +VQ+ F++L +K IY  ++G YC CE +T++ V + D  C +  + + +EE YF ++ ++ + + + + P+ + P +R NE+ N F+ +  +DL +SRS+F WGI++ +PKHV+YVW+DAL NY++ LGY  D +F+K+W +   V L+ KEI RFH I WP ML L L P K  HGW+I E GKMSKS GNV+DP  ++ YG DA RY+LL+E+  D VFS + LIN N DLAN++GNL +R++ MI KY GI+PK S+ K  + +   +   +  ++KL   L + L+  N +I++ PW L K+ ++K+ L  L + A++ +  + P + + K+ +Q ++ +   +T + SL   + K+  E I+ RI+
 S:   3 KTFYITTPIYYPSDKLHIGHSYTTVAADAMARFKRLTGYDVKFLTGTDEHGQKIQRIAREKGMSPKEYVDGIVEWIKDLWKIMDISYDQFIRTTDKYHEEIVQKIFTKLYEKGDIYKSKYEGWYCTPCESFWTESQLVDGKCPD---CGR--QVERVKEEGYFFRLSKYGDRLLQYYDEHPDFIQPESRRNEMIN-FIKS-GLEDLFVSRSSFDWGIKVPFDPKHVIYVWIDALSNYITALGYSTDHDDDFKKYWPAD----VHLVGKEIMRFHTIIWPAMLMALDLPLPKKVFGHGWLILEGGKMSKSKGNVVDPKELVSKYGVDAVRYFLLREVPFGADGVFSNEALINRINSDLANDLGNLLSRTVTMIEKYFGGILPKPSQ-KEEVDDDLITTAQNLPKTVEEYMDKLQFSNALIEIWKLVRRANKYIDETMPWVLAKDESKKERLGTVLYNLTEALRFIAVLISPFMPNTPKKIFEQLGVEEN------LTTWESLKFGLLKEGTKVKRGEIIFPRID 507
>gi|154499613|ref|ZP_02037651.1| hypothetical protein BACCAP_03269 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] >gi|150271691|gb|EDM98935.1| hypothetical protein BACCAP_03269 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] (656 aa)
Score = 943, Expect = 2.8e-99, Identities = 190/479 (39%), Positives = 281/479 (58%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAK----VFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQ 1048
      K+YITTPIYYPS  HIGHA+ T+ DV+ RYK+ GY+ F+TG DEHGQKIE+KAK+ + P++ VD  +  V D LWKL+ I  FIRTT +YH+ VQ+ F +L ++ IY G +KG YC CE +T++ V + D  C +  +  EEE+YF ++ ++  I  L++ + + P +R+NE+ N+F+   +DL +SR++F+WG+ + +P HVVYVW+DAL NY++ LGY   +++ KFW +   V + KEI RFH I WP +L L L P K  HGW++ + GKMSKS GNV+DP   YG DA R++LL+   D FS + LI T N DLAN++GNL +R++ M+ KY +G   +   + E     D+  +E+  Q LS V LI+ N +I++ PW L + E N+ L  + +L +++   L P + D S E L+Q
 S:   6 KYYITTPIYYPSDKLHIGHAYCTVATDVMARYKRLTGYDVMFLTGTDEHGQKIEDKAKDAGVTPKQYVDNIVEGERGVLD-LWKLMNISNDRFIRTTDDYHEAAVQKIFKQLYEQGDIYKGTYKGKYCKPCESFWTESQLVDGKCPD---CGR--EVQDAEEEAYFFRLSKYADRIQDLLENTDFLEPRSRVNEMVNNFIK-PGLEDLCVSRTSFTWGVPVDFDPGHVVYVWIDALSNYITALGYDNDKYNDYDKFWPAD----VHFVGKEIVRFHSIIWPAILMALNLPLPKKVFGHGWLLLDGGKMSKSKGNVVDPYLLSERYGVDALRFFLLRTFPFGSDGNFSNEALIGTINTDLANDLGNLLSRTVSMVGKYFEGGTLPAEQTADGLDDELIALASGLRDKYEAAMERFAFQDALSEVFKLISRANKYIDETAPWVLARDEANKPRLARVMYNLLESLRISAVLLTPFMPDTSAEILRQ 478
>gi|184154662|ref|YP_001843002.1| methionyl-tRNA synthase [Lactobacillus fermentum IFO 3956] >gi|183226006|dbj|BAG26522.1| methionyl-tRNA synthase [Lactobacillus fermentum IFO 3956] (666 aa)
Score = 941, Expect = 4.6e-99, Identities = 191/481 (39%), Positives = 291/481 (60%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKL---YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI 1051
      +YITTPIYYPSG HIG+++TT+ D  R+K+ G++ FF+TG DEHG KIE+KA++L  PQ VD+ A   LW+ L I  FIRTT YH+ VQ+ F +LL + IY G + G Y V EE +T++  V K+ + ++    H +  +EESYF K+ ++ ++ + K P+ + P +R+NE+ +FL   +DL+++R++F+WG+++ +PKHVVYVW+DAL NY++ LGY  DDS F+K+W +   V ++ KEI RFH IYWPI+L LGL P  I HGW+ + GKMSKS GNV+ P  I+ YG DA RYYLL+ +  D VFS + +  N DLAN++GNL NR++ M+NKY+ G +     F+ + E+ +  E  ++++   LS + LI  N +I++ +PW L K+ +  L  L+ + +++ V  L+P++  KE L Q +
 S:   7 YYITTPIYYPSGRLHIGNSYTTVACDAEARFKRLSGFDVFFLTGTDEHGLKIEQKAEKLGKDPQTYVDEMAAGIKELWQKLEITNDKFIRTTDGYHEATVQKIFQQLLDQGDIYKGEYVGWYSVDDEEYFTESQLKEVFKDENGQVTGGIAPSGHEVQLVKEESYFFKMSKYADWLMDYYKAHPDFIQPESRMNEMVKNFLE-PGLEDLAVTRTSFNWGVKVPNDPKHVVYVWIDALSNYITALGYGSDDDSLFKKYWPAD----VHMVGKEIVRFHTIYWPIILHALGLPLPKHVIGHGWLTMKDGKMSKSKGNVVYPETLIDRYGLDATRYYLLRAMPFGNDGVFSPEDFVEKVNYDLANDLGNLLNRTVAMVNKYQAGKLVGQPGATTDFDADLEQVAQDALVEYRELMDQTRFADALSAIWKLIARANKYIDETEPWVLAKDEQQAPVLSDVLTHLAKSLRMVAAMLQPIMPTAPKEILGQLGL 489
>gi|12044871|ref|NP_072681.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycoplasma genitalium G37] >gi|1351165|sp|P47267|SYM_MYCGE Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|3844630|gb|AAC71237.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycoplasma genitalium G37] >gi|166079081|gb|ABY79699.1| methionyl-tRNA synthetase [synthetic Mycoplasma genitalium JCVI-1.0] (512 aa)
Score = 940, Expect = 5.5e-99, Identities = 204/483 (42%), Positives = 293/483 (60%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNL-VYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWN--SQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQG-KMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQ----FDDEITTIIEKLN---IQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFN 1050
      MK+ YITTPIYY SG PHIGHAFTT++ADV+ R+K + GYE F + G DEHG KIE KAK LNL P+ VD A+ F +WK L I + HFIRTT E HK VQ+TF +L K IY  WKG YCV CE+NY     N  + C  H L  +E +F+   K +I + +  L + P +R +EL N+F+NN  +DL+++R N +WGI++ +P  +YVW DAL +Y++ LG+R  D NF K+WN +++ E++ L+S+EITRFHCIYWPI L +L ++ PT+++SHGWI+ +G KMSKSL NV+ P  I+ +G D RY LLKE+ L +D+ S +L  +N DLAN+ GN +R+ GMI KY +G    KL + I + L++   D+ I    N   + ++ ++ ++ E + I+ KPW+L K   L  L  + V+   L P+L++ + +  FN
 S:   1 MKRCYITTPIYYASGKPHIGHAFTTILADVIKRFKIQNGYEAFLLVGSDEHGNKIESKAKSLNLDPKTFVDINAQAFKLMWKTLNISFDHFIRTTDEIHKQQVQKTFQDLYDKKLIYQSEWKGAYCVECEQNYFTF------NKQTMLCEIGHNLSLVQEPCWFISFSSTKNWIETTIGKNQLNIIPKSRASELKNNFINN-GLNDLALTRKNVTWGIKVPFDPNQTIYVWFDALFSYITNLGFRN-GDPNFIKWWNNDNKEREVIHLISREITRFHCIYWPIFLHLLDIKLPTQFLSHGWIVDGEGRKMSKSLNNVISPEQLIDQFGVDGTRYCLLKEMRLDKDNRCSVSILKEIYNADLANSFGNHVSRTFGMIKKYLNG--------KLEYQIITDNALQKIMILIDESIVQFDHYFNSYEFYRAINLLLKIVFELSKLIDDFKPWELFKNQEFSLLKQLLFTCVRCVQVCYVLLTPILVNTASKVFHLFN 478
>gi|104773496|ref|YP_618476.1| methionyl-tRNA synthetase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] >gi|103422577|emb|CAI97180.1| Methionyl-tRNA synthetase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] (660 aa)
Score = 937, Expect = 1.1e-98, Identities = 199/519 (38%), Positives = 302/519 (58%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDK-----LYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI---DSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K FYITTPIYYPSG  IG+A+TT+ AD +TRYKK GY+TFF+TG DEHG KIE+KA++L +KP+ +D  K  LWK L I Y FIRTT E H  VQ+ F +L   IYLG + G Y V EE +T++    DD+      H +  +E SYF K+ ++  + + KD P + P +R E+ N+F+   +DLS++R+  WGI + +PKHVVYVW+DAL NY++ LGY +DDS F+K+W +   V L+ KEI RFH IYWPIML L L P +  HGW++ + KMSKS GN + P  I+ YG D RYYL++ +  D F+ + +  N DLAN++GNL NR++ MIN+Y+ G++  + + + +   +  +  ++K++  L V LI+ N +I++ PW L KE  ++L  +S + +++ V  + PV+ +  +  Q +  D S+ D++F   + D  + P PI+ R++++++
 S:   6 KTFYITTPIYYPSGRLTIGNAYTTIAADTMTRYKKARGYDTFFLTGTDEHGLKIEQKAEKLGMKPKAYLDGMVKDIKELWKKLDINYDKFIRTTDEEHVKAVQKIFEKLKASGDIYLGEYTGWYSVEDEEYFTESQLKEVFKDDQGNVVGGIAPSGHEVQLVKEPSYFFKMSKYADRLLQYYKDHPEFIQPNSREKEMVNNFI-KPGLEDLSVTRTTVDWGIPVPSDPKHVVYVWIDALANYITALGYGSEDDSLFKKYWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKQVFGHGWVLIYKDKMSKSKGNAVYPESLISRYGLDPVRYYLMRAIPFGADGSFTPEDFVERTNFDLANDLGNLLNRTVSMINQYQKGLVAPVDQEQDKYGQDLAAVAAKAISDYYGNMDKMHFSNALENVWQLISRANKYIDETTPWVLNKEGKTEELSRVMSNLAESLRLVAIMIAPVMTETPGKMFAQLGLDWEDESQKDLQF--GGFAWDVNVVAKPTPIFPRLKNDEE 526
>gi|15643843|ref|NP_228891.1| methionyl-tRNA synthetase [Thermotoga maritima MSB8] >gi|6094407|sp|O33925|SYM_THEMA Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|4981630|gb|AAD36162.1|AE001768_11 methionyl-tRNA synthetase [Thermotoga maritima MSB8] >gi|2645225|gb|AAB87143.1| methionyl-tRNA synthetase [Thermotoga maritima] (629 aa)
Score = 937, Expect = 1.3e-98, Identities = 194/517 (37%), Positives = 306/517 (59%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTP-------EPIYLRIESED 1086
      KFYITTPIYY + PHIG A+TT++AD++ RYK+ +GY+ FF+TG DEHGQK+ + A++  PQE D+ A+ F LWK L I  +FIRTT E H  VQE +++ +  +Y G++KG YCV CE + ++ V KE +++    P+  EEE+YF ++ +++ + + ++ P+ V P R NE+  +   DLSI+R+ F WG+ +K++P+HV+YVW+DAL+NY+S +GY  D+ F K+W +   + L+ KEI RFH I WP ML +GL P K +HGW+   K+SKSLGN +DP +F+ YG D RYYL++++  +D FSE+ L++ N DLAN+ GNL +R  MI KY +G +P S + F+  +++ + D  +++  + + L ++ + I + N +  KPW L KE N + L  L  L AV +V   PV+ D S+E ++ + +       L+N + P    EP++ +I+++D
 S:   2 KFYITTPIYYVNSEPHIGSAYTTIVADIIARYKRFMGYDVFFLTGTDEHGQKVLQAAQQAGKDPQEFCDELAEKFKRLWKELKITNDYFIRTTDEMHMKTVQEFVAKMKENGDVYKGIYKGWYCVPCETFWNED-EVIKEGEERFCPECKRPVKWVEEENYFFRLSKYRDSLLKYYEEHPDFVEPDFRRNEMLK--ILEGGLKDLSITRTTFKWGVPMKDDPEHVIYVWVDALINYISAIGYGWNDEM-FNKWWPAD----LHLIGKEINRFHSIIWPAMLMSVGLPLPKKVFAHGWLTVNGQKISKSLGNAIDPRFFVKRYGNDVVRYYLIRDIMFGKDGDFSEERLVHRLNSDLANDYGNLLHRITAMIKKYFNGRLPSPSAQE-GFDSWLKERFFETKDAYHELMDSYRLTEALDKIWEFIADVNKYFNDTKPWILGKEGNMERLGTVLYNSLEAVFKVALMTLPVMPDTSEEVFRRVSFEEKPSK-------EHLENWGVLKPGSTVIHGEPLFKKIDAKD 510
>gi|116513491|ref|YP_812397.1| methionyl-tRNA synthetase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] >gi|116092806|gb|ABJ57959.1| methionyl-tRNA synthetase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] (660 aa)
Score = 936, Expect = 1.4e-98, Identities = 199/519 (38%), Positives = 302/519 (58%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDK-----LYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI---DSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K FYITTPIYYPSG  IG+A+TT+ AD +TRYKK GY+TFF+TG DEHG KIE+KA++L +KP+ +D  K  LWK L I Y FIRTT E H  VQ+ F +L   IYLG + G Y V EE +T++    DD+      H +  +E SYF K+ ++  + + KD P + P +R E+ N+F+   +DLS++R+  WGI + +PKHVVYVW+DAL NY++ LGY +DDS F+K+W +   V L+ KEI RFH IYWPIML L L P +  HGW++ + KMSKS GN + P  I+ YG D RYYL++ +  D F+ + +  N DLAN++GNL NR++ MIN+Y+ G++  + + + +   +  +  ++K++  L V LI+ N +I++ PW L KE  ++L  +S + +++ V  + PV+ +  +  Q +  D S+ D++F   + D  + P PI+ R++++++
 S:   6 KTFYITTPIYYPSGRLTIGNAYTTVAADTMTRYKKARGYDTFFLTGTDEHGLKIEQKAEKLGMKPKAYLDGMVKDIKELWKKLDINYDKFIRTTDEEHVKAVQKIFEKLKASGDIYLGEYTGWYSVEDEEYFTESQLKEVFKDDQGNVVGGIAPSGHEVQLVKEPSYFFKMSKYADRLLQYYKDHPEFIQPNSREKEMVNNFI-KPGLEDLSVTRTTVDWGIPVPSDPKHVVYVWIDALANYITALGYGSEDDSLFKKYWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKQVFGHGWVLIYKDKMSKSKGNAVYPESLISRYGLDPVRYYLMRAIPFGADGSFTPEDFVERTNFDLANDLGNLLNRTVSMINQYQKGLVAPVDQEQDKYGQDLAAVAAKAISDYYGNMDKMHFSNALENVWQLISRANKYIDETTPWVLNKEGKTEELSRVMSNLAESLRLVAIMIAPVMTETPGKMFAQLGLDWEDESQKDLQF--GGFAWDVNVVAKPTPIFPRLKNDEE 526
>gi|95930673|ref|ZP_01313407.1| methionyl-tRNA synthetase [Desulfuromonas acetoxidans DSM 684] >gi|95133325|gb|EAT14990.1| methionyl-tRNA synthetase [Desulfuromonas acetoxidans DSM 684] (510 aa)
Score = 936, Expect = 1.6e-98, Identities = 203/515 (39%), Positives = 299/515 (58%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLN---IQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLD-NQKINTPEPIYLRIE 1083
      K FYITTPIYY + PHIGHA+TTL DVL RYKK GYE FF+TG DEHGQK+E+ A   P EL D+ + F LW+ L I+ + FIRTT + HK VQ+ F+++ ++ IYLG ++ YC CE +T+  +   D  C + P + +EESYF ++ ++++ +  ++ +P+ + P +R NE+ SF+ +  DLSISR++FSWGI + + KHV+YVW DAL NY++ LGY    F+KFW    V ++ K+I RFH +YWP L  GL P K +HGW  E KMSKSL NV++P  ++TYG D RY+LL+E+  D FS  LI+ N DLAN++GNL +RS M+NKY G +P  +P  +I+ + + QF ++ I +++N   K L + +LI+ N +I+  PW L K+ +K+ L  + +L AV+ +  + P L D K ++  DS  +   + L   I  P++ RIE
 S:   3 KTFYITTPIYYVNDVPHIGHAYTTLACDVLARYKKARGYEVFFLTGTDEHGQKVEKAAIAAGETPLELADRVMQRFAALWQKLNIDNTDFIRTTQQRHKEGVQKMFTQIQEQGDIYLGAYEDWYCTPCETFWTETQLIDGCCPD---CGR--PTDKLKEESYFFRMSKYQQQLLDHIEANPDFIQPRSRRNEVL-SFV-REGLRDLSISRTSFSWGIPVPGDDKHVIYVWFDALNNYITALGYPDDKQGTFEKFWPCS----VHVIGKDILRFHTVYWPTFLMAAGLPLPEKVFAHGWWTVEGKKMSKSLQNVVEPNMLVDTYGIDPIRYFLLREVPFGLDGDFSHSALIHRINSDLANDLGNLVSRSTAMLNKYFGGTLP---EPTAMADID-QPFIDQFPAKLELIDKQMNDLAFNKALLSIWELISSANKYIDDTAPWGLAKDEAQKERLGTVMYNLLEAVRLIGLMVAPFLPDTGKRIMEILGQDSDNLMLDGQDQWGGLQAGTTIEKAPPMFPRIE 508
>gi|153956357|ref|YP_001397122.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium kluyveri DSM 555] >gi|146349215|gb|EDK35751.1| MetS [Clostridium kluyveri DSM 555] (644 aa)
Score = 935, Expect = 2.2e-98, Identities = 204/517 (39%), Positives = 308/517 (59%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQK-EEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEK----LNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      +YITTPIYYPS N HIG+ +TT+ AD L R+K+ GY+  +TG DEHGQKI+ A+  + P+E VD+   +LWK++ I Y FIRTT +YH  VQ+ F +L + IY G ++G YC CE +T+  +  D K C   ++K +EE+YF K+ ++  I   P+ + P +R NE+ N+FL   DL +SR++F WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY +DD ++K+W +   V L+ K+I RFH IYWPIML LG  P K  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ +N +G DA RYYLL+E+  D +F+ ++ I  N DLAN++GNL +R+ MI KY DGI+P  PK  +I+ E L   +I  IEK  L I + L + +L++ N +I++ PW L K+ ++KD L  L + +++ +  L  L + S++ KQ N++ + +D   D +  K+N + ++ RI+ + K
 S:   6 YYITTPIYYPSANLHIGNTYTTVAADALARFKRITGYDVMLLTGTDEHGQKIQRLAEAKGVPPKEYVDEIVAGIKDLWKIMNINYDKFIRTTEKYHIAAVQKIFKKLYDQGDIYKGNYEGWYCTPCESFWTETQLI----DGK--CPDCGRTVEKAKEEAYFFKMSKYAPALIKHIETHPDFIQPESRKNEMLNNFLK-PGLQDLCVSRTSFDWGIPVTFDNKHVIYVWIDALANYITALGYGSEDDKLYKKYWPAN----VHLVGKDILRFHTIYWPIMLMALGEEIPEKVFGHGWLLVDGGKMSKSKGNVVDPVVLVNHFGTDAVRYYLLREIPFGADGLFNNEIFIKKINSDLANDLGNLLSRTCTMIEKYFDGIMP---APKEKEDIDDE--LIGLALDIPIKIEKHMNHLRIPEALDSIWELVSRTNKYIDETTPWILAKDESKKDRLGTVLYNLSESLRIISVCLSAFLPETSEKIYKQLNVEVTSWDSIASFD-GTRSGTKVNKGDILFPRIDVDKK 512
>gi|160943218|ref|ZP_02090454.1| hypothetical protein FAEPRAM212_00704 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] >gi|158445457|gb|EDP22460.1| hypothetical protein FAEPRAM212_00704 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] (665 aa)
Score = 935, Expect = 2.2e-98, Identities = 187/515 (36%), Positives = 296/515 (57%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      K FYITTPIYYPS  HIGH++TT+ D L R+K+ GY+ F+TG DEHGQKI++KA + + P+E VDK   +LWKLL + Y FIRTT +YH  Q+ F++L ++ IY G + G YC CE +T + V + D  C +  +  EE+YF K ++ + + + ++P + P +R NE+ +F+   D +SR++ WGI + +PKH +YVW+DAL NY+S LGY +  ++ KFW +   + ++ KEI RFH I WP ML L L P +  HGW++  GKMSKS+GNV+DP+  + YG DA RY+LL+E+  D +F+ + LIN N DLAN++GNL +R++ M KY G +  + + + + E E + +  ++T ++ L I + L + +I  N +I++ PW L K E N++ L+ L + A++   L  L  + + ++Q +D+S D+  T + +   ++ E ++ RI+
 S:   5 KTFYITTPIYYPSDKLHIGHSYTTVACDALARFKRMQGYDVMFLTGTDEHGQKIQDKAADAGVTPKEYVDKIVATVKDLWKLLDVSYDRFIRTTDDYHMESCQKIFTKLYEQGDIYKGEYIGHYCKPCESFWTDSQLVDGKCPD---CGR--EVYDAHEEAYFFKTSKYADRLLKLYEENPQFIQPESRKNEMI-AFIKQ-GLQDTCVSRTSVKWGIPVPFDPKHTMYVWVDALSNYISALGYGNETYHDYDKFWPAD----LHMVGKEILRFHTILWPAMLMALDLPLPKRVFGHGWLLMNGGKMSKSVGNVVDPVILCDRYGVDAIRYFLLREIPFGNDGMFTNEALINRINSDLANDLGNLLSRTVAMCEKYFGGTVHNVAGTE-AIDTELETMVNELTAKVTADMDDLTIPQALMEIFAVIQRANKYIDETAPWALAKDEANKQRLESVLYHLCEALRVCGILLNAYLPTTAPKMMEQLGLDASALDLTKTT-YGAQQTYTVHKGEALFPRID 508
>gi|170289510|ref|YP_001739748.1| methionyl-tRNA synthetase [Thermotoga sp. RQ2] >gi|170177013|gb|ACB10065.1| methionyl-tRNA synthetase [Thermotoga sp. RQ2] (629 aa)
Score = 934, Expect = 2.8e-98, Identities = 193/517 (37%), Positives = 308/517 (59%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN-QKINTPEPIYLRIESED 1086
      KFYITTPIYY + PHIG A+TT++AD++ RYK+ +GY+ FF+TG DEHGQK+ + A++  PQE D+ A+ F LWK L I  +FIRTT E H  VQE +++ +  +Y G++KG YCV CE + ++ V KE +++    P+  EEE+YF ++ +++ + + ++ P+ V P R NE+  +   DLSI+R+ F WG+ +K++P+HV+YVW+DAL+NY+S +GY  D+ F K+W +   + L+ KEI RFH I WP ML +GL P K +HGW+   K+SKSLGN +DP +F+ YG D RYYL++++  +D FSE+ L++ N DLAN+ GNL +R  MI KY +G +P S +  +  +++ + D  +++  + + L ++ + I + N +  KPW L KE N + L  L  L AV +V   PV+ D SKE ++ + + K  + + ++ L +  +  EP++ +I+++D
 S:   2 KFYITTPIYYVNSEPHIGSAYTTIVADIIARYKRFMGYDVFFLTGTDEHGQKVLQAAQQAGKDPQEFCDELAEKFKQLWKELKITNDYFIRTTDEMHMKTVQEFVAKMKENGDVYKGIYKGWYCVPCETFWNED-EVIKEGEERFCPECKRPVKWVEEENYFFRLSKYRDPLLKYYEEHPDFVEPDFRRNEMLK--ILEGGLKDLSITRTTFKWGVPMKDDPEHVIYVWVDALINYISAIGYGWNDEM-FNKWWPAD----LHLIGKEINRFHSIIWPAMLMSVGLPLPKKVFAHGWLTVNGQKISKSLGNAIDPRFFVKRYGNDVVRYYLIRDIMFGKDGDFSEERLVHRLNSDLANDYGNLLHRITAMIKKYFNGRLPSPSAQE-GLDSWLKERFFETKDAYHELMDSYRLTEALDKIWEFIADVNKYFNDTKPWILGKEGNMERLGTVLYNSLEAVFKVALMTLPVMPDTSKEVFRRVSFE-EKPSKEHLENWGVLKSGSTVVHGEPLFRKIDAKD 510
>gi|188039653|ref|ZP_02998354.1| methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 8] >gi|188039682|ref|ZP_02998375.1| methionyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 8] (314 aa)
Score = 934, Expect = 3.0e-98, Identities = 180/312 (57%), Positives = 225/312 (72%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNV 880
      KKF+I+TPIYY SGNPHIGHA+TT+IADVL RYK+ GY+ FF+TGMDEHGQKI++KA E N+ P+ LVD+ + +F NLWK L I +S FIRTT  H+ VQ+ FS L K+ IYLG W G YCVSCEENY   + K D+ + C  H L K EESYF K+   ++ ++ ++ PN + P R NE+ N+FLNN  +DLSISR+ F WGI I ENPKHV+YVWLDAL+NYL+ GY  +D FQK+W  + EIV L+SKEI RFHCIYWPI L L +R P+ +SHGWIIT++GKMSKSLGNV
 S:   5 KKFFISTPIYYSSGNPHIGHAYTTIIADVLARYKRLFGYDVFFLTGMDEHGQKIQQKAFEENISPKALVDRNSIIFLNLWKRLHISFSKFIRTTQMDHEESVQKVFSYLYKQGKIYLGQWTGYYCVSCEENYNP-AEIIKSQDNIMLCRMGHKLETKSEESYFYKMSDQAPFLKTYYQNHPNFIIPNERANEMINNFLNN--LEDLSISRTTFDWGIPIAENPKHVIYVWLDALMNYLTATGYLSNNDELFQKYWCDNETEIVHLLSKEIARFHCIYWPIFLNDLQIRFPSTILSHGWIITKEGKMSKSLGNV 314
>gi|148270780|ref|YP_001245240.1| methionyl-tRNA synthetase [Thermotoga petrophila RKU-1] >gi|147736324|gb|ABQ47664.1| methionyl-tRNA synthetase [Thermotoga petrophila RKU-1] (629 aa)
Score = 934, Expect = 3.0e-98, Identities = 193/517 (37%), Positives = 308/517 (59%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN-QKINTPEPIYLRIESED 1086
      KFYITTPIYY + PHIG A+TT++AD++ RYK+ +GY+ FF+TG DEHGQK+ + A++  PQE D+ A+ F LWK L I  +FIRTT E H  VQE +++ +  +Y G++KG YCV CE + ++ V KE +++    P+  EEE+YF ++ +++ + + ++ P+ V P R NE+  +   DLSI+R+ F WG+ +K++P+HV+YVW+DAL+NY+S +GY  D+ F K+W +   + L+ KEI RFH I WP ML +GL P K +HGW+   K+SKSLGN +DP +F+ YG D RYYL++++  +D FSE+ L++ N DLAN+ GNL +R  MI KY +G +P S +  +  +++ + D  +++  + + L ++ + I + N +  KPW L KE N + L  L  L AV +V   PV+ D SKE ++ + + K  + + ++ L +  +  EP++ +I+++D
 S:   2 KFYITTPIYYVNSEPHIGSAYTTIVADIIARYKRFMGYDVFFLTGTDEHGQKVLQAAQQAGKDPQEFCDELAEKFKQLWKELKITNDYFIRTTDEMHMKTVQEFVAKMKENGDVYKGIYKGWYCVPCETFWNED-EVIKEGEERFCPECKRPVKWVEEENYFFRLSKYRDPLLKYYEEHPDFVEPDFRRNEMLK--ILEGGLKDLSITRTTFKWGVPMKDDPEHVIYVWVDALINYISAIGYGWNDEM-FNKWWPAD----LHLIGKEINRFHSIIWPAMLMSVGLPLPKKVFAHGWLTVNGQKISKSLGNAIDPRFFVKRYGNDVVRYYLIRDIMFGKDGDFSEERLVHRLNSDLANDYGNLLHRITAMIKKYFNGRLPSPSAQE-GLDSWLKERFFETKDAYHELMDSYRLTEALDKIWEFIADVNKYFNDTKPWILGKEGNMERLGTVLYNSLEAVFKVALMTLPVMPDTSKEVFRRVSFE-EKPSKEHLENWGVLKSGSTVIHGEPLFRKIDAKD 510
>gi|182420024|ref|ZP_02951258.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium butyricum 5521] >gi|182376061|gb|EDT73648.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium butyricum 5521] (647 aa)
Score = 933, Expect = 3.1e-98, Identities = 189/489 (38%), Positives = 288/489 (58%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFD 1057
      K FYITTPIYYPS  HIG+ +TT+ AD + R+K+ GY+ F+TG DEHGQKI+ A+E + P E VD+   +LWK++ I Y FIRTT +YH  VQ+ F +L + IY  ++G YC CE +T  V   D  C + P+ + +EE+YF K+ ++  + ++++ P+ + P +R NE+ N+FL   DL +SR++F WG+ + + KHVVYVW+DAL NY++ LGY Q +  + KFW +   V L+ K+I RFH IYWPIML L L P +  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ +N +G D RYYLL+E+  D +F+ ++ I  N DL N++GNL +R++ MI KY DG IP ++ K F+ E     ++  + +LN+  L V +LI  N +I++ PW L K+ ++K L  L ++ +++   +  L D +K+ +Q N +  +D
 S:   7 KPFYITTPIYYPSTKLHIGNTYTTVAADAIARFKRLTGYDVMFLTGTDEHGQKIQRIAEEKGITPIEHVDEIVAGIKDLWKMMNISYDKFIRTTDDYHVKAVQDIFKKLYDQGDIYKSSYEGWYCTPCESFWTDTQLVNGNCPD---CGR--PVEKSKEEAYFFKMSKYADRLIKYIEEHPHFIQPESRKNEMLNNFL-RPGLQDLCVSRTSFDWGVPVTFDEKHVVYVWIDALSNYITALGYGQDNKELYDKFWPAD----VHLIGKDILRFHTIYWPIMLMALDLPLPKQVFGHGWLLVDGGKMSKSKGNVVDPVVLVNEFGVDPVRYYLLREIPFGADGLFNNEIFIKKINSDLCNDLGNLLSRTVAMIEKYFDGEIPAQAE-KGEFDDELINLALSTPAKVEEAVTELNLPLALEHVFELIGRANKYIDETTPWILAKDEDKKARLGTVLYNLIESLRFASVMISAFLPDTAKKINEQINTEVLSWD 486
>gi|114565624|ref|YP_752778.1| methionyl-tRNA synthetase [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] >gi|114336559|gb|ABI67407.1| methionyl-tRNA synthetase [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] (645 aa)
Score = 932, Expect = 4.6e-98, Identities = 196/515 (38%), Positives = 305/515 (59%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN-------QKINTPEPIYLRIE 1083
      K +YITTPIYYPS N HIGHA+TT+ AD + R+K+ GY+ F++TG DEHGQKIE+ A+E ++P + VD  +  LW+ + I ++ FIRTT  H+ +VQ+ F+++ ++ I++ ++G YC CE +T+     D  C +  L++ EESYF + ++ + +   P+ + P +R NE+ N F+   +DL +SR+ F WG+ + N KHVVYVW DAL+NYL+ +GY  D+ F+++W +   V LM+K+I RFH I WPIML L L P K +HGWI+ E GKMSKS GNV+DP+ + YG DA RYYL++ELS +D +SE++L+N N DLAN++GNL +R+I MI +Y DG+IP S  + + +   ++  E T ++KL+  +   L++ N +I++ PW L KE +K+ L  + + +++ + L P +   A +Q I  FD+  D+       K+  EP++ RI+
 S:   5 KSYYITTPIYYPSDNLHIGHAYTTVAADCMARFKRMQGYDVFYLTGTDEHGQKIEKAAREKGMEPIKYVDGIVESIRQLWETMLITHTDFIRTTEARHEQLVQKIFNKVYEQGDIFISQYEGWYCTPCETFFTERQLAEGNCPD---CGREVELLK--EESYFFNMSKYADRLLEHIETHPDFIQPESRRNEVVN-FIKMG-LEDLCVSRTTFQWGVPVPFNQKHVVYVWFDALINYLTAIGY-MDDEEKFKQYWPAD----VHLMAKDIIRFHAIIWPIMLMALDLPLPKKVCAHGWIMLEGGKMSKSKGNVVDPVVLVKKYGVDAVRYYLVRELSFGQDGYYSEEMLVNRINSDLANDLGNLISRTIAMIERYFDGVIP-VSGIAEALDEDLINTAREAYREATEKLDKLDFASYIMATRKLVSRANKYIDETAPWLLAKEVAKKERLASVMYNLAESIRIALIMLAPCMPTLLSRANRQIEI----FDLNQNLDWDEAAEWGRCKAGSKVRRGEPLFPRID 511
>gi|116491711|ref|YP_811255.1| methionyl-tRNA synthetase [Oenococcus oeni PSU-1] >gi|118587385|ref|ZP_01544811.1| methionine-tRNA ligase [Oenococcus oeni ATCC BAA-1163] >gi|116092436|gb|ABJ57590.1| methionyl-tRNA synthetase [Oenococcus oeni PSU-1] >gi|118432209|gb|EAV38949.1| methionine-tRNA ligase [Oenococcus oeni ATCC BAA-1163] (675 aa)
Score = 932, Expect = 4.7e-98, Identities = 196/482 (40%), Positives = 294/482 (60%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKLYCAQL---HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQK------DDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI 1051
      +FYITTPIYYPSG  +G+ +TT++AD + R+ + LG + FF+TG DEHG KI+EKA+    E +D+ A   LWKL+ I Y FIRTT EYH+ VVQ F + + + IY G + G Y VS EE +T++  V ++ D K+  +  H +  +EE+YF K+ ++ ++ + D P + P +R+NE+ ++F+   +DL+++R++F+WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY +     F+KFW +   +QL+ KEI RFH IYWPIML LGL P + + HGW++ + GKMSKS GNV+ P  + YG DA RYYLL+ +  D VFS + +N N DLAN++GNL NR+I MIN+Y +G IPK K L + E E+  Q +   +EK++  L V LI  N +I++ +PW L K   +LD ++ + +++ V  L+PVL  K+  Q +
 S:   6 RFYITTPIYYPSGKLQLGNTYTTVLADSVARFHRALGEDVFFLTGTDEHGLKIQEKAEAAGKSEMEYLDEMAVSIKKLWKLMNISYDKFIRTTDEYHERVVQHIFKKFMDEGDIYKGNYTGWYSVSDEEYFTESQLAEVYRDKDGKVIGGKAPSGHEVQLVKEETYFFKMSKYSDWLLQYYHDHPEFLQPESRMNEMISNFIK-PGLEDLALTRTSFNWGIPVPGDEKHVIYVWIDALSNYITALGYDPELGDFDHQPELFKKFWPAN----LQLVGKEIVRFHTIYWPIMLHALGLPLPGEVLGHGWLVMKNGKMSKSKGNVVYPETLESRYGLDAVRYYLLRSMPFGNDGVFSPEDFVNRVNFDLANDLGNLLNRTISMINRYENGQIPKLDK-LLPEDRELEETASQAVENFKDEMEKVHTADALEAVWTLIRRTNKYIDETEPWVLDKNKQRAELDDAMAHLAASLRVVGSLLQPVLTQAPKKIFDQLGL 493
>gi|148265184|ref|YP_001231890.1| methionyl-tRNA synthetase [Geobacter uraniireducens Rf4] >gi|146398684|gb|ABQ27317.1| methionyl-tRNA synthetase [Geobacter uraniireducens Rf4] (509 aa)
Score = 931, Expect = 5.5e-98, Identities = 189/466 (40%), Positives = 285/466 (61%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIE--FEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYL 1034
      + FY+TTPIYY + PHIGHA+TTL ADVL RYK+ G+E FF+TG DEHGQK+E+ A   PQEL D+ K F LW+ L I Y+ FIRTT E HK V + F++++ K IYLG ++ YC CE +T+  + + D  C + P + +EESYF ++ ++++ + + ++ +P+ + P +R NE+ SF+ +  DLS+SR+ F+WGI + N KHV+YVW DAL NY++ LGY  + NF KFW  DA  L+ K+I RFH +YWP L  GL P K +HGW  E KMSKSL NV++P  I+ YG DA RY+LL+E+  D FS  L++ N DLAN++GNL NRS M+NKY G++   P +  I+ + ++ ++  ++  +++L  K L + ++++ N +I++ PW L K+ +KD  +  L  +R++Y++
 S:   3 RAFYVTTPIYYVNDVPHIGHAYTTLAADVLARYKRLKGFEVFFLTGTDEHGQKVEKAANAAGETPQELADRVMKRFQALWEKLDISYTDFIRTTQERHKKGVADLFTKVMGKGDIYLGEYEDWYCTPCETFWTETQLIDYKCPD---CNR--PTEKLKEESYFFRMSKYQEQLLAHIEANPDFIQPKSRRNEII-SFV-REGLRDLSVSRTTFTWGIPVPGNDKHVIYVWFDALTNYITALGY-PDESGNFSKFW-PVDA---HLIGKDILRFHAVYWPTFLMAAGLPVPKKVFAHGWWTVEGQKMSKSLQNVVEPNMLIDKYGVDAIRYFLLREVPFGLDGDFSHTALVHRINSDLANDLGNLLNRSTAMVNKYFGGVV---QAPGVFNEIDSIYREKTEEMVRQVDAHLDELAFSKALQSIWEVVSAGNKYIDETAPWTLAKDEAQKDRLATVMYCLLESQRIVYFI 456
>gi|187934680|ref|YP_001884366.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] >gi|187722833|gb|ACD24054.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] (645 aa)
Score = 929, Expect = 1.0e-97, Identities = 197/519 (37%), Positives = 303/519 (58%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQF----DDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLD-NQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K +YITTPIYYPS  HIG+ +TT+ AD L R+K+ GYE F+TG DEHGQKI+ A+E + P E VD+   +LW ++ + Y FIRTT +YH  VQ+ F +L + IY  ++G YC CE +T  V   D  C + P+ + +EE+YF K+ ++  + ++++ PN + P +R NE+ N+FL   DL +SR++F WG+ + + HVVYVW+DAL NY++ LGY Q +  + KFW +   V L+ K+I RFH IYWPIML L L P +  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ +N +G D RYYLL+E+  D +F+ ++ I  N DL N++GNL +RS+ MI KY DG I  ++    EF+++L    +++  I++LNI  L V +LI  N +I++ PW L K+ ++K L  L ++ +++   +  L D +K+ +Q N D  ++  + F+ +  K+  E ++ RI+ E K
 S:   7 KPYYITTPIYYPSTKLHIGNTYTTVAADALARFKRLTGYEVMFLTGTDEHGQKIQRIAEEKGITPIEHVDEIVAGIKDLWSMMNVSYDKFIRTTDDYHVKAVQDIFKKLHDQGDIYKSSYEGWYCTPCESFWTDTQLVNGNCPD---CGR--PVEKSKEEAYFFKMSKYADRLIKYIEENPNFIQPESRKNEMLNNFL-RPGLQDLCVSRTSFDWGVPVTFDESHVVYVWIDALSNYITALGYGQDNKELYDKFWPAD----VHLIGKDILRFHTIYWPIMLMALDLPLPKQVFGHGWLLVDGGKMSKSKGNVVDPVVLVNEFGVDPVRYYLLREIPFGADGLFNNEIFIKKINSDLCNDLGNLLSRSVAMIEKYFDGEIQPQAESG-----EFDEELINLALAAPNKVQEAIDELNIPLALEHVFELIGRANKYIDETTPWILAKDESKKARLGTVLYNLIESLRFASVMISSFLPDTAKKINEQINTDEISWE--SLKSFNGIKAGNKVAKGENLFPRIDVEKK 515
>gi|188588457|ref|YP_001919550.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] >gi|188498738|gb|ACD51874.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] (645 aa)
Score = 929, Expect = 1.1e-97, Identities = 197/519 (37%), Positives = 303/519 (58%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQF----DDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLD-NQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K +YITTPIYYPS  HIG+ +TT+ AD L R+K+ GY+ F+TG DEHGQKI+ A+E + P E VD+   +LW ++ + Y FIRTT +YH  VQ+ F +L + IY  ++G YC CE +T  V   D  C + P+ + +EE+YF K+ ++  + ++++ PN + P +R NE+ N+FL   DL +SR++F WG+ + + HVVYVW+DAL NY++ LGY Q +  + KFW +   V L+ K+I RFH IYWPIML L L P +  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ +N +G D RYYLL+E+  D +F+ ++ I  N DL N++GNL +RS+ MI KY DG I  ++    EF+++L    +++  I++LNI  L V +LI  N +I++ PW L K+ N+K L  L ++ +++   +  L D +K+ +Q N D  ++  + F+ +  K+  E ++ RI+ E K
 S:   7 KPYYITTPIYYPSTKLHIGNTYTTVAADALARFKRLTGYDVMFLTGTDEHGQKIQRIAEEKGITPIEHVDEIVAGIKDLWSMMNVSYDKFIRTTDDYHVKAVQDIFKKLHDQGDIYKSSYEGWYCTPCESFWTDTQLVNGNCPD---CGR--PVEKSKEEAYFFKMSKYADRLIKYIEENPNFIQPESRKNEMLNNFL-RPGLQDLCVSRTSFDWGVPVTFDENHVVYVWIDALSNYITALGYGQDNKDLYDKFWPAD----VHLIGKDILRFHTIYWPIMLMALDLPLPKQVFGHGWLLVDGGKMSKSKGNVVDPVVLVNEFGVDPVRYYLLREIPFGADGLFNNEIFIKKINSDLCNDLGNLLSRSVAMIEKYFDGEIQPQAESG-----EFDEELINLALAAPNKVQEAIDELNIPLALEHVFELIGRANKYIDETTPWILAKDENKKARLGTVLYNLIESLRFASVMISSFLPDTAKKINEQINTDEISWE--SLKSFNGIKAGTKVVKGENLFPRIDVEKK 515
>gi|15896243|ref|NP_349592.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] >gi|25009386|sp|Q97EW5|SYM_CLOAB Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|15026047|gb|AAK80932.1|AE007796_2 Methionyl-tRNA synthetase [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] (644 aa)
Score = 928, Expect = 1.3e-97, Identities = 201/519 (38%), Positives = 301/519 (57%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGII-PKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      KKFYITTPIYYPS  HIG+ +TT+ +D L R+K+ GY+ F +TG DEHGQKI+ A++ + P+ VD+   +LWK++ I Y FIRTT E H  VQ+  +   IY  ++G YC CE +T+  V + D  C + P+ + +EE+YF K+ ++  + +++D P+ + P +R NE+ N+FL   DL ISRS+F WGI I + KHV+YVW+DAL NY++ LGY  +D + KFW +   + L+ K+I RFH IYWPIML L L P +  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ IN +G D RYYLL E+  D +F+ ++ I  N DLAN++GNL +R+ MI KY DG I P  K ++ + E     +++  I+KL I + L + DLI  N +I++ PW L K+ N+K L  L ++ +++ V  L P L + ++  Q NI+  ++   D +  K++ E I+ RI+ + K
 S:   5 KKFYITTPIYYPSAKLHIGNTYTTVASDALVRFKRLQGYDAFMLTGTDEHGQKIQRIAEDKGITPKAYVDEIVAGIKDLWKMMNISYDKFIRTTDEEHVKAVQKIVKKFYDNGDIYKSAYEGWYCTPCESFWTETQLVDGKCPD---CGR--PVEKTKEEAYFFKMSKYADRLIKYIEDHPDFIQPESRKNEMLNNFL-KPGLQDLCISRSSFDWGIPITFDEKHVIYVWIDALSNYITALGYGSDNDELYNKFWPAD----LHLVGKDIIRFHTIYWPIMLMALDLPLPKQVFGHGWLLVDGGKMSKSKGNVVDPVVLINEFGTDPVRYYLLHEIPFGSDGLFNNEIFIKKINSDLANDLGNLVSRTAAMIEKYFDGSIQPPVDKEEI--DNELIDMAISLPEKLDEDIKKLKIPEALDHIWDLIKRANKYIDETTPWVLAKDENKKARLGTVLYNLVESLRFVATTLTPFLPETGEKIKTQLNIELDTWESLSAFD-GTRAGTKVSKGEVIFPRIDVDKK 513
>gi|189425008|ref|YP_001952185.1| methionyl-tRNA synthetase [Geobacter lovleyi SZ] >gi|189421267|gb|ACD95665.1| methionyl-tRNA synthetase [Geobacter lovleyi SZ] (508 aa)
Score = 927, Expect = 1.6e-97, Identities = 194/476 (40%), Positives = 285/476 (59%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQK-EEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEAL 1046
      FY+TTPIYY + PHIGHA+TT+ ADVL RYK+ G++ FF+TG DEHGQK+E+ A+   P EL D+ K F LW+ LGI ++ FIRTT E HK V  F +L+++ IYLG ++ YC CE +T+   + D K C  + ++K +EESYF K+ + +K ++  +P+ + P TR NE+ SF+ +  DLS+SR++FSWGI + N +HV+YVW DAL NY+S LGY  D N+ ++W + DA  L+ K+I RFH +YWP L  GL P K +HGW  E KMSKSL NV++P  I+ YG D RY+LL+E+  D FS  LIN N DLAN++GNL +RS M+ KY DGI+P  P  +  + + +   +  +++L  K L + D+I+ N +I++ PW L K+ +++ L  + +L A + V  + P +  +++AL
 S:   5 FYVTTPIYYVNDVPHIGHAYTTVAADVLARYKRMKGFDVFFLTGSDEHGQKVEKAAQTNGETPLELADRVVKRFQALWEKLGISHNDFIRTTQERHKQGVTHIFKQLMEQGDIYLGEYEDWYCTPCETFWTET----QVEDGK--CPDCNRPVEKLKEESYFFKMSAYGEKLLAHIEANPDFIQPKTRRNEII-SFV-KEGLRDLSVSRTSFSWGIPVPGNERHVIYVWFDALTNYISALGYPNA-DGNYGRYWPA-DA---HLIGKDILRFHTVYWPTFLMAAGLPIPQKVFAHGWWTVEGQKMSKSLQNVVEPNMLIDKYGVDVVRYFLLREVPFGLDGDFSHGSLINRINSDLANDLGNLLSRSTAMLVKYFDGILPA-PGPLSELDATLKTKAEAMLAAVDNCMDELAFSKALQSIWDVISAGNKYIDETAPWGLAKDPAKREQLATVMYCLLEAQRLVHSLVAPFMPQTARKAL 469
>gi|193216594|ref|YP_001999836.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] >gi|193001917|gb|ACF07132.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] (517 aa)
Score = 922, Expect = 6.4e-97, Identities = 213/517 (41%), Positives = 311/517 (60%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGI---QIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINK-YRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRI 1082
      E K FYI+TPIYYPSG HIGH TT +A V  +K+ GY+TFF+TG+DEHGQKI +KAK NL Q  D+ AK+F LW L I+Y F RTT+ H+ +V++ F LLKK FIY G ++GLY V EE TK+ A  N + +  H L  EESYF K+ F +I + + +P+ V   INE+ N+F+ N  +DLS++R +F WGI  Q ++  HV+YVWLDAL NYL+ L + ++DD N+QKFW   E V ++ KEI+RFHCIYWPI L+ L L+ PTK I H WI+T +GKMSKS GNV+DP+ + YG + +Y+  ++++ D FSE LLIN N DLANN GNL NR+I M+N+ +++G  + K L+ + E  +++Q        K L + ++L + N +I++ +PW LK +N + L+ L+ +LN + V+ Y+ V    + QF + +K   + +F+ D +++   ++ RI
 S:   2 ETKKTFYISTPIYYPSGKLHIGHLLTTTLAWVYRNFKRNEGYDTFFVTGIDEHGQKIAQKAKLANLSDQAYADEQAKIFLELWDDLKIDYDFFSRTTSPKHEVIVKKVFDALLKKGFIYKGKYEGLYSVEDEEFLTKSQAFLI-NGEYYHPTSKHKLNVVSEESYFFKMSSFGPWIKDYFENNPDFVSSKATINEMLNNFI-NPGLEDLSVTRVSFDWGIKLDQYQDKKTHVIYVWLDALFNYLTALNFWEEDDENYQKFW-VNGTERVHILGKEISRFHCIYWPIFLQALDLKLPTKEIVHSWIVTPEGKMSKSKGNVIDPLPLVKKYGIEEVKYFFSSQVNIDSDFAFSESLLINVLNADLANNFGNLVNRTIKMVNQSFKEGTTYQ-EKDLLALDKELYLKIEQLYQSYCEHFNNFYADKALKKAVELSSFLNEYIDRNEPWKLK--DNLERLNVVLNTLLNGI-YVVNYMLSVAFPIKSARINQF-LCQTKLSKGLIFNFNKFDYKEVFVDNIVFPRI 515
>gi|164688857|ref|ZP_02212885.1| hypothetical protein CLOBAR_02505 [Clostridium bartlettii DSM 16795] >gi|164602061|gb|EDQ95526.1| hypothetical protein CLOBAR_02505 [Clostridium bartlettii DSM 16795] (648 aa)
Score = 919, Expect = 1.6e-96, Identities = 190/488 (38%), Positives = 286/488 (58%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIE----KLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKF 1056
      + FYITTPIYYPSG HIGH +TT+ D + R+K+ GY+ F+TG DEHG+KI++KAKE +  E +D    LWK + I Y FIRTT  H ++Q+ F++L ++ IY G ++G YC CE +T++ V  + DK     + K EE+YF K+ +++ I  K+PN +P R NE+ +FL   +DL ++R+ F WGI++ + KHV+YVW+DAL NY++ LGY +DDS F+K+W +   +Q++ KEI RFH I WP +L L L  +  HGWI+  KMSKS GN++ P  I YG D +YYLL+E + +D ++ + I  N DLAN++GNL +R+I M+ KY GIIP  +PK++  EF++ LKQ  E  I E  K+  + L V LI  N +I++ PW L K+ ++KD LD L + +++   + P++  +K+  Q I+ + 
 S:   4 ETFYITTPIYYPSGRLHIGHTYTTVATDAIARFKRFCGYDVRFLTGTDEHGEKIQKKAKEAGMTEMEYLDGMIADIKKLWKTMDISYDDFIRTTEPRHTKIIQKIFTKLYEQGDIYKGEYEGRYCTPCESFWTESQLV---DGDKCPDCGRETYVAK-EEAYFFKLSKYEDRIKELFKNPNYCFPEARANEMIANFL-EPGLEDLCVTRTTFDWGIKVPFDEKHVIYVWVDALCNYITALGYMSEDDSLFKKYWPAN----IQVVGKEIIRFHTIIWPALLMALDLPVSKQVFGHGWILFANDKMSKSKGNIVYPEQMIERYGIDTLKYYLLREFAFGQDGSYTHRNFITRINTDLANDLGNLVSRTIAMVEKYNGGIIP---EPKVA--TEFDEALKQQAAESRRIFEEQMNKMQFHEALEGVWKLIRRTNKYIDETAPWVLAKDESKKDVLDTVLYNLCESIRIFSTLINPIMNTTAKKIYAQMGIEGEEL 482
>gi|160933682|ref|ZP_02081070.1| hypothetical protein CLOLEP_02543 [Clostridium leptum DSM 753] >gi|156867559|gb|EDO60931.1| hypothetical protein CLOLEP_02543 [Clostridium leptum DSM 753] (650 aa)
Score = 917, Expect = 2.5e-96, Identities = 184/441 (41%), Positives = 260/441 (58%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQ-KEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQG-KMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTI-----------IEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKK 1009
      K FYITTPIYYPSG HIGH++ T+ D + RYK+ GY+ F+TG DEHGQKIE A + + P+E VD+  F LWKLL I  FIRTT +YH  VQ+ F EL + IY G ++G YC CE +T+   + D K C   ++ EEE+YF K+ +  +  +D P+ + P +R NE+  F+ N  DDL +SR++F+WGI + +PKHVVYVWLDAL NY++ +GY  DDS+++K+W +   V + KEI RFH I WP +L L L P +  HGW++  G KMSKS GNV+DP+  + YG DA RY+LL+E+  D +F+ + LIN N DLAN++GNL +R+ M+ KY G IP       ++Q + D ++ +      ++    L+ V LI  N +I++ PW L K
 S:   4 KTFYITTPIYYPSGKAHIGHSYCTVATDAIARYKRMQGYDVMFLTGTDEHGQKIELNAAKAGVTPKEYVDEIVAGFQELWKLLNISNDRFIRTTDDYHVKAVQKIFKELYDRGEIYKGKYEGWYCTPCESFWTET----QLKDGK--CPDCGREVKWAEEEAYFFKLGNYADRLLKLYEDQPDFIQPESRKNEMIQ-FIKN-GLDDLCVSRTSFTWGIPVDFDPKHVVYVWLDALTNYITAMGYGSGDDSDYRKYWPAD----VHFIGKEIVRFHTIIWPAILMALDLPLPKQVYGHGWLLFGDGSKMSKSKGNVVDPVILCDRYGVDAIRYFLLREIPFGADGLFTNEALINRINYDLANDLGNLLSRTTAMVQKYFGGSIPA------------QRQAEDLDQDLVAMATSLRGRYEESMDGFQFSNALAEVWKLIARSNKYIDETMPWALGK 434
>gi|78223524|ref|YP_385271.1| methionyl-tRNA synthetase [Geobacter metallireducens GS-15] >gi|78194779|gb|ABB32546.1| methionyl-tRNA synthetase [Geobacter metallireducens GS-15] (509 aa)
Score = 917, Expect = 2.5e-96, Identities = 186/466 (39%), Positives = 283/466 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYL 1034
      + FY+TTPIYY + PHIGHA+TTL ADVL RYK+ GY+ FF+TG DEHGQK+E+ A   P EL D+ K F LW+ L I Y+ FIRTT E HK V  F E++ K IYLG ++ YC CE +T+  + + D  C + P+ + +EESYF ++ ++++ + + ++ +P+ + P +R NE+ SF+ +  DLS+SR++F+WGI + N +HV+YVW DAL NY++ LGY +  N+ KFW  DA  L+ K+I RFH +YWP L  GL P K +HGW  E KMSKSL NV++P  ++ YG DA RY+LL+E+  D FS  L++ N DLAN++GNL +RS M+NKY G +P+    + F + +  ++ + ++++  K L + ++I+ N +I++ PW L K+ +K+ L  + +L A +R+++ L
 S:   3 RTFYVTTPIYYVNDVPHIGHAYTTLAADVLARYKRLKGYDVFFLTGTDEHGQKVEKAANAAGETPLELADRVVKRFQALWEKLDISYNDFIRTTQERHKKGVTHLFREVMAKGDIYLGEYEDWYCTPCETFWTETQLIDGKCPD---CNR--PVEKLKEESYFFRMSKYQEQLLAHIEANPDFIQPKSRRNEII-SFV-KEGLRDLSVSRTSFNWGIPVPGNERHVIYVWFDALTNYITALGYPDQ-AGNYGKFW-PVDA---HLIGKDILRFHAVYWPTFLMAAGLPVPRKVFAHGWWTVEGQKMSKSLQNVVEPNMLVDKYGIDAVRYFLLREVPFGLDGDFSHAALVHRINSDLANDLGNLLSRSTAMVNKYFGGTLPQ-PGAMTELDAAFRARTEAMISQLESCMDEMAFSKGLQAIWEVISAGNKYIDESAPWTLAKDPAQKERLGTIMYTLLEA-QRIVHTL 456
>gi|170016653|ref|YP_001727572.1| methionyl-tRNA synthetase [Leuconostoc citreum KM20] >gi|169803510|gb|ACA82128.1| Methionyl-tRNA synthetase [Leuconostoc citreum KM20] (705 aa)
Score = 916, Expect = 2.9e-96, Identities = 188/481 (39%), Positives = 283/481 (58%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDD--KLYCAQL---HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQF 1049
      K FYITTPIYYPSG  +G+ +TT++AD  RY + LG + F+TG DEHG KI++KA+     +D AK  +LW+L+ I Y FIRTT E H+ VQ+ F+ L +K IY G ++G Y VS EE +T++   +DD K+  +  H +  +EE+YF K+ ++ ++ + K P + P R+NE+ N+F+   +DL+++R+  WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY  +  F KFW +   VQL+ KEI RFH IYWPIML LGL P  I HGW++ + GKMSKS GNV+ P   YG DA RYYLL+ +  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MINKY G++P+  K F+ + + ++  +   + +   L V +I  N +I++ +PW L K++ +K L  ++ + A++ V  L+PVL  K+ +Q 
 S:  37 KTFYITTPIYYPSGKLQLGNTYTTVLADAAARYHRLLGEQVHFLTGTDEHGLKIQQKAEAAGTSEIAYLDGMAKQIKDLWQLMDISYDDFIRTTEERHEKAVQKIFNTLFEKGDIYKGEYEGWYSVSDEEYFTESQLAEVYHDDAGKMIGGKAPSGHEVELVKEEAYFFKMSKYADWLLDYYKTHPEFIQPEARMNEMINNFIA-PGLEDLAVTRTAVDWGIPVPGDEKHVIYVWIDALSNYITALGYDSDNTDLFDKFWPAN----VQLVGKEIVRFHTIYWPIMLHALGLELPKSVIGHGWLVMKDGKMSKSKGNVIYPEVLEARYGLDAVRYYLLRAMPFGNDGVFTPEDFVARVNFDLANDLGNLLNRTVAMINKYEHGVVPELHTGKTDFDEDLVRTVEDAIADYNRYFQDMRTADALESVWTIIRRANKYIDETQPWVLAKDDTQKVVLSNVMAHLAAALRVVAVLLQPVLTQAPKKIYEQL 519
>gi|77919292|ref|YP_357107.1| methionyl-tRNA synthetase [Pelobacter carbinolicus DSM 2380] >gi|77545375|gb|ABA88937.1| methionyl-tRNA synthetase [Pelobacter carbinolicus DSM 2380] (511 aa)
Score = 914, Expect = 5.8e-96, Identities = 196/516 (37%), Positives = 296/516 (57%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGII--PKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTI---IEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLD-NQKINTPEPIYLRIESE 1085
      +FY+TTPIYY + PHIGHA+TT+ D+L RYK+ G E FF+TG DEHGQK+E+ A+   P EL D+ K + LW+ L I ++ FIRT+ E HK V + F +L   IYLG ++ YC CE +T+  +   D  C + P + +EESYF ++ +++ + +  ++P+ + P +R NE+ N   +  DLSISR++FSWGI + N +HV+YVW DAL NY++ LGY  + +++ FW +   V ++ K+I RFH +YWP L  GL P K +HGW  E KMSKSL NV++P  ++ YG DA RY+LL+E+  D FS  L++ N DLAN++GNL +RS M+NKY GI+ PK +P   E E + F D + +  ++ L  K L + +LI  N +I+  PW L K+ +++D L  L +L++++ V  + PV+ D S + L  N       + L+  +I  +P++ RIE E
 S:   4 RFYVTTPIYYVNDVPHIGHAYTTVACDMLARYKRAQGQEVFFLTGTDEHGQKVEKAAQAKGETPLELADRVVKRYQALWEKLNISHTDFIRTSQERHKKGVCDLFEKLHATGDIYLGEYEDWYCTPCETFWTETQLMDGCCPD---CGR--PTDKLKEESYFFRMSKYQDQLLKHIEENPDFIQPRSRRNEILN--FVREGLRDLSISRTSFSWGIPVPGNERHVIYVWFDALTNYITALGYPDDPEGHYKNFWPAN----VHIIGKDILRFHTVYWPTFLLAAGLPLPAKVFAHGWWTVEGQKMSKSLQNVVEPNMLVDKYGVDAIRYFLLREVPFGLDGDFSHAALVHRINSDLANDLGNLVSRSTAMLNKYFGGILPEPKDRRP------EDEPFIAAFADTVRKVDIFMDDLAFNKALQTIWELIGLGNKYIDDTAPWALAKDPSQQDRLGTVLYNLLDSLRLVAQLIAPVMPDTSDKILALLNSKPDSLTAMGDDCWGGLEPGSEIAKAKPLFPRIEME 510
>gi|160902697|ref|YP_001568278.1| methionyl-tRNA synthetase [Petrotoga mobilis SJ95] >gi|160360341|gb|ABX31955.1| methionyl-tRNA synthetase [Petrotoga mobilis SJ95] (645 aa)
Score = 913, Expect = 6.4e-96, Identities = 189/481 (39%), Positives = 292/481 (60%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKK-YISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQ 1048
      M KFY+TTPIYY + PHIG A+TT++AD++ R+K+ +GY+ FF+TG DEHGQK+ + AKE N+ PQE VD + F NLW +GI Y HF+RTT YH  VQ  ++++  +Y G + G YC+ +E++   + ++ KL    L  EEE+YF K+ ++ + + + +P+ V P R NE+  + ND  DLSI+R+ F WGI +K +PKHVVYVW+DAL+NY+S +GY  D  F ++W +   + L+ KEI RFH + WP ML +GL P K +HGW+   K+SKSLGN +DP  ++ YGRD RYYLL++++  D FSE+ LI +N DL N++ NL +R++ M+ KY +G+IPK + K  + E + L+  +  ++E+  + L + ++I  N +I+ +PW L + NEKD L  L +L+ ++ +  + P++ D S+ LK+
 S:   1 MDKFYVTTPIYYVNSEPHIGSAYTTIVADIVARFKRMMGYDVFFLTGTDEHGQKVLQAAKEKNIPPQEYVDSLSSKFKNLWDEMGISYDHFVRTTDAYHVKTVQMFVDKMMENGDVYKGKYAGWYCIH-DESFWDESEIVTQDGVKLCPECNRELKWVEEENYFFKLSKYTEPLLKHYENNPDFVEPSFRRNEMLQ--ILNDGLKDLSITRTTFDWGIPLKSDPKHVVYVWVDALINYVSAIGY-SDDQQKFNRYWPAD----LHLIGKEINRFHSLIWPAMLMSVGLPLPKKVFAHGWLTVNGQKISKSLGNAVDPRILMDAYGRDVIRYYLLRDIAFGRDGDFSEENLITRYNADLVNDLSNLVHRTLTMVEKYFNGVIPKPER-KDKVDEELLELLESKKNAYLNLMERYQFTQALENLWEVIRFSNKYIDLTEPWILGNDPNEKDRLSTVLYNLLDVIRIISILIYPIMPDTSETMLKK 474
>gi|187777332|ref|ZP_02993805.1| hypothetical protein CLOSPO_00884 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] >gi|187774260|gb|EDU38062.1| hypothetical protein CLOSPO_00884 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] (645 aa)
Score = 910, Expect = 1.6e-95, Identities = 193/517 (37%), Positives = 301/517 (58%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTP----EPIYLRIESEDK 1087
      +Y+TTPIYYPS  HIG+ +TT+ AD L R+K+ GY+ F+TG DEHGQKI+ A+  + P+ VD+   +LWK++ I+Y FIRTT +YH +VQ+ F L K IY  ++G YC CE +T+  V + D  C + P+ + +EE+YF K+ ++ K I   P+ + P +R NE+ N+FL   DL +SR++F WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY + D ++++W +   V L+ K+I RFH IYWPIML L + P +  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ +N +G D RYYLL+E+  D +F+ ++ I  N DLAN++GNL +R++ MI KY DG IP+  K  + + K  +  ++  +EKL I + L +  I  N +I++ PW L K+ ++K+ L  L ++ +++ +  +  + + S + +Q N D  +D    S + K+ T   E I+ RI+ E K
 S:   6 YYVTTPIYYPSAKLHIGNTYTTVAADTLARFKRLTGYDVMFLTGTDEHGQKIQRLAEAKGVTPKAYVDEIVAGIKDLWKMMNIDYDKFIRTTDDYHVELVQKIFKTLCDKGDIYKSEYEGWYCTPCESFWTETQLVEGKCPD---CGR--PVEKAKEEAYFFKMSKYAPKLIEYIESHPDFIQPESRKNEMINNFL-KPGLQDLCVSRTSFDWGIPVTFDEKHVIYVWIDALANYITALGYNTEKDELYKRYWPAD----VHLVGKDILRFHTIYWPIMLMALDIPLPKQVFGHGWLLVDGGKMSKSKGNVVDPVVLVNHFGTDPVRYYLLREIPFGADGMFNNEIFIKKINSDLANDLGNLLSRTVAMIEKYFDGEIPE-GNCKEDIDEDLIKLALETPRKVEENMEKLRIPEALEEIWTFIGRANKYIDETTPWILAKDESKKERLGTVLYNLVESLRIISVCISAFIPETSIKINEQINTDILNWD-----SLSEFNGTKVGTKVKKGEAIFPRIDIEKK 512
>gi|170758335|ref|YP_001785405.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] >gi|169405324|gb|ACA53735.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] (645 aa)
Score = 910, Expect = 1.7e-95, Identities = 194/517 (37%), Positives = 301/517 (58%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN-QKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      +Y+TTPIYYPS  HIG+ +TT+ AD L R+K+ GY+ F+TG DEHGQKI+ A+  + P+ VD+   +LWK++ I+Y FIRTT EYH +VQ+ F L K IY  + G YC CE +T+  + E+   C + P+ + +EE+YF K+ ++ K I   P + P +R NE+ N+FL   DL +SR++F WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY ++D ++K+W +   V L+ K+I RFH IYWPIML L + P +  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ +N +G D RYYLL+E+  D +F+ ++ I  N DLAN++GNL +R++ MI KY DG IP   K  + E K  +  ++  +EKL I + L +  I  N +I++ PW L K+ ++K+ L  L ++ +++ +  +  + + S +  Q N D  +D  +++F+  + K+  E I+ RI+ E K
 S:   6 YYVTTPIYYPSAKLHIGNTYTTVAADTLARFKRLTGYDVMFLTGTDEHGQKIQRLAEAEKVTPKAYVDEIVAGIKDLWKIMNIDYDKFIRTTDEYHVELVQKIFKTLYDKGDIYKSEYSGWYCTPCESFWTE---TQLEDGKCPDCGR--PVEKAKEEAYFFKMSKYAPKLIEYIESHPEFIQPESRKNEMLNNFL-KPGLQDLCVSRTSFDWGIPVTFDEKHVIYVWIDALANYITALGYNTENDELYKKYWPAD----VHLVGKDILRFHTIYWPIMLMALDIPLPKQVFGHGWLLVDGGKMSKSKGNVVDPVVLVNHFGADPVRYYLLREIPFGADGMFNNEIFIKKINSDLANDLGNLLSRTVAMIEKYFDGEIPA-GNCKEDIDEELIKLALETPKKVEEDMEKLRIPEALEEIWTFIGRANKYIDETTPWVLAKDESKKERLGTVLYNLVESLRIISVCISAFIPETSIKINTQINADILTWDS--LSEFNGTKSGTKVKKGEAIFPRIDVEKK 512
>gi|168714899|ref|ZP_02747176.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile QCD-63q42] >gi|196125478|ref|ZP_03117227.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile ATCC 43255] (645 aa)
Score = 909, Expect = 2.4e-95, Identities = 183/517 (35%), Positives = 302/517 (58%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL----DNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      FY+TTPIYYPSG HIGH ++T+ AD + R+K+ GY+ F+TG DEHG+KI++KA E +  E +D  K  LW + I Y FIRTT + H +++Q+ F++L ++ IY G ++G YC CE +T++ + E +  C +  L++ EESYF ++ +++ +  KD + +P R NE+ +FL+  +DLS++R+ F WGI++ + KHV+YVW+DAL NY++ LGY  +D F+K+W +   VQ++ KEI RFH I WP +L LGL P +  HGWI+  KMSKS GNV+ P  I YG D +Y+LL+E + +D ++ + +  N DLAN++GNL +R++ M+ KY +GIIP +K  +F+ + ++Q   +   ++K+  + L V L+  N +I++ PW L K+ +KD LD L + +++ +  + P++ + + + +  I   DI    +   +N K+  EP++ R++ E +
 S:   6 FYVTTPIYYPSGGLHIGHTYSTVAADTIARFKRFCGYDVKFLTGTDEHGEKIQKKAIEQGMSEIEYLDGMIKDIKALWNTMDISYDDFIRTTEKRHTDIIQKIFTKLYEQGDIYKGEYEGRYCTPCESFWTESQLL--EGNKCPDCGRETYLVK--EESYFFRLSKYEDRLKELFKDDSFCFPAARKNEMVANFLDK-GLEDLSVTRTTFDWGIKVPFDEKHVIYVWVDALCNYITALGYMTDNDEEFKKYWPAN----VQIVGKEIVRFHTIIWPALLMALGLEVPKQVFGHGWILFADDKMSKSKGNVVYPEPIIERYGIDTLKYFLLREFAFGQDGSYTHRNFVTRINYDLANDLGNLISRTVAMVEKYNNGIIPT-AKVSTNFDADLKEQAVSTRENFEAEMDKMQFHEALESVWKLVRRTNKYIDETMPWALAKDETKKDELDTVLYNLCESIRIIATLINPIMNETANKIYEHIGIKGQD-DITTWESTKTFGLIGENVKVFKGEPLFPRLDVEKE 516
>gi|111657212|ref|ZP_01407985.1| hypothetical protein SpneT_02001579 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] (626 aa)
Score = 908, Expect = 2.7e-95, Identities = 186/483 (38%), Positives = 287/483 (59%)
 Q:  605 LGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKL-----YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDS-SKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      +GY+ F++TG+DEHGQKI++KA+E + PQ VD A   LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV + F LL +D IYLG + G Y VS EE +T++    D+      H +  EESYFL++ +++ + F K P + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + NPKHVVYVW+DALLNY + LGY Q + NF KFWN   + ++ K+I RFH IYWPI+L ML ++ P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + YG D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG IP Y +  F+  + +Q  + T +E ++ + L V LI+ N +I++ PW L K+  +D L  +S + +++ V + +EP +++ S+ L Q ++ S +  + DF + D  +  PI+ R+ E++
 S:   1 MGYDVFYLTGLDEHGQKIQQKAEEAGITPQAYVDGMAVGVKELWQLLDISYDKFIRTTDDYHEKVVAQVFERLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLAEVFRDEAGNVTGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYQDRLVEFFKAHPEFITPDGRLNEMLRNFIE-PGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSNPKHVVYVWIDALLNYATALGYAQDEHGNFDKFWN---GTVFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDVKLPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERYGLDPLRYYLMRNLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVSMINKYFDGQIPAYVEGVTEFDHVLAEVAEQSIADFHTHMEAVDYPRALEAVWTLISRTNKYIDETAPWVLAKDEALRDQLASVMSHLAASIRVVAHLIEPFMMETSRAVLTQLGLEEVSSLENLSLADFPA-DVTVVAKGTPIFPRLNMEEE 486
>gi|168697831|ref|ZP_02730108.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile QCD-37x79] >gi|168726465|ref|ZP_02758742.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile QCD-76w55] >gi|168730088|ref|ZP_02762365.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile QCD-97b34] >gi|196162265|ref|ZP_03122826.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile CIP 107932] (645 aa)
Score = 907, Expect = 3.2e-95, Identities = 183/517 (35%), Positives = 301/517 (58%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL----DNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      FY+TTPIYYPSG HIGH ++T+ AD + R+K+ GY+ F+TG DEHG+KI++KA E +  E +D  K  LW + I Y FIRTT + H +++Q+ F++L ++ IY G ++G YC CE +T++ + E +  C +  L++ EESYF ++ +++ +  KD + +P R NE+ +FL+  +DLS++R+ F WGI++ + KHV+YVW+DAL NY++ LGY  +D F+K+W +   VQ++ KEI RFH I WP +L LGL P +  HGWI+  KMSKS GNV+ P  I YG D +Y+LL+E + +D ++ + +  N DLAN++GNL +R++ M+ KY +GIIP +K  F+ + ++Q   +   ++K+  + L V L+  N +I++ PW L K+ +KD LD L + +++ +  + P++ + + + +  I   DI    +   +N K+  EP++ R++ E +
 S:   6 FYVTTPIYYPSGGLHIGHTYSTVAADTIARFKRFCGYDVKFLTGTDEHGEKIQKKAIEQGMSEIEYLDGMIKDIKALWNTMDISYDDFIRTTEKRHTDIIQKIFTKLYEQGDIYKGEYEGRYCTPCESFWTESQLL--EGNKCPDCGRETYLVK--EESYFFRLSKYEDRLKELFKDDSFCFPAARKNEMVANFLDK-GLEDLSVTRTTFDWGIKVPFDEKHVIYVWVDALCNYITALGYMTDNDEEFKKYWPAN----VQIVGKEIVRFHTIIWPALLMALGLEVPKQVFGHGWILFADDKMSKSKGNVVYPEPIIERYGIDTLKYFLLREFAFGQDGSYTHRNFVTRINYDLANDLGNLISRTVAMVEKYNNGIIPT-AKVSTDFDADLKEQAVSTRENFEAEMDKMQFHEALESVWKLVRRTNKYIDETMPWALAKDETKKDELDTVLYNLCESIRIIATLINPIMNETANKIYEHIGIKGQD-DITTWESTKTFGLIGENVKVFKGEPLFPRLDVEKE 516
>gi|196163965|ref|ZP_03124496.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile QCD-23m63] (645 aa)
Score = 907, Expect = 4.0e-95, Identities = 183/517 (35%), Positives = 301/517 (58%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL----DNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      FY+TTPIYYPSG HIGH ++T+ AD + R+K+ GY+ F+TG DEHG+KI++KA E +  E +D  K  LW + I Y FIRTT + H +++Q+ F++L ++ IY G ++G YC CE +T++ + E +  C +  L++ EESYF ++ +++ +  KD + +P R NE+ +FL+  +DLS++R+ F WGI++ + KHV+YVW+DAL NY++ LGY  +D F+K+W +   VQ++ KEI RFH I WP +L LGL P +  HGWI+  KMSKS GNV+ P  I YG D +Y+LL+E + +D ++ + +  N DLAN++GNL +R++ M+ KY +GIIP +K  F+ + ++Q   +   ++K+  + L V L+  N +I++ PW L K+ +KD LD L + +++ +  + P++ + + + +  I   DI    +   +N K+  EP++ R++ E +
 S:   6 FYVTTPIYYPSGGLHIGHTYSTVAADTIARFKRFCGYDVKFLTGTDEHGEKIQKKAIEQGMSEIEYLDGMIKDIKALWNTMDISYDDFIRTTEKRHTDIIQKIFTKLYEQGDIYKGEYEGRYCTPCESFWTESQLL--EGNKCPDCGRETYLVK--EESYFFRLSKYEDRLKELFKDDSFCFPAARKNEMVANFLDK-GLEDLSVTRTTFDWGIKVPFDEKHVIYVWVDALCNYITALGYMTDNDEEFKKYWPAN----VQIVGKEIVRFHTIIWPALLMALGLEVPKQVFGHGWILFADDKMSKSKGNVVYPEPIIERYGIDTLKYFLLREFAFGQDGSYTHRNFVTRINYDLANDLGNLISRTVAMVEKYNNGIIPT-AKVSTDFDADLKEQAVSTRENFEAEMDKMQFHEALESVWKLVRRTNKYIDETMPWALAKDEAKKDELDTVLYNLCESIRIIATLINPIMNETANKIYEHIGIKGQD-DITTWESTKTFGLIGENVKVFKGEPLFPRLDVEKE 516
>gi|150014947|ref|YP_001307201.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] >gi|149901412|gb|ABR32245.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] (645 aa)
Score = 906, Expect = 4.7e-95, Identities = 178/446 (39%), Positives = 268/446 (60%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK 1014
      K +YITTPIYYPS  HIG+ +TT+ AD L R+K+ GY+ F+TG DEHGQKI+ A+E + P++ VD+   +LW ++ I Y FIRTT +YH  VQ+ F +L + IY  ++G YC CE +T  V   D  C + P+ + +EE+YF K+ ++  + +++D P + P +R NE+ N+FL   DL +SR++F+WG+ + + HVVYVW+DAL NY++ LGY Q++  + K+W +   V L+ K+I RFH IYWPIML L L P +  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ +N +G D RYYLLKE+  D +F+ ++ I  N DL N++GNL +R++ M+ KY G +P  + K + + E     +I  I +LNI + L V +LI  N +I++ PW L K+ ++K
 S:   7 KTYYITTPIYYPSTKLHIGNTYTTVAADALARFKRLTGYDVMFLTGTDEHGQKIQRIAEEKGITPKQHVDEVVAGIKDLWSMMNISYDKFIRTTDDYHIKAVQDIFKKLYDQGDIYKSSYEGWYCTPCESFWTDTQLVNGNCPD---CGR--PVEKSKEEAYFFKMSKYADKLIKYIEDHPEFIQPESRKNEMLNNFL-RPGLQDLCVSRTSFNWGVPVTFDESHVVYVWIDALSNYITALGYGQENKDLYNKYWPAD----VHLIGKDILRFHTIYWPIMLMALDLPLPKQVFGHGWLLVDGGKMSKSKGNVVDPVVLVNEFGVDPVRYYLLKEIPFGADGLFNNEIFIKKINSDLCNDLGNLLSRTVAMVEKYFGGEMPAQDE-KEAIDDELINLALSAPAKIEEAINELNIPQALEYVFELIRRANKYIDETTPWILAKDESKK 442
>gi|168182315|ref|ZP_02616979.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum Bf] >gi|182674668|gb|EDT86629.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum Bf] (645 aa)
Score = 904, Expect = 7.1e-95, Identities = 196/517 (37%), Positives = 296/517 (57%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTP----EPIYLRIESEDK 1087
      +Y+TTPIYYPS  HIG+ +TT+ AD L R+K+ GY+ F+TG DEHGQKI+ A+  + P+ VD+    LWK++ I+Y FIRTT EYH +VQ+ F L K IY  + G YC CE +T+  + E+   C + P+ + +EE+YF K+ ++ K I   P + P +R NE+ N+FL   DL ISR++F WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY + D ++K+W +   V L+ K+I RFH IYWPIML L + P +  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ +N +G D RYYLL+E+  D +F+ ++ I  N DLAN++GNL +R++ MI KY DG IP   K  + E K  +  ++  +EKL I + L +  I  N +I++ PW L K+ ++K+ L  L + +++ +  +  + + S + +Q N D  +D    S + K+ T   E I+ RI+ E K
 S:   6 YYVTTPIYYPSAKLHIGNTYTTVAADTLARFKRLTGYDVMFLTGTDEHGQKIQRLAEAKKVTPKAYVDEIVAGIKELWKMMNIDYDKFIRTTDEYHVELVQKIFKTLYDKGDIYKSEYSGWYCTPCESFWTE---TQLEDGKCPDCGR--PVEKAKEEAYFFKMSKYAPKLIEYIESHPEFIQPESRKNEMLNNFL-KPGLQDLCISRTSFDWGIPVTFDEKHVIYVWIDALANYITALGYSTEKDELYKKYWPAD----VHLVGKDILRFHTIYWPIMLMALDIPLPKQVFGHGWLLVDGGKMSKSKGNVVDPVVLVNHFGTDPVRYYLLREIPFGADGIFNNEIFIKKINSDLANDLGNLLSRTVAMIEKYFDGEIPA-GNCKEDIDEELIKLALETPKKVEENMEKLRIPEALEEIWTFIGRANKYIDETTPWILAKDESKKERLGTVLYNLAESLRIISVCISAFIPETSIKINEQINADVLNWD-----GLSKFNGTKVGTKVKKGEAIFPRIDVEKK 512
>gi|126701164|ref|YP_001090061.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile 630] >gi|115252601|emb|CAJ70444.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile 630] (645 aa)
Score = 904, Expect = 8.2e-95, Identities = 182/517 (35%), Positives = 301/517 (58%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL----DNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      FY+TTPIYYPSG HIGH ++T+ AD + R+K+ GY+ F+TG DEHG+KI++KA E +  E +D  K  LW + I Y FIRTT + H +++Q+ F++L ++ IY G ++G YC CE +T++ + E +  C +  L++ EESYF ++ +++ +  KD + +P R NE+ +FL+  +DLS++R+ F WGI++ + KHV+YVW+DAL NY++ LGY  +D F+K+W +   VQ++ KEI RFH I WP +L LGL P +  HGWI+  KMSKS GNV+ P  I YG D +Y+LL+E + +D ++ + +  N DLAN++GNL +R++ M+ KY +GIIP +K  F+ + ++Q   +   ++K+  + L V L+  N +I++ PW L K+ +K +LD L + +++ +  + P++ + + + +  I   DI    +   +N K+  EP++ R++ E +
 S:   6 FYVTTPIYYPSGGLHIGHTYSTVAADTIARFKRFCGYDVKFLTGTDEHGEKIQKKAIEQGMSEIEYLDGMIKDIKALWNTMDISYDDFIRTTEKRHTDIIQKIFTKLYEQGDIYKGEYEGRYCTPCESFWTESQLL--EGNKCPDCGRETYLVK--EESYFFRLSKYEDRLKELFKDDSFCFPAARKNEMVANFLDK-GLEDLSVTRTTFDWGIKVPFDEKHVIYVWVDALCNYITALGYMTDNDEEFKKYWPAN----VQIVGKEIVRFHTIIWPALLMALGLEVPKQVFGHGWILFADDKMSKSKGNVVYPEPIIERYGIDTLKYFLLREFAFGQDGSYTHRNFVTRINYDLANDLGNLISRTVAMVEKYNNGIIPT-AKVSTDFDADLKEQAVSTRENFEAEMDKMQFHEALESVWKLVRRTNKYIDETMPWALAKDETKKGELDTVLYNLCESIRIIATLINPIMNETANKIYEHIGIKGQD-DITTWESTKTFGLIGENVKVFKGEPLFPRLDVEKE 516
>gi|148985860|ref|ZP_01818954.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|147922006|gb|EDK73130.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] (626 aa)
Score = 903, Expect = 9.7e-95, Identities = 185/483 (38%), Positives = 287/483 (59%)
 Q:  605 LGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKL-----YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDS-SKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      +GY+ F++TG+DEHGQKI++KA+E + PQ VD A   LW+LL I Y FIRTT +YH+ VV + F LL +D IYLG + G Y VS EE +T++    D+      H +  EESYFL++ +++ + F K P + P R+NE+ +F+   +DL++SR+ F+WG+ + NPKHVVYVW+DALLNY + LGY Q + NF KFWN   + ++ K+I RFH IYWPI+L ML ++ P + I+HGW + + GKMSKS GNV+ P  + YG D RYYL++ L + D F+ + +  N +LAN++GNL NR++ MINKY DG IP Y +  F+  + ++  + T +E ++ + L V LI+ N +I++ PW L K+  +D L  +S + +++ V + +EP +++ S+ L Q ++ S +  + DF + D  +  PI+ R+ E++
 S:   1 MGYDVFYLTGLDEHGQKIQQKAEEAGITPQAYVDGMAVGVKELWQLLDISYDKFIRTTDDYHEKVVAQVFERLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLAEVFRDEAGNVTGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYQDRLVEFFKAHPEFITPDGRLNEMLRNFIE-PGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSNPKHVVYVWIDALLNYATALGYAQDEHGNFDKFWN---GTVFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDVKLPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERYGLDPLRYYLMRNLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVSMINKYFDGQIPAYVEGVTEFDHVLAEVAEKSIADFHTHMEAVDYPRALEAVWTLISRTNKYIDETAPWVLDKDEALRDQLASVMSHLAASIRVVAHLIEPFMMETSRAVLTQLGLEEVSSLENLSLADFPA-DVTVVAKGTPIFPRLNMEEE 486
>gi|168177409|ref|ZP_02612073.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum NCTC 2916] >gi|182670464|gb|EDT82438.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum NCTC 2916] (645 aa)
Score = 903, Expect = 1.1e-94, Identities = 194/517 (37%), Positives = 296/517 (57%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTP----EPIYLRIESEDK 1087
      +Y+TTPIYYPS  HIG+ +TT+ AD L R+K+ GY+ F+TG DEHGQKI+ A+  + P+ VD+    LWK++ I+Y FIRTT EYH +VQ+ F L K IY  + G YC CE +T+  + E+   C + P+ + +EE+YF K+ ++ K I   P + P +R NE+ N+FL   DL +SR++F WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY + D ++K+W +   V L+ K+I RFH IYWPIML L + P +  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ +N +G D RYYLL+E+  D +F+ ++ I  N DLAN++GNL +R++ MI KY DG IP   K  + E K  +  ++  +EKL I + L +  I  N +I++ PW L K+ ++K+ L  L + +++ +  +  + + S + +Q N D  ++    S + K+ T   E I+ RI+ E K
 S:   6 YYVTTPIYYPSAKLHIGNTYTTVAADTLARFKRLTGYDVMFLTGTDEHGQKIQRLAEAKKVTPKAYVDEIVAGIKELWKMMNIDYDKFIRTTDEYHVELVQKIFKTLYDKGDIYKSEYSGWYCTPCESFWTE---TQLEDGKCPDCGR--PVEKAKEEAYFFKMSKYAPKLIEYIESHPEFIQPESRKNEMLNNFL-KPGLQDLCVSRTSFDWGIPVTFDEKHVIYVWIDALANYITALGYSTEKDELYKKYWPAD----VHLVGKDILRFHTIYWPIMLMALDIPLPKQVFGHGWLLVDGGKMSKSKGNVVDPVVLVNHFGTDPVRYYLLREIPFGADGIFNNEIFIKKINSDLANDLGNLLSRTVAMIEKYFDGEIPA-GNCKEDIDEELIKLALETPKKVEENMEKLRIPEALEEIWTFIGRANKYIDETTPWILAKDESKKERLGTVLYNLAESLRIISVCISAFIPETSIKINEQINADVLNWN-----SLSKFNGTKVGTKVKKGEAIFPRIDVEKK 512
>gi|153938113|ref|YP_001389440.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum F str. Langeland] >gi|152934009|gb|ABS39507.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum F str. Langeland] (645 aa)
Score = 902, Expect = 1.2e-94, Identities = 194/517 (37%), Positives = 295/517 (57%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTP----EPIYLRIESEDK 1087
      +Y+TTPIYYPS  HIG+ +TT+ AD L R+K+ GY+ F+TG DEHGQKI+ A+  + P+ VD+    LWK++ I+Y FIRTT EYH +VQ+ F L +  IY  + G YC CE +T+  + E+   C + P+ + +EE+YF K+ ++ K I   P + P +R NE+ N+FL   DL +SR++F WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY + D ++K+W +   V L+ K+I RFH IYWPIML L + P +  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ +N +G D RYYLL+E+  D +F+ ++ I  N DLAN++GNL +R++ MI KY DG IP   K  + E K  +  ++  +EKL I + L +  I  N +I++ PW L K+ ++K L  L + +++ +  +  + + S + +Q N D  +D    S + K+ T   E I+ RI+ E K
 S:   6 YYVTTPIYYPSAKLHIGNTYTTVAADTLARFKRLTGYDVMFLTGTDEHGQKIQRLAEAKKVTPKAYVDEIVAGIKELWKMMNIDYDKFIRTTDEYHVELVQKIFKTLYENGDIYKSEYSGWYCTPCESFWTE---TQLEDGKCPDCGR--PVEKAKEEAYFFKMSKYAPKLIEYIESHPEFIQPESRKNEMLNNFL-KPGLQDLCVSRTSFDWGIPVTFDDKHVIYVWIDALANYITALGYSTEKDELYKKYWPAD----VHLVGKDILRFHTIYWPIMLMALDIPLPKQVFGHGWLLVDGGKMSKSKGNVVDPVVLVNHFGTDPVRYYLLREIPFGADGIFNNEIFIKKINSDLANDLGNLLSRTVAMIEKYFDGEIPA-GNCKEDIDEELIKLALETPKKVEESMEKLRIPEALEEIWTFIGRANKYIDETTPWILAKDESKKGRLGTVLYNLAESLRIISVCISAFIPETSIKINEQINADVLNWD-----SLSKFNGTKVGTKVKKGEAIFPRIDVEKK 512
>gi|170755122|ref|YP_001779702.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum B1 str. Okra] >gi|169120334|gb|ACA44170.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum B1 str. Okra] (645 aa)
Score = 898, Expect = 3.8e-94, Identities = 194/517 (37%), Positives = 295/517 (57%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTP----EPIYLRIESEDK 1087
      +Y+TTPIYYPS  HIG+ +TT+ AD L R+K+ GY+ F+TG DEHGQKI+ A+  + P+ VD+    LWK++ I+Y FIRTT EYH +VQ+ F L K IY  + G YC CE +T+  + E+   C + P+ + +EE+YF K+ ++ K I   P + P +R NE+ N+FL   DL +SR++F WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY + D ++K+W +   V L+ K+I RFH IYWPIML L + P +  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ +N +G D RYYLL+E+  D +F+ ++ I  N DLAN++GNL +R++ MI KY DG IP   K  + E K  +  ++  + KL I + L +  I  N +I++ PW L K+ ++K+ L  L + +++ +  +  + + S + +Q N D  +D    S + K+ T   E I+ RI+ E K
 S:   6 YYVTTPIYYPSAKLHIGNTYTTVAADTLARFKRLTGYDVMFLTGTDEHGQKIQRLAEAKKVTPKAYVDEIVAGIKELWKMMNIDYDKFIRTTDEYHVELVQKIFKTLYDKGDIYKSEYSGWYCTPCESFWTE---TQLEDGKCPDCGR--PVEKAKEEAYFFKMSKYAPKLIEYIESHPEFIQPESRKNEMLNNFL-KPGLQDLCVSRTSFDWGIPVTFDEKHVIYVWIDALANYITALGYNTEKDELYKKYWPAD----VHLVGKDILRFHTIYWPIMLMALDIPLPKQVFGHGWLLVDGGKMSKSKGNVVDPVVLVNHFGTDPVRYYLLREIPFGADGIFNNEIFIKKINSDLANDLGNLLSRTVAMIEKYFDGEIPA-GNCKEDIDEELIKLALETPKKVEENMGKLRIPEALEEIWTFIGRANKYIDETTPWILAKDESKKERLGTVLYNLAESLRIISVCILAFIPETSIKINEQINADVLNWD-----SLSKFNGTKVGTKVKKGEAIFPRIDVEKK 512
>gi|118474589|ref|YP_891971.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter fetus subsp. fetus 82-40] >gi|118413815|gb|ABK82235.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter fetus subsp. fetus 82-40] (632 aa)
Score = 897, Expect = 5.3e-94, Identities = 204/518 (39%), Positives = 308/518 (59%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLY--CAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKEN---PKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQ--FNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      MKKF ITTPIYY + PHIGHA+TT+IAD + RY + +GY+TFF+TG DEHGQKIEE AK   P+E D+ + F +LW  I Y HFIRTT +YHK  Q F ++ +K IY G ++G YCVSCE + +N +  DD+  C +  +++ EESYF K+ ++ + + + N + P + NE+ SF+   DLSI+R++F WG+++ +  P+HV+YVWLDAL+NYLS LGY  D+  +WN  + + L+ K+I RFH +YWP L L L PT  +HGW  + KMSKS+GNV+DP  N YG +AFRY+LL+E+  +D FS+K LI+ N +L+N++GNL +R +GM +KY + I  + KL N E E   D I I E +  + L + +++ N + + +PW+L KE  + + ++L+ N + +V  L P +  S + K  F I++ ++  + +  L N K ++ EP++ ++ESE
 S:   1 MKKF-ITTPIYYVNDVPHIGHAYTTIIADTMARYYRLVGYDTFFLTGTDEHGQKIEEAAKAHCKTPKEYADEVSAKFRSLWDEFEISYDHFIRTTDDYHKFTAQNVFLKMYEKGDIYKGEYEGNYCVSCETFFPQNQLI----DDEFCPDCGKKTRIVK--EESYFFKLSDYQDKLLKWYEKGNCILPKGKKNEVI-SFVKG-GLKDLSITRTSFEWGVKLPSSLNEPRHVMYVWLDALINYLSALGY--TTDNKRMDYWN----DTMHLVGKDILRFHAVYWPAFLMSLELPLPTSVAAHGWWTRDGKKMSKSIGNVVDPRAVANAYGLEAFRYFLLREVPFGQDGDFSQKALIDRINSELSNDLGNLLSRIVGMSSKYSNYEINSQNVTKLYLN-ELESAKTHLDQAIEAINE-VATNRYLEELWKVLSLANASVAKYEPWNLIKEGKTDEANALVALVANLLAKVAVLLSPAMPKSSDKIAKTLGFEINTKTYNDIILKN--ELLNLKSSSTEPLFTKVESE 506
>gi|148378083|ref|YP_001252624.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|153931420|ref|YP_001382482.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|153936823|ref|YP_001386034.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A str. Hall] >gi|148287567|emb|CAL81631.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|152927464|gb|ABS32964.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|152932737|gb|ABS38236.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A str. Hall] (645 aa)
Score = 897, Expect = 5.4e-94, Identities = 196/517 (37%), Positives = 295/517 (57%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQK-EEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTP----EPIYLRIESEDK 1087
      +Y+TTPIYYPS  HIG+ +TT+ AD L R+K+ GY+ F+TG DEHGQKI+ A+  + P+ VD+    LWK++ I+Y FIRTT EYH +VQ+ F L K IY  + G YC CE +T+   + D K C   ++K +EE+YF K+ ++ K I   P + P +R NE+ N+FL   DL +SR++F WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY + D ++K+W +   V L+ K+I RFH IYWPIML L + P +  HGW++ + GKMSKS GNV+DP+ +N +G D RYYLL+E+  D +F+ ++ I  N DLAN++GNL +R++ MI KY DG IP   K  + E K  +  ++  +EKL I + L +  I  N +I++ PW L K+ ++K+ L  L + +++ +  +  + + S + +Q N D  +D    S + K+ T   E I+ RI+ E K
 S:   6 YYVTTPIYYPSAKLHIGNTYTTVAADTLARFKRLTGYDVMFLTGTDEHGQKIQRLAEAKKVTPKVYVDEIVAGIKELWKMMNIDYDKFIRTTDEYHVELVQKIFKTLYDKGDIYKSEYSGWYCTPCESFWTET----QLEDGK--CPDCGRSVEKAKEEAYFFKMSKYAPKLIEYIESHPEFIQPESRKNEMLNNFL-KPGLQDLCVSRTSFDWGIPVTFDEKHVIYVWIDALANYITALGYSTEKDELYKKYWPAD----VHLVGKDILRFHTIYWPIMLMALDIPLPKQVFGHGWLLVDGGKMSKSKGNVVDPVVLVNHFGTDPVRYYLLREIPFGADGIFNNEIFIKKINSDLANDLGNLLSRTVAMIEKYFDGEIPA-GNCKEDIDEELIKLALETPKKVEENMEKLRIPEALEEIWTFIGRANKYIDETTPWILAKDESKKERLGTVLYNLAESLRIISVCISAFIPETSIKINEQINADVLNWD-----SLSKFNGTKVGTKVKKGEAIFPRIDVEKK 512
>gi|34556660|ref|NP_906475.1| methionyl-tRNA synthetase [Wolinella succinogenes DSM 1740] >gi|34482374|emb|CAE09375.1| METHIONYL-TRNA SYNTHETASE [Wolinella succinogenes] (649 aa)
Score = 897, Expect = 5.5e-94, Identities = 198/514 (38%), Positives = 294/514 (57%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE-----EESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKEN---PKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPE-PIYLRIE 1083
      K +ITTPIYY + PHIGHA+TT+I D L Y + +G+ETFF+TG DEHGQKIE+ A++  PQ  D+ + F +LW  I Y HFIRTT  HK VQ+ F ++ +K IY G ++G YCVSCE +TK  V   D LYC  P  KE   EESYF + +++ K ++ + ++P+ + P + NE+     DDLSI+R++F WG+++ +  PKHV+YVWLDALLNY++ LGY  DD   FW ++  V L+ K+I RFH IYWP L L L P  +HGW   KMSKS+GNV++P  + YG + FRY++L+E+  +D FS+K LI+ N DL+N++GNL NR GM KY D I  SK  +F+ + ++ +  D +  I+++  + L + +  N I  +PW L KE E   ++LI N + +  L P++  + + + N++ S  + +  +L +  TP P++ +IE
 S:   4 KSFITTPIYYVNDIPHIGHAYTTMIGDSLAHYYRLIGHETFFLTGTDEHGQKIEQSAQKKGKTPQAYADEISGAFKSLWDRFEISYDHFIRTTDAKHKQGVQKAFLKMFEKGDIYKGEYEGHYCVSCETFFTKRQLV-----DDLYC----PECGKETSLVKEESYFFALSRYQEKLLAWYKENPDCILPKPKKNEVMR--FVESGLDDLSITRTSFDWGVKLPQEMNAPKHVMYVWLDALLNYVTALGY--GDDEKRMDFWPAR----VHLVGKDILRFHAIYWPAFLMSLDLPLPKHVAAHGWWTRNGAKMSKSVGNVINPQEVADAYGVEPFRYFMLREVPFGQDGDFSQKALIDRLNSDLSNDLGNLLNRLGGMSGKYFDYQIT--SKEVTTFHAKELQEAELILDSLHGYIQEMQPHRYLEELWKIFTIANTAIAMHEPWKLMKEGKESQAMALVALIANLLAKATLMLSPIMPKSAAKIAQALNLEISTASYERLIIQKALLEEFTFTPTPPLFPKIE 508
>gi|51894387|ref|YP_077078.1| methionyl-tRNA synthetase [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] >gi|51858076|dbj|BAD42234.1| methionyl-tRNA synthetase [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] (651 aa)
Score = 897, Expect = 5.6e-94, Identities = 180/443 (40%), Positives = 263/443 (59%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWII--TEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQL-KQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKE 1010
      M +FYITTPIYYPS  HIGH++TT+ AD L RY ++LG+ET+F+TG DEHGQKIE A   P + VD+    LW L I Y FIRTT E HK VVQ+ F +L + IY  ++G YC CE + + + KE +  C + P+  ++ESYF ++ ++  + ++++ + + P +R NE+ SF+N  +DL +SRS  WGI + + K +YVW+DAL NY+S LG+ ++D ++KFW +   V L+ KEI RFH I WP +L LGL P K  HGW++ T+ KMSKS GNV+DP  I+ YG DA RYYLL+E+  D ++E+ I  N DLAN++GNL +R+ MINK+ DG +P  +P + +   L Q  E  +++L I  L + L++ N +I++ PW L ++
 S:   1 MTRFYITTPIYYPSSKLHIGHSYTTVAADALARYHRRLGHETYFLTGTDEHGQKIERAALAEGKTPIQFVDEIVAGIKELWAALHISYDDFIRTTEERHKKVVQKIFKQLYDQGDIYKSSYEGWYCTPCETFWIE--SKLKEGNLCPDCGR--PVEWTKDESYFFRLSKYADRLLRYIEETDFIQPASRKNEMI-SFINQ-GLEDLCVSRSTVRWGIPVPFDEKQTIYVWIDALSNYISALGWGTENDELYRKFWPAD----VHLVGKEIVRFHTIIWPCILMALGLPLPKKVFGHGWLLFGTQAEKMSKSKGNVVDPFVLIDRYGVDAVRYYLLREVPFGADGTYTEEAFILRTNNDLANDLGNLLSRTTQMINKFSDGRVP---EPDPASDDRILSDLAAQVLREFQEAMDRLEISSALVALWKLVDRANKYIDEQAPWALARD 433
>gi|126656215|ref|ZP_01727599.1| methionyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. CCY0110] >gi|126622495|gb|EAZ93201.1| methionyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. CCY0110] (535 aa)
Score = 896, Expect = 6.9e-94, Identities = 199/526 (37%), Positives = 304/526 (57%)
 Q:  561 ITSKGEVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE---EESYFLKIKQFKKYISS-FLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKD---DSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQ--FNIDSSKFD-IKFVTDFSSLD-------NQKINTPEPIYLRIE--SED 1086
      +T+ + KKF +TTP+YY +G PHIG A+TT+IADV+ RYK+ +G E  ITG DEHGQKI+ A+E L PQ+ D+  F LW+ L I+Y F RTTA H+ +V+E F + +  IYL  +G YCV CEE  K  R+ +D  C LHP + E  EE+YF K+ +++ +  + K+P + P +R NE+ N  N  D SISR N WG I ++P H +YVW DALL Y++ L  +++  D+  ++W    + L+ K+I RFH IYWP ML  L P +  HG++ + KM KSLGN LDP  ++ YG D+ RYY LKE+  +D F+E  +N N DLAN++GNL NR++GM KY G +P+ + +L +  +    +++  EKL  +  ++ LI  N FI++ PW L KE + +++ L +L +V+  Y L P++ + S + +Q F++D ++ D  V F+     NQ ++ P+P++ +++ SED
 S:   1 MTADTKKPKKFALTTPLYYVNGVPHIGSAYTTIIADVIARYKRLIGEEVLLITGTDEHGQKIQRTAQEKGLLPQDHCDQIVGSFKQLWQKLDIQYDRFSRTTATKHEAIVKEFFGRVWENGDIYLAQQQGWYCVQCEEFKEK----RELLEDG--CCPLHPNKKAEWRDEENYFFKLSKYQSKLEELYAKNPQFIEPESRRNEILN--FMNQGLQDFSISRVNLEWGFPIPKDPNHTIYVWFDALLGYVTALLEPEEEPTLDNALSEWWPIN----LHLIGKDILRFHAIYWPAMLMSANLPLPEQIFGHGFLTKDGQKMGKSLGNTLDPFDLVDKYGSDSVRYYFLKEIECGKDGDFNETRFVNILNADLANDLGNLLNRTLGMTQKYCQGSLPEITASELPQDHPLKTIGLSLGEKVIKAYEKLKFNEGCEEILTLIQAGNKFIDEQAPWRLFKEGKQAEVEKILYGVLESVRLAAYLLAPIIPNLSSKIYEQLGFSVDFNQSDRFNEVVPFAHHSQWGKLAVNQGLSKPQPVFAKLDFPSED 533
>gi|89892874|ref|YP_516361.1| hypothetical protein DSY0128 [Desulfitobacterium hafniense Y51] >gi|89332322|dbj|BAE81917.1| hypothetical protein [Desulfitobacterium hafniense Y51] (647 aa)
Score = 896, Expect = 7.2e-94, Identities = 189/482 (39%), Positives = 284/482 (58%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIIT-EQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKL----NIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI 1051
      K+YITTPI+YP+ +PHIG A+TT+ AD  RY + G++ +F+TG DE+ QKI  A+  ++P  VD  + F LW+ L I Y FIRTT E H VV++ F++L ++ IY  ++G YC CE +T+N I + N D  C +  L++ EESYF K+ +++ +  +KD P+ + P +R NE+  F+   +DL +SR+ F WGIQ+ NPKHVVYVWLDAL+NY+S LGY  D  +Q++W ++  V LM K+I RFH + WPI+L L + P   HGW ++ E GK+SKS GNV D  I YG DA RY+LL+E+ + D +SE L+  N DLAN++GN +RS+ MI KYR G+IPK +P   E E +L+  E+  +E+   +  L + L++ N ++++ PW L K+E ++ LD L   A++ +   P +  + + +Q I
 S:   2 KYYITTPIFYPNASPHIGTAYTTVAADAFARYHRLKGHDVYFLTGTDENAQKIVRTAESQGMEPLAYVDGVVERFKALWEELDISYDDFIRTTEERHHEVVKKIFTKLYEQGDIYKSEYEGWYCTPCETFWTENKLIDGKCPNPD---CGRDVELLK--EESYFFKLSKYQDALLRHIKDHPDFIQPASRRNEMIK-FIEG-GLEDLCVSRTTFQWGIQVPFNPKHVVYVWLDALINYISALGY--PDGELYQRYWPAE----VHLMGKDIVRFHAVIWPIILMALDVPLPKVVYGHGWYLSKEGGKISKSRGNVQDSFKLIRRYGSDAIRYFLLREMQVGTDGAYSEDSLVERLNSDLANDLGNFVSRSLAMIVKYRGGVIPKAGEPT-----ELEAELRALGQEVVAKVEERLEAHDPAGALENLWRLVSRMNKYVDETAPWTLAKQEGQQERLDTVLHTFAEAIRVLGILCAPFMPKLTGKMFRQCGI 474
>gi|172036861|ref|YP_001803362.1| methionyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. ATCC 51142] >gi|171698315|gb|ACB51296.1| methionyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. ATCC 51142] (535 aa)
Score = 895, Expect = 8.6e-94, Identities = 200/518 (38%), Positives = 297/518 (57%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE---EESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKD---DSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQ--FNIDSSKFD-IKFVTDFSSLD-------NQKINTPEPIYLRIE--SED 1086
      KKF +TTP+YY +G PHIG A+TT+IADV+ RYK+ +G + FITG DEHGQKI+ A+E L PQ+ D+  F+ LW+ L I+Y F RTTA H+ +V+E F +   IYL  +G YCV CEE  K  R+ +D  C LHP + E  EE+YF K+ +++ +  K +P + P +R NE+ N  N  D SISR N +WG I +P H +YVW DALL Y++ L  +++  ++  +W    + L+ K+I RFH IYWP ML  L P K  HG++ + KM KSLGN LDP  ++ YG DA RYY LKE+  +D F+E  +N N DLAN++GNL NR++GM KY G +PK + +L   +    +++  E L  +  ++ LI  N FI++ PW L KE + +++ L +L +V+  Y L P++ + S + +Q F++D ++ D + V F+     NQ + P+PI+ +++ SED
 S:   9 KKFALTTPLYYVNGVPHIGSAYTTIIADVIARYKRLIGEDVLFITGTDEHGQKIQRTAEEKGLLPQDHCDQIVASFEALWQKLDIQYDRFSRTTAPRHQAIVKEFFERVWDNGDIYLAQQQGWYCVQCEEFKEK----RELLEDG--CCPLHPNKKAEWRDEENYFFKLSKYQSKLEELYKNNPQFIEPESRRNEILNFI--NQGLQDFSISRVNLAWGFPIPTDPDHTIYVWFDALLGYVTALLDPEEEPTLNNALSDWWPIN----LHLIGKDILRFHAIYWPAMLMSAKLPLPQKIFGHGFLTKDGQKMGKSLGNTLDPFELVDKYGADAVRYYFLKEIECGKDGDFNETRFVNILNADLANDLGNLLNRTLGMTQKYCQGSLPKMTATELPQEHSLKTIGLTLGEKVINAYETLKFNEGCEEILTLIQAGNKFIDEQAPWRLFKEGKQAEVEKILYGVLESVRLAAYLLAPIIPNLSSKIYQQLGFSVDFNQSDRLNEVIPFAHHSQWGKLAVNQGLAKPQPIFAKLDLPSED 533
>gi|109647818|ref|ZP_01371721.1| methionyl-tRNA synthetase [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] >gi|109640908|gb|EAT50463.1| methionyl-tRNA synthetase [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] (647 aa)
Score = 895, Expect = 9.3e-94, Identities = 192/514 (37%), Positives = 298/514 (57%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAV--RKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIIT-EQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKL----NIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL-DNQKINTPEPIYLRIE 1083
      K+YITTPI+YP+ +PHIG A+TT+ AD  RY + G++ +F+TG DE+ QKI  A+  ++P  VD  + F LW+ L I Y FIRTT E H VV++ F++L ++ IY  ++G YC CE +T+N + + N D  C +  L++ EESYF K+ +++ +  +KD P+ + P +R NE+  F+   +DL +SR+ F WGIQ+ NPKHVVYVWLDAL+NY+S LGY  D  +Q++W ++  V LM K+I RFH + WPI+L L + P   HGW ++ E GK+SKS GNV D  I YG DA RY+LL+E+ + D +SE L+  N DLAN++GN +RS+ MI KYR G+IPK ++P   E E +L+  E+  +E+   +  L + L++ N ++++ PW L K+E + LD L   A++ +   P +  + + +Q I    +  +++ L + ++  E ++ RI+
 S:   2 KYYITTPIFYPNASPHIGTAYTTVAADAFARYHRLKGHDVYFLTGTDENAQKIVRTAESQGMEPLAYVDGVVERFKALWEELDISYDDFIRTTEERHHEVVKKIFTKLYEQGDIYKSEYEGWYCTPCETFWTENKLMDGKCPNPD---CGRDVELLK--EESYFFKLSKYQDALLRHIKDHPDFIQPASRRNEMIK-FIEG-GLEDLCVSRTTFQWGIQVPFNPKHVVYVWLDALINYISALGY--PDGELYQRYWPAE----VHLMGKDIVRFHAVIWPIILMALDVPLPKVVYGHGWYLSKEGGKISKSRGNVQDSFELIRRYGSDAIRYFLLREMQVGTDGAYSEDSLVERLNSDLANDLGNFVSRSLAMIVKYRGGVIPKAAEPT-----ELEAELRALGQEVVAKVEERLEAHDPAGALENLWRLVSRMNKYVDETAPWTLAKQEGQQARLDTVLHTFAEAIRILGILCAPFMPKLTGKMFRQCGISDELLAWEAAKEWAVLGEGIQVQRGEALFPRID 507
>gi|150387962|ref|YP_001318011.1| methionyl-tRNA synthetase [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] >gi|149947824|gb|ABR46352.1| methionyl-tRNA synthetase [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] (655 aa)
Score = 893, Expect = 1.6e-93, Identities = 190/517 (36%), Positives = 306/517 (59%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDD----EITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQ-----KINTPEPIYLRIESEDK 1087
      +Y+TTPIYYPS  HIGH +TT+ ADVL R+K+ GY+ F+TG DEHG+KI+E A++ + P+ VD+ +  +WK + I Y FIRTT E H+ VQ+ F L +K IY  ++G YC CE +T+   KE+   C + P  +EE+YF K+ +++ + I F K P + YP +R NE+ N+FL   +DL +SR+ F WGI + +PKHV+YVW DA+ NY++ LGY +++ ++K+W +   V L++KEI RFH I WP +L L + P   HGWI+  KMSKS GN++ P  I YG DA +Y+LL+E + +D ++ + +  N DLAN++GNL +R++ MI KY GIIP  +PK++  EF++ L+    ++  I++L  + L + ++  N +I++ PW L K E N++ L+ L + + ++ V  ++P +  + + +Q ID+++    + +SL NQ   K+  E ++ R++ E +
 S:   6 YYLTTPIYYPSAKLHIGHTYTTVAADVLARFKRTRGYDVQFLTGTDEHGEKIQEAAQKNGMNPKAYVDEIVEEIKKVWKSMDISYDIFIRTTDEEHERAVQKIFQTLYEKGDIYKSEYEGWYCTPCESFWTETQL--KEDKGCPDCGR--PAHLAKEEAYFFKLSKYQDRLIEHFEKYPEICYPESRKNEMLNNFL-RPGLEDLCVSRTTFDWGIPVPFDPKHVIYVWFDAVCNYITALGYTSENEEQYKKYWPAN----VHLVAKEIVRFHTIIWPAILMALEVPLPKMVYGHGWILFGSDKMSKSKGNIVYPEPLIERYGIDALKYFLLREFTFGQDGNYTNRTFVTRLNADLANDLGNLVSRTVAMIEKYNSGIIP---EPKVAG--EFDEDLRTVATGAAAKVEKAIDQLQFHEALEEIWKVVRRTNKYIDETTPWILAKDEENKERLNTVLYHLADTLRIVSVLIQPFMEATTNKIWEQLGIDANQ---GTTWEDASLFNQIPSGVKVRKGESLFPRLDVEKE 516
>gi|145621219|ref|ZP_01777206.1| methionyl-tRNA synthetase [Geobacter bemidjiensis Bem] >gi|144942480|gb|EDJ77618.1| methionyl-tRNA synthetase [Geobacter bemidjiensis Bem] >gi|197088935|gb|ACH40206.1| methionyl-tRNA synthetase [Geobacter bemidjiensis Bem] (509 aa)
Score = 893, Expect = 1.7e-93, Identities = 182/474 (38%), Positives = 276/474 (58%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKE 1044
      +Y+TTPIYY + PHIGHA+TTL ADVL RYK+ G++ FF+TG DEHGQK+E+ A   P EL D+ K F +LW+ L I + FIRTT E HK V  F +++K IYLG ++ YC CE +T+  + + D  C + P + +EESYF ++ +++ + + ++ +P+ + P +R NE+ SF+ +  DLS+SR+ F WGI + N KHVVYVW DAL NY++ LGY  + NF K+W    V L+ K+I RFH +YWP L  GL P K +HGW  E KMSKSL NV++P  ++ YG DA RY+LL+E+  D FS + L++ N DLAN++GNL NRS M+ KY G++ +  +  + + ++   ++  IE L  + L + ++I+ N +I++ PW L K+ +++  +  +  +RV+Y L  + + E
 S:   5 YYVTTPIYYVNDVPHIGHAYTTLAADVLARYKRLKGFDVFFLTGTDEHGQKVEKAAIAAGETPLELADRVMKRFQSLWEKLEISNTDFIRTTQERHKKGVSVLFERVMEKGDIYLGEYEDWYCTPCETFWTETQLIDYKCPD---CNR--PTEKLKEESYFFRMSKYQDQLLAHIEANPDFIQPKSRRNEII-SFV-KEGLRDLSVSRTTFQWGIPVPGNDKHVVYVWFDALTNYITALGY-PDEQGNFGKYWPCD----VHLIGKDILRFHTVYWPTFLMAAGLPIPKKVFAHGWWTVEGQKMSKSLQNVVEPNMLVDKYGVDAVRYFLLREVPFGLDGDFSHQALVHRINSDLANDLGNLLNRSTAMLGKYFGGVL-QAPGEETDLDAAYREKTAAMIGQVDGFIEDLAFSRALQAIWEVISAGNKYIDETAPWTLAKDPEKRERLATVMYYMLESQRVVYSLLSAFMPKTSE 466
>gi|191161844|ref|ZP_03023726.1| methionyl-tRNA synthetase [Geobacter sp. M21] >gi|190997428|gb|EDV72874.1| methionyl-tRNA synthetase [Geobacter sp. M21] (509 aa)
Score = 892, Expect = 2.2e-93, Identities = 182/464 (39%), Positives = 273/464 (58%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYL 1034
      +Y+TTPIYY + PHIGHA+TTL ADVL RYK+ G++ FF+TG DEHGQK+E+ A   P EL D+ K F +LW+ L I + FIRTT E HK V  F +++K IYLG ++ YC CE +T+  + + D  C + P + +EESYF ++ +++ + + ++ +P+ + P +R NE+ SF+ +  DLS+SR+ F WGI + N KHVVYVW DAL NY++ LGY  + NF K+W    V L+ K+I RFH +YWP L  GL P K +HGW  E KMSKSL NV++P  ++ YG DA RY+LL+E+  D FS + L++ N DLAN++GNL NRS M+ KY G++ +  +  + + ++   ++  IE L  + L V ++I+ N +I++ PW L K+ +++  +  +  +RV+Y L
 S:   5 YYVTTPIYYVNDVPHIGHAYTTLAADVLARYKRLKGFDVFFLTGTDEHGQKVEKAAIAAGETPLELADRVMKRFQSLWEKLEISNTDFIRTTQERHKKGVSVLFERVMEKGDIYLGEYEDWYCTPCETFWTETQLIDYKCPD---CNR--PTEKLKEESYFFRMSKYQDQLLAHIEANPDFIQPKSRRNEII-SFV-KEGLRDLSVSRTTFQWGIPVPGNDKHVVYVWFDALTNYITALGY-PDEAGNFGKYWPCD----VHLIGKDILRFHTVYWPTFLMAAGLPIPKKVFAHGWWTVEGQKMSKSLQNVVEPNMLVDKYGVDAVRYFLLREVPFGLDGDFSHQALVHRINSDLANDLGNLLNRSTAMLGKYFGGVL-QAPGEETELDAAYREKTAAMIGQVDGFIEDLAFSRALQAVWEVISAGNKYIDETAPWTLAKDPEKRERLATVMYYMLESQRVVYSL 456
>gi|34764087|ref|ZP_00144966.1| Methionyl-tRNA synthetase; PROTEIN SECRETION CHAPERONIN CSAA [Fusobacterium nucleatum subsp. vincentii ATCC 49256] >gi|27886141|gb|EAA23438.1| Methionyl-tRNA synthetase; PROTEIN SECRETION CHAPERONIN CSAA [Fusobacterium nucleatum subsp. vincentii ATCC 49256] (636 aa)
Score = 892, Expect = 2.2e-93, Identities = 196/519 (37%), Positives = 304/519 (58%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEK----LNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKF--VTDFSSL-DNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      K F+++TPIYY +G+PH+G A+TT+ ADV+ RY K +G +T F+TG+DEHGQK+E+ A++  PQ  DK  F N+W L I+Y FIRTT + HK V+   + K IY G ++G YC+SCE + +N +  N    +L L  +EESYF K+ ++  +  +++ P+ + P +R NE+ SF+   DLSISR+ F+WGI I  P H+ YVW DAL NYL+ G+ + DD F KFWN +A +V L+ K+I RFH I WP ML  G++ P  ++HGW +E KMSKS GNV++P  I YG DAFRYYLL+E +  D +S K ++  N DLAN++GNL NR++GM KY +G+I  S +    + ++K  D+I  +EK    + L +  I+ N +I++ PW L K+ +K L  ++++  + ++ + + P + + +++  Q ID  ++KF + +++  + K+  P++ RIE E K
 S:   3 KNFFVSTPIYYVNGDPHVGSAYTTIAADVINRYNKAMGMDTHFMTGLDEHGQKVEQAAEQNGYTPQAWTDKMTPNFKNMWAALDIKYDDFIRTTEDRHKKAVKRILDMVNAKGDIYKGEYEGKYCISCETFFPEN-QLNGSNKCPDCGKELRVL---KEESYFFKMSKYADALLKHIEEHPDFILPHSRRNEVI-SFIKQ-GLQDLSISRNTFTWGIPIDFAPGHITYVWFDALTNYLTSAGF-ENDDKKFDKFWN--NARVVHLIGKDIIRFHAIIWPCMLLSAGIKLPDSIVAHGWWTSEGEKMSKSRGNVVNPYDEIKKYGVDAFRYYLLREANFGTDGDYSTKGIVGRLNSDLANDLGNLLNRTLGMYKKYFNGVIVASSTSE-----PIDDEIKTMFDDIIKDVEKYMYLFEFSRALETIWKFISRLNKYIDETMPWSLAKDEAKKGRLATVMNILCEGLYKIAFLIAPYMPESAQKISNQLGIDKDITNVKFDDIKEWNIFKEGHKLGEASPVFPRIEIEKK 516
>gi|157363213|ref|YP_001469980.1| methionyl-tRNA synthetase [Thermotoga lettingae TMO] >gi|157313817|gb|ABV32916.1| methionyl-tRNA synthetase [Thermotoga lettingae TMO] (624 aa)
Score = 891, Expect = 2.9e-93, Identities = 186/517 (35%), Positives = 302/517 (58%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE-----EESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNID--SSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESED 1086
      KFYITTPIYY + +PH+G A+TT+IAD++ RYK+ +GY+ FF+TG DEHGQKI + + L  PQ  D+ A F LWK L I  FIRTT  H VVQ  ++++ + IY G ++G YCV CE +     N+D++  +L P  +E   E++YF ++ +++ K + + + P V P R NE+  +   DLSI+R+ F WG+ + ++P+HV+YVW+DAL+NY+S +GY + D  F+K+W +   + L+ KEI RFH I WP ML  GL P  +HGW+ + K+SKSLGN +DP YF+ YG D R+YL+++++ +D FSEK L+N N DLAN+ GNL +R++ MI KY  +P+  +  + +F+ + Q  E  +++ ++ + + +V++ +  N + ++ KPW L K+ +  L  L + ++ +V   P++ D S+E  +  D SSK+ ++     +KI  EP++ + + ++
 S:   2 KFYITTPIYYVNSDPHVGSAYTTIIADIIARYKRMMGYDVFFLTGTDEHGQKILQASSSLGKDPQSFCDELADRFKQLWKKLNITNDGFIRTTDPNHMKVVQYFVKKMVENNDIYKGEYRGWYCVPCETYW---------NEDEIGSDKLCPSCGRELKYVSEQNYFFRLSRYQDKLLRYYEEHPEFVQPDFRRNEMMR--ILEGGLKDLSITRTTFKWGVPMPDDPEHVIYVWVDALINYISAIGYPE-DLKTFEKYWPAD----LHLIGKEINRFHSIIWPAMLMSAGLELPRTVFAHGWLTVDGQKISKSLGNAIDPKYFVEEYGNDVLRFYLVRDINFGKDGDFSEKNLVNRLNSDLANDYGNLLHRTLAMIKKYYSSTMPRPGAHE-QIDEKFKHDILQCCKEYQQFMDQYSLTQAVEKVMEALAISNKYFDERKPWVLAKQKDFDKLSTVLFNVCESLLKVATMFSPIMPDSSEEVFSRLGFDQKSSKYMLETWNILKP--GKKIVHAEPLFAKRDQKE 507
>gi|118580084|ref|YP_901334.1| methionyl-tRNA synthetase [Pelobacter propionicus DSM 2379] >gi|118502794|gb|ABK99276.1| methionyl-tRNA synthetase [Pelobacter propionicus DSM 2379] (506 aa)
Score = 885, Expect = 1.4e-92, Identities = 177/445 (39%), Positives = 265/445 (59%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD 1015
      FY+TTPIYY + PHIGHA+TT+ ADVL RYK+ +GY+ +F+TG DEHGQK+E+ A   P EL D+ K + LW+ LGI + FIRTT E HK V + FS ++++ IYLG ++ YC CE + +  +   D  C + P+ + +EESYF ++ ++++ + + ++ +P+ + P ++ NE+ SF+ +  DLSISR+ FSWGI + N KH+VYVW DAL NYL+ LGY   + + +FW +   V L+ K+I RFH +YWP L  GL P K +HGW  E KMSKSL NV++P  I+ YG D RY+L++E+  D FS  LI  N DLAN++GNL +RS M KY GI+P ++   +  +++    +  +++L  K L + ++I+ N +I+  PW L K+ +KD
 S:   5 FYVTTPIYYVNDVPHIGHAYTTVAADVLARYKRLMGYDVYFLTGSDEHGQKVEKAATTAGETPLELADRVVKRYQALWERLGISNNDFIRTTQERHKKGVSQLFSLIMERGDIYLGEYEDWYCTPCETFWPETQLIEDRCPD---CNR--PVEKLKEESYFFRMSKYQEQLLAHIEANPDFIQPKSKRNEII-SFV-KEGLRDLSISRTTFSWGIPVPGNDKHIVYVWFDALTNYLTALGY-PDSTAEYGRFWPAN----VHLIGKDILRFHTVYWPTFLMAAGLPLPEKVFAHGWWTVEGQKMSKSLQNVVEPNMLIDKYGVDVVRYFLMREVPFGLDGDFSHTALIQRLNSDLANDLGNLLSRSTAMAVKYFGGILPAATELT-EIDHSLQEKTSAMIAAVDKFMDELAFSKALQAIWEVISAGNKYIDDCAPWVLAKDPAQKD 437
>gi|152992719|ref|YP_001358440.1| methionyl-tRNA synthetase [Sulfurovum sp. NBC37-1] >gi|151424580|dbj|BAF72083.1| methionyl-tRNA synthetase [Sulfurovum sp. NBC37-1] (649 aa)
Score = 883, Expect = 2.0e-92, Identities = 200/514 (38%), Positives = 295/514 (57%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQL-HPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIK---ENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFD---DEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD---LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      K YITTPIYY +  HIGHA+TT+IAD L RY + G +TFF+TG DEHGQKIEE AK   QE D+ + F NLW  GI Y FIRTT  H  VQ+ F +   IY V+KG YC+SCE + ++ V E   +C +  P  EEESYF K+ ++ K ++ + +PN + P ++ NE+     DDLSI+R++F WG+++   +PKHV+YVWLDAL+NY++ LGY  D   FW ++  V L+ K+I RFH IYWP L LGL P  +HGW  + KMSKS GNV++P  + YG D FRY++L+E+  D FS+K LI+ N DL N++GNL NR IGM KY +G +  + K   ++ +L + D  +++ ++ + I + L +  ++ N I++ +PW L KE E +  L+ ++ IL V ++Y + PV+   AL F+ID++ ++  + +  L+  I  P++ R+E
 S:   7 KAYITTPIYYVNDIAHIGHAYTTIIADTLARYSRMSGLDTFFLTGTDEHGQKIEESAKARGKTSQEYADEISATFKNLWDDFGISYDKFIRTTDADHMKGVQKAFKVMYDNGDIYKDVYKGHYCISCETFFPESQLVDGE-----FCPECGKPTTIVEEESYFFKLSAYEDKLLAWYNDNPNCILPKSKRNEVIR--FVEGGLDDLSITRTSFDWGVKLPAELNDPKHVMYVWLDALMNYVTALGY--GTDEAKMDFWPAR----VHLIGKDILRFHAIYWPAFLMSLGLEMPKHIAAHGWWTRDGEKMSKSKGNVVNPREVADAYGLDNFRYFMLREVPFGGDGDFSQKALIDRINSDLGNDLGNLLNRLIGMSGKYFEGKVDSANVSKY-----YQTELDEVDISLEKLEPLLFDMQIHRYLEELWRPLSVANKAIDKYQPWTLMKEGKEGEAMALNGLIANILAKVSVMLYPVMPVICPKIATAL-SFSIDNASWN-SLIKEKQLLETFTIEKIPPLFPRVE 511
>gi|160939618|ref|ZP_02086966.1| hypothetical protein CLOBOL_04510 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] >gi|158437409|gb|EDP15173.1| hypothetical protein CLOBOL_04510 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] (683 aa)
Score = 881, Expect = 3.6e-92, Identities = 176/447 (39%), Positives = 268/447 (59%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCA-QLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDS--NFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD 1015
      K +YITT I Y SG PHIG+ + ++AD + RYK++ GY+ FF TG DEHGQKIEEKA+  + PQE VDK A   +W L+  Y FIRTT + H+ VQ+ F +L + IY G ++GLYC CE +T++ V + D  C ++ P  +EE+YF ++ ++  + ++ + P + P++R NE+ N+FL   DL +SR+ FSWGI + +PKHV YVWLDAL NY++G+GY   S  F+K+W +   + L+ K+I RFH IYWPI L L + P +  H W++  GKMSKS GNVL   ++ +G DA RY++L E+  D V S +L++  N DLAN +GNL NR+I M NKY DG++    + + + +K + +  +  +E+L +  ++ + ++  CN +I++ PW L K+ ++KD
 S:  26 KPYYITTAIAYASGKPHIGNTYEIILADSIARYKREQGYDVFFQTGTDEHGQKIEEKAEAAGVTPQEFVDKAAAEIKRIWDLMNTSYDKFIRTTDQDHEAQVQKIFKKLYDQGDIYKGYYEGLYCTPCESFFTESQLVDGKCPD---CGREVKP---AKEEAYFFRMSKYAPRLIEYINEHPEFIQPVSRKNEMMNNFL-LPGLQDLCVSRTTFSWGIPVDFDPKHVTYVWLDALTNYITGIGYDCDGSSTDQFKKYWPAD----LHLIGKDIIRFHTIYWPIFLMALDVPLPKQVFGHPWLLQGDGKMSKSKGNVLYADTLVDFFGVDAVRYFVLHEMPFDNDGVISWELMVERMNSDLANILGNLVNRTISMSNKYFDGVVCDKGVCGEA-DEDLKKVVLEEVKKADAKMEQLRVADAMTEIFNIFRRCNKYIDETTPWTLAKDESQKD 464
>gi|150384121|ref|ZP_01922827.1| methionyl-tRNA synthetase [Victivallis vadensis ATCC BAA-548] >gi|150259496|gb|EDM96731.1| methionyl-tRNA synthetase [Victivallis vadensis ATCC BAA-548] (646 aa)
Score = 881, Expect = 4.0e-92, Identities = 183/474 (38%), Positives = 281/474 (59%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISR--SNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFN---IEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKE 1044
      FY+TTPIYY + PHIGHA+TT++ADVL RY + L +TFF+TG DEHGQK+E+ A + + P++ D+  F LWK LGI  FIRTT EYHK VV+E  EL +D IY  + G YCV CE YT+  V + +  C +  I+ E +YF ++ ++++++ +++ P+ + P R NE  FL  + DL ISR S SWGI++ + +V YVW DAL+NY+S +GYR ++ + F+K+W +    L+ K+I  H +YWP ML+ +GL P  +HGW +T  KMSKSLGNV++P+ I  G DAFRY+LL E+S  D+ FSE+ + +N DLAN++GNL +R + M +  G+I  +P  N  +E ++++   + T ++ +  + L+ V++ +  N ++E+ PW L K+   L+ L  +A++R+  L PV+ D  E
 S:   6 FYVTTPIYYVNDKPHIGHAYTTILADVLARYYRSLNVDTFFLTGTDEHGQKVEKAAAKRGVSPKQQADETVVRFQELWKRLGITNDRFIRTTDEYHKEVVREILQELYDRDEIYKAEYTGWYCVGCERFYTEKDLVEGKCPE---CGREVSAIR--ESNYFFRMSKYQQWLIDYIQTHPDFIQPAFRANETL-GFLKR-ELGDLCISRPKSRLSWGIELPFDADYVCYVWFDALINYISAVGYR-RNQAEFEKWWPAS----YHLIGKDILTTHSVYWPTMLKAIGLPMPRTIFAHGWWLTGNTKMSKSLGNVVNPMDMIEKCGVDAFRYFLLSEMSPGNDANFSEESFVARYNSDLANDLGNLLSRVLKMTLR-SGGVI----QPPAELNADDLELNREVETAIAAMETSLKAMKFDQGLNAVMNAVRAGNRYLEKTAPWALAKKGEVARLNTVLYTAADALRRISVLLAPVMPDKMAE 468
>gi|167760642|ref|ZP_02432769.1| hypothetical protein CLOSCI_03024 [Clostridium scindens ATCC 35704] >gi|167661767|gb|EDS05897.1| hypothetical protein CLOSCI_03024 [Clostridium scindens ATCC 35704] (637 aa)
Score = 880, Expect = 5.2e-92, Identities = 191/518 (36%), Positives = 290/518 (55%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCA-QLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDS--NFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIE----KLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESED 1086
      +K+YITT I Y SG PHIG+ + ++AD + RYK+ GY+ FF TG DEHGQKIE KA+E + P+E VD A   +W L+  Y FIRTT  H+ VQ+ F +L + IY G ++G+YC CE +T++ V + D  C ++ P  +EE+YF K+ ++ + I   P + P++R NE+ N+FL   DL +SR++F WGI + +P+HVVYVWLDAL NY++G+GY  +S  F+K W +   + L+ K+I RFH IYWPI L L L P +  H W++  GKMSKS GNVL   ++ +G DA RY++L E+ + D V S +L++  N DLAN +GNL NR+I M NKY DG++       + L+  +   +E  +L +  ++ + +L  CN +I++ PW L K+ ++KD L+ L +L ++K   LE + D S + L Q          D + + PE ++ R++ E+
 S:   4 QKYYITTAIAYTSGKPHIGNTYEIVLADAIARYKRSQGYDVFFQTGTDEHGQKIELKAEEAGVTPKEFVDGVAGQIQTIWDLMNTSYDKFIRTTDADHEKQVQKIFKKLYDQGDIYKGYYEGMYCTPCESFFTESQLVDGKCPD---CGREVQP---AKEEAYFFKMSKYADRLIEHINSHPEFIQPVSRKNEMMNNFL-LPGLQDLCVSRTSFKWGIPVDFDPEHVVYVWLDALTNYITGIGYDCGGESTEQFKKDWPAD----LHLIGKDIIRFHTIYWPIFLMALDLPLPKQIFGHPWLLQGDGKMSKSKGNVLYADELVDFFGVDAVRYFVLHEMPFENDGVISWELMVERMNSDLANTLGNLVNRTISMTNKYFDGVVTDKKVADDEDAKAVDADLRAVTENTPKAVEAKMDELRVADAITEIFNLFKRCNKYIDETMPWALAKDEDKKDRLETVLYNLLESIKAGAVLLESFMPDTSAKILAQLG-----------------DGKVTDKPEILFARLDVEE 502
>gi|148323072|gb|EDK88322.1| methionine--tRNA ligase [Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphum ATCC 10953] (636 aa)
Score = 877, Expect = 1.1e-91, Identities = 196/513 (38%), Positives = 301/513 (58%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE-----EESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEK----LNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKF--VTDFSSL-DNQKINTPEPIYLR 1081
      K F+++TPIYY +G+PH+G A+TT+ ADV+ RY K +G +T F+TG+DEHGQK+E+ A++  PQ  DK  F N+W L I+Y FIRTT + HK V+   + K IY G ++G YCVSCE + +N     +L +  P  KE   EESYF K+ ++  +  +++ P+ + P +R NE+ SF+   DLSISR+ F+WGI I  P H+ YVW DAL NYL+ G+ + +D F KFWN +A +V L+ K+I RFH I WP ML  G++ P  ++HGW +E KMSKS GNV++P  I YG DAFRYYLL+E +  D +S K +I  N DLAN++GNL NR++GM KY + +I  S +    ++++K  +E+  +EK    + L +  I+ N +I++ PW L K+ ++KD L  ++++  + ++ + + P +  +++  Q ID  D+KF V +++  + K+  PI+ R
 S:   3 KNFFVSTPIYYVNGDPHVGSAYTTIAADVINRYNKAMGMDTHFMTGLDEHGQKVEQAAEQNGYTPQAWTDKMTPNFKNMWAALEIKYDDFIRTTEDRHKKAVKRILDMVNAKGDIYKGEYEGKYCVSCETFFPEN---------QLNGSNKCPDCGKELTILKEESYFFKMSKYADALLKHIEEHPDFILPHSRRNEVI-SFIKQ-GLQDLSISRNTFTWGIPIDFAPGHITYVWFDALTNYLTSAGF-ENNDEKFNKFWN--NARVVHLIGKDIIRFHAIIWPCMLLSAGIKLPDSIVAHGWWTSEGEKMSKSRGNVVNPYDEIKKYGVDAFRYYLLREANFGTDGDYSTKGIIGRLNSDLANDLGNLLNRTLGMYKKYFNDVIVSSSASE-----AIDEEIKSMFNEVIKDVEKYMYLFEFSRALETIWRFISRLNKYIDETMPWALAKDESKKDRLAAVMNILCEGLYKIAFLIAPYMPMSAQKISNQLGIDKDITDVKFDDVKEWNIFKEGHKLGEASPIFPR 510
>gi|67921186|ref|ZP_00514705.1| Methionyl-tRNA synthetase, class Ia [Crocosphaera watsonii WH 8501] >gi|67857303|gb|EAM52543.1| Methionyl-tRNA synthetase, class Ia [Crocosphaera watsonii WH 8501] (535 aa)
Score = 876, Expect = 1.6e-91, Identities = 195/523 (37%), Positives = 299/523 (57%)
 Q:  561 ITSKGEVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE---EESYFLKIKQFKKYISS-FLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKD---DSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQ--FNIDSSKFD-IKFVTDFSSLD-------NQKINTPEPIYLRIE 1083
      +TSK  KKF +TTP+YY +G PHIG A+TT+IADV+ R+K+ +G E  ITG DEHGQKI+ A+E L PQ+ D+  F+ LW+ L I+Y F RTTA H+ +V+E F + +  IYL  +G YCV+CEE  K  R+ +D  C +H  + E  EE+YF K+ +++ +  + K+P + P +R NE+ N  N  D SISR N WG I ++P H +YVW DALL Y++ L  + +  ++  +W    + L+ K+I RFH IYWP ML  L P K  HG++ + KM K+LGN LDP  ++ YG DA RYY LKE+  +D F+E  +N N DLAN++GNL NR++GM KY G +P+ + +L   +    +++  E L  +  ++ LI  N FI++ PW L KE + +++ L +L +V+  Y L P++ + S + +Q F++D ++ D + V F+     NQ ++ P+PI+ +++
 S:   1 MTSKTTKPKKFALTTPLYYVNGVPHIGSAYTTIIADVIARHKRLIGDEVLLITGTDEHGQKIQRTAEEKGLAPQKHCDEIVSSFEELWQKLEIQYDRFSRTTASKHEVIVKEFFERVWENGDIYLAQQQGWYCVACEEFKEK----RELLEDG--CCPIHTNKKAEWRDEENYFFKLSKYQTKLEELYEKNPQFIQPESRRNEILN--FVNQGLQDFSISRVNLEWGFPIPKDPSHTIYVWFDALLGYVTALLEPEAEPTLNNALSTWWPIN----LHLIGKDILRFHAIYWPAMLMSAELPLPDKVFGHGFLTKDGQKMGKTLGNTLDPFALVDKYGADAVRYYFLKEIECGKDGDFNETRFVNILNADLANDLGNLLNRTLGMTKKYCKGSLPELTAAELPQEHPLKTIGLTLGEKVIKAYETLKFNEGCEEILTLIRAGNKFIDEQAPWRLFKEGKQAEVEQILYGVLESVRLAAYLLAPIIPNLSSKIYEQLGFSVDFNQSDRLNQVIPFTHHSQWGKLAVNQNLSKPQPIFAKLD 528
>gi|158321682|ref|YP_001514189.1| methionyl-tRNA synthetase [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] >gi|158141881|gb|ABW20193.1| methionyl-tRNA synthetase [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] (654 aa)
Score = 875, Expect = 1.7e-91, Identities = 192/517 (37%), Positives = 295/517 (57%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQF----DDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSK-FDIKFVTDFSSLD-NQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      FY+TTPIYYPSG HIGH +TT+ ADVL R+K+ GY+ F+TG DEHG+KI+E A++ + P+E +DK +  +LWK + I Y FIRTT + H+ VQ+ F L K IY  ++G YC CE +T+   KE   C + P  +EE+YF K+ +++ + + F + P + YP +R NE+ N+FL   +DL +SR+ F WGI++ +PKH++YVW DA+ NY++ LGY  ++ F K+W +   V L+ KEI RFH I WP +L L + P   HGWI+  KMSKS GN++ P  I YG DA +Y+LL+E + +D  + + IN N DLAN++GNL +R++ MI KY +GIIP  P +  EF+ LK+    ++  I KL   L + ++ + N +I++ PW L K E N++ L+ L + A++ +  ++P +  + +  Q I  + D +  F L   +  E ++ R+E E +
 S:   6 FYLTTPIYYPSGRLHIGHTYTTVAADVLARFKRFTGYDVQFLTGTDEHGEKIQEAAEKAGVSPKEYLDKIVEEIKDLWKKMDISYDIFIRTTDQEHEERVQKIFQTLYDKGDIYKSEYEGWYCTPCESFWTETQL--KEGHVCPDCNR--PAHLAKEEAYFFKLSKYQDRLLQYFEEHPEICYPESRKNEMVNNFL-KPGLEDLCVSRTTFDWGIKVPFDPKHIIYVWFDAVCNYITALGYGSDNEETFNKYWPAD----VHLVGKEIVRFHTIIWPAILMALEIPLPKMVYGHGWILFGADKMSKSKGNIVYPEPLIERYGLDAIKYFLLREFTFGQDGNHTNRNFINRLNSDLANDLGNLVSRTVSMIEKYNEGIIP---SPGVEG--EFDGSLKEIATGAASKVENAINKLQFHDGLEEIWKVVRKTNKYIDETAPWVLAKDEANKERLNTVLYNLAEAIRIISVLIKPFMESTTNKIWSQVGITEDQGTDWESTGTFGKLKAGTAVKKGEALFPRLELEKE 516
>gi|177663628|ref|ZP_02939432.1| methionyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. PCC 8801] >gi|196243093|ref|ZP_03141823.1| methionyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. PCC 8802] >gi|172077342|gb|EDT62752.1| methionyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. PCC 8801] >gi|196208992|gb|EDY03781.1| methionyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. PCC 8802] (535 aa)
Score = 875, Expect = 1.9e-91, Identities = 189/516 (36%), Positives = 298/516 (57%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE---EESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKD---DSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQ--FNIDSSKFD-IKFVTDFSSLD-------NQKINTPEPIYLRIE 1083
      + KF +TTP+YY + PHIG A+TT+IADV+ R+K+ G   ITG DEHGQKIE A+  L+PQE D+ + F++LW+ L I+Y F RTTA+ H +V+E F + ++ IYL  +G YCV CEE  K  R+ +D  C LHP + E  EE+YF ++ +++ + + ++ P + P +R NE+ SF++   D SISR N +WG + + H +YVW DALL Y++ L  ++  ++  ++W    + L+ K+I RFH +YWP ML  L P + SHG++ + KMSKSLGN ++P  + YG DA RYY LKE+  D F+E  +N N DLAN++GNL NR++GMI KY G+IP   +L+   +  + D +T  E L  +  ++ LI  N FI++ PW L K+ +K+++ L+ +L +V+  Y L P++ + S + +Q  ++D ++ D ++  F+     NQ +  +PI+ R++
 S:   8 IAKFALTTPLYYVNDVPHIGSAYTTMIADVIARFKRLQGSSVLLITGTDEHGQKIERTAEAKGLEPQEHCDRIVESFESLWQKLNIQYDRFSRTTAKNHGAIVKEFFQRVWEQGDIYLAQQQGWYCVPCEEFKEK----RELLEDG--CCPLHPNKKAEWRDEENYFFRLSNYQEKLETLYQEHPEFIEPESRRNEVI-SFVSGG-LQDFSISRVNVAWGFPVPGDDNHTIYVWFDALLGYITALLEPDQEAGLENALSQWWPIN----LHLIGKDILRFHAVYWPAMLMSAKLPLPKQIFSHGFLTKDGQKMSKSLGNTVNPFDLVERYGSDAVRYYFLKEIDCGRDGDFNETRFVNVLNADLANDLGNLLNRTLGMIKKYCQGVIPPLIIEELALEHSLKSIGLELGDRVTQAYETLRFNQACEEILTLIRASNKFIDEQAPWRLFKQGQQKEVESILAAVLESVRLSAYLLSPIIPNLSNKVYQQLGLSVDFNEGDRLQETAPFAQHSQWGKLKVNQTLTEAQPIFARLD 528
>gi|154482623|ref|ZP_02025071.1| hypothetical protein EUBVEN_00290 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] >gi|149736523|gb|EDM52409.1| hypothetical protein EUBVEN_00290 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] (648 aa)
Score = 873, Expect = 2.8e-91, Identities = 189/518 (36%), Positives = 295/518 (56%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGY--RQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL--DNQKINTPEPIYLRIESED 1086
      K +Y+TT I Y SG PHIG+ + ++AD + R+K++ GY+ F TG DEHGQKIE KA E + P+E VD + V  +W L+  Y FIRTT  H+ VQ+ F +L + IY G ++G+YC CE +T++ V + D  C +  +  +EE+YF ++ ++ + I   P + P +R NE+ N+FL   DL +SR++F WGI + +PKHVVYVW+DAL NY++GLGY   +D + K+W +   + L+ K+I RFH IYWPIML L + P +  H W++  GKMSKS GNV+   N +G DA RY++L E+ + D  + +L++  N DLAN +GNL NR+I M NKY DG++   +  + +F+K +   +  ++KL +  ++ + L  CN +I++ PW L KE +++D L  L ++ +   LEP + + SK+ L Q N   F+  +T+F   DN+  PE ++ R++ +D
 S:   3 KTYYLTTAIAYTSGKPHIGNTYEAILADSIVRFKRQQGYDVRFQTGTDEHGQKIELKAAEAGITPKEFVDNVSGVIKEIWDLMNTSYDKFIRTTDPDHEKQVQKIFKKLYDQGDIYKGHYEGMYCTPCESFFTESQLVDGKCPD---CGR--EVTPAKEEAYFFRMSKYADRLIEHINTHPEFIQPESRKNEMMNNFL-LPGLQDLCVSRTSFKWGIPVDFDPKHVVYVWIDALSNYITGLGYDVDGNNDPLYDKYWPAD----LHLIGKDILRFHTIYWPIMLMALDVPLPKQIFGHPWLLQGDGKMSKSKGNVIYADDLANLFGVDAVRYFVLHEMPFENDGTITWELMVERMNSDLANTLGNLVNRTISMSNKYFDGVVSNKGVDE-EVDDDFKKVILDTPVKAAEKMDKLRVADAITEIFTLFKRCNKYIDETMPWALAKEEDKQDRLATVLYNLIEGITIGASLLEPFMPETSKKILAQINAQPRAFED--MTEFGKYPSDNKVTEKPEILFARMDIKD 513
>gi|153816358|ref|ZP_01969026.1| hypothetical protein RUMTOR_02610 [Ruminococcus torques ATCC 27756] >gi|145846319|gb|EDK23237.1| hypothetical protein RUMTOR_02610 [Ruminococcus torques ATCC 27756] (633 aa)
Score = 872, Expect = 4.0e-91, Identities = 180/481 (37%), Positives = 275/481 (57%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCA-QLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDS--NFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQF 1049
      +K+YITT I Y SG PHIG+ + ++AD + RYK+ GY+ FF TG DEHGQKIE KA+E + P+E VD +   +W L+  Y FIRTT E H+ VQ+ F +L + IY G ++G+YC CE +T++ V + D  C ++ P  +EE+YF K+ ++ + I   P + P++R NE+ N+FL   DL +SR++F WGI + + KHVVYVWLDAL NY++G+GY  DS  + K W +   + L+ K+I RFH IYWPI L LGL P +  H W++  GKMSKS GNVL   ++ +G DA RY++L E+ + D V + +L++  N DLAN +GNL NR++ M NKY G++   +  + + + +   +  ++ L +  ++ + +L  CN +I++ PW L K+ +KD L+ L ++ +   LE +  SK+ L Q 
 S:   5 QKYYITTAIAYTSGKPHIGNTYEIVLADAIARYKRSQGYDVFFQTGTDEHGQKIELKAEEAGVTPKEFVDGVSAEIKKIWDLMDTSYDKFIRTTDEDHEKQVQKIFKKLYDQGDIYKGHYEGMYCTPCESFFTESQLVDGKCPD---CGREVQP---AKEEAYFFKMSKYADRLIEHINTHPEFIQPVSRKNEMMNNFL-LPGLQDLCVSRTSFKWGIPVDFDDKHVVYVWLDALTNYITGIGYDADGDSTEQYAKLWPAD----LHLIGKDIIRFHTIYWPIFLMALGLPLPKQVFGHPWLLQGDGKMSKSKGNVLYADELVDFFGVDAVRYFVLHEMPFENDGVITWELMVERLNSDLANTLGNLVNRTVSMTNKYFGGVVSDKGAAE-DVDADLKAVIDNTPKAVDAKMDGLRVADAITEIFNLFKRCNKYIDETMPWALAKDEEKKDRLETVLWNLIQGISAGARLLESFMPSTSKKILDQL 478
>gi|163814866|ref|ZP_02206254.1| hypothetical protein COPEUT_01017 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] >gi|158449805|gb|EDP26800.1| hypothetical protein COPEUT_01017 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] (678 aa)
Score = 872, Expect = 4.1e-91, Identities = 192/518 (37%), Positives = 300/518 (57%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGY--RQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIY---YLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINT-----PEPIYLRIESED 1086
      K +YITT I Y SG PHIG+ + ++AD + RYK+ GY+ F+TG DEHGQKIE KA E  P+E VD+ +   +W L+  Y FIRTT +YH+ VQ+ F +L + IY G + G YC CE +T  + + D  C + P+ + +EE+YF K+ +++ K +  + P + P +R NE+ N+FL   DL +SR++F WGI + +PKHVVYVW+DAL NY++GLGY  K D F K+W +   + L+ K+I RFH IYWPIML LGL P +  H W+I  GKMSKS GNV+   ++ +G DA R+++L E+ + D V S +L++  N +LAN +GNL NR+I M NKY GI+  + +  + + +K +   ++  ++KL +  ++ + L  CN +I++ PW L KE ++KD   +++ N V+ +I   LEP + + +++ + Q + + K   VT+    K T   PE ++ R++ ++
 S:   4 KPYYITTAIAYASGKPHIGNTYEIVLADSIARYKRFAGYDVRFMTGTDEHGQKIENKAFENMQTPKEFVDETSGEIKRIWDLMNTSYDKFIRTTDDYHEKQVQKIFKKLYDQGDIYKGHYVGKYCTPCESFFTDGQLIDGKCPD---CGR--PVQEAKEEAYFFKMSKYQDKLMKHIEQHPEFIQPESRRNEMVNNFL-KPGLQDLCVSRTSFKWGIPVDFDPKHVVYVWVDALSNYITGLGYDVDGKSDEKFYKYWPAD----LHLIGKDILRFHTIYWPIMLMALGLPLPKQVFGHPWLIQSDGKMSKSKGNVMYADDMVDIFGVDAVRFFVLHEMPFENDGVISWELMVERLNSELANTLGNLVNRTISMSNKYFGGIVTNTNVTE-PVDEDLKKVVMDCRYKVAECMDKLKVADAITEIFALFKRCNKYIDETMPWALAKEEDKKDR--LNTVLYNLVESIIIGATLLEPYMPETTEKIMAQLSTEKRK-----VTELGKFGLYKSGTKVTEQPEILFARLDVKE 514
>gi|186902629|ref|ZP_02975571.1| methionyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. PCC 7424] >gi|186690247|gb|EDU14881.1| methionyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. PCC 7424] (530 aa)
Score = 872, Expect = 4.2e-91, Identities = 191/515 (37%), Positives = 294/515 (57%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQ---KEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDS--NFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQ--FNIDSSKFDIKFVTDFSSLD---------NQKINTPEPIYLRIE 1083
      KKF +TTP+YY + PHIG A+TT+IADV+ R+K+ GY  ITG DEHGQKI+ A+  L PQ  D+  F LW L I Y F RT++E H+++V+E F + ++ IYL  KG YCV+CEE    ++E ++ YC Q+H ++  K+EE+YF ++ ++++ + F + +P + P +R NE+ N     D SISR N WG + +P H +YVW DALL Y++ L  ++ + N  W  +  + L+ K+I RFH +YWP ML  L P +  HG++ + KM KSLGN LDP  I YG DA RYY +KE+ L +D F+E  +N N DLAN++GNL NR++GM+ KY +G P+ +  L N  +  +Q + ++ +E L    + LI CN +I++ PW L K+ + +++ L +L +V+  Y L P+ + S  +Q F +D + F++  +F  D     NQ ++ PEPI+ ++E
 S:   9 KKFALTTPLYYVNDIPHIGSAYTTMIADVIARWKRLQGYSVLLITGTDEHGQKIQRTAESKGLNPQAHCDRIVDEFKTLWDKLNISYDRFSRTSSERHQDIVKEFFQRVWEQGDIYLDQQKGWYCVACEE-----FKEQRELTEEGYC-QIHTNLKAEWKDEENYFFRLSKYQEKLEEFYRLNPEFIQPESRRNEVLN--FVKQGLQDFSISRVNVDWGFPLPSDPNHTIYVWFDALLGYITPLLNPDQEPTLENALSIWWPIN---LHLIGKDILRFHAVYWPAMLMSAQLPLPDRVFGHGFLTKDGQKMGKSLGNTLDPFDLIYRYGADAVRYYFVKEIELGKDGDFNETRFVNILNADLANDLGNLLNRTLGMVQKYCNGNGPQLTSDSLDENNPLKIIGQQLSERVSESMESLQFNGACEEIFSLIRACNKYIDESAPWSLFKQKKQTEVEQVLYGVLESVRLAAYLLSPITPNLSNRIYQQLGFCVDFNDFEL-VNQNFPFQDQTQWGKFPANQNLSKPEPIFSKLE 528
>gi|159029236|emb|CAO87596.1| metG [Microcystis aeruginosa PCC 7806] (537 aa)
Score = 872, Expect = 4.3e-91, Identities = 198/515 (38%), Positives = 292/515 (56%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE---EESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKD---DSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEK----LNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQ--FNIDSSKF---DIKFVTDFSSL---------DNQKINTPEPIYLRIE 1083
      K F +TTP+YY + PHIG A+TT++ADV+ R+K+ G   ITG DEHGQKIE A  L PQE D+ A F NLW L I+Y F RTTA H+ +V E F ++ +K IYL  +G YCV+CEE  K  R+ D+  C +H + E  EE+YF ++ +++ +  ++ PN + P +R NE+ N  N  D SISR N +WG I + +H +YVW DALL Y++ L  + +  ++  K+W    + L+ K+I RFH IYWP ML  GL P +  HG++ + KM KSLGN LDP  ++ YG DA RYY +KE+ L +D F E  +N N DLAN++GNL NR++GM+ KY  I P+ +   +I + +LK   + I+E+  L  +  ++ LI  N FI++ PW L K+ + ++ L +L +V+  Y L P++  S + +Q F ID + F  D +  D S      N ++ TPEPI+ ++E
 S:   8 KTFALTTPLYYVNDIPHIGSAYTTIVADVMARWKRLQGNSVLLITGTDEHGQKIERTAAAKGLNPQEHCDRIATSFANLWAKLHIQYDRFSRTTAPRHQAIVNEFFEKVWEKGDIYLDRQQGWYCVACEEFKEK----RELLDNG--CCPIHTNLAAEWRDEENYFFRLSKYQAQLEQLYQEQPNFIQPESRRNEVLN--FVNQGLQDFSISRVNVAWGFPIPHDGQHTIYVWFDALLGYVTALLDPEDEPTLENALAKWWPID----LHLIGKDILRFHAIYWPAMLMSAGLPLPKRVFGHGFLTKDGRKMGKSLGNTLDPFDLVDRYGADAVRYYFVKEIELGQDGDFQETRFVNILNADLANDLGNLLNRTLGMVKKYCQNIPPQLT----GVDIPNDNRLKNMGTNLGVIVEQKYDALQFNQACEEILALIRASNKFIDESAPWSLFKQKQQAAVEQVLYAVLESVRLSAYLLSPIIPTLSSKIYQQLGFVIDFNTFRSEDGENFPDSVSFFQHCQWGLPTNPQLGTPEPIFSKLE 531
>gi|19704603|ref|NP_604165.1| methionyl-tRNA synthetase [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] >gi|25009363|sp|Q8RE57|SYM_FUSNN Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|19714899|gb|AAL95464.1| Methionyl-tRNA synthetase [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] (636 aa)
Score = 869, Expect = 9.0e-91, Identities = 196/513 (38%), Positives = 297/513 (57%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQL-HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK----DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEK----LNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKF--VTDFSSL-DNQKINTPEPIYLR 1081
      K F+++TPIYY +G+PH+G A+TT+ ADV+ RY K +G +T F+TG+DEHGQK+E+ AK+  PQ  DK  F N+W L I+Y FIRTT + HK V+   + K IY G ++G YCVSCE + +N   + +  C   L  +EESYF K+  KY + LK   P+ + P +R NE+ SF+   DLSISR+ FSWGI I  P H+ YVW DAL NY++ G+ + D++ F KFWN ++ +V L+ K+I RFH I WP ML  G++ P  ++HGW +E KMSKS GNV++P  I YG DAFRYYLL+E +  D +S K +I  N DLAN++GNL NR++GM KY +G I  S +    + ++K  +++  +EK    + L +  I+ N +I++ PW L K E + L  ++++  + ++ + + P + + +++  Q ID  ++KF + ++S  + K+  PI+ R
 S:   3 KNFFVSTPIYYVNGDPHVGSAYTTIAADVINRYNKAMGMDTHFVTGLDEHGQKVEQAAKQNGFTPQAWTDKMTPNFKNMWAALDIKYDDFIRTTEDRHKKAVKRILDIVNAKGDIYKGEYEGKYCVSCETFFPEN-----QLNGSNKCPDCGKDLTVLKEESYFFKM---SKYADALLKHIDEHPDFILPHSRRNEVI-SFIKQ-GLQDLSISRNTFSWGIPIDFAPGHITYVWFDALTNYITSAGF-ENDENKFDKFWN--NSRVVHLIGKDIIRFHAIIWPCMLLSAGIKLPDSIVAHGWWTSEGEKMSKSRGNVVNPYDEIKKYGVDAFRYYLLREANFGTDGDYSTKGIIGRLNSDLANDLGNLLNRTLGMYKKYFNGTIVSSSTVE-----PIDDEIKSMFNDVVKDVEKYMYLFEFSRALETIWKFISRLNKYIDETMPWTLAKNEAKKARLAAVMNILCEGLYKIAFLIAPYMPESAQKISNQLGIDKDITNLKFDDIKEWSIFKEGHKLGEASPIFPR 510
>gi|166367026|ref|YP_001659299.1| methionyl-tRNA synthetase [Microcystis aeruginosa NIES-843] >gi|166089399|dbj|BAG04107.1| methionyl-tRNA synthetase [Microcystis aeruginosa NIES-843] (537 aa)
Score = 869, Expect = 9.9e-91, Identities = 197/515 (38%), Positives = 292/515 (56%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE---EESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKD---DSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEK----LNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQ--FNIDSSKFDIKFVTD------FSSL------DNQKINTPEPIYLRIE 1083
      K F +TTP+YY + PHIG A+TT++ADV+ R+++ G   ITG DEHGQKIE A  L PQE D+ A F NLW L I+Y F RTTA H+ +V E F + +K IYL  +G YCV+CEE  K  R+ D+  C +H + E  EE+YF ++ +++ + F ++ P+ + P +R NE+ N  N  D SISR N +WG I + +H +YVW DALL Y++ L  + +  ++  K+W    + L+ K+I RFH IYWP ML  GL P +  HG++ + KM KSLGN LDP  ++ YG DA RYY +KE+ L +D F E  +N N DLAN++GNL NR++GM+ KY  I P+ +   +I + +LK   + I+E+  L  +  ++ LI  N FI++ PW L K+ + ++ L +L +V+  Y L P++  S + +Q F ID + F +  D   FS     N ++ TPEPI+ ++E
 S:   8 KTFALTTPLYYVNDIPHIGSAYTTIVADVMARWQRLQGNSVLLITGTDEHGQKIERTAAAKGLNPQEHCDRIATSFANLWAKLHIQYDRFSRTTAPRHQAIVNEFFERVWEKGDIYLDRQQGWYCVACEEFKEK----RELLDNG--CCPIHTNLAAEWRDEENYFFRLSKYQTQLEQFYQEQPDFIQPESRRNEVLN--FVNQGLQDFSISRVNVAWGFPIPHDGQHTIYVWFDALLGYVTALLDPEDEPTLENALAKWWPID----LHLIGKDILRFHAIYWPAMLMSAGLPLPKRVFGHGFLTKDGRKMGKSLGNTLDPFDLVDRYGADAVRYYFVKEIELGQDGDFQETRFVNILNADLANDLGNLLNRTLGMVKKYCQNIPPQLT----GVDIPNDNRLKNMGINLGGIVEQKYDALQFNQACEEILALIRASNKFIDESAPWSLFKQKQQAAVEQVLYAVLESVRLSAYLLSPIIPTLSSKIYQQLGFVIDFNTFRSEDGEDPPDGVSFSQHCQWGLPTNPQLGTPEPIFSKLE 531
>gi|148377472|ref|YP_001256348.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycoplasma agalactiae PG2] >gi|148291518|emb|CAL58904.1| Methionyl-tRNA synthetase (Methionine-tRNAligase) [Mycoplasma agalactiae PG2] (515 aa)
Score = 868, Expect = 1.1e-90, Identities = 197/515 (38%), Positives = 308/515 (59%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKK-YISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSN-FQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQG-KMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMI-NKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      K FYITTPIYY SG HIGH + T + ++ YKK LG++ F+TG DEHGQKIE+KA  N PQ  D+  + +W+  I Y +F RT+  H +VQ FS+ L+ FIY G + GLY V+ EE TKN AV K+ + +  H L+  EESYF K+K+F+ ++   +P + P  NE+ +F+ ++ +DLS++R+N +WGI+ E+PKH +YVWLDAL NY+S LG+ ++ S+ + K+W + D EIV ++ KEI+RFH IYW I + LG+R PTK +HG + + G KMSKSL NV++P Y + Y + +YY  +S ED FSE LI+ N +L NN GNL +R++ MI N  +G+I Y +   ++E E+++ F +  ++++ + K L  ++L + N +I+ +KPW L  ++++L+ L +LN + V + L+ V+ +  E + N++S F++ +++FS D K   +Y RI+
 S:   3 KTFYITTPIYYTSGPLHIGHLYCTTVTWIIANYKKILGFDVKFLTGSDEHGQKIEQKAAAANKDPQTYADELVDSYKKMWQKYNINYDYFSRTSDPKHMKMVQAIFSKFLELGFIYKGKYDGLYSVNDEEFLTKNQAVLKDG-EYYHPVSGHKLVLMSEESYFFKMKEFQNWWLKEVENNPEWLLPAKMTNEMITNFV-SEGLEDLSVTRTNINWGIKTNEDPKHTLYVWLDALFNYVSALGFDLENPSDEYLKYWQNGD-EIVHIIGKEISRFHFIYWTIFTKALGIRIPTKIYAHGLLRDKNGRKMSKSLNNVIEPEYLFSKYDDEMIKYYFASAISFGEDGNFSEDKLIDIINSELVNNYGNLVSRTVKMISNSSPEGLI--YRQSSKIEHLEIEEKINSFSSKFIELMDEFRLDKALEYSMNLSDALNKYIDMLKPWTLTAHEHKEELENILVRLLNGIYAVSWSLQIVMPNKITEVARALNVNS--FELDNISNFSKFDGVKTADKFILYNRIK 514
>gi|154506267|ref|ZP_02043005.1| hypothetical protein RUMGNA_03809 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] >gi|153793455|gb|EDN75875.1| hypothetical protein RUMGNA_03809 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] (639 aa)
Score = 867, Expect = 1.6e-90, Identities = 184/481 (38%), Positives = 277/481 (57%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCA-QLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDS--NFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDE----ITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQF 1049
      K +YITT I Y SG PHIG+ + ++AD + RYK+ GY+ FF TG DEHGQKIE KA+E + P+E VD +   +W L+  Y FIRTT E H+ VQ+ F +L + IY G ++G+YC CE +T++ V + D  C ++ P  +EE+YF K+ ++ + I   P + P++R NE+ N+FL   DL +SR++F WGI + +PKHV YVWLDAL NY++G+GY  +S  F K W +   + L+ K+I RFH IYWPI L L L P +  H W++  GKMSKS GNVL   ++ +G DA RY++L E+ + D V + +L++  N DLAN +GNL NR++ M NKY G +   +   E + LK  +   +  +E+L +  ++ + +L  CN +I++ PW L K+ +KD L+ L ++ ++ R  LE +  SK+ L+Q 
 S:  11 KPYYITTAIAYTSGKPHIGNTYEIILADAIARYKRSQGYDVFFQTGTDEHGQKIELKAEEAGVTPKEFVDNVSGEIKKIWDLMDTSYDKFIRTTDEDHEKQVQKIFKKLYDQGDIYKGHYEGMYCTPCESFFTESQLVDGKCPD---CGREVQP---AKEEAYFFKMSKYADRLIEHINTHPEFIQPVSRKNEMMNNFL-LPGLQDLCVSRTSFKWGIPVDFDPKHVTYVWLDALTNYITGIGYDCDGNSTEQFHKLWPAD----LHLIGKDIIRFHTIYWPIFLMALDLPLPKQVFGHPWLLQGDGKMSKSKGNVLYADELVDFFGVDAVRYFVLHEMPFENDGVITWELMVERMNSDLANTLGNLVNRTVSMTNKYFSGTVTDKGVAE-----EVDADLKAVTESTPKAVEDKMEELRVADAMTEIFNLFKRCNKYIDETMPWVLAKDEAKKDRLETVLWNLIQSISRGAELLESFMPSTSKKILEQL 484
>gi|167768118|ref|ZP_02440171.1| hypothetical protein CLOSS21_02673 [Clostridium sp. SS2/1] >gi|167709642|gb|EDS20221.1| hypothetical protein CLOSS21_02673 [Clostridium sp. SS2/1] (656 aa)
Score = 867, Expect = 1.6e-90, Identities = 192/518 (37%), Positives = 295/518 (56%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSN--FQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINT-----PEPIYLRIESED 1086
      K +YITT I Y SG PHIG+ + ++AD + RYK+ GY+ FF TG DEHGQK+E KA+E + P+E VD A   +W L+  Y FIRTT E H+ VQ+ F +L ++ IY G ++GLYC CE +T++ V + D  C + P+  +EE+YFLK+ ++ + I   P + P +R NE+ N+FL   DL +SR++FSWGI + + H+VYVWLDAL NY++G+GY  +S+ F KFW +   + L+ K+I RFH IYWPI+L L L P +  H W++  GKMSKS GNVL   ++ +G DA RY++L E+ + D V S +L+I  N DLAN +GNL NR+I M NKY GI+     ++ + + +  D++  + L +  ++ + +L  CN +I++ PW L K+  KD L  L ++ +   L P + + S++  Q N  +FD   + ++ N K T   P+ ++ R++ ++
 S:   4 KPYYITTAITYTSGKPHIGNTYEIILADSIARYKRMEGYDVFFQTGTDEHGQKVELKAEEKGVTPKEFVDDVAGEIKRIWDLMNTSYDRFIRTTDEDHEKQVQKIFKKLYEQGDIYKGEYEGLYCTPCESFFTESQLVDGKCPD---CGR--PVQPAKEEAYFLKLSKYADRLIEHINTHPEFIQPESRKNEMMNNFL-LPGLQDLCVSRTSFSWGIPVDFDEGHIVYVWLDALTNYITGIGYDCDGNSSDKFNKFWPAD----LHLIGKDIIRFHTIYWPIILMALDLPLPKQVFGHPWLLQGDGKMSKSKGNVLYADDLVDFFGVDAVRYFVLHEMPFERDGVISWELMIERMNSDLANILGNLVNRTISMSNKYFGGIVEDKGVVG-DYDDDLKAVVTGTKDKVAEKMADLRVADSMTEIFNLFRRCNRYIDETMPWVLAKDEASKDRLATVLYNLVEGITIGASLLSPYMPETSEKIFAQLNTSMVEFD-----NLATFGNYKSGTKVTEKPQILFARLDEKE 514
>gi|47092860|ref|ZP_00230643.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|47018764|gb|EAL09514.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] (630 aa)
Score = 867, Expect = 1.7e-90, Identities = 192/488 (39%), Positives = 291/488 (59%)
 Q:  598 LTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNI--AVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE---EESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNI-EFEKQLKQFDDEITTIIE----KLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSS---KFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      + RYK+ GY+ F++TG DEHGQKI+ KAKE + QE VD+ A+ F LWK L I + FIRTT + HK V++ F +LL++ IYLG ++G Y VS EE +T+   V K+ + K+  +   + E  EESYF ++ ++ + + +  P + P +R NE+ N+F+   +DL++SR+ F WGI++ NPKHVVYVW+DAL NY++ LGY  +D+ FQK+W +   VQ++ KEI RFH IYWPIML L L P   HGWI+ + GKMSKS GNV+DP  I+ YG DA RYYLL+E+  D +F+ + ++ N DLAN++GNL NR++ MINKY DG IP Y    N+ EF++ L F + +  E   +   L+++ LI+ N +I++ PW L K+ +++ +L  ++ +  ++ +  L+P L   E  Q +   K+D +      +  PI+ R+E+E
 S:   1 MARYKRLKGYDVFYLTGTDEHGQKIQAKAKERGISEQEYVDEIAEGFQELWKKLEISNTDFIRTTQDRHKTSVEKIFEQLLEQGDIYLGEYEGWYSVSDEEYFTETQLEEVYKDENGKVIGGKAPSGNEVELVKEESYFFRMSKYADRLVEYYNSHPEFILPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTTFDWGIKVPGNPKHVVYVWIDALSNYITALGYNTDNDTKFQKYWPAD----VQIVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKMVFGHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPYMLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGLFTPEDFVDRVNFDLANDLGNLLNRTVAMINKYFDGEIPAYQG-----NVTEFDQTLVDFKNNVVKEYEGSMDHMQFSVALNQLWSLISRTNKYIDETAPWTLAKDEDKRTELASVMTHLAENLRIIAVLLQPFLTRTPGEIFLQLGLQEENLKKWDSIYGYGEIPAGTTVVKKGTPIFPRLEAE 493
>gi|167747813|ref|ZP_02419940.1| hypothetical protein ANACAC_02535 [Anaerostipes caccae DSM 14662] >gi|167653175|gb|EDR97304.1| hypothetical protein ANACAC_02535 [Anaerostipes caccae DSM 14662] (648 aa)
Score = 866, Expect = 1.9e-90, Identities = 193/516 (37%), Positives = 294/516 (56%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCA-QLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDS--NFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQF----DDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINT-----PEPIYLRIESED 1086
      +YITT I Y SG PHIG+ + ++AD + RYK+ GY+ FF TG DEHGQK+E KA E + P+E VD A   +W L+  Y FIRTT  H+ VQ+ F L ++ IY G ++GLYC CE +T++ V + D  C ++ P  +EE+YFLK+ ++  + ++  P + P +R NE+ N+FL   DL +SR++F WGI + + HVVYVWLDAL NY++G+GY  +S  F+K W +   + L+ K+I RFH IYWPI+L L L P +  H W++  GKMSKS GNVL    + DA RY++L E+ + D V S +L++  N DLAN +GNL NR+I M NKY DG++      EF+ QLK    D++  ++ L +  ++ + ++  CN +I++ PW L K+ +KD L  L ++ +   LEP + + ++ LKQ N + +F+   D ++ + K T   PE ++ R++ E+
 S:   6 YYITTAITYTSGKPHIGNTYEIILADSIARYKRMEGYDVFFQTGTDEHGQKVELKAAEKGVTPKEFVDDVAGEIKRIWDLMNTSYDKFIRTTDADHEAQVQKIFKRLYEQGDIYKGHYEGLYCTPCESFFTESQLVDGKCPD---CGREVQP---AKEEAYFLKLSKYADRLIDYINAHPEFIQPESRKNEMMNNFL-LPGLQDLCVSRTSFKWGIPVDFDEGHVVYVWLDALTNYITGIGYDCDGNSTDQFKKLWPAD----LHLIGKDIIRFHTIYWPIILMALDLPLPKQVFGHPWLLQGDGKMSKSKGNVLYADDLAEMFSVDAVRYFVLHEMPFEHDGVISWELMVERMNSDLANTLGNLVNRTISMSNKYFDGVVEDKGVED-----EFDDQLKAVVTGARDKVQKKMDVLKVADAMTEIFNVFKRCNKYIDETMPWVLAKDEAKKDRLATVLYNLVEGILTGAALLEPYMPETVEKILKQLNAEPRRFE-----DLTTFGHYKSGTKVTEKPEILFARLDEEE 514
>gi|166031337|ref|ZP_02234166.1| hypothetical protein DORFOR_01024 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] >gi|166028742|gb|EDR47499.1| hypothetical protein DORFOR_01024 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] (648 aa)
Score = 864, Expect = 3.1e-90, Identities = 190/518 (36%), Positives = 296/518 (57%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCA-QLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDS--NFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIE----KLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKI-NTPEPIYLRIESEDK 1087
      K+YITT I Y SG PHIG+ + ++AD + RYK+ GY+ FF TG DEHGQKIE KA E + P++ VD A+  +W L+  Y FIRTT E H+ V++ F L + IY  ++G+YC CE +T++ V + D  C + P  +EE+YF ++ ++  + ++  P + P++R NE+ N+FL   DL +SR++F+WGI + +PKHVVYVWLDAL NY++G+GY  +S  F+K W +   + L+ K+I RFH IYWPI L L L P +  H W++  GKMSKS GNVL   ++ +G DA RY++L E+ + D V S +L++  N DLAN +GNL NR+I M NKY G +   +  +  + LK  ++  +E  +L +  ++ + L  CN +I++ PW L KE +KD L+ L ++ ++K   LE + + S++ L Q +  K  K  F+ LD +++  E ++ ++ +E+K
 S:   9 KYYITTAIAYASGKPHIGNTYEVVLADAIARYKRSQGYDVFFQTGTDEHGQKIELKADEAGITPKQFVDNAAREIKKIWDLMNTSYDKFIRTTDEDHEAQVKKIFKRLYDQGDIYKSSYEGMYCTPCESFWTESQLVDGKCPD---CGRECKP---AKEEAYFFRMSKYADRLIDYINTHPEFIQPVSRKNEMMNNFL-LPGLQDLCVSRTSFTWGIPVDFDPKHVVYVWLDALTNYITGIGYDCDGNSTEQFKKNWPAD----LHLIGKDIIRFHTIYWPIFLMALDLPLPKQVFGHPWLLQGDGKMSKSKGNVLYADELVDFFGVDAVRYFVLHEMPFENDGVISWELMVERMNSDLANTLGNLVNRTISMTNKYFGGTVTNKGVAETEEDKAVDADLKAITEDTPKRVEAKMDELRVADAITEIFVLFKRCNKYIDETMPWALAKEEAKKDRLETVLYNLIESIKTGARLLESFMPETSEKILAQ--LGDGKVTEKPEILFARLDVEEVMKKVEELHPQMTAEEK 523
>gi|188997460|ref|YP_001931711.1| methionyl-tRNA synthetase [Sulfurihydrogenibium sp. YO3AOP1] >gi|188932527|gb|ACD67157.1| methionyl-tRNA synthetase [Sulfurihydrogenibium sp. YO3AOP1] (628 aa)
Score = 863, Expect = 4.3e-90, Identities = 199/493 (40%), Positives = 283/493 (57%)
 Q:  567 VMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLH--PLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRS--NFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIK 1059
      + +KFY+TTPIYY + PH+GHA+TT+ ADVL RY +++G +TFF+TG DEHGQKI++ A+E + P+EL DK  F LWK L I Y FIRTT  H  VQ F + +  IYL ++ YCV CEE T+   E D Y  +H P + +EESYF ++ ++ K + + K+P + P R NE+ SF+   DLS+SR   +WGI + +P H +YVW DAL NYL+ +GY +  N +FW +   V ++ K+I RFH +YWP L  L  K +HGW  E KMSKSLGNV+DP  + +G D RY+LL+E+  D FS+ +IN N DLAN++GNL +RS+ MI+K+++G I K S K   E++  + +   I+KL  K L V  I+ N +I +V+PW L KE+ E L  L +++ + V++ L P +   EAL  NI+ K DIK
 S:   1 MQEKFYVTTPIYYVNDVPHLGHAYTTVAADVLARYYRQIGVKTFFLTGTDEHGQKIQKTAEEKGISPKELADKTHLAFKELWKKLNISYDRFIRTTDPDHIKAVQHIFQKCYENGDIYLSEYESYYCVGCEEFKTET-----EIKDYDYKCPIHLKPCEKVKEESYFFRLSKYTDKLLEFYEKNPEFILPDFRKNEVV-SFVKQ-GLKDLSVSRKRDRVAWGIPVPFDPSHTIYVWFDALTNYLTAVGYPE----NLNEFWPAD----VHIVGKDILRFHAVYWPAFLMSARLEISKKVFAHGWWTVEGHKMSKSLGNVVDPFKAADEFGVDKLRYFLLREVPFGLDGDFSKSAVINRINSDLANDLGNLISRSLTMIHKFQNGKIEKPSVFK-EIEEEYKNVYSKTLENYKNFIQKLEFSKSLEEVWQFIDWLNKYIVKVEPWKLNKEDKEY-LKTTLYTVVDGIYAVVWMLNPFMPQKMAEALSMLNINEIKKDIK 481
>gi|114776564|ref|ZP_01451609.1| methionyl-tRNA synthetase [Mariprofundus ferrooxydans PV-1] >gi|114553394|gb|EAU55792.1| methionyl-tRNA synthetase [Mariprofundus ferrooxydans PV-1] (512 aa)
Score = 863, Expect = 4.8e-90, Identities = 169/471 (35%), Positives = 269/471 (57%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQK-EEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVL 1038
      M+ +Y+TTPIYY + PH+GH +TT+ ADVL RY++ G + FF+TG+DEHGQK+++ A+  ++P EL D+ + + +LW L I  FIRT+++ H+ VQ + L   IY G ++ YCV CE +T+   + ++ +C   ++K +EESYF ++ ++ + ++ +P+ + P +R NE+  F+ +  +DLS+SR+ FSWG+ + + KHV+YVW+DAL NYLS LG+  D  K+W +   V L+ K+I RFH IYWP ML  L P + +HGW  E KMSKS GN L P  + Y D RY+LL+E+  +D FS  +  +N DLAN+VGNL NRS+ M+NKYRDG++ +  + + +   ++  ++  + K   L R+ ++  N ++E+ PW L K +E L+ L +  ++ V  L P +
 S:   1 MESYYVTTPIYYVNDEPHLGHIYTTIAADVLARYQRMAGRDVFFLTGVDEHGQKVQQAAEARGIEPIELADQVVERYQSLWPELAITNDDFIRTSSDRHRRGVQAMWRRLENAGAIYKGFYEDWYCVPCETYWTETQLNDADCWEEKHCPDCKRAVEKVQEESYFFRLSAYQDRLLEYINANPDFIGPASRRNEVLR-FVES-GLNDLSVSRTTFSWGVPVPGDEKHVIYVWIDALTNYLSALGF---PDQELPKYWPAD----VHLIGKDILRFHAIYWPCMLMAADLPLPQRLFAHGWWTVEGEKMSKSKGNALRPADLLEQYDADVIRYFLLREVPFGQDGDFSFSAMKQRYNSDLANDVGNLLNRSLAMLNKYRDGVLAEPGDEQ-AVDRTLIADVEGMQRDVAAHMNKQAFHLALERISVVVRHGNRYVEENAPWSLAKAGDEARLNTVLYHLAETLRLVALQLMPFM 463
>gi|169824241|ref|YP_001691852.1| methionyl-tRNA synthetase [Finegoldia magna ATCC 29328] >gi|167831046|dbj|BAG07962.1| methionyl-tRNA synthetase [Finegoldia magna ATCC 29328] (666 aa)
Score = 862, Expect = 6.5e-90, Identities = 191/492 (38%), Positives = 294/492 (59%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNL--KPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQL----KQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFD 1057
      E K +YITTPIYYPS N H+GH +TT+IAD L ++KK GY+ F TG DEHGQK+ EKAKE N+  P  +D  +  +LWK L I+  F+R+T + H+ VQE F +L K IY  +KG YCV CE +T++   + D    H   EEESYF ++ ++K I  KD P+ + P +R NE+ N+FL+ + +DLS+SR++F WG+++ + KH++YVW+DAL YL+G+GY Q D+ F KFW    + L+ KEI RFH I WP +L L L P + +HGWI+ + KMSKS GNV P  I+ YG DA +YY+L++ +  D F+ + +N FN DL N++GNL +RS+ M+ KY DG+IP+ +   N + +K L  +  +++ ++E+L+  L + ++  N +I++ PW L KE+ E+ L  L +++A++ +   P + + S + +Q +  K++
 S:   3 EEKKSYYITTPIYYPSSNLHLGHTYTTIIADTLKKFKKIQGYDVFLTTGTDEHGQKLYEKAKEKNMGDNPLNYIDPIVQSAKDLWKKLDIDIDSFVRSTDKVHEKNVQEIFQKLYDKGDIYKSTYKGHYCVDCEAFWTESQLKDGKCPDCGRDVHYH-----EEESYFFRLSKYKDRILQLYKDNPDFLKPESRKNEMVNNFLSGE-LEDLSVSRTSFDWGVKVPFDDKHIIYVWIDALSCYLTGIGYGQ-DEELFNKFWPCD----IHLVGKEIVRFHTIIWPALLMALDLPLPKRVFAHGWILFNEDKMSKSKGNVYYPEPIIDLYGVDALKYYILRDFTFGNDGNFTTERFMNRFNSDLVNDLGNLVSRSVSMVEKYFDGVIPQPND-----NNDIDKSLISVVEGCQEKVEELLEELDFSNALEEIWKVVRRANKYIDETTPWILIKEDPER-LKTVLYNLMDAIRVICILTSPFITETSNKIKEQIGLSEIKWE 484
>gi|160947754|ref|ZP_02094921.1| hypothetical protein PEPMIC_01689 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] >gi|158446888|gb|EDP23883.1| hypothetical protein PEPMIC_01689 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] (649 aa)
Score = 861, Expect = 6.9e-90, Identities = 188/499 (37%), Positives = 297/499 (59%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQF----DDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL 1067
      K FY+TTPIYYP+ N H+GH +TT++ADVL +YK+ G++ FF TG DEHGQK++E A +  P E +D  +  LW+ L I++ F+R+T + H+ V E F++L +K IY G +KG+YCV CE +T++ V E +  C +  +  EEE+YF ++ +++ + + + ++P+ + P +R NE+ SF+ N+  DLS++RS+F WG+++ + KHVVYVW+DAL YL+G+GY  D+ F KFW    V L+ KEI RFH I WP +L L L P K  HGWI+ + KMSKS GN++   I YG DA RY++L+E + +D F+  ++N N DL N++GNL +RS+ M KY DG +P S+ +L+  E + L +   D + +++KLN  L + L+  N +I++ PW L KE E+ L  + +L +++ +  ++P + + S  +Q I S + + +T F L
 S:   4 KNFYLTTPIYYPNSNLHLGHTYTTIVADVLKKYKQAQGFDVFFTTGTDEHGQKLQESAIKAGKAPLEYIDPIVESAKELWRTLDIDFDAFVRSTDKIHEKNVSEIFTKLYEKGEIYKGSYKGMYCVPCEAFWTESQLV--EGNKCPDCGR--EVSPSEEETYFFRLSKYQDRLLKLYEENPDFIQPESRKNEMI-SFI-NEGLTDLSVTRSSFDWGVRVPFDEKHVVYVWIDALSCYLTGIGY-GTDEEKFNKFWPCD----VHLIGKEIMRFHAIIWPAILMALDLPLPKKIFGHGWILFDDDKMSKSKGNIVYAEPIIERYGMDALRYFMLREFTFGQDGNFTYTKMLNRINSDLVNDLGNLVSRSVAMCEKYFDGFVP--SQTELT---ELDNDLIEIATTTRDRVAELMDKLNFSMALEEIWKLVRRTNKYIDETTPWTLIKEQKEERLKTVIYNLLESIRIISGLIKPFMKETSLRINEQ--IGYSDYSYEDLTKFGLL 489
>gi|153854787|ref|ZP_01996021.1| hypothetical protein DORLON_02019 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149752694|gb|EDM62625.1| hypothetical protein DORLON_02019 [Dorea longicatena DSM 13814] (646 aa)
Score = 860, Expect = 1.1e-89, Identities = 180/480 (37%), Positives = 278/480 (57%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCA-QLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDE----ITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQF 1049
      K+YITT I Y SG PHIG+ + ++AD + RYK+ GY+ FF TG DEHGQKIE KA E + P+E VD +   +W L+  Y FIRTT E H+ V++ F +L + IY G ++G+YC CE +T++ V + D  C + P  +EE+YF K+ ++  + +++ + P + P++R NE+ N+FL   DL +SR++F WGI + +PKH+VYVWLDAL NY++G+GY  D N + +N   + L+ K+I RFH IYWPI L L L P +  H W++  GKMSKS GNVL   ++ +G DA RY++L E+ + D V S +L++  N DLAN +GNL NR+I M NKY G++   +    + LK  ++  +  +++L +  ++ + L  CN +I++ PW L K+ +KD L+ L ++ ++K   LE + + S++ L Q 
 S:   9 KYYITTAIAYASGKPHIGNTYEIVLADAIARYKRSQGYDVFFQTGTDEHGQKIELKADEAGVTPKEFVDNASGEIKKIWDLMNTSYDKFIRTTDEDHEAQVKKIFKKLYDQGDIYKGAYEGMYCTPCESFWTESQLVDGKCPD---CGRECKP---AKEEAYFFKMSKYADRLINYINEHPEFIQPVSRKNEMMNNFL-LPGLQDLCVSRTSFKWGIPVDFDPKHIVYVWLDALTNYITGIGY--DCDGNSTELFNKNWPADLHLIGKDIIRFHTIYWPIFLMALDLPLPKQVFGHPWLLQGDGKMSKSKGNVLYADELVDFFGVDAVRYFVLHEMPFENDGVISWELMVERMNSDLANTLGNLVNRTISMTNKYFGGVVTDKGVAETEEEKAVDADLKAVTEDTPKRVDAKMDELRVADAITEIFVLFKRCNKYIDETMPWALAKDEAKKDRLETVLYNLIESIKAGAKLLESFMPETSEKILAQL 486
>gi|167042815|gb|ABZ07533.1| putative tRNA binding domain protein [uncultured marine microorganism HF4000_ANIW137I15] (665 aa)
Score = 859, Expect = 1.4e-89, Identities = 180/474 (37%), Positives = 271/474 (57%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQL-HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSN-FQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTI----IEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGS 1042
      + FY+TTPIYY + PHIGHA+TT+ ADVL R+ + G  F +TG DEHGQK+E A + L PQ L D+  + LW L IE  FIRTT  H+ V++ F + +K IYLG ++G YC  E +T+  V  D K C +  P+ + EESYF ++ +++ +  L++ P + P +R NE+  F+   DLSISR+ F WGI +   HV+YVW DAL NY+S LG+ +K+  ++ FW +   V L+ K+I RFH +YWP L  L P + +HGW  E KMSKSL NV++P  ++ YG DA RY+LL+E+  +D FS + LI  N DLAN++GNL +R+IGM+ ++ G +P+ ++    + E+ L+Q   T +  +E L Q++L +V D I + N +++  PW L K +E +  L   A++ + +L P + D +
 S:   3 ETFYVTTPIYYVNDYPHIGHAYTTIAADVLARFHRLAGTRVFLLTGTDEHGQKVERAALDRGLTPQGLADRVVGRYHQLWDRLRIEPDDFIRTTEARHRKGVEDLFRRVQEKGDIYLGEYEGWYCTPDESFWTETQVV----DGK--CPECGRPVERVREESYFFRMSKYQDRLLRHLEEHPGFILPESRRNEVIR-FVEG-GLRDLSISRTTFQWGIPVPGGQGHVLYVWFDALTNYISALGFGEKNGGEGYETFWPAD----VHLIGKDILRFHAVYWPTFLMSAELPLPRRVFAHGWWTVEGQKMSKSLRNVVEPNRLLDRYGADAVRYFLLREVPFGQDGNFSHEALIKRINSDLANDLGNLLHRTIGMVEQFCGGRLPRAAEVG-----DLERGLQQAAGATTAVLREELESLEFQRVLKKVWDFIRQVNKYLDARAPWSLSKSGDEAGVRTTLYTAAEAIRVLSVWLWPFMPDAA 466
>gi|153811133|ref|ZP_01963801.1| hypothetical protein RUMOBE_01524 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] >gi|149832631|gb|EDM87715.1| hypothetical protein RUMOBE_01524 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] (652 aa)
Score = 857, Expect = 2.1e-89, Identities = 187/515 (36%), Positives = 293/515 (56%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSN--FQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQF----DDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKF-DIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      +K+YITT I Y SG PHIG+ + ++AD + RYK++ GY+ FF TG DEHGQKIE KA+E + P+E VD +   +W L+  Y FIRTT  H+ VQ+ F ++ K IY G ++G+YC CE +T++ V + D  C + P + +EE+YF K+ ++  + ++  P+ + P +R NE+ N+FL   DL +SR++F WGI + +PKHVVYVWLDAL NY++G+GY  +S+ F K W +   + L+ K+I RFH IYWPI L L L P +  H W++  GKMSKS GNV+   ++ +G DA RY++L E+ + D V + +L++  N +LAN +GNL NR+I M NKY G++   +    ++ LK F   ++  ++KL +  ++ V L  N +I++ PW L K+ +KD L  L ++ +   LE + + ++ L Q N +   D+K  + S N+  PE ++ R++
 S:   4 QKYYITTAIAYTSGKPHIGNTYEIVLADAIARYKRQEGYDVFFQTGTDEHGQKIELKAEEAGITPKEFVDNVSGEIKRIWDLMNTSYDKFIRTTDADHEKQVQKIFKKMYAKGDIYKGHYEGMYCTPCESFFTESQLVDGKCPD---CGR--PCVPAKEEAYFFKMSKYADRLIDYINTHPDFIQPESRKNEMMNNFL-LPGLQDLCVSRTSFKWGIPVDFDPKHVVYVWLDALTNYITGIGYDCDGESSEQFNKLWPAD----LHLIGKDIIRFHTIYWPIFLMSLDLPLPKQVFGHPWLLQGDGKMSKSKGNVIYADELVDFFGVDAVRYFVLHEMPFENDGVITWELMVERLNSELANTLGNLVNRTISMSNKYFGGVVENKGVVE-----PVDEDLKAFALAVPGKVAEKMDKLRVADAMTEVFTLFKRLNKYIDETMPWALAKDEAKKDRLATVLYNLVEGITMGATLLESFMPETTERILAQLNAEKRTLEDLKTFGLYPS-GNKVTEKPEILFARLD 511
>gi|160878187|ref|YP_001557155.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium phytofermentans ISDg] >gi|160426853|gb|ABX40416.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium phytofermentans ISDg] (664 aa)
Score = 856, Expect = 2.6e-89, Identities = 197/515 (38%), Positives = 299/515 (58%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCA-QLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDS--NFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQG--------KMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPK--YSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN--QKINTPEPIYLRIE 1083
      K +YITT I Y SG PHIG+ + ++AD + R+K+ GYE FF TG DEHGQKIEEKA E+ + P+E VDK A  ++W L+  Y FIRTT  H+ VQ+ F +L + IY G ++G+YC CE +T + V + D  C + P  +EE+YFLK+ + + I   P + P +R NE+ N+FL   DL +SR++F WGI + +PKHV+YVW+DAL NY++G+GY  +S  F KFW +   + L+ K+I RFH IYWPIML L L P +  H W++      KMSKS GNVL   + +G DA RY++L E+  D V + +L+++ N DLAN +GNL NR+I M NKY +G++ K  ++P + IE  + +  D++  + L +  +S + L  CN +I++ PW L KE +K L+ L ++ ++   LEP L + +++ L Q N + K +I+ + F  DN + + P+ ++ R++
 S:   4 KPYYITTAIAYTSGKPHIGNTYEIVLADSIARFKRLEGYEVFFQTGTDEHGQKIEEKAAEVGVSPKEFVDKVAGGIKDIWDLMNSSYDKFIRTTDVDHEKQVQKIFKKLYDQGDIYKGNYEGMYCTPCESFFTASQLVNGKCPD---CGRECQP---AKEEAYFLKLSNYTGRLIDHINTHPEFIQPESRKNEMMNNFL-LPGLQDLCVSRTSFKWGIPVDFDPKHVIYVWIDALSNYITGIGYDCDGNSTEQFNKFWPAD----LHLIGKDILRFHTIYWPIMLMALDLPLPKQVFGHPWLLQTDPNAKDGSGVKMSKSRGNVLYADDLVEFFGVDAVRYFVLHEMPFDNDGVINWELMVDRMNSDLANTLGNLVNRTISMSNKYFEGVVNKTDVTEPVDADLIEVVTKTR---DKVVAKMANLRVADAISEIFTLFKRCNKYIDETMPWALAKEEEKKARLENVLYNLVESICIGANLLEPFLPESAEKILAQLN--AKKRNIEELATFGLYDNGTKVTDQPQILFARLD 519
>gi|160916068|ref|ZP_02078275.1| hypothetical protein EUBDOL_02095 [Eubacterium dolichum DSM 3991] >gi|158431792|gb|EDP10081.1| hypothetical protein EUBDOL_02095 [Eubacterium dolichum DSM 3991] (651 aa)
Score = 855, Expect = 3.9e-89, Identities = 186/517 (35%), Positives = 296/517 (57%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDD--SNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGII--PKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEP--IYLRIESED 1086
      K+YITT I Y SG PHIG+ + ++ D + RYK++ GY+ FF TG DEHGQKIEEKAKE + P+E VD A +  + ++  Y +F+RTT +YH+ VQ+ F +L ++ IY  ++G+YC CE +T++ V + D  C + P+ + EE+YF ++++ + I   P + P +R NE+ N+FL   DL +SR++F WGI + +P HVVYVW+DAL NY++ LG+  +  N++K+W +   V ++ K+I RFH IYWPIML LG  P +  H W++  GKMSKS GN +   ++ +G DA RY++L E+  +D  + L++  N DLAN +GNL NR+I M NKY G+I P  P + IE     DE  +++L + + + + L+ CN +I++ PW L K+ +KD L  L +L +++   LE + + S++ L Q + +S+ D  + F L+    +P ++ RI+ ++
 S:   8 KYYITTAIAYTSGRPHIGNTYEIVLTDAIARYKRQQGYDVFFQTGTDEHGQKIEEKAKEAGITPKEFVDNIAGIVRKNFDMMNTSYDYFVRTTDDYHEKQVQKIFKKLYEQGDIYKSTYEGMYCTPCESFWTESQLVDGKCPD---CGR--PVKKATEEAYFFNLQKYSPRLIEHIETHPEFIQPESRKNEMINNFL-KPGLQDLCVSRTSFKWGIPVDFDPDHVVYVWIDALSNYITSLGFDVDGNHGENYKKYWPAD----VHIIGKDILRFHTIYWPIMLMALGEPLPKQVFGHPWLLVGDGKMSKSKGNAIYADELVHYFGVDAVRYFVLHEMPFAQDGTITWDLMVERVNSDLANVLGNLVNRTISMQNKYFHGVISNPMEGDPLDAELIELAVATVHNVDE---KMDQLRVGEAIDEIFTLLKRCNKYIDETTPWTLGKDETKKDRLATVLYNLLESIRYAAVLLESFMPETSEKILDQ--LSTSRRDKASLESFGQLECGHTVEAKPSILFQRIDPKE 517
>gi|163784145|ref|ZP_02179086.1| methionyl-tRNA synthetase alpha subunit [Hydrogenivirga sp. 128-5-R1-1] >gi|159880589|gb|EDP74152.1| methionyl-tRNA synthetase alpha subunit [Hydrogenivirga sp. 128-5-R1-1] (633 aa)
Score = 854, Expect = 4.6e-89, Identities = 196/483 (40%), Positives = 283/483 (58%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE-----EESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRS--NFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGII---PKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFD----DEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNID 1052
      KFYITTPIYY + PHIGHA+TT+ ADVL RY ++ G +TFF+TG DEHG KI++ A+E + P+EL D+ + F LW++L I Y FIRTT E H  VQ F + +  IYLG ++G YCV CEE T+   E D Y  +H  QK+   EESYF ++ ++ K + + K+P + P R NE+ SF+   DLS+SR   WGI + + H +YVW DAL NYL+ +GY  +  F+ FW +   V ++ K+I RFH +YWP L  GL P K +HGW  E KMSKSLGNV+DP  + +YG D RY+L++E+  D FS+ +I  N DLAN++GNL +RS+ MINK++ GI+  KY+    + EK+ K+   + +  ++ L  K L + + I+ N +I + +PW LKK +  LD L ++ + + +I+ L P + D KEAL  ++
 S:   4 KFYITTPIYYVNDVPHIGHAYTTVAADVLARYNRQKGIKTFFLTGTDEHGLKIQKSAEEKGITPKELADQTHQKFKELWQVLNISYDRFIRTTDEDHIKAVQYIFQKCYENGDIYLGKYEGWYCVGCEEFKTET-----EIKDLDYKCPIH---QKKCEKIVEESYFFRLSKYTDKLLKLYEKNPEFIQPDYRRNEVV-SFVKQ-GLKDLSVSRKRDRVKWGIPVPFDENHTIYVWFDALTNYLTAVGYPDTESELFKTFWPAD----VHIVGKDILRFHAVYWPAFLMSAGLEIPEKVFAHGWWTVEGKKMSKSLGNVVDPFKAVKSYGVDELRYFLMREVPFGLDGDFSKSAVIGRINSDLANDLGNLISRSLTMINKFKKGIVECGEKYT--------DLEKEYKEIYLYTVENVDKHLKNLEYNKSLELIWEFIDFLNKYIVKTEPWALKKSQDPY-LDTTLYVLADGIYAIIWLLSPFMPDKMKEALNMLGLE 478
>gi|169351609|ref|ZP_02868547.1| hypothetical protein CLOSPI_02389 [Clostridium spiroforme DSM 1552] >gi|169291831|gb|EDS73964.1| hypothetical protein CLOSPI_02389 [Clostridium spiroforme DSM 1552] (638 aa)
Score = 854, Expect = 5.2e-89, Identities = 192/518 (37%), Positives = 297/518 (57%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSN--FQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGII--PKYSKP--KLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLD--NQKINTPEPIYLRIESED 1086
      K +Y+TT I Y SG PHIG+ + ++AD + R+K++ GY +F TG DEHGQKIE KAKE + PQ+ VD+ A   +W L+  Y F+RTT EYHK VQ+ F +L + IYLG ++G YC +CE +T++ V + D  C  P+  +EE+YF K+ ++ + I  K P + P++R NE+ N+FL   DL +SR++F+W I + +PKHVVYVW+DAL NY++GLGY  +  ++K+W +   + L+ K+I RFH IYWPIML L + P +  H W++ + KMSKS GNV+   ++ +G DA RYY+L E+  D  + LL+  N DLAN +GNL NR+I M NKY DGI+ PK +P +  NI E  K   +  ++    L + L+  N +I++ PW L K+ ++K+ L  L ++ +++   L P +  + + L Q N D  D + + +F +   +  PE ++ R++S++
 S:   5 KDYYLTTAITYTSGKPHIGNTYEIILADAIARFKRQEGYNVYFQTGTDEHGQKIELKAKEAGIPPQQFVDEKAAEVKRIWDLMDTTYDRFMRTTDEYHKKQVQKIFKKLYDQGDIYLGHYEGKYCTACESFFTESQLVDGKCPD---CGG--PVNDAKEEAYFFKLSKYADRLIEHIEKHPEFIQPVSRKNEMMNNFL-KPGLQDLCVSRTSFTWSIPVDFDPKHVVYVWIDALTNYITGLGYDVDGNHGELYKKYWPAD----LHLIGKDIVRFHTIYWPIMLMALDIPLPKQVFGHPWLLQGESKMSKSKGNVIYADDLVDIFGVDAVRYYVLHEIPYDNDGSITWDLLVEKINSDLANVLGNLVNRTISMSNKYFDGIVNNPKVYEPVDEELINIALEMPKK-----VINKMDDFKSSDALDAIFTLLRRTNKYIDETMPWALAKDESKKERLATVLYNLIESIRFSAIALIPFIPSTANKILDQINTDQR--DYQTLNEFGAYKEGTKVTEKPEILFARLDSKE 515
>gi|150021072|ref|YP_001306426.1| methionyl-tRNA synthetase [Thermosipho melanesiensis BI429] >gi|149793593|gb|ABR31041.1| methionyl-tRNA synthetase [Thermosipho melanesiensis BI429] (634 aa)
Score = 853, Expect = 7.0e-89, Identities = 185/482 (38%), Positives = 281/482 (58%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQL-HPLIQKEEESYFLKIKQFKK-YISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQF 1049
      MKKFY+TTPIYY + PHIG A+TT+I D++ RYK+ +GY+ F++TG DEHGQKI + AK+ ++P++L D+ ++ F LWK L I  +FIRTT  H  VQ  S++L+  IY G++KG YC+ CE + ++  + E  K C   L  EEE+YF ++ ++ + + F ++P+ V P R NE+  +   DLSI+R+ F WGI + +P HV+YVW+DAL+NY+S +GY  D  F+K+W +   + L+ KEI RFH + WP ML +GL P K +HGW+   K+SKSLGN +DP F+ YG D RYYL +++  +D FSE+ L++ N DLAN+ GNL +R+I M+ K D IIP+ + +  + + K+ + ++  +E  +  L + + I  N + ++ KPW L KE N+ L  L  L A +V  L P +  S+E  + 
 S:   1 MKKFYLTTPIYYVNSEPHIGSAYTTIIGDIIARYKRLIGYDVFYLTGTDEHGQKIMQAAKKREIEPKQLCDELSEKFSQLWKDLKITNDYFIRTTDPKHMKTVQLFVSKMLENGDIYKGIYKGWYCIPCETYWNEDETEQIEG--KHICPTCGRELNFVEEENYFFRLSKYTEPLLKHFKENPDFVEPDFRRNEMLK--ILESGLKDLSITRTTFDWGIPMPNDPNHVIYVWVDALINYISAIGY-GSDQEKFEKWWPAD----LHLIGKEINRFHSLIWPAMLMSVGLPLPKKIFAHGWLTVNGQKISKSLGNAIDPREFVKKYGNDVVRYYLARDIVFGKDGDFSEENLVHRLNSDLANDYGNLLHRTIAMVVKNFDSIIPEPNNIQ-EIDEKLIKEYFEVKEKYLEYMESYKLTNALETIWEYIRYINKYFDENKPWVLAKEGNKGRLSTVLYNTLEAFLKVATLLIPFMPYSSEEVFNRL 474
>gi|149195308|ref|ZP_01872396.1| methionyl-tRNA synthetase [Caminibacter mediatlanticus TB-2] >gi|149134572|gb|EDM23060.1| methionyl-tRNA synthetase [Caminibacter mediatlanticus TB-2] (634 aa)
Score = 853, Expect = 7.4e-89, Identities = 196/513 (38%), Positives = 290/513 (56%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKE---NPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIP-----KYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      +Y+TTPIYY + PHIGHA+TT+IAD + RY + G +TFF+TG DEHGQKIEE A++  P+E D+ + F LW  I Y FIRTT E HK VQ+ F E+ KK IY  ++G YCVSCE   IA + +D+L   P  +EESYF ++ +++ I +LK+  + P + NE+    +  DLSI+R++F WG+++ +  + KHVVYVWLDAL NYL+ LGY +D+S +K+W ++  + ++ K+I +FH +YWP L +G  P K +HGW  + KMSKS GNV+DP  + YG + FRY+LL+E+  D FSEK LI+ N DL N++GNL NR IGM KY DG +   KY  +L+  E K L++   T + K+ I K L + +++ N I+ KPW+L K  +   + LI N +   L V+  +++    + +   + +  LD+ I  P++ +IE
 S:   8 YYLTTPIYYVNDVPHIGHAYTTIIADTIARYSRLKGIDTFFLTGTDEHGQKIEEAARKKGKSPKEYADEISAKFKELWDEFEISYDKFIRTTDEAHKRGVQKAFLEMYKKGDIYKDYYEGHYCVSCES----FIAPSQLVNDELCPDCGKPTRIIKEESYFFRLSKYQDKILDWLKNKKPILPEAKANEVIR--FVEEGLKDLSITRTSFEWGVKLPDEINDKKHVVYVWLDALFNYLTALGYGSEDESLVKKYWPAK----LHIVGKDILKFHAVYWPAFLMSIGYELPKKIAAHGWWTRDGEKMSKSKGNVIDPKEVADAYGIENFRYFLLREVPFGADGDFSEKALIDRINNDLGNDLGNLLNRIIGMAYKYFDGKVTSRDVEKYFSSELNEAREIIKNLEE------TYLWKMQIHKFLEELWKVLSIGNKAIDTYKPWELMKNGETQKAAALIGLIANLLALTSINLHAVMPKTTQKIASSLGFEINPNSFNELMEGKLLDDFVIEKIPPLFPKIE 512
>gi|152990541|ref|YP_001356263.1| methionyl-tRNA synthetase [Nitratiruptor sp. SB155-2] >gi|151422402|dbj|BAF69906.1| methionyl-tRNA synthetase [Nitratiruptor sp. SB155-2] (632 aa)
Score = 852, Expect = 9.0e-89, Identities = 198/516 (38%), Positives = 294/516 (56%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKE---NPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSK---EALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      MKK YITTPIYY + PHIGHA+TT+IAD  RY + GY+TFF+TG DEHGQKIEE AK+  PQE D+ + F LW  I Y FIRTT  H  VQ+ F ++ +K IY G ++G YC+SCE + ++ + +E   C +  +++ EESYF K+ +++ K + + +  V P + NE+      DLSI+R++F WGI++ +  +PKHV+YVWLDALLNY++ LGY  D   +W +    L+ K+I RFH +YWP L L L +P  +HGW   KMSKS GNV+DP  + YG + FRY+LL+E+  +D FS+K LI+ N DL N++GNL NR IGM KY D +  SK  F+ + ++++   + ++++++  + L + +++ N I+  PW  KE  +  ++L+ N + +V  L PV+  ++  EAL F ID S FD F+  + LD  I  P++ +IE
 S:   1 MKKRYITTPIYYVNDVPHIGHAYTTIIADSAARYFRLNGYDTFFLTGTDEHGQKIEEAAKKRGKTPQEYADEISAKFKALWDEFEISYDKFIRTTNPEHIIGVQKAFEKMYEKGDIYKGEYEGHYCISCEAFFPESQLIDEEFCPD--CGKQTSIVK--EESYFFKLSKYQDKLLELYRTNDAFVLPKNKKNEVIR--FVESGLQDLSITRTSFDWGIKLPKSINDPKHVMYVWLDALLNYITALGY--GSDEKLMYYWPAD----FHLVGKDILRFHAVYWPAFLMSLDLPQPHHIATHGWWTRNGEKMSKSKGNVIDPKKVADAYGLENFRYFLLREVPFGQDGDFSQKALIDRINNDLGNDLGNLLNRIIGMSGKYFDFTVD--SKDVQKFHQKELQEIQSIIANLDSLVDEMKWNRYLEEIWKMLHIANKAIDTYAPWAKMKEGKADEAMALVALVSNILAKVALLLHPVMPKTTQKIAEALG-FTIDQSSFD-TFIHQSNLLDTFTIQKIPPLFPKIE 507
>gi|78356637|ref|YP_388086.1| methionyl-tRNA synthetase [Desulfovibrio desulfuricans subsp. desulfuricans str. G20] >gi|78219042|gb|ABB38391.1| methionyl-tRNA synthetase [Desulfovibrio desulfuricans G20] (642 aa)
Score = 851, Expect = 1.1e-88, Identities = 177/484 (36%), Positives = 275/484 (56%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE---EESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISR--SNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDD---EITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI 1051
      M+ FYITTPIYY + PH+GHA+TT++AD L R+  LG +TFF+TG DEHG KI + A++  PQE VD + F +LW +GI Y F+RTT E HK VQ  ++   IY G + G YC CE YT+   KE ++ L C Q  ++ E  E++YF ++ +++ ++ ++ D P+ + P  NE+ S L++  +DL ISR S SWG+++ + +V YVW DALLNY+S L +  D  F FW   + L++K+I + H ++WP ML+ G     HG+ +  KMSKSLGNV++P+   YG AFRY+LL+E+  D+ FSE+ L+  N DLAN++GNLF+R + M KY DG++P +  ++ + E +  D    + E++   L + +L+  N +++  PW L K +  L  L ++L +++V  L PV+ + S+ L Q ++
 S:   1 MQPFYITTPIYYVNAKPHLGHAYTTIVADALRRFHTLLGKKTFFLTGTDEHGDKIVQAAEKNGCTPQEYVDSISATFRDLWPSMGITYDRFVRTTDESHKKCVQAVLQKVYDSGDIYFGEYGGHYCYGCERFYTE-----KELENGL-CPQHQ--VKPEYIAEKNYFFRMSKYQDWLRQYILDNPDFIRPERYRNEVL-SLLDSGALEDLCISRPKSRLSWGVELPFDTDYVCYVWFDALLNYVSALNW--PDGEEFTTFWPG----VQHLVAKDILKPHAVFWPTMLKAAGFEPYNNLNVHGYWLVRDTKMSKSLGNVIEPLEMAGRYGLSAFRYFLLREMHFGSDASFSEEALVARLNADLANDLGNLFSRVLSMTGKYFDGVVPSPA----AYTADDEDIINLAKDACRNYVRLFERVRFSNALESLWELVRALNKYVDSSAPWTLYKTGDTARLGTVLYVLLECMRKVAVNLWPVMPEASEAMLGQLHV 474
>gi|71894319|ref|YP_278427.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycoplasma synoviae 53] >gi|71851107|gb|AAZ43716.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycoplasma synoviae 53] (518 aa)
Score = 849, Expect = 2.1e-88, Identities = 205/517 (39%), Positives = 307/517 (59%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLH-PLIQKEEESYFLKIKQFKKYISS-FLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDD-----SNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGM-INKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      K FYITTPIYY SGN HIGH +TT +A V+ Y+K LG ET F+TG DEHG KI +KAKE NL  E V+ A F LW  I Y FIRTT+E HK  Q+ FS  K ++IY  + GLY VS EE TK+ A+ E + K Y  H LI+ EESYF K+ +F ++  F ++ N ++P  NE+ N+F+ N  DLS++R+N SW I IKE+ H +YVW+DAL NY+S LGY + D   +F+ FW + ++++V L+ KEI RFH IYWPI L+ L L++PT ++HGWI+  GKMSKS GNV+DP  + + ++ +Y+L ++ + D VF EKLL+++ N ++ N+ GNL +RS+ M N +  + KYSK   +E E+++ +  +  ++  + K   +L ++ N FI+  PW LK +N K+L+ L ++ N + + Y  V + +KE +  + + FD++ + DFS +     +Y R++ +
 S:   3 KNFYITTPIYYASGNLHIGHLYTTTLAWVIRNYQKLLGNETKFLTGSDEHGSKIAQKAKENNLSEIEFVNSVAAKFKELWNSYDINYDIFIRTTSENHKKTAQKIFSYFYKNNYIYKNNYTGLYSVSAEEFLTKSQAL--EKNGKYYHPVSHDELIEVSEESYFFKMSEFSPWLKKYFAENSNFLFPKKIENEILNNFIKN-GLQDLSVTRTNVSWAIPIKEDLNHTLYVWVDALSNYISALGYNPELDYDSQSEDFKNFWENPNSKVVHLIGKEIARFHMIYWPIFLKALNLKQPTNIVAHGWILANDGKMSKSKGNVVDPNELLLKFDKEQIKYFLASQIPMGNDGVFDEKLLVDSINANIINSYGNLISRSLKMYANSF--SVPLKYSKNTEKDFLEIEEKILKSKVDFKKHMDLYLVDKAFEVARELASDLNKFIDIKMPWTLK--DNLKELEKILIVLFNGIYALSCYYSIVFKNKTKEVAEVLKV--THFDLEKIDDFSKFNETIFPDKYILYSRLKKD 518
>gi|154149034|ref|YP_001406307.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter hominis ATCC BAA-381] >gi|153805043|gb|ABS52050.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter hominis ATCC BAA-381] (638 aa)
Score = 848, Expect = 2.3e-88, Identities = 203/518 (39%), Positives = 297/518 (57%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQ-KEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKE---NPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALK--QFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      MKKF ITTPIYY + PHIGHA+TT+I D L R+ + GYETFF+TG DEHGQKIEE AK+  P+  D + F +LW  I Y HFIRTT EYH  Q F +   IY G ++G YCVSCE + +  + E   YC    Q +EESYF ++ ++  + + +D N + P + NE+ SF+ +  DLSI+R++F WGI++ E  +PKHV+YVWLDAL+NYLS LGY Q +   FWN  + + ++ K+I RFH +YWP L LGL P  +HGW  + KMSKS+GNV++P  + YG + FRY+LL+E+  +D FS+K +I+ N +LAN++GNL NR IGM KY + I  SK L F +  + K +    +E++  + L +  +N N I + +PW + K  NEK L  ++L+ N + +V  L P +  +K+   F I+++ ++ K + +  LD   T +P++ ++E E
 S:   1 MKKF-ITTPIYYVNDIPHIGHAYTTIICDTLARFYRLQGYETFFLTGTDEHGQKIEEAAKKHGTSPKIYADAVSAKFRSLWDYFDISYDHFIRTTDEYHIKTAQNAFEIMFANGDIYKGEYEGYYCVSCESFFPETQLIDGE-----YCPDCGKKTQIIKEESYFFRLSKYTDRLLKWYEDEENCILPRGKKNEVI-SFVKS-GLKDLSITRTSFDWGIKLPEKLNDPKHVMYVWLDALINYLSALGYTQNGEK--MDFWN----DTIHIVGKDILRFHAVYWPAFLMSLGLPLPKHIAAHGWWTRDGKKMSKSIGNVVNPKEVADAYGLEQFRYFLLREVPFGQDGDFSQKAIISRINSELANDLGNLLNRIIGMSEKYSNFKIN--SKDVLKFYADEMNETKNYLKNAVENLEEVATSRYLEELFKALNLANSSITKYEPWKMIKNGENEKAL-ALVALVANILAKVAVLLSPAMPQTAKKIATALNFKINTAIYN-KIIVNGELLDFLAQKT-QPLFNKMEHE 507
>gi|46580460|ref|YP_011268.1| methionyl-tRNA synthetase [Desulfovibrio vulgaris subsp. vulgaris str. Hildenborough] >gi|46449879|gb|AAS96528.1| methionyl-tRNA synthetase [Desulfovibrio vulgaris subsp. vulgaris str. Hildenborough] (663 aa)
Score = 848, Expect = 2.9e-88, Identities = 172/485 (35%), Positives = 281/485 (57%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE---EESYFLKIKQFKKYISS-FLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISR--SNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIP---KYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNID 1052
      M +FY+TTPIYY + PH+GHA+TT++AD + R+++ LG +T+F+TG DEHG KI + A++ + P++ VD + F +LW LG+EY FIRTT  HK VVQ   +   IY G + G YC CE YT+   KE ++ L C Q  ++ E  E++YF ++ +++ ++  L +P+ + P  NE+ S L++  +DL ISR S +WGI++ + +V YVW DALLNY+S LG+  D  F +W   + L++K+I + H ++WP ML+ GL    HG+ +  KMSKSLGNV+ P+ I+ YG +AFRY+LL+E+  D+ FSE+ L+  N DLAN++GNL++R + M KY G++P  Y++  +   + + F   + ++   L + +L+  N +++  PW L K+ + K L  + +L ++++V +L PV+ + +  L Q ++
 S:   1 MDRFYVTTPIYYVNAKPHLGHAYTTIVADSMRRFQRLLGKDTYFLTGTDEHGDKIVQAAEKAGVSPKDFVDGVSGQFRDLWPHLGVEYDQFIRTTDPEHKKVVQAFLQRVYDSGDIYFGEYGGHYCYGCERFYTE-----KELENGL-CPQHQ--VKPEYIAEKNYFFRMSKYQGWLKQHILDNPDFIRPERYRNEVL-SMLDSGALEDLCISRPKSRLTWGIELPFDTDYVCYVWFDALLNYVSALGW--PDGDRFANYWPG----VQHLVAKDILKPHAVFWPTMLKAAGLEPYNNLNVHGYWLVRDTKMSKSLGNVVSPLEMIDRYGLNAFRYFLLREMHFGSDASFSEEALVGRLNADLANDLGNLYSRVLSMTAKYFGGVVPAPGAYTEEDETLRALAAEAQRNF----CNLFGRVRFSNALESLWELVRALNKYVDSAAPWTLFKQGDTKRLGTVMYTLLESMRKVAVHLLPVMPEAATSMLAQLGLE 475
>gi|118725652|ref|ZP_01574290.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium cellulolyticum H10] >gi|118664932|gb|EAV71556.1| methionyl-tRNA synthetase [Clostridium cellulolyticum H10] (654 aa)
Score = 847, Expect = 2.9e-88, Identities = 193/518 (37%), Positives = 292/518 (56%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCA-QLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSN--FQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKF-DIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESED 1086
      K +Y+TT I Y S PHIG+ F ++AD  R+K+ GY+ F TG DEHGQKIE KAKE + P+E VD +AK  + L+  Y FIRTT +YH+ VQ+ F +L ++ IY G ++G+YC CE +T + V + D  C + HP  +EE+YFLK+ ++ + I  + P + P +R NE+ N+FL   DL +SR++F WGI + + KHVVYVW+DAL NY++GLG+  +S+ F KFW +   + L+ K+I RFH IYWPIML L + P +  H W++  GKMSKS GNV+   ++ +G DA RYY+L ++  D V S +L+  N DLAN +GNL NR I M NKY G++  + +  N  E LK  + +  ++KL +  LS + L  CN +I++ PW L K+ +K L+ L ++ +   LE + + +++ + Q N    D+K  + S  +  PE ++LR++ +D
 S:   4 KPYYLTTAIAYTSSKPHIGNTFEIVLADSFARFKRMQGYDVRFQTGTDEHGQKIELKAKEAGISPKEYVDGFAKEIQRICDLMNTSYDKFIRTTDDYHEKQVQKIFKKLYEQGDIYKGYYEGMYCTPCEAFFTSSQLVDGKCPD---CGRECHP---AKEEAYFLKLSKYADRLIQHINEHPEFIQPESRKNEMMNNFLLA-GLQDLCVSRTSFKWGIPVDFDDKHVVYVWIDALSNYITGLGFDADGNSDEMFNKFWPAD----LHLIGKDILRFHTIYWPIMLMALEVPLPKQVFGHPWLLMGNGKMSKSKGNVIYADELVDIFGVDAVRYYILHDMPFDNDGVISWELITERINSDLANVLGNLVNRVIAMTNKYFSGVVNNSNVREDIDNELIELTLKT-PETVVEKMDKLRVADALSEIFTLFKRCNKYIDETMPWILAKDEAKKARLETVLYNLVEGIVTGASLLEAFMPETAQKIVAQLNTTVRPLKDMKVFGQYKS-GTKVTENPEILFLRMDIKD 514
>gi|120602218|ref|YP_966618.1| methionyl-tRNA synthetase [Desulfovibrio vulgaris subsp. vulgaris DP4] >gi|120562447|gb|ABM28191.1| methionyl-tRNA synthetase [Desulfovibrio vulgaris subsp. vulgaris DP4] (663 aa)
Score = 846, Expect = 4.5e-88, Identities = 172/485 (35%), Positives = 281/485 (57%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE---EESYFLKIKQFKKYISS-FLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISR--SNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIP---KYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNID 1052
      M +FY+TTPIYY + PH+GHA+TT++AD + R+++ LG +T+F+TG DEHG KI + A++ + P++ VD + F +LW LG+EY FIRTT  HK VVQ   +   IY G + G YC CE YT+   KE ++ L C Q  ++ E  E++YF ++ +++ ++  L +P+ + P  NE+ S L++  +DL ISR S +WGI++ + +V YVW DALLNY+S LG+  D  F +W   + L++K+I + H ++WP ML+ GL    HG+ +  KMSKSLGNV+ P+ I+ YG +AFRY+LL+E+  D+ FSE+ L+  N DLAN++GNL++R + M KY G++P  Y++  +   + + F   + ++   L + +L+  N +++  PW L K+ + K L  + +L ++++V +L PV+ + +  L Q ++
 S:   1 MDRFYVTTPIYYVNAKPHLGHAYTTIVADSMRRFQRLLGKDTYFLTGTDEHGDKIVQAAEKAGVSPKDFVDGVSGQFRDLWPHLGVEYDQFIRTTDPEHKKVVQAFLQRVYDNGDIYFGEYGGHYCYGCERFYTE-----KELENGL-CPQHQ--VKPEYIAEKNYFFRMSKYQGWLKQHILDNPDFIRPERYRNEVL-SMLDSGALEDLCISRPKSRLTWGIELPFDTDYVCYVWFDALLNYVSALGW--PDGDRFANYWPG----VQHLVAKDILKPHAVFWPTMLKAAGLEPYNNLNVHGYWLVRDTKMSKSLGNVVSPLEMIDRYGLNAFRYFLLREMHFGSDASFSEEALVGRLNADLANDLGNLYSRVLSMTAKYFGGVVPAPGAYTEEDETLRALAVEAQRNF----CNLFGRVRFSNALESLWELVRALNKYVDSAAPWTLFKQGDTKRLGTVMYTLLESMRKVAVHLLPVMPEAATSMLAQLGLE 475
>gi|85859641|ref|YP_461843.1| methionyl-tRNA synthetase [Syntrophus aciditrophicus SB] >gi|85722732|gb|ABC77675.1| methionyl-tRNA synthetase / protein secretion chaperonin [Syntrophus aciditrophicus SB] (644 aa)
Score = 844, Expect = 8.3e-88, Identities = 188/483 (38%), Positives = 279/483 (57%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISR--SNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYIS-HGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKE-NNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI 1051
      K FYITTPIYY + +PHIGHA+TT++ADVL RY + G+ TFF+TG DEHG KI E A++ + P+  D+ + F NLW L +  +FIRTT  H  VQ  S++ +  IY G ++G YCV CE YT+  +  D K  Q+ P +K E +YF K+ +++ ++ S +K +P+ + P  NE+ +FL + +DL ISR S +WGI + + +V YVW DAL+NY++GLGY  D NF FW     L++K+I + H IYWP ML+ G+ +P ++++ HG+  +Q KMSKSLGNV+ P+  + YG DAFRYYLL+E+  DS FSE+ +  N DLAN++GNL +R  M KY G +P S  +    ++ Q  E+   +L  K L + DLIN N +I + +PW+L K+ N+ LD + +L ++ V  + P +  S + +  I
 S:  13 KTFYITTPIYYVNASPHIGHAYTTIVADVLARYHRLSGHRTFFLTGTDEHGDKIAEAAEKNGISPKAYADRISSQFRNLWPELSVSNDYFIRTTDANHIATVQAILSKVYEAGDIYFGHYEGFYCVGCERFYTEKELI----DGKCPDHQMEPEFRK-ESNYFFKMSKYQDWLISHIKANPDFIRPERYRNEVL-AFL-REPLEDLCISRPKSRLAWGISLPFDANYVTYVWFDALINYITGLGY--PDGENFHTFWPVAQ----HLIAKDILKPHGIYWPTMLKAAGI-EPYRHLNVHGYWNVDQSKMSKSLGNVIRPLDLKDKYGLDAFRYYLLREMVFGLDSSFSEEGFVQRVNADLANDLGNLVSRVTAMAVKYCKGSVPAASSEADTILSSTAVRVIQ---EVEASFRELTFHKALMSIWDLINTANRYIVEKEPWNLAKDPANQGTLDDVIYSLLETLRIVSVLIAPFMPGSSVKIMTSLGI 483
>gi|75908935|ref|YP_323231.1| methionyl-tRNA synthetase [Anabaena variabilis ATCC 29413] >gi|75702660|gb|ABA22336.1| methionyl-tRNA synthetase [Anabaena variabilis ATCC 29413] (530 aa)
Score = 843, Expect = 9.0e-88, Identities = 194/525 (36%), Positives = 288/525 (54%)
 Q:  559 LKITSKGEVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE-----EESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKD---DSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTII----EKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQ------FNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN-QKINTPEPIYLRIE 1083
      + + +K E K F +TTP+YY + PHIG A+TT+ AD + R++K LG +  ITG DEHGQKI+ A+ L  PQE D+  F +LW+LL I+Y F RTTA HK +V E F+ + +  IY G KG YCVSCEE     KE + L  +  + KE   E++YF ++ +++ + F K P+ + P +R NE+ N  +  D SISR N WG + + KH +YVW DALL Y++ L  Q +  ++  K+W    + L+ K+I RFH +YWP ML  GL P +  HG++ + KM KSLGN +DP+ + YG DA RYY LKE+  +D F+E  IN N DLAN++GNL NR++ M+ KY    Y+  + +I E LK  ++  +  E L  +  V+ L+  N FI+  PW L K+ +++++ L +L +V+  Y L PV+ + S  +Q   FN +     + L N Q++ P+PI+ RIE
 S:   1 MNLVNKSE--KTFALTTPLYYVNDVPHIGSAYTTMAADAVARFQKLLGRDVLLITGTDEHGQKIQRSAESLGKAPQEFCDEIVPSFMSLWQLLNIQYDRFSRTTAVRHKAIVDEFFARVWQAGDIYQGQQKGWYCVSCEE--------FKEERELLEGNRCPIHVNKEVEWRDEQNYFFRLSKYQTQLEEFYKSHPDFIQPESRRNEVLN--FVSQGLQDFSISRVNLDWGFPVPTDSKHTLYVWFDALLAYVTALLDPQDEPTLENALAKWWPIN----LHLIGKDILRFHAVYWPAMLLSAGLPLPDRVFGHGFLTKDGQKMGKSLGNTIDPVGLVQQYGSDAVRYYFLKEIEFGKDGDFNEVRFINVLNADLANDLGNLLNRTLNMVKKY----CANYALSITNEDIPAENTLKALGVDLGAKVKQAYEVLAFNQACGVVLSLVQASNKFIDDQAPWSLYKQGRQQEVETVLYTVLESVRLAAYLLSPVIPNISSSIYQQLGFGINFNEQTDITPFAIHAQWGLLSNKQQLGQPQPIFKRIE 525
>gi|187251862|ref|YP_001876344.1| methionyl-tRNA synthetase [Elusimicrobium minutum Pei191] >gi|186972022|gb|ACC99007.1| methionyl-tRNA synthetase [Elusimicrobium minutum Pei191] (500 aa)
Score = 843, Expect = 9.3e-88, Identities = 187/481 (38%), Positives = 277/481 (57%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLH--PLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLS--GLGYRQKDDSNFQK----------FWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIP---KYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQF 1049
      KKFYITTPIYY + PHIGH++TTL D+++RYK+ G E F+TG DEHG IE+ A++ + P+  D+  + LWK+L I+Y FIRTT + H+ VQ+ F L+ K IYLG + G+YC SCE    A  E +    +H PL + +EE+YF K+ +++ + F + +P+ + P R E+ N     DLS++R+ +WGI +K NPKH +YVW DAL+NY S GLG  +D F K     F +  A+ V L+ KEI RFH + WP ML LG+ P K +HGW  E KMSK+LGN++DP  + YG D R++L +E+  D FS  I +N DLAN++GNL +R++ M KY D +P  +Y P L   +K +++    + +L + K L V LI + N +I++ KPW L K +   + + LI +A+++V ++EP +   E K+ 
 S:   3 KKFYITTPIYYVNAYPHIGHSYTTLACDIVSRYKRSRGEEVHFLTGTDEHGINIEKAAEKAGMSPKAWCDQVVDAYKELWKILDIKYDDFIRTTDKRHEETVQQIFEILIAKGDIYLGHYSGMYCNSCE-------AYMDETEAPEGICPIHKKPLTEVKEETYFFKLSKYQDALLKFYESNPSFLNPKFRSAEITN--FVKSGLKDLSVTRTKVAWGIPVKSNPKHTIYVWFDALINYASAAGLGLNICEDKEFFKEELKKVGLNSFEDVWPAD-VHLIGKEIARFHMVIWPAMLMALGIPTPKKVFAHGWWTVEGEKMSKTLGNIVDPKKVADEYGLDPLRFFLFREVPFGADGDFSMDSFIKRYNADLANDLGNLLSRTLNMAVKYGD--LPAEGEYKSPLLVKAANVDKAVEEH-------MSELALDKTLEAVWSLIGDMNRYIDETKPWALAKTDEAAAKNVIIDLI-HALRKVAVWVEPFMPATGAEMKKRL 481
>gi|47569887|ref|ZP_00240554.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus G9241] >gi|47553421|gb|EAL11805.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus G9241] (626 aa)
Score = 843, Expect = 9.7e-88, Identities = 184/488 (37%), Positives = 284/488 (58%)
 Q:  598 LTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRK-ENDDKLYCAQL----HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK----DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN-------QKINTPEPIYLRIESE 1085
      + RYK+ GY  ++TG DEHGQKI++KA+ELN+ PQ VD    LW+ + I Y FIRTT + HK+VV++ F +L+ + IYL ++G Y V E YT++ V   DK+  +   H +  EESYF ++  KY+  LK  +P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WG+++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LGY +++ ++KFW +   V L+ KEI RFH IYWPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI+KY +G IP +   F+    K  ++  +E +   LS + L++ N +I++ +PW L K+ N+++ L  ++ +  +++  L P L   +  Q +     T + SL     K+  PI+ R+E E
 S:   1 MARYKRMQGYNVHYLTGTDEHGQKIQKKAEELNVTPQAYVDNIVAGIKELWEKMDISYDDFIRTTEDRHKDVVEKIFKQLVDQGDIYLDEYEGWYSVQDETFYTEHQLVDPIMEGDKVVGGKSPDSGHDVELVREESYFFRMG---KYVDRLLKFYEENPHFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTSFDWGVRVPGNPKHVIYVWVDALSNYITALGYGTENEEMYKKFWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIILMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINFDLANDLGNLLNRTVAMIDKYFNGEIPAFKANVTEFDETLVAFAKDTLKKVEEAMENMEFSVALSSIWQLVSRTNKYIDETQPWVLAKDENDREKLASVMAHLAEVLRQTGIMLMPFLTVAPSKMFAQLGLTEEAH-----TSWESLSTIGCIPAGTKVEKGNPIFPRLEME 492
>gi|160893725|ref|ZP_02074509.1| hypothetical protein CLOL250_01279 [Clostridium sp. L2-50] >gi|156864710|gb|EDO58141.1| hypothetical protein CLOL250_01279 [Clostridium sp. L2-50] (678 aa)
Score = 843, Expect = 1.1e-87, Identities = 187/518 (36%), Positives = 296/518 (57%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGY--RQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQF----DDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL-----DNQKINTPEPIYLRIESED 1086
      K +YITT I Y SG PHIG+ + ++AD + RYK+ GY+ F TG DEHGQKIE KA E  P+E VD+ +  ++W L+  Y FIRTT  H+ VQ+ F +L + IY G + G YC CE +T + V + D  C + P+ + +EE+YF K+ +++ + +  ++P+ + P +R NE+ N+F+   DL +SR++F WGI + + KHV+YVW+DAL NY++GLGY   +D ++K+W +   + L+ K+I RFH IYWPIML LG+ P +  H W+I  GKMSKS GNV+   + +G DA R+++L E+ + D + S +L++  N +LAN +GNL NR+I M NKY G++   +   E ++ LK    ++  ++KL +  +S + L  CN +I++ PW L K+ ++D L+ L ++ ++   LEP + D S + L Q N  K   VT+     N+  TPE ++ R++ ++
 S:   4 KPYYITTAIAYASGKPHIGNTYEIVLADSIARYKRFAGYDVRFQTGTDEHGQKIENKAFENMQTPKEFVDEISGEIKDIWDLMNTSYDKFIRTTDADHERQVQKIFRKLYDQGDIYKGEYVGKYCTPCESFFTDSQLVDGKCPD---CGR--PVQEAKEEAYFFKLSKYQDRLMKHIEQNPDFIQPESRKNEMINNFI-KPGLQDLCVSRTSFKWGIPVDFDDKHVIYVWIDALSNYITGLGYDVDGNNDELYKKYWPAD----LHLIGKDILRFHTIYWPIMLMALGVPLPKQIFGHPWLIQNDGKMSKSKGNVMYADDMVRLFGVDAVRFFVLHEMPFENDGIISWELVVERINSELANTLGNLVNRTISMSNKYFGGVVTNTGVTE-----EVDEDLKNVVLNCRIKVAECMDKLKVADAISEIFTLFKRCNKYIDETMPWALAKDETKQDRLNTVLYNLVESIVIGASLLEPYMPDTSVKILNQLNAAKRK-----VTELGRFGLYPSGNKVTETPEILFARLDVKE 514
>gi|15606482|ref|NP_213862.1| methionyl-tRNA synthetase alpha subunit [Aquifex aeolicus VF5] >gi|7388279|sp|O67298|SYM_AQUAE Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|78101749|pdb|2CSX|A Chain A, Crystal Structure Of Aquifex Aeolicus Methionyl-Trna Synthetase Complexed With Trna(Met) >gi|78101750|pdb|2CSX|B Chain B, Crystal Structure Of Aquifex Aeolicus Methionyl-Trna Synthetase Complexed With Trna(Met) >gi|78101753|pdb|2CT8|A Chain A, Crystal Structure Of Aquifex Aeolicus Methionyl-Trna Synthetase Complexed With Trna(Met) And Methionyl- Adenylate Anologue >gi|78101754|pdb|2CT8|B Chain B, Crystal Structure Of Aquifex Aeolicus Methionyl-Trna Synthetase Complexed With Trna(Met) And Methionyl- Adenylate Anologue >gi|2983692|gb|AAC07256.1| methionyl-tRNA synthetase alpha subunit [Aquifex aeolicus VF5] (497 aa)
Score = 842, Expect = 1.3e-87, Identities = 183/481 (38%), Positives = 285/481 (59%)
 Q:  567 VMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQK-----EEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSIS--RSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALK 1047
      +MKKFY+TTPIYY + PH+GHA+TT+ AD + RY +  Y+ FF+TG DEHG KI++KA+EL + P+ELVD+ A+ F LW+ L IEY+ FIRTT YH  VQ+ F E K+ IYLG ++G YCV CEE     +++ +L   P+ QK   +E SYF ++ +++ K + + K+P + P R NE+ SF+   DLS++ RS  WGI + +P+H +YVW DAL NY+S L   +  + +W +   + L+ K+I RFH +YWP L LG  P K +HGW  E KMSK+LGNV+DP  + YG D RY+LL+E+  +D FS+K ++N N +LAN +GNL++R + M +K+ G +    + + E+ K ++    +EK+N K + ++  + N ++++ +PW L KE +++L  L +++ + + + L P+ + KEAL+
 S:   3 LMKKFYVTTPIYYVNDVPHLGHAYTTIAADTIARYYRLRDYDVFFLTGTDEHGLKIQKKAEELGISPKELVDRNAERFKKLWEFLKIEYTKFIRTTDPYHVKFVQKVFEECYKRGDIYLGEYEGWYCVGCEEF---------KSEAELAEDHTCPIHQKKCEYIKEPSYFFRLSKYQDKLLELYEKNPEFIQPDYRRNEII-SFVKQ-GLKDLSVTRPRSRVKWGIPVPFDPEHTIYVWFDALFNYISAL------EDKVEIYWPAD----LHLVGKDILRFHTVYWPAFLMSLGYELPKKVFAHGWWTVEGKKMSKTLGNVVDPYEVVQEYGLDEVRYFLLREVPFGQDGDFSKKAILNRINGELANEIGNLYSRVVNMAHKFLGGEVSG------ARDEEYAKIAQESIKNYENYMEKVNFYKAIEEILKFTSYLNKYVDEKQPWALNKERKKEELQKVLYALVDGLFVLTHLLYPITPNKMKEALQ 464
>gi|186680640|ref|YP_001863836.1| methionyl-tRNA synthetase [Nostoc punctiforme PCC 73102] >gi|186463092|gb|ACC78893.1| methionyl-tRNA synthetase [Nostoc punctiforme PCC 73102] (534 aa)
Score = 841, Expect = 1.6e-87, Identities = 191/515 (37%), Positives = 287/515 (55%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE-----EESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDS---NFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKY-RDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQ--FNID-----SSKFDIKFVTD-----FSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      K F +TTP+YY + PHIG A+TT+ ADV+ R+ + LG++  ITG DEHGQKI+ A+ L  PQE D+  F +LW+LL I+Y F RTTA H+ +V+E F + +  IY G +G YCVSCEE     KE D L  +   KE   E++YF ++ +++ ++ F + PN + P +R NE+ SF+N   D SISR N WG + +PKH +YVW DALL Y++ L   + +   + +W    + L+ K+I RFH +YWP ML  GL P +  HG++ + KM KSLGN LDP+ + YG DA RYY LKE+  +D F+E  IN N DLAN++GNL NR++ M+ KY D +P   +S   +  + +++  ++L  +  ++ L  N FI++ PW L K+ ++ ++ L +L +V+  Y L P++ + S + +Q F ID   S   F T    SS  Q++ T +P++ RIE
 S:   9 KTFALTTPLYYVNDVPHIGSAYTTIAADVVARFHRLLGHQVLLITGTDEHGQKIQRSAESLGKAPQEFCDEVVPSFISLWQLLDIKYDRFSRTTAPRHEAIVKEFFERVWESGDIYQGQQQGWYCVSCEE--------FKEERDLLEGHRCPIHTNKEVEWRDEQNYFFRLSKYQNKLTEFYQSKPNFIQPESRRNEVL-SFVNQ-GLQDFSISRVNLDWGFPVPVDPKHTLYVWFDALLGYVTALLEPDAEPTLANALETWWPIN----LHLIGKDILRFHAVYWPAMLLSAGLPLPERVFGHGFLTKDGQKMGKSLGNTLDPVSLVQRYGSDAVRYYFLKEIEFGKDGDFNEVRFINVLNADLANDLGNLLNRTLSMVKKYCVDNNVPSIGNEGISDENPLKTIGLRLGEQVKEAYKELAFSQACGAILSLAQASNKFIDEQAPWSLYKQGQQESVEKVLYAVLESVRLAAYLLSPIIPNISSDIYQQLGFGIDFNDQIQSSVTAPFATHATWGILSS--KQQLGTFQPVFKRIE 529
>gi|86606068|ref|YP_474831.1| methionyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. JA-3-3Ab] >gi|86554610|gb|ABC99568.1| methionyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. JA-3-3Ab] (516 aa)
Score = 841, Expect = 1.7e-87, Identities = 179/478 (37%), Positives = 270/478 (56%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKEND--DKLYCAQLHP---LIQKEEESYFLKIKQFKKYISS-FLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKD---DSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTII----EKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQ 1048
      F ITTPIYY + PHIG A+TTL AD + RY + G +  +TG DEHGQKI+ A+E L PQ+ D+ A F LW+LL I Y FIRTT  HK +V+E F + + I++G +G YCV+CEE    + E++ + +C LHP  + K+EE+YF ++ ++++ + + + + P + P +R NE+ N     D SISR + SWGI  +P  +YVW DAL+NYLS   + +  ++ +++W +   V L+ K+I RFH IYWP ML  GL P +  HG++ + KM KSLGN LDP  + YG DA RYY L E+ L +D FSE  I  N DLAN++GNL NR++ M+ KY+  P Y P + I + LK  + +  +  E+L+   + + L  N ++++ PW L K+  + +  L +L +V+ V  L P++ + S + L+Q
 S:   6 FVITTPIYYVNAAPHIGSAYTTLAADAIARYHRLRGKDVLMVTGTDEHGQKIQRTAEERGLPPQQHCDEIAAQFAQLWQLLDIRYDRFIRTTDPRHKAIVREFFQRVWDRGDIFVGRQQGWYCVACEE-------FKDESELLEGGFCP-LHPNKKVEWKDEENYFFRLSRYQEKLEALYAEHPEFIQPESRRNEVIN--FVKQGLRDFSISRPSVSWGIPFPADPSQTLYVWFDALINYLSAAVDPEDEPTLENALRRYWPAD----VHLVGKDIVRFHAIYWPAMLMSAGLPLPRQIFGHGFLTKDGLKMGKSLGNTLDPFELVQRYGADAVRYYFLTEIELGKDGDFSEGRFIEVLNADLANDLGNLLNRTLNMLKKYQ----PDYRIP--AVEIPADHPLKTLAERLAPTVADAYERLDPSSAARKALSLAQASNKYLDEQAPWTLHKQGQSEQVAQILYAVLESVRWVAVALSPIIPNLSLKILQQ 476
>gi|17227729|ref|NP_484277.1| methionyl-tRNA synthetase [Nostoc sp. PCC 7120] >gi|25009375|sp|Q8Z068|SYM_ANASP Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|17135211|dbj|BAB77757.1| methionyl-tRNA synthetase [Nostoc sp. PCC 7120] (530 aa)
Score = 840, Expect = 2.2e-87, Identities = 189/525 (36%), Positives = 292/525 (55%)
 Q:  559 LKITSKGEVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQ----KFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTII----EKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQ------FNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN-QKINTPEPIYLRIE 1083
      + + +K E K F +TTP+YY + PHIG A+TT+ AD + R++K LG +  ITG DEHGQKI+ A+ L  PQE D+  F +LW+LL I+Y F RTTA HK +V E F+ + +  IY G KG YCVSCEE + +  + + N  ++ +  + ++E++YF ++ +++ + F + P+ + P +R NE+ N  +  D SISR N WG + +PKH +YVW DALL Y++ L  +D+  +  K+W    + L+ K+I RFH +YWP ML  GL P +  HG++ + KM KSLGN +DP+ + YG DA RYY LKE+  +D F+E  I+ N DLAN++GNL NR++ M+ KY    Y+  + +I E LK  ++  +  E L  +  V+ L+  N FI+  PW L K+ +++++ L +L +V+  Y L PV+ + S  +Q   FN +     + L N Q++ P+PI+ RIE
 S:   1 MNLVNKAE--KTFALTTPLYYVNDVPHIGSAYTTMAADAVARFQKLLGRDVLLITGTDEHGQKIQRSAESLGKAPQEFCDEIVPSFMSLWRLLNIQYDRFSRTTAVRHKAIVDEFFARVWEAGDIYQGQQKGWYCVSCEE-FKEERELLEGNRCPIHVNK--EVEWRDEQNYFFRLSKYQTQLEEFYQSHPDFIQPESRRNEVLN--FVSQGLQDFSISRVNLDWGFPVPNDPKHTLYVWFDALLAYVTAL-LDPEDEPTLENALGKWWPIN----LHLIGKDILRFHAVYWPAMLLSAGLPLPDRVFGHGFLTKDGQKMGKSLGNTVDPVGLVQQYGSDAVRYYFLKEIEFGKDGDFNEVRFIHVLNADLANDLGNLLNRTLNMVKKY----CANYALSITNEDIPAENTLKALGVDLGAKVKQAYEVLAFNQACGVVLSLVQASNKFIDDQAPWSLYKQERQQEVETVLYTVLESVRLAAYLLSPVIPNISSNIYQQLGFGINFNEQTDITPFAIHAQWGLLSNKQQLGQPQPIFKRIE 525
>gi|33303707|gb|AAP22261.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus] (418 aa)
Score = 839, Expect = 2.4e-87, Identities = 173/417 (41%), Positives = 262/417 (62%)
 Q:  585 HIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRK-ENDDKLYCAQL----HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNI-EFEKQLKQFDDE----ITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQ 1001
      HIGHA+TT+ D + RYK+ GY  ++TG DEHGQKI++KA+ELN+ PQ VD    LW+ + I Y FIRTT + HK+VV++ F +L+ + IYL ++G Y V E YT++ V   DK+  +   H +  EESYF ++ ++  + F +D P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WG+++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LGY  ++ ++KFW +   V L+ KEI RFH IYWPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI+KY +G IP + +   N+ EF++ L F +  +  +E +   L + L++ N +I++
 S:   1 HIGHAYTTVAGDAMARYKRMQGYNVHYLTGTDEHGQKIQKKAEELNITPQAYVDNIVAGIKELWEKMDISYDDFIRTTEDRHKDVVEKIFKQLVDQGDIYLDEYEGWYSVQDETFYTEHQLVDPIMEGDKVVGGKSPDSGHDVELVREESYFFRMGKYVDRLLKFYEDNPHFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTSFDWGVRVPGNPKHVIYVWVDALSNYITALGYGTANEEKYKKFWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIILMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINFDLANDLGNLLNRTVAMIDKYFNGEIPAFKE-----NVTEFDETLVAFAQDTLKKVEEAMENMEFSVALGSIWQLVSRTNKYIDK 418
>gi|33303699|gb|AAP22257.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus] (416 aa)
Score = 838, Expect = 3.2e-87, Identities = 173/415 (41%), Positives = 257/415 (61%)
 Q:  585 HIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRK-ENDDKLYCAQL----HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK----DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFI 999
      HIGHA+TT+ D + RYK+ GY  ++TG DEHGQKI++KA+ELN+ PQ VD    LW+ + I Y FIRTT + HK+VV++ F +L+ + IYL ++G Y V E YT++ V   DK+  +   H +  EESYF ++  KY+  LK  +P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WG+++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LGY +++ ++KFW +   V L+ KEI RFH IYWPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI+KY +G IP + +  F+    K  ++  +E +   LS + L++ N +I
 S:   1 HIGHAYTTVAGDAMARYKRMQGYNVHYLTGTDEHGQKIQKKAEELNVTPQAYVDNIVAGIKELWEKMDISYDDFIRTTEDRHKDVVEKIFKQLVDQGDIYLDEYEGWYSVQDETFYTEHQLVDPIMEGDKVVGGKSPDSGHDVELVREESYFFRMG---KYVDRLLKFYEENPHFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTSFDWGVRVPGNPKHVIYVWVDALSNYITALGYGTENEEMYKKFWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIILMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINFDLANDLGNLLNRTVAMIDKYFNGEIPAFKENVTEFDETLVTFAKDTLKKVEEAMENMEFSVALSSIWQLVSRTNKYI 416
>gi|33303709|gb|AAP22262.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus] (416 aa)
Score = 838, Expect = 3.3e-87, Identities = 173/415 (41%), Positives = 259/415 (62%)
 Q:  585 HIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRK-ENDDKLYCAQL----HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDE----ITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFI 999
      HIGHA+TT+ D + RYK+ GY  ++TG DEHGQKI++KA+ELN+ PQ VD    LW+ + I Y FIRTT + HK+VV++ F +L+ + IYL ++G Y V E YT++ V   DK+  +   H +  EESYF ++ ++  + F +D P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WG+++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LGY  ++ ++KFW +   V L+ KEI RFH IYWPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI+KY G IP + K ++  EF++ L F +  +  +E +   L + L++ N +I
 S:   1 HIGHAYTTVAGDAMARYKRMQGYNVHYLTGTDEHGQKIQKKAEELNITPQAYVDNIVAGIKELWEKMDISYDDFIRTTEDRHKDVVEKIFKQLVDQGDIYLDEYEGWYSVQDETFYTEHQLVDPIMEGDKVVGGKSPDSGHDVELVREESYFFRMGKYVDRLLKFYEDNPHFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTSFDWGVRVPGNPKHVIYVWVDALSNYITALGYGTANEEKYKKFWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIILMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINFDLANDLGNLLNRTVAMIDKYFSGEIPAF-KANVT---EFDETLVAFAQDTLKKVEEAMENMEFSVALGSIWQLVSRTNKYI 416
>gi|33303705|gb|AAP22260.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus] (411 aa)
Score = 837, Expect = 4.6e-87, Identities = 169/394 (42%), Positives = 251/394 (63%)
 Q:  585 HIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRK-ENDDKLYCAQL----HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNI-EFEKQLKQFDDEITTIIEK 978
      HIGHA+TT+ D + RYK+ GY  ++TG DEHGQKI++KA+ELN+ PQ VD    LW+ + I Y FIRTT + HK+VV++ F +L+ + IYL ++G Y V E YT++ V   DK+  +   H +  EESYF ++ ++  + F +D P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WG+++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LGY  ++ ++KFW +   V L+ KEI RFH IYWPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI+KY +G IP + +   N+ EF++ L F +  +E+
 S:   1 HIGHAYTTVAGDAMARYKRMQGYNVHYLTGTDEHGQKIQKKAEELNITPQAYVDNIVAGIKELWEKMDISYDDFIRTTEDRHKDVVEKIFKQLVDQGDIYLDEYEGWYSVQDETFYTEHQLVDPIMEGDKVVGGKSPDSGHDVELVREESYFFRMGKYVDRLLKFYEDNPHFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTSFDWGVRVPGNPKHVIYVWVDALSNYITALGYGTANEEKYKKFWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIILMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINFDLANDLGNLLNRTVAMIDKYFNGEIPAFKE-----NVTEFDETLVAFAQDTLKKVEE 391
>gi|167755124|ref|ZP_02427251.1| hypothetical protein CLORAM_00628 [Clostridium ramosum DSM 1402] >gi|167705174|gb|EDS19753.1| hypothetical protein CLORAM_00628 [Clostridium ramosum DSM 1402] (643 aa)
Score = 836, Expect = 6.2e-87, Identities = 187/518 (36%), Positives = 296/518 (57%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYC-AQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSN--FQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTI-----------IEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLD--NQKINTPEPIYLRIESED 1086
      K +Y+TT I Y SG PHIG+ + ++AD + R+K++ GY +F TG DEHGQKIE KAKE + P++ VD+ A   +W L+  Y F+RTT +YHK+ VQ+ F +L + IYLG ++G YC +CE +T++ V + D  C ++H   +EE+YF K+ ++ + I   P + P++R NE+ N+FL   DL +SR++F+W I + +PKHVVYVW+DAL NY++GLGY  +  +QK+W +   + L+ K+I RFH IYWPIML L + P +  H W++ + KMSKS GNV+   ++ +G DA RYY+L E+  D  + LL+  N DLAN +GNL NR+I M NKY GI+  + PK++     + DDE+ I      +++   L + L+  N +I++ PW L K+ ++D L  L ++ +++   L P +  + + L Q N D  D+ + F +   +  PE ++ R++ ++
 S:   5 KDYYLTTAITYTSGKPHIGNTYEIILADAIARFKRQEGYNVYFQTGTDEHGQKIELKAKEAGIPPKQFVDEKAGEVKRIWDLMDTTYDRFMRTTDDYHKSQVQKIFKKLYDQGDIYLGHYEGKYCTACESFFTESQLVDGKCPD---CGGEVH---DAKEEAYFFKLSKYADRLIEHIETHPEFIQPVSRKNEMMNNFL-KPGLQDLCVSRTSFTWSIPVDFDPKHVVYVWIDALSNYITGLGYDVDGNHGELYQKYWPAD----LHLIGKDIVRFHTIYWPIMLMALDIPLPKQVFGHPWLLQGESKMSKSKGNVIYADDLVDIFGVDAVRYYVLHEIPYDNDGSITWDLLVERINSDLANVLGNLVNRTIAMSNKYFGGIV---NNPKVT---------EAVDDELIEIALAMPKKVIGKMDEFKSSDALDAIFTLLRRTNKYIDETMPWALAKDETKRDRLATVLYNLIESIRFAAIALIPYMPSTANKILDQINTDQR--DLLALDTFGTYKEGTKVAEKPEMLFARLDPKE 515
>gi|16331573|ref|NP_442301.1| methionyl-tRNA synthetase [Synechocystis sp. PCC 6803] >gi|2501033|sp|Q55729|SYM_SYNY3 Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|1001640|dbj|BAA10371.1| methionyl-tRNA synthetase [Synechocystis sp. PCC 6803] (532 aa)
Score = 836, Expect = 6.6e-87, Identities = 182/513 (35%), Positives = 286/513 (55%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKL---YCAQLHPLIQKE---EESYFLKIKQFKKYISS-FLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQ----KFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQ----FNIDSSKFDIKFVTDFSSLD-------NQKINTPEPIYLRIE 1083
      F +TTP+YY + PH+G A+TT++AD L R+K+ GY+  ITG DEHGQKI+ A+  L PQ  D+  F LW+ L I Y F RTT  H +V++ F + K IYL  +G YCV+CEE     KE D L  +C LHP + E  EE+YF ++ +++ +  + + P + P +R NE+ N     D SISR N WG + +P H +YVW DALL Y++ L  + ++ N   K+W    + L+ K+I RFH +YWP ML  L P +  HG++ + KM KSLGN +DP+ IN YG DAFRYY LKE+  +D F+E+ +N N DLAN++GNL NR++GM+ KY G P+   L+ +  +    +E+++ E+L+    + L+  N +I+ + PW L K+ ++K+++ L +L +++  Y L P++  S + +Q  ++ D + ++  +F+     NQ +  +PI+ ++E
 S:   9 FSVTTPLYYVNDVPHLGSAYTTVVADTLARFKRLQGYDVLMITGTDEHGQKIQRTAEAQELDPQTHCDRTVVKFKELWRSLNILYDRFSRTTDPRHLAIVKDFFQRVWDKGDIYLAQQQGWYCVACEE--------FKEKRDLLEDNHCP-LHPNRKAEWRDEENYFFRLSRYQHPLEELYAQRPEFIQPSSRRNEVLNFVAQG--LQDFSISRVNLDWGFPLPNDPNHTIYVWFDALLGYVTAL-LDEDEEPNLTNALVKWWPIN----LHLIGKDILRFHAVYWPAMLMSAELAIPAQVFGHGFLTKDGQKMGKSLGNTVDPLDLINRYGEDAFRYYFLKEIEFGKDGDFNEQRFVNVLNADLANDLGNLLNRTLGMVKKYCQGQGPQVMATDLAPDNPLKALGSHLGEEVSSAYERLSFTDACEAIFTLVRAGNKYIDDMAPWKLFKQGSQKEVEDVLYSVLESIRLSAYLLSPIVPRLSTKIYQQLGFTWDFDQWRSPLEQAEEFNRHQSWGQLGANQNLPPAQPIFTKLE 527
>gi|158523214|ref|YP_001531084.1| methionyl-tRNA synthetase [Desulfococcus oleovorans Hxd3] >gi|158512040|gb|ABW69007.1| methionyl-tRNA synthetase [Desulfococcus oleovorans Hxd3] (640 aa)
Score = 833, Expect = 1.3e-86, Identities = 187/513 (36%), Positives = 280/513 (54%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISR--SNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKL-SFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSS----LDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      FYITTPIYY + PH+GHA+TT++ADV R+  G + FF+TG DEHG KI + A  + P+  D + +F +LW L I YSHFIRTT E HK VV  + + +  IY  ++GLYC CE YT+  V + D    P + +E +YF K+ ++++++  + D P+ + P   E+ SFL + DDL ISR S  WGI + + ++V YVW DALLNY+S LGY  DD + FW +  + L +K+I + H IYWPIML+ G+    HG+  E KMSKSLGNV++P+  NTYG DAFRY+L +E+S  D+ FSE+ L+  N DLAN++GNLF+R + M KY  +P   L  +I+   +     +  ++ + L+ V DLI+ N FI+  PW L K+ + D L  + +L ++ V  + PV+  K +  +D  ++ + DF   + + + P ++ R+E
 S:   5 FYITTPIYYVNAKPHLGHAYTTIMADVAARFHAMAGKKVFFLTGTDEHGDKIMKAAAARGVSPKAYADTISALFRDLWTELDIGYSHFIRTTDENHKQVVSRVLAAIYEAGDIYFSEYEGLYCFGCERFYTERELVNGKCPD-----HDTPPERIQEANYFFKMSKYQQWLIDHITDNPDFIRPEGYRTEIL-SFL-KEPLDDLCISRPTSRLDWGIPLPFDDRYVTYVWFDALLNYVSALGY--PDDDRYMTFWPA----VQHLTAKDIIKPHGIYWPIMLKAAGIPLYNHLNVHGFWQIESCKMSKSLGNVVNPLDMKNTYGTDAFRYFLCREMSFGLDAGFSEEALVQRINADLANDLGNLFSRVLAMTAKYFKNRVPAADDANLPPCDIDIGALARTTVAAYEAQMATFHMNRALAAVWDLISAMNRFIDYSAPWTLAKDPAKADALAAVIYTLLEGLRIVAGLVYPVMPGTGKTMMAHLGLDGPDSELFRLEDFKQWGRLVPDTVVAKPASLFPRVE 513
>gi|119512207|ref|ZP_01631297.1| methionine-tRNA ligase [Nodularia spumigena CCY9414] >gi|119463173|gb|EAW44120.1| methionine-tRNA ligase [Nodularia spumigena CCY9414] (533 aa)
Score = 831, Expect = 2.5e-86, Identities = 191/515 (37%), Positives = 286/515 (55%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE-----EESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDS---NFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKY--RDGII-----PKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQ--FNID-SSKFDIKFVTDFSS-------LDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      K+F +TTP+YY + PH+G A+TT+ ADV+ R+ + LG+E  ITG DEHGQKI+ A+ L  PQE D+  F LW+LL I+Y F RTTA H+ +V+E F + +K IY G KG YCVSCEE     KE D L  +   KE   E++YF + +++ + F + P+ + P +R NE+ SF++   D SISR N WG ++ + +H +YVW DALL Y++ L   + +   + +W    + L+ K+I RFH +YWP ML  GL P +  HG++ + KM KSLGN LDPI + +YG DA RYY LKE+  +D F+E  IN N DLAN++GNL NR++ M+ KY  DG+      P + +  +Q+KQ     + L  +   + L+ CN FI++ PW L K+ +++++ L +L +V+  Y L PV+ + S   Q F ID + +   + F++     Q + P P++ RIE
 S:   9 KRFALTTPLYYVNDVPHVGSAYTTIAADVVARFHRLLGHEVLLITGTDEHGQKIQRSAESLGKPPQEFCDQIVPSFIKLWQLLNIQYDRFSRTTASRHEAIVKEFFMRVWEKGDIYQGKQKGWYCVSCEE--------FKEERDLLEGKRCPIHTNKEVEWRDEQNYFFSLSKYQTQLEEFYQSRPDFIQPESRRNEVL-SFVSQ-GLQDFSISRVNLDWGFRVPVDSQHTLYVWFDALLAYVTALLEADAEPTLANALETWWPIN----LHLIGKDILRFHAVYWPAMLMSAGLPLPDQVFGHGFLTKDGQKMGKSLGNTLDPIGLVESYGSDAVRYYFLKEIEFGKDGDFNEVRFINVLNADLANDLGNLLNRTLNMVKKYCSNDGLTIGNEAINDENPLKAIGLGLGEQVKQ-------SYQALAFNQACEATLLLVRTCNKFIDEQAPWSLYKQGKQQEVETVLYAVLESVRLAAYLLSPVIPNISNAIYLQLGFGIDFNDQVKTSMLAPFATHAQWGLLSSEQSLGKPLPVFKRIE 528
>gi|91202480|emb|CAJ72119.1| strongly similar to methionyl-tRNA synthetase [Candidatus Kuenenia stuttgartiensis] (520 aa)
Score = 830, Expect = 2.9e-86, Identities = 184/483 (38%), Positives = 274/483 (56%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQK-EEESYFLKIKQFKK-YISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEK-DLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI 1051
      + FY+TTPIYY + PHIGH++TT+ ADVL RY++  Y+ FF+TG DEHGQKI++ A+ N P + VD   F +LW+ L I  FIRTT E H  V++ F +L +  IYLG ++G YCV CE +T+     D+ C +  ++K +E++YF ++ +++K I + K P + P +R NE+   ++  +D+SISRS +WGIQ+ +  +YVW+DALLNY++ LGY  D  FQK+W +   V ++ KEI FH  WP +L L + P K +HGW  E K+SKSLGN +DP+ I YG DA+RY++L+E+  D FS  L N N DL N++GNL R++ MI KY D +IP+YS+     + L + + E  ++ L  K L + + +  N IE+ KPW L K + K L  +S + A+K +  + P + +  E KQ I
 S:   4 QSFYLTTPIYYVNDIPHIGHSYTTIAADVLARYRRLQQYDVFFLTGSDEHGQKIQKAAEACNKTPNDFVDMVVGKFKDLWENLNISNDDFIRTTDERHVKRVKKIFQKLFENGDIYLGEYEGRYCVPCESFWTET------QLDEGRCPECRRNVEKVKEKNYFFRLSKYQKPLIEHYDKHPEFIQPESRRNEILQRITSH--IEDISISRSAVTWGIQVPMDTTQTIYVWIDALLNYITALGY-DDDMELFQKYWPAN----VHIIGKEILWFHGAIWPAILMSLKIELPFKIFTHGWWTIEGQKISKSLGNAIDPLNIIQIYGTDAYRYFILREVPFGSDGNFSYTALTNRINSDLGNDLGNLLQRTLTMIEKYFDAVIPEYSEKDDVLKEISQNTLSKINKE----LDNLQFSKALEAIWEFVGSANKCIEEKKPWVLAKTSAYKPQLKNVISSLAKAIKDISIVIYPFMPNTCIEIQKQLGI 472
>gi|71083692|ref|YP_266412.1| methionyl-tRNA synthetase [Candidatus Pelagibacter ubique HTCC1062] >gi|71062805|gb|AAZ21808.1| methionyl-tRNA synthetase [Candidatus Pelagibacter ubique HTCC1062] (513 aa)
Score = 830, Expect = 3.4e-86, Identities = 196/517 (37%), Positives = 295/517 (57%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDE---ITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQK-INTPEPIYLRIESE 1085
      K +YITTPIYYPS PH+GHA+++++AD  R+K+ G+  F+TG DEHG KI+ A+  + PQ  D+ ++ F +L K L + + FIRTT E HK VQ ++EL K D IYL + G Y VS E Y+   KEN K+ +  +  EEESYF ++ +++ + + + K+P+ + P +R NE+ SF+   DLSISR FSWGI++ + HV+YVWLDAL NYLS L Y  +D F+KFW +   V L+ K+I RFH +YWP L  + P K  HGWI++  KMSKS GN+LDP+ I YG D RYYL+KE+S  D  S+ L + N DLANN GNL R   K  ++P +K  FN E  L +F D  I T I+ NI  ++ ++ + E N +  +PW KK++++ L+ +  L ++++ + L P++  ++ALK FN++  +++ +   L + K IN + ++ +IE +
 S:   3 KNYYITTPIYYPSARPHMGHAYSSIVADFFARFKRIDGFNVHFLTGTDEHGLKIQRAAERKKIDPQTFCDEISQTFRDLSKTLNLSNTDFIRTTEERHKKTVQHLWNELEKNDDIYLSKYSGWYSVSDEAYYSDEEISEKEN-VKIAISSGSSVEWIEEESYFFRLSKWQDELLKYYEKNPDFISPKSRKNEVI-SFVKG-GLKDLSISRKAFSWGIKVPNSQDHVIYVWLDALTNYLSALNYPDTNDELFKKFWPAS----VHLIGKDILRFHSVYWPAFLMAAKIPLPKKVYGHGWILSGDEKMSKSKGNILDPLDIIEIYGLDPLRYYLIKEVSFGNDGNISQDRLEDCINSDLANNYGNLCQRVTAFAEKNCSSLVPDNTK----FNDEDLVMLNKFTDNLDLIRTEIDNQNINYYINFIVSALFEANKYFNDQEPW--KKKDDKDRLNTIVYTSLEMIRKISFMLYPIIPSSIEKALKIFNLNIDAINLESIAKHDYLISGKPINKIDILFKKIEKK 511
>gi|158604929|gb|ABW74748.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter concisus 13826] (644 aa)
Score = 829, Expect = 3.7e-86, Identities = 190/517 (36%), Positives = 290/517 (56%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNL-VYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKE---NPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQ--FNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      +K YITTPIYY + PHIGHA+TT+IAD L R+ + G ET+F+TG DEHGQKIE+ A+   P+E D+ + F +LW  I Y HFIRTT E HK VQ F ++   IY G ++G YCVSCE + +  + E++  C ++ L++ EESYF K+ +++ + + ++ L V P + NE+ SF+   DLS++R++F WGI++ +  + KHV+YVWLDAL+NYL+ LGY + D+  FW     ++ K+I RFH +YWP L LGL P  +HGW  + KMSKS GNV++P  N YG + FRY+LL+E+  +D +S+K LI  N +L N +GNL +R +GM KY D I  SK + F+   + K + DE  +E L  + L + ++  N + + +PW L K   + + ++L N + +V  L P +   +   F+ID++ ++  + +  + N    P++ RIE E
 S:   3 EKAYITTPIYYVNDVPHIGHAYTTIIADTLARFNRLQGKETYFMTGTDEHGQKIEQAARARGKTPKEYADEISAKFRSLWDEFEISYDHFIRTTDEEHKQTVQNVFEKMQVNGDIYKGEYEGFYCVSCETFFNQRDLL--EDNRCPDCGRVTSLVK--EESYFFKLSKYEDALLKWYENDELCVIPKGKKNEVV-SFVKG-GLKDLSVTRTSFDWGIKLPKSANDDKHVMYVWLDALINYLTTLGYSR--DNARMDFW----PHTTHIVGKDILRFHAVYWPAFLMSLGLPLPKHVAAHGWWTIDGEKMSKSKGNVINPREVANAYGLENFRYFLLREVPFGQDGDYSQKALIERINSELGNGLGNLLSRIVGMSAKYSDYKID--SKDVIKFHKAELDEAKGYLDEAIKNLENLATNRYLEDLWKVVTLANAAVAKYEPWSLVKAGKSDEANALVALCANLLAKVAILLSPAMPKTCAKIADTLGFSIDTASYESLVLKN--EISNFTAKATGPLFPRIEKE 509
>gi|86609674|ref|YP_478436.1| methionyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. JA-2-3B'a(2-13)] >gi|86558216|gb|ABD03173.1| methionyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. JA-2-3B'a(2-13)] (518 aa)
Score = 827, Expect = 6.6e-86, Identities = 179/479 (37%), Positives = 269/479 (56%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQ---KEEESYFLKIKQFKKYISS-FLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDD-----SNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTII----EKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQF 1049
      F ITTPIYY + PHIG A+TTL+AD + RY + G +  +TG DEHGQKI+ A+E + PQ+ D+ A F LW+LL I Y FIRTT  HK +V+E F + + I++G +G YCV+CEE  K+ A  E   +C LHP +  K+EE+YF ++ ++++ + + + + P + P +R NE+ N     D SISR + SWGI  +P  +YVW DAL+NY+S    DD   + +++W +   V L+ K+I RFH IYWP ML  GL P +  HG++ + KMSKSLGN +DP  + YG DA RYY L E+ L +D FSE  ++ N DLAN++GNL NR++ M+ KY+   Y P + I + LK  + +  +  E+L+   + + L  N ++++ PW L K+  + +  L +L +V+ V  L P++  S + L+Q 
 S:   6 FVITTPIYYVNAAPHIGSAYTTLVADAIARYHRLRGKDVLMVTGTDEHGQKIQRTAEERGIPPQQHCDEIAAQFAQLWQLLDIRYDRFIRTTNPRHKAIVREFFQRVWDQGDIFIGRQQGWYCVACEE--FKDEAELLEGG---FCP-LHPTKKVEWKDEENYFFRLSRYQEKLEALYAEHPEFIQPESRRNEVIN--FVKQGLRDFSISRPSVSWGIPFPADPGQTLYVWFDALINYISAA--LDPDDEPTLANALRRYWPAD----VHLVGKDIVRFHAIYWPAMLMSAGLPLPKQVFGHGFLTKDGLKMSKSLGNTVDPFELVQQYGADAVRYYFLTEIELGKDGDFSEGRFVDVLNADLANDLGNLLNRTLNMLRKYQS----DYRVP--AVGIPADHPLKTLAERLAPAVADAYERLDPSSAARKALSLAQASNKYLDEQAPWTLHKQGQNERVAQILYAVLESVRWVAVLLSPLIPALSLKILQQL 477
>gi|33303703|gb|AAP22259.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus] (410 aa)
Score = 825, Expect = 1.2e-85, Identities = 170/408 (41%), Positives = 253/408 (62%)
 Q:  586 IGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRK-ENDDKLYCAQL----HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK----DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLIN 993
      IGHA+TT+ D + RYK+ GY  ++TG DEHGQKI++KA+ELN+ PQ VD    LW+ + I Y FIRTT + HK+VV++ F +L+ + IYL ++G Y V E YT++ V   DK+  +   H +  EESYF ++  KY+  LK  +P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WG+++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LGY +++ ++KFW +   V L+ KEI RFH IYWPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI+KY +G IP + +  F+    K  ++  +E +   LS + L++
 S:   1 IGHAYTTVAGDAMARYKRMQGYNVHYLTGTDEHGQKIQKKAEELNVTPQAYVDNIVAGIKELWEKMDISYDDFIRTTEDRHKDVVEKIFKQLVDQGDIYLDEYEGWYSVQDETFYTEHQLVDPIMEGDKVVGGKSPDSGHDVELVREESYFFRMG---KYVDRLLKFYEENPHFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTSFDWGVRVPGNPKHVIYVWVDALSNYITALGYGTENEQMYKKFWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIILMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINFDLANDLGNLLNRTVAMIDKYFNGEIPAFKENVTEFDETLVTFAKDTLKKVEEAMENMEFSVALSSIWQLVS 409
>gi|113475475|ref|YP_721536.1| methionyl-tRNA synthetase [Trichodesmium erythraeum IMS101] >gi|110166523|gb|ABG51063.1| methionyl-tRNA synthetase [Trichodesmium erythraeum IMS101] (530 aa)
Score = 825, Expect = 1.3e-85, Identities = 188/513 (36%), Positives = 291/513 (56%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQ-KEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKD---DSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQ------FN----IDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      F ITTP+YY + PHIG A+TT+ AD L R+++ G   ITG DEHGQKI+ A+   P+E D  + F++LW+ L I+Y FIRTTA H+ +V+E F + +K+ IYL  KG YCVSCEE  +  R+ +DK   + ++ ++E++YF ++ ++++ + +F +D  + P +R NE+ SF+N   D SISR N W ++ + H +YVW DALL Y++ L   +  ++  K+W    + L+ K+I RFH +YWP ML  L P +  HG++ + KM KSL N LDP  I YG DA RYY LKE+  D F+E  IN N DLAN++GNL NR++ M +KY +G IPK + ++   +K   +++T   L+ ++  V+ L+  N +I++ PW L K+  + L  L +L +V+ V Y L P++ + S  +Q   FN  I+SS+ +K V+ +  NQ + P+PI+ RI+
 S:  11 FAITTPLYYVNDLPHIGSAYTTIAADTLARFQRLQGRSVLMITGTDEHGQKIQRTAENKGRNPKEHCDSVVRGFESLWEQLNIQYDRFIRTTAPNHEKIVKEFFQRVWEKEDIYLSQQKGWYCVSCEEFKEE----RELTEDKHCVIHTNQKVEWRDEQNYFFRLSRYQERLQAFYQDRQEFIQPQSRRNEVL-SFVNQG-LQDFSISRVNVDWAFKLPVDSSHTIYVWFDALLGYVTALLDPDSEPTLENALSKWWPIN----LHLIGKDILRFHAVYWPAMLMSADLPLPERVFGHGFLTKDGKKMGKSLNNTLDPFELIQKYGSDAVRYYFLKEIEFGVDGDFNENRFINVLNADLANDLGNLLNRTLKMAHKYFNGQIPKINVQEVEVTHPLKKIGMGLGEKVTQAYTSLDFSQVCEAVLILVRTGNKYIDETAPWSLYKQGQLEALTEVLYSVLESVRLVAYLLSPIIPNISNAIYQQLGFSNNFNDKSAINSSETFVKQVSWGALPGNQLLGQPQPIFQRID 528
>gi|163868324|ref|YP_001609533.1| methionyl-tRNA synthetase [Bartonella tribocorum CIP 105476] >gi|161017980|emb|CAK01538.1| metS [Bartonella tribocorum CIP 105476] (519 aa)
Score = 824, Expect = 1.6e-85, Identities = 174/516 (33%), Positives = 295/516 (57%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFL-KDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLR--IESED 1086
      +YITTPI+YP+G+PHIGHA++ + +DVL R+++ G + FF++G DEHG K+++ A L++ PQ+L D+ + VF + +L   FIRTT E H  QE + ++ +  IYLG + G Y V E Y +    ++ +    P+  EEESYF ++ +++K + + K P+ + P+ R NE+ SF+ +  D+SISR++F+WG+ + ENPKHV+YVW+DAL NYLS + + K +S + FW +    ++ K+I RFH +YWP L  G+ P  +HG+++  KMSKS+GNV+DP  I+ YG D RY+LL+E+  +D ++ + L+N N DLAN++GNL RS+ MI K D +PK +  +F ++ ++ L+Q  + T+ + ++  +  LS +  + + N +  +PW L+K + E+   L + + ++R+  L P +  + + L  +   + +   +  + PEPI+ R ++ ED
 S:   5 YYITTPIFYPNGHPHIGHAYSAIASDVLARFQRLNGKKVFFLSGTDEHGLKMQQTAAALDMTPQQLADRNSAVFQKMLAVLNCSNDDFIRTTEERHYQACQEIWKKMEENGDIYLGRYTGWYSVRQEAYYEEKDTEVGPDNIRREKELGSPVEWNEEESYFFRLSRYEKALLEYYEKHPDFIAPLERRNEII-SFIKS-GLKDISISRASFNWGVAVPENPKHVMYVWVDALTNYLSAIDFFNK-NSKKRNFWPAN----THIIGKDIIRFHAVYWPAFLMSAGIELPKNIFAHGFLLNRGAKMSKSVGNVVDPFEMIDHYGLDQVRYFLLREVPFGQDGSYNHESLVNRINADLANDLGNLAQRSLSMIAKNCDAKVPKPA----AFLVQDKQLLEQSLQVLETVHQAMSFHSMHLALSAIFSTVADANRYFANEQPWSLRKSDPER-FSTVLYITVEILRRIGIMLLPFIPQSAAKLLDSLAVAEDDRLLYHIAHAKIQEGLDLPPPEPIFPRYILKKED 514
>gi|170079299|ref|YP_001735937.1| methionyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. PCC 7002] >gi|169886968|gb|ACB00682.1| methionyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. PCC 7002] (530 aa)
Score = 823, Expect = 1.9e-85, Identities = 184/514 (35%), Positives = 274/514 (53%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKL---YCAQLHPLIQKE---EESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGL---GYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNID---SSKFDIKFVTDFSS-------LDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      +F +TTP+YY + PHIG A+TT++AD + R+ + G + FITG DEHGQKI+ A+E + PQ  D+  F +LW+  I+Y F RTTA H +V E F +   IYL  +G YCV+CEE     KE D +  +CA +H  Q E  EE+YF ++ +++ + +  D P+ + P +R NE+ N     D SISR N WG + + H +YVW DALL Y++ L  G   ++ +K+W    + L+ K+I RFH +YWP ML  L P K  HG++   KM KSLGN +DPI +N YG DA RYY LKE+ L +D F+E  +N N DLAN++GNL NR++GM+ KY  IP   + +  +  +  D   + LN   +V+ LI  N +I+  PW L K  + ++ L IL +V+  Y L PV+ + S + +Q    +  D+ + F+S     + +  +PI+ R+E
 S:   6 RFALTTPLYYVNDVPHIGSAYTTMVADAIARFHRLKGDDVLFITGTDEHGQKIQRTAQEKGVDPQVHCDEIIGSFKDLWQHYNIQYDRFSRTTAPNHAKIVAEFFQRVWDNGDIYLAQQQGWYCVACEE--------FKEEKDLIKDHHCA-IHTNKQAEWRDEENYFFRLSKYQAQLEALYSDNPDFIQPASRRNEVIN--FVKQGLQDFSISRVNLDWGFPVPTDENHTIYVWFDALLGYVTALLEDGEAATLENALKKWWPIN----LHLIGKDILRFHAVYWPAMLMSANLPLPDKVFGHGFLTKNGLKMGKSLGNTIDPIALVNQYGADALRYYFLKEVELGKDGDFNETRFVNVVNADLANDLGNLLNRTLGMLKKYCKSEIPNLDLGTIPVDHPLKALGETLGDRTCAAYDNLNFTAACQQVLALIQASNKYIDDRAPWALFKAGEQAQVEEILLTILESVRLAAYLLSPVIPNLSNQIYRQLGFPGDFNRPEDLVNLAPFASHSRWGLPWSERTLTKAQPIFARLE 524
>gi|49474218|ref|YP_032260.1| methionyl-tRNA synthetase [Bartonella quintana str. Toulouse] >gi|49239722|emb|CAF26101.1| Methionyl-tRNA synthetase [Bartonella quintana str. Toulouse] (519 aa)
Score = 822, Expect = 2.3e-85, Identities = 174/511 (34%), Positives = 288/511 (56%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKK-YISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLR 1081
      +YITTPI+YP+ PHIGHA++ + +D L R+++ G  FF++G DEHG K+++ A L + P++L D+ + VF +  L   FIRTT E H  QE + ++   IYLG +KG Y V E Y +   E++ +    P+  EEESYF ++ +++K + + K P+ + P+ R NE+ SF+ +  D+SISR++F WGI + NPKHV+YVW+DAL NYLS +G+  +S + FW +   + ++ K+I RFH +YWP L  G+ P + +HG+++  KMSKS+GNV+DP  I+ YG D RY+LL+E+  +D +  ++N N DLAN++GNL RS+ MI K D +P+ +  +F I+ E+ LKQ  +  + ++ Q++  LS + ++ + N +  +PW+L+K N E+   L + + ++R+  L P +  + + L  I +  + ++   +  + PEPI+ R
 S:   5 YYITTPIFYPNSTPHIGHAYSAIASDALARFQRLDGKNVFFLSGTDEHGLKMQQTATALGMTPKQLADRNSAVFKKMLAALNCSNDDFIRTTEERHYQACQEIWKKMQADGDIYLGCYKGWYSVRQEAYYEEKETEVGEDNIRREKELGSPVEWNEEESYFFRLSRYEKALLEHYEKHPDFIAPLERYNEVI-SFVKS-GLKDISISRASFHWGICVPGNPKHVMYVWVDALTNYLSAIGFFD-GNSKKRDFWPAN----IHIIGKDIIRFHAVYWPAFLMSAGIALPKRVFAHGFLLNRGAKMSKSIGNVVDPFEMIDHYGLDQVRYFLLREVPFGQDGSYGHDNVVNRINADLANDLGNLALRSLSMIAKNCDAKVPRPA----AFLIQDEQLLKQSLQALDITRQAMSSQEMHLALSAIFSVVADANRYFANEQPWNLRKNNPER-FSTVLYITVEILRRIGIMLLPFMPQSAAKLLDSLAISENDRLLYHISHSKIQEGLDLPPPEPIFPR 507
>gi|91763268|ref|ZP_01265232.1| methionyl-tRNA synthetase [Candidatus Pelagibacter ubique HTCC1002] >gi|91717681|gb|EAS84332.1| methionyl-tRNA synthetase [Candidatus Pelagibacter ubique HTCC1002] (513 aa)
Score = 822, Expect = 2.3e-85, Identities = 196/517 (37%), Positives = 295/517 (57%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDE---ITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQF--NIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      K +YITTPIYYPS PH+GHA+++++AD  R+K+ G+  F+TG DEHG KI+ A+  + PQ  D+ ++ F +L K L + + FIRTT E HK VQ ++EL K D IYL + G Y VS E Y+  + KEN K+ +  +  EEESYF ++ +++ + + + K+P+ + P +R NE+ SF+   DLSISR FSWGI++ + HV+YVWLDAL NY+S L Y  +D F+KFW +   V L+ K+I RFH +YWP L  + P K  HGWI++  KMSKS GN+LDP+ I YG D RYYL+KE+S  D  S+ L + N DLANN GNL R   K  ++P   + FN E  L +F D  I T I+ NI  ++ ++ + E N +  +PW KK++++ L+ +  L ++++ + L P++  ++ALK F NID+ F+   D+ + + IN + ++ +IE +
 S:   3 KNYYITTPIYYPSARPHMGHAYSSIVADFFARFKRIDGFNVHFLTGTDEHGLKIQRAAERKKIDPQTFCDEISQTFRDLSKTLNLSNTDFIRTTEERHKKTVQHLWNELEKNDDIYLSKYSGWYSVSDEAYYSDEEIIEKEN-VKIAISSGSSVEWIEEESYFFRLSKWQDELLKYYEKNPDFISPKSRKNEVI-SFVKG-GLKDLSISRKAFSWGIKVPNSQDHVIYVWLDALTNYISALNYPDTNDELFKKFWPAS----VHLIGKDILRFHSVYWPAFLMAAKIPLPKKVYGHGWILSGDEKMSKSKGNILDPLDIIEIYGLDPLRYYLIKEVSFGNDGNISQDRLEDCINSDLANNYGNLCQRVTAFAEKNCSSLVPD----NIKFNDEDLVMLNKFTDNLDIIRTEIDNQNINYYINFIVSSLFEANKYFNDQEPW--KKKDDKNRLNTIVYTSLEMIRKISFMLYPIIPSSIEKALKIFDLNIDAINFESIAKHDY-LISGKPINKIDIMFKKIEKK 511
>gi|111022628|ref|YP_705600.1| methionyl-tRNA synthetase [Rhodococcus sp. RHA1] >gi|110822158|gb|ABG97442.1| methionine--tRNA ligase [Rhodococcus sp. RHA1] (519 aa)
Score = 822, Expect = 2.6e-85, Identities = 169/496 (34%), Positives = 283/496 (57%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSS 1066
      FY+TT I YP+G PHIGHA+ + +D L R+K+ G++ +F+TG DEHG K+++ A + + +EL + + VF+ + K L I + FIRTT  H+  + + +L  IYL + G Y V E YT+   +++ +L   P+  EE +YF K+ +++ K + + ++P+ + P TR NE+ SF+   DLSISR+ F WG+ + ++P+HV+YVW+DAL NYL+G GY  D  F KFW +   + ++ K+ITRFH +YWP L  G+ P +  HG++ + KMSKS+GNV+DP+ + YG DA R++LL+E+S +D +S + ++  N DLAN +GNL RS+ M+ K D +P  +    +  L Q D + + + ++Q +  L + ++ E N + + +PW L+K + E+ +  L + L V+ V  ++PV+ D +++ L  ++  K D + +D S+
 S:  13 FYLTTAIAYPNGVPHIGHAYEYISSDALARFKRLDGFDVYFMTGTDEHGLKMQQTAAKEGIDVRELAARNSDVFEAMDKTLNISFDRFIRTTDADHEEASKAIWRRMLDNGDIYLDTYSGWYSVRDEAFYTEAETTLQDDGSRLSTETGTPVEWTEESTYFFKLSEYQDKLLRLYEENPDFIAPATRRNEIV-SFVKG-GLKDLSISRTTFDWGVPVPDHPEHVMYVWVDALTNYLTGAGYPDTDSEQFGKFWPAN----LHIIGKDITRFHTVYWPAFLMSAGIELPKRVFVHGFLYNKGEKMSKSVGNVVDPVAMVEQYGLDAVRFFLLREISYGQDGSYSHEAIVTRINADLANELGNLAQRSLSMVAKNCDAQVPTPGE----LTEDDTAMLAQADALLGRVRAEYDVQALHLALEAIWSVLGETNRYFSKQEPWVLRKTDPER-MATVLYVTLEVVRIVGILVQPVMPDAAEKIL---DLLGQKADARQFSDLST 498
>gi|116747604|ref|YP_844291.1| methionyl-tRNA synthetase [Syntrophobacter fumaroxidans MPOB] >gi|116696668|gb|ABK15856.1| methionyl-tRNA synthetase [Syntrophobacter fumaroxidans MPOB] (636 aa)
Score = 821, Expect = 3.8e-85, Identities = 177/496 (35%), Positives = 278/496 (56%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISR--SNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQ-LMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEF----EKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKE-NNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTD 1063
      M +FYITTPIYY + PHIGHA+TT++ADV+ R+ K +G+ TFF+TG DEHG KI + A +  P+E D+ + +F  W L I  HFIRTT  H VVQ  ++   I  ++GLYCV CE YT+  R+ D K    P I++EE +YF ++ +++ ++  ++ +P+ + P  NE+ +FL + +DL ISR   +WGI + + ++V YVW DAL+NY+S LGY  D  F +FW   +VQ ++K+I + H IYWP +++ G     HG+  +GKMSKS G V+ P+ I YG DAFRY+LL+E+  D+ FSE L+  N DLAN++GNLF+R++ M KY DG +P +    + +   E+ + +F +E+     K L + + +N N +I+ V PW L K+ +  L+ + ++L  K +  + P +  S++ L++ +   D++  D
 S:   1 MNRFYITTPIYYVNAEPHIGHAYTTIVADVMNRFHKLMGFGTFFLTGTDEHGDKIVQAAADAGTAPKEYADRISGMFKEAWSKLNISNDHFIRTTDPEHIRVVQHILQQVYDSGDITFSTYRGLYCVGCERFYTE----RELVDGKCPDHDKEP-IEREEANYFFRMSKYQNWLIEHIESNPDFIRPERYRNEVL-AFL-REPLEDLCISRPKERLAWGITLPFDERYVTYVWFDALINYVSALGY--PDGPLFGEFW-----PVVQHTIAKDILKPHGIYWPTIIKAAGFPVYRHLNVHGYWKINEGKMSKSRGTVVRPLDMIPLYGLDAFRYFLLREMVFGLDANFSEDALVQRLNSDLANDLGNLFSRTLAMTLKYFDGKVPPFGSEPDDMDRDLISRVERTVAEFREELPVFC----FHKALMSIWECLNAANKYIDTVGPWGLAKDPSRHGRLETVIRILLELNKTMAVLISPFMPSTSEKMLERLGVVKRSIDLRLAED 487
>gi|190570583|ref|YP_001974941.1| methionyl-tRNA synthetase [Wolbachia pipientis] >gi|190356855|emb|CAQ54226.1| methionyl-tRNA synthetase [Wolbachia pipientis] (509 aa)
Score = 820, Expect = 4.5e-85, Identities = 186/518 (35%), Positives = 295/518 (56%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      E + FYITTPIYY + PHIGHA+T+LI DV R+ K G  F TG DEHGQKIE+ AK  ++P+E D+ + F L +L+ +Y FIRTT E H+ V  ++ L ++ IYL + G Y V E Y ++ +      +   +EESYF ++ ++ K + +  PN ++P +R NE+ SF+ +  DLSISR++F+WGI++ EN KHV+YVW+DAL NYL+ +G+  +D ++KFW  ++ V ++ K+I RFH +YWP +L  L P +  HGW + E K+SKSLGNV+DPI   +G D RY+LL+E S +D FS+K +I+ N +LANN+GNL R+I ++K  G++P  + L + E   K  D++  + K  +I+ +I++ ++ N +I++ PW L K + E+ +D + +L ++ +  L+P++  +K L Q I  + D+K + +    + P PI+LR +
 S:   2 EQFESFYITTPIYYVNDKPHIGHAYTSLICDVAARFMKLAGKNVKFTTGTDEHGQKIEKAAKTKGIEPKEFTDEISVTFRKLAELMNFDYDDFIRTTEERHEKAVIALWNRLEERGQIYLDSYSGWYSVRDEAFYQESELIYGRAPTGAEVQWI------KEESYFFRLSSWQNKLLELYENQPNFIFPESRKNEVV-SFVKS-GLTDLSISRTSFNWGIKVPENDKHVIYVWIDALTNYLTSIGFPNIEDEEYKKFWT--NSFNVHVIGKDILRFHAVYWPAILLAADLPLPKQIAVHGWWLNEGEKISKSLGNVIDPINLAEEFGVDQLRYFLLREASFGQDGNFSKKNMISRINSELANNIGNLVQRTISFLHKQCFGVVPVVDRNLLK-DDESLPNCKAIIDQVMDHLSKYEFNQIILLIINISSKANAYIDKSAPWTLSKTDRER-MDLVIYKLLEYIRMIGILLQPIVPKSAKMILDQLQIPKEQRDLKSLCNACVSLGITLPKPTPIFLRFD 508
>gi|196239494|ref|ZP_03138266.1| methionyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. PCC 7425] >gi|196216308|gb|EDY10955.1| methionyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. PCC 7425] (531 aa)
Score = 819, Expect = 6.1e-85, Identities = 182/514 (35%), Positives = 281/514 (54%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCA-QLHPLIQ-KEEESYFLKIKQFKKYISSFL-KDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGL---GYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL-------------DNQKINTPEPIYLRI 1082
      K F +TTP+YY + PH+G A+TT+ ADV+ R+ + G   ITG DEHGQKI+ A+ L  PQE D+  F LW+ L I Y F RTT  H +VQE F L ++ IYLG +G YCV CEE + +  + K++  YC  +H  + ++E++YF ++ ++ + + K P + P +R NE+ SF+   D SISR N WG + +P+H +YVW DALL Y++ L  G   D  Q++W    + L+ K+I RFH I WP ML  GL P +  HG++ + KM KSLGN LDP+ ++ +G +A RYY +KE+  D FSE  IN N DLA+++GNL NR++ M KY G IP +  L +  +  +  + +   +L+ +   ++L+ + N F+++ PW L K+  + ++ L +L +V+  Y L P++  + E  Q  D S F+ +  D+S+L       D Q + P+PI+ +I
 S:   7 KTFALTTPLYYVNDLPHMGSAYTTIAADVIARFYRLQGEAVLLITGTDEHGQKIQRTAERLGRTPQEHCDQVVNGFVELWQKLNITYDRFSRTTDPRHAVIVQEFFHRLWERGDIYLGQQQGWYCVDCEE-FKEERELLKDH----YCPIHIHRQAEWRDEQNYFFRLSHYQDILLDYYNKHPEFIQPESRRNEVL-SFVERG-LKDFSISRVNMDWGFPVPVDPRHTLYVWFDALLGYVTALLEPGEEPGLDRALQQWWPIN----LHLIGKDILRFHTISWPAMLLSAGLPLPDRVFVHGFLTKDGQKMGKSLGNTLDPVDLVDRFGAEAVRYYFIKEIEFGRDGDFSEPRFINILNADLADDLGNLLNRTLKMAFKYCQGQIPTGTADSLPADHPLQALGQSVGERVAQSYAELDFTQACEIALELVRKGNKFVDEQAPWSLYKQGQYQQVNQILYSVLESVRLAAYLLSPIIPAIATEIYYQLGFDDS-FNHQ---DYSTLPAYAAHARWGVLPDGQPLRQPQPIFQKI 524
>gi|94969057|ref|YP_591105.1| methionyl-tRNA synthetase [Acidobacteria bacterium Ellin345] >gi|94551107|gb|ABF41031.1| methionyl-tRNA synthetase [Acidobacteria bacterium Ellin345] (671 aa)
Score = 818, Expect = 8.2e-85, Identities = 175/486 (36%), Positives = 259/486 (53%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKK-YISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFD--DEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD---LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSK 1055
      KFYITTPIYY + PHIGH +TT+ D + R K+ LG +TFF+TG DEHGQKIE A    Q+ VD+ + F LW +G+ Y FIRTT  H  VQ   L + +IY G + G YCV +E Y  + V     C + P   EE+YF K+  ++ + + DPN + P R NE+ SF+   DLSISR+ F WGI + ++P HV+YVW+DAL NY++ LG+  D  + KFW +   V ++ KEI RFHC++WP +L  GL P  ++HGW++ E+ KMSKS GN++   ++ G DA RY+L++E+  +D FS  L+ FN DLAN +GNL +R++ MI +Y G +P S    +      ++   ++  K L   L+  + +I + +PW L ++ +E+  L  L   A++ V   PV+ D + +  Q +  K
 S:   5 KFYITTPIYYVNARPHIGHTYTTVACDAIARRKRMLGVDTFFLTGTDEHGQKIERSAMASGKSDQQFVDEVSAEFRGLWDRMGLSYDKFIRTTDPEHIRGVQALIKRLQDRGYIYKGKYSGQYCVY-DELY---VDVDTPGAPCPECGR--PTETVHEENYFFKLSAMEEPLLKLYASDPNFIRPEARRNEVI-SFVRG-GLKDLSISRTTFKWGIPVPDDPAHVIYVWIDALCNYITALGFGSDDTKLYDKFWPAD----VHMVGKEIVRFHCVFWPAVLMAAGLPLPKSIVAHGWLLFEESKMSKSRGNIVRTETILDVLGADALRYFLMREVVFGQDGSFSFDALVQRFNADLANGLGNLASRTLSMITRYFKGEVPYPSSAATRTAADDAIAKIAAKTIEDFGAAFDQYQFSKALEAAWGLVAAVDKYIVENEPWALAEKQDEQSRARLATVLYTAAEALRIVTALAYPVIPDSTAKIWSQLGLGDIK 484
>gi|163795498|ref|ZP_02189464.1| Methionyl-tRNA synthetase, class Ia [alpha proteobacterium BAL199] >gi|159179097|gb|EDP63630.1| Methionyl-tRNA synthetase, class Ia [alpha proteobacterium BAL199] (515 aa)
Score = 818, Expect = 8.6e-85, Identities = 172/519 (33%), Positives = 279/519 (53%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKY-------SKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI--DSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      + +Y+TTPIYY + PHIGHA+TTL D L R+K+ GY+ F+TG DEHGQK+E A  + PQ  D+ ++ F +L ++   FIRTT  H  VQ + L +K IYLG + G Y V E Y +    + +    P+  EE SYF + ++++ + +F + +P+ + P +R NE+ SF+   DLS+SR++F WG+ + ++ H++YVWLDAL NY++ GY  D + K W +   + ++ K+I RFH +YWP L  GL P + +HGW  E KMSKSLGN +DP  ++TYG D FRY++L+EL  D FS + +IN N +LAN++GNL R + M+ K  G +P+       + +  E Q  +D +      K L + D++  N ++++ PW L+K + + +  L ++ ++ V  L+P++  + L Q + D+ FD +  D+ +  + PE ++ R +E++
 S:   3 RSYYVTTPIYYVNDKPHIGHAYTTLACDALARFKRLDGYDVMFLTGTDEHGQKVEAAADAAGVDPQSFTDRVSQNFRDLIGVMNCSTDDFIRTTEPRHVTAVQALWRRLKEKGHIYLGSYAGWYSVRDEAFYVETELTTVNGEKRAPSGA--PVEWVEEPSYFFDLSKWQEPLLAFYEANPDFIAPESRRNEVL-SFVRG-GLRDLSVSRTSFKWGVPVPDDDAHIMYVWLDALTNYITAAGY-PDTDGQYSKRWPAD----LHMVGKDILRFHAVYWPAFLMGAGLEVPKRVFAHGWWTVEGQKMSKSLGNAIDPAALVDTYGLDQFRYFMLRELPFGNDGDFSHRAMINRMNSELANDLGNLSQRVLSMVAKNCAGAVPQPGAFAAADEALLGAADALLESQRAAYDTQA--------FHKALDAIFDVVGRANRYVDEQAPWTLRKTDPAR-MATVLYTLVETIRHVAILLQPIVPGSCERMLDQLAVPADARDFD-RLTPDYRLVPGTPLPKPEGVFPRWVAEEE 512
>gi|150396508|ref|YP_001326975.1| methionyl-tRNA synthetase [Sinorhizobium medicae WSM419] >gi|150028023|gb|ABR60140.1| methionyl-tRNA synthetase [Sinorhizobium medicae WSM419] (516 aa)
Score = 817, Expect = 9.9e-85, Identities = 175/511 (34%), Positives = 280/511 (54%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLN---IQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL-DNQKINTPEPIYLR 1081
      FYITT I YP+G PHIGHA+ + D + R+++ G E FF+TG DEHGQK+++ AK+ + PQEL + + F N+ +LL   FIRTT + H  Q ++ + +  +Y  + G Y V E Y +N  +E D  Y Q P+  EEESYF ++ ++ + + + ++P+ + P R NE+ SF+ +  DLS+SR+ F WGI++ +P HV+YVW+DAL NY++ GY     KFW +   + ++ K+I RFH +YWP L  GL P + +HG+++ + KMSKSLGNV+DP  + +G D RY+ L+E+S +D +SE+ +  N DLAN +GNL +RS+ MI K DG IP      E + L  D I T E++  I + L+ I +++E + +  +PW LKK + + +  L +  V++V  L+P + D + + L  + + + D  + +  L   + P+P++ R
 S:   7 FYITTAISYPNGKPHIGHAYELIATDAMARFQRLDGREVFFLTGTDEHGQKMQQTAKKEGISPQELAARNSAEFQNMARLLNASNDDFIRTTEKRHHEASQAIWTRMGEAGDLYKDSYAGWYSVRDEAYYQENETELRE-DGLRYGPQGTPVEWVEEESYFFRLSAYQDRLLKHYEENPDFIGPAERRNEVI-SFVKSG-LKDLSVSRTTFDWGIKVPNDPAHVMYVWVDALTNYVTATGYLTDPTGPRAKFWPAN----IHVIGKDIIRFHAVYWPAFLMSAGLPLPKRVFAHGFLLNKGEKMSKSLGNVVDPFNLVEHFGLDQIRYFFLREVSFGQDGSYSEEGIATRINSDLANGIGNLASRSLSMIVKNCDGQIPVCG----PLTDEDKAMLAAADSLIETAREEMGRQLIHRALAATIAIVSETDRYFAGQEPWALKKTDPNR-MATVLYVTAEVVRQVAILLQPFMPDSAGKLLDLVAVPADRRDFAHLGEGGRLVSGTPLEAPKPVFPR 510
>gi|157737467|ref|YP_001490150.1| methionyl-tRNA synthetase [Arcobacter butzleri RM4018] >gi|157699321|gb|ABV67481.1| methionyl-tRNA synthetase [Arcobacter butzleri RM4018] (650 aa)
Score = 817, Expect = 1.1e-84, Identities = 195/518 (37%), Positives = 292/518 (56%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKEN---PKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQF--NIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      E K YITTPIYY +  HIGHA+TT+IAD+L RY + G TF +TG DEHGQKI + A+ N P+E D+ + F LW  I Y FIRTT E HK VQ+ F + KK IY G ++G YCV CE + ++ V ++   C +  L++ EESYF ++ ++ +K + + ++ + + P ++ NE+ N     DLSISR++FSWG+++ E+  PKHV+YVWLDALLNY++ LGY  DD N  FW +   + L+ K+I RFH IYWP L L L P  +HGW  + KMSKS GN+++P  + YG DAFRY++L+E+  +D FS+K LI+ N DL N++GNL NR GM KY D +   K F+ +  ++ + D +  I + I + L + ++  N I  +PW+L K+  +  ++LI N + +V  L+ V+ + K  +  NI++ F+  + +  L + I  E ++ RIE
 S:   3 ESCKNVYITTPIYYVNDVAHIGHAYTTIIADMLARYSRLTGSNTFLLTGTDEHGQKIAQSAEIRNKTPKEYADEISGKFRTLWDDFDITYDKFIRTTDEEHKIGVQKAFEIMYKKGDIYKGEYEGFYCVPCETFFPESQLVDEQFCPD--CGRATTLVK--EESYFFELSKYEEKLLKWYEENEDCILPRSKKNEIVN--FVKGGLKDLSISRTSFSWGVKLPESMNEPKHVMYVWLDALLNYITALGY-GTDDKNMN-FWPAN----IHLVGKDILRFHSIYWPAFLMSLDLPLPKHIAAHGWWTRDGEKMSKSKGNIVNPKEVADAYGLDAFRYFMLREVPFGQDGDFSQKALIDRINSDLGNDLGNLLNRISGMSGKYFDYKVSSVDVEK--FHKKELDEVNEILDGVQKYIYNMQINRYLEEIWKVLTIANKAINDYEPWNLIKDGKNAEAMALVALITNIMAKVALLLDSVMPEKIKLIAQSLGMNINTETFN-NLIINKELLADTVITKVEQLFPRIE 511
>gi|163760146|ref|ZP_02167229.1| methionyl-tRNA synthetase [Hoeflea phototrophica DFL-43] >gi|162282545|gb|EDQ32833.1| methionyl-tRNA synthetase [Hoeflea phototrophica DFL-43] (514 aa)
Score = 815, Expect = 1.9e-84, Identities = 181/513 (35%), Positives = 285/513 (55%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQL-HPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPK---YSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL-DNQKINTPEPIYLR 1081
      ++FYITTPI+YP+G PHIGHA+T + DVL R+++ G + FF++G DEHGQK+++ A++ +KP L DK + VF ++ + L   FIRTT E HK VQE + +   IYLG + G Y V E + +   E D +  L P+  EEESY+ ++ + K + F K+P V P R NE+ SF+ +  DLSISR+ F WG+ + N KHV+YVW+DAL NY++ G+  D  +K WN  A + ++ K+I RFH +YWP L  GL P K +HG+++ + KMSKS+GNV+DP  I+ YG D RY+ ++E+  +D +S + +  N DLAN +GNL +R + MINK DG +P+  + P +   +K ++  ++    I K L+ +ID++ + + +  +PW LKK + + ++ L +  V+++  L P +  + + L   + K D  + +  L   I+ P PI+ R
 S:   4 ERFYITTPIFYPNGVPHIGHAYTAIATDVLARFQRLDGKDVFFLSGTDEHGQKMQQTAEQEGIKPIALADKNSAVFRDMLERLDCSNDDFIRTTEERHKASVQELWKRMEANGDIYLGKYGGWYSVRQEAYFDEGETTLGE--DGIRREPLGSPVEWVEEESYYFRLSAYGDKLLELFEKNPEFVAPAERRNEV-ASFVKS-GLKDLSISRTTFDWGVPVPGNDKHVMYVWVDALTNYITAAGF---PDETSEK-WNYWPA--IHMIGKDIVRFHAVYWPAFLMSAGLELPAKVFAHGFLLVKGEKMSKSIGNVVDPFALIDHYGLDQVRYFFMREVPFGQDGSYSPEAIATRINSDLANGIGNLTSRCLSMINKNCDGKVPECGVLTDPDKAMLETADKVIESARADMA----DFQIHKALTSIIDVVADGDRYFASQEPWALKKTDPAR-METVLYITAETVRQISILLLPFMPQSAGKLLDLVAAPADKRDFAALGETGRLAPGTPIDKPTPIFPR 507
>gi|162447002|ref|YP_001620134.1| methionyl-tRNA synthetase [Acholeplasma laidlawii PG-8A] >gi|161985109|gb|ABX80758.1| methionyl-tRNA synthetase [Acholeplasma laidlawii PG-8A] (516 aa)
Score = 814, Expect = 2.2e-84, Identities = 189/519 (36%), Positives = 307/519 (59%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQK-FWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKY--SKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      KK+YI+T I Y S PHIG+ + ++AD + R+K+ GY+ +F TG DEHGQKIE A+ NL+ + VD +   +++L+ ++Y FIRTT YHK VVQ F +LL++ IYLG ++G Y V+ E  K  V   D L +  P +  E++YF K+ +++ I  +KD P+ + P R NE+ SFL ++  DLS+SR++F WGI +K NP+HV+YVW+DAL NY++GLGY  +S+ K FW +   + L+ K+I RFH +YWP +L LGL P K  H W++ ++ KMSKS+GN L   + +G DA RYY+L E+  D  + +L+I  N DLAN +GNL NR+IGM+NKY++G++ K  ++P  F+  + + +  D+++T++ +L +  + ++ +  N +I+ +PW+L K  + L  L ++ ++ + +L+ + + + + +Q NI++S D  V F   Q+I T + ++ R + E K
 S:   4 KKYYISTAIAYASAIPHIGNVYEIILADAIARFKRLEGYDVYFQTGTDEHGQKIENNARNQNLETSDYVDMISNEIKRIFELVNVKYDKFIRTTDTYHKEVVQNIFEKLLEQGDIYLGKYEGWYSVADEAFLNKADIV-----DGLAPSGDIP-VWMSEDTYFFKLSKYQDRIVKHIKDNPSFIEPENRRNEVLQSFL-SEKLPDLSVSRTSFKWGIPVKSNPEHVIYVWIDALSNYITGLGYNLDSNSDAMKDFWPAD----LHLIGKDIMRFHAVYWPALLLALGLPLPKKIFGHPWVLVDKNKMSKSVGNTLYTDNLVKHFGVDALRYYVLHEIPFAADGNITYELMIERNNSDLANTLGNLVNRTIGMVNKYQNGLVKKVIINEP---FDYSLKNKCEALLDKVSTLMNELRVGDAIEELMIVARAANKYIDLSEPWNLNKNGETEKLSHVLYSLVETIRFLAVFLQSYMPETALKIFEQLNIEASGLDS--VKTFGLYPEQQIGTAKVLFERFDLEKK 510
>gi|57241194|ref|ZP_00369141.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter lari RM2100] >gi|57018115|gb|EAL54890.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter lari RM2100] (629 aa)
Score = 814, Expect = 2.3e-84, Identities = 191/512 (37%), Positives = 286/512 (55%)
 Q:  572 YITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQ-KEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKE---NPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      YITTPIYY +  HIGHA+TT+IAD L R+ + G +TFF+TG DEHGQKIE+ A  N P+E D+ + F LW  I Y +FIRTT E HK VQ+ F ++ K IY G ++G YCVSCE +T+  +   ++ +C    Q +EESYF K+ +++ I + K+  + P + NEL N     DLSI+R++F WGI++ +  + KHVVYVWLDAL+NY+S LG+  D++N  FW +   + + K+I RFH +YWP L L L P  +HGW  + KMSKS GNV+ P  +T+G +AFRY+LL+E+  D FS+K LI  N +L+N +GNL NR IGM KY  II    L FN E  + K++ D   +E +  + L +  ++ N I + +PW+L K + + + ++L N + +V  L  + + + + K N + S + + +  + L + K + E ++ +IE
 S:   3 YITTPIYYVNDVAHIGHAYTTIIADTLARFYRLQGEKTFFLTGTDEHGQKIEQAASAKNFTPKEYADEISTKFKKLWDEFEISYDYFIRTTDENHKLSVQKAFKKMFDKGDIYKGTYEGFYCVSCESYFTQTQLI-----NECHCPDCGKKTQLLKEESYFFKLSKYQDQILKWYKEKEPILPKNKANELIN--FVESGLKDLSITRTSFEWGIKLPKELNDDKHVVYVWLDALMNYVSALGW-GNDEANMD-FWPAH----IHFVGKDILRFHAVYWPAFLMSLDLPLPKFIAAHGWWTKDGEKMSKSKGNVVAPKEVADTFGLEAFRYFLLREVPFGNDGDFSQKALIARINAELSNELGNLLNRIIGMSAKYSQNII-DCKDVNLYFNQEL-NECKEYLDNAINALENIQPNRYLEELFKALSLANLSISKYEPWNLIKNDQMQKANALVALCANILAKVAILLSAAMPNTALKIAKALNFEISNENYQKLILNNQLCDLKSSPCEALFPKIE 503
>gi|119487032|ref|ZP_01620904.1| methionine--tRNA ligase [Lyngbya sp. PCC 8106] >gi|119455961|gb|EAW37095.1| methionine--tRNA ligase [Lyngbya sp. PCC 8106] (534 aa)
Score = 812, Expect = 3.4e-84, Identities = 178/513 (34%), Positives = 283/513 (55%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQ---KEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKD---DSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQ--FNID-SSKFDIKFVTDFSSL-------DNQKINTPEPIYLRIE 1083
      F +TTP+YY + PH+G A+TT+ AD + R+++ G   ITG DEHGQKIE A+ LN PQE D+  F++LW L I+Y F RTT  H +V+E F + ++ IYL  +G YCV+CEE     +E D+ YC +H  Q  ++E++YF ++ +++K + + ++ P+ + P +R NE+ N  +  D SISR N WG + +P  +YVW DALL Y++ L  ++  ++  K W    + L+ K+I RFH +YWP ML  + P +  HG++ + KM KSLGN LDP+ + +G DA RYY LKE+  +D F+  INT N DLAN++GNL NR++ M +KY +G IP S  + +  +     +  E+L  ++  +++L+  N +I++ PW L K+   ++ L +L +V+  Y L P+ + S   Q F+ID + K I+  F++     Q + P+P++LR+E
 S:  10 FTLTTPLYYVNDVPHVGSAYTTMAADAVARFQRLQGKSVLLITGTDEHGQKIERTAESLNRSPQEHCDQIVSSFESLWHKLDIQYDRFSRTTDSRHAAIVKEFFGRVWDQEDIYLSQQQGWYCVACEE-----FKEERELIDEKYCP-IHTNKQVEWRDEQNYFFRLSKYQKQLEALYQEQPDFIQPESRRNEVLN--FVSQGLQDFSISRLNVDWGFPVPVDPNQTIYVWFDALLGYVTALLDPDREATLENALSKGWPIS----LHLIGKDILRFHAVYWPAMLMSADIPLPGRIFGHGFLTKDGKKMGKSLGNTLDPVELVRQFGSDAVRYYFLKEIEFGQDGDFNLTRFINTVNADLANDLGNLLNRTLRMAHKYFEGRIPHVSGAVIPEDNPLKSYGVTLGQTVAQGYERLAFSEVCDAILNLVQAGNKYIDEQAPWALYKQEKLDLVESVLYSVLESVRLAAYLLSPITPNLSNGIYHQLGFSIDFNDKTAIETAATFATHALWGFLPPEQVLAEPQPVFLRLE 527
>gi|157826102|ref|YP_001493822.1| methionyl-tRNA synthetase [Rickettsia akari str. Hartford] >gi|157800060|gb|ABV75314.1| methionyl-tRNA synthetase [Rickettsia akari str. Hartford] (512 aa)
Score = 812, Expect = 3.6e-84, Identities = 181/515 (35%), Positives = 291/515 (56%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLS--FNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIK-FVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      +YITTPIYY + PHIGHA+T++ +DV+ R+ + G + F+TG DEHGQK+E+ A  N+ PQ+ D+ ++ F +L ++ I  FIRTT  HK V  + +LL  IY G ++G Y V E + ++  +  D L   P+  +E SYF + Q++ + F + +P+ + PI+R NE+ SF+ +  DLS+SR+ F+WGI++ N KHV+YVWLDAL NY+S LGY  + S++ KFW +   + ++ K+I RFH +YWP L  + P  ++HGW  E K+SKSLGN +DPI IN +G D RY+L++E++  D F+  LI  N +L+N +GNL RS  + K +G +P ++ +  + +  K  +F ++  +++K I KIL +I+L E N +I+  PW+LKK + +K L+  +L L ++ +  L+P +  + + L Q I  +  K + D++   I P I+ R E +
 S:   5 YYITTPIYYVNDVPHIGHAYTSVASDVIARFMRLRGLDVIFLTGTDEHGQKVEKAAINKNIDPQKFTDQTSESFRHLMAVMHISNDDFIRTTENRHKEAVAVFWQKLLDNGTIYEGFYEGWYAVRDEAFFDES----ELTSDGL-APTGAPVEWVKEPSYFFNLSQWQDKLLEFYEANPDFIRPISRRNEVI-SFVKS-GLKDLSVSRTTFNWGIKVPNNEKHVIYVWLDALANYISALGY-PDEQSSYGKFWPAD----LHVVGKDILRFHTVYWPAFLMAAEIPLPKTIMAHGWWTNEGQKISKSLGNTIDPIKLINEFGIDQIRYFLMREVTFGADGNFARSNLITRINSELSNKIGNLLQRSTAFVYKNNEGKVPLLTQSVIDKIYELPILKTASKFAEQNILLMDKTEINKILDNIINLAEEANIYIDSEAPWNLKKTDPDKMLEVLYTL-LEVLRYIAIMLQPFIPSSANKMLNQLGISKEERLFKHLIRDYALRAGSNILEPTIIFPRFEGD 510
>gi|42520232|ref|NP_966147.1| methionyl-tRNA synthetase [Wolbachia endosymbiont of Drosophila melanogaster] >gi|42409970|gb|AAS14081.1| methionyl-tRNA synthetase [Wolbachia endosymbiont of Drosophila melanogaster] (545 aa)
Score = 812, Expect = 3.6e-84, Identities = 186/522 (35%), Positives = 300/522 (57%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEI------------------------------VQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      E + FYITTP+YY + PHIGHA+T+L+ DV+ R+ K G  F TG DEHGQKIE+ AK  ++P+E D+ + F L K + EY FIRTT E HK V  ++ L ++ IYL + G Y V E Y ++ +  D K     I+ EESYF ++ +++ +  K+ P+ ++P +R NE+ SF+ +  DLSISR++F+WGI++ N KHV+YVW+DAL NYL+ +G+  +  +++FW  + +I               V ++ K+I RFH +YWP +L  L P +  HGW + E K+SKSLGNV+DPI   +G D RY+LL+E S +D FS+K +I+ N +LANN+GNL R+I ++K  GI+P  + L  E   K  D++  + K   I+ +I++ +E N +I++ PW L K + E+ ++ + +L ++ +  L+P++  ++ L Q I  + D+K + D    + P P++LR++++++
 S:   2 EQFENFYITTPVYYVNDKPHIGHAYTSLLCDVVARFMKLAGKNVKFTTGTDEHGQKIEKAAKAKEMQPKEFTDEVSVSFKELAKFMNFEYDDFIRTTEERHKKAVIALWNRLEERGQIYLDSYSGWYSVRDEAFYQESELI----DGKAPTGAEVQWIK--EESYFFRLSNWQEKLLELYKNQPSFIFPESRRNEVI-SFVRS-GLIDLSISRTSFNWGIKVPGNGKHVIYVWIDALTNYLTSIGFPSTEGEEYKRFWAEPETQIPVSSTGMTPNQGKTQIPVSSAANLADNSFNVHVIGKDILRFHAVYWPAILLAADLPLPKQIAVHGWWLNEGEKISKSLGNVIDPIGLAQEFGVDQLRYFLLREASFGQDGNFSKKNMISRINSELANNIGNLVQRTISFLHKQCSGIVPTIDQSLLKGE-ESLPGCKAILDQVMNHLSKYEFNHIILLIINISSEANAYIDKSAPWTLSKTDRER-MNLVIYKLLEYIRIIGILLQPIVPKSAEMILNQLQIPKEQRDLKSLCDACVSSGITLPKPTPVFLRVDAKEE 544
>gi|68171729|ref|ZP_00545082.1| Methionyl-tRNA synthetase, class Ia [Ehrlichia chaffeensis str. Sapulpa] >gi|88657921|ref|YP_507787.1| methionyl-tRNA synthetase [Ehrlichia chaffeensis str. Arkansas] >gi|67998851|gb|EAM85550.1| Methionyl-tRNA synthetase, class Ia [Ehrlichia chaffeensis str. Sapulpa] >gi|88599378|gb|ABD44847.1| methionyl-tRNA synthetase [Ehrlichia chaffeensis str. Arkansas] (506 aa)
Score = 811, Expect = 4.5e-84, Identities = 188/515 (36%), Positives = 283/515 (54%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQF-----NIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRI 1082
      M  YITTPIYY + PHIGH +TTLI+D++ R+ + G+  FITG DEHGQKIE+ A+E N+  + D + VF L ++  Y FIRTT  HK V  + L   IYLG + G Y V E Y +  V  D K     I EE SYF ++ F++ + +F ++ P+ V P R NE+ SF+ +  DLS+SR N WGI++ + KHV+YVW+DAL NYL+ LG+ ++ ++Q +W S + ++Q++ K+I RFH +YWP +L  L P K ++HGW  E K+SKSLGNV+ P  + +G D RY+L+KE+ + D F  LIN N DLANN+GNL R++ ++ K  GI+P S  L  E   ++ +++  + + N+ +++ + L + N +I  PW L K ++ K ++ L +L +K +  L+PV+  S + L Q   N D S+F I     N + PEPI+ +I
 S:   1 MNNIYITTPIYYVNDVPHIGHVYTTLISDIIARFMRLDGHSVKFITGTDEHGQKIEKAAQERNMSLLDFTDNTSAVFRQLADVMNYSYDDFIRTTETRHKKTVVALWQRLCDNGAIYLGSYSGWYSVRDETFYQEKELV----DGKAPTGADVEWI--EEPSYFFRLSNFQERLLAFYEENPDFVIPKYRYNEVI-SFVKSG-LKDLSVSRQNVLWGIKVPNDDKHVIYVWVDALANYLTVLGFPDENHKDYQAYWASDSSSVLQVVGKDILRFHAVYWPAILMAAELPLPKKILAHGWWTNEGQKISKSLGNVIKPFDLVEEFGVDQLRYFLIKEMPIGNDGDFKRNSLINCINYDLANNIGNLVQRTVSLLYKECGGIVPTVSGNLLQGE-EVLPDYQEILEKVRDCVMRCNLNEMIHIIEQLSSAANEYIASRAPWRLSK-SDPKIMEAVLYKLLEYIKCIGLLLQPVMPKLSSKILDQIGLPECNRDFSRFSIPINM------NTVLPKPEPIFAKI 505
>gi|169335812|ref|ZP_02863005.1| hypothetical protein ANASTE_02238 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] >gi|169258550|gb|EDS72516.1| hypothetical protein ANASTE_02238 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] (651 aa)
Score = 811, Expect = 4.8e-84, Identities = 176/489 (35%), Positives = 288/489 (58%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQ--KDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIE-FEKQLKQFDDEITTIIE----KLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFD 1057
      K +YI+T I Y SG PHIG+ + ++AD + RYK+ GY+ +F TG DEHGQKIE KA E + PQ+ VD ++  +W ++  Y F+RTT YH+ VQ+ F +L ++ IY  ++G+YC CE +T++ + + D  C +  + ++EE+YF K+ ++  + +++ P + P +R NE+ N+FL   DL +SR++F WGI + +P HVVYVW+DAL NY++ LGY   + N+ K+W +   V L+ K+I RFH +YWPIML L L P +  H W++ +GKMSKS GNV+   ++ +G D+ RYYLL+E+  +D  + + LI+ N +L N +GNL NR+I M KY D I+  S PK  +IE + +L + ++  ++E  +L +  ++ +I L  N +I++ PW L KE +++D L  L +L +++ +  + P L + + +K N +S ++
 S:   4 KPYYISTAIAYTSGKPHIGNTYEIVLADSIARYKRLTGYDVYFQTGTDEHGQKIETKANEAGITPQKFVDNVSEEIHRIWDIMNTSYDKFVRTTDPYHEKKVQQIFKKLYEQGDIYKDEYEGMYCEPCESFFTESQLIDGKCPD---CGR--EVSYEKEEAYFFKLSKYADRLMEYIETHPEFIQPESRKNEMVNNFL-KPGLKDLCVSRTSFKWGIPVDFDPGHVVYVWIDALSNYITFLGYDPDGNHEENYNKYWPAD----VHLIGKDILRFHTLYWPIMLMALDLPLPKQIFGHPWLLLGEGKMSKSKGNVIYADDLVDLFGVDSVRYYLLREMPFAQDGTLTYEQLIDRINGELVNILGNLVNRTIAMSKKYFDSIV---SNPK---DIEDIDNELIELTEKTPLLVEEKMNELKVADAINLIIALARRSNKYIDETMPWVLAKEEDKQDRLRTVLYNLLESIRVIGVLITPFLPETGENIIKMLNTKNSSYE 485
>gi|157804069|ref|YP_001492618.1| methionyl-tRNA synthetase [Rickettsia canadensis str. McKiel] >gi|157785332|gb|ABV73833.1| methionyl-tRNA synthetase [Rickettsia canadensis str. McKiel] (510 aa)
Score = 811, Expect = 5.0e-84, Identities = 180/513 (35%), Positives = 288/513 (56%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQK----EEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLS--FNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIK-FVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      +YITTPIYY + PHIGHA+T++++DV+ R+ + G+E  +TG DEHGQK+E+ A  N+ PQ+ D+ ++ F +L  + I  FIRTT  HK V  + +LL  IY G ++G Y V E Y     ++ +L  L P    +E SYF + +++ K + + +P+ + PI+R NE+ N     DLS+SR+ F+WGI++ N KHV+YVWLDAL NY+S LGY  + SN+ KFW +   + ++ K+I RFH +YWP L  + P  ++HGW  E K+SKSLGN +DPI I+ +G D RY+L++E++  D F+  LI  N +L+N +GNL R+  + K DG +P ++ +  + +  K  + ++  ++EK + KIL +I+L E N +I+  PW+LKK +++K L+  +L L ++ +  L+P +  + + L Q ++ +  K V D++   I P I+ RIE
 S:   5 YYITTPIYYVNNVPHIGHAYTSVVSDVIARFMRLCGFEVILLTGTDEHGQKVEKAAINKNIDPQQFTDQISENFRHLMTSMHISNDDFIRTTENRHKEAVAVFWQKLLDNGTIYKGFYEGWYAVRDEAFY---------DESELTSDGLAPTGASVEWVKEPSYFFNLSKWQDKLLELYELNPDFIRPISRRNEVIN--FVKSGLKDLSVSRTTFNWGIKVPNNEKHVIYVWLDALANYISALGY-PDEQSNYGKFWPAA----LHVVGKDILRFHAVYWPAFLMAAKIPLPKTIMAHGWWTNEGQKISKSLGNTIDPIKLIDEFGVDQVRYFLMREVTFGADGNFARSNLITRINSELSNKIGNLLQRTTAFVYKNNDGKVPLLTQSVIDKIYTLPILKAAIKCAEQNILLMEKTEVNKILENIINLAEEANIYIDNKAPWNLKKTDHDKMLEVLYAL-LEVLRYIAIMLQPFVPTSANKMLDQLGVNKKERLFKHLVRDYALTVGAAILEPTIIFPRIE 508
>gi|116671079|ref|YP_832012.1| methionyl-tRNA synthetase [Arthrobacter sp. FB24] >gi|116611188|gb|ABK03912.1| methionyl-tRNA synthetase [Arthrobacter sp. FB24] (519 aa)
Score = 810, Expect = 6.5e-84, Identities = 172/476 (36%), Positives = 264/476 (55%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFD---DEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEAL 1046
      FYITT I YP+G PHIGHA+ + D + R+K+ GY+ FF+TG DEHG KI + A + + P+ELVD+ A+++   LGI Y FIRTT E H  Q + ++   IYL ++G Y V E Y ++ V KE+ +    L  EESYF ++ ++ K ++ +  P  P +R NE+ SF+   +DLSISR+ F WG+ + N KHV+YVW+DAL NYL+G+GY  + +F+K+W +   V ++ K+I+RFH IYWP L  GL P + + HG++   KMSKSLGNV+ P F+ YG D R++ L+E+  D +S + ++  N DLANN GNL RS+ M+ K +G +P    +F E  L+Q +  +   EK  + L + ++ + N + + PW L+K + E+ ++ L + L ++ V  ++PV+  S  L
 S:   9 FYITTAITYPNGVPHIGHAYEYIATDAMARFKRLDGYDVFFLTGTDEHGMKIAQTADKEGITPKELVDRNAEIYKAAHAALGISYDRFIRTTDEDHYAASQAIWKKMEANGDIYLSKYEGWYSVRDEAYYVEDETVVKEDGLRYSRETDTELTWTAEESYFFRLSAYQDKLLALYEAHPEFGAPQSRFNEVI-SFVKR-GLEDLSISRTTFDWGVPVPGNDKHVMYVWVDALTNYLTGVGYPDTESDSFKKYWPAD----VHVIGKDISRFHAIYWPAFLMSAGLELPKRIMIHGFLNNNGVKMSKSLGNVVAPSDFVAQYGLDQVRFFFLREVPFGADGSYSHEAIVGRMNSDLANNFGNLAQRSLSMVAKNCEGRVPVPG----AFTAEDSALLEQANGLLEAARAAFEKQEFSRALEAIWGVLGDTNAYFAEQAPWVLRKTDVER-MNTVLYVTLEVLRIVAILVQPVMPKASAALL 477
>gi|57237679|ref|YP_178927.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni RM1221] >gi|57166483|gb|AAW35262.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni RM1221] (628 aa)
Score = 810, Expect = 7.1e-84, Identities = 198/512 (38%), Positives = 287/512 (56%)
 Q:  572 YITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLY-CAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKE---NPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNID-SSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      YITTPIYY + PH+GHA+TT+IAD L R+ + G+ET F+TG DEHGQKIEE AK N PQE DK + F LW  I Y + RTT  H  V+ F ++ +K IY  ++G YC+SCE +T++ +  ND   C +  +++ EESYF K+ +++ I + ++ + + P + NEL N F+ N  DLSI+R++F WGI++ +  + KH+VYVWLDAL Y+S L ++ K ++  KFW +   V L+ K+I RFH IYWP L + L P  +HGW  E KMSKS GNV+ P  ++ YG +AFRY+LL+E+  D FSE +LIN N +L+N GNL NR IGM KY G I K  K +N E  Q K+ +   +E L  + L +  ++ N I + +PW+L KEN + + ++L N + +  L P L  ++   N + SS  K + D  LD K N E ++ ++E
 S:   3 YITTPIYYVNDVPHLGHAYTTIIADTLARFYRLQGHETRFLTGTDEHGQKIEEAAKLRNSTPQEYADKISFEFKKLWDEFEITYDIYARTTDTRHIEFVKAMFLKMWQKGDIYKDEYEGHYCISCESFFTQSQLI---NDCSCPDCGKQTRILK--EESYFFKLSKYQDKILQWYEEKDPILPKNKKNELIN-FVQN-GLKDLSITRTSFDWGIKLPQEINDDKHIVYVWLDALFIYVSSLDFQSKGENT--KFWPAH----VHLVGKDILRFHAIYWPAFLMSVDLPLPKFIGAHGWWTKEGEKMSKSKGNVVKPKEVVDAYGSEAFRYFLLREVPFGNDGDFSENMLINRINAELSNEFGNLLNRIIGMSTKYSQGNISKEGVLKF-YNAEL-NQAKEHLNLAVEFLENLQCNRYLEELFKALSVANLAISKYEPWNLIKENKHEQANALVALCANILAKTSLLLSPTLPKSCQKVALALNFEISSTNYAKMILDNKLLDF-KANPCEALFPKVE 503
>gi|15792176|ref|NP_281999.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 11168] >gi|86150271|ref|ZP_01068498.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni CF93-6] >gi|88597490|ref|ZP_01100724.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 84-25] >gi|25009405|sp|Q9PP85|SYM_CAMJE Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|85839387|gb|EAQ56649.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni CF93-6] >gi|88190082|gb|EAQ94057.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 84-25] >gi|112360172|emb|CAL34966.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 11168] (628 aa)
Score = 810, Expect = 7.2e-84, Identities = 197/512 (38%), Positives = 287/512 (56%)
 Q:  572 YITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLY-CAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKE---NPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNID-SSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      YITTPIYY + PH+GHA+TT+IAD L R+ + G+ET F+TG DEHGQKIEE AK N PQE DK + F LW  I Y + RTT  H  ++ F ++ +K IY  ++G YC+SCE +T++ +  ND   C +  +++ EESYF K+ +++ I + ++ + + P + NEL N F+ N  DLSI+R++F WGI++ +  + KH++YVWLDAL Y+S L ++ K ++  KFW +   V L+ K+I RFH IYWP L + L P  +HGW  E KMSKS GNV+ P  ++ YG +AFRY+LL+E+  D FSE +LIN N +L+N GNL NR IGM KY G I K  K +N E  Q K+ +   +E L  + L +  ++ N I + +PW L KEN + + ++L N + +  L P L  S++   N + SS  K + D  LD K N E ++ ++E
 S:   3 YITTPIYYVNDVPHLGHAYTTIIADTLARFYRLQGHETRFLTGTDEHGQKIEEAAKLRNSTPQEYADKISFEFKKLWDEFEITYDIYARTTDTRHIEFIKAMFLKMWQKGDIYKDEYEGHYCISCESFFTQSQLI---NDCSCPDCGKQTRILK--EESYFFKLSKYQDKILQWYEEKDPILPKNKKNELIN-FVQN-GLKDLSITRTSFDWGIKLPQEINDDKHIIYVWLDALFIYVSSLDFQNKGEN--AKFWPAH----VHLVGKDILRFHAIYWPAFLMSVDLPLPKFIGAHGWWTKEGEKMSKSKGNVVKPKEVVDAYGSEAFRYFLLREVPFGNDGDFSENMLINRINAELSNEFGNLLNRIIGMSTKYSQGNISKEGVLKF-YNAEL-NQAKEHLNLAVEFLENLQCNRYLEELFKALSVANLAISKYEPWSLIKENKHEQANALVALCANILAKTSLLLSPTLPKSSQKVALALNFEISSANYTKMILDNELLDF-KANPCEALFPKVE 503
>gi|157827625|ref|YP_001496689.1| methionyl-tRNA synthetase [Rickettsia bellii OSU 85-389] >gi|157802929|gb|ABV79652.1| methionyl-tRNA synthetase [Rickettsia bellii OSU 85-389] (509 aa)
Score = 809, Expect = 8.9e-84, Identities = 182/513 (35%), Positives = 293/513 (57%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQK----EEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLS--FNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVT-DFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      +YITTPIYY + PHIGHA+T++ +DV+ R+ + G+E F+TG DEHGQK+E+ A + N+ PQ+ D+ ++ F +L  + I  FIRTT E HK V  + +LL  IY G ++G Y V E Y     ++ +L  +L P    +E SYF + +++ + F + +P+ + PI+R NE+ SF+ +  DLS+SR+ F+WGI++ + KHV+YVWLDAL NY+S LGY + +SN+ KFW +   +Q++ K+I RFH IYWP L  + P  ++HGW  E K+SKSLGN +DPI I +G D RY+L++E++  D F+  LI  N +L+N +GNL R+  + K DG +P ++ ++ + +  K    +  ++EK I KIL +I+L E N +I+  PW+LKK + EK L+  +L L ++ +  L+ +  + + L Q +++ +  K ++ +F+   I P ++ R E
 S:   5 YYITTPIYYVNDVPHIGHAYTSVASDVIARFMRLSGHEVMFLTGTDEHGQKVEKAAIDKNIDPQKFTDQTSQSFRHLMTAMHISNDDFIRTTEERHKKAVAIFWQKLLDNGSIYEGFYEGWYAVRDEAFY---------DESELTADKLAPTGAAVEWVKEPSYFFNLSKWQDKLLEFYEANPDFIRPISRRNEVI-SFVKS-GLKDLSVSRTTFNWGIKVPNDNKHVIYVWLDALANYISALGYPDQ-NSNYGKFWPAN----LQVVGKDILRFHAIYWPAFLMAAEIPLPKTIMAHGWWTNEGQKISKSLGNTIDPIKLIEEFGVDQVRYFLMREITFGADGNFARSNLITRINSELSNKIGNLLQRTTSFVYKNNDGKVPAITQDAINKIYELPLLKTAINSAKQNILLMEKTEINKILDNIINLAEEANIYIDSEAPWNLKKTDPEKMLEVLYAL-LETLRYIAVMLQAFMPSSAGKMLDQLGVNTEERLFKHLSLEFALTSASDILEPVIVFPRFE 508
>gi|54026880|ref|YP_121122.1| methionyl-tRNA synthetase [Nocardia farcinica IFM 10152] >gi|54018388|dbj|BAD59758.1| putative methionyl-tRNA synthetase [Nocardia farcinica IFM 10152] (518 aa)
Score = 807, Expect = 1.3e-83, Identities = 165/468 (35%), Positives = 262/468 (55%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEK----LNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDL---DCFLSLILNAVKRVIYYLEPVL 1038
      FY+TT I YP+G PHIGHA+ + AD + R+K+ GY+ FF+TG DEHGQK+++ A  + Q+L + + VF+ L K L + Y FIRTT  H+   + +L  IYL + G Y V E YT+   E+ ++   P+  EE ++F ++ +++ + ++ + + P + P TR NE+ +     DLSISR+ F WG+ + +P HV+YVW+DAL NYL+G+G+  D  F+KFW +   V ++ K+ITRFH +YWP L  G+ P +  HG++ + KMSKS+GNV+DP+ ++ YG DA R++LL+E+S +D +S  ++  N DLAN GNL RS+ M++K D +P      EF + +  D  ++E+   + Q++  L +  + E N +  +PW L+K  E DL   L + L V+ V  ++PV+
 S:   8 FYVTTAIAYPNGAPHIGHAYEYISADAIARFKRLDGYDVFFMTGTDEHGQKMQQAAAAEGIPVQDLAARNSDVFERLDKALDVSYDRFIRTTDADHRAASVAIWERMLANGDIYLDNYAGWYSVRDEAFYTEEETTLLEDGSRISTETKTPVTWTEESNFFFRLSKYQDRLLAHYEEHPEFIAPATRRNEIVSYV--KAGLKDLSISRTTFDWGVPVPGHPDHVMYVWVDALTNYLTGVGFPDTDSPAFRKFWPAD----VHIIGKDITRFHTVYWPAFLMSAGVPLPKRVFVHGFLYNKGEKMSKSVGNVVDPLELVDEYGLDAVRFFLLREISYGQDGSYSHDAIVARINADLANEFGNLVQRSLTMVHKNCDAAVPTPG--------EFTAEDRALLDRAAGLLERCRAEFDAQQMHLALEAIWLTLGETNRYFSAQQPWALRKSGTEADLARMATVLYVTLEVVRIVAILVQPVM 472
>gi|121612346|ref|YP_001000523.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81-176] >gi|167005457|ref|ZP_02271215.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81-176] >gi|87249443|gb|EAQ72403.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81-176] (628 aa)
Score = 807, Expect = 1.4e-83, Identities = 191/512 (37%), Positives = 284/512 (55%)
 Q:  572 YITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLY-CAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKE---NPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      YITTPIYY + PH+GHA+TT+IAD L R+ + G+ET F+TG DEHGQKIEE AK N PQE DK + F LW  I Y + RTT  H  V+ F ++ +K IY  ++G YC+SCE +T++ +  ND   C +  +++ EESYF K+ +++ I + ++ + + P + NEL N     DLSI+R++F WGI++ +  + KH++YVWLDAL Y+S L ++ K ++  KFW +   V L+ K+I RFH IYWP L + L P  +HGW  E KMSKS GNV+ P  ++ YG +AFRY+LL+E+  D FSE +LIN N +L+N GNL NR IGM KY G I K  K +N+E  Q K+ +   +E L  + L +  ++ N I + +PW+L KEN + + ++L N + +  L P L  ++   N + S +  +  + L + K N E ++ ++E
 S:   3 YITTPIYYVNDVPHLGHAYTTIIADTLARFYRLQGHETRFLTGTDEHGQKIEEAAKLRNSTPQEYADKISFEFKKLWDDFEITYDIYARTTDTRHIEFVKAMFLKMWQKGDIYKDEYEGHYCISCESFFTQSQLI---NDCSCPDCGKQTRILK--EESYFFKLSKYQDKILQWYEEKDPILPKNKKNELIN--FVQSGLKDLSITRTSFDWGIKLPQEINDDKHIIYVWLDALFIYISSLDFQSKGEN--AKFWPAH----VHLVGKDILRFHAIYWPAFLMSVDLPLPEFIGAHGWWTKEGEKMSKSKGNVVKPKEVVDAYGSEAFRYFLLREVPFGNDGDFSENMLINRINAELSNEFGNLLNRIIGMSTKYSQGNISKEGVLKF-YNVEL-NQAKEHLNLAVEFLENLQCNRYLEELFKALSVANLAISKYEPWNLIKENKHEQANALVALCANILAKTSLLLSPTLPKSCQKVALALNFEISSTNYAKIILDNELLDFKANPCEALFPKVE 503
>gi|91205053|ref|YP_537408.1| methionyl-tRNA synthetase [Rickettsia bellii RML369-C] >gi|123388147|sp|Q1RJZ5|SYM_RICBR Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|91068597|gb|ABE04319.1| Methionyl-tRNA synthetase [Rickettsia bellii RML369-C] (509 aa)
Score = 807, Expect = 1.4e-83, Identities = 181/513 (35%), Positives = 293/513 (57%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQK----EEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLS--FNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVT-DFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      +YITTPIYY + PHIGHA+T++ +DV+ R+ + G+E F+TG DEHGQK+E+ A + N+ PQ+ D+ ++ F +L  + I  FIRTT E HK V  + +LL  IY G ++G Y V E Y     ++ +L  +L P    +E SYF + +++ + F + +P+ + PI+R NE+ SF+ +  DLS+SR+ F+WGI++ + KHV+YVWLDAL NY+S LGY + +SN+ KFW +   +Q++ K+I RFH +YWP L  + P  ++HGW  E K+SKSLGN +DPI I +G D RY+L++E++  D F+  LI  N +L+N +GNL R+  + K DG +P ++ ++ + +  K    +  ++EK I KIL +I+L E N +I+  PW+LKK + EK L+  +L L ++ +  L+ +  + + L Q +++ +  K ++ +F+   I P ++ R E
 S:   5 YYITTPIYYVNDVPHIGHAYTSVASDVIARFMRLSGHEVMFLTGTDEHGQKVEKAAIDKNIDPQKFTDQTSQSFRHLMTAMHISNDDFIRTTEERHKKAVAIFWQKLLDNGSIYEGFYEGWYAVRDEAFY---------DESELTADKLAPTGAAVEWVKEPSYFFNLSKWQDKLLEFYEANPDFIRPISRRNEVI-SFVKS-GLKDLSVSRTTFNWGIKVPNDNKHVIYVWLDALANYISALGYPDQ-NSNYGKFWPAN----LQVVGKDILRFHAVYWPAFLMAAEIPLPKTIMAHGWWTNEGQKISKSLGNTIDPIKLIEEFGVDQVRYFLMREITFGADGNFARSNLITRINSELSNKIGNLLQRTTSFVYKNNDGKVPAITQDAINKIYELPLLKTAINSAKQNILLMEKTEINKILDNIINLAEEANIYIDSEAPWNLKKTDPEKMLEVLYAL-LETLRYIAVMLQAFMPSSAGKMLDQLGVNTEERLFKHLSLEFALTSASDILEPVIVFPRFE 508
>gi|49475612|ref|YP_033653.1| methionyl-tRNA synthetase [Bartonella henselae str. Houston-1] >gi|49238419|emb|CAF27646.1| Methionyl-tRNA synthetase [Bartonella henselae str. Houston-1] (519 aa)
Score = 807, Expect = 1.6e-83, Identities = 175/511 (34%), Positives = 290/511 (56%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKK-YISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLR 1081
      +YITTPI+YP+G PHIGHA++ + +DVL R+++ G  FF++G DEHG K+++ A L + P++L D+ + VF +  L  + FIRTT + H  QE + ++   IYL + G Y V E Y +   E++ +    P+  EEESYF K+ +++K + + K P+ + P R NE+ SF+ +  D+SISR++F+WGI + + KHV+YVW+DAL NYLS +G+  ++S + FW +   V ++ K+I RFH IYWP L  G+ P + +HG+++  KMSKS+GNV+DP  I+ YG D RY+LL+E+  +D +S  +N N DLAN++GNL RS+ MI K D +P +  +F ++ E+ L++  + T+ + ++ Q+I  LS + ++ + N +  +PW L+K N E+   L + L ++R+  L P +  + + L  I   ++ +++  +  + PEPI+ R
 S:   5 YYITTPIFYPNGAPHIGHAYSAIASDVLARFQRLDGKNVFFLSGTDEHGLKMQQTAVALGITPKQLTDRNSAVFQKMLAALNCSNNDFIRTTEKRHYQACQEIWKKMKANGDIYLSRYTGWYSVRQEAYYEEKDTEVGEDNIRREKELGSPVEWNEEESYFFKLSRYEKALLEHYEKHPDFIAPPERRNEVI-SFIKSG-LKDISISRASFNWGICVPNDSKHVMYVWVDALTNYLSAIGFFD-ENSKKRAFWPAS----VHIIGKDIIRFHAIYWPAFLMSAGIALPKRIFAHGFLLNNGVKMSKSIGNVVDPFEMIDHYGLDQVRYFLLREVPFGQDGSYSHDSFVNRINADLANDLGNLAQRSLSMIAKNCDAKVPLPA----AFLVQDEQLLEKSLQTLDTMRKAMSSQEIHLALSAIFSVVADANRYFANEQPWSLRKNNPER-FSTVLYITLEILRRIGIMLLPFMPQSAAKLLDSLKISQEDRLLQHISNSKIQEGLDLPPPEPIFPR 507
>gi|158335466|ref|YP_001516638.1| methionyl-tRNA synthetase [Acaryochloris marina MBIC11017] >gi|158305707|gb|ABW27324.1| methionyl-tRNA synthetase [Acaryochloris marina MBIC11017] (532 aa)
Score = 806, Expect = 2.0e-83, Identities = 177/515 (34%), Positives = 281/515 (54%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKL---YCA-QLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKD---DSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQ--FNIDSSKFDIKFVTDFSSLD-----------NQKINTPEPIYLRIE 1083
      ++F +TTP+YY + PHIG A+TT+ AD + R+ + G+E  ITG DEHGQKI+ A++  PQ+ D+  + +LW+ L I+Y F RTT+ H +V E F + K I G +G YCV CEE     KE D L  +C   P+ ++E++YF ++ +++ +   D P+ + P +R NE+ SF+   D SISR N WG + + +H +YVW DALL Y++ L   +  D  ++W    + L+ K+I RFH +YWP ML  L P +  HG++ + KM KSLGN LDP+ ++ YG DA RYY LK L  D FSE  I+ N DLAN++GNL NR++ M KY +G +P   + +  + ++ D++  + LN + + + L+  N FI++ PW L K+ + ++ L +L +V+  Y L PV+ + S + +Q F +D  ++  D ++L      NQ + TP+P++ ++E
 S:   7 RRFALTTPLYYVNDLPHIGSAYTTMAADAIARFHRLQGHEVLLITGTDEHGQKIQRTAEQRGKAPQDHCDEIVAGYKDLWQRLNIQYDRFSRTTSPRHGQIVAEFFQRVWDKGDICQGHQQGWYCVGCEE--------FKEERDLLEDNHCPIHKRPVEWRDEQNYFFRLSKYQDDLLQLFADQPDFIQPTSRRNEVL-SFVER-GLQDFSISRVNLDWGFPVPADDQHTLYVWFDALLGYVTALLDEDTEPTLDQALSQWWPIN----LHLIGKDILRFHAVYWPAMLMSADLPLPDRVFGHGFLTKDGQKMGKSLGNTLDPVELVDRYGTDAVRYYFLKALEFGRDGDFSETRFIDVVNADLANSLGNLLNRTLKMAVKYCNGQVPDIDIQSIPEDHPLAQLGRKAGDQVAKAYQNLNFSQACNISLGLVKAGNQFIDEQAPWSLYKKGEQGLVNEILYTVLESVRLSAYLLTPVIPNLSTQIYQQLGFKLD---LNVNHDGDETTLHSIHSNWGGLPANQILGTPQPVFQKLE 525
>gi|67458627|ref|YP_246251.1| methionyl-tRNA synthetase [Rickettsia felis URRWXCal2] >gi|75536907|sp|Q4UMX2|SYM_RICFE Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|67004160|gb|AAY61086.1| Methionyl-tRNA synthetase [Rickettsia felis URRWXCal2] (512 aa)
Score = 805, Expect = 2.4e-83, Identities = 178/515 (34%), Positives = 290/515 (56%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLS--FNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIK-FVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      +YITTPIYY + PHIGHA+T++ +DV+ R+ + G++ F+TG DEHGQK+E+ A  N+ PQ+ D ++ F +L ++ I  FIRTT  HK V  + +LL  IY G ++G Y V E + ++  +  D L   P+  +E SYF + +++ + F + +P+ + PI+R NE+ SF+ +  DLS+SR+ F+WGI++ N KHV+YVWLDAL +Y+S LGY K SN+ KFW +   + ++ K+I RFH +YWP L  + P  ++HGW  E K+SKSLGN +DPI I+ +G D RY+L++E++  D F+  L+  N +L+N +GNL R+  + K DG +P  + +  + +  K  +F ++  ++EK I K+L +I+L E N +I+  PW+LKK + EK +  +L L ++ +  L+P +  + + L Q ++ +  K + D++   I P I+ R E +
 S:   5 YYITTPIYYVNDVPHIGHAYTSVASDVIARFIRLCGFDVMFLTGTDEHGQKVEKAAINKNIDPQKFTDHTSESFRHLMNVMNISNDDFIRTTESRHKEAVAIFWQKLLDNGTIYEGFYEGWYAVRDEAFFDES----ELTSDGL-APTGAPVEWVKEPSYFFNLSKWQDKLLEFYEANPDFIRPISRRNEVI-SFVKS-GLKDLSVSRTTFNWGIKVPNNEKHVIYVWLDALASYISALGYPDK-QSNYGKFWPAD----LHVVGKDILRFHAVYWPAFLMAAEIPLPKTIMAHGWWTNEGQKISKSLGNTIDPIKLIDEFGVDQVRYFLMREVTFGADGNFARSNLVTRINSELSNKIGNLLQRTTAFVYKNNDGKVPLLMQGIIDKIYELPILKTASKFAEQNILLMEKTEINKVLENIINLSEEANIYIDSEAPWNLKKTDPEKMSEVLYTL-LEVLRYIAIMLQPFIPSSANKMLDQLGVNKEERLFKHLIRDYALRAGSSILEPAIIFPRFEGD 510
>gi|167358485|ref|ZP_02293140.1| methionyl-tRNA synthetase [Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM1325] >gi|167074699|gb|EDR78520.1| methionyl-tRNA synthetase [Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM1325] (516 aa)
Score = 804, Expect = 3.0e-83, Identities = 174/511 (34%), Positives = 278/511 (54%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLD-NQKINTPEPIYLR 1081
      FYITT I YP+G PHIGHA+ + D + RY++ G + FF+TG DEHGQK+++ A+  + Q L D+ + F + LL   FIRTT E H  + + +   IY  + G Y V E Y +N    D  Y Q P+  EE SYF K+ +++ K ++ + +P+ + P R NE+ SF+ +  DLS+SR+ F WGI++ ++P HV+YVW+DAL NY++ GY + +  K+W +   V ++ K+I RFH +YWP L  L P + +HG+++ + KMSKSLGNV+DP+ +N +G D RY+ L+E+S +D +SE+ +  N DLAN +GNL +RS+ MI K DG IP+   + + E + L + D  + E++ Q+I  L+ +I +++E + +   PW LKK + E+ +  L +  V+++  L P + D S + L   + K D  + +  L   + P P++ R
 S:   7 FYITTAISYPNGKPHIGHAYELIATDAMARYQRLDGKDVFFLTGTDEHGQKMQQTARAEGITAQALADRNSGEFQAMATLLNASNDDFIRTTQERHHETSRNIWKLMADNGDIYKDSYAGWYSVRDEAYYQEN-ETELRADGVRYGPQGTPVEWVEEASYFFKLSEYQEKLLAHYEANPDFIGPAERRNEVI-SFVKSG-LKDLSVSRTTFDWGIKVPDDPAHVMYVWVDALTNYITATGYIEDKNGPRAKYWPAD----VHIIGKDIIRFHAVYWPAFLMSAKLPLPKRVFAHGFLLNKGEKMSKSLGNVVDPVNLVNHFGLDQVRYFFLREVSFGQDGSYSEEAIGTRINSDLANGIGNLASRSLSMIVKNCDGKIPECG----ALSDEDKAMLAEVDALHASTREEMGKQQIHRALASIISVVSETDRYFAGQAPWALKKTDPER-MGTVLYVTAEVVRQIAILLRPFMPDSSGKLLDLVAAPADKRDFAALGEAGRLTAGTTLEAPTPVFPR 510
>gi|157964833|ref|YP_001499657.1| methionyl-tRNA synthetase [Rickettsia massiliae MTU5] >gi|157844609|gb|ABV85110.1| Methionyl-tRNA synthetase [Rickettsia massiliae MTU5] (508 aa)
Score = 804, Expect = 3.3e-83, Identities = 178/513 (34%), Positives = 290/513 (56%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLS--FNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIK-FVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      +YITTPIYY + PHIGHA+T++ +DV+ R+ + G++ F+TG DEHGQK+E+ A  N+ PQ+ D+ +++F +L  + I  FIRTT  HK V  + +LL+  IY G ++G Y V E + ++  +  D L   P+  +E SYF + +++ + F + +P+ + PI+R NE+ SF+ +  DLS+SR+ F+WGI++ N KHV+YVWLDAL NY+S LGY K SN+ KFW +   + ++ K+I RFH +YWP L  + P  + HGW  E K+SKSLGN +DPI I+ +G D RY+L++E++  D F+  LI  N +L+N +GNL R+  + K D +P ++ +  + +  K  +F ++  +++K I KIL +I+L E N +I+  PW+LKK + +K L+  +L L ++ +  L P +  + + L Q ++ +  K + D++   I P I+ + E
 S:   5 YYITTPIYYVNDVPHIGHAYTSVASDVIARFMRLRGFDVMFLTGTDEHGQKVEKAAINKNIDPQQFTDQTSEIFRHLMTAMHISNDDFIRTTEHRHKEAVAVFWQKLLENGTIYEGFYEGWYAVRDEAFFDES----ELTSDGL-APTGAPVEWVKEPSYFFNLSKWQDKLLEFYEANPDFIRPISRRNEVI-SFVKS-GLKDLSVSRTTFNWGIKVSNNEKHVIYVWLDALANYISALGYPDK-QSNYGKFWPAD----LHVVGKDILRFHAVYWPAFLMAAEVPLPKTIMVHGWWTNEGQKISKSLGNTIDPIKLIDEFGVDQVRYFLMREVTFGADGNFARSNLITRINSELSNKIGNLLQRTTSFVYKNNDAKVPLLTQGVIDKIYELPILKTASKFVEQNILLMDKTEINKILENIINLAEEANIYIDSEAPWNLKKTDPDKTLEVLYAL-LEVLRYIAIMLLPFIPSSANKMLDQLGVNKEERLFKHLIRDYTLTAGSNILEPTIIFPKFE 508
>gi|167751097|ref|ZP_02423224.1| hypothetical protein EUBSIR_02082 [Eubacterium siraeum DSM 15702] >gi|167656015|gb|EDS00145.1| hypothetical protein EUBSIR_02082 [Eubacterium siraeum DSM 15702] (605 aa)
Score = 804, Expect = 3.4e-83, Identities = 167/443 (37%), Positives = 252/443 (56%)
 Q:  606 GYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQ 1048
      GY+ F+TG DEHGQKIE KA E + P+E VD+  F LW+ + I Y FIRTT +YH  VQ+ F +L +K +IY G +KG YC CE +T++ V + D  C +  + + EE+YFL++ F  I FL + + + P +R+NE+ N+F+   +DL +SR++F+WGI + + KHVVYVW+DAL NY+S LGY + ++F+K+W +   + + +KEI RFH I WPI+L ML L P   HGWI   KMSKS GNV+DP   YG DA RY +L+++  D F+ +L++  N DLAN++GNL +R++ M +KY G +P  +   + +   +  D +T +IE+  K L + +I+ N +I++ PW L K E+N  L  L +L ++   L P +   E +Q
 S:   3 GYDVMFLTGTDEHGQKIELKAAEKGVTPKEYVDEIVANFKRLWETMHISYDRFIRTTDDYHIETVQKIFKKLYEKGYIYKGTYKGKYCTPCESFWTESQLVDGKCPD---CGR--EVKEANEEAYFLRLSDFADKIEKFLTETDYLQPKSRVNEMVNNFIK-PGLEDLCVSRTSFTWGIPVDFDSKHVVYVWVDALSNYISALGYGNEKYNDFEKYWPAD----MHMTAKEIVRFHSIVWPIILMMLDLPLPKHLYGHGWINFNGDKMSKSKGNVVDPFVLCERYGVDAVRYQILRDMPYGSDCNFTNELMLTRINADLANDLGNLVSRTVAMADKYFGGTLPT-DRVSDDLDDQLIGMAQSLCDTVTPLIEQAQHSKALEEIFKVISRANKYIDETAPWVLAKDESNNARLATVLYNLLETIRICSALLSPFMPATMPEVWEQ 435
>gi|86357775|ref|YP_469667.1| methionyl-tRNA synthetase [Rhizobium etli CFN 42] >gi|86281877|gb|ABC90940.1| methionyl-tRNA synthetase protein [Rhizobium etli CFN 42] (516 aa)
Score = 804, Expect = 3.5e-83, Identities = 175/511 (34%), Positives = 277/511 (54%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL-DNQKINTPEPIYLR 1081
      FYITT I YP+G PHIGHA+ + D + RY++ G + FF+TG DEHGQK+++ A+  + PQ L D+ + F + KLL   FIRTT E H  + ++ +   IY  + G Y V E Y +N    D  Y Q P+  EE SYF K+ +++ K ++ + +P+ + P R NE+ SF+ +  DLS+SR+ F WGI++ +P HV+YVW+DAL NY++ GY + +  K+W +   V ++ K+I RFH +YWP L  L P + +HG+++ + KMSKSLGNV+DP+ +N +G D RY+ L+E+S +D +SE+ +  N DLAN +GNL +RS+ MI K DG IP+     E + L Q D  + E + Q+I  L+ +I +++E + +   PW LKK + + +  L +  V+++  L+P + + S + L   + K D  + +  L   + P P++ R
 S:   7 FYITTAISYPNGKPHIGHAYELIATDAMARYQRLDGRDVFFLTGTDEHGQKMQQTARAEGIAPQALADRNSGEFQAMAKLLNASNDDFIRTTQERHHETSRNIWNLMADNGDIYKDSYAGWYSVRDEAYYQEN-ETELRADGVRYGPQGTPVEWVEEASYFFKLSEYQDKLLAHYEANPDFIGPAERRNEVI-SFVKSG-LKDLSVSRTTFDWGIKVPNDPSHVMYVWVDALTNYITATGYIEDRNGPRAKYWPAD----VHIIGKDIIRFHAVYWPAFLMSAKLPLPQRVFAHGFLLNKGEKMSKSLGNVVDPVNLVNHFGLDQVRYFFLREVSFGQDGSYSEEAIGTRINSDLANGIGNLASRSLSMIVKNCDGKIPECG----PLTDEDKAMLAQADALHASTREDMGKQQIHRALASIIAVVSETDRYFAGQAPWALKKTDPAR-MGTVLYVTAEVVRQIAILLQPFMPESSGKLLDLVAAPADKRDFAALGEAGRLVAGTPLEAPTPVFPR 510
>gi|116252220|ref|YP_768058.1| methionyl-tRNA synthetase [Rhizobium leguminosarum bv. viciae 3841] >gi|115256868|emb|CAK07962.1| putative methionyl-tRNA synthetase [Rhizobium leguminosarum bv. viciae 3841] (516 aa)
Score = 803, Expect = 3.9e-83, Identities = 174/511 (34%), Positives = 276/511 (54%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL-DNQKINTPEPIYLR 1081
      FYITT I YP+G PHIGHA+ + D + RY++ G + FF+TG DEHGQK+++ A+  + Q L D+ + F + LL   FIRTT E H  + + +   IY  + G Y V E Y +N    D  Y Q P+  EE SYF K+ +++ K ++ + +P+ + P R NE+ SF+ +  DLS+SR+ F WGI++ +P HV+YVW+DAL NY++ GY + +  K+W +   V ++ K+I RFH +YWP L  L P + +HG+++ + KMSKSLGNV+DP+ +N +G D RY+ L+E+S +D +SE+ +  N DLAN +GNL +RS+ MI K DG IP+   + N E  L + D  + E + Q+I  L+ +I +++E + +   PW LKK + E+ +  L +  V+++  L+P + + S + L   + K D  + +  L   + P P++ R
 S:   7 FYITTAISYPNGKPHIGHAYELIATDAMARYQRLDGKDVFFLTGTDEHGQKMQQTARAEGITAQALADRNSGEFQAMATLLNASNDDFIRTTQERHHETSRNIWKLMADSGDIYKDSYAGWYSVRDEAYYQEN-ETELRADGVRYGPQGTPVEWVEEASYFFKLSEYQEKLLAHYEANPDFIGPAERRNEVI-SFVKSG-LKDLSVSRTTFDWGIKVPNDPAHVMYVWVDALTNYITATGYIEDKNGPRAKYWPAD----VHIIGKDIIRFHAVYWPAFLMSAKLPLPKRVFAHGFLLNKGEKMSKSLGNVVDPVNLVNHFGLDQVRYFFLREVSFGQDGSYSEEAIRTRINSDLANGIGNLASRSLSMIVKNCDGKIPECG----ALNDEDRAMLAEVDALHASTREDMGKQQIHRALASIISVVSETDRYFAGQAPWALKKTDPER-MGTVLYVTAEVVRQIAILLQPFMPESSAKLLDLVAAAADKRDFAALGEAGRLVAGTALEAPTPVFPR 510
>gi|190891834|ref|YP_001978376.1| methionyl-tRNA synthetase protein [Rhizobium etli CIAT 652] >gi|190697113|gb|ACE91198.1| methionyl-tRNA synthetase protein [Rhizobium etli CIAT 652] (516 aa)
Score = 803, Expect = 4.3e-83, Identities = 175/511 (34%), Positives = 279/511 (54%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL-DNQKINTPEPIYLR 1081
      FYITT I YP+G PHIGHA+ + D + RY++ G + FF+TG DEHGQK+++ A+  + Q L D+ + F + KLL   FIRTT E H  + ++ + +  IY  + G Y V E Y +N    D  Y Q P+  EE SYF K+ +++ K ++ + +P+ + P R NE+ SF+ +  DLS+SR+ F WGI++ +P HV+YVW+DAL NY++ GY + +  K+W +   V ++ K+I RFH +YWP L  L P + +HG+++ + KMSKSLGNV+DP+ +N +G D RY+ L+E+S +D +SE+ +  N DLAN +GNL +RS+ MI K DG IP+   + + E + L Q D  + E + Q+I  L+ +I +++E + +   PW LKK + + +  L +  V+++  L+P + D S + L   + K D  + +  L   + P P++ R
 S:   7 FYITTAISYPNGKPHIGHAYELIATDAMARYQRLDGRDVFFLTGTDEHGQKMQQTARAEGITAQALADRNSGEFQAMAKLLNASNDDFIRTTQERHHETSRNIWNLMAENGDIYKDSYAGWYSVRDEAYYQEN-ETELRADGVRYGPQGTPVEWVEEASYFFKLSEYQDKLLAHYEANPDFIGPAERRNEVI-SFVKSG-LKDLSVSRTTFDWGIKVPNDPSHVMYVWVDALTNYITATGYIEDRNGPRAKYWPAD----VHIIGKDIIRFHAVYWPAFLMAAKLPLPKRVFAHGFLLNKGEKMSKSLGNVVDPVNLVNHFGLDQVRYFFLREVSFGQDGSYSEEAIGTRINSDLANGIGNLASRSLSMIVKNCDGKIPECG----ALSDEDKAMLAQADALHASTREDMGKQQIHRALASIIAVVSETDRYFAGQAPWALKKTDPVR-MGTVLYVTAEVVRQIAILLQPFMPDSSGKLLDLVAAPADKRDFAALGEAGRLVAGTPLEAPTPVFPR 510
>gi|86152046|ref|ZP_01070258.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 260.94] >gi|85840831|gb|EAQ58081.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 260.94] (628 aa)
Score = 802, Expect = 5.8e-83, Identities = 195/512 (38%), Positives = 284/512 (55%)
 Q:  572 YITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLY-CAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKE---NPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNID-SSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      YITTPIYY + PH+GHA+TT+IAD L R+ + G+ET F+TG DEHGQKIEE AK N PQE DK + F LW  I Y + RTT  H  V+ F ++ +K IY  ++G YC+SCE +T++ +  ND   C +  +++ EESYF K+ +++ I + ++ + + P + NEL N     DLSI+R++F WGI++ +  + KH++YVWLDAL Y+S L ++ K ++  KFW +   V L+ K+I RFH IYWP L + L P  +HGW  E KMSKS GNV+ P  ++ YG +AFRY+LL+E+  D FSE +LIN N +L+N GNL NR IGM KY G I K  K +N E  Q K+ +   +E L  + L +  ++ N I + +PW+L KEN + + ++L N + +  L P L  ++   N + SS  K + D  LD K N E ++ ++E
 S:   3 YITTPIYYVNDVPHLGHAYTTIIADTLARFYRLQGHETRFLTGTDEHGQKIEEAAKLRNSTPQEYADKISFEFKKLWDDFEITYDIYARTTDTRHIEFVKAMFLKMWQKGDIYKDEYEGHYCISCESFFTQSQLI---NDCSCPDCGKQTRILK--EESYFFKLSKYQDKILQWYEEKDPILPKNKKNELIN--FVQSGLKDLSITRTSFDWGIKLPQEINDDKHIIYVWLDALFIYISSLDFQSKGEN--AKFWPAH----VHLVGKDILRFHAIYWPAFLMSVDLPLPKFIGAHGWWTKEGEKMSKSKGNVVKPKEVVDAYGSEAFRYFLLREVPFGNDGDFSENMLINRINAELSNEFGNLLNRIIGMSTKYSQGNILKEGVLKF-YNTEL-NQAKEHLNLAVEFLENLQCNRYLEELFKALSVANLAISKYEPWNLIKENKHEQANALVALCANILAKTSLLLSPTLPKSCQKVALALNFEISSTNYAKMILDNELLDF-KANPCEALFPKVE 503
>gi|139438655|ref|ZP_01772139.1| Hypothetical protein COLAER_01139 [Collinsella aerofaciens ATCC 25986] >gi|133775735|gb|EBA39555.1| Hypothetical protein COLAER_01139 [Collinsella aerofaciens ATCC 25986] (533 aa)
Score = 802, Expect = 6.0e-83, Identities = 185/512 (36%), Positives = 291/512 (56%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDD-----KLYCAQLH-PLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDD---SNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQG------KMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEIT----TIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSL-ILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI--DSSKFDIKFVTDFSSL-DNQKINTPEPIYLRI 1082
      F+ITTPIYY + +PH+G A++T+IADV RY++ GY  F+TGMDEHG+K+ E A + N+ PQE D A F LW L I  FIRTT   + VQ + + + ++Y G + G YCV +E Y + V+K +++   + C  H PL + +EESYF K+ F+ K + + + P+ V P R+NE+ SF+   +DLS+SR++F WGIQ+ + HV YVW DALLNY++ +GY  D  +   W +Q   ++ K+I RFHC+ WP ML +G  P  +HG++      KMSKS GN + P  I+ G + +RYY + ++  D  S  +  +N DLAN+ GNL +RS+ M KY DG P +KP SF+ F+ L + D +    ++ L+    V++LI+ N +IE +PW L K+ + D  F+  +L A++  + L P++  S EAL++ +  +++ D+K + + L  Q +  +P++ R+
 S:   8 FFITTPIYYVNADPHLGTAYSTIIADVQARYRRSAGYNVKFLTGMDEHGEKVAEAAAKHNMTPQEWTDSQAPHFKELWNKLEISNDDFIRTTEPRQHHAVQYLWERMKESGYLYKGSYDGWYCVP-DETYFTDTQVQKGDEEYGSVGQHLCPDCHRPLERVQEESYFFKLSAFQDKLLKLYDEHPDFVEPAFRMNEV-RSFVEG-GLNDLSVSRTSFDWGIQVPFDEGHVTYVWFDALLNYMTAVGYGVDTDEARAELSYRWPAQ----FHIVGKDIIRFHCVIWPAMLMAIGEALPEHVFAHGFLTVRNAETGKAEKMSKSRGNAIAPQDVIDMLGVEGYRYYFMTDVVPGTDGAISFDRMEQVYNADLANSWGNLISRSLNMSAKYFDGCAP--AKPA-SFD-AFDNPLAKIADGLVERYMAKMDVLDYGGAKDEVMELIHAANHYIEDSEPWALAKDEAKADELAFVIYNLLEAIRIAAHLLMPLMPQTSAEALRRLSCEDEAASDDLKGICAWGLLAGGQPVEKGDPLFPRL 532
>gi|153952241|ref|YP_001398097.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. doylei 269.97] >gi|152939687|gb|ABS44428.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. doylei 269.97] (628 aa)
Score = 801, Expect = 6.2e-83, Identities = 193/512 (37%), Positives = 282/512 (55%)
 Q:  572 YITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKE---NPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNID-SSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      YITTPIYY + PH+GHA+TT+IAD L R+ + G+ET F+TG DEHGQKIEE AK N PQE +K + F LW L I Y + RTT  H  V+ F ++ +K IY  ++G YC+SCE +T++ +  N   C +  +++ EESYF ++ +++ I + ++ + + P + NEL N     DLSI+R++F WGI++ +  +PKH++YVWLDAL Y+S L ++ K +  KFW +   V L K+I RFH IYWP L + L P  +HGW  E KMSKS GNV+ P  ++ YG +AFRY+LL+E+  D FSE +LIN N +L+N GNL NR IGM KY G I K  K ++ E  Q K+ +   +E L  + L +  ++ N I + +PW+L KEN +   ++L N + +  L P L  ++   N + SS  K + D  LD K N E ++ ++E
 S:   3 YITTPIYYVNDMPHLGHAYTTIIADTLARFYRLQGHETKFLTGTDEHGQKIEEAAKLRNSTPQEYANKISFEFKKLWDELEISYDIYARTTNTMHIEFVKAMFLKMWQKGDIYKDEYEGHYCISCESFFTQSQLI--NNCSCPDCGKNTTILK--EESYFFRLSKYQDKILQWYEEKDPILPKNKKNELIN--FVQSGLKDLSITRTSFDWGIKLPQEMNDPKHIIYVWLDALFIYISSLDFQSKGEK--AKFWPAH----VHLAGKDILRFHAIYWPAFLMSVDLPLPKFIGAHGWWTKEGEKMSKSKGNVVKPKEVVDAYGSEAFRYFLLREVPFGNDGDFSENMLINRINAELSNEFGNLLNRIIGMSTKYFQGNISKEGVLKF-YDAEL-NQAKEHLNLAVEFLENLQCNRYLEELFKALSVANIAISKYEPWNLIKENKHEQAHALVALCANILAKTSLLLSPTLPKSCQKVALALNFEISSTNYTKIILDNELLDF-KANPCEALFPKVE 503
>gi|15965354|ref|NP_385707.1| methionyl-tRNA synthetase [Sinorhizobium meliloti 1021] >gi|25009383|sp|Q92PX0|SYM_RHIME Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|15074534|emb|CAC46180.1| Probable methionyl-tRNA synthetase (methionine--tRNA ligase) [Sinorhizobium meliloti 1021] (516 aa)
Score = 801, Expect = 6.4e-83, Identities = 172/511 (33%), Positives = 277/511 (54%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLN---IQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL-DNQKINTPEPIYLR 1081
      FYITT I YP+G PHIGHA+ + D + R+++ G E FF+TG DEHGQK+++ AK+ + PQEL + + F N+ +LL   FIRTT + H  Q + + +  +Y  + G Y V E Y +N    D  Y Q P+  EEESYF ++ ++ K + + ++P+ + P R NE+ SF+ +  DLS+SR+ F WGI++ +P HV+YVW+DAL NY++ G     KFW +   + ++ K+I RFH +YWP L  GL P + +HG+++ + KMSKSLGNV+DP  + +G D RY+ L+E+S +D +SE+ +  N DLAN +GNL +RS+ MI K DG +P      E + L  D I T E++  I + L+ +I +++E + +  +PW LKK + + +  L +  V++V  L+P + + + + L  + + + D  + +  L   + P+P++ R
 S:   7 FYITTAISYPNGKPHIGHAYELIATDAMARFQRLDGREVFFLTGTDEHGQKMQQTAKKEGISPQELAARNSAEFQNMARLLNASNDDFIRTTEQRHHEASQAIWMRMGEAGDLYKDSYAGWYSVRDEAYYQEN-ETELRGDGVRYGPQGTPVEWVEEESYFFRLSAYQDKLLKHYEENPDFIGPAERRNEVI-SFVKSG-LKDLSVSRTTFDWGIKVPNDPSHVMYVWVDALTNYVTATGCLTDPTGPRAKFWPAN----IHVIGKDIIRFHAVYWPAFLMSAGLPLPKRVFAHGFLLNKGEKMSKSLGNVVDPFNLVEHFGLDQIRYFFLREVSFGQDGSYSEEGIATRINSDLANGIGNLASRSLSMIVKNCDGQVPLCG----PLTDEDKAMLAAADSLIGTAREEMGKQLIHRALAAIIAVVSETDRYFAGQEPWALKKTDPSR-MATVLYVTAEVVRQVAILLQPFMPESAGKLLDLVAVPTDRRDFAHLGEAGRLVSGTPLEAPKPVFPR 510
>gi|154253553|ref|YP_001414377.1| methionyl-tRNA synthetase [Parvibaculum lavamentivorans DS-1] >gi|154157503|gb|ABS64720.1| methionyl-tRNA synthetase [Parvibaculum lavamentivorans DS-1] (520 aa)
Score = 801, Expect = 6.5e-83, Identities = 168/470 (35%), Positives = 259/470 (55%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSIS--RSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLK---QFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVL 1038
      K FYITT I YP+G PHIGHA+ + DV+ RYK+ GY+ F+TG+D+HGQK+ + AK   PQ L D+ A F + + L I  FIRTT  H+  Q + ++ K IY G + G Y V E Y ++   E  KL   P+  EEE+YF ++ ++ K ++ +  P+ + P +R NE+ +F+   +DLSIS R+  WG+ + +P HV+YVW+DAL NY++GLGY  D  F+++W +   + ++ K+I RFH + WP ML  + P +  HG++   KMSKS+GNV+DP  +TYG D RY+ +E++  D +S  ++N N DLAN++GNL RS+ MI K  G +P Y   +F E + L    ++  +E+L I  + V +++E N +  +PW LKK + E+ +  L +  V+R  L+PV+
 S:   5 KAFYITTAISYPNGPPHIGHAYEVITTDVIARYKRLDGYDVRFLTGVDDHGQKMAQTAKAKGTTPQALADEMAPKFLAMDERLNISNDDFIRTTEARHEKACQHLWEKIAAKGDIYTGTYSGWYSVRDEAFYDEDELTTGEGGQKLAPGTGTPVEWMEEETYFFRLSAYQEKLLALYESQPDFIQPASRRNEIL-AFVKR-GLNDLSISRARTKLDWGVGVPGDPNHVMYVWIDALTNYITGLGYPDMDGDLFKRYWPAD----MHIIGKDIVRFHAVIWPAMLMAAEVALPKRVFGHGFLNVRGEKMSKSVGNVIDPFTITDTYGVDPIRYFFCREVTYGADGSYSHDTVVNRINADLANDIGNLAQRSLSMIAKNCGGEVPAYG----AFTAEDKAVLDAAAALPEKTREQMERLEIHSYVGEVFAVVSEANRYFAGQEPWALKKTDPER-MGTVLYVTAEVVRRCALMLQPVM 469
>gi|157415105|ref|YP_001482361.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81116] >gi|157386069|gb|ABV52384.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81116] (628 aa)
Score = 801, Expect = 7.2e-83, Identities = 196/512 (38%), Positives = 282/512 (55%)
 Q:  572 YITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKE---NPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNID-SSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      YITTPIYY + PH+GHA+TT+IAD L R+ + G+ET F+TG DEHGQKIEE AK N PQE DK + F LW  I Y + RTT  H  V+ F ++ +K IY  ++G YC+SCE +T++ +  ND    + I K EESYF K+ +++ I + ++ + + P + NEL N     DLSI+R++F WGI++ +  + KH++YVWLDAL Y+S L ++ K ++  KFW +   V L+ K+I RFH IYWP L + L P  +HGW  E KMSKS GNV+ P  ++ YG +AFRY+LL+E+  D FSE +LIN N +L+N GNL NR IGM KY G I K  K +N E  Q K+ +   +E L  + L +  ++ N I + +PW+L KEN + + ++L N + +  L P L  ++   N + SS  K + D  LD K N E ++ ++E
 S:   3 YITTPIYYVNDVPHLGHAYTTIIADTLARFYRLQGHETRFLTGTDEHGQKIEEAAKLRNSTPQEYADKISFEFKKLWDEFEITYDIYARTTDTRHIEFVKAMFLKMWQKGDIYKDEYEGHYCISCESFFTQSQLI---NDCSCPDCGKNTTILK-EESYFFKLSKYQDKILQWYEEKDPILPKNKKNELIN--FVQSGLKDLSITRTSFDWGIKLPQEINDDKHIIYVWLDALFIYISSLDFQSKGEN--AKFWPAH----VHLVGKDILRFHAIYWPAFLMSVDLPLPKFIGAHGWWTKEGEKMSKSKGNVVKPKEVVDAYGSEAFRYFLLREVPFGNDGDFSENMLINRINAELSNEFGNLLNRIIGMSTKYSQGNILKEGVLKY-YNTEL-NQAKEHLNLAVEFLENLQCNRYLEELFKALSVANLAISKYEPWNLIKENKHEQANALVALCANILAKTSLLLSPTLPKSCEKVALALNFEISSTNYAKMILDNELLDF-KANPCEALFPKVE 503
>gi|86153308|ref|ZP_01071512.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni HB93-13] >gi|85843034|gb|EAQ60245.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni HB93-13] (628 aa)
Score = 801, Expect = 7.6e-83, Identities = 195/512 (38%), Positives = 284/512 (55%)
 Q:  572 YITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLY-CAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKE---NPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNID-SSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      YITTPIYY + PH+GHA+TT+IAD L R+ + G+ET F+TG DEHGQKIEE AK N PQE DK + F LW  I Y + RTT  H  V+ F ++ +K IY  ++G YC+SCE +T++ +  ND   C +  +++ EESYF K+ +++ I + ++ + + P + NEL N     DLSI+R++F WGI++ +  + KH++YVWLDAL Y+S L ++ K ++  KFW +   V L+ K+I RFH IYWP L + L P  +HGW  E KMSKS GNV+ P  ++ YG +AFRY+LL+E+  D FSE +LIN N +L+N GNL NR IGM KY G I K  K +N E  Q K+ +   +E L  + L +  ++ N I + +PW+L KEN + + ++L N + +  L P L  ++   N + SS  K + D  LD K N E ++ ++E
 S:   3 YITTPIYYVNDVPHLGHAYTTIIADTLARFYRLQGHETRFLTGTDEHGQKIEEAAKLRNSTPQEYADKISFEFKKLWDDFEITYDIYARTTDTRHIEFVKAMFLKMWQKGDIYKDEYEGHYCISCESFFTQSQLI---NDCSCPDCGKQTRILK--EESYFFKLSKYQDKILQWYEEKDPILPKNKKNELIN--FVQSGLKDLSITRTSFDWGIKLPQEINDDKHIIYVWLDALFIYISSLDFQSKGEN--AKFWPAH----VHLVGKDILRFHAIYWPAFLMSVDLPLPKFIGAHGWWTKEGEKMSKSKGNVVKPKEVVDAYGSEAFRYFLLREVPFGNDGDFSENMLINRINAELSNEFGNLLNRIIGMSTKYSQGNILKEGVLKF-YNTEL-NQAKEHLNLAVEFLENLQCNRYLEELFKALSVANLAISKYEPWNLIKENKHEQANALVALCANILAKTSLLLSPTLPKSCQKVALALNFEISSTNYAKMILDNELLDF-KANPCEALFPKVE 503
>gi|163782331|ref|ZP_02177329.1| methionyl-tRNA synthetase alpha subunit [Hydrogenivirga sp. 128-5-R1-1] >gi|159882364|gb|EDP75870.1| methionyl-tRNA synthetase alpha subunit [Hydrogenivirga sp. 128-5-R1-1] (493 aa)
Score = 801, Expect = 7.8e-83, Identities = 178/508 (35%), Positives = 283/508 (55%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSIS--RSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIK-FVTDFSSLDNQKINTP 1075
      MKKFY+TTPIYY + PHIGHA+TT+ AD + R+ + GY+ FF+TG DEHG KI++ A+E + P+EL D+ ++ F LW+ LGIEY+ FIRTT  H +V+E F++ +  IYLG ++G YCV CEE +  + + + N  ++  + P   E SYF ++ +++ K + + + P V P R NE+ SF+   DLS++ RS  WGI + + H +YVW DAL NY+S L   +  ++W +   + ++ K+I RFH +YWP L +G  P  +HGW  E KMSKSLGNV+ P  + YG D RY+LL+E+  +D FS++ ++N N +LAN +GNLF+R + M KY G   K +  + + +   +   + ++N + L V+ L + N ++++ PW+L K +E  D  +L+ + + + Y L P + + K A++  ++  ++K F   SL +KI P
 S:   1 MKKFYVTTPIYYVNDVPHIGHAYTTIAADTVARFYRLRGYDVFFLTGTDEHGLKIQKSAEERGVSPKELADRNSENFKRLWEFLGIEYTKFIRTTDPEHVELVKEVFTKSYENGDIYLGEYEGWYCVGCEE-FKSEMELAEGNSCPIH---MKPCEYIREPSYFFRLSKYQDKLLELYEEHPEFVRPDYRRNEII-SFVKQ-GLKDLSVTRPRSRVRWGIPVPFDEGHTIYVWFDALFNYISAL------NGQVDRYWPAD----LHIVGKDILRFHTVYWPAFLFSVGYEVPETVFAHGWWTVEGKKMSKSLGNVISPYEVVEEYGLDEVRYFLLREVPFGQDGDFSKEAILNRINGELANEIGNLFSRVVSMSKKYLGG------KVEGRGDDAYRELAGDVVERYEGYMREVNFYRALEEVLRLSSFLNKYVDEKAPWELAKRGDENLRDVLYTLV-DGLFLLAYLLTPFMPNKMKLAMEMLGVERMPEEVKPFTFGSYSLGERKILFP 489
>gi|33240420|ref|NP_875362.1| methionyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus subsp. marinus str. CCMP1375] >gi|33237947|gb|AAQ00015.1| Methionyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus subsp. marinus str. CCMP1375] (507 aa)
Score = 800, Expect = 1.1e-82, Identities = 186/511 (36%), Positives = 272/511 (53%)
 Q:  573 ITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCF-LSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN-QKINTPEPIYLRIE 1083
      ITTP+YY + PH+G +TT+ D  RYKK G  FITG+DEHGQKIE AK N+ P +  K A ++ LWK  I  FIRTT+ HK +V++ F + +  I LG +G YCV CEE Y +  K  D +   PL ++EE+ F + +++ I + + PN V PI+R NE+ N  +  D SISR N SWGI +   H YVW DALL YLSGL + K +  + N   V ++ K+I RFH +YWP ML  GL P +  HG++ E KM KSLGNVLDP  ++ YG D R+YLL ++  +D F EK I+ N DLAN +GNL NR+ M K+  +P  K  + N E +  +  ++  E+L+ ++  ++DL + N ++  +PW L K+N+E++L + L +L + + V  + PVL + S++ L Q   S  +  + L+ Q++ P PI R+E
 S:   5 ITTPLYYVNDKPHLGSTYTTIACDAFARYKKLNGNNVVFITGVDEHGQKIERTAKANNISPSDHCSKIASQYEMLWKKWSISNDKFIRTTSSQHKTLVEKFFHRVDQNGDIRLGRQQGWYCVGCEE-YKDDPPGAK---DPICSTHKMPLEWRDEENLFFCLSKYQTKIENLISQPNFVQPISRRNEIIN--FVSKGLKDFSISRVNISWGIPVPGFKGHTFYVWFDALLGYLSGL--QTKGEVELDELNNYGWPADVHVIGKDILRFHAVYWPAMLMSAGLDLPHRVFGHGFLTREGNKMGKSLGNVLDPELLLDKYGEDPVRWYLLSDIKFGQDGDFQEKRFIDLTNNDLANTIGNLLNRTSSMSRKWFSNCVPNIHKE--NENNELKLLASKTISDVINYYEQLSFKEACKAILDLASSSNLYLNDNEPWKLIKQNSERELVSYHLYNVLESCRIVATLIAPVLPNLSRKILNQLGFFDSLQSWEHQLVWGVLEKGQELPEPSPIIPRLE 507
>gi|58038507|ref|YP_190471.1| methionyl-tRNA synthetase [Gluconobacter oxydans 621H] >gi|58000921|gb|AAW59815.1| Methionyl-tRNA synthetase [Gluconobacter oxydans 621H] (516 aa)
Score = 799, Expect = 1.1e-82, Identities = 174/521 (33%), Positives = 285/521 (54%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTI----IEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN-----QKINTPEPIYLRIESED 1086
      ++ ++F ITTPI+Y +G PHIGHA+T++ ADVL R+ + G E F++G DEHGQK+E+ A  + PQ  D+ + F + K + I  FIRTT E HK  + + ++   IYLG ++G Y  +E +   + K+ D     P+ + +E SYF ++ F+ +  +D P+ + P+  E+ SF+   DLS+SR++F WG+ + +P HV+YVW DAL NYL+ +GY  +D  KFW +   V ++ KEI RFHC+YWP L  G+ P  +HGW  E KMSKSLGNVLDP  + +G DA R++L++E+  DS FS + +I  N +LAN++GNL R++ + +  G++P+ + L+  E ++ +   + TI  IE+ I  L V +I  N +I++ PW LKK + E+ D L ++++ ++ +  L+P + +   L Q +  +    F++L+   + + PE ++ R  E+
 S:   5 DMTRRFIITTPIFYVNGAPHIGHAYTSIAADVLARFHRLNGEEVLFVSGTDEHGQKVEQTAVAKGMDPQAYADEVSASFRQMQKDMAISTDEFIRTTEERHKGAAKALWEKVAANGHIYLGAYEGWYSTR-DEAFIGEDELVKKPDGTFVAPSGAPVERVKEPSYFFRLSDFQDRLLKLYEDNPDFIGPVGPRREI-ESFVRQ-GLRDLSVSRTSFKWGVPVPNDPDHVMYVWFDALANYLTAVGYPDLNDPR-AKFWPAD----VHIVGKEIARFHCVYWPAFLMAAGIDLPKSVFAHGWWTVEGEKMSKSLGNVLDPKALADEFGLDALRFFLMREVPFGGDSNFSRRSMITRTNVELANDLGNLCQRTLSQVARNLGGVLPE--RGTLT---EDDQAMLAMVTLLPTIMSEQIERKAITDALEEVWKVIRAANSYIDRQAPWALKKTDPERMADV-LRVLVDMIRGIATMLQPYMPNTMDRMLTQLGVQDDE------RTFAALETPLPAGRTLPKPEGLFPRFVEEE 515
>gi|83311547|ref|YP_421811.1| methionyl-tRNA synthetase [Magnetospirillum magneticum AMB-1] >gi|82946388|dbj|BAE51252.1| Methionyl-tRNA synthetase [Magnetospirillum magneticum AMB-1] (516 aa)
Score = 799, Expect = 1.2e-82, Identities = 172/515 (33%), Positives = 278/515 (53%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLD-NQKINTPEPIYLRIESE 1085
      FY+TTPIYY + PHIGHA+TTL DVL R+K+ G++ F+TG DEHGQK+E+ A+  + PQ L D+ + F L K+LG   FIRTT  HK  Q + +L+ K IYLG ++G Y V E Y ++ V+ + KL   P+  +E SYF ++ ++ + + +D P+ V P +R NE+ SF+   DLS+SR++F WGI + + H++YVWLDAL NY++ +GY   +F ++W   ++ ++ K+I RFH +YWP L  L P + +HGW  E K+SKS+GNV+DP+ I TYG D RY+LL+E+  D FS + ++  N +LAN+ GNL RS+ MI K  G+ P + P  + E     ++  +++  + + + ++  N ++++ PW LKK + + +  L ++  ++ +  +P +  S  L Q + ++  F   +L   + TP+ ++ R  E
 S:   7 FYVTTPIYYVNDKPHIGHAYTTLACDVLARFKRLDGFDVKFLTGTDEHGQKVEKSAEAFGVTPQALADQNSANFRELAKILGCTNDDFIRTTEARHKAACQALWDKLVAKGDIYLGAYEGWYSVRDEAFYAEDELVKGADGAKL-APTGAPVEWVKEPSYFFRLSAWQDRLLRWYEDNPDCVAPQSRRNEVM-SFVKG-GLQDLSVSRTSFKWGIPVPGDDAHIMYVWLDALTNYITAVGY-PDTTGDFARYW----PNVIHMVGKDIVRFHAVYWPAFLMAADLPAPKRVFAHGWWTNEGQKISKSVGNVIDPLSLIETYGLDQVRYFLLREVPFGNDGDFSHRAMMGRMNSELANDYGNLVQRSLSMIGKNCGGVTPAH-LPDTDEDKEMLGAAYGMLAKVRDAMDRQLYHEAIEAIWVVVRAANAYVDKQAPWALKKTDPAR-MGTVLWVLAETIRCLALLTQPFMPAASARILDQLMVPEAERSFAFFGPGHALKAGISLPTPQGVFPRYVEE 513
>gi|94987625|ref|YP_595558.1| methionyl-tRNA synthetase [Lawsonia intracellularis PHE/MN1-00] >gi|94731874|emb|CAJ55237.1| Methionyl-tRNA synthetase [Lawsonia intracellularis PHE/MN1-00] (651 aa)
Score = 797, Expect = 2.0e-82, Identities = 180/485 (37%), Positives = 279/485 (57%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQK--EEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISR--SNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIP---KYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEIT----TIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSK 1055
      +YI+TPIYY + PH+GHA++T++ADVL R+  LG +TFF+TG DEHG+KI + A+   QE VD ++ F NLW L I Y FIRTT  HK VQ+  +   IY G + G YC+ CE YT+   KE +D +C Q H  + EE++YF K+ ++ ++ +L+ PNL+ P  NE+ S L +  +DL ISR +  WGI++ + +V YVW DAL++Y+S L +  +  ++ FW +   L++K+I + H ++WP ML+ GL    HG+ +  KMSKSL N +DPI I YG DAFRY+L++E++  D+ FSE+ L + N DLAN++GNLFNR + M KY  ++P  +Y++P +    QL+Q +    +++ + + + + + +LI  N +I+  PW L KE   L  + L L +++V  L P++ + +  LKQ I +SK
 S:   5 YYISTPIYYVNARPHLGHAYSTIVADVLQRFYSILGEKTFFLTGTDEHGEKIIQAAEAAGYSTQEFVDSISRQFQNLWPQLNITYDAFIRTTDLQHKEAVQKFLQHIYDAGDIYFGEFGGYYCLGCERFYTE-----KELEDG-FCPQ-HKTKPEFIEEQNYFFKMSKYLSWLIEYLQQHPNLIRPERYKNEVL-SLLESGALEDLCISRPKTRLPWGIELPFDTNYVCYVWFDALISYISALNWPTGE--YYKTFWPGE-----HLIAKDILKPHAVFWPTMLKSAGLPMYKHLNVHGYWLNRDTKMSKSLNNAIDPITLIQQYGLDAFRYFLIREMNFGSDANFSEESLKHRINSDLANDLGNLFNRVLSMSTKYFKSLLPEAKEYTEPDM--------QLRQLTENAQYNYIQLMKNMRLSQAVEALWELIRALNKYIDTQAPWKLFKEGQTDRLKTVIRLTLECMRKVAISLWPIMPEITITMLKQLGISTSK 478
>gi|15892969|ref|NP_360683.1| methionyl-tRNA synthetase [Rickettsia conorii str. Malish 7] >gi|25009381|sp|Q92GS6|SYM_RICCN Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|15620165|gb|AAL03584.1| methionyl-tRNA synthetase [EC:6.1.1.10] [Rickettsia conorii str. Malish 7] (508 aa)
Score = 797, Expect = 2.1e-82, Identities = 178/513 (34%), Positives = 289/513 (56%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLS--FNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIK-FVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      +YITTPIYY + PHIGHA+T++ +DV+ R+ + G++ F+TG DEHGQK+E+ A  N+ PQ+ D+ ++ F +L  + I  FIRTT  HK V  + +LL  IY G ++G Y V E + ++  R  D L   P+  +E SYF + +++ + F + +P+ + PI+R NE+ SF+ +  DLS+SR+ F+WGI++ N KHV+YVWLDAL NY+S LGY  + SN+ KFW +   + ++ K+I RFH +YWP L  + P  ++HGW  E K+SKSLGN +DPI I+ +G D RY+L++E++  D F+  LI  N +L+N +GNL R+  + K D +P ++ +  + +  K  +F ++  +++K I KIL +I+L E N +I+  PW+LKK + +K L+  +L L ++ +  L P +  + + L Q ++ +  K + D++   I P I+ + E
 S:   5 YYITTPIYYVNDIPHIGHAYTSVASDVIARFMRLRGFDVMFLTGTDEHGQKVEKAAINKNIDPQKFTDQTSESFRHLMTAMHISNDDFIRTTEHRHKKAVAVFWQKLLDNGTIYEGFYEGWYAVRDEAFFDESELTR----DGL-APTGAPVEWVKEPSYFFNLSKWQDKLLEFYEANPDFIRPISRRNEVI-SFVKS-GLKDLSVSRTTFNWGIKVPNNEKHVIYVWLDALANYISALGYLD-EQSNYNKFWPAD----LHVVGKDILRFHAVYWPAFLMAAEVPLPKTIMAHGWWTNEGQKISKSLGNTIDPIKLIDEFGVDQVRYFLMREVTFGADGNFARSNLITRINSELSNKIGNLLQRTTSFVYKNNDAKVPLLTQGVIDKIYELPILKTASKFVEQNILLMDKTEINKILENIINLAEEANIYIDSEAPWNLKKTDPDKMLEVLYAL-LEVLRYIAIMLLPFIPSSANKMLDQLGVNKEERLFKHLIRDYTLTAGSNILEPTIIFPKFE 508
>gi|167472180|ref|ZP_02336884.1| methionyl-tRNA synthetase [Rickettsia africae ESF-5] (508 aa)
Score = 797, Expect = 2.2e-82, Identities = 177/513 (34%), Positives = 288/513 (56%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLS--FNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIK-FVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      +YITTP+YY + PHIGHA+T++ +DV+ R+ + G++ F+TG DEHGQK+E+ A  N+ PQ+ D+ ++ F +L  + I  FIRTT  HK V  + +LL  IY G ++G Y V E + ++  R  D L   P+  +E SYF + +++ + F + P+ + PI+R NE+ SF+ +  DLS+SR+ F+WGI++ N KHV+YVWLDAL NY+S LGY  + SN+ KFW +   + ++ K+I RFH +YWP L  + P  ++HGW  E K+SKSLGN +DPI I+ +G D RY+L++E++  D F+  LI  N +L+N +GNL R+  + K D +P ++ +  + +  K  +F ++  +++K I KIL +I+L E N +I+  PW+LKK + +K L+  +L L ++ +  L P +  + + L Q ++ +  K + D++   I P I+ + E
 S:   5 YYITTPVYYVNDIPHIGHAYTSVASDVIARFMRLRGFDVMFLTGTDEHGQKVEKAAINKNIDPQKFTDQTSESFRHLMTAMHISNDDFIRTTEHRHKEAVAVFWQKLLDNGTIYEGFYEGWYAVRDEAFFDESELTR----DGL-APTGAPVEWVKEPSYFFNLSKWQDKLLEFYEAHPDFIRPISRRNEVI-SFVKS-GLKDLSVSRTTFNWGIKVPNNEKHVIYVWLDALANYISALGYLD-EQSNYNKFWPAD----LHVVGKDILRFHAVYWPAFLMAAEVPLPKTIMAHGWWTNEGQKISKSLGNTIDPIKLIDEFGVDQVRYFLMREVTFGADGNFARSNLITRINSELSNKIGNLLQRTTSFVYKNNDAKVPLLTQGVIDKIYELPILKTASKFVEQNILLMDKTEINKILENIINLAEEANIYIDSEAPWNLKKTDPDKTLEVLYAL-LEVLRYIAIMLLPFIPSSANKMLDQLGVNKEERLFKHLIRDYTLTAGSNILEPTIIFPKFE 508
>gi|58698674|ref|ZP_00373565.1| methionyl-tRNA synthetase [Wolbachia endosymbiont of Drosophila ananassae] >gi|58534805|gb|EAL58913.1| methionyl-tRNA synthetase [Wolbachia endosymbiont of Drosophila ananassae] (548 aa)
Score = 795, Expect = 3.1e-82, Identities = 185/522 (35%), Positives = 298/522 (57%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEI---------------------------------VQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      E + FYITTP+YY + PHIGHA+T+L+ DV+ R+ K G  F TG DEHGQKIE+ AK  ++P+E D + F L K + EY FIRTT E HK V  ++ L ++ IYL + G Y V E Y ++ +  D K     I+ EESYF ++ ++ K + +  P+ ++P +R NE+ SF+ +  DLSISR++F+WGI++ N KHV+YVW+DAL NYL+ +G+  +  +++FW  + +I                 V ++ K+I RFH +YWP +L  L P +  HGW + E K+SKSLGNV+DPI   +G D RY+LL+E S +D FS+K +I+ N +LANN+GNL R+I ++K  GI+P  + L  E   K  D++  + K   I+ +I++ +E N +I++ PW L K + E+ ++ + +L ++ +  L+P++  ++ L Q I  + D+K + +    + P P++LR++++++
 S:   2 EQFENFYITTPVYYVNDKPHIGHAYTSLLCDVVARFMKLAGKNVKFTTGTDEHGQKIEKAAKAKEMQPKEFTDDVSVSFKELAKFMNFEYDDFIRTTEERHKKAVIALWNRLEERGQIYLDSYSGWYSVRDEAFYQESELI----DGKAPTGAEVQWIK--EESYFFRLSNWQDKLLELYKNQPSFIFPESRRNEVI-SFVRS-GLIDLSISRTSFNWGIKVPGNDKHVIYVWIDALTNYLTSIGFPSTEGEEYKRFWAEPETQIPVSSTGMTPNQGKTQIPVSSTGMTPNLADNSFNVHVIGKDILRFHAVYWPAILLAADLPLPKQIAVHGWWLNEGEKISKSLGNVIDPIGLAQEFGVDQLRYFLLREASFGQDGNFSKKNMISRINSELANNIGNLVQRTISFLHKQCSGIVPTIDQILLKGE-ESLPGCKAILDQVMNHLSKYEFNHIILLIINISSEANAYIDKSAPWTLSKTDRER-VNLVIYKLLEYIRIIGILLQPIVPKSAEMILNQLQIPKEQRDLKSLCNACVSLGITLPKPTPVFLRVDAKEE 547
>gi|15888821|ref|NP_354502.1| methionyl-tRNA synthetase [Agrobacterium tumefaciens str. C58] >gi|25009368|sp|Q8UFA2|SYM_AGRT5 Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|15156579|gb|AAK87287.1| methionyl-tRNA synthetase [Agrobacterium tumefaciens str. C58] (516 aa)
Score = 795, Expect = 3.6e-82, Identities = 171/511 (33%), Positives = 280/511 (54%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLN---IQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL-DNQKINTPEPIYLR 1081
      FYITT I YP+G PHIGHA+ + D + R+++ G + FF+TG DEHGQK+++ A+  + P+EL + + F + KLL   FIRTT E H  + ++ +   IY  + G Y V E Y ++    D  Y Q P+  EEESYF K+ +++ K + + ++P+ + P R NE+ SF+ +  DLSISR+ F WGI++ ++PKHV+YVW+DAL NY++ GY + +  K+W +   V ++ K+I RFH +YWP L  L P + +HG+++ + KMSKSLGNV+DP  + +G D RY+ ++E+S +D +SE+ +  N DLAN +GNL +RS+ MI K DG IP    +FN + + L  D +  E++  I + L+ +I +++E + +  +PW LKK + E+ +  L +  V+++  L+P +  ++ L   +  D  + +  L   + P+P++ R
 S:   7 FYITTAISYPNGKPHIGHAYELIATDAMARFQRLDGMDVFFLTGTDEHGQKMQQTARAEGISPEELAQRNSDQFREMGKLLNASNDDFIRTTEERHHETSRNIWNLMADSGDIYKDSYAGWYSVRDEAYYAED-ETEVRADGVRYGPQGTPVEWVEEESYFFKLSEYQEKLLKLYEENPDFIGPAERRNEII-SFVKSG-LKDLSISRTTFDWGIKVPDDPKHVMYVWVDALTNYITATGYIEDRNGPRAKYWPAD----VHIIGKDIIRFHAVYWPAFLMSAKLPLPKRVYAHGFLLNKGEKMSKSLGNVVDPANLVAHFGLDPVRYFFMREVSFGQDGSYSEEGIATRINADLANGIGNLASRSLSMIVKNCDGQIPTPG----AFNDDDKAMLASADGLLAVCREEMGKQLIHRALAAIIAVVSETDRYFASQEPWALKKTDPER-MGTVLYVTAEVVRQIGILLQPFMPQSCEKLLDLVAAPADGRDFTALGEAGRLAPGTPLEAPKPVFPR 510
>gi|154175104|ref|YP_001407916.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter curvus 525.92] >gi|112803429|gb|EAU00773.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter curvus 525.92] (636 aa)
Score = 795, Expect = 3.7e-82, Identities = 193/517 (37%), Positives = 286/517 (55%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLY--CAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNL-VYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQI---KENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESE 1085
      +K YITTPIYY + PHIGHA+TT+IAD  R+K+ G+ T+F+TG DEHGQKIE+ AK   P+E D+ + F LW  I Y HFIRTT E HK  Q FS++   IY G ++G YCVSCE +T  +  DD   C +  +++ EESYF ++ +++ + + K+ L V P + NE+ SF+   DLSI+R++F WG+++   +PKHV+YVWLDAL+NYL+ LGY +DD+  FW +    ++ K+I RFH +YWP L L L P  +HGW   KMSKS GNV+DP   YG + FRY++L+E+  +D FS+K LI  N +L N +GNL NR IGM KY + I  + K +N E E+    I  +E L  + L + ++  N I + +PW + KE  + + ++L N + +V  L P +  + + + + + ++  K +  + + N   EP++ RIESE
 S:   3 EKVYITTPIYYVNDVPHIGHAYTTIIADTFARFKRLQGHPTYFMTGTDEHGQKIEQAAKARGKTPKEYADEISAKFRTLWDEFEISYDHFIRTTDEEHKLTAQNVFSKMQANGDIYKGEYEGFYCVSCETFFTATQLL----DDNCCPDCGRKTSIVK--EESYFFRLSKYQDALLKWYKNDELCVIPRGKKNEVV-SFVKG-GLKDLSITRTSFDWGVKLPASANDPKHVMYVWLDALVNYLTTLGY-SRDDA-LMDFWQNT----THIVGKDILRFHAVYWPAFLMSLNLALPKHVAAHGWWTRNGEKMSKSKGNVIDPREVAKAYGLENFRYFMLREVPFGQDGDFSQKALIERINSELGNGLGNLLNRIIGMSGKYSEFKIDASNVAKF-YNAELEEAHAHLKSAIEN-LEVLATNRYLEELWKVVTLANGVIAKYEPWAMIKEGKTTEANALVALSANLLAKVAVLLSPAMPKTAGKIAEALSFEINERSFKDLVLDNGVQNFISKPTEPLFPRIESE 509
>gi|116622455|ref|YP_824611.1| methionyl-tRNA synthetase [Solibacter usitatus Ellin6076] >gi|116225617|gb|ABJ84326.1| methionyl-tRNA synthetase [Solibacter usitatus Ellin6076] (641 aa)
Score = 794, Expect = 4.1e-82, Identities = 181/514 (35%), Positives = 267/514 (51%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD---LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVT-DFSSLD-NQKINTPEPIYLRIE 1083
      K+Y+TTP+YY + PHIGH +TT+ A+ + R+K+ GY+  TG DEHGQK+E A+   PQE D A+ F  W+ L I   IRTT  H VVQ F  +  +IY G + G YCV +E Y +  K D  C ++  +  EE+YF K+ F +K + +  P+ + P R NE+ SF+   +DLSISR+  WGI +   HV YVW DAL+ Y+S +    + + W +   + LM KEITRFH ++WP L  G+ P + ++HGW++ E KMSKS GN++     G DA RY+LL+E+  +D FS  LI +N DLAN +GNL +R++ MIN+YR G +P+ S   + E   Q  +  ++  K L V LI+ + FI Q PW L ++N+++  L  L   A++   L PVL  + +  Q + S  ++F T ++ SL  QKI   ++ RIE
 S:   2 KYYLTTPLYYVNAAPHIGHTYTTMAAETIARFKRMQGYDAVMFTGTDEHGQKVERSAEAAGKTPQEFTDTIAREFQQQWEKLNIRVDRTIRTTDPRHHKVVQRLFQMCMDNGYIYKGSYSGQYCVY-DELYANDA---KPGDPCPICGRITETVT--EENYFFKLSAFTEKLLELYESQPDFIQPEARRNEVI-SFVKQ-GLNDLSISRTTIKWGIPLPVEGNHVFYVWFDALIGYMSAV--------DGEDLWPAD----LHLMGKEITRFHAVFWPAFLMAGGVPLPKRIVAHGWLLFENDKMSKSRGNIVRSEPIRQVMGADALRYFLLREIVFGQDGSFSYDALIGRYNSDLANGLGNLASRTLTMINQYRGGAVPEGS------DAEIAGIANQTIRTVQETFDRFEFSKGLEAVWGLISAVDKFIVQNAPWKLARQNDQESQTLLSTTLYTAAEALRVATALLSPVLPQSAPKIWAQLGLPESIEAVRFATLEWGSLQPGQKIGEIAGVFPRIE 495
>gi|158423799|ref|YP_001525091.1| methionyl-tRNA synthetase [Azorhizobium caulinodans ORS 571] >gi|158330688|dbj|BAF88173.1| methionyl-tRNA synthetase [Azorhizobium caulinodans ORS 571] (526 aa)
Score = 792, Expect = 7.2e-82, Identities = 172/490 (35%), Positives = 270/490 (55%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSK--FDI 1058
      + FYITT I YP+G PH+GHA+ + D + R+K+ GY+ F+TG DEHG K+ + A++ L P+EL+D+  F +   +  FIRTT E H  Q + + K IY  + G Y V E Y ++   E + +L  Q P+  EEESYF ++ ++ K + + +P + P R NE+ SF++   DLSISR+ F WGI + +P H++YVW+DAL NY++ LGY  D  F+KFW +   + ++ K+I RFH +YWP L  GL P +  HG++   KMSKS+GNV+DP  + TYG DA RY+ L+E+S +D +S + ++N N DLAN++GNL RS+ MI+K DG++P+    + E E L  D +  E + +Q I  L+ V ++ E N +   PW L+K + K ++ L   +++V  +PV+ + + + L  + + + FD+
 S:  11 RPFYITTAIAYPNGVPHMGHAYEAIATDCIARFKRLDGYDVRFLTGTDEHGIKMLQTAQKAGLTPRELLDRNVPAFKAMGPAFNLSNDDFIRTTEERHIKSSQAIWERMAAKGDIYKSTYSGWYSVRDEAYYAEDETTVNEQNVRL-GPQGTPVEWVEEESYFFRLSAYQQKLLDFYAANPGFIMPEARRNEVV-SFVSGG-LQDLSISRTTFDWGIPVPGDPAHIMYVWVDALTNYITALGYPDTDAELFRKFWPAD----LHVIGKDIIRFHAVYWPAFLWSAGLEPPKRVFGHGFLFNRGEKMSKSVGNVVDPFGLVETYGVDATRYFFLREVSFGQDGSYSHEAIVNRMNADLANDLGNLAQRSLSMISKNLDGVVPEPG----PLSPEDEAILALADGMLEKAREAMEVQAIHQYLAAVWAVVAEANRYFAAQAPWALRK-TDPKRMETVLWTTAEVIRQVAILAQPVMPESAGKMLDLLVVPAEQRGFDV 494
>gi|184200670|ref|YP_001854877.1| methionyl-tRNA synthetase [Kocuria rhizophila DC2201] >gi|183580900|dbj|BAG29371.1| methionyl-tRNA synthetase [Kocuria rhizophila DC2201] (517 aa)
Score = 791, Expect = 1.1e-81, Identities = 172/479 (35%), Positives = 257/479 (53%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDD---EITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQF 1049
      FY TT I YP+G PHIGHA+ + AD L R+++ G T F TG DEHGQK+++ A++L  P+EL D + F +  LGI Y FIRTT E H  QE + +   IYL + G Y V E Y ++  + + +    L  EEESYF ++ +++ +  + + V P TR +E+ SF+   DLSISR+ F WG+ + NP HV+YVW+DAL NYL+GLG+  D  F++FW +   V L+ K+I RFH +YWP L  G+ P K +HG++ + KMSKS+GNV+DP  + YG D R++LL+E+  +D +S  +  N DLAN++GNL RS+ M+ K  G +P+ +  F E  L Q +D  E + E L  + L V +I  N +  +PW L+K + E+ +  L +  ++ V  ++PV+    L+Q 
 S:   7 FYATTAISYPNGAPHIGHAYEAIAADTLVRFQRLDGVATRFQTGTDEHGQKMQQTAEKLGTTPRELADANSARFREMDDELGISYDRFIRTTDEDHAAASQELWKRMEANGDIYLDTYAGWYSVRDEAYYAEDETEVRADGQRYSIGTGTELTWTEEESYFFRLSRYQDRLLELYRT-DFVQPETRSHEI-ASFVGGG-LQDLSISRTTFDWGVPVPGNPDHVMYVWVDALTNYLTGLGFPDTDAPLFREFWPAS----VHLIGKDIARFHAVYWPAFLMSAGIELPRKVFAHGFLFNQGEKMSKSVGNVIDPHAMVEEYGLDQLRFFLLREVPFGQDGNYSHDAIAGRINSDLANDLGNLAQRSLSMVAKNLGGEVPEPGE----FTAEDLAMLAQAEDVVAEYRSAFEALAFHRGLESVWRVIASANRYFTAQEPWVLRKTDPER-MATVLYVTAEVLRIVAVLVQPVMPGSMARLLEQL 476
>gi|58584456|ref|YP_198029.1| methionyl-tRNA synthetase [Wolbachia endosymbiont strain TRS of Brugia malayi] >gi|58418772|gb|AAW70787.1| Methionyl-tRNA synthetase [Wolbachia endosymbiont strain TRS of Brugia malayi] (540 aa)
Score = 791, Expect = 1.1e-81, Identities = 185/518 (35%), Positives = 293/518 (56%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEI------------------------------VQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      E + FYITTPIYY + PHIGHA+T+LI DV R+ K G  F TG DEHGQKIE+ AK  + P+E DK + F L + + +Y FIRTT E H+ V  + L ++ IYL + G Y VS E Y ++ +  D K     ++ EESYF ++ ++ K + +  PN ++P +R NE+ SF+ +  DLSISR +F+WGI++ N KH++YVW+DAL NYL+ +G+  ++ ++KFW  + I               + ++ K+I RFH +YWP +L  L P + + HGW + E K+SKSLGNV+DPI   +G D RY+LL+E S +D FS+K +I+ N +LANN+GNL R+I ++K  G++P  K L  E   +  +++  + K   I+ +I++ +E N +I++ PW L K + E+ ++ + +L ++ +  L+P++  ++ L Q I  + D+K +     ++ P P++LRIE
 S:   2 EQFENFYITTPIYYVNDKPHIGHAYTSLICDVTARFMKLAGKNVKFTTGTDEHGQKIEKAAKTKGMHPKEFTDKVSVSFRKLAEFIDFQYDDFIRTTEERHEKAVVALWDRLEERGQIYLDSYSGWYSVSDEAFYQESELI----DGKAPTGAEVEWVK--EESYFFRLSSWQNKLLELYKNQPNFIFPESRKNEVI-SFVKSG-LTDLSISRISFNWGIKVPRNDKHIIYVWVDALTNYLTSIGFPNTENEEYKKFWAESQSVIQVADTWIQKEIQISASRARMTSNLADNSFNIHVIGKDILRFHAVYWPAILLAADLPLPKQIVVHGWWLNEGKKISKSLGNVIDPIALAKEFGVDQLRYFLLREASFGQDGNFSKKNMISRINSELANNIGNLVQRTISFLHKRCFGVVPTVDKSLLKGE-EGLPNYRAIFNQVMDHLSKYEFNHIILLIINISSEANAYIDKSAPWILSKTDRER-MNLVIYKLLEYIRIIGILLQPIVPRPAEVILDQLQIPKEQRDLKSLCGAYVSSGTTLHKPTPVFLRIE 540
>gi|196234927|ref|ZP_03133731.1| methionyl-tRNA synthetase [Thermus aquaticus Y51MC23] >gi|196220883|gb|EDY15498.1| methionyl-tRNA synthetase [Thermus aquaticus Y51MC23] (619 aa)
Score = 790, Expect = 1.2e-81, Identities = 167/470 (35%), Positives = 268/470 (57%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISR--SNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQG-KMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPK-YSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVL 1038
      K FY+TTPIYY + PH+GHA+TT++AD L R+ + GY T+F+TG DEHG+ +  A+   P+ VD+ ++ F  W+LLGI Y FIRTT E HK VVQ  ++ +  IY G ++GLYCVSCE YT+   KE + L   P+ ++ E +YF +++++++++ +LK P+L+ P  +E+ +  ++  DLSISR S  WGI + + +HV YVW DALLNY+S L Y  D  ++ FW     L+ K+I + H ++WP ML+ G+     G+++  G KMSK+LGNV+DP   YGRDA RYYLL+E+  +D+ SE+ L  + DLA+++GNL R+ M+ ++ +G +P+   +L  +  +L+    T++ +L   L V+ +  N +I + +PW+L K+ + K+  L ++ ++   L P +
 S:   3 KVFYVTTPIYYVNAEPHLGHAYTTVVADFLARFHRLDGYRTYFLTGTDEHGETVYRAAERAGEDPKAFVDRVSERFKKAWELLGIAYDDFIRTTEERHKRVVQLVLKKVYEAGDIYYGEYEGLYCVSCERFYTE-----KELSEGLCPIHGRPVERRREGNYFFRMEKYREWLLDYLKAHPDLIRPEGYRSEVLSML--SEPIGDLSISRPKSRVPWGIPLPWDEEHVTYVWFDALLNYVSALDY--PDGEKYRTFW----PHAWHLIGKDILKPHAVFWPTMLKAAGIPMYRHLNVGGFLLGPDGRKMSKTLGNVVDPFSLAERYGRDALRYYLLREIPYGQDTPVSEEALRTRYESDLADDLGNLVQRTRAMLFRFAEGRVPEPVPGEELEEGVGLPGRLR-------TLVRELKFHVALEEVMAYVKALNRYINEKRPWELYKK-DPKEAQAVLYRVVEGLRIASILLTPAM 456
>gi|119962681|ref|YP_948227.1| methionyl-tRNA synthetase [Arthrobacter aurescens TC1] >gi|119949540|gb|ABM08451.1| methionyl-tRNA synthetase [Arthrobacter aurescens TC1] (519 aa)
Score = 790, Expect = 1.4e-81, Identities = 179/513 (34%), Positives = 284/513 (55%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKL-YCAQLHPLIQ-KEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITT---IIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSK---EALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      FYITT I YP+G PHIGHA+ + D + R+K+ G+E FF+TG DEHG K+++ A++ L ++L D+ + F + + LGI + FIRTT + H  Q + ++   IYL ++G Y V E Y ++ V K DD L Y +  L+  EESYF ++ ++ K ++ + + P  P +R NE+ SF+   +DLSISR+ F WG+ + + KHV+YVW+DAL NYL+G+GY  + +F+KFW +   V ++ K+I+RFH IYWP L  GL P + + HG++   KMSKSLGNV+ P F+ YG D RY+ L+E+  D ++ + ++  N DLANN GNL RS+ M+ K +G +P+ +  F E + L Q + + T   +K  + L + ++ + N + + PW L+K + E+ ++ L + L V+ V  +PV+  S  E L Q  +S +F     +  ++ P P++ R E
 S:   9 FYITTAISYPNGVPHIGHAYEVIATDAMARFKRLDGHEVFFMTGTDEHGLKMQQSAEKEGLTAKQLADRNSAAFKQMSQDLGISHDRFIRTTDQDHYAASQAIWKKMEANGDIYLSKYEGWYSVRDEAYYVEDDTVVK--DDGLRYSKETDTLVTWTAEESYFFRLSNYQDKLLALYEEQPEFGAPQSRFNEVI-SFVRR-GLEDLSISRTTFDWGVPVPGDEKHVMYVWVDALTNYLTGVGYPDIESESFKKFWPAD----VHVIGKDISRFHAIYWPAFLMSAGLELPKRVMIHGFLTNNGVKMSKSLGNVVAPQDFVAQYGLDQCRYFFLREVPFGADGNYNHEAIVGRMNSDLANNFGNLAQRSLSMVAKNCEGRVPEPGE----FTAEDKALLAQAGELLDTARAAFDKQEFSRALEAIWTVLGDTNAYFAEQAPWVLRKTDLER-MNTVLYVTLEVVRIVAILAQPVMPSSSAKLLEVLGQPEGESRQFA---AVATPIVAGTELPAPAPVFPRYE 514
>gi|73667420|ref|YP_303436.1| methionyl-tRNA synthetase [Ehrlichia canis str. Jake] >gi|72394561|gb|AAZ68838.1| methionyl-tRNA synthetase [Ehrlichia canis str. Jake] (506 aa)
Score = 790, Expect = 1.4e-81, Identities = 178/515 (34%), Positives = 282/515 (54%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI-----DSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRI 1082
      M  YITTPIYY + PHIGH +TTLI+D++ R+ + GY  F+TG DEHGQK+E+ A+E N+  E + + VF L ++  Y+ F+RTT  HK V  ++ L  D +YLG + G Y V E Y +  +  D K     I EE SYF ++ F++ + +F ++ P+ + P R NE+ SF+ +  DLS+SR N WGI++ + +HV+YVW+DAL NYL+ LG+   ++Q +W + ++ ++ ++ K+I RFH +YWP +L  GL P K ++HGW  E K+SKSLGN++ P  + +G D RY+L+KE+ + D F   I  N DLANN+GNL R++ ++ K +G +P +  L N E   ++ ++  I+ N+ ++ + L + N +I  PW L K + E +  L +L ++ +  L+PV+ + S + L Q N+   D SKF I      + + PEPI+ +I
 S:   1 MNNIYITTPIYYVNDVPHIGHVYTTLISDIIARFMRLDGYNVKFVTGTDEHGQKVEKAAQERNISLLEFTNGTSAVFRQLADVMNYSYNDFVRTTEMRHKKAVTALWTSLCDNDMVYLGSYSGWYSVRDEAFYQEKELI----DGKAPTGAEVEWI--EEPSYFFRLSDFQEKLLTFYEEHPDFIIPKYRYNEVI-SFVKSG-LKDLSVSRKNVVWGIKVPNDDEHVIYVWVDALANYLTVLGFPDVKSKDYQTYWGNDNSTVLHVVGKDILRFHAVYWPAILMAAGLPLPKKILAHGWWTNEGQKISKSLGNIIKPFDLVEEFGVDQLRYFLIKEMPIGNDGDFKRSSFIKCINSDLANNIGNLVQRTVSLLYKECEGKVPLVNNSLLR-NEEVLPDYQEILEKARGCIKYYNLNGLIHIIEQLSSMANEYITARVPWKLSKSDREI-MKAVLYKLLEYIRCIGLLLQPVIPELSSKMLDQINLPRCNRDFSKFSIPISM------GEILPKPEPIFAKI 505
>gi|34581336|ref|ZP_00142816.1| methionyl-tRNA synthetase [Rickettsia sibirica 246] >gi|28262721|gb|EAA26225.1| methionyl-tRNA synthetase [Rickettsia sibirica 246] (508 aa)
Score = 790, Expect = 1.5e-81, Identities = 177/513 (34%), Positives = 288/513 (56%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLS--FNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIK-FVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      +YITTPIYY + PHIGHA+T++ +DV+ R+ + G++ F+TG DEHGQK+E+ A  N+ PQ+ D+ ++ F +L  + I  FIRTT  HK V  + +LL  IY G ++G Y V E + ++  R  D L   P+  +E SYF + +++ + F + +P+ + PI+R NE+ SF+ +  DLS+SR+ F+WGI++ N KHV+YVWLDAL NY+S LGY  + SN+ KFW +   + ++ K+I RFH +YWP L  + P  ++HGW  E K+SKSLGN +DPI I+ +G D RY+L++E++  D F+  LI  N +L+N +GNL R+  + K D +P ++ +  + +  K  + ++  +++K I KIL +I+L E N +I+  PW+LKK + +K L+  +L L ++ +  L P +  + + L Q ++ +  K + D++   I P I+ + E
 S:   5 YYITTPIYYVNDIPHIGHAYTSVASDVIARFMRLRGFDVMFLTGTDEHGQKVEKAAINKNIDPQKFTDQTSESFRHLMTAMHISNDDFIRTTEHRHKEAVAVFWQKLLDNGTIYEGFYEGWYAVQDEAFFDESELTR----DGL-APTGAPVEWVKEPSYFFNLSKWQDKLLEFYEANPDFIRPISRRNEVI-SFVKS-GLKDLSVSRTTFNWGIKVPNNEKHVIYVWLDALANYISALGYLD-EQSNYNKFWPAD----LHVVGKDILRFHAVYWPAFLMAAEVPLPKTIMAHGWWTNEGQKISKSLGNTIDPIKLIDEFGVDQVRYFLMREVTFGADGNFARSNLITRINSELSNKIGNLLQRTTSFVYKNNDAKVPLLTQGVIDKIYELPILKTASKVVEQNILLMDKTEINKILENIINLAEEANIYIDSEAPWNLKKIDPDKTLEVLYAL-LEVLRYIAIMLLPFIPSSANKMLDQLGVNKEERLFKHLIRDYTLTAGSNILEPTIIFPKFE 508
>gi|169199280|ref|ZP_02858564.1| methionyl-tRNA synthetase [Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM2304] >gi|169085954|gb|EDS66671.1| methionyl-tRNA synthetase [Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM2304] (516 aa)
Score = 789, Expect = 1.7e-81, Identities = 173/511 (33%), Positives = 278/511 (54%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSS-LDNQKINTPEPIYLR 1081
      FYITT I YP+G PHIGHA+ + D + RY++ G + FF+TG DEHGQK+++ A+  + Q L D+ + F + KLL   FIRTT E H  + ++ + +  IY  + G Y V E Y +N    D  Y Q P+  EE SYF K+ +++ K ++ + +P+ + P R NE+ SF+ +  DLS+SR+ F WGI++ +P HV+YVW+DAL NY++ GY + +  K+W +   V ++ K+I RFH +YWP L  L P + +HG+++ + KMSKSLGNV+DP+ ++ +G D RY+ L+E+S +D +SE+ +  N DLAN +GNL +RS+ MI K DG IP+    + E + L Q D  + + + Q+I  L+ +I +++E + +   PW LKK + + +  L +  V+++  L+P + D S + L   + K D  + +  L  + P P++ R
 S:   7 FYITTAISYPNGKPHIGHAYELIATDAMARYQRLDGRDVFFLTGTDEHGQKMQQTARAEGITAQALADRNSGEFQAMAKLLNASNDDFIRTTQERHHETSRNIWNLMAENGDIYKDSYAGWYSVRDEAYYQEN-ETELRADGVRYGPQGTPVEWVEEASYFFKLSEYQEKLLAHYEANPDFIGPAERRNEVI-SFVKSG-LKDLSVSRTTFDWGIKVPNDPAHVMYVWVDALTNYITATGYIEDRNGPRAKYWPAD----VHIIGKDIIRFHAVYWPAFLMSAKLPLPKRVFAHGFLLNKGEKMSKSLGNVVDPVNLVSHFGLDQVRYFFLREVSFGQDGSYSEEAIGIRINSDLANGIGNLASRSLSMIVKNCDGKIPECG----VLSDEDKAMLAQADALHASTRDDMGKQQIHRALASIISVVSETDRYFAGQAPWALKKTDPAR-MGTVLYVTAEVVRQIAILLQPFMPDSSGKLLDLVAAPADKRDFAALGESGRLLAGTPLEAPTPVFPR 510
>gi|33303697|gb|AAP22256.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus] (400 aa)
Score = 787, Expect = 2.7e-81, Identities = 164/398 (41%), Positives = 244/398 (61%)
 Q:  595 ADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRK-ENDDKLYCAQL----HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK----DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLI 992
      D + RYK+ GY  ++TG DEHGQKI++KA+ELN+ PQ VD    LW+ + I Y FIRTT + HK+VV++ F +L+ + IYL ++G Y V E YT++ V   DK+  +   H +  EESYF ++  KY+  LK  +P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WG+++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LGY +++ ++KFW +   V L+ KEI RFH IYWPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI+KY +G IP + +  F+    K  ++  +E +   LS + L+
 S:   2 GDAMARYKRMQGYNVHYLTGTDEHGQKIQKKAEELNVTPQAYVDNIVAGIKELWEKMDISYDDFIRTTEDRHKDVVEKIFKQLVDQGDIYLDEYEGWYSVQDETFYTEHQLVDPIMEGDKVVGGKSPDSGHDVELVREESYFFRMG---KYVDRLLKFYEENPHFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTSFDWGVRVPGNPKHVIYVWVDALSNYITALGYGTENEEMYKKFWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIILMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINFDLANDLGNLLNRTVAMIDKYFNGEIPAFKENVTEFDETLVTFAKDTLKKVEEAMENMEFSVALSSIWQLV 400
>gi|157828900|ref|YP_001495142.1| methionyl-tRNA synthetase [Rickettsia rickettsii str. 'Sheila Smith'] >gi|165933624|ref|YP_001650413.1| methionyl-tRNA synthetase [Rickettsia rickettsii str. Iowa] >gi|157801381|gb|ABV76634.1| methionyl-tRNA synthetase [Rickettsia rickettsii str. 'Sheila Smith'] >gi|165908711|gb|ABY73007.1| methionyl-tRNA synthetase [Rickettsia rickettsii str. Iowa] (508 aa)
Score = 787, Expect = 2.7e-81, Identities = 176/513 (34%), Positives = 288/513 (56%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLS--FNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIK-FVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      +YITTPIYY + PHIGHA+T++ +DV+ R+ + G++ F+TG DEHGQK+E+ A  N+ PQ+ D+ ++ F +L  + I  FIRTT  HK V  + +LL  IY G ++G Y V E + ++  R  D L   P+  +E SYF + +++ + F + +P+ + PI+R NE+ SF+ +  DLS+SR+ F+WGI++ N KHV+YVWLDAL NY+S LGY  + SN+ KFW +   + ++ K+I RFH +YWP L  + P  ++HGW  + K+SKSLGN +DPI I+ +G D RY+L++E++  D F+  LI  N +L+N +GNL R+  + K D +P ++ +  + +  K  + ++  +++K I KIL +I+L E N +I+  PW+LKK + +K L+  +L L ++ +  L P +  + + L Q ++ +  K + D++   I P I+ + E
 S:   5 YYITTPIYYVNDIPHIGHAYTSVASDVIARFMRLRGFDVMFLTGTDEHGQKVEKAAINKNIDPQKFTDQTSESFRHLMTAMHISNDDFIRTTEHRHKEAVAVFWQKLLDNGTIYEGFYEGWYAVRDEAFFDESELTR----DGL-APTGAPVEWVKEPSYFFNLSKWQDKLLEFYEANPDFIRPISRRNEVI-SFVKS-GLKDLSVSRTTFNWGIKVPNNEKHVIYVWLDALANYISALGYLD-EQSNYGKFWPAD----LHVVGKDILRFHAVYWPAFLMAAEVPLPKTIMAHGWWTNDGQKISKSLGNTIDPIKLIDEFGVDQVRYFLMREVTFGADGNFARSNLITRINSELSNKIGNLLQRTTSFVYKNNDAKVPLLTQGVIDKIYELPILKTASKCVEQNILLMDKTEINKILENIINLAEEANIYIDSEAPWNLKKTDPDKTLEVLYAL-LEVLRYIAIMLLPFIPSSANKMLDQLGVNKEERLFKHLIRDYTLTAGSNILEPTIIFPKFE 508
>gi|88856857|ref|ZP_01131510.1| methionyl-tRNA synthetase [marine actinobacterium PHSC20C1] >gi|88813927|gb|EAR23796.1| methionyl-tRNA synthetase [marine actinobacterium PHSC20C1] (526 aa)
Score = 786, Expect = 3.6e-81, Identities = 178/468 (38%), Positives = 252/468 (53%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKY-AKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN---IAVRKENDDKLYCA-QLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKE-NNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVL 1038
      FYI TPI+Y + PHIGHA+T + ADVL R+ ++ G + + +TG DEHGQKI  A  N PQE D+ A + L + + I  FIRTT E H+ V   L   IY G ++G YCV CEE  +  A  E  +L CA  P+  +E++YF ++ F +K + +  P+ V P + NE+     DDLSISRS+F WG+++ + HVVYVW DALLNY+S +GY  D+ F K W +   VQL+ K+I RFH + WP ML  GL P   HGW++  KMSKS  + P  +T+G DAFRYY + ++ +D FS + L  + +LAN GNL +R I M+NKY DG IP  +  S    Q + +D   I+  I + L+ V L++E N +I + +PW L K+ N + L  L+ +N + +  L PVL
 S:   7 FYIATPIFYVNDVPHIGHAYTEVAADVLARWHRQRGEDAWLLTGTDEHGQKILRTAVANNTTPQEWADRLVADSWQPLLETIDIANDDFIRTTDERHEKAVATFLQRLYDDGHIYAGEYEGYYCVGCEEYKQLDDLVTAPDGEYKGQLVCAIHSRPVEVLKEKNYFFRMSDFGQKLLDLYESQPDFVQPASVRNEIVQ--FVKQGLDDLSISRSSFDWGVKVPWDETHVVYVWFDALLNYVSAIGY-GVDEEQFAKRWPA-----VQLVGKDIARFHAVIWPAMLMAAGLPVPRAVFGHGWLLVGGEKMSKSKLTGIAPSQITDTFGSDAFRYYFMSAITFGQDGSFSWEDLSARYQSELANGFGNLASRVIAMVNKYFDGEIPTLGELTASDEAIIATQKRATEDS-NAFIDTFAINEALASVWQLVDELNGYITEQEPWALSKDPANRERLGTVLATTVNGLGTLAILLSPVL 472
>gi|15604526|ref|NP_221044.1| methionyl-tRNA synthetase [Rickettsia prowazekii str. Madrid E] >gi|6226189|sp|Q9ZCP0|SYM_RICPR Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|3861220|emb|CAA15120.1| METHIONYL-TRNA SYNTHETASE (metS) [Rickettsia prowazekii] (508 aa)
Score = 786, Expect = 4.2e-81, Identities = 178/485 (36%), Positives = 275/485 (56%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLS--FNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSK 1055
      +YITTPIYY +  HIGHA+T++ +DV+ R+ + G + F+TG DEHGQK+E+ A  N+ PQ  DK ++ F +L  + I  FIRTT  HK V  + +LL  IY G ++G Y V E Y ++  + N+DKL   P+  +E SYF + +++ + F + +P+ V PI+R NE+ SF+ +  DLSISR+ F WGI++ N KHV+YVWLDAL+NY+S LGY K SN+ KFW +   +Q++ K+I RFH +YWP L  + P  + HGW  E K+SKSLGN +DPI I+ +G D RY+L++E+  D+ F+  LI  N +L+N +GNL +R + + K D +P   +  + +  K  +F E  +++K I KIL +I+L + N +I  PW+LK + +K L+  SL L ++ +  L+P + + + + L Q +  +
 S:   5 YYITTPIYYVNDVAHIGHAYTSVASDVIARFMRFCGKDVMFLTGTDEHGQKVEKAAINQNIDPQTFTDKTSQNFRDLMVAMNISNDDFIRTTENRHKKAVAVFWKKLLDNGAIYEGFYEGWYSVRDEAFYDES----EINEDKL-APTGAPVEWVKEPSYFFNLAKWQDKLLEFYELNPDFVRPISRRNEVI-SFIKS-GLKDLSISRTTFHWGIKVPNNRKHVIYVWLDALVNYISALGYPDK-QSNYAKFWPAN----LQIVGKDILRFHAVYWPAFLMAAEIPLPKAIMVHGWWTNEGQKISKSLGNTIDPITLIDEFGVDQVRYFLMREVIFGADANFARNNLITRINSELSNKIGNLLHRIVSFVYKNNDAKVPLIKSGVIDKIYELPILKTAIKFAQENILLMDKTEINKILENIINLAEDANIYITNEAPWNLKTTDPDKMLEVLYSL-LEVLRYIAIMLQPFVPNSANKMLDQLGVSKEE 479
>gi|56750417|ref|YP_171118.1| methionyl-tRNA synthetase [Synechococcus elongatus PCC 6301] >gi|81299951|ref|YP_400159.1| methionyl-tRNA synthetase [Synechococcus elongatus PCC 7942] >gi|56685376|dbj|BAD78598.1| methionyl-tRNA synthetase [Synechococcus elongatus PCC 6301] >gi|81168832|gb|ABB57172.1| methionyl-tRNA synthetase [Synechococcus elongatus PCC 7942] (525 aa)
Score = 785, Expect = 4.6e-81, Identities = 163/481 (33%), Positives = 266/481 (55%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKEND---DKLYCAQLHPLIQ-KEEESYFLKIKQFKKYISS-FLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKD---DSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI 1051
      F +TTP+YY + PHIG A+TT+ AD + R+ + G   ITG DEHGQKI+ A++  PQE +   F +LW+LL I Y F RTT  H+ +V+ + + + IY+G +G YCV+CEE    ++E D  DK   + ++ ++EE+YF ++ ++++ + + + +P+ + P +R NE+ SF+   D SISR N WG + +NPKH +YVW DALL Y++ L   +  ++  ++W    + L+ K+I RFH +YWP ML  GL P +  HG++ + KM KSLGN LDP  ++ +G DA RYY LKE+  D + E  +N N DLAN++GNL NR++ M +Y  IP S  + N  +Q +  D + + ++L  +  +++ L+  N +++Q PW  K+ + ++ L +L +V+  Y+L P++  S+E +Q +
 S:   5 FALTTPLYYVNDVPHIGSAYTTIAADAIARFHRLQGDRVLMITGSDEHGQKIQRTAEKNGKPPQEHCNAIVARFQDLWQLLNIRYDRFSRTTDPRHQAIVEVFYRRVEAQGDIYVGRQQGWYCVACEE-------FKEERDLLEDKRCPIHTNQAVEWRDEENYFFRLSRYQEALEAHYAANPDFIQPESRRNEVL-SFVER-GLQDFSISRVNLEWGFAVPDNPKHTLYVWFDALLGYVTALLDPDAEPTLENALSQWWPIN----LHLIGKDILRFHAVYWPAMLLSAGLPLPDRVFGHGFLTKDGLKMGKSLGNTLDPFDLVDRFGSDAVRYYFLKEIEFGRDGDYQETRFVNVVNADLANDLGNLLNRTLSMAKRYCQLQIPLGSTAIAADN-PLRQQGEALTDSVKSAYDRLAFSEACGQILALVQAGNRYLDQEAPWTRFKQGEQAKVEEILYTVLESVRLAAYWLSPLVPGISQEIYRQLGL 479
>gi|90417681|ref|ZP_01225593.1| methionyl-tRNA synthetase [Aurantimonas sp. SI85-9A1] >gi|90337353|gb|EAS51004.1| methionyl-tRNA synthetase [Aurantimonas sp. SI85-9A1] (515 aa)
Score = 784, Expect = 6.2e-81, Identities = 167/518 (32%), Positives = 288/518 (55%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI--DSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLR-IESED 1086
      ++FY+TT I YP+G PHIGHA+ + D L R+K+ GY+ FF+TG DEHG K+ + A+E + P EL + + F+ + LLG   FIRT+ + H  Q ++++   +Y  + G Y V E Y ++  +E D K Y Q P+  EESYF K+ +F+ + + +D P+ + P R NE+ SF+ +  DLSISR+ F WGI + + KHV+YVW+DAL NYL+ G+ ++ + +  +W +   + ++ K+I RFH +YWP L  GL P + +HG++   KMSKS+GNV+DP  ++ YG D RY+LL+E+  +D +S + ++N N +LAN++GNL RS+ M+ K+  +P   + +      ++ T+I++ + +L+ +I +++E N +  +PW L+K + + ++ L +  ++RV  L+P + + + + L  + D+ F+ +  D    + P+PI+ R +++ED
 S:   3 ERFYLTTAISYPNGRPHIGHAYEFIATDALARFKRLDGYDVFFLTGTDEHGIKMLQSAREQGISPAELARRNSAEFEAMAALLGGTNDDFIRTSEDRHVAASQAIWTKMAAAGDVYKDAYSGWYSVRDEAYYGEDETELRE-DGKRYGPQGSPVEWVAEESYFFKLSEFQDRLLALYEDNPDFIGPAERRNEVM-SFVRSG-LRDLSISRTTFDWGIPVPGDEKHVMYVWVDALTNYLTATGFPEEGERS--AYWPAD----LHVIGKDIVRFHTVYWPAFLMSAGLPVPRRVYAHGFLFNRGEKMSKSVGNVIDPAALVDVYGLDRLRYFLLREVPFGQDGNYSHEAIVNRTNSELANDLGNLAQRSLSMVGKHCGAKVPT-PGAFIEADTAILTAANDLLPKVRTMIDRQELHGVLAAIIAVVSEANRYFAGQEPWALRKSDPAR-METVLFVTAEFLRRVAILLQPFVPESAGKLLDILGVGPDARTFN-ELTPDVRLAPGADLPAPQPIFPRFVDAED 512
>gi|188527820|ref|YP_001910507.1| methionyl-tRNA synthetase [Helicobacter pylori Shi470] >gi|188144060|gb|ACD48477.1| methionyl-tRNA synthetase [Helicobacter pylori Shi470] (662 aa)
Score = 783, Expect = 7.9e-81, Identities = 198/520 (38%), Positives = 286/520 (55%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQ-LHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFL-KDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKE---NPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      M+K ITTPIYY + PHIGHA+TTLIAD L +Y  G E FF+TG DEHGQKIE+ A+ N P+  D + +F + W  ++Y FIRTT  H+ VQ F + +K IY G + G YCVSCE   I+   +DK+ C  L   EEESYF ++ ++K + F K+P + P+ R NE+ SF+   DLSI+R++F WGI + +  +PKHVVYVWLDALLNY S LGY  D+  F ++   ++ K+I RFH IYWP L L L  +  HGW  E KMSKSLGNVLD    YG + RY+LL+E+  +D FS+K LI  N +L N++GNL NR +GM KY + + K +K  ++ E EK + Q D  + + K+ + K L + ++ + N I + +PW L K N + L+ LSLI N + + + L  +  + +  F+ + + + +    L + +  EP++ +IE +K
 S:   1 MQKSLITTPIYYVNDVPHIGHAYTTLIADTLKKYYTLQGEEVFFLTGTDEHGQKIEQSARLRNQSPKAYADSISAIFKDQWDFFNLDYDGFIRTTDSEHQKCVQNAFEIMFEKGDIYKGAYSGYYCVSCESYCA--ISKADNTNDKVLCPDCLRETTLLEEESYFFRLSAYEKPLLDFYAKNPEAILPVYRKNEV-TSFIEQ-GLLDLSITRTSFEWGIPLPKKMNDPKHVVYVWLDALLNYASALGYLNGLDNKMAHFACAR-----HIVGKDILRFHAIYWPAFLMSLNLPLFKQLCVHGWWTIEGVKMSKSLGNVLDAQKIAMEYGIEELRYFLLREVPFGQDGDFSKKALIERINANLNNDLGNLLNRLLGMAKKYFNHSL-KSAKITAYYSKELEK-VHQILDNANSFVPKMQLHKALEELFNVYDFLNKLIAKEEPWVLHKNNESEKLEALLSLIANTLLQSSFLLYAFMPKSAAKLASAFHAEITPHNYERFFKAKKLQDMILQDTEPLFSKIEKIEK 514
>gi|146318899|ref|YP_001198611.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|145689705|gb|ABP90211.1| Methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus suis 05ZYH33] (602 aa)
Score = 783, Expect = 8.1e-81, Identities = 163/457 (35%), Positives = 267/457 (58%)
 Q:  631 LKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNI---AVRKENDDKL--YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDN--QKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      + PQ VD A   LW LL I Y FIRTT +YH+ VV  F +LL +D IYLG + G Y VS EE +T++   R EN      H +  EESYFL++ +++ K + F  P+ + P R+NE+ +F+   +DL++SR++F+WG+ + NPKHVVYVW+DALLNY + LGY Q++ N+ KFWN   + ++ K+I RFH IYWPIML ML ++ P + ++HGW + + GKMSKS GNV+ P  + +G D RYYL++ L + D F+ + ++ N +LAN++GNL NR++ MINKY G +P +   F+ +  +     +E ++ + L V ++I+ N +I++ PW L K+ ++D L  ++ +  ++ V + ++P ++ S  ++Q + ++ FD++ + DF+ L   +  PI+ R++ E++
 S:   1 MTPQAYVDGMAVGVKELWNLLDISYDKFIRTTDDYHEEVVAAVFEKLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLEEVFRDENGKVTGGIAPSGHEVAWVSEESYFLRLSKYQDKLVEFFNAHPDFIQPAGRLNEIMKNFIE-PGLEDLAVSRTSFTWGVPVPSNPKHVVYVWIDALLNYATALGYGQEETVNYDKFWN---GTVYHMVGKDILRFHSIYWPIMLMMLDMKLPDRLVAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERFGLDPLRYYLMRSLPVGSDGTFTPEDYVDRINYELANDLGNLLNRTVAMINKYFGGQVPTFVANVTDFDADLAAVVADNLASYHKYMEAVDYPRALEAVWNIISRTNKYIDETAPWVLAKDEADRDKLAAVMAHLTAGLRVVAHLIQPFMMTTSNAIMEQLGLGTA-FDLENL-DFAGLPAGLTVVAKGTPIFPRLDMEEE 460
>gi|153009409|ref|YP_001370624.1| methionyl-tRNA synthetase [Ochrobactrum anthropi ATCC 49188] >gi|151561297|gb|ABS14795.1| methionyl-tRNA synthetase [Ochrobactrum anthropi ATCC 49188] (515 aa)
Score = 782, Expect = 1.2e-80, Identities = 173/519 (33%), Positives = 282/519 (54%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLR-IESEDK 1087
      +K+YITT I YP+G PHIGHA+ + D + R+++ G + FF+TG DEHG K+ + A++ + P+EL D+  F + +L   +IRT+ E H  Q + +   IY G + G Y V E Y +   +E D  Y Q P+  EEESYF ++ ++ K + + K+P + P R NE+ SF+ +  DLSISR+ F WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY  D + +W + DA I+  K+I+RFH +YWP L  G+ P + +HG++   KMSKSLGNV+DP  + YG D RY+L++E+  +D +S  ++N N DLAN++GNL RS+ MI K +G +P  +  F+  + L Q D + T + ++ Q +  L + ++ E N +  +PW L+K + + +  L +  ++RV  ++P +  +++ L  I + K   VT  +  + P+P++ R +E+E++
 S:   4 EKYYITTAIAYPNGKPHIGHAYELIATDAMARFQRLNGKDVFFLTGTDEHGIKMLQSARKEGITPRELADRNTAAFRQMADVLNSSNDDYIRTSEERHYKASQAIWKAMAGNGDIYKGGYAGWYSVRDEAYYGEEETEVRE-DGVRYGPQGTPVEWVEEESYFFRLSAYQDKLLDLYEKNPGFIMPAERRNEIV-SFVKSG-LKDLSISRTTFDWGIPVPGDEKHVMYVWVDALTNYITALGYPDTSDEKW-GYWPA-DAHII---GKDISRFHAVYWPAFLMSAGIPLPKRVFAHGFLFNRGEKMSKSLGNVIDPFGLVERYGLDQLRYFLMREVPFGQDGSYSHDAIVNRTNADLANDLGNLAQRSLSMIAKNCEGKVPVPGE----FSDADKAILDQADAALETARKAMDDQALHLALGAIFAVVAEANRYFAGQEPWALRKTDPAR-MGTVLYVTAEVIRRVGIMVQPFIPQSAEKLLDILAIPADKRQFSDVTASQLVGGADLPAPQPVFPRYVETEEQ 514
>gi|15645045|ref|NP_207215.1| methionyl-tRNA synthetase [Helicobacter pylori 26695] >gi|2501030|sp|P56127|SYM_HELPY Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|2313521|gb|AAD07483.1| methionyl-tRNA synthetase (metS) [Helicobacter pylori 26695] (650 aa)
Score = 782, Expect = 1.2e-80, Identities = 199/520 (38%), Positives = 287/520 (55%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQ-LHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFL-KDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKE---NPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      M+K ITTPIYY + PHIGHA+TTLIAD L +Y  G E FF+TG DEHGQKIE+ A+ N P+  D + +F + W  ++Y FIRTT  H+ VQ F + +K IY G + G YCVSCE   I+   +DK+ C  L   EEESYF ++ ++K + F K+P + P+ R NE+ SF+   DLSI+R++F WGI + +  +PKHVVYVWLDALLNY S LGY  D+  F ++   ++ K+I RFH IYWP L L L  +  HGW  E KMSKSLGNVLD    YG + RY+LL+E+  +D FS+K LI  N +L N++GNL NR +GM KY + + K +K  ++ E EK + Q D  + + K+ + K L + ++ + N I + +PW L K N + L+ LSLI NA+ + + L  +  + +  FN + + + +    L + +  EP++ ++E +K
 S:   1 MQKSLITTPIYYVNDIPHIGHAYTTLIADTLKKYYTLQGEEVFFLTGTDEHGQKIEQSARLRNQSPKAYADSISTIFKDQWDFFNLDYDGFIRTTDSEHQKCVQNAFEIMFEKGDIYKGAYSGYYCVSCESYCA--ISKADNTNDKVLCPDCLRETTLLEEESYFFRLSAYEKPLLDFYAKNPEAILPVYRKNEV-TSFIEQ-GLLDLSITRTSFEWGIPLPKKMNDPKHVVYVWLDALLNYASALGYLNDLDNKMAHFECAR-----HIVGKDILRFHAIYWPAFLMSLNLPLFKQLCVHGWWTIEGVKMSKSLGNVLDAQKIAMEYGIEELRYFLLREVPFGQDGDFSKKALIERINANLNNDLGNLLNRLLGMAKKYFNHSL-KSTKITAYYSKELEK-VHQILDNANSFVPKMQLHKALEELFNVYDFLNKLIAKEEPWVLHKNNESEKLEALLSLIANALLQSSFLLYAFMPKSAVKLANAFNTEITPDNYERFFKAKKLQDMILQDTEPLFSKMEKIEK 514
>gi|167052360|ref|ZP_02278758.1| methionyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes FSL F2-515] (345 aa)
Score = 782, Expect = 1.3e-80, Identities = 163/338 (48%), Positives = 222/338 (65%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNI--AVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE---EESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRIN----ELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKEL 903
      E  FYITTPIYYPSG HIGHA+TT+ D + RYK+ GY+ F++TG DEHGQKI+ KAKE + QE VD+ A+ F LWK L I + FIRTT + HK V++ F +LL++ IYLG ++G Y VS EE +T+   V K+ + K+  +   + E  EESYF ++  KY  ++ N + ++ +N  E+ N+F+   +DL++SR+ F WGI++ NPKHVVYVW+DAL NY++ LGY  +D+ FQK+W +   VQ++ KEI RFH IYWPIML L L P   HGWI+ + GKMSKS GNV+DP  I+ YG DA RYYLL+E+
 S:   3 EEKNTFYITTPIYYPSGKAHIGHAYTTVAGDAMARYKRLKGYDVFYLTGTDEHGQKIQAKAKERGISEQEYVDEIAEGFQELWKKLEISNTDFIRTTQDRHKTSVEKIFKQLLEQGDIYLGEYEGWYSVSDEEYFTETQLEEVYKDENGKVIGGKAPSGNEVELVKEESYFFRM---SKYADRLVEYYNPIQNLSFLNPEKIEMINNFI-KPGLEDLAVSRTTFDWGIKVPGNPKHVVYVWIDALSNYITALGYNTDNDTKFQKYWPAD----VQIVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKMVFGHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPYMLIDRYGLDALRYYLLREV 341
>gi|149184557|ref|ZP_01862875.1| methionyl-tRNA synthetase [Erythrobacter sp. SD-21] >gi|148831877|gb|EDL50310.1| methionyl-tRNA synthetase [Erythrobacter sp. SD-21] (519 aa)
Score = 781, Expect = 1.3e-80, Identities = 168/513 (32%), Positives = 280/513 (54%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTD---FSSL--DNQKINTPEPIYLRIE 1083
      +YITT I+YP+G PHIGHA+ T+ ADV+ R+++ +G + F TG DEHG K+ +KA++L  P+EL D+ + F +L+ L I Y FIRTT E H  + + + K +YL ++G Y V E Y +  V E + L  Q P+  EEE++F ++ ++ + +  L P + P +R NE+ +F+   DLS+SR++F WG+++   HV+YVW+DAL NY++G+GY  + + K+W +   + L+ K+I RFH +YWP L  + P +  HG+++  K SKS GNV DPI I+ +G D+ RY+L+ E+  +D +S + L+N N +LAN+ GNL R++ MI+K DG + +    +  Q +  + +  E LN  +  + + CN ++++ PW LKK + E+ +  L +L A++ +  ++PV+  +  L Q +  +   ++D  F SL   + P P + R+E
 S:   5 YYITTAIHYPNGKPHIGHAYETVAADVIARFQRLMGRDVRFQTGTDEHGLKMAQKARDLGKTPRELADEMSGAFKDLFDRLDITYDRFIRTTDEDHHKASRAIWEAMEAKSDLYLDRYEGWYSVRDEAYYDEKELVEGEGGEML-SPQGTPVEWTEEETWFFRLSKYAEPLLELLNTPGFLEPASRRNEMI-AFVEG-GLKDLSVSRTSFDWGVKVPGADNHVMYVWVDALTNYITGVGYPDGGEM-WDKYWPAS----LHLIGKDIVRFHTVYWPAFLMSANIPLPKQVFGHGFLLNRGVKESKSAGNVTDPIELIDLFGVDSLRYFLMAEVVFGKDGSYSAEALVNKVNAELANSFGNLAQRTLSMIHKNMDGKLETFETNGDDKTLLATVQ-EACRETLPREFEALNFSVGIEAWLKAVFACNAYVDEQAPWGLKKSDPER-MKAVLQTLLLAIRDLAIAIQPVVPTKAAAVLDQLGVTPDRRSYADLSDEGWFGSLVAAGHVVEKPTPAFPRLE 512
>gi|46199235|ref|YP_004902.1| methionyl-tRNA synthetase [Thermus thermophilus HB27] >gi|46196860|gb|AAS81275.1| methionyl-tRNA synthetase [Thermus thermophilus HB27] (618 aa)
Score = 781, Expect = 1.4e-80, Identities = 169/476 (35%), Positives = 267/476 (56%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISR--SNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQG-KMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPK-YSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKE 1044
      K FY+TTPIYY + PH+GHA+TT++AD L R+ + GY TFF+TG DEHG+ +  A+   P+ VD+ + F  W LLGI Y FIRTT E HK VVQ  ++ +  IY G ++GLYCVSCE YT+   KE + L   P+ +++E +YF ++++++ ++ ++++ P+L+ P  NE+    +  DLSISR S  WGI + + HV YVW DALLNY+S L Y + +  ++ FW     L+ K+I + H ++WP ML+ G+     G+++  G KMSK+LGNV+DP  + YGRDA RYYLL+E+  +D+ SE+ L  + DLA+++GNL R+ M+ ++ +G IP+ + +L+   K+L+    ++ +L   L  + +  N +I + KPW+L K+ E +  L ++ ++   L P + D  E
 S:   3 KVFYVTTPIYYVNAEPHLGHAYTTVVADFLARWHRLDGYRTFFLTGTDEHGETVYRAAQAAGEDPKAFVDRVSGRFKRAWDLLGIAYDDFIRTTEERHKKVVQLVLKKVYEAGDIYYGEYEGLYCVSCERFYTE-----KELVEGLCPIHGRPVERRKEGNYFFRMEKYRPWLQEYIQENPDLIRPEGYRNEVLAMLA--EPIGDLSISRPKSRVPWGIPLPWDENHVTYVWFDALLNYVSALDYPEGE--AYRTFW----PHAWHLIGKDILKPHAVFWPTMLKAAGIPMYRHLNVGGFLLGPDGRKMSKTLGNVVDPFALLEKYGRDALRYYLLREIPYGQDTPVSEEALRTRYEADLADDLGNLVQRTRAMLFRFAEGRIPEPVAGEELAEGTGLAKRLR-------PLVRELKFHVALEEAMAYVKALNRYINEKKPWELFKKEPE-EARAVLYRVVEGLRIASILLTPAMPDKMAE 462
>gi|33303701|gb|AAP22258.1| methionyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus] (397 aa)
Score = 781, Expect = 1.5e-80, Identities = 163/395 (41%), Positives = 243/395 (61%)
 Q:  598 LTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRK-ENDDKLYCAQL----HPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK----DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLI 992
      + RYK+ GY  ++TG DEHGQKI++KA+ELN+ PQ VD    LW+ + I Y FIRTT + HK+VV++ F +L+ + IYL ++G Y V E YT++ V   DK+  +   H +  EESYF ++  KY+  LK  +P+ + P +R NE+ N+F+   +DL++SR++F WG+++ NPKHV+YVW+DAL NY++ LGY +++ ++KFW +   V L+ KEI RFH IYWPI+L L L P K +HGWI+ + GKMSKS GNV+DP+ I+ YG DA RYYLL+E+  D VF+ + +  N DLAN++GNL NR++ MI+KY +G IP + +  F+    K  ++  +E +   LS + L+
 S:   2 MARYKRMQGYNVHYLTGTDEHGQKIQKKAEELNVTPQAYVDNIVAGIKELWEKMDISYDDFIRTTEDRHKDVVEKIFKQLVDQGDIYLDEYEGWYSVQDETFYTEHQLVDPIMEGDKVVGGKSPDRGHDVELVREESYFFRMG---KYVDRLLKFYEENPHFIQPESRKNEMINNFIK-PGLEDLAVSRTSFDWGVRVPGNPKHVIYVWVDALSNYITALGYGTENEEMYKKFWPAD----VHLVGKEIVRFHTIYWPIILMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPVTLIDRYGLDALRYYLLREVPFGSDGVFTPEGFVERINFDLANDLGNLLNRTVAMIDKYFNGEIPAFKENVTEFDETLVTFAKDTLKKVEEAMENMEFSVALSSIWQLV 397
>gi|114327741|ref|YP_744898.1| methionyl-tRNA synthetase [Granulibacter bethesdensis CGDNIH1] >gi|114315915|gb|ABI61975.1| methionyl-tRNA synthetase [Granulibacter bethesdensis CGDNIH1] (514 aa)
Score = 781, Expect = 1.5e-80, Identities = 172/516 (33%), Positives = 279/516 (54%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI-DSSKFDIKFVTDFSSLDN-QKINTPEPIYLRIESE 1085
      ++Y TTPIYY +G PHIGHA+T + DVL R+K+ G E FF+TG DEHGQK+E+ A + + PQ +D A F + + +  + FIRTT  HK V  +S L ++ IYLG ++G Y V E Y ++  K D K Y   P+ + E SYF ++ ++  +  +D P+ + P R NE+ SF+   DLSISR++FSWG+ + + KHVVYVWLDAL NYL+ +GY  + S  FW +   + ++ K+I RFH I+WP L  GL P + +HGW  E KMSKSLGN ++P  ++ +G D R++LL+E+  D FS + +I  N +LAN++GNL R++ +I + DG +P   +  +  +    ++  I++  + L   +I  N +I++ PW LKK + ++ D L ++ + ++ +  ++P +  +  L Q + +++  + F  + L+  ++ P+ I+ R  E
 S:   4 RYYCTTPIYYVNGAPHIGHAYTCVATDVLARWKRLEGREVFFLTGTDEHGQKVEKAAADAGVDPQTFIDGMADGFRAMAEKMNTSHDRFIRTTEPEHKKAVAALWSRLEERGEIYLGSYEGWYAVRDEAFYGEDELTLKP-DGKRYAPTGAPVERVTEPSYFFRLSRWGDALLKLYEDQPDFIAPQARRNEVI-SFVKQ-GLTDLSISRTSFSWGVPVPGDAKHVVYVWLDALTNYLTAVGY-PDETSPAWPFWPAD----LHMVGKDILRFHAIFWPAFLMAAGLPLPRRVFAHGWWTVEGEKMSKSLGNTIEPGALVDEFGLDPVRFFLLREVPFGNDGDFSRRAMIGRMNTELANDLGNLAQRTLSLIARNCDGALPARGA-ETGEDATLLRDAASLPAKMGAQIDRQAFHEALEEAWKVIRAANGYIDRQAPWALKKTDPDRMRDV-LRVLADVLRIIATVMQPFVPGSAARMLVQLGVREAAGEQVPFAALETHLEEGTRLPAPQGIFPRFVDE 512
>gi|47459150|ref|YP_016012.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycoplasma mobile 163K] >gi|47458479|gb|AAT27801.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycoplasma mobile 163K] (509 aa)
Score = 781, Expect = 1.6e-80, Identities = 193/503 (38%), Positives = 298/503 (59%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLE---PVLIDGSKEALKQFNI------DSSKFDIKFVTDFSSLDNQ 1070
      MKKFYI+TPI+YP+G+ H+GH ++ IA + YKK GY+T +TG DEHGQKI + A++ NL P+ VD+ A+ F + WK  IEY F+RTT + H +V+++ ++L + +FIY  ++GLY +S EE TK A ++ N  +  H L  +EESYFLKI QF+ ++ +L+D PN +   INEL ++FL N+ +DLSISR++F WGI+  + KH+ YVW+DAL +YLS L   + F  WN D E + ++ KEITRFH IYWPIML+ML L P K +SHGW+IT GKMSKS GN+++P+ + + + + YLL  S+ D VF ++ +  +N LANN GNL +R  + ++   I     +   ++++ ++ + +  I K + +I L NE N +++ K W LK +++K L  L +++N + + YL+  P+ I+ +  Q N    + KFD F+  S+ N+
 S:   1 MKKFYISTPIFYPNGDLHLGHLYSMSIAWAIRNYKKLKGYQTLLLTGSDEHGQKIMQSAEKNNLSPKNFVDQQAEKFKSFWKKFDIEYDVFVRTTDKKHNSVIEKILTKLNENNFIYKSFYEGLYSISDEEFLTKTQA-KEVNGKFFHPVSNHELKIVKEESYFLKISQFQNWLKKYLEDYPNFISSQKVINELKSTFL-NEKLEDLSISRNSFDWGIKFSFDNKHIAYVWVDALFSYLSPLELFLNQE-KFNSSWND-DVEKIHVVGKEITRFHGIYWPIMLKMLNLPLPNKILSHGWLITSTGKMSKSKGNIVNPLDLLEEFDSETIKLYLLSAFSINRDGVFDKENIKFFYNSFLANNYGNLISRVSSLFSQNFSSKISWDQNSLDKIDYSILDKIEKSKEDFMSNFDNFEIDKAVEILIKLGNELNGYVDLTKAWLLK--DDKKRLATILLILINGIYAMSAYLKIFMPLKIEKIERDFFQQNASLENIENWKKFDDIFIKKIESIFNR 507
>gi|51473863|ref|YP_067620.1| methionyl-tRNA synthetase [Rickettsia typhi str. Wilmington] >gi|81826289|sp|Q68W54|SYM_RICTY Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|51460175|gb|AAU04138.1| methionine--tRNA ligase; MetRS.; Methionine translase.; Methionyl-tRNA synthetase.; Methionyl-transfer RNA synthetase.; Methionyl-transfer ribonucleate synthetase.; Methionyl-transfer ribonucleic acid synthetase. [Rickettsia typhi str. Wilmington] (507 aa)
Score = 780, Expect = 1.8e-80, Identities = 182/512 (35%), Positives = 284/512 (55%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLS--FNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIK-FVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRI 1082
      +YITTPIYY +  HIGHA+T++ +DV+ R+ + G + F+TG DEHGQK+E+ A  N+ PQ  DK ++ F +L  + I  FIRTT  HK V  + +LL  IY G ++G Y V E Y ++  + +DKL   P+  +E SYF + +++ + F + +P+ V PI+R NE+ SF+ +  DLSISR+ F+WGI++ N KHV+YVWLDAL+NY+S LGY + SN+ KFW +   +Q++ K+I RFH +YWP L  + P  + HGW   K+SKSLGN +DPI I+ +G D RY+L++E+  D+ F+  LI  N +L+N +GNL +R + +  D +P   +  + +  K  +F E  +++K+ I KIL +I+L + N +I  PW+LKK + +K L+  +L L ++ V  L+P +  + + L Q +  +  K V D +   I P I+ +I
 S:   5 YYITTPIYYVNDVSHIGHAYTSVASDVIARFMRCCGKDVMFLTGTDEHGQKVEKAAINKNIDPQSFTDKTSQNFRDLMVAMNISNDDFIRTTENRHKKAVAVFWQKLLDNGAIYEGFYEGWYSVRDEAFYDES----EITEDKL-APTGAPVEWVKEPSYFFNLAKWQDKLLEFYELNPDFVRPISRRNEVI-SFVKS-GLKDLSISRTTFNWGIKVPNNEKHVIYVWLDALVNYISALGYPDQ-QSNYSKFWPAN----LQVVGKDILRFHAVYWPAFLMAAEISPPKSIMVHGWWTNAGQKISKSLGNTIDPITLIDEFGVDQVRYFLMREVIFGADANFTRNNLITRINSELSNKIGNLLHRIVSFVYNNNDAKVPLIKSGVIDKIYELPILKTAMKFAQENILLMDKIEINKILENIINLAEDANIYIANEAPWNLKKTDYDKMLEVLYTL-LEVLRYVAIMLQPFVPSSANKMLDQLGVAKEERLFKHLVRDHALKAGSNILEPSIIFPKI 507
>gi|85057769|ref|YP_456685.1| methionyl-tRNA synthetase [Aster yellows witches'-broom phytoplasma AYWB] >gi|84789874|gb|ABC65606.1| methiony-tRNA synthetase [Aster yellows witches'-broom phytoplasma AYWB] (520 aa)
Score = 780, Expect = 1.8e-80, Identities = 184/517 (35%), Positives = 299/517 (57%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYR-QKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPK-YSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESED 1086
      KF+++T I Y SG PHIG+ + ++AD + R+K+ G++ FF TG DEHGQKI K+ +  PQE VD+ +   ++ L+ + Y F++TT  HK VQ F +L KK IYLG ++GLY VS EE+Y  +A +  D K  ++ LI  EE+YF KI +++ ++ +L+ +P+L+ P + EL N L +  DLS+SR++F WGI++ +PKHV+YVW+DAL NYL+GLGY  ++S F ++W    + ++ K+I RFH IYWPI+L L + P ++++H WI+ ++ KMSKS GNVL   + + D+ RY++L E+  +D  + +LL+  N DLAN +GNL +R GMI YR  + K   L  + KQ    +  ++  +  L ++I+L  N +I+ V+PW+L K  ++ LD L ++ A++ +  L+P L  + + L Q + +S  K + F L +QK++  ++ R+E ++
 S:  10 KFFLSTAIAYASGIPHIGNVYECILADAIARFKRLEGFDVFFQTGTDEHGQKIAAKSLQQGKNPQEYVDQISLEIKRIYDLMQVSYDKFVKTTNPNHKQTVQAIFDKLWKKGDIYLGKYQGLYSVS-EESY---VAPKDLIDGKTSNGEIPILIS--EETYFFKISKYQSHLLKYLENNPSLIKPDAQRKELLN--LLKEPLSDLSVSRTSFKWGIRVPFDPKHVIYVWIDALSNYLTGLGYNPTSENSQFNRYWPCD----MHVIGKDILRFHLIYWPILLMALEISLPKQFLTHPWILFDKNKMSKSKGNVLYVDDLLKHFPVDSIRYFVLSEIPYAQDGNITYELLVERHNSDLANVLGNLVHRVFGMIKIYRQNNLSKTLITSNLDPKFDLSKQTLATLPSVRLKMQDYKVGDALKKIINLARFANKYIDLVEPWNLFKNPEKQQLLDHTLYSLVEALRFLGVLLQPFLPQTANKILTQ--LKASDITFKSLDTFGILPSQKLDNYHILFNRLEIDE 516
>gi|148285047|ref|YP_001249137.1| methionyl-tRNA synthetase [Orientia tsutsugamushi str. Boryong] >gi|146740486|emb|CAM81042.1| methionyl-tRNA synthetase [Orientia tsutsugamushi Boryong] (511 aa)
Score = 780, Expect = 2.0e-80, Identities = 177/514 (34%), Positives = 288/514 (56%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQ---FDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFV-TDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      K+YITTPIYY + PHIGHA+T+++ADV R+ + LG E F+TG DEHGQK+E+ A  + P+E VDK A F L  L +  FIRTT  H  VQ+ ++ L ++ IYLG + G Y + E Y+++    D K     + EE SYF + ++ +K + + + +++ P  NE+ N F+ N  DLSISR+ F WGI + + HV+YVWLDAL+NY+S LGY  + +  FW +   + ++ K+I RFH +YWP L  GL P  + HGW  E K+SKS+GNV++P+  + +G D RY+LL+E+++ D FS+  IN N +L N +GNL +R++ I KY  IP+   ++  + E L +   D + II+ N+ IL+R+++++N+ N + +Q PW K N++K +  L ++ ++ +  L+P + + +  L  I+ ++   + + ++  + I P+PI+++IE
 S:   4 KYYITTPIYYVNDIPHIGHAYTSILADVYARFMRLLGKEVIFLTGTDEHGQKVEKAASNAGVSPKEFVDKIASSFVKLSVDLNLSNDDFIRTTDTRHIKAVQKLWNILKQQGDIYLGKYCGWYAIKDEAFYSES---ELTTDGKAPTGAEVEWV--EESSYFFALSKWQQKLLDWYENNHDIIKPAFFRNEVIN-FIKN-GLIDLSISRTTFKWGIAVPNDSSHVIYVWLDALVNYISALGYASDNGTLMTNFWPAD----LHIVGKDILRFHAVYWPAFLMSAGLPLPKAILVHGWWTNEGQKISKSVGNVINPVELTSKFGIDQVRYFLLREITIGNDGNFSKISFINRINSELCNKLGNLVHRTLSFIYKYNKAKIPQLDGITITNLYKSESLLLKIVMLSDNLANIIDNENVTVILNRIMEIVNQANIYFDQQTPWKFKDSNSQK-IATILYTLIETIRCIAILLQPFIPESANTILDLIAIEKTERTFSCINSSYAIKPGKTILEPKPIFVKIE 510
>gi|88608152|ref|YP_506759.1| methionyl-tRNA synthetase [Neorickettsia sennetsu str. Miyayama] >gi|88600321|gb|ABD45789.1| methionyl-tRNA synthetase [Neorickettsia sennetsu str. Miyayama] (503 aa)
Score = 780, Expect = 2.0e-80, Identities = 177/467 (37%), Positives = 268/467 (57%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISS-FLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKD-DSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITT----IIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEP 1036
      ++Y+TTP+YY + NPHIGHA+++LIADVLTR + G+E F TG DEHGQK++ AK+   + V+ ++ F +L  + ++S FIRTT  HK VQ +S L K + I LG + G Y  E YT+   E + L   P+  +E YF K+ QF + +  + ++P + P +R NE+ +FLN   DLSISR+  WGI + +NP H VYVWLDAL NY+S +GY   DS F FW+ +A I+ ++ K+I RFH IYWP L  L+ P  ++HGW + + K+SKSLGN++DP  I+ +G D RY+ ++E+++ +D FS+ L  N +LA+N+GNL +R++ +     K  PK+S  E E +L +F  + T   IE L++  L R+I L N+ N +I  +PW LK++     L +L A++ +  L+P
 S:   2 RYYVTTPVYYVNDNPHIGHAYSSLIADVLTRALRLAGHEVRFTTGTDEHGQKVQNTAKKHGKCEIDFVNHVSRRFRDLCVAMHYDFSDFIRTTETRHKEAVQTLWSTLSKNNSISLGEYSGWYSERDEAFYTE-----AELQNSL-APTGSPVSWTKEACYFFKLSQFSEPLKKLYAENPTFIQPKSRFNEML-AFLNT-GMHDLSISRTRVQWGINVPDNPTHTVYVWLDALTNYISSVGYPNTSADSLFSAFWD--NARIIHIIGKDILRFHSIYWPAFLTAANLKTPDVILAHGWWLNDGEKISKSLGNIIDPFELISEFGVDPVRYFFIREITVGKDGNFSKVNLKERINSELADNIGNLLHRTLTL--------TAKLLGPKVSEIYESENELLEFAYSLATEYKNDIELLDLNSSLDRIIQLSNKANEYISMEEPWKLKEKPETAGR--ILHSVLEALRIIAIGLQP 454
>gi|78777263|ref|YP_393578.1| methionyl-tRNA synthetase [Sulfurimonas denitrificans DSM 1251] >gi|78497803|gb|ABB44343.1| methionyl-tRNA synthetase [Sulfurimonas denitrificans DSM 1251] (644 aa)
Score = 779, Expect = 2.6e-80, Identities = 177/467 (37%), Positives = 266/467 (56%)
 Q:  572 YITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKK-YISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIK---ENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEI---TTIIEKLNI-------QKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVL 1038
      YITTPIYY +G HIGHA+TT IAD L RY+K G +T+F+TG DEHGQKIEE A++ +  QE D+ + F NLW  I Y FIRTT  HK VQ F + K IY  ++G YCVSCE +T+  V E   C +  +++ EESYF ++ +++  + + ++P+ + P +R NE+ N     DLS++R++F+WG+ +  ++ KHV+YVWLDAL+NY++ LGY  +++  ++W +   VQ + K+I RFH IYWP L + L P  +HGW  + KMSKS GNV+ P  + YG + RY++L+E+  +D FS++ I+ N +L+N++GNL NR IGM KY D      F IE  LK  EI   +++ L+I    + L + L + N IE+ PW  K+ + +  ++L+ N + +  L PV+
 S:   4 YITTPIYYVNGEAHIGHAYTTFIADTLARYEKLKGEDTYFLTGTDEHGQKIEESAQKNSKPTQEFADEISASFKNLWDEFDISYDKFIRTTDAEHKKGVQRAFEVMYAKGDIYKDFYEGHYCVSCETFFTETQLVDGEFCPD--CGRSTNIVK--EESYFFRLSKYENALLKHYEENPDFILPRSRANEVIN--FVKGGLRDLSVTRTSFTWGVGMPNSIKDDKHVMYVWLDALMNYITALGYGTTEEN--MRYWPAS----VQFVGKDILRFHAIYWPAFLMSIDLPLPQHIGAHGWWTRDGEKMSKSKGNVISPKQVADVYGVENLRYFMLREVPFGQDGDFSQRAFIDRINSELSNDLGNLLNRIIGMSGKYSD------------FEIESVNVLKYHKKEIDAMNVVLDSLDIFMKNFQTHRYLEELWKLFSIGNKAIEEHAPWVKMKDGKKDEALSTVALVANILAKASIMLHPVM 460
>gi|85715531|ref|ZP_01046512.1| methionine--tRNA ligase [Nitrobacter sp. Nb-311A] >gi|85697726|gb|EAQ35602.1| methionine--tRNA ligase [Nitrobacter sp. Nb-311A] (695 aa)
Score = 779, Expect = 2.8e-80, Identities = 166/485 (34%), Positives = 269/485 (55%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSK 1055
      FYITT I YP+G PHIGHA+ + D L R+++ G + FF+TG DEHGQK+ + A+ N+  EL + A++  L + L I + FIRT+  H  VQE + + +  IYL + G Y V E Y ++ + E D+   Q P+  EE+SYF K+ ++ + ++ + +P+ + P +R NE+ SF+   DLSISR+NF WGI++ ++P+HV+YVW+DAL NY++G+G+ +D+SN+ +FW +   V ++ K+I RFH +YWP L  G+ P + +HG++   KMSKS+GNV+DP   YG D RY+ L+E+  D ++ + ++  N DLAN+ GNL RS+ MI K  G++P+    F+  + L Q D I  E + Q+I  L+ + ++ E N +   PW L K + +   L +  V+++  +P + +  + L  I + +
 S:  186 FYITTAIVYPNGAPHIGHAYEAIATDALARFQRLDGKDVFFLTGTDEHGQKMVQTAQRENISALELATRNAELLRKLDETLHISFDRFIRTSESAHHRSVQEIWKRMAENGDIYLSNYSGWYSVRDEAYYAEDETIVGE-DNVRRGPQGTPVEWVEEKSYFFKLASYQDRLLALYESEPDFIGPDSRRNEVV-SFVKG-GLKDLSISRTNFDWGIKVPDDPEHVMYVWVDALTNYITGVGFPNEDESNW-RFWPAG----VHIIGKDIIRFHAVYWPAFLMSAGIALPKRVYAHGFLFNRGEKMSKSVGNVVDPFSLAAQYGVDQMRYFFLREVPFGHDGSYNHEAIVARINADLANDFGNLAQRSLSMIAKQHGGVLPEPG----DFSDSDKAILAQADGMIAVAREAMKTQQIHQALNAIWAVVAEANRYFAGEAPWVLAKTDPARQ-RTVLYVTAEVVRQIAILAQPAMPEACAKMLDILGIPTDE 661
>gi|110633935|ref|YP_674143.1| methionyl-tRNA synthetase [Mesorhizobium sp. BNC1] >gi|110284919|gb|ABG62978.1| methionyl-tRNA synthetase [Mesorhizobium sp. BNC1] (517 aa)
Score = 777, Expect = 3.8e-80, Identities = 174/517 (33%), Positives = 281/517 (54%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL-DNQKINTPEPIYLR-IESE 1085
      + FYITT I YP+G PHIGHA+ + D L R+++ G + F+TG DEHG K+ + A++ +  EL D+ A F + KLL   FIRTT E H+  Q + + + IYLG + G Y V E Y ++  R  D  Y Q P+  EEESYF ++ ++ + + + ++P+ + P R NE+ SF+ +  DLSISR+ F WG+ + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY +D  + ++W +   V ++ K+I RFH IYWP L  G+ P +  HG++   KMSKS+GNV+DP  I YG D RY+ L+E+  +D +S + ++N N DLAN++GNL RS+ MI K DG +P ++ +LS    L Q + + T  + Q I  L+ + D++ E N +  +PW L+K + + ++ L   ++R+  +P +  +++ L  ++  +   V + + L   + P+P++ R +E E
 S:   4 ETFYITTAISYPNGRPHIGHAYELIATDALARFQRCDGKDVMFLTGTDEHGIKMLQTARKEGITAGELADRNAPEFQRMAKLLNASNDDFIRTTEERHRTASQAIWKAMADRGDIYLGGYSGWYSVRDEAYYGED-ETRVGEDGVRYGPQGTPVEWVEEESYFFRLSAYQERLLKLYEENPDFIGPAERRNEIV-SFVRSG-LRDLSISRTTFDWGVPVPGDEKHVMYVWVDALTNYITALGYPDQDAERW-RYWPAD----VHIIGKDIIRFHAIYWPAFLMSAGIALPKRVFGHGFLFNRGEKMSKSVGNVIDPFTMIEHYGLDQVRYFFLREVPFGQDGSYSHEAIVNRTNADLANDLGNLAQRSLSMIAKNCDGKVP--ARGELS--AADRAILDQAEAALATARGAMGRQAIHAALAAIFDVVAEANRYFAAQEPWALRKTDPAR-METVLYTTAETLRRIAILCQPFIPSSAEKLLDLLSVPQDRRGFADVGETAMLAPGTPLPAPQPVFPRYVEQE 513
>gi|189183674|ref|YP_001937459.1| methionyl-tRNA synthetase [Orientia tsutsugamushi str. Ikeda] >gi|189180445|dbj|BAG40225.1| methionyl-tRNA synthetase [Orientia tsutsugamushi str. Ikeda] (511 aa)
Score = 777, Expect = 4.1e-80, Identities = 178/514 (34%), Positives = 286/514 (55%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQ---FDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQK-INTPEPIYLRIE 1083
      K+YITTPIYY + PHIGHA+T+++ADV R+ + LG E F+TG DEHGQK+E+ A  + P+E VDK A F L  L +  FIRTT  H  VQ+ + L ++ IYLG + G Y + E Y+++    D K     + EE SYF + ++ +K + + + +++ P  NE+ N F+ N  DLSISR+ F WGI + + HV+YVWLDAL+NY+S LGY  + +  FW +   + ++ K+I RFH +YWP L  GL P  + HGW  E K+SKS+GNV++P+  + +G D RY+LL+E+++ D F++  IN N +L N +GNL +R++ I KY  IP+   ++  + E L +   D + II+ N+ IL+R+++++N+ N + +Q PW K N++K +  L ++ ++ +  L+P + + +  L  ID ++   +  ++  K I P+PI+++IE
 S:   4 KYYITTPIYYVNDIPHIGHAYTSILADVYARFMRLLGKEVIFLTGTDEHGQKVEKAASNAGVSPKEFVDKIASSFVKLSVDLNLSNDDFIRTTDTKHIKAVQKLWKVLEQQGDIYLGKYCGWYAIKDEAFYSES---ELTTDGKAPTGAEVEWV--EESSYFFALSKWQQKLLDWYENNHDIIKPAFFRNEVIN-FIKN-GLIDLSISRTTFKWGIAVPNDSSHVIYVWLDALVNYISALGYASDNGTLMTNFWPAD----LHIVGKDILRFHAVYWPAFLMSAGLPLPKAILVHGWWTNEGQKISKSVGNVINPVELTSKFGIDQVRYFLLREITIGNDGNFNKISFINRINSELCNKLGNLVHRTLSFIYKYNKAKIPQLDGITITNLYKSESLLLKIVMLSDNLANIIDNENVTVILNRIMEIVNQANIYFDQQAPWKFKDSNSQK-IATILYTLIETIRCIAILLQPFIPESANTILDLIAIDKTERMFSCINRSHAIKPGKTILEPKPIFVKIE 510
>gi|90424203|ref|YP_532573.1| methionyl-tRNA synthetase [Rhodopseudomonas palustris BisB18] >gi|90106217|gb|ABD88254.1| methionyl-tRNA synthetase [Rhodopseudomonas palustris BisB18] (522 aa)
Score = 777, Expect = 4.6e-80, Identities = 167/511 (32%), Positives = 277/511 (54%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQL-HPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEIT---TIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL-DNQKINTPEPIYLR 1081
      ++++TPI+YP+G PHIGHA+T +++D + R+++ GY+ F+TG DEHG K+++ A  L P +L D+ + F ++  L I Y +IRTT  H+  Q ++ +   IYL + G Y V E + + A   +D +  L P+  EEE+YF ++ ++ K + + K P+ V P R+NE+ SF+   DLSISR+ F WGI++  P+HV+YVW+DAL NY++G GY  D +F+++W +   + ++ K+I RFH +YWP L  G+ P + SHG+++  KMSKS+GNV+DP   YG D RY+ ++E+S +D ++ + ++N N DLAN++GNL RS+ MI K  G++P+    F+  + L Q D I  T +  I +L+ V ++ E N +   PW L K + +   L +  +++V  +PV+  + + L  I  + D  +   +   + P PI+ R
 S:  12 YFLSTPIFYPNGVPHIGHAYTAMVSDAIARFQRLDGYDVRFLTGTDEHGLKMQQTAIAEGLTPLQLADRNSARFRDMMAALNISYDDYIRTTEPRHERSCQALWTAIENNGDIYLDKYAGWYSVRQEAYFDE--AETTVGEDGVRREPLGSPVEWTEEETYFFRLSAYQDKLLELYAKVPDFVLPRERLNEV-ASFVKGG-LQDLSISRTTFDWGIKVPGAPRHVMYVWIDALTNYITGAGYPDVDSDSFKRYWPAS----LHVIGKDIVRFHAVYWPAFLMSAGVAVPQRVFSHGFLLNRGEKMSKSVGNVVDPFEMAKQYGVDQMRYFFMREVSFGQDGSYNHEAIVNRTNADLANDLGNLAQRSLTMIGKQLGGVLPEPG----DFSDNDKAILAQADAMIELARTAMATQQIHHMLNAVWAVVAEANRYFAGEAPWALAKTDPARQ-KTVLYVTAEVLRQVAILAQPVMPASAAKLLDSLGIAEEERDFTHLGGHERIRPGTPLPAPAPIFPR 515
>gi|162147584|ref|YP_001602045.1| methionyl-tRNA synthetase [Gluconacetobacter diazotrophicus PAl 5] >gi|187595983|ref|ZP_02982246.1| methionyl-tRNA synthetase [Gluconacetobacter diazotrophicus PAl 5] >gi|161786161|emb|CAP55743.1| Methionyl-tRNA synthetase [Gluconacetobacter diazotrophicus PAl 5] >gi|187491817|gb|EDU29755.1| methionyl-tRNA synthetase [Gluconacetobacter diazotrophicus PAl 5] (512 aa)
Score = 775, Expect = 6.4e-80, Identities = 171/519 (32%), Positives = 282/519 (54%)
 Q:  567 VMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL-----DNQKINTPEPIYLR-IESE 1085
      + +++Y+TTPIYY +G PHIGHA+T++ AD++ R+K+ G++ FF+TG DEHGQK+E+ A+  L P  D+ + F ++ ++ + Y FIRTT  H    + +   IYLG ++G Y + E Y ++ V + + ++   P+  E SYF ++ F + + +  P V P +R NE+ SF+   DLSISR++F WGI + + HV+YVW+DAL NYLS +G+  +   FW +   + L+ K+I RFH IYWP +L  GL P  SHGW  E KMSKSLGNV+DP  + +G D R++L++E+  DS S K +IN N +LAN++GNL R++ + +  G++P+  +  +I  Q    +  I++ +  L V +I CN +I++ PW LKK + ++ +  L ++++A++ +  L+P +    L Q +  +    DF+SL    + + P+ I+ R +E+E
 S:   1 MTRRYYVTTPIYYVNGAPHIGHAYTSVAADIVARFKRLAGFDVFFLTGTDEHGQKVEQAAQAAGLAPIAFADRVSADFRAMYDVMNVSYDDFIRTTEPRHIAGATALWERIAANGHIYLGAYEGWYALRDESFYNEDELVTQPDGTRV-APTGAPVEWVREPSYFFRLSAFADRLLDLYETRPGFVEPASRRNEV-ASFVRQ-GLRDLSISRTSFRWGIPVPGDADHVMYVWVDALANYLSAIGFPDARNPR-AGFWPAN----LHLVGKDIVRFHAIYWPALLMAAGLDLPDCVFSHGWWTIEGEKMSKSLGNVVDPRDLVAEFGLDPVRFFLMREMPFGGDSDLSRKAIINRMNVELANDLGNLAQRTLSQVARNCGGLLPEQGT-RTDDDIALLAQADLLPTLMHEQIDRRALTDALEEVWRVIRACNAYIDRQAPWALKKTDPDR-MAVVLRVLVDALRGIGTMLQPYMPGSMDALLTQLGVAEDE------RDFASLATPLPGGRALPPPQGIFPRYVEAE 510
>gi|55981267|ref|YP_144564.1| methionyl-tRNA synthetase [Thermus thermophilus HB8] >gi|62296622|sp|P23395|SYM_THET8 Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|55772680|dbj|BAD71121.1| methionyl-tRNA synthetase [Thermus thermophilus HB8] (618 aa)
Score = 775, Expect = 8.1e-80, Identities = 168/476 (35%), Positives = 266/476 (55%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISR--SNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQG-KMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPK-YSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKE 1044
      K FY+TTPIYY + PH+GHA+TT++AD L R+ + GY TFF+TG DEHG+ +  A+   P+ VD+ + F  W LLGI Y FIRTT E HK VVQ  ++ +  IY G ++GLYCVSCE YT+   KE + L   P+ +++E +YF ++++++ ++ ++++ P+L+ P  NE+    +  DLSISR S  WGI + + HV YVW DALLNY+S L Y + +  ++ FW     L+ K+I + H ++WP ML+ G+     G+++  G KMSK+LGNV+DP  + YGRDA RYYLL+E+  +D+ SE+ L  + DLA+++GNL R+ M+ ++ +G IP+ + +L+    +L+    ++ +L   L  + +  N +I + KPW+L K+ E +  L ++ ++   L P + D  E
 S:   3 KVFYVTTPIYYVNAEPHLGHAYTTVVADFLARWHRLDGYRTFFLTGTDEHGETVYRAAQAAGEDPKAFVDRVSGRFKRAWDLLGIAYDDFIRTTEERHKKVVQLVLKKVYEAGDIYYGEYEGLYCVSCERFYTE-----KELVEGLCPIHGRPVERRKEGNYFFRMEKYRPWLQEYIQENPDLIRPEGYRNEVLAMLA--EPIGDLSISRPKSRVPWGIPLPWDENHVTYVWFDALLNYVSALDYPEGE--AYRTFW----PHAWHLIGKDILKPHAVFWPTMLKAAGIPMYRHLNVGGFLLGPDGRKMSKTLGNVVDPFALLEKYGRDALRYYLLREIPYGQDTPVSEEALRTRYEADLADDLGNLVQRTRAMLFRFAEGRIPEPVAGEELAEGTGLAGRLR-------PLVRELKFHVALEEAMAYVKALNRYINEKKPWELFKKEPE-EARAVLYRVVEGLRIASILLTPAMPDKMAE 462
>gi|68543|pir||SYTWMT methionine-tRNA ligase (EC 6.1.1.10) - Thermus aquaticus >gi|155136|gb|AAA27510.1| transfer RNA-Met synthetase (616 aa)
Score = 775, Expect = 8.1e-80, Identities = 168/476 (35%), Positives = 266/476 (55%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISR--SNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQG-KMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPK-YSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKE 1044
      K FY+TTPIYY + PH+GHA+TT++AD L R+ + GY TFF+TG DEHG+ +  A+   P+ VD+ + F  W LLGI Y FIRTT E HK VVQ  ++ +  IY G ++GLYCVSCE YT+   KE + L   P+ +++E +YF ++++++ ++ ++++ P+L+ P  NE+    +  DLSISR S  WGI + + HV YVW DALLNY+S L Y + +  ++ FW     L+ K+I + H ++WP ML+ G+     G+++  G KMSK+LGNV+DP  + YGRDA RYYLL+E+  +D+ SE+ L  + DLA+++GNL R+ M+ ++ +G IP+ + +L+    +L+    ++ +L   L  + +  N +I + KPW+L K+ E +  L ++ ++   L P + D  E
 S:   3 KVFYVTTPIYYVNAEPHLGHAYTTVVADFLARWHRLDGYRTFFLTGTDEHGETVYRAAQAAGEDPKAFVDRVSGRFKRAWDLLGIAYDDFIRTTEERHKKVVQLVLKKVYEAGDIYYGEYEGLYCVSCERFYTE-----KELVEGLCPIHGRPVERRKEGNYFFRMEKYRPWLQEYIQENPDLIRPEGYRNEVLAMLA--EPIGDLSISRPKSRVPWGIPLPWDENHVTYVWFDALLNYVSALDYPEGE--AYRTFW----PHAWHLIGKDILKPHAVFWPTMLKAAGIPMYRHLNVGGFLLGPDGRKMSKTLGNVVDPFALLEKYGRDALRYYLLREIPYGQDTPVSEEALRTRYEADLADDLGNLVQRTRAMLFRFAEGRIPEPVAGEELAEGTGLAGRLR-------PLVRELKFHVALEEAMAYVKALNRYINEKKPWELFKKEPE-EARAVLYRVVEGLRIASILLTPAMPDKMAE 462
>gi|157829738|pdb|1A8H|A Chain A, Methionyl-Trna Synthetase From Thermus Thermophilus (500 aa)
Score = 775, Expect = 8.1e-80, Identities = 168/476 (35%), Positives = 266/476 (55%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISR--SNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQG-KMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPK-YSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKE 1044
      K FY+TTPIYY + PH+GHA+TT++AD L R+ + GY TFF+TG DEHG+ +  A+   P+ VD+ + F  W LLGI Y FIRTT E HK VVQ  ++ +  IY G ++GLYCVSCE YT+   KE + L   P+ +++E +YF ++++++ ++ ++++ P+L+ P  NE+    +  DLSISR S  WGI + + HV YVW DALLNY+S L Y + +  ++ FW     L+ K+I + H ++WP ML+ G+     G+++  G KMSK+LGNV+DP  + YGRDA RYYLL+E+  +D+ SE+ L  + DLA+++GNL R+ M+ ++ +G IP+ + +L+    +L+    ++ +L   L  + +  N +I + KPW+L K+ E +  L ++ ++   L P + D  E
 S:   3 KVFYVTTPIYYVNAEPHLGHAYTTVVADFLARWHRLDGYRTFFLTGTDEHGETVYRAAQAAGEDPKAFVDRVSGRFKRAWDLLGIAYDDFIRTTEERHKKVVQLVLKKVYEAGDIYYGEYEGLYCVSCERFYTE-----KELVEGLCPIHGRPVERRKEGNYFFRMEKYRPWLQEYIQENPDLIRPEGYRNEVLAMLA--EPIGDLSISRPKSRVPWGIPLPWDENHVTYVWFDALLNYVSALDYPEGE--AYRTFW----PHAWHLIGKDILKPHAVFWPTMLKAAGIPMYRHLNVGGFLLGPDGRKMSKTLGNVVDPFALLEKYGRDALRYYLLREIPYGQDTPVSEEALRTRYEADLADDLGNLVQRTRAMLFRFAEGRIPEPVAGEELAEGTGLAGRLR-------PLVRELKFHVALEEAMAYVKALNRYINEKKPWELFKKEPE-EARAVLYRVVEGLRIASILLTPAMPDKMAE 462
>gi|15806450|ref|NP_295156.1| methionyl-tRNA synthetase [Deinococcus radiodurans R1] >gi|25009407|sp|Q9RUF3|SYM_DEIRA Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|6459194|gb|AAF11005.1|AE001988_1 methionyl-tRNA synthetase [Deinococcus radiodurans R1] (681 aa)
Score = 774, Expect = 9.9e-80, Identities = 166/491 (33%), Positives = 264/491 (53%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYA-KVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYI-SSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISR--SNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQG-KMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKE-NNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIK 1059
      ++F+IT I Y +G PHIGH + ++AD + RY++ G + F+ G DEHG+KI + A + + PQELVD + + F LWK LGI Y FIRTT+ HK VQ+  +   IY  ++GLY V E  T+  V  + + +   P  + E +YF +++++ ++ + ++P+L+ P  NE+    +D  LSISR +  WGI++ + HV YVW DALL+YL+ L + +D S  K W+    ++ K+I + H ++WP ML  GL  + + H I+ E G KM KSLGN +DP  + + DA RY LL+E SL DS F E +L++ N DLAN++GNL +R++ MI KYR G+IP ++P   E E  +  DE+ ++++L I  +  + + + N +I + PW L K  + LD L   ++   LE V+  +KE +Q +  + ++
 S:  18 REFFITAAIDYANGTPHIGHVYEKILADAIARYQRLAGRDVTFVMGTDEHGEKISKAAAKGGVTPQELVDDLSERAFQGLWKKLGISYDFFIRTTSAKHKKYVQDVLQRVYDAGDIYFAEYEGLYSVGAERYVTEKELVEGPDGVRRFPGDKDPPELRREANYFFNMQKYQPWLLETLQQNPDLIQPAGYRNEVLEML--KEDIGPLSISRPKARVPWGIELPWDTDHVTYVWFDALLSYLTPLVSQGQDASMSGKAWH--------VIGKDILKPHAVFWPTMLRAAGLPLYRRLVVHSHILAEDGRKMGKSLGNAIDPEELVAAWPVDAIRYALLREASLGADSPFGEGVLVSRLNSDLANDLGNLLSRTVSMIQKYRGGVIPAATEPT-DREREIEAAARALPDEVLRLVDELKINMAIDAAMSFVRDLNRYIAESTPWTLAKSPETQGRLDTVLYTAAEGLRVASVALEAVIPTKAKELREQLGLGRQGYPLQ 503
>gi|195952737|ref|YP_002121027.1| methionyl-tRNA synthetase [Hydrogenobaculum sp. Y04AAS1] >gi|195932349|gb|ACG57049.1| methionyl-tRNA synthetase [Hydrogenobaculum sp. Y04AAS1] (493 aa)
Score = 774, Expect = 1.1e-79, Identities = 187/514 (36%), Positives = 288/514 (56%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHP----LIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISR--SNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      KFY+TTPIYY + PHIGHA+TT+ AD + RYK++ G++ FF+TG DEHG K+++ A+E + P+EL DK + F NLW L I Y H IRTT +YHK VQE +++ ++ IY G ++G YCV CEE     E D Y  +H   LI+ EE+YF K+ +++ +  L + + + P R E+ +F+   DLSI+R   SWGI++ + HV+YVW DAL NY+S L ++ K   +FW +    ++ K+I RFH +YWP L L + P  +HGW  E KMSKSLGNV++P  +N YG D RY+LL+E++ +D FS++ +  N +LAN +GNL +R+ M KY GII  K + + +++K  + +   + +L  K L V+ L++ N ++++ PW L K N+  D L+LI + +  + L P + + KE   +  +DI   + S+D + I T  ++ +IE
 S:   2 KFYVTTPIYYVNDVPHIGHAYTTIAADTIARYKRQKGFDVFFLTGTDEHGLKLQKAAEEKGMTPKELCDKNFENFKNLWDFLKISYDHIIRTTDDYHKAYVQEVITKVYERGDIYKGYYEGYYCVGCEE-----FKPESEIKDFDYSCPIHKKKCELIK--EETYFFKLSKYQDKLLE-LYETDFIKPDYRKEEVI-AFVRQ-GLKDLSITRPKERVSWGIELPFDKNHVIYVWFDALFNYISALKFKNK-----LEFWPAD----FHIVGKDILRFHAVYWPAFLMSLDMELPKHVYAHGWWTVEGQKMSKSLGNVINPYDVVNEYGLDETRYFLLREVAFGQDGDFSKEAVKRRINGELANGIGNLISRTFAMCIKY--GII---KKDDIKEDEDYKKIAIEVLEAFDKYMNELQFHKALEEVMKLVDYLNKYVDEKAPWTLAKNNDPSLKDVLLTLI-DGILLSCWMLNPFMPNKMKEVFDALGV--KIYDITSPKPY-SIDFEAIKTKINLFPKIE 493
>gi|124025722|ref|YP_001014838.1| methionyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus str. NATL1A] >gi|123960790|gb|ABM75573.1| Methionyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus str. NATL1A] (516 aa)
Score = 773, Expect = 1.3e-79, Identities = 179/514 (34%), Positives = 277/514 (53%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHP--LIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCF-LSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLD-NQKINTPEPIYLRIE 1083
      K+ ITTP+YY + PH+G ++TT+ D + R+++ G  F+TG+DEHGQKIE A+ NL+PQ  D+ + + LW L I Y F+RTT+ H ++V + +S++LK D +Y+G  G YCV CEE  K++  E+ DK   +H  L ++EE+ F K+ +++ I  +   + P +R NE+ N  +  D SISR N WGI++ N H YVW DALL Y+SG  Q   +K  + A  ++ K+I RFH +YWP ML  G++ P   HG++ E KM KSLGNVLDPI +  G DA R+YLL+++  ED F + ++ N DL N +GNL NR+I M K+  IP +    ++ + + K  E   + N +  + +IDL N N ++  PW L K+ + K++  + +L + + +  L P++ + S  LKQ NID+S + K  + LD N ++ P P+ +IE
 S:   4 KYTITTPLYYVNDKPHLGSSYTTIACDAIARFERLNGNTVLFLTGVDEHGQKIERTAESKNLEPQLHCDEITEKYKYLWDKLNISYDRFVRTTSIEHTSLVHQFYSKVLKSDDVYMGRQSGWYCVGCEE--YKDV----EDKDKSPICSIHKKELEWRDEENLFFKLSKYQDQIEKLINVDGFISPKSRKNEIIN--FVSKGLRDFSISRVNLKWGIKVPGNKDHTFYVWFDALLGYVSGSLNDQCSPELTEKSLCNWPAN-RHVIGKDILRFHAVYWPAMLLSAGMKTPRSVFGHGFLTREGQKMGKSLGNVLDPIELLEYGGIDAMRWYLLRDIEFGEDGDFQMRRFVDIVNSDLCNTIGNLLNRTITMSKKWFKENIPIDNTASSDSTLKVQSETKII--EYMESFKDSNFKSSANAIIDLANSANLYLNDRAPWKLIKDISNKNVVALDIYSVLESCRIIGILLNPIVPNLSTRILKQLNIDTSNINFKDSLQWGLLDPNNRLQDPTPVMDKIE 510
>gi|72382182|ref|YP_291537.1| methionyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus str. NATL2A] >gi|72002032|gb|AAZ57834.1| methionyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus str. NATL2A] (516 aa)
Score = 772, Expect = 1.5e-79, Identities = 180/514 (35%), Positives = 277/514 (53%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHP--LIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCF-LSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLD-NQKINTPEPIYLRIE 1083
      K+ ITTP+YY + PH+G ++TT+ D + R+++ G  F+TG+DEHGQKIE A+ NL+PQ  D+ + + LW L I Y F+RTT+ H ++V + +S++LK D +Y+G  G YCV CEE  K++  E+ DK   +H  L ++EE+ F K+ +++ I  +   + P +R NE+ N  +  D SISR N WGI + N H YVW DALL Y+SG  Q   +K ++ A I ++ K+I RFH +YWP ML  G++ P   HG++ E KM KSLGNVLDPI +  G DA R+YLL+++  ED F + ++ N DL N +GNL NR+I M K+  IP +    ++ + + K  E   + N +  + +IDL N N ++  PW L K+ + K++  + +L + + +  L P++ + S  LKQ NID+S + K  + LD N + P P+ +IE
 S:   4 KYTITTPLYYVNDKPHLGSSYTTIACDAIARFERLNGNTVLFLTGVDEHGQKIERTAESKNLEPQLHCDEITEKYKYLWDKLNISYDRFVRTTSIEHTSLVHQFYSKVLKSDDVYMGRQSGWYCVGCEE--YKDV----EDKDKSPICSIHKKELEWRDEENLFFKLSKYQDQIEKLIHVDGFISPKSRKNEIIN--FVSKGLRDFSISRVNLKWGINVPGNKDHTFYVWFDALLGYVSGSLNDQCSPELTEKSLSNWPANI-HVIGKDILRFHAVYWPAMLLSAGMKTPRSVFGHGFLTREGQKMGKSLGNVLDPIELLEYGGIDAMRWYLLRDIEFGEDGDFQMRRFVDIVNSDLCNTIGNLLNRTITMSKKWFKENIPIDNTLSSDSTLKVKSETKII--EYMESFKDSNFKSSANAIIDLANSANLYLNDRAPWKLIKDISNKNIVALDIYSVLESCRIIGILLNPIVPNLSNRILKQLNIDTSNINFKDSLQWGLLDPNNGLQDPTPVMDKIE 510
>gi|162139845|ref|YP_318075.2| methionyl-tRNA synthetase [Nitrobacter winogradskyi Nb-255] (544 aa)
Score = 772, Expect = 1.7e-79, Identities = 168/511 (32%), Positives = 276/511 (54%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFV-TDFSSLDNQKINTPEPIYLR 1081
      FYITT I YP+G PHIGHA+ + D L R+++ G + FF+TG DEHGQK+ + A+ N+  EL + A++  L + L I + FIRT+  H  VQ+ + +   IYL + G Y V E Y ++ V E D+   Q P+  EE+SYF K+ ++ + ++ + +P+ + P +R NE+ SF+   DLSISR+ F WG+++ +P+HV+YVW+DAL NY++G+G+ +D+SN+ +FW +   + ++ K+I RFH +YWP L  G+ P + +HG++   KMSKS+GNV+DP   YG D RY+ L+E+  +D ++ + ++  N DLAN+ GNL RS+ MI K  G++P+    F+  + L Q D I  E +N Q+I  L+ + ++ E N +   PW L K + +   L +  V+++  +P +   + L  I + + +  + D    + P P++ R
 S:  35 FYITTAIVYPNGAPHIGHAYEAIATDALARFQRLDGKDVFFLTGTDEHGQKMVQTAQRENISALELATRNAELLRKLDEALDISFDRFIRTSESAHHRSVQDIWKRMAGNGDIYLSNYSGWYSVRDEAYYAEDETVVGE-DNVRRGPQGTPVEWVEEKSYFFKLSAYEDRLLALYESEPDFIGPDSRRNEVV-SFVKGG-LKDLSISRTTFDWGVKVPGDPEHVMYVWVDALTNYITGVGFPDEDESNW-RFWPAD----IHIIGKDIIRFHAVYWPAFLMSAGIALPKRVYAHGFLFNRGEKMSKSVGNVVDPFSLAAQYGVDQMRYFFLREVPFGQDGSYNHEAIVARINADLANDFGNLAQRSLSMIAKQHGGVLPEPG----DFSDADKAILAQADGMIAIAREAMNTQQIHQALNAIWSVVAEANRYFAGEAPWALAKTDPARQ-KTVLYVTAEVVRQIAILAQPAMPAACAKLLDILGIPADERNFAMLGGDIRIRPGSALPAPVPVFPR 537
>gi|74420524|gb|ABA04723.1| methionyl-tRNA synthetase [Nitrobacter winogradskyi Nb-255] (692 aa)
Score = 772, Expect = 1.7e-79, Identities = 168/511 (32%), Positives = 276/511 (54%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFV-TDFSSLDNQKINTPEPIYLR 1081
      FYITT I YP+G PHIGHA+ + D L R+++ G + FF+TG DEHGQK+ + A+ N+  EL + A++  L + L I + FIRT+  H  VQ+ + +   IYL + G Y V E Y ++ V E D+   Q P+  EE+SYF K+ ++ + ++ + +P+ + P +R NE+ SF+   DLSISR+ F WG+++ +P+HV+YVW+DAL NY++G+G+ +D+SN+ +FW +   + ++ K+I RFH +YWP L  G+ P + +HG++   KMSKS+GNV+DP   YG D RY+ L+E+  +D ++ + ++  N DLAN+ GNL RS+ MI K  G++P+    F+  + L Q D I  E +N Q+I  L+ + ++ E N +   PW L K + +   L +  V+++  +P +   + L  I + + +  + D    + P P++ R
 S:  183 FYITTAIVYPNGAPHIGHAYEAIATDALARFQRLDGKDVFFLTGTDEHGQKMVQTAQRENISALELATRNAELLRKLDEALDISFDRFIRTSESAHHRSVQDIWKRMAGNGDIYLSNYSGWYSVRDEAYYAEDETVVGE-DNVRRGPQGTPVEWVEEKSYFFKLSAYEDRLLALYESEPDFIGPDSRRNEVV-SFVKGG-LKDLSISRTTFDWGVKVPGDPEHVMYVWVDALTNYITGVGFPDEDESNW-RFWPAD----IHIIGKDIIRFHAVYWPAFLMSAGIALPKRVYAHGFLFNRGEKMSKSVGNVVDPFSLAAQYGVDQMRYFFLREVPFGQDGSYNHEAIVARINADLANDFGNLAQRSLSMIAKQHGGVLPEPG----DFSDADKAILAQADGMIAIAREAMNTQQIHQALNAIWSVVAEANRYFAGEAPWALAKTDPARQ-KTVLYVTAEVVRQIAILAQPAMPAACAKLLDILGIPADERNFAMLGGDIRIRPGSALPAPVPVFPR 685
>gi|108563402|ref|YP_627718.1| methionyl-tRNA synthetase [Helicobacter pylori HPAG1] >gi|107837175|gb|ABF85044.1| methionyl-tRNA synthetase [Helicobacter pylori HPAG1] (643 aa)
Score = 772, Expect = 1.8e-79, Identities = 199/520 (38%), Positives = 285/520 (54%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQ-LHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFL-KDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKE---NPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      M+K ITTPIYY + PHIGHA+TTLIAD L +Y  G E FF+TG DEHGQKIE+ A+ N P+  D + +F + W  ++Y FIRTT  H+ VQ F + +K IY G + G YCVSCE   I+   +DK+ C  L   EEESYF K+ ++K + F K+P + PI R NE+ SF+   DLSI+R++F WGI + +  +PKHVVYVWLDALLNY S LGY  D+  F ++   ++ K+I RFH IYWP L L L  +  HGW  E KMSKSLGNVLD    YG + RY+LL+E+  +D FS+K LI  N +L N++GNL NR +GM KY + + K +K  ++ E EK  Q D  + + K+ + K L + ++ + N I + +PW L K N + L+ LSLI N + + + L  +  + +  F ++ + + +    L + +  EP++ ++E +K
 S:   1 MQKSLITTPIYYVNDIPHIGHAYTTLIADTLKKYYTLQGEEVFFLTGTDEHGQKIEQSARLRNQSPKAYADSISAIFKDQWDFFNLDYDGFIRTTDSEHQKCVQNAFEIMFEKGDIYKGTYSGYYCVSCESYCA--ISKTDNTNDKVLCPDCLRETTLLEEESYFFKLSTYEKPLLDFYAKNPEAILPIYRKNEV-TSFIEQ-GLLDLSITRTSFEWGIPLPKKMNDPKHVVYVWLDALLNYASMLGYLNGLDNKMAHFECAR-----HIVGKDILRFHAIYWPAFLMSLNLPLFKQLCVHGWWTIEGVKMSKSLGNVLDAQKLAMEYGIEELRYFLLREVPFGQDGDFSKKALIERINANLNNDLGNLLNRLLGMAKKYFNYSL-KSAKITAYYSKELEKA-HQILDNANSFVPKMQLHKALEELFNVYDFLNKLIAKEEPWVLHKNNESEKLEALLSLIANVLLQSSFLLYAFMPKSATKLASAFRVEITPNNYERFFKAKKLQDMILQDTEPLFSKMEKVEK 514
>gi|78100832|pdb|1WOY|A Chain A, Crystal Structure Of Methionyl Trna Synthetase Y225f Mutant From Thermus Thermophilus >gi|119389107|pdb|2D5B|A Chain A, Crystal Structure Of Thermus Thermophilus Methionyl Trna Synthetase Y225f Mutant Obtained In The Presence Of Peg6000 (500 aa)
Score = 771, Expect = 2.3e-79, Identities = 167/476 (35%), Positives = 266/476 (55%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISR--SNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQG-KMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPK-YSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKE 1044
      K FY+TTPIYY + PH+GHA+TT++AD L R+ + GY TFF+TG DEHG+ +  A+   P+ VD+ + F  W LLGI Y FIRTT E HK VVQ  ++ +  IY G ++GLYCVSCE YT+   KE + L   P+ +++E +YF ++++++ ++ ++++ P+L+ P  NE+    +  DLSISR S  WGI + + HV +VW DALLNY+S L Y + +  ++ FW     L+ K+I + H ++WP ML+ G+     G+++  G KMSK+LGNV+DP  + YGRDA RYYLL+E+  +D+ SE+ L  + DLA+++GNL R+ M+ ++ +G IP+ + +L+    +L+    ++ +L   L  + +  N +I + KPW+L K+ E +  L ++ ++   L P + D  E
 S:   3 KVFYVTTPIYYVNAEPHLGHAYTTVVADFLARWHRLDGYRTFFLTGTDEHGETVYRAAQAAGEDPKAFVDRVSGRFKRAWDLLGIAYDDFIRTTEERHKKVVQLVLKKVYEAGDIYYGEYEGLYCVSCERFYTE-----KELVEGLCPIHGRPVERRKEGNYFFRMEKYRPWLQEYIQENPDLIRPEGYRNEVLAMLA--EPIGDLSISRPKSRVPWGIPLPWDENHVTFVWFDALLNYVSALDYPEGE--AYRTFW----PHAWHLIGKDILKPHAVFWPTMLKAAGIPMYRHLNVGGFLLGPDGRKMSKTLGNVVDPFALLEKYGRDALRYYLLREIPYGQDTPVSEEALRTRYEADLADDLGNLVQRTRAMLFRFAEGRIPEPVAGEELAEGTGLAGRLR-------PLVRELKFHVALEEAMAYVKALNRYINEKKPWELFKKEPE-EARAVLYRVVEGLRIASILLTPAMPDKMAE 462
>gi|144899823|emb|CAM76687.1| Methionyl-tRNA synthetase [Magnetospirillum gryphiswaldense MSR-1] (518 aa)
Score = 770, Expect = 3.0e-79, Identities = 173/510 (33%), Positives = 276/510 (54%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLN-------IQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPI 1078
      K FY+TTPIYY + PHIGHA+TTL DVL R+K+ GY+ F+TG DEHGQK+E+ A+  + PQ L D + F L  L   FIRTT  H  VQ +++L++  IYLG ++G Y V E Y ++ V  N KL   P+  +E SYF ++ ++ + + +D P+ V P +R NE+ SF+   DLS+SR++F WGI + + HV+YVWLDAL NY++ +GY ++ D ++ ++W +   + ++ K+I RFH +YWP L  G++ T+ +HGW  E K+SKS+GNV+DP+ I YG D RY+LL+E+  D +S + ++  N +LAN+ GNL R + M+ K   +P +     +F  ++ D  ++ KL     + L + +I  N ++++ PW LKK + + +  L ++  ++ +  + + D S + L Q I +  D + +  S  K TP P+
 S:   6 KTFYVTTPIYYVNDKPHIGHAYTTLACDVLARFKRLDGYDVKFLTGTDEHGQKVEKSAETAGISPQALADMNSANFRELAARLNCSNDDFIRTTEPRHVASVQALWNKLVQSGDIYLGHYEGWYSVRDEAFYGEDELVAGPNGGKL-APTGAPVEWVKEPSYFFRLSAWQDKLLQWYEDNPDCVAPQSRRNEVM-SFVKG-GLQDLSVSRTSFKWGIPVPGDADHVMYVWLDALTNYITAVGYPEQ-DGDYARYWPAD----LHMVGKDIVRFHAVYWPAFLMAAGIKPATRVFAHGWWTNEGQKISKSVGNVIDPLGLIEKYGLDQVRYFLLREVPFGNDGDYSHRAMVMRMNSELANDYGNLAQRVLSMVGKNCGNAVPVHG--------DFNDDDREMLDAAHGLLHKLRDAMDRQLFHEGLEALWVVIRAANGYVDRQAPWALKKTDPAR-MGTVLWVLAETIRNLALLTQAFMPDSSAKLLDQLAIAA---DQRGLAQCGSHHALKPGTPLPV 503
>gi|109947187|ref|YP_664415.1| methionyl-tRNA synthetase [Helicobacter acinonychis str. Sheeba] >gi|109714408|emb|CAJ99416.1| metS [Helicobacter acinonychis str. Sheeba] (643 aa)
Score = 770, Expect = 3.1e-79, Identities = 199/516 (38%), Positives = 285/516 (55%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQ-LHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFL-KDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKE---NPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      M+K ITTPIYY + PHIGHA+TTLIAD L +Y  G E FF+TG DEHGQKIE+ AK N P+  D + +F N W  ++Y FIRTT  H+ VQ F + +K IY G + G YCVSCE   I+   ++K+ C  L   EEESYF ++ ++K + F K+P ++ PI R NE+ SF+   DLSI+R++F WGI + +  +PKHVVYVWLDALLNY S LGY  ++  F ++   ++ K+I RFH IYWP L LGL  +  HGW  E KMSKSLGNVLD    YG + RY+LL+E+  +D FS+K L+  N +L N++GNL NR +GM KY + + K K  + E EK + Q D  + + K+ + K L + + + N I + +PW L K N + L+ LSLI NA+ + + L  +  + +  FN+ + + +   +L + +  EP++ ++E
 S:   1 MQKSLITTPIYYVNDIPHIGHAYTTLIADTLKKYYTLQGEEVFFLTGTDEHGQKIEQSAKLRNQSPKAYADSISAIFKNQWDFFNLDYDGFIRTTDNEHQKCVQNAFEIMFEKGDIYKGTYSGYYCVSCESYCA--ISKADNINNKVLCPDCLRETTLLEEESYFFRLSAYEKPLLEFYAKNPEVILPIYRKNEV-TSFIEQ-GLLDLSITRTSFEWGILLPKKMNDPKHVVYVWLDALLNYASALGYLNGLENKMVHFECAR-----HIVGKDILRFHAIYWPAFLMSLGLPLFKQLCVHGWWTIEGVKMSKSLGNVLDAQKLAMEYGIEELRYFLLREVPFGQDGDFSKKALVERINANLNNDLGNLLNRLLGMAKKYFNYSL-KSEKITTYYPKELEK-VHQILDNANSFVPKMQLHKALEELFGVYDFLNKLIAKEEPWVLHKNNESEKLEALLSLIANALLQSSFLLYAFMPKSAMKLASAFNVKITPTNYERFFKSKNLQDIILQDTEPLFSKME 510
>gi|148259982|ref|YP_001234109.1| methionyl-tRNA synthetase [Acidiphilium cryptum JF-5] >gi|146401663|gb|ABQ30190.1| methionyl-tRNA synthetase [Acidiphilium cryptum JF-5] (511 aa)
Score = 770, Expect = 3.1e-79, Identities = 172/489 (35%), Positives = 264/489 (53%)
 Q:  567 VMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKL--YCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSK 1055
      + +KFYITTPIYY +G PHIGHA+T++ ADVL R+K+ G++ F+TG DEHGQK+E A+ N+ PQE D+ A F + + + I  FIRTT  H  Q + + +  I LG ++G Y V E Y ++ V  + K  + A  P+  E SYF K+ F+ +  +D P + P + NE+ SF+ +  D+SISR++F WGI +  P HV+YVW+DAL NYL+ GY  D+  K+W +   + L+ KEITRFH +YWP ML  GL P + ++GW  E KMSKSL N L   I +G D R+ LL+E+  D FS + +I  N +LAN++GNL R++ I K  G++P+ + P  +      D +  +++L Q+ + V L+  N +I+  PW L+K + ++ L  L + A++ V  L+P + +  + L Q + + +
 S:   1 MTRKFYITTPIYYVNGAPHIGHAYTSVAADVLARFKRLDGFDVHFLTGTDEHGQKVEATARANNIAPQEFTDRIAGEFRAMAQAMNISNDDFIRTTEPRHIRSCQAIWQAIERAGAIELGHYEGWYAVRDEAFYDESELVTGADGIKRSPFGA---PVEWVREPSYFFKLSMFQDRLLKLYEDNPEFIQPASSRNEVL-SFVRS-GLRDISISRTSFKWGIPVPGAPDHVMYVWIDALTNYLTACGYPDM-DAPLMKYWPAD----LHLVGKEITRFHAVYWPAMLMAAGLPVPRRIFANGWWTIEGEKMSKSLNNALAVEPLIAEFGLDQLRFCLLREMPFGNDGNFSRRSVITRINVELANDLGNLAQRTLSFIAKNAGGVVPE-AGPAAEADHALRAIADGLPDRMRDAMDRLAYQEAIEEVWKLVRAANAYIDHQAPWALRKTDPQRML-TVLRTLCEALRVVGILLQPFMPEAMAKLLDQLALPADR 480
>gi|85708668|ref|ZP_01039734.1| methionine--tRNA ligase [Erythrobacter sp. NAP1] >gi|85690202|gb|EAQ30205.1| methionine--tRNA ligase [Erythrobacter sp. NAP1] (525 aa)
Score = 769, Expect = 3.4e-79, Identities = 165/513 (32%), Positives = 276/513 (53%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLD-----NQKINTPEPIYLRIE 1083
      +YITT I YP+G PHIGHA+ + ADV+ R+++ G E F TG DEHG K+ KA+E  P++L D+ + F + + L I++ FIRT  H  Q + +   +YL ++G Y V E Y ++ V E + KL  Q P+  EES+F ++ +++K +  LK P + P +R NE+ +F+   DLS+SR++F WG+++ + HV+YVW+DAL NYL+GLG+  +  +KFW +   + L+ K+I RFH IYWP L  L P K  HG+++  K SKSLGNV DP+   +G D RY+L++E++ +D +S + ++  N +LAN+ GNL R++ MI K DG++ +  ++  +      ++  E+L   +  I + CN ++++ PW LKK + E+ +  L + A++ +  ++P++ + +  L Q + ++  + + D S D    + P PI+ R+E
 S:   9 YYITTAINYPNGRPHIGHAYEGIAADVIARFQRLKGREVRFQTGTDEHGLKMARKAEEQGRTPRDLADEMSGYFREMDEALNIDFDRFIRTVEPEHHRASQAIWERMEAAGDLYLDRYEGWYSVRDEAYYDESELVEGEGEQKL-SPQGTPVEWTVEESWFFRLSKYEKPLLDLLKTPGFLEPASRRNEMI-AFVEQ-GLRDLSVSRTSFDWGVKVPGSDNHVMYVWVDALTNYLTGLGF-PDETPEMEKFWPAS----LHLIGKDIVRFHTIYWPAFLMSANLPVPKKVFGHGFLLNRGQKESKSLGNVTDPLELAEQFGVDNLRYFLMREVAFGQDGSYSSEAIVTRTNAELANSFGNLAQRTLSMIAKNMDGVLEPFELAEVDTAL-LAAVKNACATDLPREFEQLAFSVGIEVWIKAVYACNQYVDEQAPWTLKKTDPER-MKAVLQTLFCAIRDLAIAIQPIVPEKASAVLDQLGVPENERQFEQLHDRSWFDRLAKSGHVVGKPTPIFPRLE 516
>gi|114704621|ref|ZP_01437529.1| methionyl-tRNA synthetase [Fulvimarina pelagi HTCC2506] >gi|114539406|gb|EAU42526.1| methionyl-tRNA synthetase [Fulvimarina pelagi HTCC2506] (518 aa)
Score = 768, Expect = 4.3e-79, Identities = 169/518 (32%), Positives = 280/518 (54%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKK-YISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDD---EITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL-DNQKINTPEPIYLRIESED 1086
      +++Y+TT I YP+G PHIGHA+ + D L R+K+ GY+ FF+TG DEHG K+ + A+  L P+EL D + F +  LG   FIRT+  HK  Q + + +  IY  + G Y V E Y ++   E+ ++  Q P+  EEESYF ++ F+  + + ++P+ + P R NE+ SF+ +  DLSISR+ F WGI + + KHV+YVW+DAL NYL+ GY + +  +FW +   + ++ K+ITRFH +YWP L  GL  + +HG++   KMSKS+GNV+DP  ++TYG D RY+LL+E+  +D +S  ++N N +LAN++GNL RS+ M+ K+ +G +P    +F  E LK  D  +  +EK + ++L+ +I ++++ N +  +PW L+K + ++ +  L +  ++ V  L+P  + + + L  +     +T + L   + P+PI+ R  E+
 S:   3 ERYYLTTAISYPNGKPHIGHAYELIATDALARFKRLDGYDVFFLTGTDEHGIKMLQNARAQGLTPRELADANSAEFQRMSAALGGSNDDFIRTSEARHKIACQAIWKRMEEAGDIYKDAYSGWYSVRDEAYYGEDETHISEDGTRI-GPQGTPVDWIEEESYFFRLSNFQDPLLKLYAENPDFIGPNERRNEVI-SFVKSG-LRDLSISRTTFDWGIPVPGDEKHVMYVWVDALTNYLTATGYPEDGNGGRTEFWPAD----LHVIGKDITRFHTVYWPAFLMSAGLPLCKRVYAHGFLFNRGEKMSKSVGNVIDPFALVDTYGLDRLRYFLLREVPFGQDGNYSHDGIVNRTNSELANDLGNLAQRSLSMVAKHCEGRVPDPG----AFTEADELILKAAGDLLAQCREAVEKQQLHQVLAAIIGVVSQANRYFAGEEPWALRKTDFDR-MQTVLYVTAEVLRTVAILLQPFTPESAGKLLDILGVQEDDRGFDELTKGTRLAPGASLPAPKPIFPRFVEEE 513
>gi|58617532|ref|YP_196731.1| methionyl-tRNA synthetase [Ehrlichia ruminantium str. Gardel] >gi|58417144|emb|CAI28257.1| Methionyl-tRNA synthetase [Ehrlichia ruminantium str. Gardel] (506 aa)
Score = 768, Expect = 4.3e-79, Identities = 179/515 (34%), Positives = 281/515 (54%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFL-KDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKI-NTPEPIYLRI 1082
      M+ Y+TTPIYY + PHIGH +TTLI+D++ R+K+ GY  FITG DEHGQKIE+ A + N  E D + +F +L ++  + FIRTT  HK V E + L   IYLG + G Y V E Y +  +  D K     + EE SYF ++ F++ + F K PN + P R NE+ SF+ +  D+SISR N SWGI + E+ H++YVW+DAL NYL+ LG+ + + S ++ +W +++ +V ++ K+I RFH +YWP +L  L P + ++HGW  E K+SKSLGNV++P  I +G D RY+L+KE+ + D +  +I+ N DLANN+GNL R++ +++K  G IP +  L + +   ++ + +  I + N+ ++ V +L + N +I  PW L K +  +  L +L ++ V  L+P++  S + L Q + S++  F   +D  I  PEPI+ +I
 S:   1 MRNIYVTTPIYYVNDVPHIGHVYTTLISDIIARFKRLDGYNVKFITGTDEHGQKIEKAAAKANKSLVEFTDHASAIFQHLTGVMNFSHDDFIRTTEIRHKKAVTELWRRLYHYGKIYLGNYSGWYAVRDETFYQEKELI----DGKAPTGAEVEWV--EEPSYFFRLSHFQERLLDFYDKHPNFIIPRHRYNEVI-SFVKSG-LKDISISRQNISWGISVPEDDNHIIYVWIDALTNYLTTLGFPEINSSEYKNYWVDENSTVVHVVGKDILRFHAVYWPAILMAAELPLPKQILAHGWWTNEGQKISKSLGNVINPFELIEEFGVDQVRYFLIKEMPVGNDGDYKRNSIISCINCDLANNIGNLVQRTVSLLHKECHGTIPNVAS-SLFQDEDALPNYQEILENVRICINQYNLNGVIHIVEELSSMANEYIAFRAPWKLSK-TDPIVMQAVLYKLLEYIRCVGLLLQPIMPYLSSKILDQIAL--SEYKRSFNNFAVPIDTGIILPKPEPIFTKI 505
>gi|15612032|ref|NP_223684.1| methionyl-tRNA synthetase [Helicobacter pylori J99] >gi|7388283|sp|Q9ZKG9|SYM_HELPJ Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|4155547|gb|AAD06543.1| METHIONYL-TRNA SYNTHETASE [Helicobacter pylori J99] (656 aa)
Score = 768, Expect = 4.4e-79, Identities = 196/512 (38%), Positives = 278/512 (54%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQ-LHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFL-KDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKE---NPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIY 1079
      M+K ITTPIYY + PHIGHA+TTLIAD L +Y  G E FF+TG DEHGQKIE+ A+ N P+  D + +F N W  ++Y FIRTT  H+ VQ F + +K IY G + G YCVSCE   ++   D K+ C  L   EEESYF K+ ++K + F K+P + PI R NE+ SF+   DLSI+R++F WGI + +  +PKHVVYVWLDALLNY S LGY  D+  F ++   ++ K+I RFH IYWP L L L  +  HGW  E KMSKSLGNVLD    YG + RY+LL+E+  +D FS+K L+  N +L N++GNL NR +GM KY + + K +K  + E EK  Q D  + + K+ + K L + ++ + N I + +PW L K N + L+ LSLI N + + + L  +  + +  F ++ + + +    L + +  EP++
 S:   1 MQKSLITTPIYYVNDIPHIGHAYTTLIADTLKKYYTLQGEEVFFLTGTDEHGQKIEQSARLRNQSPKAYADSISAIFKNQWDFFNLDYDGFIRTTDSEHQKCVQNAFEIMFEKGDIYKGTYSGYYCVSCESYCA--VSKVDNTDSKVLCPDCLRETTLLEEESYFFKLSAYEKPLLEFYAKNPEAILPIYRKNEV-TSFIEQ-GLLDLSITRTSFEWGIPLPKKMNDPKHVVYVWLDALLNYASALGYLNGLDNKMAHFERAR-----HIVGKDILRFHAIYWPAFLMSLNLPLFKQLCVHGWWTIEGVKMSKSLGNVLDAQKLAMEYGIEELRYFLLREVPFGQDGDFSKKALVERINANLNNDLGNLLNRLLGMAKKYFNYSL-KSTKITAYYPKELEKA-HQILDNANSFVPKMQLHKALEELFNIYDFLNKLIAKEEPWVLHKNNESEKLEALLSLIANTLLQSSFLLYAFMPKSAMKLASAFRVEITPNNYERFFKAKKLQDMVLQDTEPLF 506
>gi|57167838|ref|ZP_00366978.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter coli RM2228] >gi|57020960|gb|EAL57624.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter coli RM2228] (628 aa)
Score = 768, Expect = 5.2e-79, Identities = 184/512 (35%), Positives = 277/512 (54%)
 Q:  572 YITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKE---NPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      Y+TTPIYY + PH+GHA+TT+IAD L R+ + G+ET +TG DEHGQKIE+ AK N P+E DK + F LW  I Y + RTT  H  V+ F ++ +K IY  ++G YC+SCE + K+ + +    C +  L++ EESYF K+ +++ I +  + + P + NEL N     DLSI+R++F WGI+I E  + KH++YVWLDAL Y+S L Y+ + ++  KFW +   + L+ K+I RFH IYWP L + L P  +HGW  E KMSKS GNV+ P  ++ YG +AFRY+LL+E+  D FSE +LIN N +L N GNL NR IGM KY G I +  +  N E +  + ++ I  +E L  + L +  ++ N I + +PW+L K N K+ + + L N + +  L P L  ++   N + S + + +  + L + K + E ++ +IE
 S:   3 YLTTPIYYVNDVPHLGHAYTTIIADTLARFYRLQGHETRLLTGTDEHGQKIEQAAKIRNSTPKEYADKISSEFKKLWDEFEITYDIYARTTDTRHVEFVKAMFLKMWQKGDIYKDEYEGHYCISCESFFAKSQLINECGCPD--CGKDTSLLK--EESYFFKLSKYQDKILQWYDKEDPILPKNKKNELIN--FVQSGLKDLSITRTSFDWGIEIPEEIKDDKHIIYVWLDALFIYISSLDYQSQGEN--AKFWPAH----IHLVGKDILRFHAIYWPAFLMSVDLPLPKFIGAHGWWTKEGEKMSKSKGNVVKPKEVVDAYGLEAFRYFLLREVPFGNDGDFSESVLINRINTELGNEFGNLLNRIIGMSIKYNQGNISQEGVLEFYKN-ELDTAKEHLNNAI-NFLENLQCNRYLEELFKALSVANLAISKYEPWNLIKANKIKEANALIGLCANILAKTSLLLSPTLPKSCQKVGLALNFEISPTNYQKLILQNELLDFKASACEALFPKIE 503
>gi|124023178|ref|YP_001017485.1| methionyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9303] >gi|123963464|gb|ABM78220.1| Methionyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9303] (515 aa)
Score = 767, Expect = 5.7e-79, Identities = 168/516 (32%), Positives = 268/516 (51%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLH--PLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGL---GYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEK----LNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWD-LKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTP-EPIYLRIE 1083
      M + ITTP+YY + PH+G +TT+ +D L R+++ G + F+TG+DEHGQKI+ A+ N+ PQ+ D+ + + NLW  I  FIRTT+ H+ +V+ F +   +YLG +G YCV CEE  +  + +    +H PL ++EE+ F ++ +F+ I  + P+ ++P++R NE+ N     D SISR + WG+ +  PKH YVW DAL+ YLS L  G + + +  + W +   V L+ K+I RFH +YWP ML  GL P +  HG++ E KM KSLGNVLDP  I  G DA R+YLL+++  D F +K ++ N DLAN +GNL NR+ M K+ +G +P +    I++  L  +  TI+ +  +    ++ L  N ++ + PW +K  NE ++  L +L A + V  + P++  S+ L Q +   D   + L + + P +P+ R+E
 S:   1 MMTYTITTPLYYVNDKPHLGSLYTTMASDALARFQRLEGKQVMFVTGVDEHGQKIQRTAEVNNISPQQHCDQITRSYQNLWSRWDISNDRFIRTTSHRHQLLVEAFFQRVETSGDVYLGRQQGWYCVDCEEYKDEPPQAQSPS------CPIHQKPLEWRDEENLFFRLSRFQSQIEDLISQPDFIWPVSRRNEIQNFVAQG--LRDFSISRIDVDWGLPVPGYPKHTFYVWFDALVGYLSALLDDGGQVRIERLVECGWPAS----VHLIGKDILRFHAVYWPAMLSSAGLPLPKQVFGHGFLTREGQKMGKSLGNVLDPEKLIEVCGEDAVRWYLLRDIQFGHDGDFQQKRFMDLVNNDLANTIGNLLNRTSTMARKWFEGSVPSHRN-----EIDYAHPLVTTAETTITIVRQSMPSMAFHDAAEAILKLAIAANVYLNETAPWSRMKTPGNEAEVADDLYSVLEACRLVGLLINPLVPSLSERLLNQLGLSIDSNDWSNSLAWGQLQSGALLPPSQPVMQRLE 510
>gi|121601643|ref|YP_989109.1| methionyl-tRNA synthetase [Bartonella bacilliformis KC583] >gi|120613820|gb|ABM44421.1| methionyl-tRNA synthetase [Bartonella bacilliformis KC583] (519 aa)
Score = 766, Expect = 9.0e-79, Identities = 171/511 (33%), Positives = 275/511 (53%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQK--FWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQK---ILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLR 1081
      +YITTPI+YP+G PHIGHA+ + +D L R+++   FF++G DEHG K+++ A+ LN+ PQ+L D+ + +F +  L   FIRTT E H  Q + ++   IYL + G Y V E Y +   +EN +    P+  EEESYF ++ ++  + + K P+ + P R NE+ SF+ +  D+SISR NF+WG+ + NP+HV+YVW+DAL NYL+ +G+  D+ QK +W +   V ++ K+I RFH IYWP L  G+ P + +HG++   KMSKS+GNV+DP  I+ YG D RY+ L+E+  +D +S  L+N N DLAN++GNL RS+ M+ K D +P    +F + ++ L+Q  +  + ++ Q   LS + +I  N +  +PW L+K NN K   L + + +++R+  L P +  + + L  I   + ++   +  + PE I+ R
 S:   5 YYITTPIFYPNGAPHIGHAYNAIASDALARFQRLDRKNVFFLSGTDEHGLKMQKTAEALNITPQQLADRNSALFQKMLTALNCSNDDFIRTTEERHHQTCQVMWKKMEANGDIYLDRYAGWYSVRQESYYEQKDTEIRENGIRCEKELGSPVEWNEEESYFFRLSRYGDALLEHYEKYPDFIGPNERRNEII-SFVKSG-LKDISISRINFNWGVSVPNNPEHVMYVWVDALTNYLTAIGFF---DNTAQKRDYWPAN----VHVVGKDIIRFHAIYWPAFLLSAGIELPKRIFAHGFLFNRGEKMSKSIGNVVDPFKMIDHYGVDQVRYFFLREVPFGQDGSYSHDSLVNRVNADLANDLGNLAQRSLSMLQKNCDAKVPVPD----TFLTQDQQLLEQSLQALEVARQTMSCQAPHLALSAIFSVIANANRYFASEEPWSLRK-NNPKRFCTVLYVTVESLRRIGIMLLPFIPQSAAKLLDSLAIPEDNRLLHHISSLRIEEGTDLPPPEAIFPR 507
>gi|122919781|pdb|2D54|A Chain A, Crystal Structure Of Methionyl Trna Synthetase Y225a Mutant From Thermus Thermophilus (502 aa)
Score = 766, Expect = 9.2e-79, Identities = 167/476 (35%), Positives = 265/476 (55%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISR--SNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQG-KMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPK-YSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKE 1044
      K FY+TTPIYY + PH+GHA+TT++AD L R+ + GY TFF+TG DEHG+ +  A+   P+ VD+ + F  W LLGI Y FIRTT E HK VVQ  ++ +  IY G ++GLYCVSCE YT+   KE + L   P+ +++E +YF ++++++ ++ ++++ P+L+ P  NE+    +  DLSISR S  WGI + + HV VW DALLNY+S L Y + +  ++ FW     L+ K+I + H ++WP ML+ G+     G+++  G KMSK+LGNV+DP  + YGRDA RYYLL+E+  +D+ SE+ L  + DLA+++GNL R+ M+ ++ +G IP+ + +L+    +L+    ++ +L   L  + +  N +I + KPW+L K+ E +  L ++ ++   L P + D  E
 S:   3 KVFYVTTPIYYVNAEPHLGHAYTTVVADFLARWHRLDGYRTFFLTGTDEHGETVYRAAQAAGEDPKAFVDRVSGRFKRAWDLLGIAYDDFIRTTEERHKKVVQLVLKKVYEAGDIYYGEYEGLYCVSCERFYTE-----KELVEGLCPIHGRPVERRKEGNYFFRMEKYRPWLQEYIQENPDLIRPEGYRNEVLAMLA--EPIGDLSISRPKSRVPWGIPLPWDENHVTAVWFDALLNYVSALDYPEGE--AYRTFW----PHAWHLIGKDILKPHAVFWPTMLKAAGIPMYRHLNVGGFLLGPDGRKMSKTLGNVVDPFALLEKYGRDALRYYLLREIPYGQDTPVSEEALRTRYEADLADDLGNLVQRTRAMLFRFAEGRIPEPVAGEELAEGTGLAGRLR-------PLVRELKFHVALEEAMAYVKALNRYINEKKPWELFKKEPE-EARAVLYRVVEGLRIASILLTPAMPDKMAE 462
>gi|182678510|ref|YP_001832656.1| methionyl-tRNA synthetase [Beijerinckia indica subsp. indica ATCC 9039] >gi|182634393|gb|ACB95167.1| methionyl-tRNA synthetase [Beijerinckia indica subsp. indica ATCC 9039] (530 aa)
Score = 765, Expect = 9.4e-79, Identities = 175/518 (33%), Positives = 274/518 (52%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEK-------LNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSL-DNQKINTPEPIYLRIESEDK 1087
      +FY+TT I Y +G PHIGHA+ L D +TR+K+ GY+ F+TGMDEHGQK+++ A  ++ PQEL D+ A F +  L    +RTT  H  QE ++ +   IYL + G Y V E + +    N KL   P+  EEESY+ K+ ++ + ++ +  P+ + P  NE+ SF+   DLSISRS F WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ G+  +   FW + DA ++  K+ITRFH IYWP L  G+ P + + HG++   KMSKS+GNV+DP+ I TYG D FRY+ L+E+  +D +S + ++N N DLAN++GNL RS+ M+ K  G +P+      F + K  D  ++EK    ++ IL + ++ E N +  +PW +K++ +  ++ L +  ++RV  +P +  + + L  + +    V +  L   + TP PI+ RIE+E K
 S:  20 RFYLTTAIPYANGAPHIGHAYERLACDAITRFKRLDGYDVLFVTGMDEHGQKMQQTAARDHITPQELADRTAAQFAAMGLALDAPTDDVVRTTEPRHHVAAQEIWNRMAANGDIYLSKYPGWYSVRDEAFFDEGELTEGPNGTKL-APTGAPVEWVEEESYYFKLSAYQERLLAHYQAHPDFITPEKYRNEIV-SFVERG-LTDLSISRSTFDWGIPVPGDAKHVMYVWVDALTNYITATGFPDAEAPR-AVFWPA-DAHVI---GKDITRFHAIYWPAFLMSAGIALPKQIVVHGFLFNRGEKMSKSVGNVIDPLTLIETYGLDPFRYFFLREVPFGQDGNYSHEAIVNRTNADLANDLGNLAQRSLSMLAKNCGGKVPQPGA--------FSEADKAILDLSRALVEKSRDLMQDFSLHLILGEIWRVVGEANRYFAGEEPW-IKRKTDPARMETILYVTAEVLRRVAILTQPFIPQSASKLLDSLGVAAEARLFIHVEEGPDLPPGTVLPTPVPIFPRIETEAK 529
>gi|170789434|gb|EDT30478.1| methionyl-tRNA synthetase [Oligotropha carboxidovorans OM5] (523 aa)
Score = 765, Expect = 1.1e-78, Identities = 162/469 (34%), Positives = 264/469 (56%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCA-QLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVL 1038
      ++YITT I YP+G PHIGHA+ + D L R+++ G + FF+TG DEHG K+ + A++ + P EL + A F ++ + L I + FIRT+  H + QE + +   IYL + G Y V E Y ++ V  DDK+  Q P+  EE+SYF K+ ++ K ++ + + P + P R NE+ SF+   DLSISR+ F WG+++ ++P+HV+YVW+DAL NY++G+ + + D+N+ K+W +   V ++ K+I RFH +YWP L  G+ P + +HG++   KMSKS+GNV+DP  N YG D RY+LL+E+  +D ++ + ++  N DLAN++GNL RS+ MI K  GI+P+   +F+  + L Q D +  E + Q+I  L+ + ++ E N +   PW L K + +   L +  V+++  +P +
 S:  11 RYYITTAIAYPNGAPHIGHAYEAIATDALARFQRLDGMDVFFLTGTDEHGLKMIQTAQKEGMTPAELATRNAARFKDMDRRLNISFDRFIRTSEVAHHDSTQEIWRRMAANGDIYLSSYAGWYSVRDEAYYAEDETV--VGDDKVRRGPQGTPVEWVEEKSYFFKLSAYQDKLLALYEQHPEFIGPDVRRNEVV-SFVKGG-LKDLSISRTTFDWGVKVPDDPEHVMYVWVDALTNYITGINFPDEADANW-KYWPAD----VHVIGKDIIRFHAVYWPAFLMSAGIAVPKRVYAHGFLFNRGEKMSKSVGNVVDPFELANQYGVDQLRYFLLREVPFGQDGNYNHEAIVARTNADLANDLGNLAQRSLSMIGKQHGGIVPEPG----AFSDADKAILAQADAMLAQTREAMATQQIHVALNEIWTVVAEANRYFAGEAPWSLAKTDPARQ-KTVLYVTAEVVRQIAILAQPAM 470
>gi|118465949|ref|YP_880395.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycobacterium avium 104] >gi|118167236|gb|ABK68133.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycobacterium avium 104] (519 aa)
Score = 765, Expect = 1.1e-78, Identities = 155/479 (32%), Positives = 266/479 (55%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCF---LSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEAL 1046
      M+ FY+TT I YP+G+PH+GHA+ + D + R+K+ G++ F+TG DEHG K+ E A  +  EL + + VF L + L I + FIRTT  H  + + +   IYL + G Y V E + ++   ++ ++   PL  EE++YF ++ + K ++ + +P+ + P R NE+ SF++   DLSISR++F WG+++ ++P HV+YVW+DAL NYL+G+GY  +  F+++W +   + ++ K+I RFH +YWP L  G+ P + +HG+++  KMSKS+GN++DPI ++T+G D RY+LL+E+  +D +++ +I  N DLAN +GNL RS+ MI K  ++P+    F + + L+ D + +  + Q +  L + ++ E N +  +PW L+K +E D  F  L +  V+   ++PV+ D + + L
 S:   1 MRPFYVTTAITYPNGDPHVGHAYEYIATDAIARFKRLDGFDVRFLTGTDEHGLKMVETAAAEGIGTAELARRNSDVFQRLQERLNISFDRFIRTTDPDHHEASKAIWRRMQAAGDIYLDSYSGWYSVRDERFFVESETKVLDDGTRVAAETGAPLTWTEEQTYFFRLSAYTDKLLAHYEANPDFIAPEVRRNEVV-SFVSGG-LRDLSISRTSFDWGVKVPDHPDHVMYVWVDALTNYLTGVGYPDTESEMFRRYWPAD----LHMIGKDIIRFHTVYWPAFLMSAGIELPRRVFAHGFLLNRGEKMSKSVGNIVDPITLVDTFGVDQLRYFLLREVPFGQDGSYTKDAIITRINTDLANELGNLAQRSLSMIAKNLHSVVPEPG----DFTGDDRELLQTADGLLPRVRASFDSQAMHLGLEAIWLMLGEANKYFSAQQPWVLRKSESEADQTRFRTVLYVTCEVVRIAALLVQPVMPDSAGKLL 476
>gi|41407070|ref|NP_959906.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis K-10] >gi|41395421|gb|AAS03289.1| MetS [Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis K-10] (519 aa)
Score = 765, Expect = 1.2e-78, Identities = 155/479 (32%), Positives = 266/479 (55%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCF---LSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEAL 1046
      M+ FY+TT I YP+G+PH+GHA+ + D + R+K+ G++ F+TG DEHG K+ E A  +  EL + + VF L + L I + FIRTT  H  + + +   IYL + G Y V E + ++   ++ ++   PL  EE++YF ++ + K ++ + +P+ + P R NE+ SF++   DLSISR++F WG+++ ++P HV+YVW+DAL NYL+G+GY  +  F+++W +   + ++ K+I RFH +YWP L  G+ P + +HG+++  KMSKS+GN++DPI ++T+G D RY+LL+E+  +D ++E +I  N DLAN +GNL RS+ MI K  ++P+    F + + L+ D + +  + Q +  L + ++ E N +  +PW L+K +E D  F  L +  V+   ++PV+ + + + L
 S:   1 MRPFYVTTAITYPNGDPHVGHAYEYIATDAIARFKRLDGFDVRFLTGTDEHGLKMVETAAAEGIGTAELARRNSDVFQRLQERLNISFDRFIRTTDPDHHEASKAIWRRMQAAGDIYLDSYSGWYSVRDERFFVESETKVLDDGTRVAAETGAPLTWTEEQTYFFRLSAYTDKLLAHYEANPDFIAPEVRRNEVV-SFVSGG-LRDLSISRTSFDWGVKVPDHPDHVMYVWVDALTNYLTGVGYPDTESEMFRRYWPAD----LHMIGKDIIRFHTVYWPAFLMSAGIELPRRVFAHGFLLNRGEKMSKSVGNIVDPITLVDTFGVDQLRYFLLREVPFGQDGSYTEDAIITRINTDLANELGNLAQRSLSMIAKNLHSVVPEPG----DFTGDDRELLQTADGLLPRVRASFDSQAMHLGLEAIWLMLGEANKYFSAQQPWVLRKSESEADQTRFRTVLYVTCEVVRIAALLVQPVMPESAGKLL 476
>gi|108801230|ref|YP_641427.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycobacterium sp. MCS] >gi|119870381|ref|YP_940333.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycobacterium sp. KMS] >gi|126437210|ref|YP_001072901.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycobacterium sp. JLS] >gi|108771649|gb|ABG10371.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycobacterium sp. MCS] >gi|119696470|gb|ABL93543.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycobacterium sp. KMS] >gi|126237010|gb|ABO00411.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycobacterium sp. JLS] (515 aa)
Score = 764, Expect = 1.3e-78, Identities = 159/478 (33%), Positives = 257/478 (53%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLI---LNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEAL 1046
      + FYITT I YP+G+PH+GHA+ + D + R+K+ GY+ ++TG D HGQK+ E A L +  +L + + VF L + L I + FIRT+  H  ++ + +   IYL + G Y V E +T+   +E+ ++   PL  EE++YF K+ + + ++ +  P + P R NE+ SF++   DLSISR+ F WG+ + ++P HV+YVW+DAL NYL+G+GY    FQ++W +   + ++ K+I RFH +YWP L  GL P K +HGW++  KMSKS+GNV+DP+ ++T+G D RY+ L+E+  +D +SE +I  N DLAN +GNL RS+ M+ K   +P+ +  F E  L  D + +  + Q +  L + ++  N +  +PW L+K   D  F +++  L V+   +PV+ D +  L
 S:   3 QPFYITTAIAYPNGDPHVGHAYEYIATDAIARFKRLDGYDVRYLTGTDVHGQKMAETATALGVPVADLARRNSDVFQRLQEKLNISFDRFIRTSDTDHYRASEDIWQRMNAAGDIYLDAYSGWYSVRDERFFTEGETTLREDGVRIATETGAPLTWTEEQTYFFKLSAYTDRLLAHYEAHPEFIQPDARRNEIV-SFVSGG-LRDLSISRTTFDWGVPVPDHPDHVMYVWVDALTNYLTGVGYPDTSSEEFQRYWPAD----LHMIGKDIIRFHTVYWPAFLMSAGLELPRKVFAHGWLLNRGEKMSKSIGNVVDPVNLVDTFGLDQVRYFFLREVPFGQDGSYSEDAIIGRINADLANELGNLAQRSLSMVAKNLGSAVPEPGE----FTAEDLALLDAADALMDRVRRHFDEQAMHLALEAIWSVLGAANRYFSAQEPWVLRKSEAVHDQVRFRTVLYTTLETVRIAALLSQPVMPDSTATLL 477
>gi|92117538|ref|YP_577267.1| methionyl-tRNA synthetase [Nitrobacter hamburgensis X14] >gi|91800432|gb|ABE62807.1| methionyl-tRNA synthetase [Nitrobacter hamburgensis X14] (659 aa)
Score = 764, Expect = 1.4e-78, Identities = 165/485 (34%), Positives = 269/485 (55%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSK 1055
      FYITT I YP+G PHIGHA+ + DVL R+++ G + FF+TG DEHGQK+ + A++ N+  EL + A++  L + L I ++ FIRT+  H + VQE + +   IYL + G Y V E Y ++ V E D+   Q P+  EE+SYF K+ ++ + ++ +  P+ + P +R NE+ SF+   DLSISR+ F WG+++ ++P+HV+YVW+DAL NY++G+G+ ++D ++ ++W +   + ++ K+I RFH +YWP L  G+  + +HG++   KMSKS+GNV+DP   YG D RY+ L+E+  +D ++ + ++  N DLAN+ GNL RS+ MI K DG +P+    F+  + L Q D I  E +N Q+I  L+ V ++ E N +   PW L K + +   L +  V+++  +P +    L  I +S+
 S:  150 FYITTAIVYPNGAPHIGHAYEAIATDVLARFQRLDGKDVFFLTGTDEHGQKMVQTAQKENISALELATRNAELLRKLDETLNISFNRFIRTSEPAHHHSVQEIWKRMAANGDIYLSSYAGWYSVRDEAYYAEDETVVGE-DNVRRGPQGTPVEWVEEKSYFFKLSAYQDRLLALYESQPDFIGPDSRRNEVI-SFVKG-GLKDLSISRTTFDWGVKVPDDPEHVMYVWVDALTNYITGVGFPDENDKDW-RYWPAD----LHIIGKDIIRFHAVYWPAFLMSAGIPLQKRVYAHGFLFNRGEKMSKSVGNVVDPFNLAAQYGVDQVRYFFLREVPFGQDGSYNHEAIVARINADLANDFGNLAQRSLSMIAKQHDGALPEPG----DFSDNDKAILAQADGMIAVAREAMNTQQIHQALNAVWAVVAEANRYFAGEAPWVLAKTDPARQ-KTVLYVAAEVVRQIAILAQPAMPASCATMLDLLGIPASE 625
>gi|13470650|ref|NP_102219.1| methionyl-tRNA synthetase [Mesorhizobium loti MAFF303099] >gi|25009388|sp|Q98MV8|SYM_RHILO Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|14021392|dbj|BAB48005.1| methionyl-tRNA synthetase [Mesorhizobium loti MAFF303099] (516 aa)
Score = 764, Expect = 1.4e-78, Identities = 169/513 (32%), Positives = 275/513 (53%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQL-HPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFV-TDFSSLDNQKINTPEPIYLR 1081
      +K+Y+TTPI+YP+G PHIGHA+T + D L R+++ G + FF+TG DEHG K+++ A++ + PQ L D+ + +F ++ + +G   +IRTT  H  Q + +   IYL + G Y V E + ++   E D +  L P+  EEESYF ++ ++ K ++ +  P+ V P R NE+ SF+ +  DLSISR+ F WG+ + + KHV+YVW+DAL NY++ GY    + ++W +    ++ K+I RFH +YWP L  G+ P + +HG++   KMSKS+GNV+DP  I YG D RY+ L+E+  +D +S  ++N N DLAN +GNL RS+ MI K  G++PK +      L Q  +TT + + Q I  L+ + D++ E + +   PW LKK + E+ ++ L   V+RV  +P +  + + L  + + K D  V D++ +  + PE ++ R
 S:   4 EKYYLTTPIFYPNGKPHIGHAYTVIATDALARFQRLDGKDVFFLTGTDEHGLKMQQTAEKEGITPQALADRNSAIFRSMTEAVGGSNDEYIRTTEPRHYASCQAIWKAMAANGDIYLDRYSGWYSVRQEAYFDESETTLGE--DGVRREPLGSPVEWNEEESYFFRLSAYQDKLLALYESQPDFVGPAERRNEVM-SFVKSG-LKDLSISRTTFKWGVPVPGDDKHVMYVWVDALTNYITAAGYPDTKSDQW-RYWPA-----THIIGKDIVRFHAVYWPAFLMSAGIELPKRVFAHGFLFNRGEKMSKSVGNVVDPFALIEHYGLDQVRYFFLREVPFGQDGSYSHDAIVNRTNADLANGLGNLAQRSLSMIAKNCGGVVPKRGE----MTDADSAILDQAVAALTTARKAMAGQGIHLALAAIFDVVAEADRYFAGQAPWALKKTDPER-METVLWTTAELVRRVAVLCQPFIPGSAAKLLDLLAVPADKRDFVHVHADYALVPGTALPAPEGVFPR 507
>gi|163722951|ref|ZP_02130488.1| methionyl-tRNA synthetase [Desulfatibacillum alkenivorans AK-01] >gi|161403949|gb|EDQ28180.1| methionyl-tRNA synthetase [Desulfatibacillum alkenivorans AK-01] (643 aa)
Score = 764, Expect = 1.5e-78, Identities = 170/486 (34%), Positives = 275/486 (56%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKY-ISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISR--SNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFD--DEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKEN-NEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKF 1056
      FYITTPIYY + PH+GHA+TT++AD  RY + G + +F+TG DEHG K+ E A++ N + ++ VD + +F NLW L I  FIRTT  H VVQE  ++   IY  ++GLYC CE Y +  R+ D K  ++ P + +E +YF ++ +++ + I  K+P + P  NE+ SFL + +DL ISR + +WGI + + +V YVW DALLNY S LGY + +  FQK+W   + +++K+I + H IYWP M++ G+    HG+   KMSKSLGNV++P+   YG + FRY+L++E++  DS FSE+ L+  N DLAN++GNLF+R I M +K+ G +P+ + P L+F+ +++   + +   +++  K L+ V + I+ N +++  PW L K+   L+ + +L ++ V  + PVL + +++ +  +D  F
 S:   5 FYITTPIYYVNARPHLGHAYTTIVADTAKRYHQLRGQDAYFLTGTDEHGDKVVEAAEKENKEVRDYVDMISGLFRNLWPELLISNDQFIRTTDADHIKVVQEVLQKIYDNGDIYFSEYEGLYCFGCERFYLE----RELVDGKCPDHEVEPK-KIKESNYFFRMSKYQDWLIDHIKKNPGFIRPQRYANEVL-SFL-KEPLEDLCISRPKTRLTWGIDLPFDENYVTYVWFDALLNYASALGYPEGE--KFQKYWPG----VQHVVAKDILKPHGIYWPTMMKAAGIPVYNHLNVHGYWNVADSKMSKSLGNVVEPLELSKKYGIEQFRYFLMREMTFGLDSSFSEEALVGRINSDLANDLGNLFSRVISMAHKFCKGTVPE-NHPDLAFDSDWKLSDAAMEAVEAYDLAMDEFQFHKGLAAVWEFISRMNKYVDFTSPWVLAKDKAAAAQLEAVMYNLLEGLRLVAGMVWPVLPNAAEKMVGHLGLDKDAF 482
>gi|58579479|ref|YP_197691.1| methionyl-tRNA synthetase [Ehrlichia ruminantium str. Welgevonden] >gi|58418105|emb|CAI27309.1| Methionyl-tRNA synthetase [Ehrlichia ruminantium str. Welgevonden] (506 aa)
Score = 764, Expect = 1.5e-78, Identities = 179/515 (34%), Positives = 280/515 (54%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFL-KDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKI-NTPEPIYLRI 1082
      M+ Y+TTPIYY + PHIGH +TTLI+D++ R+K+ GY  FITG DEHGQKIE+ A + N  E D + +F +L ++  + FIRTT  HK V  + L   IYLG + G Y V E Y +  +  D K     + EE SYF ++ F++ + F K PN + P R NE+ SF+ +  D+SISR N SWGI + E+ H++YVW+DAL NYL+ LG+ + + S ++ +W +++ +V ++ K+I RFH +YWP +L  L P + ++HGW  E K+SKSLGNV++P  I +G D RY+L+KE+ + D +  +IN N DLANN+GNL R++ +++K  G IP +  L + +   ++ + +  I + N+ ++ V +L + N +I  PW L K +  +  L +L ++ V  L+P++  S + L Q + S++  F   +D  I  PEPI+ +I
 S:   1 MRNIYVTTPIYYVNDVPHIGHVYTTLISDIIARFKRLDGYNVKFITGTDEHGQKIEKAAAKANKSLVEFTDHASAIFQHLTGVMNFSHDDFIRTTEIRHKKAVTGLWRRLYNYGKIYLGNYAGWYAVRDETFYQEKELI----DGKAPTGAEVEWV--EEPSYFFRLSHFQERLLDFYDKHPNFIIPKHRYNEVI-SFVKSG-LKDISISRQNISWGISVPEDDNHIIYVWIDALTNYLTTLGFPEINSSEYKNYWVDENSTVVHVVGKDILRFHAVYWPAILMAAELPLPKQILAHGWWTNEGQKISKSLGNVINPFELIEEFGVDQVRYFLIKEMPVGNDGDYKRSSIINCINCDLANNIGNLVQRTVSLLHKECRGTIPNVAS-SLFQDEDALPNYQEILENVRICINQYNLNGMIHIVEELSSIANEYIAFRAPWKLSK-TDPIVMQAVLYKLLEYIRCVGLLLQPIMPYLSSKILDQIAL--SEYKRSFNNFAVPIDTGIILPKPEPIFTKI 505
>gi|118469128|ref|YP_889680.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycobacterium smegmatis str. MC2 155] >gi|118170415|gb|ABK71311.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycobacterium smegmatis str. MC2 155] (515 aa)
Score = 763, Expect = 1.6e-78, Identities = 162/515 (31%), Positives = 280/515 (54%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLI---LNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQ-----KINTPEPIYLRIESE 1085
      FYITT I YP+G PHIGHA+ + D + R+K+ GY+ ++TG D HGQK+ E A + +  EL + + VF L + L I + FIRT+  H  + + +   IYL +KG Y + E +T+N  + + ++   P+  EE++YF ++ + + ++ + + P + P R NE+ SF++   DLSISR+ F WG+ + ++P HV+YVW+DAL NYL+G+G+  + +F+++W +   + ++ K+I RFH +YWP L  GL P + +HGW++  KMSKS+GNV+DP+ ++T+G D RY+LL+E+  +D ++E +I  N DLAN +GNL RS+ M+ K   +P  +  F E  L  D + + E ++ +  L + ++  N +  +PW L+K + +D  F +++  L V+   L+PV+ + + + L   + +    DFS++ N+   + P I+ R +++
 S:   5 FYITTAIAYPNGVPHIGHAYEYIATDAIARFKRLDGYDVRYLTGTDVHGQKMAETAAKEGIPAAELARRNSDVFQRLQEKLNISFDRFIRTSDADHYEASKAIWKRMADAGDIYLDAYKGWYSIRDERFFTENETTEQPDGTRIATETGAPVTWTEEQTYFFRLSAYTDRLLALYEEHPEFIGPDARRNEIV-SFVSGG-LKDLSISRTTFDWGVPVPDHPDHVMYVWVDALTNYLTGVGFPDTESESFRRYWPAD----LHMIGKDIIRFHTVYWPAFLMSAGLPLPKRIFAHGWLLNRGEKMSKSIGNVVDPVNLVDTFGLDQVRYFLLREVPFGQDGSYNEDAIIGRVNADLANELGNLAQRSLSMVAKNLGAAVPDPGE----FTDEDTALLAAADALLERVREHFDVPAMHLALEAIWSVLGAANRYFSAQEPWVLRKSDAAEDQQRFRTVLYTTLEVVRIASLLLQPVMPESTAKLLDLLGQPTDE------RDFSAIANRIKPGTSLPAPSGIFPRYQND 515
>gi|57239498|ref|YP_180634.1| methionyl-tRNA synthetase [Ehrlichia ruminantium str. Welgevonden] >gi|57161577|emb|CAH58505.1| methionyl-tRNA synthetase [Ehrlichia ruminantium str. Welgevonden] (506 aa)
Score = 763, Expect = 1.6e-78, Identities = 179/515 (34%), Positives = 280/515 (54%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFL-KDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKI-NTPEPIYLRI 1082
      M+ Y+TTPIYY + PHIGH +TTLI+D++ R+K+ GY  FITG DEHGQKIE+ A + N  E D + +F +L ++  + FIRTT  HK V  + L   IYLG + G Y V E Y +  +  D K     + EE SYF ++ F++ + F K PN + P R NE+ SF+ +  D+SISR N SWGI + E+ H++YVW+DAL NYL+ LG+ + + S ++ +W +++ +V ++ K+I RFH +YWP +L  L P + ++HGW  E K+SKSLGNV++P  I +G D RY+L+KE+ + D +  +IN N DLANN+GNL R++ +++K  G IP +  L + +   ++ + +  I + N+ ++ V +L + N +I  PW L K +  +  L +L ++ V  L+P++  S + L Q + S++  F   +D  I  PEPI+ +I
 S:   1 MRNIYVTTPIYYVNDVPHIGHVYTTLISDIIARFKRLDGYNVKFITGTDEHGQKIEKAAAKANKSLVEFTDHASAIFQHLAGVMNFSHDDFIRTTEIRHKKAVTGLWRRLYNYGKIYLGNYAGWYAVRDETFYQEKELI----DGKAPTGAEVEWV--EEPSYFFRLSHFQERLLDFYDKHPNFIIPKHRYNEVI-SFVKSG-LKDISISRQNISWGISVPEDDNHIIYVWIDALTNYLTTLGFPEINSSEYKNYWVDENSTVVHVVGKDILRFHAVYWPAILMAAELPLPKQILAHGWWTNEGQKISKSLGNVINPFELIEEFGVDQVRYFLIKEMPVGNDGDYKRSSIINCINCDLANNIGNLVQRTVSLLHKECRGTIPNVAS-SLFQDEDALPNYQEILENVRICINQYNLNGMIHIVEELSSIANEYIAFRAPWKLSK-TDPIVMQAVLYKLLEYIRCVGLLLQPIMPYLSSKILDQIAL--SEYKRSFNNFAVPIDTGIILPKPEPIFTKI 505
>gi|83593036|ref|YP_426788.1| methionyl-tRNA synthetase [Rhodospirillum rubrum ATCC 11170] >gi|83575950|gb|ABC22501.1| methionyl-tRNA synthetase [Rhodospirillum rubrum ATCC 11170] (519 aa)
Score = 763, Expect = 1.7e-78, Identities = 160/479 (33%), Positives = 262/479 (54%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKK-YISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQF 1049
      FY+TTPIYY + PHIGHA+TTL DVL R+K+ G++ F+TG DEHGQK+++ A  + PQ  D+ + F +L  +   FIRTT  HK  + ++ L+++ IYL ++G Y V E Y ++   + +L   P+  EE SYF ++ ++++ + +  P+ + P +R NE+ SF+   DLSISR+ FSWG+ + + HV+YVWLDAL NY++ +G+ +  ++ ++W +   + ++ K+I RFH +YWP L  GL P + +HGW  E K+SKS+GNV+DP  I TYG D RY+LL+E+  D FS + +IN N +LAN++GNL R + MI K  G +P+  P  +      D++  +++  + L + +I  N ++++ PW L+K N+  +  L ++  ++RV  ++P +  +  L Q 
 S:   8 FYLTTPIYYVNDKPHIGHAYTTLACDVLARFKRLDGFDVKFLTGTDEHGQKVQKSATAAGIDPQTFTDRVSANFRDLAAAMNFSNDAFIRTTEPRHKEACKALWTLLVERGEIYLDAYRGWYAVRDEAFYGEDELTTAADGSRL-APTGAPVEWVEEPSYFFRLSKWQQPLLDLYAARPDFIAPDSRRNEVI-SFVKG-GLTDLSISRTTFSWGVPVPGDEDHVMYVWLDALTNYITAVGFPDQ-TGDYARYWPAN----LHMVGKDILRFHTVYWPAFLMAAGLEVPGRVFAHGWWTNEGQKISKSVGNVIDPRALIETYGLDPVRYFLLREVPFGNDGDFSHRAMINRMNGELANDLGNLAQRVLSMIAKNCAGAVPE-PGPFSEDDDALLAAAVALLDKVRQAMDRQAFHEALEAIWVVIRAANGYVDRQAPWALRK-NDPPRMATVLYVLAEVIRRVALLMQPFVPASAARMLDQL 477
>gi|33863015|ref|NP_894575.1| methionyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9313] >gi|33634932|emb|CAE20918.1| putative methionyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9313] (515 aa)
Score = 762, Expect = 2.3e-78, Identities = 169/516 (32%), Positives = 267/516 (51%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLH--PLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGL---GYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEK----LNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWD-LKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTP-EPIYLRIE 1083
      M + ITTP+YY + PH+G +TT+ +D L R+++ G + F+TG+DEHGQKI+ A+ N+ P+  D+ + + NLW  GI  FIRTT+ H+ +V+ F +   +YLG +G YCV CEE  +  +    C +H PL ++EE+ F K+ +F+ I  + P+ ++P+ R NE+ N     D SISR + WG+ +  PKH YVW DAL+ YLS L  G + + +  + W +   V L+ K+I RFH +YWP ML  GL P +  HG++ E KM KSLGNVLDP  +  G DA R+YLL+++  D F +K ++ N DLAN +GNL NR+ M K+ +G +P +    I++  L  +  TI+ +  +    ++ L  N ++ + PW +K  NE ++  L +L A + V  + P++  S+ L Q +   D   + L + + P +P+ R+E
 S:   1 MMTYTITTPLYYVNDKPHLGSLYTTMASDALARFQRLEGKQVMFVTGVDEHGQKIQRTAEGNNISPKHHCDQITRSYQNLWSRWGISNDRFIRTTSHRHQLLVEAFFHRVETSGDVYLGRQQGWYCVGCEEYKDEPPQAQSP------CCPIHQKPLEWRDEENLFFKLSRFQSKIEDLISQPDFIWPVMRRNEIQNFVAQG--LRDFSISRVDVDWGLPVPGYPKHTFYVWFDALVGYLSALLDDGGQVRIERLEECGWPAS----VHLIGKDILRFHAVYWPAMLISAGLPLPKQVFGHGFLTREGQKMGKSLGNVLDPEKLLEICGADAVRWYLLRDIQFGHDGDFQQKRFMDLVNNDLANTIGNLLNRTSTMARKWFEGSVPTHRD-----EIDYAHPLVTTAETTITIVRQSMPSMAFHDAAEAILKLAIAANVYLNETAPWSRMKTPGNEAEVADDLYSVLEACRLVGLLINPLVPSLSERLLNQLGLSIDGNDWSKGLAWGQLQSGALLPPSQPVMQRLE 510
>gi|39935844|ref|NP_948120.1| methionyl-tRNA synthetase [Rhodopseudomonas palustris CGA009] >gi|39649698|emb|CAE28219.1| methionyl-tRNA synthetase [Rhodopseudomonas palustris CGA009] (514 aa)
Score = 762, Expect = 2.3e-78, Identities = 171/511 (33%), Positives = 278/511 (54%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCA-QLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEIT---TIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQ-----KINTPEPIYLR 1081
      FYITT I YP+G PHIGHA+ + D L R+++ G + FF+TG DEHG K+ + A++ L P L + A F +  LG+ Y FIRT+ E H  VQE + + K IYL + G Y V E Y ++ V  DDK+  Q P+  EE+SYF K+ ++ +  +D P+ + P +R NE+ SF+ +  DLS+SR+ F WG+++ +P+HV+YVW+DAL NY+SG+G+ ++D N+ +W +   V ++ K+I RFH +YWP L  G+  + +HG++ + KMSKS+GN++DP  + YG D RY+ L+E+  D ++ + ++N N DLAN++GNL RS+ M+ K +G +P++   +F+   L  D IT  T +  I + L+ V ++ E N +   PW L K + +   L +  ++++  +P +  + + L  I  +    DF++L +   + P PI+ R
 S:   7 FYITTAIAYPNGAPHIGHAYEAIATDALARFQRLDGKDVFFLTGTDEHGLKMIQTAQKEGLTPHALATRNAGRFREMDDRLGVSYDRFIRTSEEQHHRSVQEVWKRMQDKGDIYLDSYSGWYSVRDEAYYAEDETV--VGDDKVRRGPQGTPVEWVEEKSYFFKLSAYQDKLLKLYEDQPDFIGPDSRRNEVI-SFVKS-GLKDLSVSRTTFDWGVKVPGDPEHVMYVWVDALTNYISGVGFPDENDKNWH-YWPAD----VHVIGKDIIRFHAVYWPAFLMSAGIPVQKRVYAHGFLFNKGEKMSKSVGNIVDPFNLADQYGVDQVRYFFLREVPFGSDGSYNHEAIVNRINADLANDLGNLAQRSLTMVAKQCEGKVPEHG----AFSETDSAILAMADAMITQARTAMATQQIHQALNAVWAVVAEANRYFAGEAPWALAKTDPARQ-KTVLYVTAEVLRQIAILAQPAIPTAAAKLLDILGIAEGQ------RDFAALATRIVPGTPLPAPAPIFPR 507
>gi|85374072|ref|YP_458134.1| methionyl-tRNA synthetase [Erythrobacter litoralis HTCC2594] >gi|84787155|gb|ABC63337.1| methionyl-tRNA synthetase [Erythrobacter litoralis HTCC2594] (519 aa)
Score = 762, Expect = 2.6e-78, Identities = 170/516 (32%), Positives = 280/516 (54%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTD---FSSLDNQKINTPEPI--YLRI---ESED 1086
      FYITT I YP+G PHIGHA+ + ADV+ R++++ G + F TG DEHG K+ KA+E  P++L D+ + F +  L +  FIRT + H  Q + +   +YL ++G Y V E Y ++ V E D+KL  Q P+  EES+F ++ +++ +  L+ P + P +R NE+ +F+   DLS+SR++F WG+++ + HV+YVW+DAL NY++GLGY  DD+  + W    + L+ K+I RFH IYWP L  GL P +  HG+++ + K SKSLGNV DP  + YG DA RY+L++E+S  D +S + ++  N +LAN+ GNL R++ MI+K DG + K+ + +    + L  + +  EKL   +  I + CN ++++ PW L+K + E+ +  L +L A+ +  ++PV+ + +  L  + + +   ++  F+ L +  P+P  + R+  ESED
 S:   5 FYITTAISYPNGRPHIGHAYEAIAADVIARFQRQRGLDVRFQTGTDEHGLKMARKAEEQGKSPRDLADEMSGYFKAMCDALNVSCDRFIRTVDDDHHRASQAIWRAMEAAGDLYLDRYEGWYSVRDEAYYDESELVDGEGDEKL-SPQGTPVEWTVEESWFFRLSKYEDKLLKLLESPGFLEPASRRNEMV-AFVKQG-LRDLSVSRTSFDWGVKVPGSEDHVMYVWVDALTNYITGLGY--PDDT---ELWRKHWPADLHLIGKDIVRFHTIYWPAFLMSAGLPVPKQVFGHGFVLKDGRKESKSLGNVTDPHDLADFYGVDALRYFLMREVSFGSDGNWSHEAIVTRVNAELANSFGNLAQRTLSMIHKNMDGSLEKF-EARGEDKALLQTVLTACRESLPREFEKLAFSVGIDEWIKAVYACNQYVDEQAPWALRKTDPER-MKAVLQTLLMAIHDLAIAIQPVIPEKAGALLDDLGVPTDRRTYDHISGEGWFNQLVAEGFTVPKPTPAFPRLEMPESED 518
>gi|32266841|ref|NP_860873.1| methionyl-tRNA synthetase [Helicobacter hepaticus ATCC 51449] >gi|32262893|gb|AAP77939.1| methionyl-tRNA synthetase [Helicobacter hepaticus ATCC 51449] (643 aa)
Score = 761, Expect = 2.7e-78, Identities = 187/516 (36%), Positives = 286/516 (55%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENP------KHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIE--FEKQLKQFDDEITTIIEK-LNIQ--KILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALK--QFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIES 1084
      +K IT+PIYY + PHIGHA+TT++ D+L ++ + G + F+TG DEHGQKIE+ A++ +L PQ  DK + F LW  I+Y F+RTT  H  VQ+ F + K IY G ++G YC+SCE +T+   EN+  C +  ++Q EESYF + +++ K + +  P+ + P R NE+   N+ +DLSI+R++F WG+ + NP   KHV+YVWLDALL+YLS LGY  DS  +W +   + + K+I RFH +YW  L L L P  +HGW  + KMSKS+GNV++P  N YG ++ RY+LL+E+  +D FS+K I  N +L N+VGNL NR IGM KY    ++  S +E F +L + + I  EK L++Q + + +    N I + +PW+L K +    L LI N + +  L P++  + +   F+I++ ++ K +   L + K+N  P++ RIES
 S:   3 QKILITSPIYYVNDIPHIGHAYTTILCDMLKKFYQLQGNDVKFLTGTDEHGQKIEQSAQKHSLDPQSYADKISIRFKELWNEFNIDYDIFVRTTDNMHCLSVQKAFEIMYAKGDIYKGSYEGHYCISCETFFTQKQL--NENNACPDCGKPTQIVQ--EESYFFALSKYQNKLLDWYKSHPDFILPQFRQNEIIK--FVNEGLNDLSITRTSFEWGVPLPHNPVRKDDKKHVMYVWLDALLSYLSPLGYLS--DSAKMPYWENA----IHFVGKDILRFHAVYWLAFLMSLELPLPQHIYAHGWWTKDGTKMSKSIGNVINPKEVANAYGIESLRYFLLREMPFGQDGDFSQKAFIERINAELGNDVGNLLNRLIGMSEKY-------FALQVDSVQVEMFFAPELNELKNIIAQAQEKMLSMQPHRYVEELWKAFGLGNSVITKYEPWNLIKSHQTDKAMALLGLIANILAQSSLLLYPIMPQSACKIANTLNFDINAQNYE-KLIKQGQLLASFKLNKIPPLFPRIES 512
>gi|115524873|ref|YP_781784.1| methionyl-tRNA synthetase [Rhodopseudomonas palustris BisA53] >gi|115518820|gb|ABJ06804.1| methionyl-tRNA synthetase [Rhodopseudomonas palustris BisA53] (518 aa)
Score = 760, Expect = 4.3e-78, Identities = 169/511 (33%), Positives = 275/511 (53%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEIT---TIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQ-----KINTPEPIYLR 1081
      +Y+TT I YP+G PHIGHA+ + D L R+++ G + FF+TG DEHGQK+ + A++ L P +L + A F +  L + Y FIRTT E H  QE + +LK  IYL + G Y V E Y ++   E D   Q P+  EE+SYF K+ ++ K + +  P+ + P +R NE+ SF+   DLS+SR+ F WGI++ +  HV+YVW+DAL NY++G+G+ + D N+ ++W +   + ++ K+I RFH +YWP L  G+  + +HG++   KMSKS+GNV+DP   YG D RY+LL+E+  +D ++ + ++N N DLAN++GNL RS+ MI K  I+P+   +F+  + L Q D +  T +  I + L+ V ++ E N +   PW L K + +   L +  +++V  +P +  + + L  I + +    DF++L N+   ++ P P++ R
 S:  11 YYLTTAIAYPNGVPHIGHAYEAIATDALARFQRLDGKDVFFLTGTDEHGQKMVQTAQKEGLTPHDLATRNAGRFREMDDKLNVSYDRFIRTTEEQHHRSSQEIWRRMLKNGDIYLDSYAGWYSVRDEAYYAEDETTVGE-DKVRRGPQGSPVEWVEEKSYFFKLSAYQDKLLKLYADQPDFIGPDSRKNEVV-SFVKG-GLKDLSVSRTTFDWGIKVPDEEGHVMYVWVDALTNYITGVGFPDETDPNW-RYWPAD----LHVIGKDIIRFHAVYWPAFLMSAGIPVQKRVFAHGFLFNRGEKMSKSVGNVVDPFNLAEQYGVDQLRYFLLREVQFGQDGSYNHEAIVNRINADLANDLGNLAQRSLSMIAKQYASIVPEPG----AFSDNDKAMLAQADGMLELARTAMATQQIHQALNAVWAVVGEANRYFAGEAPWALAKTDPPRQ-KTVLYVTAEVIRQVAILAQPAIPASAAKLLDILAIPADQ------RDFAALPNRITPGTQMPAPAPVFPR 511
>gi|167365206|ref|ZP_02299350.1| methionyl-tRNA synthetase [Rhodopseudomonas palustris TIE-1] >gi|192291492|ref|YP_001992097.1| methionyl-tRNA synthetase [Rhodopseudomonas palustris TIE-1] >gi|192285241|gb|ACF01622.1| methionyl-tRNA synthetase [Rhodopseudomonas palustris TIE-1] (514 aa)
Score = 759, Expect = 5.4e-78, Identities = 169/511 (33%), Positives = 276/511 (54%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEIT---TIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQ-----KINTPEPIYLR 1081
      FYITT I YP+G PHIGHA+ + D L R+++ G + FF+TG DEHG K+ + A++ L P L + A F +  LG+ Y FIRT+ E H  VQE + + K IYL + G Y V E Y ++ V E D   Q P+  EE+SYF K+ ++ +  +D P+ + P +R NE+ SF+ +  DLS+SR+ F WG+++ +P+HV+YVW+DAL NY+SG+G+ ++D+N+ +W +   V ++ K+I RFH +YWP L  G+  + +HG++ + KMSKS+GN++DP  + YG D RY+ L+E+  D ++ + ++N N DLAN++GNL RS+ M+ K +G +P++   +F+   L  D I  T +  I + L+ V ++ E N +   PW L K + +   L +  ++++  +P +  + + L  I  +    DF++L +   + P PI+ R
 S:   7 FYITTAIAYPNGAPHIGHAYEAIATDALARFQRLDGKDVFFLTGTDEHGLKMIQTAQKEGLTPHALATRNAGRFREMDDRLGVSYDRFIRTSEEQHHRSVQEVWKRMQDKGDIYLDSYSGWYSVRDEAYYAEDETVVGE-DKVRRGPQGTPVEWVEEKSYFFKLSAYQDKLLKLYEDQPDFIGPDSRRNEVI-SFVKS-GLKDLSVSRTTFDWGVKVPGDPEHVMYVWVDALTNYISGVGFPDENDANWH-YWPAD----VHVIGKDIIRFHAVYWPAFLMSAGIPVQKRVYAHGFLFNKGEKMSKSVGNIVDPFNLADQYGVDQVRYFFLREVPFGSDGSYNHEAIVNRINADLANDLGNLAQRSLTMVAKQCEGKVPEHG----AFSENDSAILAMADGMIAQARTAMATQQIHQALNAVWAVVAEANRYFAGEAPWALAKTDPARQ-KTVLYVTAEVLRQIAILAQPAIPTAAAKLLDILGIAEGQ------RDFAALATRIVPGTPLPAPAPIFPR 507
>gi|146340771|ref|YP_001205819.1| methionyl-tRNA synthetase [Bradyrhizobium sp. ORS278] >gi|146193577|emb|CAL77594.1| Methionyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.10) [Bradyrhizobium sp. ORS278] (705 aa)
Score = 758, Expect = 6.2e-78, Identities = 163/491 (33%), Positives = 268/491 (54%)
 Q:  561 ITSKGEVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI 1051
      + + E  FY+TT I YP+G+PHIGHA+ + D + R+ + G + FF+TG DEHG K+ + A+  L P EL + A F + + L + + FIRTT  H  VQ ++ +L+  IY  + G Y V E Y +  V E D+   Q P+  EE+SYF ++ ++ K ++ +  P+ + P R NE+ SF+   DLSISR+ F WG+++ + +HV+YVW+DAL NY++G+G+ ++D+N+ KFW +   V ++ K+I RFH +YWP L  G+ P + +HG++   KMSKS+GNV+DP  + YG D RY+ L+E+  +D ++ + ++  N DLAN++GNL RS+ MI K  G++P+ +  F+  + L + D I  + + Q+I  L+ V ++ E N +   PW L K + ++   L +  +++V  +PV+  S + L  I
 S:  186 VAAATENANTFYVTTAIAYPNGSPHIGHAYEAIATDAIARFARLDGKDVFFLTGTDEHGLKMVQTAQNEGLTPSELAARNAGRFREMDERLNVSFDRFIRTTEPAHHKSVQAIWTRMLENGDIYADTYSGWYSVRDEAYYAEEETVVGE-DNVRRGPQGTPVEWVEEKSYFFRLSAYQDKLLALYENQPDFIGPDARRNEI-TSFVRGG-LKDLSISRTTFDWGVRVPHDDEHVMYVWVDALTNYITGVGFPDENDANW-KFWPAD----VHVIGKDIIRFHAVYWPAFLMSAGVPVPKRVYAHGFLFNRGEKMSKSVGNVVDPFNLADQYGVDQLRYFFLREVPFGQDGNYNHEAIVARINADLANDLGNLAQRSLSMITKQFGGVLPEPGE----FSANDQAILAEADAMIGAARKAMATQQIHQWLNAVWSVVAEANRYFAGEAPWALAKTDPKRQ-HTVLYVTAEVIRQVAILTQPVMPAASAKLLDSLGI 667
>gi|163843264|ref|YP_001627668.1| methionyl-tRNA synthetase [Brucella suis ATCC 23445] >gi|163673987|gb|ABY38098.1| methionyl-tRNA synthetase [Brucella suis ATCC 23445] (515 aa)
Score = 758, Expect = 7.5e-78, Identities = 164/519 (31%), Positives = 279/519 (53%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLR-IESEDK 1087
      +K+YITT I YP+G PHIGHA+ + D + R+++ G + +F+TG DEHG K+ + A++ + P+EL D+  F + ++L   +IRT+ E H  Q + ++  IY G + G Y V +E Y     D  Y Q P+  EEESYF ++ ++ K + + +P + P R NE+ SF+ +  DLSISR+ F WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY  D + +W +    ++ K+I+RFH +YWP L  L P + +HG++   KMSKS+GNV+DP  + YG D RY+L++E+  +D +S + ++N N DLAN++GNL RS+ MI K +G +P+ S  +F+  + L Q D + T + ++ Q +  L + ++ E N +  +PW L+K + + +  L +  ++RV  ++P +  +++ L  + + K   V     + P+P++ R +E++++
 S:   4 EKYYITTAIAYPNGKPHIGHAYELIATDAMARFQRLNGMDVYFLTGTDEHGIKMLQSARKEGITPRELADRNTSAFRRMAEVLNSSNDDYIRTSEERHYKASQAIWQAMVANGDIYKGGYAGWYSVR-DEAYYGEEETEVRADGVRYGPQGTPVEWVEEESYFFRLSAYQDKLLDLYENNPGFIMPAERRNEIV-SFVKSG-LKDLSISRTTFDWGIPVPGDEKHVMYVWVDALTNYITALGYPDTTDERW-AYWPAN----AHIIGKDISRFHAVYWPAFLMSAQLPLPKRVFAHGFLFNRGEKMSKSVGNVIDPFELVERYGLDQLRYFLMREVPFGQDGSYSHEAIVNRTNADLANDLGNLAQRSLSMIAKNCEGKVPQPS----AFSEADKAILDQADAALETARKAMDDQALHLALGAIFAVVAEANRYFAGQEPWALRKTDPAR-MGTVLYVTAEVLRRVGIMVQPFIPQSAEKLLDILAVPADKRQFADVLASPLAGGTDLPAPQPVFPRYVEADEQ 514
>gi|154248247|ref|YP_001419205.1| methionyl-tRNA synthetase [Xanthobacter autotrophicus Py2] >gi|154162332|gb|ABS69548.1| methionyl-tRNA synthetase [Xanthobacter autotrophicus Py2] (550 aa)
Score = 758, Expect = 7.8e-78, Identities = 162/476 (34%), Positives = 262/476 (55%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEAL 1046
      FYITT I YP+G PH+GHA+ + D + R+K+ GY+ F+TG DEHG K+ + A++ + P+EL+ +  F+ + +  +  FIRTT E H  Q ++++   IY  + G Y V E Y ++   E  +L  Q P+  EEESYF ++ ++ + ++ + ++P + P R NE+ SF++   DLSISR+ F WGI + + KH++YVW+DAL NY++ LGY  +  F++FW +   + ++ K+I RFH +YWP L  GL P +  HG++   KMSKS+GNV+DP   TYG DA RY+ L+E+S +D +S + ++  N DLAN++GNL RS+ MI K DG++P+    + E E L  D +  E + Q I  L+ V +++ E N +   PW L+K + + +  L +  ++ V  ++PV+ + +  L
 S:  39 FYITTAIAYPNGVPHMGHAYEAIATDCIARFKRLDGYDVRFLTGTDEHGIKMLQTAQKAGVTPRELLARNVPRFEAMVEAFNLSIDDFIRTTQERHHASSQAIWAKMAANGDIYKSTYAGWYSVRDEAYYAEDETQLNEQGIRL-GPQGTPVEWVEEESYFFRLSAYQDRLLAYYAENPGFIMPEARRNEVV-SFVSGG-LTDLSISRTTFDWGIPVPGDDKHIMYVWVDALTNYITALGYPDTEAELFKRFWPAN----LHVIGKDIIRFHAVYWPAFLWSAGLEAPKRVFGHGFLFNRGEKMSKSVGNVIDPFDLAATYGVDAIRYFFLREVSFGQDGSYSHEAIVARMNADLANDLGNLAQRSLSMIAKNLDGVVPQPG----PLSPEDEAILALADGMLEKSREAMEGQAIHHYLAAVWNVVAEANRYFAAQAPWALRKTDPAR-MATVLWVTAELIREVGILVQPVMPESAARLL 506
>gi|99034647|ref|ZP_01314595.1| hypothetical protein Wendoof_01000592 [Wolbachia endosymbiont of Drosophila willistoni TSC#14030-0811.24] (471 aa)
Score = 756, Expect = 1.1e-77, Identities = 173/448 (38%), Positives = 262/448 (58%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEI------------------------------VQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNE 1013
      E + FYITTP+YY + PHIGHA+T+L+ DV+ R+ K G  F TG DEHGQKIE+ AK  ++P+E D+ + F L K + EY FIRTT E HK V  ++ L ++ IYL + G Y V E Y ++ +  D K     I+ EESYF ++ +++ +  K+ P+ ++P +R NE+ SF+ +  DLSISR++F+WGI++ N KHV+YVW+DAL NYL+ +G+  +  +++FW  + +I               V ++ K+I RFH +YWP +L  L P +  HGW + E K+SKSLGNV+DPI   +G D RY+LL+E S +D FS+K +I+ N +LANN+GNL R+I ++K  GI+P  + L  E   K  D++  + K   I+ +I++ +E N +I++ PW L K + E
 S:   2 EQFENFYITTPVYYVNDKPHIGHAYTSLLCDVVARFMKLAGKNVKFTTGTDEHGQKIEKAAKAKEMQPKEFTDEVSVSFKELAKFMNFEYDDFIRTTEERHKKAVIALWNRLEERGQIYLDSYSGWYSVRDEAFYQESELI----DGKAPTGAEVQWIK--EESYFFRLSNWQEKLLELYKNQPSFIFPESRRNEVI-SFVRS-GLIDLSISRTSFNWGIKVPGNDKHVIYVWIDALTNYLTSIGFPSTEGEEYKRFWAEPETQIPVSSTGMTPNQGKTQIPVSSAANLADNSFNVHVIGKDILRFHAVYWPAILLAADLPLPKQIAVHGWWLNEGEKISKSLGNVIDPIGLAQEFGVDQLRYFLLREASFGQDGNFSKKNMISRINSELANNIGNLVQRTISFLHKQCSGIVPTIDQSLLKGE-ESLPGCKAILDQVMNHLSKYEFNHIILLIINISSEANAYIDKSAPWTLSKTDRE 471
>gi|169628221|ref|YP_001701870.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycobacterium abscessus] >gi|169240188|emb|CAM61216.1| Methionyl-tRNA synthetase (MetG) [Mycobacterium abscessus] (523 aa)
Score = 756, Expect = 1.2e-77, Identities = 163/481 (33%), Positives = 260/481 (54%)
 Q:  566 EVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFD---DEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKE-------NNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEAL 1046
      E + FYITT I YP+G PHIGHA+ + D + R+K+ G++ ++TG DEHG K+ + A  +  +L  + VF+ L + L I + FIRTT  H  + + ++   IYL + G Y V E YT    + +  A  P+  EE SYF ++ ++ K ++ +  P + P R NE+ SF++   DLSISR+ F WG+ + +NP+HV+YVW+DAL NYL+G+GY  D  F ++W +   + ++ K+I RFH +YWP L  G+ P + +HG++ + KMSKS+GNV+DPI +NT+G D RY+LL+E+  +D ++E+ LI  N DLAN +GNL RS+ M+ K  GI+P+ +  F E + L  D  ++ T E  +  L + ++  N +  +PW L K     +++   L  L V+ V  ++PV+ + + + L
 S:   3 ESLDPFYITTAIAYPNGEPHIGHAYEYVATDAVARFKRLDGFDVRYLTGTDEHGLKVAQTAAAAGIPTAQLARHNSDVFEALQRTLNISFDRFIRTTDPDHYEASKAIWRKMADNGDIYLDTYSGWYSVRDEAYYTDAETTVAPDGTRTATATGTPVDWTEEHSYFFRLSAYQDKLLAHYEAHPEFIGPDVRRNEVV-SFVSGG-LRDLSISRTTFDWGVPVPDNPEHVMYVWVDALTNYLTGVGYPDTDSELFGRYWPAN----IHMIGKDIIRFHTVYWPAFLMSAGIALPQRVFAHGFLTNKGEKMSKSIGNVVDPINLVNTFGLDQVRYFLLREVPFGQDGSYTEEGLIGRINADLANELGNLAQRSLSMVAKNLGGIVPEPGE----FAPEDTELLAAADTLLEQARTHFEVPAMHLALEAIWQVLGASNRYFSAQEPWVLAKSFQTDGSAADQERFGTVLYTTLEVVRIVALLVQPVMPESAAKLL 484
>gi|170782642|ref|YP_001710976.1| putative methionyl tRNA synthetase [Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus] >gi|169157212|emb|CAQ02395.1| putative methionyl tRNA synthetase [Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus] (528 aa)
Score = 755, Expect = 1.6e-77, Identities = 173/476 (36%), Positives = 264/476 (55%)
 Q:  563 SKGEVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKY-AKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKEN--DDKLYCA-QLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVL 1038
      S+GE  FYITTPI+Y + PHIGHA+T + ADVL R+ ++ G +T+F+TG DEHGQKI  A  + P+  D+  + + L + + I  FIRTT  H+ V+   L  FIY G +KG YCV CEE  + +   + +L CA  P+  EE++YF ++ F + + +F ++ P+ + P + NE+ SF+   +DLSISRS+F WGI I + HVVYVW +AL+NY++ +GY  DD+ F + W +    L+ K+I RFH + WP ML LG  P +  HGW++  KMSKS  + P  +T+G DAFRYY ++ + +D FS + L  + +LAN GNL +R I M+ +Y DG IP+ ++  + ++ +  +     IE+L I + L+ V L++E N +I  +PW L KK+ +  L+ L  + + +  L PVL
 S:   5 SRGE---PFYITTPIFYVNDVPHIGHAYTEVAADVLARWHRQRGDDTWFLTGTDEHGQKILRTATANDTTPKAWADRLVTESWQPLLEAVDISNDDFIRTTDARHEESVKVFLQRLHDAGFIYTGEYKGYYCVGCEEYKQPSDLLEGTGPFEGQLVCAIHSKPVELLEEKNYFFRMSDFGERLLAFYEERPDFIQPESARNEIL-SFVRRG-LEDLSISRSSFDWGIPIPWDESHVVYVWFEALMNYVTAIGYGVDDDA-FHRRWPA-----THLVGKDILRFHAVIWPAMLMALGEEPPRRVFGHGWLLVGGEKMSKSKLTGIVPQTITDTFGIDAFRYYFMRAFAFGQDGSFSWEDLSARYQAELANGFGNLSSRVIAMVGRYFDGRIPEANELTEA-DLRVQSVARAAASTADDAIERLAIHESLAAVWTLVDELNGYITSQEPWALAKKDEDRARLETVLHTAVRGLGTLAVLLAPVL 474
>gi|168023212|ref|XP_001764132.1| predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] >gi|162684572|gb|EDQ70973.1| predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] (640 aa)
Score = 755, Expect = 1.6e-77, Identities = 177/515 (34%), Positives = 275/515 (53%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKL--YCAQLH--PLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFL-KDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKD---DSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIE----KLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCF--LSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKF-DIKFV-TDFSSLDN-QKINTPEPIYLRIE 1083
      ++F +TTP+YY + PH+G A+ T+ AD L R+++ G + FITG DEHG+KI  A   P+E D A + LWK LGI Y FIRTT +H+ +V E + + K IY  ++GLYCV+CEE     K+ D+ +  C +H P  + E++YF + ++++ +  L +PN V P R+NE+    +  D SISR+  WGI + NPK +YVW DALL Y+S L  K+  + ++ W +   V ++ K+I RFH +YWP ML  L P   HG++ + KM KSLGN ++P  ++ +G D+ RYY LKE+  +D FSEK I  N +LAN +GNL NR++G++ K D +IP S   +I E ++  E + +  +L+    ++ +  N ++ + PW L KE   D  L++IL AV+ +  L PV+ +    Q   + F I + T + L + Q +  +PI+ R+E
 S:  86 ERFTVTTPLYYVNAAPHMGSAYPTIAADALARFQRLQGRDVNFITGTDEHGEKIALAAAAKGRAPKEHCDAVAAEYQLLWKELGIAYDKFIRTTDSHHETLVDEFYKRVEAKGDIYQAKYEGLYCVNCEE--------YKDEDELIEDLCCPIHRKPCEARNEDNYFFALSKYQQPLEELLSSNPNFVRPSFRMNEVQGWV--KEGLRDFSISRAAVEWGIPVPTNPKQTIYVWFDALLGYISALLPEGKEPILTNATERGWPAS----VHIIGKDILRFHAVYWPAMLMSADLPLPEAVFGHGFLTKDGLKMGKSLGNTIEPRELVSKFGPDSVRYYFLKEIEFGKDGDFSEKRFIEIVNANLANTIGNLLNRTLGLLKKNCDAVIPVDSS-----SISEENPIRILAAESVSKAKLHYSELDYSSACDIILGIATAGNLYMSEKAPWSLFKEGGSAAEDAAQELTVILEAVRIIAVALSPVVPELCNRIYLQLGFTEADFKSISWNDTQWGGLKSGQVMADAQPIFQRLE 598
>gi|94984831|ref|YP_604195.1| methionyl-tRNA synthetase [Deinococcus geothermalis DSM 11300] >gi|94555112|gb|ABF45026.1| methionyl-tRNA synthetase [Deinococcus geothermalis DSM 11300] (670 aa)
Score = 754, Expect = 1.8e-77, Identities = 164/490 (33%), Positives = 256/490 (52%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYA-KVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFL-KDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISR--SNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQG-KMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIK 1059
      +F+ITT I Y +G PHIGH + ++AD L RY + GY+ F+TG DEHG+KI + A +  PQ VD + + F LW L I Y FIRTT  HK V E  +   IY  ++GLY V E  T+  V  + + Y   P  + E +YF ++++++ ++ + + ++P+ + P  NE+    +  DLSISR S  WGI++ +P HV YVW DALLNY+S  R  +  K W+    ++ K+I + H ++WP ML  GL  K + H I+ E G KM KSLGN +DP  + Y DA RY LL+E +L DS + E +L++ N DLAN++GNL +R++ MI KYR G++P+ +     K L   E+ T++ L +  +  ++ + + N +I + +PW+L K E  + LD L   ++   LE V+  ++E  Q +  + ++
 S:  11 EFFITTAIDYANGAPHIGHVYEKILADALARYHRLAGYDVTFVTGTDEHGEKIAKAAAKAGQTPQTFVDDLSLRAFKGLWDRLEISYDDFIRTTEGRHKRFVAEILQRVYDAGDIYFAEYEGLYSVGAERYVTEKELVEGPDGVRRYPGDKDPPELRREANYFFRMEKYQDWLRAHIEQNPDFIQPAGYRNEVLEML--REPIGDLSISRPKSRVPWGIELPWDPDHVTYVWFDALLNYVSAPVSRGLGEETIGKAWH--------VIGKDILKPHAVFWPTMLRAAGLPIYRKLVVHSHILAEDGRKMGKSLGNAIDPEQLVREYPVDAIRYTLLREATLSADSPYGEGILVSRLNSDLANDLGNLLSRTVSMIQKYRGGVLPQALEVGEREREVEAKALA-LPSEVMTLVRDLKVNMAIETAMNFVRDLNRYIAESQPWNLAKSEETARRLDTVLYTAAEGLRVASVALEAVIPGKARELRAQLGLGGQSYALR 495
>gi|22298292|ref|NP_681539.1| methionyl-tRNA synthetase [Thermosynechococcus elongatus BP-1] >gi|25009348|sp|P59081|SYM_SYNEL Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|22294471|dbj|BAC08301.1| methionyl-tRNA synthetase [Thermosynechococcus elongatus BP-1] (529 aa)
Score = 753, Expect = 2.3e-77, Identities = 179/512 (34%), Positives = 270/512 (52%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCA-QLHPLIQ-KEEESYFLKIKQFKK-YISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDD---SNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTI----IEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSS---------LDNQKINTPEPIYLRI 1082
      F +TTP+YY + PHIG A+TT+ ADVL R+ + GY+ FITG DEHGQKIE A++ L PQ  D+ A F LW+ L I Y F RTT+ H +V E F +   IYLG +G YCV CEE  +  +     C  ++ ++ ++E +YF ++ ++++ + + + P+ V P +R NE+ SF+   D SISR N +WG + +P+ +YVW DALL Y++ L  +D+  +N K W  + I+  K+I RFH I WP ML  GL P +  HG++ + KM KSLGN LDP  + YG DA RYY +KE+  D FSE  +  N DLAN++GNL NR++ M KY DG +P     I E L+Q + ++    +L  ++ + + L  N F+++ PW  +   +  L +L +V+ V Y L P++  S+  Q  S +F+   D       +Q + PEPI+ ++
 S:   5 FSLTTPLYYVNALPHIGSAYTTIAADVLARFYRLQGYQVRFITGTDEHGQKIERTAQQRGLSPQAHCDEIAAGFQALWQQLNIHYDRFSRTTSPRHHAIVNEFFQRVWDNGDIYLGQQQGWYCVECEEFKEERELLEGRR-----CPIHVNRTVEWRDERNYFFRLSKYQQALLDHYAEHPDFVQPPSRRNEVL-SFIER-GLQDFSISRVNLAWGFPVPTDPEQTLYVWFDALLGYVTAL-LEPEDEPTLANALKTWWPINLHII---GKDILRFHGISWPAMLMSAGLPLPEQIFVHGFLTKDGQKMGKSLGNTLDPFALVAQYGADAVRYYFMKEVEFGRDGDFSETRFVTILNADLANDLGNLLNRTLKMAWKYTDGKVPNVQGAA----IPREHPLRQLAEHLSQTYGQGYRQLAFHEVCQQALTLARAGNKFLDEEAPWKRYRAGETAAVAEILYCVLESVRLVAYVLAPIIPQLSEAIYGQLGY-SIRFNGSIAPDLLGDRQAQWGVLPASQPLANPEPIFQKL 519
>gi|148553410|ref|YP_001260992.1| methionyl-tRNA synthetase [Sphingomonas wittichii RW1] >gi|148498600|gb|ABQ66854.1| methionyl-tRNA synthetase [Sphingomonas wittichii RW1] (523 aa)
Score = 753, Expect = 2.4e-77, Identities = 161/515 (31%), Positives = 280/515 (54%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQ-----------KINTPEPIYLRIESE 1085
      +YITT I YP+G PHIGHA+ + AD + R+++ +G + F TG DEHG K+ + A+ ++ P+ L D+ + F + + L I  FIRT+  H  Q + +   +YL ++G Y V E Y +   E  KL  Q P+  +EES+F ++ ++++ +  +D P+ + P TR NE+ SF++   DLS+SR++F WG+ + +P HV+YVW+DAL NYL+G+GY +D +  ++W +   + L+ K+I RFH +YWP L  + P +  HG+++ + KMSKS+GNV+DP+   YG D RY+LL+E+S +D + + ++N N +LAN+ GNL R++ MI K DG +P  + +  +     DE   E+L   +  + + CN +++  PW L+K + E+ +  L +  ++ +  + P++ D + + L Q + +     DF+++++Q      ++ P P++ R+E E
 S:   9 YYITTAISYPNGRPHIGHAYEAIAADAIARFQRSMGRDVRFQTGTDEHGLKMAQAARARDITPRALADEMSSYFKEMCETLNISCDRFIRTSDADHYAASQAIWQAMEANGDLYLDRYEGWYSVRDEAFYDEKELTDGEGGQKL-SPQGTPVEWTKEESWFFRLSRYQEPLLQLYRDQPDFIRPETRRNEIV-SFVSGG-LSDLSVSRTSFDWGVPVPGSPGHVMYVWVDALTNYLTGIGYPDRD-AALGRYWPAN----LHLIGKDIVRFHTVYWPAFLMSAKIPLPKQVFGHGFLLNKGEKMSKSVGNVVDPMTMAERYGVDQLRYFLLREVSFGQDGSYGHEAIVNRANAELANSFGNLAQRTLSMIFKNLDGELPALDRTEDDAAL-VRAVATACLDETPRAFEQLAFSIGIEAWMKAVFACNQYVDAQAPWTLRKTDPER-MKTVLGTLFAVIRDLAITILPIIPDSAGKLLDQMGVAAD------ARDFAAIESQAWYDELRASGYRVAQPVPLFPRLELE 519
>gi|115451471|ref|NP_001049336.1| Os03g0209600 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] >gi|108706784|gb|ABF94579.1| Methionyl-tRNA synthetase, putative, expressed [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] >gi|113547807|dbj|BAF11250.1| Os03g0209600 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] (602 aa)
Score = 753, Expect = 2.5e-77, Identities = 171/515 (33%), Positives = 274/515 (53%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFL-KDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGL---GYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFN-------IEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNE------KDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKF-DIKFV-TDFSSLD-NQKINTPEPIYLRIESE 1085
      + +TTP+YY + PH+G A+TT+ AD + R+++ L   FITG DEHG+KI  A+   P++ D + + LW L IEY FIRTT  H+ VV + +S +L  IY  ++GLYCVSCEE  +  ++ ++K   L P + ++E++YF + +++ +  L K+PN V P R+NE+      D SISR++ WGI + + K +YVW DALL Y+S L  G +    ++ W +   + L+ K+I RFH +YWP ML  G+ P   HG++ + KM KSLGN L+P  +N +G D+ RY+ L+E+  D +SE+ IN N LAN +GNL NR++G++     K K L+F+    I + ++  D+   E L +   ++++ N N +I++ PW  K+ E   KD  L +IL ++ +  L P+  S   Q   +F +++ T + L  Q + P+P++ RIE+E
 S:  63 YVLTTPLYYVNAPPHMGSAYTTIAADAIARFQRLLDKRVVFITGTDEHGEKIATSAEACGRNPKDHCDTISNSYKMLWADLDIEYDKFIRTTDRKHEAVVNDFYSRVLDSGDIYRADYEGLYCVSCEEYKDE----KELGENKCCPVHLKPCVPRKEDNYFFALSKYQHQLEDLLTKNPNFVRPSHRLNEVQGWV--KSGLRDFSISRASVEWGIPVPNDTKQTIYVWFDALLGYISALLDDGEKASLQQAVERGWPAS----LHLIGKDILRFHAVYWPAMLMSAGISVPDAVFGHGFLTKDGMKMGKSLGNTLEPKDLVNRFGVDSVRYFFLREVEFGNDGDYSEERFINIVNAHLANTIGNLLNRTLGLLK--------KNCKSTLAFDSIAAADGISLKDNVENLVDKAKDQFENLLLSSACETLMEIGNLGNLYIDEQAPWSCFKQGGESAEKAAKD----LVIILETMRIIAIALSPITPSLSLRIYTQLGFTEDQFRTLRWEDTKWGGLKAGQVMMEPKPVFARIETE 575
>gi|148560370|ref|YP_001258936.1| methionyl-tRNA synthetase [Brucella ovis ATCC 25840] >gi|148371627|gb|ABQ61606.1| methionyl-tRNA synthetase [Brucella ovis ATCC 25840] (515 aa)
Score = 753, Expect = 2.5e-77, Identities = 163/519 (31%), Positives = 278/519 (53%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLR-IESEDK 1087
      +K+YITT I YP+G PHIGHA+ + D + R+++ G + +F+TG DEHG K+ + A++ + P+EL D+  F + ++L   +IRT+ E H  Q + ++  IY G + G Y V +E Y     D  Y Q P+  EEESYF ++ ++ K + + +P + P R NE+ SF+ +  DLSISR+ F WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY  D + +W +    ++ K+I+RFH +YWP L  L P + +HG++   KMSKS+GNV+DP  + YG D RY+L++E+  +D +S + ++N N DLAN++GNL RS+ MI K +G +P+   +F+  + L Q D + T + ++ Q +  L + ++ E N +  +PW L+K + + +  L +  ++RV  ++P +  +++ L  + + K   V     + P+P++ R +E++++
 S:   4 EKYYITTAIAYPNGKPHIGHAYELIATDAMARFQRLNGMDVYFLTGTDEHGIKMLQSARKEGITPRELADRNTSAFRRMAEVLNSSNDDYIRTSEERHYKASQAIWQAMVANGDIYKGGYTGWYSVR-DEAYYGEEETEVRADGVRYGPQGTPVEWVEEESYFFRLSAYQDKLLDLYENNPGFIMPAERRNEIV-SFVKSG-LKDLSISRTTFDWGIPVPGDEKHVMYVWVDALTNYITALGYPDTTDERW-AYWPAN----AHIIGKDISRFHAVYWPAFLMSAQLPLPKRVFAHGFLFNRGEKMSKSVGNVIDPFELVERYGLDQLRYFLMREVPFGQDGSYSHEAIVNRTNADLANDLGNLAQRSLSMIAKNCEGKVPQPG----AFSEADKAILDQADAALETARKAMDDQALHLALGAIFAVVAEANRYFAGQEPWALRKTDPAR-MGTVLYVTAEVLRRVGIMVQPFIPQSAEKLLDILAVPADKRQFADVLASPLAGGTDLPAPQPVFPRYVEADEQ 514
>gi|23501876|ref|NP_698003.1| methionyl-tRNA synthetase [Brucella suis 1330] >gi|25009345|sp|P59078|SYM_BRUSU Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|23347815|gb|AAN29918.1| methionyl-tRNA synthetase [Brucella suis 1330] (515 aa)
Score = 753, Expect = 2.6e-77, Identities = 163/519 (31%), Positives = 278/519 (53%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLR-IESEDK 1087
      +K+YITT I YP+G PHIGHA+ + D + R+++ G + +F+TG DEHG K+ + A++ + P+EL D+  F + ++L   +IRT+ E H  Q + ++  IY G + G Y V +E Y     D  Y Q P+  EEESYF ++ ++ K + + +P + P R NE+ SF+ +  DLSISR+ F WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY  D + +W +    ++ K+I+RFH +YWP L  L P + +HG++   KMSKS+GNV+DP  + YG D RY+L++E+  +D +S + ++N N DLAN++GNL RS+ MI K +G +P+   +F+  + L Q D + T + ++ Q +  L + ++ E N +  +PW L+K + + +  L +  ++RV  ++P +  +++ L  + + K   V     + P+P++ R +E++++
 S:   4 EKYYITTAIAYPNGKPHIGHAYELIATDAMARFQRLNGMDVYFLTGTDEHGIKMLQSARKEGITPRELADRNTSAFRRMAEVLNSSNDDYIRTSEERHYKASQAIWQAMVANGDIYKGGYAGWYSVR-DEAYYGEEETEVRADGVRYGPQGTPVEWVEEESYFFRLSAYQDKLLDLYENNPGFIMPAERRNEIV-SFVKSG-LKDLSISRTTFDWGIPVPGDEKHVMYVWVDALTNYITALGYPDTTDERW-AYWPAN----AHIIGKDISRFHAVYWPAFLMSAQLPLPKRVFAHGFLFNRGEKMSKSVGNVIDPFELVERYGLDQLRYFLMREVPFGQDGSYSHEAIVNRTNADLANDLGNLAQRSLSMIAKNCEGKVPQPG----AFSEADKAILDQADAALETARKAMDDQALHLALGAIFAVVAEANRYFAGQEPWALRKTDPAR-MGTVLYVTAEVLRRVGIMVQPFIPQSAEKLLDILAVPADKRQFADVLASPLAGGTDLPAPQPVFPRYVEADEQ 514
>gi|54020190|ref|YP_115920.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycoplasma hyopneumoniae 232] >gi|53987363|gb|AAV27564.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycoplasma hyopneumoniae 232] (520 aa)
Score = 753, Expect = 2.9e-77, Identities = 192/515 (37%), Positives = 299/515 (58%)
 Q:  561 ITSKGEVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSF-LKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKEN-PKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQK--FWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLS-------FNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKF-DIKFVTDFSSLDNQKINTP 1075
      + + ++ KK YITTPIYY SG HIGH +TT++A V+ +KK G+E  TG DEHGQKI + A + NL+PQE VDK + F LW+  I+Y +F RTT  HKN +++ F ++ + + I+ G ++GLY +S EE +++ AV +N + +   +  E+SYF IK+F+K++ F L++P ++   NEL +FL   +DLS++R N WGI + +   +YVWLDAL +YLS +  Q D N +K FW + A+I+Q++ KEI RFHCIYWPI L+ L R P+ ++HGW+IT +GKMSKS GNV++P+ + + + ++Y + +++ K DSVF E LL N +N  N GNL +R+I +I K    K+ +P L     +I F +++  DE   ++L I+K  VI+L  N F + + W+ K  N K L  L L+LN + + +L  +  + E L+  I+  F I + F ++ +K+ P
 S:   2 LQERSKMTKKCYITTPIYYASGRLHIGHLYTTVLAWVIRNFKKMSGFEARLFTGSDEHGQKISQLAAKANLEPQEFVDKNVENFKFLWEKFEIDYDYFQRTTNLNHKNFIKKIFLKMYEDNHIFNGEYQGLYSISDEEFLSQSQAVY-QNRNYFHPVSGAKMELISEKSYFFPIKKFQKWLEDFLLENPKFIFDSKIANELRQNFLQK-GLEDLSVTRKNLKWGIFLDQKFENQTIYVWLDALFSYLS-VFKDQIDLENPKKSNFW-TDSAQIIQVVGKEIARFHCIYWPIFLKSLNFRLPSIILTHGWLITPEGKMSKSKGNVINPLDLLKKFDPEIIKFYFVSQINTKNDSVFDENLLENFYNSFFVNTFGNLISRTIALIVK-------KFDQPLLFEIADLDWTDISFYEKILLSLDEFCDNFDQLEIEKAFKTVIELTKNLNGFFDIKQLWNQK---NLKKLAQGLILVLNGIYAITVFLSIAMPKKTNEILEFLGINEKNFLLITKLDKFDKINFKKLEKP 514
>gi|177676442|ref|ZP_02946856.1| methionyl-tRNA synthetase [Methylocella silvestris BL2] >gi|172069009|gb|EDT55119.1| methionyl-tRNA synthetase [Methylocella silvestris BL2] (526 aa)
Score = 752, Expect = 3.7e-77, Identities = 164/468 (35%), Positives = 256/468 (54%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIE-FEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVL 1038
      FYITT I Y +G PHIGHA+ + D + R+K+ GYET F+TGMDEHGQK+++ A  NL P +L D+ A F + +LL    +RTT  H  QE + +   IYL + G Y V E + +     KL   P+  EEESY+ ++ +++ + + ++ P+ V P  NE+ +F+   DLSISRS F WG+ + +PKHV+YVW+DAL NY++G G+   S  KFW + DA ++  K+ITRFH IYWP L  GL P + ++HG++   KMSKS+GNV+DP   YG D FRY+LL+E+  +D +S + ++N N DLAN++GNL RS+ M+ K  G++P S P L+  E  Q +  +  +  + IL+ + ++ E N +  +PW +K++ +  ++ L + + ++ +  +P +
 S:   6 FYITTAIPYANGAPHIGHAYERIATDAIARFKRLDGYETLFVTGMDEHGQKMQQTAARENLSPLQLADRTAAQFYAMGELLNASADDIVRTTEARHHAASQEIWKRMQASGDIYLSKYPGWYSVRDEAFFDDSELTDGPGGSKL-APTGAPVEWVEEESYYFRLSAYQERLLALYRERPDFVTPEKYRNEIV-AFVERG-LTDLSISRSTFDWGVPVPGDPKHVMYVWVDALTNYITGTGFPDAA-SPRAKFWPA-DAHVI---GKDITRFHAIYWPAFLMSAGLLVPKQIVTHGFLFNRGEKMSKSIGNVIDPFALAKEYGVDPFRYFLLREVPFGQDGNYSHEAIVNRTNADLANDLGNLAQRSLSMLAKNCGGVLP--SSPALNETDEALLFQARALPQKARGHMRDYALHLILAEIWRVVGEANRYFATEEPW-VKRKTDPARMESVLYVTVEVLRIIAIMTQPFM 464
>gi|88607461|ref|YP_505630.1| methionyl-tRNA synthetase [Anaplasma phagocytophilum HZ] >gi|88598524|gb|ABD43994.1| methionyl-tRNA synthetase [Anaplasma phagocytophilum HZ] (513 aa)
Score = 751, Expect = 3.9e-77, Identities = 175/518 (33%), Positives = 280/518 (54%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRS--NFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESED 1086
      K F +TTPIYY + PHIGH +TTLI+DVL R+K+ G  F TG DEHGQKIEE A++   + VD+ ++ F L  G   FIRTT  HK+ V  + L + IY G + G Y V E Y +  + +     L   EE YF K+ ++++ +  +D P V P +++E+ SF+ +  DLS+SRS + SWGI + +P+H++YVW+DAL NYL+ +G+ +D ++ FW +++ +V ++ K+I +FH +YWP +L  GL P + ++HGW + E K+SKSLGNV+ P+ IN YG D RY+LL E + D+ FS K L  N DLANN+GNL R++ +++K+ +G +P   KL  E   +  ++  +E+  + L +I + + N +I  PW L KE+   + L +L +K +  L+P L  S++ L+Q +  K  + + + +  + +  PI+ + + +D
 S:   4 KHFCVTTPIYYVNDVPHIGHFYTTLISDVLARFKRLDGDNVKFTTGTDEHGQKIEETARKRGTPVLQFVDEVSESFRELVHKSGFCADDFIRTTESRHKDAVVALWDRLYSRGQIYKGSYAGFYSVRDETFYQERDLIDGKAPTGAEVTWL------EEPGYFFKLSEWQEALLQLYQDNPRFVVPEGKLSEVI-SFVKSG-LRDLSVSRSKAHLSWGIGVPGDPEHLIYVWVDALSNYLALVGFPNEDAEDYNNFWCGENSHVVHVVGKDILKFHAVYWPALLMAAGLPLPKQVVAHGWWLNEGQKISKSLGNVICPLTIINEYGLDNVRYFLLSETPIGNDASFSAKRLKERVNCDLANNIGNLVQRTVTLVHKWCEGKVPSVDM-KLMCGDEALPDYQGILEQYRVYVEERRFFEALKFIIGVSSTANEYIAVKAPWKLFKEDTAL-AEAVLFKLLEYIKCIGLLLQPFLPVTSEKLLEQIAVPVEKRKFEHIAELCT--GRVLPKAVPIFSKFDMDD 512
>gi|117927385|ref|YP_871936.1| methionyl-tRNA synthetase [Acidothermus cellulolyticus 11B] >gi|117647848|gb|ABK51950.1| methionyl-tRNA synthetase [Acidothermus cellulolyticus 11B] (539 aa)
Score = 751, Expect = 4.0e-77, Identities = 160/446 (35%), Positives = 246/446 (55%)
 Q:  567 VMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKY-AKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKEND---DKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKK-YISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENN 1012
      + K FY+TTPIYY + PHIGHA+TT+ ADVL R+ ++ G  +F+TG DEHGQK+  A+   PQE D+ A+ +  W+ L I Y FIRTT  H  VQ   L +K IY GV++G YCV+CEE    V E +  ++   P+ Q E +YF ++ ++  + +  P V P + NE+  F+   DLSISRS+F WG++I + + VVYVW DALLNY++ +GY  D++  +F ++ A+ V L+ K+I RFH + WP ML  GL P K +HGW++  KMSK+  + P   +G DAFRYY L+   +D+ FS + +  + +LAN +GNL +R  M +Y DG++P  +  +    L   +  +++L+  L+R+ DL+  N ++ + +PW L K+++
 S:   1 MTKTFYVTTPIYYVNDAPHIGHAYTTVAADVLARWHRQRGEPVWFLTGTDEHGQKVLRSAQAGGASPQEWADRLVAEAWQPTWRELDISYDDFIRTTEPRHTGRVQAFLQRLYEKGEIYEGVYEGPYCVACEEFKLPGELVSGEGEYAGQQVCPVHRRPVDQLSETNYFFRLSKYADALLDHYAAHPEAVEPESARNEVMQ-FIRQG-LQDLSISRSSFDWGVKIPWDDRQVVYVWFDALLNYITAIGYDAPDETMRARFASTWPAD-VHLVGKDILRFHAVIWPAMLLAGGLPLPRKVFAHGWLLVSGEKMSKTRLTGIAPTQLTAHFGSDAFRYYFLRSFPFGQDASFSWEEMSARYTAELANGLGNLASRVTAMTGRYFDGVLPVPGEVTAA-EQRVADVLAAVVPDADAAMDRLDFFTALARIWDLVLVLNGYLTEQQPWQLAKQDD 447
>gi|62289919|ref|YP_221712.1| methionyl-tRNA synthetase [Brucella abortus bv. 1 str. 9-941] >gi|82699846|ref|YP_414420.1| methionyl-tRNA synthetase [Brucella melitensis biovar Abortus 2308] >gi|189024161|ref|YP_001934929.1| methionine--tRNA ligase [Brucella abortus S19] >gi|62196051|gb|AAX74351.1| MetG, methionyl-tRNA synthetase [Brucella abortus biovar 1 str. 9-941] >gi|82615947|emb|CAJ10970.1| Aminoacyl-tRNA synthetase, class I:Aminoacyl-tRNA synthetase, class Ia:Methionyl-tRNA synthetase, class Ia [Brucella melitensis biovar Abortus 2308] >gi|189019733|gb|ACD72455.1| methionine--tRNA ligase [Brucella abortus S19] (515 aa)
Score = 749, Expect = 6.8e-77, Identities = 162/519 (31%), Positives = 278/519 (53%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLR-IESEDK 1087
      +K+YITT I YP+G PHIGHA+ + D + R+++ G + +F+TG DEHG K+ + A++ + P++L D+  F + ++L   +IRT+ E H  Q + ++  IY G + G Y V +E Y     D  Y Q P+  EEESYF ++ ++ K + + +P + P R NE+ SF+ +  DLSISR+ F WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY  D + +W +    ++ K+I+RFH +YWP L  L P + +HG++   KMSKS+GNV+DP  + YG D RY+L++E+  +D +S + ++N N DLAN++GNL RS+ MI K +G +P+   +F+  + L Q D + T + ++ Q +  L + ++ E N +  +PW L+K + + +  L +  ++RV  ++P +  +++ L  + + K   V     + P+P++ R +E++++
 S:   4 EKYYITTAIAYPNGKPHIGHAYELIATDAMARFQRLNGMDVYFLTGTDEHGIKMLQSARKEGITPRDLADRNTSAFRRMAEVLNSSNDDYIRTSEERHYKASQAIWQAMVANGDIYKGGYAGWYSVR-DEAYYGEEETEVRADGVRYGPQGTPVEWVEEESYFFRLSAYQDKLLDLYENNPGFIMPAERRNEIV-SFVKSG-LKDLSISRTTFDWGIPVPGDEKHVMYVWVDALTNYITALGYPDTTDERW-AYWPAN----AHIIGKDISRFHAVYWPAFLMSAQLPLPKRVFAHGFLFNRGEKMSKSVGNVIDPFELVERYGLDQLRYFLMREVPFGQDGSYSHEAIVNRTNADLANDLGNLAQRSLSMIAKNCEGKVPQPG----AFSEADKAILDQADAALETARKAMDDQALHLALGAIFAVVAEANRYFAGQEPWALRKTDPAR-MGTVLYVTAEVLRRVGIMVQPFIPQSAEKLLDILAVPADKRQFADVLASPLAGGTDLPAPQPVFPRYVEADEQ 514
>gi|33861424|ref|NP_892985.1| methionyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. CCMP1986] >gi|33634001|emb|CAE19326.1| Methionyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. CCMP1986] (511 aa)
Score = 749, Expect = 7.3e-77, Identities = 168/458 (36%), Positives = 257/458 (56%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQ-KEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVK 1028
      F ITTP+YY + PH+G +TTLI D + RYK+ G + FITG+DEHG KI+ AK  ++PQ  D+ + +F  WK  I ++ F+RT+++ H+ +V+E ++ + K D IY+GV KG YCV CEE + N   +N   C   ++ K EE+ F K+ +++ I  +K+P + P R NE+ N  +  D SISR+N SWGI + +  H YVW DALL Y+S +  K+ S +  N  A+I L+ K+I RFH +YWP ML  G++ P K  HG++ E KM KSLGNVLDP  ++ YG++A R+YLLK+++L +D F K ++ N DLAN +GNL NR+ M K+ D +P S  LS +  E  K+ +     +  + ++ L  N ++ + +PW L K+ EK++  ++I N ++
 S:   3 FVITTPLYYVNDKPHLGSIYTTLICDSIARYKRLTGADVIFITGVDEHGLKIQRTAKNKGVEPQFHCDEISDIFKQNWKNWDITHNKFVRTSSQKHEYIVKEFYNRVKKSDDIYMGVQKGWYCVGCEE-FKDN----PDNSPTHKCPIHQKTLEWKNEENLFFKLSKYQSQIEELIKEPAFIQPKERRNEIIN--FVSKGLKDFSISRTNVSWGISVPDIDNHTFYVWFDALLGYVSAISLDMKEPSLDESIDNGWPADI-HLIGKDILRFHAVYWPAMLISAGMKVPKKVYGHGFLTREGQKMGKSLGNVLDPDILLSKYGKEAVRWYLLKDITLGQDGDFQNKRFVDIINNDLANTIGNLLNRTSSMSRKWFDNRVP--SNEMLSKDNSLELYAKKTVENYFRHFNSYELDLAANVILSLAINTNLYLNEKQPWTLIKD--EKNIPLVSNIIYNVLE 449
>gi|72080730|ref|YP_287788.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] >gi|71913854|gb|AAZ53765.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (513 aa)
Score = 749, Expect = 7.5e-77, Identities = 193/509 (37%), Positives = 296/509 (58%)
 Q:  567 VMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE-----EESYFLKIKQFKKYISSF-LKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKEN-PKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQK--FWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLS-------FNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKF-DIKFVTDFSSLDNQKINTP 1075
      + KK YITTPIYY SG HIGH +TT++A V+ +KK G+E  TG DEHGQKI + A + NL+PQE VDK + F LW+  I+Y +F RTT  HKN +++ F ++ + + I+ G ++GLY +S EE +++ AV +    + HP+  +   E+SYF IK+F+K++ F L++P ++   NEL +FL   +DLS++R N WGI + +   +YVWLDAL +YLS +  Q D N +K FW + A+I+Q++ KEI RFHCIYWPI L+ L R P+ ++HGW+IT +GKMSKS GNV++P+ + + + ++Y + +++ K DSVF E LL N +N  N GNL +R+I +I K    K+ +P L     +I F +++  DE   ++L I+K  VI+L  N F + + W+ K  N K L  L L+LN + + +L  +  + E L+  I  F I + F ++ +K+ P
 S:   1 MTKKCYITTPIYYASGRLHIGHLYTTVLAWVIRNFKKMSGFEARLFTGSDEHGQKISQLAAKANLEPQEFVDKNVENFKFLWEKFEIDYDYFQRTTNLNHKNFIKKIFLKMYEDNHIFNGEYQGLYSISDEEFLSQSQAVYQNG------SYFHPVSGAKMELISEKSYFFPIKKFQKWLEDFLLENPKFIFDSKIANELRQNFLQR-GLEDLSVTRKNLKWGIFLDQKFENQTIYVWLDALFSYLS-VFKDQIDLENPKKSNFW-TDSAQIIQVVGKEIARFHCIYWPIFLKSLNFRLPSIILTHGWLITPEGKMSKSKGNVINPLDLLKKFDPEIIKFYFVSQINTKNDSVFDENLLENFYNSFFVNTFGNLISRTIALIVK-------KFDQPLLFEIADLDWTDISFYEKILLSLDEFCDNFDQLEIEKAFKTVIELTKNLNGFFDIKQLWNQK---NLKKLAQGLILVLNGIYAITVFLSIAMPKKTNEILEFLGIRQKNFLLITKLDKFDKINFKKLEKP 507
>gi|148255487|ref|YP_001240072.1| methionyl-tRNA synthetase [Bradyrhizobium sp. BTAi1] >gi|146407660|gb|ABQ36166.1| methionyl-tRNA synthetase [Bradyrhizobium sp. BTAi1] (722 aa)
Score = 749, Expect = 7.5e-77, Identities = 161/481 (33%), Positives = 265/481 (55%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI 1051
      FY+TT I YP+GNPHIGHA+ + D + R+ + G + FF+TG DEHG K+ + A+  L P EL + A F ++ + L + + FIRTT  H  VQ ++ +L+  IY  + G Y V E Y ++ V E D+   Q P+  EE+SYF ++ ++ + ++ +  P+ + P R NE+ SF+   DLSISR+ F WG+++ + +HV+YVW+DAL NY++G+G+ ++D+N+ K+W +   V ++ K+I RFH +YWP L  G+ P + +HG++   KMSKS+GNV+DP  + YG D RY+ L+E+  +D ++ + ++  N DLAN++GNL RS+ MI K  G +P+ +  F+   L + D I  + + Q+I  L+ V ++ E N +   PW L K + ++   L +  +++V  +PV+  S + L  I
 S:  213 FYVTTAIAYPNGNPHIGHAYEAIATDAIARFARLDGKDVFFLTGTDEHGLKMVQTAQNEGLTPGELATRNAGRFRDMDERLNVSFDRFIRTTEPAHHKSVQAIWNRMLENGDIYADTYAGWYSVRDEAYYAEDETVVGE-DNVRRGPQGTPVEWVEEKSYFFRLSAYQDRLLALYESQPDFIGPDARRNEII-SFVKG-GLKDLSISRTTFDWGVRVPHDDEHVMYVWVDALTNYITGVGFPDENDANW-KYWPAD----VHVIGKDIIRFHAVYWPAFLMSAGVPVPKRVYAHGFLFNRGEKMSKSVGNVVDPFNLADQYGVDQLRYFFLREVPFGQDGNYNHEAIVARINADLANDLGNLAQRSLSMIAKQLGGQLPEPGE----FSANDRAILAEADAMIGAARKAMATQQIHQWLNAVWSVVAEANRYFAGEAPWALAKTDPKRQ-HTVLYVTAEVIRQVAILTQPVMPTASAKLLDSLGI 684
>gi|17987270|ref|NP_539904.1| methionyl-tRNA synthetase [Brucella melitensis 16M] >gi|17982947|gb|AAL52168.1| METHIONYL-TRNA SYNTHETASE [Brucella melitensis 16M] (544 aa)
Score = 749, Expect = 8.2e-77, Identities = 165/523 (31%), Positives = 280/523 (53%)
 Q:  565 GEVM--KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLR-IESEDK 1087
      G +M +K+YITT I YP+G PHIGHA+ + D + R+++ G + +F+TG DEHG K+ + A++ + P+EL D+  F + ++L   +IRT+ E H  Q + ++  IY G + G Y V +E Y     D  Y Q P+  EEESYF ++ ++ K + + +P + P R NE+ SF+ +  DLSISR+ F WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY  D + +W +    ++ K+I+RFH +YWP L  L P + +HG++   KMSKS+GNV+DP  + YG D RY+L++E+  +D +S + ++N N DLAN++GNL RS+ MI K +G +P+   +F+  + L Q D + T + ++ Q +  L + ++ E N +  +PW L+K + + +  L +  ++RV  ++P +  +++ L   + K   V     + P+P++ R +E++++
 S:  27 GSIMSREKYYITTAIAYPNGKPHIGHAYELIATDAMARFQRLNGMDVYFLTGTDEHGIKMLQSARKEGITPRELADRNTSAFRRMAEVLNSSNDDYIRTSEERHYKASQVIWQAMVANGDIYKGGYAGWYSVR-DEAYYGEEETEVRADGVRYGPQGTPVEWVEEESYFFRLSAYQDKLLDLYENNPGFIMPAERRNEIV-SFVKSG-LKDLSISRTTFDWGIPVPGDEKHVMYVWVDALTNYITALGYPDTTDERW-AYWPAN----AHIIGKDISRFHAVYWPAFLMSAQLPLPKRVFAHGFLFNRGEKMSKSVGNVIDPFELVERYGLDQLRYFLMREVPFGQDGSYSHEAIVNRTNADLANDLGNLAQRSLSMIAKNCEGKVPQPG----AFSEADKAILDQADAALETARKAMDDQALHLALGAIFAVVAEANRYFAGQEPWALRKTDPAR-MGTVLYVTAEVLRRVGIMVQPFIPQSAEKLLDILAAPADKRQFADVLASPLAGGTDLPAPQPVFPRYVEADEQ 543
>gi|187736581|ref|YP_001878693.1| methionyl-tRNA synthetase [Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835] >gi|187426633|gb|ACD05912.1| methionyl-tRNA synthetase [Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835] (550 aa)
Score = 748, Expect = 8.8e-77, Identities = 188/518 (36%), Positives = 283/518 (54%)
 Q:  567 VMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKEND-DKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFL-KDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFD-DLSISR--SNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDS---NFQKFWNSQDAEIVQLMSKEI-TRFHCIYWPIMLEMLGL---RKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLIN----ECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI-DSSKFDIKFVTDFSSLD-NQKINTPEPIYLRIES 1084
      V + +YITT I Y +G PHIGHA+ ++ADVL R+ + G E +F+TG+D+HGQK+++ A++L + PQE V+   F LW LGI  + TT  HK VQ+ ++L K +Y  +KG Y V E+ T   KE D + + +  +++ EEE+++ ++  +++ F+ K + V P R E+ N+   DFD DL ISR S SWGI+  +P+ V YVW DAL+NY+S GY + DS  F K W + D E++  K+I  H +YWP ML +G   PT + HGW   KMSKS+GNV+DP   +G + RYYL+++++ +D+ F  L+ +N +LAN++GNL NRSI M +Y D +I    +++ E K L+  D+ T+ K   + S + +N   CN +IEQ +PW L K E +  L C L +L  + Y + VL D S  L Q N D +    + L  +IN P P++ RI S
 S:  13 VPRMYYITTAIDYTNGPPHIGHAYEKVLADVLARWHRMKGEEVYFLTGVDQHGQKVQQTAEKLGITPQEHVNNITGQFLALWDRLGISNDGWASTTDPRHKACVQKILTDLKDKGQLYKKSYKGFYSVRQEQFLTD-----KERDAEGNFGPEWGEVVELEEENWYFRLTDHVEWMKQFVEKSSDFVLPSFRKAEVLNAI----DFDSDLCISRPKSRLSWGIEFPFDPEFVTYVWFDALINYISFAGYLAEPDSGLPEFSKLWPA-DCEVI---GKDILVPAHGVYWPAMLHAMGFSDEEMPTLLV-HGWWNINGEKMSKSIGNVVDPNLLAEQFGPEPVRYYLVRDITTGKDANFDADRLVMLYNTELANDLGNLCNRSINMTRRYCDSVISGAE----AYDDEASKALRSTMDQAVTLFSKYMDDNMASDALAALNAQVSACNAYIEQQQPWQLAKDEASAPRLRCVLRHLLECCAQTGYLIGCVLPDASARILGQLNAGDLFRGLTPAALKWGILPAGHRINDPAPVFPRILS 531
>gi|94496391|ref|ZP_01302968.1| methionyl-tRNA synthetase [Sphingomonas sp. SKA58] >gi|94424137|gb|EAT09161.1| methionyl-tRNA synthetase [Sphingomonas sp. SKA58] (520 aa)
Score = 748, Expect = 1.0e-76, Identities = 163/515 (31%), Positives = 277/515 (53%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNI--EFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFV-TDFSS---LDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      K F ITT I YP+G PHIGHA+ + D + R+++ +G + FF TG DEHG K+ + A+  ++P+ L D+ A F + + L I + FIRT+  H  Q + +   +YLG ++G Y V E Y +  + E  KL  Q P+  EES+F ++ ++ K ++ +  P+ + P +R NE+  F+   DLSISR++F WG+++ +  HV+YVW+DAL NYL+G GY  D   ++W ++ +I ++ K+I RFH +YWP L  L P +  HG+++  KMSKSLGNV DP+  + +G D RY+LL E++  D +S + +I  N DLAN+ GNL R++ I K DG +P+ + ++  +    + F + + +  + I+ + V   CN +I+  PW L+K + + ++ L+ + A+ +  ++PV+  +  L Q ID+   + + +DF +    ++ P+P++ R+E
 S:   3 KPFTITTAISYPNGRPHIGHAYEVIATDAIARFQRMMGRDVFFQTGTDEHGLKMAQTARARGIEPRALADEMAGYFKVMNEALNISHDRFIRTSEPDHHRASQAIWRAMEANGDLYLGRYEGWYSVRDEAFYDEKELIEGEGGAKL-SPQNTPVEWTVEESWFFRLSAYQDKLLALYESQPDFIQPESRRNEIMR-FVEGG-LSDLSISRTSFDWGVRVPDADGHVMYVWVDALTNYLTGCGY-PDDAERMARYW-AEGGDITHVIGKDIVRFHAVYWPAFLMSAKLPLPKQIFGHGFLLNRGEKMSKSLGNVADPMELADRFGVDQLRYFLLSEVTFGNDGSYSAEAIIARSNSDLANSFGNLAQRTLSFIAKNLDGRLPEPAAMEVDSALLSGIADACRIFQNAMNDLAPSVAIEAWMRAVF----ACNAYIDAQAPWALRKTDPAR-MEAVLATLYEAIASLAVMIQPVIPASAAALLDQMGIDADARSYELIGSDFYAALRASGFALSPPKPLFPRLE 514
>gi|161618949|ref|YP_001592836.1| methionyl-tRNA synthetase [Brucella canis ATCC 23365] >gi|161335760|gb|ABX62065.1| methionyl-tRNA synthetase [Brucella canis ATCC 23365] (515 aa)
Score = 748, Expect = 1.0e-76, Identities = 163/519 (31%), Positives = 277/519 (53%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLR-IESEDK 1087
      +K+YITT I YP+G PHIGHA+ + D + R+++ G + +F+TG DEHG K+ + A++ + P+EL D+  F + ++L   +IRT+ E H  Q + ++  IY G + G Y V +E Y     D  Y Q P+  EEESYF ++ ++ K + + +P + P R NE+ SF+   DLSISR+ F WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY  D + +W +    ++ K+I+RFH +YWP L  L P + +HG++   KMSKS+GNV+DP  + YG D RY+L++E+  +D +S + ++N N DLAN++GNL RS+ MI K +G +P+   +F+  + L Q D + T + ++ Q +  L + ++ E N +  +PW L+K + + +  L +  ++RV  ++P +  +++ L  + + K   V     + P+P++ R +E++++
 S:   4 EKYYITTAIAYPNGKPHIGHAYELIATDAMARFQRLNGMDVYFLTGTDEHGIKMLQSARKEGITPRELADRNTSAFRRMAEVLNNSNDDYIRTSEERHYKASQAIWQAMVANGDIYKGGYAGWYSVR-DEAYYGEEETEVRADGVRYGPQGTPVEWVEEESYFFRLSAYQDKLLDLYENNPGFIMPAERRNEIV-SFVKLG-LKDLSISRTTFDWGIPVPGDEKHVMYVWVDALTNYITALGYPDTTDERW-AYWPAN----AHIIGKDISRFHAVYWPAFLMSAQLPLPKRVFAHGFLFNRGEKMSKSVGNVIDPFELVERYGLDQLRYFLMREVPFGQDGSYSHEAIVNRTNADLANDLGNLAQRSLSMIAKNCEGKVPQPG----AFSEADKAILDQADAALETARKAMDDQALHLALGAIFAVVAEANRYFAGQEPWALRKTDPAR-MGTVLYVTAEVLRRVGIMVQPFIPQSAEKLLDILAVPADKRQFADVLASPLAGGTDLPAPQPVFPRYVEADEQ 514
>gi|87199956|ref|YP_497213.1| methionyl-tRNA synthetase [Novosphingobium aromaticivorans DSM 12444] >gi|87135637|gb|ABD26379.1| methionyl-tRNA synthetase [Novosphingobium aromaticivorans DSM 12444] (521 aa)
Score = 748, Expect = 1.1e-76, Identities = 165/513 (32%), Positives = 282/513 (54%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKK-YISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQF----DDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNI--DSSKFDIKFVTDF---SSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      FYITT I YP+G PHIGHA+ + ADV+ R+++ +G + F TG DEHG K+ +KA+EL + P+EL D+ + F +  L + Y FIRTT E H  QE + +   +YL ++G Y V E Y ++ V E +KL  Q P+  EES+F ++ ++ + + + ++P + P +R NE+  F+   DLS+SR++F WG+++   HV+YVW+DAL NY++GLG+  ++ +F K+W +   + L+ K+I RFH +YWP L  + P +  HG+++  K SKSLGNV DP+  + +G D RY+L++E++ +D +S + ++  N +LAN+ GNL R++ MI K  G + +    N+ ++ L    +E+   LN  +  + + CN ++++ PW L+K + E+   L+L + A++ +  + PV+  + + L Q I ++ FD   D+    +++ P P + R+E
 S:   5 FYITTAISYPNGKPHIGHAYEAIAADVIARFQRAMGRDVRFQTGTDEHGLKMAQKARELGITPRELSDEMSSYFIKMCDELNVSYDVFIRTTEERHHASTQELWRRMEANGDLYLDRYEGWYSVRDEAFYDESELVAGEGGEKL-SPQGTPVDWTVEESWFFRLSKYAEPLLKLYEENPGFIQPDSRRNEVMR-FVEG-GLRDLSVSRTSFDWGVKVPGCDGHVMYVWVDALTNYITGLGF-PDENGDFAKYWPAN----LHLIGKDIVRFHTVYWPAFLMSADIALPRQVFGHGFLLNRGQKESKSLGNVTDPLDLADRFGVDPLRYFLMREVAFGQDGSYSAEAIVTRCNAELANSYGNLVQRTLSMIFKNMGGNLETFHS-----NVGDDELLATVFNACREELPREFSALNFSAGIEAWMRAVFACNAYVDEQAPWALRKTDPERMKAVLLTLFI-AIRDLTVAISPVVPAAAAKVLDQLGIPREARGFDALTDADWYMARVATGERLAQPMPAFPRLE 513
>gi|25009373|sp|Q8YH17|SYM_BRUME Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) (515 aa)
Score = 747, Expect = 1.2e-76, Identities = 163/519 (31%), Positives = 277/519 (53%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLR-IESEDK 1087
      +K+YITT I YP+G PHIGHA+ + D + R+++ G + +F+TG DEHG K+ + A++ + P+EL D+  F + ++L   +IRT+ E H  Q + ++  IY G + G Y V +E Y     D  Y Q P+  EEESYF ++ ++ K + + +P + P R NE+ SF+ +  DLSISR+ F WGI + + KHV+YVW+DAL NY++ LGY  D + +W +    ++ K+I+RFH +YWP L  L P + +HG++   KMSKS+GNV+DP  + YG D RY+L++E+  +D +S + ++N N DLAN++GNL RS+ MI K +G +P+   +F+  + L Q D + T + ++ Q +  L + ++ E N +  +PW L+K + + +  L +  ++RV  ++P +  +++ L   + K   V     + P+P++ R +E++++
 S:   4 EKYYITTAIAYPNGKPHIGHAYELIATDAMARFQRLNGMDVYFLTGTDEHGIKMLQSARKEGITPRELADRNTSAFRRMAEVLNSSNDDYIRTSEERHYKASQVIWQAMVANGDIYKGGYAGWYSVR-DEAYYGEEETEVRADGVRYGPQGTPVEWVEEESYFFRLSAYQDKLLDLYENNPGFIMPAERRNEIV-SFVKSG-LKDLSISRTTFDWGIPVPGDEKHVMYVWVDALTNYITALGYPDTTDERW-AYWPAN----AHIIGKDISRFHAVYWPAFLMSAQLPLPKRVFAHGFLFNRGEKMSKSVGNVIDPFELVERYGLDQLRYFLMREVPFGQDGSYSHEAIVNRTNADLANDLGNLAQRSLSMIAKNCEGKVPQPG----AFSEADKAILDQADAALETARKAMDDQALHLALGAIFAVVAEANRYFAGQEPWALRKTDPAR-MGTVLYVTAEVLRRVGIMVQPFIPQSAEKLLDILAAPADKRQFADVLASPLAGGTDLPAPQPVFPRYVEADEQ 514
>gi|56551988|ref|YP_162827.1| methionyl-tRNA synthetase [Zymomonas mobilis subsp. mobilis ZM4] >gi|56543562|gb|AAV89716.1| methionyl-tRNA synthetase [Zymomonas mobilis subsp. mobilis ZM4] (521 aa)
Score = 747, Expect = 1.4e-76, Identities = 158/462 (34%), Positives = 250/462 (54%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFK-KYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRV 1030
      + FYITT I YP+G PHIGHA+ + +D L RY + G + +F TG DEHG K+ + A+ +++P L D+ + F + + I Y FIRTT  H  Q + L   IYLG ++G Y + E Y +  V   +KL  Q P+  EES+F ++ F+ K ++ +  P+ + P R NE+ SF+ +  DLSISR++F WGI + ++P HV+YVW+DAL NYL+G GY  +  F ++W +   + ++ K+I RFH +YWP L  + P K  HG+++  KMSKS+GNV+DPI   YG D RY+LL+E++ +D +S + ++N N DLAN+ GNL RS+ +I K   +P   +    EK +   ++ T + +  + L +  + E N +I + PW ++K + + D L  + AV+++
 S:   3 QSFYITTAISYPNGKPHIGHAYEAIASDALARYHRLAGDDVYFQTGTDEHGLKMAQTARNRDIEPIALADEMSSHFKTMDDVYNISYDRFIRTTEAEHYKASQALWKTLADAGHIYLGRYEGWYSIRDEAFYKEEELVTDSKGEKL-SPQGTPVEWNVEESWFFRLSAFQDKLLAYYEAHPDFIQPEARRNEVI-SFVKS-GLADLSISRTSFDWGIPVPDSPGHVMYVWIDALTNYLTGAGY-PDNKERFDRYWPAD----IHVIGKDIIRFHAVYWPAFLMAADIALPKKVFGHGFLLNRGEKMSKSVGNVVDPIDMAKLYGVDQIRYFLLREVTFGQDGSYSHEAIVNRINADLANDFGNLAQRSLSIIAK-NGAKVPSPEDTRAEDQALMEK-IAGIPHQVATAMNNVAPNQALDAIWRGVGEANLYISEQAPWTVRKTDPVR-ADTILYWTIEAVRQL 454
>gi|145346067|ref|XP_001417517.1| predicted protein [Ostreococcus lucimarinus CCE9901] >gi|144577744|gb|ABO95810.1| predicted protein [Ostreococcus lucimarinus CCE9901] (573 aa)
Score = 746, Expect = 1.7e-76, Identities = 178/498 (35%), Positives = 265/498 (53%)
 Q:  539 AAHDIEDVTQLIEAI------KEYID------LKITSKGEVMK-----KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQG-KMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEP 1036
      AA+++ED  +EA+   KE D    +  G +K   +F +TT I Y +G PH+GHA+ ++ DVL RY + G + F TG DEHGQKI E A+E + P  VD +  F NL K L +  + RTT+E HK  E F    IYL ++G Y V E  T++ A   D +  L +  +EESYF K ++ K+ I+  +P + P +R NE+ + L NDD DLS+SR+ F WGI + + PKHV+YVW DAL NYL+G G+ ++ ++ + FW +   V ++ K+I FHC+ WP ML  GL P   HG++ + G KMSKS+GNV+DP  + + D FRYYL++   D FSE +I  N DLA+ +GNL +R  + K  GIIP +  + F++  +  +    + + NIQ   I+ I  N ++  PW +K E E+   +  L AV  +++L+P
 S:  27 AANEVEDARIALEAVDVRERAKEVDDDARAKERAVEDAGRGVKDPRGERFSVTTAINYANGAPHMGHAYESISTDVLARYHRAYGRQVLFQTGSDEHGQKIAEAAEEKGMAPLAFVDTHVAEFQNLNKRLDVSNDVYNRTTSEAHKKACAELFRRSRDNGDIYLDTYEGWYNVREETFVTESEAQASGYKDPVSGKDLKKM---KEESYFFKQSRYQKQLIAHIESNPEFIQPSSRRNEIL-ARLQNDDLRDLSVSRTTFDWGIPVPDAPKHVMYVWFDALTNYLTGTGWPEETEN--KDFWPAS----VHIIGKDIIWFHCVIWPCMLWSAGLPLPKTVFGHGFVTADDGQKMSKSIGNVVDPNDVLKRFSSDTFRYYLMRCGVYGADVPFSEPAMIAIHNADLADVIGNLVHRVTNLCKKNCGGIIPDCASENV-FSVGVLRAKSE------AAMSRFNIQGACELAIEAIKCTNKYLTDSAPWAVKGEGAEERKSVIIKSTLEAVYVAMHFLQP 526
>gi|88808698|ref|ZP_01124208.1| methionine--tRNA ligase [Synechococcus sp. WH 7805] >gi|88787686|gb|EAR18843.1| methionine--tRNA ligase [Synechococcus sp. WH 7805] (525 aa)
Score = 746, Expect = 1.7e-76, Identities = 172/526 (32%), Positives = 270/526 (51%)
 Q:  560 KITSKGEVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCA-QLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDS---NFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKE-NNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLD-NQKINTPEPIYLRIESE 1085
      ++ + E M + +TTP+YY + PH+G +TT+ D L R+++ G E FITG+DEHGQKI+ A+ ++ P + D+ + ++ +LW  I  F+RTT+ H+ +VQ F    I G +G YCV CEE + ++A K D  CA  PL ++EE+ F + QF++ I S + DP + P +R E+ N     D SISR N SWG+ + + H YVW DALL YL+ L   DD  + + +   V ++ K+I RFH +YWP ML  GL P +  HG++ E KM K+LGNVLDP  +  G DA R+YLL+++  ED F ++ ++ N DLAN +GNL NR+ M K+ D +P S  S +  +  ++ D +  I   +   V+ L E N ++ + PW L K+ +E+ +  L +L  + +  L+P++  S  L Q +  S+    + L+  ++ PEP+ R+E E
 S:   4 RLGANAEAMT-YSLTTPLYYVNAKPHLGSVYTTIACDALARFQRLEGEEVVFITGVDEHGQKIQRTAEAQSISPADHCDRISALYADLWARWDITNDRFVRTTSPRHRPLVQAFFQRCEAAGHIRTGHQEGWYCVDCEE-FKDDLADAKNPD----CAIHRKPLEWRDEENLFFCLSQFQERIESLIADPQFIAPSSRRREIENFVAGG--LRDFSISRVNVSWGLPVPGHQGHTFYVWFDALLGYLTAL----LDDGGPVDLDRLTDVGWPVDVHVIGKDILRFHAVYWPAMLMSAGLPVPKRVFGHGFLTREGQKMGKALGNVLDPETLLERCGTDAVRWYLLRDIQFGEDGDFQQQRFMDLVNNDLANTIGNLLNRTASMSRKWFDASLPPVSAAVRS-DHPLKDTTERTIDRVRQSIPAFAFKDAAEAVLQLAIEANGYLNEQAPWSLMKQPGHEQKVGDDLYAVLECCRVIGLLLQPLVPGLSSRILAQLDQSPSEKGWTHALSWGQLEPGASLSKPEPVMQRLELE 522
>gi|120405753|ref|YP_955582.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycobacterium vanbaalenii PYR-1] >gi|119958571|gb|ABM15576.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycobacterium vanbaalenii PYR-1] (511 aa)
Score = 745, Expect = 2.1e-76, Identities = 155/476 (32%), Positives = 252/476 (52%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFD---DEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEAL 1046
      +YITT I YP+G+PH+GHA+ + D + R+K+ G++ F+TG D HG K+ E A +L +  EL  + VF L + L I + FIRT+  H  + + ++  +YLG + G Y V E +T+     ++   P+  EEE+YF ++ +  + +  D P + P R NE+ SF++   DLSISR+ F WG+ + ++P HV+YVW+DAL NYL+G+G+  D  F ++W +   + ++ K+I RFH +YWP L  G+ P K  HG+++  KMSKS+GNV+DP+ ++T+G D RY+ L+E+  +D +SE +I  N DLAN GNL RS+ M+ K DG++P+   +F E + L  D  + +  E  +  L + ++  N +  +PW L+K + +   L  L V+   +PV+ D + + L
 S:   5 YYITTAIAYPNGDPHVGHAYEYIATDAVARFKRLDGFDVRFLTGTDVHGLKMAETAAKLGVPTAELARSNSDVFQRLQEKLHISFDRFIRTSDPDHYEASKAIWRRMVDAGDVYLGKYSGWYSVRDERFFTEAETSVDAAGVRIATETGTPVTWTEEETYFFRLSAYADRLLALYADHPEFIEPEVRRNEVV-SFVSGG-LRDLSISRTTFDWGVPVPDHPDHVMYVWVDALTNYLTGVGFPDTDSELFTRYWPAD----LHMVGKDIIRFHTVYWPAFLMSAGIELPKKVFVHGFLLNRGEKMSKSVGNVVDPVNLVDTFGLDQVRYFFLREVPFGQDGSYSEDAIIGRINADLANEFGNLAQRSLSMVAKNLDGVVPQPG----AFTAEDSEMLAAADALLERVRRHFEATAMHLALEAIWSVLGAANRYFSAQEPWVLRKTDPAR-FATVLYTTLEVVRIAALLSQPVMPDAAAKLL 473
>gi|50955324|ref|YP_062612.1| methionyl-tRNA synthetase [Leifsonia xyli subsp. xyli str. CTCB07] >gi|50951806|gb|AAT89507.1| methionyl-tRNA synthetase [Leifsonia xyli subsp. xyli str. CTCB07] (529 aa)
Score = 745, Expect = 2.3e-76, Identities = 170/468 (36%), Positives = 267/468 (57%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLL---GIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAV--RKENDDKLYCA-QLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKD-LDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVL 1038
      FYITTPI+Y + PHIGHA+T + ADVL R++++ G +T+ +TG DEHGQKI  A   P+E D+ + D  LL  I  FIRTT E H+ VQ+  +L  FIY G ++ LYCV CEE  ++ V  E D+ CA  PL  +E++YF ++ F +K ++ + + P+ V P + NE+ SF+   DLSISRS+F WGI++ + HVVYVW DALLNY++ +GY Q D+ F++ W +    L+ K+I RFH + WP ML  GL P +  HGW++  KMSKS  + P  +T+G DAFRYY L+ ++ +D FS + L  + +LAN GNL +R + M+ +Y G +P  + + + ++E ++ + Q  +  + +L I  ++ V ++++ N +I + +PW L K+ +++ L  L  + ++ +  L PV+
 S:   7 FYITTPIFYVNDVPHIGHAYTEVAADVLARWRRQAGDDTWLLTGTDEHGQKILRTATANGTTPKEWADRLVR--DEWLPLLTTVDIANDDFIRTTDERHEKNVQKFLQKLYDDGFIYAGEYEALYCVGCEEFKPQSEIVDGTGEYADQKVCAIHSKPLELLQEKNYFFRMSDFAEKLLALYEERPDFVQPESARNEVV-SFVRQG-LSDLSISRSSFDWGIKVPWDESHVVYVWFDALLNYITAVGYGQ-DEEAFERRWPA-----THLVGKDILRFHAVIWPAMLLAAGLEVPHRVFGHGWLLVGGEKMSKSKLTGIAPTQITDTFGSDAFRYYFLRAINFGQDGSFSWEDLSARYQAELANGFGNLASRVVAMVMRYFGGEVPAAGEFREA-DLEVQRVVAQAAADADAAMARLAIHDGIAAVWTIVDQLNGYITEQEPWALAKDEAKRERLQTVLYTAVEGLRALAVLLSPVI 471
>gi|194476532|ref|YP_002048711.1| methionine--tRNA ligase [Paulinella chromatophora] >gi|171191539|gb|ACB42501.1| methionine--tRNA ligase [Paulinella chromatophora] (524 aa)
Score = 744, Expect = 2.7e-76, Identities = 177/514 (34%), Positives = 275/514 (53%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKD----DSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIP-------------KYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWD-LKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFN----IDSSKFDIKFVTDFSSL------DNQKINTPEPIYLRIES 1084
      + +TTP+YY + PH+G A+TTL D L RY++ +G  FITG DEHGQKI+ A+ +LKPQE ++ ++ + +LW  I  FIRTT  H+ +V+E F + K  I G +G YCV+CEE  K+ V E D++  Q  L ++E + F + +++K I  ++ P + P++R E+ N L   + SISR N WGI + + H YVW DAL+ YL+ L   D  D  ++ W +   V ++ K+I RFH +YWP ML  GL P   HG++ E KM KSLGN+LDP  + YGRD+ R+YLL+++  ED F +K I+ N DL+N +GNL NR++ M ++  +P       K S+ + NI       T ++KL ++   +DL + N F+ + PW +K+E  + +  L +L  + +  L P++ + S  KQ   +D +K  K +T SSL   +  + P P+ R+E+
 S:   3 YTVTTPLYYVNDRPHLGSAYTTLACDALARYQRLIGKSVVFITGCDEHGQKIQRTAEAASLKPQESCNQVSEEYHHLWSRWQISNDRFIRTTDLRHQAIVKEFFLRVEKAGDILEGQQQGWYCVACEE--FKDEPVDAEGDNQCAIHQ-RRLEWRDEPNLFFNLSRYQKQIEELIQKPGFILPVSRRREIEN--LVAQGLHNFSISRINLPWGIPVPGHTDHTFYVWFDALIGYLTAL-LEPSDPPELDIILRRGWPAN----VHVIGKDILRFHAVYWPAMLMSAGLEVPDMVFGHGFLTREGKKMGKSLGNILDPELLLEEYGRDSVRWYLLRDIPFGEDGDFQKKRFIDLINNDLSNTIGNLLNRTLSMARRWFANAVPDCREAVTDQHSLAKASQSAILINI--------------TALDKLEFRRAAEATLDLAAQANTFLSEQAPWSRIKQEGGREQVGADLYAVLETTRIISLLLIPLIPELSIRLQKQLGLKLVLDGAKVSPKGITWESSLSWGQLEEGSHLPEPIPVMARLEN 520
>gi|39938719|ref|NP_950485.1| methionyl-tRNA synthetase [Onion yellows phytoplasma OY-M] >gi|39721828|dbj|BAD04318.1| methionyl-tRNA synthetase [Onion yellows phytoplasma OY-M] (520 aa)
Score = 743, Expect = 3.4e-76, Identities = 175/517 (33%), Positives = 293/517 (56%)
 Q:  570 KFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLK-DPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYR-QKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPK-YSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIESED 1086
      KF+++T I Y SG PHIG+ + +++AD + R+K+ G++ F TG DEHGQKI KA +  PQE VD+ +   ++ L+ + Y F +TT +HK VQ F +L ++ IYLG ++GLY V+ EE+Y  +A +  D K + +  LI  EE+YF K+ +++ + +L+ +P+L+ P + EL N L +  DLS+SR++F WGI + +PKHV+YVW+DAL NYL+GL Y   +S F ++W    + ++ K+I RFH IYWPI+L L + P ++++H WI+ ++ KMSKS GNVL   + + D+ RY++L E+  +D  + +LL+  N DLAN +GNL +R GM+ YR  + K   L  + KQ    +  ++  +  L +++L  N +I+ V+PW+L K  ++ LD L ++ ++ +  L+P L  + + L Q + +S  + + F L +QK++  ++ R+E ++
 S:  10 KFFLSTAIAYASGIPHIGNVYESILADAIARFKRLEGFDVLFQTGTDEHGQKIAAKALQQGKNPQEYVDQISLEIKRIYDLMQVSYDKFAKTTNPHHKQTVQAIFYKLWQQGDIYLGKYQGLYSVA-EESY---VAAKDLIDGKTFNGETPILIS--EETYFFKLSKYQAQLLQYLENNPSLIKPDAQRKELLN--LLKEPLADLSVSRTSFKWGIPVPFDPKHVIYVWIDALSNYLTGLDYNPTSKNSQFNRYWPCD----MHVIGKDILRFHLIYWPILLMALEISLPKQFLTHPWILFDKNKMSKSKGNVLYVDDLLKYFPVDSIRYFVLSEIPYAQDGNITYELLVERHNSDLANVLGNLVHRVFGMVKSYRQNNLSKTLITTNLDPKFDLSKQALATLPLVRLKMQDCKVGDSLKEIMNLARFANKYIDLVEPWNLFKNPEKQQLLDHTLYSLVETLRFLGVLLQPFLPQTAHKILTQ--LKASDITFESLDTFGLLSSQKLDNYHILFNRLEIDE 516
>gi|50954430|ref|YP_061718.1| methionyl-tRNA synthetase [Leifsonia xyli subsp. xyli str. CTCB07] >gi|50950912|gb|AAT88613.1| methionyl-tRNA synthetase [Leifsonia xyli subsp. xyli str. CTCB07] (589 aa)
Score = 743, Expect = 3.5e-76, Identities = 167/473 (35%), Positives = 256/473 (54%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDN---LWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKN--IAVRKENDDKLYC-AQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSK 1043
      FYITTPI+Y + PHIGHA+T + ADVL R+ ++ G + + + G DEHGQKI  A  L P E D+  V D+  L + L I  FIRTT + HK VV  + L +K +Y G ++G YCV CEE  ++ IA    ++ C   +  E++YF K+ F+ +  L D  + P  NE+ +F+ +  D+SI+RS+F WG+++  P HVVYVW DALLNY+SG+G+  D  F + W    V ++ K+I R H + WP ML  L P + ++HGW++  KMSKS  + P  + +G DAFRYY ++ +  +D FS  +  +N DLAN +GNL +R+I MI KYR GI+P+ + P + + E  + Q   + I++ + + L +V ++  N +I + PW L + E   LD L+ +  ++ +  L P L D ++
 S:  12 FYITTPIFYVNDVPHIGHAYTEVAADVLVRWHRQAGEDVWLLAGTDEHGQKILRTAAAQRLSPAEWTDRL--VHDSWRPLLEALRISADDFIRTTEDRHKVVVIAFLTLLREKGLVYEGTYEGFYCVGCEEYKQESDIIAGTGAFAGQVLCPVHARSVDVVNEKNYFFKMSAFQDRLLEMLADEEFLRPAAVRNEIL-AFVGSG-LKDISITRSSFDWGVEVPWEPGHVVYVWFDALLNYISGIGW-GSDVEEFDRRWPD-----VHIIGKDIARLHAVLWPAMLMAADLPVPKRIVAHGWLLVNGEKMSKSNATGIGPEQIVKAFGIDAFRYYFVRSIVFGQDGSFSWDDIHRRYNADLANGLGNLVSRTIAMITKYRAGIVPEAAAPTAAED-EVRHTITQARANASAAIDRFALSEALGQVWTIVERLNSYITEQTPWSLARDEAQAHRLDTVLNTVAEGLRELAVLLRPFLPDTAQ 480
>gi|159903438|ref|YP_001550782.1| methionyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9211] >gi|159888614|gb|ABX08828.1| Methionyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9211] (509 aa)
Score = 743, Expect = 3.7e-76, Identities = 165/444 (37%), Positives = 238/444 (53%)
 Q:  573 ITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLH--PLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITT----IIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDL 1016
      ITTP+YY + PH+G +TT+ D +R+++ G  F+TG+DEHGQKI+ A+  + PQ  DK + + LWK  I Y+ FIRTT+ H+ +V + F +++K  I LG +G YCV CEE Y +    D K C +H PL ++EE+ F + +++ I S + P+ + P++R NE+ N  +  D SISR N WGI +   H YVW DALL YLS L  ++ N   +   V ++ K+I RFH IYWP ML  GL P K  HG++ E KM KSLGN+LDP  + YG+D R+YLL ++  +D F +K  + N DLAN +GNL NR+ M K+ D    P  N+E + LK  E T   E+ + + +  VI L E N ++  +PW L KE + K+L
 S:   5 ITTPLYYVNDKPHLGSTYTTIACDAYSRFQRLQGNTVEFVTGVDEHGQKIQRTAQSHQITPQVHCDKISLNYKELWKKWDITYTSFIRTTSPSHQELVNQFFDKVVKSGDILLGNQQGWYCVGCEE-YKDD-----PPDSKSPCCPIHLKPLEWRDEENLFFALSKYQSKIESLVAQPSFIQPLSRRNEILN--FVSKGLRDFSISRKNVEWGIPVPGYKGHTFYVWFDALLGYLSSL-LPMQNKINLADLSHYGWPASVHVIGKDILRFHAIYWPAMLMSAGLELPKKVFGHGFLTREGQKMGKSLGNILDPELLLEQYGKDPIRWYLLSDIRFGQDGDFQQKRFQDLVNNDLANTIGNLLNRTSTMSRKWFDN-----GTPDFDINLE-DSNLKLLAQESITSSLLAYEEFDFKTVCETVIKLATESNVYLNNTQPWTLIKEPSNKEL 439
>gi|145346883|ref|XP_001417911.1| predicted protein [Ostreococcus lucimarinus CCE9901] >gi|144578139|gb|ABO96204.1| predicted protein [Ostreococcus lucimarinus CCE9901] (591 aa)
Score = 743, Expect = 3.7e-76, Identities = 163/467 (34%), Positives = 275/467 (58%)
 Q:  572 YITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDS----NFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPI---YFINTYGRDAFRYYLLKELSL-KEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGII--PKYSKPKLSF-NIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVL 1038
      ++TTPIYY + PHIGH +T+ +AD  RY++ G + FF+TG DEHG K+E+ A++ ++PQ L D+ ++ F ++   I + FIRTT +YH+ V+   L +KD +YLG ++G Y  EE YT++ A KE D K  +  +++ EE+Y+ ++ +F+K + +  D P+ + P R NE+   N+ +D+ ISR+NF WGI + ++ KHV+YVW+DAL+NY++ +G   DS  + K+W +   + +M+KEI+ FH + WP +L L L P + +H + I E KMSKSLGN +D   F  YG DA RYYL E + +D+ FS + +  ++ DL N +GN +R+ MINKY DG +  + + +++F N ++ +   + T +KL++ + +  +++ + + FI + +P+ + K E+  +L  L  L A++   LEP++
 S:  67 FVTTPIYYVNDQPHIGHVYTSTVADAYARYRRARGEDVFFLTGTDEHGLKVEQSAEKRGIEPQALADENSQKFRDVMTAYDISFDEFIRTTDDYHERQVRALVKVLQEKDAVYLGRFEGWYDEGQEEYYTESKA--KELDYKSPISG-KDMVRSSEENYYFRLSKFQKELEALHADNPDFLTPSARRNEMIGRL--NEGLNDVPISRTNFKWGIPMPDDEKHVIYVWIDALMNYITAIGLGDGKDSIVYADRSKYWPAS----MHIMAKEISWFHSVIWPALLMALDLPLPQRVHAHAFWIREGRKMSKSLGNFVDLACMDRFKEHYGLDAMRYYLAVEGPIGAQDANFSAERVQEIYSSDLVNTMGNSVSRTTAMINKYFDGEVRSEEANGARVTFDNWDWPARTSAHVQDALTAYDKLDLPRAAAAAKNIVMDVDLFITETEPFRMAKDESKSAELAACLYQCLEALRIAAVLLEPLM 537
>gi|71893760|ref|YP_279206.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycoplasma hyopneumoniae J] >gi|71851887|gb|AAZ44495.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycoplasma hyopneumoniae J] (513 aa)
Score = 742, Expect = 4.4e-76, Identities = 192/509 (37%), Positives = 296/509 (58%)
 Q:  567 VMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKE-----EESYFLKIKQFKKYISSF-LKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKEN-PKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQK--FWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLS-------FNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKF-DIKFVTDFSSLDNQKINTP 1075
      + KK YITTPIYY SG HIGH +TT++A V+ +KK G+E  TG DEHGQKI + A + NL+PQE VDK + F LW+  I+Y +F RTT  HKN +++ F ++ + + I+ G ++GLY +S EE +++ AV +    + HP+  +   E+SYF IK+F+K++ F L++P ++   NEL +FL   +DLS++R N WGI + +   +YVWLDAL +YLS +  Q D N +K FW + A+I+Q++ KEI RFHCIYWPI L+ L  P+ ++HGW+IT +GKMSKS GNV++P+ + + + ++Y + +++ K DSVF E LL N +N  N GNL +R+I +I K    K+ +P L     +I F +++  DE   ++L I+K  VI+L  N F + + W+ K  N K L  L L+LN + + +L  +  + E L+  I+  F I + F ++ +K+ P
 S:   1 MTKKCYITTPIYYASGRLHIGHLYTTVLAWVIRNFKKMSGFEARLFTGSDEHGQKISQLAAKANLEPQEFVDKNVENFKFLWEKFEIDYDYFQRTTNLNHKNFIKKIFLKMYEDNHIFNGEYQGLYSISDEEFLSQSQAVYQNG------SYFHPVSGAKMELISEKSYFFPIKKFQKWLEDFLLENPKFIFDSKIANELRQNFLQK-GLEDLSVTRKNLKWGIFLDQKFENQTIYVWLDALFSYLS-VFKDQIDLENPKKSNFW-TDSAQIIQVVGKEIARFHCIYWPIFLKSLNFPLPSIILTHGWLITPEGKMSKSKGNVINPLDLLKKFDPEIIKFYFVSQINTKNDSVFDENLLENFYNSFFVNTFGNLISRTIALIVK-------KFDQPLLFEIADLDWTDISFYEKILLSLDEFCDNFDQLEIEKAFKTVIELTKNLNGFFDIKQLWNQK---NLKKLAQGLILVLNGIYAITVFLSIAMPKKTNEILEFLGINEKNFLLITKLDKFDKINFKKLEKP 507
>gi|148239464|ref|YP_001224851.1| methionyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. WH 7803] >gi|147848003|emb|CAK23554.1| Methionyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. WH 7803] (514 aa)
Score = 742, Expect = 5.2e-76, Identities = 170/515 (33%), Positives = 264/515 (51%)
 Q:  571 FYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDS---NFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKE-NNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLD-NQKINTPEPIYLRIESE 1085
      + +TTP+YY + PH+G +TTL D L R+++ G + FITG+DEHGQKI+ A+ N+ P + D+ + ++ +LW  I  F+RTT+ H +VQ F    I G +G YCV CEE + + A K D ++   PL ++EE+ F + QF++ I + + DP + P +R E+ N     D SISR N SWG+ + +P H YVW DALL YL+ L   DD  + + +   V ++ K+I RFH +YWP ML  GL P +  HG++ E KM K+LGNVLDP  +  G DA R+YLL+++  ED F ++ ++ N DLAN +GNL NR+ M K+ + +P S P +   ++ +Q + +  I L Q   V+ L E N ++ + PW L K+ +E+ +  L +L  + +  L+P++  S  L Q +  S     + L+  + PEP+ R+E E
 S:   3 YSLTTPLYYVNAKPHLGSVYTTLACDALARFQRLEGQDVVFITGVDEHGQKIQRTAETQNISPIDHCDRISALYSDLWTRWHISNDRFVRTTSPRHLPLVQAFFQRCEAAGHIRTGHQEGWYCVDCEE-FKDDPADAKAPDCPIH---RKPLEWRDEENLFFCLSQFQERIETLIADPQFIAPASRRREIENFVAGG--LRDFSISRVNVSWGLPVPGHPGHTFYVWFDALLGYLTAL----LDDGGAVDLDRLADIGWPADVHVIGKDILRFHAVYWPAMLMSAGLPVPKRVFGHGFLTREGQKMGKALGNVLDPEILLERCGTDAVRWYLLRDIQFGEDGDFQQQRFMDLVNNDLANTIGNLLNRTASMSRKWFEASLPPVS-PDVRSEHPLKQPTEQTIERVRQSIPALAFQDAAEAVLQLAIEANGYLNEQAPWSLMKQPGHEEKVGDDLYAVLECCRVIGLLLQPLVPGLSSRILAQLDQRPSDDGWTQALRWGQLEPGVGLPKPEPVMQRLELE 511
>gi|57242363|ref|ZP_00370302.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter upsaliensis RM3195] >gi|57017043|gb|EAL53825.1| methionyl-tRNA synthetase [Campylobacter upsaliensis RM3195] (626 aa)
Score = 741, Expect = 5.7e-76, Identities = 189/512 (36%), Positives = 282/512 (55%)
 Q:  572 YITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKEN---PKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITT---IIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSSKFDIKFVTDFSSLDNQKINTPEPIYLRIE 1083
      YITTPIYY + PH+GHA+TT+IAD L R+ + G++T F+TG DEHGQKIE+ AK N P+E DK + F LW  I Y + RTT E H  V++ F ++ +K IY G ++G YCVSCE +T++ + +    C +  L++ EESYF ++ +++K I + +  +V P + EL N F+ N  DLSI+R++F WGI+I N  KHV+YVWLDAL Y+S L  +K ++  F +   V L+ K+I RFH IY+P L  L P  +HGW  + KMSKS GN + P  + YG + FRY+LL+E+  D FSE +LIN N +L+N GNL +R IGM KY +G I    L+F  ++ +LK+ + +   IE   + L +  ++ N I + +PW+L K N   + +SL N + +V  L P L  +++ K + D + + + +   L N K N E ++ +IE
 S:   3 YITTPIYYVNDVPHLGHAYTTIIADTLARFYRLSGHKTLFLTGTDEHGQKIEQAAKNKNYSPKEYADKISLEFKKLWDEFEISYDIYARTTDERHIKFVKQVFLKMWEKGDIYKGEYEGYYCVSCESFFTQSQLISQCGCPD--CGKETKLLK--EESYFFRLSKYEKNILKWYESEPIV-PKNKKAELVN-FIEN-GLKDLSITRTSFEWGIKIPSNLNDDKHVIYVWLDALFIYISSLELDEKSEN--LGFLPA----FVHLVGKDILRFHAIYFPAFLMSADLPLPKYIAAHGWWTRDGKKMSKSKGNAIHPKIIADAYGLEVFRYFLLREVPFGNDGDFSETMLINRINAELSNEFGNLLSRIIGMSLKYSNGEI--LQNEVLNF---YKAELKEANLHLQNALEFIENFQFNRYLEELFKALSVANLSISKYEPWNLIKANETSKANALVSLCANILAKVSLLLHPALPKSTQKVAKALSFDITLQNYQKLILNDELLNFKANACETLFPKIE 502
>gi|148273554|ref|YP_001223115.1| methionyl-tRNA synthetase [Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis NCPPB 382] >gi|147831484|emb|CAN02445.1| metS [Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis NCPPB 382] (525 aa)
Score = 741, Expect = 6.6e-76, Identities = 174/476 (36%), Positives = 263/476 (55%)
 Q:  563 SKGEVMKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKY-AKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKEN--DDKLYCA-QLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTI-----------IEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDL-KKENNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVL 1038
      S+GE  FYITTPI+Y + PHIGHA+T + ADVL R+ ++ G +T+F+TG DEHGQKI  A  + PQ  D+  + + L + + I  FIRTT  H+ V+   L  FIY G +KG YCV CEE  + +   + +L CA  P+  EE++YF ++ F + + +F ++ P+ + P + NE+ SF+   +DLSISRS+F WGI I + HVVYVW +AL+NY++ +GY  DD F++ W +    L+ K+I RFH + WP ML LG  P +  HGW++  KMSKS  + P  +T+G DAFRY+ ++ ++ +D FS + L  + +LAN GNL +R I M+ +Y DG IP        L + D+ + +      I++L I + L+ V L++E N +I  +PW L KK+ +  L+ L  + + +  L PVL
 S:   2 SRGE---PFYITTPIFYVNDVPHIGHAYTEVAADVLARWHRQRGDDTWFLTGTDEHGQKILRTATAHDTTPQAWADRLVTESWQPLLEAVDISNDDFIRTTDARHEESVKIFLQRLHDAGFIYTGEYKGYYCVGCEEYKQPSDLLEGTGPFEGQLVCAIHSKPVELLEEKNYFFRMSDFGERLLAFYEERPDFIQPESARNEIL-SFVRRG-LEDLSISRSSFDWGIPIPWDESHVVYVWFEALMNYVTAIGY-GVDDERFRRRWPA-----THLVGKDILRFHAVIWPAMLMALGEEPPRRVFGHGWLLVGGEKMSKSKLTGIVPQTITDTFGIDAFRYHFMRSIAFGQDGSFSWEDLSARYQAELANGFGNLSSRVIAMVGRYFDGRIPA------------ADGLTEADERVLAVARSAAATADQAIDRLAIHEALAAVWTLVDELNGYITSQEPWALAKKDEDRARLETVLHTAVRGLGTLAVLLAPVL 471
>gi|186454707|ref|ZP_02965022.1| methionyl-tRNA synthetase [bacterium Ellin514] >gi|184208266|gb|EDU05310.1| methionyl-tRNA synthetase [bacterium Ellin514] (517 aa)
Score = 740, Expect = 7.8e-76, Identities = 162/486 (33%), Positives = 271/486 (55%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQFKKYISSFLKD-PNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISR--SNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNY------------LSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKE-NNEKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEALKQFNIDSS 1054
      K FYITT IYY +G H+GHA+ +IADV+ R ++ LG E FF+TG+DEHGQK+++ A+  L PQ+ D+ + ++ + + L +  F+RTT  HK VVQ  S+L +  Y  +KG Y  E  T+  +  D + A  + + +EE+Y+ K+K ++++ +++ P+ + P R NE+  FL N+ +DL I+R + +WGI + +  V YVW DAL+NY      LS LG  +    W +    ++ K+I +FH +YWPIML+ +GL P + + HGW  + K+SK+ GNV+DP+ +N +G DAFR+Y+++EL++ D +++   + +LAN +GNL NRS+ M+ +YR+GI+P+ S    E  + +  E  +E+ +Q L + +L+N N +++Q P+ L K+  K LD L + + + +  L P +  S+  Q + S+
 S:   3 KCFYITTAIYYVNGEAHLGHAYEMVIADVIARSRRSLGTEVFFLTGLDEHGQKVQQAAQFKGLSPQQYCDELSLIWRTMAQKLELTIDDFVRTTEPRHKEVVQAILSKLNNEGHFYKAAYKGYYSTREETFLTE----KDRLPDGNFPASYGEVTELQEENYYFKLKDHQQWLIDYIESTPSFIQPEYRRNEVL-GFLKNNTLEDLCITRPINRLNWGIPVPFDTNFVTYVWFDALVNYISIPAAHGDPVVLSALGRTGQG----LPLWPAD----THVIGKDILKFHSVYWPIMLKAMGLPLPRQLLVHGWWQKDGQKLSKTTGNVVDPLAVVNEWGIDAFRFYVVRELAIGPDGNWTDGGFQARYQAELANGLGNLVNRSLSMLKRYRNGIVPERSD-------ELAPEAGKVIAETRAHLEQNGLQAALLSIWELVNRANQYVDQTAPFRLAKDPAQSKRLDEVLYNLAESCRILAILLAPFIPGTSERIYNQLGLSSA 484
>gi|21222203|ref|NP_627982.1| methionyl-tRNA synthetase [Streptomyces coelicolor A3(2)] >gi|25009395|sp|Q9F2I9|SYM_STRCO Methionyl-tRNA synthetase (Methionine--tRNA ligase) (MetRS) >gi|10432496|emb|CAC10330.1| putative methionyl tRNA synthetase [Streptomyces coelicolor A3(2)] (538 aa)
Score = 739, Expect = 1.2e-75, Identities = 168/476 (35%), Positives = 262/476 (55%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKY-AKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKEND---DKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKILSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENN---EKDLDCFLSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKE 1044
      K +Y++TPIYY + PH+GHA+TT+ DVLTR+ ++ G + +++TG DEHGQKI  A+  + PQ  DK  + + LW+ L I  FIRTT + H + VQE  +L K IY G ++G YCV CEE    + E +  KL   P+  EE+YF K+ ++ +K ++ + +P V P + NE+ N     DLSISRS F WG+ + + KHV+YVW+DALLNY + +GY +  N +KF ++ A+ V L+ K+I RFH I WP ML  GL P K ++GW++  KMSKS  + P   +G DA+R+Y L+ ++ +D FS +   + +LAN+ GNL +R  M+ KY G +P +  +   +  K  +  I E+L+ Q + V D + + N +I + +PW + K+++  + L  L   A++ V  L P++ D S++
 S:  12 KAYYVSTPIYYVNDAPHLGHAYTTVAGDVLTRWHRQRGEKVWYLTGTDEHGQKIMRTAEANGVTPQAWADKLVTESWKPLWEHLDIANDDFIRTTQKRHTDRVQEFVQDLYDKGEIYKGGYEGPYCVGCEEYKLPGELLDGEGEYAGQKLCPIHKKPVEILSEENYFFKLSEYSEKLLAHYEANPGFVQPESARNEVVN--FVRQGLQDLSISRSTFDWGVPVPWDDKHVIYVWVDALLNYATAVGYNE----NPEKFESTFPAD-VHLVGKDILRFHAIIWPAMLMAQGLPLPGKIAANGWLMVGGEKMSKSNLTGIKPQDLTTHFGVDAYRWYFLRAIAFGQDGSFSWEDFSARYTSELANDYGNLASRVAAMVGKYFGGELPAATADGDAEQAIHDGLTKAVAEADRKIGEELDFQGGILAVFDFVKQVNGYITEQEPWKVAKDDSPEGKARLATILYTAAEALRAVAVLLNPIMPDTSQK 488
>gi|118619731|ref|YP_908063.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycobacterium ulcerans Agy99] >gi|118571841|gb|ABL06592.1| methionyl-tRNA synthetase MetS [Mycobacterium ulcerans Agy99] (518 aa)
Score = 736, Expect = 2.4e-75, Identities = 157/479 (32%), Positives = 260/479 (54%)
 Q:  568 MKKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTTLIADVLTRYKKKLGYETFFITGMDEHGQKIEEKAKELNLKPQELVDKYAKVFDNLWKLLGIEYSHFIRTTAEYHKNVVQETFSELLKKDFIYLGVWKGLYCVSCEENYTKNIAVRKENDDKLYCAQLHPLIQKEEESYFLKIKQF-KKYISSFLKDPNLVYPITRINELFNSFLNNDDFDDLSISRSNFSWGIQIKENPKHVVYVWLDALLNYLSGLGYRQKDDSNFQKFWNSQDAEIVQLMSKEITRFHCIYWPIMLEMLGLRKPTKYISHGWIITEQGKMSKSLGNVLDPIYFINTYGRDAFRYYLLKELSLKEDSVFSEKLLINTFNKDLANNVGNLFNRSIGMINKYRDGIIPKYSKPKLSFNIEFEKQLKQFDDEITTIIEKLNIQKI---LSRVIDLINECNFFIEQVKPWDLKKENNEKDLDCF---LSLILNAVKRVIYYLEPVLIDGSKEAL 1046
      MK +Y+TT I YP+ PH+GHA+ + D + R+K+ G++ F+TG DEHG K+ + A  ++  +L + + VF + + L I + FIRTT  H  QE + +   IYL + G Y V E + ++  + + ++   +P+  EE++YF ++ + K ++ + +P+ + P R NE+ SF++   DLS+SR++F+WG+ + +P HV+YVW+DAL NYL+G GY    F ++W +    ++ K+I RFH +YWP L  G+ P + +HG++   KMSKSLGN +DP+ I TYG D RY+LL+E+  +D +SE+ +IN N DLAN +GNL RS+ MI K  G +P+ +  F+  + L  D + + E + Q +  L + ++  N +  +PW L+K +E D  F  L   AV+   + PV+ + + + L
 S:   1 MKPYYVTTAIAYPNAAPHVGHAYEYIATDAIARFKRLDGFDVRFLTGTDEHGLKVAQAAAAADIPTAQLARRNSDVFQRMQEALNISFDRFIRTTDSDHYEASQEIWRRMDAAGDIYLDSYSGWYSVRDERFFVES-ETQVVDGTRIATETGNPVTWTEEQTYFFRLSAYADKLLAHYEANPDFIAPEVRRNEVV-SFVSGG-LKDLSVSRTSFNWGVPVPGHPDHVMYVWVDALTNYLTGAGYPDTGSEAFLRYWPADQ----HMIGKDIIRFHAVYWPAFLMSAGIELPRRVFAHGFLHNRGEKMSKSLGNTIDPMGLIETYGVDQVRYFLLREVPFGQDGSYSEEAIINRINTDLANELGNLAQRSLSMIAKNLGGAVPEPGE----FSAADRELLAIADGLLERVREHFDNQSMHLALEAIWLMLGHANKYFSDQQPWVLRKSESETDQARFRTTLYTTCEAVRIAALLVAPVMPESAAKLL 475
>gi|145222520|ref|YP_001133198.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycobacterium gilvum PYR-GCK] >gi|145215006|gb|ABP44410.1| methionyl-tRNA synthetase [Mycobacterium gilvum PYR-GCK] (514 aa)
Score = 736, Expect = 2.6e-75, Identities = 147/443 (33%), Positives = 243/443 (54%)
 Q:  569 KKFYITTPIYYPSGNPHIGHAFTT